S Kavram Endeksi (9. Bölüm)

0-9 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

S.S.K.-SANIKTAN / SANTRALDAKİ-SATTIĞI / SAV-SENDİKAYA / SENEDE-SİGARASINI / SİGORTA-SİKKELERİN / SİLAH-SÖZLERİN / SÖZLEŞME-SUCUKLARIN / SUÇ-SÜRAT / SÜRE-SVAP / ŞAH-ŞEREFİYE / ŞERH-ŞÜYUUN

Mahkeme / DaireEsas No.Kavram

Ş

Y3.HDE. 1990/2910ŞAGİLİN KÖTÜNİYETLİ OLMASI ( Ecrimisil Davasında Kötüniyetli İşgal Söz Konusu Olduğundan Hak İsteyen Davacının Tapu Maliki Olmasının Yeterli Olmaması-Şagilin Ayrıca Kötüniyetli Olması )
Y3.CDE. 1992/9169ŞAH VE FİDAN ( Kesilen Çubukların Niteliğinin Bilirkişiden Sorulması )
Y3.CDE. 2006/5534ŞAH VE FİLİZ KESME ( Eski Yıllarda Kesilmiş Ağaç Dip Köklerinden Meydana Gelen/Eyleminin 6831 S.K. Md. 91/5 Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği - Sürgünden Meydana Gelmiş Ağaçlardan Elde Edilen Emval )
YHGKE. 1986/8-329ŞAHADET ( Zilyetlik Olaylarına İlişkin )
YHGKE. 1987/8-390ŞAHADET ARASINDA AYKIRILIK ( Tanıkların Çağrılarak Yeniden Dinlenmesi )
Y15.CDE. 2012/2969ŞAHADETNAMEDE SAHTECİLİK ( Nitelikli Dolandırıcılık Suçu - Sanıkların İmza ve Yazı Örneklerinin Alınıp Samimi İmzalarını ve Yazılarını İçerir Belgelerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Temin Edilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2002/13276ŞAHADETNAMESİZ NAKİL ( Sanığın Menşe Şahadetnamesiz Hayvan Nakletmesinde Uygulanacak Yaptırımın İdari Para Cezasına Dönüştürüldüğü Gözetilerek Görevsizlik Kararı Verilmesinin Gerekmesi )
YİBGKE. 1929/26ŞAHIS ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR ( Düçarı Tecavüz Olanların Taadüdü Müteselsil Suçu Teşkil Etmeyeceği )
Y15.HDE. 2015/626ŞAHIS FİRMASI ( Şahıs Firmasının Kaydının Devam Ettiği/Firma Adına Takip Yapılıp Firma Sahibi Adına Ödeme Emri Tebliğ Edilmesi - Ödeme Emrinin İptal Edilmesini Gerektirmeyeceği/İtirazın İptali Talebinin Kabul Edileceği )
Y8.CDE. 2000/23694ŞAHIS HÜRRİYETİ ALEYHİNDE CÜRÜMLER ( Hırsızlık Nedeniyle Şüphelenilen Kişi - Hile ve Kötü Muamele İle Hürriyeti Kısıtlamak )
YCGKE. 2002/8-288ŞAHIS HÜRRİYETİ ALEYHİNDE CÜRÜMLER ( Hırsızlık Nedeniyle Şüphelenilen Kişinin Hile ve Kötü Muamele İle Hürriyetini Kısıtlamak - Özel Kast Aranmayacağı )
Y8.CDE. 2001/9257ŞAHIS HÜRRİYETİ ALEYHİNE CÜRÜMLER ( Hürriyeti Tahdit-Kötü Muamele )
Y8.CDE. 2001/9788ŞAHIS HÜRRİYETİ ALEYHİNE CÜRÜMLER ( Mağduru Sorgulamak İçin Denetim ve Yönetimindeki Araca Hile İle Bindirip Ağaçlık Bir Yere Götürerek Orada Bir Ağaca Bağlamak )
Y4.CDE. 1992/3499ŞAHIS HÜRRİYETİ ALEYHİNE İŞLENEN CÜRÜMLER ( Bir Kaç Suçun Aynı Zamanda Hükme Bağlanması - Cezanın Ertelenmesi )
Y8.CDE. 1992/8208ŞAHIS HÜRRİYETİ ALEYHİNE SUÇ
Y6.CDE. 2003/8981ŞAHIS HÜRRİYETİNİ KISITLAMA ( Yağmalanan Otonunu İçinde Özgürlüğü Kısıtlanan Yakınanın Yaralanmasının Meydana Gelen Kaza Sonucu mu Yoksa Özgürlüğün Kısıtlanması Sırasında mı Oluştuğunun Araştırılması Gereği - Kullanma Hırsızlığı )
Y11.HDE. 1984/227ŞAHIS ŞİRKETİNİN SERMAYE ŞİRKETİNE DÖNÜŞMESİ ( Fesih ve Tasfiye Olmadan Mümkün Olmaması )
Y11.HDE. 1984/4073ŞAHIS ŞİRKETİNİN SERMAYE ŞİRKETİNE DÖNÜŞMESİ ( Tasfiye Olmaksızın Mümkün Olup Olmadığı )
Y8.HDE. 2011/1753ŞAHIS VARLIĞINA İLİŞKİN DAVALAR (Uyuşmazlıkların Dava Konusunun Değer ve Miktarına Bakılmaksızın Aksine Düzenleme Bulunmadıkça Asliye Hukuk Mahkemesinde Çözümleneceği)
Y2.CDE. 2003/4597ŞAHISLARA CEBİR VE ŞİDDET KULLANARAK EMLAK VE ARAZİSİNDEN İSTİFADESİNE MANİ OLMAK ( Sanığın Müştekiyi Gayrimenkulden Hak İddia Ederek Tehditi - Görevli Mahkeme )
Y4.CDE. 1992/7373ŞAHISLARA KARŞI MÜESSİR FİİL ( Failin Asıl Maksadını Tecavüz etmiş Olması - Cezadan İndirim Yapılması )
Y4.CDE. 1992/4696ŞAHISLARA KARŞI MÜESSİR FİİL ( Sol Kulak Zarının Yırtılması Eylemini Yapanın Tespit Edilmesi )
Y4.CDE. 2002/1224ŞAHISLARA KARŞI MÜESSİR FİİL ( Suç İşledikten Sonra Askerlik Hizmeti Yapmak Üzere Askere Alınan Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Geri Bırakılmasının Gerekmesi )
YCGKE. 2010/3-97ŞAHISLARA KARŞI MÜESSİR FİİLLER ( Sanık Hakkında Yüklenen Suçtan Dolayı 2 Yıldan 5 Yıla Kadar Hapis Cezası Öngören 765 S. TCY'nın 456. Md.sinin 2. Fıkrası Uyarınca Temel Cezanın Hapis Cezası Olarak Belirlendiği )
Y2.CDE. 1976/7165ŞAHISLARIN VE EŞYANIN EMNİYETİNE TEHLİKE VERECEK TARZDA VASITA SEVK VE İDARESİ ( Nakdi Teminat Karşılığında Hükümlünün Cezasının Yerine Getirilmesinin Dört Ay Süre İle Geri Bırakılması )
Y2.CDE. 1989/3271ŞAHISTA HATA - SAPMA ( Sanığın Vurmak İstediği Kişi Çekilince Yanlış Kişiyi Vurması Halinde Tedbirsizlik ve Dikkatsizlikten Ceza Verileceği )
Y4.CDE. 2000/1588ŞAHISTA HATA ( Hafifletici sebebin uygulanması )
Y1.CDE. 1993/9687ŞAHISTA HATA ( Karısını Yaralamak İsteyen Sanığın Araya Giren Oğlunu Yaralaması-Akrabalığın Artırım Sebebi Olup Olmayacağı )
Y1.CDE. 2013/2229ŞAHISTA HATA ( Kasten Öldürme - Sanığın Tasarladığı Kişi Yerine O Zannederek Bir Başka Kişiyi Öldürmesi Halinde 5237 S. TCK'nın 30. Md. Gereğince Hatasından Yararlanacağı ve Ağırlaştırıcı Nedenden Sorumlu Tutulamayacağı )
Y1.CDE. 1978/1862ŞAHISTA HATA ( Kastın Aşılması Suretiyle Adam Öldürme-Kavgada Elatma Suretiyle Adam Öldürme )
YCGKE. 1979/319ŞAHISTA HATA ( Kız Kaçırmaya Teşebbüs Sırasında Yanlışlıkla Kendisine Yardım Eden Arkadaşlarını Öldüren ve Yaralayan Sanık )
Y4.CDE. 1988/4755ŞAHISTA HATA ( Sanığın Babasına Attığı Piknik Tüpünün Annesinin Yaralanmasına Sebebiyet Vermesi )
Y4.CDE. 2000/1097ŞAHISTA HATA ( Yaralanmaya Sebebiyet Vermek - Mağduredeki Bulguların Adli Tıp Kurumunca Tetkik Edilmesi )
YCGKE. 1982/148ŞAHISTA HATA SONUCU KASDEN ADAM ÖLDÜRMEK ( Kavga Ettiği Kişiye Çok Benzeyen Maktule Kasden Arabasıyla Çarpıp Ölümüne Sebep Olan Sanık )
Y1.CDE. 1996/4243ŞAHISTA HATA SONUCU YARALAMA ( Seken Kurşunla Kırılan Oto Camının Sanığın Hedeflemediği Bir Şahsı Yaralaması )
Y3.HDE. 2005/8465ŞAHISVARLIĞI HAKLARINA MÜDAHALE ( Görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu )
YHGKE. 1994/2-670ŞAHİT ( Eşler arasında akitler )
YHGKE. 2008/12-475ŞAHİT ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip - Aval Niteliğinde Olmayan Şahit Olarak Konulduğu Senet Alacaklısının da Kabulünde Bulunan Kaydın İmzacısının Senet Bedelini Hamiline Karşı Ödeme Yükümlülüğünün de Olmayacağı )
Y13.HDE. 2005/13373ŞAHİT ( Karz Akdine Dayalı Alacak Talebi - Delil Olarak Davalı Tarafından Kendisine Yazıldığını İddia Ettiği Mektuba Dayandığı/Davalı İsticvap Edilerek Bunu Kabul Etmesi Halinde Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Kabul Edilerek Olayda Şahit Dinlenebileceği )
Y2.CDE. 2001/28542ŞAHİT ( Tanığın Çekinme Hakkının Hatırlatılmamasının Yasaya Aykırı Olması )
Y22.HDE. 2013/27146ŞAHİT ANLATIMLARI ( İş Olduğu Zaman Hafta Tatilinde Çalışıldığının Belirtildiği/İş Yoğunluğunun İspatlanamadığı - İstisnai ve Varsayıma Dayalı Hafta Tatili Çalışmasının Kabul Edilemeyeceği )
Y22.HDE. 2012/15382ŞAHİT ANLATIMLARINDA ÇELİŞKİ OLMASI ( Fazla Çalışma Alacağı - Çelişkili Şahit Anlatımlarına Dayanılarak Fazla Mesai Alacağı Hesabının Hatalı Olduğu/Mahkemece İşyerindeki Çalışma Düzenini Gösterir Puantaj Kayıtları Araç Kalkış-Varış Saatlerini Gösteren Belgeler Takograf Kayıtları Getirtilmeli Gerekirse Keşif Yapılarak İşyerindeki Kayıt ve Belgeler Yerinde İncelenerek Karar Verileceği )
Y9.CDE. 1986/3224ŞAHİT BEYANI ( Bedelsiz Bononun İşleme Konulduğu İddiası )
Y15.HDE. 1993/2582ŞAHİT BEYANI ( Eserin Ayıplı Olduğu İhbarının Yapıldığının Şahit Beyanıyla İspat Edilebileceği )
Y15.HDE. 2003/2035ŞAHİT BEYANI ( Eserin Ayıplı Olduğu İhbarının Yapıldığının Şahit Beyanıyla İspat Edilebileceği )
Y2.HDE. 2003/3392ŞAHİT BEYANI BULUNMAYAN VASİYETNAME ( Vasiyetçinin Okur Yazar Olmadığı - İki Şahidin Beyanı Bulunmazsa Vasiyetnamenin İptali Gerektiği )
Y2.HDE. 2003/1125ŞAHİT BEYANLARI ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsıldığı Hakkında Yeterli Sebep ve Saik Açıklamayan - Dayanılarak Boşanmaya Hükmolunamayacağı )
Y13.HDE. 2005/10318ŞAHİT BEYANLARI ( İptal Davası - Emekli Sandığı Müfettişlerinin Yaptığı Tahkikat Sırasında Aldıkları Şahit Beyanlarına İtibar Edilemeyeceği )
YHGKE. 1987/8-181ŞAHİT BEYANLARINA DAYANMA ( Zilyedliğe Dayanan Elatmanın Önlenmesi Davası - Davacıdan Şahitleri Sorulup Dinlenmediği/Eksik İnceleme İle Hüküm Tesis Edilemeyeceği )
Y15.HDE. 1992/2800ŞAHİT DELİLİ ( Ayıp İhbarının Zamanında Yapıldığının İspatı İçin )
Y6.HDE. 1963/5494ŞAHİT DİNLENEMEMESİ ( Kiracının Taşınmazı Tam ve Mükemmel Şekilde Almadığını Şahitle İspat Edeceği Beyanına Karşı Yazılı Delil Olması Nedeniyle Şahit Dinlenememesi )
Y18.HDE. 1995/5538ŞAHİT DİNLENMESİ ( Anagayrimenkulde Davalı Şirketin Tutum ve Davranışlarından ve Özellikle Faaliyetlerinden Kaynaklanan Bir Rahatsızlık Bulunup Bulunmadığının Araştırılması )
YİBGKE. 1936/39ŞAHİT DİNLENMESİNE CEVAZ OLAN HUSUSLAR ( Mahkeme Haricinde Vukuu İddia Olunan İkrara da Şahit İstima Edilmesi )
YİBGKE. 1958/18ŞAHİT DİNLETİLMESİ YASAĞINA İLİŞKİN HÜKÜMLER ( Kamu Düzeniyle İlgili Olmaması )
YİBGKE. 1958/18ŞAHİT DİNLETİLMESİNE SES ÇIKARILMAMIŞ OLMASI ( Şahit Dinletilmesine Muvafakat Edildiği Anlamına Gelmemesi )
YHGKE. 2008/4-257ŞAHİT DİNLETMEKTEN VAZGEÇME ( Davayı Takip Etmeyen Davalı Cevap Dilekçesinde Bildirmiş Olduğu Tanıklarının Dinlenmesi İçin Gerekli Masrafları Yatırmaması Nedeniyle Şahit Dinletmekten Vazgeçtiğinin Kabulünün Zorunlu Olduğu )
YHGKE. 1987/9-424ŞAHİT İFADELERİ ( Fazla Mesainin Ödendiğini Göstermeyen İbranameyle Birlikte Değerlendirilip İstek Hakkında Karar Verilmesi Gereği )
Y10.HDE. 2005/8656ŞAHİT İFADELERİ ( Kesintisiz Olarak Geçen Çalışmalarının Tespiti - Takdiri Deliller Olduğu Halde Dayanak Alınarak Yazılı Tarihler Arasında Kesintisiz Çalışmanın Varlığının Tespitine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
YHGKE. 1983/2-160ŞAHİT İFADELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Y4.CDE. 1991/6742ŞAHİT İFADELERİNİN MÜŞTEKİ-SANIKLARIN ANLATIMLARIYLA ÇELİŞMESİ ( Yalan Tanıklık Suçunun Oluşması İçin Yeterli Olmaması )
YHGKE. 1997/2-287ŞAHİT İFADESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Boşanma )
YHGKE. 2008/13-619ŞAHİT İKAME OLUNABİLECEK HALLER ( Alacak Davası - Tarafların Akraba Olduğu Ancak Şahit İkame Olunabilecek Haller Kapsamında Değerlendirilecek Kadar Yakın Olmadığı/Davacı Muvafakat da Etmediğinden Tanık Beyanına Dayalı Olarak Hüküm Kurulamayacağı )
Y2.HDE. 2003/2701ŞAHİT LİSTESİ ( Dava Konusu Olayda Kesin Mehil Bulunmadığından Davalının Tanıklarının Dinlenmesinin Gerekmesi )
Y9.HDE. 1997/4828ŞAHİT LİSTESİNDEKİ ŞAHİTLERDEN BAŞKA ŞAHİTLER DİNLETEN İŞVEREN ( Davacı İşçinin İş Akdini Haklı Nedenle Feshettiğine Dair )
Y9.CDE. 2016/68ŞAHİT NUMUNE (Müsaderesine Karar Verilmesi Gereği - Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma)
Y20.CDE. 2015/16015ŞAHİT NUMUNENİN MÜSADERESİ (Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce Suç Konusu Maddeden Alınan Şahit Numunenin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin Bozma Nedeni Olduğu - Uyuşturucu Madde Ticareti)
Y10.CDE. 2016/121ŞAHİT NUMUNENİN MÜSADERESİ GEREKTİĞİ ( Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama Suçu - Suç Konusu Uyuşturucu Maddeden Alınan Numunenin de Müsaderesi Gerektiği )
Y20.CDE. 2015/15691ŞAHİT NÜMUNENİN MÜSADERESİ (İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce Suça Konu Uyuşturucu Maddeden Alınan Şahit Numunenin Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu - Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından İşlenmesi Nedeniyle Cezada Artırım Yapılacağı)
YHGKE. 1984/4-795ŞAHİT VE BİLİRKİŞİ DİNLENMESİNİ VEYA KEŞİF YAPILMASININ İSTENMESİ ( Gerekli Masrafların Tayin Edilen Süre İçerisinde Yatırılmaması )
Y8.HDE. 2012/3514ŞAHİT VE BİLİRKİŞİ İFADELERİ (Hava Fotoğraflarının İncelenmesiyle Oluşturulacak Uzman Bilirkişi Raporunda Tarımsal Amaçlı Zilyetlik Başlangıç Tarihlerinin Ayrı Belileneceği - İddia ve Savunmanın Bu Çerçevede Değerlendirileceği/Uzman Bilirkişi)
Y9.CDE. 1995/6344ŞAHİT VE EHLİHİBRE YOKLAMASI VE SON TAHKİKATIN AÇILMASI KARARININ OKUNMASI ( Hukuki Durumun Tayini )
Y10.CDE. 1994/543ŞAHİT VE EHLİHİBRE YOKLAMASI VE SON TAHKİKATIN AÇILMASI KARARININ OKUNMASI ( İfade Ve Sorgunun Tarzı )
YCGKE. 1985/9-464ŞAHİTLE İSPAT ( Açık Çekin Aradaki Anlaşmaya Aykırı Olarak Doldurulduğu İddiasının )
YHGKE. 1996/2-498ŞAHİTLE İSPAT ( Eşler Arasındaki Akdi İlişki )
YİBGKE. 1957/23ŞAHİTLE İSPAT ( Kiracının Kira Parasını Ödemek İstediği Halde Kiralayanın Bunu Kabul Etmediği )
YİBGKE. 1965/3ŞAHİTLE İSPAT EDİLEBİLME ( Muhtar Önünde Sözlü Beyanla Kurulan Evlenme Akdinin Muteberliği )
Y2.HDE. 1997/5884ŞAHİTLE İSPAT YASAĞI ( Evlilik Dışı Hukuki İşlemler )
YİBGKE. 1940/45ŞAHİTLE İSPATIN CAİZ OLUP OLMADIĞININ TAYİNİ ( Altın İddialarında - Zamanı Vukuundaki Değer ve Kıymeti )
Y2.HDE. 1996/6469ŞAHİTLER HUZURUNDA YAPILMAMIŞ SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİ ( Evlat Edinenin Sağır ve Dilsiz Olması )
YHGKE. 1990/2-205ŞAHİTLERE BİLDİRİM ( Vasiyet Eden Kimsenin Vasiyetin İçeriğini Şahitlere Bildirmeyebilmesi )
Y2.HDE. 2003/2404ŞAHİTLERİ BİZZAT HAZIR ETME ( Kesin Mehil Süresi Verilmeyen Delil Listesine Rağmen İlk Celsede Şahitlerin Hazır Edilmiş Olması Halinde Dinlenilerek Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y8.HDE. 2006/533ŞAHİTLERİ KEŞİF MAHALLİNDE DİNLEMEK ( Zorunlu Olduğu - Keşif İle Parsellerin Durumunu Yerinde Tespit Edilmesi Gereği/Tapu İptali ve Tescil )
YHGKE. 1999/17-148ŞAHİTLERİN ARAZİ BAŞINDA DİNLENMESİ MECBURİYETİ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyedliğine Dayanarak Açılan Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında )
Y22.HDE. 2014/1061ŞAHİTLERİN DAVACI İLE MENFAAT BİRLİĞİ BULUNDUĞU ( Davacı şahitlerinin Aynı Konuda Davalı İşverene Karşı Açtıkları Davaları Mevcut Olduğunun Mahkemece Gözetileceği - Tanık Beyanlarına İtibar Edilemeyeceği/Fazla Çalışma Alacağı/Menfaat Birliği )
Y2.HDE. 2003/4114ŞAHİTLERİN DİNLENİLMEMİŞ OLMASI ( Davacının Bahsettiği Dava Dosyası ile Bildirilen Tanıkların Dinlenilmemesinin Bozma Sebebi Olması )
Y2.HDE. 2003/2404ŞAHİTLERİN DİNLENİLMESİ ( Kesin Mehil Süresi Verilmeyen Delil Listesine Rağmen İlk Celsede Şahitlerin Hazır Edilmiş Olması Halinde Dinlenilerek Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y2.HDE. 2003/4336ŞAHİTLERİN DİNLENİLMESİ LÜZUMU ( Davalı Tanıkları Dinlenilmeden Eksik Tahkikatle Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )
Y2.HDE. 2006/7717ŞAHİTLERİN DİNLENMESİ ( Bir Davada İkinci Bir Şahit Listesi Verilemeyeceği - Ancak Dava İle İlgili Olmak Üzere Şahitlerin Yeniden Dinlenmesi Her Zaman İçin İmkan Dahilinde Olduğu )
Y2.HDE. 2003/2220ŞAHİTLERİN HAZIR EDİLMESİ ( Delil Listesinin Kesin Sürede Verilmemesine Rağmen Bir Sonraki Celsede Tanıkların Hazır Edilmesi Halinde Tanıkların Dinlenerek Gereğince Karar Verilebilmesi )
Y2.HDE. 2003/2699ŞAHİTLERİN HAZIR EDİLMESİ ( Kesin Mehil İçerisinde Delil Listesi Verilmese de Şahitlerin Müteakip Celsede Hazır Edilmesi Halinde Dinlenmesinin Mümkün Olması )
Y2.HDE. 2003/2701ŞAHİTLERİN HAZIR EDİLMİŞ OLMASI ( Dava Konusu Olayda Kesin Mehil Bulunmadığından Davalının Tanıklarının Dinlenmesinin Gerekmesi )
Y6.HDE. 1986/12801ŞAHİTLERİN İFADELERİNE İTİBAR ETMEMEK ( Şufa Davasında Bedeli Satıcıdan Naklen İşiten Şahitler )
YCGKE. 1980/141ŞAHİTLERİN KEŞİF TUTANAĞINI İMZALAMASI ZORUNLULUĞU
YHGKE. 1986/8-571ŞAHİTLERİN TAŞINMAZIN BAŞINDA DİNLENMESİ ( Şahadette Aykırılık Vukuunda Aykırılığın Giderilmeye Çalışılması )
Y2.HDE. 2006/21705ŞAHİTLERİN YAZILI BEYANDA BULUNMALARI ( Yasal Koşullar Bulunmadıkça Usule Aykırı Olduğu )
Y2.CDE. 2002/15975ŞAHİTLİKTEN ÇEKİNME ( Sanığın Amcasının Oğlu Olan Tanık - Çekinme Hakkı Olmadığı )
Y7.CDE. 2003/720ŞAHİTLİKTEN VE YEMİNDEN ÇEKİLME HAKKI ( Sanığın Kardeşi-Hakkının Hatırlatılması Gereği )
Y1.CDE. 1995/3565ŞAHSA BAĞLI AĞIRLATICI SEBEBİN SİRAYETİ ( Babası İle Birlikte Amcasını Öldürmek )
YHGKE. 1981/4-1161ŞAHSA BAĞLI BİR İMTİYAZ TEŞKİL ETMEME ( Yasama Dokunulmazlığı )
Y18.HDE. 2014/8779ŞAHSA BAĞLI DAVA ( Tevliyete Ehil Vakıf Evladı Olunduğunun Tespiti Davası - Davacı Karar Verildikten Sonra Vefat Ettiğinden Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedileceği )
Y2.HDE. 1998/13803ŞAHSA BAĞLI HAK ( Boşanma - Hüküm Kesinleşmeden Eşlerden Birinin Ölümü Halinde Mirasçıların Boşanma Hükmünü Temyiz Edemeyecekleri )
Y2.HDE. 1986/8684ŞAHSA BAĞLI HAK ( Evlenme )
YCGKE. 2004/2-51ŞAHSA BAĞLI HAK ( Şikayetin Şahsa Bağlı Hak Olması )
YHGKE. 2000/9-790ŞAHSA BAĞLI HAK ( Ücretli İzin Hakkı )
Y2.HDE. 1994/5182ŞAHSA BAĞLI HAKLAR ( Evlat edinme hakkı )
YİBGKE. 1968/5ŞAHSA BAĞLI HAKLAR ( Onbeş Yaşından Küçüklere Yapılan Sarkıntılık Suçunda Küçüğün Şikayet Etmemesinin Bu Şekilde Değerlendirilememesi )
Y9.CDE. 1986/4261ŞAHSA BAĞLI ŞİKAYET HAKKI ( Avukattan Gayri Şahıslar Tarafından İstimal Edilemeyeceği )
Y9.HDE. 2007/39168ŞAHSA KARŞI DAVA AÇILAMAMASI ( Davalı Dernek 5072 Sayılı Yasa İle Gelirlerinin Kesilmesi Üzerine Davacının İş Sözleşmesi Sona Erdiği - Tasfiye Edilen Derneğin Başkanının Şahsen Sorumlu Tutulamayacağı )
YİBGKE. 1932/32ŞAHSA KARŞI ŞİDDET KULLANARAK KAPI PENCERE KIRIP DUVAR DELMİŞKEN YAKALANANLAR ( Tevkifhane veya Hapishaneden Firar-Suça Teşebbüs )
Y1.CDE. 2007/2901ŞAHSA SIKI SIKIYA BAĞLI HAK ( Şikayet Hakkı - Basit Derecede Kasten Yaralama/Takibinin Şikayete Bağlı Olduğu )
Y18.HDE. 2002/5241ŞAHSA SIKI SIKIYA BAĞLI KİŞİLİK HAKLARINDA VEKALET ( Vekilin Bu Haklarla ile İlgili Dava Açabilmesi için Vekaletnamesinde Özel Yetkisinin Bulunmasının Gerekmesi )
Y19.HDE. 2008/7566ŞAHSEN İFLASA KARAR VERİLMESİ TALEBİ ( Yetkililerin Bankanın İç Bünyesinde Kanuna Aykırı Karar ve İşlemleriyle Bankaya Zarar Verdiği İddiasıyla - TMSF'nin Kredi Borçları Alacağını Varlık Yönetim Şirketi'ne Devrettiği/Temliknamenin Yetkili Kişilere Yöneltilecek Dava Hakkını Kapsamadığı )
Y19.HDE. 2002/217ŞAHSEN SORUMLU OLMAYAN İPOTEK BORÇLUSUNA KARŞI TAKİP ( İhbar Şartı )
Y12.HDE. 2013/2199ŞAHSEN SORUMLULUK ( Bonolarda Keşideci İmzası İki Tane Olup Her İkisi de Şirket Kaşesi Üzerine Atıldığından Şirket Yetkilisinin Senetlerden Şahsen Sorumlu Olmadığından Hakkında Kambiyo Takibi Yapılamayacağı )
Y11.HDE. 2006/3309ŞAHSEN SORUMLULUK ( Çekin Keşide Edildiği Tarih İtibariyle Kooperatif Adına İmzası Bulunan Davalının Ortak Olmaması Dolayısıyla Temsil Yetkisinin Bulunmaması-Kayıtlarda Bu Çeke Dair Bilgiye Karşılığında Mal ve Hizmet Alındığında Dair Emareye Rastlanmamış Olması )
Y19.HDE. 2014/5277ŞAHSEN SORUMLULUK ( Davalı Kendi Aldığı Borç Para İçin Kendisine Ait Taşınmazı İpotek Verdiğinden ve Böylece Borçtan Şahsen Sorumlu Olduğundan Olayımızda TMK'nın 887. Md. Hükmünün Uygulama Yeri Bulunmadığı/Davanın Esasına Girileceği - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Girişilen İcra Takibine Yönelik İtirazın İptali )
Y12.HDE. 2013/17562ŞAHSEN SORUMLULUK ( İcra Takibinin İptali İstemi - Bonolarda Keşideci Olarak Şirketin Yer Aldığı ve İki Adet İmzanın ise Açığa Atıldığı Görüldüğünden İtiraz Eden Borçlunun Şahsen Sorumlu Olduğunun Kabulü Gerektiği )
Y12.HDE. 2013/4180ŞAHSEN SORUMLULUK ( Senetteki Borçtan Sorumlu Olmak İçin Keşidecinin Tek İmzası Yeterli Olup Birden Fazla İmza Atılmasına Gerek Bulunmadığı - Bonolarda İki Adet İmza Bulunduğu Bunlardan Birinin Şirket Kaşesi Üzerine Diğerinin de Açığa Atıldığı/Borçlunun Şahsen Sorumlu Olduğu )
Y19.HDE. 1996/3017ŞAHSEN SORUMLULUK ( Şirket Ortağının Yetkisi Olmaksızın Çek İmzası )
Y12.HDE. 1997/14035ŞAHSEN SORUMLULUK ( Temsile Yetkisi Olmadığı Halde Bonoyu Temsilci Sıfatıyla İmzalayan Kişi )
Y18.HDE. 1996/9725ŞAHSEN SORUMLULUK ( Yöneticinin Zarara Soktuğunun Kanıtlanması Gereği )
YİBGKE. 1947/2ŞAHSEN TAKİP ( Kollektif Şirketin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının )
Y10.HDE. 2005/2910ŞAHSEN VE DOĞRUDAN BAŞVURU KOŞULU ( İşsizlik Ödeneğinden İstifade Edebilmek İçin Gerekmesi )
Y3.HDE. 2013/10595ŞAHSEN VE MÜTESELSİLEN SORUMLULUK ( Müspet Zarara İlişkin Tazminat Davası - Mirasçıların Murisin Borçlarından Şahsen ve Müteselsil Olarak Sorumlu Oldukları )
Y11.HDE. 1985/5786ŞAHSI BAĞLI HAK ( Hamiline Yazılı Hisse Senedinin Sağladığı Hak )
YHGKE. 2012/11-659ŞAHSIN BİLGİSİ VE İZNİ DIŞINDA İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN HAVALE İŞLEMİ ( Tazminat Davası - Davalı Tarafından Hesapta Bulunan Paranın Güvenliğinin Tam Olarak Sağlanamadığı Kötü Niyetli Kişilerin İşlemlerine Karşı Korunamadığı Anlaşıldığından Kusurlu Olduğunun Kabulü Gerektiği )
Y4.HDE. 2002/13957ŞAHSIN EN SON ADRESİ ( Tebliğat Kanununda Tebliğatın Tebliğ Yapılacak Şahsın Bilinen En Son Adresine Yapılacağının Kararlaştırılmış Olması )
Y8.HDE. 2012/12775ŞAHSIN HUKUKUNA DAİR DAVA ( Marka Haklarına Tecavüz ve Haksız Rekabet Yönünden Kararın Kesinleşmiş Olduğu - Bozmaya Uyularak Verilen Tazminat ve Vekalet Ücreti Hakkındaki Hükmün Kesinleşmeden Takibe Konulabileceği )
Y12.HDE. 2002/4638ŞAHSIN HUKUKUNA İLİŞKİN İLAMLARIN İCRASI ( İlamların Kesinleşmedikçe İcra Olunamaması )
Y8.HDE. 2016/2538ŞAHSIN HUKUKUNA İLİŞKİN İLAMLARIN İCRASI ( Tarafların Hukuki Durumlarında Kayıt ve Sicillerde Değişiklik Yaratmayıp Sadece Malvarlığı İle İlgili Olması Nedeniyle Kesinleşmeden Takip Konusu Yapılabileceği - Borçlu Hakkındaki İlamın Kesinleşmemesine Dayanan Takibin İptali Talebinin Reddedilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2010/2565ŞAHSIN HUKUKUNA İLİŞKİN TESCİLLİ HAKKA TECAVÜZ ( Tescilli Tasarıma Haksız Müdahalenin Önlenmesi Davasının Kabul Edildiği - İlamın Kesinleşmeden İnfaz Edilemeyeceği/Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinin Kesinleşmeden Takibe Konulmaması Gerektiği )
YCGKE. 1993/1-319ŞAHSİ AĞIRLATICI SEBEBİN SUÇA KATILAN DİĞER FAİLE UYGULANMASI ( Amcasını Babasıyla Birlikte Hareket Ederek Yaralayan Sanık )
Y6.CDE. 2002/14545ŞAHSİ AHVAL SİCİLİ (Sanıkların Şahsi Ahval Sicillerinin Getirtilerek Duruşmada Okunmasının Gerekmesi)
Y9.HDE. 2009/36366ŞAHSİ BORCUNU ŞİRKET KASASINDAN ÖDEYEN DAVACI ( İş Akdinin İşverence Feshedildiği - İşverenin İş Akdini Fesihte Haklı Nedene Dayandığının Kabul Edilerek İşe İade Davasının Reddedildiği/Kıdem ve İhbar Tazminatının Reddi Gereği )
Y8.HDE. 2016/5039ŞAHSİ BORÇ ( Alacaklı İle Borçlu Arasında İmzalanan Kira Sözleşmesine İstinaden Haciz Yapılan Yerin Otel Olarak Kullanılmak Üzere Kiralandığı - Takibin Dayanağı Olan Bono Lehtarı İle Söz Konusu Oteli Kiraya Veren Kişinin Aynı Olması Dikkate Alındığında Borcun Şahsi Borç Olmadığının Kabulü Gerektiği/İstihkak Davası )
Y19.HDE. 2001/5191ŞAHSİ BORÇ ( Davaya Konu Borcun Davacının Onayı Olmadan Pazarlamacının Şahsi Borcuna Mahsup Edilmeyeceği )
Y11.HDE. 1991/901ŞAHSİ CARİ HESABA İLİŞKİN OLDUĞUNA DAİR SAVUNMANIN KANITLANAMAMASI ( Çekin Bedelinin Ödendiğinin Kabulü )
Y1.HDE. 2011/7319ŞAHSİ CEZA DAVASINDAKİ DAVALI BEYANI ( Kendisini Bağlayacağı/Mülkiyetin Naklinin Sebebini Teşkil Edeceği - Davalının Maddi Olayların Doğruluğunu Teyit Eder Nitelikteki İfadesi Gözetildiğinde Davanın Kabulü Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
Y9.CDE. 2009/18098ŞAHSİ CEZASIZLIK HALİ ( Mala Zarar Verme Suçunun Konusunun Başkasının Mülkiyetinde Bulunan Mal Olduğu - Eylemin Malikin Eşi Tarafından Gerçekleştirilmesi Durumunda Faile Ceza Verilemeyeceği )
Y4.CDE. 2010/12881ŞAHSİ CEZASIZLIK HALİ ( Sanığın Eyleminin Meşru Müdafaa Olarak Kabul Edilmesi Durumunda Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği - Şahsi Cezasızlık Halinin Uygulanamayacağı )
YCGKE. 2010/9-196ŞAHSİ CEZASIZLIK NEDENİ ( Tek Taraflı Olarak Kaza Yapmak Suretiyle Tam Kusurlu Olarak Eşinin Ölümüne Neden Olmak - Maruz Kaldığı Psikolojik Travmaların Etkisiyle Yaşama Sevincini Yitiren Sanık Hakkında Uygulanacağı )
YCGKE. 2013/9-104ŞAHSİ CEZASIZLIK NEDENİ ( Trafik Kazası Nedeniyle Sanığın Eşini Kaybetmiş Olduğundan Şahsi ve Ailevi Durumu Bakımından Artık Bir Cezaya Hükmedilmesini Gereksiz Kılacak Derecede Mağdur Olmuş Olsa Dahi Olayda Başka Yaralanan Kişilerde Bulunduğunun Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 2007/7517ŞAHSİ CEZASIZLIK NEDENİ ( Varsa Sadece Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilmesi Gereği )
Y23.CDE. 2015/16017ŞAHSİ CEZASIZLIK NEDENİ (Mala Zarar Verme Suçu - Sanığın Suç Tarihinde Resmi Nikahlı Eşinin Annesi Olan Şikayetçiye Yönelik Mala Zarar Verme Suçunu İşlemiş Olması Karşısında Hakkında T.C.K.'nun 167/1-B Md. Uyarınca Cezaya Hükmolunamayacağı Gözetileceği)
Y12.CDE. 2014/11347ŞAHSİ CEZASIZLIK NEDENLERİ ( Yeğeni Olan Ölenin Bakım ve Gözetiminin Sanık Tarafından Karşılandığı - Meydana Gelen Neticenin Münhasıran Sanığın Kişisel Durumu Bakımından Artık Bir Cezanın Hükmedilmesi Gereksiz Kılacak Derecede Mağdur Olmasına Yol Açtığı/Şahsi Cezasızlık Sebebinin Olayda Gerçekleştiği )
Y9.CDE. 2006/1689ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEBİ ( Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep Olan 167. Maddesi Hükmü Nazara Alındığında 5237 Sayılı TCK'nın Lehe Kanun Olduğu )
Y11.CDE. 2007/305ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEBİ ( Dolandırıcılık - Sanığın Kendi Resmini Vererek Nüfus Müdürlüğünden Ağabeyi Adına Düzenlettirdiği Nüfus Cüzdanı İle Aynı Çatı Altında Oturmadığı Ağabeyine Ait Ayrı Bankadaki Hesaptan İki Kez Para Çekmesi/TCK'nun 167. Maddesinin 2. Fıkrası Uyarınca Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 2007/5257ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEBİ ( Mala Zarar Vermek - Sanığın Kayınvalidesi Olan Müştekiye Ait Evin Kapısına Zarar Verdiği - Atılı Suçun Üstsoy veya Altsoy veya Bu Derecede Kayın Hısımlarından Birinin Zararına Olarak İşlenmesi Halinde )
Y9.CDE. 2006/8539ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEBİ ( Sanık İle Şikayetçinin Ayrı Konutlarda Oturan Kardeş Olmaları Karşısında 5237 S. TCK Md. 167/2'nin Uygulanması Konusunda Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Bozmayı Gerektirdiği )
Y13.CDE. 2016/3181ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEBİ (Suça Sürüklenen Çocuğun Kendisin de Kaldığı Aynı Zamanda Annesi Müşteki İle Annesinin Uzun Süreden Beri Gayri Resmi Olarak Birlikte Yaşadıkları Üvey Babası Olan Katılana Ait Evden Gerçekleştirdiği Hırsızlık Eylemi Sebebiyle Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Cezaya Hükmolunamayacağı)
Y9.CDE. 2009/14147ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEBİ VEYA CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN SEBEP ( Mala Zarar Verme - Sanık İle Katılanın Suç Tarihinde Aynı Konutta Beraber Oturup Oturmadıkları Araştırılıp 5237 S.K. Md. 167'nin Değerlendirileceği )
YCGKE. 2012/9-1471ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİ ( Mala Zarar Verme - Katılanın Sanığın Kayınpederi Olduğunu Beyan Etmesi Karşısında Sanığa Ait Aile Nüfus Kayıt Tablosu Getirtilip Sonucuna Göre 5237 S. TCK'nun Md. 167/1/b Hükmünün Sanık Hakkında Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılmamasının Hatalı Olduğu )
Y15.CDE. 2012/6963ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİ ( Sanığın Üzerine Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçunu Katılandan Başka Sanıkla Akraba Olmayan Hissedarları da Bulunan Şirket Tüzel Kişiliğine Karşı İşlediğinin İddia Edildiği - Suç Tarihinde Sanığın Katılanın Eşi Olduğundan Bahisle Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )
Y13.CDE. 2011/23520ŞAHSİ ÇEVİKLİĞİNİ KULLANARAK HIRSIZLIK ( Sanığın Evin Balkonuna Çıktığı - 765 S.K. Md. 493/1'in Uygulanacağı )
Y6.CDE. 2002/19205ŞAHSİ ÇEVİKLİK ( Hırsızlığın Bahçedeki Demir Direğe Tırmanarak Açık Pencereden İçeri Girerek İşlenmesi - TCK.'nun 493/1 Maddesine Uyan Suçu Oluşturacağı )
Y10.CDE. 2004/7000ŞAHSİ ÇEVİKLİK ( Hırsızlık - İştirak)
Y6.CDE. 2002/20410ŞAHSİ ÇEVİKLİK ( Yerden Yüksekliği 1,5 Metre Olan Pencereye Ulaşmanın Ne Suretle Çeviklik Gerektirdiği ve Camın Önceden Sağlam Olduğu İddiası Kanıtlanmadan Cezada Artırım Yapılamaması )
Y13.CDE. 2011/320ŞAHSİ ÇEVİKLİK GÖSTERMEK ( Hırsızlık/Bilirkişi Beyanına Göre Söz Konusu Yüksekliğe Çıkabilmek İçin Şahsi Çeviklik Gerektiğinin Bildirildiği - 765 S.K. Md. 493/1'deki Suçun Oluştuğu )
YCGKE. 2004/6-41ŞAHSİ ÇEVİKLİK KULLANILMAK SURETİYLE HIRSIZLIK
Y6.CDE. 2007/8145ŞAHSİ ÇEVİKLİK SURETİYLE HIRSIZLIK ( 5237 S. Yasada Engelleri Kaldırıp Hane veya Diğer Yerlere Girmek Biçiminde İşlenen Hırsızlık Suçunun Karşılığı Olmadığı - Sanıkların Terminalin Eklentisi İçinde Bulunan Depoya Kişisel Beceri Gerektirecek Şekilde Tırmanıp İçeri Girmek Suretiyle Hırsızlık Suçunu İşledikleri )
Y6.CDE. 2007/11583ŞAHSİ ÇEVİKLİK SURETİYLE HIRSIZLIK ( Eylemin 5237 S. TCK'nın 142/1-B Md.sine Uyan Bina İçinde Hırsızlık Suçunu Oluşturduğu ve Zira Yasa Koyucu 5237 S. TCY'de 765 S. TCK'nın 493/1. Md. sinde Yer Alan “Şahsi Çeviklik Suretiyle Hırsızlık” Suçuna Benzer Bir Düzenlemeye Yer Vermediği )
