AKTİN FESHİNDE BİLDİRİM (İHBAR TAZMİNATI)

4857 Sayılı İŞ KANUNU'na Göre;
Süresi Belirli Olmayan Hizmet Akitlerinin Feshinden Önce Durumun Diğer Tarafa Aşağıda Belirtilen Süreler Kadar Önce Bildirilmesi veya Tazminat Olarak Ödenmesi Gerekir. (Kanun 4857 / m.17)

İHBAR BİLDİRİM SÜRELERİ

BİLDİRİM SÜRESİ

İHBAR TAZMİNATI

İşi 6 Aydan Az Sürmüş İşçi İçin
2 Hafta
2 Haftalık Ücret
İşi 6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin
4 Hafta
4 Haftalık Ücret
İşi 1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin
6 Hafta
6 Haftalık Ücret
İşi 3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi İçin
8 Hafta
8 Haftalık Ücret

 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (2017)
( 2008 - 2016 YILLARINA AİT ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ )

2016 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
Medeni Durum

Aylık (TL)

Medeni Durum

Aylık (TL)

Bekar

133,27 TL
 
 

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz

159.98 TL
Evli eşi çalışan ve çocuksuz
133.31 TL

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu

179.97 TL
Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu

153,31 TL

Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu

199.97 TL
Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu
173,31 TL

Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu

226,63 TL
Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu
199,97 TL

Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu

226,63 TL
Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu
213,30 TL

Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu

226,63 TL
Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu
213,30 TL

 

ASGARİ ÜCRET (2017)
( 1995 - 2016 YILLARINA AİT ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ )

YILLAR İTİBARİYLE GÜNLÜK VE AYLIK ASGARİ ÜCRET MİKTARI

 

Asgari Ücret Günlük Miktarı

Asgari Ücret Aylık Miktarı

 Yürürlüğe Giriş Tarihi

Yıl

16 Yaşından Büyükler

16 Yaşından Küçükler

16 Yaşından Büyükler

16 Yaşından Küçükler

2017

59,25 TL
59,25 TL
1.777,50 TL
1.777,50 TL
01.01.2017 - 31.12.2017


2017 NET ASGARİ ÜCRET
( 2004 - 2016 YILLARINA AİT NET ASGARİ ÜCRET )


2017 ASGARİ ÜCRET / NET ÜCRET

(01.01.2017-31.12.2017 Dönemi)

16 Yaşından Büyükler

16 Yaşından Küçükler

Brüt Ücret

1.777,50 TL

1.777,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

248.85 TL

248.85 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

17,78 TL

17,78 TL

Gelir Vergisi Matrahı

1.510,87 TL

1.510,87 TL

Gelir Vergisi

226,63 TL

226,63 TL

Damga Vergisi

13,49 TL

13,49 TL

Kesintiler Toplamı

373,44 TL

373,44 TL

Net Ücret

1.404,06 TL *

1.404,06 TL *

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI

(01.01.2017-31.12.2017 Dönemi)

Sigorta Primi İşveren Payı (% 20,5)

364,39 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2)

35,55 TL

Toplam İşveren Katkısı

2.177,44 TL

* Asgari geçim indirimi ilave edilmelidir.
* (%5) İşveren teşviki uygulanmamıştır.


KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER

(01.01.2017 - 31.12.2017 Dönemi)

Brüt Asgari Ücret

1.777,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı (% 14)

248,85 TL

İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1)

17,78 TL

Damga Vergisi (% 0,759)

-

Kesintiler Toplamı

266,63 TL

Net Ücret

1.510,87 TL
ÇIRAKLAR İÇİN DÖNEMLER İTİBARİYLE AYLIK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI (2017)
(2007 - 2016 YILI ÇIRAKLAR İÇİN DÖNEMLER İTİBARİYLE AYLIK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI)

ÇIRAKLARIN AYLIK ASGARİ ÜCRETİ (2017)                                        
--------------------------------------------------------------------------------------|
| (1.1.2017 - 30.6.2017 tarihleri arası)  | (1.7.2017 - 31.12.2017 tarihleri arası) |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 533,25 TL                | 533,25 TL                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|

AYLIK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI (2005 - 2017)

AYLIK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI

Yıllar

SAKATLIK DERECELERİ

I. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)

II. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar)

III. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar)

2017

900 TL

470 TL

210 TL

2016

900 TL

460 TL

210 TL

2015

880 TL

440 TL

200 TL

2014

800 TL

400 TL

190 TL

2013

800 TL

400 TL

190 TL

2012

770 TL

380 TL

180 TL

2011

700 TL

350 TL

170 TL

2010

680 TL

330 TL

160 TL

2009

670 TL

330 TL

160 TL

2008

600 YTL

300 YTL

150 YTL

2007

570 YTL

280 YTL

140 YTL

2006

530 YTL

265 YTL

133 YTL

2005

480 YTL

240 YTL

120 YTL


AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2017)
( 2005 - 2016 YILLARINA AİT AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ )

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ

BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

1.

Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)

275,00 TL

Takip eden her saat için

160,00 TL

2.

Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)

550,00 TL

Takip eden her saat için

270,00 TL

3.

Yazılı danışma için (ilk bir saate kadar)

550,00 TL

Takip eden her saat için

260,00 TL

4.

Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde

400,00 TL

5.

Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması

a) Kira sözleşmesi ve benzeri

530,00 TL

b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması

1.590,00 TL

c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler

800,00 TL

İKİNCİ BÖLÜM

İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

1.

Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için

400,00 TL

2.

a)Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için

660,00 TL

b) İpotek tesisi ve fekki gibi işlemler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu ve sona erdirilmesi olarak nitelenen işlemler nedeni ile sürekli sözleşme ile çalışılan bankalar, finans kuruluşları ve benzerlerine verilen her bir hukuki yardım için

160,00 TL

3.

Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için

2.950,00 TL

4.

Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için

1.320,00 TL

5.

Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde

a) Duruşmasız ise

5.750,00 TL

b) Duruşmalı ise

9.900,00 TL

c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir

6.

(Değişik - R.G.: 28.12.2017 - 30284 / m.3) İl ve ilçe tüketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hal hakem heyetleri nezdinde sunulacak hizmetlerde, avukatlık ücreti Tarifenin üçüncü kısmına göre hesaplanır. Ancak üçüncü kısmına göre belirlenecek hizmete konu işin ücreti, maktu ücretin altında ise maktu ücret

360,00 TL

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret

1.

Yapı kooperatiflerinde

1.100,00 TL

2.

Anonim şirketlerde

1.650,00 TL

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

1.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti

1.650,00 TL

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1.

Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:

a) Duruşmasız ise

440,00 TL

b) Duruşmalı ise

550,00 TL

2.

Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için

730,00 TL

3.

Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için

1.650,00 TL

4.

Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için

a) Duruşmasız ise

1.100,00 TL

b) Duruşmalı ise

1.430,00 TL

5.

Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için

990,00 TL

İKİNCİ BÖLÜM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1.

İcra Dairelerinde yapılan takipler için

330,00 TL

2.

İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için

400,00 TL

3.

İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için

660,00 TL

4.

Tahliyeye ilişkin icra takipleri için

660,00 TL

5.

İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için

600,00 TL

6.

Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için

600,00 TL

7.

(Değişik - R.G.: 28.12.2017 - 30284 / m.4) Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için

850,00 TL

8.

Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için

770,00 TL

9.

Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için

1.980,00 TL

10.

Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için

990,00 TL

11.

Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için

2.860,00 TL

12.

Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

3.960,00 TL

13.

Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için

1.980,00 TL

14.

Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

3.960,00 TL

15.

Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için

1.980,00 TL

16.

Disiplin Mahkemelerinde takip edilen davalar için,

1.100,00 TL

17.

İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için

a) Duruşmasız ise

990,00 TL

b) Duruşmalı ise

1.510,00 TL

18.

Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için

a) Bir duruşması olan işler için

990,00 TL

b) Birden fazla duruşması veya keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için

1.980,00 TL

19.

Sayıştay’da görülen hesap yargılamaları için

a) Duruşmasız ise

1.800,00 TL

b) Duruşmalı ise

3.000,00 TL

20.

Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için

3.000,00 TL

21.

Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için

a) Duruşmasız ise

1.800,00 TL

b) Duruşmalı ise

3.000,00 TL

22.

Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için

1.480,00 TL

23.

Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için

1.800,00 TL

24.

Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için

a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar

6.600,00 TL

b) Bireysel başvuru

Duruşmalı işlerde

3.000,00 TL

Duruşmasız işlerde

1.800,00 TL

c) Diğer dava ve işler

3.600,00 TL

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1.

İlk 35.000,00 TL için

% 12,00

2.

Sonra gelen 45.000,00 TL için

% 11,00

3.

Sonra gelen 80.000,00 TL için

% 8,00

4.

Sonra gelen 240.000,00 TL için

% 6,00

5.

Sonra gelen 600.000,00 TL için

% 4,00

6.

Sonra gelen 750.000,00 TL için

% 3,00

7.

Sonra gelen 1.250.000,00 TL için

% 1,50

8.

3.000.000,00 TL’dan yukarısı için

% 1,00


ENFLASYON ORANLARI (TUİK Verilerine Göre) (2017)
( 2003 - 2016 YILLARINDAKİ ENFLASYON ORANLARI )

2017

AYLIK

YILLIK
(Önceki Yılın Aynı Ayına Göre)

YILLIK
(Yıllık Ortalama)

ÜFE

TÜFE

ÜFE

TÜFE

ÜFE

TÜFE

OCAK

3,98 2,46 13,69 9,22 4,96 7,76

ŞUBAT

1,26 0,81 15,36 10,13 5,87 7,88

MART

1,04 1,02 16,09 11,29 6,89 8,21

NİSAN

0,76 1,31 16,37 11,87 8,01 8,66

MAYIS

0,52 0,45 15,26 11,72 9,02 9,09

HAZİRAN

0,07 -0,27 14,87 10,90 9,98 9,36

TEMMUZ

0,72 -0,15 15,45 9,79 10,94 9,44

AĞUSTOS

0,85 0,52 16,34 10,68 12,05 9,66

EYLÜL

0,24 0,65 16,28 11,20 13,26 9,98

EKİM

1,71 2,08 17,28 11,90 14,47 10,37

KASIM

           

ARALIK

           

 

BAĞ-KUR KANUNU'NA GÖRE SİGORTA PRİMİNE VE AYLIKLARA ESAS GELİR BASAMAKLARI İLE PRİM MİKTARLARINI GÖSTERİR CETVEL

(1.1.2008 - 30.6.2008 Tarihleri Arasında)

 

Basamak

 

Gelir Tutarı

 

Giriş Keseneği

 

Basamak Yükseltme Farkı

 

Aylık Sigorta Primi

 

Aylık Sağlık Primi

 

Toplam Prim
(% 40)

1

404,89 YTL
101,22 YTL
-
80,98 YTL
119,44 YTL
200,42 YTL

2

430,90 YTL
107,72 YTL
1'den 2'ye
26,01 YTL
86,18 YTL
119,44 YTL
205,62 YTL

3

456,87 YTL
114,21 YTL
2'den 3'e
25,97 YTL
91,37 YTL
119,44 YTL
210,81 YTL

4

482,86 YTL
120,71 YTL
3'den 4'e
25,99 YTL
96,57 YTL
119,44 YTL
216,01 YTL

5

508,84 YTL
127,21 YTL
4'den 5'e
25,98 YTL
101,77 YTL
119,44 YTL
221,21 YTL

6

538,28 YTL
134,57 YTL
5'den 6'ya
29,44 YTL
107,66 YTL
119,44 YTL
227,10 YTL

7

567,74 YTL
141,93 YTL
6'den 7'ye
29,46 YTL
113,55 YTL
119,44 YTL
232,99 YTL

8

597,19 YTL
149,29 YTL
7'den 8'e
29,45 YTL
119,44 YTL
119,44 YTL
238,88 YTL

9

626,62 YTL
156,65 YTL
8'den 9'a
29,43 YTL
125,32 YTL
125,32 YTL
250,64 YTL

10

656,06 YTL
164,01 YTL
9'dan 10'a
29,44 YTL
131,21 YTL
131,21 YTL
262,42 YTL

11

685,53 YTL
171,38 YTL
10'dan 11'e
29,47 YTL
137,11 YTL
137,11 YTL
274,22 YTL

12

714,97 YTL
178,74 YTL
11'den 12'ye
29,44 YTL
142,99 YTL
142,99 YTL
285,98 YTL

13

819,33 YTL
204,83 YTL
12'den 13'e
104,36 YTL
163,87 YTL
163,87 YTL
327,74 YTL

14

914,61 YTL
228,65 YTL
13'den 14'e
95,28 YTL
182,92 YTL
182,92 YTL
365,84 YTL

15

1.009,88 YTL
252,47 YTL
14'den 15'e
95,27 YTL
201,98 YTL
201,98 YTL
403,96 YTL

16

1.105,16 YTL
276,29 YTL
15'den 16'ya
95,28 YTL
221,03 YTL
221,03 YTL
442,06 YTL

17

1.200,43 YTL
300,10 YTL
16'dan 17'ye
95,27 YTL
240,09 YTL
240,09 YTL
480,18 YTL

18

1.295,69 YTL
323,92 YTL
17'den 18'e
95,26 YTL
259,14 YTL
259,14 YTL
518,28 YTL

19

1.390,97 YTL
347,74 YTL
18'den 19'a
95,28 YTL
278,19 YTL
278,19 YTL
556,38 YTL

20

1.486,23 YTL
371,55 YTL
19'dan 20'ye
95,26 YTL
297,25 YTL
297,25 YTL
594,50 YTL

21

1.581,51 YTL
395,37 YTL
20'den 21'e
95,28 YTL
316,30 YTL
316,30 YTL
632,60 YTL

22

1.676,77 YTL
419,19 YTL
21'den 22'ye
95,26 YTL
335,35 YTL
335,35 YTL
670,70 YTL

23

1.772,05 YTL
443,01 YTL
22'den 23'e
95,28 YTL
354,41 YTL
354,41 YTL
708,82 YTL

24

1.867,33 YTL
466,83 YTL
23'den 24'e
95,28 YTL
373,47 YTL
373,47 YTL
746,94 YTL

(1.7.2008 - 31.12.2008 Tarihleri Arasında)

 

Basamak

 

Gelir Tutarı

 

Giriş Keseneği

 

Basamak Yükseltme Farkı

 

Aylık Sigorta Primi

 

Aylık Sağlık Primi

 

Toplam Prim
(% 40)

1

425,13 YTL
106,28 YTL
-
85,03 YTL
125,41 YTL
210,44 YTL

2

452,44 YTL
113,11 YTL
1'den 2'ye
27,31 YTL
90,49 YTL
125,41 YTL
215,90 YTL

3

479,71 YTL
119,93 YTL
2'den 3'e
27,27 YTL
95,94 YTL
125,41 YTL
221,35 YTL

4

507,00 YTL
126,75 YTL
3'den 4'e
27,29 YTL
101,40 YTL
125,41 YTL
226,81 YTL

5

534,28 YTL
133,57 YTL
4'den 5'e
27,28 YTL
106,86 YTL
125,41 YTL
232,27 YTL

6

565,19 YTL
141,30 YTL
5'den 6'ya
30,91 YTL
113,04 YTL
125,41 YTL
238,45 YTL

7

596,12 YTL
149,03 YTL
6'den 7'ye
30,93 YTL
119,22 YTL
125,41 YTL
244,63 YTL

8

627,04 YTL
156,76 YTL
7'den 8'e
30,92 YTL
125,41 YTL
125,41 YTL
250,82 YTL

9

657,95 YTL
164,49 YTL
8'den 9'a
30,91 YTL
131,59 YTL
131,59 YTL
263,18 YTL

10

688,86 YTL
172,22 YTL
9'dan 10'a
30,91 YTL
137,77 YTL
137,77 YTL
275,54 YTL

11

719,80 YTL
179,95 YTL
10'dan 11'e
30,94 YTL
143,96 YTL
143,96 YTL
287,92 YTL

12

750,71 YTL
187,68 YTL
11'den 12'ye
30,91 YTL
150,14 YTL
150,14 YTL
300,28 YTL

13

860,29 YTL
215,07 YTL
12'den 13'e
109,58 YTL
172,06 YTL
172,06 YTL
344,12 YTL

14

960,34 YTL
240,09 YTL
13'den 14'e
100,05 YTL
192,07 YTL
192,07 YTL
384,14 YTL

15

1.060,37 YTL
265,09 YTL
14'den 15'e
100,03 YTL
212,07 YTL
212,07 YTL
424,14 YTL

16

1.160,41 YTL
290,10 YTL
15'den 16'ya
100,04 YTL
232,08 YTL
232,08 YTL
464,16 YTL

17

1.260,45 YTL
315,11 YTL
16'dan 17'ye
100,04 YTL
252,09 YTL
252,09 YTL
504,18 YTL

18

1.360,47 YTL
340,12 YTL
17'den 18'e
100,02 YTL
272,09 YTL
272,09 YTL
544,18 YTL

19

1.460,51 YTL
365,13 YTL
18'den 19'a
100,04 YTL
292,10 YTL
292,10 YTL
584,20 YTL

20

1.560,54 YTL
390,14 YTL
19'dan 20'ye
100,03 YTL
312,11 YTL
312,11 YTL
624,22 YTL

21

1.660,58 YTL
415,15 YTL
20'den 21'e
100,04 YTL
332,12 YTL
332,12 YTL
664,24 YTL

22

1.760,60 YTL
440,15 YTL
21'den 22'ye
100,02 YTL
352,12 YTL
352,12 YTL
704,24 YTL

23

1.860,65 YTL
465,16 YTL
22'den 23'e
100,05 YTL
372,13 YTL
372,13 YTL
744,26 YTL

24

1.960,69 YTL
490,17 YTL
23'den 24'e
100,04 YTL
392,14 YTL
392,14 YTL
784,28 YTL

 

ÇALIŞANLARDA YEMEK YARDIMI İSTİSNASI (2017)
( 2000 - 2016 YILLARINA AİT ÇALIŞANLARDA YEMEK YARDIMI İSTİSNALARI )

 
ÇALIŞANLARDA YEMEK YARDIMI İSTİSNASI

 

1.1.2017 Tarihinden İtibaren (Günlük Miktar)
14,00 TL

DAMGA VERGİSİ TARİFESİ (2017)
( 2001 - 2016 YILLARINA AİT DAMGA VERGİSİ TARİFELERİ )


EK
(1) SAYILI TABLO Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
I. Akitlerle ilgili kağıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler            (Binde 9,48)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli
üzerinden)                                (Binde 1,89)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri                  (Binde 9,48)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler                      (Binde 9,48)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler
dahil)                                  (Binde 1,89)
6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el
araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler              (Binde 1,89)
7. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, 
irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar 
dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre
bulunacak bedel üzerinden)                        (Binde 9,48)
8. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) Resmî şekilde düzenlenen
gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri                   (Binde 9,48)
9. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) Resmî dairelerin mal ve hizmet 
alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile
düzenlenen sözleşmeler                          (Binde 9,48)
10. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 7/11/2013	tarihli ve 6502 sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:
a) Taksitle satış sözleşmeleri                      (Binde 9,48)
b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri                  (Binde 9,48)
c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri         (Binde 9,48) 
ç) Paket tur sözleşmeleri                         (Binde 9,48)
d) Abonelik sözleşmeleri
e) Mesafeli satış sözleşmeleri                      (Binde 9,48)
11. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı 
Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist
rehberliğine ilişkin sözleşmeler                     (Binde 9,48)
12. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 14/3/2013 tarihli	ve 6446 sayılı
Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri                   (Binde 9,48)
b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri                 (Binde 9,48)
13. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 18/4/2001 tarihli	ve 4646 sayılı 
Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler             (Binde 9,48)
b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler          (Binde 9,48) 
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler                             (51,40 TL)
2. Sulhnameler                              (51,40 TL)
3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri
kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)        (288,60 TL)
II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak 
Danıştay dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararlan:
a) Belli parayı ihtiva edenler                      (Binde 9,48)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                     (51,40 TL)
                                     (Binde 9,48)
2. İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel 
kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Ek:6728/28. md.- 
Yürürlük: 9/8/2016) (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna 
itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi 
hâlinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet 
eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması 
durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.)     (Binde 5,69)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri:
aa) Makbuz senedi (Resepise)                       (17,80 TL)
ab) Rehin senedi (Varant)                         (10,50 TL)
ac) İyda senedi                              (1,80 TL)
ad) Taşıma senedi                             (0,60 TL)
b) Konşimentolar                             (10,50 TL)
c) Deniz ödüncü senedi                          (Binde 9,48)
ç) İpotekli borç senedi, irat senedi                   (Binde 9,48)
2. Ticari belgeler:
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri                    (17,80 TL)
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve 
işletme hesabı özetleri:
ba) Bilançolar                              (39,70 TL)
bb) Gelir tabloları                            (19,10 TL)
bc) İşletme hesabı özetleri                        (19,10 TL)
c) Barnameler                               (1,80 TL)
ç) Tasdikli manifesto nüshaları                      (7,80 TL)
d) Ordinolar	(0,60 TL) 1) Gümrük idarelerine verilen özet beyan 
formları                                 (7,80 TL)
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin 
ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından 
resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri 
ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya 
açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve
havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar                (Binde 9,48)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek 
ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun 
hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen 
makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya 
açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye 
olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden
kağıtlar                                 (Binde 7,59)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki
senetler                                 (Binde 7,59)
ç) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için
düzenlenen makbuzlar                           (Binde 7,59)
Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için 
postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her
gönderi maddesi için                           (0,60 TL)
b) Vergi beyannameleri: (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) ((f) bendi 
dâhil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla 
verilen beyannameler hariç)
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri                  (51,40 TL)
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri                    (68,60 TL)
bc) Katma değer vergisi beyannameleri                   (33,90 TL)
bd) Muhtasar beyannameler                         (33,90 TL)
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)     (33,90 TL)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler                (68,60 TL)
ç) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler          (25,30 TL)
d) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri     (25,30 TL)
e) (Değişik:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca 
verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar
beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler    (40,20 TL)
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve 
nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve
tercümeleri.                               (0,60 TL)

DEFTER TUTMA HADLERİ (2017)
( 2005 - 2016 YILLARINA AİT DEFTER TUTMA HADLERİ )

 

DEFTER TUTMA HADLERİ (1.1.2017 Tarihinden İtibaren)

 
1- Yıllık Alımların Tutarı
170.000 TL
2- Yıllık Satışların Tutarı
230.000 TL
3- Gayrisafi İş Hasılatı Tutarı
90.000 TL
4- İş Hasılatının Beş Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı
170.000 TL

 

DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ (2017)
( 2005 - 2016 YILLARINA AİT DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ )

 

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)(*)

1 - Noter kağıtları :

a) Noter kağıdı

9,50

b) Beyanname

9,50

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

19,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 – Pasaportlar

94,00

4-Yabancılar için ikamet tezkereleri

63,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 - Nüfus cüzdanları

16,00

7 - Aile cüzdanları

86,00

8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 - Sürücü belgeleri

117,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

117,00

11 - Motorlu araç trafik belgesi (*)

117,00

12 - Motorlu araç tescil belgesi

88,00

13 - İş makinesi tescil belgesi

85,00

14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)

5,60

15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

8,50

16. (Ek: 6735 - 28.7.2016 / m.27/2) Yabancı çalışma izni belgesi

63,00

17. (Ek: 6735 - 28.7.2016 / m.27/2) Çalışma izni muafiyeti belgesi

63,00

_____

(*) Değerli Kağıtlar Tablosunun 11 numaralı sırası, 6.1.2017 tarih ve 29940 sayılı mükerrer R.G.'de yayımlanan, 2.1.2017 tarih ve 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35. maddesi hükmü gereğince 1.7.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

_____

FİŞ DÜZENLEME SINIRI (2017)
( 1993 - 2016 YILLARINA AİT FİŞ DÜZENLEME SINIRLARI )

Fatura Verme Mecburiyeti (1.1.2017 - 31.12.2017 Arası)
900,-TL

 

GECİKME ZAMMI
( 1981 - 18.10.2010 TARİHLERİNE AİT GECİKME ZAMMI )

 

GECİKME ZAMMI ORANLARI

 


Uygulama Tarihleri


Uygulandığı Dönem


Oranlar

19.10.2010 Tarihinden İtibaren
Tüm Aylar için Aylık
% 1,40

 

GEÇİCİ VERGİ ORANLARI
(GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ)

GELİR VERGİSİ

% 15

KURUMLAR VERGİSİ

% 20

 

2017 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
(Ücret Gelirleri ve Ücret Dışında Elde Edilen Diğer Gelirler İçin Uygulanacak TEK TARİFE)
( 2000 - 2016 YILLARINA AİT GELİR VERGİSİ TARİFELERİ )

 

2017 Takvim Yılına Ait Gelirler

 
13.000 TL’ye kadar
% 15
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası
% 20
70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL), fazlası
% 27
70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL), fazlası
% 35

 

GİDER YAZILABİLEN DEMİRBAŞTA TAVAN ORANI (2017)
( 2000 - 2016 YILLARINA AİT GİDER YAZILABİLEN DEMİRBAŞTA TAVAN ORANLARI )

Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (1.1.2017 - 31.12.2017 Arası)
900,-TL

 

KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİ ORANLARI (1984 - 2017)
( Tabloda Yer Alan Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları ile ilgili Açıklamalar )

TARİH ARALIĞI

KANUNİ FAİZ ORANI

SÖZLEŞMEYLE TESBİT EDİLMEMİŞSE
TEMERRÜT FAİZ ORANI

TİCARİ İŞLERDE UYGULANACAK TEMERRÜT FAİZ ORANI

19.12.1984 - 31.12.1997
% 30
(3095/m.1)
% 30
(3095/m.2/1)
% 30'dan Az Olmamak Kaydıyla Reeskont Faiz Oranı
(3095/m.2/3)
01.01.1998 - 31.12.1999
% 50
(97/9807 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)
% 50
(97/9807 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)
% 50'den Az Olmamak Kaydıyla Reeskont Faiz Oranı
(3095/m.2/3)
01.01.2000 - 30.06.2002
% 60
(3095/m.1 gereğince Reeskont Faiz Oranı)
% 60
(3095/m.1 gereğince Reeskont Faiz Oranı)
% 70
(3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)
01.07.2002 - 30.06.2003
% 55
(3095/m.1 gereğince Reeskont Faiz Oranı)
% 55
(3095/m.2/1 gereğince Reeskont Faiz Oranı)
% 64
(3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)
01.07.2003 - 31.12.2003
% 50
(3095/m.1 gereğince Reeskont Faiz Oranı)
% 50
(3095/m.2/1 gereğince Reeskont Faiz Oranı)
% 57
(3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)
01.01.2004 - 30.06.2004
% 43
(3095/m.1 gereğince Reeskont Faiz Oranı)
% 43
(3095/m. 2/1 gereğince Reeskont Faiz Oranı)
% 48
(3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)
01.07.2004 - 30.04.2005
% 38
(3095/m.1 gereğince Reeskont Faiz Oranı)
% 38
(3095/m. 2/1 gereğince Reeskont Faiz Oranı)
% 42
(3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)
01.05.2005 - 30.06.2005
% 12
(3095/m.1)
% 12
(3095/m.2/1)
% 42
(3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)
01.07.2005 - 31.12.2005
% 12
(3095/m.1)
% 12
(3095/m.2/1)
% 30
(3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)
01.01.2006 - 31.12.2006
% 9
(3095/m.1)
% 9
(3095/m.2/1)
% 25
(3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)
01.01.2007 - 31.12.2007
% 9
(3095/m.1)
% 9
(3095/m.2/1)
% 29
(3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)
01.01.2008 - 30.06.2009
% 9
(3095/m.1)
% 9
(3095/m.2/1)
% 27
(3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)
01.07.2009 - 31.12.2009
% 9
(3095/m.1)
% 9
(3095/m.2/1)
% 19
(3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)
01.01.2010 - 31.12.2010
% 9
(3095/m.1)
% 9
(3095/m.2/1)
% 16
(3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)
01.01.2011 - 31.12.2011
% 9
(3095/m.1)
% 9
(3095/m.2/1)
% 15
(3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)
01.01.2012 – 31.12.2012
% 9
(3095/m.1)
% 9
(3095/m.2/1)
% 17,75
(3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)
01.01.2013 - 31.12.2013
% 9
(3095/m.1)
% 9
(3095/m.2/1)
% 13,75
(3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)
01.01.2014 - 31.12.2014
% 9
(3095/m.1)
% 9
(3095/m.2/1)
% 11,75
(3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)
01.01.2015 - 31.12.2016
% 9
(3095/m.1)
% 9
(3095/m.2/1)
% 10,50
(3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)
01.01.2017 - . . .
% 9
(3095/m.1)
% 9
(3095/m.2/1)
% 9,75
(3095/m.2/2 gereğince Avans Faiz Oranı)

KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİ ORANLARI İLE İLGİLİ NOTLAR

1.Oran belirtilmeden sadece reeskont faiz oranı uygulanacağı belirtilen tarihlerle ilgili olarak, aşağıdaki tabloda yer alan iskonto ve avans faiz oranlarını inceleyiniz.

