PARA CEZALARININ GÜNCELLEŞTİRİLMESİ
(4421-5252 SAYILI KANUNLAR)

 

Maddenin yürürlüğe giriş tarihi :
Suç tarihi :
Cezanın Türü :
Maddede yazılı para cezası : TL