Y4.CDE. 2005/528ŞAHSİ DAVA ( 5320 Sayılı CMK'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9. Maddesi Hükümlerinin Gözetilmesi Zorunluluğu Bozmayı Gerektirdiği )
Y10.CDE. 2002/10929ŞAHSİ DAVA ( Başkasının Arazisine Hayvan Sokarak Zarar Verme - Şahsi Dava Yolu İle Takip Edilemeyeceği/Usul İşlemlerinin Durdurulmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2002/1733ŞAHSİ DAVA ( Belediye Başkan Vekilinin Sövme Suçu - Keşifte Görevli Olduğunun Tespiti Halinde Şahsi Dava Yoluyla Takibinin Mümkün Olmadığı )
Y11.CDE. 2005/8608ŞAHSİ DAVA ( Beraat Kararı Verilmesi Halinde Sanık Müdafii Yararına Vekalet Ücreti Tayini Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/9642ŞAHSİ DAVA ( Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9. Maddesi Uyarınca Şahsi Davaların Kamu Davasına Dönüştüğü - Yargılamanın Genel Hükümlere Göre Yapılması Gerektiği )
Y10.CDE. 2002/30937ŞAHSİ DAVA ( Cumhuriyet Savcısının Kamu Adına Davaya Katılıp Katılmayacağının Tespitinin Gerekmesi )
Y16.HDE. 2004/1937ŞAHSİ DAVA ( Çocuk Tesliminden Kaçınma suçu )
Y2.CDE. 1991/3506ŞAHSİ DAVA ( Dava Dilekçesinde Sanığın Başkalarından Ayırt Edilebilecek Şekilde Belli Edilmesi Mecburiyeti )
Y4.HDE. 2004/8602ŞAHSİ DAVA ( Davacının Takip Etmemek Suretiyle Davadan Vazgeçmiş Sayıldığına ve Tazminat İsteminin Saklı Tutulmamış Olması Nedeniyle Tazminat Talebinin Reddi Gereği - Haksız Eyleme Dayalı Tazminat )
Y2.CDE. 2001/26199ŞAHSİ DAVA ( Davacının Veya Vekilinin Duruşmaya Gelmemesi - Davadan Vazgeçmiş Sayılacağı )
Y2.CDE. 2002/10849ŞAHSİ DAVA ( Dilekçede Sanığa Uygulanması Gereken Kanun Maddesinin Gösterilmemiş Olması - Reddine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y10.CDE. 2002/2586ŞAHSİ DAVA ( Dilekçede Sanıkların Kimlik Ve Adreslerinin Bildirildiği/Suç Teşkil Eden Olayların Gösterildiği - Yargılama Yapılması Gerektiği/Davanın Reddedilemeyeceği )
Y1.CDE. 2002/4699ŞAHSİ DAVA ( Görülmekte Olan Ceza Davası İle Birleşmesi/Yargıcın Sanığın Mahkumiyetine Karar Vermesi Durumunda Tazminat Haklarını da Karar Altına Alması Gereği - Öldürme Suçundan Zarar Gören Maktülün Annesi )
YCGKE. 1992/2-356ŞAHSİ DAVA ( Hakaret )
Y7.CDE. 2000/9507ŞAHSİ DAVA ( Haksız Rekabet-Başka Firmaya Ait Tüplere Kendi Tesislerinde LPG Gazı Doldurmak )
Y11.CDE. 2002/12478ŞAHSİ DAVA ( Hırsızlık - Şahsi Dava Yoluyla Takibinin Mümkün Bulunmadığı/Şahsi Davacının Mazeretsiz Duruşmaya Gelmediğinden Bahisle Davanın Düşürülmesine Karar Verilemeyeceği )
Y6.CDE. 1992/7445ŞAHSİ DAVA ( Hırsızlık )
Y16.HDE. 2004/7307ŞAHSİ DAVA ( Hükmen Teslim Edilen Yere Tecavüz Suçu Şahsi Dava Yoluyla Takip Edilemeyeceği/Kamu Davasının Açılması İçin Evrakın C. Başsavcılığı 'na Tevdiine Karar Verilmesi Gereği - Davacılara Ait Taşınmazda Bulunan Su Kaynağına ve Suya Yönelik Müdahale )
Y4.CDE. 1996/2868ŞAHSİ DAVA ( İftira Suçunun Şahsi Dava İle Takip Edilememesi )
Y8.CDE. 1992/6203ŞAHSİ DAVA ( İİK m. 343'teki Davanın Şahsi Dava Yoluyla Açılması Gerekir )
Y17.HDE. 2004/6649ŞAHSİ DAVA ( İİK'dan Kaynaklanan Yedieminlik Görevini Suistimal Suçunun Şahsi Dava Yoluyla Takip Edilebilmesi )
Y8.CDE. 1994/2089ŞAHSİ DAVA ( İlam Hükmüne Aykırılık Vasfında Gelişen Suç )
YHGKE. 2000/4-823ŞAHSİ DAVA ( İptal Davası )
Y2.CDE. 2005/2301ŞAHSİ DAVA ( Kamu Davasına Dönüşen Şahsi Davada Şahsi Davacı Duruşmaya Gelmese Bile Davaya Devam Edilmesi Gereği - Bu Durumda Düşme Kararı Verilemeyeceği )
Y2.CDE. 2002/17471ŞAHSİ DAVA ( Kendiliğinden Hak Almak Suçunun Bu Kapsama Girmemesi - Usule Ait Muamalelerin Durdurulması Gereği )
Y2.CDE. 2001/36306ŞAHSİ DAVA ( Koca Kanuni Temsilci Olmadığından Karısı Adına Açmaya Yetkili Olmadığı )
Y2.CDE. 2003/252ŞAHSİ DAVA ( Küçüklerin İşledikleri Suçlardan Dolayı Aleyhlerine Açılamayacağı - Müessir Fiil )
Y2.CDE. 2004/12629ŞAHSİ DAVA ( Müessir Fiil/Hükümden Sonraki Dilekçesi İle Şikayetinden Vazgeçtiği ve Suçun Takibinin Şikayete Bağlı Suçlardan Olduğu - Davanın Düşürülmesine Karar Verilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )
YCGKE. 1994/2-29ŞAHSİ DAVA ( Ölümle tehdit )
Y2.CDE. 2004/11040ŞAHSİ DAVA ( Sanığın "Bu Davadan Vazgeçmediğin Takdirde Seni Öldürürüz" Şeklindeki Tehdit İçerir Sözlerinin Şartlı Tehdit Suçunu Oluşturduğu - Şahsi Dava İle Takibinin Mümkün Olmadığı )
Y2.CDE. 2004/3749ŞAHSİ DAVA ( Sanığın Çektiği Telgraf İle Şahsi Davacıya Sövme Suçundan Açılan Şahsi Dava - Şahsi Davacının Suçu ve Faili Öğrendiği Tarihten İtibaren Dava Tarihine Kadar Altı Aylık Şikayet Süresi Dolduğundan Düşme Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/11068ŞAHSİ DAVA ( Sanıkların Dava Konusu Eserleri İzin Almadan ve Mali Hak Bedellerini Ödemeden Adı Geçen Radyo Kanalında Yayınlamak Şeklinde Belirlenen Eylemlerinin Şahsi Dava Yoluyla Takibinin Mümkün Olduğu )
Y2.CDE. 2004/10769ŞAHSİ DAVA ( Silahtan Sayılan Kazma İle Müessir Fiile Teşebbüs Suçundan Şahsi Dava Açıldığının Anlaşılması Karşısında Takibi Şikayete Bağlı Bulunmayan Müsnet Suçun Şahsi Dava Yoluyla Takibinin Mümkün Olmadığı )
Y2.CDE. 2001/18636ŞAHSİ DAVA ( Şahsi Davacının Sanığın Kendisine Demir Çekiçle Vurduğunu Söylemesi-Çekiçin Silahtan Sayılması Nedeniyle Davanın Şahsi Dava Yoluyla Takip Edilememesi )
Y17.HDE. 2009/7497ŞAHSİ DAVA ( Tasarrufun İptali Davaları - Genel Yetki Kurallarına Göre Davalının İkametgahı Mahkemesinde Görüleceği )
Y12.HDE. 2010/29623ŞAHSİ DAVA ( Tasarrufun İptali Davası Hukuki Yönüyle Ayni Dava Olmayıp Şahsi Dava Olduğu - Dava Borçlunun Hukuki İşlemlerini Yok Edici Nitelikte Bir Hukuki Sonuç Yaratmayacağı ve İktisap Edenin Borçludan Kazandığı İktisaba Etkisinin Olmadığı )
YHGKE. 2002/15-495ŞAHSİ DAVA ( Tasarrufun İptali Davasının Hukuki Niteliği İtibariyle Dava Konusu Malın Aynına İlişkin Olmayıp Şahsi Bir Dava Olması )
Y2.CDE. 2004/4141ŞAHSİ DAVA ( Tehdit - Suçun Şahsi Dava Yolu İle Takibinin Mümkün Bulunmadığı ve Usuli İşlemlerin Durdurulmasına Gereği İçin Evrakın C.Savcılığına Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2002/15575ŞAHSİ DAVA ( Tehdit Suçu - Bu Yol İle Takibinin Mümkün Bulunmadığı/Usuli İşlemlerin Durdurulmasına Evrakın C.Savcılığına Tevdiine Karar Verilmesi Gereği )
Y10.CDE. 1998/6069ŞAHSİ DAVA ( Tehdit Suçu Nedeniyle Dava Açmanın Mümkün Olmadığı - Usuli İşlemlerin Durdurulması/C.Savcılığına Gönderilmesi Gereği )
Y10.CDE. 2002/12203ŞAHSİ DAVA ( Tehdit Suçunun Dört Kişi Tarafından İşlendiği İddia Edilmekte - Davanın Şahsi Dava Yoluyla Yürütülemeyeceği/Kamu Davası Açılması Gerektiği )
Y2.CDE. 2005/4704ŞAHSİ DAVA ( Telefonla Sarkıntılık Suçunun Bu Yolla Takip Edilemeyeceği - Takibi Şikayete Bağlı Olduğu )
Y2.CDE. 1992/3371ŞAHSİ DAVA ( Vazgeçmiş Sayılma Nedeniyle Verilen Düşme Kararından Sonra C. Savcısının Kamu Davası Açma veya Müdahele Hakkının Bulunmadığı )
Y2.CDE. 1993/3229ŞAHSİ DAVA ( Yaralama-Tehlikeli Vasıta Kullanmak )
Y9.CDE. 2004/4845ŞAHSİ DAVA ( Yoluyla Takibi Mümkün Olan Müessir Fiil Suçu Hakkında Verilen Takipsizlik Kararına Karşı Şikayetçinin İtiraz Hakkı Bulunmadığının Gözetilmesi Gereği - Müessir Fiil )
Y10.CDE. 2004/14370ŞAHSİ DAVA AÇILDIĞININ SAVCIYA BİLDİRİLMESİ MECBURİYETİ ( Savcının Önceki Aşamada Kamu Yararı Görmeyerek Takipsizlik Kararı Vermiş Olmasının Şahsi Davadan Haberdar Edilmesine Engel Olmaması )
YİBGKE. 1939/30ŞAHSİ DAVA AÇILMASI İÇİN TANINAN MEHİL( TCK'nun 490. Maddesindeki Altı Aylık Süre-Hakaret ve Sövme-Dava Zamanaşımı )
YCGKE. 1977/2-506ŞAHSİ DAVA AÇILMASI SÜRESİ ( Hak Düşürücü Süre Niteliği )
Y10.CDE. 1992/14561ŞAHSİ DAVA AÇMAK HAKKI ( Izrar ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçlarından Savcının Takipsizlik Kararı Vermesinden Sonra )
Y10.CDE. 2002/15945ŞAHSİ DAVA AÇMANIN MÜMKÜN OLMADIĞI HALLERDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER ( Mahkemenin Görevsiz Olması Durumu )
YCGKE. 1990/4-321ŞAHSİ DAVA DİLEKÇESİ ( C. Savcısına Tebliğ Edilmemiş Olmasının Sonuçları )
Y2.CDE. 2002/25163ŞAHSİ DAVA DİLEKÇESİ ( C. Savcısına Tebliğ ve Sonucuna Göre Davaya Devam Edilmesi Gereği )
Y2.CDE. 1985/7102ŞAHSİ DAVA DİLEKÇESİ ( Dilekçenin Niteliği Gereği Tarafların Hukuksal Durumlarını Belirleyen ve Sınırlayan Belge Olması )
Y2.CDE. 2005/2244ŞAHSİ DAVA DİLEKÇESİ ( Şahsi Dava Dilekçesi Hakkında Cumhuriyet Savcısından Görüş Alınması Gereği - Sövme )
YCGKE. 1995/2-368ŞAHSİ DAVA DİLEKÇESİNİN CUMHURİYET SAVCISINA GÖSTERİLMESİ ( Kamu Yararı Görmediği İçin Savcının Takipsizlik Kararı Vermesi )
YİBGKE. 1947/25ŞAHSİ DAVA ÜZERİNE MAHKUMİYET DURUMUNDA YAPILAN MASRAFLAR ( Davacıların Genel Hükümler Çerçevesinde Hukuk Mahkemesinde Dava Açmasının Gerekmesi )
Y2.CDE. 2003/19633ŞAHSİ DAVA YOLU İLE TAKİP ( Sanıklar Hakkında Açılan Ölümle Tehdit Suçuna İlişkin Şahsi Davada Bu Suçun Şahsi Dava Yolu İle Takibinin Mümkün Olmadığı - Dosyanın C.Savcılığına Gönderilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2000/13373ŞAHSİ DAVA YOLUYLA TAKİP EDİLEN MÜESSİR FİİL VE HAKARET DAVALARI ( Düşme Kararı Verilmesi - Sonradan Kurulan Beraat Hükmünün Değerden Yoksunluğu )
Y4.CDE. 2003/12967ŞAHSİ DAVA ZAMANAŞIMI ( Takipsizlik Kararının Tebliğinden İtibaren Yeniden İşlemeye Başlayacağı - Yalan Şahitlik Suçu )
YİBGKE. 1945/18ŞAHSİ DAVACI ( Duruşma Günü Kendisine Bildirilmesine Rağmen Duruşmaya Gelmemesi Üzerine Davadan Vazgeçmiş Sayılması )
Y2.CDE. 2005/5618ŞAHSİ DAVACI ( Duruşmaya Katılmadığı Gibi Mazeret Dilekçesi de Vermemesi Nedeniyle Şahsi Davanın Düşürülmesine Karar Verilmesi Gereği - Sövme )
Y2.CDE. 2001/29760ŞAHSİ DAVACI ( Nispi Harç Alınamayacağı )
Y2.CDE. 2005/1512ŞAHSİ DAVACI LEHİNE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( Sanığın Kasten Yaralama ve Sövme Suçlarından Açılan Kamu Davası Sonucunda Mahkum Olması - Hukuk Mahkemesinde Dava Açmakta Muhtariyetine Karar Verilemeyeceği )
Y2.CDE. 2004/24183ŞAHSİ DAVACININ BEYANININ ALINMAMASI ( Davacı ve Tanıktan Sanıkların Söylediği Sözler Açıkça Sorulup Suç Vasfı Belirlenerek Tehdit Eylemlerinin Belirlenmesi Gerektiği - Sövme ve Tehdit )
Y7.CDE. 2010/8621ŞAHSİ DAVACININ DAVASINA GELMEMESİ ( 5846 S.K.'ya Aykırılık/Şahsi Davanın Kamu Davasına Dönüştüğü - Davacının Gelmemesi Sebebiyle Dava Düşürüldükten Sonra Mahkemenin Davadan El Çekmesi Gereği/Müdahilin Dilekçesinin Yenileme Dilekçesi Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y2.CDE. 2005/2301ŞAHSİ DAVACININ DURUŞMAYA GELMEMESİ ( Kamu Davasına Dönüşen Şahsi Davada Davaya Devam Edilmesi Gereği - Bu Durumda Düşme Kararı Verilemeyeceği )
YCGKE. 1983/2-418ŞAHSİ DAVACININ ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMESİ ( Vazgeçmenin Mahkeme Huzurunda Veya Geçerli Kabul Edilebilecek Yazılı Bir Belge Veya Tutanakla İspat Edilememesi Nedeniyle Reddedilmesi )
YCGKE. 1976/6-177ŞAHSİ DAVACININ VEYA VEKİLİNİN DAVAYA GELİP GELMEDİĞİNİN DURUŞMA TUTANAĞINDA BELİRTİLMEMİŞ OLMASI ( Bozma Sebebi Olması )
YİBGKE. 1937/39ŞAHSİ DAVADA DAVACILARIN DURUŞMAYA GELMEMESİ ( Kamu Davasının Düşüp Düşmeyeceği )
Y4.CDE. 1983/523ŞAHSİ DAVADA SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ ( Usul İşlemlerinin Durdurularak Dosyanın Savcılığa Gönderilmesi Mecburiyeti )
Y2.CDE. 2004/40646ŞAHSİ DAVADA YARGILAMA USULÜ ( Kasten Yaralama - Şahsi Dava Dilekçesi Sanıklar ve C.Savcısına Ittıla Hasıl Etmek Üzere Tebliğ Edileceği )
Y4.CDE. 2011/13598ŞAHSİ DAVADA ZAMANAŞIMI ( Hakaret - Davaya Hakkı Olan Kimsenin Fiilden ve Failin Kim Olduğundan Haberdar Olduktan Sonra Altı Aylık ve Her Halükarda Zamanaşımı Süresi İçerisinde Şahsi Davanın Açılmasının Gereği )
YİBGKE. 1930/4ŞAHSİ DAVADA ZAMANAŞIMI ( Temyiz Dilekçesinde TCK 108'deki Süreye Değinilmemiş Olması )
Y11.HDE. 1979/1705ŞAHSİ DAVADAN VAZGEÇİLMESİ ( Mahkemece Reddedilen Miktar İçin Davalının Sorumluluğu-Araç Sahibinin Sorumluluktan Kurtulamaması )
Y2.CDE. 1982/6303ŞAHSİ DAVADAN VAZGEÇİLMESİ ( Yargılama Masrafının Davacıdan Alınması )
Y2.CDE. 2004/8529ŞAHSİ DAVALIK SUÇ ( Hakaret - Kamu Yararı Bulunup Bulunmadığını Takdir Yetkisinin C.Savcısına Ait Olduğu/Takipsizlik Kararına Karşı İtiraz Davası Açılamayacağı )
Y2.CDE. 2006/871ŞAHSİ DAVALIK SUÇLARDA KAMU YARARI ( Bulunmadığı Gerekçesiyle Verilen Takipsizlik Kararının 5320 Sayılı Yürürlük Kanunu'nun 9. Maddesi Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
Y2.CDE. 1991/441ŞAHSİ DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ ( Davacının Oturuma Gelmeyip Kendisini Vekille de Temsil Ettirmemesi )
Y9.CDE. 2004/10442ŞAHSİ DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Yaralamaya Sebebiyet - TCK'nun 459/1.Maddesine Aykırılıktan Açılan Davanın Dava Şartının Gerçekleşmemiş Olması Nedeniyle Düşürülmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2004/11073ŞAHSİ DAVANIN KAMU DAVASINA DÖNÜŞMESİ ( Kişisel Davacı Tarafından Hakaret ve Sövme Suçlarından Açılan Davaların 5320 Sayılı Yasanın 9/2. Maddesi Uyarınca - Hakaret ve Sövme )
Y12.HDE. 2005/408ŞAHSİ DEF'İ ( Borçlunun Önceki Hamillerden Birisiyle Kendisi Arasında Doğrudan Doğruya Mevcut Olan Münasebetlere Dayanan Şahsi Defilerini Yetkili Hamile Karşı İleri Süremeyeceği )
Y19.HDE. 2016/7706ŞAHSİ DEFİ ( Davacı Tarafın Sözleşme Kapsamında Asıl Davalı Tarafa Teslim Ettiği Çekin Asıl Davalı Şirket Tarafından Diğer Davalıya Ciro Edildiği - Şahsi Defilerin İyiniyetli Üçüncü Kişiye Karşı İleri Sürülemeyeceği/Davalı Şirketin Kötüniyetli Olduğu Hususunun Davacı Tarafça İspatlanamadığı )
Y19.HDE. 2003/5813ŞAHSİ DEF'İ ( Keşidecinin Lehtar ile Arasındaki Mevcut İlişkiden Doğan Def'ileri Kendisine Müracaat Eden Hamile Karşı İleri Sürebilmesi için Hamilin Bonoyu İktisap Ederken Bile Bile Borçlunun Zararına Hareket Ettiğini İspat Etmesinin Gerekmesi )
Y12.HDE. 1998/5354ŞAHSİ DEFİ ( Keşideciyle Lehdar Arasındaki İlişkiden Kaynaklanan Şahsi Definin Yetkili Hamile Karşı İleri Sürülemeyeceği )
Y19.HDE. 2011/8731ŞAHSİ DEFİ ( Ödeme İddiasının Şahsi Defi Olduğu İyiniyetli Hamile Karşı İleri Sürülemeyeceği - Açığa Düzenlenen Senedin Anlaşmaya Aykırı Düzenlendiği İddiasının Yazılı Delille Kanıtlanması Gereği )
Y19.HDE. 2015/15067ŞAHSİ DEF'İ ( Senetlerin Teminat Olduğu İddiasıyla Açılan Menfi Tespit Davası - Davacının Lehtar Olan Davalı Karşı Senetlerin Teminat Olarak Verildiği İddiasını Yazılı Delille İspatlaması Gerektiği/Hamil Olan Diğer Davalıya Karşı Teminata Dair Şahsi Def'inin Ancak TTK'nun 599. Md. Uyarınca Kötüniyetli ve Bilerek Borçlu Zararına Hareket Ettiğinin İspatlanması Halinde İleri Sürülebileceği )
Y19.HDE. 2001/3512ŞAHSİ DEFİ ( Teminat Senedi-Bankaya Teminat Olarak Verilen Bono )
Y11.HDE. 1976/3174ŞAHSİ DEFİLER ( Hamilin Bile Bile Borçlu Zararına Hareket Etmesi Halinde )
Y11.HDE. 1986/3310ŞAHSİ DEF'İLER ( İyiniyetli Hamile Karşı İleri Sürülememesi )
Y12.HDE. 2008/3294ŞAHSİ DEF'İLER ( Keşideci Borçlu Lehtara Karşı İleri Sürebileceği Şahsi Defilerini İyiniyetli Hamile Karşı İleri Süremeyeceği )
Y12.HDE. 1980/6344ŞAHSİ DEFİLER ( Keşideciyle Lehdar Arasındaki Şahsi Defilerin Hamile Karşı İleri Sürülememesi )
Y12.HDE. 2005/22544ŞAHSİ DEF'İLER ( Mahkemece Borçlunun Sahtecilik Davasında Müdahil Olup Şahsi Def'ilerini İleri Sürüp Sürmediği Yöntemince İncelenmeden Açılan Davanın Bekletici Mesele Yapılıp Yapılmayacağı Hususunun Açıklığa Kavuşturulması Gereği )
Y19.HDE. 2013/4791ŞAHSİ DEFİLER ( Menfi Tespit - Bonoların Keşidecisi Olan Davacının Lehtara Karşı Kendi Aralarındaki Hukuki İlişkiden Doğan Defileri Hamil Şirkete Karşı da İleri Sürebilmesi İçin Senetleri Kötüniyetle İktisap Ettiğinin Kanıtlanması Gerektiği/Gerekçede Belirtilen Hususların Hamilin Kötüniyetle Senetleri İktisap Ettiğini Kanıtlamaya Elverişli ve Yeterli Olmadığı )
Y11.HDE. 2012/18708ŞAHSİ DEFİLER ( Menfi Tespit Davası/Davacıların Sözleşme Gereğince Davalının Sorumlu Olduğu Bir Borcu Ödediğini ve Bu Nedenle Senetlerin Bedelsiz Kaldığını Bundan Sonra İse Senetleri Elinde Bulunduran Diğer Davalıların Bonoları İktisap Ederken Kötüniyetli Olduklarını İspat Etmesi Gerektiği - Davacının İbraz Ettiği Deliller ve Davacı Şirket Kayıtları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gerektiği )
Y19.HDE. 2011/8624ŞAHSİ DEFİLER ( Poliçenin Temlik Cirosu İle Devredildiği - Devralana Karşı İleri Sürülebilmesi İçin Devralanın Kötüniyetli Borçlunun Zararına Hareket Etmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2000/12035ŞAHSİ DEF'İLERİN HAMİLE KARŞI DA İLERİ SÜRÜLEBİLMESİ ( Hamilin Bonoyu İktisabında Kötüniyetli Olması )
YHGKE. 2014/19-806ŞAHSİ DEFİLERİN HAMİLE KARŞI İLERİ SÜRÜLMESİ (Keşideci İle Lehtar Arasındaki Şahsi Defilerin Hamile Karşı İleri Sürülebilmesi İçin Hamilin Senedi İktisabında Kötüniyetli Olduğunun Kanıtlanması Gerektiği - Aksi Takdirde Şahsi Defilerin Müracaatta Bulunan İyiniyetli Hamile Karşı İleri Sürülemeyeceği/Menfi Tespit)
Y12.HDE. 2003/22542ŞAHSİ DEF'İLERİN YETKİLİ HAMİLE KARŞI İLERİ SÜRÜLEMEMESİ ( Borçlunun Bono Bedelini Lehdara Ödediğine İlişkin İtirazı )
Y13.HDE. 1984/5127ŞAHSİ EMEK ( Adi Ortaklık Sözleşmesinde Aksi Kararlaştırılmış Olmadıkça Ortağın Şahsi Emeği İçin Ayrıca Tazminat İstenememesi )
Y6.HDE. 2010/5181ŞAHSİ EŞYALARIN İADESİ ( Ev Eşyalarının İadesine İlişkin Davaların TMK'nun Yürürlüğe Girmesinden Önce veya Sonra Açılmasına Bakılmaksızın Aile Mahkemesinde Görülmesinin Zorunlu Olduğu )
Y14.HDE. 1987/2898ŞAHSİ HAK
Y6.CDE. 2008/1717ŞAHSİ HAK ( Atanan Zorunlu Vekilin Her Zaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na Başvurma ve Ücretini İsteme Hakkı Olduğu - Şahsi Bir Hak Kaybının Olmadığı Dikkate Alındığında Adı Geçenin Temyizinde Hukuki Yararı Bulunmadığı )
Y2.HDE. 2006/11310ŞAHSİ HAK ( Bağış Suretiyle Taşınmazların Davalılara İntikal Ettiği - Tenkis Davası Şahsi Hak Elde Etme Amacına Yönelik Olup Ayni Hakla İlgili Olmadığı - On Yıllık Hak Düşürücü Süre Bu Davalarda Uygulanamayacağı )
Y3.HDE. 2005/10681ŞAHSİ HAK ( Başkasına Ait Taşınmaza Bina Yapılması - Yapı Malzeme Sahibince Kötü Niyetle Yapılmış İse Davalıdan Şahsi Hakkını İsteyebileceği )
Y21.HDE. 2003/1523ŞAHSİ HAK ( Ceza Davasında Reddedilmesi - Tazminat Haklarının Hüküm Altına Alınmasına Engel Olmadığı )
Y12.HDE. 2002/10152ŞAHSİ HAK ( Ceza Mahkemesi İlamında Şahsi Hakka da Hükmedilmesi-Kararın Kesinleşme Tarihinden İtibaren Hükmedilen Tazminatların ve Bunların Faizinin Talep Edilebilmesi )
Y4.HDE. 2000/11951ŞAHSİ HAK ( Davacının Zimmet Alacağının Tahsilini Engellemek Kastıyla Kooperatif Hissesi Alınması ve Bunun Muvazaaya Dayandığının Kanıtlanması Sonucu Oluşan Hak )
Y1.HDE. 2007/7996ŞAHSİ HAK ( Davalı Taraf Taşınmazda Davacının Bayiiden Haricen Satın Alan Kişiden Kiraladığını Savunmakta İse de Kiracılık Hakkı Kişisel Olup Bu Bağıta İcazet Vermeyen Davacıyı Bağlamadığından Red Kararı Yerinde Olmadığı )
Y1.HDE. 2007/10290ŞAHSİ HAK ( Ecrimisil İsteğinin Bu Nitelikte Olduğu - Ayrı Bir Dava Konusu Olarak Genel Mahkemede Görülmesi ve Kadastro Mahkemesinde Görülecek Mülkiyet Uyuşmazlığının Sonucunun Beklenmesi Gerektiği )
YHGKE. 1972/11-1274ŞAHSİ HAK ( İflas Kararı Uyarınca Hakkın Masaya Geçmesi Sonucunda İflas İdaresinin bu Hakkını Kullanmaması Halinde Davacının Şahsi Hakkına Dayanarak davasına devam Edebilmesi )
Y9.CDE. 2005/2803ŞAHSİ HAK ( İsteminde Bulunamamak - Katılma İsteminde Bulunan Mağdurun Babasının Kollukta İfadesinde Şikayetçi Olmamasına Karşın Kamu Davasına Müdahale Edebileceği )
Y1.CDE. 2008/9091ŞAHSİ HAK ( Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilemeyeceği - Avukatlık Ücretinin Şahsi Hak Olduğu Kişisel Hakka Yönelik Yasaya Aykırılık İddiasının İncelenebilmesi İçin Hükmün Hak Sahibi Tarafından Temyiz Edilmesi Gereği )
Y15.HDE. 1991/4479ŞAHSİ HAK ( Medeni Kanuna Göre Tapuya Şerh Verilebilmenin Mümkün Olduğu )
Y8.HDE. 2016/12621ŞAHSİ HAK ( Muhdesat Sahibinin Hakkı Sadece Şahsi Bir Hak Olup Taşınmaz Üzerindeki Bina Ağaç Gibi Bütünleyici Parça Niteliğindeki Muhdesatların Taşınmazın Arzından Ayrı Bir Mülkiyetinin Varlığından Söz Edilemeyeceği )
Y14.HDE. 1993/331ŞAHSİ HAK ( Müteahhitten Daireleri Temellük Edenin Onun Adına Tescil Edilen Daireleri Yine Ondan İsteyebilmesi )
Y14.HDE. 2012/13061ŞAHSİ HAK ( Sahibi Davacı Tescil Talebi Hakkında Karşı Tarafın Ferağ Talebinin Reddini Bildirmediği Sürece Zamanaşımı Süresinin İşlemeye Başlamayacağı - Tapu İptali ve Tescil Davası )
Y12.HDE. 2010/6560ŞAHSİ HAK ( Sanık Mahkum Olursa Mahkeme Şahsi Hak Talebi Hakkında da Hüküm Vereceği - Sanık Hakkında Manevi Tazminata Hükmedilebilmesi Onun Mahkumiyet Şartına Tabi Tutulduğu )
Y14.HDE. 1987/2591ŞAHSİ HAK ( Satış Vaadi )
Y1.HDE. 1997/5237ŞAHSİ HAK ( Satış Vaadi Sözleşmesinde )
Y8.HDE. 2012/3796ŞAHSİ HAK ( Tasarrufun İptaline Dair Kararın Amacı Yalnızca Borçlunun Tasarrufuna Konu Ettiği Maldan Alacaklının Alacağını Tahsil Olanağını Sağlamaktan İbaret Olup Konusu Ayni Değil Şahsi Hak Doğurucu Nitelikte Olduğu )
Y8.HDE. 2015/1340ŞAHSİ HAK ( Taşınmazın Tasarrufun İptaline Konu Edilmesinin Üçüncü Şahıs Üzerindeki Kaydın Tashihine Mahal Olmadan Borçlunun Tasarrufa Konu Ettiği Taşınmazdan Alacaklıya Haciz ve Satışını İsteyebilme Hakkı Verdiğinden Taşınmazın Aynı İle İlgili Değil Şahsi Hak Doğurucu Nitelikte Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
YCGKE. 1995/4-8ŞAHSİ HAK ( Temyiz Dilekçesinde Yer Alan İnceleme Sırasında Göze Çarpacak Eksiklikler İbaresi Kapsamında Olup Olmadığı )
Y2.HDE. 1984/6342ŞAHSİ HAK ( Vasiyet Edilen Mal )
Y23.HDE. 2015/2892ŞAHSİ HAK (Bina Değerinin Verilmesi İsteminin de Reddine Karar Verilmesiyle Yetinilmesi Gerekirken Davaya Konu Taşınmazın Davacının Zilyedliğinde Bulunduğu ve Kullanımının Devam Ettiği Bu Aşamada Şahsi Hak Niteliğindeki Bedel Taleplerinin Kabulünün Mümkün Olmadığı Gerekçesine de Dayanılmasının Doğru Olmadığı)
Y11.HDE. 2009/11942ŞAHSİ HAK (Maddi ve Manevi Tazminat - Davacının FSEK Hükümlerine Göre Bir Hak Elde Etmesinin Mümkün Olmadığı ve Resimde Görünecek Kişinin Ancak Bu İş Karşılığında Bir Bedel Kararlaştırılmış İse Buna İlişkin Şahsi Hak Talep Edebileceği)
Y14.HDE. 1996/3150ŞAHSİ HAK BELGESİ ( İnanç Sözleşmesini İspata Yarar Bir Yazılı Belgenin Bulunduğu )
YİBGKE. 1938/5ŞAHSİ HAK DAVALARININ DÜŞMESİ ( Kamu Davası Düşünce Ceza Mahkemesinde Açılmış Bulunan )
YCGKE. 1991/88ŞAHSİ HAK DAVASI ( Ceza Davası İle Birlikte Tazminat İstenmesi )
YCGKE. 1994/1-91ŞAHSİ HAK DAVASI ( Ehliyetsiz kişi aleyhine )
YCGKE. 1994/1-91ŞAHSİ HAK DAVASI ( Ehliyetsiz kişi aleyhine )
Y9.CDE. 2007/3723ŞAHSİ HAK DAVASI ( Taksirle Ölüme Neden Olma - 5271 Sayılı TCK Şahsi Hak Davasına Yer Vermediğinden Katılanların Manevi Tazminat Talebini Hukuk Mahkemelerinde İleri Sürmeleri Gerektiği )
YCGKE. 1988/4-357ŞAHSİ HAK DAVASI İLE BAĞLANTILI OLARAK VERİLEN MAHKUMİYET KARARI ( Kararın Her Yönüyle Temyiz İncelemesine Tabi Olması )
Y14.HDE. 2002/1066ŞAHSİ HAK DOĞURAN SÖZLEŞME ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Şahsi Hak Doğurması-Alacağın Üçüncü Kişiye Temlik Edebilmesi )
Y14.HDE. 2007/206ŞAHSİ HAK İDDİASINA DAYALI ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Davacının Kar Kaybı Zararının İstemi İçinde Çoğun İçinde Az da Bulunduğu İlkesinden Hareketle Kullanmadan Ötürü Kira Alacağı Talebinin de Bulunduğunun Kabulü Gerektiği )
Y12.HDE. 2005/882ŞAHSİ HAK NİTELİĞİ ( Tasarrufun İptali Davası Yalnızca Borçlunun Tasarrufuna Konu Ettiği Maldan Alacaklının Alacağını Tahsil Olanağı Sağlamaktan İbaret Olduğundan Konusu Ayni Değil Şahsi Hak Doğurucu Nitelikte Olduğu - Kesinleşme Şartı Aranmadığı )
Y14.HDE. 2001/5364ŞAHSİ HAK NİTELİĞİ VE SUBJEKTİF İYİNİYET ŞARTI ( Haksız İnşaata Dayalı Temliken Tescil Talebi )
Y14.HDE. 2004/7835ŞAHSİ HAK NİTELİĞİ VE TAPUYA TESCİL EDİLEMEME ( Tahsis Belgesine Dayalı Zilyedlik Hakkı - Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Kaynaklanan Edimini Yerine Getirdiğini İddia Eden Bakım Borçlusunun Tescil Talebi/Mahkemece Zilyedlik Hakkının Geçtiğinin Tesbitine Karar Verileceği )
YHGKE. 1996/14-766ŞAHSİ HAK SAHİBİNİN TALEP VE DAVA HAKKI ( Kamulaştırmasız Elatma Nedeniyle Müdahalenin Meni )
Y14.HDE. 2005/11494ŞAHSİ HAK SAVUNMASI ( Tapu Kaydına Dayalı Elatmanın Önlenmesi - Davalı Şirket Aynı Yer Hakkında Maden Kanununa Göre Verilmiş İşletme İzni Olduğunu Bildirerek Şahsi Hakka Dayanıp Davaya Karşı Çıktığı/Adli Yargının Görevli Olduğu )
Y3.CDE. 2012/29985ŞAHSİ HAK TALEBİ ( 01.06.2005 Tarihinden Sonra Açılan Davalarda Şahsi Hak Taleplerinde Katılan İdarenin Hukuk Mahkemelerinde Dava Açmakta Muhtariyetine Karar Verileceği - Tazminat ve Ağaçlandırma Giderlerinin Sanıktan Tahsiline Karar Verilemeyeceği )
YCGKE. 1988/9-339ŞAHSİ HAK TALEBİ ( Ceza Davasında Müdahilin Talebinin Karara Bağlanması Gereği )
YHGKE. 2013/4-36ŞAHSİ HAK TALEBİ ( Haksız Haciz Nedeniyle Tazminat - Davalı Avukatın Haksız Haciz Nedeniyle Avukatlık Görevinin Kötüye Kullanılması Suçundan Cezalandırıldığı/Davacılar Ceza Davasında Şahsi Hak Talebinde Bulunmadıklarından Ceza Davasına Müdahale Talebi Dava Zamanaşımı Süresini Kesmeyeceği )
Y3.HDE. 2010/174ŞAHSİ HAK TALEBİ ( Vasiyetnamenin Tenfizi - Vasiyet Alacaklısı Varsa Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisine Yoksa Yasal ve Atanmış Mirasçılara Dava Açarak Şahsi Hak Talebinde Bulunabileceği )
Y19.CDE. 2015/9051ŞAHSİ HAK TALEBİ (Ceza Davalarında Şahsi Hak Talebi Halinde Mahkemece Bu Hususta da Karar Verilmesi Gerektiği Yolunda Bir Düzenleme Bulunmadığı/Müsaderesine Karar Verilen Tesis Değeri Üzerinden Nisbi Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu - Kaçak Orman Emvali Nakletme Suçu)
YCGKE. 1985/9-336ŞAHSİ HAK TALEBİ HAKKINDA KARAR VERME ( Müdahilin Talebiyle )
Y3.CDE. 2011/1846ŞAHSİ HAK TALEBİ VE NİSBİ HARÇ ( 5320 S.K. Geçici 1.Md. Uyarınca Karar Verilemeyeceğinin Nazara Alınacağı )
YİBGKE. 1953/15ŞAHSİ HAK TALEBİNDE BULUNMAK ( Ceza Davasına Müdahele Edebilmek Yetkisini Tevlit Edememek İktiza Etmesi )
Y2.CDE. 2007/8687ŞAHSİ HAK TALEPLERİ ( 5320 5237 ve 5271 S. Kanunların Hükümleri Değerlendirildiğinde Katılanların Hukuk Mahkemesinde Dava Açmakta Muhtariyetlerine Karar Verilmesi Gerektiği - Sövme )
Y3.CDE. 2006/9638ŞAHSİ HAK TALEPLERİ ( 5320 S.K.'un Geçici Md. 1 Uyarınca Bu Hükmün Yürürlüğe Girmesinden Sonra Açılan Davalardaki Şahsi Hak Kabul Edilen Ağaçlandırma Giderine Hükmedilemeyeceği )
Y1.CDE. 2006/920ŞAHSİ HAK TALEPLERİ ( Kasten Öldürmek Ve İzinsiz Silah Taşımak - 01.06.2006 Tarihinden Önce Ceza Mahkemelerinde Açılmış Bulunan Davalardaki Şahsi Hak Taleplerinin Sonuçlandırılması Gerektiği )
Y3.CDE. 2006/12263ŞAHSİ HAK TALEPLERİ ( Suç Tarihi İtibariyle 5320 Sayılı Kanununun Geçici 1.Maddesi Uyarınca Karar Verilemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/6588ŞAHSİ HAK TEMLİK ALAN ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Arsa Sahibinin Yükleniciye Karşı Olan Def'ilerini İleri Sürebileceği )
Y14.HDE. 1999/8275ŞAHSİ HAK VE AYNİ HAK ( Temliken Tescil - İleri Sürülebilecekler )
YCGKE. 1990/6-244ŞAHSİ HAK YÖNÜNDEN HUKUK MAHKEMESİNDE DAVA AÇILABİLMESİ ( Suç Eşyasını Satın Alan Sanıklar Hakkındaki Davanın Zamanaşımına Uğraması )
Y3.HDE. 2005/5493ŞAHSİ HAKKA DAYALI DAVA ( Davacının Yargılama Sırasında Taşınmazı Satıp Malik Olma Sıfatını Yitirmesi Dava Tarihinden Önceki Dönemle İlgili Dava Açmasına Engel Olmadığı )
Y14.HDE. 2012/12497ŞAHSİ HAKKA DAYALI EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE KAL İSTEMİ ( Davaya Konu Yerin Hazine Tarafından Davacıya Tahsis Edilen Taşınmazın İçinde Kaldığı - Davalının Davaya Konu Yere Tel Çekmek ve Fidan Yetiştirmek Suretiyle Elattığı Yasal Delillerle Kanıtlanmadığından Taraflara Bu Konudaki Delilleri Sorularak Karar Verileceği )
Y14.HDE. 2007/502ŞAHSİ HAKKA DAYALI ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Bir İşin Yapılmasına Dair İlamlar Sebebiyle Sarf Edilecek Giderlerin ya İcra Dairesinin Tayin Edeceği Bilirkişinin Bulduğu Bedelin Talepte Bulunan Tarafından İleride Borçludan Tahsil Olunmak Üzere Ödeneceği veya İcra Dairesinin Borçlunun Haczedeceği Malından Karşılanmak Üzere İlamın İnfaz Edileceği )
Y14.HDE. 2006/6259ŞAHSİ HAKKA DAYALI ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Taşınmazın Halen Geçerliliği Koruyan Taşınmaz Malikince Yapılan Sözleşme Uyarınca Davacı Gerçek Kişiye Kiralandığı Davacı Tarafından Kanıtlandığına Göre İstemin Kabulü Gereği )
Y8.HDE. 2014/5067ŞAHSİ HAKKA DAYALI MUVAZAA SEBEBİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hukuki Yarar - Evlilik Birliği İçinde Edinilen Taşınmazların Davalı Eş Tarafından Dava Dışı Kişiye Muvazalı Devrinden Kaynaklı Davada Davacı Eşin Hukuki Yararı Bulunduğu/Mahkemece Deliller Toplanarak Karar Verileceği )