2. 29.03.2003 tarih ve 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nun 51. maddesinin (t) bendi ile getirilen, Kanuni Faiz Oranının 01.04.2003 tarihinden itibaren aylık % 2.5 olarak uygulanacağına ilişkin düzenleme, Anayasa Mahkemesi'nin 08.12.2004 tarih ve 25664 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 22.01.2004 gün ve E.2003/41 - K.2004/4 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

3. 2004 ve 2005 Mali Yılı Bütçe Kanunlarında kanuni faiz oranını tespit eden hükümler Anayasa Mahkemesi'nce, bu Kanunlar’ın yürülükte olduğu dönemde iptal edilmemekle birlikte; Yüksek Yargıtay, 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nun ilgili hükmünü iptal eden Anayasa Mahkemesi Kararı'nın gerekçesini gözönünde bulundurarak, Kanuni Faizi Reeskont Faizi oranlarında uygulamaktadır.

4. 2005 Mali Yılı Bütçe Kanunu'ndaki kanuni faiz oranını tespit eden 37/e maddesi, 5335 sayılı kanunun 29/c maddesiyle yürürlükten kaldırılmış, aynı kanunun 14. maddesiyle 01.05.2005 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 3095 sayılı kanunun 1. maddesinde değişiklik yapılarak, kanuni faiz oranı yıllık % 12 olarak tesbit edilmiştir.

5. a) 2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu'ndaki kanuni faiz oranını aylık % 1.25 olarak tespit eden 49/o maddesi, Anayasa Mahkemesi'nin 19.7.2006 tarih ve 26233 sayılı R.G.'de yayımlanan, 7.6.2005 T., 2004/12 E. ve 2005/35 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

b) 2005 Mali Yılı Bütçe Kanunu'ndaki kanuni faiz oranını aylık % 1 olarak tespit eden 37/e maddesi, Anayasa Mahkemesi'nin 28.5.2008 tarih ve 26889 sayılı R.G.'de yayımlanan, 28.2.2008 T., 2008/11 E. ve 2008/64 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

6. Yukarıda 2 ve 3 nolu bentlerde yer alan gerekçelerle tablomuza, Bütçe Kanunları ile getirilen Kanuni Faiz oranları konmamış, bunun yerine bu tarihlerle ilgili olarak şu an uygulanmakta olan Reeskont Faiz oranları yazılmıştır.

 

KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİ

___________________________________________________________________________________________

A Ç I K L A M A L A R

I - KANUNUN YAYIM TARİHİNDE 1 VE 2. MADDELER

KANUN NO: 3095

KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN

Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Aralık 1984 - Sayı: 18610

KANUNİ FAİZ

MADDE 1- Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tesbit edilmemişse faiz ödenmesi senelik yüzde otuz oranında yapılır.

Bakanlar Kurulu, ekonomik şartları dikkate alarak bu oranın yüzde seksenine kadar artırma ve eksiltme yapabilir. Bakanlar Kurulu'nun bu konudaki kararı, kararın alınmasını izleyen takvim yılı başından itibaren uygulanır.

TEMERRÜT FAİZİ

MADDE 2- Bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlu, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, geçmiş günler için 1'inci maddede belirlenen orana göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur.

Bakanlar Kurulu Kararı ile bu oran 1'inci maddesindeki oran dahilinde artırılabilir veya eksiltilebilir.

Ödeme yerinde ve ödeme zamanındaki banka iskontosu yukarıda açıklanan miktardan fazla ise, arada sözleşme olmasa bile, ticari işlerde temerrüt faizi, TC Merkez Bankasının kısa vadeli krediler için öngördüğü reeskont faiz oranına göre istenebilir.

Temerrüt faizi miktarının sözleşmede kararlaştırılmış olduğu hallerde, akti faiz miktarı yukarıdaki fıkralarda öngörülen miktarın üstünde ise, temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.

 

II - 1.1.1998 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜKSELTİLEN TUTAR

Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 97/9807

Karar Tarihi: 8 Ağustos 1997

KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİ ORANLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KARAR

Resmi Gazete Tarihi: 20 Ağustos 1997

Resmi Gazete Sayısı: 23086

4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un 1 ve 2 nci maddelerinde öngörülen kanuni faiz ve temerrüt faizi oranlarının 1/1/1998 tarihinden geçerli olmak üzere senelik %30'dan %50'ye çıkarılması; adıgeçen Kanunun anılan maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/8/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

III - 1 VE 2. MADDELERİN 15.12.1999 TARİH VE 4489 SAYILI KANUNLA DEĞİŞEN METNİ

KANUNİ FAİZ

MADDE 1 - (Değişik: 4489 - 15.12.1999 / m.1 - Yürürlük m.4) Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme, yıllık, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli kredi işlemlerinde uyguladığı reeskont oranı üzerinden yapılır. Söz konusu reeskont oranı, 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan reeskont oranından beş puan veya daha çok farklı ise, yılın ikinci yarısında bu oran geçerli olur.

TEMERRÜT FAİZİ

MADDE 2 - (Değişik: 4489 - 15.12.1999 / m.2 - Yürürlük m.4) Bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlu, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, geçmiş günler için 1 inci maddede belirlenen orana göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı, yukarıda açıklanan miktardan fazla ise, arada sözleşme olmasa bile ticari işlerde temerrüt faizi bu oran üzerinden istenebilir. Söz konusu avans faiz oranı, 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan avans faiz oranından beş puan veya daha çok farklı ise yılın ikinci yarısında bu oran geçerli olur.

Temerrüt faizi miktarının sözleşmede kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı yukarıdaki fıkralarda öngörülen miktarın üstünde ise, temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.

 

IV- 1.1.2000 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE T.C. MERKEZ BANKASI TEBLİĞİ İLE TESBİT EDİLEN REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI İLE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARININ TESPİTİ HAKKINDA TEBLİĞ

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARININ TESPİTİ HAKKINDA

Resmi Gazete Tarihi: 30 Aralık 1999

Resmi Gazete Sayısı: 23922

Bankamızca, bu duyurunun yayımı tarihinden itibaren, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto oranı yıllık %60, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %70 olarak tespit edilmiştir.

 

V- 1.7.2002 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE T.C. MERKEZ BANKASI TEBLİĞİ İLE TESBİT EDİLEN REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI İLE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA UYGULANACAK İSKONTO VE AVANS FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA UYGULANACAK İSKONTO VE AVANS FAİZ ORANLARI HAKKINDA

Resmi Gazete Tarihi: 17 Mayıs 2002

Resmi Gazete Sayısı: 24758

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %55, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %64 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

VI - 29.3.2003 TARİH VE 4833 SAYILI KANUNLA DEĞİŞEN UYGULAMA

KANUN NO: 4833

2003 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU

Kabul Tarihi: 29 Mart 2003

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 31 Mart 2003 - Sayı: 25065 (1. Mükerrer)

Kısmen veya tamamen uygulanmayacak hükümler

MADDE 51 - t) İlgili kanununda düzenleme yapılıncaya kadar, 4.12.1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanunun 1 inci maddesindeki kanuni faiz oranı, 1.4.2003 tarihinden itibaren aylık % 2.5 olarak uygulanır. Ay kesirleri tama iblağ edilir.Taksitlendirilen veya herhangi bir sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz oranı uygulanır. (*)
_____

(*) Madde 51 in (t) fıkrası, Anayasa Mahkemesinin 8.12.2004 tarih ve 25664 sayılı R.G.'de yayımlanan, 22.1.2004 gün ve K.2004/4 - E.2003/41 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
_____

Yürürlük

MADDE 52. - Bu Kanun 1.1.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 53. - Bu Kanunun;

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,
b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri,
c) Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Sayıştay Birinci Başkanı,
d) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı,
Yürütür. 

 

VII - 14.6.2003 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE T.C. MERKEZ BANKASI TEBLİĞİ İLE TESBİT EDİLEN REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI İLE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI HAKKINDA TEBLİĞ

REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI HAKKINDA

Resmi Gazete Tarihi: 14 Haziran 2003

Resmi Gazete Sayısı: 25138

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %50, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %57 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

VIII - 8.10.2003 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE T.C. MERKEZ BANKASI TEBLİĞİ İLE TESBİT EDİLEN REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI İLE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI HAKKINDA TEBLİĞ

REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI HAKKINDA

Resmi Gazete Tarihi: 8 Ekim 2003

Resmi Gazete Sayısı: 25253

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %43, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %48 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

IX - 24.12.2003 TARİH VE 5027 SAYILI KANUNLA DEĞİŞEN UYGULAMA

KANUN NO: 5027

2004 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU

Kabul Tarihi: 24 Aralık 2003

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 28 Aralık 2003 - Sayı: 25330 (1. Mükerrer)

Kısmen veya tamamen uygulanmayacak hükümler

MADDE 49 - o) İlgili kanununda düzenleme yapılıncaya kadar, 4.12.1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanunun 1 inci maddesindeki kanuni faiz oranı, aylık % 1,25 olarak uygulanır. Ay kesirleri tama iblağ edilir. Taksitlendirilen veya herhangi bir sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz oranı uygulanır.

Yürürlük

MADDE 50. - Bu Kanun 1.1.2004 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51. - Bu Kanunun;

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,
b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri,
c) Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Sayıştay Birinci Başkanı,
d) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı,

Yürütür.

 

X - 15.6.2004 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE T.C. MERKEZ BANKASI TEBLİĞİ İLE TESBİT EDİLEN REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI İLE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI HAKKINDA TEBLİĞ

REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI HAKKINDA

Resmi Gazete Tarihi: 15 Haziran 2004

Resmi Gazete Sayısı: 25493

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %38, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %42 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

XI - 28.12.2004 TARİH VE 5277 SAYILI KANUNLA DEĞİŞEN UYGULAMA

KANUN NO: 5277

2005 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU

Kabul Tarihi: 28 Aralık 2004

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 31 Aralık 2004 - Sayı: 25687 (1. Mükerrer)

Kısmen veya tamamen uygulanmayacak hükümler

MADDE 37 - e) İlgili kanununda düzenleme yapılıncaya kadar, 4.12.1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanunun 1 inci maddesindeki kanunî faiz oranı, aylık % 1 olarak uygulanır. Ay kesirleri tama iblağ edilir. Taksitlendirilen veya herhangi bir sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz oranı uygulanır. (*)
_____

(*) Madde 37 nin (e) fıkrası, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin (c) bendi hükmü gereğince, 1.5.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
_____

Yürürlük

MADDE 38. - Bu Kanun 1.1.2005 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39. - Bu Kanunun;

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,
b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri,
c) Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Sayıştay Birinci Başkanı,
d) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı,

Yürütür.

 

XII - 13.1.2005 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE T.C. MERKEZ BANKASI TEBLİĞİ İLE TESBİT EDİLEN REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI İLE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA UYGULANACAK İSKONTO VE AVANS FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA UYGULANACAK İSKONTO VE AVANS FAİZ ORANLARI HAKKINDA

Resmi Gazete Tarihi: 13 Ocak 2005

Resmi Gazete Sayısı: 25699

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %32, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %35 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

XIII - 1.5.2005 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 5335 SAYILI KANUN'UN 14. MADDESİ İLE DEĞİŞTİRİLEN 3095 SAYILI "KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN"UN 1. MADDESİ

KANUNİ FAİZ

MADDE 1 - (Değişik: 5335 - 21.4.2005 / m.14 - Yürürlük m.35/c) Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme yıllık yüzde oniki oranı üzerinden yapılır.

Bakanlar Kurulu, bu oranı aylık olarak belirlemeye, yüzde onuna kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir.

 

XIV- 25.5.2005 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE T.C. MERKEZ BANKASI TEBLİĞİ İLE TESBİT EDİLEN REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI İLE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA UYGULANACAK İSKONTO VE AVANS FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA UYGULANACAK İSKONTO VE AVANS FAİZ ORANLARI HAKKINDA

Resmi Gazete Tarihi: 25 Mayıs 2005

Resmi Gazete Sayısı: 25825

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %28, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %30 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

XV- 20.12.2005 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE T.C. MERKEZ BANKASI TEBLİĞİ İLE TESBİT EDİLEN REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI İLE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA UYGULANACAK İSKONTO VE AVANS FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA UYGULANACAK İSKONTO VE AVANS FAİZ ORANLARI HAKKINDA

Resmi Gazete Tarihi: 20 Aralık 2005

Resmi Gazete Sayısı: 26029

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %23, avans
işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %25 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

XVI- 1/1/2006 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YILLIK %12'DEN %9'A İNDİRİLMESİ HAKKINDA KARAR

Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 2005/9831

Karar Tarihi: 19 Aralık 2005

4/12/1984 TARİHLİ VE 3095 SAYILI KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUNUN 1 İNCİ MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN KANUNİ FAİZ ORANININ 1/1/2006 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YILLIK %12'DEN %9'A İNDİRİLMESİ HAKKINDA KARAR

Resmi Gazete Tarihi: 30 Aralık 2005

Resmi Gazete Sayısı: 26039


4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesinde öngörülen kanuni faiz oranının 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık %12'den %9'a indirilmesi; Maliye Bakanlığı'nın 16/12/2005 tarihli ve 43953 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 19/12/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

 

XVII- 20.12.2006 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE T.C. MERKEZ BANKASI TEBLİĞİ İLE TESBİT EDİLEN REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI İLE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA UYGULANACAK İSKONTO VE AVANS FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA UYGULANACAK İSKONTO VE AVANS FAİZ ORANLARI HAKKINDA

Resmi Gazete Tarihi: 20 Aralık 2006

Resmi Gazete Sayısı: 26382


Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %27, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %29 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

XVIII - 28.12.2007 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE T.C. MERKEZ BANKASI TEBLİĞİ İLE TESBİT EDİLEN REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI İLE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI HAKKINDA

Resmi Gazete Tarihi: 28 Aralık 2007

Resmi Gazete Sayısı: 26740


Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 27 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

XIX - 9.4.2009 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE T.C. MERKEZ BANKASI TEBLİĞİ İLE TESBİT EDİLEN REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI İLE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI HAKKINDA

Resmi Gazete Tarihi: 9 Nisan 2009

Resmi Gazete Sayısı: 27195

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 19, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 20 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

XX - 12.6.2009 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE T.C. MERKEZ BANKASI TEBLİĞİ İLE TESBİT EDİLEN REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI İLE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI HAKKINDA

Resmi Gazete Tarihi: 12 Haziran 2009

Resmi Gazete Sayısı: 27256

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %18, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %19 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

XXI - 22.12.2009 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE T.C. MERKEZ BANKASI TEBLİĞİ İLE TESBİT EDİLEN REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI İLE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI HAKKINDA

Resmi Gazete Tarihi: 22 Aralık 2009

Resmi Gazete Sayısı: 27440

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %15, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %16 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

XXII - 30.12.2010 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE T.C. MERKEZ BANKASI TEBLİĞİ İLE TESBİT EDİLEN REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI İLE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI HAKKINDA

Resmi Gazete Tarihi: 30 Aralık 2010

Resmi Gazete Sayısı: 27801


Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %14, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %15 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


XXIII - 29.12.2011 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE T.C. MERKEZ BANKASI TEBLİĞİ İLE TESBİT EDİLEN REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI İLE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI HAKKINDA

Resmi Gazete Tarihi: 29 Aralık 2011

Resmi Gazete Sayısı: 28157


Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %17, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %17,75 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


XXIV - 19.6.2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE T.C. MERKEZ BANKASI TEBLİĞİ İLE TESBİT EDİLEN REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI İLE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI HAKKINDA

Resmi Gazete Tarihi: 19 Haziran 2012

Resmi Gazete Sayısı: 28328


Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %16, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %16,50 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

XXV - 20.12.2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE T.C. MERKEZ BANKASI TEBLİĞİ İLE TESBİT EDİLEN REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI İLE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI HAKKINDA

Resmi Gazete Tarihi: 20 Aralık 2012

Resmi Gazete Sayısı: 28503

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %13,50, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %13,75 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

XXVI - 21.6.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE T.C. MERKEZ BANKASI TEBLİĞİ İLE TESBİT EDİLEN REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI İLE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI HAKKINDA

Resmi Gazete Tarihi: 21 Haziran 2013

Resmi Gazete Sayısı: 28684

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %9,50, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %11 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

XXVII - 27.12.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE T.C. MERKEZ BANKASI TEBLİĞİ İLE TESBİT EDİLEN REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI İLE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARININ TESPİTİ HAKKINDA TEBLİĞ

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARININ TESPİTİ HAKKINDA

Resmi Gazete Tarihi: 27 Aralık 2013

Resmi Gazete Sayısı: 28864

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %10,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %11,75 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

XXVIII - 14.12.2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE T.C. MERKEZ BANKASI TEBLİĞİ İLE TESBİT EDİLEN REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI İLE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI HAKKINDA

Resmi Gazete Tarihi: 14 Aralık 2014

Resmi Gazete Sayısı: 29205

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10,50 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

XXIX - 31.12.2016 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE T.C. MERKEZ BANKASI TEBLİĞİ İLE TESBİT EDİLEN REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI İLE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARININ TESPİTİ HAKKINDA TEBLİĞ

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARININ TESPİTİ HAKKINDA

Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 2016

Resmi Gazete Sayısı: 29935


Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 8,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 9,75 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

REESKONT VE AVANS FAİZ ORANI

 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN FAİZ ORANLARI

 


YÜRÜRLÜK TARİHİ


İSKONTO
FAİZ ORANI

AVANS
FAİZ ORANI

1 Ocak 1990

40
45

20 Eylül 1990

43
48,25

23 Kasım 1990

45
50,75

15 Şubat 1991

48
54,50

27 Ocak 1994

56
65

21 Nisan 1994

79
98

12 Temmuz 1994

70
85

27 Temmuz 1994

63
75

1 Ekim 1994

55
64

10 Haziran 1995

52
60

1 Ağustos 1995

50
57

2 Ağustos 1997

67
80

30 Aralık 1999

60
70

17 Mayıs 2002

55
64

14 Haziran 2003

50
57

8 Ekim 2003

43
48

15 Haziran 2004

38
42

13 Ocak 2005

32
35

25 Mayıs 2005

28
30

20 Aralık 2005

23
25

20 Aralık 2006

27
29

28 Aralık 2007

25
27

9 Nisan 2009

19
20

12 Haziran 2009

18
19

22 Aralık 2009

15
16

30 Aralık 2010

14
15

29 Aralık 2011

17
17,75

19 Haziran 2012

16
16,50

20 Aralık 2012

13,50
13,75

21 Haziran 2013

9,50
11

27 Aralık 2013

10,25
11,75

14 Aralık 2014

9
10,50

31 Aralık 2016

8,75
9,75

 

KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI (2016)

Katma Değer Vergisi Oranları Tablosu, 30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı R.G.'de yayımlanan, 24.12.2007 tarih ve 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak yapılmıştır.
* 1.12.2013 tarih ve 28838 sayılı R.G.'de yayımlanan, 2.9.2013 tarih ve 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan deişiklikler metne işlenmiştir.

1. GENEL ORAN
(Listelerde Yer Almayan Teslim ve Hizmetler İçin)

% 18

2. I SAYILI LİSTEDE YER ALAN TESLİM VE HİZMETLER
(I SAYILI LİSTE)

% 1

3. II SAYILI LİSTEDE YER ALAN TESLİM VE HİZMETLER
(II SAYILI LİSTE)

% 8

 

KIDEM TAZMİNATI TAVANI (2017)
( 1980 - 2016 YILLARINA AİT KIDEM TAZMİNATI TAVANI )

01.01.2017 - 30.06.2017 Arası
4.426,16 TL

 

MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYANINDA UYGULANACAK OLAN İNDİRİM ORANI (2001 - 2017)

2001 Yılı Gelirlerinin Beyanında

% 50,7

2002 Yılı Gelirlerinin Beyanında

% 87,4

2003 Yılı Gelirlerinin Beyanında

% 57,5

2004 Yılı Gelirlerinin Beyanında

% 43,8

2005 Yılı Gelirlerinin Beyanında

% 53,7

2006 Yılı Gelirlerinin Beyanında

% 46,5

2007 Yılı Gelirlerinin Beyanında

% 37,7

2008 Yılı Gelirlerinin Beyanında

% 64,9

2009 Yılı Gelirlerinin Beyanında

% 16,7

2010 Yılı Gelirlerinin Beyanında

% 93,4

2011 Yılı Gelirlerinin Beyanında

İndirim Oranı Uygulanmayacak.

2012 Yılı Gelirlerinin Beyanında

% 84,4

2013 Yılı Gelirlerinin Beyanında

% 53,11

2014 Yılı Gelirlerinin Beyanında

% 53,11

2015 Yılı Gelirlerinin Beyanında

% 60,39

2016 Yılı Gelirlerinin Beyanında

% 38,19

 

MESKENLERDE KİRA MUAFİYETİ SINIRI (2003 - 2017)

2003 Yılı Gelirlerinin Beyanında

1.500.000.000 TL

2004 Yılı Gelirlerinin Beyanında

1.800.000.000 TL

2005 Yılı Gelirlerinin Beyanında

2.000 YTL

2006 Yılı Gelirlerinin Beyanında

2.200 YTL

2007 Yılı Gelirlerinin Beyanında

2.300 YTL

2008 Yılı Gelirlerinin Beyanında

2.400 YTL

2009 Yılı Gelirlerinin Beyanında

2.600 TL

2010 Yılı Gelirlerinin Beyanında

2.600 TL

2011 Yılı Gelirlerinin Beyanında

2.800 TL

2012 Yılı Gelirlerinin Beyanında

3.000 TL

2013 Yılı Gelirlerinin Beyanında

3.200 TL

2014 Yılı Gelirlerinin Beyanında

3.300 TL

2015 Yılı Gelirlerinin Beyanında

3.600 TL

2016 Yılı Gelirlerinin Beyanında

3.800 TL

2017 Yılı Gelirlerinin Beyanında

3.900 TL

 

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (2017)
( 2005 - 2016 YILLARINA AİT ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI )

Özel Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel (1 Ocak 2016'den İtibaren Uygulanacak)

 

1. Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması halinde, belgede yazılması gereken meblağın % 10'u

Her bir belge için en az 210 TL

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

110.000

2. Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

210

- Her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

11.000

- Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

110.000

3. Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ve levha bulundurma, asma mecburiyetine uyulmaması

210

4. Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

5.000

5. Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara her bir işlem için

260

6. Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

800

- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

160.000

7. 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.100

8. Vergi Usul Kanunu'nun 127. maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

800

 

SİGORTA PRİMİNE TABİ TAVAN VE TABAN ÜCRETLER (2017)
( 2000 - 2016 YILLARINA AİT SİGORTA PRİMİNE TABİ TAVAN VE TABAN ÜCRETLER )


Dönemi

Tavan Ücret

Taban Ücret
01.01.2017 - 31.12.2017
13.331,40 TL
1.777,50 TL

 

SOSYAL SİGORTA KURUMU PRİMİNE TABİ OLMAYAN SOSYAL YARDIMLAR (2017)
( 2004 - 2016 YILLARINA AİT S.S.K PMİNE TABİ OLMAYAN SOSYAL YARDIMLAR )


2017

1 Ocak 2017


31 Aralık 2017

YEMEK PARASI

3,56 - TL
3,56 - TL

ÇOCUK ZAMMI

35,55 - TL
35,55 - TL

AİLE ZAMMI

177,75 - TL
177,75 - TL

 

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ (2000 - 2017)
(4447 Madde 49)

 UYGULANDIĞI DÖNEM

İŞÇİ PAYI

İŞVEREN PAYI

DEVLET KATKI PAYI

1.6.2000 - 31.12.2001

%2

%3

%2

1.1.2002 -

%1

%2

%1

 

TECİL FAİZİ
( 1995 - 20.10.2010 TARİHLERİNE AİT TECİL FAİZİ )

TECİL FAİZİ
(Uygulama Dönemleri)

AYLIK

YILLIK

21.10.2010 Tarihinden İtibaren

% 1

%12

 

USULSÜZLÜK CEZALARI (2017)
( 2005 - 2016 YILLARINA AİT USULSÜZLÜK CEZALARI )

 

Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel (1 Ocak 2017'den İtibaren Uygulanacak)

 

Mükellef Grupları

Birinci Derece
Usulsüzlükler
İçin (TL)

İkinci Derece
Usulsüzlükler
İçin (TL)

1. Sermaye Şirketleri
130
70
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalan (I) inci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı
80
40
3. İkinci Sınıf Tüccarlar
40
19
4. Yukardakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar
19
11
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler
11
5
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf
5
2,80

 

VERGİ CEZALARI

VERGİ CEZALARI

Vergi Ziyaı Cezası (VUK. Md.344)1 Kat
VUK. Md.359'daki Fiillere Sebebiyet Verilmesi Halinde3 Kat

 

YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ (4857/m.53)
( 1475/m.49 İLE İLGİLİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ )


4857 SAYILI KANUN'UN 53. MADDESİNE GÖRE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR.

HİZMET SÜRESİ:

1 Yıldan 5 Yıla Kadar Olanlara

Yılda 14 Gün,

5 Yıldan Fazla ve 15 Yıldan Az Olanlara

Yılda 20 Gün,

15 Yıl ve Daha Fazla Olanlara

Yılda 26 Gün, Ücretli Yıllık İzin Verilir.
 

Ancak 18 Ve daha küçük yaştaki işçiler ile elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin 20 günden az olamaz.

