YİBGK YHGK YCGK Y1.HD Y2.HD Y3.HD Y4.HD Y5.HD Y6.HD Y7.HD Y8.HD Y9.HD Y10.HD Y11.HD Y12.HD Y13.HD Y14.HD Y15.HD Y16.HD Y17.HD Y18.HD Y19.HD Y20.HD Y21.HD Y22.HD Y23.HD Y1.CD Y2.CD Y3.CD Y4.CD Y5.CD Y6.CD Y7.CD Y8.CD Y9.CD Y10.CD Y11.CD Y12.CD Y13.CD Y14.CD Y15.CD Y16.CD Y17.CD Y18.CD Y19.CD Y20.CD Y21.CD Y22.CD Y23.CD

Y4.HD 20.11.1934- 22.12.1980 / 14.1.1981- 25.12.1997 / 10.2.1998- 25.12.2001 / 14.1.2002 -

Önceki Endeks ( Bölüm 35)

Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Y4.HD

Y4.HD10.2.1998E. 1997/9037 K. 1998/317"MANEVİ TAZMİNAT ( Mülkiyet Hakkı Kullanılırken Komşuya Verilen Zarardan Mesuliyet )
MÜLKİYET HAKKININ KULLANILMASI ( Komşuya Verilen Zarardan Sorumluluk )
KOMŞUYA VERİLEN ZARARDAN SORUMLULUK ( Mülkiyet Hakkının Kullanılması )
TAZMİNAT ( Mülkiyet Hakkının Kullanılmasında Komşuya Verilen Rahatsızlıktan Dolayı )"
Y4.HD16.2.1998E. 1997/8707 K. 1998/444"TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylemden Kaynaklanan Tazminat İstemi )
HAKSIZ EYLEM ( Davalının Davacıların Kızının Irzına Geçmesi ve Kızın Bu Yüzden İntihar Etmesi )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacıların Arada İlliyet Bağı Bulunmadığından Kızlarının İntiharı Nedeniyle Davalıdan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteyememesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Ceza Mahkemesince Belirlenip Hüküm Altına Alınan Irza Geçme Eylemi Aileye Yönelik Olduğundan Davacılar Lehine Manevi Tazminat İsteme Hakkı Doğması )
UYGUN İLLİYET BAĞI ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Yani Maddi Tazminat İstenebilmesinin Uygun İlliyet Bağının Kurulması ile Olanak İçine Girmesi )"
Y4.HD17.2.1998E. 1997/10018 K. 1998/521"TESPİT DAVASI ( Çalıntı Malı Satın Alan Kişinin O Malı Pazardan Veya Benzeri Eşyaların Satıldığı Yerden Satın Alması Halinde Malın İadesi )
ÇALINTI MALIN İADESİ ( Malı Satın Alan Kişinin O Malı Pazardan Veya Benzeri Eşyaların Satıldığı Yerden Satın Alması Halinde İadenin Satış Bedelinin Alıcıya Ödenmesi İle Olabilmesi )
SATIŞ BEDELİNİN ÖDENMESİ ( Çalıntı Malı Satın Alan Kişinin O Malı Pazardan Veya Benzeri Eşyaların Satıldığı Yerden Satın Alması Halinde Malın İadesi Şartı )"
Y4.HD26.2.1998E. 1997/10864 K. 1998/1022"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Desteğin İçinde Olduğu Aracın Sürücüsünün Alkollü Olması Nedeniyle Bu Araca Binen Desteğin Hareketinin Kusur Teşkil Etmesi )
ALKOLLÜ ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN ARACINA BİNEN DESTEĞİN ÖLÜMÜ ( Tazminat Hesabında Desteğin Bu Kusurlu Hareketi de Göz Önüne Alınarak İndirim Yapılması )
HEMZEMİN GEÇİTTE MEYDANA GELEN KAZA ( Ölen Desteğin İçinde Bulunduğu Araç Sürücüsünün Alkollü Olması Nedeniyle Kusur Oranında Tazminattan İndirim Yapılması )"
Y4.HD26.2.1998E. 1997/9313 K. 1998/996"YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI
KAMU YARARI ( Haber )
HABERDE KAMU YARARI
GÜNCELLİK ( Yayın yoluyla kişilik haklarına tecavüz )
ANLATIMDA ÖZLE BİÇİM DENGESİ ( Haber )
ELEŞTİRİ"
Y4.HD26.2.1998E. 1997/9314 K. 1998/997"YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI
ELEŞTİRİ
MANEVİ TAZMİNAT ( Yayın yoluyla kişilik haklarına saldırı )"
Y4.HD26.2.1998E. 1998/913 K. 1998/1036"HAKEM KARARI ( Kanun Yararına Bozma Kapsamına Girmesi )
KANUN YARARINA BOZMANIN KAPSAMI ( Hakem Kararları )
HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Reeskont Faizi Uygulanabilmesi Şartları )
REESKONT FAİZİ UYGULANABİLMESİ ŞARTLARI ( Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davasında )
FAİZ ORANI ( Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davasında Taraflardan Birinin Tacir Olup Diğerinin Olmaması )"
Y4.HD2.3.1998E. 1997/9697 K. 1998/1127"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Nedeniyle )
TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI ( Trafikte Adına Kayıtlı Araç Bulunan Kişinin Mutlaka İşleten Olmaması )
İŞLETENİN SORUMLULUĞU ( Trafikte Adına Kayıtlı Araç Bulunan Kişinin Mutlaka İşleten Olmaması )
ARACI KENDİ HESABINA İŞLETME ( Trafikte Adına Kayıtlı Araç Bulunan Kişinin Mutlaka İşleten Olmaması )"
Y4.HD19.3.1998E. 1998/214 K. 1998/1909"TAZMİNAT DAVASI ( Kişilik Hakların Saldırı Nedeniyle )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE AÇILAN DAVA ( Mahkeme Kararının Yayınlanmasına İlişkin Olarak Yerel Mahkemenin Redde Dair Olan Kararı )
KARARIN YAYINLANMASINA İLİŞKİN OLARAK REDDE DAİR HÜKÜM İÇEREN KARAR ( Davacı Tarafından Temyiz Edilmediğinden Dolayı Yayın Konusunda Karar Verilememesi )"
Y4.HD5.5.1998E. 1998/995 K. 1998/3011"MANEVİ TAZMİNAT ( Yayın Yolu İle Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Tazminatın Miktarının Tayininde Dikkate Alınacak Hususlar )
HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Manevi Tazminatın Hesabında Hakimin Hak ve Nısfetle Hüküm vermesinin Gerekmesi )
TAZMİNAT MİKTARINI TAYİN ( Hakimin Takdir Hakkını Kullanırken Göz Önünde Bulunduracağı Hususlar )"
Y4.HD11.5.1998E. 1997/11346 K. 1998/2858"TAZMİNAT DAVASI ( Davalıların Ortada Haklı Bir Neden Olmaksızın Sırf Davacıyı Zararlandırma Kastı ile Hareket Edip İhalenin Feshini İstemeleri Nediniyle Uğranılan Zararın İstenilmesi )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Taraflar Arasında Görülen Bu Dava Sonucunda Taşınmazın İhale Yolu ile Dava Dışı Üçüncü Kişiye Satılması )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( Yapılan İhalede Yolsuzluk Olduğunun İleri Sürülmesi )
ALACAĞIN GEÇ TAHSİL EDİLMESİ ( Dava Süresince Satış Bedelinden Davacıya Düşen Hisse Miktarının Tedbiren Ödenmemesi )"
Y4.HD11.5.1998E. 1998/117 K. 1998/3174"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Nedeniyle )
TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Tazminatın Parça Parça İstenememesi )
BÖLÜNEMEME ÖZELLİĞİ ( Manevi Tazminatın Bölünememesi )"
Y4.HD14.5.1998E. 1997/9223 K. 1998/3428"MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazasında Ağır Yaralanan ve Yüzlerinde Sabit İz Kalan Çocuklarından Dolayı Babanın )
TRAFİK KAZASINDAN DOLAYI MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Çocuklarının Yüzlerinde Kalan Sabit İzden Dolayı Babanın )
MANEVİ TAZMİNATIN BÖLÜNMEZLİĞİ ( İkinci Dava Konusu Talep Sebebinin Başlangıçta Bilinmemesi )"
Y4.HD14.5.1998E. 1998/2220 K. 1998/3382"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Nedeniyle )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Kazaya Neden Olan Araç Kime Ait Olursa Olsun İşleten Sıfatıyla Sorumlu Olması )
İŞLETENİN SORUMLULUĞU ( Trafik Kazasına Neden Olan Aracın Kamu Kurumuna Ait Olması )
KAMU KURUMUNA AİT OLAN ARACIN TRAFİK KAZASINA SEBEP OLMASI ( Kurumun İşleten Olarak Sorumluluğunun Bulunması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kamu Kurumuna Ait Aracın Trafik Kazasına Neden Olması Sebebiyle Açılan Tazminat Davasında Adli Yargının Görevli Olması )"
Y4.HD14.5.1998E. 1998/2768 K. 1998/3385"YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Temsilcide Yanılma )
HASIMDA YANILMA ( Hukuki Yaptırımı-Temsilcide Yanılmayla Aynı Olmadığı )
TEMSİLCİDE YANILMA ( Hasımda Yanılmada Olduğu Gibi Davanın Reddedilmemesi-Bu Gibi Durumlarda Hakimin Başvurması Gereken Usul )"
Y4.HD14.5.1998E. 1998/630 K. 1998/3426"BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Parti Adı Onu Tahkir Etmek İçin Kullanılmadığında Manevi Tazminat İstenemiyeceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Haberde Parti Adının Davalının Konumunu Belirtmek İçin Kullanılması )"
Y4.HD20.5.1998E. 1998/421 K. 1998/3622"KUSURSUZ SORUMLULUK ( Kusursuz Sorumlunun Sorumluluktan Kurtulma Olanağı )
ELEKTRİK KAZASI SONUCU ÖLÜM ( TEDAŞ'ın Elektrik Tesisatını Yaparken Gerekli Özeni Göstermemiş Olması )
KURTULUŞ BEYYİNESİ ( Meydana Gelen Kazadan Bina Sahibinin Kusursuz Sorumluluğunda )
TAM KUSUR ( Kusursuz sorumlunun isbat hakkı )
İSBAT KÜLFETİ ( Kusursuz sorumlunun )
KUSURSUZ SORUMLULUK ( Tam kusurun isbatı )
İLLİYET BAĞI ( Kusursuz sorumluluk )"
Y4.HD22.5.1998E. 1998/2279 K. 1998/3818"YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Diş Hekimleri Birliğinin Diş Tabiplerine Yayın Yoluyla Saldırıda Bulunulması Nedeniyle Dava Açma Hakkının Olması )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
TÜZEL KİŞİNİN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇMA HAKKI ( Diş Hekimleri Birliğinin Diş Tabiplerine Yayın Yoluyla Saldırıda Bulunulması Nedeniyle Dava Açma Hakkının Olması )
DAVA AÇMA HAKKI ( Diş Hekimleri Birliğinin Diş Tabiplerine Yayın Yoluyla Saldırıda Bulunulması Nedeniyle Dava Açma Hakkının Olması )"
Y4.HD28.5.1998E. 1998/3991 K. 1998/3988"TAZMİNAT DAVASI ( Meydana Gelen Patlamalar Sonucu Oluşan Zararın Gideriminin İstenilmesi )
YARGI YOLU ( Davalı Şirket Özel Hukuk Hükümleri Kapsamında Kalan Çalışması ile Çevrede Zarara Sebep Olduğundan Haksız Fiilin Varolduğu Kabul Edilerek Uyuşmazlığın Adli Yargıda Çözülmesi )
HAKSIZ FİİL ( Davalı Şirket Özel Hukuk Hükümleri Kapsamında Kalan Çalışması ile Çevrede Zarara Sebep Olduğundan Haksız Fiilin Varolduğu Kabul Edilerek Uyuşmazlığın Adli Yargıda Çözülmesi )
ŞİRKETİN ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA ÇALIŞMASI ( Bu Çalışma ile Çevrede Zarara Sebep Olduğundan Haksız Fiilin Varolduğu Kabul Edilerek Uyuşmazlığın Adli Yargıda Çözülmesi )"
Y4.HD2.6.1998E. 1998/1581 K. 1998/4263"YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Kamu Yararının Bulunması )
MANEVİ TAZMİNAT ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı )
TAZMİNAT KOŞULU ( Haberin Özle Biçim Arasında Denge Kurması )
HABERİN ÖZLE BİÇİM ARASINDA DENGE KURMASI ( Yayımlanmasında Kamu Yararı Bulunan Gerçek Haber )"
Y4.HD9.6.1998E. 1998/1710 K. 1998/4591"BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Özle Biçim Arasındaki Dengenin Bozulması )
ÖZLE BİÇİM ARASINDAKİ DENGENİN BOZULMASI ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı )
HABERİN HUKUKA UYGUNLUĞU ( Kamu Yararı ve Özle Biçim Arasında Denge )"
Y4.HD9.6.1998E. 1998/1850 K. 1998/4581"MANEVİ TAZMİNAT ( İdari Yargı Merciince Verilen Yürütmeyi Durdurma Kararına Uyulmaması Nedeniyle )
KİŞİSEL KUSUR ( Sadece Kin Hınç Düşmanlık Gibi Duyguların Etkisiyle Oluşan Eylemler Yönünden Değil Mahkeme Kararlarının Uygulanmaması Halinde de Söz Konusu Olması )
TEMİNAT ( Anayasanın Memur ve Kamu Görevlileri İçin Öngördüğü Teminatın Yalnızca İdari İşlem ve Eylem Olarak Nitelendirilebilecek Davranışlarda Söz Konusu Olması )
MEMURLARIN SORUMLULUĞU ( Kamu Görevlerini Yerine Getirirken Kendi Kişisel Kusurları Nedeniyle Verdikleri Zararlardan Zarar Görene Karşı Doğrudan Doğruya Sorumlu Olmaları )
MAHKEME KARARLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ ( İlgilinin İdare Aleyhine Dava Açabileceği Gibi Kararı Yerine Getirmeyen Kamu Görevlisi Aleyhine de Tazminat Davası Açabilmeleri )"
Y4.HD16.6.1998E. 1998/4611 K. 1998/4852"MUVAZAALI İŞLEMİN GEÇERSİZLİĞİ ( Zarara Uğratılan Üçüncü Kişinin İleri Sürmesi )
ÜÇÜNCÜ KİŞİ ZARARINA MUVAZAALI İŞLEM ( Üçüncü Kişinin İşlemi Yapandan Alacaklı Olması Zorunluluğu )
ÜÇÜNCÜ KİŞİ ZARARINA MUVAZAALI İŞLEM ( Üçüncü Kişiye Karşı Haksız Fiil Niteliğinde Olması )"
Y4.HD25.6.1998E. 1998/2122 K. 1998/5364"TRAFİK KAYDININ TERKİNİ ( Görev )
GÖREV ( Trafik kaydının terkini )"
Y4.HD28.6.1998E. 1998/946 K. 1998/4080"BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Tükürülecek İhale İbaresinin Özle Biçim Arasındaki Dengeyi Bozup Bozmayacağı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Basında Yer Alan Tükürülecek İhale İbaresi Dolayısıyla )
ÖZLE BİÇİM ARASINDAKİ DENGE ( Haber Başlığında ve Haberin İçeriğinde Yer Alan Tükürülecek İhale İbaresi )"
Y4.HD9.7.1998E. 1998/316 K. 1998/6105"SAHTE KİMLİKLE NOTERDE TAHSİS HAKKININ DEVRİ
KUSURSUZ SORUMLULUK ( Noterlerin )
TAHSİS HAKKININ DEVRİ ( Noterde )
ZARAR İLE EYLEM ARASINDA İLLİYET BAĞI ( Noterin Sorumluluğu )
NOTERİN SORUMLULUĞU ( Sahte Kimlikle Tahsis Hakkının Devri )"
Y4.HD15.9.1998E. 1998/2833 K. 1998/6710"BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Yayının Daha Önceki Bir Yayından Alıntı Yapılmasının Hukuka Uygunluk Sebebi Olamıyacağı )
HUKUKA UYGUNLUK ( Haberin Başka Bir Yayından Alıntı Yapılmasının Hukuka Uygunluğu Gerektirmiyeceği )
BAŞKA BİR YAYINDAN YAPILAN ALINTI ( Hukuka Uygunluk Sebebi Olamıyacağı )"
Y4.HD28.9.1998E. 1998/3427 K. 1998/7195"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Aracı Olay Tarihinden Önce Satmış Olması )
TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasından Doğan Zarar Nedeniyle )
HUSUMET ( Trafik Kazası Yapan Aracı Olay Tarihinden Önce Noter Senediyle Satan Şahsa Yöneltilememesi )
NOTER SENEDİYLE SATILAN ARACIN YAPTIĞI KAZA ( Sicil Kaydında Malik Gözüken Şahsın İşleten Sayılamayacağı )"
Y4.HD29.9.1998E. 1998/3393 K. 1998/7243"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Yargı Kararını Uygulamamakta Direnen Kişilerin Eylemi Bakan Adına Yapmış Olması )
YARGI KARARININ UYGULANMAMASI ( Manevi Tazminat Davası )
TAZMİNAT ( Yargı Kararının Uygulanmamasından Dolayı )"
Y4.HD1.10.1998E. 1998/3929 K. 1998/7361"MANEVİ TAZMİNAT ( Belirlenen Zarar Miktarının Artırılamaması )
MANEVİ ZARARIN TEKLİĞİ İLKESİ ( Belirlenen Zarar Miktarının Artırılamaması )
ZARAR MİKTARININ ARTIRILAMAMASI ( Manevi Zararın Tekliği İlkesi )
CEZA DAVASINDA MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNULMUŞ OLMASI ( Hukuk Davasında Tekrar Manevi Tazminat Talep Edilemeyeceği )
TRAFİK KAZASI DOLAYISIYLA MANEVİ TAZMİNAT ( Önce Ceza Davasına Müdahaleyle Manevi Tazminat Talep Edilmişse )"
Y4.HD6.10.1998E. 1998/3673 K. 1998/7493"HIRSIZLIK KONUSU PARANIN TAHSİLİ ( Bu Parayla Alınan Aracın Satılmasıyla )
DAVA KONUSU ARABANIN MÜLKİYETİNİN DAVACIYA GEÇMESİNE KARAR VERİLEMEMESİ ( Alacağın Satım Parasından Alınması )
HAKSIZ İKTİSAP ( Çalınan Parayla Araba Alınmışsa Arabanın Para Sahibine Aidiyetine Karar Verilememesi )"
Y4.HD8.10.1998E. 1998/3643 K. 1998/7546"İDARENİN TARAF OLMADIĞI DAVA ( Adli Yargıda İdareyi Belli Şekilde İşlem Yapmaya Zorlayıcı Şekilde Karar Verilememesi )
İDAREYİ BELLİ BİR İŞLEM YAPMAYA ZORLAYAN KARAR ( İdarenin Taraf Olmadığı Adli Yargıdaki Davada Böyle Bir Karar Verilememesi )
TRAFİK SİCİL KAYITLARININ TUTULMASI ( İdari İşlem )
TRAFİK KAYDININ İPTAL VE TESCİLİ ( İdarenin Taraf Olmadığı Bir Davada Onu Belli Şekilde İşlem Yapmaya Zorlayıcı Şekilde Karar Verilememesi )"
Y4.HD15.10.1998E. 1998/4109 K. 1998/7796"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Masrafların Belirlenmesinde Uygulanacak Tarife )
MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Nedeniyle Özel Sağlık Kurumunda Tedavi Görülmüşse Uygulanacak Tarife )
TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Trafik Kazası Sonucu Ağır Yaralanan Kişinin Özel Hastanede Tedavi Görmesi Durumunda )
ÖZEL HASTANEDE TEDAVİ DURUMUNDA TAZMİNAT MİKTARININ TESBİTİ ( Trafik Kazası Geçiren Şahsın )"
Y4.HD19.10.1998E. 1998/4220 K. 1998/7898"TAZMİNAT DAVASI ( Uzamış Ceza Zamanaşımının Uygulanması )
CEZA ZAMANAŞIMININ TAZMİNAT DAVASINA TATBİKİ ( Ceza Davasında Beraat Kararı Verilmiş Olması )
ZAMANAŞIMI ( Suç Teşkil Eden Eylemden Dolayı Açılan Tazminat Davasına Ceza Zamanaşımının Uygulanması )
UZAMIŞ CEZA ZAMANAŞIMI ( Ceza Davasının Suç İşleme Kastı Bulunmadığından Beraatle Sonuçlanması )"
Y4.HD3.11.1998E. 1998/4738 K. 1998/8391"TAZMİNAT DAVASI ( Küçüğün Hukuka Aykırı Eylemi Nedeniyle Aile Reisi Aleyhine Açılan )
AİLE REİSİNİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Küçüğün Hukuka Aykırı Eylemi Nedeniyle )
KÜÇÜĞÜN HUKUKA AYKIRI EYLEMİ ( Aile Reisinin Kusursuz Sorumluluğu )
KUSURSUZ SORUMLULUK ( Aile Reisinin Küçüğün Haksız Fiilinden Dolayı )
KURTULUŞ BEYYİNESİ ( Aile Reisinin Küçüğün Haksız Fiilinden Sorumluluğunda )"
Y4.HD5.11.1998E. 1998/8323 K. 1998/8490"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Malvarlığına İlişkin Zarardan Dolayı Açılamaması )
MALVARLIĞINA İLİŞKİN ZARAR ( Manevi Tazminata Esas Alınamaması )
KİŞİSEL HAKLARIN HALELDAR OLMASI ( Manevi Tazminat İçin Önşart Olduğu )"
Y4.HD10.11.1998E. 1998/7266 K. 1998/8701"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Fiilin Cezayı Gerektiren Bir Fiil Olması Durumunda Ceza Zamanaşımının Tatbiki )
ZAMANAŞIMI ( Cezayı Gerektiren Bir Fiil Dolayısıyla Açılan Tazminat Davasında Uygulanacak )
UZAMIŞ CEZA ZAMANAŞIMI ( Trafik Kazasından Dolayı Açılan Tazminat Davasında )
TAZMİNAT DAVASI ( Cezayı Gerektiren Bir Fiil Dolayısıyla Açılmışsa Ceza Zamanaşımının Uygulanacağı )
TAZMİNAT MİKTARININ TESBİTİ ( Trafik Kazası Dolayısıyla Hükmolunacak )"
Y4.HD12.11.1998E. 1998/5491 K. 1998/8774"MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANINDA TAZMİNAT ( Hakimin Zarar Miktarını Adalete Uygun Olarak Takdir Hakkı )
TAZMİNAT ( Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranının Tesbiti )
TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN ZARARIN TAZMİNİ ( Hakimin Zarar Miktarını Takdir Hakkı )
HAKİMİN ADALETE UYGUN TAKDİR HAKKI ( Trafik Kazası Sonucu Doğan Zarar Miktarını )"
Y4.HD16.11.1998E. 1998/5648 K. 1998/8925"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Sonucu Ölen Büyükanne İçin Torunların Açma Hakkı )
TAZMİNAT ( Trafik Kazasında Ölen Büyükanne İçin Torunların Manevi Tazminat Talep Hakkı )
TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Manevi Tazminat Talep Edebilecek Kimseler )"
Y4.HD16.11.1998E. 1998/5650 K. 1998/8937"BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Dergide Yer Alan Haber Dolayısıyla Açılan Tazminat Davasında Kimin Sorumlu Olacağı )
HUSUMET ( Dergide Yer Alan Haber Dolayısıyla Açılan Tazminat Davası )
MEVKUTELER ( Basın Yoluyla İşlenen Fiillerden Dolayı Tazminattan Kimin Sorumlu Olacağı )"
Y4.HD17.11.1998E. 1998/4939 K. 1998/8994"MANEVİ TAZMİNAT ( Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na Göre Eser Sahibinin Uğrayacağı Maddi Zararların da İstenebilmesi )
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Maddi Zararların da İstenebilmesi )
ESERE YAPILAN FİİLİ VE SÖZLÜ TECAVÜZLER ( Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na Göre Eser Sahibinin Uğrayacağı Maddi Zararların da İstenebilmesi )"
Y4.HD18.11.1998E. 1998/6706 K. 1998/9041"HATIR TAŞIMASI SONUCU ZARAR ( Araç İşleteninin Kusuru Varsa Sorumlu Tutulabileceği )
ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞU ( Hatır Taşıması Sırasında Uğranılan Zarardan )
TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Hatır taşımasıyla Taşınanın Ölümünden Araç İşletenin Sorumluluğu )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Hatır Taşıması Sırasında Ölen Şahsın Mirasçılarının Talebi )"
Y4.HD30.11.1998E. 1998/6342 K. 1998/9531"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Kamu Görevlisinin Kişisel Kusurundan Doğan Zarardan İdarenin Sorumlu Tutulamaması )
MEMUR VE KAMU GÖREVLİLERİNİN KİŞİSEL SORUMLULUĞU ( Kişisel Kusur Teşkil Eden Eylemlerinden Dolayı )
KİŞİSEL SORUMLULUK ( Kamu Görevlisinin Kişisel Kusurundan Doğan Zarardan )
İDARENİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI ( Kamu Görevlisinin Haksız Fiilinden )"
Y4.HD30.11.1998E. 1998/6386 K. 1998/9569"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Belediye Başkanı Aleyhine Parti Başkanına Verilen Dilekçede )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Parti Başkanına Verilen Dilekçede Belediye Başkanının Kişilik Haklarına Hakaret Etmek )
BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA PARTİ BAŞKANINA DİLEKÇE VERMEK ( Kişilik Haklarına Saldırı İçermesi Durumunda Manevi Tazminat )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Aleniyet Unsurunun Kişilik Koşul Olarak Öngörülmemesi )
ALENİYET UNSURUNUN ÖNGÖRÜLMEMESİ ( Kişilik Haklarına Saldırıya İlişkin Yasa Maddelerinde )"
Y4.HD3.12.1998E. 1998/6167 K. 1998/9758"TAZMİNAT ( Tarladaki Direğin Yakılan Anızlar Sebebiyle Yanmasından Doğan Zarardan Dolayı )
KUSUR SORUMLULUĞU ( Tarlasında Bulunan Üçüncü Kişiye Ait Direğin Haksız Fiille Zarara Uğramasında )
TAŞINMAZ MALİKİNİN KUSUR SORUMLULUĞU ( Tarlasında Bulunan Üçüncü Kişiye Ait Eşyaya Zarar Verilmesi )
ANIZ YAKMA ( Tarlada Bulunan Üçüncü Kişiye Ait Eşyanın Gördüğü Zarardan Tarla Malikinin Mesuliyeti )"
Y4.HD7.12.1998E. 1998/5584 K. 1998/9852"TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Şikayet Nedeniyle Manevi Tazminat İstenilmesi )
HAKSIZ ŞİKAYET ( Kural Olarak Suçluların Kovuşturulması Amacı ile Yapılan Şikayetlerin Hukuka Aykırı Sayılmaması )
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ( Bu Hakkın da Diğer Anayasal Haklar Gibi Sınırsız Olmaması Kişilerin Aleyhine Olarak Kötüye Kullanılamaması )
ŞİKEYETİN HAKLI OLDUĞUNU GÖSTEREN EMARELERİN VARLIĞI ( Bunların Şikayet ve Dava Hakkının Hukuka Uygun Biçimde Kullanılmış Olduğunun Kabulü için Şikayeti Haklı Gösterebilecek Nitelikte Olması )
HAKİMİN GÖREVİ ( Davalının Hak Arama Özgürlüğü ile Davacının Çatışan Kişilik Haklarının Sınırının Hakim Tarafından Belirlenmesinin Gerekmesi )
ŞİKAYETİN HUKUKA UYGUNLUĞU ( Şikayet ve Dava Hakkının Hukuka Uygun Biçimde Kullanılmış Olduğunun Kabulü için Şikayet Hakkını Haklı Gösterebilecek Dolaylıda Olsa Bir Takım Emarelerin Var Olması )"
Y4.HD10.12.1998E. 1998/7013 K. 1998/10038"İSPAT MÜKELLEFİYETİ ( Davanın Her İki Tarafının Kendi İddialarını İspatı )
İDDİALARIN İSPAT EDİLEMEMESİ ( Hakimin İddiasını İspat Yükü Kendisine Düşen Taraftan Delil Sunmasını Talep Etmesi )
HAKİMİN DELİL SORMASI ( Her İki Tarafın da İddialarını İspat Edememiş Olması )"
Y4.HD10.12.1998E. 1998/7069 K. 1998/10119"TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylem Nedeniyle )
HAKSIZ EYLEM ( Komşu İle Yapılan Tartışma Sonucu Arabaya Verilen Zarar )
ZARARLARIN TAZMİNİNE KARAR VERİLMESİ ( Savcılık İfadeleri ve Diğer Delillerin Değerlendirilmesi )"
Y4.HD10.12.1998E. 1998/7110 K. 1998/10054"TRAFİK KAZASI ( Hatır İçin Taşınan Kişinin Ölmesi Dolayısıyla Tazminat İstenmesi )
TAZMİNAT MİKTARINI TAYİN ( Trafik Kazasında Ölen Kişi Hatır İçin Taşınıyorsa )
MÜTERAFİK KUSUR ( Trafik Kazasında Ölen Kişinin Şoförün Sarhoş Olduğunu Bilmesi )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Hatır İçin Taşınan Kişinin Trafik Kazasında Ölmesi )"
Y4.HD17.12.1998E. 1998/7552 K. 1998/10428"MANEVİ TAZMİNAT ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı )
YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Kendi Eylemleriyle Yayına Neden Olduğu Anlaşılan Kişi )
KENDİ EYLEMLERİYLE YAYINA NEDEN OLAN KİŞİ ( Haber Sınırının Aşılıp Aşılmaması )
YAZARIN ÜSLUBU VE YAZININ BÜTÜNLÜĞÜ ( Kendi Eylemleriyle Yayına Neden Olduğu Anlaşılan Kişi )"
Y4.HD21.12.1998E. 1998/7642 K. 1998/10530"TAZMİNAT MİKTARINDAN BAĞ-KUR ÖDEMESİNİN İNDİRİLMESİ ( Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasında )
BAĞ-KUR SİGORTALISININ TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ ( Tazminat Davasında Bağ-Kur'ca Yapılan Yardımların Mahsubu )
TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Bağ-Kur'ca Yapılan Ödemelerin Mahsubu )"
Y4.HD28.12.1998E. 1998/7685 K. 1998/10826"EK DAVA ( Sonradan Açılan ve Birleştirilen )
EK DAVADA İSTENEN TAZMİNATIN TALEP ŞEKLİ
FAİZİN BAŞLAMA ZAMANI ( Trafik Kazasından Doğan Tazminat )
AVUKATLIK ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERİNİN YANLIŞ TARAF İÇİN HÜKMEDİLMESİ"
Y4.HD26.1.1999E. 1998/7063 K. 1999/205"MADDİ TAZMİNAT ( Suç Konusu Kitapların İadesi Bulunmayanların Bedellerinin Ödenmesi )
SUÇ KONUSU KİTAPLAR ( El Konulması ve Emanete Alınması )
HAKSIZ EYLEMDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI ( Emanete Alınan Kitapların İade Edilmemesi )
EMANETE ALINAN KİTAPLARIN İADE EDİLMEMESİ ( Haksız Eylem )"
Y4.HD28.1.1999E. 1998/8346 K. 1999/326"YAYIN YOLUYLA VERİLEN ZARARIN GİDERİLMESİ ( Haksız Fiilin Meydana Geldiği Yer Mahkemesinde Açılabilmesi )
YETKİLİ MAHKEME ( Yayın Yoluyla Verilen Zararların Giderilmesi Davası )
İKAMETGAH MAHKEMESİ ( Yayın Yoluyla Verilen Zararların Giderilmesi Davasının Açılmasında Yetkili Olması )"
Y4.HD28.1.1999E. 1998/8434 K. 1999/285"MADDİ TAZMİNAT ( Davalıların Davacıya Miras Yoluyla İntikal Eden Taşınmazın Kiraya Verilmesini Engellemeleri )
MÜTERAFİK KUSUR ( Zararın Artmasından Dolayı Davacı Lehine Hükmedilecek Tazminattan Yapılacak İndirim )
YASAL YOLLARA BAŞVURMAMA ( Davalıların Verdiği Zarardan Davacının Müterafik Kusurlu Olduğuna Karar Verilememesi )"
Y4.HD2.2.1999E. 1998/7177 K. 1999/501"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasında Ölen Çocuğun Babası Tarafından Açılan Davada Tazminat Miktarının Tesbiti )
DENKLEŞTİRME İLKESİ ( Ölen Çocuk İçin Açılan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasında )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Ölen Çocuğun Babası Tarafından Talep Halinde Miktarın Tesbiti )
TAZMİNAT MİKTARININ TESBİTİ ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasında Ölenin Çocuk Olması )"
Y4.HD4.2.1999E. 1999/104 K. 1999/622"TESBİT DAVASI ( Adli Yargı Yerleri Arasındaki Görevsizlik Nedeniyle Dilekçenin Reddi Halinde Dosyanın İlgili Mahkemeye Gönderileceği Kuralının İdari Yargıyla İlgili Davalarda Uygulanmaması )
DÜZELTEREK ONAMA ( Mahkemenin Vermiş Olduğu Kararın Doğru Olması Ancak Usulle İlgili Hatalı Olması ve Yanılgının Yeniden Yarılamayı Gerektirmemesi Nedeniyle Düzeltilerek Onanması )
GÖREVSİZLİK ( Adli Yargı Yerleri Arasındaki Görevsizlik Nedeniyle Dilekçenin Reddi Halinde Dosyanın İlgili Mahkemeye Gönderileceği Kuralının İdari Yargıyla İlgili Davalarda Uygulanmaması )
USULE AYKIRILIK ( Adli Mahkemenin Görevsizliğine Karar Verdikten Sonra Dosyanın Talep Halinde İlgili İdare Mahkemesine Gönderilmesine Karar Vermiş Olmasının Usule Aykırı Olması )"
Y4.HD11.2.1999E. 1999/305 K. 1999/896"YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Yetkili Mahkemeler )
TAZMİNAT DAVASINDA YETKİ ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Açılan )
YETKİLİ MAHKEME ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Açılan Manevi Tazminat Davasında )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA YETKİ ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı )"
Y4.HD15.2.1999E. 1998/9558 K. 1999/1016"YAYIN YOLUYLA HAKARET ( Manevi Tazminata Hükmedilmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı )
HABER VEYA YAZININ HUKUKA UYGUNLUĞU ( Gerçeklik Güncellik Kamu Yararı ve Toplumsal İlgi Öğelerini Taşıması )
SAVLARIN GERÇEKLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( Hukuka Aykırılığın Tespiti )"
Y4.HD16.2.1999E. 1998/7555 K. 1999/1141"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Mahkemeye Sunulan Dilekçede Savunma Hakkının Sınırları Aşılarak )
SAVUNMA HAKKI SINIRLARININ AŞILMASI ( Mahkemeye Sunulan Dilekçe Dolayısıyla Manevi Tazminat İstenmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Mahkemeye Sunulan Dilekçede Savunma Hakkının Sınırları Aşılarak Hakaret Edilmesi )"
Y4.HD16.2.1999E. 1998/7565 K. 1999/1150"MANEVİ TAZMİNAT ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Haberin Hukuka Aykırılık Teşkil Edip Etmediğinin Tespit Edilmesi )
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE ÜSTÜNLÜK TANINAN HAL ( Kamu Yararının Olduğu Durumlarda Üstünlük Tanınması )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI İLE ZARAR ARASINDA İLLİYET BAĞI OLMASI ( Yayın Yoluyla Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminata Karar Verilmesi Şartı )"
Y4.HD18.2.1999E. 1998/9298 K. 1999/1220"YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Buna Maruz Kalan Kimsenin Manevi Tazminata Hükmedilmesini İsteyebilmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırıdan Kaynaklanan Tazminat İstemine İlişkin Olması )
TAZMİNATIN SINIRI ( Onun Amacına Göre Belirlenmesi )
TAZMİNATIN MİKTARI ( Hakimin Saldırı Teşkil Eden Eylem ve Olayın Özelliği Yanında Tarafların Kusur Oranını Sıfatını İşgal Ettikleri Makamı ve Sosyal Ekonomik Durumlarını da Dikkate Alması )
HUKUKA AYKIRILIK ( Kişilik Hakları Hukuka Aykırı Olarak Saldırıya Uğrayan Kimsenin Manevi Tazminata Hükmedilmesini İsteyebilmesi )"
Y4.HD18.2.1999E. 1998/9388 K. 1999/1294"TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylem Nedeniyle )
MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Şikayet Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini İstemi )
HAKSIZ ŞİKAYET ( Şikayet Hakkını Kullananın Amacına Uygun Kullanmaması Gerçek Olaylara Dayanılmaması Veya Aşırı Kullanmanın Söz Konusu Olmasının Gerekmesi )
HAK ARAMA VE ŞİKAYET ÖZGÜRLÜĞÜ ( Şİkayete Konu Olayın Varlığını Gösteren Bir Takım Emarenin Bulunması Halinde Uygun Kullanıldığının Kabulü )"
Y4.HD18.2.1999E. 1998/9746 K. 1999/1189"UZAMIŞ CEZA ZAMANAŞIMI ( Cezayı Gerektiren Fiilden Kaynaklanan Tazminat Davasında )
ZAMANAŞIMI ( Cezayı Gerektiren Fiilden Kaynaklanan Tazminat Davasında Ceza Zamanaşımının Uygulanması )
TAZMİNAT DAVASI ( Ceza Gerektiren Bir Fiilden Kaynaklanıyorsa Daha Uzun Ceza Zamanaşımının Uygulanması )
TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( İşletenle Sürücüye Aynı Ceza Zamanaşımının Uygulanması )"
Y4.HD22.2.1999E. 1998/9027 K. 1999/1342"HAKİMLERE KARŞI AÇILACAK TAZMİNAT DAVASI ( Husumetin Adalet Bakanlığına Yöneltilememesi )
HUSUMET ( Hakimlerin Hukuka Aykırı Eylemleri Dolayısıyla Açılacak Tazminat Davasında )
TAZMİNAT DAVASINDA HUSUMET ( Hakimlerin Hukuka Aykırı Eylemleri Dolayısıyla Açılan )
ADALET BAKANLIĞINA HUSUMETİN YÖNELTİLEMEMESİ ( Hakimlerin Hukuka Aykırı Fiillerinden Dolayı Tazminat Davasında )"
Y4.HD22.2.1999E. 1999/929 K. 1999/1345"ADLİ EMANETE ALINAN ARAÇTA MUHAFAZA ALTINDAYKEN MEYDANA GELEN HASAR ( İdare Aleyhine Açılan Tazminat Davasında Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( Suç Ürünü Parayla Alındığı Gerekçesiyle Adli Emanete Alınan Araçta Meydana Gelen Hasardan Dolayı Açılan Tazminat Davasında )
TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ YARGI YOLU ( Adli Emanete Alınan Araçta Muhafaza Altındayken Meydana Gelen Hasardan Dolayı Açılan )
YARGI YOLU ( Suç Ürünü Parayla Alındığı Gerekçesiyle Adli Emanete Alınan Araçta Meydana Gelen Hasardan Dolayı Açılan Tazminat Davasında )
MÜSADERE EDİLEREK ADLİ EMANETE TESLİM EDİLEN ARAÇTA MUHAFAZA ALTINDAYKEN MEYDANA GELEN HASAR ( İdare Aleyhine Açılan Tazminat Davasında Görevli Yargı Yolu )"
Y4.HD23.2.1999E. 1998/10159 K. 1999/1457"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Destekten Yoksun Kalanın Yaşının Küçük Gösterilmesi )
KÜÇÜĞÜN HAKSIZ FİİLİ ( Aile Reisi Baba Varken Annenin Husumet Yöneltilememesi )
HUSUMET ( Küçüğün Yaptığı Trafik Kazasında Babaya Yöneltileceği )
SİGORTADAN ÖDENEN GELİR ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesabında Tazminattan İndirileceği )"
Y4.HD25.2.1999E. 1998/10096 K. 1999/1568"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminata Hükmedilmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Kişilik Haklarına Saldırı )
TAKDİR EDİLECEK MANEVİ TAZMİNAT ( Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Miktar )
