S Kavram Endeksi (7. Bölüm)

0-9 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

S.S.K.-SANIKTAN / SANTRALDAKİ-SATTIĞI / SAV-SENDİKAYA / SENEDE-SİGARASINI / SİGORTA-SİKKELERİN / SİLAH-SÖZLERİN / SÖZLEŞME-SUCUKLARIN / SUÇ-SÜRAT / SÜRE-SVAP / ŞAH-ŞEREFİYE / ŞERH-ŞÜYUUN

Mahkeme / DaireEsas No.Kavram

S

YCGKE. 2000/11-183SUÇ
Y2.CDE. 2006/7761SUÇ / KABAHAT ( Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Eylemi Adli Yargı Mahkemelerinin Görevine Giren Bir Suç Olduğu Halde Sadece Alkollü Olarak Araç Kullanma Eylemi İdari Makamlar Tarafından İşlem Yapılmasını Gerektiren Bir Kabahat Olduğu )
Y16.CDE. 2015/6935SUÇ ADININ HATALI YAZILMASI ( Gerekçeli Karar Başlığında Yazılan Suçun Doğru Olmadığı - Suç Adının Başkasına Ait Kimlik Veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Yerine İftira Olarak Yazılması Hatalı Olduğu/Düzeltilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2002/23093SUÇ ALETİ ( Somut Olayda Kars Devlet Hastanesinin Raporu ile Tanık Anlatımları Dikkate Alınarak Suç Aletinin Yerel Mahkemece Gözetilmesinin Gerekmesi )
YCGKE. 2002/1-55SUÇ ALETİ ( Tüfeğin Ölüm Sonucunu Elde Etmeye Elverişli ve Etkin Biçimde Kullanıldığı Açık Olduğundan Sanığın Eyleminin Kasten Öldürme Olması )
Y3.CDE. 2003/3155SUÇ ALETİ ( Yedieminde Bulunan - Herhangi Bir Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırılığı )
Y2.CDE. 2003/9014SUÇ ALETİ BALTAYI HERHANGİ BİR NÜFUZ VE MÜESSİR KUVVET SARFETMEDEN ARKASINDA SAKLAYIP ELDEN ELE DEĞİŞTİREREK TESLİM ETMEMEK ( Memura Menfi Mukavemet Suçunun Oluşmayacağı )
Y1.CDE. 2010/5998SUÇ ALETİ VE ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanığın Mağdurun Yaralanmasına Sebebiyet Verdiği - 2. Kez Bıçağı Salladığında Sanığa Engel Olunduğu Eylemi Kendiliğinden Sona Erdirmediği/Nitelikli Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçu )
Y4.CDE. 1994/7702SUÇ ALETİNE KOLLUKÇA EL KONULMASI ( Cumhuriyet Savcılığına Verilen Emir - Orman Kanunu )
Y1.CDE. 2014/1722SUÇ ALETİNİN ÖLDÜRMEYE ELVERİŞLİ OLMASI ( Kasten Yaralama - Sanığın Yanında Taşıdığı Bıçağıyla Maktulün Sol Göğüs Bölgesine Kuvvetlice Vurduğu Bıçak Darbesinin Kalbin İki Karıncığını Ayıran Kardiyak Doku Duvarını Parçalayarak Sağ Karıncık İçine Geçtiği Darbenin Şiddeti ve Yaranın Niteliği Dikkate Alındığında Eylemine Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Kastın Öldürmeye Yönelik Olduğu )
Y1.CDE. 2012/3691SUÇ ALETİNİN ÖLDÜRMEYE ELVERİŞLİLİĞİ ( Hedef Alınan Vücut Bölgeleri Darbelerin Şiddeti ve Yaraların Nitelikleri Dikkate Alındığında Öldürme Kastının Olduğunun Anlaşıldığı - Sanığın 2 Mağduru Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Ayrı Ayrı Cezalandırılacağı/ Kasten Yaralama Suçundan Cezalandırılamayacağı )
Y2.CDE. 2002/7371SUÇ ALETİNİN SİLAHTAN SAYILMASI ( Tartışılmadan Cezanın Artırılmasına Karar Verilmesinin Kanuna Aykırılığı - Müessir Fiil )
YCGKE. 2005/7-42SUÇ ALETLERİ ( 4195 Sayılı Yasa Uyarınca Bizatihi Av Suçunda Kullanılan Vasıtaların Suç Aletleri Kime Ait Olursa Olsun İdarece Zapt ve Yetkili Sulh Ceza Mahkemesince Müsadere Edilmesi )
Y7.CDE. 2005/4351SUÇ ALETLERİ İLE YAKALANMA ( Sanıklar Üzerlerine Atılı Suça Elverişli Kazma Kürek Dedektör Gibi Vasıtalarla Yakalandıklarına ve Yeni Kazılmış Çukurlar Tespit Edildiğine Göre Mahkumiyetlerine Karar Verilmesi Gerektiği - 2863 Sayılı Kanun'a Muhalefet )
Y5.CDE. 2012/12728SUÇ ALETLERİNİN MÜSADERESİ ( Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu - Suçta Kullanıldığı Anlaşılan Aletlerin Müsaderesine Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y3.CDE. 2006/9682SUÇ ALETLERİNİN YEDİEMİNE ALINMASI ( Orman Kanununa Muhalefet - Yediemine Alınan Motorlu Testere ve Balta Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y17.CDE. 2015/481SUÇ ARKADAŞLIĞI ( Sanığın Suç Arkadaşı Olup Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilen Sanığın Tutanak İçeriğine Göre Kolluk Görevlilerine Ellerindekilerin Hırsızlık Malzemeleri Olduğunu Söyleyerek Önce Malzemeleri Koydukları Yeri Sonra da Hırsızlık Yaptıkları Yeri Gösterdiği - Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )
Y6.CDE. 2006/14235SUÇ ATMA ( Hırsızlık - Birbiriyle Çelişkili ve Değişen Suç Atma Niteliğindeki Hakkındaki Mahkumiyet Hükmü Kesinleştikten Sonraki Anlatımları Dışında Sanığın Hükümlülüğüne Yeterli Kesin ve İnandırıcı Hukuka Uygun Kanıtlar Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y21.CDE. 2015/6798SUÇ ATMA ( Ölen Sanığın Atfı Cürüm Niteliğindeki Soyut Beyanı Dışında Mahkumiyete Yeterli Kesin ve İnandırıcı Deliller Karar Yerinde Gösterilerek Açıklanıp Tartışılmadan Yanılgılı Şekilde Sanık Hakkında Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
Y4.CDE. 2007/6103SUÇ ATMA ( Sanığın Yetkili Makamlara Şikayette Bulunarak İşlemediğini Bildiği Halde Katılan Hakkında Soruşturma ve Kovuşturma Başlatılmasını Sağlamak İçin Suç Yüklediği ve Bu Suretle İftira Suçunun Hukuka Aykırılık Öğesinin Oluştuğu )
Y2.CDE. 2014/23568SUÇ ATMA ( Sanıklardan İkisinin Aşamalarda Alınan Tüm Savunmalarında Atılı Suçu İşlemediklerini Savunmaları Karşısında Sanığın Soyut Suç Atması Dışında Yüklenen Suçları İşlediklerine Dair Cezalandırılmalarına Yeterli Her Türlü Kuşkudan Uzak Kesin ve İnandırıcı Kanıt Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2013/983SUÇ ATMA ( Temyize Gelmeyen Sanığın Pasaportu Satın Aldığını İddia Ettiği Sanığa Suç Atması İçin Dosyaya Yansıyan Bir Husumetinin Bulunmadığı da Nazara Alınmak Suretiyle Sanıkların Hukuki Durumlarının Değerlendirilmesi Gerektiği - Resmi Belgede Sahtecilik )
Y21.CDE. 2015/8159SUÇ ATMA (Suça Konu Kayıp Eşya Formu Bildirimi Başlıklı Belge Nedeniyle Atfı Cürüm Mahiyetindeki Soyut Beyanlar Dışında Sanığın Mahkumiyetine Yeterli Her Türlü Şüpheden Uzak Somut Kesin ve İnandırıcı Delilin Elde Edilemediği Gözetilmeden Beraati Yerine Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y2.CDE. 2014/26382SUÇ ATMA NİTELİĞİNDEKİ BEYAN (Hırsızlık - Birinin Suçu Diğeriyle Birlikte İşlediğine Dair Soyut ve Suç Atma Niteliğindeki Beyanları Dışında Mahkumiyetine Yeter Her Türlü Şüpheden Uzak Kesin ve İnandırıcı Delillerin Nelerden İbaret Olduğu Kararda Açıklanıp Tartışılmadan Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının İsabetsiz Olduğu)
Y13.CDE. 2015/18154SUÇ ATMA NİTELİĞİNDEKİ BEYANLAR ( Hırsızlık Suçu - Temyize Gelmeyen Sanığın Duruşma Aşamasında Değiştirdiği ve Atfı Cürüm Niteliğinde Kalan Beyanı Dışında Suça Sürüklenen Çocuğun Suçları İşlediğine Dair Hükümlülüğüne Yeterli Hukuka Uygun Kuşkudan Uzak Kesin ve İnandırıcı Kanıt Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği)
Y2.CDE. 2014/29883SUÇ ATMA NİTELİĞİNDEKİ BEYANLAR ( Sanığın Yüklenen Suçları İşlemediği Yönündeki Savunmasının Aksini Gösterir Diğer Sanığın Kovuşturma Aşamasında Değiştirdiği Suç Atma Niteliğindeki Soruşturma Aşamasındaki İfadelerinden Başka Mahkumiyetine Yeterli Delillerin Neler Olduğu Tartışılmadan Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y20.CDE. 2016/3033SUÇ ATMA NİTELİĞİNDEKİ BEYANLAR (Sanığın Diğer Sanığın Suçuna İştirak Ettiğine veya Sanığa Ait İşyerinde Ele Geçen Uyuşturucu Maddelerle İlgisi Olduğuna Dair Sanığın Atfı Cürüm Niteliğindeki Beyanları İle Sanığın Sonradan Değiştirdiği Soyut Beyanı Dışında Kesin ve İnandırıcı Delil Bulunmadığı - Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y20.CDE. 2016/1573SUÇ ATMA NİTELİĞİNDEKİ SOYUT BEYAN DIŞINDA DELİL BULUNMAMASI ( Uyuşturucu Madde Ticareti - Hakkında Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçundan Tedavi ve Denetimli Serbestlik Kararı Verilende Ele Geçirilen Esrarı Sanıktan Alarak Teslim Ettiğine Dair Diğer Sanığın "Suç Atma" Niteliğindeki Soyut Beyanı Dışında Delil Bulunmadığı Aşamada Kendisinin Verdiğini Beyan Ederek İkrarı İle Kendi Suçunun Ortaya Çıkmasına Yardım Eden Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükmünün Uygulanacağı )
Y9.CDE. 2013/5004SUÇ ATMAK (Sanığın Başbakanlık İletişim Merkezine Gönderdiği Mektupla Ağabeyinin Kendisini Tehdit Ettiğini Annesine İse Eziyet Ettiğini Bildirmesi Şeklindeki Somut Olayda Eyleminin Suç İşlemediğini Bildiği Kimseye Suç Atmak Biçiminde Olmayıp Yasal Şikayet Hakkını Kullanma Niteliğinde Bulunduğu - İftira Suçunun Oluşmadığı)
Y6.CDE. 1998/7519SUÇ BELGELERİNİN DELİL OLARAK SAKLANMASI ZORUNLULUĞU ( Zoralımına Karar Verilen Sahte Park Ücreti Biletleri )
Y10.CDE. 2017/178SUÇ BELİRLENMESİNE RAĞMEN GİZLİ SORUŞTURMACILARIN İKİNCİ KEZ UYUŞTURUCU MADDE SATIN ALMALARI ( Suçun Delili Elde Edilmesine Rağmen Daha Sonra Sanıktan Tekrar Esrar Almalarının Hem Gereksiz Olduğu Hem de Görevleri Kapsamında Olmadığı )
Y6.CDE. 2007/24317SUÇ BİLDİRİMİ ( Sanığın Hangi Tarihte Belirtilen Cezaevinde Tutuklu veya Hükümlü Olarak Bulunduğu Araştırılıp Suç Bildiriminin Olaydan Sonraki Bir Zamanda Yapılmış Olması da Dikkate Alınarak Suç Tarihinin Kesin Olarak Belirlenmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 1999/3731SUÇ ÇOKLUĞU
Y4.CDE. 1992/4095SUÇ ÇOKLUĞU ( İki Kişiye Hakaret Edildiğinin Kabulü - Tek Suçtan Ceza Verilmesi )
Y4.CDE. 2006/5648SUÇ ÇOKLUĞU ( Sanığın Birden Çok Görevliye Sövmesi Karşısında Suç Çokluğu Gözetilmeden Tek Suçtan Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği )
Y4.CDE. 1996/9367SUÇ ÇOKLUĞU ( Tek Ceza Verilmemesi-Bireylere Kötü Davranma-Sövme )
Y4.CDE. 1998/2182SUÇ ÇOKLUĞU ( Üç Kişinin Faili Belirsiz Şekilde Yaralanması )
Y4.CDE. 1997/11836SUÇ ÇOKLUĞU SAPTANMADAN HÜKÜM KURULMASI ( Terörle Mücadele Ekibinin Ne Suretle Bir Kurul Olduğu ve O Ekipte Olay Günü Çalışanların Kimler Olduğu Açıklanmadan )
Y1.CDE. 2014/1238SUÇ DELİLERİNİ GİZLEME SUÇU ( Sanığın Kardeşinin Olayda Kullanılan Silah ve Boş Kovanları Sakladığı - Daha Sonra Baba Tarafından Sanıkların Jandarmaya Teslim Edildiği/Sanıklar Hakkında Beraat Kararı Verilmesinin Bozma Nedeni Sayılacağı/Kasten Öldürme/6136 S.K. Muhalefet Suçu/Suç Delillerini Gizleme Suçu )
Y10.CDE. 2017/7729SUÇ DELİLİ ELDE ETME ( Alıcı Görevlilerin Para Verip Sanıktan İki Adet Amfetamin İçeren Hap Aldıklarının Alıcı Görevlilerin Sonraki Tarihte Tekrar Giderek Sanıktan İki Adet Amfetamin İçeren Hap Daha Aldığı - Kolluk Görevlilerinin Gerçek İradesinin Uyuşturucu Madde Satın Alma Değil Suç Delilini Elde Etme Olduğu )
Y10.CDE. 2016/155SUÇ DELİLİ ELDE ETME ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma/Kolluk Görevlilerinin Gerçek İradelerinin Uyuşturucu Madde Satın Alma Değil Suç Delilini Elde Etme Olduğu - Sanığın Hareketlerinin Bütünüyle Uyuşturucu Maddeyi Satışa Arzetme Suçunu Oluşturduğu )
Y10.CDE. 2017/1SUÇ DELİLİ ELDE ETME (Aynı Alıcı Görevlilerin Sonraki Tarihte Sanıktan Tekrar Uyuşturucu Madde Aldığı - Kolluk Görevlilerinin Gerçek İradelerinin Uyuşturucu Madde Satın Alma Değil Suç Delilini Elde Etme Olduğu/Sanığın Hareketlerinin Bütünüyle Uyuşturucu Maddeyi Satışa Arzetme Suçunu Oluşturduğu)
Y1.CDE. 2003/960SUÇ DELİLİLERİNİ YOK ETMEK ( Maktülün Cesedinin Çay Kenarına Atılması Suretiyle - Tahkikatın Yanlış Yöne Sevkedilmesi/Yakınlarının İşledikleri Cürümden Kurtulmalarını Sağlamaya Çalışmak )
Y10.CDE. 2014/4441SUÇ DELİLİNİ ELDE ETMEK (Kolluk Görevlisinin Sanıktan Uyuşturucu Madde Satın Alması - Kolluk Görevlisinin Gerçek İradesi Uyuşturucu Madde Satın Alma Değil Suç Delilini Elde Etme Olduğu/“Uyuşturucu Madde Satma”nın Gerçekleşmediği - Sanığın Hareketleri Bütünüyle “Uyuşturucu Maddeyi Satışa Arzetme” Suçunu Oluşturduğu)
Y1.CDE. 2006/3351SUÇ DELİLİNİN GİZLENMESİ ( Kasten Öldürmek - Hastaneye Giderken Sanığın Olayda Kullandığı Bıçağı Tanığın Aracının Sol Arka Paspas Altına Suç Delilini Gizlemek Maksadıyla Sakladığından Bu Suçtan Mahkumiyeti Gereği )
Y1.CDE. 2005/538SUÇ DELİLİNİN KOLLUK KUVVETLERİNE GÖTÜRÜLMESİ ( Olayın Üzerinden Birbuçuk Yıldan Fazla Zaman Geçmiş Olmasına Rağmen Suç İşlemiş Bir Kişinin Götürmesinin Normal Bir Davranış Olmadığı )
Y10.CDE. 2014/4299SUÇ DELİLLERİ ELDE ETMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR (Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma - Alıcı Görevlilerinin Değişik Tarihlerdeki Satın Alma İşlemlerinin Suç Delillerini Elde Etmeye Yönelik Çalışmalar Olduğu Dolayısıyla Alıcı Görevlilere Yapılan Uyarıcı Madde Satışlarının Zincirleme Suç Kapsamında Değerlendirilemeyeceği)
Y15.CDE. 2011/25994SUÇ DELİLLERİNİ AKLAMA ( Yurtdışı Fuar Organizasyonunda Sanıkların Çeşitli Yöntemlerle Haksız Çıkar Elde Ettiğinin İddia Edildiği - 5549 S.K. Açısından MASAK Tarafından Yapılan Suç İhbarının Akıbetinin Araştırılacağı/Nitelikli Dolandırıcılık )
Y10.CDE. 2015/4790SUÇ DELİLLERİNİ ELDE ETME (Uyuşturucu Maddeyi Satışa Arzetme Suçu - Kolluk Görevlilerinin Sanıklardan Uyuşturucu Madde Satın Alması Uyuşturucu Madde Satın Alma Değil Suç Delilini Elde Etme Olduğu/Sanıkların Hareketlerinin Bütünüyle “Uyuşturucu Maddeyi Satışa Arzetme” Suçunu Oluşturduğu)
Y1.CDE. 2006/4126SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEME ( 765 Sayılı TCK'nun Fiili Usul veya Füruunun Karı veya Kocasının ya da Kardeşinin Lehine Olarak İşleyen Kimseye Ceza Verilmeyeceğine Dair 296 /Son Maddesinin Uygulanması Gerektiği )
Y1.CDE. 2006/5834SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEME ( Olaydan Sonra Evine Gelip Suç İşlediğini Söyleyen Sanığın Kanlı Elbiseleri Alıp Çöp Bidonuna Atmak Bilahare Yakalanınca da Polise Yerini Gösterip Teslim Etmek )
Y20.CDE. 2017/187SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEME ( Sanığın Arama Yapılacağı Esnada Evin Camından Atmaya Çalıştığı Esrarın Eşi Olan Diğer Sanığa Ait Olduğunu Savunduğu ve Diğer Sanığın da Uyuşturucu Maddenin Kendisine Ait Olduğunu Beyan Ettiği - Sanığın Ele Geçen Esrarı Kullanma Satma veya Başkasına Verme Gibi Bir Amaç İçin Bulundurduğuna Dair Delil Elde Edilemediği Eyleminin Suç Delillerini Gizleme Suçunu Oluşturduğu )
Y1.CDE. 2006/4068SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEME ( Sanığın Diğer Sanığı Evinde Gizlediği - Eylemin Suç Delillerini Gizleme Değil Suçluyu Kayırma Olduğu )
YCGKE. 2014/1-427SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEME ( Sanığın Maktulü Öldürdükten Sonra Cebinden Cep Telefonunu Aldığı/Daha Sonra da İşlediği Suçun Delilleri Yok Etmek Amacıyla Yaktığı Söylenebilir İse de Maktulün Bir Miktar Parasını da Aldığı ve Faydalanma Maksadıyla Hareket Ettiği - Hırsızlık Suçunun Oluştuğu )
Y1.CDE. 2011/237SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEME ( Sanık Hakkında Bu Suçtan Açılmış Bir Dava Bulunmadığı Halde Beraat Kararı Verilemeyeceği )
Y9.CDE. 2015/1653SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEME ( Sanıklara Ait Müşterek İkamette Yapılan Aramada Sanıklardan Birinin Bebek Beşiğinde Bulunan ve İçinde Uyuşturucu Olan Poşeti Pencereden Atmaktan İbaret Eyleminin Suç Delillerini Gizleme Suçunu Oluşturacağı )
Y1.CDE. 2012/3108SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEME ( Sanıklardan Biri Hakkında Tasarlayarak Öldürme Suçundan Cezalandırılması İstemiyle Kamu Davası Açıldığı/İddianamenin Anlatım Biçimi Dikkate Alındığında Suç Delillerini Gizleme Suçundan Açılmış Dava Bulunmadığı - Usulüne Uygun Bir Dava Olmadan Bu Suçtan Yazılı Biçimde Hüküm Kurulmasının Yerinde Görülmediği )
Y20.CDE. 2015/15674SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEME (Sanığın Araca Binerken Eteğinin İçerisine Gizlediği Gazete Kağıdına Sarılı Uyuşturucu Maddeleri Aracın Altına Attığı/Sanığın Eyleminin Diğer Sanığın Uyuşturucu Madde Ticareti Eylemine İştirak Etmek Suretiyle Uyuşturucu Madde Nakletme Suçunu Oluşturduğu - 5237 S.K. 188/3. Maddesi Uyarınca Cezalandırılacağı/Suç Vasfında Yanılgı)
Y10.CDE. 2015/5261SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEME (Sanığın Eşi Olan Diğer Sanığın Suçuna İştirak Ettiğine Dair Şüpheyi Aşan Kesin Delil Bulunmadığı/Sabit Olan Fiilinin Adı Geçene Ait Suçun Konusu Olan Uyuşturucu Maddeyi Kolluk Görevlilerini Görünce Alıp İç Çamaşırına Gizlemekten İbaret Olduğu Gözetilmeden “Suç Delillerini Gizleme” Yerine “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma” Suçundan Mahkumiyetine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olacağı)
Y6.CDE. 2012/24266SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEME SUÇU ( Sanık Hakkında Hırsızlık Suçundan Verilen HAGB Kararından Sonra Suç Delillerini Gizleme Suçundan Adli Para Cezasına Hükmolunduğu/İhbar Üzerine Denetim Süresi İçinde Suç İşlediği Dayanak Gösterilerek Hırsızlık Suçundan Mahkumiyetine Karar Verildiği - İkinci Suç Olarak Değerlendirme Konusu Yapılan Adli Para Cezasının Hükmünün Kesin Nitelikte Olduğu ve Hükmün Açıklanmasına Esas Oluşturmayacağı/HAGB Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y1.CDE. 2016/2094SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEME SUÇU (Olay Tarihinde Sanığın Eşi Olan Diğer Sanığın Maktülü Öldürmekte Kullandığı Suç Aleti Olan Bıçağı Olay Yerinden Alarak Yıkadığı ve Evin İçerisindeki Çamaşır Makinasının Altına Gizlediği - Sanığa Yüklenen Suçun Tüm Unsurlarıyla Oluştuğu ve Mahkumiyetine Hükmedilmesi Gerektiği)
Y1.CDE. 2007/2235SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEME VE YOK ETME SUÇU ( Sanığın Daha Önce İzinsiz Taşıdığı Tabancasını Ölene Verdiği - Bu Tabancayla İntihar Eden Ölenin Yanına Gittiğinde Kendi Tabancasının Kullanıldığını Görmesi Üzerine Bu Tabancayı Yok Ettiğinden Cezalandırılacağı )
Y1.CDE. 2006/3251SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEMEK ( Kasten Öldürmek - Suçu İşlediğini Bildiği Dayısının Kanlı Montunu ve Fişekleri Sobaya Atıp Yakmak Suçta Kullanılan Silahı da Yatağının Altına Saklamak Suretiyle Sübut Bulan Suç Delillerini Gizlemek Suçundan Mahkumiyeti Gerektiği )
Y1.CDE. 2016/2583SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEMEK ( Sanıkların Maktulü Üç Gün Süresince Alıkoyarak Dövmeleri Sonucu Oluşan Suç Delillerini Gizlemek Amacıyla Öldürme Eylemini Gerçekleştirdikleri Anlaşılmakla Sanıkların 5237 S. TCK'nun Md. 82/1/h Hükmüyle Cezalandırılmaları Gerektiği )
YCGKE. 1976/153SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEMEK İÇİN ADAM ÖLDÜRMEK ( Irza Geçmenin Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Tesbitinde Dikkat Edilecek Hususlar )
Y1.CDE. 2006/4148SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEMEK SUÇU ( Adam Öldürme Suçuna Dönüşmeyeceği Cihetle Sanık Hakkında Usulüne Uygun Kamu Davası Açılmadan Adam Öldürme Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )
Y1.CDE. 2004/5159SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEMEK SUÇUNA ASLİ İŞTİRAK ( Sanığın Öldürülmesine Yardım Etmediği ve Diğer Sanığın Öldürdüğü Maktulün Araca Bindirilmesine Öldüren Sanığın Israrıyla Yardımcı Olması )
YCGKE. 1993/1-13SUÇ DELİLLERİNİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN ADAM ÖLDÜRMEK
Y4.CDE. 2006/1409SUÇ DELİLLERİNİ SAKLAMA ( Sanıkların Suç Tarihi İtibarıyla 18 Yaşlarını Tamamlamadıkları - Kısa Süreli Hapis Cezalarının 5237 S.K. Md. 50/1'deki Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesinde Zorunluluk Bulunduğu/Erteleme Kararı Verilemeyeceği )
Y1.CDE. 2002/776SUÇ DELİLLERİNİ SAKLAMAK ( Dikkatsizlik Sonucu Ölen Bebeği Diğer Sanıkla Beraber Çöp Kutusuna Atan Sanığın Eylemi )
Y1.CDE. 2002/698SUÇ DELİLLERİNİ SAKLAMAK ( Sanıkların Maktülün Yaralanması Üzerine Maktülü Hastaneye Götürüp Suç Aletlerini Göstermeleri-Suç Delillerini Saklama Suçunun Oluşmaması )
Y16.CDE. 2015/4815SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME ( Katılan Sanığın İşyerinde Gerçekleşen Hırsızlık Anına Ait Görüntülerin Yine İşyerinde Bulunan Kayıt Cihazından Kolluk Görevlileri Tarafından Muhafaza Altına Alınması Karşısında Suç Delillerini Yok Etmediği Anlaşılan Sanığın Müsnet Suçu İşlemediğinin Kabulü Gerektiği )
Y14.CDE. 2014/6993SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME (Suçun 5237 S.K. 281/1. Maddesinde Öngörülen Cezasının Üst Sınırı İtibariyle Aynı Kanunun 66/1-E Maddesinde Belirlenen 8 Yıllık Asli Dava Zamanaşımına Tâbi Olduğu ve Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarihten İnceleme Gününe Kadar Zamanaşımını Kesen Başka Bir Neden Olmaksızın Anılan Sürenin Geçtiği Anlaşıldığından Hükmün Bozulmasına Ancak Bu Husus Yeniden Yargılamayı Gerektirmediğinden Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Düşeceği)
Y8.CDE. 2016/12307SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME GİZLEME VEYA DEĞİŞTİRME (İddianamede Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında “Suç Delillerini Yok Etme Gizleme veya Değiştirme” Suçundan Dava Açıldığına Dair Bir Anlatım Bulunmadığı - Mahkemece Açılmayan Davadan Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı)
Y6.CDE. 2013/15882SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME GİZLEME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU ( Teknik Şartnamedeki Yeterlilik Kriterlerini Taşımadığı Tespit Edilen Kömürlere Dair Analiz Raporuna İtiraz Edilmesi Üzerine Kömür Numunelerinin Hakem Heyete Götürülürken Değiştirildiği - Eylemin 5237 S. T.C.K.'nın 281. Md. Uyan Suçu Oluşturduğu )
Y16.CDE. 2015/4912SUÇ DELİLLERİNİN YOK ETME GİZLEME VEYA DEĞİŞTİRME ( Mahkeme Kararının Gerekçe Kısmında "Mahkememizde Olumlu Kanaat Oluşmakla Sanık Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Dair Karar Vermek Gerekmiştir" Şeklinde Yazılmış İse de Hüküm Kısmında Sanığın Mahkumiyetine Karar Verildiğinin Anlaşılması Karşısında Gerekçe İle Hüküm Arasında Çelişki Oluşturulmasında İsabet Görülmediği )
Y8.CDE. 2007/722SUÇ DUYURSUNDA BULUNMA ( İddianameye Konu Tehlikeli Madde Bulundurmaktan Dolayı Mahkumiyet Hükmü Kurulmasına Rağmen Hukuki Fazlalık Olacak Şekilde Aynı Suçtan C.Savcılığına Suç Duyurusunda Bulunulmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y4.CDE. 2000/8317SUÇ DUYURUSU ( 2499 Sayılı Kanunda Yazılı Suçlardan Dolayı Kovuşturma Yapılmasının Sermaye Piyasası Kurulu'nun Cumhuriyet Başsavcılığına Yazılı Başvuruda Bulunmasına Bağlı Olması )
Y5.CDE. 2013/7464SUÇ DUYURUSU ( Kendisi de İşçi Olarak Çalışan Sanığın Aralarında İş İlişkisi Bulunmayan Çevresine Borçlu Olduğunu Bildiği Katılana Eşinin Yıllarca Terzilik Yaparak Biriktirdiği Parayı Karşılıksız Vermesinin Genel Hayat Tecrübelerine Uygun Düşmediği - Sanık Hakkında Tefecilik Suçundan Suç Duyurusunda Bulunulması Gerektiği )
Y4.HDE. 1984/1995SUÇ DUYURUSU ( Manevi tazminat )
Y9.CDE. 2004/486SUÇ DUYURUSU ( Sanığın Eyleminin Yargılama Sonunda Belirlenen Niteliğine Göre Suç Duyurusunda Bulunulmasının Hatalı Olması )
Y9.CDE. 2004/175SUÇ DUYURUSU ( Sanık Hakkında Suç Duyursunda Bulunulması Sonucunda Kamu Davası Açılmışsa Sonucu Araştırılarak Tutukluğun Mahsubunun Gerekip Gerekmediğinin Tespit Edilmesi )
Y8.CDE. 2004/4820SUÇ DUYURUSU ( Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yasasının Varlığının Tespiti Halinde Davaya Konu Edilen Anılan Mahkemece Yapılan Suç Duyurusunun Sonucunun da Araştırılması Gerektiği )
Y12.CDE. 2015/11244SUÇ DUYURUSU AKIBETİNİN ARAŞTIRILMASI ( 2863 S. Kanuna Muhalefet - Mahkemece Derneğin Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulduğu/Soruşturma Dosyasının Akıbetinin Araştırılması Açılmış Bir Dava Bulunduğunun Tespiti Halinde Mümkün Olduğu Takdirde İncelenen Dosya İle Birleştirilmesine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y4.CDE. 2000/1657SUÇ DUYURUSU TARİHİ ( Suç Tarihi Olarak Kabul Edilememesi )
Y10.CDE. 1992/2922SUÇ DUYURUSU YAPMAKLA YÜKÜMLÜ BANKA ŞUBESİ ( Yetkili Yargı Yeri )
Y7.CDE. 2013/6924SUÇ DUYURUSUNA KONU USULSÜZ İŞLEMLER ( Benzeri Eylemlerin Saptandığı ve Soruşturmanın Devam Etmekte Olduğu Yönünde Anlatımın Bulunması Karşısında Devam Ettiği Belirtilen Soruşturmanın Akıbetinin Araştırılması Gerektiği - Zimmet )
Y4.CDE. 1995/5732SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMA HAKKI ( Hakaret, Sövme veya İftira Suçlarının Oluşup Oluşmadığının Tesbiti )
Y2.CDE. 2014/2513SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULAN KİŞİ ( Hakkında Dava Açılıp Açılmadığı Araştırılıp Açılmış İse Davanın Birleştirileceği - Açılmamış İse Tanık Sıfatıyla Beyanı Alınacağı/Hırsızlık )
Y7.CDE. 2006/3815SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASI ( Sanığın Beraatine İlişkin Karar Bozularak Mahkemesine Gönderildiği Anlaşıldığından Delillerin Birlikte Değerlendirilmesi Yönüyle Her İki Dosyanın Birleştirilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y19.CDE. 2016/6067SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASI (Maden İşletme Şirketinde Müdür Olan Şahsın Sanıkla Birlikte Ortakları Olan Kişilerin Tanık Sıfatıyla Dinlenip Gerekirse Haklarında Suç Duyurusunda Bulunulup Dava Açılması Halinde Bu Dosya İle Birleştirilip Yargılaması Yapılarak Sanığın Hukuki Durumu Değerlendirilmesi Gerektiği)
Y10.CDE. 2016/2312SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASI (Sanığın Hükümden Sonra Ceza İnfaz Kurumu Aracılığı İle Gönderdiği Dilekçesinde Uyuşturucu Maddeleri Getirdiklerini Belirttikleri Şahsın Adresini Beyan Etmesi Karşısında Adı Geçen Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulması Suç Duyurusu Sonucunun Makûl Bir Süre Beklenmesi Gerektiği)
Y2.CDE. 2012/18317SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINA KARAR VERİLMESİ ( Bu Şekildeki İhbarın Esas İtibariyle Her Zaman ve Her Şekilde Yapılması Mümkün Bulunup Beraat Hükmünün Akabinde Karara Bağlanması Kanun Yararına Bozma Yasa Yoluna Konu Edilebilecek Bir Karar Olarak Kabul Edilmesini Gerektirmeyeceği )
Y4.HDE. 2001/5778SUÇ DUYURUSUNDA HATA NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR ( Maddi ve Manevi Tazminat Talebi )
YHGKE. 2010/4-584SUÇ DUYURUSUNDA SUÇ VASFININ YANLIŞ NİTELENDİRİLMESİ (Başvuranların Suçu Yağma Olarak Belirttiği - Haksız Şikayet Nedeniyle Manevi Tazminat Davasının Sırf Bu Nedene Dayalı Olarak Kabul Edilemeyeceği)
YCGKE. 2017/5-103SUÇ DUYURUSUNUN AKIBETİNİN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Mühür Bozma - Mühürleme ve Mühür Bozma Tutanaklarının Asılları veya Onaylı Suretlerinin İlgili Kurumdan Getirtilip Bu Tutanakları Tanzim Eden Görevlilerin Tanık Sıfatı İle Dinlenerek Mühürlemenin Usulüne Uygun Şekilde Yapılıp Yapılmadığının Tespit Edilmesi ve Suç Duyurusunun Akıbetinin Araştırılıp Dava Açılmış ve Derdest İse Bu Dava İle Birleştirilmesi Gerektiği )
Y10.CDE. 2015/3743SUÇ DUYURUSUNUN SONUCUNUN ARAŞTIRILMASI ( Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçundan Verilen Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmasına Dair Kararın İnfazı Aşamasında Sanığın Yeniden Aynı Suçu İşlediği İleri Sürülerek Suç Duyurusunda Bulunulduğu - Mahkemeece Suç Duyurusu Sonucu Araştırılacağı )
Y12.CDE. 2012/13655SUÇ DUYURUSUNUN SONUCUNUN BEKLENMESİ ( Taksirle Yaralama/Sanık Hakkında Aracı Kullandığına Dair Delil Elde Edilemediği ve Beraat Kararı Verildiği - Sanığın Aracı Başkalarının Kullandığını Belirttiği/Bu Kişiler Hakkında Yapılan İhbarın Değerlendirilmesi Gereği )
YCGKE. 1998/6-326SUÇ ESNASINDA GÖZCÜLÜK YAPMAK ( Sanığın Eyleminin Gasp Suçuna İştirak Olması )
Y6.CDE. 2003/9117SUÇ EŞYALARINI BIRAKIP KAÇMAK ( Yakınanın Evinden Çaldığı Eşyaları Dışarıya Çıkardığı Sırada Görülmesi Üzerine - Hırsızlığa Tam Kalkışma )
Y1.CDE. 2004/1689SUÇ EŞYASI ( Suçta Kullanılan ve Emanete Alınan - Hakkında Bir Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırılığı )
Y12.CDE. 2015/10947SUÇ EŞYASI (Tüm Sanıkların Aşamalardaki Savunmalarında Dedektörün Çantasından Hiç Çıkarılmadığını Beyan Etmeleri Karşısında Suçta Kullanıldığına Dair Delil Mevcut Olmayıp Bulundurulması da Bizatihi Suç Teşkil Etmeyen Dedektörün Sahibi Olan Sanığa İadesi Gerektiği - 2863 S. Kanuna Aykırılık)
Y2.HDE. 2005/8117SUÇ EŞYASI EMANET YÖNETMELİĞİ ( Md.18 Uyarınca İşlem Yapılması Gereği - Suçta Kullanılmadığı Anlaşılan ve Emanette Kayıtlı Bıçaklar/C.Savcısının Mirasçılara İade İstemi )
Y13.CDE. 2017/3071SUÇ EŞYASI OLDUĞUNU BİLEREK SATIN ALMA VEYA KABUL ETME ( Beraat Eden ve Kendini Vekille Temsil Ettiren Sanıklar Yararına Karar Tarihindeki A.A.Ü.T 13/Son Md. ve Fıkrası Uyarınca Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
Y10.CDE. 2004/3252SUÇ EŞYASINI BİLEREK SATIN ALMAK ( Hırsızlık Suçu İle Aynı Cinsten Olduğu - Sanık Hakkında Özel Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
Y6.CDE. 2006/10087SUÇ EŞYASINI BİLEREK SATIN ALMAK ( Yağma Suçları Sayısınca Oluşmayıp Birden Çok İşlenen Eylemlerden Elde Edilen Malların Bir veya Birkaç Kez Satılmasıyla Oluşacağı ve Çoğu Kez Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanmasını Gerektireceği )
YCGKE. 1991/6-127SUÇ EŞYASINI BİLEREK SATIN ALMAK SUÇU ( Taze Para Gereksinimi Nedeniyle Malların Kendilerine Ucuza Satıldığı Savunması )
Y13.CDE. 2015/5916SUÇ EŞYASINI KABUL ETMEK SUÇU ( Sanık Beyanları ve Tüm Deliller Işığında Sanıklardan Birinin Çalıntı Olduğunu Bildiği Aracı Sahte Olarak Tanzim Ettikleri Plakalarla Götürürken Yakalandığı Eylem Sebebiyle Hakkında Suç Eşyasının Kabul Etmek Suçundan Mahkumiyeti Gerektiği )
Y11.CDE. 2015/7453SUÇ EŞYASINI KABUL ETMEK VEYA SATIN ALMAK ( Sanığın Davaya Konu Aracı Çaldığına Dair Mahkumiyetine Yeterli Her Türlü Şüpheden Uzak Somut ve İnandırıcı Delil Bulunmadığı - Sanığın Eyleminin Bu Suç Kapsamında Değerlendirilerek Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerekirken Hırsızlık Suçundan Mahkumiyetine Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y8.CDE. 1998/6512SUÇ EŞYASINI MUHAFAZA ETMEK ( Kardeşinin Ruhsatsız Silahını Saklamak )
Y6.CDE. 2015/5100SUÇ EŞYASINI SATIN ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KÖTÜNİYELİ OLMASI ( Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanabilmesi İçin Failin Sattığı Yeri veya Kişiyi Söyleyerek Alınan Malın Suçun Mağduruna İadesini Sağlamasının Tek Başına Yeterli Olmadığı - Satın Alan Kötü Niyetliyse Satın Alandan Elde Ettiği Para veya Sağladığı Menfaati Kazanç Müsaderesine Konu Edilmek Üzere Soruşturma veya Kovuşturma Makamlarına Teslim Etmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2013/8818SUÇ EŞYASINI SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ ( Hırsızlık - Mahkemece Sanığın Eyleminin Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Olarak Kabul Edildiği Halde Eylem Bölünerek Sanık Hakkında Hırsızlık Suçundan Beraat Suç Eşyasını Satın Almak Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
Y17.CDE. 2015/21816SUÇ EŞYASINI SATIN ALMA ( Değerinin Çok Altında Bir Fiyata Kendisine Ait Hurdacı Dükkanında Satın Alan Sanığın Kombilerin Çalıntı Olabileceğini Bilebilecek Durumda Olduğu Dikkate Alınmadan Çalıntı Olduğunu Bilmediğini Belirttiği İfadesine Üstünlük Tanınarak Suç Eşyasını Satın Almak Suçundan Beraatine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
Y6.CDE. 2006/6379SUÇ EŞYASINI SATIN ALMA ( Sanığın Araca Takılı Sahte Plakaya Uygun Bilgilerin Bulunduğu ve İğfal Kabiliyetine Sahip Tescil Belgesine Dayanarak Açık Oto Pazarında Araç Satış Sözleşmesi İle Satın Almasında Hırsızlık Malı Bilerek Satın Alma Suçunu İşlediğine İlişkin Yeterli Delil Bulunmadığı )
Y17.CDE. 2015/14997SUÇ EŞYASINI SATIN ALMA (Sanığın Diğer Sanıklardan Farklı Zamanlarda Toplam Üç Kez Kulağında Etiket Olmayan Hayvan Satın Aldığını Beyan Ettiği/Satın Aldığı Hayvanların Birden Fazla Kişiye Ait Olabileceğini Bilebilecek Durumda Olmadığı - Sanığın 3 Kez Yerine 11 Kez Cezalandırılması Suretiyle Fazla Ceza Tayin Edildiği)
YCGKE. 1990/6-244SUÇ EŞYASINI SATIN ALMA DAVASININ ZAMANAŞIMI NEDENİYLE ORTADAN KALDIRILMASI ( Hukuk Mahkemesinde Şahsi Hak Davası Açma Hakkı )
Y6.CDE. 2011/16631SUÇ EŞYASINI SATIN ALMA SUÇU ( Hırsızlık Eylemini Gerçekleştirenlerin İşlediği Suç Adedince Oluşmayıp Birden Çok Eylemden Elde Edilen Malın Bir veya Birkaç Kez Satılmasıyla Oluşacağı - Sanıkların Bu Malların Ayrı Ayrı Kişilerden Çalınıp Satıldığını Bilme Olanağı Bulunup Bulunmadığının Değerlendirileceği )
Y15.CDE. 2012/22393SUÇ EŞYASINI SATIN ALMA VEYA KABUL ETME ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İlişkin Kararın İtiraz Yasa Yoluna Tabi Olduğu - Merciin Belirlenmesinde Yanılmanın Başvuran Sanığın Haklarını Ortadan Kaldırmayacağı )
Y2.CDE. 2016/4324SUÇ EŞYASINI SATIN ALMA VEYA KABUL ETME SUÇU ( Sanığın “Araca Otostop Yapmak Suretiyle Bindikleri Daha Sonra Araçtan İnen Kişinin Aracın Çalıntı Olduğunu Söylemesi Sebebiyle Polisi Görünce Kaçtıkları” Yönündeki Birbiri İle Uyumlu Savunmaları Karşısında Eylemlerinin T.C.K.'nun 165. Maddesinde Tanımlanan Suçu Oluşturacağı )
Y15.CDE. 2016/1752SUÇ EŞYASINI SATIN ALMA VEYA KABUL ETME SUÇU (1136 S. Kanun'un 168. ve Hüküm Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 13. Md. 5. Fıkrası Uyarınca Beraat Eden ve Kendisini Vekille Temsil Ettiren Sanık Lehine Maktu Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği)
Y17.CDE. 2017/188SUÇ EŞYASINI SATIN ALMAK ( Henüz Hiç Kullanılmamış Değerinin Çok Altında Bir Fiyata Kendisine Ait Hurdacı Dükkanında Kombileri Satın Alan Sanığın Kombilerin Çalıntı Olabileceğini Bilebilecek Durumda Olduğu - "Çalıntı Olduğunu Bilmediğini" Belirttiği İfadesine Üstünlük Tanınarak Beraatine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
Y6.CDE. 2003/16153SUÇ EŞYASINI SATIN ALMAK ( Hükmolunan Kısa Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Ağır Para Cezasına Çevrilirken ve Ağır Para Cezalarının Toplanması Sırasında Hesap Hatası Yapılarak Fazla Ceza Belirlenmesinin Hatalı Olduğu )
Y2.CDE. 2013/21314SUÇ EŞYASINI SATIN ALMAK ( İnşaat Demirleri ve Saç Kalıpları - Hurda Alım Satımı İşiyle Uğraşan Sanığın Diğer Sanıkların Getirdikleri 1650 kg Demiri 1.040 TL'ye Satın Aldığı/Hırsızlık Malı Olduğunu Bildiğine İlişkin Delillerin Açıklanıp Tartışılacağı )
Y10.CDE. 2004/21816SUÇ EŞYASINI SATIN ALMAK ( Sanığın Cep Telefonunu Rayiç Bedeline Yakın Bir Bedelle Eski İşyeri Komşusundan Aldığı - Sanık Hakkında Beraat Kararı Verileceği )
YCGKE. 1983/6-262SUÇ EŞYASINI SATIN ALMAK ( Suç Eşyasını Satın Alan Kişiye Verilecek Cezanın Asıl Faile Verilecek İlk Ceza Üzerinden Saptanması )
Y6.CDE. 2014/14745SUÇ EŞYASINI SATIN ALMAK VE KABUL ETMEK SUÇU (Suç Eşyasının Ne Zaman Kimden ve Ne Şekilde Satın Alındığı veya Kabul Edildiği Kararda Somut Bir Şekilde Açıklanıp Gösterilmeden Yetersiz Gerekçe İle Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı)
Y15.CDE. 2012/11810SUÇ EŞYASININ BULUNAMAMASI ( Suça Sürüklenen Çocuğun Müdür Odasının Penceresini Kanırtmak Suretiyle İçeriye Girip Bilgisayar Kasası ve Monitor Çaldığı İddiası - Suç Eşyalarının Bulunamadığının Gözetileceği )
Y21.CDE. 2015/3725SUÇ EŞYASININ DOSYADA SAKLANMASI GEREĞİ ( Resmi Belgede Sahtecilik - Suça Konu Motorlu Araç Trafik Belgesinin Duruşma Tutanağına Göre Adli Emanette Kayıtlı Olduğu/Motorlu Araç Trafik Belgesinin Dosyada Delil Olarak Saklanması Gerektiği )
Y8.CDE. 2016/12043SUÇ EŞYASININ İADESİ ( Cumhuriyet Savcısının Adli Emanette Kayıtlı Suça Konu Eşya İlgili Bir Karar Verilmediğinden Bahisle Talepte Bulunması Üzerine Dosyanın Ele Alınarak Suç Eşyasının Duruşma Açılmadan Sahibine İadesine Karar Verildiği - Suça Konu Tabanca ve Tüfek Hususunda Duruşma Açılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2006/1816SUÇ EŞYASININ İADESİ ( Hırsızlık - Sanıkların Çaldıkları Yeri Göstererek İadeyi Sağlamaları/523/1. Md.sinin Uygulanmamasının İsabetsiz Olduğu )
Y6.CDE. 2006/20441SUÇ EŞYASININ KABUL EDİLMESİ ( Sanığın Tanımadığı ve Açık Kimlik Bilgilerini Veremeyeceği Şahıslardan Suça Konu Malları Almış Olduğu - Suç Eşyasının Kabul Edilmesi Suçunun Unsurlarının Yerel Mahkemece Tartışılması Gereği )
Y22.CDE. 2015/11214SUÇ EŞYASININ KABUL EDİLMESİ ( Somut Olayın Özelliği ve Sanığın Savunması Karşısında Eylemin Suç Eşyasının Kabul Edilmesi Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Yerel Mahkemece Tartışılmadan Yasal ve Yeterli Olmayan Gerekçe ile Hüküm Verilmesinin Bozma Nedeni Sayılacağı - Adli Sicil Kaydı/Tekerrür )
Y2.CDE. 2012/25275SUÇ EŞYASININ KABUL EDİLMESİ ( Şikayetçinin Evinden Çalınan Eşyalardan Yalnızca Laptopun Sanığa Ait İşyerinde Bulunduğu/Suç Eşyasını Kabul Etme Dışında Oluşan Zararlardan Sanığın Sorumlu Tutulamayacağı - HAGB Hususunun Değerlendirileceği )
Y22.CDE. 2015/6400SUÇ EŞYASININ KABUL EDİLMESİ (Sanıklardan Birinin Suça Konu Cep Telefonunu Diğer Sanıkların İstemi Üzerine Kendi Kimliğini Vererek Sattığını Savunması Üzerine Telefonun Bu Şekilde Ele Geçirilmesi Karşısında Sanığın Eyleminin Suç Eşyasının Kabul Edilmesi Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Tartışılması Gerektiği)
Y2.CDE. 2012/30770SUÇ EŞYASININ KABUL EDİLMESİ SUÇU ( Sanıkta Ele Geçirilen Motorsikletin Katılana İade Edilmiş Olduğunun Anlaşılması Karşısında Sanığa Yüklenen Suç Kapsamı Dışında Kalan Zarardan Sanığın Sorumlu Tutulamayacağı )
Y2.CDE. 2014/37788SUÇ EŞYASININ KABUL EDİLMESİ VEYA SATIN ALINMASI SUÇU ( Sanığın Eyleminin 5237 S.K.'nun 165. Maddesinde Düzenlenen Suçu Oluşturup Oluşturmayacağı Tartışılmadan Hırsızlık Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilmemesi Gerektiği - Hapis Cezasının Ertelenmesi )
Y22.CDE. 2015/8769SUÇ EŞYASININ MÜSADERESİ ( Suça Konu Eşyaların Adli Emanette Bulunduğu - Eşyaların Müsaderesi Hakkında Herhangi Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Bulunduğu )
Y8.CDE. 2006/4657SUÇ EŞYASININ MÜSADERESİ ( Taşınması ve Bulundurulması Başlı Başına Suç Oluşturan Eşyanın 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 54. Maddesine Göre Müsaderesi Zorunlu Olduğu )
Y13.CDE. 2013/16311SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI ( Hırsızlık - Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması İçin Failin Kötüniyetli Satın Alandan Elde Ettiği Parayı Kazanç Müsaderesine Konu Edilmek Üzere Soruşturma Makamlarına Teslim Etmesi Gerektiği )
Y22.CDE. 2015/13263SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI ( Hırsızlık - Sanığın Aşamalardaki Savunmasında Üzerine Atılı Hırsızlık Suçunu Kabul Etmediği ve Tanığın da Suça Konu Motorsikleti Sanıktan Satın Aldığını Söylediği/Sanığın Hırsızlık Suçunu İşlediğine Dair Delil Bulunmadığının Anlaşılması Karşısında Sanığın Eyleminin Suç Eşyasının Satın Alınması Veya Kabul Edilmesi Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Tartışılması Gerektiği )
Y6.CDE. 2009/19642SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI ( Sanığın Suça Konu Eşyaları Bir Kişiden Aldığı - Eyleminin Tek Suç Olduğu/Yakınan Sayısınca 2 Kez Cezalandırılamayacağı )
Y17.CDE. 2015/4087SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI ( Sanığın Üzerinde Bulunan Silah/Suç Eşyasının Satın Alınması Suçundan İşlem Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Bir Bilginin Dava Dosyası İçerisinde Yer Almadığı - Suça Konu Silahla İlgili Olarak Suç Eşyasının Satın Alınması Suçundan İşlem Yapılıp Yapılmadığının Araştırılacağı )
Y2.CDE. 2013/10123SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI ( Sanık Hakkında Hırsızlık Suçundan Dava Açıldığı/Değişen Suç Vasfı - Sanığın Ek Savunmasının Alınmamasının Hatalı Olduğu/Ayrıca Sanık Hakkında Fazla Adli Para Cezasına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
Y8.CDE. 2003/7474SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI ( Suç Nitelendirmesi Dışında Kalan Hususlarda ve Sanıkların Suç Eşyasını Satın Alma Suçları Bakımından Bütünüyle Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )
Y2.CDE. 2017/3528SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI ( Suça Konu Kartların Piyasa Değeri Üzerinden Satın Alınmaları Halinde 70 Adet Kartın 364,00 TL ve Diğer Sanığın Satın Aldığı 50 Adet Kartın 262,50 TL Olarak Belirlenecek Miktarların Suçun İşlendiği Yıl İtibariyle “Hafif” Değerde Olduğu - T.C.K.'nın 522/1. Md. Gereğince İndirim Yapılması Gerektiği )
Y2.CDE. 2014/31500SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI / KABUL EDİLMESİ / KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ ( Eksik Kovuşturma - Suça Konu Telefonu Önceki Bir Tarihte Kullandığı Tespit Edilen Kişinin Mahkemece Tanık Sıfatıyla Dinleneceği/Sanık İle Akrabalık İlişkisi Bulunup Bulunmadığının Sorulacağı - Şikayetçinin İş Yerinde Ele Geçen Parmak İzinin Bilirkişi İncelemesiyle Tespitinin Yapılması Gerektiği )
Y17.CDE. 2017/2922SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI / KABUL EDİLMESİ SUÇU ( Sanığın Aynı Suçtan Mükerrer Yargılama İle Hükümlülüğüne Neden Olunmaması İçin Hırsızlık Malını Satın Almak Suçundan Açılan Davaların Konusunun Aynı Olup Olmadığı Anlaşıldıktan Sonra Sanığın Hukuki Durumun Belirlenmesi Gerektiği Gözetilmeden Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y13.CDE. 2017/2954SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI SUÇU ( Görevli Yargıtay Dairesi - Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 20.01.2017 Gün ve 2017/1 S. İş Bölümüne Dair Kararına Göre Ceza Dairelerinin Yürürlük Tarihinden Önce Kendisine Gelen ve Daha Önceden Gelip de Bozma ya da Her Ne Suretle Olursa Olsun Daire Dışına Gönderdiği İşleri Sonuçlandıracağı )
Y23.CDE. 2015/4666SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI SUÇU (Ayrıca Adli Para Cezası Öngörüldüğü Suçlarda Hapis Cezasının Alt Sınırdan Tayini Halinde Mutlak Surette Adli Para Cezasının da Alt Sınırdan Tayini Gerektiği Yönünde Bir Zorunluluk Bulunmadığı - Yeterli Gerekçe Gösterilmeden Adli Para Cezasının Alt Sınırın Üzerinde Tayininin Hatalı Olduğu)
Y6.CDE. 2010/26152SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI SUÇU (Sanığın Otomobili Yaptığı İşten Dolayı Alacağına Karşılık Ruhsatıyla Birlikte Satın Aldığını Savunduğu - Satın Aldığı Kişinin ve Ruhsat Sahibin Adreslerinin Araştırılacağı ve Tanık Sıfatıyla Dinlerek Karar Verileceği)
YCGKE. 2012/6-1486SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VE KABUL EDİLMESİ ( İddianameye Konu Edilmeyen Anlatımlarda Yer Verilmeyen ve Hırsızlık Suçundan Dönüşme İhtimali de Bulunmayan Suç Eşyasının Satın Alınması ve Kabul Edilmesi Suçundan Suç Duyurusunda Bulunulması Yerine Ek Savunma Hakkı Verilerek Mahkumiyet Hükmü Kurulmaması Gerektiği )
Y13.CDE. 2016/4692SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VE KABUL EDİLMESİ ( Müştekinin İşyerinden Çalınan Televizyonun Sanığın Evinde Yapılan Aramada Ele Geçirildiği - Sanıkların Beyanları Arasındaki Çelişki Giderilerek Televizyonun Satın Alındığı Belirtilen Kişilerin Kim Olduğunun Sanıklardan Sorulması Gerektiği/Bu Kişilerin Tanık Sıfatıyla Beyanlarına Başvurularak Karar Verileceği )
Y2.CDE. 2016/3050SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VE KABUL EDİLMESİ ( Sanığın Yükletilen Suçu Kabul Etmeyip Katılana Ait Suça Konu Bilgisayarı Satılmasına Aracılık Etmek İçin Diğer Sanıktan Aldığını Savunması Diğer Sanığın da Savunmayı Doğrulaması Karşısında Mevcut Kanıtlara Göre Sanığın Eyleminin 5237 S. TCK'nun 165. Md. Hükmünde Düzenlenen Suçu Oluşturup Oluşturmadığı Tartışılarak Sonucuna Göre Hukuki Durumunun Takdiri Gerektiği )
Y13.CDE. 2014/12543SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VE KABUL EDİLMESİ SUÇU ( Zamanaşımı Süresinin Geçmiş Bulunduğu/Davadaki Süre İçerisinde Zamanaşımını Kesen Herhangi Bir İşlem Yapılmadığı - Zamanaşımı Nedeniyle Hükmün Bozulacağı/Ancak Yeniden Yargılama Gerekmediği/Sanıklar Hakkında Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği )
Y2.CDE. 2012/25635SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ ( Adli Para Cezasının Alt Sınırdan Belirlendiği - Aynı Gerekçe İle Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Hüküm Kurulmasının Çelişki Yarattığı )
Y2.CDE. 2014/19467SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ ( Altı Aydan Üç Yıla Kadar Hapis ve Bin Güne Kadar Adli Para Cezası Yaptırımlarının Birlikte Öngörüldüğü - Yasada Hapisle Birlikte Öngörülen Adli Para Cazısının Gün Sayısının Alt Sınırının Gösterilmediği Hallerde Alt Sınırın Beş Gün Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2014/20078SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ ( Altı Aydan Üç Yıla Kadar Hapis ve Bin Güne Kadar Adli Para Cezası Yaptırımlarının Birlikte Öngörüldüğü - Yasada Hapisle Birlikte Öngörülen Adli Para Cezasının Gün Sayısının Alt Sınırının Gösterilmediği Hallerde Alt Sınırın Beş Gün Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2014/2396SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ ( Diğer Sanığın Savunmalarında Suça Konu Motosikleti Ödünç Olarak Aldığını Belirttiği Arkadaşı Tanık Olarak Dinlenip Sanığın Eyleminin Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2013/7699SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ ( Fazla Adli Para Cezasına Hükmetme - Yasada Adli Para Cezası Gün Sayısının Alt Sınırı Gösterilmediği Hallerde Alt Sınırın Beş Gün Olduğu/Hapis Cezası Yasa Maddesinde Gösterilen Alt Sınırdan Belirlendiği Halde Adli Para Cezası Gün Sayısının 5 Gün Yerine 90 Gün Belirlenmesinin Doğru Olmadığı )
Y9.CDE. 2013/1430SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ ( Hapis Cezasının Yanında Adli Para Cezasına da Hükmedileceği )
Y13.CDE. 2014/33362SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ ( Katılanın İfadesinde Eşyaların Kendisine İade Edilmediğini Bildirdiği - Eşyaların Katılana Teşhisine Varsa Teslimine İlişkin Tüm Hazırlık Evraklarının Denetime Olanak Sağlayacak Şekilde Akıbetleri Araştırıldıktan Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Takdir Edilebileceği )
Y11.CDE. 2014/14681SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ ( Sanığın Aracın Çalıntı Plakanın Sahte Olduğunu Bilmediğini İddia Etmesi - Sanığın Aracı Satın Aldığını İddia Ettiği Kişinin Kimlik ve Adres Bilgilerinin Sanık ve Kolluk Aracılığıyla Ayrıntılı Bir Şekilde Araştırılması ve Tespiti Halinde Bu Kişinin Beyanına Başvurulması Gerektiği/Belgelerde Sahtecilik Suçlarında Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Takdirinin Hakime Ait Olduğu )
Y2.CDE. 2012/9596SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ ( Sanığın Bu Eşyaları Kimden Ne Şekilde Aldığına Dair Açıklayıcı Beyanda Bulunmadığı - Suça Konu Malzemelerin Niteliği ve Değeri Gözetildiğinde Sanığa Atılı Eylemin Suç Eşyasının Satın Alınması ya da Kabul Edilmesi Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y13.CDE. 2011/26454SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ ( Sanığın Diğer Sanıklarla Husumeti Bulunduğunu İddia Ettiği/Suçu İşlemediğini Belirttiği - Sanığın Diğer Sanıklarla Husumeti Bulunup Bulunmadığına Dair Araştırma Yapılacağı )
Y2.CDE. 2013/28672SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ ( Sanığın Hırsızlık Olayında Kendisinin Markete Girmediğini Gözcülük Yapmadığını Beraber Suça Konu Eşyaları Sattıklarını ve Diğer Sanığın Kendisine Para Verdiğini Savunduğu - Mahkemece Eylemin 5237 S. K.'un 165. Md. Düzenlenen Suçu Oluşturabileceği Gözetileceği )
Y17.CDE. 2015/9341SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ ( Sanığın Kendi Sebep Olduğu Yargılama Giderlerinden Ayrıca Diğer Sanıkla Birlikte Ortak Sebep Olduğu Yargılama Giderlerinden İse Payı Oranında Sorumlu Tutulması Gerekirken Yargılama Giderinin Miktarı Gösterilmeksizin Diğer Sanıkla Birlikte Müştereken Tahsiline Karar Verilmesi Suretiyle 5271 S.K. 326/2. Maddesine Aykırı Davranılmasının Hatalı Olduğu )
YCGKE. 2013/13-203SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ ( Sanığın Suç Tarihinde Ekonomik Değeri Yüksek Aracı Emanet Aldığını Belirttiği/Emanet Aldığını İddia Ettiği Kişinin Kimlik Bilgilerini Vermediği - Eylemin Hırsızlık Olarak Kabul Edileceği )
Y17.CDE. 2015/12952SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ ( Sanık Hakkında T.C.K'nun 165. Md. Uygulanması Sırasında Temel Cezada Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Alt Sınırdan Belirlendiği/Karar İçinde Çelişkiye Düşülmesi Suretiyle Alt Sınırın Üzerinde Adli Para Cezası Tespit Edildiği - 5271 S. C.M.K'nun 230. Md. Aykırı Davranıldığı )
Y16.CDE. 2015/1266SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ ( Sanık Tarafından Kurulan Örgütün Hiyerarşik Yapısına Dahil Olmamakla Birlikte Sanıklar Aracılığıyla Örgütün Hırsızlık Suçundan Elde Ettiği Suç Eşyalarını Düzenli Olarak Satın Alarak Üçüncü Şahıslara Satan Sanığın Kanıtlanan Eyleminin Zincirleme Şekilde TCK'nın 165/1 ve TCK'nın 220/7. Md.sine Uygun Bulunduğu )
Y2.CDE. 2014/24156SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ ( Sanıkların Hırsızlık Suçundan Cezalandırılmaları İstemiyle Haklarında Kamu Davası Açıldığı - Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesine İlişkin Hükümler Uygulanmadan Önce Ek Savunma Hakkı Tanınacağı )
Y17.CDE. 2015/10376SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ ( Sanıkların Telefon Tellerini Kestikleri veya Belli Bir Yerde İstifli Halde Duran Telefon Tellerini Çaldıklarına Dair Bir İddia ve Delil Bulunmadığı - Sanıklar Telefon Tellerinin Bir Köyden Bilmedikleri Bir Şahıstan Satın Aldıklarını Savunduğu/Sanıkların “Devlet Malı Satalım Gitsin” Şeklinde Beyanı Dikkate Alındığında Atılı Suçun Oluştuğu )
Y15.CDE. 2013/7721SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ ( Sanıkların Yetkileri Olmadığı Halde Sigorta Primlerini Topladığı İddiası - Gayrimenkullerini Yakınlara Satmalarının Suç Kapsamında Olmadığı )
Y17.CDE. 2015/28376SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ ( SSÇ'un Eylemine Uyan Suçun Uzlaşma Kapsamında Bulunduğu - Kanunda Belirtilen Esas ve Usûle Göre Uzlaştırma İşlemleri Yerine Getirildikten Sonra Sonucuna Göre SSÇ'un Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunmasının Bozmayı Gerektirdiği )
Y2.CDE. 2012/23887SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ ( Temel Cezanın Alt Sınırdan Belirlenmesine Karar Verildiği - Fazla Adli Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
YCGKE. 2014/6-248SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ (Sanığın Gece Saatlerinde Minibüsü Bulunduğu Yerden Aldığı/Üzerine Sahte Bir Plaka Takıp Aynı Plakayı Ruhsatına da Yazarak Kullanmaya Başladığı - Eyleminin Suç Eşyasının Satın Alınması ya da Kabul Edilmesi Değil Hırsızlık Suçunu Oluşturacağının Gözetilmesi Gerektiği)
Y21.CDE. 2015/8315SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ (Soruşturma Aşamasında Katılan Şirket Temsilcilerinin Aracı Aldıkları Kişi Olarak Sanığı Teşhis Ettikleri - Aracın Change İşleminin Yapıldığı ve Bu İşlemi Yaparken Hırsızlığa Konu Aracın Kullanıldığı ve Change Edilmiş Haliyle Aracın Katılan Şirkete Satılması Sebebiyle Sanık Hakkında Suçun Oluştuğu)
Y13.CDE. 2015/11831SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ (Suça Sürüklenen Çocuklar Çaldıkları Eşyaları Tanık Taksisine Koyup Yol Üzerinden Diğer Suça Sürüklenen Çocuk ve Hakkında HAGB Kararı Kararı Verilen Sanığığı da Yanlarına Aldıkları ve Kabloların Plastik Kısmını Yakıp Bakır Olan Kısmını Satmak İçin Hep Birlikte Hurdacıya Götürdükleri/Suça Sürüklenen Çocuğun Eyleminin Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağının Karar Yerinde Tartışılmasında Zorunluluk Bulunduğu)
Y17.CDE. 2016/3529SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ (T.C.K'nun 49. Md. Tanımlanan Süreli Hapis Cezası İle 52. Md. Düzenlenen Adli Para Cezasının Birbirlerinden Farklı Yaptırımlar Oldukları - Bu Yüzden Her İki Yaptırımın Tıpatıp Aynı Şekilde Uygulanamayacağı)
YCGKE. 2014/13-324SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ SUÇU ( Aleyhe Bozmada Mahkemece Sanıktan Bozmaya Karşı Diyeceğinin Sorulması Zorunlu Olduğu - Sanığın Beyanı Alınmadan Direnme Kararı Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y2.CDE. 2016/2470SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ SUÇU ( H.A.G.B. Kararından Sonra Denetim Süresi İçerisinde Yeniden Bir Suç İşlendiği/Aynı Mahkeme Tarafından Dosyanın Ele Alındığı/Duruşma Açılmak Suretiyle Önceki Hükmün Açıklanması Gerektiği Gözetilmeden Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
Y15.CDE. 2014/2063SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ SUÇU ( Sanığın Hüküm Tarihinden Sonra Vefat Ettiğinin Uyap'tan Temin Edilen Nüfus Kaydından Anlaşılması Karşısında Hakkında Açılan Kamu Davasının 5237 S. TCK'nun 64/1. Md. Uyarınca Düşürülmesine Karar Verilmesinde Zorunluluk Bulunması Bozmayı Gerektirdiği )
Y11.CDE. 2017/2559SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ SUÇU ( Sanığın Suçunun Sübutu Kabul Oluşa ve Soruşturma Sonuçlarına Uygun Şekilde Vasfı Tayin Cezayı Artırıcı Sebebin Bulunmadığının Takdir Kılındığı Savunmasının İnandırıcı Gerekçelerle Reddedildiği ve İncelenen Dosyaya Göre Verilen Hükümde Bir İsabetsizlik Görülmediği )
Y13.CDE. 2014/18029SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ SUÇU ( Sanık Hakkında Zincirleme Şekilde Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçundan Hüküm Kurulup Kurulamayacağının Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y15.CDE. 2016/1397SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ SUÇU ( Soruşturma Evresinde Belirlenen Bulgu ve Delillerin Tartışılarak Sanıkların Katılana Yönelik Birlikte İştirak İradelerinin Ortaya Çıkarılması Sonrasında Toplanan Deliller Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumlarının Tayin ve Takdiri Gerektiği )
YCGKE. 2013/2-387SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ SUÇU ( Yerel Mahkemenin Son Uygulaması Direnme Kararı Olmayıp Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğundan Dosyanın Temyiz İncelemesi Yapılmak Üzere Özel Daireye Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2014/36389SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ SUÇU (Sanık Hakkında Yüklenen Suçtan Dolayı Temel Hapis Cezasının Kanun Maddesinde Gösterilen Alt Sınırdan Belirlendiği Halde Gerekçe Gösterilmeksizin Adli Para Cezasının Gün Sayısının Beş Gün Yerine Otuz Gün Olarak Belirlenmesinin Yasaya Aykırı Olduğu)
Y2.CDE. 2016/18523SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ SUÇU (Uzlaştırma Kapsamına Alındığı Nazara Alınarak Uzlaştırma İşlemi Yapılıp Sonucuna Göre Suça Sürüklenen Çocuğun Hukuki Durumunun Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu)
Y21.CDE. 2015/5286SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ SUÇU (Verilen Kısa Süreli Hapis Cezası Ertelenen Sanık Hakkında Hak Yoksunluklarına Karar Verilemeyeceği - Hapis Cezası Ertelenen Sanık Hakkında İhtarat Yapılmasına Karar Verilmesi Gereği)
Y2.CDE. 2012/29162SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ SUÇU (Yasada Hapisle Birlikte Öngörülen Adli Para Cezasının Gün Sayısının Alt Sınırının Gösterilmediği Hallerde Aynı Kanunun 52/1. Md.si Gereğince Alt Sınırın Beş Gün Olduğu)
Y7.CDE. 1994/13157SUÇ EŞYASININ ZORALIMI YA DA İADESİ KARARI ( Esasla Birlikte Karar Verilmeyen Hallerde Duruşma Açılarak Verilmesi Gereği )
YCGKE. 1995/7-98SUÇ FAİLİ OLABİLECEK KİŞİLER ( İhtiyati Tedbir Kararına Aykırı Davranışta Bulunmak )
Y4.CDE. 1988/4614SUÇ FAİLİNİ VE DELİLLERİNİ GİZLEMEK ( Sanığa Verilecek Ceza Miktarının Tesbiti )
YCGKE. 2003/10-138SUÇ FAİLİNİN LEHİNDE OLAN HÜKÜM ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek - Direnme Hükmünden Sonra Yeni Düzenlemeler Getirilmesi - Sanığın Lehine Olanın Uygulanması Zorunluluğu )
Y1.CDE. 2003/1200SUÇ FAİLİNİN TESPİT EDİLMESİ ( Olay Sonrası Emniyet Görevlilerince Tutulan Tutanakta ve Mahallen Yapılan İlk Tespitlere Dayanılarak Failin Tespit Edilmiş Bulunması )
YCGKE. 2003/10-188SUÇ FAİLLERİ YARARINA YENİ DÜZENLEMELER GETİRİLMESİ ( Direnme Hükmünden Sonra - Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi Zorunluluğu )
YCGKE. 2003/10-138SUÇ FAİLLERİ YARARINA YENİ DÜZENLEMELER GETİRİLMESİ ( Direnme Hükmünden Sonra - Sanığın Lehine Olanın Uygulanması Zorunluluğu )
Y5.CDE. 2003/7476SUÇ FAİLLERİNİN GİZLENMESİNE YARDIM ETMEK ( Suçtan Zarar Görmeyen Şikayetçi Hakkında - Görevini Yaptığı Sırada Öğrendiği Suçu Bildirmemek Suçlarına İlişkin Kamu Davasına Katılmasına Dair Karar Usule Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2014/30602SUÇ GİZLEME VE ÜSTLENME ( Sanığın Kaçak Sigaraların Ele Geçirildiği Yerin Kime Ait Olduğu Hakkında Arama Esnasında Kolluk İfadesinde Farklı Şekilde Beyanda Bulunduğu - Sanığın Babası ve Eşinin de Dinlenmesi Yine Kolluk Marifeti İle Sigaraların Bulunduğu Yerin Kime Ait Olduğu ve Kimin Kullanımında Olduğu Hususları İle Sanığın Belirttiği İlçede İkamet Edip Etmediğinin Araştırılacağı/Sanığın Başlangıçta Yakınları Adına Suç Gizleme ve Üstlenmesinin Bulunup Bulunmadığın İrdelenerek Karar Verileceği )
Y4.CDE. 1997/7001SUÇ GÜNÜ ( Kararda Gösterilmesi Gereği )
YCGKE. 2001/7-158SUÇ GÜNÜ ( Suç Gününün Kanun Değişikliğinden Önce Olması Durumunda Dahi Görevin Kamu Düzeni İle İlgili Olması Nedeniyle Mahkemenin Görevsizlik Kararı Vermesinin Gerekmesi )
Y2.CDE. 1997/14100SUÇ GÜNÜNDEN SONRA SANIĞIN MİLLETVEKİLİ SEÇİLMESİ ( Yargılamanın Durdurulması Kararı Verilmesi )
Y5.CDE. 2012/6709SUÇ HAKKINDA BİLGİSİ BULUNAN ŞAHSIN TANIK OLARAK DİNLENLENMESİ GEREKTİĞİ ( Hazinenin Mağdur Olduğu Tefecilik Suçu )
Y9.CDE. 2013/9110SUÇ İÇİN ANLAŞMA ( Balyoz Planı Davası/Suçun İcrasına Başlanmadan Sonra Ancak Soruşturmaya Başlamadan Önce Çekilme - 5237 S.K. Md.316/2'nin Uygulanacağı/Sanıklar Bakımından Lehe Olduğu )
YCGKE. 2003/7-225SUÇ İÇİN ÖNGÖRÜLEN CEZA ( Dava Konsusu Suç İçin Öngörülen Ceza ve Üst Sınırı Dikkate Alındığında İki Yıllık Dava Zamanaşımına Tabi Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
YİBGKE. 1973/3SUÇ İÇİN UYGULANACAK YASA MADDESİNDE İKİ AYRI CEZA OLMASI DURUMU ( Mahkemece Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza Verilmesi )
Y4.CDE. 2006/3107SUÇ İFTİRASI ( Sanığın C.Başsavcılığına Yazdığı Dilekçedeki Beyanlarına Rağmen Kolluktaki Anlatımında Gerçeğe Döndüğünün Kabul Edilmesi Karşısında Suçsuz Olduğunu Bildiği Bir Kimseye Suç Yüklemek Suretiyle İftira Suçunu İşlediği )
Y11.CDE. 2016/7786SUÇ İHBARI ( Sanık Hakkında 213 S. K.'nun 367/2. Hükmü Uyarınca Suç İhbarını Alan Cumhuriyet Savcısının Sanık Hakkında Daha Önce Yapılan İnceleme Sonucunda Vergi Denetmeni Tarafından Düzenlenen Vergi Suçu Raporuna Dayanarak İddianame Tanzim Etmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y11.CDE. 2004/6864SUÇ İHBARINDA BULUNULAN TANIĞIN AKIBETİNİN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Dava Açılmış Olması Halinde Birleştirilerek Deliller Birlikte Değerlendirilmesi Gerektiği - Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal )
Y11.CDE. 2004/7159SUÇ İHBARININ AKIBETİ ( Vergi Usul Yasasına Muhalefet - Vergi Tekniği Raporu ve Eklerinin Onaylı Suretleri Getirtilip Suç İhbarı Akıbeti de Araştırılıp Ayrıca Sahte Faturaları Düzenleyen Firma Hakkında Ne Gibi İşlem Yapıldığının Saptanması Gerektiği )
Y4.CDE. 1995/6007SUÇ İHBARININ YAPILDIĞI TARİH ( Yönetmeliğe Aykırı Kolonya Üretiminde Suç Tarihinin Numunenin Alındığı Tarih Olması )
Y4.CDE. 2006/4695SUÇ İHBARLARI VEYA ŞİKAYETLER ( Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma - Gerekli Soruşturma İzninin Alınamaması Halinde Ceza Soruşturması Başlamadığı İçin Suç İşlendiği Yolunda Yapılmış Olan İhbar veya Şikayetler Hakkında "Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı" Verilemeyeceği )
YCGKE. 1993/8-314SUÇ İKRARINI SAĞLAMAK İÇİN İŞKENCE YAPILDIĞI İDDİASI ( Bu Hususun Kesin Olarak Açılığa Kavuşmaması )
Y1.CDE. 1983/2172SUÇ İLE CEZA ARASINDAKİ ORANTININ GÖZETİLMEMİŞ OLMASI ( Sanığın Cezasına Yasada Belirtilenden Daha Az İndirim Yapılmasının Bozmayı Gerektirmesi )
Y4.CDE. 2011/17665SUÇ İLE EYLEM ARASINDA İLLİYET BAĞI ( Doktorun Muayene Etmeden Başka Hastaneye Sevk Edilmesi Talimatı/Yolda Doğum Yapan Kadın ve Bebeğinin Ölmesi – Ölümle Sanığın Eylemi Arasında İlliyet Bağının Kurulamayacağı/Doktorun Hastayı Görmeden Sevkine Karar Vermesinin Görevi Kötüye Kullanma Suçu Oluşturacağı )
Y2.CDE. 2012/27065SUÇ İLE İLGİLİ BİLGİSİ OLAN KİŞİNİN BİLGİSİNE BAŞVURULMASI ( Yakınana Ait Kayısı ve Brandaların Çalındığı/Sanığın Kayınvalidesinin Brandaları Sanığın Babasının Evinde Gördüğünü Yakınana İlettiği - Bilgisine Başvurulması Gerektiği )
Y4.CDE. 1991/4660SUÇ İLE ZOR KULLANMA ARASINDAKİ BAĞ ( Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçunun Birici Fıkrasından Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y16.CDE. 2017/2491SUÇ İSİMLERİ VE UYGULANMASI İSTENEN KANUN MADDELERİNİ İÇERMEYEN MÜTALAA ( Sanığın Bu Şekilde Son Savunması Alınarak Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Savunma Hakkının Kısıtladığı - Cumhuriyet Savcısının Esas Hakkındaki Mütalaasını Yargılama Konusu Olan Tüm Suçlar Yönünden Açıklaması ve Bu Mütalaanın Mahkumiyet Yönünde Olması Durumunda Uygulanması Talep Edilen Kanun ve Maddelerini ve Kapsamasının Zorunlu Kabul Edildiği )
Y4.CDE. 2011/1260SUÇ İSNADI ( İftira Suçunun Öğelerinin ve Suçsuz Olduğunu Bildiği Bir Kişiye Karşı Suç Yükleme Özel Kastının Nasıl Oluştuğu Açıklanıp Tartışılmadan Yasal Temelden Yoksun Gerekçeyle Hükümlülük Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
YİBGKE. 1936/19SUÇ İSNADI VE İFTİRA ( 1918 Sayılı Kanundaki İkramiyeyi Kazanmak veya Başka Kötü Emeller İçin Bu Suçu İşleyenlere Uygulanacak Ceza )
YHGKE. 1998/3-130SUÇ İSNADI VEYA İHBARI ( Manevi Tazminata Mesnet Olabilmesinin Şartları )
Y11.CDE. 2010/15522SUÇ İSNADINDA BULUNMAMAK ( Sanığın Başkasına Ait Kimliğe Fotoğrafını Yapıştırdığı/Kimlik Sahibinin Hükümlülükleri Nedeniyle Ceza İnfaz Kurumuna Konulduğu - Sanık Herhangi Bir Suç İsnadında Bulunmadığından İftira Suçunun Oluşmadığı )
YCGKE. 1985/4-141SUÇ İSNADINDAN KAMU DAVASINDA RÜCU ( İftira Suçu-Cezadan İndirim Yapılmaması )
YCGKE. 2010/10-50SUÇ İŞLEDİĞİ SIRADA 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLANLAR ( Hakkında Verilen Üç Yıla Kadar Hapis Cezalarının Ertelenmesi Olanaklı Bulunduğundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Erteleme Açısından Ortaya Çıkan Bu Yeni Durumun Yerel Mahkeme Tarafından Değerlendirilmesinin Zorunlu Olduğu )
YCGKE. 1994/1-264SUÇ İŞLEDİĞİ SIRADA TAM AKIL HASTASI OLAN SANIK ( Koruma ve Tedavi Altına Alma Kararı-Suçun Sanık Tarafından İşlendiğinin Kanıtlanmasının Gerekmemesi )
Y9.HDE. 2004/6077SUÇ İŞLEDİĞİNDEN MEMURİYETİ SONA EREN DAVACI ( Kıdem Tazminatı Talep Edememesi )
Y4.CDE. 2002/1224SUÇ İŞLEDİKTEN SONRA ASKERE ALINAN SANIK ( Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Geri Bırakılmasının Gerekmesi )
Y1.CDE. 2014/2440SUÇ İŞLEDİKTEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN KANUN ( Töre Saiki İle Tasarlayarak Öldürme Eyleminin Gerçekleştiği Ancak Suç İşlendikten Sonra Yürürlüğe Giren Aleyhe Kanunun Sanık Hakkında Uygulanamayacağı - Taammüden Öldürmeden Hüküm Kurulacağı )
YCGKE. 1995/5-61SUÇ İŞLEK AMACIYLA GİRDİĞİ EVİN CAMINI KIRMAK ( Nası Izrar Suçunun Oluşup Oluşmayacağı )
Y3.CDE. 1998/7904SUÇ İŞLEME ( Aynı Kasıt Altında - Devrik ve Dikili Ağaçları Kesme/OK.m.91/5 ile Para Cezası Belirlenemeyeceği )
YCGKE. 2006/10-253SUÇ İŞLEME AMACIYLA ÖRGÜT KURMA ( Sanıkların Sayısının Örgüt Kurmaya Yeterli Olduğu ve Uyuşturucu Ticareti Yapma Suçu Yönünden Elverişli Üye Araç ve Gerece Sahip Olunduğu Saptanmış ise de Suç İşleme İradelerinde Devamlılık Bulunması Nedeniyle Suçun Oluşmadığı )
Y3.CDE. 2006/11864SUÇ İŞLEME EĞİLİMİ ( Cezanın Ertelenip Ertelenmeyeceği Tartışılırken Suç İşleme Eğiliminin Değerlendirileceği )
Y7.CDE. 2002/4220SUÇ İŞLEME EĞİLİMİ ( Cezanın Ertelenmesi Halinde İleride Suç İşlemekten Çekineceğine Sebep Olacağı Hakkında Mahkemece Kanaat Getirilip Getirilmediğinin Gösterilmesinin Gerekmesi )
Y2.CDE. 2012/23361SUÇ İŞLEME EĞİLİMİ ( Sanığa Verilen Cezanın Miktarı Değerlendirilerek Suç İşleme Konusundaki Eğilimi de Göz Önünde Bulundurularak Yasal Olanak Bulunmadığı Biçiminde Yasal ve Yeterli Olmayan Gerekçeyle Sanık Hakkında 5237 S. TCK'nun 51. Md. Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
Y10.CDE. 2006/5542SUÇ İŞLEME İRADELERİ ( Sanıkların Örgüt Oluşturmak İçin Sayısal Yeterlilikte Olduğu Anlaşılmakta İse de Suç İşleme İradelerinde Devamlılık Saptanmadığı Anlaşılmasına Göre Olayda 5237 Sayılı TCK'nın 118/5. ve 220. Maddelerinin Uygulanma Koşullarının Bulunmadığı )
Y10.CDE. 2006/1054SUÇ İŞLEME İRADELERİ ( Sanıkların Örgüt Oluşturmak İçin Sayısal Yeterlilikte Olduğu Anlaşılmakta İse de Suç İşleme İradelerinde Devamlılık Saptanmadığı Anlaşılmasına Göre Olayda 5237 Sayılı TCK'nın 1818/5. ve 220. Maddelerinin Uygulanma Koşullarının Bulunmadığı )
YCGKE. 2006/10-253SUÇ İŞLEME İRADELERİNDE DEVAMLILIK OLMAMASI ( Suç İşleme Amacıyla Örgüt Kurma ve Uyuşturucu Ticareti Yapma Suçu Yönünden Suçun Oluşmadığı )
Y1.CDE. 2003/1880SUÇ İŞLEME İRADESİ ( Sanığın Eşinin Dava Konusu Olayda Suç İşleme Kast ve İradesinin Haklı ve Hukuki Bir Gerekçe İle Açıklanamadığı Halde Hükümlülük Kararı Verilmesinin Hatalı Olması )
YCGKE. 2012/8-1241SUÇ İŞLEME İRADESİNDE ORTAKLIK ( Sanıklardan Birinin Adının Hiçbir Anlatımda Geçmediği/Diğer Sanıklarla Tanıştığı ve Birlikte Hareket Ettiğine İlişkin Bir Beyan ve Dosya İçinde Başka Bir Delil de Bulunmadığı - Diğer Sanıklarla Fikir ve İrade Birliği İçinde Tüm Eylemlere İştirak Ettiğinin Kabul Edilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y1.CDE. 2013/313SUÇ İŞLEME KARARI ( Sanığın ve Maktulün Aynı İlçede Polis Olarak Görev Yaptığı/Sanığın Kendisine Kefil Olmayan Arkadaşını Öldürdüğü - Tasarlamanın Şartlarının Oluşmadığının Kabulü Gereği )
YCGKE. 2002/11-28SUÇ İŞLEME KARARI ( Yasanın Aynı Hükmünü Çeşitli Kereler İhlal Etmek Hususunda Önceden Kurulan Bir Plan Olması )
YCGKE. 2016/1-328SUÇ İŞLEME KARARI ÇERÇEVESİNDE EYLEM VE İRADE BİRLİĞİ ( Diğer Sanığın Sanıktan Silahını İstediği ve Bir El Ateş Ederek Maktulü Öldürdüğü - Araca Binen Sanığın Olay Yerinden Uzaklaşırken Takip Edilmemeleri İçin Tabancayla Havaya Çok Sayıda Ateş Ettiği/Sanığın Eyleme Müşterek Fail Olarak Katıldığı - Kasten Öldürme )
Y6.CDE. 1990/2404SUÇ İŞLEME KARARI İCRASININ TARTIŞILMASI ( Sahtecilik - İki Gün Ara İle İki Ayrı Müştekiye/Bir Suç )
Y1.CDE. 2011/7494SUÇ İŞLEME KARARI İLE FİİLİN İCRASI ARASINDA MAKUL SÜRENİN GEÇMESİ ( Cinsel Saldırı Suçunun Sanığı Olarak Tutuksuz Olarak Yargılanmakta Olan Maktulün Duruşmada Tutuklanmaması Üzerine Sanığın Öldürme Kararı Aldığı - Sanığın Sebat ve Israrla Kararından Dönmediği/Eylemin Tasarlayarak Öldürme Olduğu )
YCGKE. 1992/6-244SUÇ İŞLEME KARARINDA BİRLİK
YCGKE. 2003/5-189SUÇ İŞLEME KARARINDA BİRLİK ( Küçüğün Irzına Tasaddi - Fiiller Arasında Uzun Sayılabilecek ve Makul Kabul Edilemeyecek Bir Zaman Aralığının Bulunması )
Y4.CDE. 2000/5725SUÇ İŞLEME KARARINDA TEKLİK ( İçtima )
Y1.CDE. 2010/7332SUÇ İŞLEME KARARINI KUVVETLENDİRME ( Sanığın Tabancasını Mağdurun Göğsüne Dayayarak "Öldüreyim mi Seni" Diyerek Tehdit Ettiği Sırada Diğer Sanığın "Sık Şu Köpeğe" Demesi Üzerine Sanığın Ateş Ederek Mağduru Yaraladığı - Diğer Sanığın Eyleminin Azmettirme Olmadığı )
YCGKE. 1991/9-143SUÇ İŞLEME KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ ( Kısa Zaman Aralıkları İçinde Yapılan Eylemlerin Bir Bütün Halinde Değerlendirilmesi )
Y7.CDE. 2005/270SUÇ İŞLEME KASTI ( 1918 Sayılı Kanuna Muhalefet - İthalat Sırasında Türk Standartları Enstitüsünden Alınan Uygunluk Belgesi İçeriği ve Alınma Biçimi Gözetilerek Sanıkların Suç İşleme Kasıtlarının Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )
Y1.CDE. 2003/920SUÇ İŞLEME KASTI ( 6136 Sayılı Yasaya Muhalefetten Hüküm Giyen Sanığın Suç İşleme Kastının Bulunmadığının Yerel Mahkemece Gözetilmesinin Gerekmesi )
Y4.CDE. 2007/2157SUÇ İŞLEME KASTI ( Adı Geçenin Farklı Dört Ayrı İmza Kullandığı Hususunun da Beraat Kararının Dayanağı Adli Tıp Kurumu Raporundan Anlaşılması Göz Önünde Tutularak Sanığın Suç İşleme Kastının Değerlendirilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2007/4-89SUÇ İŞLEME KASTI ( Bazı Dosyalarda Keşfin Yapılmasından İtibaren Uzun Bir Zaman Geçmesine Rağmen Daimi Arama Kararı Verilmemiş Olması Disiplin İşlemine Konu Edilebilecek Nitelikte Davranışlar Olarak Değerlendirilebilirse de Suç İşleme Kastının Bulunmadığı )
YCGKE. 1985/56SUÇ İŞLEME KASTI ( Eşinin Muvafakat Edeceğini Düşünerek Onun İmzasını Taklit Edip Hesabından Para Çekmek )
Y1.CDE. 2007/7306SUÇ İŞLEME KASTI ( Kasten Yaralama/Sanığın Boşandığı Eşine Ateş Etmesi Sırasında Olayla İlgisi Bulunmayan Diğer Mağdurun da Yaralandığı - Sanığın Bu Mağdura Karşı Suç İşleme Kastı Bulunmadığından Ayrıca Ceza Verilmemesi Gereği )
Y7.CDE. 2003/13600SUÇ İŞLEME KASTI ( Mal Bildiriminde Bankadaki Paranın Eksik Gösterilmesinin ve Döviz Hesabının Gösterilmemesinin ve Sanığın Suç İşleme Kastının Bulunup Bulunmadığı Tartışılması Gereği )
Y15.CDE. 2014/17675SUÇ İŞLEME KASTI ( Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık Suçları - Sanığın Diğer Sanık Adına Daha Öncede Çek Keşide Edip Katılana Verdiği Çeklerin Ödendiği/Sanığın Çek Bedelinin İadesi İçin Başlatılan İcra Takibinde İmza İtirazında Bulunmadığı/Borcu Kabul Ettiği - Sanıkların Suç İşleme Kasıtlarının Olmadığı/Atılı Suçların Unsurlarının Oluşmadığı )
YCGKE. 1996/8-286SUÇ İŞLEME KASTI ( Ruhsatsız silah bulundurmak )
Y19.CDE. 2016/12580SUÇ İŞLEME KASTI ( Sanığın Hesabında Parça Parça Toplanan Paraların Sanığın Malvarlığına Dahil Olmadığı ve Suç İşleme Kastı İle Hareket Etmediği Halde Yasal ve Yerinde Olmayan Gerekçe İle Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının İsabetsiz Olduğu - 5942 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu )
Y15.CDE. 2017/2837SUÇ İŞLEME KASTI ( Sanığın Söz Konusu Aracı Kullanmak Suretiyle Hizmet İlişkisi Kapsamı Dışına Çıkmadığı/Zilyetliği Zaten Kendisinde Olan Aracı Kullanma Yetkisinin Bulunduğu - Atılı Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı )
Y6.CDE. 2017/4005SUÇ İŞLEME KASTI ( Sanığın Suç İşleme Kastı ve İradesinin Aynı Malvarlığına Yönelik Paraya Özgülendiği ve Bir Bütün Halinde Tek Bir Yağma Suçunu Oluşturduğu Düşünülmeden Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y8.CDE. 2015/13154SUÇ İŞLEME KASTI ( Sanığın Suça Konu Taşınmazın Eşi Olan Diğer Sanığın Annesinden Kaldığını ve Taşınmazı Ektiklerini Söylediği - Sanığın Ne Şekilde Eşine Ekim İşinde Yardım Ettiği Kesin Olarak Belirlenip Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayin Edileceği/Eksik Araştırma ile Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Kanuna Aykırı Olduğu )
YCGKE. 1995/9-41SUÇ İŞLEME KASTI ( SİT Alanındaki Eve Su Sızması Nedeniyle İnşaat Yapmak )
Y16.CDE. 2015/338SUÇ İŞLEME KASTI ( Yediemin Sıfatıyla Teslim Edilen Taktak Tabir Edilen Motorlu Aracın Çalınmasıyla İlgili Açılan Davanın Sonucu Beklenerek Suça Konu Eşyanın Mülkiyetinin Sanığa Ait Olup Olmadığının Tespiti ve Sanığın Suç İşleme Kastının Bulunup Bulunmadığının Tartışılması Gerektiği - Hırsızlık )
Y15.CDE. 2017/14861SUÇ İŞLEME KASTI (Katılan Şirket Yetkilisinin Bulunup Bulunmadığı Yapılan Bu İşleme Baştan Muvafakatlerinin Olup Olmadığı Sanıkların Suç İşleme Kastıyla Hareket Edip Etmedikleri Sanık ve Katılan Arasındaki Hukuksal İlişkiyi Bilip Bilmediği Hususlarının Karar Yerinde Tartışılacağı - Nitelikli Dolandırıcılık Suçu)
Y12.CDE. 2015/1795SUÇ İŞLEME KASTI (Sanığın Dosya Kapsamında Mevcut Savunmasında Reklam Panosu Koydukları Yerin Sit Alanı Olmadığına Dair Beyanı ve Yapılan Uyarı Üzerine Reklam Panosunun Hemen Kaldırılmış Olması Hususları Dikkate Alındığında Sanığın Suç İşleme Kastı İle Hareket Ettiği Kanaatine Ulaşılmayacağı)
Y15.CDE. 2015/3919SUÇ İŞLEME KASTI (Sanıkla Katılan Arasında Bir Satım veya Kira İlişkisi Bulunup Bulunmadığının Kesin Olarak Belirlenmesi Sanığın Suç İşleme Kastıyla Hareket Edip Etmediği İle Eylemin Taraflar Arasında Hukuki İhtilaf Mahiyetinde Olup Olmadığı Hususlarının da Karar Yerinde Tartışılması Gerektiği)
Y1.CDE. 2003/2076SUÇ İŞLEME KASTINDAKİ YOĞUNLUK ( Kasten Adam Öldürme - Teşdit Sebebi Yapılarak Tecizyesi Gereği )
Y7.CDE. 2002/8720SUÇ İŞLEME KASTININ BULUNMAMASI ( Belgelerin Tamamladıktan Sonra Yola Devam Etmesi - Kastın Bulunmaması Sebebiyle Elegeçen Kömürün İadesi Gereği )
YCGKE. 2007/4MD-258SUÇ İŞLEME KASTININ BULUNMAMASI ( Görevi Savsama - Sanığın Bir Kamu Görevlisinden Beklenen Yeterli İhtimamı Gösterdiği Halde Elinde Olmayan ve Aşırı İş Yükünden Kaynaklanan Sebeplerle Hata Yaparak Mağduriyete Neden Olması )
Y11.CDE. 2002/11380SUÇ İŞLEME KASTININ VARLIĞI ( Taksitle Otomobil Satış Kampanyası Düzenleyen Sanığın Daha Önceki Kampanya Dönemlerine Ait Edimlerini Yerine Getiremediği Halde Müdahilin Başvurusunu Kabul Etmesi - Dolandırıcılık Suçu )
YCGKE. 2004/4-84SUÇ İŞLEME KASTININ YOĞUNLUĞU ( Hakimin Görevi Kötüye Kullanması/Yasa Hükümleri ve Yerleşik İçtihat ve Uygulamalarla Çelişen Çok Sayıdaki Kararı Ortaya Çıkan Zararın Ağırlığı - TCK Md. 240 1 nci Cümlesi Uyarınca Ceza Tayini )
Y8.CDE. 2006/10016SUÇ İŞLEME KONUSUNDA İRADE BİRLİĞİ İÇİNDE BULUNMA ( Tanığa Ait Aracı Hayvan Alımı İçin Kiralamasının Mahkum Olan Diğer Sanıklar İle Suç İşleme Konusunda İrade Birliği İçinde Bulunduğunun Kabulüne Yetmeyeceği - 6136 Sayılı Kanuna aykırılık )
Y2.CDE. 2013/25277SUÇ İŞLEME KONUSUNDAKİ EĞİLİM ( Hırsızlık - Tekrar Suç İşlemeyeceği Kanaatiyle Ertelenen Sanık Hakkında Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçundan Kurulan Hükümde "Suç İşleme Hususundaki Eğilimine Göre Koşulları Oluşmadığından" Denilerek Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y1.CDE. 2003/1867SUÇ İŞLEME SAİKİ ( Sanığın Maktüleyi Basit Kışkırtma Saiki İle Maktülü ise Tahriksiz Olarak Öldürdüğünün Anlaşılmış Olduğunun Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y1.CDE. 2003/647SUÇ İŞLEME SAİKLERİ ( Sanığın Öldürdüğü İki Maktule İçin Farklı Farklı Saikler Nedeniyle Hareket Ettiğinin Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının gerekmesi )
Y1.CDE. 1999/2320SUÇ İŞLEME SEBEBİNİN ÖNEMSİZLİĞİ
Y13.CDE. 2014/22970SUÇ İŞLEME SIRASINDA YÜZÜNÜ KAPATMAK ( Hırsızlık - TCK Md. 142/2-f'deki Suçu Oluşturacağı )
Y4.CDE. 1991/3780SUÇ İŞLEME TEMAYÜLÜ YERİNE AHLAKİ TEMAYÜLE BAKILAMAMASI ( Erteleme Talebinin İncelenmesinde )
Y16.CDE. 2015/6495SUÇ İŞLEMEDİĞİ BİLİNEN KİMSEYE SUÇ ATMA ( Sanığın Kardeşinin Parasının Alınması ve Tokatlanması Olayını Şikayet Etmek Amacı İle Hareket Ettiği - Eyleminin İşlenmemiş Bir Suçun Yetkili Makamlara İşlenmiş Gibi İhbar Etme Niteliğinde Olmadığı )
Y15.CDE. 2012/12825SUÇ İŞLEMEDİĞİNİ BİLDİĞİ KİMSEYE SUÇ ATMAK BİÇİMİNDE OLMAYAN İDDİA (Sanığın Anayasal Şikayet Hakkını Kullandığı - Köy Muhtarı Hakkında Görevi Kötüye Kullanma Suçuna İlişkin Şikayette Bulunduğu/İftira Suçu Oluşmadığı)
Y10.CDE. 2006/7704SUÇ İŞLEMEK ALMACIYLA ÖRGÜT KURMAK ( Sanıklar Arasında Hiyerarşik İlişki ve Eylemlerinde Sürekliliğin Bulunması Gerektiği )
Y10.CDE. 2014/3371SUÇ İŞLEMEK AMACI İLE ÖRGÜTE ÜYE OLMA ( Telefon Konuşmalarında Bahsedilen Maddelerin Ele Geçmemesi Hususunun Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Olarak Kabul Edilemeyeceği - Telefon Konuşmalarının Somut Olay ve Olgularla Örtüşmediği/Sanıklar Hakkında Beraat Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y10.CDE. 1992/10837SUÇ İŞLEMEK AMACI İLE TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK SUÇU
YCGKE. 2011/10-36SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULAN ÖRGÜTE ÜYE OLMA ( Bazı Sanıkların Başka Bir Sanık Tarafından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Amacıyla Kurulan ve Yönetilen Yasal Gerekli ve Yeterli Unsurları Taşıyan Suç Örgütüne Diğer Sanıklarla Birlikte Üye Olduğu - Bu Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunu İşlediği )
Y1.CDE. 2017/961SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULAN ÖRGÜTE ÜYE OLMA ( Mağdurlara Yönelik Fuhuş Yaptırma Eylemlerinin Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgütünün Faaliyeti Kapsamında İşlendiği Kabul Edildiği Halde Olayda 5237 S. TCK'nun 220/4. Md. Hükmünün Uygulanma Koşullarının Bulunup Bulunmadığı Tartışılmaksızın Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
Y9.CDE. 2011/12507SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULAN ÖRGÜTE ÜYE OLMA (Lehe Kanun Değerlendirmesinde Her İki Durumda da Koşullu Salıverilme İçin Cezaevinde İyi Halli Olarak Geçirilmesi Gereken Sürenin Hükmedilen Süreli Hapis Cezasının Dörtte Üçü Olacağı Bu Durumda İse Değerlendirmeye Konu Edilen Her İki Kanun Hükmünün Aynı Sonucu Vermesi Gerektiği)
Y2.CDE. 2017/4154SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULAN ÖRGÜTE ÜYE OLMA (Sanığın Diğer Sanıklar İle Birlikte Hareket Ettiğini Örgüt Bünyesinde Hiyerarşik Yapıya Dahil Olduğunu Gösterir Maddi Delil Bulunmaması Karşısında Atılı Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma Suçunu İşlediğine Dair Delil Elde Edilemediğinden Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y6.CDE. 2015/6691SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULAN ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇU ( Sanıklar Hakkındaki Davanın Karar Oturumunda Savunmanlarının Hazır Bulunmadığı Gerekçesiyle Ayrıldığı - Ayrılan Dosyanın Birlikte Temyiz Denetimine Gönderileceği/Aksi Durumda Dosya Aslı veya Dosyadaki Tüm Belge ve Dilekçelerin Onaylı Örneği Ekleneceği )
Y6.CDE. 2017/903SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULAN ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇU ( Sanıkların Faaliyetleri İle Örgütün Doğmasına veya Üst Pozisyonda Kollektif Faaliyeti Kısmen veya Tamamen Düzenleyip Koordine Ettiklerine Dair Kesin İnandırıcı Kanıtlar Karar Yerinde Açıklanıp Tartışılmadan Genel Soyut ve Geçişli İfadelere Yer Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y16.CDE. 2017/2130SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULAN ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇU (Dava Zamanaşımı Süresinin Mahkeme Sorgusunun Yapıldığı Tarih İle Karar Tarihi Arasında Gerçekleştiği - Hükümlü Hakkında Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma Suçundan Açılan Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesi Gerektiği)
Y8.CDE. 2009/13120SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULAN ÖRGÜTE ÜYE OLMAK ( Örgüt Kurmak Yönetmek veya Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenen Suçtan Dolayı Mahkumiyet Halinde Uygulanması Gereken 5275 S.Y'nın 107/4. Maddesinin Uygulanamayacağı )
Y5.CDE. 2016/3089SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULAN ÖRGÜTE ÜYE OLMAK VE YARDIM ETMEK SUÇU ( Savunmalarının Aksine Kesin İnandırıcı ve Yeterli Delil Bulunmadığı Anlaşılmakla Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi Gereğince Sanıkların Beraatleri Yerine Yanılgılı Değerlendirme Sonucunda Mahkumiyetlerine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
YCGKE. 2006/9-141SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULAN ÖRGÜTE YARDIM ( Yardım İle Silahlı Örgüte Yardım Eylemlerinin Birbirinden Farklı Şekilde Yaptırımlara Bağlandığı )
Y9.CDE. 2013/3538SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ BİR ÖRGÜTÜN ÜYESİ OLMA ( 5237 S. TCK'nın 220. Md. Kapsamındakiler Hakkında 5275 S. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107/4. Md. Gösterilen Koşullu Salıverilme Süresi ve Aynı Maddede Düzenlenen İnfaz Rejiminin Uygulanacağı - Hükümlünün Lehine Olan Kanunun Uygulanacağı ve İnfaz Olunacağı )
Y6.CDE. 2014/8995SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ BİR ÖRGÜTÜN ÜYESİ OLMA ( 5237 S. TCK'nun Md. 220 Hükmü Kapsamındaki Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Bir Örgütün Üyesi Olanlar Hakkında 5275 S. K.'nun Md. 107/4 Hükmünde Gösterilen Koşullu Salıverilme Süresi ve Aynı Maddede Düzenlenen İnfaz Rejiminin Uygulanacağı )
Y10.CDE. 2015/5520SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ OLAN ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇU ( Örgüt Oluşturmak İçin Gerekli Olan Sanıklar Arasında Hiyerarşik Bir İlişki Saptanamadığı - 5237 S. T.C.K.'nun 220. Md. Düzenlenen "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Örgüte Üye Olma" Suçlarının Unsurları Oluşmadığı )
Y10.CDE. 2015/4106SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ OLAN ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇU ( Örgüt Oluşturmak İçin Sanıkların Sayısı Yeterli İse de Aralarında Hiyerarşik İlişki Bulunduğu ve Yapılanmanın Üyeleri Üzerinde Hâkimiyet Tesis Eden Bir Güç Kaynağı Niteliğini Kazandığı Konusunda Yeterli ve Kesin Delil Bulunmadığı )
Y10.CDE. 2012/22375SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ OLAN ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇU ( Örgüt Oluşturmak İçin Sanıkların Sayısı Yeterli İse de Suç İşleme İradelerinde Devamlılık ve Aralarında Hiyerarşik İlişki Bulunduğuna İlişkin Delil Olmadığından Oluşmadığı )
YCGKE. 2016/6-1272SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ OLAN ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇU (Sanığın Üniversite Öğrencisi Olup Yaz Aylarında Kısa Sürelerle Geldiği - Suç Örgütü İçerisindeki Hiyerarşik Yapıya Dahil Olduğunun ve Örgütün Amacına Hizmet Ettiğinin Sabit Olmadığı/Sanığın Atılı Suçtan Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
Y10.CDE. 2015/5520SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ ÖRGÜT ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma - Sanığın Suç Konusu Uyuşturucu Maddelerin Teminine İştirak Ettiğine Dair Şüpheyi Aşan Delil Bulunmadığı/Sanığın Uyuşturucu Madde Ticaretinden Elde Edilmiş Paraları Diğer Sanıklara Götürdüğü - Sanık Hakkında T.C.K.'Nun 39. Md. Uygulanacağı )
Y10.CDE. 2016/2361SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ ÖRGÜTE ÜYE OLMA (Bozma Nedenine Göre Koşulları Oluşmadığı Halde Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçunu Bireysel Olarak İşleyen Sanıkların Cezalarının 5237 S. TCK'nun Md. 188/5 Fıkrası Uyarınca Arttırılmasının Yasaya Aykırı Olduğu)
Y20.CDE. 2016/2924SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ ÖRGÜTE ÜYE OLMA (Sanıklar Arasında Hiyerarşik İlişki ve Suç İşleme İradelerinde Devamlılık Saptanmadığı Anlaşıldığından Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Olan Örgüte Üye Olma Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı Gözetilmeden Sanıklar Hakkında Beraat Yerine Mahkûmiyet Hükmü Kurulmasının Hatalı Olduğu)
Y16.CDE. 2017/1391SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ ÖRGÜTE ÜYE OLMA (Sanıklar Arasında İştirak İradesinin Ötesinde Hiyerarşik Bir Birlikteliğin Olduğunu Gösterir Nitelik ve Yeterlilikte Her Türlü Kuşkudan Uzak Kesin ve İnandırıcı Delil Bulunmadığı - Atılı Suçlardan Beraatlerine Karar Verileceği)
Y10.CDE. 2010/56798SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ ÖRGÜTE ÜYE OLMA (Üye Olduğuna İlişkin Somut Olay ve Olgularla İlgili Olduğu Anlaşılamayan Telefon Görüşmeleri Dışında Kuşku Sınırlarını Aşan Yeterli Delil Bulunmadığı Gözetilmeden Beraati Yerine Yazılı Şekilde Mahkûmiyetine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
Y10.CDE. 2012/28381SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇU ( Sanık Sayısı Yeterli İse de Suç İşleme İradelerinde Devamlılık ve Aralarında Hiyerarşik İlişki Saptanamadığı - Unsurları Oluşmadığı )
Y10.CDE. 2011/12987SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ ÖRGÜTE ÜYE OLMA VE UYUŞTURUCU TİCARETİ ( Sanığın Üzerinde Uyuşturucu Madde Bulunmadığı/Somut Olay ve Olgularla Örtüşmeyen ve Maddi Olgularla Desteklenmeyen Telefon Görüşme Kayıtlarının Yeterli Delil Oluşturmadığı - Her İki Suçtan Beraati Gerektiği )
YCGKE. 2012/6-1490SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ ÖRGÜTE ÜYE OLMAK ( Mağdurların Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Örgüte Üye Olma Suçlarından Açılan Kamu Davasına Katılmalarına Karar Verileceği )
YCGKE. 2011/10-577SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ ÖRGÜTE ÜYE OLMAK ( Sanığın Biri Hariç Sanıkları Tanımadığını Belirttiği - Fiziki Takip Neticesinde Birlikte Otelde Buluştuklarının Tespit Edildiğinin Gözetileceği/Suçun Oluştuğu )
Y9.CDE. 2011/9780SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ ÖRGÜTÜN ÜYESİ OLANLAR HAKKINDA KOŞULLU SALIVERİLME ( 5275 S.K. Md.107/4'te Düzenlenen İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanacağı )
Y9.CDE. 2011/12057SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ ÖRGÜTÜN ÜYESİ OLMA SUÇUNDAN VERİLEN CEZANIN İNFAZI ( 5237 S.K. Yürürlüğe Girdikten Sonra 5275 S.K.'da Düzenlenen Koşullu Salıverilme İnfaz Rejimi Uygulanacağı - Öncesi İçin Lehe İnfaz Kanunu Tespit Edileceği )
YCGKE. 2014/9-718SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA ( Bu Suçun Asli Dava Zamanaşımı On Yıl Kesintili Zamanaşımı İse Onbeş Yıl Olduğu - Yerel Mahkeme Direnme Hükmünün Gerçekleşen Zamanaşımı Sebebiyle Bozulmasına Karar Verileceği )
YCGKE. 2008/8-68SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA ( Direnme Kararında İlk Hükümde Yer Almayan Yeni Bir Gerekçe Kullanıldığı - Özel Dairece İncelenmeyen Bir Hususun Doğrudan ve İlk Kez Ceza Genel Kurulu Tarafından Ele Alınamayacağı )
Y9.CDE. 2011/10473SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA ( En Az Üç Kişinin Suç İşlemek Amacıyla Hiyerarşik Bir İlişki ve Süreklilik İçerisinde Elverişli Araç ve Gereçlerle Amaç Suçları İşlemek Üzere Bir Araya Gelmesi Gerektiği - Sanığın Üyesi Olduğu İddia ve Kabul Edilen Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgütte Hiyerarşik İlişkinin Ne Şekilde Kurulduğu ve Buna Dair Sübut Delillerinin Nelerden İbaret Olduğunun Açıklanıp Denetime Olanak Verecek Biçimde Karar Yerinde Gösterileceği )
Y18.CDE. 2015/12SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA ( Hiyerarşik İlişkinin Planlanan İş Bölümünün Suç İşleme İradelerindeki Devamlılığın Dosya Kapsamında Yer Alan Delillerden Hangisine Dayandırıldığı Kabul Edilen Örgütün Yönetici ve Üye Yapısının Kimlerden Oluştuğu Yükletilen Suçun Kanuni Unsurlarının Hangi Somut ve Kesin Delil İle Ortaya Çıkarıldığı Açıklanmadan Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Kanuna Aykırı Olduğu )
YCGKE. 2008/8-49SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA ( İletişimin Dinlenmesi Kararlarının Asılları ya da Yöntemince Onaylanmış Fotokopi ya da Suretleri Getirtilmeden Bunlara Dayanılarak Derlenen Dinleme Kayıtlarının Değerlendirilemeyeceği )
Y12.CDE. 2014/18130SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA ( Maddi Tazminat - Davacının Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma Suçundan da Tutuklama Kararı Verildiğinin Anlaşılması Karşısında Bu Suçtan Açılan Kamu Davasının Neticesinin de Araştırılması Gerektiği )
YCGKE. 2012/6-1490SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA ( Mağdurların Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Örgüte Üye Olma Suçlarından Açılan Kamu Davasına Katılmalarına Karar Verileceği - Dolandırıcılık ve Hırsızlık Nedeniyle Zarar Gördükleri )
YCGKE. 2007/9-282SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA ( Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşleyen Kişi Ayrıca Örgüte Üye Olmak Suçundan Dolayı Cezalandırılacağı )
Y9.CDE. 2007/3454SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA ( PKK Terör Örgütü ve Abdullah Öcalan Lehine Sloganlar Atan Grup İçerisinde Yer Almak Suretiyle Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşlediği )
Y9.CDE. 2006/8489SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA ( PKK'nın Amacı Doğrultusunda Organize Edilen Korsan Gösteriye Katılmak/Abdullah Öcalan Lehine Sloganlar Atmak - Hem Silahlı Örgüt Üyesi Olmak Suçundan Hem de Suç Oluşturan Fiilleri Nedeniyle Ayrı Ayrı Cezalandırılmaları Gerektiği )
Y8.CDE. 2008/12977SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA ( Sanıkların Liderleriyle Bir Araya Gelerek Tam Bir İşbirliği Eylemli Paylaşım Anlayışı İçinde Hareket Ettikleri - Liderlerinin Örgüt Kurma ve Yönetme Diğer Sanıkların Örgüt Üyesi Olma Suçundan Dolayı Cezalandırılacakları )
Y10.CDE. 2012/7372SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA ( Sanıkların Örgüt Oluşturmak İçin Sayısal Yeterlikte Olduğu Ancak Hiyerarşik Yapılanma ve Suç İşleme İradelerinde Devamlılık Saptanmadığı - Beraat Kararı Verileceği )
Y8.CDE. 2005/2843SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA ( Sanıkların Planlı Bir Ortaklık İşbölümü ve Paylaşım Anlayışıyla Bir Araya Gelerek Çeşitli Mahkemeler İle Danıştay ve Yargıtay'daki Görev Yapan Hakimleri Etkilemek Suretiyle Kendilerine Başvuran Şahıslar Lehine Kararlar Çıkartma Vaadiyle Haksız Çıkar Sağlama )
Y9.CDE. 2011/9454SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA ( Suça Dair Eylemlerin Örgüt Yapısı Sahip Bulunduğu Üye Sayısı Araç ve Gereç Bakımından Amaç Suçları İşlemeye Elverişli Olup Olmadığının Araştırılması Gereği - Suçun Bütün Unsurlarının Ceza Yasaları Kıyaslaması Yapılmadan Lehe Yasa Uygulamasına Geçilmesinin Hatalı Olduğu )
Y9.CDE. 2007/2024SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA ( Suçun 5237 S. TCK'nun 31. Md. Değişikliğe Uğramadan Önce İşlenmiş Olması Karşısında Hükümlü Hakkında Tayin Olunan Cezadan 5237 S. TCK'nun 31/3. Md. Uyarınca 1/2 Oranında İndirim Yapılması Gerektiği )
Y5.CDE. 2008/15413SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA ( Suçun Niteliğine Etkisi Bakımından Elektrik Hırsızlığı ve Mühür Bozmak Suçlarından Açılıp Tefrik Edilen Davaların Sonuçlarının Beklenmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 2007/111SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA ( Suçuna İlişkin Diğer Hükümleri Bu Suç Açısından da Aynen Uygulanacağı )
Y1.CDE. 2011/237SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA ( Tasarlayarak Öldürme/Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemesince Tüm Sanıklar Hakkında Örgüt Kurma Suçundan Açılmış Dava Bulunmadığı - Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmaktan Hüküm Kurulmadığı/Bu Kapsama Girmeyen Diğer Suçlar Nedeniyle Görevsizlik Kararı Verileceği )
Y9.CDE. 2007/8530SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA ( Terör Örgütüne Üye Olan Sanık Hakkında Polise Mukevemet ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçlarından Dolayı Ceza Verilemeyeceği )
Y16.CDE. 2015/1465SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA ( Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkındaki Kanun ile Getirilen Değişikliğinin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği - Cezai İndirim )
Y16.CDE. 2015/2614SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA (Bir Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek Suçunu Aynı Mağdurlara Karşı Değişik Zamanlarda Birden Fazla Kez İşledikleri Sabit Olan Sanıklar Hakkında Verilen Cezanın TCK'nın 43/1 Md. Uyarınca Artırılması Gerektiği)
Y16.CDE. 2017/1801SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA (Mandıracılık İşiyle İştigal Eden ve Baba Oğul Olan Sanıkların Kendi Aralarında ve Diğer Sanıklar İle Olan İlişkilerinde İş ve Aile İlişkilerini Aşar Biçimde Suç Örgütü İçin Gerekli Hiyerarşinin Söz Konusu Olmadığı ve Sanıkların Örgüt Kastıyla Hareket Ettiklerine Dair Bir Delil de Bulunmadığı - Mahkemece Mahkumiyetlerine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
Y10.CDE. 2016/2194SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA (Olay Tutanağı İletişimin Tespiti Tutanakları Sanık Savunması ve Dosya Kapsamına Göre Sanığın Atılı Suçu İşlediğine Dair Mahkûmiyeti İçin Yeterli Nitelikte Her Türlü Kuşkudan Uzak İnandırıcı ve Kesin Kanıt Bulunmadığı - Sanığın Beraati Yerine Mahkûmiyetine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)
Y20.CDE. 2015/1824SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA (Örgüt Oluşturmak İçin Sanık Sayısı Yeterli İse de Sanıkların Aralarında Hiyerarşik İlişki İle İşbölümü Saptanamadığı ve Buna Bağlı Olarak TCK'nın 220. Md.sinde Düzenlenen “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” ve “Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Olan Örgüte Üye Olma” Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı)
Y16.CDE. 2017/1391SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA (Sanıklar Arasında İştirak İradesinin Ötesinde Hiyerarşik Bir Birlikteliğin Olduğunu Gösterir Nitelik ve Yeterlilikte Her Türlü Kuşkudan Uzak Kesin ve İnandırıcı Delil Bulunmadığı - Atılı Suçlardan Beraatleri Yerine Mahkumiyetlerine Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu)
Y8.CDE. 2017/20244SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA (Sanıklardan Bazılarının Örgüt İçindeki Konumları Sebebiyle Bizzat Katıldıkları Bir Eylemleri Olmadığı Gözetilerek Diğer Sanıkların İşledikleri Suçlardan Sorumlu Olmayacakları Gözetilmeden Katılmadıkları Suçlardan da Mahkumiyetlerine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
Y20.CDE. 2015/1726SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA (Sanıkların Eylemleri Gerçekleştirmek İçin Bir Araya Gelmesinin İştirak İradesinden Kaynaklandığı - Uyuşturucu Madde Ticareti Yapan Sanıkların Devamlılık Gösterecek Şekilde Planlı Bir Ortaklık İşbölümü ve Paylaşım Anlayışı İçerisinde Bir Araya Geldiklerine Dair Dosya Kapsamında Delil Saptanamadığı)
Y9.CDE. 2015/17287SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA (Sanıkların Suç İşlemek İçin Davaya Konu Örgütü Kurup Yönettiklerine Dair Somut Olay ve Olgularla Örtüşmeyen Telefon Konuşmaları İle Diğer Sanık Yönünden Başkaca Delillerle Desteklenmeyen Fiziki Takip Tutanakları Dışında Kuşku Sınırlarını Aşan Yeterli ve Kesin Delil Bulunmadığı)
Y10.CDE. 2016/864SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA (Somut Olaylarda Sanıklar Arasında Hiyerarşik İlişki Bulunduğu ve Yapılanmanın Üyeleri Üzerinde Hâkimiyet Tesis Eden Bir Güç Kaynağı Niteliğini Kazandığı Konusunda Yeterli ve Kesin Delil Bulunmadığı - Beraat Kararı Verileceği)
Y10.CDE. 2010/38765SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA (Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Olan Örgüte Üye Olma Suçları İle İlgili Bozma Nedenlerine Göre Sanıkların Üzerlerine Atılı Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçunu Teşkil Edilmiş Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlediklerine İlişkin Yeterli Delil Bulunmadığı)
Y10.CDE. 2011/12626SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA (Uyuşturucu Madde Ticareti - Hükmün Gerekçe Bölümünde Sanıkların Lehindeki ve Aleyhindeki Delillerin Belirtilmesinin Zorunlu Olduğu/Tüm Delillerin Ayrı Ayrı Tartışılarak Değerlendirileceği)
Y10.CDE. 2016/3509SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA (Uyuşturucu Ticareti/Sanığın Tutuklu Bulunduğu Ceza İnfaz Kurumundan Gönderdiği Dilekçeler ile Diğer Suçlunun Açık Kimlik Bilgilerini ve Suçlarını Ortaya Çıkardığının Anlaşıldığı - Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği/Etkin Pişmanlık)
Y16.CDE. 2015/8215SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA / ÖRGÜTE ÜYE OLMA ( Suçunun Niteliği İtibariyle Suçtan Doğrudan Zarar Görmesi Söz Konusu Olmayan Kişinin Bu Suçtan Davaya Katılmasına Yasal Olarak İmkan Bulunmadığından Katılma Kararı da Hükmü Temyize Hak Vermeyeceği )
Y20.CDE. 2016/885SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA / SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ OLAN ÖRGÜTE ÜYE OLMA (Adli Emanete Kayıtlı Sanıklara Ait Cep Telefonları ve Sim Kartlarının Suçta Kullanıldığı - T.C.K'nun 54. Md. Uyarınca Müsadereleri Yerine Dosyada Delil Olarak Saklanmalarına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y6.CDE. 2013/30243SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU ( Devamlılık İçeren Kanunun Suç Saydığı Fiilleri İşlemek Amacı İle Bir Araya Gelip Aralarında Sıkı veya Gevşek Hiyerarşik Bir Bağın Bulunduğuna Dair Kesin Delil Bulunmadığı - Mahkemece Sanıkların Beraat Edeceği )
Y9.CDE. 2006/470SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU ( Etkin Pişmanlığa İlişkin 765 Sayılı TCK'nın 170. Maddesinin Uygulanabilmesi İçin Aranan Silahlı Örgüt Tarafından Amaç Suçun İşlenmemiş ya da Amaç Suçun İşlenmesine Kalkışılmamış Olması Gerektiğine İlişkin Bir Koşulun Öngörülmediği )
Y5.CDE. 2014/6617SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU ( İcra Dosyasındaki Takip Talebi Ödeme Emri ve Katılan Tarafından Sanığa Verilen Vekaletname İle Ağır Ceza Mahkemesi Dosyasında Verilen Karar ve Bu Dosyaya Dair İddianamenin Onaylı Suretlerinin Getirtilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2013/10-468SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU ( İletişimin Denetlenmesi Tedbiri Kararı - Sanıkların Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgütün Yöneticisi Mi Yoksa Üyesi Mi Olduğu Ancak Yargılamanın Sonunda Belli Olacağından Bu Delillerin Bir Kısım Sanıklar Hakkında Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Olan Örgüte Üye Olmak Suçundan Kurulan Hükme Esas Alınmalarında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y16.CDE. 2016/5931SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU ( Mahkeme Kararlarının Yargıtay Denetimine Olanak Verecek Şekilde Açık Olacağı - Yargıtayın Bu İşlevini Yerine Getirmesi İçin Kararın Dayandığı Tüm Kanıtların Mahkemenin Ulaştığı Sonuçların İddia Savunma ve Dosyadaki Diğer Belgelere Göre Sanıklara İsnat Edilen ve Suç Oluşturduğu Kabul Edilen Eylemin Karar Yerinde Gösterileceği/Bu Hususun Gerekçeye Yansıtılması Gerektiği )
Y8.CDE. 2016/12316SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU ( Mahkum Olan Sanık Hakkında 5237 S. TCK.'nun 58/9. Md. Hükmünün Uygulanması Konusunda Her Zaman Bir Karar Verilmesinin Mümkün Olduğu Anlaşıldığından İtirazın Kabulüne Karar Verilmesi Gerekirken Yanlış Gerekçe İle İtirazın Reddine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y18.CDE. 2015/31219SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU ( Örgüt Oluşturmak İçin Sanık Sayısı Yeterli İse de Sanıkların Aralarında Gevşek de Olsa Hiyerarşik Bir İlişki İle İşbölümü ve Suç İşleme İradesinde Devamlılığın Saptanamadığı - "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” Suçunun Unsurları İtibariyle Oluşmadığının Gözetileceği )
Y18.CDE. 2016/14925SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU ( Örgüt Oluşturmak İçin Sanık Sayısı Yeterli İse de Sanıkların Aralarında Gevşek de Olsa Hiyerarşik Bir İlişki İle İşbölümü ve Suç İşleme İradesinde Devamlılığın Saptanamadığı - Mahkemece “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” Suçunun Unsurları İtibariyle Oluşmadığının Gözetileceği )
Y9.CDE. 2007/233SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU ( Örgüt Üyesi Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşledikleri Anlaşılan Sanıkların Hem Silahlı Örgüt Üyesi Olma Suçundan Hem de Suç Oluşturan Fiilleri Nedeniyle Ayrı Ayrı Cezalandırılacağı
Y10.CDE. 2012/28381SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU ( Sanık Sayısı Yeterli İse de Suç İşleme İradelerinde Devamlılık ve Aralarında Hiyerarşik İlişki Saptanamadığı - Unsurları Oluşmadığı )
Y6.CDE. 2013/5246SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU ( Sanıkların Faaliyetleri İle Örgütün Doğmasına veya Üst Pozisyonda Kolektif Faaliyeti Kısmen veya Tamamen Düzenleyip Koordine Ettiklerine Dair Kesin İnandırıcı Kanıtlar Karar Yerinde Açıklanıp Tartışılmadan Tape Kayıtları Dahi Gösterilmeden Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu )
Y16.CDE. 2015/2564SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU ( Sanıkların Örgüt Üyelerine Talimat Verme İnisiyatif Kullanma Gibi Herhangi Bir Yöneticilik Faaliyeti Tespit Edilemediği - İlgili İllerde Canlı Hayvan Almak İsteyenleri Tespit Ederek Sanık ile İrtibata Geçirdikleri ya da Onun Bilgisi Dahilinde Mağdurlarla Görüşerek Kendilerini Mal Sahibi Hayvan Bakıcısı Aracı Gibi Göstermekten İbaret Eylemlerinin Suç Örgütüne Üye Olma Suçunu Oluşturduğu/Yasal ve Yeterli Olmayan Gerekçeyle Suç Vasfında Hataya Düşülerek Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y20.CDE. 2015/1815SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU ( Sanıkların Üzerlerine Atılı Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Bu Örgüte Üye Olmak Suçu İle Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçunu Teşkil Edilmiş Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlediklerine Dair Yeterli Delil Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2004/11065SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU ( Sermaye Piyasası Kurulundan İzin Almaksızın Çıkarılan Hisse Senetlerini Satma - 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet )
Y9.CDE. 2015/519SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU ( Üye Sayısının En Az Üç Kişi Olması Gerektiği Üyeler Arasında Soyut Bir Birleşme Değil Gevşek de Olsa Hiyerarşik Bir İlişkinin Bulunması Suç İşlemese Bile Suç İşlemek Amacı Etrafında Fiili Bir Birleşmenin Olması Devamlılık Göstermesi Örgütün Yapısı Sahip Olduğu Üyer Sayısı İle Araç ve Gereç Bakımından Amaçlanan Suçu İşlemeye Elverişli Olması Gerektiği )
Y10.CDE. 2009/1598SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU ( Üye Sayısının En Az Üç Kişi Olması Üyeler Arasında Soyut Bir Birleşme Değil Gevşek de Olsa Hiyerarişik Bir İlişkinin Bulunması Gereği - Suç İşlenmese de Suç İşlemek Amacı Etrafında Fiili Bir Birleşmenin Olması ve Eylemin Niteliği İtibariyle Devamlılık Göstermesi Gereği )
Y16.CDE. 2016/6940SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU (Denetime İmkan Vermesi Açısından İletişimin Tespiti Dinlenmesi Kayda Alınması ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesine Dair Cumhuriyet Başsavcılığınca Yapılan Taleplerin Verilen Mahkeme Kararının Aslı veya Onaylı Örneklerinin Mahallinden Temin Edilerek Dosyanın İçine Konulması Gerektiği)
Y16.CDE. 2016/3444SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU (Suç Örgütünün Kurucusu ve Yöneticisi Olmaktan Mahkum Olan Sanık Hakkında Tekerrür Uygulamasında Kanun Maddesinin T.C.K.'nın 58/6-9 Yerine T.C.K.'nın 58. Olarak Gösterilmesinin Doğru Olmadığı)
YCGKE. 2011/10-19SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA VE ÜYE OLMA ( Beraat Kararının C. Savcısı Tarafından Aleyhe Temyiz Edildiği - Özel Dairece Her Zaman İncelenebilme Olanağı Bulunduğu )
Y16.CDE. 2015/1334SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA VE YÖNETME ( Örgüt Üyelerine Talimat Verme İnisiyatif Kullanma Gibi Herhangi Bir Yöneticilik Faaliyeti Tespit Edilemeyen Sanıkların Eylemlerinin T.C.K'nun 220/2. Md. Düzenlenen Suç Örgütüne Üye Olma Suçunu Oluşturduğu )
Y19.CDE. 2016/2815SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA YÖNETME VE KURULAN ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇU (Sanıkların Aynı Fiili Gerçekleştirmek Amacıyla Birlikte Hareket Ettikleri ve İştirak İradelerinin Bulunduğunun Sübuta Ermesi Karşısında Atılı Suçun Oluştuğu - Örgüt Derecesine Ulaşan Bir Birlikteliğin Varlığının Somut Uyuşmazlıktaki Suçun Oluşması İçin Gerekli Olmadığı)
Y8.CDE. 2007/3006SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMAK ( C. Savcısının Kararına İtiraz Yapıldığında "Başkan Kararını Vermek İçin Soruşturmanın Genişletilmesine Gerek Görür İse Bu Hususu Açıkça Belirtmek Suretiyle O Yer Sulh Ceza Hakimini Görevlendirebileceği )
Y1.CDE. 2014/4800SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMAK ( Gözaltı Neticesinde Tutuklandığı Sonrasında Beraat Kararı Verildiği ve Tahliye Edildiği - Beraat Kararı Kesinleşmeden Hükümlünün İşlediği Kasten Adam Öldürmek Suçundan Hapis Cezasına Mahkum Edildiği/Sanığın Gözaltında ve Tutuklu Kaldığı Sürenin Kasten Adam Öldürmek Suçundan Almış Olduğu Cezadan Mahsubuna Karar Verileceği )
Y10.CDE. 2011/13077SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMAK ( İletişimin Tespiti ve Dinlenilmesi Kararlarının Dosyada Bulundurulacağı - Hükümde Hangi Sanığın Hangi Tarihte Kiminle Ne Şekilde Telefon Konuşması Yaptığının Gösterileceği )
Y5.CDE. 2013/12041SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMAK ( Maliye Bakanlığının Olur Yazısının Aslı veya Onaylı Suretinin Getirtileceği - Sanık Müdafii İle Katılma İstemi Reddedilenlere Gerekçeli Kararın Tebliğ Edilip Edilmediğinin Belirleneceği )
Y9.CDE. 2007/2728SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMAK ( Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşleyen Kişi - Ayrıca Bu Suçdan Dolayı Cezalandırılacağı )
Y5.CDE. 2006/12179SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMAK ( Sanıkların İrtikap Fiilini Gerçekleştiren Diğer Sanıkların Bu Suçunun Müşterek Failleri Oldukları Gözetilmeden Görevi Kötüye Kullanmaktan Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y11.CDE. 2007/8458SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMAK ( Suçunun Oluşması İçin Hiyerarşik İlişki İçinde Olan En Az Üç Kişiden Teşekkül Etmesi Örgütün Yapısının Sahip Bulunduğu Üye Sayısı İle Araç ve Gereç Bakımından Amaçlanan Suçları İşlemeye Elverişli Olması Gerektiği )
Y9.CDE. 2006/9113SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMAK ( Tanığın Aşamalarda Yeminli İfadesi İle Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşlediği - Hem Silahlı Örgüt Üyesi Olmak Suçundan Hem de Suç Oluşturan Fiilleri Sebebiyle Ayrı Ayrı Cezalandırılması Gerektiği )
Y9.CDE. 2007/10545SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMAK ( Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşleyenlere Hem Üye Olmak Hem de Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak Suçlarından Ayrı Ayrı Ceza Verileceği )
Y10.CDE. 2011/26876SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMAK SUÇU ( Örgütün Varlığının Kabul Edilebilmesi İçin En Az Üç Üyenin Bulunması Üyler Arasında Gevşek de Olsa Hiyerarşik Bir Yapının Bulunması Suç İşleme Amacı Etrafında Toplanma ve Sürürlilik Olması Gereği - Üye Sayısı ile Örgüt Yapısının Araç Gereç Bakımından Amaçlanan Suçu İşlemeye Elverişli Olması Gereği )
YCGKE. 2001/8-248SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Birden Çok Veya Belirsiz Sayıda Suçların İşlenmesi Yönündeki Birleşmeyi Zorunlu Kıldığı ve Henüz Bir Suç İşlenmemiş Olsa da Bu Amaçla Teşekkül Oluşturanların Cezalandırılacakları )
Y10.CDE. 2017/66SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA TEŞKİL EDİLMİŞ BİR ÖRGÜTÜN FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE UYUŞTURUCU MADDE İTHAL ETME ( Sanıkların Atılı Suçtan Mahkûmiyetlerine Dair Kararların Sanıkların Aleyhine Bozulduğu ve Sanıkların Mutlaka Dinlenilmeleri Gerektiği - Savunma Hakkının Kısıtlanması Suretiyle Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
YCGKE. 2007/38SUÇ İŞLEMEK İÇİN ÇETE KURMAK ADAM ÖLDÜRMEK VE ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇLARI ( Şemdinli'de Kitapçı Dükkanına Bomba Atılması - Yargıtay Ceza Dairesinin Temyiz İncelemesinde Başka Dairenin Görevli Olduğu Gerekçesiyle Verdiği Görevsizlik Kararına Karşı Olağanüstü İtiraz Yasa Yoluna Başvurulamaması )
YCGKE. 2004/1-13SUÇ İŞLEMEK İÇİN MEMURİYETE AİT KUVVET VE VASITALARI KULLANMAK ( Muhtarın Kasten Adam Öldürmesi - Suça Konu Silahın Sanığın Kişisel Malı Olması/Suç Tarihinde Muhtar Olup Olmadığının Araştırılmasına Gerek Bulunmadığı )
YCGKE. 2009/8-111SUÇ İŞLEMEK İÇİN ÖRGÜT KURMA ( 6136 S. Yasaya Aykırılık Suçları Yönünden Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmediklerinin Kabul Edildiği - 5271 S. CYY'nın 252/1-G Md. Uyarınca Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y10.CDE. 2012/23156SUÇ İŞLEMEK İÇİN ÖRGÜT KURMA ( Davanın Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesinde Bağlantı Sebebiyle Açıldığı - Ağır Ceza Mahkemesince Amaç Suç Olan Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde Uyuşturucu Ticareti Yapma Suçundan Hüküm Kurulacağı )
Y9.CDE. 2006/9165SUÇ İŞLEMEK İÇİN ÖRGÜT KURMA ( İddianamedeki Nitelendirmeye Göre 2911 S.Y'ya Aykırılık Suçu İle İlgili Olarak Hüküm Vermesine Yasal Olanak Bulunmadığından Bu Konuda Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y20.CDE. 2016/2824SUÇ İŞLEMEK İÇİN ÖRGÜT KURMA (Bir Somut Tehlike Suçu Olduğu - Hiyerarşik İlişki Sebebiyle Örgütün Mensupları Üzerinde Hâkimiyet Kuran Bir Güç Kaynağı Niteliğinde Olması Gerektiği)
Y16.CDE. 2015/4893SUÇ İŞLEMEK İÇİN ÖRGÜT KURMA SUÇU ( Sanığın Yönetiminde Hiyerarşik Bir İlişki İçinde Bulunan Sanıklar Arasında İşbölümü Olduğu - Suç İşleme İradelerinde Devamlılık Bulunduğu ve Amaçlanan Suçun İşlenmesine Elverişli Araç ve Gereçlere Sahip Oldukları Anlaşıldığından Sanığın Atılı Suçtan Cezalandırılacağı )
Y10.CDE. 2015/5389SUÇ İŞLEMEK İÇİN ÖRGÜT KURMA VE YÖNETME / ÖRGÜT FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMA ( Sanık Aleyhinde Diğer Sanıklarla Yaptığı Telefon Konuşmaları Dışında Delil Bulunmadığı - Son Telefon Konuşması İse Olaydan Yaklaşık 6 Ay Önce Yapıldığı ve Konuşmaların Somut Olay ve Olgularla Örtüşmediği/Atılı Suçlardan Sanığın Beraat Edeceği )
Y11.CDE. 2006/3980SUÇ İŞLEMEK İÇİN ÖRGÜT KURMAK ( Duruşma Açılarak Önceki Hükmolunan Cezalar İle Uygulanması Gereken 5237 S.Y Hükümleri Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçlar Birbirleriyle Karışlaştırılması Suretiyle Lehe Hüküm Belirlenmesi Gerektiği )
Y10.CDE. 2007/24007SUÇ İŞLEMEK İÇİN ÖRGÜT KURMAK ( Örgütün Varlığının Kabul Edilebilmesi İçin Üye Sayısının En Az Üç Kişi Olması ve Üyeler Arasında Soyut Bir Birleşme Değil Hiyerarşik İlişkinin Bulunması Gerektiği )
Y10.CDE. 2006/565SUÇ İŞLEMEK İÇİN ÖRGÜT KURMAK ( Sanıklar Sayısal Yeterlikte Olsa da Aralarında Hiyerarşik İlişki ve Suç İşleme İradelerinde Devamlılık Saptanamaması - Suçun Oluşmadığı )
Y9.CDE. 2016/1075SUÇ İŞLEMEK İÇİN ÖRGÜT KURMAK ( Sanıkların "Hiyerarşik İlişki ve Suç İşleme İradesinde Devamlılık" Çerçevesinde Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçunu İşlediklerinin Saptanamamış Olması Karşısında Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kurulan Örgüte Üye Olma Suçlarının Unsurları İtibariyle Oluşmadığı Gözetilmeden Yüklenen Suçlardan Sanıklar Hakkında Beraat Kararı Verilmesi Gerekirken Mahkumiyetlerine Hükmolunmasının İsabetsizliği )
Y10.CDE. 2005/20232SUÇ İŞLEMEK İÇİN ÖRGÜT KURMAK SUÇU ( Aralarında Hiyerarşik İlişki ve Suç İşleme İradelerinde Devamlılık Saptanmadığından 5237 Sayılı Kanunun Lehe Kanun Olduğuna ve Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma Suçunun Şartlarının Gerçekleşmediği )
Y8.CDE. 2000/20133SUÇ İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Genelevdeki Kadınlar Üzerinde Baskı Kurarak Haksız Çıkar Sağlamak İçin Örgüt Kuran Sanıklar )
Y8.CDE. 1998/757SUÇ İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Pasaport Kanununa Aykırı Davranış - Yurt Dışına İnsan Taşıma )
Y10.CDE. 2008/13137SUÇ İŞLEMEK İÇİN TEŞKİL EDİLMİŞ BİR ÖRGÜTÜN FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE EYLEM YAPILMASI ( İşlenip İşlenmediğinin Tartışılmasının ve Hüküm Tarihindeki Lehe Yasanın Saptanmasının Özel Görevli Mahkemece Yapılması Gerektiği )
