S Kavram Endeksi (3. Bölüm)

0-9 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

S.S.K.-SANIKTAN / SANTRALDAKİ-SATTIĞI / SAV-SENDİKAYA / SENEDE-SİGARASINI / SİGORTA-SİKKELERİN / SİLAH-SÖZLERİN / SÖZLEŞME-SUCUKLARIN / SUÇ-SÜRAT / SÜRE-SVAP / ŞAH-ŞEREFİYE / ŞERH-ŞÜYUUN

Mahkeme / DaireEsas No.Kavram

S

YHGKE. 1997/12-467SENEDE AÇIKÇA ATIFTA BULUNMAYAN ÖDEME BELGELERİ
Y13.HDE. 2005/4573SENEDE BAĞLANAMAYAN SÖZLEŞME ( Bir Bölgede Herhangi Bir Kuralın Teamül Olarak Kabul Edilebilmesi için O Kuralın Herkesçe Uyulmak Suretiyle Kararlı Bir Nitelik Kazanmış Bulunması ve Kamuca Belirtilen Teamüle İnanılmış Olmasının Gerekmesi )
Y12.HDE. 2003/24460SENEDE BAĞLANAN ALACAĞIN TEMİNATI OLARAK VERİLEN İPOTEK ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılamayacağı - Alacak Miktarının Belirlenmesi Açısından Alacaklının Genel Mahkemede Dava Açması Gereği )
Y13.HDE. 2011/661SENEDE BAĞLANAN BORÇ ( Menfi Tespit Davası/Davacının Senede Bağlanan Borcu Ödediğine İlişkin İddiası - Davalı Tarafa Ödemelerinin Başka Bir Hukuki İlişkiden Kaynaklandığını Savunması İçin Yemin Dahil Tüm Delillerinin Sorulacağı )
Y19.HDE. 2004/11407SENEDE BAĞLANAN HUSUSLAR ( Taraflar Akraba Olsa Bile Tanık Dinlenemeyeceği/İddianın Yazılı Delille Kanıtlanması Gereği - Menfi Tespit Davası/Bono İle Borçlu Olunmadığının Tespiti )
YHGKE. 2000/2-824SENEDE BAĞLANAN SÖZLEŞME ( Sözleşmenin Taraflarının O Sözleşmeye İlişkin Muvazaa İddiasını Ancak Senetle İspat Edebilmeleri )
Y13.HDE. 2000/173SENEDE BAĞLANMASI TEAMÜL OLMAYAN İŞLEMLERİN TESPİTİ ( Resmi Kurum Ve Kuruluşlardan Veya Resen Görevlendirilecek Bir Bilirkişinin Görüşünün Alınması )
YHGKE. 1997/13-354SENEDE BAĞLANMASI TEAMÜL OLMAYAN İŞLER
Y3.HDE. 2004/10047SENEDE BAĞLANMAYAN İŞLEMLER ( Senede Bağlanmamasının Adet Haline Gelmiş ve Bu Hususun İstikrarlı Bulunması ve Kamuoyu Tarafından Bu Geleneğe İnanılmış Olması Halinde Tanıkla İspatın Mümkün Olduğu )
YİBGKE. 1933/31SENEDE BAĞLANMIŞ OLAN ALACAK ( Teslimat İddiası - Tanıkla Kanıtlanamayacağı )
Y1.HDE. 2005/3715SENEDE BAĞLI BİR SÖZLEŞMEYE KARŞI MUVAZAA İDDİASI ( Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabileceği - Evlilik Birliğinin Devamı İçin Tapuda Satış Olarak Gösterilen Temlikin Bağışlama Amacıyla Yapıldığı İddiası )
Y1.HDE. 2013/