HAKİM MANEVİ TAZMİNAT MİKTARINI TAYİNİ ( Tarafların Kusur Oranının Sıfatının İşgal Ettikleri Makamın ve Diğer Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Dikkate Alınması )"
Y4.HD25.2.1999E. 1998/10478 K. 1999/1586"DELİL TESPİT GİDERİ ( Yargılama Giderlerinden Olduğu-Hükmedilen Tazminat Miktarına Katılamayacağı-Avukatlık Ücretinin Takdirinde Esas Alınamaması )
YARGILAMA GİDERİ ( Delil Tespiti Giderleri )
AVUKATLIK ÜCRETİNİN TAKDİRİ ( Delil Tespiti Giderlerinin Dikkate Alınmayacağı )
İLAM HARCINDA MATRAH OLARAK GÖSTEREMEME ( Delil Tespiti Giderleri )"
Y4.HD25.2.1999E. 1998/8921 K. 1999/1594"TAZMİNAT DAVASI ( İdari Yargı Kararının Uygulanmaması Nedeniyle )
İDARİ YARGI KARARININ UYGULANMAMASI ( Manevi Tazminat İçin Yeterli Olması )
MANEVİ TAZMİNAT ( İdari Yargı Kararının Uygulanmaması Nedeniyle )
KİN GAREZ HUSUMET GİBİ UNSURLARIN ARANMAMASI ( İdari Yargı Kararının Uygulanmaması Nedeniyle Manevi tazminata Hükmedilmesi )"
Y4.HD25.2.1999E. 1998/9430 K. 1999/1579"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Destekten Yoksun Kalma )
TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Miktarın Hesaplanması )
MİKTARIN BELİRLENMESİ ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı )"
Y4.HD25.2.1999E. 1998/9695 K. 1999/1511"MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Eden Beyanı Yayınlayan Gazete Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü )
GAZETE SAHİBİ VE SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ( Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Eden Beyanı Yayınlamaktan Dolayı Sorumluluğu )
BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Gazete Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürünün Sorumluluğu )"
Y4.HD25.2.1999E. 1998/9715 K. 1999/1519"İTHAM ( Hırsızlık Suçlaması )
İHBAR DİLEKÇESİ ( Olaya Uygun Öz ve Biçim Dengesini Taşıyan Sözcükler Kullanılması )
MANEVİ TAZMİNAT ( Hırsızlık Suçlaması Nedeniyle )
HIRSIZLIK SUÇLAMASI ( Ceza Davasından Beraat Etmek )
CEZA DAVASINDAN BERAAT ( Manevi Tazminat İsteme Hakkının Kazanılmaması )"
Y4.HD25.2.1999E. 1998/9866 K. 1999/1556"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Hazine Adılı Tapulu Yerden Kum Almak )
TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylem Nedeniyle )
HAZİNE ADILI TAPULU YERDEN KUM ALINMASI ( Yerden Başkalarının da Kum Alması )
KEŞİF ESNASINDA TANIKLARIN DİNLENMESİ ( Kum Alınan Yerden Başkalarının da Alması )"
Y4.HD25.2.1999E. 1999/870 K. 1999/1503"MUVAZAA ( Kaza Dolayısıyla Tazminat Vermemek İçin Aracın Muvazaalı Olarak Satılması )
ARAÇ SATIŞI ( Noterde Yapılması Gereği )
RESMİ ŞEKİL ( Araç Satışı )"
Y4.HD1.3.1999E. 1998/10185 K. 1999/1690"YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminata Hükmedilmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı )
SİYASİ KİŞİLİĞE SAHİP BELEDİYE BAŞKANININ ELEŞTİRİLMESİ ( Kamu Yararının Olması )
ELEŞTİRİNİN SERTTE OLSA KAMU YARARI OLMASI ( Siyasi Kişilik Olan Belediye Başkanı Hakkında Yapılan Yayın )
KAMU YARARI ( Belediye Başkanının Eleştirilmesi )"
Y4.HD1.3.1999E. 1998/9046 K. 1999/1711"MESLEK KURULUŞLARI ÜYELİĞİNİN TESBİTİ ( Görev )
GÖREV ( Meslek kuruluşları üyeliğinin tesbiti )
KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI
ÜYELİKTEN İHRAÇ ( Meslek kuruluşları )"
Y4.HD2.3.1999E. 1998/9995 K. 1999/1747"TAZMİNAT DAVASI ( Futbol Maçlarının Yayın Hakkın Satın Alan Şirketin Maçların Radyodan Yayınlanması Nedeniyle Uğradığı Zararın Giderilmesini İstemesi )
FUTBOL MAÇLARININ YAYINLANMASI ( Şirketin Kulüplerle Yaptığı Sözleşmelerin Futbol Federasyonuca Onaylanması Nedeniyle Yayın Hakkının Özel Televizyon Şirketinde Olması )
HAKSIZ EYLEM ( Yayın Hakkını Sözleşmeyle Satın Alan Şirkete Rağmen TRT nin Radyo Yayınıyla Futbol Maçlarını Yayınlaması )"
Y4.HD8.3.1999E. 1999/888 K. 1999/1973"MADDİ TAZMİNAT ( Dava Tarihinden Sonraki Yıllarla İlgili Olarak da Karar Verilmiş Olması )
İSTEM DIŞI KARAR VERME ( Dava Tarihinden Sonraki Yıllar İçin Karar Verilmesi )"
Y4.HD9.3.1999E. 1998/8322 K. 1999/1992"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Yayın Yoluyla )
MANEVİ TAZMİNAT ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı )
BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Eksik İnceleme İle Karar Verme )
EKSİK İNCELEME İLE KARAR VERME ( Usul Ve Yasaya Aykırı Olma )"
Y4.HD11.3.1999E. 1998/7864 K. 1999/2136"TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylem Nedeniyle )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Zararın Haksız Eylemin Meydana Geldiği Tarihte Gerçekleşmiş Sayılması )
TAZMİNATTAN İNDİRİM ( Haksız Eylem Sonucu Zararın Meydana Gelmesinde Davacının da Kusurunun Olması Nedeniyle )
ZARARIN GERÇEKLEŞME TARİHİ ( Haksız Eylemin Meydana Geldiği Tarihte Gerçekleşmiş Sayılması )"
Y4.HD11.3.1999E. 1999/251 K. 1999/2098"TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI ( Araç İşleteninin Sorumluluğuna Başvurulabilmesinin Şartları )
TAZMİNAT ( Trafik Kazasında İşletenin Sorumluluğuna Başvurulabilmesinin Şartları )
MOTORLU ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞU ( Trafik Kazasının Teknik Bir Nedenden Kaynaklanmaması ve Sürücünün Kusursuz Olması )"
Y4.HD15.3.1999E. 1999/402 K. 1999/2269"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İftira ve Hakaret Teşkil Edecek Haksız Fiile Dayanan )
İFTİRA VE HAKARET YOLUYLA HAKSIZ FİİL ( Manevi Tazminat Davası )
HAKSIZ FİİLE DAYANAN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İftira ve Hakaret İddiası )
TAZMİNAT DAVASI ( İftira ve Hakaret Yoluyla Haksız Fiil İddiası )"
Y4.HD23.3.1999E. 1998/8657 K. 1999/2577"BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Yayının Kaynağını Oluşturan Yurtdışına Gitme Olayının Mahkemece Araştırılmaması )
EKSİK İNCELEME ( Yayının Kaynağını Oluşturan Yurtdışına Gitme Olayının Mahkemece Araştırılmaması )
MANEVİ TAZMİNAT ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı )"
Y4.HD8.4.1999E. 1999/1163 K. 1999/3022"TAZMİNAT DAVASI ( Zarar Cezayı Gerektiren Bir Fiilden Doğmuşsa Uzamış Ceza Zamanaşımının Uygulanacağı )
ZAMANAŞIMI ( Cezayı Gerektiren Bir Fiilden Kaynaklanan Tazminat Davasında Ceza Zamanaşımının Uygulanması )
UZAMIŞ CEZA ZAMANAŞIMI ( Trafik Kazasında İşletenle Sürücüye Aynı Şekilde Uygulanacağı )
TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( Uygulanacak Zamanaşımı )"
Y4.HD8.4.1999E. 1999/982 K. 1999/3002"TRAFİK KAZASI ( Maddi ve Manevi Tazminat - Mahkemenin Maddi Tazminata Olay Tarihinden İtibaren Faize Karar Verirken Manevi Tazminata Faiz Yürütülmesine Karar Vermemesi Yanlış Olduğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Mahkemenin Maddi Tazminata Olay Tarihinden İtibaren Faize Karar Verirken Manevi Tazminata Faiz Yürütülmesine Karar Vermemesi Yanlış Olduğu )
FAİZ ( Mahkemenin Maddi Tazminata Olay Tarihinden İtibaren Faize Karar Verirken Manevi Tazminata Faiz Yürütülmesine Karar Vermemesi Yanlış Olduğu - Trafik Kazası )"
Y4.HD12.4.1999E. 1999/1387 K. 1999/3091"TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Davanın Açılışında Talep Konusu Edilmeyen Kampanyalarla İlgili de Karar Verilmiş Olması HUMK'nun 74. Maddesi Hükmüne Aykırı Olduğu )
TALEP KONUSU EDİLMEYEN KAMPANYA ( Onunla İlgili de Karar Verilmiş Olması HUMK'nun 74. Maddesi Hükmüne Aykırı Olduğu )
PROMOSYON KAMPANYASI ( İlgili Reklam ve İlanların Durdurulması İstemi - Yasanın Amacının Kültür Ürünleri Dışında Promosyon Kampanyaları Düzenlenmesinin Önlenmesi Olduğu"
Y4.HD13.4.1999E. 1999/1479 K. 1999/3192"TAZMİNAT DAVASI ( Sicil Amirinin Yansız Davranmaması )
SİCİL AMİRİNİN YANSIZ DAVRANMAMASI ( Tazminat Davası )
İDARE MAHKEMESİ KARARININ DELİL OLMASI ( Sicil Amirinin Yansız Davranmaması Nedeniyle Tazminat Davası )
KİŞİLİK HAKLARINA TECAVÜZ NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Sicil Amirinin Yansız Davranmaması )"
Y4.HD15.4.1999E. 1999/1463 K. 1999/3275"TRAFİK KAZASI SONUCU DESTEKTEN YOKSUN KALMA NEDENİYLE EK TAZMİNAT DAVASI ( Suç Teşkil Eden Olayların Uzamış Zamanaşımına Tabii Olması )
EK TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Sonucu Destekten Yoksun Kalma Nedeniyle )
ZAMANAŞIMI ( Suç Teşkil Eden Olayların Uzamış Zamanaşımına Tabii Olması )
SUÇ TEŞKİL EDEN OLAYLAR ( Uzamış Zamanaşımına Tabii Olması )"
Y4.HD15.4.1999E. 1999/947 K. 1999/3292"TAZMİNAT DAVASI ( Usulsüz İşlemlerle Kamu Tüzel Kişiliğine Verilen Zarar Nedeniyle )
KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNE VERİLEN ZARAR ( Zarar Nedeniyle Tazminat Davası Açma Hakkının Genel Müdürlük Tarafından Kullanılabilmesi )
DAVA AÇMA HAKKI ( Usulsüz İşlemler Nedeniyle Kamu Tüzel Kişiliğine Verilen Zararlar Nedeniyle Genel Müdürlüğün Tazminat Davası Açma Hakkının Olması )"
Y4.HD26.4.1999E. 1999/2788 K. 1999/3666"TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN ZARAR ( Hazinenin Kusursuz Sorumluluğu )
HAZİNENİN SORUMLULUĞU ( Tapu Sicillerinin Tutulmasından Doğan Zararlardan )
KUSURSUZ SORUMLULUK ( Hazinenin Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zarardan Sorumluluğu )
SORUMLULUKTAN KURTULMA ( Hazinenin Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararda )"
Y4.HD3.5.1999E. 1999/2386 K. 1999/3917"FAİZ ( Trafik Kazası Sonucu Hükmolunan Maddi ve Manevi Tazminata Yürütülecek Olan )
TRAFİK KAZASI ( Hükmolunan Maddi ve Manevi Tazminata Yürütülecek Faiz )
TAZMİNATA YÜRÜTÜLECEK FAİZ ( Trafik Kazası Sonucu Hükmolunan )"
Y4.HD3.5.1999E. 1999/3237 K. 1999/3905"ÖLÜMLE SONUÇLANAN TRAFİK KAZASI ( Maddi ve Manevi Tazminat - Bilirkişi Destek Tazminatı Hesabını Yardımcı Kadın ( Hizmetçi ) Ücreti Üzerinden Hesapladığı/Bu Hesap Şekli B.K'nun 45. Maddesi Hükmüne ve Yerleşmiş Uygulamalara Aykırı Olduğu )
DESTEK TAZMİNATI ( Bilirkişi Yardımcı Kadın ( Hizmetçi ) Ücreti Üzerinden Hesapladığı - Bu Hesap Şekli B.K'nun 45. Maddesi Hükmüne ve Yerleşmiş Uygulamalara Aykırı Olduğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Bilirkişi Destek Tazminatı Hesabını Yardımcı Kadın ( Hizmetçi ) Ücreti Üzerinden Hesapladığı - Bu Hesap Şekli B.K'nun 45. Maddesi Hükmüne ve Yerleşmiş Uygulamalara Aykırı Olduğu )"
Y4.HD3.5.1999E. 1999/509 K. 1999/3927"İDARİ YARGI KARARLARINI ETKİSİZ BIRAKACAK ŞEKİLDE İŞLEM TESİSİ
MANEVİ TAZMİNAT ( İdari yargı kararlarını etkisiz bırakacak şekilde işlem tesisi )
İDARİ AMİRİN ŞAHSİ SORUMLULUĞU ( Yargı kararını etkisiz bırakmak )"
Y4.HD12.5.1999E. 1999/437 K. 1999/4353"YARGI KARARININ UYGULANMAMASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Bakanın Uygulanmamasını İstemiş Olması )
MANEVİ TAZMİNAT ( Yargı Kararının Uygulanmaması )
KİŞİSEL SORUMLULUK ( Yargı Kararını Uygulamayan Kamu Görevlisi )"
Y4.HD13.5.1999E. 1999/628 K. 1999/4379"MANEVİ TAZMİNAT ( Yargı Kararını Yerine Getirmeyen Kamu Görevlisinin Ayrıca Kin Garez Husumet ve Benzeri Duyguların Etkisi İle Hareket Etmesi Aranmadığı - Sadece Kararın Uygulanmaması Suç Teşkil Eder ve Bu Suçtan Bir Zarar Meydana Gelmişse Zararın Ödetilmesi Gereği )
YARGI KARARINI YERİNE GETİRMEYEN KAMU GÖREVLİSİ ( Kin Garez Husumet ve Benzeri Duyguların Etkisi İle Hareket Etmesi Aranmadığı - Sadece Kararın Uygulanmaması Suç Teşkil Eder ve Bu Suçtan Bir Zarar Meydana Gelmişse Zararın Ödetilmesi Gereği )
YASANIN BİLİNMEMESİ ( Bir Bakan ya da Yargı Kararlarını Uygulama Durumunda Bulunan Diğer Kamu Görevlilerinin Yasa Kurallarını Bilmedikleri İleri Sürülemeyeceği - Bilmemeleri de Bir Mazeret Olarak Kabul Edilemeyeceği )"
Y4.HD13.5.1999E. 1999/971 K. 1999/4378"DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Üç Ay İçinde Yenilenmeyen Davanın Açılmamış Sayılması İçin Mahkemece Karar Verilmesi Gereği - Derdestlik İtirazının Kabulü )
İŞLEMDEN KALDIRILAN DOSYANIN ÜÇ AY İÇİNDE YENİLENMEMİŞ OLMASI ( Mahkemece Karar Verilmemişse Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği - Derdestlik İtirazının Kabulü )
DERDESTLİK İTİRAZININ KABULÜ ( İşlemden Kaldırılan Dosyanın Üç Ay İçinde Yenilenmemesiyle Davanın Kendiliğinden Açılmamış Sayılamayacağı )
ÜÇ AY İÇİNDE YENİLENMEYEN İŞLEMDEN KALDIRILMIŞ DAVA ( Açılmamış Sayılması İçin Mahkemece Karar Verilmesi Gereği - Derdestlik İtirazının Kabulü Gereği )
TAKİPSİZ BIRAKILAN DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Üç Ay İçinde Yenilenmemesi Halinde Açılmamış Sayılması İçin Mahkemece Karar Verilmesi Gereği - Derdestlik İtirazının Kabulü Gereği )"
Y4.HD14.5.1999E. 1999/2626 K. 1999/4428"KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ ( Başörtüsü Nedeniyle Öğrencinin Okuluna Alınmaması )
BAŞÖRTÜSÜ NEDENİYLE OKULA ALMAMA ( Keyfi Davranış Sayılamayacağı ve Tazminata Hükmedilemeyeceği )
TAZMİNAT DAVASI ( Başörtüsü Sebebiyle Okuluna Alınmayan Öğrencinin )"
Y4.HD31.5.1999E. 1999/2079 K. 1999/5098"TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Şirketin Elektrik Hatlarını Evin Çatısına Yakın Mesafeden Geçirmesi Nedeniyle Davacının Cereyana Kapılarak Yaralandığından Maddi ve Manevi Tazminat İstemesi )
ZARARIN İSTENİLMESİ ( Davacının Uğradığı Zararı Kamu Davasına Katılma Yoluyla İsteyebileceği Gibi Ceza Davası Sonuçlanıncaya Kadar Doğrudan Doğruya Hukuk Mahkemesinden de Talep Edebilmesi )
CEZA ZAMANAŞIMI ( Taksirle Müessir Fiil Suçu Oluşturan Bir Eylemden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında Sözü Edilen Suça İlişkin Beş Yıllık Ceza Zamanaşımı Uygulanması )
KAMU DAVASINA KATILARAK ZARARIN İSTENİLMESİ ( Davacının Uğradığı Zararı Bu Yolla İsteyebileceği Gibi Ceza Davası Sonuçlanıncaya Kadar Doğrudan Doğruya Hukuk Mahkemesinden de Talep Edebilmesi )"
Y4.HD9.6.1999E. 1999/3555 K. 1999/5498"MANEVİ TAZMİNAT ( İdari Yargı Kararının Uygulanmaması Nedeniyle )
TAZMİNAT ( İdari Yargı Kararının Uygulanmaması Nedeniyle )
KAMU GÖREVLİSİNİN SORUMLULUĞU ( Mahkeme Kararını Uygulamak Konusunda Yetkili ve Görevli Olduğu Halde Uygulamayan Kamu Görevlisi )
İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kamu Görevlisinin Yargı Kararını Yerine Getirmemesinden Dolayı Zarar Gören Kişinin Görevlinin Kastını İspat Yükümlülüğünün Olmaması )"
Y4.HD10.6.1999E. 1999/4284 K. 1999/5514"HAKİM HAKKINDA TAZMİNAT DAVASI ( Görevli Mahkeme )
GÖREV ( Hakimlerin İdari Faaliyetlerinden Dolayı Açılan Tazminat Davalarında )
TAZMİNAT DAVASINDA GÖREV ( Hakimin İdari Faaliyetinden Doğan Zarar Dolayısıyla Açılan )"
Y4.HD14.6.1999E. 1999/4194 K. 1999/5714"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Olması Nedeniyle )
TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Aracın Sahibi Olan Şirket Temsilcisinin İşleten Sayılamaması )
İŞLETEN SIFATI ( Araç Sahibi Olan Kişi İle Aracı Kendi Nam ve Hesabına ve Tehlikesi Kendisine Ait Olmak Üzere Kullanan Kişinin İşleten Sayılması )
MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Motorlu Aracın İşletilmesi Sonucu Meydana Gelen Zarardan Diğer Sorumlular İle Birlikte İşletenlerin Sorumlu Olması )"
Y4.HD17.6.1999E. 1999/4866 K. 1999/5883"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI ( Yetkili Mahkemeler )
YETKİLİ MAHKEME ( Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi ve Manevi Tazminat Davalarında )
TAZMİNAT DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME ( Kişilik Haklarına Saldırı Nedenine Dayanan )
HAKSIZ FİİLE DAYALI TAZMİNAT DAVALARI ( Yetkili Mahkemeler )"
Y4.HD13.9.1999E. 1999/5085 K. 1999/6994"MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Oluşan Ölüm Nedeniyle )
TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Manevi Tazminat Adı Altında Belirlenecek Para Miktarının Adalete Uygun Olmasının Gerekmesi )
HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Manevi Tazminat Miktarını Belirlerken Mevcut Halde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olmasının Gerekmesi )"
Y4.HD16.9.1999E. 1999/6218 K. 1999/7182"YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE UĞRANILAN MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ ( Karar Özetinin Tirajı Yüksek Bir Gazetede İlanına Karar Verilmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
TARAF SIFATI ( Davalı Partinin Yayınla İlgisinin Olmaması Nedeniyle Partinin Yapılan Yayından Dolayı Sorumlu Tutulamaması )
KARAR ÖZETİNİN TİRAJI YÜKSEK GAZETELERDEN BİRİNDE İLANI ( İlana Karar Verilirken Dava Konusu Yayından Sonra Geçen Süre ve Yazının Kapsamının Göz Önünde Tutulması )"
Y4.HD21.9.1999E. 1999/3689 K. 1999/7367"YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Kişilik Hakları Hukuka Aykırı Olarak Saldırıya Uğrayan Kimsenin Manevi Tazminata Hükmedilmesini İsteyebilmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
HAKİMİN MANEVİ TAZMİNATIN MİKTARINI TAYİN ETMESİ ( Saldırı Teşkil Eden Eylem ve Olayın Özelliği Yanında Tarafların Kusur Oranını ve Makamlarını da Dikkate Almasının Gerekmesi )"
Y4.HD27.9.1999E. 1999/4886 K. 1999/7693"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Kusurunu Dikkate Almak Zorunluluğu )
DAVACININ KUSURUNU DİKKATE ALMAK ZORUNLULUĞU ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası )"
Y4.HD4.10.1999E. 1999/5996 K. 1999/7895"MADDİ MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Destekten Yoksun Kalma Nedeniyle )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Tazminatın Hesaplanması )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Hükmedilmesi Gereken Miktarın Şartları )"
Y4.HD4.10.1999E. 1999/6017 K. 1999/7840"TESBİT DAVASI ( Orman Arazisi Üzerinde Yapı İnşa Edip Ağaç Yetiştiren Davacının Bunların Kendisi Tarafından Yapıldığına İlişkin )
ORMAN ARAZİSİ ÜZERİNE YAPI İNŞA EDİP AĞAÇ DİKME ( Yapının ve Ağaçların Kendisi Tarafından Yapıldığının Tesbiti Talebi )
KAMULAŞTIRMA İDDİASI ( Orman Arazisi Üzerine Yapı İnşa Edip Ağaç Diken Kişinin Sözkonusu Taşınmaz Hakkında )"
Y4.HD5.10.1999E. 1999/4058 K. 1999/7934"MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Şikayet Nedeniyle )
HAKSIZ ŞİKAYET NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Hak Arama Özgürlüğü ve Şİkayet Hakkının Kötüye Kullanılması Sınırlarının Tayini )
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ( Şikayetin Bazı Emarelere Dayanması )"
Y4.HD5.10.1999E. 1999/4195 K. 1999/7945"MANEVİ TAZMİNAT ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Basın Özgürlüğünün Kişi ve Toplum Yararı İle Sınırlı Olması )
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ( Özgürlüğün Kişi ve Toplum Yararı İle Sınırlı Olması )
GERÇEKLİK İLKESİ ( Olayın Varlığının Gerçek Olması )"
Y4.HD7.10.1999E. 1999/7592 K. 1999/8015"HAKSIZ EYLEM ( Trafik Yasası Kapsamında Bulunan )
TRAFİK YASASI KAPSAMINDAKİ HAKSIZ EYLEMDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR ( Adli Yargı Yerinde Bakılması )
ADLİ YARGI YERİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Trafik Yasası Kapsamındaki Haksız Fiillerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar )
GÖREV YERİ ( Trafik Yasası Kapsamındaki Haksız Fiillerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE MANEVİ TAZMİNAT ( Hemzemin Geçitte Meydana Gelen Kaza )"
Y4.HD14.10.1999E. 1999/5925 K. 1999/8442"HAKSIZ EYLEM ( Annenin Çocuğunun Ölmesi )
ÇOCUĞUN HAKSIZ EYLEM SONUCU ÖLMESİ ( Annenin Destekten Yoksun Kalması )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Çocuğun Haksız Eylem Sonucu Ölmesi )
ANNENİN DESTEKTEN YOKSUN KALMASI ( Çocuğun Haksız Eylem Sonucu Ölmesi )"
Y4.HD14.10.1999E. 1999/6551 K. 1999/8518"MANEVİ TAZMİNAT ( İdari Yargı Kararının Uygulanmaması Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini )
İDARİ YARGI KARARININ UYGULANMAMASI ( Eylemin Suç Sayılması Halinde Ceza Zamanaşımının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
ZAMANAŞIMI ( Eylemin Suç Sayılması Halinde Ceza Zamanaşımının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
CEZA ZAMANAŞIMI ( Eylemin Suç Sayılması Halinde Ceza Zamanaşımının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
Y4.HD14.10.1999E. 1999/8186 K. 1999/8402"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Kamu Tesislerinin Yapılmasından Doğan Zararların Tazminin Tam Yargı Davası ile İstenebilmesi Nedeniyle Görevli Mahkemenin İdari Yargı Yeri Olması )
GÖREV ( Kamu Tesislerinin Yapılmasından Doğan Zararların Tazminin Tam Yargı Davası ile İstenebilmesi Nedeniyle Görevli Mahkemenin İdari Yargı Yeri Olması )
İDARİ YARGI ( Kamu Tesislerinin Yapılmasından Doğan Zararların Tazminin Tam Yargı Davası ile İstenebilmesi Nedeniyle Görevli Mahkemenin İdari Yargı Yeri Olması )"
Y4.HD21.10.1999E. 1999/6854 K. 1999/8893"MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle - Yayının Üzerinden Uzun Süre Geçtiğinden Karar Özetinin Davalı Gazetede Yayınlanmasında Yarar Bulunmaması )
YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA TECAVÜZ ( Manevi Tazminat Talebi - Yayının Üzerinden Uzun Süre Geçtiğinden Karar Özetinin Davalı Gazetede Yayınlanmasında Yarar Bulunmaması )
KARAR ÖZETİNİN DAVALI GAZETEDE YAYINLANMASINDA YARAR BULUNMAMASI ( Yayının Üzerinden Uzun Süre Geçmiş Olması - Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat Davasında )"
Y4.HD25.10.1999E. 1999/9011 K. 1999/9023"TRAFİK KAZASI ( Davalının Aracı Kazadan Önce Sattığını Noter Satış Belgesiyle Göstermesi )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Kazaya Karışan Aracı Kazadan Önce Satmış Olması )
İŞLETEN SIFATI ( Kazadan Önce Aracı Satan Kişinin İşleten Sıfatının Bulunmaması )
HUSUMET ( Trafik Kazası Dolayısıyla Tazminat İstenen Kişinin Kazadan Önce Aracı Satmış Olması )"
Y4.HD3.11.1999E. 1999/7133 K. 1999/9341"YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat Davasında Yetkili Mahkeme )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Dolayısıyla-Yetkili Mahkeme )
YETKİLİ MAHKEME ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Dolayısıyla Manevi Tazminat Davası )"
Y4.HD9.11.1999E. 1999/10296 K. 1999/10912"DAVACININ İKAMETGAHI MAHKEMESİ ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat Davasında Yetki-Davacının Seçim Hakkı )
YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Yetkili Mahkeme )
YETKİLİ MAHKEME ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat Davası )"
Y4.HD9.11.1999E. 1999/5703 K. 1999/9590"TAZMİNAT DAVASI ( Kesinleşmiş Mahkumiyet Kararı İle Hükümlünün Yasal Kısıtlılık Altına Girmesi )
VASİ TAYİNİ ( Bir Sene Veya Daha Fazla Hapis Cezası İle Mahkum Olan Her Reşide Verilmesi )
KESİNLEŞMİŞ MAHKUMİYET KARARI ( Hükümlünün Yasal Kısıtlılık Altına Girmesi )
MÜVEKKİLİN KISITLANMASI ( Vekaletin Sona Ermesi )"
Y4.HD11.11.1999E. 1999/7851 K. 1999/9793"PROMOSYON KAMPANYASININ DURDURULMASI ( Durdurma Kararının Sadece Dava Açıldığı Tarihte Mevcut Olan Kampanya İle Sınırlı Tutulması Halinde Yasanın Uygulanması İmkansız Hale Geleceği )
KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Yerel Mahkemenin Dava Açıldıktan Sonra Başlatılan veya Başlatılacak Olan Kampanyaları da Kapsayacak Biçimde Karar Vermiş Olması Yasaya Uygun Olduğu )
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ YASA ( Promosyon Kampanyalarını Durdurma Kararının Sadece Dava Açıldığı Tarihte Mevcut Olan Kampanya İle Sınırlı Tutulması Halinde Yasanın Uygulanması İmkansız Hale Geleceği )"
Y4.HD22.11.1999E. 1999/8126 K. 1999/10146"TAZMİNAT DAVASI ( Davanın Haksız Eylem Nedeniyle Uğranılan Zararların Tazminine İlişkin Olması )
HAKSIZ EYLEMDE VEKALET ( Davalının Sözlerini Yazmakla Hukuka Aykırı Davrandığı ve Haksız Eylemde Vekalet Olmayacağı Kuralı da Gözetilerek Tazminatın Kapsamının Belirlenmesi )
HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davalının Sözlerini Yazmakla Hukuka Aykırı Davrandığı ve Haksız Eylemde Vekalet Olmayacağı Kuralı da Gözetilerek Tazminatın Kapsamının Belirlenmesi )"
Y4.HD1.12.1999E. 1999/8857 K. 1999/10540"FAİZ ALACAĞI DAVASI ( Şufa Bedelinin Geç Alınması Nedeniyle )
ŞUFA BEDELİNİN GEÇ ALINMASINDAN KAYNAKLANAN FAİZ ALACAĞI ( Davacının Zararı İçin Yeniden Bir Teminat Mektubu Alınması-Bu Mektubun Davacının Zararı Kabul Eden Beyanı Nedeniyle Alınması )
TEMİNAT MEKTUBU ( Davacının Zararı İçin Yeniden Bir Teminat Mektubu Alınması-Bu Mektubun Davacının Zararı Kabul Eden Beyanı Nedeniyle Alınması )"
Y4.HD3.12.1999E. 1999/7143 K. 1999/10703"MANEVİ TAZMİNAT ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Dava Konusu Yayında Adı Geçen Batı Çalışma Grubu ile İlgili Olarak Genel Kurmay Başkanlığında Bir Grup Olmaması )
BATI ÇALIŞMA GRUBU ( Yayında Adı Geçen Böyle Bir Grup Olmasa Dahi Bir İstihbarat Çalışması Yapılıp Yapılmadığının Belirlenmesi )"
Y4.HD13.12.1999E. 1999/8861 K. 1999/11038"MANEVİ TAZMİNAT ( Miktara Etkili Olan Nedenlerin Kararda Gösterilmesi Zorunluluğu )
HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Manevi Tazminatta Miktara Etkili Olan Nedenlerin Kararda Gösterilmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Dövülmek - Çalışma Özgürlüğünün Kısıtlanması )
ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KISITLANMASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Dövülmek )
DÖVÜLMEK ( Çalışma Özgürlüğünün Kısıtlanması Nedeniyle Manevi Tazminat )"
Y4.HD23.12.1999E. 1999/9319 K. 1999/11444"YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Öze İlişkin Koşulların Gerçeklik Güncellik Ve Kamu Yararı Oluşu - Manevi Tazminat Talebi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Yayınlanmasında Kamu Yararı Bulunan Güncel Bir Eleştirinin Özle Biçim Arasında Denge Kurularak Verilmesinde Basın Sorumlu tutulamayacağı )
YAYIN ORGANINDAN TEKZİP İSTEMİ ( Kişilik Haklarına Saldırının Kabulu Halinde - Mahkemece Verilecek Karar Uyarınca )"
Y4.HD12.19.1999E. 1999/3827 K. 1999/7372"MANEVİ TAZMİNAT ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalı Basının Anayasal Haber Verme Sınırları İçinde Karar Verdiğinin Kabulü )
HABER VERME HAKKI ( Davalı Gazetenin Söz Konusu Olaylar Anayasal Haber Verme Sınırları İçinde Yayınlamış Olması )"
Y4.HD17.1.2000E. 1999/11171 K. 2000/78"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Yetkili Mahkemeler )
YETKİ ( Kişilik Haklarının Saldırıya Uğraması Nedeniyle Açılan Manevi Tazminat Davasında )
HAKSIZ FİİLİN MEYDANA GELDİĞİ YER MAHKEMESİNİN YETKİSİ ( Manevi Tazminat Davasında )"
Y4.HD20.1.2000E. 1999/10772 K. 2000/204"2924 SAYILI KANUN UYARINCA TAHSİS ( Takdir Komisyonu Kararının İptali ve Rayiç Bedelin Tenkisi Davasında Görev )
RAİÇ BEDELİN TESBİTİ ( 2924 S. Kanuna Göre Yapılan Tahsis-Görevli Mahkeme )
TAKDİR KOMİSYONU KARARININ İPTALİ ( 2924 S. Kanuna Göre Yapılan Tahsis-Görevli Mahkeme-Rayiç Bedelin Tenkisi )
GÖREVLİ MAHKEME ( 2924 S. Kanuna Göre Tahsis Edilen Yere Biçilen Rayiç Bedelin Tenkisi ve Buna İlişkin Takdir Komisyonu Kararının İptali )
YARGI YOLU ( 2924 S. Kanuna Göre Tahsis Edilen Yere Biçilen Rayiç Bedelin Tenkisi ve Buna İlişkin Takdir Komisyonu Kararının İptali Davası )"
Y4.HD25.1.2000E. 1999/9125 K. 2000/448"KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Uğranılan Zarar Yönünden Yapılan İcra Takibi - Tacir Sıfatını Haiz Olmadığı Gözetilerek Yasal Faiz Yürütülmek Suretiyle İtirazın İptaline Karar Verilmesi )
İTİRAZIN İPTALİ ( Uyuşmazlığın Haksız Eylem Niteliğinde Bulunması - İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesinin Kanuni Dayanağı )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Reeskont Faizi İstenebilmesi İçin Tarafların Tacir Olması - İşin Ticari Nitelikte Olması )
REESKONT FAİZİ ( Kaçak Elektrik Kullanma Fiilinin Haksız Eylem Niteliğinde Olması - Tacir Sıfatının Bulunası Zorunluluğu )"
Y4.HD27.1.2000E. 2000/18 K. 2000/545"HAZİNENİN TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUĞU ( Uygun İlliyet Bağı Aranması )
UYGUN İLLİYET BAĞI ( Devletin Tapu Sicilinin Tutulmasından Sorumluluğu-Sicilin Tutulması ve Zarar Arasında )
BAZI MİRASÇILARIN YER ALMADIĞI VERASET İLAMINA DAYANARAK TAPU SİCİLİNDE İŞLEM YAPILMASI ( Hazinenin Dİğer Mirasçıların Zararından Sorumlu Olup Olmadığı )
HAZİNENİN SORUMLULUĞU ( Bazı Mirasçıların Yer Almadığı Veraset İlamına Dayanarak Tapu Sicilinde Yapılan İşlemden Dolayı Diğer Mirasçıların Uğradıkları Zarar )"
Y4.HD31.1.2000E. 1999/10753 K. 2000/610"TAZMİNAT DAVASI ( Özensiz Davranış Nedeniyle Zarar Görme )
ÖZENSİZ DAVRANIŞ NEDENİYLE ZARAR GÖRME ( Gerekli Güvenlik Önlemlerinin Alınmaması )
ÇALIŞANIN ÖZENSİZLİĞİNDEN OLUŞAN ZARAR ( Çalışanın Tabi Olduğu Zamanaşımının Çalıştıran İçin de Geçerli Olması )
ZAMANAŞIMI ( Çalışanın Özensizliğinden Oluşan Zarar )"
Y4.HD1.2.2000E. 1999/9600 K. 2000/694"TRAFİK KAZASI ( Zamanaşımının Olayın Oluş Tarihinden Hesaplanması )
ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat Davası )
TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Davada Zamanaşımının Başlangıcı )
OLAYIN OLUŞ TARİHİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat Davasında Zamanaşımının Başlangıcı )"
Y4.HD7.2.2000E. 2000/508 K. 2000/999"ADRES ARAŞTIRMASI ( Yeterli Bilgi İçermeyen )
TARAF TEŞKİLİ ( Davalı Usulüne Uygun Davet Edilmeden )
İLANEN TEBLİGAT ( Şartları ve Yapılış Şekli )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Yeterli Adres Araştırması Yapılmaksızın İlan Yoluyla Tebliğe Gidilmesi )
SAVUNMA HAKKI ( Davalının Usulüne Uygun Davet Edilmeyip Davaya Devam Edilmesi )"
Y4.HD10.2.2000E. 1999/10096 K. 2000/1161"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olan Yerler )
TAZMİNAT DAVASI ( HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLAN YERLER ( Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat İstenememesi )
ÖZEL MÜLKİYETE KONU OLAMAYAN YERLER ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunma )
TAŞOCAĞI ( Zilyetlikle Özel Mülkiyete Konu Olamama )"
Y4.HD10.2.2000E. 1999/10116 K. 2000/1124"MANEVİ TAZMİNAT ( Öldürme Nedeniyle )
TAKDİR EDİLECEK MANEVİ TAZMİNAT TUTARI ( Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar )
HAKİMİN OBJEKTİF ÖLÇÜLERE GÖRE KARAR VERMESİ ( Manevi Tazminat Miktarının Hesaplanmasında )"
Y4.HD14.2.2000E. 1999/10372 K. 2000/1226"TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Şikayet Nedeniyle Manevi Tazminat İstenilmesi )
ŞİKAYET HAKKI ( Toplanan Bilgi ve Belgelerden Dinlenen Tanıklardan Şikayet Konusu Olayla İlgili Emare Bulunduğu Kanaatine Varıldığından Şikayet Hakkının Hukuka Uygun Olması )
HUKUKA UYGUNLUK ( Toplanan Bilgi ve Belgelerden Dinlenen Tanıklardan Şikayet Konusu Olayla İlgili Emare Bulunduğu Kanaatine Varıldığından Şikayet Hakkının Hukuka Uygun Olması )
ŞİKAYETLE İLGİLİ EMARENİN BULUNMASI ( Toplanan Bilgi ve Belgelerden Dinlenen Tanıklardan Şikayet Konusu Olayla İlgili Emare Bulunduğundan Şikayet Hakkının Hukuka Uygun Olması )"
Y4.HD15.2.2000E. 1999/10028 K. 2000/1305"MANEVİ TAZMİNAT ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Eleştirinin Kötülemeye Dönüşmesinin Saldırı Teşkil Etmesi )
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ( Kişinin Onur ve Saygınlığına Aykırı Davranılması Durumunda Özgürlüğün Korunamaması )"
Y4.HD15.2.2000E. 1999/10120 K. 2000/1304"YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Haberin Gerçeklik İlkesine Uygun Olup Olmaması )
MANEVİ TAZMİNAT ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı )
EKSİK İNCELEME ( Haberin Gerçeğe Uyup Uymadığının Belirlenmesi )
