K Kavram Endeksi (7. Bölüm)

0-9 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

KABA-KADASTRAL / KADASTRO-KADASTROYA / KADEME-KAMU / KAMUFLAJ-KAMULAŞTIRMANIN / KAMULAŞTIRMASIZ-KARAPARANIN / KARAR-KASKO / KAST-KAVAKLIK / KAVGA-KEFALETTEN / KEFİL-KIBRISTAN / KIDEM-KIDEMLİ / KILAVUZ-KİN / KİRA-KİRACILIK / KİRACININ-KOCAYI / KOD-KOOPERATİFTEN / KOORDİNASYON-KURBAN / KURS-KÜTÜPHANE

Mahkeme / DaireEsas No.Kavram

K

YCGKE. 1997/1-182KAVGA
Y1.CDE. 2003/4076KAVGA ( Adam Öldürme/Başlamasına Sanıklardan Hangisinin Neden Olduğunun Tesbit Edilememesi - Her İki Sanık İçin Tahrikin Ağır Olarak Kabulü )
Y3.CDE. 2010/897KAVGA ( Evli Çift Arasında - Olayın Çıkış Nedeni Araştırılarak Sanık Hakkında Haksız Tahrik İndirimi Uygulanıp Uygulanmayacağı Tartışılacağı )
Y3.CDE. 2004/12886KAVGA ( İlk Başlatanın Müdahil Sanık Olup Olmadığı Araştırılıp Olayda TCK'nun 51.Maddesinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gerektiği )
Y4.HDE. 2001/1436KAVGA ( Kavgaya El Uzatanı Ölümden Veya Yaralamadan Doğan Zarardan Teselsül Kuralları Uyarınca Müteselsilen Sorumlu Tutmaya Olanak Olmaması )
YCGKE. 1984/9-198KAVGA ( Maddi Unsur Olarak Bir Kimsenin Ölümüne veya Müessir Fiile Uğramasına Yol Açan İkiden Ziyade Kimseler Arasındaki Karşılıklı ve Fiili Çatışma Olması )
Y4.CDE. 2002/3855KAVGA ( Salt Öfkeyle Söylenen Sözlerin Tehdit Suçunu Oluşturmayacağı Nedeninin - Yasal Olmayan Bir Gerekçe Olduğu )
Y4.CDE. 1981/1043KAVGA ( Sanıkların Kavga Sırasında Silahlarının Çekip Mağduru Kovalamaları )
Y1.CDE. 2005/1189KAVGA EDERKEN ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanığın Tanıkla Konuşurken Gelen Maktülün "Ne Konuşuyorsunuz Lan Siz Burada" Demesi Üzerine Kavga Ederlerken Bıçaklayarak - Haksız Tahrik )
Y2.CDE. 2005/1552KAVGA EDİLEN YER ( Apartman Giriş Kapısının Dışında/Apartman İçinde/Apartmanın Giriş Kapısını Zorlayarak Binaya Girilmeye Çalışılması - Konut Dokunulmazlığını Bozmak )
Y2.CDE. 2004/15086KAVGA ESNASINDA FEVREN SÖYLENEN SÖZLER ( Sövme Fiilinin Gerçekleştiğine İlişkin Tanık Beyanı Bulunması Karşısında Aleniyet Unsurunun Oluşmadığından Bahsedilemeyeceği )
Y4.CDE. 1990/4589KAVGA ESNASINDA ÖFKE ( Tehdidin Suç Olamayacağı Nedenine Dayanılma - Kararın Yasal Temeli )
YCGKE. 1988/1-470KAVGA ESNASINDA ÖLÜM ( Sanıkların Eylemlerinin Ölümle Biten Kavgada Ölene El Uzatma Niteliğinde Olması )
YCGKE. 1988/356KAVGA ESNASINDA YERE DÜŞÜP BACAĞIN KIRILMASI ( Kastın Aşılması Suretiyle Müessir Fiil )
YCGKE. 1986/4-588KAVGA ETMEK ( Sanıkların Adiyen Etkili Eylem Suçunun Asli Faili Olmaları )
YCGKE. 1982/8-61KAVGA ETMEMELERİNİ ÖNEREN POLİSİ DÖVÜP ZORLA ARABAYA KOYAN VE UZAK BİR YERE GÖTÜRÜP BIRAKAN SANIKLAR ( Özgürlüğü Daraltma Suçu )
YCGKE. 1982/148KAVGA ETTİĞİ KİŞİYE ÇOK BENZEYEN MAKTULE KASDEN ARABASIYLA ÇARPIP ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN SANIK ( Şahısta Hata Sonucu Kasden Adam Öldürmek )
YCGKE. 1989/1-33KAVGA ETTİĞİ KİŞİYİ BIÇAKLAYAN SANIK ( Adam Öldürmeye Tam Teşebbüs İddiası )