Yıllık izin hesabında izin sürelerine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI (2018)
( 1992 - 2017 YILLARINA AİT YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI )

2017 Yılı (2018 Yılında Uygulanacaktır.)

% 14,47
Bu oran, aynı zamanda 2016 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

YARGI HARÇLARI (2017 HARÇLAR TARİFESİ)

|----------------------------------------------------|-----------------|
| (1) SAYILI TARİFE                 |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Yargı Harçları                   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| A) Mahkeme harçları:                |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| (6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen  |         |
| fıkra. Yürürlük:14/4/2011) Hukuk, ceza ve ticaret |         |
| davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı   |         |
| konularında, Anayasa Mahkemesine bireysel     |         |
| başvurularda ve icra tetkik mercilerinde      |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| I- Başvurma harcı:                 |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya    |         |
| müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati  |         |
| tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili |         |
| taleplerde,                    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde  | 14,50      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde   | 31,40      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 3.(5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen | 48,30      |
| bent. Yürürlük:1/4/2005) Bölge Adliye Mahkemeleri, |         |
| Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve   |         |
| Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde          |         |
| (Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı  |         |
| vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye  |         |
| yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.)   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 4. (6216 sayılı Kanunun 75/8 inci maddesi ile   | 257,50     |
| eklenen bent. Yürürlük: 3/4/2011) Anayasa     |         |
| Mahkemesinde                    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| II- Celse Harcı:                  |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| (Taraflar veya vekilleri tarafından        |         |
| ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)  |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1.Sulh mahkemeleri:                |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava  | (Binde 2,27)  |
| konusu miktardan (17,80 TL'den aşağı olmamak   |         |
| üzere)                       |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b)Belli bir değer bulunmayan davalarda      | 17,80      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı        | (Binde 2,27)  |
| mercilerinde (31,40 TL'den az olmamak üzere)    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| III- Karar ve ilam harcı:             |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1.Nispi harç:                   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)Konusu belli bir değerle ilgili bulunan     | (Binde 68,31)  |
| davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde  |         |
| hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer    |         |
| üzerinden                     |         |
| (6518 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile eklenen  |         |
| ibare. Yürürlük:19/2/2014) (6728 sayılı Kanunun  |         |
| 36 ncı maddesi ile değişen cümle. Yürürlük:09/8/  |         |
| 2016) Tahkim yargılamasında bu bent hükümlerine  |         |
| göre harç alınmaz. (3239 sayılı Kanunun 96/A    |         |
| maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük: 1/1/1986)   |         |
| Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariyle     |         |
| birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte   |         |
| yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya   |         |
| Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir. |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış  | (Binde 11,38)  |
| suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler   |         |
| (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden)       |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine  | (Binde 4,55)  |
| dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul   |         |
| değeri üzerinden)                 |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik  | (Binde 11,38)  |
| nafaka bedeli üzerinden)              |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| e) (5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile     |         |
| değişen bent. Yürürlük:1/4/2005) Yukarıdaki    |         |
| nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare  |         |
| Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare     |         |
| Mahkemesi ve Yargıtay'ın tasdik veya işin esasını |         |
| hüküm altına aldığı kararları için de aynen    |         |
| uygulanır.                     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| f)(5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen | (Binde 68,31)  |
| bent. Yürürlük:6/3/2007) Konusu belli bir     |         |
| değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı  |         |
| Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin     |         |
| birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından |         |
| kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi   |         |
| Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının |         |
| takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili   |         |
| olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm |         |
| altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden  |         |
| Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla     |         |
| birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte |         |
| yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya   |         |
| Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir. |         |
| Nispi harçlar (31,40 TL)'den aşağı olamaz.    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 2. Maktu harç:                   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a) 1 inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf   | 31,40      |
| teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas |         |
| hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve   |         |
| icra tetkik mercilerinin 1 inci fıkra dışında   |         |
| kalan kararlarında                 |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile     | 65,40      |
| değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) (a) fıkrasında  |         |
| yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi  |         |
| karar taleplerinin reddine dair Yargıtay,     |         |
| Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi     |         |
| kararlarında                    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| c)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile     | 51,70      |
| değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Bölge Adliye   |         |
| Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare    |         |
| Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek  |         |
| İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| d) Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati   | 51,70      |
| tedbir kararlarında                |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| IV- Temyiz, istinaf ve itiraz harçları (6217    |         |
| sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen şekli. |         |
| Yürürlük:14/4/2011)                |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz   | 154,30     |
| başvurularında                   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b)(Anayasa Mahkemesi'nin 20/10/2011 tarihli ve E.: |         |
| 2011/54, K.: 2011/142 sayılı Kararı ile iptal   |         |
| edilmiştir. )                   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| c)Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında    | 154,30     |
| d)Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar   | 85,70      |
| dahil olmak üzere bölge idare mahkemelerine (6545 |         |
| sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değişen ibare.   |         |
| Yürürlük: 28/6/2014) yapılacak istinaf yolu    |         |
| başvurularında                   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| e)Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine    | 85,70      |
| yapılacak istinaf yolu başvurularında       |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| f)(Anayasa Mahkemesi'nin 1/11/2012 tarihli ve E.: |         |
| 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile iptal   |         |
| edilmiştir. )                   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| g)(Anayasa Mahkemesi'nin 1/11/2012 tarihli ve E.: |         |
| 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile iptal   |         |
| edilmiştir. )                   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| h)(Anayasa Mahkemesi'nin 1/11/2012 tarihli ve E.: |         |
| 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile iptal   |         |
| edilmiştir. )                   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| V- Keşif Harcı: (6009 sayılı Kanunun 20 nci    | 221,80     |
| maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:1/8/2010)   |         |
| (Mahkemelerce re'sen veya istem üzerine verilen  |         |
| keşif ya da tespit kararlarını yerine getirmek   |         |
| için)                       |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| B) İcra ve iflas harçları:             |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| I. İcra harçları:                 |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1.İcraya başvurma harcı              | 31,40      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın | 31,40      |
| yerine getirilmesi harcı              |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil    |         |
| harcı, değer üzerinden:              |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine     | (Yüzde 4,55)  |
| hacizden evvel ödenen paralardan          |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan| (Yüzde 9,10)  |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya | (Yüzde 11,38)  |
| çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| d)Resmi ve özel müesseseler memur ve        | (Yüzde 4,55)  |
| hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair   |         |
| hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan |         |
| paralardan                     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve   | (Yüzde 2,27)  |
| İflas Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü     |         |
| fıkrası gereğince ödenen paralardan        |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| f)Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve    |         |
| tesliminde:                    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu  | (Yüzde 2,27)  |
| takdirde                      |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu    | (Yüzde 4,55)  |
| takdirde                      |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| g)Menkul tesliminde;                |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| aa)İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde   | (Yüzde 2,27)  |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| bb)İcra marifetiyle teslim halinde         | (Yüzde 4,55)  |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| h) (5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile     |         |
| eklenen hüküm. Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılı   |         |
| Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin     |         |
| birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından |         |
| kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi   |         |
| Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının |         |
| takibinde, bu bentte belirtilen tahsil harçları  |         |
| dörtte biri oranında uygulanır.          |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 4.İdare harçları:                 | 21,70      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira    |         |
| mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için) |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| II. İflas harçları:                |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1.Maktu harç:                   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya | 51,70      |
| katılma harcı                   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 2.Konunun değeri üzerinden harç:          |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)İflasta paylaşılan para üzerinden        | (Yüzde 4,55)  |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b)Konkordatoda alacaklılara verilmesi       | (Binde 11,38)  |
| kararlaştırılan para üzerinden           |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| III. Haciz, teslim ve satış harcı :(6009 sayılı  | 73,60      |
| Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük: |         |
| 1/8/2010)                     |         |
| (Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer  |         |
| alan icra ve iflas işlemlerinin daire dışında   |         |
| memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için)|         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| C) Ticaret sicili harçları:            |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni |         |
| dahil)                       |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve     |         |
| ilanında:                     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait      | 233,70     |
| işletmelerde                    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde       | 670,40     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde      | 1.510,70    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve   |         |
| ilanında (Her kişi için):             |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait      | 115,80     |
| işletmelerde                    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde       | 166,00     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde      | 367,50     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan      |         |
| vakalardaki değişikliklerin tescilinde:      |         |
| (Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)  |         |
| (Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden   |         |
| harç alınmaz.)                   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait      | 115,80     |
| işletmelerde                    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde       | 166,00     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde      | 367,50     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni    |         |
| kaydının silinmesi dahil)             |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait      | 45,15      |
| işletmelerde                    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde       | 65,40      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde      | 115,80     |
| Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye' |         |
| deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.  |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname     |         |
| harçları:                     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas       | 11,50      |
| defterindeki kayıtların tamamının veya bir     |         |
| kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin |         |
| örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili    |         |
| Tüzüğü Madde:11/1)                 |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:  | 38,50      |
| 11/2, 104, 105)                  |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):     |         |
| I. Suret harçları:                 |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli    | 1,80      |
| fotokopiler dahil)                 |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b)Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın | 1,80      |
| beher sayfasının suretlerinden (Tasdikli      |         |
| fotokopiler dahil)                 |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| c)Avukatların tasdik ettiği vekaletname      | 4,60      |
| suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| d)Sulh hakimi tarafından tasdik edilen       | 4,60      |
| vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler  |         |
| dahil)                       |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak  |         |
| üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden  |         |
| de aynı harçlar alınır.              |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| II. Muhafaza harçları:               |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın  |         |
| kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer  |         |
| üzerinden:                     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)Bir yıla kadar                  | (Binde 11,38)  |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b)Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için     | (Binde 5,69)  |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| III. Defter tutma harçları:            |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde    | (Binde 4,55)  |
| (17,80 TL)'den az olmamak üzere deftere kaydolunan |         |
| değer üzerinden                  |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b)Miras işlerinde defter tutulmasında:       |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| aa)Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu  | (Binde 4,55)  |
| bakiye üzerinden                  |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| bb)Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve    | 48,30      |
| alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise      |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| c)İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden | 48,30      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| IV. Miras işlerine ait harçlar:          |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi,   | (Binde 4,55)  |
| tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil |         |
| eden değerler üzerinden              |         |
| (Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç  |         |
| alınır.)                      |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:       |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Medeni Kanunun 479 uncu maddesine göre sulh    |         |
| hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet   |         |
| senetleri:                     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)Belli bir meblağı ihtiva edenler         | (Binde 1,13)  |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b)Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler       | 65,40      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
|----------------------------------------------------|-----------------|
| (2) SAYILI TARİFE                 |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Noter Harçları                   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi    |         |
| harçlar:                      |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, | (Binde 1,13)  |
| mukavelename ve kağıtlardan beher imza için    |         |
| Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın   |         |
| toplam miktarı (65,40 TL)'den az, (33.607,10 TL)' |         |
| den çok olamaz.                  |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 2. Emanet harçları:                |         |
| Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri   | (Binde 2,27)  |
| belli emanetlerden                 |         |
| "Harç miktarı (4,60 TL)'den az olamaz, harç    |         |
| yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan  |         |
| her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl  |         |
| kesirleri tam itibar olunur."           |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı:    | (Binde 4,55)  |
| Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla  |         |
| olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.  |         |
| Yıl kesirleri tam itibar olunur.Gayrimenkullerin  |         |
| değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile  |         |
| tespit edilir.                   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 4. Konşimento yazılması harcı:           |         |
| Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi   | 0,589      |
| tonundan                      |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 5. (3239 sayılı Kanunun 139 uncu maddesiyle fıkra |         |
| yürürlükten kaldırılmıştır.)            |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| II. Maktu harçlar:                 |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1.Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç  | 10,20      |
| miktarı kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemiş   |         |
| olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların   |         |
| beherinden                     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 2.Her nevi tebliğ (6830 sayılı Kanun hükümleri   | 17,80      |
| muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak    |         |
| tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan  |         |
| muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 3.(6728 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen | 13,30      |
| fıkra. Yürürlük:9/8/2016) Vekaletnamelerde beher  |         |
| imza için                     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 4.(6728 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen |         |
| şekli. Yürürlük:9/8/2016) Defter tasdiki (kuruluş |         |
| aşamasında yapılan tasdikler hariç):        |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri    |         |
| (Beher defter için):                |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| aa)İşletme defteri ve diğer her türlü defterler  | 25,30      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| bb)Serbest meslek kazanç defteri          | 31,40      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| cc)Bilanço esasına göre tutulan defterler     | 31,40      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b)Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:  |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 100 sayfaya kadar (100 dahil)           | 8,20      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için | 8,20      |
| (5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen  |         |
| bent. Yürürlük:1/1/2004) Ticaret sicili      |         |
| memurluklarınca yapılacak defter tasdiki      |         |
| işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen  |         |
| alınır.                      |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 5.Suretler ve tercümeler:             |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her   | 1,80      |
| türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt    |         |
| suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b)Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış   | 4,60      |
| kağıtların suretleri ve tercümeleri beher     |         |
| sayfasından (Fotokopiler dahil)          |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 6.Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve    | 17,80      |
| değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler  |         |
| her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır)      |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 7.Tespit ve tutanak harçları:           |         |
| Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya  | 17,80      |
| bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili  |         |
| şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 8.Piyango, seçim ve toplantılarda hazır      |         |
| bulunmaktan alınacak harçlar;           |         |
| Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin   | 334,20     |
| kura, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak   |         |
| düzenlenecek tutanaklarda             |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 9.Düzeltme harcı:                 |         |
| Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek     | 3,65      |
| şartıyla yapılacak düzeltmelere ait        |         |
| beyannamelerden beher imza için          |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 10.Mukavele feshi harcı:              |         |
| Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını | 3,65      |
| tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher   |         |
| imza için                     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 11.(6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile    | 65,40      |
| değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011)Belli bir    |         |
| meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz,  |         |
| tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve     |         |
| mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf,  |         |
| aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca      |         |
| haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri,   |         |
| miras taksim mukaveleleri, mirasçılık belgesi,   |         |
| ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların  |         |
| feshi ve bunların teferruatına dair senet,     |         |
| mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter  |         |
| tarafından re'sen düzenlenecek tutanaklardan    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
|----------------------------------------------------|-----------------|
| (3) SAYILI TARİFE                 |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Vergi Yargısı Harçları               |         |
| Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile  |         |
| bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin       |         |
| uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde,   |         |
| Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan  |         |
| davalarda.                     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| I- Başvurma harcı:                 |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine | 31,40      |
| başvurma                      |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b)Danıştaya başvurma                | 65,40      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| c) (5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile    | 136,40     |
| eklenen fıkra. Yürürlük:6/6/2008) Danıştay'a    |         |
| temyiz başvurularında               |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| d) (5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile    | 90,80      |
| eklenen fıkra. Yürürlük:6/6/2008) Bölge İdare   |         |
| Mahkemesine (6545 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle |         |
| değişen ibare. Yürürlük: 28/6/2014) yapılacak   |         |
| istinaf yolu başvurularında            |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| II- Nispi harçlar:                 |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi    |         |
| kararlarında:                   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı     | (Binde 4,55)  |
| mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin |         |
| nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin    |         |
| kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık    |         |
| konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali     |         |
| yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam |         |
| değeri üzerinden (31,40 TL)'den az olmamak üzere  |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b)Danıştay kararlarında:              |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi,    | (Binde 9,10)  |
| resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara  |         |
| bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden   |         |
| (65,40 TL)'den az olmamak üzere          |         |
| (Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup   |         |
| edilir)                      |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| III- Maktu harç:                  |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi    |         |
| harca tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza   |         |
| kesme ve diğer işlemlerle ilgili:         |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi     | 31,40      |
| kararlarında                    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b)Danıştay kararlarında              | 65,40      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| c)Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin  | 65,40      |
| durdurulması kararlarında             |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| IV- Suret harçları:                |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Tarafların isteği üzerine verilecek karar     | 1,30      |
| suretleri için karar suretinin her sayfasından   |         |
| (Fotokopiler dahil)                |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
|----------------------------------------------------|-----------------|
| (4) SAYILI TARİFE                 |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar  |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| I- Tapu işlemleri:                 |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1.Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin    | (Binde 11,38)  |
| tescilinden takdir olunan değer üzerinden     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 2.Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve    | (Binde 1593,9) |
| izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen yerlerin |         |
| tescilinden takdir edilecek değer üzerinden    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 3. (5831 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile değişen |         |
| madde. Yürürlük: 27/1/2009)            |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a) Terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve   | (Binde 22,77)  |
| atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen   |         |
| yapılacak taksiminde kayıtlı değer üzerinden    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b) Taşınmaz malların ve sınırlı ayni hakların,   | (Binde 11,38)  |
| intikalinde alınmamak kaydıyla, bağışlanmasından  |         |
| rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango  |         |
| ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer  |         |
| üzerinden                     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 4.Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni    | (Binde 68,31)  |
| hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar    |         |
| dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi   |         |
| lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli    |         |
| intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının   |         |
| sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden       |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 5.Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal,   | (Binde 68,31)  |
| hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarrufi      |         |
| muamelelerde takdir olunacak kıymet veya      |         |
| bildirilen bedelden yüksek olanı üzerinden     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 6. a)İfraz veya taksim veya birleştirme      | (Binde 11,38)  |
| işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden      |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b) (5831 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişen | (Binde 11,38)  |
| bent. Yürürlük: 27/1/2009) İmar parselasyon    |         |
| planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin   |         |
| pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen     |         |
| taksiminde kayıtlı değer üzerinden         |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| c)Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek  | (Binde 4,55)  |
| mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay  |         |
| sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde |         |
| kayıtlı değer üzerinden              |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 7.İpotek tesisinde:                |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a) İpotekte sağlanan borç miktarı üzerinden    | (Binde 4,55)  |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b)İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin    | (Binde 4,55)  |
| çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat   |         |
| ilavesinde borç miktarı üzerinden         |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| c)Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen  | (Binde 2,27)  |
| değişikliklerinde borç miktarı üzerinden      |         |
| (6728 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile eklenen  |         |
| hüküm. Yürürlük:09/8/2016) (Tacirler arası ipotek |         |
| tesis işlemlerinde bu fıkraya göre hesaplanan   |         |
| harçlar yüzde elli oranında uygulanır.)      |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 8.Muvakkat tesciller:               |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Medeni Kanunun 921 inci maddesi (22/11/2001 gün  | (Binde 2,27)  |
| ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1011 inci   |         |
| maddesi) gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı  |         |
| değer üzerinden                  |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 9.Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden   | (Binde 6,83)  |
| mütevellit şüf'a, iştira ve vefa haklarının, aile |         |
| yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef     |         |
| mirasçı nasbının sicile şerhinden veya tescilinden |         |
| kayıtlı değer üzerinden              |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 10.Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu   | (Binde 6,83)  |
| siciline şerhinde mukavele müddetine göre     |         |
| hesaplanacak kira toplamı ve mukavele mevcut    |         |
| değilse veya mukavelede müddet belirtilmemişse   |         |
| bir yıllık kira bedeli üzerinden          |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 11.Teferruatın tapu siciline kaydında beyan    | (Binde 4,55)  |
| olunan değeri üzerinden              |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 12. (5838 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle     | (Binde 6,83)  |
| değişen fıkra. Yürürlük: 28/2/2009) Satış vaadi  |         |
| sözleşmeleri ile irtifak hakkı tesisi vaadi    |         |
| sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde,      |         |
| sözleşmede yazılı bedel üzerinden (Bu bedel,    |         |
| sözleşmeye konu gayrimenkulün emlak vergisi    |         |
| değerinden az, emlak vergisi değerinin iki     |         |
| katından çok olamaz.) bedelsiz olanlarda emlak   |         |
| vergisi değeri üzerinden              |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 13. a) (5838 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle   | 203,20     |
| değişen bent. Yürürlük: 28/2/2009) Arsa ve arazi  |         |
| üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin    |         |
| tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis  |         |
| için)                       |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak | 101,50     |
| Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş     |         |
| bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan  |         |
| daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde   |         |
| (Her bir bağımsız bölüm için)           |         |
| Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu   |         |
| harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür.  |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b) Meşfu payın şüf'a hakkı sahibi tarafından    | (Binde 22,77)  |
| ilama müsteniden iktisabında, kayıtlı değer    |         |
| üzerinden                     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| c) (5838 sayılı Kanunun 17 inci maddesiyle     | 101,50     |
| değişen bent, Yürürlük: 28/2/2009) (a) fıkrası   |         |
| dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde  |         |
| (her bir işlem için)                |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 14.Tapu harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili   | 21,70      |
| tescil ve şerhlerin terkininden          |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 15.Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı  | (Binde 2,27)  |
| gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde     |         |
| kayıtlı değer üzerinden              |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 16.Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının  | 45,15      |
| verilmesinde her parsele ait kopya için      |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 17.İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait | 8,20      |
| verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle     |         |
| çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından  |         |
| (Fotokopiler dahil)                |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 18.Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun   | (Binde 11,38)  |
| beyanlar hanesine işlenmesinde gayrimenkulün    |         |
| kayıtlı değeri üzerinden              |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 19.Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen    | (Binde 136,62) |
| düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden      |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 20. a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya   | (Binde 20)   |
| ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut    |         |
| trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında (4751 |         |
| sayılı Kanunun 6/C maddesiyle değişen ibare.    |         |
| Yürürlük:9/4/2002) gayrimenkulün beyan edilen   |         |
| devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere    |         |
| emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve   |         |
| şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli,      |         |
| istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden)    |         |
| devir eden ve devir alan için ayrı ayrı      |         |
| Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin,     |         |
| zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu  |         |
| fıkra hükümleri uygulanır.             |         |
| Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri  |         |
| yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye     |         |
| Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile   |         |
| bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.|         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b) (4842 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile     |         |
| değişen ibare. Yürürlük:24/4/2003)         |         |
| Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve      | (Binde 20)   |
| gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine |         |
| sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince  |         |
| tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve  |         |
| gayrimenkul devir hallerinde devir eden için    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| c)(4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile     |         |
| değişen fıkra. Yürürlük:29/7/1998)         |         |
| Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir    | (Binde 20)   |
| yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen   |         |
| bedel üzerinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir  |         |
| şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde  |         |
| mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya   |         |
| yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir |         |
| alan için                     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| d)(4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile     |         |
| değişen fıkra. Yürürlük:29/7/1998)         |         |
| Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların | (Binde 20)   |
| tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (5615  |         |
| sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile değiştirilen   |         |
| parantez içi hüküm. Yürürlük;4/4/2007) (Bu bedel, |         |
| üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulun emlak   |         |
| vergisi değerinin yarısından az, iki katından çok |         |
| olamaz) devir alan için              |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| e) (5838 sayılı Kanunun 17 inci maddesi ile    | (Binde 20)   |
| değişen bent. Yürürlük: 28/2/2009) Gayrimenkul   |         |
| üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde (634    |         |
| sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat   |         |
| irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir   |         |
| için ödenen bedel (Bu bedel, üzerinde hak tesis  |         |
| edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki  |         |
| katından çok olamaz) üzerinden devir alan için   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| f) (4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile    | (Binde 20)   |
| değişen fıkra. Yürürlük: 29/7/1998) İvaz      |         |
| karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir    |         |
| bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için   |         |
| ayrı ayrı                     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| g) (6361 sayılı Kanunun 51 inci maddesi ile    | (Binde 4,55)  |
| eklenen bent. Yürürlük:13/12/2012) Satıp geri   |         |
| kiralama yöntemi ile gerçekleştirilen kiralama   |         |
| sözleşmeleri kapsamında kiracı tarafından     |         |
| sözleşme süresi sonunda geri alınmak kaydıyla   |         |
| kiralanan taşınmazların kiralayana satışı     |         |
| sırasında devredenden (Taşınmazın herhangi bir   |         |
| şekilde kiracı tarafından geri alınmamasının    |         |
| tespiti durumunda ilgililerden (a) bendindeki   |         |
| oran ile bu bentteki oran arasındaki farka tekabül |         |
| eden harç tutarı 213 sayılı Kanun hükümlerine   |         |
| göre gecikme faizi ile birlikte alınır.)      |         |
| Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan intifa hakkı  |         |
| ile (f) fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin    |         |
| değerleri bu Kanunun 64'üncü maddesinin son    |         |
| fıkrasına göre hesaplanan miktarlardan düşük    |         |
| olamaz.                      |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| II- Kadastro ve tapulama işlemleri:        |         |
| Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu   |         |
| siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde    |         |
| kayıtlı değer üzerinden:              |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup  | (Binde 6,83)  |
| da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada   |         |
| tespitte hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin  |         |
| kadastrolanmasında veya tapulanmasında       |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b)Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup  | (Binde 11,38)  |
| da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada  |         |
| tespitte hazır bulunmayanlara ait         |         |
| gayrimenkullerin kadastrolanması veya       |         |
| tapulanmasında                   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| c)Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına  | (Binde 9,10)  |
| kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname   |         |
| verenler ile tespitte hazır bulunanlardan     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| d)Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına  | (Binde 13,66)  |
| kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname   |         |
| vermeyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan  |         |
| (Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç    |         |
| miktarı her parsel için (17,80 TL)'den aşağı    |         |
| olamaz.)                      |         |
| Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispi harçların  |         |
| en az miktarı (17,80 TL)'dir.           |         |
| (5035 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen  |         |
| bent.Yürürlük:1/1/2004) Kadastro işlemlerinin   |         |
| yenilenmesinden harç alınmaz.           |         |
| (5838 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile      |         |
| yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 28/2/2009)  |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
|----------------------------------------------------|-----------------|
| (5) SAYILI TARİFE                 |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Konsolosluk Harçları                |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| I- Değer üzerinden alınacak harçlar :       |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Tereke işlerinde:                |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden| (Binde 22,77)  |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir,  | (Binde 11,38)  |
| tesbit, idare ve tasfiye olunduğu takdirde     |         |
| konsoloslukca yapılan murakabeden         |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 2. Sulhnameler:                  |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| (Kararda yazılı değer üzerinden):         |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a) (0,05 TL)'ye kadar olan kısmından (0,05 TL)   | (Binde 45,54)  |
| dahil                       |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b) (0,05 TL)'den sonra gelen kısmından ilaveten  | (Binde 11,38)  |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 3. Kıymetli eşyanın tesliminde:          |         |
| Yurt dışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere  | (Binde 6,83)  |
| emaneten bırakılan kıymetli eşyanın ilgililere   |         |
| tesliminde                     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 4. Türkiye'ye ihraç edilecek mallardan listeleri  | (Binde 2,27)  |
| konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden       |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| II. Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak   |         |
| harçlar:                      |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1.Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak    | 1,138      |
| şahadetnameleri :Beher rüsum tonilatosundan    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 2.Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde    | 0,590      |
| eşyanın beher gayrisafi tonundan          |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 3.Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher  | 0,590      |
| rüsum tonilatosundan                |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| III. Maktu harçlar:                |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1.Gemi jurnalinin tasdiki:             |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)Jurnalin tasdiki                 | 98,90      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b)Jurnala sayfa ilavesi              | 38,50      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 2.Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve     | 401,50     |
| gezinti gemilerinin vizeleri            |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 3.İmza ve mühür tasdiki:              |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla | 38,50      |
| o memleketteki yabancı makamlar tarafından     |         |
| verilip Türk makamlarına veya Türk makamları    |         |
| tarafından verilip bulunulan yabancı memleketteki |         |
| yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan   |         |
| yazılı kağıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin  |         |
| veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin metne  |         |
| şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)  |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b)İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere    | 78,40      |
| tasdiki (Fotokopiler dahil)            |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 4.Yabancı memlekette usulüne uygun olarak yetkili | 38,50      |
| makamlar tarafından tanzim olunan yazı, kağıt ve  |         |
| suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan     |         |
| Kanunlara uygun olduğunun tasdiki (Fotokopiler   |         |
| dahil)                       |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 5.İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber,    |         |
| tutanaklar ve şerhler:               |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)Birinci sayfa için                | 38,50      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b)Birinci sayfadan sonraki her sayfa için     | 17,80      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 6.Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine:    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)Türk Kanunlarının bir veya birkaç maddesinin   | 65,40      |
| aynının verilmesi (Beher sayfa için)        |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b)Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için) | 132,90     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 7. Terekenin mühürlenmesi             | 98,90      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının   | 58,60      |
| tasdiki                      |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı  | 38,50      |
| tarifede zikredilmeyen hukuk işlerine ait diğer  |         |
| yazılı kağıtlar ve kararlar            |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve      | 98,90      |
| işlemlerin konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve |         |
| icrasından asıl harca ilave olarak         |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
|----------------------------------------------------|-----------------|
| (6) SAYILI TARİFE                 |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma |         |
| izni muafiyeti, vize ve Dışişleri Bakanlığı    |         |
| tasdik harçları                  |         |
| (6735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile değişen  |         |
| şekli)                       |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| I- Pasaport Harçları:               |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar: |         |
| (Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 6 aya kadar olanlar                | 120,10     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1 yıl için olanlar                 | 175,50     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 2 yıl için olanlar                 | 286,40     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 3 yıl için olanlar                 | 406,70     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 3 yıldan fazla süreli olanlar           | 573,10     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda  |         |
| pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç  |         |
| alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük     |         |
| çocuklardan harç alınmaz. Süre uzatımları da aynı |         |
| miktarda harca tabidir.              |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci     |         |
| maddesinde yer alan yabancılara mahsus damgalı   |         |
| pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara  |         |
| göre, umuma mahsus münferit ve müşterek      |         |
| pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların   |         |
| konsolosluklarca süre uzatımı, bu pasaportların  |         |
| sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza    |         |
| alınmaksızın yapılır.               |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| II- Vize müracaat ve vize harçları:        |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| (5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen  |         |
| şekli)                       |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Giriş vizeleri:                 |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a) Tek giriş                    | 400,80     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b) Müteaddit giriş                 | 1.342,10    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 2. Transit vizeleri                |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a) Tek transit                   | 400,80     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b) Çift transit                  | 804,00     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| (Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci |         |
| fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)    |         |
| (5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen  |         |
| fıkra. Yürürlük:1/1/2004) Hangi ülke        |         |
| vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke  |         |
| vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği   |         |
| ile harç tutarlarının tespitine mütekabiliyet   |         |
| esası gözönünde tutularak Dışişleri Bakanlığı   |         |
| yetkilidir.                    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında      | 669,70     |
| istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara |         |
| ait dönüş vizeleri                 |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve   |         |
| Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:        |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1. İkamet tezkeresi (5035 sayılı Kanunun 37 nci  |         |
| maddesi ile değişen bent.Yürürlük:1/1/2004)    |         |
| 1 aya kadar her gün için (Bu tutar ilk ay için   | 15,05      |
| tezkere başına (28,05 TL)'den az, (143,70 TL)'den |         |
| çok olamaz.)                    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1 aydan sonraki her ay için            | 95,50      |
| İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay  |         |
| kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.      |         |
| (4731 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile eklenen   |         |
| cümleler. Yürürlük:30/12/2001) (İkamet       |         |
| tezkeresinin alınmaması veya süresinin       |         |
| uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife   |         |
| itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini      |         |
| engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve  |         |
| gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile |         |
| tahsil edilir.)                  |         |
| (4761 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle eklenen   |         |
| cümle. Yürürlük:22/6/2002) İkamet tezkeresi    |         |
| harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz   |         |
| önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları       | 232,95     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| IV-Yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma  |         |
| izni muafiyeti belgeleri: (4817 sayılı Kanunun 34 |         |
| üncü maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:6/9/2003) |         |
| (6735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile değişen  |         |
| bölüm. Yürürlük: 13/8/2016)            |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Süreli çalışma izni belgesi ve çalışma izni   |         |
| muafiyeti belgesi:                 |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) (Süre uzatımları da   | 537,50     |
| her yıl için aynı miktarda harca tabidir.)     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 2. Süresiz çalışma izni belgesi:          | 5.375,00    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 3. Bağımsız çalışma izni belgesi:         | 5.375,00    |
| Çalışma izni belgesi harçlarının tespitine,    |         |
| karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak  |         |
| Dışişleri Bakanlığı yetkilidir. Çalışma izni    |         |
| muafiyeti geçerlilik süresi üç aydan kısa     |         |
| düzenlenen yabancılar ile Turkuaz Kart sahibi   |         |
| yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve |         |
| eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı     |         |
| çocuğundan harç alınmaz.              |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
|----------------------------------------------------|-----------------|
| (7) SAYILI TARİFE                 |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Gemi ve Liman Harçları               |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| I- Gemi sicil işlemleri:              |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan:| 0,243      |
| (199,50 TL'den az, 13.442,00 TL'den çok olamaz.)  |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 2.Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz       | (Binde 22,77)  |
| karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla    |         |
| yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya   |         |
| muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden    |         |
| (Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı |         |
| bulunmaması veya rayiç bedelden küçük olması    |         |
| hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır.   |         |
| Aile tesisleri, trampa, iktisabi zaman aşımı    |         |
| tescilleri de bu esasa tabidir.)          |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar    | (Binde 5,69)  |
| bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz   | (Binde 5,69)  |
| karşılığında mukavele ile intifa hakkı tesisinde, |         |
| bedeli üzerinden                  |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis  | (Onbinde 11,38) |
| olunacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı    |         |
| üzerinden                     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde   | (Onbinde 11,38) |
| mukavelede şart koşulan kira bedeli toplamı    |         |
| üzerinden                     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden   | 17,80      |
| (Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz)     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden  | 0,243      |
| beher rüsum tonilatosundan             |         |
| (17,80 TL'den az, 334,40 TL'den çok olamaz.)    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf   | 8,20      |
| yapılmış olan belge suretleri ile sicil kayıt   |         |
| suretlerinden (Fotokopiler dahil)         |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| II. Liman işlemleri:                |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Denize elverişlilik belgesi:          |         |
| En az 65,40 TL maktu harca ilave olunarak     |         |
| aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:        |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan  | 0,751      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum     | 0,405      |
| tonilatosundan                   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan | 0,202      |
| (Harç tutarı 2.014,90 TL'den çok olamaz.)     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 2. Ölçme Belgesi:                 |         |
| En az (132,90 TL) maktu harca ilave olarak     |         |
| aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:        |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan  | 0,997      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum     | 0,997      |
| tonilatosundan                   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum    | 0,751      |
| tonilatosundan                   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum   | 0,405      |
| tonilatodan (Harç tutarı 5.375,60 TL'den çok    |         |
| olamaz)                      |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 3. Yola elverişlilik belgesi:           |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:        |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden        | 38,50      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden        | 65,40      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden       | 132,90     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden     | 166,00     |
| 10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan   |         |
| muaftır.                      |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak      | 0,751      |
| şahadetnameleri beher rüsum tonilatodan      |         |
| (98,90 TL'den az 3.359,60 TL'den çok olamaz)    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 5. Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki  | 14,50      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 6. (5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile    |         |
| değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004) Yeterlik     |         |
| belgesi harçları:                 |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/      | 98,90      |
| Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol   |         |
| İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya    |         |
| Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman |         |
| Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı  |         |
| ve Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı        |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b)Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı   | 65,40      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| c)Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, | 38,50      |
| Telsiz Zabiti/Operatörü, Makine Zabiti, Yat    |         |
| Kaptanı, Balıkadam, 1.Sınıf Dalgıç, 2. Sınıf    |         |
| Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve Açık Deniz    |         |
| Balıkçı Gemisi Kaptanı               |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| d)Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı   | 28,05      |
| Vardiya Zabiti, Sınırlı Makina Zabiti, Amatör   |         |
| Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı         |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 7. (5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile    | 17,80      |
| değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004) Türk denizci   |         |
| kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil)  |         |
| Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim,     |         |
| Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında   |         |
| Uluslararası Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim  |         |
| Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 8. Gemi sörvey belgeleri:             |         |
| a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yük gemisi    |         |
| teçhizat ve inşa emniyet belgesi, uluslararası   |         |
| yükleme sınırı belgesi, yük gemisi telsiz-telefon |         |
| emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet belgesi,  |         |
| (Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere)     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| En az (31,40 TL) maktu harca ilave olarak beher  | 0,060      |
| rüsum tonilatosundan                |         |
| Her belgenin harç tutarı (334,40 TL)'den çok    |         |
| olamaz.                      |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b) Muafiyet belgesi                | 65,40      |
| (Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin       |         |
| konsolosluklarca yapılacak temdidi işleminden de  |         |
| aynı miktarda harç alınır.)            |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 9. Özel yat kayıt belgesi: (5281 sayılı Kanunun  |         |
| 10 uncu maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük    |         |
| 1/1/2005)                     |         |
| En az (65,40 TL) maktu harca ilave olunarak    |         |
| aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:        |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan  | 0,751      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum     | 0,405      |
| tonilatosundan                   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan | 0,202      |
| (Harç tutarı 2.014,90 Türk Lirasından çok olamaz.) |         |
| 10. Transitlog belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10  |         |
| uncu maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük 1.1.2005) |         |
| Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:        |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden        | 13,65      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden        | 28,05      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden        | 57,20      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden       | 115,00     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden     | 143,70     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan   |         |
| muaftır.                      |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
|----------------------------------------------------|-----------------|
| (8) SAYILI TARİFE                 |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| I- İmalat ruhsatları:               |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Müstahzar ruhsatnameleri:            |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete    |         |
| çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek   |         |
| ruhsatnameler:                   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)Memleket dışında imal olunup ithal edilenler   | 1.342,60    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b)Memleket içinde imal olunanlar          | 670,40     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| c)Ruhsatname verilmeden önce yapılacak       |         |
| tahlillerden alınacak gider karşılığı:       |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| -Hariçten ithal edilenler             | 670,40     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| -Memleket içinde imal olunanlardan         | 334,40     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 2.Patent ve faydalı modeller :(5228 sayılı     |         |
| Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: |         |
| 31/7/2004)                     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a) Başvuru harcı                  | 22,50      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b) Patent/faydalı model başvurularında rüçhan   | 22,50      |
| hakkı talepleri                  |         |
| (Her bir rüçhan başvurusu ayrı harca tâbidir.)   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| c) Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı  | 112,80     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| d) Ek patent belgesi düzenleme harcı        | 112,80     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| e) (Değişik ibare: 6769 - 22.12.2016 / m.186) |         |
| “Kurumca” onaylı patent ve faydalı model      | 112,80     |
| belgesi suret harcı                |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| f) Sınaî mülkiyet koruma harcı (İkinci yıldan   | 112,80     |
| sonra geçerlilik süresince her yıl tahsil edilir.) |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| g) Patent/faydalı model başvuruları ve patent/   |         |
| faydalı model belgeleri üzerinde tasarruf     |         |
| işlemleri;                     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| - Devir                      | 112,80     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| - Veraset                     | 112,80     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| - Lisans                      | 129,30     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| - Rehin                      | 112,80     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| - Mevki fiil                    | 112,80     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| h) Rüçhan belgesi düzenleme harcı         | 129,30     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| (Değişik başlık: 6769 - 22.12.2016 / m.186)  |         |
| “3. Tasarım:”                   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a) Tekli tasarım başvuru harcı           | 35,00      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b) Çoklu tasarım (5'e kadar) başvuru harcı     | 92,90      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| c) 6 ve fazlası her bir tasarım için başvuru harcı | 19,10      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| d) Tasarım tescil harcı              | 37,10      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| e) Yenileme harcı (her bir yenilemede)       | 221,90     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| f) Süre uzatımı ile yenileme (6'şar aylık her bir | 334,10     |
| süre uzatımı ile yenileme)             |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| g) Devir şerhi tescil               | 112,80     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| h) Lisans işlemi kayıt harcı            | 221,90     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| ı) Veraset ve intikal işlemi harcı         | 64,00      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| i) Birleşme kayıt harcı              | 166,00     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| j) Rüçhan hakkı kayıt harcı            | 129,30     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| k) (Değişik ibare: 6769 - 22.12.2016 / m.186) |         |
| “Kurumca” onaylı tasarım tescil belgesi ve     | 37,10      |
| sicil sureti verilmesi               |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| l) Menşei memleket belgelerinden          | 129,30     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| m) (Değişik ibare: 6769 - 22.12.2016 / m.186) |         |
| “Tasarım” erken inceleme harcı           | 803,10     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 4. Markalar:                    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a) (Değişik ibare: 6769 - 22.12.2016 / m.186) |         |
| “Marka başvuru harcı (her bir sınıf için)”,    | 92,90      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıftan sonraki  | 92,90      |
| her sınıf için ek olarak)             |         |
b) (...) (8 sayılı tarifenin “I-İmalat ruhsatları:” 
bölümünde yer alan “4. Markalar:” bendinin (b) alt bendi, 10.1.2017 
tarih ve 29944 sayılı R.G.'de yayımlanan, 22.12.2016 tarih ve 6769 
sayılı Kanunun 186. maddesi hükmü gereğince 
yürürlükten kaldırılmıştır.)