GERÇEKLİK İLKESİ ( Yayın Organlarınca Verilen Haber )
BASININ HABER VERME HAKKI ( Gerçeklik Güncellik Kamu Yararı Toplumsal İlgi Konu ile İfade Arasında Düşünsel Bağlılık Temel Kuralları İle Sorumlu Olma )"
Y4.HD17.2.2000E. 1999/10517 K. 2000/1397"MADDİ TAZMİNAT ( Hatalı Tapu Tahsis Belgesi Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini Talebi )
HATALI TAPU TAHSİS BELGESİ ( İdarenin Hizmet Kusuru Sonucu Doğan Zararların Tazmininin Ancak İdari Yargı Yerinde İstenebilmesi )
TAPU TAHSİS BELGESİNİN HATALI DÜZENLENMESİ ( İdarenin Hizmet Kusuru Sonucu Doğan Zararların Tazmininin Ancak İdari Yargı Yerinde İstenebilmesi )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( İdarenin Hizmet Kusuru Sonucu Doğan Zararların Tazmininin Ancak İdari Yargı Yerinde İstenebilmesi )"
Y4.HD17.2.2000E. 1999/10585 K. 2000/1428"YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminata Hüküm )
MANEVİ TAZMİNAT ( Yayın Yoluyla kişilik Haklarına Saldırı )
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ( Kişilik Haklarının Çatışması )
KİŞİLİK HAKLARI ( Basın Özgürlüğü İle Çatışması )
YARARLARIN ÇATIŞMASI ( Birinin Diğerine Üstün Tutulması )"
Y4.HD21.2.2000E. 1999/10749 K. 2000/1506"KAÇAK SU TÜKETİMİ ( Bedelinin İstenmesi )
SORUMLULUK SINIRI ( Kaçak Su Tüketimi Durumunda )
SINIRLI SORUMLULUK ( Kaçak Su Tüketilen Dönemin Belirlenmesi )"
Y4.HD21.2.2000E. 1999/10763 K. 2000/1568"MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Şikayet Nedeniyle )
HAKSIZ ŞİKAYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Şikayetin Dayanaktan Yoksun Olmasının Tazmin Sorumluluğu Doğurması )
ŞİKAYETİN DAYANAKTAN YOKSUN OLMASI ( Haksız Şikayet Sonucunu Doğurması ve Tazmin Sorumluluğu Oluşturması )"
Y4.HD22.2.2000E. 1999/10478 K. 2000/1598"BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalı Davacının Yazısını Bilimsel Olarak Eleştirmekle Birlikte Sübjektif Yorumlarla Konu Dışına Çıkarak Davacının Kişiliğini Hedef Alması ve Onu Küçük Düşürmesi - Eylem Hukuka Aykırı Olup Tazminatı Gerektirdiği )
BİLİMSEL ELEŞTİRİ ( Davalı Davacının Yazısını Bilimsel Olarak Eleştirmekle Birlikte Sübjektif Yorumlarla Konu Dışına Çıkarak Davacının Kişiliğini Hedef Alması ve Onu Küçük Düşürmesi - Eylem Hukuka Aykırı Olup Tazminatı Gerektirdiği )
ELEŞTİRİ SINIRI ( Konu Bilimsel Bir Yaklaşımla Ele Alınmalı Ve Yasa İle Ahlak Kurallarının Çerçevesinde Kalarak Kamu Oyunu Bilgilendirmek Ve Toplumu Daha İleriye Götürmeye Katkıda Bulunmaya Çalışılması Gereği )
HUKUKA AYKIRILIĞI HUKUKA UYGUN HALE GETİREN KOŞULLAR ( Gerçeklik Güncellik ve Kamu Yararı Olduğu/Biçime İlişkin Koşul İse Anlatım ve Sergilenişte Dengeli Davranış - Bu Koşullardan Birine Aykırı Eylem Hukuka Aykırı Olup Tazminatı Gerektirdiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davalı Davacının Yazısını Bilimsel Olarak Eleştirmekle Birlikte Sübjektif Yorumlarla Konu Dışına Çıkarak Davacının Kişiliğini Hedef Alması ve Onu Küçük Düşürmesi - Eylem Hukuka Aykırı Olup Tazminatı Gerektirdiği )"
Y4.HD2.3.2000E. 2000/1646 K. 2000/1941"2330 SAYILI KANUN UYARINCA ÖDENEN TAZMİNAT ( Devletin Haksız Fiil Failine Rücu Hakkı )
RÜCU HAKKI ( 2330 S. Kanun Uyarınca Ödenen Tazminat Nedeniyle Devletin Haksız Fiil Failine )
DEVLETİN HAKSIZ FİİL FAİLİNE RÜCUU ( 2330 S. Kanun Uyarınca Ödemiş Olduğu Tazminat Nedeniyle )"
Y4.HD9.3.2000E. 2000/2057 K. 2000/2245"NAKDİ TAZMİNATIN RÜCUAN TAZMİNİ İSTEMİ ( Polis Memurunun Görevde Davalı Şirkete Ait Aracın Çapması Sonucu Ölümü Nedeniyle İdarenin Ödediği - Devletin Hizmetindeki Kişilerden Ölenlerin Yasal Mirasçılarına Yaptığı Ödemeyi Sorumlulardan Eksik Teselsül Kuralları İçinde Rücu Edebileceği )
RÜCU DAVASI ( Polis Memurunun Görevde Davalı Şirkete Ait Aracın Çapması Sonucu Ölümü Nedeniyle İdarenin Yasal Mirasçılarına Ödediği Nakdi Tazminat - Devletin Rücu "Dönme" Hakkının Varlığı Kabul Edilerek Gerekli Araştırma ve İnceleme Yapılması Gerektiği )
DEVLETİN ÖDEDİĞİ NAKDİ TAZMİNAT ( Polis Memurunun Görevde Davalı Şirkete Ait Aracın Çapması Sonucu Ölümü - Sorumlulardan Eksik Teselsül Kuralları İçinde Rücu Edebileceği/Devletin Rücu "Dönme" Hakkının Var Olduğu )
EKSİK TESELSÜL KURALLARI İÇİNDE RÜCU ( Polis Memurunun Görevde Davalı Şirkete Ait Aracın Çapması Sonucu Ölümü Nedeniyle İdarenin Ödediği Nakdi Tazminat - Devletin Rücu "Dönme" Hakkının Varlığı Kabul Edilerek Gerekli Araştırma ve İnceleme Yapılması Gerektiği )"
Y4.HD3.4.2000E. 2000/787 K. 2000/2974"MUVAZAA ( Tazmin Borcundan Kaçınmak İçin Taşınmazın Satılması )
İPTAL DAVASI ( Tazmin Yükümünden Kaçınmak İçin Taşınmazın Muvazaalı Olarak Satılması )
TAZMİNAT BORCU ( Bu Borçtan Kaçınmak İçin Taşınmazın Satılması )"
Y4.HD10.4.2000E. 2000/1199 K. 2000/3287"ÜRETİCİNİN SORUMLULUĞU ( Yetkili Servisin Verdiği Zarardan )
YETKİLİ SERVİSİN SORUMLULUĞU ( Tüketiciye Verdiği Zarardan )
TÜKETİCİNİN ÜRETİCİDEN TAZMİNAT TALEBİ ( Yetkili Servisin Verdiği Zarar )
TAZMİNAT TALEBİ ( Tüketicinin Yetkili Servisin Verdiği Zarar Nedeniyle Üreticiden )
TÜKETİCİNİN HAKLARI ( Yetkili Servisin Verdiği Zarar )
ÜRETİCİNİN YETKİLİ SERVİSİNİN VERDİĞİ ZARARDAN SORUMLULUĞU"
Y4.HD11.4.2000E. 2000/517 K. 2000/3348"ZAMANAŞIMI ( Üreticinin Hatalı Malının Verdiği Zararın Tazmini Davası )
ÜRETİCİNİN HATALI MALININ VERDİĞİ ZARARIN TAZMİNİ DAVASI ( Zamanaşımı )
ÜRETİCİNİN SORUMLULUĞU ( İmal Ettiği Buzdolabının Yangına Neden Olması )
TÜKETİCİNİN HAKLARI ( Hatalı İmal Edilen Buzdolabının Yangına Neden Olması )
TAZMİNAT DAVASI ( Hatalı İmal Edilen Buzdolabının Yangına Neden Olması )"
Y4.HD13.4.2000E. 2000/1211 K. 2000/3410"BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Okuyucuda Yanlış Kanaat Uyandıracak İfadeler )
MANEVİ TAZMİNAT ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Sebebiyle )
ÖZLE BİÇİM ARASINDAKİ DENGE ( Basında Yer Alan Haberin Hukuka Uygunluğu İçin )"
Y4.HD18.4.2000E. 2000/1651 K. 2000/3656"TAZMİNAT DAVASI ( Asker Kişinin Yurtdışındaki Operasyon Sırasında Tankın Altında Kalması Nedeniyle Hayatını Kaybetmesi-Görev-Yargı Yolu )
YARGI YOLU ( Asker Kişinin Yurtdışındaki Operasyon Sırasında Tankın Altında Kalması Nedeniyle Hayatını Kaybetmesine Dayanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı )
ASKERİN OPERASYON SIRASINDA HAYATINI KAYBETMESİ ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı-Görev-Yargı Yolu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Asker Kişinin Yurtdışındaki Operasyon Sırasında Tankın Altında Kalması Nedeniyle Hayatını Kaybetmesine Dayanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı )"
Y4.HD20.4.2000E. 2000/1456 K. 2000/3691"TAZMİNAT DAVASI ( Belediye Başkanlığının Boru Hattı Hattı Tadilatından Doğan Zarar )
YOL ÇALIŞMASINDAN DOĞAN ZARARLARIN TAZMİNİ ( Belediye Aleyhine Açılan Davanın Tam Yargı davası Olması Nedeniyle İdari Yargı Yerinin Görevli Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Davalı Belediyenin Yaptığı Yol Çalışmasından Doğan Zararların Ödettirilmesinin Bir Tam Yargı Davasının Konusu Olması-İdari Yargı Yerinin Görevli Olması )"
Y4.HD1.5.2000E. 2000/4065 K. 2000/4250"MANEVİ TAZMİNAT ( İdari Yargı Kararının Yerine Getirilmemesi Nedeniyle )
İDARİ YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT ( İdari Yargı Kararını Yerine Getirmede İşlevi Olmayanların Sorumlu Olmaması )
SORUMLULUK ( İdari Yargı Kararının Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Açılan Manevi Tazminat Davasında İdari Yargı Kararını Yerine Getirmede İşlevi Olmayanların Sorumlu Olmaması )"
Y4.HD4.5.2000E. 2000/2062 K. 2000/4389"İSTİHDAM EDENİN SORUMLULUĞU ( Müstahdemlerden Birinin Diğer Bir Müstahdemin Irzına Geçmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Müstahdemlerden Birinin Diğer Bir Müstahdemin Irzına Geçmesi Dolayısıyla İstihdam Edenden İstenen )
KUSURSUZ SORUMLULUK ( Müstahdemlerden Birinin Diğer Bir Müstahdemin Irzına Geçmesi Dolayısıyla İstihdam Edenin Sorumluluğu )"
Y4.HD22.5.2000E. 2000/4897 K. 2000/4929"FİKTİF ANTREPO SAHİBİNİN SORUMLULUĞU ( Fiktif Antrepolara Konan Malın Her Ne Suretle Olursa Olsun Kaybolması ve Fire Vermesi Durumunda Sahibinin Sorumlu Olacağı - İdare Uğradığı Zararı "Malın Değerinden Hesaplanacak Konut Fonu ve Vergi Resim Gibi" Tazminat Olarak İstemesi )
FİKTİF ANTREPOYA KONAN MALIN EKSİK ÇIKMASI ( İdarenin Uğradığı Zararı "Malın Değerinden Hesaplanacak Konut Fonu ve Vergi Resim Gibi" Tazminat Olarak İsteyebileceği - Haksız Eyleme Dayalı Davanın Adli Yargıda Görülmesi Gerektiği )
İDARENİN VERGİ RESİM VB. GİBİ ALACAĞINDAN YOKSUN KALMASI ( Fiktif Antrepolara Konan Malın Eksik Çıkması - Davalıların Haksız Eylemi Nedeniyle Uğranılan Zararın Adli Yargıda Tazminat Olarak Talep Edilebileceği )
GÖREV ( Fiktif Antrepolara Konan Malın Eksik Çıkması - İdarenin Uğradığı Zararı "Malın Değerinden Hesaplanacak Konut Fonu ve Vergi Resim Gibi" Tazminat Olarak Talebi/Haksız Eyleme Dayalı Davanın Adli Yargıda Görülmesi Gerektiği )"
Y4.HD29.5.2000E. 2000/3190 K. 2000/5210"ARAÇ SAHİBİNİN SORUMLULUĞU ( Tamirhaneye Onarım İçin Bırakılan Aracın Kazası )
TAMİRHANE SAHİBİNİN SORUMLULUĞU ( Onarım İçin Bırakılan Aracın Kazası - İşleten Gibi Sorumluluk )
TRAFİK KAZASI ( Tamirhaneye Onarım İçin Bırakılan Aracın )
İŞLETEN SIFATININ ORTADAN KALKMASI ( Aracın Tamirhaneye Onarım İçin Bırakılması )"
Y4.HD1.6.2000E. 2000/3098 K. 2000/5316"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Desteğin Hayvancılık ve Araziden Elde Ettiği Gelirin Tümünün Destek Geliri Olarak Kabul Edilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
DESTEK TAZMİNATI ( Desteğin Çiftçilik ve Besicilik Yapması - Desteğin Çiftçilikten Elde Ettiği Gelir İçin Yaptığı İşlerin Bir Başkası Tarafından Yapılması Maliyetinin Destek Geliri Olarak Kabulü Gereği )
PEŞİN SERMAYE DEĞERİNDEN İNDİRİM YAPILMASI ( Destek Bağkur Üyesi Olduğundan Davacılara Yapılan Ödemenin Peşin Sermaye Değerinin Zarardan İndirilmesi Gereği )
DESTEĞİN BAĞ-KUR ÜYESİ OLMASI ( Üçüncü Kişinin Suç Sayılır Eylemi Sonucu Yardım Yapılmasını Gerektiren Bir Durumun Doğması - Kurumun Üçüncü Kişiye Rücu Edebileceği )
DESTEĞİN ÇİFTÇİ OLMASI ( Çiftçilikten Elde Edilecek Gelir İçin Yapılacak Masrafın Destek Geliri Olarak Kabulü Gereği - Desteğin Elde Edeceği Gelirden İndirim Yapılması )"
Y4.HD5.6.2000E. 2000/3323 K. 2000/5387"MUHTESATIN AİDİYETİNİN TESPİTİ ( Kat Karşılığı Apartman İnşa Ettikten Sonra Bazı Dairelerinin Satımı - Kat İrtifakı )
KAT İRTİFAKI ( Yapılan Apartmanda Kat Mülkiyeti Ve İrtifakının Tesis Edilmemesi - Tapudaki İşlemlerde Arsadan Hisse Satın Alınması )
PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ ( Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesine Karar Verilmesi - Kararın Kesinleşmesi )
ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİ ( Davacının Tesbit Davası Açmakta Hukuksal Yararının Olduğu )
HUKUKSAL YARAR ( Kararın Kesinleşmesine Rağmen Taşınmazın Satışın Henüz Gerçekleşmemiş Olması )"
Y4.HD12.6.2000E. 2000/3518, K. 2000/5714"ZİLYETLİK TESPİTİ ( Muhdesat Üzerindeki Zilyetliğin Tespitinin İstenememesi )
MUHDESAT ÜZERİNDEKİ ZİLYETLİK ( Muhdesat Üzerindeki Zilyetliğin Tespitinin İstenememesi )"
Y4.HD12.6.2000E. 2000/3800 K. 2000/5696"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Desteğin Yaşayacağı Sürenin Bitiminden Sonraki İki Yıl Boyunca Davacının Alacağı Dul Maaşının da Tazminata Dahil Edilmesi Sorumluluk Hukukunda Tazminatın Belirlenmesi İlkelerine Aykırı Olduğu )
TAZMİNATIN HESAPLANMASI ( Desteğin Yaşayacağı Sürenin Bitiminden Sonraki İki Yıl Boyunca Davacının Alacağı Dul Maaşının da Tazminata Dahil Edilmesi Sorumluluk Hukukunda Tazminatın Belirlenmesi İlkelerine Aykırı Olduğu )
DUL MAAŞI ( Desteğin Yaşayacağı Sürenin Bitiminden Sonraki İki Yıl Boyunca Davacının Alacağı Dul Maaşının da Destekten Yoksun Kalma Tazminatına Dahil Edilmesi Sorumluluk Hukukunda Tazminatın Belirlenmesi İlkelerine Aykırı Olduğu )"
Y4.HD12.6.2000E. 2000/5666 K. 2000/5627"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Tren Kazası Sonucu Desteğin Ölümü Nedeniyle Uğranılan Zararlar )
TREN KAZASI SONUCU DESTEĞİN ÖLÜMÜ ( Görevli Yargı Yerinin Adli Yargı Olması )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Hemzemin Geçitte Meydana Gelen Kaza Sonucu Ölüm Olayında Adli Yargının Görevli Olması )"
Y4.HD15.6.2000E. 2000/3835 K. 2000/5889"SATIŞIN İPTALİ ( Muvazaaya Dayalı )
MUVAZAATA DAYALI SATIŞIN İPTALİ ( Üçüncü Kişilerin Muvazaalı İşlemden Zarar Görmeleri Durumunda İşlemin Geçersizliğini İleri Sürebilmeleri )
ACİZ VESİKASI ( Muvazaa Davasında Tapu İptaline Gidilmeden Davacıya Haciz ve Satış İsteme Yetkisinin Verilmesinin Gerekmesi )"
Y4.HD15.6.2000E. 2000/5755 K. 2000/5894"HAKSIZ ŞİKAYET NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Şikayet Konu Olayların Önceden Var Olması-Sözleşmenin Davacı Tarafından Feshedilmesinden Sonra Gündeme Getirilmesi )
ŞİKAYET HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI ( Şikayet Konu Olayların Önceden Var Olması-Sözleşmenin Davacı Tarafından Feshedilmesinden Sonra Gündeme Getirilmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Şikayet Nedeniyle )"
Y4.HD22.6.2000E. 2000/3917 K. 2000/6141"MADDİ TAZMİNAT ( Komşu Taşınmazdaki İnşaat Yapımı Sırasında Önlem Alınmaması Sonucu Davacıların Binasında Zarar Oluşması Nedeniyle )
TEMYİZ DİLEKÇESİNE CEVAP VERİLMESİ ( Temyiz Dilekçesine Cevap Verilirken Kararın Temyiz Edilmesi Halinde Harçtan Sorumluluk )"
Y4.HD22.6.2000E. 2000/5863 K. 2000/6153"TAZMİNAT ( Hukuka Aykırı Davranmak Suretiyle Desteklerinin Ölümüne Neden Olduğunu Belirterek Maddi Ve Manevi Zararın Tazmini )
MADDİ TAZMİNAT ( Zarar Doğuran Eylemle Ölüme Sebebiyet Verme - Manevi Tazminat Talebi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Eylemin Hemzemin Geçit Olarak İsimlendirilen Noktada Meydana Geldiği - Görevsizlik Kararı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kaza Sonucu Doğan Hukuki Uyuşmazlık - Adli Yargı Yerinde mi İdari Yargı Yerinde mi Çözümleneceği )
HEMZEMİN GEÇİT ( Karayolu İle Tren Yolunun Kesiştiği Geçit - O Noktanın Devlet Demir Yoluna Ait Olmadığı )
HİZMET KUSURU ( Uyuşmazlığın Karayolları Trafik Yasası Hükümleri Uyarınca Çözümlenmesi Gerektiği )"
Y4.HD22.6.2000E. 2000/6107 K. 2000/6116"SOSYAL GÜVENLİK SANDIKLARI ( 506 Sayılı Kanunun 128. Maddesinde Gerekse Geçici 20. Maddede Sözü Geçen Kuruluşların Varlık Nedeni ve Yapıları Düzenlenmediği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Davalı Vakfın Statüsü Gereği Vakıftan Yararlananlarla Vakıf Arasında Çıkacak Uyuşmazlıklar - Yasanın Bu Yönde Bir Hükmü Olmaması Sonucu İş Mahkemeleri Görevli Olmadığı )
VAKIF İLE ÜYE ARASINDAKİ İHTİLAF ( İş Mahkemeleri Görevli Olmadığı )"
Y4.HD29.6.2000E. 2000/4379 K. 2000/6392"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Ölümle Sonuçlanan Trafik Kazası Nedeniyle - Bilinmiyen Döneme Ait Gerçek Zararın ve Hüküm Altına Alınacak Tazminat Miktarının Belirlenmesi Yöntemi )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE DESTEĞİN ÖLÜMÜ ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Davacının Yeniden Evlenmesi/Ancak Evlenme Tarihe Kadar Destek Tazminatı Verilebileceği )
EŞİN TEKRAR EVLENMESİ ( Trafik Kazası Nedeniyle Desteğin Ölümünden Dolayı Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Davacının Yeniden Evlendiği/Bu Tarihe Kadar Hesaplanacak Tazminata Hükmedileceği )
MADDİ TAZMİNAT ( Ölen Eşinin Desteğinden Yoksun Kalması Nedeniyle Maddi Tazminat İsteyen Davacı Eşin Yeniden Evlenmesi - Tazminatın Evlenme Tarihine Kadar Hesaplanması Gerektiği )"
Y4.HD29.6.2000E. 2000/4700 K. 2000/6375"RÜCUAN TAZMİNAT ( Hukuka Aykırı Eylem Nedeniyle İdarece Yapılan Ödemelerin Tazmini Talebi )
HUKUKA AYKIRI EYLEM NEDENİYLE İDARECE YAPILAN ÖDEMELER ( Rücuan Tazmini Talebi )i
ZİNCİRLEME SORUMLULUK ( Her Bir Şahsın Farklı Hukuki Nedenden Dolayı Sorumlu Olması )"
Y4.HD3.7.2000E. 2000/6251 K. 2000/6544"İTİRAZIN İPTALİ ( Kaçak Elektrik Bedelinin Tahsili İçin Yapılan İcra Takibine Yapılan İtiraz )
KAÇAK ELEKTRİK BEDELİNDEN SORUMLULUK ( Kaçak Elektrik Merdivenlerde Kullanıldığından Bedelden Apartmanda Oturan Tüm Sakinlerin Payları Oranında Sorumlu Olmaları )
ORTAK ALANLARDA KULLANILAN KAÇAK ELEKTRİK BEDELİNDEN SORUMLULUK ( Apartmanda Oturan Tüm Sakinlerin Payları Oranında Sorumlu Olmaları )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Kaçak Elektrikten Kaynaklanan Zararın Yargılama Sonucu Anlaşılabilmesi Nedeniyle Tazminata Hükmedilememesi )"
Y4.HD6.7.2000E. 2000/5658 K. 2000/6682"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Bulduğunu İddia Ettiği Bilimsel Buluşun İzinsiz NASA Tarafından Kullanılması Nedeniyle )
BİLİMSEL BULUŞUN İZİNSİZ KULLANILMASI ( Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Bilirkişiye Başvurulmasının Gerekmesi )
TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİREN HALLER ( Hakimin Bilirkişiye Başvurmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Bilirkişiye Başvurulmasının Gerekmesi )"
Y4.HD10.7.2000E. 2000/1329 K. 2000/6835"OYUN SALONU İŞLETMECİLİĞİ ( Katkı Payı Talebi - Zarar Kapsamı Belirlenerek Varılacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmek Gerekirken Bilirkişinin Yetersiz Raporuna Dayanılarak İstemin Tümden Reddedilmesi İsabetsiz Olduğu )
KATKI PAYI ( Oyun Salonu İşletmeciliği - Zarar Kapsamı Belirlenerek Varılacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmek Gerekirken Bilirkişinin Yetersiz Raporuna Dayanılarak İstemin Tümden Reddedilmesi İsabetsiz Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Davalı Tarafından Yöntemine Uygun Olarak Zamanaşımı Savunmasında Bulunulduğu Halde Mahkemece Bu Konuda Bir Karar Verilmemiş Olması Bozma Nedeni Olduğu )"
Y4.HD10.7.2000E. 2000/6166 K. 2000/6793"TAZMİNAT DAVASI ( İpoteğin Kaldırılması Nedeniyle Uğranılan Zararın Vekaletnameyi Düzenleyen Noterden Tazmini Talebi )
SAHTE VEKALETLE KONULAN İPOTEĞİN KALDIRILMASI ( Uğranılan Zararların Noterden Tazmini Talebi )
İPOTEĞİN KALDIRILMASI ( Uğranılan Zararların Vekaletnameyi Düzenleyen Noterden Tazmini Talebi )
NOTERLERİN SORUMLULUĞU ( Kusursuz Sorumluluk Olması )"
Y4.HD11.7.2000E. 2000/4822 K. 2000/6844"TAZMİNAT ( Gerçek Zararın Hesaplanması İçin Ücret Artış Ve Düşüşlerinin Yıl Yıl Yapılması Gereği - Destekten Yoksun Kalma Tazminatı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Miktarının Belirlenmesinde Raporun Düzenlendiği Tarihte Bilinen Son Gelir Miktarının Esas Alınması )
TRAFİK KAZASI ( Olay Anında Alkollü Olup Olmadığınında Araştırılması Gerektiği - Bölüşük Kusur Kavramı )
BÖLÜŞÜK KUSUR ( Alkollü Bir Sürücünün Aracına Bu Durumu Bilerek Binmiş Olmasının Destek Kavramına Etkisi )"
Y4.HD14.9.2000E. 2000/6948 K. 2000/7454"İDARİ YARI KARARININ UYGULANMAMASI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( İstifa Ettikten Sonra Yenisi Kuruluncaya Kadar Göreve Devam Eden Hükümetin Veya Bakanın Yargı Kararlarını Uygulamaması )
EMEKLİLİK İŞLEMİNİN İPTALİ ( İstifa Ettikten Sonra Yenisi Kuruluncaya Kadar Göreve Devam Eden Hükümetin Veya Bakanın Yargı Kararlarını Uygulamaması )
YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA UYULMAMA ( İstifa Ettikten Sonra Yenisi Kuruluncaya Kadar Göreve Devam Eden Hükümetin Veya Bakanın Yargı Kararlarını Uygulamaması )
MANEVİ TAZMİNAT ( İdari Yargı Kararının Uygulanmaması Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini İstemi )
İSTİFA EDEN HÜKÜMET ( Yeni Hükümet Kuruluncaya Kadar Göreve Devam Eden Hükümetin Veya Bakanın Yargı Kararlarını Uygulamayacağına İlişkin Düzenlemenin Olmaması )"
Y4.HD18.9.2000E. 2000/4588 K. 2000/7609"MANEVİ TAZMİNAT ( Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Hakimin Tazminatın Miktarını Tayin Ederken Dikkat Edeceği Hususlar )
TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Mevcut Halde Elde Edilmek İstenen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması )"
Y4.HD19.9.2000E. 2000/5160 K. 2000/7641"MANEVİ TAZMİNAT ( Mesleki Kişisel Saldırı Halinde )
MESLEKİ KİŞİSEL DEĞERLERE SALDIRI HALİNDE MANEVİ TAZMİNAT ( Yargı Mensubu Olan Davacının Maksatlı Duygularla Hareket Eden Bir Kişi Olarak Değerlendirilmesi )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI HALİNDE MANEVİ TAZMİNAT ( Yargı Mensubu Olan Davacının Maksatlı Duygularla Hareket Eden Bir Kişi Olarak Değerlendirilmesi )"
Y4.HD25.9.2000E. 2000/4909 K. 2000/7856"MANEVİ TAZMİNAT ( Şikayet hakkının suistimali )
ŞİKAYET HAKKININ KULLANILMASI
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ"
Y4.HD26.9.2000E. 2000/9441 K. 2000/7932"TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Satışın Alacaklıdan Mal Kaçırma Amacıyla Muvazaalı Olarak Yapıldığı İddiasıyla - İİK'daki Hükümler Gereğince Alacaklının Alacağının Tahsiline İmkan Tanıyacak Biçimde Hüküm Kurulması Gereği )
MUVAZAALI SATIŞ İDDİASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Satışın Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Olduğu İddiası - İİK'daki Hükümler Gereğince Alacaklının Alacağının Tahsiline İmkan Tanıyacak Biçimde Hüküm Kurulması Gereği )
ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMAYA YÖNELİK MUVAZAALI SATIŞ İDDİASI ( Tapu İptali ve Tescil Talebi - İİK'daki Tasarrufun İptaline İlişkin Hükümlerin Uygulanması ve Alacaklının Alacağını Tahsiline İmkan Verecek Biçimde Hüküm Kurulması Gereği )"
Y4.HD2.10.2000E. 2000/5133 K. 2000/8158"HAKSIZ HACİZ ( Zararın Tazmini Talebi - Dava Konusu Edilen Eşyalar İcra Dairesince İcrai Koşullara Göre Yapıldığından Bu Satıştan Elde Edilen Bedel Malların Gerçek Değeri Olarak Kabul Edilemeyeceği )
ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Haksız Haciz - Davacının İstihkak Davası Kesinleştikten Sonra Eşyalarını Teslim Almak İçin Müracaat Tarihinin Esas Alınarak Malların Bu Tarihteki Değerlerinin Belirlenmesi Gereği )
MALLARIN DEĞERİ ( Haksız Haciz Nedeniyle Tazminat - Davacının İstihkak Davası Kesinleştikten Sonra Eşyalarını Teslim Almak İçin Müracaat Tarihinin Esas Alınarak Malların Bu Tarihteki Değerlerinin Belirlenmesi Gereği )"
Y4.HD2.10.2000E. 2000/5173 K. 2000/8153"DAVACININ DAVA SIRASINDA ÖLMESİ ( Davayla Talep Edilen Manevi Tazminata İlişkin Hakkın Mirasçılara Geçmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Dava Sırasında Ölmesi Üzerine Hakkın Mirasçılara Geçmesi )
MİRASÇILARIN DAVAYA DEVAM ETMESİ ( Manevi Tazminata İlişkin Dava Sırasında Davacının Ölmesi )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Kayıt Maliki Olup İşleten Olmadığını Davada İspat Eden Davalı Lehine Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretine Hükmedilememesi )
YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİ ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası-Davalı Kayıt Malikinin İşleten Olmadığını Dava Sırasında İspat Etmesi Halinde )
TRAFİK KAYDINDA MALİK GÖRÜNEN KİŞİ ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davasının İşleten Olmadığı Halde Kendisine Tevcih Edilmiş Olması-Yargılama Giderleri )
İŞLETEN OLMAYAN KAYIT MALİKİNE AÇILAN DAVA ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası-Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücreti )"
Y4.HD2.10.2000E. 2000/7740 K. 2000/8095"TAZMİNAT DAVASI ( Kişilik Haklarının Hukuka Aykırı Olarak Saldırıya Uğraması Nedeniyle Manevi Tazminat İstenilmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Kişilik Haklarının Hukuka Aykırı Olarak Saldırıya Uğraması Nedeniyle Tazminat İstenilmesi )
HAKİMİN TAZMİNATTA TAKDİR HAKKI ( Hakimin Manevi Tazminatın Miktarını Tayin Ederken Kanunun Takdir Hakkı Verdiği Konularda Hak ve Nısfetle Hüküm Vermesi )
HAKİMİN HAK VE NISFETLE KARAR VERMESİ ( Hakimin Kanunun Takdir Hakkı Verdiği Hususlarda Hak ve Nısfetle Karar Vermesinin Gerekmesi )"
Y4.HD2.10.2000E. 2000/8243 K. 2000/8084"TAZMİNAT DAVASI ( Davanın Haksız Şikayet Nedeniyle Manevi Tazminat İstemine İlişkin Olması )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacıların Davalılar Tarafından Haksız Olarak Şikayet Edildiklerinden Kişilik Haklarının Zarar Gördüğünü İddia Ederek Tazminat İstemeleri )
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ( Bunun Hukuken Korunabilmesi ve Yerinde Kullanıldığının Kabul Edilebilmesi için Şikayet Edilenini Cezalandırılması veya Sorumlu Tutulmasını Gerektirici Kanıtların Olması )
ŞİKAYET HAKKI ( Herkesin Meşru Vasıta ve Yollardan Faydalanarak Yargı Mercileri Önünde Davacı veya Davalı Olarak İddia ve Savunma Hakkına Sahip Olması )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Şikayetin Hak Arama Özgürlüğü Sınırları Aşılarak Kullanılması )
ŞİKAYETLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRININ VARLIĞI ( Şikayeti Haklı Gösterecek Emare ve Olgulara Dayanılarak Böyle Bir Olay Karşısında Orta Düzeydeki Kişinin de Böyle Davranmaması )
MEŞRU YOLLARDAN HAK ARAMANIN YASAL OLMASI ( Şikayet Hakkı Yani Hak Arama Özgürlüğünün Anayasal Güvence Altına Alınmış Olmasına Rağmen Bu Hakkın Sınırsız Olmaması )"
Y4.HD12.10.2000E. 2000/5220 K. 2000/8659"YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat Talebi -Kişi Toplum Tarafından Tanınan Bilinen Anonim Bir Kişi Olsa Dahi Özel Yaşam Hiçbir Şekilde Açıklanamayacağı ve Hiç Kimsenin Telefonu da Dinlenemeyeceği )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Kişi Toplum Tarafından Tanınan Bilinen Anonim Bir Kişi Olsa Dahi Özel Yaşam Hiçbir Şekilde Açıklanamayacağı ve Hiç Kimsenin Telefonu da Dinlenemeyeceği )
TELEFON DİNLEME ( Davalıların Telefonu Dinlememiş Olsalar Dahi Ele Geçen Telefon Kasetini Yayınlamış Olmaları Aynı Sonucu Doğurur ve Kişinin Gizli Alanına Saldırı Olduğu )
TAZMİNAT MİKTARI ( Belirlenmesinde Tazminatın Niteliği Gözetilerek Tarafların Sıfatı Konumları Sosyal ve Ekonomik Durumları İle Kusurun ve Eylemin Ağırlığı Dikkate Alınması Gereği )"
Y4.HD16.10.2000E. 2000/5662 K. 2000/8772"MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Şİkayet Nedeniyle )
HAKSIZ ŞİKAYET NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Şikayet Hakkının Hukuken Korunması ve Yerinde Kullanıldığının Kabulü Şartı )
ŞİKAYET HAKKI ( Bu Hakkın Yerinde Kullanıldığının Kabulü İçin Şİkayet Edilenin Cezalandırılmasını Veya Sorumlu Tutulmasını Gerektirici Yeterli Kanıtların Olmasının Zorunlu Olmaması )
EMARE VE OLGULAR ( Şİkayet Hakkının Hukuken Korunması İçin Şikayeti Haklı Gösterecek Emare ve Olguların Zayıf ve Dolaylı da Olsa Varlığının Yeterli Olması )"
Y4.HD19.10.2000E. 2000/10222 K. 2000/8901"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası sonucu Desteğin Ölümü Nedeniyle )
TRAFİK KAZASI SONUCU DESTEĞİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE TAZMİNAT ( İşletenin Araç Sürücüsünün Kusurundan Kendi Kusuru Gibi Sorumlu Olması )
İŞLETENİN SORUMLULUĞU ( İşletenin Araç Sürücüsünün Kusurundan Kendi Kusuru Gibi Sorumlu Olması )
HUSUMET ( Şirketin Aracı Uzun Süreliğine Kiralaması Nedeniyle İşleten Sıfatının Ortadan Kalkması )"
Y4.HD23.10.2000E. 2000/5922 K. 2000/9039"EK DAVA ( Manevi Tazminatın Tekliği ve Bölünmezliği )
MANEVİ TAZMİNATIN TEKLİĞİ VE BÖLÜNMEZLİĞİ ( Ek Davayla Tazminat Miktarının Artırılamaması )
ZAMANAŞIMI ( Ceza Hukuku Bakımından Suçun Faili Olmayan Kişi Hakkında Ceza Zamanaşımının Uygulanmaması )
CEZA ZAMANAŞIMI ( Ceza Hukuku Bakımından Suçun Faili Olmayan Kişi Hakkında )"
Y4.HD23.10.2000E. 2000/6033 K. 2000/9084"TAZMİNAT ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Araç Hasarı Ve Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Manevi Tazminat )
MANEVİ TAZMİNAT ( Raporun Düzenlendiği Tarihte Bilinen Son Gelir Miktarının Esas Alınması - Manevi Zarar )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Hakimin hak sahibine verilmesine karar vereceği para tutarı adalete uygun olmalı - Maddi Tazminat İstemi )
MADDİ TAZMİNAT ( Araç Hasarının Mahkeme Tarafından Tespiti - Hasar Fotoğrafı Ya da Tanık Beyanlarıyla İspatı )"
Y4.HD23.10.2000E. 2000/6052 K. 2000/9060"ZİLYETLİĞİN TESBİTİ ( Amaç Hukuki İlişkinin Var Olup Olmadığının Belirlenmesi - Hukuki Yarar Yokluğu Halinde Esasına Girişmeksizin Davanın Reddedilmesi )
HUKUKİ YARAR ( Hakim Tarafından Kendiliğinden Gözönünde Bulundurulacak Şartlardan Oluşu - Kamulaştırma )
KAMULAŞTIRMA ( Başkası Adına Tapulu Sahipsiz Ve Zilyedi Tarafından İktisap Edilmemiş Yer - Tesbit Davası )
EDA DAVASI ( Uygulamadaki Yerleşmiş İfadesi İle Eda Davası Açılacak Hallerde Tesbit Davası Açılamaz Hükmü )"
Y4.HD24.10.2000E. 2000/6355 K. 2000/9131"MENFİ TESPİT DAVASI ( Haciz İhbarnamelerinin Tebligatlarının Usulsüz Olduğu ve Borcun Olmadığı İddiasıyla Haciz İhbarnameleri ve Takibin İptali Talebi )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Haciz İhbarnamesinin İptali Talepli Menfi Tespit Davasının Reddi Durumunda Tazminata Hükmedilmesinin Gerekmesi )
HACİZ İHBARNAMESİNİN İPTALİ TALEBİ ( Davanın Reddi Durumunda İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesinin Gerekmesi )"
Y4.HD24.10.2000E. 2000/8338 K. 2000/9146"İTİRAZIN İPTALİ ( Köye Ait Meraların Korunması İçin Hayvan Otlatılmasını Yasaklayan Hükme Rağmen Buna Uyulmayarak Meydana Gelen Zararın Tahsili İçin Yapılan Takibe İtiraz Edilmesi )
KÖY KANUNU ( Köy İhtiyar Heyetince Alınan Karara Aykırı Eylem Nedeniyle Köy Kanununa Göre İşlem Yapılmasının Gerekmesi )"
Y4.HD30.10.2000E. 2000/10290 K. 2000/9383"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Otoyoldaki Çukur Nedeniyle Yerinden Çıkan Kamyon Tekerinin Desteğe Çarparak Ölüme Neden Olması Nedeniyle )
HİZMET KUSURUNA İLİŞKİN DAVALAR ( Bu Davaların İdari Yargıda Açılmasının Gerekmesi )
GÖNDERME KARARI ( Yerel Mahkemenin Görevsizlik Kararını İdare Mahkemesine Göndermesinin Yanlış Olması )"
Y4.HD30.10.2000E. 2000/6360 K. 2000/9346"DAVANIN TAKİPSİZ BIRAKILMASI ( Davanın İşlemden Kaldırılması ve Açılmamış Sayılması)
KARŞILIK DAVA NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( Manevi Tazminat Davalısının Davacı Aleyhine Açtığı Bağımsız Manevi Tazminat Davası)
MANEVİ TAZMİNAT DAVALISININ DAVACI ALEYHİNE AÇTIĞI BAĞIMSIZ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Karşılık Dava Niteliği Bulunmaması)"
Y4.HD31.10.2000E. 2000/6487 K. 2000/9467"MANEVİ TAZMİNAT ( Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Telefon Görüşmelerinin Kamuoyuna Açıklanmasından Kaynaklanması )
TELEFON GÖRÜŞMELERİNİN KAMUOYUNA AÇIKLANMASI ( Bir Kişinin Telefonunun Dinlenmesi Veya Dinlenen Görüşmelerin Yayınlanmasının Özel Yaşama Saldırı Teşkil Etmesi )
ÖZEL YAŞAMIN DOKUNULMAZLIĞI ( Bir Kişinin Telefonunun Dinlenmesi Veya Dinlenen Görüşmelerin Yayınlanmasının Özel Yaşama Saldırı Teşkil Etmesi )"
Y4.HD2.11.2000E. 2000/6170 K. 2000/9592"MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Eylem Nedeniyle )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Harç Alınmadan Temyiz Defterine Kayıt Durumunda Kayıt Tarihinde Temyizin Yapılmış Sayılması )
HARÇ ALINMADAN TEMYİZ DEFTERİNE KAYIT ( Kayıt Tarihinde Temyizin Yapılmış Sayılması )
TEMYİZ TARİHİ ( Harç Alınmadan Temyiz Defterine Kayıt Durumunda Kayıt Tarihinde Temyizin Yapılmış Sayılması )"