Y1.HDE. 2013/649ŞAHSİ HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ İLE TESCİLİ ( Mahkeme Nitelendirilmesine Göre Bu Talep Yanında Elatmanın Önlenmesi Yıkım ve Çekişmenin Giderilmesi İstemi - Hukuk Dairelerine İlişkin İşbölümü Uyarınca Temyiz İncelemesinin Yargıtay 14. Hukuk Dairesi'ne Ait Bulunduğu )
Y14.HDE. 2006/3985ŞAHSİ HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Bina Yapıldığı İleri Sürülen Taşınmaz Davacıya Harici Satışı Yapanın Müstakil Mülkiyetinde Olmayıp Kardeşleri İle Ortak Malik Oldukları - Davacıya Haricen Satışta Katılımları Bulunmadığından Davanın Subjektif Koşulu da Oluşmadığı )
Y14.HDE. 2007/11905ŞAHSİ HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacı Sözleşmeden Kaynaklanan ve Borçlunun Temerrüdü Sebebiyle Yasanın Kendisine Tanıdığı Seçimlik Yetkiyi Akdin Feshi ve Menfi Zarar İstenmesi Şeklinde Kullandıktan Sonra Kullandığı Seçimlik Yetkisini Değiştirerek Aynen İfa İsteyemeyeceği )
YHGKE. 2007/14-195ŞAHSİ HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacıların Miras Bırakanının Annesi Olan Davalının Meskenin Oğlu Miras Bırakana Satıldığını Bilmemesini Kabul Etmek Hayatın Olağan Akışına Uygun Düşmediği - Kabulü Gereği )
Y14.HDE. 2007/224ŞAHSİ HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacıyı Aleyhine Hüküm Verilen Taraf Gibi Düşünmenin Olanaksız Olduğu - Davalı Yararına Tarife Uyarınca Avukatlık Ücreti Takdir Edilmesinin Doğru Olmadığı )
Y14.HDE. 2007/1951ŞAHSİ HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mesken Niteliğindeki Bağımsız Bölüm Ticari veya Mesleki Olmayan Amaçla Bir Ticari Şirket Olan Davalıdan Edinen Davacının Açtığı Dava Tüketici Mahkemesinin Görevine Girdiği )
Y14.HDE. 2006/9031ŞAHSİ HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Ortaklık Sözleşmesiyle Güdülen Amacın Elde Edilmesiyle Ortaklığın Tasfiyeye Gireceği - Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi )
Y14.HDE. 2006/2598ŞAHSİ HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yıkılması Gereken Bir Yapının Mevcut Olduğu - Böyle Bir Yapı Yasal Hale Getirilmeden Fiili Durumun Hukukileştirilmesi Yasaya Aykırılığın Devamına Mahkemece İzin Verme Anlamına Geleceği )
Y14.HDE. 2007/2208ŞAHSİ HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicini Bağımsız Bölümü Hem Davacıya Hem de Müdahile Sattığı - Davacının Satış Senedini 17.04.1997 Tarihini Müdahilin Dayandığı Senet İse 29.07.1997 Tarihini Taşıdığından Önceki Tarihli Satış Senedine Değer Verileceği )
Y14.HDE. 2003/2296ŞAHSİ HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin İnşaat Sözleşmesindeki Hakkını Temellük Edenin Satış Bedelini Ödeyerek Hakkın Adına Tescilini İsteyebileceği )
Y12.CDE. 2015/2934ŞAHSİ HAKKA DAYALI TAZMİNAT TALEBİ (Dava Dilekçesinin Yasada Belirtilen İçerik ve Açıklıkta Düzenlenmemiş Olduğu - Dava Dilekçesinin Reddi/Tazminat)
Y14.HDE. 1988/7588ŞAHSİ HAKKA DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Müşterek Mülkiyet Halinde Olan Taşınmazın Tüm Maliklerinin Davada Yer Alacağı - Yüklenicinin Kişisel Hakkını 3. Kişilere Temlik Edebileceği/3. Kişinin Yükleniciye ve Arsa Sahibine Hakkını İleri Sürebileceği )
Y3.HDE. 2004/1368ŞAHSİ HAKKA DAYALI ZİLYETLİĞİN KORUNMASI DAVASI ( Görevin Dava Olunan Şeyin Değerine Göre Belirleneceği )
Y14.HDE. 2006/11812ŞAHSİ HAKKA DAYANAN DAVA ( Kazanıldığında da Tapu Kütüğü Bakımından Bir Değişiklik Meydana Geldiği - Şerhe İlişkin Davaların Taşınmazın Aynına Müteallik Davalar Olarak Kabulü Gerektiği )
Y14.HDE. 1985/5236ŞAHSİ HAKKA DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL
YHGKE. 2000/14-97ŞAHSİ HAKKA DAYANARAK AYNİ HAKKIN İADESİNİN İSTENMESİ ( Taşınmazı Haricen Alanın Encümen Kararıyla Adına Tescil Yapılandan Mülkiyeti İstemesi )
Y14.HDE. 1985/653ŞAHSİ HAKKA DAYANARAK TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Sözleşmeyle Zeytinlik Haline Getirilen Tarla )
YCGKE. 1992/3-68ŞAHSİ HAKKA İLİŞKİN TAZMİNAT ( Ağaçlandırma Gideri )
YHGKE. 2000/1-735ŞAHSİ HAKKA KARŞI AYNİ HAKKIN ÜSTÜNLÜĞÜ ( Taşınmazı Haricen Alan Kişinin Tapuda Alan Kişiye Karşı Açtığı Tapu İptali Davasında)
YHGKE. 1987/14-501ŞAHSİ HAKKI TEMELLÜK EDEN KİMSE ( Gerek Yükleniciden Gerekse Arsa Sahibinden Taşınmazın Mülkiyetinin Adına Nakledilmesini İsteyebilmesi )
Y14.HDE. 1999/5188ŞAHSİ HAKKIN ADİ SENETLE DEVRİ ( Satış Vaadine Konu Taşınmazın Alacaklı Tarafından Devri )
Y14.HDE. 2001/8378ŞAHSİ HAKKIN DEVRİ ( Yazılı Olmak Kaydıyla Kişisel Hakkın Üçüncü Kişilere Devrinin Mümkün Olması )
Y14.HDE. 2004/5252ŞAHSİ HAKKIN GEÇERLİ ŞEKİLDE İKİ AYRI KİŞİYE SATILMASI ( Önceki Tarihli Sözleşmeye Öncelik Verileceği - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gereği Yüklenici Payına Düşen Bağımsız Bölümü Ayrı Ayrı Satın Alan Kişilerin Açtığı Tapu İptali ve Tescil Davaları )
Y14.HDE. 1987/4210ŞAHSİ HAKKIN TAPUYA ŞERHİNİN ETKİ VE SONUÇLARI ( Satış Vaadi Sözleşmesi )
YHGKE. 1973/1-442ŞAHSİ HAKKIN TAPUYA TESCİLİ
Y14.HDE. 2006/5250ŞAHSİ HAKKIN TEMELLÜKÜ ( Tapu İptali ve Tescil - Yargıtay Bozmasından Sonra Kesinleşen ve Taraflarına Usulü Kazanılmış Hak Sağlayan Durumlar Gözetilerek Yeni Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y14.HDE. 2007/1951ŞAHSİ HAKKIN TEMLİKİ ( 3. Kişinin Davacıya Yaptığı Temlik de Şahsi Hakkın Naklinden İbaret Olup Geçerli Olduğu - Taşınmaz Üzerinde Kat İrtifakı Kurularak Bağımsız Bölümün Sicile Müstakil Bir Hak Olarak Henüz Yazılmamış Olması Geçerli Temlikler Karşısında Davanın Reddine Neden Olmadığı )
Y14.HDE. 1989/1345ŞAHSİ HAKKIN TEMLİKİ ( Müteahhidin İnşaat Karşılığı Kendisine Düşen Daireyi Temlik Ettiği Üçüncü Şahsın Tescil Talebi )
Y14.HDE. 2008/192ŞAHSİ HAKKIN TEMLİKİ ( Yüklenici Edimini Yerine Getirmediğinden Davalılar Arasındaki Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinin Geriye Etkili Feshedildiği - Şahsi Hakkını Davacı Üçüncü Kişiye Temlik Etmesi de Ona Bir Hak Sağlamadığından Davanın Reddi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/14690ŞAHSİ HAKKIN TEMLİKİ ( Yükleniciden Temellük Edilen Kişisel Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Satışın Yazılı Olarak Yapılmasının Yeterli ve Geçerli Olduğu )
Y14.HDE. 1975/2801ŞAHSİ HAKKIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI İLERİ SÜRÜLEBİLMESİ
Y11.HDE. 2007/14886ŞAHSİ HAKKINDAN VAZGEÇME ( Kamu Davasının Düşmesi Suçtan Zarar Gören Kişinin Şikayetten Vazgeçmiş Olmasından İleri Geldiği - Vazgeçtiği Sırada Şahsi Haklarından da Vazgeçtiğini Ayrıca Açıklamış İse Zarar Gören Artık Hukuk Mahkemesinde Dava Açamayacağı )
Y2.HDE. 1997/2398ŞAHSİ HAKLAR AĞIR SALDIRI ( Önceki Boşanma Davasında Davacının Başka Kadınla İlişki Kurduğunun Hükmen Belli Olması Nedeniyle Manevi Tazminata Hükmedilmesi )
Y15.HDE. 1998/1515ŞAHSİ HAKLARA DAYANAN TESCİL DAVASI ( Tapuya Şerh Edilmeyen Şahsi Hakların Taşınmazı İktisap Eden Üçüncü Şahıslara Karşı İleri Sürülememesi )
Y14.HDE. 1998/8781ŞAHSİ HAKLARDA ÖNCELİK ( Tapuya Şerh Verilmeyen Önceki Sözleşmeden Doğan Hakkın Sonraki Tapuya Şerh Verilmiş Haktan Üstün Tutulması )
Y4.HDE. 2008/6965ŞAHSİ HAKLARDAN VAZGEÇİLMEMESİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası/Taksirle Yaralamaya İlişkin Ceza Soruşturmasında Şikayetten Vazgeçen Davacının Şahsi Haklarından Vazgeçtiğine İlişkin Beyanda Bulunmadığı - Tazminat Davasında Mahkemece İşin Esasının İnceleneceği )
Y4.HDE. 2012/10280ŞAHSİ HAKLARDAN VAZGEÇME ( Trafik Kazası Nedeni ile Maddi ve Manevi Tazminat - Ceza Mahkemesinde Şahsi Haklarından Vazgeçtiğine Dair Açık ve Ayrı Bir Beyanı Bulunmadığı Halde Tedavi Giderlerinden Vazgeçmeye Yönelik Beyanının Geçici İşgöremezlik Zararını da Kapsayacak Şekilde Yorumlanıp Davanın Reddine Gerekçe Yapılamayacağı )
Y14.HDE. 1998/1542ŞAHSİ HAKLARIN ÇATIŞMASI ( Aynı Taşınmazın Birden Çok Kişiye Satış Vaadi Sözleşmesiyle Satılmış Olması )
Y14.HDE. 1998/1543ŞAHSİ HAKLARIN ÇATIŞMASI ( Bir Bağımsız Bölümün Maliki Tarafından İki Ayrı Kişiye Satış Vaadi Sözleşmesi İle Satılması )
Y11.HDE. 2001/2061ŞAHSİ HAKLARIN İHLALİ ( Davacıya Ait Tescilli Markanın Haksız Şekilde Kullanılmasında Şahsi Hakların İhlal Edilmiş Olması )
Y12.HDE. 2002/399ŞAHSİ HAKLARIN İSTENMESİ ( Kira Sözleşmesinin İptal Edilmediği Süre İçinde Kiralayan Sıfatını Taşıyan Kişinin Şahsi Haklarını İsteyebilmesi )
Y11.HDE. 2014/15772ŞAHSİ HAKLARIN SALDIRIYA UĞRADIĞI VE ZEDELENDİĞİ HUSUSU ( İspat Edilmediğinden Manevi Tazminat İsteminin Reddine Karar Vermek Gerektiği - Her Sözleşmeye Aykırılık Manevi Tazminatı Gerektirmeyeceği Gibi Somut Olayda Davalı Tarafından Yapılan İcra ve Haciz İşlemlerinin Davacının Kişilik Haklarına Zarar Verdiğinden de Söz Edilemeyeceği )
YHGKE. 1990/8-258ŞAHSİ HAKLARIN TAPUYA ŞERH EDİLMESİ
Y14.HDE. 2013/8243ŞAHSİ HAKLARIN YARIŞMASI ( Malikin Satış Vaadi Sözleşmesine Konu Yaptığı Taşınmazla İlgili Olarak Sonradan Bir Başka Kişiye Satış Vaadinde Bulunabileceği - Böyle Durumlarda Şahsi Hakların Yarışması Söz Konusu Olduğu )
YCGKE. 2012/4-1283ŞAHSİ HAKLARININ İHLAL EDİLMESİ ( Soruşturmaların Normal Sürede Sonuçlanmaması Nedeniyle Şüphelilerin Şartları Varsa Aklanma Durumlarının Önüne Geçilerek Mağdur Olduğu - Şikayetçi Suçtan Zarar Gören veya Mağdurların Şahsi Haklarının İhlal Edildiği/Birçok Dosyada ya Hiç Bir İşlem Yapmamak ya da Yapılması Gereken İşlemleri Geç Yerine Getirmek Biçiminde Gerçekleşen ve Kişilerin Mağduriyetine Neden Olan Fiillerden Dolayı Cumhuriyet Savcısı Olan Sanığın Zincirleme Şekilde İhmal Suretiyle Görevi Kötüye Kullanma Suçunu İşlemiş Sayılacağı )
Y11.HDE. 2005/8757ŞAHSİ HARCAMADA KULLANILAN PARA ( Rücuen Tazminat - Davacı Şirketin Sigortalısına Bu Nedenle Yaptığı Ödemeyi Rücuen Davalıdan İsteyebileceğinden Davanın Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 2015/9198ŞAHSİ HESABA AKTARILAN PARA ( Şirket Amacını Gerçekleştirmek İçin Kullanılıp Kullanılmadığı Davalının İbraz Ettiği Dekontlarda Nazara Alınarak Çekilen Tutarların Şirkete İade Edilip Edilmediği Davalının Eylemi Sebebiyle Şirketin Zarara Uğrayıp Uğramadığının İncelenip Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y5.CDE. 2015/8954ŞAHSİ HUKUKİ VE FİİLİ İRTİBAT ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma - Sanıkların Üzerine Atılan Suçların Niteliğine ve İddianamede Olayın Anlatılış Biçimine Göre Her İki Mahkemenin Dava Dosyaları Arasında Sanıkları ve Suçları Yönünden Şahsi Hukuki ve Fiili İrtibat Bulunduğu/Davaların Birlikte Yürütüleceği )
Y1.CDE. 1989/2219ŞAHSİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN TOPLAMININ OTUZ YILI GEÇMEMESİ ( Bu Kuralın Ağır Hapis Cezalarının Toplamının Otuz Yılı Geçmediği Durumlarda Uygulanması )
YİBGKE. 1970/9ŞAHSİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZAYI MÜSTELZİM KASITLI CÜRÜM ( Şartla Salıverilen Suçlunun İşlemesi )
YCGKE. 1979/8-135ŞAHSİ HÜRRİYETİ TAHDİT VE ÖLÜMLE TEHDİT SUÇLARI ( Yazılı Emir Yollarına Ancak Olağanüstü Bir Yol Olması Nedeniyle Ancak Kesinleşen Hüküm ve Kararlar Hakkında Uygulanabilmesi )
Y7.CDE. 2005/11029ŞAHSİ İHTİYAÇ ( 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Muhalefet - Sanıkların Bayii Olmadıkları Şirketin Tüplerini Doldurtup Satması veya Bayii Bulunmadıkları Firmaların Boş Tüplerini Değiştirme veya Şahsi İhtiyaçtan Başka Her Ne Sebeple Olursa Olsun Ellerinde Bulundurması Haksız Rekabet Suçunu Oluşturacağı )
Y6.HDE. 2004/3160ŞAHSİ İHTİYAÇ ( İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davasında İhtiyacın Davacının Şahsi İhtiyacından Doğduğu Kanıtlanamadığından Davanın Reddine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
YHGKE. 2000/2-1624ŞAHSİ İLİŞKİ ( Küçüklerle Şahsi İlişki Hem Onların Fikri ve Sosyal Gelişmelerini Hem de Usul Füru İlişkilerinin Güçlenmesi Amacını Taşıması )
Y2.HDE. 2003/16663ŞAHSİ İLİŞKİ ( Velayeti Anneye Verilen Çocuk İle Baba Arasında - Bedeni ve Fikri Gelişimi ve Yaşının Küçüklüğü Üzerinde Durulması İle İlişkinin Başlangıç ve Bitiş Saatlerinin Gösterilmesi Gereği )
Y2.HDE. 2003/7602ŞAHSİ İLİŞKİ HAKKININ GERİ ALINMASI ( Ana ve Baba Bu Haklarını Yükümlülüklerine Aykırı Olarak Kullanırlarsa Kişisel İlişki Kurma Hakkının Kendilerinden Alınabilmesi )
Y2.HDE. 1991/4151ŞAHSİ İLİŞKİ KURMA HAKKI ( Çocuğun Psikolojik Gelişimi ve Gelecekteki Maddi Menfaatlerinin Gözetilmesi )
Y2.HDE. 2004/2695ŞAHSİ İLİŞKİ KURULMASI ( Çocuğun Haftada Üç Gün Baba Yanında Kalmasının Annenin Velayet Görevini Yerine Getirmesini Engelleyeceği )
Y2.HDE. 2003/2995ŞAHSİ İLİŞKİ KURULMASI ( Yerel Mahkemenin Tarafların Talepleriyle Bağlı Kalmaksızın Hukuka Aykırı Olarak Talepten Fazlaya Hükmetmiş Olmasının Hukuka Aykırı Olması )
Y2.HDE. 2004/333ŞAHSİ İLİŞKİ KURULMASI GEREĞİ ( Boşanma Sonucu Velayeti Anneye Verilen Çocukla Babası Arasında )
Y2.HDE. 2004/336ŞAHSİ İLİŞKİ KURULMASI TALEBİ ( Çocuğun Oturduğu Yer Mahkemesinin Yetkili Olması )
Y2.HDE. 2003/4642ŞAHSİ İLİŞKİ TESİSİ ( Henüz İki Yaşında Olan Çocuk Anne Bakım ve Şefkatine Muhtaç Bir Yaşta Olduğundan Babayla Her Hafta Cumartesi Günleri Kurulan Kişisel İlişki Süresinin Uzun Olması )
Y2.HDE. 2005/11875ŞAHSİ İLİŞKİ TESİSİ ( Müşterek Çocuk Yaşı Nazara Alındığında Ana Bakım ve Şefkatine Muhtaç Olduğundan Çocuğun Bedeni ve Fikri Gelişmesi Dikkate Alınarak Kişisel İlişki Kurulması Gerektiği )
Y2.HDE. 2015/2150ŞAHSİ İLİŞKİ TESİSİ ( Taraflar Ayrı Ülkelerde Yaşıyor Olmakla Birlikte Günümüzdeki Ulaşım Olanaklarındaki Kolaylık Gözetildiğinde Kişisel İlişkiye Dair Düzenleme Yapılırken Taraflar Bu Hususun Dikkate Alınmasını Açıkça Talep Etmemişlerse "Ayrı Şehir Ayrı Ülke Ayrımına" Gidilmesinin de Öneminin Bulunmadığı )
YHGKE. 2001/2-13ŞAHSİ İLİŞKİLERİN TESİSİNDE ÇOCUKLARIN BİRBİRLERİNİ GÖRMELERİNİN SAĞLANMASI ( Boşanma Davasında )
Y2.HDE. 2003/3871ŞAHSİ İLİŞKİNİN ÇOCUĞA TESİRİ ( Oniki Yaşındaki Çocuğun Yaşı İtibariyle Baba Nezaretinde Davacı ile Şahsi İlişki Kurdurulmasının Çocuğu Olumsuz Etkileyeceğinden Hatalı Olması )
Y2.HDE. 1996/9543ŞAHSİ İLİŞKİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ ( Harcı Verilerek Açılmış Bir Dava Bulunması Gerektiği - Hakimin Her İki Tarafı Kanuni Şekillere Uygun Davet Etmedikçe Hüküm Veremeyeceği )
YHGKE. 2001/2-500ŞAHSİ İLİŞKİNİN DÜZENLENMESİ ( Velayeti Anneye Verilen Çocuğun Babayla )
Y2.HDE. 2004/1369ŞAHSİ İLİŞKİNİN DÜZENLENMESİ GEREĞİ ( Boşanmaya Karar Veren Mahkemece Velayet Kendisine Verilmeyen Eşle Çocuk Arasında )
Y2.HDE. 1998/6412ŞAHSİ İLİŞKİNİN TAKDİRİ ( Velayet hakkının sınırlandırılmaması )
YHGKE. 1994/887ŞAHSİ İRTİFAK HAKKI
Y21.HDE. 2015/18158ŞAHSİ İŞ GÖRÜLÜRKEN MEYDANA GELEN KAZA ( Müteveffanın Kendi Şahsi İşi İçin Gittiği ve Bu Sırada Kaza Geçirerek Vefat Ettiği/Olayın İş Kazası Sayılmayacağı - İş Kazasının Tespiti İstemi )
Y21.HDE. 2003/6018ŞAHSİ İŞYERİ DOSYASI ( Sigortalılığın Tespiti Davasında Mahkemece İncelenmesinin Gerekmesi )
Y11.HDE. 2004/9515ŞAHSİ KEFALETİN KALDIRILMASI ( Davalı veya Kredi Borçlusu Şirketin Davacı Bankaya Kefaletin Kaldırılması Başvurusunun Bulunup Bulunmadığı Anılan Kararın Ne Şekilde Alındığı ve Davalı Tarafa Bildirilip Bildirilmediğinin Tespiti Gereği )
Y11.HDE. 2004/2034ŞAHSİ KEFALETLE TEMİNAT ALTINA ALINAN BORÇ ( Kişisel Kefalet Bulunsa Bile Alacaklının İhtiyati Haciz İsteyebilmesi )
Y10.HDE. 2015/1443ŞAHSİ KUSUR ( Davalılardan Biri Açısından Üçüncü Kişi Olarak İş Kazasının Meydana Gelmesinde Şahsi Kusurunun Bulunup Bulunmadığının Tartışılması Şahsi Kusuru Bulunmamakta İse Kusur Verilemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği - Rücuen Tazminat )
YCGKE. 1989/9-277ŞAHSİ KUSUR ( Haksız Yakalama ve Tutuklama Tazminatı )
Y12.CDE. 2015/15950ŞAHSİ KUSUR İLE TUTUKLANMAYA NEDEN OLMA ( Davacının Savcı Huzurunda Alınan İfadesinde ve Sorgusundaki Savunmasında Atılı Suçu İşlediğini Kabul Ederek Tutuklanmasına Neden Olduğu/Yargılama Sonunda Beraatine Hükmedildiği - Haksız Yakalama ve Tutuklama Sebebiyle Tazminat Talebinin C.M.K'nun 144/1-E Md. Göre Reddedileceği )
Y11.HDE. 2001/2874ŞAHSİ MAL ( Kollektif Şirketin Feshinin İstenebilmesi İçin Borçlunun Şahsi Mallarıdan Alacağın Alınamamasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 2003/11865ŞAHSİ MALLARI BORCUNU KARŞILAMAYAN BORÇLUNUN ŞİRKET HİSSESİNİN HACZİ ( Şirketten Kar Payı ve Huzur Hakkı ile Maaş vs. Alacakları Bulunmadığından Şirketin Tasfiyesinin Talep Edilebileceği )
YHGKE. 1996/11-376ŞAHSİ MALLARIN VE ŞİRKETE AİT MALLARIN KAÇIRILDIĞI İDDİASI ( Haksız Eylem Niteliğinde Olduğundan Tanıkla İspatlanabilmesi )
Y9.HDE. 2004/22251ŞAHSİ MENFAAT ( Sağlanmayan Bankacılık İşleminin Yapıldığı Tarihten İtibaren 4857 Sayılı Kanunun 26. Maddesinde Öngörülen Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre Geçirildikten Sonra İş Sözleşmesinin Anılan Kanunun 25/II. Maddesi Uyarınca Davalı Tarafından Feshedilemeyeceği )
Y1.CDE. 2003/988ŞAHSİ MENFAAT ( Sanığın Vaad Edilen Paranın Alınması Amacıyla Öldürme Suçunu İşlediği - TCK. 64/2'deki İndirim Sebebinin Uygulanamayacağı )
Y4.HDE. 2002/1694ŞAHSİ MENFAAT NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Muvazaalı İşlemlerle Dolandırılarak Zarara Uğratılmak - Manevi Tazminat İstenemeyeceği )
YHGKE. 1986/4-724ŞAHSİ MENFAATLERİ İHLAL EDİLEN KİMSE ( Manevi Tazminata Hükmedilmesi )
Y4.HDE. 1991/3135ŞAHSİ MENFAATLERİN ZARAR GÖRMESİ ( Manevi Tazminat Davası )
YHGKE. 1990/2-366ŞAHSİ MENFAATLERİNİ HALELE UĞRAMASI ( Müşterek Hayatın Sona Ermesinde Kusurun Davacı Kocada Olması Nedeniyle Kadın Lehine Manevi Tazminata Hükmolunması )
Y2.HDE. 2003/2026ŞAHSİ MENFATLERİN HALELDAR OLMASI ( Kadının Kusurunun Bulunmaması - Lehine Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
Y2.HDE. 2003/1841ŞAHSİ MÜNASEBET ( Büyükanne Ve Büyükbaba İçin Bir Hak Olduğu - Küçüğün Aleyhe Beyanlarıyla Mahrum Edilemeyecekleri )
YİBGKE. 1959/12ŞAHSİ MÜNASEBET ( Büyükbaba Büyükanne İle Torunlar Arasında - Talep ve Dava Hakları )
Y2.HDE. 1978/7643ŞAHSİ MÜNASEBET ( Evli Bulunan Eşin Çocuklarıyla )
YHGKE. 1978/2-170ŞAHSİ MÜNASEBET ( velayeti Anneye Verilen Küçüğün Babası İle Şahsi Münasebetlerinin Düzenlenmesinde Hataya Düşülmüş Olması )
Y2.HDE. 1988/3240ŞAHSİ MÜNASEBET KURULMASINA KARAR VERİLMESİ ( Mahkemenin Kişisel Münasebetin Kurulmasına İlişkin Davacıların Hakları Bulunduğundan Buna İlişkin Karar Vermesinin Gerekmesi )
Y2.HDE. 2003/3871ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİ ( Çocuğun Ruhsal Gelişiminin Ne Yönde Etkileneceği Göz Önüne Alınmadan Çocuklu Şahsi Münasebet Tesisinin Hatalı Olması )
Y2.HDE. 2004/4429ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİ ( Çocuğun Sağlık Eğitim Ve Ahlak Bakımından Yararlarının Esas Tutulacağı )
Y12.HDE. 2005/21349ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİ ( Çocukla - Boşanmanın Eklentisi Niteliğinden Olup Boşanma Kararı Kesinleşmeden İnfaz Olunamayacağı )
Y2.HDE. 2014/6601ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİ ( Davacı ve Müşterek Çocukların Velayetlerinin Verildiği Annelerinin Ayrı Şehirlerde Yaşadığı - Çocukların Yaşları da Dikkat Alınarak Yatılı Kalacak Şekilde ve Üçüncü Kişilerin Gözetiminde Olmaksızın Kişisel İlişki Kurulacağı )
Y2.HDE. 2010/6638ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİ ( Müşterek Çocuğun Anne ve Babasının Ayrı Şehirlerde İkamet Ettiği - Bu Husus Gözetilerek Kişisel İlişki Tesisi Gerektiği )
Y8.HDE. 2014/3808ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİ ( Takip Dayanağı İlamda Müşterek Çocuğun Velayetinin Babaya Verildiği ve Anne İle Anne Yanında Yatılı Kalmak Üzere Görüşme Tesisine Karar Verildiği - İlamın İcra Yoluyla İnfazının İstenmesinde Engel Bulunmadığı/İcra Emrinin İptaline Karar Verilemeyeceği )
Y2.HDE. 2013/23100ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİ ( Velayeti Anneye Bırakılan 2 Yaşındaki Çocuğun Her Hafta Sonu Babası İle Kişisel İlişki Kurmasının Çocuğun Üstün Yararına Olmadığı - Anenin Velayet Görevini Yerine Getirmesine Engel Olacağı ve Anneyi Her Hafta Sonu Eve Bağlayacağı/Ayın Belirli Hafta Sonlarını İçerecek Şekilde İlişki Kurulması Gerektiği )
Y2.HDE. 1988/3240ŞAHSİ MÜNASEBETİN TESİSİ ( Büyük Ana ve Büyük Babanın Torunları ile Veliyi Hasım Göstererek Kişisel İlişki Kurulması İstemi )
YHGKE. 1994/2-360ŞAHSİ MÜNASEBETİN YENİDEN DÜZENLENMESİ
Y12.HDE. 2005/3576ŞAHSİ NİTELİKTEKİ HAK ( Tasarrufun İptaline İlişkin İlam - Yalnızca Borçlunun Tasarrufuna Konu Ettiği Maldan Alacaklının Alacağını Tahsil Olanağını Sağlamaktan İbaret Olduğu - Bu Nedenle Konusu Ayni Değil Sırf Şahsi Hakka Müteallik Olduğu )
Y14.HDE. 2000/2430ŞAHSİ OLAN ÜST HAKKI ( Hakkın Bağımsız Olduğundan Söz Edebilmek İçin Başkasına Devrinin Taraflarca Yasaklanmamış Olmasının Gerekmesi )
Y21.HDE. 2012/7383ŞAHSİ SİCİL DOSYASI ( Tarım Bağkur Sigortalılığının Tespiti İstemi - Davacının Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olarak Kabul Edildiği Dönem Yönünden Hukuki Yararı Bulunmadığı )
Y22.HDE. 2013/6213ŞAHSİ SİCİL DOSYASI VE ÖZLÜK BELGELERİNİN TALEP EDİLMESİ ( Sgk Hizmet Döküm Cetvelinde Kayıtlı İşyerlerinin Davalı İşverene Ait Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği - Alt İşveren Durumunun Araştırılacağı/Çalışma Sürelerinin Tespiti Gereği )
Y10.HDE. 2008/1162ŞAHSİ SİCİL DOSYASININ GETİRTİLMESİ ( Sigortalı Olarak Geçen Çalışmaların Tespiti )
YHGKE. 1989/2-386ŞAHSİ SONUÇLARIYLA BABALIĞA HÜKMEDİLMESİ ( Evlenme Vaadinin Varlığı Aranacağı - Tarafların Uzun Süre Birlikte Karıkoca Hayatı Sürmelerinin Hayatın Olağan Akışında Arada Evlenme Vaadi Olduğunu Gösterdiği )
Y11.HDE. 2005/9994ŞAHSİ SORUMLULUK ( Alacaklının Diğerlerinin Zararına Olarak Müteselsil Borçlulardan Birinin Durumunu İyileştirdiği Taktirde Bu Fiilinin Neticelerine Şahsen Katlanmak Durumunda Olması )
YHGKE. 1998/12-582ŞAHSİ SORUMLULUK ( Anataşınmaz Yöneticisinin Tanzim Ettiği Bono )
Y12.HDE. 2001/2416ŞAHSİ SORUMLULUK ( Anonim Şirket Borcundan Dolayı Ortakların Şahsen Sorumlu Olmamaları )
Y10.HDE. 1992/866ŞAHSİ SORUMLULUK ( Belediye Tüzel Kişiliğine Ait Prim ve Gecikme Zammından Dolayı Belediye Başkanının )
Y14.HDE. 2007/1512ŞAHSİ SORUMLULUK ( Belgeyi Düzenleyen Kişinin Şahsi İmzası Nedeniyle Onun Sorumluluğunu Gerektireceğinden Davacının Kooperatifi Bağlayıcı Olmayan Belgenin Sonuçlarından Yararlanması Düşünülemeyeceği )
Y12.HDE. 1994/11165ŞAHSİ SORUMLULUK ( Çeki İmzalayanın Vekaleten İmzaladığını Açıkça Yazmaması Halinde )
Y19.HDE. 2001/6475ŞAHSİ SORUMLULUK ( Davacının Şirket Kaşesi Dışında Açığa Attığı İmzanın Şahsi Sorumluluğu Gerektirmesi )
Y11.HDE. 2007/8270ŞAHSİ SORUMLULUK ( Davalının Gerekli Önlemleri Almayarak Şirketi Borca Sürüklediği Kusur Karinesini Çürütememesi Sebebiyle Davacının Zararından Sorumlu Olduğu )
Y11.HDE. 2010/15042ŞAHSİ SORUMLULUK ( İhtiyati Haciz Kararına Dayanma - Mahkemece Muteriz Tarafından Bononun Ltd. Şti.'ni Temsilen İmzalandığı ve Anılan İmzanın Temsilciyi Şahsen Sorumlu Kılmayacağı )
Y12.HDE. 1998/916ŞAHSİ SORUMLULUK ( İlişiği Kesildiği Halde Şirket Kaşesiyle Çek Keşide Eden Kişinin )
Y12.HDE. 2010/9021ŞAHSİ SORUMLULUK ( İpoteğin Güvence Altına Aldığı Alacak İpoteğin Sebebini Teşkil Eden Kredi Sözleşmelerindeki Borcun Doğumuna Bağlı olduğu - Kredi Sözleşmesindeki Borç Doğmuş ve Borçluya Kredi Verilmiş İse İpotek Hayatiyet Kazanacağı )
Y12.HDE. 1971/6873ŞAHSİ SORUMLULUK ( Kambiyo Senedini Tek Başına İmzalayan Kollektif Şirket Ortağı )
Y12.HDE. 1998/4138ŞAHSİ SORUMLULUK ( Kambiyo Taahhüdünde Bulunma Yetkisi Bulunmayan Apartman Yöneticisinin Tanzim Ettiği Bono Dolayısıyla )
Y12.HDE. 2001/18885ŞAHSİ SORUMLULUK ( Kat Malikleri Kurulunca Kambiyo Taahhüdünde Bulunma Yetkisi Tanınmayan Yöneticinin Bono Tanziminde )
Y11.HDE. 1990/1187ŞAHSİ SORUMLULUK ( Kooperatif Yöneticilerinin Kendi Adlarına Ortaklar İçin Verdikleri Kefalet )
Y19.HDE. 2013/10977ŞAHSİ SORUMLULUK ( Kredi Sözleşmelerinde Davalının Bakkallar ve Bayiler Odası Yetkilisi Olarak İmzası Yanında Kendi İsmi Karşısında da Ayrıca İmzası Bulunduğundan Şahsi Sorumluluğunun Varlığının Kabulü Gerektiği - Genel Kredi Sözleşmesinden Doğan İtirazın İptali )
Y19.HDE. 2003/12100ŞAHSİ SORUMLULUK ( Kusurlu İşlem ve Kararları ile Yöneticisi Olduğu Bankayı Batıran Davalının İflasına Karar Verilebilmesi )
Y10.HDE. 2004/9389ŞAHSİ SORUMLULUK ( Limited Şirket Ortakları 6183 Sayılı Yasanın 35.Maddesince Şirketten Tahsil İmkanı Bulunmayan Amme Alacağından Sermaye Hissesi Oranında Doğrudan Doğruya Sorumlu Olduğu )
YHGKE. 2012/21-734ŞAHSİ SORUMLULUK ( Menfi Tespit Davası - Davacının Temsil Yetkisi Sona Erdikten Sonra Şirketi Borç Altına Sokacak Hukuki Bir İşlem Yapılmadığından Davacının Kendisinden Sonra Şirket Adına Yetkili Temsilcilerin Ödemesi Gereken Bir Borçtan Dolayı Şahsi Sorumluluğu Bulunmayacağı )
Y11.HDE. 2001/10309ŞAHSİ SORUMLULUK ( Ortaklar Kurulu Kararı Olmadan Yaptığı İş ve Muameleler Nedeniyle Doğan Zarardan Limited Şirket Müdürünün )
Y12.HDE. 2002/10438ŞAHSİ SORUMLULUK ( Para Cezalarının Sorumluluğunun Cezaya Muhatap Olan Kişinin Şahsına Yönelik Olması-Aracı Satın Alan Alıcının Bunları Ödemekle Yükümlü Tutulamaması )
Y13.HDE. 2005/9557ŞAHSİ SORUMLULUK ( Sözleşme Nedeniyle Ayıpsız Teslim Edilen Makine Bedellerinin Ödenmemesi Nedeniyle İtirazın İptali - Sözleşmeyi Tek Başına İmzalayan Davalı Sözleşmedeki İmzasını İnkar Etmediğine Göre Şahsen Sorumlu Olduğu )
Y12.HDE. 1998/2002ŞAHSİ SORUMLULUK ( Şirket Adına Çeki İmzalayanların Temsil Yetkilerinin Bulunmaması )
Y12.HDE. 1998/956ŞAHSİ SORUMLULUK ( Şirketi Tek Başına Temsil ve İlzama Yetkili Olmayan Şahsın Çek Keşidesi )
Y12.HDE. 1992/9121ŞAHSİ SORUMLULUK ( Şirketi Temsile Yetkili Kişinin Temsil Süresi Dolduktan Sonra İmzaladığı Bono )
Y12.HDE. 2014/26264ŞAHSİ SORUMLULUK ( Takibe Konu Edilen Bonoda Keşideci Limited Şirket Olup Senet Ön Yüzündeki Borçluya Ait İki İmzanın Şirket Kaşesi Üzerinde Olduğu - Her İki İmza da Kaşe Üzerinde Olup Açıkta İmzası Olmayan Borçlunun Senetten Şahsi Sorumluluğu Bulunmayacağının Gözetilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2005/1847ŞAHSİ SORUMLULUK ( Takip Konusu Belgede Borçlunun Şirket Kaşesi Üzerindeki İmzadan Ayrı İkinci Bir İmzası da Bulunmasına Halinde Olduğunun Kabulü - Şikayetin Reddi Gereği )
Y12.HDE. 1973/634ŞAHSİ SORUMLULUK ( Temsil Yetkisi Olmadığı Halde Senedin Temsilci Sıfatıyla İmzalanması )
Y10.HDE. 2009/1552ŞAHSİ SORUMLULUK ( Yaşlılık Aylığına Konulan Haczin Kaldırılması İstemi - Prim Borcu Nedeniyle Davacının Şahsi Sorumluluğundan Bahisle Haczedilip Haczedilemeyeceği Konusu 506 S.K'nun 121. Md.sinin Takip Tarihinde Yürürlükte Bulunan Hükmüne Göre Belirlenmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 1998/2592ŞAHSİ SORUMLULUK ( Yetkisi Olmadığı Halde Senetleri İmzalayanın )
Y19.HDE. 2004/12819ŞAHSİ SORUMLULUK ( Yetkisi Olmadığı Halde Temsilen İmzalanan Bonodan İmzalayan Bizzat Sorumlu Olduğu - Menfi Tespit Talebi )
Y15.HDE. 1990/94ŞAHSİ SORUMLULUK ( Yetkisiz Temsilcinin İşlemine İcazet Verilmemesi )
Y5.CDE. 2007/4810ŞAHSİ SORUMLULUK ( Zimmet/Görevi Kötüye Kullanma/Görevi İhmal - Tescilden Önce Kooperatif Namına İşlem Yapanların Şahsen Sorumlu Olacağı Öngörüldüğünden Kooperatifin Tüzel Kişilik Kazanıp Kazanmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y11.HDE. 2002/1505ŞAHSİ SORUMLULUK BULUNMAMASI ( Kooperatif Yöneticisinin Kooperatif Adına Yaptığı İhraç İşleminden )
Y11.HDE. 2003/5995ŞAHSİ SORUMLULUK DAVASI AÇILAN ANONİM ŞİRKET YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ ( Bilançonun Onaylanmamasına İlişkin Genel Kurul Kararının İptali Talebi )
Y13.HDE. 2012/10522ŞAHSİ TEMİNAT ( Menfi Tespit Davası - Alacaklının Asıl Borçluya Başvurup Alacağını Tahsil Edemediği Takdirde Kefile Başvurup Alacağının Tahsilini İsteyebileceği )
Y12.HDE. 2009/8090ŞAHSİ TEMİNAT ( Tüketici Kredisine Şahsi Teminat Verildiği - Alacaklının Asıl Borçlu Aleyhine İcra Takibi Yapıp Takip Semeresiz Kalmadıkça Kefillerden Borcun İfasını İsteyemeyeceği )
Y12.HDE. 2013/15366ŞAHSİ TEMİNAT ( Tüketici Kredisinin Teminatı Olarak - Bu Durumda Kredi Veren Asıl Borçluya Başvurmadan Kefile Başvuramayacağı - Kefilin Bu Talebinin Şikayet Niteliğinde Olduğu/Süresiz Şikayet )
Y1.CDE. 2005/107ŞAHSİ VE FİİLİ İRTİBAT ( Nedeniyle Öldürme Suçu Yönünden Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Kanun Sebebiyle Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Tayini Gerekmesi - İzinsiz Silah Taşımak )
Y4.CDE. 2006/3415ŞAHSİ VE SOSYAL DURUM ( Temel Cezanın Asgari Hadden Belirlenmesi Sırasında Olumlu Değerlendirildiği - Sabıkası Bulunmayan Sanığın Geçmişteki Hali Açıklanmadan Erteleme İsteğinin Reddine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
Y3.CDE. 2004/19616ŞAHSİ VE TİCARİ İLİŞKİLER ( Emval Kesimi - Sanığın İkamet Ettikleri Belirtilen Yerdeki Komşuları Muhtar ve İhtiyar Heyeti Üyelerinden Sanıklar Arasında Şahsi ve Ticari İlişkiler Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
