YİBGK YHGK YCGK Y1.HD Y2.HD Y3.HD Y4.HD Y5.HD Y6.HD Y7.HD Y8.HD Y9.HD Y10.HD Y11.HD Y12.HD Y13.HD Y14.HD Y15.HD Y16.HD Y17.HD Y18.HD Y19.HD Y20.HD Y21.HD Y22.HD Y23.HD Y1.CD Y2.CD Y3.CD Y4.CD Y5.CD Y6.CD Y7.CD Y8.CD Y9.CD Y10.CD Y11.CD Y12.CD Y13.CD Y14.CD Y15.CD Y16.CD Y17.CD Y18.CD Y19.CD Y20.CD Y21.CD Y22.CD Y23.CD

YCGK 9.11.1949- 28.12.1981 / 18.1.1982- 26.12.1988 / 30.1.1989- 27.12.1993 / 3.1.1994- 29.12.1998 / 2.2.1999 -

Önceki Endeks ( Bölüm 19)

Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

YCGK

YCGK18.1.1982E. 1981/6-405 K. 1982/2"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU ( Suça Konu Senedin Ciro Kabiliyetini Haiz Olması Zorunluluğu )
CİRO KABİLİYETİNİ HAİZ OLMA ZORUNLULUĞU ( Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunun Oluşması İçin )
SENEDİN CİRO KABİLİYETİNİ HAİZ OLMASI ZORUNLULUĞU ( Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunun Oluşması İçin )"
YCGK18.1.1982E. 1982/417 K. 1982/4"ORMANDAN KAÇAK AĞAÇ KESMEYE TAM TEŞEBBÜS SUÇU ( Ağaçların Fidan Olması Nedeniyle Cezanın Artırılması )
CEZANIN ARTIRILMASI ( Devlet Ormanından Ağaç Kesmeye Tam Teşebbüste Ağaçların Fidan Olması )
FİDAN NİTELİĞİNDE AĞAÇLARIN ORMANDAN KAÇAK OLARAK KESİLMESİNE TAM TEŞEBBÜS ( Cezanın Artırılması )"
YCGK25.1.1982E. 1981/2-458 K. 1982/28"TEHLİKELİ VASITA KULLANMAK SUÇU ( Tebligata Rağmen Önödeme Yapılmaması Halinde Cezanın Yarı Oranında Artırılması )
TEBLİGATA RAĞMEN ÖNÖDEMEDE BULUNMAYAN SANIK HAKKINDA CEZANIN YARI ORANINDA ARTIRILMASI ( Tehlikeli Vasıta Kullanmak Suçunda )
SANIĞIN LEHİNE OLAN HÜKMÜN UYGULANMASI ( Tehlikeli Vasıta Kullanmak Suçundan Verilen Para Cezasının Önödeme Yapılmaması Halinde Artırılması )"
YCGK25.1.1982E. 1982/5-432 K. 1982/24"ZORLA IRZA GEÇMEYE EKSİK TEŞEBBÜS ( Bu Maksatla Eve Gizlice Girme Eyleminin Mesken Masuniyetini İhlal Suçunu Oluşturmayacağı )
MESKEN MASUNİYETİNİ İHLAL SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Mağdurenin Irzına Geçmek İçin Eve Girip Maksadına Ulaşamayan Sanık )
IRZA GEÇMEK İÇİN EVE GİZLİCE GİRİP MAKSADINA ULAŞAMADAN KAÇMAK ZORUNDA KALAN SANIK ( Mesken Masuniyetinin İhlal Değil Irza Geçmeye Nakıs Teşebbüs Oluşacağı )"
YCGK8.2.1982E. 1982/446 K. 1982/36"MEMURA KARŞI AKTİF MUKAVEMET SUÇU ( Keşif Yapan Mahkeme Heyetine Taşlarla Saldıran Sanıklar )
KEŞİF YAPAN MAHKEME HEYETİNE TAŞLARLA SALDIRAN SANIKLAR ( Memura Karşı Aktif Mukavemet Suçu )
AKTİF MUKAVEMET SUÇU ( Keşif Yapan Mahkeme Heyetine Taşlarla Saldıran Sanıklar )"
YCGK15.2.1982E. 1982/89 K. 1982/157"CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Ceza Tatbikatı Bakımından Lüzum Görülen Yaş Tashihinde )
GÖREVLİ MAHKEME ( Ceza Tatbikatı Açısından Lüzum Görülen Yaş Tashihinde )
YAŞ TASHİHİNDE GÖREVLİ MAHKEME ( Ceza Mahkemesindeki Dava Sırasında Ceza Hükümleri Bakımından Lüzum Görülen )"
YCGK22.2.1982E. 1981/6-472 K. 1982/60"DOLANDIRICILIK SUÇU ( Faiz Verme Vaadiyle Borç Para Alıp Karşılığında Karşılıksız Çek ve Bono Veren Sanık )
BANKERLİK SURETİYLE DOLANDIRICILIK ( Faiz Verme Vaadiyle Aldığı Para Karşılığında Karşılıksız Çek ve Bono Veren Sanık )
FAİZLE BORÇ PARA ALIP KARŞILIĞINDA KARŞILIKSIZ ÇEK VEREN SANIK ( Dolandırıcılık Suçunun Oluşması )"
YCGK22.2.1982E. 1982/4-15 K. 1982/67"BOZMA KARARINA EYLEMLİ UYMA ( Hükmün Yeniden Temyizinde Yargıtay Özel Dairesinin Görevli Olması )
GÖREVLİ MERCİ ( Bozma Kararına Eylemli Uyma Hükmünün Temyizinde )
HAKİMİN YASAKLI OLDUĞU DAVAYA BAKMASI ( Sulh Ceza Mahkemesinde Görevsizlik Kararı Veren Hakimin Asliye Ceza Mahkemesinde Karar Veremeyeceği )
SULH CEZA MAHKEMESİNDE KARAR VEREN HAKİMİN ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE KARAR VEREMEMESİ ( Hakimin Davaya Bakmaktan Memnuiyeti )"
YCGK22.2.1982E. 1982/6 K. 1982/64"KÖY BEKÇİSİNİN GÖREVLİ OLMADIĞI SIRADA İŞLEDİĞİ SUÇTAN YARGILANMASI ( Lüzumu Muhakeme Kararına Gerek Olmaması )
LÜZUMU MUHAKEME KARARINA GEREK BULUNMAMASI ( Köy Bekçisinin Görevli Olmadığı Sırada İşlediği Suçtan Ötürü Yargılanması İçin )
KASDEN BİNA YAKMAKTAN SANIK KÖY BEKÇİSİ ( Görev Sırasında İşlemediği Suçtan Yargılanması İçin Lüzumu Muhakeme Kararına Gerek Olmaması )
GÖREVLİ OLMADIĞI SIRADA KASDEN BİNA YAKAN KÖY BEKÇİSİ ( Yargılanması İçin Lüzumu Muhakeme Kararına Gerek Bulunmaması )"
YCGK22.2.1982E. 1982/7-5 K. 1982/63"TEBLİGAT YAPILMASI VE TEBLİGATTA YER ALACAK İBARELER ( Ehliyetsiz Oto Kullanması Nedeniyle Verilen Para Cezasında )
EHLİYETSİZ ARABA KULLANILMASI NEDENİYLE PARA CEZASI ( Tebligat Yapılması ve Tebligatta Yer Alacak Konular )
TRAFİK KANUNUNA MUHALEFET NEDENİYLE PARA CEZASI ( Tebligatta Yer Alacak Konular )"
YCGK22.2.1982E. 1982/9-3 K. 1982/61"DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Dava Dosyasının Temyiz İçin Gönderilirken Tren Yangınında Yanması )
TREN YANGINI SONUCU YOK OLAN DAVA DOSYASI VE MAHKEME HÜKMÜ ( Hükmün Varlığını Koruyacağı ve Usul Eksikliği Sayılacağı )
DAVA DOSYASININ TEMYİZ İÇİN GÖNDERİLİRKEN TREN YANGININDA YOK OLMASI ( Hükmün Varlığını Koruyacağı ve Usul Eksikliği Sayılacağı )"
YCGK1.3.1982E. 1981/1-408 K. 1982/72"ADAM ÖLDÜRMEYE KALKIŞMA SUÇU ( Hükmün Yargıtayca Bozulmasından Sonra Sadece Sanık Vekilinin Beyanı İle Yetinilememesi )
HÜKMÜN YARGITAYCA BOZULMASI ( Sanığın Mahkemede Sorguya Çekilmesi )
SANIĞIN MAHKEMEDE SORGUYA ÇEKİLMESİ ( Hükmün Yargıtayca Bozulmasından Sonra )
VEKİL BEYANI ( Hükmün Yargıtayca Bozulmasından Sonra Sanık Vekilinin Beyanı İle Yetinilmeyip Sanığın Mahkemede Sorguya Çekilmesinin Gerekmesi )"
YCGK1.3.1982E. 1982/5-21 K. 1982/78"LİVATA SURETİYLE IRZA GEÇMEK SUÇUNDAN VERİLEN MAHKUMİYET HÜKMÜ ( Re'sen Temyiz Edilememesi )
RE'SEN TEMYİZ EDİLEMEME ( Livata Suretiyle Irza Geçmek Suçundan Verilen Mahkumiyet Hükmü )
KIZLIK BOZMAK SUÇU ( Re'sen Temyize Konu Olması )
YARGITAYCA KENDİLİĞİNDEN İNCELENEMEYECEK HÜKÜM ( Livata Suretiyle Irza Geçmek )"
YCGK8.3.1982E. 1981/7-422 K. 1982/84"AMELİYATI İSKAİYE İŞLETME YASASINA AYKIRI DAVRANIŞ ( Devlet Su İşleri Kanalından İzinsiz Su Alınması )
DEVLET SU İŞLERİ KANALINDAN İZİNSİZ SU ALMAK ( Sanığın Şebeke Dışında Olan Bağını Su İşlerine Ait Kanaldan İzin Almaksızın Motorla Su Alıp Sulaması )
HIRSIZLIK ( Sanığın Şebeke Dışında Olan Bağını Su İşlerine Ait Kanaldan İzin Almaksızın Motorla Su Alıp Sulaması-Ameliyatı İskaiye İşletme Yasasına Aykırılık Olması )
SULAMA KANALINDAN USULSÜZ SU ALMAK ( Ameliyatı İskaiye İşletme Yasasına Aykırılık Oluşması )"
YCGK8.3.1982E. 1982/29 K. 1982/86"TÖB-DER TARAFINDAN DÜZENLENEN BOYKOTA KATILAN ÖĞRETMEN ( Mahkumiyet Kararı Verilmesine Yetecek Delil Bulunmaması )
BOYKOTA KATILARAK DERSLERE GİRMEYEN ÖĞRETMEN ( Mahkumiyet Kararı Verilmesine Yetecek Delil Bulunmaması )
DERS BOYKOTUNA KATILDIĞI İDDİA EDİLEN ÖĞRETMEN ( Hastalık Nedeniyle Okula Gelemediği Savunması )
ÖĞRETMENİN DERS BOYKOTU EYLEMİNE KATILDIĞI İDDİASI ( Hastalık Nedeniyle Okula Gidememe Savunması )"
YCGK29.3.1982E. 1982/1-37 K. 1982/116"KASDEN ADAM ÖLDÜRMEK SUÇU ( Evlenme Teklifini Reddeden Metresini Öldüren Sanık )
EVLENME TEKLİFİNİ REDDEDEN METRESİNİ ÖLDÜREN SANIK ( Kasden Adam Öldürme )"
YCGK29.3.1982E. 1982/38 K. 1982/117"TAHRİK NETİCESİ ADAM ÖLDÜRME ( Hacı Olan Kişiye Hacıların Zalim Olduğu Yolunda Sataşma )
HACI OLAN SANIĞA HACILARIN ZALİM OLDUĞU YOLLU SATAŞAN MAKTUL ( Haksız Tahrik Sonucu Adam Öldürme )
ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Hacı Olan Sanığa Hacıların Zalim Olduğu Yollu Sataşmanın Tahrik Oluşturması )"
YCGK5.4.1982E. 1981/9-444 K. 1982/120"TEMYİZ SÜRESİNİN UZAMASI ( Temyizin Son Gününün Adli Tatile Denk Gelmesi )
ADLİ TATİLDE SONA EREN TEMYİZ SÜRESİ ( Adli Tatilden Sonra Üç Günlük Uzamanın Hesaplanması )
TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERME ( Cezanın Ertelenmemesinde İnandırıcı Delillerin Belirtileceği )
ERTELEMEME KARARINDA İNANDIRICI DELİLLERİN GÖSTERİLECEĞİ ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Verme )"
YCGK19.4.1982E. 1982/1-11 K. 1982/147"KASDEN ADAM ÖLDÜRMEK SUÇU ( Sanığın Alkol Alıp Kalabalığa Ateş Açarak Maktuleyi Öldürmesi )
DÜĞÜN EVİNE RASTGELE ATEŞ AÇARAK MAKTULEYİ ÖLDÜREN SANIK ( Kasden Adam Öldürme Suçu )
GAYRİMUAYYEN KAST BULUNMASI ( Kasden Adam Öldürme Suçu İçin Yeterli Olması )"
YCGK19.4.1982E. 1982/4-79 K. 1982/154"İFTİRA SONUCU MAĞDURUN GÖZALTINDA KALMASI ( Uygulanacak Kanun Maddesi )
GÖZALTINDA TUTULMAYA SEBEBİYET VEREN İFTİRA SUÇU ( Uygulanacak Kanun Maddesi )
SANIĞIN İFTİRASI SONUCU MAĞDURUN JANDARMACA GÖZALTINDA TUTULMUŞ OLMASI ( Uygulanacak Kanun Maddesi )
HÜRRİYETİN KISITLANMASINA SEBEP OLAN İFTİRA SUÇU ( Uygulanacak Kanun Maddesi )"
YCGK19.4.1982E. 1982/7-32 K. 1982/148"BANKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Bazı Şirketlere Usulsüz Kredi Kullandıran Banka Müdürü ve Yardımcısı )
USULSÜZ KREDİ KULLANDIRAN VE BUNU ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE GİZLEYEN BANKA ŞUBE MÜDÜRÜ VE YARDIMCISI ( Hakkında Uygulanacak Kanun Maddesi )
KREDİ HAKKI OLMAYAN ŞİRKETLERE USULSÜZ KREDİ KULLANDIRAN BANKA ŞUBE MÜDÜRÜ VE YARDIMCISI ( Haklarında Uygulanacak Kanun Maddesi )"
YCGK26.4.1982E. 1982/4-125 K. 1982/173"YETKİLİ MERCİLERİN BUYRUKLARINA UYMAMA ( Margarin Yağını Resmi Perakende Satış Fiyatından Fazlaya Satma )
MARGARİN YAĞINI RESMİ PERAKENDE SATIŞ FİYATINDAN FAZLAYA SATMA ( Yetkili Mercilerin Buyruklarına Uymama Suçu )
RESMİ PERAKENDE SATIŞ FİYATINDAN FAZLAYA YAĞ SATAN KİŞİ ( Yetkili Mercilerin Buyruklarına Uymama Suçu )"
YCGK26.4.1982E. 1982/42 K. 1982/164"POLİS MEMURUNUN SİLAH KULLANMA YETKİSİNİ AŞMASI ( Kaçan Suçluyu Yakalamak İçin Doğrudan Ensesine Ateş Edip Öldürme )
KAÇAN SUÇLUYU YAKALAMAK İÇİN DOĞRUDAN ENSESİNE ATEŞ EDİP ÖLDÜREN POLİS ( Silah Kullanma Yetkisinin Aşılması )
SİLAH KULLANMA YETKİSİNİ AŞAN POLİS MEMURU ( Kaçan Suçluyu Yakalamak İçin Doğrudan Ensesine Ateş Edip Öldürme )"
YCGK26.4.1982E. 1982/6-109 K. 1982/169"BANKADAN HATAEN ÖDENEN FAZLA PARAYI İNKAR EDİP İADEDEN KAÇINAN SANIKLAR ( Oluşan Suç )
HATAEN BANKADAN FAZLA ÖDEME YAPILMASI VE SANIĞIN BU DURUMU İNKAR EDİP İADEDEN KAÇINMASI ( Oluşan Suç )
YANLIŞLIKLA ÖDENEN PARAYI İNKAR EDİP İADEDEN KAÇINMA DURUMUNDA OLUŞAN SUÇ ( Bankadan Para Çekilmesi Sırasında )"
YCGK26.4.1982E. 1982/6-112 K. 1982/170"HIRSIZLIKTA CEZANIN ARTIRILMASI VEYA EKSİLTİLMESİ ( Çalınanın Miktarından Dolayı Artırma veya Eksiltilmede Esas Alınacak Değer )
CEZANIN ARTIRILMASI VEYA EKSİLTİLMESİ ( Hırsızlık Konusu Malın Miktarından Dolayı )
ÇALINAN MALIN DEĞERİ ( Hırsızlıkta Cezanın Artırılması veya Eksiltilmesine Esas Alınacak Değerin Tesbiti )"
YCGK26.4.1982E. 1982/6-114 K. 1982/171"SUÇA ASLİ İŞTİRAK ( Hırsızlık İçin Eve Giren Kişilerin Çantalara Doldurdukları Eşyaları İple Yukarı Çeken Sanık )
HIRSIZLIK SUÇUNA ASLİ İŞTİRAK ( Eve Banyo Penceresinden Giren Sanıkların Çantalar Doldurduğu Eşyaları İple Yukarı Çeken Sanık )
İŞTİRAK NİTELİĞİ ( Hırsızlık Suçunda Evin Damında Bekleyerek Diğer Şeriklerin Uzattığı Malları Yukarı Çeken Kişinin Asli İştiraki )"
YCGK3.5.1982E. 1982/8-211 K. 1982/262"EVİNDE MUŞTA YAKALANAN SANIK ( Sanığın Evinde Yakalanan Aletin Muşta Olup Olmadığının Tesbiti İçin Adli Tıp Fizik Şubesine Başvurulacağı )
ADLİ TIP FİZİK ŞUBESİNE BAŞVURULMASI ZORUNLULUĞU ( Suça Konu Aletin Muşta Olup Olmadığının Tesbiti İçin )
MUŞTA OLDUĞU BİLİRKİŞİCE BELİRTİLEN ALETİN MUŞTA OLUP OLMADIĞININ TESBİTİ ( Adli Tıp Fizik Şubesine Başvurulması Zorunluluğu )"
YCGK3.5.1982E. 1982/9-154 K. 1982/193"DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Trafik Kazasında 2/8 Kusurlu Bulunan Kişinin Cezasının Ertelenmemiş Olması )
ERTELEME HÜKMÜNÜN MAHKEMECE UYGULANMAMIŞ OLMASI ( Trafik Kazası Sonucu Ölüme Sebebiyet Veren Sanık )
TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VEREN SANIK ( Cezanın Ertelenmesi Hükümlerinden Yararlandırılmamış Olması )
KANUNDAKİ DEYİMLERİN TEKRARINDAN İBARET GEREKÇENİN KABUL EDİLEMEYECEĞİ ( Trafik Kazası Sonucu Ölüme Sebebiyet Veren Kişiye Erteleme Hükümlerinin Uygulanmaması )"
YCGK10.5.1982E. 1982/6-165 K. 1982/206"TEMYİZ SÜRESİNİN SON GÜNÜNÜN 28 EKİM'E DENK GELMESİ ( Cumhuriyet Bayramının 28 Ekim Günü Saat 13.00'te Başlaması )
CUMHURİYET BAYRAMININ 28 EKİM GÜNÜ SAAT 13'TE BAŞLAMASI ( Temyiz Süresinin Son Gününün 28 Ekim'e Denk Gelmesi )
28 EKİM GÜNÜ SAAT 13.00'TE CUMHURİYET BAYRAMI NEDENİYLE RESMİ TATİLİN BAŞLAMASI ( Temyiz Süresinin Son Gününün 28 Ekim'e Denk Gelmesi )"
YCGK14.5.1982E. 1982/90 K. 1982/282"AĞIR TAHRİK ( Köyde Kendisini Koruyacak Kimsesi Bulunmayan Kızı Kaçırıp Irzına Geçmekle Tehdit Eden ve Takip Eden Maktul )
KÖYDE KENDİSİNİ KORUYACAK KİMSESİ BULUNMAYAN KIZI KAÇIRIP IRZINA GEÇMEKLE TEHDİT EDEN VE TAKİP EDEN MAKTUL ( Ağır Tahrik )
IRZINA GEÇMEKLE TEHDİT ETTİĞİ VE TAKİP ETTİĞİ KİMSESİZ MAĞDURE TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KİŞİ ( Eylemin Ağır Tahrik Niteliği )"
YCGK17.5.1982E. 1982/2-198 K. 1982/230"KAZANILMIŞ HAK ( Sanık Hakkında İtirazından Önce Verilen Cezanın Paraya Çevrilmiş Olması Halinde İtirazdan Sonra da Paraya Çevrileceği )
EMİRLERE RİAYETSİZLİK ( Sanık Hakkında İtirazdan Önce Verilen Para Cezasına Çevirme Kararının Kazanılmış Hak Doğurması )
İTİRAZ ÜZERİNE YENİDEN YARGILAMA ( İtirazdan Önceki Cezanın Para Cezasına Çevrilmiş Olmasının Kazanılmış Hak Doğurması )"
YCGK17.5.1982E. 1982/6-28 K. 1982/216"KAZANILMIŞ HAKKIN CEZANIN NEV'İ VE MİKTARI KONUSUNDA OLUŞMASI ( Sanığın Dolandırdığı Süt Endüstrisi Kurumunun Resmi Daire Kabul Edilmeden Kurulan Hükmün Sadece Sanık Tarafından Temyizi - Yargıtayca Cezanın Nev'i ve Miktarı Konusundaki Kazanılmış Hakka Riayet Edilmek Şartıyla SEK'in Resmi Daire Olduğunun Sanık Aleyhine Bozma Sebebi Yapılabileceği )
DOLANDIRICILIK SUÇU ( Süt Endüstrisi Kurumu'nun Resmi Daire Niteliği - Kazanılmış Hakkın Cezanın Nev'i ve Miktarı Konusunda Oluşacağı/Sanık Tarafından Temyiz Edilen Hükmün Ceza Nev'i ve Miktarı Konusunda Kazanılmış Hak Korunmak Kaydıyla Sanık Aleyhine Bozulabileceği )
CEZANIN NEV'İ VE MİKTARI KONUSUNDA USULİ KAZANILMIŞ HAK OLUŞMASI ( Süt Endüstrisi Kurumu'nun Resmi Daire Niteliğinin Aleyhe Bozma Konusu Yapılabileceği )
USULİ MÜKTESEP HAK ( Cezanın Nev'i ve Miktarı Konusunda Oluşacağı ve Bunun Dışındaki Hususların Aleyhe Bozma Sebebi Yapılabileceği - Dolandırıcılık Suçunun Mağduru Olan Süt Endüstrisi Kurumunun Resmi Daire Sayılması Gereği )
RESMİ DAİRE ALEYHİNE İŞLENEN DOLANDIRICILIK SUÇU ( Cezanın Nev'i ve Miktarı Dışındaki Hususlarda Usuli Müktesep Hak Oluşmaması - Süt Endüstrisi Kurumu'nun Resmi Daire Sayılmamasına İlişkin Kararın Temyiz Konusu Yapılmamasına Rağmen Sanık Aleyhine Bozma Sebebi Yapılabileceği )"
YCGK17.5.1982E. 1982/8-61 K. 1982/217"TOPLU OLARAK VE ZORLA ÖZGÜRLÜĞÜ DARALTMA SUÇU ( Kavga Etmemelerini Öneren Polisi Döverek Arabaya Koyan ve Uzak Bir Yere Götüren Şahıslar )
ÖZGÜRLÜĞÜ DARALTMA SUÇU ( Kavga Etmemelerini Öneren Polisi Döverek Arabaya Koyan ve Uzak Bir Yere Götüren Şahıslar )
KAVGA ETMEMELERİNİ ÖNEREN POLİSİ DÖVÜP ZORLA ARABAYA KOYAN VE UZAK BİR YERE GÖTÜRÜP BIRAKAN SANIKLAR ( Özgürlüğü Daraltma Suçu )"
YCGK25.5.1982E. 1982/1-85 K. 1982/241"YARALAMA SUÇUNUN FAİK VE MÜMEYYİZİ OLAN SANIK ( Öldürmeye Teşebbüs Fiilinin de Faik ve Mümeyyizi Olup Olmadığının Saptanması )
ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS İRADESİ BULUNUP BULUNMADIĞININ TESBİTİ ( Yaralama İradesi Bulunan Sanığın )"
YCGK31.5.1982E. 1982/1-140 K. 1982/255"İÇTİMA ( Cezaların İçtimaında Gözönünde Bulundurulacak Esaslar )
CEZALARIN İÇTİMAI ( Cezaların İçtimaında Gözönünde Bulundurulacak Esaslar )
FARKLI NEVİLERDEN HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN İÇTİMAI ( Uygulanacak Esaslar )
AĞIR HAPİS VE HAPİS CEZASININ İÇTİMAI ( Uygulanacak Üst Sınır ve Gözönünde Bulundurulacak Esaslar )"
YCGK31.5.1982E. 1982/8-206 K. 1982/258"TABANCASINI BORCUNA KARŞILIK BAŞKASINA VEREN KİŞİ ( Hakkında Uygulanacak Kanun Maddeleri )
BORCUNA KARŞILIK RUHSATSIZ TABANCASINI BAŞKASINA VEREN KİŞİ ( Silah Ticaretine İlişkin Cezayla Cezalandırılamayacağı )
SİLAH TİCARETİ SAYILMAMA ( Borcuna Karşılık Ruhsatsız Tabancasını Başkasına Devreden Kişi )
RUHSATSIZ SİLAHINI BORCUNA KARŞILIK BAŞKASINA VEREN KİŞİ ( Eylemin Silah Ticareti Olarak Değerlendirilememesi )"
YCGK7.6.1982E. 1982/1-119 K. 1982/268"MEŞRU MÜDAFAA SINIRININ AŞILMASI ( Saldırıyı Önlemeye Yeterli Sonuç Alındıktan Sonra da Atışa Devam Edilmesi )
KASDEN ADAM ÖLDÜRME İDDİASI ( Sanığın Meşru Müdafaa Sınırlarını Aşarak Maktulü Öldürmesi )"
YCGK7.6.1982E. 1982/4-216 K. 1982/272"YASADIŞI BİR ÖRGÜTÜN ADINI KULLANARAK ŞARTLI TEHDİT SUÇU ( Sıkıyönetim Mahkemesince Verilmeyen Cezanın Sıkıyönetim Kanununa Göre Artırılamaması )
SIKIYÖNETİM MAHKEMESİNCE VERİLMEYEN CEZANIN SIKIYÖNETİM KANUNUNA GÖRE ARTIRILAMAMASI ( Yasadışı Örgüt Adını Kullanarak Şartlı Tehdit )"
YCGK7.6.1982E. 1982/5-226 K. 1982/276"SUÇTAN ZARAR GÖRME UNSURU ( Zarar Gören Her Şahsın Soruşturmanın Her Halinde Müdahale Yolu İle Kamu Davasına Katılabilmesi )
MÜDAHİL OLMA ( Suçtan Zarar Gören Her Şahsın Soruşturmanın Her Halinde Müdahale Yolu İle Kamu Davasına Katılabilmesi )
RÜŞVET ALMAK ( Rüşvet Verenin Zarar Görmesi )
ZARARIN MAHİYETİ ( Zararın Dar Olarak Anlaşılmamasının Gerekmesi )"
YCGK14.6.1982E. 1982/1-12 K. 1982/281"YEREL MAHKEMENİN DİRENME HAKKI ( Temyiz Kararına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İtirazı Üzerine Verilen Ceza Genel Kurulu Kararına )
DİRENME HAKKI ( Temyiz Kararına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İtirazı Üzerine Verilen Ceza Genel Kurulu Kararına )
CEZA GENEL KURULU KARARINA KARŞI MAHKEMENİN DİRENME HAKKI ( Özel Dairenin Kararına Yargıtay Cumhuriyet Bassavcılığı İtirazı Üzerine Verilen )"
YCGK14.6.1982E. 1982/129 K. 1982/279"KÜÇÜK ÇOCUKLARIN SUÇ İŞLEDİĞİ ARACIN MÜSADERESİ ( Müsaderenin Bir Ceza Olmaması )
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ NEDENİYLE CEZA TERTİP EDİLMEYEN SANIK ( Suç İşlemekte Kullandığı Aracın Müsaderesi )
MÜSADERENİN CEZA NİTELİĞİNDE OLMAMASI ( Yaş Küçüklüğü Nedeniyle Ceza Tertip Edilmeyen Sanığın Kullandığı Aracın Müsaderesi )"
YCGK21.6.1982E. 1982/1-116 K. 1982/286"ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Suçun Aklen Varit Endişe ve Hafvi Ciddi Sonucu İşlenmesinde Cezanın İndirilmesi Oranı )
AKLEN VARİT ENDİŞE VE HAFVİ CİDDİ SONUCU ADAM ÖLDÜRME ( Cezanın İndirilmesi Oranının Tesbiti )
CEZANIN İNDİRİLMESİ ORANININ TESBİTİ ( Aklen Varit Endişe ve Hafvi Ciddi Sonucu Adam Öldürme Suçunda )
EVE MERDİVEN DAYAYARAK ÇIKAN KİŞİYİ ÖLDÜRME ( Ceza Miktarının Tahfif Oranı )"
YCGK28.6.1982E. 1982/148 K. 1982/303"ŞAHISTA HATA SONUCU KASDEN ADAM ÖLDÜRMEK ( Kavga Ettiği Kişiye Çok Benzeyen Maktule Kasden Arabasıyla Çarpıp Ölümüne Sebep Olan Sanık )
KAVGA ETTİĞİ KİŞİYE ÇOK BENZEYEN MAKTULE KASDEN ARABASIYLA ÇARPIP ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN SANIK ( Şahısta Hata Sonucu Kasden Adam Öldürmek )
ARABAYLA KAVGA ETTİĞİ KİŞİYE BENZETTİĞİ MAKTULE ÇARPARAK ÖLÜMÜNE SEBEP OLMAK ( Şahısta Hata Sonucu Adam Öldürmek )"
YCGK28.6.1982E. 1982/5-271 K. 1982/315"ALMANYA'YA DÖNERKEN ARABASINDA ESRAR YAKALANAN ESRAR KULLANICISI ( Satıcı Olduğunun Tesbit Edilememiş Olması )
ESRAR KULLANICISININ ALMANYA'YA DÖNERKEN ARABASINDA ESRAR YAKALANMASI ( Uygulanacak Kanun Maddesi )
YURTDIŞINA ESRAR İHRACI İDDİASI ( Sanığın Kullanıcı Olması ve Ticaret Yaptığının Tesbit Edilememiş Olması )
UYUŞTURUCU MADDEYLE YAKALANAN SANIK ( Kullanıcı Olması ve Ticaret Yaptığına Dair Elde Delil Bulunmaması )"
YCGK28.6.1982E. 1982/6-265 K. 1982/311"HAKKI OLMAYAN TAŞINMAZA BİLEREK TECAVÜZ SUÇU ( Uygulanacak Kanun Maddesi )
BAŞKASININ TAŞINMAZINA BİLEREK TECAVÜZDE BULUNMA SUÇU ( Uygulanacak Kanun Maddesi )
YEDİ NEZ EDİLEN KİŞİNİN TAŞINMAZA TECAVÜZÜNE YARDIM ( Haksız Tecavüz Suçunun Oluşacağı )"
YCGK28.6.1982E. 1982/8-177 K. 1982/300"TAKSİ ŞOFÖRLÜĞÜ YAPAN SANIĞIN RUHSATSIZ TABANCA TAŞIMASI ( Ehliyetinin Geri Alınma Süresinin Tesbitinde Gözönüne Alınacak Esaslar )
EHLİYETİN GERİ ALINMA SÜRESİNİN TESBİTİ ( Taksi Şoförü Sanığın Ruhsatsız Tabanca Taşımaktan Dolayı )
RUHSATSIZ TABANCA TAŞIYAN SANIĞIN EHLİYETİNİN GERİ ALINMA SÜRESİNİN TESBİTİ ( Sanığın Taksi Şoförü Olması )"
YCGK28.6.1982E. 1982/8-256 K. 1982/305"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ruhsatsız Silahını Arama Sırasında Teslim Etmemek İddiası )
RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA VE İHBAR ÜZERİNE YAPILAN ARAMA SIRASINDA TESLİM ETMEME İDDİASI ( Bu Durumun Dosya İçeriğinden Anlaşılamaması )
SİLAHINI TESLİM ETMEYEN SANIĞIN RUHSATSIZ SİLAHININ ARAMADA BULUNMASI ( Cezalandırma Koşulunun Oluşup Oluşmaması )"
YCGK5.7.1982E. 1982/143 K. 1982/323"AĞIR TAHRİK NİTELİĞİ ( Sanığın Kardeşi Gibi Sevdiği ve Yardım Ettiği Kişiden Yönelen Hakaret ve Davranışlar )
KARDEŞİ GİBİ SEVDİĞİ VE YARDIM ETTİĞİ MAKTULÜN KENDİSİNE HAKARET ETMESİ VE SİLAH ÇEKMESİ ( Sanığın Maktulü Vurmasında Ağır Tahrik )
CEZA GENEL KURULUNDA DURUŞMA YAPILAMAMASI"
YCGK5.7.1982E. 1982/245 K. 1982/327"RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMAK ( Gece Bekçisi Olduğu Eğitim ve Öğretim Kurumunda Suçun İşlenmesinde Cezanın Artırılmaması )
OKULDA RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMAK ( Cezanın Artırılması Sebebi Olması )
GECE BEKÇİSİ SANIĞIN EĞİTİM KURUMUNDA RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMASI ( Cezanın Artırılmaması )"
YCGK5.7.1982E. 1982/6-243 K. 1982/326"HIRSIZLIK YAPAN KİŞİNİN ÇALDIĞI MALI HAZIRLIK SORUŞTURMASI BAŞLADIKTAN SONRA İADE ETMESİ ( TCK m.523'ten Yararlanacakları )
ÇALDIĞI MALI HAZIRLIK SORUŞTURMASI BAŞLADIKTAN SONRA İADE EDEN SANIK ( TCK m.523/1'den Yararlanacakları )
HAZIRLIK SORUŞTURMASI BAŞLADIKTAN SONRA ÇALDIĞI MALI İADE EDEN SANIK ( TCK m.523/1'den Yararlanacakları )"
YCGK4.10.1982E. 1982/6-283 K. 1982/338"HIRSIZLIK KONUSU MALLARIN YERİNİN HIRSIZIN OĞLU TARAFINDAN BİLDİRİLMESİ ( TCK m.523/1 Hükmünden Sanığın Yararlandırılması )
OĞLU TARAFINDAN ÇALDIĞI MALLARIN YERİ KARAKOLA BİLDİRİLEN SANIK ( TCK m.521/1 Hükmünden Yararlandırılacağı )
ÇALDIĞI MALLARIN YERİ OĞLU TARAFINDAN KARAKOLA BİLDİRİLEN SANIK ( TCK m.521/1 Hükmünden Yararlandırılacağı )"
YCGK4.10.1982E. 1982/8-308 K. 1982/347"KASDEN ORMAN YAKMA SUÇU ( Uygulanacak Kanun Maddesi ve Verilecek Ceza )
ORMAN YAKMAYA TEŞEBBÜS EDEN ŞAHIS ( Hakkında Uygulanacak Kanun Maddesi )
ÖZEL BİNA VEYA ÜRÜN YAKMAYA İLİŞKİN KANUN HÜKÜMLERİ ( Orman Yakma Eyleminde Uygulanamamaları )"
YCGK17.10.1982E. 1982/5-107 K. 1982/359"CEZA GENEL KURULU İNCELEMESİ ( Duruşma Yapılamaması )
DURUŞMA YAPILAMAMASI ( Ceza Genel Kurulunca Dosyanın Tetkikatında )
KADIN KAÇIRMAYA EKSİK TEŞEBBÜS ( Arabalarına Bindiği Kişilerin Kendisini Kaçırma Niyetlerini Anlayan Mağdurenin Atlaması )
ARABALARINA BİNDİĞİ KİŞİLERİN KENDİSİNİ KAÇIRMA NİYETLERİNİ ANLAYAN MAĞDURENİN ATLAMASI ( Kadın Kaçırmaya Eksik Teşebbüs )"
YCGK18.10.1982E. 1982/1-230 K. 1982/361"ADİ TAHRİK SONUCU ADAM ÖLDÜRMEK ( Tahrik Teşkil Eden Eylemle Öldürme Hareketi Arasında Zaman Farkı Bulunması )
TAHRİK TEŞKİL EDEN EYLEMLE ÖLDÜRME FİİLİ ARASINDA ZAMAN FARKI OLMASI ( Adi Tahrik Sonucu Öldürme Suçunda )
ADAM ÖLDÜRMEK SUÇU ( Suçun Öldürme Fiilinden Bir Süre Önce Vukubulan Adi Tahrik Sonucu İşlenmiş Olması )"
YCGK18.10.1982E. 1982/250 K. 1982/363"CEZA GENEL KURULU KARARINDA ÇELİŞKİ NEDENİYLE KARAR DÜZELTME ( Cumhuriyet Savcılığı İtirazı Kabul Edildiği Halde Aksine Karar Verilmesi )
KARARIN BOZULMASINA İLİŞKİN CUMHURİYET SAVCILIĞI İTİRAZI KABUL EDİLDİĞİ HALDE ONANMAYA KARAR VERİLMESİ ( Karar Düzeltme )
KARAR DÜZELTME ( Özel Daire Kararına Karşı Bozma Talebiyle İtiraz Eden Cumhuriyet Savcılığı Talebi Kabul Edilmesine Rağmen Kararın Onanması )"
YCGK18.10.1982E. 1982/6-333 K. 1982/376"IZRAR SUÇU ( Komşu Taşınmazdaki Fındık Ocaklarını Ağır Şekilde Budayarak Verimsizleştiren Kişi )
KOMŞU TAŞINMAZDAKİ FINDIK OCAKLARINI AĞIR ŞEKİLDE BUDAYARAK VERİMİNİ DÜŞÜREN KİŞİ ( Izrar Suçu )
FINDIK OCAKLARINI AĞIR ŞEKİLDE BUDAYARAK VERİMİNİ DÜŞÜREN KOMŞU ( Izrar Suçu )"
YCGK18.10.1982E. 1982/8-316 K. 1982/371"GECELEYİN MESKEN MASUNİYETİNİ İHLAL ( Dava Açılmakla İşin Savcının Elinden Çıkması )
CEZA YARGILAMASININ KONUSU ( Suç İşlendiği İddiası Üzerine Fertlerin Hayatlarından Alınan Belli Bir Kesitin Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi )
DAVASIZ YARGILAMA OLMAZ İLKESİ ( Dava Açılmakla İşin Savcının Elinden Çıkması ve Mahkemece Bağımsız Şekilde Çözümlenmesi )"
YCGK25.10.1982E. 1982/4-332 K. 1982/387"İFTİRA SUÇU ( Sanığın İlk İsnadından Vazgeçtiğini Gösteren İfadeler Kullanması Halinde Cezanın İndirilmesi )
CEZANIN İNDİRİLMESİ ( İftira Suçu Sanığının İlk İsnadından Vazgeçmesi )"
YCGK1.11.1982E. 1982/346 K. 1982/401"KANUNDAKİ CEZANIN İKİ KAT ARTIRILMASINA İLİŞKİN HÜKÜM ( Ceza Miktarının Artırılarak Saptanması Metodu )
CEZANIN İKİ KAT ARTIRILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜ ( Artırmanın Nasıl Yapılacağının Tesbiti )
İKİ KAT ARTIRILARAK HÜKMEDİLECEĞİ BELİRTİLEN CEZA ( Kanundaki Normal Cezanın Üç Katı Olacağı )"
YCGK8.11.1982E. 1982/6-319 K. 1982/409"ÖZEL EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU ( Suçun Oluşması İçin Sahte Evrakın Bilerek Kullanılmış Olması Zorunluluğu )
SAHTECİLİK SUÇU ( Özel Evrakta Sahtekarlık Suçunun Oluşması İçin Sahte Evrakın Bilerek Kullanılmış Olması Zorunluluğu )
EVRAKIN KULLANILMIŞ OLMASI ZORUNLULUĞU ( Özel Evrakta Sahtekarlık Suçunun Oluşması İçin )"
YCGK22.11.1982E. 1982/1-252 K. 1982/430"AĞIR TAHRİK ALTINDA ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Kendisine Küfreden ve Döven Kişiyi Bıçakla Yaralayarak Hayati Tehlikeye Maruz Bırakma )
ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Kendisine Küfreden ve Döven Kişiyi Bıçaklayan Sanığın Suçu Ağır Tahrik Altında İşlemiş Olması )
KENDİSİNE KÜFREDEN VE DÖVEN KİŞİYİ BIÇAKLAYAN SANIK ( Ağır Tahrik Altında Öldürmeye Tam Teşebbüs )"
YCGK22.11.1982E. 1982/1-276 K. 1982/431"HAYATİ TEHLİKE GEÇİRİLMİŞ OLMASI ( Sanığın Öldürme Kasdıyla Hareket Ettiğine Delalet Etmemesi )
ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS İDDİASI ( Bıçağın Hayati Tehlike Yaratacak Şekilde Bir Kez Hayati Bölgeye Saplanmış Olması )
MÜESSİR FİİL ( Mani Bir Sebep Yokken Mağdura Bir Defa Vurmakla Yetinen Sanığın Öldürme Kastı Bulunmaması )
YARALAMA SUÇU ( Sanığın Mani Bir Sebep Yokken Mağdura Bir Defa Vurmakla Yetinmesi )"
YCGK24.11.1982E. 1982/1-467 K. 1982/126"GÖREV NEDENİYLE TAŞIDIĞI SİLAHLA SUÇ İŞLEYEN KÖY MUHTARI ( Cezasının Artırılması )
CEZANIN ARTIRILMASI ( Görevi Nedeniyle Taşıdığı Silahla Suç İşleyen Köy Muhtarı )
MUHTARIN GÖREVİ GEREĞİ TAŞIDIĞI SİLAHLA SUÇ iŞLEMESİ ( Cezanın Artırılması )"
YCGK13.12.1982E. 1982/5-422 K. 1982/991"RÜŞVET ALMAYA TEŞEBBÜS ( Pastanedeki Şeker Miktarının Tesbitiyle Görevli Sanıkların Bu Tesbiti Yapmamak İçin Para İstemeleri )
PASTANEDE BULUNAN ŞEKER MİKTARINI BİLDİRMEMEK İÇİN SAHİBİNDEN RÜŞVET TALEP EDEN MÜFETTİŞLER ( Rüşvet Almaya Teşebbüs Suçu )
ŞEKER MİKTARINI KONTROL İÇİN GİTTİKLERİ PASTANE SAHİBİNDEN MİKTARI AZ GÖSTERME KARŞILIĞI PARA TALEP EDEN MEMURLAR ( Rüşvet Almaya Teşebbüs Suçu )"
YCGK20.12.1982E. 1982/444 K. 1982/505"TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜNÜN YASAL OLMAMASI ( Cezanın İndirilmesine İlişkin Hükmün Yorumu )
CEZANIN İNDİRİLMESİ HAKKINDAKİ HÜKMÜN YORUMU ( Kanuni Olmayan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Suçunda )
GÖSTERİNİN YASAL KOŞULLARI TAŞIMAMASI ( Cezanın İndirilmesine İlişkin Hükmün Yorumu )"
YCGK20.12.1982E. 1982/448 K. 1982/508"ADLİYENİN MANEVİ ŞAHSİYETİNE HAKARET SUÇU ( Paneldeki Konuşmasında Sanığın Devlet Güvenlik Mahkemelerine Yönelik Hakaretleri )
DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNE YÖNELİK HAKARETLER ( Adliyenin Manevi Şahsiyetine Hakaret Suçu )"
YCGK27.12.1982E. 1982/1-196 K. 1982/523"OYLAMA YÖNTEMİ ( Yargıtay Özel Dairesinde Soruşturmanın Genişletilmesinin Ön Mesele Olarak Ele Alınıp İncelenmesi Aşamasında Kabul Yönünde Oy Kullanan Üyelerin de Soruşturmanın Genişletilmesine Karar Verilmemesi Üzerine Yapılan Esas Hakkındaki İncelemeye ve Karara Katılması Zorunluluğu )
YARGITAY ÖZEL DAİRESİNDE UYGULANMASI GEREKEN OYLAMA YÖNTEMİ ( Soruşturmanın Genişletilmesine Yönelik Ön İncelemede Kabul Oyu Kullanan Üyelerin Soruşturmanın Genişletilmemesi Kararı Verildiğinde Esas Hakkındaki İncelemeye ve Karara Katılıp Oy Kullanması Zorunluluğu )
SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİNE YÖNELİK ÖN İNCELEMEDE KABUL OYU KULLANAN YARGITAY ÜYELERİ ( Soruşturmanın Genişletilmesine Gerek Bulunmadığına Karar Verilmesi Durumunda Dosyanın Esasının İncelenmesine Katılmaları ve Hüküm Hakkında Oy Kullanmaları Zorunluluğu )
IRZA GEÇMEK VE BU SUÇU GİZLEMEK İÇİN MAĞDURU ÖLDÜRÜP CESEDİNİ GİZLEMEK ( Soruşturmanın Genişletilmesine İlişkin Ön İncelemede Kabul Oyu Kullanan Üyelerin Soruşturmanın Genişletilmesine Çoğunlukça Gerek Görülmemesi Üzerine Esas Hakkındaki İncelemeye Katılması ve Hüküm Hakkında da Oy Kullanması Zorunluluğu )"
YCGK27.12.1982E. 1982/2-418 K. 1982/524"ANIZ YAKILMASINI YASAKLAYAN VALİLİK VE KAYMAKAMLIK TEBLİĞLERİNE AYKIRILIK ( Oluşacak Suç ve Uygulanacak Kanun Maddesi )
VALİLİK VE KAYMAKAMLIKÇA ANIZ YAKILMASININ YASAKLANMASI ( Yasağa Aykırı Davranış Halinde Oluşacak Suç ve Uygulanacak Kanun Maddesi )
TARLALARDA BULUNAN ANIZIN YAKILMASININ YASAKLANMASI ( Anız Yakılması Halinde Oluşacak Suç ve Uygulanacak Kanun Maddesi )
YETKİLİ MERCİLERİN EMİRLERİNE İTAATSİZLİK SUÇU ( Anız Yakılmasını Yasaklayan Valilik ve Kaymakamlık Emirlerine Aykırı Davranış )"
YCGK27.12.1982E. 1982/453 K. 1982/526"ANIZ YAKMAYI YASAKLAYAN KAYMAKAMLIK EMRİNE UYMAMA EYLEMİ ( Yetkili Mercilerin Emirlerine İtaatsizlik )