|----------------------------------------------------|-----------------|
| c) Marka yenileme harcı              | 241,55     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| d) Koruma süresi sona eren marka yenileme harcı  | 322,20     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| e) (Değişik ibare: 6769 - 22.12.2016 / m.186) |         |
| “Marka tescil harcı”                | 195,75     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| f) Marka devir işlemi kayıt harcı         | 179,40     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| g) Lisans kayıt ve yenileme harcı         | 322,20     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| h) Veraset ve intikal işlemi kayıt harcı      | 118,35     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| ı) (Değişik ibare: 6769 - 22.12.2016 / m.186) |         |
| “Rehin işlemi kayıt harcı”             | 186,00     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| i) Rüçhan hakkı kayıt harcı            | 129,30     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| j) (Değişik ibare: 6769 - 22.12.2016 / m.186) |         |
| “Kurumca” onaylı marka sureti ve sicil sureti   | 92,90      |
| düzenleme harcı                  |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| k) Öncelikli başvuru harcı             | 1.504,10    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| l) (Değişik ibare: 6769 - 22.12.2016 / m.186) |         |
| “Uluslararası başvurunun bildirim harcı”      | 92,90      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| (Değişik başlık: 6769 - 22.12.2016 / m.186)  |         |
|“5. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı:”     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a) Başvuru harcı                  | 22,50      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b) (Değişik ibare: 6769 - 22.12.2016 / m.186) |         |
| “Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescil   | 22,50      |
| ve sicil kayıt harcı”               |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| c) (Değişik ibare: 6769 - 22.12.2016 / m.186) |         |
| “Kurumca” onaylı (Değişik ibare: 6769 - 
| 22.12.2016 / m.186) “coğrafi işaret ve     |         |
| geleneksel ürün adı” tescil belgesi        | 22,50      |
| ve sicil sureti düzenleme harcı          |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 6. Marka ve patent vekillerinden:         |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a) Sicil kayıt harcı                | 322,20     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b) Sicil yenileme harcı              | 322,20     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| c) Marka ve patent vekilliği belge harcı      | 322,20     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| II- İhracatçı ruhsatnameleri ve İthalatla ilgili  |         |
| belgeler:                     |         |
| (4369 sayılı Kanunun 82 nci maddesi ile      |         |
| yürürlükten kaldırılmıştır.)            |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| III- Maden arama ruhsatnameleri, işletme      |         |
| ruhsatnameleri, işletme imtiyazları:        |         |
| (6592 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile      |         |
| yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:18/02/2015)  |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| IV- Petrol işlemleri:               |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Sicil işlemleri:                |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı | 502,60     |
| ve belge istihsali taleplerinin tescilinden    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b)Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı | 602,90     |
| ve belgelerin tescilinden             |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| c)Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve      | 300,80     |
| belgelerde yapılan değişikliklerin tescilinden   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| d)Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin  | 502,60     |
| devirlerinin veya bunların sahiplerine verdiği   |         |
| haklardan muayyen bir kısmında, diğer bir hükmi  |         |
| şahsa muvakkaten kullanma hakkı tanınmasının    |         |
| tescilinden                    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| e)Diğer hususların tescilinden           | 199,70     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 2. Ruhsatlar:                   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)Müsaade vesikaları                | 1.342,60    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b)Arama ruhsatnameleri               | 2.014,90    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| c)İşletme ruhsatnameleri              | 16.802,90    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| d)Belgeler                     | 2.014,90    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin   |         |
| temdit veya devrinden aynı miktarda harç alınır.  |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 3. Tarifelerin tasdiki               | 334,40     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| V- Satış ruhsatnameleri:              |         |

|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile      |         |
| yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)  |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 2. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile      |         |
| yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)  |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 3. Pul ve kıymetli kağıtlar bayilerine verilecek  |         |
| ruhsatnameler (Her yıl için, son nüfus sayımına  |         |
| göre):                       |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Nüfusu 10.000'den aşağı yerlerde          | 25,30      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Nüfusu 10.000-50.000 olan yerlerde         | 65,40      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Nüfusu 50.000'den yukarı olan yerlerde       | 132,90     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan    |         |
| satan ticarethanelerden alınacak ruhsat harçları: |         |
| Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde |         |
| kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin  |         |
| toptan satışına mahsus ticarethaneleri açmak için |         |
| Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler (Son  |         |
| nüfus sayımına göre):               |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Nüfusu 30.000'e kadar olan mahallerde       | 670,40     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Nüfusu 30.000 ile 50.000 arasında olan mahallerde | 1.342,60    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Nüfusu 50.000 ile 100.000 arasında olan mahallerde | 2.014,90    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahallerde| 3.359,60    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahallerde   | 6.719,90    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve  |         |
| ruhsatnamelerden alınacak harçlar:         |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları:   |         |
| Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler  |         |
| (Son nüfus sayımına göre):             |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Nüfusu 5.000'e kadar olan mahaller için      | 65,40      |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında olan mahaller için| 132,90     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında olan mahaller  | 334,40     |
| için                        |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Nüfusu 20.000 ile 40.000 arasında olan mahaller  | 536,10     |
| için                        |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Nüfusu 40.000 ile 75.000 arasında olan mahaller  | 805,10     |
| için                        |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Nüfusu 75.000 ile 100.000 arasında olan mahaller  | 1.073,70    |
| için                        |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahaller | 1.342,60    |
| için                        |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahaller için  | 2.014,90    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 2. Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri:     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)Programlarının Türk yüksek mühendis ve yüksek  | 670,40     |
| mimar eğitim müesseseleri programlarına muadil   |         |
| olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis   |         |
| veya yüksek mimar eğitim müessesesinden diploma  |         |
| almış olanlara usulüne göre verilecek ruhsatnameler|         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b)Programlarının Türk Teknik Okulu mühendis kısmı | 401,50     |
| programlarına muadil olduğu kabul olunan bir    |         |
| ecnebi mühendis veya mimar eğitim müessesesinden  |         |
| diploma almış olanlara usulüne göre verilecek   |         |
| olan ruhsatnameler                 |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 3. Mütehassıs tabiplik vesikaları:         |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine | 670,40     |
| verilecek ihtisas vesikaları            |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b)Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk  | 670,40     |
| hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları      |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| c)Yabancı memleketlerin tıp fakültesinden mezun  | 670,40     |
| Türk hekimlerine Türkiye Cumhuriyeti hudutları   |         |
| dahilinde tababet icra etmek üzere verilecek    |         |
| mezuniyet vesikaları                |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 4. Mütehassıs kimyagerlik vesikaları:       |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk       | 670,40     |
| kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b)Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk  | 670,40     |
| kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| c)Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden | 670,40     |
| mezun Türk kimyagerlerine Türkiye'de icrayı sanat |         |
| etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 5. Dişçilere ait mezuniyet vesikaları:       |         |
| Yabancı memleketler dişçi mektep veya       | 670,40     |
| fakültelerinden mezun olan diş tabiplerine     |         |
| Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek   |         |
| mezuniyet vesikaları                |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 6. Veterinerlere ait mezuniyet vesikaları:Yabancı | 267,00     |
| memleketler mektep veya fakültelerinden mezun   |         |
| olan veterinerlere Türkiye'de icrayı sanat etmek  |         |
| üzere verilecek mezuniyet vesikaları        |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 7. Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek      |         |
| ruhsatnameler:                   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan hemşire,ebe  | 199,70     |
| ve sünnetçilere verilecek ruhsatnameler      |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b)Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan  | 199,70     |
| Türk tebaası hemşire, ebe, sağlık memuru ve    |         |
| laborantlara Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere  |         |
| verilecek ruhsatnameler              |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| c)Sağlık okullarından ve kolejlerinden mezun    | 199,70     |
| olanlara verilecek şahadetnameler         |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 8. Gözlükçülük ruhsatnameleri:           |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Hususi Kanununa göre verilecek fenni gözlükçülük  | 1.006,50    |
| ruhsatnameleri                   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 9. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri      |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)Para ile hasta bakan hususi hastanelere     |         |
| verilecek açma ruhsatnameleri:           |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 20 yataklıya kadar olanlar             | 1.342,10    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 20-50 yataklıya kadar olanlar           | 2.014,90    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 50-100 yataklıya kadar olanlar           | 3.359,60    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 100 yatak veya daha yukarı olanlar         | 5.375,60    |
| (Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000 den aşağı |         |
| bulunan mahallerde açılacak hastanelerden bu    |         |
| harçların dörtte biri alınır.)           |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b)Radyoloji, radyo ve elektrikle teşhis ve tedavi | 1.342,60    |
| ve diğer fizyoterapi müesseseleri açmak için    |         |
| verilecek ruhsatnameler              |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 10. Laboratuvarlara ait ruhsatnameler: Seriri ve  | 670,40     |
| gıdai taharriyat ve tahliller yapılan ve misli   |         |
| teamüller aranılan umuma mahsus bakteriyoloji ve  |         |
| kimya laboratuvarları açmak için verilecek     |         |
| ruhsatnameler                   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 11.Avukatlık ruhsatnameleri: Hususi Kanunu     | 670,40     |
| mücibince verilecek avukatlık ruhsatnameleri    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 12. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile    |         |
| yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:6/8/1994)   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 13. Eski eserler ve define arama ve sondaj     |         |
| ruhsatnameleri:                  |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Eski eser ve define arama sondaj          |         |
| ruhsatnamelerinden :                |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)Eski eser araştırmaları için verilecek hafriyat | 132,90     |
| ruhsatnameleri (Beher yıl için)          |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b)Eski eser araştırmaları için verilecek sondaj  | 65,40      |
| ruhsatnameleri (Beher ay için)           |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| c)Define araştırmaları için verilecek       | 334,40     |
| ruhsatnameler (Beher iki ay için)         |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 14.Gümrük müşavirlerine verilecek izin belgeleri: |         |
| (4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen  |         |
| şekli.Yürürlük:5/2/2000)              |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Gümrük müşavirliği izin belgesi          | 2.687,60    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Gümrük müşavir yardımcısı izin belgesi       | 1.342,60    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 15. Avcılık belgesi:                |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Hususi Kanunu gereğince verilecek avcılık     |         |
| belgeleri (Her yıl için)              |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a) (5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile    | 175,90     |
| değişen bent. Yürürlük:31/7/2004) Avcı       |         |
| derneklerine dahil olanlardan           |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b) (5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile    | 192,20     |
| değişen bent. Yürürlük:31/7/2004) Avcı       |         |
| derneklerine dahil olmayanlardan          |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 16. Silah taşıma ve bulundurma vesikaları:     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)(5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile     | 803,10     |
| değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Resmi makamlar  |         |
| tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma |         |
| müsaade vesikaları (Her yıl için)         |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b)(5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile     | 1.285,05    |
| değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Bulundurma    |         |
| vesikaları                     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| c)(5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile     | 31,20      |
| eklenen bent. Yürürlük:1/1/2004) Özel kanuna göre |         |
| verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri       |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 17. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile    |         |
| yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:6/8/1994)   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 18. (4369 sayılı Kanunun 81 ve 82 nci maddeleri  |         |
| ile değişen bent. Yürürlük:29/7/1998) Özel okul  |         |
| ve özel dersane işletme ruhsatnameleri:      |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)İlköğretim seviyesindeki özel okullardan (Her  | 1.342,60    |
| yıl için)                     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b)Lise seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)| 2.687,60    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| c)Özel dersanelerden (Her yıl için)        | 2.687,60    |
| (Kazanç temini gayesi bulunmayan ve genel eğitime |         |
| yararlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca tasdik  |         |
| olunan özel okullar hariç)             |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| d)(4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile eklenen |         |
| bent.Yürürlük:31/12/2003) Karayolları Trafik    |         |
| Kanununun 123 üncü maddesine göre özel kişi ve   |         |
| kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili   |         |
| Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden (Her |         |
| yıl için),                     |         |
| Son nüfus sayımına göre;              |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Nüfusu 200.000'e kadar olan şehirlerde       | 908,20     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Nüfusu 500.000'e kadar olan şehirlerde       | 1.817,40    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Nüfusu 500.000'den yukarı olan şehirlerde     | 2.726,30    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 19. Turizm müessese belgeleri: Merkez turizm    |         |
| komitesinin kararı ve Kültür ve Turizm       |         |
| Bakanlığının onayı üzerine             |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)Dördüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş     | 199,70     |
| belgesinden                    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b)Üçüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş      | 334,40     |
| belgesinden                    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| c)İkinci sınıf turizm müessesesi kuruluş      | 401,50     |
| belgesinden                    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| d)Birinci sınıf turizm müessesesi kuruluş     | 536,10     |
| belgesinden                    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| e)Lüks sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden | 805,10     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| f)Dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme     | 199,70     |
| belgesinden                    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| g)Üçüncü sınıf turizm müessesesi işletme      | 334,40     |
| belgesinden                    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| h)İkinci sınıf turizm müessesesi işletme      | 401,50     |
| belgesinden                    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| i)Birinci sınıf turizm müessesesi işletme     | 536,10     |
| belgesinden                    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| j)Lüks sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden | 805,10     |
| Turistik müessese harcı alınır.          |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 20. Müteahhitlik karneleri: Karnede yazılı değer  | (Binde 0,22)  |
| üzerinden (Geçerlilik süresi sonuna kadar)     |         |
| Ancak, bu miktar (13.442,00 TL)'den fazla olamaz. |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| VII- Okul diplomaları:               |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1. (4369 sayılı Kanunun 82 nci maddesi ile     |         |
| yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:29/7/1998)  |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 2. (6528 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile     |         |
| yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 14/3/2014)  |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 3. Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan  | 13,30      |
| veya aynı derecedeki sanat ve meslek okul ve    |         |
| enstitülerinden mezun olacaklara verilecek     |         |
| diplomalar                     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| VIII – (6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile   |         |
| düzenlenen bölüm. Yürürlük: 15/6/2012) Yolcu    |         |
| beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı: |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1.Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi  | 149,20     |
| kullanımları için yurt dışından getirdikleri    |         |
| alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon   |         |
| cihazları kullanım izni (Söz konusu harç,     |         |
| elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına     |         |
| alınması işleminden önce ödenir. Elektronik kimlik |         |
| bilgisinin kayıt altına alınması için yapılan   |         |
| başvuru sırasında harcın ödendiğine ilişkin belge |         |
| aranır ve harç ödenmeden kayıt işlemi yapılmaz.  |         |
| Harç ödenmeden kayıt işlemi yapılan ve kullanıma  |         |
| açılan cihazlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim  |         |
| Kurumu tarafından kullanıma kapatılır. Ödenmeyen  |         |
| harç %50 fazlasıyla ilk kayıt tarihinden itibaren |         |
| 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı  |         |
| ile birlikte tahsil edilir. Bu tahsilat      |         |
| yapılmadan cihaz kullanıma açılamaz.)       |         |
| IX- Kapalı devre televizyon ruhsat harçları:    |         |
| Kapalı devre televizyon sistemi kurulması ve    |         |
| işletilmesi için Radyo ve Televizyon Yüksek    |         |
| Kurulu tarafından verilecek izin belgelerinden   |         |
| (Her yıl için)                   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)3-15 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden  | 2.014,90    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b)16-30 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden  | 4.031,50    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| c)31-60 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden  | 8.065,30    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| d)61 ve daha fazla TV alıcı cihazı ihtiva eden   | 11.761,25    |
| sistemlerden,                   |         |
| Birden fazla kanal ihtiva eden sistemlerden bu   |         |
| harçlar % 50 zamlı olarak tahsil edilir.      |         |
| Genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle il   |         |
| özel idareleri, belediye ve köyler tarafından   |         |
| kurulan kapalı devre televizyon sistemleri bu   |         |
| harca tabi tutulmazlar.              |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen     |         |
| ruhsatname harçları:                |         |
| (4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen  |         |
| şekli. Yürürlük:5/2/2000)             |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1- Genel antrepo izin belgeleri:          |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden: |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| -Açma                       | 35.287,40    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| -İşletme (Her yıl için)              | 11.761,25    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası |         |
| izin belgelerinden:                |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| -Açma                       | 23.524,65    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| -İşletme (Her yıl için)              | 11.761,25    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya |         |
| satış mağazası izin belgelerinden:         |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| -Açma                       | 23.524,65    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| -İşletme (Her yıl için)              | 11.761,25    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış  |         |
| mağazası izin belgelerinden:            |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| -Açma                       | 23.524,65    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| -İşletme (Her yıl için)              | 11.761,25    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| e) Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği     | 5.879,60    |
| yerlerde gümrük hattı dışı eşya satış mağazası   |         |
| açma izin belgelerinden:              |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| f) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait  | 5.879,60    |
| depo açma izin belgelerinden:           |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 2- Özel antrepo izin belgeleri:          |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| -Açma                       | 17.642,50    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| -İşletme (Her yıl için)              | 8.736,60    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 3- Geçici depolama yeri izin belgeleri:      |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a) Geçici depolama yeri işletmeciliği izin     |         |
| belgelerinden:                   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| -Açma                       | 35.287,40    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| -İşletme (Her yıl için)              | 11.761,25    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b) Eşya sahibine ait geçici depolama yeri izin   |         |
| belgelerinden:                   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| -Açma                       | 17.642,50    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| -İşletme (Her yıl için)              | 8.736,60    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| XI- Finansal faaliyet harçları (5951 sayılı    |         |
| Kanunun 3 üncü maddesi ile değişen şekli,     |         |
| Yürürlük:5/2/2010)                 |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1.Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a) Türkiye'de kurulan bankalar ile yabancı     | 369.997,70   |
| bankalarca Türkiye'de açılan Merkez Şubelere    |         |
| ilişkin izin belgeleri (her yıl için)       |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere   | 369.997,70   |
| kurulan bankalar ve açılan yabancı banka      |         |
| şubelerine ilişkin belgeler (her banka, her şube  |         |
| ve her yıl için)                  |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de  |         |
| dahil olmak üzere açılan şubeleri (yabancı     |         |
| bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler    |         |
| hariç) için düzenlenen belgeler (6487 sayılı    |         |
| Kanunun 11 inci maddesi ile değişen parantez içi  |         |
| hüküm. Yürürlük; 11/6/2013) (her şube ve her yıl  |         |
| için, şube açılışında şubenin açıldığı ay kesri  |         |
| tam ay sayılmak suretiyle takvim yılının kalan ay |         |
| süresine isabet eden harç tahsil edilir.) bir   |         |
| önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre;     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Nüfusu 5.000'e kadar olan belediyelerde      | 22.199,60    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde| 66.599,40    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Nüfusu 25.000'den fazla olan belediyeler ile    | 88.799,40    |
| serbest bölge sınırları içinde           |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 2- (5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile     |         |
| yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:5/2/2010)   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 3- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara  | 54.825,75    |
| verilen yetki belgeleri (Her belge için ayrı    |         |
| olmak üzere) (Her yıl için)            |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 4- Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin    | 54.825,75    |
| belgeleri                     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 5- Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin    |         |
| belgeleri:                     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin    | 54.825,75    |
| belgeleri (Her yıl için)              |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest    | 27.412,60    |
| bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları  |         |
| şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)  |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 6- Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri:  |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri   | 54.825,75    |
| (Her yıl için)                   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b) Faktoring şirketlerinin, serbest        | 27.412,60    |
| bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları  |         |
| şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)  |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş  |         |
| izin belgeleri:                  |         |
| (5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile değişen  |         |
| hüküm.Yürürlük:1/1/2008)              |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş   | 25.572,10    |
| izin belgeleri (Her yıl için)           |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri)     | 12.785,70    |
| açacakları şubeler için düzenlenen belgeler    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 8- (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile    |         |
| değişen bent. Yürürlük:1/1/2004)          |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her  | 137.066,50   |
| yıl için)                     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri   | 96.475,90    |
| (Her yıl için)                   |         |
| (6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen  |         |
| hüküm. Yürürlük:15/6/2012) (a) ve (b) bentlerinde |         |
| yer alan şirket kuruluş izin belgelerinin her   |         |
| ikisini de alanlardan, izin belgelerinin alındığı |         |
| yıldan sonraki yıllarda, bu belgelere ait     |         |
| harçlardan sadece yüksek olanı alınır.       |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 9- Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler:   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet   | 54.825,75    |
| izin belgeleri (Her yıl için)           |         |
| (Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen   |         |
| kurumların dışında kalan, ancak finansal hizmet  |         |
| vermek üzere kuruluşu veya faaliyetleri yetkili  |         |
| kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel   |         |
| kişilerdir.)                    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların     | 27.412,60    |
| açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri (Her  |         |
| şube için)                     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 10- (5582 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile    |         |
| yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:21/2/2007)  |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| XII-Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem   |         |
| belirleme anlaşması harçları: (5766 sayılı     |         |
| Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen madde,     |         |
| Yürürlük:6/6/2008)                 |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1- Başvuru harcı                  | 56.979,40    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 2- Yenileme harcı                 | 45.583,30    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve     |         |
| bunların vizelerinden alınacak harçlar:(5897    |         |
| sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bölüm.  |         |
| Yürürlük: 30/6/2009) 10/8/1993 tarihli ve 491   |         |
| sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve    |         |
| Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname    |         |
| hükümlerine göre oluşturulan bağlama kütüklerine  |         |
| kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına     |         |
| verilecek ruhsatnamelerden ve bunların       |         |
| vizelerinden (Gemi, deniz ve iç su aracının    |         |
| boyuna göre):                   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 5 metreden 9 metreye kadar olanlardan       | 406,70     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 9 metreden 12 metreye kadar olanlardan       | 813,70     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 12 metreden 20 metreye kadar olanlardan      | 1.627,65    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 20 metreden 30 metreye kadar olanlardan      | 3.255,60    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 30 metreden büyük olanlardan            | 6.511,60    |
| alınır.                      |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Aracın boyunun tespitinde bir metreden küçük    |         |
| değerler dikkate alınmaz. Münhasıran deniz     |         |
| taşımacılığı ve balıkçılık faaliyetinde      |         |
| kullanılan gemi, deniz ve iç su araçları için   |         |
| alınacak ruhsatname ve yapılacak vize işlemleri  |         |
| bu bölümdeki harçlardan müstesnadır.        |         |
| "XIV- (6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile   |         |
| eklenen bölüm. Yürürlük:15/6/2012)Denetim     |         |
| yetkilendirmebelgeleri ve müşavirlik ruhsat    |         |
| harçları:"                     |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1- Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri   |         |
| (Her yıl için):                  |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a)Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları      |         |
| denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları     |         |
| yetkilendirme belgeleri:              |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| aa) Belgenin verildiği yıl             | 44.810,10    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| "bb) Takip eden yıllarda 14.936,60 TL'den az    | Binde 5,75'i  |
| olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden  |         |
| elde edilen bir öncekiyıl gayrisafi iş hasılatının"|         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b) Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız     |         |
| denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| aa) Belgenin verildiği yıl             | 22.405,00    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| "bb) Takip eden yıllarda 7.468,10 TL'den az    | Binde 5,75'i  |
| olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden  |         |
| elde edilen bir öncekiyıl gayrisafi iş hasılatının"|         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 2-Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik  |         |
| ruhsat harçları:                  |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a) Yeminli mali müşavirlik ruhsatı         | 2.688,40    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b) Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi     | 1.344,10    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| c) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı   | 672,00     |
| Bakanlar Kurulu gayrisafi iş hasılatı üzerinden  |         |
| hesaplanacak harcın oranını binde 2'den az, binde |         |
| 10'dan çok olmamak üzere yeniden belirlemeye    |         |
| yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini denetim  |         |
| kuruluşlarının gayrisafi iş hasılatlarına göre   |         |
| farklı oranlar belirleyerek de kullanabilir.    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| XV- (6456 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile    |         |
| eklenen bölüm. Yürürlük:1/1/2014) Elektrik     |         |
| üretimi lisans harçları:              |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1- Hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim   |         |
| lisansı (Her yıl için):              |         |
| Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, özelleştirme | Binde 15    |
| bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli |         |
| ödemeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik  |         |
| üretim faaliyetinde bulunanların (Kamu       |         |
| Kuruluşları hariç) bu faaliyetlerden elde     |         |
| ettikleri bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı   |         |
| üzerinden                     |         |
| Üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları |         |
| elektriğin bedeli gayrisafi iş hasılatına dâhil  |         |
| edilmez.                      |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
|----------------------------------------------------|-----------------|
| (9) SAYILI TARİFE                 |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Trafik Harçları                  |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| I- Tescil harçları:                |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| (4760 sayılı Kanunun 18/2 nci maddesi ile     |         |
| yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1/8/2002)   |         |
| II- Sürücü belgesi harçları:            |         |
| (5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen  |         |
| bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik    |         |
| Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü   |         |
| belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil) | 143,70     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b) B sınıfı sürücü belgesinden           | 433,10     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden       | 143,70     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| d) Uluslararası sürücü belgelerinden        | 288,60     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| e) Diğer sürücü belgelerinden           | 722,50     |
| Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait |         |
| harca tabi tutulur.                |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| III- Sınav harçları:                |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| (5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile      |         |
| yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1/1/2005)   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| IV- Sürücü belgesi vize harçları : (5281 sayılı  |         |
| Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent.     |         |
| Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve  |         |
| Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü    |         |
| belgesi vize işlemlerinde 'II-Sürücü belgesi    |         |
| harçları' bölümünde belirtilen harçların ¼'ü    |         |
| oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin  |         |
| asli sürücü belgesine dönüştürülmesi veya mevcut  |         |
| stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim   |         |
| edilmesi halinde bu fıkra uyarınca harç alınır.  |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| V- Teknik muayene harçları             |         |
| (5228 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi ile      |         |
| kaldırılan bent. Yürürlük:1/1/2005)        |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| VI- Ruhsat (İzin) harçları:            |         |
| Karayolları Trafik Kanununun;           |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin      | 400,80     |
| belgelerinden                   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin      | 804,00     |
| belgelerinden (Her yıl için)            |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| c) 17 nci maddesine göre verilecek izin      | 1.611,30    |
| belgelerinden (Her yıl için)            |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin    | 804,00     |
| belgesinden                    |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme    | 4.030,80    |
| belgesinden (Her yıl için)             |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| f) (4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile     |         |
| yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)  |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| VII- Geçici trafik belgeleri harçları:       |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik     |         |
| hükümlerine göre verilecek geçici trafik      |         |
| belgelerinden;                   |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| aa) A sınıfı trafik belgelerinden         | 2.350,20    |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| bb) Diğerlerinden                 | 232,95     |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara  | 266,70     |
| verilen izin belgesinden              |         |
|----------------------------------------------------|-----------------|