Y4.HD2.11.2000E. 2000/6564 K. 2000/9555"MURİSİN ÖLÜMÜ ( Murisin Muvazaalı Şekilde Parasını ve Malını Başkasına Devretmesi )
ALACAK DAVASI ( Murisin Muvazaalı Şekilde Kooperatif Hissesini ve Bankadaki Parasını Davalıya Vermesi )"
Y4.HD6.11.2000E. 2000/6766 K. 2000/9740"YARGI KARARININ UYGULANMAMASI ( Kendi İsteğiyle Emekliye Ayrılan Kamu Görevlisinin Emekliliğinden Önceki Döneme Ait Yargı Kararının Uygulanmasını İstemesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Yargı Kararının Uygulanmaması Nedeniyle )
EMEKLİYE AYRILAN KAMU GÖREVLİSİ ( Emekliliğinden Önceki Döneme Ait Yargı Kararının Uygulanmasını emekli Olduktan Sonra İstemesi )
TAKDİR YETKİSİ ( Kendi İstemiyle Emekli Olan Kamu Görevlisinin Emekliliğinden Önceki Yargı Kararının Uygulanmasını İstemesinin Bakanın Takdirinde Olması )"
Y4.HD14.11.2000E. 2000/7191 K. 2000/10078"MANEVİ TAZMİNAT ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
MADDİ TAZMİNAT ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARININ SALDIRIYA UĞRAMASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davalı Basının Yeterli Araştırma Yapmadan Yaptığı Yayında Hukuka Aykırılığın Söz Konusu Olması )
BASININ HABER VERME HAKKI ( Gerçeklik Güncellik Kamu Yararı Toplumsal İlgili Konu ile İfade Arasında Düşünsel Bağlılık Temel Kuralları ile Sınırlı Olması )"
Y4.HD16.11.2000E. 2000/6402 K. 2000/10139"HAKİMİN SORUMLULUĞU ( Yasanın açık buyruğuna uygun davranmaması )
İHTİYATİ HACİZ UYGULAMASINDA KANUNA AYKIRILIK ( Hakimin sorumluluğu )
HAKİMİN İŞİ SÜRÜNCEMEDE BIRAKMASI
İHTİYATİ HACİZ"
Y4.HD20.11.2000E. 2000/7523 K. 2000/10256"TAŞINMAZ SATIŞININ İPTALİ ( Muvazaaya Dayanması Nedeniyle )
MUVAZAAYA DAYALI TAŞINMAZ SATIŞININ İPTALİ DAVASI ( Davacının Amacının Alacağını Tahsil İçin Hukuki Muamelenin Kendisi Yönünden Geçersizliğini Sağlamak Olması )
HACİZ VE SATIŞ KARARI ( Davacının Hakkının Şahsi Hak Olması Nedeniyle Muvazaanın İspatlanması Durumunda Tapunun İptaline Değil Haciz ve Satışına Karar Verilmesi )"
Y4.HD20.11.2000E. 2000/7530 K. 2000/10263"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Yaralama - Davalının Aracına Arkadan Çarpılmış İse Davalıya Kusur İzafe Edilememesi )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davalının Aracına Arkadan Çarpılmış İse Davalıya Kusur İzafe Edilememesi )
ARKADAN ÇARPMA ŞEKLİNDE KAZA OLMASI ( Arkadan Çarpılan Aracın Davalı Aracı Olması Durumunda Davalıya Kusur İzafe Edilememesi )
U DÖNÜŞÜNÜN UYGUN YERDEN YAPILMAMASI ( Davalı Yönetimindeki Aracın Uygun Olmayan Yerden U Dönüşü Yapması Sonucunda Davacının Önü Kapandığından Dolayı Çarpmanın Oluşması Durumunda Davalının Kusurlu Olduğunun Kabulü )
CEZA MAHKEMESİ KARARININ OLAYIN GERÇEKLEŞME BİÇİMİNİ BELİRLEMEMESİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralama - Hukuk Hakimini Bağlamayacağı )"
Y4.HD23.11.2000E. 2000/11274 K. 2000/10453"HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Yetkili Mahkemeler)
YETKİLİ MAHKEMELER ( Haksız Fiiliyle İdareyi Zarara Uğratan Kişiye Karşı Açılan Tazminat Davasında)
USULSÜZ DESTEKLEME ÖDENEĞİ ÖDENMESİNE SEBEBİYET VEREN MEMUR ( İdarenin Açtığı Tazminat Davasında Yetkili Mahkemeler)"
Y4.HD23.11.2000E. 2000/7818 K. 2000/10470"MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Şikayet Nedeniyle )
HAKSIZ ŞİKAYET ( Manevi Tazminat )
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ( Sınırları )
ŞİKAYET HAKKI ( Hukuka Uygunluk Şartları )"
Y4.HD27.11.2000E. 2000/9452 K. 2000/10642"MUHDESATIN KENDİSİ TARAFINDAN YAPILDIĞININ TESBİTİ TALEBİ ( Başkasının Arsasındaki)
TESBİT DAVASI ( Başkasının Arsasına Yaptığı Muhdesatın Kendisi Tarafından Yapıldığına İlişkin)
MALZEME SAHİBİNİN HAKLARI ( Başkasının Arsası Üzerine Kötüniyetle Bina Yapan)"
Y4.HD30.11.2000E. 2000/11832 K. 2000/10914"BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI İDDİASI ( Manevi Tazminat Talebi)
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı İddiasıyla Açılan)"
Y4.HD30.11.2000E. 2000/7739 K. 2000/10857"MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Nedeniyle )
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ TAYİNİ ( Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Miktar Kadar Olması )
KARARDA GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( Manevi Tazminat Miktarının Takdirine Etkili Olan Nedenlerin Gösterilmesinin Gerekmesi )"
Y4.HD4.12.2000E. 2000/11817 K. 2000/11014"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Balkonda Halı Çırparken Elektriğe Kapılması Sonucu Yaralanması Nedeniyle )
KUSUR DURUMUNA GÖRE TAZMİNATIN BELİRLENMESİ ( Bilirkişi Raporunun Gerekçeli ve Denetime Uygun Olmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kusur Durumunu Belirten Raporun Gerekçeli ve Denetime Uygun Olmasının Gerekmesi )"
Y4.HD4.12.2000E. 2000/6989 K. 2000/11030"MANEVİ TAZMİNAT ( TRT Tarafından Yapılan Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( TRT Kurumunun Yayınları Yoluyla İşlediği Suçlarda Veya Haksız Fiillerde Dava Açma Süresinin Yayının Yapıldığı Tarihten İtibaren Altmış Gün Olması )
TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU YAYINLARI ( İşlenen Suçlarda Veya Haksız Fiillerde Dava Açma Süresinin Yayının Yapıldığı Tarihten İtibaren Altmış Gün Olması )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( TRT Kurumunun Yayınları Yoluyla İşlediği Suçlarda Veya Haksız Fiillerde Dava Açma Süresinin Yayının Yapıldığı Tarihten İtibaren Altmış Gün Olması )"
Y4.HD4.12.2000E. 2000/8018 K. 2000/10971"RÜCUAN TAZMİNAT ( Hukuka Aykırı Eylem Sonucu Zarar Gören Kamu Görevlisine Yapılan Ödeme Nedeniyle )
HUKUKA AYKIRI EYLEM SONUCU ZARAR GÖREN KAMU GÖREVLİSİNE YAPILAN ÖDEME ( Kamu Görevlisine Yapılan Ödemenin Haksız Eylemi Şahıstan Rücuan Alınabilmesi )
2330 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Devletin Kamu Görevlisinin Ölmesi Halinde Mirasçılarına Yaralanması Durumunda İse Kamu Görevlisine Nakdi Tazminat Ödemesi )"
Y4.HD7.12.2000E. 2000/8266 K. 2000/11217"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NİTELİĞİ ( Davalının Davacıyı Aile Bütünlüğünü ve Sosyal Kariyerini Bozmakla Tehdit Etmesi)
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Mahkemece Tehdit Nedeniyle Cezalandırılan Davalıya Karşı Açılan)
TEHDİT NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Ceza Mahkemesince Tehditten Mahkumiyet Kararı Verilen Davalı)"
Y4.HD11.12.2000E. 2000/8317 K. 2000/11334"MANEVİ TAZMİNATA HAK KAZANMA ( Çocuğu Av Tüfeğiyle Yaralanarak Hayati Tehlike Geçiren Baba)
AV TÜFEĞİYLE ÇOCUĞU YARALANAN VE HAYATİ TEHLİKE GEÇİREN BABA ( Manevi Tazminata Hak Kazanacağı)
BABANIN MANEVİ TAZMİNAT HAKKI ( Çocuğu Av Tüfeğiyle Yaralanan ve Hayati Tehlike Geçiren)
TAZMİNAT MİKTARININ TESBİTİ ( Av Tüfeğiyle Yaralamaya Sebebiyet Verilmesi Nedeniyle Açılan Manevi Tazminat Davasında)"
Y4.HD14.12.2000E. 2000/8908 K. 2000/11527"HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASINDA HUSUMET ( Elektrik Dağıtımının Bağımsız Müessesece Yapıldığı Yerdeki Elektrik Çarpmasında)
PASİF HUSUMET YOKLUĞU ( Elektrik Dağıtımının Bağımsız Müessesece Yapıldığı Yerdeki Elektrik Çarpması Nedeniyle TEDAŞ'tan Tazminat Talebinde)
TAZMİNAT DAVASINDA HUSUMET ( TEDAŞ'a Bağlı Müessesenin Bulunduğu Yerde Meydana Gelen Elektrik Çarpması Nedeniyle Açılan)
HUSUMET ( TEDAŞ'a Bağlı Müessese Bulunan Yerde Meydana Gelen Elektrik Çarpması Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında)"
Y4.HD18.12.2000E. 2000/9029 K. 2000/11637"FAİZ ALACAĞI TALEBİ ( Asıl Alacak İçin Açılan Davada Faiz Hakkının Saklı Tutulmamış Olması)
ASIL ALACAK İÇİN AÇILAN DAVADA FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMAMIŞ OLMASI ( Ek Davayla Faiz Alacağı Talebi)"
Y4.HD19.12.2000E. 2000/7737 K. 2000/11781"ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI ( Desteğinin Ölmeden Önce Görev Yapmakta Olduğu Kooperatiften Aldığı Ücret - Maddi Tazminat )
TAZMİNAT ( Bilinmeyen Döneme Ait Ücret Artışının Ve İndiriminin Yıl Yıl Yapılmamış Olduğu - Gerçek Zararın Tesbiti )
FAİZ ( Dava Tarihinden İtibaren Faiz Verilmesinin İstenmesi - Taleple Bağlılık Kuralının İhlal Edilmesinin Sonuçları )
TALEPLE BAĞLILIK ( Ölümlü Trafik Kazası Neticesinde Talep Edilen Maddi Ve Manevi Tazminat Talepleri )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Raporun Düzenlendiği Tarihte Bilinen Son Gelir Miktarının Esas Alınması - Faiz )"
Y4.HD21.12.2000E. 2000/8762 K. 2000/11908"TAZMİNAT ( Ticari Bir İşlemden Değil Davalıların Haksız Eylemlerinden Kaynaklandığına Göre Hükmedilen Tazminat Miktarına Yasal Faiz Yürütülmesi Gereği - Reeskont Faizine Hükmedilmesi Bozmayı Gerektirdiği )
HAKSIZ EYLEM ( Ticari Bir İşlemden Değil Davalıların Haksız Eylemlerinden Kaynaklandığına Göre Hükmedilen Tazminat Miktarına Yasal Faiz Yürütülmesi Gereği - Reeskont Faizine Hükmedilmesi Bozmayı Gerektirdiği )
YASAL FAİZ / REESKONT FAİZİ ( Ticari Bir İşlemden Değil Davalıların Haksız Eylemlerinden Kaynaklandığına Göre Hükmedilen Tazminat Miktarına Yasal Faiz Yürütülmesi Gereği - Reeskont Faizine Hükmedilemeyeceği )"
Y4.HD21.12.2000E. 2000/8766 K. 2000/11911"TAZMİNAT DAVASI ( Ruhsatsız Kazı Yapılması Nedeniyle )
ŞARTNAMEYE UYGUN OLMAYAN DOLGU MALZEMESİ KULLANILMASI ( Davacının 6183 Sayılı Yasa Uyarınca İşlem Yapmasının Gerekmesi )
RUHSATSIZ KAZI YAPILMASI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Davacının 6183 Sayılı Yasa Uyarınca İşlem Yapmasının Gerekmesi )"
Y4.HD21.12.2000E. 2000/9081 K. 2000/11871"MANEVİ TAZMİNAT ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
BASIN YOLU İLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Yayınlanmasında Kamu Yararı Olan Güncel Bir Haberin Öz ve Biçim Arasında Denge Kurularak Verilmesi )
KAMU YARARI OLAN HABERİN VERİLMESİ ( Öz ve Biçim Arasında Denge Kurularak Verilmesi Durumunda Yayının Hukuka Uygun Olduğunun Kabulü )"
Y4.HD13.1.2001E. 2000/10088 K. 2001/2350"KİŞİLİK HAKLARINI İHLAL ( Hukuka Aykırı Olarak Saldırıya Uğrayan Kimsenin Manevi Tazminata Hükmedilmesini İsteyebileceği - Tazminat Talebi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Miktarın Tayin Edilirken Saldırı Teşkil Eden Eylem Ve Olayın Özelliği - Tarafların Kusur Oranını İşgal Ettikleri Makamı Sosyal Ekonomik Durumlarının Dikkate Almalısı )
MADDİ TAZMİNAT ( Haksız Rekabet Sonucu Davalının Elde Etmesi Mümkün Görülen Menfaatin Tespiti - Bilirkişi İncelemesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Kişilik Haklarının İhlali Neticesinde Uğranılan Maddi Ve Manevi Zararın Tazmininin İstemi )"
Y4.HD15.1.2001E. 2000/9304 K. 2001/100"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Sonucu Desteğin Ölümü Nedeniyle )
TRAFİK KAZASI SONUCU UĞRANILAN ZARAR ( Trafik Kaydının Araç İşletenini Kesin Olarak Belirleyen Bir Karine Olmaması )
TRAFİK KAYDI ( Kaydın Araç İşletenini Kesin Olarak Belirleyen Bir Karine Olmaması )"
Y4.HD15.1.2001E. 2000/9312 K. 2001/106"RÜCUAN TAZMİNAT ( Haksız Eylem Sonucu Üçüncü Kişiye Ödenen Bedelin Tazmini İstemi )
ASKERLİK HİZMETİ SIRASINDA VERİLEN ZARAR ( Devletin Üçüncü Kişilere Ödediği Tutarın Rücuan Tazmini Talebi )
RÜCUUN AMACI ( Birlikte Sorumlular Arasında Hakkaniyete Göre Denge Kurmak Olması )"
Y4.HD22.1.2001E. 2001/42 K. 2001/410"MUHDESAT ÜZERİNDEKİ ZİLYETLİĞİN TESPİTİ ( Tapulama Tespiti Sırasında Tespit Dışı Bırakılan Yer Üzerinde Yapılı Muhdesatın Tespitinin İstenememesi )
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ MUHDESAT ( Muhdesatın Zilyetliği Ya da Mülkiyeti Bir Kişiye Taşınmazın İse Başka Birine Ait Olamaması )
TAMAMLAYICI PARÇA ( Taşınmaz Üzerindeki Muhdesatın Tamamlayıcı Parça Olması Nedeniyle Taşınmaz Sahibinin Mülkiyetinde Olması )"
Y4.HD23.1.2001E. 2000/8684 K. 2001/527"MADDİ TAZMİNAT ( Ölümle Sonuçlanan Trafik Kazası Nedeniyle )
HATIR YOLCUSU OLARAK TAŞIMA ESNASINDA OLUŞAN KAZA ( Desteğin Bu Kazada Ölümü Üzerine Açılan Tazminat Davasında Belirlenen Miktardan İndirim Yapılmasının Gerekmesi )
YASAL FAZİ ORANLARI ( Oranların Belirli Dönemlerde Değişebilmesi )"
Y4.HD25.1.2001E. 2000/9528 K. 2001/686"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ( Kişilerin Kişilik Değerleri İle Karşı Karşıya Gelmesi - Üstün Tutulanın Objektif Olarak Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Saptanması Gereği )
KİŞİLİK HAKLARINA BASIN YOLUYLA SALDIRI ( Basının Görevi/Bazı Kişi ve Kurumları Eleştirmek Zorunda Kalması - Yararların Çatışması )
HAKLAR YARIŞI ( Basın Özgürlüğü/Kişilik Hakları - Basının Görevi/Bazı Kişi ve Kurumları Eleştirmek Zorunda Kalması )
MANEVİ TAZMİNAT ( Kişilik Haklarına Basın Yoluyla Saldırı - Basının Görevi/Bazı Kişi ve Kurumları Eleştirmek Zorunda Kalması )
BASININ GÖREVİ ( Toplumun Çıkarlarını İlgilendiren Konu ve Olaylar Hakkında Toplumu Bilgilendirmek - Bazı Kişi ve Kurumları Eleştirmek Zorunda Kalması )"
Y4.HD25.1.2001E. 2000/9670 K. 2001/673"TAZMİNAT DAVASI ( İş Makinesinin Elektrik Teline Çarpması Sonucu Ev Aletlerinde Meydana Gelen Zararın İstenmesi )
ARACIN UZUN SÜRELİ KİRALANMASI ( Kiracının İşleten Sıfatını Kazanması )
İŞLETEN SIFATI ( Aracın Uzun Süreli Kiralanması Halinde Kiracının İşleten Sıfatını Kazanması )
SORUMLULUK ( Aracın Uzun Süreli Kiralanması Halinde Kiracının İşleten Sıfatını Kazanması )"
Y4.HD25.1.2001E. 2000/9755 K. 2001/656"MENFİ TESPİT DAVASI ( İdarece El Konulan ve Davalı Şirket Tarafından Muhafaza Edilen Aracın Ceza Yargılaması Sonunda İadesine Karar Verilmesi Üzerine Davalıya Borçlu Olunmadığının Tespiti )
KAÇAK ZANNI İLE EL KONULAN ARAÇLAR ( Ardiye Ücretinden Sorumluluk )
ARDİYE ÜCRETİNDEN SORUMLULUK ( Kaçak Zannı İle El Konulan Araçlar )"
Y4.HD29.1.2001E. 2000/9891 K. 2001/730"MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Şikayet Sonucu Kişilik Haklarına Saldırıdan Kaynaklanan Tazminat İstemi )
HAKSIZ ŞİKAYET NEDENİYLE TAZMİNAT ( Şikayeti Haklı Gösteren Belirtiler Olması Halinde Manevi Tazminata Karar Verilememesi )
ŞİKAYETİ HAKLI GÖSTEREN BELİRTİLER ( Bu Belirtilerin Olması Durumunda Manevi Tazminata Karar Verilememesi )"
Y4.HD1.2.2001E. 2000/9824 K. 2001/946"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Desteğin Belediyeye Ait Çocuk Oyun Parkından Düşerek Ölmesi Nedeniyle )
KAMU TESİSİNİN YAPILMASINDAKİ KUSURLAR DOĞAN ZARARLAR ( Zararların İdari Yargıda Talep Edilebilmesi )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( İdarenin Hizmet Kusurundan Kaynaklanan Davalara İdari Yargıda Bakılması )"
Y4.HD5.2.2001E. 2000/12024 K. 2001/1003"HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Mahkumiyet Kararına İlişkin Ceza Mahkemesi Hükmünün Bağlayıcılığı)
CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK HAKİMİ İÇİN BAĞLAYICILIĞI ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında)
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Ceza Mahkemesi Mahkumiyet Kararının Hukuk Hakimi İçin Bağlayıcılığı)"
Y4.HD6.2.2001E. 2001/546 K. 2001/1128"TAZMİNAT ( Verilen Zararın Karşılanmasını İçerdiği - Mal Varlığındaki Azalmayı Gidermeye Yönelik Olduğu )
MAL VARLIĞINDAKİ AZALMA ( Zararın Aynen Değil AYKOME Yönetmeliğinde Belirtilen Oranlarda Artırılarak Alınması Kabul Edildiği İçin 22. Maddede Öngörülen Yaptırım Bir Ceza Niteliğinde Olduğu )
AYKOME YÖNETMELİĞİNE AYKIRI KONU NEDENİYLE KAÇAK KAZI BEDELİ DAVASI ( 22. Maddede Öngörülen Yaptırımın Ceza Niteliğinde Olduğu - Tazminat )
CEZA NİTELİĞİNDEKİ YAPTIRIM ( Zararın Aynen Değil AYKOME Yönetmeliğinde Belirtilen Oranlarda Artırılarak Alınması Kabul Edildiği İçin 22. Maddede Öngörülen Yaptırım Bir Ceza Niteliğinde Olduğu - Tazminat )"
Y4.HD8.2.2001E. 2000/10138 K. 2001/1232"TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylem Nedeniyle )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Zamanaşımı Süresinin Bir Yıl Olması )
ZAMANAŞIMI ( Haksız Eylemin Aynı Zamanda Ceza Hukuku Yönünden de Suç Oluşturması Durumunda Zamanaşımı Süresinin Beş Yıl Olması )"
Y4.HD8.2.2001E. 2001/755 K. 2001/1157"BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI İDDİASI ( Manevi Tazminat Talebi)
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı İddiasıyla)
İNTERNETTEKİ YAYININ DURDURULMASI TALEBİ ( Kişilik Haklarına Saldırı İddiasıyla)
TAZMİNAT MİKTARININ TESBİTİ ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi)"
Y4.HD12.2.2001E. 2001/276 K. 2001/1293"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalı Babanın Velayeten Dava Edildiği Beyanı Karşısında Davalı Baba Hakkındaki Davanın Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddi Gereği )
VELAYETEN AÇILAN DAVA ( Davalı Babanın Velayeten Dava Edildiği Beyanı Karşısında Davalı Baba Hakkındaki Davanın Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddi Gereği - Maddi ve Manevi Tazminat )
HUSUMET ( Davalı Babanın Velayeten Dava Edildiği Beyanı Karşısında Davalı Baba Hakkındaki Davanın Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddi Gereği - Maddi ve Manevi Tazminat )"
Y4.HD13.2.2001E. 2001/708 K. 2001/1397"YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Kişilik Hakkının Hukuka Aykırı Biçimde Saldırıya Uğraması - Manevi Zarara Karşılık Manevi Tazminat İsteyebilme Hakkı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Kişilik Haklarına Saldırı İle Zarar Arasında Uygun İlliyet Bağı Kurulabilmesi - Yayında Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Bulunmaması )
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ( Kamuyu İlgilendiren Konularda Gerçeğe Uygun Haber Verme - Kişilik Haklarına Saldırı )
HUKUKA UYGUNLUK ( Basın Özgürlüğü Ve Bu Özgürlüğün Getirdiği Ayrıcalıkların Sınırsız Olmaması - İlliyet Bağı )"
Y4.HD14.2.2001E. 2001/10816 K. 2002/1747"MANEVİ TAZMİNAT ( Tazminata Karar Verilebilmesi İçin Kişisel Yararların Saldırıya Uğramasının Ön Koşul Olarak Aranmasının Gerekmesi )
MALVARLIĞINA İLİŞKİN ZARARLAR ( Bu Zararlardan Doğan Elem Nedeniyle Manevi Tazminata Karar Verilememesi )"
Y4.HD15.2.2001E. 2000/10119 K. 2001/1543"KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI ( Yönetsel Yapı İçinde ve Kamu Hizmeti Gören İdari Birimler Olması )
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ ( Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşunun Genel Kurulunda Alınan İdari Kararın İptalinin İdari Yargıya Ait Olması )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşunun Genel Kurulunda Alınan İdari Kararın İptalinin İdari Yargıya Ait Olması )"
Y4.HD15.2.2001E. 2000/10596 K. 2001/1501"KOMŞUNUN DAİRESİNDEKİ ONARIMIN ÇOK UZUN SÜRMESİ ( Manevi Tazminat Talebi)
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Oturduğu Dairenin Üstündeki Dairede Malikince Yapılan Onarımın Normalden Çok Fazla Sürmesi)
TAMİRATIN HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI SONUCU NORMALDEN ÇOK UZUN SÜRMESİ ( Komşunun Manevi Tazminat Talebi)
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Komşunun Dairesindeki Tamiratı Normalden Çok Fazla Sürdürmesi)"
Y4.HD15.2.2001E. 2000/10603 K. 2001/1507"GECEKONDUNUN BELEDİYECE YIKILMASI ( Tam Yargı Davası Açılmasının Gerekmesi )
TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Davalı Belediye Tarafından Gecekondusunun Yıkılması ve Ağaçlarının Sökülmesi Nedeniyle )
BELEDİYENİN EYLEMİ ( Hizmet Kusurundan Kaynaklanan Davalarda İdari Yargı Yerinin Görevli Olması )
İDARİ YARGI YERİNİN YETKİSİ ( Hizmet Kusurundan Kaynaklanan Davalarda İdari Yargı Yerinin Görevli Olması )"
Y4.HD18.2.2001E. 2000/10296 K. 2001/1183"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davaya Uzamış Ceza Zamanaşımının Uygulanması )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Yaralamayla Sonuçlanan Trafik Kazasından Doğan Tazminat Davasında Uzamış Ceza Zamanaşımının Uygulanması )
UZAMIŞ CEZA ZAMANAŞIMI ( Yaralamayla Sonuçlanan Trafik Kazasından Doğan Tazminat Davasında )
TAZMİNAT DAVASINDA CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMASI ( Yaralamayla Sonuçlanan Trafik Kazasından Doğan )"
Y4.HD20.2.2001E. 2000/12283 K. 2001/1708"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası-Çırak)
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İşyerinde Meydana Gelen Kaza)
ZAMANAŞIMI ( İş Kazası Nedeniyle Tazminat-Çırak)"
Y4.HD22.2.2001E. 2000/10691 K. 2001/1860"DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK ( Özensiz Davranma Sonucu Çocuğun Ölümüne Neden Olma - Zamanaşımı )
ÖLÜME SEBEBİYET ( Dikkatsizlik Ve Tedbirsizlik Neticesinde - Tazminat Talebi )
TAZMİNAT ( Suçun Niteliği Gözönünde Tutulduğunda Uygulanacak Ceza Zamanaşımı Süresinin Beş Yıl Oluşu )
ZAMANAŞIMI ( Savunmanın Genişletildiği İddiasında Bulunmamanın Zamanaşımı Savunmasına Etkisi )"
Y4.HD22.2.2001E. 2000/10712 K. 2001/1795"YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Basının Özgürlüğünü Kullanırken Kişinin Dokunulmaz ve Vazgeçilmez Değerlerine Saygı Göstermesinin Gerekmesi )
BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Basının Özgürlüğünü Kullanırken Kişinin Dokunulmaz ve Vazgeçilmez Değerlerine Saygı Göstermesinin Gerekmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )"
Y4.HD22.2.2001E. 2000/10728 K. 2001/1869"TAZMİNAT DAVASI ( Kiralayanın İhtiyaç Nedeniyle Tahliyede Bulunduktan Sonra Kiralananı Mücbir Sebep Olmaksızın Üçüncü Kişilere Kiralaması )
İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE EDİLEN YER ( Bu Yerin Mücbir Sebep Olmadıkça Üçüncü Şahsa Kiralanamaması )
MÜCBİR SEBEP ( İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Edilen Yerin Mücbir Sebep Olmadıkça Üçüncü Şahsa Kiralanamaması )"
Y4.HD26.2.2001E. 2000/11291 K. 2001/1974"IRZA GEÇMEYE TEŞEBBÜS ( Kişilik Hakları Hukuka Aykırı Olarak Saldırıya Uğrayan Kimse - Manevi Tazminat Talep Edebilmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Irza Geçmeye Teşebbüs Fiilinden Dolayı Manevi Tazminat Talebi Davaların Birleştirilmesi )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Küçüğün Meydana Getirdiği Zarardan Dolayı Aile Başkanının Kusursuz Sorumluğu )
KUSURSUZ SORUMLULUK ( Gerekli Tüm Önlemleri Aldığını Ahvalin Gerektirdiği Özeni Gösterdiğinin İspatı )"
Y4.HD1.3.2001E. 2001/1333 K. 2001/2207"HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Yetkili Mahkemeler)
YETKİLİ MAHKEME ( Yenilen Çikolatadan Cam Kırıkları Çıkması Sonucu Yaralanma Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında)
TAZMİNAT TALEBİ ( Yediği Çikolatadaki Cam Kırıkları Nedeniyle Yaralanan Davacının Açtığı Davada Yetkili Mahkeme)
ÇİKOLATANIN İÇİNDEN ÇIKAN CAM KIRIKLARIYLA YARALANMA ( Maddi ve Manevi Tazminat Davasında Yetkili Mahkeme)"
Y4.HD12.3.2001E. 2000/11490 K. 2001/2313"MÜESSİR FİİL NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Zararın Hafif Olması ve Müterafik Kusurun Davaya Etkisi)
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Müessir Fiilden Doğan Zararın Hafif Olması ve Davacının Müterafik Kusurunun Davaya Etkisi)
ZARARIN HAFİF OLMASI VE DAVACININ MÜTERAFİK KUSURUNUN ETKİSİ ( Müessir Fiil Nedeniyle Açılan Manevi Tazminat Davasında)"
Y4.HD15.3.2001E. 2000/11438 K. 2001/2501"MANEVİ TAZMİNAT ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Hakimin Manevi Tazminatın Miktarını Tayin Ederken Saldırı Teşkil Eden Eylem ve Olayın Özelliği Yanında Tarafların Kusur Oranının da Dikkate Alınması )
EKONOMİK VE SOSYAL KOŞULLAR ( Manevi Tazminatın Belirlenmesinde Hakim Tarafından Dikkate Alınması )"
Y4.HD15.3.2001E. 2001/1605 K. 2001/2249"KAMULAŞTIRMA ( Taşınmaz Üzerinde Dikip Yetiştirdiği Ağaçların Zilyetliğinin Kendisine Ait Olduğunun Tesbiti İstemi )
ZİLYETLİĞİN TESBİTİ ( Bu Tür Davalarda Muhtesatın Kendisi Tarafından Meydana Getirildiğinin Tespiti İstenebilir )
TESPİT DAVASI ( Başkası Adına Tapulu Sahipsiz Ve Zilyedi Tarafından İktisap Edilmemiş Yerin Kamulaştırılması )
HUKUKİ YARAR ( Uygulamadaki Yerleşmiş İfadesi İle Eda Davası Açılacak Hallerde Tesbit Davasının Açılamayacağı )"
Y4.HD19.3.2001E. 2000/11205 K. 2001/2585"TAZMİNAT DAVASI ( Yetkisiz Vekaletle Tapuda İşlem Yapılmasından Doğan Zararın Tazmini Talebi )
TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Hazinenin Zamanaşımı Def'ine Davacı Tarafından İtirazda Bulunulmaması )
SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ YASAĞI ( Davalı Hazine Tarafından Süresinden Sonra Zamanaşımı İtirazında Bulunulmuşsa da Davacının Buna İtiraz Etmemesi )
YETKİSİZ VEKALETNAMEYLE TAPUDA İŞLEM YAPILMASINDAN DOĞAN ZARAR ( Zararın Asil Maliklerin Açtıkları Tapu İptali Davası Sonucunda Kararın Kesinleştiği Tarihte Doğması )
ZAMANAŞIMI DEF'İ ( Yasal Süre Geçtikten Sonra İleri Sürülmesine Rağmen Davacı Tarafça Savunmanın Genişletildiği Yönünde İtirazda Bulunulmaması )"
Y4.HD19.3.2001E. 2000/11767 K. 2001/2575"TAZMİNAT DAVASI ( Usulsüz Kredi Kullandırılmasından Doğan Zarar Nedeniyle )
USULSÜZ KREDİ KULLANDIRILMASI ( Davacı Bankanın Kredi Verme Esasları Belirlenmiş Olup Davalıların Bu Kararlara Uygun Olarak Kredi Kullandırmalarının Gerekmesi )
TARIM İLÇE TEŞKİLATI VE MUHTARLIK BELGESİNE GÖRE KREDİ VERİLMESİ ( Bankanın Belirlediği Esaslara Uymaması )
TAZMİNAT MİKTARININ TAYİNİ ( Can Güvenliği Personel Yetersizliği ve Bölgenin Terör Bölgesi Olması )"
Y4.HD19.3.2001E. 2000/11819 K. 2001/2608"MADDİ TAZMİNAT ( Haksız Eylem Nedeniyle )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Ambar Memuru Olan Davalının Görevini Yasa ve Yönetmeliklere Uygun Olarak Yapmaması )
TUTANAKLA TESLİM EDİLMEYEN DEPO MALLARI ( İdarenin İhmalinin Tazminattan İndirim Nedeni Olup Olmaması )"
Y4.HD19.3.2001E. 2000/11879 K. 2001/2626"ENERJİ NAKİL HATTINDAKİ ELEKTRİĞE ÇARPILMA ( Tazminat Davasında Husumetin TEDAŞ Tarafından Kurulan Müesseseye Yöneltileceği)
TAZMİNAT DAVASINDA HUSUMET ( TEDAŞ'a Bağlı Müessesenin Bulunduğu Yerde Meydana Gelen Elektrik Çarpması Nedeniyle Açılan)
HUSUMET ( TEDAŞ'a Bağlı Müessese Bulunan Yerde Meydana Gelen Elektrik Çarpması Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında)"
Y4.HD19.3.2001E. 2000/11919 K. 2001/2550"ALACAK DAVASI ( Davacının Bir Kamu Kurumu Olan Belediye Encümen Kararının Uygulanması Sonucu Zarar Gördüğünü Belirterek İstemde Bulunması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Davacının İsteminin Bir İdari Kararın Uygulanmasından Kaynaklanması Nedeniyle Çözüm Yerinin İdari Yargı Olması )
İPTAL DAVASI ( Davacının İsteminin Bir İdari Kararın Uygulanmasından Kaynaklanması Nedeniyle Çözüm Yerinin İdari Yargı Olması )
BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ ( Davacının İsteminin Bir İdari Kararın Uygulanmasından Kaynaklanması Nedeniyle Çözüm Yerinin İdari Yargı Olması )"
Y4.HD19.3.2001E. 2000/11931 K. 2001/2552"İSTİHKAK DAVASI ( İcra Tetkik Merciinden Verilen Kararın Temyize Gidip Kararın Kesinleşmiş Olması Nedeniyle Genel Mahkemedeki Davaya Kesin Hüküm Nedeniyle Bakılamaması )
İCRA TETKİK MERCİİNDE GÖRÜLEN İSTİHKAK DAVASI ( Temyizinin Mümkün Olması )
TEMYİZİ KABİL KARARLAR ( İcra Tetkik Merciinde Görülen İstihkak Davası )
KESİN HÜKMÜ ( İcra Tetkik Merciinden Verilen Kararın Temyize Gidip Kararın Kesinleşmiş Olması Nedeniyle Genel Mahkemedeki Davaya Kesin Hüküm Nedeniyle Bakılamaması )"
Y4.HD19.3.2001E. 2000/11951 K. 2001/2559"ZİMMET ALACAĞININ TAHSİLİ ( Davalının Almış Olduğu Kooperatif Hissesinin Muvazaaya Dayandığı İddiası )
MUVAZAA ( Davacının Zimmet Alacağının Tahsilini Engellemek Kastıyla Kooperatif Hissesi Alınması ve Bunun Muvazaaya Dayandığının Kanıtlanması )
KOOPERATİF HİSSESİ ALINMASI ( Davacının Zimmet Alacağının Tahsilini Engellemek Kastıyla )
ŞAHSİ HAK ( Davacının Zimmet Alacağının Tahsilini Engellemek Kastıyla Kooperatif Hissesi Alınması ve Bunun Muvazaaya Dayandığının Kanıtlanması Sonucu Oluşan Hak )
TAPU İPTALİ ( Davada Muvazaa Kanıtlandığından İptal ve Tescil Olmaksızın Taşınmazın Haciz ve SAtışının İstenebilmesi )"
Y4.HD19.3.2001E. 2000/12052 K. 2001/2588"TESPİT DAVASI ( Taşınmaz Üzerindeki Bina Ve Ağaçların Kendisine Ait Olduğunun Tesbiti - Ortaklığın Giderilmesi )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Tesbit Tutanaklarına Karşı 10 Yıl İçerisinde Önceki Hukuki Sebeplere Dayanılarak Dava Açılması )
KADASTRO TUTANAĞI ( Tapu Kütüğünde Şerh Bulunması - Tesbit İstemekte Hukuki Yararın Bulunmaması )
HUKUKİ YARAR ( Taşınmazlarla İlgili Olan 10 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Geçmiş Olması - Tapuya Tescil Talebi )"
Y4.HD19.3.2001E. 2000/12073 K. 2001/2587"SARKINTILIK NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Ceza Mahkemesi Mahkumiyet Hükmünün Hukuk Hakimi İçin Bağlayıcılığı)
CEZA MAHKEMESİNİN MAHKUMİYET HÜKMÜNÜN HUKUK HAKİMİ İÇİN BAĞLAYICILIĞI ( Sarkıntılık Nedeniyle Manevi Tazminat Davasında)
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Ceza Mahkemesinin Sarkıntılık Nedeniyle Mahkumiyet Hükmünün Hukuk Hakimi İçin Bağlayıcılığı)"
Y4.HD19.3.2001E. 2000/12076 K. 2001/2586"RÜCUAN TAZMİNAT ( Davalının Hukuka Aykırı Eylemi Sonucu Kamu Görevlisine Ödemede Bulunan İdarenin Bunu Talebi )
DEVLETİN ZARAR GÖRENE ÖDEME YAPMASI ( Devletin Mal Varlığında Zarar Verenin Eylemi Nedeniyle Bir Eksilmenin Oluşması )
NAKDİ TAZMİNAT ( Davalının Eylemi Nedeniyle Devletin Mal Varlığında Eksilme Meydana Gelmesi )"
Y4.HD22.3.2001E. 2000/11655 K. 2001/2816"MÜLKİYET TESPİTİ ( Zoralımına Karar Verilmiş Olan Aracın Satılması)
ZORALIMINA KARAR VERİLEN ARACIN SATIŞI ( Alıcının İyiniyetinin Korunmayacağı)
ALICININ İYİNİYETİ ( Zoralımına Karar Verilen Aracın Satışı)"
Y4.HD22.3.2001E. 2000/11659 K. 2001/2819"TAZMİNAT DAVASI ( Maç Saatlerinin Değiştirilmesi Nedeniyle Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Uğradığı Zarar İçin Açılan)
HASILAT MİKTARINDA DÜŞME NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Futbol Federasyonunun Maç Saatlerini Değiştirmesi Sonucu Doğan)
FUTBOL FEDERASYONUNUN MAÇ SAATLERİNİ DEĞİŞTİRMESİ ( Spor- Toto Hasılat Miktarındaki Düşme Nedeniyle Tazminat Talebi)
SPOR-TOTO HASILATINDAKİ DÜŞÜŞ NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Futbol Federasyonunun Maç Saatlerini Değiştirmesinden Doğan)"
Y4.HD22.3.2001E. 2001/2233 K. 2001/2779"RAYİÇ BEDEL TAKDİR KOMİSYONU KARARININ İPTALİ ( Orman Köylülerinin Kalkındırılmasına İlişkin Olarak Hak Sahipliğinin Belirlenmesinin Zilyetliğin Tespitine İlişkin Konu Olması )
ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMASI ( Hak Sahipliğinin Belirlenmesinin Zilyetliğin Tespitine İlişkin Konu Olup Eşya Hukukunu İlgilendirmesi )
TARIM ALANINA DÖNÜŞMÜŞ YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Hak Sahipliğinin Belirlenmesinin Zilyetliğin Tespitine İlişkin Konu Olup Eşya Hukukunu İlgilendirmesi )
KÖY YAPILARININ TOPLU OLARAK BULUNDUĞU YERLEŞİM SAHALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ( Hak Sahipliğinin Belirlenmesinin Zilyetliğin Tespitine İlişkin Konu Olup Eşya Hukukunu İlgilendirmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hak Sahipliğinin Belirlenmesinin Zilyetliğin Tespitine İlişkin Konu Olup Eşya Hukukunu İlgilendirmesi Nedeniyle Davaya Adli Yargı Yerinde Bakılması )"
Y4.HD26.3.2001E. 2001/2229 K. 2001/2898"RAYİÇ BEDELİN TENKİSİ ( Rayiç Bedel Komisyonunun Belirlediği Değer )