Y8.CDE. 1996/11057SUÇ İŞLEMEK İÇİN TOPLULUK OLUŞTURMAK ( Sanıkların İçlerinden Birinin Liderliğinde Cebir ve Şİddet İle Çek Senet Tahsili Yapmaları )
Y5.CDE. 2000/6434SUÇ İŞLEMEK KARARININ İCRASI (Tayin Edilen Cezanın TCK. Md. 80 İle Artırılacağı - Reşit Olmayan Mağdure İle Rızası İle Cinsi Münasebet/İlkinden 6 Ay Sonra Henüz İlişkiye Girmeden Her İkisi Yarı Çıplakken Ağabeyinin Gelmesi Nedeniyle İlişkinin Tamamlanaması)
YCGKE. 1987/12SUÇ İŞLEMEK KARARININ OLMAMASI ( Sanıkların Amacının Her Fırsattan Yararlanıp Genel Karar Doğrultusunda Hareket Etmek Olması )
YCGKE. 1974/119SUÇ İŞLEMEK KASTI ( Kaçak Sayılan Malların Pazarda Serbestçe Satılan Mallardan Olmasının Kastın Olmadığını Göstermesi )
Y4.CDE. 1993/1275SUÇ İŞLEMEKTE KULLANILAN RUHSATLI SİLAH ( Müsaderesine Karar Verileceği )
Y14.CDE. 2015/8559SUÇ İŞLEMEKTEN ÇEKİNMEYE İLİŞKİN KANAAT ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma - Suça Sürüklenen Çocuğun Suç Tarihinden Sonra da Birden Fazla Kasıtlı Suçtan Mahkum Olduğu/Mahkemece Hapis Cezası Ertelendiği - Suç İşlemekten Çekinmeye İlişkin Kanaatin Ne Suretle Oluştuğu Gerekçeli Kararda Tartışılacağı )
Y8.CDE. 1998/10296SUÇ İŞLEMEYE ALENEN TAHRİK - SAVAŞ ÇAĞRISI ( "minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker" Şiirini Okuyarak Konuşmaya Başlayan Siyasetçi )
Y8.CDE. 1997/15582SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK ( Halkı Din Farklılığı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek )
Y9.CDE. 2010/5039SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK ( Sanığın Canlı Yayında Yaptığı Konuşmanın İfade Hürriyeti Kapsamında Olduğu - Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapma Suçunu veya Suç İşlemeye Tahrik Suçunu Oluşturmayacağı )
Y8.CDE. 1999/12306SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK ( Sanık MÜSİAD Başkanının Kesintisin Eğitime Karşı Söylediği Sözlerin Cezayı Gerektirmesi )
Y8.CDE. 2004/589SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK ETMEK ( Sendika Sözcüsü Sanık - Sanığın Kamu Çalışanlarına 1 Günlük Sevk Alıp Hizmet Üretmeme Şeklindeki Sözlerinin Demokratik Hakları Kullanma Kapsamında Değerlendirileceği/Beraat Kararı Verileceği )
Y9.CDE. 2010/13846SUÇ İŞLEMEYE TAKRİK ( Sanıkça Söylenen Sözlerin Genel Nitelikte Olup Somut Bir Eylem Çağrısını İçermediği ve Toplulukça İşlenen Mala Zarar Verme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçlarında Grubu Azmettirdiğinin Anlaşılamadığı Olayda Oluştuğu )
Y12.CDE. 2012/30604SUÇ İŞLEMEYE TEŞVİK ( 2863 S.K.'ya Aykırılık/Sanıklardan Birine Ait Araç İle Kazı Mahalline Gidildiği - Sanıkların Kazı İle İlgili Bilgi Aldığı/Yardımda Bulunarak Suçun İcrasını Kolaylaştırdıkları )
Y5.CDE. 2011/6521SUÇ İŞLEMEYE TEŞVİK ( Suç İşleme Kararını Kuvvetlendirmek veya Fiilin İşlenmesinden Sonra Yardımda Bulunacağını Vaat Etmek Suçun Nasıl İşleneceği Hususunda Yol Göstermek veya Fiilin İşlenmesinde Kullanılan Araçları Sağlamak veya Suçun İşlenmesinden Önce veya İşlenmesi Sırasında Yardımda Bulunarak İcrasını Kolaylaştırmak Suretiyle Suçun İşlenmesine Yardım Etmesi Gerektiği )
YCGKE. 2012/1-406SUÇ İŞLEMEYE YARDIM ( Olayın Başından İtibaren Sanığın İsteği Doğrultusunda Olay Yerinde Bulunan Diğer Sanığın Davranışları İle Sanığın Suç İşleme Kararını Kuvvetlendirdiği Dolayısıyla Sanığın Gerçekleştirdiği Kasten Öldürme Suçuna Yardım Eden Olarak Katıldığının Kabulü Gerektiği )
Y10.CDE. 2015/5357SUÇ İŞLEMEYE YARDIM ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma - Kanuni Tanımında Yer Alan Fiili Gerçekleştirdiğine veya Suç Konusu Eroine Ortak Olduğuna İlişkin Şüpheyi Aşan Yeterli ve Kesin Delil Bulunmadığı/Sabit Olan Fiilinin Diğer Sanıkların Suçu İşlemelerine Yardım Etmekten İbaret Olduğu )
YCGKE. 2010/2-203SUÇ İŞLEMEYECEĞİ KANAATİ ( Oluşmamasına Neden Olan Hususlar Kararda Açıkça ve Denetime Olanak Sağlayacak Şekilde Belirtilmemesinin İsabetsizliği )
Y2.CDE. 2008/18588SUÇ İŞLEMEYECEĞİ KONUSUNDA KANAAT ( Sanığın Suçu İşledikten Sonra Yargılama Sürecinde Pişmanlık Gösterip Göstermediği Dikkate Alınıp Tekrar Suç İşleyip İşlemeyeceği Konusunda Oluşan Kanaat Değerlendirilerek Cezasının Ertelenip Ertelenmeyeceğine Karar Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2013/8-249SUÇ İŞLEMEYECEĞİ YÖNÜNDEKİ KANAAT ( Hapis Cezasının Paraya Çevrilmesi Sırasında "Hürriyeti Bağlayıcı Cezasının Süresi Kişiliği Ekonomik ve Diğer Şahsi Halleri ve Suç İşleme Hususundaki Özellikler" Olumlu Bulunarak Lehine Değerlendirme Yapılmış ve Adli Para Cezası Taksitlendirilmiş İken İleride Bir Daha Suç İşlemeyeceği Yönünde Kanaat Gelmediği Gerekçe Gösterilerek Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Çelişkili Olduğu )
YCGKE. 1987/8-42SUÇ İŞLEMEYENLER HAKKINDA CEZA VERİLMESİ ( Suç İşlenmemiş de Olsa Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmanın Cezalandırılması )
Y7.CDE. 2015/21477SUÇ İŞLEMEYİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRME ( Sanığın Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Kanaat Oluşmadığı Gibi Subjektif Değerlendirme ile Erteleme Hükümlerinin Uygulanmamasının Yasaya Aykırı Olduğu - Adli Sicil Kaydındaki Silinme Koşulları Oluşmuş ve Daha Önce Açıklanması Geri Bırakılan Hükmün Kasıtlı Suçtan Mahkumiyet Olarak Nitelendirilemeyeceği )
Y8.CDE. 1992/10045SUÇ İŞLEMEYİ ÖVMEK VE SUÇA TAHRİK ETMEK ( Para Cezası-Taksit Sürelerinin Gösterilmesi Gereği )
Y2.CDE. 2003/7018SUÇ İŞLEMİŞ OLDUĞUNUN TESBİTİ ŞARTI ( Sanığın Tıbbi Kontrol ve Muayenesine Karar Verilebilmesi İçin - Tehdit İddiası )
YCGKE. 1985/1-276SUÇ İŞLENDİĞİ SIRADA AKLİ MALULİYET ( TCK 47 /Sondaki Oranların Niteliği )
Y6.CDE. 2014/10455SUÇ İŞLENDİĞİ SIRADA ORTADA TANIK BULUNMAMASI ( Yağma Suçu İşlendiği Sırada Genelde Tanık Bulunmadığı - Mağdurun Aşamalarda Değişmeyen Beyanı Varsa Bunun Önemli Olduğu ve Önde Sayılacağı/Mağdur Beyanı Aşamalarda Tutarlılık Göstermiyorsa O Zaman Ortada Giderilmesi Gereken Şüphe Bulunduğunun Gözetileceği )
Y6.CDE. 2001/575SUÇ İŞLENDİĞİ TARİHTE 15 YAŞINI DOLDURMAMIŞ SANIKLAR ( Cezada İndirim Yapılması Gereği )
Y6.CDE. 2001/575SUÇ İŞLENDİĞİ TARİHTE 18 YAŞINI DOLDURMAMIŞ SANIKLAR ( Hapis Cezasının Başka Bir Ceza veya Tedbire Çevrilmesi )
Y3.CDE. 2003/9854SUÇ İŞLENDİĞİ YERİN MİLLİ PARK SINIRLARI İÇİNDE KALIP KALMADIĞI KONUSUNDA ÇELİŞKİ OLMASI ( Çelişkinin Giderilerek Sonucuna Göre Sanığın Durumunun Belirlenmesi Gereği )
Y2.CDE. 2003/22806SUÇ İŞLENDİĞİ ZAMAN YÜRÜRLÜKTE BULUNAN KANUN ( Sonradan Yürürlüğe Giren Kanunların Hükümleri Farklı İse Failin Lehine Olan Kanunun Uygulanacağı )
Y6.CDE. 2001/576SUÇ İŞLENDİĞİNDE 15 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLAN SANIK ( Cezada İndirim ve Cezanın Ertelenmesi )
Y6.CDE. 2001/576SUÇ İŞLENDİĞİNDE 18 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLAN SANIK ( Cezada İndirim Yapılması Gereği )
Y7.CDE. 2013/9167SUÇ İŞLENDİKTEN SONRA KANUNUN DEĞİŞMESİ ( Kaçakçılık Suçu - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu İle Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun İlgili Bütün Hükümleri Uygulanarak Elde Edilecek Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması ve Karar Yerinde Tartışılması Suretiyle Lehe Olan Yasanın Belirlenmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2003/2651SUÇ İŞLENEN YERİN NÜFUSUNA KAYITLI OLMA ( Sanığın Sınırları İçinde Suç İşlediği Köyün Nüfusuna Kayıtlı Olmamasının Dikkate Alınması Lüzumu )
Y12.CDE. 2013/11860SUÇ İŞLENEREK ELDE EDİLEN BİLGİ ( Kişiler Arasındaki Konuşmaların Kayda Alınması - Sanığın Konuşmanın Tarafı Olması Halinde Ses Kayıtları Suç İşlenerek Elde Edilen Bilgi Niteliğinde Kabul Edilemeyeceği )
YCGKE. 2008/9-223SUÇ İŞLENMESİNE İŞTİRAK ETMEK ( Örgüt Üyesi Sanığın Çatışmalarda Yer Aldığına Dair Beyanı - Eylemin 5237 S.K.'nın Devlet Birliğini Bozmak Hükümleri Kapsamında Değerlendirileceği/Sanığın Etkin Pişmanlıktan Faydalanamayacağı )
Y10.CDE. 2016/3449SUÇ İŞLENMESİNE YARDIM ETME ( Sanığın Sabit Olan Fiilinin Suç Konusu Eroinin Nakledileceği Aracı Satın Alarak ve Araca Gizli Bölme Yaparak Fiilin İcrasını Kolaylaştırmaktan İbaret Olduğu - Eyleminin Yardım Niteliğinde Olduğunun Dikkate Alınması Gerektiği )
Y5.CDE. 2014/9470SUÇ İŞLENMESİNE YARDIM ETME (Sanıklardan Birinin Sahte Ödeme Evraklarının Düzenlenmesi Bankadan Paranın Çekilmesi Şeklindeki Eylemlerle Diğer Sanığın Eylemine Yardımda Bulunarak İcrasını Kolaylaştırdığı - Suçlara İştirak Eden Sanığın Yardım Eden Olarak Sorumlu Tutulabileceği/Zimmet)
YCGKE. 2013/1-118SUÇ İŞLENMESİNE YARDIMDA BULUNMAK ( Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu - Suçun İşlendiği Yerin Kullanımına İzin Vermek Suretiyle Suçun İşlenmesinden Önce Yardımda Bulunarak İcrasını Kolaylaştırmış Olmaları Nedeniyle Türk Ceza Kanunun 39/2-C Md.si Kapsamında Sorumlu Olmaları Gerektiği )
Y7.CDE. 2013/9304SUÇ İŞLENMEYECEĞİNE KANAAT GETİRİLMESİ ( Cezanın Ertelenmesi - Sanığın Suçu İşledikten Sonra Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık Dolayısıyla Tekrar Suç İşleyemeyeceği Konusunda Mahkemede Bir Kanaatin Oluşması Gerektiği/Bu Hususlar Karar Yerinde Tartışılmadan Erteleme Hususunda Mahkemece Bir Karar Verilmemiş Olmasının Doğru Görülmediği )
Y2.CDE. 2013/12253SUÇ İŞLEYEN KİŞİNİN FİİLİN AĞIRLIĞIYLA ORANTILI BİR YAPTIRIMLA CEZALANDIRILMASI ( Suçun İşleniş Şekli Kullanılan Araç Suç Konusunun Önem ve Değeri Tehlikenin Ağırlığı Gibi Nedenlerin Somut Biçimde Tartışılması Gerektiği - Soyut Biçimde Suçun İşleniş Şekli Failin Kastı Amaç Saiki Denilmek Suretiyle Cezanın Belirlenmemesi Gerektiği )
YHGKE. 2015/7-565SUÇ İŞLEYEN KİŞİYE SUÇU ÖNLEME İÇİN YAPILAN EYLEM ( Kıdem ve İhbar Tazminatı İstemi - Davacının İşyerinden Hırsızlık Yapan Bir Kişiyi Polisin Elinden Alıp Etkili Eylemde Bulunması Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshedildiği/Mahkemece İş Sözleşmesinin İşverence Haksız Feshedildiğinin Kabulüyle Talebin Kabul Edileceği
YCGKE. 1975/8-120SUÇ İŞLEYEN KÜÇÜKLER ( İşledikleri Suçun Farik ve Mümeyyizi Olup Olmadıklarının Tabip Raporu Tarafından Onanmasının Gerekmesi )
Y1.CDE. 2002/2801SUÇ İŞLEYENLERİ SAKLAMA ( Kardeşi ve Diğer Sanıkları Arabasına Alan ve Seyir Halindeyken Olayı Öğrenen Sanık - Yaralama Sonucu Ölüme Neden Olma )
Y4.CDE. 2002/5774SUÇ İŞLEYENLERİ SAKLAMAK ( Suçun Sanığın Oğlu Tarafından İşlendiği - Sanığın Eylemi Kendisinin Yaptığının İfade Ettiği/Uydurulan Suçun Kabahat Türünden Olduğu )
Y1.CDE. 2000/2507SUÇ İŞLEYENLERİ SAKLAMAK VE KANITLARI YOK ETME SUÇU ( Sanığın Öldürme Eylemini Yapmadığı Halde Öldürdüğünü Söylemesinin Resmi Mercileri Kandırma Olması )
Y1.CDE. 1999/1700SUÇ İZLERİNİ YOK ETMEK İÇİN YANGIN ÇIKARTMAK
Y11.CDE. 2003/12710SUÇ KANITLARINI YOK ETMEK ( Sanığa Ait Fatura Ve Defterlerin Nakli Sırasında Araçta Meydana Getirilen Yangın Sonucu Defter Ve Belgelerin Yanarak Kasten Yok Edildiğinin İddia Olunması - Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y1.CDE. 2003/1911SUÇ KASITINDAKİ YOĞUNLUK VE YARA ÇOKLUĞU ( Cezada Artırım Nedeni Olacağı )
YCGKE. 1998/8-112SUÇ KASTI
YCGKE. 2000/11-183SUÇ KASTI
Y8.CDE. 2001/8929SUÇ KASTI ( 6136 S. Kanuna Muhalefet-Ruhsat Süresinin Bitiminden Önce Yenileme Müracaatında Bulunulması )
Y8.CDE. 1996/13057SUÇ KASTI ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçunu İşleme Kastı Olmayan Sanığın Beraatine Karar Verilmesi )
Y4.CDE. 1991/5905SUÇ KASTI ( Amaçla Karıştırarak Hüküm Kurmanın Kanuna Aykırı Olduğu )
Y8.CDE. 2003/14315SUÇ KASTI ( Arama Yapılacağı Sırada Kardeşine Ait Silahı Alıp Üzerinde Saklayan Kişinin 6136 Sk'ya Aykırılık Yönünden Suç Kastından Söz Edilemeyeceği - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )
Y8.CDE. 1999/11198SUÇ KASTI ( Babadan kalma tabanca bulundurmak )
Y3.CDE. 2003/5505SUÇ KASTI ( Belediye ve Orman Bakanlığı Arasında Yapılan Sözleşmenin Tek Taraflı Olarak İptal Edildiğinden Sanığın Haberdar Olması Halinde Kastın Oluşması )
Y21.CDE. 2015/5639SUÇ KASTI ( Belgede Sahtecilik Suçlarında Önceden Verilen Rıza Üzerine Borçlu Yerine Onun İmzasının Atılmasında Zarar Verme Bilinç ve İradesi İle Hareket Edilmediğinden Suç Kastından Söz Edilemeyeceği - Rızanın Açık veya Zımni Olabileceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 1989/3619SUÇ KASTI ( Belgelerin Çalınması - Satış Fişi Koçanlarının Çalınması - İncelemeye Sevkedilememesi )
Y15.CDE. 2014/9037SUÇ KASTI ( Belirlenmesi İçin Suç Tarihinde veya Öncesinde Sanıkların Aynı Yöntemlerle Başkalarından Para Alarak Ortadan Kaybolup Kaybolmadıklarının Araştırılması İlgili Belgelerin Onaylı Suretlerinin Dosyaya Konulması Gerektiği - Nitelikli Dolandırıcılık Suçu )
Y8.CDE. 1999/16233SUÇ KASTI ( Bıçak taşımak )
YCGKE. 1997/3-381SUÇ KASTI ( Devlet Ormanından İzinsiz Ağaç Kesmek )
Y3.CDE. 2002/649SUÇ KASTI ( Fidan Budanan Yerin Senetsizden Mahkemece Adına Tescil Edilen Kişinin Mirasçısı Tarafından El Değiştirdiğinden Suç Kastı Olmaması )
Y7.CDE. 2000/3662SUÇ KASTI ( Geçici olarak yurda sokulan aracın gümrüğe teslim edilmemesi )
Y11.CDE. 2015/4503SUÇ KASTI ( Gerçeğin Kuşkuya Yer Bırakmayacak Biçimde Ortaya Çıkarılması Bakımından Suça Konu Çeklerin Kim Tarafından Keşide Edilip Kime Verildiğinin ve Verildiği Anda Cironun Bulunup Bulunmadığının Sorulması - İlgili Şirketin Suç Tarihinde Yetkilisinin Kim Olduğunun Araştırılması Gerektiği )
Y1.CDE. 2016/2183SUÇ KASTI ( Hedef Alınan Vücut Bölgesi Darbelerin Sayısı Yaraların Yeri ve Nitelikleri İle Engel Halin Varlığı Dikkate Alındığında Sanığın Eylemine Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Kastının Öldürmeye Yönelik Olduğu - Kasten Yaralama Suçundan Cezalandırılmasının İsabetsiz Olduğu )
Y15.CDE. 2017/1618SUÇ KASTI ( Hesap Sahibinin Önceden Verdiği Açık ya da Örtülü Rıza Üzerine Onun İmzasını Taklit Ederek Kullanan Failde Zarar Verme Bilinci Bulunmayacağından Kastın Varlığının İleri Sürülemeyeceği - Bu Rızaya Dayanarak Başkasının İmzasını Atan Kimsede Suç Kastının Varlığının Kabul Edilemeyeceği )
Y10.CDE. 2004/26310SUÇ KASTI ( Hırsızlık - Sanıkların Suç Kasıtlarının Bulunmadığını Sadece İşverenlerinin Emrini Yerine Getirdiklerini Belirtmiş Olmaları Karşısında Ne Şekilde Suç Kasıtlarının Bulunduğunun Karar Yerinde Tartışılması Gereği )
Y15.CDE. 2016/1355SUÇ KASTI ( Hizmet Sebebiyle Güveni Kötüye Kullanma Suçu - Bir Takım Hukuksal Sonuçlar Doğuran Ticaret Sicili Gazetesindeki İlandan Sanığın Haberinin Bulunduğuna Dair Delil Bulunmaması Sebebiyle Ceza Hukuku Açısından Kasıtlı Hareket Ettiğinden Söz Edilemeyeceği )
Y16.HDE. 2003/3690SUÇ KASTI ( İcraen Teslim Edilen Taşınmaza Üzerinde Ekin Bulunan Taşınmazın Kendisine Ait Olduğu Savıyla Girip Sulayan ve Gübre Atan Sanığın Suç İşleme Kastının Bulunmaması )
Y3.CDE. 2012/12612SUÇ KASTI ( İşgal ve Faydalanma - Tapunun İlk Tesis Tarihinden İtibaren Tüm Tedavülleriyle Birlikte Getirtilerek Tapuda Satış Dışındaki İntikallerde Suç Kastının Varlığının Kabulü Gerektiği/Tapunun 4785 ve 5658 S. Kanunlar Karşısında Hukuki Geçerliliğini Koruyup Korumadığının Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2016/10702SUÇ KASTI ( Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi - Diğer Sanıkların Olay Günü İş Yeri Sahibi Olan Sanığın Talimatını Yerine Getirdiği/Bu Sanıklar Yönünden Suç Kastıyla Hareket Edip Etmediklerine ve Suçun Unsurlarının Oluşup Oluşmadığına Dair Kanıtların Neler Olduğu Açıklanıp Tartışılmadan Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
YCGKE. 1992/7-40SUÇ KASTI ( Kanunu bilmemek )
YCGKE. 2015/1-535SUÇ KASTI ( Katılanla Daha Önceden Tanışmayan ve Aralarında Husumet Bulunmayan Sanığın Ani Gelişen Hareketli Kavga Ortamında Katılanın Baş Bölgesini Bilerek ve İsteyerek Hedeflediğine Dair Kesin Bir Belirlemenin Yapılamadığı - Eyleminin Kasten Yaralama Olarak Kabulü Gerektiği )
Y4.CDE. 2009/17835SUÇ KASTI ( Kavga ve Tartışma Sırasında Haksız Bir Fiilin Kendisinde Husule Getirdiği Şiddetli Öfke ve Elemin Failin İradesini Etkileyen Bir Etken Olarak Kusur Yeteneğinde Meydana Getirdiği Azalmanın Ancak Koşulları Varsa Yasal İndirim Nedeni Olabileceği )
YCGKE. 2000/6-229SUÇ KASTI ( Kelebek Tabir Edilen Bıçakların Av Bıçağı Olduğu Serbestçe Alınıp Satıldığı - Bu Çeşit Bıçağı Taşıyan Sanıkta Suç Kastı Olamayacağı )
YCGKE. 2006/4-251SUÇ KASTI ( Maiyetinde Çalışan ve Henüz Aday Memur Olması Nedeniyle Mukabele Gücünden Mahrum Bulunan Mağdurun Aşağılandığını Bilerek Bu Hitabı Sürdüren Sanığın Neticeyi Bilme ve İstemeden İbaret Suç Kastı ile Hareket Ettiğinin Anlaşılaması )
Y6.CDE. 2014/12844SUÇ KASTI ( Malın Değerinin Azlığına Dair Hükmün Yasa Koyucunun Amacı İle Suçun İşleniş Biçimi Olayın Özelliği ve Sanığın Özgülenen Kastı da Gözetilerek Daha Çoğunu Alma Olanağı Varken Yalnızca Gereksinimi Kadar ve Değer Olarak da Gerçekten Az Olan Şeylerin Alınması Durumunda Gerekçeleri de Açıklanarak Uygulanabileceği )
Y8.CDE. 1992/11469SUÇ KASTI ( Milli Piyango Biletinde Tahrifat Yapmak )
YCGKE. 2008/1-232SUÇ KASTI ( Mutlaka Belli Bir Aşamada Oluşması Gerekmediği Gibi İştirak İradesinin de Suç Tamamlanıncaya Kadar Her Aşamada Oluşmasının Mümkün Olduğu )
Y7.CDE. 1998/2103SUÇ KASTI ( Münferit Ticari Kaçakçılık - Fiilen Kocaya Ait İşyerinin Kadın Adına Kayıtlı Olması )
Y13.CDE. 2014/32379SUÇ KASTI ( Müştekilere Ait Güvercinlerin Bulunduğu Üç Adet Kümesin Yan Yana Bulunduklarının Anlaşılması Karşısında Sanıkların Kümesler ve İçerisindeki Güvercinlerin Birden Fazla Şahsa Ait Olduğunu Bilebilecek Durumda Olmadıkları Gözetilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği - Hırsızlık )
Y15.CDE. 2014/455SUÇ KASTI ( Olayın Hukuki İhtilaf Niteliğinde Olduğu ve Sanıkların Dolandırıcılık Kastıyla Hareket Etmedikleri Gerekçesiyle Beraat Hükümleri Verilmesinin Yerinde Olduğu )
Y3.CDE. 2004/9146SUÇ KASTI ( Orman Kanunu'na Muhalefet - İptal Edilmeyen Fiili Tapu Kayıtları Kapsamında Kalan Yer/Sanığın Suç Kastının Bulunmadığı Anlaşılmakla Mahkemenin Kabulünde Bir İsabetsizlik Görülmediği )
Y3.CDE. 2013/19353SUÇ KASTI ( Orman Kanununa Muhalefet - Sanıkların Suçun İşlendiği Yere Yabancı Olup Olmadığının Yerin Görünümünden İlk Bakışta Orman Olduğunun Anlaşılıp Anlaşılmadığının Suça Konu Yerde Orman Örtüsü Bulunup Bulunmadığının Buna Göre Suç Kasıtları Olup Olmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2005/10036SUÇ KASTI ( Orman Kanununa Muhalefet - Suç Tutanağının Mahkeme Kararından Yaklaşık 3 Yıl Sonra Düzenlendiği Dikkate Alınarak İlgili Mahkeme Kararının Suç Tarihinden Önce Sanığa Tebliğ Edilip Edilmediği Araştırılması Gereği )
Y3.CDE. 2004/11929SUÇ KASTI ( Orman Suçu - Sulh Ceza Mahkemesinde Yapılan Yargılamada Yapılan Keşifler Sonrası Verilen Bilirkişi Raporları Dikkate Alındığında Sanığın Suç Kastı Bulunmadığı - Suçun Manevi Unsuru Oluşmaması Nedeni İle Beraati Gerektiği )
YCGKE. 1992/3-352SUÇ KASTI ( Ormanda tarla açmak )
Y4.CDE. 2003/15048SUÇ KASTI ( Öfke - Tehdit Suçunda Tasarlama Öğesinin Bulunmadığı )
Y5.CDE. 2013/7347SUÇ KASTI ( Protokoller Tanık Beyanları ve Bilirkişi Raporu Birlikte Değerlendirildiğinde Beldediye Başkanı Olan Sanığın Suç Kastıyla Hareket Ettiğine Dair Cezalandırılmasını Gerektirir Her Türlü Şüpheden Uzak Kesin ve İnandırıcı Delil Bulunmadığı - Görevi Kötüye Kullanma Suçu )
Y23.CDE. 2015/6735SUÇ KASTI ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Diğer Sorumlular Hakkındaki Tahkikatın Akıbeti Araştırılarak İlgili Belgelerin Dosya İçerisine Alınması ve Yüklenen Suçlar Bakımından Sanığın Kastının Mevcut Olup Olmadığının Gerekçeli Kararda Tartışılması Gerektiği )
YCGKE. 2000/11-90SUÇ KASTI ( Sahte Faturanın Özel Vergi İndiriminde Kullanılması )
Y8.CDE. 2004/2998SUÇ KASTI ( Sanığa Taşıma Ruhsatını Yeniletmesi İçin Tebligat Yapıldığı ve Sanığın da Yenileme İçin Yönetime Başvurduğu - Bu Süre Zarfında Silahın Sanığın Üzerinde Yakalandığı/Suç Kastı Oluşmadığından Beraatine Karar Verileceği )
Y3.CDE. 2001/4379SUÇ KASTI ( Sanığın Dayandığı Tapu Kaydına Konan Orman Şerhinin Kaldırılması İçin Açtığı Davanın Kesinleşip Reddedilmesi )
Y1.CDE. 2016/824SUÇ KASTI ( Sanığın Ele Geçen 6136 Sayılı Kanun Kapsamında Ruhsatsız Silahı İle Önündeki Gruba Yönelik Olarak Hedef Gözetmeksizin Yedi El Ateş Ederek Olay Yerinde Kaçtığı/Hiç Kimseyi İsabet Almadığı - Sanığın Eyleme Bağlı Kastının Zincirleme Şekilde Birden Fazla Mağdura Karşı Silahla Tehdit Suçuna Yönelik Olduğu )
Y3.CDE. 2003/5194SUÇ KASTI ( Sanığın Hayvanlarını Suya Götürmek için Fidanlık Sahadan Geçirmek Zorunda Olduğunu Belirtmesi Karşısında Suç Kastının Oluşmadığının Gözetilmesinin Gerekmesi )
Y11.CDE. 2014/17531SUÇ KASTI ( Sanığın Kastının Gerçek Bir Resmi Belgeyi Bozmak Olmayıp Fotoğraf Değişikliği Suretiyle Belgenin İçindeki Gerçeği Değiştirmek Olduğu ve Herhangi Bir Hakkın Kullanılmasının Engellenmemesi Sebebiyle de 5237 S. TCK'nun 205. Md. Hükmündeki Suçun Unsurlarının Oluşmadığı )
Y4.CDE. 2015/3577SUÇ KASTI ( Sanığın Katılanı Seni Vurmazsam Beni Bu Cezaevinden Göndermeyecekler Seni Vuracağım Biçimindeki Sözlerle Tehdit Ettiğinin Kabul Edilmesi Karşısında Öfkenin Suç Kastını Kaldırmayacağının Gözetilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2016/13-546SUÇ KASTI ( Sanığın Kayıt Malikinin İstemi Üzerine Herhangi Bir Yararlanma Kastı Olmaksızın Gelen Cezaları Önlemek Amacıyla Suça Konu Motosikleti Bulunduğu Yerden Alarak Kardeşine Teslim Ettiği - Hırsızlık Suçunun Oluşmayacağı )
Y8.CDE. 2001/13702SUÇ KASTI ( Sanığın Köy İhtiyar Heyetinden İzin Aldıktan Sonra Ev Yapması Nedeniyle Suç Kastından Bahsedilememesi )
Y15.CDE. 2017/2001SUÇ KASTI ( Sanığın Müştekiden Şirketi Devraldığı Çeki Verdiği Mağdura da Çekin Devralınmış Olduğu ve Şuan Kendisine Ait Olduğunu Bildiği Şirketinin Çeki Olduğunu Açık Şekilde Beyan Ettiği Çekleri ve Borcu Kabul Ettiği - Atılı Suçları İşleme Kastı İle Hareket Ettiği Yönünde Delil Bulunmadığı Anlaşılmakla Sanığın Atılı Suçlardan Beraatine Karar Verileceği/Resmi Belgede Sahtecilik ve Dolandırıcılık)
Y6.CDE. 2016/193SUÇ KASTI ( Sanığın Olay Mahallinden Hızla Ayrılabilmek Amacıyla Müşteki ve Aracını Olduğu Yerde Hazır Durumda Tutabilmek İçin Gerçekleştirdikleri Eylemleri Bir Bütün Halinde Değerlendirildiğinde Olayda Yağma Kastından Bahsedilemeyeceği )
Y8.CDE. 1997/1152SUÇ KASTI ( Sanığın Silah Ruhsatı Almak İçin Başvuruda Bulunmasının 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçunda Kastının Olmadığını Göstermesi )
Y15.CDE. 2014/21153SUÇ KASTI ( Sanığın Söz Konusu Çeki Anlaşma Süresi Dolmadan Tahliye Etmeleri Sebebiyle Ödemediğini İşletmediği Yerle Alakalı Katılanın Bir Zararının Oluşmayacağını ve Ticari İhtilaf Yaşadıklarını Savunduğu - Sahtecilik ve Dolandırıcılık Kastı İle Hareket Ettiğine Dair Yeterli Delil Bulunmadığı )
Y11.CDE. 2014/13985SUÇ KASTI ( Sanığın Söz Konusu Tebliğ Evrakını Zarfın Üzerinde Yazılı Adres Tam Olarak Doğru Olmadığı Halde Adresi Bilmesi Sebebiyle Götürdüğünü Evde O Anda Bulunan Bir Kadının Evrakı İçeri Götürüp İmzalattığını İmzalayanın Sanığın Babası Olduğunu Babasının Daha Öncede Evrakları İmzaladığını Kesinlikle Sahtecilik Yapmadığını Savunması Karşısında Sahtecilik Kastının Bulunmadığının Kabulü Gerektiği )
Y11.CDE. 2014/4027SUÇ KASTI ( Sanığın Suç Kastının Tayini Savunmanın Doğruluğunun Bakımından Sanık Tarafından Ticari İlişki Sebebiyle Daha Önceden Bu Suretle Düzenlenmiş ve Ödenmiş Çeklerin Olup Olmadığı Araştırılıp Sanığın Başlangıçtan İtibaren Sahtecilik Kastıyla Hareket Edip Etmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2003/4063SUÇ KASTI ( Sanığın Suça Konu Yerin Belediyeye Tahsisinin İptalinden Haberdar Olup Olmadığının Araştırılarak Suç Kastının Varlığının Belirlenmesi )
Y5.CDE. 2003/2440SUÇ KASTI ( Sanık Köy Muhtarının Zimmeti ve Suç Kastı Belirlenirken Yeniden Bilirkişi Raporu Alınması Gerekirken Noksan İnceleme ile Yazılı Biçimde Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olması )
Y23.CDE. 2015/17985SUÇ KASTI ( Sanıkların Eylemleri İle İlgili Olarak Kurumdan İzin Belgesi Almadan İş ve İşçi Bulma Faaliyetlerinde Bulunmaları Nedeniyle Ajansa İdari Para Cezası Tahakkuk Ettirildiği - Sanıkların Dolandırıcılık Kastı İle Hareket Etmediği )
Y3.CDE. 2003/7911SUÇ KASTI ( Sanıkların Mİlli Eğitim Müdürünün Vali Adına Verdiği Emirle Orman Sayılan Yerden İzinsiz Ağaç Sökme Eylemlerinde Suç Kasıtlarının Olmaması )
Y23.CDE. 2015/3255SUÇ KASTI ( Sanıkların Nitelikli Dolandırıcılık Ayrıca Sanık Avukatın Görevi Kötüye Kullanma Suçunu İşledikleri İddiası Bulunduğu/Şikayetçinin Kimlik Bilgilerini Kullanan Meçhul Şahsın Yönlendirmesiyle Sanıkların Bir Takım İşlemlerde Bulunduğu - Sanıkların Beraatlerine Karar Verilmesinin Yerinde Olduğu )
Y4.CDE. 2003/37SUÇ KASTI ( Sanıkların Suç Kastı Yönünden Suçun Oluşup Oluşmadığının Yeniden Değerlendirilmesi-İmar Planı Değişikliği )
Y8.CDE. 1994/6379SUÇ KASTI ( Silahı Naklederken Taşıdığı Saptanan Sanığın Eyleminde Kastın Olduğunun Kabulü )
Y11.CDE. 2006/6084SUÇ KASTI ( Sitede Huzursuzluk Verme - Sitede Huzursuzluk Yarattığı Belirtilen Katılanın Ruhsal Sağlığının Yerinde Olmadığı Kanaatini Dile Getirerek Gerekli Önlemlerin Alınması Talebinde Suç İşleme Kastlarının Bulunmadığı )
Y3.CDE. 2006/14195SUÇ KASTI ( Suça Konu Sahanın Dört Taraftan Orman Bitki Örtüsü Olan Pırnal Meşeleri Akçakesme ve Muhtelif Orman Bitki Örtüsü Devamında Kızılçam Ağaçları Olan Devlet Ormanı İle Çevrili Olması Nedeniyle Sanığın Kastının Olduğu - Açma Suçu )
Y3.CDE. 2000/15265SUÇ KASTI ( Suça Konu Yerde Muhtarın Kastının Olmaması Nedeniyle Suçun Oluşmaması )
Y4.CDE. 2008/9987SUÇ KASTI ( Tanığın Sanığın Karşılık Verdiğine Dair Savcılık Anlatımı Suçun Manevi Unsurunun Oluşumu Açısından Değerlendirilmeden Şaka Niteliğinde Kabul Edilen Sözlerde Hakaret Suçunun Manevi Unsurunun Oluşmadığı )
Y1.CDE. 2016/3341SUÇ KASTI ( Tarafların Önceden Birbirlerini Tanımaması Öldürmeyi Gerektirir Bir Husumetin Bulunmaması Sanığın Engel Bir Durum Olmamasına Rağmen Kendiliğinden Eylemine Son Vermesi Dikkate Alındığında Ortaya Çıkan Kastının Kasten Yaralamaya Yönelik Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2001/13793SUÇ KASTI ( Taşınmazların Kayma Tehlikesi Altında Olup Olmadığının Araştırılarak Sanıkların Suç Kasıtlarının Değerlendirilmesi )
Y4.CDE. 2005/4015SUÇ KASTI ( Tehdit Suçunda Öfke Yasal İndirim Nedeni Olarak Kabul Edilebilirse de Bilinç ve İradeyi Dolayısıyla Suç Kastını Ortadan Kaldırmadığından Suçun Oluşumunu Engellemediği )
Y2.CDE. 2008/17471SUÇ KASTI ( Tehdit Suçunda Öfkenin Suç Kastını Kaldıran Bir Etkisinin Bulunmadığı - Tehditin Ciddi Olup Olmadığı Gerçekleşme Olasılığı ve Katılanların İradesini Etkileme Dereceleri Tartışılıp Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y12.CDE. 2015/3114SUÇ KASTI ( Temel Kazısı Yapılan Yerde 2863 Sayılı Kanun Anlamında Korunması Gerekli Roma Mezarlarının Bulunduğu - Sanıklar Tarafından Bilindiğine Buna Rağmen Kasıtlı Olarak Mezar Yerlerinin Tahrip Edildiğine veya Kazı Çalışması Esnasında Açığa Çıkan Mezar Yerlerinin Görülmesine Rağmen Bilerek Kazıya Devam Olunduğuna Dair Delil Bulunmadığı )
Y16.CDE. 2015/7299SUÇ KASTI ( Vahamet Arz Eden Eylemlerin Sanığın Doğumundan Önce Gerçekleştiği - Terör Örgütü İle Toplantıyı Organize Eden Legal Dernekler Arasında Örgütsel Bağlantıyı Gösterir Hiyerarşik İlişkiyi Sanığın Tespit Etme Olanağının Bulunmamasına Göre Silahlı Terör Örgütünün Propagandası Kastı İle Hareket Etmediği )
Y4.CDE. 1990/4589SUÇ KASTI ( Zaman Süresi İçindeki Oluşumu Ve Niteliği Dikkate Alınarak Hüküm Kurulması )
YCGKE. 1993/5-7SUÇ KASTI ( Zimmet )
YCGKE. 2013/12-770SUÇ KASTI (2863 S. Kanuna Muhalefet Suçu - Heykeltraş Olan Sanığın Çantasının X-Ray Cihazından Geçirildiği Sırada Metal Yoğunluğun Fark Edilmesi Üzerine Çantasında Korunması Gerekli Taşınır Kültür Varlığı Olduğu Tespit Edildiği/Sanığın Mahkûmiyeti Yerine Suç Kastının Bulunmadığı Gerekçesiyle Beraatine Karar Verilmesinin İsabetsizliği)
Y11.CDE. 2015/1719SUÇ KASTI (Belgede Sahtecilik Suçlarında Kastın Zarar Vermek Bilinci ve İradesi Olarak Kabul Edildiği - Mağdurun Önceden Verdiği Rıza Üzerine Onun İmzasını Taklit Ederek Kullanan Failde Mağdura Zarar Vermek Bilinci Bulunmayacağından Sahtecilik Kastının Varlığının İleri Sürülemeyeceği)
Y8.CDE. 2016/6254SUÇ KASTI (Dosya Kapsamına Göre Sanığın Zihinsel Engelli Mağdureyi Evin Ayrı Bir Odasında Tutması Eyleminde Sanığın Suç Kastıyla Hareket Ettiğine Dair Her Türlü Kuşkudan Uzak Mahkumiyete Yeterli Kesin ve İnandırıcı Kanıt Elde Edilemediği - Beraati Yerine Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y5.CDE. 2014/8230SUÇ KASTI (Eylemlerin Bir Defaya Mahsus Gerçekleşmiş Bulunması ve Meblağların Çok Düşük Olması Karşısında Sanıkların Zimmet Kastlarının ve Yasal Tevdi Unsurunun Ne Şekilde Gerçekleştiği Karar Yerinde Tartışılıp Değerlendirilmeden Sonuca Gidilmesinin İsabetsiz Olduğu)
Y3.CDE. 2011/6081SUÇ KASTI (Hukuki Kesintiden Sonra İşgal ve Faydalanma Eylemine Devam Edildiğinin Anlaşılması Halinde Suç Kastınn Bulunduğunun Kabulü Gerektiği - Orman Suçu)
Y4.HDE. 2009/4495SUÇ KASTI (Manevi Tazminat - Davacının Eyleminde Suç Kastı Bulunmadığı Gerekçesiyle Beraat Kararı Verilmiş Olması Şikayetin Haksız Olduğu Anlamına Gelmeyeceği)
Y15.CDE. 2014/11835SUÇ KASTI (Nitelikli Dolandırıcılık - Sanıkların Aracından Evrak Çantasının Çalınması Üzerine Şikayette Bulundukları Sırada Suça Konu Çekinde Evrak Çantası İçerisinde Bulunduğunu Zannıyla Diğer Çeklerle Birlikte Suça Konu Çekinde Çalındığına Dair Şikayette Bulundukları ve Suç Kastı İle Hareket Etmediklerinin Kabulünün Yerinde Olduğu)
Y18.CDE. 2015/18422SUÇ KASTI (Sanığın Suç Tarihinden Yaklaşık Altı Ay Önce Egzoz Emisyon Pulu Aldığı - Egzoz Emisyon Puluna Ait Belgenin Geçerlilik Süresinin Çevre Denetim Tutanağında Belirtildiği/Sanığın Kast veya Taksir Derecesinde Kusuru Bulunduğuna Dair Delil Bulunmadığı/Çevreyi Kasten Kirletme Suçu)
Y19.CDE. 2015/35420SUÇ KASTI (Sanığın Suça Konu İş Makinasının Gündelik Olarak Ücret Karşılığı Çalışan Operatörü Olduğu ve Aralarında Yapılan Anlaşma Gereği Diğer Sanığın Talimatıyla İş Makinasını Kullandığı - Davaya Konu Yerin Diğer Sanığa Ait Olmadığını Bilmediğinin Gözetilmesi Gerektiği/6831 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçu)
YCGKE. 2015/19-572SUÇ KASTI (Suça Konu Yerin de Dört Tarafı Ormanla Çevrili Açıklık Niteliğinde Olması Sanığın Yaşı Köy Nüfusuna Kayıtlı Olup Aynı Köyde İkamet Etmesi Hususları Birlikte Gözetildiğinde Suç Konusu Yerin Orman Olduğunu Bildiğinin Kabulü Gerektiği - Sanığın Mahkûmiyetine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y3.CDE. 2016/4157SUÇ KASTI (Suçta Kullanılan Aletlerin Öldürmeye Elverişliliği Hedef Alınan Vücut Bölgeleri Darbelerin Şiddeti ve Yaranın Nitelikleri Dikkate Alındığında Sanıkların Eylemlerine Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Kastlarının Öldürmeye Yönelik Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği)
Y16.HDE. 2004/1156SUÇ KASTI BULUNMAMASI ( Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunmak - Sanığın Hissedarı Bulunduğu Taşınmazının Üzerindeki Hacizlerin Adedi )
Y9.CDE. 2003/1884SUÇ KASTI BULUNMAMASI ( Silahlı Çetenin Sair Efradı Olmak - Sanığın İmkanını Bulduğunda Örgütten Kaçarak Teslim Olması/Beraati Yerine Savunmasının Aksi de Tartışılmadan Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
Y1.CDE. 2003/1569SUÇ KASTINDA YOĞUNLUK ( Mağduru Çeşitli Bahanelerle Otoya Alıp Olay Yerine Götürerek Birlikte Aynı Tüfele Ateş Edip Öldürmeye Tam Teşebbüste Bulunulması )
Y1.CDE. 2003/72SUÇ KASTINDAKİ YOĞUNLUK ( Sanığın Olay Öncesinde Tabancasının Namlusuna Fişek Sürüp Arkasından Yaklaştığı Maktülün Yakın Mesafeden Kafasını Hedef Alıp Müteaddit El Ateş Ederek Öldürmesi - Temel Cezanın Asgari Hadden Uzaklaşılarak Tayini Gereği )
Y4.CDE. 1990/3960SUÇ KASTINI SAİKLE KARIŞTIRARAK BERAAT KARARI VERİLEMEYECEĞİ ( Görevli Memura Sen Kim Oluyorsun Diye Sövmek )
Y8.CDE. 1987/3822SUÇ KASTININ ARAŞTIRILMASI ( Polis Memurlarının Dinlenilmesi - Suça Konu Yabancı Paranın Sahteliğinin Kolaylıkla Anlaşılabilir Niteliği )
Y15.CDE. 2014/3605SUÇ KASTININ ARAŞTIRILMASI (Nitelikli Dolandırıcılık/Resmi Belgede Sahtecilik - Sanığın Çekleri Keşidecinin Rızası Dışında İmzalayıp Piyasada Kullandığı ve Ödeme Yapmadığı/Sanığın Çek Bedellerini Ödeyeceğini Baştan İtibaren Söylemesi ve Borcunu İnkar Etmemesi Karşısında Ne Şekilde Suç Kastıyla Hareket Ettiğinin Tartışılacağı)
Y3.CDE. 2004/1243SUÇ KASTININ ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Orman Alanını İşgal ve Faydalanma Suçu - 2/B Uygulamasıyla Orman Dışına Çıkarılan Taşınmazı İşgal Eden Sanığın Taşınmazın Mahkeme Kararıyla Tekrar Orman İçine Alındığından Haberdar Olup Olmadığının Tesbiti Gereği )
Y8.CDE. 2002/1852SUÇ KASTININ BELİRLENMESİ ( Sanığın Taşeron Şirketi İdare ve Temsil Yetkisinin Bulunup Bulunmadığının Saptanması-Sanığın Suç Kastının ve Hukuksal Durumunun Belirlenmesi )
YCGKE. 1987/1-56SUÇ KASTININ BELİRLENMESİ ( Yalnızca İsabet Kaydedilen Bölgenin Esas Alınmasının Mümkün Olmaması )
YCGKE. 2007/4-42SUÇ KASTININ BULUNMAMASI ( Görevli Sayısının Azlığı ve Olağan Görev Bölümünün Dışında Üstlendiği Diğer Ek Görevleri Nedeniyle Mevcut İşleri Makul Süre İçinde Sonuçlandıramadığı Belirlenen Savcının Görevi Savsama Kastıının Bulunmadığı )
Y6.CDE. 2005/1157SUÇ KASTININ BULUNMAMASI ( Hırsızlık - Sanığın Haricen Paylaşım Sonucu Kendisine Düşen Yerdeki Kavak Ağaçlarını Kestiğini Savunmuş Olması ve Yakınanın Duruşmada Şikayetçi Olmadığını Belertmesi Nedeniyle )
Y10.CDE. 2005/6318SUÇ KASTININ BULUNMAMASI ( Kendiliğinden Hak Almak - Atılı Suçtan Beraati Gereği )
Y13.CDE. 2015/17482SUÇ KASTININ HIRSIZLIK MI CİNSEL SALDIRI MI OLDUĞUNUN TESPİTİ GEREĞİ ( Sanık İle Müşteki Arasında Suç Tarihinden Önce Arkadaşlık İlişkisinin Bulunması Müştekinin Annesinin Sanığın Eve Hırsızlık Amacıyla Girdiğini Sanmadığını İfade Etmesi Müştekinin Sanığın Babası Tarafından Sanık İle Evlenmeleri Amacıyla İstenmesi Ancak Ailesi Tarafından Kabul Edilmemesi Dikkate Alınarak Sanığın Suç Kastının Tespitine Yönelik Müşteki Dinlenerek Delillerin Değerlendirilerek Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gerektiği )
Y11.CDE. 2006/5016SUÇ KASTININ İSPATI ( Sanığın Sahte Belgeyi Bilerek Kullandığına İlişkin Delillerin Nelerden İbaret Olduğu Kararda Gösterilip Tartışılmadan Sanığın Suç Kastı ile Hareket Ettiğinin Kabulünün Hatalı Olması )
Y4.CDE. 1990/3119SUÇ KASTININ OLUŞUP OLUŞMADIĞININ ARAŞTIRILMASI ZORUNLULUĞU ( İftira - Eski Karısının Fuhuş Yaptığını İddia Ederek İlgili Mercilere Dilekçe Vermek )
Y6.CDE. 1991/5725SUÇ KASTININ TAKDİRİ ( Hırsızlık/Balık Tutulan Gölün Kiralanmış Olması - Yasaklayan Yazı veya Levha Bulunup Bulunmadığının Araştırılma Gereği )
Y1.CDE. 1999/3830SUÇ KASTININ TAYİNİ ( Kelebek Olarak Tarif Edilen Bıçağın Vasfının Tayini - Öldürmeye Tam Teşebbüs )
Y11.CDE. 2014/13038SUÇ KASTININ TESPİTİ ( Belgede Sahtecilik - Sanığın Kardeşinin Bilgi ve Talimatı Dahilinde Suça Konu Çeki İmzaladığını ve Katılanın Bu Durumu Bildiğini Savunduğu/Sanığın Kardeşinin İfadesine Başvurularak Sanığın Kendisi Adına Daha Önce Çek İmzalayıp İmzalamadığı Sorularak Sanığın Sahtecilik Kastı İle Hareket Edip Etmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2011/6084SUÇ KASTININ VARLIĞI (Devlet Ormanında Toprağın İşlenildiği ve Gübre Döküldüğü/Aynı Yerde Sanık Hakkında Daha Önce Üst Üste İki Yıl Suç Tutanağı Tutulduğu - İşgal ve Faydalanma Suçu)
Y8.CDE. 1995/12806SUÇ KASTININ VARLIĞININ İNANDIRICI OLMASI ( 6136 Sayılı Kanuna Aykırı Davranış )
Y8.CDE. 2003/3197SUÇ KASTININ VARLIĞININ KABUL EDİLEMEMESİ ( Sanığın Dava Açılmasından Önce o Yere İlişkin Hak İddiasıyla Dava Açmış Olması - Köy Yoluna Tecavüz )
Y1.CDE. 1999/2320SUÇ KASTININ YOĞUNLUĞU
Y1.CDE. 2003/1539SUÇ KASTININ YOĞUNLUĞU ( Somut Olayda Sanığın Suçu Tasarlayarak İşlediği Gözönünde Tutularak Cezanın Artırılmasının Gerekmesi )
Y12.CDE. 2015/5543SUÇ KASTIYLA HAREKET ETME ( 2863 S. Kanuna Muhalefet Suçu - Arkeolojik Sit Alanına İzinsiz İnşai ve Fiziki Müdahalede Bulunma/Sanığın Sorgusunda Yerin Sit Alanı İlan Edilmiş Bölge İçerisinde Yer Aldığını Bildiğini Beyan Ettiği - Sanık Hakkında Mahkumiyet Kararının Verileceği )
Y5.CDE. 2004/2068SUÇ KASTIYLA KATILMA ( Sanığın Ağabeyinin Mağdureye Evlenme Teklifinde Bulunup Teklifinin Kabul Edilmemesi Üzerine de Zorla Kaçırmaya Kalkışmasına Suç Kastıyla Bilinçli Olarak Katıldığına İlişkin Kanıt Bulunmadığı - Beraati Gereği )
Y9.HDE. 1998/16858SUÇ KAYDININ GİZLENMESİ ( İşverenin Yanıltılması Niteliğinde Olduğundan Akdin Feshinin Haklı Nedenlere Dayanması )
Y11.CDE. 2002/8824SUÇ KONUSU ( Müşteki Kurumun Kaçak Tarifeye Göre Belirlediği Değer Esas Alınarak TCK'nın 522. Maddesi ile Uygulama Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Suç Konusu Kaçak Elektrik Bedelinin Kullanılan Elektrikli Aletler ve Lambaların Adedi ve Kullanma Surelerinin Normal Tarifeye Göre Hesaplanarak Bulunması Gereği )
Y3.CDE. 2001/8889SUÇ KONUSU AĞAÇLARIN KESİLDİĞİ YER ( Bu Yer İçin Orman Yönetimince İrtifak Hakkı Kurulan Tedaşda Arıza Sorumlusu Olan Sanığın Taahhüde Aykırı Olarak Çok Sayıda Ağacı Kesmesi )
YCGKE. 2014/1-65SUÇ KONUSU ALETİN ÖLDÜRMEYE ELVERİŞLİ OLMASI ( Kasten Yaralama Suçu - Suçta Kullanılan Keserin Öldürme Eylemini Gerçekleştirmeye Elverişli Olmasına Rağmen Sanığın Tek Darbeyle Yetinmesi ve Önemli Bir Engel Bulunmamasına Rağmen Kendiliğinden Eylemine Son Vermesi Hususları Birlikte Göz Önüne Alındığında Sanığın Eyleminin Kasten Yaralama Olarak Kabulü Gerektiği )
Y13.HDE. 1986/5626SUÇ KONUSU ARACIN SATIMI ( Butlan )
YCGKE. 2013/2-684SUÇ KONUSU ARAÇ DIŞINDA BAŞKACA BİR MALA ZARAR VERMEME ( Sanıklar Suç Konusu Aracın Direksiyon Muhafazasına Zarar Verip Düzkontak Yaparak Aracı Götürdüğü - Eylem Nedeniyle Sanıkların Hırsızlık Suçu Yanında Ayrıca Mala Zarar Suçundan Cezalandırılmasının Doğru Olmadığı )
Y6.CDE. 2004/7760SUÇ KONUSU BELGE ASLININ DOSYADA BULUNMAMASI ( Denetime Olanak Sağlanması Bakımından Suça Konu Belge Aslı Dosya İçerisinde Bulundurulması Gereği )
Y21.CDE. 2015/10200SUÇ KONUSU BELGELERİN DOSYAYA İNTİKALİ (Sanığın Gerçeğe Aykırı Nitelikteki Bu Bildirimi Üzerine Düzenlenen Suça Konu Belgelerin Dosyaya İntikalinin Sağlanmasından Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği - Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan)
Y6.CDE. 1992/2265SUÇ KONUSU BELGELERİN FOTOKOPİ OLMASI ( Bankada Asıllarının Olmaması Durumunda Bu Belgelerle İş Yapmanın Mutadlık Durumunun Araştırılması )
Y1.CDE. 1991/1472SUÇ KONUSU BIÇAK ( Bıçağın Yasanın Cezalandırdığı Alet Olup Olmadığının Adli Tıp Kurumunun İlgili Biriminden Sorulması )
Y3.CDE. 2003/5472SUÇ KONUSU BİNA ( Suç Konusu Bina Geçerli Olan Tapu Kapsamında Kaldığından Zoralımına Karar Verilememesi )
Y10.CDE. 1995/2344SUÇ KONUSU ÇEK BEDELİNİN CEBRİ İCRA YOLUYLA ÖDENMESİ ( Kamu Davasını Ortadan Kaldırması )
Y15.CDE. 2013/26005SUÇ KONUSU ÇEKİN ALIŞVERİŞ KARŞILIĞI GÖNDERİLDİĞİ İDDİASI ( Nitelikli Dolandırıcılık/Önceden Doğan Borç İçin Sonradan Yapılan Hileli Hareketlerin Dolandırıcılık Suçuna Vücut Vermeyeceği/Fatura Tarihinin Çekin Çalınma Tarihinden Önce Olması ve Çekin Gönderildiği Belirtilen Tarihin Fatura Tarihinden Çok Sonra Olması Karşısında Çekin Hangi Tarihte Gönderildiğinin ve Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması Yönüyle Borcun Ödenip Ödenmediği Hususlarının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
Y4.CDE. 2004/3404SUÇ KONUSU DAMGA PULLARI ( Açık Kimliğini Bilmediği Bir Şahıstan Aldığını Aslında Damga Pullarını Mal Müdürlüğünden Alması Gerektiğini Bildiğini Sanığın Belirtmesi - Suçun Oluştuğu )
Y6.CDE. 2007/2096SUÇ KONUSU DEĞERİN AZLIĞI ( Mala Zarar Verme - Unsurları Oluşmadığı Halde Suçta İndirim Uygulamak ve Unsurları Oluştuğu Halde İndirim Uygulamamak Bozma Nedeni Olduğu )
Y3.CDE. 1990/862SUÇ KONUSU EMVAL ( Müsadere )
Y3.CDE. 2002/277SUÇ KONUSU EMVAL ( Sanığın Tutanakta Dikiliden Kestiğini Söyleyip Duruşmada Ormandan Kesilmiş Olarak Bulduğunu Savunması - İmzacı Tanıkların Duruşmaya Celple Açıklattırılması Gereği )
Y3.CDE. 1992/14131SUÇ KONUSU EMVAL ( Selin Köy Yakınına Getirdiği - Ev İnşaatında Kullanmak )
Y3.CDE. 2006/9142SUÇ KONUSU EMVALİN DEĞER KAZANMASI ( Emvalin Yakılarak Odun Kömürü Haline Getirildiği/Orman Kanununa Muhalefet - Tazminata Hükmedilemeyeceği )
Y3.CDE. 1996/5356SUÇ KONUSU EMVALİN DEVRİKTEN TEMİN EDİLMESİ ( Orman Suçu )
Y3.CDE. 2005/2404SUÇ KONUSU EMVALİN KAÇAK OLDUĞUNUN BİLİNMEMESİ ( Emval Bedelinin 765 Sayılı TCK'nun 110. Madde Gereği Alımı Mümkün Olmak Üzere Orman İdaresine Bırakılması Gerekirken Sanığa İade Olunmasının Bozmayı Gerektirdiği )
Y3.CDE. 1992/11373SUÇ KONUSU EMVALLE ORMANDAN ÇIKARKEN YAKALANMAK ( Sanığın Eyleminin Orman Kanununun 91/5 ve TCK.nun 62. Maddelerine Uyduğu )
Y13.CDE. 2014/25749SUÇ KONUSU EŞYA ( Meslek ve Sanat Ticaret veya Hizmet Gereği Tevdi ve Teslim Edildiğine Dair Herhangi Bir Tespit Bulunmaması ve Suça Konu Eşya Arasında Sanıkların Yaptıkları İş İle İlgisi Bulunmayan Bir Kısım Malzemenin de Bulunuyor Olması Karşısında Sanıkların Eyleminin TCK'nın 142/1-B Md.sine Uyan Hırsızlık Suçunu Oluşturduğu )
Y11.CDE. 2000/820SUÇ KONUSU EŞYALARIN DEĞERİ ( Eşya Değerlerinin Pek Hafif Olmasına Rağmen Normal Kabul Edilerek Sanığa Fazla Ceza Verilmesinin Hatalı Olması )
Y7.CDE. 2005/6465SUÇ KONUSU EŞYALARIN NAKİLDE KULLANILAN ARAÇ ( Hakkında Mahallinde Her Zaman Bir Karar Verilebileceği )
Y7.CDE. 2016/2324SUÇ KONUSU EŞYANIN BOZULMA İHTİMALİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Dava Konusu Kaçak Eşyanın Müsaderesine Karar Verilmesi İle Yetinilmesi Gerektiği - Suça Konu Eşyanın Bozulma İhtimali Dikkate Alınarak Kararın Kesinleşmesinin Beklenmeksizin Tasfiyesine de Hükmedilmemesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/22431SUÇ KONUSU EŞYANIN GÜMRÜK VERGİLERİ (4733 S.K.'a Muhalefet - Vergilerin Kamu Zararı Olduğunun Sanığa Bildirilmesi ve Sonucuna Göre Gerektiğinde 5271 S.K. 231/9 Maddesi Hükümleri Gözetilerek Bir Karar Verilmesi Gerekirken Kamu Zararı Giderilmediği Gerekçesi İle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği)
Y7.CDE. 2003/1808SUÇ KONUSU EŞYANIN MÜSADERESİ ( Sinema Video ve Müzik Eserleri Kanununa Muhalefetten Yapılan Yargılamada Suç Konusu Cd'lerin Müsaderesine Karar Verilmesi Gereği - Bandrolsüz Cd Satışı )
Y8.CDE. 2003/11338SUÇ KONUSU EŞYANIN NİTELİĞİ ( 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık - Bıçaklara İlişkin Sipariş Belgesi ve Fatura Getirtilerek Suça Konu Eşyanın Faturada Açıkça "Hançer" ya da "Kama" Olarak Türkçe veya İngilizce Olarak Gösterilip Gösterilmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
Y10.CDE. 2004/4940SUÇ KONUSU EŞYANIN TESLİMİ ( Suça Konu Baltayı Müdahile Teslim Etmiş Olması ve Kollukta Alınan İfadesinde Suça Konu Baltanın Sapını Kırarak Sakladığını Kabul Ettiği - Sanığın Eyleminin TCK'nun 512. Maddesinde Düzenlenen Suçu Oluşturduğu )
Y7.CDE. 2014/20999SUÇ KONUSU EŞYAYI BİLEREK SATIN ALMA SUÇU ( Sanığın Anılan Dosyalardaki Eylemi ile Temyiz İncelemesine Konu Dava Dosyasındaki Eyleminin Benzer Suç Vasfına Yönelik Olduğu - Suçun İşlenmesindeki Özellikler Fiillerin İşlendikleri Yer ve Zaman Korunan Değer Olayların Gelişimi ile Diğer Tüm Özellikler Birlikte Değerlendirilerek Eylemin Zincirleme Suç Kapsamında Kalıp Kalmadığının Belirleneceği/Dosyalar Birleştirilerek Yargılama Yapılıp Sonuca Göre Hukuki Durumun Takdiri Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/19698SUÇ KONUSU EŞYAYI BU ÖZELLİĞİNİ BİLEREK VE TİCARİ AMAÇLA SATIN ALMAK ( Sanık Hakkında Temel Ceza Tayin Edilirken Suça Konu Eşya Miktarı Dikkate Alınarak Alt Sınırdan Uzaklaşılmak Suretiyle Ceza Tayin Edilmesi Gerektiği Gözetilmemiş İse de Aleyhe Temyiz Bulunmadığından Bu Husus Bozma Nedeni Yapılmadığı )
Y17.CDE. 2015/8257SUÇ KONUSU EŞYAYI SATIN ALAN İYİNİYETLİ KİŞİNİN ZARARI ( Suça Konu Eşyayı Satın Alan İyiniyetli Kişinin Ödediği Parayı Geri Aldığına Dair Dosya Arasında Bilgi veya Belgeye Rastlanılmadığı - Sanık Hakkında T.C.K.'nun 168/1. Md. Uygulama Yapılamayacağı/Hırsızlık Suçu )
Y6.CDE. 1993/5189SUÇ KONUSU EVRAKIN DELİL OLARAK DOSYADA SAKLANMASI ( Evrakta Sahtecilik-Müsadere )
Y6.CDE. 1998/2386SUÇ KONUSU EVRAKLARIN DOSYA İÇERİSİNE KONULMAMASI ( Hüviyet ve Pasaport-Evrakta Sahtecilik )
Y5.CDE. 1995/795SUÇ KONUSU FİLMİN ASLIYLA KARŞILAŞTIRILMASI ( Belgenin Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Eserleri Genel Müdürlüğüne Gönderilmesi )
Y18.CDE. 2015/29683SUÇ KONUSU GÖRÜNTÜLERİN AZLIĞI ( Müstehcenlik - Sanığa Verilen Cezada Dosya Kapsamına Uymayan Gerekçelerle Alt Sınırdan Uzaklaşılmasının Hatalı Olduğu )
Y4.HDE. 1998/7063SUÇ KONUSU KİTAPLAR ( El Konulması ve Emanete Alınması )
Y10.CDE. 2006/11099SUÇ KONUSU MADDE ( Afyon Olup Olmadığı Konusunda Rapor Alınarak Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Taktiri Gerektiği - Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak )
Y9.CDE. 2015/11115SUÇ KONUSU MADDENİN MÜSADERESİ ( Üretimi Bulundurulması Kullanılması Taşınması Alım ve Satımı Suç Oluşturan Uyuşturucu Maddelerin TCK. Md.54'ün 4. Fıkrası Yerine 1. Fıkrası Uyarınca Müsaderesine Karar Verilemeyeceği/Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma )
YİBGKE. 1944/31SUÇ KONUSU MALIN HAZIRLIK SORUŞTURMASI BAŞLADIKTAN SONRA İADESİ VEYA TAZMİNİ ( Sanığın TCK'nun 523/1. Maddesinden Faydalanması )
Y2.CDE. 2012/29162SUÇ KONUSU MALIN İADESİ (Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu - Katılanın Sanığın Telefonunun Birini Kendisine İade Ettiğini Beyan Etmesi Karşısında Katılandan Kısmı İadeye Rızası Bulunup Bulunmadığı Sorularak Sonucuna Göre Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gerektiği)
Y3.CDE. 1998/12944SUÇ KONUSU ODUNLARIN ALINDIĞI YERİN KEŞFİ ZORUNLULUĞU ( Orman İçi - Orman İşletmesinin İstif Alanı )
Y8.CDE. 2014/27093SUÇ KONUSU OLMAYAN EŞYANIN MÜSADERESİ ( Suç Konusu Olmayıp Suçta Kullanılmayan ve Sahibi Hakkında Ceza Davası Açılmayan Bulundurulması Taşınması İzne Tabi Bulunan Eşyaların Müsaderesine İlişkin Kararların İtiraza Tabi Olduğu - Temyiz Edilemeyeceği )
Y8.CDE. 2012/22239SUÇ KONUSU OLMAYAN EŞYANIN MÜSADERESİ ( Suçta Kullanılmayan ve Sahibi Hakkında Ceza Davası Açılmayıp Bulundurulması Taşınması İzne Tabi Bulunduğu İçin Zoralımı Gereken Eşyaların Sulh Ceza Hakimi Tarafından Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2012/3057SUÇ KONUSU OLMAYIP SADECE MÜSADEREYE KONU OLAN EŞYA ( Müsaderesine Sulh Ceza Hakimi Tarafından Duruşma Yapılmaksızın Karar Verileceğinin Gözetileceği )
Y8.CDE. 2015/14342SUÇ KONUSU OLMAYIP SADECE MÜSADEREYE TABİ EŞYA ( Müsadereye Sulh Ceza Hakimi Tarafından Duruşma Yapılmaksızın Karar Verileceği - Asliye Ceza Mahkemesince Müsadere Kararı Verilmesinin İsabetsizliği )
Y8.CDE. 2012/16333SUÇ KONUSU OLMAYIP SUÇTA KULLANILMAYAN EŞYA ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Aykırılık - Eşyanın Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 1992/3235SUÇ KONUSU ORMAN EMVALİNİ GÖTÜRÜRKEN YAKALANMAK ( Emvalin Ormandan Kesilmiş Olarak Bulunduğu Savunması )
Y3.CDE. 2003/9851SUÇ KONUSU ORMAN EMVALİNİN MÜSADERESİ ( Orman Kanununa Göre Yapılması Gereği )
Y3.CDE. 1989/7731SUÇ KONUSU ORMAN MALLARININ SATILMIŞ OLMASI ( Bedelinin İrad Kaydı Yerine Zoralımına Karar Verilememesi )
Y8.CDE. 1998/7676SUÇ KONUSU SİLAHIN ELE GEÇİRİLİP GEÇİRİLMEDİĞİNİN TESPİT EDİLMESİ ( 3831 S. Yasa Kapsamındaki Mahkumiyetin 6136 S. Yasaya Aykırılık Bakımından Tekerrüre Esas Olup Olmaması )
Y9.CDE. 2004/83SUÇ KONUSU SİLAHLAR ( Suç Konusu Silahların 6136 Sayılı Yasa Yerine 765 Sayılı Yasa Hükümleri Gereği Müsadere Edilmiş Bulunmasının Sonuca Etkili Olmadığının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y16.CDE. 2015/7239SUÇ KONUSU SİM KARTIN İPTAL EDİLMESİ ( İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma - Sanıkta Yakalanan Sim Kartın Transfer Tarihinden İtibaren Kullanılamaz Durumda Bir Kart Parçasından İbaret Hale Geldiği/Atılı Suçun Kanuni Unsurları İtibariyle Oluşmadığı Gözetilerek Beraatine Karar Verileceği )
YCGKE. 2013/6-798SUÇ KONUSU ŞEYİN ARAMADAN ÖNCE İADESİ ( Mağdurdan Aldığı Cep Telefonunun Sanığın Üzerinde Ele Geçirilmiş Bulunması ve Mağdurlardan Yağmalanan Paraların Kolluk Görevlilerince Yapılacak Aramadan Hemen Önce Sanık Tarafından Cebinden Çıkarılıp Verildiği - Etkin Pişmanlık Hükmünün Uygulanma Şartları Bulunmadığı )
YCGKE. 2013/8-237SUÇ KONUSU TABANCANIN SAHİBİ OLDUĞUNU SÖYLEYEN KİŞİNİN KATILMA İSTEMİ ( Hakkında Karar Verilmek Üzere Kararın Bozulması - İade İsteyen Kişinin Ruhsat Belgesi Onaysız Fotokopi Olduğu/Fotoğrafı Seçilemeyen ve Duruşmada Aslı Getirtilerek Karşılaştırılması Yapılmayan Ruhsat Örneğine Dayanılarak Özel Dairece Katılma Kararı Verilemeyeceği )
Y4.CDE. 2000/8609SUÇ KONUSU TEBLİGAT PARÇASININ DOSYAYA KONULMAMASI ( Eksik Soruşturma İle Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olması )
Y9.CDE. 2015/9089SUÇ KONUSU UYUŞTURUCU MADDE NUMUNELERİ (Kriminal Polis Laboratuvarınca Suça Konu Kenevir ve Uyuşturucu Maddeden Alınan Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y9.CDE. 2015/16878SUÇ KONUSU UYUŞTURUCU MADDELERDEN ALINAN NUMUNELER ( Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin Kanuna Aykırı Olduğu - Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama Suçu )
Y4.CDE. 1997/12011SUÇ KONUSU YAZILARI YAZANLARIN BELLİ OLMAMASI ( Sorumlu Yazı İşleri Müdürünün Yazıları Yazanlar Gibi Sorumlu Olması-Yayın Yoluyla Hakaret )
Y3.CDE. 2003/2305SUÇ KONUSU YER ( Suç Konusu Yeri Traktörle Süren Sanığın Bu Yerin Orman Olduğunu Bilebilecek Durumda Olduğunun Gözetilmesinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 1991/2091SUÇ KONUSU YERDE ORMAN KADASTROSU YAPILMIŞ OLMASI ( Suç Konusu Yerin Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Tespiti İçin Keşif Yapılması-Keşfe Hangi Bilirkişilerin Katılacağı )
Y8.CDE. 2003/12474SUÇ KONUSU YERE BİRLİKTE TECAVÜZ EDİLMESİ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Görevli Mahkemenin Asliye Ceza Mahkemesi Olduğu )
Y8.CDE. 2001/9743SUÇ KONUSU YERİN DEĞER TESBİTİ (Köy Merasına Tecavüz - Mahalli Bilirkişiden Sorulup Saptanması Yerine Bu Konuda Ehil Olmayan Teknik Bilirkişinin Görüşüne Dayalı Karar Verilemeyeceği)
Y2.CDE. 2004/18351SUÇ KONUSU YERİN NİTELİĞİ ( Araştırılıp Sonucuna Göre Söz Konusu Kanunlardan Hangisi Kapsamında Kaldığının Değerlendirilmesi Gerektiği/2634 ve 3621 Sayılı Kanun - Yetkili Merciilerin Emirlerine Aykırılık )
Y3.CDE. 1991/13559SUÇ KONUSU YERİN ORMAN KADASTROSU GÖRÜP GÖRMEDİĞİ ( İşgal Edilen Yerin Tahdit Sınırları İçinde Kalması )
Y3.CDE. 1991/2091SUÇ KONUSU YERİN ORMAN SAYILAN YERLERDEN OLUP OLMADIĞI ( Suç Konusu Yerde Orman Kadastrosu Yapılmış Olması-Keşfin Nasıl ve Hangi Bilirkişilerce Yapılacağı )
Y3.CDE. 2004/7453SUÇ KONUSU YERİN ORMAN TAHDİDİ İÇERİSİNDE KALIP KALMADIĞI ( Tapu Kaydı Orman Kadastrosu 2/B Uygulaması ve Arazi Kadastro Tesbitlerine İlişkin Harita ve Tutanakların Tatbiki Suretiyle Kesin Olarak Belirlenmesi Gerektiği )
Y5.CDE. 2005/19138SUÇ KONUSU ZARARIN TAZMİNİ ( Zimmet - 765 ve 5237 Sayılı TCK'na Göre Lehe ya da Aleyhe Düzenlemeler Açısından Değerlendirilecek Bir Ceza Yaptırımı Olmadığı )
Y8.CDE. 1981/1417SUÇ KONUSUNUN AZ OLMASI ( Az Sayıda Mermi için Nakil Aracının Zor Alımının Hatalı Olması )
Y17.CDE. 2015/23028SUÇ KONUSUNUN BELİRLENMESİ ( Hırsızlık Suçu - Sanığın İfadesinde Geçen Şahıslar Tanık Sıfatıyla Dinlenilerek Suç Tarihinde Olayın Gerçekleştiği İkametin ve Suça Konu Paranın Kime Ait Olduğu Sanığın Evin Taşınmasına Yardım Edip Etmediği Tespit Edilerek Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gerektiği)
YCGKE. 2014/13-73SUÇ KONUSUNUN DEĞERİNİN AZLIĞI ( Hırsızlık Suçu - Hırsızlık Suçunun Konusunu Oluşturan Malın Değerinin Azlığı Nedeniyle Verilecek Cezada İndirim Yapılabileceği Gibi Ceza Vermekten de Vazgeçilebileceği )
Y2.CDE. 2017/3528SUÇ KONUSUNUN HAFİF DEĞERDE OLMASI ( Suça Konu Kartların Piyasa Değeri Üzerinden Satın Alınmaları Halinde 70 Adet Kartın 364,00 Tl ve 50 Adet Kartın 262,50 Tl Olarak Belirlenecek Miktarların Suçun İşlendiği Yıl İtibariyle “Hafif” Değerde Olduğu - T.C.K.'nın 522/1. Md. Gereğince İndirim Yapılması Gerektiği/Suç Eşyasının Satın Alınması Suçu )
Y6.CDE. 2008/17173SUÇ KONUSUNUN İADE EDİLMESİ ( Malvarlığına Karşı Suçlar - Koşulları Oluşmadığı Halde İade Nedeniyle Sanık Hakkında 5237 S. TCK'nun 168. Md. İle Uygulama Yapılmasının İsabetsiz Olduğu )
Y10.CDE. 2015/5749SUÇ KONUSUNUN NAKLİNDE KULLANILAN ARAÇ ( Sanık Tarafından Noterlikçe Düzenlenen Satış Sözleşmesiyle Satın Alındığı/Sanık Adına Trafik Tescil Kaydının Yapıldığı ve Aracın Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği - Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu )
Y13.CDE. 2015/5155SUÇ KONUSUNUN ÖNEM VE DEĞERİ İLE MEYDANA GELEN ZARAR VEYA TEHLİKENİN AĞIRLIĞI ( Suça Konu Eşyaların Toplam Değerinin 8700 TL Olması Karşısında Alt Sınırdan Uzaklaşılması Gerektiğinin Gözetileceği )
Y4.CDE. 2007/12803SUÇ MAĞDURLARININ GERÇEK KİŞİ OLMASI ( Görevliye Direnme Eylemi Nedeniyle Öncelikle Uzlaşma Hükümleri Uygulanarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 1992/3760SUÇ MAĞDURLARININ HÜVİYETLERİNİ AÇIKLAYAN RESİMLERİN NEŞRİ ( Mağdurenin Gözüne Yapıştırılan İnce Bandajın Tanınmasına Engel Olmaması )
Y20.HDE. 2016/2196SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLAR VE ŞİDDET UYGULAYAN VELİLER HAKKINDA TEDBİR İSTEMİ ( Savcılığın 6284 S. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 5/3. Md. Gereğince - Uyuşmazlığın Aile Mahkemesinde Görüleceği )
Y14.CDE. 2011/14137SUÇ MAĞDURUNUN KİMLİK BİLGİLERİNİN TESPİT EDİLEMEMESİ ( Ceza Yargılamasının Yapılmasına Engel Teşkil Etmeyeceği - Nitelikli Cinsel İstismar )
YCGKE. 2014/13-247SUÇ MAHALLİ YAKININDA GÖRÜLME ( Hırsızlık / Mala Zarar - İkamet Ettiği Yere Uzak Olan Olay Yerinde Gece Saat 03.30 Sıralarında Neden Bulunduğuna Dair Sanık Makul Bir Sebep Gösteremediği/Doktor Raporunda Elinde Sıyrık Bulunduğu Belirtilen Sanığın Elinin Neden Yaralandığına Dair Hayatın Olağan Akışına Uygun Bir Açıklamada Bulunmadığı - Suçların Sabit Olduğu )
Y10.CDE. 2004/17305SUÇ MAHALLİNDE GÖRÜLEN SANIK ( Hırsızlık - Sanığın Suçun İşlendiği Mahalde Görüldüğü ve Müşteki İle Karşılaşınca Kaçtığı/ Bunun Dışında Kesin ve Yeterli Delil Bulunamadığından Mahkumiyet Kararı Verilmemesi Gerektiği )
Y6.CDE. 1999/6026SUÇ MEVZUU ( Dolandırıcılık Suçunda/80.000.000 TL'nin Normal Yerine Hafif Kabul Edildiği - Eksik Ceza Tayin Edildiği )
Y11.CDE. 2014/20691SUÇ NEDENİYLE OLUŞAN ZARAR ( Kamu İdaresinin Mühür Koymaya Yönelik İradesine Karşı İşlenmesi Nedeniyle Mühür Bozma Eyleminin Meydana Getirdiği Bir Zarardan Söz Edilemeyeceği - Mühür Bozma Eylemi Sonucu Kullanılan Elektriğe İlişkin Borcun İse Mühür Bozma Eyleminden Kaynaklanmış Bir Zarar Olarak Değerlendirilemeyeceği )
Y8.CDE. 2002/349SUÇ NİTELEMESİNDE YANILGIYA DÜŞÜLMESİ ( Sanıkların Yurda Kaçak Girişi Sağlayan Kişilerle İşbirliği ve Dayanışma İçinde Olmadan Bu Kişileri Evlerinde Barındırması )
Y9.CDE. 1975/23SUÇ NİTELİĞİ ( Duruşmada Anlaşılan Suç Vasfı İleri Sürülerek Aşağı Dereceli Mahkemeye Gönderilemeyeceğine İlişkin Kuralın Devlet Güvenlik Mahkemelerinde Uygulanmaması )
Y9.CDE. 1975/24SUÇ NİTELİĞİ ( Duruşmada Anlaşılan Suç Vasfı İleri Sürülerek Aşağı Dereceli Mahkemeye Gönderilemeyeceğine İlişkin Kuralın Devlet Güvenlik Mahkemelerinde Uygulanmaması )
Y1.CDE. 2012/4626SUÇ NİTELİĞİ ( Yanılgıya Düşülerek Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Cezalandırılmasının Doğru Olmadığı - Kasten Yaralama Suçu )
Y4.CDE. 2014/48063SUÇ NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK ( Sanık Hakkında Yaralamaya Teşebbüsten Dava Açılmasına Karşın Yargılama Aşamasında Değişen Suç Vasfı Sebebiyle Ek Savunma Hakkı Verilmeden Tehdit Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )
Y1.CDE. 2014/3023SUÇ NİTELİĞİNDE HATAYA DÜŞÜLMESİ ( Sanıkların Kasten Yaralama Suçundan Cezalandırılmalarına Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Sayılacağı - Teşebbüs )
YCGKE. 2013/8-167SUÇ NİTELİĞİNDE HATAYA DÜŞÜLMESİ ( Saptandığında Aleyhe Temyiz Bulunmasa Bile Cezanın Tür ve Miktarı Yönünden Kazanılmış Hak Saklı Kalmak Şartıyla Hükmün Bozulmasına Karar Verilmesi Gerektiği/Eylemin Daha Ağır Cezayı Gerektiren Silahla Tehdit Suçuna Uyduğu - Bozulması Gerekirken Eleştirilerek Onanmasının İsabetli Olmadığı )
YHGKE. 2002/4-993SUÇ NİTELİĞİNDE OLAN HAKSIZ EYLEM ( Zamanaşımı Süresinin Bir Yıl Değil Daha Uzun Süreli Ceza Zamanaşımı Olması )
Y1.CDE. 2017/1807SUÇ NİTELİĞİNDE YANILGIYA DÜŞÜLDÜĞÜ ( Sanığın Öldürme Kastının Şüpheli Kaldığı/Kastının Yaralamaya Yönelik Olduğunun Anlaşıldığı - Kasten Yaralama Sonucu Ölüme Neden Olmak Suçundan 5237 S.K. Md. 87/4 Uyarınca Hüküm Kurulması Gerektiği/Beden Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Annesini Kasten Öldürme Suçundan Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
Y5.CDE. 2017/800SUÇ NİTELİĞİNDE YANILGIYA DÜŞÜLMESİ ( Sanığın Suça Konu Eylemlerinin Zincirleme Basit Zimmet Suçunu Oluşturduğu/Nitelikli Zimmet Suçundan Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu - Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma )
YCGKE. 2012/1-1589SUÇ NİTELİĞİNDE YANILGIYA DÜŞÜLMESİ ( Yalnızca Sanık Lehine Talepte Bulunulması ya da Hükmün Kendiliğinden Temyize Tabi Olması Halinde Suç Niteliğinde Hataya Düşüldüğü Saptandığında Cezanın Tür ve Miktar Yönünden Kazanılmış Hak Saklı Kalmak Şartıyla Hükmün Bozulacağı )
Y2.CDE. 1998/10957SUÇ NİTELİĞİNE VE GÖREVE YÖNELİK TEMYİZ ( Sadece Para Cezasından İbaret Hükmün Temyiz Edilebilmesi )
YCGKE. 2013/15-479SUÇ NİTELİĞİNE YÖNELİK TEMYİZ TALEBİ (Sebebiyle Hükmolunan Adli Para Cezası Miktarı İtibarıyla Kesin Nitelikte Olan ve Temyiz Yeteneği Bulunmayan Yerel Mahkeme Hükmünün Temyiz Edilebilirlik Niteliği Kazandığı - Esasa Dair Bir Karar Verilmesi Gerektiği/Dolandırıcılık Suçu)
Y1.CDE. 2002/1187SUÇ NİTELİĞİNİ ETKİLEYEN SEBEPLER ( Kullanılan Aletin Niteliği Hedef Alınan Bölge ve Sonuçlarının Önemi )
YCGKE. 2003/1-196SUÇ NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ ( Kasten Adam Öldürmeye Kalkışmak - Öldürme Kastının Varlığının Araştırılması ve Saptanmasında Dikkate Alınacak Özellikler )
YCGKE. 2005/11-82SUÇ NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ ( Özel Dairenin Suç Niteliğinin Belirlenmesi İşlemini Kanıtların Takdir ve Değerlendirmesi Biçiminde Kabul Ederek Kanun Yararına Bozma İstemini Bu Gerekçeyle Reddinin İsabetli Bulunmadığı )
YCGKE. 2003/9-156SUÇ NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ ( Özgür İradeyle "Özgeçmiş Raporu" Verilmesi/Sanığın Silahlı Çeteyle Organik Bağ Kurduğunun Çetenin Vereceği Görevleri Yapmaya Hazır Olduğunun Belgelenmesi - Örgütün Sair Efradı Olmak )
YCGKE. 2005/5-41SUÇ NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ ( Rüşvet Teklif Etmek - Sanığın Alkollü Araç Kullanması Nedeniyle Yapılan İşleme İlişkin Belgeler veya Onaylı Örnekleri Getirtilip İşlemlerin Sonuçları Araştırılarak Sanığın Haklı Bir Husus İçin Rüşvet Verip Vermediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
YCGKE. 1993/4-126SUÇ NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ ( Eylemin Memurun Muhakematı Hakkında Kanun Uyarınca Kovuşturulması )
Y5.CDE. 2012/223SUÇ NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ ( Mühür Bozma Suçunun Hırsızlık Suçuna Dönüşmesinin Mümkün Olmadığı - Usulüne Uygun İddianame Düzenleneceği/Ek Savunma Hakkı Verilmek Suretiyle Hırsızlık Suçundan Mahkumiyet Hükmü Kurulamayacağı )
Y4.CDE. 1995/8034SUÇ NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ ( Sanığa Ek Savunma Hakkı Tanınması )
Y4.CDE. 1997/577SUÇ NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ ( Sanığa Ek Savunma Hakkı Tanınması )
Y4.CDE. 1993/9798SUÇ NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ ( Sanığa Ek Savunma Hakkı Tanınması Mecburiyeti )
YCGKE. 1989/5-150SUÇ NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ ( Sanığa Ek Savunma Hakkı Verilmesinin Gerekmesi )
Y1.CDE. 2001/247SUÇ NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ ( Sanıklara Ek Savunma Hakkının Verilmesinin Gerekmesi )
Y5.CDE. 2014/8802SUÇ NİTELİĞİNİN TAYİNİ ( Komisyon Kararından Önceki ve Sonraki Tarih İtibariyle Kalemdeki İş Bölümünün Ne Şekilde Olduğu Sanığa Mahkemeler Veznesinden Tebligat ve Posta Gideri Alarak Sarf Etme Yetkisi Veren Komisyon veya İş Bölümü Kararı Bulunup Bulunmadığı ve Mevcut Uygulamanın Dayanağının Araştırılacağı - Bilirkişi Raporunda Bir Kısım Reddiyat Makbuzlarının Sanığın Onay Ekranında Beklediği Belirtildiğinden Onaylanmadan Ödemenin Nasıl Yapıldığı Hususu Araştırılarak Sanığın Eylemlerinin Takdiri Gerektiği )
Y1.CDE. 2011/6143SUÇ NİTELİĞİNİN TAYİNİNDE YANILGIYA DÜŞMEK (Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçu Yerine Kasten Yaralama Suçuna Dayalı Hüküm Kurulduğu / Suç Niteliğinin Tayininde Yanılgıya Düşüldüğü - Hedef Alınan Bölgeler ve Kullanılan Aletlerin Özellikleri, Yaraların yeri, Sayısı ve Niteliğini Dikkate Alınacağı)
Y3.CDE. 2012/30391SUÇ OLAN EYLEMİN KABAHATE DÖNÜŞMESİ ( Mahkemece İdari Para Cezası Verileceği )
Y10.CDE. 2012/19278SUÇ OLARAK DÜZENLENEN FİİLİN KABAHATE DÖNÜŞMESİ (İdari Yaptırım Kararı Verilmesini Gerektirmediğini İfade Eden Kararın Teknik Anlamda Beraat Hükmü Sayılmayacağı - Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçunun Kabahate Dönüştürüldüğü )
YCGKE. 1994/9-268SUÇ OLMAKTAN ÇIKAN EYLEM ( Sevk İrsaliyesi Düzenleme )
Y4.HDE. 2009/7396SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILAN EYLEM ( Davacının Evlenme Vaadi İle Davalı Tarafından Kızlığının Bozulması Eylemi - Davalının Hukuki Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmadığı/Manevi Tazminat İsteminin Kabulü Gereği )
Y9.CDE. 1997/2693SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILAN EYLEM İÇİN AYNEN İNFAZA KARAR VERİLEMEYECEĞİ
Y15.CDE. 2012/11338SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILAN FİİL ( İdari Yaptırıma Tabi Bir Fiilden Dolayı Beraat Kararı Verilemeyeceği/Kararın Yasa Yolu İncelemesinin İtiraz Makamınca Yapılacağı - Karşılıksız Çek Keşide Etmek )
Y5.CDE. 2011/11723SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILAN FİİL ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek - İdari Yaptırıma Bağlandığı )
Y11.CDE. 1999/6342SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILAN FİİL ( Sanığın Beraati Yerine Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Hüküm Kurulmasının Kanuna Aykırılığı - Vergi Dairesine Bilgi Vermekten Çekinmek )
Y10.CDE. 1999/6508SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILMA ( Sanığın Sabıka Kaydındaki Tecilli Cezanın İlgili Olduğu Eylemin Hükümden Sonra Suç Olmaktan Çıkarılması )
Y3.CDE. 1991/202SUÇ OLMAYAN EYLEM ( Orman Suçu - Emvali Tarlasından Yol Geçmesi Nedeniyle Dozerin Devirdiği Ağaçtan Temin Etmek )
Y6.CDE. 1990/933SUÇ OLUŞMAMASI ( Sahtecilik/Tarafların Çek Alıp Vermek Niyetleri - Keşide Yerinin Tamamlanması )
Y4.HDE. 2007/5784SUÇ OLUŞTURAN EYLEM ( Depremde Eşinin Ölümü ve Kendisinin Yaralanması Nedeniyle Davalı Müteahhit Aleyhine Açılan Tazminat İstemi - Zamanaşımının 5 Yıllık Süreye Tabi Olduğu )
Y5.CDE. 2007/5452SUÇ OLUŞTURAN EYLEMİN HÜKMÜN GEREKÇESİNDE GÖSTERİLECEĞİ (Mahkeme Kararlarının Gerekçeli Olarak Yazılacağı - Hükmün Gerekçeyi İhtiva Edeceği)
Y4.CDE. 2012/20332SUÇ OLUŞTURAN EYLEMİN KARŞILIKLI OLMASI ( Sanığın Savunmasında Şikayetçilerin Kendisine Hakaret Ettiklerini Belirttiği - Tanığın Sanık Savunmasını Doğruladığı/Hakaret Eyleminin Karşılıklı Olup Olmadığı Değerlendirilmeden Eksik Araştırma İle Hüküm Kurulmaması Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/39265SUÇ OLUŞTURAN EYLEMLERİN BÖLÜNEMEMESİ ( Hırsızlık/Sanıkların Birden Fazla Kez Mazot Çaldığı Teselsül Hükümlerinin Uygulanacağı - Hem Beraat Hem Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
YCGKE. 1998/4-225SUÇ OLUŞTURAN FİİL ( Yasada Belirtilen Suç Tipine Uygun Olması Bir Başka Hüküm Tarafından Hukuka Uygun Hale Getirilmemesinin Gerekmesi )
Y19.CDE. 2016/808SUÇ OLUŞTURAN FİİLİN KABAHATE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Sanığın Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Suç Tarihi Göz Önüne Alındığında 3 Yıllık Soruşturma Zamanaşımının Fiilin İşlendiği Tarihten İtibaren Dolduğu/Sanık Hakkında Kabahat Soruşturma Zamanaşımının Dolması Sebebiyle Düşme Kararı Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2009/4-152SUÇ OLUŞTURAN HAKSIZ EYLEM ( Trafik Kazası/Suç İçin Öngörülen Ceza Zamanaşımı Süresinin Hukuk Yargılamasında da Uygulanacağı - Tazminat Davasının Yürürlükte Olan 5237 S.K.'daki Ceza Zamanaşımı Süresi İçinde Olduğu/Davanın Esasının İnceleneceği )
Y9.CDE. 2007/2728SUÇ OLUŞTURAN KAÇ EYLEM VARSA O KADAR CEZA VARDIR İLKESİ ( Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşleyen Kişi - Ayrıca Bu Suçdan Dolayı Cezalandırılacağı )
Y8.CDE. 1996/7626SUÇ OLUŞTURMAMA ( Kişinin Başkalarını Tehlikeye Koymadan Kendi Malını Tahribi )
Y16.HDE. 2003/2790SUÇ OLUŞTURMAYAN EYLEM ( Nafaka Borcunu Ödememek - Hükümlülük Kararından İnfaza Kadar İşleyecek Nafakaları Ödememenin Suç Oluşturmayacağı )
Y9.CDE. 1993/232SUÇ OLUŞTURMAYAN EYLEMDE CEZADA İNDİRİM ( Siyasal ve İdeolojik Olmayan Amaçla Pankart Asmak )
YİBGKE. 1936/22SUÇ OLUŞUMU İÇİN İTİYAD GEREKİP GEREKMEMESİ ( Şapka Kanununa Muhalefet Suçunda )
Y10.CDE. 1999/10647SUÇ ORTAĞININ AÇIKLANMASI ( Sanığın Suçu Başkası İle Birlikte İşlediğini Söylemesinin O Kişi Yönünden Suç Ortağının Açıklanması Olması )
Y7.CDE. 1998/2533SUÇ ORTAĞININ BİLDİRİLMESİ ( Toplu Kaçakçılık-Ceza İndirimi )
Y10.CDE. 1999/9804SUÇ ORTAĞININ YAKALANMASINA YARDIM ETME ( Uyuşturucu Madde Ticareti - Sanığın Cezasında İndirime Gidilmesi )
Y6.CDE. 2003/1306SUÇ ORTAKLARI ( Hırsızlık Suçu Hakkında Verilecek Cezanın Yukarı Haddinin Ancak Asli Maddi veya Fer'i Maddi Suç Ortakları Hakkında Uygulanabileceği - Azmettiren Sanık Diğer Sanıklarla Birlikte Suçun İşlendiği Yerde Bulunmadığından Hakkında TCY'nin 493 /son Maddesine Göre Hüküm Kurulamayacağı )
Y10.CDE. 2004/17208SUÇ ORTAKLARIN YAKALANMASINA HİZMET VE YARDIM ( Olay Yerine Diğer Sanık İle Birlikte Geldiklerini Tevilli İkrarı İle Belirterek Kendi Suçunun Etraflıca Ortaya Çıkmasını Sağlayan Sanık Hakkında 405/2. Maddesinin Uygulanması Gerektiği - Teşekkül Halinde Uyuşturucu Madde Ticareti )
Y5.CDE. 1994/1841SUÇ ORTAKLARINDAN BİRİNİN ÖLMESİ ( Zina Yapmak )
Y10.CDE. 1993/9954SUÇ ORTAKLARININ AYNI ARAÇ İÇİNDE YAKALANMALARI (Uyuşturucu Ticareti Yapmak Amacı İle Teşekkül Oluşturan - Cezalarından TCY. Md. 405/2 ile İndirim Yapılamayacağı)
YİBGKE. 1935/77SUÇ ORTAKLARININ HER İKİSİ HAKKINDA DA DAVA AÇILMASI ( Zina )
Y1.CDE. 2016/2516SUÇ ORTAKLARININ TESPİTİ ( Bulunulan Suç Duyurusuna ve Eksik Soruşturmaya Dair Evrak Akıbetinin Araştırılması Soruşturmanın Devamı Durumunda Sanığın Hukuki Durumunun da Değişebileceği İhtimali Karşısında Makul Bir Süre Beklenilmesi Gerektiği - Kasten Öldürme Suçu )
Y10.CDE. 1997/6460SUÇ ORTAKLARININ YAKALANMASINA YARDIM ETME ( Sanığın Cezasının İndirilmesi )
Y5.CDE. 1980/2671SUÇ ORTAKLIĞI ( Mağdurun Ağzını Gözünü Kapatarak Mağdurun Irzına Geçen Öteki Sanığa Yardımcı Olan Sanık )
Y5.CDE. 1980/3286SUÇ ORTAKLIĞI ( Zorla Irza Geçme Suçunda Sanıklardan Birinin Kadının Babasını Tutması )
Y5.CDE. 1980/3715SUÇ ORTAKLIĞI ( Zorla Kaçırılan Kızla Asli Failin Kendi Evinde Kalmalarına İzin Vermenin Bu Suçu Oluşturmaması )
Y1.CDE. 2002/552SUÇ ÖRGÜTLERİNİ YÖNETENLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ( Sanıkların M.nin Yönetiminde ve Onun Azmettirmesi Sonucu Maktulü Öldürdüklerini Söylemelerinin Gerçekliğinin Saptanması )
Y4.CDE. 2009/20374SUÇ ÖRGÜTLERİNİN OLUŞTURDUKLARI KORKUTUCU GÜÇTEN YARARLANMA ( Tehdit/Asliye Ceza Mahkemesinin Görevine Girdiği - Borcunu Tahsil Amacıyla "Ben T...'liyim beni tanıyor musun? Bin tane P...lı adamım var seni öldüreceğim" Sözleri )
Y10.CDE. 2011/26876SUÇ ÖRGÜTÜ ( Örgüt Yapılanmasında İşlenmesi Amaçlanan Suçların Konu ve Mağdur İtibariyle Somutlaştırılması Mümkün Ancak Zorunlu Olmadığı - Örgüt Üyesi Olmamakla Birlikte Örgütün Faaliyetleri Çerçevesinde Suç İşleyen Kişinin Hem Suçtan Hem de Örgüt Üyesi Olmaktan Ayrı Ayrı Cezalandırılacağı )
Y10.CDE. 2009/1598SUÇ ÖRGÜTÜ ( Örgütün Yapısı Sahip Bulunduğu Üye Sayısı ile Araç ve Gereç Bakımından Amaçlanan Suçları İşlemeye Elverişli Olması Gerektiği - Örgüt Yapılanmasında İşlenmesi Amaçlanan Suçların Konu ve Mağdur İtibariyle Somutlaştırılması Mümkün Olduğu Ancak Zorunlu Olmadığı Sanık Sayısının Üç Olmasının Örgütün Varlığı İçin Yeterli Olmadığı )
Y20.CDE. 2016/2824SUÇ ÖRGÜTÜ (Sanıklar Arasında Gevşek de Olsa Hiyerarşik İlişki Bulunsa da Örgüt Faaliyeti Kapsamında Hareket Eden En Az Üç Kişi Koşulu Gerçekleşmediği Gibi Sanıkların Suç İşleme İradelerinde Devamlılıktan da Söz Edilemeyeceğinden Bu Oluşumun TCK'nın 220/1 ve 2. Md.lerinde Düzenlenen "Suç Örgütü" Koşullarını Taşımadığı)
Y1.CDE. 2016/4117SUÇ ÖRGÜTÜ FAALİYETİ (Sanık Hakkında Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne Üye Olmak Suçundan Dolayı Açılan Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülmesine Karar Verildiği - Sanığın Cezalandırılmasına Karar Verilen ve Kesinleşen Kasten Adam Öldürme Suçunu Suç Örgütü Faaliyeti Çerçevesinde İşlediğinin Gözetilmesi Gerektiği)
Y6.CDE. 2010/27135SUÇ ÖRGÜTÜ FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE YAĞMA SUÇU İŞLEMEK ( 15 - 18 Yaş Grubunda Olan Sanığın Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesinde Yargılanamayacağı )
Y10.CDE. 2008/692SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA (Örgüt Üyesi Olmamakla Birlikte Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde Suç İşleyen Kişi Hem İşlediği Suçtan Hem de Örgüte Üye Olmak Suçundan Ayrı Ayrı Cezalandırılacağı)
Y4.HDE. 2012/15232SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA İSNADI ( Davacının Manevi Zarar Gördüğünün Kabulü - Uygun Bir Miktar Tazminata Hükmedileceği )
Y10.CDE. 2010/41378SUÇ ÖRGÜTÜ KURMAK ( Örgüt Kapsamında Uyuşturucu Ticareti Yapmak - Sanıkların Örgüt Oluşturmak İçin Yeterli Sayıda Olduğu Ancak Aralarında Hiyerarşik Bir Yapılanma Olmadığı/Suç İşleme İradelerinde Devamlılık Saptanmadığının Dikkate Alınacağı )
Y8.CDE. 2003/12871SUÇ ÖRGÜTÜ KURMAK ( Sanıkların Çek Senet Tahsilatı Yapmak Üzere Örgüt Disiplini İçinde Emir ve Komuta Zinciri Altında Tehdit Baskı Cebir Şiddet Gibi Yıldırma Yöntemleri Uygulaması )
Y16.CDE. 2017/1688SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ LEHİNE SLOGAN ATILMASI (Olay Tarihi ve Yeri Sanığın Muhatap Kitle Üzerindeki Etkisi Toplantının Olaysız Dağılmış Olması da Gözetildiğinde Terör Örgütü Propagandası Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı - Suçu ve Suçluyu Övme Suçunun Unsurları ve Cezalandırılma Şartlarının Tartışılması Gerektiği)
Y16.CDE. 2015/1465SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ HAKKINDA ORANTILILIK İLKESİ UYGULAMASI ( Sanığın Suç Örgütüne Yaptığı Yardımın Niteliğinin Gözetilerek Cezai İndirim Yapılması Gereği )
Y16.CDE. 2015/1266SUÇ ÖRGÜTÜNCE İŞLENEN HIRSIZLIK MALA ZARAR VERME VE KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇLARI ( İşlenirken Eylemlere Katılmayan Ancak Kendilerince Kiralanmış Evlerde Suç Eşyalarının Gizlenmesini ve Paraya Çevrilmesini Hırsızlık Suçlarını Bilfiil İşleyen Sanıkların Barınmalarını Sağlayan ve Saklanmalarına Yardımcı Olan Sanıkların Kanıtlanan Eylemlerinin Mağdur ve Katılanlara Yönelik Suçların İşlenmesine Yardım Niteliğinde Bulunduğu )
Y6.CDE. 2014/1477SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA ( Sanığa Yüklenilen Suçun Ceza-i Niteliği Gereği Savunman Bulundurulması Gereği - Savunman Bulundurulmadan Sorgu ve Savunmanın Alınmasının Hatalı Olduğu/Savunma Hakkının Kısıtlandığı/Sanığın Yağma Suçundan da Yargılandığı/Adil Yargılanma Hakkı/Cezanın Alt Sınırı/Yağma Suçu )
Y6.CDE. 2014/9SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA ( Sanığın Diğer Sanık İle Anne-Baba Bir Kardeş Olup Kardeşlerin Birlikte Gezme ve/veya Biri İle İlgili Bir Mahkeme Olduğunda Duruşmaya Gidilmesi İle İlgili Konuşmaların Hayatın Olağanı Olduğu - Mahkemece Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
Y8.CDE. 2017/20244SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA (Sanıklara Örgüt Hiyerarşisi İçinde Bağlı Olarak İşlenen Suçlardan Elde Edilen Paraları Yurt Dışına Göndermek Şeklinde Görevlendirildiği Anlaşılan Sanıkların Örgüt İçindeki Konumlarının Suç Örgütüne Üye Olmak Vasfında Bulunduğu)
YCGKE. 2017/9-15SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU ( Öncelikle Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Bir Örgütün Varlığının Saptanması Gerektiği - Dosya İçeriğinde İse Bu Şekilde Kurulmuş Bir Örgütün Mevcudiyetine Dair Somut Kanıtlar Bulunmadığından Suç Örgütüne Üye Olma Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı )
Y16.CDE. 2015/1334SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU ( Sistemin Tanıtılması ve Yeni Üye Kazandırılması Yönündeki Faaliyetlerin Belli Ofislerde ve Süreklilik Arz Eder Biçimde Gerçekleştirilmesi İle Sanıkların Talimat ve Bilgileri Doğrultusunda Para Transferi Gerçekleştirmekten İbaret Eylemlerinin T.C.K'nun 220/2. Md. Düzenlenen Suçu Oluşturduğu )
Y6.CDE. 2015/7265SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇUNUN OLUŞMADIĞI ( Sanığın Yakınana "Bu Saatten Sonra Ben Devreden Çıkıyorum Nasıl Olacağını Sen Kendin Görürsün Bunun Bedelini Çok Ağır Ödeteceğim” Şeklinde Konuşması ve Örgüt Lideri Olan Kişi İle Bağlantı Kurarak Tehdit ve Baskı İle Bu İşi Halletmesini İstemesi Biçimindeki Eyleminin Hiyerarşik Yapıya Dahil Olmamakla Birlikte Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek Suçunu Oluşturduğu )
Y16.CDE. 2015/1266SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK ( Suç Örgütünce Hırsızlık Sonucu Elde Edilen Eşyaların Sakladığı Evi Kiralayan ve Bu Evde Saklanan Eşyaların Mağdurlarına Yönelik Eylemler Sebebiyle Açılan Davalarda Hakkındaki Mahkumiyet Kararlarının Kesinleştiği Anlaşılan Sanığın Bahse Konu Suç Örgütünün Yönetimine Dair Dosya Kapsamında Bir Eylemi Bulunmayıp Kanıtlanan Eyleminin Suç Örgütüne Üye Olmak Suçunu Oluşturduğu )
Y16.CDE. 2015/8214SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK SUÇU ( 5237 S. TCK'nun 220/2. Md. Hükmü Gereğince Dava Açılmış Olmasına Rağmen 5271 S. CMK'nun 226/2. Md. Hükmü Uyarınca Ek Savunma Hakkı Verilmeden 5237 S. TCK'nun 220/1. Md. Hükmü Gereğince Suç Örgütü Kurmak Suçundan Cezalandırılmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y6.CDE. 2016/7SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK SUÇU ( Sanığın Eyleminin Örgüt İçindeki Hiyerarşik Yapıya Dahil Olmamakla Birlikte Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek Suçunu Oluşturduğu Düşünülmeden Hakkında Suç Örgütüne Üye Olmak Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Yağma Suçlarından Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y8.CDE. 2004/7782SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYE OLUP ÖRGÜT ADINA FAALİYETTE BULUNMAK ( Sanıkların Bazı Kişilerle Birlikte Bir Sanık Liderliğinde Kendilerine ve Başkalarına Haksız Çıkar Sağlamak İçin Tehdit Baskı Cebir ve Şiddet Uygulamak Suretiyle )
YCGKE. 2009/5-217SUÇ ÖRGÜTÜNE YARDIM ( Davaya Katılma İsteği Reddedilenler İle Katılma İsteği Karara Bağlanmamış Olanların da Yasa Yoluna Başvurma Hakları Olduğu )
Y8.CDE. 2005/2896SUÇ ÖRGÜTÜNE YARDIM VE YATAKLIK ETME ( Kurulan Örgütün Araç Gereç ve Üye Sayısı Bakımından Amaç Suçları İşlemeye Elverişli Hiyerarşik Bir Yapı İçerisinde Sürekli ve Disiplinli Bir İşbirliğini Öngörmesi ve Yasalarda Suç Olarak Sayılan Fiilleri İşlemek Amacıyla Oluşturması Gerektiği )
YCGKE. 2011/5-137SUÇ ÖRGÜTÜNÜN FAALİYETLERİNİN ORTAYA ÇIKARTILMASI ( Amacıyla Mahkeme Kararı Uyarınca Görevlendirilen Gizli Soruşturmacının Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenen Rüşvet Suçuna İlişkin Elde Ettiği Delillerin Yasal Delil Olarak Değerlendirileceği )
Y10.CDE. 2004/25406SUÇ SAATİ ( Suçun Ne Zaman İşlendiğinin Tespiti Gereği - Hırsızlığın Gece Sayılan Zaman Diliminde Yapılıp Yapılmadığının Belirlenmesi )
Y6.CDE. 2010/27118SUÇ SAATİ KONUSUNDA BİR AÇIKLAMA BULUNMAMASI (Hırsızlık - Yakınanın Saat 18:00 Sıralarında İşyerini Kilitleyerek Ayrıldığını Ertesi Gün Saat 16:30 Sıralarında Demir Para Kasasının Çalındığını Fark Ettiğini Söylediği/Sanığın Suç Saati Konusunda Bir Açıklamasının Bulunmaması Karşısında Eylemin Ne Zaman Gerçekleştiğinin Tartışılması Gerektiği)
Y17.CDE. 2015/25815SUÇ SAATİNE İLİŞKİN ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ GEREĞİ ( Hırsızlık Suçu - Suç Saatine İlişin Olarak Sanık ve Müştekinin Beyanları İle Emniyet Tarafından Olaya İlişkin Tutulan Tutanakta Farklılık Bulunduğundan Çelişki Giderilmeden Suçun Gece Vakti İşlenmesine İlişkin Artırım Maddesinin Uygulanamayacağı )
Y6.CDE. 1989/9067SUÇ SAATİNİN SAPTANAMAMASI ( Hırsızlık - Gündüzün Bina İçinde Hırsızlık Olarak Kabulü Gereği )
Y5.CDE. 1997/4722SUÇ SABİT OLDUĞU HALDE BERAAT KARARI VERİLMESİ ( Suçun Mağdurelerin Tutarlı İddiaları Anlatımları-Sanığın Tevilli İkrarı ve Dosya İçeriği ile Sabit Olması )
Y10.CDE. 2015/4829SUÇ SANIĞIN İKRARI DIŞINDAKİ DELİLLERLE SABİT OLDUĞU ( Mahkemece Sanığın İkrarına Dayanılarak Etkin Pişmanlıkla İlgili T.C.K.'nun 192. Md. 3. Fıkrası Gereğince Sanığın Cezasından İndirim Yapılması Doğru Olmadığı - Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma Suçu )
Y6.CDE. 2003/10314SUÇ SAPTAMA TUTANAĞI ( Bulunduğu Gözetilmeden TCY'nın 80. Maddesinin Uygulama Gerekçesinin Karar Yerinde Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Hırsızlık )
YCGKE. 2003/3-254SUÇ SAPTAMA TUTANAĞI ( Orman Memurları Tarafından Düzenlenen Suç Saptama Tutanaklarının Aksi Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olduklarının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
YCGKE. 2002/3-151SUÇ SAPTAMA TUTANAĞI ( Orman Memurları Tarafından Düzenlenen Suç Saptama Tutanaklarının Aksinin Kanıtlandığının Kabulü Bakımından Soyut İnkarı Yeterli Olmaması )
YCGKE. 2002/3-25SUÇ SAPTAMA TUTANAĞI ( Orman Muhafaza Memurlarınca Düzenlenen Suç Saptama Tutanaklarının Aksi Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olması )
YCGKE. 2002/3-93SUÇ SAPTAMA TUTANAĞI ( Orman Muhafaza Memurlarınca Düzenlenen Suç Saptama Tutanaklarının Aksi Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olması )
Y3.CDE. 2005/8494SUÇ SAPTAMA TUTANAĞINI İMZALAMAKTAN İMTİNA ( Orman Suç Saptama Tutanağının Aksi Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Resmi Belge Niteliğinde Olduğu )
Y3.HDE. 2013/84SUÇ SAYILAN EYLEM ( Haksız Eylemden Kaynaklanan Tazminat Davası - Zarara Yol Açan Eylemin Aynı Zamanda Suç Sayılan Bir Eylemden Doğmuş Olması Durumunda Olayda Uygulanacak Zamanaşımı Süresinin O Suçun Bağlı Olduğu Ceza Zamanaşımı Süresi Olduğu )
YİBGKE. 1989/2SUÇ SAYILAN EYLEM ( Kanunda Açık Hüküm Bulunmadığı Halde - Telefona Saplama Yapmak Suretiyle Bedelsiz ve Kaçak Yararlanmak )
Y4.HDE. 2004/1535SUÇ SAYILAN EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Ceza Davasının Bağlı Olduğu Ceza Zamanaşımı Süresi Uygulanacağı )
Y4.HDE. 2003/1503SUÇ SAYILAN EYLEM VE İŞLEMLER ( Bu Tür Davranışların Görev Esnasında Olsa Dahi İdari Bir Davranış Sayılamayacağının ve Kamu Hizmetiyle Bağdaşmayacağının Kabul Edilmesi )
YHGKE. 1994/10-390SUÇ SAYILAN EYLEMİN TESBİTİ
Y2.HDE. 1997/9378SUÇ SAYILAN EYLEMLER NEDENİYLE DERNEĞİN KAPATILABİLMESİ ŞARTLARI
Y7.HDE. 1975/1757SUÇ SAYILAN HAKSIZ EYLEMDE ZAMANAŞIMI
Y11.CDE. 1999/3322SUÇ SAYILMAYAN FİİL ( İşlendikten Sonra Kanunun Değişmesi - İcrası ve Kanuni Neticelerinin Kendiliğinden Kalkacağı )
Y4.CDE. 1998/1852SUÇ SAYISI ( Görevliyi Zorlama-İradeleri Zorlanan Görevli Sayısı )
Y4.CDE. 2006/10156SUÇ SINIRININ UZLAŞMAYA ETKİSİ ( İşlemin Yapılması Gerektiği - Suç Tarihinde 15 Yaşını Tamamlayıp 18 Yaşını Bitirmeyen Sanık/Alt Sınırın 2 Yılı Aşmaması )
Y6.CDE. 2009/6942SUÇ SONUNDA ELDE EDİLEN EŞYANIN İADE EDİLMESİ ( Etkin Pişmanlık - Eşyanın İade Edilerek Veya Tazmin Suretiyle Mağdurun Zararının Giderilmesi/Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Mahkemece Araştırılması Gereği)
Y16.CDE. 2015/3202SUÇ SORUŞTURMA VEYA KOVUŞTURMASI İÇİN DÜZENLENENLER DIŞINDA DİĞER RESMİ BELGELERİN DÜZENLENMESİ SIRASINDA GÖREVLİLERE KİMLİĞİ İLE İLGİLİ YALAN BEYANDA BULUNMA ( Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçunun Oluşacağı )
Y4.CDE. 2008/13652SUÇ SORUŞTURMASI ( Hakaret - Sanığın Herhangi Bir Suç Soruşturması Yapılmamasına Karşın Sanığın Karakola Götürülerek Tutulmasının Yasal İndirim Nedeni Oluşturup Oluşturmadığının Tartışılmamasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y4.CDE. 2002/9486SUÇ SÖYLETMEK İÇİN DÖVMEK ( Hükümet Memurları Tarafından - Yargılama ve Kanıtları Değerlendirmenin Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Gireceği )
Y7.CDE. 2015/15686SUÇ TAHİNDE 18 YAŞINI DOLDURMAMIŞ ÇOCUK ( Hak Mahrumiyetine Hükmedilemeyeceği - Suç Tarihinde 15-18 Yaş Grubunda Bulunan Çocuk Hakkında Ceza İndirimi Yapılamamasının Hatalı Olduğu )
Y13.CDE. 2015/11847SUÇ TARAİHİNDE 18 YAŞINI TAMAMLAMAMA (Hırsızlık - Suça Sürüklenen Çocuğun Suç Tarihi İtibariyle Daha Önce Hapis Cezasına Mahkum Edilmediğinin Anlaşılması Karşısında 5237 Sayılı TCK'nın 50/3. Maddesi Gereğince Hükmedilen Kısa Süreli Hapis Cezasının Aynı Kanunun 50/1. Maddesinde Öngörülen Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesinde Zorunluluk Bulunduğu)
Y9.CDE. 1992/9909SUÇ TARİHİ - ŞARTLI AF ( Defter ve Belgelerin Kaybedildiğinin İleri Sürülmesi )
Y5.CDE. 2006/11077SUÇ TARİHİ ( 01.06.2005 Tarihinden Önce İşlenen Suçların Cezalarının Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilemeyeceği )
Y3.CDE. 2003/6523SUÇ TARİHİ ( Ağaçların Kesilme Tarihinin Zabıt Tutulma Tarihi Değil Ağaçların Kesim Tarihi Olması )
Y7.CDE. 2004/11127SUÇ TARİHİ ( Aracın Zapedildiği Tarihin Suç Tarihi Olduğu - Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanununa Muhalefet )
Y15.CDE. 2012/3556SUÇ TARİHİ ( Avukatın Borçludan Haricen Tahsil Ettiği Parayı Müvekkiline Teslim Etmediği - Suç Tarihinin Ödeme Tarihi Değil Sanık Tarafından Katılana Gönderilen Borç Bulunmadığına İlişkin İhtarnamenin Tebliğ Tarihi Olarak Kabul Edileceği )
Y10.CDE. 2012/24941SUÇ TARİHİ ( Bankanın Ödeme Yükümlülüğüne Aykırı Davranması - Katılanın Sonradan Muhatap Bankadan Ödeme Talebinde Bulunmasının Suç Tarihini Değiştirmeyeceği )
Y21.CDE. 2015/1SUÇ TARİHİ ( Belge Borca İtiraz Davasında Kullanıldığından Borca İtiraz Davasının Açıldığı Tarih Esas Alınacağı )
Y11.CDE. 2015/6382SUÇ TARİHİ ( Belgede Sahtecilik - Suç Tarihinin Suça Konu Belgelerin Kuruma Sunulduğu Tarih Olduğu Sahteliği İddia Olunan En Son Tarihli Suça Konu Belgenin de Ne Zaman Kuruma Sunulduğunun Tam Olarak Tespit Edilememesi Karşısında Bu Durum Araştırılıp Sonucuna Göre Suç Tarihi Tespit Edilmesi Gerekirken Gerekçeli Karar Başlığına Suç Tarihi Olarak 2002 Yılı Yazılmış Olmasının Hatalı Olduğu
YCGKE. 2007/16-35SUÇ TARİHİ ( Belirlenemediğinden İcra Dosyasının Getirtilerek Suç Tarihinin ve Dolayısıyla Sanık Hakkında Saptanacak Suç Tarihine Göre Uygulanacak Yaptırımın Tür ve Süresinin Belirlenmesi Gerektiği - Ödeme Taahhüdüne Aykırı Davranma )
Y7.CDE. 1998/2532SUÇ TARİHİ ( CİF Değerin Tespitinde-Toplu Kaçakçılık )
Y14.CDE. 2013/11816SUÇ TARİHİ ( Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı/İlk İade Kararında Suçun İlk İşlendiği Tarihin Belli Olmadığından Bahisle İddianamenin İade Edildiği - Mağdurun İfadesinde Tarihi Belirttiği/Şüphelinin de Bu Tarihte Buluştuklarından Bahsettiğinin Gözetileceği )
Y11.CDE. 2003/16017SUÇ TARİHİ ( Defter Ve Belgelerin İbraz Edilmesine İlişkin Yazının Tebliğ Tarihinden İtibaren, İbraz İçin Verilen 15 Günlük Sürenin Sonunda Yüklenen Suç Oluşacağı Cihetle Yoklama Fişinin Aslı ya da Onaylı Örneğinin Getirtilip Suç Tarihinin Belirlenmesi Gereği )
Y9.CDE. 2001/2636SUÇ TARİHİ ( Deprem Nedeniyle Bina Yıkılmasında Binanın Yıkıldığı Tarih Olduğu - Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Verme )
Y8.CDE. 2001/7952SUÇ TARİHİ ( Eylemin Temadi Etmesi ve Hukuki Kesintinin Gerçekleşmesi-İddianame Tarihinin Suç Tarihi Olması )
Y8.CDE. 2003/13404SUÇ TARİHİ ( Eylemin Temadi Etmiş Olması Yargılama Sırasında Tecavüzün Sürdüğü Nazara Alınarak Suç Tarihinin İddianame Tarihi Olduğunun Gözetilmesi Gereği - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
Y8.CDE. 2001/14018SUÇ TARİHİ ( Eylemin Temadi Ettiğinin Anlaşılması-Suç Tarihinin Hukuki Kesintinin Gerçekleştiği İddianame Tarihi Olması )
Y8.CDE. 2001/14922SUÇ TARİHİ ( Firar Suçunun Hükümlünün Cezaevinden Kaçtığı Gün Oluşması )
Y2.CDE. 2008/34664SUÇ TARİHİ ( Gerekçeli Karar Başlığında Suç Tarihinin Yanlış Yazılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y4.CDE. 2003/8785SUÇ TARİHİ ( Gerekçeli Kararda Suç Tarihinin Yanlış Yazılmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Sanıkların Rapor Aldıracakları Kişiyi Araştırdıkları Komşularına Haber Bıraktıkları Gönderilen Yazıların Gereğini Yerine Getirmeme Nedenlerinin Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2002/22887SUÇ TARİHİ ( Gün Ve Ay Olarak Gösterilmemesi - Hatalı Olduğu )
Y6.CDE. 2003/12286SUÇ TARİHİ ( Hatalı Yazılmasının Bozma Nedeni Olduğu - Lehe Olan Hükümlerin Uygulanması Talebi Hakkında Karar Verilmesi Gereği )
Y10.CDE. 2004/16268SUÇ TARİHİ ( Hırsızlık - Sanığın Suç Tarihine İlişkin Farklı Kabullerinin Olduğunun Dikkate Alınacağı/Sanık Sulh Ceza Mahkemesine Sorgu İçin Sevk Edildiğinden Suç Tarihinde Cezaevinde Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı )
Y4.CDE. 2007/9463SUÇ TARİHİ ( Hüküm Başlığındaki Suç Tarihinin Sadece Yıl Olarak Belirtilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y9.CDE. 1992/9909SUÇ TARİHİ ( İbrazdan Kaçınma Tarihi - Defter ve Belgelerin İbraz Edilmeme Tarihi )
Y4.CDE. 2003/15942SUÇ TARİHİ ( İddianame İçeriğindeki Suç Tarihi Gözetilmeden Gerekçeli Karar Başlığındaki Karar Esas Alınarak Fazla Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2001/10211SUÇ TARİHİ ( İlköğretim ve Eğitim Kanununa Muhalefet-Çocuğu Okula Göndermemek-Tebliğ ve Tebellüğ Tarihi )
Y9.CDE. 2001/3081SUÇ TARİHİ ( İşten Çıkış Bildiriminin Çıkış Tarihini Takip Eden Ayın Beşine Kadar İlgili Kuruma Bildirilmesi Gerektiğinden Suç Tarihinin Çıkarılmayı Takip Eden Ayın On Altıncı Günü Oluşması )
Y3.CDE. 2006/12263SUÇ TARİHİ ( İtibariyle Şahsi Hak Taleplerinin 5320 Sayılı Kanununun Geçici 1.Maddesi Uyarınca Karar Verilemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y5.CDE. 2010/4043SUÇ TARİHİ ( ile İnceleme Günü Arasında Yedi Yıl Altı Aylık Zamanaşımı Süresinin Dolduğu Gözetilmeden Yazılı Şekilde Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı - Basit Dolandırıcık Suçu )
Y6.CDE. 2002/4172SUÇ TARİHİ ( Karar Başlığına Yanlış Yazılması - Bozma Nedeni )
Y4.CDE. 1995/6007SUÇ TARİHİ ( Kozmetik Yönetmeliğine Uygun Olmayan Kolonya Üretimi-Suç İhbarının Yapıldığı Değil Numunenin Alındığı Tarih )
Y7.CDE. 2010/6533SUÇ TARİHİ ( Malların Edinim Tarihleri Olacağı Gözetilerek Sanık ve Eşine Ait Maaş ve İkramiye Döviz Ziynet Eşyası Gayrimenkul Banka Hesapları Otomobil ve Fon ve Kira Gelirleri Gibi Malvarlıklarının Edinim Tarihlerinin Belirlenmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2001/14351SUÇ TARİHİ ( Olayda Eylemin Temadi Etmesi ve Hukuki Kesintinin Meydana Geldiği İddianame Tarihinin Suç Tarihi Olarak Kabulü )
Y3.CDE. 2014/9697SUÇ TARİHİ ( Orman İşgal ve Faydalanma Suçunda Tutanak Tarihi Olarak Kabulü Gerektiği )
Y3.CDE. 2005/5292SUÇ TARİHİ ( Orman Örtüsünü Bozma - Sanığın Suç Konusu Yerde Ev Yapmak Amacıyla Taşları Toplayıp Düzeltme Yaptığı/Orman Kadastrosu Sırasında Yerin Orman Sınırları İçinde Kaldığını Öğrenince Terk Ettiği Bir Daha da Müdahalede Bulunmadığından Bilirkişiye Açıklattırılması Gerektiği )
Y3.CDE. 2002/784SUÇ TARİHİ ( Ormandan Emval Elde Etmek/Emvalin Elde Edildiği Tarih Olarak Kabulü Gereği - Tutanak Tarihinin Esas Alınamayacağı )
Y9.CDE. 1997/1807SUÇ TARİHİ ( Önödeme - Hesap Şekli )
Y7.CDE. 1996/746SUÇ TARİHİ ( Para Cezasının Tayini )
Y11.CDE. 2015/3818SUÇ TARİHİ ( Resmi Belgede Sahtecilik - Suç Tarihinin Suça Konu Belgelerin Düzenlendiği Tarih Olduğu )
YCGKE. 2012/11-1445SUÇ TARİHİ ( Resmi Belgede Sahtecilik/Suçun 25.10.2005 Tarihinde Tamamlandığından 765 S.K.'nın Uygulanmaması Gerektiği - Aleyhe Temyiz Yoksa Ceza Miktarı İtibari İle Sanığın Kazanılmış Hakkının Korunacağı/Ceza Süresi Yönünden Aleyhe Hüküm Kurulamayacağı )
Y5.CDE. 2001/1323SUÇ TARİHİ ( Reşit Olmayan Mağdure İle Rızasıyla Cinsi Münasebet - Cezaya Tesiri Bakımından Mağdurenin Suç Tarihinde Yaşının Tespiti )
Y6.CDE. 2003/18323SUÇ TARİHİ ( Sahte Kira Kontratosunun Elektrik Bağlanması İçin İdareye Sunulduğu Tarih Olduğu - Sahtecilik )
Y6.CDE. 2004/6958SUÇ TARİHİ ( Sahtecilik - Sahte Kira Sözleşmesi ile Elektrik Abonman Sözleşmesi Yapılmasını Sağladıkları Olayda Suça Kona Belgenin Kullanıldığı Tarih Suç Tarihi Olduğu )
Y6.CDE. 1976/992SUÇ TARİHİ ( Sahtecilik Suçunun Emre Yazılı Senetlerde Senedin Düzenlendiği Tarihte Oluşması )
Y9.CDE. 2000/827SUÇ TARİHİ ( Sanığın Bu Tarihte Dernek Yönetim Kurulunda Olup Olmadığının Araştırılması Zorunluluğu )
Y7.CDE. 2003/7302SUÇ TARİHİ ( Sanığın Dava Konusu Aracı Satarak Elinden Çıkardığı Tarih Olacağı/4616 S.K. Hükümlerinin Uygulanamayacağı - Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Muhalefet )
Y11.CDE. 2002/538SUÇ TARİHİ ( Sanığın Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi Sırasında Suç Tarihi Yerine Şikayet Dilekçesinin Verildiği Tarihin Esas Alınmasının Hatalı Olması )
Y7.CDE. 2003/5838SUÇ TARİHİ ( Sanığın İki Yıl Önce Türkiyeye Giriş Yapması Nedeniyle Suç Tarihinin Bu Tarih Olarak Kabulü )
YCGKE. 2014/11-568SUÇ TARİHİ ( Sanığın Katılan Tarafından Keşide Edilen 2.500 Amerikan Doları Bedelli Bononun Bedel Hanesinde Tahrifat Yaparak 32.500 Amerikan Doları Haline Dönüştürüp İcra Takibine Koyduğu - Suç Tarihi Sanık Tarafından Suça Konu Sahte Kambiyo Senedinin İcra Takibine Konulduğu Tarih Olduğu/Resmi Belgede Sahtecilik Suçu )
Y3.CDE. 2003/4063SUÇ TARİHİ ( Sanığın Mühürlenmeden Kullanımına Devam Ettiğine İlişkin Delil Bulunmadığından Suç Tarihinin Mühürlenme Tarihi Olması )
Y9.CDE. 2009/14900SUÇ TARİHİ ( Sanığın Psikiyatrik Tedavi Gördüğünü Beyan Ettiği - Suç Tarihinde Atılı Eylemin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Yönlendirme Yeteneğini Önemli Derecede Azaltacak Akıl Hastalığı Olup Olmadığı Hususunun Araştırılacağı )
YCGKE. 1993/2-310SUÇ TARİHİ ( Satın Alınan Taşıtın Tescil İşleminin Yaptırılmaması )
Y9.CDE. 2003/2168SUÇ TARİHİ ( Sendikalar Kanununa Muhalefet Suçu - İşçinin İşe Alınması Veya İşten Çıkarılmasını Takip Eden Ayın Onaltıncı Günü Olduğu )
Y9.CDE. 2002/186SUÇ TARİHİ ( Sendikalar Kanununa Muhalefet Suçunda Suç Tarihinin İşçinin İşe Alınması Veya İşten Çıkarılmasını Takip Eden Ayın Onaltıncı Günü Olması )
Y9.CDE. 2002/579SUÇ TARİHİ ( Sendikalar Kanununa Muhalefette Suç Tarihinin İşçinin İşe Alınması ve İşten Çıkarılmasını Takip Eden Ayın Onaltı Günü Olması )
Y6.CDE. 2003/19918SUÇ TARİHİ ( Senedin Hangi Tarihte Düzenlendiği Kesin Olarak Saptanamadığından Borçlu Gösterilen Şahsın Ölüm Tarihinin Suç Tarihi Olarak Kabulü Gereği - Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi )
Y16.HDE. 2008/8366SUÇ TARİHİ ( Sermaye Şirketinin İflasını İstememek - Müştekinin Şirketin Pasifinin Aktifinden Fazla Olduğunu Öğrenme Tarihi Suç Tarihi Sayılacağı )
Y16.HDE. 2010/4358SUÇ TARİHİ ( Sermaye Şirketinin İflasının İstenmesinin Gerekip Gerekmeyeceği/Gerekiyorsa Hangi Tarihte Suçun Oluştuğunun Tespit Edileceği - Şikayetin Süresinde Yapılıp Yapılmadığının Tespit Edileceği )
Y9.CDE. 2001/2171SUÇ TARİHİ ( Silahlı Çetenin Sair Efradı Olmak - Sanığın İfadesinde Belirttiği Aksi Sabit Olmayan Yakalanma Tarihine Kadar Suçun Temadi Edeceği/Suç Tarihinin Bu Şekilde Belirlenmesinden Sonra Gerekiyorsa Yaş İndiriminin Yapılması Gereği )
Y16.CDE. 2017/2268SUÇ TARİHİ ( Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçunun Temadi Eden Suçlardan Olduğu - Yakalanma İle Temadi Kesileceğinden Gerekçeli Karar Başlığında Suç Tarihinin "Yakalanma Tarihi ve Öncesi" Olarak Yazılmamasının İsabetsiz Olduğu )
YCGKE. 2003/8-36SUÇ TARİHİ ( Somut Olayda 4778 Sayılı Yasanın Cezaların Ertelenmesine Engel Olmayacağının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y4.CDE. 2000/1657SUÇ TARİHİ ( Suç Tarihinin Mührün Bozulduğu Tarih Olması )
Y3.CDE. 2003/7265SUÇ TARİHİ ( Suç Tutanağı İçeriği Ve Bilirkişi Raporuna Göre Suç Tarihinin Tutanak Tarihi Değil Ağaçların Belirlenen Kesim Tarihi Olarak Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y4.CDE. 2003/11503SUÇ TARİHİ ( Suça Konu İşyeriyle İlgili Verilen İhtiyati Tedbir Kararının Kalkıp Kalkmadığının Araştırılarak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gereği - İhtiyati Tedbir Kararı )
Y17.HDE. 2004/2703SUÇ TARİHİ ( Taahhüdü İhlal - 2. Taksit Ödemesinin Yargılamasının Şikayet Edildiği Gözetilmeden Gerekçeli Karar Başlığında İlk Taksit Tarihinin Suç Tarihi Gösterilemeyeceği )
Y8.CDE. 2003/11722SUÇ TARİHİ ( Tecavüzün Temadi Eden Niteliğine Göre Suç Tarihinin Temadinin Kesildiği İddianame Tarihi Olacağının Gözetileceği/Suç Tarihindeki Yasal Düzenlemeye Göre Noksan Ağır Para Cezasına Hükmedilmesinin Bozma Nedeni Olduğu - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
Y5.CDE. 2013/5510SUÇ TARİHİ ( Tefecilik Suçunda Kazanç Elde Etmek Amacıyla Ödünç Paranın Verildiği Tarih Olduğu )
Y8.CDE. 2009/7033SUÇ TARİHİ ( Temadi Eden Suçlardan Olan Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Suç Tarihinin Hukuki Kesintinin Gerçekleştiği İddianame Tarihi Olduğu - Katılana Ait Çay Bahçesini İşgal Edip Kullanan Sanığın Eylemi ile Suçun Oluştuğu Beraat Kararının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y9.CDE. 2002/119SUÇ TARİHİ ( Umumi Tehlike Yaratan Tahribat ve Musibet Halinin Oluştuğu Anın Suç Tarihi Olması ve Zamanaşımı Süresinin Bu Tarihten Başlaması )
Y11.CDE. 2002/9191SUÇ TARİHİ ( Vergi Usul Kanununa Muhalefet Suçunda Sanığın İbrazı İstenen Faturaların Kaybolduğuna İlişkin Beyanını İçeren Tutanak Tarihi Olduğu - Faturaların Ait Olduğu Dönem Esas Alınmak Suretiyle Ceza Tayininin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2003/814SUÇ TARİHİ ( Yanlış Yazılması Nedeniyle Eksik Ceza Tayinine Sebep Olması )
Y3.CDE. 1991/14745SUÇ TARİHİ ( Zati İhtiyaç Emvalini Yerinde Sarfetmeyip Elden Çıkarmak )
Y13.CDE. 2013/1594SUÇ TARİHİ (15-18 Yaş Grubunda Olan Sanık Hakkında 5237 S. T.C.K.'nun 31/3. Md. İle Uygulama Yapılmamasının Doğru Görülmediği)
Y3.CDE. 2011/41033SUÇ TARİHİ (Açma İşleminin Tamamlandığı Tarihin Kabul Edilmesi Gerektiği - Ormanda Açma Yapmak )
Y22.CDE. 2015/28775SUÇ TARİHİ (Elektrik Enerjisi Hakkında Hırsızlık Suçu - Sanık Hakkında Kaçak Elektrik Kullanma Sebebiyle Tutulan Tüm Belgelerin İstenip Öncelikle Suç Tarihinin Kesin Olarak Belirlenmesi Gerektiği)
Y19.CDE. 2015/14620SUÇ TARİHİ (Sahte Fatura Kullanmak - Suça Konu Faturaların 2005 Takvim Yılında En Son 2005 Yılı Aralık Dönemi KDV Beyannamesinde 2006 Takvim Yılında İse En Son 2006 Yılı Ekim Dönemi KDV Beyannamesinde Kullanıldığının Anlaşılması Karşısında Suç Tarihlerinin 21.01.2006 ve 21.11.2006 Olduğunun Gözetilmemesinin Hatalı Olacağı)
Y19.CDE. 2015/19700SUÇ TARİHİ (Sanıkların Sermaye Piyasası Kanununa Aykırı Olarak Belirli Bir Kazanç Vaadinde Bulunup Çok Sayıda Kişiden Para Toplayarak İzinsiz Şekilde Portföy Yöneticiliği Yaptığı - Denetleme Raporunda Sanıklardan Birine Ait Bulunan Hesapta Belirtilen Tarihe Kadar Hisse Senedi Alım Satım İşlemlerinin Yapıldığının Belirtilmesi Karşısında Gerekçeli Kararda Yanlış Yazılan Suç Tarihinin Gözetilmesi Gerektiği)
Y4.CDE. 1997/4069SUÇ TARİHİ AYNI OLAN DAVALAR ( Karşılıklı Yaralama Suçuna İlişkin Davanın Sonuçlandırılmamış Olması )
Y8.CDE. 1989/686SUÇ TARİHİ İLE HÜKÜM TARİHİ ARASINDA BİR YILIN DOLMASI ( Dava Zamanaşımı - Mal Beyanında Bulunmamak )
YCGKE. 2004/11-216SUÇ TARİHİ İLE HÜKÜM TARİHİ ARASINDAKİ SÜRE ( Zamanaşımını Kesici Nedenlerin TCK. Md. 102'de Belirtilen Süreleri Yarıdan Fazla Uzatamayacağı - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
Y9.CDE. 1997/1023SUÇ TARİHİ İLE İDDİANAME ARASINDA BEŞ YIL GEÇMESİ ( VUK'a Muhalefet - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
Y4.CDE. 2002/28574SUÇ TARİHİ İLE İLGİLİ TUTANAKLARI ( Anılan Dava Dosyası Getirtilerek Suç Tarihi İlgili Tutanaklar İncelenerek Denetime Olanak Verir Biçimde Saptanmasının Gerekli Olması )
Y3.CDE. 2002/4863SUÇ TARİHİ İLE İNCELEME TARİHİ ( Orman Suçu - TCK.nun 102/4 ve 104/2. Maddelerindeki Zamanaşımı Süresinin Gerçekleşmesi )
Y2.CDE. 2014/24608SUÇ TARİHİ İTİBARİYLE 12-15 YAŞ GRUBUNDA OLAN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK (Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık - 5237 S.K. 31/2 Maddesi Uyarınca İşledikleri Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama ve Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Yeterince Gelişip Gelişmediği Hususunda Uzman Hekim Raporu Alıncağı)
Y7.CDE. 2003/8271SUÇ TARİHİ İTİBARİYLE KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Temyiz İnceleme Gününde TCK. Md. 102/5 ve 104/2'de Öngörülen Zamanaşımının Tahakkuk Etmiş Bulunması )
Y5.CDE. 2008/247SUÇ TARİHİ İTİBARİYLE MAĞDURENİN YAŞI ( Gerçek Yaşın Belirlenmesi Konusunda Çelişkili Raporların Bulunduğu ve Bu Çelişkilerin Giderilmesi Gereği )
Y9.CDE. 2001/1332SUÇ TARİHİ İTİBARİYLE PARA CEZASININ HESABI ( Dernekler Yasasına Aykırı Davranış )
Y18.CDE. 2015/30532SUÇ TARİHİ İTİBARİYLE SABIKASIZ OLAN SANIK HAKKINDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKLIP BIRAKILMAYACAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Suçtan Doğan Maddi Bir Zararın Bulunmaması Manevi Zararın İse HAGB Uygulanmasına Engel Teşkil Etmemesi Sebebiyle CMK. 231/5. Maddesi Uyarınca HAGB Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gereği )
Y18.CDE. 2015/20025SUÇ TARİHİ İTİBARİYLE SANIĞIN ADLİ SİCİL KAYDINDA YER ALAN HAGB KARARI ( Mahkumiyet Hükmü Sayılamayacağı - Kasıtlı Suçtan Mahkumiyeti Bulunmayan Sanık Hakkında Yasal Olmayan Gerekçe İle HAGB Uygulanmamasının Kanuna Aykırı Olduğu )
YCGKE. 2013/5-205SUÇ TARİHİ İTİBARİYLE UYGULANMA İHTİMALİNİN OLMAMASI ( Özel Dairece Hükmün Suç Tarihi İtibariyle Alt Sınırın 5237 S. T.C.K.'nun 52/1. Md. Gereğince 5 Gün Olarak Belirlenmesi Gerekirken Suç Tarihi İtibariyle Uygulanma İhtimali Olmayan T.C.K.'nun 61/9. Md. Gereğince Alt Sınırın Belirlenmesi Sebebiyle Bozulduğu - Bozma Nedeni Sayılan Bu Hukuka Aykırılığın Yargıtayca Verilecek Bir Kararla Düzeltilebileceği )
Y7.CDE. 1997/9177SUÇ TARİHİ İTİBARİYLE ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLAN DAVA ( Ortadan Kaldırılması Zorunluluğu )
Y7.CDE. 2013/19239SUÇ TARİHİ VE SUÇA KONU EŞYANIN NİTELİĞİ ( Sanığın 4733 S.K. 8/4 M. Uyarınca Cezalandırılacağı - TAPDK'nın Davaya Katılma Hakkı Bulunduğu )
Y9.CDE. 2009/17496SUÇ TARİHİ VE YERİ ( Gerekçeli Karar Başlığına Yazılmamasının Usule Aykırı Olduğu )
Y6.CDE. 2005/12175SUÇ TARİHİNDE 12 YAŞINI DOLDURMAYAN SANIK ( 5237 Sayılı Yasanın 31/1. Maddesi Uyarınca Ceza Sorumluluğu Bulunmayıp Hakkında Ceza Kovuşturması Yapılamayacağı - Hırsızlık Malı Bilerek Satın Almak ve Satmak )
Y9.CDE. 2011/8130SUÇ TARİHİNDE 12 YAŞINI DOLDURMUŞ 15 YAŞINI DOLDURMAMIŞ ÇOCUK ( Cumhuriyet Savcılığınca Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilemeyeceği - Sosyal İnceleme Raporu Değerlendirilerek Güvenlik Tedbirine Hükmedileceği )
Y2.CDE. 2014/31232SUÇ TARİHİNDE 12-15 YAŞ GRUBUNDA BULUNMA (Hırsızlık - Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında 5395 S.K. 35/1. Maddesi Uyarınca Sosyal İnceleme Raporu Aldırılmadan Aynı Kanun'un 35/3. Maddesine Göre de Sosyal İnceleme Yaptırılmamasının Gerekçesi de Gösterilmeden Eksik İnceleme İle Hüküm Kurulmasının Hatalı Olacağı)
Y2.CDE. 2015/16787SUÇ TARİHİNDE 12-15 YAŞ GRUBUNDA OLAN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Üzerine Atılı Kaybolmuş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçunun Hukuki Anlam Ve Sonuçlarını Algılayabilecek Durumda Olup Olmadığı Bu Fille İlgili Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığına Dair Rapor Alınmadan Karar Verilemeyeceği )
Y2.CDE. 2017/5761SUÇ TARİHİNDE 12-15 YAŞ GRUBUNDA OLAN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA UZMAN HEKİM RAPORU ALINMASI ( 5237 S.K. 31/2. Md.si Uyarınca Hakkında İşyeri Dokunulmazlığının İhlali Suçu Yönünden de Suçun Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama ve Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Yeterince Gelişip Gelişmediği Hususunda Uzman Hekim Raporu Alınması Gerektiği Gözetilmeyerek Sanık Hakkında Yalnızca Hırsızlık Suçu Bakımından Alınan Uzman Hekim Raporu İle Yetinilemeyeceği )
Y1.CDE. 2005/2392SUÇ TARİHİNDE 12-15 YAŞ GURUBUNDA BULUNAN SANIK ( Çocuk Korum Kanunun 23. Maddesindeki Hükümlerin Uygulanıp Uygulanmayacağı Tartışılması Gereği )
Y3.CDE. 2001/13630SUÇ TARİHİNDE 15 YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIK ( Duruşmaların Gizli Yapılmasının Gerekmesi )
Y3.CDE. 2005/8926SUÇ TARİHİNDE 15 YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIK ( İşlediği İddia Olunan Suçun Anlam ve Kavrayabilme Yönünden Bedeni Ruhi ve Akli Durumunun Uzman Bilirkişi Aracılığıyla Araştırılması Gereği )
Y3.CDE. 2006/14247SUÇ TARİHİNDE 15 YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIKLAR ( Orman Kanunu'na Aykırılık - 2253 S.K. Md. 12 Yerine 765 S.K. Md.55/3 Maddesinin Uygulanarak Fazla Ceza Tayin Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y4.CDE. 2016/6068SUÇ TARİHİNDE 15 YAŞINDAN KÜÇÜK OLMA (Mala Zarar Verme - Suç Tarihinde 15 Yaşından Küçük Olan ve İşlediği Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama ve Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Varlığı Tespit Edilen Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Hüküm Kurulurken 5237 S.K. 31/2. Maddesi Uygulanmayarak Fazla Ceza Belirlenmesi Hukuka Aykırı Olduğu)
Y13.CDE. 2016/2096SUÇ TARİHİNDE 15 YAŞINI BİTİRMEMİŞ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Suç Tarihi İtibariyle İşlediği Hırsızlık Eyleminin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılayabilme ve Davarışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Yeterince Gelişip Gelişmediği Hususunda Rapor Alınmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Suça Konu Mallar SSÇ Tarafından Gösterilen Yerde Ele Geçirildiği Halde Eylem Hakkında Teşebbüs Hükümlerinin Uygulanmasının Hatalı Olduğu )
Y8.CDE. 2001/11826SUÇ TARİHİNDE 15 YAŞINI BİTİRMİŞ OLUP 18 YAŞINI BİTİRMEMİŞ OLAN SANIK ( Cezanın İndirilmesi )
Y14.CDE. 2013/2149SUÇ TARİHİNDE 15 YAŞINI DOLDURMASINA AZ SÜRE KALMA ( Mağdurenin Doğum Tutanağı Getirtilerek Resmi Bir Sağlık Kurumunda Doğup Doğmadığı Araştırılacağı - Doğum Tarihinden Sonra Nüfusa Tescil Edildiği )
Y3.CDE. 1996/640SUÇ TARİHİNDE 15 YAŞINI DOLDURMAYAN SANIK ( Orman Suçu - Erteleme Kararı Verilmesi/2253 s.K.m.38'in Uygulanması Gereği )
Y16.HDE. 2003/6561SUÇ TARİHİNDE 15 YAŞINI İKMAL ETMEYEN SANIK ( Mal Beyanında Bulunmama Suçundan Cezalandırılamayacağı )
Y2.CDE. 2015/16768SUÇ TARİHİNDE 15-18 YAŞ GRUBUNDA OLAN ÇOCUK ( Suça Sürüklenen Çocuğun Cezasından 1/3 Oranında İndirim Yapılması Gerekirken 1/2 Oranında İndirim Yapılmak Sureti İle Eksik Ceza Tayin Edilmesinin İsabetsizliği )
Y14.CDE. 2013/5154SUÇ TARİHİNDE 16 YAŞI İÇERİSİNDE OLAN MAĞDURENİN RIZASIYLA SANIĞIN YANINDA TUTULMASI ( Kaçırılan Ya da Alıkonulan Çocuğun Kanuni Temsilcisinin Suçun Mağduru Olduğu - Uzlaşma Girişiminin Olumsuz Sonuçlanması Halinde Ailesini Ya da Yetkili Makamları Haberdar Etmeksizin Mağdureyi Yanında Tutan Sanığın Eyleminin Sübut Bulduğunun Gözetileceği )
YCGKE. 2014/2-180SUÇ TARİHİNDE 17 YAŞINDA OLAN SANIĞA SEÇENEK TEDBİR YERİNE GETİRİLMEDİĞİNDE HAPİS CEZASININ İNFAZ EDİLECEĞİ İHTARININ YAPILAMAYACAĞI ( T.C.K.'nun 50. Md. 6. Fıkrası İle Yalnızca Yetişkin Sanıklarla İlgili Bir Düzenleme Öngörüldüğü - Anılan Düzenlemenin Çocuk Sanıklarla İlgili Olarak Uygulama İmkanı Bulunmadığı )
Y22.CDE. 2015/11659SUÇ TARİHİNDE 18 YAŞINDA KÜÇÜK OLMA (Hırsızlık - Suça Konu Altının Çalınıp Çalınmadığı Konusunda Kuşku ve Tereddüt Bulunduğundan Öncelikle Bu Konudaki Çelişkinin Giderilmeye Çalışılması ve Sonucuna Göre Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kalıp Kalmadığı Tartışılarak Hukuki Durumun Belirleneceği)
Y9.CDE. 2005/7306SUÇ TARİHİNDE 18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUK ( Cezasından Yaşı Nedeniyle İndirim Yapılmamasının Yasaya Aykırı Olduğu - Sanık Hakkında Hüküm Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Çocuk Koruma Kanunu Hükümlerinin Nazara Alınmasının Zorunlu Olduğu )
Y1.CDE. 2010/6877SUÇ TARİHİNDE 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN HÜKÜMLÜNÜN CEZASININ İNFAZI ( O Tarihte Yürürlükte Olan Yasa Gereğince İnfaz Kurumunda 18 Yaşını Dolduruncaya Kadar Geçireceği 1 Günün 2 Gün Olarak Sayılması Gerektiği )
Y6.CDE. 2013/14646SUÇ TARİHİNDE 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIK ( Hakkında Sosyal İnceleme Raporu Alınmaması Ya da Bu Raporun Alınmamasının Nedeninin Gerekçeli Kararda Belirtilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2004/7753SUÇ TARİHİNDE 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIK ( Kanuni Mümessilinin Rızası Olmadan Borç Altına Giremeyeceğinden Mal Beyanında Bulunmamaktan Cezalandırılamayacağı )
Y9.CDE. 2003/1887SUÇ TARİHİNDE 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLMA ( Kamu Hizmetlerinden Yasaklanma Cezasına Hükmedilemeyeceği )
Y7.CDE. 2015/15494SUÇ TARİHİNDE 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLMA ( Sanığın CMK. Hükümlerine Göre Hakları Hatırlatılarak İfadesinin Alınması Gereği )
Y17.CDE. 2015/28117SUÇ TARİHİNDE 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLUP DAHA ÖNCE HAPİS CEZASINA MAHKUM EDİLMEMİŞ OLAN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçundan Dolayı Hükmolunan Kısa Süreli Hapis Cezalarının 5237 S. K. Md. 50/3 Uyarınca Aynı Maddenin 1. Fıkrasında Yazılı Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi Zorunluluğu )
YCGKE. 2004/6-22SUÇ TARİHİNDE 18 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Davaya Bakmakla Çocuk Mahkemelerinin Görevlendirilmiş Olduğu - Görevsizlik Kararı Verilerek Dosyanın Görevli Çocuk Mahkemesine Gönderilmesi Gereği )
YCGKE. 2013/13-651SUÇ TARİHİNDE 18 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Hırsızlık - Lehe Kanun Belirlemesi Suç Tarihinde Yürürlükte Olan Kanunlar İle Sonradan Yürürlüğe Giren Kanun Hükümleri Karıştırılmadan Uygulanacağı/Sanık ve Müştekiye Uzlaşmak İsteyip İstemedikleri Sorulmadan Lehe Kanunun Belirlenmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y6.CDE. 2012/10535SUÇ TARİHİNDE 18 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Sosyal İnceleme Yaptırılıp Rapor Aldırılmamasının Bozma Nedeni Olduğu - Suç Tarihinde Onsekiz Yaşından Küçük Olan Sanık Hakkında Sosyal İnceleme Raporu Aldırmama Nedeninin Gerekçeli Kararda Belirtilmemesinin Bozma Nedeni Olduğu )
Y4.CDE. 2000/3455SUÇ TARİHİNDE 18 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Yaralama - TCY. Md. 55/3'ün Uygulanmamasının Yasaya Aykırılığı )
YCGKE. 2008/1-160SUÇ TARİHİNDE 18 YAŞINDAN KÜÇÜK VE SABIKASIZ OLAN SANIK ( Hükmedilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın 1 Yılın Altında Olması Nedeniyle Bu Cezanın 5237 S.Y'nın 50/1'deki Tedbirlerden Birine Çevrilmesinin Zorunlu Olduğu )
Y8.CDE. 2003/10240SUÇ TARİHİNDE 18 YAŞINI BİTİRMEMİŞ SANIK ( İşlediği Suçun Farik Mümeyyizi Olduğu Anlaşılan Sağır ve Dilsiz Sanık Hakkında TCK.nun 58/4 Delaletiyle Aynı Yasanın 54. Maddesinin 1. Fıkrası 2. Bendi Uygulanacağı )
YCGKE. 2007/6-112SUÇ TARİHİNDE 18 YAŞINI BİTİRMEYEN SANIK ( Hakkında 765 S.Y'nin 491/İlk-Son 65/3 ve 81. Maddeleri Gereğince Belirlenen Hapis Cezasından 765 S.Y'nin 55/3. Maddesi Uyarınca İndirim Yapılması Gerektiği )
Y4.CDE. 1995/8539SUÇ TARİHİNDE 18 YAŞINI BİTİRMEYEN SANIK ( Hakkında TCK.nun 55/3. Madde ve Fıkrasının Uygulanması )
Y4.CDE. 1997/5994SUÇ TARİHİNDE 18 YAŞINI BİTİRMEYEN SANIK ( Hakkında TCY.nın 55/3. Maddesinin
Y6.CDE. 2008/5212SUÇ TARİHİNDE 18 YAŞINI DOLDURAN ÇOCUK ( Sanık Hakkında 5237 S.K. Md. 31/3 Uyarınca İndirim Uygulanamayacağı )
Y17.CDE. 2015/20964SUÇ TARİHİNDE 18 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLMA (Hırsızlık - 5275 S.K. 106/4. Maddesi Gereğince, Suç Tarihinde 18 Yaşını Tamamlamamış Olan Sanığın, Hükmedilen Adli Para Cezasını Ödememesi Halinde Bu Cezasının Hapse Çevrilemeyeceği)
Y4.CDE. 2007/10228SUÇ TARİHİNDE 18 YAŞINI DOLDURMAMIŞ SANIK ( 5237 Sayılı TCK'nun 31/3. Maddesinin Uygulanacağının Gözetilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Görevliye Etkin Direnme )
Y4.CDE. 1997/1534SUÇ TARİHİNDE 18 YAŞINI DOLDURMAYAN SANIK ( Hakkında TCK.nun 55/3. Maddesinin Uygulanması )
Y11.CDE. 1999/1320SUÇ TARİHİNDE 18 YAŞINI DOLDURMAYAN SANIK ( Hakkında Verilen Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Ceza - 647 S. Yasadaki Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Zorunluluğu )
Y6.CDE. 2008/20232SUÇ TARİHİNDE 18 YAŞINI TAMAMLAMAMIŞ SANIK ( Kısa Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Adli Para Cezası veya Diğer Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesinin Zorunlu Olduğu - Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin Suça Sürüklenen ve Ceza Sorumluluğu Olmayan Çocuk Bakımından Uygulanabileceği )
Y6.CDE. 2003/1877SUÇ TARİHİNDE 18 YAŞINI TAMAMLAYAN SANIK ( Hakkında Hükmolunan 1 Ay 10 Gün Hapis Cezasının 647 Sayılı Yasanın 4.Maddesi Uyarınca Para Cezasına veya Maddede Öngörülen Diğer Önlemlerden Birisine Çevrilmesi Zorunlu Olduğu - Yağma )
YCGKE. 2010/8-126SUÇ TARİHİNDE 50 YAŞINDA OLAN SANIK ( Ruhsatsız Silah Taşıma/Sanığın Suç Tarihinde 50 Yaşında Olduğu ve Kasıtlı Suçtan Sabıkası Bulunduğu - Çocuk Koruma Kanunu Uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilemeyeceği )
Y8.CDE. 2015/16014SUÇ TARİHİNDE 65 YAŞINDA OLAN SANIĞIN ADLİ SİCİL KAYDINDA SABIKASI BULUNMAMASI ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Sanık Hakkında Verilmiş Olan Bir Yıldan Az Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesinde Yasal Zorunluluk Bulunduğunun Gözetileceği )
Y3.CDE. 2012/35091SUÇ TARİHİNDE 65 YAŞINDAN BÜYÜK OLAN SANIK ( Daha Önce Mahkumiyeti Bulunmadığı - Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırıma Çevrilmesi Zorunluluğu )
YCGKE. 2012/12-1528SUÇ TARİHİNDE 65 YAŞINDAN BÜYÜK SANIK ( Seçimlik Olarak Öngörülen Hapis Cezası İle Adli Para Cezasından Yerel Mahkemece Temel Ceza Olarak Kısa Süreli Hapis Cezasının Tercih Edilmesi - 5237 S.K. Md. 50/3 Gereğince Para Cezası Dahil Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesinin Mümkün Olduğu )