 

CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ (2017)
(2005 - 2016 YILLARINA AİT TARİFELER)

 

CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ (2016)

 

1- SORUŞTURMA EVRESİNDE TAKİP EDİLEN İŞLER İÇİN

260 TL

2- SULH CEZA MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN DAVALAR İÇİN

405 TL

3- ASLİYE CEZA MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN DAVALAR İÇİN

445 TL

4- AĞIR CEZA MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN DAVALAR İÇİN

800 TL

5- ÇOCUK MAHKEMELERİ:

a) Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde Takip Edilen Davalar İçin
800 TL
b) Çocuk Mahkemelerinde Takip Edilen Davalar İçin
445 TL

6- ASKERİ MAHKEMELERDE TAKİP EDİLEN DAVALAR İÇİN

445 TL

7- İCRA CEZA VE FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR CEZA MAHKEMESİ GİBİ MAHKEMELERDE TAKİP EDİLEN DAVALAR İÇİN

445 TL

8- KANUN YOLLARI MAHKEMELERİ:

a) Bölge Adliye Mahkemelerinde Görülen Duruşmalı Davalar İçin
800 TL
b) Yargıtayda Görülen Duruşmalı Davalar İçin
900 TL

 

HARCIRAH KANUNU'NUN BAZI MADDELERİ (33 VE 50) UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT MİKTARLARI (2017)
(2006 - 2016 YILLARINA AİT MİKTARLAR)

c) Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU (H CETVELİ)

(6245 Sayılı Harcırah Kanununun 33 ve 50 nci Maddeleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Miktarlarını Gösterir Cetvel)

GÜNDELİK MİKTARI (TL)

I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde: 33)

A- a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan:
63,00
b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları
57,50
B- Memur ve Hizmetlilerden:
a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar(1)
48,25
b) Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar
45,00
c) Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar
42,25
d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar
37,25
e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar
36,25

(1) 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas alınır.

(2) 3717 sayılı Kanuna göre adli personel ile devlet davalarını takip edenlere verilecek yol tazminatının hesabında bu tutar esas alınır.

 

II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)

50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel:
a) Kadro derecesi 1-4 olanlar
14,75
b) Kadro derecesi 5-15 olanlar
14,25

Bu Tazminattan Yararlananlardan;

(1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24.02.1984 gün ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.

(2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

HMK, HUMK, İYUK VE İİK PARASAL SINIRLARI (2005 - 2018)

SENETLE İSPAT SINIRI
(HMK m. 200)

İSTİNAF SINIRI
(HMK m.341)

TEMYİZ SINIRI
(HMK m. 362)

     
01.10.2011- 02.12.2016 - 2.500,00 TL
01.10.2011- 02.12.2016 - 1.500,00 TL
01.10.2011- 02.12.2016 - 25.000,00 TL
02.12.2016- 31.12.2016 - 2.500,00 TL
02.12.2016- 31.12.2016 - 3.000,00 TL
02.12.2016- 31.12.2016 - 40.000,00 TL
2017 yılı - 2.590,00 TL
2017 yılı - 3.110,00 TL
2017 yılı - 41.530,00 TL
2018 yılı - 2.960,00 TL
2018 yılı - 3.560,00 TL
2018 yılı - 47.530,00 TL

TEMYİZDE DURUŞMA SINIRI
(HMK m. 369)

İCRA MAHKEMESİ KESİNLİK (İSTİNAF) SINIRI
(İİK m. 363)

İCRA MAHKEMESİ KESİNLİK (TEMYİZ) SINIRI
(İİK m. 364)

     
01.10.2011- 02.12.2016 - 60.000,00 TL
01.10.2011- 02.12.2016 - 2.190,00 TL
-
02.12.2016- 31.12.2016 - 60.000,00 TL
02.12.2016- 31.12.2016 - 7.000,00 TL
02.12.2016- 31.12.2016 - 40.000,00 TL
2017 yılı - 62.290,00 TL
2017 yılı - 7.260,00 TL
2017 yılı - 40.000,00 TL
2018 yılı - 71.300,00 TL
2018 yılı - 8.310,00 TL
2018 yılı - 40.000,00 TL

SULH / ASLİYE HUKUK GÖREV SINIRI (HUMK m.8/I)

SENETLE İSPAT SINIRI
(HUMK m.288)

TEMYİZ SINIRI
(HUMK m.427)

     
2005 - 5.000,00 YTL
2005 - 400,00 YTL
2005 - 1.000,00 YTL
2006 - 5.490,00 YTL
2006 - 430,00 YTL
2006 - 1.090,00 YTL
2007 - 5.910,00 YTL
2007 - 460,00 YTL
2007 - 1.170,00 YTL
2008 - 6.330,00 YTL
2008 - 490,00 YTL
2008 - 1.250,00 YTL
2009 - 7.080,00 TL
2009 - 540,00 TL
2009 - 1.400,00 TL
2010 - 7.230,00 TL
2010 - 550,00 TL
2010 - 1.430,00 TL
2011 - 7.780,00 TL(01.01.2011-30.09.2011)
01.01.2011 – 01.10.2011 - 590,00 TL
2011 - 1.540,00 TL
01.10.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK ile göreve ilişkin parasal sınır uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.
01.10.2011 – 31.12.2016 - 2.500,00 TL
2012 - 1.690,00 TL
2013 - 1.820,00 TL
2014 - 1.890,00 TL
2015 - 2.080,00 TL
2016 - 2.190,00 TL
2017 - 2.270,00 TL
2017 - 2.590,00 TL

TEMYİZDE DURUŞMA SINIRI (HUMK m.438)

KARAR DÜZELTME SINIRI
(HUMK m.440)

İCRA MAHKEMESİ KESİNLİK (TEMYİZ) SINIRI
(İİK m.363)

     
2005 - 10.000,00 YTL
2005 - 6.000,00 YTL
2005 - 2.850,00 YTL
2006 - 10.980,00 YTL
2006 - 6.580,00 YTL
2006 - 3.120,00 YTL
2007 - 11.830,00 YTL
2007 - 7.090,00 YTL
2007 - 3.360,00 YTL
2008 - 12.680,00 YTL
2008 - 7.600,00 YTL
2008 - 3.600,00 YTL
2009 - 14.200,00 TL
2009 - 8.510,00 TL
2009 - 4.030,00 TL
2010 - 14.510,00 TL
2010 - 8.690,00 TL
2010 - 4.110,00 TL
2011 - 15.620,00 TL
2011 - 9.350,00 TL
2011 - 4.420,00 TL
2012 - 17.220,00 TL
2012 - 10.300,00 TL
2012 - 4.870,00 TL
2013 - 18.560,00 TL
2013 - 11.100,00 TL
2013 - 5.240,00 TL
2014 - 19.280,00 TL
2014 - 11.530,00 TL
2014 - 5.440,00 TL
2015 - 21.220,00 TL
2015 - 12.690,00 TL
2015 - 5.980,00 TL
2016 - 22.400,00 TL
2016 - 13.390,00 TL
2016 - 6.310,00 TL
2017 - 23.250,00 TL
2017 - 13.900,00 TL
2017 - 6.550,00 TL
2018 - 26.610,00 TL
2018 - 15.910,00 TL
2018 - 7.490,00 TL

TAM YARGI DAVALARINDA DURUŞMA TALEP ETME SINIRI
(Mahkemece Re'sen Duruşma Yapılmasına Karar Verilirken Sınıra Bakılmaz.)
(2577 m.17)

VERGİ DAVALARINDA DURUŞMA TALEP ETME SINIRI
(Mahkemece Re'sen Duruşma Yapılmasına Karar Verilirken Sınıra Bakılmaz.)
(2577 m.17)

TEK HAKİMLE ÇÖZÜMLENECEK DAVALAR
(2576 m.7)

2007 - 6.370,00 YTL'yi Aşan
2007 - 6.370,00 YTL'yi Aşan
2007 - 6.370,00 YTL'yi Aşmayan
2008 - 6.820,00 YTL'yi Aşan
2008 - 6.820,00 YTL'yi Aşan
2008 - 6.820,00 YTL'yi Aşmayan
2009 - 7.630,00 TL'yi Aşan
2009 - 7.630,00 TL'yi Aşan
2009 - 7.630,00 TL'yi Aşmayan
2010 - 7.790,00 TL'yi Aşan
2010 - 7.790,00 TL'yi Aşan
2010 - 7.790,00 TL'yi Aşmayan
2011 - 8.380,00 TL'yi Aşan
2011 - 8.380,00 TL'yi Aşan
2011 - 8.380,00 TL'yi Aşmayan
01.01.2012 - 04.07.2012 9.230,00 TL'yi Aşan 05.07.2012 - 31.12.2012 25.000,00 TL’yi Aşan
01.01.2012 - 04.07.2012 9.230,00 TL'yi Aşan 05.07.2012 - 31.12.2012 25.000,00 TL’yi Aşan
01.01.2012 - 04.07.2012 9.230,00 TL'yi Aşmayan 05.07.2012 - 31.12.2012 25.000,00 TL’yi Aşmayan
2013 - 26.950,00 TL’yi Aşan
2013 - 26.950,00 TL’yi Aşan
2013 - 26.950,00 TL’yi Aşmayan
2014 - 28.000,00 TL’yi Aşan
2014 - 28.000,00 TL’yi Aşan
2014 - 28.000,00 TL’yi Aşmayan
2015 - 30.000,00 TL’yi Aşan
2015 - 30.000,00 TL’yi Aşan
2015 - 30.000,00 TL’yi Aşmayan
2016 - 31.000,00 TL’yi Aşan
2016 - 31.000,00 TL’yi Aşan
2016 - 31.000,00 TL’yi Aşmayan
2017 - 32.000,00 TL’yi Aşan
2017 - 32.000,00 TL’yi Aşan
2017 - 32.000,00 TL’yi Aşmayan
2018 - 36.000,00 TL’yi Aşan
2018 - 36.000,00 TL’yi Aşan
2018 - 36.000,00 TL’yi Aşmayan

 

KİRA ARTIŞ ORANLARI (2004 - 2017)

>

YARGITAY'A GÖRE KİRA ARTIŞLARINDA UYGULANACAK ORANLAR
(YILLARA GÖRE ÜFE ENDEKSİNDEKİ 12 AYLIK ORTALAMALARA GÖRE ARTIŞ)

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

OCAK

23,61
14,55
5,45
9,68
6,08
12,81
1,14
8,89
11,11
5,33
5,22
9,59
5,50
4,96

ŞUBAT

21,49
14,70
5,04
10,08
5,94
12,63
1,20
9,23
10,96
4,72
6,11
8,79
5,61
5,87

MART

19,18
15,03
4,21
10,63
5,95
11,99
1,63
9,36
10,79
4,23
6,95
8,03
5,64
6,89

NİSAN

17,03
14,96
4,96
11,01
6,39
10,65
2,52
9,17
10,72
3,74
7,89
7,36
5,47
8,01

MAYIS

15,16
13,97
4,27
10,95
7,20
8,96
3,50
9,21
10,57
3,27
8,66
6,98
5,19
9,02

HAZİRAN

13,73
12,78
4,97
10,09
8,39
7,34
4,30
9,42
10,24
3,18
9,03
6,74
4,91
9,98

TEMMUZ

12,51
11,72
5,82
9,03
9,76
5,47
5,33
9,59
9,88
3,23
9,26
6,43
4,77
10,94

AĞUSTOS

11,62
10,65
6,49
8,29
10,68
4,19
6,18
9,76
9,33
3,39
9,55
6,14
4,51
12,05

EYLÜL

11,16
9,54
7,06
7,77
11,29
3,22
6,89
10,03
8,65
3,58
9,84
5,92
4,07
13,26

EKİM

11,16
8,16
7,76
7,23
12,03
2,20
7,71
10,26
7,80
3,93
10,11
5,58
3,83
14,47

KASIM

11,07
6,89
8,60
6,75
12,56
1,37
8,27
10,72
6,98
4,10
10,32
5,33
3,93
 

ARALIK

11,09
5,89
9,34
6,31
12,72
1,23
8,57
11,09
6,09
4,48
10,25
5,28
4,30
 

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ (1.10.2017 - 2018)
(HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ(2011 - 2017)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, taraflarla hakem veya hakem kurulları arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaması veya tahkim anlaşmasında bir hüküm bulunmaması ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmaması hallerinde hakem veya hakem kuruluna ödenecek ücretin miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 440 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Hakem ücretinin kapsadığı işler

MADDE 3 – (1) Tarifede yazılı hakem ücreti, tahkim davasının açıldığı tarihten itibaren nihaî hakem kararı verilinceye kadar yapılan dava ile ilgili iş ve işlemlerin karşılığıdır.

(2) Hakem kararının düzeltilmesi, yorumlanması veya tamamlanması halleri ek ücreti gerektirmez.

Başkanın ücreti

MADDE 4 – (1) Başkanın ücreti, hakemlerden her birine ödenecek hakem ücretinin yüzde on fazlası olarak hesaplanır.

Ücretin kısmen hak edilmesi ve ücret ödenmeyecek haller

MADDE 5 – (1) Hakemlerden birinin veya hakem kurulunun görevinin Hukuk Muhakemeleri Kanununun 435 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı sebeplerden biriyle sona ermesi halinde, ücret tablosunda yazılı ücretin yarısına hükmedilir.

Davanın geri alınması, konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh halinde ücret

MADDE 6 – (1) Anlaşmazlığın, davanın geri alınması, konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh nedeniyle, hakem veya hakem kurulunca taraflara delillerin sunulması hususunda süre verilmesinden önce sona ermesi halinde ücret tablosunda belirlenen ücretin yarısına, süre verilmesinden sonra sona ermesi halinde ise tabloda belirlenen ücretin tamamına hükmolunur.

Kısmî kararda ücret

MADDE 7 – (1) Hakem veya hakem kurulunca kısmî karar verilmesi halinde ücret, kısmî karar konusu uyuşmazlığın değerine göre belirlenir.

(2) Kısmî kararın, nihaî karar olarak verilmesi halinde ücret tablosunda yazılı ücretin tamamına hükmedilir.

İptal davası sonucunda hakemin davaya yeniden bakması

MADDE 8 – (1) Hukuk Muhakemeleri Kanununun 439 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca tarafların eski hakemlerden birini yeniden tayin etmeleri durumunda ücret tablosunda yazılı ücretin yarısına hükmedilir.

Ücretin hak edilme zamanı

MADDE 9 – (1) Hakem ücreti, tahkim yargılamasının sona ermesi ile hak edilir.

Ücretin paylaşımı

MADDE 10 – (1) Ücret tablosuna göre belirlenecek ücret, 4 üncü madde hükmü de gözetilmek suretiyle hakemler arasında paylaştırılır.

Uygulanacak tarife

MADDE 11 – (1) Hakem ücretinin tayininde hüküm verildiği tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır.

Ücret tablosu

MADDE 12 – (1) Bu Tarifeye göre verilecek ücretler aşağıdaki ücret tablosuna göre hesaplanır.

|--------------------------------|------------|-----------------|   
| ANLAŞMAZLIK KONUSU DEĞER    | ÜCRET   |         |
|                | TEK HAKEM | 3 VEYA DAHA   |
|                |      | FAZLA SAYIDA  |
|                |      | HAKEM      |
|--------------------------------|------------|-----------------|   
| İlk gelen 500.000,00 TL için  |%5     |%8        |
|--------------------------------|------------|-----------------|   
| Sonra gelen 500.000,00 TL için |%4     |%7        |
|--------------------------------|------------|-----------------|   
| Sonra gelen 1.000.000,00 TL  |%3     |%6        |
| için              |      |         |
|--------------------------------|------------|-----------------|   
| Sonra gelen 3.000.000,00 TL  |%2     |%4        |
| için              |      |         |
|--------------------------------|------------|-----------------|   
| Sonra gelen 5.000.000,00 TL  |%1     |%2        |
| için              |      |         |
|--------------------------------|------------|-----------------|   
| 10.000.000,00 TL'den yukarısı |%0,1    |%0,2       |
| için              |      |         |
|--------------------------------|------------|-----------------|   

Yürürlükten kaldırılan tarife

MADDE 13 - (1) 1/10/2016 tarihli ve 29844 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 - (1) Bu Tarife 1/10/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ (1.1.2018 - 2018)
(HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ (2011 - 2017)

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 61 inci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tazminat

MADDE 4 - (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 15,00 ilâ 40,00 Türk Lirasına kadar ücret ödenir.

Giderler

MADDE 5 - (1) Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.

Muafiyet

MADDE 6 - (1) Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödenir.

Yargılama gideri

MADDE 7 - (1) Bu Tarife uyarınca Devlet hazinesinden yapılan harcamalar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 324 üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılır.

Yürürlük

MADDE 8 - (1) Bu Tarife 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ(1.10.2016-2017)
(HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ (2011-2016)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince bilirkişiye ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 283 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bilirkişi ücreti

MADDE 3 - (1) Bilirkişi ücreti, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve mesaisi karşılığı ödenen ücrettir.

Giderler

MADDE 4 - (1) Bilirkişiye inceleme, ulaşım, konaklama ve diğer giderleri de ödenir.

Bilirkişi ücretleri

MADDE 5 - (1) Bu Tarifeye göre verilecek bilirkişi ücretleri aşağıda gösterilmiştir.

a)Sulh hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için

165,00 TL

b) İcra hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için

165,00 TL

c) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için

275,00 TL

ç) Aile mahkemelerinde görülen dava ve işler için

220,00 TL

d) İş mahkemelerinde görülen dava ve işler için

220,00 TL

e) Kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için

220,00 TL

f) Tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için

165,00 TL

g) Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için

330,00 TL

ğ) Asliye ticaret ve denizcilik ihtisas mahkemelerinde görülen dava ve işler için

330,00 TL

(2) Dava, mahkemece hangi sıfatla görülüyorsa bilirkişi ücreti de buna göre belirlenir.

Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde ücret

MADDE 6 - (1) Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde, görülmekte olan davanın türüne göre ait olduğu mahkemeye ait bilirkişi ücreti ödenir.

Tarifede belirtilen ücretlerin azaltılması ve artırılması

MADDE 7 - (1) Hâkim, işin mahiyetine göre bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırabilir ve indirebilir.

Seri dosyalarda bilirkişi ücreti

MADDE 8 - (1) Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinde indirim yapılır.

Ücretin ödenmesi

MADDE 9 - (1) Yazı işleri müdürü veya görevli personel tarafından bilirkişi ücretinden gerekli vergiler kesildikten sonra kalanı bilirkişiye ödenir.

Uygulanacak tarife

MADDE 10 - (1) Bilirkişi ücretinin tayininde mahkemece görevlendirmenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır.

Yürürlükten kaldırılan tarifeler

MADDE 11 - (1) Aşağıdaki tarifeler yürürlükten kaldırılmıştır.

a) 30/9/2015 tarihli ve 29488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi.

b) 28/9/2014 tarihli ve 29133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi.

c) 26/9/2013 tarihli ve 28777 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi.

ç) 2/10/2012 tarihli ve 28429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi.

d) 30/9/2011 tarihli ve 28070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi.

Yürürlük

MADDE 12 - (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ (1.10.2017-2018)
(HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ (2011 - 2017)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Gider avansı

MADDE 3 – (1) Davacı, bu Tarifede gösterilen gider avansını dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Gider avansı her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri ile dosyanın bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay’a gidiş dönüş ücretleri gibi giderleri kapsar.

Gider avansı miktarı

MADDE 4 – (1) Davacı;

a) Taraf sayısının beş katı tutarında tebligat gideri,

b) Dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmış ve tanık sayısı belirlenmiş ise tanık sayısınca tanık asgari ücreti ve tebligat gideri; tanık sayısı belirtilmemiş ise en az üç tanık asgari ücreti ve tebligat gideri,

c) Dava dilekçesinde keşif deliline dayanılmış ise keşif harcı avansı ile birlikte 85 TL ulaşım gideri,

ç) Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanılmış ise Bilirkişi Ücret Tarifesinde davanın açıldığı mahkeme için öngörülen bilirkişi ücreti,

d) Diğer iş ve işlemler için 55 TL,

toplamını avans olarak öder.

Gider avansının iadesi

MADDE 5 – (1) Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iade edilir. Davacı tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilir.

(2) Geçici hukuki koruma talebi için alınan gider avansının kullanılmayan kısmı verilen karardan sonra talep üzerine iade edilir.

Zaman bakımından uygulama

MADDE 6 – (1) 1/10/2011 tarihinden önce açılmış olan davalarda, tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre gider avansı ikmal ettirilir.

Yürürlükten kaldırılan tarife

MADDE 7 – (1) 1/10/2016 tarihli ve 29844 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tarife 1/10/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

2018 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2018)
(ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2013 - 2017)

ARABULUCULUK ÜCRET TARİFESİ

BİRİNCİ KISIM

Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Uyuşmazlıkların
Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının Sağlanmasında Arabulucuya
Ödenecek Ücret

1.

a) Aile Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda; taraf başına,

aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)

140,00 TL

ab) Takip eden her saat için

100,00 TL

b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,

ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)

100,00 TL

bb) Takip eden her saat için

70,00 TL

2.

a) Ticari uyuşmazlıklarda; taraf başına,

aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)

270,00 TL

ab) Takip eden her saat için

210,00 TL

b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,

ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)

210,00 TL

bb) Takip eden her saat için

140,00 TL

c) Ticari uyuşmazlığın taraflarının tümü sermaye şirketi ise taraf başına,

ca) Bir saati (İlk üç saate kadar)

330,00 TL

cb) Takip eden her saat için

250,00 TL

d) Tarafların tümü sermaye şirketi ve uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,

da) bir saati (İlk üç saate kadar)

250,00 TL

db) Takip eden her saat için

170,00 TL

3.

a) İşçi - işveren uyuşmazlıklarında; taraf sayısı gözetilmeksizin,

aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)

140,00 TL

ab) Takip eden her saat için

100,00 TL

4.

a) Tüketici uyuşmazlıklarında; taraf başına,

aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)

140,00 TL

ab) Takip eden her saat için

100,00 TL

b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,

ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)

100,00 TL

bb) Takip eden her saat için

70,00 TL

5.

a) Diğer tür uyuşmazlıklarda ise; taraf başına,

aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)

170,00 TL

ab) Takip eden her saat için

130,00 TL

b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,

ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)

130,00 TL

bb) Takip eden her saat için

90,00 TL


İKİNCİ KISIM

Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Uyuşmazlıkların
Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının Sağlanmasında Arabulucuya
Ödenecek Ücret

Üzerinde Anlaşılan Miktarın;

1.

İlk 30.000,00 TL’si için

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 6

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 9

2.

Sonra gelen 40.000,00 TL 'si için

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 5

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 7,5

3.

Sonra gelen 80.000,00 TL 'si için

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 4

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 6

4.

Sonra gelen 250.000,00 TL 'si için

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 3

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 4,5

5.

Sonra gelen 600.000,00 TL 'si için

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 2

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 3

6.

Sonra gelen 750.000,00 TL 'si için

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 1,5

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 2,5

7.

Sonra gelen 1.250.000,00 TL 'si için

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 1

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 1,5

8.

3.000.000,00 TL' den yukarısı için

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 0,5

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 1


2017 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacılara ödenecek meblâğ ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Tarife Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uyarınca uzlaştırmacılara ödenecek meblağı kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Tarife 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253 üncü maddesi ile 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Uzlaştırma ücretinin sınırları

MADDE 4 - (1) Uzlaştırma ücreti, uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklarını değerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki becerisi, süreçte gösterdiği gayret, taraf sayısı, uyuşmazlığın kapsam ve niteliği dikkate alınarak bu Tarifede gösterilen alt ve üst sınırlar arasında belirlenir.