YETKİLİ MERCİLERİN EMİRLERİNE İTAATSİZLİK ( Kaymakamlığın Anız Yakmayı Yasaklayan Emrine Uymama )
KAYMAKAMLIĞIN ANIZ YAKMAYI YASAKLAYAN EMRİNE UYMAMA ( Yetkili Mercilerin Emirlerine İtaatsizlik Suçu )"
YCGK24.1.1983E. 1982/6-490 K. 1983/9"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SURETİYLE DOLANDIRICILIK İDDİASI ( Sanığın Muhatabı Dolandırma Kastı Bulunmaması )
DOLANDIRICILIK İDDİASI ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suretiyle )
ÇEKİN KARŞILIKSIZ ÇIKMASI ( Dolandırıcılık Suçunun Unsurlarının Oluşmamış Olması )"
YCGK24.1.1983E. 1982/8-486 K. 1983/6"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Önceki Hükmün Sanığın Temyizi Üzerine Yargıtay Tarafından Bozulmuş Olması ve Hükmün Tümüyle Ortadan Kalkması )
KAVGADA SİLAH ÇEKMEK ( Önceki Hükmün Sanığın Temyizi Üzerine Yargıtay Tarafından Bozulmuş Olması ve Hükmün Tümüyle Ortadan Kalkması )
İZİNSİZ SİLAH BULUNDURMAK ( Önceki Hükmün Sanığın Temyizi Üzerine Yargıtay Tarafından Bozulmuş Olması ve Hükmün Tümüyle Ortadan Kalkması )
TEMYİZİN KAPSAMI ( Yerinde Görülmeyen Sair İtirazların Reddine Tabirinin Anlaşılması Gereken )"
YCGK24.1.1983E. 1983/489 K. 1983/8"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YARALAMA ( Takdir Hakkının Cezanın Artırılması Yönünde Kullanılmasında Dikkat Edilecek Hususlar )
CEZANIN ARTIRILMASI YÖNÜNDE TAKDİR HAKKININ KULLANILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ( Trafik Kazası Sonucu Yaralama Eyleminde )
TRAFİK KAZASI SONUCU YARALAMA ( Cezanın Artırılmasına Karar Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar )"
YCGK31.1.1983E. 1983/482 K. 1983/18"ASKERİ KUVVETLERİ ALENEN TAHKİR VE TEZYİF SUÇU ( Sanığın Otobüste Arkadaşıyla Sohbet Sırasında Yaptığı Hakarette Aleniyet Şartının Oluşup Oluşmadığı )
ALENİYET ŞARTININ OLUŞUP OLUŞMAMASI ( Otobüste Arkadaşıyla Sohbet Ederken Devletin Askeri Kuvvetlerine Yönelik Tahkir ve Tezyif )
OTOBÜSTE ASKERİ KUVVETLERE YÖNELİK HAKARETLERDE BULUNMA ( Aleniyet Şartının Oluşup Oluşmayacağı )"
YCGK31.1.1983E. 1983/483 K. 1983/19"ŞARTLA SALIVERİLME HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMA ( İyi Halden Şartla Salıverilmeye İlişkin Hüküm Yürürlüğe Girmeden Önce Firar Etmiş Olan Mahkum )
İYİ HALDEN ŞARTLA SALIVERİLME HÜKMÜNDEN YARARLANMA ( Bu Konudaki Hüküm Yürürlüğe Girmeden Önce Firar Etmiş Olan Mahkum )
FİRAR ETMİŞ OLAN MAHKUMUN İYİ HALDEN ŞARTLA SALIVERME HÜKMÜNDEN YARARLANMASI ( Bu Konudaki Hüküm Yürürlüğe Girmeden Önce Firar )"
YCGK31.1.1983E. 1983/528 K. 1983/29"JANDARMAYA ARAMA YAPTIRMAMA ( Köy Muhtarı Olan Sanığın Arama İzni Bulunmadığı Gerekçesiyle )
ARAMA İZNİ BULUNMADIĞI GEREKÇESİYLE ARAMA YAPTIRMAYAN KÖY MUHTARI ( Kanun ve Nizam Hükümlerini Uygulatmamak İçin Nüfuz ve Müessir Kuvvet Sarfetme İddiası )
İHBAR ÜZERİNE ARAMA YAPILACAK EVDE ARAMA YAPTIRMAYAN KÖY MUHTARI ( Nüfuz ve Müessir Kuvvet Sarfetmemesi )"
YCGK7.2.1983E. 1982/1-368 K. 1983/32"ADAM ÖLDÜRME ( Maktul Tarafın Israrlı Ateşi ve Bekçi Sanıklardan Birinin Yaralanması Sonucunda Sanıkların da Hedef Gözeterek Karşılık Vermesiyle - Meşru Savunma )
MEŞRU SAVUNMA ( Maktul Tarafın Israrlı Ateşi ve Bekçi Sanıklardan Birinin Yaralanması Sonucunda Sanıkların da Hedef Gözeterek Karşılık Vermesiyle Tel Örgüyü Keserek Sahaya Hırsızlık Amacıyla Girenin Ölmesi )
BEKÇİNİN MEŞRU SAVUNMA ŞARTLARI ALTINDA ADAM ÖLDÜRMESİ ( Maktul Tarafın Israrlı Ateşi ve Bekçi Sanıklardan Birinin Yaralanması Sonucunda Sanıkların da Hedef Gözeterek Karşılık Vermesiyle )"
YCGK7.2.1983E. 1982/8-479 K. 1983/3"KASDEN BİNA YAKMAK SUÇU ( Mesken Olarak Kullanılan Binanın Kendi Oturduğu Dairesinde Yangın Başlatan Sanık Hakkında Uygulanacak Hükümler )
YANGIN ÇIKARMAK SUÇU ( Mesken Olarak Kullanılan Binanın Kendi Oturduğu Dairesini Yakan sanık Hakkında Uygulanacak Hükümler )
MESKEN OLARAK KULLANILAN BİNADA KENDİ OTURDUĞU DAİREDE KASDEN YANGIN ÇIKARTAN SANIK ( Hakkında Uygulanacak Hükümler )"
YCGK14.2.1983E. 1982/8-539 K. 1983/57"GÖREVLİ MAHKEME ( Ateşli Silah Yaymak Suretiyle Silah Tehlikesini Çoğaltmak Suçundan Dolayı Yapılan Yargılamada )
ATEŞLİ SİLAH YAYMAK SURETİYLE SİLAH TEHLİKESİNİ ÇOĞALTMAK SUÇU ( Görevli Mahkeme )
SİLAH YAYMAK SUÇU ( Görevli Mahkeme )"
YCGK21.2.1983E. 1982/2-567 K. 1983/78"RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ TAŞIMAK SUÇU ( Oluşan Suç ve Tüfeğin Müsaderesi )
MÜSADERE ( Ruhsatsız Yivsiz Av Tüfeğinin )
YİVSİZ AV TÜFEĞİNİN TAŞINMASI ( Oluşan Suç ve Tüfeğin Müsaderesi )
TÜFEĞİN MÜSADERESİ ( Yivsiz Av Tüfeğinin Ruhsatsız Olarak Taşınması )
AV TÜFEĞİNİN MÜSADERESİ ( Yivsiz Av Tüfeğinin Ruhsatsız Olarak Taşınması )"
YCGK21.2.1983E. 1982/4-565 K. 1983/77"TÜRK PARASI ( Devletin Hakimiyet Alameti Sayılamayacağı ve Yırtıp Çiğneyen Kişinin Cezalandırılamayacağı )
DEVLETİN HAKİMİYET ALAMETLERİNE HAKARET SUÇU ( Türk Parasının Hakimiyet Alameti Niteliğinde Olmaması )
HAKİMİYET ALAMETİ NİTELİĞİNDE OLMAMA ( Türk Parası )"
YCGK21.2.1983E. 1982/6-495 K. 1983/64"GASP SUÇUNA NAKIS TEŞEBBÜS ( Sanığın Tehdit Mektuplarıyla Mağdurun Belirttiği Yere Para Koyması Talebi ve Para Yerine Kağıt Konması )
PARA YERİNE SANIĞIN İSTEDİĞİ YERE KAĞIT KONMASI VE SANIĞIN YAKALANMASI ( Gasp Suçuna Nakıs Teşebbüs Oluşacağı )
NAKIS TEŞEBBÜS ( Gasp Suçunda Sanığın İstediği Yere Para Yerine Kağıt Konması ve Sanığın Almaya Gelirken Yakalanması )
TEHDİT MEKTUPLARIYLA MAĞDURDAN PARA İSTEYEN SANIĞIN PARA YERİNE KAĞIT KONAN ZARFI ALMAYA GELİRKEN YAKALANMASI ( Gasp Suçuna Nakıs Teşebbüs )"
YCGK21.2.1983E. 1982/8-545 K. 1983/70"KILIÇ BULUNDURMA ( Kılıcın Hatıra veya Antika Olup Olmadığının Tesbitinde Bilirkişi Raporlarının Karşılaştırılması )
ANTİKA NİTELİĞİNDE OLUP OLMADIĞI BİLİRKİŞİ RAPORLARINDA ÇELİŞKİLİ OLAN KILICI BULUNDURAN SANIK ( Kılıç İçin Ruhsat Almamış Olması )
RUHSATSIZ KILIÇ BULUNDURAN SANIK ( Kılıcın Antika Niteliğinde Olup Olmadığının Bilirkişi Raporlarında Çelişkili Olması )"
YCGK28.2.1983E. 1982/1-409 K. 1983/81"CEZALARIN İÇTİMAI ( Birden Fazla Müebbet Ağır Hapis Cezasının İdam Cezasına Çevrilmesinde Temyiz Hakkını Bertaraf Etmek İçin İncelemenin Evrak Üzerinden Yapılamaması )
MÜEBBET AĞIR HAPİS CEZALARININ İÇTİMAI ( İdam Cezasına Çevirme İşleminin Temyiz İncelemesini Bertaraf Etmek İçin Evrak Üzerinden Yapılamaması )
İÇTİMA ( Birden Fazla Müebbet Ağır Hapsin İdam Cezasına Çevrilmesi İşleminin Evrak Üzerinden Yapılarak Re'sen Temyiz İncelemesinin Bertaraf Edilemeyeceği )
RE'SEN TEMYİZ İNCELEMESİNİ BERTARAF EDİCİ NİTELİKTE EVRAK ÜZERİNDEN İNCELEME YAPILAMAYACAĞI ( Birden Fazla Müebbet Ağır Hapsin İdam Cezasına Çevrilmesinde )
İDAM CEZASINA ÇEVRİLEN BİRDEN ÇOK MÜEBBET AĞIR HAPİS CEZASI ( Re'sen Temyiz İncelemesini Bertaraf Edici Nitelikte Evrak Üzerinden İnceleme Yapılamayacağı )
EVRAK ÜZERİNDEN İNCELEME YAPILAMAYACAĞI ( Birden Fazla Müebbet Ağır Hapis Cezasının İdam Cezasına Çevrilmesinde )"
YCGK28.2.1983E. 1982/4-572 K. 1983/95"NİSBİ HARCA TABİ DAVA ( Görevli Memura Silahla Mukavemet Suçundan Dolayı Talep Edilen Tazminat )
TAZMİNAT TALEBİ ( Görevli Memura Silahlı Mukavemet Suçundan Dolayı Açılan Davada Hükmedilen Miktarın Nisbi Harca Tabi Olması )
GÖREVLİ MEMURA SİLAHLI MUKAVEMET ( Müdahilin Talep Ettiği Tazminat Tutarı Üzerinden Nisbi Harç Alınması )"
YCGK28.2.1983E. 1982/9-561 K. 1983/86"KANUNDIŞI LOKAVT YAPMAK SUÇU ( İşçileri ve İşveren Vekilini İşyerine Almayan İşyeri Sahibi )
İŞÇİLERİ VE İŞVEREN VEKİLİNİ İŞYERİNE ALMAYAN İŞYERİ SAHİBİ ( Kanundışı Lokavt Suçunun Oluşması )
LOKAVTIN KANUNDIŞI OLMASI ( İşçileri ve İşvereni İyi Çalışmadıkları Gerekçesiyle İşyerine Almayan İşveren )"
YCGK28.2.1983E. 1983/12-10 K. 1983/88"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME SUÇU ( Sözkonusu Nafakayı Ödediğinden Cezası Yarıya Düşürülen Sanığın Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi )
HAPİS CEZASININ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Nafaka Borcunu Ödememe Nedeniyle Verilen Cezanın 30 Günden Az Olması )
30 GÜNDEN AZ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Nafaka Borcunu Ödememekten Kaynaklanan )"
YCGK7.3.1983E. 1982/8-524 K. 1983/99"MESKUN MAHALDE DİNAMİT PATLATMAK ( Cezanın Alt Sınırı Belirtilip Üst Sınırının Belirtilmediği Durumlarda Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Meskun Mahalde Dinamit Patlatmak )
DİNAMİT PATLATMAK ( Cezanın Alt Sınırının Belirtilip Üst Sınırın Belirtilmediği Durumlarda Görevli Mahkeme )
CEZASININ ALT SINIRI BELİRTİLİP ÜST SINIRI BELİRTİLMEYEN SUÇLAR ( Görevli Mahkeme )"
YCGK10.3.1983E. 1983/545 K. 1983/625"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET ( Sanık Hakkında Dosyadaki Bilgilerin Nüfus Kaydına Uymaması )
SANIK HAKKINDA DOSYADA YER ALAN BİLGİLER ( Nüfus Kaydına Uymaması Halinde Bilgilerin Tashihi )
NÜFUS KAYDINDAKİ BİLGİLERLE DOSYADAKİ SANIĞA AİT BİLGİLERİN BİRBİRİNİ TUTMAMASI ( Mahkemece Bu Bilgilerin Tashihi Zorunluluğu )"
YCGK21.3.1983E. 1983/5-39 K. 1983/132"LİVATA SURETİYLE IRZA GEÇMEK ( Para ve Kendisine Mobilet Alacağı Vaadiyle Kandırdığı Çocuğun )
PARA VE MOBİLET ALMA VAADİYLE KANDIRDIĞI ÇOCUĞUN LİVATA SURETİYLE IRZINA GEÇEN SANIK ( Suçun Tesbitinde Delillerin Değerlendirilmesi )"
YCGK28.3.1983E. 1982/1-424 K. 1983/137"ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Kendisine Silah Çekip Ateş Etmek İsteyen ve Silahı Ateş Almayan Maktulü Bıçakla Yaralayan Sanık )
AĞIR TAHRİK SONUCU ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Kendisine Silah Çekip Ateş Etmek İsteyen ve Silahı Ateş Almayan Maktulü Yaralayan Sanık )"
YCGK28.3.1983E. 1983/492 K. 1983/142"HAKSIZ TAHRİK KABUL EDİLEBİLMESİNİN ŞARTLARI ( Öldürülenin Tahrik Eden Kişi Olması Zorunluluğu )
ÖLDÜRME SUÇU ( Olayın Haksız Tahrik Sonucu İşlendiğinin Kabul Edilebilmesi İçin Öldürülenin Tahrik Eden Olması Şartı )
TAHRİK NEDENİYLE CEZANIN TAHFİFİ ( Öldürülenin Tahrik Eden Kişi Olması Şartı )"
YCGK28.3.1983E. 1983/8-56 K. 1983/144"HÜRRİYETİ TAHDİT ( Yoğunlaşmış Özel Kast-Hukuka Uygunluk-Failin Çocuğunu Kurtarmak İçin İşlemek Zorunda Kaldığı Suç )
YOĞUNLAŞMIŞ ÖZEL KAST ( Hürriyeti Tahdit /Özgürlüğü Daraltma/-Amacın Ötesinde Hukuka Aykırılık Bulunmayacağı )
HUKUKA AYKIRILIK ( Failin Çocuğunu Kurtarmak İçin Hürriyeti Tahdit Fiilinin İşlenmesine Mecbur Kalması Halinde Hukuka Aykrılık Bulunup Bulunmadığı )"
YCGK4.4.1983E. 1983/6-13 K. 1983/155"SAHTE OLARAK DÜZENLENMİŞ MEKTUP ( İspat Vasıtası Olduğu İçin TCK.nun 345. Maddesinde İfade Olunan Özel Evrak Mefhumuna Dahil Bulunduğu )
MEKTUBUN İSPAT VASITASI OLDUĞU ( Bu Niteliği İle TCK.nun 345. Maddesinde İfade Olunan Özel Evrak Mefhumuna Dahil Bulunduğu - Sahte Olarak Düzenlenmiş Mektup )
ÖZEL EVRAK ( Sahte Olarak Düzenlenmiş Mektubun İspat Vasıtası Olduğu - TCK.nun 345. Maddesinde İfade Olunan Özel Evrak Mefhumuna Dahil Bulunduğu )
SAHTEKARLIK ( Sahte Olarak Düzenlenmiş Mektup - İspat Vasıtası Olduğu/TCK.nun 345. Maddesinde İfade Olunan Özel Evrak Mefhumuna Dahil Bulunduğu )"
YCGK4.4.1983E. 1983/30 K. 1983/157"TÜRKİYE ÜZERİNDEN YURTDIŞINA ESRAR SEVKETME EYLEMİ ( Esrar Nakletme Suçu )
ESRAR NAKLETME SUÇU ( Türkiye Üzerinden Hollanda'ya Esrar Nakleden İran Uyruklu Sanıklar )
YURDA ESRAR İTHAL ETME SUÇU OLUŞMAMASI ( Türkiye Üzerinden Hollandaya Esrar Nakleden İran Uyruklu Sanıklar )"
YCGK4.4.1983E. 1983/4-2 K. 1983/153"MÜESSİR FİİL ( Ölüm Tehdidi ve Saldırı Sonucu Kurtulmak İçin Pencereden Atlayıp Yaralanma )
ÖLÜM TEHDİDİ VE SALDIRI SONUCU KURTULMAK İÇİN PENCEREDEN ATLAYIP YARALANMA ( Kasdın Aşılması Neticesi Müessir Fiil )
KASDIN AŞILMASI NETİCESİ MÜESSİR FİİL ( Ölüm Tehdidi ve Saldırı Sonucu Kurtulmak İçin Pencereden Atlayıp Yaralanma )"
YCGK4.4.1983E. 1983/8-64 K. 1983/156"SUÇUNU SÖYLETMEK İÇİN İŞKENCE YAPARAK ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( TCK.nun 243/1 2, 452/1 ve 448. Maddelerinin Uygulanması-Cezaların İçtimaı )
CEZALARIN İÇTİMAI ( Suçunu Söyletmek İçin İşkence Yaparak Üç Kişinin Ölümüne Sebebiyet Vermek )
CANAVARCA BİR HİS ŞEVKİYLE ADAM ÖLDÜRMEK ( Memurun Suçunu Söyletmek İçin İşkence Yaparak Ölüme Sebebiyet Vermesi Halini Karşılamaması )"
YCGK18.4.1983E. 1983/83 K. 1983/180"MÜSADERE ( Bilerek Kaçak Eşya Taşınmasında Kullanılan Araç )
KAÇAK EŞYA TAŞIMASINDA KULLANILAN ARAÇ ( Müsadere Edileceği )"
YCGK25.4.1983E. 1983/5-113 K. 1983/197"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( İşçi Sandığı Polis Ajanından Rapor Karşılığı Para Talep Eden SSK Hastanesi Doktoru )
İŞÇİ SANDIĞI POLİS AJANINDAN RAPOR KARŞILIĞI PARA TALEP EDEN SSK HASTANESİ DOKTORU ( Görevi Kötüye Kullanmak Suçu )
KENDİSİNİ İŞÇİ OLARAK TANITAN POLİS AJANINDAN RAPOR KARŞILIĞI PARA TALEP EDEN SSK HASTANESİ DOKTORU ( Görevi Kötüye Kullanma Suçu )
RÜŞVET VE CEBRİ İRTİKAP SUÇLARININ OLUŞMAMASI ( İşçi Sandığı Polis Ajanına Para Karşılığı Rapor Yazan SSK Hastanesi Doktoru )"
YCGK25.4.1983E. 1983/92 K. 1983/191"MÜSADERE-ZORALIM ( Müşterek Mülkiyete Tabi Olup Suçta Kullanılan Aracın Suçluya Ait Hissesinin Müsadere Edilmesi )
SUÇTA KULLANILAN MÜŞTEREK MÜLKİYETE TABİ ARAÇ ( Suçluya Ait Hissenin Müsadere Edileceği )
BELLİ BİR HİSSENİN ZORALIMI ( Suçta Kullanılan Aracın Suçluya Ait Hissesi )"
YCGK2.5.1983E. 1983/4-105 K. 1983/205"KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇU ( Cezanın Ertelenmesinde Gözönünde Bulundurulacak Esaslar )
CEZANIN ERTELENMESİNDE GÖZÖNÜNDE BULUNDURULACAK ESASLAR ( Geceleyin Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu )
SANIĞIN GEÇMİŞTEKİ HALİ VE AHLAKLİ TEMAYÜLLERİ ( Cezanın Ertelemesinde Gözönünde Bulundurulacağı )
ERTELEMEYE KARAR VERİLİRKEN GÖZÖNÜNDE BULUNDURULACAK ESASLAR ( Sanığın Geçmişteki Hali ve Ahlaki Temayülleri )"
YCGK2.5.1983E. 1983/65 K. 1983/199"YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN USUL YASALARI ( Derhal Uygulanırlık Kaidesinin Haksızlıklara Yol Açması Halinde İstisna Tanınması-Tamamlanmış İşlemler Hakkında Yeni Kanunun Uygulanmaması )
TAMAMLANMIŞ USUL İŞLEMLERİ ( Yeni Yasanın Uygulanmaması )
DERHAL UYGULANIRLIK İLKESİNE İSTİSNA TANINMASI ( İlkenin Haksızlıklara Yol Açması Halinde-Tamamlanmış Usul İşlemleri )"
YCGK3.5.1983E. 1983/1-24 K. 1983/262"ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Dolmuşta Çıkan Kavgada Araya Girmeye Çalışan Yolcuyu Bilinçli Olarak Karın Bölgesinden Yaralayan Sanık )
KAVGADA ARAYA GİRMEYE ÇALIŞAN KİŞİYİ BİLİNÇLİ OLARAK YARALAYAN VE HAYATİ TEHLİKEYE MARUZ BIRAKAN SANIK ( Öldürmeye Tam Teşebbüs )
BIÇAKLA KARNINDAN YARALAYIP HAYATİ TEHLİKEYE MARUZ BIRAKAN SANIK ( Adam Öldürmeye Tam Teşebbüs )"
YCGK9.5.1983E. 1983/9-132 K. 1983/225"EYLEMİN HEM TCK. HEM DE DERNEKLER KANUNUNA GİREN SUÇLARI OLUŞTURMASI ( Ağır Cezayı Öngören Kanun Maddeleri Uyarınca Hüküm Kurulması Gereği - İzinsiz Dershane "Kur'an Kursu" Açmak )
TCK. VE DERNEKLER KANUNUNUN BİRLİKTE İHLALİ ( Tek Eylemle/İzinsiz Dershane "Kur'an Kursu" Açmak - Ağır Cezayı Öngören Kanun Maddeleri Uyarınca Hüküm Kurulması Gereği )
DERNEKLER KANUNU VE TCK.'NIN BİRLİKTE İHLALİ ( Tek Eylemle/İzinsiz Dershane "Kur'an Kursu" Açmak - Ağır Cezayı Öngören Kanun Maddeleri Uyarınca Hüküm Kurulması Gereği )"
YCGK6.6.1983E. 1983/43 K. 1983/275"ADİ TAHRİK HÜKMÜNÜN UYGULANMASI ( Üç Sene Önce Gelininin Irzına Geçen Kişiyi Öldürmeye Teşebbüs Eden Sanık )
GELİNİNİN IRZINA GEÇEN KİŞİYİ ÜÇ YIL SONRA ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Adi Tahrik Hükümlerinin Uygulanacağı )
TAHRİK SONUCU ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Üç Yıl Önce Gelininin Irzına Geçen Kişiyi Vuran Sanık )"
YCGK12.9.1983E. 1983/6-222 K. 1983/305"DOLANDIRICILIK ( Hasta Olduğunu Belirtip Kendini Acındırarak Yardım Toplamak )
HASTA OLDUĞUNU SÖYLEYİP KENDİNİ ACINDIRARAK YARDIM TOPLAMAK ( Dolandırıcılık )
CEZAİ HİLE ( Hasta Olduğunu Belirtip Kendini Acındırarak Yardım Toplamak )"
YCGK10.10.1983E. 1983/1-22 K. 1983/328"KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Ceza Genel Kurulu Kararı Hakkında )
ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS VE MÜESSİR FİİL ARASINDAKİ FARK ( Ceza Genel Kurulu Kararı Hakkındaki Tashihi Karar Talebi )
CEZA GENEL KURULU KARARI HAKKINDAKİ TASHİHİ KARAR TALEBİ ( Eylemin Öldürmeye Tam Teşebbüs mü, Müessir Fiil mi Olduğunun Tesbiti )"
YCGK10.10.1983E. 1983/9 K. 1983/530"ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR ( Heykele İdrar Yapılması-Fiilin Sarhoşken İşlenmesinin İsnad Yeteneğine Etkisi )
SARHOŞLUK ( İsnad Yeteneğine Etkisi-Atatürk'ün Heykeline İdrar Yapılması )
FAİLİN KASTININ TESPİT EDİLMESİ ( Sarhoşken Atatürk'ün Heykeline İdrar Yapılması )"
YCGK24.10.1983E. 1983/6-213 K. 1983/356"KAPININ KIRILARAK MAL ÇALMA ( Eylemin Hırsızlık Olması )
HIRSIZLIK ( Sağlam Kapının Kırılarak Çalınan Malların Buradan Çıkarılması Eylemi )
SAĞLAM KAPININ KIRILARAK MALLARIN ÇALINMASI ( Bu Malların Buradan Çıkarılması Eyleminin Hırsızlık Suçunu Oluşturması )"
YCGK24.10.1983E. 1983/6-215 K. 1983/358"SARHOŞLUĞUN SUÇ OLUŞUMUNA ETKİSİ ( Girdiği Bakkaldan Çakmak Satın Alan Sanığın Kavga Sonucu Karakola Götürülmesinde Cebinde Başka Bir Çakmak Bulunması )
HIRSIZLIK VE SALDIRGAN SARHOŞLUK İDDİASI ( Şikayetçinin Dükkanına Girip Kavga Eden ve Karakolda Cebinde Müştekiye Ait Bir Çakmak Çıkan Sanık )
İHTİYARİYLE SARHOŞLUK HALİ ( Suçun Oluşumunda Kusurluluk ve İsnat Kabiliyetinin Oluşup Oluşmadığının Tesbiti )"
YCGK28.11.1983E. 1983/1-265 K. 1983/385"EHLİYETNAMENİN DAİMİ OLARAK GERİ ALINMASI ( Geri Almaya İlişkin Hükümlerin Temyizinin Kabil Olması )
TEMYİZ ( Ehliyetnamenin Daimi Olarak Geri Alınmasına İlişkin Kararların Temyizinin Mümkün Olması )
TEMYİZİ KABİL OLMAYAN HÜKÜMLER ( Ehliyetnamenin Daimi Olarak Geri Alınmasına İlişkin Kararların Temyizinin Mümkün Olması )
MESLEK VE SANATIN TATİLİ ( Mesleği Şoförlük Olanlar İçin Ehliyetin Daimi Veya Geçici Olarak Geri Alınması )
FER'İ CEZA ( Ehliyetnamenin Daimi Veya Geçici Olarak Geri Alınmasına İlişkin Kararların Temyizinin Mümkün Olması )"
YCGK28.11.1983E. 1983/6-262 K. 1983/389"HIRSIZLIK ( Suç Eşyasını Satın Alan Kişiye Verilecek Cezanın Asıl Faile Verilecek İlk Ceza Üzerinden Saptanması )
SUÇ EŞYASINI SATIN ALMAK ( Suç Eşyasını Satın Alan Kişiye Verilecek Cezanın Asıl Faile Verilecek İlk Ceza Üzerinden Saptanması )
CEZANIN BELİRLENMESİ ( Suç Eşyasını Satın Alan Kişiye Verilecek Cezanın ASıl Faile Verilecek İlk Ceza Üzerinden Saptanması )
CÜRÜMDEN HASIL OLAN PARA VEYA SAİR EŞYAYI BİLEREK SATIN ALMA ( Sanığa Verilecek Cezanın İlk Ceza Üzerinden Saptanmasının Gerekmesi )"
YCGK12.12.1983E. 1983/1-112 K. 1983/391"ŞAKA YAPARKEN TABANCAYLA ARKADAŞINI VURAN SANIK ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Verme )
TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERME ( Şaka Yaparken Tabancayla Arkadaşını Vuran Sanık )
TABANCAYLA ŞAKA YAPARKEN ARKADAŞINI VURAN SANIK ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Verme )"
YCGK12.12.1983E. 1983/278 K. 1983/395"TOPLU SİLAHLI SALDIRIYA MARUZ KALAN ORMAN MUHAFAZA MEMURU SANIK ( Kaçakçılara Rastgele Ateş Açıp Öldürmesi Halinde Meşru Müdafaa )
MEŞRU MÜDAFAA ( Kaçakçıların Toplu Silahlı Saldırıları Altında Rastgele Ateş Açıp Öldüren Orman Muhafaza Memuru Sanık )
KAÇAKÇILARIN TOPLU SİLAHLI SALDIRISI SIRASINDA KENDİNİ KORUMAK İÇİN ATEŞ AÇIK ÖLDÜREN ORMAN MUHAFAZA MEMURU ( Meşru Müdafaa )"
YCGK12.12.1983E. 1983/296 K. 1983/397"ADİ TAHRİK HÜKÜMLERİ ( Amcasının Kızının Ayrı Yaşadığı Gayriresmi Eşi Tarafından Zorla Evine Götürüldüğünü Görerek Öldüren Sanık )
AMCASININ KIZININ AYRI YAŞADIĞI GAYRİRESMİ EŞİ TARAFINDAN ZORLA EVİNE GÖTÜRÜLDÜĞÜNÜ GÖREREK ÖLDÜREN SANIK ( Adi Tahrik )
TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( Amcasının Kızını Zorla Evine Götürmeye Çalışan Gayriresmi Eşini Öldüren Sanık )
EŞİNİ EVİNE DÖNMEYE ZORLAYAN MAKTULÜ ÖLDÜREN KADININ AMCASININ OĞLU SANIK ( Adi Tahrik Sonucu Adam Öldürme )"
YCGK26.12.1983E. 1983/1-358 K. 1983/411"RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA SUÇU ( 29 Eylül 1980 Tarihinden Önce Bu Suçu İşleyen ve Silahlarını Görevlilere Teslim Eden Sanık )
SİLAHLARINI GÖREVLİLERE TESLİM EDEN SANIK ( Suç Tarihi İtibariyle 2305 ve 2583 Sayılı Kanunlardan Yararlanamaması )"
YCGK26.12.1983E. 1983/1-419 K. 1983/412"BOZMAYA EYLEMLİ UYMA ( Yargıtayın Bozma Kararından Sonra Yeni Tanıklar Dinlenerek ve Yeni Deliller Toplanarak Önceki Kararda Direnilmesi )
ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Yeni Tanıklar ve Deliller İkame Edilerek Önceki Kararda Direnilmesinin Bozmaya Eylemli Uyma Niteliği )
YENİ TANIKLAR VE DELİLLER İKAME EDİLEREK ÖNCEKİ KARARDA DİRENİLMESİ ( Bozma Kararına Eylemli Uyma )"
YCGK26.12.1983E. 1983/6-280 K. 1983/406"HAYVAN HIRSIZLIĞI ( Yasal Süre İçinde Sanığın Bilgisi ve İstemezliği Aranmaksızın Sahibine Geri Verilmesi Halinde TCK.'nun 523. Maddesinin Uygulanması Gereği )
SAHİBİNE GERİ VERİLEN ÇALINMIŞ MAL ( Yasal Süre İçinde Sanığın Bilgisi ve İstemezliği Aranmaksızın Sahibine Geri Verilmesi Halinde TCK.'nun 523. Maddesinin Uygulanması Gereği )
TCK. 523. MADDESİNİN UYGULANMASI ( Nedamete Değil Daha Ziyade Tazmin Esasına ve Mağdurun Zararının Telafisi Maksadına Matuf Bir Prensibe Dayandığı - Hayvan Hırsızlığı/Sanığın Bilgisi ve İstemezliği Aranmaksızın Sahibine Geri Verilmesi )"
YCGK16.1.1984E. 1983/6-281 K. 1984/3"TİCARİ HİLE ( Kuyumcunun Düşük Ayardaki Altını Yüksek Ayarda ve O Ayar Fiyatına Satması )
KUYUMCUNUN DÜŞÜK AYARDAKİ ALTINI YÜKSEK AYARDAYMIŞ GİBİ YÜKSEK FİYATA SATMASI ( Ticari Hile )
DOLANDIRICILIK ( Ticari Hile Suçuyla Karşılaştırılması )"
YCGK16.1.1984E. 1983/6-286 K. 1984/7"HIRSIZLIK ( Yse Tarafından Köye Tahsis Edilen Boruların Kamu Hizmetinin Görülmesi İçin Değil Şahsi Menfaat İçin Kullanma )
KULLANMA HIRSIZLIĞI ( Yse Tarafından Köye Tahsis Edilen Ve Çürümeye Terkedilen Boruları Şahsi Menfaat İçin Kullanma )
MUSAMAHA EDİLEN HIRSIZLIK ( Kullanma-Faydalanma Hırsızlığı )"
YCGK16.1.1984E. 1983/9-295 K. 1984/9"İNFAZDA YAPILAN YANILGI ( Yeniden İnfaz Yapılmak Suretiyle Giderilemeyeceği-Genel Gözetim Cezası )
GENEL GÖZETİM CEZASI ( İnfazın Yanlış Yerde Yapılmış Olmasının Yeniden İnfaza Olanak Tanımaması )
YENİDEN İNFAZ ( İnfazda Yanılgının Böyle Bir Durum Doğurmaması )"
YCGK18.1.1984E. 1984/6-37 K. 1984/83"DOLANDIRICILIK ( Suçun Unsurları-Karşılıksız Çek Vermek )
KARŞILIKSIZ ÇEK VERMEK ( Dolandırıcılık Olarak Tavsif Edilebilmesinin Şartları )"
YCGK20.1.1984E. 1983/321 K. 1984/15"GÖREVLİ MERCİ ( Görevi Kötüye Kullanmaktan Sanık Devlet Demir Yolları Memurlarının Cezai Yargılamalarında )
OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİ ( Devlet Demir Yolları Memurlarının Görevi Kötüye Kullanması Nedeniyle Yargılamalarında )
MEMURİN MUHAKEMATI KANUNUNA TABİ OLMAMA ( Görevi Kötüye Kullanan Devlet Demir Yolları Memurlarının Cezai Yargılamasında Görevli Merci )
DEVLET DEMİR YOLLARI MEMURLARI ( Görev Nedeniyle İşledikleri Suçlardan Yargılanmalarında Memurin Muhakematı Kanununa Tabi Olmamaları )"
YCGK20.1.1984E. 1983/341 K. 1984/16"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Memur Olan Sanıklar İçin Lüzumu Muhakeme Kararı Üzerine Yapılan Yargılama Sonucunda Suç Vasfının Değişmesi )
MEMUR OLAN SANIKLAR İÇİN LÜZUMU MUHAKEME KARARI ÜZERİNE YAPILAN YARGILAMA SONUNDA SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ ( Yapılacak İşlem )
SUÇ VASFININ YARGILAMA SONUCUNDA DEĞİŞMESİ ( Haklarında Lüzumu Muhakeme Kararı Verilen Memurların Yargılamalarında )
LÜZUMU MUHAKEME KARARI ÜZERİNE YAPILAN YARGILAMA SONUCU SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ ( Sanıklar Hakkında Mahkemece Yapılacak İşlemler )"
YCGK20.1.1984E. 1983/342 K. 1984/17"LÜZUMU MUHAKEME KARARININ MAHKEMECE YETERSİZ BULUNMASI ( Olumsuz Görev Uyuşmazlığı Doğmaması )
OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI DOĞMAMASI ( Usulsüzlük Yapan Tapu Memurları Hakkında Lüzumu Muhakeme Kararının Mahkemece Yetersiz Bulunması )
TAPU MEMURLARINCA USULSÜZLÜK YAPILMASI NEDENİYLE LÜZUMU MUHAKEME KARARI ( Ceza Mahkemesinin İlçe Yönetim Kurulunun Bu Kararını Yetersiz Bulması )"
YCGK23.1.1984E. 1983/242 K. 1984/20"BOZMADAN SONRA SANIK VEKİLİNİN DURUŞMAYA ÇAĞRILMAMASI ( Sadece Sanığa Diyecekleri Sorularak Direnme Kararı Verilmiş Olması )
SANIK VEKİLİNİN BOZMADAN SONRA DURUŞMAYA ÇAĞRILMAMASI ( Sadece Sanığa Diyecekleri Sorularak Direnme Kararı Verilmiş Olması )
TAAMMÜDEN ADAM ÖLDÜRMEK VE ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Bozma Kararından Sonra Sanık Vekilinin Duruşmaya Çağrılmaması ve Savunma Hakkının Kısıtlanması )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( İdam Hükmünün Yargıtayca Bozulmasından Sonra Sanık Vekili Duruşmaya Çağrılmayarak Direnme Kararı Verilmesi )"
YCGK23.1.1984E. 1983/7-468 K. 1984/26"KAÇAKÇILIK DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ ( Birden Çok Daireye Ayrılmış Mahkemelerde 1 No.lu Dairenin Görevli Olacağına İlişkin Kanun Hükmünün Bağlayıcılığı )
GÖREVLİ MAHKEMENİN TESBİTİ USULÜ ( Kaçakçılık Suçundan Dolayı Açılacak Davalarda Mahkemenin Birden Çok Dairesinin Bulunması Halinde 1 Nolu Mahkemenin Görevli Olacağına İlişkin Kanun Hükmü - Mevcut Davalarda Görevsizlik Kararı Verilmesini Gerektirmeyeceği )
MAHKEMENİN BİRDEN ÇOK DAİREYE AYRILMIŞ OLMASI ( Kaçakçılık Suçundan Açılan Davaların 1 Nolu Mahkemede Görüleceğine İlişkin Kanun Hükmünün Sadece Aynı Derece Mahkemeler Arasında Bir Görev Paylaşımı Öngörmüş Olması - Daha Önce Açılmış Olan Davalarda Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )"
YCGK27.1.1984E. 1983/1-245 K. 1984/33"TAAMMÜDEN İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRME İDDİASI ( Cezaevindeyken Maktulleri Ölümle Tehdit Edip Olay Tarihinde Firari Olan Sanık Hakkında )
CEZAEVİNDEYKEN MAKTULLERİ ÖLÜMLE TEHDİT EDİP OLAY TARİHİNDE FİRARİ OLAN SANIK ( Taammüden İki Kişiyi Öldürme İddiasının İspatlanamaması )
MAKTULLERİ SANIĞIN ÖLDÜRDÜĞÜNE DAİR ELDE DELİL BULUNMAMASI ( Cezaevindeyken Maktulleri Ölümle Tehdit Eden Sanığın Olay Tarihinde Firari Olması )"
YCGK27.1.1984E. 1983/6-360 K. 1984/32"YURTDIŞINA İŞÇİ GÖNDERMEK SUÇU ( Tek ve Bağımsız Bir Suç Olduğu )
İŞÇİLERE İŞ VE İŞLERE İŞÇİ BULMAK ( Tek ve Bağımsız Bir Suç Olduğu )
TEK VE BAĞIMSIZ SUÇ ( Yurt Dışına İşçi Göndermek İçin Çalışma Yaparak Yarar Sağlamak )
YURTDIŞINA İŞÇİ GÖNDERMEK İÇİN ÇALIŞMA YAPARAK YARAR SAĞLAMA ( Tek ve Bağımsız Bir Suç Olduğu )"
YCGK27.1.1984E. 1983/7-316 K. 1984/36"TEVKİF MÜZEKKERESİ ( Gıyabi Vicahi Ayrımı Yapılmaksızın Zamanaşımını Kesmesi )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Tutuklama Müzekkeresi-Gıyabi Vicahi Ayrımı Yapılmaksızın )"
YCGK27.1.1984E. 1983/YYB-364 K. 1984/38"MEMUR HAKKINDA İL VE İLÇE KURULUNA VERİLEN YARGILAMANIN GEREKLİLİĞİ KARARI ( Açılan Kamu Davasının Yargılaması Sırasında Atılı Suçun Genel Hükümlere Göre Takibinin Gerekmesi )
USUL İŞLEMLERİNİN DURDURULMASI ( Memur Hakkında Verilen Yargılamanın Gerekliliği Kararından Sonra Açılan Kamu Davasının Yargılaması Sırasında Atılı Suçun Genel Hükümlere Göre Takibi )
KAMU DAVASI ( Memur Hakkında Verilen Yargılamanın Gerekliliği Kararından Sonra Açılan Kamu Davasının Yargılaması Sırasında Atılı Suçun Genel Hükümlere Göre Takibinin Gerekmesi )
6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Memur Hakkında Verilen Yargılamanın Gerekliliği Kararından Sonra Açılan Kamu Davasının Yargılaması Sırasında Atılı Suçun Genel Hükümlere Göre Takibinin Gerekmesi )
MESKUN MAHALDE SİLAH ATMAK ( Memur Hakkında Verilen Yargılamanın Gerekliliği Kararından Sonra Açılan Kamu Davasının Yargılaması Sırasında Atılı Suçun Genel Hükümlere Göre Takibinin Gerekmesi )"
YCGK30.1.1984E. 1983/3-370 K. 1984/43"ORMAN KANUNUNA MUHALEFET SUÇU ( Ormandan Ağaç Kesilmesi ve Bu Yerin Tarla Haline Getirilmesi İddiasına Dayanan )
AĞAÇ KESEREK ORMAN ARAZİSİNİ TARLA HALİNE GETİRME İDDİASI ( Delillerin Mahkumiyete Yeterli Olmaması Halinde Varsayıma Dayanarak Hüküm Verilememesi )
DELİLLERİN MAHKUMİYETE YETERLİ OLMAMASI HALİNDE VARSAYIMA DAYALI HÜKÜM KURULAMAMASI ( Ormandan Ağaç Keserek Bu Yeri Tarlaya Çevirme Suçu )
VARSAYIMA DAYANARAK MAHKUMİYET HÜKMÜ KURULAMAYACAĞI ( Ormandan Ağaç Keserek Bu Yeri Tarlaya Çevirme Suçu )"
YCGK30.1.1984E. 1983/7-361 K. 1984/40"TECİL ( Olayın Oluşu Suçun İşleniş Tarzı ve Sanığın Duruşmada Gözlenen Ahlaki Eğilimleri İtibariyle Cezanın Tecil Edilmemesinin Yasal Olduğu )
TECİL ETMEME GEREKÇESİ ( Olayın Oluşu Suçun İşleniş Tarzı ve Sanığın Duruşmada Gözlenen Ahlaki Eğilimlerinin Tecil Etmeme Bakımından Yasal Gerekçe Oluşturması )
YASAL VE MAKUL GEREKÇE ( Tecil Etmeme Bakımından )"
YCGK6.2.1984E. 1983/5-253 K. 1984/50"GÖREVİ SAVSAMAK ( İlk Karar İle Sanık Lehine Varlığı Kabul Edilen Hafifletici Nedenin Sonraki Kararda Gerekçe Gösterilmeksizin Yok Kabul Edilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olması )
HAFİFLETİCİ NEDENİN YOK SAYILMASI ( İlk Karar İle Sanık Lehine Varlığı Kabul Edilen Hafifletici Nedenin Sonraki Kararda Gerekçe Gösterilmeksizin Yok Kabul Edilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olması )
GEREKÇE ( İlk Karar İle Sanık Lehine Varlığı Kabul Edilen Hafifletici Nedenin Sonraki Kararda Gerekçe Gösterilmeksizin Yok Kabul Edilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olması )"
YCGK6.2.1984E. 1983/6-494 K. 1984/54"TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR ( Para Cezasında Sınır )
PARA CEZASI ( Temyiz Sınırı )"
YCGK13.2.1984E. 1983/1-322 K. 1984/64"SİLAHLI GASP VE ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS SUÇLARI ( Mürekkep Suç Niteliği Bulunmaması ve Gerçek İçtima Kurallarının Uygulanması )
GERÇEK İÇTİMA ( Silahlı Gasp ve Adam Öldürmeye Tam Teşebbüs Suçlarından Birinin Diğerinin İşlenmesinde Araç Olması Halinde )
ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS SUÇUNUN SİLAHLI GASP SUÇUNUN İŞLENMESİNDE ARAÇ OLMASI ( Mürekkep Suç Oluşmaması ve Gerçek İçtima )
İÇTİMA ( Adam Öldürmeye Tam Teşebbüs Suçu ve Silahlı Gasp Suçlarının Birlikte İşlenmesinde Mürekkep Suç Oluşmaması )
MÜREKKEP SUÇ OLUŞMAMASI VE CEZALARIN İÇTİMAI ( Adam Öldürmeye Tam Teşebbüs ve Silahlı Gasp Suçlarının Birlikte İşlenmesinde )"
YCGK13.2.1984E. 1983/2-344 K. 1984/70"ALENİYET ŞARTININ OLUŞUP OLUŞMAMASI ( Kongrede Atatürk'ün Manevi Şahsiyetine Yönelik Hakaret Teşkil Eden Sözler )
KONGREDE ATATÜRK'ÜN MANEVİ ŞAHSİYETİNE YÖNELİK SÖZLER SÖYLENMESİ ( Aleniyet Şartının Oluşup Oluşmadığı )
ATATÜRK'ÜN MANEVİ ŞAHSİYETİNE HAKARET SUÇU ( Suçun Kongrede İşlenmesinin Aleniyet Kesbedip Etmeyeceği )
HAKARET SUÇUNUN KONGREDE İŞLENMESİNİN ALENİYET KESBEDİP ETMEYECEĞİ ( Atatürk'ün Manevi Şahsiyetine Yönelik )"
YCGK13.2.1984E. 1983/6-287 K. 1984/57"DOLANDIRICILIK ( Miktarın Fahiş Görülerek Ceza Artırımının Üst Sınırdan Yapılmış Olması )
CEZA ARTIRIMININ ÜST SINIRDAN YAPILMASI ( Dolandırıcılık-Miktarın Fahiş Kabul Edilmesi )"
YCGK13.2.1984E. 1983/6-291 K. 1984/58"HIRSIZLIĞA TEŞEBBÜS ( Çalınacak Şeyin Değeri Tespit Edilemiyorsa TCK 522 Uyarınca İndirim Yapılması )
ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR ( Hırsızlığa Teşebbüste Çalınmak İstenen Şeyin Değeri Tespit Edilemiyorsa TCK 522 Uyarınca İndirim Yapılması )
ÇALINACAK BİRŞEY BULAMAMA ( Hırsızlığa Teşebbüs-Çalınmak İstenen Şeyin Değeri Tespit Edilemiyorsa TCK 522 Uyarınca İndirim Yapılması )"
YCGK13.2.1984E. 1983/6-305 K. 1984/61"ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Haksız Saldırı Bertaraf Edildikten Sonra Ateş Etmesi Nedeniyle Yasal Savunma Altında Bulunmadığının Kabulü )
YASAL SAVUNMA ( Sanığın Maktule Haksız Saldırının Devamı Sırasında Ateş Ettiğinin Kanıtlanamaması )
HAKSIZ SALDIRI NEDENİYLE ATEŞ AÇILMASI ( Sanığın Haksız Saldırı Bertaraf Edildikten Sonra Ateş Etmesi Nedeniyle Yasal Savunma Altında Bulunmadığının Kabulü )
TAHRİK SONUCU ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Haksız Saldırı Bertaraf Edildikten Sonra Ateş Etmesi Nedeniyle Yasal Savunma Altında Bulunmadığının Kabulü )"
YCGK13.2.1984E. 1983/8-282 K. 1984/55"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Ruhsatsız Tabanca Satışına Aracılık Etmek )
RUHSATSIZ TABANCA SATIŞINA ARACILIK ETMEK ( Silahını Satmak İsteyen Kişiye Yardım Etmek İçin Başkasını Silah Almaya İkna Etmek )"
YCGK20.2.1984E. 1983/6-357 K. 1984/73"KÖY MERASINA TECAVÜZ ( Cezanın TCK 522 Uyarınca Artırılması-Kararda Takdiren Sözcüğünün Kullanılmamış Olması )
TCK 522. MADDE UYARINCA CEZANIN ARTIRILMASI ( Köy Merasına Tecavüz )
KARARDA TAKDİREN SÖZCÜĞÜNÜN KULLANILMAMIŞ OLMASI ( Kararın Gerekçeden Yoksun Olduğunu Göstermemesi-Köy Merasına Tecavüz )"
YCGK20.2.1984E. 1984/7-304 K. 1984/71"SİGARA STOK ETMEK ( 1177 Sayılı Kanuna Muhalefet )
1177 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sigara Stok Etmek )"
YCGK27.2.1984E. 1983/1-416 K. 1984/79"ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Saralı Üvey Annenin Küçük Çocuğu Zehirleyerek Öldürmesinde Cezanın Tahfifi )
SARA HASTASI ÜVEY ANNENİN KÜÇÜK ÇOCUĞU ZEHİRLEYEREK ÖLDÜRMESİ ( Kasden Adam Öldürme Suçu ve Cezanın Tahfifi )
CEZANIN TAHFİFİ ( Sara Hastası Üvey Annenin Şuuru ve İdraki Yerindeyken Üvey Çocuğunu Zehirleyerek Öldürmesi )"
YCGK27.2.1984E. 1983/2-464 K. 1984/81"YARALAMAYA TEŞEBBÜS ( Kontrol Kalemiyle Vurmak İçin Elini Kaldırmışken Araya Giren Komşularca Engellenen Sanık )
KONTROL KALEMİYLE VURMAK İÇİN ELİNİ KALDIRAN VE ARAYA GİREN KOMŞULARCA ENGELLENEN SANIK ( Yaralamaya Teşebbüs )"
YCGK27.2.1984E. 1983/4-462 K. 1984/80"MENFAATLERİ ÇATIŞAN TARAFLARIN VEKALETİNİ ALAN AVUKAT ( Avukatlık Görevini Kötüye Kullanmak Suçu )
AVUKATLIK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK SUÇU ( Hukuk Davasında Temsil Ettiği Tarafın Şikayetiyle Açılan Kamu Davasında Karşı Tarafı Temsil Eden Avukat )
HUKUK DAVASINDA TEMSİL ETTİĞİ TARAFIN ŞİKAYETİYLE AÇILAN KAMU DAVASINDA KARŞI TARAFI TEMSİL EDEN AVUKAT ( Avukatlık Görevinin Kötüye Kullanılması )"
YCGK27.2.1984E. 1984/6-8 K. 1984/82"İDDİANAMEDE YER ALIP HAKİMİ BAĞLAYAN UNSURLAR ( Belirtilen Eylemler-Uygulama Maddesinin Hakimi Bağlamaması )
UYGULANACAK KANUN MADDESİ ( Hakimin İddianamede Belirtilen Uygulama Maddesiyle Bağlı Olmaması )
GECELEYİN BİNADA HIRSIZLIK VE TECAVÜZKAR SARHOŞLUK ( Eylemlerin Kül Olarak Tecavüzkar Sarhoşluk Şeklinde Değerlendirilmesi )"
YCGK12.3.1984E. 1983/1-176 K. 1984/87"BİRLEŞİK SUÇ ( Birleşik Suç Oluşturan Suçların Ya Unsur Yada Ağırlatıcı Neden Niteliğinde Olması )
AĞIRLATICI NEDEN ( Birleşik Suç Olan Suçlar )
NİTELİKLİ ADAM ÖLDÜRME ( Birleşik Suç Oluşturan Suçların Ya Unsur Yada Ağırlatıcı Neden Niteliğinde Olması )
TAM KALKIŞMA ( Kanuni Tipe Uygun Gerçekleşen Her Sonucun İlke Olarak Ayrı ve Bağımsız Suç Oluşturması )
KASTEN ADAM ÖLDÜRME ( Kanuni Tipe Uygun Gerçekleşen Her Sonucun İlke Olarak Ayrı ve Bağımsız Suç Oluşturması )
KANUNİ TİPE UYGUN GERÇEKLEŞEN HER SONUÇ ( İlke Olarak Ayrı ve Bağımsız Suç Oluşturması )"
YCGK12.3.1984E. 1983/6-311 K. 1984/89"YAZILI EMİR YOLUYLA LEHE BOZMA ( Uygulanması Gereken Daha Hafif Cezanın Kararda Gösterilmesi Gereği )
UYGULANACAK DAHA HAFİF CEZANIN KARARDA GÖSTERİLMESİ ( Yazılı Emir Yoluyla Lehe Bozmada )"
YCGK19.3.1984E. 1983/2-418 K. 1984/106"HAKARET SUÇU ( Şahsi Davacının Şikayetinden Vazgeçmesi )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇMENİN ŞEKLİ ( Mahkeme Önünde Veya Geçerli Kabul Edilebilecek Yazılı Bir Belge Veya Tutanakla Kanıtlanmasının Gerekmesi )
ŞAHSİ DAVACININ ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMESİ ( Vazgeçmenin Mahkeme Huzurunda Veya Geçerli Kabul Edilebilecek Yazılı Bir Belge Veya Tutanakla İspat Edilememesi Nedeniyle Reddedilmesi )"
YCGK19.3.1984E. 1983/4-393 K. 1984/97"MÜESSİR FİİL SONUCU UZUV ZAAFI ( Kulaklardan Birinde Meydana Gelen %40 Oranındaki İşitme Noksanlığı )
UZUV ZAAFI NİTELİĞİ ( Müessir Fiil Sonucu Kulaklardan Birinde Meydana Gelen %40 Oranındaki İşitme Noksanlığı )
KULAKLARDAN BİRİNDE MÜESSİR FİİL SONUCU MEYDANA GELEN %40 İŞİTME NOKSANLIĞI ( Uzuv Zaafı Niteliğinde Olması )"
YCGK19.3.1984E. 1983/4-394 K. 1984/98"ERTELEME ( Yer Olmadığına İlişkin Gerekçenin Sanığın Geçmiş ve Geleceğini Öngören ve Bu Unsurları İçeren Bir Gerekçe Olması Zorunluluğu )
KARARIN YASAL GEREKÇESİNİN GÖSTERİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Mahkemece Erteleme Konusunda Olumlu Veya Olumsuz Bir Karar Verilirken )
GEREKÇE ( Mahkeme Erteleme Konusunda Olumlu Veya Olumsuz Bir Karar Verirken Kararın Yasal Gerekçesini de Göstermek Zorunda Olduğu )"
YCGK19.3.1984E. 1983/4-396 K. 1984/99"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Rapor Verilmesi/Memur Annenin Doğum Önce ve Sonrası Sağlığının Korunması - Layıkiyle Yerine Getirilememesi/Sağlanmasına Yardımcı Olmanın Bütün Mülki Kadrolara Düşen Bir Görev Olduğu )
MEMUR ANNENİN DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI SAĞLIĞININ KORUNMASI ( Layıkiyle Yerine Getirilememesi/Sağlanmasına Yardımcı Olmanın Bütün Mülki Kadrolara Düşen Bir Görev Olduğu - Rapor Verilmesi/Görevi Kötüye Kullanmak )"
YCGK19.3.1984E. 1983/6-399 K. 1984/100"HAKİMİN ÜST MAHKEMEDEKİ YARGILAMAYA KATILMAMASI ( Olay Hakkında Kanaat Görüş ve Oyunu Belli Etmiş Olan )
OLAY HAKKINDA KANAAT GÖRÜŞ VE OYUNU BELLİ ETMİŞ OLAN HAKİM ( Üst Mahkemedeki Yargılamaya Katılamaması )
GÖREVSİZLİK KARARI VEREN HAKİM ( Üst Mahkemedeki Yargılamaya Katılamaması )"
YCGK19.3.1984E. 1983/6-433 K. 1984/107"HIRSIZLIK ( Mahkemece Cezanın En Üst Sınırından Neden Ceza Verildiğinin Veya Takdire Dayanıldığının Kararda Açıklanmasının Gerekmesi )
MAHKEMECE TAKDİRE DAYANILARAK CEZANIN ARTIRILMASI ( Takdire Dayanıldığının Veya Cezanın Neden Artırıldığının Kararda Gösterilmesinin Gerekmesi )
GEREKÇE GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( Temel Cezanın Arttırılması )"
YCGK2.4.1984E. 1984/1 K. 1984/122"SANIĞIN ŞUURUNUN TETKİKİ ( Sanığın Akli Bozukluğuna Dair En Ufak Bir Kuşku Yoksa İnceleme Yapılmayacağı-Sanığın Kavga Sırasında Şuurunu Kaybettiğini İfade Etmesi )
SANIĞIN KAVGA SIRASINDA ŞUURUNU KAYBETTİĞİNİ İFADE ETMESİ ( Sanığın Akli Bozukluğuna Dair En Ufak Bir Kuşku Yoksa CMUK m.74 Uyarınca İnceleme Yapılmayacağı )
AKLİ BOZUKLUK OLDUĞUNA DAİR BİR BULGU OLMAMASI ( Sırf Sanığın Kavga Sırasında Şuurunu Kaybettiğini İfade Etmesine Dayanarak CMUK m.74 Uyarınca Şuur Tetkiki Yapılmayacağı ) )"
YCGK2.4.1984E. 1984/12 K. 1984/113"YETKİ TESPİTİ ( Sendika Üyeliği-Üyelikten İstifanın Geçersizliği )
SENDİKA ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ( İstifanın Geçersizliği-Yetki Tespiti )"
YCGK2.4.1984E. 1984/397 K. 1984/115"11 YAŞINI BİTİRİP 15 YAŞINI DOLDURMAMIŞ ÇOCUKLAR ( Muayenelerinin Uzman Hekim Tarafından mı Yoksa Kurul Tarafından mı Yapılacağı-Sağlık Ocağı Raporunun Yetersiz Olması )
SAĞLIK OCAĞI RAPORU ( 11 Yaşını Bitirip 15 Yaşını Doldurmamış Çocukların Muayenesinin Uzman Hekim Tarafından Yapılması Gereği-Sağlık Ocağı Raporunun Yetersiz Olması )
DEVLET ORMANINDAN AĞAÇ KESMEK ( Küçüğün Farik ve Mümeyyiz Olup Olmadığının Uzman Hekim Tarafından Muayene Edilerek Anlaşılması )"
YCGK9.4.1984E. 1983/1-453 K. 1984/124"ADAM ÖLDÜRME SUÇU ( Tahrik Oluşup Oluşmadığının Tesbiti )
TAHRİK OLUŞUP OLUŞMADIĞININ TESBİTİ ( Tartıştıkları ve Silah Çekip Oğlunu Yaralayan Maktulü Öldüren Sanık )
TARTIŞTIKLARI VE SİLAH ÇEKİP OĞLUNU YARALAYAN MAKTULÜ ÖLDÜREN SANIK ( Tahrik Oluşup Oluşmadığının Tesbiti )"
YCGK30.4.1984E. 1983/6-443 K. 1984/154"GASP SUÇU ( Tehdit Mektubunu Alan Zarar Gören Polise Başvurmak Zorunda Kalması-Bir Miktar Paranın Sanığın Belirttiği Yere Bırakılmasıyla Suçun Tamamlanmış Olması )
TEŞEBBÜS ( Olay Yerinde Sanığı Suçüstü Yakalayabilmek için Polisin Önlem Almasının Eylemin Eksik Kalkışma Derecesinde Kaldığını Göstermemesi )
TAM TEŞEBBÜS ( Tehdit Mektubunu Alan Zarar Görenin Bir Miktar Parayı Sanığın Belirttiği Yere Bırakmasıyla Suçun Tamamlanmış Olması )
EKSİK KALKIŞMA ( Polisin Sanığı Suçüstü Yakalayabilmek için Olay Yerinde Önlem Almasında Eylemin Eksik Teşebbüs Aşamasında Kaldığını Göstermemesi )
TEHDİT MEKTUBU ( Bunu Alan Zarar Gören Polise Başvurmak Zorunda Kalması-Bir Miktar Paranın Sanığın Belirttiği Yere Bırakılmasıyla Gasp Suçunun Tamamlanmış Olması )
SUÇÜSTÜ HALİ ( Polis Kuvvetlerinin Suçluları Suçüstü Halinde Yakalamak için Suçun Tamamlanmamasını Bekleyip Müdahalede Bulunması Halinde Cezalandırılabilir Bir Fiilin Bütün Unsurlarıyla Tamamlandığında Şüphe Bulunmaması )"
YCGK30.4.1984E. 1984/1-19 K. 1984/156"MAHKEME KARARININ AVUKATA TEBLİĞİ ( Sanığın Yüzüne Karşı Tefhim Olunan Kararın Hazır Bulunmayan Avukata-Önceki Ceza Davasındaki Avukatın Daha Sonraki Davada Sanığı Savunmamış Olması )
SANIĞIN YÜZÜNE KARŞI TEFHİM OLUNAN KARARIN HAZIR BULUNMAYAN AVUKATA TEBLİĞİ ( Temyiz Süresi )
TEMYİZ SÜRESİ ( Sanığın Yüzüne Karşı Tefhim Olunan Kararın Hazır Bulunmayan Avukata Tebliği )"
YCGK30.4.1984E. 1984/1-23 K. 1984/158"MEN'İ MUHAKEME KARARINDAN SONRA YENİ VAKIA VE DELİLLERİN ORTAYA ÇIKMASI ( Mevcut Men'i Muhakeme Kararının Kaldırılmasına Gerek Bulunmaksızın Sanık Hakkında Yeniden Dava Açılabilmesi )
AYNI SUÇTAN DOLAYI AYNI SANIK HAKKINDA İKİNCİ KEZ KAMU DAVASI AÇILMASI ( Men'i Muhakeme Kararından Sonra Yeni Vakıa ve Delillerin Ortaya Çıkması )
MEN'İ MUHAKEME KARARININ KALDIRILMASI ( Yeni Vakıa ve Delillerin Çıkması Nedeniyle Tekrar Dava Açılabilmesi İçin Gerekip Gerekmediği )"
YCGK30.4.1984E. 1984/1-73 K. 1984/161"SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ ( Savcının Esas Hakkındaki Mütalaasının Sanığın Yüzüne Karşı Okunması Nedeniyle Ek Savunma Alınmasına Gerek Olmaması )
EK SAVUNMA ( Suç Vasfının Değişmesi )
SAVUNMALARIN SORULMASI ( Suç Vasfının Değişmesi Nedeniyle Ek Savunma İmkanı Verilmesi )"
YCGK14.5.1984E. 1983/6-444 K. 1984/167"İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİ CEBREN ENGELLEMEK ( Suç TCK m.201 /Son Fıkradaki Gibi İşlenirse Cezanın İki Misli Artırılacağı-Hükmolunacak Ceza=Temel Ceza+Tayin Edilen Temel Cezanın İki Katı )
TEMEL CEZANIN İKİ MİSLİ ARTIRILMASI ( İş ve Çalışma Hürriyetinin Engellenmesi Suçunun TCK m.201 /Son Fıkraya Uygun İşlenmesi-Hükmolunacak Ceza=Temel Ceza+Tayin Edilen Cezanın İki Katı )
TEMEL CEZA + TAYİN EDİLEN TEMEL CEZANIN İKİ KATI = HÜKMOLUNACAK CEZA ( İş ve Çalışma Hürriyetinin Engellenmesi Suçunun TCK m.201 /Son Fıkraya Uygun İşlenmesi )"
YCGK14.5.1984E. 1984/7-76 K. 1984/163"KAÇAKÇILIK ( Gümrükten Mal Kaçırılması-İktisadi Değeri Olmayan Eşya )
İKTİSADİ DEĞERİ OLMAYAN EŞYA ( Kaçakçılık Suçunun Konusunu Teşkil Etmeyeceği )
GÜMRÜK BEDELİ ÖDENMEDEN YURTDIŞINDAN EŞYA GETİRİLMESİ ( 1918 S. Kanuna Muhalefet-Televizyon )"
YCGK14.5.1984E. 1984/7-84 K. 1984/165"KAÇAKÇILIK SUÇLARINA İLİŞKİN DAVALAR ( Asker Kişi Ayrımı Yapılmaksızın Adli Mahkemelerin Görevli Olması )
ADLİ MAHKEMELERİN GÖREVİ ( Asker veya Sivillerin İşledikleri Kaçakçılık Suçlarına İlişkin Davalar )
ASKER SİVİL AYRIMI ( Kaçakçılık Suçlarında Görevli Mahkemenin Tespiti Açısından Önemli Olmaması )"
YCGK21.5.1984E. 1983/6-405 K. 1984/179"HIRSIZLIK ( Selahiyeti Olmaksızın Resmi Sıfat Takınarak İşlenmesi-Polis Elbisesi Giyen Faillerin Karakola Götürme Bahanesiyle Korkutup Para Almaları )
POLİS ELBİSESİ GİYİP KARAKOLA GÖTÜRMEYLE KORKUTUP PARA ALMAK ( Hırsızlık-Yağma Suçunun Oluşmaması )
YAĞMA ( Hırsızlıkla Maddi Unsur Bakımından Farkı-Polis Elbisesi Giyen Faillerin Karakola Götürme Bahanesiyle Korkutup Para Almalarının Yağmayı Oluşturmaması )
YETKİSİ OLMADIĞI RESMİ SIFATI TAKINARAK HIRSIZLIK YAPMAK ( Polis Elbisesi Giyip İnsanları Sindirerek Paralarını Almak )"
YCGK4.6.1984E. 1983/6-461 K. 1984/201"ŞEHİR İÇİ OTOBÜS DURAĞINDA İŞLENEN HIRSIZLIK ( Yankesicilik-Cezanın TCK 492. Madde Uyarınca Artırılması )
HIRSIZLIKTA CEZAYI ARTIRAN DURUMLAR ( Hırsızlığın Şehir İçi Otobüs Durağında İşlenmiş Olması )
YANKESİCİLİK ( Hırsızlığın Şehir İçi Otobüs Durağında İşlenmesinin TCK 492. Madde Uyarınca Cezanın Artırılmasına Sebep Olması )"
YCGK4.6.1984E. 1984/6-16 K. 1984/203"AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( İmza Dışında Boş Olarak ve Teminat Amacıyla Verilen Kağıdın Ödenen Borçtan Daha Yüksek Bir Meblağla Doldurulup Takibe Konması-Senette Sahtecilik Oluşmaması )
SADECE İMZA ATILIP VERİLEN SENEDİN BORÇ ÖDENDİĞİ HALDE DOLDURULUP TAKİBE KONMASI ( Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması-Senet Boş Verildiğinden Senette Sahtecilik Oluşmaması )
SENETTE SAHTECİLİK ( Sadece İmzayla Verilen Senedin Anlaşmaya Aykırı Doldurulup Takibe Konmasının Senette Sahtecilik Değil Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçunu Oluşturduğu )"
YCGK4.6.1984E. 1984/6-2 K. 1984/196"KARARIN SANIĞA TEFHİMİ ( Vekil İçin Temyiz Süresinin Başlangıcı )
VEKİLİN YOKLUĞUNDA SANIĞA TEFHİM EDİLEN HÜKÜM ( Vekil Açısından Temyiz Süresinin Başlangıcı )
TEMYİZ SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Vekilin Yokluğunda Sanığa Tefhim Edilen Hüküm )
SANIĞA VEKİLİN YOKLUĞUNDA HÜKMÜN TEFHİMİ ( Vekil Açısından Temyiz Süresinin Başlangıcı )"
YCGK11.6.1984E. 1984/1-201 K. 1984/220"KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Dayanak Belgelerin En Ufak Bir Tereddüde Yol Açmayacak Şekilde Düzenlenmeleri Gereği )
İDAM CEZASINA ÇARPTIRILAN SANIĞA İLİŞKİN ÖLÜM KAYDI ( Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Dayanak Yapılacak Belgenin En Ufak Bir Tereddüde Yol Açmayacak Şekilde Düzenlenmesi Gereği )"
YCGK11.6.1984E. 1984/4-48 K. 1984/214"ERTELEMEME GEREKÇESİ ( Kanundaki İbarelerin Tekrarından İbaret Bir Gerekçenin Yasal Olmadığı )
OBJEKTİF KANAAT ( Ertelemenin Sanığın Suç İşlemesine Mani Olmayacağı Konusunda Mahkemece Edinilmesi Gereken Kanaat )
HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Ertelemede Sınırları )"
YCGK11.6.1984E. 1984/6-68 K. 1984/216"EMNİYETİ SUİSTİMAL SURETİYLE HIRSIZLIK ( Çekde Yazılı Tutarın Pek Fahiş Kabul Edilerek Cezanın Üst Orandan Artırılması )
CEZANIN EN ÜST ORANDAN ARTIRILMASI ( Emniyeti Suistimal Suretiyle Hırsızlık-Çekde Yazılı Tutarın Pek Fahiş Kabul Edilmesi )
GEREKÇE ( Cezanın En Üst Orandan Artırılması )
MAHKEMENİN TAKDİRİ ( Cezanın En Üst Oranda Artırılması )
ÇALINAN ÇEKLERDEKİ TUTARIN SATIN ALMA GÜCÜNÜN PEK FAHİŞ OLARAK KABUL EDİLMESİ ( Cezanın En Üst Oranda Artırılması )"
YCGK18.6.1984E. 1983/1-383 K. 1984/232"REŞİT OLMAYAN KIZIN IRZINA GEÇMEK SURETİYLE ÖLDÜRME İDDİASI ( Sanıkların Olaydan Uzun Süre Sonraki Sorgudaki İkrarlarının Geçerliliği )
İKRARIN GEÇERLİ OLMAMASI ( Reşit Olmayan Kızın Irzına Geçmek Suretiyle Öldürmekten Sanıkların Jandarma Sorgusundaki )
JANDARMA SORGUSUNDAKİ İKRARIN GEÇERLİLİĞİ ( Reşit Olmayan Kızın Irzına Geçerek Öldürmekten Sanıkların )"
YCGK18.6.1984E. 1983/5-422 K. 1984/235"RÜŞVET VERME SUÇU ( Kendisi Hakkında Tutanak Tutan Jandarma Karakol Komutanına Para Teklif Eden Sanık )
KAÇAK MAL BULUNDURDUĞUNU TESBİT EDEN TUTANAKTAN DOLAYI KARAKOL KOMUTANINA PARA TEKLİF EDEN SANIK ( Rüşvet Verme Suçu )"
YCGK18.6.1984E. 1984/175 K. 1984/225"SU MECRASINI DEĞİŞTİRMEK ( Köy Muhtarı ve İhtiyar Kurulu Üyeleri Hakkında Memurin Muhakematı Kanununa Göre İşlem Yapılması )
MEMURİN MUHAKEMATI KANUNUNA GÖRE İŞLEM YAPILMASI ( Köy Mecrasını Değiştirmek Suçunu İşleyen Köy Muhtarı ve İhtiyar Kurulu Üyeleri Hakkında )"
YCGK18.6.1984E. 1984/176 K. 1984/226"İHTİYATİ TEDBİR KARARINA MUHALEFET ( Köy Muhtarı ve İhtiyar Kurulu Üyeleri Hakkında Memurin Muhakematı Kanununa Göre İşlem Yapılması )
MEMURİN MUHAKEMATI YASASINA GÖRE İŞLEM YAPILMASI ( İhtiyati Tedbir Kararına Muhalefet Eden Köy Muhtarı ve İhtiyar Kurulu Üyeleri Hakkında )"
YCGK18.6.1984E. 1984/2-123 K. 1984/223"HAKARET SUÇU ( Temyizen İnceleyen Ceza Dairelerinin Tespit Ettiği Nedenden Dolayı Hükmün Bozulmasına Karar Vermesi )
MAHALLİ MAHKEMELERDEN VERİLEN HÜKÜM ( Temyizen İnceleyen Ceza Dairelerinin Özellikle Tespit Edilen Nedenden Dolayı Hükmün Bozulmasına Karar Verilmesi )
HÜKMÜN BOZULMASINA KARAR VERİLMESİ ( Bozmaya Neden Olan Hususların Yeniden Yargılamayı Gerektirmemesi )
DÜZELTİLEREK ONAMA KARARI ( Bozulmasına Karar Verilen Hükmün Bozmaya Neden Olan Hususlarının Yeniden Yargılamayı Gerektirmemesi )"
YCGK18.6.1984E. 1984/3-104 K. 1984/230"CEZANIN FERDİLEŞTİRİLMESİ ( Anlamı-Hakimin Uygulanacak Cezayı Tayin ve Takdir Ederken Dikkate Alması Gereken Hususlar )
SUÇLUNUN KİŞİLİĞİ ( Ceza Tayininde Dikkate Alınması )
CEZA TAKDİR VE TAYİNİ ( Hakimin Dikkate Alması Gereken Hususlar )"
YCGK18.6.1984E. 1984/56 K. 1984/233"ADİ TAHRİK ( Sanığın Maktul ve Yakınlarının Toplu Saldırısına Uğrayıp Dövülmesi )
SANIĞIN MAKTUL VE YAKINLARININ TOPLU SALDIRISINA UĞRAYIP DÖVÜLMESİ ( Adi Tahrik )"
YCGK18.6.1984E. 1984/6-53 K. 1984/236"YARGILAMA SIRASINDA SUÇ VASFININ DEĞİŞEREK TCK 119. MADDE KAPSAMINDA OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI ( TCK 119. Madde Uyarınca Yapılması Gereken İşlemlerin Mahkemece Yapılması )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA SUÇU ( Savcının Yasal Zorunluğa Rağmen Sanığa Tebligat Yapmadan Dava Açmış Olması-Önödeme )
ÖNÖDEME ( Kendiliğinden Hak Alma Suçu-Savcının Yasal Zorunluğa Rağmen Sanığa Tebligat Yapmadan Dava Açmış Olması )
SAVCININ YASAL ZORUNLULUĞA RAĞMEN SANIĞA TEBLİGAT YAPMADAN DAVA AÇMIŞ OLMASI ( Mahkemenin Önödemenin Yargılama Giderleriyle Ödenmesi Üzerine Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Vermesi )"
YCGK18.6.1984E. 1984/6-64 K. 1984/227"KÖY MERASINA TECAVÜZ ( Suçun Maddi Unsuru-Köye Ait Yaylaya Çadır Kurup Köylülerin Tasarrufuna Engel Olmak )
ZABT VE TASARRUF ETMEK ( Köy Merasına Tecavüz Fiilinin Maddi Unsuru-Anlamı )
KÖY MERASINA ÇADIR KURUP KÖYLÜLERİN TASARRUFUNA ENGEL OLMAK ( Köy Merasına Tecavüz )"
YCGK25.6.1984E. 1983/2-470 K. 1984/239"MÜTECAVİZ SARHOŞLUK SUÇU ( İlerde Yeniden Suç İşlemekten Çekineceği Kanısına Varamadığı Gerekçesiyle Mahkemece Cezanın Ertelenmemesi )
ERTELEMENİN İLERDE YENİDEN SUÇ İŞLENMESİNİ ENGELLEYECEĞİ KANISINA VARAMAMA ( Cezanın Ertelenmemesi İçin Yasal Sebep Olmaması )"
YCGK25.6.1984E. 1983/7-403 K. 1984/243"ERTELEMEME GEREKÇESİ ( Sanığın Kişiliği ve Duruşmadaki Tavırları )
SANIĞIN KİŞİLİĞİ VE DURUŞMADAKİ TAVIRLARI ( Yasal Bir Ertelememe Gerekçesinin Zeminini Oluşturup Oluşturamayacağı )"
YCGK25.6.1984E. 1984/1-97 K. 1984/252"İDAM CEZASINA ÇARPTIRILAN SANIK İÇİN GIYAPTA YARGILAMA YAPILMASI ( Savunma Hakkının Kısıtlanması )
GIYAPTA YARGILAMA ( Disiplin Önlemi Nedeni ile Ceza Davasında )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Sanığın Gıyapta Yargılanması )
CELP EDİLMEME KARARI ( Sanığın Yargılamanın Yapıldığı Yargı Çevresi Dışındaki Bir Hastane Veya Tutukevine Nakledilmiş Olması Nedeniyle )"
YCGK25.6.1984E. 1984/33 K. 1984/247"15 YAŞINI BİTİRMEYEN KÜÇÜĞÜN İŞLEDİĞİ SUÇ ( Suçun Anlam ve Sonuçlarını Kavrama Yeteneğine Sahip Olup Olmadığının Anlaşılması İçin Rapor Alınması-Hükümet Tabibi Raporunun Yetersizliği )
SUÇUN ANLAM VE SONUÇLARINI KAVRAYABİLME YETENEĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( 15 Yaşını Bitirmeyen Küçüğün İşlediği Suç-Hükümet Tabibi Raporunun Yetersizliği )
UZMAN KİŞİLERDEN RAPOR ALINMASI ( Sanığın 15 Yaşını Bitirmemiş Olması-Suçun Anlam ve Sonuçlarını Kavrama Yeteneği-Hükümet Tabibi Raporunun Yetersizliği )"
YCGK9.7.1984E. 1983/1-432 K. 1984/271"ADAM ÖLDÜRMEK İDDİASI ( Evine Zorla Girmeye Çalışan Maktulü Av Tüfeğiyle Vuran Kadın Sanık )
EVİNE ZORLA GİRMEYE ÇALIŞAN MAKTULÜ AV TÜFEĞİYLE VURAN KADIN SANIK ( Kasden Adam Öldürmek İddiası )
KASDEN ADAM ÖLDÜRMEK İDDİASI ( Evine Zorla Girmeye Çalışan Maktulü Av Tüfeğiyle Vurup Öldüren Kadın Sanık )
MEŞRU MÜDAFAA ( Evine Zorla Girmeye Çalışan Maktulü Av Tüfeğiyle Vurup Öldüren Kadın Sanık )"
YCGK9.7.1984E. 1983/1-446 K. 1984/255"KASDIN AŞILMASI SURETİYLE ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Müessir Fiile Maruz Kalıp Kurtulmak İçin Göle Atlayıp Boğularak Ölüm )
MÜESSİR FİİLE MARUZ KALAN KİŞİNİN KURTULMAK İÇİN GÖLE ATLAMASI VE BOĞULMASI ( Kasdın Aşılması Suretiyle Ölüme Sebebiyet )
BOĞULMA SONUCU ÖLÜMDEN SORUMLULUK ( Sanıkların Müessir Fiile Maruz Bıraktıkları Kişinin Göle Atlaması ve Boğulması )"
YCGK9.7.1984E. 1984/1-250 K. 1984/267"KASTEN ADAM ÖLDÜRME ( Sanıkların Verdiği Red Dilekçesinde Hakimin Tarafsızlığını Kuşkuya Düşürecek Kanıtların Gösterilmiş Olması )
HAKİMİN REDDİ TALEBİ ( Reddi İstenen Hakimlerin Yokluğunda Oluşturulacak Bir Heyetçe Oluşmazsa En Yakın Ağır Ceza Mahkemesince İncelenmesi )
REDDİ İSTENEN MAHKEME ÜYELERİ ( Talebin Reddi İstenen Hakimlerin Yokluğunda Oluşturulacak Bir Heyetçe Oluşmazsa En Yakın Ağır Ceza Mahkemesince İncelenmesi )"
YCGK9.7.1984E. 1984/1-279 K. 1984/258"DURUŞMA TUTANAKLARININ İMZALANMASI ( Zabıt Katibinin İmzasının Olmasının Gerekmesi )
ZABIT KATİBİNİN DURUŞMA TUTANAKLARINI İMZALAMASI ( Hazırlık Soruşturması Sırasında Düzenlenen Tutanaklarda Zabıt Katibinin de İmzasının Olmasının Gerekmesi )"
YCGK9.7.1984E. 1984/5-244 K. 1984/268"ZORLA IRZA GEÇMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Direnme Erken Boşalma Gibi Nedenlerle Eylemin Tamamlanamaması )
KIZLIK ZARINDA ÇENTİK MEYDANA GETİRME ( Zorla Irza Geçmeye Tam Teşebbüs )"
YCGK24.9.1984E. 1984/107 K. 1984/284"İKİ SINIR ARASINDA CEZA TAYİNİ ( Hakimin Değerlendirmede Dikkate Alacağı Konular )
ASGARİ HADDİN ÇOK ÜZERİNDE CEZA VERİLMESİ ( Haklı Sebeplerle Gerekçelendirilmesi Gereği )"
YCGK24.9.1984E. 1984/2-182 K. 1984/285"SALDIRGAN SARHOŞLUK SUÇU ( Ceza Yasasına Göre Sarhoşlukta Alışkanlığın Kabul Edilebilmesi İçin Birinci Suç Hakkında Verilen Kararın Kesinleşmesinden Sonra İkinci Suçun İşlenmesi ve Bu Suç Hakkında da Verilen Kararın Kesinleşmesinden Sonra Üçüncü Suçun İşlenmesi )
SARHOŞLUKTA ALIŞKANLIK ( Bunun Kabul Edilebilmesi için Birinci Suç Hakkında Verilen Kararın Kesinleşmesinden Sonra İkinci Suçun İşlenmesi ve Bu Suç Hakkında da Verilen Kararın Kesinleşmesinden Sonra Üçüncü Suçun İşlenmesinin Gerekmesi )
MAHKUMİYETE İLİŞKİN KARARLARIN İNCELENMESİ ( İtiyadi Sarhoşluğa Esas Alınan Sanığın Geçmiş Mahkumiyetlerine Ait Kararların Getirtilerek Suç ve Kesinleşme Tarihleri Araştırılarak Tedahül Olup Olmadığının Saptanmasının Gerekmesi )"
YCGK1.10.1984E. 1984/2-217 K. 1984/295"ERTELEME ( Yasal ve Yeterli Bir Gerekçenin Nasıl Olması Gerektiği )
KANUN MADDESİNDE YER ALAN LAFIZLARIN TEKRARINDAN OLUŞAN GEREKÇE ( Yasal ve Yeterli Olmadığı-Ertelememe Gerekçesinin Nasıl Olması Gerektiği )
ERTELEMEME GEREKÇESİ ( Nelere Değinmesi Gerektiği-Sadece Kanunda Yer Alan İbarelerin Tekrarından İbaret Bir Gerekçenin Yeterli Olmadığı )"
YCGK1.10.1984E. 1984/6-103 K. 1984/293"MÜTESELSİL SUÇ ( Aynı Suç İşleme Kararı-Sanığın Plan Yaparak Top Sahasına Çektiği Çocukların Saatlerini Zorla Alması )
BİR PLAN ÇERÇEVESİNDE BİRDEN FAZLA KİŞİYE AİT EŞYANIN ÇALINMASI ( Müteselsil Suç )
AYNI SUÇ İŞLEME KARARI ( Müteselsil Suç-Belli Bir Plan Çerçevesinde Birden Çok Kişiye Ait Eşyaların Çalınması )"
YCGK8.10.1984E. 1984/1-293 K. 1984/300"MEŞRU MÜDAFADA SINIRIN AŞILMASI ( Irzına Geçmek İsteyen Maktulü Hayati Bölgelerinden İki El Ateş Ederek Öldürmek )
IRZA GEÇMEK İSTEYEN KİŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİ ( Başka Şekilde Durdurulabilecekken Hayati Bölgelere İki El Ateş Etmenin Meşru Müdafada Sınırın Aşıldığını Göstermesi )"
YCGK8.10.1984E. 1984/2-192 K. 1984/303"SANIĞIN LEHİNE OLAN KANUN HÜKMÜNÜN GEÇMİŞE ŞÜMULÜ ( Tekerrüre Esas Alınacak Olan Ceza Sınırı )
TEKERRÜRE ESAS ALINMA SINIRI ( Sanığın Lehine Olan Kanun Hükmünün Uygulanması )
LEHE OLAN KANUN HÜKMÜNÜN UYGULANMASI ( Önceki Mahkumiyet Hükmünün Tekerrüre Esas Alınma Sınırı )"
YCGK8.10.1984E. 1984/3-122 K. 1984/299"KİMLİK TESPİTİ ( İlk Sorguda Yapılmasının Gerekli ve Yeterli Olduğu )
ORMANDAN KAÇAK AĞAÇ KESMEK ( Tutanak Düzenleyen Memurun Tanık Sıfatıyla Tutanağın Aksi Yönünde Beyanda Bulunması-Keşif )
KEŞİF ( Ormandan Kaçak Ağaç Kesmek-Tutanak Düzenleyen Memurun Tanık Sıfatıyla Dinlendiği Mahkemede Tutanağın Aksi Yönünde Beyanda Bulunması )
TUTANAK DÜZENLEYEN MEMURUN TANIK SIFATIYLA FARKLI BEYANLARDA BULUNMASI ( Ormandan Kaçak Ağaç Kesmek-Keşif Yapılması )"
YCGK8.10.1984E. 1984/466 K. 1984/306"EVLENMEK VAADİYLE KANDIRARAK KIZLIK BOZMAK ( Kan Grupları Benzerliğinin Başlı Başına Aleyhe Delil Kabul Edilemeyeceği-Kesin ve İnandırıcı Deliller Bulunması Gereği )
KAN GRUPLARI BENZERLİĞİ ( Evlenmek Vaadiyle Kandırarak Kızlık Bozmak Suçunun Oluştuğunu Kabul Etmek İçin Tek Başına Delil Olamayacağı )
KESİN VE İNANDIRICI DELİLLER BULUNMASI GEREĞİ ( Evlenmek Vaadiyle Kandırarak Kızlık Bozmak )"
YCGK22.10.1984E. 1984/1-262 K. 1984/340"FAİLİ BELLİ OLMAYACAK ŞEKİLDE ADAM ÖLDÜRMEK ( Uygulanacak İndirim Oranı )
UYGULANACAK İNDİRİM ORANI ( Faili Belli Olmayacak Şekilde Adam Öldürmek-Hakimin Yasa Hükümlerini Yorumlayarak Farklı Çözümler Üretemeyeceği )"
YCGK22.10.1984E. 1984/8-44 K. 1984/334"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YANGINA SEBEP OLMA ( Suçun Orman Yasasına Giren Bir Suç Olmaması Nedeniyle Sanığa Maktu Vekalet Ücretinin Tamamının Ödettirilmesinin Gerekmesi )
KUSURLA YANGINA NEDEN OLMAK ( Ödenecek Vekalet Ücreti )
VEKALET ÜCRETİ ( Kusurlu Şekilde Orman Yangınına Sebep Olmak Suçunda Sanığa Maktu Vekalet Ücretinin Tamamının Ödettirilmesinin Gerekmesi )
MAKTU VEKALET ÜCRETİ ( Kusurlu Şekilde Orman Yangınına Sebep Olmak Suçunda Sanığa Maktu Vekalet Ücretinin Tamamının Ödettirilmesinin Gerekmesi )"
YCGK12.11.1984E. 1984/335 K. 1984/375"SİLAHLI ÇATIŞMA SONUCU ADAM ÖLDÜRME ( İlk Saldırının Maktulden Geldiğinin Tespit Edilememiş Olması Halinde TCK.nun 51/2. Maddesinin Uygulanması Gereği )
MÜSADEME SONUCU ADAM ÖLDÜRME ( İlk Saldırının Maktulden Geldiğinin Tespit Edilememiş Olması Halinde TCK.nun 51/2. Maddesinin Uygulanması Gereği )
İLK SİLAHLI SALDIRININ ÖLDÜRÜLENDEN GELDİĞİNİN KESİNLİKLE SAPTANAMAMASI ( TCK.nun 51/2. Maddesinin Uygulanması Gereği-TCK.nun 49/2. Maddesinin Sanık Hakkında Uygulanamaması )"
YCGK12.11.1984E. 1984/5-98 K. 1984/378"IRZA TASADDİ ( Mağdureyi Tenha Bir Yere Götürüp Öpmek Edep Yerini Tutmak )
HAZIRLIK HAREKETLERİ ( Tasaddide Bulunduğu Mağdureyle Daha İleri Boyutta İlişki Kurabilmek İçin Yer Aramak-Irza Geçmeye Eksik Teşebbüsün Bulunmaması )
IRZA GEÇMEYE EKSİK TEŞEBBÜS ( Tasaddide Bulunduğu Mağdureyle Daha İleri Boyutta İlişki Kurabilmek İçin Yer Aramanın Hazırlık Hareketleri Niteliğinde Olduğu-Eksik Teşebbüsün Bulunmaması )
IRZA GEÇEBİLMEK İÇİN TENHA BİR YER ARAMAK ( Hazırlık Hareketleri Niteliğinde Olduğundan Eksik Teşebbüs Bulunmaması )"
YCGK12.11.1984E. 1984/9-111 K. 1984/368"ZORALIM DAVASI ( Eşyadan Kaynaklanan Suça Bakacak Mahkemenin Belirlenmesi )
MÜSADERE USULÜ ( Sanık Bulunmaması ve Eşyanın Ceza Mahkumiyeti Olmasa Bile ve Faile Ait Bulunmasa Bile Kesin Olarak Zoralımının Gerekmesi )
EŞYANIN SUÇTA KULLANILMASI ( Zoralım Davasının Gerekmesi )
SUÇTA EŞYA KULLANILMASI ( Müsadere İçin Zoralım Davasının Gerekmesi )"
YCGK3.12.1984E. 1984/9-212 K. 1984/414"HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Hizmet İlişkisinin Uzun Süreli Olması-Kısa Süreli Bir İŞ İçin Ücret Ödenmesinin Hizmet İlişkisini Sağlamaması )
EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Ücret Karşılığında Öğütmek İçin Verilen Buğdayların Satılması )
HİZMET İLİŞKİSİNİN UZUN SÜRELİ OLMASI ( Emniyeti Suistimalin TCK 510 Kapsamında Değerlendirilebilmesi İçin )"
YCGK10.12.1984E. 1984/8-241 K. 1984/434"MERAYA TECAVÜZ ( Ev Yapmak-Mütemadi Suç )
MÜTEMADİ SUÇ ( Meraya Tecavüz-Meraya Ev Yapmış Olmak )
MERAYA EV YAPMAK ( Mütemadi Suç )"