TARIM ALANINA DÖNÜŞMÜŞ YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Orman Köylülerinin Kalkındırılmasına İlişkin Olarak Hak Sahipliğinin Belirlenmesi )
ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMASI ( Hak Sahipliğinin Belirlenmesinin Zilyetliğin Tespitine İlişkin Konu Olması )
KÖY YAPILARININ TOPLU OLARAK BULUNDUĞU YERLEŞİM SAHALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ( Hak Sahipliğinin Belirlenmesinin Zilyetliğin Tespitine İlişkin Konu Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hak Sahipliğinin Belirlenmesinin Zilyetliğin Tespitine İlişkin Konu Olması Nedeniyle Eşya Hukukunu İlgilendirmesi ve Adli Yargının Görevli Olması )"
Y4.HD27.3.2001E. 2000/11119 K. 2001/3040"BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Basının Görevini Yerine Getirirken Kişinin Kişilik Değerlerine Saldırıda Bulunmamasının Gerekmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
SİYASİ KİŞİLİĞİN SERT BİÇİMDE ELEŞTİRİLMESİ ( Eleştirilen Kişinin Siyasi Parti Üyesi Olması Nedeniyle Sertte Yapılsa Eleştiriye Katlanmasının Gerekmesi )"
Y4.HD29.3.2001E. 2000/11067 K. 2001/3101"MANEVİ TAZMİNAT ( Basın Açıklaması Sonucu Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
BASIN AÇIKLAMASI SONUCU KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacı Tarafından Söylendiği İddia Edilen Açıklamaların Kanıtlanamaması )
SALDIRI NİTELİĞİ TAŞIYAN SÖZLER ( Davacının Bu Sözlerin Davalıya Ait Olduğunu Kanıtlayamaması )"
Y4.HD29.3.2001E. 2000/11658 K. 2001/3096"TAZMİNAT DAVASI ( İnşaat Projesine Aykırı Yapılması ve Bu Binaya Yapı Kullanım İzin Belgesi Verilmesi Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kamu Kurumu Olan Belediye Encümen Kararından Zarar Görüldüğü İleri Sürülen Davanın İdari Yargıda Açılmasının Gerekmesi )
İPTAL DAVASI ( Belediye Encümen Kararının Uygulanması Sonucu Zarar Görülmesi Nedeniyle İşlemin İptali )
İDARİ İŞLEMLERDEN DOĞAN ZARARLAR ( Davanın İdari Yargıda Açılmasının Gerekmesi )"
Y4.HD29.3.2001E. 2000/11736 K. 2001/3108"TAZMİNAT DAVASI ( Belediyenin Yol Açmak İçin Davacıya Ait Atölyeyi Yıkması )
BELEDİYENİN YOL AÇMASI İÇİN DAVACIYA AİT ATÖLYEYİ YIKMASI ( Belediyenin Haksız Yıkımdan Dolayı Müteselsilen Sorumlu Olması )"
Y4.HD29.3.2001E. 2000/11756 K. 2001/3109"YENİ OLUŞAN BELEDİYENİN MADENLERDEN PAY İSTEMESİ ( Dava Sınır Tespiti Davası Olmayıp Yasa Gereğince Ödenmesi Gereken Maden İşletme Payının Tahsiline Yönelik Eda Davası Olması )
MADENLERDEN BELEDİYELERE PAY VERİLMESİ ( Mahkemece Belediyeye Sınırlarını Yasal Düzenlemelere Göre Süre Vererek Sınırlarını Belirlemesinin Sağlanması )
BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE FAALİYET GÖSTEREN MADEN İŞLETMELERİ ( İşletme Tarafından Yüzde İki Oranında Belediye Payı Ödenmesinin Gerekmesi )"
Y4.HD29.3.2001E. 2001/2270 K. 2001/3135"DEPREMDE ZARAR GÖRÜLMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ ( Mahkemece Davanın Yargı Yeri Bakımından Görevsiz Mahkemede Açıldığı Belirtildikten Sonra Dosyanın İstek Halinde İdare Mahkemesine Gönderilmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Mahkemenin Görevsizliğini Belirttikten Sonra İstek Halinde Dosyanın Görevli Yargı Yeri Olan İdare Mahkemesine Gönderilmesine Karar Vermesinin Hatalı Olması )
İPTAL DAVASI ( Mahkemenin Görevsizliğini Belirttikten Sonra İstek Halinde Dosyanın Görevli Yargı Yeri Olan İdare Mahkemesine Gönderilmesine Karar Vermesinin Hatalı Olması )
İDARİ İŞLEMLERDEN DOĞAN ZARARLAR ( Mahkemenin Görevsizliğini Belirttikten Sonra İstek Halinde Dosyanın Görevli Yargı Yeri Olan İdare Mahkemesine Gönderilmesine Karar Vermesinin Hatalı Olması )"
Y4.HD2.4.2001E. 2000/11991 K. 2001/3169"MANEVİ TAZMİNAT ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Gazete Yayınlanan Köşe Yazısında Davacının Görevini Kötüye Kullandığı İddiasında Bulunulması )
YAZININ GERÇEĞE UYGUN OLMASI ( Kişilik Hakları İle Çatışan Basın Özgürlüğü Üstünlük Tanınması Şartı )
KİŞİLİK HAKLARI İLE ÇATIŞAN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ( Yazı Gerçeğe Uygun Olduğu Takdirde Manevi Tazminat İsteminin Reddinin Gerekmesi )
GERÇEĞE AYKIRI YAYIN YAPMA ( Basın Özgürlüğünün Sınırsız Olmaması Nedeniyle Kişilik Hakları Saldırıya Uğrayan Davacının Tazminat İsteminin Kabulü )"
Y4.HD2.4.2001E. 2000/12071 K. 2001/3157"MADDİ TAZMİNAT ( Gişe Memuru Olan Davalıların Görev Yerlerini Terk Etmeleri Nedeniyle Kurumun Zarara Uğraması )
MEMURLARIN İŞ BIRAKMA EYLEMİ ( Görev Yerlerini Terk Etmeleri Nedeniyle Kurumun Zarara Uğraması )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Davalıların İş Bırakma Eylemlerini Aynı Düşünce Birliği İçinde Gerçekleştirmiş Olmaları Nedeniyle Zarardan Birlikte Sorumlu Olmaları )
İŞ BIRAKMA EYLEMİ ( Davalıların İş Bırakma Eylemlerini Aynı Düşünce Birliği İçinde Gerçekleştirmiş Olmaları Nedeniyle Zarardan Birlikte Sorumlu Olmaları )"
Y4.HD2.4.2001E. 2000/12206 K. 2001/3218"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Nedeniyle )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ ( Davalının Kazaya Neden Olan Aracın Sürücüsü ve Aynı Zamanda İşleteni Olması )
KUSURSUZ SORUMLULUK ( Davalı Araç Sürücüsü Olarak Sorumlu Olmasa Bile Araç İşleteni Olması Nedeniyle Kusursuz Sorumlu Olması )
İŞLETEN VE ARAÇ İŞLETİCİSİNİN BAĞLI OLDUĞU TEŞEBBÜS SAHİBİ ( Kazanın Başka Nedenlerle Olduğunu Kanıtlaması Durumunda Sorumluluktan Kurtulabilmesi )
SORUMLULUKTAN KURTULMA ( İşletenin Kazanın Mücbir Sebepten Veya Zarar Görenin Veya Bir Üçüncü Kişinin Ağır Kusurundan İleri Geldiğini İspat Ederse Sorumluluktan Kurtulması )"
Y4.HD2.4.2001E. 2000/12406 K. 2001/3175"TAZMİNAT DAVASI ( Ruhsatsız ve İzinsiz Alınan Stabilize Bedelinin İstenmesi )
RUHSATSIZ VE İZİNSİZ ALINAN STABİLİZE BEDELİNİN İSTENMESİ ( Davalı Şirketin Sulh Ceza Mahkemesinde Beraat Etmiş Olması )
ZARARIN TAYİNİ ( Davalı Tarafından İbraz Edilen Sözleşmenin Bağlayıcılığının Olmaması )
CEZA HUKUKU İLE MEDENİ HUKUK ARASINDA MÜNASEBET ( Davalının Ceza Mahkemesinde Beraat Etmiş Olmasının Tazminat Davasının Reddini Gerektirmemesi )"
Y4.HD3.4.2001E. 2000/12549 K. 2001/3270"Trafik Kazasından Kaynaklanan Yaralanma Nedeniyle )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davacının Beden Gücünü Hangi Oranda Kaybettiğinin Tespit Edilmesi )
MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBININ TESBİTİ ( Davacının Yaşı ve Meslek Grubu da Belirtilmek Suretiyle Adli Tıp Kurumu Üçüncü İhtisas Kurulundan Rapor Alınması )
ADLİ TIP KURUMU ÜÇÜNCÜ İHTİSAS KURULU ( Meslekte Kazanma Gücünün Tespiti İçin Bu Kuruldan Rapor Alınmasının Gerekmesi )
İŞLETENİN SORUMLULUĞU ( Motorlu Aracın Neden Olduğu Zararlardan İşletenin Sorumlu Olması )
MOTORLU ARACIN NEDEN OLDUĞU ZARAR ( İşletenin Sorumlu Olması )"
Y4.HD3.4.2001E. 2001/1602 K. 2001/3278"ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMELERİ ( Davanın Muvazaa Nedeniyle Sözleşmenin İptaline İlişkin Olması )
MUVAZAA ( Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi )
MİRASÇISI ÇOK OLAN KİMSENİN BİRİYLE ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ YAPMASI ( Olağan Yaşam Kurallarına Uymaması Nedeniyle Muvazaının Kabulü )"
Y4.HD3.4.2001E. 2001/1819 K. 2001/3301"ÖNEMLİ ALT YAPI DENGE BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( İski nin Alacağı İçin 6183 Sayılı Özel Yasanın Uygulanmasının Gerekmesi )
AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Özel Yasa Olması Nedeniyle Bu Yasanın Uygulama Alanına Giren Bir Alacak İçin Genel İcra ve Haciz Yoluyla Takip Yapılamaması )
İSKİ ALACAĞI ( 6183 Sayılı Yasaya Göre Takip Yapılması Gerekirken İcra ve Haciz Yoluyla Takip Yapılmasının Yanlış Olması )"
Y4.HD5.4.2001E. 2000/10152 K. 2001/3381"PARANIN İADE EDİLMESİ TALEBİ ( Bankadaki Kamuya Tahsis Edilen Paraya Haciz Koydurtmak Suretiyle Alınması )
BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI ( Belediyenin Her Türlü Mal Varlığının Kamuya Tahsisli Olduğu Biçiminde Karar Alınması )
KAMUYA TAHSİSLİ PARA ( Alacak Encümen Kararından Önce Doğduğundan Haczinin Mümkün Olması )
HACZİ CAİZ OLMAYAN MALLAR VE HAKLAR ( Kamuya Tahsis Edilen Para )"
Y4.HD5.4.2001E. 2000/12277 K. 2001/3347"TESCİL VE ECRİMİSİL ( Davacının İsteyebileceğinin Muhdesatın Kendileri Tarafından Meydana Getirildiğine İlişkin Olması )
MÜLKİYET HAKKININ ŞÜMULÜ ( Yer Üzerindeki Muhdesatın Zilyedi Ya da Mülkiyeti Bir Kişiye Yerin İse Başka Kişiye Ait Olamaması )
MÜTEMMİM CÜZLER ( Yer Üzerindeki Muhdesatın Yerin Tamamlayıcı Parçası Olması Nedeniyle Yer Sahibinin Mülkiyetinde Olması )
TAMAMLAYICI PARÇA ( Yer Üzerindeki Muhdesatın Yerin Tamamlayıcı Parçası Olması Nedeniyle Yer Sahibinin Mülkiyetinde Olması )"
Y4.HD5.4.2001E. 2000/12298 K. 2001/3339"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasında Desteğin Yaşamını Yitirmesi Nedeniyle )
MANEVİ TAZMİNAT ( Miras Şirketine Tayin Edilen Mümessilin Dava Açma ve Davayı Takip Etme Olanağının Olmaması )
DAVA AÇMA HAKKI ( Miras Şirketine Tayin Edilen Mümessilin Destekten Yoksun Kalma ve Manevi Tazminat Talebiyle Dava Açma ve Davayı Takip Etme Olanağının Olmaması )"
Y4.HD9.4.2001E. 2000/12428 K. 2001/3508"MANEVİ TAZMİNAT ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalıların Cevap Dilekçesinde Davacı Hakkında Kamu Kurumlarına Çalışanları Tehdit Ettiğine İlişkin Yayınların Bulunması )
YAYINLARIN GERÇEK OLMASI ( Davalıların Elde Ettikleri Bilgilerin Bizzat Davalılar Tarafından Mahkemeye Sunulmasının Güç Olması )"
Y4.HD9.4.2001E. 2000/12437 K. 2001/3502"MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Nedeniyle )
HAKİMİN ÖZEL HALLERİ GÖZÖNÜNDE TUTMASI ( Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Bir Para Tutarının Adalete Uygun Olmasının Gerekmesi )
ADALETE UYGUN OLMA KOŞULU ( Hakimin Özel Halleri Gözönünde Tutarak Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Paranın Tutarı )
MAMELEK HUKUKUNA İLİŞKİN OLMAYAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Manevi Tazminata Karar Verirken Hakimin Alacağı Kıstaslar )"
Y4.HD9.4.2001E. 2000/12447 K. 2001/3497"TEHİR-İ İCRA ( İcra Tetkik Merciinin Teminatı İnceleyerek Uygunluğunu Onaylamasının Gerekmesi )
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( İcra Tetkik Merciinin Teminatı İnceleyerek Uygunluğunu Onaylamasının Gerekmesi )
TEMİNAT ( İcranın Geri Bırakılması Talebinde İcra Tetkik Merciinin Teminatı İnceleyerek Uygunluğunu Onaylamasının Gerekmesi )"
Y4.HD9.4.2001E. 2000/12552 K. 2001/3530"KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Haksız Eylem Niteliğinde Olması ve Alacağın Belirgin Olmaması )
İTİRAZIN İPTALİ ( Kaçak Elektrik Kullanımı Nedeniyle Yapılan Takibe İtiraz Edilmesi )
HAKSIZ FİİL ( Kaçak Elektrik Kullanılması )
REESKONT FAİZİ ( Davalının Tacir Sıfatının Olmaması ve Alacağın Kamu Alacağı da Olmaması Nedeniyle alacağa Yasal Faiz Yürütülmesinin Gerekmesi )"
Y4.HD9.4.2001E. 2000/12970 K. 2001/3559"MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Şikayet Nedeniyle Kişilik Haklarına Saldırı )
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ( Yerinde Kullanıldığının Kabulü İçin Şikayeti Haklı Gösterecek Bazı Emare ve Olguların Zayıf ve Dolaylı da Olsa Varlığının Yeterli Olması )
ŞİKAYET HAKKI ( Hakkın Yerinde Kullanıldığının Kabulü İçin Şikayeti Haklı Gösterecek Bazı Emare ve Olguların Zayıf ve Dolaylı da Olsa Varlığının Yeterli Olması )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Şikayet Hakkını Kullanan Kişiden Tazminat İstenmesi Şartı )"
Y4.HD9.4.2001E. 2000/12971 K. 2001/3558"KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( Değerin Arazide Gelir Arsada Emsal Satışlar Esas Alınarak Belirlenmesi )
TARIM ALANINA DÖNÜŞMÜŞ YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Taşınmazların Değerlerinin de Bedel Tespit Komisyonunca Saptandığının Anlaşılması )
KÖY YAPILARININ TOPLU OLARAK BULUNDUĞU YERLEŞİM SAHALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ( Taşınmazların Değerlerinin de Bedel Tespit Komisyonunca Saptandığının Anlaşılması )"
Y4.HD10.4.2001E. 2000/11196 K. 2001/3598"RUHSATSIZ YAPILAN KAZILAR ( Büyükşehir Belediyesinin Ceza Uygulamasında Bulunması )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN CEZA UYGULAMASI ( Davanın 6183 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Açılmasının Gerekmesi )
BELEDİYE ALACAKLARI ( 6183 Sayılı Amma Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanuna Göre Tahsil Edilmesinin Gerekmesi )"
Y4.HD10.4.2001E. 2001/110 K. 2001/3585"TAZMİNAT DAVASI ( İş Yavaşlatma Eylemi Nedeniyle Köprüden Ücretsiz Araç Geçmesinden Kaynaklanan Zararın İstemi )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Davalıların İş Bırakma Eylemini Aynı Düşünce Birliği İçerisinde ve Birlikte Hareket Etmek Suretiyle Gerçekleştirmeleri )
İŞ BIRAKMA EYLEMİ ( Davalıların İş Bırakma Eylemini Aynı Düşünce Birliği İçerisinde ve Birlikte Hareket Etmek Suretiyle Gerçekleştirmeleri )"
Y4.HD10.4.2001E. 2001/2560 K. 2001/3615"MANEVİ TAZMİNAT ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Haber Verilirken Veya Eleştiri Yapılırken Kamu Yararı Toplumsal İlgi ve Güncellik Olmasının Gerekmesi )
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ( Temelini Anayasadan Alan Bu Özgürlüğün Sınırsız Olmaması )
KÜÇÜLTÜCÜ İNCİTİCİ SÖZLER SARFETME ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Olduğunun Kabulü )"
Y4.HD10.4.2001E. 2001/355 K. 2001/3597"MANEVİ TAZMİNAT ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı )
BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Basının Haber Verme Hakkının Gerçeklik Güncellik Kamu Yararı İle Sınırlı Olması )
BASININ HABER VERME HAKKININ SINIRLARI ( Gerçeklik Güncellik Kamu Yararı Toplumsal İlgi Konu İle İrade Arasında Düşünsel Bağlılık Temel Kuralları İle Sınırlı Olması )
GERÇEK VE GÜNCEL OLMASI ( Basının Haber Verme Hakkının Sınırları )
KAMU YARARI VE TOPLUMSAL İLGİ OLMASI ( Basının Haber Verme Hakkının Sınırları )
KONU İLE İRADE ARASINDA DÜŞÜNSEL BAĞLILIK OLMASI ( Basının Haber Verme Hakkının Sınırları )"
Y4.HD10.4.2001E. 2001/53 K. 2001/3592"YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Taraflar Arasında Hukuki İlişkinin Bulunmaması - Tazminat )
TAZMİNAT ( Kişilik Hakları Hukuka Aykırı Olarak Saldırıya Uğrayan Kimse - Manevi Tazminata Hükmedilmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Saldırı Teşkil Eden Eylem Ve Olayın Özelliği - Hukuka Aykırı Eyleminin Sabit Olduğu )
HUKUKA AYKIRILIK ( Yaptırımın Hak Ve Adalete Uygun Olması Gerektiği - Manevi Tazminata Hükmedilmekle Tatmin Duygusunun Sağlanmış Olması )"
Y4.HD12.4.2001E. 2000/12338 K. 2001/3710"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Tapu Sicilinin Tutulmasından Kaynaklanan Zarar Nedeniyle )
TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN KAYNAKLANAN ZARAR ( Olayın Özelliğine Göre Eleman Eksikliğinin OLayın Meydana Gelmesinde Etkili Olmadığının Anlaşılması )
ZARARLANDIRICI EYLEM ( Tapu Sicilinin Tutulmasından Kaynaklanan Zararın Davalıların Kendi Kusurlu Davranışları İle Oluşturmaları )
BİLİRKİŞİ ( Tapu Sicil Mevzuatından Anlayan Kurul Tarafından İnceleme Yaptırılması )"
Y4.HD12.4.2001E. 2000/12581 K. 2001/3679"TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Şikayet Nedeniyle )
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ( Bu Özgürlüğün Hukuken Korunması İçin Şikayet Edilenin Cezalandırılmasını Gerektirecek yeterli Kanıtların Olmasının Zorunlu Olmaması )
ŞİKAYET HAKKI ( Hak Arama Özgürlüğünün Hukuken Korunması İçin Şikayet Edilenin Cezalandırılmasını Gerektirecek yeterli Kanıtların Olmasının Zorunlu Olmaması )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Hak Arama Özgürlüğünün Hukuken Korunması İçin Şikayet Edilenin Cezalandırılmasını Gerektirecek yeterli Kanıtların Olmasının Zorunlu Olmaması )"
Y4.HD12.4.2001E. 2000/12669 K. 2001/3722"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalının Zamanaşımı Def'ini İleri Sürmemesi Durumunda Hakimin Dosya İçeriğinden Varlığını Öğrendiği Zamanaşımını Kendiliğinden Gözetememesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Eylem Sonucu Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
ZAMANAŞIMI ( Davalının Zamanaşımı Def'ini İleri Sürmemesi Durumunda Hakimin Dosya İçeriğinden Varlığını Öğrendiği Zamanaşımını Kendiliğinden Gözetememesi )"
Y4.HD12.4.2001E. 2001/1436 K. 2001/3660"TAZMİNAT ( Haksız Eylem Nedeniyle )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Eğer Zararın Tazmini Borçluyu Zarurete Düşürüyorsa Hakimin Olayın Özelliği ve Davalının Koşullarını Gözönüne Alarak Zarar ve Ziyanı Tenkis Etmesi )
ZARAR VE ZİYANIN TENKİSİ ( Eğer Zararın Tazmini Borçluyu Zarurete Düşürüyorsa Hakimin Olayın Özelliği ve Davalının Koşullarını Gözönüne Alarak Zarar ve Ziyanı Tenkis Etmesi )
HAKİMİN TAKDİRİ ( Eğer Zararın Tazmini Borçluyu Zarurete Düşürüyorsa Hakimin Olayın Özelliği ve Davalının Koşullarını Gözönüne Alarak Zarar ve Ziyanı Tenkis Etmesi )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Kavgaya El Uzatanı Ölümden Veya Yaralamadan Doğan Zarardan Teselsül Kuralları Uyarınca Müteselsilen Sorumlu Tutmaya Olanak Olmaması )
İŞTİRAK ( Kavgaya El Uzatanı Ölümden Veya Yaralamadan Doğan Zarardan Teselsül Kuralları Uyarınca Müteselsilen Sorumlu Tutmaya Olanak Olmaması )
KAVGA ( Kavgaya El Uzatanı Ölümden Veya Yaralamadan Doğan Zarardan Teselsül Kuralları Uyarınca Müteselsilen Sorumlu Tutmaya Olanak Olmaması )"
Y4.HD12.4.2001E. 2001/26 K. 2001/3694"MANEVİ TAZMİNAT ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Bir İşletmeyi Devralan Kimsenin Alacaklılara Karşı İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olması )
BİR MAMELEKİN VEYA BİR İŞLETMENİN DEVRALINMASI ( Devralan Kimsenin Alacaklılara Karşı İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olması )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( İşletmeyi Devralan Kimse ile Devreden Kimsenin Borçlularına Karşı Olan Sorumluluğu )"
Y4.HD12.4.2001E. 2001/2961 K. 2001/3713"MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Davacının Desteğini Kasten Öldürmesi Nedeniyle )
HAKİMİN ÖZEL HALLERİ GÖZÖNÜNDE TUTMASI ( Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Bir Para Tutarının Adalete Uygun Olmasının Gerekmesi )
ADALETE UYGUN OLMA KOŞULU ( Hakimin Özel Halleri Gözönünde Tutarak Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Paranın Tutarı )"
Y4.HD16.4.2001E. 2000/12756 K. 2001/3786"MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ ( Davalıların Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerde Madencilik Faaliyetinde Bulunurken Belediyeden İzin Almamış Olmaları )
MADEN FAALİYETİ ( Belediye İmar Sahaları ve Mücavir Alanlardaki Maden Arama Ön İşletme ve İşletme Faaliyetlerinin Belediyeden Müsaade Alınması İle Yapılması )
BELEDİYEDEN İZİN ALINMASI ( Belediye İmar Sahaları ve Mücavir Alanlardaki Maden Arama Ön İşletme ve İşletme Faaliyetleri İçin )"
Y4.HD16.4.2001E. 2000/12774 K. 2001/3789"İTİRAZIN İPTALİ ( Reeskont Faizine Hüküm Altına Alınması )
TACİR OLMA ŞARTI ( Reeskont Faizine Hüküm Altına Alınması İçin Tarafların Tacir Olmasının Gerekmesi )
REESKONT FAİZİ ( İtirazın İptali Davasında Bu Faize Hükmedilmesi İçin Tarafların Tacir Olmasının Gerekmesi )
HAKSIZ EYLEMDEN DOĞAN ZARARIN TAZMİNİ ( Talep Edilen Reeskont Faizinin Hüküm Altına Alınabilmesi İçin Tarafların Tacir Olmasının Gerekmesi )
TİCARİ İŞLETME İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIK ( Talep Edilen Reeskont Faizinin Hüküm Altına Alınması Şartı )"
Y4.HD16.4.2001E. 2001/374 K. 2001/3873"KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ ( Tarlaya verilen zararın tazminat talebi )
TAZMİNAT ( Kamu İktisadi Teşebbüsünün tarladaki ağaçlara verdiği zarar )"
Y4.HD16.4.2001E. 2001/455 K. 2001/3880"ZARARIN TAYİNİ ( Posta İle Gelmesi Gereken Avukatlık Staj Raporları Belgelerinin Kaybolması Nedeniyle Uğranılan Zararın Giderilmesi İstemi )
AVUKATLIK STAJI RAPORLARI ( Posta İle Gelmesi Gereken Belgelerin Kaybolması Nedeniyle Uğranılan Zararın Giderilmesi İstemi )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalı İdarenin Özensizliği Nedeniyle Avukatlık Staj Bitim Dosyasının Adalet Bakanlığına Teslim Edilmemesi Bu Yüzden Gecikmeli Olarak Avukatlık Ruhsatının Alınması )
EMSALLERE GÖRE İŞE GEÇ BAŞLAMA ( Manevi Tazminat İsteminin Haklı Olması )"
Y4.HD16.4.2001E. 2001/621 K. 2001/3867"TRAFİK KAZASI ( Olay Tarihinde 22 Yaşından Büyük Olmasına Rağmen Hali Hazırda Çalışmadığı - Ölen Babasının Desteğine Muhtaç Olduğu - Maddi Tazminat Talebi )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Adına Velayeten Hüküm Kurulması İstemi - Saklı Tutulan Fazlaya İlişkin Haklar )
MADDİ TAZMİNAT ( Açılan Ek Davaya İlişkin Dosyanın Eldeki Dosya İle Birleştirilerek Birlikte Değerlendirilerek Karar Verilmemesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Kazada Ölenin Kullandığı Aracın Maliki - Taraf Gösterildiği Halde Hakkında Hüküm Kurulmaması )"
Y4.HD17.4.2001E. 2001/1808 K. 2001/3939"KOMİSERLE KURULU KARARI ( At Yarışları Sonucunun Belirlenmesi Biçimindeki İdari İşleme Dayanan Dava )
GÖREVLİ MAHKEME ( At Yarışları Sonucunun Belirlenmesi Biçimindeki İdari İşleme Dayanan Davanın İdare Mahkemesinde Açılması )
AT YARIŞLARINDA İKRAMİYENİN ÖDENMESİ ( İdari Yapıdaki Komiserler Kurulunun At Yarışları Sonucunun Belirlenmesi Biçimindeki İdari İşlemi )"
Y4.HD17.4.2001E. 2001/462 K. 2001/3930"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Desteğin Belediyede Çalışırken Aracın İçinde Sıkışıp Kalması Nedeniyle )
MANEVİ TAZMİNAT ( Zararın Tek ve Bölünmez Olması )
BELEDİYEDE MEMUR KADROSUNDA ÇALIŞAN DESTEĞİN ÖLÜMÜ ( Çöp Kamyonunda Çalışırken Prese Sıkışarak Ölmesi )
MİKTARIN BELİRLENMESİ ( Emsallerinin Aldığı Ücret Sorulup Gerçek Geliri Belirlendikten Sonra Destekten Yoksun Kalınan Tazminat Miktarının Hesaplanması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Bilinmeyen Döneme Ait Ücret Artışı ve İndirimi Yıl Yıl Yapılmamış Olduğundan Gerçek Zararın Tam Olarak Belirlenememesi )"
Y4.HD17.4.2001E. 2001/577 K. 2001/4550"TAZMİNAT ( Davalıların Usulsüz Kararları ile Davacı İdareyi Zarara Uğrattıkları İddiasına Dayalı Tazminat İstemi )
SAYIŞTAYIN GÖREVLERİ ( Sayıştay Yargısının Esas İtibariyle Saymanlar ve Tahakkuk Memurlarının Denetimi ile Sınırlı Olması )
SAYIŞTAY YARGISI ( Sayıştayın Görev Alanına Giren Davaların Kişi ve Konu Bakımından Sınırlı Olması )
AKÇALI HUSUSLAR ( Sayıştay Yargısına İlke Olarak Saymanlar ve Memurların Konu Olarakta Akçalı Hususların Tabi Olması )
SAYMAN VE TAHAKKUK MEMURLARI ( Sayıştay Yargısının Esas İtibariyle Saymanlar ve Tahakkuk Memurlarının Denetimi ile Sınırlı Olması )"
Y4.HD17.4.2001E. 2001/714 K. 2001/3927"HAKSIZ FİİLE DAYANAN TAZMİNAT TALEBİ ( Tarafların Tacir Olmaması Halinde Yasal Faiz Uygulanacağı )
FAİZ ORANI ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerden İzinsiz Kum Alınması Nedeniyle Tazminat )
DEVLET ARAZİSİNDEN İZİNSİZ KUM ALINMASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Uygulanacak Faiz Oranı )
TAZMİNATA UYGULANACAK FAİZ ORANI ( Haksız Fiile Dayanan Davada Tarafların Tacir Olmaması )"
Y4.HD17.4.2001E. 2001/724 K. 2001/3936"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Kişinin Manevi Kişiliğine İlişkin Olarak Basın Yoluyla Saldırıda Bulunulması Sonucu Manevi Zararın Karşılanması )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Kişinin Manevi Kişiliğine İlişkin Olarak Basın Yoluyla Saldırıda Bulunulması )
MANEVİ KİŞİLİĞE SALDIRI ( Kişinin Manevi Kişiliğine İlişkin Olarak Basın Yoluyla Saldırıda Bulunulması )
BİLİRKİŞİ ( Mahkemenin Çözümü Özel veya Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Alınmasına Karar Vermesi )"
Y4.HD19.4.2001E. 2000/12675 K. 2001/4045"KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Kullanmanın Niteliği İtibariyle Haksız Eylem Olup Zarar Miktarının Önceden Belirlenmesinin Mümkün Olmaması )
HAKSIZ FİİL ( Kaçak Elektrik Kullanılması )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İcra Takibine Konu Edilen Alacağın Belirli Olmaması Nedeniyle Tazminata Hükmedilememesi )
BELİRLİ OLMAYAN ALACAK TAKİBİ ( Borçlunun İtirazı Nedeniyle İcra İnkar Tazminatına Hükmedilememesi )"
Y4.HD19.4.2001E. 2000/12676 K. 2001/4046"KAMULAŞTIRMA ( Belediyenin Kamulaştırma Nedeniyle Davacının Dükkanını Yıkarak Dükkandaki Mallarına ve Çevredeki Ağaçlarına Zarar Vermesi )
HAKSIZ FİİL ( Belediyenin Kamulaştırma Nedeniyle Davacının Dükkanını Yıkarak Dükkandaki Mallarına ve Çevredeki Ağaçlarına Zarar Vermesi )
ZARARIN TAYİNİ ( Kamulaştırma Evraklarının Getirtilip Yerinde Uygulanması Zarar Gören Yerlerin Kamulaştırma Kapsamında Kalıp Kalmadığının Tespiti )"
Y4.HD19.4.2001E. 2000/12941 K. 2001/4075"TAZMİNAT DAVASI ( Hatalı Filtre Üretilmesi Nedeniyle Uğranılan Zarar )
TEBLİGAT ( Dava Dilekçesinin Tebliği İçin Çıkartılan Tebligatların İade Edilmesi )
TİCARET SİCİLİ ( Şirkete Çıkarılan Tebligatların BU İsimde Şirket Olmadığı Nedeniyle İadesi Nedeniyle Sicilden Bilgi Alınmasının Gerekmesi )
AYIPLI MAL ( Şirkete Çıkarılan Tebligatların BU İsimde Şirket Olmadığı Nedeniyle İadesi Nedeniyle Sicilden Bilgi Alınmasının Gerekmesi )"
Y4.HD19.4.2001E. 2001/61 K. 2001/4029"MUVAZALI SATIŞIN İPTALİ ( Yapılan Kira Sözleşmesi Gereği Bedelsiz Olarak Taşınmazda Oturma - Tahliye Davası )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Kira Sözleşmesine Rağmen Mal Sahibinin Taşınmazı Satıp Devretmesi - Tazminat Davası )
TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Tahliye Edilmesi Hali - Sözleşmeye Aykırı Davranıldığından Dolayı Tazminat Davası Açılabileceği )
MÜLKİYET HAKKI ( Malikin Malını Bağımsız Olarak Tasarruf Hakkına Sahip Olduğu - Kişisel Hakların Taşınmazın Tasarruf Edilmesini Sınırlandıramaması )"
Y4.HD24.4.2001E. 2001/886 K. 2001/4103"ŞUFA BEDELİNİN DEPO EDİLMESİ ( Bankaya Yatırılan Paranın Faizinin Kendilerine Ödetilmesi Davasında Husumet )
FAİZİN KENDİSİNE ÖDETİLMESİ DAVASINDA HUSUMET ( Bankaya Yatırılan Şuf'a Bedeline Yürüyen )
BANKAYA YATIRILMIŞ OLAN ŞUF'A BEDELİNE YÜRÜYEN FAİZİN KENDİSİNE ÖDETİLMESİ TALEBİ ( Husumetin Hazineye Yöneltileceği )
HUSUMET ( Davacının Depo Edilen Şuf'a Bedelinin Bankaya Yatırılması Nedeniyle Yürüyen Faizin Kendisine Ödetilmesi Talebi )"
Y4.HD24.4.2001E. 2001/979 K. 2001/4104"MUVAZAALI İŞLEMLERİ BİLEREK GÖZ YUMAN KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( Uğranılan Zarar İçin Açılan Tazminat Davasında Husumet )
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MUVAZAALI İŞLEMLERİ BİLEREK YAPTIĞI ÖDEMELER ( Davacının Uğradığı Zarar İçin Tazminat Talebinde Husumet )
HUSUMET ( Karayolları Genel Müdürlüğünün Haksız Eyleminden Doğan Zarar İçin Açılan Davada )"
Y4.HD25.4.2001E. 2001/145 K. 2001/4126"RÜCUAN TAZMİNAT ( Dava Konusu Olayda Zarar Verenin Hukuka Aykırı Eyleminden Dolayı Davacıyı Zarar Görene Karşı Tazminat Yükümlülüğü Altına Sokması )
HUKUKA AYKIRI EYLEM ( Dava Konusu Olayda Zarar Verenin Hukuka Aykırı Eyleminden Dolayı Davacıyı Zarar Görene Karşı Tazminat Yükümlülüğü Altına Sokması )
DEVLETİN ZARAR GÖRENE ÖDEME YAPMASI ( Devletin Mal Varlığında Zarar Verenin Eylemi Nedeniyle Bir Eksilmenin Meydana Gelmesi )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Devletin Yaptığı Ödeme Karşısında Devletin Mal Varlığında Zarar Verenin Eylemi Nedeniyle Bir Eksilmenin Meydana Gelmesi )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Zarar Verenin Ödemesi Gereken Miktarın Devlet Tarafından Ödenmesi )"
Y4.HD25.4.2001E. 2001/195 K. 2001/4148"EŞYA İSTENMESİ ( Tebligatın Yapılması Usulleri )
TEBLİGAT ( Tebliğin İmkansız Olması Veya Tebellüğden İmtina Durumları )
TEBLİĞ İMKANSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN İMTİNA ( Bu Gibi Durumlarda Yapılması Gerekenler )"
Y4.HD25.4.2001E. 2001/673 K. 2001/4194"AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( Davanın Husumet Yönünden Reddedilmiş Olması )
HUSUMET NEDENİYLE DAVANIN REDDİ ( Davalılar Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Mecburiyeti )
ÇEYİZ SENEDİNDEKİ EŞYALARIN İADESİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davanın Husumet Yönünden Reddi Halinde Ücreti Vekalete Hükmedileceği )"
Y4.HD26.4.2001E. 2001/163 K. 2001/4293"MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Dava Dilekçesinde Ekli Çeyiz Listesindeki Eşyaların Tarafına Verilmesini İstemesi )
GAYRİRESMİ EŞLER ARASINDA EŞYA ( Davacının Dava Dilekçesinde Ekli Çeyiz Listesindeki Eşyaların Tarafına Verilmesini İstemesi )
ÇEYİZ EŞYALARININ İSTENMESİ ( Davacının Dava Dilekçesinde Ekli Çeyiz Listesindeki Eşyaların Tarafına Verilmesini İstemesi )"
Y4.HD30.4.2001E. 2001/3236 K. 2001/4369"TAZMİNAT ( Kendisine Ait Kamyonun Sahte Vekaletname Düzenlenerek Satıldığı İddiasıyla Uğranılan Zararın Tazmini İstemi )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davacıya Ait Kamyonun Sahte Vekaletname Düzenlenerek Satılması )
ZAMANAŞIMI ( Vekaletnamenin Noter Tarafından Düzenlenmediğinin Anlaşılması Halinde Noter Hakkında Ceza Zamanaşımı Değil Genel Zamanaşımının Uygulanmasının Gerekmesi )
SAHTE VEKALETNAME ( Sahteliği İddia Edilen Vekaletnamenin Bizzat Davalı Noter Tarafından mı Yoksa Başka Bir Noterlik Görevlisince Düzenlendiğinin Tespitinin Gerekmesi )"
Y4.HD30.4.2001E. 2001/562 K. 2001/4425"TESPİT DAVASI ( Başka İsimle Yapılan Eğitimin Kendisine Ait Olduğu İddiasıyla Açılan )
EĞİTİMİN TESBİTİ DAVASI ( Başka İsimle Yapılan Eğitimin Kendisine Ait Olduğunu İddia Eden Davacı )
HUKUKİ YARARIN AÇIKLATTIRILMASI ( Başka İsimle Yapılan Eğitimin Kendisine Ait Olduğunun Tesbitini Talep Eden Davacıya )"
Y4.HD3.5.2001E. 2001/2893 K. 2001/4532"TESPİT DAVASI ( Bir Hukuki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Olması )
HUKUKİ İLİŞKİDEN AMAÇ ( Kişi İle Kişi Veya Kişi İle Eşya Arasındaki Bir Olayın Tespiti )
YARGI KARARIYLA KABUL EDİLEN TESPİT İSTEMİNİN DİNLENMESİ ( Davacının Hakkının Veya Hukuki Durumunun Bir Tehlike İle Karşı Karşıya Bulunması )"
Y4.HD7.5.2001E. 2001/1114 K. 2001/4784"MUHTESATIN TESPİTİ ( Kadastro Tespit Tutanaklarına Karşı On Yıl İçerisinde Önceki Hukuki Sebeplere Dayanılarak Dava Açılması )
KADASTRO TESPİT TUTANAKLARI ( On Yıl İçerisinde Önceki Hukuki Sebeplere Dayanılarak Dava Açılması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kadastro Tespit Tutanaklarına Karşı On Yıl İçerisinde Önceki Hukuki Sebeplere Dayanılarak Dava Açılması )"
Y4.HD7.5.2001E. 2001/808 K. 2001/5128"ORMANDA HAYVAN OTLATMA NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Davalının Cevap Vermemesinin Davayı İnkar Niteliği )
DAVALININ DAVAYA CEVAP VERMEMESİ ( Davayı İnkar Niteliği ve Mahkemece Yapılacak İşlemler )
TAZMİNAT TALEBİ ( Ormanda Hayvan Otlatma Nedeniyle Uğranılan Zarar İçin Orman İdaresinin )
İNKAR NİTELİĞİ ( Davalının Dava Dilekçesi Tebliğ Edildiği Halde Cevap Vermemesi )"
Y4.HD7.5.2001E. 2001/883 K. 2001/4737"MADDİ TAZMİNAT ( Davacıya Ait Binanın İmar Islah Planı Çerçevesinde Davalıya Ait Arsa Üzerinde Kalması ve Davalıların Bu Bina ve Ağaçları Yıkıp Enkazına El Koymaları )