Y18.CDE. 2016/12931SUÇ TARİHİNDE 65 YAŞINI BİTİREN SANIK ( Hükmolunan Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi Zorunluluğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2011/12852SUÇ TARİHİNDE 65 YAŞINI İKMAL ETMİŞ BULUNAN SANIK ( Daha Önce Hapis Cezasına Mahkum Edilmemiş Bulunan - Verilen 3 Ay 22 Gün Hapis Cezanın Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi Zorunluluğu )
YCGKE. 2008/9-27SUÇ TARİHİNDE 65 YAŞINI TAMAMLAMIŞ BULUNAN HÜKÜMLÜ ( Yerel Mahkemece Hükmedilen Beş Ay Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi Zorunluluğuna Uyulmamasının İsabetsiz Olduğu )
Y1.CDE. 2014/6237SUÇ TARİHİNDE 67 YAŞINDA BULUNAN SANIK ( Suçu İşlediği Sırada ve Şimdiki Hali İtibariyle Akli Durumu ve Cezai Ehliyeti Konusunda Rapor Alınarak Sonucuna Göre Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gereği - Sanık İçin Baro Tarafından Görevlendirilen Zorunlu Müdafiin Ücretinin Sanıktan Alınmasına Hükmedilemeyeceği )
YCGKE. 1994/1-91SUÇ TARİHİNDE AKLEN MALUL OLAN SANIK ALEYHİNDEKİ ŞAHSİ HAK DAVASI
Y16.HDE. 2013/1892SUÇ TARİHİNDE ALTMIŞ BEŞ YAŞINDAN BÜYÜK SANIK ( Daha Önce Hapis Cezasına Mahkum Edilmemiş Olan Sanık Hakkında Hükmolunan Bir Yıldan Az Kısa Süreli Hapis Cezasının 5237 S.K. Md.50 Uyarınca Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi Zorunluluğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y15.CDE. 2015/14322SUÇ TARİHİNDE BAŞKA YERDE OLDUĞU SAVUNMASI ( Bulunduğu Yerde Alışveriş Yaptığına İlişkin Kredi Kartı Ekstresi Sunma/Dolandırıcılık - Mahkemece Banka İle Yazışma Yapılarak Kredi Kartının Kime Ait Olduğu ve Kartla İşlem Yapılıp Yapılmadığı Yapılmış İse Hangi Saatlerde Yapıldığı Sorulacağı )
Y7.CDE. 2004/21640SUÇ TARİHİNDE CEZAEVİNDE BULUNMA ( Şeklindeki Sanık İddiasının Gerçekliğinin Araştırılarak Hüküm Kurulması Gereği )
YCGKE. 2000/6-52SUÇ TARİHİNDE ELDE EDİLEN HAKSIZ MENFAAT ( Sanığa Verilecek İki Misli Para Cezasına Uygulanması Gereken Menfaatin Bu Olması )
Y7.CDE. 2000/1017SUÇ TARİHİNDE GEÇERLİ DÖVİZ ALIŞ KURLARININ UYGULANMASI ( Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet - Yurda Getirilmeyen İhracat Bedeli )
Y2.CDE. 2017/2153SUÇ TARİHİNDE İŞ YERİNİN KİM TARAFINDAN KULLANILDIĞININ ARAŞTIRILACAĞI ( Karşılıksız Yararlanma - Yer Sahibi Olan İşyerini Kiralayanın Tanık Sıfatıyla İfadesine Başvurulacağı/Sanığın Savunmasında Belirttiği Üzere İş Yerini İcra Kanalıyla Boşalttığını Söylemesi Sebebiyle Bu Hususunda Gerekli Bilgiler Sanıktan Temin Edilerek Sıkı Bir Şekilde Araştırılacağı )
Y6.CDE. 2014/6636SUÇ TARİHİNDE KİRALIK ARACI KİMİN KULLANDIĞININ BELİRLENMESİ ( Çalınan İki Horozunun Ayakları Bağlı ve Canlı Olarak Evin Bahçesine Geri Bırakıldığını Yönündeki İfadenin Dikkate Alınacağı - Oto Kiralama Sözleşmesindeki İmzanın Kime Ait Olduğunun Belirlenmesi Gereği/Sanığın Sahte Kimlikle Sözleşme Yapılıp Yapılmadığının Araştırılacağı )
Y7.CDE. 2005/1297SUÇ TARİHİNDE ON BEŞ YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( 2918 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçundan Dolayı Verilecek İdari Para Cezasının Uygulanamaması )
Y6.CDE. 1994/1499SUÇ TARİHİNDE ON BEŞ YAŞINI DOLDURMAYAN SANIK ( Hakkındaki Yargılamanın Çocuk Mahkemesinde Yapılması )
Y19.CDE. 2015/34255SUÇ TARİHİNDE ON SEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUK ( Adli Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Adli Para Cezasının Hapis Cezasına Çevrilemeyeceği - Açıklanması Geri Bırakılan Hükmün Açıklanmasında Sadece Hükmün Aynen Açıklanması ile Yetinilmesi Gereği )
Y6.CDE. 2008/4609SUÇ TARİHİNDE ON SEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK SABIKASIZ SANIK ( Çocuk Koruma Yasasının 23. Maddesinin Uygulanma Olanağının Tartışılmamasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y6.CDE. 2008/24110SUÇ TARİHİNDE ONBEŞ YAŞINI BİTİRMEMİŞ SANIK ( Çocuk Koruma Kanunu - İşlediği Eylemin Hukuksal Anlam ve Sonuçlarını Algılayabilme ve Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Gelişip Gelişmediğine İlişkin Rapor Aldırmadan Yargılamaya Devam Edilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y3.CDE. 2016/1383SUÇ TARİHİNDE ONSEKİZ YAŞINI DOLDURMAMIŞ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK (Adli Sicil Kaydına Göre Daha Önceden Hapis Cezasına Mahkum Edilmemiş Olduğundan Hükmolunan Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi Gereği - Atanan Müdafii Ücreti ve Sağır ve Dilsiz Olduğu İçin Kendisine Atanan Tercümanın Ücretinin Suça Süreklenen Çocuğa Yükletilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu)
Y6.CDE. 2007/16655SUÇ TARİHİNDE ONSEKİZ YAŞINI DOLDURMAYAN SANIK ( Zorunlu Savunmanı Hazır Bulundurulmadan Sorgusunun Yapılması ve Hükümlülüğüne Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y4.CDE. 2015/3574SUÇ TARİHİNDE RESMİ NİKAHLI EŞ OLMADIĞI ( Kasten Yaralama - Mahkemece T.C.K.'nun 86/3-A Md. Uygulanmak Suretiyle Fazla Ceza Tayininin İsabetsizliği )
Y6.CDE. 2015/5072SUÇ TARİHİNDE SANIĞIN 12-15 YAŞ ARALIĞINDA OLMASI ( Hakkında 5395 S.K.35. Maddesine Göre Sosyal inceleme Raporu Alınmadan veya Aynı Maddenin 3. Fıkrasına Göre Bu Yönde İnceleme Yaptırılmamasının Gerekçesi de Kararda Gösterilmeden Hüküm Kurulamayacağı/Nitelikli Yağma )
Y10.CDE. 2014/4526SUÇ TARİHİNDE SANIĞIN 17 YAŞINDA OLDUĞU (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama/Hükmedilen Hapis Cezasının Süresi Gerekçe Gösterilerek Yasal Olmayan Gerekçe İle 5237 S.K. Md. 51. Maddesinin Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği)
Y9.CDE. 2015/16136SUÇ TARİHİNDE SANIĞIN 18 YAŞINI DOLDURMAMASI (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama - Suç Tarihinde Onsekiz Yaşını Doldurmadığı Anlaşılan Sanık Hakkında Hükmedilen Adli Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Hapse Çevrilemeyeceğinin Gözetileceği)
Y1.CDE. 1997/207SUÇ TARİHİNDE SANIĞIN 18 YAŞINI İKMAL ETMEMESİ ( Tekerrüre Esas Alınan - Sanık Hakkında TCK. 55/3 ve 647 SY. Md. 4/1'in Uygulanmasında Yasal Zorunluluk Bulunduğu - Yazılı Emirle Kararın Bozulması İnfazı Gereken Cezanın Tayininden Sonra TCK. Md. 81/1'e Göre Uygulama Yapılması Gereği )
Y17.CDE. 2015/10470SUÇ TARİHİNDE SANIĞIN ASKERDE OLMASI ( Sanığın Askerlik Hizmetini Yapmakta Olduğu Anlaşılmış İse de Suç Tarihinde Özel İzin veya Başkaca Bir Şekilde Birlik Dışına Çıkıp Çıkmadığının Araştırılması Gerektiğinin Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu )
Y19.CDE. 2015/1946SUÇ TARİHİNDE SANIĞIN HİSSESİNİ DEVRETMİŞ OLDUĞU ( Sanığın Ortaklar Kurulu Kararı İle Hissesinin Tamamını Devrettiğine Ve Şirket Müdürlüğüne 5 Yıl Süre İle Diğer Sanığın Seçildiğine İlişkin Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisinin Dosya İçerisinde Mevcut Olduğu - Sanığın Suç Tarihi İtibariyle Şirketi Temsile Yetkili Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y14.CDE. 2014/9194SUÇ TARİHİNDE SANIĞIN YAŞI ( 15-18 Yaş Gurubu İçinde Olduğu Anlaşılan Çocuk Hakkında Ceza İndirimi Uygulanmamasının Fazla Ceza Tayinine Neden Olduğu - Suç Tarihinde 18 Yaşını Doldurmamış Çocuk Hakkında Hakları Kullanmaktan Yoksunluğa Hükmedilemeyeceği )
YCGKE. 2002/6-104SUÇ TARİHİNDE SANIĞIN YAŞININ BELİRLENMESİ ( Sanığın Suç Tarihinde Onbeş Yaşını Bitirip Bitirmediğinin Araştırılarak Sonucuna Göre Hüküm Kurulması )
Y9.CDE. 2000/3014SUÇ TARİHİNDE SANIKLARIN DERNEK YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( Dernekler Kanununa Muhalefet )
Y14.CDE. 2015/8794SUÇ TARİHİNDE SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN ON İKİ-ON BEŞ YAŞ GRUBUNDA OLMASI (Öngörülen Cezanın Üst Sınırı İle Suç Tarihinde Suça Sürüklenen Çocuğun Yaşı Nazara Alındığında 11 Yıl 3 Aylık Asli ve İlave Dava Zamanaşımına Tabi Bulunduğu ve Suç Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasında Bu Sürenin Gerçekleştiği Anlaşıldığından Suça Sürüklenen Çocuk Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesine Karar Verileceği)
Y10.CDE. 2013/5723SUÇ TARİHİNDE UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANDIĞI TEKNİK YÖNTEMLERLE SAPTANMAYAN SANIĞIN SOYUT İKRARI DIŞINDA DELİL BULUNMAMASI ( Sanığın Atılı Suçu İşlediğini Somut Bir Olgu Olarak Ortaya Koyan Her Türlü Şüpheden Uzak Yeterli ve Kesin Delil Bulunmadığının Gözetilmeden Mahkumiyet Kararı Verilmesinin İsabetsizliği )
Y14.CDE. 2013/6090SUÇ TARİHİNDE YAŞI KÜÇÜK OLAN MAĞDURA ZORUNLU VEKİL ATANMASI ( Vekilin Katılma ve Hükmü Temyiz Hakkı Bulunmadığı - İşsiz Olan ve Mali Durumu Uygun Olmayan Sanığa Atanan Zorunlu Müdafiin Ücretinin Sanığa Yükletilemeyeceği )
Y5.CDE. 2007/12829SUÇ TARİHİNDE YURT DIŞINDA BULUNDUĞU İDDİASI ( Zimmet - Yağma Suçuyla İlgili Tutukluluğun da Suç Tarihleri Dışında Olması Karşısında Suç Döneminde Başka Tutukluluğu Olup Olmadığının ve Yurt Dışında Bulunup Bulunmadığının Sanığa Açıklattırılması Gerektiği )
YCGKE. 2011/8-336SUÇ TARİHİNDE YÜRÜLÜKTE BULUNAN YASALAR ( Suç Tarihinin Tespiti Gereği - Lehe Yasa/Ruhsatsız Tabanca Bulundurma Suçu )
Y7.CDE. 1999/117SUÇ TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN HÜKÜMLERE GÖRE CEZA VERME ZORUNLULUĞU ( Markalar Kanununa Aykırı Davranış )
Y9.CDE. 1995/5153SUÇ TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN TARİFE ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesi )
Y7.CDE. 2009/19674SUÇ TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN YASANIN DEĞİŞMESİ ( Hakim Tarafından Lehe Olan Yasanın Tespiti İçin Ayrı Ayrı İnceleme Yapılarak Karşılaştırma Yapılması Gereği - Suç Tarihinde Yürlükte Bulunan Yasanın Değiştiğinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y15.CDE. 2017/2341SUÇ TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNMAYAN DÜZENLEME GEREĞİNCE UYGULAMA YAPILMASI ( Nitelikli Dolandırıcılık Suçu - 5237 Sayılı TCK'nın 158/1 Maddesinin ( E ) ( F ) Ve ( J ) Bentlerinde Sayılan Hallerde Hapis Cezasının Alt Sınırının Üç Yıldan Adli Para Cezasının Miktarının İse Suçtan Elde Edilen Menfaatin İki Katından Az Olamayacağına Dair Düzenlemenin Suç Tarihi İtibariyle Somut Olayda Uygulanmasının Mümkün Bulunmadığı/Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunmayan Düzenleme Gereğince Uygulama Yapılarak Sanığa Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği )
Y9.CDE. 2004/3813SUÇ TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNMAYAN HÜKÜM ( 647 Sayılı Kanunun 5/5. Maddesi - Uygulanmasının Kanuna Aykırılığı )
Y8.CDE. 2004/10960SUÇ TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNMAYAN YASA ( 4786 Sayılı Yasanın Sanık Aleyhine Uygulanmasının Yasaya Aykırılık Oluşturduğu )
Y21.CDE. 2016/1619SUÇ TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE OLAN KANUN ( Suç Tarihi İtibariyle 5237 Sayılı TCK'nun Yürürlükte Olduğu Gözetilmeyerek 2005 Takvim Yılına Dair Sahte Fatura Kullanmak Suçundan Hüküm Kurulurken 765 Sayılı TCK'ya Göre Uygulama Yapılmasının Bozmayı Gerektirdiği )
Y6.CDE. 2007/11616SUÇ TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE OLAN KANUNA GÖRE UYGULAMA YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunmayan 765 Sayılı TCK Hükümlerine Göre Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olduğu - Düz Kontak Yapılarak Araç Çalma Eyleminin 5237 Sayılı TCK'nun 141. Maddesi Kapsamında Kaldığı )
Y16.CDE. 2015/8371SUÇ TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE OLAN VE DAVA ZAMANAŞIMI BAKIMINDAN LEHE OLAN KANUNUN UYGULANMASI ( İftira Suçu - 765 S.K. 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Belirlenen Zamanaşımının Suç Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasında Gerçekleştiğinin Anlaşılması Karşısında Davanın Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesine Karar Verilmesi Yerine Yargılamaya Devam Edilerek Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Hatalı Görüldüğü )
Y8.CDE. 2012/14224SUÇ TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE OLMAYAN KANUN ( Sanık Hakkında Uygulama Alanı Bulunmadığı Gözetilmeden Yürürlükte Olmayan Yasa Uyarınca Gün Adli Para Cezası Belirlenerek Fazla Adli Para Cezası Tayininin Hatalı Olduğu - Fazla Ceza Tayini/Lehe Yasa )
Y5.CDE. 2004/5269SUÇ TARİHİNDEKİ ÇİMENTO FİYATLARI ( Zimmet Tutarının Suç Tarihindeki Çimento Fiyatları Yerine İnceleme Tarihindeki Değerine Göre Hesaplama Sonucu Fazla Ceza Tayininin İsabetsiz Olduğu )
Y6.CDE. 1999/5558SUÇ TARİHİNDEKİ DEĞER ( Hırsızlık Malı Bilerek Satın Alma Suçundan Hüküm Kurulması Şartı )
Y8.CDE. 1999/9482SUÇ TARİHİNDEKİ DEĞER ÜZERİNDEN CEZAYA HÜKMEDİLMESİ ( Samanlık Yapmak )
Y3.CDE. 2004/7354SUÇ TARİHİNDEKİ DEĞERLERİN ESAS ALINMASI GEREĞİ ( Ormandan Kaçak Emval Temini Nedeniyle Takdir Edilecek Para Cezasının Tesbitinde )
Y6.CDE. 1990/1518SUÇ TARİHİNDEKİ EKONOMİK KOŞULLAR ( Çalınan Motorsikletin Bedelinin Pek Fahiş Yerine Hafif Kabulü - Bozma Sebebi )
Y6.CDE. 2005/10185SUÇ TARİHİNDEKİ EKONOMİK KOŞULLAR İLE PARANIN ALIM GÜCÜNE GÖRE DEĞERİN AZLIĞININ TESBİTİ GEREĞİ ( Yağma Suçunda Ceza Miktarının Tesbiti )
Y6.CDE. 2004/1975SUÇ TARİHİNDEKİ EKONOMİK KOŞULLAR VE PARANIN SATIN ALMA GÜCÜ ( Pek Aşırı Olduğu Takdirde 765 Sayılı TCK'nun 522/1. Maddesine Göre Cezada Arttırım Yapılması Gerektiği )
Y7.CDE. 2003/1788SUÇ TARİHİNDEKİ MERKEZ BANKASI SATIŞ KURU ( Banka Zararının Hesaplanması-Zimmet )
Y6.CDE. 1997/8301SUÇ TARİHİNDEKİ PARANIN DEĞERİ ( Normal Kabulü - Pek Fahiş Kabulü )
Y7.CDE. 1998/5883SUÇ TARİHİNDEKİ PARANIN SATIN ALMA GÜCÜ ( CIF Değer - 1918 s. Kanuna Muhalefet-Fazla Ceza Tayin Edilmiş Olması )
Y6.CDE. 1990/599SUÇ TARİHİNDEKİ PARANIN SATIN ALMA GÜCÜ ( Pek Hafif Yerine Hafif Kabulü - Bozma Sebebi )
Y8.CDE. 2003/13014SUÇ TARİHİNDEKİ YERİN DEĞERİ ( 808.800.000 Lira Olması - Günün Ekonomik Koşulları Ve Paranın Satın Alma Gücüne Göre "Hafif" Kabulü Gerektiği/"Normal" Kabulüyle Fazla Ceza Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
Y14.CDE. 2014/4940SUÇ TARİHİNDEN EN AZ 6 AY SONRA RAPOR ALINMASI ( Mağdurun Ruh Sağlığındaki Bozulmanın Cezada Artırım Nedeni Olabilmesi İçin Gerekli Olduğu/Usulüne Uygun Teşekkül Ettirilmiş Yüksek Öğretim Kurumları veya Birimlerine Bağlı Hastanelerden Alınması Gerektiği/Rapor Sonucuna Göre Artırımın Uygulanacağı - Beden veya Ruh Sağlığını Bozacak Şekilde Çocuğun Niteklikli Cinsel İstismarı )
YCGKE. 2005/17-153SUÇ TARİHİNDEN İTİBAREN BİR YIL İÇİNDE MAHKUMİYET KARARI VERİLMEMESİ ( Davanın Zamanaşımına Uğraması ve Düşürülmesine Karar Verilmesi Gereği - Mal Beyanında Bulunmamak Suçu )
Y3.CDE. 2016/11892SUÇ TARİHİNDEN ÖNCE HAPİS CEZASINA MAHKUM EDİLMEYEN SANIK ( Hakkında Tayin Olunan Kısa Süreli Hapis Cezasının 5237 S. TCK'nun 50/3. Md. Uyarınca Aynı Md.nin 1. Fıkrasındaki Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi Gerektiği - 6136 S. Kanun'a Aykırılık )
Y4.CDE. 1994/2177SUÇ TARİHİNDEN ÖNCE ÖDEME ( Alacaklıya Haricen Ödeme - İbraname )
Y16.HDE. 2003/12383SUÇ TARİHİNDEN ÖNCE YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( Sanık Aleyhine Hüküm Doğurmaması )
Y16.HDE. 2004/813SUÇ TARİHİNDEN ÖNCE YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( Sanık Aleyhine Hüküm Doğurmaması )
Y19.CDE. 2015/5745SUÇ TARİHİNDEN ÖNCE YÜRÜRLÜĞE GİREN YASA HÜKMÜ (5237 S.K. 50/6. M. ve Fıkrasında Yer Alan "Yaptırım" İbaresinin "Tedbir" Olarak Değiştirildiği - 5275 S.K. 106. M. Yeniden Düzenleme Yapıldığının Gözetileceği/Yasal Değişikliklerin Gözetilmemesi Nedeniyle Verilen Hükmün Hatalı Olduğunun Kabulü)
Y3.CDE. 2015/34430SUÇ TARİHİNDEN ÖNCEKİ RAPORUN YETERSİZ OLDUĞU ( Katılanın Ne Şekilde Yaşamsal Tehlike Geçirdiğinin Belirlenmesi Gereği - Kasten Yaralama/Eksik Rapor )
Y12.CDE. 2013/14316SUÇ TARİHİNDEN SONRA HÜKÜMDE DEĞİŞİKLİK (İzinsiz Kazı Yapma Suçu - Suç Tarihi İtibariyle Yürürlükte Olan 2863 S.K. Md.74/2 Cümlesi İle 5728 S.K. İle Değişik 74/1-2 Cümlesine Temas Eden Suçu Oluşturduğu/Lehe Kanun Uygulanacağı)
Y11.CDE. 1996/1784SUÇ TARİHİNDEN SONRA İLAN ( Beraata Sebep Olmaması )
Y5.CDE. 2013/7560SUÇ TARİHİNDEN SONRA KESİNLEŞEN HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Denetim Süresi İçerisinde Olmadığı Gözetilmeden İhbarda Bulunulmasına Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y18.CDE. 2015/20978SUÇ TARİHİNDEN SONRA KESİNLEŞEN İLAM ( T.C.K.'nın 58. Md. Uyarınca Tekerrüre Esas Alınmasının İsabetsiz Olduğu - Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu )
YCGKE. 2015/3-720SUÇ TARİHİNDEN SONRA KESİNLEŞEN İLAM ( Tekerrüre Esas Kabul Edilemeyeceği - Mahkemece Sanık Hakkında T.C.K.'nun 58. Md. Uygulanması Doğru Olmadığı )
Y10.CDE. 2004/26512SUÇ TARİHİNDEN SONRA KİRALANAN EV ( Hakkında Suç Duyurusunda Bulunan Kişi Tarafından/Sayacın Bulunduğu Adreste Yeniden Keşif Yapılması Gerektiği - Elektrik Hırsızlığı )
Y2.CDE. 2014/24441SUÇ TARİHİNDEN SONRA MEVZUATIN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Dere Yatağından Ruhsatsız ve İzinsiz Maden Çıkartılması - Suç Tarihinden Sonra Yapılan Düzenleme İle Sanığın Eyleminin Suç Olmaktan Çıkıp Sadece İdari Yaptırımı Gerektirdiği/Sanık Hakkında Hırsızlık Suçundan Beraat Kararı Verilip Eyleminin Kabahat Oluşturduğunun Anlaşılması Halinde İdari Yaptırım Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2015/8867SUÇ TARİHİNDEN SONRA TESPİT YAPILMASI ( Mühür Bozma Suçu - Suç Tarihinde Yeniden Mühürleme Yapılmış Olması Karşısında Dosyanın Esasına Etkili Bulunmadığı )
Y5.CDE. 1993/518SUÇ TARİHİNDEN SONRA YASA HÜKMÜNÜN DEĞİŞMESİ ( Sanığın Lehine Olan Kanunun Uygulanmasının Gerekmesi )
YCGKE. 1994/7-36SUÇ TARİHİNDEN SONRA YASA HÜKMÜNÜN DEĞİŞMESİ ( Sanık Hakkında Lehe Olan Yasanın Uygulanmasının Gerekmesi )
Y3.CDE. 2004/8222SUÇ TARİHİNDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN 4786 SAYILI YASA ( Dayanarak Hükmedilen Ağır Para Cezasına Gecikme Zammı Uygulanamayacağının Gözetilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y9.CDE. 2004/4417SUÇ TARİHİNDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN HÜKÜM ( Sanık Aleyhine Uygulanmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırıluğı )
Y10.CDE. 2004/11484SUÇ TARİHİNDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN HÜKÜM ( Sanık Lehine Düzenlenen Hükümden Suçtan Zarar Görenin Yargılama Koşulu Sayılan Şikayet İradesinin İleri Sürülmesi İçin Kabul Edilen Sınırlı Sürenin Uzatıldığını Kabul Edilemeyeceği )
Y9.CDE. 2004/9859SUÇ TARİHİNDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN KANUN ( 4786 Sayılı Yasa İle 647 Sayılı Yasanın 5.Maddesine Eklenen 5.Fıkra Hükmünün Aleyhe Olduğu - TCK'nun 2/2.Maddesi Karşısında Uygulama Yeri Bulunmadığı )
Y2.CDE. 2003/10760SUÇ TARİHİNDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ( TCK.'nun 2. maddesinin gözetilmesi Gereği )
Y4.CDE. 2000/686SUÇ TARİHİNE GÖRE FAZLA PARA CEZASINA HÜKMEDİLMESİ ( Bozma Sebebi )
Y5.CDE. 2007/12464SUÇ TARİHİNE GÖRE KANUN UYGULAMASI ( Nitelikli Zimmet - Suç Tarihi Dikkate Alındığında 5237 S.K.'nın Uygulanamayacağı )
Y14.CDE. 2013/11820SUÇ TARİHİNE GÖRE MAĞDURENİN YAŞININ TESPİTİ ( 15 Yaşından Büyük Olduğunun Tespiti Halinde Şüpheli Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Verilebileceği - Mağdurenin Beyanlarında 1995 Doğumlu Olduğunu İfade Ettiği/Cinsel İstismar )
Y12.CDE. 2011/9393SUÇ TARİHİNE GÖRE PARA CEZASININ BELİRLENMESİ ( Sit Alanı İçerisine İnşaat Yapmak - İddianame Tanzim Edildikten Sonra İnşaatın Tamamlanarak Kullanılmaya Başlandığı/ Suç Tarihinin İddianame Tarihi Olduğu Gözetilerek Belirleneceği )
Y21.CDE. 2016/5132SUÇ TARİHİNİN BELİRLENMESİ ( 2005 Takvim Yılında Düzenlendiği İddia Olunan Sahte Faturaların Dava Zamanaşımı Yönünden Önemli Olduğu Gözönünde Bulundurulup Katılan Kuruma Müzekkere Yazılarak Sanığın Düzenlediği İddia Edilen Fatura Bilgilerinin İstenerek Suç Tarihinin Belirleneceği - Suç Tarihinin 01.06.2005 Yılından Sonraya Sarkması Halinde Zamanaşımının Dolmamış Olacağı )
Y4.CDE. 2013/40736SUÇ TARİHİNİN BELİRLENMESİ ( İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu/Suç Tarihinin Keşif Yapılmak ve Abonelik Sözleşmeleri ve Numarataj Belgeleri Getirtilerek Bilirkişiden Rapor Alınmak Suretiyle Belirleneceği - Sadece Sanıkların Savunmalarına Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )
Y19.CDE. 2015/33411SUÇ TARİHİNİN BELİRLENMESİ ( Malların Edinim Tarihleri Olacağı da Gözetilerek Sanık ve Eşine Ait Maaş İkramiye Döviz Ziynet Eşyası Gayrimenkul Banka Hesapları Otomobil Fon ve Kira Gelirleri Gibi Malvarlıklarının Edinim Tarihleri ve Ne Şekilde Edinildiğinin Tespiti Gerektiği - 3628 Sayılı Kanunu Aykırılık )
Y21.CDE. 2016/11247SUÇ TARİHİNİN BELİRLENMESİ ( Mühür Bozma Suçunda Mühür Bozma Tarihinin Değil Mühürleme Tarihinin Esas Alındığı - Mühürlemeyi Yapan Kurumun Mührün Bozulduğu Tarihte Özelleştirilmiş Olmasının Eylemi Suç Olmaktan Çıkarmadığı )
Y2.CDE. 2015/3368SUÇ TARİHİNİN BELİRLENMESİ ( Sanığın Ara Boru Takarak Kaçak Su Kullanması - Dosyaya İbraz Edilen Suç Tutanakları İle Dava Açılıp Açılmadığının Belirlenmesi Gerektiği/Suç Tarih Ve Tarihlerinin Tam Olarak Tespit Edilmeden Karar Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 2003/7140SUÇ TARİHİNİN BELİRLENMESİ ( Suça Konu Emvalin Bilirkişi Raporunda Kesildiğinin Belirtildiği Tarihin Suç Tarihi Olarak Kabulü )
Y4.CDE. 2008/14057SUÇ TARİHİNİN BELİRLENMESİ ( Yapı Ruhsatı Almadan Bina Yapmak/Keşifte İnşaatın Tamamlandığının Tespit Edildiği - Tutanakta İmzası Bulunan Muhtarın ve Komşuların Kamu Tanığı Olarak Dinlenerek Tespiti Gerektiği )
Y4.CDE. 2009/2822SUÇ TARİHİNİN BELİRLENMESİ GEREĞİ ( Alacak Davasının Katılan Aleyhine Sonuçlandığı Tarihin Kabul Edileceği/Yargılamaya Devam Olunarak Kanıtların Toplanması ve Sonucuna Göre Karar Verileceği - Dava Zamanaşımı/Görevi Savsama/İbra Protokolü )
Y14.CDE. 2014/4940SUÇ TARİHİNİN GEREKÇELİ KARARDA YANLIŞ GÖSTERİLMESİ ( Bozma Nedeni Teşkil Ettiği )
Y5.CDE. 2014/1083SUÇ TARİHİNİN HATALI GÖSTERİLMESİ ( Hukuka Aykırı Olduğu - Nitelikli Zimmet )
Y5.CDE. 2004/7150SUÇ TARİHİNİN HATALI GÖSTERİLMESİ ( Mahallinde Düzeltilebilir Yazım Hatası Olarak Kabul Edildiği )
Y1.CDE. 2013/4490SUÇ TARİHİNİN KARAR BAŞLIĞINDA HATALI GÖSTERİLMESİ ( Hukuka Aykırı Olduğu - Silahla Tehdit/Kasten Öldürme )
Y2.CDE. 2009/58006SUÇ TARİHİNİN KARAR BAŞLIĞINDA YANLIŞ YAZILMASI ( Mühür Bozma Suçu - Suç Tarihinin Yanlış Yazılmasının Kanuna Aykırı Olacağı )
Y9.CDE. 2014/5828SUÇ TARİHİNİN KARARDA HATALI YAZILMASI ( Gerekçeli Karar Başlığında Suç Tarihinin Hatalı Yazılmasının Bozma Nedeni Sayılacağı )
Y3.CDE. 1994/1701SUÇ TARİHİNİN KESİN TESBİT EDİLEMEMESİ ( Zati İhtiyaç İçin Verilen Orman Emvalinin Elden Çıkarılması )
Y2.CDE. 2005/2991SUÇ TARİHİNİN MAHALLİNDE DÜZELTİLMESİ ( Mümkün Bulunduğunun Açıklandığı Aynen İnfazına Karar Verilen Asliye Ceza Mahkemesi Kararının İse Kesinleştiği ve Bu Tarihten Sonra İşlenen Müessir Fiil Suçu Nedeniyle Aynen İnfazına Karar Verilmesinde İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y12.CDE. 2011/11114SUÇ TARİHİNİN SANIKLAR AÇISINDAN AYNI OLMASI ( 2863 S.K.'ya Muhalefet/Suç Tarihi Aynı Olan Sanıkların Eylemlerinin Aynı Yasaya Aykırılık Oluşturduğu - Sanıklar Hakkında Farklı Uygulama Yapma Gerekçelerinin Denetime Olanak Verir Şekilde Belirtilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2007/24317SUÇ TARİHİNİN SAPTANMASI ( Sanığın Hangi Tarihte Belirtilen Cezaevinde Tutuklu veya Hükümlü Olarak Bulunduğu Araştırılıp Suç Bildiriminin Olaydan Sonraki Bir Zamanda Yapılmış Olması da Dikkate Alınarak Kesin Olarak Belirlenmesi Gerektiği )
YCGKE. 2011/5-729SUÇ TARİHİNİN TEKERRÜR HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA ETKİSİ ( Tekerrüre Esas İkinci Suçun 1 Haziran 2005 Tarihinden Sonra İşlenmiş Olması Gereği - İlk Suçun Tarihinin Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması Bakımından Etkisi Bulunmadığı )
Y7.CDE. 2002/2513SUÇ TARİHİNİN TESPİTİ ( İdari Para Cezasının Sanığa Tebliğ Tarihi Araştırılıp Bu Tebliğden İtibaren Dördüncü Günün Suç Tarihi Olması )
Y3.CDE. 2004/7526SUÇ TARİHİNİN TESPİTİ ( Orman Kanunu'na Muhalefet - Köy Muhtarı İhtiyar Heyeti Üyeleri Varsa Köy Bekçisi Sanığın Civar Yayla Komşuları ve İmzacı Tanıklardan Sorulup Suç Tarihinin Tespit Edilmesi Gereği )
Y11.CDE. 2014/9917SUÇ TARİHİNİN TESPİTİ ( Resmi Belgede Sahtecilik - Sanığın Soruşturma ve Kovuşturma Aşamasında Farklı İfade Verdiği/Uygulanacak Lehe Kanun Maddesiyle Zamanaşımı Süresinin Hesaplanması Açısından Gerçek Suç Tarihinin Tespiti Gerektiği )
Y14.CDE. 2013/6681SUÇ TARİHİNİN TESPİTİ ( Sanık Mağdure Anne ve Babasının Cinsel İlişkiye Girme Zamanı Bakımından Farklı Tarihler Söylediği - Mahkemece Sanığın Askerlik Şubesinden Hangi Tarihler Arasında Askerde Olduğu Sorulacağı/Bulunabildiği Takdirde Düğün Davetiyesi Tanık vs. Temin Edilerek Sanıkla Mağdurenin Hangi Tarihte Düğün Yaptıklarının Tespit Edilerek Suç Tarihi Tespit Edileceği - Cinsel İstismar )
Y5.CDE. 2017/2175SUÇ TARİHİNİN TESPİTİ ( Tefecilik Suçu - Suç Tarihinin Kazanç Elde Etmek Amacıyla Ödünç Paranın Verildiği Tarih/Zincirleme Suçlarda İse Son Suçun İşlendiği Gün Olduğu - Yeniden Duruşmaya Celbiyle Sanıktan Kazanç Karşılığı Borç Para Aldığı Tarih veya Tarihler Sorularak Suç Tarihinin Kesin Olarak Tespiti İle Zamanaşımı ve Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanma Koşullarının Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2014/3064SUÇ TARİHİNİN TESPİTİ ( Temadi Eden Suçlarda Suç Tarihinin Hukuki veya Fiili Kesinti Tarihi Olduğu - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Mütemadi Suç Özelliği/Hukuki Kesinti/Mahkemece Verilen Beraat Kararının Hatalı Olduğu/Taşınmazın Aidiyetinin Tespiti )
Y5.CDE. 2015/13418SUÇ TARİHİNİN TESPİTİ ( Ticaret Sicil Müdürlüğünden Sanıkların Yönetim Kurulunda Göreve Başladıkları ve Görevden Ayrıldıkları Tarihlerin Sorulması ve Göreve Dair Belgelerin Celbi/Defterleri Mahkemeye Sunduklarına Dair Tutanakta İmzası Bulunan Başkomiser ve Kooperatif Muhasebecisinin Beyanlarının Alınması/Kooperatif Adına İmzalanan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Karşı Tarafı Olan Şahısların Tanık Sıfatıyla Dinlenmesi/Sanıkların Görev Süresince Kooperatifin Banka ve Kasa Mevcutlarının Saptanması Gerektiği )
Y11.CDE. 2016/4048SUÇ TARİHİNİN TESPİTİ (Suça Konu Fatura Asıllarından Kanaat Oluşturacak Sayıda Temin Edilip Dosya Arasına Konulması ve İncelenerek Kanunda Öngörülen Şekil Şartlarını Taşıyıp Taşımadığının Tespit Edilmesi İle Sahte Faturanın Düzenlendiği Tarihin Suç Tarihi Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği)
Y18.CDE. 2016/18626SUÇ TARİHİNİN TESPİTİ (Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında HAGB ve 3 Yıl Süreyle Denetim Süresi Uygulanmasına Dair Kararın Kesinleşmesinden Sonra Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Mahkumiyet Hükmü Kurulduğundan Söz Edilerek Anılan Hükmün Açıklanmasına Karar Verilmiş İse de Uygulamaya Esas Alınan Mahkemenin İlamına Konu Suçun HAGB Kararın Kesinleşmesinden Sonra Üç Yıl İçinde İşlendiği Hususunda Tereddüt Bulunduğundan Dosyanın Getirtilip Suç Tarihi Belirlendikten Sonra Karar Verilmesi Gerektiği)
Y4.CDE. 2000/3464SUÇ TARİHİNİN YANLIŞ YAZILMASI
Y4.CDE. 2000/5725SUÇ TARİHİNİN YANLIŞ YAZILMASI
Y4.CDE. 2003/13946SUÇ TARİHİNİN YANLIŞ YAZILMASI ( Gerekçeli Karar Başlığında ve İddianamede Suç Tarihinin Yanlış Yazılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y8.CDE. 2001/8686SUÇ TARİHİNİN YAZILMAMASI ( Gerekçeli Karar Başlığından Suç Tarihinin Yazılmamasının Yasaya Aykırı Olması )
Y4.CDE. 2002/28574SUÇ TARİHLERİ ( Dava Konusu Olayda Suç Tarihlerinin de Farklı Olmasına Göre Gerekli Araştırmanın Yapılmasının Gerekli Olması )
Y9.CDE. 2015/17196SUÇ TARİHLERİNİN HATALI GÖSTERİLMESİ (Gerekçeli Karar Başlığında Suç Tarihlerinin Yanlış Yazılmasının Düzeltilmesi Mümkün Yazım Hatası Olarak Kabul Edileceği - Sanığın Tekerrüre Esas Sabıka Kaydı Bulunduğu/Anayasa Mahkemesinin Hak Yoksunluğu Hakkındaki İptal Kararının Gözetileceği/Müsadere Kararı)
Y7.CDE. 2006/4934SUÇ TARİHLERİNİN SAPTANMASI ( Sahte Mülkiyet Belgesiyle İthal Edildiği İddiası - Dava Konusu Otomobilin İlk Tescil Tarihinden İtibaren El Değiştirdiği Kişiler İle Elden Çıkartıldığı Tarihler Ayrı Ayrı Saptanması Gerektiği )
Y2.CDE. 2002/21964SUÇ TASNİİ ( Başkası Tarafından İşlenmiş Suçu Üstlenme - Tedbirsizlik Ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Verme )
YCGKE. 1984/399SUÇ TASNİİ ( Sanığın Suç Tasnii ve İftira Suçlarının Görevden Doğmadığı ve Görev Sırasında İşlenmeyip Kişisel Nedenlerden Kaynaklandığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
YİBGKE. 1933/41SUÇ TASNİİ SUÇU ( Temyizde Görevli Yargıtay Dairesi )
Y4.CDE. 2003/10243SUÇ TASNİİ SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Polise Trafik Kazasına Karışan Aracı Kendisinin Kullandığını Söyleyerek Kardeşi Olan Gerçek Failin Kimliğini Gizleyen Sanık )
Y4.CDE. 1999/4116SUÇ TASNİİ VE RESMİ MERCİLERİ İĞFAL ( C. Savcılığına Başvuran Sanığın Daha Sonra Kaybolan Çeki Bulduğunu Açıklaması - Suçun Ne Suretle Oluştuğu Açıklanmadan Hükümlülük Kararı Verilemeyeceği )
Y4.CDE. 2002/21805SUÇ TASNİİ VE RESMİ MERCİLERİ İĞFAL SUÇU ( Oluşabilmesi İçin Tasniin Soruşturmaya Olanak Verecek Nitelikte Bulunması Gereği )
Y11.CDE. 2003/7917SUÇ TASNİİ VE RESMİ MERCİLERİ İĞFAL SUÇU ( Sigorta Bedelini Almak İçin Deposunun Kilidini Kırarak Hırsızlık Gerçekleşmiş Süsü Veren ve Zabıtayı Arayan Sanık - Dolandırıcılık Suçunun Oluşmaması )
Y8.CDE. 1983/2500SUÇ TASNİİ VEYA İFTİRA SUÇU OLUŞMASI ( Türkiye'ye Giden Eşinin Almanya'ya Dönüşünü Engellemek İçin Çantasına Silah ve Mermi Koyan Sanık )
Y3.CDE. 1997/692SUÇ TESBİT TUTANAĞI VE TANIK ANLATIMLARININ GEÇERLİLİKLERİ ( Kaçak Orman Emvali Taşımak Suçunda )
YCGKE. 1994/3-43SUÇ TESBİT TUTANAĞININ DELİL DEĞERİ
Y9.CDE. 1990/2860SUÇ TESBİTİNİN YAPILMASI ŞARTLARI ( Maliye Müfettişi,Hesap Uzmanı veya Muavinleri,Gelirler Kontrolörü Tarafından Yapılmamış Olması - Defterdarlık Mutalaasının Alınması )
YCGKE. 2009/7-96SUÇ TESPİT EDİLMEDEN ZORALIM KARARI VERİLMESİ ( İzinsiz Araştırma Yapmak/Müsadereye Tabi Olmayan Eşya - Öncelikle Eylemlerin Suç Teşkil Edip Etmediğinin Tespit Edileceği )
Y13.CDE. 2014/1863SUÇ TESPİT ETMEYEN TUTANAK ( Kaçak Elektrik Kullanma/Tutanaktaki İbarelerin Suç Tespit Etmediği - Tutanak Temel Alınarak Hazırlanan İddianameyi Reddetme İmaknı Varken Bu Yola Başvurulmadığı/Karşılıksız Yararlanma Suçunun Oluşmadığının Gözetileceği )
Y2.CDE. 2007/2984SUÇ TESPİT TUTANAĞI ( Elektrik Hırsızlığı - Suç Tipinin Abonesiz Olarak Yazılması Nedeniyle Tutanak Düzenlendiği Tarihte Meskende Sayaç Bulunup Bulunmadığı ve Varsa Tutanak Tarihinden Bir Yıl Öncesi ve Sonrasına İlişkin Tüketim Föyü Müşteki İdareden Sorulup Getirtilmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 2000/361SUÇ TEŞKİL EDEN BEYANIN BASINDA YAYINLANMASI ( Sanığın Bu Sebeple Oluşacak Basın Suçundan Sorumlu Olmayacağı )
Y9.CDE. 2013/9110SUÇ TEŞKİL EDEN EMRİN YERİNE GETİRİLMESİ ( T.C. Anayasasında Yer Alan Hükme Askeri Hizmetlerin Görülmesi İçin Kanunla Bir İstisna Getirilmediği - Cebir ve Şiddet Kullanarak T. C. Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs )
Y4.HDE. 2014/15174SUÇ TEŞKİL EDEN EYLEM ( Davaya Konu Olayın Bir Bütün Olarak Değerlendirilmesi Halinde Davalının Eylemi Aynı Zamanda Suç Teşkil Etmekte Olup Eylemin Gerçekleştiği Tarihte Yürürlükte Bulunan 5237 S. TCK'nun 265. Md.sine Göre Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunu Oluşturduğu - Haksız Fiil Sebebiyle Manevi Tazminat )
Y4.HDE. 2002/6573SUÇ TEŞKİL EDEN EYLEM ( Mera Üzerine Bina Yapılmasının Suç Oluşturması-Suç Teşkil Eden Eyleme Dayanarak Bir Kişinin Orada Hak İddia Etmesinin Mümkün Olmaması )
Y9.HDE. 2007/40375SUÇ TEŞKİL EDEN EYLEME İZİN VERME ( Davacının Davalı Şirkete Ait Satılacak Otomobilin Cantlarını Kendi Otomobilinin Cantları İle Değiştirerek Menfaat Sağladığı - Davacının Bu Eylemi İşletme Müdürünün İzni Dairesinde Yapması Sorumluluğunu Kaldırmadığı )
Y4.HDE. 2002/2436SUÇ TEŞKİL EDEN FİİL NEDENİYLE AÇILAN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Daha Uzun Olan Ceza Zamanaşımının Uygulanması )
Y16.CDE. 2015/6748SUÇ TEŞKİL EDEN FİİLİN BELİRTİLMEMESİ ( Başkasına Ait Kimlik Bilgilerinin Kullanılması - Çevreyi Rahatsız Eden Kişilerin Bulunduğunun İhbarı Üzerine Olay Yerine Giden Görevlilere Başka Dosyalardan Araması Olabileceğini Düşünerek Abisi Mağdura Ait Kimlik Bilgilerini Veren Suça Sürüklenen Çocuğun Dosya İçeriğindeki Olay Tutanağına Göre Suç Teşkil Eden Fiilinin Belirtilmemesi Karşısında Eyleminin Kabahatler Kanunu 40. Maddesine Uygun Olduğu Gözetilmeden Hüküm Kurulamayacağı )
YHGKE. 1996/11-385SUÇ TEŞKİL EDEN KONUDA İSTİCVAP
Y4.HDE. 1999/1463SUÇ TEŞKİL EDEN OLAYLAR ( Uzamış Zamanaşımına Tabii Olması )
Y4.HDE. 1997/7201SUÇ TEŞKİL EDEN TRAFİK KAZASI ( Trafik Kazası Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında Ceza Zamanaşımının Uygulanması )
Y10.CDE. 2002/30413SUÇ TEŞKİL ETMEYEN EŞYA (Müsaderesine Karar Verilemeyeceği - Çok Basit Bir Darbe İle Yıkılması Mümkün Olan Duvara Traktör İle Zarar Verilmesi/Nası Izrar)
YCGKE. 2005/4-43SUÇ TİPİNİN BELİRLENMESİ ( Sabit Kabul Edilen Eylem Gerek 765 ve Gerekse 5237 Sayılı Yasalarda Belirtilenlerden Hangisine Uyduğunun Öncelikle Birinci Derece Yargılaması Yapan Özel Dairece Tartışılması Gereği - Görevde Keyfi Davranmak )
YCGKE. 2012/15-1358SUÇ TİPİNİN BELİRLENMESİ ( Sanığın Konuşmalarıyla Müştekide Güven Oluşturduğu/Müştekinin Motosikletinin Satın Alınması Hususunda Anlaştıktan Sonra Sanığın Deneme Yalanı İle Motosikleti Alarak Olay Yerinden Gidip Bir Daha Dönmediği/Zilyetliğin Hileli Davranışlar Sonucu Devredildiği - Sanığın Eyleminin Dolandırıcılık Suçunu Oluşturacağının Kabulü Gerektiği )
YCGKE. 2011/7-305SUÇ TİPİNİN KANUN DEĞİŞİKLİĞİ İLE YENİDEN DÜZENLENMESİ ( Bandrolsüz Müzik ve Film Cd'si Satmak - Kanun Değişikliği Nedeniyle Dosyanın Özel Dairece İncelenmesi Gereği )
Y3.CDE. 2005/10120SUÇ TİPLERİ VE YAPTIRIMLARIN DEĞİŞMESİ ( Sanık Lehine Olan Yasanın Uygulanması Gereği )
YCGKE. 2005/3-9SUÇ TUTANAĞI ( Aksi Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Belgelerden Olması ve Davanın Dayanağını Oluşturması )
Y3.CDE. 2004/5366SUÇ TUTANAĞI ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olduğu - Olay Yerinde At Semer Balta ve Urganın Bulunduğu/Suç Tutanağının Tanzim Edildiği Tarihte Atının Bulunup Bulunmadığının Zabıta Marifetiyle Araştırılması Gereği )
Y3.CDE. 2004/7637SUÇ TUTANAĞI ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olduğu - Orman Kanunu'na Muhalefet )
Y3.HDE. 1975/5457SUÇ TUTANAĞI ( Bu Tutanağın Aksinin İspat Edilinceye Kadar Muteber Olması )
YHGKE. 2001/4-248SUÇ TUTANAĞI ( Davalıya Ait 3 Adet Kıl Keçisinin Fidanların Tahrip Etmesi/Davalının Aksini İspat Edememesi - Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat Davasının Kabulü Gerektiği )
Y10.CDE. 2004/17547SUÇ TUTANAĞI ( Enerji Hırsızlığı/Tutanakta Sayaç Kaportasının Zedelendiğinin Belirtildiği - Tüketilen Enerjinin Normal Olduğu/Yalnızca Tutanağa Dayanarak Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
Y2.CDE. 2008/31509SUÇ TUTANAĞI ( Kaçak Elektrik Kullanımı - Onaylı Suretinin Dosya Kapsamına Dahil Edileceği/Onaysız Suretinin Hükme Esas Alınamayacağı )
Y2.CDE. 2017/140SUÇ TUTANAĞI ( Katılan Kurumdan Dosyaya Konu Dört Suç Tutanağına Dair Olarak Temyiz Dilekçesine Ekli On Yedi Adet Dekont Fotokopisi Eklenerek Neye Dair Olduklarının Dosyaya Konu Dört Tutanak İle İlgili Ödemeler Olup Olmadığının Ayrıntılı Bir Şekilde Sorularak Hiçbir Şüpheye Yer Bırakmayacak Şekilde Tespiti Gerektiği )
Y3.CDE. 2004/12841SUÇ TUTANAĞI ( Kooperatif İle Yapılan Kesme ve Taşıma Sözleşmeleri İle Saha Teslim Tutanağına Dayanılarak Tuttukları Bu Sözleşmelerin İse Yalnızca Hukuki Sorumluluk Doğurabileceğinin Dikkate Alınması Gerektiği )
Y3.CDE. 2005/10036SUÇ TUTANAĞI ( Mahkeme Kararından Yaklaşık 3 Yıl Sonra Düzenlendiği Dikkate Alınarak İlgili Mahkeme Kararının Suç Tarihinden Önce Sanığa Tebliğ Edilip Edilmediği Araştırılması Gereği - Orman Kanununa Muhalefet )
YCGKE. 2003/3-38SUÇ TUTANAĞI ( Olay Tarihinde Sanık Hakkında Düzenlenen Suç Tutanağına Göre Suça Konu Emvalin Aynı Gün Kesilmiş Olduğunun Anlaşılması )
Y3.CDE. 2003/7232SUÇ TUTANAĞI ( Orman İçerisinde Bulunan Sarıçam Ağaçlarından İzinsiz Olarak Kesilmesine İlişkan Hazırlanan Zaptın Aksi İspat Olunana Kadar Geçerli Belgelerden Sayılması )
YCGKE. 2002/3-176SUÇ TUTANAĞI ( Orman Memurları Tarafından Düzenlenen Suç Tutanağının Aksi Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olması )
Y3.CDE. 2003/8995SUÇ TUTANAĞI ( Ormandan Yol Açmak - Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olduğu )
Y7.CDE. 2004/28591SUÇ TUTANAĞI ( Sanığın Araç Park Halindeyken Düzenlendiği Savunması ve Suçu Kabul Etmemesi - Savunma Tanıkları İle Zabıt Mümzilerinin Dinlenmesi Gereği )
Y3.CDE. 2003/5569SUÇ TUTANAĞI ( Sanığın Suç Tutanağındaki İkrarı ve Tutanağın Aksi Kanıtlanamadığına Göre Eylemin 6831 Sayılı Yasanın Anılan Maddelerine Uyan Suçu Oluşturması )
Y3.CDE. 2004/21036SUÇ TUTANAĞI ( Sanıkla Birlikte Sigara İçtik Söndürmeden Attık Kuru Otlar Ateş Aldı Şeklinde İfadede Bulunduğunun Belirlenmesine ve Jandarma Tutanağında da Sanıkların Çalışma Sırasında İçtikleri Sigarayı Atmaları İle Yangına Sebep Oldukları - İspatlanmadığı Halde Tutanağın Aksinin Kabulünün Hatalı Olduğu )
Y3.CDE. 2003/5691SUÇ TUTANAĞI ( Sanıkların Suç Tutanağında İkrarları Olduğuna Göre Eylemlerinin Sabit Olduğu Yakmak için Kestik Demelerine Karşın Emvalin Niteliğinin Yapacak Niteliğinde Olması )
Y7.CDE. 2000/5564SUÇ TUTANAĞI ( Sonra Düzenlenen Döviz Alım Belgesi - Suçu Ortadan Kaldırmayacağı )
Y3.CDE. 2003/5387SUÇ TUTANAĞI ( Suç Tutanağında Suça Konu Binanın Zoralımına Karar Verildiğinin Belirtilmesi )
Y7.CDE. 2003/17512SUÇ TUTANAĞI ( Sürücü Belgesinin Niteliğinin Belirtilmemesi/Araştırılıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği - Sürücü Belgesi Sınıfına Uygun Olmayan Araç Kullanmak )
Y7.CDE. 1995/6993SUÇ TUTANAĞI ( Trafik Suçu İşleyenler Hakkında Dava Açılabilmesi İçin )
Y7.CDE. 2002/2349SUÇ TUTANAĞI ( Yargı Yetkisine Giren Suçlarla İlgili Tutanağın Bir Sureti İlgili Mahkemeye Gönderilir Hükmü Uyarınca Usulüne Uygun Düzenlenmiş Suç Tutanağı Olmadan Dava Açılamaması )
Y3.CDE. 2003/5029SUÇ TUTANAĞI ( Zabıt Mümziinin Yeminli Beyanıyla Doğrulanıp Sanığın da İmzasını Taşıyan/Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerliliği - Ormandan Kaçak Emval Temin Etmek )
Y3.CDE. 2005/2404SUÇ TUTANAĞI ( Zaptolunup Yediemine Alınan ve Bilahare Satıldığı İçin Bilirkişi İncelemesi Yapılmayan Emvalin Sanığın İmzasını da İçermesi Sebebiyle Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçirli Olduğu )
Y7.CDE. 2002/2349SUÇ TUTANAĞI DÜZENLEME YETKİSİ ( Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığıyla Karayolları Genel Müdürlüğünün İlgili Biriminin İl-İlçe Kuruluşları Yetkili Personeli )
Y5.CDE. 2009/4776SUÇ TUTANAĞI DÜZENLEME YETKİSİ OLAN SANIK ( Trafik Polisi Olup Suç Tutanağı Düzenleme Yetkisi Olan Sanığa Hükmolunan Cezanın 2918 S.Y'nın Ek 11. Maddesi Gereğince Yarı Oranında Artırılması Gerektiği )
Y3.CDE. 2010/18223SUÇ TUTANAĞI DÜZENLENDİKTEN SONRA YERİN ORMAN TAHDİT SINIRLARI DIŞINDA BIRAKILMASI ( Sanığın Suçluluğunu Ortadan Kaldırmayacağı - Orman Alanını İşgal )
YCGKE. 1993/10-352SUÇ TUTANAĞI DÜZENLEYENİN MÜTENAKIZ İFADELERİ
Y2.CDE. 2009/1984SUÇ TUTANAĞINDA MÜHÜRSÜZ OLDUĞU BİLDİRİLEN SUÇA KONU SAYAÇ ( Suç Tarihinden Önce Tedaş Tarafından Mühürlenip Mühürlenmediği Araştırılarak Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği )
Y3.CDE. 2013/5984SUÇ TUTANAĞINDA SUÇU İKRAR ETME ( Sanığın Ağaçları Kestiğini Beyan Ettiği Halde C. Savcılığındaki Beyanında Ağaçları Babasının Kestiğini Belirtmiş Olup Sanığın Babasının Öldüğünün Anlaşıldığı - Sanığın Mahkumiyeti Gerektiği )
YCGKE. 1992/3-357SUÇ TUTANAĞININ DEĞERİ ( Orman Kanununa Muhalefet )
YCGKE. 1994/3-1SUÇ TUTANAĞININ DELİL DEĞERİ
YHGKE. 1977/3-669SUÇ TUTANAĞININ DELİL DEĞERİ ( Tazminat davasında )
Y4.CDE. 2002/7764SUÇ TUTANAĞININ İMZALANMASI ( Sanığın Yaralamalı Trafik Kazası Yapan Kaynını Korumak Amacı İle Kaza Yapanın Kendisi Olduğunu Jandarma Görevlilerine Beyan Ederek - Cürüm İşleyeni Saklamak )
Y4.CDE. 1996/4070SUÇ TUTANAĞININ MEMUR TARAFINDAN CUMHURİYET SAVCILIĞINA GÖNDERİLMEMESİ ( Görevi Savsama Suçunun Oluşması )
YCGKE. 2003/3-134SUÇ TUTANAĞININ NİTELİĞİ ( Kaçak Orman Emvali Bulundurma - Bu Tutanakların Aksi İsbat Olunmadıkca Muteber Olacağı )
Y4.HDE. 2002/2671SUÇ TUTANAĞININ RESMİ BELGE NİTELİKLİ DELİL OLMASI ( Ormanda Hayvan Otlatma Nedeniyle Tazminat Davasında )
Y6.CDE. 2002/23658SUÇ TUTANAĞIYLA SAYACIN ÖNÜNÜN AÇIK OLDUĞUNUN TESBİT EDİLMİŞ OLMASI ( Tek Başına Kaçak Elektrik Kullanıldığını Göstermemesi - Tutanak Tarihinden Bir Yıl Önceki ve Bir Yıl Sonraki Tüketim Oranlarının Karşılaştırılması ve Sayaç İnceleme Raporuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y3.CDE. 2003/7103SUÇ TUTANAKLARI ( Aksi İspatlanmadıkça Geçerli Olması )
Y9.CDE. 1994/9692SUÇ TUTANAKLARI VE İDDİANAME İLE HÜKMÜN KONUSUNUN ÇELİŞMESİ ( Yasaya Aykırılığı )
Y3.CDE. 2004/16466SUÇ TUTANAKLARININ BİRER GÜN ARAYLA DÜZENLENMİŞ BULUNMASI ( Orman Alanını İşgal - Hüküm Kurulan Dosya Getirilerek Birleştirme Kararı Verilip Verilmeyeceği Verilecekse Sanığın Eylemleri Aynı Kasıt Altında İşleyip İşlemediğinin Tartışılması Gereği )
YCGKE. 1998/7-229SUÇ TUTANAKLARININ NİTELİĞİ
Y9.CDE. 2005/2117SUÇ UNSURLARI ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Vermek - Küçüğün Süt Tenceresine Düşmesi/Olayda Köydeki Yaşam Koşulları İle Mahalli Örf ve Adete Sanığın Bilgi ve Kültürel Düzeyine Göre Kendisine Atfı Kabil Bir Kusurun Yüklenemeyeceği )
YCGKE. 1973/333SUÇ UNSURLARI ( Teşdit Sebebi Olarak Gösterilememesi )
YCGKE. 1955/176SUÇ UNSURLARINI DEĞİL DE USULİ MUAMELELERİ DEĞİŞTİREN YENİ KANUN ( Uygulanmaması-TCK m.2'nin Uygulanmaması )
Y18.CDE. 2015/16441SUÇ UNSURLARININ BELİRLENMESİ ( Konut Dokunulmazlığının Nitelikli Olarak İhlali - Sanığın Katılanın 5. Kattaki Konutunun Balkonuna Çatıdan Girdiğinin ve Balkon Kapısının Camını Çekiçle Kırdığının İddia Olunması/Olay Yerinde Keşif Yapılması Alt Komşunun Dinlenilmesi ve Sanığın Olay Mahallinde Olup Olmadığının Varsa HTS Kayıtları Getirtilerek Hukuki Durumunun Değerlendirileceği )
Y6.CDE. 1991/6652SUÇ UNSURLARININ BULUNMAMASI ( Dolandırıcılık - Vadesi Gelmeyen Bono Alacağından Dolayı Şikayet )
Y19.CDE. 2016/15233SUÇ UNSURLARININ OLUŞMADIĞI ( Seçmenin Yardımı ile Oy Kullanılması - Sanığın Babasının Parkinson Hastası Olması ve Ayakta Duramayacak Bir Halde Olması Nedeniyle Suç Kastının Bulunmadığının Kabulü - Sanığın Babasının Çocuklarının Yardımı ile Duruşmaya Gelebildiği/298 S.K. Aykırılık Suçu )
Y7.HDE. 2002/1744SUÇ UNSURLARININ OLUŞMAMASI ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak - Sanığın Mal Beyanında Geçimini Ne Şekilde Temin Ettiği Belirtilmediğinden Beyanın İİK.nun 74. Maddesine Uygun Olmaması )
YCGKE. 2009/4-12SUÇ UNSURLARININ OLUŞMAMASI ( Hakimin Uyarlama Kararını Savcılığa Göndermeyerek Kesinleştirdiği - Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Unsurları Olan Kişilerin Mağduriyeti Kamunun Zararına Neden Olunması ve Kişilere Haksız Kazanç Sağlama Öğeleri Gerçekleşmediğinden Beraat Kararının İsabetli Olduğu )
Y9.CDE. 1997/3825SUÇ UNSURLARININ OLUŞMAMASI ( İbraz Edilmeyen Defter ve Belgelerin İncelemek İçin Değil İptal İçin İstenmesi )
Y6.CDE. 1991/7546SUÇ UNSURLARININ OLUŞMAMASI ( Sahtekarlık - Tek Nüsha Düzenlenen Miras Taksim Sözleşmesinin Fotokopisinin Müştekiye Verilmemesi )
Y12.CDE. 2011/10662SUÇ UNSURLARININ VE YAPTIRIMLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek - 5941 S.K. ve 3167 S.K.'nın Karşılaştırılarak Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirileceği )
Y14.CDE. 2011/16917SUÇ UNSURLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek/5941 S.K. İle 3167 S.K.'nın Yürürlükten Kaldırıldığı - Suçun Unsurlarının ve Yaptırımlarının Farklı Biçimde Düzenlendiği/Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2008/18187SUÇ UNSURU ( Sanıkların Yapılmayan İnşaat İşlemlerini Yapılmış Gibi Göstererek Fatura Düzenledikleri - Eylemin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu/Suç Unsuru Olmayan Zararın Gerçekleşmediği İleri Sürülerek Beraat Kararı Verilemeyeceği )
YCGKE. 1997/5-90SUÇ UNSURUNA ETKİLİ BELGE ( Nüfus Cüzdanı Sureti-Reşit Olmayan Mağdureyi Kaçırmak )
Y4.CDE. 2008/2524SUÇ UYDURARAK ADLİ MERCİLERİ YANILTMAK ( Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikayete Bağlı Olmadığı - Yeni Yasa ile Koşulları Gerçekleştiğinde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilmesi Olanağı Doğduğu )
Y4.CDE. 2011/13598SUÇ UYDURMA - İFTİRA VE YALAN TANIKLIK ( Şahsi Davalara Konu Olabilecek Suçlar Arasında Bulunmadıkları - Durma Kararı Verilerek Gereğinin Takdiri İçin Cumhuriyet Başsavcılığına Bildirimde Bulunulması Gereği )
Y4.CDE. 2010/9178SUÇ UYDURMA ( Beraat Eden Sanık Kendisini Vekille Temsil Ettirdiğinden Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )
Y16.CDE. 2015/1243SUÇ UYDURMA ( HAGB Dair Kararın Kesinleşmesinden Sonra Denetim Süresi İçinde Kasten Yeni Bir Suç İşlenmesi Sebebiyle Açıklanması Geri Bırakılan Hüküm Açıklanırken Daha Önce Hapis Cezasına Mahkum Edilmemiş Olan Sanığa Verilen 25 Gün Hapis Cezasının TCK. Md. 50/3. Maddesi Uyarınca Aynı Maddenin 1. Fıkrasında Belirtilen Seçenek Yaptırımlarından Birine Çevrileceği )
Y4.CDE. 1998/11002SUÇ UYDURMA ( İhbar Durumunda Belirli Bir Kişinin Hedeflenmemesi )
Y4.CDE. 2002/6316SUÇ UYDURMA ( Kolluğa Beyanda Bulunan Sanıklar İle Azmettirenler Hakkında - Beyanı Adliyede Söylemedikleri/Suçun Öğeleri Oluşmadığından Hükümlülük Kararı Verilemeyeceği )
Y4.CDE. 2000/2048SUÇ UYDURMA ( Sanığın 1 Günlüğüne Ödünç Verdiği Aracının Geri Getirilmemesi Üzerine Aracının Çalındığı İddiasıyla Karakola Başvurduğu - Sanığın Eyleminde Atılan Suçun Hukuka Aykırılık Öğesinin Nasıl Oluştuğunun Açıklanacağı )
Y4.CDE. 2008/2832SUÇ UYDURMA ( Sanığın Adına Kayıtlı Cep Telefonu İle 155 Polis İmdat Telefonunu Arayarak Kendisinin Terör Örgütü Mensubu Olduğu ve 67 Kişilik Terörist Grubu İle Jandarma Karakolunu Basacaklarını Bildirmesi Üzerine İhbarın Asıl Çıkması Nedeniyle )
Y16.CDE. 2015/325SUÇ UYDURMA ( Sanığın Birçok Kez Polisi Arayarak İhbara Konu Adreste Kavga Olduğunu Beyan Ettiği ve Kumar Oynama Eylemi İle İlgili Olarak İse Herhangi Bir Bildirim ve İhbarda Bulunmadığı Olayda Sanığın Bildirimine Konu Olan ''Kavga'' Olayı Kanunlarımızda Açıkça Suç Olarak Tanımlanmadığı – Beraati Gerektiği )
Y4.CDE. 2009/9527SUÇ UYDURMA ( Sanığın İlgili Kişiler Hakkında Yalan Tanıklık Yapmak Suçundan Dolayı Yaptığı Şikayetin Takipsizlik Kararı İle Sonuçlandığı - Sanığın Aynı Kişiler Hakkında Tekrar Şikayette Bulunmasının Suç Uydurma Eylemini Oluşturmayacağı )
Y4.CDE. 2008/15541SUÇ UYDURMA ( Soyut Tehlike Suçu Niteliğinde Olup Fiilin Herhangi Bir Zarara Neden Olmasının Gerekmediği - İhbarın Objektif Olarak Soruşturma Başlatmaya Elverişli İçerikte Bulunmasının Suçu Oluşturacağı )
Y4.CDE. 2010/10445SUÇ UYDURMA ( Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama - Şüpheliler Lehine ve Aleyhine Toplanacak Tüm Delillerin Ağır Ceza Mahkemesinin Dosyasıyla Birlikte Değerlendirilmesi ve Koşulları Varsa Davaların Üst Dereceli Mahkemede Birleştirilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2002/5774SUÇ UYDURMA ( Suçun Sanığın Oğlu Tarafından İşlendiği - Sanığın Eylemi Kendisinin Yaptığının İfade Ederek Soruşturmayı Yanlış yöne Sevkettiği )
Y8.CDE. 2017/9334SUÇ UYDURMA SUÇU ( Daha Önce Hapis Cezasına Mahkûm Edilmemiş Olmak Koşuluyla Mahkûm Olunan Otuz Gün ve Daha Az Süreli Hapis Cezası ile Fiili İşlediği Tarihte Onsekiz Yaşını Doldurmamış veya Altmışbeş Yaşını Bitirmiş Bulunanların Mahkûm Edildiği Bir Yıl veya Daha Az Süreli Hapis Cezası Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrileceği - Sanık Hakkında Tayin Olunan Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2005/7221SUÇ UYDURMA SUÇU ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 ve 5271 Sayılı Yasalar Gözönünde Bulundurularak Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi Gereği )
Y4.CDE. 2013/2336SUÇ UYDURMA SUÇU ( Olmayan Bir Suçu Ya da Mevcut Bir Suçun Varlığını Farklı Suç Olarak Göstererek Suç Uydurma Suçu İşlenmesi/Sanığın Haricen Sattığı Motorsikletinin Devrini Sağlamak Amacıyla İsim Vermeden Motorsikletinin Çalındığından Bahisle Şikayetçi Olması - İftira Suçundan Mahkumiyet Hükmü Kurulamayacağı )
Y16.CDE. 2015/3989SUÇ UYDURMA SUÇU ( Oluşabilmesi İçin İşlenmediğini Bildiği Bir Suçu Yetkili Mercilere İşlenmiş Gibi İhbar Etmek ya da İşlenmeyen Bir Suçun Delil veya Emarelerini Soruşturma Yapılmasını Sağlayacak Biçimde Uydurmak Gerektiği )
Y16.CDE. 2015/66SUÇ UYDURMA SUÇU ( Sanığın Belirli Bir Kişiye İsnatta Bulunmadan Faili Meçhul Kişi veya Kişilerin Kendisi Adına Cep Telefonu Hattı Alarak Kullandıklarını Beyan Ederek Cumhuriyet Savcılığına İhbar ve Şikayette Bulunduğu - Suç Uydurma Suçunun Oluşacağı/Suç Vasfında Yanılgıya Düşülerek İftira Suçundan Mahkumiyet Hükmü Kurulamayacağı )
Y16.CDE. 2015/6495SUÇ UYDURMA SUÇU ( Sanığın Eyleminin Suç İşlemediğini Bildiği Kimseye Suç Atmak Biçiminde Olmadığı Gibi İşlenmemiş Bir Suçun Yetkili Makamlara İşlenmiş Gibi İhbar Etme Niteliğinde de Olmayıp Anayasada Garanti Altına Alınan Şikayet Hakkı Niteliğinde Bulunduğu - Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2011/23611SUÇ UYDURMA SUÇU ( Sanığın Polis İmdat Telefonunu Arayarak İsim Yer ve Zaman Bildirerek Belli Kişilere Suç Yükleyerek İhbarda Bulunduğu - Eylemin İftira Suçunu Oluşurup Oluşturmayacağı Tartışılmadan Suç Uydurma Suçundan Hüküm Kurulmaması Gerektiği )
Y9.CDE. 2013/15288SUÇ UYDURMA SUÇU ( Sanığın Satması İçin Mağdura Verdiği Cep Telefonunu İade Etmemesi Sebebiyle Mağdurun İsmini Vermeden Çalındığından Bahisle Şikayette Bulunduğu - Eylemin Suç Uydurma Suçunu Oluşturacağı/İftira Suçundan Hükmü Kurulmaması Gerektiği )
Y16.CDE. 2015/6077SUÇ UYDURMA SUÇU ( Suçun Oluşabilmesi İçin İşlenmediğini Bildiği Bir Suçu Yetkili Mercilere İşlenmiş Gibi İhbar Etmek Ya da İşlenmeyen Bir Suçun Delil veya Emarelerini Soruşturma Yapılmasını Sağlayacak Biçimde Uydurmak Gerektiği/Suç Tarihinde Sanığın Katılanın İsmini Belirtmek Sureti İle Yapmış Olduğu Şikayetin Bulunması Karşısında Eyleminin Atılı Suç Uydurma Suçunu Oluşturmayacağı Gözetilerek Eyleminin İftira Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağının Sanığın Saiki İle Anayasal Şikayet Hakkı da Dikkate Alınarak Değerlendirilmesinden Sonra Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği )
Y16.CDE. 2015/6249 SUÇ UYDURMA SUÇU (Hırsızlık Suçunda Kullandığı Kamyonetinin Çalındığına Dair Jandarmaya Bildirimde Bulunan Sanığın Eyleminin Suçtan Kurtulmaya Yönelik Savunma Hakkı Kapsamında Kaldığı/Unsurları Oluşmayan Suç Uydurma Suçundan Beraati Yerine Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Hatalı Olacağı)
Y4.CDE. 2001/11727SUÇ UYDURMAK ( Sanığın Olay Tarihinde Kaza Yapmadığı Halde Sigortadan Para Alabilmek için Yeni Kaza Olmuş Gibi Jandarmaya Başvurarak Tutanak Düzenletmesi )
Y9.CDE. 2012/9273SUÇ UYDURMAK ( Sanığın Resmi Olarak Satın Aldığı Ancak Fiilen Teslim Almadığı Aracın Teslimini Sağlamak İçin Katılanın İsmini Belirtmeden Kolluk Birimine Müracaat Ettiği - İftira Değil Suç Uydurma Suçunun Oluşacağı )
Y4.CDE. 2005/10959SUÇ UYDURMAK ( Satıp Devrettiği Aracı Elinde Bulunduran Hakkında Sanığın Savcılığa Emniyeti Suistimal Suçlamasıyla Başvuması - İftira Suçu )
Y1.CDE. 2006/234SUÇ ÜSTLENME ( 5237 S.K. Md. 270'de Cezanın Alt Sınırı Gösterilmediği Md. 49'a Göre 1 Ay Hapis Olduğunun Kabulü Gerektiği - Babanın Suçu Üstlenildiğinden Cezadan 3/4 İndirim Yapılabileceği Gibi Tamamen de Kaldırılabileceği )
Y16.CDE. 2015/1240SUÇ ÜSTLENME ( Aynı Fiil Nedeniyle Hükümlü Hakkında Daha Önceden Açılmış Bir Dava Bulunduğu - Açılan Mükerrer Davanın Reddine Karar Verileceği )
Y6.CDE. 2004/6201SUÇ ÜSTLENME ( Eşini Cezadan Kurtarmak Amacıyla Soruşturma Evresinde Kollukta Aracı Kendisinin Kullandığı Şeklindeki Suçu Üstlenen Sanığın Eylemi - Cürüm İşleyenleri Saklamak ve Cürümün Delillerini Yok Etmek Suçunu Oluşturduğu )
Y11.CDE. 2006/3518SUÇ ÜSTLENME ( Memura Yalan Beyanda Bulunmak - Sanık Hakkında TCK'nun 343/2. Md. Uyarınca Kamu Davası Açılmış İse de 5237 S. Yasada Benzer Bir Düzenleme Yapılmadığından" Bahisle Sanığın Beraatine Hükmolunmasının Hükmolunamayacağı )
Y15.CDE. 2013/21519SUÇ ÜSTLENME ( Nitelikli Dolandırıcılık - Sanığın Yaşı ve Suçun Niteliği Gereği Suçu Üstlenme İhtimalide Değerlendirilip Gerekli Görüldüğü Takdirde Belgeler Üzerinde Yazı İncelemesi İle Destekleme Veren ve Paralarını Alan Kişinin Tespiti Gerektiği )
Y16.CDE. 2015/170SUÇ ÜSTLENME ( Sanığın Suç Tarihinden Önce Hapis Cezasına Mahkum Edilmediği - Hükmolunan 25 Gün Hapis Cezasının Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )
Y4.CDE. 2014/50625SUÇ ÜSTLENME ( Suçun Oluşabilmesi İçin Failin Yetkili Makamlara Gerçeğe Aykırı Olarak Suçun İşlendiğini veya Suça Katıldığını Bildirmesi ve Üstlenilen Fiilin de Suç Oluşturması Gereği - Tehdit Suçunun Uzlaşma Kapsamına Alındığı Tehdit Suçunun Hakaret Suçu ile Birlikte İşlenmesi Halinde Uzlaşma Kapsamında Olmadığı )
Y10.CDE. 2013/7614SUÇ ÜSTLENME ( Suçundan Dava Açıldığı - Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak Suçundan Açılan Dava Bulunmadığı/Sanık Hakkında Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmasına Karar Verilemeyeceği )
Y9.CDE. 2013/9285SUÇ ÜSTLENME (Sanığın Eyleminin Başkası Yerine Ceza İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Girme Suçunu Oluşturduğu ve Hukuki Durumunun Buna Göre Tayin ve Takdiri Gerektiği Gözetilmeden Suç Vasfında Yanılgıya Düşülerek Hüküm Kurulmasının Kanuna Aykırı Olduğu)
Y1.CDE. 2016/2772SUÇ ÜSTLENME (Sanıklardan Birinin Olaydan Günler Sonra Diğer Sanıklarla Polis Merkezine Gelerek Maktulü Kendisinin Vurduğunu Belirterek Öldürme Olayında Kullandığını Söylediği Tabancayı Teslim Ettiği/Bu Sanığın Tanık Beyanlarına Göre Olay Yerinde Bulunmadığı - Eyleminin Diğer Sanıkların Suçunu Üstlenme Niteliğinde Olduğu)
Y9.CDE. 2012/11288SUÇ ÜSTLENME SUÇU ( Alkollü Araç Kullanırken Kaza Yapmak - Sanığın Gerçeğe Aykırı Olarak Yetkili Makamlara Aracı Kendisinin Kullandığını Söyleyerek Suç Üstlenme Suçunu İşlediğinin Gözetileceği )
Y16.CDE. 2015/3257SUÇ ÜSTLENME SUÇU ( Alkollü Olarak Araç Kullanarak Tarfik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Kişi Hakkında Soruşturma Yapılmasını Engellemek Amacıyla Alkolsüz Olan Sanığın Aracı Kendisinin Kullandığını Beyan Ettiği - Suçluyu Kayırma Suçunun Oluşacağı/Suç Üstlenme Suçunun Oluşabilmesi İçin Failin Yetkilşi Makamlara Gerçeğe Aykırı Olarak Suçu İşlediğini veya Suça Katıldığını Bildirmesi ve Üstlenilen Fiilin de Suç Oluşturması Gerektiği )
Y16.CDE. 2015/5213SUÇ ÜSTLENME SUÇU ( Hükmün Dördüncü Paragrafında Hapis Cezasının Ertelenmesinden Sonra Altıncı Paragrafında Yer Olmadığına Karar Verilmesi Suretiyle Hükmün Karıştırılmasının İsabetsiz Olduğu - Adli Sicil Kaydında Tekerrüre Esas Sabıkası Bulunan Sanık Hakkında Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )
Y12.CDE. 2016/3762SUÇ ÜSTLENME SUÇU ( Hükmün Esasını Teşkil Eden Hüküm Özeti İle Gerekçe Arasında Çelişki Olduğu - Sanığın Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçundan Cezalandırılması Suretiyle Gerekçeli Karar İle Hüküm Fıkrası Arasında Çelişki Oluşturulmasının Bozmayı Gerektirdiği )
YCGKE. 2013/1-44SUÇ ÜSTLENME SUÇU ( İşlediği Kasten Öldürme Suçunu Üstlenmesi İçin İnceleme Dışı Olan Sanığı Azmettiren Sanık Hakkında Suç Üstlenme Suçundan Kurulan Mahkumiyet Hükmünün Hukuka Uygun Olduğu - Azmettiren Kişinin 5237 S.K. Md. 270/f.1'in 2. Cümlesinden Yararlanamayacağı )
Y10.CDE. 2007/7354SUÇ ÜSTLENME SUÇU ( ile Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan Açılan Davaların Birlikte Kovuşturulup Karara Bağlanamayacağı )
Y9.CDE. 2013/763SUÇ ÜSTLENME SUÇU ( Oluşması İçin Failin Yetkili Makamlara Gerçeğe Aykırı Olarak Suçu İşlediğini veya Suça Katıldığını Bildirmesi ve Üstlenilen Fiilin de Suç Oluşturması Gerektiği )
Y9.CDE. 2015/14325SUÇ ÜSTLENME SUÇU ( Sanığın Dosya Kapsamı ile Bağdaşmayan Babası ile Beraber İkamet Ettiği Evde Ele Geçen Uyuşturucuların Kendisine Ait Olduğuna Dair Savunmasının Diğer Sanığı Suçtan Kurtarmaya Yönelik Olduğu - Mahkeme Gerekçesindeki Tespitler Doğrultusunda Sanığın Uyuşturucu Madde Suçundan Beraati ve Suçun Üstlenilmesi Dikkate Alınarak Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği/Uyuşturucu Madde Ticareti Suçundan Mahkumiyete Karar Verilemeyeceği )
Y4.CDE. 2014/31446SUÇ ÜSTLENME SUÇU ( Suçun Oluşabilmesi İçin Failin Yetkili Makamlara Gerçeğe Aykırı Olarak Suçu İşlediğini veya Suça Katıldığını Bildirmesi Gerektiği - Sanığın Maddi Hasarlı Trafik Kazasında Kaskodan Faydalanmak Amacıyla Tutanağa Kendi İsmini Yazdırmak İstediği/Maddi Hasarlı Trafik Kazası Suç Olarak Öngörülmediğinden Suç Üstlenme Suçu Oluşmayacağı )
Y8.CDE. 2017/9396SUÇ ÜSTLENME SUÇU (Kanun Yararına Bozma Talebi - Yokluğunda Verilen Kararın Sanığa Tebliğ Edildiğine Dair Tebligat Evrakına Dosyada ve UYAP Sisteminde Rastlanılmaması Karşısında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Dair Karar Sanığa Tebliğ Edilmiş İse Tebliğ Evrakı Eklenerek Gönderilmesi İçin Dosyanın Mahalline İadesi Gerektiği)
Y9.CDE. 2013/16375SUÇ ÜSTLENME SUÇU (Oluşabilmesi İçin Failin Yetkili Makamlara Gerçeğe Aykırı Olarak Suçu İşlediğini veya Suça Katıldığını Bildirmesinin Gerektiği - Salt Maddi Hasarlı Trafik Kazasına Neden Olma Hali Kanunlarda Suç Olarak Düzenlenmediğinden Unsurları Yönünden Oluşmayan Atılı Suçtan Sanığın Beraati Gerektiği)
Y9.CDE. 2015/17284SUÇ ÜSTLENME SUÇUNA AZMETTİRME (Aynı Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında Tek Bir Fiille 3 Kişiyi Suç Üstlenme Suçuna Azmettiren Sanık Hakkında Bir Kez Cezaya Hükmolunup Zincirleme Suç Sebebiyle TCK'nın 43. Md.sinin Uygulanması Yerine Üç Ayrı Mahkumiyet Hükmü Kurulması Suretiyle Fazla Ceza Tayininin Kanuna Aykırı Olduğu)
YCGKE. 2013/1-44SUÇ ÜSTLENME SUÇUNDA CEZADAN İNDİRİM NEDENİ YA DA ŞAHSİ CEZASIZLIK HALİ ( Maddede Sayılan Akrabalık İlişkisinin Sınırlı Olduğu ve Kıyas ve Yorum Yoluyla Genişletilemeyeceği - Sanığı Suçu Üstlenmesi İçin Azmettiren Sanığın Bu İndirim ya da Cezasızlık Halinden Yararlanamayacağı )
Y9.CDE. 2013/13847SUÇ ÜSTLENME VE BU SUÇA AZMETTİRME SUÇU ( Alkollü Araç Kullanırken Yaralamalı ve Maddi Hasarlı Kaza Yapan Sanığın Kazayı Üstlenmesi İçin Diğer Sanığı Azmettirdiği Onunda Yetkili Polis Memurlarına Suçu İşlediğini Bildirdiği - Suçun Gerçekleştiği/Beraat Kararı Verilemeyeceği )
Y16.HDE. 1997/3520SUÇ ÜSTÜ ÖDENEĞİ ( Keşif Masrafları İçin )
Y3.HDE. 2012/8680SUÇ ÜSTÜ ÖDENEĞİNDEN MASRAFLARIN KARŞILANMASI ( Adli Yardım Talebi Konusunda Karar Verilinceye Dek Karşılanacağı)
Y10.CDE. 2016/1275SUÇ ÜSTÜ YAKALAMA ( Kaçan Sanığın Suçüstü Yakalanması Sonrasında Üzerinde Otuz Dört Adet Ekstazi Niteliğinde Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildiği - Suçun Sabit Olduğu ve Sanığın da Dilekçesinde Uyuşturucu Madde Sattığını Kaçarken Uyuşturucu Madde İle Yakalandığını İkrar Ettiği/Mahkûmiyet Hükmünün Düzeltilerek Onanması Gerektiği )
Y5.CDE. 2002/111SUÇ ÜSTÜ YAPILIRKEN VERİLEN PARA ( Sanık Hakkında Rüşvet Almak Suçunda Taahhüt Edilen Para Miktarı Yerine Suçüstü Yapılırken Sanığa Verilen Miktarın Esas Alınmasının Hatalı Olması )
Y8.CDE. 2001/10252SUÇ ÜSTÜ YASASINA TABİ OLMAYAN DAVA ( Davanın Adli Tatil Süresi İçinde Görülerek Karara Bağlanmasının Yasaya Aykırı Olması )
Y8.CDE. 2001/10087SUÇ VASFI ( Elde Edilen Mermilerin Otuzbir Adetten Az Olması Nedeniyle Yasal Yönden Vahim Olarak Değerlendirilememesi )
Y12.CDE. 2011/241SUÇ VASFI ( Sanığın Mağdurun 25 Gün Mutad İştigalden Kalacak Şekilde Diğer İki Mağdurun İse 20 Günün Altında Mutad İştigalden Kalacak Şekilde Yaralanmalarına Sebep Olduğu/Taksirle Yaralama - Eylemin 5237 S.K. Md. 89/4'de Yer Alan Suçu Oluşturacağı )
Y1.CDE. 1990/3106SUÇ VASFI ( Suç Vasfından Dolayı Beraat Kararı Verilememesi )
Y1.CDE. 2006/3782SUÇ VASFI ( Suçun Vasfında Hataya Düşülmesi/Sanığın Kastının Öldürmeye Değil Yaralamaya Yönelik Olduğu - Kesici Delici Alet Yaralarının Yüzeysel Olduğunun Gözönüne Alınması Gerektiği )
Y9.CDE. 2004/4220SUÇ VASFI ( Yasada Yapılan Değişiklik Dikkate Alınarak Sanığın Eyleminin Suç Oluşturup Oluşturmadığının Yeniden Tartışılması Gereği - Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğünü Bozmayı Hedef Alan Propaganda Yapmak )
YCGKE. 2012/13-1543SUÇ VASFI ( Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması Açısından Esas Alınacak Suçun Daha Fazla Cezayı Gerektiren Halinin Her Bir Suç İle İlgili Ayrı Ayrı Uygulama Yapılıp ve Sonuçlarının Karşılaştırılması Suretiyle Belirlenmesi Gerektiği )
YCGKE. 1978/9-474SUÇ VASFI KONUSUNDA USULİ MÜKTESEP HAK OLUŞMAMASI ( Suç Vasfındaki Yanılmanın Temyiz Konusu Edilmemiş Olması Halinde Dahi Ceza Miktarı Konusundaki Kazanılmış Hak Korunmak Şartıyla Kararın Bu Yönden Bozulması Gereği )
Y9.CDE. 2007/9258SUÇ VASFI VE TARİHİNDE YANILGI ( Sanığın Sahte Kimlikle Yakalandığı Tarihin Suç Tarihi Olduğu Kabul Edilerek Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gerektiği - Silahlı Örgüt Üyesi Olma )
Y7.CDE. 2004/15831SUÇ VASFINA YÖNELİK TEMYİZ ( Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi Kararları Aleyhine de Başvurulabileceği )
Y7.CDE. 2003/10917SUÇ VASFINA YÖNELİK TEMYİZ ( Kamu Davasının Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine Yönelik Kararlar Aleyhine Başvurulabilmesi )
Y4.CDE. 2007/8601SUÇ VASFINA YÖNELİK TEMYİZ ( Kesin Karara Temyiz Kabiliyeti Kazandıracağı - Temyiz Kesinlik Sınırının Altında Kalan Adli Para Cezası )
YCGKE. 1993/2-187SUÇ VASFINA YÖNELİK TEMYİZ ( Kesin Karara Temyiz Kabiliyeti Kazandırması )
Y4.CDE. 2017/5330SUÇ VASFINA YÖNELİK TEMYİZ İSTEMİ ( İddianamede Açıklanan Şüphelinin Eylemin Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunun Unsurlarını İçermediği - Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçundan Açılmış Bir Dava da Bulunmadığı/Cumhuriyet Savcısının Suç Vasfına Yönelik Temyiz İsteminin Yerinde Görülmediği )
Y3.CDE. 2013/26561SUÇ VASFINA YÖNELİK TEMYİZ İTİRAZI ( Hükmedilen Sonucun Adli Para Cezasının Miktarı İtibariyle Kesin Olduğu - Temyizin Suç Vasfına Yönelik Olması Halinde Yargıtay'ca İşin Esasına Girilerek İncelenebileceği )
Y5.CDE. 2008/14446SUÇ VASFINDA ÇELİŞKİ YARATILMASI ( Müteselsilen Nitelikli Zimmet Suçunda 765 S.K. İle Karşılaştırma Uygulaması Yapılması Kısımlarında Eylemin Basit Zimmet Olduğundan Söz Edilerek Hükümde Çelişki Yaratılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y1.CDE. 2005/605SUÇ VASFINDA DEĞİŞİKLİK ( Sanıklara Ek Savunma Hakkı Verilmeyerek CMUK'nun 258. Maddesine Muhalefet Edildiği )
Y1.CDE. 2003/1867SUÇ VASFINDA HATA ( Sanığın Maktüleyi Basit Kışkırtma Saiki İle Maktülü ise Tahriksiz Olarak Öldürdüğünün Anlaşılmış Olduğunun Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y2.CDE. 2003/22187SUÇ VASFINDA HATA ( Sanığın Müştekiyi Kasten Yaraladığı Halde Kavgada Korkutmak Maksadıyla Silah Atmak Suçundan Hüküm Kurulmasının Bozma Nedeni Olduğu )
Y15.CDE. 2016/4855SUÇ VASFINDA HATA ( Sanığın Zincirleme Şekilde Nitelikli Dolandırıcılık Suçundan Mahkumiyeti Yerine Her İki Eyleminde Basit Dolandırıcılık Olarak Kabulüyle Zincirleme Şekilde Basit Dolandırıcılık Suçundan Mahkumiyetine Hükmedilmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
Y9.CDE. 2009/21125SUÇ VASFINDA HATAYA DÜŞME ( Bilinçli Taksir/Yaralama - 5237 S.K. 89/1 ve 89/2-b Maddesinde Düzenlenen Suçu Oluşturduğu Halde Olayda Uygulama Yeri Bulunmayan 89/4. maddesinin Uygulanmasının Kanuna Aykırı Olduğu )
Y3.CDE. 2012/34518SUÇ VASFINDA HATAYA DÜŞME ( Mağdurun Ateşli Silahla Topuğundan Sanık Tarafından Basit Tıbbi Müdahaleyle Giderilemez Şekilde Yaralandığı - Arada Bir Boğuşma Yaşandığı ve Diğer Sanığın Kafa Attığı/Bu Haliyle Eylemin T.C.K.'nın 86/2. Md. Kapsamında Kaldığı - Sanığın T.C.K.'nın 86/1. Md. Cezalandırılması Suretiyle Fazla Ceza Tayininin Doğru Olmadığı )
Y1.CDE. 1991/1124SUÇ VASFINDA HATAYA DÜŞME ( Olayda Öldürmeye Teşebbüs Değil Yaralama Eyleminin Varlığının Kabulü )
Y6.CDE. 2013/35219SUÇ VASFINDA HATAYA DÜŞÜLDÜĞÜ ( Bankacılık Verilerini Kullanılarak Yakınanın Rızasına Aykırı Olarak Mal Varlığında Azalmaya Neden Olma - Hırsızlık Suçunun Oluştuğu/İnternet Aracılığı ile Yakınana Ait Banka Hesaplarına Girilmesi/Haksız Çıkar Sağlama/Hırsızlık )
Y6.CDE. 2014/5370SUÇ VASFINDA HATAYA DÜŞÜLMESİ ( Sanığın Ele Geçirilemeyen Bıçakla Mağduru Bacağından Bıçakladığı Sanığın Hastaneye Doğru Kaçan Mağduru Yakalayarak Kemerle Vurduğu ve Mağdurun 2 Dişinin Kırıldığı Aldığı Bu Darbeler Sonucu Mağdurun Basit Tıbbi Müdahale ile Giderilemeyecek Şekilde Yaralandığı/Sanıkların Mağdurun Montunu Cep Telefonunu ve Cüzdanını Aldığı - Kaçarken Yakalanan Sanıkların Üzerinde Mağdura Ait Eşyaların Bulunduğu/Sanıkların Yağma Suçundan Mahkumiyeti Yerine Beraatine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y14.CDE. 2016/440SUÇ VASFINDA HATAYA DÜŞÜLMESİ ( Sanığın Eylemlerinin Sarkıntılık Düzeyini Aşarak Çocuğun Basit Cinsel İstismarı Suçunu Oluşturduğu - Bu Gözetilerek Cezalandırılması Yerine Cinsel İstismarın Sarkıntılık Düzeyinde Kaldığından Bahisle Mahkûmiyetine Karar Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
Y16.CDE. 2015/2564SUÇ VASFINDA HATAYA DÜŞÜLMESİ ( Sanıkların Örgüt Üyelerine Talimat Verme İnisiyatif Kullanma Gibi Herhangi Bir Yöneticilik Faaliyeti Tespit Edilemediği - İlgili İllerde Canlı Hayvan Almak İsteyenleri Tespit Ederek Sanık ile İrtibata Geçirdikleri ya da Onun Bilgisi Dahilinde Mağdurlarla Görüşerek Kendilerini Mal Sahibi Hayvan Bakıcısı Aracı Gibi Göstermekten İbaret Eylemlerinin Suç Örgütüne Üye Olma Suçunu Oluşturduğu/Yasal ve Yeterli Olmayan Gerekçeyle Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
YCGKE. 2012/1-1563SUÇ VASFINDA HATAYA DÜŞÜLMESİNİN KAZANILMIŞ HAKKA ETKİSİ ( Hükmün Yalnızca Sanık Müdafii Tarafından Temyiz Edilmiş Olması Nedeniyle Ceza Miktarı Bakımından Kazanılmış Hakkı Saklı Kalmak Şartıyla Bozulmasının İsabetli Olduğu - Kasten Öldürme Suçuna Teşebbüs )
YCGKE. 2003/2-76SUÇ VASFINDA YANILGI ( Dava Konusu Olayda Yerel Mahkemenin Suç Vasfında Yanılgıya Düşerek Tehlikeli Vasıta Kullanmak Suçundan Hüküm Kurmasının Hatalı Olduğunun Kabul Edilmesi )
Y8.CDE. 2016/8545SUÇ VASFINDA YANILGI ( Konut Dokunulmazlığını İhlal/Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması - Yakarak Mala Zara Verme Suçu/Sanığın Müştekiye Ait Evin Salonuna Yanıcı Madde Atarak Yangın Çıkarttığı/Mala Zara Verme Suçunu Oluşturacağı Gözetilmeden Suç Vasfında Yanılgıya Düşülerek Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçundan Mahkumiyete Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y8.CDE. 2016/9073SUÇ VASFINDA YANILGI ( Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretme Kabul Etme ve Sahte Oluşturulmuş Banka veya Kredi Kartı İle Harcama Yapıldığı - POS Cihazı Kullanılan Bankaya Sahte Kart Olduğundan Bahisle Uyarı Geldiği ve Ödeme Yapılmadığının Belirtildiği/İlgili Bankadan Suça Konu Kartın Sahte Olduğunu Belirleyen Delillerin ve Kartın Hangi Bankanın Bilgilerini Taşıdığının Sorulması/Sübutu Halinde Eylemlerinin Ayrı Ayrı TCK'nın 245/2 ve 245/3. Maddeleri Kapsamındaki Suçları Oluşturacağı Gözetilmeden Suç Vasfında Yanılgıya Düşülerek Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
Y4.CDE. 2015/1615SUÇ VASFINDA YANILGI ( Sanığın Av Tüfeği İle Müştekinin Evine Doğru Çatıya Saçma Taneleri İsabet Edecek Şekilde Ateş Etme Eylemi/Silahla Tehdit Suçunu Oluşturacağı - Mahkemece Sanığın 5237 S.K. 170/1-c Maddesi Uyarınca Cezalandırılmasına Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektireceği )
Y6.CDE. 2014/13113SUÇ VASFINDA YANILGI ( Sanığın Eyleminin Bütün Halinde Geceleyin Silahla Yağma Suçunu Oluşturduğu Gözetilmeden Suç Vasfında ve Delillerin Takdirinde Yanılgı Sonucu Yerinde ve Yeterli Olmayan Gerekçeyle Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
Y9.CDE. 2014/7730SUÇ VASFINDA YANILGI ( Sanığın Eyleminin Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçunu Oluşturduğunun Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği )
Y21.CDE. 2015/12319SUÇ VASFINDA YANILGI ( Sanığın Sahte Belgelerle Bankadan Aldığı Çek Koçanından Unsurları Tam Olan Çeki Düzenleyerek Şikayetçiye Verdiği/Eylemin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu - Özel Belgede Sahtecilik Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
Y15.CDE. 2014/22085SUÇ VASFINDA YANILGI ( Sanıklar İle Katılan Arasında Bir İş İlişkisi Değil Ortaklık İlişkisi Bulunduğu/Bu Sebeple Hizmet Sebebiyle Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı - Eylemin Basit Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu )
Y1.CDE. 2002/1140SUÇ VASFINDA YANILGI ( Sanıkların Mağdur Müdahilin Ölümünü Amaçlaması Açık iken Adam Yaralamadan Hüküm Kurulması )
Y9.CDE. 2005/8116SUÇ VASFINDA YANILGI ( Silahlı Örgüt Üyeliği - İspatı Bulunamadığından Eyleminin Örgüte Silah Sağlama Olarak Değerlendirileceği )
Y12.CDE. 2015/11112SUÇ VASFINDA YANILGI (Mağdurun Daha Önce İnternette Yayımladığı ve Günlük Kıyafetleriyle Poz Verdiği Resmin Başkalarının Görmesini ve Bilmesini İstemeyeceği Özel Yaşam Alanına Dair Bir Görüntü Kabul Edilemeyeceği/Eylemin Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçunu Oluşturacağı - Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçundan Hüküm Kurulamayacağı)
Y18.CDE. 2015/39898SUÇ VASFINDA YANILGI (Sanığa Ait Zeytinyağı Fabrikasında Zeytin Yıkama İşleminde Oluşan Atık Suların Bir Hat Vasıtasıyla Direkt Olarak Hiçbir Önlem Alınmadan Dereye Deşarj Edildiği - Eylemin T.C.K'nun 181. Md. Kapsamında Çevrenin Kasten Kirletilmesi Suçunu Oluşturduğu/T.C.K'nun 182. Md. Uyarınca Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu)
Y6.CDE. 2015/7538SUÇ VASFINDA YANILGI (Sanığın Hırsızlık Olarak Başlayıp Tamamlanmadığı Bir Aşamada Eyleminin 5237 S. T.C.K'nun 149/1-A-C-H Md. Silahla Birden Fazla Kişi İle Birlikte ve Gece Vakti Yağma Suçuna Dönüştüğü)
Y14.CDE. 2016/7129SUÇ VASFINDA YANILGI (Sanığın Mağdure İle Tehdit Etmek Suretiyle Cinsel İlişkiye Girdiği/Sanığın Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Suçundan Cezalandırılması Gerektiği - Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçundan Mahkûmiyetine Karar Verilemeyeceği)
Y12.CDE. 2011/20072SUÇ VASFINDA YANILGIYA DÜŞME ( Katılanın Sanığın Genel Yayın Yönetmenliğini Yaptığı Gazetede Yazdığı Köşesinde Kullanılan Fotoğrafının Rızası Olmadan Arkadaşlık Sitesine Konulduğu/Eylemin Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Yayma Suçunu Oluşturacağı - Suç Vasfında Yanılgıya Düşülerek Karar Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
Y9.CDE. 2008/10307SUÇ VASFINDA YANILGIYA DÜŞME ( Taksirle Öldürme Suçu - Taksirli Eylemden Doğan Neticelerin Bölünerek Bir Kısmı Bakımından Ceza Verilmesine Yer Olmadığı/Bir Kısmı Bakımından İse Mahkumiyete Karar Verilemeyeceği )
Y9.CDE. 2008/18301SUÇ VASFINDA YANILGIYA DÜŞMEK ( Terör Örgütü Propagandası Yapmak - Dava Konusu Yazıyı Yayınlayan Sanığın Yazının Yazarının Belli Olmaması ve Dosya İçeriğine Göre Atılı Suçun Asli Faili Olduğunun Anlaşılması Karşısında Eser Sahibi Gibi Cezalandırılması Gerektiği )
Y6.CDE. 2013/33123SUÇ VASFINDA YANILGIYA DÜŞÜLDÜĞÜ ( Sanığın Katılana Yönelik Eylemlerinin Nitelikli Yağma Suçunu Oluşturduğunun Gözetileceği - Nitelikli Yağma Suçu )
Y6.CDE. 2009/13525SUÇ VASFINDA YANILGIYA DÜŞÜLEREK HÜKÜM KURULMASI ( Sanığın Gece Vakti Müşteri Olarak Taksisine Bindiği Yakınanı Issız Bir Yere Yönlendirdikten Sonra "Üzerimde Bıçak Var Ben Adamı Öldürmem Sakat Bırakırım" Şeklinde Tehdit Ederek Korkuttuğu - Aracı Alarak Kaçtığı/Eylemin Yağma Suçunu Oluşturduğu )
Y8.CDE. 2016/1659SUÇ VASFINDA YANILGIYA DÜŞÜLMESİ ( Baba-Oğul Olan Sanıkların Fikir ve Eylem Birliği İçinde Hareket Ederek Sanık Tarafından İmal Edilen Suça Konu Silahları Ticari Amaçla Birlikte Sattığı - Sanıkların Eyleminin İlgili Kanunda Tanımlanan Suçu Oluşturduğu/Bireysel Silah Ticareti Suçundan Mahkumiyetlerine Hükmolunması Suretiyle Eksik Ceza Tayininin Kanuna Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2004/24164SUÇ VASFINDA YANILGIYA DÜŞÜLMESİ ( Bilirkişi İncelemesinde - Sanığın Eyleminin Esrar Elde Etmeye Yönelik Olduğu Gözetilmeyerek/Ele Geçirilen Kenevirlerin Her Türlü Bakımının Yapıldığının Anlaşıldığı )
Y15.CDE. 2012/17660SUÇ VASFINDA YANILGIYA DÜŞÜLMESİ ( Dul Maaşı Alan Sanığın Evlendiğini Kuruma Bildirmediği - Sanığın Medeni Hali Kolaylıkla Tespit Edilebileceğinden Eylemin Hile Boyutuna Ulaşmadığı/Sanığın Dolandırıcılık Suçundan Beraatine Karar Verileceği )
Y3.CDE. 2015/29129SUÇ VASFINDA YANILGIYA DÜŞÜLMESİ ( Katılanın Adli Raporunda Tarif Edilen Yaralanmasının Basit Tıbbi Müdahale ile Giderilebileceğinin Bildirildiği - Bu Raporun Hüküm Kurmaya Yeterli Olduğu Halde Katılanın Yaralanmasının Niteliği Hususunda Ek Adli Raporu da Alınmadan Suçun Tayin Edildiği/S.S. Çocuğun Cezasında İndirim Yapılması Gerektiği )
Y16.CDE. 2015/6807SUÇ VASFINDA YANILGIYA DÜŞÜLMESİ ( Okulun Bahçesinde Bulunan Atatürk Büstünü Tahrip Ederek Yerinden Söküp Benzin Dökerek Ateşe Vermek/Sanığın Eyleminin Atatürk'ün Manevi Şahsiyetine Hakaret Etme Amacıyla Özel Saikle İşlendiği - Hukuki Durumunun Buna Göre Takdir ve Tayini Gerektiği/Mala Zarar Verme )
Y17.CDE. 2017/2916SUÇ VASFINDA YANILGIYA DÜŞÜLMESİ ( Sanığın İlgili İnşaat'a Ait Şantiyesinde Bulunan Kabloları Çalmak Biçiminde Gerçekleşen Eyleminin Nitelikli Hırsızlık Suçunu Oluşturduğu - Asliye Ceza Mahkemesi'nin Hükmünde Hırsızlık Suçuna İlişkin Madde Uyarınca Uygulama Yapılmasının Hatalı Olduğu )
Y18.CDE. 2015/38231SUÇ VASFINDA YANILGIYA DÜŞÜLMESİ ( Sanığın Katılana Hitaben Bir Daha Buraya Gelirseniz Sizin Ananızı Avradınızı Sinkaf Ederim Şeklindeki Sözünün Bir Bütün Olarak Tehdit Suçunu Oluşturduğu - Hakaret Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
Y14.CDE. 2012/13107SUÇ VASFINDA YANILGIYA DÜŞÜLMESİ ( Sanığın Mağdurları Jiletle Tehdit Etmek Suretiyle Banyoya Götürüp İki Kez Soğuk Suyla Duş Aldırdığı ve Elbise Askısı İle Dövdüğü - Koğuşta Bulundukları Sırada Mağdurları Tekrar Dövdüğü/Sübuta Eren ve Süreklilik Arz Eden Eylemlerin Herbir Mağdur Yönünden Eziyet Suçunu Oluşturduğu/Kasten Yaralama Suçundan Hüküm Kurulmasının Kanuna Aykırı Olduğu )
Y14.CDE. 2012/13317SUÇ VASFINDA YANILGIYA DÜŞÜLMESİ ( Sanığın Öz Kardeşini Dövmekten İbaret Olan Eyleminin Kardeşe Karşı İşlenen Kasten Yaralama Suçunu Oluşturduğu - Sanığın Kötü Muameleden Cezalandırılamayacağı/Suç Vasfında Yanılgıya Düşülerek Hüküm Kurulamayacağı)
Y9.CDE. 2008/21757SUÇ VASFINDA YANILGIYA DÜŞÜLMESİ ( Sanığın Sürücüsü Olduğu LPG Taşıyan Tankerden Fabrikanın Lpg Stok Tankına Gaz Nakli Sırasında Oluşan Patlama ve Yangın Sonucu Ölüme Sebebiyet Verildiği - 765 S.K. 383/2 M. Gözetileceği/Yangına Sebebiyet )
Y9.CDE. 2013/6777SUÇ VASFINDA YANILGIYA DÜŞÜLMESİ ( Sanık Hakkında Herhangi Bir Soruşturma Olmaksızın Mahkeme Sorgusuna Katılarak Başkası Adına İfade Verdiği - Başkasına Ait Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Suçu Oluşmayacağı/Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçunun Oluşacağı )
Y5.CDE. 2012/14787SUÇ VASFINDA YANILGIYA DÜŞÜLMESİ ( Sanıkların Eylemlerinin 5237 S.K. 257/1 M. Uyduğunun Gözetileceği - Görevi Kötüye Kullanma Suçu/Kamulaştırma İşlemi Yapılmaksızın Usulsüz İşlem Yapıldığı/Arsa Sahiplerinin Mağduriyeti Bulunduğu )
Y15.CDE. 2014/10306SUÇ VASFINDA YANILGIYA DÜŞÜLMESİ ( Sanıkların Kuru Soğanı Bir Şeyler Okuyarak Kırıp İçinden Muska Benzeri Bir Kağıt Çıkardıkları - Katılana Büyü Muska Yapıldığı İnancını Kuvvetlendirerek İstedikleri Bohça İçerisindeki Altınları Alarak Dolandırıcılık Suçunu İşledikleri/Nitelikli Hırsızlık Olarak Değerlendirmenin Suç Vasfında Yanılgıya Düşüldüğü Anlamına Geleceği )
Y21.CDE. 2015/8945SUÇ VASFINDA YANILGIYA DÜŞÜLMESİ ( Suça Konu Senedin Kambiyo Senedi Vasfı Bulunmaması Nedeniyle Sanığın Eyleminin Özel Belgede Sahtecilik Suçuna Uygun Bulunduğu - Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Hüküm Kurulmasının Kanuna Aykırı Olduğu )
Y21.CDE. 2015/12198SUÇ VASFINDA YANILGIYA DÜŞÜLMESİ ( Suça Konu Senedin Kambiyo Senedi Vasfı Bulunmaması Nedeniyle Sanığın Eyleminin Özel Belgede Sahtecilik Suçuna Uygun Bulunduğu Gözetilmeden Suç Vasfında Yanılgıya Düşülerek Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Hüküm Kurulmasının Bozma Nedeni Olduğu )
Y6.CDE. 2014/834SUÇ VASFINDA YANILGIYA DÜŞÜLMESİ ( Yakınan ile Aralarında Bir Hukuki İlişkiye Dayanan Alacak Bulunmayan Sanıkların Aralarındaki Ticari İlişki Sebebiyle Yakınandan Alacaklı Olan Sanığın Azmettirmesi Sebebiyle Yakınana Ait Sigaralara El Koymaya Yönelik Eylemlerinin Yağma Suçunu Oluşturduğu - Alacağın Tahsili Amacı ile Tehdit Suçundan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y1.CDE. 2005/1251SUÇ VASFINDA YANILGIYA DÜŞÜLMESİ ( Yazılı Şekilde Kasten Adam Öldürmek Suçundan Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
Y5.CDE. 2009/9865SUÇ VASFINDA YANILGIYA DÜŞÜLMESİ ( Yetkisi Dahilindeki Bir Konuda Görevin Gereklerine Aykırı Olarak Bir İş Yapması Unsurunun Söz Konusu Olmadığı - Sanığın Sübutu Kabul Edilen Eyleminin Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturacağı/Diğer Sanığın Eyleminin Bu Suça Azmettirme Fiilini Oluşturacağının Gözetilmesi Gerektiği )
Y5.CDE. 2000/1236SUÇ VASFINDA YANILMA ( İrtikaptan Açılan Davada Değişen ve Görevi Kötüye Kullanma Olarak Kabul Edilen - Yanlış Vasıflandırmayla Hüküm Kurulamayacağı )
YCGKE. 2003/4-168SUÇ VASFINDA YANILMA ( Taksirle Yaralama Suçu - Aleyhteki Kanıtlar Gösterilmeden Kasten Yaralama Suçundan Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği )
Y16.CDE. 2017/2122SUÇ VASFINDAN YANILGI (Sanığın Yasa Dışı Gösteriye Elinde Taşla Birlikte Katıldığı Ancak Taşı Güvenlik Güçlerine Attığına Dair Delil Bulunmadığı/Eylemin 2911 S. Kanun'un 33/1. Md. Muhalefet Etme Suçunu Oluşturduğu - 2911 Sayılı Kanun'un 28/4. Md. Muhalefet Suçundan Yazılı Şekilde Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu)
Y6.CDE. 2017/3317SUÇ VASFINDAN YANILMA ( Sanıkların Farklı Bir Nedenle Öfke Patlaması Olarak Başlayan Sonrasında Değişen ve Yenilen Bir Kast İle Mağdurdan Aldıkları Ekonomik Değer Taşıyan Eşyayı Yedlerinde Tutarak Gerçekleştirdikleri Eylemlerinin Yağma Suçunu Oluşturduğu - Fiillerin Hukuki Nitelendirmesinde Yanılgıya Düşerek Hüküm Kurulduğu )
Y5.CDE. 2010/9316SUÇ VASFINI TAYİN (Olayda TCK'nun 103/6. Maddesinin Uygulanma Koşullarının Bulunup Bulunmadığının Saptanması ve Suç Vasfının Tayini Görevinin Bu Hükümdeki Ceza Süresine Nazaran Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu)
Y11.CDE. 2008/13082SUÇ VASFINI TAYİN YETKİSİ ( Nitelikli Dolandırıcılık Suçundan Kamu Davası Açılmasına Karar Verilmiş İse de ‘Şüphelilerin Üzerine Atılı Suçun Vasfını Tayin Etme Yetkisinin Soruşturma Aşamasında C. Savcısına Ait Olduğu )
YCGKE. 2011/5-432SUÇ VASFININ BELİRLENMESİ ( Doktor Olan Sanığın Bıçak Parası Talep Ettiği İddası/Görevsizlik Kararı Veren Asliye Ceza Mahkemesinin Eylemi İrtikap Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi Kötüye Kullanma Olarak Nitelendirdiği - Özel Dairece Öncelikle Tartışmalı Olan Suç Vasfının Tespiti Gerektiği )
Y7.CDE. 2015/19644SUÇ VASFININ BELİRLENMESİ ( Kaçakçılık Suçu - Sanığa İsnat Edilen Eylemin 5607 S. K.'nun Md. 3/1 Hükmüne Muhalefet Suçunu Oluşturacağı/5015 S. K.'nun Ek. Md. 5/1 Hükmüne Muhalefet Suçundan Cezalandırılmalarına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
YCGKE. 2002/6-315SUÇ VASFININ BELİRLENMESİ ( Sahet ilaç Küpürlerinin Doktor Reçetelerine Yapıştırılarak Faturalara Bağlanması Suçunun Resmi Evrakta Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçlarını Oluşturması )
YCGKE. 2008/1-171SUÇ VASFININ BELİRLENMESİ ( Soruşturmanın Genişletilmesi Yönündeki Bozma Kararına Direnmiş Ancak Bu Kez Dava Zamanaşımının Gerçekleştiği Gerekçesiyle Kamu Davalarının Ortadan Kaldırılmasına Karar Vermesi - Yeni Hüküm Olması )
Y3.CDE. 2003/3155SUÇ VASFININ BELİRLENMESİ ( Suça Konu Emvalin Meşe Ağaçlarının Gövdelerinden mi Yoksa Dallarından mı Temin Edildiği Tesbit Edildikten Sonra Berlirlenmesi )
Y9.CDE. 2004/373SUÇ VASFININ BELİRLENMESİ ( Yanan Arı Kovanları ve Balların TCK' Kabahatler Arasında Düzenlemiş Suçlardan Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y1.CDE. 2016/346SUÇ VASFININ BELİRLENMESİ (Sanığın Mağduru Öldürmeye Elverişli Tabancayla Ateş Etmek Suretiyle Sağ Omuz Arka Bölgeden Sağ Hemopnömotoraksa ve Hayati Tehlike Geçirmesine Neden Olacak Şekilde Yaraladığı - Sanığın Mağdura Yönelik Eylemine Bağlı Kastının Öldürmeye Yönelik Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği)
Y6.CDE. 2006/4408SUÇ VASFININ BELİRLENMESİNDE ZORUNLULUK ( Çocuk Mahkemesi'ndeki Dava Dosyasının Denetim Olanağının Sağlanması İçin Getirtilmesi Olanaklı İse Her İki Dosyanın Birleştirilerek Kanıtların Birlikte Değerlendirilmesi ve Sonucuna Göre Suç Vasfının Belirlenmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2014/36410SUÇ VASFININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE YANILGIYA DÜŞÜLMESİ ( Sanığın Eyleminin TCK'nın 142/1-E Maddesinde Düzenlenen Hırsızlık Suçunu Oluşturduğu Gözetilmeden Suç Vasfının Değerlendirilmesinde Yanılgıya Düşülerek Aynı Kanun'un 141/1. Maddesi Gereğince Uygulama Yapılmasının İsabetsiz Olduğu )
Y1.CDE. 1999/2320SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ
Y4.CDE. 2000/6356SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ
Y4.CDE. 2000/659SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ
Y9.CDE. 1994/5190SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ
YCGKE. 1993/4.18SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ
YCGKE. 1992/5-260SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ ( 3628 S. Yasaya Göre Açılan Davada-Lüzumu Muhakeme Kararı Alınması )
Y9.CDE. 2003/1681SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ ( Ceza Kanununun 159. Maddesinde Yapılan Değişiklik Karşısında Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Tayini Gereği - Emniyet Kuvvetlerini Neşren Tahkir ve Tezyif )
Y11.CDE. 1997/213SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ ( Ek Savunma Hakkı Tanınması - 18 Yaşını Bitirmeyen Sanığın Hırsızlık Malın Satışına Aracılık Etmesi )
Y6.CDE. 1991/1300SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ ( Ek Savunma Hakkı Verilmesi Gereği )
Y2.CDE. 2013/33357SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ ( Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçlarından Açılan Davada Suç Vasfının Değişmesi Sebebiyle Suç Eşyasının Satın Alınması Suçundan Hüküm Kurulduğu - Sanık Hakkında Aynı Eylemi Sebebi İle Dava Açılan Suçlardan Beraat Verilmesi Suç Eşyasını Satın Almadan İse Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y2.CDE. 2014/2513SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ ( Hükümde Çelişkiye Sebebiyet Vermeme - Sanık Hakkında Hırsızlık Suçundan Dava Açıldığı Ancak Sanığın Suç Eşyasını Kabul Etmek Suçundan Mahkum Olduğu/Mahkemece Ayrıca Hırsızlık Suçundan Beraat Kararı Verilmesinin İsabetsizliği )
Y9.CDE. 2003/1157SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4963 Sayılı Yasa İle 765 sayılı TCK'da Yapılan Değişikle Sanığın Eylemine İlişkin Suç Vasfının Değişmiş Olması - Silahlı Terör Örgütünün Şiddet veya Terör Yöntemlerine Başvurmayı Teşvik Edecek Şekilde Propagandasını Yapmak )
Y9.CDE. 2004/152SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4963 Sayılı Yasa İle 765 sayılı TCK'da Yapılan Değişiklik Sonucunda Sanığın Eylemine İlişkin Suç Vasfının Değişmiş Bulunması )
YCGKE. 1973/3-485SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ ( Olayımızın Özel Durumuna Göre Burada Böyle Bir Vasıf Değişikliğnin Söz Konusu Olmadığının ve Yerel Mahkemeninin Kararının Yasal Olduğun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 2004/16241SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ ( Oluşan Yeni Durumda Lehe Olan Zamanaşımının Uygulanması Gereği )
Y4.CDE. 1995/7866SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ ( Sanığa Ek Savunma Hakkı Tanınması Mecburiyeti )
Y9.CDE. 1996/6654SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ ( Sanığa Ek Savunma Hakkı Verilmemesinin Savunma Hakkının Kısıtlanması Sonucunu Doğurması )
Y7.CDE. 2000/3300SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ ( Sanığa Ek Savunma Hakkı Verilmesi Mecburiyeti )
Y8.CDE. 2016/1913SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ ( Sanıklardan Birinin Eyleminin 6136 S. K.'nun 13/1. Md. Uyarınca Ruhsatsız Silah Taşıma Suçunu Oluşturduğu Gözetilerek Değişen Suç Vasfı Sebebiyle Sanığın Anılan Hüküm Uyarınca Cezalandırılması İle Yetinilmesi Gerektiği )
YCGKE. 1984/1-73SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ ( Savcının Esas Hakkındaki Mütalaasının Sanığın Yüzüne Karşı Okunması Nedeniyle Ek Savunma Alınmasına Gerek Olmaması )
YCGKE. 2004/8-92SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ ( Silahlı Tehdit İddiasıyla Açılan Davada Ayrı Dava Açılmadan Halkta Korku Kaygı ve Panik Uyandıracak Şekilde Silahla Ateş Etmekten Hüküm Kurulamayacağı )
Y4.CDE. 2002/29191SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ ( Silahlı Tehditten Açılan Davada Korku Kaygı ve Panik Yaratacak Biçimde Ateş Etmekten Hüküm Kurulabilmesi İçin Mahkemece Yapılması Gereken İşlemler )
Y4.CDE. 1983/523SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ ( Sulh Ceza Mahkemesinde Açılan Şahsi Davada Usul İşlemlerinin Durdurularak Dosyanın Savcılığa Gönderilmesi )
Y8.CDE. 2012/2728SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ ( Tabancayı Evinde Hatıra olarak sakladığı - Eylemin 6136 Sayılı Kanunun 13/3 madde ve Fıkrasında Tanımlanan Suçu Oluşturduğu Gözetilmeden Aynı Kanunun 13/1 madde ve Fıkrası Kapsamında Kaldığından Bahisle Yazılı Biçimde Uygulama Yapılmasının Doğru Olmadığı )
Y7.CDE. 1999/9103SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ ( Toplu kaçakçılık )
Y5.CDE. 2013/14908SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ (Sanıklar Hakkında İhaleye Fesat Karıştırma Suçu İddiasıyla 3628 S. Yasa Uyarınca Yapılan Soruşturma Sonunda Kamu Davası Açıldığı - Eylemlerinin İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturabileceği Kabul Edildiğine Göre Ek Savunma Hakkı Vermek Suretiyle Hüküm Tesis Edilebileceği)
Y5.CDE. 2005/679SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ VE SAVCI MÜTALAASININ SANIĞIN YOKLUĞUNDA ALINMASI ( Sanığa Ek Savunma Hakkı Tanınması Gereği - Ek Savunma Hakkı Tanınmamasının Savunma Hakkının Kısıtlanması Niteliğinde Olması )
Y10.CDE. 2003/4881SUÇ VASFININ FARKLI OLMASI ( Uyuşturucu Madde Madde İhraç Eden Sanıkların Aynı Uyuşturucu ile İlgili Olarak İngilterede Uyuşturucu Madde İthalinden Yargılanıp Beraat Etmesi - Aynı Suçtan İki Kez Yargılanamamaya İlişkin Kuralın Kapsamına Girmemesi )
YCGKE. 2011/3-189SUÇ VASFININ NİTELENDİRİLMESİ ( Orman Kanunu'na Aykırılık Suç Tarihinde Toplam Ceza Miktarının 2.000 T.L.'nin Altında Bulunan Kararlara Karşı Temyiz Yasa Yolunun Kapalı Olduğu - Ancak Kesinlik Sınırının Altındaki Hükümlerin de Suç Vasfına Yönelik Olarak Aleyhe Temyiz Edilebileceği )
Y6.CDE. 2013/28852SUÇ VASFININ TAKDİRİ ( Sanığın Eve Gelerek Yakınana Babası Yakınanı Sorduğu - Yakınanın Evde Olmadığını Söylediği ve Bunun Üzerine Sanığın Elini Yakınanın Ağzına Tutarak Bak Seni Böyle Boğarım Boynunu Sıkarım Dediği/Tehdit Suçundan Bahsedilemeyeceği/Sanığın Eyleminin Etkili Eylem Suçunu Oluşturduğu )
Y6.CDE. 2014/2353SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Alacağın Tahsili Amacıyla Hareket İle Müştekiyi Tehdit Ederek Ayrıca Müşteki ve Mağdurun Dolaşım Özgürlüğünü Sınırlayan Sanıkların Eyleminin Hürriyeti Tahdit Suçu İle Aynı Yağmanın Daha Az Cezayı Gerektiren Halini Ayrı Ayrı Oluşturduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/678SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Atılı Eylemin Suç Tarihi ve Ele Geçen Eşyanın Niteliği İtibariyle 5752 Sayılı Yasa İle Değişik 4733 S. K.'nun 8/4. Md. Hükmü Kapsamında Kaldığı Gözetilmeden 5607 Sayılı Yasaya Muhalefetten Hüküm Tesisinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y21.CDE. 2015/8294SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Bir Metal Levha Üzerine Yazı Yazılması Halinde de Diğer Unsurların Varlığı Durumunda Belgeden Söz Edilebileceği - Sahte Oluşturulan Plakanın Bilerek Kullanılması Eyleminin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu/Suç Vasfında Yanılgı Sonucu Mühürde Sahtecilik Suçundan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y11.CDE. 2011/1254SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Biri Gerçek Diğeri Hayali Şahıs Adına Düzenlenmiş Suça Konu Belgeleri Kullanmaktan İbaret Eylemin Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı - Resmi Belgeyi Bozmak Yok Etmek ya da Gizlemek Suçunun Oluşamayacağı )
Y15.CDE. 2016/533SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Caminin Giriş Kapısının Kilidini ve İmam Odasının Kapısının Camını Kırmaktan İbaret Eylemlerin İbadethanelere Zarar Verme Suçunu Oluşturduğu - 5237 S. TCK'nun Md. 152/1/a Hükmü Uyarınca Uygulama Yapılamayacağı )
Y14.CDE. 2014/2055SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Çocuğun Basit Cinsel İstismarı/Sanığın Mağdureye Hitaben Sen Çok Güzel Olmuşsun Serpilmişsin Dudakların Çok Güzel Dediği - Bedensel Temas İçermeyen Eyleminin Cinsel Taciz Suçunu Oluşturduğu/Yanılgıya Düşülerek Hüküm Kurulmasının Kanuna Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2017/7573SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Davaya Konu Araçta İkinci Yakıt Deposunun Bulunmasının Yasal Olduğu Ancak Çekicinin Şoför Mahallinde Ele Geçen Ticari Miktar ve Mahiyetteki Yirmi Üç Karton Sigaranın Kaçak Olarak Yurda Sokulduğunun Anlaşılması Sebebiyle 5607 Sayılı Kanun Hükümleri Gereğince Uygulama Yapılması Gerektiği )
Y8.CDE. 2015/12507SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Diğer Sanığın Ele Geçirilemeyen Bıçakla Diğer Şahsı Göğüs Bölgesinden Yaraladıktan Sonra Olaya Müdahale Edenin Arkadaşı Mağduru da Yaralaması Üzerine Sanığın Korkutmak Amaçlı Tabancayla Havaya Ateş Etmesi Şeklinde Gerçekleşen Eyleminin Zincirleme Silahla Tehdit Suçunu Oluşturacağı )
Y14.CDE. 2016/6002SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Dosya İçeriğine Göre Sanığın Evine Cebirle Getirilen Mağduru Evinde Kilit Altında Zorla Tutma Şeklindeki Eyleminin 5237 S. TCK'nun 109/2. Md. Hükmü Kapsamında Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y21.CDE. 2015/9054SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Düzenlenen Belgelerin Kullanılarak Kişi veya Kişilere Haksız Bir Menfaat Sağlanması ve Kamu Zararını Doğurucu Nitelik Taşıması Karşısında Sanıkların Eylemlerinin 5237 S. TCK'nun 204/1. Md. Hükmüne Uyduğu ve Bu Madde Uyarınca Cezalandırılmaları Gerektiği - Resmi Belgede Sahtecilik Suçu )
Y8.CDE. 2016/2859SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Ele Geçen Kopyalama Aparatının İncelenmesi Sanığın Bilişim Sisteminin Parçası Olan ATM Üzerinde Gerçekleştirdiği Hareketlerinin Ayrıntılı Olarak Tespiti ve Bu Hareketin Suça Konu Bankanın Bilişim Sisteminin Bir Parçası Olan ATM'nin Kısa Süre de Olsa Çalışmasına Engel Teşkil Edip Etmediğinin Tespiti Gerektiği )
Y20.CDE. 2016/2943SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Elinde Taşıdığı Poşet İçerisindeki Ayakkabıların Tabanına Zulalanmış Vaziyette Ele Geçen Eroini İhraç Edeceğine İlişkin Yeterli ve Kesin Delil Bulunmadığı - Sanığın Sabit Olan Eyleminin Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçunu Oluşturduğu/Uyuşturucu Madde İhraç Etme Suçundan Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
Y6.CDE. 2013/31813SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Eylemin Malın Teslimine Yahut Malın Alınmasına Karşı Koymamaya Yönelik Bir Hareket Niteliğinde Bulunmadığı - Eylemin Bu Haliyle Hırsızlığa Teşebbüs Konut Dokunulmazlığını İhlal Silahla Tehdit Silahla Kasten Yaralama Biçiminde Geliştiğinin Gözetilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2013/13-448SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Eylemin Telefonun Kullanılmasını Sağlayan Ekonomik Bir Değer İfade Eden ve Bilişim Sisteminde Veri İle Temsil Edilen Kontörleri Bilişim Sistemini Kullanıp Veriyi Yer Değiştirmek Suretiyle Kendi Telefon Hattına Geçirmeye Yönelik Olduğu - Bilişim Sistemleri Kullanılmak Suretiyle Hırsızlık Suçunun Oluştuğu )
Y1.CDE. 2015/1335SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Fikir ve Eylem Birliği İçerisinde Hareket Eden Sanıkların Eyleme Bağlı Ortaya Çıkan Kasıtlarının Öldürmeye Yönelik Olduğu Anlaşılmakla Mağduru Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Cezalandırılmaları Gerektiği - Suç Vasfında Yanılgıya Düşülerek Olası Kastla Yaralama Suçundan Hükümler Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y6.CDE. 2014/11085SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Gece Vakti Annesi ve Dedesi Olan Yakınanların Birlikte İkamet Ettiği Eve Gelip Para Talep Eden Yakınanın Olumsuz Cevap Vermesi Üzerine Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilir Şekilde Darp Eden Sanığın Eyleminin Geceleyin ve Konutta Yağmaya Teşebbüs Suçunu Oluşturduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y5.CDE. 2012/3738SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Görevi Kötüye Kullanma Suçu - Sanığın Yaptığı Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmelerinin Muhataplarının Beyanları Alınarak Yürüttüğü Görevin Sağladığı Nüfuzdan Yararlanıp Yararlanmadığı Araştırılarak Eylemin Kamu Görevlisinin Ticareti Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağının Tartışılması Gerektiği )
Y11.CDE. 2014/4825SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Kambiyo Senetlerinde Yapılan Sahtekarlığın Resmi Belgede Yapılmış Sayılabilmesi İçin Senedin Türk Ticaret Kanununda Öngörülen Bütün Unsurlarını Taşıması Gerektiği - Aksi Halde Yasal Unsurları Taşımayan Kambiyo Senedinde Sahtekarlık Yapılması Halinde Fiilin Özel Belgede Sahtekarlık Suçunu Oluşturacağı )
Y2.CDE. 2014/31010SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Kapıları Kilitli Halde Park Halinde Olan Otomobilin Çalınması Şeklinde Gerçekleşen Eylemin 5237 S. TCK'nun Md. 142/1/b Hükmünde Tanımlanan Suçu Oluşturduğu Gözetilmeden Suç Vasfının Nitelendirilmesinde Yanılgıya Düşülerek 5237 S. TCK'nun Md. 142/1/e Maddesiyle Uygulama Yapılmasının Hatalı Olduğu )
Y17.CDE. 2015/29034SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Katılana Ait İçinde Oturulmayan İnşaat Halindeki Bina İçerisinden İnşaat Malzemelerinin Bulunduğu Daireden Sanığın Hırsızlık Yaptığı - Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçunun Yasal Unsurları Oluşmadığı )
Y8.CDE. 2015/15640SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Katılana Ait Kredi Kartını Ele Geçirmeyen ve Elinde Bulundurmayan Sanığın Eyleminin Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçunu Oluşturmayacağı - Katılanın Kartından İşlem Yaptığı Sırada Farkettirmeden Para Çekme İşlemini Yapan ve Daha Sonra Parayı Alan Eyleminin Hırsızlık Suçunu Oluşturacağı )
Y23.CDE. 2015/18828SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Katılandan Bir Telefon Görüşmesi Yapıp İade Etmek Üzere Aldığı Cep Telefonunu Geri Vermeyerek Uzaklaşması Şeklindeki Eylemin Zilyetliğin Devredilmemiş Olması Nedeniyle Hırsızlık Suçunu Oluşturduğu - Suç Vasfında Hataya Düşülerek Güveni Kötüye Kullanma Suçundan Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )
Y15.CDE. 2011/20886SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Katılanın Kendisinden Yardım İstemesi Üzerine Katılanın Kendisine Verdiği Bankamatik Kartını ATM Cihazına Koyup Şifreyi Giren Sanığın Kartı İade Edip Para Olmadığını Söylemesi Üzerine Katılanın Bankaya Girdiği/Sanığın da Aldığı Bir Miktar Para İle Olay Yerinden Uzaklaştığı - Hırsızlık Suçunun Oluştuğu )
Y10.CDE. 2015/5555SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Kolluk Görevlisinin Gerçek İradesinin Uyuşturucu Madde Satın Alma Değil Suç Delilini Elde Etme Olduğu - Uyuşturucu Madde Satmanın Gerçekleşmediği/Sanığın Hareketlerinin Bütünüyle Uyuşturucu Maddeyi Satışa Arzetme Suçunu Oluşturduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2015/8946SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Kontrol Teşkilatında Görevli Kişilerin Gerçekte Hiç Yapılmadığı ya da Eksik Bırakıldığının ve Faturaya Dayalı İş İle İmalatlarda Fazla Ödeme Yapıldığının Tespiti Halinde Sanıkların Eyleminin Memurun Resmi Belgede Sahteciliği Aksi Halde Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturacağı )
Y22.CDE. 2015/13932SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Konut ve Eklentisi Niteliğindeki Yerlerde Gerçekleştirilen Eylemlerin 5237 S. TCK'nun Md. 142/1/b Hükmünde Düzenlenen Suçu Oluşturacağı - Eylemlerin Müştekiye Ait Evin Yanındaki Ahırdan Gerçekleştirildiği/Suç Vasfında Yanılgıya Düşülerek 5237 S. TCK'nun Md. 142/2/g Hükmünün Uygulanmasının Hatalı Olduğu )
Y21.CDE. 2016/8907SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Köy Muhtarı ve Köy Azasının İmzasını Taşıyan Sahte Arazi Bilgileri Formlarını İlçe Tarım Müdürlüğüne İbraz Ederek Tarımsal Destekleme Parası Almaktan İbaret Eylemin Resmi Belgede Sahtecilik Suçuna Vücut Verdiği - Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunma Suçuna Dair Kabulün Hatalı Olduğu )
Y8.CDE. 2016/7198SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Kriminal Polis Laboratuvarınca Düzenlenen Ekspertiz Raporunda Sanıktan Ele Geçen Ruhsatsız Tabancanın 6136 Sayılı Kanun Kapsamında Olmadığının Belirtilmiş Olması Karşısında 6136 S. K.'nun 13/1. Md. Hükmünde Tanımlanan Suçun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı )
Y1.CDE. 2015/5719SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Kullanılan Silahın Niteliği Atış Sayısı Mağdurların Olay Yerinden Kaçarak Kurtulmaları ve Çevreden Gelen İnsanların Etkisi İle Sanığın Eylemine Son Vermesi Değerlendirildiğinde Sanığın Eyleme Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Kastın Öldürmeye Yönelik Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y10.CDE. 2015/4313SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Kullanma Sınırları İçindeki Maddeleri Satacağına veya Başkasına Vereceğine İlişkin Kuşkuyu Aşan Yeterli ve Kesin Delil Bulunmayan Sanığın Eyleminin Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçunu Oluşturduğu - Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma Suçundan Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
Y1.CDE. 2015/6384SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Mağdurda Oluşan Yaralanmanın Hayati Tehlikeye Neden Olmadığı - Olası Kastla İşlenen Suçlarda Meydana Gelen Sonuca Göre Nitelendirme Yapılması Gerektiğinden Sanığın Eyleminin Olası Kastla Yaralama Kabul Edilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2014/14-112SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Mağdurenin Gerçek Yaşı Hususunda Şüphe Meydana Gelmiş Olup Bu Şüphe Giderilerek Mağdurenin Gerçek Yaşının Bilimsel Olarak Tespitinden Sonra Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gerektiği - Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı )
Y14.CDE. 2012/15664SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Mağdurenin Üvey Annesi Olan Sanığın Yaramazlık Yaptığı Zamanlarda Mağdurenin Ellerine Vurduğu/Eylemin Kasten Yaralama Suçunu Oluşturduğu - Kötü Muamele Suçundan Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
Y8.CDE. 2017/468SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Mağdurun Elleri Kelepçeli Vaziyette İken Kendisine Tokat Vuran Sanığa Tepki Olarak İteklemesi Üzerine Sanığın Mağduru Kelepçelerinden Tutup Karakolun Başka Yerine Götürerek Burada Copla Vücudunun Değişik Yerlerine Vurma Tehdit Hakaret İçeren Sözler Sarf Etme Şeklinde Eyleminin İşkence Suçunu Oluşturduğu )
Y3.CDE. 2009/14669SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Mağdurun Emniyet Amirliğinde ve Devlet Hastanesinde Sahte İsim Kullanıp Tetkik ve Tedaviyi Reddetmesi - Mağdur Belirlenmeden Muayene ve Kesin Raporu Aldırılmadan İddianame Düzenlenemeyeceği )
Y6.CDE. 2017/648SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Mağdurun Tezgahından Çaldığı Kamera Üzerinde Olduğu Halde Olay Sonrası Kesintisiz Takip İle Kendisini Kovalayan Mağduru Bıçak İle Tehdit Eden Sanığın Eyleminin Bütün Halinde Yağma Suçunu Oluşturduğu - Hırsızlık ve Tehdit Suçundan Uygulama Yapılması Hatalı Olduğu )
Y18.CDE. 2015/20698SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Mahkemenin Sanık Polis Merkezine Götürüldükten Sonra Söz Konusu Tehdit İçeren İfadeleri Kullandığını Kabul Ettiği/Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunun Unsurlarının Gerçekleşmediği - Eylemin Tehdit Suçunu Oluşturacağı )
YCGKE. 2014/1-427SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Maktulü Öldürdükten Sonra Cebinden Cep Telefonunu Alan Sanığın Daha Sonra da İşlediği Suçun Delilleri Yok Etmek Amacıyla Yaktığı Söylenebilir İse de Tüm Dosya Kapsamından Maktulün Bir Miktar Parasını da Aldığının Anlaşıldığı - Faydalanma Maksadıyla Hareket Ettiği ve Eylemin Hırsızlık Suçunu Oluşturduğu )
Y1.CDE. 2007/8691SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Maktulün Yaşının İddianamede Yanlış Gösterilmesi - Etkili Oduğu Düşünülerek İddianamenin Düzeltilmesi Gereği )
Y1.CDE. 2015/1652SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Maktülde Oluşan Yaralamanın 5237 S. TCK'nun 86/1. Md. Hükmü Kapsamında Kalması Durumunda Kasten Yaralama Sonucu Ölüme Neden Olma Suçundan 5237 S. TCK'nun 86/2. Md. Hükmü Kapsamında Kalması Durumunda Taksirle Ölüme Neden Olma Suçundan Sanığın Mahkumiyeti Gerektiği )
Y12.CDE. 2015/3460SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Müdahaleler Sebebiyle Taşınmazda Zarar Mevcut Olmayıp Esaslı Müdahale Gerçekleştirilmesi Halinde İzinsiz İnşai ve Fiziki Müdahalede Bulunma Basit Onarım Kapsamındaki Faaliyetlerin Saptanması Halinde İse İzinsiz Tadilat ve Tamirat Yapma Suçundan Hüküm Tesisi Gerektiği )
Y6.CDE. 2013/29008SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Müştekinin Aşamalarda Araçla Aralarında Yaklaşık On Beş Metre Olduğunu Araçta Kimin Bulunduğunu Görmediğini Beyan Ettiği - Müştekiden Telefonu Ne Şekilde Aldıklarını Bilmediğini ve Görmediğini Savunması Karşısında Eyleminin Hırsızlık Olarak Nitelendirilmesi Gerektiği/Yağma Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y15.CDE. 2011/67166SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Müştekinin Görüşme Yapıp Geri Vermek Üzere Cep Telefonunu Alan Ancak İade Etmeyen Suça Sürüklenen Çocuğa Zilyetliğin Devredilmediği - Eyleminin Hırsızlık Suçunu Oluşturacağı Gözetilmeksizin Suç Vasfında Yanılgıya Düşülerek Güveni Kötüye Kullanma Suçundan Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
Y17.CDE. 2015/15361SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Müştekinin Sevk ve İdaresindeki Halkın Yararlanmasına Sunulmuş Ulaşım Aracı Olan Yolcu Minibüsüne Binen Sanık ve Suç Arkadaşı Tarafından Şoförün Yanındaki Bozuk Para Kutusundan Para Çalınması Biçiminde Gerçekleştirilen Eylemde Suçun 5237 S. TCK'nun Md. 142/1/c Hükmüne Uyduğu )
Y2.CDE. 2014/28265SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Müştekinin Sokak Üzerine Kapılarını Kilitleyerek Park Ettiği Otomobilinin Suça Sürüklenen Çocuklar Tarafından Düz Kontak Yapılmak Suretiyle Çalınması Şeklindeki Eylemin 5237 S. TCK'nun Md. 142/1/b Hükmünde Tanımlanan Suçu Oluşturduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y23.CDE. 2015/740SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Nüfus Müdürlüğünün Maddi Varlığı Olan Nüfus Cüzdanı Kullanılarak Dolandırıcılık Suçunun İşlenmesi Sebebiyle Kamu Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu - Suç Vasfında Yanılgıya Düşülerek Basit Dolandırıcılık Suçundan Mahkumiyete Hükmolunmasının Hatalı Olduğu )
Y1.CDE. 2016/1039SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Olası Kastla İşlenen Suçlarda Meydana Gelen Sonuca Göre Nitelendirme Yapılması Gerektiği - Sanığın Eyleminin Olası Kastla Yaralama Kabul Edilmesi Gerektiği/Olası Kastla Kasten Öldürmeye Öldürme Suçundan Ceza Tayininin İsabetsiz Olduğu )
YCGKE. 2014/13-729SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Olay Tarihinde Sanığın Mağdurun Lokantasının Mutfak Camını Kırarak İçeriye Girmeye Çalıştığı Sırada Sesleri Duyarak Gelen Polisleri Fark Ederek Kaçtığı - Eylemin Mala Zarar Verme Suçunun Yanında Nitelikli Hırsızlık ve İşyeri Dokunulmazlığının İhlali Suçlarına Teşebbüsü de Oluşturacağı )
Y1.CDE. 2015/4420SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Olayda Kullanılan Silah ve Hedef Alınan Bölge Göz Önünde Bulundurulduğunda Sanığın Eylemin Sonucunu Bilerek ve İsteyerek Gerçekleştirdiğinin Anlaşıldığı - Doğrudan Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Cezalandırılması Gerektiği - Suç Vasfında Yanılgıya Düşülerek Olası Kastla Yaralama Suçundan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y1.CDE. 2017/361SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Öldürme Kastlarını Açığa Çıkaran Kesin ve İnandırıcı Delil Elde Edilemediği - Kasten Yaralama Sonucu Ölüme Neden Olma Suçundan Hüküm Kurulması Gerektiği Gözetilmeden Suç Niteliğinde Yanılgıya Düşülerek Kasten Öldürme Suçundan Mahkumiyetlerine Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y16.CDE. 2015/1500SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Örgüt Üyesi Olduğu Yolunda Dosyaya Yansıyan Bilgi Bulunmayan Sanığın Eylemlerinin Örgütsel Talimatlar Doğrultusunda Gerçekleştirilip Cebir ve Şiddet İçeren ve Siyasi Faaliyet Kabul Edilemeyecek Eylemlere Katıldığı - Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşlemek Suçunu Oluşturacağı )
Y16.CDE. 2017/1410SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Pkk Silahlı Terör Örgütünün Hiyerarşik Yapısına Dahil Oldukları Yönünde Bir Delil Bulunmayan Sanıkların İçeriği Belirsiz Toplantılara Yer Sağlamak Dışında Terör Örgütünün Propagandasını Yapan Bir Derginin Dağıtımını Yapmak Şeklindeki Kanıtlanan Eylemlerinin Örgüte Yardım Etme Suçunu Oluşturacağı )
Y6.CDE. 2015/7531SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Polis Olduğunu Söyleyerek Mağdura Yumrukları ve Bira Şişesi İle Vurmak Suretiyle Para Kredi ve Banka Kartları İle Sürücü Belgesini Almaları Şeklindeki Eylemlerin Yağmaya Kalkışma Suçunu Oluşturduğu - Yaralama ve Kamu Görevinin Usulsüz Üslenilmesi Suçlarından Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
YCGKE. 2014/1-130SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanığın Babasından Para İstemesi ve Babasının da Vermemesi Sebebiyle Aralarında Kavga Çıktığı - Karşılıklı Darp Sırasında Sanığın Meyve Bıçağı İle Mağdurun Batın Sol Üst Kısmına Bir Kez Vurarak Diafragma Hasarına Neden Olacak Şekilde Yaraladığı/Eylemin Kasten Yaralama Olarak Kabulü Gerektiği )
Y14.CDE. 2014/9227SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanığın Baskı Yapması Sonucunda Olay Günü Buluşmak Zorunda Kalan Mağdureyi Götürdüğü İşyerinde Alıkoyup Rızası Dışında Göğüslerine Dokunduğu - Eylemlerinin Bütün Halinde Beden veya Ruh Sağlığını Bozacak Şekilde Çocuğun Basit Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçlarını Oluşturduğu)
Y8.CDE. 2016/7733SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanığın Başkasına Ait Kimlik Bilgilerini Kullanarak Katılan Bankaya Müracaat Ederek Banka ve Kredi Kartı Çıkartmak Eyleminin ve Bu Kartları Kullanarak Değişik Zamanlarda Nakit Para Çekmek Suretiyle Yarar Sağlama Eyleminin Birbirinden Bağımsız Ayrı Ayrı Suçları Oluşturacağı - Tek Suç Kabulünün Hatalı Olduğu )
Y14.CDE. 2014/2037SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanığın Cebir ve Tehdit Kullanmak Suretiyle Birden Fazla Kişiyle Birlikte Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunu İşlediği - Yanılgıya Düşülerek Ceza Tayin Edilmesinin Hatalı Olduğu )
YCGKE. 2016/14-84SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanığın Cinsel Organını Mağdurun Poposuna Sürtmek Suretiyle Cinsel İstismarda Bulunduğu Mağdurun Bu Eyleme İlişkin Tüm Aşamalardaki Tutarlı Beyanlarıyla Sabit Olduğu - Eylemin Çocuğa Karşı Basit Cinsel İstismar Niteliğinde Bulunduğu/Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )
Y5.CDE. 2016/8903SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanığın Elde Ettiği İddia Olunan Paraları Karakolun İhitiyaçları İçin Harcayıp Harcamadığının Tespiti Sanığın Sıfat ve Konumu da Nazara Alınarak Suç Vasfının Tayin ve Takdiri Gerekirken Suç Vasfında Yanılgıya Düşülerek Eylemlerin Kül Halinde Görevi Kötüye Kullanma Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğu)
Y10.CDE. 2016/2737SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanığın Emanet Eşyalarını İvedi Olarak Adli Emanet Memurluğuna İade Etmeyerek Kendi Uhdesinde Bulundurarak Ağzı Mühürlü Haldeki Emanet Eşyası Torbasını Açmak ve Daha Sonrasında Kardeşi Olan Diğer Sanığa Emanet Eşyaları İçindeki Uyuşturucu Maddeleri Vermesi Şeklindeki Eylemlerinin Ayrı Ayrı İki Eylem Olduğu)
Y8.CDE. 2017/15706SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanığın Eyleminin Çalıştığı Restauranta Gelen Kişilere Ait Kartların Manyetik Şerit Bilgilerini Kopyalamak ve Şifrelerini Elde Etmekten İbaret Olduğu Diğer Sanıkların Sahte Kart Üretmek ve Bu Kartları Kullanmak Suçlarına İştirak Ettiğine Dair Dosya Kapsamında Delil Bulunmadığı )
Y4.CDE. 2014/3358SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanığın Eyleminin Mağdurun Hayatına Yönelik Bir Saldırı Gerçekleştirme Niteliğinde Olduğu Gözetilmeden Suçun Vasfında Yanılgıya Düşülerek Silahla Tehdit Suçundan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y15.CDE. 2017/13929SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanığın Eyleminin Özel Hüküm Niteliğinde Bulunan 5809 S. K.'nun 56. Md. Hükmündeki Suçu Oluşturacağı Gözetilmeden Suç Vasfının Özel Belgede Sahtecilik Olarak Kabulüyle Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
Y16.CDE. 2015/231SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanığın Eyleminin Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçunu Oluşturacağı Hukuki Durumunun Buna Göre Takdir ve Tayini Gerektiği Gözetilmeden Suç Vasfında Yanılgıya Düşülerek Hüküm Kurulmasının Kanuna Aykırı Olduğu )