YCGK10.12.1984E. 1984/9-9 K. 1984/426"EMNİYETTE ALINAN İFADELER ( Başka Yan Delillerle Desteklenmedikçe Tek Başına Yeterli Bir Delil Olmaması-Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat )
HAKSIZ TUTUKLAMA NEDENİYLE TAZMİNAT ( Baskıya Dayalı Olarak Alınan İfade-Sanıkların İkrarı )
SANIKLARIN İKRARI ( Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat )
TUTUKLANMAYA KENDİ KUSURLU HAREKETİ İLE SEBEBİYET VERMEYEN KİŞİ ( Tazminat )"
YCGK17.12.1984E. 1984/1678 K. 1984/441"AĞIR TAHRİK ( Çobanın Otlatmakla Görevli Olduğu Sürüden Koyun Çalınması Fiili Karşısında Duyduğu Hınç-Adam Öldürmeye Teşebbüs )
OTLATTIĞI SÜRÜDEN KOYUN ÇALMAYA KALKIŞAN KİŞİYİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Çobanın Ağır Tahrike Maruz Kalmış Olması )"
YCGK17.12.1984E. 1984/399 K. 1984/453"SUÇ TASNİİ ( Sanığın Suç Tasnii ve İftira Suçlarının Görevden Doğmadığı ve Görev Sırasında İşlenmeyip Kişisel Nedenlerden Kaynaklandığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
İFTİRA ( Sanığın Suç Tasnii ve İftira Suçlarının Görevden Doğmadığı ve Görev Sırasında İşlenmeyip Kişisel Nedenlerden Kaynaklandığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI ( Dava Konusu Olayda Suçun Kişisel Bir Nedenle İşlendiği Dikkate Alınarak Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
MEMURUN MUHAKEMATI HAKKINDAKİ KANUN ( Bu Kanunun Ancak Memurun Göreviyle İlgili ve Görev Sebebiyle İşlediği Suçlarda Uygulanabilir Olduğunun Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
KİŞİSEL NEDENLE İŞLENEN SUÇ ( Dava Konusu Olayda Suçun Kişisel Bir Nedenle İşlendiği Dikkate Alınarak Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
YCGK17.12.1984E. 1984/420 K. 1984/439"MAKTULÜN GİREBİ İLE FAİLİN BABASININ KAFASINA VURMASI ( Ağır Tahrik )
AĞIR TAHRİK ( Maktulün Girebi Denilen Aletle Failin Babasının Kafasına Vurması )
ADAM ÖLDÜRMEK ( Maktulün Girebi Denilen Aletle Babasının Kafasına Vurması Üzerine Failin Tabancayla Ateş Ederek Öldürmesi-Ağır Tahrik )"
YCGK17.12.1984E. 1984/6-303 K. 1984/452"KARŞILIKSIZ ÇEK ( Müştekinin Sanığın Ödeme Vasıtasını Kabulle Alacağı Karşılayacak Miktarda Kambiyo Senedi Alması - Bu İade Biçiminin Kabulü İle TCK. Md. 523'ün Sanık Lehine Uygulanması Gereği )
MÜŞTEKİNİN ZARARINI TAZMİN ( Karşılıksız Çek/TCK. Md. 523'ün Sanık Lehine Uygulanması - Sanığın Ödeme Vasıtasını Kabulle Alacağı Karşılayacak Miktarda Kambiyo Senedi Alması/Bu İade Biçiminin Kabulü Gereği )
CEZADA İNDİRİM ( Karşılıksız Çek/Müştekinin Sanığın Ödeme Vasıtasını Kabulle Alacağı Karşılayacak Miktarda Kambiyo Senedi Alması - Bu İade Biçiminin Kabulü İle TCK. Md. 523'ün Sanık Lehine Uygulanması Gereği )"
YCGK17.12.1984E. 1984/9-198 K. 1984/436"IZRAR SUÇU ( Bu Suçun Oluşması için Genel Kastın Yeterli Olması-Ayrıca Yıkma-Bozma Amacıyla Eylemde Bulunmasının Gerekmemesi )
SİLAHLA TEHDİT SUÇU ( Kavgada Kızgınlıkla Söylenen Sözlerde Tehdit Suçunun Tasarlama Unsurunun Bulunmaması )
TEHDİT ( Bu Fiilin Bilerek ve İstenerek İşlenmiş Olmasının Gerekmesi-Bu İtibarla failin Bilerek Mağduru Haksız Bir Zarara Uğratacağını Bildirmeyi İstemesinin Gerekmesi-Başka Bir Deyişle Tehditin Tasarlanarak İşlenmiş Olmasının Gerekmesi )
GENEL KAST ( Başkasının Malını Yıkma-Yok Etme-Bozma ya da Zarar Verme Bilinç ve İradesiyle Suç İşlendiğinde İzrar Kastının Var Olduğunun Kabulünün Gerekmesi-İzrar Suçunun İşlenmesi için Genel Kastın Yeterli Olması )
SUÇUN MANEVİ ÖĞESİ ( Fail Başkasının Malına Yasal Hakkı Olmadığı Halde Bilerek Zarar Vermiş ve Özgür İradesiyle Bu Suçu İşlemişse İzrar Suçunun Manevi Öğesinin Oluşmuş Olması )
KAVGA ( Maddi Unsur Olarak Bir Kimsenin Ölümüne veya Müessir Fiile Uğramasına Yol Açan İkiden Ziyade Kimseler Arasındaki Karşılıklı ve Fiili Çatışma Olması )
FİİLİ ÇARPIŞMA ( Kavgadan Bahsedilebilmesi için İkiden Ziyade ve Fakat Karşılıklı-İki Taraf-Kimseler Arasında Fiili Çarpışma Bulunmasının Gerekmesi )"
YCGK24.12.1984E. 1984/1-346 K. 1985/457"VÜCUDUN HAYATİ ÖNEM TAŞIYAN BÖLGESİNE BIÇAK SAPLAMAK ( Öldürme Kastını Göstermesi )
ÖLDÜRME KASTI ( Vücudun Hayati Bölgesine Bıçak Saplamak )
ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Vücudun Hayati Bölgesine Bıçak Saplamak )"
YCGK24.12.1984E. 1984/5-156 K. 1984/464"ZİMMET ( Jandarma Karakol Komutanının Kazaya Karıştığı İçin Muhafaza Altına Aldığı Aracın Tekerlerini Söküp Kendi Aracına Takması )
MEMURUN GÖREVİ GEREĞİ MUHAFAZA ETMESİ GEREKEN EŞYAYI MAL EDİNMESİ ( Zimmet-Karakol Komutanının Kazaya Karıştığı İçin Muhafaza Altına Aldığı Aracın Tekerlerini Söküp Kendi Aracına Takması )"
YCGK24.12.1984E. 1984/9-202 K. 1984/466"ERTELEME İSTEĞİ ( Yargıtay'a Başvuru Dilekçesinde - Savunmanın Bir Parçası Olup Bunu "Temyiz Sebebi" Olarak Kabul Etmemenin Mümkün Bulunmadığı )
TEMYİZ ( Erteleme İsteği - Yargıtay'a Başvuru Dilekçesinin de Savunmanın Bir Parçası Olup Bunu "Temyiz Sebebi" Olarak Kabul Etmemenin Mümkün Bulunmadığı )
YARGITAY'A BAŞVURU DİLEKÇESİ ( Savunmanın Bir Parçası Olup Erteleme İsteğini "Temyiz Sebebi" Olarak Kabul Etmemenin Mümkün Bulunmadığı )"
YCGK14.1.1985E. 1984/1-491 K. 1985/8"SUÇU GİZLEMEK İÇİN ADAM ÖLDÜRMEK ( Maktulenin Zorla Irzına Geçildikten Sonra Öldürülmesi )
ZORLA IRZA GEÇMEK ( Sanıkların Maktuleyi Kaçırmak için Eve Girmeleri ve Maktülenin Karşı Koyması Sebebiyle Kollarını Bağlayarak Sırayla Irzına Geçmeleri )
CEZAYI ARTIRICI EYLEME İLİŞKİN DURUM ( Fiil Ceza Yasasında Ayrı Bir Suç Olarak Düzenlenmiş Olsada Eğer Bir Suçun Ağırlaştırıcı Sebebi Olarak da Düzenlenmişse Ayrıca Cezalandırılmaması )
TAKDİRİ İNDİRİM SEBEBİ ( Takdir Hakkı Kullanılırken Gösterilen Sebeplerin Makbul Olması Hukuk Kaidelerini Zedelemeyecek Kanunların Esas Maksat ve Amacına Aykırı Düşmemesi )
BİLEŞİK SUÇ ( Bu Halde Ortada Tek Norm Gerçekte İhlali Olunmakta ve Bunun Sonucu Tek Suç Oluşması ve Sadece Eriten Normun Gerektirdiği Cezanın Verilmesiyle Yetinilmesi )
MÜREKKEP SUÇ ( Bu Halde Ortada Tek Norm Gerçekte İhlali Olunmakta ve Bunun Sonucu Tek Suç Oluşması ve Sadece Eriten Normun Gerektirdiği Cezanın Verilmesiyle Yetinilmesi )
FİKRİ İÇTİMA ( Tek Fiille Kanunun Birden Fazla Maddesinin İhlal Edilmesi )"
YCGK14.1.1985E. 1984/2-387 K. 1985/4"MÜESSİR FİİL ( Sanığın Müştekiyle Tartışmasından 10 Dakika Sonra Müessir Fiilde Bulunması - Suçta Tasarlama Halinden Sözedilemeyeceği )
TASARLAMA ( Sanığın Müştekiyle Tartışmasından 10 Dakika Sonra Müessir Fiilde Bulunması - Suçta Tasarlama Halinden Sözedilemeyeceği )"
YCGK14.1.1985E. 1984/2-393 K. 1985/5"İŞKENCE SURETİYLE MÜESSİR FİİL ( Kızdırılmış Bıçağı Dağlama Amacıyla Kullanmak-Delici ve Kesici Niteliğinden Faydalanmak İçin Kullanılmadığında Bıçağın Ağırlatıcı Sebep Kabul Edilmemesi )
BIÇAĞI KIZDIRIP MAĞDURU DAĞLAMAK ( Delici ve Kesici Niteliğinden Faydalanmak İçin Kullanılmadığında Bıçağın Ağırlatıcı Sebep Kabul Edilmemesi-İşkence Suretiyle Müessir Fiil )
AĞIRLATICI SEBEP ( Müessir Fiilde Delici ve Kesici Niteliğinden Faydalanmak İçin Kullanılmadığında Bıçağın Ağırlatıcı Sebep Kabul Edilmemesi )
AİLE EFRADINA KARŞI FENA MUAMELE ( Çocukların ve Eşin Dağlanmasının Suçu Oluşturup Oluşturmayacağı-Unsurları )
RAHİM VE ŞEFKATLE BAĞDAŞMAYAN HAREKETLER ( Değerlendirmede Göz Önünde Bulundurulacak Hususlar-Aile Efradına Karşı Fena Muamele )"
YCGK14.1.1985E. 1984/2-533 K. 1985/10"TECİLLİ CEZANIN AYNEN ÇEKTİRİLMESİ ( Cezalar Arasında Türdeşlik Bulunması-Esasen Temyiz Edilemeyecek Karara Temyiz Kabiliyeti Kazandırması )
TEMYİZ KABİLİYETİ ( Asıl Karar Temyiz Edilemeyecek Kararlardan Olsa da Tecilli Cezanın Aynen Çektirilmesine Karar Verilmiş Olmasının Karara Temyiz Kabiliyeti Kazandıracağı )
CEZALARIN AYNI CİNSTEN OLMASI ( Tecilli Cezanın Aynen Çektirilmesine Karar Verilebilmesi İçin )"
YCGK14.1.1985E. 1984/8-161 K. 1985/11"ALEYHE BOZMA YASAĞI ( Sonuç Cezanın Nevi ve Miktarına İlişkin Olması-Suç Vasfının Değişebilmesi )
6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Silahın Niteliğine Göre Alışılmışın Üzerinde Mermi Taşımak )
SUÇUN NİTELİĞİ ( Sanık Lehine Kazanılmış Hak Teşkil Etmemesi )"
YCGK21.1.1985E. 1984/6-510 K. 1984/39"DİRENME KARARI ( Bozulan Bir Karar Ortadan Kalkmış Olduğundan Direnme Kararı Veren Yerel Mahkemenin Önceki Kararına Atıf Yapmakla Yetinemeyeceği )
BOZMA ( Karar Ortadan Kalkmış Olduğundan Direnme Kararı Veren Yerel Mahkemenin Önceki Kararına Atıf Yapmakla Yetinemeyeceği - Gerekçeli Karar Verilmesi Zorunluluğu )
GEREKÇELİ KARAR VERİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Direnme Kararı - Bozulan Bir Karar Ortadan Kalkmış Olduğundan Direnme Kararı Veren Yerel Mahkemenin Önceki Kararına Atıf Yapmakla Yetinemeyeceği )"
YCGK21.1.1985E. 1984/7-486 K. 1985/30"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Sanık İfadesi-Hadise Günü Düzenlenen Tutanak )
SANIK İFADESİ ( Toplu Kaçakçılık )"
YCGK21.1.1985E. 1984/9-145 K. 1985/23"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YANGINA SEBEP OLMAK ( Ceza Hakiminin Beraat Kararı İle Birlikte Katılanın Tazminat İstemini Reddetmesinin Yanlış Olması )
CEZA MAHKEMESİNCE VERİLEN BERAAT KARARI ( Mahkemece Katılanın Tazminat İsteğinin Reddedilmesinin Yanlış Olması )
TAZMİNAT ( Ceza Mahkemesince Beraat Kararı İle Birlikte Katılanın Tazminat İsteminin de Reddedilmesinin Yanlış Olması )
KESİN HÜKÜM ( Ceza Mahkemesince Beraat Kararı İle Tazminat İsteminin Reddine de Karar Verilmesi )"
YCGK21.1.1985E. 1984/9-274 K. 1985/32"HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Ehliyetnamenin Devamlı Olarak Geri Alınması )
EHLİYETNAMENİN DAİMİ OLARAK GERİ ALINMASI ( Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal )"
YCGK25.1.1985E. 1984/1-210 K. 1985/44"TEKERRÜR ( Esas Alınacak Cezanın Paraya Çevrilen Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Olduğu )
PARAYA ÇEVRİLEN HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Tekkerrürde Esas Alınacak Ceza )"
YCGK28.1.1985E. 1984/8-174 K. 1985/43"HÜKME DAYANAK YAPILAN BELGELER ( Yargıtay Denetimine Elverişli Olacak Şekilde Açıkça Belirtilmiş Olması Gereği )
MAHKEMENİN SANIĞI SABIKA DURUMU KONUSUNDA YETERİNCE AYDINLATMAMASI ( Bozma Sebebi )"
YCGK11.2.1985E. 1984/2-443 K. 1985/89"HAKARET VE MÜESSİR FİİL ( Davadan Vazgeçme )
DAVADAN VAZGEÇME ( Hakaret ve Müessir Fiil-Duruşma Sırasında İleri Sürülmeyen Hususların Ek Temyiz Layihasıyla İleri Sürülüp Sürülemeyeceği )
DİRENME KARARI ( Önceki Karara Atıf Suretiyle Direnme Kararı Verilememesi )"
YCGK11.2.1985E. 1984/9-282 K. 1985/83"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİKLE YANGINA SEBEBİYET VERMEK ( TCK 383. Maddenin Uygulanması Bakımından Orman Emvalinin Yetişkin Olmasının Aranmayacağı )
ORMAN EMVALİNİN YETİŞKİN OLMASI ( TCK 383. Maddenin Uygulanması Bakımından Böyle Bir Şartın Aranmayacağı )"
YCGK11.2.1985E. 1984/9-298 K. 1985/84"TEMYİZ SINIRI ( Müessir Fiil-Para Cezasına Mahkumiyet Halinde )
PARA CEZASINA MAHKUMİYET ( Müessir Fiil-Temyiz Sınırı )
MÜESSİR FİİL ( Para Cezasına Mahkumiyet Halinde Temyiz Sınırı )"
YCGK18.2.1985E. 1984/1-246 K. 1985/103"YASA DIŞI TUTUKLAMADA TAZMİNAT ( Tutuklu Kalınan Sürenin Hükümlülük Süresinden Fazla Olması - Sanığın Tutuklama İşlemine Kendi İhmal ve Kusuruyla Neden Olmaması/Tazminat Verilmesi Gereği )
TUTUKLU KALINAN SÜRENİN HÜKÜMLÜLÜK SÜRESİNDEN FAZLA OLMASI ( Tazminat Verilmesi Gereği - Sanığın Tutuklama İşlemine Kendi İhmal ve Kusuruyla Neden Olmadığı )
SANIĞIN TUTUKLAMA İŞLEMİNE KENDİ İHMAL VE KUSURUYLA NEDEN OLMAMASI ( Tutuklu Kalınan Sürenin Hükümlülük Süresinden Fazla Olması - Yasa Dışı Tutuklama Nedeniyle Tazminat Verilmesi Gereği )
TAZMİNAT İSTEĞİNE ESAS OLAN TUTUKLAMA İŞLEMİ ( Tutuklu Kalınan Sürenin Hükümlülük Süresinden Fazla Olması - Sanığın Kendi İhmal ve Kusuruyla Neden Olmaması/Tazminat Verilmesi Gereği )"
YCGK18.2.1985E. 1984/7.299 K. 1985/104"6570 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kiralayanın Yasada Belirtilen Sebeplerden Dolayı Tahliye Ettirdiği Gayrımenkulü Mücbir Sebep Olmaksızın Üç Sene Müddetle Başkasına Kiralayamaması )
KİRALAYANIN SORUMLULUĞU ( Yasada Belirtilen Sebeplerden Dolayı Tahliye Ettirdiği Gayrımenkulü Mücbir Sebep Olmaksızın Üç Sene Müddetle Başkasına Kiralayamaması )
TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLEMEMESİ ( Kiralayanın Yasada Belirtilen Sebeplerden Dolayı Tahliye Ettirdiği Gayrımenkulü Mücbir Sebep Olmaksızın Üç Sene Müddetle Başkasına Kiralayamaması )
TAHLİYE ETTİRİLEN TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLEMEMESİ ( Yasada Belirtilen Sebeplerden Dolayı Tahliye Ettirilen Gayrımenkulün Mücbir Sebep Olmaksızın Üç Sene Müddetle Başkasına Kiralanamaması )
FERAGAT VE KABUL ( Konut Gereksinmesine Dayalı Tahliye Davası - Kati Bir Hükmün Hukuki Neticelerini Hasıl Edeceği )
KONUT GEREKSİNMESİNE DAYALI TAHLİYE DAVASI ( Feragat ve Kabul - Kati Bir Hükmün Hukuki Neticelerini Hasıl Edeceği )"
YCGK18.2.1985E. 1985/542 K. 1985/101"AĞIR TAHRİK ( Sanığın Babasının Öldürülmesi-Kavgayı Sanığın Başlatmış Olması Halinde )
KAVGAYI BAŞLATMAK ( Ağır Tahrik )
BİR KİMSENİN BABASINI ÖLDÜRMEK ( Kavgayı Kendi Başlatmış Olsa da Cinayet İşleyen Bakımından Ağır Tahrik Olması )"
YCGK4.3.1985E. 1984/1-249 K. 1985/112"ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Bir Kimseyi Hayati Organlarından Derin Şekilde Yaralamak )
BİR KİMSEYİ HAYATİ ORGANLARINDAN DERİN ŞEKİLDE YARALAMAK ( Adam Öldürmeye Teşebbüs )"
YCGK4.3.1985E. 1984/7-421 K. 1985/111"TÜRK PARASINI KORUMA YASASINA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bakanlar Kurulunca Alınan Kararlara Aykırı Hareket Edilmesi-Kanundan Doğan Bir Suçun Kararla Ortadan Kaldırılamaması )
1567 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bakanlar Kurulunca Alınan Kararlara Aykırı Hareket Edilmesi-Kanundan Doğan Bir Suçun Kararla Ortadan Kaldırılamaması )
BAKANLAR KURULU KARARI ( Bakanlar Kurulunca Alınan Kararlara Aykırı Hareket Edilmesi-Kanundan Doğan Bir Suçun Kararla Ortadan Kaldırılamaması )
8/192 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI ( İhracat ve İhracat Hesaplarının Kapatılması ile İlgili İşlemleri Kapsaması )
DÖVİZİN YURDA GETİRİLMESİ ZORUNLULUĞUNU ORTADAN KALDIRMA ( 8/192 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Böyle Bir Amacının Olmaması )
İHRACATÇIYA KOLAYLIK SAĞLAMA ( 8/192 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Amacı )"
YCGK4.3.1985E. 1985/9-336 K. 1985/116"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YARALAMAYA SEBEP OLMA ( Mağdur Vekilinin Manevi Tazminat İsteminde Bulunması )
ŞAHSİ HAK TALEBİ HAKKINDA KARAR VERME ( Müdahilin Talebiyle )
MANEVİ TAZMİNAT ( Ceza Yargılaması Sırasında Müdahilin Talebiyle İstenmesi )"
YCGK11.3.1985E. 1984/1-284 K. 1985/131"YAKIN MESAFEDEN HAYATİ BÖLGEYE TABANCAYLA BİRKAÇ EL ATEŞ ETMEK ( Adam Öldürmeye Teşebbüs )
ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Yakın Mesafeden Tabancayla Hayati Bölgeye Birkaç Kez Ateş Edip Sadece Birini İsabet Ettirmek )"
YCGK11.3.1985E. 1984/4-205 K. 1985/128"ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Orman Memurunun Orman İçerisinde Bulunan Devrik Orman Emvalini Kendi İhtiyacı İçin Hazırlatıp Ormandan Çıkarttırması )
ORMAN MEMURUNUN ORMAN EMVALİNİ KENDİ İHTİYACI İÇİN ORMANDAN ÇIKARTTIRMASI ( Orman Kanununa Muhalefet-Görevi Kötüye Kullanmaya İlişkin Hükmün Uygulanmaması )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Orman Memurunun Orman İçerisinde Bulunan Devrik Orman Emvalini Kendi İhtiyacı İçin Hazırlatıp Ormandan Çıkarttırmasının Orman Kanununa Muhalefet Teşkil Edeceği )"
YCGK11.3.1985E. 1984/8-368 K. 1985/137"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( 2478 Sayılı Kanunla Yeniden Düzenlenip Ağırlaştırılan Cezanın Misil Artırmasına Tabi Olamayacağı )
CEZALARIN MİSİL ARTIRIMI ( 2478 Sayılı Kanunla Yeniden Düzenlenip Ağırlaştırılan Cezanın Artırıma Tabi Olmaması )"
YCGK11.3.1985E. 1984/8-370 K. 1985/138"PATLAYICI MADDE BULUNDURMAK ( Belli Bir İş İçin İzinle Alınan Dinamitlerden Arta Kalanlarının Teslim Edilmemiş Olması-Patlayıcıların Vehamet Derecesinin Takdir Edilmesi )
PATLAYICILARIN VEHAMET DERECESİ ( Patlayıcı Madde Bulundurmak )
İZİNLE ALINAN DİNAMİTLERDEN ARTA KALANLARIN İADE EDİLMEMESİ ( Patlayıcı Madde Bulundurmak )"
YCGK18.3.1985E. 1984/456 K. 1985/146"DOLANDIRICILIK ( Yardımcı Olunacağı Belirtilen Pasaport İşlemlerinde Gerekeceği Belirtilerek Para Alınması-Nüfuz Ticareti Sayılmasının Şartları )
NÜFUZ TİCARETİ ( Dolandırıcılık Suçunun Unsurlarını da İhtiva Ettiği )
RESMİ İŞLEMLERİN KOLAYLAŞTIRILMASINI SAĞLAYACAĞI BELİRTİLEREK PARA ALINMASI ( Dolandırıcılık )"
YCGK18.3.1985E. 1984/9-408 K. 1985/149"ESKİ ESERLER YASASINA AYKIRILIK ( Definenin Kesin Yerini Saptamaya Çalışan Sanıkların Eylemi - Uygulama Aşamasına Varmayan Hazırlık Hareketi Derecesinde Kaldığı Saptamış Olsalar Bile Neye Yönelik Girişimde Bulunacakları Belli Olmadığı/Define Arama Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı )
İZİNSİZ SONDAJ VE KAZI YAPMAK ( Definenin Kesin Yerini Saptamaya Çalışan Sanıkların Eylemi/Define Arama Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı - Uygulama Aşamasına Varmayan Hazırlık Hareketi Derecesinde Kaldığı Saptamış Olsalar Bile Neye Yönelik Girişimde Bulunacakları Belli Olmadığı )
DEFİNE ARAMA SUÇU ( Definenin Kesin Yerini Saptamaya Çalışan Sanıkların Eylemi - Uygulama Aşamasına Varmayan Hazırlık Hareketi Derecesinde Kaldığı Saptamış Olsalar Bile Neye Yönelik Girişimde Bulunacakları Belli Olmadığı/Suçun Unsurlarının Oluşmadığı )
DEFİNENİN KESİN YERİNİ TESBİT ETMEYE ÇALIŞMAK ( Dedektörle/Uygulama Aşamasına Varmayan Hazırlık Hareketi Derecesinde Kaldığı Saptamış Olsalar Bile Neye Yönelik Girişimde Bulunacakları Belli Olmadığı - Define Arama Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı )"
YCGK1.4.1985E. 1984/4-481 K. 1985/179"SAĞLIK OCAĞI SORUMLUSUNUN TÜRK BAYRAĞINI ASMAMASI ( Görevi Kötüye Kullanma-Bayrak Tüzüğüne Uygun Bayrak Bulunmaması Halinde )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Sağlık Ocağı Sorumlusunun Türk Bayrağı Asmaması-Bayrak Tüzüğüne Uygun Bayrak Bulunmaması Halinde Suç Oluşmayacağı )
BAYRAK TÜZÜĞÜNE UYGUN BAYRAK BULUNMAMASI ( Sürekli İstemesine Rağmen Yeni Bayrak Verilmediği İçin Bayrak Asmayan Sağlık Ocağı Sorumlusunun TCK 240'taki Suçu İşlemiş Olmayacağı )"
YCGK1.4.1985E. 1984/6-514 K. 1985/184"KAÇAK SU KULLANMAK ( İskan İzni Alınmamış Binada-Hırsızlık )
MÜHÜR SÖKMEK ( İskan İzni Alınmamış Binada Kaçak Su Kullanmanın Hırsızlık Suçunu Oluşturacağı )
İSKAN İZNİ ALINMAYAN BİNA ( Kaçak Su Kullanmanın Mühür Sökme Değil Hırsızlık Suçunu Oluşturacağı )
HIRSIZLIK ( İskan İzni Alınmamış Binada Kaçak Su Kullanmanın Hırsızlık Suçunu Oluşturacağı-Mühür Sökülmüş Olmasının Suçun Vasfını Değiştirmemesi )"
YCGK8.4.1985E. 1984/1-400 K. 1985/191"KAÇIRMAK İSTEDİĞİ KİŞİYİ KAÇIRAMAYACAĞINI ANLAYARAK ÖLDÜRMEK ( Adam Öldürme ve Kaçırmaya Teşebbüs Suçlarının Ayrı Ayrı Oluşması )
NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞAN SUÇLAR ( Özellikleri-Kaçırmak İstediği Kişiyi Kaçırmayacağını Anlayarak Öldürmek Halini Karşılamaması )
ADAM ÖLDÜRMEK VE KAÇIRMAYA TEŞEBBÜS ( Kaçırılmak İstenen Kişinin Kaçırılamayacağının Anlaşılması Üzerine Öldürülmesi )
AMAÇLANAN NETİCEYE ULAŞAMAMAK NEDENİYLE ADAM ÖLDÜRMEK ( Kaçırılmak İstenen Kişinin Kaçırılamayacağının Anlaşılması Üzerine Öldürülmesi )"
YCGK8.4.1985E. 1984/5-576 K. 1985/209"KÜÇÜK DÜŞÜRMEK AMACIYLA BİRİSİNE TENASÜL UZVUNU GÖSTERMEK ( Hakaret )
HAKARET ( Şehvet Hissi Olmaksızın Karşısındaki Kişiyi Küçük Düşürmek Amacıyla Tenasül Uzvunu Göstermek )
HAKARET SÖVME VE SARKINTILIK SUÇLARI ( Tanım ve Karşılaştırma )"
YCGK8.4.1985E. 1985/4-61 K. 1985/196"ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( İlk Soruşturmayı Yapan Mülkiye Müfettişinin Yaptığı Araştırmada Savunmada Bulunan Sanık )
SORGU NİTELİĞİ VE ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Sanığın İlk Soruşturmayı Yapan Mülkiye Müfettişi Huzurunda Savunmada Bulunması )
MÜLKİYE MÜFETTİŞİ HUZURUNDA SAVUNMADA BULUNMAK ( Adli Sorgu Niteliği ve Zamanaşımını Kesmesi )
VALİ OLAN SANIĞIN MÜLKİYE MÜFETTİŞİ HUZURUNDAKİ SAVUNMASI ( Adli Sorgu Niteliği ve Zamanaşımını Kesmesi )"
YCGK8.4.1985E. 1985/468 K. 1985/202"MÜDAHİLİN DURUŞMADA İSTEDİĞİ TAZMİNATIN SANIK TARAFINDAN KABUL EDİLMESİ ( Bu Anlaşmanın Tarafları Bağlaması )
TARAFLARIN DURUŞMADA ANLAŞMASI ( Müdahilin İstediği Tazminatın Sanık Tarafından Kabul Edilmesi )"
YCGK22.4.1985E. 1984/6-594 K. 1985/237"YANKESİCİLİK SURETİYLE HIRSIZLIK ( El Çabukluğu ve Beceri Dışında Ayrıca Hırsızlığın Mağdur Üzerinde Yapılmış Olması Gereği )
HIRSIZLIĞIN MAĞDUR ÜZERİNDE YAPILMIŞ OLMASI ( Yankesicilik İçin )
HIRSIZLIK ( Yankesicilik Suretiyle Yapıldığının Kabulü İçin Gereken Şartlar )"
YCGK22.4.1985E. 1984/8-389 K. 1985/227"HÜRRİYETİ TAHDİT ( Evi Terkeden Karının Zorla Eve Getirilmesi )
EVİ TERKEDEN KARININ AİLEYİ KORUMAKLA BAĞDAŞMAYACAK ŞEKİLDE ZORLA GERİ GETİRİLMESİ ( Sokaklardan Çıplak Olarak-Hürriyeti Tahdit )
EŞİN HÜRRİYETİNİ TAHDİT ( Çıplak Olarak Zorla Eve Götürülmesinin Aileyi Koruma Düşüncesiyle Bağdaşmayacağı )"
YCGK22.4.1985E. 1984/9-410 K. 1985/228"İLLİYET BAĞI ( Kuyuya Düşen Kızını Kurtarmak İçin Atlayan Babanın Ölmesiyle Kuyu Sahibinin Gereken Tedbirleri Almamış Olması Arasında )
DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Kuyuya Düşen Kızını Kurtarmak İçin Atlayan Babanın Ölmesi-İlliyet Bağı )
KUYUYA DÜŞEN KIZINI KURTARMAK İÇİN ATLAYAN BABANIN ÖLMESİ ( Ölümle Kuyu Sahibinin Gereken Tedbirleri Almamış Olması Arasında Uygun İlliyet Bağı Olup Olmadığı )"
YCGK22.4.1985E. 1984/9-450 K. 1985/229"SAVCILIKÇA İFADE TESPİTİ SIRASINDA MAĞDURLARIN ŞİKAYETÇİ OLDUKLARINI SÖYLEMELERİ ( CMUK 151. Madde Anlamında Usulüne Uygun Bir Şikayet Sayılması )
ŞİKAYET ( Mağdurların Savcılıkça İfade Tespiti Sırasında Şikayetçi Olduklarını Beyan Etmeleri )
TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YARALAMAYA SEBEP OLMAK ( Mağdurların Savcılıkça İfade Tespiti Sırasında Şikayetçi Olduklarını Beyan Etmeleri )"
YCGK22.4.1985E. 1985/7-463 K. 1985/231"İTHAL MÜSADESİ İÇİN EK SÜRE VERİLMESİ ( Suçun Teşekkülünden Sonra Verilen Sürelerin Suçluluğu Kaldırmaması )
SUÇUN TEŞEKKÜLÜNDEN SONRA VERİLEN SÜRELER ( İthal Müsadesi İçin-Suçluluğu Kaldırmaması )"
YCGK6.5.1985E. 1984/1-527 K. 1985/254"MÜDAFADA SINIRIN AŞILMASI ( Uygulanacak İndirim Oranı )
İNDİRİM ORANI ( Müdafada Sınırın Aşılması Halinde )"
YCGK20.5.1985E. 1985/6-133 K. 1985/289"GASP ( Suçluların Parayı Aldıktan Sonra Daha Önceden Tertibat Kurmuş Polisler Tarafından Yakalanmaları )
EKSİK TEŞEBBÜS ( Gasp-Suçluların Parayı Aldıktan Sonra Daha Önceden Tertibat Kurmuş Polisler Tarafından Yakalanmaları )
TEHDİTLE PARA ALMAYA ÇALIŞAN KİŞİLERİN ÖNCEDEN ÖNLEM ALAN POLİSLERCE YAKALANMASI ( Gasp Suçuna Eksik Teşebbüs )"
YCGK27.5.1985E. 1985/1-72 K. 1985/306"MUHAKEMENİN YENİLENMESİ ( Hafifletici Sebeplerin Varlığının Yargılamanın İadesi İçin Sebep Olup Olamayacağı-Haksız Tahrik )
HAKSIZ TAHRİK ( Muhakemenin İadesini Sağlayabilecek Bir Sebep Olup Olmadığı )
HAFİFLETİCİ SEBEPLER ( Yargılamanın Yenilenmesine İmkan Tanıyıp Tanımayacağı )"
YCGK3.6.1985E. 1985/185 K. 1985/331"MEŞRU MÜDAFADA SINIRIN AŞILMASI ( Sınırın Aşıldığının Neye Göre Belirleneceği )
ADAM ÖLDÜRMEK ( Meşru Müdafada Sınırın Aşılmasıyla )
FAİLİN İÇİNDE BULUNDUĞU RUH HALİ ( Meşru Müdafada Sınırın Aşılıp Aşılmadığı Takdir Edilirken Değerlendirileceği )"
YCGK3.6.1985E. 1985/2-29 K. 1985/316"MEMURA MENFİ MUKAVEMET ( Trafik Kurallarına Aykırı Araç Kullanan Şoförün Polisin Dur İhtarına Uymayarak Kaçması )
TRAFİK POLİSİNİN DUR İHTARINA UYMAMAK ( Memura Menfi Mukavemet )"
YCGK3.6.1985E. 1985/83 K. 1985/330"TELEFON KABLOSUNUN KOPMASINA SEBEP OLMAK ( Suçun Gerçekleşmesi İçin Özel Kast Aranması )
ÖZEL KAST ( Telefon Kablosunun Koparılmasına Sebep Olmak Nedeniyle TCK 391. Maddesinin Uygulanabilmesi İçin )
KAST ( Tanımı ve Unsurları )
RESMİ TELGRAF TELEFON VE TELSİZ HABERLEŞMESİNİ DURDURMAK ( TCK 391'deki Suçun Teşekkülü İçin Söz Konusu Özel Kastla Hareket Etmiş Olma Şartı )"
YCGK10.6.1985E. 1985/56 K. 1985/340"EŞİNİN İMZASINI TAKLİT EDEREK ONUN HESABINDAN PARA ÇEKMEK ( Suç Oluşmaması-Suç İşleme Kastı )
SUÇ İŞLEME KASTI ( Eşinin Muvafakat Edeceğini Düşünerek Onun İmzasını Taklit Edip Hesabından Para Çekmek )"
YCGK17.6.1985E. 1985/212 K. 1985/388"EFRADA KÖTÜ MUAMELEDE BULUNMAK ( Trafik Polisinin Kendisini Tehdit ve Hakaret Edeni Mahkemeye Götürmesinin Yargı İle İlgili Görevlerinden Olması )
TRAFİK POLİSİNİN YARGI İLE İLGİLİ GÖREVİ ( Polisin Kendisini Tehdit ve Hakaret Edeni Mahkemeye Götürmesi )
GÖREV ( Yargı Görevi Sırasında İşlenen Suçla İlgili Yargılamanın Genel Hükümler Uyarınca Yapılması )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Asliye Ceza Mahkemesinin Trafik Polisinin Yargı Görevi Sırasında İşlenen Suçu İle İlgili Yargılamanın Genel Hükümler Uyarınca Yapılması )
OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI ( Asliye Ceza Mahkemesi İle İlçe İdare Kurulu Kararları Arasında )"
YCGK17.6.1985E. 1985/9-111 K. 1985/384"YASA DIŞI ÖRGÜTE YARDIM ETMEK SUÇU ( Unsurları-Yardım Teşkil Eden Hareketler )
ÇETENİN AMACINI BİLİP BUNA RAĞMEN YARDIM ETMEK ( Çete Suçuna İştirak )
ÇETE SUÇUNA İŞTİRAK ( Çetenin Amacını Bilip Buna Rağmen Yardım Etmek )
TCK 168 VE 169. MADDELERE GÖRE SİLAH ( Suçun Teşkili İçin )
ÇETEYE YARDIM TEŞKİL EDEN HAREKETLER ( TCK 169. Maddede Belirtilen Hareketlerin Tahdidi Olduğu )
YASA DIŞI ÖRGÜTE YARDIM SAĞLAMAK AMACIYLA KURBAN DERİSİ TOPLAMAK ( TCK 168 ve 169. Maddelerin Uygukanma Sınırları )"
YCGK8.7.1985E. 1985/4-141 K. 1985/435"SUÇ İSNADINDAN KAMU DAVASINDA RÜCU ( İftira Suçu-Cezadan İndirim Yapılmaması )
SAHTECİLİK İSNADI ( İftira-Sahte Senet Düzenlenip Takibe Konulduğu İddiası )
İFTİRA ( Sahtecilik İsnadı-Kamu Davasında İsnattan Rücu-Ceza İndirimi )
CEZADAN İNDİRİM ( İftira-Suç İsnadından Kamu Davası Sırasında Vazgeçilmiş Olması Halinde Yapılmaması )"
YCGK16.9.1985E. 1985/1-152 K. 1985/456"AZMETTİRENİN CEZASININ İNDİRİLMESİ ( Failin Özel Çıkarı Bulunması Gereği )
SUÇU İŞLEYENİN ÖZEL ÇIKARI ( Azmettirenin Cezasının İndirilmesi İçin )
KAN GÜTME SAİKİ İLE ADAM ÖLDÜRME ( Azmettirenle Fiili İşleyen Aynı Saikle Hareket Ettiğinde TCK 64/2'deki Ceza İndiriminin Uygulanmaması )"
YCGK20.9.1985E. 1985/2355 K. 1985/3201"ADAM ÖLDÜRME SUÇUNA İŞTİRAK ( Asli Maddi Fail Maktulü Öldürürken Yanındaki Kişilerin de Tabancayla Maktule Ateş Etmeleri )
ASLİ MADDİ FAİLLE BİRLİKTE MAKTULE ATEŞ ETMEK ( Adam Öldürmek Suçuna İştirak )"
YCGK23.9.1985E. 1985/5-273 K. 1985/476"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Milli Emlak Memurunun Yetkili Olmadığı Halde Hazineye Ait Taşınmazı Kiraya Verebileceğini Belirterek Para Alması )
MEMURUN YETKİSİNE GİRMEYEN BİR İŞİ YAPABİLECEĞİNİ BELİRTEREK PARA ALMASI ( Görevi Kötüye Kullanma-Rüşvet Suçunun Oluşmaması )
RÜŞVET ( Milli Emlak Memurunun Yetkili Olmadığı Halde Hazineye Ait Taşınmazı Kiraya Verebileceğini Belirterek Para Almasının Rüşvet Olmadığı )"
YCGK30.9.1985E. 1985/315 K. 1985/497"OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI ( Köy Muhtarının Memurin Muhakemat Kanununa Tabiyeti )
KÖY MUHTARININ MEMURİN MUHAKEMAT KANUNUNA TABİYETİ ( Elektrik Parasını Toplama Görevinin Köy Muhtarına Ait Olması )
GÖREVİ İHMAL ( Muhtarın Elektrik Parası Toplaması )"
YCGK7.10.1985E. 1985/379 K. 1985/506"FAZLA MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK ( Kullanan Kişilerde Fazla Bulunmasının Şahsi İhtiyaç İçin Bulundurulduğunu Göstermesi )
ESRAR İÇİCİSİNİN YANINDA FAZLA MİKTARDA ESRAR BULUNMASI ( Şahsi İhtiyaç İçin Bulundurulduğunun Kabulü )"
YCGK7.10.1985E. 1985/9-265 K. 1985/513"SEBEPSİZ OLARAK HAYVAN ÖLDÜRMEK ( TCK 521/3 Gereğince Cezada İndirim Yapılmışsa Ayrıca TCK 522'nin de Uygulanamayacağı )
CEZA İNDİRİMİ ( Sebepsiz Olarak Hayvan Öldürmek-TCK 521/3 Gereğince Cezada İndirim Yapılmışsa Ayrıca TCK 522'nin de Uygulanamayacağı )"
YCGK14.10.1985E. 1985/1-276 K. 1985/521"İNDİRİM ORANLARI ( TCK 47 /Sondaki Oranların Sonuç Cezayı Belirleyen Oranlar Olduğu )
SUÇ İŞLENDİĞİ SIRADA AKLİ MALULİYET ( TCK 47 /Sondaki Oranların Niteliği )"
YCGK17.10.1985E. 1985/191 K. 1985/519"HÜKMEN TESLİM OLUNAN YERE ELATMA ( Meni Müdahale İlamının İcrası )
MENİ MÜDAHALE İLAMININ İCRASI ( İlamda Davacı ve Davalının da Paydaş Gösterilmesi )
BİR PAYDAŞIN DİĞER PAYDAŞIN HİSSESİNE TECAVÜZÜ ( Meni Müdahale İlamının İcrası )"
YCGK21.10.1985E. 1984/1-461 K. 1985/531"MÜESSİR FİİL NETİCESİNDE ÖLÜME SEBEP OLMAK ( Yüksek Tansiyonlu Kişi Tokat Atıldıktan Kısa Süre Sonra Beyin Kanaması Geçirmesi-İlliyet Bağının Tespiti İçin Adli Tıp Meclisine Başvurulması )
ADLİ TIP MECLİSİNE BAŞVURULMASI ( Yüksek Tansiyonlu Kişiye Atılan Tokatla Beyin Kanaması Arasında İlliyet Bağı Bulunup Bulunmadığını Tespit İçin-İhtisas Kurulu Raporundan Sonra )
İHTİSAS KURULU RAPORU ( Yüksek Tansiyonlu Kişiye Atılan Tokatla Beyin Kanaması Arasında İlliyet Bağı Bulunup Bulunmadığını Tespit İçin Ayrıca Adli Tıp Meclisine Başvurulması )
YÜKSEK TANSİYONLU KİŞİYE TOKAT ATILDIKTAN KISA SÜRE SONRA BEYİN KANAMASI GEÇİRMESİ ( Müessir Fiil ve Ölüm Arasında İlliyet Bağını Tespit İçin Adli Tıp Kurumuna Başvurulması )"
YCGK21.10.1985E. 1985/2-81 K. 1985/533"MEMURA MENFİ MUKAVEMET ( Trafik Polisinin Dur İkazına Uymayarak Kaçmak )
TRAFİK POLİSİNİN DUR İKAZINA UYMAYARAK KAÇMAK ( Memura Menfi Mukavemet-Yetkili Mercilerin Emirlerine Riayetsizlik )
MENFİ MUKAVEMET ( Kişilere Karşı Zor Kullanılmasının Gerekmemesi )"
YCGK4.11.1985E. 1985/1-335 K. 1985/549"ETKİLİ MESAFEDEN TABANCAYLA BİRÇOK KEZ ATEŞ ETMEK ( Adam Öldürmeye Teşebbüs )
ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Etkili Mesafeden Tabancayla Birçok Kez Ateş Etmek )