YCGKE. 2013/12-68ŞAHSİLEŞTİRME HÜKÜMLERİ ( Uygulanmasına veya Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilirken Mahkemece Gerekçe Gösterilmesi ve Bu Gerekçenin Sanığın Kişiliğiyle İlgili Bilgi ve Belgelerin İsabetle Değerlendirildiğini Gösterir Biçimde Kanuni ve Yeterli Olması Gerektiği - Taksirle Ölüme Neden Olma Suçu )
Y9.HDE. 2008/10672ŞAHSİYET HAKKI ( Kişinin Herhangi Bir Eylemden Şikayet Edilmesi Hakkında Soruşturma Yapılıp Kamu Davası Açılması Yargılanması Onur ve Saygınlığına Zarar Verdiğinin Kabulü Gereği - Şikayet Hakkının Kötüye Kullanılıp Kullanılmadığı Üzerinde Durularak Eylemin Varlığına İlişkin Emarenin Varlığının Tespiti Gereği )
Y11.HDE. 2015/13000ŞAHSİYET HAKKININ ZEDELENMESİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Uçak Biletinin Başka Yolcuya Satılması - Şahsiyet Hakkını Zedelediği Manevi Tazminat İsteminin Kabulü )
YHGKE. 2005/4-552ŞAHSİYET HAKLARIN TECAVÜZ ( Davalının Yazısının Ağır Eleştiri Sınırları İçerisinde Kaldığı ve Kamuoyunu Bilgilendirme Amacı Taşıması Nedeniyle Olmadığı - Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gereği )
YHGKE. 1998/2-235ŞAHSİYET HAKLARINA AĞIR SALDIRI ( Kusursuz Olmasına Rağmen Kişiliğine Ağır Bir Saldırı Olmayan Kadın Lehine Manevi Tazminata Hükmedilememesi )
YHGKE. 2003/2-585ŞAHSİYET HAKLARINA AĞIR SALDIRI TEŞKİL EDEN BİR OLAY BULUNMASI ŞARTI ( Boşanma Davasında Manevi Tazminat Talebi )
Y2.HDE. 2002/2661ŞAHSİYET HAKLARINA SALDIRI ( Ağır Bir Saldırı Varlığının Kanıtlanmadığı - Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gerektiği )
Y2.HDE. 2001/14210ŞAHSİYET HAKLARINA SALDIRI ( Aile Bütünlüğüne Ağır Saldırının Varlığının Kanıtlanamaması - Manevi Tazminat )
YHGKE. 1994/2-281ŞAHSİYET HAKLARINA TECAVÜZ
Y2.HDE. 2003/1350ŞAHSİYET HAKLARINA TECAVÜZ ( Boşanma-İsbat Edilmedikçe Manevi Tazminata Hükmolunamayacağı )
YHGKE. 2006/13-270ŞAHSİYET HAKLARINA TECAVÜZ ( Davacı Misafirlerin Düğünde Yediği Yemeklerden Zehirlendiğini ve Şahsiyet Haklarının Tecavüze Uğradığını İddia Etmiş Ancak İddiasını Açıkça ve Yasal Delillerle İspat Edemediği - Mahkemece Davanın Reddi Gereği )
YHGKE. 2011/14-187ŞAHSİYET VE VAKFİYET DURUMLARI ( Vakıf Şerhinin Silinmesi İstemi - Davaya Konu Taşınmazın Kadastro Sırasında Tespitine Esas Alınan Tapu Kayıtları İlk Tesisinden İtibaren Bütün İntikalleri İle Birlikte Şahsiyet ve Vakfiyet Durumlarını Gösterir Kayıt ve Öteki Belgeler İlgili Mercilerden Getirtilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 1986/651ŞAHSİYETİN HİMAYESİ ( Cinsiyet tashihi - Özgün iradesi ile erkeklik uzvunu kestiren )
YHGKE. 1973/4-1088ŞAHSİYETİN HİMAYESİ ( Tazminat şartı )
YHGKE. 1998/2–658ŞAHSİYETİN SONU
YCGKE. 2012/3-1496ŞAKA AMAÇLI DOĞRULTULAN SİLAHIN PATLAMASI ( Sanığın İçerisinde Mermi Olan Tabancayı Mağdura Doğrulttuğu Sırada Ateş Alabileceğini ve Mağdurun Yaralanabileceğini Öngördüğü - Sanığın Ojektif Özen Yükümlülüğüne Aykırı Hareket Etmesinden Dolayı Neticenin Meydana Gelmesini Engelleyemediği/Bilinçli Taksirle Yaralama Suçu Oluştuğu )
Y4.HDE. 2004/5099ŞAKA AMAÇLI EYLEM ( Hukuksal Sorumluluğun Varlığının Saptanması Noktasında Bir Değeri Olmadığı )
YCGKE. 1994/1-50ŞAKA İLE ÖLÜME SEBEBİYET
Y2.CDE. 2000/4070ŞAKA İLE YARALAMA ( Eylem Şaka İle Yaralama Olarak Nitelendirildikten Sonra Uygulamada Müessir Fiil Kastının Varlığının Kabul Edilemeyeceği - Kastı Aşan Suç )
YCGKE. 1983/1-112ŞAKA YAPARKEN TABANCAYLA ARKADAŞINI VURAN SANIK ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Verme )
YCGKE. 2006/4-251ŞAKA YOLLU SÖZ UNSURU ( Sanığın Eylemini Mağdurun Alınganlık Gösterdiğini Bilerek ve Yazı İşleri Müdürünün Uyarısına Karşın Israrla Her Fırsatta ve Çalışma Ortamında Yinelemiş Olması Karşısında Bunun Şaka Olarak Nitelendirilememesi )
YCGKE. 1988/374ŞAKALAŞMA ESNASINDA ATEŞ ALAN TABANCANIN ÖLÜME SEBEP OLMASI ( Tedbirsizlikle Ölüme Sebebiyet Verme )
Y4.CDE. 1991/5784ŞANISTA HATA ( Kardeş Olsalar Bile TCK 457/1 İle Artırımın Hatalı Olduğu )
Y2.CDE. 2006/7050ŞANS VE TALİHE DAYALI KUMAR OYNATMA ( Sanığın Kahvehanesinde - El Koyma Tutanağı ve Dosya İçeriği İle Anlaşıldığından Mahkumiyeti Gerektiği )
Y12.CDE. 2012/17703ŞANTAJ - TEHDİT AYRIMI (Özel Hayatın Gizliliğini İhlal - Sanığın Kendisine veya Başkasına Yarar Sağlamaya Yönelik Hareket Ettiğine Dair Delil Bulunmadığından Şantaj Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı/Fiilin Genel Kast ile İşlenebilen Tehdit Suçunu Oluşturacağı )
Y6.CDE. 2006/7714ŞANTAJ ( 5 Yıllık Asli Zamanaşımının Dolduğunun Dikkate Alınması Gereği )
Y4.CDE. 2013/38279ŞANTAJ ( Eylemlerin Bir Suç İşleme Kararıyla Birden Çok Kişiye Karşı Farklı Zamanlarda İşlenmesi Karşısında Tek Bir Tehdit Suçu Kabul Edilerek Temel Ceza Tayin Edildikten Sonra Öncelikle Eylemi Birden Çok Mağdura Karşı Gerçekleştirmesi Nedeniyle Aynı Nevi'den Fikri İçtima Kuralı Gereğince Artırım Yapılması Ardından da Bulunan Artırılmış Ceza Miktarı Üzerinden Zincirleme Suç Nedeniyle Artırım Yapılarak Sonuç Cezanın Saptanması Gerektiği )
Y4.CDE. 2011/13029ŞANTAJ ( Kişinin Şeref ve Saygınlığına Yönelik Açıklamalarla Menfaat Sağlama - 5237 S.K.'da Şantaj Suçunu Oluşturduğu/01.06.2005-29.06.2005 Tarihleri Arasındaki Eylemlerde 5237 S.K. Md. 106/1. Son Cümlesindeki Tehdit Suçunu Oluşturduğu )
YCGKE. 2009/4-26ŞANTAJ ( Mağdurun Evlenmeden Önce Yaşadığı İlişkileri Anlattığında Sesini Cihaza Kaydeden Sanığın Mağdurdan Kaydı Dinleteceği Tehdidi İle Para Talep Ettiği - Eylemin 5237 S.K. Md. 107/1'de Yer Alan Şantaj Kapsamına Girmediği )
Y4.CDE. 2014/3509ŞANTAJ ( Sanığın Adli Sicil Kaydında Tekerrüre Esas Hükümlülüğünün Bulunduğu - Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlulara İlişkin Hükümlerin Uygulanması Gerektiği )
Y4.CDE. 2013/12927ŞANTAJ ( Sanığın Eyleminin Suçu Oluşturup Oluşturmadığının Asliye Ceza Mahkemesince Değerlendirileceği )
Y4.CDE. 2013/39185ŞANTAJ ( Sanığın Katılan ve Kızı İle Rızaen Girdiği Cinsel İlişkiye Ait Görüntüleri İfşa Edeceğini Söyleyerek Şantaj Yaptığı/5 Yıl Boyunca Katılandan Büyük Miktarda Para Aldığı - Katılandan Zorla Vekaletname Alarak Katılana Ait Taşınmazların Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesiyle Noterden Devrini Vaadettiği ve Bu Bedeli Tahsil Ettiği/Zincirleme Suç Hükümleri Uyarınca Yapılacak Artırım Miktarının Üst Sınıra Yakın Belirlenmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2010/17000ŞANTAJ ( Sanığın Mağdurun Evine Giderek "Borcunu Öde Yoksa Seni Öldürürüm" Biçiminde Söz Söylediği - Şantaj Değil Tehdit Suçunu Oluşturacağı )
Y4.CDE. 2014/7265ŞANTAJ ( Sanığın Onaltı Yaşındaki Oğlunun Katılan Tarafından Cinsel İstismara Uğradığını Öğrenip Katılanı Eve Çağırarak Oğlu İle Katılana Ait Görüntüleri Gizlice Kaydedip Bu Görüntüler İçin Para İsteyerek Şantaj Suçunu İşlediği İddiası - Şantaj Suçu Sabit Olmasına Karşın Katılanın Beyanından Başka Delil Elde Edilemediğinden Bahisle Beraat Kararı Verilmemesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2009/17166ŞANTAJ ( Sanığın Tehdit Etmediğine İlişkin Savunmasını Doğrulayan Tanıkların Anlatımları Yöntemince Tartışılıp Reddedilmeden Hükümlülük Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y4.CDE. 2017/1237ŞANTAJ ( Sanık Hakkında Tayin Olunan Cezanın TCK'nın 58. Maddesine Göre Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verildiği Halde Sanığın Sabıka Kaydında Yer Alan Hangi İlamın Tekerrüre Esas Alındığı Kararda Gösterilmemesinin Hatalı Olduğu )
Y4.CDE. 2009/10651ŞANTAJ ( Sanık Hakkında Verilen Hükümlülük Kararında C. Savcısının Görüşüne Yer Verilmesi Gereği - Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Yasa Hükmü Uyarınca Sanığın Eyleminin Sair Bir Kötülük Yapacağından Bahisle Tehdit Eylemi Kapsamında Kaldığı/Uzlaşmaya Tabi Olduğu )
Y6.CDE. 2013/27164ŞANTAJ ( Sanıklardan Birinin Şantaj Olarak Kabul Edilen Eyleminin Yağma Suçunun Tehdit Unsuru İçinde Kaldığı Gözetilmeden Ayrıca Şantaj Suçundan da Mahkumiyetine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
YCGKE. 2011/6-166ŞANTAJ ( Sanıkların Mağduru Alıkoyup Yaralayarak Parasını Aldıkları/Çıplak Fotoğraflarını Çekip Tehdit Ederek de Ek Para İstedikleri - Eylemin Bütünüyle Yağma Suçunu Oluşturduğu/Ayrıca Şantaj Suçunun Oluşmayacağının Gözetileceği )
Y6.CDE. 2006/14243ŞANTAJ ( Suç Tarihinde 5237 Sayılı TCK'da Madde Bulunmadığı - Sanığın Eylemine Uyan ve Suç Tarihinde Yürülükte Bulunan 765 ve 5237 sayılı TCK'nın İlgili Hükümleri Karşılaştırılarak Lehe Olan Yasanın Belirleneceği )
Y4.CDE. 2010/16698ŞANTAJ (Katılanlardan Para İstediği/İstediği Paranın Verilmemesi Halinde Katılanların Birlikte Çektikleri Fotoğrafları Herkese Göstererek Onları Rezil Edeceğini Söylediği - Zincirleme Suç Hükmünün Uygulanması Gerektiği)
Y2.CDE. 2013/17823ŞANTAJ (Mağdurdan Çaldığı Cüzdan İle Cüzdanın İçindeki Eşyaları İade Etmek İçin Ondan Para İsteyen Sanığın Eyleminde Suçun Öğelerinin Oluşmadığı)
Y14.CDE. 2015/9045ŞANTAJ (Müştekinin Çalındığı İddia Ettiği Telefonuna Ait Görüşme Detay Bilgisini İçerir Hts Kayıtlarının Celp Edilmek Suretiyle İncelenmemesi Şantaj İddiası Karşısında Şüpheliye Ait Telefonun Usulünce İncelenmek Suretiyle Görüntülerin Telefonunda Bulunup Bulunmadığının Araştırılmamasının Yasaya Aykırı Olduğu)
Y4.CDE. 2008/11321ŞANTAJ (Sanığın Açtığı Boşanma Davasına Eşinin Karşı Çıkmaması İçin Eşine “Kafamı Bozma, Seni Rezil Ederim..." Şeklinde Mesaj Çektiği - Şantaj Suçunun Oluştuğu)
Y6.CDE. 2012/10893ŞANTAJ (Sanığın İki Yıl Arkadaşlık Yaptığı Yakınıcı İle Cinsel İlişkiye Girdikleri Sırada Çektiği Fotoğrafları İnternet Ortamında Yayınlayacağından Bahisle Tehdit Ederek Para İstemekten İbaret Eyleminde Suçun Oluştuğu )
Y15.CDE. 2014/18551ŞANTAJ (Sanığın Katılanda Olan Eşyaları ve Alacağını İstediği Vermemesi Halinde Yasal Haklarını Kullanacağını Bildirdiği/Bir Hak İddiasının Yerine Getirilmemesi Halinde Yasal Yolara Başvurulacağının Belirtilmesinin Şantaj Suçunun Yasal Unsurlarını Oluşturmayacağı - Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y12.CDE. 2015/5128ŞANTAJ (Sanık Mağdura Ait Bilgisayarı Tamir Ederken Mağdurun Cinsel İçerikli Görüntülerini Fark Edip Kişisel Hard Diskine Görüntüleri Kopyaladığı - Mağdurdan Görüntüleri İade Etme Karşılığında Para Talep Edip Aksi Takdirde Görüntüleri Yayma Tehdidinde Bulunduğu/Sanığın Atılı Suçtan Cezalandırılması Gerektiği)
Y6.CDE. 2013/31351ŞANTAJ / ÖLÜMLE TEHDİT / SİLAHLA TEHDİT/MALA ZARAR VERME ( Yağma ve Yağmaya Kalkışma Suçlarından Beraat Eden Sanığın Hükümden Önce Öldüğünün Anlaşılması Karşısında 5237 Sayılı TCK'nın 64/1. Maddesinin Uygulama Olanağının Değerlendirilmesi Zorunluluğunun Bozmayı Gerektirdiği - Dava Zamanaşımı/Cezanın Türü ve Üst Sınırına Göre 8 Yıllık Zamanaşımının Sanıkların Savunmalarının Alındığı Tarih İle İnceleme Tarihi Arasında Geçtiği )
Y12.CDE. 2015/15634ŞANTAJ SUÇU ( Dosyada Adı Geçenler Tanık Sıfatıyla Dinlenerek Ayrıntılı Beyanlarının Alınıp Katılanın Sanıktan Çıplak Fotoğraf Yapmasını İsteyip İstemediğinin Ayrıntılı Olarak Sorulacağı/Katılanın Sanığa İftira Atması Gerektirir Herhangi Bir Sebebin Olup Olmadığının Ayrıntılı Olarak Taraflardan ve Tanıklardan Sorulacağı - Katılanın Özel Hayata Dair Resimlerin Sanığın Kullanımında Bulunan Harddisk İçerisinde Neden Bulunduğunun Sanıktan Sorulacağı/Katılanın Boşanma Dosyasının Getirtilip İnceleneceği/Beraat Kararı Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
Y12.CDE. 2015/17241ŞANTAJ SUÇU ( Evli Olan Sanıkların Katılana Talep Ettikleri Miktardaki Parayı Vermediği Takdirde Cinsel İçerikli Özel Konuşmalarını İçeren ve Gizlice Kaydedilen Ses Kaydını İfşa Edecekleri Tehditleriyle Şantaj Suçunu İşlediklerinin Sübut Bulduğu Gözetilmeksizin Ayrı Ayrı Beraat Hükümleri Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
YCGKE. 2008/6-156ŞANTAJ SUÇU ( İlk Hükümde Bulunmayan Yeni Gerekçeye Dayanılarak Ayrıntılı Lehe Yasa Değerlendirmesine Yer Verilmiş ve Yine İlk Hükümden Farklı Olarak Yeni Hüküm Kurulduğu )
Y4.CDE. 2007/11471ŞANTAJ SUÇU ( Oluşumunda “Açıklama” Hususunun Gerçekleşmesi Gerekmeyip “Açıklama Tehdidinin” Karşı Tarafa Bildirilmiş Olmasının Yeterli Olduğu )
Y4.CDE. 2014/1126ŞANTAJ SUÇU ( Sanığın "Katılanın Paraları Evlilik Dışı Olan Ortak Çocuklarının Bakımına Katkı İçin Gönderdiğini" Savunması Gönderilen Paraların Düşük Miktarlı Olması ve Telefon Mesajlarının da Kısmen Savunmayı Doğrulaması Karşısında Hangi Gerekçelerle Katılan Beyanlarına Üstünlük Tanındığı Açıklanmayarak Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
Y4.CDE. 2009/19174ŞANTAJ SUÇU ( Sanığın Eyleminin 5237 S.K. Bakımından Daha Genel Nitelikte Tanımlanan Tehdit Suçunu Oluşturduğunun Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği - Sanık Lehine Olduğu Gerekçesiyle 5237 S.K. Şantaj Maddesinden Hüküm Kurulamayacağı )
Y4.CDE. 2014/1050ŞANTAJ SUÇU ( Sanığın Katılana Telefonda Küfürler Ederek "O Adamı Bırakacaksın İstediğim Zaman Bana Geleceksin" Dediği Yönünde Tanık Beyanları Olduğu/Sanığın Bilgisayarında ve Cep Telefonunda Katılana Ait Cinsel İçerikli Görüntüler Bulunduğu - Görüntüler Rıza ile Çekilmiş İse de Sonradan Rıza Dışı İnternette Yayılacağı ve Eşine Gösterileceği Yönünde Tehditte Bulunulmasının Şantaj Suçunu Oluşturduğu )
Y23.CDE. 2015/10073ŞANTAJ SUÇU ( Sanığın Mağdura Gönderdiği Mesaj İle Şantaj Suçunun Unsurunu Oluşturan Bir Kimseyi Kanuna Aykırı veya Yükümlü Olduğu Bir Şeyi Yapmaya veya Yapmamaya ya da Haksız Çıkar Sağlamaya Zorlama Eyleminin Ne Surette Gerçekleştiği Tartışılmadan Yetersiz Gerekçe İle Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y4.CDE. 2014/7958ŞANTAJ SUÇU ( Sanığın Mağduru Arayarak Eşine Ait Cd'leri İzlettireceğini Söylemekten İbaret Eylemi/Sanığın Kendisine veya Bir Başkasına Yarar Sağlamaya Yönelik Hareket Ettiğine Dair Bir Delil Bulunmadığı Buna Göre Şantaj Suçunun Unsurunun Oluşmadığı - Eylemin Mağdur ve Eşine Hakaret Suçunu Oluşturabileceği )
Y6.CDE. 2004/1975ŞANTAJ SUÇU ( Sanıkların Ticaretle Uğraşan Katılana Şantaj Yapmaları - 5237 Sayılı TCK 'nun Aynı Suçu Uyan 107/1-2, 62/1. Maddelerinde Öngörülen Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Alt ve Üst Sınırları Bakımından Sanık Lehine Olduğu )
Y4.CDE. 2015/23985ŞANTAJ SUÇU ( Suça Sürüklenen Çocuğun On Üç Dakika Arayla Gönderdiği Şantaj İçerikli İki Mesajın Bir Bütün Halinde Tek Bir Şantaj Suçunu Oluşturduğu - Zincirleme Suça İlişkin Hükümlerin Uygulanmasının İsabetsizliği )
Y16.CDE. 2015/2294ŞANTAJ SUÇU ( Suçun Oluşabilmesi İçin Mağdurun Kanuna Aykırı veya Yükümlü Olmadığı Birşeyi Yapmaya veya Yapmamaya Ya Da Haksız Çıkar Sağlamaya Zorlanması Gerektiği/Eylemin Teşebbüs Aşamasına Gelip Gelmediğinin Belirlenmesi Hususunda Doğrudan Doğruya Fiilin İcrasına Başlanması Şeklindeki Objektif Ölçüt Esas Alınarak İcra Hareketi İle Hazırlık Hareketi Ayrımının Yapılacağı )
Y4.CDE. 2016/12697ŞANTAJ SUÇU ( Uyap Sisteminden Alınan Güncel Nüfus Kaydına Göre Hükümlünün Hükümden Sonra Öldüğünün Anlaşılması Karşısında Hükümlü Hakkındaki Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2017/11ŞANTAJ SUÇU ( Yarar Sağlama Öğesinin Ne Şekilde Gerçekleştiği Açıkça Gösterilip Yeterince Tartışılmadan Bozmaya Uyulmasına Karar Verilmesine Rağmen Bozma Doğrultusunda Yeterli Değerlendirme ve İrdeleme Yapılmadan Soyut Açıklamalarla Suçun Oluştuğu Kabul Edilip Yetersiz Gerekçeyle Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y6.CDE. 2013/27746ŞANTAJ SUÇU (Ellerinde Uygunsuz Görüntülerinin Bulunduğundan Bahisle Yakınandan Para Telefon ve Boş Senet İmzalatmak İstedikleri İmzalamazsa Görüntüleri Yayınlayacaklarını Söyledikleri Bunun Üzerine Yakınanın Telefonunu Sanıklara Verip Boş Senedi İmzaladığı - Gelişen Eylemin Şantaj Suçunu Oluşturduğu)
Y4.CDE. 2016/18143ŞANTAJ SUÇU (Sanığa Alt Sınırdan Bir Yıl Hapis Cezası Verilirken Ayrıca Gerekçe Gösterilmeden Adli Para Cezasının Alt Sınır Olan Beş Gün Yerine Yüz Gün Olarak Belirlenmesinin Yasaya Aykırı Olduğu)
Y6.CDE. 2013/29676ŞANTAJ SUÇU (Sanıkların Kendilerine Maddi Yarar Sağlamak Maksadıyla Yakınanın Şeref veya Saygınlığına Zarar Vereceklerini Düşündükleri Nitelikteki Hususların Açıklanacağı veya İsnat Edileceği Tehdidinde Bulunarak Şantaj Suçunu İşlediklerinin Gözetilmesi Gerektiği)
Y4.CDE. 2016/18135ŞANTAJ SUÇU (Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Hükmolunan Kısa Süreli Hapis Cezalarının Adli Para Cezasına Çevrilmesinden Sonra Hükümlerin Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi Usul ve Yasaya Uygun Olduğu Halde İtirazın Kabulüyle Kararın Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu)
Y1.CDE. 2002/2285ŞANTAJ SUÇU BELGELERİ ( Belgelerin Fotokopisinin Dosyaya Konularak Hükme Esas Alınmasının Yasaya Aykırı Olması )
Y5.CDE. 2008/2477ŞANTAJ VE HAKARET ( Mağdurenin Aşamalardaki Çelişkili Anlatımları Olayın Ortaya Çıkış Şekli Telefon İletişim Tutanakları Tanık Anlatımları İle Sanık Savunmalarından Eylemde Zor Unsurunun Tıbbı ve Hukuki Kanıtının Bulunmaması Nedeniyle Beraati Gerektiği )
Y6.CDE. 2007/24357ŞANTAJ VE ÜNVAN GASPI ( Sanıkların Ahlak Polisi Olduğunu Söyleyip Yakınana Zorla İstedikleri Sözleri Söylettirdikleri/Bunu da Kayda Alarak Açıklamakla Tehdit Ettikleri Para Aldıkları - Şantaj ve Ünvan Gaspı Değil Nitelikli Yağma Suçunun Oluştuğu/Ağır Ceza Mahkemenin Görevli Olduğu )
Y4.CDE. 2006/7709ŞANTAJ VE YAYIN YOLUYLA HAKARET ( Cezaların İçtimaını Düzenleyen 765 S. TCY'nın 70-71 ve 72. Maddeleri 5237 S. TCY'na Alınmadığı - Mevzuatımızda Cezaların Toplanmasıyla İlgili Yalnızca 5275 S.Y'nın 99. Maddesi Bulunduğu )
YHGKE. 2013/4-1698ŞANTAJ YOLUYLA PARA ALINMASI ( Geri Alınması İçin Yapılan İcra Takibine İtirazın İptali - Ceza Mahkemesindeki Davanın Sonucunun Beklenmesi ve Ondan Sonra Tüm Kanıtlar Birlikte Değerlendirilerek Varılacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2009/3669ŞANTAJDA BULUNMA ( Sanığın Yarar Sağlamak Amacıyla Katılanın Şeref ve Saygınlığına Zarar Verecek Nitelikteki Hususları Açıklayacağı Tehdidiyle Şantajda Bulunması Eylemi - Tehdit Suçunu Oluşturacağı )
Y15.CDE. 2012/7383ŞANTİYE ABONELİĞİ ALINMASI GEREKİRKEN SAHTE BELGE İLE TAMAMLANMIŞ BİNA ABONELİĞİ BAŞVURUSU YAPMAK ( Nitelikli Dolandırıcılık/Adı Geçen Sanığın İş Takipçiliği Yaparak Eylemi Gerçekleştiren Sanığa Katıldığına Dair Delil Tespit Edilemediği - Beraatine Karar Verileceği )
Y23.HDE. 2016/1026ŞANTİYE ELEKTRİĞİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Tazminat - Bilirkişi Raporunda Ödenen Şantiye Elektriği Bedeli Olduğu/Birleşen Davada Davalının Sözleşme Gereği İnşaatı Bitirip Teslim Etmesi Gereken Tarih İle İskân Ruhsatının Alındığı Tarih Arasındaki Normal Kullanım Ücreti İle Şantiye Elektriği Arasındaki Farkı Uzman Bilirkişi Aracılığıyla Tespit Ettirilip Bu Bedele Hükmedileceği )
Y18.HDE. 1992/7584ŞANTİYE OLARAK KULLANMA ( Meskene Dönüştürerek Arsa Payı Tahsisinin Talep Edilmesi )
Y9.CDE. 1999/23ŞANTİYE SORUMLUSUNUN SORUMLULUĞU ( Sendikalar Kanununa Göre Bildirimde Bulunmaması )
Y3.CDE. 2004/9549ŞANTİYE ŞEFİ ( Kesinleşmiş Orman Sınırları İçinde Bulunan Yere İnşaat Yapma - Sanığın Kooperatife İhtar Çekerek İlgilenmediğini ve Sorumluluk Kabul Etmediğini Bildirdiği/Suçun Oluşmadığı )
Y9.CDE. 2007/2388ŞANTİYE ŞEFİ ( Sanıklara Köy Tüzel Kişiliğine Ait İçme Suyu Borularının İptal Edilip Çalışmaya Devam Edilmesi Yönünde Talimat Verip Vermediğinin ve Hakkında Bir Soruşturma veya Açılmış Dava Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y15.HDE. 2006/1035ŞANTİYE ŞEFİNE ÖDENMEYEN ÜCRETİN İCRA YOLUYLA TAKİBİ ( İtirazın İptali - Dava İşin Yapıldığı Yer Mahkemesinde Açıldığından İcra Takibi de Yetkili İcra Dairesinde Yapıldığından İşin Esasına Girilmesi Gereği )
Y22.HDE. 2013/5165ŞANTİYE ŞEFİNİN FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI ( Görev ve Pozisyonu Gereği Günlük Çalışma Saatlerini Kendisinin Belirlediği - Fazla Mesai Ücretine Alacağı Talebinin Reddedileceği )
Y12.CDE. 2012/27685ŞANTİYE ŞEFİNİN SORUMLULUĞU ( İnşaatta Çalışan İşçinin Düşerek Hayatını Kaybettiği/Ölene Koruyucu Malzemelerin Verildiği - Malzemelerin Kullanılmasını Sağlanmasının Denetlenmesinin ve İşçilerin Bilgilendirilmesinin Şantiye Şefinin Sorumluluğunda Bulunduğu )
Y12.CDE. 2015/14030ŞANTİYE ŞEFİNİN SORUMLULUĞU ( Metal Kalıp İskelesinin Çökmesi Sonucu 7-8 M Yükseklikten Yere Düşüp Kalıp İskele Demirleri ve Beton Altında Kalan İşçinin Öldüğü/Şirketin Üst Yönetici Olduğu Anlaşılan Sanığa Olayın Gerçekleştiği Şantiyede İşinin Ehli İnşaat Mühendisi Olan Şantiye Şefi ve Şantiye Şef Yardımcısı Görevlendirmiş Olması Nedeniyle Kusur Atfedilemeyeceğinin Anlaşılması Karşısında Sanığın Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y15.HDE. 2004/4537ŞANTİYE VE PERSONEL GİDERLERİ ( Eser Sözleşmesinin Haksız Feshi Nedeniyle Uğranılan Kar Kaybına Dahil Edilemeyeceği )
Y9.HDE. 1990/9683ŞANTİYENİN İŞYERİ KAVRAMINA VE TİS KAPSAMINA DAHİL OLMA ZORUNLULUĞU
Y15.HDE. 2009/3832ŞANTİYEYE GETİRİLEN KUM-ÇAKIL VE ÇİMENTO ( İmalât Süresince Yükleme Taşıma ve Boşaltması İle İlgili Dava - Davalı İdarenin Fazla Ödemeleri Kesmekte Haklı Olduğu )
YİBGKE. 1933/19ŞAPKA KANUNUNA AYKIRI HAREKET ( Yargıtay'da Görevli Daire - 1730 s.Yargıtay Kanunun'dan Önce )
YİBGKE. 1936/22ŞAPKA KANUNUNA MUHALEFET ( Suçun Oluşumu İçin İtiyad Gerekip Gerekmemesi )
YCGKE. 1980/16354ŞAPKASIYLA ALAY EDEN VE İKAZI SONUCU KENDİSİNE SALDIRIP YARALAYAN MAKTULÜ ÖLDÜREN SANIK ( Ağır Tahrik Sonucu Öldürme )
Y9.HDE. 1997/6252ŞARAP FİRMASINDAN AYRILAN İŞÇİNİN BAŞKA ŞARAP FİRMALARINDA ÇALIŞMA YASAĞI GETİREN İŞ AKDİ HÜKMÜ ( Fahiş Cezai Şartın İndirilmesi )
Y11.HDE. 2015/11631ŞARKI ALBÜMÜNDEKİ PARÇALARIN İZİNSİZ ÇOĞALTILARAK PAZARLANMASI NEDENİYE TAZMİNAT DAVASI (Uyuşmazlık Konusu Eserleri İçeren Albüme Bandrol Teslim Tutanaklarında Davalılardan Diğer Şirketin “Dolum Yapan” Olarak Gösterildiği - Adı Geçen Davalı Şirketin Eyleme Aslen İştirak Ettiğinin Kabulü Gereği)
YHGKE. 2003/19-443ŞART ( Demuraj Bedelinin Sözleşmenin Gereklerine Tam Olarak Uyulması Şartına Bağlanması )
Y15.HDE. 1993/5125ŞART ( Tapuda Ferağ Verilmesinin Şarta Bağlanmış Olması )
Y3.HDE. 2011/15709ŞART TARARRUF İŞLEMİNE DAYANMAYAN HATALI ÖDEMELER ( İdare Tarafından Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Talep Edilebileceğinin Gözetilmesi Gereği - Eldeki Davada Haksız İktsap Şartlarının Tartışılacağı/Sebepsiz Zenginleşme Kuralı )
YHGKE. 2013/3-590ŞART TASARRUF ( Önceden Belirlenmiş Hukuk Kurallarının Kişiler Hakkında Uygulanmasına Dair İşlemler Olduğu - Söz Konusu Ödeme Davalı Yönünden Nedensiz Zenginleşme Olup Burada İdare Hukukunun İdari Kararların Geri Alınmasıyla İlgili Kurallarının Uygulanmasına Olanak Bulunmadığı )
YHGKE. 2011/3-809ŞART TASARRUF İŞLEMİ ( 27.01.1973-6/2 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının Somut Olayda Uygulama İmkanı Bulunmadığı - Şart Tasarrufa Konu Olmayan İdarenin Hatalı Ödemelerinin B.K.'nın Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Geri Alınabileceği )
Y3.HDE. 2011/11764ŞART TASARRUFA DAYANMAYAN HATALI ÖDEME ( Borçlar Hukukunun Haksız İktisap Kuralları Çerçevesinde Geri İstenebileceği Düşünülmeden Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - Alacağın Faiziyle Tahsili İstemi)
Y3.HDE. 2011/12926ŞART TASARRUFA DAYANMAYAN HATALI ÖDEME ( Borçlar Hukukunun Haksız İktisap Kuralları Çerçevesinde İstenip İstenemeyeceği Tartışılmadan Davanın Reddine Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği - Hatalı Ödenen Denetim Tazminatının Tahsili)
Y3.HDE. 2012/17396ŞART TASARRUFA DAYANMAYAN HATALI ÖDEME ( Haksız İktisap Kuralının Uygulanacağı - Davalıya Yapılan Ödemenin Daha Önce Bu Yolla Alınmış Bir İdari Karara Dayanmadığı/Yapılan Ödemenin Hata Nedeniyle Olduğu/Alacak İsteminin Reddedilemeyeceği )
Y3.HDE. 2004/11370ŞART TASARRUFA DAYANMAYAN SALT HATALI ÖDEME ( Borçlar Kanununun Haksız İktisap Kuralları Çerçevesinde Geri İstenebileceği - Memura Yapılan Fazla Ödeme )
Y3.HDE. 2011/6896ŞART TASARRUFA DAYANMAYAN SALT HATALI ÖDEMELER ( Haksız İktisap Kuralları Çerçevesinde İstenip İstenemeyeceği - Doktora Üniversitede Kurs Gördüğünde Döner Sermaye Ek ÖdemesindenYapılan Fazla Ödeme/Tahsili İstemi )
YHGKE. 1982/13-387ŞART TASARRUFA DAYANMAYAN SALT HATALI ÖDEMELER ( Haksız İktisap Kurallarına Dayanılarak Geri İsteyebilme )
Y3.HDE. 2010/16296ŞART TASARRUFA DAYANMAYAN SALT HATALI ÖDEMELER ( İdarenin Hataen Denetim Tazminatı Adı Altında Ödemede Bulunması - İadesi İstemi/Alacağın BK. Sebepsiz İktisap Kuralları Çerçevesinde İstenip İstenemeyeceğinin Tartışılacağı )
Y3.HDE. 2014/18890ŞART TASARRUFU ( Alacak Davası - Olayda Herhangi Bir Şart Tasarrufa Dayanmayan Salt Hatalı Bir Ödemenin Olduğu Anlaşılmakla Mahkemece Dava Konusu Alacak Hakkında Konusunda Uzman Bir Bilirkişiden Hüküm Kurmaya ve Yargıtay Denetimine Elverişli Bir Rapor Alınması Gerektiği )
Y3.HDE. 2008/817ŞART TASARRUFU ( Herhangi Bir Şart Tasarrufa Dayanmayan Salt Hatalı Ödemelerin İdare Tarafından BK'nun Sebepsiz Zenginleşme Kurallarına Dayanılarak Geri İstenebileceği - Adli Yargının Görevli Olduğu )
Y3.HDE. 2012/23323ŞART TASARRUFU ( Yanlış Yapılması veya Sonradan Geri Alınması Halinde Daha Önce Bu Şart Tasarrufa Dayanılarak Memura Yapılan Fazla Ödemenin İdare Hukuku İlkelerine Göre Geri İstenebileceği/Salt Hatalı Ödemenin Borçlar Hukukunun Haksız İktisap Kuralları Çerçevesinde İstenip İstenemeyeceğinin Tartışılması Gerektiği - Fazla Ödemenin İadesi İstemi )
Y3.HDE. 2015/4559ŞART TASARRUFU (İdarenin Herhangi Bir Şart Tasarrufuna Dayanmayan Salt Hatalı Ödemelerin İdare Tarafından Sebepsiz Zenginleşme Kurallarına Göre Geri İstenebileceği - Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği/Alacak Davası)
Y3.HDE. 2004/11370ŞART TASARRUFUN YANLIŞ YAPILMASI HALİNDE FAZLA ÖDEMENİN GERİ İSTENME SÜRESİ ( 90 Gün İçinde İdare Hukuku İlkelerine Göre İstenebileceği )
Y3.HDE. 2012/21923ŞART TASARRUFUNA BAĞLI OLMAYAN HATALI ÖDEME ( Döner Sermayeden Fazla Ödeme Yapıldığı İddiası - Haksız İktisap Hükümlerine Göre Ödemenin Talep Edilebileceği/Aksi Halde İdarenin İşleyemez Duruma Geleceği ve Zarar Göreceğinin Kabulü )
Y3.HDE. 2004/11369ŞART TASARRUFUNA DAYANILARAK YAPILAN FAZLA ÖDEME ( Danıştay İBK'na Göre Sebepsiz Zenginleşme Hükümleri Uyarınca Geri İstenemeyeceği - Şart Tasarrufuna Dayanmayan Hatalı Ödemenin Sebepsiz Zenginleşme Hükümleri Çerçevesinde İstenip İstenemeyeceğinin Tartışılması Gereği )
Y4.HDE. 2015/15075ŞART TASARRUFUNA DAYANMAYAN HATALI ÖDEME ( Sebepsiz Zenginleşme Hükümleri Çerçevesinde İstenebileceği Gözetilerek Hasıl Olacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Atmış Günlük Dava Açma Süresi Geçmiş Olduğu Gerekçesiyle Davanın Reddinin Doğru Olmadığı )
Y3.HDE. 2012/17311ŞART TASARRUFUNA DAYANMAYAN İDARENİN SALT HATALI ÖDEMELERİ ( Haksız İktisap Kuralının Uygulanabileceği - Davacının Bu Davayı Açmakta Hukuki Yararının Bulunduğu/Alacağın Miktarı Yönünden Mahkemece İnceleme Yapılması Gereği/Fazla Ödeme )
Y3.HDE. 2013/478ŞART TASARRUFUNA DAYANMAYAN SALT HATALI ÖDEMELER ( İdare Tarafından Haksız İktisap Hükümleriyle Geri Alınabileceği )
Y2.HDE. 1990/4496ŞART VE UNSURLARIN OLUŞMAMASI ( Maddi Tazminat veya Yokluk Nafakası )
Y9.HDE. 2004/19145ŞARTA BAGLI İSTİFA DİLEKÇESİ ( Gerçek Bir İstifa Dilekçesi Niteliğinde Olmadığı - Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Reddinin Hatalı Oluşu )
Y14.HDE. 2006/1964ŞARTA BAGLI SÖZLEŞME ( Satış Vaadi Sözleşmesi/Ancak Şartın Tahakkuku Anından İtibaren Hüküm İfade Edeceği - Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil )
Y14.HDE. 2004/5790ŞARTA BAĞLI AKİT ( Bir Aktin Mevzuunu Teşkil Eden Borcun Mevcudiyeti Meşkük Bir Hadisenin Tahakkukuna Taalluk Edilmiş İse Olduğu )
Y23.HDE. 2012/1385ŞARTA BAĞLI ALACAK ( Henüz Ödememiş Olmakla Birlikte Ödeme Riski Bulunan Çek Sorumluluğunun da Şarta Bağlı Olarak Masaya Kaydedilebileceği - Şikayetçinin Müflise Verdiği Çek Karneleri Nedeniyle Ödeme Riski Altında Bulunduğunu Bildirerek Müflise Ait Mevduat Üzerinde de Rehin Hakkı Sahibi Olduğunu İleri Sürüp Bu Yönde Sözleşme Sunduğu Gözetilerek Hüküm Kurulacağı )
Y12.HDE. 1998/6178ŞARTA BAĞLI BONO İDDİASI ( İspat ve Belgelendirme Mecburiyeti )
Y11.HDE. 2015/14510ŞARTA BAĞLI BONO NEDENİYLE ALACAK TALEBİ (Davaya Konu Bononun Dava Dışı Şirketin İflastan Kurtulması ve Tekrar Faaliyetlerine Başlaması Şartıyla Verilmiş Olduğundan Eldeki Davada Bu Şartların Gerçekleşmediğinin Gözetileceği - Yerel Mahkemenin Davayı Ret Kararının Onanacağı/Şirketin Kar Elde Edemediği)
Y15.HDE. 1984/3571ŞARTA BAĞLI BORÇ
Y15.HDE. 2010/7083ŞARTA BAĞLI BORÇ ( Gerçekleşmesinin Tarafların İradesine Taraflarla Birlikte Üçüncü Şahsın İradesine veya Dış Olaylara Bağlanabileceği/Sözleşmede Kararlaştırılan Teslim Süresi Dolmadan Önce Gecikme Tazminata İlişkin Dava Açıldığı - Şart Gerçekleşinceye Kadar Sözleşme Hükümleri Askıda Olduğu)