Y5.CDE. 2015/11049SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanığın Eyleminin Rüşvet Vermeye Teşebbüs Etmek Olarak mı Yoksa Görevinin Gereklerine Uygun Davranmak İçin Çıkar Sağlamaya Teşebbüs Olarak mı Vasıflandırılacağı Açıklanan Hususlar Işığında Değerlendirilip Belirlenen Suç Vasfına Göre Yasa Değişiklikleri de Gözetilip Lehe Kanunun Uygulanması Gerektiği )
Y4.CDE. 2015/26698SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanığın Eyleminin Tehdit Suçunu Oluşturduğu - Söylenen Sözlerin Müştekiyi Kendisine Para Vermeye Zorlama Kastıyla Değil İstenen Yardımın Yapılmamasına Tepki Olarak Söylendiği )
Y12.CDE. 2015/11869SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanığın Gece Geç Saatlere Kadar Açık Olan Büfede Koruma Tedbiri Olarak Bulundurulan Tüfeğin Dolu Olduğunu Patlayabileceğini ve Tüfekten Çıkacak Saçmaların Karşısında Bulunan Ölene İsabet Ederek Ölümüne Neden Olabileceğini Öngörmesine Rağmen Hareketini Sürdürerek Sonucu Kabullendiğini Eylemli Olarak Ortaya Koyduğu - Sanığın Olası Kast Hükümleri Uygulanmak Suretiyle Cezalandırılması Gerektiği )
Y8.CDE. 2016/1437SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanığın Hedefinin Sadece ATM'deki Paraya Yönelik Olduğu/Paranın Zilyedinin Rızası Dışında Alıkonulması Sebebiyle Eylemin Hırsızlık Suçunu Oluşturacağı - Uygulama Alanı Bulunmayan Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçundan Mahkumiyetine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
YCGKE. 2013/11-469SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanığın İdari Yaptırım Kararının Uygulanmasını Engellemek Amacıyla Müştekiye Ait Sürücü Belgesini İbraz Ettiği/Belgedeki Fotoğrafın Sanığa Benzemesi Nedeniyle Beyanın Doğruluğunun Kamu Görevlilerince Araştırılmasının Zorunlu Olmadığı/Sanığın Beyanı İle Müşteki Hakkında Birden Fazla Ceza Tutanağı Düzenlendiği - Eylemin Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçunu Oluşturduğu )
Y6.CDE. 2015/8775SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanığın Kapıyı Açan Mağdurdan Para İsteği/Mağdurun Olumsuz Cevap Vermesi Üzerine Mağdurun Boğazını Sıkıp Yüzüne Taş İle Vurarak Yaraladığı/Bu Kez Ağabeyi Olan Mağdura Saldırması Üzerine Mağdurun Parayı Sanığa Vererek Evden Uzaklaşmasını Sağladığı - Sanığın Mağdura Yönelik Yağma Suçu İşlediği )
Y15.CDE. 2015/6362SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanığın Katılan Banka ve Şirket Aleyhine Başlattığı İcra Takibine Dair Dosyanın Getirtilip İncelenmesi Eylemin Doğrudan Bankaya Yönelik Olması da Gözetildiğinde Suç Vasfının Tayini Tespiti İle Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumlarının Tayin ve Takdiri Gerektiği - Nitelikli Dolandırıcılık )
Y6.CDE. 2014/10260SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanığın Katılana Boş Senetler Uzatarak İmzalamasını Söylediği ve Devamında Bir Miktar Para İstediği Katılan Rıza Göstermeyince Sesini Yükseltip Tehdit Ederek Senetleri İmzalattığı - Eylemin Konutta Yağma Suçunu Oluşturduğu/Delillerin Takdirinde Yanılarak Hüküm Kurulmasının Kanuna Aykırı Olduğu )
Y4.CDE. 2014/35881SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanığın Kendisini Başka Bir İsimle Tanıtıp Bu İsim Adına Bazı Resmi İşlemlerin Yapılmasının Ardından Kullanılan İsimde Bir Kişinin Nüfus Kaydında Bulunmadığının Anlaşıldığı - Başkasına Ait Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
Y1.CDE. 2016/1581SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanığın Mağdura Bıçakla Vurduğu/Mağdurun Pencereden Atlayıp Kaçtığı/Sanığın Elindeki Bıçağı Peşinden Fırlattığı İsabet Ettiremediği/Mağdurun Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Şekilde Yaralandığı - Yaralama Suçundan Cezalandırılması Yerine Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
Y1.CDE. 2016/5038SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanığın Mağdurun Küçültücü Söz ve Davranışının Etkisinde Kalarak Olay Yerine Döndüğü - Tek Bir Bıçak Darbesi İle Yaralanmaya Sebebiyet Verdiği/Kastının Öldürmeye Yönelik Olmadığı/Eyleminin Kasten Yaralama Suçunu Oluşturduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y13.CDE. 2016/2386SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanığın Müştekinin Zilyedliğinde Bulunan Tüfeği Zorla Alması Eyleminin Yağma Suçunu Oluşturduğu Gözetilmeden Suç Vasfında ve Kanıtların Takdirinde Yanılgıya Düşülerek Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı)
Y1.CDE. 2014/663SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanığın Olası Kastla Hareket Ettiği/Nüfus Kaydına Göre Maktulün Suç Tarihinde On Sekiz Yaşından Küçük Olduğu/Çocuğu Olası Kastla Öldürme Suçundan Hüküm Kurulması Gerektiği - Suç Vasfında Yanılgıya Düşülerek Bilinçli Taksirle İnsan Öldürme Suçundan Hüküm Kurulmasının Kanuna Aykırı Olduğu )
YCGKE. 2013/4-319SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanığın Olay Günü Saat Gece Sıralarında Mağduru Hedef Almaksızın Nedeni Belli Olmayacak Şekilde Evinin Balkonundan Havaya Beş El Ateş Ettiği Anlaşılan Olayda Sanığın Bu Eylemiyle Meskun Mahalde Oturan Kişilerde Korku Kaygı veya Panik Yarattığı - Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçunun Oluştuğu )
Y14.CDE. 2015/7489SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanığın On Beş Yaşından Büyük Olan Mağdure İle Cebir Tehdit Hile veya İradeyi Etkileyen Başka Bir Neden Olmaksızın Rızası Dahilinde Anal Yoldan Cinsel İlişkiye Girdiği - Eyleminin Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunu Oluşturduğu/Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Suçundan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y22.CDE. 2015/18487SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanığın Parayı Müştekinin Elinden Cebinden veya Üzerinden Almayıp Kendi Elinde Bulunan Müştekiye Ait Parayı İade Ediyormuş Gibi Yapıp Alıp Gittiği - Eyleminin 5237 S. TCK'nun Md. 141/1 Hükmüne Uyan Suçu Oluşturup Oluşturmadığının Öncelikle Tartışılması Gerektiği )
Y15.CDE. 2014/23863SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanığın Sigorta Şirketleri İle Limited Şirketin Yetkilisi veya Çalışanı Olmadığı - Limited Şirketi İle Komisyon Karşılığı Çalıştığı/Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre de Anılan Şirketle Bir Bağının Bulunmadığı/Eyleminin Basit Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu )
Y2.CDE. 2015/16753SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanığın Sopa İle Müştekiyi Yaraladığı Müştekinin Bağırarak Eşini Çağırması Üzerine de Sanığın Kaçtığı Şeklinde Gerçekleşen Eylemin Yağma Suçunu Oluşturabileceği - Delillerin Takdirinin Üst Dereceli Olan Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y4.CDE. 2013/2352SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanığın Suça Konu Dilekçedeki Sözlerinin Mağdurun Onur Şeref ve Saygınlığını Rencide Edebilecek Tarzda Somut Bir Fiil İsnadı Yahut Sövme Niteliğinde Bulunmadığı - Eyleminin Takibi Şikayete Bağlı Olan Tehdit Suçu Kapsamında Değerlendirilebileceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y5.CDE. 2017/121SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanığın Suça Konu Parayı Ödediği Sırada Alıcının Kimliğine Dair Mesleği Gereği Kontrolleri Yapmayarak Mağdura Ait Parayı Başkasına Ödemesiyle Gerçekleşen Eyleminin İcrai Davranışla Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturduğu - İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullanma Suçundan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y15.CDE. 2011/25922SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanığın Şikayetçi Tarafından Zilyedliği Devredilmeksizin Kendisine Verilen Cep Telefonunu Geri Vermeyip Olay Yerinden Uzaklaşmaktan İbaret Eyleminin Hırsızlık Suçunu Oluşturduğu - Güveni Kötüye Kullanmak Suçunun Oluşmayacağı )
Y6.CDE. 2014/1156SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanığın Yakınanları Dinlemeyerek Keçileri Araca Yükleyip Olay Mahallinden Uzaklaşmaya Çalıştığı/Yakınanların Sanığın Aracının Önüne Çıkmalarına Karşın Sanığın Durmadığı/Yakınanların İse Yol Kenarına Çekilmek Zorunda Kaldığı/Eylemin 5237 S. TCK'nun Md. 142/2/g Hükmü Kapsamında Kaldığı - Yağma Suçu )
Y6.CDE. 2013/32141SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanığın Zorla Telefonunu Alıp Yaraladığı Mağdura Karşı Yağma Suçunu İşlemiş Olduğu - Mağdurun Sonradan İfadesini Değiştirmesi Sebebiyle Değişen İfadesine Dayanmak Suretiyle Kanıtların Takdirinde Yanılgıya Düşülerek Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y18.CDE. 2015/43832SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanık Tarafından Katılanların Hangi Görevlerinin Yapılmasına Engel Olmak İçin Tehdit Kullandığı Denetime İmkan Verecek Şekilde Gerekçeleriyle Karar Yerinde Gösterilmeden ve Eylemlerin Tehdit Suçunu Oluşturup Oluşturmadığı Tartışılmadan Yetersiz Gerekçeyle Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu)
Y6.CDE. 2010/26653SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanık ve Arkadaşlarının Hırsızlık Yapmak Amacıyla Yakınana Ait Evin Kapısını Zorlayıp İçeriye Girdikleri ve Bazı Eşyaları Aşağıda Bulunan Minibüse İndirdiği/Bir Arkadaşının Tekrar Eve Girdiği Sırada Elindeki Tornavidayı Kendisini Tutmak İsteyen Yakınana Doğru Sallayıp Yakınanın Geri Çekilmesinden Faydalanıp Aşağıya Kaçtığı - Eylemin Bütün Halinde Yağma Suçunu Oluşturduğu )
Y6.CDE. 2017/41SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanık ve Hükümlünün Telefonları Ele Geçirmeleri Konusundaki Ustalık ve Maharetleri İcabı Mağdurda Bulunduğuna Kesin Kanaate Vardıkları Telefonu Ele Geçirdikleri ve Hükümlü Mağdurun Cep Telefonunu Aldıktan Sonra Mağdurun Elinden Ansızın Hamle Yaparak Geri Aldığı - Eylemlerin Nitelikli Yağma Suçunu Oluşturduğu )
Y19.CDE. 2015/8584SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanıkla Birlikte Kendisiyle İkamet Etmeyen Reşit Olan Dört Çocuğunun Kimlik Bilgilerini de Ekleyip Nüfus Müdürlüğüne İbraz Ederek Bu Kişilerin de Seçmen Listesine Girmelerinin Sağlandığı - Suça Konu Belgenin Aldatıcı Özelliğinin Belirlenmesinin Ardından Sonuca Göre Suç Vasfının Tayini Gerektiği )
Y18.CDE. 2015/21061SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanıklar Hakkında Yaralama Suçundan Açılan Davada Adli Raporda Kesi Şeklinde Yaralanmanın Mevcut Olduğu Bu Yaralanmanın Sopa Bıçak Gibi Silahla Gerçekleştirildiğini Gösterdiği Şahsın da Sopa İle Yaralandığını Beyan Ettiği Dikkate Alındığında Eylemlerin Silahla Yaralama Suçunu Oluşturduğu )
Y3.CDE. 2016/16033SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanıklarda Ortaya Çıkan Kastın Öldürmeye Yönelik Olmasına Rağmen Sanıklar Hakkında Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Mahkumiyet Hükmü Kurulması Yerine Suç Vasfında Hataya Düşülerek Kasten Yaralama Suçundan Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
Y14.CDE. 2012/5680SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanıkların Birlikte Devriye Görevini Yaptığı Sırada Beraberce Mağduru Darp Ettikleri ve Bir Ara Kurtulan Mağdurun İhbar Hattını Arayıp Olayı Anlatarak Sanıklardan Şikayetçi Olduğu - Şikayetçiysen İfade Vermen Gerekiyor Demesi Üzerine Mağdurun Cebir Olmaksızın Kendi Rızasıyla Polis Aracına Binerek Sanıklarla Birlikte Karakola Gittiği/Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Değil Kasten Yaralama Suçunun Oluştuğu )
Y12.CDE. 2016/12670SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanıkların Eylemleri İle Ölüm Arasında Uygun İlliyet Bağı Bulunmaması Sebebiyle Taksirle Öldürme Suçu Yasal Unsurları İtibariyle Oluşmadığı - Sanıkların Görevi Kötüye Kullanma Suçundan Mahkumiyetlerine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2001/11821SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanıkların Eylemlerinden İşledikleri Suçun Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak Olarak Belirlenmesi )
Y22.CDE. 2015/15475SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanıkların Eylemlerini Katılana Ait Etrafı Taş Duvar İle Çevrili İkametin Alt Katında Bulunan Ahırdan Gerçekleştirdiklerinin Anlaşılması Karşısında Suç Niteliğinde Yanılgıya Düşülerek 5237 S. TCK'nun Md. 142/2/g Hükmü Uygulanmak Suretiyle Fazla Ceza Tayininin İsabetsiz Olduğu )
Y3.CDE. 2015/26860SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanıkların Hedef Aldığı Vücut Bölgesi Yara Yerleri ve Nitelikleri Kullanılan Aletin Elverişliliği Birlikte Değerlendirildiğinde Sanıkların Kasıtlarının Öldürmeye Yönelik Olduğu Anlaşıldığından Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Cezalandırılmaları Gerektiği )
Y6.CDE. 2013/31344SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanıkların Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın Tahsiline Yönelik Eylemlerinin 5237 S. TCK'nun Md. 106/2/c Hükmü Kapsamında Kaldığı Gözetilerek Hükümlülükleri Gerektiği Gözetilmeden Nitelikli Yağma Suçundan İşlem Yapılmasının Hatalı Olduğu )
Y8.CDE. 2016/5229SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanıkların Kartları Sahiplerinin Rızaları Dışında Kullandıklarına Dair Mahkumiyetlerine Yeterli Her Türlü Şüpheden Uzak Delil Bulunmadığı - Sanıkların Birlikte Müracaat Sahiplerinin Kimlik Bilgilerini Kullanarak Katılana Sahte Çalışma Belgesi İbraz Etmeleri Şeklinde Gerçekleşen Eylemlerin Zincirleme Gerçeğe Aykırı Beyan Sözleşme ve Eki Belgelerle Sahtecilik Suçu Oluşturduğu )
Y6.CDE. 2013/31253SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanıkların Katılanı Belediyenin Çöp Dökme Alanına Götürüp Darp ve Ölümle Tehdit Ederek Hiç Bir Dayanağı Olmayan Senet İmzalatmaları Biçiminde Gerçekleşen Eylemlerinin Birden Fazla Kişi İle Birlikte Yağma Suçunu Oluşturduğu - Suç Vasfının Tayininde Yanılgıya Düşülerek Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu )
Y23.CDE. 2016/11996SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanıkların Kurumlarla Fatura Tahsil Etme Konusunda Bir Anlaşması Olmadığı - Kurumlar Adına Tahsilat Yapıyor İzlenimi Uyandırıp Müşterilerin Güvenini Sağlayarak Bahsi Geçen Paraları Kurumlara Aktarmak Yerine Uhdesine Geçirmeleri Şeklinde Gerçekleştirdikleri Eylemlerinin Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu/Suçun Vasıflandırılmasında Yanılgıya Düşülerek Hüküm Kurulamayacağı )
Y6.CDE. 2015/8773SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanıkların Mağduru Adli Rapora Göre Yaraladıktan Sonra Mağdurların Cebinde Bulunan Paraları Alıp Olay Yerinden Kaçtıkları Mağdurların Tutarlı İfadeleri ve Sanıkların Kaçamaklı Savunmaları İle Her İki Mağdura Yönelik Ayrı Ayrı Yağma Suçu İşlediklerinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2016/3458SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanıkların Manyetik Şerit Bilgilerini Kopyalamak Suretiyle Elde Edilen Kart Bilgileri İle Sahte Kredi Kartları Üretmek Eylemlerinin ve Bu Kartlarla Değişik Zamanlarda Nakit Para Çekmek Suretiyle Yarar Sağlama Şeklindeki Eylemlerinin Birbirinden Bağımsız Ayrı Ayrı Suçları Oluşturacağı )
Y17.CDE. 2015/28101SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanıkların Müştekiye Ait Çiçekçi Dükkanında Şarja Takılı Vaziyette Rafta Duran Telefonunu Çalması Şeklinde Gerçekleştirdikleri Eylemlerinin 5237 S. TCK'nun Md. 142/1/b Hükmüne Uyduğunun Gözetilmemesinin Doğru Olmadığı - Hırsızlık Suçu )
Y6.CDE. 2016/887SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Silah Tehdidi İle Yakınanı Yağmalamak Amacıyla Hareket Eden Sanıkların Eylemlerinin Bir Bütün Halinde Tek Bir Yağma Suçunu Oluşturduğu - Ayrıca Yakınana Karşı Silahla ve Birden Fazla Kişi İle Birlikte Tehdit Suçundan da Hükümlülüklerine Karar Verilemeyeceği )
Y1.CDE. 2015/4590SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Silahın Elverişliliği ve Atış Sayısı Dikkate Alındığında Sanıkların Eylemlerine Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Kastlarının Öldürmeye Yönelik Olduğu/Eylemlerin Bir Bütün Halinde Öldürmeye Teşebbüs Suçlarını Oluşturduğu - Sanıkların Fikir Ve İrade Birliği İçerisinde Hareket Ederek Eylemler Üzerinde Müşterek Hakimiyet Kurmak Suretiyle Mağdurları Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçlarından Ayrı Ayrı Mahkumiyetleri Gerektiği )
Y16.CDE. 2015/3185SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Silahlı Terör Örgütünün Hiyerarşik Yapısına Dahil Olduğu Tespit Edilemeyen Ancak Örgüt Kamplarına Giderken Yakalanan Şahsa Örgüt Üyesi Olduğunu Bilerek Borç Para Vermekten İbaret Olan Eyleminin Silahlı Terör Örgütüne Yardım Suçunu Oluşturacağı )
Y9.CDE. 2013/7916SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Soruşturma Kapsamında Sanığa Muhafaza Edilmek Üzere Teslim Olunan Malın Teslim Amacı Dışında Tasarruf Edilmesi Sebebiyle Eyleminin Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturacağı - Hukuki Durumunun Buna Göre Takdir ve Tayini Gerektiği )
Y19.CDE. 2016/15044SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Spor Müsabakası Bitiminde Ev Sahibi Tribününde Yer Alan Saha İçine Girmesi Biçiminde Kabul Edilen Eyleminin Ön Ödemeye Tabi 6222 S. K.'nun 16/1. Md. Hükmünde Tanımlanan Suçu Oluşturduğu - Suç Vasfında Hataya Düşülerek 6222 S. K.'nun 16/2. Md. Hükmü Gereğince Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu)
Y5.CDE. 2014/3520SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Suç Tarihi İtibariyle Üzerlerine Atılı Suçun 765 S. TCK'nun 205. Md. Hükmünde Düzenlendiği - Beraatleri Yerine Suç Vasfında Yanılgıya Düşülerek Eylemlerinin 765 S. TCK'nun 366. Md. Hükmünde Tanımlanan Suçu Oluşturduğu Kabulüyle Kamu Davalarının Ayrı Ayrı Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y11.CDE. 2015/5107SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Suça Konu Çek Aslı Duruşmaya Getirtilerek Keşide Yerinin Yazılı Olup Olmadığı Araştırılıp Keşide Yerinin Yazılmamış Olduğunun Tespiti Durumunda Sanığın Eyleminin Özel Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağının Gözetilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2015/8102SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Suça Konu Kredi Kartı İle Yapılan Herhangi Bir Harcamanın Bulunmadığının Belirtildiği - Sanığın Eyleminin Kül Halinde 5237 S. TCK'nun 245/2. Md. Hükmünde Tanımlanan Suçu Oluşturduğu Gözetilmeden Suç Vasfında Yanılgı Sonucu Hüküm Kurulmasının Kanuna Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2014/30995SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Suça Konu Yakalanan Viskilerin Eşyanın Miktarı İtibariyle Ticari Mahiyette Olduğu ve Ticari Amaçla Bandrolsüz veya Bandrolüyle Uyumlu Olmayan Taklit İçki Bulundurma Eyleminin Suç Tarihi İtibariyle 4733 S. K.'nun Md. 8/4 Hükmü Kapsamında Kaldığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y16.CDE. 2017/2299SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Açılmış Dava Dosyaları Birleştirilerek Çocuğun Belirtilen Davadaki Faaliyetlerinin Tarihleri İtibarıyla Eldeki Dosyanın Suç Tarihini de Kapsayıp Kapsamadığının Tespitinden Sonra Bir Bütün Halinde Örgüt Üyeliği Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Takdiri Gerektiği )
Y16.CDE. 2015/2842SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Suça Sürüklenen Çocukların Silahlı Terör Örgütüne Gelir Sağlamak Amacıyla Uzun Namlulu Silahlarla Kendilerine Polis Görüntüsü Vererek Nitelikli Yağma Suçunu İşlemiş Olmaları Karşısında Eylemin 5237 S. TCK'nun 302. Md. Hükmünde Düzenlenen Amaç Suçu Oluşturacağı )
Y17.CDE. 2015/10994SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Şantiye Alanı İçerisinde Suç Tarihi İtibariyle Bina Bulunup Bulunmadığının Sorulması Bina Varsa Eklentisinden Hırsızlık Yapılması Sebebiyle Sanığın Eyleminin 5237 S. TCK'nun Md. 142/1/b Bendine Uyan Hırsızlık Suçunu Oluşturacağı - Bina Yok İse 5237 S. TCK'nun Md. 141/1 Hükmündeki Suçu Oluşturacağı )
Y6.CDE. 2016/1672SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Taşınmazla İlgili Belediyede Herhangi Bir İşlem veya Belge Alımı Yapılıp Yapılmadığı Araştırıldıktan Sonra Dosya İçerisindeki Deliller Birlikte Değerlendirilip Sonucuna Göre Sanıkların Eylemlerinin Hukuki Vasfının Belirlenmesi Gerektiği - Yağma Suçu )
Y7.CDE. 1999/968SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Toplu Veya Teşekkül Halinde Kaçakçılık Niteliği - Benzer Eylemleri Nedeniyle Başka Soruşturma ve Devam Eden Ya da Sonuçlanmış Dava Olup Olmadığının Tahkiki )
Y21.CDE. 2015/10424SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Tutanağın Görevlilerce Yapılan Kontrol Sonrasında ve Gerçek Kimlik Bilgileri İle Düzenlenmiş Olması Sebebiyle Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçunun Oluşmayacağı - Eylemin Kimliği Hakkında Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Kabahatini Oluşturduğu )
YCGKE. 2013/14-429SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Tüm Dosya Muhtevası Göz Önünde Bulundurulduğunda Katılanın Telefonunu Değişik Zamanlarda Israrla Arayarak Söylediği Evde Misin Canım Seni Çok Özledim Eve Geliyorum Şeklindeki Sözlerin Cinsel Amaç Taşıdığı ve Sanığın Eyleminin Bütün Halde Zincirleme Şekilde Cinsel Taciz Suçunu Oluşturduğu )
Y10.CDE. 2015/5072SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Uyuşturucu Maddenin Başka Bir Ülkeden Türkiyeye Getirildiğine Dair Kesin Delil Olmadığı/Sabit Olan Fiilin Uyuşturucu Madde Bulundurup Nakletme Suçunu Oluşturduğu - Bu Suç Yerine Uyuşturucu Madde İthal Etme Suçundan Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
Y3.CDE. 2015/6324SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Ücret Hususunda Tartıştığı Katılanı Çok Kere Israrla Vurarak Yaralayan ve Olay Yerinde Bulunanlarca Aralanan Sanığın Eyleminin Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçunu Oluşturacağı - Değerlendirmede Hataya Düşülerek Yaralama Suçundan Hüküm Kurulmasının Kanuna Aykırı Olduğu )
Y12.CDE. 2015/17241SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Üçüncü Kişinin Dahil Olmaması ve Sanığın Tarafı Olduğu Konuşmayı Kaydetmesi Sebebiyle Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı - Sanığın Sübut Bulan Eyleminin Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunu Oluşturduğu )
Y9.CDE. 2013/11716SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Yakalama Emrine Göre Aranan ve Bu Kararın İnfazına Engel Olmak Amacıyla Resmi Belge Düzenleme Yetkisine Sahip Emniyet Görevlilerine ve Ceza Mahkemesine Kendisini Mağdur Olarak Tanıtıp Verdiği Kimlik Bilgileri Adına Resmi Belgelerin Düzenlenmesine Neden Olan Sanığın Eyleminin Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçunu Oluşturacağı )
Y10.CDE. 2015/4519SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Yolcu Otobüsünde Sanığa Ait Olduğu İddiasıyla Ele Geçirilen Maddelere Bağlı Olarak Fiilinin Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma veya Satmak veya Başkasına Devretmek İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçlarından Hangisini Oluşturduğunun Belirlenmesi Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y5.CDE. 2012/8977SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Zimmet Suçunun Kamu Görevlileri İle Özel Yasalarında Kamu Görevlisi Gibi Cezalandırılacakları Öngörülen Kişiler Tarafından İşlenebileceği - Sanığın Eyleminin Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturduğu )
Y21.CDE. 2015/10656SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Zorunlu Unsurlardan Olan Tanzim Tarihinin Bulunmaması Halinde Senetlerin Özel Belge Niteliğinde Olacağı ve Sanıkların Eyleminin Özel Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağının Gözetilmesi Gerektiği )
Y1.CDE. 2011/2339SUÇ VASFININ TAYİNİ (Ani Gelişen Olayda Sanığın Mağdurun Başına Kürekle Bir Kez Vurduğu/Bir Engel Olmamasına Rağmen Eylemine Devam Etmediği - Mağduru Kafatasında Çökme Kırığına ve Hayati Tehlike Geçirmesine Neden Olacak Şekilde Yaraladığı/Suçun Kasten Yaralama Olarak Nitelendirilmesinin Yerinde Olduğu)
Y8.CDE. 2016/6242SUÇ VASFININ TAYİNİ (Bazı Şikayetçiler Adlarına Yapılan Kredi Kartı Başvuru Sonucu Kabul Edilip Kart Üretildiği Ancak Teslim Edilmediği - Eylemlerinin Aynı Bankaya Karşı Olması Sebebiyle Zincirleme Şekilde Cezalandırılmaları Gerekirken Suç Vasfında Yanılgıya Düşülerek ve Kart Sayısınca Hükümler Kurulmasının Hatalı Olduğu)
Y6.CDE. 2014/3048SUÇ VASFININ TAYİNİ (Diğer Sanığın da Dışarı Çıktığı ve Birlikte Yakınanı Darp Ettiklerinin Anlaşıldığı - Sanık Hakkında Kasten Yaralama Suçu Sübut Bulduğu Halde Suçun Vasfında ve Delillerin Takdirinde Yanılarak Yerinde ve Yeterli Olmayan Gerekçe İle Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y20.CDE. 2016/2924SUÇ VASFININ TAYİNİ (Ele Geçen Uyuşturucu Maddenin İrandan Türkiyeye Getirildiğine Dair Kuşku Sınırlarını Aşan Yeterli ve Kesin Delil Bulunmadığı - Sanığın Sabit Olan Eyleminin Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Olduğu/Sanık Hakkında Uyuşturucu Madde İthal Etme Suçundan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu)
Y23.CDE. 2015/7703SUÇ VASFININ TAYİNİ (Eylemin Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliğinin Maddi Varlıklarından Sayılan Ceza Tutanağını Belgesini Kullanarak Gerçekleştirildiği - Eylemin Kamu Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık Suçunu Oluşturacağı/Basit Dolandırıcılık Suçundan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu)
Y6.CDE. 2016/4624SUÇ VASFININ TAYİNİ (Eylemin Hukuki Niteliğinin Belirlenip Uygulanacak Hukuki Normunun Tayin ve Tespit Edilebilmesi İçin Öncelikle Sanık Hakkında Yağma Suçundan Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Hukuken Kaldırılması Gerektiği - Yağma)
YCGKE. 2014/6-248SUÇ VASFININ TAYİNİ (Hırsızlık Olayının Kolluk Görevlilerine Bildirilmesi Üzerine Aracın Ruhsatına Çalıntı Şerhi İşlendiği - Yaklaşık İki Ay Sonra Sanığın Söz Konusu Araçla Kaçak Petrol Taşırken Yakalandığı/Sanığın Eyleminin Suç Eşyasının Satın Alınması ya da Kabul Edilmesi Değil Hırsızlık Suçunu Oluşturduğu)
Y16.CDE. 2015/2546SUÇ VASFININ TAYİNİ (Hırsızlık Suçu - Aracın Çalınmadan Önce Kapılarının Kilitlenip Kilitlenmediği Araştırılıp Kilitli Olduğunun Saptanması Halinde Eylemin 5237 S. TCK'nun Md. 142/1/b Hükmünde Kilitlenmediğinin Belirlenmesi Halinde İse 5237 S. TCK'nun Md. 141/1 Hükmünde Düzenlenen Suçu Oluşturacağının Gözetilmesi Gerektiği)
Y17.CDE. 2015/22014SUÇ VASFININ TAYİNİ (Hırsızlık Suçu - Müştekinin Çalışmakta Olduğu Rehabilitasyon Merkezinin Duvarla Çevrili Bahçesinde Bakmakta Olduğu Zincirle Bağlı Olan Köpeğinin Çalındığı/Suça Sürüklenen Çocuğun Eyleminin 5237 S. TCK'nun Md. 142/1/b Hükmüne Uyduğunun Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu)
Y10.CDE. 2016/2194SUÇ VASFININ TAYİNİ (İletişimin Tespiti Tutanakları Sanıkların Savunmaları ve Dosya Kapsamındaki Tüm Bilgi ve Belgelere Göre Sanıkların Eyleminin Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma Suçunu Oluşturduğu Gözetilmeden Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme Suçundan Mahkûmiyet Hükmü Kurulmasının Hatalı Olduğu)
Y5.CDE. 2014/5562SUÇ VASFININ TAYİNİ (İşlediği Suçlar Sebebiyle Aranan Kişiye Menfaat Sağlamaması Durumunda Hakkında Yasal İşlem Yapılacağının Söylenmesinin İcbar Sayılamayacağı - Rüşvet Alma Suçundan Mahkumiyetlerine Karar Verilmesi Gerektiği/Cebri İrtikap Suçundan Hükümler Kurulmasının Kanuna Aykırı Olduğu)
Y17.CDE. 2016/17865SUÇ VASFININ TAYİNİ (Kantinin Müşteki Tarafından İşletildiğini Bilmediğinin ve Bilebilecek Durumda Olmadığının Anlaşılması Halinde Tek Bir Hırsızlık Suçunun Oluşacağı - Aksi Halde İse Suça Sürüklenen Çocuğun Müştekinin İşlettiği Kantinden Yaptığı Hırsızlık Eylemlerinin Ayrıca İkinci Bir Hırsızlık Suçunu Oluşturacağı)
Y8.CDE. 2016/1579SUÇ VASFININ TAYİNİ (Kart Teslim Edilmiş Ancak Hukuka Aykırı Şekilde Gerek Fiziki Gerekse Kart Bilgilerinin Ele Geçmesi Suretiyle Kullanılmaları Halinde Mağdur Adına Kart Düzenlenen Kişiler Olup Mağdur Sayısınca 5237 S. TCK'nun 245/1. Md. Hükmündeki Suçun Oluşacağı)
Y8.CDE. 2016/12186SUÇ VASFININ TAYİNİ (Katılanda Meydana Gelen Yaralanmanın Sanıkların Attıkları Tekme Neticesinde Oluştuğu - Sanıkların Eylemleri Sistematik ve Süreklilik Arz Eder Şekilde Olmadığından İşkence Suçunu Oluşturmadığı/Eylemlerinin Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Kasten Yaralama Suçunu Oluşturduğu)
YCGKE. 2014/13-405SUÇ VASFININ TAYİNİ (Katılanın Kazanın Etkisiyle Şok veya Panik Halinde Olmadığı/Aracını Kilitleyerek Hırsızlığa Karşı Önlem Alabilecek Durumda Bulunduğu/Sanığın Eyleminin Kişinin Malını Koruyamayacak Durumda Olmasından Faydalanmak Suretiyle İşlenen Hırsızlık Suçu Kapsamında Kalmadığı - Basit Hırsızlık Suçunu Oluşturduğu)
YCGKE. 2014/2-365SUÇ VASFININ TAYİNİ (Katılanın Yaklaşık Beş Yıldır Yanında Çalışan Sanığa Duyduğu İtimat Neticesinde İşyeri Anahtarlarını Ona Verdiği - Eylemin Hizmet İlişkisinden Kaynaklanan İtimadı Suiistimal Ederek Hırsızlık Suçunu Oluşturduğunun Gözetilmesi Gerektiği)
Y1.CDE. 2017/1825SUÇ VASFININ TAYİNİ (Kullanılan Aletin Elverişliliği Yakın Mesafeden Birden Fazla Ateş Edilmesine Dair Hususlar Dikkate Alındığında Sanığın Eyleme Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Kastının Öldürmeye Yönelik Olduğu - Kasten Öldürmeye Teşebbüs Yerine Vasıfta Yanılgıya Düşülerek Kasten Yaralama Suçlarından Hükümler Kurulmasının Doğru Olmadığı)
Y12.CDE. 2015/3189SUÇ VASFININ TAYİNİ (Lehe Olan 2863 S. K.'nun Md. 65/d Hükmü Uyarınca Eylemin Niteliği ve Suç Kastının Yoğunluğu Dikkate Alınarak Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerektiği Gözetilmeksizin 2863 S. K.'nun Md. 65/b Maddesi Uygulanmak Suretiyle Hüküm Tesisinin Hatalı Olduğu)
Y21.CDE. 2015/9432SUÇ VASFININ TAYİNİ (Mermilerin Elli ve Daha Az Olması Halinde 6136 S. K.'nun 13/4. Md. Hükmüne Elli Bir İle İki Yüz Elli Adet Arasında İse 6136 S. K.'nun 13/3. Md. Hükmüne Uyan Suçun Oluşturacağı Hususu Dikkate Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği)
Y4.CDE. 2014/12597SUÇ VASFININ TAYİNİ (Onu Daha Beter Yapacağım Biçiminde Sözler Söyleyerek Gıyapta Tehdit Suçunu İşleyen Sanığın Eyleminin Sair Tehdit Suçunu Oluşturduğunun Gözetilmesi Gerektiği)
Y8.CDE. 2016/2281SUÇ VASFININ TAYİNİ (Sanığın Açılmaması Gereken Bir Kredinin Tahsisini Sağlamaları Şeklindeki Eyleminin 5237 S. TCK'nun Md. 158/1/j Hükmünde Düzenlenen Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu - Suç Vasfında Yanılgıya Düşülmek Suretiyle 5237 S. TCK'nun Md. 158/1/d Hükmü Gereğince Mahkumiyetine Hükmolunmasının Hatalı Olduğu)
Y8.CDE. 2017/3559SUÇ VASFININ TAYİNİ (Sanığın Ağaçları Keserek Götürmek Şeklindeki Eyleminin Bir Bütün Halinde Uzlaşma Hükümleri Kapsamında Kalan Basit Hırsızlık Suçunu Oluşturduğu - Suç Vasfında Yanılgıya Düşülerek Nitelikli Mala Zarar Verme Suçundan Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının İsabetsiz Olduğu)
Y7.CDE. 2017/11417SUÇ VASFININ TAYİNİ (Sanığın Aracı Yabancı Uyruklu Sanıktan Haricen Satın Alarak ve Onun Tarafından Yurda Getirilmesini Sağlamak Suretiyle Aracı Yurt İçinde Bırakmak ve Daimi Olarak Başka Bir Aracın Plakasını Takarak Kullanmak Amacıyla Hareket Ettiği - Baştan İtibaren Kaçakçılık Kastı İle Hareket Ettiğinin Gözetilmesi Gerektiği)
Y3.CDE. 2015/7927SUÇ VASFININ TAYİNİ (Sanığın Eylemine Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Kastının Öldürmeye Yönelik Olduğu - Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Cezalandırılması Yerine Suçun Niteliğinde Yanılgıya Düşülerek Kasten Yaralama Suçundan Cezalandırılmasına Karar Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu)
Y23.CDE. 2015/3679SUÇ VASFININ TAYİNİ (Sanığın Eyleminin Görevi İle İlgisinin Bulunmayıp Sübutu Halinde Şikâyete Tabi Olan 5237 S. TCK'nun 155/1. Md. Hükmünde Düzenlenen Güveni Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturacağının Gözetilmesi Gerektiği)
Y16.CDE. 2015/4947SUÇ VASFININ TAYİNİ (Sanığın Eylemlerinin Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma Amaç Suçu Gerçekleştirmeye Elverişli Hareket Niteliğinde Olduğu Gözetilerek Hukuki Durumunun Buna Göre Tayin ve Takdiri Gerekirken Suç Vasfında Yanılgıya Düşülerek Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma Suçundan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu)
Y3.CDE. 2017/18646SUÇ VASFININ TAYİNİ (Sanığın Gönüllü Vazgeçmeye Dair Ciddi Bir Çaba İçinde Olduğunu Gösterir Bir Yön Bulunmadığı - Sanık Hakkında Kasten Öldürmeye Teşebbüs Yerine Suçun Nitelendirilmesinde Yanılgıya Düşülerek Sanığın Eyleminden Gönüllü Vazgeçtiğinin Kabulüyle Kasten Yaralama Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Doğru Olmadığı)
Y3.CDE. 2016/18351SUÇ VASFININ TAYİNİ (Sanığın Harici Hiçbir Engel veya Diğer Bir Mani Olmaksızın Fiili Sonuçlandırma İmkanı Var İken Bu Yönde Bir Harekete Tevessül Etmeyerek Mağdura Karşı Fiilini Serbest İradesi İle Sonlandırdığı - Doğrudan Doğruya Yaralama Kastıyla Hareket Ettiği/Sanığın Fiilinin Yaralama Olarak Kabulü Gerektiği)
YCGKE. 2015/13-280SUÇ VASFININ TAYİNİ (Sanığın Hırsızlık Yapmak Üzere Girdiği Katılanın Evinde Katılan ve Eşinin Eve Gelmesiyle Katılanın Sanığın Evden Çıkmasına Engel Olmaya Çalıştığı ve Sanıkla Bir Süre Boğuştuklarını İfade Ettiği - Sanığın Eyleminin Nitelikli Yağma Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağının Tartışılıp Değerlendirilmesi Gerektiği)
Y20.CDE. 2015/9901SUÇ VASFININ TAYİNİ (Sanığın İkametinde Ele Geçen Esrarı Kullanmak İçin Bulundurduğuna Dair Savunmasının Aksine Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Amacıyla Bulundurduğuna Dair Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve Yeterli Delil Bulunmadığı - Sanığın Eyleminin Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçunu Oluşturacağı)
Y23.CDE. 2015/10016SUÇ VASFININ TAYİNİ (Sanığın Katılana Yönelik Dolandırıcılık ve Mağdura Yönelik Hırsızlık Eylemlerinin Tek Olay Olarak Kabulüyle Sanık Hakkında Sadece Dolandırıcılık Suçundan Ceza Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)
Y23.CDE. 2015/10582SUÇ VASFININ TAYİNİ (Sanığın Katılandan Arzuladığı Haksız Menfaati Temin Ettikten Sonra Tamamen Sahte Olarak Oluşturulduğu Anlaşılan İcra Müdürlüğü Tahsilat Makbuzunu Katılana Gönderdiği Bu Belgenin Verilmesi İle Sanığın Katılandan Başka Herhangi Bir Menfaat Temin Etmediği - Eyleminin Basit Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu)
Y15.CDE. 2017/1706SUÇ VASFININ TAYİNİ (Sanığın Katılanın Kefil Olarak Gözüktüğü Senet Tanzim Ederek Diğer Katılana Verdiği Katılanın da Senedi Cirolayarak Verdiği Kişinin Katılan Hakkında İcra Takibi Yapması Şeklinde Gelişen Olayda Sanığın Katılanlardan Birine Yönelik Eyleminin Basit Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu)
Y11.CDE. 2014/7299SUÇ VASFININ TAYİNİ (Sanığın Kimlik Tespiti İçin Şubeye Sevk Edilirken Asıl Kimliğinin İlk Beyanından Farklı Olduğunu Beyan Ettiği - Sanığın Eyleminin Kimliği Bildirmeme Kapsamında Kaldığı/Suç Vasfında Hataya Düşülerek Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y14.CDE. 2014/1702SUÇ VASFININ TAYİNİ (Sanığın Mağdurlara Yönelik Yaralama Kastıyla Kuru Sıkı Tabanca İle Üç Dört El Ateş Etmesi Sonucunda Mağdurun Elinden Yaralandığı - Eylemlerin Bu Haliyle Kasten Yaralama ve Kasten Yaralama Suçuna Teşebbüs Olduğu Gözetilmeksizin Tehdit Suçundan Mahkûmiyet Hükmü Kurulmasının İsabetsiz Olduğu)
Y9.CDE. 2013/9285SUÇ VASFININ TAYİNİ (Sanığın Mal Beyanında Bulunmama Suçu Nedeniyle Ağabeyi Hakkında Hükmolunan Cezanın İnfazı Amacıyla Kendisini Ağabeyi Gibi Tanıtıp Ceza İnfaz Kurumuna Girip Çıkmaktan İbaret Eyleminin Başkası Yerine Ceza İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Girme Suçunu Oluşturduğu - Suç Vasfında Yanılgıya Düşülerek Hüküm Kurulmasının Kanuna Aykırı Olduğu)
YCGKE. 2013/12-371SUÇ VASFININ TAYİNİ (Sanığın Öngördüğü Ancak Arzulamadığı Ağır Netice Olan Ölümden Bilinçli Taksirle Sorumlu Tutulmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı - Yerel Mahkeme Hükmünün Özel Dairece Sanığın Eyleminin Kasten Basit Yaralama Suçunu Oluşturduğundan Bahisle Bozulmasına Karar Verilmesinin İsabetli Olmadığı)
Y6.CDE. 2013/31797SUÇ VASFININ TAYİNİ (Sanığın Sabit Olan Gece Vakti İş Yerinde Silahla Yağmaya Kalkışma Suçundan Hükümlülüğüne Karar Verilmesi Gerekirken Delillerin Takdirinde ve Suç Vasfının Tayininde Yanılgıya Düşülerek Yerinde ve Yeterli Olmayan Gerekçe İle Tehdit ve Kasten Yaralama Suçlarından Hükümlülüğüne Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y4.CDE. 2013/40400SUÇ VASFININ TAYİNİ (Sanığın Sözlerinin Katılanın Cinsel Dokunulmazlığına Yönelik Saldırı Gerçekleştirme Niteliğinde Olduğu Bu Sebeple 5237 S. TCK'nun 106/1. Md. Hükmünün Birinci Cümlesi Kapsamında Cezalandırılması Gerektiği - Suç Vasfında Yanılgıya Düşülerek İkinci Cümleden Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu)
Y11.CDE. 2015/5881SUÇ VASFININ TAYİNİ (Sanığın Şüphe Üzerine Yakalandığında Başkasına Ait Kimlik Bilgileri Bulunan Kendi Fotoğrafı Yapıştırılı Nüfus Cüzdanını Polis Memurlarına İbraz Ederek Kendisini Bu İsimle Tanıtmak Suretiyle Kullandığı - Sanığın Eyleminin Kül Halinde Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu)
Y10.CDE. 2015/5403SUÇ VASFININ TAYİNİ (Sanığın Teknesinde Ele Geçirilen Esrarı Kullanmak İçin Bulundurduğuna Dair Savunmasının Aksine Satacağına veya Başkasına Vereceğine Dair Delil Olmadığı - Sanığın Sabit Olan Fiilinin Teknede Ele Geçirilenden İbaret Esrarı Kullanmak İçin Bulundurma Suçunu Oluşturduğunun Gözetilmesi Gerektiği)
Y6.CDE. 2014/9528SUÇ VASFININ TAYİNİ (Sanığın Yağma Kastı İle Gerçekleştirdiği Eylem ve Davranışlarının Tamamının Gerçekleşme Zaman ve Zemin Dikkate Alındığında Olayda Ayrıca Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçunun Oluştuğundan Bahsedilemeyeceği)
Y11.CDE. 2015/3933SUÇ VASFININ TAYİNİ (Sanık Tarafından Sahte Olarak Düzenlenen Suça Konu Senedin Katılana Verildiği Sırada Senette Lehtar İle Tanzim Yeri ve Tarihinin Yazılı Olmadığı - Eylemin Özel Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı Gözetilmeden Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu)
Y2.CDE. 2014/34014SUÇ VASFININ TAYİNİ (Sanıkların Katılana Ait Trafolardan Suça Konu Eşyaları Çalmaktan İbaret Eylemlerinin 5237 S. TCK'nun Md. 142/1/a Hükmünde Tanımlanan Hırsızlık Suçunu Oluşturduğu Gözetilmeden 5237 S. TCK'nun Md. 142/1/e Hükmüyle Cezalandırılmalarına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y6.CDE. 2013/27746SUÇ VASFININ TAYİNİ (Sanıkların Yeni Bir Kast Altında Yakınanları Darp Ederek Zorla Senet İmzalattırıp Yakınanın Cebinden Para Almaları Şeklinde Gelişen Eylemin Yağma Suçunu Oluşturduğu - Suç Vasfında Hataya Düşülerek Zincirleme Şekilde Şantaj Suçundan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu)
Y6.CDE. 2013/16041SUÇ VASFININ TAYİNİ (Senedin Daha Önce Verilen Borca Dayanılarak Sanık Tarafından Tehdit Edilmek Suretiyle Zorla Alındığı - Sanığın Eyleminin Yağmaya Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu Gözetilmesi Gerektiği)
Y4.CDE. 2013/31681SUÇ VASFININ TAYİNİ (Silahın Korkutucu Özelliğinin Nitelikli Hal Olarak Kabul Edilemeyeceği/Eylemin Sair Tehdit Suçunu Oluşturduğu - Suçun Vasfında Yanılgıya Düşülerek Silahla Birlikte Tehdit Suçundan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu)
Y13.CDE. 2015/15427SUÇ VASFININ TAYİNİ (Suça Konu Eşyanın Evin Bahçesinden Çalındığı/Bahçenin Etrafının Tel Örgü İle Çevrildiği - Bahçenin Evin Müştemilatı Olup Olmadığı Gerekirse Keşif de Yapılarak Belirlendikten Sonra Sonucuna Göre 5237 S. TCK'nun Md. 142/1/b Hükmünün Tartışılması Gerektiği/Hırsızlık)
Y11.CDE. 2015/6801SUÇ VASFININ TAYİNİ (Suça Konu Senet Aslının Duruşmaya Getirtilip İncelenerek Zorunlu Unsurları Taşıyıp Taşımadığı Değerlendirilip Zorunlu Unsurları Taşımaması Halinde Eyleminin Özel Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağının Gözetilmesi Gerektiği - Resmi Belgede Sahtecilik Suçu)
Y13.CDE. 2017/43SUÇ VASFININ TAYİNİ (Suça Sürüklenen Çocuğun Okul İdaresince Öğrenci Olan Mağdurlardan İdari Tasarruf İle El Konulmuş Telefonlar İle Yine Okul İdaresine Ait Diğer Eşyaları Okula Girmek Suretiyle Muhafaza Edildikleri Yerden Çalmış Olma Şeklindeki Eylemlerinin Tek Suçu Oluşturacağının Gözetilmesi Gerektiği - Hırsızlık)
Y12.CDE. 2015/10629SUÇ VASFININ TAYİNİ (Taşınmaza Ait Tapu Kaydı Getirtilip Olay Yerinde Keşif Yapılarak Suçun Unsurlarının Tespiti Gerektiği - Tescil Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 6498 Sayılı Kanundaki Düzenlemelerin Geçmişe Yürütülmesine Yönelik Hatalı Değerlendirme İle Beraate Dair Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu)
Y15.CDE. 2012/15741SUÇ VASFININ TAYİNİ (Telefon Etme Niyeti Bulunmayıp Asıl Amacı Mağduru Kandırarak Telefonunu Almak Olan Sanığın Basit Bir Yalanı Aşan Mağduru Yanıltacak ve Kandıracak Yoğunluk ve Güçteki Söz ve Hareketleriyle Telefonun Zilyetliğini Devralması Karşısında Eyleminin Basit Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu - Suç Vasfında Yanılgıya Düşülerek Hırsızlık Suçundan Hüküm Kurulmasının Bozmayı Gerektirdiği)
Y21.CDE. 2015/8988SUÇ VASFININ TAYİNİ (Trafik Tescil Kaydı Yapıldığının Tespiti Halinde Eylemin Kül Halinde Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı - Trafik Tescile Kayıt Yapılmadığının ve Diğer Belgelerin de Farklı Tarihlerde Düzenlenmediklerinin de Tespit Olunması Durumunda Özel Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı)
Y16.CDE. 2017/1231SUÇ VASFININ TAYİNİ (Yakalama Tutanağı Sanıklar ve Tanık Anlatımları İle Tüm Dosya Kapsamına Göre Sanıkların Eylemlerinin Vasfının Tayini Açısından Sanıkların Bulunduğu Alanda Vahim Nitelikte Bir Eylemin Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin İlgili Birimlerden Sorulması Gerektiği - Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma)
Y8.CDE. 2002/625SUÇ VASFININ TAYİNİNDE HATA ( 6136 Sayılı Kanunun Suç Vasfında Yanılgıya Düşülmesi Sonucu Farklı Maddeden Uygulama Yapılması )
Y1.CDE. 1994/3800SUÇ VASFININ TAYİNİNDE HATA ( Sanığın Mağdura Karşı Eylemi Öldürmeye Teşebbüs İken Yaralama Olarak Kabul Edilerek Hata Edilmesi )
Y8.CDE. 2002/2263SUÇ VASFININ TAYİNİNDE HATA ( Sanığın Sürekli Olarak Slogan Atması Eyleminde Suç Vasfında Yanılgı Yapılarak Olayda Uygulama Yeri Bulunmayan Maddeden Mahkumiyet Hükmü Kurulması )
Y8.CDE. 2016/5094SUÇ VASFININ TAYİNİNDE HATAYA DÜŞÜLMESİ ( Sanığın Kendi Fotoğrafını Yapıştırdığı Katılana Ait Nüfus Cüzdanı Fotokopisini Kullanarak Dernek Şubesine Başvurup Belirtilen Miktarda Bedel Karşılığında 5 Taksitle Geri Ödenmek Üzere Kömür Aldığı - Nüfus Müdürlüğü'nün Maddi Varlıklarından Sayılan Nüfus Cüzdanını Kullanması Sebebiyle Eyleminin Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu/Salt Dolandırıcılık Suçundan Hüküm Kurulmasının Kanuna Aykırı Olduğu )
YCGKE. 1992/5-190SUÇ VASFININ TAYİNİNDE İSABETSİZLİK ( Aleyhe bozma yasağı )
Y11.CDE. 2008/11601SUÇ VASFININ TAYİNİNDE YANILGI ( 625 S.K. 49. Maddesiyle Suçun Niteliğinin "Memurun Resmi Belgede Sahtecilik" Olduğunun Gözetileceği - Ayrıca Sanıklardan İkisinin Asli Fail Olarak Suça Katıldıklarının da Gözetilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2006/5208SUÇ VASFININ TAYİNİNDE YANILGI ( Kartlardan Birinin İki Kez Kullanıldığı Anlaşıldığından 5237 Sayılı TCK'nun 43. Maddesi Uyarınca Zincirleme Suç Sözkonusu Olduğu - Kredi Kartını Kötüye Kullanma )
Y14.CDE. 2014/8330SUÇ VASFININ TAYİNİNDE YANILGI ( Mala Zarar Verme/Kasten Yaralama/Konut Dokunulmazlığının İhlali/Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma - Sanığın Velayet Hakkından Kaynaklanan Hakkını Kullanması Sebebiyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunun Oluşmayacağı - Sanığın Mağdureyi Elinde Bulunan Sopayla Vurarak Yaraladığı/Kasten Yaralama Suçundan Dolayı Mahkûmiyetine Karar Verilmesi Yerine Suç Vasfının Tayininde Yanılgıya Düşülerek Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçundan Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
Y7.CDE. 2017/10276SUÇ VASFININ TAYİNİNDE YANILGIYA DÜŞME ( Kaçakçılık Suçu - Suç Tarihi ve Suça Konu Eşyanın Niteliğine Göre Sanığa Atılı Eylemin 4733 Sayılı Kanun'un 8/4 Maddesinde Öngörülen Suçu Oluşturacağı Gözetilmeden 5607 Sayılı Yasa'ya Muhalefet Suçundan Mahkumiyet Hükmü Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y6.CDE. 2013/30332SUÇ VASFININ TAYİNİNDE YANILGIYA DÜŞME ( Sanığın Katılanın Vücudunda Kemik Kırığına Neden Olacak Şekilde Yaralayarak Cep Telefonunu Aldığı/Şikayet Üzerine Teslim Ettiği - Kasten Yaralama Olarak Değerlendirilemeyeceği/Eylemlerin Yağma Suçu Kapsamına Girdiği )
Y14.CDE. 2016/6869SUÇ VASFININ TAYİNİNDE YANILGIYA DÜŞÜLME ( Irza Geçme/Zorla Kaçırıp Alıkoyma - Hürriyeti Tahdit Suçu/Lehe Kanun Değerlendirmesinin 765 S.K.'nun 179/2-3. Maddeleri Üzerinden Yapılması Gerekirken Suç Vasfının Tayininde Yanılgıya Düşüldüğü/Zorla Kaçırıp Alıkoyduğu Reşit Olmayan Mağdureyi Şehevi Harekette Bulunmadan Kendiliğinden Serbest Bırakma Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )
Y15.CDE. 2014/7941SUÇ VASFININ TAYİNİNDE YANILGIYA DÜŞÜLMESİ ( Bilişim Sistemlerinin Aynı Anda Birçok Kişiye Ulaşmasındaki Çabukluk ve Sağladığı Kolaylığa Dayanıp İlgili İnternet Sitesinde Araç Satışı İçin İlan Vererek Menfaat Temin Eden Sanığın Eylemlerinin Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık Suçunu Oluşturacağı - Basit Dolandırıcılık Suçundan Hükümler Kurulmasının Kanuna Aykırı Olduğu )
Y1.CDE. 1999/944SUÇ VASFININ TESBİTİ ( İki Kırığın Kaç Darbe İle Meydana Geldiği - Ayrı Ayrı Hayati Tehlike Oluşturup Oluşturmadığı ve Keserin Hangi Kısmı İle Meydana Geldiği )
Y6.CDE. 2014/12380SUÇ VASFININ TESPİT EDİLMESİ ( Sanığın Teslim Olmasından Sonra Katılanın Gaspa Maruz Kaldığını İfade Ettiği - Kendisini İhbar Eden Sanığın Savunmasına Üstün Tutularak Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilmiş İse de Yerel Mahkemece Yapılan Araştırmanın Yetersiz Olduğunun Kabulü/Bıçakla Yaralama Suçu/Gasp )
Y14.CDE. 2014/3571SUÇ VASFININ TESPİTİ ( Değişik Tarihlerde Beden veya Ruh Sağlığını Bozacak Şekilde Cinsel İstismar - Sanığın Cinsel Organını Mağdurun Makatına Sokmak İsterken Mağdurun Ailesine Durumu Anlatacağını Söylemesi Üzerine Eylemine Son Verip Sürtünerek Boşaldığı/5237 S.K. Md. 103/1-4-6'dan Hüküm Kurulacağı )
YCGKE. 2005/16-159SUÇ VASFININ YANLIŞ DEĞERLENDİRİLMESİ ( Nafaka Yükümlülüğüne Aykırı Davranmak - Mal Beyanında Bulunmamak Olarak Değerlendirilmemesi/ 6 Aylık Zamanaşımı Süresine Tabi Olmadığına Dikkat Edilmesi Gerektiği )
YCGKE. 1983/341SUÇ VASFININ YARGILAMA SONUCUNDA DEĞİŞMESİ ( Haklarında Lüzumu Muhakeme Kararı Verilen Memurların Yargılamalarında )
Y6.CDE. 2014/5638SUÇ VASIFLANDIRILMASINDA YANILGIYA DÜŞÜLMESİ ( Nitelikli Yağma/Eylemin Bir Bütün Halinde Silahla Geceleyin Konutta Gerçekleştirildiği/Sanığın 5237 S.K. Md. 149/1-A-D-H Uyarınca Cezalandırılması Gerektiği - Yağma ve Tehdit Suçlarından Beraat Bina Dahilinden Hırsızlık ve Geceleyin Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçlarından Mahkumiyet Kararı Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y11.CDE. 1996/322SUÇ VE CEZA ARASINDA ADALETE UYGUN ORANIN GÖZETİLMESİ ZORUNLULUĞU
Y2.CDE. 2007/6390SUÇ VE CEZADA KANUNİLİK ( 5237 Sayılı Yasa'nın 51/3. Maddesine Göre Cezası Ertelenen Hükümlü Hakkında Yasa'da Bulunmayan Bir Denetim Kararına Hükmedilemeyeceği )
Y19.CDE. 2016/117SUÇ VE CEZADA KANUNİLİK (19.02.2014 Tarihinde Yürürlüğe Giren 6518 S. Kanuna Göre Erişimin Engellenmesine Dair Bir Mahkeme Kararının Gereğini Yerine Getirmekle Yükümlü Kılınmayan ve "Sorumlu Kişi" Tanımında Bulunmayan "İçerik Sağlayıcısı" Sanığın Beraatine Karar Verileceği - 5651 S. Kanuna Muhalefet Suçu)
YCGKE. 2014/1-671SUÇ VE CEZADA ORANTILILIK (Kasten Yaralama - Sanığın Tek Darbe İle Yetindiği Kendiliğinden Eylemine Son Verdiği Darbenin Pnömötoraksa Neden Olup Akciğer Dâhil Başkaca Bir Organ Yaralanmasına Neden Olmadığı/Mahkemece Üst Sınıra Yakın Ceza Tayini Doğru İse de En Üst Hadden Ceza Tayini Bozma Nedeni Olduğu)
Y8.CDE. 2008/12511SUÇ VE CEZADA ORANTILILIK İLKESİ ( Göçmen Sayısına Göre Ceza Tayin Edilirken Alt Sınırdan Gereğinden Fazla Uzaklaşıldığı - Kanuna Aykırı Olduğu )
YCGKE. 2017/10-219SUÇ VE CEZADAN KURTULMAYA YÖNELİK SAVUNMA (Sanığın Oturduğu Binada Uyuşturucu Satıldığına Dair İhbar Alındığı/Binadaki Aramada Sanığın Gizlenirken Yakalandığı Biraz Uzağındaki Poşette Uyuşturucu Madde İle Hassas Terazi Ele Geçirildiği/Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçunun Sabit Olduğu - Sanığın Savunmasının Gerçeği Yansıtmadığı)
Y4.CDE. 2003/13276SUÇ VE CEZALARIN ANCAK KANUNLA KONULABİLECEĞİ ( Bakanlar Kurulunun Kanun Hükmünde Kararnameyle Bu Hususta Düzenleme Yapamayacağı )
YCGKE. 1992/6-244SUÇ VE CEZALARIN İÇTİMAI ( Birden fazla sahte bono tanzimi )
Y6.CDE. 2002/577SUÇ VE CEZALARIN İÇTİMAI ( Hırsızlık Suçunun Şahıslarının Aynı Yakınanların Farklı Olması Durumu )
Y1.CDE. 1992/2229SUÇ VE CEZALARIN İÇTİMAI ( Otuz Yılı Aşan Ağır Hapis Cezasının Başka Nevi Cezalarla İçtima Etmesi )
Y5.CDE. 2002/4409SUÇ VE CEZALARIN İÇTİMAI ( Reşit Olmayan Mağdureyi Rızasıyla Kaçırıp Alıkoymak - Cinsi Münasebet Eylemi Teselsül Ettiği Halde Hakkında İçtima Hükümlerinin Uygulanmaması )
Y6.CDE. 2004/1356SUÇ VE CEZALARIN İÇTİMAI ( Sahte Nüfus Cüzdanı Kullanmak/Bu Sahte Kimlikle Belediye Başkanlığı'na İki Kez İçeriği de Sahte Dilekçe Vermek - Cezanın Artırılması )
Y8.CDE. 2001/9904SUÇ VE CEZALARIN İÇTİMAI ( Sanığın Bir Fiili ile Kanunun Birden Çok Hükmünü İhlal Etmesi Nedeniyle Bunlardan En Ağır Cezayı İçeren ile Cezalandırılması )
Y9.CDE. 1980/4847SUÇ VE CEZALARIN İÇTİMAI ( Sanıkların Eylemlerinin Dernekler Kanununa Muhalefet ve İzinsiz Kuran Kursu Açmak Olması )
Y10.CDE. 2001/953SUÇ VE CEZALARIN İÇTİMAİ ( Sanığın Müştekiye Ait Bağ Evinin Camını Kırması ve Bahçesindeki Zeytin Fidanlarını Kesmesi )
YCGKE. 2003/8-258SUÇ VE CEZALARIN KANUNİLİĞİ ( İlke Gereğince Sanığın Para Cezasına İlişkin Yükümlülüklerden Sorumlu Tutulabilmesi İçin Taksit Süresi Miktarı Ve Ödememe Halinde Neyle Karşılaşacağının Bildirilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 2006/16811SUÇ VE CEZALARIN KANUNİLİĞİ ( Sanığın Marka Hakkına Tecavüze İlişkin Eylemini 556 S. KHK İle Suç Saymanın Mümkün Olmadığı - KHK Hükmüyle Getirilen Cezai Düzenlemenin TCK. Md. 2'de Öngörülen İlkeye Uygun Bulunmadığı )
Y11.CDE. 2006/8087SUÇ VE CEZALARIN TESPİTİ ( 765 S. Yasadaki Hükümler Eyleme Uygulanarak Hükmolunan Sonuç Cezalar İle 5237 S. Yasanın İlgili Bütün Hükümleri Uygulandıktan Sonra Ortaya Çıkan Sonuçların Birbirleriyle Karşılaştırılması Suretiyle Belirlenmesi Gerektiği )
Y19.CDE. 2015/17926SUÇ VE CEZANIN ŞAHSİLİĞİ ( Sahte Fatura Düzenlenmesi - Sanığın Şirketi Temsil Yetkisi Bulunmadığı/Faturaların Her Tavkim Yılına İlişkin Kanaat Oluşturacak Sayıda Asılları Getirtilerek Üzerindeki Yazı ve İmzaların Aidiyeti Hususunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Faturaları Kullanan Mükelleflerden Kanaat Oluşturacak Sayıda Tanığın Dinlenerek Faturaları Kimden Hangi Ticari İlişkiye Dayanarak Aldıklarının Gerektiğinde Sanıkla Yüzleştirme de Yapılarak Sorulması Gerektiği )
Y9.CDE. 2005/6095SUÇ VE CEZANIN TESPİTİNDE LEHE OLAN HÜKMÜN UYGULANMASI ( Farklı Kanun Hükümlerinin Olaya Uygulanıp Ortaya Çıkan Tüm Sonuçlara Göre Belirleneceği )
Y18.CDE. 2015/14174SUÇ VE DAVA TARİHİ (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması - Suç ve Dava Tarihi Önce Olan Yargılamada Davanın Reddi Kararı Verilemeyeceği)
Y10.CDE. 2002/22667SUÇ VE HÜKÜM TARİHİNE GÖRE 4616 SAYILI YASANIN UYGULANMASI GEREĞİ ( Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak - Tekerrüre Esas Alınmayacak Suç / Uyuşturucu Madde Bağımlılığının İptila Haline Gelip Gelmediğinin Araştırılması Lüzumu )
Y19.CDE. 2016/10711SUÇ VE İDDİANAME TARİHLERİ ( Suç ve İddianame Tarihleri Dikkate Alınıp Hukuki Kesintinin İddianamenin Düzenlenmesiyle Gerçekleşeceği Gözetilmek Suretiyle Sanığın Bir Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında Değişik Zamanlarda Aynı Mağdura Karşı Aynı Suçu Birden Fazla İşleyip İşlemediğinin Tespiti Gereği )
Y2.CDE. 2012/6206SUÇ VE İNCELEME TARİHLERİ İTİBARİYLE ZAMANAŞIMI (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Kesinleştiği Tarih İtibariyle Durup Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesiyle Yeniden İşlemeye Başlayacağı)
Y12.CDE. 2012/27455SUÇ VE KARAR TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNMAYAN HÜKÜM ( 2863 S.K.'ya Aykırılık - Hükmün Tatbikiyle Eksik Ceza Tayininin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y2.CDE. 2003/13398SUÇ VE SUÇLULUĞUN ORTADAN KALKMAMASI ( Cezanın Iskatına Karar Verilmesi - Yargılama Giderlerinin Sanığa Yükletilmesi Gerekirken Kamu Üzerinde Bırakılmasına Karar Verilemeyeceği )
Y9.CDE. 2009/14199SUÇ VE SUÇLUYU ÖVME ( Sanığın Basına ve Kamuoyuna Başlığı ile Başlayan Konuşması Bir Bütün Olarak Ele Alınıp Değerlendirildiğinde İçeriğinde Silahlı Terör Örgütünün Propagandasını Teşkil Eden Söz ve İfadelerin Bulunmadığı - Eyleminin Suç ve Suçluyu Övme Suçunu Oluşturduğu )
Y8.CDE. 2007/7162SUÇ VE SUÇLUYU ÖVME ( Sanıkların Yürüyüş Sırasında Terör Örgütü Lideri Lehine Atılan Sloganları Alkışla Destekledikleri ve Yürüyüşle de Eyleme Katıldıkları - Beraatlerine Karar Verilemeyeceği )
YCGKE. 2007/9-69SUÇ VE SUÇLUYU ÖVMEK ( Sanığın Parti Teşkilatına Verdiği Özgeçmişte Ölen Terör Örgütü Üyelerinden Şehit Olarak Bahsettiği - Eylem Propaganda Niteliği Taşımadığından/Şiddet ve Terör Yöntemlerine Başvurmayı Teşvik Edecek Bir İbare İçermediğinden 5237 S.K. Kapsamında Değerlendirileceği )
Y11.CDE. 2006/4044SUÇ YERİ ( Dolandırıcılık Suçlarında Suç Yeri Haksız Menfaatin Sağlandığı Yer Olduğu )
Y23.CDE. 2015/20332SUÇ YERİ ( Dolandırıcılık Suçu/Suç Yerinin Haksız Menfaatin Fiilen Elde Edildiği Yer Olduğu - Şikâyetçi Tarafından Şüphelilerin Cep Telefonu Numaralarına Havale Edilen Paraların Gaziantep İlinden Çekilmesi Nedeniyle Suç Yerinin Gaziantep İli Olduğu )
Y3.CDE. 2005/6854SUÇ YERİ ( Düzenlenen Kroki veya Harita İçinde Kalıp Kalmadığı Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığı Kesin Olarak Tespit Edilip Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği - Orman Kanunu'na Muhalefet )
Y4.CDE. 2017/10375SUÇ YERİ ( Hakaret ve Tehdit Suçları - İddia Konusu Mesajların Müştekiye Gönderildiği Suç Yerinin Mesajların Ulaştığı Müşteki Adresi Olduğuna Göre Yurt Dışında İşlenmiş Sayılamayacağının Gözetileceği )
Y23.CDE. 2015/20268SUÇ YERİ ( Nitelikli Dolandırıcılık Suçu/Suç Yerinin Haksız Menfaatin Fiilen Elde Edildiği Yer Olduğu - Şikâyetçi Tarafından Şüphelilere Bankasız Havale Edilen Paraların Gaziantep'den Çekilmesi Nedeniyle Suç Yerinin Gaziantep İli Olduğu - Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yetkisizliğin Kaldırılmasına İlişkin Verilen Kararın Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2008/3897SUÇ YERİ ( Sanıkların Kaçak Akaryakıtı Çeşitli Belgelerle Sınır Ticareti Kapsamında Getirtilen Akaryakıtmış Gibi Gösterdiği - Suç Yerinin Motorinin Satıldığı veya Tüketildiği Yer Olduğu ve Belgeler Kullanılmadan Suçun Oluşmayacağı Gerekçesiyle Savcıların Yetkisizlik Kararı Verdiği )
Y4.CDE. 1999/4873SUÇ YERİ ( Sövme Suçunda Etkisi )
Y5.CDE. 2007/600SUÇ YERİ ve TARİHİNİN KARAR BAŞLIĞINDA GÖSTERİLMEMESİ ( Bozma Nedeni - Gösterilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 1991/13799SUÇ YERİNİN AYNI MEVKİDE VE BİRBİRİNE ÇOK YAKIN MESAFEDE OLMASI ( İşgal ve Faydalanma-Teselsül )
Y4.CDE. 1996/244SUÇ YERİNİN HERKESE AÇIK OLMAMASI ( Mütecaviz Sarhoşluk-Geceleyin Konut Dokunulmazlığını Bozmak ve Sarkıntılık )
Y6.CDE. 1998/4361SUÇ YERİNİN İNCELENMESİ RAPORU TANZİM EDİLDİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ZORUNLULUĞU ( Hırsızlık )
Y3.CDE. 2004/20410SUÇ YERİNİN ORMAN OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI ZORUNLULUĞU ( Orman Kadastrosunun Suç Tarihinde Kesinleşmemiş Olması - Taşınmazı Orman Sınırları Dışında Gösteren Tahdit Haritasının Hükme Esas Alınamayacağı )
Y3.CDE. 1992/11373SUÇ YERİNİN SANIĞIN NÜFUSUNA KAYITLI VE OTURDUĞU KÖY HUDUTLARI DIŞINDA OLMASI ( Cezanın Artırılması )
Y4.CDE. 1995/8034SUÇ YERİNİN UMUMA AÇIK OLMASI ( Mütecaviz Sarhoşluk )
Y1.CDE. 2013/3365SUÇ YERİNİN YANLIŞ GÖSTERİLMESİ ( Suç Yerinin Gerekçeli Karar Başlığında Yanlış Gösterildiği - Suç Yabancı Ülkede İşlendiğinden Mahkemenin Suç Yeri Yönünden Yetkili Olup Olmadığının Tartışılması Gerektiği )
Y4.CDE. 2005/13200SUÇ YÜKLEME ( İftira Suçunun Suçsuz Olduğunu Bildiği Kişiye Suç Yükleme Öğesinin Ne Suretle Oluştuğunun Açıklanması Gerektiği )
Y4.CDE. 2006/8033SUÇ YÜKLEME KASTI ( Suçsuz Olduğunu Bildiği Bir Kimseye - Yapılmış İhbar ya da Şikayet Mahiyetinde Bir Başvuru Olmaması Karşısındaki Amaç Hukuka Aykırılık Öğesinin Ne Suretle Gerçekleştiği Açıklanmadan Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y4.CDE. 2005/13661SUÇ YÜKLEMEDEN SÖNME ( Sanığın Yargılama Aşamasındaki "Kendim Bisikletten Düşerek Yaralandım Bana Hiçbir Şekilde Vurmuş Değildir" Biçimindeki Açıklamasının Olduğu )
Y4.CDE. 2004/13465SUÇ YÜKLEMEK SURETİYLE HAKARET ( Açılan Kişisel Davanın Kamu Davasına Dönüştürüldüğü - Bu Davalar Hakkında 5237 S. Yeni TCK'da Öngörülen Uzlaşmaya İlişkin Hükümlerin Uygulanması Zorunluluğu )
Y4.CDE. 2004/5947SUÇ YÜKLEMEK SURETİYLE HAKARET ( Bu Şekilde Açılan Kişisel Davanın Kamu Davasına Dönüştürülmesi ve Bu Davalar Hakkında ise Uzlaşmaya İlişkin Hükümlerin Uygulanması )
Y3.CDE. 2002/746SUÇ ZAPTI ( Dikiliden Satmak İçin Kesmek/Tutanak İçeriğinden de Aksinin Kanıtlanamaması - Eylemin m. 91 Kapsamında Değerlendirilmesi Gereği )
Y3.CDE. 2003/7232SUÇ ZAPTI ( Orman İçerisinde Bulunan Sarıçam Ağaçlarından İzinsiz Olarak Kesilmesine İlişkan Hazırlanan Zaptın Aksi İspat Olunana Kadar Geçerli Belgelerden Sayılması )
Y3.CDE. 2004/12256SUÇ ZAPTI ( Orman Kanunu Uyarınca Tutulan Zabıt - Aksi İspat Oluncaya Kadar Geçerli Olacağı )
Y3.CDE. 2004/7101SUÇ ZAPTI ( Orman Kanunu'na Muhalefet - "Olayın Bir İhbarla Öğrenildiği" Yazılı Olmasına Zabıt Mümzii Tanıklardan Olayı İhbar Eden İhbarcının Kimliği Sorulup Tespit Olunarak Dinlendikten Sonra Hüküm Verilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2004/7800SUÇ ZAPTI ( Orman Suçu - 6831 S.Y.'nın 82. Maddesi Gereğince Aksi Sabit Olana Kadar Geçirli Olduğu )
Y3.CDE. 2004/4145SUÇ ZAPTI ( Sanık Hakkında Aynı Olaydan Dolayı Suç Zaptı Düzenlendiği Belirtilmiş Olmasına Göre Bu Tutanak Nedeniyle Dava Açılıp Açılmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Değerlendirilme Yapılması Gerektiği )
Y3.CDE. 2004/7536SUÇ ZAPTINDA BAHSEDİLEN SUÇ TUTANAĞI ( Ne Gibi Bir İşlem Yapıldığı Orman İdaresinden Sorulması Gereği - Kesinleşmiş Orman Kadastrosu Sınırları İçinde Kalan Yer )
Y3.CDE. 2004/10742SUÇ ZAPTINDA BAHSEDİLEN TUTANAK ( Orman Suçu - Tutanakla İlgili Ne Gibi Bir İşlem Yapıldığı Orman İdaresinden Sorulup Dava Açılmış İse Bu Husustaki Dosya da Getirtilip İncelenmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2004/17169SUÇ ZAPTININ AKSİNİN İSPATLANAMAMASI ( Kaçak Orman Emvali Bulundurma - Sanığın Savunmasında Satın Aldığını İddia Ettiği Şahsın Ölmesi Nedeniyle Oğullarının Duyumlara Dayalı Beyanlarına İtibar Edilemeyeceği )
YCGKE. 1982/6-114SUÇA ASLİ İŞTİRAK ( Hırsızlık İçin Eve Giren Kişilerin Çantalara Doldurdukları Eşyaları İple Yukarı Çeken Sanık )
YCGKE. 1997/6-64SUÇA ASLİ İŞTİRAK ( Sanığın Yakalanmayan Diğer Sanıklarla Birlikte Yankesicilik Suretiyle Hırsızlık Yapması )
Y6.CDE. 2003/2789SUÇA ASLİ İŞTİRAK ( Suç İşleme Kararına Katılıp Diğer Sanıkların Çaldığı Malları Arabaya Taşıyan Sanığın Eylemi - Hırsızlık Suçunu Oluşturacağı )
Y11.CDE. 2017/393SUÇA AYKIRILIK UNSURUNUN OLUŞMASI ( Mühür Bozma Suçunun Fiil Öğesi Bağlamında Hukuka Aykırılık Unsurunun Oluşması İçin Mühürleme Yetkisinin Kanuni Dayanağının Bulunmasının Zorunlu Olduğu - Özelleştirme Sonrasında Özel Şirketlere Mühürleme Yetkisi Verilmediği/Buna Aykırı Davrananlar Hakkında Mühür Bozma Suçuna İlişkin Hükümlerin Uygulanamayacağı )
Y1.CDE. 2012/3490SUÇA AZMETTİREN SANIKLARLA YAPILAN TELEFON GÖRÜŞMESİ ( Görüşmenin İçeriğinin Tespit Edilemediği - Ancak Tanık D'nin İlk İfadelerinden Maktulun Evden Kaçmasına Tepkili Oldukları/Sanık Baba Z'yi Dolduruşa Getirdikleri/Tanık İfadeleri )
Y1.CDE. 2012/3490SUÇA AZMETTİRİCİ İFADELER ( Sanık Baba Z.'ye “Sen Şerefsizliği Kabul mu Ediyorsun, Kızını Öldür Namusunu Temizle” “Kızını Öldüreceksin, Sen Öldürmezsen Biz Öldüreceğiz” Şeklinde Sözlerle sanık Z.'i dolduruşa Getirdiklerildiğinin Kabulü )
Y6.CDE. 2013/28921SUÇA AZMETTİRME ( Azmettirilen Azmettirenin İstediği Suçun Yanında Azmettirenin İradesi Dışında Bir Suç Daha İşlemiş İse Azmettirenin Bundan Sorumlu Olmayacağının Gözetilmesi Gerektiği - Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu )
Y5.CDE. 2014/5616SUÇA AZMETTİRME ( Görevi Kötüye Kullanma/Üniversite Personeli Olmayan Sanık Yönünden Azmettirici ya da Yardım Eden Konumunda Olup Olmadığı Üzerinde Durularak Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gereği - Eksik İnceleme/Yetersiz Gerekçe/Yerel Mahkeme Kararının Yargıtay Denetimine Uygun Olmadığının Kabulü )
Y6.CDE. 2015/8065SUÇA AZMETTİRME ( Hırsızlık - Sanığın 18 Yaşını Doldurmamış Olan Çocuk Sanıkları Suça Azmettirip Hırsızlık Yapacakları İşyerlerini Göstermesi Biçiminde Gelişen Somut Olayda Örgüt Mensubu Suçlu Sıfatı Bulunmayan Sanık Hakkında 5237 S. TCK'nun 58/9. Md. Hükmünün Uygulanmayacağı )
YCGKE. 1998/6-326SUÇA AZMETTİRME ( Kendisinin İyi Tanıdığı Müştekiyi Diğer İki Sanığa Çok Zengin Olarak Tanıtıp Gasp İçin Azmettiren Sanık )
YCGKE. 1987/1-590SUÇA AZMETTİRME ( Sanık Aynı Zamanda Asli Maddi Şekilde Suça Katılmışsa İki Kez Cezalandırılmayıp En Ağır Cezanın Verilmesi )
Y1.CDE. 2012/3490SUÇA AZMETTİRME İLE İLE İLGİLİ YASAL DELİL BULUNMADIĞI YÖNÜNDEKİ KARŞI OY YAZISI ( Toplanan Delillerin Meşru Olmadığı/Tanık Küçük D'nin İfadelerine Görüntü ve Ses Kaydı Bulunmadığı - Küçüğün Beyanı Alınırken Uzman Bulundurulmadığı )
YCGKE. 1999/1-69SUÇA AZMETTİRMEK
Y1.CDE. 2002/552SUÇA AZMETTİRMEK ( Sanıkların M.nin Yönetiminde ve Onun Azmettirmesi Sonucu Maktulü Öldürdüklerini Söylemelerinin Gerçekliğinin Saptanması - Suç Örgütlerini Yönetenlerin Kişilik Özellikleri )
Y1.CDE. 2012/3490SUÇA AZMETTİRMENİN GERÇEKLEŞTİĞİ ( Sanık Baba Z'nin Silah Taşıyan Birisi Olmadığı - Suça Konu Silaha Ait Bir Adet Şarjörün Sanık H.nin Evinde Bulunduğu/Silahın 2-3 Yıl Önce Satın Alındığı Yönündeki İfadeye İtibar Edilemeyeceği )
Y2.CDE. 2011/11101SUÇA DAYANAK OLAN TUTANAKLARDA FARKLILIK ( Hırsızlık Suçu - Sayacın Tutanak Tarihinden Önce Yetkili Kurum Tarafından Mühürlenip Mühürlenmediği Konusunun Açıklığa Kavuşturulacağı)
Y6.CDE. 2007/5900SUÇA DOĞRUDAN KATILMA ( Hırsızlık - Sanığın Yakalanamayan İki Arkadaşı İle Önceden Verdikleri Karar Doğrultusunda Yaptıkları Plan ve İş Bölümü Gereği Katıldığı/TCK'nun 37/1. Md. Yerine 39. Md. ile Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y13.CDE. 2013/1265SUÇA DOĞRUDAN KATILMA ( Hırsızlık Suçu - Sanığın Yakalanamayan Diğer Şüpheliyle Aralarında Yaptıkları İşbölümü Gereği Suça Doğrudan Katılıp Suçun Faili Olduğu Halde TCK.nın 37/1. Md.si Yerine Aynı Kanunun 39/1. Md.sinin Uygulanmasının Doğru Olmadığı )
Y1.CDE. 2011/3398SUÇA DOĞRUDAN KATILMA ( Sanığın Maktule Yumruk ve Pet Şişe İle Vurduğu Olayda Diğer Sanığın Verdiği Ani Kararla Maktulü Öldürdüğü - Sanığın Ani Gelişen Olayda Maktule Yumruk ve Pet Su Şişesi İle Vurma Şeklindeki Eyleminin Suça Doğrudan Katılma ya da Yardım Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y15.CDE. 2012/22393SUÇA DOĞRUDAN KATILMA ( Sanığın Suça Sürüklenen Çocuğa Belediye Binasındaki Çelik Para Kasasını Soyacaklarını Bildirip Teklifte Bulunduğu/Ayarlamaları Yaptığını Belirttiği - Hem Azmettiren Hem de Suça Doğrudan Katılma Şeklinde Sorumluluğun Bulunduğu )
Y22.CDE. 2015/8110SUÇA DOĞRUDAN KATILMA (Suça Sürüklenen Çocuğun Gözcülük Yapmak Suretiyle Eyleme Doğrudan Katıldığının Anlaşılması Karşısında Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında 5237 S. TCK'nun Md. 39/2/c Hükmünün Uygulanması Suretiyle Eksik Ceza Tayininin İsabetsiz Olduğu - Hırsızlık Suçu)
YCGKE. 2001/6-255SUÇA EKSİK KALKIŞMA ( Bir Varakanın Kaldırılması ve Bozulması Halinde Bundan Umumi Veyahut Hususi Bir Zararın Meydana Gelmesi Durumunda Suçun Oluşması )
YCGKE. 1991/4-339SUÇA EKSİK KALKIŞMA ( Eksik Gramajlı Ekmeğin Üretilip Satışa Sunulması )
Y4.CDE. 1997/11923SUÇA EKSİK KALKIŞMA ( Konut Dokunulmazlığını Bozmak - Salt Davranış Suçu Niteliği )
Y4.CDE. 1997/7430SUÇA EKSİK TEŞEBBÜS ( Çöp Toplama İşinin Sanıklarca Durdurulup Durdurulmadığı ve Süresine Göre-Çalışma Hürriyetini Kısıtlama )
Y9.CDE. 2002/1785SUÇA EKSİK TEŞEBBÜS ( Sanıkları Suç Konusu Bildirileri Henüz Dağıtmadan Çanta İçindeki Bildirilerle Parkta Yakalanmaları - Silahlı Örgüte Hal ve Sıfatlarını Bilerek Yardım )
Y9.CDE. 2002/1229SUÇA EKSİK TEŞEBBÜS ( Silahlı Terör Örgütünün Propagandası Mahiyetinde Pankart Henüz Asılmadan ve İçinde Bulunduğu Poşet Açılmadan Parkta Oturan Sanıklarda Elde Edilmesi - Silahlı Çete Mensuplarına Hal ve Sıfatlarını Bilerek Yardım )
Y1.CDE. 2004/1926SUÇA FER'AN İŞTİRAK ( Maktülü Darp Niyetiyle Çağırmak ve Eline Sopa Alıp Olay Yerine Gitmekten İbaret Eylemin Bu Düzeyde Kaldığı - Adam Öldürmek )
Y5.CDE. 2004/5227SUÇA FERAN KATILMA ( Reşit Olmayan Mağdurenin Rızasıyla Alıkonulması - Suç Tarihine Nazaran 15 Yaşını Bitirmemiş Olan Mağdureyi Farklı Tarihlerde Evlerine Kabul Etmek Suretiyle Rızaen Alıkoyma Suçuna Fer'an Katıldıklarından Suçun Sabit Olduğu )
Y11.CDE. 1999/4987SUÇA FER'İ İŞTİRAK ( Hırsızlık )
YCGKE. 1994/1-320SUÇA FER'İ İŞTİRAK ( İş ve Vasıta Tedariki veya Muzaharet ve Muavenette Bulunma-Suça İştirak İradesi Bulunması Gereği )
Y9.CDE. 1994/13545SUÇA FER'İ İŞTİRAK ( Sit Alanı İçindeki Taşınmazı Kiralayan Sanığın Taşınmaz Üzerinde Yapacağı Değişikliklerden Haberdar Olan Kiralayan )
Y1.CDE. 2015/4411SUÇA FİKİR VE EYLEM BİRLİĞİ İÇİNDE KATILMA (Kasten Öldürme - Sanığın Maktulün Öldürülmesine Uçurumdan Aşağı Atılmasına Katıldığı/Olay Sonrasında da Diğer Sanıkla Birlikte Kaçtığı/Sanığın Yardım Sıfatıyla Sorumlu Tutulması Doğru Olmadığı - Sanığın Suça T.C.K.'nun 37/1. Md. Kapsamında Katıldığının Gözetileceği)
Y10.CDE. 2008/13169SUÇA HİZMET VE YARDIM ( Sanığın Takip Edilip Yakalandığında Üzerinde Basit Bir Arama Sonucu Ele Geçirilebilecek Olan Uyuşturucu Maddelerin Bulunduğunu Söylemesinin TCK Md. 192/3'de Belirtilen Nitelikte Hizmet ve Yardım Olarak Değerlendirilemeyeceği )
YCGKE. 1988/9-189SUÇA ITTILA TARİHİ ( Yeterince Araştırılıp Deliller Değerlendirilmeden Şikayetin Süresinde Yapılıp Yapılmadığı Hakkında Karar Verilmemesi )
Y12.CDE. 2015/8760SUÇA İLİŞKİN BAŞKACA SORUŞTURMA BULUNMASI ( Sanığın Sadece Taksirle Yaralama Suçundan Cezalandırılması ile Yetinilmesi Gerektiği - İddianameden Sanık Hakkında Taksirle Yaralama Suçuna Dair Başkaca Bir Soruşturmanın Devam Ettiğinin Anlaşıldığı/Söz Konusu Soruşturma Dosyasının Akibeti Araştırılarak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayin Edilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2014/27907SUÇA İLİŞKİN EYLEMLERİN TEK DELİLİNİN TANIK OLMASI ( Mahkemece Tanığın Kovuşturma Aşamasında Beyanına Başvurularak Eylemlere Yönelik Bilgi ve Görgüsü Tespit Edileceği - Hırsızlık Konut Dokunulmazlığını İhlal Mala Zarar Verme )
Y13.CDE. 2012/14783SUÇA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ( Müştekinin İnternet Hesabından Başka Hesaba Para Transfer Etmek - ATM Cihazından Para Çekilmesine İlişkin Görüntülerin Saklanıp Saklanmadığının İlgili Bankadan Sorulacağı )
Y6.CDE. 2002/18183SUÇA İLİŞKİN KANITLAR ( Sanığın Eyleminin Sahtecilik Suçu İle İlgili Olduğu Gözetilerek Suça İlişkin Kanıtların Ağır Ceza Mahkemesince Değerlendirilmesi Gerektiğinin Dikkate Alınması )
Y1.CDE. 2011/3298SUÇA İLİŞKİN KARARI VEREN BAŞKAN VE ÜYELERİN YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİNİ İNCELEMESİ ( Asıl Kararı Veren Heyette Başkan ve Üye Olarak Görev Yapan Hakimler Tarafından İncelenmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y5.CDE. 2016/11416SUÇA İLİŞKİN OLARAK HAPİS CEZASI ÖNGÖRÜLMESİ ( Sanıkların Dinlenmelerine Gerek Olmadığına Karar Verildiği/Müdahale Talebinde Bulunan Müştekinin Talebi Hakkında Herhangi Bir Karar Verilmeden Sanıkların Beraatlerine Karar Verilip Kararı Temyiz Eden Şikâyetçinin Temyiz Talebinin de Davada Katılan Sıfatının Bulunmadığından Bahisle Reddedildiği - Son Soruşturmanın Açılmasını Gerektirir Suç Şüphesi Bulunduğu/Değerlendirmenin de Davayı Görecek Mahkemeye Ait Olması Nedeniyle İtirazın Kabulü Gerektiği )
Y6.CDE. 2003/14898SUÇA İLİŞKİN ZARARIN TAMAMEN İADE VE TAZMİNİ ( Cezadan İndirim Nedeni Olduğu - Cezayı Tamamen Ortadan Kaldıracak Şekilde Tedbire Dönüştürülemeyeceği )
YCGKE. 1999/1-69SUÇA İŞTİRAK
Y1.CDE. 1999/3505SUÇA İŞTİRAK ( 65 /son )
Y7.CDE. 2004/2339SUÇA İŞTİRAK ( Aleyhine Başlatılan İcra Takibinde Alacaklıyı Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudu Eksilten Borçlunun Mallarını Muvazaalı Yoldan İntikal Ettirdiği Kimselerin Suça İştirak Etmiş Sayılması )
Y5.CDE. 2000/1972SUÇA İŞTİRAK ( Asıl Fail Gibi Cezalandırılacağı - Beraete Karar Verilemeyeceği )
Y5.CDE. 1994/2357SUÇA İŞTİRAK ( Bankaya Yatırması Gereken Belediye Taşıma Araçlarına Ait Bilet Satışından Elde Edilen Paraları Muhasip Sanığa Teslim Etmesi )
Y19.CDE. 2015/20075SUÇA İŞTİRAK ( Bir Taşınmazını da Eşine Devreden Sanığın Alacaklıyı Zarara Uğratmak Maksadıyla Mevcudunu Azaltmaktan Mahkummiyetine Karar Verildiği - Diğer Sanık Olan Eş Hakkında 5237 S.K. 37 ve 43. Hükümleri Uygulanması Gerekirken Borçlu Olmadığından Beraatine Karar Verilmesinin Hatalı Olacağı )
YCGKE. 2013/4-521SUÇA İŞTİRAK ( Cumhuriyet Savcısı Olan Sanığın Görevinin Gereklerine Aykırı Hareket Ettiği - Diğer Sanıkların da Birlikte Gerçekleştirmek Suretiyle Sanığın Eylemlerine İştirak Ettitiği/Böylece Tüm Sanıkların Görevlerinin Gereklerine Aykırı Davranmak Suretiyle Görevi Kötüye Kullanma Suçlarının Sabit Olduğu )
YCGKE. 2009/8-152SUÇA İŞTİRAK ( Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak - Sanıklar Arasında Hiyerarşi Temeline Dayanan Sürekli Bir Birleşmenin Bulunduğuna Dair Yeterli Deliller Mevcut Olmadığından Suç Örgütü Kurmak Suçunun Oluşmadığı/Buna Karşılık Vaki Birleşmenin Mağdurun Yaralanması Olayıyla İlgili Olarak "Suça İştirak" Kurumu İçerisinde Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y14.CDE. 2014/4102SUÇA İŞTİRAK ( Çocuğun Cinsel İstismarı/TCK m. 103/3 Gereğince Artırım Yapılabilmesi İçin Suça Doğrudan Katılmaları Gerektiği - Yardım Eden Sıfatıyla Suça İştirak Halinde Hükmün Uygulanmayacağı )
Y5.CDE. 2009/11417SUÇA İŞTİRAK ( Çocukların Cinsel İstismarı - Sanıkların Akıl Hastası Olan Mağduru Spor Salonuna Götürdükten Sonra Aynı Zaman ve Mekanda Ayrı Ayrı Oral ve Anal Yoldan Vücuda Organ Sokmak Suretiyle Birlikte Gerçekleştirdikleri )
Y16.HDE. 2011/8364SUÇA İŞTİRAK ( Diğer Sanık Hakkında 5237 S.K. İştirake İlişkin Hükümlerinin Uygulanması Gereği - Taşınmazı Satın Alan Konumunda Olduğu Gerekçesiyle Beraate Karar Verilemeyeceği )
Y1.CDE. 2017/479SUÇA İŞTİRAK ( Diğer Sanıklar Tarafından Eylemin Gerçekleştirilmesi ve Araca Binmeleri Üzerine Aracı Hızla Hareket Ettirerek Olay Yerinden Kaçmaları Şeklindeki Eylem Üzerinde Müşterek Hakimiyet Kurarak Fikir ve İrade Birliği İçerisinde Suça Katılma Niteliğinde Olan Sanığın Yardım Eden Olarak Cezalandırılmasının Hatalı Olduğu )
Y6.CDE. 2003/2059SUÇA İŞTİRAK ( Diğer Sanıklarla Önceden Karar Vererek Olay Yerine Gelen Diğer Sanıkların Yakınanın Damına Çıkmasına Yardım Edip Verilen Güvercinleri Alan Sanığın Suça Doğrudan Katıldığının Kabulü Gereği - 18 Yaşını Bitirmemiş Sanık Hakkında İndirim Yapılması Gereği )
Y1.CDE. 2014/4979SUÇA İŞTİRAK ( Dosya İçeriğine Göre Suça Sürüklenen Çocukların Mağdura Saldıran Grubun İçerisinde Bulundukları ve Onu Kovalayarak Tekme Atmak Suretiyle Darp Ettikleri Eylemleri İle Diğer Suça Sürüklenen Çocukların Eylemleri Üzerinde Ortak Hakimiyet Kurdukları ve 5237 S. TCK'nun 37. Md. Hükmü Uyarınca Mağdura Yönelik Nitelikli Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçlarından Mahkumiyetleri Gerektiği )
Y19.CDE. 2015/6294SUÇA İŞTİRAK ( Dosyada Bulunan Belgelere Göre Sanıkların Üzerlerine Atılı Suça Ne Şekilde İştirak Ettiklerinin Karar Yerinde Açıklanıp Tartışılacağı )
Y5.CDE. 2000/1236SUÇA İŞTİRAK ( Durumun Bilinmesine Rağmen Suç Teşkil Eden Evrakın İmza Edilmesi - Belediyeye Ait Eşya Alım Satımında Ticaret Yapmak )
Y5.CDE. 2013/5481SUÇA İŞTİRAK ( Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçunun Edimin İfası Sürecinde Görev Alan Kamu Görevlilerince İşlenebileceği - Suça İştirak Eden Diğer Kişilerin Azmettiren ya da Yardım Eden Olarak Sorumlu Tutulabileceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2009/1370SUÇA İŞTİRAK ( Evlenme Merasiminin Nerede ve Nasıl Yapıldığı Merasim Sırasında Fotoğraf Çekilip Çekilmediği Araştırılıp Nikah Tanıkları İle Nikah İşlemlerinde Görevli Olanlarla Şikayetçinin Yüzlestirilerek Nikahta Kimin Bulunduğunun Saptanması Gerektiği )
Y5.CDE. 1991/5155SUÇA İŞTİRAK ( Evlenmek Maksadıyla Kız Kaçıranı Minibüse Almak )
Y1.CDE. 2015/386SUÇA İŞTİRAK ( Gerekçeli Kararda Sanıklardan Birinin Suçların İşlenmesi Sırasında Yardımda Bulunarak ve İcrasını Kolaylaştırarak Eyleme Katıldığı Kabul Edilmesine Rağmen Cezasından İndirim Yapılıp Yapılmayacağı Tartışılmadan Hüküm Fıkrasında Fail Olarak Cezalandırılmasına Karar Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
Y15.CDE. 2016/1397SUÇA İŞTİRAK ( Hangi Sanığın Ne Şekilde Kendisine Yönelik Eylemde Bulunduğunun Katılandan ve Çekleri Alan Şoföründen Sorulması Soruşturma Evresinde Belirlenen Bulgu ve Delillerin Tartışılarak Sanıkların Katılana Yönelik Birlikte İştirak İradelerinin Ortaya Çıkarılması Gerektiği - Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi )
Y22.CDE. 2015/9439SUÇA İŞTİRAK ( Hırsızlık - Sanığın Olay Gecesi Kolluk Görevlileri Tarafından İş Yeri Arka Sokağında Görülüp Yakalanması Dışında İki Farklı Tarihli Eylemler Açısından Suçu Sabit Görülen Diğer Sanığın Fiillerine İştirak Ettiğine İlişkin Mahkûmiyetine Yeterli Şüpheden Uzak Somut ve Kesin Deliller Elde Edilememiş Olduğu )
Y6.CDE. 2005/5617SUÇA İŞTİRAK ( Hırsızlık - Sanığın Önceden Almış Oldukları Karar Uyarınca Diğer Sanıkla Birlikte Suça Doğrudan Katıldığının Anlaşılması )
Y17.CDE. 2015/5112SUÇA İŞTİRAK ( Hırsızlık Suçu - Diğer Sanığın Beyanları Tekrar Alınarak Aracın Çalınması ve Yeniden Yakınana Para Karşılığı İadesi Konusunda Sanığın İştirakının Olup Olmadığının Sorulması Gerektiği )
Y6.CDE. 2007/14122SUÇA İŞTİRAK ( Hırsızlık Suçu - Suça İştirak Eden Ancak Yaş Küçüklüğü Nedeniyle Dosyası Tefrik Edilen Sanığın Yargılama Dosyasının Celp Edileceği )
Y5.CDE. 2013/16844SUÇA İŞTİRAK ( İhaleye Fesat Karıştırma İle Görevi Kötüye Kullanma Suçlarından Mahkumiyet Kararları Verilen Sanıkların Suçları Arasındaki Bağlantı ve İştirak İlişkisi de Gözetilerek Kanun Değişikliği de Gözönüne Alınıp Hukuki Durumlarının Birlikte Mahkemesince Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2008/1409SUÇA İŞTİRAK ( İmar Kanunu'na Muhalefet - Yapı Tatil Zabtından Sonra İnşaata Devam İle Binanın Bitirildiğinin Anlaşılması/Adı Geçen Hakkında Dava Açılmasının Sağlanması Her İki Davanın Birlikte Görülmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2015/8946SUÇA İŞTİRAK ( Kamu Görevlisi Sanıkların Sahtecilik Eylemlerinin Sübutu Halinde Şirket Yetkilisi Sanıklar Lehine İşlem Tesis Ettikleri de Gözetilerek Bu Sanıkların Eylemlerinin Memurun Sahteciliğine İştirak Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağının Tartışılması Gerektiği )
YCGKE. 2012/1-406SUÇA İŞTİRAK ( Kasten Öldürme Suçuna Yardım Etmek - Sanığın Diğer Sanığın Eylemine Taraftar Olmadığını Gösterecek Şekilde Engelleyici Bir Söz Söylememesi ve Bu Yönde Herhangi Bir Davranışta Bulunmaması İle Olay Sonrasında da Vurulan Kişinin Durumuyla İlgili Bilgi Vermesi Değerlendirildiğinde Sanığın Diğer Sanığın Suç İşleme Kararını Kuvvetlendirmek Amacıyla Olay Yerine Geldiğini Gösterdiği )
Y1.CDE. 2016/2380SUÇA İŞTİRAK ( Kasten Öldürmeye Teşebbüs - Müşteki ve Katılanın Soruşturma Aşamasında Alınan Beyanlarında Sanığın Elindeki Tabancayla Diğer Sanık İle Birlikte Hareket Ettiğini Belirttiği/Katılana Karşı Yaralama Eylemini Sanık İle Birlikte Aynı Suçu İşleme İradesi İle Hareket Ederek Gerçekleştirdiği Anlaşılan Sanığın Katılanın Yaralanması Neticesinden Diğer Sanık Gibi Sorumlu Tutulacağı)
Y1.CDE. 2016/4880SUÇA İŞTİRAK ( Kasten Yaralama - Sanığın Katılana Yönelik Kasten Yaralama Şeklindeki Eylemini Diğer Sanık İle Birlikte Fiil Üzerinde Hakimiyet Kurmak Suretiyle Gerçekleştirdiği Nazara Alınarak T.C.K.'nın 37. Md. Delaletiyle T.C.K.'nın 86/1-3.E 87/1-C.D-Son Md. Gereğince Cezalandırılması Gerektiği )
Y10.CDE. 2014/2719SUÇA İŞTİRAK ( Kendisine Ait Olup Sürücülüğünü Yaptığı Aracın Bagajında Uyuşturucu Madde Ele Geçirilen Sanığın Savunmasının Aksine Diğer Sanık İle Şehre Gitme Hususunda Anlaştıklarının Olay Öncesi Yaptıkları Telefon Konuşmaları İle Tespit Edildiği - Sanığın Atılı Suçu Diğer Sanık İle İştirak Halinde İşlediği/Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu )
YCGKE. 1998/6-326SUÇA İŞTİRAK ( Kendisinin İyi Tanıdığı Müştekiyi Diğer İki Sanığa Çok Zengin Olarak Tanıtıp Gasp İçin Azmettiren Sanık )
Y20.CDE. 2015/15256SUÇA İŞTİRAK ( Kenevir Ekme ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma - İzinsiz Kenevir Ekilen Tarlanın Sahibi Sanık Olduğu ve Kenevir Yetiştirme Fiilini Oğlu Olan Diğer Sanıkla Gerçekleştirdiği/Kenevirlerden Elde Edilen Uyuşturucu Maddelerden Bir Kısmının Evinde Yapılan Aramada Ele Geçirildiği - Sanığın Yardım Eden Olarak Sorumlu Tutulmasının İsabetsizliği )
Y11.CDE. 2014/18077SUÇA İŞTİRAK ( Kurumda Taşınır İşlem ve Kontrol Yetkilisi Sanığın Kömür Gelmediği Halde Gelmiş Gibi Taşınır İşlem Fişi Düzenlediği - Olaya Baştan İtibaren İştirak Eden Sanıklardan Birinin Sadece Memurun Resmi Belgede Sahteciliği Suçuna İştirakten Sorumlu Tutulabileceği )
YCGKE. 1988/233SUÇA İŞTİRAK ( Küçük Yaşta Gençlerin Evlenmelerinde Babalarının Onlara Barınacak Yer Sağlamak ve Müzahir Olmaktan İleri Gitmemesi )
Y5.CDE. 1997/1180SUÇA İŞTİRAK ( Mağdureyi İkna Ederek Dışarı Çıkartıp Diğer Sanıkların Suçu İşlemelerini Kolaylaştıran Sanığın Eyleminin Suça Lüzumlu Katılma Olması )
Y3.CDE. 2015/7099SUÇA İŞTİRAK ( Mağdurun Soruşturma Aşamasında İlçe Jandarma Komutanlığında Verdiği İfadesinde Diğer Şüphelinin Kendisine Yönelik Darp Eyleminde Bulunduğuna Dair Herhangi Bir İddia İleri Sürmediği/Şüphelilerin İştirak İradesine Dair Bir Delilin İddianamede Gösterilmediği - Bu Sebeple Verilen İade Kararının Yerinde Olduğu )
Y6.CDE. 1998/11948SUÇA İŞTİRAK ( Müştekileri Asıl Sanıkla Tanıştırıp Tercümanlık Yapan Kişi-Dolandırıcılık )
Y5.CDE. 2000/1555SUÇA İŞTİRAK ( Müzaharet ve Muavenetle İcrasını Kolaylaştırarak - Fer'i İştirak Hali )
Y21.CDE. 2015/9822SUÇA İŞTİRAK ( Nitelikli Dolandırıcılık - Sanığın Suça Konu Raporların Teminine Ne Şekilde Katıldığı ve Diğer Sanıkların Eylemlerine İştirak Ettiğine Dair Somut Delillerin Nelerden İbaret Olduğu Karar Yerinde Açıklanıp Tartışılmadan Yetersiz Gerekçe İle Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y3.CDE. 2016/6944SUÇA İŞTİRAK ( Nitelikli Yaralama - İştirak Halinde Suç İşleyen Suça Sürüklenen Çocuk İle Sanık Haklarında Temel Cezanın ve Haksız Tahrik Oranlarının Aynı Olması Gerekirken Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Bir Yıl Üç Ay Hapis Cezası ve Sanık Hakkında Bir Yıl Bir Ay Hapis Cezası Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y6.CDE. 2016/193SUÇA İŞTİRAK ( Olay Mahallinden Hızla Ayrılabilmek Amacıyla Müşteki ve Aracını Olduğu Yerde Hazır Durumda Tutabilmek İçin Gerçekleştirdikleri Eylemleri Bir Bütün Halinde Değerlendirildiğinde Olayda Yağma Kastından Bahsedilemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y1.CDE. 2015/1594SUÇA İŞTİRAK ( Olay Öncesi ve Sonrasında Her İki Sanığın Birlikte Hareket Ettiği - Olay Sırasında Sanıklardan Birinin Fikir ve İrade Birliği İçerisinde Hareket Ederek Maktulü Olay Yerine Getirdiği ve Onun Kaçmasını Engellemek Suretiyle Eylem Üzerinde Ortak Hakimiyet Kurması Şeklindeki Eyleminin Diğer Sanığın Eylemine Doğrudan Katılma Niteliğinde Olduğu/Kasten Öldürme )
Y11.CDE. 2005/9008SUÇA İŞTİRAK ( Otomobilin Yurt Dışından Getirilmesinde Gümrük İşlerinin Yapılmasında ve Üçüncü Kişilere Satılmasında Birlikte Hareket Edilmesi - Karar Verilebilmesi İçin Sanığın Sorgusunun Yapılması Gerektiği )
Y6.CDE. 2003/14753SUÇA İŞTİRAK ( Önceden Yaptıkları Anlaşma Uyarınca Doğrudan Katılan Sanık Hakkında TCK'nun 64/1. Maddesinin Uygulanması Gereği - Hırsızlık )
Y6.CDE. 2006/19090SUÇA İŞTİRAK ( Pencereye Tırmanan Diğer Sanığı Yukarıya Kaldırarak Yardım Eden ve Gözcülük Yapmak Suretiyle de Eyleme Doğrudan Katılan Sanık Hakkında 5237 Sayılı TCK.Nun 37/1. Maddesinin Uygulanması Gerektiği )
Y7.CDE. 2015/18940SUÇA İŞTİRAK ( Petrol İstasyonunda Pompacı Olarak Çalıştığı Anlaşılan Sanığın Suça Ne Şekilde Katıldığının Belirlenmesi Bakımından Tutanak Tanıklarının Dinlenilmesi ve Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği )
Y5.CDE. 1997/4849SUÇA İŞTİRAK ( Rızaen Küçük Kız Kaçırmadan Sonra Dini Nikah Yapan Sanığın Anne ve Babasının Bu Suça İştiraki )
Y11.CDE. 2003/4386SUÇA İŞTİRAK ( Sahte Fatur Düzenleyen ve Kullananları Tanıştırıp Kullananlara Komisyon Karşılığı Veren Sanığın Suça İştirak Ettiğinin Kabulü Gereği - Evinde Yapılan Aramada Sahte Düzenlenmiş Faturaların Fax Çıktıları Ele Geçirilen Sanık/Suça İştirak )
Y21.CDE. 2016/7957SUÇA İŞTİRAK ( Sahte Fatura Kullanma Suçu - Sanıklar Şirket İşlerine Aktif Şekilde Katılıp Katılmadıkları Araştırılacağı/Sanıkların Şirketteki Rolleri İrdelenip Değerlendirilerek Temsil Yetkisinin Bölüşümündeki Ağırlık ve Sınırlar İle Suçun Oluşumunda Rolü Olan Temsilci Belirlenerek Sanıkların Suça İştiraklerinin Tartışılacağı )
Y1.CDE. 1993/3SUÇA İŞTİRAK ( Sanığa Cesaret Verip Maktulün Direncini Kırmak )
Y5.CDE. 2014/5630SUÇA İŞTİRAK ( Sanığın Belediyede Su İşleri Biriminde Görevli Olduğu ve Söz Konusu İş ve İşlemlerle Doğrudan İlgilenmediği Anlaşılığı Halde Bu Eylemlere Ne Şekilde İştirak Ettiğinin Kanıt ve Gerekçeleri Karar Yerinde Gösterilip Tartışılmadan Mahkumiyetine Hükmolunmasının Hatalı Olduğu - Görevi Kötüye Kullanma Suçu )
Y18.CDE. 2015/13240SUÇA İŞTİRAK ( Sanığın Birkaç Kez Yemek Yediği Yeri İşleten Mağdurlarla Tartıştığı ve Bu Tartışma Sırasında Çıkan Kavgada Yaralandığı - O Günün Ardından Mağdurlarla Diğer Sanıklar Arasında Yaşanan Olaylara Katılmadığı/Diğer Sanıkların Gerçekleştirdikleri Eylemlere Ne Şekilde Katkısı Bulunduğuna İlişkin Kanıtların Nelerden İbaret Olduğu Açıklanmadan Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
YCGKE. 2015/1-972SUÇA İŞTİRAK ( Sanığın Diğer Sanığın Yanına Gidip Konuştuktan Sonra Yanlarında Av Tüfekleri Olduğu Halde Birlikte İki Ayrı Araç İle Katılanın Tarla Evine Gittiği - Sanıkların Olayın Başlangıç ve Gelişimine Göre Birlikte Suç İşleme Kararlarının Olduğu/Sanığın Diğer Sanığın Kasten Öldürme Eylemine Müşterek Fail Olarak Katıldığı )
Y20.CDE. 2015/10503SUÇA İŞTİRAK ( Sanığın İkametinde Arama Yapıldığı Esnada Diğer Sanığın Çıktığı Odadan Esrarın Ele Geçirildiği - Diğer Sanığın Kendisine Verdiği Poşette Esrar Olduğunu Görüp Odaya Koyduğunu Beyan Etmiş Olması Karşısında Sanığın Diğer Sanığın Suçuna İştirak Ettiğinin Kabulü Gerektiği/Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma )
Y11.CDE. 2010/2615SUÇA İŞTİRAK ( Sanığın Kardeşine Ait Kimlik Bilgilerini İçeren Fakat Üzerinde Kendi Resmi Bulunan Sahte Nüfus Cüzdanı Talep Belgesini Muhtara Düzenletip Bu Sahte Belge İle Nüfus Müdürlüğüne Müracaat Ettiği - Sahte Nüfus Cüzdanı Talep Belgesini Düzenleyen Muhtarın Suça İştirak Ettiği Konusunda Delil Bulunmadığı/Eylemin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
YCGKE. 2013/1-823SUÇA İŞTİRAK ( Sanığın Kasten Öldürme Suçunun İcrasında Üstlendiği Rolle Suçun İşlenmesine Sağladığı Katkının Öneminin Yardım Etme Sınırlarını Aştığı - Diğer Sanığın Fiilini Tamamlaması Nedeniyle Suçun İşlenişi Üzerinde Diğer Sanıkla Birlikte Hâkimiyet Kurduğu/Kasten Öldürme Suçuna Müşterek Fail Olarak Katıldığı )
Y3.CDE. 2004/13075SUÇA İŞTİRAK ( Sanığın Katılanı Tutup Diğer Boksör Sanığın Katılana Yumrukla Vurarak Yaralaması - Tutan Sanığın Feri Fail Değil Asli Fail Olacağı )
Y10.CDE. 2016/861SUÇA İŞTİRAK ( Sanığın Kiralayıp Ektiği Mısır Tarlasında Dikili Durumda Kök Kenevirin Ele Geçirildiği - Ancak Diğer Sanıkların Ekili Haldeki Kenevirlerin Sökülmesi Eylemine Sanığın da İştirak Ettiğine Dair Kuşku Sınırlarını Aşan Yeterli ve Kesin Delil Bulunmadığı/Beraat Kararı Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2013/6-476SUÇA İŞTİRAK ( Sanığın Mağdurlarla Aralarında Önceye Dayalı Husumet Bulunan ve Haklarında Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Yağma Suçlarından Kurulan Mahkumiyet Hükümleri Onanarak Kesinleşen Sanıkları Tanımadığı/Mağdurlara Yönelik Herhangi Bir Davranışta Bulunmadığı - Müsnet Suçlara İştirak Etmediğinin Kabulü Gerektiği )
Y1.CDE. 2003/2461SUÇA İŞTİRAK ( Sanığın Maktülü Arkadan Kucaklaması ve Yere Düşürerek Bıçağın Elinden Düşmesini Sağlaması Sonrasında Diğer Sanığın Yere Düşen Bıçakla Öldürmesi/Katılımın Asli Maddi Fail Düzeyinde Olduğu - Gasp Suçunu Kolaylaştırmak Maksadıyla Adam Öldürme )
Y1.CDE. 2016/1775SUÇA İŞTİRAK ( Sanığın Olayın Gelişimi Anında Suça Sürüklenen Çocuğa Elinde Bulundurduğu Bıçağı Vererek Suça Sürüklenen Çocuğun Eylemine T.C.K.'nın 37/1 Md. Delaletiyle İştirak Ettiği - Kasten Nitelikli Yaralama Suçu)
Y5.CDE. 2014/2537SUÇA İŞTİRAK ( Sanığın Özgü Suç Niteliğinde Bulunan Diğer Sanığın Eylemine Azmettiren veya Yardım Eden Olarak İştirak Edebileceği Gözetilmeden Yanılgılı Değerlendirme İle Fiili Birlikte Gerçekleştirdiği Kabul Edilerek Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu - İhaleye Fesat Karıştırma )
Y15.CDE. 2014/2573SUÇA İŞTİRAK ( Sanığın Resmi Belgede Sahtecilik Suçuna İştiraki Olduğu - Katılana Teslim Edilmesi Gereken Parayı Kendi Nam ve Hesabına Harcadığı/Sanığın Resmi Belgede Sahtecilik ve Hizmet Sebebiyle Güveni Kötüye Kullanma Suçlarından Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y5.CDE. 2014/8320SUÇA İŞTİRAK ( Sanığın Savunmalarını Doğrulaması Karşısında Zarfların İçeriğini İncelediğine İlişkin Kabulün Dosya İçeriği İle Uyumlu Olmadığı ve Bu Eylemin Tamamlanmış Suça İştirakin Mümkün Olmaması Nedeniyle de Zimmete Yardım Olarak Kabul Edilmesinin Olanaklı Bulunmadığı )
Y20.CDE. 2016/1499SUÇA İŞTİRAK ( Sanığın Savunmasının Aksine Diğer Sanığın Eylemine İştirak Ettiğine İlişkin Her Türlü Şüphe Sınırlarını Aşan Mahkûmiyetine Yeterli Delil Bulunmadığı - Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2003/14647SUÇA İŞTİRAK ( Sanığın Suç İşleme Kararına Katılıp Diğer Sanıklarla Dayanışmalı Biçimde Olay Yerinde Bulunması - TCK'nun 64/1. Maddesi Yerine 65/3. Maddesi ile Uygulama Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
YCGKE. 2013/1-787SUÇA İŞTİRAK ( Sanığın Yüklenen Suça Katıldığı Konusunda Her Türlü Şüpheden Uzak Kesin ve İnandırıcı Delil Bulunmadığından Beraatine Karar Verilmesi Gerekirken Yerel Mahkemece Mahkûmiyetine Karar Verilmesinde İsabet Bulunmadığı - Kasten Öldürme Suçu )
Y6.CDE. 2006/3810SUÇA İŞTİRAK ( Sanığnı Yakınanları Bayıltmakta Kullanılacak Eteri Temin Etmesi Yağmalanan Altınlardan Bir Kısmını Bozdurması - Sanık Hakkında 5237 Sayılı TCK'nun 37/1. Maddesi Yerine 39/1. Maddesiyle Uygulama Yapılmasının Bozmayı Gerektirdiği )
Y19.CDE. 2015/16612SUÇA İŞTİRAK ( Sanıklardan Birinin Çok Küçük Hisseli Şirket Ortağı Olup Şirket İşleriyle İlgisi Olmadığını Savunması ve Bu Savunmasının Şirket Müdürü Olan Diğer Sanık Tarafından Doğrulanmasına Rağmen Suça Ne Şekilde İştirak Ettiği Karar Yerinde Tartışılıp Gösterilmeden Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
Y1.CDE. 2015/6320SUÇA İŞTİRAK ( Sanıklardan Birinin Diğer Üç Sanığı Sevk ve İdaresindeki Araçla Olay Yerine Götürdüğü/Ateş Edildiği Sırada Mağdurun Aracını Takip Ettiği ve Olay Sonrasında Diğer Sanıklarla Uzaklaştığı/Eylem Üzerinde Fikir ve Eylem Birliği İçerisinde Ortak Hakimiyet Kurduğu - Fail Olarak Sorumlu Tutulması Gerektiği )
Y1.CDE. 1988/3757SUÇA İŞTİRAK ( Sanıkların Aktif Hareketlerinin Tek Tek Değerlendirilememesi Nedeniyle Öldürme Fiiline Feran İştirak Olarak Değerlendirilmesi )
Y1.CDE. 2016/258SUÇA İŞTİRAK ( Sanıkların Demir Boru ve Bıçakla Maktule Vurdukları ve Diğer Sanığın da Silahla Maktule Ateş Ettiği/Sanıkların Fikir ve Eylem Birliği İçerisinde Hareket Ederek Maktulü Öldürdükten Sonra Olaya Dahil Olan Mağdurları da Bıçakla ve Demir Boruyla Darp Ederek Yaraladığı - Diğer Sanığın da Cezalandırılması Gerektiği )
Y10.CDE. 2012/6914SUÇA İŞTİRAK ( Sanıkların Diğer Sanıkların Suçlarına İştirak Ettiklerine İlişkin Somut Olay ve Olgularla Örtüşmeyen ve Maddi Bulgularla Desteklenmeyen Telefon Görüşmeleri Dışında Kuşku Sınırlarını Aşan Yeterli Delil Bulunmadığı/Sanıkların Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği - Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu )
Y16.HDE. 2010/3535SUÇA İŞTİRAK ( Sanıkların Eylemine Göre 5237 S. T.C.K.nun 37-41. Md.de Düzenlenen Suça İştirake İlişkin Hükümlerin Uygulanması Gerektiği Nazara Alınmadan Sanıklar Hakkında Yazılı Gerekçe İle Beraat Hükmü Kurulmasının Doğru Olmadığı )
Y1.CDE. 2017/1888SUÇA İŞTİRAK ( Sanıkların Eylemlerinin Azmettiren Sıfatıyla Suça Katılma Niteliğinde Olduğu - Sanığın Eyleminin Olayın Faili Olan ve Hakkında Mahkumiyet Kararı Verilen Sanığın Suç İşleme Kararını Kuvvetlendirmek Suretiyle Yardım Niteliğinde Olduğu Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğu )
YCGKE. 2014/1-840SUÇA İŞTİRAK ( Sanıkların Husumetli Oldukları Katılanın Tahliye Edildiğini Öğrendikten Sonra Katılanın Kaldığı Yeri Araştırıp Bulmaları Daha Sonra Birlikte Katılanın Güzergahı Üzerinde Pusu Kurup Geçişini Beklemeleri Değerlendirildiğinde Diğer Sanığın Suçlarına Müşterek Fail Olarak Katıldıklarının Kabulü Gerektiği )
Y5.CDE. 2016/8449SUÇA İŞTİRAK ( Sanıkların Kooperatif Başkanı Olan Sanığın Eylemine Ne Şekilde İştirak Ettiklerinin Denetime İmkan Verecek Şekilde Gerekçeleriyle Tartışılması Bundan Sonra Hasıl Olacak Sonuca Göre Sanıkların Hukuki Durumlarının Tayin ve Takdir Edilmesi Gerektiği - Zimmet Suçu )
Y9.CDE. 2015/17106SUÇA İŞTİRAK ( Sanıkların Mahkumiyetine Karar Verilen Diğer Sanık ile Eylem ve Fikir Birliği İçinde Hareket Ederek Uyuşturucu Madde Nakletme Fiilini Birlikte Gerçekleştiren Kişi Sıfatıyla Sorumlu Tutulmaları Gerektiği - Faillik ve İlgili Maddeler Gereğince Cezalandırılmaları Gerektiği/Delillerin Değerlendirilmesinde Yanılgıya Düşülerek Sanıkların Beraatlerine Karar Verilmesi ve Diğer Sanık Hakkında Eksik Ceza Tayininin Kanuna Aykırı Olduğu )
YCGKE. 2003/1-82SUÇA İŞTİRAK ( Sanıkların Maktüle Çok Sayıda Öldürmek Amacıyla Ateş Etmeleri - Meydana Gelen Ölüm Sonucu İle Her Sanığın Eylemi Arasında Bağ Kurulabilmesi/TCY. Md. 463 Uygulanma Olanağı Bulunmadığı )
Y9.CDE. 2015/16317SUÇA İŞTİRAK ( Sanıkların Savunmalarının Aksine Haklarındaki Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçundan Kurulan Mahkumiyet Hükmü Onanan Diğer Sanıklarda Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeler İle İlgilerinin Olduğuna veya Bu Sanıkların Suçlarına İştirak Ettiklerine Dair Kuşku Sınırlarını Aşan Cezalandırılmalarına Yeterli Kesin ve İnandırıcı Delil Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2015/8610SUÇA İŞTİRAK ( Sanıklarla Birlikte Mağdurenin Evini Kurşunlamak Suretiyle Tehdit Suçunu Doğrudan İşleyen Sanıklar Hakkında 5237 S. TCK'nun Md. 37/1 Hükmünün Uygulanması Gerektiği )
Y20.CDE. 2015/10783SUÇA İŞTİRAK ( Savunmalarının Aksine Diğer Sanığın Suçuna İştirak Ettiğine veya Ele Geçen Uyuşturucu Maddelerle İlgisi Olduğuna İlişkin Sanıklardan Birinin Kovuşturma Aşamasında Reddettiği Kıbrıs Polisince Alınmış İfadeleri Dışında Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve Yeterli Delil Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y20.CDE. 2015/1536SUÇA İŞTİRAK ( Savunmalarının Aksine Diğer Sanıkta Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddelerle İlgisi Olduğuna ya da Suçuna İştirak Ettiğine ve Dolayısıyla Atılı Suçu İşlediğine Dair Kuşku Sınırlarını Aşan Yeterli ve Kesin Delil Bulunmadığı Gözetilmeden Sanık Hakkında Mahkûmiyet Hükmü Kurulmasının Kanuna Aykırı Olduğu )
Y10.CDE. 2016/2688SUÇA İŞTİRAK ( Savunmasının Aksine Ele Geçen Suç Konusu Uyuşturucu Maddeyle ve Dikili Haldeki 116 Kök Kenevir Bitkisiyle İlgisi Olduğuna veya Suçları Sabit Olan Diğer Sanığın Suçlarına İştirak Ettiğine İlişkin Kuş
Y16.CDE. 2016/449SUÇA İŞTİRAK ( Suç Tarihinde Yapılan Yasadışı Gösteriye Katılan Şahısları Güvenlik Güçlerine ve Kamuya Ait Araçlara ve Binalara Taşlı Saldırıda Bulunmaları Hususunda Yönlendirerek Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Mala Zarar Verme Suçlarının İşlenişine İştirak Eden Sanığın Anılan Suçlardan Mahkumiyetine Hükmolunması Gerekirken Delillerin Değerlendirilmesinde Yanılgıya Düşülerek Beraatine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y14.CDE. 2013/8415SUÇA İŞTİRAK ( Suçu Aynı Zaman ve Mekanda Birbirini Takiben İşleyen Sanıkların Cinsel İstismar Suçunu İşledikleri - Bizzat İşledikleri Eylemden Ayrı Olarak Diğerinin Eylemine Katılan Sanıklar Hakkında Ceza Kanunun 103/3. Maddesinin Uygulanmamasının Kanuna Aykırı Olduğu )
Y1.CDE. 2007/3670SUÇA İŞTİRAK ( Tahrik ve Suça Özel Diğer Durumlar Gözetilerek Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y9.CDE. 2016/290SUÇA İŞTİRAK ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma - Öncü Araçta Bulunan Sanığın Diğer Sanıklar İle Birlikte Hareket Ederek Uyuşturucu Madde Naklettiği Anlaşıldığından Yüklenen Suçtan Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y10.CDE. 2015/3659SUÇA İŞTİRAK ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu - İletişim Tespit Tutanakları İçeriğine Göre Atılı Suçu Diğer Sanık İle İştirak Halinde İşledikleri Anlaşılan Sanıkların Mahkûmiyetlerine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/3674SUÇA İŞTİRAK ( VUK.'a Aykırılık/İştirak Ettiklerine Dair Tespit Bulunmadığından Sanıklar Hakkında Defterdarlıkça Mütalaa Verilmemesi - Davanın Düşürülmesine Karar Verilmesi Gereği )
Y6.CDE. 2014/13628SUÇA İŞTİRAK ( Yağma Suçu - Hükmün Hükümlünün Suça Doğrudan Katıldığı Gözetilerek Hakkında 5237 S. TCK'nun 37/1. ve 39/1. Md. Hükmüyle Uygulama Yapılması ve Lehe Kanun Belirlenerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2015/32889SUÇA İŞTİRAK ( Yaralama - Sanığın Diğer Sanıkla Birlikte Katılana Yönelik Fiili Bir Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında Fikir ve Eylem Birliği İçerisinde İştirak Halinde Eylemi Gerçekleştirdiğinin Değerlendirilmesi Gerekeceği )
Y10.CDE. 2017/261SUÇA İŞTİRAK ( Yüksekova' dan Temin Edilerek İstanbul'a Nakledilirken Kocaeli' de Durdurulan Yolcu Otobüsünde Seyahat Eden Sanıkların Uyuşturucu Maddeyi Yüksekova'dan Van' a Nakletmek Suretiyle Diğer Sanıklarla İştirak Halinde Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçunu İşlediğinin Sabit Olduğu - Sanığın Mahkûmiyetine Karar Verileceği )
YCGKE. 2007/7-17SUÇA İŞTİRAK ( Zimmet - Bankadan Çekilen Paranın Sanığın Piyasaya Olan Borcundan Çok Fazla Olması ve Bu Parayı Yaptığı İşlerde Kullandığının Anlaşılması Nedeniyle Suçun Oluştuğu )
Y5.CDE. 2016/5224SUÇA İŞTİRAK (Başka Bir Dava Dosyasında Katılan Kooperatif Başkanlığınca Mahkemeye Yazılan Cevabi Müzekkerede de Yönetim Kurulunun Almış Olduğu Kararla Kooperatif Yardımlaşma Fon Hesabında Bulunan Paraların Tahsilatı İçin Üç Kişinin Görevlendirildiğinin İfade Edildiği - Sanığın Atılı Suça İştirakinin Tartışılması Gerektiği)
Y16.CDE. 2017/2162SUÇA İŞTİRAK (Canlı Bombanın Hazırlanması ve Patlatılması Hareketlerine Doğrudan Katılıp Fiil Üzerinde Müşterek Hakimiyet Kurmadıkları Anlaşıldığından Araç Suçlardan Kasten Öldürme Suçu Yönünden Asli Fail Olarak Sorumlu Tutulmaları Mümkün Olmayıp Yardım Eden Olarak Cezalandırılmaları Gerektiği)
Y15.CDE. 2014/8623SUÇA İŞTİRAK (Çek Hamilinin Suça İştirak Ettiğinin Tespiti Halinde Çeklerin Önceden Doğan Borç Karşılığında Verilip Verilmediğinin Araştırılması ve Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gerektiği - Dolandırıcılık Suçu)
Y5.CDE. 2014/9470SUÇA İŞTİRAK (Diğer Sanığın Eylemine Yardımda Bulunarak İcrasını Kolaylaştırdığı Anlaşılan Olayda Suçlara İştirak Eden Sanığın Yardım Eden Olarak Sorumlu Tutulabileceği Gözetilmeden Fazla Ceza Tayininin Hatalı Olduğu - Zimmet Suçu)
Y2.CDE. 2014/16980SUÇA İŞTİRAK (Fiili Birlikte Gerçekleştiren Konumunda Katıldığı Kabul Edilen ve İddianamede Hakkında Suça Yardım Etme Nedeniyle Uygulama İstenen Sanığa Ek Savunma Hakkı Verilmesi Gereği - Savunma Hakkının İhlali)
Y5.CDE. 2012/14882SUÇA İŞTİRAK (İhale Sürecinde Görev Alan Kamu Görevlisi Tarafından İşlenebilen İhaleye Fesat Karıştırma Suçuna İştirak Eden Diğer Kişilerin Azmettiren veya Yardım Eden Olarak Sorumlu Tutulabilecekleri - Faili Olmayan Suçta Şerikliğin de Mümkün Olamayacağı)
YCGKE. 2014/14-635SUÇA İŞTİRAK (İnceleme Dışı Sanığın On Bir Yaşının İçinde Bulunan Mağdureyi Tehdit Cebir veya Hile Olmaksızın Arkadaşı Olan Sanığın Evine Götürüp Burada Mağdure İle Birlikte Bir Hafta Kaldığı - Sanığın Kalacak Yer Sağlayarak Diğer Sanığın İşlediği Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçuna Yardım Eden Olarak İştirak Ettiği)
Y20.CDE. 2017/5161SUÇA İŞTİRAK (Kaldığı Evde Suça Konu Uyuşturucu Maddelerin Ele Geçirilmiş Olan Aynı Olay Sebebiyle Çocuk Mahkemesinde Yapılan Yargılama Sonucu Hakkında Verilen Mahkumiyet Hükmü Kesinleşen Tanık ve Diğer Sanık İle Birlikte Atılı Suçu İşlediği Anlaşılan Sanığın Yardım Eden Sıfatıyla Cezalandırılmasının Doğru Olmadığı)
Y3.CDE. 2015/32349SUÇA İŞTİRAK (Olay Sırasında Tüfeğin Sanıklardan Birinin Elinde Bulunduğu/Diğer Sanığın Elinde Tüfek Olmadığı ve Tüfekle Ateş Etme Eylemelerinin Sanıklardan Biri Tarafından Gerçekleştirildiği - Diğer Sanığın Yardım Eden Sıfatıyla Sorumlu Tutulması Gerektiği)
Y10.CDE. 2016/570SUÇA İŞTİRAK (Olay Yakalama Muhafaza Altına Alma Tutanağı ve Dosyadaki Tüm Belge ve Bilgilere Göre Sanığın Savunmasının Aksine Ele Geçen Uyuşturucu Maddeyle İlgisi Olduğuna veya Diğer Sanığın Eylemine İştirak Ettiğine İlişkin Mahkûmiyetine Yeterli ve Kesin Delil Bulunmadığı - Mahkûmiyetine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
Y20.CDE. 2016/2495SUÇA İŞTİRAK (Sanığın Eyleminde Diğer Sanıklar İle İştirak İradesi İle Hareket Ettiğine Dair Kuşku Sınırlarını Aşan Yeterli Delil Bulunmadığı Dolayısıyla Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçunun Üç veya Daha Fazla Kişi İle Birlikte İşlenmesi Durumunun Söz Konusu Olmadığı)
Y1.CDE. 2016/249SUÇA İŞTİRAK (Sanığın İştirak İradesi Dışında İşlediği Maktulün Öldürülmesi Eyleminden Dolayı Diğer Sanığın Azmettiren Olarak Sorumlu Tutulamayacağı ve Bu Suçtan Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği Gözetilmeksizin Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y6.CDE. 2014/1385SUÇA İŞTİRAK (Sanığın Kasten Yaralama Suçuna Ne Şekilde İştirak Ettiğine Dair Delillerin Nelerden İbaret Olduğu Karar Yerinde Açıklanıp Tartışılması Gerektiği)
Y15.CDE. 2017/1680SUÇA İŞTİRAK (Sanıklardan Birinin Diğer Sanığın Eylemine İştirak Ettiğine Dair Cezalandırılabilmesi İçin Her Türlü Şüpheden Uzak Kesin ve İnandırıcı Deliller Elde Edilemediğinden Bu Eylem Açısından Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği - Dolandırıcılık)
Y5.CDE. 2012/14890SUÇA İŞTİRAK (Sanıklardan Birinin Gider Pusulalarıyla Tanığa Ödenmiş Gibi Gösterilen Miktardan Sorumlu Olduğu ve Sanığın Yalnızca Bu Eylem Yönünden Suça İştirak Ettiğinin Kabulü Gerektiği - Zimmet Suçu)
Y23.CDE. 2015/6452SUÇA İŞTİRAK (Sanıklardan İkisinin Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik Suçlarına Azmettirme Diğer Sanığın Dolandırıcılık ve Diğer Sanığın İse Dolandırıcılık Suçuna Yardım Etmek Suçlarından Mahkumiyetlerine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y3.CDE. 2016/18294SUÇA İŞTİRAK (Sanıkların Kavga Edeceklerini Bilerek ve Yanlarına Aldıkları Silahtan Sayılan Cisimlerle Olay Yerine Gittikleri - Sanıkların Aynı Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında İştirak Halinde Eylemlerini Gerçekleştirmeleri Nedeniyle 5237 S. T.C.K.'nın 37/1. Md. Gereğince Sanık İle Diğer Sanığın Birlikte Suçta Kullanılan Silahtan ve Meydana Gelen Ağır Neticeden Sorumlu Tutulacağı/Kasten Yaralama Suçu)
Y1.CDE. 2016/5744SUÇA İŞTİRAK (Sol El Üstünden Alınan Svapta Atış Artığı Tespit Edildiği Sanıkların Ateşi Sonucu Maktulün Sağ Göğüs Mağdurun Sol Tibia Olayla İlgisi Bulunmayan Mağdurun İse Sağ Ayak Bölgesinden Hangi Sanığın Ateşiyle İsabet Aldığı Anlaşılamayacak Şekilde Yaralandığı - Sanığın T.C.K.'nın 37/1 Md. Uyarınca Sorumlu Tutulacağı/Kasten Öldürme - Kasten Öldürmeye Teşebbüs)
Y16.HDE. 2010/3220SUÇA İŞTİRAK (Suça Katıldığı İddia Edilen Sanıkların Eylemine Göre Suça İştirake İlişkin Hükümlerin Uygulanması Gerektiği - Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastiyle Mevcudunu Eksiltmek)
Y14.CDE. 2014/2065SUÇA İŞTİRAK (Suça Sürüklenen Çocuğun Cebir Kullanarak Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Suçunu İşledikten Sonra Diğer Suça Sürüklenen Çocuğu Çağırmasıyla Yanına Gelen Suça Sürüklenen Çocuğun Mağdurenin Arkasına Geçerek Cinsel Organı İle Sürtündüğü Sırada Diğerinin Mağdurenin Direnmesine Engel Olarak Eyleme İştirak Ettiği)
Y21.CDE. 2015/12805SUÇA İŞTİRAK (Suçlamaları Kabul Etmeyen Sanıkların Yüklenen Suçlar Sebebiyle Yargılama Yapılan Diğer Sanıkların Eylemlerine Suç İşlemek Kastıyla İştirak Ederek Üzerlerine Atılı Suçları İşlediklerine Dair Mahkumiyetlerini Gerektiren Delillerin Hangileri Olduğunun Gösterilmemesinin Kanuna Aykırı Olduğu)
Y12.CDE. 2015/14523SUÇA İŞTİRAK (Suçta Kullanılan Silahı Aracın Stepne Kısmından Çıkaran ve Silahın Gerçek Silah Olduğunu Söylemeden ve Dolu Halde Diğer Sanığa Vermesi Sebebiyle Olayda Kusurlu Olan Sanık Müdafiinin Beraat Kararı Verilmesi Gerektiğine Dair Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği - Taksirle Öldürme)
Y10.CDE. 2015/5261SUÇA İŞTİRAK (Uyuşturucu Madde Ticareti - Sanık Hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" Suçundan Verilen Mahkumiyet Hükmünün İncelenmesinde Sanığın Oğlu Olan Diğer Sanık İle Aynı Evde Birlikte İkamet Etmeleri Dışında Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeyle İlgisi Olduğuna veya Adı Geçenin Suçuna İştirak Ettiğine İlişkin Kuşkuyu Aşan Kesin ve Yeterli Delil Bulunmadığı Gözetilmeden Sanık Hakkında Mahkumiyet Hükmü Kurulamayacağı)
Y20.CDE. 2015/8482SUÇA İŞTİRAK (Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma - Üzerinde Uyuşturucu Madde Ele Geçmeyen Uyuşturucu Madde Ticareti Yaptığına ve Diğer Sanıkların Fiillerine İştirak Ettiğine Dair Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve Yeterli Delil Elde Edilemeyen Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilemeyeceği)
YCGKE. 1994/1-320SUÇA İŞTİRAK İRADESİ ( Feri İştirak-Üç Kişinin Gerçekleştirdiği Banka Soygunu Sırasında Görevli Memurun Öldürülmesi )
Y11.CDE. 2004/2696SUÇA İŞTİRAK İRADESİ ( Hırsızlık - Sanığın Suça İştirak İradesi İle Katılıp Katılmadığı Araştırılarak İştirak İradesinin Varlığının Belirlenmesi Halinde de Her İki Sanığın Mahkumiyeti Gerektiği )
Y14.CDE. 2014/3743SUÇA İŞTİRAK İRADESİ BULUNMAMASI ( Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı - Mağdurenin Sanıkla Anlaşarak Evden Kaçtığı ve Daha Sonra Mahalli Düğün İle Evlendikleri/Sanığın Babasının Cinsel İstismar Suçuna İştirak Kastıyla Hareket Etmediği Gözetileceği )
Y7.CDE. 2000/4021SUÇA İŞTİRAK KASTI ( Toplu Kaçakçılık-Hacizli Aracın Plakasının Değiştirilip Yurtdışı Edilmesi )
Y16.HDE. 2011/146SUÇA İŞTİRAK KOŞULLARI ( Olayın Oluş Şekli ve Sanığın Eylemi Dikkate Alınarak 5237 S.K 37 ve 41. Maddelerindeki Suça İştirake İlişkin Hükümlerin Mahkemece Gözetileceği - Alacaklısını Zarara Sokmak Kastiyle Mevcudunu Eksiltmek Suçu/İştirak )
Y6.CDE. 1991/5820SUÇA İŞTİRAK NEDENİYLE DAVA AÇILAN KİŞİCE ZARARIN ÖDENMESİ ( Hırsızlık - Sanık Hakkında TCK.523/1'in Uygulanması Gereği )
Y6.CDE. 2011/21373SUÇA İŞTİRAKİN NİTELİĞİ ( İcra Edilen Hareketlerin Eşit Önemde Olmasının Gerekmediği - Her Şerikin Diğer Faillerle Birlikte Hareket Ettiğini Bilmesinin Yeterli Olduğu/Eldeki Davada Şeriklerin Suça Katılma İradesinin Kabul Edileceği )
YCGKE. 2009/1-239SUÇA İŞTİRAKTE FAİL OLARAK SORUMLULUK ( Kasten Öldürme - Olaydan Sonra da Kanıtları Ortadan Kaldırmak ve Yağma Konusu Eşyaları Saklamak Suretiyle “Öldürme Kastında” Sanık İle Mutabık Kaldığında ve Öldürme Suçuna Bu Suretle Katıldığında Kuşku Bulunmadığından Sanığın Maktuleye Yönelik Eyleminin “Faillik” Kapsamında Kaldığı )
Y6.CDE. 2009/21901SUÇA İŞTİRAKTE FAİL OLARAK SORUMLULUK ( Tanıkların ve Sanıkların Kardeşi Diğer Sanığın Hastaneye Alındığı Saat İle Uyuşmayan Çelişkili Anlatımları Karşısında Eylemleri Sübut Bulunan Sanıkların Yüklenen Suçtan Mahkumiyetleri Gereği )
Y5.CDE. 2010/10839SUÇA İŞTİRAKTE FAİL OLARAK SORUMLULUK (Nitelikli Cinsel Saldırı - Köyde Evhanımı Olan Sanıkların Aynı Davada Yargılanıp Mahkum Olan Eşlerin Diğer Sanıklar İle Birlikte Mağdureyi Evlerine Kabul Etmelerinde Bir Etkilerinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği)
YCGKE. 1998/3-170SUÇA KALKIŞMA ( Başkaları Tarafından Kesilen Orman Emvalini Motorlu Testere İle Kesme Esnasında Yakalanan Sanıklar )
YCGKE. 1997/2-219SUÇA KALKIŞMA ( Merkez Av Komisyonu Kararına Aykırı Olarak Domuz Avına Çıkmak )
Y3.CDE. 1992/11131SUÇA KALKIŞMA ( Orman Suçu - Dozer Çalışması Sonucunda Çıkan Kökleri Toplayanın Orman Alanında Yakalanması )
Y5.CDE. 1996/1635SUÇA KALKIŞMA ( Sanığın Mağdureyi Kaçırmak İçin Eve Girdiği Sırada Müştekilerce Yakalanması Nedeniyle Kalkışmanın Olmaması )
Y1.CDE. 2002/1982SUÇA KARŞI CEZA EHLİYETİNİN TAM OLMAMASI ( Sanığın Zeka Geriliğinin Önemli Derecede Büyük Olması Nedeniyle )
Y8.CDE. 2010/9197SUÇA KARŞILIK DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE KARAR VERİLEBİLECEĞİ ( Adli Sicil Kaydındaki Tekerrüre Esas Alınan 765 S.K. Gereğince Para Cezasıyla Cezalandırılmasına Dair Mahkumiyetine Konu Suça Karşılık - Uyarlama Yargılaması Yapılıp Yapılmadığının Araştırılacağı )
YCGKE. 1971/1-490SUÇA KAST ( Siyasi Suçun Eylem Safhasına Geçilmesi Şart Değilse de Böyle Bir Suçun Hiç Olmazsa Kasdedilmiş Tasarlanmış Bulunmasının İcabetmesi )
YCGKE. 2008/8-263SUÇA KATILAN KİŞİLERİN KİMLİKLERİNİN TESPİT EDİLEMEMESİ ( Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet - Toplu İşlendiğinin Kabulüne Engel Teşkil Etmeyeceği )
YCGKE. 2008/1-232SUÇA KATILMA ( Aşamasına Ulaşıp Ulaşmadığı Ulaşmışsa da Suça Katılma Düzeyinin Saptanması İçin Eylemin Bir Evresindeki Durumun Değil Eylemin Yapılması İçin Verilen Kararın Bu Kararın İcra Ediliş Biçiminin Olay Öncesi Sırası ve Sonraki Davranışların da Dikkate Alınması Gerektiği )
Y6.CDE. 2007/20947SUÇA KATILMA ( Diğer Sanıkların Yağma Eylemine Karşı Koyan Yakınana Sanığın Kafa Attığı - Bu Husus Araştırılarak Doğru Olması Durumunda Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanacağı )
Y4.CDE. 2004/96SUÇA KATILMA ( Doktorun İzin ve Hasta Gönderme Formlarını Onaylaması/Dosyadaki Kanıtlara Göre Tartışıp Değerlendirmenin Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Girdiği - Resmi Belgede Sahtecilik )
Y4.CDE. 2002/5536SUÇA KATILMA ( Mağduru Tutmak Eyleminin Yaralama Suçuna Yardım Niteliğinde Olması )
Y6.CDE. 1995/13833SUÇA KATILMA ( Sahte Düzenlenen Ödeme Emri Tebliğ İlmuhaberini Bilerek Kullanıp Müştekiye Ait Kamyonetin Alacaklısı Sıfatıyla Haczedilmesini Sağlama )
Y6.CDE. 2008/8877SUÇA KATILMA ( Sanığın Diğer Sanıklarla Önceden Verdikleri Karar Doğrultusunda Yaptıkları Plan ve İşbölümü Gereği Suça Doğrudan Katıldığı Düşünülmeden TCK'nun 37/1. Md. Yerine Yazılı Biçimde Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y5.CDE. 2009/10391SUÇA KATILMA ( Sanığın Mağdureyi Kaçırarak Başka İldeki Kardeşinin Evinde Bir Süre Alıkoyarak Nitelikli Cinsel İstismarda Bulunduğu - Sanığın Kardeşi Olan Öteki Sanıkların Bilinçli ve Eylemli Olarak Katıldığına İlişkin Aleyhinde Bir Kanıt Bulunmadığının Gözetilmesi Gereği )
Y4.CDE. 2003/186SUÇA KATILMA İRADESİ ( Dava Konusu Olayda İştirak Hükümlerinin Uygulanabilmesi İçin Diğer Sanığın Suça Katılma İradesinin Bulunmasının Gerekmesi )
Y6.CDE. 2011/21373SUÇA KATILMA İRADESİ ( Hükümlüğünün Gerçekleştirdiği Gasp Eylemi Sırasında Olay Yerinden Ayrılmarak Sanıkların Suça Katılma İradesi Bulunduğunun Kabulü - Sanıkların Suça Yardım Etme Anlamında Sorumluluğu Bulunduğunun Gözetilmesi Gereği )
YCGKE. 2005/11-85SUÇA KATILMAK ( Patronunun İşyerinden Hırsızlık Yapıldığı İzlenimi Uyandırarak Sigorta Bedelini Almak İçin Dolandırıcılığa Tam Teşebbüs Biçiminde Gerçekleşen Eylemine Yardım ve Destekte Bulunmak Suretiyle )
YCGKE. 2008/3-246SUÇA KONU ALANIN HUKUKİ STATÜSÜ ( Belirlenerek Anılan Yerde Ağaç Kesme İşleminin Hangi Yasal veya İdari Tasarrufa Dayalı Olarak Gerçekleştiğinin Saptanması Gerektiği - Orman Yasasına Muhalefet )
Y2.CDE. 2014/21623SUÇA KONU ARACI KULLANAN KİŞİNİN TEŞHİSİ (Teşhiste Bulunan Kişinin Beyanına Başvurulup Adı Geçen Tanığa Teşhis Yaptırılıp Sonucuna Göre Delillerin Bir Bütün Halinde Değerlendirileceği - Hükmün Gerekçesinde Teşhis Yapılmış Olduğu Belirtilmesine Rağmen Teşhis Tutanağının Dosyada Yer Almamasının İsabetsizliği/Tutanağın Onaylı Örneğinin Celbedileceği)
YCGKE. 2013/9-548SUÇA KONU ARACIN BULUNMA YERİ VE ŞEKLİNİN ANLAŞILAMADIĞI ( Sanığın İddia Ettiği Gibi Aracın Düz Kontak Yapılmak Suretiyle mi Yoksa Herhangi Bir Zor Kullanılmadan mı Götürüldüğü ile Ele Geçirildiğinde Ruhsatı ve Anahtarlarının Katılanlarda Olup Olmadığı Hususlarının Araştırılması Gerektiği )
Y13.CDE. 2015/7006SUÇA KONU ARACIN İADESİ ( Müsaderenin İşlenen Suça Nazaran Daha Ağır Sonuçlar Doğuracağı ve Hakkaniyete Aykırı Olacağı - Suçta kullanılan Aracın İadesine Karar Verilmesi Gerektiği/Hayvan Hırsızlığı )
YCGKE. 2003/6-176SUÇA KONU ARACIN MÜLKİYETİ ( Usulüne Uygun Olarak Devri Yapılmamış Aracın Trafikte Kimin Adına Kayıtlı Olduğunun Trafik Şubesinnden Öğrenilmesinin Gerekmesi )
Y10.CDE. 2016/1636SUÇA KONU ARACIN MÜSADERESİ ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak - Suç Konusu Uyuşturucu Maddenin Naklinde Kullanılan Aracın Suça Tahsis Edildiği Gözetilerek Müsaderesine Karar Verilmesi Gerekirken İadesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