YARALAMA ( Belden Aşağıya Etkili Mesafeden Birçok Defa Tabancayla Ateş Edilmesinin Öldürmeye Teşebbüs Olduğu )"
YCGK11.11.1985E. 1985/1-375 K. 1985/554"ADLİ TIP KURUMU İHTİSAS KURULU KARARI ( Aynı İhtisas Kolundan Birden Fazla Üyenin Katılamayacağı )
AYNI DALDA İKİ UZMANIN BİRDEN ADLİ TIP KURUL KARARINA KATILMIŞ OLMASI ( Adli Tıp İhtisas Kurulu Kararı-Aynı İhtisas Kolundan Birden Fazla Üyenin Katılamayacağı )"
YCGK11.11.1985E. 1985/1-462 K. 1985/550"AĞIR TAHRİK ALTINDA KASTEN ADAM ÖLDÜRME ( Geceleyin Sevdiği Kızla Konuşmak İçin Camı Tıklatan Kişiye Tabancayla Ateş Edilmesi )
GECELEYİN EVİN ETRAFINDA DOLAŞILMASI VE CAMIN TIKLATILMASI ( Ceza Muafiyeti-Evin Ücra Bir Yerde Olması )
CEZA MUAFİYETİ ( Yardım Seslerinin Duyulmayacağı Bir Eve Evdekilerde Ciddi Korku Uyandıracak Şekilde Tecavüzde Bulunmak )"
YCGK11.11.1985E. 1985/358 K. 1985/567"TASARLAMA ( Yargıtay'ın Tasarlama Konusunda Kabul Ettiği Teoriler-Pusu Kurmak )
PUSU KURMAK ( Tasarlama )"
YCGK18.11.1985E. 1985/1-402 K. 1985/572"PATLAYICI MADDE BULUNDURMAK ( 264 /Son Hükmünün Uygulanma Şartları )
CEZA ARTIRIMI ( Patlayıcı Madde Bulundurmak-264 /Son Hükmünün Uygulanma Şartları )"
YCGK18.11.1985E. 1985/268 K. 1985/361"SANIK LEHİNE OLAN KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ ( Lehe Kanunun Uygulanması )
YENİ KANUNUN MAHKUMİYET SÜRESİNİ UZATMASI ( Derhal Uygulanırlık Kuralının Uygulanmaması )"
YCGK18.11.1985E. 1985/4-207 K. 1985/580"POLİS MEMURUNUN GÖREV SIRASINDA BİRİNİ DÖVMESİ ( TCK 245. Maddenin Uygulanması )
CEBİR KULLANMA YETKİSİNİN KANUNUN ÖNGÖRMEDİĞİ BİR ŞEKİLDE KULLANILMASI ( Polis Memurunun Sürtüştüğü Birini Görevli Olduğu Sırada Dövmesi )"
YCGK25.11.1985E. 1985/1-410 K. 1985/595"ADAM ÖLDÜRME ( Memurun Görevi Sırasında İşlediği Suç )
MEMUR ( Devlete Ait Bir İktidar ve Yetki Kullanarak Hukuksal Eylem Veya İşlemi Gerçekleştirenler )"
YCGK25.11.1985E. 1985/246 K. 1985/588"NOKSAN GRAMAJLI EKMEK İMAL ETMEK ( Gıda Maddeleri Tüzüğüne Uygun Tutanak Tutulmamış Olması-Aynı Anda Çok Sayıda Ekmek Tartılmış Olması )
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE UYGUN TUTANAK TUTULMAMIŞ OLMASI ( Noksan Gramajlı Ekmek İmal Etmek Suçundan Dolayı Ceza Vermeye Engel Olup Olmayacağı )"
YCGK25.11.1985E. 1985/6-231 K. 1985/586"MİRAS HAKKINDAN MAHRUM BIRAKMAK İÇİN ZORLA SENEDE PARMAK BASTIRMAK ( TCK 188. Maddenin Uygulanması-TCK 496. Maddenin Uygulanma Şartları )
TEHDİT ( Miras Hakkından Mahrum Bırakmak İçin Zorla Senet İmzalatmak/Parmak Bastırmak )
SENET VERMEYE VEYA İMZALAMAYA ZORLAMAK ( TCK 496. Maddenin Uygulanma Şartları-HUMK'ndaki Şartlara Uygun Olmaksızın Parmak Basılan Senet Bakımından 496. Maddenin Uygulanmaması )"
YCGK9.12.1985E. 1985/247 K. 1985/631"CEBİR KULLANMAYA YETKİLİ MEMURUN BU YETKİYİ KANUNUN ÖNGÖRMEDİĞİ BİR ŞEKİLDE KULLANMASI ( TCK 245. Maddedeki Suçun Oluşması )
POLİSİN GÖREV SIRASINDA BİR KİŞİYİ DÖVMESİ ( Kanunun Öngörmediği Şekilde-TCK 245. Maddedeki Suçun Oluşması )"
YCGK18.12.1985E. 1985/307 K. 1985/305"CEZAYI ARTIRAN VEYA AZALTAN SEBEPLER ( Sıralamaya Tabi Olup Olmadığı )
CEZA UYGULAMASINDAKİ SIRALAMALAR ( Sanık Açısından Kazanılmış Hak Teşkil Edilip Etmeyeceği )
İRTİKAP ( 1936 Sayılı Yasadaki 36. Maddesiyle Yapılması Öngörülen Artırımın Şahsa Bağlı Bir Nedene mi Yoksa Fiile mi Bağlı Olduğu )"
YCGK30.12.1985E. 1985/7-291 K. 1985/672"BANKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Banka Bilançosunun Yasalara Aykırı Düzenlenmesi )
BANKA BİLANÇOSUNUN YASALARA AYKIRI DÜZENLENMESİ ( Bankalar Kanununa Muhalefet )"
YCGK13.1.1986E. 1985/7-484 K. 1986/3"TRAFİK BELGESİ VE TESCİL PLAKASI ALMADAN KARAYOLUNDA TRAKTÖR KULLANMAK ( Suç Oluşturduğu )
2918 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Trafik Belgesi ve Tescil Plakası Almadan Karayolunda Traktör Kullanmak )"
YCGK27.1.1986E. 1985/1-512 K. 1986/30"TAAMMÜDEN ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığın Adam Öldürme Fiilini Taammüden İşlediğinin Kanıtlanamaması )
KASTEN ADAM ÖLDÜRME TAAMMÜD ( Sanığın Adam Öldürme Fiilini Taammüden İşlediğinin Kanıtlanamaması Durumunda Kasten Adam Öldürmeden Cezalandırılması )
İSPATLANAMAYAN TAAMMÜD ( Taammüdün İspatlanamaması Durumunda Sanığın Kasten Adam Öldürme Suçundan Cezalandırılması )
ADAM ÖLDÜRME FİİLİNİN TAAMMÜDEN İŞLENDİĞİNİN KANITLANAMAMASI ( Sanığın Kasten Adam Öldürme Suçundan Cezalandırılması )"
YCGK27.1.1986E. 1985/270 K. 1986/28"ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Tornavidanın Sapını Mağdurun Kafatasında Kırık Meydana Getirecek Surette Şiddetle Direkt Olarak Vurmak )
SERT BİR CİSİMLE KAFAYA ŞİDDETLE VE DİREKT VURMAK ( Adam Öldürmeye Teşebbüs-Kastın Tespiti )
KAST ( Varlığını Araştırırken Dikkate Alınacak Konular )"
YCGK27.1.1986E. 1985/8-157 K. 1986/32"SU MECRASINI DEĞİŞTİRMEK ( Kaynaktan Hortum Döşemek Suretiyle Su Almanın Suçu Oluşturmaması )
KAYNAKTAN HORTUM DÖŞEMEK SURETİYLE SU ALMAK ( Su Mecrasını Değiştirmek Suçunu Oluşturmaması )"
YCGK3.2.1986E. 1985/271 K. 1986/40"MÜESSİR FİİL SONUCU ÖLÜM MEYDANA GELMESİ ( Failin Fiiliyle Netice Arasında İlliyet Bağı Bulunması-Neticenin Müessir Fiile Eklenen Başka Bir Sebepten Kaynaklanması )
İLLİYET BAĞI ( Müessir Fiil Sonucu Telefi Nefis Meydana Gelmesi )
KASTIN AŞILMASI SURETİYLE ADAM ÖLDÜRMEK ( İlliyet Bağı-Bu Bağı Kesen veya Buna Eklenen Sebepler-TCK 452 Gereğince Sorumlu Tutulabilmenin Şartları )
ÖLÜMÜN MÜESSİR FİİL DIŞINDA BİR SEBEPTEN KAYNAKLANDIĞININ İSPAT EDİLEMEMİŞ OLMASI ( Kastı Aşılması Suretiyle Adam Öldürme )"
YCGK17.2.1986E. 1986/431 K. 1986/48"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Suçun Unsurunun Genel Kast Yanında Özel Kast Olması )
ÖZEL KAST ( Memurun Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Oluşması Şartı )
MANEVİ UNSURUN OLUŞMAMASI ( Görevi Kötüye Kullanma Suçunda Hukuki ve Fiili Yanılma Halinde )"
YCGK3.3.1986E. 1985/1-505 K. 1986/87"YARGITAY DAİRESİ BAŞKAN VE ÜYELERİNİN REDDİ ( İstemin Toplu Red Niteliğinde Olup Olmadığının Karara Bağlanmasının Başkan ve Üyeleri Reddedilen Daireye Ait Olduğu )
TOPLU RED ( Yargıtay Dairesi Başkan ve Üyeleri )"
YCGK3.3.1986E. 1985/9-245 K. 1986/77"HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Ehliyetnamenin Daimi Şekilde Geri Alınması )
EHLİYETNAMENİN SÜREKLİ OLARAK GERİ ALINMASI ( Hizmet Sebebiyle Emniyeti Suistimal Suçundan Mahkumiyet )"
YCGK3.3.1986E. 1985/9-258 K. 1986/83"HESAPTA PARA OLMADIĞI HALDE VARMIŞ GİBİ PROVİZYON VERMEK ( Eylemin Bankalar Kanunu Hükümlerine Göre Değerlendirilmesi )
BANKALAR KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( Hesapta Para Olmadığı Halde Varmış Gibi Provizyon Vermek )"
YCGK10.3.1986E. 1985/6-524 K. 1986/95"HÜKMÜN TEFHİM VE TEBLİĞİ
MAHKUMİYET HÜKMÜNÜN TEFHİM ve TEBLİĞİ
TEBLİĞ ( Vekille Takip Edilen Davalarda Hükmün Sanığa Tebliğinin Gerekip Gerekmediği )
TEFHİM ve TEBLİĞ ( Vekille Takip Edilen Davalarda Mahkumiyet Hükmünün Sanığa Tebliğinin Gerekmemesi )
TEMYİZ SÜRESİ ( Hüküm Kendisine Tebliğ Edilmeyen Sanık İçin )"
YCGK10.3.1986E. 1985/8-197 K. 1986/98"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Çalıştığı Ülkeden Yurda Kesin Dönüş Yapan Kişinin Oradan Aldığı Sustalı Bıçağı Yurda Sokması )
YABANCI ÜLKEDEN ALINAN SUSTALI BIÇAĞIN YURDA SOKULMASI ( 6136 Sayılı Yasanın 14/1 Maddesinin Uygulanması )
YURDA KAÇAK SİLAH SOKMA ( Çalıştığı Ülkeden Yurda Kesin Dönüş Yapan Kişinin Oradan Aldığı Sustalı Bıçağı Yurda Sokması-6136 Sayılı Yasanın 14/1 Maddesinin Uygulanması ) )"
YCGK17.3.1986E. 1985/9-459 K. 1986/124"DEMİRYOLU KAZASI TEHLİKESİNE NEDEN OLMAK ( Sanığın Taksirli Eylemi Nedeniyle Cezalandırılmasının Gerekmesi )
TAKSİRLİ EYLEM ( Sanığın Demiryolu Aracında Her Hangi Bir Hasar Meydana Gelmese Bile Demiryolunda Kaza Tehlikesine Yol Açması Nedeniyle Cezalandırılması )
HASAR MEYDANA GELMESE BİLE KAZA TEHLİKESİNE YOL AÇMA EYLEMİ ( Sanığın Bu Eyleminin Ceza Yasası Kapsamında Cezalandırılmasının Gerekmesi )"
YCGK17.3.1986E. 1985/9-464 K. 1986/126"AÇIK KAMBİYO SENEDİNİN ARADAKİ ANLAŞMAYA AYKIRI DOLDURULDUĞU İDDİASI ( İspat Külfeti )
İSPAT KÜLFETİ ( Açık Kambiyo Senedinin Aradaki Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğu İddiasında )
AÇIK ÇEKİN ANLAŞMAYA AYKIRI DOLDURULDUĞU İDDİASI ( Emniyeti Suistimal Suçunun Şahitle İspatı )
ÇEKİN ARADAKİ ANLAŞMAYA AYKIRI DOLDURULDUĞU İDDİASI ( İspat Külfeti )
BEYAZA İMZALI ÇEKİN ARADAKİ ANLAŞMAYA AYKIRI DOLDURULDUĞU İDDİASI ( İspat Külfeti )
EMNİYETİ SUİSTİMAL SUÇUNUN ŞAHİTLE İSPATI ( Açık Çekin Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğu İddiasında )
ŞAHİTLE İSPAT ( Açık Çekin Aradaki Anlaşmaya Aykırı Olarak Doldurulduğu İddiasının )"
YCGK31.3.1986E. 1986/1-8 K. 1986/153"ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Şartları Mevcut Olmayan Hayati Tehlike Sebebiyetine Yol Açan Yaralanmalara Bu Vasfın Verilemeyeceği - Sanığın Küfredilmesi ve Yumruklanması Üzerine Bıçağını Rastgele Sallamasıyla Mağdurun Yaralanması/Mani Sebep Bulunmadığı Halde Mağduru Takip Etmemesi )
HAYATİ TEHLİKE SEBEBİYETİNE YOL AÇAN YARALANMALAR ( Adam Öldürmeye Teşebbüsün Şartları Mevcut Olmayan - Bu Vasfın Verilemeyeceği )
YARALAMA ( Sanığın Küfredilmesi ve Yumruklanması Üzerine Bıçağını Rastgele Sallamasıyla Mağdurun Yaralanması/Mani Sebep Bulunmadığı Halde Mağduru Takip Etmemesi - Adam Öldürmeye Teşebbüsün Şartlarının Mevcut Olmadığı )"
YCGK31.3.1986E. 1986/9-42 K. 1986/172"LAİKLİĞE AYKIRI PROPAGANDA YAPMA ( Sanığın Bu Eylemi Görevi Esnasında ve Göreve İlişkin Olması )
MEMURUN SUÇ İŞLEMESİ ( Görev Esnasında ve Göreve İlişkin Olması Nedeniyle İdari Karar Lüzumu Muhakeme Kararının Olmasının Gerekmesi )
İL İDARE KURULU KARARI ( Laikliğe Aykırı Propaganda Yapan Sanık Memurun Yargılanması İçin Gerekmesi )
İDDİANAME İLE AÇILAN DAVA ( Sanığın Memur Olmasına Rağmen İdari Karar Olmadan Yapılan Yargılamanın Yasaya Aykırı Olması )"
YCGK7.4.1986E. 1985/6-560 K. 1986/212"DOLANDIRICIK ( Taksitle Satılan Şeyin Taksitlerin Ödenmemesi Nedeniyle Alıcının Çocuklarının Kandırılarak Geri Alınması )
TAKSİTLERİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE SATILAN ŞEYİN HİLEYLE GERİ ALINMASI ( Dolandırıcılık-İhkakı Hak Suçunun Bulunmaması )"
YCGK7.4.1986E. 1986/8-31 K. 1986/195"RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK VE SATMAK SUÇU ( Sanığın Silah Sattığı Kişiyi Söylemek ve Yerini de Göstermek Suretiyle Teslim İrade ve İsteğini Açıkça Ortaya Koymuş Olması )
ORTADAN KALDIRMA KARARI ( Sanığın Teslim İrade ve İsteğini Açıkça Ortaya Koyduğu Gözönünde Tutulduğunda Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Gerekmesi )
MÜTEMADİ SUÇ ( Bu Tür Suçların İcrai Bir Şekil Gösterebileceği Gibi İhmali de Olabilmesi-İcrai Bir Suçun Temadi Etmesi için Bir İcrai Bazen de İhmali Hareketin Biraraya Gelmesinin Gerekebilmesi )
6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Söz Konusu Yasaya Aykırı Davranma Suçunun Süreklilik Gösten Mütemadi Bir Suç Olması )
3250 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Sanığın Bu Yasanın Yürürlükte Bulunduğu Süre İçinde Sanığın Silah Sattığı Kişiyi Söylemek ve Yerini de Göstermek Suretiyle Teslim İrade ve İsteğini Açıkça Ortaya Koyması Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılması )
SUÇUN ORTAYA ÇIKARILMASI ( 3250 Sayılı Yasa Yürürlükteyken Sanığın Teslim İrade ve İsteğini Açıkça Ortaya Koyduğu Gözönünde Tutulduğunda Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
YCGK21.4.1986E. 1985/1-634 K. 1986/235"ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Kullanılan Bıçağın Niteliği Hedef Alınan Bölgelere ve Sanığın Çıkan Tartışmayı Derecesinde Bırakmayıp Dışarı Davetle Yanına Bıçak Alarak Suçu İşlemesi )
YARALAMA ( Kullanılan Bıçağın Niteliği Hedef Alınan Bölgelere ve Sanığın Çıkan Tartışmayı Derecesinde Bırakmayıp Dışarı Davetle Yanına Bıçak Alarak Suçu İşlemesi - Öldürmeye Teşebbüs )
BIÇAĞIN NİTELİĞİ VE HEDEF ALINAN BÖLGELER ( Sanığın Çıkan Tartışmayı Derecesinde Bırakmayıp Dışarı Davetle Yanına Bıçak Alarak Suçu İşlemesi - Öldürmeye Teşebbüsün Unsurlarının Gerçekleştiği )"
YCGK28.4.1986E. 1985/7-587 K. 1986/272"ALKOLLÜ OLARAK ARAÇ KULLANMAK ( Suçun Teşekkülü )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA YERİNE UYGULANABİLECEK TEDBİRLER ( Alkollü Olarak Araç Kullanmak )
ALKOL ORANI ( Alkollü Olarak Araç Kullanmak Suçunun Teşekkülü Bakımından )"
YCGK28.4.1986E. 1986/6-35 K. 1986/278"HIRSIZLIK SUÇU ( Yazılı Emir Yoluna Başvurulması )
YAZILI EMİR ( Yargıtay Denetiminden Geçmeden Kesinleşen Kararların Yargıtayca Denetlenmesini Sağlayan Olağanüstü Kanun Yolu Olması )
OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLU ( Yargıtay Denetiminden Geçmeden Kesinleşen Kararların Yargıtayca Denetlenmesi )
YARGITAYCA İNCELENMEDEN KESİNLEŞEN KARARLAR ( Bu Kararların Yargıtayca Kesinleşmesini Sağlayan Olağanüstü Kanun Yolunun Yazılı Emir Olması )"
YCGK12.5.1986E. 1986/6-103 K. 1986/291"GASP SUÇU ( Sanıkların Gezme Amacıyla Yağmaladıkları Arabayı Devirerek Ağır Şekilde Hasara Neden Olmaları )
YAĞMA EDİLEN ARACIN HASAR GÖRMESİ ( Hasarın Kaza Sonucu Ortaya Çıkması Nedeniyle Zararın Hırsızlık Eyleminin Doğrudan Sonucu Olmaması )
CEZANIN ARTIRILMASI ( Yağma Edilen Arabanın Kaza Sonucu Hasar Görmesi Nedeniyle Artırma Yapılmasının Yanlış Olması )"
YCGK12.5.1986E. 1986/6-145 K. 1986/292"TEHDİTLE PARA YAĞMASI ( Cinsel İlişki Durumundaki Fotoğraflarını Başkalarına Gösterme Yoluyla Tehdit Ederek Para Alma )
YAĞMA SUÇU ( Cinsel İlişki Durumundaki Fotoğraflarını Başkalarına Gösterme Yoluyla Tehdit Ederek Para Alma )
CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAFLARLA TEHDİT ( Sanığın Yaptığı Eylemin Yağma Suçu Olması )
FOTOĞRAFLARLA TEHDİT ( Mağdurun Cinsel İçerikli Fotoğraflarını Başkalarına Göstermemek Kaydıyla Para İsteme Eyleminin Yağma Suçunu Oluşturması )"
YCGK12.5.1986E. 1986/9-99 K. 1986/290"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERME ( Yasadaki Deyimlerin Tekrarının Gerekçe Olarak Kabul Edilememesi )
YASADAKİ DEYİMLERİN TEKRARI ( Gerekçe Olarak Kabul Edilememesi )
GEREKÇE OLARAK GÖSTEREMEME ( Yasadaki Deyimlerin Tekrarı )
CEZANIN ADALETE UYGUN OLMASININ GEREKMESİ ( Her OLayın Özelliği Dikkate Alınması Suretiyle )"
YCGK13.5.1986E. 1986/608 K. 1985/268"ADAM ÖLDÜRME ( Maktül Kadının İffet ve Sadakatle Bağdaşmayacak Davranışlarda Bulunması )
EVLİ KADININ İFFETE AYKIRI DAVRANIŞLARI ( Sanık Kocanın Kadını Öldürmesi Nedeniyle Cezada İndirim Yapılması )
CEZADA İNDİRİM ( Maktül Kadının İffetle Bağdaşmayacak Hareketleri Nedeniyle Koca Tarafından Öldürülmesi )"
YCGK26.5.1986E. 1985/9-596 K. 1986/293"DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ ( Sınırları-Bu Hürriyetin Laik Düzeni Bozmaya Yönelmedikçe Kısıtlanamaması )
LAİK DÜZENİ YIKMAK İÇİN ÖRGÜTLENMEK ( Böyle Bir Durum Bulunmadıkça İnsanların İnandıkları Dinden Dolayı Cezalandırılamayacakları )
DİN VASFI ( Anayasayla Tanınan Dinle İlgili Özgürlüklerin Böyle Bir Gerekçeyle Kısıtlanamayacağı )"
YCGK26.5.1986E. 1986/2-584 K. 1986/299"EMİRLERE RİAYETSİZLİK ( Kaymakamın Gelenek ve Görenekleri Yasaklayarak Suç Haline Getirmesinin Söz Konusu Olamaması )
BUYRUKLARA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kaymakamın Gelenek ve Görenekleri Yasaklayarak Suç Haline Getirmesinin Söz Konusu Olamaması )
GELENEK VE GÖRENEKLERİ YASAKLAMA ( Kaymakamın Bunları Yasaklayarak Suç Haline Getirmesinin Söz Konusu Olmaması )
SUÇUN OLUŞMAMASI ( Yasaya Aykırı Olan Emirlere Uymama Durumunda Suçun Oluşmadığının Kabulü )"
YCGK2.6.1986E. 1986/1-157 K. 1986/332"HÜKÜM FIKRASI ( Duruşma Tutanağına Geçirilme Zorunluluğu )
DURUŞMA TUTUNAĞI ( Hüküm Fıkrasının Geçirilmiş Olması Gereği )
CEZA GENEL KURULUNDA DURUŞMALI İNCELEME İSTEĞİ ( Bir Hüküm Bulunmadığı )"
YCGK2.6.1986E. 1986/116 K. 1986/313"HAKSIZ TAHRİK ( Bu Tahrike Kendi Tahrikiyle Neden Olanın Tahrik Hükümlerinden Faydalanamaması )
KARŞILIKLI TAHRİK ( İlk Tahrik Edenin Haksız Olduğu-Tahrik Hükümlerinden Faydalanamaması )
TAHRİKE KENDİ TAHRİKİ İLE NEDEN OLAN KİŞİ ( Tahrik Hükümlerinden Faydalanamaması )"
YCGK2.6.1986E. 1986/2-78 K. 1986/324"SAĞLIĞA ZARARLI GIDA MADDESİ SATMA ( Sanığın Hakkında Gıda Maddeleri Tüzüğüne Aykırılıktan Dava Açılmasının Gerekmesi )
GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRILIK ( Pastane İşletmecisi Sanığın Dükkanında Yapılan Kontrollerde Pastaların Sağlığa Az Veya Çok Zararlı Olduğunun Anlaşılması )
YETKİLİ MERCİLERCE VERİLEN BUYRUKLARA UYMAMA ( Sanığın Hakkında Gıda Maddeleri Tüzüğüne Aykırılıktan Dava Açılmasının Gerekmesi )"
YCGK2.6.1986E. 1986/7-125 K. 1986/317"KAÇAKÇILIK SUÇU OLUŞMASI ( Yurda Girmesinde Sakınca Görülen Çiçek Tohumlarının Yurda Kaçak Olarak Sokulması - Zirai Mücadele ve Karantina Kanunu'na Muhalefetten Değil Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefetten Hüküm Kurulması Gereği )
ZİRAİ MÜCADELE VE KARANTİNA KANUNU'NA MUHALEFETTEN DEĞİL KAÇAKÇILIK SUÇUNDAN HÜKÜM KURULMASI GEREĞİ ( Yurda Girmesinde Sakınca Görülerek İade Edilmesine Karar Verilen Çiçek Tohumlarının Kaçak Olarak Yurda Sokulması )
YURDA GİRMESİNDE SAKINCA GÖRÜLEREK İADE EDİLEN ÇİÇEK TOHUMLARININ KAÇAK OLARAK YURDA SOKULMASI ( Zirai Mücadele ve Karantina Kanunu'na Aykırılıktan Değil Kaçakçılık Suçundan Hüküm Kurulması Gereği )
ÇİÇEK TOHUMLARININ YURDA KAÇAK OLARAK SOKULMASI ( Zirai Mücadele ve Karantina Kanunu'na Muhalefetten Değil Kaçakçılık Suçundan Hüküm Kurulması Zorunluluğu )"
YCGK16.6.1986E. 1986/6-121 K. 1986/349"HIRSIZLIK ( Sanığın Yetkisi Olmaksızın Kendisini Polis Memuru Olarak Tanıtması - Eylemin Adiyen Hırsızlık Suçundan Çıkıp TCK. Md. 493/4'e Uygun Düştüğü )
RESMİ SIFAT TAKINARAK HIRSIZLIK ( Eylemin Adiyen Hırsızlık Suçundan Çıkıp TCK. Md. 493/4'e Uygun Düştüğü )
POLİS MEMURU OLARAK TANITILARAK HIRSIZLIK ( Resmi Sıfatı Olmadan - Eylemin TCK. Md. 493/4'e Uygun Düştüğü )"
YCGK23.6.1986E. 1986/8-164 K. 1986/355"6136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Tehdit Suçunu Silahla İşlemiş Olması Nedeniyle Cezanın Paraya Çevrilmesinin Söz Konusu Olmaması )
TEHDİT SUÇU ( Sanığın Bu Suçu Silahla İşlemiş Olması Nedeniyle Cezanın Paraya Çevrilmesinin Söz Konusu Olmaması )
SİLAHLA TEHDİT SUÇU ( Bu Suçun Taksirli Suçlardan Olmaması Nedeniyle Verilen Cezanın Paraya Çevrilememesi )
CEZANIN PARAYA ÇEVRİLEMEMESİ ( Silahlı Tehdit Suçunun Taksirli Suçlardan Olmaması Nedeniyle )"
YCGK30.6.1986E. 1986/4-194 K. 1986/376"SİLAHLA TEHDİT ( Sanığa Verilen Toplam Ceza Süresi Gözönünde Tutulduğunda Cezasının Ertelenmemesinin Yasal Olması )
ERTELEME İSTEMİNİN REDDİ ( Sanığa Verilen Toplam Ceza Süresinin Göz Önünde Tutulması Nedeniyle )
SANIĞA VERİLEN TOPLAM CEZA SÜRESİ ( Bu Ceza Gözönünde Tutularak Erteleme İsteminin Reddedilmesi )"
YCGK30.6.1986E. 1986/7-148 K. 1986/373"OYUN KAĞITLARI İNHİSARI HAKKINDAKİ KANUN ( Sanık Lehine Olan Kanunun Uygulanmasının Gerekmesi )
LEHE OLAN KANUN ( Oyun Kağıtları İnhisarı Hakkındaki Kanunun Değişmiş Olması )"
YCGK22.9.1986E. 1986/1-105 K. 1986/383"BIÇAKLA YARALAMAK ( Çocuk Yaşta Sayılacak Kişinin Annesini Döven Kişiye Arkadan Çakıyı Saplaması )
ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Çocuk Yaşta Sayılacak Kişinin Annesini Döven Kişiye Arkadan Çakıyı Saplamasının Bıçakla Yaralama Olduğu )
FAİLİN ANNESİNİ DÖVEN KİŞİYE BIÇAK SAPLAMASI ( Bıçakla Yaralama )"
YCGK22.9.1986E. 1986/1-117 K. 1986/389"HAKSIZ TUTUKLAMA ( Tazminat )
TAZMİNAT ( Haksız Tutuklama Nedeniyle )
BERAATLE SONUÇLANAN DAVADA VEKALET ÜCRETİ ( Sanık Talep Etmedikçe Mahkemece Re'sen Tazminine Karar Verilememesi )
TALEP ŞARTI ( Beraetle Sonuçlanan Davada Ödenmiş Olan Vekalet Ücreti )"
YCGK6.10.1986E. 1986/199 K. 1986/419"GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN SİLAH KULLANMA YETKİSİ ( Silah Kullanmayı Gerektiren Hal ve Şartların Tahakkuku Halinde Söz Konusu Olması )
SİLAH KULLANMAYI GEREKTİREN HAL VE ŞARTLAR ( Güvenlik Görevlilerinin Silah Kullanma Yetkisinin Olması )
POLİS MEMURUNUN DUR İHTARINA UYMAYAN MAKTÜLÜ ÖLDÜRMESİ ( Sanığın Silah Kullanmayı Gerektiren Hal ve Şart İçimde Bulunması )"
YCGK6.10.1986E. 1986/6-208 K. 1986/422"HIRSIZLIK ( Bina Dahilinde Yapılması )
BİNA İÇİNDE YAPILAN HIRSIZLIK ( İkinci Suça İlişkin Hükümlülük Kararının Verilip Kesinleşmesi Beklenmeksizin Şartlı Tahliye Kararının Geri Alınması )
ŞARTLI TAHLİYE KARARININ GERİ ALINMASI ( İkinci Suça İlişkin Hükümlülük Kararının Verilip Kesinleşmesi Beklenmeksizin )
İKİNCİ SUÇA İLİŞKİN KARARIN KESİNLEŞMEMİŞ OLMASI ( Buna Rağmen Verilen Şartlı Tahliye Kararının Geri Alınmasının Yanlış Olması )"
YCGK8.10.1986E. 1986/4-369 K. 1986/841"TAZMİNAT DAVASI
HUSUMET
CEZA DAVASI İLE HÜKÜM GİYEN SANIĞIN DEĞİŞMESİ"
YCGK13.10.1986E. 1986/231 K. 1986/400"NOTER BAŞKATİBİNİN HUZURUNDA OLMAYAN KİŞİYE VARMIŞ GİBİ MUAMELE YAPMASI ( Sanığın Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturması )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Noter Başkatibinin Yurtdışında Bulunduğu Sabit Olan Şahıs Hakkında İmza Tasdiki Yaptırması )
YURTDIŞINDA OLAN ŞAHIS İÇİN İMZA TASDİKİ ( Noter Başkatibinin Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturması )"
YCGK13.10.1986E. 1986/6-210 K. 1986/440"İFTİRA ( Suça Konu Olan Belgelerin Aldatma Yeteneği Olup Olmadığının Tartışılması ve Belirlenmesinin Hakimin Yetki ve Görevi İçinde Olması )
SAHTECİLİK ( Suça Konu Olan Belgelerin Aldatma Yeteneği Olup Olmadığının Tartışılması ve Belirlenmesinin Hakimin Yetki ve Görevi İçinde Olması )
HAKİMİN BİLİRKİŞİ TAYİN ETMESİ ( Çözümü Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektiren Haller )
ÇÖZÜMÜ ÖZEL VE TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİREN HALLER ( Hakimin Bilirkişi Tayini )"
YCGK15.10.1986E. 1986/285 K. 1986/438"ADAM ÖLDÜRME ( Taammüden Öldürme İddiasına Yönelik Delillerin Taammüdün Varlığını Göstermemesi )
TAAMMÜD ( Önceden Hazırlanan Pusunun Varlığının Tespit Edilmemesi ve İlk Atışın Çalılık Yerden Yapılmasının Taammüd Olmadığını Göstermesi )
ÖNCEDEN HAZIRLANAN PUSUNUN OLMAMASI ( Taammüdün Olmadığının Kabulü )"
YCGK20.10.1986E. 1986/1-149 K. 1986/453"HAKSIZ TUTUKLAMA NEDENİYLE TAZMİNAT ( Hükümlülük Süresinden Fazla Tutukluluk-Tazminat Miktarının Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Hususlar )
HAKSIZ TUTUKLANAN KİŞİYE ÖDENECEK VEKALET ÜCRETİ ( Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Göre-Davanın Ağır Ceza Mahkemesinde Görülmüş Olmasının Durumu Değiştirmemesi )
VEKALET ÜCRETİNİN AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE GÖRE ÖDENMESİ ( Haksız Tutuklama-Davanın Ağır Ceza Mahkemesinde Görülmüş Olmasının Durumu Değiştirmemesi )"
YCGK20.10.1986E. 1986/7-147 K. 1986/449"TOPLU KAÇAKÇILIK ( Sanıkların Aldıkları Kararlarla Tahsis Gayesi Dışında Kullanılması Mümkün Olmayan Minibüsü Sembolik Rakamlarla Kiraya Vermeleri )
TAHSİS GAYESİNE AYKIRI HAREKET ( Suç Konusu Minibüsün Sembolik Rakamlarla Kiraya Verilmesinin 1918 Sayılı Yasaya Aykırı Davranma Olması )
1918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Tahsis Gayesi Dışında Kullanılması Mümkün Olmayan Minibüsün Sembolik Rakamlarla Kiraya Verilmesi )"
YCGK27.10.1986E. 1986/1-293 K. 1986/466"GASP SIRASINDA MEYDANA GELEN ÖLDÜRME ( Aniden Gerçekleşen Öldürme Olayına Karışmayan ve Buna da Vakıf Olmayan Şerikin Öldürmeden Dolayı Sorumlu Tutulmayacağı )
AĞIRLATICI SEBEPLERİN ŞERİKLERE SİRAYETİ ( TCK 67'deki Vukuf Kavramının Anlamı-Gasp Sırasında Aniden Gerçekleşen Öldürme Olayına Karışmayan Şerik )
FİİLİ AĞIRLATICI HALİN GERÇEKLEŞECEĞİNİ KESİN OLARAK BİLMEK ( Ağırlatıcı Sebebin Şerike Sirayeti İçin-Gasp İçin Orada Bulunup Adam Öldürme Fiiline Katılmayan Şerik )"
YCGK27.10.1986E. 1986/6-288 K. 1986/465"SİLAHLI GASP SUÇU ( Küçük Sanığın Yasal Süre İçinde Kullanacağı Yasa Yoluna Gitme Hakkından Aynı Süre İçerisinde Yasal Temsilcinin de Yararlanabilmesi )
YASAL TEMSİLCİNİN BAŞVURU HAKKI ( Küçük Sanığın Yasal Süre İçinde Kullanacağı Yasa Yoluna Gitme Hakkından Aynı Süre İçerisinde Yasal Temsilcinin de Yararlanabilmesi )
TEBLİĞ ( Yasal Temsilcinin Yasa Yolundan Yararlanması İçin Hüküm Tebliğine Gerek Olmaması )"
YCGK3.11.1986E. 1986/1-261 K. 1986/485"DURUŞMANIN SÖZLÜLÜĞÜ PRENSİBİ ( Tanıkların Duruşmada Dinlenmesi Gereği )
TANIKLIKTAN ÇEKİNEN KİŞİNİN SONRADAN TANIKLIK YAPMAK İSTEMESİ ( Şehadetine Başvurulup Delillerin Ona Göre Değerlendirilmesi )
MAHKEMENİN KARAR VERMESİNDEN SONRA ŞAHİTLİK YAPILMAK İSTENMESİ ( Daha Önce Tanıklıktan Çekinmiş Kişi )"
YCGK3.11.1986E. 1986/273 K. 1986/486"AV MALZEMESİ SATMA ( Sanığın Satış Ruhsatnamesinin Olmaması )
SATIŞ RUHSATNAMESİ OLMAKSIZIN AV MALZEMESİ SATMAK ( Sanığın Eyleminin Barut ve Patlayıcı Maddelerle İlgili Tüzüğe Aykırılık Teşkil Etmesi )
BARUT VE PATLAYICI MADDELERLE İLGİLİ TÜZÜĞE AYKIRILIK ( Satış Ruhsatnamesi Olmaksızın Av Malzemesi Satma Eylemi )"
YCGK3.11.1986E. 1986/5-5 K. 1986/79"ZORLA IRZA GEÇME SUÇU ( Sanığın Haksız Yere Tutuklanması Nedeniyle Tazminat İsteminde Bulunması )
TAZMİNATA HÜKMOLUNURKEN SAPTANACAK HUSUS ( Davacının Tutuklanmasına Kendi İhmal Veya Kusurlu Hareketiyle Sebep Olmamış Olmasının Gerekmesi )
HAKSIZ TUTUKLAMA ( Tazminat Ödenmesi İçin Sanığın Tutuklanmasında Kendi İhmal ve Kusurlu Hareketinin Olmamasının Gerekmesi )
İHMAL VEYA KUSURLU HAREKET SONUCU SANIK İÇİN TUTUKLAMA KARARI VERİLMESİ ( Sanığın Haksız Tutuklama İçin Tazminat İsteyememesi )"
YCGK10.11.1986E. 1986/1-206 K. 1986/495"YARGITAY KARARINA KARŞI MAHKEMENİN UYMA ÜZERİNE YAPTIĞI YARGILAMA ( Eski Karardaki Sonuçlara Veya Kısmen Değişik Sonuçlara Varması )
AĞIR YASAL TAHRİK ALTINDA ADAM ÖLDÜRME ( Mahkemenin Uyma Üzerine Yaptığı Yargılama Sonunda Yine Eski Kararındaki Sonuçlara Veya Kısmen Değişik Sonuçlara Varması )
YARGITAY BOZMA İLAMI ( Mahkemenin Uyma Üzerine Yaptığı Yargılama Sonunda Yine Eski Kararındaki Sonuçlara Veya Kısmen Değişik Sonuçlara Varması )"
YCGK10.11.1986E. 1986/9-400 K. 1986/50"KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Ceza Genel Kurulunca Sanıkların Suçu İşlemediğine Karar Verilmiş Olması )
CEZA GENEL KURUL KARARI ÜZERİNE KARAR DÜZELTME İSTEĞİ ( Sanık Aleyhine Düzeltme İstemi Önceden Yapıldığından Karar Düzeltme İsteminin Reddi )
SANIK ALEYHİNE KARAR DÜZELTME ( Ceza Genel Kurulunca Sanıkların Suçu İşlemediğine Karar Verilmiş Olması )"
YCGK17.11.1986E. 1986/338 K. 1986/520"CEZADA İNDİRİM ( Öldürülen Kamu Malı Olan Akasya Ağaçlarını Keserken Sanık Tarafından Uyarılmasına Rağmen Sanığa Sövmesi )
KAMU MALI AĞACI KESEN MAKTÜL ( Sanığın Uyarması Üzerine Maktülün Baltayla Öldürmeye Teşebbüsü Nedeniyle Cezada İndirim Yapılması )
ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Bu Suçu Maktülün Haksız Hareketleri Sonucu İşlemesi Nedeniyle Cezadan İndirim Yapılmasının Gerekmesi )"
YCGK17.11.1986E. 1986/410 K. 1986/523"EHLİYETİN ALINMASI ( Memnu Hakların İadesi Yoluyla Bertaraf Edilmesinde Yasal Engelin Olmaması )
MEMNU HAKLARIN İADESİ ( Mahkumiyet Sonucu Veya Ceza Şeklinde Hükmedilen Ehliyetsizliklerin Bertaraf Edilmesinde Yasal Engelin Olmaması )"
YCGK24.11.1986E. 1986/2-136 K. 1986/528"KESİCİ ALETLE YARALAMA SUÇUNA İŞTİRAK ( Sanığın Onbir Yaşını Bitirmemiş Olması )
ONBİR YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIK ( Yaş Düzeltilmeden Hukuk Mahkemesinde Dava Açılamaması )
YAŞ DÜZELTME DAVASI ( Onbir Yaşını Bitirenler Hakkında Son Soruşturma Sırasında Ortaya Çıkan Haller İçin Ceza Mahkemesinde Açılması )
CEZA MAHKEMESİNDE YAŞ DÜZELTME DAVASI ( Onbir Yaşını Bitirenler Hakkında Son Soruşturma Sırasında Ortaya Çıkan Haller İçin )"
YCGK24.11.1986E. 1986/5-390 K. 1986/537"TEŞEKKÜL OLUŞTURARAK YURTDIŞINA EROİN İHRACI ( Delillerin Araştırılması Sonucu Suçun Sübuta Erdiğinin Kabulü )
TANIK ANLATIMLARI ( Tanıkların İfadeleri ve Diğer Deliller Sonucu Sanıkların Yurtdışına Eroin İhracı İçin Teşekkül Kurduklarının Anlaşılması )
SANIĞIN DİĞER SANIĞIN YAKALANMASI ÜZERİNE TAŞRAYA KAÇMASI ( Diğer Deliller Sonucu Sanıkların Yurtdışına Eroin İhracı İçin Teşekkül Kurduklarının Anlaşılması )"
YCGK24.11.1986E. 1986/7-289 K. 1986/531"2918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Alkollü Olan Sanığın Kanındaki Alkol Miktarının Hesaplanmasının Gerekmesi )
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA ( Sanığın Kanındaki Alkol Miktarının Ölçülmesinin Gerekmesi )"
YCGK1.12.1986E. 1986/4-223 K. 1986/545"EFRADA SUİMUAMELEDE BULUNMAK ( Bu Suçun Cebir Kuvvetinin Kullanılmasını Gerektirmeyen Durumlarda da İşlenebilmesi )
KİŞİLERE KÖTÜ MUAMELEDE BULUNMAK ( Bu Suçun Cebir Kuvvetinin Kullanılmasını Gerektirmeyen Durumlarda da İşlenebilmesi )
CEBİR KUVVETİNİN OLMADIĞI DURUMLAR ( Efrada Suimuamelede Bulunmak Suçunun Bu Şekilde de İşlenebilmesi )
JANDARMA KOMUTANININ FERTLERE KÖTÜ MUAMELESİ ( Suçun Oluşması İçin Cebir Kullanmanın Gerekmemesi )"
YCGK22.12.1986E. 1986/364 K. 1986/613"KAZA SONUCU YARALAMA ( Sanığın Oğlunu Korkutmak Amacıyla Sıktığı Kurşunlardan Birinin Yoldan Geçen Mağdura Saplanması )
KORKUTMAK MAKSADIYLA YAPILAN ATEŞ ( Sanığın Kastının Öldürmek Olması Durumunda Bir Metre Mesafedeki Kişiyi Öldürebileceğinin Anlaşılması )
ÖLDÜRME KASTININ OLMAMASI ( Sanığın Sadece Korkutmak Maksadıyla Ateş Etmiş Olması )"
YCGK29.12.1986E. 1986/1-504 K. 1986/670"DURUŞMANIN SÖZLÜLÜK VE DOĞRUDAN DOĞRUYALIĞI PRENSİBİ ( Hükme Dayanak Yapılan Belgelerin Okutturulması Gereği-Celbine Lüzum Görülmeyen Sanığa İstinabe Yoluyla Okutturulması )
HÜKME DAYANAK YAPILAN BELGELERİN OKUTTURULMASI ZORUNLULUĞU ( Duruşmanın Sözlülük ve Doğrudan Doğruyalığı Prensibi )
HÜKME DAYANAK YAPILAN BELGELERİN İSTİNABE YOLUYLA OKUTTURULMASI ZORUNLULUĞU ( İdamla Yargılanan ve Celbine Lüzum Görülmeyen Sanık )