(2) Birden fazla uzlaştırmacının görevlendirildiği hâllerde uzlaştırma ücreti bu kişilere ayrı ayrı ve eşit olarak ödenir.

Uzlaştırma ücretinin ödenmesi

MADDE 5 - (1) Görevlendirilen uzlaştırmacı için belirlenen ücret, uzlaşmanın teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde teklif formu ve eklerinin tesliminden, teklifin kabulü hâlinde ise uzlaştırma süreci sonunda düzenlenecek raporun ibrazından sonra makûl süre içinde uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından sarf kararı ile ödenir.

Uzlaştırmacı giderleri

MADDE 6 - (1) Uzlaştırmacı tarafından zorunlu yol giderleri dâhil olmak üzere yapılan masraflar, bu Tarifenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirlenen miktarın alt sınırını geçmeyecek şekilde ayrıca ödenir.

Uygulanacak tarife

MADDE 7 - (1) Uzlaştırma ücretinin takdirinde uzlaştırma raporunun tamamlandığı tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.

Tarife

MADDE 8 - (1) Bu Tarifeye göre verilecek uzlaştırmacı ücretleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde; 100-150 TL,

b) Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde;

1) 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 300 - 400 TL,

2) 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 400 - 500 TL,

3) 6-10 kişinin uzlaştırılması durumunda 500 - 600 TL,

4) 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 600 - 700 TL,

c) Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması hâlinde;

1) 2-3 kişinin taraf olması durumunda 150-200 TL,

2) 4-6 kişinin taraf olması durumunda 200-250 TL,

3) 6-10 kişinin taraf olması durumunda 250-300 TL,

4) 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 300-350 TL

arasında ücret ödenir.