YCGKE. 2012/6-1452SUÇA KONU ARACIN MÜSADERESİ YÖNÜNDEN TEMYİZ KARARI VERİLMESİ ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Durumunda Hükmün Bir Parçası Durumunda Bulunan Müsadere Kararının İtiraz Konun Yoluna Tabi Olması Gerektiği - Özel Dairece Müsadere Yönünden Sınırlı Bir İnceleme Yapılmasının Hatalı Olduğu )
Y13.HDE. 1986/2945SUÇA KONU ARACIN SATIŞI ( Hukuka aykırılık )
YCGKE. 2013/2-560SUÇA KONU ARAÇTAN BAĞIMSIZ BAŞKA BİR MALA ZARAR VERİLMEDİĞİ ( Hırsızlık Eylemi Gerçekleştirilirken Suça Konu Mal Dışında Bir Başka Eşyaya Zarar Verildiği Durumda Ayrıca Mala Zarar Verme Suçundan Hüküm Kurulması Gerektiği - Özel Daire Kararının Kaldırılması Gereği )
Y19.CDE. 2016/12424SUÇA KONU ARAZİNİN ORMAN OLUP OLMADIĞININ TAM OLARAK TESPİT EDİLECEĞİ ( Davaya Konu Yerde Kadastro Çalışmalarının Suç Tarihinden Sonra Tamamlanıp Kesinleştiği - Hukuk Mahkemesinde Verilen Kararın Dosya Arasında Getirilmesi Gereği/Suç Yerinin Orman Olup Olmadığının Araştırılacağı/Kaçak Kesim )
Y6.CDE. 2004/8851SUÇA KONU BELGE ( Dosyada Kanıt Olarak Saklanması Yerine Zoralımına Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
Y11.CDE. 2013/10689SUÇA KONU BELGE HAKKINDA İĞFAL KABİLİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Belgede Sahtecilik Suçlarında Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Takdirinin Hakime Ait Olduğu - Sanık Hakkında Daha Önce Açılan Benzer Nitelikteki Dava Dosyasının Celbi İle İğfal Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığının Karar Yerinde Tartışılması Gerektiği )
Y21.CDE. 2015/6041SUÇA KONU BELGELERİN ALDATMA YETENEĞİ BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİTİ ( Resmi Belgede Sahtecilik - Adli Emanette Kayıtlı Suça Konu Belgelerin İncelenmek Suretiyle Özelliklerinin Tutanağa Yazılması Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Tartışılması Belge Asıllarının Denetime Olanak Verecek Şekilde Dosya İçine Konulması Gerektiği/Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yapılacağı )
Y21.CDE. 2015/13154SUÇA KONU BELGELERİN FARKLI ZAMANLARDA DÜZENLENDİĞİNE DAİR KESİN DELİL OLMAMASI ( Tek Bir Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Hüküm Kurulacağı/Birden Çok Sahte Belge Düzenlenmesinin Temel Cezanın Belirlenmesi Sırasında Nazara Alınabileceği )
Y5.CDE. 2007/5928SUÇA KONU BELGELERİN NİTELİĞİ ( Usulsüz Ödeme Yapılmasına Olanak Sağlayan Aldatıcı Mahiyetteki Belgelerin Bulunması Durumunda Evrakta Sahtekarlık Suçunun ya da Kamu Kurumuna Karşı Dolandırıcılık Suçunun Şartlarının Araştırılması Gereği )
Y11.CDE. 2008/21863SUÇA KONU BELGENİN ALDATICILIK NİTELİĞİ ( Takdir Yetkisinin Hakime Ait Olduğu - Sahte Olduğu İddia Olunan Sürücü Belgesinin Aldatıcı Özelliği Bulunup Bulunmadığınnın Karar Yerinde Tartışılması Gereği )
Y21.CDE. 2017/40SUÇA KONU BELGENİN ALDATICILIK YETENEĞİ ( Resmi Belgede Sahtecilik - Belgenin Nesnel Olarak Aldatıcılık Yeteneğinin Bulunması ve Aldatma Keyfiyetinin Belgeden Objektif Olarak Anlaşılması Gerektiği/Muhatabın Hatasından Dikkatsizlik veya Özensizliğinden Kaynaklanan Fiili İğfalin Aldatma Yeteneğinin Varlığını Göstermeyeceği )
YCGKE. 2007/11-245SUÇA KONU BELGENİN ALDATMA YETENEĞİNİN BULUNUP BULUNMADIĞI ( İdari Görevin Gerektirdiği Araştırma Yapılması Halinde Belgenin Sahteliği Anlaşılabilir İse Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Oluşmadığı )
YCGKE. 1990/6-211SUÇA KONU BELGENİN DOĞRUDAN HUKUKİ SONUÇ DOĞURUCU NİTELİKTE OLMASI ZORUNLULUĞU ( Özel Belgede Sahtecilik Suçu )
Y21.CDE. 2015/7246SUÇA KONU BELGENİN İNCELENMESİ ( Duruşmada İncelenmek Özelliklerinin ve Üzerinde Mühür Bulunup Bulunmadığının Duruşma Tutanağına Yazılmak ve İlgili Kurumdan Getirtilen Belge ile Karşılaştırmak Suretiyle Sonucuna Göre İğfal Kabiliyeti Taşıyıp Taşımadığı Hususunun Tespit Edileceği - Denetime Olanak Sağlaması Bakımından Dosya İçerisine Konulması Gerektiği )
Y11.CDE. 2005/6563SUÇA KONU BEYANNAMEDEKİ İMZALAR ( Görevli Gümrük Memurları Tarafından Düzenlenip Düzenlenmediğinin Araştırılması Gereği - Resmi Belgede Sahtecilik )
YCGKE. 2014/8-708SUÇA KONU BIÇAĞIN YASAK KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞININ İNCELENMESİ (6136 S.K.'a Muhalefet - Tereddütlerin Giderilmesi Amacıyla Polis Ya da Jandarma Kriminal Laboratuvarı veya Başka Bir Kurum Ya da Bilirkişiden Rapor Alındıktan Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği)
Y8.CDE. 2002/8109SUÇA KONU BIÇAKLA İLGİLİ ARAŞTIRMA YAPILMASI ( Kriminal Laboratuvarda İnceleme Yaptırılarak Kelebek Bıçak Olup Olmadığı Kelebek Bıçaksa Susta Tertibatı Olup Olmadığının Araştırılması )
Y3.CDE. 2003/5387SUÇA KONU BİNA ( Suça Konu Binanın Daha Önce Zoralımına Karar Verilmişse Yeniden Zoralım Kararı Verilemeyeceğinin Gözetilmesi Lüzumu )
YCGKE. 2011/6-169SUÇA KONU BİR KISIM EŞYALARIN İADESİNDE KATKISI BULUNMAYAN SANIK ( Nitelikli Hırsızlık - Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmayacağı )
Y15.CDE. 2014/6861SUÇA KONU BONO ÜZERİNDE İMZA İNCELEMESİ ( Katılanın İmza ve Yazı Örnekleri Alınarak Yapılan Bilirkişi İncelemelerinde Çelişki Bulunduğu ve Suça Konu Bono Üzerindeki İmza ve Yazıların Sanığın Eli Ürünü Olup Olmadığına Yönelik Bilirkişi İncelemesi Yapılmaması/Katılanın ve Sanığın Yazı ve İmza Örnekleri Usulüne Uygun Olarak Alınarak Mukayeseye Elverişli Belge Asıllarıyla Birlikte Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesine Tevdii İle Bono Üzerinde Katılanın ve Sanığın Yazı ve İmzası Bulunup Bulunmadığının Tespit Edileceği )
Y21.CDE. 2015/4216SUÇA KONU BONONUN AKIBETİ (Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği - Dolandırıcılık/Belgede Sahtecilik)
Y2.CDE. 2013/7361SUÇA KONU CEP TELEFONUNUN GÖRÜŞME KAYITLARININ ÇIKARILMASI (Yakınanın İfadesinden Başkaca Bir Delil Bulunmadığı - Suç Tarihinden Sonra Yapılan Görüşme Kayıtlarının Tespiti Gerektiği/Sanığın Hattı Kullanıp Kullanmadığının Araştırılacağı)
Y11.CDE. 2012/29096SUÇA KONU ÇEK ( Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık Suçu/Çekin Ait Olduğu Bankaya Yazı Yazılarak Ödemeden Men Talimatı ve Tedbir veya İptal Kararı Olup Olmadığının Sorulacağı - Davada Adı Geçenlerin Duruşmaya Celpleri İle Beyanlarının ve İmza Örneklerinin Alınarak İmza İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
Y21.CDE. 2015/5481SUÇA KONU ÇEK ASLININ İĞFAL KABİLİYETİ BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASI ( Belgede Sahtecilik - İğfal Kabiliyeti Bulunması Halinde Sanığın Savunmalarında İsimleri Geçen İşyeri Yetkililerinin Tanık Sıfatıyla Beyanlarına Başvurulacağı/Müştekinin Suça Konu Çeke Dair Takipte Borca ve İmzaya İtiraz Edip Etmediğinin Araştırılması Gerektiği )
Y21.CDE. 2015/12261SUÇA KONU ÇEK ASLININ İNCELENMESİ GEREĞİ ( Dosyada Mevcut Çek Fotokopisi Üzerinde Keşide Yerinin Yer Almadığı ve Keşide Edenin İsmi Yanında Da Herhangi Bir Yer Yazılmamış Olduğu - Çek Aslının Denetime Olanak Verecek Şekilde Dosya İçerisine Alınacağı/Çek Aslında Keşide Yerinin Yazılı Olup Olmadığının İnceleneceği )
Y15.CDE. 2013/1479SUÇA KONU ÇEK ÜZERİNDE İNCELEME YAPILMASI GEREĞİ ( Çekteki İmza ve Yazıların Kime Ait Olduğuna Dair Herhangi Bir Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmadığı - Çek Aslının Getirtilip Yapılan Sahtecilikte Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Takdir ve Tayininin Hakime Ait Olduğunun Gözetilmesi Gereği )
Y15.CDE. 2014/17503SUÇA KONU ÇEK ÜZERİNDE YAZILAR ( Sanık veya Tanıkların El Ürünü Olup Olmadığının ve Keşideci İmzasının Tanıklar Tarafından Atılıp Atılmadığının Rapor İle Belirlenerek Ağır Ceza Mahkemesi'nin Dosyanın da Celbi İle İncelenerek Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği - Nitelikli Dolandırıcılık )
Y11.CDE. 2017/4427SUÇA KONU ÇEKİN ÇOĞALTILMASI ( Resmi Belgede Sahtecilik/Çek Yaprağının Yazıcı veya Renkli Fotokopi ile Çoğaltılmış Olduğunun Alınan Bilirkişi Raporu ile Sabit Olduğu - Sahtecilik Suçlarında Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Takdirinin Hakime Ait Olduğu/Suça Konu Belge Aslı Celp Edilip İncelenmek Suretiyle İğfal Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığının Karar Yerinde Tartışılması ve Aslının Denetime Olanak Verecek Şekilde Dosya İçine Konulması Gerektiği )
Y21.CDE. 2015/5236SUÇA KONU ÇEKİN DÜZENLENME TARİHİNİN TESPİTİ (Teşhise Yeter Oranda Mukayeseye Esas İmza ve Yazı Örneklerinin İlgili Kurumlardan Temin Edilerek İmzanın Kime Ait Olduğunun Tespiti Gereği/Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı/Muhasebe Kayıtlarının Tektiki Gereği/Şirket Defterleri Üzerinde İnceleme Yapılacağı)
Y10.CDE. 2005/10051SUÇA KONU ÇEKİN GEÇERLİLİĞİNİN KALMAMASI ( Şikayet Konusu Çeke Karşılık Yeni Çek Verilmiş İse Tarafların Karşılıklı İradeleri ve Anlaşmaları Gereğince )
Y21.CDE. 2015/7358SUÇA KONU ÇEKİN İNCELENMESİ ( Resmi Belgede Sahtecilik - Sanığın Hissesini Devrettiği ve Katılanla Daha Önce Ortaklık Yaptığı Şirketin Kayıtlarında Suça Konu Çekin Hangi Tarihte Keşide Edildiği Çekin İleri Tarihli Keşide Edilip Edilmediği Sanığın Savunmasında İleri Sürdüğü Gibi Bu Şirkette Çalışıp Çalışmadığı Diğer Sanığın Şirket Hesap ve Kayıtları İle Kişisel Kayıtlarında Sanık İle Ticari Ilişki Kurup Kurmadığı ve Sanıktan Alacağı Olup Olmadığı Hususlarının Araştırılacağı )
Y10.CDE. 2007/6711SUÇA KONU ÇEKLERDEKİ YAZI RAKAM VE KEŞİDECİ İMZASI ( Sanığa Ait Olup Olmadığı Bilirkişi Marifeti İle Tesbit Ettirilmesi Gerektiği )
Y15.CDE. 2012/3556SUÇA KONU DEĞERİN HAFİF KABUL EDİLMESİ ( Avukatın Borçludan Haricen Tahsil Ettiği Parayı Müvekkiline Teslim Etmediği - Suç Tarihinin Hatalı Olarak Ödeme Tarihi Olarak Kabul Edildiği/Zararın Normal Olarak Kabulü Gerektiği Halde Hafif Olarak Kabulünün İsabetsiz Olduğu )
Y2.CDE. 2011/20141SUÇA KONU DEĞERİN HAFİFLİĞİ ( Kaçak Su Kullanmak - Bedelin Pek Hafif Olmadığı/Fazla İndirim Uygulanmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y8.CDE. 2003/13681SUÇA KONU DERE YATAĞI ( Köylünün Ortak Kullanımına Bırakılan Yerlerden Olup Olmadığı Araştırılıp Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerekliliğinin Gözetilmemesi İsabetsiz Olduğu )
YCGKE. 2003/9-39SUÇA KONU DERGİDE YAPILAN AÇIKLAMA ( Bu Açıklamaları Yapan Kişilerin Gerçekten Terör Örgütüne Bağlı Olup Olmadıklarının Yerel Mahkemece Araştırılmasının Gerekmesi )
Y11.CDE. 2002/7267SUÇA KONU DÖVİZ ( Türk Lirası Karşılığının Merkez Bankası Efektif Alış Kuru Yerine Döviz Satış Kuru Üzerinden Hesaplanmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Nisbi Nitelikteki Ağır Para Cezasının TCK'nın 80. Maddesi ile Arttırıma Tabi Tutulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y3.CDE. 2004/6425SUÇA KONU EMVAL ( Köylüye Zati Yakacak İçin Verilen Emvalden Elde Edilmesinin Mümkün Olup Olmadığı Bilirkişiye Açıklattırılması Gereği )
Y3.CDE. 2003/5402SUÇA KONU EMVAL ( Uzman Bilirkişiyle Keşif Yapılarak Suça Konu Emvalin Kesim Tarihleri de Dikkate Alınarak Sanığın Taşınmazından Temininin Mümkün Olup Olmadığının Araştırılması Lüzumu )
Y3.CDE. 2003/5346SUÇA KONU EMVALİ KABÜL ( Sanığın Köy Camisi için Getirilen Suça Konu Emvali Kabulü 6831 Sayılı Yasanın Anılan Maddesindeki Suçu Oluşturması )
Y3.CDE. 2002/518SUÇA KONU EMVALİN KUTURLARI ( Cezanın Tayininde Gözetilmesi Zorunluluğu )
Y3.CDE. 2004/6479SUÇA KONU EMVALİN SATILMASI ( Satıldığı Gözetilmeden Emvalin Satış Bedelinin Müdahil Orman İdaresi Lehine İrad Kaydı Yerine Emvalin Müsaderesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
YCGKE. 2011/9-18SUÇA KONU ESERİN TERCÜMESİ ( Basın ve Yayın Yoluyla Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak - Eserin Tercümesinin Uzmanlık Alanı Belirli Olmayan Bilirkişiye Yaptırıldığı/Eksik Araştırma İle Hüküm Kurulamayacağı )
Y11.CDE. 2004/3556SUÇA KONU ESERLERİN İADESİ ( 2863 Sayılı Yasa Kapsamında Bulunan Eserlerin Müzeye Teslimine Aksi Taktirde İadesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y20.CDE. 2016/383SUÇA KONU ESRARIN ELE GEÇİRİLDİĞİ ARACIN ARANMASI ( Suça Konu Esrarın Ele Geçirildiği Aracın Aramasına Dair Olay Yeri ve Tarihini Kapsayacak Nitelikte Önleme Araması Kararı veya Kanuna Uygun Adli Arama Kararı ve Yazılı Adli Arama Emri Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği - Varsa Aslı veya Onaylı Örneğinin Getirtilmesi Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumlarının Belirlenmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/5891SUÇA KONU EŞYA ( Aracın Muhtelif Bölümlerine Yerleştirilen Yabancı Menşeili Eşya )
Y6.CDE. 2007/3255SUÇA KONU EŞYA ( Hırsızlık Suçu/Sanığın Suça Konu Eşyayı Yakınana İadesini Sağladığı - Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanacağı )
Y7.CDE. 2004/25073SUÇA KONU EŞYA ( Hırsızlık/Sanığın Evinde Ele Geçirilmesi - Suçtan Kurtulmaya Yönelik Savunma/Satın Aldığını Öne Sürdüğü Kişilerin İsimlerini Bildirememesi )
Y7.CDE. 2004/50SUÇA KONU EŞYA ( İadesi veya Müsaderesi Hususunun Asıl Hükümle Birlikte Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 2006/14327SUÇA KONU EŞYA ( Özel Kanunun Önce Uygulanması Gerektiği - Değerinin Azlığı Nedeniyle 1/3 Oranında İndirim Yapılacağı/Kaçakçılık Suçu )
Y11.CDE. 2006/4304SUÇA KONU EŞYA ( Resmi Evrakta Sahtecilik -Adli Emanette Kayıtlı Suça Konu Senetlerin Dosyada Delil Olarak Saklanacağı/İcra Müdürlüğüne İadesine Karar Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2007/4862SUÇA KONU EŞYA DEĞERİ ( Fahiş Olduğu Gerekçesi İle 5/1. Md.sinde Belirtilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Ayrıca Artırılamayacağı - Teşekkül Halinde Kaçakçılık )
Y7.CDE. 2007/2936SUÇA KONU EŞYALAR ( Miktarlarına Göre Değerinin Bizatihi Suç Teşkil Etmeyen Eşya Hakkında Müsadere Veya İade Kararının Duruşmalı Olarak Belirlenmesi Gereği )
Y2.CDE. 2015/8082SUÇA KONU EŞYALAR ALINIP UZAKLAŞTIKTAN SONRA SANIKLARIN KOLLUK GÖREVLİLERİ TARAFINDAN TESADÜFEN YAKALANMASI ( Sanıkların Eylemlerinin Tamamlandığının Gözetileceği - Teşebbüs Hükümleri Uygulanarak İndirim Yapılmaması Gerektiği )
Y13.CDE. 2014/10727SUÇA KONU EŞYALARIN DEĞER TESPİTİ ( Nitelikli Hırsızlık Suçu - Sanığın Müşteki Tarafından İstenen Miktar Fazla Olduğundan Zararı Karşılayamadığını Beyan Ettiği/Sanığın Beyanı Alınarak Suça Konu Eşyaların Değer Tespitine İlişkin Bilirkişi İncelemesi Yapılacağı )
Y2.CDE. 2017/5543SUÇA KONU EŞYALARIN DEĞERİNİN PEK FAHİŞ OLMASI ( Mahkemece 765 S. Kanun'un 522. Md. Gereğince Artırım Yapılması Gerektiğinin Gözetilmemesinin Kanun Yararına Bozulacağı - Hırsızlık )
Y6.CDE. 2012/4856SUÇA KONU EŞYALARIN İADESİ ( Eşyaların Ne Zaman ve Ne Şekilde İade Edildiği ve Koşulların Bulunması Halinde Kısmi İadeye Rızasının Bulunup Bulunmadığının Yakınandan Sorulacağı/Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Gükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı )
Y13.CDE. 2011/8126SUÇA KONU EŞYALARIN İADESİ ( Hırsızlık Suçu - Kendiliğinden İade Söz Konusu Olmadığı İçin 5327 S.K. Md.168/1'in Uygulanamayacağı )
Y3.CDE. 2007/9282SUÇA KONU EŞYALARIN İADESİ ( Hırsızlık/Sanık Hakkında Delil Yetersizliğinden Beraat Kararı Verildiği - Suça Konu Emvalin İstirdatı Kabil Olmak Üzere Orman İdaresine Bırakılacağı )
Y2.CDE. 2013/36053SUÇA KONU EŞYALARIN İADESİNİN SAĞLANMASI ( Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği - Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında 5237 Sayılı TCK'nın 168. Md.sinin Uygulanması Gerektiğinin Gözetilmemesinin Doğru Görülmediği )
YCGKE. 2012/13-1325SUÇA KONU EŞYALARIN SANIKLARIN HAKİMİYET ALANINA GİRMEDİĞİ ( Sanıkların Çok Sayıda Mağazadan Gerçekleştirdikleri Eyleminin Kesintisiz Takip Sonucu Mağaza Otoparkında Gerçekleştirilen Bir Operasyonla Tamamlanamadığı - Sanıkların Eyleminin Hırsızlağa Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Kabulü/Hırsızlık )
Y13.CDE. 2014/29247SUÇA KONU EŞYANIN ALINMASI SUÇU (Sanıkların Araç İçerisinde Bulunduğu/Bahsedilen Poşet İçerisindeki Eşyaların Kime Ait Olduğunun Bilinme İmkanı Olmadığının Gözetileceği - Sanıklar Hakkında Ceza-i Artırım Yapılarak Fazla Cezaya Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu/Hak Yoksunluğu/İptal Kararı)
Y12.CDE. 2015/13349SUÇA KONU EŞYANIN ARAMA KARARI OLMADAN ELE GEÇİRİLMESİ (Hukuka Aykırı Delil Niteliğinde Olduğu - Kültür Varlığı Bulundurma Suçu)
Y6.CDE. 2005/89SUÇA KONU EŞYANIN DEĞERİ ( Belirleyen Bilirkişinin Yemini Yaptırılmayarak 1412 Sayılı CMUK'nun 72 Maddesine Aykırı Davranıldığı )
Y6.CDE. 2005/10068SUÇA KONU EŞYANIN DEĞERİ ( Cezadan Değer Azlığı Nedeniyle İndirim Yapılması Sırasında Uygulama Maddesinin Gösterilmemesinin Bozmayı Gerektireceği )
Y7.CDE. 2005/8479SUÇA KONU EŞYANIN DEĞERİ ( Eşyanın Değerinin Yasada Belirtilen Alt Sınırdan Daha Az Olduğundan Verilen Hükmün Temyiz Kabiliyetinin Olmaması )
Y6.CDE. 2003/16664SUÇA KONU EŞYANIN DEĞERİ ( Olay Tarihindeki Gerçek Değeri Araştırılıp Denetime Olanak Sağlayacak Şekilde Karar Yerinde Gösterilmesi Gerektiği - Hırsızlık )
Y11.CDE. 2008/21863SUÇA KONU EŞYANIN DOSYA İÇİNDE BULUNDURULMAMASI ( Sahtecilik - Suça Konu Sürücü Belgesinin Denetime Olanak Sağlayacak Biçimde Dosya İçinde Bulundurulmamasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y13.CDE. 2014/28460SUÇA KONU EŞYANIN HANGİ İNŞAATA AİT OLDUĞUNUN SANIK TARAFINDAN GÖSTERİLDİĞİ ( Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanacağı - Hırsızlık Suçu )
Y17.CDE. 2015/14744SUÇA KONU EŞYANIN İADE EDİLMESİ ( Sanık ve Yanındakilerin TV Çaldıkları ve Arandıklarının Söylendiği - Aynı Gün Mahalle Muhtarının Kolluğa Müracaat Ederek Suça Konu Televizyonun Muhtarlık Binası Önüne Bırakılmış Olduğunu Ancak Kimin Getirdiğini Görmediği Yolunda Beyanda Bulunduğu/İade Karşısında Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Karar Yerinde Tartışılması Gerektiği )
Y7.CDE. 2007/8185SUÇA KONU EŞYANIN İADESİ ( Tüpraş Motorin Şartnamesine Uygun Olmayan Akaryakıt - Akaryakıtın Dayanağı Faturanın İthale Kadar İnilmek Suretiyle Menşe Araştırması ve Ayniyet Tespiti Yaptırılarak sorucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y2.CDE. 2014/8973SUÇA KONU EŞYANIN İADESİ (Sanığın Suça Konu Oto Teybini Sattığı Yerden Ücretini Ödemek Suretiyle Geri Alarak Mağdura Aynen İade Etmesi veya Sanık ya da Sanığın Girişimleri Sonucu Üçüncü Bir Kişi Tarafından Suça Konu Malın Bedelinin Mağdura Ödenmesi Gibi Hallerinde 5237 S. TCK'nun Md. 168 Anlamında Bir İade ve Tazminden Bahsetmenin Mümkün Olacağı)
Y6.CDE. 2009/8866SUÇA KONU EŞYANIN İADESİ NEDENİYLE İNDİRİM ( Suça Konu Otomobilin Başka Bir Suçta Kullanılması Sonucu Yakalanarak Mağdura İadesinin Rızaya Dayanmadığı - İade Rızaya Dayanmadığı Halde 765 S. TCK'nun 523/1. Maddesi ile Uygulama Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y2.CDE. 2014/29010SUÇA KONU EŞYANIN KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ İLKÖĞRETİM OKULUNA AİT OLMASI ( Nitelikli Hırsızlık Suçuna İlişkin Hükümlerin Uygulanması Gerektiği - Hırsızlık Suçuna İlişkin Hükümlerin Uygulanmaması Gerektiği )
Y7.CDE. 2006/11575SUÇA KONU EŞYANIN MÜSADERE VEYA İADESİ ( Kaçak Cep Telefonu - Telkomünikasyon Kurumundan Suça Konu Cep Telefonlarının Kayıtlı Olup Olmadıkları ve İthal Belgeleri Araştırılarak Sonucuna Göre Müsadere veya İadesi Yönünde Karar Verilmesi Gereği )
Y2.CDE. 2014/26470SUÇA KONU EŞYANIN MÜŞTEKİYE İADE EDİLMESİ ( Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık/Müştekinin İşyerinden Çalınan Eşyanın Tamamının Yakalandıkları Yerde Suça Sürüklenen Çocuğun Beyanı ve Yer Göstermesi ile Polis Memurlarınca Bulunduğu - Böylece Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanma Koşullarının Oluştuğu/İlgili Hükümlerin Uygulanması Gerektiği )
Y13.CDE. 2014/31911SUÇA KONU EŞYANIN SATIN ALINMASI ( Sanığın Aynı Müştekinin Suça Konu Eşyalarını 8 Gün Arayla 2 Kez Aynı Sanıklardan Satın Aldığı/Eylemin Tek Suç Oluşturduğu - Zincirleme Suça İlişkin Hükümler Uygulanacağı/İki Ayrı Suçtan Mahkumiyet Hükmü Kurulamayacağı )
Y17.CDE. 2015/8848SUÇA KONU EŞYANIN SATIN ALINMASI (Zararın Sanık Tarafından Karşılanmadığı - Tebliğnamedeki Bozma Düşüncesinin Benimsenmediği/Hak Yoksunluğu)
Y3.CDE. 2004/13463SUÇA KONU EŞYANIN SATIŞ BEDELİNİN İRAT KAYDEDİLMESİ ( Bu Kararla Birlikte Aynı Emval Hakkında Müsadere Kararının Verilememesi )
Y2.CDE. 2014/26704SUÇA KONU EŞYANIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE SATILARAK ZİLYETLİĞİN DEVREDİLMESİ ( Satıştan Elde Edilen Menfaati İade Etmeden Üzerinde Tasarruf Yetkisi Bulunmayan Eşyayı Sattığı Yerin Gösterilmesinin Etkin Pişmanlık Olarak Değerlendirilemeyeceği - Eşyanın Satın Alınan Kişiden Alınarak Müştekiye İade Edilmiş Olmasının Etkin Pişmanlık Kapsamında Sanık Tarafından Gerçekleştirilmiş Bir İade veya Tazmin Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y6.CDE. 2010/29148SUÇA KONU EYLEMİN NİTELİĞİNİN TAM OLARAK TESPİTİ GEREĞİ ( Yakınanın Kasayı Kilitleyip Kilitlemediği ve Anahtarların Kasa Üzerinde Olup Olmadığının Tam Olarak Tespit Edilmesi Gereği - Çalınan Televizyonun İade Edilmesi/Hırsızlık Suçu )
Y23.CDE. 2015/20339SUÇA KONU EYLEMİN OLUŞTUĞU YER ( Dolandırıcılık Suçu - Suçun Şikâyetçi Tarafından Paranın Yatırıldığı Yani Müştekinin Menfaatinin Kendi Egemenliğinden Çıktığı Yerde Oluştuğu/Müştekinin Parayı Batman İlinden Gönderdiği/Eylemin Batman İlinde Oluştuğunun Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y21.CDE. 2016/5214SUÇA KONU FATURALARIN AY VE GÜN OLARAK TESPİTİ ( 2005 Takvim Yılında Mükellef Şirketin Sahte Fatura Düzenlediği Anlaşılan Beş Ayrı Mükellefle İlgili Vergi Dairelerinden Sorulacağı - Konu Hakkında Vergi Raporlarının Gönderilmesi ve Mükelleflerin Defter ve Belgelerinin İnceleneceği/Fatura Tarihlerinin Ay ve Gün Olarak Tespit Edilmeye Çalışılacağı )
Y9.CDE. 2003/2227SUÇA KONU FİİLE BAŞKA FAKTÖRLERİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI ( Dava Konusu ( Binanın Daha Önce Meydana Gelen Depremde Zarar Görüp Görmediği Hususunun Araştırılmasının Gerekmesi )
Y10.CDE. 2009/18563SUÇA KONU HAPLARIN UYUŞTURUCU MADDE ÖZELLİĞİ ( Uyuşturucu Madde Olup Olmadığı Teknik Bir Yöntemle Tespit Edilmediği Halde Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Kendisinde Herhangi Bir Uyuşturucu Madde Ele Geçirilmeyen ve Diğer Sanıklarda Ele Geçirilen Uyuşturucu Madde ile İlgisi Saptanmayan Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y6.CDE. 2006/1112SUÇA KONU İŞYALARIN İADESİ ( Yakınana Ait Eşyalardan Bir Kısmını Sakladıkları Yeri Göstermek Suretiyle Rızasıyla İade Ettikleri Anlaşılan Sanıklar Lehine 5237 Sayılı Yasa'nın 168 inci Maddesinin Uygulanmamasının Hatalı Olması )
Y15.CDE. 2015/14707SUÇA KONU İŞYERİNDE DAHA ÖNCE SUÇ ÜSTÜ YAKALANMIŞ OLMA ( Söz Konusu Dava Dosyası Getirtilerek İnceleneceği ve Bu Davayı İlgilendiren Bilgi ve Belgelerin Onaylı Örnekleri Alınarak Dosyaya Konularak Bütün Deliller Birlikte Değerlendirileceği - Hırsızlık ve Mala Zarar Verme )
Y13.CDE. 2015/2423SUÇA KONU KAPININ DEĞERİNİN 200 TL OLMASINA KARŞILIK SANIĞIN GEÇİM KAYNAĞI OLAN AT VE ARABANIN MÜSADERESİ (5237 S.K. 54/3. Maddesi Uyarınca İşlenen Suça Nazaran Daha Ağır Sonuçlar Doğuracağı ve Hakkaniyete Uygun Olmayacağı)
Y22.CDE. 2015/13101SUÇA KONU KARTIN İPTAL ETTİRİLİP ETTİRİLMEDİĞİNİN ARAŞTIRILACAĞI ( Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Müdahale Suretiyle Haksız Çıkar Sağlama - Sanığın Suça Konu Olayda Kullanılan Kartı İptal Ettirip Ettirmediği İptal Ettirdi İse Ne Zaman İptal Ettirdiği Varsa Belgeleri İle Birlikte Gönderilmesi İçin Bankaya Yazı Yazılması Gerektiği )
Y12.CDE. 2014/600SUÇA KONU KAZI EYLEMİNE SANIĞIN KATILMADIĞI ( Sanık T.'nin Diğer Sanık D.'nin Aracında Yakalanması Dışında Atılı Suçu İşlediğine Dair Herhangi Bir Delil Bulunmadığı - Sanık Kazı İşlemine İştirak Ettiğine Dair Yeterli Delil Bulunmadığı/Sanık T.'nin Atılı Suçtan Beraetine Karar Verilmesi Gereği )
Y10.CDE. 2006/7675SUÇA KONU MADDENİN ELDE EDİLEMEMESİ ( Teknik Yöntemle Uyuşturucu Madde Olup Olmadığı Tespit Edilemediğinden Sanığın Atılı Suçu İşlediğine İlişkin Yeterli Delil Bulunmadığından Beraati Gereği )
Y12.CDE. 2012/24049SUÇA KONU MAHALDE KEŞİF İCRA EDİLMESİ GEREĞİ ( İnşaat Mühendisi ve Arkeoloji ya da Sanat Tarihi Alanında Uzman Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği - İzinsiz Müdahalenin Niteliğinin Tam Olarak Tespit Edilmesi Gereği )
Y5.CDE. 2017/2930SUÇA KONU MAKBUZLARIN DENETİME İMKAN VERECEK ŞEKİLDE ONAYLI SURETİNİN DOSYAYA ALINMASI GEREĞİ ( Sanıkların Bu Kapsamda Sorumluluğunun Ne Olduğu Zimmetlerinde Birliğe Ait Para Bulunup Bulunmadığı Varsa Miktarının Ne Olduğu Ne Şekilde Gerçekleştiği İle Kullanma Zimmeti Varsa Bundan Kaynaklı Nema Miktarının Ne Olduğu Hususlarında Rapor Alınması ve Bundan Sonra Sanıkların Hukuki Durumlarının Tayin ve Takdiri Gerektiği )
Y2.CDE. 2014/38054SUÇA KONU MALIN DEĞERİNİN AZ OLMADIĞI ( Hırsızlık Suçu - Depo İçindeki Tüm Benzini Boşaltan Sanıkların Az Miktarda Benzin Çalma Kast ve İradesi İle Suç İşlediği Sonucuna Varılamayacağı )
Y11.CDE. 2006/4192SUÇA KONU MALIN DEĞERİNİN AZ OLMASI ( 5237 Sayılı TCK'nun 145. Maddesine Göre İndirim Nedeni Olduğu - Kaybolmuş Eşyayı Bulup Sahiplenmek )
Y13.CDE. 2014/19842SUÇA KONU MALIN DEĞERİNİN AZ VEYA ÇOK OLMASI ( Temel Cezanın Belirlenmesinde Alt Sınırdan Uzaklaşmak İçin Kriter Olduğu Cezada İnidirim Yapılabilmesi İçin Malın Değerinin Az Olmasının Yeterli Olduğu - Değer Azlığı Nedeniyle Ceza Vermekten Vazgeçme Kararı Verilecek ise de Değer Azlığı Yanında Suçun İşleniş Şekli ve Özelliklerinin Dikkate Alınması Gereği )
Y6.CDE. 2012/2483SUÇA KONU MALIN DEĞERİNİN AZLIĞI ( Değerin Azlığının 5237 Sayılı Yasaya Özgü Ayrı Ve Yeni Bir Kavram Olduğu - Daha Çoğunu Alma Olanağı Varken Yalnızca Gereksinimi Kadar Ve Değer Olarak da Gerçekten Az Olan Şeylerin Alınması Durumunda Yasal Ve Yeterli Gerekçeleri De Açıklanarak Uygulanabileceği/Yakınana Yönelik Yağma Eylemi İle İlgili Olayda Koşulları Bulunmadığı Halde Cezadan İndirim Yapılmasının Bozmayı Gerektirdiği )
Y6.CDE. 2006/4332SUÇA KONU MALIN DEĞERİNİN AZLIĞI KAVRAMI ( Yağma - Daha Çoğunu Alma İmkanı Varken Yalnızca Gereksinimi Kadar ve Değer Olarak da Gerçekten Az Olan Şeylerin Alınması Durumunda Yasal ve Yeterli Gerekçeleri de Açıklanarak Cezada İndirim Yapılabileceği )
Y6.CDE. 2006/11741SUÇA KONU MALIN KISMEN GERİ VERİLMESİ ( Yakınanın Rızası Olup Olmadığı Araştırılarak Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasının Tartışılması Gereği )
Y9.CDE. 2012/9341SUÇA KONU MALIN MÜSADERE EDİLMESİ GEREĞİ ( Suça Konu Malvarlığının Nasıl Elde Edildiğinin Belirleneceği - Müsadere )
Y6.CDE. 2003/11819SUÇA KONU MALLARI RIZAİ VE TAM İADE KOŞULLARI ( Hırsızlık Suçundan Sanıklar Hakkında Koşullarını Sağlayan Sanıklar Hakkında TCK'nun 523. Maddesinin Uygulanması Gerektiğinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2003/16021SUÇA KONU MALLARIN DEĞERİ ( Yakınanın Başvuru Sırasında Teslim Anında ve Duruşmada Bildirmiş Olduğu Birbiri İle Uyuşmayan Anlatımlarından Hangisinin Hangi Gerekçeyle Üstün Tutulduğu Karar Yerinde Açıklanması Gereği )
Y22.CDE. 2015/10286SUÇA KONU MALLARIN KISMİ İADESİ ( Sanığın Hırsızladığı Malların Müştekiye İade Edildiği - Müştekiye Kısmi İadeye Rızası Olup Olmadığının Sorulmasının Gerekli Olduğu/Cevaba Göre Etkin Pişmanlık Konusunda Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 2012/9341SUÇA KONU MALVARLIĞININ NASIL ELDE EDİLDİĞİNİN BELİRLENMESİ ( Malvarlığı Değerinin Hangi Öncül Suçtan Kaynaklanının ve Meşru Bir Yollar Elde Edilip Edilmediğinin Mahkemece Gösterilerek Tartışılması Gerektiği - Öncül Suç/Suça Konu Malvarlığı )
Y6.CDE. 2010/16722SUÇA KONU MALZEMELERİN YAKINANA TESLİM EDİLMESİNİ SAĞLAMA ( Sanıklar Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanacağı )
Y17.CDE. 2015/10131SUÇA KONU MAZOTUN MAĞDURA TESLİM EDİLMESİ (Hırsızlık Suçu - Sanık Çalınan Mazotun Depoda Tuttuklarını Belirttiği ve Ekiplerle Beraber Söylenen Depoya Gidildiği/Mazotun Rızayla Teslim Alındığı Belirtildiği - Mahkemece Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği)
Y8.CDE. 2014/12151SUÇA KONU MERMİLERİN GÖRÜNÜMÜ İTİBARİYLE 6136 S.K. KAPSAMINDA OLMASI ( Suça Konu Mermiler Patlatılarak Sağlam ve 6136 S.K. Kapsamında Olup Olmadığı Belirlenmediği - Görünümü İtibariyle 6136 S.K. Kapsamında Olduğuna Dair Rapora Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )
Y13.CDE. 2014/19442SUÇA KONU MOTORDA SANIĞIN PARMAK İZİNİN TESPİT EDİLMESİ ( Sanığın Suçlamayı Kabul Etmediği ve Tanıkların Beyanlarının Sanığın Savunmasını Doğruladığı - Sanığın Kullandığı Cep Telefonunun Suç Tarihinde Hangi Baz İstasyonlarından Sinyal Aldığı Konusunda HTS Raporu Temin Edilip Suça Konu Motorun Çalındığı ve Terk Halinde Bulunduğu Adresleri Gösterir Kamera Görüntüleri ve Mobese Görüntüleri Araştırılıp Tanıklar Dinlenerek Sanığın Hukuki Durumunun Takdir Edileceği )
Y17.CDE. 2015/13826SUÇA KONU MOTOSİKLETİN KEŞİF İLE OLAY YERİNİN VE EYLEMİN NASIL GERÇEKLEŞTİĞİNİN BELİRLENMESİ GEREĞİ (Kollukça Düzenlenen Krokilerde Motosikletin Bulunduğu Yerin Bina Ya da Eklentisi Niteliğinde Olup Olmadığının Anlaşılamaması/Mahkemece Keşif Yapılması Gerektiği)
Y2.CDE. 2013/20837SUÇA KONU MOTOSİKLETİN SAHİBİNİN TESPİT EDİLMESİ ( Açık Adresinin Sorulacağı/İşyerinin Çevresinde Bulunan Resmi Kurumlar İle Vergi Dairesi Kayıtlarından Yararlanılarak Kimlik Bilgileri İle Adresinin Tespit Edileceği - Şahsın Dinlenilmesinden Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Takdir Edileceği/İnandırıcı Olmayan Savunmaya İtibar Edilerek Karar Verilemeyeceği )
Y13.CDE. 2014/28460SUÇA KONU OLAY NEDENİYLE TUTULAN TUTANAKLARIN AYRINTILI OLMADIĞI ( Tutanak Mümziilerinin de Olaydan Çok Sonra Beyanlarının Alınması Sebebiyle İnşaatın Nasıl Bulunduğunun Açıklığa Kavuşturulmadığı - İnşaatın Sanık Tarafından Gösterildiğinin Kabul Edileceği/Etkin Pişmanlık Hükümleri )
Y12.CDE. 2013/22177SUÇA KONU OLAYIN NET BİR ŞEKİLDE BELİRLENMESİ (Tedaşın Sözleşme ile Direklerin Bakım ve Onarımını Devrettiği Şirketin Elektrik Mühendislerinin Sorumluluklarının Net Bir Şekilde Belirlenmesi Gereği - Beraat Kararının Hatalı Olduğunun Kabulü)
Y2.CDE. 2013/13648SUÇA KONU OLAYIN NETLEŞTİRİLEREK SANIKLARIN HUKUKİ DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ( İfadeler Arasında Çelişki - Sanıklar Arasında Yüzleştirme Yapılacağı/Hırsızlık Suçuna Konu Evde Parmak İzi Bulunmayan Sanığın İkrarının Araştırılması Gerektiği )
YCGKE. 2013/9-548SUÇA KONU OLAYIN TANIĞI VE KATILANIN BEYANLARINA İTİBAR EDİLMESİ GEREĞİ ( Sanıkla Tanığın Beyanlarının Kendi İçerisinde ve Birbirleri Arasındaki Mevcut Çelişkilerin Karar Yerinde Tartışılması Gereği - Yeterli Gerekçe Gösterilmeden Hüküm Kurulamacağı/Maddi Gerçeğe Ulaşma İlkesi/İftira Suçu )
Y7.CDE. 2007/6373SUÇA KONU OLMAYAN EŞYANIN İADESİ ( Mazot Kaçakçılığı - Soruşturma veya Kovuşturmanın Devamına Olanak Kalmayan Hallerde Suça Konu Eşyanın Zoralımına Suça Konu Olmayan Eşyanın İadesine Karar Verilmesi Gereği )
Y6.CDE. 2006/751SUÇA KONU PARANIN ALINDIĞINA İLİŞKİN BELGE ( Sanıklar Hakkında 5237 S.Y Md. 168/2-3 Gereğince Uygulama Yapılmasında Zorunluluk Bulunduğu )
Y6.CDE. 2014/1643SUÇA KONU PARANIN BİR KISMININ İADE EDİLMESİ ( Soruşturma Aşamasında Suça Konu Doların Bir Kısmının Katılana Teslim Edilmiş Olduğu - Teslime Dair Fotokopilerin Mahkemeye İbraz Edildiği/Kısmi İade Nedeniyle Katılandan Rızası Sorularak Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Gözetileceği/Etkin Pişmanlık )
Y6.CDE. 2009/24822SUÇA KONU PARANIN KISMİ İADESİ KARŞISINDA YAKINANIN RIZASININ SORULMASI ( Kovuşturma Aşamasında Paranın Konutta Ödemeli Olarak Yakınana Posta Havalesi ile Gönderildiği - Kısmi İade Nedeniyle Yakınanın Rızasının Sorulması Gereği/Kısmi İade )
Y5.CDE. 2008/8956SUÇA KONU PARANIN KURUMA ÖDENMESİ ( Zimmet Suçundan Sanık Hakkında TCK'nun 55. Maddesinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Değerlendirilmesi Gereği )
Y21.CDE. 2015/7429SUÇA KONU SAHTE ÇEKLERİN FARKLI TARİHLERDE YAPILDIĞINA DAİR DELİL BULUNMAMASI ( Suça Konu Çeklerin Aynı Anda Katılana Verildiği Olayda Tek Bir Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Hüküm Kurulması Gerektiği ve Birden Çok Sahte Belgenin Kullanılması Olgusunun Temel Cezanın Belirlenmesi Sırasında Nazara Alınabileceği Gözetilmeden Suçun Zincirleme Şekilde İşlendiğinin Kabulüyle Fazla Ceza Tayininin Hatalı Olduğu )
Y6.CDE. 2002/24286SUÇA KONU SENET ( Aslının Denetime Olanak Sağlayacak Şekilde Dosya Arasında Bulundurulması Gereği - Suça Konu Senetteki Yazıların Mağdurun Eli Ürünü Olup Olmadığı Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmadan Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y6.CDE. 2004/1340SUÇA KONU SENET ( Denetime Olanak Sağlamak Üzere Dosyaya Konulmamasının Bozmayı Gerektirdiği - Sahtecilik )
Y6.CDE. 2005/1493SUÇA KONU SENET ÜZERİNDEKİ YAZI VE RAKAMLAR ( Borçlunun Eli Ürünü Olup Olmadığı Diğer Senetlerdeki Yazı ve Rakamların Sanığın veya Borçlunun İmzaların da Sanığın Eli Ürünü Olup Olmadığının Araştırılması Gereği - Sahtecilik )
YCGKE. 2013/6-628SUÇA KONU SENETLERİN İADESİ ( Pişmanlık Netice İade Bulunmadığı/Polisin Basit Üst Araması Neticesinde de Senetlere Ulaşılabileceği - Sanığın Çelişkili ve İnkara Dayalı Savunması Bulunduğu/Sanıkların Senetleri Gizleme ve Yok Etme İmkanı Bulunmadığı/Sanıkların Olay Yerinden Kaçamadıkları )
Y23.CDE. 2015/20511SUÇA KONU SENETLERİN ÖNCEDEN DOĞAN BORÇ KARŞILIĞI VERİLDİĞİ (Dolandıcılık ve Resmi Evrakta Sahtecilik Suçlarının Unsurlarının Oluşmadığı - Şirket Ortaklarının Bilgisi Dahilinde Olduğu/Lehtar Şirket Muhasebe Görevlisinin Huzurunda Bizzat Sanığın İsmi Yazılarak İmzalanmak Suretiyle Verildiği)
Y21.CDE. 2015/5074SUÇA KONU SENETLERİN SANIK TARAFINDAN DÜZENLENİP KATILAN ADINA İMZALANMASI ( Senetlerin Düzenlenmesi Konusunda Katılanın Önceden Verilmiş Rızasının Bulunduğu - Sanığın Zarar Verme Bilinç ve İradesi İle Hareket Etmediğinden Suç Kastının Bulunmadığı Anlaşıldığından Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Beraat Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2000/4022SUÇA KONU SİGARALARIN YERİNİ GÖSTERİP ELE GEÇİRİLMESİNİ SAĞLAMAK ( Toplu Sigara Kaçakçılığı )
Y8.CDE. 1998/8856SUÇA KONU SİLAHIN ANTİKA OLMASI ( Yönetime Teslim Edilmesi-6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )
Y8.CDE. 1998/1086SUÇA KONU SİLAHIN ATIŞA ELVERİŞLİ OLUP OLMADIĞI ( Yeminli Bilirkişi Marifetiyle İnceleme Yapılması )
Y1.CDE. 2011/5166SUÇA KONU SİLAHIN DAHA ÖNCE DAVA KONUSU YAPILMASI (Önceki Kamu Davası Dosyasında Bu Davaya Etki Edebilecek Belgelerin Denetime İmkan Verecek Şekilde Dosya Arasına Konulacağı - İzinsiz Silah Taşımak)
Y8.CDE. 1998/7330SUÇA KONU SİLAHIN ELDE EDİLEMEMESİ ( Mahkumiyet Hükmü Kurulamaması )
Y8.CDE. 2016/3387SUÇA KONU SİLAHIN NİTELİĞİ ( Silahın Namlusunda Daha Sonradan Bir Tadil Olup Olmadığının Tespiti - Silahın Marka ve Modeli ile Üretilmesine İzin Verilip Verilmediğinin Araştırılacağı/Adli Tıp Kurumundan da Bilgi Alınarak Silahın Niteliğinin Belirleneceği ve Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gereği )
Y8.CDE. 1998/463SUÇA KONU SİLAHIN SAĞLAM VE ATIŞA ELVERİŞLİ OLUP OLMADIĞI ( Yeminli Bilirkişiden Rapor Alınması )
Y8.CDE. 1998/479SUÇA KONU SİLAHIN SAĞLAM VE ATIŞA ELVERİŞLİ OLUP OLMADIĞI ( Yeminli Bilirkişiden Rapor Alınması ya da Atış Tatbikatı Yaptırılması )
Y8.CDE. 2016/3934SUÇA KONU SİLAHIN ÜRETİM ŞEMASININ GETİRİLMESİ ( 6136 S.K.'ya Aykırılık - Silahın Namlusunun Fotoğrafları Varsa Faturası ve Polis Kriminal Raporu Eklenip Üretici Firmadan Silahın Namlusunun Mevcut Şekli İle İmal Edilip Edilmediği İzne Uygun İmalattan Sonra Gaz Ayırıcı Parça Üzerinde Mermi Çekirdeği Geçişine İmkan Verecek Şekilde Tadilat Yapılıp Yapılmadığı Hususunda Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Labaratuvarı'ndan veya Adli Tıp Kurumu'ndan Rapor Alınarak Karar Verileceği )
Y8.CDE. 1998/8856SUÇA KONU SİLAHIN YÖNETİME TESLİM EDİLMESİ ( Silahın Antika Olması )
Y8.CDE. 1992/3846SUÇA KONU SİLAHLAR ( Bu Silahların Tamamının Sayılıp Nitelik ve Nicelikleri Saptanmadan Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y8.CDE. 1998/2022SUÇA KONU SİLAHLARIN ATIŞA ELVERİŞLİ OLUP OLMADIĞI ( Hazırlık Soruşturmasında Polis Memurunun Yaptığı Açıklamalara Göre Hüküm Kurulamayacağı )
YCGKE. 2000/8-121SUÇA KONU ŞEYİN DEĞERİ ( Temel Cezadan İndirim-Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
Y4.CDE. 2000/2913SUÇA KONU ŞİŞEYİ ELİNDE TUTMA ( Şişeyi Teslim Karşılığında Şirket Yetkilisiyle Pazarlığa Girilmesi Durumunda Tehdit Suçunun Oluşması )
Y8.CDE. 2016/9265SUÇA KONU TABANCAYI SATIN ALARAK EVE GETİRMEK SURETİYLE TAŞIMA ( Tehdit - Sanığın Eyleminin 6136 S. K. 13/1. Maddesinde Düzenlenen Suçu Oluşturduğu Gözetilmeden 6136 S. K. 13/3. Maddesinde Düzenlenen Suçtan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y3.CDE. 2004/17728SUÇA KONU TARLANIN SANIĞIN ÖLEN BABASINA AİT OLMASI ( Açma Yapılan Yerin Bu Tarla İle Birleştirilmek Amacıyla Açılıp Açılmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2004/4083SUÇA KONU TAŞINMAZIN DEĞERİ ( Normal Olduğu Halde Pek Fahiş Sayılarak Tayin Edilen Cezada TCK.nun 522. Maddesiyle Arttırma Yapılamayacağı )
Y12.CDE. 2014/8681SUÇA KONU TAŞINMAZIN DOĞAL SİT ALANI OLDUĞUNUN SANIK TARAFINDAN BİLİNDİĞİ ( Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararının Köy Mutarlığı ve Belediye Başkanlığı Tarafından İlan Edildiği - Sanık Tarafından İzinsiz Yapılan İnşaat Nedeniyle Sanığın Üzerine Atılı Suçu İşlediğinin Kabulü )
Y8.CDE. 2015/9020SUÇA KONU TAŞINMAZIN MEVCUT DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Kadastro Çalışmalarının Tamamlanıp Tamamlanmadığı ve Kesinleşip Kesinleşmediğinin Araştırılacağı/Mahallinde Usulünce Yapılacak Keşifle Taşınmazın Evveliyat Ve Aidiyeti Saptanarak Sanıklar İle Katılanın Hissedar Olup Olmadıklarının ve Aralarında Fiili Taksim Bulunup Bulunmadığının Tespit Edileceği )
Y11.CDE. 2013/24645SUÇA KONU TUTANAK ( Mühür Bozma Suçunun Gerçekleşmesi İçin Önceden Yapılmış Usulüne Uygun Mühürleme İşleminin Bulunması Gerektiği - Suça Konu Tutanağa Dayanak Teşkil Eden Mühürleme Tutanağının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edileceği )
Y9.CDE. 2015/17289SUÇA KONU UYUŞTURUCU MADDELERDEN ALINAN NUMUNE (Uyuşturcu Madde Ticareti Yapma/Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y20.CDE. 2015/15353SUÇA KONU UYUŞTURUCU MADDENİN MÜSADERESİ ( Sanık Hakkında Uuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçundan Hüküm Kurulduğu - Kriminal Polis Laboratuvarınca Suç Konusu Uyuşturucu Maddeden Alınan Şahit Numunenin de Müsaderesine Karar Verileceği )
Y9.CDE. 2016/1987SUÇA KONU UYUŞTURUCU MADDENİN SENTETİK KANNABİNOİD İÇERMESİ ( Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti - Suça Konu Uyuşturucu Maddelerden Bir Bölümünün "ADB- Fubinaca" İsimli Sentetik Kannabinoid İçerdiği/Sanıklar Hakkındaki Cezanın Artırılacağı )
Y18.CDE. 2015/14744SUÇA KONU YAPININ BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE KALIP KALMADIĞININ TESPİTİ ( İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu - Suça Konu Yapının Belediye Sınırları İçinde Kalıp Kalmadığı ve Özel İmar Rejimine Tabi Yerlerden Olup Olmadığı Hususlarının Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Saptanacağı/Mücavir Alanda Kaldığı Takdirde Atılı Suçun Oluşmayacağının Gözetileceği )
Y7.CDE. 2014/7445SUÇA KONU YASANIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ OLMASI ( Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki Hükmün Karar Tarihinde Yürürlükte Olmadığının Gözetilmesi Gereği - Sanığın Beraati Yerine Yazılı Şekilde Karar Tesisinde İsabet Görülmediği/Sözleşmeye Aykırı Olarak Lig Tv Kullanılması/Fikir ve Sanat Eserlerine Muhalefet )
YCGKE. 2003/2-217SUÇA KONU YER ( Dava Konusu Olayda Anız Yakılması İle İlgili Suçun İşlendiği Yerin Suçun Niteliğini Etkiliyor Olduğunun Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y8.CDE. 2004/846SUÇA KONU YER ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Belediye Sınırları İçerisinde Kalıp Kalmadığı Araştırılıp Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği )
Y3.CDE. 2003/5170SUÇA KONU YER ( İşgal Olunan Sahanın Yayla Olduğunun Belirtilmesi Karşısında Suça Konu Yerin Devlet Ormanı Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y3.CDE. 2010/5376SUÇA KONU YER ( Kesinleşmiş Orman Tahdidi İçinde Kalıp Kalmadığı Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığı Kesin Olarak Tesbit Edileceği/Tutanak İle Bilirkişi Raporlarındaki Çelişki de Giderilerek Sanığın Durumunun Tayini Gerektiği - Orman Suçu )
Y3.CDE. 2003/4063SUÇA KONU YER ( Sanığın Suça Konu Yerin Belediyeye Tahsisinin İptalinden Haberdar Olup Olmadığının Araştırılarak Suç Kastının Varlığının Belirlenmesi )
Y3.CDE. 2005/8437SUÇA KONU YER ( Sanıkların Ticari Amaçla Yahut Şahsi İhtiyaçlarını Karşılamak Amacıyla İşletip İşletmediklerinin Araştırılması Gereği )
Y3.CDE. 2003/3133SUÇA KONU YER ( Suça Konu Yerde Uzman Bilirkişi ile Keşif Yapılarak Tapunun Hukuki Değerini Koruyup Korumadığı da Gözetilerek Yerin Orman Sınırları İçinde Kalıp Kalmadığının Belirlenmesi )
Y3.CDE. 2003/5810SUÇA KONU YER ( Suça Konu Yere İlişkin Başka Mahkemeden Verilen Tescil Kararı Getirtilip Yeri Kapsayıp Kapsamadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y3.CDE. 2003/6221SUÇA KONU YER ( Suça Konu Yerin Ağaçlandırma Sahası Olarak Tahsisinin yada Orman Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y3.CDE. 2003/849SUÇA KONU YER ( Suça Konu Yerin Orman Vasfıyla Hazine Adına Tesciline Karar Verildiğinin Anlaşılması )
Y18.CDE. 2015/14588SUÇA KONU YER İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA YAPILMASI GEREĞİ ( Halen Hangi Ada ve Parsel Numarasında ve Resmi Taşınmaz Kayıtlarında Kim Adına Kayıtlı Olduğunun Araştırılacağı/Taşınmazın Suç Tarihinde Kime Ait Olduğunun Belirlenmesi Açısından Binaya Ait Elektrik Su ve Telefon Aboneliklerine İlişkin Belgelerin Emlak Vergisi Kayıtlarının İlgili Kurumlardan Temin Edileceği/Çevre Konutlarda Oturanların Tanık Sıfatıyla Dinleneceği - İmar Kirliliğine Neden Olma )
Y3.CDE. 2004/9783SUÇA KONU YERDE HAFRİYAT YAPILMIŞ OLMASI ( Meşe Ağaçlarının Dip Köklerinin Zeminde Mevcut Olmadığının Keşfen Tesbit Edildiği/Orman Bilirkişisinin de Kesilen Ağaçların Dip Köklerinin Görülmediği - Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesinin Dikkate Alınacağı )
Y8.CDE. 2003/13417SUÇA KONU YERİN DEĞERİ ( Ekonomik Koşullar ve Paranın Satın Alma Gücü Nazara Alındığında Normal Yerine Pek Fahiş Olarak Kabulü Edilerek Fazla Ceza Tayin Edilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y8.CDE. 2003/13404SUÇA KONU YERİN DEĞERİ ( Mahalli Bilirkişiden Sorularak Tespit Edilerek Sanık Hakkında TCK'nun 522. Maddesinin Uygulanması Gereği - Teknik Bilirkişinin Bildirdiği Değer Esas Alınarak Hüküm kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y8.CDE. 2003/10585SUÇA KONU YERİN DEĞERİ ( Suç Tarihi İtibariyle 1.440.000.000 Lira Olmasına Göre Paranın Satın Alma Gücü Ve Ekonomik Koşullara Göre Normal Olduğu Gözetilmeden "Pek Fahiş" Kabulüyle Sanıkların Cezasından Artırım Yapılması Bozmayı Gerektirdiği - Mala Zarar Verme )
Y3.CDE. 2005/8543SUÇA KONU YERİN İKİ HARİTA İÇERİSİNDE KALMASI ( Tapu Kaydı ve Orman Haritasının Çakışması/Sanığın Orman Arazisini Duvarla Çevirmesi - Kadastro Tutanaklarının Hangi Tarihte Yapıldığının İnceleneceği )
Y10.CDE. 2016/1685SUÇA KONU YERİN MESAFESİNİN TESPİT EDİLMESİ ( Suça Konu Yerin Okul Yurt Hastane Kışla veya İbadethane Gibi Tedavi Eğitim Asgari ve Sosyal Amaçla Toplu Bulunulan Bina ve Tesisler ile Bunların Varsa Çevre Duvarı Tel Örgü veya Benzeri Engel veya İşaretlerle Belirlenen Sınırlarına İki Yüz Metreden Yakın Mesafe İçindeki Umumi ve Umuma Açık Yerlerden Olup Olmadığına Yönelik Keşif Yapılacağı - Tespitten Sonra İlgili Maddenin Uygulanmasının Tartışılacağı/Ceza Artırımının Hatalı Olduğu )
Y18.CDE. 2015/14964SUÇA KONU YERİN ORMAN ALANINDA KALMASI ( İmar Kirliliğine Neden Olma - Suça Konu Yerin Orman Alanında Kaldığının Bildirilmesi Karşısında Anılan Yerin Suç Tarihi İtibariyle Özel İmar Rejimine Tabi Yerlerden Olup Olmadığı ve Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Kalıp Kalmadığı Hususlarında Bilirkişiden Rapor Alınacağı )
Y8.CDE. 2003/12617SUÇA KONU YERİN PEK HAFİF OLMASI ( Suç Tarihi İtibariyle Değeri Paranın Satın Alma Gücü ve Ekonomik Koşullara Göre "Pek Hafif" Olmasına Karşın "Hafif" Kabul Edilmek Suretiyle Sanıklara Fazla Ceza Tayini İsabetsiz Olduğu )
Y8.CDE. 1990/4213SUÇA KONU YERİN SANIKLARIN TAPULU YERİ OLMASI ( Cezada Takdiri İndirimi Gerektirmesi )
Y8.CDE. 2003/11183SUÇA KONU YERİN SUÇ TARİHİNDEKİ DEĞERİ ( "Hafif" Kabulü Gerekirken "Normal" Kabulüyle Fazla Ceza Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
Y3.CDE. 2004/7588SUÇA KONU YERİN SUÇ TARİHİNDEN ÖNCE SANIĞIN KULLANIMINDA OLUP OLMADIĞI ( Muhtar ve Azalarla Saha Bekçisinin ve Yerin Civarındaki Taşınmaz Sahiplerinin Tespit Edilip Duruşmaya Celp Edilmesi Gereği - Orman Yangını )
Y3.CDE. 2003/5760SUÇA KONU YERİN TESPİT DIŞI BIRAKILMASI ( Tapuya Yazı Yazılıp Suça Konu Yerin Neden Tespit Dışı Bırakıldığının Yerin Orman Olup Olmadığının Hava Fotoğrafları da Getirtilip Belirlenmesi )
Y6.CDE. 2009/1778SUÇA KONU YERİN YASAL ANLAMDA BİNA OLUP OLMADIĞI ( Hırsızlık - Araştırılarak Saptanması Gereği )
Y3.CDE. 2003/9752SUÇA KONU YERLERİN BİR KISMININ ESKİ AÇMA OLMASI ( Eski Açma Olan Yerlerde İşgal Faydalanma Suçunun Oluştuğu - Açma Suçu Nedeniyle Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
Y9.CDE. 2011/989SUÇA KONU ZEYTİN AĞAÇLARI (Dikildiği Arazinin 3573 S.K. Kapsamında Olup Olmadığının Mahallinde Teknik Bilirkişiler İle Keşif Yapılarak Belirleneceği - Eylemin Md. 14/3'e Aykırılık Oluşturup Oluşturmadığının Sonradan Tartışılacağı)
Y5.CDE. 1997/1180SUÇA LÜZUMLÜ KATILMA ( Mağdureyi İkna Ederek Dışarı Çıkartıp Diğer Sanıkların Suçu İşlemelerini Kolaylaştıran Sanığın Eylemi )
Y16.HDE. 2002/1965SUÇA MUTTALİ OLUNAN TARİH ( Alacaklı Vekilinin Haciz İşlemi İle Suça Muttali Olması-Üç Aylık Şikayet Süresinin Geçirilmesi )
Y3.CDE. 2016/1383SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞA ATANAN MÜDAFİİ VE TERCÜMAN ÜCRETİ (Yargılama Giderlerinden Sayılarak Suça Sürüklenen Çocuktan Tahsiline Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Suç Tarihinde Onsekiz Yaşını Doldurmamış ve Adli Sicil Kaydına Göre Önceden Hapis Cezasına Mahkum Edilmiş Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Tayin Olunan Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi Gereği)
Y14.CDE. 2014/5253SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞA AVUKATLIK ÜCRETİ YÜKLETİLMESİ ( Baroca Görevlendirilen Zorunlu Müdafiiye Ödenen Avukatlık Ücretinin Suça Sürüklenen Çocuğa Yükletilemeyeceği )
Y12.CDE. 2015/14747SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞA CEZA VERİLMEYECEĞİ (Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanığınca Düzenlenen Raporda Çocuğun Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olmak Suçunda Davranışlarını Sonuçlarını Algılayabilme Yeteneğinin Tam Gelişmediğinin Belirtildiği - Farik ve Mümeyyiz Olmadığının Kabulü)
Y14.CDE. 2015/10137SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞA HAKLARININ HATIRLATILMASI GEREĞİ (Savunmasını Hazırlaması İçin Gerekli Zaman ve Kolaylığın Sağlanması Gereği - Suça Sürüklenen Çocuğun Anayasal Haklarını Kullanmasının Elinden Alınacağı/Savunma Hakkının Kısıtlanmasının Hukuka Aykırı Olduğu/Adil Yargılanma/Hak Arama Hürriyeti)
Y13.CDE. 2015/14760SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞA MÜDAFİ GÖREVLENDİRİLMEDEN HÜKÜM KURULMASI ( Her Ne Kadar Suça Sürüklenen Çocuk Hüküm Tarihi İtibarıyla On Sekiz Yaşını Doldurmuş İse de Bozma Öncesi Yapılan Yargılamada Bir Müdafi Tarafından Temsil Edildiğinden Bozma Sonrası Savunması Alınıp Müdafii İsteyip İstemediği Sorulmadan ve Bir Müdafii Görevlendirilmeden Hüküm Kurulamayacağı )
Y1.CDE. 2016/1775SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞA SUÇ ALETİ BIÇAĞI VERME ( Kasten Nitelikli Yaralama Suçu - Sanığın Suça Sürüklenen Çocuğun Eylemine İştak Ettiği ve 5237 S. T.C.K.'nın 86/1 3-E 87/1.D 31/3 Md. Uyarınca Ceza Verilmek Suretiyle Hüküm Kurulması Gerektiği)
Y18.CDE. 2015/9903SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞA VERİLEN ADLİ PARA CEZASI ( Hakaret Suçu - Suçun İşlendiği Tarihte 15 Yaşını Bitirip 18 Yaşını Doldurmayan SSÇ'a Verilen Cezanın Kanun Gereğince İndirilmediği/Hüküm Kurulurken Fazla Ceza Belirlenmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y13.CDE. 2014/37362SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞA YARGILAMA GİDERİ YÜKLETİLMESİ ( Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu - Sosyal İnceleme Raporu Düzenlenmesi İçin Yapılan Giderin Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Aykırı Olarak Suça Sürüklenen Çocuğa Yargılama Gideri Olarak Yükletilemeyeceği )
Y14.CDE. 2013/3127SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞA ZORUNLU MÜDAFİİNE İLİŞKİN AVUKATLIK ÜCRETİNİN YÜKLETİLMESİ ( Adil Yargılanma Hakkına Aykırı Olduğu )
Y9.CDE. 2011/8130SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN 12 YAŞINDAN KÜÇÜK OLMASI ( Suç Tarihinde 12 Yaşından Küçük Çocuğun Ceza İlişkisinin ve Usuli İlişkinin Tarafı Olamayacağı - Tedbir Kararlarının Çocuk Mahkemesi veya Hakimince Olmayan Yerlerde ise Aile mahkemesi Yoksa Asliye Hukuk Mahkemesince Verileceği )
Y3.CDE. 2014/19515SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN 12-15 YAŞ ARALIĞINDA OLMASI ( Kasten Yaralama Suçu/Zamanaşımı Kesildikten Sonra Yarısı Kadar Uzayacağı/6 Yıllık Süre Geçtiğinden Kamu Davasının Düşürüleceği )
Y15.CDE. 2013/7684SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN 15 YAŞINDAN BÜYÜK 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLMASI ( İşledikleri Fiilin Hukuki Anlam Ve Sonuçlarını Algılama Ve Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Olup Olmadığının Takdiri Bakımından Sosyal Yönden İnceleme Yaptırılmasının Gerekli Olduğu Mahkemece Gerek Görülmediği Takdirde İse Gerekçesinin Kararda Gösterilmesinin Zorunlu Olduğu )
Y14.CDE. 2013/4171SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN 15 YAŞINDAN KÜÇÜK OLMASI ( İndirim Yapılırken 5237 S.K. Md. 31/3'ün Uygulanmasının Hukuka Aykırı Olduğu - Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma )
Y22.CDE. 2015/21698SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN 15-18 YAŞ GRUBUNDA BULUNMASI (Hırsızlık - 5237 S.K. Md.53/4 Uyarınca Hak Yoksunluklarına Hükmolunamayacağının Gözetilmemesi ve Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Hırsızlık Suçu Sebebiyle Yapılan Uygulamada 5237 S.K. Md.31/3 Uyarınca Yaş Küçüklüğü Sebebiyle İndirim Yapıldıktan Sonra Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması Gerektiğinin Gözetilmemesinin Bozmayı Gerektirdiği)
Y17.CDE. 2016/8196SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN ASKERDE OLMASI ( Tebliğata Cevap Vermediğinin İddiasının Hatalı Olduğu - Asker Olan ve Denetimli Serbestlik Tedbirine Dair Yükümlülüğü Bulunmayan Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Hükmün Açıklanması İçin Gerekli Şartların Oluşmadığının Gözetileceği/Denetimli Serbestlik )
Y13.CDE. 2011/26065SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN BABASININ ÇALINAN EŞYAYI İADE ETMESİ ( Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması İçin Yeterli Olmadığı - Hırsızlık )
Y8.CDE. 2011/8322SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN BAŞKA BİR SUÇTAN TUTUKLU BULUNMASI ( Kendiliğinden Duruşmaya Gelme İmkanı Bulunmadığı - Hükmün Esasını Oluşturan Kısa Kararın Açıklandığı Son Oturumda Hazır Bulundurulması Gerektiği/Duruşmada Hazır Bulunma/Son Oturum )
Y9.CDE. 2016/543SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN BEYANLARI İLE TUTANAK ALTINA ALINAN BEYANLARIN ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Çelişkinin Giderilebilmesi Ayrıca Buluşma Sırasında Herhangi Bir Alışveriş Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Tespiti Bakımından Tutanak Mümzileri Çağrılıp Varsa Olayla İlgili Bilgi Ve Görgüleri Alındıktan Sonra Suça Sürüklenen Çocuğun Hukuki Durumlarının Takdir ve Tayini Gerektiği )
Y2.CDE. 2014/35254SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN BULDUĞU ANAHTARLA ÇALIŞTIRARAK MÜŞTEKİNİN ARACINI ÇALMASI ( Eylemin Haksız Yere Elde Bulundurulan veya Taklit Anahtarla ya da Diğer Bir Aletle Kilit Açmak veya Kilitlenmesini Engellemek Suretiyle Hırsızlık Suçunu Oluşturduğunun Gözetileceği - Suç Gece Vakti İşlendiğinden Cezanın Arttırılması Gerektiği )
Y13.CDE. 2014/9309SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN CEZAİ SORUMLULUĞU BULUNMASI ( Hırsızlık - Çocuk Hakkında Sağlık Danışmanlık ve Eğitim Tedbirine Hükmolunamayacağı )
Y14.CDE. 2016/9142SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN CEZALANDIRILMASININ TALEP EDİLMESİ ( Cebir ve Tehdit Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma - Çocuğa Ek Savunma Hakkı Tanınmadan Cezalandırılması Suretiyle Savunma Hakkının Kısıtlanmasının Kanuna Aykırı Olduğu )
Y2.CDE. 2013/32427SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN ÇALDIĞI EŞYALARI İADESİ ( Bizzat Etkin Pişmanlık Göstererek Rızai İade Etmediği - Yakalandığında Suça Konu Eşyalar Bulunup Müştekiye İade Edildiği Halde Cezasından 5237 S. TCK.Nun 168/1. Md. ile İndirim Yapılmasının Bozma Nedeni Olduğu )
Y3.CDE. 2016/14733SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN DA YARALANMASI ( Doğrulayan Doktor Raporu Bulunduğu - İlk Haksız Hareketin Hangi Taraftan Geldiğinin Araştırılması Bu Hususun Tespit Edilememesi Durumunda da SSÇ Lehine Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağı Hususunun Tartışılması Gerektiğinin Gözetilmemesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
Y2.CDE. 2012/28972SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRESİNDE SUÇ İŞLEMESİ (Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına Karar Verildiği - Hapis Cezasına Mahkum Olma Koşulunun Gerçekleşmemesi Nedeniyle Hükmün Açıklanmasına Karar Verilemeyeceği)
Y8.CDE. 2011/8322SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN DURUŞMADA HAZIR BULUNDURULMASI GEREĞİ ( Hükmün Esasını Oluşturan Kısa Kararın Açıklandığı Son Oturumda Hazır Bulundurulacağı - Çocuğun Aynı Yargı Çevresinde Başka Suçtan Tutuklu Olması Nedeniyle Duruşmaya Gelemediği )
Y14.CDE. 2014/3797SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN ESKİ KIZ ARKADAŞI MAĞDUREYE SON BİR KEZ KONUŞACAĞINI SÖYLEYEREK ARACA BİNMESİNİ SAĞLAMASI ( Sanık İle Suça Sürüklenen Çocuğun Mağdureyi Evine Bırakmayarak Olayın Gerçekleştiği Issız Bir Yere Götürdükleri - Sanığın Eyleminin Hile Kullanmak Suretiyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunu Oluşturduğunun Gözetileceği )
Y5.CDE. 2013/13865SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN EYLEMİNDE CEBİR VE TEHDİT ÖĞESİNİN OLMADIĞI ( Cebir ve Tehdit İçermeyen Pasif Direnme Fiillerinin Bu Suçu Oluşturmayacağı - Suça Sürüklenen Çocuğun Polislere Hitaben Söylediği Söz Sonrasında Kaçması Olayında Cebir ve Tehdit Eylemi Bulunmadığı/Beraat Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y1.CDE. 2011/5785SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN EYLEMİNE KENDİLİĞİNDEN SON VERMESİ (Yaralama Kastı ile Hareket Ettiğinin Kabulü - Yaralama)
Y13.CDE. 2014/22914SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN FİİLİN HUKUKİ ANLAM VE SONUÇLARINI ALGILAMA YETENEĞİ ( Çocuğun Ruhi Hastalığının Suç Tarihinde İşlediği Eylemin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama ve Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğini Tamamen Kaldıracak veya Önemli Derecede Azaltacak Nitelikte Olup Olmadığının Araştırılacağı )
Y2.CDE. 2012/28692SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN FİİLİNİN HUKUKİ ANLAM VE SONUÇLARINI ALGILAMA YETENEĞİ ( Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Gelişip Gelişmediği Hususunda Uzman Hekim Raporu Alınması Gereği - Eksik Soruşturma Sonucu Karar Verilemeyeceğinin Kabulü )
Y13.CDE. 2014/27346SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN HIRSIZLIK EYLEMİ ( Müştekinin Evinin Bahçesindeki Kilitsiz Motosikletini Alan Suça Sürüklenen Çocuğunun Suç Tarihinde 12-15 Yaş Grubunda Bulunduğu - Çocuğun İşlediği Suça Uyan Eylemin Altı Yıllık Dava Zamanaşımı Süresi Bulunduğu/Sürenin Geçmiş Olduğunun Gözetileceği )
Y13.CDE. 2014/7350SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN HIRSIZLIK SUÇU ( Park Halindeki Motorsikletin Ayaklıklarının Çalınması/Eylemin Açıkta Bırakılan Eşya Hakkında Hırsızlık Tanımına Uyduğu - Suçun İşlendiği Saatin Tereddüte Mahal Vermeyecek Şekilde Tespiti Gerektiği )
Y3.CDE. 2015/29129SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN İŞLEDİĞİ BASİT YARALAMA SUÇU ( Katılanın Adli Raporunda Tarif Edilen Yaralanmasının Basit Tıbbi Müdahale ile Giderilebileceğinin Bildirildiği - Bu Raporun Hüküm Kurmaya Yeterli Olduğu Halde Katılanın Yaralanmasının Niteliği Hususunda Ek Adli Raporu da Alınmadan Suç Vasfında Yanılgıya Düşüldüğü/S.S. Çocuğun Cezasında İndirim Yapılması Gerektiği )
Y4.CDE. 2016/17361SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN İŞLEDİĞİ FİİLİN HUKUKİ ANLAM VE SONUÇLARINI ALGILAMA VE BU FİİLLE İLGİLİ OLARAK DAVRANIŞLARINI YÖNLENDİRME YETENEĞİNİNİ BELİRLENMESİ ( Tehdit - Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden Rapor Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y23.CDE. 2015/13542SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN İŞLEDİĞİ FİİLİN HUKUKİ ANLAM VE SONUÇLARINI ALGILAYIP ALGILAMAYACAĞI ( Fiil İşlendiği Sırada 15 Yaşını Doldurmuş Olup Da 18 Yaşını Doldurmamış Çocuk - Mahkemece Algının Tespiti İçin Sosyal Yönden İnceleme Yaptırılması Gerektiği/Mahkemece Sosyal İnceleme Raporuna Gerek Görülmediği Takdirde İse Gerekçesinin Kararda Gösterilmesi Zorunluluğu )
Y2.CDE. 2014/3282SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN İŞLEDİĞİ FİİLİN HUKUKİ ANLAM VE SONUÇLARINI ALGILAYIP ALGILAMAYACAĞI ( Hırsızlık ve Mala Zarar Verme - Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki Bulunduğu/Adli Tıp Kurumu veya Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden Rapor Alınacağı )
Y13.CDE. 2015/14336SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN İŞLEDİĞİ HIRSIZLIK SUÇU ( Öngörülen Cezanın Türü Ve Üst Sınırına Göre Altı Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu - Zamanaşımı Süresinin Durduğu Süre Çıktıktan Sonra 6 Yıllık Olağanüstü Zamanaşımının Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Geçmiş Bulunduğu/Suça Sürüklenen Çocuk Hakkındaki Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Düşmesine Karar Verildiği )
Y2.CDE. 2014/33350SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN İŞLEDİĞİ HIRSIZLIK SUÇU ( Suç Tarihinde 12-15 Yaş Grubunda Bulunan Suça Sürüklenen Çocuğun İşlediği İddia Edilen Eylemi İçin Öngörülen Cezanın Üst Sınırına Göre Hesaplanan 6 Yıllık Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten İnceleme Tarihine Kadar Geçmiş Bulunması Bozmayı Gerektirdiği - Bozma Nedeni Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmediğinden SSÇ Hakkında Açılan Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülmesi Gerektiği )
Y17.CDE. 2015/27207SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN İŞLEDİĞİ NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇU ( Müştekiye Ait Aracı Düz Kontak Yaparak Hırsızladığı/Diğer Müştekiye Ait Aracın Plakalarını Sökerek Çaldığı Araca Taktığı - HAGB Kararının Kesinleştiği/ HAGB'nın Kesinleştiği Tarih ile Kasıtlı İşlenen Yeni Suç Tarihi Arasına Zamanaşımı Süresinin Durduğu )
Y2.CDE. 2014/37669SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN İŞLEDİĞİ SUÇ ( Fiil İşlendiği Sırada 12-15 Yaş Grubu İçerisinde Bulunan Çocuğun İşlediği Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama ve Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Olup Olmadığının Takdiri Bakımından Sosyal Yönden İnceleme Yaptırılmasının Gerekli Olduğu - Sosyal İnceleme Raporuna Gerek Görülmediği Taktirde ise Gerekçesinin Kararda Gösterilmesinin Zorunlu Olduğu Gözetilmeden Eksik Kovuşturma ile Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y2.CDE. 2017/5159SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN KARARIN VERİLDİĞİ CELSEDE 18 YAŞINI DOLDURMASI ( Hırsızlık - Suça Sürüklenen Çocuğun Kararın Verildiği Celsede 18 Yaşını Doldurduğu ve Verilmiş Ayrı Bir “Kapalılık Kararı” da Bulunmadığı - Duruşmanın CMK. 182. Md.si Uyarınca “Herkese Açık” Bir Şekilde Yapılması ve Hükmün de “Açık Yapılan Duruşma Sırasında” Tefhim Edilmesi Gerektiği Gözetilmeden Kapalı Yapılması Hükmün de Kapalı Duruşmada Gizlice Tefhim Edilmesi Suretiyle “Açıklık Kuralının” İhlâl Edildiği )
Y16.CDE. 2015/299SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN KARDEŞİNE AİT KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANDIĞINI İKRAR ETMESİ ( Çocuk Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Tartışılması Gereği )
Y3.CDE. 2014/39010SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN KARDEŞİNE TOKAT ATMASI ( Suça Sürüklenen Çocuğun Kardeşine Tokat Attığını İfade Ettiği/Duruşmada Dinlenen Annenin Oğlunun Kızı Mağdureye Tokatla Vurduğunu Belirttiği - Mağdurenin Beyanında da Abisi Tarafından Darp Edilmesi Nedeniyle Cinsel İstismar İddiasında Bulunduğunu Belirttiği/Suça Sürüklenen Çocuğun Beraatine Karar Verilmemesi Gerektiği )
Y22.CDE. 2015/18521SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN KATILANI KARDEŞİNİN YARALADIĞINI BEYAN ETMESİ ( Katılanın da Duruşmada Kendisini SSÇ'nin Kardeşinin Yaraladığını Beyan Ettiği/ SSÇ İle Kardeşinin Aynı Duruşmada Hazır Edilerek Kardeşin Beyanının Alınacağı - Kardeşlerin Birbirilerine Benzeyip Benzemediklerinin Gözlemleneceği/Katılanı Yaralayan Kişinin SSÇ'nin Kardeşi Olduğunun Tespit Edilmesi Halinde Bu Şahıs Hakkında da Dava Açtırılıp Dosyaların Birleştirilmesine Karar Verileceği )
Y8.CDE. 2011/8441SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DİKKATE ALINACAĞI ( Duruşmadaki Tutum ve Davranışlarının Mahkemece Gözönünde Bulundurulması Gerektiği - Yeniden Suç İşleyip İşlemeyeceği Hususunun Tartışılarak Kanaate Varılması Gereği )
YCGKE. 2011/6-331SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN KORUNMASI GEREĞİ ( Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve 5271 S.K. Getirmiş Olduğu Düzenlemelerin Dikkate Alınacağı - Yerel Mahkemenin Uygulamasının Yasal Düzenlemelere Uygun Olduğu/Özel Hayatın Gizliliği )
Y12.CDE. 2013/12786SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN MADDİ DURUMUNUN YERİNDE OLMADIĞINI BEYAN ETMESİ ( Taksirle Yaralama - Diğer Seçenek Yaptırımların Uygulanmasının Tartışılmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y14.CDE. 2014/1552SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN MAĞDURE İLE BİRDEN FAZLA RIZAEN CİNSEL İLİŞKİYE GİRMESİ ( Suça Sürüklenen Çocuğun Evlenme Vaadinde Bulunması/Mağdurenin İradesini Bertaraf Edip Fiile Karşı Koyma Gücünü Ortadan Kaldıracak Boyutta Bir Hile Olarak Kabul Edilemeyeceği - Eylemlerin Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunu Oluşturacağı/Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )
Y17.CDE. 2015/25949SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN MÜŞTEKİNİN EVİNE HIRSIZLIK AMACI İLE GİRDİĞİ ANCAK EVDEN HERHANGİ BİR ŞEY ALMADIĞI ( Hırsızlık Suçundan Alt Sınırdan Fazla Oranda Uzaklaşılarak Ceza Vermeyi Gerektiren Bir Özellik Olmadığı Hak ve Nesafet Kuralları İle TCK. 3/1. Maddesinde Yer Alan Orantılılık İlkesi Gözetilmeden Yetersiz Gerekçe İle Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Ceza Verilmesi Suretiyle 5237 S.K. 61. Md.sine Aykırı Davranıldığı )
Y17.CDE. 2015/25949SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN MÜŞTEKİNİN ZARARINI ÖDEMEYE HAZIR OLDUĞUNU BELİRTMESİ ( Gerektiğinde Ödeme Yeri de Belirlenmek Suretiyle Suça Sürüklenen Çocuğa Makul Bir Süre İçerisinde Zararı Tazmin Etme İmkanı Sağlanıp Sonucuna Göre Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında 5237 S.K. 168/2. Md.sinde Tanımlanan Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulama Olanağının Tartışılması Gerektiği )
Y17.CDE. 2015/25949SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN SAVUNMASINI YAPMAK ÜZERE GÖREVLENDİRİLEN ZORUNLU MÜDAFİYE ÖDENEN MÜDAFİLİK ÜCRETİ ( Suça Sürüklenen Çocuğa Yükletilemeyeceği )
Y23.CDE. 2015/20333SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN SUÇ TARİHİ İTİBARİYLE 15 YAŞINI İKMAL ETMEMESİ ( İşlediği Fiilin Hukuki Anlam Ve Sonuçlarını Algılama Ve Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Yeterince Gelişmiş Olup Olmadığı Hususunda Uzman Hekimden Rapor Aldırılması Gerektiğinin Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu )
Y3.CDE. 2015/3088SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN SUÇU BİRLİKTE İŞLEMESİ ( İştirak Hükümlerinin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği - Suç Tarihinde 15-18 Yaş Grubunda Olan Çocuk Hakkında Yaş Küçüklüğü Nedeniyle Ceza-i İndirim Yapılmayarak Fazla Ceza Tayin Edilmesinin Hatalı Olduğu/Hak Yoksunluğu Hükümlerinin Uygulanamacağı )
Y17.CDE. 2016/8196SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN TEBLİĞATLARA CEVAP VERMEMESİ ( Danışmanlık Tedbiri Uygulandığı - Çocuğun Askerde Olması Nedeniyle Serbestlik Süresi İçinde Danışmanlık Tedbiri ile İlgili Olarak Yapılan Tebligatlara Uymadığından Yükümlülüklere Aykırı Davranmasının Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y22.CDE. 2015/8478SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN UZLAŞMA İRADESİ BULUNDUĞU (Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği - Hırsızlık Suçu/Uzlaşma)
Y2.CDE. 2014/20149SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN ÜZERİNE ATILI FİİLİN HUKUKİ ANLAM VE SONUÇLARINI ALGILAMA YETENEĞİ (Suç Tarihi İtibariyle Üzerine Atılı Hırsızlık Fiilinin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama veya Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinde Önemli Derecede Azalma Olup Olmadığı Konusunda Rapor Alınarak Daha Önce Alınan Her İki Rapor Arasındaki Çelişki Giderilmeden Hüküm Kurulamayacağı)
Y1.CDE. 2011/5785SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN YARALAMA KASTI İLE HAREKET ETTİĞİNİN KABULÜ (Mağdur ile Daha Önceden Öldürmeyi Gerektirir Bir Husumetinin Bulunmadığı - Yaşamsal Tehlike İçeren Yararının Bir Adet Olduğu/Çocuğun Eylemine Kendiliğinden Son Verdiği)
Y13.CDE. 2015/1427SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN YAŞI ( Hükmün Esasını Oluşturan Kısa Kararın Açıklandığı Tarihte Çocuğun 18 Yaşını Bitirmiş Olduğu - Suça Sürüklenen Çocuk Hakkındaki Duruşmanın Açık Yerine Gizli yapılmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği/Mala Zarar Verme/Hırsızlık/Zincirleme Suç )
Y22.CDE. 2015/11576SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN YAŞI (Karar Tarihinden Sonra Suça Sürüklenen Çocuğun Doğum Tarihinin 2001 Olarak Tashih Edildiği/Anılan Kararda Suça Sürüklenen Çocuğun 14 Yaşını Bitirip 15 Yaşı İçinde Olduğunun Tespit Edilmesine Göre Suç Tarihinde Suça Sürüklenen Çocuğun Cezai Sorumluluğu Bulunup Bulunmadığının Belirlenmesi İçin Anılan Dosya ve Adli Tıp Kurumu Raporunun Dosya Arasına Getirtilerek İncelenmesinde Zorunluluk Bulunduğu)
Y18.CDE. 2015/17228SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN YAŞINA VE BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNE UYGUN YÜKÜMLÜLÜK VERİLMESİ GEREĞİ ( Suça Sürüklenen Çocukların Yaşlarına Göre “Çocuk İşçi” Kategorisine Girmelerine Neden Olan Bu Yapılarına Göre Bir Bölümünün Çalıştırılmalarının Dahi Mümkün Olmadığı “Ağır ve Tehlikeli İş” Niteliğindeki Ağaç Bakım ve Onarım İşleriyle Yükümlendirilmelerinin Çocuk Hakları Sözleşmesiyle Kabul Edilen “Gelişme Hakkı ve Sağlığı” ve “Öğrenimini Tam Yapma” İlkelerine Aykırı Olduğu )
Y2.CDE. 2013/17486SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( 12 - 15 Yaş Aralığındaki Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Sosyal İnceleme Raporu Düzenlenmesi Gereği - Gerek Görülmediği Takdirde Gerekçesinin Kararda Gösterilmesinin Zorunlu Olduğu )
Y4.CDE. 2013/8042SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( 12 Yaşını Bitirip 15 Yaşını Tamamlamayan Çocuk Hakkında Sosyal İnceleme Raporu Alınması Gerektiği - Alınmadığı Takdirde Gerekçesinin Gösterileceği )
Y14.CDE. 2015/6168SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( 5237 S. T.C.K.'nın 103/2-4-6 ve 43. Md. Gereğince Hükmedilen 19 Yıl Hapis Cezası Üzerinden Aynı Kanunun 31/3. Md. Uyarınca 1/3 İndirim Yapılarak Bulunan 12 Yıl 8 Ay Hapis Cezasının Aynı Maddenin Son Cümlesindeki Düzenleme Gereği 12 Yıldan Fazla Olamayacağı Gözetileceği - Nitelikli Cinsel İstismar Suçu )
Y2.CDE. 2014/1739SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( 5395 S. Çocuk Koruma Kanununun 35/1. ve Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20/2. Md. Gereğince Zorunlu Olan Sosyal İnceleme Raporu Alınmadan ve Aynı Kanunun 35/3. Md.sine Göre de Sosyal İnceleme Yaptırılmamasının Gerekçesi Gösterilmeden Hüküm Kurulamayacağı )
Y15.CDE. 2013/7684SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( 5395 S.K. 3/A-2 Maddesine Göre Kanunlarda Suç Olarak Tanımlanan Bir Fiili İşlediği İddiası İle Hakkında Soruşturma Veya Kovuşturma Yapılan Ya Da İşlediği Fiilden Dolayı Hakkında Güvenlik Tedbirine Karar Verilen Çocuk İçin Suça Sürüklenen Çocuk İfadesinin Kullanılması Gerekirken Sanık İfadesinin Kullanılmasının Hatalı Olacağı )
Y10.CDE. 2015/5237SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Adli Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Hapse Çevrilmesi Olanaklı Olmadığı - 6183 S. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a Göre Tahsil Edilmesi Gerektiği/Uyuşturucu Maddeyi Satışa Arzetme )
Y4.CDE. 2015/23010SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Babasına Vurması Gerekçe Gösterilerek Sanık Hakkında Haksız Tahrik Hükmünün Uygulandığı - Çocuğun Babasına Vurduğuna Dair İkrarının Bulunmasına Karşın “Müşteki Sanığın Doktor Raporunda Herhangi Bir Darp Cebir İzinin Bulunmadığı” Biçimindeki Gerekçeyle Beraat Kararı Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
Y2.CDE. 2016/3033SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık - Daha Önce Kasıtlı Suçtan Mahkum Olduğu - “Kasıtlı Bir Suçtan Mahkum Olmama” Koşulunun Bulunmaması Nedeniyle Sanık Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 2015/32873SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Boynunun Her İki Tarafında Birden Çok Ekimozun Bulunduğunun Belirtilmesi Karşısında İlk Haksız Hareketim Kim Tarafından Gerçekleştirildiğinin Belirlenmeye Çalışıldıktan Sonra Sanık Hakkında Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Karar Yerinde Tartışılması Gerektiği - Yaralama )
Y2.CDE. 2010/27537SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Ceza Sorumluluğunun Tespiti - 12-15 Yaş/İşlediği Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama Veya Davranışlarını Yönlendirme Yeteneği Hakkında Rapor Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y1.CDE. 2015/5355SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Çocuğun Herhangi Bir Pişmanlık Belirtisi Göstermediği Halde ”Suçu İşledikten Sonra Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık Dolayısıyla Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Kanaat Oluşması Nedeniyle” Şeklinde Dosya Kapsamına Uygun Düşmeyen Gerekçeyle TCK'nın 51. Md.sinin Uygulanmasının İsabetsizliği )
Y14.CDE. 2015/10283SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Suçu - T.C.K.'nun 31. Maddesinin 3. Fıkrasının Son Cümlesindeki Düzenleme Gereği 12 Yıldan Fazla Olamayacağı/Mahkemece 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezasına Hükmedilerek Fazla Ceza Tayininde İsabet Bulunmadığı )
Y8.CDE. 2014/7876SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Daha Önce Hapis Cezası Mahkumiyeti Bulunmayan SSÇ Hakkında Tayin Olunan Kısa Süreli Hapis Cezasının Adli Para Cezasına veya Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesinin Zorunlu Olduğu - Hakkında Hak Yoksunluklarına Karar Verilemeyeceği )
Y13.CDE. 2015/14523SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Mahkum Edilmediği ve Hapis Cezasının da Bir Daha Suç İşlemeyeceği Kanaatiyle Ertelendiği/Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hükümlerinin Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - İşyeri Dokunulmazlığının İhlali )
Y2.CDE. 2015/12972SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Deneme Süresinde Yeniden Suç İşlemesi Karşısında Açıklanması Geri Bırakılan Hükmün Aynen Açıklanmasına Karar Verilmesi Gerektiği/Sanığın Tekrar Suç İşlemesi Durumunda Açıklanması Geri Bırakılan Hükmün Aynen Açıklanması Dışında Mahkemeye Bir İmkan Tanınmadığı Gözetilmeden Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Hırsızlık Suçundan Hükmedilen Hapis Cezasını Bu Kez Erteleyerek Yazılı Şekilde Hüküm Kurulmasının Aleyhe Temyiz Nedeni Olmadığı )
Y7.CDE. 2015/26601SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Denetim Süresi İçinde Kasıtlı Bir Suç İşlemesi Halinde Ertelenen Cezanın Kısmen Veya Tamamen İnfaz Kurumunda Çektirileceği Hususunun İhtarına Karar Verilmesi Gerektiği/İnfazı Kısıtlayacak Şekilde Ertelenen Cezanın Tamamen İnfaz Kurumunda Çektirilmesine Karar Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 2015/30300SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Denetimli Serbestlik Süresi İçinde İşlediği Hapis Cezasını Gerektiren Kasıtlı Bir Suç Nedeniyle Mahkûm Olması Hâlinde Mahkeme Geri Bıraktığı Hükmü Açıklayacağı - Kesin Nitelikte Adli Para Cezasını Gerektiren Mahkumiyet Nedeniyle Daha Önce Verilen Hükmün Açıklanamayacağı Gözetileceği/Davanın Düşmesi )
Y23.CDE. 2015/6874SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Ek Savunma Hakkı Tanımadan Hüküm Tatbik Edilemeyeceği - Hüküm Kesinleşmeden Önce Gerçekleşen ve Şahsi Hürriyeti Sınırlama Sonucunu Doğuran Gözaltı Sürelerinin Mahsup Edilmesi Gereği/Hakkında Güvenlik Tedbirine Karar Verilen Çocuk Hakkında Suça Sürüklenen Çocuk İfadesinin Kullanılması Gerekirken Sanık İfadesinin Kullanılmasının Bozma Sebebi Olduğu )
Y1.CDE. 2011/5146SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Engel Bir Durum Olmamasına Rağmen Eylemine Kendiliğinden Son Vermiş Olması Karşısında Öldürme Kastını Açığa Çıkaran Kesin ve İnandırıcı Delil Bulunmadığı - Öldürmeye Teşebbüsten Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y2.CDE. 2013/23854SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Fiil İşlendiği Sırada 12/15 Yaş Grubu İçinde Bulunan SSÇ İşlediği Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama ve Bu Fiile İlişkin Davranışlarını Yönlendirme Yeteneginin Belirlenmesi Bakımından Sosyal İnceleme Yapılması Gereği - Sosyal İnceleme Yapılmadan Karar Verilmesi Halinde Bunun Gerekçesinin Kararda Gösterilmesi Gereği )
Y23.CDE. 2015/13542SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Fiil İşlendiği Sırada 15 Yaşını Doldurmuş Olup Da 18 Yaşını Doldurmamış Çocuk - İşlediği Fiilin Hukuki Anlam Ve Sonuçlarını Algılama Ve Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Olup Olmadığının Tespiti İçin Sosyal İnceleme Yaptırılması Gerektiği/Çocuklar Hakkında Hükmedilen Adli Para Cezalarının Ödenmemesi Halinde Hapis Cezasına Çevrilemeyeceği/Çocuk 18 Yaşını Doldurduktan Sonra Duruşmanın Açık Olarak Yapılması Gerektiği )
Y13.CDE. 2012/17444SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Giysileri Çaldığı Yerleri Tek Tek Söyleyip Başvurusu Olmayan Müştekiye Malın İadesini Sağladığı - Hakkında Etkin Pişmanlık Hükmünün Uygulama Olanağının Tartışılması Gerektiği )
Y10.CDE. 2015/5381SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Hakkında Aynı Suç Sebebiyle Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmamış Olan Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verileceği - Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçu )
Y13.CDE. 2015/7302SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Hakkında Hükmedilen Adli Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Hapse Çevrilemeyeceği - Hırsızlık )
Y20.HDE. 2015/6594SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Hakkında Verilen Koruma Kararı Süresinin Uzatılması İstenen Şahsın Herhangi Bir Suçun Faili Olmadığı - Suça Sürüklenen Çocuk Kategorisine de Girmediği/Davanın Aile Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2013/3586SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Hırsızlık - Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
Y2.CDE. 2017/6013SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Hırsızlık - Kısa Süreli Hapis Cezasından Çevrilen Seçenek Tedbirin Yerine Getirilmemesi Halinde Hapis Cezasının Tamamen veya Kısmen İnfaz Edileceği İhtarı Yapılamayacağının Gözetileceği )
Y2.CDE. 2014/29392SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Hırsızlık - Müştekinin Beyanında Belirttiği Önceki Hırsızlık Olayı İle İlgili Dosyaya Yansıyan Herhangi Bir Müracaatın Araştırmanın Bulunmadığı/Bu Eylemi Gerçekleştirdiğine Dair Herhangi Bir Delilin Bulunmadığı - Eyleminin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı )
Y22.CDE. 2015/11588SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Hırsızlık - Suç Tarihinde 12-15 Yaş Arası Olduğu Düşünülmeden TCK'nun 31/2. Md. Yerine Aynı Kanun'un 31/3. Md. Uygulanarak Fazla Ceza Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y13.CDE. 2016/5725SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Hırsızlık Suçu - 18 Yaşından Küçük Olan Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Hükmedilen Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Kısa Süreli Hapis Cezasının Kısmen veya Tamamen İnfazına Karar Verilemeyeceğinin Gözetileceği )
Y2.CDE. 2014/24149SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Hırsızlık Suçu - Kısa Süreli Hapis Cezasından Çevrilen Adli Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Hapis Cezasının Tamamen veya Kısmen İnfaz Edileceği İhtarı Yapılamayacağının Gözetileceği )
Y2.CDE. 2017/3676SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Hırsızlık Suçu - Seçenek Tedbiri Yerine Getirmeyen ve Suç Tarihinde 18 Yaşını Tamamlamamış Olan Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Hükmolunan Seçenek Tedbirin Yerine Getirilmemesi Halinde Diğer Seçenek Tedbirlerinden Birine Çevrilmesi Gerektiği )
Y13.CDE. 2012/11408SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Hırsızlık Suçu - Suç Tarihinde 15 Yaşını Bitirmemiş Olan Suça Sürüklenen Çocuğun Yüklenen Suçun Anlam ve Sonuçlarını Kavrama Yeteneğine Sahip Olup Olmadığına İlişkin Uzman Hekimden Rapor Alınması Gerektiği )
YCGKE. 2014/2-238SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Hırsızlık Suçu - Zamanaşımını Kesen Son İşlem Sanık Hakkında Verilen Mahkûmiyet Hükmü Olduğundan 5237 Sayılı TCK‘nın 66/1-E ve 66/2. Md.leri Uyarınca 4 Yıllık Asli Zamanaşımı Sanık Hakkında İkinci Kez Mahkûmiyet Hükmünün Verildiği Tarihten Önce Gerçekleştiği )
Y2.CDE. 2014/27471SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Hırsızlık ve İşyeri Dokunulmazlığını Bozma - Sözkonusu Parmak İzinin Suça Sürüklenen Çocuğa Ait Olup Olmadığı Tespit Edilerek Sonucuna Göre Suça Sürüklenen Çocuğun Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2013/15712SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Hırsızlık/765 S.K.'nın Lehe Olduğunun Kabul Edildiği - 5237 S.K. Uyarınca Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırıma Çevrilemeyeceği )
Y4.CDE. 2013/7727SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Hırsızlık/Suça Sürüklenen Çocuğa Yükletilen Suçun Uzlaşma Kapsamında Bulunduğu - Reşit Olmayan Şüphelin Uzlaşma Teklifinin Kanuni Temsilcilerine Yapılması Gerektiği )
Y2.CDE. 2015/16925SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Hükmedilen Asıl Cezanın Uzun Süreli Olduğu/Denetim Tedbirine Uyulmaması Nedeniyle Bu Cezanın Yarısının İnfaz Edilmesine Karar Verildiği/Asıl Mahkumiyet Kararının 1 Yıl 4 Ay Olmasını Değiştirmeyeceği - Kanun Yararına Bozma Talebinin Reddedildiği )
Y2.CDE. 2014/24508SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Hükmedilen Hapisten Çevrilen Adli Para Cezanın Ödenmemesi Halinde Bu Cezanın Hapse Çevrilemeyeceğinin Gözetilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Hırsızlık )
Y22.CDE. 2015/11260SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Hükmolunan Seçenek Yaptırımının Gereklerinin Yerine Getirilmemesi Halinde Hapse Çevirme Kararı Verilemeyeceği - Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu )
Y8.CDE. 2017/9200SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Hükümlü veya Tutukluların Ayaklanması - Yüklenen Suçun 7 Yıl 12 Aylık Olağanüstü Dava Zamanaşımının H.A.G.B Karar Verilen Dönemdeki Durma Süresi de ( 2 Ay 5 Gün ) Eklendikten Sonra Suç Tarihinden Karar Tarihine Kadar Dolmadığı/Kanun Yararına Bozma Talebinin Reddine Karar Verileceği )
Y15.CDE. 2011/11975SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( İbaresinin Kullanılması Gerekmesine Rağmen Duruşmalarda Gerekçeli Karar Başlığında ve Kararda Sanık Kelimesinin Kullanılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y2.CDE. 2014/27072SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( İşyeri Dokunulmazlığını Bozma Suçu - Çocuklar Hakkında Hükmedilen Adli Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Bu Cezanın Hapse Çevrilemeyeceği/Cezanın Yeniden Hapse Çevrileceğine Dair İhtar Yapılamayacağı )
Y2.CDE. 2012/28226SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( İşyeri Dokunulmazlığını Bozma ve Mala Zarar Verme Suçları Nedeniyle Hükmedilen Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırıma Çevrilmesi Gerektiği )
Y15.CDE. 2011/11336SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Kanunlarda Suç Olarak Sayılan Fiilleri İşledikleri İçin Hakkında Soruşturma ve Kovuşturma Yapılan Onsekiz Yaşından Küçükler İçin "Suça Sürüklenen Çocuk " İfadesinin Kullanılması Gereği )
Y15.CDE. 2012/18432SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Kanunlarda Suç Olarak Tanımlanan Bir Fiili İşlediği İddiasıyla Hakkında Soruşturma veya Kovuşturma Yapılan ya da İşlediği Fiilden Dolayı Hakkında Güvenlik Tedbirine Karar Verilen Çocuk İçin Suça Sürüklenen Çocuk İfadesinin Kullanılması Gerekirken Sanık İfadesinin Kullanılmasının Hatalı Olduğu )
Y4.CDE. 2012/13831SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Kasıtlı Suçtan Bir Mahkumiyeti Bulunmadığı - Bahse Konu İlam Sebebiyle Hükmolunan Hapis Cezası Ertelenen Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında CMK'nın 231. Md.sinin Uygulanmamasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y1.CDE. 2016/5520SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Kasten Adam Öldürme - Suç Tarihinde 17 Yaş 5 Ay 19 Günlük Olan Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Yaş Küçüklüğü Sebebiyle T.C.K.'nın 31/3. Md. Uyarınca Yapılan İndirimin Yasal Sınırlar Dahilinde ve Fakat Çocuğun Yaşı İle Orantılı Olacak Şekilde Bir Ceza Verilmesi Yerine Alt Hadden Ceza Belirlenmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
Y3.CDE. 2012/32222SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Kasten Yaralama - Suça Sürüklenen Çocuğun Ödenmeyen Adli Para Cezasının Hapse Çevrilemeyeceği )
Y1.CDE. 2014/3151SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Katılanı Tek Bıçak Darbesi İle Batın Orta Hatta 10 Cm.'lik Kesi İle Batına Nafiz Karaciğer Sol Lobda Yaralanma Meydana Getirecek ve Hayati Tehlike Geçirecek Şekilde Yaraladığı - Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Hüküm Kurulacağı )
Y2.CDE. 2014/29998SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık - Suç Tarihi İtibariyle 12-15 Yaş Grubunda Olan Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında İşlediği Fiilin Hukukî Anlam ve Sonuçlarını Algılayıp Algılamadığı veya Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Yeterince Gelişip Gelişmediği Hususunda Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçu Bakımından Uzman Hekim Raporu Alınacağı )
Y2.CDE. 2013/34425SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlardan Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırmaya Çevrilmesine Karar Verilmekle Yetinilmesi Gereği - Seçenek Yaptırımın İnfazı Kısıtlar Şekilde Bakım ve Onarım İşinde Çalıştırma Şeklinde Belirlenmesinin Hatalı Olduğu )
Y2.CDE. 2007/12936SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin Uygulanması - İsnad Edilen Suçun Vasfına Göre Görevli Ceza Mahkemesince Karar Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2012/1-407SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Kuru Sıkı Tabanca ile Bitişik Mesafeden Maktulün Sol Şakağına Bir El Ateş Etmek Suretiyle Kafatası Kırığı Beyin Kanaması ve Beyin Doku Harabiyeti Sonucu Ölüme Neden Olan Olay - Öldürme Kastıyla Hareket Edildiği/Kasten Öldürmeden Sorumluluk )
Y3.CDE. 2014/35426SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Mağdurları Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Şekilde Yaralaması - Ayrı Ayrı TCK'nın 86/2. Md. Uyarınca 6 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına Karar Verildikten Sonra TCK'nın 86/3-A, E Md.sinin Tatbiki İle Yarı Oranında Artırılması İle 9 Ay Hapis Cezasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2013/31863SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Mali Olanaklardan Yoksun - Yaş Küçüklüğü Nedeniyle Zorunlu Olarak Atanan Müdafii İçin Ödenen Avukatlık Ücretinin Yargılama Gideri Olarak Yüklenemeyeceği )
Y13.CDE. 2014/27635SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Nitelikli Hırsızlık/ SSÇ'nin Eyleminin Aynı Zamanda İşyeri Dokunulmazlığını Bozma ve Mala Zarar Verme Suçlarını Oluşturduğu - Kanun Değişikliğinden Önce Yaş Küçüklüğü Nedeni İle Yapılan İndirim Oranının 1/2 Olduğu/Cezanın 1 Yılın Altında Kalması Durumunda Seçenek Yaptırıma Çevrilmesi Gerektiği )
Y10.CDE. 2007/11001SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Olayda Şüpheli Çocuk Hakkında Bir Soruşturma Yapılmış Olması Nedeni İle "Suça Sürüklenen Çocuk" Durumunda Olduğu )
Y6.CDE. 2013/11750SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Savunmasında Belirttiği İsimlerin Ve Mağdurun Olay Yerinde Bulunan Kızının İsim Ve Adresleri Tespit Edilerek Usulünce Duruşmaya Çağırılıp Dinlenmesi Gerektiği/Eksik İnceleme İle Mahkumiyet Kurulamayacağı - Haksız Tahrik )
Y15.CDE. 2013/13779SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Savunmasını Yapmak Üzere Görevlendirilen Zorunlu Müdafii İçin Ödenen Avukatlık Ücretinin Mali Olanaklardan Yoksun Olduğu Anlaşılan Suça Sürüklenen Çocuğa Yükletilemeyeceği )
Y22.CDE. 2015/37SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Seçmen Kütüğünü Usulüne Uygun Olmayacak Şekilde Düzenleme - Suç Tarihinde 12-15 Yaş Grubunda Olduğu Anlaşılan Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Mağdura Yönelik İşlediği Eylem Nedeniyle İşlediği Eylemin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama ve Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığına Dair Uzman Doktordan Rapor Aldırılması Gerektiği )
Y15.CDE. 2012/11157SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Suç Olarak Tanımlanan Bir Fiili İşlediği İddiası İle Hakkında Soruşturma veya Kovuşturma Yapılan ya da İşlediği Fiilden Dolayı Hakkında Güvenlik Tedbirine Karar Verilen Çocuklar İçin Suça Sürüklenen Çocuk İfadesinin Kullanılması Gerektiği - Kamu Malına Zarar Verme )
Y13.CDE. 2012/1164SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Suç Tarihinde 12 -15 Yaş Grubunda Bulunduğu/Uzlaşma Girişiminde Bulunulması Gerektiği - Hükmedilen Kısa Süreli Hapis Cezalarının Seçenek Yaptırımlarından Birine Çevrilmesi Zorunluluğunun Gözetileceği )
Y2.CDE. 2013/34683SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Suç Tarihinde 12-15 Yaş Gurubunda Bulunan Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Sosyal İnceleme Raporu Alınmadan ve İnceleme Yaptırılamama Gerekçesi Gösterilmeden Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Suç Tarihinde 18 Yaşını Doldurmamış Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Tayin Edilen Bir Yıldan Az Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2013/29459SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Suç Tarihinde 18 Yaşından Küçük Bulunan Sanık Hakkında Sosyal İnceleme Yaptırılıp Raporunun Aldırılmaması ve Sosyal İnceleme Raporu Aldırılmama Nedeninin Gerekçeli Kararda Tartışılmaması Bozma Nedeni Olduğu - Yağma )
Y2.CDE. 2013/34494SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Suça Sürüklenen Çocuğun Deneme Süresi İçinde Yeniden Suç İşlediği - Açıklanması Geri Bırakılan Hükmün Açıklanmasına Karar Verilmekle Yetinileceği/Adli Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
Y15.CDE. 2013/23042SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Suça Sürüklenen Çocuğun Şikayetçilere Ait Kamyonetin Tekerini Kesip Ön Camını da Kırdığı- Mala Zarar Verme Suçunun Oluşacağı )
Y3.CDE. 2012/21488SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Diğer Sanığın Müştekiyi Bıçakla Yaralamasına Müştekinin Kollarını Tutarak Yardım Etmesinden Ötürü Yardım Etme Hükümlerinin Uygulanmasının Talep Edildiği - Çocuğa Ek Savunma Tanınması Gerektiği )
Y13.CDE. 2012/17557SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Suçla Bir İlgisinin Olmadığı Anlaşıldığı İçin Ek İddianameyle Diğer Çocuk Hakkında Dava Açıldığı ve Adı Geçen Hakkında Mahkumiyet Kararı Verildiği - Suçu İşlemediği Anlaşılan Çocuk Hakkında Beraat Kararı Verileceği )
Y22.CDE. 2015/19091SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( T.C.K.'nun 53/4. Md. Uyarınca Aynı Kanun'un 53/1. Md. Hak Yoksunluklarına Hükmolunamayacağı - Hırsızlık İşyeri Dokunulmazlığını İhlal )
Y1.CDE. 2014/95SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Tasarlayarak Adam Öldürdüğü - Yapılacak Uygulamada Yaşının Ay ve Günüyle Birlikte Gözetilip Cezanın Buna Göre Belirlenmesi Gerektiği/Suç Tarihinde 16 Sene 13 Günlük Olduğu )
Y6.CDE. 2018/342SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Yağma Suçu - Baro Tarafından Görevlendirilen Zorunlu Savunman Ücretlerinin Suça Sürüklenen Çocuklardan Alınmasına Hükmedilemeyeceği )
Y3.CDE. 2011/5653SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Yaralama - Suça Sürüklenen Çocuklara Yüklenen Suçların Gerektirdiği Cezaların Yasadaki Belirtilen Türü ve Üst Sınırına Göre 4 Yıllık Asli Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğunun Dikkate Alınacağı )
Y8.CDE. 2016/7659SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK (14 Yaşında Olan - 5237 S. T.C.K.'nun 31/2. Md. Uyarınca İndirim Yapılması Yerine Aynı Kanun'un 31/3. Md. Uyarınca İndirim Yapılmasına Kanun Yararına Bozma İsteminde Bulunulup Bulunulmayacağının Takdiri İçin Dosyanın Adalet Bakanlığına Sunulacağı/Kasten Yangın Çıkarma)
Y22.CDE. 2015/15986SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK (Adli Para Cezası Ödemediği Takdirde Ödenmeyen Adli Para Cezasının Hapse Çevrilemeyeceği - Hakkında Adli Para Cezasına Hükmedilen Suça Sürüklenen Çocuğun Adli Para Cezasını Ödememesi Halinde Adli Para Cezasının Hapis Cezasına Çevrilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu)
Y2.CDE. 2016/9181SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK (Bakımından Suç Tarihinden Öncesi Denilmek Suretiyle Yine Suça Sürüklenen Çocuk Bakımından da Suç Tarihinden Öncesi Olan Eylemle İlgili Olarak Denilmek Suretiyle Hazırlanan Bitlis Devlet Hastanesi Baştabipliğinin Raporları İle Yetinilerek Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı - Hırsızlık ve İşyeri Dokunulmazlığını İhlal)
Y2.CDE. 2012/17758SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK (Ceza Sorumluluğu Bulunan ve Mahkumiyetine Karar Verilen Çocuk Hakkında Danışmanlık Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verilemeyeceği )
Y2.CDE. 2014/21518SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK (Çocuklar Hakkında Hükmedilen Adli Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Bu Cezanın Hapse Çevrilemeyeceği - Mala Zarar Verme Suçu/İşyeri Dokunulmazlığını Bozma Suçu)
Y2.CDE. 2016/13680SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK (Daha Önce Hapis Cezasına Mahkum Edilmeyen ve Fiili İşlediği Tarihte Onsekiz Yaşını Doldurmamış Bulunan Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Hükmolunan Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi Gereği - Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Sosyal İnceleme Raporu Alınmayacaksa Gerekçesinin Kararda Gösterilmesinin Zorunlu Olduğu)
Y2.CDE. 2016/19506SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK (Denetimli Serbestlik Süresi İçerisinde İşlemiş Olduğu Suçtan Dolayı Asliye Ceza Mahkemesi'nin İlamı İle Adli Para Cezasına Mahkum Olduğu - Suça Sürüklenen Çocuk Lehine Olan 5395 S. Çocuk Koruma Kanunu'nun 23. Md.sinin 6. Fıkrasındaki Hapis Cezasına Mahkûm Olma Koşulunun Gerçekleşmemiş Olması Sebebiyle Hükmün Açıklanmasına Karar Verilemeyeceği)
Y7.CDE. 2014/8879SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK (Devlete Ait Yargılama Giderlerinin Terkin Edilmesi Gereken Tutardan Az Olması Halinde Bu Giderin Devlet Hazinesine Yüklenmesine Karar Verilmesi Gerektiği Gözetilmeden Yargılama Giderinin Suça Sürüklenen Çocuğa Yükletilmesine Karar Verilmesinin İsabetsizliği - Yasal Olarak Tayin Edilen Zorunlu Müdafii Ücretinin Suça Sürüklenen Çocuğa Yükletilemeyeceği)
Y2.CDE. 2014/24275SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK (Hakkında 5237 S. TCK'nun 31/2. Md.nin Uygulanması Talebiyle Kamu Davası Açılması Karşısında Aynı Kanun'un 31/3. Md. Gereğince Uygulama Yapılabilmesi İçin Ek Savunma Hakkı Verilmesi Gerektiği - Hırsızlık)
Y22.CDE. 2015/11825SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK (Hırsızlık Suçu - 5237 S. T.C.K.'nun 50/6. Md. Çocuklar Yönünden Uygulanamayacağı/Kısa Süreli Hapis Cezalarından Çevrilen Seçenek Tedbirlerin Yerine Getirilmemesi Halinde Hapis Cezasının Tamamen veya Kısmen İnfaz Edileceği İhtarı Yapılamayacağı Gözetileceği)
Y22.CDE. 2015/11236SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK (Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu - Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Verilen ve Kısa Süreli Hapis Cezasından Çevrilen Seçenek Tedbirlerin Yerine Getirilmemesi Halinde Hapis Cezasının Tamamen veya Kısmen İnfaz Edileceği İhtarı Yapılamayacağı Gözetileceği)
Y2.CDE. 2014/16666SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK (Hırsızlık ve Mala Zarar Verme Suçları - Kısa Süreli Hapis Cezasından Çevrilen Seçenek Tedbirin Yerine Getirilmemesi Halinde Hapis Cezasının Tamamen veya Kısmen İnfaz Edileceği İhtarı Yapılamayacağı)
Y23.CDE. 2015/14918SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK (Katılanların Şantiyede Hangi Birimde ve Statüde Çalıştıkları İle Suç Tarihinde ve Saatinde Görevli Bulunup Bulunmadıklarının Sorulması ve Toplanan Tüm Delillerin Sonucuna Göre Suça Sürüklenen Çocuğun Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği)
Y2.CDE. 2014/29901SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK (Kısa Süreli Hapis Cezasından Çevrilen Adli Para Seçenek Tedbirin Yerine Getirilmemesi Halinde Hapis Cezasının Tamamen veya Kısmen İnfaz Edileceği İhtarı Yapılamayacağı/Mala Zarar Verme Suçu)
Y2.CDE. 2017/4279SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK (Mahkemece 5275 S. Kanun'un 106/4. Md. Gereğince “Çocuklar Hakkında Hükmedilen Adli Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Bu Ceza Hapse Çevrilemez” Hükmünün Gözetileceği - Hırsızlık Suçu)
Y23.CDE. 2015/19126SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK (Mala Zarar Verme Suçu - Mahkemece Hükmedilen Adli Para Cezasının Ödenmemesi Durumunda Hapse Çevrileceğine Dair İhtarda Bulunulması Suretiyle Emredici Hükümlere Aykırı Şekilde Karar Verilmesinin İsabetsizliği)
Y10.CDE. 2014/4933SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK (Ödenmeyen Adli Para Cezasının Hapse Çevrilmesinin Olanaklı Olmadığı ve 6183 S. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a Göre Tahsil Edilmesi Gerektiği - Mahkemece “Ödenmeyen Adli Para Cezasının Hapse Çevrileceğinin” Belirtilmesi Bozma Nedeni Olduğu)
Y3.CDE. 2015/33898SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK (Suç Tarihinde 15 Yaşını İkmal Etmemiş Çocuk Hakkında Sosyal İnceleme Raporu Alınması Sosyal İnceleme Yaptırılmamış ise Gerekçesinin Kararda Gösterilmesi Gereği - Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Tayin Edilen Cezadan İndirim Yapılması Gereği)
Y13.CDE. 2015/12090SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK (Suç Tarihinde 18 Yaşını İkmal Etmemiş ve Suç Tarihinden Önce Hapis Cezasına Mahkum Edilmemiş Olması Nedeniyle Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu Bakımından Hükmedilen Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Adli Para Cezasına Çevrilmesinin Hatalı Olduğu - Hapis Cezasının Diğer Tedbirlerden Birine Çevrilmesinin Zorunlu Olduğu)
Y13.CDE. 2015/14928SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK (Suç Tarihinde 18 Yaşını Tamamlamadığının ve Daha Önce Hapis Cezasına Mahkum Edilmediğinin Anlaşılması Karşısında 5237 S. TCK'nın 50/3. Md. Gereğince Hükmedilen Kısa Süreli Hapis Cezalarının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesinde Zorunluluk Bulunduğu)
Y14.CDE. 2014/9375SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK (Suç Tarihinde Oniki Onbeş Yaş Gurubunda Bulunan Çocuk - Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Alınması Gereken Sosyal İnceleme Raporunun Suça Sürüklenen Çocuğun Aile Bireyleri Dinlenerek Tanzim Edilmesi Gerekirken Köy Muhtarının Beyanına Göre Tanziminin Yasaya Aykırı Olduğu)
Y20.CDE. 2015/16200SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK (T.C.K.'nın 53. Md. 4. Bendinin Açık Hükmüne Rağmen 18 Yaşını Doldurmamış SSÇ Hakkında T.C.K.'nın 53. Md. 1. Bendinin Uygulanmasının Doğru Olmadığı)
Y17.CDE. 2017/1619SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK (T.C.K.'nın 53/4. Md. Uyarınca 53/1. Md. Hükümlerinin Uygulanamayacağı Nazara Alınmadan Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında 53/1. Md. Hükümlerinin Uygulanmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Hırsızlık Suçu)
Y10.CDE. 2015/4954SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK (Uyuşturucu Madde Bulundurma - Görevli Mahkemenin Tespitine Dair Yargı Yeri Belirleme Konusundaki Kanun Yararına Bozma Talebinin İncelenmesi Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nun Kararı Uyarınca Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin Görevine Girdiği)
Y2.CDE. 2014/26359SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK / 15-18 YAŞ GRUBUNDA OLAN (Suçun Gerektirdiği Cezanın Süresi İtibariyle Öngörülen 7 Yıl 12 Aylık Yıllık Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten İnceleme Tarihine Kadar Geçtiği - Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği/Hırsızlık Suçu)
Y9.CDE. 2011/11836SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK BAKIMINDAN SOSYAL İNCELEME RAPORU ( 12 - 15 Yaş Arasındakiler İçin Aldırılmasının Zorunlu Olduğu - 15 Yaşını Bitirip 18 Yaşını Tamamlamamışlar Bakımından Rapor Alınmadan Karar Verilebileceği Ancak Sosyal İnceleme Yaptırılmamasının Gerekçesinin Kararda Gösterileceği )
Y9.CDE. 2015/500SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK BAKIMINDAN SOSYAL İNCELEME RAPORU ( Suç Tarihinde 15 Yaşını Bitirmemiş Suça Sürüklenen Çocukların İşledikleri Fiillerin Hukuki Anlam Ve Sonuçlarını Algılama Ve Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Yeterince Gelişmiş Olup Olmadığı Hususunda Sosyal İnceleme Raporu Aldırılması Gerektiğinin Gözetilmemesinin Hatalı Olacağı )
Y12.CDE. 2015/14747SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK FARİK VE MÜMEYYİZ OLMADIĞI (Taksirle Yaralama Suçu - Suça Sürüklenen Çocuğun Davranışlarının Sonuçlarını Algılama Yeteneğinin Bir Yetişkine Göre Tam Gelişmediği - İşlediği İddia Olunan Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Tam Olarak Algılayamadığı/Kanun Yararına Bozma Talebi)
Y13.CDE. 2014/7350SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA ADLİ PARA CEZASI ( Eldeki Davada Hükmedilen Adli Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Hapis Cezasına Dönüştürülemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği - Hırsızlık Suçu/Çalınan Malın Değerinin Az Olduğu/Cezai İndirim )
Y4.CDE. 2015/23283SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA AKIL HASTALARINA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRİ UYGULANMASI ( 5271 S.K. 325/1. Maddesi Uyarınca Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulması Gerektiğinin Gözetilmemesi Hatalı Olduğu/Cezaya Veya Güvenlik Tedbirine Mahkum Edilmesi Halinde Bütün Yargılama Giderlerinin Sanığa Yükleneceği )
Y13.CDE. 2014/26770SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA BELİRLENEN DENETİM SÜRESİ ( Hırsızlık Mala Zarar Verme ve İşyeri Dokunulmazlığını Bozma Suçları Nedeni İle SSÇ Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verildiği - Denetim Süresinin 5 Değil 3 Yıl Olarak Belirleneceği )
Y1.CDE. 2011/5785SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA CEZA UYGULAMASI (Haksız Tahrik ile Yaş Küçüklüğü Sebebiyle Ceza-i İndirim Yapılacağı)
Y22.CDE. 2015/21674SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA DÜZENLENEN SOSYAL İNCELEME RAPORU ( Bilirkişiye Ödenen Ücretin Suça Sürüklenen Çocuğa Yargılama Gideri Olarak Yükletilmesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu/5395 S.K. Md. 34'e Aykırı Davranıldığı )
Y2.CDE. 2014/8132SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ ( Nedeniyle 5237 S. TCK'nun 168/1. Md. Uyarınca İndirim Yapılırken Etkin Pişmanlığın Soruşturma Aşamasında Gerçekleştiği Kabul Edildiğinde İndirim Oranının 1/2 Oranından Daha Fazla Olması Gerektiği )
Y2.CDE. 2013/26496SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( Parkta Yakalanan Çocuğun Olayı Doğrulayarak Çalmış Olduğu Cep Telefonunu İade Ettiği - Soruşturma Evresinde Gerçekleşen İadenin Dikkate Alınması Gerektiği/Hırsızlık Suçu Yönünden 5237 S.K. 168. M. Uygulaması Gerektiği )
Y14.CDE. 2015/9972SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA HER TÜRLÜ ŞÜPHEDEN UZAK KESİN DELİL BULUNMADIĞI ( Sanığın Beraati Yerine Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y2.CDE. 2016/13680SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA HIRSIZLIK SUÇUNDAN MAHKUMİYET (Hüküm Kurulurken Fiili İşlediği Tarihte 12-15 Yaş Grubu İçerisinde Bulunan Suça Sürüklenen Çocuğun İşlediği Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama Davranışlarını Yönlendirme Yeteneği Bakımından Sosyal İnceleme Yaptırılması Gereği - Sosyal İnceleme Raporuna Gerek Görülmemesi Halinde Gerekçesinin Kararda Gösterilmesi Gereği)
Y2.CDE. 2013/33357SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA HÜKMEDİLEN ADLİ PARA CEZASI ( Adli Para Cezasının Ödenmemesi Durumunda Hapse Çevrilemeyeceği - 6183 S.K. Uyarınca Tahsil Edileceği )
Y18.CDE. 2015/17228SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA HÜKMÜN AÇIKLANMASINA KARAR VERİLMESİ ( Çocuk Hakları Sözleşmesi Hükümleri Gereği Yükümlülüğün Kaldırılması Ya da Suça Sürüklenen Çocukların Yaşlarına Uygun Başka Bir Yükümlülükle Değiştirilmesi Gerekirken Denetimli Serbestliğin Koşullarına Uymadıkları Gerekçesiyle Suça Sürüklenen Çocuklar Hakkındaki Hükümlerin Açıklanmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu/Konut Dokunulmazığını İhlal )
Y2.CDE. 2014/29351SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİ ( Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Mahkumiyet Kararı Verilmiş İse Vekili Bulunan Katılan Lehine Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
Y1.CDE. 2011/5785SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN HÜKÜM KURULAMAYACAĞI (Çocuğun Eylemine Devam Etmeden Olay Yerinden Kaçtığı/Eylemine Kendiliğinden Son Verdiği - Mağdur ile Aralarında Öldürmeyi Gerektirir Bir Husumet Bulunmadığı/Yaralama)
Y8.CDE. 2013/14098SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA SOSYAL İNCELEME RAPORU ALINMASI ( Bu Rapora Gerek Görülmemesi Halinde Gerekçesinin Kararda Gösterilmesi Gereği )
Y13.CDE. 2014/22914SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA SOSYAL İNCELEME VE SOYAL İNCELEME RAPORU ALINMASI ( Çocuk Koruma Kanunu Hükümlerinin Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2015/10471SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA TEMEL CEZA TAYİNİ ( Banka Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu - Hapis Cezası Alt Sınırdan Tayin Olunduğu Halde Adli Para Cezasına Esas Alınan Birim Gün Sayısının Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Belirlenmesi Suretiyle Çelişkiye Neden Olunduğu - Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmediği )
Y17.CDE. 2015/23302SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA UYUŞTURUCU KULLANMAK SUÇU (Diğer Suçlarıyla İlgili Olarak Verilen Hükümde İlgisi Olmamasına Rağmen Kimya İhtisas Dairesi'nin Raporuna Dair Fatura Bedelinin Yargılama Giderine Katılmaması Gerekirken Katılması Suretiyle Yargılama Giderinin Fazla Tahsil Edilmesinin Bozmayı Gerektirdiği)
Y22.CDE. 2015/785SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN HIRSIZLIK SUÇU ( Çocuğun On Sekiz Yaşından Küçük Olduğu Gözetilerek Cezai İndirim Yapılacağı - Yerel Mahkece Çocuk Hakkında Uygulanan Cezai İndirim Hakkındaki Maddenin de Hatalı Olduğu/Suça Konu Motorsikletin Teslim Edildiği/Etkin Pişmanlık/Hırsızlık Suçu )
Y22.CDE. 2015/18429SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN HIRSIZLIK SUÇU ( Çocuğun Samimi Beyanlarıyla Üzerinden Çıkan Eşyaları Çaldığını Söylediği ve Çaldığı Yeri Gösterdiği/Çalınan Tüm Eşyaların Müştekiye İade Edildiği - Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Gözetilmesi Gereği )
Y3.CDE. 2007/4265SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR ( Çocuk Koruma Kanunu'nda Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarına Çocuk Hakimi Tarafından Karar Verilebileceği - Tutuklama Kararını ise Sulh Ceza Hakiminin Vermesi Gerektiği )
Y13.CDE. 2015/5877SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR ( Hırsızlık - Mağaza Önünden Toplam Beş Adet Çaydanlık Çaldıkları Anda Mağaza Personeli Tarafından Fark Edilmeleri Üzerine Çaydanlıklardan İki Tanesini Yere Düşürüp Üç Tanesini İse Alarak Uzaklaştıklarının Anlaşılması Karşısında Hırsızlık Suçunun Tamamlandığı - Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Kabul Edilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y2.CDE. 2012/9547SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması - Öznel Koşul Olan Yeniden Suç İşleyip İşlemeyeceği Hususu Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2009/15169SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR ( Sosyal İnceleme Raporu Alınmadan Veya Bu Yönde İnceleme Yaptırılmamasının Gerekçesi Kararda Gösterilmeden Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırılığı )
Y22.CDE. 2015/9921SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR ( Sosyal İnceleme Raporu Bilirkişi Ücretinin Suça Sürüklenen Çocuklara Yargılama Gideri Olarak Yüklenemeyeceği )
Y2.CDE. 2007/16693SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR ( Suç Tarihinde 11-15 Yaş Grubunda Bulunan Sanığa Yüklenen Silahla Kasten Yaralama Suçu - Uzlaşmaya Tabi Olmadığı )
Y13.CDE. 2014/35751SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR (Aynı Eylem Sebebiyle Haklarında Ayrı Soruşturma Yapılan Suça Sürüklenen Çocuklar Hakkındaki Soruşturma ve Açılmış İse Dava Dosyasının Getirtilip İncelenmesi ve Müştekiden İşyerinden Ayrıldığı Saatin Sorulup Sonucuna Göre Şartlarının Mevcut Olması Halinde Anılan Maddelerle de Uygulama Yapılması Gerektiği - İşyeri Dokunulmazlığını İhlal ve Mala Zarar Vermek)
Y17.HDE. 2010/2499SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR HAKKINDA KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARI VERİLMESİ İSTEMİ ( Hakkında Tedbir Kararı Alınması İstenilen Küçüğün Suçun Şüphelisi Oluduğu ve Mağduru Olmadığı Anlaşıldığından Uyuşmazlığın Asliye Ceza Mahkemesinde Görüleceği )
Y2.CDE. 2012/28692SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR HAKKINDA SEÇENEK YAPTIRIMLAR ( Hırsızlık Suçu - Yakıtı Biten Suça Konu Motorun Yerini Gösterilmiş ve İadesinin Sağlanmış Olduğu/Yakınandan İadeye Rızası Bulunup Bulunmadığının Sorulması Gereği/Etkin Pişmanlık )
Y3.CDE. 2016/3447SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR HAKKINDA SOSYAL İNCELEME RAPORU ALDIRILMASI ( Çocukların İşlediği Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama ve Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Mahkeme Tarafından Takdirinde Göz Önünde Bulundurulmak Üzere Sosyal İnceleme Raporu Aldırılacağı - Sosyal İnceleme Yaptırılmamasının Gerekçesi Kararda Gösterilmeden Hüküm Kurulamayacağı )
Y15.CDE. 2016/1000SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR HAKKINDA SOSYAL İNCELEME RAPORU ALINMASI ( Hırsızlık ve Kamu Malına Zarar Verme - SSÇ'ların Üzerlerine Atılı Suçların Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılayıp Algılamayacağının Değerlendirilmesi Açısından Suç Tarihinde 12-15 Yaş Grubu İçerisinde Bulunan Çocuklar Hakkında Sosyal İnceleme Raporu Alınmadan ve Sosyal İnceleme Yaptırılmamasının Gerekçesi Gösterilmeden Hüküm Kurulamayacağı )
Y12.CDE. 2014/8303SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR HAKKINDA VERİLEN PARA CEZALARININ HAPSE ÇEVRİLEMEMESİ ( 5237 S.K 52/4. Md. Gereğince Verilen Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Hapse Çevrilmesine Karar verilmesinin Hatalı Olduğu - Ayrıca Seçenek Yaptırımlardan Adli Para Cezasına Çevrilmesine Karar Verildiği Halde Uygulama Maddesinin Gösterilmemesinin de Bozma Nedeni Sayılacağı )
Y13.CDE. 2012/20866SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR HAKKINDAKİ TEDBİRİN GEREKLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ (5275 S.K. Md.106/4 Amir Hükmüne Kıyasen Suça Sürüklenen Çocuklar Hakkında Kısa Süreli Hapis Cezasının Kısmen ya da Tamamen Çektirilemeyeceği - Hırsızlık Suçu)