BİNA VE AĞAÇ BEDELİ ( Bina Bedeli Ödenmedikçe ve Taraflar Arasında Anlaşma Sağlanmadıkça Davalının Davacıyı Bu Yeri Kullanmaktan Men Edememesi )
BAŞKASININ ARAZİSİ ÜZERİNDE KALAN BİNA VE AĞAÇLAR ( Bina Bedeli Ödenmedikçe ve Taraflar Arasında Anlaşma Sağlanmadıkça Davalının Davacıyı Bu Yeri Kullanmaktan Men Edememesi )"
Y4.HD8.5.2001E. 2001/4797 K. 2001/4822"ELEKTRİK ENERJİSİ FONU PAYLARININ ÖDENMEMESİ ( Davacı Kurumun Kamu Kuruluşu Olması Nedeniyle Alacaklarında Özel Yasa Hükümlerinin Uygulanması )
AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Özel Yasa Olan 6183 Sayılı Yasanın Uygulanmasının Gerekmesi )
CEBREN TAHSİL VE TAKİP ESASLARI ( Davacı Kurumun Kamu Kuruluşu Olması Nedeniyle Alacaklarında Özel Yasa Hükümlerinin Uygulanması )"
Y4.HD14.5.2001E. 2001/1482 K. 2001/5056"KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ VE TESPİT ( Hazine Adına Orman Dışına Çıkarılan ve 2924 Sayılı Kanunun Kapsamına Giren Taşınmazlar )
TARIM ALANINA DÖNÜŞMÜŞ YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Hak Sahiplerine Satımı İçin Orman Bakanlığı Rayiç Bedel Takdir Komisyonunca Belirlenen Taşınmazın Rayiç Bedelinin İndirilmesi İstemi )
KÖY YAPILARININ TOPLU OLARAK BULUNDUĞU YERLEŞİM SAHALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ( Hak Sahiplerine Satımı İçin Orman Bakanlığı Rayiç Bedel Takdir Komisyonunca Belirlenen Taşınmazın Rayiç Bedeli )
TAŞINMAZ KIYMET TAKDİRİ ( Cins ve Vasıflarının Öncelikle Saptanmasının Gerekmesi )"
Y4.HD17.5.2001E. 2001/1348 K. 2001/5200"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Hukuka Aykırı Olarak Saldırıya Uğrayan Kimse Manevi Tazminat İsteyebilir )
MANEVİ TAZMİNAT ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı - Tazminatın Miktarının Tayin Edilmesi )
TAZMİNAT MİKTARI ( Saldırı Teşkil Eden Eylem Ve Olayın Özelliği - Tarafların Kusur Oranları )
HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( İşgal Ettikleri Makamı Ve Diğer Sosyal Ve Ekonomik Durumları - Objektif Olarak Belirleme )
KUSUR ( Takdir Edilecek Miktar Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar olmalı Prensibi )"
Y4.HD17.5.2001E. 2001/1362 K. 2001/5191"ARAÇ TRAFİK KAYDININ İPTALİ ( Resmi Nitelik Taşıyan Trafik Kaydının Aksini Kanıtlayacak Aynı Güçte Kanıt Gösterilmesinin Gerekmesi )
RESMİ NİTELİK TAŞIYAN TRAFİK KAYDI ( Davacının Bunun Aksini Kanıtlayacak Aynı Güçte Kanıt Göstermesinin Gerekmesi )
YAZILI DELİLLE İSPAT ( Resmi Nitelik Taşıyan Trafik Kaydının Aksini Kanıtlayacak Aynı Güçte Kanıt Gösterilmesinin Gerekmesi )
TANIK BEYANI ( Davacının Resmi Nitelik Taşıyan Trafik Kaydının Aksini Tanıkla Değil Aynı Güçte Kanıtla Belirtmesinin Gerekmesi )"
Y4.HD17.5.2001E. 2001/3634 K. 2001/5145"HAKSIZ ŞİKAYET ( Kişiliğe Bağlı Dokunulmaz Devredilmez Vazgeçilmez Temel Hak Ve Özgürlüklere Sahip Olunduğu )
KİŞİLİK HAKLARININ ZARAR GÖRMESİ ( Yaşama Maddi Ve Manevi Varlığını Koruma Ve Geliştirme Hakkı - Manevi Tazminat )
TAZMİNAT ( Hak Arama Özgürlüğü İle Kişilik Hakları Karşı Karşıya Gelmiş Olması - Haksız Yere Şikayetle Kişilik Haklarına Zarar Vermek )
MANEVİ TAZMİNAT ( Şikayetin Hak Arama Özgürlüğü Sınırları Aşılarak Kullanıldığı - Şikayet Edilenin Kişilik Değerlerine Saldırı Oluşturması )
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ( Köy Derneği Kararları - İmzaların Bir Kısmının Başkası Tarafından Atıldığının İddia Edilmesi )"
Y4.HD21.5.2001E. 2001/1669 K. 2001/5339"KOŞULLU YEMİN TEKLİFİ ( Yeminin Tanıkların Dinlenmemesi Şartına Bağlanmış Olması)
TANIKLARIN DİNLENMEMESİ ( Koşullu Yemin Teklifi)"
Y4.HD21.5.2001E. 2001/5047 K. 2001/5304"BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat Miktarının ve Uygulanacak Tedbirlerin Takdirinde Hak ve Nısfet )
HAKİMİN TAKDİR HAKKINI KULLANMASINDA HAK VE NISFET ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat Davasında )
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ TAKDİRİNDE HAK VE NISFET ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
TAZMİNAT MİKTARININ TAKDİRİNDE HAK VE NISFET ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Açılan Manevi Tazminat Davasında )"
Y4.HD24.5.2001E. 2001/1557 K. 2001/5453"TRAFİK KAZASI ( Yaralanmaya Sebebiyet Verme - Maddi Ve Manevi Tazminat Talepleri )
TAZMİNAT ( Yaralanma Nedeniyle Çalışma Gücünü Kaybetme - Tarafların Manevi Zararlarının Tespiti )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Tedavisi Sırasında İş Yerinin Kapalı Kalması - Uğranılan Kazanç Kaybı )
ZARAR ( Manevi Tazminatın Tutarını Etkileyecek Özel Hal Ve Şartlar - Taraflara Yüklenen Borç Ve Tanınan Hakların Açıkça Belirtilmesi )"
Y4.HD24.5.2001E. 2001/4132 K. 2001/5402"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davacılar Haksız Eylem Sonucu Vefat Eden Destekleri Nedeniyle Birleştirilerek Görülen Üç Dava İle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İstemeleri )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacılar Haksız Eylem Sonucu Vefat Eden Destekleri Nedeniyle Birleştirilerek Görülen Üç Dava İle İstemeleri )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yargılama Sırasında Görüşüne Başvurulan Bilirkişinin Davalının Tam Kusuruna Dayanması )
KUSUR İNDİRİMİ ( Bilirkişi Raporu İle Yerel Mahkemenin Belirlediği Kusurların Denkleştirilmesi )"
Y4.HD24.5.2001E. 2001/4680 K. 2001/5442"TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylem Sonucu Uğranılan Zararın İstemi )
HAKSIZ FİİL ( Kamu Yetkisinin Özensiz Olarak Kullanılması )
MADENCİLİK FONU ( Kamu Yetkisinin Özensiz Olarak Kullanılmasından Yetkiyi Kullananın Sorumlu Olması )
KAMU YETKİSİNİN KULLANILMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK ( Bu Yetkiyi Özensiz Kullananın Sorumlu Olması )"
Y4.HD28.5.2001E. 2001/1683 K. 2001/5573"MADDİ TAZMİNAT ( Usulsüz Biçimde ve Yüksek Fiyatla Yaptırılan Taşıma İşinden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle )
USULSÜZ BİÇİMDE VE YÜKSEK FİYATLA YAPTIRILAN TAŞIMA İŞ ( İşi Yapan Firmanın Teklifi Verirken Taşıyacağı Eşyaların Özelliğini ve Taşıma Şartlarını Bilmesi )
TAŞIMA İŞLERİ ( İşi Yapan Firmanın Teklifi Verirken Taşıyacağı Eşyaların Özelliğini ve Taşıma Şartlarını Bilmesi )
BİLİRKİŞİ ( Dosya İçeriğine Uymayan ve Denetime Elverişli Olmayan Rapor )"
Y4.HD28.5.2001E. 2001/1802 K. 2001/5583"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( İlk Davada Faizin İstenmemiş ve Faiz İsteme Hakkının Saklı Tutulmamış Olması )
TAZMİNAT ( İlk Davada Faizin İstenmemiş ve Faiz İsteme Hakkının Saklı Tutulmamış Olması )
FAİZ ( İlk Davada İstenmemiş Olmamasının Sonradan Faiz Alacağı Yönünden Ayrı Dava Açılmasına Engel Olmaması )
ASIL ALACAKTAN SONRA İSTENEN FAİZ ( Faiz İsteme Hakkı Devam Ettiği Sürece Faiz İstenebilmesi )"
Y4.HD28.5.2001E. 2001/1805 K. 2001/5636"MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Haciz Nedeniyle )
İHTİYATİ HACİZ ( Davacının Haksız Olarak Evinin Haczedilmesi Nedeniyle Çevresine Küçük Düştüğünün Kabulü ve Manevi tazminata Hükmolunması )
HAKSIZ HACİZ ( Davacının Haksız Olarak Evinin Haczedilmesi Nedeniyle Çevresine Küçük Düştüğünün Kabulü ve Manevi tazminata Hükmolunması )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacının Haksız Olarak Evinin Haczedilmesi Nedeniyle Çevresine Küçük Düştüğünün Kabulü ve Manevi tazminata Hükmolunması )"
Y4.HD28.5.2001E. 2001/1978 K. 2001/5622"TRAFİK KAZASI ( Yaralamalı Ve Maddi Hasarlı Kaza Sebebiyle İle Maddi Ve Manevi Tazminat Talebi )
MADDİ TAZMİNAT ( Takdir Edilecek Miktar - Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olmalı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Daimi İşgücü Kaybı Ve Tedavi Gideri İçin İstemde Bulunma - Bilirkişi Raporları )
BİLİRKİŞİ ( İkinci Yaralanmanın İlk Yaralanma İle Bağlantılı Olup Olmadığı - Daimi İşgücü Oranının Belirlenmesi )"
Y4.HD29.5.2001E. 2001/1994 K. 2001/5661"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davanın Haksız Eylemin Meydana Geldiği Yerin Dışında Kalan Bir Yerde Açılması )
YETKİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davasının Haksız Eylemin Meydana Geldiği Yerin Dışında Kalan Bir Yerde Açılması )
HAKSIZ EYLEMİN OLDUĞU YER DIŞINDA AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Mahkemece Dosyanın İstenilen ve İlgili Madde Kapsamında Yer Alan Mahkemeye Gönderilmek Üzere Yetkisizlik Kararı Verilmesi )
ÜÇ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU TRAFİK KAZASI ( Mahkemece Eylemin Aynı Anda mı Yoksa İki Aşamalı mı Oluştuğunun Araştırılması )
ZİNCİRLEME SORUMLULUK ( Üç Aracın Çarpışması Olayının Aynı Anda Olması Durumunda )"
Y4.HD29.5.2001E. 2001/1994 K. 2001/5661"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Yetkili Mahkeme )
YETKİLİ MAHKEME ( Trafik Kazası Nedeniyle Açılan Maddi ve Manevi Tazminat Davasında )
HAKSIZ FİİL NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Yetkili Mahkeme )
TAZMİNAT DAVASI ( Zincirleme Trafik Kazasında Kusur Oranlarının Tesbiti ve Ona Göre Tazminata Hükmedileceği )
ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI ( Tazminat Davasında Davalıların Kusur Oranlarına Göre Sorumlu Olacakları )"
Y4.HD31.5.2001E. 2001/1976 K. 2001/5792"BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Kişilik Haklarına Saldırıdan Kaynaklanan Tazminat İstemi )
TAZMİNAT ( Yayımlanan Olay Açıklaması Ya da Eleştiri Nedeniyle Kişilik Hakları Zedelemesi - Manevi Zarar )
MANEVİ TAZMİNAT ( Kişilik Haklarının İhlali İle Gerçekleşen Zarar Arasında Uygun İlliyet Bağı Bulunması )
İLLİYET BAĞI ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali Hukuka Aykırı Olmalı - Tanık Anlatımlarının Olaya Etkisi )
HUKUKA UYGUNLUK ( Eleştirinin Gerçeğe Uygunluğu Yayında Kamu Yararı Bulunması - Olayın Varlığının Gerçek Olması )"
Y4.HD31.5.2001E. 2001/623 K. 2001/5734"KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNA GÖRE ARACIN MÜLKİYETİNİ İKTİSAP ( Noterde Satış ve Tescil Şartı )
TRAFİK SİCİLİNE KAYITLI OTOMOBİLİN SATIŞININ GEÇERLİLİĞİ ( Noterde Satış ve Tescil Şartı )
NOTERDE SATIŞ VE TESCİL ŞARTI ( Trafik Siciline Kayıtlı Aracın Mülkiyetinin İktisap Edilebilmesi İçin )
İSTİHKAK DAVASI ( Otomobili Dolandırıcılıkla Ele Geçirip Farklı Plakayla Kaydeden Kişilere Karşı Açılan )
OTOMOBİLİ DOLANDIRICILIKLA ELE GEÇİRİP FARKLI PLAKAYLA TESCİL ( İstihkak Davası )"
Y4.HD4.6.2001E. 2001/1909 K. 2001/5847"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Olarak Açılan Nesebin Reddi Davası Nedeniyle )
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ( Anayasal Hak Olması Ancak Her Hakta Olduğu Gibi Bu Hakkında Kullanılmasının Sınırsız Olmaması )
NESEBİN REDDİ ( Kocanın Şüphelenmesi Üzerine DNA Testi Yaptırmasının Hak Arama Özgürlüğü Olarak Değerlendirilmesi )"
Y4.HD4.6.2001E. 2001/5163 K. 2001/5948"ÜÇÜNCÜ KİŞİDEKİ ALACAĞIN HACZİ ( İkinci Haciz İhbarnamesinde Hak Düşürücü Süre Geçtikten Sonra Dava Açan Banka )
HACİZ İHBARNAMELERİ TEBLİĞ EDİLİP HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE DOLDUKTAN SONRA AÇILAN MENFİ TESBİT DAVASI ( Bankanın Borcu Ödeme Mecburiyeti )
BANKA ELİNDEKİ ALACAĞIN HACZİ ( Haciz İhbarnameleri Gönderilip Hak Düşürücü Süre Geçirildikten Sonra Dava Açılmış Olması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Üçüncü Kişi Bankanın İkinci Haciz İhbarnamesi Üzerine Açtığı Menfi Tesbit Davasında )
MENFİ TESBİT DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Üçüncü Kişi Bankanın Kendisine Yapılan İkinci Haciz İhbarnamesi Üzerine Açtığı )"
Y4.HD5.6.2001E. 2001/3647 K. 2001/5965"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Ölümle Sonuçlanan Trafik Kazası Nedeniyle )
TRAFİK KAZASI ( Ölümle Sonuçlanması Nedeniyle Davacıların Maddi ve Manevi Tazminat İsteminde Bulunması )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Ölümle Sonuçlanan Trafik Kazası Nedeniyle )"
Y4.HD7.6.2001E. 2001/1515 K. 2001/6030"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Basın Toplantısı Düzenlemesi - Açıklanan Sözleri Yayınlayan Her Basın Kuruluşunun Eyleminin Açıklamayı Yapan Yönünden de Ayrı Bir Eylem Kabul Edilip Her Birisinden Ayrı Ayrı Sorumlu Tutulması Gerektiği )
BASIN TOPLANTISI ( Birden Fazla Yayın Kuruluşunda Yer Alması/Kişinin Tek Bir Açıklamada Bulunmasına Karşın Her Yayından Dolayı Ayrı Ayrı Sorumlu Olduğu - Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat )
BASIN AÇIKLAMASI ( Tek Olması Bir Defa Yapılmış Bulunması/Birden Fazla Yayın Yapılması Durumunda Bu Tekliğin Ortadan Kalkacağı Ayrı Gazetelerde Değilde Aynı Gazetede Farklı Günlerde Yapılmasının da Aynı Sonucu Doğuracağı - Her Yayının Ayrı Bir Haksız Eylem Oluşturacağı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı - Basın Toplantısında Açıklanan Sözleri Yayınlayan Her Basın Kuruluşunun Eyleminin Açıklamayı Yapan Yönünden de Ayrı Bir Eylem Kabul Edilip Her Birisinden Ayrı Ayrı Sorumlu Tutulması Gerektiği )
DERDESTLİK NEDENİYLE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMESİ ( Tarafların ve Sebebin Eldeki Dava İle Aynı Olduğu Belirtilerek - Manevi Tazminata Konu Edilen Sözlerin Birden Fazla Gazetede Yayınlandığı Her Yayının Ayrı Bir Haksız Eylemi Oluşturacağı/Kararın Hukuka Aykırılığı )"
Y4.HD7.6.2001E. 2001/1846 K. 2001/5997"TAZMİNAT ( Verilen Zararın Karşılanmasını İçermesi )
BELEDİYE ALACAKLARI ( Oluşan Zararın Aynen Değil Madde de Belirtilen Oranlarda Artırılarak Alınması )
CEBREN TAHSİL ( Belediye Alacaklarının Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanuna Göre Tahsil Edilmesi )"
Y4.HD19.6.2001E. 2001/2695 K. 2001/6529"TAZMİNAT ( Kamu Görevlisinin Görevi Sırasında Ve Görevi İle Bağlantılı Olarak Uğradığı Zararlar - Devletin Öncelikle Ödemeyi Üstlenmesi )
RÜCUEN TAHSİL ( Zarar Verenin Yükümlülüğü Oranında Ödeme Nedeniyle Ona Dönme Hakkının Kazanılması )
KUSUR ORANI ( Devletin Zarar Görene Ödeme Yapması - Kusur Oranında Rücuen Ödetme Kararının Verilmesi )
DEVLETİN ZARAR GÖRENE ÖDEME YAPMASI ( Kusur Oranında Rücuen Ödetme Kararının Verilmesi )"
Y4.HD21.6.2001E. 2001/4173 K. 2001/5820"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Askeri Hastanede Çalışan Doktorun Yanlış Uygulamalar Sonucu Yeni Doğan Bebeğin Sakat Olarak Dünyaya Gelmesine Neden Olduğu İddiası )
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ ( Dava Konusu İdari İşlemin Asker Kişiyi İlgilendirmesi ve Askeri Hizmete İlişkin Olmasının Gerekmesi )
ASKERİ HİZMETE İLİŞKİN DURUM ( Zarar Doğuran Eylemin Davacının Sivil Kişi Olan Çocuğuna Yönelik Olması Nedeniyle Olayda Eylemin Asker Kişiyi İlgilendirmesi Koşulunun Oluşmaması )
GÖREVLİ MAHKEME ( İdarenin Hizmet Kusurundan Kaynaklanan Davalara Bakma Görevinin İdari Yargıda Olması )"
Y4.HD25.6.2001E. 2001/2702 K. 2001/6780"BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Basın Özgürlüğünün Amacı - Kamunun İlgisini Çeken Olaylarda Toplumun Bilgilendirilmesinin Sağlanması )
TAZMİNAT ( Basın Özgürlüğüyle Kişilik Haklarının Çatışması - Hukuka Uygunluk Sınırları İçinde Kalınması )
MANEVİ TAZMİNAT ( Saldırı Teşkil Eden Eylem Ve Olayın Özelliği - Kusur Oranını İşgal Ettikleri Makamı Ve Sosyal Ekonomik Durumların Gözönünde Bulundurulması )
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ( Kanunun Takdir Hakkı Verdiği Hususlarda Hakimin Hak Ve Nısfetle Hüküm Vereceği )
HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı - Manevi Tazminatın Yanında Karar Özetinin de Yayınına Karar Verilmesi )"
Y4.HD28.6.2001E. 2001/2929 K. 2001/6929"YAYIN YOLU İLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Haber Verme Hakkının Sınırları )
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ( Haber Verme Hakkının Sınırları - Yayın Yolu İle Kişilik Haklarına Saldırı/Manevi Tazminat )
HABERİN GERÇEK OLMASI ( Kullanılan Sözlerin Amaç ve Araç Bakımından Aşırı Olmaması - Basının Haber Verme Eleştiri Sınırları İçinde Kabulü )
BASININ HABER VERME ELEŞTİRİ SINIRLARI İÇİNDE KABULÜ ( Haberin Gerçek Olması - Kullanılan Sözlerin Amaç ve Araç Bakımından Aşırı Olmaması )
KİŞİLİK HAKLARINA BASIN YOLUYLA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Haber Verme Hakkının Sınırları )
MANEVİ TAZMİNAT ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı - Haber Verme Hakkının Sınırları )"
Y4.HD28.6.2001E. 2001/6356 K. 2001/6980"TAZMİNAT DAVASI ( Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Tazminat İstenilmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Tazminat İstenilmesi )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davanın Davaya Konu Edilen Yazı ve Çeviri için Bilgilendirme Eksikliğinden Değil Davacı Davranışının Bilim Etiğine Uygun Olmamasından Kaynaklanması )
BİLİM ADAMI ( Çalıştığı ve Sürdürdüğü Alanla İlgili Olarak Yaptıklarını Açıklarken Kendisinden Önce Bu Alanda Çalışma Yapanları ve Sonuçları ve Bilime Katkılarını Belirtmesinin Gerekmesi )
BİLİM AHKAKI ( Bilim Adamının Yaptığı İş Başkası Tarafından Yapılıp Tamamlanmışsa Kendisinin Yaptığı da Bunun Bir Tekrarı ise Bunu da Belirtmesinin Gerekmesi )
BİLİM ADAMININ YENİ BİR ÇALIŞMA YAPMASI ( Çalıştığı ve Sürdürdüğü Alanla İlgili Olarak Yaptıklarını Açıklarken Kendisinden Önce Bu Alanda Çalışma Yapanları ve Sonuçları Belirtmesi )"
Y4.HD12.7.2001E. 2001/3453 K. 2001/7507"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Nedeniyle )
TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA ( Maddi ve Manevi tazminat İstemi )
CEZA ZAMANAŞIMI ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat İsteminin Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )"
Y4.HD12.7.2001E. 2001/3563 K. 2001/7504"MADDİ TAZMİNAT ( Ekili Ürüne Verilen Zarar Nedeniyle )
EKİLİ ÜRÜNE VERİLEN ZARAR NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davalının Hayvanların Davacı Tarlasında Çok Kısa Bir Süre Otladığını ve Hemen Çıkarıldığını Bu Yüzden Az Zarar Olduğunu İddia Etmesi )
ZARARIN TAYİNİ ( Olay Sonrası Davacının Başvurusu Sonucu Düzenlenen İdari Tespit Tutanağında Tarlada Hayvan Otlatılmasına Bağlı Hasarın Belirtilmesi )
İDARİ TESPİT TUTANAĞI ( Olay Sonrası Davacının Başvurusu Sonucu Düzenlenen İdari Tespit Tutanağında Tarlada Hayvan Otlatılmasına Bağlı Hasarın Belirtilmesi )
TARLAYA HAYVAN SOKARAK ZARARA NEDEN OLMA ( Olay Sonrası Davacının Başvurusu Sonucu Düzenlenen İdari Tespit Tutanağında Tarlada Hayvan Otlatılmasına Bağlı Hasarın Belirtilmesi )"
Y4.HD12.7.2001E. 2001/3572 K. 2001/7561"TAZMİNAT DAVASI ( Binanın Yola Gelen Kısmının Yıkılması )
BİNANIN YOLA GELEN KISMININ YIKILMASI ( Binanın Encümen Kararına Dayanılarak Yıkılması )
ENCÜMEN KARARI ( Binanın Yola Gelen Kısmının Yıkılması )
İDARİ İŞLEM ( Binanın Yola Gelen Kısmının Encümen Kararı İle Yıkılması )
TAM YARGI DAVALARI ( İdari İşlem Nedeniyle Meydana Gelen Zararlar İçin İdare Aleyhine Açılması )
YARGI YOLU ( İdari İşlemlerden Doğan Zararların Tazmini İçin İdari Yargıda Dava Açılmasının Gerekmesi )"
Y4.HD12.7.2001E. 2001/3583 K. 2001/7552"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Desteğin Trafik Kazasında Ölümü )
MİRAS ŞİRKETİ ( Davacı Eşin Yargılama Sırasında Ölmesi )
DAVACI EŞİN YARGILAMA SIRASINDA ÖLMESİ ( Ölen Eşin Davacı Dışında da Mirasçısı Olduğuna Anlaşılması )"
Y4.HD12.7.2001E. 2001/3632 K. 2001/7539"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davalı Tarafından Yararlanması Nedeniyle Yaptığı Tedavi Giderleri İle Çalışmamasından Kaynaklanan Zararın Ödetilmesini İsteme )
ÇALIŞMAMADAN KAYNAKLANAN ZARARIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Davacının İstediği Her Kalem İstek için Ne Miktar Tazminat İstediğinin Açıklanmamış Olması )
ZARARIN TAYİNİ ( Davacının İstediği Her Kalem İstek için Ne Miktar Tazminat İstediğinin Açıklanmamış Olması )"
Y4.HD12.7.2001E. 2001/3682 K. 2001/7538"ISLAH ( Doğmuş Bir Hakkın İlk Davada Öngörülmeyen Bölümünün Sonradan Islah Yoluyla İstenmesi Mümkünse de Ek Miktar İstemini İçeren Talebin Karşı Tarafa Bildirilmesinin Gerekmesi )
MÜDDEABİHİN TEZYİDİ ( Doğmuş Bir Hakkın İlk Davada Öngörülmeyen Bölümünün Sonradan Islah Yoluyla İstenmesinin Mümkün Olması )"
Y4.HD12.7.2001E. 2001/4447 K. 2001/7525"MANEVİ TAZMİNAT ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
YAYIN YOLU İLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Değişik Ülkelerde Dışişleri Görevlisi Olan Davacıların Davalının Köşe Yazısında Tüm Dışişlerini Hedef Alıp Aşağılaması )
BELİRLİ GRUPLARA SÖYLENEN SÖZLER ( O Grup İçinde Yer Alanların Tamamını Kapsayacağının Düşünülememesi )"
Y4.HD12.7.2001E. 2001/6688 K. 2001/7513"MUVAZAALI SATIŞIN İPTALİ TALEBİ ( Alacaklıdan Mal Kaçırmak İçin Yapılan Taşınmaz Hisse Satışı )
TAPU İPTALİNE GEREK OLMADAN TAŞINMAZIN HACZİ VE SATILMASI ( Alacaklıdan Mal Kaçırmak İçin Yapılan Muvazaalı Satışta )
ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMAK ( Muvazaalı Taşınmaz Hisse Satışının İptali Talebi - İptal Gerekmeden Haciz ve Satış Yapılabilmesi )
HACİZ VE SATIŞ YAPILABİLMESİ ( Alacaklıdan Mal Kaçırmak İçin Yapılan Muvazaalı Taşınmaz Satışında Tapu İptaline Gerek Olmadan )"
Y4.HD17.9.2001E. 2001/3780 K. 2001/8078"YARGI KARARLARINI ETKİSİZ HALE GETİRMEKTEN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT ( Yürütmeyi Durdurma Kararı Üzerine Davacının Göreve Başlatılmasının Biçimsel Bir Başlatma Olması )
YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ( Bu Karara Göre Davacının Göreve Başlatılmasının Biçimsel Bir Başlatma Olması Nedeniyle Tazminata Hükmedilmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Yargı Kararlarını Etkisiz Hale Getirme Nedeniyle )"
Y4.HD17.9.2001E. 2001/3896 K. 2001/8039"HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI ( Satış İçin Gerekli Olan Zilyetliğin Tespiti Talebi )
TESPİT DAVASI ( Taşınmaz Mülkiyetinin 4070 ve 4072 Sayılı Yasalar Kapsamı İçinde Olup Olmadığının Belirlenmesi )
EDA DAVASI ( Eda Davası Açılabilecek Hallerde Tespit Davası Açılamaması )"
Y4.HD17.9.2001E. 2001/4012 K. 2001/8028"MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Nedeniyle İstenmesi )
CİSMANİ ZARARA UĞRAYAN KİMSE ( Manevi Tazminat İsteyebilecek Kimse )
YANSIMA SURETİYLE ZARARDAN SÖZ EDİLMESİ ( Başkaları Yararına Manevi Tazminata Hükmedilememesi )"
Y4.HD17.9.2001E. 2001/7241 K. 2001/8049"KAÇAK SU KULLANIMI NEDENİYLE VERİLEN CEZA ( Tarafların Tacir Olmaması Halinde Uygulanacak Faiz Oranı )
FAİZ ORANI ( Kaçak Su Kullanımı Nedeniyle Verilen Cezaya Uygulanacak Olan )
SUYUN KAÇAK KULLANILMASI ( Para Cezasına Uygulanacak Faiz Oranı )
İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ ( Kaçak Su Kullanımına Dayanan İcra Takibine İtiraz )"
Y4.HD17.9.2001E. 2001/8175 K. 2001/8013"TAZMİNAT TALEBİ ( Çimento Fabrikasının Komşu Tarladaki Ürünlere Verdiği Zarar İçin )
ÇİMENTO FABRİKASININ KOMŞU TARLADAKİ ÜRÜNLERDE VERİMİ DÜŞÜRMESİ ( Maddi Tazminat Talebi )
TARLADAKİ ÜRÜNLERDE VERİMİN DÜŞMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Komşu Çimento Fabrikasına Karşı )"
Y4.HD17.9.2001E. 2001/8271 K. 2001/8056"GEÇERSİZ TEBLİGAT ( Davalıya Yapılan Tebligatın Boşanmış Olduğu Eski Eşine Yapılmış Olması )
TEBLİGATIN GEÇERSİZLİĞİ ( Davalının Tebligatının Boşanmış Olduğu Eski Eşine Yapılması )
İNTİFA HAKKININ SONA ERMESİ ( İcradan Satın Aldığı Borçlu Oğluna Ait Eşyaları Ondan Almadığını İddia Eden Davacının İade Talebi )
İCRADAN SATIN ALDIĞI EŞYALARI BORÇLU OĞLUNUN EVİNDEN ALMADIĞI İDDİASIYLA İADE İSTEYEN DAVACI ( Davalıların Mirasçılık Hakkı )
MİRAS HAKKI SAVUNMASI ( Ölen Borçluya Ait Eşyaları İcradan Alan Babasının Oğlunun Ölümünden Sonra Açtığı İade Davasında )"
Y4.HD18.9.2001E. 2001/3740 K. 2001/8123"TAZMİNAT DAVASI ( Desteğin Trafik Kazası Sonucu Ölümü Nedeniyle )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Desteğin Trafik Kazası Sonucu Ölümü Nedeniyle )
TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( Bilirkişi Raporunda Desteğin Kalan Ömrünün Yetmiş yıl Olduğu Altmış Yaşına Kadar Destek Olabileceğinin Belirtilmesi )
HESAPLAMA YÖNTEMİ ( Eşin Desteğinden Yoksun Kalan Kadının Tazminat İsteminde Hesaplamanın Yanlış Yapılması )"
Y4.HD18.9.2001E. 2001/3798 K. 2001/8132"MANEVİ TAZMİNAT ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davaya Konu Edilen Yayının Yapıldığı Gün Davacının Vakıflar Genel Müdürlüğü Yapısı İçerisinde Genel Müdür Yardımcısı Olması )
GERÇEKLİĞİ KANITLANMAYAN HABER ( Davacının İsmi Zikredilmemesine Rağmen Onun Kişiliğine Karşı Yapılmış Saldırı Olduğunun Kabulü )"
Y4.HD18.9.2001E. 2001/3811 K. 2001/8127"MADDİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu DEsteğin Ölümü Nedeniyle )
TRAFİK KAZASI SONUCU DESTEĞİN ÖLÜMÜ ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İstenmesi )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Sonucu Desteğin Ölümü Nedeniyle )
DAVACI EŞİN YENİDEN EVLENMESİ ( Destek Gereksinimlerinin Ortadan Kalktığının Benimsenmesi )"
Y4.HD18.9.2001E. 2001/7533 K. 2001/8144"GEÇİT HAKKI TESİS EDİLMEDEN YOL OLARAK KULLANILAN ARAZİ ( Kullanıcıya Bir Hak Sağlamaması )
YOLUN FUTBOL SAHASINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜ İDDİASIYLA TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Tarlaya Gidip Gelmekte Kullandığı Yerin Yol Olmaması )
TAZMİNAT TALEBİ ( Tarlaya Gidip Gelmekte Kullandığı Yolun Futbol Sahası Yapılması Nedeniyle Kapandığı İddiasıyla )
MÜLKİYET HAKKININ KULLANILMASI ( Tarlaya Gidip Gelmekte Kullanılan Yolun Kapanması Nedeniyle Tazminat İstenemeyeceği )"
Y4.HD20.9.2001E. 2001/3864 K. 2001/8309"MUHTESATIN TESPİTİ ( Muhtesatın Değerinden Davacı Hissesine Düşen Miktarın Ödettirilmesi İstemi )
MÜŞTEREK MÜLKİYETE KONU TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ MUHTESATIN TESPİTİ ( Muhtesatın Değerinden Davacı Hissesine Düşen Miktarın Ödettirilmesi İstemi )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Taşınmaz Üzerindeki Muhtesatın Tespitinin İstenmesinde Davacının Hukuki Yararının Olması )"
Y4.HD24.9.2001E. 2001/4152 K. 2001/8404"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalının da Taraf Olduğu Davada Kurulan Hükümdeki Alacak Miktarı İle Bu Alacağın Ferilerini Teşkil Eden Miktarın Likit Olması )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Davalının da Taraf Olduğu Davada Kurulan Hükümdeki Alacak Miktarı İle Bu Alacağın Ferilerini Teşkil Eden Miktarın Likit Olması )
LİKİT ALACAK ( Davalı Aleyhine İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesinin Gerekmesi )"
Y4.HD24.9.2001E. 2001/4164 K. 2001/8421"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Gerçek Kişilerin Kişiliklerine Özgü Olanların Dışında Kalan Saldırı Halinde Tüzel Kişilerin Dahi Manevi Tazminat İsteme Hakkının Olması )
TÜZEL KİŞİLİK ( Gerçek Kişilerin Kişiliklerine Özgü Olanların Dışında Kalan Kişilik Haklarına Saldırı Halinde Tüzel Kişilerin Dahi Manevi Tazminat İsteme Hakkının Olması )
MANEVİ TAZMİNAT ( Kişilik Değerlerine Saldırı Nedeniyle )"
Y4.HD24.9.2001E. 2001/4284 K. 2001/8334"ÜYELİĞİN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ ( Meslek Kuruluşları Kamu Kurumu Niteliğinde Olduğundan İdari Nitelik Taşıyan İşlem İçin İdari Yargıda Dava Açılmasının Gerekmesi )
MESLEK KURULUŞLARI ( Kamu Kurumu Niteliğinde Olduğundan İdari Nitelik Taşıyan İşlem İçin İdari Yargıda Dava Açılmasının Gerekmesi )
YARGI YOLU ( Meslek Kuruluşları Kamu Kurumu Niteliğinde Olduğundan İdari Nitelik Taşıyan İşlem İçin İdari Yargıda Dava Açılmasının Gerekmesi )"
Y4.HD25.9.2001E. 2001/3884 K. 2001/8478"YARGI KARARI GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( İdare Mahkemesi Tarafından Verilen Kararı Yerine Getirmeyen Davalılardan Manevi Tazminat İstemi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Yargı Kararının Yerine Getirilmemesi Nedeniyle )
İDARE MAHKEMESİ KARARINI YERİNE GETİRMEME ( Davalıların Yaptığı İşlemde Kamu Yararı Bulunmaması Nedeniyle İdare Mahkemesi Tarafından İptal Edilen İşlemin Yerine Getirilmemesi )
KİŞİSEL SORUMLULUK ( Yargı Kararlarını Otuz Gün İçinde Uygulamayanların Tazminatla Sorumlu Olmaları )"
Y4.HD25.9.2001E. 2001/3996 K. 2001/8484"TRAFİK KAZASI SONUCU MURİSİN ÖLÜMÜ ( Destekten Yoksun Kalma Nedeniyle Tazminat İstenmesi )
MURİSİN TRAFİK KAZASINDA ÖLÜMÜ ( Destekten Yoksun Kalma Nedeniyle Tazminat İstenmesi )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Sonucu Murisin Ölümü Nedeniyle )
TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Sonucu Murisin Ölümü Nedeniyle )
DESTEK SAYILAN KİMSE ( Olayların kışına Göre Eğer Ölüm Gerçekleşmeseydi Az Veya Çok Yakın Bir Gelecekte Yardım Sağlayacak Olan Kimse )"
Y4.HD25.9.2001E. 2001/4417 K. 2001/8520"RÜCUAN TAZMİNAT ( İdarece Davalının Hukuka Aykırı Eylemleri Sonucu Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Yasa Kapsamı İçinde Bulunan Kamu Görevlisine Ödemede Bulunulması )
ZARAR VERENİN DEVLETİ ZARARA UĞRATMASI ( Zarar Verenin Hukuka Aykırı Eylemi Nedeniyle Devleti Zarar Görene Karşı Yükümlülük Altına Sokması )
ZİNCİRLEME SORUMLULUK ( İdarece Davalının Hukuka Aykırı Eylemleri Sonucu Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Yasa Kapsamı İçinde Bulunan Kamu Görevlisine Ödemede Bulunulması )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( İdarece Davalının Hukuka Aykırı Eylemleri Sonucu Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Yasa Kapsamı İçinde Bulunan Kamu Görevlisine Ödemede Bulunulması )"
Y4.HD25.9.2001E. 2001/4419 K. 2001/8518"TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Gerekli Harç ve Giderlerin Tamamının Dilekçe Verilirken Ödenmesi )
HARÇ VE GİDERLERİN EKSİK ÖDENDİĞİNİN SONRADAN ANLAŞILMASI ( Kararı Veren Hakim ve Mahkeme Başkanı Tarafından Verilecek Yedi Günlük Kesin Süre içinde Tamamlanmasının Bildirilmesi )
KESİN SÜRE ( Temyiz Dilekçesi Verilirken Harç Veya Giderlerin Eksik Ödendiğinin Sonradan Anlaşılması Durumunda Yedi Günlük Süre Verilmesi )"
Y4.HD27.9.2001E. 2001/3998 K. 2001/8019"RÜCUAN TAZMİNAT ( Zarar Verenin Hukuka Aykırı Eylemi Nedeniyle Devlet Zarar Görene Karşı Yükümlülük Altına Sokması )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Zarar Verenin Hukuka Aykırı Eylemi Nedeniyle Devlet Zarar Görene Karşı Yükümlülük Altına Sokması )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Devletin Ödediği Miktar Nedeniyle Zarar Verenin Haksız Yere Zenginleşmesi )"
Y4.HD27.9.2001E. 2001/4095 K. 2001/8629"TASARRUFUN İPTALİ ( Muvazaa Nedeniyle )
MUVAZAA ( Davacıyı Alacağından Yoksun Bırakmak İçin Yapılan İşlemin İptali İstemi )
İPTAL DAVASI ( Davacının Amacının Tapunun İptali Değil Alacağına Kavuşmak Olması )"
Y4.HD27.9.2001E. 2001/4184 K. 2001/8658"İHALENİN FESHİ ( Davacı Davalıların İhaleye Girerek Taşınmaz Satın Almalarına Rağmen Dava Açarak İhale Tarihinden İtibaren Yirmi Gün İçinde Yatırılması Gereken Satış Bedel ve Giderlerini Yatırmaması )
SATIŞ BEDEL VE GİDERLERİNİN YATIRILMAMASI ( Parayı Geç Yatırmak İçin İhalenin Feshi Davasının Açılması )"
Y4.HD27.9.2001E. 2001/4191 K. 2001/8652"HAKSIZ FİİL ( Davalıya Ait Termik Santralden Çıkan Toz Gaz ve Katı Atıkların Davacıya Ait Zeytin Bahçesine Verdiği Zararın Ödettirilmesi İstemi )