Yürürlük

MADDE 9 - (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


YASAL SÜRELER


Süreler
Kanun Adı
Kanun No
Kanun Maddesi
Başlangıç
Süre
Süre Türü
Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararı Üzerine Dosyanın Görevli ve Yetkili Mahkemeye Gönderilmesini Talep Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
20
Kararın Kesinleştiği Tarih
2
Hafta
Hakimin Reddi Talebine İtiraz Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
38
Red Dilekçesinin Tebliği Tarihi
1
Hafta
Hakimin Reddi Talebinin Reddi Nedeniyle Verilen Disiplin Cezasının Tahsili
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
42
Dosyanın Geliş Tarihi
2
Hafta
Hakimin Reddi Hakkındaki Kararlara Karşı İstinaf Başvuru Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
43
Kararın Tebliği veya Tefhimi Tarihi
1
Hafta
Bölge Adliye Mahkemesi Hakimlerinin Reddi Hakkındaki Kararlara Karşı Temyiz Başvuru Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
44
Kararın Tebliği veya Tefhimi Tarihi
1
Hafta
Hakimin Hukuki Sorumluluğu - Devletin Ödediği Tazminat İçin Hakime Rücu Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
46
Ödeme Tarihi
1
Yıl
İstifa Eden Vekilin Vekalet Görevinin Sona Ermesi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
82
İstifanın Müvekkile Tebliği Tarihi
2
Hafta
Eski hale getirme süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
96
Engelin Ortadan Kalktığı Tarih
2
Hafta
Adli Tatile Rastlayan Sürelerin Uzaması
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
104
Adli Tatilin Bittiği Gün
1
Hafta
Yazılı Yargılama Usulünde Dava Dilekçesindeki Eksikliğin Giderilmesi Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
119
Eksikliğin Tamamlanmasına İlişkin Kararın Davacıya Tebliği Tarihi
1
Hafta
Gider Avansının Tamamlanması Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
120
Eksikliğin Tamamlanmasına İlişkin Kararın Davacıya Tefhimi veya Tebliği Tarihi
2
Hafta
Yazılı Yargılama Usulünde Davaya Cevap Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
127
Dava Dilekçesinin Davalıya Tebliği Tarihi
2
Hafta
Yazılı Yargılama Usulünde Cevap Dilekçesindeki Eksikliğin Giderilmesi Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
130
Eksikliğin Tamamlanmasına İlişkin Kararın Davalıya Tebliği Tarihi
1
Hafta
Yazılı Yargılama Usulünde Cevaba Cevap Dilekçesi Verme Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
136
Cevap Dilekçesinin Davacıya Tebliği Tarihi
2
Hafta
Yazılı Yargılama Usulünde İkinci Cevap Dilekçesi Verme Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
136
Cevaba Cevap Dilekçesinin Davalıya Tebliği Tarihi
2
Hafta
Tarafların Dinlenilmesi Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
144
Davetiyenin Taraflara Tebliği Tarihi
2
Hafta
Duruşma Gününün Belirlenmesi İçin Tarafın Başvurusu Gerekiyorsa Başvurma Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
150
Son İşlem Tarihi
1
Ay
İşlemden Kaldırılan Dosyanın Harçsız Yenilenmesi Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
150
İşlemden Kaldırılma Tarihi
1
Ay
İşlemden Kaldırılan Dosyanın Yenilenmesi Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
150
İşlemden Kaldırılma Tarihi
3
Ay
Islah Nedeniyle Teminat Yatırma Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
178
Hakim Kararının İlgili Tarafa Tebliği Tarihi
1
Hafta
Tamamen Islahta Yeni Dava Dilekçesini Verme Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
180
Islah Bildirimi Tarihi
1
Hafta
Kısmen Islah Edilen Usul İşleminin Yapılma Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
181
Islah Bildirimi Tarihi
1
Hafta
Resmi Evraktaki Yazı veya İmzayı İnkar Eden Tarafa Dava Açması İçin Tanınacak  Süre
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
208
Hakim Kararının İlgili Tarafa Bildirildiği Tarih
2
Hafta
Bilirkişiyi Red Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
272
Red Sebeplerini Öğrenme Tarihi
1
Hafta
Bilirkişi Raporunun Hazırlanması Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
274
Dosyanın Bilirkişiye Verildiği Tarih
3 + 3
Ay
Bilirkişinin Haber Verme Yükümlülüğü
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
275
Görevlendirildiğini Öğrendiği Tarihi
1
Hafta
Bilirkişi Raporuna İtiraz Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
281
Bilirkişi Raporunun Taraflara Tebliği Tarihi
2
Hafta
Bilirkişinin Hukuki Sorumluluğu - Devletin Bilirkişiye Rücu Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
287
Ödeme Tarihi
1
Yıl
Yazılı Yargılama Usulünde Gerekçeli Kararın Yazılması Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
294
Hüküm Sonucunun Tefhimi Tarihi
1
Ay
Basit Yargılama Usulünde Davaya Cevap Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
317
Dava Dilekçesinin Davalıya Tebliği Tarihi
2
Hafta
Basit Yargılama Usulünde Gerekçeli Kararın Yazılması Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
321
Hüküm Özetinin Tefhimi Tarihi
1
Ay
İstinaf Harç ve Giderlerinin Tamamlatılmasında Verilen Süre
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
344
Harcın Tamamlanması İhtarının Tebliği Tarihi
1
Hafta
İstinaf Başvuru Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
345
Kararın Tebliği Tarihi
2
Hafta
İstinaf Başvurusunun Reddine Karşı İstinaf Yoluna Başvuru Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
346
Red Kararının Tebliği Tarihi
1
Hafta
İstinaf Başvurusuna Cevap Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
347
İstinaf Dilekçesinin Tebliği Tarihi
2
Hafta
Katılma Yoluyla İstinaf Başvuru Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
348
Karşı Tarafın İstinaf Dilekçesinin Tebliğ Tarihi
2
Hafta
Katılma Yoluyla İstinaf Başvurusuna Cevap Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
348
Katılma Yoluyla İstinaf Başvuru Dilekçesinin Tebliği Tarihi
2
Hafta
Temyiz Başvuru Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
361
Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Tebliği Tarihi
2
Hafta
Duruşmasız Temyizde Yargıtay'ın Karar Verme Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
368
Dosyanın Yargıtay'a Ulaştığı Tarih
1
Ay
Yargılamanın İadesi Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
377
Yargılamanın İadesi Sebebinin Öğrenildiği Tarih
3
Ay
Yargılamanın İadesinde Azami Süre
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
377
Hükmün Kesinleştiği Tarih
10
Yıl
Çekişmesiz Yargı İşlerinde Verilen Karara Karşı İstinaf Başvuru Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
387
Kararın Öğrenildiği Tarihi
2
Hafta
İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanmasını Talep Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
393
Kararın Verildiği Tarih
1
Hafta
İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
394
Tedbirin Uygulandığının Öğrenildiği Tarih
1
Hafta
İhtiyati Tedbir Kararından Sonra Esas Hakkındaki Davayı Açma Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
397
Tedbirin Uygulanmasını Talep Tarihi
2
Hafta
Haksız İhtiyati Tedbir Nedeniyle Tazminat Davası Açma Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
399
Hükmün Kesinleştiği veya Tedbirin Kalktığı Tarih
1
Yıl
Delil Tespiti Talebine İtiraz Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
402
Delil Tespiti Dilekçesinin Davalıya Tebliği Tarihi
1
Hafta
Karşı Tarafın Yokluğunda Verilen Delil Tespiti Kararına ve Alınan Bilirkişi Raporuna İtiraz Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
403
Delil Tespiti Kararının, Tespit Tutanağının Ve Bilirkişi Raporunun Davalıya Tebliği Tarihi
1
Hafta
Tahkim Sözleşmesine Aykırılığa İtiraz Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
409
Aykırılığın Öğrenildiği Tarih
2
Hafta
Hakemin Reddi Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
418
Red Sebeplerini Öğrenme Tarihi
2
Hafta
Hakemin Reddi Talebinin Reddine Karşı Mahkemeye Başvuru Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
418
Red Talebinin Kabul Edilmediğini Öğrenme Tarihi
1
Ay
İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Kararından Sonra Tahkim Davası Açma Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
426
İhtiyati Tedbir veya İhtiyati Haciz Kararının Verildiği Tarih
2
Hafta
Tahkim Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
427
Tek Hakemin Seçildiği veya Hakem Kurulunun İlk Toplandığı Tarih
1
Yıl
Hakem Kararının Tavzihi veya Düzeltilmesini Talep Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
437
Kararın Bildirildiği Tarih
2
Hafta
Hakem Kararının Başvuru Üzerine Tavzihi veya Düzeltilmesi Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
437
Başvuru Tarihi
1
Ay
Hakem Kararının Kendiliğinden Tavzihi veya Düzeltilmesi Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
437
Kararın Verildiği Tarih
2
Hafta
Hakem Kararının Tamamlanmasını (Tamamlayıcı Hakem Kararını) Talep Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
437
Kararın Bildirildiği Tarih
1
Ay
Tamamlayıcı Hakem Kararı Verilmesi Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
437
Başvuru Tarihi
1 + 1
Ay
Hakem Kararının İptali Davasını Açma Süresi
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
6100
439
Hakem Kararının veya Tavzih, Düzeltme ve Tamamlama Kararının Tebliği Tarihi
1
Ay
Temyiz Başvuru Süresi
HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU
1086
432
Gerekçeli Kararın Tebliği Tarihi
15
Gün
Temyiz Başvurusunun Reddi Kararının Temyizi Süresi
HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU
1086
432
Red Kararının Tebliği Tarihi
7
Gün
Temyiz Talebine Cevap ve Katılma Yoluyla Temyiz Süresi
HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU
1086
433
Temyiz Dilekçesinin Tebliği Tarihi
10
Gün
Temyiz Harcının Tamamlanması Süresi
HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU
1086
434
Harcın Tamamlanması İhtarının Tebliği Tarihi
7
Gün
Sulh Mahkemesi Kararının Temyizi Süresi
HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU
1086
437
Gerekçeli Kararın Tebliği Tarihi
8
Gün
Karar Düzeltme Başvuru Süresi
HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU
1086
440
Yargıtay Kararının Tebliği Tarihi
15
Gün
Katılma Yoluyla Karar Düzeltme Süresi
HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU
1086
442
Karar Düzeltme Dilekçesinin Tebliği Tarihi
15
Gün
İade-i Muhakeme (Yargılamanın Yenilenmesi) Başvuru Süresi
HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU
1086
447
İade-i Muhakeme Sebebinin Öğrenildiği Tarih
1
Ay
Avukatlık staj süresi
AVUKATLIK KANUNU
1136
15
Staj Başlangıç Tarihi
1
Yıl
İcra Dairesi Görevlilerinin Kusurundan Dolayı İdare Aleyhine Tazminat Davası Açma Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
7
Zararın Öğrenildiği Tarih
1
Yıl
İcra Dairesi Görevlilerinin Kusurundan Dolayı İdare Aleyhine Tazminat Davası Açma Azami Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
7
Zarara Yol Açan İşlemin Gerçekleştiği Tarih
10
Yıl
İcra Dairesince Yapılacak Nakdi Ödemeler İçin Bankaya Talimat Verme Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
9
Paranın İcra Dairesinin Hesabına Yatırıldığı Tarih
3
İş Günü
İcra Dairesi İşlemini Şikayet Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
16
İşlemin Öğrenildiği Tarih
7
Gün
İcra Mahkemesinin Duruşmasız Karar Verme Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
18
Dosyanın Mahkemeye İntikal Tarihi
10
Gün
İlamların İcrası Yoluyla Takipte Menkul Teslimi Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
24
İcra Emrinin Tebliği Tarihi
7
Gün
İlamların İcrası Yoluyla Takipte Çocuk Teslimi Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
25
İcra Emrinin Tebliği Tarihi
7
Gün
İlama Dayanarak Gayrimenkul ve Geminin Teslimi Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
26
İcra Emrinin Tebliği Tarihi
7
Gün
İrtifak Hakkı Kurulmasına veya Kaldırılması Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
31
İcra Emrinin Tebliği Tarihi
7
Gün
Gemi Tahliye veya Teslimine İlişkin İlamların İcrasında Süre
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
31/a
İcra Emrinin Tebliği Tarihi
7
Gün
Para ve Teminat Verilmesine İlişkin İlamların İcrasında Ödeme Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
32
İcra Emrinin Tebliği Tarihi
7
Gün
Para ve Teminat Verilmesine İlişkin İlamların İcrasında Mal Beyanında Bulunma Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
32
İcra Emrinin Tebliği Tarihi
7
Gün
İcranın geri bırakılması
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
33
İcra Emrinin Tebliği Tarihi
7
Gün
İlamlı Takipte Zamanaşımı Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
39
Son Muamele Tarihi
10
Yıl
Adi Takipte Ödeme Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
60
Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi
7
Gün
Adi Takipte Mal Beyanında Bulunma Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
60
Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi
7
Gün
Adi Takipte İtiraz Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
62
Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi
7
Gün
Gecikmiş itiraz süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
65
Engelin Ortadan Kalktığı Tarih
3
Gün
Gecikmiş İtirazın Kaldırılması veya İptali Talebinde Süre
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
65
Mazeretin Kabulü Kararının Tefhimi veya Tebliği Tarihi
7
Gün
İtirazın İptali Davasında Hak Düşürücü Süre
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
67
İtiraz Dilekçesinin Tebliği Tarihi
1
Yıl
İtirazın Kaldırılması Davasında Hak Düşürücü Süre
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
68
İtiraz Dilekçesinin Tebliği Tarihi
6
Ay
İtirazın Muvakkaten Kaldırılması Talebinde Süre
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
68/a
İmzaya İtirazın Tebliği Tarihi
6
Ay
Kredi Hesap Özetinin Muhtevasına İtiraz Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
68/b
Hesap Özetinin Tebliği Tarihi
1
Ay
Borçtan Kurtulma Davası Açma Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
69
İtirazın Muvakkaten Kaldırılması Kararının Tefhim veya Tebliği Tarihi
7
Gün
İstirdat Davalarında Hak Düşürücü Süre
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
72
Ödeme Tarihi
1
Yıl
İtirazın İptali veya Kaldırılmasından Sonra Mal Beyanı Müddeti
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
75
Kararın Tebliği Tarihi
3
Gün
Sonradan kazanılan malların beyanı
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
77
Maldaki Artış Tarihi
7
Gün
Haciz İsteme Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
78
Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi
1
Yıl
Hacze başlama müddeti
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
79
Haciz Talep Tarihi
3
Gün
89/1 Haciz İhbarnamesine İtiraz Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
89
Birinci Haciz İhbarnamesinin Tebliği Tarihi
7
Gün
89/2 Haciz İhbarnamesine İtiraz Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
89
İkinci Haciz İhbarnamesinin Tebliği Tarihi
7
Gün
89/3 Haciz İhbarnamesine Karşı Menfi Tesbit Davası Açma Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
89
Üçüncü Haciz İhbarnamesinin Tebliği Tarihi
15
Gün
Üçüncü şahsın istihkak iddiasında bulunma süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
96
Hacze Ittıla Tarihi
7
Gün
Üçüncü Şahsın İstihkak İddiasına Karşı Alacaklı ve Borçlunun İtiraz Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
96
İcra Dairesinin Bildirim Tarihi
3
Gün
Üçüncü şahsın istihkak davası açma süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
97
Takibin Taliki Talebi Hakkındaki Merci Kararının Tefhimi veya Tebliği Tarihi
7
Gün
Üçüncü Şahıs Elinde Haczedilen Mallara İlişkin İstihkak İddiasına Karşı Dava Açma Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
99
İcra Dairesinin Bildirim Tarihi
7
Gün
Hacze İştirak Talebine İtiraz ve Bu İtiraza Karşı Dava Açma Süreleri
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
101
İştirak Talebinin ve İştirak Talebine İtirazın Bildirim Tarihi
7
Gün
Haciz Mahallinde Bulunmayan Borçlunun Tutanağı Tetkik ve Hacze Karşı Diyeceklerini Bildirme Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
103
103 Davetiyesinin Tebliği Tarihi
3
Gün
Menkul Satış Talebinde Süre
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
106
Haciz Tarihi
6
Ay
Gayrimenkul Satış Talebinde Süre
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
106
Haciz Tarihi
1
Yıl
Satış Giderinin Depo Edilmesi Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
110
Satış Masrafının Depo Edilmesine İlişkin Karar Tarihi
15
Gün
Menkullerin Satışında Süre
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
112
Satış Talep Tarihi
2
Ay
Menkullerin ikinci satış müddeti
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
114
İlk Satış Tarihi
10
Gün
Gayrimenkullerin Satışında Süre
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
123
Satış Talep Tarihi
3
Ay
Gayrimenkullerin ikinci satış müddeti
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
126
İlk Satış Tarihi
20
Gün
Kıymet Takdirine İtiraz Şikayetinde Süre
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
128/a
Kıymet Takdir Raporunun Tebliği Tarihi
7
Gün
İhalenin feshi davasını açma süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
134
İhale Tarihi
7
Gün
Sıra Cetveline İtiraz Davası Açma Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
142
Sıra Cetvelinin Tebliği Tarihi
7
Gün
Borç ödemeden aciz vesikası zamanaşımı süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
143
Belgenin Verildiği Tarih
20
Yıl
Menkul Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte İtiraz Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
146
Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi
7
Gün
Menkul Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Ödeme  Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
146
Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi
15
Gün
İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takipte Ödeme Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
149
İcra Emrinin Tebliği Tarihi
30
Gün
İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takipte İcranın Geri Bırakılması Kararı Getirme Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
149
İcra Emrinin Tebliği Tarihi
30
Gün
İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takipte Ödeme Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
149/b
Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi
30
Gün
İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takipte İtiraz Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
149/b
Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi
7
Gün
Rehinli Gayrimenkul Malın Satışını Talep Etme Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
150/e
Ödeme veya İcra Emrinin Tebliği Tarihi
1
Yıl
Rehinli Menkul Malın Satışını Talep Etme Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
150/e
Ödeme veya İcra Emrinin Tebliği Tarihi
6
Ay
Rehinli veya İpotekli Geminin Satışını Talep Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
153/a
Ödeme veya İcra Emrinin Tebliği Tarihi
3
Ay
İflas Yoluyla Takipte Ödeme Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
155
Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi
7
Gün
İflas Davası Açma Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
156
Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi
1
Yıl
İflas Davasında Verilen Karara Karşı İstinaf Başvurusu
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
164
Kararın Tebliği Tarihi
10
Gün
İflas Davasında Bölge Adliye Mahkemesi'nce Verilen Karara Karşı Temyiz Başvurusu
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
164
Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Tebliği Tarihi
10
Gün
Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takibe İtiraz Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
168
Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi
5
Gün
Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takipte Ödeme Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
168
Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi
10
Gün
Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takipte Mal Beyanı Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
168
Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi
10
Gün
Ödeme İddiasına Dayalı İtirazın Kaldırılması İçin İcra Mahkemesine Başvuru Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
169/a
İcranın Muvakkaten Durdurulması Kararının Verildiği Tarih
6
Ay
Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yolu ile Takipte Ödeme Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
171
Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi
5
Gün
Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yolu ile Takipte İtiraz Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
172
Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi
5
Gün
Borçlunun İflas Müracaatına Alacaklıların İtiraz Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
178
İflas Talebinin İlanı Tarihi
15
Gün
İflasın Kaldırılmasına Karşı İstinaf ve Temyiz Başvuru Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
182
Mahkeme ve Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarının Tebliği Tarihi
10
Gün
İflasta Sıra Cetveline İtiraz Davası Açma Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
235
Sıra Cetvelinin İlanı Tarihi
15
Gün
İflasın Kapanmasına Karşı İstinaf ve Temyiz Başvuru Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
254
Mahkeme ve Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarının Tebliği Tarihi
10
Gün
İflasın Tasfiyesi Müddeti
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
256
İflasın Açıldığı Tarih
6
Ay
İhtiyati Haciz Kararının İnfazını Talep Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
261
İhtiyati Haciz Kararının Verildiği Tarih
10
Gün
İhtiyati Haczin İcrai Hacze Çevrilmesi Süresi (Dava veya Takip Açılmadan Önce Konmuşsa)
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
264
Haciz Tarihi
7
Gün
İhtiyati Haczin İcrai Hacze Çevrilmesi Süresi (Dava Sırasında İhtiyati Haciz Konmuşsa)
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
264
Mahkeme Kararının Tebliği Tarihi
1
Ay
İhtiyati Haciz Kararına İtiraz
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
265
Haciz Tarihi
7
Gün
Adi kira ve hasılat kiralarında ödeme emrine itiraz süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
269
Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi
7
Gün
Adi kira ve hasılat kiralarında ödeme emrine itirazın kaldırılmasını talep süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
269
İtiraz Dilekçesinin Tebliği Tarihi
6
Ay
Adi Kira ve Hasılat Kiralarında Takibin Kesinleşmesi Üzerine Tahliye Talep Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
269/a
İtiraz Dilekçesinin Tebliği Tarihi
6
Ay
İcra Mahkemesinin Tahliye Kararının İnfazı İçin Geçmesi Gereken Süre
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
269/c
Kararın Borçluya Tefhimi veya Tebliği Tarihi
10
Gün
Yazılı Kira Sözleşmesine Dayalı Tahliye Takibinde Tahliye Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
272
Tahliye Emrinin Tebliği Tarihi
15
Gün
Yazılı Kira Sözleşmesine Dayalı Tahliye emrine itiraz süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
274
Tahliye Emrinin Tebliği Tarihi
7
Gün
Tasarrufun İptali Davasında Hak Düşürücü Süre
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
284
Tasarrufun Yapıldığı Tarih
5
Yıl
İcra Mahkemesi'nde bakılan suçlarda şikayet süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
347
Fiilin Öğrenildiği Tarih
3
Ay
İcra Mahkemesi'nde bakılan suçlarda azami şikayet süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
347
Fiilin İşlendiği Tarih
1
Yıl
İcra Mahkemesinin Verdiği Tazyik veya Disiplin Hapsine İtiraz Süresi
İCRA VE İFLAS KANUNU
2004
353
Kararın Tefhimi veya Tebliği Tarihi
7
Gün
İdare Mahkemeleri ve Danıştay'da Dava Açma Süresi
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
2577
7
İdari İşlemden Haberdar Olma Tarihi
60
Gün
Vergi Mahkemelerinde Dava Açma Süresi
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
2577
7
İşlemin Öğrenildiği Tarih
30
Gün
Görevsizlik Kararı Üzerine Görevli Mahkemeye Başvuru Süresi
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
2577
9
Kararın Tebliği Tarihi
30
Gün
İdari Makamların Sükutu ile Başvurunun Reddedilmiş Sayılması Süresi
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
2577
10
İdareye Başvuru  Tarihi
30
Gün
İdari İşleme Üst Makam Nezdinde İtiraz Süresi
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
2577
11
İdari İşlemden Haberdar Olma Tarihi
60
Gün
Tam Yargı Davası Açılmasında Zamanaşımı Süresi
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
2577
13
İdari İşlemden Haberdar Olma Tarihi
1
Yıl
Tam Yargı Davası Açılmasında Azami Zamanaşımı Süresi
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
2577
13
İdari İşlemden Haberdar Olma Tarihi
5
Yıl
Tam Yargı Davası Açmadan Önce İdareye Başvuru Süresi
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
2577
13
Hakkın İhlalinden Haberdar Olma Tarihi
1
Yıl
Tam Yargı Davası Açmadan Önce İdareye Başvuru Azami Süresi
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
2577
13
İdari Eylem Tarihi
5
Yıl
Tam Yargı Davası Açılması Süresi
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
2577
13
İdareye Başvurunun Reddi veya İdarenin Sükutu Süresinin Bittiği Tarih
60
Gün
İdari Davalarda Cevap, Replik ve Düplik Dilekçesi Verme Süreleri
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
2577
16
Tebligat Tarihi
30
Gün
Danıştay'da İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Görülen Davalarda Savcının Esas Hakkındaki Mütalaasına Karşı Beyanda Bulunma Süresi
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
2577
16
Tebligat Tarihi
10
Gün
Duruşmalı İdari Davalarda Karar Verme Süresi
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
2577
19
Duruşma Tarihi
15
Gün
Davacının Ölümü Halinde Yürütmenin Durdurulması Kararının Hükümsüz Kalmaması İçin Mirasçıların Yenileme Başvurusu Yapma Süresi
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
2577
26
İşlemden Kaldırma Tarihi
4
Ay
İşlemden Kaldırılan Dosyanın Yeni Adres Bildirilerek Yenilenmesi Süresi
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
2577
26
İşlemden Kaldırma Tarihi
1
Yıl
Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz Süresi
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
2577
27
Yürütmenin Durdurulması Kararının Tebliği Tarihi
7
Gün
Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz Hakkında Karar Verme Süresi
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
2577
27
Dosyanın Nöbetçi Mahkemeye Geldiği Tarih
7
Gün
Yürütmenin Durdurulması Kararının Yazılma Süresi
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
2577
27
Kararın Verildiği Tarih
15
Gün
İdari Yargı Kararının Uygulanması Süresi
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
2577
28
Kararın İdareye Tebliği Tarihi
30
Gün
Karara itiraz süresi
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
2577
45
Kararın Tebliği Tarihi
30
Gün
Temyiz süresi
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
2577
46
Kararın Tebliği Tarihi
30
Gün
Temyiz dilekçesine cevap süresi
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
2577
48
Temyiz Dilekçesinin Tebliği Tarihi
30
Gün
Karar düzeltme başvuru süresi
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
2577
54
İtiraz veya Temyiz Üzerine Verilen Kararın Tebliği Tarihi
15
Gün
Yargılamanın Yenilenmesi Genel Başvuru Süresi
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
2577
53
Yargılamanın Yenilenmesi Sebebinin Gerçekleştiği Tarih
60
Gün
Aynı Konuda Verilmiş Önceki İlam Hükmüne Aykırı Karar Verilmesi Nedeniyle Yargılamanın Yenilenmesi Başvuru Süresi
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
2577
53
Kararın Kesinleştiği Tarih
10
Yıl
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı Üzerine Yargılamanın Yenilenmesi Başvuru Süresi
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
2577
53
Kararın Kesinleştiği Tarih
1
Yıl
Tazminat davalarında zamanaşımı
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU
2918
109
Zarara ve Faile Ittıla Tarihi
2
Yıl
Tazminat davalarında azami zamanaşımı süresi
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU
2918
109
Kaza Tarihi
10
Yıl
Kamulaştırma İşleminin İptali Davası veya Maddi Hatalara Karşı Adli Yargıda Düzeltim Davası Açma Süresi
KAMULAŞTIRMA KANUNU
2942
14
İşlemin Tebliği Tarihi
30
Gün
Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Talep Süresi
ÇEK KANUNU
5941
5
Çekin Bankaya İbraz Edildiği Tarih
6
Ay
Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Üzerine Bankaya Düzenlenen ve Henüz Tahsil Edilmeyen Çek Listesini Verme Süresi
ÇEK KANUNU
5941
5
Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararının Tebliği Tarihi
10
Gün
Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararının TCMB Tarafından Sicilden Silinmesi İçin Geçecek Süre
ÇEK KANUNU
5941
6
10
Yıl
Kadastro Tesbitine İtiraz Süresi
KADASTRO KANUNU
3402
12
Kadastro Tutanaklarının İlana Çıkarıldığı Tarih
30
Gün
Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında Hak Düşürücü Süre
KADASTRO KANUNU
3402
12
Kadastro Tutanaklarının Kesinleştiği Tarih
10
Yıl
Adın Değiştirilmesi Kararının Kaldırılmasını Talep Süresi
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
27
Adın Değiştirildiğinin Öğrenildiği Tarih
1
Yıl
Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolma - Gaiplik Başvurusu için Geçmesi Gereken Süre
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
33
Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolduğu Tarih
1
Yıl
Uzun Zamandan Beri Haber Alınamama - Gaiplik Başvurusu için Geçmesi Gereken Süre
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
33
Son Haber Tarihi
5
Yıl
Dernek Kuruluş Başvurusunun En Büyük Mülki Amir Tarafından İncelenme Süresi
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
60
Başvuru Tarihi
60
Gün
Dernek Kuruluş Başvurusunda Tespit Edilen Eksikliklerin Tamamlanma Süresi
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
60
Başvuru Tarihi
30
Gün
Dernek İlk Genel Kurul Toplantısını Yapma ve Zorunlu Organları Oluşturma Süresi
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
62
Başvurunun Onaylandığına İlişkin Bildirim Tarihi
6
Ay
Dernek Yönetim Kurulunun Üyelik Başvurusu Hakkında Karar Verme Süresi
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
64
Başvuru Tarihi
30
Gün
Vakıf Kuruluş Başvurusu Hakkında Verilen Mahkeme Kararının Temyizi Süresi
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
103
Kararın Tebliği Tarihi
1
Ay
Nişanlılığın Sona Ermesinden Doğan Davalarda Süre
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
123
Nişanlılığın Sona Erdiği Tarih
1
Yıl
Kadın İçin Bekleme Süresi (İddet Müddeti)
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
132
Evliliğin Sona Erdiği Tarih
300
Gün
Evlenmenin iptali davası açma süresi
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
152
İptal Sebebinin Öğrenildiği veya Korkunun Etkisinin Ortadan Kalktığı Tarih
6
Ay
Evlenmenin iptali davası açma azami süresi
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
152
Evlenme Tarihi
5
Yıl
Zina sebebiyle boşanma davası açma süresi
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
161
Boşanma Sebebinin Öğrenildiği Tarih
6
Ay
Zina sebebiyle boşanma davası açma azami süresi
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
161
Zina Eyleminin Gerçekleştiği Tarih
5
Yıl
Hayata kast, pek fena muamele sebebiyle boşanma davası açma süresi
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
162
Boşanma Sebebinin Öğrenildiği Tarih
6
Ay
Hayata kast, pek fena muamele sebebiyle boşanma davası açma azami süresi
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
162
Eylemin Gerçekleştiği Tarih
5
Yıl
Terk nedeniyle boşanma davası açmak için geçmesi gereken süre
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
164
Evin Terkedildiği Tarih
6
Ay
Terk nedeniyle boşanma davasında ihtar süresi
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
164
Terk Eyleminden İtibaren 4 Aylık Sürenin Dolduğu Tarih
2
Ay
Anlaşmalı Boşanma İçin Evlilikte Geçmesi Gereken Asgari Süre
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
166
Evlenme Tarihi
1
Yıl
Ortak Hayatın Kurulamaması - Yeniden Boşanma Davası Açmak İçin Geçmesi Gereken Süre
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
166
Boşanma Davasının Reddi Kararının Kesinleştiği Tarih
3
Yıl
Boşanmaya Başlı Olarak Doğan Davalarda Zamanaşımı Süresi
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
178
Boşanma Kararının Kesinleştiği Tarih
1
Yıl
Soybağının Reddi Davasında Hak Düşürücü Süre
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
289
Koca İçin Baba Olmadığını Öğrendiği Tarih - Çocuk İçin Ergin Olduğu Tarih
1
Yıl
Tanımanın İptali Davasında Hak Düşürücü Süre
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
300
İptal Sebebinin Öğrenildiği veya Çocuk İçin Ergin Olduğu Tarih
1
Yıl
Tanımanın İptali Davasında Azami Hak Düşürücü Süre
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
300
Tanıma Tarihi
5
Yıl
Ananın Açacağı Babalık Davasında Hak Düşürücü Süre
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
303
Çocuğun Doğumu veya Soybağı İlişkisinin Kesilmesi Tarihi
1
Yıl
Evlatlık İlişkisinin Kaldırılmasını Talep Süresi
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
319
Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması Sebebinin Öğrenildiği Tarih
1
Yıl
Evlatlık İlişkisinin Kaldırılmasını Talep Azami Süresi
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
319
Evlat Edinme Tarihi
5
Yıl
Vasilikten Kaçınma - İtiraz Süresi
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
422
Atanma Kararının Tebliği - Öğrenme Tarihi
10
Gün
Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanmasına İtiraz Süresi
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
435
Kararın Bildirildiği Tarih
10
Gün
Vesayet Makamının Kararlarına İtiraz Süresi
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
488
Kararın Tebliği Tarihi
10
Gün
Ölüme Bağlı Tasarruftan Dönme Süresi
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
504
Yanılma veya Aldatılmanın Öğrenildiği ya da Korkutma veya Zorlamanın Sona Erdiği Tarih
1
Yıl
Ölüme Bağlı Tasarrufun İptalini Talep Süresi
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
559
Tasarrufu, İptal Sebebini ve Hak Sahipliğini Öğrenme Tarihi
1
Yıl
Tenkis Davasında Hak Düşürücü Süre
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
571
Saklı Payın Zedelendiğini Öğrenme Tarihi
1
Yıl
Tenkis Davasında Azami Hak Düşürücü Süre
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
571
Vasiyetnamenin veya Mirasın Açıldığı Tarih
10
Yıl
Mirasçı Atama veya Vasiyet İşlemine İtiraz Süresi
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
598
Mirasçılara Bildirildiği Tarih
1
Ay
Vasiyet Alacaklısının Dava Hakkı Süresi
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
602
Vasiyeti Öğrendiği Tarih
10
Yıl
Mirasın Reddi Süresi
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
606
Mirasçıların Mirasbırakanın Ölümünü Öğrendikleri Tarih
3
Ay
Miras Sebebiyle İstihkak Davasında Zamanaşımı Süresi
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
639
İyiniyetli Davalının Tereke Malını Elinde Bulundurduğunu Öğrenme Tarihi
1
Yıl
İyiniyetli Zilyede Karşı Açılacak Miras Sebebiyle İstihkak Davasında Azami Zamanaşımı Süresi
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
639
Ölüm veya Vasiyetnamenin Açılma Tarihi
10
Yıl
Kötüniyetli Zilyede Karşı Açılacak Miras Sebebiyle İstihkak Davasında Azami Zamanaşımı Süresi
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
639
Ölüm veya Vasiyetnamenin Açılma Tarihi
20
Yıl
Mirasçıların Üçüncü Kişilere Karşı Müteselsil Sorumluluğu
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
681
Mirasın Paylaşıldığı Tarih
5
Yıl
Olağan Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz İktisabında Süre
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
712
Tescil Tarihi
10
Yıl
Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz İktisabında Süre
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
713
Taşınmaz Üzerindeki Zilyedliğin Başlangıç Tarihi
20
Yıl
Taşkın Yapı Nedeniyle Arsa Sahibinin İtiraz Süresi
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
725
Arsa Malikinin Taşmayı Öğrendiği Tarih
15
Gün
Kanuni Şuf'a (Yasal Önalım) Hakkının Kullanılmasında Süre
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
733
Satışın Paydaşa Bildirildiği Tarih
3
Ay
Kanuni Şuf'a (Yasal Önalım) Hakkının Kullanılmasında Azami Süre
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
733
Satış Tarihi
2
Yıl
Olağan Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Taşınır İktisabında Süre
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
777
Zilyedliğin Başladığı Tarih
5
Yıl
İntifa Hakkına Konu Malın İadesinde Tarafların Taleplerinin Zamanaşımı Süresi
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
802
İntifa Konusu Malın Geri Verildiği Tarih
1
Yıl
Zilyetliğin Korunması Davasında Hak Düşürücü Süre
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
984
Zilyedin Fiili ve Faili Öğrenme Tarihi
2
Ay
Zilyetliğin Korunması Davasında Azami Hak Düşürücü Süre
TÜRK MEDENİ KANUNU
4721
984
Gasp ve Saldırı Fiilinin Meydana Geldiği Tarih
1
Yıl
Şikayete Bağlı Suçlarda Şikayet Süresi
TÜRK CEZA KANUNU
5237
73
Fiile ve Faile Ittıla Tarihi
6
Ay
İstinaf Başvuru Süresi
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
5271
273
Kararın Tefhimi veya Tebliği Tarihi
7
Gün
İstinaf Cevap Süresi
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
5271
277
İstinaf Dilekçesinin Tebliği Tarihi
7
Gün
Temyiz Başvuru Süresi
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
5271
291
Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Tebliği Tarihi
15
Gün
Temyiz Dilekçesine Cevap Süresi
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
5271
297
Temyiz Dilekçesinin Tebliği Tarihi
7
Gün
Cumhuriyet Savcısının Yargıtay Kararına Karşı Genel Kurula İtiraz Etmesi
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
5271
308
Yargıtay Kararının Savcıya Verildiği Tarih
30
Gün
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı Üzerine Yargılamanın Yenilenmesi
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
5271
311
AİHM Kararının Kesinleştiği Tarih
1
Yıl
İş Mahkemesi Kararlarına karşı istinaf başvuru süresi
İŞ MAHKEMELERİ KANUNU
5521
8
Kararın Tefhimi veya Tebliği Tarihi
8
Gün
İş Mahkemesi Kararlarıyla ilgili bölge adliye mahkemesi kararlarına karşı temyiz süresi
İŞ MAHKEMELERİ KANUNU
5521
8
Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Tebliği Tarihi
8
Gün
İhtiyati hacze itiraz süresi
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
6183
15
Haciz Tarihi veya Gıyabi Hacizde Tebliğ Tarihi
7
Gün
Tasarrufun İptali Davasında Hak Düşürücü Süre
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
6183
26
Tasarrufun Yapıldığı Tarih
5
Yıl
Amme Alacaklarının Tahsili Usulüne Göre Yapılan Takipte Ödeme Süresi
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
6183
55
Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi
7
Gün
Amme Alacaklarının Tahsili Usulüne Göre Yapılan Takipte Mal Beyanında Bulunma Süresi
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
6183
55
Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi
7
Gün
Teminatlı alacaklarda ödeme süresi
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
6183
56
Ödeme İhtarının Borçluya Tebliği Tarihi
7
Gün
Ödeme emrine itiraz süresi
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
6183
58
Ödeme Emrinin Tebliği Tarihi
7
Gün
Ödeme Emrine İtiraz Üzerine İtiraz Komisyonunun Karar Verme Süresi
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
6183
58
İtiraz Tarihi
7
Gün
Borçlunun Mal Edinme ve Mal Artmasını Tahsil Dairesine Bildirme Süresi
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
6183
61
Edinme veya Artış Tarihi
15
Gün
Borçlu Elinde Haczedilen Mallara İlişkin İstihkak İddiasını İdarenin Red Süesi
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
6183
66
Tahsil Dairesinin Haciz Zaptını Aldığı Tarih
7
Gün
Borçlu elinde haczedilen mallara karşı istihkak iddialarında süre
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
6183
66
İdarenin İstihkak İddiasını Red Kararını Borçluya Bildirdiği Tarih
7
Gün
Üçüncü şahıs elinde haczedilen mallara ilişkin istihkak iddiasına karşı idarenin dava açma süresi
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
6183
67
İstihkak İddiasının Alacaklı İdareye Bildirildiği Tarih
15
Gün
Üçüncü şahıslardaki menkul malların, alacak ve hakların haczinde itiraz süresi
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
6183
79
Haciz İhbarnamesinin Tebliği Tarihi
7
Gün
Menkul malların satışa çıkarılma süresi
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
6183
84
Haczin Yapıldığı Tarihin Üçüncü Günü
3
Ay
İhalenin feshi davasını açma süresi
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
6183
99
İhalenin Tebliği Tarihi
7
Gün
İhalenin feshi kararının temyizi Süresi
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
6183
99
İhalenin Feshi Kararının Tebliği Tarihi
10
Gün
Tahsil Zamanaşımı Süresi
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
6183
102
Vade Tarihinden Sonraki Yılbaşı
5
Yıl
Fatura İçeriğine İtiraz Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
21
Faturanın Alındığı Tarih
8
Gün
Teyit Mektubunun İçeriğine İtiraz Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
21
Faturanın Alındığı Tarih
8
Gün
Ticari Satışta Ayba Karşı Tekeffül - Açık Ayıpları Bildirme Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
23
Malın Teslim Alındığı Tarih
2
Gün
Ticari Satışta Ayba Karşı Tekeffül - Gizli Ayıpları Tespit ve Bildirme Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
23
Malın Teslim Alındığı Tarih
8
Gün
Ticaret Siciline Tescil Başvuru Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
30
Tescile Konu İşlemin Yapıldığı Tarih
15
Gün
Ticaret Sicili Müdürlüğünün Yetki Çevresi Dışında Oturanlar İçin Ticaret Siciline Tescil Başvuru Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
30
Tescile Konu İşlemin Yapıldığı Tarih
1
Ay
Ticaret Sicil Müdürlüğü Kararlarına İtiraz Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
34
Kararın Tebliği Tarihi
8
Gün
Ticari İşletmenin ve Ticaret Unvanının Ticaret Sicile Tescili ve İlanı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
40
Ticari İşletmenin Açıldığı Tarih
15
Gün
Haksız Rekabet Nedeniyle Açılacak Hukuk Davalarında Zamanaşımı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
60
Dava Açma Hakkının Öğrenildiği Tarih
1
Yıl
Haksız Rekabet Nedeniyle Açılacak Hukuk Davalarında Azami Zamanaşımı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
60
Dava Açma Hakkının Doğduğu Tarih
3
Yıl
Haksız Rekabet Nedeniyle Gümrük İdaresinin Tedbir veya El Koyma Kararından Sonra Mahkemeye Başvurma Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
61
Tedbir veya El Koyma Kararının Tebliği Tarihi
10
Gün
Ticari Defter, Kayıt ve Belgeleri Saklama Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
82
İlgili Defter veya Belgenin Düzenlendiği veya Son Kullanıldığı Takvim Yılının Bitişi Tarihi
10
Yıl
Ticari Defter, Kayıt ve Belgelerin Ziyaı Nedeniyle Mahkemeye Başvuru Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
82
Ziyaı Öğrenme Tarihi
15
Gün
Cari Hesap Cetveline İtiraz Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
94
Cari Hesap Cetvelinin (Ekstresinin) Alındığı Tarih
1
Ay
Cari Hesap Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalarda Zamanaşımı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
101
Cari Hesap Sözleşmesinin Sona Erdiği Tarih
5
Yıl
Acentelik Ücretinin Ödenme Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
116
Ücretin Doğumu Tarihi
3
Ay
Acentenin Denkleştirme Tazminatı Talep Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
122
Acentelik İlişkisinin Sona Erdiği Tarih
1
Yıl
Acentelik sözleşmesinde Rekabet Yasağı İçin Öngörülebilecek Azami Süre
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
123
Acentelik İlişkisinin Sona Erdiği Tarih
2
Yıl
Şirkete Sermaye Olarak Konan Alacağın Tahsil Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
130
Müeccel Alacaklarda Vade, Muaccel Alacaklarda Sözleşme Tarihi 
1
Ay
Şirket Birleşmelerinde Birleşen Şirket Alacaklılarının Teminat İsteme Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
157
Birleşmenin Hukuken Geçerlilik Kazandığı Tarih
3
Ay
Şirket Birleşmelerinde Devrolunan Şirket Borçlarından Ortaklarının Kişisel Sorumluluğunda Zamanaşımı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
158
Muaccel Borçlarda Birleşme Kararının İlanı, Müeccel Borçlarda Muacceliyet Tarihi
3
Yıl
Şirket Bölünmelerinde Bölünen Şirket Alacaklılarının Teminat İsteme Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
175
Ticaret Sicil Gazetesinde Yapılacak İlanların Yayımı Tarihi
3
Ay
Birleşme, Bölünme veya Tür Değiştirme Nedeniyle Şirket Ortaklarının Denkleştirme Akçesi Tespiti Talebinde Süre
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
191
Kararın Ticaret Sicil Gazetesinde İlanı Tarihi
2
Ay
Ortakların Birleşme, Bölünme veya Tür Değiştirme Kararına Karşı İptal Davası Açma Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
192
Kararın Ticaret Sicil Gazetesinde İlanı, İlan Gerekmiyorsa Tescili Tarihi
2
Ay
Kollektif Şirketin Tescilini Talep Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
215
Şirket Sözleşmesinin Noterlikçe Onaylandığı Tarih
15
Gün
Kollektif Şirketin Karın Dağıtımı Kararının İptali Davasında Süre
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
227
Karın Kullanılması Kararının Verildiği Tarih
3
Ay
Kollektif Şirket Ortağının Rekabet Yasağına Aykırı Eylemine Dayalı Hakların Kullanılmasında Zamanaşımı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
231
İşlemin Yapıldığının veya Ortağın Başka Şirkete Girdiğinin Öğrenildiği Tarih
3
Ay
Kollektif Şirket Ortağının Rekabet Yasağına Aykırı Eylemine Dayalı Hakların Kullanılmasında Azami Zamanaşımı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
231
İşlemin Yapıldığı Tarih
1
Yıl
Kollektif Şirket Süresinin Uzatılmasına Ortağın Kişisel Alacaklısının İtiraz Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
248
Uzatma Kararının İlanı Tarihi
15
Gün
Kollektif Şirketin Ortağın Kişisel Alacaklısının Feshi İhbarı Nedeniyle Feshinde Süre
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
249
Fesih İhbar Tarihi
6
Ay
Kollektif Şirket Ortağının Ölümü - Mirasçıların Kollektif Ortak veya Komanditer Olarak Girip Girmeyeceklerini İhbar Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
253
Ortağın Ölümü Tarihi
3
Ay
Kollektif Şirket Alacaklılarının Ortaklara Karşı İleri Sürebilecekleri İstem Haklarında Zamanaşımı Süresi 
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
264
Ortağın Şirketteki Ortaklığının Sona Erdiğinin Ticaret Sicili Gazetesinde Yayınlandığı Tarih
3
Yıl
Kollektif Şirketin Tasfiye Memurlarına Karşı Açılacak Davalarda Zamanaşımı Süresi 
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
285
Zararın ve Failin Öğrenildiği Tarih
2
Yıl
Kollektif Şirketin Tasfiye Memurlarına Karşı Açılacak Davalarda Azami Zamanaşımı Süresi 
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
285
Zararı Doğuran Fiilin Gerçekleştiği Tarih
5
Yıl
Kollektif Şirketin Tasfiyesinde Son Bilançoya İtiraz Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
289
Bilançonun Ortağa Tebliğ Tarihi
1
Ay
Anonim Şirket Kuruluş Belgelerinin Saklanma Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
336
Belgenin Düzenlendiği Tarih
5
Yıl
Anonim Şirkette Pay Sahibinin Bire Düştüğünün Yönetim Kuruluna Yazılı Bildirimi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
338
Pay Sahibi Sayısını Bire Düşüren İşlem Tarihi
7
Gün
Şirketin Tek Pay Sahipli Anonim Şirket Olduğunu Tescil ve İlan Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
338
Bildirimin Yönetim Kurulunca Alındığı Tarih
7
Gün
Anonim Şirkette Nakdi Sermayenin Peşin Ödenmeyen Kısmını Ödeme Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
344
Şirketin Tescil Tarihi
24
Ay
Anonim Şirketin Tüzel Kişilik Kazanamaması Sebebiyle Nakdi Sermayenin Bankaca Sahibine İadesi İçin Geçmesi Gereken Süre
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
345
Şirket Ana Sözleşmesinin Noterlikçe Onaylandığı Tarih
3
Ay
Anonim Şirketin Tescil ve İlanı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
354
Bakanlıktan İzin Alındığı veya Ana Sözleşmenin Noterlikçe Onaylandığı Tarih
30
Gün
Anonim Şirketin Sermayenin Onda Birini Aşan İşletme veya Ayın İktisaplarının Genel Kurul Onayına Tabi Olduğu Süre
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
356
Şirketin Tescil Tarihi
2
Yıl
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Azami Görev Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
362
Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçilme Tarihi
3
Yıl
Anonim Şirketin İktisap Ettiği ve Sermayesinin Yüzde Onunu Aşan Hisselerini Elden Çıkarma Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
384
Payın İktisap Edildiği Tarih
3
Yıl
Anonim Şirketin Kanuna Aykırı İktisap Ettiği veya Rehin Aldığı Hisselerini Elden Çıkarma veya Rehni Kaldırma Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
385
İktisap veya Rehin Alınma Tarihi
6
Ay
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyesinin Rekabet Yasağına Aykırı İşlemleri Nedeniyle Şirketin Talep Haklarında Zamanaşımı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
396
Diğer Üyelerin İşlemi Öğrendiği Tarih
3
Ay
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyesinin Rekabet Yasağına Aykırı İşlemleri Nedeniyle Şirketin Talep Haklarında Azami Zamanaşımı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
396
İşlemin Yapıldığı Tarih
1
Yıl
Anonim Şirkette Denetçinin Görevden Alınması ve Yeni Denetçi Atanması Davasında Süre
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
399
Denetçi Seçiminin Ticaret Sicili Gazetesinde İlanı Tarihi
3
Hafta
Anonim Şirket Denetçilerinin Sır Saklama Yükümlülüğüne Aykırılığı - İstemlerde Zamanaşımı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
404
Rapor Tarihi
5
Yıl
Anonim Şirket Olağan Genel Kurulunun Toplanma Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
409
Faaliyet Döneminin Sona Erdiği Tarih
3
Ay
Anonim Şirkette Azlık Pay Sahiplerinin Genel Kurulu Toplantıya Çağırma Talebi - Genel Kurulun Toplanma Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
411
Çağrının Yönetim Kuruluna Ulaştığı Tarih
45
Gün
Anonim Şirket İştigal Alanının Değiştirilmesi veya İmtiyazlı Hisse Oluşturulması - Aleyhe Oy Kullanan Ortağın Hisse Devri Kısıtlamasına Tabi Olmadığı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
421
Kararın Ticaret Sicili Gazetesinde Yayımlanma Tarihi
6
Ay
Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Kullandırılmayan Anonim Şirket Ortağının Mahkemeye Başvuru Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
437
Red Tarihi
10
Gün
Anonim Şirkette Asliye Ticaret Mahkemesinden Özel Denetçi Atanması Talebinde Süre
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
438
Pay Sahibinin Talebinin Genel Kurulca Onaylandığı Tarih
30
Gün
Anonim Şirket Azlık Oyu Sahiplerinin Asliye Ticaret Mahkemesinden Özel Denetçi Atanması Talebinde Süre
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
439
Özel Denetim Talebinin Genel Kurulca Reddedildiği Tarih
3
Ay
Anonim Şirket Genel Kurul Kararının İptali Davasında Süre
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
445
Karar Tarihi
3
Ay
Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı Kararının Tescili Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
456
Karar Tarihi
3
Ay
Anonim Şirket Sermayesinin Azaltılması İşleminin İptali Davasında Süre
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
475
Sermayenin Azaltılması İşleminin Tescili Tarihi
2
Yıl
Anonim Şirketlerde Haksız Yere ve Kötüniyetle Alınan Kar Payını Geri Alma Hakkı - Zamanaşımı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
512
Paranın Alındığı Tarih
5
Yıl
Anonim Şirkette Sorumluluktan İbra Kararına Karşı Açılan Davalarda Süre
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
558
İbra Tarihi
6
Ay
Anonim Şirket Zararından Sorumlu Olanlara Karşı Açılacak Tazminat Davalarında Zamanaşımı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
560
Zararı ve Sorumluyu Öğrenme Tarihi
2
yıl
Anonim Şirket Zararından Sorumlu Olanlara Karşı Açılacak Tazminat Davalarında Azami Zamanaşımı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
560
Zararı Doğuran Fiilin Meydana Geldiği Tarih
5
Yıl
Limited Şirketin Tescil ve İlan Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
587
Kurucuların İmzasının Noterce Onaylandığı Tarih
30
Gün
Limited Şirketin İflası - Ayrılan Ortağın Ek Ödeme Yükümlülüğünde Süre
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
604
Ortağın Şirketten Ayrılmasının Tescil Edildiği Tarih
2
Yıl
İyiniyetli Limited Şirket Ortağının Haksız Aldığı Kar Payının Geri Verilmesinde Zamanaşımı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
611
Paranın Alındığı Tarih
2
Yıl
Kötüniyetli Limited Şirket Ortağının Haksız Aldığı Kar Payının Geri Verilmesinde Zamanaşımı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
611
Paranın Alındığı Tarih
5
Yıl
Limited Şirket Ortaklarının Çıkmaya Katılma Hakkında Süre
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
639
Haberin Kendisine Ulaştığı Tarih
1
Ay
Limited Şirket Ortağının Çıkarma Kararına Karşı Açacağı İptal Davasında Süre
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
640
Kararın Noter Aracılığıyla Kendisine Bildirildiği Tarih
3
Ay
Hamile Yazılı Senedin Zayi Olması Nedeniyle İptali Talebi - Mahkemece İlanla Verilecek Asgari İbraz Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
663
İlk İlan Tarihi
6
Ay
Görüldükten Belli Bir Süre Sonra Ödenecek Poliçelerin Kabule Arz Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
693
Düzenleme Tarihi
1
Yıl
Görüldüğünde Ödenecek Poliçelerin İbraz Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
704
Düzenleme Tarihi
1
Yıl
Poliçe Borçlusunun Sebepsiz Zenginleşme Sorumluluğunda Ek Zamanaşımı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
732
Poliçenin Zamanaşımına Uğradığı Tarih
1
Yıl
Poliçeyi Kabul Edene Karşı İleri Sürülebilecek İstemlerde Zamanaşımı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
749
Vade Tarihi
3
Yıl
Poliçe Hamilinin Cirantalara ve Keşideciye Karşı İleri Süreceği İstemlerde Zamanaşımı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
749
Vade veya Protesto Tarihi
1
Yıl
Poliçeyi Ödeyen veya Kendisine Dava Açılan Cirantanın Önceki Cirantalara ve Keşideciye Başvurusunda Zamanaşımı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
749
Poliçeyi Ödediği veya Kendisine Dava Açıldığı Tarihi
6
Ay
Bonoyu Kabul Edene Karşı İleri Sürülebilecek İstemlerde Zamanaşımı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
778
Vade Tarihi
3
Yıl
Bono Hamilinin Cirantalara ve Keşideciye Karşı İleri Süreceği İstemlerde Zamanaşımı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
778
Vade veya Protesto Tarihi
1
Yıl
Bonoyu Ödeyen veya Kendisine Dava Açılan Cirantanın Önceki Cirantalara ve Keşideciye Başvurusunda Zamanaşımı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
778
Bonoyu Ödediği veya Kendisine Dava Açıldığı Tarihi
6
Ay
Düzenlendiği Yerde Ödenecek Çeklerde İbraz Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
796
Keşide Tarihi
10
Gün
Düzenlendiği Yerden Başka Bir Yerde Ödenecek Çeklerde İbraz Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
796
Keşide Tarihi
1
Ay
Düzenleme Yeri Ayrı Kıtalarda Olan Çeklerde İbraz Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
796
Keşide Tarihi
3
Ay
Çek Hamilinin Cirantalarla Düzenleyene ve Diğer Çek Borçlularına Karşı Başvurusunda Zamanaşımı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
814
İbraz Süresinin Bittiği Tarih
3
Yıl
Çek Borçlusunun Diğer Çek Borçlularına Başvurma Hakkında Zamanaşımı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
814
Çek Bedelini Ödediği veya Kendisine Dava Açıldığı Tarihi
3
Yıl
Alacağı Ödenmeyen Varant Hamilinin Tevdi Edilen Malları Sattırabilmesi İçin Geçecek Süre
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
844
Protesto Çekte Tarihi
10
Gün
Taşıma Sırasında Yolcunun Ölümü veya Bedensel Zarara Uğraması - İstem Haklarında Zamanaşımı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
855
Yolcunun Gideceği Yere Ulaştığı veya  Ulaşması Gereken Tarih
10
Yıl
Taşıma Sırasında Eşyanın Uğradığı Ziya veya Hasar Nedeniyle İstem Haklarında Zamanaşımı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
855
Eşyanın Ulaştığı veya Ulaşması Gereken Tarih
1
Yıl
Taşıma Sözleşmesinde Rücu Alacaklısının Rücu Borçlusuna Bildirimde Bulunma Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
855
Zararı ve Rücu Borçlusunu Öğrendiği Tarih
3
Ay
Taşınan Eşyadaki Açıkça Görünmeyen Ziya ve Hasarı Taşıyana Bildirme Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
889
Teslim Tarihi
7
Gün
Gönderilen Eşyanın Geç Teslimini Taşıyana Bildirme Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
889
Teslim Tarihi
21
Gün
Taşıma İşleri Komisyonculuğundan Kaynaklanan İstemlerde Zamanaşımı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
930
Zararı ve Borçluyu Öğrenme Tarihi
1
Yıl
Bayrak Şahadetnamesinin Geçerlilik Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
944
Düzenleme Tarihi
1
Yıl
Yolsuz Tescile Dayanarak Geminin Mülkiyetinin İktisabında Olağan Zamanaşımı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
999
Yolsuz Tescil Tarihi
5
Yıl
Gemi Mülkiyetinin Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla İktisabında Süre
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
1000
Zilyedliğin Başladığı Tarih
10
Yıl
Donatma İştirakinin Ticaret ve Gemi Sicillerine Tescil Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
1065
Donatma İştirakinin Yapıldığı Tarih
15
Gün
Yüklemede Sürastarya Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
1154
Yükleme Süresinin Bittiği Tarih
10
Gün
Boşaltmada Sürastarya Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
1170
Boşaltma Süresinin Bittiği Tarih
10
Gün
Deniz Taşımasında Teslim Edilmeyen Eşyanın Zayi Sayılması İçin Geçecek Süre
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
1178
Teslim Süresinin Bittiği Tarih
60
Gün
Deniz Taşımasında Haricen Belli Olmayan Ziya ve Hasarın Taşıyana Bildirimi Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
1185
Eşyanın Gönderilene Teslim Tarihi
3
Gün
Deniz Taşımasına Konu Eşyanın Teslimindeki Gecikmenin Taşıyana Bildirimi Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
1185
Eşyanın Gönderilene Teslim Tarihi
60
Gün
Deniz Taşımasında Taşıyana Açılacak Tazminat Davasında Hak Düşürücü Süre
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
1188
Eşyanın Teslim Edildiği veya Teslim Edilmesi Gereken Tarih
1
Yıl
Deniz Taşımasında Sorumlu Tutulan Kişinin (Taşıyıcının) Rücu Davasında Hak Düşürücü Süre
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
1188
Ödeme veya Tazminat Dava Dilekçesini Tebellüğ Tarihi
90
Gün
Gemi Kira Sözleşmeleri, Zaman Çarteri Sözleşmeleri ile Navlun Sözleşmerlerinden ve Konişmentodan Doğan Alacaklarda Zamanaşımı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
1246
Alacağın Muaccel Olduğu Tarih
1
Yıl
Denizde Yolcu Taşımasında Bagajdaki Haricen Belli Olmayan Hasarı Taşıyana Bildirim Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
1269
Bagajın Teslimi veya Teslim Edilmesi Gereken Tarih
15
Gün
Deniz Taşımasında Yolcunun Ölümü ve Bedensel Zararına Dayalı Tazminat Davasında Zamanaşımı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
1270
Yolcunun Vardığı veya Varması Gereken Tarih
10
Yıl
Denizde Yolcu Taşımasında Bagajın Ziya ve Hasarı İçin Açılacak Tazminat Davasında Zamanaşımı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
1270
Yolcunun İndiği veya İnmesi Gereken Tarih
2
Yıl
Müşterek Avarya Garame Payı Alacaklarında Zamanaşımı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
1285
Geminin Varma Yerine veya Yolculuğun Bittiği Limana Vardığı Tarih
1
Yıl
Çatmaya Dayalı Tazminat Taleplerinde Zamanaşımı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
1297
Çatmanın Meydana Geldiği Tarih
2
Yıl
Çatma Nedeniyle Donatanların Birbirlerine Rücu Haklarında Zamanaşımı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
1297
Ödeme Tarihi
1
Yıl
Kurtarma Ücretinden Kaptan ve Gemi Adamlarına Verilecek Paya İlişkin Pay Cetveline İtiraz Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
1310
Cetvelin Bildiriminden Sonra Türkiye'deki İlk Varılan Yere Varma Tarihi
15
Gün
Kurtarma ve Enkaz Kaldırma Faaliyetlerinden Doğan Alacaklarda Zamanaşımı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
1319
Kurtarma veya Enkaz Kaldırma Faaliyetinin Sona Erdiği Tarih
2
Yıl
Geminin İhtiyaten Haczinde Esas Takibe Geçme veya Dava Açma Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
1376
Haciz Tarihi
1
Ay
Gemi Üzerinde Hapis Hakkıyla Teminat Altına Alınan Alacak İçin Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı veya İlamsız Takip Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
1399
1400
Defterin Tutulması Tarihi
15
Gün
Sigortacının Sigorta Yaptırmak İsteyenin Teklifnamesini Reddetme Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
1405
Teklifname Tarihi
30
Gün
Sigorta Sözleşmesinin Olağanüstü Sebeplerle Feshinde Süre
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
1413
Fesih Sebebini Öğrenme Tarihi
1
Ay
Sigorta Sözleşmesinden Doğan İstemlerde Zamanaşımı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
1420
Alacağın Muaccel Olduğu Tarih
2
Yıl
Sigorta Tazminatına ve Sigorta Bedeline İlişkin İstemlerde Zamanaşımı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
1420
Rizikonun Gerçekleştiği Tarih
6
Yıl
Sigortacının Prim Ödenmediğinden Cayma Hakkında Süre
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
1434
Primin Tamamının veya İlk Taksidinin Vade Tarihi
3
Ay
Sigortalının Yükümlülüklerini Kusurlu Biçimde İhlal Etmesi Nedeniyle Sigortacının Akdi Fesih Hakkında Süre
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
1449
Durumun Öğrenildiği Tarih
1
Ay
Sorumluluk Sigortalarında Zamanaşımı Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
1482
Sigorta Konusu Olay Tarihi
10
Yıl
Denetime Tabi Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesi Açma Süresi
TÜRK TİCARET KANUNU
6102
1524
Ticaret Siciline Tescil Tarihi
3
Ay
Aşırı Yararlanma Durumunda Akdin Feshi veya Edimler Arasındaki Oransızlığın Giderilmesini Talep Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
28
Aşırı Yararlanma Sebebinin Öğrenildiği Tarih
1
Yıl
Aşırı Yararlanma Durumunda Akdin Feshi veya Edimler Arasındaki Oransızlığın Giderilmesini Talep Azami Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
28
Sözleşmenin Kurulduğu Tarih
5
Yıl
Yanılma, Aldatma ve Korkutma Suretiyle İrade Bozukluğunun Giderilmesi Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
39
Yanılma ve Aldatmanın Öğrenildiği ya da Korkutmanın Ortadan Kalktığı Tarih
1
Yıl
Haksız Fiillerde Zamanaşımı Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
72
Zararı ve Tazminat Yükümlüsünü Öğrenme Tarihi
2
Yıl
Haksız Fiillerde Azami Zamanaşımı Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
72
Haksız Fiilin İşlendiği Tarihi
10
Yıl
Rücu Talebinde Zamanaşımı Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
73
Tazminatın Tamamının Ödendiği ve Birlikte Sorumlu Kişinin Öğrenildiği Tarih
2
Yıl
Rücu Talebinde Azami Zamanaşımı Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
73
Tazminatın Tamamının Ödendiği Tarih
10
Yıl
Bedensel Zararda Hakimin Tazminat Hükmünü Değiştirme Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
75
Kararın Kesinleştiği Tarih
2
Yıl
Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı Taleplerde Zamanaşımı Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
82
Geri İsteme Hakkını Öğrenme Tarihi
2
Yıl
Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı Taleplerde Azami Zamanaşımı Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
82
Zenginleşmenin Gerçekleştiği Tarih
10
Yıl
Genel Alacak Zamanaşımı Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
146
Alacağın Doğduğu Tarih
10
Yıl
TBK 147. Maddede Sayılan Alacaklarda Zamanaşımı Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
147
Alacağın Doğduğu Tarih
5
Yıl
Borcun İkrarı ya da Mahkemece Karara Bağlanmasında Yeni Zamanaşımı Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
156
İkrar veya Karar Tarihi
10
Yıl
Malvarlığının veya İşletmenin Devrinde Devredenin Müteselsil Sorumluluk Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
202
Bildirme veya İlanla Duyuru Tarihi
2
Yıl
Hayvan Satışında Satıcının Ayba Karşı Tekeffülünde Süre
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
224
Hayvanın Devri veya Alıcının Temerrüdü Tarihi
9
Gün
Taşınır Mal Satış Sözleşmesinde Ayba Karşı Tekeffül Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
231
Satılanın Alıcıya Devir Tarihi
2
Yıl
Önalım, Geri Alım ve Alım Sözleşmelerinde Azami Süre
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
238
Sözleşmenin Kurulduğu Tarih
10
Yıl
Önalım (Şuf'a) Davasında Süre
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
242
Satışın Bildirildiği Tarih
3
Ay
Önalım (Şuf'a) Davasında Azami Süre
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
242
Satış Tarihi
2
Yıl
Taşınmaz Mal Satış Sözleşmesinde Ayba Karşı Tekeffül Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
244
Mülkiyetin Geçtiği Tarih
5
Yıl
Taşınmaz Mal Satış Sözleşmesinde Ağır Kusurlu Satıcının Ayba Karşı Tekeffül Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
244
Mülkiyetin Geçtiği Tarih
20
Yıl
Taksitle Satış Sözleşmesinin Alıcı İçin Bağlayıcı Hale Gelme Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
255
Sözleşme Nüshasının Eline Geçtiği Tarih
7
Gün
Taksitle Satış Sözleşmesinde Azami Süre
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
256
Sözleşmenin Kurulduğu Tarih
3
Yıl
Ön Ödemeli Taksitle Satışta Ön Ödemeleri İfa Borcu Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
270
Sözleşmenin Kurulduğu Tarih
5
Yıl
Hukuka ve Ahlaka Aykırı Açık Artırmada İhalenin İptali Dava Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
281
İptal Sebebinin Öğrenildiği Tarih
10
Gün
Hukuka ve Ahlaka Aykırı Açık Artırmada İhalenin İptali Azami Dava Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
281
İhale Tarihi
1
Yıl
Bağışlama Sözleşmesinin Geri Alınmasında Süre
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
297
Bağışlayanın Geri Alma Sebebini Öğrendiği ya da Öğrenmeden Öldüğü Tarih
1
Yıl
Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Yükümlülüğünü İhlal Eden Kiracının Aykırılığı Giderme Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
316
Yazılı İhtarın Tebliği Tarihi
30
Gün
İşyeri Kira İlişkisinin Devrinde Devreden Kiracının Azami Müteselsil Sorumluluk Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
323
Kira İlişkisinin Devri Tarihi
2
Yıl
Taşınır Kiralarında Fesih Bildiriminin Hüküm Doğurma Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
330
Fesih Bildirimi Tarihi
3
Gün
Mesleki Faaliyet Gereği Kiraya Verilen Taşınır Kiralarında Feshi İhbar Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
330
Üç Aylık Kira Döneminin Sonundan Önce
1
Ay
Kiralayanın Hapis Hakkına Konu Eşyanın Kolluk Gücü Yardımıyla Kiralanana Geri Getirilmesi  Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
338
Eşyanın Götürüldüğü Tarih
10
Gün
Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Bankanın Güvence (Depozito) Bedelini İadesi İçin Geçmesi  Gereken Süre
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
342
Kira Sözleşmesinin Sona Erdiği Tarih
3
Ay
Kira Bedelinin Mahkemece Rayice Göre Yeniden Belirlenmesi İçin Geçecek Süre
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
344
Kira Başlangıç Tarihi
5
Yıl
Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kira Artırımını Önceden İhtar Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
345
Yeni Kira Döneminin Başlangıç Tarihi
30
Gün
Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kiracının Akdi Fesih İçin Önceden İhtar Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
347
Sözleşme Süersinin Bitimi Tarihi
15
Gün
On Yıllık Uzama Süresi Dolan Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kiralayanın Akdi Fesih İçin Önceden İhtar Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
347
Sözleşme Süersinin Bitimi Tarihi
3
Ay
Gereksinim, Yeniden İnşa ve İmar Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi Davasında Süre
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
350
Kira Döneminin Sona Erdiği Tarih
1
Ay
Yeni Malikin Gereksinimi Nedeniyle Tahliye Bildirim Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
351
Taşınmazı Edinme Tarihi
1
Ay
Yeni Malikin Gereksinimi Nedeniyle Tahliye Davasında Süre
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
351
Tahliye Bildirim Tarihi
6
Ay
Yazılı Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye Davasında Süre
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
352
Tahliye Taahhüt Tarihi
1
Ay
İki Haklı İhtara Dayalı Tahliye Davasında Süre
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
352
İhtarların Yapıldığı Kira Döneminin Bitimi Tarihi
1
Ay
Kiracının Aynı İlçe veya Belediye Sınırları İçinde Konutunun Bulun
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
352
Kira Döneminin Bitimi Tarihi
1
Ay
Tahliye ettirilen taşınmazın başkasına kiraya verilemeyeceği süre
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
355
Tahliye Tarihi
3
Yıl
Tüketim Ödüncünde Ödünç Alanın İade Yükümlülüğünün Başlama Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
392
İlk Talep Tarihi
6
Hafta
İşyeri Devrinde Devreden İşverenin Müteselsil Sorumluluk Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
428
İşyeri Devir Tarihi
2
Yıl
İşçinin Haksız Biçimde İşe Başlamaması ve İşe Gelmemesi - İşverenin Tazminat Talep Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
439
İşçinin İşe Başlamama veya İşi Bırakma Tarihi
30
Gün
Hizmet Sözleşmesinde Cirodan veya Kardan Verilecek Payın Muaccel Hale Gelmesi İçin Geçecek Süre
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
442
Hesap Döneminin Sonu
3
Ay
Hizmet Sözleşmesinde İşçinin Azami Rekabet Yasağı Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
445
Sözleşme Tarihi
2
Yıl
Evde Hizmet Sözleşmesinde İşverenin Üründeki Ayıpları Bildirme Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
465
Ürünün Teslim Tarihi
1
Hafta
Taşınmaz Yapılar Dışındaki Eser Sözleşmesinde Ayba Karşı Tekeffüle Dayalı Davalarda Zamanaşımı Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
478
Eserin Teslim Tarihi
2
Yıl
Taşınmaz Yapılara İlişkin Eser Sözleşmesinde Ayba Karşı Tekeffüle Dayalı Davalarda Zamanaşımı Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
478
Eserin Teslim Tarihi
5
Yıl
Eser Sözleşmelerinde Ağır Kusurlu Yüklenicininı Ayba Karşı Tekeffülü - Zamanaşımı Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
478
Eserin Teslim Tarihi
20
Yıl
Yayımlatanın Dergide veya Toplama Eserde Yayımlanan Eseri Yeniden Yayımlatması İçin Geçecek Süre
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
490
İlk Yayım Tarihi
3
Ay
Kefalet Sözleşmesinde Azami Süre
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
598
Sözleşme Tarihi
10
Yıl
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Bildirimli Fesihte Süre
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
616
Fesih Bildirimi Tarihi
6
Ay
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Bakım Borçlusunun Ölümü Nedeniyle Akdin Feshi Süresi
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
616
Bakım Borçlusunun Ölüm Tarihi
1
Yıl
Belirsiz Süreli Adi Ortaklık Sözleşmesinde Bildirimli Fesihte Süre
TÜRK BORÇLAR KANUNU
6098
640
Fesih Bildirimi Tarihi
6
Ay

