6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HÜKMÜ GEREĞİNCE
YARGILAMA GİDERLERİ (HARÇ VE GİDER AVANSI) HESAPLAMA
(2017 YILI)


 
Dava Değerini Giriniz: TL.       Maktu Harç:
 
Tanık Sayısı: Tanık var, sayısı Belli değil ise işaretleyiniz
 
Taraf Sayısı: Bilirkişi Sayısı: Avukat Sayısı:
 
Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanıyorsanız seçiniz
Dava dilekçesinde keşif deliline dayanıyorsanız seçiniz
 
Toplam Harç Ve Gider Avansı : TL.