TERMİK SANTRALDEN ÇIKAN GAZLARIN BAHÇEYE ZARAR VERMESİ ( Hüküm Altına Alınan Tazminat Miktarının Belirlenmesinde Ürünün Toplanacağı Tarihin Esas Alınarak Hesaplama Yapılması )
ZARARIN DOĞUMU ( Dava Tarihinde Doğmasına Rağmen Zarar Kapsamının Belirlenmesinin Daha Sonraki Bir Tarihin Esas Alınması )"
Y4.HD1.10.2001E. 2001/4476 K. 2001/8768"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Milletvekilinin Meclis Kürsüsünden Söylediği Hakaret Niteliğindeki Sözleri Nedeniyle )
YASAMA DOKUNULMAZLIĞI ( Milletvekilinin Dokunulmazlığının Mutlak Anlamda Sınırsız Olmaması )
MİLLETVEKİLİNİN SORUMLULUĞU ( Yasama Dokunulmazlığının Kötüye Kullanılıp Kullanılmadığının Araştırılması )"
Y4.HD1.10.2001E. 2001/4516 K. 2001/8762"TAZMİNAT DAVASI ( Banka Personelinin Çek Karnesi Verilmesi Yasak Olan Müşteriye Karne Vermesinden Dolayı Zarara Uğraması )
ÇEK KARNESİ ( Karne Verilmesi Yasak Olan Müşteriye Karne Veren Banka Personelinin Sorumlulukları )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Çek Karnesi Verilmesi Yasak Olan Kişiye Verilmesi Durumunun Araştırılmasının Gerekmesi )"
Y4.HD1.10.2001E. 2001/4653 K. 2001/8781"MUHTESATIN TESPİTİ ( Davanın Bir Hukuki İlişkinin Var Olup Olmadığına İlişkin Olması ve Eda Davasının Öncüsü Olması )
DAVA AÇILMA ŞARTI ( Tespit Davası İçin Hukuki Yarar Bulunması ve Eda Davasının Açılamayacağı Bir Durumun Bulunmasının Zorunlu Olması )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI ( Faaliyetlerin Tespiti Davası İçin Hukuki Yarar Oluşturmaması )"
Y4.HD1.10.2001E. 2001/4748 K. 2001/8803"AĞAÇ ZİLYETLİĞİNİN TESPİTİ ( Davanın Taşınmaz Üzerindeki Muhtesatın Tespitine İlişkin Olması )
KAMULAŞTIRMA ALANI İÇİNDE KALAN AĞAÇLAR ( Muhtesatın Tespiti İstemi )
MUHTESATIN TESPİTİ ( Hukuki Yararın Açıklattırılması Kamulaştırmaya Dayanılıyorsa İlgili Kamulaştırma Evrakının Getirtilmesi )
KADASTRO TUTANAKLARININ KESİNLEŞMESİ ( Muhtesatın Kamulaştırma Alanı İçindeki Taşınmaz Üzerinde Bulunduğunun Anlaşılması Durumunda Taşınmaz Niteliğinin Belirlenmesinin Gerekmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kadastro Tutanaklarının Kesinleşmesi Durumunda )"
Y4.HD1.10.2001E. 2001/4849 K. 2001/8843"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NİTELİĞİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Evlendiği Davacıyla Resmi Nikah Yapmaktan Kaçınan ve Onu Terkeden Koca )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Geleneklere Göre Evlendiği Halde Resmi Nikah Yapmaktan Kaçınan ve Kadını Terkeden Kocadan )
RESMİ NİKAH YAPMAKTAN KAÇINMA VE TERKETME ( Kişilik Haklarına Saldırı Niteliği ve Manevi Tazminat Yükümlülüğü )
NİKAHSIZ EVLENDİĞİ KARISINI TERKEDEN KOCA ( Manevi Tazminat Ödeme Mükellefiyeti )"
Y4.HD1.10.2001E. 2001/4855 K. 2001/8848"GÖREVSİZLİK KARARI ( Adliye Mahkemesinin Görevsizlik Kararında Dosyanın Görevli İdare Mahkemesine Re'sen Gönderilemeyeceği )
İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU DAVA ( Adliye Mahkemesinin Görevsizlik Kararı Üzerine Dosyanın Re'sen Görevli Mahkemeye Gönderilememesi )
ADLİYE MAHKEMESİNİN GÖREVSİZLİK KARARI ( Dosyanın Görevli İdare Mahkemesine Re'sen Gönderilemeyeceği )"
Y4.HD1.10.2001E. 2001/5314 K. 2001/9734"EV REİSİNİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Reşit Olmayan Çocuğunun İşlediği Yaralama Eylemi Nedeniyle Manevi Tazminat Davasında )
REŞİT OLMAYAN ÇOCUĞUN İŞLEDİĞİ HAKSIZ FİİL ( Ev Reisinin Kusursuz Sorumluluğu ve Kurtuluş Beyyinesi )
KUSURSUZ SORUMLULUK VE KURTULUŞ BEYYİNESİ ( Çocuğunun İşlediği Haksız Fiil Nedeniyle Ev Reisinin )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Reşit Olmayan Çocuğun İşlediği Haksız Fiil Nedeniyle Aile Reisinin de Sorumlu Olacağı )
TAZMİNAT MİKTARININ TAKDİRİNDE GÖZÖNÜNDE BULUNDURULACAK HUSUSLAR ( Yaralama Eylemi Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi )"
Y4.HD2.10.2001E. 2001/4938 K. 2001/8878"YETKİLİ MAHKEME ( Otomobildeki Hava Yastığının Hatalı Üretimi Nedeniyle Yaralan Kişinin Açtığı Tazminat Davasında )
HAKSIZ FİİLE DAYALI TAZMİNAT DAVASI NİTELİĞİ VE YETKİLİ MAHKEME ( İmalat Hatası Nedeniyle Uğranılan Zarar İçin Açılan Dava )
İMALAT HATASI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR ( Tazminat Davasında Yetkili Mahkeme )
TAZMİNAT DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME ( Hatalı Üretim Nedeniyle Uğranılan Zarar İçin Açılan )"
Y4.HD4.10.2001E. 2001/4019 K. 2001/9012"MUARAZANIN GİDERİLMESİ ( Davacıdan Önce Binayı Kiralayıp Doğalgaz Kullanan Şirketin Borcundan Davacının Sorumlu Olmaması ve Borç Nedeniyle Doğalgaz Aboneliğinin Yapılmaması )
DOĞALGAZ ABONELİĞİNİN YAPILMAMASI ( Davacıdan Önce Binayı Kiralayıp Doğalgaz Kullanan Şirketin Borcu Ödememesi Nedeniyle )
KİRACININ SORUMLULUĞU ( Önceki Kiracının Ödemediği Doğalgaz Borcundan Sorumlu Tutulmamasının Gerekmesi )"
Y4.HD4.10.2001E. 2001/4584 K. 2001/9053"MANEVİ TAZMİNAT ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
YAYIN YOLU İLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Haber Gerçeği Yansıtsa Bile Kullanılan Dil ve İfadenin Yapılacak Yorumun Haberin Verilişinin Gerektirdiği Biçim ve Ölçüde Olmasının Gerekmesi )
GERÇEĞİ YANSITAN HABER ( Kullanılan Dil ve İfadenin Yapılacak Yorumun Haberin Verilişinin Gerektirdiği Biçim ve Ölçüde Olmasının Gerekmesi )
KİŞİLİK HAKLARI İLE ÇATIŞAN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ( Haber Gerçeği Yansıtsa Bile Veriliş Şeklinin Gerektirdiği Biçim ve Ölçüde Olmasının Gerekmesi )"
Y4.HD4.10.2001E. 2001/4610 K. 2001/8970"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( İstanbul Boğazında Batan Geminin Kurtarılması ve Çevrenin Temizlenmesi İçin Yapılan Giderler Nedeniyle )
TAZMİNAT DAVASI ( Hazine Avukatlarının Ayrı Tüzel Kişiliği Bulunan Kamu Kuruluşları Adına Dava Açamaması )
HUSUMET ( Hazine Avukatlarının Ayrı Tüzel Kişiliği Bulunan Kamu Kuruluşları Adına Dava Açamaması )
HAZİNE AVUKATININ DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Ayrı Tüzel Kişiliği Bulunan Kamu Kuruluşları Adına Dava Açamaması )"
Y4.HD4.10.2001E. 2001/4614 K. 2001/8981"MESLEK KURULUŞLARI ( Meslek Kuruluşlarının Kamu Niteliğinde Olması Sebebiyle Husumet Yöneltilemeyek OIması )
YARGI YOLU ( Üyelik Kaydının Sona Erdiğinin Tespiti ve Silinmesi Talebinin İdari Bir Nitelik Taşıması Sebebiyle Uyuşmazlığın İdari Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi )
HUSUMET ( Dava Konusu Olayda Kamu Kurumu Niteliğinde Olan Davalıya Husumet Yöneltilmesinin İdari Nitelik Taşıması )
KAYDIN TERKİNİ TALEBİ ( İşin Terkedilmiş Olması Sebebiyle Ticaret Odasındaki Kaydın Terkini Talebi )"
Y4.HD4.10.2001E. 2001/4618 K. 2001/8977"İTİRAZIN İPTALİ ( Kaçak Tüketilen Elektrik Bedelinin Tahsili Amacıyla Başlatılan İcra Takibine İtirazın İptali İstemi )
KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Kaçak Tüketilen Elektrik Bedelinin Tahsili Amacıyla Başlatılan İcra Takibine İtirazın İptali İstemi )
HAKSIZ EYLEMDEN KAYNAKLANAN BORÇ ( İcra Takibine Konu Edilen Borcun Miktarının Likid Olmaması )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Borcun Miktarı Likid Olmadığından Miktarının Ancak Yargılama Sonucu Belirlenmesi Mümkünken İnkar Tazminatına Hükmedilememesi )"
Y4.HD4.10.2001E. 2001/4627 K. 2001/9073"TAZMİNAT DAVASI ( Orman Genel Müdürlüğünün Haksız Eylem Nedeniyle Uğradığı Zararın Tazmini İstemi )
HAKSIZ FİİL ( Orman Ürününün Kesilmesi )
CEZA HUKUKU İLE MEDENİ HUKUK ARASINDA MÜNASEBET ( Orman Ürünü Kesmenin Kesin Olması Durumunda Ceza Mahkemesinden Verilen Beraat Kararının Hukuk Hakimini Bağlamaması )
BERAAT KARARI ( Orman Ürünü Kesmenin Kesin Olması Durumunda Ceza Mahkemesinden Verilen Beraat Kararının Hukuk Hakimini Bağlamaması )"
Y4.HD4.10.2001E. 2001/6272 K. 2001/9076"RÜCU DAVASI ( Davacı İdare Davalının Hukuka Aykırı Eylemleri Sonucunda Kamu Görevlisine Ödenen Tazminatın Rucan Alınması Talebi )
NAKDİ TAZMİNAT ( Davalının Hukuka Aykırı Eylemleri Sebebiyle Ödenen Tazminatın Rücuan Alınması İstemi )
KUSUR ( Olay Yeri Denetime Elverişli Olmasa Dahi Denetim Ekibini ve Araçları Görmesine Karşın Durmayan Davalının da Olayda kusurlu Bulunduğunun Kabulünün Gerekmesi )"
Y4.HD4.10.2001E. 2001/6397 K. 2001/10988"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Ürettiği Kombi Cihazından Kaynaklanan Yangın Nedeniyle )
TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Ürettiği Kombi Cihazından Kaynaklanan Yangın Nedeniyle )
ÜRÜNÜN KULLANIMINDAN DOĞAN ZARAR ( Zarardan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Genel Mahkemelerde ve Genel Hükümlere Göre Çözümlenmesinin Gerekmesi )
İMALATÇININ SORUMLULUĞU ( Kullanım Hatasından Kaynaklanan Zarar Nedeniyle Oluşan Uyuşmazlıkların Genel Mahkemelerde Çözümlenmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kullanım Hatasından Kaynaklanan Zarar Nedeniyle Oluşan Uyuşmazlıkların Genel Mahkemelerde Çözümlenmesi )"
Y4.HD4.10.2001E. 2001/7309 K. 2001/9031"MANEVİ TAZMİNATIN BÖLÜNMEZLİĞİ ( Yaralanma Oranının İlk Dava Açıldıktan Sonra Artması Halinde Ek Dava Açılabileceği )
EK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILABİLMESİ ( Dava Konusu Haksız Fiil Sonucunun Dava Açıldıktan Sonra Ağırlaşması )
YARALANMA NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Yaralanma Oranının Dava Açıldıktan Sonra Artması Halinde Ek Dava Açılabileceği )"
Y4.HD4.10.2001E. 2001/9046 K. 2001/8965"YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Kişilik Hakları Hukuka Aykırı Olarak Saldırıya Uğrayan Kimsenin Manevi Tazminat İsteyebilmesi )
TAZMİNAT ( Tazminatın Miktarını Tayin Ederken Saldırı Teşkil Eden Eylem Ve Olayın Özelliği - Manevi Tazminat )
MANEVİ TAZMİNAT ( Kanunun Takdir Hakkı Verdiği Hususlarda Hakimin Hak Ve Nısfetle Hüküm Vereceği )
HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirme - Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı )"
Y4.HD8.10.2001E. 2001/4719 K. 2001/9129"TAZMİNAT DAVASI ( Görevi İhmalden Doğan Hazine Zararının İstenmesi )
GÖREVİ İHMALDEN DOĞAN HAZİNE ZARARININ İSTENMESİ ( Davalı Askeri Personelin Zimmetli Askeri Malzemeyi Görevini Devrederken Eksik Teslim Etmesinden Kaynaklanan Zarar )
CEZA HUKUKU İLE MEDENİ HUKUK ARASINDA MÜNASEBET ( Beraat Kararında Davalının Zimmet Açığına Neden Olup Olmadığının Araştırılmamış Olması )"
Y4.HD8.10.2001E. 2001/4796 K. 2001/9143"MENFİ TESPİT ( İkinci Haciz İhbarnamesini Tebellüğ Tarihinden İtibaren Yedi Günlük Sürede Davanın Açılması )
İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ ( Davanın Tebellüğ Tarihinden Yedi Gün İçinde Açılmış Olması )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İkinci Haciz İhbarnamesinin Tebellüğünden İtibaren Yedi Günlük Sürede Açılmasının Gerekmesi )"
Y4.HD8.10.2001E. 2001/4958 K. 2001/9196"TAZMİNAT DAVASI ( Meraya Verilen Zarar Nedeniyle )
MERAYA VERİLEN ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Davanın Meradan Yararlanan Köy Veya Belediye Tarafından Açılmasının Gerekmesi )
DAVA AÇMA HAKKI ( Meraya Verilen Zararın Tazmin Davasının Meradan Yararlanan Köy Veya Belediye Tarafından Açılmasının Gerekmesi )
ÇİFTÇİ MALLARINI KORUMA BAŞKANLIĞI ( Başkanlığın Meraya Verilen Zarar Nedeniyle Tazminat Davası Açma Hakkının Olmaması )"
Y4.HD8.10.2001E. 2001/4982 K. 2001/9209"TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT ( Davacının Olaydan Sonraki Mal Varlığının Değeri Zarar Verici Olayın Meydana Gelmemesi Halinde Değerinden Daha Az İse Zararın Var Olduğu )
ZARAR VERİCİ OLAYIN MEYDANA GELMEMESİ ( Davacının Olaydan Sonraki Mal Varlığının Değeri Zarar Verici Olayın Meydana Gelmemesi Halinde Değerinden Daha Az İse Zararın Var Olduğu )
OBJEKTİF DEĞER ( Bir Şeyin Tahrip Edilmesi veya Zarar Görmesi Halinde Nesnel Zararı Tayin Etmek İçin Kural Olarak Objektif Değeri Esas Almak Gereği - Bu İse Rayiç Değeri Olduğu )"
Y4.HD8.10.2001E. 2001/5100 K. 2001/9155"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Davalının Desteği Öldürme Tarihinde Temyiz Kudretini Haiz Olmaması )
TEMYİZ KUDRETİNİ HAİZ OLMAYAN KİŞİNİN ADAM ÖLDÜRMESİ ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi )
TAZMİNAT ( Davalı Desteği Öldürdüğü Tarihte Akıl Hastası Olduğunun Ceza Mahkemesi Kararıyla Tesbit Edilmiş Olması )
AKIL HASTASI KİŞİNİN ÖLDÜRME FİİLİ ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi )"
Y4.HD8.10.2001E. 2001/5105 K. 2001/9158"TESPİT DAVASI ( Açılabilmesinin ve Dinlenebilmesinin Şartları )
MUHTESAT MÜLKİYETİNİN TESPİTİ DAVASINDA HUKUKİ YARAR ( Davanın Açılma Nedeninin Davacıya Açıklattırılması Mecburiyeti )
HUKUKİ YARAR ŞARTI ( Muhdesatın Tesbiti Davasında Davanın Açılma Nedeninin Davacıya Açıklattırılması Mecburiyeti )
DAVANIN AÇILMA NEDENİNİN DAVACIYA AÇIKLATTIRILMASI MECBURİYETİ ( Muhdesatın Tesbiti Davasında Hukuki Yarar Şartı )"
Y4.HD8.10.2001E. 2001/5108 K. 2001/9161"MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN BÖLÜNEMEMESİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralamada )
TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA ( Manevi Tazminat Talebinin Bölünememesi )
CEZA DAVASINDA MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMİŞ OLMASI ( Manevi Tazminat Talebi Bölünemeyeceğinden Ek Dava Açılamayacağı )
VEKALET ÜCRETİ ( Davanın Reddedilen Kısmı İçin Davalı Lehine )
FAİZ BAŞLANGICI ( Haksız Fiile Dayanan Tazminat Davasında Başlangıç Tarihi Belirtilmeden Faiz İstenmiş Olması )
HAKSIZ FİİLE DAYALI TAZMİNAT DAVASI ( Başlangıç Tarihi Belirtilmeden Faiz Talep Edilmişse Faizin Başlangıcı )"
Y4.HD9.10.2001E. 2001/10206 K. 2001/9281"MUHTESATIN TESPİTİ ( Dava Konusu Taşınmazla İlgili Ortaklığın Giderilmesi Davasının Devam Etmekte Olması )
TESPİT DAVASI ( Dinlenmesi İçin Davacının Tespitini İstediği Hususların Mahkemece Hemen Tespitinde Hukuki Yarar Bulunması )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI ( Bu Davaya Delil Teşkil Etmek Üzere Tespit Davasının Açılması )"
Y4.HD9.10.2001E. 2001/4464 K. 2001/9721"MANEVİ TAZMİNAT ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı )
YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Yazıda Gerçek Olgulara Dayanan ve Özle Biçim Dengesi Kurularak Yayınlanan Haberin Görünürdeki Gerçeğe Uygun Olması )
GERÇEK OLGULARA DAYANAN HABER ( Özle Biçim Dengesi Kurularak Yayınlanan Haberin Görünürdeki Gerçeğe Uygun Olması İtibariyle Hukuka Uygun Olması )
ÖZLE BİÇİM DENGESİNİN GERÇEĞE UYGUN OLMASI ( Yayınlanan Haberin Görünürdeki Gerçeğe Uygun Olması İtibariyle Hukuka Uygun Olması )"
Y4.HD11.10.2001E. 2001/4999 K. 2001/9340"MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ TESBİTİ ( Ölümle Neticelenen Trafik Kazası Nedeniyle )
TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Manevi Tazminat Miktarının Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar )
TAZMİNAT MİKTARININ TAKDİRİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Manevi Tazminat Davası )"
Y4.HD11.10.2001E. 2001/5007 K. 2001/9346"CEZA DAVASININ DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAATLE SONUÇLANMASI ( Hukuk Hakimini Bağlamaması )
BERAAT KARARININ HUKUK DAVASINDA HAKİMİ BAĞLAMAMASI ( Delil Yetersizliği Nedeniyle Verilen )
TEDBİRSİZLİK SONUCU YANGINA SEBEBİYET VERMEK ( Delil Yetersizliğinden Verilen Beraat Kararının Hukuk Hakimini Bağlamaması )
DELİL YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE VERİLEN BERAAT KARARI ( Hukuk Davasında Hakimi Bağlayıcı Olmaması )"
Y4.HD11.10.2001E. 2001/5014 K. 2001/9347"GÖREVLİ YARGI YOLU ( Sahte Kimlikle Yapılan Vergi Kaydı İşlemlerinin İptali İçin Vergi Dairesi Aleyhine Açılan Dava )
VERGİ KAYDI İŞLEMLERİNİN İPTALİ DAVASI ( Görevli Yargı Yolu )
SAHTE KİMLİKLE YAPILAN VERGİ KAYDI İŞLEMLERİNİN İPTALİ DAVASI ( Görevli Yargı Yolu )"
Y4.HD11.10.2001E. 2001/5071 K. 2001/9354"MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Eylem Nedeniyle Uğranılan Zararın Ödetilmesi İstemi )
HAKSIZ EYLEM ( Evin Reisinin Riyaseti Altındaki Küçüğün Verdiği Zararlardan Sorumlu Olması )
AİLE REİSİNİN SORUMLULUĞU ( Evin Reisinin Riyaseti Altındaki Küçüğün Verdiği Zararlardan Sorumlu Olması )
KUSURSUZ SORUMLULUK ( Evin Reisinin Riyaseti Altındaki Küçüğün Verdiği Zararlardan Sorumlu Olması )
KÜÇÜK YAŞTAKİ MAĞDURUN ANNESİNİN DAVA HAKKI ( Küçüğün Rızasıyla da Olsa Irzına Geçilerek Kızlığının Bozulmuş Olması Nedeniyle Annenin Dava Hakkının Olması )"
Y4.HD11.10.2001E. 2001/9479 K. 2001/9393"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Desteğin Ölümü Nedeniyle )
TRAFİK KAZASI ( Şirket Tarafından Ölenin Anne Babasına Destek Olamayacağına Dair Kanıt Getirilmediğinden Ölenin Anne Babasına Destek Olduğunun Kabulü )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Şirket Tarafından Ölenin Anne Babasına Destek Olamayacağına Dair Kanıt Getirilmediğinden Ölenin Anne Babasına Destek Olduğunun Kabulü )"
Y4.HD15.10.2001E. 2001/10519 K. 2001/9457"ECRİMİSİL ( Davalıya Ait İşyerinin Dereye Çok Yakın Olması Nedeniyle Dere Yatağının Malzeme İle Dolarak Taşkına Sebebiyet Vermesi ve Davacının Taşınmazında Bataklık Oluşması )
ESER SÖZLEŞMELERİ ( Davalının Savunmasında Mıcır Yıkama Çalışmalarını Yüklenicilere Yaptırdığını Yüklenici İle Aralarındaki Sözleşmeye Göre Yüklenicinin Sorumlu Olduğunu İddia Etmesi )
HİZMET AKDİ ( Yüklenici İle Davalı Arasındaki Sözleşmenin Hizmet Akdine Dayanması Durumunda İşverenin de Sorumlu Tutulması )"
Y4.HD15.10.2001E. 2001/5170 K. 2001/9428"EV REİSİNİN SORUMLULUĞU ( Reşit Olmayan Çocuğunun Fiili Livata Suçu İşlemesi Nedeniyle Mağdur Küçüğün Manevi Tazminat Talebi )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Reşit Olmayan Çocuğun İşlediği Suçtan Ev Reisi Sıfatıyla Babanın da Sorumlu Olması )
REŞİT OLMAYAN ÇOCUĞUN İŞLEDİĞİ SUÇ ( Ev Reisi Sıfatıyla Babanın da Manevi Tazminattan Sorumlu Olacağı )
AİLE REİSİNİN ÖZEN VE GÖZETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Reşit Olmayan Çocuğunun İşlediği Suçtan Dolayı Manevi Tazminatla Sorumlu Olacağı )"
Y4.HD15.10.2001E. 2001/5383 K. 2001/9440"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Hakimin Kişisel Kusuru Nedeniyle )
HAKİMİN KİŞİSEL KUSURU ( Açılan Maddi ve Manevi Tazminat Davasına İdari Yargıda Bakılamaması )
HUSUMET ( Gerçek Kişiler Aleyhine İdari Yargı Yerinde Dava Açılamaması )"
Y4.HD15.10.2001E. 2001/5395 K. 2001/9448"KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Kaçak Elektrik Tüketim Tesbit Tutanağının Aksi Kanıtlanmadıkça Geçerli Kabul Edileceği )
TUTANAĞIN GEÇERLİ OLMASI ( Kaçak Elektrik Tüketim Tesbit Tutanağının Aksi Kanıtlanmadıkça )
İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ ( Kaçak Elektrik Kullanımına Dayalı İcra Takibine İtirazda )
ABONE OLMAYAN KULLANICININ KAÇAK ELEKTRİK TÜKETİMİ ( Kaçak Elektrik Tüketim Tesbit Tutanağının Geçerliliği )"
Y4.HD15.10.2001E. 2001/5435 K. 2001/9489"ŞİKAYET HAKKININ KÖTÜYE KULLANILDIĞI İDDİASI ( Manevi Tazminat Talebi )
HAKSIZ ŞİKAYET İDDİASIYLA MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Senedin Tahsili Konusunda İhtara Rağmen Bilgi Vermeyen Vekili Şikayet )
VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI İDDİASIYLA MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Senedin Tahsili Konusunda İhtara Rağmen Bilgi Vermeyen Vekili Şikayet )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Senedin Tahsili Konusunda Müvekkili Bilgilendirmediğinden Şikayet Edilen Vekilin Haksız Şikayet İddiasıyla )"
Y4.HD16.10.2001E. 2001/10348 K. 2001/9562"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Yaralanma Nedeniyle )
TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN YARALANMA NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davacının Davayı Kendi Oturduğu Yerde Açmış Olması Nedeniyle Yasanın Kendisine Verdiği Seçimlik Hakkını Yanlış Kullanmış Olması )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davacının Davayı Kendi Oturduğu Yerde Açmış Olması Nedeniyle Yasanın Kendisine Verdiği Seçimlik Hakkını Yanlış Kullanmış Olması )
SEÇİMLİK YETKİ ( Haksız Eylem Nedeniyle Açılan Davanın Ya Eylemin Geldiği Yer Mahkemesinde Ya da Davalının İkametgahı Mahkemesinde Açılmasının Gerekmesi )
YETKİLİ MAHKEME ( Haksız Eylem Nedeniyle Açılan Davanın Ya Eylemin Geldiği Yer Mahkemesinde Ya da Davalının İkametgahı Mahkemesinde Açılmasının Gerekmesi )"
Y4.HD16.10.2001E. 2001/5546 K. 2001/9570"İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEMESİ ( Kaçak Su Kullanımına Dayalı Takipte Alacak Miktarının Likid Olmaması )
KAÇAK SU KULLANIMINA DAYANAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( Alacak Miktarı Likid Olmadığından İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
SUYUN KAÇAK KULLANIMINA DAYALI İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( Alacak Miktarı Likid Olmadığından İcra İnkar Tazminatına Hükmedilememesi )
LİKİD OLMAYAN ALACAK NEDENİYLE İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEMESİ ( Kaçak Su Kullanımına Dayalı İcra Takibine İtiraz )"
Y4.HD16.10.2001E. 2001/5549 K. 2001/9573"ZARARIN TAZMİNİ ( Davalının Hatalı Sulama Kanalları İnşaatı Nedeniyle Meydana Gelen Su Taşkınından Dolayı Uğranılan Zararın Tazmini Talebi )
SULAMA BİRLİKLERİ ( Davalı Sulama Birliğinin Kamu Kurumu Niteliğinde Olması ve Tesislerin Yapımı Kullanımı ve Korunmasındaki Kusurlarından Dolayı İdari Yargı Yoluna Başvurulmasının Gerekmesi )
YARGI YOLU ( Davalı Kurumun Kamu Kurumu Niteliği Taşıması ve Kuruluş Yasalarınca Tesisin Yapımı Bakımı ve Kullanımından Doğan Zararların Ödetilmesinin Tam Yargı Davasının Konusunu Oluşturması )
TAM YARGI DAVASI ( İdari Kurumun Kusurundan Doğan Zararın Ödetilmesi İsteğinin Tam Yargı Davasının Konusu Olması ve Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerekmesi )"
Y4.HD16.10.2001E. 2001/5565 K. 2001/9575"RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Faiz Başlangıcı )
FAİZ BAŞLANGICI ( Rücuen Tazminat Davasında )
ÖDEME TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( Rücuen Tazminata )"
Y4.HD18.10.2001E. 2001/5209 K. 2001/9787"İLAMIN SONRADAN BOZULMASI VE BORÇ MİKTARININ AZALMASI ( İcra Dosyasına Yapılan Fazla Ödemenin İadesinde Faiz Başlangıcı )
FAİZ BAŞLANGICI ( İcra Dosyasına Yapılan Fazla Ödemenin İadesinde )
İCRA TAKİBİNDE FAZLA ÖDENEN BORÇ KISMININ İADESİ ( Faiz Başlangıç Tarihinin Tesbiti )"
Y4.HD18.10.2001E. 2001/5631 K. 2001/9813"İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEMESİ ( Kaçak Elektrik Kullanımı Nedeniyle Yapılan İcra Takibine İtirazda )
KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI NEDENİYLE İCRA TAKİBİ ( Alacak Miktarı Likid Olmadığından İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
ELEKTRİĞİN KAÇAK KULLANIMI NEDENİYLE İCRA TAKİBİ ( Alacak Miktarının Likid Olmaması ve İcra İnkar Tazminatına Hükmedilememesi )
LİKİD OLMAYAN ALACAK NEDENİYLE İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEMESİ ( Kaçak Elektrik Kullanımına Dayanan İcra Takibine İtirazda )"
Y4.HD18.10.2001E. 2001/9292 K. 2001/9780"YETKİ İTİRAZINDAN ZIMNEN FERAGAT ( İcra Dairesinin Yetkisine İtiraz Edip Aynı Yerde Açılan İtirazın İptali Davasında Yetki İtirazında Bulunmama )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA YETKİ İTİRAZINDA BULUNMAMA ( İcra Takibindeki Yetki İtirazından da Zımnen Feragat Anlamına Geleceği )
İCRA DAİRESİNİN YETKİSİNE İTİRAZ ( Aynı Yerde Açılan İtirazın İptali Davasında Yetki İtirazında Bulunmamanın İtirazdan Zımnen Feragat Niteliği )"
Y4.HD22.10.2001E. 2001/10323 K. 2001/9953"MUHTESATIN AİDİYETİNİN TESPİTİNİN İSTENMESİ ( Binaların Arzın Mütemmim Cüzü Sayılması )
MÜTEMMİM CÜZLER ( Binaların Arzın Mütemmim Cüzü Sayılması )
BİNALAR ( Arzın Mütemmim Cüzü Sayılması )"
Y4.HD22.10.2001E. 2001/5778 K. 2001/9989"TAZMİNAT TALEBİ ( Bankanın Davacı Hakkında Yaptığı Suç Duyurusuna Yanlış Evrak Eklemesi Nedeniyle )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davalı Bankanın Davacı Hakkında Yaptığı Suç Duyurusuna Yanlış Evrak Eklemesi )
SUÇ DUYURUSUNDA HATA NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR ( Maddi ve Manevi Tazminat Talebi )
BANKANIN SUÇ DUYURUSUNA YANLIŞ EVRAK EKLEMESİ ( Hakkında Yargılama Yapılan Şirketin Tazminat Talebi )
HAKSIZ SUÇ DUYURUSU NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR ( Maddi ve Manevi Tazminat Talebi )"
Y4.HD22.10.2001E. 2001/5804 K. 2001/10037"TAZMİNAT ( Davalı İdareye Ait Elektrik Tellerinin Kıvılcımından Çıkan Yangın Nedeniyle )
TAHKİM ( İdari Kurumların Kendi Aralarında Çıkan Uyuşmazlıkların Kanunda Yazılı Tahkim Usulünce Çözümlenmesinin Gerekmesi )
GÖREVSİZLİK ( İdari Kurumların Kendi Aralarında Çıkan Uyuşmazlıkların Kanunda Yazılı Tahkim Usulünce Çözümlenmesi Gerektiğinden Davanın Görev Yönünden Reddinin Gerekmesi )"
Y4.HD22.10.2001E. 2001/5814 K. 2001/10042"ŞİKAYET HAKKININ KÖTÜYE KULLANILDIĞI İDDİASIYLA MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Sahte İmzalı Bonoya Dayalı Takipte Bulunan Kişinin Şikayeti )
BONODAKİ İMZALARIN SAHTE OLMASI NEDENİYLE TAKİP ALACAKLISININ ŞİKAYETİ ( Haksız Şikayete Dayalı Manevi Tazminat Talebi )
HAKSIZ ŞİKAYETE DAYALI MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Takibe Koyduğu Bonodaki İmzalar Sahte Çıkan Davacının Şikayet Edilmiş Olması )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Takibe Koyduğu Bonodaki İmzalar Sahte Çıktığından Şikayet Edilen Davacının Haksız Şikayet İddiasıyla )"
Y4.HD23.10.2001E. 2001/5138 K. 2001/10075"ŞİKAYET HAKKININ KÖTÜYE KULLANILDIĞI İDDİASIYLA MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanının Önceki Yönetimi Şikayet Etmesi )
HAKSIZ ŞİKAYET İDDİASIYLA MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanının Önceki Yönetimi Şikayet Etmesi )
KOOPERATİF YÖNETİM KURULU BAŞKANININ ÖNCEKİ YÖNETİMİ ŞİKAYET ETMESİ ( Haksız Şikayet İddiasına Dayalı Manevi Tazminat Talebi )"
Y4.HD23.10.2001E. 2001/5831 K. 2001/10088"MUVAZAA ( Alacaklıdan Mal Kaçırmak İçin Yapılan Satış Vaadi Sözleşmesinin İptali Talebi )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ TALEBİ ( Alacaklıdan Mal Kaçırma Maksadıyla Yapılan Muvazaalı )
ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMAK ( İcra Takibi Başladıktan Sonra Yapılan Satış Vaadi Sözleşmesinin Muvazaa Nedeniyle İptali Talebi )"
Y4.HD23.10.2001E. 2001/5835 K. 2001/10090"TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Mahkemenin Rücuen Tazminatın Müteselsil Tahsili İstenmediği Halde Müteselsil Tahsile Karar Veremeyeceği )
MÜTESELSİL TAHSİLE KARAR VERİLEMEMESİ ( Davacının Rücuen Tazminatın Davalılardan Müteselsilen Tahsilini İstememiş Olması )
POLİSİN YARALANMASINA SEBEBİYET VEREN KİŞİLERDEN RÜCUEN TAZMİNAT TALEBİ ( Talep Edilmediği Halde Müteselsil Tahsile Karar Verilemeyeceği )
RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Polisin Yaralanmasına Kusuruyla Sebebiyet Vererek Tazminat Ödenmesine Sebep Olan Davalılara Karşı Açılan )"
Y4.HD23.10.2001E. 2001/7908 K. 2001/10071"ADLİ YARDIM KARARI ( Aynı Sebepten Açılan Ek Davalar İçin de Geçerliliğini Koruyacağı )
EK DAVALAR ( Asıl Dava İçin Verilen Adli Müzaheret Kararının Kapsamına Girmesi )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Tıbbi Müdahale Sırasında AİDS'li Kan Vererek AİDS'e Yakalanmasına Sebep Olunan Davacıların )
AİDS'Lİ KAN VERİLDİĞİNDEN HASTALIĞA YAKALAN AİLE ÜYELERİ ( Maddi ve Manevi Tazminat ve Çocuklarının Ölmesi Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi )
TAZMİNAT MİKTARININ TESBİTİ ( AİDS'li Kan Verilerek Hastalığa Yakalanmalarına Sebebiyet Verilen Aile Üyelerinin )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( AİDS'li Kan Verilmesi Nedeniyle Ölen Çocuğun Ailesinin )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Mahkemenin İstenmediği Halde Tazminata Faiz Yürütülmesine Karar Veremeyeceği )"
Y4.HD25.10.2001E. 2001/10437 K. 2001/10162"TAZMİNAT İSTEMİ ( Sahte Senet Kullanımı sonucu Devredilen Daire Nedeniyle Uğranılan Zararın Giderilmesi İstemi )
GAYRİMENKUL MÜLKİYETİNİN KAYBEDİLMESİ ( Sahte Senetle ve Korkutmayla Davalı Üzerine Temlik Edilen Daire )
SAHTE SENETLE TEMLİK EDİLEN DAİRE ( Davacının Uğranılan Zararın Giderilmesini İstemesi )"
Y4.HD25.10.2001E. 2001/5536 K. 2001/10173"PROMOSYON KAMPANYASININ DURDURULMASI TALEBİ ( Gazetenin Kanuna Karşı Hileyle Düzenlediği )
GAZETENİN PROMOSYON KAMPANYASININ DURDURULMASI TALEBİ ( Kanuna Karşı Hile Yapılarak Düzenlenen )
KANUNA KARŞI HİLE ( Gazetenin Promosyon Yasağını Dolaylı Yoldan Aşması )"
Y4.HD25.10.2001E. 2001/5846 K. 2001/10198"YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat Miktarının Takdiri )
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ TAKDİRİ ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı )
TAZMİNAT MİKTARININ TAKDİRİ ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat Davasında )"
Y4.HD25.10.2001E. 2001/5944 K. 2001/10184"TAŞKIN İNŞAAT ( Arsa Malikinin Tecavüz Edilen Arsa Bedeli Talebi )
ARSA BEDELİNİN ÖDETİLMESİ TALEBİ ( Taşkın İnşaat Nedeniyle Açılan Davada Arsa Malikinin )"
Y4.HD25.10.2001E. 2001/5950 K. 2001/10185"HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Kamp Müdürü Olan Davalının Emrindeki Kişiler Üzerindeki Denetim Görevinde Özensiz Davranması )
TAZMİNAT TALEBİ ( Kamp Müdürü Olan Davalının Emrindeki Kişiler Üzerindeki Denetim Görevinde Özensiz Davranması Nedeniyle Uğranılan Zarar İçin )
KAMP MÜDÜRÜNÜN EMRİNDEKİLER ÜZERİNDEKİ DENETİM GÖREVİNİ ÖZENSİZ YERİNE GETİRMESİ ( Meydana Gelen Zarardan Sorumlu Olacağı )
DENETİM GÖREVİNİ ÖZENLE YERİNE GETİRMEYEN KAMP MÜDÜRÜ ( Meydana Gelen Zarardan Dolayı Tazminat Sorumluluğu )"
Y4.HD25.10.2001E. 2001/7444 K. 2001/10229"TAZMİNAT MİKTARININ TAYİNİ ( Termik Santralin Ekili Ürüne Verdiği Zarar Nedeniyle Açılan Davada )
TERMİK SANTRALİN EKİLİ ÜRÜNLERE VERDİĞİ ZARAR İÇİN TAZMİNAT TALEBİ ( Tazminattan Hakkaniyete Uygun İndirim )
MADDİ TAZMİNAT MİKTARININ TAYİNİ ( Termik Santralin Ekili Ürüne Verdiği Zarardan Doğan Tazminattan İndirim )"
Y4.HD30.10.2001E. 2001/6285 K. 2001/10381"POSTA İDARESİNİN ASKERİ OKULDAN GELEN TEBLİGATI SÜRESİNDE TEBLİĞ ETMEMESİ ( Kayıt Süresinin Kaçırılması Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi )
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ TAKDİRİ ( Askeri Okuldan Gelen Tebligatı Süresinde Ulaştırmayarak Kayıt Süresinin Kaçırılmasına Sebep Olan Posta İdaresi )
TAZMİNAT MİKTARININ TAKDİRİ ( Posta İdaresinin Tebligatı Süresinde Ulaştırmaması Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi )"
Y4.HD30.10.2001E. 2001/6297 K. 2001/10386"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Kayınvalidesinin Davacı Hakkındaki Olumsuz Açıklamaları )
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ TAKDİRİ ( Kayınvalidesinin Davacıyla İlgili Olumsuz Açıklamaları Nedeniyle Açılan Davada )
TAZMİNAT MİKTARININ TAKDİRİNDE GÖZÖNÜNDE BULUNDURULACAK HUSUSLAR ( Kayınvalidesinin Davacıyla İlgili Olumsuz Açıklamaları Nedeniyle Manevi Tazminat )"
Y4.HD31.10.2001E. 2001/10703 K. 2001/10430"TESPİT DAVASI ( Davalının Üçüncü Şahıslardan Alacağını Tahsili İçin Giriştiği İcra Takibi Sırasında Davacıya Haciz İhbarnamesi Göndermesi )