Y8.CDE. 2014/35680SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İÇİN HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI HÜKÜMLERİNİN DÜZENLENMESİ ( 5395 S.K.'da Yapılan Değişiklikten Önceki Hükümler Gözetildiğinde HAGB Kararının Kaldırılabilmesi İçin Suça Sürüklenen Çocuğun Denetim Süresi İçerisinde Kasıtlı Bir Suçtan Hapis Cezasına Mahkum Olması Koşulu Öngörüldüğü - HAGB Kararının Kaldırılamayacağı ve Delillerin Bulunduğu HAGB'ye Dair Dava Dosyasının Dosya İçerisine Alınacağı )
Y22.CDE. 2015/8478SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN HIRSIZLIK SUÇU (Çalınan Malların İade Edildiği/Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Gözetilmesi Gerektiği - Sanığın Uzlaşma İradesi Bulunduğu/Katılanın Zararının Tam Olarak Tespit Edilmesinden Sonra Çocuklar İçin Ödeme Yeri Belirlenmesi Gereği)
Y22.CDE. 2015/12602SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARA SOSYAL ÇALIŞMA GÖREVLİSİ GÖREVLENDİRİLMESİ (Yargılama Gideri Olarak Suça Sürüklenen Çocuklara Yükletilemeyeceği - Bilirkişilik Esasları Çerçevesinde Tayin Edilecek Ücretin C. Başsavcılığının Suçüstü Ödeneğinden Ödenmesi Gerektiği)
Y13.CDE. 2015/13922SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARA YAPILAN HATALI TEBLİĞAT ( Dava Dosyası ile İlgisi Bulunmayan Bir Kişiye Ait Olacak Şekilde Hüküm Kurulduğu - Yanlışlığın Anlaşılması Üzerine UYAP Üzerinden Düzeltme Yapılamadığı/Dosya Re'sen Ele Alınarak Ek Kararla Hata Düzeltildiği/Ancak Hüküm Kısmı Hatalı Yazılan Gerekçeli Kararın Sanıklara Tebliğ Edilmediği )
Y2.CDE. 2012/28692SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARI TOPLUMA YENİDEN KAZANDIRMA AMACI ( Yeniden Suç İşlemesini Engelleyici Seçenek Yaptırımların Uygulanması Gereği - Çocuğun Sosyelleşmesinin Sağlanacağı/Toplumun Suça Karşı Korunması Gereği/Suça Sürüklenen Çocuklar )
Y13.CDE. 2015/12136SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN TOPLAMDA 50 TL PARA VE 10 ADET BİSKÜVİYİ ÇALMASI ( Suçun İşleniş Şekli ve Özellikleri İtibariyle Ceza Vermekten Vazgeçilemeyecek İse de Hırsızlık Konusunu Oluşturan Malın Değerinin Az Olması Sebebiyle Hırsızlık Suçundan Verilen Cezadan Belirlenecek Oranda İndirim Yapılması Gerektiği )
Y23.CDE. 2015/13542SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARLA İLGİLİ HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Denetimli Serbestlik Süresi İçerisinde İşlenen Kasıtlı Suçtan Dolayı Hapis Cezasına Mahkum Olmadığı Takdirde Davanın Düşmesine Karar Verileceği - İşlenen Hapis Cezasını Gerektiren Kasıtlı Bir Suç Sebebiyle Mahkum Olunması Halinde Mahkemenin Geri Bıraktığı Hükmü Açıklayacağı/Hükmün Açıklanmasına Neden Olan Adli Para Cezasına Dair İlam Sebebiyle Hükmün Açıklanmasına Karar Verilemeyeceği )
YCGKE. 2012/6-1314SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARLA İLGİLİ HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (Yasal Koşulların Bulunmadığı Şeklinde Soyut Bir Gerekçe Gösterilmiş Olup Hangi Şartların Ne Şekilde Oluşmadığının Açıklanmadığı - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Şartlarına Dair Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilerek Değerlendirilmesi Gerektiği)
Y13.CDE. 2014/22914SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKTA HAFİF ZEKA GERİLİĞİ TESPİT EDİLMESİ ( Suça Sürüklenen Çocuğun İşlediği Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama ve Bu Fiille İlgili Davranışlarını Yönlendirme Yeteneği Hakkında Yeni Bir Rapor Alınacağı - Raporlar Arasındaki Çelişkilerin Giderileceği/Çocuğun Ruh Sağlığı )
Y16.CDE. 2017/2605SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKTA SINIR DÜZEYDE MENTAL RETARDASYON SAPTANMASI ( Suça Sürüklenen Çocuğun Ceza Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığının Kuşkuya Yer Bırakmayacak Biçimde Tespiti Bakımından Raporlar Arasındaki Mevcut Çelişkinin Adli Tıp Kurumu İlgili İhtisas Dairesinden Yeniden Rapor Alınarak Giderilmesi Gereği )
Y8.CDE. 1994/3563SUÇA TAHRİK ( Önceki Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Alınıp Alınmayacağının Araştırılması )
Y1.CDE. 2007/2035SUÇA TAHRİK VE KALKIŞMA HÜKÜMLERİ ( Uygulanması Sırasında Takdir Hakkının Kullanılması Gerektiğinden Uyarlama Yargılamasının Duruşmalı Yapılması Gerektiği )
Y6.CDE. 1992/7149SUÇA TAM KALKIŞMA ( 15 Yaşından Küçük Hırsız - Parayı Alıp Dükkandan Çıkarken Müştekice Görülüp Takip Edilmesi )
Y11.CDE. 2003/8086SUÇA TAM KALKIŞMA ( Hırsızlık - TCK. 62. Maddesi Yerine Cezadan Aynı Kanunun 61. Maddesiyle İndirim Yapılması Suretiyle Noksan Ceza Tayininin Yasaya Aykırılığı )
Y8.CDE. 1998/837SUÇA TAM KALKIŞMA ( Kürtaj Esnasında Rahmin Delinmesi İle Çocuğun Ölü Olarak Alınması ve Rahmin Çıkartılması Nedeniyle )
YCGKE. 1990/6-364SUÇA TAM KALKIŞMA ( Orman Sahasındaki İstiften Emval Hırsızlığı ve Resmi Mercileri İğfal )
Y5.CDE. 1983/4298SUÇA TAM TEŞEBBÜS ( Kaçırılan Mağdurenin Direnmesi Üzerine Tanıkların Olay Yerine Gelmeleri Hallinde Suçun Tamamlanmamış Olması )
Y3.CDE. 1990/862SUÇA TAM TEŞEBBÜS ( Orman Kanununa Muhalefet-Sanığın Orman İçindeyken Görülmesi )
Y12.CDE. 2015/12981SUÇA TEŞEBBÜS ( 2863 Sayılı Kanuna Aykırılık Suçu - Sanığın Kültür Varlıklarını Aracı İle Taşımış Olmasına Karşın Varlıkları Satın Alacak Olan Şahıslarla Henüz Buluşulmadan Güvenlik Görevlileri Tarafından Yakalanmış Olduğu/Eyleminin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı )
Y1.CDE. 2017/1802SUÇA TEŞEBBÜS ( 5237 S.K. Md. 35 Uyarınca Meydana Gelen Zarar ve Tehlikenin Ağırlığı Birlikte Gözetilerek Üst Sınıra Yakın Bir Ceza Tayini Yerine 13 Yıl Hapis Cezasına Hükmolunması Suretiyle Eksik Ceza Tayininin Bozmayı Gerektirdiği )
Y8.CDE. 2016/4272SUÇA TEŞEBBÜS ( Aynı Bankaya Ait Birden Fazla Sahte Üretilen Kredi Kartının Ele Geçtiği ve Kartların Üretilmesiyle İştirak Halinde İşlenen Suçun Tamamlandığı Gözetilmeden Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı Kabul Edilerek 5237 S. TCK'nun 35. Md. Hükmünün Uygulanması Suretiyle Eksik Ceza Tayininin Hatalı Olduğu )
Y21.CDE. 2015/4325SUÇA TEŞEBBÜS ( Belgeden Yararlanma Olanağı Bulunup Bulunmadığı Hususunun Tespiti İle Yararlanma Olanağı Bulunduğunun Anlaşılması Halinde Atılı Suçun Teşebbüs Aşamasında Kalmış Olacağının Gözetilmesi Gerektiği - Resmi Belgeyi Bozma Suçu )
Y10.CDE. 2014/3956SUÇA TEŞEBBÜS ( Ceza İnfaz Kurumuna Uyuşturucu Madde Sokma Suçunun Tamamlandığı Gözetilmeden Uyuşturucu Maddenin Diğer Sanığa Ulaşmadığı ve Teşebbüs Aşamasında Kaldığı Gerekçesiyle Sanığın Cezasından 5237 S.K. Md. 35/2 Uyarınca İndirim Yapılmasının İsabetsiz Olduğu )
Y2.CDE. 2014/31808SUÇA TEŞEBBÜS ( Cüzdanın Çalınmasından Sonra Güvenlik Kamerası Kayıtlarını İzleyip Karakola Müracaat İçin İşyerinden Çıkmasının Ardından Suç Yerinden Başka Yerde Suça Sürüklenen Çocukları Gören Katılanın İhbarından Sonra Suça Sürüklenen Çocukların Yakalandığı - Hırsızlık Suçunun Tamamlandığı/Teşebbüs Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
Y6.CDE. 2006/11355SUÇA TEŞEBBÜS ( Çantayı Cebir ve Şiddet Uygulayarak Alıp Kaçtıktan Sonra Yakınanın Bağırması Üzerine Vatandaşların Sanığı Yakalayıp Çantayı Yakınana Vermesi - Yağma Suçu Tamamlandığı Halde Sanık Hakkında TCK. Md. 35/2 Uygulanmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y14.CDE. 2017/2091SUÇA TEŞEBBÜS ( çocuğun Cinsel İstismarı - Sanığın Merdivenlerde Mağdurenin Boyunu Ölçme Bahanesiyle Ona Yaklaştığı Sırada Gelen Sesler Üzerine Yanından Ayrılarak Binadan Çıktığı/Mahkemece Eylemine Uyan T.C.K.'nın 103/1-2. Cümle ve 35. Md. Gereğince Mahkûmiyeti Yerine Beraatine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y20.CDE. 2015/4596SUÇA TEŞEBBÜS ( Çocuk Kişiye Uyuşturucu Satma Suçunun Doğrudan Doğruya İcrasına Başlanmasına Rağmen Sanığın Elinde Olmayan Nedenlerle Tamamlayamadığı - Çocuğa Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satma Suçunun Teşebbüs Aşamasında Kaldığı )
Y13.CDE. 2015/1499SUÇA TEŞEBBÜS ( Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kalması Sebebiyle Dörtte Üç Oranda İndirim Yapılırken Hapis Cezasının Sekiz Ay Olarak Belirlenip Bu Ceza Üzerinden de Takdiri İndirim Nedenleri Uyarınca Uygulama Yapılarak Sonuç Cezanın Fazla Tespitinin Hatalı Olduğu - Nitelikli Hırsızlık Suçu )
Y18.CDE. 2015/49SUÇA TEŞEBBÜS ( Göçmen Kaçakçılığı/Sanığın Yasal Olmayan Yollardan Ülkeye Giriş Yapan Göçmenleri Naklederken Yakalandığı - Suçun Teşebbüs Aşamasında Kaldığı/Cezasından İndirim Yapılacağı )
Y6.CDE. 2005/10827SUÇA TEŞEBBÜS ( Hırsızlık - 5237 S.K.'nun Lehe Olan ve Yasal Öğeleri Değişmiş Bulunan Md. 35'e Göre İndirim Oranının Takdiri İçin Duruşma Açılarak Hüküm Kurulması Gereği )
Y13.CDE. 2016/6729SUÇA TEŞEBBÜS ( Hırsızlık Suçu - Sanığın Müştekinin Cüzdanını Çalmasından Sonra Farkedilmesi Üzerine Çalınan Cüzdanın Müşteki Tarafından Geri Alınarak Sanığın Yakalanması Karşısında Eyleminin Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y13.CDE. 2013/17782SUÇA TEŞEBBÜS ( Hırsızlık Suçundan Sanık Hakkında Müştekinin Balkonunda Polis Tarafından Yakalanması Karşısında Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Kabulü Gereği - Gece 00.30 Sıralarında İşlenen Hırsızlık Suçu Hakkında TCK'nın 143. Maddesinin Uygulanmamasının Hatalı Olduğu )
Y2.CDE. 2013/12253SUÇA TEŞEBBÜS ( Hırsızlık Suçunun Gece Vakti İşlenmesine İlişkin Hükümlerin Suça Teşebbüs Hükümlerinden Önce Uygulanacağı - Sonuç Cezaların Aynı Olması Sebebiyle Bozma Nedeni Yapılmaması Gerektiği )
Y22.CDE. 2015/10102SUÇA TEŞEBBÜS ( Hırsızlık ve Mala Zarar Verme Suçu - Oto Teybinin Müştekiye Ait Olduğunun Tespit Edildiği ve Teybin İade Edildiği/Hırsızlık Eyleminin Tamamlanmış Olduğu - Eylemin Tamamlanmış Olduğu Gözetilmeyerek Teşebbüs Hükümlerinin Uygulanmasının Yanlış Kabul Edildiği )
Y5.CDE. 2014/2041SUÇA TEŞEBBÜS ( İhale Sürecinin İhale Yetkilisinin Onayını Müteakip Sözleşmenin İmzalandığı Ana Kadar Devam Ettiği de Gözetildiğinde Sanığın Eyleminin Cebir Kullanmak Suretiyle İhaleye Fesat Karıştırmaya Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu )
Y17.CDE. 2015/2129SUÇA TEŞEBBÜS ( İle Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Bir Arada Uygulanamayacağı Gözetilmeden Hırsızlık Suçundan Kurulan Hükümde Sanığın Cezasından Hem Teşebbüs Hem de Etkin Pişmanlık Sebebiyle İndirim Yapılmasının İsabetsiz Olduğu )
YCGKE. 2015/13-331SUÇA TEŞEBBÜS ( İş Yerinden Hırsızlık Yapmak Amacıyla Kapı Üzerindeki Asma Kilitleri Kıran Sanığın Güvenlik Kamerasını Fark Etmesi Üzerine İçeriye Giremeden ve Hırsızlık Suçunu Tamamlayamadan Olay Yerinden Kaçtığı - Eylemin Nitelikli Hırsızlık ve İşyeri Dokunulmazlığının İhlali Suçlarına Teşebbüsü de Oluşturacağı )
Y13.CDE. 2016/3765SUÇA TEŞEBBÜS ( İşyeri Dokunulmazlığını Bozma Suçu - Sanıkların Mağdurun İşyerinin Asma Kilitlerini Kestikleri Sırada Tanık Tarafından Fark Edilmeleri Üzerine İçeri Giremeden Olay Yerinden Ayrıldıkları/Suçun Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Gözetileceği)
Y9.CDE. 2008/11926SUÇA TEŞEBBÜS ( Kaçan Otomobil İçinde Ele Geçirilen Örgüt Bayrakları ve Posterlerin Dağıtılmadan Yakalanması - Silahlı Örgüte Yardım Etmek Suçu )
Y6.CDE. 2007/15094SUÇA TEŞEBBÜS ( Kalkışma Aşamasında Kalan İki Ayrı Yağma Suçu - Sanığın İki Hafta Ara İle Geceleyin Yakınanın Evine Gelip Dışarı Çağırarak Para İstediği Çıkmaması Üzerine Otomobilinin Camlarını Kırıp Lastiklerini Kestiği/Tek Suç Kabul Edilemeyeceği )
Y1.CDE. 2015/350SUÇA TEŞEBBÜS ( Kasten Öldürme - Sanığın Kalabalığa Doğru Bıçakla Saldırarak Mağduru Toraks Bölgesinden Beş İsabetle Akciğer Lezyonuyla Hemopnömotoraksa Neden Olacak ve Hayatını Tehlikeye Sokacak Şekilde Yaraladığı/9 Yıldan 15 Yıla Kadar Hapis Cezası Öngören Suçta Teşebbüs Uygulama Sırasında Makul Ceza Tayini Yerine 10 Yıl Hapis Cezasına Hükmolunarak Eksik Ceza Tayininin İsabetsizliği )
Y1.CDE. 2016/1953SUÇA TEŞEBBÜS ( Kasten Öldürmeye - Katılanın Hayati Tehlike Geçirecek ve Orta Dereceden Kemik Kırığına Yol Açacak Şekilde Yaralandığı/9-15 Yıl Aralığında Hapis Cezası Öngören T.C.K'nun 35. Md.Uygulanması Sırasında Makul Bir Ceza Tayini Yerine Yazılı Şekilde 10 Yıl Hapis Cezası Şeklinde Eksik Ceza Belirlenmesinin Hatalı Olduğu )
Y1.CDE. 2005/73SUÇA TEŞEBBÜS ( Kasten Öldürmeye/Göğüsteki Yaralar - Hastane Kayıtlarında Yeterli Bilgi Bulunmaması/Ameliyat Eden Hekimlerden Bilgi Alındıktan Sonra Raporlar Adli Tıp Kurumuna Gönderilerek Rapor Alınıp Suç Vasfının Tayini Gereği )
YCGKE. 2016/13-260SUÇA TEŞEBBÜS ( Katılana Ait İşyerinden Hırsızlık Yapmak Amacıyla Kapı Üzerindeki Kepengin Kilidini Kıran Sanıkların Güvenlik Güçlerinin Olay Yerine Gelmesi Üzerine İçeriye Giremeden ve Hırsızlık Suçunu Tamamlayamadan Kaçtıkları Gözetildiğinde Hırsızlık ve İşyeri Dokunulmazlığının İhlali Suçlarına Teşebbüsün Oluştuğu )
Y6.CDE. 2014/12844SUÇA TEŞEBBÜS ( Kazağı Üstüne Giyen Sanık Mağazadan Çıkarken Kapı Alarmının Çaldığı - Mağdur Sanığı Kovalarken Başka İş Merkezine Giren Sanığın Emanete Kayıtlı Bıçağı Peşinden Gelen Mağdura Doğrultarak Yaklaşma Vururum Dedikten Sonra Güvenlik Görevlilerince Yakalandığı/Eylem Tamamlandığından Teşebbüs Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
Y14.CDE. 2015/25SUÇA TEŞEBBÜS ( Köyde Kurulan Pazara Gitmekte Olan Mağdurenin Yolunu Keserek Elindeki Bıçakla Tehdit Ettikten Sonra Köyün Çıkışına Doğru Sürükleyerek Götüren Sanığın Mağdureyi Ne Kadar Süreyle Alıkoyduğu ve Hangi Mesafede Eylemi Sonlandırdığı Tespit Edilerek Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kalıp Kalmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y14.CDE. 2014/3374SUÇA TEŞEBBÜS ( Mağdurenin ve Annesinin Bağırdığını Duyan ve O Sırada Evde Bulunan Mağdurenin Amcası İle Babasının Kapıya Geldikleri ve Sanıkları Apartmandan Dışarıya Çıkardıklarının Anlaşıldığı - Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunun İcra Hareketlerine Henüz Başlamadıklarının Gözetilmesi Gerektiği )
Y22.CDE. 2015/15665SUÇA TEŞEBBÜS ( Mağdurun Soruşturma Aşamasında Sanıkla Mutfağın İçerisinde Göz Göze Geldiklerini Yargılama Aşamasındaki İfadesinde Sanığı Adımını İçeriye Atmış Konumda Gördüğünü Söylemesi Karşısında Konut Dokunulmazlığını İhlal Eyleminin Tamamlandığı - Sanık Hakkında Teşebbüs Hükümlerinin Uygulanmasının Hatalı Olduğu )
Y5.CDE. 2015/11049SUÇA TEŞEBBÜS ( Menfaat Temin Eden Sanığın İsteğini Gerçekte Yerine Getirmek Niyetinde Olmayan Kişinin Faili Suçüstü Yakalatmak Amacıyla Talebi Kabul Etmiş Görüntüsü Verdiği Durumlarda Sanığın Yakalanması İçin Anlaşmanın Serbest İrade Ürünü Olmaması Sebebiyle Rüşvet Anlaşmasının Oluşmadığı - Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kalacağı )
Y2.CDE. 2017/4156SUÇA TEŞEBBÜS ( Müştekinin Duruşmadaki Beyanında Çalındığı İddia Olunan Banka Cüzdanını Daha Sonra Cami İçerisinde Bulduklarını Beyan Ettiği - Hırsızlık Suçunun Teşebbüs Aşamasında Kalıp Kalmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği Gözetilmeden Eksik Araştırma ve İnceleme Sonucu Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y17.CDE. 2016/19770SUÇA TEŞEBBÜS ( Olay Yerinde Keşif Yapılarak Dosyada Mevcut Fotoğraflarda Görünen Işığın Şantiyeye Ait Olup Olmadığı Suçta Kullanılan Aracın Şantiye Alanından Uzaklık Mesafesinin ve Takipte Kesinti Oluşup Oluşmadığı Hususları Değerlendirilerek Hırsızlık Suçunun Teşebbüs Aşamasında Kalıp Kalmadığının Tartışılması Gerektiği )
Y5.CDE. 2006/1006SUÇA TEŞEBBÜS ( Rüşvet - Hükümlünün Görevli Memura Rüşvet Teklif Ettiği ve Bu Teklifin Görevli Memurca Kabul Edilmediği/Suçun Teşebbüs Aşamasında Kaldığı )
Y6.CDE. 2006/1909SUÇA TEŞEBBÜS ( Sanığın Çaldığı Eşya İle Uzaklaştığı Sırada Kesintisiz Takip Olmadan Kuşku Üzerine Yakalanması Durumunda Suçun Tamamlandığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2014/36410SUÇA TEŞEBBÜS ( Sanığın Gider Borularını Çalıp Olay Yerinden Uzaklaştıktan Sonra Devriye Görevi Yapan Polis Tarafından Kesintisiz Takip Olmadan Yakalandığı/Eylemi Tamamlandığı Halde Sanık Hakkında TCK'nın 35. Maddesi Gereğince Teşebbüsten İndirim Yapılmasının Bozmayı Gerektirdiği )
YCGKE. 2014/14-600SUÇA TEŞEBBÜS ( Sanığın Katılana Sarılmak ve Katılanın Göğüslerini Sıkmak Suretiyle İcra Hareketlerine Başladığı - Evde Yalnız Olan Mağdureye Karşı İcra Hareketlerini Devam Ettirebilme ve Arzu Ettiği Sonucu Gerçekleştirebilme İmkanı Var Olduğu Halde Ciddi Bir Engel Bulunmamasına Karşın Kemali İstemi İle Eylemine Son Vererek Evden Ayrıldığı/Basit Cinsel Saldırı Suçundan Cezalandırılması Gerektiği )
Y6.CDE. 2013/32063SUÇA TEŞEBBÜS ( Sanığın Kolluk Kuvvetleri Tarafından Önceden Hazırlanıp Mağdura Verilen Tuzak Parayı Aldığı - Bu Haliyle Suçun Tamamlanma Olanağının Bulunmadığı ve Kalkışma Aşamasında Kaldığı/Cezasından İndirim Yapılması Gerektiği/Nitelikli Yağma )
Y13.CDE. 2011/7904SUÇA TEŞEBBÜS ( Sanığın Motosikletle Seyir Halinde Oldukları Sırada Müştekiye Ait Cüzdanındaki Parayı Alması/Müştekinin Hissedip Motosikleti Durdurarak Parasını Geri Alması - Suça Teşebbüs Kapsamında Kalıp Kalmadığının Tartışılacağı/Özel Beceri İle Hırsızlık )
Y17.CDE. 2015/13593SUÇA TEŞEBBÜS ( Sanığın Müştekinin Cebinden Beş Lira Para Çaldıktan Sonra Kesintisiz Takip Olmaksızın Başka Bir Eylem Sonrası Yakalandığının Anlaşılması Karşısında Müştekiye Yönelik Hırsızlık Suçunun Tamamlandığı Gözetilmeden Teşebbüs Aşamasında Kaldığı Kabul Edilerek Uygulama Yapılmasının Kanuna Aykırı Olduğu )
Y13.CDE. 2012/26527SUÇA TEŞEBBÜS ( Sanığın Müştekinin İkametinden Ayrıldığı Sırada Görülerek Yakalandığı - Teşebbüs Hükümleri Uyarınca Cezadan İndirim Yapılacağı/Suç Yolunda Katettiği Mesafe İle Meydana Gelen Zarar ve Tehlikenin Ağırlığı Göz Önüne Alınarak İndirim Yapılacağı )
YCGKE. 2013/6-507SUÇA TEŞEBBÜS ( Sanığın Müştekinin Taşınır Malını Koruduğu Egemenlik ve Tasarruf Alanına Bizzat Müdahale Ederek İşlemek İstediği Hırsızlık Suçunu Gerçekleştirmeye Elverişli Hareketleri Yaptığı - Hırsızlık Suçuna Teşebbüsün Şartlarının Oluştuğunun Kabulü Gerektiği )
Y17.CDE. 2016/16292SUÇA TEŞEBBÜS ( Sanığın Müştekiye Ait Park Halindeki Araç İçerisinde Eylemini Tamamlamadan Yakalandığının Anlaşılması Karşısında Sanık Hakkında Teşebbüs Hükümlerinin Uygulanması Gerektiğinin Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
YCGKE. 2014/13-729SUÇA TEŞEBBÜS ( Sanığın Polisleri Görüp Kaçtığı Ana Kadarki Eyleminin Kişi Hürriyetini Koruyan İşyeri Dokunulmazlığının İhlali ve Mülkiyet ve Zilyetlik Hakkını Koruma Altına Alan Nitelikli Hırsızlık Suçunun Yasal Tanımında Öngörülen Neticeyi Meydana Getirmeye Elverişli Olduğu - Eylemin Anılan Suçlara Teşebbüsü de Oluşturduğu )
Y10.CDE. 2012/6914SUÇA TEŞEBBÜS ( Sanığın Suç Konusu Uyuşturucu Maddeyi Taşımak İçin Diğer Sanık İle Anlaştığı Taşıyacağı Araç İle Birlikte Uyuşturucu Maddenin Bulunduğu Otogara Gittiği Ancak Uyuşturucu Maddenin Kendisine Teslim Edilmeden Ele Geçirildiği - Sanığın Fiilinin Tamamlanmadığı ve Nakletme Suçunun Teşebbüs Aşamasında Kaldığı Dikkate Alınarak Cezasından İndirim Yapılması Gerektiği )
Y19.CDE. 2016/8398SUÇA TEŞEBBÜS ( Sanığın Suç Tarihinde Stadyum Misafir Seyirci Turnikesinden Giriş Yaptığı Sırada Polis Memurları Tarafından Yapılan Üst Aramasında Suça Konu Meşalenin Ele Geçirilmesi Karşısında Sanığın Üzerine Atılı Suçun Teşebbüs Aşamasında Kaldığı - 6222 S. Kanuna Muhalefet Suçu)
Y10.CDE. 2014/6291SUÇA TEŞEBBÜS ( Sanığın Uyuşturucu Maddeyi Kargoyla Gönderdiği Ancak Adı Geçene Teslim Edilmeden Ele Geçirildiği - Sanığın Uyuşturucu Madde Satın Alma ve Bulundurma Suçunun Tamamlandığı/Suçun Teşebbüs Aşamasında Kaldığı Gerekçesiyle Cezasından İndirim Yapılmasının Hatalı Olduğu )
Y9.CDE. 2014/3375SUÇA TEŞEBBÜS ( Sanık Hakkında Tayin Olunan Temel Hapis Cezasından Suça Teşebbüs ve Takdiri İndirim Sebepleri Uygulanarak İndirim Yapıldığı - Hesap Hatası Yapılarak Eksik Ceza Tayin Edilemeyeceği )
Y13.CDE. 2015/14676SUÇA TEŞEBBÜS ( Sanıklardan Birinin Diğer Sanık İle Birlikte Katılanların Aracına Girerek Suça Konu Sigaraları Çalıp Ayrıldıklarının Anlaşılması Karşısında Suçun Tamamlandığı Gözetilmeden Teşebbüsten Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu - Hırsızlık )
Y10.CDE. 2012/1270SUÇA TEŞEBBÜS ( Sanıkların Diğer Sanıktan Satın Almak İçin Anlaştıkları Eroini Teslim Almadan Önce Uyuşturucunun Ele Geçirildiği - Sanıkların Uyuşturucu Madde Satın Alma Suçlarının Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y12.CDE. 2013/25522SUÇA TEŞEBBÜS ( Sanıkların Fikir ve Eylem Birliği İçerisinde Hareket Ederek Suç Tarihinde Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Niteliğinde Olmayan Arazide Çukurlar Kazmaktan İbaret Eylemlerinin İzinsiz Kazı Yapma Suçunu Oluşturduğu - Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2009/30086SUÇA TEŞEBBÜS ( Sanıkların İştirak Halinde Birden Fazla Kişi İle Birlikte Yağma Eylemini Gerçekleştirmeleri/Nitelikli Yağma - TCK. Md. 35 İle Cezalarından İndirim Yapılamayacağı )
Y13.CDE. 2015/10919SUÇA TEŞEBBÜS ( Sanıkların İştirak Halinde Hırsızlık Suçunu İşledikleri ve Eylemlerinin Bu Haliyle Tamamlanmış Olduğu - Teşebbüs Hükümlerinin Uygulanması Suretiyle Eksik Cezaya Hükmolunmasının Doğru Olmadığı )
YCGKE. 2011/1–430SUÇA TEŞEBBÜS ( Sanıkların Katılanları Bıçakla Yaralamak Suretiyle Cüzdanlarını İstediği - Katılanlardan Birinin Cüzdanını Aldıktan Sonra İçerisinde Para Bulunmadığını Görmeleri Üzerine Geri Verdiklerinin Anlaşılması Karşısında Adı Geçen Katılana Yönelik Yağma Eyleminin Tamamlandığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2017/41SUÇA TEŞEBBÜS ( Sanıkların Telefonu Ele Geçirdikleri ve Hükümlü Mağdurun Cep Telefonunu Aldıktan Sonra Mağdurun Elinden Ansızın Hamle Yaparak Geri Aldığı - Aynı Ortamda Bulunan Mağdurlara Karşı Yönelik Bu Eylemlerin Nitelikli Yağma Suçunu Oluşturduğu/Eylemin Hırsızlığa Teşebbüs Suçu Kapsamında Kalmayacağı )
Y2.CDE. 2014/26354SUÇA TEŞEBBÜS ( Suça Sürüklenen Çocuğun Suça Konu Eşyalar İle Birlikte Kesintisiz Takip Olmaksızın Kolluğun Çevrede Yaptığı Araştırma Sonucunda Yakalandığı - Suça Sürüklenen Çocuğun Üzerine Atılı Hırsızlık Suçunun Tamamlandığı Gözetilmeden Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Kabul Edilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y15.CDE. 2012/18432SUÇA TEŞEBBÜS ( Suça Sürüklenen Çocukların Çaldıkları Eşyaları Hakimiyetlerine Almadan Kesintisiz Takip Sonucu Yakalandığı - Hırsızlık Eyleminin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı )
Y3.CDE. 1989/13042SUÇA TEŞEBBÜS ( Tahdit Alanı İçinde Yapılan Binanın Su Basman Seviyesinde Olması )
YİBGKE. 1932/32SUÇA TEŞEBBÜS ( Tevkifhane veya Hapishaneden Firar-Şahsa Karşı Şiddet Kullanıp Kapı Pencere Kırıp Duvar Delmişken Yakalanma )
Y10.CDE. 2012/9838SUÇA TEŞEBBÜS ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu - Tamamlanan Birinci Suç ile Teşebbüs Aşamasında Kalan İkinci Suçtan Daha Ağır Sonuç Doğuran Suç Esas Alınarak Belirlenecek Cezanın Artırılması Gerektiği )
Y13.CDE. 2015/7645SUÇA TEŞEBBÜS ( Üst Aramalarında Çalındığı İddia Edilen Paranın Ele Geçirilmediği - Müştekinin Evinden On Lira Bozuk Para Çalındığına Dair Beyanında Yanılmış Olabileceği Hususu da Gözetilerek Hırsızlık Suçunun Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Kabulü Gerektiği )
Y6.CDE. 2012/15610SUÇA TEŞEBBÜS ( Yağma Suçuna - Yakınanın İşyerine Gelen Sanığın Bana Bira Ver Lan Bana Bakmak Zorundasınız Ben Parasız İstediğimi Alırım Dediği/Yakınanın Parasız Vermeyeceğini Söylemesi Üzerine Seni Öldürürüm Diyerek Yakınana Ait İşyerinin Camını Kırdığı/Eylemin Yağmaya Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu )
Y6.CDE. 2013/27469SUÇA TEŞEBBÜS ( Yakınanın Görüp Uyarmasına Rağmen Tadilat Halindeki Evinin Balkonunda Sökük Halde Duran İki Adet Balkon Demirini Alarak Araçlarının Kasasına Yükleyip Gittikleri - Yakınanın Durdurduğu Sanığın Kapıyı Açıp Silahtan Sayılan Tahrayı Gösterip Yakınanı Korkuttuğu Olayda Yağma Suçunun Tamamlandığı )
Y13.CDE. 2016/1757SUÇA TEŞEBBÜS ( Yaşı Büyük Diğer Sanıklar Hakkında Asliye Ceza Mahkemesince Verilen Mahkûmiyet Kararında TCK'nın 35. Maddesindeki Teşebbüs Hükümlerinin Uygulanmasında En Üst Oran Olan 3/4 Oranında İndirim Uygulandığı - Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Meydana Gelen Zararın Boyutu Suçun İşlenmesinin Herhangi Bir Özellik Arzetmemesi ve Kasta Dayalı Kusurunda Ağırlık Bulunmaması Gözetildiğinde Yüklenen Eylemin Ağırlığıyla Orantılı Olarak Ceza Belirlenmesi Gerektiği )
Y16.CDE. 2017/2162SUÇA TEŞEBBÜS (Bütün Tedavi Evrakları Temin Edilip Kesin Raporları Alındıktan Sonra Mağdurların Rapor İçeriklerine Göre Meydana Gelen Zarar ve Tehlikenin Ağırlığı Gözetilerek 5237 S. TCK'nun 35. Md. Hükmü Uygulanırken Her Yaralanma İçin Ayrı Ayrı ve Makul Bir Ceza Belirlenmesi Gerektiği)
Y22.CDE. 2015/6909SUÇA TEŞEBBÜS (Hırsızlık - Belirlenen 2 Yıl Hapis Cezası Üzerinden 52.37 S.K. Md. 35'e Göre ¼ İndirim Yapılırken Cezanın 1 Yıl 6 Ay Yerine 1 Yıl 8 Ay Olarak Belirlenmesi Bu Cezadan 62. Maddeye Göre 1/6 İndirim Yapılırken Cezanın 1 Yıl 3 Ay Yerine 1 Yıl 4 Ay 20 Gün Olarak Belirlenmesi Sureti İle Sanık Hakkında Fazla Ceza Tayininin Bozmayı Gerektireceği)
Y13.CDE. 2015/8326SUÇA TEŞEBBÜS (Hırsızlık Suçuna Konu İstiflenmiş Orman Emvalinin Bulunduğu Yerden İki Yüz Otuz Metre Mesafede ve Orman Sınırı İçinde Aracıyla Seyir Halindeyken Yakalanan Sanığın Eyleminin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı)
Y13.CDE. 2015/12564SUÇA TEŞEBBÜS (İşyeri İçerisinde Kolluk Görevlilerince Kesintisiz Yakalanan Sanıkların Üzerlerine Atılı Hırsızlık Suçunun Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Gözetilmesi Gerektiği)
Y7.CDE. 2016/13393SUÇA TEŞEBBÜS (Kaçakçılık Suçunun Tamamlanması İçin Öngörülen Haksız Çıkar Elde Edilemediği İçin Eylem Teşebbüs Aşamasında Kaldığı - 5607 S. K.'nun Md. 3/18 Hükmüne Göre Tanımlanan Fiillerin Teşebbüs Aşamasında Kalmış Olsa Bile Tamamlanmış Suç Gibi Cezalandırılacağının Gözetilmesi Gerektiği)
Y7.CDE. 2017/4192SUÇA TEŞEBBÜS (Kaçakçılık Suçunun Tamamlanması İçin Öngörülen Haksız Çıkar Elde Edilemediği İçin Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı - 5607 Sayılı Yasa Gereği Teşebbüs Aşamasında Kalmış Olsa Bile Tamamlanmış Suç Gibi Cezalandırılacağı)
Y1.CDE. 2016/651SUÇA TEŞEBBÜS (Kasten Öldürmeye Teşebbüs - 9 Yıldan 15 Yıla Kadar Hapis Cezası Öngören 5237 S.K. 35. Maddesi Uyarınca Yapılan Uygulamalar Sırasında Meydana Gelen Zararların Ağırlığına Göre Makul Ceza Tayini Yerine Sadece Hiç İsabet Bulunmayan Durumlarda Uygulanabilecek Şekilde 9 Yıl Cezalar Belirlenmesi Suretiyle Eksik CezaTayininin İsabetsiz Olacağı)
Y3.CDE. 2016/12889SUÇA TEŞEBBÜS (Mağdurun Sanık İle Kardeşleri Arasında Çıkan Tartışma Esnasında Sanığın Mutfaktan Aldığı Bıçak İle Kendisine Temennilerde Bulunan Mağdura Vurmak İstediğini Ancak Kendilerinin Olayı Araladıklarını İfade Ettiği - Eylemin Silahla Yaralamaya Teşebbüs Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Tartışılması Gerektiği)
Y13.CDE. 2016/17066SUÇA TEŞEBBÜS (Olay Yerinde Ele Geçmeyen Suç Eşyası Bulunup Bulunmadığının Tereddüte Mahal Bırakmayacak Şekilde Katılandan Sorulup Sonucuna Göre Sanık ve Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında 5237 S. TCK'nun 35. Md. Hükmünün Uygulanıp Uygulanmayacağının Değerlendirilmesi Gerektiği - Hırsızlık Suçu)
Y1.CDE. 2015/819SUÇA TEŞEBBÜS (Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Kurulan Hükümde Teşebbüs Hükümlerini Düzenleyen ve Dokuz İle On Beş Yıl Arasında Hapis Cezası Öngören Hükmün Uygulanması Sırasında Meydana Gelen Tehlike ve Zararın Ağırlığı Dikkate Alınarak Makul Bir Ceza Tayini Yerine En Üst Sınırdan Ceza Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)
Y15.CDE. 2015/11798SUÇA TEŞEBBÜS (Sanığın Araçla Kapıyı Kırarak Çıkış Yaptığı - Kapıdaki Hasarın Hastane Personeli Tarafından Demirler Düzeltilerek Tamir Edilmeye Çalışıldığı/Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kaldığından Bahisle Hükmolunan Temel Cezadan Dörtte Üç Oranında İndirim Yapılmasının Hatalı Olduğu/Kamu Malına Zarar Verme)
Y1.CDE. 2015/2015SUÇA TEŞEBBÜS (Sanığın Katılanı Hayati Tehlike Geçirmeyecek Şekilde Yaraladığı Anlaşılan Olayda Teşebbüs Sebebiyle 9 Yıldan 15 Yıla Kadar Hapis Cezası Öngören TCK'nın 35. Maddesi Uyarınca Yapılan Uygulama Sırasında Zarar ve Tehlikenin Ağırlığı Birlikte Değerlendirilerek Makul Oranda Bir Ceza Yerine En Üst Sınırdan Ceza Belirlenmesinin Hatalı Olduğu)
Y6.CDE. 2012/324SUÇA TEŞEBBÜS (Sanığın Yakınanın Kilitleyerek Park Ettiği Aracının Camlarını Gece Vakti Kırarak Kapısını Açıp Düz Kontak Yaparak Aracı Çalıştırdığı/Yakınanın Durumu Fark Etmesi Üzerine Ruhsatını Alarak Olay Yerinden Kaçtığı - Hırsızlık Suçunun Tamamlandığının Gözetilmesi Gerektiği)
Y6.CDE. 2013/28970SUÇA TEŞEBBÜS (Sanıklardan Bazılarının Olayın Son Aşamasında Bulundukları ve Bu Sırada Mağdurdan Sadece Senet İmzalaması ve Ertesi Gün Belli Bir Miktarda Parayı Hazır Etmesi İstendiği - Bu Sebeple Eyleminin Teşebbüs Derecesinde Kaldığı/Yağma)
Y15.CDE. 2015/9981SUÇA TEŞEBBÜS (Sanıklardan Birinin Borçlu Olarak Başvurulan Kredinin Kullanılarak Menfaat Temin Edilip Edilmediğinin Tespit Edilerek Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kalıp Kalmadığının Belirlenip Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği - Nitelikli Dolandırıcılık)
Y17.CDE. 2015/18101SUÇA TEŞEBBÜS (Sanıkların Katılanın Evinden Hırsızlık Yaptıktan Sonra Evin Bahçesinde Jandarma Görevlilerini Görmeleri Neticesi Çaldıkları Eşyaları Olay Mahallinde Bırakarak Kaçtıkları ve Üzerlerine Atılı Hırsızlık Suçunun Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Gözetilmesi Gerektiği)
Y6.CDE. 2013/26614SUÇA TEŞEBBÜS (Sanıkların Silahla Birden Fazla Kişi İle Birlikte Konutta Yağma Suçlarının Tamamlandığı Gözetilmeden 5237 S. TCK'nun 35/1. Md. Hükmü İle Uygulama Yapılarak Eksik Ceza Tayininin Hatalı Olduğu)
Y13.CDE. 2016/1194SUÇA TEŞEBBÜS (Sanıkların Şikayetçinin İş Yerinin Kapı Kilidini Kırdıkları Fakat İçeri Giremeden Olay Yerine Gelen Kolluk Görevlilerini Görmeleri Üzerine Kaçtıklarının Anlaşılması Karşısında İşyeri Dokunulmazlığını Bozma Suçlarının Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Gözetilmesi Gerektiği)
YCGKE. 2014/13-273SUÇA TEŞEBBÜS (Sanıkların Şikâyetçinin Taşınır Malını Koruduğu Egemenlik ve Tasarruf Alanına Müdahale Ederek Hırsızlık ve İşyeri Dokunulmazlığının İhlali Suçlarının Kanuni Tanımında Belirtilen Elverişli Hareketlere Başladıkları Ancak İçeriye Giremeden ve Hırsızlık Suçunu Tamamlayamadan Yakalandıkları Gözetildiğinde Eylemlerinin Hırsızlık ve İşyeri Dokunulmazlığının İhlali Suçlarına Teşebbüsü Oluşturacağı)
Y22.CDE. 2015/27749SUÇA TEŞEBBÜS (Suça Sürüklenen Çocuğun Başka Bir Binaya Girmesi Sırasında Tanık Tarafından Yakalanarak Kolluğa Teslim Edilmesi İle Suça Konu Eşyalarla Yakalandığının Anlaşılması Karşısında Eylemin Tamamlandığı Gözetilmeden Teşebbüs Hükümlerinin Uygulanmasının İsabetsiz Olduğu)
Y2.CDE. 2016/19703SUÇA TEŞEBBÜS (Suça Sürüklenen Çocuğun Müştekiye Ait Motosikleti Çalmak İsterken Fark Edilmesi Üzerine Kaçması ve Verilen Eşkal Bilgileri Üzerine Başka Bir Yerde Yakalandığı - Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Teşebbüs Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği/Hırsızlık Suçu)
Y13.CDE. 2014/31832SUÇA TEŞEBBÜS (Suça Sürüklenen Çocuk ve Sanığın Şikayetçiler İle Mağdura Yönelik İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Suçu Bakımından Bahse Konu İşyerlerinin Kapısını Zorlayıp Açamayarak İçeriye Giremediklerinin Anlaşılması Karşısında Eylemlerinin Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Gözetilmemesinin Doğru Görülmediği)
YCGKE. 2017/1-288SUÇA TEŞEBBÜSTE CEZANIN BELİRLENMESİ ( Sanığın Yumruk Atıp Bıçakla İki Kez Vurmak Suretiyle Burun Kanamasına Pnömotoraksa Midede Yaralanmaya ve Yaşamını Tehlikeye Sokan Duruma Neden Olarak Mağduru Öldürmeye Teşebbüs Ettiği - İndirim Oranının Asgari Düzeyde Tutularak On Beş Yıl Hapis Cezası Olarak Belirlenmesinin Hatalı Olduğu )
Y1.CDE. 2011/1108SUÇA TEŞVİK NİTELİĞİNDEKİ EYLEMLER ( Kasten Öldürmeye Azmettirme/Sanıkların Gruba "Vurun" Şeklinde Sözler Söylediğinin İleri Sürüldüğü - Katılanın ve Adı Geçen Tanıkların Anlatımlarına Hangi Gerekçeyle İtibar Edilmediğinin Denetime Olanak Verecek Şekilde Tartışılacağı )
YCGKE. 2003/2-217SUÇA UYGULANACAK YASANIN BELİRLENMESİ ( Dava Konusu Olayda Anız Yakılan Yerin Ormana Dört Kilometre ya da Daha Yakın Olması Halinde Orman Yasasının Uygulanmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 1994/304SUÇA UYGULANACAK YASANIN İPTAL EDİLMESİ ( Sanık Hakkında Beraat Kararı Verilmesinin Gerekmesi )
YCGKE. 2007/6-195SUÇA VASIF VERİLMESİ ( Eylem Bütünlüğü İçindeki En Ağır Niteliğe Dayanılması Gerektiği/Bozma Üzerine Yeni Hüküm Kurulurken Oluşum Bütünlüğünün Gözetilerek Yasa'nın 61. Maddesince Temel Cezanın Tespitinin Uygun Olduğu - Hırsızlık )
Y1.CDE. 2007/3678SUÇA VASIF VERİLMESİ ( Yara Adedi ve Niteliğini Belirtecek Şekilde Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması Gerektiği - Vasıf Verilmeden Hüküm Kurulmaması Gerektiği )
Y1.CDE. 2009/747SUÇA YARDIM ( Ağır Şekilde Darp Edilip Etkisiz Hale Getirilen Maktüle Tekme Tokatla Vurduğu ve Diğer Eylemleriyle Ölümün Çabuklaşmasına Katkıda Bulunduğu - En Lehe Yorumla Suçun İşlenmesine Katıldığının Kabul Edileceği )
Y5.CDE. 1996/1162SUÇA YARDIM ( Sanığın Suçu İşlediğine Dair Deliller Açıklanmadan Diğer Sanığın Cezalandırılmasının Yasaya Aykırı Olması )
Y1.CDE. 2009/6476SUÇA YARDIM ( Sanık Diğer Sanıklarla Birlikte Hareket Ederek Mağduru Aradığı ve Mağdurun Bulunduğu Yeri Gösterdiği - Olay Sonrasında da Yine Diğer Sanıklarla Birlikte Mağduru Kovalayarak Diğer Sanıklara Destek Verdiği/“Öldürmeye Teşebbüs Suçuna Yardım” Suçundan Cezalandırılacakları )
Y1.CDE. 2002/1914SUÇA YARDIM ( Taammüden Ve Kangütme Saikiyle Adam Öldürme/Ateş Ederek Asli Faile Destek Vermek - TCK.'nun 450/4-10 Maddesine Uygun Suçun Oluşacağı )
Y5.CDE. 2009/6740SUÇA YARDIM ( Zimmet - Kamu Görevlisi Olmayan ve Suça Azmettirdiği Sabit Bulunmayan Sanıkların Suça Yardım Eden Olarak Sorumlu Tutulup Hükmolunan Cezalarının 5237 S. Kanunun 39/1. Md. Uyarınca İndirime Tabi Tutulması Gerektiği )
YCGKE. 2012/9-86SUÇA YARDIM ETME ( Bulunan Hapis Cezasından 5237 TCK'nun 31. Md. Hükmü Uyarınca İndirim Yapılırken Sonuç Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Hesap Yanılgısı Sonucu Hatalı Belirlenip Fazla Cezaya Hükmolunduğu - Yerel Mahkeme Hükmünün Düzeltilerek Onanmasına Karar Verilmesi Gerektiği/Tasarlayarak Kasten Öldürme Suçu )
Y14.CDE. 2012/2387SUÇA YARDIM ETME ( Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu - Mağdur İle 5237 S. TCK'nun 234/1. Md. Hükmünde Belirtilen Derecede Bir Akrabalıkları Bulunmayan Sanıkların Diğer Sanıklar Tarafından İşlenen Suça Yardım Eden Sıfatıyla Sorumlu Tutulmaları Gerektiği )
Y1.CDE. 2016/256SUÇA YARDIM ETME ( Fikir ve Eylem Birliği İçerisinde Hareket Eden Sanığın Müşterek Fail Olarak Sorumlu Tutulması Gerektiği - Fikir ve Eylem Birliği İçinde Hareket Eden Sanığın Yardım Eden Olarak Kabulünün Hatalı Olduğu )
Y15.CDE. 2014/22165SUÇA YARDIM ETME ( Hasarlı Aracın Parasının Sigortadan Alınmasında Sanığın Herhangi Bir Menfaatinin Bulunmadığı/Alınacak Sigorta Parasından Sadece Diğer Sanığın Yararlanacağı - Sanığın Teşviki ve Yardımıyla Suçun İşlendiğinin Kabul Edilemeyeceği )
Y5.CDE. 2011/6521SUÇA YARDIM ETME ( Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma - Diğer Sanığın Sorumlu Tutulabilmesi İçin Suçun İşlenmesine Yardım Etmesi ve CMK'nın 230. Md. Gereğince de Suç Oluşturduğu Sabit Görülen Fiili İle Buna İlişkin Kanıtların Kararda Açıkça Gösterilmesi Gerektiği )
Y18.CDE. 2015/54SUÇA YARDIM ETME ( İddianamedeki Sevk Maddeleri Arasında Suça Yardım Etme Hali Olarak Cezada İndirim Öngören Maddenin Belirtildiği - Ek Savunma Hakkı Tanınmayan Sanığın Doğrudan Fail Sıfatıyla Mahkumiyetine Karar Verilemeyeceği )
Y1.CDE. 2016/5435SUÇA YARDIM ETME ( Kasten Yaralama Sonucu Ölüme Neden Olma Suçu - Sanıkların Fiil Üzerinde Müşterek Hakimiyet Kurduğu/Sanıklardan Birinin Yanılgılı Değerlendirme Sonucu Oluşa ve Dosya Kapsamına Uygun Düşmeyen Gerekçelerle Yardım Eden Sıfatıyla Cezalandırılmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y1.CDE. 2006/5019SUÇA YARDIM ETME ( Lehe Kanun Uygulaması/Duruşma Açılması Zorunluluğu Evrak Üzerinden Hüküm Kurulamayacağı - Alt ve Üst Sınırlar Arasında Belirli Bir Cezanın Saptanmasında Takdir Hakkının Kullanılacağı )
Y1.CDE. 2002/2801SUÇA YARDIM ETME ( Ölene Tekme Sallayıp Yere Düşen Bıçağı Alıp Ölene Savurmak - TCK.'nun 452/1,65/3. Maddelerinin Uygulanması Gereği )
Y21.CDE. 2015/5060SUÇA YARDIM ETME ( Psikolog ve Rehber Öğretmen Sıfatıyla Zorunlu Personel Olarak Görünmekte Olan Sanığın Suça Konu Sahte Belgelerin Kendisi Adına Düzenlenmesi Hususunda Rıza Göstererek Yardım Eden Sıfatıyla Suça Katıldığı )
Y7.CDE. 2008/627SUÇA YARDIM ETME ( Sahte Nüfus Cüzdanı ve Bu Nüfus Cüzdanına İstinaden Noterce Düzenlenmiş İçeriği İtibariyle Sahte Olan Vekaletname İle Para Çekme/Nitelikli Zimmet Suçuna İştirak - Cezasından 39/1. Md. Uyarınca İndirim Yapılması Gerektiği )
Y20.CDE. 2016/2608SUÇA YARDIM ETME ( Sanığın Eyleminin Uyuşturucu Maddeyi Bizzat Taşımakta Olan Sanığın Fiilini Tamamlar Mahiyette Olduğu - Bu Durum Karşısında Sanığın Eyleminin Yardım Etme Sınırlarını Aştığının Kabulü Gerektiği )
Y20.CDE. 2015/8671SUÇA YARDIM ETME ( Sanığın Görevli Memurları Diğer Sanık İle Buluşturup Uyuşturucu Madde Temin Etmelerine Aracılık Etmekten İbaret Eyleminin Diğer Sanığın Eylemine Yardım Etme Niteliğinde Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y20.CDE. 2015/9477SUÇA YARDIM ETME ( Sanığın Uyuşturucu Satıcısı Olan Diğer Sanıklardan Birine Uyuşturucunun Kullanıcılara Ulaştırılması Konusunda Kendisine Ait Cep Telefonunu Kullandırmasından İbaret Eyleminin Suçun İşlenmesi Sırasında Yardım Etmek Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y20.CDE. 2017/5085SUÇA YARDIM ETME ( Sanıkların Suçun Kanuni Tanımında Yer Alan Eylemi Gerçekleştirdiğine ve Uyuşturucu Madde Sattığına Dair Delil Bulunmadığı - Kolluk Görevlilerinin Diğer Sanıklardan Uyuşturucu Madde Satın Alma Eylemine Yardım Etmekten İbaret Eylemin Suça Yardım Niteliğinde Olduğu)
Y8.CDE. 2009/6946SUÇA YARDIM ETME ( Silah Almak İsteyen Sanığa Diğer Sanığın Yardım Talebi Üzerine Alıcı ve Satıcıyı Buluşturan Sanıkların Eylemi Suça Yardım Etme Niteliğinde Olması - Kendilerine ve Diğer Sanığa İzinsiz Tabanca Alan Sanıkların Eylemlerinin Kül Halinde 6136 S. Y.nın 13/1. Md.sine Aykırılık Suçunu Oluşturduğu )
Y20.CDE. 2017/6630SUÇA YARDIM ETME ( Suça Konu Uyuşturucu Maddenin Nakledildiği Yola Gözcülük ve Öncülük Etme - Suça Yardım Etme Suçundan Hüküm Kurulması Yerine Suça Konu Uyuşturucu Maddeye Ortak Olduğuna Dair Somut Delil Bulunmayan Sanığın Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçundan Mahkumiyetinin Hatalı Olduğu )
Y9.CDE. 2015/8642SUÇA YARDIM ETME ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu/Sanığın Uyuşturucu Madde Kullanıcısı Olan Kişiyi Diğer Sanığa Götürüp Buluşturarak Uyuşturucu Madde Temin Etmesini Sağladığı - Sanığın Cezasından İndirim Yapılması Gerektiği/Fazla Ceza Tayininin Kanuna Aykırı Olduğu )
Y10.CDE. 2016/2896SUÇA YARDIM ETME ( Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti - Sanığın Eyleminin Diğer Sanığın Uyuşturucu Madde Temin Etmesine Yardımda Bulunarak Suçun İcrasını Kolaylaştırmaktan İbaret Olması Karşısında Hakkında T.C.K.'nın 39. Md. Uygulanacağı )
Y3.CDE. 2015/29258SUÇA YARDIM ETME (Kasten Yaralama - Sanığın Aralarında Husumet Bulunan Kardeşleri İle Diğer Taraf Arasındaki Tartışma Sırasında Her Hangi Bir Taraf Lehine Olmaksızın Alaycı Bir Biçimde "Hadi Kavga Edin Kozlarınızı Paylaşın da Görelim" Şeklindeki Sözlerinin 5237 S.K. 39/2-A Maddesindeki Suç İşlemeye Teşvik Etmek veya Suç İşleme Kararını Kuvvetlendirmek Niteliğinde Bulunmadığı Gözetilmeksizin Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y9.CDE. 2015/17511SUÇA YARDIM ETME (Olay Tutanağına Sanığın Savunmasına ve Tüm Dosya Kapsamına Göre Ekim ve Bakımını Yaptığı Serada Dikili Vaziyette Kenevir Ele Geçirilen Sanığın Suçu Bizzat Gerçekleştirdiği Halde Yardım Eden Olarak Kabul Edilerek Cezasından İndirim Yapılmasının Doğru Görülmediği)
Y1.CDE. 2016/2772SUÇA YARDIM ETME (Olayın Başından İtibaren Diğer Sanıkların Yanında Yer Almak Suretiyle Öldürme Fiilini Gerçekleştiren Sanıkların Suç İşleme Kararlarını Kuvvetlendirdikleri Anlaşılmakla Öldürme Suçuna Yardım Eden Olarak Cezalandırılmalarına Karar Verilmesi Gerektiği)
Y1.CDE. 2015/3456SUÇA YARDIM ETME (Sanığın Olay Yerine Araçta Av Tüfeği Olduğunu Bilerek Diğer Sanıklarla Birlikte Gelmesi Tartışmanın Büyümesi Üzerine Av Tüfeğini Gizledikleri Yerden Alarak Maktul ve Arkadaşlarının Üzerine Doğru Ateş Edip Dirençlerini Kırıp Korkutması Hususlarına Göre Sanığın Eyleme Katkısının Yardım Etme Boyutunu Aştığı)
Y20.CDE. 2016/1311SUÇA YARDIM ETME (Sanığın Suçun Kanuni Tanımında Yer Alan Eylemi Gerçekleştirdiğine ve Suç Konusu Uyuşturucu Maddeye Ortak Olduğuna Dair Delil Bulunmadığı - Sabit Olan Eyleminin Diğer Sanıklar Arasında Esrar Almasına Aracılık Etmekten İbaret Olduğu/Eylemin Suça Yardım Niteliğinde Olduğu)
Y20.CDE. 2015/9756SUÇA YARDIM ETME (Sanığın Suçun Kanuni Tanımında Yer Alan Eylemi Gerçekleştirdiğine ve Suç Konusu Uyuşturucu Maddeye Ortak Olduğuna Dair Delil Bulunmadığı - Sabit Olan Eyleminin Diğer Sanıklar İle Esrar Almasına Aracılık Etmekten İbaret Olduğu/Eylemin Suça Yardım Niteliğinde Olduğunun Gözetileceği - Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu)
Y2.CDE. 2014/16980SUÇA YARDIM ETME (Suça İştirak - Suça Yardım Eylemi Hakkında Düzenlenen İddianame ile Cezalandırılması İstenen Sanığa Ek Savunma Hakkı Verilememesinin Savunma Hakkının İhlal Ettiği)
Y5.CDE. 2009/8596SUÇA YARDIM ETMEK ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma - Suça Yardım Etmekten Dolayı Kamu Davası Açılan Sanığa Ek Savunma Hakkı Tanınması Gerektiği/C. Savcısının Verdiği Mütalaa Doğrultusunda Suçun Müşterek Faili Olarak Kabulüyle Cezalandırılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y5.CDE. 1980/3286SUÇA YARDIMCILIK ( Zorla Irza Geçme Suçunda Sanıklardan Birinin Kadının Babasını Tutması )
Y5.CDE. 1980/3715SUÇA YARDIMCILIK ( Zorla Kaçırılan Kızla Asli Failin Kendi Evinde Kalmalarına İzin Vermenin Bu Suçu Oluşturması )
Y16.CDE. 2015/1536SUÇLA İLGİLİ AÇILMIŞ BİR DAVA BULUNMAMASI ( Dava Konusu Eylemin T.C.K'nun 302/1 Md. Temas Eden Suçu Oluşturduğu/İddianamenin Tetkikinde Bu Suça İlişkin Dava Açılmadığı/Dava Konusu Eylemden Dolayı Dava Açılmasına Tevessül Edilmesi Gerektiği - Davaya Bakma Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y10.CDE. 2012/2860SUÇLA İLGİLİ KİŞİ VEYA KİŞİLERİ GİZLEME ( Sanığın Suça İlişkin Kişi veya Kişileri Gizleme veya Daha Az Ceza Alacağını Sanma Gibi Nedenlerden Dolayı Kenevir Ektiğini Belirtmiş Olabileceği - Kesin Delil Olmadığının Gözetileceği )
Y9.CDE. 2015/12736SUÇLA İLGİLİ KİŞİLERİ GİZLEME ( Sanığın Elindeki Poşetlerde Ele Geçirilen Esrar Maddesini Yetiştirdiği Kenevirlerden Elde Ettiğine İlişkin Beyanının Suçla İlgili Kişi veya Kişileri Gizleme ya da Daha Az Ceza Alacağını Sanma Gibi Bir Amaca Dayanmış Olabileceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2007/7-211SUÇLA İLGİLİ LEHE SONUÇ DOĞURAN YASA UYGULAMASI ( Bu Yasanın Yeni Yürürlüğe Girmesine Nazaran Gerçeğe Aykırı Mal Bildiriminde Bulunma Suçu Yönünden Sanık Lehine Bir Düzenleme Getirmemesi Nedeniyle 765 ve 5237 Sayılı Yasalardan Hangisinin Lehe Olduğunun Tartışılmasına Gerek Bulunmaması )
Y4.CDE. 2002/28544SUÇLA İLGİLİ SUÇÜSTÜ DURUMU CEZA SORUŞTURMASI BULUNMAYAN BİR KİMSEYİ GÖZALTINA ALMAK ( Polis Vazife ve Selahiyet Yasası İle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Aykırılık )
Y8.CDE. 2014/2383SUÇLA İLGİSİ OLMAYAN SEÇENEK YAPTIRIMA HÜKMEDİLMESİ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Suçla İlgisi Olmayan Seçenek Yaptırıma Hükmedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y4.CDE. 2005/12982SUÇLAMADAN GERİ DÖNME ( İftira - Suçun Soruşturması Sırasında Senetteki İmzaların Kendilerine Ait Olduğu Biçimindeki Anlatımının Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Sanık Lehine Olan 765 S. TCY'nın 285/1-Son'da Yazılı Suçlamadan Geri Dönme Niteliğinde Bulunup Bulunmadığının Tartışılması Gerektiği )
Y8.CDE. 2016/667SUÇLAMAYI İNKAR HAKKI (Kasten Yaralama Suçu - Sanığın Geçmişi Sosyal İlişkileri Fiilden Sonraki ve Yargılama Sürecindeki Davranışları Cezanın Sanığın Geleceği Üzerindeki Olası Etkileri Gibi Hususlar İrdelenmeden "Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkmasına Yardımcı Olmadığından" Bahisle Takdiri İndirim Uygulanmaması Doğru Olmadığı)
Y6.CDE. 2003/5034SUÇLANABİLİRLİK YETENEĞİ ( Hırsızlık Suçunun Uyuşturucunun Etkisi Altında İşlendiği ve Tedavi Görüldüğü İddiası Olduğundan Suç Tarihinde Bu Yeteneğin Bulunup Bulunmadığının Araştırılması )
Y6.CDE. 2003/4977SUÇLANABİLİRLİK YETENEĞİ ( Sanığın Savumasında Sürekli Uyuşturucu Hap Kullandığı Bu Nedenle İradesine Hakim Olamadığını Bildirmesi Nedeniyle Akıl Sağlığının Tespitinin Gerekmesi )
YCGKE. 2003/11-186SUÇLANAN KİŞİNİN YÜZLEŞTİRME YAPILMAK SURETİYLE TESPİTİ GEREĞİ ( Sanıkların Olayı Planlayanların İçinde Olduğunu Söyledikleri ve Fiziki Tanımını da Yaptıkları Kişinin Hakkında Dava Açılan Kişiye Uygun Olup Olmadığının )
Y5.CDE. 2014/5915SUÇLAR ARASINDA BAĞLANTI BULUNMASI ( İhaleye Fesat Karıştırma/Kanun Değişikliği İle Hapis Cezasının Alt ve Üst Sınırlarının Değiştirildiğinin Gözetileceği - Sanıkların İhaleye Fesat Karıştırma Suçları ve Diğer Suçlarıyla Beraat Kararı Verilen Sanıkların Suçları Arasındaki Bağlantı ve İştirak İlişkisinin Gözetileceği )
Y5.CDE. 2017/2791SUÇLAR ARASINDA BAĞLANTI OLMASI ( Bir Kişi Birden Fazla Suçtan Sanık Olur veya Bir Suçta Her Ne Sıfatla Olursa Olsun Birden Fazla Sanık Bulunursa Bağlantı Var Sayılacağı - Şahsi Hukuki ve Fiili Bağlantı Bulunması Sebebiyle İlgilinin Ortak Sanık Olduğu Davaların Mümkünse Birleştirilmesi/Kesinleşmesi veya Birleştirme Olanağının Ortadan Kalkması Durumunda İse Asılları veya Onaylı Örnekleri Bu Dosya Arasına Konularak Birlikte Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2013/12683SUÇLAR ARASINDA HUKUKİ VE FİİLİ BAĞLANTI BULUNMASI ( Sanığa Yüklenen Hırsızlık ve Tehdit Suçları İle Diğer Suçlar Arasında Bağlantı Bulunduğu - C. Başsavcılığının Soruşturma Evrakının Akıbetinin Araştırılacağı )
Y10.CDE. 2000/18362SUÇLAR ARASINDAKİ BAĞLANTI ( Uyuşturucu Kullanmak ve Teşekkül Halinde Esrar Satmak - Yüksek Dereceli Mahkemede Görülmesinin Gerekmesi )
Y5.CDE. 2014/10173SUÇLAR ARASINDAKİ BAĞLANTI VE İŞTİRAK İLİŞKİSİ ( Failin Lehine Olan Kanun Uygulanacağından İhaleye Fesat Karıştırma Suçlarından Mahkumiyet ve Beraat Kararları Verilen Sanıkların Suçları Arasındaki Bağlantının Gözetileceği - Sanıkların Hukuki Durumlarının Yeniden Değerlendirilmesi Gereği )
YCGKE. 2013/14-384SUÇLAR ARASINDAKİ ZAMAN (Zincirleme Suçun Oluşumu İçin Suçlar Hangi Süre İçerisinde İşlenirse İşlensin İşlenen Suç Failin Yeni Bir Suç İşleme Kararına Dayanıyorsa Artık Zincirleme Suç Söz Konusu Olmayacağı)
YCGKE. 1999/1-69SUÇLARDA KASIT
Y1.CDE. 2002/149SUÇLARIN 4616 SAYILI YASA KAPSAMINDA KALMASI ( Toplam 45 Yılı Aşan Ağır Hapis Cezasının TCY'nın 77/1 Maddesine Göre 36 Yıl Olarak Saptanıp 4616 Sayılı Yasa Çerçevesinde Hesaplanması Gereği )
Y2.CDE. 2016/9181SUÇLARIN ADININ BELİRTİLMEMESİ (Genel Olarak Farik Mümeyyiz Olduklarına Dair Suça Sürüklenen Çocuk Bakımından Suç Tarihinden Öncesi Denilmek Suretiyle Yine Suça Sürüklenen Çocuk Bakımından da Suç Tarihinden Öncesi Olan Eylemle İlgili Olarak Denilmek Suretiyle Hazırlanan Bitlis Devlet Hastanesi Baştabipliğinin Raporları İle Yetinilerek Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı)
Y8.CDE. 2004/8141SUÇLARIN AYNI CİNSTEN OLMA KOŞULU ( Ertelemenin Kaldırılması İçin - Önceki Cezanın Hapis Sonrakinin Ağır Para Cezası Olması Halinde Ertelemenin Kaldırılamayacağı )
Y8.CDE. 2000/1388SUÇLARIN AYNI CİNSTEN OLMASI ŞARTI ( Özel Tekerrür )
Y7.CDE. 1998/7155SUÇLARIN AYRI AYRI OLUŞMASI ( Sigortalılara Hasar Tazminatı Ödenmesi ve Yasal Defterlerin Tutulmaması )
Y5.CDE. 1996/385SUÇLARIN CEBİR VE ŞİDDET UNSURU ( Sanığın Mağdure İle Oğluna Yönelik Suçlarının Yaralama Mahiyetinde Olmaması )
YCGKE. 1996/2-195SUÇLARIN ÇOKLUĞUNUN ORTADAN KALKMAMASI ( Meskun Mahalde Sebepsiz Olarak Ruhsatsız Tabancayla Ateş Ederek Yaralamaya Neden Olma )
Y8.CDE. 2001/7331SUÇLARIN FİKRİ TOPLANMASI ( İşlediği Bir Fiil İle Kanunun Muhtelif Hükümlerini İhlal Eden Kimseye Bu Hükümlerden En Fazla Cezayı Gerektiren Maddeye Göre Ceza Verilmesinin Gerekmesi )
Y9.CDE. 2001/2062SUÇLARIN HER BİRİ İÇİN AYRI AYRI UYGULANMASI GEREKEN HÜKÜMLER ( TCK.m.119/5 ve 59 )
YCGKE. 2000/6-200SUÇLARIN İÇTİMA ETTİRİLEMEYECEĞİ ( Değişik Kişilere Ait Mevduat Hesaplarından Virman Yapmak Suretiyle Banka Tüzel Kişiliğinin Dolandırılması - Teselsül Halinde İşlenmiş Tek Suç Bulunduğu )
Y1.CDE. 2003/1268SUÇLARIN İÇTİMAI ( Başka Kişilerin de Seyir ve Hareket Halinde Bulunduğu İşlek Cadde de Aharın Yaralanabileceği Öngörüsüyle Otomatik Tüfekle Yapılan Atışta Suçların Ayrı Mahiyette Olması )
Y5.CDE. 2013/4320SUÇLARIN İÇTİMAI ( Dosya Kapsamındaki Diğer Eylemlerle Birlikte Kül Halinde Zincirleme Nitelikli Zimmet ve Sahtecilik Suçlarının Oluştuğu - Sahte Belge Düzenlemek ve Kullanmak Suretiyle Zimmetin Gizlenmeye Çalışılması Halinde İki Ayrı Suçun Oluşacağı - 765 S. TCK ve 5237 S. TCK Hükümleri Uygulanarak Lehe Yasanın Belirlenmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2006/6171SUÇLARIN İÇTİMAI ( Fikri İçtima - Sanığın Müştekiye Ait İşyerine Yakarak Zarar Verme Eyleminin 5237 S.K. Md. 44 Uyarınca Aynı Yasa'nın 151/1 ve 152/2-a Maddesinde Düzenlenen Suçu Oluşturacağı )
Y5.CDE. 2012/6790SUÇLARIN İÇTİMAI ( İhaleye Fesat Karıştırma - TCK'nın 235/2-C Md.nin Bileşik Suç Olarak Düzenlendiği ve Aynı Kanunun 42. Maddesinde Bileşik Suçlarda İçtima Hükümlerinin Uygulanamayacağının Belirtildiği/Fikri İçtima Hükmünün Uygulanamayacağı )
Y4.CDE. 2009/28151SUÇLARIN İÇTİMAI ( İlişkin Genel TCY 44.Md. ve Özel TCY. 106/3. Md. Hükümler Tartışılıp Değerlendirilmeden Sanıkların Üç Ayrı Suçtan Mahkumiyetlerine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y6.CDE. 2013/13066SUÇLARIN İÇTİMAI ( Okulun Kapısını Kırarak Kantinden Meyve Suyu İçen Sanığın Eyleminin Hırsızlığın Yanı Sıra İş Yeri Dokunulmazlığını Bozma ve Mala Zarar Verme Suçlarını da Oluşturduğu - Yalnızca Hırsızlık Suçunun Değerlendirilmesinin Yerinde Olmadığı )
Y3.CDE. 2013/8003SUÇLARIN İÇTİMAI ( Sanığın Eşini İki Kez Yaralaması/Eşe Yönelik Eylemlerinin İki Ayrı Kasten Yaralama Suçunu Oluşturduğu - Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
Y15.CDE. 2013/33167SUÇLARIN İÇTİMAI ( Sanığın Eyleminin Kasten Yaralama İle Mala Zarar Verme Suçlarını Birlikte Oluşturduğu - Yalnızca En Ağır Cezayı Gerektiren Mala Zarar Verme Suçundan Cezalandırılması Gerektiği )
Y17.CDE. 2016/2263SUÇLARIN İÇTİMAI ( Sanığın Kantinin Müşteki Tarafından İşletildiğini Bilmediğinin ve Bilebilecek Durumda Olmadığının Anlaşılması Halinde Yine Tek Bir Hırsızlık Suçunun Oluşacağı - Aksi Halde İse Sanığın Müştekinin İşlettiği Kantinden Para Çalması Eyleminin Ayrıca İkinci Bir Hırsızlık Suçunu Oluşturacağı )
Y9.CDE. 2007/233SUÇLARIN İÇTİMAI ( Suç Oluşturan Kaç Eylem Varsa O Kadar Suç ve Suç Sayısı Kadar Ceza Olduğu )
Y4.CDE. 2002/3576SUÇLARIN İÇTİMAI ( Vazifeyi Suistimal Eyleminin Birden fazla İşlendiği - Cezaların İçtimaının Gerektiği/Beraat Kararı Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 2011/41033SUÇLARIN İÇTİMAI (Kesilen Ağaçların Açma Amacıyla Kesilip Kesilmediği Hususunda Ek Rapor Alınmasından Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gerektiği - Ormanda Açma Yapmak )
Y8.CDE. 2013/10220SUÇLARIN İÇTİMAI (Suça Konu Kartların Tümü Aynı Bankaya Ait Olup Farklı Zamanlarda Üretildiğine Dair Dosya Kapsamında Herhangi Bir Delile de Rastlanmadığından Sahte Kart Üretmek Suçundan Kart Sayısı Kastın Yoğunluğu Suçun İşleniş Biçimi Gözetilerek Alt Sınırdan Uzaklaşılması Gerektiği)
Y13.CDE. 2013/33497SUÇLARIN İÇTİMAI/FİKRİ İÇİMA ( Tek Bir Fiil İle Hırsızlığa Teşebbüs İle İşyeri Dokunulmazlığının İhlali Suçlarını İşlediği - Yalnızca Suçlardan Ağır Olan Hırsızlığa Teşebbüs Suçundan Cezalandırılacağı )
Y14.CDE. 2013/7469SUÇLARIN İÇTİMAİ ( Cinsel Saldırı - Sanığın Mağdureyi Yatağa Zincirleyerek Aralıklarla Üç Defa Cinsel Saldırıda Bulunduğu Olayda Bir Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında Aynı Mağdura Karşı Değişik Zamanlarda Aynı Suçu Birden Fazla Kez İşlediği )
YCGKE. 2005/6-23SUÇLARIN İÇTİMASI ( Otuz Yılı Aşan Ağır Hapis Cezası Başka Nev'i Cezalarla İçtima Etse Dahi Yasadaki Sınırı Aşmamak Şartıyla Ağır Hapis Cezasının Tatbi ve İnfaz Olunması )
YCGKE. 1995/5-234SUÇLARIN İHBARI ( Kanunda Belirtilen Makamlara Yapılması - Süresi İçinde Yapılması )
YCGKE. 2006/4-297SUÇLARIN İŞTİRAK HALİNDE İŞLENMESİ ( 4483 Sayılı Yasada Bu Kanun Kapsamındaki Suçların İştirak Halinde İşlenmesi Durumunda Memur Olmayan Memur Olanla Ast Memur Üst Memurla Aynı Mahkemede Yargılanacağı )
Y9.CDE. 2003/2210SUÇLARIN NİTELİĞİNİN AYRI OLMASI ( İddianamelere Konu Edilen Faaliyetlerin ve Suçların Niteliğinin de Ayrı Olduğundan Yargılamaya Devam Edilmesi )
Y9.CDE. 2015/11569SUÇLARIN ORTAYA ÇIKMASINA YARDIM ETME ( Üzerlerinde ve Sanığın İkametinde Ele Geçen Uyuşturucu Maddeleri Sanıklardan Aldıklarını Söylemek ve Teşhislerde Bulunmak Suretiyle Anılan Sanıkların Suçlarının Ortaya Çıkmasına Hizmet ve Yardım Ettiği Anlaşılan Sanıklar Hakkında Uygulanacağı - Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama )
Y21.CDE. 2015/5983SUÇLARIN TEK TEK TESPİT EDİLMEMESİ (Sadece İki Eylem Sebebiyle Oluşan Suçlara Dayanıldığı Anlaşılmasına Rağmen Zincirleme Suç Yönünden Üst Hadden Artırım Yapılmak Suretiyle CMK'nın 225. Md.sine de Aykırı Davranılarak Hüküm Kurulmasının Bozmayı Gerektirdiği)
Y16.CDE. 2016/449SUÇLARIN TEMADİ EDEN SUÇLARDAN OLMASI ( Sanık Hakkında Ayrıca Başka Dosyada Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan İddianame İle Dava Açıldığı/Silahlı Terör Örgütüne Doğrudan Üye Olma Suçu İle Silahlı Terör Örgütüne Dolaylı Üye Olma Suçlarının Temadi Eden Suçlardan Olması Her İki Suça Dair Olaylar Arasında Hukuki Kesintinin Gerçekleşmediği de Gözetilerek Dava Dosyaları Birleştirilip Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir Edileceği )
Y9.CDE. 1981/1204SUÇLARIN TOPLANMASI ( Adam Yaralamaya Sebebiyet Verme Suçunun Bu Suçu Kapsaması )
Y8.CDE. 2007/6636SUÇLU İLE AYNI ARAÇTA BULUNMAK ( Sahte Paraların Sahibi Olan Sanıkla Aynı Araçta Bulunan Diğer Sanığın Suç İşlediğinin Kabul Edilmesinin Yasaya Aykırılığı )
YCGKE. 1971/1-490SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ ( Siyasi Suçların Türk Kanunlarında Tarif Edilmemiş Olması-Kanunlarında Tarifi Olmayan Memleketlerde İadeye Konu Olan Fiilin Siyasi Suç veya Siyasi Suça Murtabıt Suç Olup Olmadığının Takdiren Tavsifi Yetkisinin Hakime Bırakılmış Olması )
Y10.CDE. 2006/6918SUÇLULARIN İADESİ ( "Geri Verme Talebinin Kabul Edilebilir" Olduğuna Karar Verilmesi Gereği - Bakanlar Kurulu'nun Takdir Yetkisini Kısıtlayacak Biçimde "İade Talebinin Kabulüne" Karar Verilemeyeceği )
Y6.CDE. 2006/8782SUÇLULARIN İADESİ ( İadesi Amacıyla Evrakların Yetişebilmesi İçin Tutuklanması ve Adli Kontrol Altında Tutulması Talebinde Bulunulduğu Halde İstem Dışına Çıkılarak İade İle İlgili İnceleme Yapılıp Talebin Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y11.CDE. 2005/8074SUÇLULARIN İADESİ ( Suçların İşlendiği Yer ve Tarih Tespit Edilip Türkiye'de İşlendiğinin Saptanması Halinde Bu Mağdurlara Yönelik Eylemler Nedeniyle Türk Mahkemelerinin Yargılama Yetkisine Sahip Olduğunun da Dikkate Alınması Gereği )
Y6.CDE. 2012/20757SUÇLULARIN İADESİ ( Uyuşturucu Madde Temin Etme/Nitelikli Yağma - Türk Vatandaşı Olmayan Şahsın Geçici Olarak Tutuklanmasına Karar Verildiği/İade Talebinin Kabul Edileceği )
Y5.CDE. 2009/5426SUÇLULARIN İADESİ (İade Edilenin İadeden Önce İka Ettiği ve İadeye Konu Suçlardan Başka Bir Fiilden Dolayı Yargılanamayacağı - İade Talepnamesinde ve Kararında İadeye Konu Suçların İka Edildikleri Yer Zaman ve Hukuki Tavsiflerinin Açıkça Gösterileceği)
Y11.CDE. 2005/11114SUÇLULARIN İADESİ USULÜ ( Yabancı Ülke Vatandaşı Olup Yabancı Ülkede Haklarında Ceza Kovuşturması Yapılan Sanıklar - Türkiye ile ABD Arasında Suçluların İadesi Hakkında Sözleşme Bulunması )
Y10.CDE. 1999/8548SUÇLULARIN YAKALANMASINA YARDIM ETMEK ( Sanığın Cezasının İndirilmesinin Sağlanması )
Y9.CDE. 2005/6746SUÇLUNUN BELLİ HAKLARDAN YOKSUN BIRAKILMASI ( 674 Sayılı Kanun İle 765 Sayılı Kanunun Konuya İlişkin Hükümleri İle 5237 Sayılı Kanunun İnfaza İlişkin 50-60. Maddeleri Karşılaştırılmak Suretiyle Lehe Hükümlerin Belirlenmesi Gereği )
Y11.CDE. 2006/1249SUÇLUNUN BELLİ HAKLARDAN YOKSUN BIRAKILMASI ( 765 Sayılı Yasa Lehe Kabul Edilerek Uygulama Yapılmasına Rağmen 5237 Sayılı Yasaya Göre Sanığın Hak Yoksunluğuna Hükmolmasının Yasaya Aykırı Olması )
YCGKE. 1984/3-104SUÇLUNUN KİŞİLİĞİ ( Ceza Tayininde Dikkate Alınması )
YCGKE. 1998/2-340SUÇLUNUN KİŞİLİĞİ ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesinde Önemli Rol Oynaması )
Y1.CDE. 1990/299SUÇLUNUN KİŞİLİĞİ ( Verilen Cezanın Buna Uygun Olarak İnsancıl ve Dengeli Adaletin Gerçekleştirilmesi ve Böylece Cezanın Şahsileştirilmesi Amacının Olması )
Y8.CDE. 2010/872SUÇLUNUN KİŞİLİĞİ SOSYAL VE EKONOMİK DURUMU ( Kısa Süreli Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesi İçin İrdeleneceği )
YİBGKE. 1955/19SUÇLUNUN LEHİNE SONUÇ VERECEK ŞEKİLDE CEZA BELİRLEMESİ ( Uygulanacak Olan Sıranın Belirlenmesi )
YİBGKE. 1955/19SUÇLUNUN LEHİNE UYGULAMA ( Ceza Kanununda Yer Alan Sırada Olmayan Nedenler )
YİBGKE. 1970/3SUÇLUNUN PARA CEZASINI ÖDEMEMESİ ( Çalışma Suretiyle Ödemesi Gerekirken Ödememesi Neticesinde Savcılıkça Verilen Karar )
Y10.CDE. 2004/13256SUÇLUNUN YAKALANMASINA YARDIM ETMEK ( Diğer Sanıklara Uyuşturucu Madde Devrettiğini Söyleyerek Yakalanıp Mahkum Edilmelerini Sağlamak - Uyuşturucu Madde Temin Etmek Suçundan TCK. Md. 405/2 Uygulanması Gerektiği )
Y10.CDE. 2007/7666SUÇLUNUN YAKALANMASINI SAĞLAMA ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak - Sanığın Kimliğini ve Suçla İlgisini Açıklayarak Bu Sanığın Yakalanmasını Sağlayan Sanıklar Hakkında TCK'nun 192/3. Maddesinin Uygulanması Gerektiği )
Y10.CDE. 2007/6516SUÇLUNUN YAKALANMASINI SAĞLAMA ( Uyuşturucu Madde Ticareti/Sanığın Güvenlik Görevlilerinin Bilgisi Olmadığı Aşamada Kendisinde Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeyi Diğer Sanığın Satması İçin Verdiğini Söyleyerek - Hakkında 192/3. Maddesinin Uygulanması Gerektiği )
YİBGKE. 1934/16SUÇLUYA YÜKLEME ( Cezanın Yerine Getirilmesi Giderleri de Dahil Olmak Üzere )
Y5.CDE. 2012/2121SUÇLUYU GERİ VERME ( Şahsın İadeden Evvel İka Ettiği ve Geri Verme Kararına Dayanak Teşkil Eden Suçlardan Başka Bir Fiilden Dolayı Yargılanamayacağı - Zimmet ve Görev Sahtekarlığı Suçlarından Dolayı İadesinin İstendiği/Kararda Suçların İşleniş Biçimleri ve Hukuki Tavsiflerinin Sarih Olması Gereği )
Y1.CDE. 2006/3794SUÇLUYU GİZLEME ( Taammüden Öldürme - Kendisinin Evde Bulunmadığı Sırada Öldürme Suçunun Sanığının Diğer Sanıklarca Getirilerek Bu Sanığın Evine Bırakılması/Sanığın Sözkonusu Kişiyi Gizlemeye Yönelik Bir Davranışının Bulunmadığı Gözetilerek Atılı Suçtan Beraati Gerektiği )
Y1.CDE. 2006/4068SUÇLUYU KAYIRMA ( Sanığın Diğer Sanığı Evinde Gizlediği - Eylemin Suç Delillerini Gizleme Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y9.CDE. 2014/2407SUÇLUYU KAYIRMA ( Sanığın Köye Gelen Güvenlik Güçlerini Görünce Kaçan Kişinin Yakalanmasına Engel Olmak Amacıyla Kolluk Güçlerini Kaçan Kişinin Gittği Yerin Ters İstikametine Yönlendirdiği - Suçluyu Kayırma Suçunun Oluşacağı )
Y16.CDE. 2015/7111SUÇLUYU KAYIRMA ( Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Suçluyu Kayırma Suçundan Tesis Olunan 6 Ay Hapis Cezasından Yasal İndirim Uyarınca İndirim Yapılarak 4 Ay Hapis Cezasına Hükmedildiği Halde Uygulama Maddesinin Karar Yerinde Gösterilmemesinin Hatalı Olduğu - Kanun Yararına Bozma Talebinin Kabulü Gerektiği )
Y1.CDE. 2011/327SUÇLUYU KAYIRMA ( Suçundan Hükümlülüğüne Karar Verilen Adam Öldürme Suçundan Yargılanan Davacının Tutuklu Kaldığı Günler İçin Lehine Tazminata Hükmolunmasında Yasaya Aykırı Bir Husus Bulunmadığı )
Y3.CDE. 2017/2232SUÇLUYU KAYIRMA ( Tarafların Aldıkları Alkolün Etkisiyle Aralarında Çıkan Tartışma Sırasında Sanığın Azmettirmesi Sonucu Diğer Sanığın Müştekiyi Bıçakla Yaraladığının İddia Edildiği Olayda Sanık Hakkında Suçluyu Kayırma Suçundan Usulüne Uygun Olarak Açılmış Bir Dava Bulunmadığı ve Azmettirmek Suretiyle Öldürmeye Teşebbüs Şeklinde Tarif Edilen Eylemin Anılan Suça Dönüşmeyeceği Gözetilmeden Sanığın Ek Savunması Alınarak Suçluyu Kayırma Suçundan Cezalandırılmasına Karar Verilemeyeceği )
Y9.CDE. 2013/763SUÇLUYU KAYIRMA ( Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilenin 179 Promil Alkollü Olarak Araç İle Seyir Halinde İken Trafik Polislerince Durdurulduğu Sırada Alkolsüz Olduğu Tespit Edilen Sanığın Söz Konusu Aracı Kendisinin Kullandığını Beyan Etmesi Şeklindeki Eylemi Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunu İşleyen Kişinin Yargılanmasının Engellenmesine İmkan Sağlamaya Yönelik Olduğundan Suçun Oluştuğu )
Y4.CDE. 2010/12125SUÇLUYU KAYIRMA AMACIYLA SORUŞTURMAYI YANLIŞ YOLA YÖNLENDİRME ( Verilen Mahkumiyet Kararının Kesinleştiği İleri Sürülemeyeceğinden Kanun Yararına Bozmaya Konu Olabilecek Nitelikte Bir Hüküm Bulunmadığı )
Y1.CDE. 2006/2950SUÇLUYU KAYIRMA SUÇU ( Açılmış Bir Dava Bulunmadığı Halde Feri Fail Şekilde İştirakten Sanıklar Hakkında Ek İddianame İle Bu Suçtan Dava Açılması Sağlanmadan Duruşmayı Yürüterek Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Kasten Öldürmek )
Y16.CDE. 2015/3257SUÇLUYU KAYIRMA SUÇU ( Alkollü Olarak Araç Kullanarak Tarfik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Kişi Hakkında Soruşturma Yapılmasını Engellemek Amacıyla Alkolsüz Olan Sanığın Aracı Kendisinin Kullandığını Beyan Ettiği - Suçluyu Kayırma Suçunun Oluşacağı )
Y9.CDE. 2012/11377SUÇLUYU KAYIRMA SUÇU ( Katılana Yönelik Hakaret İçeren Yazının Eser Sahibini Cumhuriyet Savcılığına Bildirmeme Şeklindeki Eylemde Hakaret Suçundan Doğan Cezaî Sorumluluğun Eser Sahibinin Belli Olmaması Nedeniyle Yazı İşleri Müdürüne Ait Olacağı/Suçluyu Kayırma Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı )
Y1.CDE. 2007/1235SUÇLUYU KAYIRMA SUÇU ( Lehe Olan Yasanın Belirlenmesi ve Ona Göre Uygulama Yapılması Gerektiği )
YCGKE. 2016/16-1147SUÇLUYU KAYIRMA SUÇU ( Özel Dairece İtirazın Kabulüne Onama Kararının Kaldırılmasına ve Yerel Mahkeme Hükmünün Bozulmasına Karar Verildiği - Ceza Genel Kurulunca İncelenmesi Gerekli Bir Uyuşmazlık Bulunmadığı/Dosyanın İncelenmeksizin Mahalline İadesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y1.CDE. 2015/1588SUÇLUYU KAYIRMA SUÇU ( Sanık Hakkında Suç Teşkil Eden ve Sabit Görülen Bir Eylemin Bulunmamasına Göre Beraat Eden Sanığın Kayrılmasının Suç Teşkil Etmeyeceği Dikkate Alındığında Diğer Sanık Hakkında da Beraat Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2013/12126SUÇLUYU ÖVME ( İşlenen Bir Suçu Yahut İşlediği Suç Nedeniyle Kişiyi Övücü Nitelikte Bulunmayan Bir Hükümlü Hakkında Kendi Değer Yargısını İçeren Düşüncelerini Açıklayan Sanığın Eyleminin Suçun Yasal Unsurlarının Oluşmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2006/8033SUÇSUZ OLDUĞUNU BİLDİĞİ BİR KİMSEYE SUÇ YÜKLEME ( Yapılmış İhbar ya da Şikayet Mahiyetinde Bir Başvuru Olmaması Karşısındaki Amaç Hukuka Aykırılık Öğesinin Ne Suretle Gerçekleştiği Açıklanmadan Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y4.CDE. 2013/26612SUÇSUZ OLDUĞUNU BİLDİĞİ BİR KİŞİYE KARŞI SUÇ YÜKLEME ÖZEL KASTI (Nasıl Oluştuğu Açıklanıp Tartışılmadan İfitra Suçundan Hükümlülük Kararı Verilemeyeceği)
Y10.HDE. 2013/359SUÇSUZLUK KARİNESİ ( Muris Kocanın Tutuklulukta Geçirdiği Sürenin Borçlanılabileceğinin Tespiti İstemi - Beraat Hükmünde Değerlendirilmesi ve Tutuklu Kaldığı Sürelerin Borçlanılmasının Mümkün Olduğu/Aksinin İdari ve Adli Olarak Suçsuzluk Karinesinin İhlali Anlamına Geldiği )
YHGKE. 2010/4-553SUÇSUZLUK KARİNESİ ( Salt Tutuklama Kararının Verilmesi Ceza Hukukunun Prensiplerinden Olan Suçsuzluk Karinesinin İhlali Anlamına Gelmediği - Daha Çok Gerekçesiz Olarak Bu Halin Uzatılması İhlali Oluşturduğu )
Y4.CDE. 2002/8468SUÇTA AKRABALIK İLİŞKİSİ ( Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçunu Yakın Akrabaların da İşleyebileceğinin Mümkün Olması )
Y10.CDE. 2002/30772SUÇTA AKRABALIK İLİŞKİSİ ( Mal Aleyhine İşlenen Suç Olan Nas-ı Izrar Suçunda Sanık ile Müştekinin Kardeşlik İlişkisinin Kayden Araştırılması )
Y9.CDE. 2003/2245SUÇTA ALENİYET UNSURU ( Suçun Öğretmenler Odasında Meydana Geldiği Anlaşılan Olayda Aleniyet Unsurunun Ne Şekilde Oluştuğu Yeterince Tartışılıp Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
Y2.CDE. 2004/14707SUÇTA BIÇAK KULLANILMASI ( Müessir Fiil - İddia Dışında Delil Bulunmadığı Gözetilmeden Sanık Hakkında 765 S.K. Md. 457/1 Uygulanarak Fazla Ceza Tayininin Yasaya Aykırılığı )
Y1.CDE. 2008/8219SUÇTA BİRDEN FAZLA NİTELİKLİ HAL BULUNMASI ( Temel Cezanın Üst Sınıra Yaklaşılarak Belirleneceği - Kasten Yaralama )
Y14.CDE. 2013/6146SUÇTA CEBİR VE ŞİDDET BULUNMADIĞI ( Suça Sürüklenen Çocuğun Mağdureye Yönelik Eylemlerini Gerçekleştirdiği Sırada Tehdit ya da Cebir Kullandığına Dair Herhangi Bir Delil Bulunmadığının Gözetileceği - Fazla Ceza Tayinin Hatalı Olduğu/Hatalı Ceza Tayini/Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Gözetileceği )
YCGKE. 1984/9-111SUÇTA EŞYA KULLANILMASI ( Müsadere İçin Zoralım Davasının Gerekmesi )
Y9.CDE. 1991/3441SUÇTA HUKUKİ KESİNTİ ( İlk İki Eylem Hakkında Dava Açılamayacağı - İddianameye Kadar Eylemlerin Tek Suç Olarak Kabulü )
Y4.CDE. 2011/4628SUÇTA KANUNİLİK İLKESİ ( Öğretmen Eğitimci İşçi Gibi Bir Sıfatla Çalışanlar Aynı Zamanda Kanuna Aykırı Eğitim Kurumunu Açan ya da İşleten Değillerse Suçun Faili Olmayacağı )
Y4.CDE. 1994/7727SUÇTA KASIT ( Genel Kasıtla İşlenen Suçta Özel Kasıta Ağırlık Vererek Hüküm Kurulamaması )
YCGKE. 1988/7-554SUÇTA KASIT ( Taksitler Halinde Ödenecek Borçlar için Aynı Anda İleri Tarihli Karşılıksız Çekler Verilmesinin Kasıt ve Zaman Birliği Nedeniyle İki Ayrı Suç Değil Tek Suç Oluşturması )
Y9.CDE. 1995/6102SUÇTA KASIT ÖGESİNİN OLUŞMAMASI ( Ödeme Kaydedici Cihazı Zorunluluğun Başladığı Tarihten 7 Gün Sonra Alıp Kullanmaya Başlamak )
Y8.CDE. 2002/8109SUÇTA KASTIN BULUNMAMASI ( TCK Gereğince Cürümde Kastın Bulunmamasının Cezayı Kaldıracağı Hükmü Gözönüne Alınarak Müsnet Suçun Oluşup-Oluşmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
YCGKE. 2015/8-956SUÇTA KORUNAN HUKUKİ YARAR (Meraya Tecavüz Suçunda Korunan Hukuki Yarar Meraların Mülkiyet ve Ortak Kullanım Hakkı Olup Suçun Mağdurunun Meradan Yararlanma Hakkı Olan Herkes Olduğu - Sınırlı da Olsa Tasarruf Denetleme ve Koruma Yetkisi Bulunan Hazinenin Hükmü Temyiz Etme Hak ve Yetkisinin Bulunduğunun Kabulü Gerektiği)
Y17.CDE. 2015/13345SUÇTA KORUNAN YARAR (Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçunda Korunan Yararın Kişi Hürriyeti Olduğu - Bir Yerin Konut Olarak Kabul Edilebilmesi İçin Orada Fiilen Oturulması ya da O Yerin Konutun Eklentisi Niteliğinde Olması Gerektiği)
Y10.CDE. 2008/1650SUÇTA KULLANDIĞI İDDİA EDİLEN TELEFON HATTI ( Kayıt Sahibi Saptanıp Telefonun Şüphelinin Eline Ne Şekilde Geçtiğinin Araştırılması Suçun Sübutuna Etki Edeceği Mutlak Sayılan Mevcut Bir Delil Niteliğinde Olmadığı - İddianamenin İadesi Sebebi Olmayacağı )
Y1.CDE. 2008/1133SUÇTA KULLANILAN ALET ( Kasten Öldürmeye Tam Derecede Teşebbüs - Tuğlanın 5237 Sayılı TCK'nun 6/F Maddesi Kapsamında Silahtan Sayılamayacağı )
Y4.CDE. 2002/22269SUÇTA KULLANILAN ALET ( Sanığın Kastının Yoğunluğu Mağdurenin Acilen Ameliyata Alınması Suçta Kullanılan Aletin Niteliği Yaraların Yerleri ve Sayısı Gibi Etkenlerin Dikkate Alınması )
Y2.CDE. 2001/12792SUÇTA KULLANILAN ALETTE ÇELİŞKİ ( Müessir Fiil )
Y11.CDE. 2002/4571SUÇTA KULLANILAN ARACIN KİME AİT OLDUĞUNUN BELİRLENMESİ ( Sahibinin Kamyonetin Suçta Kullanılacağını Bilip Bilmediğinin Araştırılması-Bu Belirlenmeden Zoralıma Karar Verilememesi )
Y17.CDE. 2015/23231SUÇTA KULLANILAN ARACIN MÜSADERESİ ( Hırsızlık - İşlenen Suça Nazaran Daha Ağır Sonuçlar Doğurup Doğurmayacağı ve Hakkaniyete Aykırı Olup Olmayacağının Karar Yerinde Tartışılacağı )
Y19.CDE. 2015/10081SUÇTA KULLANILAN ARACIN MÜSADERESİ (Kaçak Orman Emvali Nakletme Biçme İşleme Kabul Etme Kullanma Satma Satınalma veya Bulundurma - Sanığın Naklederken Kamyonette Ele Geçirilen Yaklaşık 6350 Kg Suça Konu Emvalin Önem Miktar ve Değeri İle Nakil Vasıtası Değeri Gözetildiğinde Suçta Kullanılan Aracın Müsadere Edilmesinin İşlenen Suça Nazaran Daha Ağır Sonuçlar Doğurmayacağı ve Hakkaniyete Aykırı Olmayacağı Gözetilerek Aracın Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği/İade Kararının İsabetsizliği)
Y5.CDE. 1993/827SUÇTA KULLANILAN ARAÇ ( Aracın Gerçek Sahibinin Araştırılarak Suça İştirakinin Bulunmadığı Takdirde Adı Geçene İadesine Karar Verilmesi )
Y6.CDE. 2003/6774SUÇTA KULLANILAN ARAÇ ( Başka Bir Şahıs Adına Kayıtlı Olduğunun Anlaşılması Karşısında Bu Şahıs Dinlenerek Aracın Suçta Kullanılması Konusunda Bilgisi Ve Rızası Bulunup Bulunmadığı Araştırılmadan Aracın Zoralımına Karar Verilemeyeceği - Hırsızlık )
Y10.CDE. 2008/6684SUÇTA KULLANILAN ARAÇ ( Kayıt Malikinin Tebligat İle Duruşmaya Çağrılıp Beyanı Alınmadan Müsadere Kararı Verilemeyeceği - Kararda Aracın Plakasının Doğru Yazılması Gerektiği )
Y3.CDE. 1992/12455SUÇTA KULLANILAN ARAÇ ( Orman Suçu-Müsadere-Traktör )
Y10.CDE. 2004/6134SUÇTA KULLANILAN ARAÇ ( Trafik Kaydı Sanığa Ait Değilse Araç Sahibinin Fiilde Methali Olup Olmadığı Ya da İyiniyetinin Bulunup Bulunmadığı Saptanıp Müsadere Veya İade Kararı Verilmesi Gereği )
Y6.CDE. 2008/28014SUÇTA KULLANILAN ARAÇ ( Trafik Kaydında Adına Tescilli Bulunan Kişiden Satın Aldığını İleri Sürerek Adı Geçen Kişi Tarafından Verilen İmzası Noterce Onaylanmış Vekaletname Sunduğu - Suçta Kullanılan Otomobilin Kime Ait Olduğu Araştırılmadan Zoralıma Karar Verilemeyeceği )
Y12.CDE. 2014/2618SUÇTA KULLANILAN ARAÇ (Araca Haksız El Konulması Nedeniyle Tazminat - Davaya Dayanak Teşkil Eden Sulh Ceza Mahkemesinin Dosyasında Davacının Aracını Davacıdan Habersiz Şekilde Suçta Kullanan Sanığın Beraatine Karar Verildiği/Davacının Aracını Kendisinden Habersiz Şekilde Suçta Kullanan Kişi veya Kişilerden Borçlar Kanunundaki Müteselsil Sorumluluk Kuralları Çerçevesinde Talep Edebileceği)
Y4.CDE. 2008/20458SUÇTA KULLANILAN AV TÜFEĞİ ( Sanıkların Babasına Ait - Rızası Dahilinde Alıp Almadıkları Tanık Olarak Dinlenerek Sonucuna Göre Müsadere Kararı Verilmesi Gereği )
Y1.CDE. 2006/3351SUÇTA KULLANILAN BIÇAĞIN / ALETİN SAKLANMASI ( Kasten Öldürmek - Hastaneye Giderken Sanığın Olayda Kullandığı Bıçağı Tanığın Aracının Sol Arka Paspas Altına Suç Delilini Gizlemek Maksadıyla Sakladığından Bu Suçtan Mahkumiyeti Gereği )
YCGKE. 2013/1-716SUÇTA KULLANILAN BIÇAĞIN ÖLDÜRMEYE ELVERİŞLİ OLMASI ( Sanığın Beş Darbesinden Yalnızca Bir Tanesinin İç Hayati Tehlikeye Yol Açıp Diğerlerinin İse Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Nitelikte Olması - Sanığın Yaralı Halde Kaçan Katılanı Yakalayıp Eylemine Devam Etme İmkânı Varken Devam Etmemesi/Eyleminin Kasten Yaralama Olduğu )
Y3.CDE. 2012/1699SUÇTA KULLANILAN BIÇAK ( Silahtan Sayılması Gerektiği ve TCK'nın 86/3. Md.sindeki Artırım Nedenlerinden Birden Fazla Halin Birlikte Gerçekleşmesi Durumunda Temel Cezanın Teşditen Belirlenmesi Gerektiği )
Y10.CDE. 2008/11799SUÇTA KULLANILAN CEP TELEFONU VE SİM KARTI ( Müsaderesi Yerine İadesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y5.CDE. 2013/13695SUÇTA KULLANILAN EMANETTE KAYITLI BIÇAĞIN MÜSADERESİ ( Suçta Kullanılan Emanette Kayıtlı Buçağın Müsaderesine Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y5.CDE. 2006/1497SUÇTA KULLANILAN EŞYA ( Fiilde Methali Olmayan Kimselere Ait Olmamak Şartıyla Müsadere Edilebileceği Cihetle Aracın Suç Tarihi İtibarıyla Kime Ait Olduğu ve Tanık Dinlenerek Oluşacak Sonuca Göre Müsadere Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 1987/464SUÇTA KULLANILAN EŞYA ( Müsadereye Karar Verilmesi )
Y13.CDE. 2014/24535SUÇTA KULLANILAN EŞYANIN MÜSADERE EDİLMESİ ( İşlenen Suça Nazaran Daha Ağır Sonuçlar Doğurduğu Ve bu Sebeple Hakkaniyete Aykırı Olacağı Anlaşıldığında Müsaderesine Hükmedilmeyebilir Hükmü Gereğince Aracın Müsadere Edilip Edilmeyeceğine Karar Veilmesi Gerektiği/Değer Tespiti Yapılmadan Hüküm Tesisinin Hatalı Olacağı )
Y23.CDE. 2015/6874SUÇTA KULLANILAN EŞYANIN MÜSADERESİ ( Adli Emanete Alınan Sahte Bileziklerin 5237 S.K.'nun 54. Maddesi Uyarınca Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği - Dolandırıcılık Suçuna Teşebbüs )
Y12.CDE. 2011/8787SUÇTA KULLANILAN EŞYANIN MÜSADERESİ (Kasıtlı Bir Suçun İşlenmesinde Kullanılan Eşyanın Müsadere Edilebilmesi İçin İyi Niyetli Üçüncü Kişilere Ait Olmaması Gerektiği - Suçta Kullanılan Eşyanın Saibinin İşlenen Suça İştirak Ettiğine ya da Eşyanın Bilgisi ve Rızası Dahilinde Suçta Kullanıldığına Dair Delil Mevcut Olmadığı/Eşyanın Sahibine İadesine Karar Verileceği)
Y3.CDE. 2004/6462SUÇTA KULLANILAN KAMYON ( Müsaderesine Karar Verilmiş Olduğunun Anlaşılmış Olmasına Göre Nakil Vasıtası Araç Bedelinin Sanıktan Tahsili İle Orman İdaresi Lehine İrat Kaydı Yerine Yazılı Şekilde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )
Y6.CDE. 1989/9495SUÇTA KULLANILAN KAMYON ( Suç Tarihinde Sanığın Adına Kayıtlıysa Zoralımına Hükmedilmesinin Gerekmesi )
YCGKE. 1983/92SUÇTA KULLANILAN MÜŞTEREK MÜLKİYETE TABİ ARAÇ ( Suçluya Ait Hissenin Müsadere Edileceği )
Y3.CDE. 2006/9928SUÇTA KULLANILAN NAKİL ARAÇLARININ İADESİ ( Orman Kanunu'na Muhalefet - Ruhsat Sahiplerine İadesine Değil Nakil Araçlarının Sahiplerine İadesine Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2014/19429SUÇTA KULLANILAN NAKİL VASITASI ( İyiniyetli Üçüncü Kişiye Ait Olduğunun Anlaşıldığı - Sahibine İadesi ve Araç Trafik Kaydına Konulan Tedbirin Kaldırılması Yerine Müsaderesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y3.CDE. 2001/13142SUÇTA KULLANILAN NAKİL VASITASI MERKEBİN SATIŞ BEDELİ ( Orman İdaresine İrat Kaydedilmesi )
Y4.CDE. 2013/10365SUÇTA KULLANILAN NUMARANIN ARAŞTIRILMAMASI ( Tehdit - Sanığın Suça Konu Cep Telefonunun Kendisine Ait Olmadığını İddia Ettiği/Suçta Kullanılan Numaranın Sanığa Ait Olup Olmadığı Araştırılmadan Numaranın Kullanma Dökümleri Alınarak Sanıkla İrtibatlı Kişilerin Aranıp Aranmadığı Belirlenmeden Sanığın Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Kullanılarak Başkası Tarafından Numaranın Alınmış Olma İhtimali İrdelenmeden Hüküm Kurulmaması Gerektiği )
Y6.CDE. 1994/12496SUÇTA KULLANILAN NÜFUS CÜZDANI ( Delil Olarak Dosyada Saklanması-Müsadere Kararı Verilememesi )
Y8.CDE. 2001/8467SUÇTA KULLANILAN RUHSATSIZ SİLAHI SAKLAMAK ( 6136 S. Kanuna Muhalefet )
YCGKE. 1990/1-70SUÇTA KULLANILAN SİLAH ( 299 S. KHK'ye Göre Bulundurma Ruhsatına Bağlanması Halinde 6136 S. Yasanın Uygulanıp Uygulanmayacağı )
Y8.CDE. 2001/13099SUÇTA KULLANILAN SİLAH ( Suç Duyurusu Üzerine Kamu Davası Açılmayıp Zamanaşımı Süresinin de Dolması - Sulh Ceza Mahkemesince Müsadere Konusunda Dosya Üzerinden Karar Verilebileceği )
Y6.CDE. 2000/6735SUÇTA KULLANILAN SİLAHIN GEREĞİ YAPILMAK ÜZERE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİ ( Emniyet Personelinin Suçta Kullandığı Tabanca-Müsadere )
Y8.CDE. 2005/356SUÇTA KULLANILAN SİLAHLARIN İADESİ ( Hırsızlık - Rızaları Olmaksızın Suçta Kullanılan Silahların Sahiplerine İadesi Yerine Yazılı Şekilde Müsadere Kararı Verilmesinde İsabet Görülmediği )
Y1.CDE. 2011/1992SUÇTA KULLANILAN SOPA ( Kasten Yaralama - Doğurduğu Sonuçlar Gözetildiğinde Saldırı ve Savunmada Kullanılmaya Elverişli Mahiyette Olduğunun Belirlenebiliyor Olması Nedeniyle Silah Olarak Kabulü Gerektiği )
Y3.CDE. 2014/7328SUÇTA KULLANILAN SOPANIN SİLAH NİTELİĞİ ( Yaralama Suçundan Sanığın Mağduru Sopayla Kasten Yaraladığı - Sopanın Fiilen Saldırıda Kullanılmaya Elverişli Olduğundan Silah Niteliği Taşıdığı/Eylemin Şikayete Tabi Olmadığı/Yerel Mahkemece Yetersiz Gerekçe ile Karar Verilmiş Olduğunun Kabulü )
Y1.CDE. 1999/2281SUÇTA KULLANILAN TABANCA
Y3.CDE. 1996/10329SUÇTA KULLANILAN TRAKTÖRÜN HAREKET ETMEDEN YAKALANMASI ( Orman Suçu - Zoralımına Karar Verilemeyeceği )
Y2.CDE. 2005/5853SUÇTA KULLANILAN TÜFEK ( İle Emanete Alınan Tüfeğin Aynı Tüfek Olup Olmadığı Mahallinden Sorulması Gereği - Ruhsatsız Av Tüfeği Bulundurmak )
Y1.CDE. 2003/3960SUÇTA KULLANILAN VEYA KULLANILMAK ÜZERE HAZIRLANAN EŞYA ( Müsadere Edilebileceği - Kime Ait Olduklarının Tereddüde Mahal Bırakmayacak Tarzda Tespiti Gereği )
Y10.CDE. 2015/4654SUÇTA KULLANILDIĞI İDDİA EDİLEN ARAÇLAR ( Kayıt Maliklerinin Dinlenerek Araçların Sanıklara Nasıl Verildiğinin Sorulması Gerektiği - Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma Veya Sağlama )
Y2.CDE. 2004/21357SUÇTA KULLANILMAYAN TABANCA ( Bulundurulması Da Bizatihi Suç Teşkil Etmeyen Emanetin İadesi Yerine Müsaderesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Meskun Mahalde Ateş Etmek )
Y4.CDE. 2010/24111SUÇTA KULLANILMAYAN VE BİZATİHİ SUÇ TEŞKİL ETMEYEN EŞYALAR ( Sahiplerine İade Edileceği - Delil Niteliğinde Bulunanların İse Dosyada Delil Olarak Saklanmasına Karar Verileceği/Müsadere Kararı Verilemeyeceği )
Y8.CDE. 2001/717SUÇTA KULLANMAK ÜZERE VAHİM NİTELİKLİ SİLAH TEMİN ETMEK ( Sanıklar Hakkında Uygulanacak Kanun Maddesi )
Y2.CDE. 1994/944SUÇTA MEMURİYETE AİT SİLAHIN KULLANILMIŞ OLMASI ( TCK 281 Uyarınca Cezası Artırılabilecek Suçların İradi ve Kasti Cürümler Olduğu-Tedbirsizlik Sonucu Ölüme Sebep Olmak )
YCGKE. 1992/1-286SUÇTA MEMURİYETE AİT VASITANIN KULLANILMIŞ OLMASI ( Emniyet Amirinin Öldürme Fiilini Zati Demirbaş Tabanca ile İşlemiş Olması )
Y4.CDE. 2000/4388SUÇTA MEMURLUĞA AİT ARAÇ KULLANILMASI ( Suçta Kullanılan Tabancanın Sanığa Görevi Nedeniyle Verildiğinin Anlaşılması Durumunda Sanık Hakkında Verilecek Cezanın Yasa Gereği Artırılması )
Y1.CDE. 2003/2064SUÇTA MEMURLUĞA AİT TABANCA KULLANILMASI ( Kasten Adam Öldürmek - Cezanın Artırılması Gereği )
Y1.CDE. 2003/1539SUÇTA TASARLAMA HALİ ( Sanığın Maktülü Eve Çağırması Sonra Tuvalette Saklanması ve Sonra Gelip Maktulü Öldürmesi Durumunun Olay Öncesi Suç Kastının Yoğunluğunu Gösteriyor Olması )
Y1.CDE. 2003/1553SUÇTA TASARLAMA HALİ ( Sanıklar Hakkında Suçta Sebat Ederek Fiili İcra Ettiklerinin Belirlenenmemesi Fiilin İşlenişi ve Hazırlanışının Kastı Yoğunlaştırmadığının Tespit Edilmesi )
Y1.CDE. 2003/1563SUÇTA TASARLAMA HALİ ( Sanıkların Öldürme Suçunu İşelemeye Ne Zaman Karar Verdikleri ve Bu Kararlarında Sebat Edip İcra Ettikleri Hususunun Kesin Suretle Belirlenememiş Olması )
Y6.CDE. 2009/30086SUÇTA TEKERRÜR ( 5237 S.K. Md. 58/6-7 İle Uygulama Yapılmamasının Bozmayı Gerektireceği )
Y2.CDE. 2010/32802SUÇTA TEKERRÜR ( 5237 SK. Md. 58 Uyarınca Aynı Kanun Md. 86/2'de Öngörülen Cezalardan Hapis Cezasına Hükmolunması Gerektiği - Kasten Yaralama )
Y7.CDE. 2017/10276SUÇTA TEKERRÜR ( Adli Para Cezaları İçin Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmasının Mümkün Olmadığı/Hem Adli Para Cezası Hem De Hapis Cezasına Hükmedilen Sanık Hakkında Tekerrür Hükümleri Uygulanmasına Karar Verildiği/Sanık Hakkında TCK'nın 58. Maddesi Gereğince Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanmasına ve Cezanın İnfazından Sonra Sanığın Denetimli Serbestlik Tedbirine Tabi Tutulmasına Karar Verilemeyeceği - Sanığın Adli Sicil Kaydındaki İlamda İki Ayrı Suçtan Mahkumiyet Kararı Bulunması Karşısında Hangi Mahkumiyet Hükmünün Tekerrüre Esas Alındığının Belirtilmemesinin Bozmayı Gerektirdiği )
Y3.CDE. 2016/17071SUÇTA TEKERRÜR ( Adli Sicil Belgesine Göre Tekerrüre Esas Sabıkası Olan Sanık Hakkında TCK'nın 58. Maddesindeki Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği - Tehdit/Sanıkların Katılanı Hem Hayati Tehlike Geçirecek ve Hem De Kemik Kırığı Oluşacak Şekilde Yaraladıkları - Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma/5237 S.K.'nun 53. Madde Hükümlerinin Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )
Y18.CDE. 2015/40486SUÇTA TEKERRÜR ( Adli Sicil Kaydına Göre Mükerrir Olan Sanık Hakkında Seçimlik Ceza Öngören Suçlarda Hapis Cezasının Tercih Edilmesi Zorunluluğu Gözetilmeden Hakaret Suçundan Adli Para Cezası Seçilmek Suretiyle TCK'nın 58/3. Maddesine Aykırı Davranılmasının İsabetsiz Olduğu )
Y3.CDE. 2016/18372SUÇTA TEKERRÜR ( Adli Sicil Kaydına Göre Tekerrüre Esas Sabıkası Olan Sanık Hakkında 5237 S.K. Md. 58/6 Uyarınca Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmamasının Hatalı Olduğu )
Y6.CDE. 2003/8706SUÇTA TEKERRÜR ( Aynı Suçtan Mükerrir Olmayan Sanık Hakkında TCK. Md. 522/1'in İndirim Hükmünün Uygulanması Gerekeceği - Geceleyin Konut Dokunulmazlığını Bozmak İle Hırsızlık )
Y21.CDE. 2015/11077SUÇTA TEKERRÜR ( Birden Fazla Tekerrüre Esas Alınabilecek Hükümlülüğün Bulunması Halinde Bunlardan En Ağırının Esas Alınması Gerektiği )
Y4.CDE. 2013/38452SUÇTA TEKERRÜR ( Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verilmesi İle Yetinilmesi Gerektiği/İnfazı Kısıtlar Biçimde 1 Yıl Süre İle Denetimli Serbestlik Tedbiri Süresi Belirlenemeyeceği - 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet Suçu/Tehdit Suçu )
Y2.CDE. 2009/57811SUÇTA TEKERRÜR ( Elektrik Hırsızlığı / Adli Sicilde Yer Alan Sabıkanın İnfaz Tarihinden İtibaren 3 yıl Geçtiği - Suçta Tekerrür Şartlarının Ortadan Kalktığı)
Y18.CDE. 2015/44188SUÇTA TEKERRÜR ( Hakaret Suçu - Tekerrüre Esas Sabıkası Bulunan Sanık Hakkında TCK'nın 58. Maddesinin Uygulanmamasının İsabetsiz Olduğu )
YCGKE. 2010/6-48SUÇTA TEKERRÜR ( Hangi Mahkûmiyetin Tekerrüre Esas Alındığı Tekerrür Koşullarının Bulunup Bulunmadığı ve Kaçıncı Kez Tekerrür Hükümlerinin Uygulandığı vs. Hususların Açıkça Hükümde Belirtilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2012/24747SUÇTA TEKERRÜR ( Hapis veya Adli Para Cezasına Dair Geçmiş Mahkumiyetlerin Tekerrüre Esas Alınabileceği - Sanığın Temizlik İşlerinde Çalıştırılma Şeklinde Seçenek Yaptırım İçeren Önceki Mahkumiyetinin İse Tekerrüre Esas Alınamayacağı )
YCGKE. 2009/1-157SUÇTA TEKERRÜR ( Kasten Öldürme - Hükümlülüklerin Tekerrüre Esas Teşkil Edip Etmeyeceğinin Hükümlü Hakkında Kaçıncı Kez Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması Gerekeceğinin ve Tekerrür Nedeniyle Hükümlünün Ceza Evinde Kalacağı Süreye Eklenecek Miktarın Ne Olacağının Saptanması Gerektiği )
Y10.CDE. 2006/13413SUÇTA TEKERRÜR ( Mahkemenin "Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına" Karar Vermek İle Yetinmesi Gereği - Süresinin de Gösterilmesinin Yasaya Aykırılığı )
Y18.CDE. 2015/40406SUÇTA TEKERRÜR ( Mükerrir Sanık Hakkında TCK'nın 58. Maddesi Uygulandığı/5275 S.K. Md. 108/2 Uyarınca En Ağır Cezayı İçeren Mahkûmiyetin Tekerrüre Esas Alınması Gerektiği Gözetilmeden Birden Fazla Hüküm İçeren İlamının Bütünüyle Tekerrüre Esas Alınmasının İsabetsiz Olduğu )
Y16.CDE. 2017/2261SUÇTA TEKERRÜR ( Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Örgüt Mensubu Suçlu Hakkında da Uygulanmasına Hükmedilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2017/1816SUÇTA TEKERRÜR ( Önceden İşlenen Suçtan Dolayı Verilen Hüküm Kesinleştikten Sonra Yeni Bir Suçun İşlenmesi Halinde Tekerrür Hükümlerinin Uygulanacağı - TCK'nın 58. Maddesinin Uygulama Koşullarının Değerlendirilebilmesi İçin Sanığın Adli Sicil Kaydında Yer Alan İlamlarının Getirtilerek Mükerrirlere Dair İnfaz Rejiminin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılmamasının İsabetsiz Olduğu )
Y13.CDE. 2012/16722SUÇTA TEKERRÜR ( Sanığın Adli Sicil Kaydında Bulunan Diğer Ceza Mahkemesi İlamının Tekerrüre Esas Olmasına Rağmen 5237 S.K. Md.58'in Uygulanmaması Hukuka Aykırı Olduğu )
Y6.CDE. 2011/11848SUÇTA TEKERRÜR ( Sanığın Adli Sicil Kaydında Tekerrüre Esas Eski Hükümlülüğü Bulunduğu - Karşı Temyiz Bulunmadığından Suçta Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı/Hırsızlık )
Y8.CDE. 2007/11577SUÇTA TEKERRÜR ( Sanığın Adli Sicil Kaydında Yer Alan Hangi Mahkumiyetinin Tekerrüre Esas Alındığının Kararda Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y13.CDE. 2015/16335SUÇTA TEKERRÜR ( Sanığın Adli Sicil Kaydında Yer Alan İlamlarının İncelenmesinde Bu İlamlara Konu Suç Tarihlerinde 18 Yaşından Küçük Olduğunun Anlaşıldığı - T.C.K'nun 58/5. Md. Uyarınca Sanık Hakkında T.C.K'nun 58. Md. Uygulanamayacağı/Hırsızlık )
Y20.CDE. 2015/14309SUÇTA TEKERRÜR ( Sanığın Adli Sicil Kaydında Yer Alan ve Tekerüre Esas Alınan Nitelikli Dolandırıcılık Suçundan Verilen Mahkûmiyet Hükmünün Bozulduğu/Temyize Konu Suç Tarihinden Önce Kesinleşmediği/TCK'nın 58. Maddesinin Uygulanma Koşullarının Oluşmadığı - Sanığın Adli Sicil Kaydında Tekerrüre Esas Alınabilecek Başkaca Sabıka kaydının Bulunmadığı Gözetilmeden Hakkında Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y15.CDE. 2012/8966SUÇTA TEKERRÜR ( Sanığın Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçundan Sabıkası Bulunduğu - Mevzuat Değişikliği İle Bu Suçun Cezasının İdari Para Cezasına Dönüştüğü/Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu İşleyen Sanık Hakkında Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
Y4.CDE. 2014/52468SUÇTA TEKERRÜR ( Sanığın Tekerrüre Esas Alınan Adli Sicil Kaydındaki İlama Konu TCK'nın 106/1-1. Cümlesine Uyan Suçun Hükümden Sonra Uzlaştırma Kapsamına Alındığı - Deneme Süresinde İşlenen Suçla İlgili Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilebileceği Düzenlendiği - İlgili İlamlara Dair Uyarlama Yargılamaları Yapılıp Yapılmadığı Araştırılarak Sonuçlarına Göre Tekerrür Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2016/17883SUÇTA TEKERRÜR ( Sanığın Tekerrüre Esas Alınan Hükümlülüğe Konu Suçu İşlediği Sırada 18 Yaşından Küçük Olduğu/İşlediği Suçlar Dolayısıyla Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmaması Gerektiği - 18 Yaşından Küçük Olan Sanık Hakkında Hırsızlık ve İş Yeri Dokunulmazlığını Bozma Suçlarından Hüküm Kurulurken Cezasının Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine ve Cezasının İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y17.CDE. 2015/25693SUÇTA TEKERRÜR ( Sanığın Tekerrüre Esas Alınan İlamında TCK'nın 58. Maddesinin Uygulanması Karşısında İkinci Kez Mükerrir Olan Sanık Hakkında Şartları Oluştuğu Halde İkinci Defa Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmamasının İsabetsiz Olduğu )
Y8.CDE. 2009/12136SUÇTA TEKERRÜR ( Sanık Hakkında Hükmolunan Hapis Cezalarının Adli Para Cezasına Çevrildiği - Adli Para Cezalarının İnfazında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulamasının Mümkün Olmayacağı )
Y6.CDE. 2009/11664SUÇTA TEKERRÜR ( Sanık Hakkında Para Cezasının Kesin Nitelikli Olduğu - Tekerrüre Esas Alınamayacağının Gözetileceği )
Y7.CDE. 2011/10708SUÇTA TEKERRÜR ( Sanık Hakkında Suçu Meslek Edinen Kişi Olup Olmadığı Hususu Tartışılmadan ve Sabıka Kaydında Yer Alan Karar Tarihi İtibariyle Silinme Koşulları Oluşan Kayıtlar Esasa Alınarak Hakkında 5237 S.K. Md.58/9 Uygulanmasına Karar Verilmesi Hukuka Aykırı Olduğu )
Y3.CDE. 2017/5408SUÇTA TEKERRÜR ( Sanık Hakkında Tekerrür Hükümleri Uygulanırken Tekerrüre Esas Mahkûmiyetlerden En Ağır Cezayı İçeren Mahkûmiyet Hükmünün Tekerrüre Esas Alınması Gerektiğinin Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
Y3.CDE. 2014/12472SUÇTA TEKERRÜR ( Sanık Hakkında Tekerrüre Esas Alınan İlamın İnfazından 3 Yıl Geçtikten Sonra İşlenen Yeni Suç İçin Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağının Gözetileceği )
Y6.CDE. 2014/5798SUÇTA TEKERRÜR ( Sanık Hakkında Tekerrüre Esas Alınan Mahkumiyet Hükmüne Konu Olan Suçun İncelemeye Konu Suçun İşlendiği Tarihten Sonra İşlendiği/Tekerrüre Esas Olmayacağı )
Y1.CDE. 1999/228SUÇTA TEKERRÜR ( Silahla Yaralama - TCK.'nun 456/4. Maddesi Uygulanarak Verilen Ceza Süresi Nedeniyle 81/2. Maddenin Uygulanması Gereği )
Y16.CDE. 2017/1707SUÇTA TEKERRÜR ( Suçtan Üç Kez Mahkum Olan Hükümlü Hakkında Yerel Mahkemece Kararda Belirtilmemiş Olmasa Dahi Kazanılmış Hak Oluşturmayacağından İlgili Maddenin Uygulanması Gerektiği - Buna Yönelik Talebin Reddine Dair Ağır Ceza Mahkemesi'nin Kararına Karşı Yapılan İtirazın Kabulü Yerine Reddine Dair Ağır Ceza Mahkemesi'nin Kararında İsabet Görülmemiş Olup Bozulması Gerektiği )
Y1.CDE. 2015/1899SUÇTA TEKERRÜR ( T.C.K'nun 58. Md. Uygulanırken Hakkında Ayırma Kararı Verilen Sanıkla İlgili Bir İlamın Bilgilerine Yer Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Kasten Öldürme )
Y2.CDE. 2009/41SUÇTA TEKERRÜR ( TCK. Md. 58/3 Uyarınca Temel Ceza Belirlenirken Sanık Hakkında Seçenekli Yaptırımlardan Hapis Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 1999/5175SUÇTA TEKERRÜR ( TCK.nun 522 /son Maddesine Aykırı Olarak Aynı Maddenin Lehe Hükmünden Yararlandırılamayacağı )
Y11.CDE. 1999/5961SUÇTA TEKERRÜR ( TCK.nun 59. Maddesinin 81. Maddesinden Sonra Uygulanamayacağı )
Y18.CDE. 2015/39631SUÇTA TEKERRÜR ( TCK'nın 58/3. Maddesine Göre Mükerrir Olan Sanık Hakkında Seçimlik Yaptırım İçeren Hakaret Suçunda Hapis Cezasına Hükmedilmesi Zorunluluğuna Uyulmamasının Bozmayı Gerektirdiği )
Y11.CDE. 1999/5616SUÇTA TEKERRÜR ( TCY.nın 81. Maddesinin 523. Maddeden Önce Uygulanmasının İsabetsizliği )
Y4.CDE. 2008/22669SUÇTA TEKERRÜR ( Tehdit - Sanığın Eski Hükümlülüklerinin TCY'nın 58. Md. Uyarınca Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )
Y21.CDE. 2015/2253SUÇTA TEKERRÜR ( Tekerrür Hükümlerinin Önceden İşlenen Suçtan Dolayı Verilen Hüküm Kesinleştikten Sonra Yeni Bir Suçun İşlenmesi Hâlinde Uygulanabileceği - Tekerrüre Esas Alınan İlamın Suç Tarihinden Sonra Kesinleştiği/Tekerrüre Esas Alınamayacağının Gözetilmesi Gereği )
Y18.CDE. 2015/21653SUÇTA TEKERRÜR ( Tekerrüre Esas Alınan İlama Konu Suçun Çocuk Yaşta İşlenmesi Sebebiyle 5237 S.K. Md. 58/5 Uyarınca Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
YCGKE. 2008/6-206SUÇTA TEKERRÜR ( Tekerrüre Esas Olacak Hükümlerde Suç Tarihi İtibariyle 18 Yaşından Küçük Olan Sanık Hakkında 5237 S. TCY'nın 58. Md.sinin Uygulanma Koşulları Bulunmadığı )
Y8.CDE. 2017/14410SUÇTA TEKERRÜR ( Tekerrüre Esas Sabıkası Olan Sanık Hakkında 5237 S.K. Md. 58/6 Gereğince Cezanın Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verilmesi İle Birlikte 58/7 Uyarınca Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin de Uygulanmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.CDE. 2016/7814SUÇTA TEKERRÜR ( Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu - Sanık Hakkında Tekerrür Hükümleri Uygulanırken Hangi İlamın Tekerrüre Esas Alındığının Gösterilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
Y9.CDE. 2015/17164SUÇTA TEKERRÜR ( Uyuşturucu Madde Ticareti - Asliye Ceza Mahkemesi Tarafından Verilen 2 Yıl Hapis Cezası Nedeniyle TCK. 58. Maddesi Gereğince Sanık Hakkında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi ve İnfazdan Sonra Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmasına Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetileceği )
Y16.CDE. 2017/2129SUÇTA TEKERRÜR (Ev Aramasında Ele Geçirilen ve 6136 S. Kanun Kapsamında Kaldığı Anlaşılan Mermilerin Örgütle Bir İlişkisine Yahut Örgüt Faaliyetlerinde Kullanıldığına Dair Somut Bir Delil Bulunmadığı/Sanık Hakkında 3713 S. Kanun'un 5. Md. Hükmünün ve T.C.K' nun 58/9 Md. Uygulanamayacağı - 6136 S. Kanuna Muhalefet)
Y19.CDE. 2015/5862SUÇTA TEKERRÜR (Sanık Hakkında Suç Tarihi İtibariyle Lehe Bulunan 5846 S. Kanun'un 81/9-1-A Md. İle 01.01.2009 Tarihinde Yürürlüğe Giren T.C.K.'nun 5. Md. Hükmü Gözetilerek T.C.K.'nun 58. Md. Uygulanmak Suretiyle Hüküm Kurulacağı - Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa Muhalefet Suçu)
Y11.CDE. 2012/11506SUÇTA TEKERRÜR (Tekerrüre Esas Alınan Asliye Ceza Mahkemesi'nin İlamı Getirtilip İncelenerek Kesinleşme ve İnfaz Tarihlerine Göre 5237 S.K. Md.58'in Uygulanma Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediği Değerlendirileceği)
Y16.CDE. 2016/3884SUÇTA TEKERRÜR (Yağma - Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan Beraatine Sübutu Kabul Edilen Suçtan İse 3713 S.K. 5. Maddesinin Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilen ve Sabıkası da Bulunmayan Sanık Hakkında Örgüt Mensubu Olduğu Kabul Edilerek TCK.58/9. Maddesinin Uygulanmasının Hatalı Olacağı)
YİBGKE. 1938/42SUÇTA TEKERRÜR NEDENİYLE CEZANIN ARTIRILMASI ( Ceza Artırıldıktan Sonra İşlenen Aynı Konudaki Üçüncü Suçta da Tekerrür Hükümlerinin Uygulanacağı )
Y6.CDE. 2011/16532SUÇTA TEKERRÜR UYGULAMASI ( Yapılırken Esas Alınan İlamda Öngörülen Cezanın Adli Para Cezası Olarak Belirtilmesi Yerine Hapis Cezası Olarak Gösterilmesi - İnfazda Karışıklığa Yol Açacağı )
Y4.CDE. 2014/3509SUÇTA TEKERRÜR VE ÖZEL TEHLİKELİ SUÇLAR ( Tekerür Halinde Sonraki Suça İlişkin Kanun Maddesinde Seçimlik Olarak Hapis Cezası İle Adli Para Cezasının Öngörülmesi Halinde Hapis Cezasına Hükmolunacağı )
Y9.CDE. 2009/11945SUÇTA TEKERRÜR VE ÖZEL TEHLİKELİ SUÇLULAR ( Atılı Suçu İşlediği Sırada Onsekiz Yaşını Doldurmayan Sanık Hakkında Aynı Kanunun 58/9. Maddesinin Uygulanamayacağı )
Y16.CDE. 2015/4376SUÇTA TEKERRÜR VE ÖZEL TEHLİKELİ SUÇLULAR ( Hırsızlık/Konut Dokunulmazlığını İhlal - T.C.K.'nın 58/9. Md. Cezaya Bağlı Olarak Uygulanacak İnfaz Rejimi İle İlgili Olması Sebebiyle Kazanılmış Hak Oluşturmayacağı Gözetilerek Örgüt Yöneticisi ve Üyesi Olduğu Kabul Edilen Sanıklar Hakkında Anılan Maddenin Uygulanacağı )
Y1.CDE. 2005/2366SUÇTA UNSUR DEĞİŞİKLİKLERİ ( Yeni TCK.'da - Sanığın İşlediği Suçun Hukuksal Anlam ve Sonuçlarını Algılayacak ve Eylemi İle İlgili Davranışlarını Yönlendirme Yeteneği Olup Olmadığı Konusunda Adli Tıptan Rapor Alma Zorunluluğu )
Y12.CDE. 2011/10353SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK ( Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçu / Davaya Konu Suçun Düzenlendiği Kanunun Kaldırıldığı - Suçun Unsurları ve Yaptırımlarının Farklı Biçimde Yeniden Düzenlendiği/ Sanığın Hukuki Durumunun Tekrar Değerlendirileceği )
Y4.CDE. 2017/20438SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK / CEZA KANUNLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI (Hakaret - Mahkemece 5237 S. T.C.K.'nın 2. ve 7. Md. Gözetilerek Uzlaştırma İşlemi Uygulanarak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği)
Y7.CDE. 2006/4142SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ ( 556 S. KHK'nın Suç Tanımlayan Hükümlerinin Tümüyle Zımni Olarak İlga Edildiğinin Örtülü Olarak Yürürlükten Kaldırıldığı - Atılı Eylem 556 S. KHK Hükümleri Kapsamında Suç Oluşturmayacağı )
YCGKE. 2004/8-130SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ ( Halkı Din Farkı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Açıkça Tahrik Suçunun Unsurları - Şiddet Unsuru İçermeyen ve Kamu Düzeni İçin Açık ve Yakın Bir Tehlike Yaratmayan Düşünce Açıklamalarının Suç Oluşturmayacağı - Laiklik İlkesinin Toplumca Benimsenmiş ve Sahiplenilmiş Olması ve Cezai Yaptırımla Korunmaya Muhtaç Olmaması )
Y19.CDE. 2015/34505SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ ( Kabahat Teşkil Eden Eylem Karşılığı Uygulanacak Yaptırımın Ancak Kanunla Belirleneceği - Kabahatlinin Eylemi Nedeni İle Uygulanacak İdari Para Cezasının 5326 S. K.'nun 38. Md. Hükümlerine Göre Belirleneceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2009/5416SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ ( Sanıkların Balık Avlarken Bakanlar Kurulu Kararı İle Yasak Bölge Olarak Kurulan Alana Girdiği - İdarenin Düzenleyici İşlemleriyle Konulan Yasaklamalar Nedeniyle Ceza Verilemeyeceği )
Y6.CDE. 2006/14243SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ ( Şantaj/Suç Tarihinde 5237 Sayılı TCK'da Madde Bulunmadığı - Sanığın Eylemine Uyan ve Suç Tarihinde Yürülükte Bulunan 765 ve 5237 sayılı TCK'nın İlgili Hükümleri Karşılaştırılarak Lehe Olan Yasanın Belirleneceği )
YCGKE. 1994/9-92SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ ( Tebliğ İle Suç İhdasının Bu İlkeye Aykırı Olması )
Y7.CDE. 2007/7050SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ ( Tescilli Marka Hakkına Tecavüz/556 Sayılı Khk İle Getirilen Cezai Hükümlerin Kanunilik İlkesine Aykırı Olduğu - Türk Ticaret Kanunu'nda Yer Alan Haksız Rekabet Suçunun İse 551 Sayılı Markalar Kanunu İle Zımnen Yürürlükten Kaldırıldığı/Beraat Kararı Verilmesi Gereği )
Y5.CDE. 2012/4397SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ ( Yasa Koyucu Tarafından Tahdidi Olarak Sayılan Seçimlik Hareketlerin ya da Faillik Durumunun Genişletilmesinin Aykırılık Teşkil Edeceği - İhaleye Fesat Karıştırma Suçu )
Y11.CDE. 2013/17202SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ (Özel Bir Şirketin Tatbik Ettiği Mührün Bozulması Eyleminin Mühür Bozma Suçunu Oluşturmayacağının Gözetilmesi Gereği - İdarenin Düzenleyici İşlemle Suç ve Ceza Koyamayacağının Gözetilmesi Gerektiği)
Y5.CDE. 2008/8023SUÇTA VE CEZADA ORANTILILIK İLKESİ ( Çocukların Basit Cinsel İstismarı - Denetime Olanak Verecek Şekilde ve Somut Gerekçeler Gösterilmek Suretiyle Alt ve Üst Sınırlar Arasında Takdir Hakkının Kullanılacağı )
YCGKE. 2003/3-43SUÇTA VE CEZADA YASALLIK ( Sanığın Fiilinin İzinsiz Tesis Yapmaktan İbaret Olması Nedeniyle Orman Arazilerinin Tahsisi Hakkındaki Yönetmeliğin Uygulanmasının Gerekmesi )
Y8.CDE. 2004/9239SUÇTA ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ( Kurallarına Göre Lehe Olan Yeni TCK.nun Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu - Mala Zarar Verme )
Y3.CDE. 2003/6272SUÇTA ZAMANAŞIMI ( Sanık Tarafından Açılan Tescil Davasının Devlet Ormanından İşgal ve Faydalanma Suçu Ön Sorun Olarak Kabul Edilemeyeceğinden Zamanaşımının Dolması )
Y9.CDE. 2006/6502SUÇTAN BAŞKASININ ZARAR GÖRMEMESİ ( TCK. Md. 22/6'nın Uygulanmasının Tartışılması Gerektiği - Taksirli Hareketi Sonucu Sanığın Kendi Evinin Yanması )
Y7.CDE. 2007/11645SUÇTAN DOĞRUDAN DOĞRUYA ZARAR GÖREN ( Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet - Zarar Gören Kurum Kültür Bakanlığı Olduğundan Kurumun Davaya Katılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2003/5-41SUÇTAN DOĞRUDAN DOĞRUYA ZARAR GÖRME ( Kamu Davasına Katılmanın En Önemli Koşulunun Suçtan Doğrudan Doğruya Zarar Görmeye Bağlı Olması )
Y7.CDE. 1994/9529SUÇTAN DOĞRUDAN DOĞRUYA ZARAR GÖRME ( Müdahil Olabilme Şartı )
Y7.CDE. 2003/899SUÇTAN DOĞRUDAN DOĞRUYA ZARAR GÖRME ( Müdahilin Temyiz Hakkı-Yivsiz Tüfek Sahiplik Belgesi veya Av Tezkeresi Olmadan Av Tüfeği Bulundurmak )
YCGKE. 2000/10-156SUÇTAN DOĞRUDAN DOĞRUYA ZARAR GÖRME ŞARTI ( Davaya Müdahale Edilebilmesi İçin-Nası Izrar )
Y4.CDE. 2009/21672SUÇTAN DOĞRUDAN DOĞRUYA ZARAR GÖRMEK ( Tefecilik Suçunun Mağdurunun Vergi Gelirinden Mahrum Kalan Hazine Olduğu - Yakınanın Kamu Davasına Katılma Hakkı Bulunmadığı )
Y7.CDE. 2006/5175SUÇTAN DOĞRUDAN DOĞRUYA ZARAR GÖRMEMEK ( Müdahilliğe Karar Verilmesinin Temyize Hak Vermeyeceği )
Y7.CDE. 2005/13300SUÇTAN DOĞRUDAN DOĞRUYA ZARAR GÖRMEYEN MALİYE BAKANLIĞI ( Müdahilliğine Karar Verilmesi Temyize Hak Vermeyeceği Gözetilerek Vaki Temyiz İtirazlarının Reddi Gerektiği )
Y7.CDE. 2010/8449SUÇTAN DOĞRUDAN DOĞRUYA ZARAR GÖRMEYENİN TEMYİZİ ( 1918 S.K.'ya Muhalefet Suçu - Gümrük İdaresi Davaya Katıldığı ve Karardan Haberdar Olduğu Halde Davaya Katılma ve Hükmü Temyize Hakkı Bulunmayan Maliye Hazinesi Adına Bulunulan Temyiz Talebinin Reddi )
Y2.CDE. 2002/26388SUÇTAN DOĞRUDAN VE GERÇEK ANLAMDA ZARAR GÖRMEK ( Müdahillik İçin Gerekli Şartlar )
YCGKE. 2011/4-268SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖREN ( Kimlik Bilgileri Sanık Tarafından Kullanılan Şahsın İlk Derece Mahkemesindeki Kovuşturma Evresinin Her Aşamasında Hüküm Verilinceye Kadar Şikayetçi Olduklarını Bildirerek Kamu Davasına Katılabileceği )
Y7.CDE. 2014/2430SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖREN GÜMRÜK İDARESİ ( Olduğu Halde EPDK'nın Davadan Haberdar Edilip Müdahilliğine Karar Verilerek Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
Y7.CDE. 2013/8164SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖREN KURUM ( Petrol Piyasası Kanunu'na Aykırılık - Suçtan Doğrudan Zarar Gören ve Yargılamaya Katılma Hakkı Bulunan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Davadan Haberdar Edilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2013/12963SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖRENİN CUMHURİYET SAVCISININ KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARINA İTİRAZI ( Suçtan Zarar Görenin Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın Kendisine Tebliğ Edildiği Tarihten İtibaren Onbeş Gün İçerisinde Bu Kararı Veren Cumhuriyet Savcısının Yargı Çevresinde Görev Yaptığı Ağır Ceza Mahkemesine En Yakın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanına İtiraz Edebileceği )
Y11.CDE. 2008/2198SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖRENİN DAVADAN HABERDAR EDİLMESİ ( Sanığın Katılana Kendisini Polis Olarak Tanıtarak GSM Aboneliği Tahsis Ettirip Yaptığı Telefon Görüşme Bedellerini Ödemediği - GSM Firmasına Tebligat Yapılmamışsa Gerekçeli Kararın Tebliğ Edileceği )
Y11.CDE. 2004/8405SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖRENİN MÜDAHALE TALEBİ ( İsteminin Kabulüne Karar Verilmeden Yargılamaya Devam Edilmesinin Hatalı Olduğu - Vergi Usul Yasasına Muhalefet )
Y7.CDE. 2004/20200SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖRME ( 1918 Sayılı Kanuna Muhalefet - Hazine Vekilinin Davaya Gümrük İdaresi Adına Katılması Gerekirken Dava Konusu İçkiler Yönünden Suçtan Doğrudan Doğruya Zarar Görmeyen Tekel İdaresi Adına Katıldığından Hükmü Temyize Yetkisinin Bulunmadığı )
Y4.CDE. 2006/6074SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖRME ( Davaya Katılma - Tüzel Kişiliğe Hakaret )
Y9.CDE. 2009/10470SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖRME ( Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara Karşı Suçtan Doğrudan Zarar Görmeyenlerce Yapılan İtirazın Reddedileceği )
Y21.CDE. 2015/11051SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖRME ( Sahtecilik Suçlarının Mağdurunun Suçun Maddi Unsurunun Hedef Aldığı Kişi Olduğu/Suça Konu Araç Ruhsatlarındaki Muayene Kısmının Gerçeğe Aykırı Oluşturulduğu - Şirketin Kamu Davasına Katılma Hakkı Bulunmadığı ve Katılma Kararının Hukuken Geçersiz Olduğu/Şikayetçi Lehine Dilekçe Yazım Ücretine Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
YCGKE. 2008/9-95SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖRME ( Taksirle İnsan Öldürme - Nişanlı İle Müteveffa Arasında Varolan ve Hukuken Koruma Altında Bulunan Nişanlılık Statüsü Gereğince Bu Suçtan Doğrudan Zarar Görmüş Bulunduğundan Suçtan Zarar Gören Sıfatıyla Kamu Davasına Katılmasına Yasal Bir Engel Bulunmadığı )
Y9.CDE. 2013/9110SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖRME ( Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren İskat veya Vazife Görmekten Cebren Menetmeye Teşebbüs - Doğrudan Zarar Görmeyenlerin Davaya Katılmalarına Karar Verilerek Lehlerine Vekalet Ücreti Tayin Edilemeyeceği )
YCGKE. 1999/6-320SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖRMEK ( Kamu Davasına Katılmak Şartı )
Y8.CDE. 2009/14191SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖRMEK ( Korku Kaygı Veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Edeni İhbarda Bulunup Şikayetçi Olan Kişinin Doğrudan Zarar Görmediği - Hakkındaki Katılma Kararının Kaldırılması )
Y2.CDE. 2014/28785SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖRMEK ( Suçta Kullanılan Aracı Satın Alan Kayıt Malikinin Duruşmadan Haberdar Edilmeyerek Katılma Olanağının Tanınmamış Olmasının Temyiz Hakkını Engellemeyeceği - Müsaderesine Karar Verilen Aracın Kayıt Malikine Duruşma Günü Bildirilip Beyanı Alınarak Sonuca Gidileceği )
Y7.CDE. 2006/10399SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖRMEME ( Görmeyen Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Müdürlüğü'nün Müdahilliğine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/18790SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖRMEME ( Görmeyen Maliye Bakanlığı Adına Hazine Vekilinin Katılma ve Hükmü Temyize Yetkisi Bulunmadığı )
Y5.CDE. 2008/3665SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖRMEME ( Söz Konusu Olmayan Köy Halkından Bir Kısım Kişiler - Köy Tüzel Kişiliğini de Temsile Yetkili Bulunmayan Müştekilerin Usulsüz Olarak Müdahilliğine Karar Verilmesi Hükmü Temyiz Hakkı Vermediği )
Y7.CDE. 2016/11653SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖRMEME (Suçtan Doğrudan Zarar Görmeyen ve Katılma Hakkı Bulunmayan TAPDK Lehine Vekalet Ücretine Hükmolunmasının Hatalı Olduğu)
Y7.CDE. 2012/18201SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖRMEMEK ( 5607 S.K.'ya Muhalefet - Suçtan Doğrudan Doğruya Zarar Görmeyen Gümrük İdaresi'nin Davaya Katılma ve Hükmü Temyize Yetkisi Bulunmadığı/Hazine Vekilinin Başvurusunun Reddedileceği )
Y11.CDE. 2006/2844SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖRMEMEK ( Katılma Kararının Usulsüzlüğü - Hhükmü Temyiz Yetkisi Kazandırmayacağı )
Y9.CDE. 2005/1795SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖRMEYEN BABA ( Reşit Mağdurenin Babası/Davaya Katılma Hakkı Bulunmayıp Verilen Katılma Kararı Hukuken Geçersiz Ve Yok Hükmünde Olduğu - Temyiz Hakkı Da Bulunmadığı )
Y7.CDE. 2012/23505SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖRMEYEN İDARE ( 4733 S.K.'ya Aykırılık - Suçtan Doğrudan Zarar Görmeyen Gümrük İdaresinin Davaya Katılmasına Karar Verilmesinin Hükmü Temyize Hak Vermeyeceği )
Y7.CDE. 2013/22769SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖRMEYEN İDARE ( Katılma Hakkı Bulunmadığı - Suçtan Doğrudan Zarar Görmeyen ve Bu Nedenle Katılma Hakkı Bulunmayan İdare Yararına Dilekçe Yazım Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2006/11084SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖRMEYEN MÜDAHİL ( Müdahilliğin Temyize Hak Vermeyeceği )
Y2.CDE. 2004/11290SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖRMEYEN MÜŞTEKİ ( Mahkemece Müdahilliğine Karar Verilmiş Olması Hükmü Temyize Hak Vermeyeceğinden Müdahil Vekilinin Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği )
Y11.CDE. 2008/16996SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖRMEYEN ŞİKAYETÇİNİN CEZA DAVASINA MÜDAHİLLİĞİNE KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( Şikayetçi SPK'nun Müdahilliğine Karar Verilmesinin Hukuken Geçersiz Olduğu Hükmü Temyiz Etme Hakkı Vermediği - Şirket Hissedarlarına Yönelik Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal Suçu )
Y7.CDE. 2012/22798SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖRMEYENİN DAVAYA KATILMASI ( 5015 S.K.'ya Muhalefet Suçundan Açılmış Davada Gümrük İdaresinin Davaya Katılmasına Karar Verilip Hükümde Kime Ait Olduğu Belli Olmayacak Şekilde Dilekçe Yazım Ücretine Hükmedilmesi Hukuka Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2013/5749SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖRMEYENİN DAVAYA KATILMASI ( Suçtan Doğrudan Zarar Görmeyen ve Katılma Hakkı Bulunmayan Gelir İdaresi Bakanlığının Davaya Katılan Olarak Kabul Edilemeyeceği - Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği/4733 S.K.'ya Muhalefet )
Y16.CDE. 2015/8215SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖRMEYENİN KATILMA KARARINI TEMYİZ ETMESİ ( Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Örgüte Üye Olma Suçunun Niteliği İtibariyle Suçtan Doğrudan Zarar Görmesi Söz Konusu Olmadığından Davaya Katılmasına Yasal Olarak İmkan Bulunmadığından Katılma Kararını Temyiz Edemeyeceği )
Y5.CDE. 2009/2693SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖRMEYENLERİN MÜDAHİLLİKLERİNE KARAR VERİLMESİ ( Temyiz Hakkı Vermeyeceği - Zimmet )
Y1.CDE. 2007/2095SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖRÜLMESİ GEREĞİ ( Soruşturma ve Kovuşturması Şikayete Bağlı Suçlar - Suçtan Zarar Görenin Ölmesi Nedeniyle Yerine Yakınlarının Şikayet Hakkını Kullanamayacakları )
YCGKE. 2003/5-41SUÇTAN DOLAYLI ZARAR GÖRME ( Dolaylı Zararlar Nedeniyle Kamu Davasına Katılmanın Olanaklı Olmaması )
Y15.CDE. 2013/7721SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİR İLE ALINDIĞI İDDİA EDİLEN GAYRİMENKUL ( Sanıkların Yetkileri Olmadığı Halde Sigorta Primlerini Topladığı İddiası - Gayrimenkullerini Yakınlara Satmalarının Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu Kapsamında Olmadığı )
Y15.CDE. 2012/7383SUÇTAN ELDE EDİLEN HAKSIZ MENFAAT ( Nitelikli Dolandırıcılık/Mutlaka Gün Üzerinden Tayin Edileceği - Haksız Menfaat Miktarının Belli İse Suçtan Elde Olunan Haksız Menfaatin İki Katından Az Olmayacak Şekilde Asgari Bu Miktara Yükseltilerek Tespit Edileceği )
Y23.CDE. 2015/4714SUÇTAN ELDE EDİLEN HAKSIZ MENFAAT (Nitelikli Dolandırıcılık - Nitelikli Hallerde Suçtan Elde Edilen Haksız Menfaat Belli İse Haksız Menfaatin İki Katından Az Olmayacak Şekilde Temel Adli Para Cezası Gün Olarak Belirlenerek Artırım ve İndirimler Gün Üzerinden Yapıldıktan Sonra Ortaya Çıkacak Sonuç Gün Sayısı İle Bir Gün Karşılığı 20-100 TL Arasında Takdir Edilecek Miktarın Çarpılması Neticesinde Sonuç Adli Para Cezasının Belirleneceği)
Y15.CDE. 2011/11483SUÇTAN ELDE EDİLEN HAKSIZ MENFAAT MİKTARININ BELLİ OLMAMASI ( Adli Para Cezasının 5 İla 5.000 Tam Gün Arasında Takdir Edilen Gün Sayısı Üzerinden Ortaya Çıkacak Sonuç Gün Sayısı İle Bir Gün Karşılığı 20 TL İle 100 TL Arasında Takdir Edilen Miktarın Çarpılarak Belirleneceği )
Y15.CDE. 2014/1913SUÇTAN ELDE EDİLEN HAKSIZ MENFAAT MİKTARININ BELLİ OLMASI (Tespit Olunacak Temel Gün Suçtan Elde Olunan Haksız Menfaatin İki Katından Az Olmayacak Şekilde Asgari Bu Miktara Yükseltilerek Belirlenecek Gün Sayısı Üzerinden Arttırma ve Eksiltmeler Yapılarak Çıkacak Sonuç Gün Sayısı İle Bir Gün Karşılığı Aynı Kanunun 52. Md. Uyarınca 20-100 TL Arasında Takdir Olunacak Miktarın Çarpılması Neticesinde Sonuç Adli Para Cezası Belirleneceği)
YCGKE. 1976/3-11SUÇTAN ELDE EDİLEN ÜRÜN ( Sanığın Suç Mahsulü Ürünü Hüküm Tarihinden Bir Yıl Önce Kaldırmış Olduğunun ve Zoralımının Olanaksız Bulunduğunun Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y10.CDE. 2017/191SUÇTAN ELDE EDİLMEYEN PARANIN İADESİ ( Uyuşturucu Madde Ticareti - Sanıklardan Elde Edilen Paradan Haklarında Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçundan İşlem Yapılan Şahısların Sanıklara Uyuşturucu Madde Karşılığında Verdiklerini Söyledikleri Miktarın Müsaderesi İle Kalan Kısımların Sanıklara İadesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2004/722SUÇTAN GÖNÜLLÜ VAZGEÇME ( Sanığın Büfenin Kepenginin Asma Kilidini ve Camını Kırıp Pişman Olup Bir Şey Almadan Ayrılması/İlgili Maddenin Uygulama Yerinin Tartışılması Gereği - Hırsızlık )