CELBİNE LÜZUM GÖRÜLMEYEN SANIK ( Hükme Dayanak Yapılan Belgelerin İstinabe Yoluyla Okutturularak Sanığa Diyeceğinin Sorulması )"
YCGK29.12.1986E. 1986/442 K. 1986/652"İHTİLASEN ZİMMETE PARA GEÇİRME ( Savcılıkça Sanıklar Hakkında Kamu Davası Açılmış Olması )
KAMU DAVASI ( Savcılıkça Sanıklar Hakkında İhtilasen Zimmete Para Geçirme Nedeniyle Davanın Açılmış Olması )
İLÇE YÖNETİM KURULU ( Savcılıkça Kamu Davası Açıldığına Göre Görevsizlik Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
YCGK29.12.1986E. 1986/5-443 K. 1986/653"KIZLIK BOZMA SUÇU ( Reşit Olmayan Mağdurenin Rızasıyla )
REŞİT OLMAYAN KIZIN RIZASIYLA KIZLIĞINI BOZMA ( Sanığın Kızın Babasının Yanında Çobanlık Yapmasının Ceza Artırımına Neden Olmaması )
KÜÇÜK ÜZERİNDE NÜFUZ VE HAKİMİYET KULLANARAK IRZA GEÇME ( Sanığın Ev Hizmetkarı Sayılmaması Nedeniyle Cezasının Artırılmamasının Gerekmesi )
CEZANIN ARTIRILMASI ( Sanığın Ev Hizmetkarı Sayılmaması Nedeniyle Cezasının Artırılmamasının Gerekmesi )"
YCGK29.12.1986E. 1986/7-432 K. 1986/618"ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK ( Sanığın Lehine Olan Kanunun Uygulanmasının Gerekmesi )
LEHE OLAN KANUN ( Yasa Hükümleri Karşılaştırılarak Sanığın Hangi Kanun Lehine İse Onun Uygulanmasının Gerekmesi )
ALKOL YAPTIRIMINA GÖRE CEZA YAPTIRIMINI DÜZENLEYEN SONRAKİ YASA ( Bu Yasanın Sanığın Lehine Olması Nedeniyle Uygulanmasının Gerekmesi )"
YCGK2.2.1987E. 1986/7-326 K. 1987/32"2918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanık Lehine Olan Kanunun Uygulanmasının Gerekmesi )
SANIK LEHİNE OLAN KANUN ( Alkol Miktarına Göre Ceza Yaptırımı Düzenleyen Sonraki Yasanın Sanık Lehine Olması )
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA ( Sanığın Lehine Olan Kanunun Uygulanmasının Gerekmesi )"
YCGK2.2.1987E. 1986/9-456 K. 1987/23"EMNİYETİ UMUMİYE NEZARETİ ALTINA ALINMAK CEZASI ( Verilen Emniyeti Umumiye Cezalarında Sanığın Tayin Olunacak Bir Mıntıkada İkamete Mecbur Bırakılmasında Asıl Amaçın Suçlunun Belli Bir Süre Kendini Suça İten Çevreden Uzak Tutulması Olması )
CEZANIN BAŞLANGICI ( Belli Bir Mıntıkada ve Mahkeme Kararında Belirtilen Süre Zarfında Emniyeti Umumiyeti Cezası Altında Bulundurulması Gereken Hükümlerin Bu Cezalarının İnfazına Bihakkın Tahliye Tarihinden Sonra Değil Şartla Salı Verilmeleri ile birlikte başlanması gerekeceğinin kabulünde zorunluluk bulunduğundan )
ŞARTLA SALIVERME ( Bir Yerde Genel Güvenlik Gözetimi Altında Bulundurma Cezasının Yerine Getirilmesine Şartlı Salıverilme Tarihinden İtibaren Başlanmasının Gerekmesi )
EMNİYET NEZARETİ ( Mahkeme Kararında Belirtilen Bir Yerde Genel Güvenlik Gözetimi Altında Bulundurma Cezasının Yerine Getirilmesine Şartlı Salıverilme Tarihinden İtibaren Başlanmasının Gerekmesi )
CEZADAN MAHSUP ( Şartla Salıverme Kararının Geri Alınması Halinde Sanığa Verilen Emniyeti Umumiye Nezareti Altında Bulundurma Cezasından Şarla Salıvermi Halinde Geçirdiği Süresinin Mahsubunun Gerekmesi )"
YCGK9.2.1987E. 1986/4-384 K. 1987/43"İFRADA VE EFRADA SUİMUAMELEDE BULUNMAK ( Mahkemenin Sanığı Sorguya Çekip Şikayetçi İle Tanıkları Dinledikten Sonra Yargılama Koşulunu Aramadan Beraate Karar Vermesi )
LÜZUM-U MUHAKEME KARARI ( Memurların Görevleri Dolayısıyla Yada Görevlerini Yaptıkları Sırada İşledikleri İleri Sürülen Suçlar Üzerine Yapılacak Soruşturma İçin Gerekli Olması )
DAVA KOŞULU ( Memurun İşlediği Suç İçin Lüzum-u Muhakeme Kararı Alınmasının Gerekmesi )
YARGILAMANIN YAPILMASININ ŞARTA BAĞLI OLMASI ( Şartın Gerçekleşmemesi Durumunda Gerçekleşmesini Beklemek Üzere Muhakemenin Durmasına Karar Verilmesi )
DURMA KARARI ( Yargılamanın Yapılması Şarta Bağlı Olup da Şart Gerçekleşmemişse Şart Gerçekleşinceye Kadar Muhakemenin Durmasına Karar Verilmesi )"
YCGK9.2.1987E. 1987/6-457 K. 1987/46"SAHTE EVRAK DÜZENLEME ( Sahte Evrakın Dayandığı Hakkın Sıhhatinin İtham Olunan Kimse Tarafından İspat Edilmesinin Gerekmesi )
SÜBUT ARACI ( Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunun Oluşması İçin Aracın Değindiği Olayın Doğru Olmasının Zorunlu Olmaması )
SAHİH BİR KEYFİYET ( İspat Edilmek İstenen Bir Hakkın İstihsaline Medar Olacak Sübut Delilini İhzara Matuf Hareket Olması )"
YCGK16.2.1987E. 1987/468 K. 1987/60"DOLANDIRICILIK ( Ucuz Mal Alan Sanığın Bunları Satarak Karşılamaya Çalışması )
BANKERLİK FAALİYETİ ( Sanığın Faaliyetinin Ticaret Yapmak Değil Dolandırıcılık Suçunu İşlemek Olduğunun Anlaşılması )
FAİZ ORANLARINI KARŞILAMAK İÇİN UCUZ MAL ALIP SATMA ( Sanığın Dolandırıcılık Suçunu İşlemiş Olması )"
YCGK21.2.1987E. 1987/8-587 K. 1987/622"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA MUHALEFET ( 299 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Sanığa Ruhsat Alabilmek Amacıyla Başvuru Hakkının Doğmuş Olması )
299 SAYILI KHK ( KHK'nın Yürürlüğünden Önce Üzerinde Tabanca İle Yakalanan Sanığın Ruhsat Alabilmek Amacıyla Başvuru Hakkının Doğmuş Olması )
RUHSAT BAŞVURUSU HAKKININ DOĞMASI ( 299 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle )"
YCGK23.2.1987E. 1986/9-496 K. 1987/80"CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇU ( Sanık Hakkında Verilen Hükmün Özel Dairece Verilen Hükmün Şahitlerin İddiayı Doğrulaması ve Aleyhteki Delillerin Yeterli Olmaması Nedeniyle Bozulması )
DURUŞMA AŞAMASI ( Suçu Oluşturan Eylemin Gerçekten İşlenip İşlenmediğinin ve İşlenmiş ise Bunun Fail Tarafından Gerçekleştirilip Gerçekleştirilmediğinin Saptanıldığı ve Vicdani Kanı Yargısının Oluşturulduğu Bir Aşama Olması )
KARAR AŞAMASI ( Yargıçların Karar Vermek Üzere Çekildikleri Eylemin Varlığı ve Failin Suçu İşlediği Benimsenirse Eyleme Konulacak Hukuki Teşhis Yapılan Gizli Toplantı ve Görüşme Aşaması Olması )
YARGITAYIN ÇALIŞMA USULÜ ( Duruşma ve Bilgi Edinme Öğrenme Yargılaması Yapmayan Yargıtayın Başvurduğu ve Başabildiği Biricik Aşamanın Karar Aşaması Olması ve Bu Yüzden de Elindeki Olanakların Sınırlı Olması )
YARGITAYIN YETKİSİ ( Tüm Dünyada Yargıtaya Yalnızca İlk Mahkemece Sabit Görülen Eylemlere Konulan Hukuki Teşhisleri Denetleme Yetkisi Verilmiş Olması-O Nedenle Yargıtayın Yalnızca Bozma Mahkemesi Olması )
OLAYIN ÇÖZÜMÜ ( Yargıtay Öğrenme Yargılaması Yapan Yerel Mahkeme Yerine Geçerek Karar Veremeyeceği için Gönderme Yargılama ile Sorunun Çözümünü İlk Mahkemenin Yapması )"
YCGK2.3.1987E. 1986/1-548 K. 1987/91"SİLAHLA YARALAMAK ( 9 Metre Mesafeden Av Tüfeğiyle /Kuş Mermisi - Hayati Bölgeler Dahil Olmak Üzere Ateş Edilmesi )
AV TÜFEĞİYLE YAKIN MESAFEDEN ATEŞ ETMEK ( İçinde Kuş Mermisi Olan - Silahla Yaralamak )"
YCGK2.3.1987E. 1986/1-549 K. 1987/92"ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Sanığın Kullandığı Av Silahının Öldürmeye Elvrişli Silah Olmaması )
AV TÜFEĞİ ( Öldürmeye Elverişli Silah Olmaması Nedeniyle Öldürme Kastının Olmaması )
SANIĞIN ÇOK YAKINDAN ATEŞ EDEREK MAĞDURUN YÜZÜNÜ YARALAMASI ( Sanıkta Öldürme Kastının Olmaması )
ÖLDÜRME KASTININ OLMAMASI ( Av Tüfeğine Olaydan Önce Öldürmeye Elverişli Olmayacak Kadar Küçük Tane ve Az Barut Kullanılması )"
YCGK2.3.1987E. 1986/6-341 K. 1987/84"HIRSIZLIK SUÇU ( Gündüz ve Bina İçinde Yapılması )
GÜNDÜZ BİNA İÇİNDE YAPILAN HIRSIZLIK ( Öğretmenlerin İstiklal Marşı Töreninde Bulunmalarından Yararlanarak Hırsızlık Yapan Sanık )
ZİNCİRLEME HIRSIZLIK ( Öğretmenler Odasında Bulunan Ayrı Kişilere Ait İki Çantadan da Para Çalınması )
OKULDAN PARA ÇALMA EYLEMİ ( Öğretmenler Odasında Bulunan Ayrı Kişilere Ait İki Çantadan da Para Çalınmasının Zincirleme Hırsızlık Olması )"
YCGK2.3.1987E. 1986/6-584 K. 1987/98"RUHSATNAME ÜZERİNDE SAHTEKARLIK ( Sanığın Bir Suç İşleme Kararının Yerine Getirilmesi Amacıyla Kanunun Aynı Hükmünü Kısa Zaman Aralıkları İçerisinde Bir Kaç Kez İhlal Etme Suretiyle Sahte Trafik Ruhsatnameleri Düzenlenmesi Müteselsil Tek Suçu Oluşturduğu )
MÜTESELSİL TEK SUÇ ( Ruhsatname Üzerinde Sahtekarlık - Sanığın Bir Suç İşleme Kararının Yerine Getirilmesi Amacıyla Kanunun Aynı Hükmünü Kısa Zaman Aralıkları İçerisinde Bir Kaç Kez İhlal Etme Suretiyle Sahte Trafik Ruhsatnameleri Düzenlenmesi )
BELGELERDE SAHTECİLİK ( Sanığın Bir Suç İşleme Kararının Yerine Getirilmesi Amacıyla Kanunun Aynı Hükmünü Kısa Zaman Aralıkları İçerisinde Bir Kaç Kez İhlal Etme Suretiyle Sahte Trafik Ruhsatnameleri Düzenlenmesi Müteselsil Tek Suçu Oluşturduğu )
TEK SUÇ İŞLEME KARARI ( Sanığın Kanunun Aynı Hükmünü Kısa Zaman Aralıkları İçerisinde Bir Kaç Kez İhlal Etme Suretiyle Sahte Trafik Ruhsatnameleri Düzenlenmesi Müteselsil Tek Suçu Oluşturduğu )"
YCGK2.3.1987E. 1986/9-552 K. 1987/133"MİLLİ MARŞI KÜÇÜK DÜŞÜRME ( Sanığın İstiklal Marşı Törenine Katılmamasının Suçun Oluşması İçin Yeterli Olmaması )
İSTİKLAL MARŞI TÖRENİNE KATILMA ( Ulusal Marşı Küçük Düşürme Eyleminin Oluşmaması )
TÖRENE KATILMAMA SEBEPLERİNİ AÇIKLARKEN SÖYLENEN SÖZLER ( Sanığın Davranışının İç Nedenlerini Açıklamaya Matuf Düşünceler Olması )"
YCGK2.3.1987E. 1987/464 K. 1987/85"ZORLA KAÇIRMA SUÇUNA İŞTİRAK ( Sanığın İştirak İçin Aldığı Paranın Müsaderesine Karar Verilememesi )
MÜSADERE ( Zorla Kaçırma Suçuna İştirak Eden Sanığın Aldığı Paranın Müsaderesine Karar Verilememesi )
PARANIN MÜSADERESİNE KARAR VERİLEMEMESİ ( Zorla Kaçırma Suçuna İştirak Eden Sanığın Adlığı Para )
SUÇTA KULLANILAN EŞYA ( Müsadereye Karar Verilmesi )"
YCGK2.3.1987E. 1987/585 K. 1987/97"KABAHAT NEVİNDEN SUÇ NEDENİYLE VERİLEN MAHKÜMİYET ( Hükümden İtibaren Bir Seneden Fazla Zaman Geçmiş Olması )
VAKİ OLMAMIŞ SAYILAN MAHKÜMİYET ( Kabahat Nedeniyle Verilen Mahkümiyetin Üzerinden Bir Seneden Fazla Zaman Geçmesine Rağmen Hapis Cezasına Mahkum Olmama )
PARA CEZASI VEYA TEDBİRLER ( Kabahat Nevinden Suç Nedeniyle Verilen Mahkümiyet )"
YCGK9.3.1987E. 1987/606 K. 1987/106"SENDİKADAN İSTİFA EDEN İŞÇİ ( İstifadan İtibaren Bir Aylık Süre İçinde Bir Başka Sendikaya Üyelik İçin Başvuruda Bulunması )
İSTİFA ( Bir Sendikadan İstifa Eden İşçinin Bir Aylık Dönem İçinde Başka Sendikaya Üye Olması ve Aynı Süre İçinde Üyelik Başvurusunu Geri Alması )
İŞÇİNİN BİR AYLIK SÜRE İÇİNDE YENİ SENDİKAYA BAŞVURMASI ( Aynı Dönemde Üyelik Başvurusunun Geri Alınmasının İstifa Anlamına Gelmemesi )"
YCGK16.3.1987E. 1986/6-497 K. 1987/118"GASP SUÇU ( Sanığın Tehdit Kullanarak Mağduru Paranın İstenilen Yere Bırakılmasına Mecbur Etmesi )
TEHDİTLE PARANIN İSTENİLEN YERE BIRAKILMASINA MECBUR BIRAKMA ( Sanığın Para Üzerinde Fiili Hakimiyet Kurmadan Polis Tarafından Yakalanması )
PARAYI ALAMADAN POLİS TARAFINDAN YAKALANAN SANIK ( Sanığın Gasp Suçunu Tamamlayamamış Olması )"
YCGK16.3.1987E. 1987/1-2 K. 1987/132"TAAMMÜDEN ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Savcılıktaki Anlatımının Değerlendirilmesinin Gerekli Olması )
SAVCILIKTA YAPILAN SANIĞIN ANLATIMI ( Bu Anlatım Değerlendirilerek Karar Verilmesinin Gerekmesi )
ÖLDÜRME FİKRİ ÜZERİNDEN SÜRE GEÇMİŞ OLMASI ( Sanığın Kahvede Rastladığı Maktülü Öldürmesinin Kasten Adam Öldürme Olması )
KASTEN ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Kahvede Rastladığı Maktülü Öldürmesinin Kasten Adam Öldürme Olması )"
YCGK16.3.1987E. 1987/456 K. 1987/119"SAHTECİLİK SUÇU ( Bankada Bekçi Olan Şahsın Para Çekmek İçin Sıraya Giren Müşterilerin Kartlarını Alarak Kendi Yararına Para Çekmesi )
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( Sanık Banka Bekçisine Verilen Kartlardan Kendi Yararına Para Çekmesi )
ÇEKE İLİŞKİN SAHTECİLİK İŞLEMİ OLMAMASI ( Sanığın Suçunun Güveni Kötüye Kullanma Olması )"
YCGK16.3.1987E. 1987/525 K. 1987/123"DAVA ZAMANAŞIMI ( Sanığın Rızası Hilafına Uygulanabilmesi )
SANIĞIN RIZASI HİLAFINA UYGULAMA ( Dava Zamanaşımı )
ÖNÖDEMEDEN DAHA ÖNCELİKLE SANIK LEHİNE UYGULANMASI GEREKEN KURAL ( Dava Zaman Aşımının Geçmiş Olması )"
YCGK16.3.1987E. 1987/572 K. 1987/125"SİLAHLA TEHDİT ( Sanığın Erteleme İsteğinin Reddedilmesinin Mahkemece Gerekçesinin Yazılmasının Gerekmesi )
GEREKÇELİ KARAR ( Yargı Kararlarının Gerekçeli Olmasının Gerekmesinin Anayasa İle Hüküm Altına Alınmış Olması )
ERTELEME ( Sanık Hakkında Verilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmiş Olması Nedeniyle Tecile Yer Olmadığına İlişkin Kararın Gerekçesinin Yazılmasının Gerekmesi )
SANIĞIN KİŞİLİĞİNİN OLUMLU KABUL EDİLMESİ ( Buna Rağmen Tecile Yer Olmadığına İlişkin Kararın Gerekçesinin Açıklanmasının Gerekmesi )"
YCGK16.3.1987E. 1987/615 K. 1987/128"HIRSIZLIK SUÇU ( Sanığın Onbeş Yaşından Küçük Olması )
SANIĞIN ÇOCUK OLMASI ( Bedeni ve Akli Durumunun Bir Tek Uzman Doktora Tespit Ettirilmesinin Yeterli Olması )"
YCGK18.3.1987E. 1987/9-722 K. 1987/203"İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Trafik kazası )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN TAM KUSURU
KUSURSUZ SORUMLULUK"
YCGK18.3.1987E. 1987/9-722 K. 1987/203"İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Trafik kazası )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN TAM KUSURU
KUSURSUZ SORUMLULUK"
YCGK23.3.1987E. 1986/4-559 K. 1987/138"BIÇAKLA MÜESSİR FİİL ( Mağdurun Sanığa Sövmesinin Kışkırtma Nedeni Sayılması )
BEKÇİLİK YAPAN SANIĞIN MÜESSİR FİİLDE BULUNMASI ( Mağdurun Uyarıya Karşın Yasak Yerden Geçmesi ve Sövmesinin Kışkırtma Olması )
KIŞKIRTMA ( Bekçilik Yapan Sanığın Uyarısına Aldırış Etmeyen ve Söven Sanığın Eyleminin Kışkırtma Niteliğinde Olması )"
YCGK23.3.1987E. 1987/612 K. 1987/145"ORMAN SUÇU ( Suç Tarihinde Veya Daha Sonraki Sanık Lehine Herhangi Bir Düzenlemenin Yapılmamış Olması )
SANIK LEHİNE DÜZENLEMENİN OLMAMASI ( Sanığın Orman Suçu Nedeniyle Cezasının Verilmesinin Gerekmesi )"
YCGK23.3.1987E. 1987/9-13 K. 1987/149"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİKLE ÖLÜME SEBEBİYET VERME ( Maktülün Yaya Geçidi Olmayan Yerde Dikkatsiz Geçmesi Nedeniyle Birinci Derecede Kusurlu Olması )
MAKTÜLÜN KUSURLU OLMASI ( Yaya Geçidi Olmayan Yolda Yolun Geçişe Müsait Hale Gelmesini Beklemeden Minibüsün Önüne Atlaması )
TRAFİK KAZASI ( Maktülün Kusurunun Daha Fazla Olması )"
YCGK30.3.1987E. 1987/1-11 K. 1987/162"ZARURRETİN TAYİN ETTİĞİ HUDUDU TECAVÜZ ( Sanığın Yasal Savunma İçinde Tüfekle Ateş Ettiğinin Anlaşılması )
YASAL SAVUNMA SINIRLARI İÇİNDE ATEŞ ETME ( Olayın Geçtiği Yer ve Ruh Halinin Göz Önünde Tutulması )
ZORLA IRZA GEÇME ( Yasal Savunma Dışında Kalan Sanığın Eyleminin Zorla Irza Geçmek Suçuna Kalkışma Olması )"
YCGK30.3.1987E. 1987/9-92 K. 1987/169"İŞ KANUNUNA AYKIRI HAREKET ( Sanıların Dış Ülkelere İşçi Göndermek Maksadıyla Çalışma ve Faaliyetlerde Bulunduklarının Tespitinin Gerekmesi )
DIŞ ÜLKELERE İŞ GÖNDERME ( Sanıkların Haksız Menfaat Sağlama Amacı İle Hareket Etmesi )
HAKSIZ MENFAAT ( Dış Ülkelere İşçi Göndermek İçin Büro Açılması )"
YCGK6.4.1987E. 1986/1-567 K. 1987/171"ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Sanığın Mağdura Sıktığı Dört Kurşunu da Ayak Bacak Bölgesine Sıkması Nedeniyle Öldürme Kastının Olmaması )
YARALAMA KASTI ( Sanığın Mağdura Sıktığı Dört Kurşunu da Ayak Bacak Bölgesine Sıkması Nedeniyle Öldürme Kastının Olmaması )
KASTIN YARALAMA OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI ( Sanığın Mağdura Sıktığı Dört Kurşunu da Ayak Bacak Bölgesine Sıkması Nedeniyle Öldürme Kastının Olmaması )"
YCGK13.4.1987E. 1986/4-588 K. 1987/200"KAVGA ETMEK ( Sanıkların Adiyen Etkili Eylem Suçunun Asli Faili Olmaları )
ADİYEN ETKİLİ EYLEM ( Kavganın Her Türlü Müstakil Müessir Fiilden Ayrı Bir Suç Olması )
KAVGAYA KATILANIN CEZALANDIRILABİLMESİ ( Kavgaya Katılan Kişi veya Kişiler Dışında Kalan Herhangi Kimse Tarafından Yaralama Fiilinin İka Edilmesi )"
YCGK13.4.1987E. 1986/9-365 K. 1987/199"LAİKLİĞE AYKIRI PROPAGANDA ( Sanıkların Bunu Yayın Yoluyla Yapmaları )
YAYIN YOLUYLA LAİKLİĞE AYKIRI PROPAGANDA ( Sanıkların Çevirdiği ve Bastığı Yabancı Yazarın Kitabı İle Müsnet Suçun Oluştuğunun Kabulü )
YABANCI YAZARCA YAZILAN KİTABIN TERCÜMESİ ( Tercüme Edip Bunu Basan Sanıkların Yayın Yoluyla Laikliğe Aykırı Hareket Ettiklerinin Kabulü )
TERCÜME EDİLEN ESER İLE SUÇ İŞLENMESİ ( Kitapta Yer Alan İfadeler Nedeniyle Laikliğe Aykırılık Suçunun Oluştuğunun Kabulü )"
YCGK13.4.1987E. 1987/8-42 K. 1987/211"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK SUÇU ( Bu Suçun Bir Tehlike Suçu Olması )
TEHLİKE SUÇU ( Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturma )
HAZIRLIK HAREKETLERİNİN CEZALANDIRILMASI ( Suçun Tehlike Suçu Olması Nedeniyle İstisnaen Toplum Yararına Cezalandırmanın Yapılması )
SUÇ İŞLEMEYENLER HAKKINDA CEZA VERİLMESİ ( Suç İşlenmemiş de Olsa Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmanın Cezalandırılması )
EYLEMDEN ÖNCEKİ BİRLEŞME BULUŞMA VE EĞİTİLİP YÖNELME AŞAMASI ( Cürüm İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturma Suçunun Oluşması İçin Yeterli Olması )"
YCGK27.4.1987E. 1987/6-94 K. 1987/237"HIRSIZLIK ( Sanığın Çalmaya Fırsatı Olmadan Somya Altına Saklanması )
ÇALMAYA FIRSAT BULAMAYAN HIRSIZIN SAKLANMASI ( Evde Ne Çalacağının Bilinmemesi Nedeniyle Pek Hafif Değer Ölçüsünün Uygulanması )
KUŞKUDAN SANIK YARARLANIR İLKESİ ( Hırsızlık Amacıyla Girilen Evde Amaca Ulaşmadan Saklanan Sanığın Ne Çalacağının Bilinmemesi )"
YCGK27.4.1987E. 1987/8-63 K. 1987/231"KAYMAKAMLIĞIN MÜDAHALENİN MEN'İ KARARI VERDİĞİ TAŞINMAZDA TASARRUFA DEVAM EDEN SANIK ( Taşınmazın Sanığın Tapulu Malı Olması )
TECAVÜZÜN REF'İ KARARINA UYMAYAN SANIK ( Kaymakamlığın Hakkında Müdahalenin Men'i Kararı Verdiği Taşınmazın Sanığın Tapulu Malı Olması )
İDARİ MEN KARARINA UYMAMAK ( Taşınmazın Umumi Köy Yolu Olmayıp Sanığa Ait Olduğunun Mahkeme Kararıyla Kesinleşmiş Olması )
MÜDAHELENİN MENİ DAVASI İLE ORTADAN KALKAN TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ ANLAŞMAZLIK ( Bu Taşınmaz İçin İdari Men Kararı Verilememesi )
TAPULU TAŞINMAZ ÜZERİNE İDARİ MEN KARARI ( Taşınmaz Üzerindeki Anlaşmazlığın Daha Önceden Açılan Davalarla Ortadan Kalkmış Olması )"
YCGK4.5.1987E. 1987/123 K. 1987/252"NİTELİKLİ ZİMMET ( Daimi Kadrolu Kooperatif Odacısının Memur Sayılmaması )
MEMUR NİTELİĞİNDE OLMAYAN ODACI ( Eylemin Nitelikli Zimmet Olmaması Resmi Evrakta Sahtekarlık Olması )
RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Daimi Kadrolu Kooperatif Odacısının Memur Sayılmaması Nedeniyle )"
YCGK4.5.1987E. 1987/18 K. 1987/246"ADAM ÖLDÜRME ( Dur Uyarısına Uymayan Maktülün Polisler Tarafından Vurulması )
İŞARETLERE VE İKAZ ATIŞLARINA ALDIRMAYARAK DUR EMRİNE RİAYET ETMEME ( Polis Memurlarının Arabanın Arka Tekerleklerine Ateş Ederken Bir Kişiyi Öldürmesi )
POLİSİN DUR İHTARINA UYMAYAN KİŞİYİ ÖLDÜRMESİ ( Maktülün Şüphe Uyandırması Nedeniyle Edilen Ateş Sonucu Ölmesi )"
YCGK4.5.1987E. 1987/6-121 K. 1987/251"HIRSIZLIK ( Sanığın Onbir Yaşını Bitirmemiş Olması Nedeniyle Kamu Davasının Açılamaması )
DAVA KOŞULU ( Sanık Hakkında Kamu Davası Açılabilmesi İçin Onbir Yaşını Bitirmiş Olmasının Gerekmesi )
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ ( Sanığın Onbir Yaşından Küçük Olması Nedeniyle Kamu Davasının Açılamaması )"
YCGK4.5.1987E. 6/141 K. 1987/256"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK
RESMİ BELGELER"
YCGK4.5.1987E. 1987/600 K. 1987/245"RÜŞVET SUÇU ( Kanunda Yazılı Kişilerden Birinin Yasalara Göre Yapmaya Mecbur Olduğu İşi Haksız Menfaat Edinmesi )
HAKSIZ MENFAAT ( Yapmaya Mecbur Olunan İş Karşılığı Menfaat Temini )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( İlgilinin Menfaat Sağlamaya Çalışması )"
YCGK4.5.1987E. 1987/9-127 K. 1987/253"DEVLETİN GÜVENLİK KUVVETLERİNİ ALENEN TAHKİR VE TEZYİF ( Çıkan Olayları Önlemeye Çalışan Jandarma Erlerine Yapılan Hakaret )
TEK SUÇ OLMASI ( Sanığın Topluluk Jandarma Erlerinin Tümünü Hedef Alarak Hakaret Niteliğindeki Sözleri Söylemesi )
TOPLULUĞA KARŞI YAPILAN HAKARET SÖZLERİ ( Suçun Tek Suç Olması )"
YCGK11.5.1987E. 1987/6-156 K. 1987/271"YARGITAY BOZMA KARARI ( Bozmadan Sonra Mahkemece Verilen Kararın Önceki Kararın Aynısı Olmaması Nedeniyle Direnme Kararı Niteliğinde Sayılamaması )
DİRENME KARARI ( Bozmadan Sonra Mahkemece Verilen Kararın Önceki Kararın Aynısı Olmaması Nedeniyle Direnme Kararı Niteliğinde Sayılamaması )
TEMYİZ KABİLİYETİ ( Bozmadan Sonra Mahkemece Başka Türlü Verilen Kararların Temyize Tabi Olması )"
YCGK11.5.1987E. 1987/9-90 K. 1987/259"LAİKLİĞE AYKIRI HAREKET ( İmamın Caminin Dışına Yazdığı Yazıların Devletin Ekonomik Düzeninin Şeriat Hükümlerine Göre Düzenlenmesi Amacının Olması )
DEVLETİN EKONOMİK DÜZENİNİN ŞERİAT HÜKÜMLERİNE GÖRE DÜZENLENMESİ ( Sanığın Cami Duvarına Yazdığı Yazılardan Bu Suçun Oluştuğunun Kabulü )
CAMİ DUVARINA İMAM TARAFINDAN YAZILAN YAZILAR ( Devletin Ekonomik Düzeninin Şeriat Hükümlerine Göre Düzenlenmesi Amacının Olması )"
YCGK11.5.1987E. 1987/99 K. 1987/276"ADAM ÖLDÜRME ( Sanıkların Bu suçu Hunharca Kendilerini Tatmin Etme Davranışlarının Olmaması )
ÖLDÜRÜLÜNE EZA VERME ( Sanıkların Bu Davranışlarının Belirlenmemiş Olması Nedeniyle İşkence ve Tazip Olarak Kabulünde İsabetin Olmaması )
İŞKENCE VE TAZİP ( Öldürülene Eza Verme ve Kendini Tatmin Davranışının Olmaması Nedeniyle Suçun Kabulünde İsabet Olmaması )"
YCGK18.5.1987E. 1987/1-55 K. 1987/283"KASTEN ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Adi Tahrik Altında Bu Suçu İşlemiş Olması ve Değişen Yasa Hükmü Gereği Cezalandırılması )
ADİ TAHRİK ( Sanığın Maktülü Öldürmesine Maktülün Sarfetmiş Olduğu Sözlerin Sebep Olması )
PARA CEZASI VEYA TEDBİR ( Değişen Yasa Hükmüyle Asıl Cezanın Çevrilmesinin Gerekmesi )
TEKERRÜR ( Değişen Yasanın Sanığın Lehine Olması )
LEHE OLAN KURALIN UYGULANMASI ( Sanığın Adi Tahrik Altında İşlediği Öldürme Eylemi )"
YCGK18.5.1987E. 1987/1-56 K. 1987/284"ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanığın Kastının Öldürme Olmaması Nedeniyle Olayın Etkili Eylem Sayılması )
SUÇ KASTININ BELİRLENMESİ ( Yalnızca İsabet Kaydedilen Bölgenin Esas Alınmasının Mümkün Olmaması )
YARALAMA ( Sanığın Kastının Adam Öldürme Olmaması Nedeniyle Eylemin Yaralama Olması )
ETKİLİ EYLEM ( Sanığın Kendisini Yaralayan Kişiyi Öldürme Kastı Olmaksızın Yaralaması )"
YCGK25.5.1987E. 1987/4-153 K. 1987/305"DİN VE ALLAH'A HAKARET SUÇU ( Suçun Oluşması İçin Sanığın Doğrudan Doğruya Bu Kavramlara Yönelik ve Onları Hedef Alan Anlayış Sonucu Hareket Etmesi )
ALLAHA KİTABA KÜFÜR ( Sanığın Kavga Sırasında Küfretmesi Nedeniyle Özel Olarak Küfürün Olmamasından Kastın Olmadığının Anlaşılması )
KAVGA SIRASINDA ALLAHA KÜFÜR ETMEK ( Kastın Olmaması Nedeniyle Mahkümiyete Karar Verilememesi )"
YCGK1.6.1987E. 1987/211 K. 1987/337"ASKERİ İTAAT VE İNKİYADI BOZAN SUÇLAR ( Verilen Para Cezasının Tekerrüre Esas Olmaması )
TEKERRÜRE ESAS OLMAYAN PARA CEZASI ( Askeri İtaat ve İniyakadı Bozan Suçlar Verilen Para Cezası )
SIRF ASKERİ SUÇ NİTELİĞİNDEKİ SUÇLAR ( Sırf Askeri Cürümler Hakkında Sadır Olan Hükümlerin Tekerrüre Esas Olmaması )"
YCGK1.6.1987E. 1987/6-201 K. 1987/336"SABIKA KAYDININ SİLİNMESİ ( Ceza Biçiminde Hükmedilen Her Türlü Ehliyetsizliklerin Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi Yoluyla Kaldırılmasına Engel Olmaması )
HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİ İLE MEMNU HAKLARIN İADESİ ( İstekte Bulunan İyi Halli Hükümlünün Yasaklanmış Haklarının Geri Verilmesi )
MEMNU HAKLARIN İADESİ ( Şartların Olması Durumunda İadenin Gerçekleştirilmesinin Gerekmesi )"
YCGK1.6.1987E. 1987/7-191 K. 1987/334"KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNA MUHALEFET ( Ehliyetsiz Araç Kullanılması )
EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA ( Evrak Üzerinde Yapılan İnceleme Sonucu Ceza Kararnamesi İle Hüküm Verilmesi )
TEKERRÜR ( Evrak Üzerinde Yapılan İnceleme Sonucu Ceza Kararnamesi İle Verilen Hükmün Tekerrürün Yasal ve Geçerli Dayanağı Olmaması )"
YCGK1.6.1987E. 1987/7-80 K. 1987/323"677 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANMA ( Üfürükçülük ve Nüshacılıkı Menfaat Temini İçin Mutad Meşgale Haline Getirme )
ÜFÜRÜKÇÜLÜK VE NÜSHACILIK YAPMA ( Menfaat Temini İçin Bunu Mutad Meşgale Haline Getirme )
MENFAAT TEMİNİ İÇİN ÜFÜRÜKÇÜLÜK VE NÜSHACILIK YAPMA"
YCGK1.6.1987E. 1987/7-95 K. 1987/321"KEŞİDE YERİ VE KEŞİDECİNİN AD VE SOYADI YAZILMAYAN ÇEK ( Çek Vasfının Kazanılmaması Nedeniyle Dolandırıcılık Suçunun Oluşması ve Vazgeçme )
DOLANDIRICILIK SUÇU VE VAZGEÇME ( Karşılıksız Olsa Dahi Keşide Yeri ve Keşidecini Ad ve Soyadı Yazılmayan Belgeyi Çek Diye Tanzim )
ÇEK VASFI TAŞIMAYAN BELGE VERMEK SURETİYLE DOLANDIRICILIK SUÇU ( Keşide Yeri ve Keşidecinin Ad ve Soyadı Yazılmaması )
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDESİ SUÇU OLUŞMAMASI ( Keşide Yeri ve Keşidecinin Ad ve Soyadı Bulunmaması Nedeniyle Çek Vasfı Taşımayan Senet Tanziminde )
VAZGEÇMENİN HUKUKSAL DEĞERİ ( Çek Vasfı Taşımayan Belge Tanzim Etmek Suretiyle Dolandırıcılıkta )"
YCGK17.6.1987E. 1987/111 K. 1987/384"YASA DIŞI ÖRGÜTE YARDIM ( Yasadışı Örgütün Silahlı Olup Olmadığının Saptanmasının Gerekmesi )
SİLAHLI YASA DIŞI ÖRGÜTE YARDIM ( Sanıklara Ceza Verilmesi İçin Yasadışı Örgütün Silahlı Olup Olmadığının Belirlenmesinin Gerekmesi )
CEZA VERİLMESİ ŞARTI ( Sanıklara Ceza Verilmesi İçin Yasadışı Örgütün Silahlı Olup Olmadığının Belirlenmesinin Gerekmesi )"
YCGK4.9.1987E. 1987/220 K. 1987/345"İSTİKLAL MARŞI TÖRENİNE KATILMAMAK ( Suçun Oluşması İçin Yeterli Olmaması )
TÖRENE KATILMAYAN MAHKUM ( Sebebini Açıklarken Söylenen Sözlerin Tahkir ve Tezlile Yönelik Eyleminin Bulunmaması )"
YCGK14.9.1987E. 1987/235 K. 1987/347"TRAFİK KAZASI ( Kasti Olmayan Nedenlerle Şoförün Yoldan Geçen Çocuğa Çarpması ve Onu Yaralaması )
GAYRI KASDİ İŞLENEN SUÇ ( Sanığın Kişiliğinden Gelen Cezayı Çoğaltıcı Neden Olmamasına Rağmen Azami Had Üzerinden Ceza Verilmesinin Yanlış Olması )
AZAMİ HAD ÜZERİNDEN CEZA VERİLMESİ ( Sanığın Kastının Olmaması ve Kişiliğinden Gelen Cezayı Artırıcı Neden Bulunmaması )"
YCGK21.9.1987E. 1987/1-203 K. 1987/367"ADAM ÖLDÜRMEK SUÇUNDAN YARGILANIP BERAAT ETMEK ( Sanığın Haksız Tutuklu Kaldığı Günler İçin Tazminat İstemi - Manevi Baskı ve Zora Dayanarak Alındığı Anlaşılan İkrarının Tutuklanmaya Kendi Kusuruyla Sebep Olduğuna Kanıt Olamayacağı )
HAKSIZ TUTUKLANMA TAZMİNATI ( Davacının Manevi Baskı ve Zora Dayanarak Alındığı Anlaşılan İkrarının Tutuklanmaya Kendi Kusuruyla Sebep Olduğuna Kanıt Olmaması - Adam Öldürmek Suçundan Yargılanıp Beraat Eden Sanık )
İKRAR ( Davacının Manevi Baskı ve Zora Dayanarak Alındığı Anlaşılan/Tutuklanmaya Kendi Kusuruyla Sebep Olduğuna Kanıt Olmaması - Adam Öldürmek Suçundan Yargılanıp Beraat Eden Sanığın Haksız Tutuklu Kaldığı Günler İçin Tazminat İstemi )"
YCGK21.9.1987E. 1987/154 K. 1987/363"ORMANIN SATILMASI ( Orman İdaresi Memurlarının İfa Ettikleri Görevin Adli Nitelikte Olması )
ADLİ NİTELİKTE GÖREV ( Orman İdaresi Memurlarının İfa Ettikleri Görev )
GENEL HÜKÜMLER ( Orman İdaresi Memurlarının İfa Ettikleri Görevin Adli Nitelikte Olması Nedeniyle Soruşturmanın Genel Hükümlere Göre Yürütülmesi )"
YCGK21.9.1987E. 1987/166 K. 1987/396"GÖREVLİ MAHKEME ( Türkiye Elektrik Kurumu Personelinin Memurun Muhekamatı Hakkındaki Kanuna Tani Olmaması Nedeniyle Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olması )
MEMURUN MUHEKAMATI HAKKINDAKİ KANUN ( Türkiye Elektrik Kurumu Personelinin Memurun Muhekamatı Hakkındaki Kanuna Tani Olmaması Nedeniyle Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olması )
TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU PERSONELİ OLAN SANIK ( Sanığın Memurun Muhekamatı Hakkındaki Kanuna Tani Olmaması Nedeniyle Yargılamada Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olması )"
YCGK21.9.1987E. 1987/170 K. 1987/397"İMAR KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kooperatif Vekillerince İtiraza Konu Yapılan Kararın Belediye Başkanının İmzasıyla Verilen Para Cezasına İlişkin Olması )
PARA CEZASINA İTİRAZ EDİLMESİ ( Verilen Para Cezasına Belediye Başkanının İmza Atmış Olması )
BELEDİYE BAŞKANININ İMZASI ( Para Cezasına İlişkin Kararda Encümenin Değil Başkanın İmzasının Olması )"
YCGK21.9.1987E. 1987/197 K. 1987/365"ORMANDA İZİNSİZ HAYVAN OTLATMAK ( Sanığın Onbir Yaşını Bitirmiş Olması ve Onbeş Yaşından Küçük Olması )
ONBİR YAŞINDAN BÜYÜK ONBEŞ YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Farik ve Mümeyyiz Olmadıklarına Dair Raporların Niteliği Belirtilmek Suretiyle Düzenlettirilmesi )
MÜMEYYİZ RAPORU DÜZENLENMESİ ( Sanığın Onbir Yaşını Bitirmiş Olması ve Onbeş Yaşından Küçük Olması )"
YCGK21.9.1987E. 1987/20 K. 1987/359"TEDBİRSİZLİKLE ADAM ÖLDÜRMEYE SEBEP VERME ( Romorkuna Çocuk Alan Sanığın Onların Asılmasını Önleyecek Tedbirleri Almadığı İddiası )
TRAKTÖRÜN RÖMORKUNA ÇOCUK ASILMASI SONUCU ÖLÜMÜN GERÇEKLEŞMESİ ( Sanığın Çocukların Asılmaması İçin Gerekli Tedbirleri Almadığının İddia Edilmesi )"
YCGK21.9.1987E. 1987/257 K. 1987/372"KISA KARAR ( Hükmün Esasını Oluşturması )
HÜKMÜN ESASINI OLUŞTURAN KISA KARAR ( Toplam Cezanın Ne Şekilde Belirdiğinin Denetime İmkan Verecek Şekilde Gösterilmesinin Gerekmesi )
TOPLAM CEZANIN NE ŞEKİLDE VERİLDİĞİNİN BELİRTİLMESİ ( Hükmün Esasını Oluşturan Kısa Kararda Belirtilmesinin Gerekmesi )"
YCGK21.9.1987E. 1987/7-210 K. 1987/387"1918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Yasa Hükümlerine Göre Göz Önünde Tutulması Gereken Değerler Tutarı )
PEK FAHİŞ ( Kaçakçılığa İlişkin Değerler Toplamı )"
YCGK28.9.1987E. 1987/12 K. 1987/421"DOLANDIRICILIK ( Olayda Sanıkların Amacının Suç İşlemek Kararı Olmaması )
SUÇ İŞLEMEK KARARININ OLMAMASI ( Sanıkların Amacının Her Fırsattan Yararlanıp Genel Karar Doğrultusunda Hareket Etmek Olması )
MÜTESELSİL SUÇ ( Sanıklar Arasında Aynı Suç İşleme Kararı Olmaması Nedeniyle Müteselsil Suçun Subjektif Unsurunun Olmaması )