Y12.HDE. 2008/3178ŞARTA BAĞLI BORÇ ( Sözleşmeye Bağlı Düzenlenen ve Takibi Şarta Bağlanan Bononun Kayıtsız Şartsız Belli Bir Bedeli Ödeme Vaadini İçermediğinin Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2015/11000ŞARTA BAĞLI BORÇ ( Sözleşmeye Dayalı Başlatılan İcra Takibine Vaki İtirazın İptali İstemi - Protokole Göre Davalı Tarafından Kabul Edilen Borcun Ödenmesinin Asliye Hukuk Mahkemesi Sonucuna Bağlandığı/Sözleşmenin Şarta Bağlı Olarak Kurulduğu ve Şartın Gerçekleşmemesi Sebebiyle Davanın Reddedileceği )
Y12.HDE. 2002/7584ŞARTA BAĞLI BORÇ İKRARINI İÇEREN SENET ( İtirazın Kaldırılmasına Esas Alınamaması - Yargılamayı Gerektirmesi )
Y3.HDE. 2002/2275ŞARTA BAĞLI BORÇ İLİŞKİSİ ( Bozucu Şartın Gerçekleşmesi İle Borç İlişkisinin Son Bulması )
Y15.HDE. 1979/2148ŞARTA BAĞLI BORÇLAR
Y2.HDE. 2000/2641ŞARTA BAĞLI BORÇLAR ( Ahlaka ve Kanuna Aykırı Şart Taşıyan Ölüme Bağlı Tasarrufun Hükümsüz Olması )
Y3.HDE. 2011/12819ŞARTA BAĞLI FERAGAT ( Dava Sona Ermeyeceği - Bu Sebeple Feragatin Kayıtsız Şartsız Bir İrade Beyanını Ortaya Koyması Gerektiği )
Y13.HDE. 2013/23486ŞARTA BAĞLI FERAGATNAME ( Vekalet Alacağının Tahsili - Davalının Yargılama Sırasında İbraz Ettiği Belgeye Karşılık Davacı Düzenlenen Feragatnamenin Şarta Bağlı Olduğunu Şartın Gerçekleşmediğini Şartın Gerçekleşmemesi Sebebiyle Geçersiz Olduğunu Açtığı Davanın Kabulüne Karar Verilmesini İstediği/Şartın Gerçekleşip Gerçekleşmediği Araştırılarak Sonucuna Uygun Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2008/8491ŞARTA BAĞLI FESİH ( Kural Olarak Geçerli Olmadığı - Fesih Bildiriminden İş İlişkisinin Ne Zaman Sona Ereceğinin Yeteri Kadar Açıklıkla Anlaşılacağı )
Y15.HDE. 2006/6034ŞARTA BAĞLI FESİHNAME ( Şart Gerçekleşmediğinden Akdi İlişkinin İbra ile Son Bulduğunun Kabul Edilemyeceği - Eser Sözleşmesi ve İş Bedeli )
Y1.CDE. 1996/4222ŞARTA BAĞLI FİİL ( Taammüd Unsurunun Olmaması )
Y21.HDE. 2014/10595ŞARTA BAĞLI HÜKÜM ( Hüküm Fıkrasının Kararın Esası Olup Açık ve İnfazının Mümkün Olmasının Gerektiği/Şarta Bağlı ve Terditli Olarak Hüküm Kurulamayacağı - Davacının İki Çocuğuna Dair Borçlanma Bedellerini Ödemek Kaydıyla Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespitine Şeklinde ve Şarta Bağlı Olarak Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu/Bozmayı Gerektirdiği - Yaşlılık Aylığı Tahsisi Talebi )
Y21.HDE. 2013/550ŞARTA BAĞLI HÜKÜM ( Kurulamayacağı Hususu Dikkate Alınarak Kararın Gerekçe ve Hüküm Bölümlerinin Kendi İçlerindeki Hem de Gerekçe ile Hüküm Bölümü Arasında Çelişkiler Giderilmek Suretiyle ve Oluşan Bu Yeni Duruma Göre Yaşlılık Aylığı Şartlarının Oluşup Oluşmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği - Emekli Aylığı Bağlanması Gerektiğinin Tespiti İstemi )
Y21.HDE. 2005/13608ŞARTA BAĞLI HÜKÜM KURULAMAMASI ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespiti Talebi )
Y21.HDE. 2015/18975ŞARTA BAĞLI HÜKÜM KURULMASI ( Mahkemece Davacının Vergi Borçlanmasında Fark Tutarı Yatırması Halinde Borçlanma Süresinin Tamamının Geçerli Kabul Olacağına Karar Verilmiş Olmasının Hatalı Olduğu/Şarta Bağlı Hüküm Kurulamayacağı - Geçmişe Yöenlik Ödenmiş Primlerin 1479 Sayılı Kanun Kapsamında Değerlendirlmesi İstemi )
Y10.HDE. 2002/2599ŞARTA BAĞLI HÜKÜM TESİS EDİLEMEMESİ ( Yaşlılık Aylığı Süresini Doldurmuşsa Davacıya Yaşlılık Aylığı Bağlanması Şeklindeki Hükmün Geçersizliği )
Y19.HDE. 1992/7082ŞARTA BAĞLI İFLAS KARARI VERİLMESİ ( Yasaya Aykırı Olması )
Y8.HDE. 2012/15114ŞARTA BAĞLI İLAM ( Edimin Yerine Getirilip Getirilmeyeceğinin Yargılamaya Muhtaç Olduğu Nazara Alınarak Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği - Takip Konusu Edilen İlamın Nafakaya İlişkin Hüküm Kısmı Açık Şüphe ve Tereddüt Uyandırmaması Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/5822ŞARTA BAĞLI İPOTEK ( Taraflar Parsel Üzerindeki İpoteğin Kaldırılmasını Bedeli Belirli Olan Bir İpoteğin Konulması Şartına Bağladıkları - Bu Şart Yerine Getirilmeden Davalı Lehine Konulmuş İpoteğin Kaldırılma Olanağının Olmadığı )
Y9.HDE. 2007/27521ŞARTA BAĞLI İSTİFA ( İstifa Olmadığı - İrade Fesada Uğratılarak İmzalatılan İstifa Dilekçesinin Gerçek Bir İstifa Olarak Kabul Edilemeyeceği Dikkate Alınarak Böyle Bir Durumda Feshin İşveren Tarafından Gerçekleştirildiğinin Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2014/2727ŞARTA BAĞLI İSTİFA ( Kural Olarak Geçerli olmadığı/Ancak İşçinin Kıdem ve İhbar Tazminatı Haklarının Ödenmesi Şartıyla ayrılma Talebinin olsa Olsa İkale Sözleşmesi Olarak Değerlendirlmesinin Gerektiği - İşe İade Davası )
YHGKE. 1991/6-370ŞARTA BAĞLI KABUL
Y17.HDE. 1999/5289ŞARTA BAĞLI KABULÜN GEÇERSİZLİĞİ ( İfraz Sonucu Oluşan Parseli Satın Almış Olan Davacının Açtığı Kadastro Tesbitine İtiraz Davası )
Y2.HDE. 1991/12407ŞARTA BAĞLI MUAMELE ( Vasiyetname )
Y15.HDE. 2007/234ŞARTA BAĞLI ÖDEME ( Başkasına Ciro Edildiği İddia Edilen Senet ve Çeklerin İcra Takibinde Olan İcra Dosyaları Celp Edilip Ödenip Ödenmediğinin Tespit Edilmesi Gerektiği - Ödemeyenlerin İse İleride Tahsil Edilmeleri İhtimali Bulunduğundan Şarta Bağlı Ödeme Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2005/16816ŞARTA BAĞLI ÖDEME ( Bononun Arka Yüzünde "... Vade Tarihinde Emekli Olamadığı Takdirde Ödemenin Haziran/2005'te Yapılacağı" Yazılması - İkinci Bir Vade Yazılı Bononun Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı )
Y17.HDE. 2001/3377ŞARTA BAĞLI ÖDEME TAAHHÜDÜ ( Taahhüdün Geçersiz Olması )
Y5.CDE. 2008/3414ŞARTA BAĞLI RÜŞVET (Anlaşmasının Yapılamaması ve Bilirkişi Olarak Kendisi Rapor Düzenlemese de Düzenleyen Kişilere Katılan Lehine Rapor Düzenleteceğini İma Etmesi - "Yetkili Olmadığı Bir İş İçin Yarar Sağlama" Suçunu Oluşturduğu)
Y12.HDE. 1985/6591ŞARTA BAĞLI SENEDE DAYANAN TAKİP ( Satış Sözleşmesinin Teminatı )
Y12.HDE. 2010/8684ŞARTA BAĞLI SENET ( Alacağın Tahsil Edilip Edilemeyeceğinin Yargılamayı Gerektireceği - Borçlunun Teminat Olduğu İddia Edilen Senetle İlgili Olarak Bir Kabulü Olmadığı/Takibin İptali Gerektiği )
Y12.HDE. 1985/6591ŞARTA BAĞLI SENET ( Kambiyo Senetlerine Has Takip Yapılamayacağı )
Y12.HDE. 2009/30366ŞARTA BAĞLI SENET (Alacağın Tahsilinin Gerekip Gerekmediği Yargılamaya Muhtaç Olduğundan ve Senedin Kayıtsız Şartsız Borç İkrarını İçermediği Anlaşıldığından Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip Yapılamayacağı)
Y13.HDE. 2005/13590ŞARTA BAĞLI SÖZLEŞME ( Adi Ortaklığın Sona Erdirilmesine İlişkin Protokol Şarta Bağlandığından Mahkemece Ortakların Sorumluluğunun Tespitinde Şartın Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılmasının Gerekmesi )
Y14.HDE. 2007/1836ŞARTA BAĞLI SÖZLEŞME ( Bir Akdin Mevzuunun Şarta Bağlanabilmesi-Şarta Bağlı Akitlerde İfanın Ancak O Şartın Gerçekleşmesi Anından İtibaren İstenebilmesi )
Y13.HDE. 2003/6257ŞARTA BAĞLI SÖZLEŞME ( Satış Vaadi Sözleşmesinde Mülkiyet Durumunun Kesinleşmesinden Sonra taşınmazın Hak Sahibi adına Tescil Edileceğinin Kararlaştırılmasış Olması )
Y14.HDE. 2006/7776ŞARTA BAĞLI SÖZLEŞME ( Sözleşmenin Konusunu Oluşturan Borcun Varlığı Şüpheli Bir Olayın Gerçekleşmesine Bağlanması - Sözleşme Ancak Şartın Gerçekleşmesinden İtibaren Hüküm İfade Edeceği )
Y14.HDE. 2010/11775ŞARTA BAĞLI SÖZLEŞME ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası/Sözleşmede Ferağın Tapuların Verilmesi Şartına Bağlandığı - Şartın Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Tespiti Gereği )
Y15.HDE. 2003/3511ŞARTA BAĞLI SULH ANLAŞMASI ( Mahkeme Şarta Bağlı Hüküm Veremeyeceği İçin Bu Anlaşmaya Dayanarak Esas Hakkında Hüküm Verilemeyeceği )
Y17.HDE. 2004/5184ŞARTA BAĞLI TAAHHÜDÜN GEÇERSİZ OLMASI ( Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşmayacağı )
Y6.HDE. 2007/6086ŞARTA BAĞLI TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( Tahliye Taahhüdünün Açıkça Belli ve Muayyen Bir Tarihi İçermesi Gerektiği - Aksi Halde Geçerli Olmadığı )
YHGKE. 2017/11-78ŞARTA BAĞLI TALEP HAKKI ( Markanın Tescilinin 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Sisteminde İdari ve Yargısal Bir Sürecin Neticesinde Gerçekleşeceği - Marka Başvuru Sahibinin Başvuru İle Bir Hukuki Durum İçine Gireceği Ancak Başvuru Sahibine Şarta Bağlı Bir Talep Hakkı Vereceği/Yidk Kararının İptali )
Y1.CDE. 2003/2076ŞARTA BAĞLI TASARLAMA ( Boşandığı Eşi Maktüle İle Barışıp Birlikte Yaşamak İsteyen Sanığın Israrlı Talebinin Reddi Üzerine Öldürmesi - Söz Edilemeyeceği )
Y12.HDE. 1990/12030ŞARTA BAĞLI TEMİNAT MEKTUBUNA DAYANILARAK HACZİN KALDIRILMASI
YHGKE. 2012/18-182ŞARTA BAĞLI TUTULAN MÜTEVELLİLİLİK ( Vakfiyenin Mütevelli Seçimine İlişkin Bölümünde En Olgun Yaşça En Büyük Olma Şartı Bulunduğu - Davacının Söz Konusu Şartları Taşıdığı/Müstehak Vakıf Evladı Olduğu )
Y2.HDE. 2008/11865ŞARTA BAĞLI VASİYETNAME ( Vasiyet Alacaklısının Vasiyeti Reddetmesi/Redden Vasiyet Yükümlüsü Olarak Davacının da Yararlanacağı - Davacının Vasiyetnamenin Bağlandığı Koşul ve Yüklemelerin “İlgili” Sıfatıyla Yerine Getirilmesini İsteyebileceği )
Y2.HDE. 2008/19509ŞARTA BAĞLI VASİYETNAME ( Vasiyetnamenin İptali İsteği - Lehine Mal Vasiyet Olunan Şahsın Bunu Kazanabilmesi İçin Tasarrufta Öngörülen Şartın Gerçekleşmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 1985/5742ŞARTA BAĞLI VAZGEÇME ( Boşanma Davası )
Y2.CDE. 2010/34268ŞARTA BAĞLI VAZGEÇME ( Şarta Bağlı Vazgeçmenin Olmayacağı/Yakınanın Şikayetinden Vazgeçip Vazgeçmediğinin Belirleneceği - Yakınanın Şikayetinden Vazgeçmesi Halinde Sanığa Vazgeçmeyi Kabul Edip Etmediğinin Sorulacağı/Hakaret )
Y10.HDE. 2011/2453ŞARTA BAĞLI VE İNFAZA ELVERİŞLİ BULUNMAYAN HÜKÜM KURULAMAYACAĞI ( Prim Borcu Miktarının ve Hangi Tarihten İtibaren Yaşlılık Aylığına Hak Kazanacağının Tespiti Talebi - "Toplam Borcu Ödemesi Durumunda Ödemeyi Takip Eden Aybaşından İtibaren Hak Kazanabileceği" Belirtilerek Karar Verilemeyeceği )
Y4.HDE. 1963/15755ŞARTA KEFALET
Y14.HDE. 2016/7035ŞARTIN DAVALI BELEDİYE TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMEMESİ NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE DAVACI DERNEK ADINA TESCİLİ İSTEMİ (Bağışlayan Dava Açma Tarihinde Sağ Olup Bağışlananın Geri Alınmasına Yönelik Bir Talebi Bulunmadığı - Davanın Reddi Gereği)
Y11.HDE. 1991/1322ŞARTIN GEÇERSİZLİĞİ ( Esas Sözleşmenin %95'inin Oy Çoğunluğu İle Değiştirilebileceği Şartı )
Y3.HDE. 1985/3943ŞARTIN GERÇEKLEŞMEMESİ DURUMUNDA BEDELİN GERİ VERİLMESİ
Y6.HDE. 1998/11239ŞARTIN GERÇEKLEŞMESİNDEN İTİBAREN İKİ AY İÇİNDE TAHLİYENİN OLMAMASI ( Bir Ay İçinde Davanın Açılması )
Y15.HDE. 2015/5619ŞARTIN ÜÇÜNCÜ KİŞİ LEHİNE SONUÇLARI (Yerine Getirilmesinden Kaçınılamacağı - Davalı İş Sahibinin Kendisinden Talepte Bulunulduğu Tarihte Dava Dışı Ancak Sözleşmenin Tarafı Yükleniciye Henüz Ödememiş Olduğu Borç Var İse Bu Borcu Yükleniciye Ödemeyerek Öncelikle Taşeron Alacağına Ödemesi Gerektiğinin Kabulü)
Y1.CDE. 2001/4602ŞARTLA SALIVERİLEN HÜKÜMLÜ ( Daha Sonra Hırsızlık Suçunu İşlemesi )
Y1.CDE. 1997/504ŞARTLA SALIVERİLEN HÜKÜMLÜ ( Deneme Süresi İçinde İşlediği Diğer Bir Cürüm Nedeniyle Verilen Cezanın Ertelenmesi ve Kararın Kesinleşmesi - Kazanılmış Hak Oluşturacağı )
Y6.CDE. 2011/1664ŞARTLA SALIVERİLEN HÜKÜMLÜNÜN DENEME SÜRESİ DOLMADAN YENİ SUÇ İŞLEMESİ ( İkinci Suç Tarihi Olan Tarih İle Bihakkın Tahliye Tarihi Olan Tarih Arasındaki Sürenin Aynen İnfazına Karar Verileceği )
Y1.CDE. 2002/1272ŞARTLA SALIVERİLENİN 2. SUÇU ( 647 S.K. 19 ve Ek Madde 2. Uygulanarak Belirlenecek İnfazı Gereken Cezanın Toplamı Üzerinden 10 Yıl İndirilmesinden Sonra Kalan Sürenin Aynen İnfazı )
YCGKE. 1976/182ŞARTLA SALIVERİLME ( 2 Gün Hafif Hapis Cezası Hükmü Giyen Sanığın 1 Gününün Çektirilmesi Suretiyle Hükümün Yerine Getirilmesi )
Y9.CDE. 2004/8871ŞARTLA SALIVERİLME ( 4616 S.Y.'nın 4758 S.Y. İle Değişik 1/2 Maddesi Uyarınca 10 Yıllık İndirim - Her Bir Ceza İçin Tabi Olduğu İnfaz Rejimine Göre Fiilen Çekilmesi Gereken Toplam Ceza Üzerinden Bir Defaya Mahsus Olarak Yapılması Gereği )
Y1.CDE. 2010/5221ŞARTLA SALIVERİLME ( Adam Öldürmeye Teşebbüs - 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenmiş ve Ağır Hapis Cezası Öngörülen Suçlarda Henüz Takibata Geçilmemiş Olanlar İçin Yargılama Yapıldığında Sonunda Şartla Salıverilme Hükümlerinin Uygulanacağı )
Y8.CDE. 2002/5918ŞARTLA SALIVERİLME ( Askeri Ceza Mahkemesi Tarafından Verilen Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Ağır Ceza Mahkemesince Yeniden Yargılama Yapılamaması )
Y1.CDE. 2006/5165ŞARTLA SALIVERİLME ( Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Kılınan Sanık Hakkında Velayet Vesayet ve Kayyımlık Yetkileri Açısından Getirilen Kısıtlamanın 53/3. Maddesi Uyarınca Şartla Salıverilme Tarihine Kadar Geçerli Olduğunun Hüküm Fıkrasına Ekleneceği )
Y2.CDE. 2005/8701ŞARTLA SALIVERİLME ( Bihakkın Tahliye Tarihinin Dolmuş Olması Karşısında İşlenen Suç Nedeniyle Yeni Bir Suç İşlenmiş Olduğundan Bahisle İlamın İnfazına Karar Verilmeyeceği/İtirazın Kabulüne Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Bıçakla Yaralama )
Y7.CDE. 2009/12636ŞARTLA SALIVERİLME ( Bireysel Ticari Kaçakçılık - 1918 S. K.'ya Göre Hükmolunan Tazminat Niteliğindeki Para Cezasının Ödenmemesi Sebebiyle Anılan Kanun'un 56. Md. Uyarınca Hapse Çevrileceği/Şartla Salıverilmeye İlişkin Hükümlerin Uygulanamayacağı )
YİBGKE. 1973/5ŞARTLA SALIVERİLME ( Cezaevinden Kaçan 647 Sayılı Yasanın Değişmesinden Önce Cezasının Bir Bölümünü Çeken Hükümlünün Sonradan Getirilen Hükmün Uygulanmaması )
Y8.CDE. 2000/11410ŞARTLA SALIVERİLME ( Daha Önce Şartla Salıverilme Hükümlerinden Yararlandığı Halde Suç İşleyerek Hüküm Giyenlerin 4616 Sayılı Yasanın Hükümlerinden Yararlanamamaları )
YCGKE. 2002/6-42ŞARTLA SALIVERİLME ( Geri Alınması Sonucu Aynen Çekmesi Gereken Bakiye Cezasından 4616 Sayılı Kanunun 1. Maddesinin 2. Bendi Uyarınca İndirim Yapılması İçin Aranan Koşulların Gerçekleştiği - Hükümlünün Lehine Olan 4616 Sayılı Kanundan Yaralandırıleceğı )
Y1.CDE. 2001/2666ŞARTLA SALIVERİLME ( Hükümlünün Salıverildiği Tarihten Önce İşlediği Suçlar Bakımından 4616 Sayılı Yasadan Yararlanabilmesi )
Y11.CDE. 2015/7431ŞARTLA SALIVERİLME ( İftira Suçu - Tekerrür Dolayısıyla Belirlenen Denetim Süresinde Şartla Salıverilmeye İlişkin Hükümlerin Uygulanacağı/Denetimli Serbestlik Tedbirinin Süresinin İnfaz Aşamasında Tayin ve Tespitinin Yapılması Gerektiği )
Y9.CDE. 2011/8403ŞARTLA SALIVERİLME ( İnfazın Sona Ermeyip Devam Ettiği - Önceki Mahkumiyetinden Mahsubu Gereken Fazla Sürenin Mahkumiyetini Aşan Süre Olduğu )
Y8.CDE. 2002/5172ŞARTLA SALIVERİLME ( Kararının Geri Alınması - Hükümlünün Şartla Salınmasına Esas Etkili Eylem Suçu 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Olması/6136 Sayılı Yasanın 12/1 Maddesine Muhalefet Suçunun Kapsam Dışında Kaldığı Anlaşıldığından Geri Alınan Cezası İnfaz Edileceği )
Y1.CDE. 2006/1ŞARTLA SALIVERİLME ( Kısa Sürede Çıkarılan 3713-4616-4771-5218 S. İnfaza İlişkin Hükümler İçeren Yasalar Karşılaştırıldığında M.A.Ağca'nın En Lehine Olanın 3713 S.K. Geç. Md. 1-a Olduğu/Uygulandığında Ayrıca 4616 S.K. Gereğince 10 Yıl İndirim Yapılamayacağı - Salıverilmeye Hak Kazanmadığı )
Y1.CDE. 1991/2017ŞARTLA SALIVERİLME ( Mahkumiyetle Sonuçlanan Davalara 3713 Sayılı Kanunun Uygulanması )
Y1.CDE. 2007/8021ŞARTLA SALIVERİLME ( Öldürmeye Teşebbüs - Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılan Sanık Hakkında Velayet Vesayet ve Kayyımlık Yetkileri Açısından Getirilen Kısıtlamanın Şartla Salıverilme Tarihine Kadar Geçerli Olduğu )
Y10.CDE. 2004/19410ŞARTLA SALIVERİLME ( Sanığın Aynen İnfazına Karar Verilen Asliye Ceza Mahkemesinin İlamına Konu Hırsızlık Suçunun Eylül 1998 Tarihinde İşlenmesi Nedeniyle 4616 S.K Kapsamında Kaldığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2001/10465ŞARTLA SALIVERİLME ( Sanığın Daha Önce Salıvermeden Yararlanması Nedeniyle 4616 Sayılı Yasadan Yararlanamaması )
Y6.CDE. 2002/22339ŞARTLA SALIVERİLME ( Sanığın Suç İşlemesi Nedeniyle TCK.'nun 17. Maddesi İle İlgili Hükmü Veren Mahkemelere Yazı Yazılması Gerektiği )
Y8.CDE. 1983/1094ŞARTLA SALIVERİLME ( Şartla Salıvermeye Dair Kararların Yasa Yolu Denetiminden Soyutlanmasının Düşünülememesi )
Y7.CDE. 2008/13522ŞARTLA SALIVERİLME ( Toplu Kaçakçılık Nedeniyle 4926 S.K. Uyarınca Hükmolunan Tazminat Niteliğindeki Para Cezasının Ödenmediği - Bu Cezalarda Mülga 647 S.K. ve Cezaların İnfazı Hakkındaki Tüzükte Yer Alan Şartla Salıverilmeye İlişkin Hükümlerin Uygulanamayacağı )
Y1.CDE. 2007/2995ŞARTLA SALIVERİLME ( Velayet Vesayet ve Kayyımlık Haklarından Yoksun Bırakılan Sanığın Salıverilme Halinde Durumu )
Y1.CDE. 2003/476ŞARTLA SALIVERİLME (4616 Sayılı Kanun Kapsamında Kalan Müebbet Ağır Hapis Cezasının İnfazı İçerisinde)
Y1.CDE. 2002/4703ŞARTLA SALIVERİLME (Öldürme ve Gasp Suçlarının Cezasından Kurtulmak Amacıyla Öldürmeye Tam Teşebbüs - Bihakkın Tahliye Tarihi Tekerrüre Uygun Değil İse TCK.'nun 17. Maddesi Uyarınca İşlem Yapılması)
YCGKE. 2001/4-153ŞARTLA SALIVERİLME DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ ( Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Ertelenmesi Gereği - 4616 S.K. 6. Bend/Anayasa Mahkemesince Herhangi Bir Süre Öngörülmeden İptal Edilmiş Olması ve İptalle İlgili Herhangi Bir Düzenleme Yapılmasına Gerek Bulunmaması )
YCGKE. 1983/483ŞARTLA SALIVERİLME HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMA ( İyi Halden Şartla Salıverilmeye İlişkin Hüküm Yürürlüğe Girmeden Önce Firar Etmiş Olan Mahkum )
YCGKE. 2002/6-42ŞARTLA SALIVERİLME KARARININ GERİ ALINMASI ( Aynen Çekmesi Gereken Bakiye Cezasından 4616 Sayılı Kanunun 1. Maddesinin 2. Bendi Uyarınca İndirim Yapılması İçin Aranan Koşulların Gerçekleştiği - Hükümlünün Lehine Olan 4616 Sayılı Kanundan Yaralandırıleceğı )
YİBGKE. 1970/9ŞARTLA SALIVERİLME KARARININ GERİ ALINMASI ( İkinci Cürmün Birinci Cürmün Cezası Bitmeden İşlenmiş Olmasının Gerekmesi )
Y1.CDE. 2002/153ŞARTLA SALIVERİLME VE ERTELEME KANUNUNDAN YARARLANMA ( Yararlanma İsteminin Kanunda Belirtilen Bir Aylık Süre İçinde Yapılmadığı Nedeniyle Reddedilmesi )
Y1.CDE. 2000/1394ŞARTLA SALIVERİLME YASASI ( Yasadan Yararlanma Koşulu )
Y6.CDE. 2003/4861ŞARTLA SALIVERİLMENİN GERİ ALINMASI ( Askeri Suç/İzin Tecavüzü ve Firar Nedeniyle - Hukuka ve Yasaya Uygunluğu )
Y8.CDE. 2005/350ŞARTLA SALIVERİLMEYE DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUN KAPSAMINDA KALAN SUÇ ( Sanığın 23.4.1999 Tarihinden Önce İşlemiş Bulunduğu Suçlardan Dolayı Tayin Olunan Tecilli Cezanın - TCK'nun 95/2 Maddesi Uyarınca Aynen İnfazına Karar Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2007/17014ŞARTLA SALIVERİLMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER ( 1918 S.K.'ya Göre Hükmedilen Tazminat Niteliğindeki Para Cezasının Ödenmemesi Halinde 647 S.K. Md. 19 İle Şartla Salıverilmeye İlişkin Hükümlerin Uygulanmaması Gereği )
Y7.CDE. 2009/12642ŞARTLA SALIVERİLMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANAMAYACAĞI ( Kaçakçılık Suçu Sebebiyle Ağır Para Cezasının Ödenmemesi Sebebiyle Hapis Cezasına Çevrildiği - Sanığın Şartla Tahliyesine Karar Verilemeyeceği )
Y1.CDE. 2002/1272ŞARTLA SALIVERME ( 2. Suç İşlenmesi - Kararının Geri Alınması İle İnfazına Karar Verilen İlk Suçun Cezasının Bütünü İle İnfazı Gereği )
Y8.CDE. 2006/10342ŞARTLA SALIVERME ( 4422 Sayılı Yasa Yürürlükten Kalkmış Olsa Bile Örgüt Kurmak ve Yönetmek Suçu Yönünden 3713 Sayılı Yasanın 17. Maddesine Tabi Olduğu )
Y8.CDE. 2001/11707ŞARTLA SALIVERME ( 4616 Sayılı Kanundan Daha Önce Şartlı Salıverilme Hükümlerinden Yararlandığı Halde Yeniden Suç İşleyerek Hüküm Giyenlerin Bundan Yararlanamaması )
Y6.CDE. 2005/10720ŞARTLA SALIVERME ( 4616 Sayılı Kanunun 1. Maddesindeki Değişiklik Hükmünün İptal Edildiği - Anılan Kanun Hükümlerinden Yararlanabilmesi İçin Teslim Olma Koşulunun Ortadan Kalktığı/Şartla Salıverilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y1.CDE. 2003/487ŞARTLA SALIVERME ( Adam Öldürmek Suçu Dolayısıyla Mahkum Olup da Şartla Salıverilen Hükümlünün Tekrar Suç İşlemesi )
YCGKE. 2000/2-1ŞARTLA SALIVERME ( Amacı ve Şartları )
Y1.CDE. 2007/1047ŞARTLA SALIVERME ( Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılan Sanık Hakkında Velayet Vesayet ve Kayyımlık Yetkileri Açısından Getirilen Kısıtlamanın Şartla Salıverilme Tarihine Kadar Geçerli Olduğu )
Y1.CDE. 2007/7136ŞARTLA SALIVERME ( Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılan Sanık Hakkında Velayet Vesayet ve Kayyımlık Yetkileri Açısından Getirilen Kısıtlamanın Şartla Salıverilme Tarihine Kadar Geçerli Olduğunun Hüküm Fıkrasının Mahsus Bölümüne Eklenmesi Gerektiği )
YCGKE. 2006/8-317ŞARTLA SALIVERME ( Bir Kişi Hakkında Başka Başka Kesinleşmiş Hükümlerin Bulunması Halinde Koşullu Salıverilme Hükümlerinin Uygulanabilmesi Açısından Mahkemeden Bir Toplama Kararı İsteneceği )
YCGKE. 1986/9-456ŞARTLA SALIVERME ( Bir Yerde Genel Güvenlik Gözetimi Altında Bulundurma Cezasının Yerine Getirilmesine Şartlı Salıverilme Tarihinden İtibaren Başlanmasının Gerekmesi )
Y8.CDE. 2001/3081ŞARTLA SALIVERME ( Daha Önce Şartla Salıverilme Hükümlerinden Yararlandığı Halde Yeniden Suç İşleyerek Hüküm Giyenler 4616 Sayılı Kanun Hükümlerinden Yararlanamaması )
Y1.CDE. 2006/1397ŞARTLA SALIVERME ( Gasp Suçunu Kolaylaştırmak Maksadıyla Öldürmek - Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılan Sanık Hakkında Velayet Vesayet ve Kayyımlık Yetkileri Açısından Getirilen Kısıtlamanın Şartla Salıverilme Tarihine Kadar Geçerli Olacağı )
Y1.CDE. 1993/1595ŞARTLA SALIVERME ( Hükmün Kesinleşmesinden Evvel Tutuklulukta Geçen Sürelerin Dikkate Alınıp Alınmayacağı )
Y10.CDE. 2004/15392ŞARTLA SALIVERME ( Hükümlerinin Uygulanacak Olması Karşısında Para Cezası Ödenmediğinde Bütün Olarak Hapis Cezasına Çevrilerek Gerekli İndirimlerden Sonra Sonuç Cezadan Tutuklulukta Geçen Süre Düşülmesi Gereği )
Y1.CDE. 2003/2212ŞARTLA SALIVERME ( İnfazın Devamı Süresince İlişkin Birden Fazla Yasa Yürürlüğe Girerse ve Her Birinin Uygulanabilirlik Kabiliyeti Varsa En Lehte Sonuç Verenin Uygulanacağı )
Y1.CDE. 1991/2878ŞARTLA SALIVERME ( Kanundan Yararlanacak Olanların Bu Kanuna Tabi Herbir Mahkumiyet Hükmünün Bütününü Nazara Alınmasının Gerekmesi )
Y1.CDE. 2003/1174ŞARTLA SALIVERME ( Salıverilme Kararı Geri Alınan Bakiye Ceza Yönünden Yatılan Sürenin 2. Suçtan Dolayı Verilen Hapis Cezasından Mahsubunun Mümkün Olmaması )
Y5.CDE. 2001/3140ŞARTLA SALIVERME ( Sanıklar Hakkında Verilen Hükümde 4616 Sayılı Yasanın Uygulama Maddesinde Öngörülen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Üst Sınırı )
Y1.CDE. 2002/244ŞARTLA SALIVERME ( Şartla Tahliye Kararı Geri Alınarak Aynen Çektirilmesine Karar Verilen Bakiye Cezanın 4616 Sayılı Yasa Uyarınca İnfazı )
Y9.CDE. 2003/2017ŞARTLA SALIVERME ( TCK'ya Göre Cezalarının 10 Yılını Çektikleri Takdirde - Adam Öldürme/3713 Sayılı Yasa Gereğince Ölüm Cezaları Yerine Getirilmemesi )
Y7.CDE. 2003/4665ŞARTLA SALIVERME KANUNU ( İcra ve İflas Kanununa Muhalefetten Verilen Kararın Bu Kanun Kapsamına Girip Girmediğinin Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
YCGKE. 2001/9-59ŞARTLA SALIVERME KANUNU'NDAN YARARLANMA TALEBİ ( Şartla Salıverilip Ceza Zamanaşımı Süresi Dolduktan Sonra Yeniden Suç İşleyen Sanık )
Y7.CDE. 2002/1410ŞARTLA SALIVERME KANUNUNUN KAPSAMI ( Yapılmakta Olan Soruşturmada Davanın Açılmasının veya Açılmış Bulunan Davaların Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesinin Düzenlenmiş Olması )
YCGKE. 1977/2-151ŞARTLA SALIVERME KARARININ GERİ ALINAMAMASI ( Hakkındaki Hakaret Davası Vazgeçme Nedeniyle Düşen ve Mütecaviz Sarhoşluktan Mahkum Olan Sanık )
Y1.CDE. 2002/2478ŞARTLA SALIVERME KARARININ GERİ ALINMASI ( İnfazı Gereken Cezanın Toplamı Üzerinden On Yıllık Sürenin İndirilmesinden Sonra Kalan Sürenin Aynen İnfazının Gerekmesi )
Y1.CDE. 2002/2250ŞARTLA SALIVERME KARARININ GERİ ALINMASI ( İnfazına Karar Verilen İlk Suçun Bütünüyle İnfazının Gerekmesi )
YCGKE. 2001/4-15ŞARTLA SALIVERME KOŞULLARI ( Etkili Eylemde Bulunan Sanığın 4616 Sayılı Kanundan Yararlanıp Yararlanamayacağının Araştırılmasının Gerekmesi )
YCGKE. 2004/8-30ŞARTLA SALIVERME KOŞULLARININ HESAPLANMASI USULÜ ( Ödenmeyen Para Cezasının Hapis Cezasına Çevrilmesinde Tutuklulukta Geçen Sürenin Mahsubu )
YCGKE. 2001/9-32ŞARTLA SALIVERME VE AFTAN YARARLANMIŞ OLAN SANIK ( 4616 Sayılı Kanundan Yararlanamaması )
YCGKE. 2003/4-44ŞARTLA SALIVERME YASASI ( Silahla Etkili Eylem Suçunun Bu Yasa Kapsamına Girmemesinden Dolayı İnfazına Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y6.CDE. 2001/9095ŞARTLA SALIVERME YASASI KAPSAMINA GİREN ERTELENMİŞ CEZA ( Aynen Çektirilmesine Karar Verilemeyeceği )
Y4.HDE. 2003/4212ŞARTLA SALIVERME YASASI NEDENİYLE ERTELENEN YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Yedieminlik Ücreti İstenememesi )
Y1.CDE. 2002/1243ŞARTLA SALIVERME YASASININ BAZI MADDELERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNİN KALMAMASI ( Anılan Yasanın Anayasa Mahkemesince Bir Kısım Maddelerinin İptal Edilmesi )
YCGKE. 2002/6-43ŞARTLA SALIVERMENİN GERİ ALINMASI ( Aynen Çekilmesi Gereken Bakiye Cezalardan İndirim Yapılması Şartı )
Y1.CDE. 2003/2212ŞARTLA SALIVERMENİN GERİ ALINMASI ( Çektirilecek Süre Yönünden Önceden Uygulanan Şartla Tahliye İndiriminin Tekrar Uygulanamayacağı )
Y5.CDE. 2002/5567ŞARTLA SALIVERMENİN GERİ ALINMASI ( Konu Olan Suçların Her İkisinin Süre ve Diğer Koşullar Yönünden 4616 S. K. Kapsamında Bulunmaması - Aynen Çektirilmesine Karar Verilen Bakiye Cezasına 4616 S.K.'nın 1/2 Md. Uygulamasına Olanak Bulunmaması )
Y6.CDE. 2003/20400ŞARTLA SALIVERMENİN GERİ ALINMASI KARARINA İTİRAZ ÜZERİNE İTİRAZ MERCİİNCE VERİLEN KARAR ( Kesin Olması - İnfazına Karar Verilen Bakiye Cezanın Çektirilmesinde İndirim Uygulanmasının Şartları )
Y9.CDE. 2000/2348ŞARTLA SALIVERMENİN GERİ ALINMASINA İTİRAZ ( Cezası Ertelenen Suçun Şartla Salıvermenin Geri Alınmasına Sebep Olup Olamayacağı )
YCGKE. 1976/8-42ŞARTLA SALIVERMEYE İLİŞKİN CEZAEVİ KOMİSYONUNUN OLUMSUZ KARARLARI ( Yargısal Denetime Tabi Olmaması )
Y10.CDE. 2002/22453ŞARTLA SALIVERMEYE VE ŞARTLA SALIVERMENİN GERİ ALINMASINA ESAS OLACAK SUÇLARIN 4616 KAPSAMINDA OLMASI GEREĞİ ( 4616 Sayılı Yasa Kapsamı Dışında Kalan Suçlar - Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak )
Y10.CDE. 2001/3709ŞARTLA TAHLİYE ( 3167 Sayılı Yasaya Aykırılık Yapan Sanığın Şarta Tahliye Tarihinin Araştırılması )
Y3.CDE. 2006/13651ŞARTLA TAHLİYE ( C. Başsavcılığı'nın Tarihi İle İlgili Tereddütün Giderilmesi Yönündeki Talebi - İnfaz Hakimliği Yetkili Olmadığından Konu Hakkında Bir Karar Verilmesine Yer Olmadığına Dair Karar Verileceği )
Y9.CDE. 2004/969ŞARTLA TAHLİYE ( Dava Konusu Olayda Hükümlünün Ağır Hapis Cezasının İnfazı Sırasında Yürülüğe Girmiş Bulunan 4617 Sayılı Yasanın Uygulanmasının Hukuka Uygun Olduğunun Kabul Edilmesi )
Y1.CDE. 2003/2326ŞARTLA TAHLİYE ( Edilen Sanıpın Adam Öldürmesi - Hakkında TCK.'nun 17. Maddesine Göre İşlem Yapılıp Yapılmayacağı Hususunda Olumlu Veya Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gereği )
Y10.CDE. 2013/856ŞARTLA TAHLİYE ( Hükümlünün Koşullu Salıverilme Süresi Dolmadan Hırsızlık Suçunu İşlediği/Toplama Konusunda Karar Alınması Gereği - 5275 S.K. Md. 105/A Maddesinin Uygulanma Koşullarının Yeniden Değerlendirilmesi Gerekliliği )
Y7.CDE. 2006/6137ŞARTLA TAHLİYE ( İzin Tecavüzü/Firar - Ani Suç Olduğu/Sanığın Şartla Tahliyeye Hak Kazanacağı )
Y7.CDE. 2014/2962ŞARTLA TAHLİYE ( Kanunda Belirtilen Şartları Taşıyan Hükümlülerin Cezalarının Şartla Tahliye Tarihine Kadar Olan Kısmının Denetimli Serbestlik Tedbiri Olarak İnfazına Dair Düzenleme Getirildiği - Adlî Para Cezasının Ödenmemesi Nedeniyle Cezası Hapse Çevrilen Hükümlülerin İnfaz Usulünden Yararlandırılmalarında Tahliye Tarihinin Esas Alınacağı )
Y11.CDE. 2008/9586ŞARTLA TAHLİYE ( Memur Olmayan Kimsenin Resmi Belgede Sahteciliği - Alt Soy ile İlgili Hak Yoksunlukları Şartla Tahliyeye Diğer Hak Yoksunlukları ile İnfaz Tamamlanıncaya Kadar Uygulanmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2010/1-153ŞARTLA TAHLİYE ( Sanığın Bıçakla ve Öldürmek Amacıyla Mağdurun Evine Yönelirken Kolluk Güçlerince Yakalandığı - Sanığın Yakalandığı Ana Kadarki Fiillerini 5237 S. T.C.K.nın 106/1-1. Cümlesi Kapsamında Kabul Eden Yerel Mahkeme Hükmünün İsabetli Olduğu )