HACİZ İHBARNAMESİ ( Davacının Bunlara Süresi İçinde İtiraz Etmeyerek Dava Açması Üzerine İcra İnkar Tazminatına Mahkum Olması )
İCRA TAZMİNATI ( Davacının Haksız Olarak Haciz İhbarnamesine Karşı Dava Açması )"
Y4.HD31.10.2001E. 2001/10947 K. 2001/10520"MANEVİ TAZMİNAT ( Hırsızlık Nedeniyle )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Kişinin Manevi Tazminat İsteyebilmesi )
HAKİMİN TAKDİRİ ( Manevi Tazminatın Miktarıyla İlgili Takdiri )
MİKTARIN BELİRLENMESİ ( Her Olaya Göre Değişebilecek Özel Hal Ve Şartların Bulunacağının Gözetilmesi )"
Y4.HD31.10.2001E. 2001/5691 K. 2001/10419"YARGI YOLU ( Davalı Belediyenin İmar Yasası Uyarınca Yaptığı Yıkımdan Doğan Zararın Tazmini Davasında İdari Yargı Yerinin Görevli Olması Sebebiyle Yargı Yolunun Yanlış Seçilmesi )
BİNA YIKIMINDAN DOĞAN ZARAR ( Davalılardan Belediyece Evinin Yıkıldığı İddiasıyla Oluşan Zararın Tazmini Talebi )
İDARİ YARGI YERİ ( Davalı Belediyenin İmar Yasası Uyarınca Yaptığı Yıkımdan Doğan Zararın Tazmini Davasında İdari Yargı Yerinin Görevli Olması )"
Y4.HD31.10.2001E. 2001/5972 K. 2001/10489"YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Yayında Eleştiri Sınırları Aşılarak Kişilik Haklarına Saldırı Gerçekleştiğinden Manevi Tazminata Hükmedilmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Yayında Eleştiri Sınırları Aşılarak Kişilik Haklarına Saldırı Gerçekleştiğinden Manevi Tazminata Hükmedilmesi )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Yayında Eleştiri Sınırları Aşılarak Kişilik Haklarına Saldırı Gerçekleştiğinden Manevi Tazminata Hükmedilmesi )
ELEŞTİRİ SINIRLARININ AŞILMASI ( Yayında Eleştiri Sınırları Aşılarak Kişilik Haklarına Saldırı Gerçekleştiğinden Manevi Tazminata Hükmedilmesi )"
Y4.HD31.10.2001E. 2001/6123 K. 2001/10507"TAHKİM ( Uyuşmazlığa Konu Tarafların İdari Nitelik Taşımaları Sebebiyle Uyuşmazlığın Tahkim Yoluyla Çözümlenmesinin Gerekmesi )
GÖREVSİZLİK ( Uyuşmazlığın Taraflarının İdari Nitelik Taşımaları Sebebiyle ve Davanın Tahkim Yoluyla Çözümlenmesi Gerektiğinden Mahkemece İşin Esasına Girilmemesinin Gerekmesi )
TAZMİNAT ( Davalı İdarece Davalı İdareye Ait Olan Enerji Nakil Hatlarına Zarar Verildiği İddiasıyla Zararın Tazmini Talebi )"
Y4.HD1.11.2001E. 2001/10651 K. 2001/10661"RÜCUEN TAZMİNAT ( Davalının kusurlu olarak dava dışı polis memurunun trafik kazasında ölümüne neden olması )
NAKDİ TAZMİNAT VE DEFİN GİDERİ ( 2330 Yasaya göre ödenen - Rücuen tazminat )"
Y4.HD1.11.2001E. 2001/10673 K. 2001/10662"İTİRAZIN İPTALİ ( Kaçak Su Kullanan Şahıs Hakkında Başlatılan İcra Takibine İtiraz Edilmesi )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Kaçak Su Kullanımının Niteliği İtibariyle Haksız Eylem Olması Nedeniyle Zarar Miktarının Önceden Belirlenmesinin Mümkün Olmaması )
KAÇAK SU KULLANIMI ( Kaçak Su Kullanımının Niteliği İtibariyle Haksız Eylem Olması Nedeniyle Zarar Miktarının Önceden Belirlenmesinin Mümkün Olmaması )
LİKİT ALACAK ( Kaçak Su Kullanımı Niteliği İtibariyle Haksız Eylem Olduğundan Zarar Miktarı da Belli Olmadığından İnkar Tazminatına Hükmolunamaması )
HAKSIZ FİİL ( Kaçak Su Kullanımı Niteliği İtibariyle Haksız Eylem Olduğundan Zarar Miktarı da Belli Olmadığından İnkar Tazminatına Hükmolunamaması )"
Y4.HD1.11.2001E. 2001/5890 K. 2001/10660"MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Nedeniyle )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Beş Yıllık Ceza Zamanaşımına Tabi Olması )
ZAMANAŞIMI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davasının Beş Yıllık Ceza Zamanaşımına Tabi Olması )
FİİLİN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH ( Ceza Zamanaşımının Başlangıç Tarihi )"
Y4.HD1.11.2001E. 2001/5898 K. 2001/10653"YARGI YOLU ( Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyeliklerinin Düşürülmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararının İptali Talebi )
KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI ( Yönetim Kurulu Kararlarının İptali Davasında Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyeliklerinin Düşürülmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararının İptali Talebi )
ESNAF VE SANATKARLAR ODASI YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Görevli Yargı Yolu )"
Y4.HD1.11.2001E. 2001/5901 K. 2001/10651"ÜÇÜNCÜ KİŞİDEKİ HAK VE ALACAKLARIN HACZİ ( Borçlu Belediyenin Hakkında Kamuya Tahsis Kararı Bulunan Bankadaki Parasının Haczedilemezliği )
KAMUYA TAHSİS KARARI NEDENİYLE HACZEDİLEMEZLİK ( Belediyenin Bankadaki Hesaplarındaki Paralar )
HACZEDİLEMEZLİK ( Hakkında Kamuya Tahsis Kararı Verilen Bankadaki Belediyeye Ait Paralar )
İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNİN USULSÜZLÜĞÜ ( Birinci Haciz İhbarnamesi Üzerine Bankadaki Belediye Paralarının Kamuya Tahsis Kararı Bulunduğunun Öğrenilmesi )"
Y4.HD1.11.2001E. 2001/6024 K. 2001/10621"HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Karayolları Genel Müdürlüğünün Aleyhine Açılan )
MÜLKİYET HAKKINA TECAVÜZ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASINDA GÖREV ( Karayolları Aleyhine Açılan )
YARGI YOLU ( Karayolları Genel Müdürlüğünün Mülkiyet Hakkına Tecavüz Niteliğindeki Eylemi Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında )
TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ YARGI YOLU ( Karayolları Genel Müdürlüğünün Davacıya Komşu Taşınmazdan Toprak Alması Nedeniyle Uğranılan Zarar )
GÖREVLİ MAHKEME ( Karayolları Genel Müdürlüğünün Daha Alt Kottaki Komşu Taşınmazdan Toprak Alması Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini Talebi )"
Y4.HD1.11.2001E. 2001/6237 K. 2001/10691"BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminata Yürütülecek Faizin Başlangıç Tarihi )
FAİZ BAŞLANGICI ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminatta )
MANEVİ TAZMİNATA YÜRÜTÜLECEK FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı )
KISA KARARLA GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminatta Faiz Başlangıcı )"
Y4.HD1.11.2001E. 2001/6423 K. 2001/10605"MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ TAKDİRİ ( Trafik Kazası Nedeniyle )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Tazminat Miktarının Takdiri )
TAZMİNAT MİKTARININ TAKDİRİNDE GÖZÖNÜNDE BULUNDURULACAK HUSUSLAR ( Trafik Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi )"
Y4.HD5.11.2001E. 2001/6401 K. 2001/11680"MANEVİ TAZMİNAT ( Disiplin Soruşturması Yapmakla Görevli Davalıların BU İncelemeyi Yaparken Disiplin Yönetmeliğindeki Sürelere Uymamış Olmaları )
KİŞİSEL KUSUR NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Disiplin Soruşturması Yapmakla Görevli Davalıların BU İncelemeyi Yaparken Disiplin Yönetmeliğindeki Sürelere Uymamış Olmaları )
SUBJEKTİF OLARAK DÜZENLENEN SİCİL ( Davalıların Yansız Davranmamaları Nedeniyle Kişisel Kusurlarının Olduğunun Kabulü )
SİCİL KONUSUNDA YANSIZ DAVRANMAMA ( Davalıların Kişisel Kusurlarının Olduğunun Kabulü )"
Y4.HD5.11.2001E. 2001/6625 K. 2001/10730"TAZMİNAT MİKTARININ HESAPLANMASI ( Hatalı Tedavi Sonucu Uğranılan Maddi ve Manevi Zarar İçin Açılan Tazminat Davasında )
HATALI TEDAVİDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİ ( Bilinmeyen Döneme İlişkin Ücret Artışı ve İndiriminin Yapılması Metodu )
İŞGÜCÜ KAYBI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Hatalı Tedavi Sonucu Meydana Gelen Zararın Hesaplanması Metodu )"
Y4.HD5.11.2001E. 2001/6710 K. 2001/10727"HAKSIZ FİİL NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Tazminata Esas Alınacak Değerin Tesbiti )
TAZMİNAT MİKTARININ TAYİNİ ( Yangına Sebebiyet Veren Kişiye Karşı Açılan Davada )
YANGINA SEBEBİYET VERME ( Maddi Tazminat Miktarının Tayinine Esas Alınacak Zararın Tesbiti )"
Y4.HD6.11.2001E. 2001/5845 K. 2001/10839"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Açılan Manevi Tazminat Davasında Hakimin Tazminat Yerine Kişilik Haklarına Saldırıyı Kınayan Karar Verebilmesi )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Açılan Davada Hakimin Tazminat Yerine Kişilik Haklarına Saldırıyı Kınayan Karar Verebilmesi )
DAVALININ KINANMASI ( Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Açılan Davada Hakimin Manevi Tazminat Yerine Kişilik Haklarına Saldırıyı Kınayan Karar Verebilmesi )
HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Açılan Davada Hakimin Manevi Tazminat Yerine Kişilik Haklarına Saldırıyı Kınayan Karar Verebilmesi )
KINAMA KARARI ( Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Açılan Davada Hakimin Manevi Tazminat Yerine Kişilik Haklarına Saldırıyı Kınayan Karar Verebilmesi )
GEREKÇE ( Hakimin İstemin Dışında Karar Vermesi Durumunda Bunu Gerekçelendirmesinin Gerekmesi )"
Y4.HD6.11.2001E. 2001/6458 K. 2001/10814"TAZMİNAT DAVASI ( Asker Olan Davacının Telsiz Kullanırken Telsiz Anteninin Davalı Kuruma Ait Enerji Nakil Hatlarına Çarpması Sonucu Yaralanması Nedeniyle )
RÜCUEN TAZMİNAT ( Davalı Hakkında Kurumun Davacıya Ödediği Bedel Üzerinden Rücu Davası Açılabileceğinden Tazminat Davasının Reddi )
ASKERİ TATBİKAT SIRASINDA YARALANIP MALUL KALAN ASKERE 2330 SAYI UYARINCA TAZMİNAT ÖDENMESİ ( Davalıdan Bunun Rücuan İstenmesi Nedeniyle Askerin Tazminat Talebinin Reddi )"
Y4.HD6.11.2001E. 2001/6892 K. 2001/10795"YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Haberin Alıntı Olmasının Hukuka Aykırılığı Gidermeyeceği )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı )
HABERİN ALINTI OLMASININ HUKUKA AYKIRILIĞI GİDERMEYECEĞİ ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi )"
Y4.HD8.11.2001E. 2001/7070 K. 2001/10878"YARGILAMA GİDERLERİ ( Davanın Kısmen Kabulü Halinde Tarafların Sorumluluk Oranlarının Tesbiti )
DAVANIN KISMEN KABULÜ ( Tarafların Yargılama Giderlerinden Sorumluluk Oranlarının Tesbiti )
MUHAKEME MASRAFLARINDAN SORUMLULUK ORANLARININ TESBİTİ ( Davanın Kısmen Kabulü Halinde )"
Y4.HD8.11.2001E. 2001/7245 K. 2001/10869"MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davalıların MGK Toplantısındaki Tartışmaları Sonucu Ekonominin Çökmesi ve Davacının Derin Bir Üzüntü ve Ümitsizliğe Kapıldığı İddiasıyla - Fiille Zarar Arasında İlliyet Bağı Bulunduğunun İspatlanmamış Olması )
MGK TOPLANTISINDAKİ TARTIŞMA SONUCU EKONOMİNİN ÇÖKMESİ VE PARANIN DEĞER KAYBETMESİ ( Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - Hizmet Kusurunu Aşan Eylem Nedeniyle Hizmet Kusuru Araştırılarak Hüküm Kurulamaması )
HİZMET KUSURU AŞAN EYLEM NİTELİĞİ ( MGK Toplantısındaki Tartışma Sonucu Ekonominin Çökmesi Nedeniyle Davacının Kapıldığı Üzüntü ve Ümitsizlikten Dolayı Manevi Tazminat Talebi - Fiille Zarar Arasında İlliyet Bağı Bulunduğunun İspatlanması Gereği )
İLLİYET BAĞI BULUNMAMASI ( Davalılar Başbakan ve Cumhurbaşkanı Arasında MGK Toplantısındaki Tartışma Nedeniyle Ekonomideki Çöküş Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - Fiille Davacının Zararı Arasında Uygun İlliyet Bağı Bulunmaması )"
Y4.HD8.11.2001E. 2001/7317 K. 2001/10868"YARGI YOLU ( Kıyı Dolgu Alanında Kalan Gecekonduları Yıkılan Davacının Tazminat Talebi )
GECEKONDUNUN KIYI DOLGU ALANINDA KALDIĞINDAN YIKILMASI ( Tazminat Davasında Yargı Yolu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kıyı Dolgu Alanında Kalan Gecekonduları Yıkılan Davacının Tazminat Talebi )"
Y4.HD12.11.2001E. 2001/11091 K. 2001/10985"KİŞİLİK DEĞERLERİNE SALDIRI ( Kişinin Günlük Yaşantısına Tahammül Edilemez Sınırlandırmalar Getirilmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE AÇILAN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Evinin Önündeki Yolun Bir Yıl Boyunca Davalı Şirket Tarafından Kullanılmasıyla Oluşan Kişilik Haklarına Saldırı )
ZARAR ( Liman İnşaatı Nedeniyle Çevreye Verilen Rahatsızlık Nedeniyle Oluşan Zarar )
MADDİ TAZMİNAT ( Davacının Evinin Önündeki Yolun Bir Yıl Boyunca Davalı Şirket Tarafından Kullanılmasıyla Oluşan Maddi Zararın Tazmini )"
Y4.HD12.11.2001E. 2001/4329 K. 2001/10989"ÖZEL ANLAŞMA GEREĞİNCE ÖDENEN VEKALET ÜCRETİ ( Tamamının Karşı Tarafa Yüklenemeyeceği - Tek İstisnası Karşı Tarafın Kötü Niyetli Olması Şartına Bağlanmış Olduğu/Bunun da Aynı Dava İçerisinde Değerlendirilmesi Gereği )
KÖTÜNİYET ( Özel Anlaşma Gereğince Ödenen Vekalet Ücretinin Tamamının Karşı Tarafa Yüklenebilmesi İçin Karşı Tarafta Olması Gereği )
ÖNCEKİ DAVA NEDENİYLE ÖDENMİŞ OLAN ÖZEL VEKALET ÜCRETİ ( Tazminat Kapsamına Dahil Edilmiş Olmasının Doğru Olmadığı )"
Y4.HD12.11.2001E. 2001/6362 K. 2001/10993"MANEVİ TAZMİNAT ( Davalı Tarafından Haksız Olarak Şikayet Edildiğini Bu Yüzden Kişilik Haklarının Zarar Gördüğünü İddiasıyla Manevi Tazminat İstemi )
ŞİKAYET HAKKI ( Şikayeti Haklı Gösterecek Bazı Emare ve Olguların Zayıf ve Dolaylı da Olsa Varlığının Bulunmasının Şikayet Hakkının Kullanımı için Yeterli Olması )
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ( Özgürlüğün Kullanılabilmesi için Şikayet Edilenin Ceza Almasını veya Sorumlu Tutulmasını Gerektirecek Yeterli Kanıtların Varlığının Zorunlu OImaması )
GÖREVİN KÖTÜYE KULLANIMI ( Davacının Hakkında Görevi Kötüye Kullandığı İddiasıyla Açılan Ceza Davasının Bulunması )
DAVACININ BERAAT ETMESİ ( Davacının Hakkında Görevi Kötüye Kullandığı İddiasıyla Açılan Ceza Davasından Delil Yetersizliğinden Beraat Etmiş Olması Şikayetin Haksız Olduğu Anlamına Gelmemesi )
HAKSIZ ŞİKAYET ( Davalı Yasal Biçimde Yaptığı İncelemelerle Belirlediği Somut Delillere Dayanarak Şikayette Bulunduğundan Hukuka Uygun Bir Şikayetin Söz Konusu Olması )"
Y4.HD15.11.2001E. 2001/11399 K. 2001/11215"VAKIF SENEDİ VE YÖNETMELİĞİNİN İPTALİ İSTEMİ (
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ( Davacıların Sürelerine Göre Vakıf Senedindeki Kural Gereğince %80 Üzerinden Aylık Bağlanabilmesi )
EMEKLİ AYLIĞI ( Davacının Vakfa Üyeliğinin Zorunlu Olmaması Nedeniyle Davanın Reddi )"
Y4.HD15.11.2001E. 2001/6405 K. 2001/11154"FEDERASYON FON PAYININ TAHSİLİ TALEBİ ( Futbol Kulübünün Müsabaka Gelirinden Fona Aktarmadığı Pay İçin - Yetkili Mahkeme )
YETKİLİ MAHKEME ( Federasyon Fon Payını Yatırmayan Kulübe Karşı Açılan Alacak Davasında - Paranın Yatırılacağı Banka Hesaplarının Bulunduğu Yer Mahkemelerinin Yetkili Olması )
FUTBOL MAÇ GELİRİNDEN FEDERASYON FONUNA AKTARILMASI GEREKEN PAY İÇİN AÇILAN TAHSİLAT DAVASI ( Paranın Yatırılması Gereken Banka Hesabının Bulunduğu Yer Mahkemesinin Yetkili Olması )
BANKA ŞUBESİNİN BULUNDUĞU YER MAHKEMESİNİN YETKİLİ OLMASI ( Federasyon Fon Payının Tahsili İçin Açılan Davada - Paranın Yatırılması Gereken Banka Şubesi )"
Y4.HD15.11.2001E. 2001/6413 K. 2001/11160"TRAFİK KAZASI ( Yaralanma Nedeniyle Tazminat İstenmesi - Zararın bilmeme Bilecek Durumda Bulunmama )
YARALAMAYA SEBEBİYET ( Zamanaşımının Süresinin Başlaması - Zarar Görenin Olayı Sorumlu Olanı Ve Zararını Bilmesi Gereği )
TAZMİNAT ( Kural Olarak Zamanaşımı Süresinin Olay Tarihinde Başlayacağı - Vücut Bütünlüğünde Kayıp Bulunması )
ZAMANAŞIMI ( Yaralanma Sonucunda Tedavi Gerekiyorsa Zamanaşımının Tedavi Sonunda Başlaması )"
Y4.HD22.11.2001E. 2001/7197 K. 2001/11401"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacıların Desteklerine Ait ve İçinde Yolcu Olarak Bulunduğu Aracın Davalının Kullanması Sırasında Trafik Kazası Geçirmesi Sonucu Ölmesi Nedeniyle )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Alkol Aldığını Bildiği Kişiye Aracını Kullandıran Kimsenin Bölüşük Kusurunun Olduğunun Belli Olması-Maddi Tazminat Meblağında Buna Göre İndirim Yapılmasının Gerekmesi )
BÖLÜŞÜK KUSUR ( Alkol Aldığını Bildiği Kişiye Aracını Kullandıran Kimsenin Bölüşük Kusurunun Olması-Zarar Görenin Uğradığı Zararın Belirlenmesine Kusur Gözetilerek İndirim Yapılmasının Gerekmesi )
HAKİMİN TALEPLE BAĞLI KALMASI ( Davacının Dava Dilekçesinde İstediği Tazminattan Fazlasına Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
Y4.HD29.11.2001E. 2001/7735 K. 2001/11981"YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Mahkeme Tarafından Yaptırım Niteliği Olmayan Tespit Kararı Verilmekle Yetinilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Mahkeme Tarafından Yaptırım Niteliği Olmayan Tespit Kararı Verilmekle Yetinilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
MANEVİ TAZMİNAT ( Mahkeme Tarafından Yaptırım Niteliği Olmayan Tespit Kararı Verilmekle Yetinilmesi Yasaya Aykırı Olduğundan Tazminata Karar Verilmesi )
TESPİT KARARI ( Yayın Yoluyla Kişilik Hakkının Saldırıya Uğradığına Dair Tespit Kararı Yerine Manevi Tazminata Karar Verilmesi )"
Y4.HD30.11.2001E. 2001/6489 K. 2001/12013"HAZİNE ADINA ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Bedel Takdir Komisyonunun Belirlediği Rayiç Bedele İtiraz Edilmesi )
ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Bedel Takdir Komisyonunun Belirlediği Rayiç Bedele İtiraz Edilmesi )
RAYİÇ BEDEL TESBİTİNE İTİRAZ ( Hazine Adına Orman Dışına Çıkarılan Taşınmazın Rayiç Bedeline İtiraz Edilmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Rayiç Bedel Tespitine İtiraz Davasının Süresinde Açılmış Olması )"
Y4.HD3.12.2001E. 2001/7848 K. 2001/12094"MUHTESATIN TESBİTİ ( Kendisi Tarafından Oluşturulduğunun Tesbitini İsteyebilmesi - Zilyetlik Ve Mülkiyet İddiaları )
ZİLYETLİK ( Muhtesatın Zilyetliğinin Veya Mülkiyetinin Bir Kişiye Zeminin Başka Bir Kişiye Ait Olduğu Düşünülemez )
MÜLKİYET ( Yer Üzerindeki Muhtesat Yerin Tamamlayıcı Parçası Olması İtibariyle Yer Sahibinin Mülkiyetinde Olması )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Yanılgının Giderilmesi Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmemektedir - Düzelterek Onama )"
Y4.HD6.12.2001E. 2001/11942 K. 2001/12312"TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Desteğin Ölümü Nedeniyle )
TRAFİK KAZASI ( Desteğin Ölümü Nedeniyle Tazminat Ödemesinin Gerekmesi )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Tazminata Karar Verilirken Yanlış Hesaplama Yapıldığından Kararın Bozulması )"
Y4.HD6.12.2001E. 2001/12113 K. 2001/12302"KISA KARARLA GEREKÇELİ KARARIN FARKLI YAZILMASI ( Temyiz Konusu Yapılıp Tavzih Konusu Yapılamaması )
TAVZİH ( Kısa Kararla Gerekçeli Kararın Farklı Yazılmış Olmasının Ancak Temyiz Konusu Yapılabilmesi Tavzih Konusu Yapılamaması )
TEMYİZ ( Kısa Kararla Gerekçeli Kararın Farklı Yazılmış Olmasının Ancak Temyiz Konusu Yapılabilmesi Tavzih Konusu Yapılamaması )"
Y4.HD11.12.2001E. 2001/8406 K. 2001/12825"DEPREM NEDENİYLE ÇÖKEN BİNA ( Tazminat Davası - Zamanaşımı Başlangıcı/Binanın Tamamlanıp Teslim Edildiği Tarih ve Zararın Meydana Geldiği Tarih )
TAZMİNAT DAVASI ( Deprem Nedeniyle Çöken Bina - Zamanaşımı Başlangıcı/Binanın Tamamlanıp Teslim Edildiği Tarih ve Zararın Meydana Geldiği Tarih )
ZAMANAŞIMI ( Borcun Doğumu İle İlgili Olmayıp İstenmesini Önleyen Bir Savunma Olgusu Olması )
ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN İŞLEMEYE BAŞLAMASI ( Öncelikle O Hakkın İstenebilir Bir Konuma Duruma Gelmesi Gerektiği )
SÜRELERİNİN İŞLEMEYE BAŞLAMASI ( Zamanaşımı - Öncelikle O Hakkın İstenebilir Bir Konuma Duruma Gelmesi Gerektiği )
ZARARLA HUKUKA AYKIRI EYLEM ARASINDAKİ İLLİYET BAĞI ( Dava Konusu Zararlandırıcı Sonuç Depremin Meydana Gelmesi İle Gerçekleşmiş Zarar Davalıların Yönetmeliklere Aykırı Davranmasının Etkisi Ancak Deprem Nedeniyle Oluşmuştur )
İLLİYET BAĞI ( Zararla Hukuka Aykırı Eylem Arasında - Dava Konusu Zararlandırıcı Sonuç Depremin Meydana Gelmesi İle Gerçekleşmiş Zarar Davalıların Yönetmeliklere Aykırı Davranmasının Etkisi Ancak Deprem Nedeniyle Oluşmuştur )
TAZMİNAT İSTEMİ ( Zamanaşımının Harekete Geçememek Durumunda Bulunan Kimsenin Aleyhine İşlemeyeceği )"
Y4.HD11.12.2001E. 2001/9259 K. 2001/12483"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Jandarmanın İstemi Üzerine Telefonlarının Dinlenmesine Karar Verilmesinin Sonucu )
MANEVİ TAZMİNAT ( Milletvekili Olduğu Anlaşıldığında İsminin Karardan Silinmesi - Gizli İzleme Kararı Verilmesi )
HAKİMİN KİŞİSEL KUSURU ( Özensizliğin de Bir Kusur Oluşu Kanıtlanması durumunda sorumluluğu gerektireceği )
HUKUKA UYGUNLUK ( İşin Gereği Olarak Hızlı Karar Verilmesini Gerektirmesi - Telefonlarının Dinlendiğini Ve İzlendiğine İlişkin Kanıtda Getirememe )
TELEFON DİNLEME ( Karar Hukuka Aykırı Olsa Bile Uygulamaya Konulmadığından Zararın Doğduğu Söylenemeyeceği )"
Y4.HD13.12.2001E. 2001/11661 K. 2001/12629"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasında Desteğin Ölümü Nedeniyle )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT b ( Kaza Yapan Hakkında Açılan Kamu Davası Sonucu Cezalandırılmasına Karar Verilmiş Olması )
ZAMANAŞIMI ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında Zamanaşımının Beş Yıl Olması )"
Y4.HD13.12.2001E. 2001/11871 K. 2001/12579"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Nedeniyle )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Dayanışmalı Sorumlu Davalılardan Sürücü Hakkındaki Davadan Feragati )
MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Sorumlulardan Sürücü Hakkındaki Davadan Feragat - Mahkemece Feragat Hakkında Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
FERAGAT ( Davacının Dayanışmalı Sorumlu Davalılardan Sürücü Hakkındaki Davadan Feragati - Mahkemece Feragat Hakkında Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )"
Y4.HD13.12.2001E. 2001/8121 K. 2001/12602"KAYIT İPTALİ VE TESCİL ( Muvazaalı Olarak Dava Konusu Aracın Davacıyı Miras Payından Mahrum Bırakmak İçin Danışıklı Olarak Murisin Ölümünden Beş Gün Önce Davalıya Satılması Nedeniyle )
ARAÇ KAYDININ İPTALİ VE TESCİL ( Adliye Mahkemelerince İdareyi İşlem Yapmaya Zorlar Karar Verilememesi )
İDAREYİ İŞLEM YAPMAYA ZORLAR KARAR ( Adliye Mahkemelerince Böyle Bir Karar Verilememesi )"
Y4.HD13.12.2001E. 2001/8213 K. 2001/12509"TAZMİNAT DAVASI ( Davacı ve Davalılardan Diğer Davalıdan Kiraladıkları Otele Davalıların Müdahaleleri Nedeniyle Uğranılan Zarar )
MÜDAHALE NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Davacı ile Davalının Ortak Olması-Davacının Ortaklık Payına Karar Verilmesinin Gerekmesi )
OTEL İŞLETMESİ KARINDAN YARARLANMA ( Davacı ile Davalının Ortak Olması-Davacının Ortaklık Payına Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
Y4.HD13.12.2001E. 2001/8502 K. 2001/12538"MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Eylem Sonucu Desteğin Ölümü Nedeniyle )
HAKSIZ EYLEM ( Davacıların Desteğinin Davalının Dikkatsiz ve Tedbirsiz Davranışı Sonucu Ölümü Nedeniyle Tazminat Talebi )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacıların Desteğinin Davalının Dikkatsiz ve Tedbirsiz Davranışı Sonucu Ölümü Nedeniyle )
TAŞINMAZ BEDELİNİN TAZMİNATTAN DÜŞÜLMESİ ( Davalının Tazminat Karşılığı Davacılara Devrettiği Taşınmaz Bedelinin Tazminattan Düşülmesinin Gerekmesi )"
Y4.HD13.12.2001E. 2001/8659 K. 2001/12585"TESPİT DAVASI ( Önceki Dava İle İadesine Karar Verilen Eşya Alacağına Konu Eşyaların Değiştirildiğinin Tespiti Talebi )
EŞYALARIN DAVACIYA AİT OLAN EŞYALARDAN OLMADIĞININ TESPİTİ ( Davacının Amacının Kendisine Ait Olan Eşyaların aynen Veya Bedelini Elde Etmeye Yönelik Olması )
HUKUKİ YARAR ( Davacının Amacının Kendisine Ait Olan Eşyaların aynen Veya Bedelini Elde Etmeye Yönelik Olması Nedeniyle Tespit Davası Açmasında Hukuki Yararının Olmaması )"
Y4.HD13.12.2001E. 2001/8664 K. 2001/12586"HAKSIZ ŞİKAYET NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Fiili Hizmet Zammından Yararlanmasına Olanak Tanıyan İdare Mahkemesi Kararının Uygulanmaması Nedeniyle Yaptığı Şikayet )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( İdari Yargı Kararının Uygulanmaması Üzerine Savcılığa İhbarda Bulunulmasının Haksız İhbar Sayılmaması )
MANEVİ TAZMİNAT ( Kişilik Haklarına Saldırı ve Haksız Şikayet Nedeniyle )
İDARİ YARGI KARARININ UYGULANMAMASI ( Davalının Savcılığa Müracaatta Bulunmasının Haksız İhbar Sayılmaması Nedeniyle Tazminat İsteminin Reddi )"
Y4.HD13.12.2001E. 2001/8701 K. 2001/12594"MADDİ TAZMİNAT ( Davacılara Ait Dükkanın Davalı Belediye Tarafından Yıkılması Nedeniyle Uğranılan Zarar )
GÖREVLİ MAHKEME ( Belediyenin Yasal Düzenlemeye Uymayıp Tapulu Dükkanı Yıkmasının Haksız Eylem Olması Nedeniyle Adi Yargıda Davanın Görülmesi )
HAKSIZ EYLEM ( Belediyenin Yasal Düzenlemeye Uymayıp Tapulu Dükkanı Yıkmasının Haksız Eylem Olması Nedeniyle Adi Yargıda Davanın Görülmesi )
BELEDİYENİN HAKSIZ EYLEMİ ( Yasal Düzenlemeye Uymayıp Tapulu Dükkanı Yıkması-Haksız Eylem Nedeniyle Davanın Adli Yargıda Görülmesi )"
Y4.HD24.12.2001E. 2001/12220 K. 2001/12773"RÜCUAN TAZMİNAT ( Eski Noterin Kusurlu Eylemi Nedeniyle Personele Fazladan Kıdem Tazminatı Ödemek Zorunda Kalan Davacının Zarara Uğraması )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Yetkili Mahkemenin Haksız Eylemin Gerçekleştiği Yer Mahkemesi Olması )
YETKİLİ MAHKEME ( Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat Davasında Yetkili Mahkemenin Haksız Eylemin Gerçekleştiği Yer Mahkemesi Olması )"
Y4.HD24.12.2001E. 2001/7818 K. 2001/12776"EŞYA ALACAĞININ İSTENMESİ ( Tereke Hakimliği Tarafından Davalıya Mirasçısı Sıfatıyla Teslim Edilen Eşyanın Geri Verilmemesinden Kaynaklanan Aynen İade Olmazsa Tazminat Talebi )
HUKUK MAHKEMESİNİN CEZA MAHKEMESİ KARARIYLA BAĞLILIĞI ( Ceza Mahkemesinden Verilen Beraat Kararlarıyla Bağlı Olmaması )
CEZA MAHKEMESİNDEN VERİLEN BERAAT KARARI ( Hukuk Hakiminin Bu Kararla Bağlı Olmaması )"
Y4.HD24.12.2001E. 2001/8078 K. 2001/12760"KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI NEDENİYLE YAPILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ ( Alacağın Haksız Eylemden Kaynaklanması Nedeniyle Davacı Yararına İcra İnkar Tazminatına Hükmedilememesi )
İTİRAZIN İPTALİ ( Kaçak Elektrik Kullanılmasından Doğan Zararın Tazmini Amacıyla Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Alacağın Haksız Eylemden Kaynaklanması Nedeniyle Zararın Likit Olmaması ve Yargılamayı Gerektirmesi-Davacı Yararına İcra İnkar Tazminatına Hükmedilememesi )
HAKSIZ EYLEMDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Zararın Likit Olmaması ve Yargılamayı Gerektirmesi-Davacı Yararına İcra İnkar Tazminatına Hükmedilememesi )
LİKİT ALACAK ( Alacağın Haksız Eylemden Kaynaklanması Nedeniyle Zararın Likit Olmaması ve Yargılamayı Gerektirmesi-Davacı Yararına İcra İnkar Tazminatına Hükmedilememesi )"
Y4.HD24.12.2001E. 2001/8080 K. 2001/12761"CEZANIN TAHSİLİ TALEBİ ( Kazı Malzemesinin Yolda Bırakılması Nedeniyle )
AYKOME YÖNETMELİĞİNE GÖRE VERİLEN CEZANIN TAHSİLİ ( 6183 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Tahsil Yapılmasının Gerekmesi )
KAZI MALZEMESİNİN YOLDA BIRAKILMASI ( Cezanın Tahsilinin 6183 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Yapılması-Dava Dilekçesinin Görev Yönünden Reddinin Gerekmesi )"
Y4.HD24.12.2001E. 2001/8090 K. 2001/12766"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız İcra Takibi Nedeniyle )
HAKSIZ İCRA TAKİBİNDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Daha Önce Açılan İtirazın İptali Davasında Bu Davanın Davacısı Olan Davalı Lehine İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Daha Önce Açılan İtirazın İptali Davasında Tazminat Davasının Davacısı Olan Davalı Lehine İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi )"
Y4.HD24.12.2001E. 2001/8109 K. 2001/12769"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Elektrik Çarpması Sonucu Oluşan Zarar Nedeniyle )
TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Dilekçe Verilirken Gerekli Harç ve Giderlerin Eksik Verilmesi-Kararı Veren Hakim Tarafından Verilecek Yedi Günlük Sürede Eksikliğin Tamamlanması )
HARÇ ( Temyiz Dilekçesi Verilirken Gerekli Harç ve Giderlerin Eksik Verilmesi-Kararı Veren Hakim Tarafından Verilecek Yedi Günlük Sürede Eksikliğin Tamamlanması )"
Y4.HD24.12.2001E. 2001/8441 K. 2001/12798"TAZMİNAT DAVASI ( Davalıların Sebebiyet Verdikleri Yangın Sonucu Buğday Ürününün Yanması İle Uğranılan Zarar )
YANGIN ZARARININ TAZMİNİ ( Davalıların Ceza Soruşturması Sırasında Eylemlerini Kabul Ettiklerini Kabul Etmeleri Nedeniyle Ceza Dosyasının Getirilerek Hüküm Kurulması )
HAKSIZ EYLEME DAYANAN CEZA DAVASI ( Tazminat Davasında Sonuca Varılması İçin Ceza Dosyasının Getirilmesinin Gerekmesi )"
Y4.HD24.12.2001E. 2001/8795 K. 2001/12714"YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Yapılan Yayında Davacı Hakkındaki Kamu Davasından ve Davanın Beraatle Sonuçlandığından Bahsedilmemiş Olması )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Yapılan Yayında Davacı Hakkındaki Kamu Davasından ve Davanın Beraatle Sonuçlandığından Bahsedilmemiş Olması )
MANEVİ TAZMİNAT ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
TOPLUM ÇIKARI ( Yayının Salt Toplumun Yararı Gözetilerek Yapılmasının Gerekmesi )
GERÇEKLİK OLGUSU ( Basının Haber Verme Biçiminin Gerçeğe Uygun Olmasının Gerekmesi )"
Y4.HD24.12.2001E. 2001/8860 K. 2001/12725"MADDİ TAZMİNAT ( Davacının Tapulu Taşınmazına Yol Yapımı Esnasında Verilen Zarar Nedeniyle )
YOL YAPIMI ESNASINDA TAŞINMAZA VERİLEN ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Taşınmazın Eski Hale Getirilmesi Mümkün Olmadığından Zararın Taşınmazın Rayiç Değerine Göre Hesaplanması )
HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Davacının Zararının Taşınmazın Rayiç Değerine Göre Belirlenmesi-Mülkiyet Hakkı Devam Edeceğinden Rayiç Değerden Hakkaniyete Uygun İndirim Yapılması )
MÜLKİYET HAKKI ( Davacının Zararının Taşınmazın Rayiç Değerine Göre Belirlenmesi-Mülkiyet Hakkı Devam Edeceğinden Rayiç Değerden Hakkaniyete Uygun İndirim Yapılması )"
Y4.HD25.12.2001E. 2001/12846 K. 2001/12824"MADDİ TAZMİNAT ( Muvazaalı Taşınmaz Satışı Nedeniyle )
MUVAZAALI TAŞINMAZ SATIŞI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Karar Düzeltme İsteminin Reddine İlişkin Kararın Hakim Tarafından Havale Edildiği Tarihin İstemin Bedele Dönüştüğünü Tarih Olması )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Davanın Bir Yıl İçinde Açılmasının Gerekmesi )"
Y4.HD25.12.2001E. 2001/9039 K. 2001/12817"ÜRÜNÜN BOZUK OLDUĞU İDDİASINA DAYALI MANEVİ TAZMİNAT ( Yabancı Madde Bulunan Şişenin Davacı Tarafından Kırılması )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Ürettiği Meşrubattaki Yabancı Cisimlerin Davacıyı Rahatsızlandırması Nedeniyle )
YABANCI MADDENİN İÇİNDE OLDUĞU ŞİŞENİN DAVACI TARAFINDAN KIRILMASI ( Başka Şişelerde Yabancı Cisimler Olması-Davacının İçtiği Şişede de Yabancı Cisimler Olduğunu Göstermemesi )
OLAYIN MEYDANA GELİŞ TARİHİ ( Davacının Kendisi İçin Önemli Olan Bir Olayın Hangi Tarihte Meydana Geldiğini Bilmemesinin Hayatın Olağan Akışına Uymaması )"
Y4.HD27.12.2001E. 2001/12249 K. 2001/12869"MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi ile Çözümlenmesi Mümkün Olan Konularda Bilirkişi Dinlenemeyeceği )
HAKİMLİK MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ GENEL VE HUKUKİ BİLGİ ( Çözümlenmesi Mümkün Olan Konularda Bilirkişi Dinlenemeyeceği - Manevi Tazminat )
BİLİRKİŞİ ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi ile Çözümlenmesi Mümkün Olan Konularda Bilirkişi Dinlenemeyeceği - Manevi Tazminat )"

Endeksin Devamı ( Bölüm 37)