YCGKE. 2013/11-218SUÇTAN KAYNAKLANAN MADDİ ZARAR (Kurum Görevlilerinin Mühürleme İşlemi Yaparken Malzemeler Kullandığı ve Sanığın Mührü Bozarken Kurum Tarafından Takılan Malzemeleri Çıkararak veya Kırarak Su Kullanmaya Devam Ettiği - Kurum Tarafından Mühürleme İşlemleri Sırasında Kullanılan Malzemelerin Bedeliyle Açma Kapama Masraflarının Doğrudan Suçtan Kaynaklanan Maddi Zarar Olduğu)
Y4.CDE. 2010/10445SUÇTAN KAYNAKLANAN MAL VARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA ( Şüpheliler Lehine ve Aleyhine Toplanacak Tüm Delillerin Ağır Ceza Mahkemesinin Dosyasıyla Birlikte Değerlendirilmesi ve Koşulları Varsa Davaların Üst Dereceli Mahkemede Birleştirilmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 2013/13274SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERİNİ AKLAMA ( Suçtan Doğru Doğruya Zarar Görmeyen Muhakemat Müdürlüğünün Davaya Katılma Hakkının Olmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y16.CDE. 2016/450SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU ( Son Aklama İşleminin Yapıldığı Tarih Gözetildiğinde On İki Yıl Olan Dava Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Bulunması Sebebiyle Davanın Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2014/37890SUÇTAN KAYNAKLANAN ZARAR (Hırsızlık Suçu - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilirken Mahkemece Kanaat Verici Basit Bir Araştırma İle Belirlenecek Maddi Zararın Esas Alınması Manevi Zararın Bu Kapsama Dahil Edilmemesi Gerektiği)
YCGKE. 2017/6-162SUÇTAN KURTARMAYA ÇALIŞMA ( Darp Ederek Para Alma - Mağdurun Aşamalardaki İstikrarlı Beyanları Bu Beyanları Doğrulayan Adli Rapor İle Tanıkların Anlatımları Karşısında Mağdurun Hükümden Sonra Verdiği Sanıkların Yağma Suçunu İşlemediklerine Dair Dilekçenin Sanıkları Atılı Suçtan Kurtarmaya Yönelik Olduğu/Nitelikli Yağma)
Y6.CDE. 2013/30101SUÇTAN KURTARMAYA YÖNELİK ANLATIMLAR ( Kovuşturma Aşamasındaki Sanığın Yakınan İle Kavga Etme ve Yakınana Ait Cep Telefonları İle Cüzdanının Kendisinde Kalması Sebebini Dahi Açıklayamadığı Savunması Doğrultusunda Onu Suçtan Kurtarmaya Yönelik Değişen Anlatımına İtibar Edilmesinin Yerinde Olmadığı - Yağma Suçu )
Y19.CDE. 2016/6912SUÇTAN KURTARMAYA YÖNELİK BEYANLAR ( Sanığın Gösterdiği Tanıkların Beyanlarının Sanığı Suçtan Kurtarmaya Yönelik ve Çelişkili İfadeler İçerdiği - Sanığın Taksirle Orman Yangınına Neden Olmak Suçundan Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerekirken Beraatine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
YCGKE. 2016/14-762SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK BEYANLAR (Sanığın Katılan İle Cinsel İlişkiye Girmediği ve Altınların Teslimi Konusunda Yaşanan Anlaşmazlıktan Dolayı Kendisine İftira Atıldığı Yönündeki Savunmalarının Suçtan Kurtulmaya Yönelik Olduğu - Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı)
YCGKE. 2017/6-112SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK SAVUNMA ( Katılanın Beyanlarının Devlet Hastanesi Raporlarıyla da Desteklenmesi Olayın Hemen Akabinde Mağdurun Kolluk Görevlilerine Durumu İntikal Ettirmesine Göre Sanığın Katılan İle Rızasıyla Cinsel İlişkiye Girdiğine Dair Savunmasının Suçtan Kurtulmaya Yönelik Olduğunun Kabulü Gerektiği)
Y2.CDE. 2016/3969SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK SAVUNMALAR ( Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık Suçu - Sanığın Aşamalarda Değişiklik Gösteren Savunmalarının Suçtan Kurtulmaya Yönelik Olduğu/Mahkemenin Kabul ve Değerlendirmesinde İsabetsizlik Görülmediği )
Y8.CDE. 1997/7707SUÇTAN ÖNCE İNFAZ EDİLMİŞ ÖNCEKİ MAHKUMİYET ( Tekerrüre Esas Olması )
Y8.CDE. 2010/11616SUÇTAN ÖNCEKİ HALE GETİRME ( Mağdurun veya Kamunun Uğradığı Zararın Aynen İade Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin Suretiyle Tamamen Giderilmesi Şartının Derhal Yerine Getirilemediği Hallere Mahsus Olmak Üzere Zararın Giderilmesini Sağlamak Amacıyla Şartlı Olarak Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilebileceği )
Y11.CDE. 2005/6441SUÇTAN SAĞLANAN ÇIKARLARIN PEK HAFİF OLMASI ( Kabulü Halinde TCK'nun 522. Maddesi Uyarınca Yapılan İndirimin Yarıdan Fazla Olması Gerektiği - Dolandırıcılık )
YCGKE. 2005/6-100SUÇTAN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN YENİ KANUN ( Çekte Sahtecilik/Lehe Kanun Uygulaması - Dava Zamanaşımının Gerçekleşmiş Bulunduğu - Kamu Davasının Düşürülmesi Gereği )
Y19.CDE. 2016/8087SUÇTAN ZARAR GÖREN ( 5684 S. Kanunun'un 36. Md. Göre Kovuşturma Yapılmasının Müsteşarlık Tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına Yazılı Başvuruda Bulunulmasına Bağlı Olduğu ve Bu Başvuru İle Müsteşarlık Aynı Zamanda Katılan Sıfatını Kazanacağının Gözetileceği/Sigortacılık Kanunu'na Muhalefet Etmek Suçu )
Y1.CDE. 2006/289SUÇTAN ZARAR GÖREN ( Kasten Öldürme - Maktulün Gayri Resmi olarak Karı Koca Hayatı Yaşadığı Eşinin Müdahilliğine Karar Verileceği )
Y2.CDE. 2008/56SUÇTAN ZARAR GÖREN ( Katılan Sıfatını Alabilecek Surette - Yasayollarına Başvurma Hakkı Bulunduğu/Gerekçeli Kararın Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 2009/6851SUÇTAN ZARAR GÖREN ( Katılan Sıfatını Alabilecek Surette Suçtan Zarar Görmüş Bulunan Kişinin Beyan Ettiği Adresi Doğru Yazılarak Davet Edilip Duruşma Yapılması Gereği )
Y8.CDE. 2007/12711SUÇTAN ZARAR GÖREN ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Tehdit - Soruşturmada Şikayetten Vazgeçmesi Kovuşturma Evresinde Davaya Katılmasına Engel Oluşturmayacağı )
Y11.CDE. 2008/21247SUÇTAN ZARAR GÖREN ( Motorlu Taşıt Vergi Borcu ve Trafik Cezası Bulunan Araç/Aracın İlişik Kesme Belgesi İle Satıldığı - Suçtan Zarar Gören İdareye Duruşma Gününün Usulen Bildirilerek Davaya Katılmasının Sağlanması Gerektiği )
YCGKE. 2012/5-1276SUÇTAN ZARAR GÖREN ( Mühür Bozma/Sanığa Ait İşletmenin Belediye Görevlilerince Mühürlendiği - Belediye Başkanlığının Suçtan Zarar Gören Konumunda Olduğu/Gerekçeli Kararın Tebliğ Edileceği )
Y6.CDE. 2006/925SUÇTAN ZARAR GÖREN ( Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olması Halinde Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanabileceği - Bankanın Kamu Hukuku Ya da Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olduğunun Belirlenmesi Gereği )
Y8.CDE. 2006/8140SUÇTAN ZARAR GÖREN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİNİN BULUNMAMASI ( Ödenecek ya da Giderilecek Bir Zararın Söz Konusu Olmaması Karşısında Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
Y5.CDE. 2014/8132SUÇTAN ZARAR GÖREN HAZİNE ( Tefecilik - Usulen Dava ve Duruşmalar Bildirilmeden Davaya Katılma ve CMK'nın Mağdur ve Katılanlar İçin Öngördüğü Haklardan Yararlanma Olanağı Sağlanmadan Yargılamaya Devam Edilerek Hüküm Kurulmasının Bozmayı Gerektirdiği )
Y7.CDE. 2014/31781SUÇTAN ZARAR GÖREN İDARENİN DAVAYA KATILMA HAKKI (Sanığın Tezgahında 2600 Adet Yabancı Menşeili Ve Kaçak Makaronu Satışa Arz Ettiği Sırada Ele Geçirilmesi - Suçtan Doğrudan Zarar Gördüğü ve Kamu Davasına Katılma Hakkı Bulunduğu ve Müşteki İdare Vekilinin Katılma Dilekçesi Sunduğu Halde Katılma Kararı Verilmesi Gerektiği Gözetilmeden İdare Vekilinin Yokluğunda Yargılamaya Devam Olunarak Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
YCGKE. 2003/1-172SUÇTAN ZARAR GÖREN KAVRAMI ( Soruşturmanın Her Aşamasında Kamu Davasına Müdahale Yolu İle Katılabileceği - Müdahaleye Yetkisi Bulunan Kişinin "Suçtan Zarar Görmesi" Koşulu )
Y4.CDE. 1984/1176SUÇTAN ZARAR GÖREN KİŞİ ( Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanmak-Müdahil Sıfatı-Alacaklı )
Y8.CDE. 2016/7411SUÇTAN ZARAR GÖREN KİŞİNİN VAZGEÇMESİNİN DAVAYI DÜŞÜRMESİ ( Suçun Şikayete Bağlı Olduğu ve Mağdur ile Sanığın da Bulunduğu Duruşmada Şikayetinden Vazgeçtiği/Kovuşturma Yapılabilmesi Şikayete Bağlı Suçlarda Kanunda Aksi Yazılı Olmadıkça Düşüreceği - Hükmün Kesinleşmesinden Sonraki Vazgeçmenin Cezanın İnfazına Engel Olmadığı/Kamu Davasının Düşürülmesi Yerine Yargılamaya Devamla Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Kanuna Aykırı Olduğu )
Y6.CDE. 2006/14959SUÇTAN ZARAR GÖREN KURUM ( Davadan Haberdar Edilip Katılma Olanağı Tanınmadan Tensip Kararı İle Duruşma Açılmaksızın Beraat Kararı Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2015/18081SUÇTAN ZARAR GÖREN KURUMA HAGB KARARININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Sanığın Eyleminin 4733 S.K.'ya Muhalefet Suçunu Oluşturduğu - Bu Suçtan Doğrudan Zarar Gören Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun HAGB Kararına Yönelik İtiraz Hakkı Bulunduğu/Kurum Haberdar Edilmeden Yargılamanın Sonlandırılması ve HAGB Kararı Tebliğ Edilmediğinden Kararın Kesinleşmediği
Y7.CDE. 2016/6065SUÇTAN ZARAR GÖREN LEHİNE VEKALET ÜCRETİ ( Açılan Davanın Niteliğine Göre Suçtan Zarar Gören Ve Davaya Katılma Hakkı Olan Lehine Vekalet Ücretine Hükmedileceği )
Y14.CDE. 2016/1065SUÇTAN ZARAR GÖREN MAĞDURENİN DAVAYA KATILMASI ( Cinsel Saldırı - Soruşturma Evresinde Sanıktan Şikayetçi Olmayan Mağdurenin Kovuşturma Evresinde Kamu Davasına Katılmasına Engel Bir Hüküm Bulunmadığı 5271 Sayılı CMK. 260/1. Maddesine Göre de Katılan Sıfatını Alabilecek Surette Suçtan Zarar Görmüş Bulunanlar İçin Kanun Yolunun Açık Olduğu )
Y1.CDE. 2009/16787SUÇTAN ZARAR GÖREN SIFATI ( İlgili Kişinin Özel Belgede Sahtecilik ve Siyasi Partiler Kanununa Aykırılık Suçları Nedeniyle Açık Bir Hakkı Zedelenmediği Cihette Suçtan Zarar Gören Sıfatı Bulunmadığından Vaki İsteminin Reddi Yerine Kabulüne Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y5.CDE. 2014/2938SUÇTAN ZARAR GÖREN SIFATI ( İrtikap Suçu - Müşteki Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Bu Suçun Zarar Göreni Olduğu/Usulen Dava ve Duruşmalar Bildirilmeden Davaya Katılma ve Ceza Muhakemesi Kanununun Mağdur ve Katılanlar İçin Öngördüğü Haklardan Yararlanma Olanağı Sağlanmadan Yargılamaya Devam Edilemeyeceği )
YCGKE. 2015/8-964SUÇTAN ZARAR GÖREN SIFATI ( Merayı Kullanma Hakkına Sahip Köy Tüzel Kişiliği İle Meranın Sahibi Olan Hazinenin Suçtan Zarar Gören Konumunda Oldukları Gözönüne Alındığında Yerel Mahkemece Hazinenin Davaya Katılmasına Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
YCGKE. 2015/13-93SUÇTAN ZARAR GÖREN SIFATI ( Sanığın Gerçekte Var ve Sağ Olduğu Anlaşılan Şahsın Kimlik Bilgilerini Kullandığı - Anılan Şahsın Suçtan Zarar Gören Olarak Davadan Haberdar Edilmesi Gerektiği )
Y1.CDE. 2016/841SUÇTAN ZARAR GÖREN SIFATI (Sanık Hakkında Maktule Yönelik Kasten Öldürme Diğer Sanık Hakkında İse Mağdura Yönelik Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçlarından Açılan Kamu Davalarında 6284 Sayılı Kanun Uyarınca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Bu Suçun Zarar Göreni Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği)
Y2.CDE. 2009/10397SUÇTAN ZARAR GÖREN ŞİKAYETÇİ ( Davaya Katılmak İsteyip İstemediği Soruldukdan Sonra Katılma Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Doğrudan Katılma Kararı Verilemeyeceği )
Y11.CDE. 2006/4488SUÇTAN ZARAR GÖREN ŞİKAYETÇİ ( Sahtecilik - Kurumun Davaya Katılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2013/15-263SUÇTAN ZARAR GÖRENE GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞ EDİLMESİ GEREĞİ ( Sanığın İşlediği Suçtan Dolayı Soruşturma Yapılmasını Engellemek İçin Kardeşine Ait Kimlik Bilgilerini Kolluk Görevlilerine Vermesi Nedeniyle Sanığın Kardeşinin Suçtan Zarar Gören Sıfatı Bulunduğu - Özel Daire Kararının Kaldırılacağı )
Y7.CDE. 2014/8307SUÇTAN ZARAR GÖRENİN DAVAYA KATILMASI ( Sanığın Üzerine Atılı Suçtan Doğrudan Zarar Gören Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na Duruşma Günü Bildirilip Davaya Katılma Olanağı Tanınmadan Yargılamaya Devam Edilemeyeceği )
YCGKE. 1980/6-254SUÇTAN ZARAR GÖRENİN DURUMUNDAN YARARLANMAK ( Bu urumun Dolandırıcılık sayılmaması )
YİBGKE. 1943/27,1945/10SUÇTAN ZARAR GÖRENİN HAZIRLIK SORUŞTURMASI SIRASINDA DAVAYA MÜDAHALE İSTEĞİNDE BULUNMASI ( Kamu Davası Açılmadan Muteber Bir Müdahale Talebi Olamayacağı )
Y21.CDE. 2016/8936SUÇTAN ZARAR GÖRENİN HAZİNE OLDUĞU (Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet Suçu - Açık Bir Hakkının Zedelendiğine Dair Delil Bulunmayan Şikâyetçilerin Şüpheliler Hakkında Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına Karşı Vaki İtirazının Sıfat Yokluğu Sebebiyle Usulden Reddedileceği)
Y4.CDE. 2008/3638SUÇTAN ZARAR GÖRENİN İTİRAZ HAKKI ( 1136 Sayılı Yasa Uyarınca Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmalarda Verilen Son Soruşturmanın Açılmasına Yer Olmadığına İlişkin Karara Karşı Suçtan Zarar Gören Kişilerin de Bulunduğu )
Y5.CDE. 2017/4817SUÇTAN ZARAR GÖRENİN İTİRAZ HAKKI ( Özel Soruşturma Yönteminin Düzenlendiği 1136 S. K.'nun 60/1. Md. Hükmü İle Son Soruşturmanın Açılmasına Yer Olmadığına Dair Karara Kimin İtiraz Edeceği Sorunu Açıklığa Kavuşturulup Yalnızca Cumhuriyet Savcısının İtiraz Edebileceği - Görevi Kötüye Kullanma )
YCGKE. 2014/13-113SUÇTAN ZARAR GÖRENİN KANUNDAN KAYNAKLANAN HAKLARININ KORUNMASI ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Görevlilerince Mühürlenen Fabrikaya Mühür Kırmak Suretiyle Girme - Açılan Kamu Davasında EPDK Dahil Edilmeksizin Sonuca Gidilmesinin Doğru Olmadığı/Gerekçeli Kararın EPDK'ya Tebliği Sağlanarak Kurumun Temyiz Hakkını Kullanması Sağlanacağı )
Y15.CDE. 2012/9944SUÇTAN ZARAR GÖRENİN SANIĞIN ANNESİ OLMASI ( Sanık Hakkında Ceza Verilmesine Yer Olmadığı - Katılan Ve Sanığın Değişik Tarihlerde Farklı Mahkemelere Başvurarak Annelerine Vasi Olarak Atandıkları/Sanığın Vesayet Mahkemesi'nden Herhangi Bir Karar Ve İzin Almadan Kısıtlanana Ait Banka Nezdinde Bulunan Kasa İçerisinde Muhafaza Edilen Kıymetli Şeyleri Alarak Mal Edindiği Ve Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanmak Suçunu İşlediği )
Y2.CDE. 2008/46SUÇTAN ZARAR GÖRENİN YOKLUĞUNDA HÜKÜM KURULMASI ( Suçtan Zarar Görmüş Bulunan Şikayetçinin Yasa Yollarına Başvurma Hakkının Bulunduğu )
Y1.CDE. 2015/5245SUÇTAN ZARAR GÖRENLERİN DAVAYA KATILMA HAKKI ( Maktulün Kardeşlerinin Kasten Öldürme Suçunun Zarar Göreni Oldukları - Kovuşturma Evresinde Sahip Olduğu Davaya Katılma ve Öteki Haklarını Kullanabilmesi İçin Duruşmadan Haberdar Edilmeleri Gerektiği/Usulen Dava ve Duruşmalar Bildirilmeden Davaya Katılma ve Mağdur ve Katılanlar İçin Öngörülen Haklardan Yararlanma Olanağı Sağlanmadan Hüküm Kurulmaması Gerektiği )
Y18.HDE. 2003/2904SUÇTAN ZARAR GÖRENLERLE SANIKLARIN DOĞUM TARİHLERİNDE DÜZELTME DAVASI ( Ceza Davası Devam Ederken - Suça Konu Dava İle Birlikte İlgili Ceza Mahkemesinde Görülmesi Gereği )
Y19.CDE. 2015/17161SUÇTAN ZARAR GÖRME ( 7258 S. Kanuna Aykırılık Suçu - Suçtan Doğrudan Doğruya Zarar Görmediği Anlaşılan Şikayetçinin Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Hakkı Bulunmadığı/Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtirazın Reddine İlişkin Karara Kanun Yararına Bozma Talebinin Reddine Karar Verileceği )
Y19.CDE. 2015/11170SUÇTAN ZARAR GÖRME ( Bandrol Yükümlülüğüne Aykırılık Suçlarında Suçun Mağdurunun Doğrudan Eser Sahipleri Olmayıp Toplum Olduğu - Tüzel Kişiler Suçtan Zarar Gören Olmalarına Rağmen Suçun Mağduru Sayılmayacağından Meslek Birliklerinin Şikayetçi Olması Halinde de Bu Durumun Değişmeyeceği )
YCGKE. 2013/11-331SUÇTAN ZARAR GÖRME ( Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Suçunda Kimlik Bilgileri Kullanılan Şahsın Mağdur Olarak Davadan Haberdar Edilmesi Gerektiği - Suçtan Zarar Gören Olarak Kendisine Gerekçeli Kararın Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2006/1454SUÇTAN ZARAR GÖRME ( Davaya Müdahale - Zimmet Suçunda Müdilerin Zararı Banka Tarafından Karşılandığından Müdilerin Suçtan Doğrudan Zarar Görmediği ve Davaya Müdahale Hakkı Bulunmadığı )
Y5.CDE. 2010/10859SUÇTAN ZARAR GÖRME ( Görevi Kötüye Kullanma - Kamu Kurum ve Kuruluşları Olması Nedeniyle Davaya Katılma ve Öteki Haklarını Kullanabilmeleri İçin İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Duruşmadan Haberdar Edilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2015/23116SUÇTAN ZARAR GÖRME ( Kaçak Sigara Satma - Sanığın Üzerine Atılı Suçtan Doğrudan Zarar Gören Müştekiye Duruşma Günü Bildirilip Davaya Katılma Olanağı Tanınmadan Yokluğunda Yargılamaya Devam Edilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2013/5227SUÇTAN ZARAR GÖRME ( Katılan Sıfatını Alabilecek Surette Suçtan Zarar Görenlerin Yasa Yollarına Başvurabileceği/Şikayetçi Vekilinin Suçtan Zarar Görme Olasılığına Göre Kurulan Hükmü Temyize Hakkı Bulunduğu - Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet )
Y11.CDE. 2006/219SUÇTAN ZARAR GÖRME ( Katılma - Dolandırıcılık )
Y15.CDE. 2011/10318SUÇTAN ZARAR GÖRME ( Katılma - Kovuşturma Evresinde Duruşmadan Haberdar Edilmeyen Katılan Sıfatını Alacabilecek Derecede Suçtan Zarar Gören Kurumun Yasal Yollara Başvurma Hakkı Bulunduğu )
Y11.CDE. 2005/2850SUÇTAN ZARAR GÖRME ( Katılma Talebinin Reddi Bozmayı Gerektirdiği - Resmi Evrakta Sahtecilik )
Y8.CDE. 2016/231SUÇTAN ZARAR GÖRME ( Köy Boşluğuna Tecavüz Suçunun Mağduru Köy Tüzel Kişiliği Olup Suçtan Doğrudan Zarar Görme Olasılığı Bulunmayan Hazine Vekili ve Belediye Temsilcisinin Bu Suçtan Açılan Davaya Katılma Hakkı Bulunmadığı )
YCGKE. 2015/8-1002SUÇTAN ZARAR GÖRME ( Köy Harman Yerine Tecavüz Suçu - Köy Tüzel Kişiliği İle Harman Yerinin Sahibi Konumundaki Hazinenin Suçtan Zarar Gören Konumunda Oldukları/Hazinenin Davaya Katılmasına Karar Verilmesi ve Kendisini Vekil İle Temsil Ettirmesi Sebebiyle Lehine Vekalet Ücretine Hükmolunmasına İlişkin Direnme Kararının Doğru Olduğu )
YCGKE. 2015/8-971SUÇTAN ZARAR GÖRME ( Köy Merasına Tecavüz Suçu - Merayı Kullanma Hakkına Sahip Köy Tüzel Kişiliği İle Meranın Sahibi Olan Hazinenin Suçtan Zarar Gören Konumunda Olduklarının Göz Önüne Alınacağı )
Y8.CDE. 2010/13283SUÇTAN ZARAR GÖRME ( Köy Merasına Tecavüz Suçundan Doğrudan Zarar Görmeyen Maliye Hazinesinin Davaya Müdahale Hakkı Bulunmadığı - Mahkeme Tarafından da Müdahale Kararı Verilmiş Olmasının Hükmü Temyiz Hakkı Vermeyeceği )
YCGKE. 1978/6-358SUÇTAN ZARAR GÖRME ( Manevi zarar)
Y8.CDE. 2015/2684SUÇTAN ZARAR GÖRME ( Meraya Tecavüz Suçundan Zarar Gören Meradan Yararlanan Köylüler Olduğu - Malik Olmayan ve Tasarruf Hakkı Bulunmayan Hâzinenin Bu Suç Nedeniyle Hukuki Çıkarı Zedelenmediğinden Davaya Katılamayacağı )
YCGKE. 2015/8-997SUÇTAN ZARAR GÖRME ( Merayı ya da Köy Yolunu Kullanma Hakkına Sahip Köy Tüzel Kişiliği İle Meranın ve Köy Yolunun Sahibi Olan Hazinenin Suçtan Zarar Gören Konumunda Olduğu - Davalara Katılma ve Hükümleri Temyiz Etme Hak ve Yetkisinin Bulunduğu )
Y4.CDE. 2011/15535SUÇTAN ZARAR GÖRME ( Müzayedeye Hile ve Fesat Karıştırmak/Hazinenin Suçtan Zarar Gördüğü - Katılan Sıfatını Alabilecek Surette Suçtan Zarar Görmüş Olan Hazinenin Kanun Yollarına Başvurma Hakkının Bulunduğunun Gözetileceği )
Y3.CDE. 2002/4559SUÇTAN ZARAR GÖRME ( Orman İdaresi - Müdahil Olarak kabulünde Usul )
Y21.CDE. 2015/4775SUÇTAN ZARAR GÖRME ( Öğrencilere Eğitim Verilmediği Halde Eğitim Verilmiş Gibi Çizelge Düzenleme İddiası/Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Müdahale Yoluyla Kamu Davasına Katılma Hakkı Bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Duruşma Günü Usulen Bildirilip Davaya Katılma Olanağının Sağlanacağı )
Y8.CDE. 2015/13023SUÇTAN ZARAR GÖRME ( Özel Belgede Sahtecilik - Suçtan Zarar Görme Olasılığı Bulunan Banka Davadan Haberdar Edilmeden İddia ve Delillerini Sunma ve Davaya Katılma Olanağı Sağlanmadan Yargılamaya Devamla Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2014/7048SUÇTAN ZARAR GÖRME ( Suçtan Doğrudan Zarar Görmeyen ve Katılma Hakkı Bulunmayan Gümrük İdaresinin Davaya Katılan Olarak Kabul Edilip Lehine Dilekçe Yazım Ücretine Hükmolunmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
YCGKE. 2016/11-367SUÇTAN ZARAR GÖRME ( Şikâyetçinin İddia Olunan Suçların Muhatabı Olmadığı - Yalnızca Gizli Tanığın Anlatımlarının Dinleyicisi Konumunda Bulunduğu/Bu Sebeple Yargılamaya Konu Edilen Suçlardan Doğrudan Zarar Görmediği ve Davaya Katılma Hakkının Bulunmadığı/Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma )
Y4.CDE. 2004/18503SUÇTAN ZARAR GÖRME ( Yakınan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Görevi Savsama Suçundan Zarar Görmesi Olasılığına Karşı Katılma İsteğinin Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y16.CDE. 2016/5924SUÇTAN ZARAR GÖRME (Cumhuriyet Başsavcılığınca Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara Karşı İtiraz Hakkı Suçtan Doğrudan Zarar Gören Cumhurbaşkanına Ait Olduğundan Anılan Kararın da Cumhurbaşkanlığı Makamına Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu)
Y7.CDE. 2017/11723SUÇTAN ZARAR GÖRME (Davaya Katılma Hakkı Bulunan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Yargılamadan Haberdar Edilerek Katılma İmkanı Tanınmadan Gıyapta Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu - Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçu)
YCGKE. 2015/8-916SUÇTAN ZARAR GÖRME (Köy Boşluğuna Tecavüz Suçunda Korunan Hukuki Yarar Köy Boşluğunun Mülkiyet ve Ortak Kullanım Hakkı Olup Köy Boşluğunu Kullanma Hakkına Sahip Köy Tüzel Kişiliği İle Köy Boşluğunun Sahibi Konumundaki Hazinenin Suçtan Zarar Gören Konumunda Oldukları)
YCGKE. 2014/5-118SUÇTAN ZARAR GÖRME (Tefecilik Suçunun Mağdurunun Toplumu Oluşturan Bireylerin Tamamının Diğer Bir İfadeyle Kamunun Olduğu - Eylemin Belirli Bir Kişinin Zararına Olarak İşlenmesi Halinde Bu Kişinin Mağdur Değil Suçtan Zarar Gören Olacağının Kabulü Gerektiği)
Y12.CDE. 2015/10994SUÇTAN ZARAR GÖRME KRİTERİ (Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Ele Geçirme Suçu - Suçtan Dolayı Doğrudan Zarar Görmediği Anlaşılan İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin Hatalı Olarak Davaya Katılmasına Karar Verildiği)
Y7.CDE. 2005/25842SUÇTAN ZARAR GÖRME ŞARTI ( Aranmaksızın Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Adına Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün Müdahilliğine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y5.CDE. 2001/4780SUÇTAN ZARAR GÖRME ŞARTI ( Müdahale )
YCGKE. 1982/5-226SUÇTAN ZARAR GÖRME UNSURU ( Zarar Gören Her Şahsın Soruşturmanın Her Halinde Müdahale Yolu İle Kamu Davasına Katılabilmesi )
Y7.CDE. 2014/31037SUÇTAN ZARAR GÖRMEME ( Kaçak Eşya - Davaya Katılma Hakkı Olmayan Gümrük Müdürlüğü Lehine Vekalet Ücretine Hükmolunamayacağı )
Y7.CDE. 2014/19795SUÇTAN ZARAR GÖRMEYEN İDARENİN DAVAYA KATILMASINA KARAR VERİLMESİ ( 4733 S.K.'ya Muhalefet - Suçtan Zarar Görmediği Halde Gümrük İdaresinin Davaya Katılmasına Karar Verildiği/Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği )
Y8.CDE. 2015/7796SUÇTAN ZARAR GÖRMEYEN KİŞİNİN DAVAYA KABULÜ ( Şikayetçiye Ait Banka Kartının Ele Geçirilerek Kullanılması Eyleminde Suçun Mağduru Kart Sahibi Olduğu/Suçtan Doğrudan Zarar Görmeyen Kişinin Davaya Müdahale Hakkı Bulunmadığı/Katılan Sıfatı İle Davaya Kabulüne Karar Verilip Lehine Vekalet Ücreti Tayin Edilmiş Olmasının İsabetsizliği )
Y8.CDE. 2013/7721SUÇTAN ZARAR GÖRMEYEN KİŞİNİN DAVAYA KATILMASI ( Köy Yoluna Tecavüz Suçunda Mağdurun Köy Tüzel Kişiliği Olduğu - Şikayetçinin Davaya Katılma Hakkı Bulunmadığı/Katılma Kararı Verilmesinin Şikayetçiye Hükmü Temyiz Hakkı Vermeyeceği )
Y7.CDE. 2013/5744SUÇTAN ZARAR GÖRMEYEN KURUMUN KATILAN OLARAK KABUL EDİLMESİ ( Eşyayı Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmaksızın Ülkeye Sokma Suçu - Suçtan Doğrudan Zarar Görmeyen ve Katılma Hakkı Bulunmayan EPDK'nın Katılan Olarak Kabul Edildiği/EPDK Lehine Vekalet Ücretine Hükmolunamayacağı )
Y9.CDE. 2003/426SUÇTAN ZARAR GÖRMEYEN MÜŞTEKİ ( Takipsizlik Kararına İtiraz Yetkisi Bulunmadığı - Dernekler Kanununa Muhalefet )
Y4.CDE. 2005/2963SUÇTAN ZARAR GÖRÜLMEMESİ ( Mahkemece Yasaya Aykırı Gerekçeyle Kamu Davasına Katılan Olarak Kabulünün Mağdura Bu Niteliği ve Dolayısıyla Yasa Yoluna Başvurmak Hak ve Yetkisini Kazandırmadığı )
Y4.CDE. 2003/4773SUÇU ADLİ MERCİLERE BİLDİRMEMEK ( Asayiş Büro Amiri Komiserinin Resen Kovuşturulması Gerekli Direnme/Etkin Direnme Suçunu - Görevi Kötüye Kullanma )
YCGKE. 2006/8-345SUÇU ALENEN ÖVMEK ( Bir Terör Örgütünün İşlediği Suçları Meşru Saymak Düşünce ve Kanaat Açıklama Özgürlüğü Sınırlarını Aşan Şiddet Kullanmaya ve Suç İşlemeye Tahrik Eden Eylemi Nedeniyle )
Y9.CDE. 2003/1825SUÇU ALENEN ÖVMEK ( Suçun Sübutu İçin Aleniyet Unsurunun Gerçekleşmesinin Şart Olduğu - Silahlı Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak )
Y4.CDE. 2002/29376SUÇU BİLDİRME ZORUNLULUĞU ( Memurların Görevini Yaptığı Sırada Görevine İlişkin Olarak Kamu Adına Kovuşturmayı Gerektiren Suç İşlendiğini Öğrenmesi - Okulda İşlenen Irza Geçme Suçu )
Y5.CDE. 2010/10706SUÇU BİLDİRMEME ( Hiç Kimsenin Yakınlarını Suçlayıcı Beyanda Bulunmaya Zorlanamayacağı - Sanığın Beraatine Karar Verileceği )
Y4.CDE. 2002/2457SUÇU BİLDİRMEME ( Mağdurun Polisin Kötü Davranmasından Sonra Savcıya Başvurup Yakınmada Bulunması-Sanığa Yükletilen Suçu Bildirmeme Suçunun Nasıl Oluştuğunun Belirlenememesi )
Y4.CDE. 2006/9628SUÇU BİLDİRMEME ( Sanığın Köy Hükmi Kişiliğine Ait Alana Ev Yapıldığını Bilmesine Karşın Yetkili Mercilere Bildirilmemesi Biçimindeki Eyleminde Oluştuğu )
Y4.CDE. 1997/5133SUÇU BİLDİRMEME ( Sanığın Kuşkulu Olduğuna İlişkin Bir Bilgi Olmayan Olağan Ölüm Olayını Resmi Mercilere Bildirmemesinin Suç Oluşturmaması )
Y4.CDE. 2004/11766SUÇU BİLDİRMEME ( Sanık Evlendirme Memurunun Görevin Yaptığı Sırada Kamu Adına Kovuşturulması Gereken Yaşı Küçük Mağdureyi Kaçırıp Alıkoyma Suçunun İşlendiğini Öğrenmesine Rağmen İlgili Merciilere Haber Vermemesi )
Y4.CDE. 2005/13434SUÇU BİLDİRMEME ( Sanıkların Görev Süreleri İçinde C.Savcılığına Bildirmedikleri Kişiler İle İlgili Tutanaklar İncelenerek Kaçak ve Usulsüz Elektrik Kullanma Niteliğindeki Eylemlerden Hangisin İçerdiğinin Araştırılması Gerektiği )
Y11.CDE. 2015/1537SUÇU BİLDİRMEME ( Suç Tarihinde Eyleme İlişkin Düzenlemenin Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilmiş ve Yeni Düzenlemenin Yapılmamış Olması Karşısında Beraat Kararı Verilmesi Gereği - Hakkında Yasal Düzenleme Bulunmayan Eylem Nedeniyle Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y4.CDE. 2000/5170SUÇU BİLDİRMEME ( Taksirle Ölüme Neden Olma Suçunun İlgili Makamlara Bildirilmemesi )
Y20.CDE. 2016/534SUÇU BİRLİKTE HAREKET EDEREK GERÇEKLEŞTİRME ( Kolluk Görevlilerinin Sanığın Kullanımındaki Aracı Durdurmak İsterken Diğer Sanığın İçinde Uyuşturucu Madde ve Silah Bulunan Poşeti Dışarıya Attığı Aracın Durması Üzerine Sanığın Araçtan Kaçarak Uzaklaştığı Diğer Sanığın İse Attığı Poşeti Alarak Kaçmaya Çalıştığı/Sanıkların Birlikte Hareket Ederek Ticari Amaçlı Uyuşturucu Madde Bulundurma Eylemini Gerçekleştirdikleri ve TCK. Md. 188/3-5 Uyarınca Cezalandırılmaları Gerektiği )
Y1.CDE. 2007/315SUÇU BİRLİKTE İŞLEME ( Sanıkların Adam Öldürme Suçundan Mahkumiyetlerine Karar Verilmesi Gereği - Sanığın Maktülü Kollarından Tutarak Etkisiz Hale Getirdikten Sonra Diğer Sanığın Bıçakla Vurarak Öldürmesi )
Y9.CDE. 2004/8710SUÇU BİRLİKTE İŞLEME ( Taksirli Suçlarda Suçu Birlikte İşleme Söz Konusu Olamayacağından Yargılama Giderlerinin Sanıklardan Eşit Olarak Tahsili Gereği - Müteselsilen Alınamayacağı )
Y6.CDE. 2013/32751SUÇU BİRLİKTE İŞLEME ( Yağma Suçu - Sanıkların Yargılama Giderlerinden “Ayrı Ayrı” Sorumlu Tutulacağı )
Y22.CDE. 2015/962SUÇU BİRLİKTE İŞLEME ( Yargılama Giderlerinden Sorumluluk - Yargılama Giderlerinin “Ayrı Ayrı” Yerine “Eşit Olarak” Alınmasına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu/Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal )
Y10.CDE. 1992/11529SUÇU BİRLİKTE İŞLEMEMİŞ OLAN SANIKLAR ( Yargılama Giderlerinin Müştereken Tahsiline Karar Verilememesi )
Y2.CDE. 1976/1551SUÇU BİRLİKTE İŞLEMEYEN SANIKLAR ( Yargılama Giderleri )
Y1.CDE. 2006/4607SUÇU BİRLİKTE İŞLEYEN OLARAK CEZALANDIRILMAK ( 765 S.K. Md. 64/1 Uyarınca/Adam Öldürme - Sanıkların Eylemini Önceden Verilen Karar Doğrultusunda İrade Birliği İçerisinde Dayanışmalı Olarak İşlemeleri )
Y6.CDE. 2013/10603SUÇU BİRLİKTE İŞLEYEN SANIKLAR ( Neden Oldukları Yargılama Giderlerinin Ayrı Olarak Yükletileceği )
Y22.CDE. 2015/16SUÇU BİRLİKTE İŞLEYEN SANIKLAR ( Yargılama Gideri - Sanıklardan Neden Oldukları Yargılama Giderlerinin “Ayrı Ayrı” Yerine “Müteselsilen” Alınmasına Hükmedilmesi Suretiyle 5271 S. C.M.K.'nun 326/2. Md. Aykırı Davranılması İsabetsizliği )
Y6.CDE. 2011/14716SUÇU BİRLİKTE İŞLEYEN SANIKLAR ( Yargılama Giderlerinden Sorumluluk - Sanıkların Neden Oldukları Yargılama Giderinin Her Bir Sanığın Sebep Olduğu Tutar Kadar Ayrı Ayrı Yükletileceği/Mahkemece Yargılama Giderlerinin “Eşit Olarak” Alınmasına Karar Verilmesinde İsabet Bulunmadığı )
Y6.CDE. 2014/13964SUÇU BİRLİKTE İŞLEYEN SANIKLARDAN NEDEN OLDUKLARI YARGILAMA GİDERLERİNİN TAHSİLİ ( "Sorumlulukları Oranında Ayrı Ayrı" Yerine "Eşit Olarak" Alınmasına Hükmedilmesi Suretiyle 5271 S.K. Md.326/2'ye Aykırı Davranıldığı )
Y22.CDE. 2015/17290SUÇU BİRLİKTE İŞLEYEN SANIKLARIN YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUKLARI (Ayrı Ayrı Sorumlu Tutulmaları Gerekirken Eşit Sorumluluklarına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu - Çaldıkları Eşyaları Hakimiyet Alanlarına Sokmadan Bırakarak Kaçan Sanıkların Eylemlerinin Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Kabulü Gereği)
Y4.CDE. 2005/1SUÇU DEĞERLENDİRMEDE MAHKEMENİN YETKİSİ ( Hükmün Ancak İddianamede Unsurları Gösterilen Suça İlişkin Fiil ve Faili Hakkında Verileceği Mahkemenin Fiilin Nitelendirilmesinde İddia ve Savunmalarla Bağlı Olmadığı - Yayın Yolu İle Hakaret )
Y6.CDE. 2012/19982SUÇU DOĞRUDAN BİRLİKTE İŞLEMEK ( Yağmaya Teşebbüs - İşbirliği İle Hareket Etmek Suretiyle Suça Katılan Sanık Hakkında Doğrudan Birlikte İşleyen Olarak Uygulama Yapılacağı )
YCGKE. 1988/5-301SUÇU DORUDAN DOĞRUYA BİRLİKTE İŞLEMEK ( Görevi Kötüye Kullanma-Diğer Sanığın Memur Olmaması )
Y1.CDE. 2002/569SUÇU GİZLEMEK AMACIYLA ADAM ÖLDÜRMEK ( Mevsuf Adam Öldürmenin Söz Konusu Olması )
Y1.CDE. 2006/3743SUÇU GİZLEMEK DELİL VE EMARELERİNİ ORTADAN KALDIRMAK MAKSADIYLA ÖLDÜRMEK ( 765 Sayılı TCK Hükümleri Uyarınca Uygulama Yapılması Halinde Sanıkların Cezaevinde Kalacakları Süre Bakımından İçtima Sonucu Verilecek Cezalar Sanıklar Lehine Olduğu )
YCGKE. 1984/1-491SUÇU GİZLEMEK İÇİN ADAM ÖLDÜRMEK ( Maktulenin Zorla Irzına Geçildikten Sonra Öldürülmesi )
Y1.CDE. 2014/6254SUÇU GİZLEMEK İÇİN ÖLDÜRME ( Maktulün Öldürülmesinden Sonra Suçu Gizlemek İçin Maktulün Yanında Bulunan Arkadaşı da Öldürüldüğü - Sanığın 5237 S. T.C.K.'nun 82/1-H Md. Uyarınca Cezalandırılmasına Karar Verileceği )
Y1.CDE. 2013/1049SUÇU GİZLEMEK İÇİN VE DELİLLERİ KALDIRMAK ( İçin Kasten Öldürme - Maktüller ve Sanıklara Ait Cep Telefonları ve Hts Raporlarına Yansıyan Telefon Görüşmeleri Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
Y10.CDE. 2007/5158SUÇU GİZLEMEK VE BU SUÇUN CEZASINDAN KURTULMAK İÇİN EROİNLERİ KULLANMAK İÇİN BULUNDURDUĞUNU BEYAN ETME ( Sanığın Uyuşturucu Madde Kullandığının Teknik Yöntemlerle de Belirlenmiş Olmadığı - Beraati Gereği )
Y1.CDE. 2002/1313SUÇU GİZLEMEK VEYA DELİL VE EMARELERİNİ ORTADAN KALDIRMAK AMACIYLA ADAM ÖLDÜRME ( Sanıklar Maktülenin Issız Yerde Irzına Geçtikten Sonra Kendilerini Ele Vermemesi için Maktüleyi Öldürmesi )
Y5.CDE. 2014/2909SUÇU GİZLEMEYE YÖNELİK SANIĞIN HİLELİ DAVRANIŞLARI BULUNDUĞU ( Zincirleme Nitelikli Zimmet Suçunu Oluştuğunun Gözetilmesi Gerektiği - Zimmet Suçu )
Y5.CDE. 1991/3400SUÇU HABER VERME ( Olayın Ortaya Çıkarılmasında Sanığın Yardımları Bulunmadığı Halde Uygulama Yeri Olmayan Madde ile Cezadan İndirim Yapılması )
Y5.CDE. 1990/3381SUÇU HABER VERME ( Sanığın Uyuşturucu Sattığının Haber Alınmasıyla Güvenlik Kuvvetlerince İzlenmesi )
Y21.CDE. 2015/7474SUÇU İHBAR EDEN HAKKINDA BİR ÇOK SORUŞTURMA DOSYASI BULUNDUĞU (Resmi Belgede Sahtecilik - İhbar Edenin Ses Tonundan Savcılıkta Bir Çok Soruşturma Dosyası Bulunduğunun Anlaşıldığı Belirtilmekle Hakkında Kamu Davası Açılıp Açılmadığının Açılmış Olması Halinde Getirtilerek İncelenmesi Gerektiği/Kesinleşmemiş İse Davaların Birleştirilmesi Açılmamış Olması Halinde İse Tanık Olarak Duruşmaya Çağrılarak Beyanlarının Alınacağı)
Y11.CDE. 2003/8521SUÇU İKRAR ( Cezadan İndirim Gerektiği - Yakalandıklarında Suçlarını İkrar Edip Viskileri Çaldıkları Mağazaları Göstererek Henüz Müracaatı Bulunmayan Şikayetçilere Teslimin Sağlanması/Hırsızlık )
Y9.CDE. 2009/21354SUÇU İKRAR ( Hazırlık Aşamasında Suçun İkrar Edildiği/Kolluk ve Kovuşturmadaki Beyanlar Arasında Çelişki Bulunduğu - Olay Yeri Tutanağını Düzenleyen Tutanak Mümzilerinin Dinlenileceği)
Y11.CDE. 1998/7924SUÇU İKRAR ( Sanığın Hakkında Kovuşturma Başlamadan Suçunu İkrarı Durumunda Cezadan İndirim Gerekmesi )
Y3.CDE. 2013/5984SUÇU İKRAR ( Yasak Ağaç Kesimi - Sanık İmzası Bulunan Suç Tutanağında Ağaçları Kestiğini Beyan Ettiği Halde C. Savcılığındaki Beyanında Ağaçları Babasının Kestiğini Belirtmiş Olup Sanığın Babasının Öldüğünün Anlaşıldığı/Sanığın Beraatinin İsabetsiz Olduğu )
Y8.CDE. 1996/14140SUÇU İKRAR İÇİN İŞKENCE İLE ÖLÜME NEDEN OLMAK ( Soruşturmanın Genişletilmesi-Tevsii Tahkikat )
Y10.CDE. 2004/5988SUÇU İNKAR ( Savcının Müdafi Huzurunda ve Bizzat Aldığı İfadesinde Tüm Ayrıntıları İle Anlatılan ve Müştekinin Beyanlarının Doğruladığı Suçun Yargılama Aşamasında İnkar Edilmesi )
Y4.CDE. 2002/3896SUÇU İNKAR ETME ( Gerekçenin Yasal Olmadığı - Sanığın Susma Hakkının Olduğu/TCK'nın 59. Maddesinin Uygulanması Gereği )
Y4.CDE. 2002/6194SUÇU İNKAR ETME ( Gerekçenin Yasal Olmadığı - Sanığın Susma Hakkının Olduğu/TCK'nın 59. Maddesinin Uygulanması Gereği )
Y3.CDE. 2015/21636SUÇU İŞLEDİĞİ TARİHTE SANIĞIN 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLMASI ( Kasten Yaralama - Tekerrüre Esas Alınan Kararda Sanığın Suçu İşlediği Tarihte Onsekiz Yaşından Küçük Olduğu/Bu Kararın Tekerrüre Esas Alınamayacağı )
Y10.CDE. 2005/9860SUÇU İŞLEDİĞİNDE 11 YAŞINI BİTİRMEMİŞ OLANLAR ( TCK. Md. 53'ün Uygulandığının Kararda Gösterilmemesi - Hapis Cezasına Mahkumiyetin Kanuni Sonucu Olarak Bu Hususun İnfaz Sırasında Dikkate Alınmasının Mümkün Olduğu )
Y5.CDE. 2008/5657SUÇU İŞLEDİĞİNE İLİŞKİN SANIĞIN DİLEKÇESİ ( Hükümden Sonra C. Savcılığına Hitaben Yazılan Dilekçesi Değerlendirilip Kendisine Ödenmesi Gereken Nema Tutarı İle Adı Geçene Ödenen Miktar Arasında Fark Bulunup Bulunmadığı Araştırıldıktan Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gerektiği - Zimmet )
Y1.CDE. 2012/10SUÇU İŞLEYEMEMEKTEN DOLAYI DUYDUĞU İNFİALLE ADAM ÖLDÜRME (Sanığın TCK'nın 82/1-İ Bendi Uyarınca Cezalandırılacağı - Kamu Görevlisini Öldürme )
YCGKE. 2016/14-995SUÇU İŞLEYEN KİŞİ İLE SANIĞIN AYNI KİŞİ OLUP OLMADIĞI (Diğer Sanıklarla Mağdurun Sanıkla Yüzleştirilerek Mümkün Değilse Sanığın Fotoğrfı Başka Kişilerin Fotoğrafları İle Birlikte Gösterilerek Olayı Gerçekleştiren Kişinin Sanık Olup Olmadığı Sorulacağı - Silahla Tehdit/Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma/6136 S. Kanuna Muhalefet)
YCGKE. 1985/1-152SUÇU İŞLEYENİN ÖZEL ÇIKARI ( Azmettirenin Cezasının İndirilmesi İçin )
Y10.CDE. 2014/2905SUÇU KENDİ BEYANI İLE ORTAYA ÇIKARMA (Uyuşturucu Maddenin Başka Bir Ülkeden Türkiye'ye Getirildiğine İlişkin Hiçbir Delil Olmadığı Halde Sanığın Suç Konusu Esrarı Suriye'den Getirdiğini Söyleyerek İthal Suçunu Kendi Beyanı İle Ortaya Çıkardığı/Etkin Pişmanlığı Nedeniyle Uyuşturucu Madde İthal Etme Suçundan Ceza Verilemeyeceği - Uyuşturucu Madde Bulundurup Nakletme Suçundan Mahkûm Edileceği)
Y10.CDE. 1999/10647SUÇU KENDİSİNİN DEĞİL BAŞKASININ İŞLEDİĞİNİ SÖYLEMESİ ( Suç Atma Olup Delil Niteliğinin Olmaması )
Y1.CDE. 2006/7191SUÇU KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA ÖLDÜRME ( Gasp - Cep Telefonunu Kendisine Borcuna Karşılık Bıraktığını Söylediği Kişi Hakkında Gerekli Araştırmanın Yapılması ve Tanık Olarak Dinlenmesi Gerektiği )
Y1.CDE. 2005/3681SUÇU KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ADAM ÖLDÜRME ( Yağma - Maktulü Öldüren Sanık Hakkında 5237 Sayılı TCK'nun 82/H ve 31. Maddelerine Göre Ceza Tayin Edileceği )
YCGKE. 2007/4-60SUÇU MANEVİ UNSURU ( Görevi İhmal Suçu Kasten İşlenen Suçlardan Olması Nedeniyle Somut Olayda Bu Durumun Varlığının Araştırılmasının ve Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 2011/10708SUÇU MESLEK EDİNEN KİMSE ( Sanık Hakkında Bu Husus Tartışılmadan ve Sabıka Kaydında Yer Alan Karar Tarihi İtibariyle Silinme Koşulları Oluşan Kayıtlar Esasa Alınarak Hakkında 5237 S.K. Md.58/9 Uygulanmasına Karar Verilmesi Hukuka Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2012/5573SUÇU MESLEK EDİNEN KİŞİ (Sanığın Kendisinin ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Geçimini Ne Şekilde Suçtan Sağladığı Gelirle Karşıladığı Tereddüde Yer Bırakmayacak Şekilde Açıklanacağı)
Y7.CDE. 2011/9738SUÇU MESLEK EDİNME ( Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa Aykırılık - Sanığın Bu Kanun Kapsamında Hakkında Kesinleşmiş Bir Mahkumiyet Bulunmadığı/Verilen Cezanın Mükerrirlere Göre İnfaz Edilmesine Karar Verilemeyeceği )
Y5.CDE. 2014/2642SUÇU MESLEK HALİNE DÖNÜŞTÜRME ( Tefecilik/Sanığın Kazanç Elde Etmek Amacı İle Yalnızca Bir Kişiye Ödünç Para Vermesinin Suçun Oluşması İçin Yeterli Olduğu - Meslek Haline Dönüştürüp Dönüştürmemesinin Öneminin Bulunmadığı )
Y8.CDE. 2001/15084SUÇU MÜKERRİR SANIK ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçundan Mükerrir Olan Sanık Hakkında Cezadan İndirim Yapılamaması )
Y14.CDE. 2011/8616SUÇU ÖĞRENME HAKKININ SAĞLANMASI ( Fuhuş - Başka Suçtan Tutuklu Bulunan Sanığın Çağrılmasıyla Birlikte İddianamenin Tebliğ Edilmesi Suretiyle Yüklenen Suçu Öğrenme Hakkının Sağlanacağı )
Y8.CDE. 1981/2821SUÇU SÖYLEMEYE ZORLAMAK ( Suçun Öğeleri ve Sanık Olmayan Kişiye Yapılan Eylemin Oluşturacağı Suç )
YCGKE. 1976/8-100SUÇU SÖYLETMEK İÇİN İŞKENCE YAPAN POLİS ( Hırsızlık Suçu Sanıklarına Su Döküp Dövmek, Cop Sokmaya Yeltenmek ve Sigara Söndürmek )
Y4.CDE. 2000/7711SUÇU SÖYLETMEK İÇİN KÖTÜ DAVRANMA ( Kamu Görevlileri - Kanıtları Değerlendirme Eylemi Nitelendirmenin Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Girdiği/Yakınanın "Hırsızlık Yaptığımı Söyletmek İçin Dövdüler Suçu Kabul Etmek Zorunda Kaldım" Demesi )
Y8.CDE. 1981/3143SUÇU SÖYLETMEK İÇİN KÖTÜ MUAMELEDE BULUNMA ( Polis Memurunun Hırsızlık Suçunun Sanığına İşkence Yapması )
Y3.CDE. 2004/6167SUÇU TAKDİRDE MAHKEMENİN YETKİSİ ( Ormanı İşgal Suçu/Pırnal Meşelerinin de Kesilmiş Olduğunun Belirlenmesi - Açılan Davanın Kapsamı İçinde Ayrıca Md. 91/5-son Uygulanması Gereği )
Y8.CDE. 2008/4957SUÇU TOPLU OLARAK İŞLEMEME ( Sanıkların Kanıtlanan Eylemlerinde Suçu Toplu Olarak İşlediklerinin Kabul Edilemeyeceği/Sanıkların Eylemlerinin 6136 Sayılı Yasanın 12/1. Madde ve Fıkrasında Düzenlenen Suçu Oluşturacağı - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )
Y10.CDE. 2007/4754SUÇU ÜSTLENME ( Uyuşturucu Madde Nakletmek/Sanığın Kendiliğinden Teslim Olarak Aracın Sahibi Olmak Dışında Aleyhine Somut Delil Yokken Suçu Üstlenmiş Olması - Etkin Pişmanlık Hükümlerinden Faydalanıp Faydalanmayacaklarının Tartışılması Gerektiği )
Y1.CDE. 2014/790SUÇU ÜSTLENME SUÇU ( Mağdura Yönelik Eylemler Sebebiyle Olayın Şüpheli Faili Olarak Beyanlarına Başvurulan Sanığın Savunma Hakkının Kullanılması Kapsamında Söylediği Sözlerin Suç Üstlenme Suçunun Unsurlarını Oluşturmayacağı - Sanığın Beraati Yerine Delillerin Takdirinde Yanılgıya Düşülerek Yazılı Biçimde Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Bozma Sebebi Olduğu )
YCGKE. 1997/1-182SUÇU ÜSTLENMEK
Y1.CDE. 2006/4126SUÇU ÜSTLENMEK ( 765 Sayılı TCK'nun Fiili Usul Veya Füruunun, Karı Veya Kocasının Ya Da Kardeşinin Lehine Olarak İşleyen Kimseye Ceza Verilmeyeceğine Dair 296 /Son Maddesinin Uygulanması Gerektiği )
Y4.CDE. 2004/8623SUÇU ÜSTLENMEK ( Eşinin İşlediği - Sanık Hakkında Ceza Tertibine Yer Olmadığı Kararı Yerine Beraat Kararı Verilemeyeceği )
YCGKE. 2013/1-44SUÇU ÜSTLENMESİ İÇİN BAŞKASINI AZMETTİRME ( Sanığı Azmettiren Sanık Hakkında Suç Üstlenme Suçu Oluştuğu - Cezadan İndirim Nedeni ya da Şahsi Cezasızlık Hali Oluşmadığı/Madde Metninde Sayılan Akrabalık İlişkisinin Sınırlı Olduğu )
Y8.CDE. 2004/5945SUÇU ÜZERİNE ALMAK ( Sanığın Babası Olan Diğer Sanığın Hazırlıktaki Beyanında Silahların Kendisine Ait Olmadığını Söylediği/Daha Sonra Sanık Oğlunu Cezadan Kurtarmak Amacıyla Suçu Üzerine Almaya Çalıştığı - Beraatine Karar Verileceği )
Y9.CDE. 2008/10402SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME ( Düzenlenen Gösterilerin Amacı ve Sanığın Attığı Sloganların İçeriğine Göre Eylemlerin Suçu ve Suçluyu Övme Suçunu Oluşturduğu )
Y4.CDE. 2010/27631SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME ( Gazete Yazarının Öldürülmesinden Şüpheli Yaşı Küçük İle Birlikte Fotoğraf Çektiren Kolluk Mensubu Kamu Görevlilerinin Eylemlerinin Suçu Oluşturup Oluşturmadığının Değerlendirileceği )
Y8.CDE. 2013/12126SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME ( İşlenen Bir Suçu Yahut İşlediği Suç Nedeniyle Kişiyi Övücü Nitelikte Bulunmayan Bir Hükümlü Hakkında Kendi Değer Yargısını İçeren Düşüncelerini Açıklayan Sanığın Eyleminde Suçun Yasal Unsurlarının Oluşmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y16.CDE. 2015/7733SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME ( İşlenmiş Olan Bir Suçu veya İşlemiş Olduğu Suçtan Dolayı Bir Kişiyi Alenen Öven Kimsenin “Bu Nedenle Kamu Düzeni Açısından Açık ve Yakın Bir Tehlikenin Ortaya Çıkması Hâlinde” İki Yıla Kadar Hapis Cezası İle Cezalandırılacağı - TCK'nın 215. Maddesinde Yazılı Bulunan Suçun Unsurlarının Gerçekleştiğinin Tespiti Halinde Sanıkların Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşleme Suçundan Mahkumiyetlerine Hükmedilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2009/7316SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME ( Sanığın Dilekçede Cezaevinde Yatan Hükümlü İçin Sayın İfadesini Kullandığı - Silahlı Direnmeyi veya Ayaklanmayı Teşvik Eden İfadelerin Kullanılmadığı/Suçun Oluşmayacağı )
Y9.CDE. 2010/8911SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME ( Sanığın Yargı Mercilerince Yapılan Soruşturmalara Tepki Olarak "Ben de Sayın Öcalan Diyorum ve Bu Suçu İşleyip Kendimi İhbar Ediyorum" Şeklinde Kanaatini Açıklamaktan İbaret Eylemi - Suçun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı )
Y8.CDE. 2013/1567SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME ( Sanıkların PKK Elebaşısı Hakkında "Sayın A.Ö Önderimiz" Şeklinde Duruşmada ve Savcılıkta İfadelerinin İfade Özgürlüğü Kapsamında Olduğu - Şiddete Teşvik Edici Mahiyeti Bulunmadığı/Demokratik Toplum Şartı )
Y8.CDE. 2008/5295SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME ( Unsurlarının Oluşması - Sanığın Terörle Mücadeleyi Savaş Olarak Nitelediği/Örgüt Adına Suç İşleyen Kişiye Önderlik Atfedip Yücelttiği Yazı )
Y8.CDE. 2009/18022SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME (Başka Bir Hükümlü Hakkında “Sayın” Denilerek Onun Sağlığı İle İlgili Kendi Değer Yargısını İçeren Düşüncelerini Açıklayan Sanığın Eyleminin Suçu ve Suçluyu Övme Suçunu Oluşturmadığı - İfade Özgürlüğü Kapsamında Kaldığı)
Y8.CDE. 2009/13825SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME SUÇU ( Sanık Tarafından Okunan Bildiride Ülkede Meydana Gelen Terör Olaylarının Sonlanması İçin Doğru Görülen Öneriler ve Bazı Yargılamalara İlişkin Çözümlerin Açıklandığı - Suçun Oluşmadığı )
Y16.CDE. 2017/1688SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME SUÇU (Terör Örgütü Propagandası Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı Gözetilerek Sanık Hakkında Suçu ve Suçluyu Övme Suçunun Unsurları ve Cezalandırılma Şartlarının Gerçekleşip Gerçekleşmediği Tartışılarak Hukuki Durumunun Takdiri Yerine Yasal Olmayan Gerekçeyle Beraatine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y8.CDE. 2016/10135SUÇU VE SUÇLUYU ÖVMEK SUÇU ( Abdullah Öcalan'a Sayın Deme Eylemi - İşlenen Bir Suçu Yahut İşlediği Suç Sebebiyle Kişiyi Övücü Nitelikte Bulunmayan Başka Bir Hükümlü Hakkında “Sayın” Denilerek Onun İle İlgili Kendi Değer Yargısını İçeren Düşüncelerini Açıklayan Sanığın Eyleminde Yüklenen Suçun Yasal Unsurları Oluşmadığı )
Y4.CDE. 2001/278SUÇU YADSIMA ( Susma Hakkı Bulunan Sanığa Savunmasının İnkara Yönelik Olduğundan Yasal Olmayan Gerekçe İle Cezanın İndirilmemesi )
Y4.CDE. 1999/2294SUÇU YADSIMA ( Susma Hakkı Bulunan Sanık Hakkında Suçunu Yadsıdığı Biçimindeki Yasal Olmayan Gerekçeyle Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y4.CDE. 1989/8205SUÇU YETKİLİ MERCİLERE BİLDİRME GÖREVİ ( Köy Muhtarının - Hakkında İddianame İle Dava Açılması Gereği )
Y2.CDE. 2007/3315SUÇUN ACİL BİR İHTİYACI KARŞILAMAK İÇİN İŞLENMESİ ( Olayın Özelliğine Göre Verilecek Cezada İndirim Yapılabileceği Gibi Ceza Vermekten de Vazgeçebileceği )
Y17.CDE. 2016/4715SUÇUN AÇIK BİR RIZAYA GEREK DUYULMAKSIZIN GİRİLMESİ MUTAT OLAN YERLER DIŞINDA İŞLENMESİ ( Ssçun Eylemlerini Belirtilen İş Yerinden Gerçekleştirmesi ve Mahkemece de Suçun İş Yerinden İşlendiğinin Kabul Edildiği - Girilmesi Mutat Olan Yerler Dışında Kalan İşyerleri ve Eklentileri Hakkında İşlenmesi Halinde Mağdurun Şikayeti Üzerine Altı Aydan Bir Yıla Kadar Hapis veya Adli Para Cezasına Hükmolunur Maddesi Uyarınca Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y4.CDE. 2001/16115SUÇUN AF KAPSAMINDA BULUNMASI ( Cezanın Aynen Çektirilmesine Karar Verilemeyeceği )
Y4.CDE. 2001/16146SUÇUN AF KAPSAMINDA BULUNMASI ( Cezanın Aynen Çektirilmesine Karar Verilemeyeceği )
Y4.CDE. 2001/16190SUÇUN AF KAPSAMINDA BULUNMASI ( Cezanın Aynen Çektirilmesine Karar Verilemeyeceği )
Y4.CDE. 2001/16343SUÇUN AF KAPSAMINDA BULUNMASI ( Cezanın Aynen Çektirilmesine Karar Verilemeyeceği )
Y4.CDE. 2001/16700SUÇUN AF KAPSAMINDA BULUNMASI ( Cezanın Aynen Çektirilmesine Karar Verilemeyeceği )
Y4.CDE. 2001/16978SUÇUN AF KAPSAMINDA BULUNMASI ( Cezanın Aynen Çektirilmesine Karar Verilemeyeceği )
Y4.CDE. 2001/17218SUÇUN AF KAPSAMINDA BULUNMASI ( Cezanın Aynen Çektirilmesine Karar Verilemeyeceği )
Y10.CDE. 2002/4215SUÇUN AF KAPSAMINDA BULUNMASI ( Çekle İlgili Suçtan Sanık Hakkında Verilen Hükümden Sonra Şartla Salıverme Yasasının Yürürlüğe Girdiği - Yeniden Takdir Ve Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
Y5.CDE. 2000/6441SUÇUN AF KAPSAMINDA OLMASI ( Erteleme Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması )
Y10.CDE. 2001/30261SUÇUN AF KAPSAMINDA OLMASI ( Sanığın İşlediği Suç İle Hüküm Tarihlerine Göre Af Kapsamında Olduğu - Af Yasasının Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
Y5.CDE. 2000/6754SUÇUN AF KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞI ( Erteleme Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması )
Y5.CDE. 2000/8359SUÇUN AF KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞI ( Erteleme Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması )
Y5.CDE. 2000/8422SUÇUN AF KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞI ( Erteleme Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması )
Y5.CDE. 2001/1988SUÇUN AF KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞI ( Erteleme Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması )
Y5.CDE. 2001/1995SUÇUN AF KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞI ( Erteleme Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması )
Y5.CDE. 2001/2269SUÇUN AF KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞI ( Erteleme Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması )
Y5.CDE. 2001/2679SUÇUN AF KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞI ( Erteleme Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması )
Y5.CDE. 2001/2878SUÇUN AF KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞI ( Erteleme Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması )
Y5.CDE. 2001/3570SUÇUN AF KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞI ( Erteleme Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması )
YCGKE. 1975/8-42SUÇUN AFFA UĞRAMASI ( Firarın da Ortadan Kalkması Sonucunu Doğurması )
Y5.CDE. 2010/10787SUÇUN AĞIRLAŞMIŞ HALİNİN TESELSÜL EDEMEYECEĞİ ( Ceza Artırımının 43. Md. Üzerinden Yapılması Hususları Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği - Cinsel İstismar )
YCGKE. 1993/2-123SUÇUN AĞIRLIĞI VE YOĞUNLUĞU ( Ertelemeye Yer Olmadığı Kararına Gerekçe Olup Olamayacağı )
Y18.CDE. 2015/33069SUÇUN ALENİ İŞLENMEDİĞİ ( Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret - Suçun İşlendiği Cumhuriyet Savcısı Odasının Aleni Yer Olmadığı Gözetilmeden Olayla İlgisi Bulunmayan ve Yerinde Görülmeyen Gerekçe İle T.C.K.'nın 125/4. Md. Uygulanması Bozma Nedeni Olduğu )
Y18.CDE. 2015/25916SUÇUN ALENİ YER OLAN SOKAKTA İŞLENMESİ ( Sanık Hakkında T.C.K.'nın 125/4. Md. Uygulanmamasının İsabetsiz Olduğu - Hakaret Suçu )
Y4.CDE. 2007/12479SUÇUN ALENİ YERLERDEN SAYILAN KARAKOLDA İŞLENMESİ ( Karakolda İşlenmesine Karşın Hükmolunan Temel Cezanın T.C.Y.'nın 125/4 Maddesi Uyarınca Artırılmadığı Yasa Yararına Bozma Nedenlerinin Ayrı Ayrı İrdelenmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 2002/711SUÇUN ALENİYET UNSURU ( Sanığın Cezaevindeki İken Bir Arkadaşına Ulaştırılmak Üzere Verdiği Dava Konusu Mektubun Ele Geçirilmesi-Unsurun Oluşmaması )
Y6.CDE. 2001/12639SUÇUN ANLAM SONUÇLARINI KAVRAYABİLME ( Suç Tarihinde 18 Yaşını Bitirmeyen Sanığın Yeteneğinde Bulunup Bulunmadığı Uzman Hekim Raporu İle Saptanması Gereği - Hırsızlık )
Y6.CDE. 2002/19483SUÇUN ANLAM VE ÖNEMİNİ KAVRAMA YETENEĞİNE İLİŞKİN DOKTOR RAPORU ( Rapor Suretinin Onaylanmasının Gerekmesi-Onaylanmayan Surete Dayalı Hüküm Kurulamaması )
Y6.CDE. 2005/3436SUÇUN ANLAM VE SONUÇLARI ( Sanığın Bilerek ve İsteyerek İşleme Akli ve Ruhi Olgunluğa Ulaştığına İlişkin Alınmış Olan Uzman Hekim Raporunun Onaysız Fotokopi Olması ve İsnat Edilen Suç ve Tarihi Gösterilmeden Düzenlendiğinden Yeniden Rapor Alınacağı )
Y2.CDE. 2010/27537SUÇUN ANLAM VE SONUÇLARI ( Suça Sürüklenen Çocuk - Algılama Veya Davranışlarını Yönlendirme Yeteneği Hakkında Rapor Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği/12-15 Yaş )
Y6.CDE. 2006/20687SUÇUN ANLAM VE SONUÇLARINI ALGILAMA YETENEĞİ ( Yağma - Sanığın İşlediği Suçun Hukuksal Anlam ve Sonuçlarını Algılama veya Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinde Önemli Derecede Azalma Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y6.CDE. 2002/18271SUÇUN ANLAM VE SONUÇLARINI KAVRAYABİLME ( Yeteneğine İlişkin Alınan İki Rapor Arasında Çelişki Bulunduğundan Çelişkinin Giderilmesi İçin Yeniden Rapor Alınması Gereği - Hırsızlık )
Y6.CDE. 2002/22352SUÇUN ANLAM VE SONUÇLARINI KAVRAYABİLME ( Yönünden Sanığın Akli Bedeni ve Ruhi Durumunun Bir Uzman Hekime Tespit Ettirildikten Sonra Karar Verilmesi Gereği - Suç tarihinde 11 Yaşını Bitirmiş 15 Yaşını Tamamlamamış Sanığın Hırsızlık Yapması )
YCGKE. 1984/33SUÇUN ANLAM VE SONUÇLARINI KAVRAYABİLME YETENEĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( 15 Yaşını Bitirmeyen Küçüğün İşlediği Suç-Hükümet Tabibi Raporunun Yetersizliği )
Y8.CDE. 1995/9314SUÇUN ASLİ UNSURU ( Cürmünü Söyletmek İçin İşkence Yapılması )
Y16.HDE. 2014/3036SUÇUN AYNI SANIK TARAFINDAN AYNI İŞYERİYLE İLGİLİ SADECE BİR KEZ İŞLENEBİLMESİ ( Ticareti Terk - Sanığın Aynı Suç Sebebiyle Başka Dosyalardan Cezalandırıldığının Bildirilmesi Karşısında Belirtilen Dosyalar İncelenerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y6.CDE. 1996/7557SUÇUN AYRI AYRI OLUŞMASI ( İki Ayrı Kişinin İmzalarını Taklitle Senet Vermek )
Y6.CDE. 1998/4900SUÇUN AYRI AYRI OLUŞMASI ( Sahte Hüviyet Cüzdanı Pasaport ve Sürücü Belgesini Düzenletip Kullanmak )
Y9.CDE. 1991/2037SUÇUN AYRI AYRI OLUŞMASI ( Sanığın Yenilenen Kasıtla İki Ayrı Eylem Gerçekleştirmesi - Atatürk'ün Hatırasına Hakaret )
Y11.CDE. 2009/10362SUÇUN AYRINTILARINI BİLEN VE OLUŞUMUNDA ROLÜ OLAN ORTAK (Resmi Belgede Sahtecilik - Hayali İhracat)
Y11.CDE. 2004/10321SUÇUN BANKANIN MADDİ VARLIĞI OLAN ÇEK KULLANILMAK SURETİYLE İŞLENDİĞİNİN İDDİA VE KABUL OLUNMASI ( Eylemin Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağına İlişkin Delillerin Takdirinin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y6.CDE. 2011/7921SUÇUN BAŞKA BİR SUÇUN UNSURU OLMASI ( Sanığın Katılanın İşyerine Gelerek Katılanı Tehdit ve Katılana Hakaret Edip Para Aldığı/Yağma Suçunun Oluştuğu - Sanığın Sözlerinin Suçun Unsuru Olan Tehdit Kapsamında Kaldığı/Ayrıca Hakaret Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
Y22.CDE. 2015/10403SUÇUN BAŞKALARIYLA BERABER İŞLENDİĞİ ( Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçunun Başka İki Kişi ile Beraber İşlendiği - Cezada Artırım Yapılması Gerektiği )
Y6.CDE. 2014/13987SUÇUN BEDEN VEYA RUH BAKIMINDAN KENDİNİ SAVUNAMAYACAK KİŞİYE KARŞI İŞLENMESİ ( Yakınanın Olay Günü Kendi Özgür İradesiyle Bir Miktar Alkollü İçecek Tüketmesinden Sonra Gelişen ve Sanıklar Tarafından İşlenen Suça Teşkil Eden Haksız Fiilde 5237 S. TCK'nun Md. 149/1/e Hükmünün Uygulama Koşulları Bulunmadığı )
Y1.CDE. 1996/3237SUÇUN BİR GÜN ARAYLA İKİ KEZ İŞLENMESİ ( İki Ayrı Suç-Teselsül Bulunmaması-Adam Öldürmeye Tam Teşebbüs )
Y20.CDE. 2017/6105SUÇUN BİR MESLEK VEYA SANAT FAALİYETİNİN İCRASI KAPSAMINDA İŞLENMESİ ( İlgili Şirkete Ait Yemek Fabrikasında Şirketi Temsil Yetkisi Olmaksızın Fiilen Yemek Üretimi Yapan Sanığın Görevinin Resmi İzne Dayalı Olarak Yürütüldüğünün Söylenemeyeceği - Sanık Hakkında İlgili Maddenin Uygulanamayacağının Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu )
Y3.CDE. 2004/13070SUÇUN BİRDEN ÇOK KİŞİ TARAFINDAN İŞLENMESİ ( Yaralama - TCK. 463. Maddesinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gereği )
Y6.CDE. 1994/12150SUÇUN BİRDEN ÇOK KİŞİYE KARŞI İŞLENMESİ ( Gasp-Gerçek İçtima-Müteselsil Suç )
Y2.CDE. 2014/27565SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİ İLE BİRLİKTE İŞLENMESİ ( İşyeri Dokunulmazlığını Bozma Suçu - Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlendiğinin Anlaşılması Karşısında Cezanın Artırılması Gerektiği )
Y5.CDE. 2009/502SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİ İLE BİRLİKTE İŞLENMESİ ( Zorla Irza Geçme - Ağırlaştırıcı Neden Olarak Kabul Eden 5237 S. TCK Md. 103/3'deki Değişiklik ve 5377 S.Y İle Maddeye Sonradan Eklendiği İçin Hükümlü Aleyhine Uygulanamayacağı )
Y14.CDE. 2011/326SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİ İLE İŞLENMESİ ( Nitelikli Cinsel İstismar/Aracın Hemen Yanında Hazır Bekleyen Diğer Sanıkların Suça Fail Olarak İştirak Ettiği - Suçun Birden Fazla Kişi İle Gerçekleştirildiğinin Gözetileceği )
Y4.CDE. 2014/585SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİ İLE İŞLENMESİ ( Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi - Sanık Siyasi Partinin Tanıtım ve Üyelik Çalışması Yapıldığı Standı Tekmelediği/Sanığın Arkasından Gelen Oğlu ve Bir Başka Kişi Hakkında da Aynı Suç Sebebiyle Ayırma Kararı Verildiği/Ayrılan Dosya İncelenerek T.C.K.'nun 119/1-C Değerlendirileceği )
Y6.CDE. 2014/13273SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN BİRLİKTE GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Yağma Suçu - Temel Ceza Belirlenirken Alt Sınırdan Uzaklaşılması Gerektiği Gözetilmeden Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y6.CDE. 2007/3260SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN BİRLİKTE İŞLENMESİ ( Cezada Artırım Yapılması Gerektiğinin Gözetilmesi Gereği - Konut Dokunulmazlığını İhlal )
Y14.CDE. 2014/4102SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN BİRLİKTE İŞLENMESİ ( Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu/TCK m. 103/3 Gereğince Artırım Yapılabilmesi İçin Suça Doğrudan Katılmaları Gerektiği - Yardım Eden Sıfatıyla Suça İştirak Halinde Hükmün Uygulanmayacağı )
Y17.CDE. 2017/1620SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN BİRLİKTE İŞLENMESİ ( İşyeri Dokunulmazlığının İhlali Suçu Yönünden 5237 S. TCK'nun Md. 119/1/c Hükmü Uyarınca Artırım Yapılması Gerektiği Gözetilmeyerek Eksik Ceza Tayininin Doğru Olmadığı )
Y2.CDE. 2014/33225SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN BİRLİKTE İŞLENMESİ ( Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçunun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlendiğinin Anlaşılması Karşısında Sanıklara Verilen Cezanın 5237 S. TCK'nun Md. 119/1/c Uyarınca Artırılması Gerektiği )
Y17.CDE. 2016/19286SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN BİRLİKTE İŞLENMESİ ( Konut Dokunulmazlığını İhlal - Sanıkların Suç Tarihinde Hırsızlık Amacı İle Katılana Ait Konuta Birlikte Girdiklerinin Anlaşılmasına Göre Haklarında 5237 S.K. Md.119/1-C'in Uygulanacağı )
Y17.CDE. 2015/23386SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN BİRLİKTE İŞLENMESİ ( Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçunun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlendiğinin Anlaşılması Karşısında 5237 S. TCK'nun Md. 119/1/c Hükmünün Uygulanmamasının İsabetsiz Olduğu )
Y2.CDE. 2014/31331SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN BİRLİKTE İŞLENMESİ ( Olayı Tek Başına İşlediği Anlaşılan Sanık Hakkında Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi Halinin Düzenlendiği TCK'nın 119/1-C Maddesinin Uygulanarak Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği - Mala Zarar Verme/Hırsızlık/Konut Dokunulmazlığını Bozma )
Y8.CDE. 2016/2939SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN BİRLİKTE İŞLENMESİ ( Sanıkların Bozma Kararına Esas Olan Sahte Abonelik Sözleşmesi Düzenleyerek Hat Çıkartılması Suçunu da Birlikte Gerçekleştirdikleri Eylemler Çerçevesinde Birlikte İşledikleri Anlaşılmakla Mahkumiyetlerine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 2016/364SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN BİRLİKTE İŞLENMESİ (Sanığın "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" Suçunun Kanuni Tanımında Yer Alan Fiili Hükmü Onanan Diğer Sanık İle Beraber Eylem ve Fikir Birliği İçinde Gerçekleştirdiği ve 5237 S.K. 37. Maddesi Kapsamında "Fail" Olduğu Gözetilmeden Cezasından "Suça Yardım Ettiği" Gerekçesiyle Aynı Kanunun 39. Maddesi Uyarınca İndirim Yapılması Suretiyle Eksik Ceza Tayininin Hatalı Görüldüğü)
Y4.CDE. 2002/3593SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN İŞLENMESİ ( Her İki Sanık da Bıçaklamış Ancak Ağır Yarayı Hangisinin Oluşturduğu Saptanamamışsa Cezanın İndirilmesi Zarureti )
Y6.CDE. 2017/44SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN İŞLENMESİ ( Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçu/Sanığın Diğer Sanık Arkadaşları İle Birlikte Şikayetçi Olan Yakınanın Konutuna Girerek Hırsızlık Suçunu İşlediği - Cezanın Artırılması Gerektiği )
Y2.CDE. 2014/37871SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN İŞLENMESİ ( Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçunun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlendiğinin Anlaşılması Karşısında Sanıklara Verilen Cezanın 5237 S. TCK'nun Md. 119/1/c Hükmü Uyarınca Artırılması Gerektiği )
Y2.CDE. 2013/32954SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN İŞLENMESİ ( Nitelikli Hırsızlık Suçu - Soruşturma Aşamasında Ayırma Karar Verilerek Ayrı Dava Açıldığı/Dosyaların Mümkünse Birleştirilmesi/Olmadığı Halde Dava Dosyasının Aslı Yahut Onaylı Örneğinin Dosya İçine Konulması Gerektiği - Motosiklet Direksiyon Kilidi ile Kilitlendiğinden Herkesin Girebileceği Yerde Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık Suçundan Uygulama Yapılacağı )
Y17.CDE. 2015/22983SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN İŞLENMESİ ( Sanığın Aşamalardaki Savunmalarında Atılı Suçları Diğerleri ile Birlikte İşlediklerini Beyan Ettiği/İlgili Hakkında Atılı Suçlardan Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Ssç Hakkında ise Atılı Suçlardan Beraat Kararı Verildiği - Sanığın Soyut Beyanı Dışında Delil Bulunmadığı/Sanık Hakkında Artırım Yapılarak Fazla Ceza Tayin Edilmesinin Hatalı Olduğu )
Y2.CDE. 2014/27924SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN İŞLENMESİ ( Sanıklardan Birinin Müştekilerin İkametlerine Hırsızlık Amacıyla Girdiği Esnada Diğer Sanığın Dışarıda Gözcü Olarak Beklediğinin ve Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçunun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlendiğinin Kabulü Gerektiği )
Y2.CDE. 2016/12445SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN İŞLENMESİ ( TCK'nın 119/1-c Maddesinin Uygulanması Gereği - Çalınan Eşya Kolluk Araştırması Sonucunda Ele Geçirilmesi Sanıkların Bizzat İadeyi Sağlamadıklarına Göre Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
YCGKE. 2014/1-481SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN İŞLENMESİ ( Yağma ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçlarının Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi Suçun Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Hali Olarak Kabul Edildiği - Sanığın Eylemlerini Diğer Sanık İle Birlikte Gerçekleştirildiği Kabul Edildiğinden Sanık Hakkında Anılan Nitelikli Hallerle İlgili Hükümlerin Uygulanması Gerektiği )
Y9.CDE. 2015/16746SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN İŞLENMESİ ( Yerel Mahkemece Suçun Kaç Kişi Tarafından İşlendiği Yönünde Eksik İnceleme Yapıldığının Kabulü )
Y14.CDE. 2016/8569SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN İŞLENMESİ (Cezanın Yarı Oranında Arttırılacağı Düzenlemesinin 5377 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikle 5237 S. TCK'nun 103/3. Md. Hükmüne Eklendiği Gözetilmeden Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Anılan Maddenin Uygulanmasının İsabetsiz Olduğu)
Y1.CDE. 2014/2847SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN İŞLENMESİ (İş ve Çalışma Hürriyetini İhlal Suçunun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlendiği - Cezaların Bir Kat Artırılması Gerektiği)
Y4.CDE. 2008/1735SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİYE KARŞI TEK BİR FİİLLE İŞLENMESİ ( Kamu Görevlisine Hakaret İle Görevi Yaptırmamak İçin Direnme - Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanacağı )
Y18.CDE. 2015/21766SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİYE KARŞI TEK FİİLLE İŞLENMESİ (Sanıkların İnfaz Koruma Memuru Olan Müştekilere Hakarette Bulunduktan Sonra Revire Götürüldükleri Sırada Doktor Olan Mağdura Hakaret Ettiği - Sanıkların Tüm Mağdurlara Yönelik Hareketlerinin Aynı Suç İşleme Kararıyla Birbirini Takip Eden Söz ve Davranışlarla Gerçekleştiği)
Y14.CDE. 2013/9830SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİYLE BİRLİKTE İŞLENMESİ ( Cinsel İstismar Eylemine Yardım Eden Sıfatıyla İştirak Edildiğinin Kabul Edilmesi Halinde Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi Koşulunun Olayda Gerçekleşmeyeceği Gözetileceği - Cinsel İstismar )
Y14.CDE. 2014/9999SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİYLE BİRLİKTE İŞLENMESİ ( Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Eylemlerini Birden Fazla Kişiyle Birlikte Gerçekleştiren Suça Sürüklenen Çocuklar Haklarında Hükümler Kurulurken 5237 S. TCK'nun 103/3. Md. Hükmünün Uygulanmamasının Hatalı Olduğu )
Y17.CDE. 2015/14419SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİYLE BİRLİKTE İŞLENMESİ ( Sanıkların İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme Suçunu Birden Fazla Kişi İle Birlikte İşlemesi Karşısında Haklarında Ceza Artırımı Yapılması Gerektiğinin Gözetilmemesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
Y17.CDE. 2015/28314SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİYLE İŞLENMESİ ( SSÇ'lar Hakkındaki İddianame İçeriğine Anlatım ve Sevke Göre Hırsızlık Suçundan Kamu Davası Açıldığı - Ancak İşyeri Dokunulmazlığının İhlali Suçundan Açılmış Bir Dava Bulunmadığı Gözetilmeden İşyeri Dokunulmazlığının İhlali Suçundan Suç İhbarında Bulunulması ile Yetinilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2003/8740SUÇUN BİRDEN FAZLA OLUŞMASI ( Dolandırıcılık - Aynı Yer ve Zamanda İşlenmeyip Değişik Tarihlerde İşlenen )
Y6.CDE. 2003/21306SUÇUN BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ( Hırsızlık Suçunun Sanık ve İki Arkadaşı Tarafından - Cezanın Yukarı Haddinin Verilmesi Gereği )
Y6.CDE. 2005/5822SUÇUN BİRLİKTE İŞLENMESİ ( Haklarında 765 Sayılı TCK'nun 491 /Son Maddesinin Uygulanmamasının Hatalı Olduğu - Elektrik Hırsızlığı )
Y6.CDE. 2003/11572SUÇUN BİRLİKTE İŞLENMESİ ( Sanıklardan Yargılama Giderlerinin Dayanışmalı Olarak Alınması İle Yetinilmesi Gerekirken Kanunda Yer Almayan "Müştereken" Sözcüğüne de Yer Verilmesi Suretiyle Çelişki Yaratılması Bozmayı Gerektirdiği )
Y6.CDE. 2006/6691SUÇUN BİRLİKTE İŞLENMESİ ( Sanıkların Geceleyin İşyeri Dokunulmazlığını Bozma Suçunu İki Kişi Birlikte İşledikleri Gözetilerek Karar Verilmesi Gereği )
Y6.CDE. 2009/7466SUÇUN BİRLİKTE İŞLENMESİ ( Suç Nedeniyle Birlikte Mahkum Edilmiş Sanıkların Yargılama Giderlerinden Sebebiyet Verdikleri Oranda Ayrı Ayrı Sorumlu Tutulmaları Gereğinin Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği - Suça Konu Eşyanın İadesi )
Y10.CDE. 2017/58SUÇUN BİRLİKTE VE/VEYA SUÇ İŞLEMEK İÇİN TEŞKİL EDİLMİŞ BİR ÖRGÜTÜN FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE İŞLENMESİ ( Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu - Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi Hâlinde Verilecek Cezanın Yarı Oranında/Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi Hâlinde Verilecek Cezanın Bir Kat Artırılması Gerektiği – Yakalanamayan Diğer Sanık Hakkında Aynı Suçtan Açılan Davanın Sonucunun Makul Süre Beklenilmesi/Yakalanmışsa ve Hakkında Açılan Dava Derdestse Bu Dava İle Birleştirilmesi/Hüküm Verilmiş ve Kesinleşmişse Dosyanın Getirtilerek Bu Dosyanın İçine Konması Gerektiği )
Y14.CDE. 2013/6085SUÇUN CEBİR VEYA HİLEYLE İŞLENDİĞİNE DAİR DELİL BULUNMAMASI ( Sanığın Mağdurenin Çantasını Alarak Yürümeye Başlaması Üzerine Mağdurenin Onu Takip Ettiği/Önce Sanığın Ağabeyinin Sonra Dedesinin Sonra Tanığın Evine Götürüldüğü/5237 S.K. Md. 109/1'e Göre Cezalandırılması Gerektiği - Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu )
Y18.CDE. 2015/20716SUÇUN CEBİR VEYA TEHDİT UNSURU (Ne Şekilde Gerçekleştiği ve Sanığın Görevli Memurlara Nasıl Direndiği C.M.K.'nın 230/1 B-C Md. Uygun Şekilde Kanıtlara Dayalı Olarak Açıklanmadan Yetersiz Gerekçeyle Yüklenen Suçun Oluştuğu Kabul Edilerek Mahkumiyet Kararı Verilmesinin İsabetsizliği - Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu)
Y8.CDE. 2014/30037SUÇUN CEP TELEFONUNA PROGRAM YÜKLEME VEYA İNTERNETTEN GÖNDERME ŞEKLİNDE İŞLENMESİ ( Bilişim Sistemine Girme ve Orada Kalma Suçu - Sanığın Suça Konu Mesajı Boşanma Davasına Delil Olarak Sunduğu/Cep Telefonlarında Mobil İşletim Sistemleri Bulunduğu ve Program Yüklenebilmesi Mümkün Olduğundan Atılı Suçun Cep Telefonu ile İşlenebileceği/Taraflara Ait Cep Telefonlarının Bilirkişilerce İncelenerek Suça Konu Mesajın Gönderilip Gönderilmediğinin Araştırılması Gertektiği )
Y14.CDE. 2014/1276SUÇUN CİNSEL AMAÇLA İŞLENMEDİĞİ ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma - Sanıkların Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunu Cinsel Amaçla İşledikleri Sabit Olmadığı/Mağdurenin İçkili Bir Mekanda Garson Olarak Çalışması Nedeniyle Suçun Cinsel Amaçla İşlendiğinin Kabul Edilemeyeceği )
Y14.CDE. 2014/3410SUÇUN CİNSEL AMAÇLA İŞLENMESİ ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma - 5237 S.K. 109/5. Maddesinin Uygulanması Suretiyle Eksik Ceza Tayinin Hatalı Olacağı )
Y14.CDE. 2015/394SUÇUN CİNSEL AMAÇLA İŞLENMESİ HALİ ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu - Suçun Cinsel Amaçla İşlendiğini Gösteren Kanıt ve Gerekçe Gösterilmeden Sanık Hakkında TCK'nın 109/5. Maddesinin Tatbik Edilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y10.CDE. 1996/3070SUÇUN CİNSİ ( Tekerrüre Esas Olan - Artırımda Uygulanacak Hüküm )
Y14.CDE. 2013/5728SUÇUN ÇOCUĞA KARŞI İŞLENMESİ ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma - Suçun Çocuğa Karşı İşlenmesi Sebebiyle Artırım Yapılmasının Hukuka Uygun Olduğu/Aynı Fiilin İki Defa Cezalandırılmayacağı İlkesine Aykırılık Teşkil Etmeyeceği )
Y6.CDE. 2014/6607SUÇUN ÇOCUĞA YÜKLENMESİ ( Yağma Suçu/Çocuğa Yüklenen Suçtan Dolayı Yapılan Yargılama Sonunda CMK'ndaki Koşulların Varlığı Halinde Mahkemece Hagbna Karar Verilebileceği - Ancak Bu Kişiler Açısından Denetim Süresinin Üç Yıl Olduğu/Sanıklar Hakkında Belirtilen Hükmün Değerlendirilmesi Zorunluluğu Bulunmasının Bozmayı Gerektirdiği )
Y20.CDE. 2015/13645SUÇUN DAHA ÖNCE İŞLENMİŞ OLMASI ( Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Bulundurma - Hükmolunan Tedavi Ve/Veya Denetimli Serbestlik Tedbirinin İnfazı Sırasında İşlemiş İse İkinci Suçtan Açılan Bu Davanın Kovuşturma Şartının Ortadan Kalkması Nedeniyle CMK'nın 223. Maddesinin 8. Fıkrası Uyarınca “Davanın Düşmesine” Karar Verileceği )
Y20.CDE. 2017/3334SUÇUN DAHA ÖNCE İŞLENMİŞ SUÇTAN DOLAYI HÜKMOLUNAN DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN İNFAZI SIRASINDA İŞLENMESİ HALİ ( TCK. 191/5 Md.sinde Öngörülen Hükmü Uyarınca İkinci Suçtan Açılan Bu Davanın Kovuşturma Şartının Ortadan Kalkması Nedeniyle CMK. 223/8 Md.si Uyarınca “Davanın Düşmesine” Karar Verilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )
YCGKE. 2014/13-486SUÇUN DAHA SONRA UZLAŞTIRMA KAPSAMINA ALINMASI (Hırsızlık Suçu - Mahkemece C.M.K.'nın 223. Md. Sekizinci Fıkrasının İkinci Cümlesi Uyarınca Durma Kararı Verilerek Aynı Kanunun 253. ve 254. Md. Belirtilen Esas ve Usule Göre Uzlaştırma İşlemleri Yerine Getirilerek Sonuca Gidileceği)
Y7.CDE. 2014/20999SUÇUN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Sanığın Anılan Dosyalardaki Eylemi ile Temyiz İncelemesine Konu Dava Dosyasındaki Eyleminin Benzer Suç Vasfına Yönelik Olduğu - Suçun İşlenmesindeki Özellikler Fiillerin İşlendikleri Yer ve Zaman Korunan Değer Olayların Gelişimi ile Diğer Tüm Özellikler Birlikte Değerlendirilerek Eylemin Zincirleme Suç Kapsamında Kalıp Kalmadığının Belirleneceği/Dosyalar Birleştirilerek Yargılama Yapılıp Sonuca Göre Hukuki Durumun Takdiri Gerektiği )
Y15.CDE. 2017/27684SUÇUN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Şüphelilerin İşi Bırakmaları Neticesinde Yapılan Sayımda Belirtilen Miktarın Eksik Çıkması Üzerine Bu Paranın Kendilerine Ödenmeyen 3 Aylık Maaş ve Avans Toplamı Olduğuna Dair Savunma Yaptığı - Hizmet Sebebiyle Suçun Oluşup Oluşmadığının Mahkemesince Değerlendirilmesi Gerektiğinden Merciince İtirazın Kabulü Gerektiği )
Y10.CDE. 2002/16324SUÇUN DEĞİŞEREK ŞAHSİ DAVA İLE TAKİBİ MÜMKÜN OLMAYAN SUÇ HALİNE GELMESİ ( Nas'ı Izrar - Hırsızlık )
Y1.CDE. 2005/929SUÇUN DELİL VE EMARELERİNİ GİZLEMEK MAKSADIYLA KASTEN ÖLDÜRME ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 S. TCK'nun 7. ve 5252 S. TCK'nun 9. Md. Hükümleri Uyarınca Sanıkların Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )
Y1.CDE. 2005/1109SUÇUN DELİL VE EMARELERİNİ ORTADAN KALDIRMAK ( İçin Kasten Öldürme Ve Geceleyin Silahla Yağma - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCK Uyarınca Sanığın Lehine Hükümler Bulunması Karşısında Yeniden Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gereği )
Y1.CDE. 2006/530SUÇUN DELİL VE EMARELERİNİ ORTADAN KALDIRMAK ( Lehe Olan Yasanın Belirlenmesi ve Uygulanmasında Hükümlü Hakkındaki 5237 Sayılı Yasanın Uygulanması Durumunda Verilebilecek Cezalar Bakımından İçtima Olanağının Bulunmadığı )
Y1.CDE. 2009/2848SUÇUN DELİLLERİNİ ORTADAN KALDIRMAK AMACIYLA ÖLDÜRME ( Kendilerine Terör Örgütü Süsü Vererek Kaçırıp Öldürdükleri Ablasını Geri Verme Karşılığında Para İstedikleri ve Kolluk Güçlerince Yakalandıkları Olayda )
Y5.CDE. 2014/10024SUÇUN DENETİM SÜRESİ BAŞLAMADAN İŞLENMESİ ( Görevi Kötüye Kullanma Suçu - Suçun Sulh Ceza Mahkemesi'nin HAGB'na Dair Belirtilen Hükümlerinin Kesinleşme Tarihinden Önce İşlendiği/İlgili Dosyaların Yeniden Ele Alınmasının Temini Amacıyla Mahkemesine İhbarda Bulunulmasına Karar Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
Y8.CDE. 2015/14184SUÇUN DENETİM SÜRESİ İÇİNDE İŞLENECEĞİ ( 6136 S. Yasaya Muhalefet Suçu - Mahkeme Kararının Denetim Süresi İçinde veya Denetim Süresinden Sonra Kesinleşmesi Önem Arz Etmediği/Hükmün Açıklanması )
Y4.CDE. 2010/27631SUÇUN DOĞRU BİR DAVRANIŞ OLDUĞU YÖNÜNDE KAMUOYUNA MESAJ VERMEK ( Gazete Yazarının Öldürülmesinden Şüpheli Yaşı Küçük İle Birlikte Fotoğraf Çektiren Kamu Görevlilerinin Suçu ve Suçluyu Övme Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Değerlendirileceği )
YCGKE. 2000/10-72SUÇUN EMNİYET KUVVETLERİNİN ÇALIŞMASIYLA ORTAYA ÇIKARILMASI ( Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı-Sanığın TCK 405/2. Maddeden Faydalanamaması )
Y2.CDE. 2001/36775SUÇUN ERTELENMESİ ( Karar Tarihinde Ertelenme İmkanı Olmayan Suçun Daha Sonra Bu kapsama Dahil Edilmesi )
Y5.CDE. 2016/8447SUÇUN ESASLI UNSURLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ( Yetkili Olmadığı Bir İş İçin Yarar Sağlama Suçunun Hükümden Sonra Nüfuz Ticareti Başlığı Altında Yeniden Düzenlenerek Suçun Esaslı Unsurlarında Değişiklik Yapılması Karşısında Yeni Düzenlemeler Değerlendirilerek Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği )
Y10.CDE. 2014/3916SUÇUN FAİL OLARAK İŞLENMESİ ( Sanıkların Üzerlerine Atılı Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçunu TCK'nın 37. Maddesi Kapsamında “Fail” Olarak İşledikleri Gözetilmeden “Yardım Eden” Sıfatıyla Cezalarından TCK'nın 39. Maddesi Uyarınca İndirim Yapılmasının İsabetsiz Olduğu )
Y10.CDE. 2012/28215SUÇUN FAİL OLARAK İŞLENMESİ ( Uyuşturucu Madde Temin Etme - Sanığın Kendisiyle Birlikte Er Olan Sanığa İki Kez Esrar Temin Ettiği/Fail Olarak İşlediği Halde Yardım Eden Sıfatıyla İndirim Yapıldığı - Karşı Temyiz Olmadığından Bozma Nedeni Sayılmadığı )
Y11.CDE. 2017/14587SUÇUN FAİLİ ( 5237 S. TCK'nun 292. Md. Hükmünde Düzenlenen Suçun Failinin Hükümlü veya Tutuklu Olduğu - Bu Suçun Oluşması İçin Sanığın Hükümlü Olması veya Hakkında Verilmiş Tutuklama Kararı Bulunması Gerektiği/Suç İşlediği İddiası İle Yakalandıktan Sonra Kaçan Sanık Hakkında Atılı Suçların Yasal Unsurlarının Oluşmadığı )
Y11.CDE. 2002/1388SUÇUN FAİLİ ( Sahte Belge Düzenlemek Suçunun Mükellef Olsun Olmasın Herkes Tarafından İşlenebilmesi )
Y6.CDE. 2016/4490SUÇUN FAİLİNİN BELİRLENMESİ (Sanığın Olanaklı İse Mahkemede Hazır Edilip Olay Günü Birlikte Yakalandığı Diğer Sanıklar İle Tutanak Düzenleyicileri Olan Görevlilerle Yüzleştirilmesi ve Mahkeme Heyetinin de Gözlemini Duruşma Tutanaklarına Denetime Olanak Verecek Şekilde Yansıtılması Gerektiği - Yağma Suçu)
Y3.CDE. 2004/7259SUÇUN FAİLİNİN KİMLİĞİNİN TESBİTİ ( Sanıkla Zabıt Mümziilerinin Yüzleştirilmeleri Bu Mümkün Bulunmadığı Takdirde Sanığa Ait Temin Edilecek Önden ve Yandan Çekilmiş Fotoğrafları İmzacı Tanıklara Gösterilerek Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği )
Y1.CDE. 2003/4059SUÇUN FARİK VE MÜMEYYİZİ ( 14 Yaşında Sanık - Olup Olmadığının Alınacak Raporla Belgelenmesi ve Sonucuna Göre Yargılama Yapılması Gereği )
Y3.CDE. 2004/6443SUÇUN FARİK VE MÜMEYYİZİ OLUP OLMAMA KONUSUNDA BİLİRKİŞİ RAPORU ( 15 Yaşından Küçük Sanık Hakkında Alınması Gerektiği - Devlet Ormanından Açma Yapma )
Y6.CDE. 2004/7001SUÇUN GECE İŞLENDİĞİNİN KANITLANMASI ( Hırsızlık - Öngörülen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Alt ve Üst Sınırları Bakımından 765 Sayılı Yasa Hükümlerinin Sanık Yararına Olduğu )
Y6.CDE. 2003/16664SUÇUN GECE İŞLENİP İŞLENMEDİĞİ ( Güneşin Saat Kaçta Doğduğu Adli Tıp Kurumu veya İstanbul Teknik Üniversitesi Kandilli Rasathanesinden Sorularak Suçun İşlendiği Saat Olan 05.30'un Gece Sayılan Zaman Dilimi İçinde Kalıp Kalmadığının Saptanması Gerektiği )
YCGKE. 2012/9-141SUÇUN GECE İŞLENİP İŞLENMEDİĞİNİN TESPİTİ ( Sanığın Devlet Hastanesine 17:30'da Girdiğini Belirttiği/Aksine Kanıt Bulunmadığı - Suçun Gerçekleştiği Yerde Gecenin 18:41'de Başladığının Gözetileceği/Hırsızlık ve İşyeri Dokunulmazlığının İhlali )
Y6.CDE. 2006/5565SUÇUN GECE İŞLENMESİ ( Cezada Artırım Yapılırken Uygulama Maddesi Gösterilmesi Gereği - Hırsızlık )
Y13.CDE. 2011/4474SUÇUN GECE İŞLENMESİ ( Gecenin Güneşin Batışından Bir Saat Sonra Başladığı - Suç Tarihine Göre Güneşin Batışından Henüz Bir Saat Geçmeden İşlenen Suçun Gece İşlendiğinden Bahisle Hüküm Kurularak Fazla Ceza Tayininin Hatalı Olduğu )
Y6.CDE. 2006/1942SUÇUN GECE İŞLENMESİ ( Hırsızlık - Artırım Oranının Takdiri ve Bireyselleştirmenin Yapılması İçin Duruşma Açılmasının Zorunlu Bulunduğu )
Y2.CDE. 2014/27262SUÇUN GECE İŞLENMESİ ( Hırsızlık - Hakkında Temel Cezanın Alt Sınırdan Belirlenmesi Karşısında Artırım Yapılırken 5237 S.K.143. Maddesi Uyarınca Ceza En Fazla Üçte Bire Kadar Artırılabilir Olmakla Birlikte Suça Sürüklenen Çocuğun Cezasının Anılan Madde Uyarınca Üst Had Olan 1/3 Oranında Arttırılmasına Karar Verilirken Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2014/27082SUÇUN GECE İŞLENMESİ ( Hırsızlık - Suç Tarihinde Güneşin Batış Saatinin 19.42 Olduğu TCK. Md. 6/1-e'ye Göre Gecenin Saat 20.42'de Başlayacağı/Sanığın Beyanına Göre Eylemin Saat 20.00-21.00 Arasında İşlendiğinin Anlaşılması ve Sanıkların Eyleminin Gerçekleşme Zamanının Kesin Olarak Tespit Edilememesi Karşısında Eylemin Gece İşlendiğine Dair Delillerin Neler Olduğu Kararda Gösterilmeden Md. 143 Uyarınca Uygulama Yapılarak Fazla Ceza Tayininin İsabetsiz Olacağı )
Y6.CDE. 2011/842SUÇUN GECE İŞLENMESİ ( Hırsızlık - Suçun Geceden Sayılan Zaman Dilimi İçinde İşlendiğine İlişkin Kanıtların Neler Olduğu Karar Yerinde Açıklanıp Gösterileceği )
Y22.CDE. 2016/796SUÇUN GECE İŞLENMESİ ( Hırsızlık - Şikayetçinin Beyanları ve Olay Tutanaklarına Göre Eylemin TCK'nın 6/1-e Maddesinde Tanımlanan Gece Sayılan Zaman Dilimine Denk Gelen Saat 02:00-03:15 Arasında İşlenmiş Olması Karşısında Hükmolunan Cezadan TCK'nın 143. Maddesi Uyarınca Artırım Yapılacağı )
Y17.CDE. 2015/3689SUÇUN GECE İŞLENMESİ ( Hırsızlık ve Mala Zarar Verme/Hırsızlık Suçundan Hükmedilen Cezaların 5237 S.K.143 Maddesi Gereğince Arttırılacağı )
Y22.CDE. 2015/13113SUÇUN GECE İŞLENMESİ ( Kabule Göre Suçun Saat 22:00 Sıralarında İşlendiği Belirtildiği Halde Ceza-i Artırım Yapılmamasının Hatalı Olduğunun Kabulü )
Y2.CDE. 2014/31112SUÇUN GECE İŞLENMESİ ( Kanıtlar Denetime Elverecek Biçimde Gösterilmeden Cezanın Artırılamayacağı )
Y17.CDE. 2015/8804SUÇUN GECE İŞLENMESİ ( Kesin Olarak Belirlenemediğinden Bu Durumun Sanık Lehihe Olarak Değerlendirilerek Gündüz Vakti Girdiğinin Kabul Edilmesi Gerektiği - Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu )
Y4.CDE. 1993/8284SUÇUN GECE İŞLENMESİ ( Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçunun Kabulü - TCK 502 Maddesinin Uygulanması )
Y2.CDE. 2014/26788SUÇUN GECE İŞLENMESİ ( Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Hırsızlık Suçundan Hüküm Kurulurken Suçun Gece Vakti İşlenmesi Nedeniyle 5237 S.K. Md.43'ün Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçundan Hüküm Kurulurken Suçun Gece Vakti Birden Fazla Kişiyle Birlikte İşlenmesi Nedeniyle Anılan Kanunun 116/4 ve 119/1-c Maddelerinin Uygulanması Gerektiği Gözetilmeden Hüküm Kurulmasının Bozmayı Gerektireceği )
Y2.CDE. 2014/23638SUÇUN GECE İŞLENMESİNİN KESİN OLARAK BELİRLENEMEMESİ ( Şüpheden Sanık Yararlanır Kuralı Gereği Suçun Gündüz İşlendiğinin Kabulü Gereği - Soruşturma ve Kovuşturması Şikayete Tabi Konut Dokunulmazlığı Suçu Hakkında Yakınanların Şikayetlerinden Vazgeçmeleri Karşısında Sanıktan Vazgeçmeyi Kabul Edip Etmediğinin Sorulması Gereği )
Y17.CDE. 2015/23754SUÇUN GECE SAYILAN SAAT DİLİMİNDE İŞLENMESİ ( Müştekinin Suça Konu Aracını 17.00 Sıralarında İkametinin Önüne Park Ettiğini Ertesi Gün Sabah Saatlerinde Polislerin Haber Vermesiyle Olayı Öğrendiğini İfade Ettiği - Aracın Sabaha Karşı Devriye Görevini İfa Eden Polisler Tarafından Terk Halinde Bulunduğu/Hırsızlık Eyleminin 17.00 ile 03.45 Arasında Gerçekleştiğinin Anlaşılması Karşısında İlgili Kanuna Maddesinin Uygulanmamasının Hatalı Olduğu )
Y6.CDE. 1999/2284SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENDİĞİNE İLİŞKİN DELİLLERİN AÇIKLANMASI ( Hırsızlık )
Y6.CDE. 2003/15177SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENDİĞİNE İLİŞKİN DELİLLERİN AÇIKLANMASI ( Hırsızlık )
Y2.CDE. 2012/16091SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENİP İŞLENMEDİĞİ ( Hırsızlık - Yakalama Tutanağı ve Kolluk Görevlilerinin İfadeleri Dikkate Alındığında Eylemin Gündüz Vakti İşlendiğinin Kabulü Gerektiği )
YCGKE. 2012/6-1555SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENİP İŞLENMEDİĞİ ( Nitelikli Yağma - Eylemin Güneşin Batmasından Sonra 1 Saat Dolmadan İşlendiği/Suçun Geceleyin İşlendiğinin Kabul Edilemeyeceği )
Y6.CDE. 2007/12538SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENİP İŞLENMEDİĞİNİN TESPİT EDİLMESİ ( Nitelikli Hırsızlık/Araç Camını Kırarak - Yakınandan Aracını Hangi Saatte Park Ettiği Sorularak Eylemin İşleniş Saatinin Belirlenmesi Gereği )
Y6.CDE. 2007/14886SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENİP İŞLENMEDİĞİNİN TESPİTİ ( Hırsızlık - Sanık ve Mağdurun Beyanları Dikkate Alındığında Öncelikle Suçun Gece Vakti İşlenip İşlenmediğinin Tespit Edileceği )
Y17.CDE. 2015/25815SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENİP İŞLENMEDİĞİNİN TESPİTİ ( Suç Saatine İlişin Olarak Sanık ve Müştekinin Beyanlarının Farklı Olduğu/Emniyet Tarafından Olaya İlişkin Tutulan Tutanakta Farklı Bir Saat Belirtildiği - Suç Saatine İlişkin Çelişki Giderildikten Sonra Suçun Gece Vakti İşlenmesine İlişkin Artırım Maddesinin Uygulanıp Uygulanmayacağına Karar Verilebileceği )
Y2.CDE. 2014/2488SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMEDİĞİ ( Hırsızlık - Tanık Suça Sürüklenen Çocuğu Saat 20:45 Sıralarında Yakaladığını Beyan Ettiği/UYAP'tan Alınan Güneşin Doğuş ve Batış Çizelgesine Göre Suç Tarihinde Güneşin Batış Saati 20:36 Olduğu Gece Vakti 21:36'da Başladığı - Suçun Gündüz Vakti İşlendiği Gözetileceği )
Y2.CDE. 2016/4324SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMEDİĞİ ( Hırsızlık Suçu - Müştekinin Anlatımına Göre Suça Konu Aracın Saat 05:45 İle 06:45 Arasında Çalınmış Olduğu/Suç Tarihinde Gece Vaktinin İse Saat 05:08 İtibariyle Sona Erdiği/Mahkemece T.C.K.'nın 143. Md. Uygulanmasının Bozma Nedeni Olduğu )
Y17.CDE. 2015/21906SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Araç Plakalarının Sökülerek Çalındığı - Suçun Gece Vakti İşlendiğine Dair Delillerin Nelerden İbaret Olduğu Karar Yerinde Tartışılıp Gösterilmeden Suçun Gece Vakti İşlendiğine Dair Hükümlerin Uygulanamayacağı )
Y2.CDE. 2014/30123SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Atılı Suçun Gündüz Vakti İşlendiğinin Anlaşılması Karşısında Sanıklar Hakkında Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçlarından Fazla Ceza Tayin Edilmesinin Hatalı Olduğu )
Y6.CDE. 2013/28238SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Belli Bir Süre Evde Tutulduktan Sonra Sanığın Sabah Saat 10:30 İla 11:00 Sularında Katılanın Yanına Gelerek Üzerinde Ne Varsa Çıkar Demesi Üzerine Kol Saatini Cep Telefonunu Şarj Aletini ve Cüzdanını Sanığa Vermek Zorunda Kaldığı - Eylemin Gündüz Vakti Gerçekleştiği/Sanık Hakkında Yağma Suçunun Gece Vakti İşlenmesine Dair Hükümlerin Uygulanmaması Gerektiği )
Y13.CDE. 2015/7006SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Hırsızlanan Hayvanın Sahibi ve Tanığın Suçun İşlendiği Saat ile İlgili Beyanlarının Farklı Olduğu - Eylemin Gece Vakti İşlenmesi Sebebiyle Cezada Artırım Yapılırken Dayanak Kanun Maddesinin Yazılmadığı/Düzeltilebilir Yazım Hatası Olarak Kabul Edildiği )
Y22.CDE. 2015/11726SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Hırsızlık - Suç Saatinin Net Olarak Tespit Edilemediği Halde Dosya Kapsamına Uygun Düşmeyecek Şekilde 5237 S. TCK'nun 143. Md. Hükmü Gereğince Uygulama Yapılmasının Doğru Görülmediği )
Y17.CDE. 2015/21367SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Hırsızlık - Suç Tarihinde Yaz Saati Uygulaması da Dikkate Alındığında Eylemin Yirmi Otuz İle Yirmi Bir Otuz Arasında Gerçekleştirildiğinin Anlaşıldığı/Eylemin Gündüzleyin İşlendiğinin Kabulü Gerekeceği/Sanık Hakkında 5237 S. TCK'nun 143. Md. Hükmünün Uygulanmasının İsabetsiz Olduğu )
Y2.CDE. 2014/25474SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Hırsızlık - Suçun Gece Vakti İşlendiği/Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Eksik Ceza Tayin Edilemeyeceği )
Y6.CDE. 2007/14870SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Hırsızlık - Üst Sınırdan Uygulama Yapılırken Gerekçe Gösterilmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y6.CDE. 2012/39SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Hırsızlık - Yakalama Tutanağındaki Beyanlar Dikkate Alındığında Suçun Gece Vakti İşlendiğinin Kabul Edileceği )
Y6.CDE. 2016/3548SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Hırsızlık Eyleminin Gece İşlendiğine Dair Kesin Delillerin Neler Olduğu Karar Yerinde Gösterilmeden Yerinde ve Yeterli Olmayan Gerekçe İle 5237 S. TCK'nun Md. 143 Hükmüyle Bazı Sanıklar Hakkında Uygulama Yapılmasının İsabetsiz Olduğu )
Y2.CDE. 2014/19325SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Hırsızlık Olayının Gece Saatlerinde Gerçekleştiği - Eylemin Gece Vakti İşlendiğine İlişkin Hükümlerin Uygulanması Gerektiği )
Y2.CDE. 2017/4156SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Hırsızlık Suçu - Müştekinin Duruşmada Beyanında Suçun Sabah Namazından Sonra Saat 06.45'te İşlendiğini Beyan Ettiği/Bu Sebeple Eylemin Gündüz Sayılan Saat Diliminde İşlendiğinin Anlaşılması Karşısında Hırsızlık Suçundan Hükmolunan Cezanın TCK'nın 143. Maddesiyle Artırılmasının Bozmayı Gerektirdiği )
Y13.CDE. 2014/37735SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Hırsızlık Suçu - Uyap Kayıtlarına Göre Güneşin Yedi Sıfır İkide Doğduğu Saat Saat Altı Sıfır İkiden Sonraki Zaman Diliminin Gündüz Olarak Kabulü Gerektiği )
Y17.CDE. 2016/16292SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Hırsızlık Suçuna Konu Eylemin Gece Sayılan Zaman Diliminde Gerçekleşmesi Sebebiyle Sanığa Verilen Cezanın 5237 S. TCK'nun 143. Md. Hükmü Uyarınca Artırılması Gerektiğinin Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu )
Y13.CDE. 2016/9276SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Hırsızlık Suçunun Gece Vakti İşlenmesi Halinde Verilecek Cezanın Yarı Oranında Artırılacağı - Eylemin Gece Gerçekleştiğine Dair Kesin Delil Bulunmadığı Halde Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi Gereği Hırsızlık Eyleminin Gündüz Vakti İşlendiğinin Kabul Edilmesi Gerekirken TCK'nın 143. Maddesince Artırım Yapılıp Hüküm Kurularak Sanık Hakkında Fazla Ceza Tayininin Bozmayı Gerektirdiği )
Y6.CDE. 2014/5638SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Hırsızlık Suçunun Gece Vakti İşlenmesi Halinde Verilecek Cezanın Yarı Oranında Artırılacağı - Sanığın Bina Dahilinden Hırsızlık Suçunu Gece Sayılan Zaman Dilimi İçerisinde İşlemesi Sebebiyle 5237 S.K. Md. 143/1'in Uygulanması Gerektiği )
Y2.CDE. 2014/30819SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Hırsızlık Suçunun Geceden Sayılan Zaman Diliminde İşlendiğinin Anlaşılması Karşısında Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Hırsızlık Suçundan Hüküm Kurulurken 5237 S. TCK'nun 143. Md. Hükmünün Uygulanması Gerektiği )
Y6.CDE. 2008/10849SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Hırsızlık/Aracın Saat 23.00 05:30 Saatleri Arasında Çalındığının Tespit Edildiği - Suçun Gündüz İşlendiğinin Kabul Edileceği/Gece İşlenmiş Gibi Artırım Yapılamayacağı )
Y13.CDE. 2015/13989SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Hırsızlık/Din Görevlisi Olan Mağdurun Görevli Olduğu Camiden Çalınan Para - Suçun Yatsı Namazından Çıkıldıktan Sonra İşlenmesine Göre TCK'nın 143/1.Md.sinin Uygulanması Gerektiği )
Y6.CDE. 2006/742SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Hırsızlık/İşyeri Dokunulmazlığını Bozma Suçu - Ağırlaştırıcı Nedenler )
Y2.CDE. 2014/27565SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Hırsızlık/Sanığın Eylemlerini Gerçekleştirme Zamanının Kesin Olarak Tespit Edilemediği - Şüphe Sanık Lehine Yorumlanarak Suçun Gündüz İşlendiğinin Kabul Edileceği/Eylemin Gece İşlendiğine Dair Delillerin Neler Olduğu Kararda Gösterilmeden Suçun Gece Vakti İşlenmesine Dair Hükümler Uygulanarak Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği )
Y17.CDE. 2016/3546SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Hırsızlık/Tarsus İlinde Suç Tarihinde Güneşin On Sekiz Yirmide Battığı/Yaz Saati Uygulaması Gereği Gecenin Saat Yirmiyi Yirmi Geçe Başladığı - Sanığın Eyleminin Saat Yirmi Sıralarında Gerçekleştirildiği Anlaşıldığından Sanığın Cezasından Artırım Yapılmasının Hatalı Olduğu )
Y2.CDE. 2014/35030SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Katılanın İşyerini Akşam Saatlerinde Kapatıp Sabah Suç İşlendiğini Fark Ettiği - Sanıkların Suçlamayı Kabul Etmediği/Delliler Açıklanıp Tartışılmadan Hırsızlık ve İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Suçlarından Verilen Cezaların Suçun Vakti İşlendiği Gerekçesiyle Arttırılamayacağı )
Y13.CDE. 2015/2453SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Kesin Delil Elde Edilememesi Nedeniyle Şüpheden Suç Sürüklenen Çocuklar Yararlanır İlkesi Gereğince Eylemin Gece Sayılan Zamanda İşlendiği Sabit Olmadığı Halde Hakkında Artırım Uygulanarak Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu - Hırsızlık )
Y22.CDE. 2015/12469SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Mağdurun Kolluktaki Beyanı Dışında Suç Saatine Dair Başka Bir Belirlemenin Yapılamadığı - Suçun Geceleyin İşlendiğine Dair Delillerin Nelerden İbaret Olduğu Açıklanıp Tartışılmadan 5237 S. TCK'nun 143. Md. Hükmü Gereğince Uygulama Yapılmasının Hatalı Olduğu )
Y17.CDE. 2015/15510SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Oluşan Şüphe Nedeni İle Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçlarının Gündüz Gerçekleştirildiğinin Kabulü Gerektiği Gözetilmeden Eylemin Gece Gerçekleştirildiğinin Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2015/16774SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Sanığa Yüklenen Hırsızlık Suçunun Gündüz Vakti Sayılan Saatte İşlendiği Hâlde Hırsızlık Suçunun Gece Vakti İşlendiğinin Kabulü İle Fazla Ceza Tayininde İsabet Görülmediği )
Y22.CDE. 2015/10854SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Sanığın Hırsızlık Suçunu İkrar Ettiği Ancak Saat Belirtmediği - Eylemin Gece Sayılan Zaman Diliminde Gerçekleştirildiğini Gösteren Kanıtların Nelerden İbaret Olduğu Açıklanmadan Sanık Hakkında Hırsızlık Suçundan 5237 S. TCK'nun 143. Md. Hükmünün Uygulanmasının Hatalı Olduğu )
Y13.CDE. 2015/15065SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Sanığın Suçlamayı Kabul Etmediği/Şikayetçinin Sabah Saatlerinde Aracın Yanına Gittiğinde Hırsızlık Olayını Anladığını Beyan Ettiği - Eylemin Gece Gerçekleştiğine Dair Delil Bulunmadığından Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi Gereği Eylemin Gündüz Vakti İşlendiğinin Kabul Edileceği/Suçun Gece Vakti İşlenmesine Dair Hükümlerin Uygulanarak Cezanın Artırılamayacağı )
Y2.CDE. 2017/6010SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Sanık Hakkında Sonuç Cezalar Karşılaştırılarak Lehe Olan Yasa Belirlenip Uygulama Yapılması Gerektiği - Hırsızlık Suçu - Gece Vakti İşlenmesi Halinde Verilecek Cezanın Yarı Oranında Artırılacağı )
Y2.CDE. 2015/16838SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Sanıklara Atılı Eylemlerin Gerçekleştiği Zaman Dilimi Gözetildiğinde Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçlarının Gece Vakti İşlendiğinin Anlaşılması Karşısında Sanıklar Hakkında Eksik Ceza Tayin Edilmesinin Hatalı Olduğu )
Y2.CDE. 2014/31010SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Sanıkların Atılı Suçu Gece Sıralarında İşlediklerini Savunmaları Sanılardan Birinin de Yine Soruşturma Evresinde Müdafii Huzurunda Alınan İfadesinde Belirttiği Suç Saati Karşısında Sanıklar Hakkında Gece Vakti İşlenen Hırsızlık Suçundan Hükmolunan Cezaların Arttırılması Gerektiği )
Y2.CDE. 2015/8082SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Sanıkların Gece Okul Bahçesindeki Yapının Çatı Saçlarını Çaldığı/Nitelikli Hırsızlık Suçunun Oluşacağı - Sanıkların Eylemlerini Gece 22:35 Sıralarında Gerçekleştirdiği/Suçun Gece Vakti İşlenmesine İlişkin Hükümlerin Uygulanacağı )
Y2.CDE. 2014/3049SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Soruşturma Aşamasında Eylemin Gerçekleşme Zamanına İlişkin Tanık Beyanı Bulunmadığı/Tanığın Kovuşturma Aşamasında Olayın Gece Vakti İşlendiğini Belirttiği - Olay Yakalama Teşhis Tutanağında Tanığın Eylemin Gündüz Sayılan Zaman Dilimi İçerisinde Dair Müracaatının Bulunduğu/Eylemin Hangi Zaman Diliminde İşlendiği Kesin Olarak Belirlenmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2016/19408SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( SSÇ'ların Gece Vakti Polislerce Takip Edilmeye Başlandığı ve Yaz Saati Uygulaması da Dikkate Alındığında Suç Tarihinde Gece Vaktinin Saat 19.08'de Başlayıp Ertesi Gün Saat 07.21'e Kadar Devam Ettiğinin Bu Suretle Hırsızlık Suçunun Gece İşlendiğinin Anlaşıldığı - SSÇlar Hakkında Koşulları Oluştuğu Halde İlgili Hükümlerin Uygulanmamasının Hatalı Olduğu )
Y22.CDE. 2015/12019SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Suç Tarihi İtibariyle Saat Yirmi Bir Otuz Yedide Gecenin Başlaması Karşısında Suçun Gece İşlendiğine Dair Delillerin Nelerden İbaret Olduğu Karar Yerinde Tartışılmadan 5237 S. TCK'nun 143. Md. Hükmü Gereğince Uygulama Yapılmasının Hatalı Olduğu - Hırsızlık )
Y17.CDE. 2016/3099SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Suç Tarihinde Güneşin Doğuş Saatine Göre Eylemin Gündüz Sayılan Zaman Dilimi İçerisinde Gerçekleştirildiğinin Anlaşılması Karşısında Müştekilere Yönelik Eylemleri Hakkında 5237 S. TCK'nun 143. Md. Hükmünün Uygulanmasının Hatalı Olduğu )
Y2.CDE. 2014/35254SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Suça Sürüklenen Çocuğun Bulduğu Anahtarla ÇAlıştırarak Müştekinin Aracını Çaldığı - Eylemin Haksız Yere Elde Bulundurulan veya Taklit Anahtarla ya da Diğer Bir Aletle Kilit Açmak veya Kilitlenmesini Engellemek Suretiyle Hırsızlık Suçunu Oluşturduğu/Suç Gece Vakti İşlendiğinden Cezanın Arttırılacağı )
Y2.CDE. 2017/4857SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Suça Sürüklenen Çocuğun İfadesinde Müştekinin Arabasından Saat 04:00 Sularında Teybi Aldığını Beyan Ettiği UYAP'tan Alınan Güneşin Doğuş ve Batış Çizelgesine Göre Suç Tarihinde Güneşin Doğuş Saatinin 06.20 Olduğu Gece Sayılan Zaman Diliminin İse Saat 05.20'de Sona Erdiği Dikkate Alındığında Hırsızlık Suçunun Gece Vakti İşlendiğinin Anlaşılması Karşısında Sanık Hakkında 5237 S.TCK. 143. Md.sinin Uygulanacağı )
Y13.CDE. 2015/7633SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Suçun İşlendiği Saat Konusunda Suça Sürüklenen Çocuğun Bir Açıklamada Bulunmadığı - Şüpheden Suça Sürüklenen Çocuk Yararlanır İlkesi Gereğince Suçun Gündüz Sayılan Zaman Diliminde İşlendiğinin Kabulü Gerektiği/Tayin Edilen Cezadan Artırım Yapılmasının İsabetsiz Olduğu/Hırsızlık )
Y13.CDE. 2015/15028SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Suçun İşlendiği Tarihte Bitlis İlinde Gece Vakti Sayılan Zaman Dilimi ve Suça Sürüklenen Çocuğun Elinde Çaldığı Eşyaların Bulunduğu Poşetle Birlikte Tespit Edildiği Saat Gözönüne Alındığında Suça Sürüklenen Çocuğun Üzerine Atılı Suçları Gece Vakti İşlediğinden Bahsedilemeyeceği )
Y13.CDE. 2017/2199SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Suçun Sanık Lehine Gündüz Sayılan Zaman Dilimi İçerisinde İşlendiğinin Kabul Edilmesi Gerektiği Gözetilmeden Koşulları Oluşmadığı Halde Sanık Hakkında Hırsızlık Suçundan Kurulan Hükümde 5237 S. TCK'nun 143. Md. Hükmü Uygulanarak Fazla Ceza Tayininde İsabet Görülmediği )
Y2.CDE. 2017/5283SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi - Suç Tarihinde Gece Vaktinin Saat 04.30'da Sona Erdiğinin Anlaşılması Karşısında Hırsızlık Suçunun Sanık Lehine Gündüz Sayılan Zaman Dilimi İçerisinde İşlendiğinin Kabul Edilmesi Gerektiği Gözetilmeden Sanık Hakkında TCK'nın 143/1 Maddesinin Uygulanması Suretiyle Fazla Ceza Tayin Edilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y2.CDE. 2014/27782SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi Gereği Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçlarının Sanık Lehine Gündüz Sayılan Zaman Dilimi İçerisinde İşlendiğinin Kabul Edilmesi Gerektiği - Gece Vakti İşlendiğine Dair Kanıtların Denetime Olanak Verecek Biçimde Gösterilmemesinin Doğru Olmadığı )
Y13.CDE. 2015/7645SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Yakalama Tutanağı İçeriğine Göre Yirmi Bir On Beş Sıralarında İhbarın Yapıldığı Belirtilmesine Karşın Yakalama Saati Konusunda Bir Açıklamanın Bulunmadığı - Eylemin Gündüz Sayılan Zaman Diliminde İşlendiğinin Kabulü Gerektiği/Hırsızlık )
Y6.CDE. 2011/1660SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Yakınanın Hırsızlık Olayını Gündüz Vakti Farkettiği - Eylemin Gece Sayılan Saatte İşlendiğine Dair Kanıtlar Tartışılmadan Suçun Gece Vakti İşlendiğinin Kabul Edilemeyeceği )
Y22.CDE. 2015/15368SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ (Dosya İçeriğine Göre Olayın Gerçekleştiği Saatin Tam Olarak Tespit Edilemediği - Bu Haliyle Hırsızlık ve İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Suçlarının Gece Sayılan Zaman Diliminde İşlendiğine Dair Kanıtların Nelerden İbaret Olduğu Karar Yerinde Açıklanıp Tartışılmadan Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu)
Y17.CDE. 2015/25446SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ (Hırsızlık - Suç Tarihinden Önce Yürürlüğe Giren 6545 S. Kanun'un 63. Md. Değişik 5237 S. T.C.K.'nın 143. Md. Uyarınca “Yarı Oranında” Artırım Yapılması Gerekirken 1/3 Oranında Artırım Yapılmasının Doğru Olmadığı)
Y17.CDE. 2015/18101SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ (Hırsızlık Suçlarının Gece Vakti Sayılan Bir Zaman Diliminde İşlendiği Halde Sanıklar Hakkında Hırsızlık Suçundan Hükmolunan Cezadan Artırım Yapılması Gerektiğinin Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğu)
Y13.CDE. 2014/31832SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ (Hırsızlık Suçu Bakımından Eylemin Gece Gerçekleştiğine Dair Kesin Delil Bulunmadığı - Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi Gereği Hırsızlık Eyleminin Gündüz Vakti İşlendiğinin Kabul Edilmesi Gerektiği)
Y6.CDE. 2017/2743SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ (Hırsızlık Suçu Uzlaşma Kapsamında İse de Hırsızlık Suçunun Gece Vakti İşlenmesi Halinde Eylemin Nitelikli Hırsızlık Suçuna Dönüşeceği ve Eylemin Uzlaşma Kapsamı Dışına Çıkaracağı - Hükümlü Hakkında Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanamayacağının Gözetilmesi Gerektiği)
Y17.CDE. 2015/24716SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ (İlçede Gün Batımının On Dokuz On Olduğu - Yaz Saati Uygulaması Gereği Gece Vaktinin Yirmi Bir Onda Başladığı/Kamera Görüntülerinde İse Eylemin Yirmi İle Yirmi Otuz Saatleri Arasında İşlendiği Anlaşıldığından Eylemin Gündüz Vakti İşlendiğinin Kabulü Gerektiği)
Y2.CDE. 2014/26300SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ (Katılana Ait Küçükbaş Hayvanları Taşıyan Araçların Saat Yirmi İkide Yola Çıktığı Bilahare Bu Araçlara Eskortluk Yapan ve Katılanın Oğlu Olan Tanık Tarafından Saat Sıfır Kırk Beşte Kolluk Güçlerine İhbarda Bulunulması Nedeniyle Atılı Suçun Gece Vakti İşlendiğinin Kabulü Gerektiği)
Y8.CDE. 2015/10174SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ (Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçunun Gece Vakti İşlenmesi Nedeniyle Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında 5237 S. TCK'nun 116/4. Md. Hükmünün Uygulanmamasının İsabetsiz Olduğu)
Y22.CDE. 2015/10803SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ (Mağdurun Suçun İşlendiği Zaman Dilimi İle İlgili Herhangi Bir Beyanda Bulunmadığı - Yine Sanık Savunmaları Mağdur Beyanları Yer Göstermeye İlişkin Kamera Kaydı ve Tüm Dosya Kapsamından da Suçun Geceden Sayılan Zaman Diliminde İşlendiğinin Anlaşılamadığı/Hırsızlık)
Y17.CDE. 2015/14598SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ (Sanığın Hırsızlık ve İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme Suçlarını Gündüz Sayılan Zaman Diliminde İşlediğinin Anlaşılmasına Rağmen 5237 S. TCK'nun Md. 143 ve 116/4 Hükümleriyle Uygulama Yapılmasının Hatalı Olduğu)
Y22.CDE. 2015/5826SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ (Sanık ve Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Hırsızlık Suçlarından Temel Cezaların Alt Sınırdan Belirlenmesine Karşın Suçun Gece İşlediğinden Bahisle Artırım Yapılırken Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmeden En Üst Sınırdan Artırım Oranının Belirlenmesinin Doğru Olmadığı)
Y2.CDE. 2014/8973SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ (Savunmaya Göre Suçun Gece Sayılan Zaman Diliminde İşlendiği Gözetilmeyerek Hırsızlık Suçundan Ceza Tayin Olunurken 5237 S. TCK'nun 143. Md. Hükmünün Uygulanmamasının İsabetsiz Olduğu)
Y2.CDE. 2016/19399SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ (Suça Sürüklenen Çocuğun Soruşturma Aşamasında Tahmine Dayalı Olarak ve Gece Vaktinin Başlangıcından İki Dakika Sonra Hırsızlık Suçunu İşlediğine Dayanan Beyanından Başka Suçun Gece Vakti İşlendiğini Gösteren Başkaca Delilin Bulunmadığı - Suçun Gündüz Sayılan Zamanda İşlendiğinin Kabulü Gerektiği)
Y22.CDE. 2015/8110SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ (Suça Sürüklenen Çocukların Savunmalarına Mağdur Beyanlarına ve Dosya Kapsamına Göre Eylemin Tam Olarak Hangi Saatte İşlendiğinin Belirlenemediği - Buna Göre Gündüz Sayılan Zamanda İşlenmiş Sayılması Gerektiği/Hırsızlık)
Y13.CDE. 2014/27703SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ (Tanığın Beyanında Sabah Namazına Gitmek Üzere Evden Çıktığında Mağdurun İş Yeri Önünde Üç Kişi İle Suça Konu Minibüsü Gördüğünü Beyan Ettiği - Sanığın da Suçlamayı Kabul Etmediği/Eylemin Gece Gerçekleştiğine Dair Kesin Delil Bulunmadığı/Hırsızlık Eyleminin Gündüz Vakti İşlendiğinin Kabulü Gerektiği)
Y6.CDE. 2003/6774SUÇUN GECE VEYA GÜNDÜZ İŞLENMESİ ( Yakınanın Evinin Eklentisindeki Ahırdan Koyun Ve Kuzu Çalmaktan İbaret Eylemin TCK'nun 492/9 Son Maddesindeki Suçu Oluşturduğu - Suçun Saatinin Fark Etmeyeceği )
Y13.CDE. 2011/12906SUÇUN GECELEYİN İŞLENMESİ ( Hırsızlık - Otonun Çalınma Saati Tam Olarak Tespit Edilmeden Suçun Gece İşlendiğinden Bahisle Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği )
Y13.CDE. 2011/13293SUÇUN GECELEYİN İŞLENMESİ ( Hırsızlık - Temel Ceza Belirlendikten Sonra Önce Eylemin Gece İşlenmesi Sebebiyle Cezadan Artırma Yapılacağı )
Y2.CDE. 2012/20687SUÇUN GECELEYİN İŞLENMESİ ( Hırsızlık Suçundan Temel Ceza Belirlenirken Alt Sınırdan Hüküm Kurulduğu Halde Suçun Gece Vakti İşlenmesi Sebebiyle Artırım Yapılırken Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmeden Üst Sınırından Artırım Yapılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y6.CDE. 2006/2872SUÇUN GECELEYİN SİLAHTAN SAYILAN BIÇAKLA İŞLENMESİ ( Yağma - Yasanın 61. Maddesi Uyarınca Temel Ceza Belirlenirken Bu Durumun Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y10.CDE. 2000/19555SUÇUN GEÇİM VASITASI HALİNE GETİRİLMESİ ( Ayrı Ayrı Cezalandırmanın Yapılmasının Gerekmesi )
Y20.CDE. 2017/5243SUÇUN GİZLENMESİ ( Sanıkların Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçlarını Gizlemek ve Cezadan Kurtulmak İçin Uyuşturucu Madde Kullandıklarını Belirttiği - Uyuşturucu Madde Kullandıklarının Teknik Yöntemlerle de Saptanmadığı/Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak Suçlarından Beraat Kararı Verilmesi Gerektiği)
Y13.CDE. 2015/6939SUÇUN GÜNDÜZ İŞLENMESİ ( Hırsızlık - Suç Tarihi İtibariyle Güneşin Batış Saatinin 19.15 Olduğu Bir Saat Sonrasının Geceye Tekabül Ettiği Tanık Beyanları ve Tutulan Tutanaklar Dikkate Alındığında Olayın Saat 19.00 Civarında Gerçekleştiğinin Anlaşılması Karşısında Suçun Gündüz İşlendiğinin Kabulünün Gerektiği Gözetilmeden Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Hırsızlık Suçundan TCK. 143. Maddesinin Uygulanması İle Fazla Ceza Tayinine Gidilemeyeceği )
Y13.CDE. 2014/29252SUÇUN GÜNDÜZ İŞLENMESİ (Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu - Suçun Geceden Sayılan Zaman Diliminde İşlendiği Hususunda Her Türlü Şüpheden Uzak Kesin ve İnandırıcı Deliller Bulunmayıp "Şüpheden Sanık Yararlanır" Genel Hukuk İlkesi Işığında Suçun Gündüz İşlendiğinin Kabul Edileceği)
Y2.CDE. 2014/36833SUÇUN GÜNDÜZ VAKTİ İŞLENMESİ ( Müştekinin Kısa Süreliğine Kapısını Açık Bırakarak Ayrıldığı Kuyumcu Dükkanına Çalışma Saatleri İçinde Açık Olan Kapısından Girip Hırsızlık Suçunu İşlediği - İşyeri Dokunulmazlığını Bozma Suçunun Oluşmayacağı/Hükmün Bozulması Gerektiği )
Y5.CDE. 2016/6702SUÇUN HAK VE YETKİLERİ KÖTÜYE KULLANMAK SURETİYLE İŞLENMESİ ( Yüklenen Suçu TCK'nın 53/1-A Maddesindeki Hak ve Yetkileri Kötüye Kullanmak Suretiyle İşlediği Kabul Edilen Sanıklar Hakkında Aynı TCK'nın 53/5. Maddesi Uyarınca Hak Yoksunluğuna Karar Verilmesi Gerektiği )
Y5.CDE. 2014/9044SUÇUN HAK VE YETKİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI SURETİYLE İŞLENMESİ ( İrtikap - TCK. Md. 53/5'in Uygulanacağı )
Y13.CDE. 2014/19842SUÇUN HANGİ SAATTE İŞLENDİĞİNİN BELİRLENEMEMESİ ( İdidaname Soruşturma Aşamasında Farklı Suç Saatleri Bulunduğundan Sanığın Lehine Olan Suç Saatinin Esas Alınması Gereği - Hırsızlık )
Y4.CDE. 2013/33962SUÇUN HANGİ SANIK TARAFINDAN İŞLENDİĞİNİN BELİRLENEMEDİĞİ ( Mala Zarar Verme - Taş ve Sopalarla Yapılan Saldırıda Arabada Zarar Meydana Geldiği )
Y2.CDE. 2014/23982SUÇUN HANGİ ZAMAN DİLİMİNDE İŞLENDİĞİNİN TESPİTİ (Hırsızlık - Tanığın Soruşturma Aşamasında Eylemin Saat 23.00 Sularında Meydana Geldiğini Beyan Ettiği Kovuşturma Aşamasında İse Saat 20.00 Sularında Sanık İle Karşılaştığını Belirtmesi Olay Günü Gece Zaman Diliminin Saat 20.16 da Başlaması Karşısında Tanığın Beyanları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Giderilememesi Halinde İse Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi Gereğince Suçların Gündüz Vakti İşlendiğinin Kabul Edileceği)
Y4.CDE. 2008/859SUÇUN HAREKET UNSURU ( Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçunun Hareket Unsuru “Suçun Konusunu Oluşturan Mal Üzerinde Teslim Amacı Dışında Tasarrufta Bulunma” Olarak Gösterildiği )
YCGKE. 2014/15-419SUÇUN HAREKET UNSURU (Dolandırıcılık Suçu - Katılanın Satıştan Vazgeçtiğini Bildirmesinden Sonra Dükkanı Bir Başkasına Satmak İçin Gazeteye İlan Vermesinin Hareket Unsurunu Oluşturan Hileli Davranış Niteliğinde Olmaması Karşısında Sanığa Atılı Suçun Oluşmadığının Kabulü Gerektiği)
YCGKE. 2014/15-505SUÇUN HAREKET UNSURU (Sanığın Maliki Olduğu Taşınmaz Hissesi Üzerinde Haciz Olduğunu Söylememesinden İbaret Eyleminin Dolandırıcılık Suçunun Maddi Unsurunun Hareket Kısmını Oluşturan Hileli Davranış Olarak Nitelendirilemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği)
Y14.CDE. 2014/11317SUÇUN HATALI NİTELENDİRİLMESİ ( Sanığın Mağdureyi Hileyle Evine Götürürken Kolundan Tutması Eyleminin Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunun Cebir Unsurunu Oluşturup Bunun Dışında Cinsel İstismar Niteliğinde Bir Eyleminin Bulunmadığı - Kanuni Unsurları İtibariyle Oluşmayan Beden veya Ruh Sağlığını Bozacak Şekilde Çocuğun Basit Cinsel İstismarı Suçundan Beraati Yerine İlgili Suçtan Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y15.CDE. 2013/8953SUÇUN HAZIRLIK AŞAMASI ( Eylem İleriye Dönük Erken Emekliliğin Sağlanması Amacıyla Yapılsa Dahi Sosyal Güvenlik Kurumundan Emekliliğin İleride Yıl Yaş Hizmet Süresine Göre Oluşabilecek Birden Ziyade Koşulun Bir Arada Gerçekleşmesi Gereken Bir Durum Olduğu - Sanıkların Eyleminin Olsa Olsa Hazırlık Aşamasında Kaldığı )
Y7.CDE. 2013/6388SUÇUN HAZIRLIK AŞAMASINDA KALMASI ( Akaryakıt Kaçakçılığı Suçu - Kaçak Akaryakıt Almak İçin İran'a Geçen Sanığa O Ülke Askerlerince Müdahale Edilmesi/Akaryakıt Alamadan Dönmesi ve El Konulan Bir Eşya Bulunmaması - Fiilin Hazırlık Hareketlerinden Öteye Geçmemesi ve İcrai Hareketlere Başlanmaması - Beraat Kararı Verileceği )
YCGKE. 2012/14-1417SUÇUN HİÇBİR ŞÜPHEYE YER VERMEYECEK ŞEKİLDE İSPATLANMASI GEREĞİ ( Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi/Suçsuzluk Karinesi/Yüksek Dahi Olsa Bir İhtimale Dayanılarak Sanığı Cezalandırılmasının Ceza Muhakemesinin En Önemli Amacı Olan Gerçeğe Ulaşmadan Hüküm Verme Anlamına Geldiği - Basit Cinsel İstismar )
Y4.CDE. 1994/8459SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK ÖGESİ ( Haczin Kalktığına Göre Hütümlülük Kararının Verilemeyeceği )
YCGKE. 2011/5-721SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU ( Bayilik Lisanslarının Verildiğini Sanığın Öğrenmesi Üzerine İzin Tarihinden Beş Ay Sonra Mühürleri Sökerek Faaliyetini Sürdürdüğünün Anlaşılması Karşısında Suçun Hukuka Aykırılık Öğesini Önleyen Yeni Olguların Ortaya Çıktığının Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2002/29143SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU ( Somut Olayda Köy Muhtarı Olan Sanığa Teslim Edilen Traktörün Bir Aydan Sonra İdarece İadesinin İstenmesi Biçiminde Oluşan Eylemin Suç Olmadığının Kabul Edilmesi )
Y4.CDE. 2016/980SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU (Yediemin Olarak Sanığa Teslim Edilen Çekici ve Dorsenin Satış İşlemi Sonrasında Sanık Tarafından İcra Müdürlüğüne veya Doğrudan Satın Alana Hiç Teslim Edilmediği - Unsurları İtibariyle Oluşan Muhafaza Görevinin Kötüye Kullanılması Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilmesinin İsabetli Olduğu)
Y9.CDE. 2013/12082SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURUNUN BULUNMADIĞI ( Hacizli Taşınır Mallarda Satışın Bir Yıl İçerisinde İstenmemesi Halinde Haczin Başka Bir İşleme Gerek Kalmaksızın Kalkacağından Suçun Hukuka Aykırılık Unsurunun Bulunmadığı - Hukuka Aykırılık )
Y2.CDE. 2011/27693SUÇUN HUKUKİ ANLAM VE SONUÇLARINI ALGILAMA (Açısından Suç Tarihinde On İki On Beş Yaş Grubu İçerisinde Bulunan Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Sosyal İnceleme Raporu Alınmadan Sosyal İnceleme Yaptırılmamasının Gerekçesi de Kararda Gösterilmeden Hükümlülüğüne Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği)