YCGKE. 2008/6-203ŞARTLA TAHLİYE ( Yağma - Sanığın Kendi Altsoyu Üzerinde 5237 S.Y Md. 53/1. Fıkrasının ( C ) Bendindeki Haktan Şartla Tahliye Tarihine Kadar Yoksun Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.CDE. 2013/17367ŞARTLA TAHLİYE ( Yakalama veya Tutuklama Sonrası Tazminat - Muhtemel Şartla Tahliye Tarihinden İtibaren Hesaplanacak Süre Üzerinden Uğranıldığı İddia Olunan Zararla İlgili Olarak Makul Bir Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 1991/12792ŞARTLA TAHLİYE ( Yeniden Suç İşlenmesi - İçtimaya Dahil Edilen Henüz Çekilmemiş Sayılan Cezadan Dolayı Artırım )
Y10.CDE. 1993/1726ŞARTLA TAHLİYE EDİLEN KİŞİYE TEBLİGAT ( Vasisine Yapılacağı )
Y1.CDE. 2002/4962ŞARTLA TAHLİYE GÜNÜNÜN GECİKTİRİLMESİ ( 466 Sayılı Yasa Gereğince Şartla Tahliye Gününün Geciktirilmesinin Tazminatı Gerektirmemesi )
Y9.CDE. 2003/394ŞARTLA TAHLİYE KARARI ( 4616 S.K. Gereğince Verilen - CMUK. 297. Maddesi Uyarınca Adi İtiraza Tabi Olup Sürenin Geçmesinin Söz Konusu Olamayacağı )
Y13.CDE. 2011/13484ŞARTLA TAHLİYE KARARI VERİLEN MAHKUMİYET KARARI (Kırlarda Bırakılan Hayvan Hırsızlığı Suçu - 4616 S.K. Gereği Zamanaşımı Sebebiyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği)
Y2.CDE. 2006/8493ŞARTLA TAHLİYE KARARINDAN SONRA DENEME SÜRESİ İÇERİSİNDE SUÇ İŞLENMESİ ( Şartla Tahliyeden Geri Alınan Bakiye Cezanın İnfaz Edilmekte Olduğu Bu Durumda Hükümlünün Bakiye Cezasının Yeniden Tespit Edilebilmesi Bakımından Lehe Olan Kanunun Uygulanması Gerektiği )
Y10.CDE. 2004/15603ŞARTLA TAHLİYE KARARINI GERİ ALMA YETKİSİ ( İlk Hükmü Veren Mahkeme Başkanına Ait Olup Meşruten Tahliye Kararının Geri Alınmasının Geri Alınmayı Gerektiren İkinci Hükmün Kesinleşmesinden Sonra İlk Hükmü Veren Mahkeme Başkanından İsteneceği )
Y6.CDE. 2003/10441ŞARTLA TAHLİYE KARARININ GERİ ALINMASI ( Karar Verme Yetkisinin Hükümlülük Kararını Veren Mahkemeye Ait Olduğu )
Y13.CDE. 2013/22458ŞARTLA TAHLİYE KARARININ GERİ ALINMASI ( Kararın Geri Alınmasına Neden Olan Asliye Ceza Mahkemesinin Kararı İle Hırsızlık Suçundan Verilen Hapis Cezasının Kesinleştiği - Bu Tarihte Verilmiş Bir Şartla Tahliye Kararı Bulunmadığından Geri Alınamayacağı )
Y10.CDE. 2013/4426ŞARTLA TAHLİYE KARARININ GERİ ALINMASI ( Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Alma veya Bulundurma Suçu - Sanık Hakkında Sonuç Ceza Olarak 6000 TL Adli Para Cezasına Hükmedilmesi Karşısında 5275 S.K.107/12. Hükmüne Aykırı Olarak Sanık Hakkında Şartla Tahliye Süresi İçinde Suç İşlediği Gerekçesiyle Şartla Tahliye Kararının Geri Alınması İçin Cumhuriyet Başsavcılığı'na İhbar Müzekkeresi Yazılmasına Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
Y3.CDE. 2006/9887ŞARTLA TAHLİYE KARARININ GERİ ALINMASI ( Sanığın Deneme Süresi İçinde Yeniden Suç İşlemesi - Aynen İnfaza Başlanmadan Yeniden Suç İşlemiş Olması Sebebiyle Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmasına Kanuni Olanak Bulunmadığı )
YCGKE. 1997/1-156ŞARTLA TAHLİYE KARARININ GERİ ALINMASI ( Sanığın Geri Kalan Süre İçinde İşlediği Kasıtlı Cürüm Nedeniyle Bu Kararın Geri Alınması )
Y9.CDE. 1995/1382ŞARTLA TAHLİYE KARARININ GERİ ALINMASI ( Son Hükmün Kesinleşmesinden Sonra İlk Hükmü Veren Mahkeme Başkanı Tarafından Karar Verilmesi )
Y8.CDE. 2002/5171ŞARTLA TAHLİYE KARARININ GERİ ALINMASI ( Şartla Tahliyenin Geri Alınmasına Son Hükmün Kesinleşmesinden Sonra İlk Hükmü Veren Mahkeme Başkanı Tarafından Karar Verilmesi )
Y9.CDE. 1994/2297ŞARTLA TAHLİYE KARARININ GERİ ALINMASI ( Şartları )
Y6.CDE. 2009/19640ŞARTLA TAHLİYE SÜRELERİYLE İNFAZ REJİMİNİN FARKLI OLMASI ( Hükümlünün Farklı Süre ve Rejimlere Tabi Her Bir Ceza Açısından Cezaevinde Geçireceği Sürelerin Müddetnamede Gösterilmesinin Yeterli Olacağı - Toplam Ceza Süresi Üzerinden Tahliye Tarihinin Hesaplanacağı )
Y19.CDE. 2015/10645ŞARTLA TAHLİYE TARİHİNİN BELİRLENMESİ ( Hükümlünün Tutuklulukta Geçirdiği Sürelerin de Tutuklandığı Suç Kapsamında Hükmolunacak Cezadan Mahsup Edileceği Hususları Karşısında İnfaz Hakimliğince Denetimli Serbestlik Tedbiri Kaldığı Yerden Devam Eden Hükümlü Hakkında Tutuklulukta Kaldığı Sürelerin Hükümlünün Şartla Tahliye Tarihine Eklenerek Yeni Bir Şartla Tahliye Tarihi Belirlenmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 2000/1786ŞARTLA TAHLİYE TARİHİNİN TESBİTİ ( Hükümlünün Tutuklulukta Geçirdiği Sürenin İnfazdan Sayılıp Sayılmaması )
Y3.CDE. 2013/19717ŞARTLA TAHLİYENİN GECİKMESİ ( Hücreye Koyma Disiplin Cezasının Geç İnfaz Edildiği/Hükümlünün Kusurundan Kaynaklanmadığı - Hükümlü Aleyhine Yorumlanamayacağı )
YCGKE. 1991/6-230ŞARTLA TAHLİYENİN GERİ ALINMASI ( 3713 Sayılı Kanundan Yararlanmaya Engel Olmaması )
Y8.CDE. 2006/819ŞARTLA TAHLİYENİN GERİ ALINMASI ( Söz Kararın 5275 Sayılı Yasa Gereğince İtiraza Tabi Olması )
Y8.CDE. 2003/234ŞARTLA TAHLİYENİN GERİ ALINMASI KARARI ( Önceki Hükümlülük Kararını Vermiş Mahkeme Başkanına Ait Olduğu - Durumun İlgili Mahkemeye Bildirilmesi İle Yetinilmesi Gereği/Şartla Tahliyenin Geri Alınmasına Karar Verilemeyeceği )
Y1.CDE. 1992/956ŞARTLA TAHLİYENİN KABULÜNE DAİR KARAR ( Adi İtiraza Tabi Olup Sürenin Geçmesinin Söz Konusu Olamayacağı )
Y21.HDE. 1996/261ŞARTLARDA NOKSANLIK NEDENİYLE YAŞLILIK AYLIĞI TALEBİNİN KURUM TARAFINDAN REDDİ ( Noksanlığın Sonradan Tamamlanması )
Y13.HDE. 2001/3537ŞARTLARDAKİ DEĞİŞİKLİĞİN ÖNCEDEN ÖNGÖRÜLEBİLİR NİTELİKTE OLMAMASI MECBURİYETİ ( Uyarlamaya Karar Verilebilmesi İçin )
Y11.HDE. 2001/7742ŞARTLARI OLUŞMADAN AÇILAN DAVA ( Hak Düşürücü Sürenin Kesilmesinin Mümkün Olmaması )
Y10.HDE. 2003/3892ŞARTLARI OLUŞMADIĞI HALDE KURUMUN YURTDIŞI BORÇLANMASINI KABUL ETMİŞ OLMASI ( İşlemin Uzun Süre Sonra İptalinin Objektif İyiniyetle Bağdaşmaması )
Y9.CDE. 1992/4850ŞARTLI AF-EYLEMLERİN TEK SUÇ OLUŞTURMASI ( Belge Düzenlememe )
YHGKE. 1997/7-189ŞARTLI BAĞIŞ
Y1.HDE. 2002/4098ŞARTLI BAĞIŞ ( Muris Tarafından Davalılara Kayıtsız Şartsız Hibe Edilen Tarih ile Davanın Açılma Tarihi Arasındaki Sürenin Bir Yıllık Hak Düşürücü Süreyi Geçmesi )
Y1.HDE. 1999/10596ŞARTLI BAĞIŞ ( Okul Yapılması Amacıyla Bağışlandığı Söylenen Yere Sağlık Ocağı Yapılması-Resmi Sözleşmede Bağışın Şarta Tabi Tutulmamış Olması )
Y3.HDE. 1988/9081ŞARTLI BAĞIŞ ( Şartın Yerine Getirilmemesi )
Y1.HDE. 1989/348ŞARTLI BAĞIŞLAMA
YHGKE. 1996/1-163ŞARTLI BAĞIŞLAMA ( Bağışlananın İstirdadı İçin Şartın Yerine Getirilip Getirilemeyeceğinin Öncelikle Tespit Edilmesi Gereği )
YHGKE. 1980/13-3315ŞARTLI BAĞIŞLAMA ( Okul Yapılması İçin Bağışlanan Taşınmazın Kamulaştırılmaması Şartı )
Y2.CDE. 1996/10063ŞARTLI ERTELEME ( 15 Yaşını Bitirmeyen Sanık - Cezanın 2253 SK. Md. 38 Yerine 647 SK. Md. 6 Gereğince Ertelenmesine Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektireceği )
Y8.CDE. 2003/8686ŞARTLI ERTELEME ( 4616 S.K. Uyarınca - İşlenen Hakaret ve Saldırgan Sarhoşluk Suçlarının Önceki Cürüm İle Aynı Cins Olmadığı Gibi Daha Ağır Şahsi Hürriyeti Bağlayıcı Cezaları da Gerektirmediği/Erteli Davaya Devam Edilemeyeceği )
Y4.CDE. 2002/3284ŞARTLI ERTELEME ( Çocuğun İşlediği Suçlarda/Fiilin Şiddetine Ve Cezanın Caydırıcılığına Dayanıldığı - Yasal Olmayan Nesnel Nedenlerle Ertelemenin Uygulanmamasının Yerinde Olmadığı )
Y2.CDE. 2002/11649ŞARTLI ERTELEME ( Deneme Süresinin Belirtilmemiş Olmasının Usul Ve Yasaya Aykırı Oluşu )
YCGKE. 2008/6-179ŞARTLI ERTELEME ( Hırsızlık Suçundan Dolayı Ağır Para Cezası Verildiği Bu Cezanın 1 Yıl Süreyle Ertelenmesinin Kararlaştırıldığı - Sanığın Yargılamaya Konu Suçu Önceki Erteli Cezasında Öngörülen 1 Yıllık Deneme Süresinden Sonra İşlemesi Nedeniyle Aynen İnfaz Koşullarının Oluşmadığı )
Y4.CDE. 2008/19102ŞARTLI ERTELEME ( Önceki Suç Tarihinde Sanığın Yaşının Küçüklüğü Nedeniyle Cezasının Şartlı Olarak Ertelendiği/İlamda Deneme Süresinin Belirtilmediği - Sürenin Sanık Lehine 1 Yıl Kabul Edileceği/Süre Geçtiğinden Hükümlülüğün Vaki Olmamış Sayılacağı )
Y11.HDE. 2002/13018ŞARTLI FERAGAT ( Feragat Davacının Dava Dilekçesinde İstemiş Olduğu Haktan Vageçmesi Olduğu - Şarta Bağlı Feragatin Geçerli Olmadığı )
Y17.HDE. 2014/22096ŞARTLI FERAGAT ( Trafik Kazası/Cismani Zarara Dayalı Tazminat İstemi - Ödemeye Dair Varsa Mutabakatname İbraname Getirtilerek Feragat Dilekçesinin Asıl-Birleşen Dava Davalılarına Sirayet Edip Etmeyeceği ve Feragatin Davalıların Durumunu Ağırlaştırıp Ağırlaştıramayacağı Üzerinde Durulacağı )
Y9.HDE. 2002/24968ŞARTLI İSTİFA ( İşçinin Yasal Haklarının Ödenmesi Koşuluyla İstifa Dilekçesi Vermesi - Bir Müddet Daha İşyerinde Çalışan İşçiye İşverence İhbar Tazminatı Verildiğine Göre Kıdem Tazminatı İsteminin Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 2009/28156ŞARTLI İSTİFA ( Şarta Bağlı İstifanın Kural Olarak Geçerli Olmadığı - İşçinin İhbar ve Kıdem Tazminatı Haklarının Ödenmesi Şartıyla İstifasının İkale Yapma Yönünde İcap Olarak Değerlendirilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2007/7534ŞARTLI İSTİFA DİLEKÇESİ ALINMASI ( Geçerli Bir İstifadan Söz Edilemeyeceği/Kıdem Tazminatı Talebinin Kabulü Gereği - İşyerinin ve İş Sözleşmesinin Devri/Yeni İşverenin Şartlı İstifa Dilekçesi Alması )
Y7.CDE. 2014/30743ŞARTLI İTHAL EDİLEN ARAÇ ( ithallerinden Kısa Bir Süre Sonra SatılarakGaranti Belgesi Muafiyet Belgesi Yükümlülüğünün Yerine Getirilmediği - Sanığın Baştan İtibaren Kastının Araçları Türkiye'de Satmak Olduğu/Beraat Kararı Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu - Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalaefet Suçu )
Y1.HDE. 2013/1214ŞARTLI KABUL BEYANI ( Geçerlilik Tanınması ve Hükme Dayanak Yapılması Olanağının Bulunmadığı - Taşınmaz Üzerindeki Yapıların Davalı Tarafça Yapıldığının Kabulü Halinde Davayı Kabul Etikleri Yönündeki Beyanının Kanunun Aradığı Şartları Havi Olmadığı/Tapu İptali ve Tescil )
YHGKE. 1996/11 – 373ŞARTLI KOOPERATİF ORTAĞININ İHRACI
Y17.HDE. 2014/19506ŞARTLI MUVAFAKAT DAVA AÇMAK İÇİN YETERLİ OLMADIĞI ( Dask Sigortasına Dayalı Tazminat - Sigorta Poliçesinde Dava Dışı Banka Rehin Alacaklısı Olup Poliçede Dain Mürtehin Kaydı Yer Aldığı/Banka Alacağı Devam Etmek Kaydıyla Davaya Muvafakat Ettiği - Davacının Aktif Husumet Ehliyeti Yokluğundan Davanın Reddedileceği/Davanın Kabulünün İsabetsizliği )
Y9.HDE. 2001/14342ŞARTLI PRİM BORCU ( İspat Yükü/Sözlü Kararlaştırılan - Gemi Yapım İşinde Çalışan İşçiye Teknenin Tamamlanması Halinde )
Y6.CDE. 2001/11712ŞARTLI SALIVERİLME ( 4616 Sayılı Yasanın 1.Maddesinin 5.Bendinin TCY.'nın 240.Maddesi Yönünden Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi Karşısında Sahtecilikten Mahkumiyetine Karar Verilen Sanığın Belirtilen İptal Kararından Yararlandırılacağı )
Y2.HDE. 2002/4326ŞARTLI SALIVERİLME ( Hükümlünün Vesayet Altında Bulunmasının da Kendiliğinden Ortadan Kalkacağı )
Y7.CDE. 2007/12617ŞARTLI SALIVERİLME ( Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Hükmolunan Tazminat Niteliğindeki Para Cezasının Ödenmemesi Sebebiyle Hapse Çevrilmesi Sonrası Şartla Salıverilmeye İlişkin Hükümlerin Uygulanamayacağı )
Y9.CDE. 2007/11112ŞARTLI SALIVERİLME ( Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Hapis Cezasının Tamamen veya Kısmen Çektirilmesine Karar Verilerek Bu Karar Derhal İnfaz Edileceği - Bu Cezanın İnfazında da Koşullu Salıverilme Hükümlerinin Uygulanacağı )
Y6.CDE. 2005/1ŞARTLI SALIVERİLME ( Sanık Lehine Olan Hüküm Önceki ve Sonraki Kanunların İlgili Bütün Hükümlerinin Uygulanıp Sonucun Karşılaştırılması ile Belirleneceği )
Y1.CDE. 2012/4608ŞARTLI SALIVERİLME SÜRESİ İÇİNDE CÜRÜM İŞLEME ( Hükümlünün İyi Halini Kaybettiğinin Kabul Edilebilmesi İçin Aynı Nevi'den veya Daha Ağır Ceza Gerektiren Bir Suç İşlemesi Gereği - Kasten Öldürme )
Y1.CDE. 2005/1589ŞARTLI SALIVERME ( 765 Sayılı Yasaya Göre Verilmiş Hükmün İçtimanın Sonucuna Göre Koşullu Salıverilme Hükümleri Dikkate Alındığında Özgürlüğünü Daha Az Kısıtlayacağı - Dolayısıyla Lehte Bulunduğu )
YCGKE. 2003/9-45ŞARTLI SALIVERME ( Hükümlünün Yakalanamaması ve İlamın İnfaz Edilememesi/4758 S.K. İle Hükümlü Aleyhine Yapılan Düzenlemenin Doğan Yasal Boşluk Karşısında TCK. Md. 2/2 Gereğince Uygulanamayacağı - Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık )
Y9.CDE. 2006/2732ŞARTLI SALIVERME ( İşlemin Yapılamaması - Hükümlünün Tutuklu İken Disiplin Cezasını Gerektiren Eylemlerinden Dolayı Birden Fazla Disiplin Cezası Alması Nedeniyle İyi Halli Sayılamayacağı )
YCGKE. 2003/7-289ŞARTLI SALIVERME ( İzinsiz Hint Keneviri Ekilmesine İlişkin Söz Konusu Suçun Şartlı Salıvermeyi Düzenleyen 4616 Sayılı Yasa Kapsamı İçerisinde Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y9.CDE. 2004/3ŞARTLI SALIVERME ( Ölüm Cezasına Hüküm Giyenler İçin Geçerli Süre Olan 20 Yılını Çektikten Sonra )
Y6.CDE. 2002/1945ŞARTLI SALIVERME ( Önceki Hükümlülüklerin Suç ve Hüküm Tarihlerinin 4616 Sayılı Yasanın 1/2. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Zorunluluğu )
YİBGKE. 1969/9ŞARTLI SALIVERME ( Salıverilen Hükümlünün Meşruten Tahliye Tarihi İle Gerçek Tahliye Tarihi Arasında Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Gerektiren Cürüm İşlemesi )
YCGKE. 2002/6-328ŞARTLI SALIVERME ( Sanığın İşlemiş Olduğu Hırsızlık Suçu İçin Öngörülen Cezai Yaptırımlar Dikkate Alındığında Bu Suçun 4616 Sayılı Yasanın Kapsamı İçerisinde Olmadığının Anlaşılması )
Y7.CDE. 2002/19877ŞARTLI SALIVERME ( Sanığın Suça Konu Keneviri Ne Zaman Ektiğinin Sorulup Tespit Edilmeden Şartlı Salıverilmesinin Eksik İnceleme Olması )
Y2.HDE. 1986/7059ŞARTLI SALIVERME ( Vesayetin Devam Etmesi )
YCGKE. 2004/4-2ŞARTLI SALIVERME ( Yürütülmekte Olan Bir Davanın Çıkan Şartla Salıverme Kanunu Mucibince Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesinin Gerekmesi )
Y6.CDE. 2002/2387ŞARTLI SALIVERME KANUNU ( İçtima Olunan Cezalar Üzerinden Uygulanması Gereği ve İndirimin On Yılı Geçemeyeceği )
Y6.CDE. 2001/18105ŞARTLI SALIVERME KARARININ GERİ ALINMASI ( Cezasının Ve Diğer Cezalarının Yerine Getirilmesi - Cezaların Toplamından Yapılan İndirim )
Y9.CDE. 1993/3993ŞARTLI SALIVERME SÜRELERİ ( Bu Yasa Kapsamına Giren Suçlardan Mahkum Olanlar Açısından Şartla Salıverme Süreleri )
Y1.CDE. 2003/3201ŞARTLI SALIVERME YASASI ( 1996 Tarihinde İşlenen Esrar İçme Suçunun 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Olduğun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y21.HDE. 2014/25555ŞARTLI ŞEKİLDE HÜKÜM KURULAMAMASI ( Davacının Kardeşinin Hem Eşinden Hem Annesinden Dolayı Ölüm Aylığı Aldığı/Kardeşinin Annesi Üzerinden Aldığı Ölüm Aylığının İptali ve Davacıya Annesinden Dolayı Ödenen Ölüm Aylığının Kendisine Tam Maaş Olarak Ödenmesi Talebi - 5510 Sayılı Kanunun 54/5 Maddesi Gereğince Dahili Davalı Kardeşe Hangi Ölüm Aylığını Tercih Ettiği Sorulduktan Sonra Karar Verilmesi Gerektiği )
Y1.CDE. 2012/1089ŞARTLI TAHLİYE ( 4616 Sayılı Yasanın Hükümlünün Çekmesi Gereken Cezasından On Yıllık İndirim Yapıldıktan Sonra İyi Halli Olup Olmadığına Bakılmaksızın Şartla Tahliyeyi Düzenlediği - Farklı İnfaz Hükümlerine Tabi Olduğu Gerekçesiyle İçtima Talebinin Reddine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y1.CDE. 1993/592ŞARTLI TAHLİYE ( 8.4.1991'den Önce İşlenen Suçlar-Sanığın Cezaevinden Firar Etmiş Olması )
Y1.CDE. 2008/5389ŞARTLI TAHLİYE ( Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılan Sanık Hakkında Velayet Vesayet ve Kayyımlık Yetkileri Açısından Getirilen Kısıtlamanın Şartla Tahliye Tarihine Kadar Geçerli Olduğu )
Y6.CDE. 2015/537ŞARTLI TAHLİYE ( Cezaların İçtimaı Müessesesinin Şartlı Tahliye Süresüne Yönelik Olduğu/Kapalı İnfaz Kurumuna İade Kararının Bu Kararın Verildiği - İlam Dışındaki Şartlı Tahliye Süresinin Hesdaplanmasına Yönelik İçtima Edilecek Diğer İlamlar Açısından Açığa Ayrılmaya Engel Bir Durum Bulunmadığı/Açığa Ayrılma Talebinin Reddine İlişkin İtirazın Kabul Edileceği )
YCGKE. 2006/1-4ŞARTLI TAHLİYE ( İkinci Suç Nedeniyle Hükmedilen Cezanın Müstakilen İnfaz Edilmesi Halinde Hükümlünün Önceki Mahkumiyetinden Mahsubu Gereken Fazla Süre Koşullu Salıverilme İle İnfaz İşlemi Devam Ettiğinden Koşullu Salıverilmeye Hak Kazanacağı Süreden Fazla Olan Süre Olmayıp Mahkumiyet Süresini Aşan Süre Olduğu )
Y10.CDE. 2007/1547ŞARTLI TAHLİYE ( Kararının Kesinleşmiş Mahkumiyet Hükmünü Ortadan Kaldırmadığı ve Bu Nedenle Dava Zamanaşımının Sözkonusu Olmadığı - Karşılıksız Çek Keşide Etmek )
Y6.CDE. 2001/18062ŞARTLI TAHLİYE ( Muhtelif Suçlarda Hükümlü Bulunma - Şartlı Tahliye Kararının Geri Alınması )
Y2.CDE. 1991/8781ŞARTLI TAHLİYE ( Para Cezasından Çevrilen Hürriyeti Bağlayıcı Ceza )
Y1.CDE. 2003/1618ŞARTLI TAHLİYE ( Sanığın Şartlı Tahliyesinin Akabindeki Deneme Süresinde Silahlı Gasp Suçunu İşlemesi Nedeniyle Önceki Cezanın Aynen Çektirilmesinin Gerekmesi )
Y5.CDE. 1996/1528ŞARTLI TAHLİYE ( Şartla Tahliye Edilen Kişinin Deneme Süresi İçinde İşlediği Kasti Bir Suçtan Dolayı Mahkum Edilmesi-İyi Halliliğin Kaybı )
Y6.CDE. 2001/16316ŞARTLI TAHLİYE ( Şartla Tahliye Kararı Geri Alınanların 4616 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Tutulduğuna Dair Açık Bir Hükmün Bulunmaması )
Y9.CDE. 2000/352ŞARTLI TAHLİYE ( Tutuklulukta Geçen Süre )
Y6.CDE. 2016/2166ŞARTLI TAHLİYE (Şartlı Tahliye Süresi İçinde Kasten Yaralama Suçundan Mahkumiyetine Dair Ek Kararının Kesinleşmesi Üzerine Şartla Tahliye Kararının Geri Alınarak İkinci Suçun İşlendiği Tarihi İle Bihakkın Tahliye Tarihi Olan Tarih Arasındaki Sürenin Aynen Çektirilmesine Dair Karara İtiraz - 5237 S.K. Md. 50/6 Gereğince Sanığın Asıl Mahkumiyetinin Hapis Cezası Olduğu Gözetilmeden İtirazın Kabulüne Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği)
Y1.CDE. 1999/1739ŞARTLI TAHLİYE EDİLEN MAHKUM ( Bihakkın Tahliye Tarihinden Önce Yaptığı Memnu Hakların İadesi Talebi )
Y17.CDE. 2015/24161ŞARTLI TAHLİYE KALDIRMA ŞARTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ( Hükümlünün Deneme Süresi İçinde İşlediği Suç - Mahkemece Gerekli Olmasına Rağmen Anılan Suça Dair Kararın Kesinleşme Şerhli Örneğinin ve 4616 S. Kanun Gereğince Hazırlanan Müddetnamenin Dosya İçine Konulmaması Doğru Olmadığı/Hırsızlık Suçu )
Y9.CDE. 2001/2696ŞARTLI TAHLİYE KANUNU HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMA TALEBİ ( İslami Hareket Örgütü Kurucu ve Yöneticisi Sanıkların )
Y7.CDE. 2001/8456ŞARTLI TAHLİYE KANUNUNDAN YARARLANMA ( Kaçakçılık Suçunda )
YCGKE. 1991/6-230ŞARTLI TAHLİYE KANUNUNDAN YARARLANMAK ( İyi Hallilik ve Şartla Tahliyenin Geri Alınmamış Olması Koşullarına Bağlı Olmaması )
Y1.CDE. 1996/6ŞARTLI TAHLİYE KARARININ GERİ ALINAMAMASI ( Sanığın Deneme Süresi İçinde İşlediği Suça Verilen Cezanın Ertelenmesi )
Y6.CDE. 2001/18062ŞARTLI TAHLİYE KARARININ GERİ ALINMASI ( Anayasa Mahkemesince İptal Edilme - Şartlı Tahliye Kararı Geri Alınanların Kanun Kapsamı Dışında Tutulduğuna Dair Açık Hüküm İçermemesi )
YCGKE. 1986/6-208ŞARTLI TAHLİYE KARARININ GERİ ALINMASI ( İkinci Suça İlişkin Hükümlülük Kararının Verilip Kesinleşmesi Beklenmeksizin )
YİBGKE. 1969/9ŞARTLI TAHLİYE KARARININ GERİ ALINMASI ( İkinci Suçun Deneme Süresi İçinde İşlenmiş Olması Şartı )
Y23.CDE. 2015/14333ŞARTLI TAHLİYE KARARININ GERİ ALINMASI (Koşullu Salıverilmeye Esas Teşkil Eden Hükmü Veren Mahkeme Tarafından Deneme Süresi İçinde İşlenen Suça İlişkin Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Karar Verileceği - Basit Tehdit ve Kamu Görevi Nedeniyle Yaralama Suçları)
Y1.CDE. 2015/4780ŞARTLI TAHLİYE KARARININ GERİ ALINMASI GEREĞİ ( Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesince Cumhuriyet Savcısının İtirazının Kabulüne Karar Verilmesi Gerekirken İtirazın Reddine Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği - Cezanın İnfazında Kazanılmış Haktan Bahsedilemeyeceği/Hırsızlık Suçu )
Y6.HDE. 2005/9430ŞARTLI TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( İtirazın İptali ve Tahliye Taahhüdü Nedeniyle Tahliye İstemi - Tahliye Taahhüdünde Belirtilen Şartın Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Mahkemece Araştırılması ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 1998/11239ŞARTLI TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( Şartın Gerçekleşmesinden İtibaren İki Ay İçinde Tahliyenin Yapılması )
Y9.CDE. 2014/4962ŞARTLI TAHLİYE TARİHİHİNİN GERİ ÇEKİLEMEYECEĞİ ( Uyarlama Yapılması Sonucu Cezanın Düşürüldüğü Durumlarda Bihakkın Tahliye Tarihinin Geri Çekileceği - Ancak Şartla Tahliye Tarihinin Geri Çekilmesinin Mümkün Bulunmadığı/Hükümlünün Bu Sebeple Fazla Yattığı Sürenin Halen İnfaz Edilmekte Olan Cezasından Mahsup Edilemeyeceği )
YCGKE. 2001/1-69ŞARTLI TAHLİYE YASASINA GÖRE MÜEBBET AĞIR HAPİS CEZASINDAN YAPILACAK 10 YILLIK İNDİRİM ( İndirime Esas Alınacak Süre )
Y6.CDE. 2001/14235ŞARTLI TAHLİYE YASASINA GÖRE VERİLEN VE İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULMADIĞINDAN KESİNLEŞMEYEN ERTELEME KARARI ( Kanun Yararına Bozmaya Konu Olamayacağı )
Y1.CDE. 1998/2919ŞARTLI TAHLİYE YASASINDAN FAYDALANAN SANIK ( Deneme Süresi İçinde Kasdi Cürüm İşlemesi Halinde Bakiye Cezasını da Çekmesi )
YCGKE. 2001/9-60ŞARTLI TAHLİYEDEN YARARLANIP YARARLANAMAMA ( Daha Önce Şartlı Tahliye Edildiği Halde Bihakkın Tahliye Tarihinden Önce Yeniden Suç İşleyen Kişi )
Y11.CDE. 2003/1367ŞARTLI TAHLİYENİN GERİ ALINMASI ( Görevli Mahkeme )
Y4.CDE. 1997/825ŞARTLI TEHDİT
Y5.CDE. 1996/2620ŞARTLI TEHDİT
Y2.CDE. 2006/9707ŞARTLI TEHDİT ( Bu Suyu Buradan Kesip Götüreceğiz Engellerseniz Sizi Öldürürüz Sözleri - Davaya Bakma Görevinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Bulunduğu )
Y4.CDE. 1997/3956ŞARTLI TEHDİT ( Görevsiz Mahkemede Dinlenen Tanık Anlatımlarına İstinaden Hüküm Tesis Edilememesi )
YCGKE. 1988/4-534ŞARTLI TEHDİT ( Hükmün Konusunun Duruşmanın Sonucuna Göre İddianamede Gösterilen Eylemden İbaret Olması )
Y6.CDE. 1983/483ŞARTLI TEHDİT ( Mağdurun İleride Ahlak Dışı Davranışta Bulunmasını Önlemek Amacıyla Boş Bono Alınması )
Y4.CDE. 1996/7406ŞARTLI TEHDİT ( Müştekinin İzin Verme Yetkisi Bulunup Bulunmaması-Tehdit )
Y2.CDE. 2004/11040ŞARTLI TEHDİT ( Sanığın "Bu Davadan Vazgeçmediğin Takdirde Seni Öldürürüz" Şeklindeki Tehdit İçerir Sözlerinin Suçu Oluşturduğu - Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu/Şahsi Dava İle Takibinin Mümkün Olmadığı )
Y4.CDE. 2002/23757ŞARTLI TEHDİT ( Sanığın "Davanı Geri Al Seni Öldürürüm" Sözlerinin Suçu Oluşturacağı )
Y2.CDE. 2002/9280ŞARTLI TEHDİT ( Sanığın Adına Kayıtlı Taşınmaz Hakkında Tapu İptali Ve Tescili Davası Açan Müştekilere Davayı Geri Almazsanız Sizi Öldüreceğim Demesi - Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y6.CDE. 2007/14086ŞARTLI TEHDİT ( Sanığın Babaannesi Olan Yakınanı Para Vermezse Evini Yakmakla ve Yakınanı Öldürmekle Tehdit Ettiği/Evin Müştemilatını Yaktığı - Eylemin Şartlı Tehdit Değil Yağma Olarak Değerlendirilmesi Gereği )
Y4.CDE. 1978/4848ŞARTLI TEHDİT ( Sanığın Kendisinden Geldiği Kolaylıkla Anlaşılan Mektupla Müştekiyi Tehdit Etmesi )
Y1.CDE. 1997/1772ŞARTLI TEHDİT ( Sanığın Kendisini Ücretle Korumayı Teklif Ettiği Fabrika Sahibini Aksi Takdirde Zarara Uğramakla Tehdit Etmesi )
Y4.CDE. 2002/21546ŞARTLI TEHDİT ( Sanığın Koşul İçeren ve Yakınanın İradesini Zorlamaya Yönelen Sözler Sarfetmesi - Taşınmazın Aidiyetinin de Araştırılarak Kendiliğinden Hak Alma Suçu Oluşup Oluşmadığının Gözetilmesi )
Y4.CDE. 1997/11792ŞARTLI TEHDİT ( Sanığın Özel Kastının Yöneldiği Amaca Göre Uygulanacak Madde )
Y6.CDE. 2003/4674ŞARTLI TEHDİT ( Sanığın Yakınanın Göğsüne Bıçak Dayayarak Senet İmzalatmak İstemesinin Bu Suçu Oluşturmaması- Silahlı Yağma İle Saldırgan Sarhoşluk Suçunu Oluşturması )
Y4.CDE. 2006/2503ŞARTLI TEHDİT ( Sanıkların Katılandan Alacağı Olduğunu İspatlaması - İspatın Yalnızca Cezada İndirim Sebebi Olarak Kabul Edileceği )
YCGKE. 1988/430ŞARTLI TEHDİT ( Tanık ve Mağdur Beyanları Arasındaki Çelişkilerin Giderilmesi-Ya Bu Mahalleyi Terkedeceksin ya da Seni Vuracağım )
Y6.CDE. 2004/5028ŞARTLI TEHDİT ( Yakınanın Bir Minibüsten Çalarak Getirdiği 80 Milyon Lira Değerindeki Cep Telefonunu Almak ve Ölüm Tehdidi İle Başka Bir Cep Telefonu Getirmesini İstemek - 765/m.495/1 ( 5237/m.149/1-C-D, 43 ) Maddelerine Uyan Suçu Oluşturduğu )
YCGKE. 1996/1-45ŞARTLI TEHDİT ( Yapılması veya Yapılmaması İstenen Şeyin Tehdit Edilenin Kararına Bağlı Olması ve Onun İktidarında Bulunması )
Y4.CDE. 1997/12070ŞARTLI TEHDİT ( Yasal Bir Gerekçenin Nitelikleri )
YCGKE. 2005/4-156ŞARTLI TEHDİT / ETKİLİ EYLEM ( Verilen Kararın Ne Olduğunun Verilen Ceza Miktarının Yasa Yollarına Başvurmanın Olanaklı Olup Olmadığının Tereddüde Yer Bırakmayacak Biçimde Gösterilmesi Zorunlu Olduğu )
Y4.CDE. 1992/7554ŞARTLI TEHDİT DEĞİL TEHDİT SUÇU OLUŞMASI ( Karısını Şikayetten Vazgeçmesi İçin Bıçakla Tehdit Eden Sanık )
Y4.CDE. 1991/649ŞARTLI TEHDİT SUÇU ( Özel Kasıt Bulunması Mecburiyeti )
YCGKE. 1990/4-149ŞARTLI TEHDİT SUÇU ( Sanığın Kavgada Yaraladığı Kişinin Hastaneye Kaldırılmasını Önlemek İçin Yardım Etmek İsteyen Kişiyi Tehdit Etmesi )
Y4.CDE. 1993/10189ŞARTLI TEHDİT SUÇU ( Sanığın Olayda Diğer Sanık Tarafından Silah Kullanılacağını Önceden Bilmemesi )
Y6.CDE. 1999/6203ŞARTLI TEHDİT SUÇU ( Sanığın Parayı Alırken Yakalandığı - Menfaat Elde Etmiş Sayılamayacağının Gözetilmediği/Fazla Cezaya Hükmedildiği )
Y6.CDE. 2001/15859ŞARTLI TEHDİT SUÇU ( Sırnaşık Hareketleriyle Yakınanı Rahatsız Eden Şahsı Caydırmak için Darp Edip Uygunsuz Pozisyonlarda resimlerini Çekerek Resimlerinin Ailesine Yollanacağını Belirtmesi )
Y4.CDE. 1988/5877ŞARTLI TEHDİT SUÇU OLUŞMAMASI ( Kayınbabasına Yazdığı Mektupda Kızını Boşattırmazsan Ölümün Benim Elimden Olacaktır Sözü )
Y4.CDE. 1993/9581ŞARTLI TEHDİT SUÇU OLUŞMAMASI ( Sanığın Eski Yerine Atanmaması Halinde Ölümle Tehdit Fiilinin Tehdit Niteliği )
Y4.CDE. 1988/5877ŞARTLI TEHDİT SUÇUNDA ŞART UNSURU
Y10.CDE. 2002/18873ŞARTLI TEHDİT SUÇUNUN OLUŞMASI İÇİN ÖNGÖRÜLEN ŞARTIN MÜŞTEKİNİN İHTİYARINDA OLMASI GEREĞİ ( Nas'ı Izrar Suçunda Zararın Miktarı - Tekerrüre Esas Cezadan Fazla Arttırım Yapılması )
Y8.CDE. 2004/8237ŞARTLI TEHDİT VE MALA ZARAR VERME ( Sanıklar Hakkında Hem Beraat Hem de Aynı Suçtan Davanın Reddine Karar Verilmesi Suretiyle Hükmün Karıştırılması Bozmayı Gerektirdiği )
Y4.CDE. 1997/510ŞARTLI TEHDİT VEYA SAİR TEHDİT ( Müştekinin Yetki Sahibi Olup Olmamasına Göre )
Y15.HDE. 2009/1420ŞARTLI TESLİM ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Teslimin İskan Koşuluna Bağlandığı ve Ruhsatın Alınamadığı - Alınması İçin Süre Verileceği/Alınamazsa Yüklenicinin Temerrüdünün Gerçekleşeceği )
Y11.HDE. 2005/12420ŞARTLI ÜYE ( Sözleşmenin Feshedilmesi Sonucu İstirdat/İtirazın İptali İstemi - Davacının Ortak Olmak İradesini Taşımaması ve Davalı Kooperatifçe de Davacıya Cezai Şart Ödemesi Yapılması Karşısında Davacının Davalı Kooperatif Ortağı Olmadığının Kabulünde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y11.HDE. 1999/5792ŞARTLI ÜYE KAYDI YAPILAMAMASI ( Kooperatife Şartlı Olarak Kaydedilen Üyenin Şartla Bağlı Olmadan Ortaklığa Alınmış Sayılacağı - Aidatlarını Ödeyen ve Genel Kurul Toplantılarına Çağrılarak Hazirun Cetvellerinde İsmi Bulunan Kişinin Üyeliğe Alındığının Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 2005/10765ŞARTLI ÜYELİK ( Davacılardan Birinin Alınan Kooperatif Genel Kurul Kararı İle Aidatın Yarısını Ödeyeceğinin Kararlaştırıldığı - Bir Sonraki Genel Kurul Toplantısı İle Aidatların Eşitlenmesinin Hukuka Aykırı Olduğu/Bu Davacı Adına Kurul Kararının İptali Talebinin Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 1981/2578ŞARTLI VASİYET
Y2.HDE. 1995/2164ŞARTLI VASİYETNAMENİN GEÇERLİLİĞİ ( Ölünceye Kadar Bakma Şartlı Vasiyetnamenin Miras Mukavelesi Şeklinde Yapılmasının Gerekli Olmaması )
Y19.HDE. 2005/10171ŞARTLI YEMİN TEKLİFİ ( Bu Teklifin Davacı Yanca Kabul Edilmediğini Bu Nedenle Davalının Savunmasını İspat Edemediği Gerekçesiyle Davanın Kısmen Kabulü İsabetli Olduğu - İtirazın İptali )
YHGKE. 1999/15-272ŞARTNAME ( Hakedişlere İtirazın Şartnamedeki Usullere Göre Yapılması Gereği )
Y12.HDE. 2002/7746ŞARTNAME ( Satılan Taşınmaz Olduğu Halde Menkullere İlişkin Matbu Şartname Tutanağı Düzenlenmesi/Başlama Saatinin Belirtilmemesi - İhalenin Feshi )
Y12.HDE. 2004/1802ŞARTNAME ( Somut Olayda Ayrı Ayrı Şartnameler Hazırlanarak Satışın Yapılmasının Gerekmesi )
YHGKE. 2012/11-94ŞARTNAME ( SSK Asgari Prim Matrahının Yükseltilmesinden Kaynaklanan Alacak Davası/Şartnamede Fazla Ödeme Talebinde Öngörülemeyeceğinin Belirtildiği - Sözleşmede Geçersiz Kılacak Bir Husus Bulunmadığı/Davanın Reddedileceği )
Y15.HDE. 2012/1878ŞARTNAME HÜKÜMLERİ ( Delil Sözleşmesi Niteliğinde Olduğu Mahkemece Re'sen Dikkate Alınması Gereği - İtiraz Sözleşme ve Şartname Hükümlerine Göre Yapılmadığından Hak Ediş Raporlarının Kesinleştiğinin Gözetilmesi Gereği )
Y15.HDE. 2005/6419ŞARTNAME HÜKÜMLERİ GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMESİ ( İdarenin Haklı Fesih Halinde Kesin Teminat Mektubunun İrat Kaydedileceği ve Ayrıca Zararların Tahsil Edileceği - Davacının Tahakkuk Eden Yemek Bedeli Alacağından Teminat Mektubu Tutarı da Tenzil Edilerek Hükmedilmesi Gereği )