AYNI SUÇ İŞLEME KARARI ( Sanıklar Arasında Böyle Bir Karar Olmaması Nedeniyle Müteselsil Suçun Unsurlarının Oluşmamış Sayılması )"
YCGK28.9.1987E. 1987/124 K. 1987/406"EMRE MUHARRER SENEDİ YIRTMAYA KALKIŞMAK ( Sanığın Yırtılan Önceki Belge Yerine Geçecek Olan Belgeyi Ortadan Kaldırmaya Kalkışması )
HAFİFLETİCİ SEBEP ( Emre Muharrer Senet Yırtma Suçlarında Uygulanmaması )
GERÇEK BELGEYİ YIRTMAK SUÇU ( Hafifletici Sebeplerin Uygulanmaması )"
YCGK28.9.1987E. 1987/130 K. 1987/407"ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanıklardan Hangisinin Mağdurun Kafasına Vurduğunun Belirlenememesi )
MAĞDURA VURULAN DARBENİN TEK OLMASI ( Sanıklardan Hangisinin Mağdurun Kafasına Vurduğunun Belirlenememesi )
ETKİLİ EYLEM ( Birden Fazla Sanığın Mağdurun Kafasına Vurarak Onu Yaralaması Olayında Kimin Vurduğunun Belirlenememesi )
SANIKLARDAN HANGİSİNİN SUÇU İŞLEDİĞİNİN BELİRLENEMEMESİ ( Her Bir Sanık İçin Cezada İndirim Yapılarak Uygulanması )"
YCGK5.10.1987E. 1987/1-216 K. 1987/426"ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanığın Bu Suçu Ağır Kışkırtma Altında İşlemesi )
MAĞDURDAN GELEN VE AĞIR KIŞKIRTMA NEDENİ SAYILAN EYLEMLER ( Bu Eylemlerin Ard Arda Yapılması Nedeniyle Ağır Tahrik Hükümlerinin Uygulanması )
AĞIR TAHRİK ( Mağdurun Sanığa Küfür Etmesi Camını Kırması ve Taş Atması )"
YCGK5.10.1987E. 1987/1-229 K. 1987/440"KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK ( Muhtarı Korkutmak ve Nişandan Caydırmak Amacıyla Hareket Eden Sanıklar )
KORKUTMA AMACIYLA ADAM ÖLDÜRME ( Maktülü Muhtarın Nişandan Dönmesini Sağlamak İçin Ölmesi Kasten Adam Öldürme Suçuna Girmemesi )
ETKİLİ EYLEM SONUCU ÖLÜM ( Maktülü Muhtarın Nişandan Dönmesini Sağlamak İçin Ölmesi Kasten Adam Öldürme Suçuna Girmemesi )"
YCGK5.10.1987E. 1987/167 K. 1987/422"DEVLET KUVVETLERİNİ ALENEN TAHKİR VE TEZYİF ( Sanığın Kasıtlı Olarak Söylediği Sözler Nedeniyle Cezalandırılmasının Gerekmesi )
KASIT UNSURU ( Cumhuriyeti Alenen Tahkir ve Tezyif Suçunda )
KALABALIK MAHALDE SÖYLENEN SÖZ ( Cumhuriyeti Alenen Tahkir ve Tezyif Suçunun Oluşması İçin Gerekli Olan Kastın Bulunması )"
YCGK5.10.1987E. 1987/6-260 K. 1987/428"SAHTECİLİK SUÇU ( Bono Üzerinde Tahrifat Yapılması )
BONO ÜZERİNDE TAHRİFAT YAPILMASI ( Hukuken Geçerli Olan Bono Üzerinde Müdahil Kadının Bilgisi Dışında Tahrifat Yapılmasının Evrakta Sahtecilik Olması )
EVRAKTA SAHTECİLİK ( ( Hukuken Geçerli Olan Bono Üzerinde Müdahil Kadının Bilgisi Dışında Tahrifat Yapılması )"
YCGK5.10.1987E. 1987/6-285 K. 1987/438"İŞ KANUNUNA MUHALAFET ( Bu Suçun Oluşmasının Şartları )
DOLANDIRICILIK SUÇU ( Yurtdışına İşçi Gönderme Vaadiyle Para Toplanması )
DIŞ ÜLKELERE İŞÇİ GÖNDERMEK MAKSADIYLA ÇALIŞMA ( 1475 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçunun Oluşmasının Şartı )"
YCGK5.10.1987E. 1987/8-186 K. 1987/423"GÖREV ESNASINDA DARP SUÇU ( Cürmü Söyletmek İçin Müdahilin Dövülmesi Olayı )
CÜRMÜ SÖYLETMEK İÇİN DÖVME SUÇU ( İşkence Sayılmasa da İnsani Olmayan ve Haysiyet Kırıcı Nitelik Taşıması )
İNSANİ OLMAYAN HAREKET ( Görevli Polis Memurunun Cürmü Söyletmek İçin Dövme Fiilinde Bulunması )"
YCGK12.10.1987E. 1987/1-266 K. 1987/445"KASTEN ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanığın Mağduru Hayati Bölgeden Yaralamasının Adam Öldürmeye Tam Kalkışma Sayılmaması )
HAYATİ BÖLGEYE VURULAN DARBE ( Başka Unsurlar Olmadığı Müddetçe Eylemin Adam Öldürmeye Tam Kalkışma Olarak Kabulünün İsabetsiz Olması )
ETKİLİ EYLEM ( Sanığın Mağdurun Hayati Bölgesine Vurduğu Darbenin Adam Öldürmeye Teşebbüs Sayılmaması )"
YCGK12.10.1987E. 1987/8-361 K. 1987/458"KISA KARARDA YER ALMAYAN YARGILAMA GİDERİ VE VEKALET ÜCRETİ ( Gerekçeli Kararda Yer Almasının Hukuki Değer Taşımaması )
GEREKÇELİ KARARLA KISA KARAR ARASINDA FARKLILIK ( Ücreti Vekaletin Kısa Kararda Bulunmayıp Gerekçeli Kararda Yer Alması )
YARGILAMA GİDERİNİN KISA KARARDA YER ALMAYIP GEREKÇELİ KARARDA BELİRTİLMESİ ( Hukuki Değer Taşımayacağı )
VEKALET ÜCRETİ ( Kısa Kararda Yer Almayıp Gerekçeli Kararda Hükmedilmesinin Hukuki Değer Taşımaması )"
YCGK19.10.1987E. 1987/253 K. 1987/469"TAAMMÜDEN VE KAN GÜTME SAİKİYLE ADAM ÖLDÜRME ( Fiilin Birden Fazla Sanık Tarafından İşlenmiş Olup da Öldürme Eylemini Kimin Yaptığının Bilinememesi )
BİRDEN FAZLA SANIKLA İŞLENEN ÖLDÜRME EYLEMİ ( Öldürme Eylemini Kimin Yaptığının Bilinememesi Nedeniyle Cezada İndirim Yapılması )
CEZADA İNDİRİM YAPILMASI ( Fiilin Birden Fazla Sanık Tarafından İşlenmiş Olup da Öldürme Eylemini Kimin Yaptığının Bilinememesi Nedeniyle )"
YCGK26.10.1987E. 1987/6-406 K. 1987/499"HIRSIZLIK ( Sanığın Bahçedeki Elma Ağacından Birkaç Elma Koparıp Yemesi )
BAHÇEDEN BİRKAÇ ELMA ALIP YEME EYLEMİ ( Hırsızlık Suçunun Oluşması İçin Nicelik Yeterliği Açısında Gereken Boyutlara Ulaşmamış Olması )
TÖREYE GÖRE SUÇ OLUŞMAMASI ( Sanığın Bahçedeki Elma Ağacından Birkaç Elma Koparıp Yemesi )"
YCGK9.11.1987E. 1987/230 K. 1987/525"CEBRİ İRTİKAP ( Sanık Olan Doktorun Yapmaya Mecbur Olduğu Ameliyat Karşılığı Alınan Paranın Rüşvet Kabul Edilmesi )
YAPILMASI MECBUR OLUNAN İŞ KARŞILIĞI PARA ALMA ( Suçun Rüşvet Sayılması )
RÜŞVET ALMA ( Sanık Olan Doktorun Yapmaya Mecbur Olduğu Ameliyat Karşılığı Alınan Paranın Rüşvet Kabul Edilmesi )
AMELİYAT İÇİN PARA ALMASI ( Sanık Doktorun Rüşvet Suçunu İşlemiş Olması )"
YCGK16.11.1987E. 1987/380 K. 1987/546"PARA CEZASI ( Üçyüz Bin Liraya Kadar Olan Hükümlerin Kesin Olması )
TEKERRÜRE ESAS OLMAYAN HÜKÜMLER ( Üçyüz Bin Lİraya Kadar Olan Hükümlerin Kesin Olması Nedeniyle )"
YCGK16.11.1987E. 1987/438 K. 1987/554"ZORLA IRZA GEÇME ( Suçun Asker Olan Kişi Tarafından İşlenmesi Nedeniyle Davanın Askeri Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerekmesi )
ASKERLİK ŞEREF VE HAYSİYETİNE DOKUNAN SUÇ ( Asker Kişiler Tarafından Nerede İşlenirse İşlensin Davanın Askeri Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerekmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Askerlik Şeref ve Haysiyetine Dokunan Suçlarda Askeri Yargının Görevli Olması )"
YCGK7.12.1987E. 1987/496 K. 1987/583"DOLANDIRICILIK ( Tapulu Taşınmazların Haricen Satışının Geçerli Olmaması )
TAPULU TAŞINMAZ ( Haricen Satışın Geçerli Olmaması )
TAZMİNAT TALEP ETME HAKKI ( Harici Satılan Taşınmazın Alıcıya Mülkiyet Hakkını Geçirmemesi Nedeniyle )"
YCGK7.12.1987E. 1987/8-382 K. 1987/590"5917 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( İkinci Men Kararı Verilmesi )
İKİNCİ MEN KARARI ( Niteliği İtibariyle Tespit Olması )
TESPİT NİTELİĞİNDEKİ KARAR ( İkinci Men Kararı )"
YCGK14.12.1987E. 1987/8-436 K. 1987/599"6136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( İki Şarjörü Birleştirerek Mermi Kapasitesini Artırma )
SİLAHIN MERMİ KAPASİTESİNİ ARTIRMA ( İki Şarjörü Birleştirerek Yedi Mermi Kapasiteli Tabancayı On Adetten Fazla Kapasiteli Hale Getirmek )
TABANCANIN VAHAMET ÖZELLİĞİ ( İki Şarjörü Birleştirerek Yedi Mermi Kapasiteli Tabancayı On Adetten Fazla Kapasiteli Hale Getirmek )"
YCGK14.12.1987E. 1987/8-490 K. 1987/604"TEMYİZ SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Tetkik Mercii Kararlarının Cumhuriyet Savcısınca Temyizinde )
CUMHURİYET SAVCISININ TETKİK MERCİİ KARARINI TEMYİZ YETKİSİ ( Temyiz Süresinin Başlangıcı )
TETKİK MERCİİ KARARLARININ TEMYİZİ ( Cumhuriyet Savcısının Temyizinde Temyiz Süresinin Başlangıcı )"
YCGK21.12.1987E. 1987/2-412 K. 1987/639"MÜESSİR FİİL ( Mahkemenin Verilen Cezayı Ertelemesine İlişkin Kararını Neye Dayandırdığını Somut Olarak Açıklamamış Olması )
ERTELEME İSTEMİNİN REDDİ ( Mahkemenin İstemi Reddederken Belirttiği Gerekçenin Somut Olmaması )
GEREKÇE ( Mahkemenin Takdirinin Akla Hukuka ve Dosyaya Uygun Açıklaması Sayılması )
ERTELEME İLE İLGİLİ KARARDA OLMASI GEREKENLER ( Sanığın Kişiliği İle İlgili Bilgi ve Belgelerin İsabetle Takdir Edildiğini Gösterir Biçimde Olması )"
YCGK21.12.1987E. 1987/3-420 K. 1987/644"ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Anayasada Nelerin Gerekçe Olacağının Sınırlı Şekilde Sayılmış Olması )
GEREKÇELİ KARAR ( Anayasada Nelerin Gerekçe Olacağının Sınırlı Şekilde Sayılmış Olması )
ERTELEME KONUSUNDA GÖSTERİLECEK GEREKÇE ( Sanığın Kişiliği İle İlgili Bilgilerin İsabetle Takdir Edildiğini Gösterir Biçimde Olmasının Gerekmesi )"
YCGK21.12.1987E. 1987/443 K. 1987/652"SAHTE EVRAK DÜZENLEMEK ( Şehir ve Kasaba Muhtarlarının İşledikleri Suçlardan Dolayı Memurun Muhakematı Hakkındaki Kanuna Tabi Olmaları )
ŞEHİR VE KASABA MUHTARLARI ( Görevlerinden Doğan Veya Görevlerinin İfası Sırasında İşledikleri Suçlar )
GÖREV ESNASINDA İŞLENEN SUÇLAR ( Şehir ve Kasaba Muhtarlarının Memurun Muhakematı Hakkında Kanuna Tabi Olmaları )
MEMURUN MUHAKEMATI HAKKINDA KANUN ( Şehir ve Kasaba Muhtarlarının Görevleri Sırasında İşledikleri Suçlar Nedeniyle )"
YCGK21.12.1987E. 1987/5-410 K. 1987/637"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Polis Memurunun Hastaneye Soruşturmaya Gittiğinde Orada Bulunan Mallara El Koyması )
EŞYANIN MUHAFAZA VE ZAPTI ( Zimmet Suçunun Oluşumu İçin Suç Konusu Malların Görevi Nedeniyle Faile Tevdi Edilmiş Olmasının Gerekmesi )
ZİMMET SUÇU ( Suçun Oluşumu İçin Suç Konusu Malların Görevi Nedeniyle Faile Tevdi Edilmiş Olmasının Gerekmesi )
TEVDİ ( Zimmet Suçunun Oluşumu İçin Suç Konusu Malların Görevi Nedeniyle Faile Tevdi Edilmiş Olmasının Gerekmesi )"
YCGK21.12.1987E. 1987/7-437 K. 1987/651"EHLİYETSİZ OTO KULLANMA ( Tecil Edilmiş Hükmün Kesinleştiği Tarihten İtibaren Beş Sene İçinde Yeniden Mahkum Olmama )
MAHKÜMİYETİN ESASEN VAKİ OLMAMIŞ SAYILMASI ( Tecil Edilmiş Hükmün Kesinleştiği Tarihten İtibaren Beş Sene İçinde Yeniden Mahkum Olmama )
TECİL EDİLEN HÜKÜM ( Kesinleştiği Tarihten İtibaren Beş Sene İçinde Yeniden Mahkum Olmama Nedeniyle Mahkümiyetin Esasen Vaki Olmamış Sayılması )"
YCGK21.12.1987E. 1987/9-548 K. 1987/680"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME VE YARALAMAYA SEBEBİYET ( İETT Şoförünün Yargılanmasının Memurların Yargılanmasına İlişkin Kanuna Ait Olmaması )
MUHAKEMENİN DURMASI ( Görev Uyuşmazlığı Nedeniyle )
İ.E.T.T. ŞÖFÖRÜNÜN YARGILANMASI ( Memurun Muhakematı Hakkındaki Kanuna Göre Yapılmaması )
GÖREVSİZLİK KARARI ( İETT Şoförünün Yargılanmasının Memurların Yargılanmasına İlişkin Kanuna Ait Olmaması )"
YCGK28.12.1987E. 1987/524 K. 1987/695"KONUT DOKUNULMAZLIĞININ SALDIRIYA UĞRAMASI ( Sanığın Bunu Korumaya Yönelik Hareketlerinin Meşru Müdafa Sınırları İçinde Kaldığının Kabulü )
MEŞRU MÜDAFA ( Konut Dokunulmazlığı Saldırıya Uğrayan Sanığın Silahlı Saldırıda Bulunması )
SİLAHLI SALDIRI ( Sanığın Konut Dokunulmazlığının Saldırıya Uğraması Nedeniyle Meşru Müdafada Bulunması )"
YCGK28.12.1987E. 1987/8-491 K. 1987/688"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Sanığın Satış Sırasındaki Taahhüdünün Yasal Düzenlemeye Uygun Olmaması )
SATIŞ SIRASINDA VERİLEN TAAHHÜDÜN YASAL DÜZENLEMEYE UYGUN OLMAMASI ( Yasaya Uygun Taahhütten Söz Edilememesi )"
YCGK28.12.1987E. 1987/9-539 K. 1987/700"213 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Gerçeğe Aykırı Faturalarla Vergi Ziyanına Sebep Olmaması )
VERGİ ZİYAI ( Sanığın Gerçeğe Aykırı Faturalarla Vergi Ziyaına Sebep Olmaması Nedeniyle Suçun Oluşmamış Olması )
GERÇEĞE AYKIRI FATURA DÜZENLENMESİ ( Sanığın Bu Faturalarla Vergi Ziyaına Sebep Olmadığı Gibi Daha Fazla Oranda Vergi Yükümlüğü Altına Girmiş Olması )"
YCGK1.2.1988E. 1987/1-504 K. 1988/6"PARA İÇİN ADAM ÖLDÜRME ( Olayı Açıklığa Kavuşturacak Yeterli Tanıklık ve Kanıt Bulunmaması )
OLAYI AÇIKLIĞA KAVUŞTURACAK YETERLİ YANIK VE KANIT BULUNMAMASI ( Suç Niteliğine İlişkin İkrardan Başka Kanıt Bulunmaması )
İKRARDAN BAŞKA KANIT BULUNMAMASI ( Sanığın İkrarı İle Suçun Belirlenmesine Yardımcı Olması ve Kendisi İçin En Ağır Cezayı Gerektirecek Şekilde Suç Niteliğini Belirlemesi )"
YCGK1.2.1988E. 1987/1-515 K. 1988/11"TAAMMÜDEN ADAM ÖLDÜRMEK ( Öldürülenin Hoyratça ve Aşırı Derecede Dövülmesi )
ÖLDÜRÜLENİN HOYRATÇA VE AŞIRI DERECEDE DÖVÜLMESİ ( Suçun Şiddet Nedeni Olması )
KASTEN ADAM ÖLDÜRME ( Öldürülenin hoyratça ve Aşırı Derecede Dövülerek Öldürülmesi )
KAVGAYA KATILMA ( Sanığın Maktülü Öldürmesi Olayında Diğer Sanıkların Dövme Fiiline Katılması )"
YCGK1.2.1988E. 1987/1-517 K. 1988/12"GASP SUÇUNU KOLAYLAŞTIRMAK ( Tanık ve Bilirkişinin Naiple Dinlenmesine Olanak Tanıyan Hükmün Kıyas Yoluyla Sanığın Dinlenmesinde Olanaksız Olması )
TANIK VE BİLİRKİŞİNİN NAİPLE DİNLENMESİNE OLANAK TANIYAN HÜKÜM ( Bu Hükmü Uygulayarak Sanığın da Naiple Dinlenmesinin Usule Aykırı Olması )
BOZMA KARARINA KARŞI TALİMATI YERİNE GETİRECEK AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( Mahkemenin Heyetten Bir Hakimi Naip Olarak Görevlendirmesi )
NAİPLE SANIK DİNLENMESİ ( Bunun Olanaksız Olması )"
YCGK1.2.1988E. 1987/9-422 K. 1988/1"SİLAHLI ÇETENİN SAİR EFRADI OLMAK ( Yardım ve Yataklık İddiası )
YARDIM VE YATAKLIK ( Sanıkların Yataklık Yaptıkları Kimseler Hakkında Silahlı Çete Nedeniyle Açılan Davanın Sonucunun Beklenmesi )
ÇETE MENSUBU OLMA ( Fiili ve Hukuki Durumlarının Yeterince Ortaya Çıkmadığı Hallerde Yeterli ve Güvenilir Belge İle Durumlarının Saptanması )
AÇILAN DAVANIN SONUCUNUN BEKLENMESİ ( Çeteye Yardım ve Yataklık Nedeniyle Açılan Dava İçin )"
YCGK8.2.1988E. 1987/2-547 K. 1988/16"YERLEŞİK YERDE NEDENSİZ YERE SİLAH ATMA ( Zoralım Davasının Asıl Eylem İçin Öngörülen Zamanaşımı Süresine Tabi Olması )
ZORALIM DAVASI ( Zamanaşımı Süresinin Asıl Eylem İçin Öngörülen Süreye Tabi Olması )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Zoralım Davasının Asıl Eylem İçin Öngörülen Süreye Tabi Olması )
EŞYANIN ZORALIMI ( Asıl Suç Yönünden Zamanaşımı Süresi İçinde Kesin Bir Hükümle Sonuçlanan Takibin Gerçekleşmesi )"
YCGK8.2.1988E. 1987/9-482 K. 1988/22"KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Lehe Olan Yasal Düzenlemeden Yararlanmasının Gerekmesi )
LEHE OLAN YASAL DÜZENLEME ( Elinde Suç Konusu Olan Tabiat Varlıkları Bulunan Sanığın da Yararlanması )
GENEL HUKUK İLKESİ ( Sanığın Lehe Olan Yasal Düzenlemeden Yararlanması )"
YCGK8.2.1988E. 1988/576 K. 1988/27"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sahte Vizite Kağıdı Düzenlemek-Derdest Davaların Birleştirilmesi-Müteselsil Suç )
SAHTE VİZİTE KAĞIDI DÜZENLEMEK ( Resmi Evrakta Sahtekarlık-Uzun Sayılmayacak Aralıklarla İşlenmesi Halinde Müteselsil Suç Olup Olmadığının Araştırılması )
MÜTESELSİL SUÇ ( Uzun Sayılamayacak Aralıklarla Resmi Evrakta Sahtekarlık Yapmak )"
YCGK22.2.1988E. 1987/7-486 K. 1988/52"KAÇAKÇILIK SUÇU ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Madde İle Sanıklara Sadece Ağır Para Cezası Verilmesinin Gerekmesi )
AĞIR PARA CEZASI ( Toplu Kaçakçılık Suçu Nedeniyle )
KAMU DAVASI ( Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması )"
YCGK22.2.1988E. 1987/9-526 K. 1988/57"RUHSATSIZ DEFİNE ARAŞTIRMA SUÇU ( Bu Suçun Oluşması İçin Araştırma Sonucu Definenin Elde Edilmesinin Gerek Olmaması )
DEFİNE ARAŞTIRMASI YAPMAK ( Bu Suçun Oluşması İçin Araştırma Sonucu Definenin Elde Edilmesinin Gerek Olmaması )
TAŞINIR KÜLTÜR VARLIKLARI ( Bu Varlıkların İzinsiz Ticaretini Yapmak Suretiyle Elde Edilen Paralar )
ZORALIM ( İzinsiz Elde Edilen Definenin Zoralımını Önlemek İçin Altın Alıp Saklatma )
KANUNA KARŞI HİLE ( İzinsiz Elde Edilen Definenin Zoralımını Önlemek İçin Altın Alıp Saklatma )"
YCGK29.2.1988E. 1987/7-586 K. 1988/62"GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI ( Olaydan Sonra Yürürlüğe Giren Yasadan Sanıkların Yararlanması Şartı )
LEHE OLAN YASA KURALI ( Olaydan Sonra Yürürlüğe Giren Yasadan Sanıkların Yararlanmasının Kanunun Yayımdan Önce İşlemin Kanuni Takibe Alınmaması )
KANUNUN YAYIMINDAN ÖNCE İŞLEMİN TAKİBE ALINMAMASININ GEREKMESİ ( Olaydan Sonra Yürürlüğe Giren Yasadan Sanıkların Yararlanması Şartı )"
YCGK7.3.1988E. 1987/1-590 K. 1988/72"KASTEN ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Azmettirmekle Kalmayıp Asli Maddi Veya Fer'i Maddi Şekilde Suça Katılmış Olması )
AZMETTİREN KİMSE ( Sanığın Azmettirmekle Kalmayıp Asli Maddi Veya Fer'i Maddi Şekilde Suça Katılmış Olması )
SUÇA AZMETTİRME ( Sanık Aynı Zamanda Asli Maddi Şekilde Suça Katılmışsa İki Kez Cezalandırılmayıp En Ağır Cezanın Verilmesi )
AĞIR CEZANIN VERİLMESİ ( Sanığın Azmettirmekle Kalmayıp Asli Maddi Veya Fer'i Maddi Şekilde Suça Katılmış Olması )"
YCGK7.3.1988E. 1987/6-596 K. 1988/73"ÖZEL BELGEYİ YOKETME ( Kanıt Değeri Olan Belgenin Yok Edilmesiyle Zararın Kendiliğinden Doğmuş Olması )
ZARARIN DOĞUMU ( Kanıt Değeri Olan Belgenin Yok Edilmesi )
SAHTECİLİK SUÇU ( Kanıt Değeri Olan Belgelerin Yok Edilmesi )"
YCGK7.3.1988E. 1988/1-10 K. 1988/78"ADAM ÖLDÜRME ( İşlenilen Suçun Delil ve Emarelerini Ortadan Kaldırmak ve Gayeye Ulaşamamaktan Duyulan İnfial İle )
İŞLENİLEN SUÇUN DELİL VE EMARELERİNİ ORTADAN KALDIRMA ( Bu Nedenle Adam Öldürme Eyleminde Bulunma )
ÇALINAN AV TÜFEĞİNE AİT DOLU MERMİLERDEN ÜÇ ADEDİNİN PATLAMASI ( Av Tüfeğinin Olay Yerinde Bırakılması )
TAM GERİ VERME ( Dolu Mermilerin Ekonomik Değer Taşıması Nedeniyle Sözedilememesi )"
YCGK7.3.1988E. 1988/27 K. 1988/82"ZİMMET SUÇU ( Mutemet Olan Sanığın Mağdurların İmzalarını Alarak Noksan Ödeme Yapmasının Zincirlemeli Dolandırıcılık Suçunu Oluşturması )
ZİNCİRLEMELİ DOLANDIRICILIK SUÇU ( Mutemet Olan Sanığın Mağdurların İmzalarını Alarak Noksan Ödeme Yapması )
MUTEMETİN EKSİK ÖDEME YAPMASI ( Mağdurların İmzalarını Alarak Bunu Yapmasının Zincirlemeli Dolandırıcılık Suçunu Oluşturması )"
YCGK7.3.1988E. 1988/4614 K. 1988/79"MEMURA MUKAVEMET ( Sanıkların Karşı Koyması Nedeniyle Keşif Yapılamaması )
CEBİR VE ŞİDDET KULLANARAK KEŞİF YAPILMASINA ENGEL OLUNMASI ( Memura Direnme Suçu )"
YCGK7.3.1988E. 1988/8 K. 1988/76"GECE BEKÇİSİNİN GÖREV SIRASINDA HIRSIZLIK YAPMASI ( TCK m.251 Uyarınca Cezanın Artırılması )
MEMURUN GÖREV SIRASINDA KİŞİLERE KARŞI SUÇ İŞLEMESİ ( TCK 251. Maddenin Uygulanması-Mahalle Bekçisinin Görev Sırasında Hırsızlık Yapması )
MEMURLUĞUN SUÇ UNSURU VEYA AĞIRLATICI SEBEP OLARAK ÖNGÖRÜLMEDİĞİ DURUMLAR ( Kişilere Karşı Görev Sırasında İşlenen Suç Nedeniyle TCK 251. Maddenin Uygulanması )"
YCGK8.3.1988E. 1988/966 K. 1988/1966"İLAMA AYKIRI DAVRANMAK ( Sanığın İlamda Taraf Olmaması Halinde )
HÜKMEN TESLİM OLUNAN YERE MÜDAHALE ( Hükme Dayanak Yapılan İlamda Taraf Olmayan ve Teslim Tutanağı Sırasında da Bulunmayan Sanığın Fiilinin Suç Teşkil Etmemesi )
HÜKME DAYANAK YAPILAN İLAMDA TARAF OLMAMAK ( Hükmen Teslim Olunan Yere Müdahale-İlama Aykırı Davranmak )"
YCGK14.3.1988E. 1988/3-12 K. 1988/96"İŞLEMLERİN GERİ BIRAKILMASI KARARLARI ( Zamanaşımını Kesen Değil Durduran Nedenlerden Olması )
ZAMANAŞIMINI DURDURAN NEDENLER ( İşlemlerin Geri Bırakılması Kararları )
ORMANDA İZİNSİZ HAYVAN OTLATMA ( Asli Zamanaşımı Süresinin İki Yıl Olması )"
YCGK14.3.1988E. 1988/6-3 K. 1988/101"ALEYHE BOZMA YASAĞI ( Hükmün Yalnız Sanık veya Onun Lehine Savcı Tarafından Temyiz Edilmesi Halinde Bozmadan Sonra Öncekinden Daha Ağır Bir Ceza Verilememesi )
BOZMADAN SONRA ÖNCEKİNE ORANLA DAHA AĞIR BİR CEZA VERİLEMEMESİ ( Aleyhe Bozma Yasağı-Hükmün Yalnız Sanık veya Onun Lehine Savcı Tarafından Temyiz Edilmesi Halinde )
HÜKMÜN YALNIZ SANIK VEYA ONUN LEHİNE C.SAVCISI TARAFINDAN TEMYİZ EDİLMESİ ( Aleyhe Bozma Yasağı )"
YCGK14.3.1988E. 1988/7-38 K. 1988/104"1567 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasıyla Beraber Müsadere veya Tazminata Hükmedilmemiş Olmasının Kesin Karara Temyiz Kabiliyeti Kazandırmaması )
MÜSADERE EDİLEMEYEN EŞYANIN DEĞERİ KADAR TAZMİNATA HÜKMEDİLMEMİŞ OLMASI ( Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verirken-Kesin Karara Temyiz Kabiliyeti Kazandırmaması )
TEMYİZ KABİLİYETİ ( Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasıyla Beraber Müsadere veya Tazminata Hükmedilmemiş Olmasının Kesin Karara Temyiz Kabiliyeti Kazandırmaması )"
YCGK18.3.1988E. 1987/7-493 K. 1988/129"KAÇAKÇILIĞIN MENİ İLE İLGİLİ YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanık Hakkında Otonun Kaçak Olup Olmadığı Hakkında Karar Verilmesinin Gerekmesi )
YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA ( Sanık Hakkında Otonun Kaçak Olup Olmadığı Hakkında Karar Verilmesinin Gerekmesi )
1918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanık Hakkında Otonun Kaçak Olup Olmadığı Hakkında Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
YCGK21.3.1988E. 1987/1-566 K. 1988/115"ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Sanığın Evine Saldırı Olması Nedeniyle Ortada Haksız Kışkırtma Olması )
HAKSIZ KIŞKIRTMA ( Sanığın Evine Saldırılması )
AĞIR TAHRİK ( Sanığın Evine Saldırılması )
YARALAMA OLAYI ( Mağdurların Sanığın Evini Basması Üzerine Sanığın Bıçaklama Eyleminde Bulunması )"
YCGK28.3.1988E. 1988/5-76 K. 1988/135"ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURMAKSIZIN DOĞRUDAN ANAYASA HÜKMÜNÜN UYGULANMASI ( Uygulanacak Kanun Maddesinin Anayasaya Aykırılığı Halinde-Genel Müsadere Cezası )
GENEL MÜSADERE CEZASI ( Anayasaya Aykırı Olması )
UYUŞTURUCU MADDE SATMAK ( Anayasaya Aykırı Olduğundan Genel Müsadere Cezası Uygulanamaması )"
YCGK28.3.1988E. 1988/67 K. 1988/136"DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCUNDA ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Failin Kendisini Tutan Kişilerden Kurtulmak İçin Elini Savurduğu Sırada Elindeki Bıçağın Arkasındaki Kişinin Kalbine Saplanması )
KENDİSİNİ TUTANLARDAN KURTULMAK İÇİN SAVRULAN ELDEKİ BIÇAĞIN ARKADAKİ KİŞİNİN KALBİNE SAPLANMASI ( Dikkatsizlik ve Tedbirsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Vermek )"
YCGK28.3.1988E. 1988/8-36 K. 1988/133"RUHSATSIZ TABANCA İLE ATEŞ EDEREK YARALAMAYA SEBEP OLMAK ( 285 Sayılı KHK'nin 4. Maddesinden Yararlanılıp Yararlanılamayacağı )
285 SAYILI KHK İLE RUHSATSIZ SİLAHLARA RUHSAT VERİLMESİ ( Ruhsatsız Tabanca ile Ateş Ederek Yaralamaya Sebep Olan Sanığın Yararlanamaması )"
YCGK11.4.1988E. 1988/83 K. 1988/149"ÖZEL EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Muhtevanın Anlam Bakımından Çelişkili Olmasının Aldatıcılık Yeteneğini Kaybettireceği )
ALDATICILIK YETENEĞİ-İĞFAL KABİLİYETİ ( Özel Belgede Sahtecilik-Belgede Anlam ve Muhteva Bakımından Çelişki )
BELGEDE ANLAM VE MUHTEVA BAKIMINDAN ÇELİŞKİ ( Aldatıcılık Yeteneğini Kaybettireceği-Özel Belgede Sahtecilik )"
YCGK25.4.1988E. 1988/1-99 K. 1988/174"TAAMMÜDEN ADAM ÖLDÜRME ( Öldürülenin Haksız Tahrik Oluşturan Eylemde Bulunması )
HAKSIZ TAHRİK ( Öldürülenin Haksız Tahrikte Bulunması Nedeniyle Eylemin Kasten ve Tehevvüren Adam Öldürme Suçunu Oluşturması )
AĞIR TAHRİK ( Öldürülenin Haksız Tahrikte Bulunması Nedeniyle Eylemin Kasten ve Tehevvüren Adam Öldürme Suçunu Oluşturması )
TEHEVVÜREN VE KASTEN ADAM ÖLDÜRME ( Öldürülenin Haksız Tahrik Oluşturan Eylemlerinin Olması )"
YCGK25.4.1988E. 1988/171 K. 1988/187"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİKLE YARALAMAYA SEBEBİYET ( Sanığın Belediye Çalışması Nedeniyle Uygulanacak Kanunun Belirlenmesi )
MEMUR ( Devlete Ait Hukuki İktidar ve Selahiyeti Kullanarak Hukuki Tasarruf Veya Fiilin İcrasını Gerçekleştirenler )
DEVLETE AİT HUKUKİ İKTİDAR VE SELAHİYETİ KULLANANLAR ( Kanuna Göre Memur Tarifi )
KAMU KURUMLARI MÜSTAHDEMLERİ ( Ceza Kanunu Tatbikatında Memur Sayılmamaları )
MÜSTAHDEMLERİN MEMUR SAYILMASI ŞARTI ( Teşrii İdari Veya Adli Bir Kamu Görevi Görmelerinin Şart Olması )
BELEDİYEDE ÇALIŞAN ODACI VE ŞOFÖRLER ( Hizmetli Sayılması )"
YCGK25.4.1988E. 1988/313 K. 1988/166"GÖREVLİ MEMURA MUKAVEMET ( Sanık Askerin Erleri de Yanına Alarak Görevli Olan Polis Memurlarına Karşı Silahlı Mukavemette Bulunması )
FİKRİ İÇTİMA ( Objektif Nitelikteki Şartların Tek Fiilin Bulunması ve Farklı Kanun Hükümlerinin İhlalinden İbaret Olması )
FARKLI KANUN HÜKÜMLERİNİN İHLALİ ( Fikri İçtimanın Olması )
ASKERİN POLİSE KARŞI SİLAHLI MUKAVEMETİ ( Olayda Fikri İçtimanın Olup Olmaması )
FİİLİN ÇEŞİTLİ SUÇLAR BAKIMINDA ORTAK OLMASI ( Fikri İçtimanın Başlıca Özelliğini Teşkil Etmesi )"
YCGK25.4.1988E. 1988/52 K. 1988/170"HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Avukatın Müvekkili Adına Tahsil Ettiği Parayı Kendisine Vermemesi )
AVUKATIN MÜVEKKİLİ ADINA TAHSİL ETTİĞİ PARAYI KENDİSİNE VERMEMESİ ( Hizmet Sebebiyle Emniyeti Suistimal )
AVUKATIN GÖREVİYLE İLGİLİ OLARAK İŞLEDİĞİ SUÇ ( Bu Fiil Ceza Kanunlarında Özel Olarak Düzenlenen Suç Tiplerine Uygunsa Avukatlık Kanununun 62. Maddesinin Uygulanmayacağı )"
YCGK25.4.1988E. 1988/9-91 K. 1988/173"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Sanığa Temyizi Mümkün Olmayan Ağır Para Cezasına Bağlantılı Olarak Sürücü Belgesinin Geri Alınması Cezası da Verilmiş Olması )
TEMYİZ KABİLİYETİ ( Sanığa Temyizi Mümkün Olmayan Ağır Para Cezasına Bağlantılı Olarak Sürücü Belgesinin Geri Alınması Cezası da Verilmiş Olması Nedeniyle Hükmün Temyiz Edilebilmesi )
PARA CEZASI ( Sanığa Temyizi Mümkün Olmayan Ağır Para Cezasına Bağlantılı Olarak Sürücü Belgesinin Geri Alınması Cezası da Verilmiş Olması Nedeniyle Hükmün Temyiz Edilebilmesi )
SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI ( Cezanın Temyiz Edilebilmesi )"
YCGK9.5.1988E. 1988/1-115 K. 1988/213"ADAM ÖLDÜRME ( Ölümün Kimin Eseri Olduğunun Kesin Olarak Saptanamaması )
ÖLÜMÜN KİMİN ESERİ OLDUĞUNUN BELLİ OLMAMASI ( Öldürme Nedeniyle Verilecek Cezada İndirim Yapılmasının Gerekmesi )
CEZADA İNDİRİM ( Öldürme Olayının Kim Tarafından Yapıldığının Bilinememesi Durumunda )
TAAMMÜDEN ADAM ÖLDÜRME ( Nitelikli Adam Öldürme Suçunda Olduğu Gibi İndirimin Olabilmesi )"
YCGK9.5.1988E. 1988/103 K. 1988/207"ONBEŞ YAŞINDAN KÜÇÜK KIZIN IRZINA GEÇİLMESİ ( Kocası Tarafından Kızının Gayrıresmi Evlendirilmesinde Annenin Suçunun Olup Olmaması )
GAYRIRESMİ EVLENDİRİLEN ONBEŞ YAŞINDAN KÜÇÜK KIZ ( Annenin Bu Olayda Suçunun Olup Olmaması )
KÜÇÜK YAŞTA EVLENDİRME ( Annenin Eğitim ve Kültür Düzeyine Bakıldığında Bir Etkinliğinin Olmadığının Anlaşılması )"
YCGK23.5.1988E. 1988/4-114 K. 1988/217"SARHOŞLUK SUÇLARI ( İtiyat-Daha Önceki Mahkumiyet )
İTİYAT ( Sarhoşluk Suçları )
DAHA ÖNCEKİ MAHKUMİYET ( Sarhoşluk Suçunda İtiyat )"
YCGK23.5.1988E. 1988/7-82 K. 1988/214"SUÇUN SUBUTU HALİNDE HÜKMOLUNACAK TAZMİNAT NİTELİĞİNDEKİ AĞIR PARA CEZASI ( C. Savcılarının Temyiz Hakkı Bulunmadığı )
KAÇAKÇILIK ( Delil Yetersizliği-Dava Konusu Malların /Aşı/ Alım-Satım Değeri Bulunmaması )
DELİL YETERSİZLİĞİ ( Kaçakçılık )
DAVA KONUSU MALLARIN ALIM-SATIM DEĞERİ BULUNMAMASI ( Kaçakçılık )"
YCGK30.5.1988E. 1988/6-187 K. 1988/236"HIRSIZLIK ( Çalınan Malların Faile Fiilen veya Hükmen Teslim Edilmemiş Olması Halinde Dolandırıcılık Oluşmayacağı )
FİİLEN VEYA HÜKMEN TESLİMİN BULUNMAMASI ( Dolandırıcılık Değil Hırsızlığın Söz Konusu Olması )
DOLANDIRICILIK ( Fiilen veya Hükmen Teslim Edilmeyen Malların Çalınması Eyleminin Hırsızlık Olduğu )"
YCGK30.5.1988E. 1988/8-177 K. 1988/238"ÜVEY ANNEYE KARŞI İŞLENEN IZRAR SUÇU ( TCK 524. Madde İkinci Bent Uyarınca Mahkumiyete Karar Verilememesi )
NASI IZRAR ( Üvey Anneye Karşı İşlenen )
MAHKUMİYET KARARI VERİLEMEMESİ ( Üvey Anneye Karşı İşlenen Nası Izrar Suçundan Dolayı )"
YCGK6.6.1988E. 1988/9-192 K. 1988/257"KİŞİNİN İNANDIĞI DİNE İLİŞKİN EMİR VE YASAKLARI AÇIKLAMASI ( Suç Teşkil Etmemesi-Devletin Temel Niteliklerini Değiştirmek Gibi Bir Amaç Gütmediği Sürece Suç Oluşmaması )
LAİKLİĞE AYKIRI PROPAGANDA ( Devletin Temel Niteliklerini Değiştirmek Gibi Bir Amaç Güdülmediği Sürece Dini İnançları Açıklamanın Suç Teşkil Etmemesi )"
YCGK6.6.1988E. 1988/9-194 K. 1988/246"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Sanığa Temyizi Mümkün Olmayan Ağır Para Cezasına Bağlantılı Olarak Sürücü Belgesinin Geri Alınması Cezası da Verilmiş Olması )
TEMYİZ KABİLİYETİ ( Sanığa Temyizi Mümkün Olmayan Ağır Para Cezasına Bağlantılı Olarak Sürücü Belgesinin Geri Alınması Cezası da Verilmiş Olması Nedeniyle Hükmün Temyiz Edilebilmesi )
PARA CEZASI ( Sanığa Temyizi Mümkün Olmayan Ağır Para Cezasına Bağlantılı Olarak Sürücü Belgesinin Geri Alınması Cezası da Verilmiş Olması Nedeniyle Hükmün Temyiz Edilebilmesi )
SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI ( Cezanın Temyiz Edilebilmesi )"
YCGK13.6.1988E. 1988/6-164 K. 1988/261"TEKERRÜRE ESAS OLMAYAN MAHKUMİYET ( Üçyüzbin Lirayı Geçmeyen Para Cezasına Mahkumiyet )
ÜÇYÜZBİN LİRAYI GEÇMEYEN PARA CEZASINA MAHKUMİYET ( Tekerrüre Esas Olmaması )
PARA CEZASINA MAHKUMİYET ( Tekerrüre Esas Olup Olmaması )"
YCGK13.6.1988E. 1988/8-168 K. 1988/270"SİLAHSIZ OLARAK KATILMA ( Emir Ve İhtardan Sonra Kendiliğinden Dağılma )
KENDİLİĞİNDEN DAĞILMAMA ( Hükümet Kuvvetleri Tarafından Zorla Dağıtılma )
ZORLA DAĞITMA ( Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşü Kanununa Aykırı Davranış Nedeniyle Cezalandırılırlar )
HÜKÜMET KUVVETLERİNİN EMİR VE İHTARI ( Kendiliklerinden Dağılmışlarsa Suçun Oluşmayacağı )
TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ YASASINA AYKIRILIK ( Suç Oluşması İçin Gereken Şartlar-Emir ve İhtar Üzerine Dağılınması Halinde Suçun Oluşmaması )
GÖSTERİCİLERİN GÜVENLİK KUVVETLERİNİN EMİR VE İHTARI ÜZERİNE DAĞILMASI ( Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına Muhalefet Oluşmaması )
SUÇUN UNSURLARI ( Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına Muhalefet )"
YCGK20.6.1988E. 1988/6-210 K. 1988/278"HAKSIZ TUTUKLANMA TAZMİNATI ( Tazminata İlişkin Dilekçenin Yasal Şart ve Belgeleri Kapsamaması )
TEMYİZ YETENEĞİ ( Haksız Tutuklanma Tazminatına İlişkin Dilekçenin Yasal Şart ve Belgeleri Kapsamaması Nedeniyle Reddinden Dolayı Temyizin Mümkün Olmaması )
YASAL ŞART VE BELGELERİ TAŞIMAYAN TAZMİNAT DİLEKÇESİ ( Bunun Reddinden Dolayı Temyizin Mümkün Olmaması )"
YCGK20.6.1988E. 1988/6-221 K. 1988/280"TEKERRÜR ( Daha Önceki Otuzbin Lira Ağır Para Cezasına Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Alınamayacağı )