Y8.CDE. 2006/9207SUÇUN HUKUKİ ANLAM VE SONUÇLARINI ALGILAMA VE DAVRANIŞLARINI YÖNLENDİRME YETENEĞİ ( Onbeş Yaşından Küçük Sanığın Ceza Sorumluluğunu Kaldıracak Bir Durumun Bulunup Bulunmadığının Uzman Bilirkişi Raporu İle Saptanması Gerektiği )
Y13.CDE. 2014/23522SUÇUN HUKUKİ ANLAM VE SONUÇLARINI ALGILAMA YETENEĞİ ( Hırsızlık ve İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Suçu - Suç Tarihinde Oniki ile Onbeş Yaş Grubunda Bulunan Sanığın İşlediği Suçun Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama ve Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Yeterince Gelişip Gelişmediğine Dair Bilirkişi Raporu Alınmamasının Bozma Nedeni Sayılacağı )
Y2.CDE. 2015/16787SUÇUN HUKUKİ ANLAM VE SONUÇLARINI ALGILAYABİLECEK DURUMDA OLMA ( Suç Tarihinde 12-15 Yaş Grubunda Olan Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Üzerine Atılı Kaybolmuş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçunun Hukuki Anlam Ve Sonuçlarını Algılayabilecek Durumda Olup Olmadığı Bu Fille İlgili Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığına Dair Rapor Alınmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y2.CDE. 2014/29088SUÇUN HUKUKİ ANLAM VE SONUÇLARINI ANLAMA YETENEĞİ ( Fiil İşlendiği Sırada 12-15 Yaş Grubu İçerisinde Bulunan SSÇ' nin İşlediği Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama ve Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneği Hususunda Sosyal İnceleme Yaptırılacağı/Sosyal İnceleme Raporuna Gerek Görülmediği Taktirde Gerekçesinin Kararda Gösterilmesinin Zorunlu Olduğu - Hırsızlık )
Y2.CDE. 2014/23718SUÇUN HUKUKİ ANLAM VE SONUÇLARINI ANLAMA YETENEĞİ ( Hırsızlık - Fiili İşlediği Sırada 12-15 Yaş Aralığında Olan S.S.Ç. İle İlgili İki Rapor Arasında Çelişki Olduğu/S.S.Ç' nin Suç Tarihinde İşlediği Fiillerin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılayıp Algılayamadığı veya Bu Fiillerle İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinde Varsa Azalmanın Önemli Derecede Olup Olmadığı Konusunda Adli Tıp Kurumu'nun İlgili İhtisas Kurulundan Rapor Alınacağı )
Y6.CDE. 2013/27310SUÇUN HUKUKİ ANLAM VE SONUÇLARINI ANLAMA YETENEĞİ (Suç Tarihinde 12-15 Yaş Grubunda Bulunan Suça Sürüklenen Çocuğun Atılı Yağma Suçunun Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama ve Suçla İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Bulunduğu Uzman Doktor Raporu İle Saptanması Gerektiği - Yağma Suçu)
Y14.CDE. 2012/7430SUÇUN HUKUKİ ANLAM VE SONUÇLARINI KAVRAMA YETENEĞİ ( Doktor Raporlarında ve Mahkemece Görevlendirilen Sosyal Hizmet Uzmanınca Duruşmada Tutanağa Geçirilen Beyanda Atılı Suçun Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Kavrama Yeteneklerinin Olmadığı Bildirilen Sanıklarla İlgili Olarak Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilmesi Gerektiği )
Y15.CDE. 2014/8567SUÇUN HUKUKİ KONUSU (Belgelerde Sahtecilik Suçunun Hukuki Konusunun Kamu Güveni Olduğu ve Fiil Tarihleri de Dikkate Alınarak Sanığın Eylemlerinin Her Biri Yenilenen Suç İşleme Kararıyla İşlenmiş Ayrı Suçları mı Yoksa Bir Suç İşleme Kararıyla Kanunun Aynı Hükmünün Kısa Zaman Aralıkları İçerisinde Birkaç Kez İhlal Edilmesi Suretiyle Zincirleme Biçimde İşlenmiş Tek Suçu mu Oluşturduğunun Değerlendirilmesi Gerektiği)
Y11.CDE. 2015/4411SUÇUN HUKUKİ KONUSUNUN KAMU GÜVENİ OLMASI ( Fiil Tarihleri Dikkate Alınarak Sanığın Fiillerinin Her Biri Yenilenen Kasıtla İşlenmiş Ayrı Suçları mı Yoksa Bir Suç İşleme Kararıyla Kısa Zaman Aralıkları İçerisinde Birkaç Kez İhlal Etmek Suretiyle Zincirleme Biçimde İşlenmiş Tek Suçu Mu Oluşturduğunun Değerlendirilmesi Açısından Benzer Suçlara Dair Dosyaların Akıbetinin Araştırılacağı - Mümkünse Dosyaların Birleştirilmesi ve Olmaza Onaylı Örnekleri Getirtilip İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2007/6530SUÇUN HUKUKİ NİTELENDİRİLMESİ ( CMK'da İade Sebepleri Arasında Yer Almadığı - Nitelendirme Nedeni İle İddianamenin İade Edilemeyeceği )
Y4.CDE. 2006/6493SUÇUN HUKUKİ NİTELENDİRİLMESİ ( İddianamede Gösterilen Eylemin Sanığa Yüklenen Suçu Oluşturup Oluşturmadığına İlişkin Değerlendirmenin Suç Nitelemesine Yönelik Bulunacağı - Suçun Hukuki Nitelendirilmesi Dolayısıyla İddianamenin İade Edilemeyeceği )
Y2.CDE. 2006/4907SUÇUN HUKUKİ NİTELENDİRİLMESİ ( İddianamenin İadesinin Nitelendirmenin Yanlış Yapıldığı Suçun Öğelerinin Tek Tek İrdelenerek Oluşup Oluşmadığının Tartışılıp Değerlendirilmediği Gerekçesine Dayandırılamayacağı )
Y4.CDE. 2006/6696SUÇUN HUKUKİ NİTELENDİRİLMESİ ( Nedenine Dayalı Olarak İddianamenin İade Edilemeyeceği )
Y5.CDE. 2006/9148SUÇUN HUKUKİ NİTELENDİRİLMESİ ( Sebebiyle İddianamenin İadesi Kararı Verilemeyeceği - Sulh Ceza Mahkemesince Görevsizlik Kararı Vermesinin Olanaklı Bulunduğu Gözetilerek İddianamenin İadesine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olması )
Y4.CDE. 2006/5182SUÇUN HUKUKİ NİTELENDİRİLMESİNİN YANLIŞ YAPILMASI ( İddianamenin İadesi Nedeni Olmadığı )
Y6.CDE. 2007/20360SUÇUN HUKUKİ NİTELENDİRMESİ ( Geceleyin Sanığın Yakınanın Telefonunu Çaldığı/Yakınanın Telefonu Geri İstemesi Üzerine Sanığın "Seni Delik Deşik Ederim" Demesi Şeklindeki Eylemlerinin Nitelikli Yağma Suçu Oluşturduğunun Dikkate Alınacağı )
Y11.CDE. 2008/13124SUÇUN HUKUKİ NİTELENDİRMESİ ( İddianamenin İade Nedeni Olmadığı - Hangi Hallerde İddianamenin İade Edileceği Kanunda Gösterildiğinden Mahkemece de Karar Verilebilecek Şikayet Süresinin Geçtiğinden Bahisle İddianamenin İadesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y3.CDE. 2007/8659SUÇUN HUKUKİ NİTELENDİRMESİ ( Sebebiyle İddianamenin İade Edilemeyeceği - Bıçakla Basit Yaralama )
Y10.CDE. 2008/7990SUÇUN HUKUKİ NİTELENDİRMESİ ( Sebebiyle İddianamenin İadesine Karar Verilemeyeceği )
Y1.CDE. 2002/4673SUÇUN HUKUKİ NİTELİĞİ (Sanıktan Elde Edilen Suç Aleti Bıçağın Maktule Ait Otopsi Raporu İle Adli Tıp Kurumu'na Gönderilerek Ayrıntılı Rapor Aldırılması Gereği - Adam Öldürme)
Y4.CDE. 1999/4763SUÇUN HUKUKİ NİTELİĞİNDE DEĞİŞME ( Sanığa Ek Savunma İmkanı Verilmesi Gereği )
Y5.CDE. 2007/7962SUÇUN HUKUKİ VASFI ( Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kooperatif Memurları Kooperatifin Para ve Malları Bilanço Tutanak Rapor ve Başka Evrak Defter ve Belgeleri Üzerinde İşledikleri Suçlardan Dolayı Devlet Memuru Gibi Ceza Görecekleri )
Y4.CDE. 2001/16605SUÇUN HUKUKSAL NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ ( Ek Savunma Hakkı Verilmemesi - Değişiklik Gözetilmeden Hüküm Verilemeyeceği )
Y4.CDE. 2014/29253SUÇUN HUKUKSAL SONUÇLARINI ALGILAYAMAMA ( Sanığın Temyiz Dilekçesinde Psikolojik Sıkıntıları Sebebiyle Tedavi Gördüğünü ve Raporu Bulunduğunu Belirttiği - Sanığın Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğini Azaltacak Derecede Akıl Hastalığının Bulunup Bulunmadığı Hususunun Arştırılıp Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir Edilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2010/24660SUÇUN ISRAR UNSURU ( Sanığın Telefonla Bir Çok Kez Arayarak Rahatsız Etme Eyleminin Tek Suç Oluşturuduğu - Aramanın Bir Çok Kez Olmasının Eylemin Israr Unsurunun Oluşturduğu Zincirleme Suç Maddesi ile Cezanın Artırılmasının Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2016/13393SUÇUN İCRA HAREKETLERİ (Sanıkların Beyanname Düzenleyerek İdareye Vermeleri İle Beyannamenin Tescilinin Atılı Suçun İcra Hareketini Oluşturduğu - Sanıkların Olayın Başından Beri İhraç Edilmemiş Bir Eşyayı İhraç Edilmiş Gibi Göstererek Haksız Çıkar Sağlama Kastıyla Hareket Ettiklerinin Kabulü Gerektiği/Kaçakçılık)
Y3.CDE. 2016/18351SUÇUN İCRA HAREKETLERİ (Yaralama Suçu - Sanığın Elverişli Vasıta İle İcra Hareketlerine Rahatça Devam Ederek Harici Hiçbir Engel veya Diğer Bir Mani Olmaksızın Fiili Sonuçlandırma İmkanı Var İken Bu Yönde Bir Harekete Tevessül Etmeyerek Mağdura Karşı Fiilini Serbest İradesi İle Sonlandırdığı/Kastının Yaralamaya Yönelik Olduğu)
YCGKE. 2016/13-260SUÇUN İCRA HAREKETLERİNE BAŞLANMASI ( Sanıkların Hırsızlık ve İşyeri Dokunulmazlığının İhlali Suçlarının Kanuni Tanımında Belirtilen Elverişli Hareketlere Başladıkları Ancak Güvenlik Güçlerinin Olay Yerine Gelmesi Üzerine İçeriye Giremeden ve Hırsızlık Suçunu Tamamlayamadan Olay Yerinden Kaçtığı - Anılan Suçlara Teşebbüsün Oluşacağı )
YCGKE. 1994/1-68SUÇUN İCRAİ HAREKETELERİ ( Yağma Suçunun İcra Hareketlerine Mağdur Sağ iken Başlanılmış Olması-Mağdurun Bilahare Ölmesi-Mağdurun İple Boğazının Sıkılmak Suretiyle Boğulmasının Maddi Cebiri Oluşturması )
Y14.CDE. 2012/5958SUÇUN İCRAİ HAREKETLERİ ( Sanığın Civardan İş Makinesi Sesinin Duyulması Üzerine Yakalanacağı Endişesine Kapılarak Eylemine Son Verdiği Anlaşıldığı - İcrai Hareketlere Başladığı İçin Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarına Teşebbüs Suçunun Oluştuğu )
Y5.CDE. 1990/3612SUÇUN İCRAİ HAREKETLERİ ( Sanığın Gümrüğe Alınıp Alınmadığı Kanuni Eşyalarını Deklare Edip Etmediğinin Saptanması Bu İşlerin Tamamlanmasından Sonra Yakalanması )
Y14.CDE. 2014/10446SUÇUN İCRAİ HAREKETLERİNDEN BİR ENGEL OLMAKSIZIN VAZGEÇEN SANIK ( Sanığın Yatağında Uyumakta Olan Mağdurenin Yanına Gidip Sarılarak Üzerini Çıkartmaya Çalıştığı - Mağdurenin Kendisine Karşı Koyup Durumu Babasına Anlatacağını Söylemesi Üzerine Bıraktığı/Eylemin Nitelikli Cinsel İstismara Teşebbüs Olmadığı )
Y11.CDE. 2010/6188SUÇUN İCRASINDAN GÖNÜLLÜ VAZGEÇME (5237 S. TCK'nun 36. Md.sinin Koşullarının Yapılan İcra Hareketlerine ve Bunlardan Kaynaklanan Sonuca Bağlı Olmaması da Dikkate Alınarak Sanığın Gönüllü Vazgeçme Hükmünden Yararlandırılması Gerektiği)
Y8.CDE. 2003/3753SUÇUN İCRASINI KOLAYLAŞTIRICI EYLEMLER ( Fer'i Faillik - Sanığın Suçu İşleyenlere Müştekilerin Telefon Numaraları ve Fotoğraflarını Vermesi ve Evlerini Göstermesi )
YCGKE. 2004/8-77SUÇUN İCRASINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN TAŞIT ARACINI KULLANMAK ( İlgili Hükmün Uygulanamayacağı - Daha Önce Kavga Ettiği Şoför Yönetimindeki Otobüsü Geçmeye Kalkıştığında Yol Verilmemesi Üzerine Otobüse Ateş Etmek )
Y4.CDE. 1998/7152SUÇUN İDAREYE AİT SİLAHLA İŞLENMESİ ( Tehdit-Zoralıma Karar Verilememesi )
Y9.CDE. 2014/5286SUÇUN İDDİANAMEDE YER ALMAMASI ( 2911 S. Kanuna Aykırılık Suçu - Dava Konusu Yapılacak Eylemin Açıkça ve Bağımsız Olarak İddianamede Gösterilmesi Gerektiği )
Y10.CDE. 2004/1151SUÇUN İHBARI ( Çek Kanununa Aykırılık - CMUK. Md. 151'de Öngörülen Biçimde Şikayet Yapılmaması/Kamu Davasının Düşürülmesi Gereği )
Y2.CDE. 2014/2335SUÇUN İKRAR EDİLMESİ ( Hırsızlık - Sanığın Kolluk Görevlilerine Suçunu İkrar Ederek Kabloları Kestiği Yeri Söyleyerek Müştekiye Ulaşılmasını ve Müşteki Şirkete Kabloların Teslim Edilmesini Sağladığı/Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağı Hususunun Kararda Tartışılması Gerektiği )
Y10.CDE. 2014/1294SUÇUN İKRAR EDİLMESİ ( İkrarından Dolayı Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükmünün Uygulanması Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Tartışılması Gereği )
Y10.CDE. 2006/3876SUÇUN İKRAR EDİLMESİ ( Sanığın Suçunu İkrar Ederek Ortaya Çıkmasına Hizmet ve Yardım Eden Sanık Hakkında 5237 Sayılı TCK.nun 192/3. Maddesi Uyarınca Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması Gerektiğinin Gözetilmemesi Bozmayı Gerektirdiği )
Y10.CDE. 2003/4091SUÇUN İKRARI ( Arabada Bulunan Uyuşturucunun Kendisine Ait Olduğunu Söyleyen Sanığın İkrarı Gözetilerek Hakkında İndirim Maddesinin Uygulanması )
Y6.CDE. 1993/6530SUÇUN İKRARI ( Başka Bir Yerde İşlenen Hırsızlık - Beraat Kararı Verilemeyeceği )
Y13.CDE. 2015/9208SUÇUN İKRARI ( Sanığın Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullandığının Kollukça Yapılan Parmak İzi İncelemesiyle Tespit Edilmesinden Sonra Sanığın Bu Suçunu İkrar Ettiği - Sanık Hakkında Koşulları Bulunmadığı Halde TCK'nın 269/2. Md. ile İndirim Yapılmasının Doğru Olmadığı )
Y10.CDE. 2003/3648SUÇUN İKRARI ( Sanık Hakkında Yeterli Delil Olmadığı Halde İkrarı ile Suçun Ortaya Çıkmasını Sağladığı Gözetilerek İndirim Maddesinin Uygulanması )
Y4.CDE. 2000/6772SUÇUN İNKARI ( Susma hakkı )
Y16.HDE. 2013/670SUÇUN İNKARI ( Yasal Savunma Hakkının Kapsamında Kalması Nedeni İle Yasal Olmayan Bu Gerekçeyi Eklemek Suretiyle Bir Önceki Karardaki Soyut İbareleri Kullanarak Yetersiz Gerekçe İle Cezanın Ertelenmesine Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği - Alacaklısını Zarara Sokmak Kasdiyle Mevcudunu Eksiltmek )
Y4.CDE. 2013/33507SUÇUN İSPATLANMASI (Sanıklardan Birisi Hakkında Beraat Kararı Verilirken Diğer Sanık Hakkında Neden Çelişkili Tanık Beyanı Olmadığı ve Ne Şekilde Yüklenen Suçun İspatlandığı Açıklanmadan Eksik İnceleme ve Çelişkili Değerlendirme ile Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğunun Kabulü - Yaralama)
Y6.CDE. 2009/5499SUÇUN İŞLEDİĞİ ZAMAN ( Uyuşturucu Bağımlısı Olan Sanık/Eylemi Uyuşturucu Parası Bulabilmek Amacıyla İşlediğini Bildirdiği - Ceza Sorumluluğunu Tamamen ya da Kısmen Kaldıracak Biçimde İşlediği Suçun Hukuki Sonuçlarını Algılama veya Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinde Önemli Derecede Azalma Olup Olmadığı Konusunda Rapor Alınacağı )
Y3.CDE. 2003/7734SUÇUN İŞLENDİĞİ ANDAKİ KANUN ( Bir Suçun İşlendiği Zamanın Kanunu ile Sonradan Neşrolunan Kanun Hükümleri Birbirinden Farklı ise Failin Lehinde Olan Kanunun Tatbik ve İnfaz Olunması )
Y20.CDE. 2017/3869SUÇUN İŞLENDİĞİ HABER ALINDIKTAN SONRA BEYANI İLE SUÇ NİTELİĞİNİN ORTAYA ÇIKMASINA HİZMET VE YARDIM ETME ( Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma - Sanığın Eylemine Uyan ve Suç Tarihi İtibari İle Lehe Olan 765 S. TCK. 403/5 ve 405/2. Maddeleri Uyarınca Mahkûmiyetine Karar Verilmesi Gerektiği Gözetilmeden "5237 S. TCK. 192/2. Maddesi Uyarınca Ceza Tertibine Yer Olmadığına" Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
Y8.CDE. 2017/16748SUÇUN İŞLENDİĞİ HUSUSUNDA YETERLİ ŞÜPHE BULUNMASI ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Şüphelinin Eyleminin Sübut Bulup Bulmadığı Hususunda Delillerin Takdir ve Değerlendirme Yetkisinin Kovuşturma Aşamasında Davayı Görecek Mahkemeye Ait Bulunduğu/Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara Karşı Yapılan İtirazın Kabulü Gerektiği )
Y4.CDE. 2013/33480SUÇUN İŞLENDİĞİ KABUL EDİLMESİNE RAĞMEN BERAAT KARARI VERİLMESİ (Sanıkların Yüklenen Tehdit Suçlarını İşlediği Kabul Edilmesine Karşın Hem Gerekçenin Devam Eden Kısmında Hem de Hükümde Sanık Hakkında Aynı Suçtan Beraat Kararı Verilerek Hüküm İle Gerekçe Arasında Çelişki Oluşturulmasının Bozmayı Gerektirdiği)
Y16.CDE. 2016/2029SUÇUN İŞLENDİĞİ KONUSUNDA YETERLİ ŞÜPHE ( Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme Suçu - Soruşturma Evresinde Toplanan Mevcut Delillerin Suçun İşlendiği Hususunda Yeterli Şüphe Oluşturduğu/Bu Sebeple Cumhuriyet Savcısının Dava Açmasında Zorunluluk Halinin Söz Konusu Olduğu )
Y16.CDE. 2016/5929SUÇUN İŞLENDİĞİ KONUSUNDA YETERLİ ŞÜPHE OLUŞMASI (Soruşturma Evresinde Toplanan Mevcut Delillerin Suçun İşlendiği Hususunda Yeterli Şüphe Oluşturduğu/Bu Sebeple Cumhuriyet Savcısının Dava Açmasında Zorunluluk Halinin Söz Konusu Olduğu - Devletin Güvenliğine Dair Gizli Belgeleri Temin Etme)
Y6.CDE. 2003/11744SUÇUN İŞLENDİĞİ SAAT ( Sanık Beyanları ve Karakol Tutanaklarının Farklılık Göstermesi - Sanık ve Yakınandan Suçun İşlendiği Saatin Yeniden Sorulması ve Olay Tarihinde Güneşin Doğuş Saatinin Araştırılması Gereği )
Y18.CDE. 2015/39703SUÇUN İŞLENDİĞİ SAAT ( Suçun İşlendiği Saatin Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Tespitinden Sonra Sanığın Hukuksal Durumunun Belirlenmesi Gerektiği/Eksik Kovuşturma ve Yetersiz Gerekçeyle Suçun Gece Vakti İşlendiği Kabul Edilerek TCK'nın 116/4. Maddesinin Uygulanmasının İsabetsiz Olduğu )
Y2.CDE. 2016/12325SUÇUN İŞLENDİĞİ SAATİN BELİRLENEMEMESİ ( Suç Tarihinde Gece Vaktinin Saat 04.53'de Bitmesi ve Suç Saatine Dair Başka Bir Tespitinde Olmaması Karşısında "Şüpheden Sanık Yararlanır" İlkesi Gereğince Hırsızlık Ve Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçlarının Sanık Lehine Gündüz Vakti İşlendiğinin Kabul Edilmesi Gerektiği Halde TCK. 143/1 ve 116/4. Maddelerinin Uygulanması Suretiyle Sanığa Fazla Ceza Tayin Edilmesinin Hatalı Olduğu )
Y2.CDE. 2013/32954SUÇUN İŞLENDİĞİ SAATİN BELİRSİZ OLMASI ( Nitelikli Hırsızlık Suçu - Müştekinin Motosikleti Saat 20:00 de Park Ettiğini ve Ertesi Gün Saat 08:00 de Yerinde Bulamadığını İfade Ettiği/Suçun Gece Vakti İşlenmesi Sebebiyle Artırım Yapılamayacağı )
Y13.CDE. 2014/7350SUÇUN İŞLENDİĞİ SAATİN TESPİTİ ( Araştırma Tutanağına Göre Suçun Gece İşlendiğinin Belirtilmesi Karşısında Müşteki ve Suça Sürüklenen Çocuktan Sorularak Suçun İşlendiği Saatin Tereddüte Mahal Vermeyecek Şekilde Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/9674SUÇUN İŞLENDİĞİ TARİH ( Faturaları Kullanan Kişi ya da Kurumların Sebebiyet Verdikleri Vergi Ziyanı Türüne Göre Tesbiti Gerektiği - 213 Sayılı Kanuna Muhalefet )
Y2.CDE. 2015/16756SUÇUN İŞLENDİĞİ TARİH İTİBARİYLE 18 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLAN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA MAHKUM EDİLMESİ ( Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlara Çevrileceği )
Y4.CDE. 2011/1580SUÇUN İŞLENDİĞİ TARİHE GÖRE EYLEMLERİN FARKLI DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ ( 5237 S.K Sanık Lehine Olduğunun Açıklanacağı )
Y3.CDE. 1989/1547SUÇUN İŞLENDİĞİ TARİHTE 15 YAŞINI DOLDURUP 18 YAŞINI DOLDURMAYAN SANIK ( Cezanın Üçte Bir İndirilmesi )
Y2.CDE. 2017/105SUÇUN İŞLENDİĞİ TARİHTE 18 YAŞINI İKMAL ETMEME (Hırsızlık - Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Tayin Olunan Cezadan 5237 S.K. 31/3. Maddesi Gereğince İndirim Yapılacağı)
Y6.CDE. 2013/4393SUÇUN İŞLENDİĞİ TARİHTE 18 YAŞINI İKMAL ETMEYEN HÜKÜMLÜ ( Tayin Olunan Kısa Süreli Hapis Cezasının 647 S. Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4. Md. Uyarınca Seçenek Tedbire Çevrilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2005/9266SUÇUN İŞLENDİĞİ TARİHTE KÜÇÜK OLAN SANIK ( 18 Yaşını Tamamlamadığı Anlaşılan Sanık Hakkında Tayin Olunan Cezadan 765 Sayılı TCK'nın 55/3 Maddesi Uyarınca İndirim Yapılmamasında İsabet Görülmediği - Müessir Fiil )
Y11.CDE. 2004/943SUÇUN İŞLENDİĞİ TARİHTEKİ YASA ( 1.4.1995 Tarihinde Yürürlükte Bulunan 4008 Sayılı Yasa İle Değişik 359. Maddesi Yerine, 1.1.1999 Tarihinde Yürürlüğü Giren Ve Sanık Aleyhine Hüküm İçeren 4369 Sayılı Yasa İle Değişik 359/1. Maddesi Uygulanmak Suretiyle Fazla Ceza Tayini Yasaya Aykırı Olduğu )
Y1.CDE. 1992/537SUÇUN İŞLENDİĞİ ÜLKE KANUNU ( Türkiye'de Olan Sanık İçin Türk Hukukunun Uygulanması Ancak Tecziye de Suçun İşlendiği Ülke Kanunundan Fazla Ceza Verilememesi )
Y13.CDE. 2016/9273SUÇUN İŞLENDİĞİ YER ( Açıktan ya da Depodan Hırsızlık Olması Halinde İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Suçunun Unsurlarının Oluşmayacağı )
Y3.CDE. 1992/2580SUÇUN İŞLENDİĞİ YER ( Orman Suçu - İşlendiği Yerin İkamet Edilen Köyden Başka Bir Köy Olması )
Y3.CDE. 2003/10256SUÇUN İŞLENDİĞİ YER ( Orman Suçu - Sanığın Fiilen Oturup Nüfusa Kayıtlı Olduğu Orman İçi Köyde İşlenmesi )
Y3.CDE. 2003/5128SUÇUN İŞLENDİĞİ YER ( Sanığının Nüfusunun Kayıtlı Olup Fiilen İkamet Ettiği ve İdari Sınırları İçinde Suç İşlediği Köyün Orman İçi Köy Olduğunun Dikkate Alınması )
Y3.CDE. 2003/6126SUÇUN İŞLENDİĞİ YER ( Suçun İşlendiği ve Sanığın Fiilen Oturup Nüfusa Kayıtlı Olduğu Köyün Orman İçi Köy Olup Olmadığı Konusunda Orman İdaresinin Cevaplarındaki Çelişkinin Giderilmesi Lüzumu )
Y11.CDE. 2005/8074SUÇUN İŞLENDİĞİ YER ( Tespit Edilip Türkiye'de İşlendiğinin Saptanması Halinde Bu Mağdurlara Yönelik Eylemler Nedeniyle Türk Mahkemelerinin Yargılama Yetkisine Sahip Olduğunun da Dikkate Alınması Gereği )
YİBGKE. 1958/29SUÇUN İŞLENDİĞİ YER MAHKEMESİ ( Davaya Bakma Görevinin Bu Mahkemede Olması )
Y11.CDE. 2003/7889SUÇUN İŞLENDİĞİ YER VE MÜŞTEMİLATI ( Suç Zamanı İle Suçun İşlendiği Yerin Evin Müştemilatından Sayılan Yerlerden Olup Olmadığı Araştırılıp Sonucuna Göre Eylemin TCY.nın 492/1. Maddesine Uygun Bulunması Halinde Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği - Hırsızlık )
Y12.CDE. 2011/18SUÇUN İŞLENDİĞİ YER VE ZAMAN ( Gerekçeli Karar Başlığına Yazılmamasının Usul ve Yasaya Aykırılığı )
Y4.CDE. 2009/1364SUÇUN İŞLENDİĞİ YER VE ZAMAN ( Gerekçeli Kararda Suçun İşlendiği Yer ve Zaman Dilimi Gösterilmeyerek 5271 S.K. Md. 232/2-c'ye Aykırı Davranılmasının İsabetsiz Olduğu )
Y10.CDE. 2006/3564SUÇUN İŞLENDİĞİ YER VE ZAMAN ( Kararda Suçun İşlendiği Yer ve Zaman Diliminin Gösterilmemesi Yasaya Aykırı Olduğu )
Y8.CDE. 2008/14456SUÇUN İŞLENDİĞİ YER VE ZAMAN DİLİMİ ( Gerekçeli Karar Başlığında Gösterilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
Y10.CDE. 2005/9853SUÇUN İŞLENDİĞİ YER VE ZAMAN DİLİMİ ( Gerekçeli Karar Başlığında Yazılmamasının Yasaya Aykırılığı )
Y9.CDE. 2007/3341SUÇUN İŞLENDİĞİ YER VE ZAMAN DİLİMİ ( Gerekçeli Kararda Gösterilmemesinin CMK. Md. 232/2-c'ye Aykırılığı )
Y2.CDE. 2008/22120SUÇUN İŞLENDİĞİ YER VE ZAMAN DİLİMİ ( Gerekçeli Kararda Suçun İşlendiği Yer ve Zaman Dilimi Belirtilmeyerek CMK.'nın 232/2-C. Md. sine Aykırı Davranıldığı )
Y9.CDE. 2006/5429SUÇUN İŞLENDİĞİ YER VE ZAMAN DİLİMİ ( Karar Başlığına Yazılmamasının Kanuna Aykırılığı )
Y11.CDE. 2006/3546SUÇUN İŞLENDİĞİ YER VE ZAMAN DİLİMİNİN GEREKÇELİ KARARDA GÖSTERİLMEMESİ ( Kanuna Aykırı Olduğu - Dolandırcılık )
Y6.CDE. 1990/5800SUÇUN İŞLENDİĞİ YERDE BEKÇİ OLUP OLMADIĞI ( Hırsızlık-Otoparkta )
Y9.CDE. 2006/8260SUÇUN İŞLENDİĞİ YERDE ÇOCUK MAHKEMESİ BULUNMAMASI ( Yetişkinle Birlikte Suç İşleyen Çocuğun Yargılanmasında İddia Makamının C. Savcısı Tarafından Temsil Edileceği )
Y6.CDE. 2013/16866SUÇUN İŞLENDİĞİ YERİN BELLİ OLMAMASI ( Şüphelinin Yakalanamadığı Kimliğinin de Tespit Edilemediği - İlk Usul İşleminin Yapıldığı Yer Olan Cumhuriyet Başsavcılığının Yetkili Olduğu/Nitelikli Hırsızlık )
Y8.CDE. 2006/2776SUÇUN İŞLENDİĞİ YERİN KARARA YAZILMAMASI ( Yasaya Aykırı Olduğu - Parada Sahtecilik )
Y5.CDE. 2003/957SUÇUN İŞLENDİĞİ YERİN ÖZELLİKLERİ ( 12 Yaşını Bitirmeyen Mağduru Kaçırmak Irz Ve Namusa Tasaddide Bulunmak Suçunda Tespiti Gereği - Sanığın Mağdur Üzerinde Egemenlik Tesisine Elverişli Olup Olmadığının Olay Yerinde Keşif Yapılarak Saptanacağı )
Y13.CDE. 2016/9219SUÇUN İŞLENDİĞİ YERİN TESPİTİ ( Hırsızlık Suçu - Suça Konu Kamyonun Müştemilat Niteliğindeki İş Yeri Bahçesi İçinden Çalınması Halinde Sanığın Eyleminin TCK'nın 142/1-B Maddesi/Müştemilat Niteliğinde Olmaması Halinde İse Aynı Kanun'un 141/1. Maddesinin Uzlaşma Kapsamına Alınmış Olması Göz Önünde Bulundurularak Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )
Y5.CDE. 2016/8604SUÇUN İŞLENDİĞİ YERİN TESPİTİ ( Resmi Belge Olan Suça Konu Çek ve Senetlerin Düzenlenmesi İle Sahtecilik Suçunun Vücut Bulacağı - Bahse Konu Belgelerin Düzenleme Yeri ve Tedavüle İlk Kez Çıktıkları Yerin Dolayısıyla Suçun İşlendiği Yerin Belgelerin Düzenlendiği İlçe Olduğunun Kabulü Gerekeceği )
Y3.CDE. 2004/17149SUÇUN İŞLENDİĞİ YERİN TESPİTİ ( Suça Konu Dip Köklerinin İzin Verilen Alandan mı Yoksa Yasak Olan Alandan mı Alındığının Tespiti Gereği )
Y12.CDE. 2013/11731SUÇUN İŞLENDİĞİ ZAMAN (Taksirle Yaralama Suçu - Gerekçeli Karar Başlığında Suçun İşlendiği Zaman Diliminin Gösterilmemesi Suretiyle CMK'nın 232/2-C Md.sine Aykırı Davranıldığı)
Y11.CDE. 2006/5208SUÇUN İŞLENDİĞİ ZAMAN DİLİMİ ( Hükmün Gerekçesinde Gösterilmemesi Kanuna Aykırı Olduğu )
Y5.CDE. 2008/92SUÇUN İŞLENDİĞİ ZAMAN DİLİMİ ( Sanığın Eyleminin Nitelikli Hırsızlık Olduğunun Gözetileceği - Suçun İşlendiği Zaman Diliminin Tespit Edilerek Gece Vakti İşlenmesine İlişkin Hükmün Uygulanıp Uygulanmayacağının Belirleneceği )
Y12.CDE. 2013/14492SUÇUN İŞLENDİĞİ ZAMAN DİLİMİNİN GÖSTERİLMEMESİ ( Mahallinde Tamamlanabilir Eksiklik Olarak Kabul Edildiği - Taksirle Öldürme Suçu )
Y4.CDE. 1997/5994SUÇUN İŞLENDİĞİ ZAMAN DİLİMİNİN SAPTANMASI ( Konut Dokunulmazlığını İhlal )
Y2.CDE. 2013/11242SUÇUN İŞLENDİĞİ ZAMAN DİLİMİNİN TESPİT EDİLEMEMESİ ( Geceleyin Hırsızlık - Suçun Zaman Diliminin Tam Olarak Tespit Edilememesinin Sanık Lehine Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2004/4821SUÇUN İŞLENDİĞİ ZAMAN YÜRÜRLÜKTE BULUNAN KANUN ( Sonradan Yürürlüğe Giren Kanunların Hükümleri Farklı İse Failin Lehine Olan Kanunun Uygulanacağı ve İnfaz Olunacağı )
Y2.CDE. 2008/15550SUÇUN İŞLENDİĞİ ZAMANIN TAM OLARAK TESPİT EDİLEMEMESİ ( Konut Dokunulmazlığını İhal/Suçun İşlendiği Zamanın Gece Olup Olmadığının Tespit Edilemediği - Bu Durumun Sanığın Lehine Uygulanacağı )
Y22.CDE. 2015/8603SUÇUN İŞLENDİĞİNE DAİR ŞÜPHEDEN UZAK DELİL BULUNAMAMASI ( Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık - Sanığın Aşamalarda Değişmeyen Suça Konu İşlemleri Kendisinin Babası İçin Açtırdığı Hesabın Bilgilerini ve Bu Hesaba Ait Banka Kartını Kullanan Kardeşinin Yaptığına ve Kendisinin Suçu İşlemediğine Dair Savunmasının Kardeşi Sanık Tarafından Açıkça Doğrulandığı/Bu Sanığın Mahkumiyetine Kararı Verilemeyeceği )
Y4.CDE. 2017/22771SUÇUN İŞLENDİĞİNE DAİR YETERLİ ŞÜPHE BULUNMASI ( Tehdit - Mesaja Konu Sözlerin Tehdit Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Mahkemesince Değerlendirilmesi ve Takdir Edilmesi Gerektiği/Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararda Ve Bu Karara Karşı Yapılan İtirazın Reddine Dair Merci Kararında İsabet Bulunmadığı )
YCGKE. 2006/4-129SUÇUN İŞLENDİĞİNİ ÖĞRENDİĞİ HALDE İLGİLİ DAİREYE BİLDİRİMDE İHMAL VEYA GECİKME ( Adli Görevi İhmal Suçu - Memuriyet Görevini İfa Esnasında Görevine İlişkin Olarak Kamu Adına Kovuşturmayı Gerektiren Suç Olduğu )
Y4.CDE. 2007/7327SUÇUN İŞLENDİĞİNİN ÖĞRENİLDİĞİ TARİH ( Basın Yoluyla İşlenen Kovuşturulması Şikayete Bağlı Suçlarda Dava Açma Süresinin Suçun İşlendiğinin Öğrenildiği Tarihte Başladığı )
Y5.CDE. 2008/4344SUÇUN İŞLENDİĞİNİN ÖĞRENİLMESİ ( Soruşturmanın C. Başsavcılığı veya Kolluk Makamlarınca Suçun İşlendiğinin Öğrenilmesiyle Başladığı )
Y9.CDE. 2005/4921SUÇUN İŞLENDİĞİNİN SABİT OLMAMASI ( Kabulü Halinde Beraat - Suç Sabit İse Ceza Ehliyeti Yönünden Ceza Tertibine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gereği )
Y3.CDE. 2005/10004SUÇUN İŞLENDİĞİNİN SABİT OLMASI ( Yasak Ağaç Kesimi - Tanıkların Yeminli Anlatımları ve Sanık Hakkında Tanzim Olunan Sağlık Kurulu Raporunda Suçun İşlenmesine Engel Bir Rahatsızlığın Mevcut Olmadığının Belirtilmesine Göre Yüklenen Suçun Sübuta Erdiği )
YCGKE. 2013/1-118SUÇUN İŞLENECEĞİ YERİN TEMİN EDİLMESİ ( Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu - Diğer Sanıkların Maktulün Sanıklar Tarafından Rızasına Aykırı Olarak Bir Yerde Tutulacağını Bilmelerine Rağmen Sanığın Yüklenen Suçun İşlendiği Yerin Temin Edilmesinde Aracılık Etmek Suretiyle Suçun İşlenmesinden Önce Yardımda Bulunarak İcrasını Kolaylaştırmış Olmaları Nedeniyle Sorumlu Olmaları Gerektiği )
Y4.CDE. 1992/3831SUÇUN İŞLENİŞ BİÇİMİ ( Nesnel Ve Öznel Ölçüler - Ağır Para Cezası )
Y7.CDE. 2014/26035SUÇUN İŞLENİŞ BİÇİMİ SUÇUN İŞLENMESİNDEKİ ÖZELLİKLER (4733 S. Kanuna Muhalefet - Fiillerin İşleniş Yer ve Zamanı Fiiller Arasında Geçen Süre Korunan Değer ve Yarar Hareketin Yöneldiği Maddi Konunun Niteliği Olayların Oluş ve Gelişimi İle Dış Dünyaya Yansıyan Diğer Tüm Özellikler Birlikte Değerlendirilmesi Gerektiği)
Y10.CDE. 2006/13259SUÇUN İŞLENİŞ BİÇİMİ VE KUSUR ( Failin Suçu İşleyiş Biçimi Kasta Dayalı Kusurunun Ağırlığı Amaç ve Saiki Örgütteki Konumu Nazara Alınmamasının Hatalı Olduğu - Teşekkül Halinde Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak )
Y7.CDE. 2014/3631SUÇUN İŞLENİŞ BİÇİMİ VE SUÇUN İŞLENMESİNDEKİ ÖZELLİKLER ( Fiillerin İşleniş Yer ve Zamanı Fiiller Arasında Geçen Süre Korunan Değer ve Yarar Hareketin Yöneldiği Maddi Konunun Niteliği Olayların Oluş ve Gelişimi İle Dış Dünyaya Yansıyan Diğer Tüm Özellikler Birlikte Değerlendirilmesi Gerektiği - Ulusal Markeri Yetkisiz Olarak Üretmek )
Y6.CDE. 2013/14970SUÇUN İŞLENİŞ BİÇİMİNİN DİKKATE ALINACAĞI ( Temel Cezanın Belirlenmesi - Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçları İşlendiği Zaman ve Yer Suçun Konusunun Önem ve Değeri Meydana Gelen Zarar ve Tehlikenin Ağırlığı Failin Kast veya Taksirine Dayalı Kusurunun Ağırlığı Failin Güttüğü Amaç ve Saik İle Dosyaya Yansıyan Bilgi ve Belgelerin İsabetle Değerlendirildiğini Gösterir Biçimde Yerinde ve Yeterli Olması Gerektiği )
Y13.CDE. 2015/13177SUÇUN İŞLENİŞ SAATİ ( Mağdurun Beyanına Göre Eylemin 00:30-05:00 Saatleri Arasında Diğer Mağdur Beyanında İse 23:30-08:30 Saatleri Arasında Gerçekleştiği - Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçunun Gece Sayılan Vakitte Gerçekleştiğinin Kesin Olarak Belli Olmaması Nedeniyle Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi Gereğince Eylemin Gündüz Vakti İşlendiğinin Kabul Edileceği )
Y17.CDE. 2015/8229SUÇUN İŞLENİŞ ŞEKLİ VE ÖZELLİKLERİNİN DİKKATE ALINMASI (Hakimin Ceza-i İndirim Yaparken Somut Olayın Özelliklerini Gözönünde Bulundurması Gereği)
YCGKE. 1990/1-81SUÇUN İŞLENİŞ TARZI ( TCK 59. Maddenin Uygulanmama Gerekçesi Olamaması )
Y2.CDE. 2002/18210SUÇUN İŞLENİŞİNDEKİ ÖZELLİKLER ( Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi - Gerekçe Gösterilmemesi Nedeniyle Kararın Doğru Olmadığı )
Y5.CDE. 2009/13569SUÇUN İŞLENİŞİNE YARDIM ( Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı - Sanıklardan Birinin Arabanın Arka Koltuğunda İstismarda Bulunurken Diğerinin Ön Koltukta Gözcülük Yaparak ve Yanında Bulunarak Fail İle Birlikte Hareket Ettiği/Her İki Sanık Hakkında da TCK'nun 103/13. Maddesinin Uygulanması Gerektiği )
Y5.CDE. 2003/1887SUÇUN İŞLENME TARİHİ ( Ertelenen Cezanın İnfazına Karar Verilebilmesi İçin TCK.'nun 95/2. Maddesindeki Koşulların Oluşması Gereği - Reşit Olmayan Mağdurenin Irzına Geçmek )
Y6.CDE. 2002/27SUÇUN İŞLENME ZAMANI ( Gece Sayılan Zaman Dilimi İçinde İşlendiğine Dair Kanıtlar - Karar Yerinde Açıklanıp Tartışılması )
Y17.CDE. 2015/21659SUÇUN İŞLENME ZAMANI ( Suç Tarihinde Güneşin Batış Saatinin 20.36 Olduğu/Katılanın Olayı 21.07'de İhbar Ettiği/Olayın Gündüz Sayılan Zaman Diliminde Meydana Geldiği - Hırsızlık Eyleminin Gece İşlendiği Kabul Edilerek Cezalarında T.C.K' nun 143/1. Md. Göre Artırım Yapılarak Fazla Ceza Tayin Edilmiş Olmasının İsabetli Olmadığı)
Y4.HDE. 2014/4363SUÇUN İŞLENMEDİĞİNİN SABİT OLMASI ŞEKLİNDE BERAAT KARARI VERİLMESİ ( Kurum Zararının Tahsili İstemi/Davalı Hakkında Açılan Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçundan Suçun İşlenmediğinin Sabit Olduğu Şeklinde Verilen Beraat Kararının Kesinleştiği - Tespit Edilen Maddi Vakıanın Hukuk Hakimi İçin Bağlayıcı Olduğu/Davanın Reddedileceği )
Y11.CDE. 2009/15970SUÇUN İŞLENMESİ İÇİN SAĞLANAN MADDİ MENFAATLER ( Bunların Değerlendirilmesi veya Dönüştürülmesi Sonucu Ortaya Çıkan Ekonomik Kazançların Suçun Mağduruna İade Edilememesi Halinde Kazanç Müsaderesinin Mümkün Olduğu )
Y9.CDE. 2012/9341SUÇUN İŞLENMESİ İLE ELDE EDİLEN MADDİ MENFAATLER ( Müsadere Konusu Olacağının Mahkemece Gözetileceği - Suçun Konusunu Oluşturan ya da Suçun İşlenmesini Sağlayan Maddi Menfaatlerin de Müsadere Konusu Olacağının Gözetilmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 2006/2084SUÇUN İŞLENMESİ SIRASINDA BAŞKA SUÇLARIN DA İŞLENMESİ ( Hükümlü Hakkında Ayrıca Bu Suçlardan Dolayı da Ceza Tayini Gerektiği/Bu Durumda da 765 S. TCK'nun 125. Md.nin Lehe Olduğu - Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak )
Y6.CDE. 2013/26974SUÇUN İŞLENMESİNDE BİRDEN FAZLA NİTELİKLİ HAL BULUNMASI (Silahla Tehdit Suçunun “Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koymak Suretiyle ve Bir Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte” İşlendiğinin Kabul Edilip Anlaşılması/Birden Fazla Nitelikli Halin Gerçekleşmiş Olması ve Aynı Kanunun Md. 61 Gereğince Temel Ceza Belirlenirken Alt Sınırdan Uzaklaşılacağı)
Y8.CDE. 2004/371SUÇUN İŞLENMESİNDE BİRLİK VE BERABERLİK BULUNMAMASI ( Sanıklar Hakkında Her Bir Sanığın Kendi Adına Hareket Ettiği - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi İsabetli Olduğu )
Y13.CDE. 2013/16807SUÇUN İŞLENMESİNDE ÇOCUĞUN KULLANILMASI ( Hırsızlık - Sanığın Suç Tarihinde 12 Yaşından Küçük Olan Kızını Hırsızlık Suçunun İşlenmesinde Araç Olarak Kullandığı/Sanığa Verilen Cezada Artırım Yapılacağı )
Y4.CDE. 2011/19409SUÇUN İŞLENMESİNDE KOLAYLIK SAĞLAYACAK HAREKETLER ( Sanığın Aldığı Bilgisayarın Arızalanması Üzerine Aldığı Yere Götürüp Tamir Edilmesini İstediği - Yüzbaşı Kıyafeti Giymesinin Tehdit Suçunun İşlenmesini Ne Şekilde Kolaylaştırdığının Açıklanacağı )
Y12.CDE. 2013/18148SUÇUN İŞLENMESİNDE KULLANILAN ARAÇLAR ( Taksirli Suçlarda Ceza Belirlenirken Failin Güttüğü Amaç ve Saik/Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçlar/Failin Kasta Dayalı Kusurunun Ağırlığı Kıstaslarına Gerekçe Olarak Yer Verilmemesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2008/8981SUÇUN İŞLENMESİNDE KULLANILAN SUÇUN İŞLENMESİNE TAHSİS EDİLEN VEYA SUÇTAN MEYDANA GELEN EŞYA ( Müsadere Edilebileceği - Suç Konusu Kredi Kartının Kullanımı ile Satın Alınan Cep Telefonunun Karşılığı Mağdura İade Edildiğinden Telefonun Sanığa İadesi Yerine Müsaderesine Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y2.CDE. 1990/11938SUÇUN İŞLENMESİNDEKİ ÖZELLİKLERDEN BAHİSLE PARA CEZASINA ÇEVİRMEME ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Veren Sanığın Cezasının )
Y8.CDE. 1996/16164SUÇUN İŞLENMESİNDEN SONRA FAİLE YARDIM ( Başkasına Ait Tabancayı Saklamaktan İbaret Olan Eylem )
Y6.CDE. 2002/3784SUÇUN İŞLENMESİNDEN SONRA FAİLİNE YARDIM ( Soruşturma Evresinde Kollukta Yalan Bildirimde Bulunulması )
Y6.CDE. 2003/5034SUÇUN İŞLENMESİNE ETKİ EDEN NEDENLER ( Hırsızlık Suçunun Uyuşturucunun Etkisi Altında İşlendiği İddiası Olduğundan Suç Tarihindeki Suçlanabilirlik Yeteneğinin Araştırılmasının Gerekmesi )
Y1.CDE. 2005/1678SUÇUN İŞLENMESİNE MANEVİ DESTEK SAĞLAMA ( Öldürüleceğini Bildiği Maktuleyi Oyalayarak Yardım Eden Diğer Sanık - Mülga TCK.450/9'a Göre Cezalandırılması Gereği )
Y4.CDE. 2002/6476SUÇUN İŞLENMESİNE SEBEBİYET ( Genelev Kapısında Bekçi Olan Yakınanın - TCK.'nın 258/4 Maddesinin Uygulama Alanı Olup Olmadığı )
Y4.CDE. 2002/5674SUÇUN İŞLENMESİNE SEBEBİYET VERME ( Görevli Memura Sövme Suçunun Oluştuğu - Yakınanın Kendi Eylemiyle Sebebiyet Verdiği/Cezanın İndirilmesi Gereği )
Y11.CDE. 2003/15206SUÇUN İŞLENMESİNE YARDIM ( Dolandırıcılık - Sanığın Fiilin İşlenmesinden Önce ve İşlendiği Sırada Diğer Sanığın Yardımda Bulunduğundan Mahkumiyeti Gereği )
Y1.CDE. 1990/1690SUÇUN İŞLENMESİNE YARDIM ( Sanıklar İçin Her İki Öldürme Eylemi İçin Ayrı Ayrı Cezalandırılması )
Y20.CDE. 2016/2937SUÇUN İŞLENMESİNE YARDIM ETME ( Sanığın Suçun Kanuni Tanımında Yer Alan Fiili Gerçekleştirdiğine Dair Yeterli ve Kesin Delil Bulunmadığı Ancak Uyuşturucu Maddenin Satın Alınmasına Yardımcı Olması Sebebiyle “Suçun İşlenmesine Yardım Eden” Konumunda Olduğu/Sanık Hakkında TCK. Md. 39/1'in Uygulanacağı )
Y5.CDE. 2014/10647SUÇUN İŞLENMESİNE YARDIM ETME ( Zimmet Suçu - Özgü Suç )
Y6.CDE. 2007/5900SUÇUN İŞLENMESİNE YARDIM ETMEK ( Hırsızlık - Sanığın Yakalanamayan İki Arkadaşı İle Önceden Verdikleri Karar Doğrultusunda Yaptıkları Plan ve İş Bölümü Gereği Suça Doğrudan Katıldığı/TCK'nun 37/1. Md. ile Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y1.CDE. 2005/369SUÇUN İŞLENMESİNE YARDIM SINIRLARININ AŞILMASI ( Sanığın Aşarak Doğrudan Azmettirme Suretiyle Suça Katıldığı Anlaşıldığından Azmettirme Yerine Fer'i İştirakten Ceza Tayini İsabetsiz Olduğu )
Y1.CDE. 1993/3SUÇUN İŞLENMESİNİ KOLAYLAŞTIRMAK ( Sanığa Cesaret Verip Maktulün Direncini Kırmak-Suça İştirak )
YCGKE. 2011/1-113SUÇUN İŞLENMESİNİ KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA KASTEN ÖLDÜRMEK ( Sanığın Şikayetçiyi Yaraladığı Sırada Sanığın Eylemine Engel Olmaya Çalışan Kişilerin Diğer Sanık Tarafından Öldürüldüğü - Suçun Oluşacağı )
Y1.CDE. 2009/2848SUÇUN İŞLENMESİNİ KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA ÖLDÜRME ( Kendilerine Terör Örgütü Süsü Vererek Kaçırıp Öldürdükleri Ablasını Geri Verme Karşılığında Para İstedikleri ve Kolluk Güçlerince Yakalandıkları Olayda )
Y1.CDE. 2006/2217SUÇUN İŞLENMESİNİ KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA ÖLDÜRMEK ( 5237 S.K. Md. 82/e-h ve Değişiklikten Önceki Md. 31'in Uygulanacağı - Maktulü Kullanıp Fidye Almayı Düşünen Sanığın İşin Sonuna Kadar Muhafaza Edecek Yer ve İmkana Sahip Olmaması )
Y1.CDE. 2012/10SUÇUN İŞLENMESİNİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ADAM ÖLDÜRME (Kamu Görevlisi Güvenlik Görevlisi Maktulü Öldürme Suçundan TCK'nın 82/1-H ve G Bentleri ve Diğer Maktulü Öldürme Suçundan İse TCK'nın 82/1-İ Bendi Uyarınca Cezalandırılacağı )
YHGKE. 1984/9-123SUÇUN İŞYERİNDE İŞLENMEMİŞ OLMASI ( Zorunluluk Nedeniyle Fesih-Kıdem Tazminatı )
Y3.CDE. 2012/30481SUÇUN KABAHATE DÖNÜŞMESİ ( Kanun Değişikliği İle/Orman Kanununa Aykırılık Suçunda Sanığın Emvali Kesili Olarak Bulduğunu Beyan Ettiği - Bilirkişi Raporunda Emvalin Dip Kütük Sürgününden Geldiğinin Bildirildiği/Zamanaşımının Gerçekleştiği )
Y3.CDE. 2012/24272SUÇUN KABAHATE DÖNÜŞMESİ ( Sahipli Araziden İzinsiz Orman Ağacı Kesme/Kabahate Dönüştüğü - Zamanaşımı Süresinin Dolduğu )
Y3.CDE. 2012/36207SUÇUN KABAHATE DÖNÜŞTÜĞÜ ( Kasten Yaralama/Sanığın Sabıkasında Yer Alan Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçunun Kabahate Dönüştüğü - Sanık Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hususunun Değerlendirileceği )
Y6.CDE. 2003/19396SUÇUN KABUL EDİLMESİ ( Hırsızlık/Yer Gösterme Sırasında Hakim Önünde Geri Almak - Başka Kesin ve İnandırıcı Kanıt Bulunamadığından Beraat Kararı Verileceği )
Y9.CDE. 2015/16746SUÇUN KAÇ KİŞİ TARAFINDAN İŞLENDİĞİNİN TESPİTİ ( Sanığın İfadesinde Geçen Şahıslar Hakkında Kesinleşmiş Bir Dosya Bulunup Bulunmadığının Araştırılacak Bulunması Halinde Eldeki Dosya İçerisine Konulacağı - Derdest Bir Dava Bulunması Halinde Eldeki Dava İle Birleştirileceği )
Y6.CDE. 2002/19227SUÇUN KANITLANMASI ( ( Sanığın Suçu Gece Sayılan Bir Zamanda İşlediğine Dair Kanıtların Neler Olduğu Belirtilmeksizin Verilen Hükmün Hukuka Aykırı Olması )
Y19.CDE. 2016/1133SUÇUN KANITLANMASI ( Sanıkların Suça Konu Eşyaları Mevcut Niteliklerini Bilerek Kabul ve Satışa Arz Ettiklerinin Anlaşılması Karşısında Kanıtlanan Eylemlerinden Ötürü Mahkumiyetleri Yerine Beraat Kararı Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Marka Hakkına Tecavüz Suçu )
Y9.CDE. 2007/8669SUÇUN KANUNİ ÖĞELERİNİN TARTIŞILMAMASI ( Tüm Kanıtlar ve Sabit Kabul Edilen Olayların Tartışılması Gerekteği - Sanık ve Fiil İle İlgisi Olmayan Gerekçeye Yer Verilerek Hüküm Kurulamayacağı )
YCGKE. 2013/13-643SUÇUN KANUNİ UNSURLARI ( Yargılama Konusu Suçun İşlendiği Tarihten Sonra Sanık Tarafından Gerçekleştirilen Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Eyleminin Bulunmadığı - Sanık Bakımından Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma Suçunun Kanuni Unsurlarının Oluşmadığı )
Y10.CDE. 2002/7042SUÇUN KARDEŞE KARŞI İŞLENMESİ ( Şahsi Davacı İle Sanığın Kardeş Oldukları - Takibat İcrasının Şikayete Bağlı Olduğu )
Y6.CDE. 1995/5033SUÇUN KARŞILIKSIZ VERİLEN ÇEKİN TARİHİNE GÖRE OLUŞMASI ( Koyunlar Karşılığı Olan - Dolandırıcılık )
Y9.CDE. 1996/2748SUÇUN KASIT İTİBARİYLE OLUŞMAMASI ( Ödeme Kaydedici Cihazı Mükellefiyetinin Başladığı Tarihten 6 Gün Sonra Kullanmak )
Y8.CDE. 2000/22507SUÇUN KASIT ÖGESİNİN BULUNMAMASI ( 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık - Valilik Oluru Sonucu Hibe Yolu İle Devralınan Tabancayı Evde Bulundurmak )
Y11.CDE. 2004/1048SUÇUN KASIT UNSURU ( Sanığın Elektriği Abone Olmasa Da Sayaçtan Geçirmek Suretiyle Kullanması Ve Tüketilen Elektriğin Eksik Gösterilmesi İçin Sayaca Müdahale Yapıldığına Dair Delil Elde Edilememesi - Hırsızlık Suçunun Kasıt Unsuru İtibariyle Oluşmadığı )
Y9.CDE. 2003/1839SUÇUN KASIT UNSURUNUN OLUŞMAMASI ( Olayın Başlangıç ve Gelişimi de Nazara Alındığında Hakaret İçeren Sözlerin Doğrudan Doğruya Orada Bulunan Görevlilere Yönelik Olması )
Y9.CDE. 1994/9412SUÇUN KASIT UNSURUNUN OLUŞMAMASI ( Ödeme Kaydedici Cihaz - Yükümlülükten Üç Gün Sonra Alıp Kullanmak )
Y3.CDE. 2006/1847SUÇUN KASTEN İŞLENMESİ ( Yaşamsal Tehlike Bırakacak Şeklide Yaralama - Sanık Hapis Cezasıyla Cezalandırıldığına Göre 5237 Sayılı TCK'nun 53. Maddesi Uyarınca Belli Haklardan Yoksun Bırakılmasına Karar Verilmesi Gereği )
Y9.CDE. 2016/351SUÇUN KESİNLEŞEN DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE DAİR KARARIN İNFAZI SIRASINDA İŞLENMESİ (Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma - 6545 S.K. Md. 68 İle Değiştirilen 5237 S.K. Md. 191/5 Uyarınca İkinci Suçtan Açılan Davanın Kovuşturma Şartının Ortadan Kalkması Nedeniyle Davanın Düşmesine Karar Verileceği)
Y4.CDE. 2014/1344SUÇUN KESİNTİYE UĞRAMASI ( Sanık Hakkında Müştekiye Karşı Sonraki Tarihli Tehdit Eyleminden Dolayı Açılan ve Verilen Ceza Hükmü Kesinleşen Kararı Veren Mahkeme Dosyasındaki Esasa Dair Belgelerin Denetime Olanak Verecek Şekilde Temin Edilmesinden Sonra Suçun Kesintiye Uğrayıp Uğramadığının Tespiti Gerektiği )
Y3.CDE. 2015/31077SUÇUN KİŞİNİN KAMU GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİĞİ SIRADA GERÇEKLEŞMESİ ( Nitelikli Yaralama Suçunda Temel Cezanın Alt Sınırından Ayrılarak Tayin Edilmesi Gerektiği - Sanıkların Katılanın İş Yerinde Çalışmaları İle İlgili Olarak Kendilerini Uyarması Sebebiyle Suçu İşledikleri Beyanları Karşısında Bu Hususun Araştırılıp Tartışılmamasının Hatalı Olacağı)
YCGKE. 1995/69SUÇUN KİŞİSEL NEDENLERLE İŞLEMNESİ ( Sanığın Kişisel Bir Nedenle Belediye Başkanına ve Bazı İlçe Sankinlerine Karşı Hakaret ve Mütecavüz Sarhoşluk Suçunu İşlemesi )
Y19.CDE. 2015/31997SUÇUN KONUSU ( Bahis Oynayan Kişiler Suçun Mağduru Olmayıp Konusunu Teşkil Ettiğinden Şartları Oluşmadığı Halde Cezanın Tertip ve Tayininde Zincirleme Suç Hükümleri Uygulanarak Sanığa Fazla Ceza Tayininin İsabetsiz Olduğu )
Y21.CDE. 2015/9294SUÇUN KONUSU ( Belgelerde Sahtecilik Suçunun Hukuki Konusunun Kamu Güveni Olduğu ve Fiil Tarihleri de Dikkate Alınarak Sanığın Benzer Eylemi Sebebiyle Hakkında Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Başka Dosyasında Görülen Dava Dosyası Getirtilip İncelenmesi Gerektiği )
Y14.CDE. 2014/8860SUÇUN KONUSU (Kişinin Vücudunun Suçun Konusu Olması Sebebiyle Mağdurenin Hareket Edebilme Özgürlüğü Ortadan Kaldırılmadan Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunun İşlenemeyeceği - Mevcut Haliyle Eylemin Sadece Çocuğun Basit Cinsel İstismarı Suçunu Oluşturduğu)
Y6.CDE. 2003/4385SUÇUN KONUSU OLAN BELGE ( Suçun Konusunun Aynı Kanunun Farklı Bir Maddesinde Düzenlenmiş Olan Motorlu Taşıtların Satış veya Devrine Ait Bildirim Belgesi Niteliğinde Olması )
Y20.CDE. 2017/83SUÇUN KONUSU UYUŞTURUCU MADDENİN EROİN OLMASI (Dosya Kapsamına Göre Ele Geçilen Esrar ve Eroin İle İlgili Olarak Soyut Nitelikteki Telefon Konuşmaları Dışında Sanığın Atılı Suçu İşlediğine Dair Kuşku Sınırlarını Aşan Yeterli ve Kesin Delil Bulunmadığı - Sanık Hakkında 5237 S. TCK'nun Md. 188/4 Hükmünün Uygulanamayacağı)
Y14.CDE. 2012/8626SUÇUN KONUSU/MAĞDURU (Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçunda Korunan Hukuki Yarar Velinin Aile Hukukundan Kaynaklanan Velayet Hakkı İle İlgili Bulunup Suçun Mağdurunun Veli veya Kanuni Temsilci Olduğu - Çocuğun Şikayetinin Aranmayacağı)
Y7.CDE. 2014/28932SUÇUN KONUSUNU OLUŞTURAN EŞYAYI BU ÖZELLİĞİNİ BİLEREK VE TİCARİ AMAÇLA TAŞIMAK ( Sanığın Muavini Olduğu Otobüsün Bagajında Bulunan Koliden Paketlerce Sigara Ele Geçirildiği - Firma Çalışanının Otobüs Şoförüne Bir Arkadaşının İçinde Çay Bulunan Bir Koliyi Alıp Ona Getirmelerini Söyleyerek Bunun Karşılığında Para Verdiği/Şoför Dinlenilerek Ayrıntılı Beyanı Alındıktan Sonra Sanıkların Hukuki Durumlarının Tespit ve Tayini Gerektiği )
Y6.CDE. 1998/3443SUÇUN KONUSUNUN PEK FAHİŞ OLMASI ( Sahte Özel Senet Düzenleyip Bankadan Kredi Almak - Cezada Artırım )
YCGKE. 2011/5-186SUÇUN KONUTTA İŞLENMİŞ OLMASI ( Yağma Suçunun Ağırlaştırıcı Nedeni Olarak Kabul Edildiğine ve Nitelikli Yağma Suçundan Hüküm Kurulduğuna Göre Bileşik Suç Hükümleri Göz Önüne Alınarak Ayrıca Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçundan da Ceza Tayini Yoluna Gidilmemesi Gerektiği )
Y5.CDE. 2009/9649SUÇUN KOOPERATİF DIŞINDA ARAŞTIRMA İLE ORTAYA ÇIKMASI ( Zincirleme Zimmet Suçunun Bulunduğunun Mahkemece Gözetileceği )
Y4.CDE. 2003/8782SUÇUN KOVUŞTURULABİLİR NİTELİĞİ ( Olmadan Suç Oluşmayacağı - Sanık Babanın Oğluna Yüklediği Hırsızlık Suçunun Kovuşturulabilecek Niteliği Bulunmadığı )
Y9.CDE. 2006/8218SUÇUN KOVUŞTURULMASINA İZİN ( Sanık Lehine Olan Kanun'un Uygulanması İlkesine Bağlı Olarak Suç Tarihi İtibariyle Müsnet Suçun Kovuşturmasının İzne Tabi Olduğu )
Y3.CDE. 2003/5172SUÇUN KÖYDE İKAMET ETMEYENLER TARAFINDAN İŞLENMESİ ( Sanığın Nüfusa Kayıtlı Olup Fiilen Oturduğu Yer Köy Olmayıp Belde Olması Nedeniyle Orman Kanunun 91 /son Maddesinin Uygulanmasının Gerekmesi )
Y23.CDE. 2015/23SUÇUN KURUCU UNSURU ( Özel Belgede Sahtecilik - Suçun Kurucu Unsurunun Somut Olayda Gerçekleşmediği/Sanıkların Atılı Suçtan Beraatlerine Karar Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2011/10-64SUÇUN KUŞKUYA YER BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE İSPAT EDİLMESİ ( Kesin ve İnandırıcı Delil Aranması Gereği - Suçun İşlendiği Husunda Ortaya Çıkan Kuşkudan Sanığın Faydalanacağı/Sanık Hakkındaki Suçun Kuşkuya Yer Vermeyecek Bir Kesinlikle İspat Edilemediği)
YCGKE. 2006/3-35SUÇUN KUŞKUYA YER OLMAYACAK ŞEKİLDE İSPAT EDİLMESİ GEREĞİ ( Sanığın Bir Suçtan Cezalandırılabilmesi İçin Suçun Kuşkuya Yer Olmayacak Şekilde İspat Edilmiş Olması Gerektiği )
Y20.CDE. 2015/1640SUÇUN MADDİ KONUSU ( Adli Arama Kararı Alınmasını Gerektiren Olayda Arama Kararı Alınmadan Arama Yapılmasının Hukuka Aykırı Olduğu - Sanığın Üzerinde Yapılan Hukuka Aykırı Arama Sonucu Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddelerin Suçun Maddi Konusu ve Suçun Delili Olarak Hükme Esas Alınamayacağının Gözetilmesi Gerektiği )
Y20.CDE. 2015/567SUÇUN MADDİ KONUSU ( Olan Uyuşturucu Maddenin Hukuka Aykırı Yöntemle Elde Edilmesi Nedeniyle Suçun Maddi Konusu Bulunmadığı ve Hükme Esas Alınamayacağı ve Buna Bağlı Olarak Suçun Unsurunun Oluşmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2016/12026SUÇUN MADDİ KONUSU ( Sahte Fatura Düzenleme - Mahkemece Fatura Ayrıntılarının Vergi Dairesi'nden Sorularak Kanaat Oluşturacak Sayıda Her Yıla Ait Fatura Aslı ya da Onaylı Suretinin İstenerek Dosya Arasında Bulundurulması Gerektiği/Sahte Fatura Düzenleme Suçunda Suçun Maddi Konusunun Fatura Olduğunun Gözetileceği )
Y21.CDE. 2016/6424SUÇUN MADDİ KONUSU ( Sahte Fatura Düzenleme Suçunda Suçun Maddi Konusunun Fatura Olduğu - Suça Konu Faturalardan Vergi Tekniği Raporunda Belirtilenlerin Onaylı Suretleri Getirtilip İncelenerek Kanunda Öngörülen Şekil Şartlarını Taşıyıp Taşımadığının Belirlenmesi Gerektiği )
Y21.CDE. 2016/9635SUÇUN MADDİ KONUSU ( Sahte Fatura Düzenleme Suçunda Suçun Maddi Konusunun Fatura Olduğu - Suça Konu Faturalardan Vergi Tekniği Raporunda Belirtilenlerin Onaylı Suretleri Getirtilip İncelenerek Kanunda Öngörülen Şekil Şartlarını Taşıyıp Taşımadığının Belirlenmesi Gerektiği )
Y20.CDE. 2015/16078SUÇUN MADDİ KONUSU ( Sanık Açısından Hukuka Uygun Olarak Elde Edilmiş Bir Uyuşturucu Madde Olmadığından Suçun Maddi Konusunun Da Bulunmadığının Kabul Edileceği/İsnat Olunan Suçun Unsurları Oluşmadığından Sanık Hakkında Beraat Yerine Mahkûmiyet Hükmü Kurulmasının Kanuna Aykırı Olduğu - Hukuka Aykırı Yöntemlerle Elde Edilmiş Delillerin İkrar Bulunsa Bile Hükme Esas Alınamayacağı )
Y20.CDE. 2015/15849SUÇUN MADDİ KONUSU ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu - Sanık Açısından Hukuka Uygun Olarak Elde Edilmiş Bir Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Olmadığından Suçun Maddi Konusunun Bulunmadığı )
Y20.CDE. 2015/1627SUÇUN MADDİ KONUSU (Hukuka Aykırı Arama Sonucu Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddelerin Suçun Maddi Konusu ve Suçun Delili Olarak Hükme Esas Alınamayacağı - Arama Yapılmadan Önce Usulüne Göre Alınmış Bir Karar ya da Yazılı Arama Emri Temin Edilip Edilmediğinin Araştırılması Gerektiği)
Y20.CDE. 2015/28SUÇUN MADDİ KONUSUNUN BULUNMAMASI ( Adli Arama Kararı Ve Yazılı Adli Arama Emri Alınmadan Üzerinde Ve Aracında Yapılan Aramalarda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildiği Anlaşılmakla Hukuka Aykırı Aramalar Sonucu Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddelerin Suçun Maddi Konusu Ve Suçun Delili Olarak Hükme Esas Alınamayacağı/Suçun Maddi Konusunun Bulunmaması Sebebiyle Suçun Unsurlarının Oluşmadığı )
Y11.CDE. 2016/5172SUÇUN MADDİ KONUSUNUN FATURA OLMASI ( Mahkemece Faturaların Vergi Usul Kanunu'nun 230. Md. Öngörülen Zorunlu Bilgileri İçermesinin Gerekmesi Karşısında Fatura Ayrıntılarının Vergi Dairesi'nden Sorularak Kanaat Oluşturacak Sayıda Fatura Aslı ya da Onaylı Suretinin İstenerek Dosya Arasında Bulundurulacağı - Sahte Fatura Düzenleme Suçu )
YCGKE. 1999/8-299SUÇUN MADDİ ÖĞESİ ( Teşekkülün Cürüm İşlemek için Oluşturulması ve Suç Olan Teşekkülün Cürüm İşlemek için Kurulan Birlik Olması )
Y23.CDE. 2015/10073SUÇUN MADDİ UNSURLARI ( Şantaj Suçunun Maddi Unsurunun Mağdurun Şeref veya Saygınlığına Zarar Verebilecek Nitelikteki Hususların Açıklanacağı veya İsnat Edileceği Tehdidini Mağdur Üzerinde Baskı Aracı Olarak Kullanıp Kendisine veya Bir Başkasına Yarar Sağlanması Olduğu Gözetilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2014/11-835SUÇUN MADDİ UNSURLARI ( Ticareti Usulüne Aykırı Olarak Terk Etmek Suçunun Oluşabilmesi İçin Gerçek Kişi Tacir ya da Ticaret Şirketi Müdür veya Yetkili Temsilcilerinin Fiili Olarak Ticareti Terk Etmesi ve Bu Durumu On Beş Gün İçerisinde Kayıtlı Bulundukları Ticaret Sicili Memurluğuna Bildirmemesinin Gerektiği )
Y11.CDE. 2015/7542SUÇUN MADDİ UNSURLARI (Resmi Belgeyi Bozmak Yok Etmek ya da Gizlemek Suçunun Hak Sahibinin O Belgeden Yararlanmasını Engellemek Amacıyla Kanıt Değeri Taşıyan Belgelerin Ortadan Kaldırılması Bozulması ya da Gizlenmesi Suretiyle Oluşacağının Gözetilmesi Gerektiği)
YCGKE. 2013/14-517SUÇUN MADDİ UNSURLARINDA HATA ( Bu Hususun Fail veya Müdafii Tarafından İleri Sürülmesi Gerektiği/Sanık ya da Müdafiinin Hiç Bir Aşamada Mağdurenin Onbeş Yaşından Büyük Olduğunu Zannettiği veya Mağdurenin Kendisine Böyle Söylediği Şeklinde Savunmada Bulunmadığı - Çocukların Cinsel İstismarı )
YCGKE. 2013/14-573SUÇUN MADDİ UNSURLARINDA HATA ( Sanığın Hiç Bir Aşamada Mağdurenin Onbeş Yaşından Büyük Olduğunu Zannettiği veya Mağdurenin Böyle Söylediği Şeklinde Bir Savunmada Bulunmadığı/Mahkemece Kendiliğinden Araştırılması Gereken Bir Husus Olmadığı/Hata Halinin Uygulanamayacağı - Çocukların Cinsel İstismarı )
YCGKE. 2013/14-564SUÇUN MADDİ UNSURLARINDA HATA (Sanığın Savcılık ve Mahkeme Aşamalarında Mağdurenin Yaşının Küçük Olması Sebebiyle Resmi Nikahlarını Yaptıramadıklarını Belirttiği - Mağdurenin Suç Tarihinde On Beş Yaşını Tamamlamadığını Belirten Adli Tıp Raporunun Bu Savunmayı Doğruladığı/Hata Halinin Uygulanamayacağı)
Y19.CDE. 2016/1830SUÇUN MADDİ UNSURU ( Diş Hekiminin Kliniğinde Yapılan Denetim Sırasında Sanığın Hasta Üzerinde Çalıştığının Tutanağa Bağlandığı/Yasada Suçun Maddi Unsuru Olan Diş Hekimlerine Özgü Hangi Tür Müdahalede Bulunduğunun Açıkça Belirtilmediği/Koltukta Hazır Bulunan Hastanın Mahkeme Huzurunda Verdiği İfadede Sanığın Ağzında Bir Müdahalede Bulunmadığı Sadece Doktorun Muayenesi İçin Kendisini Hazırladığını Beyan Ettiği - Suçun Maddi Unsurlarının Gerçekleştiğine Dair Mahkumiyetine Yeterli Delillerin Bulunmaması Sebebiyle Beraati Yerine Mahkumiyetine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y16.CDE. 2015/5678SUÇUN MADDİ UNSURU (Cezaevinden Göndermiş Olduğu Dilekçenin Yalan Tanıklık Yapmak İçin Yapılmış Bir Başvuru Olduğunun Kabulü Halinde Eylemin 5237 S. TCK'nun 36. Md. Hükmü Kapsamında Kaldığı - Bu Kabul Dışında Dilekçe Vermek Şeklindeki Eylemin Suçun Maddi Unsurunu Oluşturmayacağı)
Y11.CDE. 2011/5701SUÇUN MADDİ UNSURUNUN KARAR YERİNDE TARTIŞILMASI GEREĞİ ( Suça Konu Gümrük Giriş Beyannamesi Ekindeki Faturada Yer Alan Malları Bulgaristan Firmasından Satın Alınmadığı - İsviçrede Faaliyet Gösteren Şirketten Satın Alındığının Belirlendiği )
Y4.CDE. 2011/14482SUÇUN MADDİ UNSURUNUN OLUŞMAMASI ( Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma/Yedieminin Malların Tamirde Olduğunu Beyan Ettiği - Savunmanın Araştırılması Gereği/Sanığın Yükümlülüklerine Aykırı Bir Tasarrufunun Bulunduğu Tespit Edilemediğinden Beraat Kararı Verileceği )
Y12.CDE. 2012/21722SUÇUN MADDİ UNSURUNUN OLUŞUP OLUŞMADIĞININ TESPİTİ ( Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu - Kasten İşlenebilecek Suçlardan Olması Sebebiyle Sanığın Olayın Oluşumunda Kastının Bulunup Bulunmadığının ve Atılı Suçun Maddi Unsurunun Oluşup Oluşmadığının Tespit Edileceği )
YCGKE. 2007/4-89SUÇUN MADDİ VE MANEVİ ÖĞELERİ ( Sanığın Suç İşleme Kastının da Bulunmadığı Anlaşıldığından 5237 Sayılı Yasanın 257/1. Maddesindeki Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı )
Y4.CDE. 2003/9301SUÇUN MAĞDUR SAYISINCA OLUŞACAĞI ( Koşulları Oluşmadığı Halde TCY.'nın 80. Maddesi İle Uygulama Yapılmasının Yasaya Aykırılığı )
Y8.CDE. 2004/5439SUÇUN MAĞDUR SAYISINCA OLUŞACAĞI ( Tehdit - Tek Suç Kabul Edilerek Sanığa Noksan Ceza Tayininin Yasaya Aykırılığı )
Y8.CDE. 2016/11950SUÇUN MAĞDURU ( Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçunun Mağdurunun Kart Sahibi Olduğu - Suçtan Doğrudan Zarar Görmeyen Bankanın Davaya Müdahale Hakkı Bulunmadığı Halde Katılan Sıfatı İle Davaya Kabulüne Karar Verilip Lehine Vekalet Ücreti Tayininin Bozma Nedeni Olduğu )
Y17.CDE. 2015/23751SUÇUN MAĞDURUNUN BELLİ OLMASI ( Kazanç Müsaderesinin Suçun İşlenmesiyle Elde Edilen veya Suçun Konusunu Oluşturan ya da Suçun İşlenmesiyle Oluşan Maddi Menfaatlerle Bunların Değerlendirilmesi veya Dönüştürülmesi Sonucu Ortaya Çıkan Ekonomik Kazancın Suçun Mağduruna İade Edilememesi Halinde Mümkün Olduğu - Kazanç Müsaderesi Koşullarının Oluşmadığı )
Y19.CDE. 2016/936SUÇUN MAĞDURUNUN TOPLUM OLDUĞU ( Bandrol Yükümlülüğüne Aykırılık Suçu - Benzer Eylemler Sebebiyle Sanık Dava Dosyasının Mevcut Olduğu/Mahkemece Dosya Getirtilip İncelenerek Birleştirilmesi ve Sonucuna Göre T.C.K.'nın 43. Maddesi 1.Fıkrası Son Cümlesinin Gözetileceği )
Y19.CDE. 2015/13138SUÇUN MAĞDURUNUN TOPLUM OLMASI ( Bandrol Yükümlülüğüne Aykırılık - Sanık Hakkında Benzer Eylemler Sebebiyle Davalar Bulunduğu/Anılan Dosyaların İncelenerek Mümkünse Birleştirilmesi Aksi T.C.K.'nın 43/1. Md. Uygulanması Gerekip Gerekmediğinin Tartışılması Gerektyiği)
Y19.CDE. 2015/6888SUÇUN MAĞDURUNUN TOPLUM OLMASI (Hukuki Kesintinin İddianamenin Düzenlenmesiyle Gerçekleşeceği/Sanığın Bir Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında Değişik Zamanlarda Aynı Mağdura Karşı Aynı Suçu Birden Fazla Kez İşlediği/T.C.K'nun 43/1. Md. Uygulanması Gerektiği - Bandrol Yükümlülüğüne Aykırılık)
Y8.CDE. 2006/2028SUÇUN MAĞDURUNUN ULUSLAR ARASI TOPLUM OLMASI ( Göçmen Kaçakçılığı - Göçmenlerin Sayıca Çok Olmasının TCK.nun 61. Maddesi Uyarınca Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Ceza Tayin Edilmesini Gerektireceği )
Y8.CDE. 2001/13616SUÇUN MAHİYET VE VASFININ DEĞİŞMESİ ( Organize Suç Örgütü Oluşturmaktan Dava Açıldığı Halde Ek Savunma Hakkı Tanınmadan Teşekkül Oluşturmaktan Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olması )
Y3.CDE. 2001/13293SUÇUN MAHİYET VE VASFININ DEĞİŞMESİ ( Sanığın Kaçak Emvali Devriklerden Temin Ettiğini Beyan Etmesi ve Suç Vasfının Değişmesine Göre de Ön Ödemelik Suçlar Kapsamında Olması )
Y4.CDE. 2005/10466SUÇUN MANEVİ ÖĞESİ ( Cezaevine Cep Telefonu Sim Kartı Sokmaya Çalıştığı Sırada Yakalandığını Belgeleyen ve Tutanağı Düzenleyen Tanıklardan Sim Kartın Arama Yapılmadan Sanık Tarafından Kendiliğinden Verilip Verilmediğinin Sorulması Gereği )
YCGKE. 1999/8-299SUÇUN MANEVİ ÖĞESİ ( Cürüm İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturmak Suçunun Manevi Unsuru Özel Kast Olması Zira Faillerin Cürüm İşlemek Saikiyle Bilerek ve İsteyerek Birleşmiş Olmalarının Gerekmesi )
YCGKE. 1984/9-198SUÇUN MANEVİ ÖĞESİ ( Fail Başkasının Malına Yasal Hakkı Olmadığı Halde Bilerek Zarar Vermiş ve Özgür İradesiyle Bu Suçu İşlemişse İzrar Suçunun Manevi Öğesinin Oluşmuş Olması )
YCGKE. 2003/11-116SUÇUN MANEVİ ÖĞESİ ( Genel Kast Yanında Yararlanmak Amacı Olarak Belirlenen Özel Kastın Gerçekleşmesi - Hırsızlık/Morgda Bulunan Cesedin Kolundaki 8 Bilezikten 3'ünü Gizlice Almak )
Y4.CDE. 2002/25161SUÇUN MANEVİ ÖĞESİ ( Görev Sırasında Keyfi Davranmak Suçunun Manevi Öğesinin Oluşmaması )
Y4.CDE. 2005/11194SUÇUN MANEVİ ÖĞESİ ( Tehdit Suçu - Bilerek ve İstenerek İşlenmesinin Yeterli Olduğu/ Tasarlamanın Varlığı Aranmadığı Gibi Saikin de Önemi Olmadığı )
Y4.CDE. 2009/9501SUÇUN MANEVİ ÖĞESİ ( Tehdit Suçunun Manevi Öğesi Genel Kasttan İbaret Olup Suçun Yasal Tanımındaki Unsurlarının Bilerek ve İstenerek İşlenmesini İfade Edeceği - Olayda Tasarlamanın Varlığı Aranmadığı Gibi Saikin de Önemi Olmadığı )
YCGKE. 1995/6-149SUÇUN MANEVİ ÖĞESİNİN BULUNMAMASI ( Dolandırıcılık Nedeniyle Hakkında Dava Açılan Sanığın Kastının Olmaması )
Y4.CDE. 2008/9987SUÇUN MANEVİ UNSURLARI ( Sanığın Tanığın Karşılık Verdiğine Dair Savcılık Anlatımı Suçun Manevi Unsurunun Oluşumu Açısından Değerlendirilmeden Şaka Niteliğinde Kabul Edilen Sözlerde Hakaret Suçunun Oluşmadığı )
Y12.CDE. 2015/2341SUÇUN MANEVİ UNSURU ( 2863 S. Kanuna Aykırılık Suçu - Mahkemece Tescilli Yapıların Son Halinin Kurul Onaylı Projelere Uygun Olduğunun Tespiti Halinde Sanıkların Beraatlerine Karar Verileceği )
YCGKE. 2009/4-203SUÇUN MANEVİ UNSURU ( C. Savcısının İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullanması/İş Yükünün Fazla Olduğu ve Kalem Personelinin Yetersiz Olduğu - Hazırlık Evrakının Tefrik Edilmemesinin Disiplin Suçuna Konu Olabileceği/Kast Bulunmadığından Suçun Oluşmadığı )
YCGKE. 2011/4-450SUÇUN MANEVİ UNSURU ( İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullanmak - Karşılıklı Şikayetler ve İş Yoğunluğu Nedeniyle Savcının Katılanın Şikayetiyle İlgili Kısmını İddianameye Dahil Etmeyerek Sonradan Gecikmeli Olarak İddianame Düzenlemesinde Manevi Unsurun Oluşmadığı )
Y8.CDE. 2002/9400SUÇUN MANEVİ UNSURU ( Oluşmadığından Söz Edilerek Beraat Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırılığı - Sanığın Maliye Hazinesine Ait 15-20 Yıl Önce Devir Alıp Ecrimisil Ödediği Yere Bitişik Meraya Tecavüzü )
YCGKE. 1993/4-2SUÇUN MANEVİ UNSURU ( Öfkenin etkisi )
YCGKE. 2008/9-78SUÇUN MANEVİ UNSURU ( Örgüte Silah Sağlama - Söz Konusu Eylemlerin Örgütün Amaçlarını Bilerek Gerçekleştirilmesi Yani Kast Olduğu )
Y8.CDE. 1996/12263SUÇUN MANEVİ UNSURU ( Ruhsatsız Silahı Bizzat Teslim Etmek - Kasıt Geniş Yorumla Tartışılıp Değerlendirilmeden Bir Ceza Yaptırımında Hukukun Dışına Çıkılacağı Gibi Kamu Vicdanında da Olumlu Bir Yansıma Yaratamayacağı )
Y10.CDE. 2004/23786SUÇUN MANEVİ UNSURU ( Sanığın Civciv Satın Almak İçin Mağdurun Evine Gidip Bahçesine Girme Şeklindeki Eyleminde Hırsızlık Kastının Bulunmaması Nedeniyle Beraati Gereği )
Y9.CDE. 2002/1524SUÇUN MANEVİ UNSURU ( Sanığın Hayvanları Otlattığı Bölgeye Gelen Örgüt Mensuplarının Tehdit ve Zorlamaları Sonucu Örgüte Yardım Etmesinde Suçun Manevi Unsurunun Oluşmaması )
YCGKE. 2003/9-32SUÇUN MANEVİ UNSURU ( Sanığın Mezradaki Evinin Konumu Dikkate Alındığında Korkarak Yardım Etme Olasılığı Karşısında Gerçekleştiğinden Söz Etmeye Olanak Olmadığı - Silahlı Çete Üyelerine Yardım ve Yataklık )
YCGKE. 2000/7-240SUÇUN MANEVİ UNSURU ( Yokluğunun Suçun Oluşmasını Engelleyeceği - Ruhsatsız İspirtolu İçki Satmak/Beraate Karar Verilmesi Gereği )
Y9.CDE. 2001/2144SUÇUN MANEVİ UNSURUNUN GERÇEKLEŞMEMESİ ( Dernekler Kanununa Muhalefet - Saklanması Gereken Makbuz Suretinin de Yanlışlıkla Verilmesi )
Y5.CDE. 1992/53SUÇUN MANEVİ UNSURUNUN OLUŞMAMASI ( Aslına Uygun Üretilen Müstehcen Video Kaset Bulundurmak - Bandrol ve Eser İşletme Belgesi Bulunan )
YCGKE. 2002/8-330SUÇUN MANEVİ UNSURUNUN OLUŞMAMASI ( İzinsiz Silah Taşımak Suçu - Suç Tarihi İtibariyle Yetki Belgesi İle Silah Satın Alındıktan Sonra Ruhsat Almak İçin Belli Bir Sürenin Bulunmaması )
Y7.CDE. 1998/3579SUÇUN MEYDANA ÇIKARILMASINA YARDIMCI OLMAK ( Ceza İndirimi - Toplu Kaçakçılık )
Y10.CDE. 2004/17208SUÇUN MEYDANA ÇIKMASINA YARDIM ( Uyuşturucu Madde Alış Verişinin Gerçekleştirildiği Olay Yerine Diğer Sanık İle Birlikte Geldiklerini Tevilli İkrarı İle Belirterek Kendi Suçunun Etraflıca Ortaya Çıkmasını Sağlayan Sanık Hakkında 405/2. Maddesinin Uygulanması Gerektiği )
Y10.CDE. 1999/10246SUÇUN MEYDANA ÇIKMASINA YARDIMCI OLMAK ( Sanığın Suçunu İkrarının Soruşturmayı Kolaylaştırma Olarak Kabul Edilememesi )
Y4.CDE. 2002/7993SUÇUN MEYDANA GELDİĞİ TARİH ( Ödemenin Satış Gününden Sonra Ancak İddianame Tarihinden Önce Olması Halinde Ceza Kanununun İlgili Maddeleri Gereğince Cezalandırılması )
Y3.CDE. 1995/126SUÇUN MİLLİ PARK SINIRLARI İÇİNDE İŞLENMESİ ( Eylemin Emval Kesmek Olarak Vasıflandırılması )
Y7.CDE. 2002/2528SUÇUN MÜEYYİDESİZ KALMASI ( İzinsiz Açıktan Alkollü İçki Satılması Eylemi 560 Sayılı KHK ile Yürürlükten Kaldırıldığından Eylemin Anılan Yasa Yönüyle Müeyyidesiz Kalması )
Y13.CDE. 2016/9219SUÇUN MÜŞTEMİLAT NİTELİĞİNDEKİ YERDEN ÇALINMASI ( Suçun İşlendiği Yerin Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Mahkemece Keşif Yapılmak Suretiyle Tespit Edilerek Suça Konu Kamyonun Müştemilat Niteliğindeki İş Yeri Bahçesi İçinden Çalınması Halinde Sanığın Eyleminin TCK'nın 142/1-B Maddesi Müştemilat Niteliğinde Olmaması Halinde İse 141/1. Maddesinin Uzlaşma Kapsamına Alınmış Olması Göz Önünde Bulundurularak Uygulanacağı )
Y16.CDE. 2017/2327SUÇUN MÜTEMADİ NİTELİKTE OLMASI ( Sanık Hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nin Dosyasında Aynı Suçtan Açılan Davada Çıkarılan Yakalama Emri Üzerine Sanığın Savunmasının Alındığı - Dosya Getirtilip Hukuki ve Fiili Bakımdan Temadinin Kesilip Kesilmediği Tespit Edildikten Sonra Derdest Olması Halinde Birleştirilip Karar Verilip Kesinleşmiş Olması Halinde Denetime Olanak Verecek Şekilde Örneği Alınıp Değerlendirilerek Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gerektiği )
Y11.CDE. 2006/7454SUÇUN MÜTESELSİLEN İŞLENMESİ ( Katılanlara Değişik Zamanlarda Verilen Sahte Çekler - Çeklerin Birbirinden Bağımsız ve Kendi İçinde Teselsül Eden Resmi Belgede Sahtecilik Suçlarını Oluşturduğunun Gözetileceği )
Y5.CDE. 1984/506SUÇUN NAMUS VE ŞEREFİNİ KURTARMAK İÇİN İŞLENMESİ ( Gayrı Meşru Yolla Doğurduğu Çocuğunu Terketmek-Cezanın İndirilmesi )
Y16.HDE. 2006/5619SUÇUN NE OLDUĞUNUN GEREKÇEYE YAZILMAMASI ( Sadece "İsnat Olunan Suçun Yasal Unsurları Oluşmadığından Sanığın Beraatine" Denilmek Suretiyle Gerekçeden Yoksun Olarak Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
Y4.CDE. 1990/4850SUÇUN NE SURETLE OLUŞTUĞUNU AÇIKLAMADAN HÜKÜM VERİLEMEYECEĞİ ( Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanmak - Yanılgı Sonucu Süren Bir İşlemi Usulüne Uygun Biçimde Sormak )
Y22.CDE. 2015/13359SUÇUN NE ŞEKİLDE OLUŞTUĞUNUN TARTIŞILMASI GEREĞİ (Mala Zarar Verme - Olay Yeri İnceleme Raporu ve Aynı Tarihli Olay Yeri Görgü ve Tespit Raporuna Göre Katılana Ait Evin Giriş Kapısı İle Banyo Havalandırma Penceresinde Zorlama İzlerinin Bulunmadığının Belirtildiği/Suçun Ne Şekilde Oluştuğu Oluşa Uygun Olarak ve Yeterince Açıklanıp Tartışılmadan Sanık Hakkında Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y1.CDE. 2003/276SUÇUN NEV'İ ( Dava Konusu Olayda Kasten Adam Öldürmeye Tam Teşebbüs ve Saldırgan Sarhoşluk ile İzinsiz Silah Taşıma Suçlarının Varolduğunun İddia Edilmesi )
Y11.CDE. 2006/3537SUÇUN NİTELENDİRİLMESİ ( Hazırlık Soruşturması Aşamasında Suçun Vasfını Tayin Etme Görevinin Savcıya Ait Olduğu - Mahkeme Sevk Maddeleriyle Bağlı Olmadığından Suçun Nitemendirmesi Nedeniyle İddianameninİade Edilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y15.CDE. 2012/16980SUÇUN NİTELENDİRİLMESİ ( Sanığın Eyleminin Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu Nitelikli Dolandırıcılık Suçundan Mahkumiyetine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y17.CDE. 2015/20986SUÇUN NİTELENDİRİLMESİNDE HATAYA DÜŞÜLMESİ ( Sanığa İsnat Edilen Suçun TCK'nın 142/1-B Maddesi Kapsamında Kalan "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" Olmasına Rağmen Gerekçeli Karar Başlığına Suç Olarak "Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" Yazılarak Suçun Nitelendirilmesinde Hataya Düşüldüğü )
Y15.CDE. 2015/263SUÇUN NİTELENDİRİLMESİNDE HATAYA DÜŞÜLMESİ ( Sanıkların Trafik Tescil Müdürlüğünün Maddi Varlığı Olan Sahte Plaka Kullanması Sebebiyle Eylemlerinin Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu - Yerel Mahkemece Belirtilen Basit Dolandırıcılık Suçundan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y17.CDE. 2016/4715SUÇUN NİTELENDİRİLMESİNDE HATAYA DÜŞÜLMESİ ( Suç Adının İş Yeri Dokunulmazlığının İhlali Olarak Belirtilmesi Gerektiği - Gerekçeli Karar Başlığında Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme Hüküm Fıkrasında Da Gündüzleyin İş Dokunulmazlığını İhlal Olarak Gösterilmesinin Hatalı Olduğu )
Y8.CDE. 2001/14370SUÇUN NİTELENDİRİLMESİNDE YANILGI ( Ramazan Ayını Karşılamak Amacıyla Apartmandan Tabancasıyla Ulu Orta Ateş Eden Sanığın Eyleminin Korku Kaygı Yaratacak Şekilde Silahla Ateş Etmek Olması )
Y2.CDE. 2014/27302SUÇUN NİTELENDİRİLMESİNDE YANILGIYA DÜŞÜLMESİ ( Bu Şekilde Hüküm Kurulmasının Kanuna Aykırı Olduğu - Sanığın Yakalandığında Kardeşine Ait Kimliği İbraz Ettiği/Sanığın Eyleminin Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma Suçunu Oluşturacağı )
Y6.CDE. 2003/4861SUÇUN NİTELİĞİ ( Askeri Suç Nedeniyle Şartla Salıverilmenin Geri Alınması - TCK.'da Bir Ayrıma Yer Verilmediği )
YCGKE. 1995/69SUÇUN NİTELİĞİ ( Bu Kanunun Uygulanabilmesi İçin Memur Olan Sanığın Yüklenen Suçu Görev Sırasındas İşlemesi veya Suçun Göreviyle İlgili Olması )
Y1.CDE. 2003/2990SUÇUN NİTELİĞİ ( Dava Konusu Olayda Kavgada Silah Boşaltma ve Kasten Öldürmeye Tam Derecede Teşebbüs Suçlarının Varlığının İddia Edilmesi )
Y4.CDE. 2002/28650SUÇUN NİTELİĞİ ( Dava Konusu Suçun Niteliğinin Önödemeye Bağlı Tehdit Suçu Biçiminde Olduğunun Tespit Edilmiş Olması )
Y6.CDE. 2002/18182SUÇUN NİTELİĞİ ( Dava Konusu Suçun Silahlı Yağmaya Eksik Kalkışma Niteliğinde Olup Olmadığının ve Buna İlişkin Kanıtların Ağır Ceza Mahkemesince Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
Y9.CDE. 2004/316SUÇUN NİTELİĞİ ( Devletin Hakimiyeti Altında Bulunan Topraklardan Bir Kısmını Devlet İdaresinden Ayırmaya Yönelik Eylem )
YCGKE. 2003/1-124SUÇUN NİTELİĞİ ( Etkili Mesafeden Hedef Gözeterek 8 El Ateş Etmek Mağdurdaki İsabet Sayısı ve Nahiyeleri - Adam Öldürmeye Tam Kalkışma/Silahla Yaralama )
YCGKE. 2005/7-173SUÇUN NİTELİĞİ ( Haksız Mal Edinme Suçu Ani Bir Suçtur ve Haksız Mal Edinme Tarihinde Oluşacağı - Bu Nedenle Her Bir Haksız Mal Edinme Tarihinden İtibaren Suç Tamamlandığı İçin Dava Zamanaşımı da Bu Tarihten İtibaren Başlayacağı )
Y4.CDE. 2006/7501SUÇUN NİTELİĞİ ( İddianamedeki Anlatımına Göre Mahkemece Takdir Edilmesi Gerektiği - İddianamedeki Nitelemenin Mahkemeyi Bağlamayacağı )
YCGKE. 1971/1-490SUÇUN NİTELİĞİ ( Sanığın Mevcut Rejimi Beğenmediği Rejimin Özelliklerini Kendisi için Tazyik Olarak Kabul Ettiği Yani Mücerret Rejimden Kaçmak için İşlenen Bu Gibi Ağır Suçları Siyasi Suça Murtabıt Suçlar Olarak Nitelemenin Siyasi Suç Telakkisine Aykırı Olması )
Y6.CDE. 2002/19850SUÇUN NİTELİĞİ ( Sanığının Eyleminin Niteliğinin Aynı Maddenin Başka Fıkralarına Uyduğunun Gözetilmemesinin Hukuka Aykırı Olması )
Y9.CDE. 2004/130SUÇUN NİTELİĞİ ( Sanık Hakkında Atılı Suçun Basın Yolu İle Cumhuriyeti ve Devletin Emniyet Muhafaza Kuvvetlerini Alenen Tahkir ve Tezyif Etmek Niteliğinde Olması )
YCGKE. 1984/8-161SUÇUN NİTELİĞİ ( Sanık Lehine Kazanılmış Hak Teşkil Etmemesi )
Y4.CDE. 2002/25729SUÇUN NİTELİĞİ ( Sanıkların Başka Yerde Bulunan Su Kaynağından Başka Etike Yazılı Damacanlara Su Satmak Şeklindeki Eylemin Niteliğinin Belirlenmesinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 2003/6665SUÇUN NİTELİĞİ ( Suça Konu Emvalin Yaban Armudu Cinsinden Olması Nedeniyle Sanığın Eyleminin 6831 Sayılı Yasada Düzenlenen Suçlardan Olduğunun Gözetilmesinin Gerekmesi )
YCGKE. 2007/9-230SUÇUN NİTELİĞİ ( T.C Hakimiyeti Altında Bulunan Topraklardan Bir Kısmını Silahlı Mücadele Vererek Devlet İdaresinden Ayırmak - Sözkonusu Bildirileri İmzalatma Eyleminin 3713 Sayılı Yasanın 7/2. Maddesi Kapsamında Değerlendirileceği )
Y1.CDE. 2007/8659SUÇUN NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK ( Ek Savunma İmkanı Verilmesi Gereği )
Y11.CDE. 2005/11034SUÇUN NİTELİĞİNDE HATA YAPILMASI ( Noter Onay Bölümünde Sahtecilik Bulunmadığından Resmi Evrakta Satecilik Suçunun Oluşmayacağı - Eldeki Davada Özel Belgede Sahtecilik Suçunun Bulunduğunun Kabulü/Onayın Belge İçeriğini Kapsamadığı )
Y18.CDE. 2015/17957SUÇUN NİTELİĞİNDE HATAYA DÜŞÜLMESİ ( Güvenli Bir Şekilde Araç Kullanamayacak Olan Sanığın Eylemlerinin Bir Bütün Halinde Uyan Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunu Oluşturduğu/Eylemlerin Olası Kastla Mala Zarar Verme Suçunu Oluşturduğu Biçimindeki Yerinde Olmayan Gerekçe İle Yazılı Biçimde Hüküm Kurulamayacağı )
Y5.CDE. 2015/6235SUÇUN NİTELİĞİNDE HATAYA DÜŞÜLMESİ ( Katılanın Yaralanmasının Nafiz ve Hayati Tehlikeye Neden Olacak Nitelikte Olduğu ve Taraflar Arasında Yaşanan Kavgada Sanıklardan Birinin Katılanı Sırt Bölgesinden Bıçakla Yaralamasını Müteakip Diğer Sanığın da Karın Bölgesinden Hayati Tehlike Oluşturacak Şekilde Bıçakla Yaraladığı - Sanıkların Eyleminin Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu/Kasten Yaralama Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )
Y4.CDE. 2000/8507SUÇUN NİTELİĞİNİ BELİRLEME ( Kanıtları Değerlendirip Suç Niteliğini Belirlemenin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olması )
Y4.CDE. 2006/8145SUÇUN NİTELİĞİNİ BELİRLEME VE DELİLLERİ DEĞERLENDİRME ( Resmi Belgede Sahtecilik/Zimmet - Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y5.CDE. 1994/452SUÇUN NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ ( Bankada Memur Olan Sanığın Hesabına Aktardığı Paraları Görevi Nedeniyle Kendisine Verilerden Para Olmaması )
YCGKE. 2013/9-542SUÇUN NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ ( Sanık Tarafından Yalan Beyanın Resmi Belge Düzenlenmesi Sırasında Yapıldığından Eldeki Davada Resmi Belgenin Düzenlenmesine Yalan Beyan Suçunun Oluştuğu - Suçun Niteliğinde Hata/Özel Dairenin Bozma Kararının İsabetli Olduğu/Adliyeye Karşı İşlenen Suçlar )
Y4.CDE. 2011/3786SUÇUN NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ ( Sanıkların Eylemlerine Göre Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Oluşabileceği - Suç Niteliğini Belirleme ve Delilleri Değerlendirme Görevinin Ağır Ceza Mahkesi'nde Bulunduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y10.CDE. 2006/12263SUÇUN NİTELİĞİNİN DEĞİŞMEMESİ ( Sanığın Ekstaziyi Satmak İsterken Yakalanmasından Sonra Evinde Bir Miktar Daha Ekstazi Olduğunu Söyleyerek Yerini Göstermesi - Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma )
Y5.CDE. 1998/5054SUÇUN NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ
Y6.CDE. 2006/6699SUÇUN NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ ( C. Savcısının Esas Hakkındaki Görüşünde TCK. Md. 142/1-b ve 145 Uygulanmasını İstemesi - CMK. Md. 226 Uyarınca Ek Savunma Hakkı Tanınmadan Karar Verilemeyeceği )
Y19.CDE. 2016/15495SUÇUN NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ ( Cezanın Artırılmasını veya Cezaya Ek Olarak Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanmasını Gerektirecek Haller İlk Defa Duruşma Sırasında Ortaya Çıktığında Aynı Hükmün Uygulanacağı - Sanığa Ek Savunma Hakkı Da Verilmeden İddianamede Gösterilmeyen TCK'nın 170/1. Maddesinin Uygulanması Suretiyle CMK'nın 226/2. Maddesine Aykırı Davranılmasının İsabetsiz Olduğu )
Y3.CDE. 2006/6191SUÇUN NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ ( İşgal ve Faydalanma - Sanık Hakkında 6831 S.K Md. 93/2 İle Hüküm Tesis Edilirken Suça Konu Yerin 5 Dekardan Çok Olması Nedeniyle 6831 S.K Md. 93/3'ün Tatbiki Nedeniyle Sanığa Ek Savunma Hakkı Tanınması Gerektiği )
Y4.CDE. 2007/2057SUÇUN NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ ( Kaçak Orman Ürünü Nakledilmesi - Eylemlerin Mahkemece Kabul Edilen Gerçekleşme Biçimine Göre Suçun Niteliğinin Değişmesi Durumunda İse Sanıklara Ek Savunma Hakkı Tanınarak Hüküm Kurulabileceği )
Y8.CDE. 2016/6SUÇUN NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ ( Kasten Yaralama - İddianamede Sanığın Şikayetçiye Yönelik Olarak T.C.K.'Nun 86/1-3.E Md. Uyarınca Cezalandırılmasının İstendiği ve Kemik Kırığı Bulunduğuna Dair Bir Anlatım Bulunmadığı/Sanığa Ek Savunma Hakkı Verilmeden T.C.K.'nun 87/3. Md. Uyarınca Artırım Yapılması Bozma Nedeni Olduğu )
Y14.CDE. 2015/164SUÇUN NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu - Sanık Suçun Hukuki Niteliğinin Değişmesinden Önce Haber Verilip de Savunmasını Yapabilecek Bir Halde Bulundurulmadıkça İddianamede Kanuni Unsurları Gösterilen Suçun Değindiği Kanun Hükmünden Başkasıyla Mahkum Edilemeyeceği/Cezanın Artırılmasını veya Cezaya Ek Olarak Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanmasını Gerektirecek Haller İlk Defa Duruşma Sırasında Ortaya Çıktığında Aynı Hükmün Uygulanacağı - 5271 Sayılı CMK'nın 226/2. Maddesine Aykırı Olarak Sanığa Ek Savunma Hakkı Tanınmadan 5237 Sayılı TCK'nın 43/2. Maddesinin Uygulanmasının Bozmayı Gerektirdiği )
YCGKE. 2012/6-1553SUÇUN NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ ( Nitelikli Hırsızlık - İddianamede Sanık Hakkında Uygulanması İstenen Yardım Etmeye İlişkin Hükmün Sanığa Ek Savunma Hakkı Verilmeden Uygulanmamasının İsabetsiz Olduğu )
YCGKE. 2012/8-364SUÇUN NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ ( Olayda Suçun Hukuki Niteliğinin Değişmesi Söz Konusu Olmadığı - Yasada Güvenlik Tedbirleri Arasında Sayılan Tekerrür Hükümlerinin Sanık Hakkında Uygulandığı/Sanığa Ek Savunma Hakkı Verilmesi Halinde Varılan Sonuç Değişmeyeceğinden Ek Savunma Hakkı Vermeksizin Tekerrür Uygulanabileceği )
YCGKE. 1989/7-249SUÇUN NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ ( Sanığa Ek Savunma Hakkı Tanınması )
Y12.CDE. 2015/16278SUÇUN NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ ( Sanığa Ek Savunma Hakkı Verilmeden Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması Suretiyle CMK'nın 226. Maddesine Aykırı Davranılmasının İsabetsiz Olduğu )
Y4.CDE. 2003/14030SUÇUN NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ ( Sanığa Ek Savunma Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y14.CDE. 2017/2815SUÇUN NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ ( Sanığın Suçun Hukuki Niteliğinin Değişmesinden Önce Haber Verilip de Savunmasını Yapabilecek Bir Halde Bulundurulmadıkça İddianamede Kanuni Unsurları Gösterilen Suçun Değindiği Kanun Hükmünden Başkasıyla Mahkum Edilemeyeceği - Sanığa Ek Savunma Hakkı Tanınmadan 5237 Sayılı TCK'nın 109/2. Maddesinin Uygulanmasının İsabetsiz Olduğu )
Y4.CDE. 2014/28266SUÇUN NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ ( Sanık Hakkında Birden Fazla Kişiye Yönelik Silahlı Tehdit Eyleminden Kamu Davası Açılmış Olduğu - Değişen Durum Karşısında Ek Savunma Hakkı Tanınması Gerektiği/Mağdurların Parmaklarındaki Sıyrıkların Ne Şekilde Meydana Geldiğinin Araştırılacağı/Sanığın Kimi Yaralama Kastıyla Hareket Ettiği Tartışılmadan Eksik İnceleme İle Karar Verilemeyeceği )
Y5.CDE. 2012/9003SUÇUN NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ ( Sanık Hakkında İddianamede Yer Almadığı ve Ek Savunma Hakkı Tanınmadığı Halde Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçuna İlişkin 5237 S.K. Md.265/1 Uygulanması Suretiyle Savunma Hakkının Kısıtlandığı )
Y21.CDE. 2015/11077SUÇUN NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ ( Sanık Hakkında Savunma Hakkı Verilmeden İddianamede Gösterilmeyen TCK'nun 206/1. Maddesinden Hüküm Kurulmak Suretiyle CMK'nun 226. Maddesine Aykırı Davranılmasının Bozmayı Gerektirdiği )
Y7.CDE. 2014/33306SUÇUN NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ ( Sigara Kaçakçılığı - Sanık Hakkında 5607 Sayılı Kanun'un 3/5 Maddesi Gereğince Cezalandırılması İstemiyle Kamu Davası Açıldığı/Sanığa Ek Savunma Hakkı Verilmeden 4733 Sayılı Kanun'un 8/4 Maddesine Göre Cezalandırılmasının Bozma Nedeni Olduğu - Suça Konu Sigaralar İmha Edilmemiş İse Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği/İmha Edilmiş İse Müsadere Konusunda Karar Verilmesine Yer Olmadığı – Sanığın Altsoyu Dışında Kalanlarla İlgili Hapis Cezasının İnfazı Tamamlanıncaya Kadar Yoksun Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2016/7462SUÇUN NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ ( Silahla Kasten Yaralama - Sanık Hakkında Düzenlenen İddianame ve İçeriğinde İlgili Suçla İlgili Talepte Bulunulmadığı/Ek Savunma Hakkı Tanınmadan Suça İlişkin Maddenin Uygulanmasının Hatalı Olduğu )
Y4.CDE. 2005/11621SUÇUN NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ ( Yaralama/Sanık Hakkında Çalışma Özgürlüğünü Sınırlama Suçundan Açılmış Bir Dava Bulunduğu - Mahkemece Suçun Niteliğinin Değiştiği Kabul Edilip Sanığa Ek Savunma Hakkı Verilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
Y2.CDE. 2016/16529SUÇUN NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ (Karşılıksız Yararlanma Suçu - Sanık Hakkında T.C.K.'nın 142/1-A Md. Uygulanmak Suretiyle Cezalandırılması İstemiyle Kamu Davası Açıldığı Halde Aynı Kanun'un 163/3. Md. Uygulanmadan Önce Sanığa Ek Savunma Hakkı Tanınması Gerektiği Gözetilmeden Mahkûmiyet Kararı Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu)
Y14.CDE. 2012/11784SUÇUN NİTELİĞİNİN TESPİTİ ( Sanığın Yazıya Dökülen Sözlerinin Başkaları Tarafından Öğrenildiği - Yaralama ve Hakaret )
Y6.CDE. 2002/19551SUÇUN NİTELİK BAKIMINDAN İKİYE AYRILMASI ( Tek Eylem/Mühür Bozmak - Hırsızlık Niteliğinden Beraat ve Mühür Bozma Niteliğinden Hükümlülük Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
YCGKE. 2011/15–442SUÇUN NİTELİKLİ HALİ ( Dolandırıcılık Suçu - Delilleri Değerlendirme ve Suçun Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağını Belirleme Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Bulunduğu )
YCGKE. 2011/12-378SUÇUN NİTELİKLİ HALİ ( Ölüme Neden Olmak Suçundan Cezalandırılmasına Yaralamaya Sebebiyet Vermek Suçundan ise Şikayet Yokluğu Sebebiyle Kamu Davanın Düşmesine Dair Yerel Mahkeme Hükmü Karma Uygulama Niteliğinde Olduğundan Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y16.CDE. 2015/2842SUÇUN NİTELİKLİ HALİ ( Yağma Eyleminin Konutta ya da İş Yerinde İşlenmesi Suçun Nitelikli Hali Olarak Düzenlendiğinden Nitelikli Yağma Suçunun Gerçekleştirildiği Durumda Ayrıca Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçundan Hüküm Kurulamayacağının Gözetilmesi Gerektiği )
Y10.CDE. 2010/35726SUÇUN NİTELİKLİ HALİ ( Yasa Hükmünde Sayılan Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddeler Arasında Tağşiş Edilmiş Afyonun Yer Almadığı Gözetilmeden Sanık Hakkında 5237 S. TCK'nun Md. 188/4 Hükmünün Uygulanması Sonucu Fazla Cezaya Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
Y18.CDE. 2015/37590SUÇUN NİTELİKLİ HALİ (Ağırlaştırıcı Neden Olarak Öngörülen Aleniyetin Söz Konusu Olabilmesi İçin Olay Yerinde Başkalarının Bulunması Yeterli Olmayıp Hakaretin Belirlenemeyen Sayıda Kişi ve Herkes Tarafından Görülme Duyulma ve Algılanabilme Olasılığının Bulunması Gerektiği)
Y14.CDE. 2016/12061SUÇUN NİTELİKLİ HALİ (Sanığın Mağdureye Yönelik Eylemlerini Gerçekleştirdiği Tarihlerde Mağdurenin Okuldan Mezun Olması Sebebiyle Mağdure İle Sanık Arasındaki Eğitici Öğretici İlişkisinin Sonlandığı - Beden veya Ruh Sağlığını Bozacak Şekilde Çocuğun Basit Cinsel İstismarı Suçundan Kurulan Hükümde Fazla Ceza Tayininin Hatalı Olduğu)
YCGKE. 2012/1-1547SUÇUN NİTELİKLİ HALİNİN BOZMAYA KONU OLUP OLAMAYACAĞI ( Kasten Öldürmeye Teşebbüs - Aleyhe Temyiz Bulunmayan Sanığın Eylemine Karşılık Verilen Cezanın Saklı Tutularak Nitelikli Halin Oluşması Gerekçesiyle Kararın Bozulmasına Karar Verilebileceği )
Y11.CDE. 2006/4266SUÇUN NİTELİKLİ HALİNİN GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI ( Noter Vekaletnamesini Sahte Olarak Düzenlettirdiği İddiasıyla Açılan Kamu Davasının Tabi Olduğu Zamanaşımının Belirlenmesinde )
Y15.CDE. 2014/11553SUÇUN NİTELİKLİ HALİNİN ÜST DERECE MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ ZORUNLULUĞU (Katılanın Parasını Verilen Hesap Numarasına Gönderdiği Bu Suretle Sanıkların Kendilerini Kamu Görevlisi Olarak Tanıtması veya Bu Kurumla İlişkili Olduklarını Söylemeleri Suretiyle Dolandırıcılık Suçunu İşlediklerinin İddia Edilmesi Karşısında Eylemin Nitelikli Dolandırıcılık Fiiline Dair Delillerin Takdirinin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğunun Gözetilmesi Gereği)
Y3.CDE. 2013/21912SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİNİN BİRDEN FAZLA OLMASI ( Durumunda Bir Kez Artırım Yapılacağı ve Her Bir Nitelikli Hal İçin Ayrı Ayrı Artırım Yapılamayacağı - Kasten Yaralama )
Y1.CDE. 2014/5180SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI ( Kasten Öldürme/Sanıkla Aralarında Anlaşmazlık Olan Gayrıresmi Eşinin Olaydan Bir Hafta Önce Anne ve Babasının Evine Gittiği Sanığın Bir Komşusunu Aracı Kılarak Maktulün Eve Gelmesini Sağladığı/Sanığın Kendi Kullandığı Araçla Maktülü Boş Bir Arsaya Götürüp Av Tüfeği İle Üç El Ateş Ederek Öldürdüğü - Tasarlamanın Şartlarının Oluşmadığı )
Y8.CDE. 1997/796SUÇUN OLUŞ ZAMANI ( Taahhüdü İhlal Suçunun Ödenmeyen Veya Geç Ödenen İlk Taksit Gününde Oluşması )
Y4.CDE. 2006/10351SUÇUN OLUŞMA ZAMANI ( İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun Ruhsatsız İnşaata Başlanmasıyla - Mühür Bozma Suçunun İse Kaçak İnşaatın Mühürlenmesinden Sonra Mührün Bozulduğu Tarihte Oluşacağı )
Y6.CDE. 2002/18567SUÇUN OLUŞMAMASI ( Sanığın Açtığı Nüfus Kayıt Tahsisi Davasında Diğerlerinin de Adını Yazıp Sahte İmza İle Adlarına Dava Açması - Başkasının Zararına Hukuksal Bir Sonuç Doğmayacağı )
Y18.CDE. 2015/21272SUÇUN OLUŞMAMASI ( Sanığın İşyerine Haciz İşlemi İçin Gelmiş Olan Katılana Söylediği Kabul Edilen “Lanet Olsun Senin Gibi Memura” Biçimindeki Beddua Niteliğindeki Sözlerinin Şikayetçinin Onur Şeref ve Saygınlığını Rencide Edici Boyutta Olmaması Sebebiyle Suçun Unsurlarının Oluşmadığı - Hakaret )
Y4.CDE. 1991/33SUÇUN OLUŞMAMASI ( Su Menfezini Kapatmak - Kamu Esenliğine Karşı Cürümler )
Y8.CDE. 1989/5999SUÇUN OLUŞMAMASI ( Tağyir Edilmiş Paranın Aldatma Kabiliyeti Yoksa Kalpazanlık Suçunun Oluşmaması )
YCGKE. 1986/2-584SUÇUN OLUŞMAMASI ( Yasaya Aykırı Olan Emirlere Uymama Durumunda Suçun Oluşmadığının Kabulü )
Y18.CDE. 2015/27487SUÇUN OLUŞMASI ( Atığın Yönetmelikte Belirlenen Limit Değerleri Aşması ve Çevre Kirliliğine Neden Olacak İçerikte Olmasının Tek Başına Suçun Oluşumu İçin Yeterli Olmadığı/Atığın Alıcı Ortamlardan Hangisine Bırakıldığı Alıcı Ortama Bırakılmadan Arıtma İle Sonlanacak Şekilde Kanalizasyon Sistemine ya da Ortak Arıtma Sistemine Ulaşıp Ulaşmadığının da Araştırılacağı - Çevreyi Kasten Kirletme )
Y3.CDE. 1997/4628SUÇUN OLUŞMASI ( Başkalarının Kestiği Orman Emvalini Parçalayıp Nakletmek )
Y11.CDE. 1996/957SUÇUN OLUŞMASI ( Bedelsiz Kaldığı İddia Olunan Sened - Takip Tarihinin Araştırılması )
Y9.CDE. 1995/643SUÇUN OLUŞMASI ( Defter ve Belgeleri İbraz Etmemek - Kastın Varlığını Ortaya Koyacak Vergi Kaybının Araştırılması )
Y9.CDE. 1996/4680SUÇUN OLUŞMASI ( Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi - Tebliğatın Yapıldığı Tarih )
Y9.CDE. 1995/2394SUÇUN OLUŞMASI ( Defter ve Belgelerin Kaybolması - Vergi Kaybına Neden Olmanın Araştırılması Zorunluluğu )
Y3.CDE. 1998/3099SUÇUN OLUŞMASI ( Dikiliden Yakacak Nitelikte Emval Kesmek - Sürgün Vermesinin Engellemeyeceği )
Y5.CDE. 1989/90SUÇUN OLUŞMASI ( Evlenme Vaadiyle Kızlık Bozmak - Vaadin Irza Geçme Eyleminden Önce ve Mağdureyi Kandıracak Nitelikte Olması )
Y8.CDE. 1991/7480SUÇUN OLUŞMASI ( Hükmen Yedinez Olunan Yere Tecavüz - Müşteki Ya da Vekiline Fiilen Teslim Yapılmaması )
YCGKE. 1988/4-357SUÇUN OLUŞMASI ( İhtilaf Unsurunun Eksik Olması )
Y7.CDE. 1991/10799SUÇUN OLUŞMASI ( İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Kararının İcra Konulmasıyla )
Y1.CDE. 1995/1561SUÇUN OLUŞMASI ( İntihara İkna ve Yardım Etmek - Ölümün Meydana Gelmesiyle Oluşacağı )
Y3.CDE. 1994/3181SUÇUN OLUŞMASI ( Kaçak Satın Alınan Orman Emvalini Römorke Yüklerken Yakalanmak )
Y8.CDE. 2004/4120SUÇUN OLUŞMASI ( Kasdın Varlığına Bağlı Olduğu Hükmü - İthal ve İmaline İzin Verilen Av Bıçağı Niteliğinde Olan Kelebek Bıçakla Yakalanmanın Suç Oluşturmayacağı )
Y6.CDE. 2014/15161SUÇUN OLUŞMASI ( Sanığın Kollukta Alınan İfadesinde Olay Günü Gece Saat 22:30 Sıralarında Arkadaşı Diğer Sanık İle Birlikte Yakınanın Ticari Taksisine Binerek Silah Zoru İle Parasını Yağmaladıklarını Belirttiği/Yakınanın da Bu Durumu Doğrulayarak Sanıkları Teşhis Ettiği - Yağma Suçunun Oluştuğunun Kabulü Gerektiği )
Y4.CDE. 2001/8651SUÇUN OLUŞMASI ( Suçun Mağdur Sayısınca Oluşacağının Gözetilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y4.CDE. 2002/10028SUÇUN OLUŞMASI ( Yedieminliği Suistimal Suçunun Oluşması için Sanığa Tebligat Yapma Zorunluluğunun Bulunması )
YCGKE. 2000/8-142SUÇUN OLUŞMASI İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR ( Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşma Şekli )
Y7.CDE. 2002/2513SUÇUN OLUŞMASI İÇİN TEBLİĞ ŞARTI ( Para Cezasına İlişkin Kararın İlgililere Tebliğinden İtiberen Üç Gün İçinde Çoçuğun Okula Başlatılmaması Halinde Veli veya Vasinin Cezalandırılması )
YCGKE. 1996/9-59SUÇUN OLUŞMASI İÇİN TEŞEBBÜSÜN YETERLİ OLMASI ( Anayasal Düzeni Zorla Değiştirmek )
YİBGKE. 1959/5SUÇUN OLUŞMASININ ŞARTLARI ( Çocuğunu Okula Göndermemek )
Y4.CDE. 2014/9967SUÇUN OLUŞTUĞU TARİHİN SAPTANMASI ( Mühür Bozma - Bilirkişiden Suça Konu Binanın Yapımına Ne Zaman Başlanıp Bitirildiği Konusunda Ek Rapor Aldırılarak Sonucuna Göre Mühür Bozma Suçunun Oluştuğu Tarihin Saptanmaya Çalışılması Yerine Sanığın Mühürlemeden Haberi Olmadığı Gerekçesiyle Beraat Hükmü Kurulmasının Doğru Görülmediği )
Y9.CDE. 1978/3791SUÇUN OLUŞTUĞUNUN DELİLLERİ İLE GÖSTERİLMESİ GEREĞİ ( Yayın Yoluyla Nurculuk Propagandası )
Y17.HDE. 2003/13656SUÇUN OLUŞTUĞUNUN ÖĞRENİLMESİ ( Öğrendiği Tarihten İtibaren 3 Ay İçerisinde Dava Açmak Zorunda Olduğu Nazara Alınmadan Yapılan Şikayete Göre Düşme Kararı Verilmesi Gerekirken Mahkûmiyet Kararı Verilemeyeceği - Nafaka Borcunun Ödenmemesi )
Y7.CDE. 1995/6395SUÇUN OLUŞUM TARİHİ ( Aracı Yasal Süre İçinde Adına Tescil Ettirmemek )
Y7.CDE. 1996/591SUÇUN OLUŞUM TARİHİ ( Önceden Tescilli Aracı Yasal Süre İçinde Adına Tescil Ettirmemek )
YCGKE. 1994/7-103SUÇUN OLUŞUM TARİHİ ( Satın Alınan Taşıtın Tescil İşleminin Yaptırılmaması )
YCGKE. 1976/4-245SUÇUN OLUŞUMU ( Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunun Düzenleme İle Birlikte Oluşması )
Y4.CDE. 2002/4957SUÇUN OLUŞUMUNA SEBEBİYET ( Görevliye Sövme Eyleminin Polisin Kendi Eylemiyle Sebep Olup Olmadığının Tartışılması Gereği - Yetersiz Gerekçe İle Hüküm Kurulduğu )
Y8.CDE. 2017/9451SUÇUN OLUŞUP OLUŞMADIĞI HUSUSUNDA TAKDİR YETKİSİ ( Şikayetçiyle Şüpheli Arasında Önceye Dayalı Husumet Olduğu/Şüphelinin Dilekçesindeki İddiaların Mağdurlara Yönelik İftira Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağı Hususunda Delillerin Takdir ve Değerlendirilmesinin Mahkemesine Ait Olduğu/Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtirazın Kabul Edileceği )
Y3.CDE. 1983/13358SUÇUN ORTADAN KALKMAMASI ( Suç Tarihinde Orman Tahdit Sınırları İçindeyken Suç İşlendikten Sonra Tahdit Sınırları Dışına Çıkarılan Arazi )
Y8.CDE. 2002/9675SUÇUN ORTADAN KALKMASI NEDENİYLE SABIKANIN SİLİNMESİ TALEBİ ( TCK.nun 2 ve Değişik 312. Maddedeki Değişiklik Eylemi Suç Olmaktan Çıkarmayıp Unsurlarını Yeniden Düzenlediğinden - Hükmün İnfaz Edilmiş Olması Nedeniyle Talebin Mutlak Reddi Gerektiği )
YCGKE. 1986/8-31SUÇUN ORTAYA ÇIKARILMASI ( 3250 Sayılı Yasa Yürürlükteyken Sanığın Teslim İrade ve İsteğini Açıkça Ortaya Koyduğu Gözönünde Tutulduğunda Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 1999/968SUÇUN ORTAYA ÇIKARILMASINA YARDIM EDEN SANIK ( Ceza İndiriminin Tartışılması Gereği - Toplu Kaçakçılık )
Y7.CDE. 1998/2532SUÇUN ORTAYA ÇIKARILMASINA YARDIM EDEN SANIK ( Ceza İndirimi-Toplu Kaçakçılık )
Y10.CDE. 1999/1844SUÇUN ORTAYA ÇIKARILMASINA YARDIM VE HİZMET ( Sanığın Yakalanmasından Sonraki İkrarının Bu Şekilde Değerlendirilememesi )
YCGKE. 2013/11-397SUÇUN ORTAYA ÇIKMAMASI İÇİN SAHTE EVRAK DÜZENLEMEK ( Sanıkların Usulsüz Yaptırdıkları Kesimin Ortaya Çıkması Üzerine Kendilerini Kurtarmak Amacı İle Kaçak Kesim Yapmadıkları Halde Katılanlar Hakkında Beş Ayrı Suç Tutanağını Ayrı Tarihlerde Düzenledikleri - 765 S.K. ve 5237 S.K. Yönüyle Zincirleme Suçun Oluştuğu )
Y10.CDE. 2009/7609SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINA BEYANLARIYLA HİZMET ETMEK ( Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanacağı - Uyuşturucu Madde Suçu İçin Teşekkül Oluşturmak )
YCGKE. 2014/10-523SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINA ETKİLİ YARDIM VE HİZMET ( Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunda Etkin Pişmanlık - Sanığın Kolluk Görevlilerine Hakkında Herhangi Bir İhbar ve Bilgi Olmayan Diğer Sanığın Esrarı Getirdiğini Söyleyerek Suçun Ortaya Çıkmasına Yardım Ettiği/Etkin Pişmanlık Şartları Oluştuğu Gözetileceği )
Y10.CDE. 1993/9222SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINA HİZMET VE YARDIM ( Cezadan TCY. Md. 405/2 Gereğince İndirim Yapılması Gerektiği - Uyuşturucu Satan Sanığın İkrarı ve Kalan Uyuşturucu Maddenin Yerini Göstermesi )
Y10.CDE. 2006/3876SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINA HİZMET VE YARDIM ( Sanık Hakkında 5237 Sayılı TCK.nun 192/3. Maddesi Uyarınca Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması Gerektiğinin Gözetilmemesi Bozmayı Gerektirdiği )
Y10.CDE. 2006/170SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINA HİZMET VE YARDIM ( Uyuşturucu Madde Kullanmak - Ceza Tertibine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2004/10-204SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINA HİZMET VE YARDIM ( Uyuşturucu Madde Satmak - Yardım Eden Sanığın 405/2'den Yararlanması Gerektiği )
Y9.CDE. 2015/3859SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINA HİZMET VE YARDIM ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma - Sanıkların Diğer Sanığın Adını ve Suçla İlgisini Açıklamaları Suretiyle Anılan Sanığın Suçunun Ortaya Çıkmasına Hizmet ve Yardımda Bulunduğu/Sanıklar Hakkında Etkin Pişmanlık Hükmünün Uygulanması Gerektiğinin Düşünülmemesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
Y10.CDE. 2006/9552SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINA HİZMET VE YARDIM ETME ( Hap Satmak İsterken Suçüstü Yakalanan Sanığın Yapılan Üst Aramasında Net 2 Gram Gelen Toz Esrarı Kullanmak İçin Bulundurduğunu Beyan Ettiği - 192/3. Md.nin Uygulanacağı )
Y10.CDE. 2003/5335SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINA HİZMET VE YARDIM ETMEK ( Satmak Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak - TCK. 405/2. Maddesinin Uygulanması Gereği )
Y10.CDE. 2010/37391SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINA YARDIM ( Esrarla Yakalanan Sanığın Esrarın Diğer Sanığa Ait Olduğunu Belirtmesi/Aleyhine Delil Bulunmayan Sanığın da İkrar İle Suçunun Meydana Çıkmasına Hizmet Ettiği - Her İkisine de Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanacağı )
Y10.CDE. 2006/556SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINA YARDIM ( Hakkında Uzman Bilirkişi Raporu da Bulunmadığı Halde Sadece Tedavisine Hükmedilmesi Gerekirken Uyuşturucu Bağımlılığından Kurtulması Anına Kadar Tedavisine Hükmedilmesi Yasaya Aykırı Olduğu )
Y10.CDE. 2005/6241SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINA YARDIM ( Hırsızlık Suçu Nedeniyle Yakalanan Sanığın Üstünde Uyuşturucu Madde Bulunması - Sanığın Uyuşturucu Madde Kullandığı Yönündeki İkrarının Atılı Suçun Ortaya Çıkmasına Herhangi Bir Yardımı Bulunmadığının Kabulü Gereği )
Y10.CDE. 1998/9047SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINA YARDIM ( Sanığın İkrarının Yardım Niteliğinde Olmaması )
Y10.CDE. 2008/4817SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINA YARDIM ( Soruşturma Evrakının Tefrik Edildiği Anlaşıldığından Adları Geçen Kişiler Hakkındaki Soruşturma Sonucunun Araştırılması ve Bu Kişilerin Yakalanmasına ve Cezalandırılmalarına Yardım Edip Etmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
Y5.CDE. 1990/3862SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINA YARDIM ( Uyuşturucu Madde İhraç Etmek )
Y10.CDE. 2009/7173SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINA YARDIM ( Uyuşturucu Madde Ticareti - Beş Kişinin Bulunduğu Otomobilde Ele Geçen Esrarın Kendisine Ait Olduğunu Söyleyen Sanığın İkrarı/Etkin Pişmanlık Hükmünün Uygulanması Gereği )
Y10.CDE. 2010/24208SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINA YARDIM ( Uyuşturucu Maddeleri Ruhsatsız Olarak İthal veya İmal Etmek - Sanığın Diğer Sanığın Soyut Beyanıyla Evinde Kullanma Sınırları İçindeki Mdma İçeren 11 Adet Hap Bulunması Dışında Aleyhine Delil Bulunmadığı Aşamada Diğer Sanığın "Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" Şeklindeki Kendi Suçunun Ortaya Çıkmasına Yardım Ettiği Dikkate Alınarak Bu Sanığın Cezasından İndirim Yapılacağı )
Y10.CDE. 2009/5984SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINA YARDIM EDEN SANIK ( Hakkında Etkin Pişmanlık Hükmünün Uygulanmaması ve Adli Para Cezasının TL. Olarak Belirlenmesindeki Zorunluluk Karşısında Hükmün Bozmayı Gerektirdiği )
Y20.CDE. 2015/16056SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINA YARDIM EDEN SANIK (Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinini Uygulanması Gerektiği - Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma)
Y10.CDE. 2014/4714SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINA YARDIM EDEN SANIK (Suç Konusu Esrarın Araç içerisinden Dışarıya Atıldığı/Kime Ait Olduğunun Bilinmediği Aşamada Bu Esrarın Kendisine Ait Olduğunu Söylemesi İle Kendi Suçunun Ortaya Çıkmasına Hizmet ve Yardım Eden Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükmünün Uygulanacağı)
Y10.CDE. 2004/15985SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINA YARDIM ETME ( Birlikte Yakalandıkları Sanığa Ait Evde Uyuşturucu Madde İçmede Kullanılan "Şaşal" Adlı Düzeneğin Ele Geçirilmesi Suçlarının Ortaya Çıkmasına Yardım ve Hizmet Etme Olarak Değerlendirilemeyeceği )
Y10.CDE. 2016/1031SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINA YARDIM ETME ( Diğer Sanıkların Suçla İlgisini Açıklayarak Bu Kişilerin Suçunun Ortaya Çıkmasına Hizmet ve Yardım Ettiği Anlaşılan Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükmünün Uygulanması Gerektiği - Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu )
Y10.CDE. 2006/426SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINA YARDIM ETME ( Sanığın Başka Bir Sanık Hakkında Açıklamalarda Bulunarak Suçunun Ortaya Çıkmasına ve Cezalandırılmasına Hizmet ve Yardım Ettiği - Hakkında TCK.nun 192/3. Maddesinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gereği )
Y10.CDE. 2007/5799SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINA YARDIM ETME ( Uyuşturucu Madde İthali - Sanığın Suçunu İnkar Eden Diğer Sanığın Suçla İlgisini Açıkladığı El Yazısı Notunu İbraz Etmesi Nedeniyle )
Y20.CDE. 2016/1105SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINA YARDIM ETME ( Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu - Ele Geçen Uyuşturucu Maddeyi Kendilerine Sanığın Verdiğini Beyan Ederek Aleyhinde Delil Bulunmadığı Aşamada Sanığın Suçunun Ortaya Çıkmasına Yardım ve Hizmet Eden Sanıklar Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )
Y10.CDE. 2003/7107SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINA YARDIM ETMEK ( Aleyhine Somut Delil Bulunmadığı Halde Esrarı Diğer Sanığa Verdiğini İkrar Eden Sanık - İndirim Maddesinin Uygulanması Gereği )
Y10.CDE. 2006/8957SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINA YARDIM ETMEK ( Kullanma Miktarı Sınırları İçinde 1,08 Gram Esrar İle Yakalanan Sanığın Satma Suçunun Ortaya Çıkmasına - Takdiri İndirimin Tartışılması Gerektiği )
Y10.CDE. 2006/2369SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINA YARDIM VE HİZMET EDEN SANIK ( Uyuşturucu Madde Bulundurmak - Üzerine Atılı Suçun Ortaya Çıkmasına Yardım ve Hizmet Eden Sanık Hakkında TCK.nun 192/3. Maddesinin Uygulanması Gerektiği )
Y10.CDE. 2002/22476SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINA YARDIM VE HİZMET ETMEK ( Bu Kişiler Hakkında Verilecek Cezanın Yarısı Oranında İndirileceği - Esrar Maddesi Bulundurmak )
Y10.CDE. 2004/3897SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINA YARDIM VE KOLAYLAŞTIRMAK ( Sanıkta Esrarın Bulunduğu Yer İtibarıyla Normal Bir Arama İle Ele Geçirilmesinin Mümkün Olması - Üst Aramasından Önce Sanığın Kendiliğinden Esrarı Teslim Etmesi TCK.nun 405/1 Maddesinde Belirtilen Suçun Ortaya Çıkmasına Yardım ve Kolaylaştırma Olmadığı )
Y9.CDE. 2015/2161SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINDA HİZMET VE YARDIMDA BULUNMA (Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Suçu - Sanığın Diğer Sanığın Soyut Beyanı Dışında Yeterli Delil Bulunmadığı Aşamada Ele Geçen Uyuşturucunun Kendisine Ait Olduğunu Beyan Ettiği/Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümleri Uygulanması Gerektiği)
Y11.CDE. 2002/1999SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINI GECİKTİRMEK AMACIYLA SAHTE BELGE KULLANMAK ( Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Oluşması )
Y1.CDE. 1984/109SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINI ÖNLEMEK AMACIYLA ADAM ÖLDÜRME ( Zorla Irza Geçmeye Eksik Teşebbüs ve Adam Öldürmekten Ayrı Ayrı Ceza Tayininin Gerekmesi )
Y11.CDE. 1998/13193SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLAMA ( Cezadan Muafiyet Sonucunu Doğurma )
Y10.CDE. 2006/6303SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLAMA ( Sanığın İkamet Ettiği Apartmanın Üst Katında Ele Geçirilen Esrar Maddesinin Kendisine Ait Olduğunu İkrar Ederek - Sanık Hakkında TCK.Nun 192/3. Maddesinin Uygulanması Gerektiği )
Y10.CDE. 2016/1438SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLAMA ( Sanığın Suça Konu Uyuşturucu Maddenin Diğer Sanığa Ait Olduğunu Söyleyerek Suçunun Ortaya Çıkmasını Sağladığı - 192/3. Maddesinin Uygulanması Gerektiği )
Y10.CDE. 2006/7977SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLAMA ( Sanığın Suça Konu Uyuşturucu Maddeyi Satmak Amacıyla Bulundurduğunu Söyleyip İkrarıyla Sağladığı - 192/3. Maddesinin Uygulanması Gerekip Gerekmediğinin Tartışılmamasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y10.CDE. 2002/27208SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLAMA ( Soruşturma Sırasında Kendi İkrarı İle Esrar Kullandığının Ortaya Çıkması - Uyuşturucu Madde Bulundurmak )
Y10.CDE. 2007/6516SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLAMA ( Uyuşturucu Madde Ticareti/Sanığın Güvenlik Görevlilerinin Bilgisi Olmadığı Aşamada Kendisinde Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeyi Diğer Sanığın Satması İçin Verdiğini Söyleyerek - Hakkında 192/3. Maddesinin Uygulanması Gerektiği )
Y10.CDE. 2004/14340SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLAMAK ( Görevlilerin Bilgisinin Olmadığı Aşamada Söz Konusu Uyuşturucu Maddeyi Kullanmak İçin Aldığını Söyleyerek/Ceza Tayinine Yer Olmadığı )
Y10.CDE. 2004/15963SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLAMAK ( Sanığın Görevlilerin Bilgisi Bulunmadığı Soruşturma Aşamasında Esrar İçtiğini Söyleyerek İkrarı Etmesi - İkrarı ile Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunu Ortaya çıkmasını Sağlayan Sanık Hakkında TCK'nın 405/1. Maddesi Uyarınca Ceza Tertibine Yer Olmadığının Kabulü Gereği )
Y3.CDE. 1996/204SUÇUN OTURMADIĞI ORMAN İÇİ KÖY SINIRLARI İÇİNDE İŞLENMESİ ( Orman Suçu - Uygulanacak Kanun )
Y4.CDE. 1994/9270SUÇUN ÖGELERİ ( Eylemin Ögelerinin Oluşmadığı nın Gözetilmeden Hükmün Kurulamayacağı )
Y4.CDE. 2005/10843SUÇUN ÖGELERİNİN DEĞİŞMESİ ( Yine Suça Konu Eşyayı Kendi İsteğiyle Cezaevi İdaresine Teslim Eden Sanık - Fail Lehine Olan Yasanın Duruşmalı Olarak Belirlenmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2005/7907SUÇUN ÖĞELERİ ( Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olma ya da Kişilere Haksız Kazanç Sağlama Öğelerinin Aranması Karşısında Reçetenin İlgili Kurumda İşlem Görüp Görmediği ve Suçun Tamamlanıp Tamamlanmadığı Tartışılması Gereği )
Y2.CDE. 2013/17823SUÇUN ÖĞELERİNİN OLUŞMAMASI (Şantaj - Mağdurdan Çaldığı Cüzdan İle Cüzdanın İçindeki Eşyaları İade Etmek İçin Ondan Para İsteyen Sanığın Eyleminde)
Y11.CDE. 2012/13168SUÇUN ÖN KOŞULU (Mühür Bozma - Mühürleme İşleminin Amacı Devlet Yönetiminin Bir Şeyi Koruma Altına Alma Ve Başkalarının Tasarrufunu Önleme İradesinin Konulan Mühürle Açıklanması Olduğu/Bu İradeyi Etkisiz Duruma Getirerek Onu İhlal Eden Herhangi Bir Eylem Gerçekleştiği Takdirde Mühür Bozma Suçunun İşlenmiş Olacağı - Yasaya Uygun Biçimde Konulan Bir Mührün Varlığının Suçun Ön Koşulu Olduğu)
Y19.CDE. 2015/9511SUÇUN ÖN ÖDEME KAPSAMINA ALINMASI (Kaçak Emval Nakli/Ağaç Kesme Suçu - TCK'nın 75. Maddesinde Yapılan Değişiklik ve Ekleme Sonucu 6831 S.K. 108/1. Maddesinde Öngörülen Suçun Ön Ödeme Kapsamına Alınması Sebebiyle Yeniden Değerlendirme Yapılması Zorunluluğu)
Y10.CDE. 2002/12381SUÇUN ÖN ÖDEME KAPSAMINDA OLMASI ( Usulüne Uygun Ön Ödeme İhtarı Yapılmadan Kamu Davasının Açıldığı - Mahkemece Ön Ödeme İhtarında Bulunup Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2017/6675SUÇUN ÖN ÖDEME KAPSAMINDA OLMASI ( Yasak Niteliğe Haiz Mermi Bulundurma - Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğundan Bozmayı Gerektireceği )
Y4.CDE. 2002/8064SUÇUN ÖN ÖDEMEYE BAĞLI SUÇLARDAN OLDUĞUNUN GÖZETİLMEMESİ ( Yasaya Aykırılığı )
Y16.CDE. 2015/1175SUÇUN ÖN ÖDEMEYE TABİ OLMASI ( Sanığın Üzerine Atılı Suç İçin Uygulanan Kanun Maddesi Nazara Alındığında Ön Ödemeye Tabi Bulunduğu ve Cumhuriyet Başsavcılığınca Usulüne Uygun Ön Ödeme İhtarı Yapılmadan Kamu Davası Açılmış Olunduğu - Sulh Ceza Mahkemesince Sanığa Usulüne Uygun Şekilde Ön Ödeme İhtarı Yapılması Gerektiği )
Y4.CDE. 2000/6493SUÇUN ÖNEMİ
Y19.CDE. 2015/11882SUÇUN ÖNÖDEME KAPSAMINA ALINMASI ( 1163 Sayılı Kanuna Muhalefet - Yeniden Değerlendirme Yapılmasının Zorunluluğu Olduğu )
Y9.CDE. 2016/1075SUÇUN ÖRGÜT FAALİYETİ KAPSAMINDA İŞLENMEMESİ ( Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Üye Olma Suçlarından Sanıklar Hakkındaki Mahkumiyet Hükümlerinin Suçun Sabit Olmadığı Gerekçesiyle Bozulması ve Sanıkların da Üzerlerine Atılı Suçu Örgüt Faaliyeti Kapsamında İşlediklerine Dair Dosyada Yeterli Delil Bulunmaması Karşısında Yüklenen Suçun Örgüt Faaliyeti Kapsamında İşlenmediği Sonucuna Varıldığından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçundan Tayin Olunan Temel Cezada Artırım Yapılamayacağı )
YCGKE. 2012/7-1399SUÇUN ÖRGÜT KAPSAMINA SOKULMASI ( Kaçakçılık Suçu - İki Kişi Tarafından Gerçekleştirilen Kaçakçılık Suçunun Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde veya Toplu Şekilde İşlendiğini Kabul Etmenin Mümkün Olmadığı )
Y5.CDE. 2012/4510SUÇUN ÖZEL FAİLLİK NİTELİĞİ ( İhale Sürecinde Görev Yapan Kamu Görevlisi Tarafından İşlenen Edimin İfasında Fesat Karşıtırma Suçu - Diğer Kişilerin Azmettiren veya Yardım Eden Olarak Sorumlu Tutulabileceği/Tekerrür Şartları Oluşmadığı )
Y5.CDE. 2014/7993SUÇUN ÖZEL FAİLLİK NİTELİĞİ TAŞIYAN KİMSELERCE İŞLENEBİLMESİ ( Tenis Kort Tipi Çelik Konstrüksiyonlu Çadır Depo İmalatı ve Montajını Sözleşmeye Aykırı Yapma - Kamu Görevlisi Olan Sanıklar Hakkında Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Verildiği Bu İtibarla Sanığın İşlediği İddia Edilen Eylemin Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağı ve Bu Suçla İlgili Delilleri Tartışıp Suç Niteliğini Belirleme Görevinin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olacağı )
Y9.CDE. 2004/353SUÇUN ÖZELLİĞİ ( Türkiye Cumhuriyetinin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğünü Bozmayı Hedef Alan ve Bu Amacla Hareket Eden Sanığın Eyleminin Suç Niteliğini Taşıdığının Gözetilmesi )
Y5.CDE. 2017/2745SUÇUN ÖZGÜ SUÇ NİTELİĞİNDE OLMASI ( İhale Sürecinde Görev Alan Kamu Görevlisi Tarafından İşlenebilen İhaleye Fesat Karıştırma Suçuna İştirak Eden Diğer Kişilerin Azmettiren veya Yardım Eden Olarak Sorumlu Tutulabilecekleri Dikkate Alınarak Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumlarının Tayin ve Takdiri Gerektiği - Eksik İnceleme ile Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y6.CDE. 2001/17151SUÇUN PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Suç Tarihinde 18 Yaşını Bitirmeyen Sanığa Hükmedilen Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Yasada Öngörülen Para veya Tedbirlerden Birine Çevrilmemesi )
YCGKE. 1976/8-537SUÇUN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE GEREKÇE ( Cezaların Paraya Çevrilmesinde Suçlunun Kişiliği ve Eyleme Değinilmesinin Yeterli Olması )
Y2.CDE. 2005/11945SUÇUN RE'SEN TAKİBİNİN GEREKMESİ ( Cebir ve Silahla Nitelikli Biçimde Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçunun İşlenmesi Durumunda Suçun Şikayete Tabi Olmaması Nedeniyle )
Y4.CDE. 2002/3750SUÇUN RESMİ SIFATI HAİZ OLANLAR ALEYHİNDE OLMASI ( Sövme Ve Tehdit Eyleminin - Cumhuriyet Savcısı Aleyhine İşlenmesi/Cezanın Arttırılacağı )
YCGKE. 2005/11-137SUÇUN SABİT OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ ( 5237 Sayılı Yasa İle Yapılan Uygulama İncelenmeden Kararın Bozulacağı )
Y1.CDE. 2002/1007SUÇUN SABİT OLMAMASI ( Sanığa İsnat Edilen Suçların Sabit Olmaması ve Nihayetinde Şüphe Halinin Sanık Lehine Yorumlanması )
YCGKE. 2017/3-35SUÇUN SABİT OLMASI ( Kasten Yaralama - Katılanın Anlatımları İle Uyumlu Adi Rapor İçeriği Tanığın Olay Günü Sanıkla Katılan Arasında Tartışma Yaşandığına Dair Beyanları ve Sanığın da Olay Günü Katılanla Tartıştığını Doğrulaması Hususları Birlikte Değerlendirildiğinde Sanığın Üzerine Atılı Suçun Sübuta Erdiğinin Kabul Edileceği )
Y11.CDE. 2004/10442SUÇUN SABİT OLMASI ( Sanıkların 2863 Sayılı Yasaya Muhalefet Suçunu İşlediklerinin Dosya Kapsamıyla Sabit Olmasına Karşın Beraat Kararı Verilmesinin Hatalı Olması )
Y7.CDE. 2000/8587SUÇUN SABİT OLMASI ( Suça Konu Kenevirleri Kendisinin Ektiğini Kabulü Suçüstü Tutanağından Anlaşıldığından Sanığın Cezalandırılmamasının Hatalı Olması )
Y10.CDE. 2001/24972SUÇUN SABİT OLMASI ( Tayin Edilecek Para Cezasının Aşağı ve Yukarı Haddi Gösterilen Hallerde Yukarı Haddi Geçmemek Üzere Yarı Oranında Artırılabileceği - 3167 S. Kanun'a Aykırılık )
Y10.CDE. 2005/20199SUÇUN SANIĞIN KENDİ İKRARI İLE ORTAYA ÇIKMASI ( 765 S. TCK. Md. 405/1 Uyarınca Ceza Tayinine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği - Uyuşturucu Madde Kullanmak )
YCGKE. 1994/1-264SUÇUN SANIK TARAFINDAN İŞLENDİĞİNİN KANITLANMASI ( Suç İşlediği Sırada Tam Akıl Hastası Olan Sanık-Koruma ve Tedavi Altına Alma Kararı )
YCGKE. 2013/8-646SUÇUN SEÇENEK YAPTIRIMA ÇEVRİLMESİ ( Kanuna Aykırı Olarak Silah ve Mermi Taşınması - Yerel Mahkeme Direnme Hükmünün Suç Tarihinin Hatalı Belirlenmesi ve Buna Bağlı Olarak Suç Tarihinden Önce Hapis Cezasına Mahkum Edilmemiş Bulunan Sanık Hakkında Tayin Edilen 1 Ay Hapis Cezasının Seçenek Yaptırıma Çevrilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin Doğru Görülmediği )
Y18.CDE. 2015/40930SUÇUN SEÇENEKLİ YAPTIRIM İÇERMESİ (Tehdit - Sanık Hakkında Hangi Hukuksal Gerekçelerle Hapis Cezalarının Tercih Edildiğinin Yargıtay Denetimine Olanak Verecek Şekilde Hükmün Gerekçesinde Açıklanması Gerektiği)
Y3.CDE. 2016/16404SUÇUN SİLAHLA İŞLENMESİ ( Kasten Yaralama Suçunun Silahla İşlenmesi Halinde Şikayet Aranmaksızın Verilecek Cezanın Yarı Oranında Artırılacağı )
Y4.CDE. 1995/8539SUÇUN SİLAHLA İŞLENMESİ ( Kendiliğinden İhkakı Hak )
Y6.CDE. 2014/5757SUÇUN SİLAHLA İŞLENMESİ ( Yağma/Kasten Yaralama - Yaralama Suçunun Silahtan Sayılan Tabanca Kabzası İle Gerçekleştiği/Şikayet Aranmaksızın Verilecek Cezanın Yarı Oranında Artırılacağı - Sanık Hakkında TCK 86/3-E Maddesinin Uygulanması Gerektiğinin Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
Y1.CDE. 2016/2875SUÇUN SİLAHLA İŞLENMESİ ( Yaralamaya Teşebbüs Suçunun Silahla İşlenmesi Nedeniyle Sanığa Tayin Edilen Temel Cezanın TCK Md. 86/3-E Uyarınca Artırılması Gerektiğinin Gözetilmemesinin Bozmayı Gerektirdiği )
Y3.CDE. 2008/8174SUÇUN SİLAHLA İŞLENMESİ ( Yaşamsal Tehlike Doğuracak Şekilde Silahla Yaralama - 86/3-E Maddesi Gereğince Artırılması Gerektiği )
YCGKE. 2014/1-357SUÇUN SİLAHLA İŞLENMESİ (Olay Yerinde Ele Geçen Boş Av Tüfeği Kartuşlarının Sanığın Güvenlik Görevlilerine Bizzat Teslim Ettiği Ruhsatlı Tüfekler İle Atılmasının Beklenemeyeceği ve Bu Durumun Sanığın Başka Bir Tüfekle Eylemi Gerçekleştirmediği Anlamına Gelmeyeceği - Kasten Öldürme)
Y6.CDE. 2017/1816SUÇUN SİLAHLA KONUTTA İŞLENDİĞİ ( Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Gece Vaktinde İşlendiği - Suçun Silahla ve Konutta İşlendiğinin Gözetilmemesinin TCK'nın 149/1-A-D Maddesine Aykırı Olduğu )
Y9.CDE. 2013/10163SUÇUN SİLAHLA VE BİRDEN FAZLA KİŞİ İLE BİRLİKTE İŞLENMESİ ( Görevi Yaptırmamak İçin Direnme - Suçun Silahla ve Birden Fazla Kişi İle Birlikte İşlendiğinin Anlaşılması Karşısında TCK'nın 265/1. Md.si Uyarınca Tayin Olunan Temel Cezanın Anılan Md.nin 3. Fıkrası Uyarınca da Artırılarak Hüküm Kurulması Yerine Eksik Cezaya Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği )
Y4.CDE. 2014/16490SUÇUN SİLAHTAN SAYILAN ALETLE İŞLENMESİ ( Kasten Yaralama Suçu - Şikayet Aranmaksızın Verilecek Cezanın Yarı Oranında Artırılacağı )
Y5.CDE. 2012/12728SUÇUN SİLAHTAN SAYILAN BIÇAKLA İŞLENMESİ ( Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu - Sanığın Suçta Kullandığı Anlaşılan Suç Aletlerinin Müsaderesine Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
YCGKE. 1988/1-524SUÇUN SOĞUKKANLILIKLA İŞLENMESİNE KARAR VERİP UYGULAMA ŞARTI ( Taammüden Öldürme Suçundan Bahsedilebilmesi İçin - Sanığın Maktulün Haksız Sataşmaları Sonucu Yanına Aldığı Silahı