Y12.HDE. 1972/11024ŞARTNAMEDE SATIŞI OLUMSUZ ETKİLEYECEK HUSUSLAR ( Bir Oda Noksan Gösterilmesi )
YHGKE. 2004/12-42ŞARTNAMEDE TAŞINMAZIN BÜYÜK GÖSTERİLMESİ ( 147 m2 Olduğu/%1 Yerine Şartnamede Gösterilen 160 m2 Üzerinden %18 KDV Alınması - Mercice Keşif Yapma Zorunluluğu/Şikayetin Reddedilemeyeceği )
Y12.HDE. 2007/6916ŞARTNAMEDE TELLALİYENİN ALICIYA AİT OLACAĞININ BELİRTİLMESİ ( Yasanın Emredici Hükmü Nedeniyle Sonuç Doğurmadığı )
Y12.HDE. 2007/23938ŞARTNAMEDE TELLALİYENİN ALICIYA AİT OLDUĞUNUN BELİRTİLMESİ ( Hukuki Sonuç Doğurmadığı - Tellaliye Harcının Sorumlusunun Borçlu Olduğu )
YİBGKE. 1962/2ŞARTNAMEYE KONULACAK HÜKÜMLERLE SORUMLULUĞUN GENİŞLETİLEMEMESİ ( Sözleşme Yapmaktan Kaçınarak İhalenin Feshine Sebep Olan Müteahhidin )
Y19.HDE. 2005/2122ŞARTNAMEYE UYGUN HESAPLAMA ( İki İhale Bedeli Arasındaki Fiyat Farkı ve Ek Zarar Talebi - Mahkemece Ek Zararın Şartnameye Uygun Şekilde Hesaplanması İçin Bilirkişiden Ek Rapor Alınması Gereği )
YHGKE. 1994/19-428ŞARTNAMEYE UYGUN MAL TESLİMİ ETMEMEK ( Sözleşmenin Feshi Sebebi )
Y4.HDE. 2000/8766ŞARTNAMEYE UYGUN OLMAYAN DOLGU MALZEMESİ KULLANILMASI ( Davacının 6183 Sayılı Yasa Uyarınca İşlem Yapmasının Gerekmesi )
Y2.HDE. 2003/4621ŞARTSIZ DÖNME HAKKI ( Miras Bırakanın Bağışlananın Kendinden Önce Ölümü Halinde Bağışlamanın Kendisine Dönmesi Koşuluyla Yaptığı Bağışın Kayıtsız Şartsız Dönme Hakkı Olan Bağış Olmaması )
Y1.HDE. 1987/674ŞARTSIZ TEMLİK
Y4.HDE. 2011/12013ŞASE VE MOTOR NUMARASI DEĞİŞTİRİLEREK YAPILAN ARAÇ SATIŞI ( Davacı Tarafından Aracın İade Edildiği/Alacak Davası - Aracın Gerçek Sahibinin Belirlenmesi Nedeniye Yerel Mahkemenin İşin Esasına Girmesi Gerektiği/Davalının Araç Maliki Olduğu )
Y7.CDE. 1991/10782ŞASİ AKSAM DİĞERLERİ ( Eşyanın %8 Vergi Haddi ile Doğru Olarak Gösterilmesi-Tanımlamanın Şasi Aksam Diğerleri Olarak Beyannameye Derc Edilmemesinin Suç Olması )
Y13.HDE. 2011/7070ŞASİ NUMARASININ FABRİKA ÇIKIŞINDA BİR HANE EKSİK OLMASI ( Aracın Ayıpsız Misli İle Değiştirilmesi Talebi - Eksikliğin Üretici Tarafından Giderilmesi Halinde Düzeltilmiş Şekli İle Trafik Kayıtlarına İşlenemeyeceği Hususunun İdari Birimlerden Sorularak Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2006/10394ŞASİ VE MOTOR ( Kaçakçılık - Aracın Gerçekte Kimin Adına Kayıtlı Olduğunun Tespiti ve Ayrıca Triptik Belgesinde Aracı Yurda Sokan Dinlenerek Sonucuna Göre Şasi ve Motor Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2003/9400ŞATIŞ BEDELİ ( Görevli Mahkemenin Belirlenmesinde Davaya Konu Payın Tapudaki Satış Bedeli İle Satış Sebebiyle Tapuda Yapılan Harç ve Masraf Toplamının Esas Alınmasının Gerekmesi )
Y12.HDE. 2009/19695ŞATIŞ İLANI ( Taraflara Tebliğine Karar Verilmediğinden Borçluya Tebliğ Zorunluluğu Bulunmadığı - Borçluya Tebligat Yapılmadığından Bahisle İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )
Y11.HDE. 1997/389ŞATIŞ MÜMESSİLLERİNİN HAKSIZ REKABETİ ( Konusu Aynı Olan Şirket Kurmak )
Y18.HDE. 2003/6883ŞATIŞ VADİ SÖZLEŞMESİ ( Ortak Yerlere İlişkin Tescil Davasının Elatmanın Önlenmesi Davasına Engel Olmayacağı - Kapıcı Odası ve Sığınak Olarak Gösterilen Ortak Yerlere Vaki Elatmanın Önlenmesini Herbir Kat Malikinin İsteyebileceği )
Y9.HDE. 2008/14689ŞEBEKE AMİRİNİN İŞYERİ MERKEZİ DIŞINDA GÖREVLENDİRİLMESİ ( İşyerinde TİS Uygulandığı - Seyyar Görev Tazminatı Değil Geçici Görev Tazminatı Ödeneceği )
Y4.HDE. 2015/5701ŞEBEKE SUYU DEPOSUNDAKİ FAZLALIK SUYUNUN TAHLİYESİ İSTEMİ ( İstinat Duvarı Yapım Sonucu Fındık Bahçesindeki Zarar Sebebiyle Tazminat - Davalının Haksız Eylem Niteliğindeki Tutumundan Kaynaklanan Uyuşmazlığın da Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
Y19.CDE. 2015/17696ŞEBEKE SUYUNU KUYU TESİSATINA BAĞLAYARAK SAYAÇ HARİCİ KULLANIM ( Belediye'ye Tekel Olarak Verilmiş İşler Kendi Özel Hükümlerine Tabi Olduğu/Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Tarifeler Yönetmeliğinde Tahakkuk Ettirilen Kaçak Su Bedeli Nedeniyle Abonenin Öncelikle İdareye Başvurması Gerektiğinin Belirtildiği - Doğrudan Dava Yolu İle Uyuşmazlık Çözümlenemeyeceğinden Kararın Bozulması Gerektiği )
Y3.HDE. 2013/1918ŞEBEKE TESİS BEDELİ ( Alacak Davası - Davacıya Ait Bağımsız Bölümün Yer Aldığı Taşınmaz Üzerinde İnşa Edilmiş Olan Binaların Toki Tarafından Yapılan veya Yaptırılan Binalar Kapsamında Bulunmadığı/2985 S. Kanundaki İstisnai Halin Uygulanamayacağı )
Y19.HDE. 2000/8538ŞEBEKELER ARASI İRTİBAT VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmede Yer Alan Fon Alınmaması Kuralının Sürekli mi Yoksa Belli Bir Dönemimi Kapsadığının Belirlenmesi )
Y21.HDE. 2014/11828ŞEÇİMLİK HAK ( İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davasında Yetkili Mahkeme - Davacının Seçimlik Hakkını H.M.K.'nun 16. Md. Göre Yerleşim Yerinin Yargı Çevresi Olarak Bağlı Bulunduğu İş Mahkemesinde Dava Açarak Kullanmasının Hukuka Uygun Olduğu/Mahkemece Davanın Esası Hakkında Karar Verileceği )
Y9.HDE. 2005/27403ŞEF İLE USTA ARASINDAKİ TARTIŞMA ( Feshin Geçerli Nedene Dayandığının Davalı İşverence Yeterli ve İnandırıcı Delillerle Kanıtlanmadığından İşe İade İsteminin Kabulü Gereği )
Y3.HDE. 2015/6165ŞEFFAFLIĞIN SAĞLANMASI VE BİLGİLENDİRME (İtirazın İptali - Sözleşmede Bulunmayan Ceza Bedeli Konusunda Davacı Tarafından Davalıya Bildirim ve Bilgilendirmede Bulunulmadığı Hususu Sözleşme Hukukuna Dair İlkeler İle Birlikte Gözetildiğinden Dava Konusu Kullanıma Dair Ceza Bedelinin Talep Edilemeyeceği)
Y3.HDE. 2015/1533ŞEFFAFLIK İLKESİ ( Kayıp-Kaçak Bedelinin İadesi İstemi - Tüketici Olan Vatandaşın Faturalara Yansıtılan Kayıp-Kaçak Bedelinin Hangi Miktarda Olduğunun Apaçık Denetlenebilmesi ve Hangi Hizmetin Karşılığında Ne Bedel Ödediğini Bilmesi Hukuk Devletinin Vazgeçilmez Unsurlarından Olduğu/Davanın Kabulü Gerektiği - Hukuk Devleti ve Adalet Düşüncesi )
Y3.HDE. 2014/10487ŞEFFAFLIK VE DÜŞÜK MALİYETLİ ENERJİ TEMİNİ ( Genel ve Soyut Yetkiye Dayanarak Çıkarılan Yönetmeliğin Kurul Kararları ve Tebliğlerinin Elektrik Piyasası Kanununun Temel Amaçları ve İlkelerinden Olan Şeffaflık ve Düşük Maliyetli Enerji Temini Unsurlarını Taşıdığının Kabul Edilemeyeceği - İstirdat Davası )
Y3.HDE. 2014/7090ŞEFFAFLIK VE DÜŞÜK MALİYETLİ ENERJİ TEMİNİ İLKESİ ( Kayıp Kaçak ile Sayaç Okuma Parekende Satış Hizmeti Dağıtım ve İletim Bedellerinin Tüketiciden Tahsil Edilemeyeceği - Bedellerle İlgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca Çıkarılan Yönetmelik Kurul Kararları Ve Tebliğlerinin Elektrik Piyasası Kanununun Temel Amaçları Ve İlkelerine Aykırı Olduğu )
Y3.HDE. 2015/1945ŞEFFAFLIK VE DÜŞÜK MALİYETLİ ENERJİ TEMİNİ UNSURLARI ( Epdk Tarafından Kanunun Verdiği Genel ve Soyut Yetkiye Dayanarak Çıkarılan Yönetmelik ve Tebliğlerinin Elektrik Piyasası Kanununun Temel Amaçları ve İlkelerinden Şeffaflık ve Düşük Maliyetli Enerji Temini Unsurlarını Taşıdığının Kabulünün Mümkün Olmadığı - Alacak Davası )
Y4.CDE. 2003/2630ŞEFKATLE BAĞDAŞMAYAN DAVRANIŞLAR ( Çocuklarını İhtiyaçları Olmadığı Halde Geç Saatlere Kadar Sokakta Çalıştıran Anne ve Baba - Aile Bireylerine Kötü Muamele Suçu )
Y9.HDE. 2001/3982ŞEFLİKLE BAĞDAŞMAYAN DAHA BASİT VE ONUR KIRICI BİR İŞE NAKLEDİLEN ŞEF İŞÇİ ( İşi Bırakması ve Kıdem Tazminatı Talebi )
Y11.CDE. 2014/14191ŞEHADETNAME NİTELİĞİNDEKİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Kanunda Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiğinin Anlaşıldığı ve Sanık Müdafiinin Temyiz İtirazlarının Bu İtibarla Yerinde Görüldüğü )
Y5.CDE. 1999/1859ŞEHEVİ ARZULARIN TATMİN EDİLMEDEN FİİLE SON VERİLMESİ ( Zorunda Kalan Sanığın Eylemi Irz ve Namusa Tasaddiye Eksik Kalkışma Olduğu )
Y5.CDE. 2010/7073ŞEHEVİ HAREKETTE BULUNMAKSIZIN SERBEST BIRAKMA ( Reşit Olmayan Mağdureyi Rızasıyla Kaçırıp Alıkoyma Eylemlerinde Şehevi Bir Harekette Bulunmaksızın Mağdurun Serbest Bırakılması Durumunda Hapis Cezasının Alt Sınırının Bir Aydan Başlayacağı )
Y5.CDE. 2004/4185ŞEHEVİ HİS VE ARZULARIN TATMİNİ ( Bedensel Temas İçerecek Şekilde Arkalarından Abanmak Sürtünmek Suretiyle Devamlılık Arz Eden Eylemler - Adı Geçen Mağdurelerin Onaylı Nüfus Kayıt Örnekleri Getirtilmesi Gereği )
Y5.CDE. 1980/2638ŞEHEVİ HİSLERLE HAREKET ( Sanığın Hareketin Irza Tasaddiye Eksik Kalkışma Niteliğinde Olması )
Y5.CDE. 1997/4889ŞEHEVİ YAKLAŞIMDA BULUNMADAN MAĞDUREYİ KARAKOLA GETİRME ( Sanıkların Cezasında İndirim Yapılması )
YHGKE. 2012/4-147ŞEHİR DIŞINA BAZ İSTASYONUN TAŞINIP TAŞINMAYACAĞI ( İstasyon Yönetmelikteki Limit Değerleri Aşmasa da Somut Olaydaki Özellikler Sebebiyle Mevcut Yerinden Alınarak Başka Yere Taşınacağı - Hizmetin Davacıya Ait Konutun Bulunduğu Yerde Verilmesinde Zorunluluk Bulunmadığı )
Y7.CDE. 2003/9505ŞEHİR DIŞINA ÇIKMANIN YASAKLANMASI ( Hükmolunamayacağı - Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Bir Yılı Geçmemek Kaydıyla Muayyen Bir Yere Gitmekten Men'e Çevrilebileceği )
YHGKE. 1970/501ŞEHİR DIŞINDAKİ İŞYERİNDE ÇALIŞMA ( Yolda Geçen Sürelerin İş Müddetinden Sayılıp Sayılmayacağı )
Y21.HDE. 2011/2140ŞEHİR İÇİ EŞYA TAŞIMACILIĞI ( Çalışmanın Tespiti - Davalı Şirketin Yaptığı İşin Şehir İçi Eşya Taşımacılığı Olduğu ve İşin Niteliği Gereği Adına Kayıtlı 4 Adet Kamyonla Şehir İçi Eşya Taşıma İşi Yapan Şirketin İşçi Çalıştırmadan Bu İşi Yapmasının Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığı )
YCGKE. 1983/6-461ŞEHİR İÇİ OTOBÜS DURAĞINDA İŞLENEN HIRSIZLIK ( Yankesicilik-Cezanın TCK 492. Madde Uyarınca Artırılması )
Y9.HDE. 2008/43694ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA HİZMETİ ( İşkolu Tespiti - Beldiye Kanununda Belediyelerin Görev ve Sorumluluğunda Sayılan Kara Deniz ve Demiryolu ile Görülen Şehir İçi Toplu Taşımacılığın Genel İşler İşkoluna Dahil Olduğu )
Y8.CDE. 2000/21396ŞEHİR İÇİNDE KORKU VE PANİK YARATACAK ŞEKİLDE ATEŞ ETMEK ( TCK 264/7'nin de Uygulanması )
Y3.CDE. 1991/10685ŞEHİR İÇİNDE NAKİL ( Damgaya Tabi Olmayan ve Faturalı Olan Meyve Sandıkları )
Y15.HDE. 1977/779ŞEHİR İÇME SUYU ŞEBEKESİ İNŞASINDAN DOĞAN BORÇ ( Davalının Takas Dermeyanı )
Y6.HDE. 1990/11826ŞEHİR İMAR PLANINDA UMUMİ HİZMETLERE TAHSİS EDİLEN YER ( İhtiyacın Gerçek Olup Olmaması )
Y14.HDE. 1978/1847ŞEHİR İMAR PLANLARININ MÜLKİYETİ GEÇİREN BELGE OLMAMASI
Y12.CDE. 2011/5602ŞEHİR MERKEZİNDE ARACIYLA DİĞER ARACI RAHATSIZ ETMEK ( Takip Etmek Katılan Hızını Azalttığında Azaltmak Selektör Yapıp Yanına Geçmek Katılanın Polis Merkezine Dönmesi Üzerine Takibi Bırakmak - Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçunu Oluşturduğu )
YCGKE. 2011/1-54ŞEHİR MERKEZİNDE HAVAYA ATEŞ AÇMAK SONUCU ÖLÜM OLAYI GERÇEKLEŞMESİ ( Sanığın Diğer Sanığı Korkutmak Amacıyla Şehir Merkezinde Binaların Yakınında Havaya Ateş Ettiği - Olası Kastla Öldürme Suçunun Oluştuğu )
Y18.HDE. 2002/1641ŞEHİR MERKEZİNDE YER ALAN TİCARET MERKEZİ ( Arsa Taşınmazında Emsal Alınmasının Hatalı Olması )
Y2.CDE. 2002/6820ŞEHİR ŞEBEKE SUYUNA YANLIŞ MADDE KARIŞTIRARAK SAĞLIĞI BOZMAK ( Oluşan Suç ve Uygulanacak Kanun Maddesi )
YCGKE. 1987/443ŞEHİR VE KASABA MUHTARLARI ( Görevlerinden Doğan Veya Görevlerinin İfası Sırasında İşledikleri Suçlar )
Y2.CDE. 1992/4540ŞEHİR VE KASABA MUHTARLARINA HAKARET VE MÜESSİR FİİL ( Muhtarların Görevlerini Yaparken Memur Sayılmaları Nedeniyle Yargılamanın Asliye Ceza Mahkemesinde Yapılmasının Gerekmesi )
YİBGKE. 1969/5ŞEHİRDE AV TEZKERESİZ AV TÜFEĞİ TAŞIMAK ( Bir Eylemin Suç Oluşturup Oluşturmadığı Konusunda Ceza Genel Kurulunun Görüşünü Açıklamamış Olması )
Y4.HDE. 1997/5433ŞEHİRİÇİ KARAYOLUNDA TRAFİK AKIŞINI ENGELLEYECEK BİÇİMDE KAZI YAPILMASI ( Davalı Belediyenin Kusurlu Olması )
Y4.HDE. 2011/9360ŞEHİRİÇİ YOL YAPIM BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI SIRASINDA TELEKOM KABLOLARINA ZARAR VERİLMESİ ( Tam Yargı Davası - Hizmet Kusuru Niteliğinde Olup İdareye Karşı İdari Yargıda Açılacak Tam Yargı Davasını Konusu Olabileceği )
Y11.HDE. 2011/2163ŞEHİRİÇİ YOLCU TAŞIMA RUHSATININ HUKUKA AYKIRI OLARAK İPTALİ ( Nedeniyle Uğranılan Zararların Tazmini - Davalı Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın İdari İşleme Bağlı Olarak Tazminattan Sorumlu Olduğu/Davanın İdari Yargıda Görüleceği )
Y9.HDE. 2006/31748ŞEHİRİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI ( Raylı Sistem İle Şehir İçi Yolcu Taşıma İşletmeciliği İşyerinin "Demiryolu Taşımacılığı" İş Koluna Girdiği )
Y22.HDE. 2013/22138ŞEHİRLERARASI NAKLİYAT İŞİNDE TIR ŞOFÖRÜ OLARAK ÇALIŞAN DAVACI ( Dosyaya Takograf Kayıtları Sunulmadığı/Davacı Şahitlerinin İse Davacının İşinin Niteliği Gereği Anılan Çalışmalar Hakkında Görgüye Dayalı Bilgilerinin Bulunmasının Beklenemeyeceği - Fazla Çalışma Hafta Tatili Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Alacakları Taleplerinin Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 2013/9185ŞEHİRLERARASI NAKLİYAT İŞİNDE TIR ŞOFÖRÜ OLARAK ÇALIŞMA ( Fazla Çalışma Hafta Tatili Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Alacağı İstemi - Davacı Tanıklarının Görgüye Dayalı Bilgileri Bulunamayacağı/Araç Kullanma ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Yasal Sınırlamalar Gözetildiğinde İstemin Reddi Gerektiği )
Y22.HDE. 2013/10623ŞEHİRLERARASI NAKLİYAT İŞİNDE TIR ŞOFÖRÜ OLARAK ÇALIŞMA ( İşçilik Alacakları İstemi - Davacı Tanıklarının Çalışmalar Hakkında Görgüye Dayalı Bilgileri Bulunamayacağı/Mahkemece Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğinin Günlük Yasal Araç Kullanma Süresine İlişkin Sınırlamaları Nazara Alınarak Karar Verileceği )
Y11.HDE. 2006/8353ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ ( Mimari Projesinin İlim ve Sanat Eseri Olduğu )
Y11.HDE. 2004/1787ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMASI OLUP OLMADIĞININ TESBİTİ GEREĞİ ( Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasından Ödeme Yapılmasına Sebep Olan Kazanın )
Y7.CDE. 2009/11354ŞEHİRLERARASI YOLCULUK YAPAN TAŞITA YER TAHSİS EDİLMEMESİ ( Terminal Haricinde Yolcu Alma Nedeniyle Verilen İdari Para Cezası - İtiraz Değerlendirilirken Yer Tahsis Edilmemesinin Gözetileceği )
Y2.HDE. 2008/7823ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ( Yardımlaşmayı Sağlamak Amacını Taşıdığı/Derneğin Kurucuları ve Üyelerinin Serbest Meslek Çiftçi ve Ev Hanımlarından Oluştuğu - Derneğin 2847 Sayılı Yasa Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
Y11.CDE. 2010/1254ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE DUYULAN YARDIM DUYGULARINI SUİSTİMAL ( Sanıkların Hileli Davranışlarla Birçok Kişiyi Aldatıp Dernek Faaliyeti Adı Altında Çıkar Sağladıkları - Derneği Vasıta Kullanarak Haksız Kazanç Sağladıklarından Dolandırıcılık Suçunun Oluştuğu )
Y4.HDE. 2015/9284ŞEHİT YAKINLARI TARAFINDAN AÇILAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (2330 S. Yasa Gereği Yapılan Ödemenin Ne Kadarının Manevi Zarar Karşılığı Olduğunun Hakim Tarafından Takdir Edilip Takdir Edilen Bu Kısım Ödenen Bedelden Düşülerek Kalan Ödeme Miktarının Güncellemesi Yapılarak Davacıların Destekten Yoksun Kalma Tazminatından Düşülmesi Gerektiği)
Y4.HDE. 2016/11373ŞEHİT YAKINLARINA YAPILMASI GEREKEN YARDIM TALEBİ ( Haksız Fiil Zaman Aşımı Süresinin Uygulanmasının İsabetsizliği - Vakıf Kendi İç Mevzuatında Ölüm Maluliyet ve Doğum Yardımlarının Zaman Aşımına Uğramayacağı Düzenlediği/Mahkemece Uyuşmazlığın Esasının İncelenmesi Gerekirken Zaman Aşımı Sebebiyle Reddinin Doğru Olmadığı )
Y5.CDE. 2006/8208ŞEHVET AMACIYLA RIZASI İLE ALIKOYMAK ( Reşit Olmayan Mağduru - 15 Yaşından Küçük Mağdurun Cinsel İlişkiye Girmek İçin Kaçırılıp Alıkonulmasında Göstermiş Olduğu Rıza Hukuka Uygunluk Sebebi Sayılamayacağı )
Y5.CDE. 2002/7347ŞEHVET HİSSİ ( Sevdiği Mağdure ile Geceyi Evinin Bodrumunda Geçirip Sevişen Sanığa Atılı Şehvet Hissi ile İşlenen Kaçırıp Alıkoyma Suçunun Unsurları İtibariyle Oluşması )
YCGKE. 1988/5-466ŞEHVET HİSSİ İLE ZORLA KAÇIRILAN KADININ MEMELERİNİ SIKMAK VE ÖPMEK ( Sarkıntılık-Gerçek İçtima Kuralının Uygulanması )
Y5.CDE. 2004/6222ŞEHVET HİSSİ VE HİLE İLE KAÇIRIP ALIKOYMA ( Sanığın Evine Götürdüğü Mağdurun Irzına Geçmek İstediği - Teklifini Red Eden Mağdurun Kolunu Isırarak Kaçtığı/Sanığın Şehvet Hissi ve Hile İle Kaçırıp Alıkoyma Şeklinde Tamamlanan Suçundan da Cezalandırılması Gerektiği )
Y5.CDE. 2002/3714ŞEHVET HİSSİ VEYA EVLENME AMACI ( Kadın Kaçırma Suçunun Oluşumu İçin Gerekliliği - Sanığın Bu Kasıtla Hareket Ettiğinin Kabul Edilmemesi/Kanıtların Gerekçede Tartışılması Gereği )
YİBGKE. 1939/41ŞEHVET HİSSİ VEYA EVLENMEK KASTIYLA RIZASIYLA KAÇIRILAN REŞİT OLMAYAN KİŞİ ( Suç Oluşumu İçin Ana-Babasının Muvafakati Bulunmaması Şartı )
Y5.CDE. 2001/4936ŞEHVET HİSSİYLE 6 YAŞI İÇİNDEKİ MAĞDURU KANDIRIP EVİNE GİRMESİNİ SAĞLAMAK ( Hile İle Alıkoyma Suçu )
Y5.CDE. 1991/3842ŞEHVET HİSSİYLE HÜRRİYETİ KISITLANAN KADININ ARABADAN ATLAYARAK KURTULMASI ( Kadın Kaçırmaya Eksik Teşebbüs )
Y5.CDE. 1992/130ŞEHVET HİSSİYLE ZORLA KADIN KAÇIRIP ALIKOYMAK ( Irza Geçmeye Teşebbüs-Irza Tasaddi )
YCGKE. 1990/5-226ŞEHVET KASTI ( 12 Yaşından Küçük Çocuğu Kaçırmak-Varsayıma Dayalı Olarak Özel Kast Bulunduğunun Kabul Edilemeyeceği )
YCGKE. 1976/5-519ŞEHVET UNSURU ( Kaçırmak ve Alıkoymak Suçunun Unsuru )
Y9.HDE. 1991/222ŞEKER FABRİKALARINDA GEÇEN HİZMET SÜRESİ ( Kıdem Tazminatında Hizmet Birleştirmesine Tabi Tutulamaması )
Y9.HDE. 1998/17185ŞEKER FABRİKASINDAN EMEKLİ OLAN DAVACININ KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davacının Tazminat Hesabında Muvazzaf Askerlik Süresinin Dikkate Alınmaması )
Y7.CDE. 2004/38953ŞEKER KAÇAKÇILIĞI ( Şekerlerin Yabancı Menşeili Olduğunun Anlaşılmasına Rağmen Şekerlerin Yasal Yollardan Yurda Girdiğine Dair Belge İbraz Edilemediği - Şekerin Yolcu Beraberinde Gümrük Vergilerinden Muafen Getirilebilecek Eşya Niteliğinde Bulunmadığı/Kaçakçılık Suçunun Oluşacağı )
YCGKE. 1982/5-422ŞEKER MİKTARINI KONTROL İÇİN GİTTİKLERİ PASTANE SAHİBİNDEN MİKTARI AZ GÖSTERME KARŞILIĞI PARA TALEP EDEN MEMURLAR ( Rüşvet Almaya Teşebbüs Suçu )
Y2.CDE. 1994/1374ŞEKERE BOYA KATILMASI ( Gıda Maddeleri Tüzüğüne Aykırılıktan Dolayı Mahkemece Hüküm Tesis Edilmemiş ise de Zamanaşımına Kadar Bir Karar İstenilebilmesi )
Y13.HDE. 2004/10024ŞEKİL ( Ariyet Sözleşmesinin Geçerliliği İçin Şekil Şartının Aranmadığı )
Y15.HDE. 2002/96ŞEKİL ( Arsa Payının Devrine İlişkin Sözleşmenin Kanun Hükümlerine Aykırı Şekilde Noterde Düzenleme Şeklinde Yapılmadığı İçin Geçersiz Olması )
Y16.HDE. 1991/4007ŞEKİL ( Bağışlama Vaadinin Resmi Senetle Yapılması Zorunluluğu )
Y9.HDE. 2010/246ŞEKİL ( Fesih Bildirimi - Yazılı Olarak Yapmak ve Fesih Sebebini Açık ve Kesin Bir Şekilde Belirtmek Zorunluluğu/Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davası )
Y19.HDE. 1992/913ŞEKİL ( Gayrimenkul Tellallığı )
Y3.HDE. 1991/4859ŞEKİL ( Gayrimenkul Tellallık Sözleşmesi )
Y19.HDE. 1997/5792ŞEKİL ( İcra Kefaletinde Yazılı Olma ve Kefilin İmzasını Taşıma Şartları )
Y1.HDE. 1988/5439ŞEKİL ( Kira Sözleşmesinde )
Y1.HDE. 1990/3773ŞEKİL ( Mecra İrtifakının Kurulması )
YHGKE. 1998/2-121ŞEKİL ( Miras Taksim Sözleşmesi İçin Adi Yazılı Şeklin Yeterli Olması )
Y16.HDE. 1997/1707ŞEKİL ( Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi )
Y1.HDE. 1993/14023ŞEKİL ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Noter Huzurunda Yapılması ve Karşılıklı Taahhütleri İçermesi )
Y14.HDE. 1988/4431ŞEKİL ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Noterlikçe Düzenlenebilmesi )
Y11.HDE. 2004/13860ŞEKİL + VİTRİN MARKASI ( Benzerlik Gösteren Fotoğrafların Başka Dergilerden Alınması - Davalıların Tescilli "Şekil+Vitrin" Markasına Yönelik Bir Haksız Rekabet ve İltibas Oluşturacak Eylemleri Bulunmadığı Gerekçesiyle Manevi Tazminat İsteminin Reddinin İsabetli Olduğu )
Y2.HDE. 2000/2868ŞEKİL AYKIRILIĞI ( Okuma Yazma Bilmeyenlerle İlgili Vasiyetname Tanzimi Sırasında Vasiyetnamenin Her Sayfasında Tanıkların İmzalarının Alınmasının Şekle Aykırı Olmaması )
Y15.HDE. 2001/3664ŞEKİL BAKIMINDAN SAKAT PROTOKOLÜN İFA EDİLMİŞ OLMASI ( Şekil Noksanının Sonradan İleri Sürülmesinin Dürüstlükle Bağdaşmaması-İfaya Ekli Ceza )
YİBGKE. 1980/4ŞEKİL BOZUKLUĞUNUN EVLAT EDİNENİN ÖLÜMÜNDEN SONRA MİRASÇILAR TARAFINDAN İLERİ SÜRÜLÜP SÜRÜLEMEYECEĞİ ( Evlat Edinme Sözleşmesinde )
Y13.HDE. 1995/3568ŞEKİL EKSİKLİĞİ ( Bir İstemin Şekil Eksikliğinden Kendi Yararına Sonuç Çıkaran Kimsenin Hakkını Kötüye Kullanmış Olmaması )
Y20.CDE. 2016/2467ŞEKİL EKSİKLİĞİ ( Mesai Saatleri Dışında Arama Talebinde Bulunulması da Gözönüne Alındığında Cumhuriyet Savcısının Yazılı Arama Emri Düzenlemek Yerine Aramanın Sulh Ceza Hakimliğinin Önleme Araması Kararına Dayanılarak Yapılması Talimatını Vermesinin Sadece Şekil Eksikliği Olarak Nitelendirilebileceği )
Y3.HDE. 2012/21142ŞEKİL EKSİKLİĞİ ( Mirasbırakanın Okur Yazar Olduğu Halde Okuyamayan veya Yazamayanlar Gibi Vasiyetname Düzenlemiş Olmasında Bir Sakınca Olmadığı - Olayda Şekil Eksikliği Değil Gereği Olmayan Bir Şekil Fazlalığının Sözkonusu Olduğu )
Y13.HDE. 2013/12699ŞEKİL EKSİKLİĞİ ( Nedeniyle ya da Yasaca Öngörülen Başka Nedenlerle Geçersiz Olan Sözleşmelerin Tarafları Yönünden Herhangi Bir Hak ve Borç Doğurmayacağı - Alacak Davası )
Y8.HDE. 2004/1530ŞEKİL EKSİKLİĞİ ( Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi - Tarafların Borçlarını Yerine Getirmesi Halinde Şekil Eksikliğinin İleri Sürülmesi Hakkın Kötüye Kullanılmasına Yol Açacağı )
Y13.HDE. 2013/19630ŞEKİL EKSİKLİĞİ ( Sebebiyle Geçersiz Olan Sözleşme Gereği Tarafların Sadece Aldıklarını İade İle Yükümlü Olduğu - Davacının Ancak Aracın Kendisine İadesini Talep Edebileceği/Alacak Davası )
YHGKE. 1983/14-544ŞEKİL EKSİKLİĞİ ( Yüklenicinin Edimlerini İfa Ettiği İnşaat Sözleşmesinin Haricen Düzenlenmesi )
YHGKE. 1971/2-810ŞEKİL EKSİKLİĞİ DOLAYISIYLA BATIL OLAN MUAMELE ( İfanın Geçerli Duruma Getirmemesi )
Y15.HDE. 2009/2567ŞEKİL KOŞULU ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bakiye İş Bedelinin Tahsili - Ayıp İhbarının Yapılmasının Şekle Tabi Olmadığı - Ayıp İhbarının Yapıldığı Her Türlü Delille Hatta Tanık Beyanıyla da Kanıtlanabileceği )
Y3.HDE. 2010/12894ŞEKİL KOŞULU ( Gayrimenkul Tellallığı Sözleşmesi Yazılı Şekilde Yapılmadıkça Geçerlik Kazanmayacağı - ” Hükümde Yer Alan Şekil Koşulu Geçerlilik Şartı Olduğu )
YİBGKE. 1958/16ŞEKİL KOŞULU ( Mirastan Feragat Sözleşmesinin Resmi Vasiyet Şeklinde Yapılması Mecburiyeti )
Y14.HDE. 2008/580ŞEKİL KOŞULU ( Noterde Düzenlenen Hibe Senedi de İptal ve Tescili Hüküm Altına Alınan Taşınmazlar Tapuda Kayıtlı Olup Tapu Sicil Müdürlüğü Huzurunda Yapılamadığından Geçersiz Olduğu )
YCGKE. 2007/4-105ŞEKİL KOŞULU ( Savunma Dokunulmazlığından Söz Edilebilmesi İçin Eylemin İddia veya Savunma Niteliğindeki Evrak İle İlgili Olarak Yapılması Gerektiği )
Y15.HDE. 2013/1437ŞEKİL KOŞULU ( Yanlar Arasında Somut Olayda Uygulanması Gereken Yasa Maddeleri Uyarınca Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Kural Olarak "Zorunlu Şekil" Koşuluna Uygun Olarak Yapılmasının Zorunlu Olduğu )
Y15.HDE. 2007/9988ŞEKİL KOŞULUNA BAĞLANAN SÖZLEŞMELERDE DEĞİŞİKLİĞİN ŞEKLİ ( Değişiklikler Aynı Koşula Uyularak Yapılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2008/2909ŞEKİL KURALLARI ( İşçinin Hizmet Sözleşmesini “Geçerli Nedenle” Feshetmek İsteyen İşveren Fesih Bildirisini Yazılı Olarak Yapmak ve Fesih Sebebini Açık ve Kesin Bir Şekilde Belirtmek Zorunda Olduğu )
Y11.HDE. 2000/3866ŞEKİL MARKA OLARAK TESCİL ( Dosyaya İbraz Edilen Tercüme Evraka Göre Menşe Memleketi Olan İngiltere'de Dava Konusu Şekil Markanın Tescil Edildiği İleri Sürüldüğünden Bu İddia Araştırılmaksızın Davanın Reddi Doğru Olmadığı )
Y11.HDE. 2015/14766ŞEKİL MARKASI ( Davacının Ürün Ambalajının Herhangi Bir Tescilinin Olmadığı - Davalı Adına Tescilli Şekil Markasının Kıyaslanmasında Davacının Söz Konusu Ambalaj Tasarımı Şeklindeki Markası Üzerinde Davalının Başvuru veya Rüçhan Tarihinden Önce Gerçek Hak Sahibi Olup Olmadığı Hususunun Değerlendirilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2008/11-269ŞEKİL MARKASINDA BENZER ŞEKİL VE RENKLER OLMASI ( Herhangi Bir İltibas Tehlikesi Yaratılmayacak Şekilde Ambalaj İçinde Satılan Ürünün Niteliklerinin Ön Plana Çıkartılmasının Amaçlandığı - Haksız Rekabetin ve Markaya Tecavüzün Önlenmesi Davasının Reddi Gereği )
Y13.HDE. 1991/8698ŞEKİL NOKSANININ İLERİ SÜRÜLMESİ ( Hakkın Kötüye Kullanılması Durumunda Akdin İfasının Veya Müspet Zararın Giderilmesinin İstenebilmesi )
Y13.HDE. 1984/140ŞEKİL NOKSANLIĞI ( Batıl Senette Öngörülen Gecikme Zammı )
Y14.HDE. 2005/9863ŞEKİL NOKSANLIĞI ( Geri Alım ( Vefa ) Şerhinin Şekil Noksanlığı Nedeniyle Geçersiz Olduğu İddiasını Taşınmazları Satın Aldıktan Sonra İleri Sürülmesinin “Bir Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağına" Aykırılık Teşkil Edeceği )
Y7.CDE. 1997/8168ŞEKİL NOKSANLIĞI ( Trafik Suç Tutanağı )
Y7.CDE. 1998/4537ŞEKİL NOKSANLIĞI ( Trafik Suç Tutanağı )
Y11.HDE. 2001/858ŞEKİL NOKSANLIĞI NEDENİYLE İPTAL TALEBİ ( Anonim Şirketin Sermayesinin 1/10'inden Fazla Bedelle Taşınmaz İktisabında)
Y15.HDE. 1994/3473ŞEKİL NOKSANLIĞINA DAYANILMASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde )
YHGKE. 1983/359ŞEKİL SAKATLIĞI ( Davada ve Temyiz Safhasında İleri Sürülmemişse Genel Kurulda Dikkate Alınamıyacağı )
YHGKE. 1983/4-224ŞEKİL SAKATLIĞI ( Dürüstlük Kuralına Aykırı Olacak Şekilde Dermeyan Edilmesi )
Y11.HDE. 2010/921ŞEKİL SERBESTİSİ ( Franchising Sözleşmesi B.K. Hükümlerine Tabi Özel Hukuk Sözleşmeleri Niteliğinde Olup Aksi Öngörülmedikçe Herhangi Bir Şekle Bağlı Olmaksızın Kurulabileceği - İstirdat Davası )
Y11.HDE. 1989/4046ŞEKİL SERBESTİSİ ( Garanti Sözleşmesinde Şekil Şartı Bulunmaması )
YHGKE. 1973/481ŞEKİL ŞARTI
YHGKE. 1996/2-278ŞEKİL ŞARTI
Y15.HDE. 2009/203ŞEKİL ŞARTI ( Alacağın Temliki Yazılı Şekle Tabi Olduğu - Ancak Borçluya Bildirilmemiş Olmasının Geçerliliğe Etkili Olmadığı/Borçlunun Rızasının Alınmasına da Gerek Olmadığı )
Y13.HDE. 1997/1000ŞEKİL ŞARTI ( Araç Satım ve İşletme Sözleşmesinin Şekil Şartına Uyulmadan Yapılması )
Y15.HDE. 2012/485ŞEKİL ŞARTI ( Arsa Payı Devrini İçermeyen Eser Sözleşmelerinin Yazılı Olarak Düzenlenmesinin Zorunlu Olmadığı - Eser Sözleşmesi/Sözlü Anlaşma Yapıldığı Hususunda Faturalar Delil Tesbiti ve Tanık Anlatımlarına Dayanıldığı/Davalının Açık Onayı Bulunmadığından Tanık Anlatımına İtibar Olunamaycağı )
Y15.HDE. 2001/3091ŞEKİL ŞARTI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )
Y15.HDE. 2007/3124ŞEKİL ŞARTI ( Ayıp İhbarı - Herhangi Bir Şekle Tabi Olmadığı/Bildirim Yapıldığı Hususunda Tanık Dinletilebileceği )
Y14.HDE. 2005/10678ŞEKİL ŞARTI ( Başkasının Fiilini Taahhüt - Edim Taahhüdünde Bulunan Borçlu Diğer Bir Şahsın Verme Yapma veya Yapmama Şeklindeki Bir Edimini Kendi Adına ve Hesabına Yaptığı Bir Beyanla Taahhüt Edeceği/Bu Sözleşmenin Geçerliliği İse Özel Bir Şekle Tabi Olmadığı )
Y12.HDE. 2005/20257ŞEKİL ŞARTI ( Çekteki Ciro İmzası - Kendisine Özgü Belirli Karakteri İçeren Sembolleri Göstererek İmza Atabileceği Gibi Ad ve Soyadını Yazmak Suretiyle de İmza Atabileceği )
Y19.HDE. 2005/2123ŞEKİL ŞARTI ( Davalının Mahkeme Kararı Olmadan Çocuklarının Araç Üzerindeki Hisseleri Yönünden Tasarruf Hakkının Bulunmadığı - Araçla İlgili Adî Yazıyla Yapılan Tasarrufun da Şekil Şartı Yönünden Geçersiz Olduğu )
Y14.HDE. 2006/5350ŞEKİL ŞARTI ( Elatmanın Önlenmesi İstemi - Uygulanması Gereken Yasa Bir Sözleşmenin Geçerliliğini Şekle Bağlamışsa O Sözleşmenin Kanunun Emrettiği Şekle Uyularak Yapılması Yasa Gereği Olduğu )
Y15.HDE. 2005/6737ŞEKİL ŞARTI ( Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi İle Kararlaştırılan "İfaya Ekli Ceza" Tutarı Daha Sonra Adi Yazılı Şekilde Yapılan Ek Sözleşme İle Artırılamayacağı )
YHGKE. 1993/13-125ŞEKİL ŞARTI ( Gayrimenkul Satışında )
Y13.HDE. 2003/6425ŞEKİL ŞARTI ( Gayrimenkul Tellallığı Sözleşmesinin Yazılı Şekilde Düzenlenmesinin Geçerlilik Şartı Olması )
Y15.HDE. 2003/2647ŞEKİL ŞARTI ( Geçerli Olan Sözleşmenin Feshi İstenebileceğinden Geçersiz Olan Sözleşmenin Feshinin Dava Edilememesi )
Y13.HDE. 1990/5909ŞEKİL ŞARTI ( Haricen Satışta Satıcının Borçlarını İfa Etmemesi )
Y6.HDE. 1998/6835ŞEKİL ŞARTI ( İki Haklı İhtara Dayalı Tahliyede İhtarların Şekle Tabi Olmadığı )
Y19.HDE. 2010/3903ŞEKİL ŞARTI ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takibe Dayanan İtirazın İptali Davası - Taşınmaz Malikine Yapılan İhbar İçin Şekil Şartı Öngörülmediği/Davalı İpotek Borçlusuna Gönderilen İlk İcra Emri İle Ödeme İstemi Hükmünün Amacının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılacağı )
Y6.HDE. 2015/1218ŞEKİL ŞARTI ( İtirazın Kaldırılması/Kefalet Sözleşmesinin Yazılı Şekilde Yapılmadıkça ve Kefilin Sorumlu Olacağı Azami Miktar İle Kefalet Tarihi Belirtilmedikçe Geçerli Olmayacağı - Takibe Konu Kira Sözleşmesinde Belirtilen Şekil Şartına Uyulmadığından Kefalet Sözleşmesinin Geçersiz Olduğu )
YHGKE. 1986/8-228ŞEKİL ŞARTI ( İyiniyet )
YİBGKE. 1943/14ŞEKİL ŞARTI ( Kefalet )
Y11.HDE. 2003/12955ŞEKİL ŞARTI ( Kiralanan Araç İle Belediyenin Tesis Ettiği Yolcu Taşıma Sözleşmesinin Varlığı Yazılı Şekil Şartına Bağlı Olmadığı - Taşıma Sözleşmesine Aykırılık İddiasına Dayalı İstemlerin Adli Yargıda Çözüleceği )
Y13.HDE. 2002/13119ŞEKİL ŞARTI ( Kooperatiflerin Anasözleşmelerinde Ortaklara Taşınmaz Mal Temlik Edileceği Hakkındaki Taahhütler Başka Bir Resmi Şekil Aranmaksızın Muteber Olduğu )
Y11.HDE. 2005/5428ŞEKİL ŞARTI ( Limitet Şirkette Pay Devrinin Yazılı Şekilde Yapılması ve İmzaların Noterce Tasdik Edilmesi Gerektiği )
Y15.HDE. 2004/85ŞEKİL ŞARTI ( Mahkemece Sözleşmelerin Mülkiyet Devrini Öngören Hükümlerinin Taraflarca Resmi Biçimde Yerine Getirildiğinin Gözden Kaçırılması )
Y1.HDE. 2005/875ŞEKİL ŞARTI ( Menkul Malın Bağışlanmasının Şekle Bağlı Olmaması - Tapu İptali Tescil Talebi/Muris Muvazaası )
YHGKE. 2012/14-766ŞEKİL ŞARTI ( Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmelerinin Resmi Şekilde Yapılması Gerektiği - Resmi Şekilde Yapılmış Bir Sözleşmenin Varlığı İddia ve İspat Edilemediğinden Tescil İsteminin Reddine Karar Verilerek İkinci Kademedeki İstemin Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 1994/10803ŞEKİL ŞARTI ( Ölünceye Kadar Bakma Akdi-Miras Mukavelesi )
Y8.HDE. 2002/4662ŞEKİL ŞARTI ( Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Miras Mukavelesi Şeklinde Düzenlenmesinin Gerekmesi-Aksi Halde Sözleşmenin Geçersiz Olması )
Y12.HDE. 2008/8941ŞEKİL ŞARTI ( Özürlüler Kanunu'nun Getirdiği Yeni Düzenlemeye Göre Senet Tanziminde Görme Özürlülerin Görenlerden Farklı Olarak Herhangi Bir Şekil Şartı Olmadığı )
Y11.HDE. 2004/12958ŞEKİL ŞARTI ( Rödovans Sözleşmesinin Maden Siciline Tescili Zorunluluğu Bulunmayıp Tescil Ancak Madendeki Devlet Hakkının Takibi Açısından Hüküm İfade Ettiği )
YCGKE. 2014/13-159ŞEKİL ŞARTI ( Sanık Adına Trafik Siciline Kayıtlı Aracın Katılana Satışına Dair İşlemin Yasada Öngörülen Şekil Şartlarına Uygun Yapılmadığı - Bu Durumda Taraflar Arasında Haricen Yapılan Araç Satış Sözleşmesi Geçersiz Olduğundan Mülkiyetin Nakli Sonucunu Doğurmadığı/Hırsızlık )
Y13.HDE. 1973/932ŞEKİL ŞARTI ( Satış Sözleşmesinde Aranmaması )
Y1.HDE. 2004/8241ŞEKİL ŞARTI ( Tapu Sicilinde Kayıtlı Bulunmayan ve Harici Satışa Konu Olan Taşınmazlarda Zilyetliğin Devrinden İbaret Olan Mülkiyetin Nakli İşlemleri Hiçbir Şekil Şartına Tabi Olmadığı )
YHGKE. 1996/1-336ŞEKİL ŞARTI ( Tapulu Taşınmazlarda Mülkiyeti Nakleden Akitlerin Resmi Biçimde Yapılmasının Yasa Hükmü Gereği Olması )
Y17.HDE. 1999/3553ŞEKİL ŞARTI ( Tapusuz Taşınmazın Satışında Yazılı Şekil Aranmaması )
Y1.HDE. 2002/6902ŞEKİL ŞARTI ( Tapusuz Taşınmazların Menkul Mal Hükmünde Olması Nedeniyle Zilyetlikten İbaret Olan Hakkın Devri Hususuna İlişkin Gizli Sözleşmenin Hiçbir Şekil Şartına Bağlı Olmaması )
Y16.HDE. 2002/1496ŞEKİL ŞARTI ( Tapusuz Taşınmazların Temlikinin Geçerliliğinin Şekil Şartına Tabi Olmaması )
Y8.HDE. 2017/2095ŞEKİL ŞARTI ( Taraflar Arasındaki Kira Sözleşmesinde Kefilin Sorumlu Olduğu Azami Miktar ve Kefalet Tarihine Dair El Yazısı İle Yazılmış Bir İbare Bulunmadığı - Şekil Şartlarına Uyulmadan Yapılan Kefalet Sözleşmesinin Geçersiz Olduğu/İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Davası )
Y13.HDE. 1991/8879ŞEKİL ŞARTI ( Taşınmaz Satışının Satıcının Kusuruyla Resmi Şekil Şartına Uyulmadan Yapılması )
Y15.HDE. 2002/6354ŞEKİL ŞARTI ( Tescil İstemini de Kapsayan Kat İrtifanın Kurulması için Paydaşlar Arasında Yapılacak Sözleşmenin Tapu Sicil Müdürlüğünce Düzenlenmesinin Gerekmesi )
Y19.HDE. 2002/2445ŞEKİL ŞARTI ( Ticari Satış Konusu Maldaki Ayıbın İhbarında )
Y3.HDE. 2014/20571ŞEKİL ŞARTI ( Trafik Siciline Kayıtlı Araçların Mülkiyetinin Devrini Öngören Her Türlü Sözleşmelerin Geçerliliği Resmi Şekilde Yapılmalarına Bağlı Olduğu - Burada Sözü Edilen Resmi Şekil Sözleşmenin Noterde Re'sen Düzenleme Şeklinde Yapılması Olduğu/Bu Şekle Uygun Yapılmayan Sözleşmeler Baştan İtibaren Geçersiz Olduğu )
Y19.HDE. 1994/4559ŞEKİL ŞARTI ( Üçüncü Kişinin Edimini Taahhüt Sözleşmesinde Taahhüde Konu Olan Sözleşme Şekle Tabi Olsa Dahi Kendisinin Şekle Tabi Olmaması )
YHGKE. 2003/13-174ŞEKİL ŞARTI ( Vekillik Sözleşmesi İçin Herhangi Bir Şekil Zorunluluğunun Bulunmaması )
YHGKE. 1983/11-887ŞEKİL ŞARTI ( Yapı Kooperatiflerinin Anasözleşmelerindeki Taşınmaz Mal Temlik Edileceğine İlişkin Yüklenimlerin Başka Bir Resmi Biçim Aramaksızın Geçerli Olması )
YHGKE. 1970/741ŞEKİL ŞARTI ( Yazılı Şekilde Yapılması Gereken Akitte Tek Tarafın İmzası Bulunmasının Sonuç Doğurmayacağı )
Y3.HDE. 2013/17152ŞEKİL ŞARTI (Trafik Siciline Kayıtlı Araçların Mülkiyetinin Devrini Öngören Her Türlü Sözleşmenin Geçerliliğinin Resmi Şekilde Yapılmalarına Bağlı Olduğu - Sözü Edilen Resmi Şekil Sözleşmenin Noterde Resen Düzenleme Şeklinde Yapılması Olup Bu Şekil Şartı Geçerlilik Şartı Olduğu)
Y15.HDE. 1997/3787ŞEKİL ŞARTI BULUNMAMASI ( Eser Sözleşmesi İçin )
Y15.HDE. 2004/4170ŞEKİL ŞARTI BULUNMAMASI ( Eser Sözleşmesinde Yükleniciye Yapılacak Ayıp İhbarında - Ayıp İhbarı Yapıldığının Tanıkla İspat Edilebileceği )
Y11.HDE. 1995/3835ŞEKİL ŞARTI BULUNMAMASI ( Taşıma Sözleşmesinde - Uçakla Yapılan Yolcu Taşımasının Fiili Varlığının Yeterli Olması )
Y3.HDE. 1985/3943ŞEKİL ŞARTI GERÇEKLEŞMEMİŞ TAŞINMAZIN SATIŞI
Y15.HDE. 1997/4721ŞEKİL ŞARTINA BAĞLANMAMIŞ OLMA ( Eser Sözleşmesi )
YHGKE. 1991/15-396ŞEKİL ŞARTINA RİAYETSİZLİK ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Edimler Yerine Getirildikten Sonra İleri Sürülemeyeceği )
Y3.HDE. 2010/23117ŞEKİL ŞARTINA UYGUN OLMAYAN TAŞINMAZ SATIŞI ( Davacıların Davalının Eşine Haricen Satıp Bedelini Aldıkları Taşınmaz İçin Davalıdan Ecrimisil Talep Edemeyecekleri )
Y19.HDE. 2009/3281ŞEKİL ŞARTINA UYMADAN TAŞINMAZ SATILMASI ( Davacının Bedelin Bir Kısmını Davalıya Ödediği Halde Davalının Tapuyu Devretmediğinin Anlaşıldığı/Davacının Hapis Hakkını Kullanmasının Kötüniyet Olarak Değerlendirilemeyeceği - Karşı Davada Talep Edilen Ecrimisil Talebinin Reddi Gereği )
Y13.CDE. 2011/12355ŞEKİL ŞARTINA UYULMADAN SATILAN ARAÇ ( Satın Alan Kişinin Evinin Önünden Aracın Çalınmış Olduğunu Beyan Ettiği - Müştekinin Mağdur Sıfatıyla Beyanının Alınması Gereği/Hırsızlık )
Y15.HDE. 2001/3091ŞEKİL ŞARTINA UYULMADAN YAPILAN ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Taraflara Herhangi Bir Hak Sağlayıp Sağlamayacağı )
Y2.HDE. 1995/2164ŞEKİL ŞARTLARI ( Ölünceye Kadar Bakma Şartlı Vasiyetname )
Y2.HDE. 1996/6469ŞEKİL ŞARTLARI ( Sağır ve Dilsiz Kişinin Evlatlık Edinmesine İlişkin Sözleşmede )
YHGKE. 1995/16-991ŞEKİL ŞARTLARI ( Tapusuz Taşınmazın Bağışlanmasında )
Y16.HDE. 1988/13329ŞEKİL ŞARTLARI ( Tenfizi Bağışlayanın Ölümüne Bağlı Bağışlama Sözleşmesinde )
YHGKE. 1993/2-526ŞEKİL ŞARTLARI ( Vasiyetnameden Rücu )
Y2.HDE. 2000/8300ŞEKİL ŞARTLARI ( Vasiyetnamenin Vasiyetçiye Tanıklar Önünde Okunması Bu Vasiyetin Vasiyetçinin Son İsteklerine Uygun OLduğunun Belirtilmesi ve Bu Sözlerin Tanıklar Tarafından Teyit Edilmesi )
Y11.CDE. 2016/2638ŞEKİL ŞARTLARI (Sahte Fatura Düzenleme - Suça Konu Fatura Aslı ya da Onaylı Suretlerinin Temin Edilip Duruşmaya Getirtilerek İncelenip Kanunda Öngörülen Şekil Şartlarını Taşıyıp Taşımadığının Tespit Edilmesi Gerektiği)
Y4.HDE. 1976/289ŞEKİL ŞARTLARINA AYKIRILIK ( Kapalı Zarfla İhalede )
Y6.HDE. 1991/11075ŞEKİL ŞARTLARINA RİAYETSİZLİK ( Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davasında )
Y2.HDE. 2003/3387ŞEKİL ŞARTLARINA UYGUN YAPILMAYAN EVLENME MERASİMİ ( Evliliğin Yok Hükmünde Olması )
Y11.HDE. 2015/14660ŞEKİL UNSURU ( Kurum Kararının İptali - Davacının Önceki Tarihli Tescilli Markasının Şekil ve İbaresinden Oluştuğu/Şekil Ön Plana Çıkarılmış Olduğu/Davaya Konu Marka Başvurusunun Sadece İbareden Oluştuğu/Vasıf Bildireceği Mal ve Hizmetler Yönünden İptal Talebinin Reddinin İsabetli Olduğu )
Y19.HDE. 2015/2773ŞEKİLE AYKIRI SÖZLEŞMEYE DAYANARAK İFA TALEP EDİLEMEYECEĞİ (Senetteki Ciro Silsilesinin Kopuk Olduğu Bu Nedenle Davalının Yetkili Hamil Olmadığı/Dava Konusu Senedin Taraf Şirketler Arasında İmzalanan Sözleşmeye Göre Teminat Senedi Olarak Düzenlendiği - Bu Sözleşmenin Şekle Aykırılıktan Dolayı Geçersiz Olduğu/Şekle Aykırı Sözleşmeye Dayanarak İfa Talep Edilemeyeceğinin Kabulü Gerektiği)
YHGKE. 1992/15-129ŞEKLE AYKIRI SÖZLEŞMEDE EDİMİN KABULÜ
YHGKE. 1992/15-204ŞEKLE AYKIRI SÖZLEŞMEDE EDİMİN KABULÜ
Y13.HDE. 2005/7248ŞEKLE AYKIRILIĞIN İYİNİYET KURALLARI İLE BAĞDAŞMAMASI ( Davalı Genel Başkanlığın Şube Başkanlığınca Tarihsiz Sözleşme İle Davaya Konu Cihazlar Teslim Alınıp Kullanılmaya Başlandığına Göre Sözleşmenin Benimsenmesi Nedeniyle - İtirazın İptali )
YHGKE. 1992/15-129ŞEKLE AYKIRILIĞININ İLERİ SÜRÜLEMEMESİ ( Hakkın suistimali )
Y13.HDE. 1991/7217ŞEKLE AYKIRILIK ( Kendi Kusuruyla Sebebiyet Veren Satıcı Tarafından İleri Sürülmesi )
Y2.HDE. 1983/530ŞEKLE AYKIRILIK ( Ölüme Bağlı Tasarruf )
YCGKE. 2011/8-278ŞEKLE AYKIRILIK ( Ruhsatsız Silah Bulundurma - Cumhuriyet Savcısı İki İhtiyar Heyeti Üyesi veya İki Komşu Bulunmadan Yapılan Bir Aramada Şekli Bir Aykırılık Söz Konusu İse de Herhangi Bir Hakkın İhlal Edildiğinin Söylenemeyeceği )
Y11.HDE. 1997/10396ŞEKLE AYKIRILIK İDDİASI ( Sözleşmenin Beş Yıl Boyunca Uygulandıktan Sonra Şekle Aykırılık İddiasında Bulunmasının İyiniyetle Bağdaşmaması )
Y13.HDE. 2000/160ŞEKLE AYKIRILIK NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİNİN ÖNE SÜRÜLMESİ ( İfa Sürerken )
Y11.HDE. 1975/5446ŞEKLE BAĞLI İHBARLAR ( TTK m.20/3'teki Sayımın Sınırlı Olması )
YHGKE. 1957/4-17ŞEKLE BAĞLI OLMAYAN AKDİN FESHİNİN DE ŞEKLE BAĞLI OLAMAYACAĞI
Y11.HDE. 1982/74ŞEKLE BAĞLI OLMAYAN SÖZLEŞME ( Sigorta Sözleşmesi )
Y15.HDE. 2004/6725ŞEKLE BAĞLI SÖZLEŞMEDE ESASLI DEGİŞİKLİK ( Asıl Sözleşmeyle Aynı Biçimde Yapılmadığı Durumda Geçerli Kabul Edilemeyeceği - Kat Karşılığı Eser Sözleşmesi/Harici Sözleşmeyle Süresinde Teslim Edilmemesinde Dolarla Gecikme Tazminatı Koşulu )
Y13.HDE. 2003/764ŞEKLE ŞARTI ( Araç Alım Satımına İlişkin Sözleşmenin Resmi Şekilde Düzenlemesi Gerekirken Düzenlenmemiş Olmasının Sözleşmeyi Geçersiz Kılması )
Y15.HDE. 2002/1288ŞEKLE TÂBİ AKİTLERDE DEĞİŞİKLİK ( İfaya Ekli Cezai Şart İçeren Taahhütname - İhtirazı Kayıt Dermeyan Etmeden Eserin Teslim Alınması / Eser Sözleşmelerinde Gecikme Zararı )
YHGKE. 1987/464ŞEKLE TABİ OLMAMA ( Vefa Hakkının Kullanılmasında )
Y14.HDE. 2009/6028ŞEKLE UYGUN OLMAYAN TAŞINMAZ SATIMI SÖZLEŞMESİ ( Harici Satın Alma Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescili Talebi - Biçim Koşuluna Uygun Yapılamayan Sözleşmeye Dayanılamayacağı/Hakkın Kötüye Kullanılması Kuralından Söz Edilemeyeceği )
YHGKE. 1987/13-7ŞEKLE UYULMAMASI ( Cebri Tescil Davasının Açılamaması )
YCGKE. 2013/9-66ŞEKLEN DİRENME KARARI VERİLMESİ ( Bozma İlamının Gereğinin Eylemli Olarak Yerine Getirildiği/Verilen Kararın Direnme Hükmü Niteliğinde Olmadığı - Özel Dairece Denetlenmeyen Bir Konunun İlk Kez ve Doğrudan Ceza Genel Kurulunca Değerlendirilemeyeceği/Temyiz İncelemesi İçin Özel Daireye Gönderilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2013/12-741ŞEKLEN DİRENME KARARI VERİLMESİ ( Bozma Kararı Doğrultusunda İşlem Yapılması/Tartışılması Gerektiği Belirtilen Hususların Tartışılması/Toplanan Yeni Delillere Dayanılması/İlk Kararda Yer Almayan ve Daire Denetiminden Geçmemiş Yeni ve Değişik Gerekçelerle Hüküm Kurulması Suretiyle Verilen Hükmün Özde Direnme Kararı Olmadığı - Bozmaya Eylemli Uyma Sonucunda Verilen Yeni Hüküm Olduğu/Temyiz Edilmesi Halinde Özel Dairece İnceleneceği )
Y5.CDE. 2017/125ŞEKLEN DİRENME KARARI VERİLMESİ ( Şeklen Direnme Kararı Verilmiş Olsa Dahi Bozma Kararı Doğrultusunda İşlem Yapmak Bozma Kararında Tartışılması Gereken Hususları Tartışmak Bozma Sonrasında Yapılan Araştırma İnceleme ya da Toplanan Yeni Delillere Dayanmak İlk Kararda Yer Almayan ve Daire Denetiminden Geçmemiş Olan Yeni ve Değişik Gerekçe İle Hüküm Kurmak Suretiyle Verilen Hükmün Özde Direnme Kararı Olmayıp Bozmaya Eylemli Uyma Sonucu Verilen Yeni Bir Hüküm Olduğunun Gözetileceği )
YCGKE. 2014/1-320ŞEKLEN DİRENME KARARI VERİLMESİ ( Şeklen Direnme Kararı Verilmiş Olsa Dahi Bozma Kararı Doğrultusunda İşlem Yapmak/Bozma Kararında Tartışılması Gereken Hususları Tartışmak/Bozma Sonrasında Yapılan Araştırma İnceleme ya da Toplanan Yeni Delillere Dayanmak/İlk Kararda Yer Almayan ve Daire Denetiminden Geçmemiş Olan Yeni ve Değişik Gerekçe İle Hüküm Kurmak Suretiyle Verilen Hüküm Özde Direnme Kararı Olmayıp Bozmaya Eylemli Uyma Sonucu Verilen Yeni Bir Hüküm Olduğu )
YCGKE. 2014/1-525ŞEKLEN DİRENME KARARI VERİLMESİ ( Şeklen Direnme Kararı Verilmiş Olsa Dahi Bozma Kararı Doğrultusunda İşlem Yapmak/Bozma Kararında Tartışılması Gereken Hususları Tartışmak/Bozma Sonrasında Yapılan Araştırma İnceleme ya da Toplanan Yeni Delillere Dayanmak/İlk Kararda Yer Almayan Ve Daire Denetiminden Geçmemiş Olan Yeni ve Değişik Gerekçe İle Hüküm Kurmak/Suretiyle Verilen Hükmün Özde Direnme Kararı Olmayıp Bozmaya Eylemli Uyma Sonucu Verilen Yeni Bir Hüküm Sayılacağı )
YHGKE. 1996/2-447ŞEKLEN GEÇERSİZ VASİYETNAME ( İptal Edilmedikçe Geçerli Olması-Tapu İptali ve Tescil )
YCGKE. 2006/6-219ŞEKLEN ISRAR KARARI ( Sonradan Yürürlüğe Giren Yasa Hükümlerine Göre Gerçekleştirilmesi Karşısında Özü İtibarıyla Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğu - Özel Dairece İncelenmeyen Hususların İse Doğrudan Ceza Genel Kurulunca İncelenemeyeceği )
YCGKE. 2004/6-215ŞEKLEN ISRAR KARARI ( Yargıtay Özel Dairesinin Bozma Kararından Sonra Yapılan Araştırmaya-İncelemeye-Toplanan Kanıtlara-Yeni ve Değişik Açıklama ve Gerekçelere Dayanılarak Verilen ve Şeklen Israr Gibi Görünen Kararın Özde Direnme Kararı Olmayıp Yeni Bir Karar Olması )
YCGKE. 2005/1-126ŞEKLEN ISRAR KARARI ( Yargıtay Özel Dairesinin Bozma Kararından Sonra Yapılan Araştırmaya-İncelemeye-Toplanan Kanıtlara-Yeni ve Değişik Açıklama ve Gerekçelere Dayanılarak Verilen ve Şeklen Israr Gibi Görünen Kararın Özde Direnme Kararı Olmayıp Yeni Bir Karar Olması )
YCGKE. 2006/7-8ŞEKLEN ISRAR KARARI VERİLMESİ ( Özde Direnme Kararı Olmayıp Bozmaya Eylemli Uyma Sonucu Verilen Yeni Bir Karar Olduğu - Bu Nitelikteki Bir Kararın Temyiz Edilmesi Halinde İncelemenin Yargıtay'ın İlgili Dairesi Tarafından Yapılması Gereği )
YCGKE. 2014/4-621ŞEKLEN ISRAR KARARI VERİLMESİ ( Şeklen Israr Kararı Veirlmiş Olsa Dahi Bozma Kararı Doğrultusunda İşlem Yapmak/Bozma Kararında Tartışılması Gereken Hususları Tartışmak/Bozma Sonrası Yapılan Araştırma İnceleme ya da Toplanan Yeni Delillere Dayanmak/Önceki Kararda Yer Almayan ve Daire Denetiminden Geçmemiş Olan Yeni ve Değişik Gerekçe İle Hüküm Kurmak Suretiyle Verilen Hükmün Direnme Kararı Olmadığı - Bozmaya Eylemli Uyma Sonucunda Verilen Yeni Bir Hüküm Sayılacağı )
Y12.HDE. 1996/12239ŞEKLEN USULÜNE UYGUN TEBLİGAT ( Gerçek Olmadığının İddia ve İspat Edilebilmesi )
Y16.HDE. 1990/12819ŞEKLİ ANLAMDA KESİN HÜKMÜ ( Maddi Anlamda Kesin Hükmün Varlığına Karine Olması )
Y14.HDE. 2003/4526ŞEKLİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM ( Hükme Karşı Yasa Yollarının Tükenmesi Ve Taraflar Arasındaki Hukuki İlişkinin Bir Daha Dava Konusu Yapılmaması Olduğu )
Y14.HDE. 2006/11969ŞEKLİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM ( Kanun Yoluna Başvurma Süresinin Geçirilmesi veya Kanun Yolun Başvurulmaması Nedeniyle Hükmün Kesinleşmesi - Şekli Anlamda Kesinleşen Kararlara Karşı Kanun Yoluna Başvurulmasının Mümkün Olmadığı )
YHGKE. 2014/23-1162ŞEKLİ ANLAMDA KESİNLEŞEN HÜKMÜN BAŞKA DAVADA KESİN HÜKÜM OLUŞTURMASI ( Her İki Davanın Taraflarının Dava Sebeplerinin ve İlk Davanın Hüküm Fıkrası ile İkinci Davaya Ait Talep Sonucunun Aynı Olması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil Davasında İptal ve Tescil Mümkün Olmazsa Tazminatın Tahsili Talep Edilmiş Olup İş Bu Davada Malzeme İçin Harcanan Paraların Tahsilinin Talep Edildiği/Maddi Vakıalar Farklı Olduğundan İşin Esasının İnceleneceği )
Y14.HDE. 2011/11528ŞEKLİ ANLAMDA KESİNLEŞMİŞ HÜKÜM ( Birleştirme Kararı İle Yargılamanın Birleştiği ve Buna Bağlı Olarak Hakkında Verilen Kararlar Temyiz Edilmeyerek Kesinleşen Davacılar Yönünden Bozma Kararının Etkili Olmayacağı - Yeniden Yargılama Sürecine Sokulamayacağı )
Y9.HDE. 2016/23623ŞEKLİ ANLAMDA KESİNLEŞMİŞ HÜKÜM ( Diğer Bir Davada Kesin Hüküm Oluşturabilmesi İçin Her İki Davanın Taraflarının Dava Sebeplerinin ve İlk Davanın Hüküm Fıkrası ile İkinci Davaya Ait Talep Sonucunun Aynı Olması Gerektiği - Feragat Eden Davacının Aynı Kişiye Karşı Açacağı Yeni Davada Dayandığı Maddi Vakıalar Aynı ise ve Talep Sonucu Aynı İstemi İçeriyorsa Önceki Davanın Tarafları Bağlayacağı/Davacının Henüz Doğmamış Haklarından Feragat Edemeyeceği )
YHGKE. 2005/4-733ŞEKLİ GERÇEK VE MADDİ GERÇEK ( Hukuk Hakimi Şekli Gerçeği Arayacak Maddi Gerçek Öncelikli Hedefi Olmayacağı/Ancak Ceza Hakimi Bunun Tersine Öncelikli Hedef Olarak Maddi Gerçeğe Ulaşmaya Çalışacağı - Manevi Tazminat )
Y23.HDE. 2015/5552ŞEKLİ İNCELEME ( İhtarnamenin Şekli Bakımdan İncelenmesine Başlanılıp Ödemesi Otuz Gün Geciktirilmemiş Aidat Borcunun Yer Aldığı İhtara Dayalı Olarak Davacının İhracına Karar Verilemeyeceği Gerekçesi İle Yetinilmesi Gerekirken İhtarnamelerin Gerçek Borcu Yansıtmadığı Yönündeki Gerekçeye de Dayanılmasının Hatalı Olduğu )
Y8.CDE. 2015/14176ŞEKLİ İNCELEME ( Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararında da Belirtildiği Üzere Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Dair Karara Karşı Yapılan İtiraz Üzerine Merciin İncelemesini Sadece Şekli Olarak Değil Hem Maddi Olay Hem de Hukuki Yönden İncelenmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2010/1105ŞEKLİ İNCELEME YAPMA (Dernek Yönetim Kurulunun Genel Kurulu Toplantıya Çağırmaması Halinde Üyelerden Birinin Başvurusu Üzerine Sulh Hakiminin Üç Üyeyi Genel Kurulu Toplantıya Çağırmakla Görevlendireceği - Mahkemenin İstemin Esasını İnceleyerek Genel Kurulun Toplanmasına Gerek Bulunup Bulunmadığı Toplantı İsteminin Yerinde Olup Olmadığını Denetleme Yetkisi Olmadığı)
Y14.HDE. 2000/8546ŞEKLİ KESİNLEŞME ( Satış Vaadi Sözleşmesinin İfa Kabiliyetinin Olmaması Nedeniyle Reddi )
Y11.HDE. 1989/3483ŞEKLİ ORTAĞA TAHSİS EDİLEN DAİRENİN ÖDEME YAPANA AİDİYETİ DAVASI ( Şekli Ortağa Dava Açılması İçin Davacıya Mehil Tanınması )
Y8.CDE. 1999/5438ŞEKLİ SUÇ ( Taşınmaz Mal Zilyetliğin Yapılan Tecavüzün Önlenmesi Kanunu'na Aykırılık Suçunun Bu Nitelikte Olduğu )
Y11.HDE. 2001/8772ŞEKLİN MARKA OLARAK TESCİLİ TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN TPE İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Şeklin Ayırdediciliği )
YCGKE. 2007/38ŞEMDİNLİ DAVASI ( Çete Kurarak Adam Öldürmek ve Öldürmeye Teşebbüste Bulunmak - Yargıtay Ceza Daireleri Arasındaki İlişkinin Görev Değil İşbölümü İlişkisi Olması/Dairenin Görevsizlik Kararına Karşı Olağanüstü İtiraz Yasa Yoluna Başvurulamayacağı )
YHGKE. 2007/4-669ŞEMDİNLİ OLAYI ( Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat Davası - Davalı Mahkeme Başkanı ve Üyelerin İddianame ve Eklerini İncelemeden İddianamenin Kabulüne Karar Verildiği İddiası/İddialar İspat Edilemediğinden Davanın Reddedileceği )
Y4.HDE. 2002/14497ŞEREF VE HAYSİYET ( Toplumun Gerekli Saydığı Ahlaki Niteliklere Sahip Olduğu ya da Böyle Kabul Edildiği Düşünülerek Kişilere Verilen Değer Olması )
YCGKE. 1975/4-286ŞEREF VE HAYSİYETE DOKUNMA ( Tehdit Eyleminin Karşı Taraf Üzerinde Korku Yarattığının Kabul Edilmesine Rağmen Şeref ve Haysiyete Dokunulduğunun Söylenemesi )
Y10.CDE. 2003/859ŞEREF VE HAYSİYETE DOKUNMAYAN FİİLLER ( Ceza Mahkemesince Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği - Hukuk Mahkemelerinde Dava Açılması Gereği )
Y10.CDE. 2002/10443ŞEREF VE HAYSİYETE KARŞI SUÇLAR ( Müştekinin Manevi Tazminat Talebinde Bulunduğu - Sanığın Sövme Suçundan Beraat Ettiği/Nası Izrar Suçundan Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği )
Y4.CDE. 2002/28597ŞEREF VE HAYSİYETİ AŞAĞILAMA ( Sanığın Eyleminin Yakınanın Şeref ve Haysiyetini Aşağılayıcı Mahiyette Olmadığının Yerel Mahkemece Gözetilmesinin Gerekmesi )
YCGKE. 1994/4-171ŞEREF VE HAYSİYETİ İHLAL KOŞULU ( Ceza Mahkemelerinin Manevi Tazminata Hükmedebilmesi Yetkisi )
YCGKE. 2001/9-132ŞEREF VE HAYSİYETİ İNCİTİCİ SÖZ ( "Bir Gel O Şapkanı Alıp Kafana Nasıl Geçiriyoruz" Sözü Konuşmanın Bütünlüğü Nazara Alındığında Bu Nitelikte Olmayıp Tekrar Seçilmesinin Uygun Olmayacağını Vurgulamak İçin Kullanıldığı - Hakaret ve Sövme Olmadığı )
Y4.HDE. 1982/4077ŞEREF VE HAYSİYETİ RENCİDE EDEN HABER ( Basın Yolu İle Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Tazminat - Sanatçıların Kamuya Açık Kişiler Olduğu/Davaya Konu Haberlerin Gerçek Bulunduğu Bu Nitelikteki Haberlerde Sorumluluk Söz Konusu Edilemeyeceği )
Y9.HDE. 2013/13973ŞEREF VE HAYSİYETİ RENCİDE EDİCİ SÖYLEM VE İSNATTA BULUNMAK ( Feshin Geçersizliği İstemi - Elektronik Yazışmaların Mahiyeti İtibariyle Çalışma Barışı ve Düzenini Bozacak Nitelikteki Elektronik Yazışmaların Geçerli Fesih Nedeni Sayılması Gerektiği )
Y7.CDE. 1993/3806ŞEREF VE HAYSİYETİ RENCİDE EDİCİ YAYIN ( Başvuru Ve İtirazın Mahkemece İki Gün İçinde Karara Bağlanmaması Halinde Cevap Ve Düzeltmeyi Yayınlamayan Sorumlu Yazı İşleri Müdürünün Cezai Sonuçtan Kurtulamayacağı )
YCGKE. 1999/4-146ŞEREF VE HAYSİYETİN İHLALİ ( Manevi Tazminat Ödenmesine Karar Verilmesi Şartı )
Y7.CDE. 2005/16901ŞEREF VE HAYSİYETİNİ İHLAL EDİCİ YAYIN YAPILMASI ( İlgilisi Tarafından Hazırlanan Cevap ve Düzeltme Yazısını Süreli Yayın Sorumlu Müdürü Üç Gün İçinde Yayımlamak Zorunda Olduğu )
Y19.CDE. 2015/16520ŞEREF VE HAYSİYETLERİ İHLAL EDİCİ YAYIN YAPILMASI ( Yasal Kriterlere Uygun Değerlendirme Yapmadan Şeref ve Haysiyetlerini İhlâl Edici veya Gerçeğe Aykırı Yayın Yapıldığı Kabul Edilerek Olaya ve Dosya Kapsamına Uygun Olmayan Gerekçelerle Cevap ve Düzeltme Yazısının Yayınlanmasının Uygunluğuna Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y9.HDE. 2007/26159ŞEREF VE NAMUSA DOKUNACAK SÖZ VE DAVRANIŞLAR ( Fiilinin İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Gerçekleştirilmiş Olması Fark Doğurmadığı - Bu Eylemlerin Türk Ceza Kanununa Göre Suç Teşkil Etmesi de Şart Olmadığı )
YCGKE. 2014/2-328ŞEREF VE SAYGINLIĞI ETKİLEMEYEN SÖZLER ( Kamu Görevlisine Hakaret - Sorguyu Yapan Hakime Yönelttiği "Allah Belanı Versin" Şeklindeki İfade Beddua Niteliğinde Nezaket Dışı Kaba ve Rahatsız Edici Bir Söz İse de Şikâyetçi Hâkimin Onur Şeref ve Saygınlığını Rencide Edebilecek Nitelikte Somut Bir Fiil veya Olgu İsnadını İçermediği/Sövme Fiilini de Oluşturmaması Nedeniyle Hakaret Suçunun Unsurlarının Gerçekleşmediği )
Y4.CDE. 2006/4978ŞEREF ve SAYGINLIĞI ZEDELEYEN DAVRANIŞ ( Tutukluluk Halinin Devamına Karar Verilen Sanığın Mahkeme Heyetini Alkışlaması - Ne Şekilde Zedelediği Açıklanmadan Hükümlülük Kararı Verilemeyeceği )
Y18.CDE. 2015/33232ŞEREF VE SAYGINLIĞIN RENCİDE EDİLMESİ (Hakaret - Sanığın “Çingene” İfadesi İle Halen Ülkemizde Kendilerini “Roman” Olarak Nitelendiren ve Avrupa'dan Türkiye'ye Göçetmiş Vatandaşlarımızı Kast Etmesi Karşısında Bu Sözlerin Katılanın Onur Şeref ve Saygınlığını Rencide Edici Boyutta Olmaması Nedeniyle Hakaret Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı)
Y3.HDE. 2002/8288ŞEREF VE ŞÖHRETİN İHLALİ ( Nişanın Bozulması Terkedilen Nişanlının Duygularını Ağır Şekilde Yaralamış Onu Çevresine Karşı Küçük Düşürmüş İtibarının Zedelenmesine Sebebiyet Verilmiş İse Ancak O Zaman Manevi Tazminata Karar Verileceği )
Y2.CDE. 2004/10268ŞEREFE KARŞI SUÇLAR ( Hakaret - Sanığın Dava Dilekçesinde Müştekiye Hitaben "Şaki Çetesi" "Çete Başkanı" "Klinik Vak'a" İfadeleri )
Y2.CDE. 2007/15585ŞEREFE KARŞI SUÇLAR (Gıyapta Hakaret - Tanık Mahkemeye Sunduğu Yazılı Beyanında Katılanın Doktora Öğrencileri Olduğunu Yeterlilik Sınavına Girmesinden Bir Süre Önce İmzasız Bir Mektup Aldığını Aynı Mektubun Birer Örneğinin Katılanın Jürisinde Üye Olan Bazı Öğretim Üyelerine ve İktisat Bölüm Başkanına da Gönderildiğini Öğrendiğini Belirttiği/Hakaretin Gıyapta Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması Gerektiği)
Y1.CDE. 2005/3514ŞEREFİNİ KURTARMAK SAİKİYLE YENİ DOĞMUŞ BEBEĞİ ÖLDÜRMEK ( Bebeğin Doğum Sırasında Tuvalete Düşmesi Sonucu Oluşan Künt Kafa Travması Nedeniyle Ölmüş Olması İhtimalinin Bulunması Karşısında Sanıkların Beraatleri Gerektiği )
Y11.HDE. 2005/8435ŞEREFİYE ALACAĞI ( Geç Ödenmesi Hallinde Uygulanacak Faiz Hakkında Bir Genel Kurul Kararı Bulunması Gereği - Kat Farkı Alacağının Geç Ödenmesi Halinde Uygulanacak Faiz Oranı Hakkında Genel Kurul Kararı Bulunmadığından Genel Kurul İradesi Aşılarak Alacaklara Faiz Yürütülemeyeceği )
Y11.HDE. 1997/2417ŞEREFİYE BEDELİ
Y11.HDE. 2004/9525ŞEREFİYE BEDELİ ( Borcunu Tamamen Ödeyerek Şerefiye İle İlgili İlişkiyi Tamamen Söndürmesine ve Borcunu O Tarihten Önce Tam Olarak Ödemeyen Davacı İle İlgili Davada Emsal Olmasının Mümkün Bulunmadığı - Baskı Altında Ödenmek Zorunda Kalınan Paranın Tahsili )
Y11.HDE. 2001/6016ŞEREFİYE BEDELİ ( Davacı Ortak Tarafından Senet Olarak Verilmesi - Kooperatifin Alınan Senedi İstediği Gibi Kullanabileceği )
YHGKE. 2013/23-653ŞEREFİYE BEDELİ ( Davacının Ortaklıktan İhraç Kararı Sonrasında Aidatlarını Tam Olarak Yatırdığını ve Şerefiye Bedelinin Ödenmesi İçin Kooperatif Tarafından Açılan Dava Neticesinde Ödeme Yaptığını İddia Ettiği - Davacının Zımnen Ortaklığa Kabul Edilmesi Anlamı Doğuracak İşlemlerin Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gerektiği )
YHGKE. 2008/11-708ŞEREFİYE BEDELİ ( Davalı Kooperatif Genel Kurulunda Şerefiye Bedellerinin Ocak Ayından Başlayarak 10 Eşit Taksitte Ödenmesine Karar Verildiği - Borcun Tümü İçin Değil Ödenmesi Geciken Taksit Tutarıyla Sınırlı Bir Faiz Uygulanmasının Öngörüldüğünün Dikkate Alınacağı )
Y23.HDE. 2014/7197ŞEREFİYE BEDELİ ( Genel Kurul Kararının İptali - Şerefiye Bedelleri İle İlgili Bir Çalışma Yapılıp Yapılmadığı Yapılmışsa Kesinleşip Kesinleşmediği Belirlendikten Sonra Şerefiye Denkleştirmesi de Hesaba Katılarak Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınıp Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2009/5212ŞEREFİYE BEDELİ (Miktarının Şerefiye Tespit Komisyonlarının Kararları İle Belirlendiği/Bu Alacakların Belirlenebilir Likid Sayılması Gerektiği - İcra İnkar Tazminatı Talebi/İtirazının İptali Davası)
Y23.HDE. 2014/10622ŞEREFİYE BEDELİ ALACAĞI ( Davacıya Makbuz Aslı İbrazı İçin Süre Verileceği - İbrazı Durumunda İmzanın Davacıya Ait Olup Olmadığı Saptanacağı/İbraz Edilmemesi Halinde Davalı Delil Listesinde Kooperatif Kayıtlarına Dayandığından Kooperatif Defter ve Kayıtları Üzerinde İnceleme Yaptırılacağı )
Y11.HDE. 2003/2550ŞEREFİYE BEDELİ NİTELİĞİ ( Kooperatifin Üyeden Talep Ettiği Kat Farkı - Temerrüt Durumunda Gecikme Faizi Uygulanacağına İlişkin Yönetim Kurulu Kararının Uygulanması Gereği )
Y11.HDE. 2010/2395ŞEREFİYE BEDELİNDEN KAYNAKLANAN MENFİ TESPİT DAVASI ( Tüzel Kişi Olan Kooperatif İle Üyeleri Arasındaki Davaların Kooperatifin İkametgahı Addolunan Mahal Mahkemesinde Görüleceği - Kesin Yetki Kuralı Olduğu )
Y23.HDE. 2015/7269ŞEREFİYE BEDELLERİNİN BELİRLENMESİ (Hesaplamanın 1163 S. Kooperatifler Kanunu'nun 23. Md. ve Anasözleşmeye Uygun Olup Olmadığı Konularında Kooperatifler Hukuku ve Maliyesi Konularında Uzman 3'lü Bilirkişi Heyetinden Rapor Aldırılması Gerektiği - Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali İstemi)
Y11.HDE. 2001/10344ŞEREFİYE BORCU İÇİN VERİLEN SENET ( Kooperatifin Bu Senet Üzerindeki Tasarrufun Davacıyı İlgilendirmemesi Zire Davacının Senet Bedelini Ödemesi Halinde Şerefiye Borcundan Kurtulması )
Y4.HDE. 1947/5103ŞEREFİYE BORCUNUN TEDİYE EDİLMESİ
Y11.HDE. 2005/11561ŞEREFİYE DEĞERİ ( Davacının Vaziyet Planına Aykırı Şekilde Konutunun Önüne Sosya Tesis İnşa Edildiği Yönündeki İddiası - Tesis Projesinin Şerefiye Paylarının Tespitinden Sonra Onaylanması Halinde Davacının İcazet Verip Vermediğinin/Konutun Değerine Ne Gibi Bir Etkisi Olduğunun Araştırılacağı )
Y15.HDE. 2003/1249ŞEREFİYE PAYI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Götürü Bedelli Olması Nedeniyle Arsa Sahibinden Sözleşme Dışında Bir Bedel İstenemeyeceği )
Y11.HDE. 2003/7246ŞEREFİYE PAYI ( Kuraya Tabi Olmayan Daireden Alınmasına İlişkin Genel Kurul Kararının İptalini İsteyebilmek için Kooperatif Üyeliği Sıfatını Haiz Olmanın Gerekmesi )

S Kavram Endeksi (11. Bölüm)