ÖNCEKİ PARA CEZASINA MAHKUMİYET ( Otuzbin Lira-Tekerrüre Esas Alınamayacağı )"
YCGK20.6.1988E. 1988/9-223 K. 1988/283"HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Banka Müdürünün Sahte Teminat Mektubu Düzenlemesi )
TEMİNAT MEKTUBU ( Resmi Evraktan Olmadığı )
RESMİ EVRAK ( Banka Teminat Mektubunun Resmi Evraktan Olmadığı )
ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE TABİ BANKA MÜDÜRÜNÜN SAHTE TEMİNAT MEKTUBU DÜZENLEMESİ ( Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunun Oluşmaması )"
YCGK27.6.1988E. 1988/109 K. 1988/294"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( İhalede Yapılan İşin Tutarının Miktarı Gözönünde Alındığında Sanıkların Takdir Haklarını İdare Lehine Kullandıklarının Belirlenmesi )
EKSİLTMELERE UYGUN BEDEL ( Tahmin Edilen Bedeli Geçmemek Üzere Önerilen Bedelllerin En Düşük Olması )
İHALE ARTIRIMI ( Yapılan Karşılaştırma Sonucunda İdare İçin Daha Yararlı Olacağı Anlaşılan Öneri Uygun Bedel Olarak Kabul Edilmesi )"
YCGK27.6.1988E. 1988/3-251 K. 1988/301"YARGITAY ÜÇÜNCÜ CEZA DAİRESİ'NİN MERCİ TAYİNİ SURETİYLE VERDİĞİ KARARLAR ( Kesin Olmaları-C. Başsavcısının İtiraz Hakkı Bulunmaması )
DAİRE KARARLARINA KARŞI CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZ HAKKI ( Üçüncü Ceza Dairesinin Merci Tayini Suretiyle Verdiği Kararlara Karşı Bulunmaması )
MADDE YÖNÜNDEN YETKİ UYUŞMAZLIĞI ( Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Merci Tayini Suretiyle Verdiği Kararın Kesin Olduğu-C. Başsavcısının İtiraz Hakkı Bulunmaması )"
YCGK27.6.1988E. 1988/4-227 K. 1988/302"KOOPERATİF YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YÖNETİMLE İLGİLİ GÖREVLERİNİ İHLAL ETMELERİ ( Görevi Kötüye Kullanma )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin Yönetimle İlgili Görevlerini İhlal Etmeleri )"
YCGK27.6.1988E. 1988/6-175 K. 1988/306"HIRSIZLIK ( Başkasına Ait Telefon Hattına Saplama Yaparak İzinsiz Konuşma Yapmak-Hırsızlığa Konu Olabilecek Şeyler )
BAŞKASINA AİT TELEFON HATTINA SAPLAMA YAPARAK İZİNSİZ KONUŞMA YAPMAK ( Hırsızlık )
HIRSIZLIK SUÇUNUN KONUSU OLABİLECEK ŞEYLER"
YCGK27.6.1988E. 1988/6-230 K. 1988/298"İŞLENEN BİRDEN FAZLA SUÇUN İHLAL ETTİĞİ HUKUKİ DEĞERİN AYNI OLMASI ( Yasa Dışı Örgüt Üyesi Olan Failin Yakalanmamak İçin Sahte Kimlik Kullanması )
YASA DIŞI ÖRGÜT ÜYESİ OLAN BİRİNİN YAKALANMAMAK İÇİN SAHTE KİMLİK KULLANMASI ( Fiillerin Bir Bütün Olarak Aynı Hukuki Değeri İhlal Etmesi )
SAHTE KİMLİK KULLANMAK VE MEMURA YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Yasa Dışı Örgüt Üyesinin Yakalanmamak İçin Yaptığı Bu Fiillerin Bir Bütün Olarak Aynı Hukuki Değeri İhlal Etmesi )"
YCGK27.6.1988E. 1988/8-176 K. 1988/295"RUHSATSIZ TABANCA TAŞIMAK ( 299 S. KHK'den Yararlanma Olanağı Bulunan Kişi Hakkında 6136 S. Kanun ile TCK.nun Bu Konudaki Hükümlerinin Uygulanmaması )
299 SAYILI KHK'DEN YARARLANMA İMKANI BULUNMASI ( Ruhsatsız Tabanca Taşımak-6136 S. Kanun ile TCK.nun Bu Konudaki Hükümlerinin Uygulanmaması )"
YCGK27.6.1988E. 1988/8-51 K. 1988/307"3091 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 12. Maddede Belirtilen İşlemlerin Kovuşturma Şartı Olduğu )
KOVUŞTURMA ŞARTI ( 3091 S. Kanunun 12. Maddesinde Belirtilen İşlemler )
TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE BİRDEN FAZLA TECAVÜZ ( 3091 S. Kanunun 12. Maddesinde Belirtilen İşlemlerin Kovuşturma Şartı Olduğu )"
YCGK27.6.1988E. 1988/9-189 K. 1988/304"SUÇA ITTILA TARİHİ ( Yeterince Araştırılıp Deliller Değerlendirilmeden Şikayetin Süresinde Yapılıp Yapılmadığı Hakkında Karar Verilmemesi )
ŞİKAYETİN SÜRESİNDE YAPILIP YAPILMADIĞI ( Suça Ittıla Tarihi Hakkında Yeterince Araştırma Yapıp Deliller Değerlendirilmeden Karar Verilmemesi )
YETERLİ İNCELEME YAPILMASI ( Suça Ittıla Tarihini Tespit Ederek Şikayetin Süresinde Yapılıp Yapılmadığını Anlamak İçin )"
YCGK26.9.1988E. 1986/6-277 K. 1988/312"HIRSIZLIK ( Kamu Davasının Açılmasından Sonra Yerel Mahkemeye Verilen Dilekçelerle Soruşturma Genişletilmesi Yolunda İstemde Bulunmak )
KAMU DAVASINA KATILMA ( Kamu Davasının Açılmasından Sonra Yerel Mahkemeye Verilen Dilekçelerle Soruşturma Genişletilmesi Yolunda İstemde Bulunmanın Müdahale Niteliğinde Olması )
SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ İSTEMİ ( Kamu Davası Açıldıktan Sonra Yerel Mahkemeye Verilen Dilekçelerle İstemde Bulunmanın Müdahale Niteliğinde Olması )
MÜDAHALE TALEBİ ( Kamu Davasının Açılmasından Sonra Yerel Mahkemeye Verilen Dilekçelerle Soruşturma Genişletilmesi Yolunda İstemde Bulunmanın Müdahale Niteliğinde Olması )"
YCGK26.9.1988E. 1988/1-234 K. 1988/319"ADAM ÖLDÜRME ( Olayın Tasarlayarak Yapıldığı İddiası )
TASARLAYARAK BİRDEN ÇOK KİŞİYİ ÖLDÜRME ( Sanıkların Hepsinin Ateş Edip Etmediğinin Kesin Olarak Belirlenememesi )
ASLİ FAİLİ BELLİ OLMAYAN SUÇ ( Sanıkların Hepsinin Ateş Ettiğinin Belirlenememesi Nedeniyle )"
YCGK26.9.1988E. 1988/1-244 K. 1988/315"YAĞMA AMACIYLA ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanığın Her Suçtan Ayrı Ayrı Cezalandırılmasının Gerekmesi )
ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Failin Yağma Suçunu Hazırlık Olması İçin Birini Öldürmesi Durumunda Her Suçtan Ayrı Ayrı Cezalandırılmasının Gerekmesi )
AMAÇ-SUÇ ( Failin Diğer Suçu Hazırlamak Kolaylaştırmak İşlemek Veya Gizlemek İçin Birini Öldürmesi )"
YCGK26.9.1988E. 1988/5-285 K. 1988/316"16 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU KENDİ RIZASIYLA KAÇIRMAK ( Mayubiyeti Gerektirecek Şekilde Cinsel İlişkide Bulunmak-Sanığın İkrarı-İştirak )
MAYUBİYETİ GEREKTİRECEK ŞEKİLDE CİNSEL İLİŞKİDE BULUNMAK ( 16 Yaşındaki Kız Çocuğunu Kendi Rızasıyla Kaçırmak )
İŞTİRAK ( Kendi Rızasıyla Kaçan 16 Yaşındaki Kız ve Sanığı Eve Kabul Etmek )
ALIKOYMAK VE IRZA GEÇMEK ( İştirak )"
YCGK3.10.1988E. 1988/3-283 K. 1988/332"ERTELEME ( Gerekçenin Kendi İçindeki Tutarsızlığı )
GEREKÇENİN TUTARSIZLIĞI ( Erteleme Konusunda )"
YCGK3.10.1988E. 1988/5-220 K. 1988/322"KIZ KAÇIRMAK SUÇU ( Sanığın Mağdure ile Evlenmesi )
KAÇIRDIĞI KIZLA EVLENEN SANIK ( Ceza Yargılamasının Sürerek Sanık Hakkında Beraat Kararı Verilmesi )
CEZANIN ERTELENMESİ ( Erteleme İle Kamu Davasının Durması Yada Düşmesinin Birbirlerinden Bütünüyle Ayrı Kurumlar Olması )
KAMU DAVASININ DURMASI YA DA DÜŞMESİ ( Cezanın Ertelenmesi İle Kamu Davasının Durması Yada Düşmesinin Birbirlerinden Bütünüyle Ayrı Kurumlar Olması )
ZORLA ALI KOYMAK ( Sanığın Kaçırdığı Mağdure İle Evlenmesi )
FAAL NEDAMET ( Sanığın Kaçırdığı Mağdure İle Evlenmesi )"
YCGK3.10.1988E. 1988/5-301 K. 1988/336"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Memur Olmayan Kişinin Azmettiren Olup Olamayacağı-Fiili Memur Olmayan Şahısla Doğrudan Doğruya Birlikte İşlemek )
SUÇU DORUDAN DOĞRUYA BİRLİKTE İŞLEMEK ( Görevi Kötüye Kullanma-Diğer Sanığın Memur Olmaması )
HAYALİ ŞİRKETLER KURUP İHALEYE KATILMAK SURETİYLE İDAREYİ ZARARA UĞRATMAK ( Görevi Kötüye Kullanma-Memur Olmayan Şahsın İştiraki )"
YCGK3.10.1988E. 1988/6-269 K. 1988/326"DOLANDIRICILIK SUÇU ( Karşılıksız Çek Keşidesi Suretiyle İşlenen )
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDESİ SURETİYLE İŞLENEN DOLANDIRICILIK SUÇU ( 3167 s. Kanundan Önce İşlenmiş )
LEHE OLAN HÜKMÜN UYGULANMASI ( Cezaların Takdirinde Eski ve Yeni Kanunlardan )"
YCGK10.10.1988E. 1988/323 K. 1988/355"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( İki Vade ve İki Değişik İmza Taşıyan Senet-Senedin Aldatıcılık Vasfının Araştırılması )
İKİ VADE VE İKİ DEĞİŞİK İMZA TAŞIYAN SENET ( Bono Vasfı Bulunmadığı-Resmi Evrakta Sahtecilik )
SENEDİN ALDATICILIK VASFI ( İki Vade ve İki Değişik İmza Taşıyan Senet-Resmi Evrakta Sahtecilik )"
YCGK17.10.1988E. 1986/6-304 K. 1988/369"RESMİ EVRAKI YOKETMEK ( Bonoyu Ödeme Bahanesiyle Alıp Yırtmak )
BONOYU ÖDEME BAHANESİYLE ALIP YIRTMAK ( Resmi Evrakı Yok Etmek )"
YCGK17.10.1988E. 1988/1-235 K. 1988/360"ADAM ÖLDÜRME ( Canavarca Bir His Şevkiyle ve Bir Suçun Kanıtlarını Ortadan Kaldırmak Maksadıyla )
CANAVARCA HİSLE ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Kız Çocuğuyla İlişkide Bulunduktan Sonra Suçun Kanıtlarını Ortadan Kaldırmak Amacıyla Öldürmesi )
YARALAMA BİÇİMİ ( Sırf Acı Çektiren Öldürmek İçin Yapılması Zorunlu Olmayan Hareketlerden Olması )
KIZ ÇOCUĞUYLA İLİŞKİDE BULUNDUKTAN SONRA ONU ÖLDÜRMESİ ( Sanığın Bunu Canavarca His İle Yapması )"
YCGK17.10.1988E. 1988/1-318 K. 1988/371"ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Öldürdüğü Kardeşinin Eski Eşiyle İlişkiye Girmesi ve Bunu Ölenin Alay Konusu Etmesi )
HAFİF TAHRİK ( Sanığın Öldürdüğü Kardeşinin Eski Eşiyle İlişkiye Girmesi ve Bunu Ölenin Alay Konusu Etmesi )
CEZADA İNDİRİM ( Ölenin Sanık Kardeşinin Eski Eşiyle Yatması ve Bunu Alay Konusu Etmesinin Hafif Tahrik Sayılması )"
YCGK17.10.1988E. 1988/5-107 K. 1988/359"TAM TEŞEBBÜS ( Kaçırma Suçlarında Mümkün Olmayacağı )
NETİCESİ HAREKETE BİTİŞİK SUÇ ( Kaçırma Suçları )
KAÇIRMA SUÇLARI ( Neticesi Harekete Bitişik Suç-Tam Teşebbüsün Mümkün Olmaması )
EKSİK KALKIŞMA ( Kadın Kaçırma-Suçun Tamamlanması İçin Mağdurun Kendi Güvenlik Alanından Çıkarılıp Sanıkların Hakimiyet Alanına Sokulması Gereği )
MAĞDURUN KENDİ GÜVENLİK ALANINDAN ÇIKARILIP FAİLİN HAKİMİYET SAHASINA SOKULMASI ( Kadın Kaçırma Suçunun Tamamlanabilmesi İçin )"
YCGK17.10.1988E. 1988/6-266 K. 1988/374"KANUN DIŞI YAKALAMA VEYA TUTUKLAMA ( Suç Delili Olarak Adliye Emanetine Alınan Mantonun Zarar Görmesinin Tazminata Konu Olamaması )
TAZMİNAT DAVASI ( Kanun Dışı Yakalama Veya Tutuklama Nedeniyle )
EMANETE ALINAN KÜRK MANTONUN ZARAR GÖRMESİ ( Kanun Dışı Yakalama Veya Tutuklama Nedeniyle Açılan Tazminat Davasına Konu Olamaması )"
YCGK17.10.1988E. 1988/6-272 K. 1988/363"RESMİ EVRAKI YOK ETMEK SUÇUNA KONU SENETLERİN UNSURLARININ BELİRLENEMEMESİ ( Kuşku Sanık Lehinedir İlkesi Gereğince Senetlerin Özel Belge Olarak Kabulü )
ÖZEL BELGE NİTELİĞİ ( Resmi Evrakı Yoketmek Suçuna Konu Senetlerin Unsurlarının Belirlenememesi )
KUŞKUDAN SANIK YARARLANIR İLKESİ ( Resmi Evrakı Yok Etmek Suçuna Konu Senetlerin Unsurlarının Belirlenememesi )
KAMBİYO SENETLERİNİN YOK EDİLMESİ ( Resmi Evrakı Yok Etmek Suçu )"
YCGK17.10.1988E. 1988/6-303 K. 1988/367"MÜTESELSİL SUÇ ( İşlenen Birden Suç Arasındaki Zamanın Makul Olması Gereği-Hırsızlık )
BİR DEFADAN FAZLA İŞLENEN SUÇLAR ARASINDAKİ ZAMAN ( Müteselsil Suçun Varlığı İçin Bu Zaman Aralığının Makul Olması Gereği )
HIRSIZLIK ( İki Üç Ay Gibi Zaman Aralıklarının Müteselsil Suçun Varlığı Bakımından Makul Olmadığı )"
YCGK17.10.1988E. 1988/7-239 K. 1988/370"TEFECİLİK ( En Az Üç Kişiye Faizle Para Veren Sanığın Fiillerinin Tamamının Tek Suç Oluşturması )
FAİZLE BORÇ PARA VERMEK ( Tefecilik-Birden Fazla Kişiye Faizle Para Verilmesine Rağmen Eylemlerin Tamamının Tek Suç Oluşturması )"
YCGK17.10.1988E. 1988/7-336 K. 1988/368"3167 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Mahkemenin Uyguladığı Maddeleri Cezanın Alt Sınırından Uzaklaşırken Takdire Dayanmamasının Yasaya Aykırı Olması )
KARARLARIN YAZILIŞ BİÇİMİ ( Gerekçe Göstermemesinin Yasaya Aykırı Olması )
TAKDİR HAKKI ( Ceza Uygulamasında Hakimin Uygulama Maddesindeki Alt ve Üst Sınırlar Arasında Serbestçe Takdir Hakkını Kullanabilmesi )
GEREKÇE GÖSTERİLMESİ ( Hakimin Takdir Hakkını Kullanması Esnasında Kararının Gerekçeli Olmasının Gerekmesi )"
YCGK24.10.1988E. 1988/233 K. 1988/376"REŞİT OLMAYAN KIZIN GAYRI RESMİ EVLENMESİ ( Babaların Suça İştiraklerinin Onlara Barınacak Yer Sağlamak ve Müzahir Olmaktan İleri Gitmemesi )
SUÇA İŞTİRAK ( Küçük Yaşta Gençlerin Evlenmelerinde Babalarının Onlara Barınacak Yer Sağlamak ve Müzahir Olmaktan İleri Gitmemesi )
BARINACAK YER SAĞLAMA ( Küçük Yaşta Evlenen Gençlerin Babalarının İşledikleri Suç )"
YCGK24.10.1988E. 1988/274 K. 1988/382"ADİYEN ZİMMET ( Sanığın Makbuzun Dairede Kalan İkinci ve Üçüncü Kopyalarında ve Kayıtlarında Tahrifat Yapmamış Olması )
HİLE ( Sanığın Yaptığı Hilenin Vergi Dairesini Aldatıcı Nitelikte Olmaması )
VERGİ DAİRESİNİ ALDATICI NİTELİKTE HİLE ( Sanığın Yaptığı Hilenin Vergi Dairesini Aldatıcı Nitelikte Olmaması )"
YCGK24.10.1988E. 1988/312 K. 1988/485"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Yönetim Kurulunca Usulen Karar Alınmadan Kasada Saklanması Gereken Bono ve Tahvillerin Geçici Süre İçin Müteahhide Verilmesi )
KOOPERATİF YÖNETİM KURULU ( Kurul Kararı Olmaksızın Kasada Saklanması Gereken Bonoların Geçici Olarak Müteahhide Verilmesinin Görevi Kötüye Kullanma Olması )
KASADA SAKLANMASI GEREKEN BONOLAR ( Kooperatif Yönetim Kurulu Kararı Olmaksızın Müteahhide Verilmesinin Görevi Kötüye Kullanma Olması )"
YCGK24.10.1988E. 1988/5-302 K. 1988/306"KULLANMAK MAKSADIYLA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK ( Sanığın İradesi Doğrultusunda Esrar Kullanmasının Alışkanlık Olup Olmadığının Araştırılması )
UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK ( Sanığın İradesi Doğrultusunda Esrar Kullanmasının Alışkanlık Olup Olmadığının Araştırılması )
SANIĞIN İRADESİ ( Esrar Kullanmasının Düşkünlük Derecesinde Olup Olmadığının Tespit Edilmesinin Gerekmesi )"
YCGK31.10.1988E. 1988/3-332 K. 1988/397"ORMAN YASASINA AYKIRILIK ( Sanığın Suç Konusu Orman Mallarının Başkaları Tarafından Bilgisi Dışında Atelyesinin Yanına Bırakıldığını İddia Etmesi )
SAVUNMAYA DEĞER VERİLMESİ ( Sanığın Suç Konusu Orman Mallarının Başkaları Tarafından Bilgisi Dışında Atelyesinin Yanına Bırakıldığını İddia Etmesi )"
YCGK31.10.1988E. 1988/356 K. 1988/400"KASTIN AŞILMASI SURETİYLE MÜESSİR FİİL ( Eza Vermek İstenilen Sanığın Yere Düşüp Bacağını Kırması )
KAVGA ESNASINDA YERE DÜŞÜP BACAĞIN KIRILMASI ( Kastın Aşılması Suretiyle Müessir Fiil )"
YCGK31.10.1988E. 1988/4-357 K. 1988/401"GÖREVLİ HAKİME SIFAT VE HİZMETİNDEN DOLAYI MEKTUPLA HAKARET ETMEK ( Şahsi Hak Davası İle Bağlantılı Olarak Verilen Mahkumiyet Kararının Her Yönüyle Temyiz İncelemesine Tabi Olması )
TEMYİZ ( Şahsi Hak Davası İle Bağlantılı Olarak Verilen Mahkumiyet Kararının Her Yönüyle Temyiz İncelemesine Tabi Olması )
ŞAHSİ HAK DAVASI İLE BAĞLANTILI OLARAK VERİLEN MAHKUMİYET KARARI ( Kararın Her Yönüyle Temyiz İncelemesine Tabi Olması )
SUÇUN OLUŞMASI ( İhtilaf Unsurunun Eksik Olması )"
YCGK31.10.1988E. 1988/9-339 K. 1988/394"CEZA DAVASINDA TALEP EDİLEN MANEVİ TAZMİNAT ( Mahkemece Talep Konusunda Bir Karar Verilmesi Gereği-Hukuk Mahkemesine Müracaatta Muhtariyete Şeklinde Karar Verilememesi )
VERİLDİĞİNDE KESİN OLAN KARARLAR ( Şahsi Hakka İlişkin Yönleri Bakımından Temyiz Kabiliyeti Kazanması )
TEMYİZ KABİLİYETİ ( Verildiğinde Kesin Karara Ek Olarak Verilen Kararlar-Manevi Tazminat )
ŞAHSİ HAK TALEBİ ( Ceza Davasında Müdahilin Talebinin Karara Bağlanması Gereği )"
YCGK7.11.1988E. 1988/247 K. 1988/449"BİLİRKİŞİ RAPORUNUN GEÇERLİLİĞİ ( Trafik Kazasında Sanığın Kusur Oranının Tesbiti )
TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Sanığın Kusur Oranının Tesbiti )
KUSUR ORANININ TESBİTİ ( Trafik Kazası Sonucu Ölüme Sebebiyet Verdiği İddia Edilen Sanığın )
TEDBİRSİZLİKLE ÖLÜME NEDEN OLMAK ( Ulaştığı Sonuç Çelişkili Olan ve Sanığı Kusurlu Yapan Adli Tıp Kurumu Raporuna Dayanılarak Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Yanlış Olması )
ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Ulaştığı Sonuç Çelişkili Olan ve Sanığı Kusurlu Yapan Adli Tıp Kurumu Raporuna Dayanılarak Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Yanlış Olması )
ÇELİŞKİLİ SONUÇLAR İÇEREN ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Rapora Dayanılarak Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Yanlış Olması )"
YCGK7.11.1988E. 1988/342 K. 1988/430"MEKTUPLA HAKARET ( Mektubun İçeriğini Başkasının Öğrenmemiş Olması Nedeniyle İhtilat Unsurunun Yokluğu )
HAKARET SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Mağdura Yazılan Hakaret Mektubunu Başkasının Okumamış Olması Nedeniyle İhtilat Unsurunun Yokluğu )
İHTİLAT UNSURUNUN YOKLUĞU ( Sanığın Gönderdiği Hakaret Mektubunu Mağdurdan Başkasının Okumamış Olması Nedeniyle İhtilat Unsurunun Yokluğu )
GIYAPTA HAKARET ( Sanığın Yazdığı Özel Mektupla Müdahile Hakaret Ettiği İddiası )
İHTİLAT UNSURU ( Fiilin Mağdurdan Başka İkiden Fazla Kimse Tarafından Duyulup Bilgi Edinilebilecek Şartlar İçinde İşlenmesiyle Gerçekleşmesi )
FİİLİN MAĞDURDAN BAŞKA KİMSE TARAFINDAN DUYULUP BİLGİ EDİNİLEBİLECEK ŞARTLAR İÇİNDE İŞLENMESİ ( İhtilat Unsurunun Gerçekleşmesi )"
YCGK7.11.1988E. 1988/364 K. 1988/445"SAHTECİLİK ( Yanlış Tebligat Adresi Vererek Karşı Tarafın Fiilen Dava Dışı Bırakılması-Mahkemeyi Yanıltıp Sahte İlam Almak )
MAHKEMEYE BİLEREK YANLIŞ TEBLİGAT ADRESİ VERİLMESİ ( Karşı Tarafın Fiilen Dava Dışı Bırakılması-Mahkemeyi Yanıltıp Sahte İlam Almak-Sahtecilik )
MAHKEMEYİ YANILTIP SAHTE İLAM ALMAK ( Boşanma Davasında Yanlış Tebligat Adresi Verilmesi-Karşı Tarafın Fiilen Dava Dışı Bırakılması-Sahtecilik )"
YCGK7.11.1988E. 1988/373 K. 1988/433"KARŞILIKLI SİLAHLI SALDIRI ( İlk Silahlı Saldırının Kim Tarafından Yapıldığının Tespit Edilememiş Olması-Kavgada Öldürücü Bölgelere Saldırının Öldürme Kastını Göstermemesi )
İLK SİLAHLI SALDIRININ KİM TARAFINDAN YAPILDIĞININ TESPİT EDİLEMEMESİ ( Karşılıklı Silahlı Saldırı-Adam Öldürmeye Tam Teşebbüs )
ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Kavga Sırasında Öldürücü Bölgelere Saldırının Öldürme Kastını Göstermemesi )
KAVGA SIRASINDA GÖĞÜS KAFESİNDEN BIÇAKLAMA ( Mücerret Öldürme Kastını Göstermemesi )"
YCGK7.11.1988E. 1988/423 K. 1988/446"NÜFUS CÜZDANINDA SAHTECİLİK ( Kız Çocuğunun Değişik Kimlikle Okula Yazdırılması-Nüfus Cüzdanı Üzerinde Tahrifat Yapılıp Yapılmadığının Yapılmışsa Aldatıcı Olup Olmadığının Araştırılması )
KIZ ÇOCUĞUNUN DEĞİŞİK KİMLİKLE OKULA YAZDIRILMASI ( Sahtecilik Suçunun Oluşup Oluşmadığı )
NÜFUS CÜZDANI ÜZERİNDE TAHRİFAT YAPILIP YAPILMADIĞININ ARAŞTIRILMASI ( Sahtecilik-Kız Çocuğunun Değişik Kimlikle Okula Yazdırılması )
NÜFUS CÜZDANININ ALDATICILIK YETENEĞİ ( Sahtecilik-Kız Çocuğunun Değişik Kimlikle Okula Yazdırılması )"
YCGK14.11.1988E. 1988/2-428 K. 1988/465"2918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sürücü Belgesi Olmaksızın Taşıt Kullanma )
SÜRÜCÜ BELGESİ OLMAKSIZIN TAŞIT KULLANMA ( Yaptırımının İdari Para Cezasına Dönüştürülecek Mahkemelerin Görev Alanının Dışına Çıkarılması )
İDARİ PARA CEZASI ( Sürücü Belgesi Olmaksızın Taşıt Kullanma )"
YCGK14.11.1988E. 1988/4-410 K. 1988/462"İCRA MEMURUNUN HACİZ İŞLEMİNİ YAPMASINI SÖZLE VE FİİLEN ZOR KULLANARAK ENGELLEMEK ( Görevli Memura Direnme )
MEMURA MUKAVEMET ( İcra Memurunun Haciz İşlemini Yapmasını Sözle ve Fiilen Zor Kullanmak Suretiyle Engellemek )"
YCGK14.11.1988E. 1988/6-370 K. 1988/457"HIRSIZLIK ( İçindeki Paraları Almak İçin Kasanın Bina Dışına Çıkarılıp Kırılması )
İÇİNDEKİ PARALARI ALMAK İÇİN KASANIN DIŞARI ÇIKARILIP ORADA KIRILMASI ( TCK 493/1-Son Maddesinin Uygulanması )"
YCGK14.11.1988E. 1988/6-408 K. 1988/460"BOŞ SENEDİN ANLAŞMAYA AYKIRI DOLDURULDUĞUNA İLİŞKİN İHTİLAF ( Hukuki Bir İhtilaf Olması-Sahtecilik Suçunun Oluşup Oluşmadığı )
SAHTECİLİK ( Açığa İmza Atılmak Suretiyle Verilen Senedin Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğu İddiasından Kaynaklanan İhtilaf )
SÜBUT VE SUÇUN TEKEVVÜNÜ ( Yazılı Emirle İnceleme Konusu Yapılamayacağı )
YAZILI EMİR ( Sübut ve Suçun Tekevvün Edip Etmediğinin İnceleme Konusu Yapılamayacağı )
CEZANIN TAMAMİYLE KALDIRILMASINI GEREKTİRİR NİTELİKTE KARAR VERİLMİŞ OLMASI ( Kararda Cezanın Çektirilmemesi Gerektiğinin de Belirtilmesi Gereği )"
YCGK21.11.1988E. 1988/430 K. 1988/477"ŞARTLI TEHDİT ( Tanık ve Mağdur Beyanları Arasındaki Çelişkilerin Giderilmesi-Ya Bu Mahalleyi Terkedeceksin ya da Seni Vuracağım )
TANIK VE MAĞDUR BEYANLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ ( Tehdidin Şartlı Olup Olmadığının Anlaşılması İçin )"
YCGK21.11.1988E. 1988/433 K. 1988/479"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Sanıklardan Biri Hakkındaki Şikayetten Vazgeçmenin Diğer Sanıklara Sirayet Etmemesi )
SANIKLARDAN BİRİ HAKKINDA ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Diğer Sanıklara da Sirayet Edeceği Kuralının Mutlak Olmadığı-Taahhüdü İhlal Suçu )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇMENİN DİĞER SANIKLARA SİRAYETİ ( Taahhüdü İhlal Suçunda Geçerli Olmaması )"
YCGK28.11.1988E. 1988/374 K. 1988/487"TEDBİRSİZLİKLE ÖLÜME SEBEBİYET VERME ( Şakalaşırken Tabancanın Ateş Alması )
ŞAKALAŞMA ESNASINDA ATEŞ ALAN TABANCANIN ÖLÜME SEBEP OLMASI ( Tedbirsizlikle Ölüme Sebebiyet Verme )"
YCGK28.11.1988E. 1988/446 K. 1988/492"SAHTE ÖZEL BELGE DÜZENLETTİRMEK SUÇU ( Kendi Yerine Sınavlara Başkasını Sokmak )
KENDİ YERİNE SINAVLARA BAŞKASINI SOKMAK ( Sahte Özel Belge Düzenlettirmek )"
YCGK28.11.1988E. 1988/449 K. 1988/494"BİRİNE DÖRT GÖZLÜ DEMEK ( Hakaret Teşkil Etmeyeceği )
HAKARET ( Birine Dört Gözlü Demenin Hakaret Teşkil Etmemesi )"
YCGK28.11.1988E. 1988/450 K. 1988/495"MAHKEMEYE VERİLEN VE SANIĞIN CEZALANDIRILMASI TALEBİNİ İÇEREN DİLEKÇE ( Müdahale Tabi Niteliğinde Olması )
MÜDAHALE TALEBİ ( Müşteki Tarafından Mahkemeye Verilen ve Sanığın Cezalandırılması Talebini İçeren Dilekçe )"
YCGK28.11.1988E. 1988/6-445 K. 1988/491"DOLANDIRICILIK ( Bankadan Başkasının Adını Kullanarak Sahte Yolla Kredi Alma )
MÜDAHİLLİK HAKKI OLMAYANIN DAVAYA MÜDAHALESİ ( Müdahil Olarak Kabul Edilen Kişinin Temyiz Hakkının Olmaması )
TEMYİZ HAKKI ( Mahkemenin Davaya Katılma Hakkı Olmayan Şahsın Müdahilliğine Karar Vermesinin Ona Temyiz Hakkı Vermemesi )"
YCGK28.11.1988E. 1988/9-447 K. 1988/502"YASA DIŞI TUTUKLAMA ( Maddi ve Manevi Tazminat Talebinde Süre - Ceza Davasındaki Beraat Kararı İster Sanığın ve Vekilinin Yüzlerine İster Yokluklarında Verilmiş Olsun Kesinleştikten Sonra Tebliğden İtibaren Süre İşlemeye Başlayacağı )
SÜRE ( Yasa Dışı Tutuklananların Maddi ve Manevi Tazminat Talebinde - Ceza Davasındaki Beraat Kararı İster Sanığın ve Vekilinin Yüzlerine İster Yokluklarında Verilmiş Olsun Kesinleştikten Sonra Tebliğden İtibaren Süre İşlemeye Başlayacağı )
BERAAT KARARININ KESİNLEŞMESİ KOŞULU ( İster Sanığın ve Vekilinin Yüzlerine İster Yokluklarında Verilmiş Olsun/Tebliğinden İtibaren Süre İşlemeye Başlayacağı - Yasa Dışı Tutuklananların Maddi ve Manevi Tazminat Talebi )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Yasa Dışı Tutuklananlar/Süre Başlangıcı - Ceza Davasındaki Beraat Kararı İster Sanığın ve Vekilinin Yüzlerine İster Yokluklarında Verilmiş Olsun Kesinleştikten Sonra Tebliğden İtibaren İşlemeye Başlayacağı )"
YCGK5.12.1988E. 1988/1-470 K. 1988/514"ADAM ÖLDÜRME ( Kavga Sırasında Ölen Maktül )
KAVGA ESNASINDA ÖLÜM ( Sanıkların Eylemlerinin Ölümle Biten Kavgada Ölene El Uzatma Niteliğinde Olması )
ÖLÜMLE BİTEN KAVGA ( Sanıkların Eyleminin Ölene El Uzatma Olması )"
YCGK5.12.1988E. 1988/327 K. 1988/505"KAÇAK ORMAN MALLARININ TAŞINMASINDA KULLANILAN ARAÇ ( Sahibine Kusur Yüklenemeyen Aracın Müsadere Edilip Edilemeyeceği )
MÜSADERE ( Kaçak Orman Emvalinin Taşınmasında Kullanılan Aracın Sahibinin Kusursuz Olması Halinde Müsadere Edilip Edilemeyeceği )
ARAÇ SAHİBİNİN KUSURU ( Kaçak Orman Emvalinin Taşınmasında Kullanılan Aracın Müsaderesine Karar Verilebilmesi İçin )
CEZAİ SORUMLULUĞUN ŞAHSİLİĞİ ( Sahibine Kusur Yüklenemeyen ve Kaçak Orman Emvalinin Taşınmasında Kullanılan Aracın Müsaderesine Karar Verilememesi )"
YCGK5.12.1988E. 1988/4-471 K. 1988/515"MÜESSİR FİİL ( Atılan Taşın Yanlışlıkla Başka Birinin Gözüne Değmesi-Kastın Aşılması )
KASTIN AŞILMASI ( Müessir Fiilde-Atılan Taşın Yanlışlıkla Başka Birinin Gözüne Değmesi )
ATILAN TAŞIN YANLIŞLIKLA BAŞKA BİRİNİ YARALAMASI ( Müessir Fiil-Kastın Aşılması )"
YCGK5.12.1988E. 1988/474 K. 1988/522"SAHTECİLİK SUÇU ( Memur Olmayan Bir Kimsenin Memurun İşlediği Suça Katılması Halinde Hakkında Genel Hükümlere Göre Dava Açılması )
MEMUR OLMAYAN SANIK ( Bu Kişinin Memurun İşlediği Suça Katılması Halinde Hakkında Genel Hükümlere Göre Dava Açılması-Yargılamanın Memurla Birlikte Onun Tabi Olduğu Mahkemede Yapılması )
MEMURLUKTA BİRLİKTE YARGILANMA ( Memur Olmayan Kişinin Memurun İşlediği Suça Katılması Halinde Memurun Yargılandığı Mahkemede Ancak Genel Hükümlere Göre Yargılamasının Yapılması )
MEMUR OLMAYANLARIN GENEL HÜKÜMLERE TABİ OLMASI ( Bir Kimsenin Memurun İşlediği Suça Katılması Halinde Hakkında Genel Hükümlere Göre Dava Açılmasının Gerekmesi )"
YCGK5.12.1988E. 1988/9-452 K. 1988/519"YASA DIŞI ÖRGÜTE ÜYE OLMAK ( Belli Bir Dünya Görüşünü Benimsemiş Olmanın Yeterli Bir Delil Olmaması-Yasak Dokümanların sanığa Aidiyetinin Tespit Edilememiş Olması )
DELİL YETERSİZLİĞİ ( Yasa Dışı Örgüte Üye Olmak )
BELLİ BİR DÜNYA GÖRÜŞÜNÜ BENİMSEMİŞ OLMAK ( O Görüşü Temsil Eden Yasa Dışı Örgüte Üye Olunduğunu Göstermemesi )"
YCGK12.12.1988E. 1988/5-466 K. 1988/526"ŞEHVET HİSSİ İLE ZORLA KAÇIRILAN KADININ MEMELERİNİ SIKMAK VE ÖPMEK ( Sarkıntılık-Gerçek İçtima Kuralının Uygulanması )
SARKINTILIK ( Şehvet Hissiyle Kadın Kaçırma Suçunun Unsuru Olmadığı-Kaçırma Sırasındaki Sarkıntılık Suçunun Bağımsız Bir Suç Teşkil Ettiği )
GERÇEK İÇTİMA ( Şehvet Hissiyle Kaçırılan Kadının Memelerinin Sıkılması ve Öpülmesi )"
YCGK12.12.1988E. 1988/7-418 K. 1988/532"SANIĞIN MEŞRUHATLI DAVETİYEYE RAĞMEN DURUŞMAYA GELMEMESİ ( Önödemeye Tabi Suç-Mahkumiyet Hükmü Tesis Edilip Edilememesi )
SANIĞIN SORGUSU YAPILMADAN MAHKUMİYET HÜKMÜ KURULMASI ( Önödemeye Tabi Suç-Sanığın Meşruhatlı Davetiyeye Rağmen Duruşmaya Gelmemiş Olması )
ÖN ÖDEME ( Sanığın Meşruhatlı Davetiyeye Rağmen Duruşmaya Gelmemiş Olması )"
YCGK12.12.1988E. 1988/7-479 K. 1988/529"KAÇAKÇILIK ( Suça Konu Aracı İthal Vergi ve Resimlerini Ödemeksizin Millileştirmek İsteyen Sanığın Eylemi )
İTHAL VERGİ VE RESİM ÖDEMEDEN KAÇINMA ( Sanığın Yurtdışından Getirdiği Aracın Vergilerini Ödemeksizin Millileştirmek İstemesinin Kaçakçılık Olması )
ARACI YURDA KAÇAK OLARAK SOKMA ( Sanığın Gümrükte Ödemesi Gerekli Olan Vergileri Ödemeksizin Aracı Millileştirmek İstemesi )"
YCGK19.12.1988E. 1988/1-495 K. 1988/555"RUHSATSIZ TABANCA TAŞIMA ( Taammüden ve Gasp Suçunu İşlemek İçin Birlikte Adam Öldürme )
GASP SUÇU ( Sanıkların Maktülü Öldürdükten Sonra Parasını Almış Olmaları Nedeniyle Suçun Unsurlarının Gerçekleşmemiş Olması )
ADAM ÖLDÜRME ( Sanıkların Maktülü Öldürdükten Sonra Parasını Almış Olmaları Nedeniyle Gasp Suçunun Unsurlarının Gerçekleşmemiş Olması )
PARAYI ALMA AMACI ( Sanıkların Maktülü Öldürmelerindeki Amaçlarının Belli Olması )
ÖLÜM OLAYI ( Hukuki ve Fiziki Kişiliğin Sona Ermesi ve Ölenin Mal Varlığının Mirasçılara İntikali İçin Terekenin Oluşturulmasının Gerekmesi )"
YCGK19.12.1988E. 1988/2-491 K. 1988/576"GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI HAREKET ( Sanığın Suçu İşlemesinde Kastının Olmaması )
GÖZLE VE BASİT MUAYENEYLE TESPİTİ MÜMKÜN OLMAYAN KUSURLAR ( Satıcının Bunları Analiz Ettirme Yükümünün Olmaması Nedeniyle Kastın Olmadığının Kabulü )
KASIT OLMADAN SAĞLIĞA AYKIRI MAL SATMA ( Mallardaki Sorunların Çok Küçük Olması Nedeniyle Sanığın Sorumlu Tutulamaması )"
YCGK26.12.1988E. 1988/1-325 K. 1988/566"DEVLETİN EMNİYETİNE KARŞI YABANCI ÜLKEDE İŞLENEN SUÇLAR ( Yabancı Ülkede Yargılanmış Olsa Bile Sanığın Türkiye'de Yeniden Yargılanacağı )
YABANCI ÜLKEDE DEVLETİN EMNİYETİNE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR ( Yabancı Ülkede Yargılanmış Olsa Bile Sanığın Türkiye'de Yeniden Yargılanacağı )
PAPA SUİKASTİ ( Yabancı Ülkede Yargılanıp Ceza Alan Sanığın Türkiye'de de Yargılanması Mecburiyeti )
TÜRKİYE'DE TEKRAR YARGILANMA MECBURİYETİ ( Papa Suikasti Nedeniyle Yabancı Ülkede Yargılanıp Ceza Alan Sanık )"
YCGK26.12.1988E. 1988/2-353 K. 1988/564"TEHDİT SUÇU ( Uygulamada Asıl Mahkümiyetin Para Cezası Veya Tedbir Olması )
PARA CEZASI ( Tehdit Suçunda Uygulamada Verilen Ceza )
TEDBİR ( Tehdit Suçunda Uygulamada Verilen Ceza )"
YCGK26.12.1988E. 1988/6-347 K. 1988/561"EKSİK TEŞEBBÜS ( Gasp-Tuzak Olarak Bırakılan Parayı Alan Faillerin Suçüstü Yakalanması )
TUZAK OLARAK BIRAKILAN PARAYI ALAN FAİLLERİN SUÇÜSTÜ YAKALANMASI ( Para Üzerinde Hakimiyet Kurulamamış Olması Nedeniyle Gasp Suçunun Eksik Teşebbüs Safhasında Kaldığı )
PARA ÜZERİNDE HAKİMİYET KURULAMAMIŞ OLMASI ( Tuzak Olarak Bırakılan Parayı Alan Faillerin Suçüstü Yakalanması-Gasp Suçuna Eksik Teşebbüs )
GASP SUÇUNA EKSİK TEŞEBBÜS ( Tuzak Olarak Bırakılan Parayı Alan Faillerin Suçüstü Yakalanması )"
YCGK26.12.1988E. 1988/6-371 K. 1988/562"KANUN YOLLARINA BAŞVURULMASINI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE İŞLEM YAPILMASI ( 647 Sayılı Yasanın Geçici Birinci Maddesi Uyarınca )
YOKLUKTA VE KESİN OLARAK VERİLEN HÜKMÜN SANIĞA TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLMASI ( 647 Sayılı Yasanın Geçici Birinci Maddesi Uyarınca Kanun Yollarına Başvurulması İçin İmkan Tanıması )"
YCGK26.12.1988E. 1988/7-242 K. 1988/559"KAÇAKÇILIĞA TEŞEBBÜS ( Yurtdışından Getirilen Malların Sıkı Gümrük Kontrolünden Geçirilemeyeceğinin Anlaşılması Nedeniyle Bırakıp Kaçılması )
SIKI GÜMRÜK KONTROLÜNDEN KURTULUNAMAYACAĞININ ANLAŞILMASIYLA MALLARIN BIRAKILIP KAÇILMASI ( İhtiyari Vazgeçmenin Bulunmaması-Kaçakçılık )
İHTİYARİ VAZGEÇME ( Yurtdışından Getirilen Malların Sıkı Gümrük Kontrolünden Geçirilemeyeceğinin Anlaşılması Nedeniyle Bırakıp Kaçılması Halinde İhtiyari Vazgeçmeden Söz Edilememesi )"
YCGK26.12.1988E. 1988/7-528 K. 1988/574"SÜRÜCÜ BELGESİ OLMAKSIZIN ARAÇ KULLANMAK ( Müeyyidesi İdari Para Cezası Olup Yargıtay İncelemesine Tabi Olmadığı )
YARGITAY İNCELEMESİNE TABİ OLMAYAN KARARLAR ( Sürücü Belgesi Olmadan Araç Kullanmak Nedeniyle Verilen İdari Para Cezası )"

Endeksin Devamı ( Bölüm 21)