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (2017)

(2016 YILINDA İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI)

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

(01.01.2017 Tarihinden İtibaren)

Kanun Mad.

Ceza Mad.

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı (TL)

3/1-2

98

İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için)

179

3/2

98

İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı)

18.377

3, 85

98

Ağır ve tehlikeli iş kapsamındaki işyerinin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranmak (çalıştırılan her işçi için)

1.833

5

99/1-a

Eşit davranma ilke ve yükümlülüklerine aykırı davranılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)

155

7

99/1-b

Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı olarak çalıştırılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)

259

7/2-f

99/2

İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması haline aykırı olarak geçici iş ilişkisi kurulan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)

1.038

8

99/1-c

Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)

155

14

99/1-c

Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)

155

28

99/d

Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)

155

29

100

Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için

606

30

101

Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için

2.295

30

101

Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

2.295

32

102/a

Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için

167

32

102/a

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için

167

39

102/a

Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için

167

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

606

38

102/b

Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek

606

52

102/b

Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek

606

41

102/c

Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için

295

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için

295

57

103

Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için

295

59

103

İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için

295

60

103

İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için

295

63

104

Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

1.619

64

104

Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için

295

68

104

Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak

1.619

69

104

İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

1.619

71

104

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak

1.619

72

104

18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak

1.619

73

104

Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak

1.619

74

104

Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

1.619

75

104

İşçi özlük dosyalarını düzenlememek

1.619

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

1.619

90

106

İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak

18.377

92/2

107/1-a

İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek

14.702

96/1

107/1-b

İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak

14.702

96/2

107/1-b

İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları

14.702

107/2

107/2

İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek

14.7026331 S. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (2017)

(2016 YILINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI)

6331 s. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

(01.01.2017 Tarihinden İtibaren)

Kanun Mad.

Ceza Mad.

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı (TL)

4/1-a

26/1-a

Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi çalışmalarının yapılmaması

2.702

4/1-b

26/1-a

İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlenmemesi, denetlenmemesi ve uygunsuzlukların giderilmemesi

2.702

6/1

26/1-b

- Kanunda belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirilmemesi halinde görevlendirilmeyen her bir kişi için

6.760

- Aykırılığın devam ettiği her ay için

6.760

6/1

26/1-b

Kanunda belirlenen nitelikte diğer sağlık personeli görevlendirilmemesi halinde ve aykırılığın devam ettiği her ay için

3.379

6/1-b

26/1-b

Görevlendirilen kişi veya hizmet alınan kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçların karşılanmaması (her bir ihlal için ayrı ayrı)

2.026

6/1-c

26/1-b

İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanmaması (her bir ihlal için ayrı ayrı)

2.026

6/1-ç

26/1-b

Görevlendirilen kişi veya hizmet alınan kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirlerin yerine getirilmemesi (yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı)

1.350

6/1-d

26/1-b

Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirilen kişi veya hizmet alınan kurum ve kuruluşların, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların ve bunların işverenlerinin bilgilendirilmemesi (her bir ihlal için ayrı ayrı)

2.026

8/1

26/1-c

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkilerinin kısıtlanması (her bir ihlal için ayrı ayrı)

2.026

8/6

26/1-c

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulmaması, 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresinin dikkate alınmaması (her bir ihlal için ayrı ayrı)

2.026

10/1

26/1-ç

- İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmaması veya yaptırılmaması

4.055

- Aykırılığın devam ettiği her ay için

6.083

10/4

26/1-ç

İş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışanların çalışma ortamında maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmaması

2.026

11

26/1-d

Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardımla ilgili Kanunun hükümlerine aykırı hareket edilmesi (uyulmayan her bir yükümlülük için ayrı ayrı)

1.350

- Aykırılığın devam ettiği her ay için

1.350

12

26/1-d

Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda Kanunun tahliye hükümlerine aykırı hareket edilmesi (uyulmayan her bir yükümlülük için ayrı ayrı)

1.350

- Aykırılığın devam ettiği her ay için

1.350

14/1

26/1-e

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydının tutulmaması, gerekli incelemeleri yaparak bunlarla ilgili raporların düzenlenmemesi, işyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlarla ilgili raporların düzenlenmemesi (her bir yükümlülük için ayrı ayrı)

2.026

14/2

26/1-e

İş kazalarının kazadan sonraki üç iş günü içinde; meslek hastalıklarının, öğrenildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde SGK’ya bildirilmemesi

2.702

14/4

26/1-e

Sağlık hizmeti sunucularının kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde SGK’ya bildirmemesi

2.702

15/1

26/1-f

Çalışanların sağlık gözetimine tabi tutulmalarının ve Kanunda belirtilen hallerde sağlık muayenelerinin yapılmasının sağlanmaması (sağlık gözetimine tabi tutulmayan her çalışan için)

1.350

15/2

26/1-f

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacakların, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılması (sağlık raporu bulunmayan her çalışan için)

1.350

16

26/1-g

Çalışanların, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar, ilk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler konusunda bilgilendirilmemesi (bilgilendirilmeyen her bir çalışan için)

1.350

17/1-7

26/1-ğ

- Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili yükümlüklerin yerine getirilmemesi

547

- Çalışan temsilcilerinin eğitilmemesi

- Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan işlerde mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenlerin çalıştırılması

- İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana ve altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara işe başlatmadan önce verilmesi gereken eğitimlerin verilmemesi

- Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanların yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimi aldıklarına dair belge olmaksızın işe başlatılması

- Geçici iş ilişkisi kurulan işverenin iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlamaması; verilecek eğitimin maliyetinin çalışanlara yansıtılması

- Eğitimlerde geçen sürenin çalışma süresinden sayılmaması

- Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu sürelerin fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilmemesi

(her bir aykırılık için çalışan başına ayrı ayrı)

18

26/1-h

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (her bir aykırılık için ayrı ayrı)

1.350

20/1

26/1-ı

Çalışan temsilcisi görevlendirilmemesi

1.350

20/3

26/1-ı

Çalışan temsilcilerinin, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için öneride bulunduğu konularda gerekli tedbirlerin alınmaması

2.026

20/4

26/1-ı

Çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının görevlerini yürütmeleri nedeniyle haklarının kısıtlanması ve görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli imkânların sağlanmaması

1.350

22

26/1-i

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (her bir aykırılık için ayrı ayrı)

2.702

23/2

26/1-j

Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyonu sağlamak zorunda olan yönetimlerin, iş sağlığı ve güvenliği uyarılarına uymayan işyerlerini ÇSGB’ye bildirmemesi

6.760

24/2

26/1-k

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olunması

6.760

25/6

26/1-l

- İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerinin ödenmemesi veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş verilmemesi (ihlale uğrayan her bir çalışan için)

1.095

- Aykırılığın devam ettiği her ay için

1.095

29

26/1-m

- Büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanmaması

67.616

- Güvenlik raporu hazırlayıp ÇSGB’nin değerlendirmesine sunmadan işyerinin faaliyete geçirilmesi

108.186

- ÇSGB’ce izin verilmeyen işyerinin açılması veya durdurulan işyerinde faaliyete devam edilmesi

108.186

30

26/1-n

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak)

1.350

-

26/1-o

Çalışanlara, standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin edilmemesi (çalışan başına)

547

-

26/1-ö

Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sisteminin kurulmaması (çalışan başına)

547

Not: Çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezaları hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen idari para cezaları;

a) Ondan az çalışanı bulunan işyerlerinden;

1- Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,

2- Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yirmi beş oranında artırılarak,

3- Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,

b) On ila kırk dokuz çalışanı bulunan işyerlerinden;

1- Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,

2- Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,

3- Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,

c) Elli ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinden;

1- Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,

2- Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,

3- Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde iki yüz oranında artırılarak,

uygulanır.

İşin durdurulması halinde, durdurmaya sebep olan fiilden dolayı ilgili idari para cezası uygulanmaz.


SS ve GSS KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2017)
(2016 YILINA SS ve GSS KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI)

SS ve GSS KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)

(01.01.2017 – 31.12.2017 Döneminde)

Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında(*)

1.777,50

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde,


— İlk tespitte her bir sigortalı için aylık asgari ücretin iki katı tutarında

3.555,00

— Bir yıl içinde ikinci kez tespitinde her bir sigortalı için aylık asgari ücretin beş katı tutarında

8.887,50

İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere:

— Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar içinasgari ücretin üç katı tutarında (*)

5.332,50

— Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar içinaylık asgari ücretin iki katı tutarında (*)

3.555,00

— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar içinaylık asgari ücret tutarında (*)

1.777,50

Aylık prim ve hizmet belgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekil ve usulde vermeyenlere her bir fiil için;aylık asgari ücretin iki katını (3.555,00 TL’yi) geçmemek üzere,

— Belgenin asıl olması halinde, belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında

355,50

— Belgenin ek olması halinde her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında

222,19

— Ek belgenin sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmamasına bağlı olarak Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında

888,75

Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden hizmetleri veya kazançları kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığına, işverence düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında

3.555,00

Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından veya SMMM ile YMM’lerce düzenlenen raporlara istinaden Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için , aylık asgari ücretin iki katı tutarında

3.555,00

İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin Kurumun denetim ve kontrol memurlarınca incelenmek üzere Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak ibraz edilmemesi veya defterlerin tasdiksiz olması halinde:

— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için aylık asgari ücretin oniki katı tutarında

21.330,00

— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için aylık asgari ücretin altı katı tutarında

10.665,00

— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için aylık asgari ücretin üç katı tutarında

5.332,50

Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, defter kayıtlarının geçersiz sayılması halinde, geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için:

— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin oniki katını(21.330,00 TL’yi) aşmamak üzere aylık asgari ücretin yarısı tutarında

888,75

— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin altı katını(10.665,00 TL’yi) aşmamak üzere aylık asgari ücretin yarısı tutarında

888,75

— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, asgari ücretin üç katını (5.332,50 TL’yi) aşmamak üzere aylık asgari ücretin yarısı tutarında

888,75

Bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tutulması halinde, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında

21.330,00

Geçersiz sayılan her bir ücret tediye bordosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında

888,75

İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir bölümünün geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden geçersizlik fiilleri için ayrıca idari para cezası uygulanmaksızın:

— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında

21.330,00

— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için,aylık asgari ücretin altı katı tutarında

10.665,00

— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için,aylık asgari ücretin üç katı tutarında

5.332,50

Asgari işçilik uygulaması ile ilgili olarak Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeyen kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalara, aylık asgari ücretin iki katı tutarında

3.555,00

Kendi mevzuatlarına göre kayıt ve tescilini yaptıkları 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar için sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek Kuruma vermeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilereaylık asgari ücret tutarında (*)

1.777,50

Faaliyetinin sona erdiğini bildiren 4/b sigortalılarını Kuruma bildirmeyen kuruluşlar ve vergi daireleri ile kendilerine, aylık asgari ücret tutarında(*)

1.777,50

Vazife malûllüğüne sebep olan olayı süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idarelerine, aylık asgari ücret tutarında (*)

1.777,50

İhale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlara ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlara, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlara, aylık asgari ücret tutarında(*)

1.777,50

Kurumca belirlenecek işlemlerde , işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol edip, sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile bankalara, sigortalı başınaaylık asgari ücretin onda biri tutarında (*)

177,75

Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimlerini süresinde Kuruma bildirmeyen Ticaret sicili memurluklarına, her bir bildirim yükümlülüğü içinaylık asgari ücret tutarında (*)

1.777,50

Yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, süresinde Kuruma bildirmeyen valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, her bir bildirim yükümlülüğü içinaylık asgari ücret tutarında (*)

1.777,50

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının 5510 sayılı Kanun’dan doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında görevlerini yapmasına engel olan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere, aylık asgari ücretin beş katı tutarında

8.887,50

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere, aylık asgari ücretin on katı tutarında

17.775,00

Kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerden, 5510 sayılı Kanun’un 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri;


— Belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyenler hakkında, aylık asgari ücretin beş katı tutarında

8.887,50

— Geç verenler hakkında, aylık asgari ücretin iki katı tutarında

3.555,00

4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin;

— Belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında

177,75

— Hiç yapılmaması halinde sigortalı başınaaylık asgari ücretin yarısı tutarında

888,75

4/c kapsamındaki sigortalıların hizmet bilgilerinin 100. madde kapsamında Kurumca oluşturulan yazılım programına bilgi girişinin;


— Belirlenen süre içinde elektronik ortamda hiç gönderilmemesi halinde, ilgili yılın aralık ayında geçerli olan asgari ücretin yirmi dört katını geçmemek üzere, sigortalı başınaaylık asgari ücretin beşte biri tutarında

355,50

— Geç gönderilmesi halinde, ilgili yılın aralık ayında geçerli olan asgari ücretin yirmi dört katını geçmemek üzere, sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında

177,75

4/a kapsamındaki sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanun’un geçici 20. maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi , süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi içinasgari ücretin onda biri tutarında (*)

177,75

5510 sayılı Kanun’un 100. maddesinin altıncı fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara aylık asgari ücretin yarısı tutarında

888,75

5510 sayılı Kanun’un Ek 6. maddesine göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, her bir fiil için aylık asgari ücret tutarında

1.777,50

“Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin;

— Yasal süresinde verilmemesi halinde her bir sigortalı için asgari ücret tutarında

1.777,50

— Yasal süresi dışında verilmesi halinde Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları aracılığı ile gerekli inceleme yapıldıktan sonra işleme alınması gerektiğine karar verilenler hakkında, sigortalı çalıştırılan her ay ve her bir sigortalı için ayrı ayrı olmak ve aylık asgari ücretin iki katını (3.555,00 TL’yi) geçmemek üzere, ayrıca asgari ücretin beşte biri tutarında

355,50

— Yasal süresi dışında verilen bildirgenin ilave olarak çalıştırdığı sigortalı/sigortalılar için verildiğinin anlaşılması halinde, her ay ve her bir sigortalı için ayrı ayrı olmak ve aylık asgari ücretin iki katını (3.555,00 TL’yi) geçmemek üzere, asgari ücretin sekizde biri tutarında

222,19

— Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştırılan sigortalının işten ayrılışına ilişkin Bildirgenin süresinde verilmemesi halinde asgari ücretin onda biri tutarında

177,75

— Herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın, ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve daha fazla süreyle sigortalı çalıştırıldığının mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden tespit edilmesi, hizmetlerin veya kazançların Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiğinin anlaşılması halinde asgari ücretin iki katı tutarında

3.555,00

(*) Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin
yasal süresinden sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların tebliğ tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, öngörülen cezalar dörtte bir oranında uygulanır.