Y1.CDE. 1997/75KAVGA ETTİĞİ KİŞİYİ DÜKKANINDAN GETİRDİĞİ TÜFEKLE ETKİLİ MESAFEDEN VURARAK ÖLDÜRMEK ( Kasten Adam Öldürmek )
YCGKE. 1978/1-19KAVGA ETTİĞİ MAKTULÜ VURMASI YÖNÜNDE KARDEŞİNİ TEŞVİK EDEN SANIK ( Azmettirme Değil Teşvik Sözkonusu Olması )
Y16.CDE. 2015/325KAVGA İHBARI ( Kanunlarımızda Açıkça Suç Olarak Tanımlanmadığı Gibi İsnadda Bulunulan Kişi de Açıkça Belirtilmemiş Olduğundan Yasal Unsurları İtibariyle Oluşmayan Suçtan Beraati Gerektiği - Suç Uydurma )
Y9.HDE. 2007/6364KAVGA NEDENİYLE FESİH ( İki İşçiden Birinin/İşçilerin Eylemleri Arasında Orantısızlık Olduğu - Eşit Davranma Borcunun Feshe Etkili Olmayacağı )
Y4.CDE. 2003/11653KAVGA NEDENİYLE KARAKOLA GÖTÜRÜLME ( Nezarete Konulup Daha Sonra da Rapor Alınması İçin Hastaneye Götürülen Sanığın Bu Süreç İçindeki Görevlilere Sövme ve Yaralama Eylemlerinin Bir Bütün Halinde TCY.nın 258/1-3. Maddesine Uyup Uymadığının Tartışılması Gerektiği )
Y12.CDE. 2014/2703KAVGA OLAYININ POLİSE İNTİKAL ETMESİ SONUCUNDA KİŞİNİN 197 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Sanığın Araç Kullanmadığı Ehliyeti ve Aracının Bulunmadığına Dair Savunmasının Aksine Alkollü İken Araç Kullandığına İlişkin Delil ve İddia Bulunmadığı - Beraatine Hükmedilmesi Gerektiği )
Y1.CDE. 2003/1533KAVGA ORTAMINDA BIÇAK İLE BACAĞA VURMAK ( Maktülün Bu Darbe Sonrası Ölmesi - Kastın Aşılması Suretiyle Adam Öldürme Suçunun Oluştuğunun Kabulü )
Y1.CDE. 2005/528KAVGA ORTAMINDA ETKİLİ EYLEM ( Sanıkların Mağduru Kollarından Tuttukları Sırada Yapılan Atışın Mağdura İsabeti Yanında Sanıklara da İsabet Etmesi Gerekeceği - Oysa ki Bunlarda Bir İsabet Bulunmaması Nedeniyle )
Y1.CDE. 2010/3143KAVGA ORTAMINDA GERÇEKLEŞEN YARALAMA ( Mağdurda Meydana Gelen Yaranın Sayı ve Niteliği İle Engel Halin Bulunmadığı Gözetilmediğinde Eylemin Öldürmeye Teşebbüs Değil Kasten Yaralama Olduğunun Kabul Gereği )
Y2.CDE. 2003/22197KAVGA ORTAMINDA SARFEDİLEN TEHDİT İÇERİR SÖZLER ( Karşı Taraf Üzerinde Ciddi Bir Endişe ve Korku Yaratacak Yeterlilikte ve Elverişlilikte Olması Gereği )
Y1.CDE. 2011/1665KAVGA ORTAMINDA YARALAMA ( Özellikle Mağdurun Hayati Organlarının Bulunduğu Bölgeyi Hedef Alarak Bıçakla Darbesini Gerçekleştirdiğine Dair Delil Bulunamadığı - Eylemin Kasten Öldürmeye Teşebbüs Değil Kasten Yaralama Olarak Değerlendirileceği )
YCGKE. 1987/4-153KAVGA SIRASINDA ALLAHA KÜFÜR ETMEK ( Kastın Olmaması Nedeniyle Mahkümiyete Karar Verilememesi )
Y1.CDE. 2009/1217KAVGA SIRASINDA ATEŞ EDİP ÖLÜME YOL AÇMA ( Maktulenin Sanıkla Mağdurun Arasına Girmek İstediği Sırada Sanığın Ateş Etmesi Sonucu İsabet Alarak Öldüğü Olayda Sanığın Hedef Seçtiği Mağdura Ateş Ettiği Sırada Maktulenin de İsabet Alıp Yararlanabileceğini ya da Ölebileceğini Öngörmesi - Olası Kastla Öldürme Suçunun Oluştuğu )
Y1.CDE. 2006/894KAVGA SIRASINDA ATILAN YUMRUK SONUCU ÖLÜM ( Maktulün Kalp Hastası Olduğunun Bilinip Bilinmediğinin Araştırılması - Bilinmesi Halinde Eylemin Bilinçli Taksir Sonucu Öldürme Bilinmemesi Halinde Taksirle Adam Öldürme Suçu Olarak Değerlendirilmesi Gereği )
Y1.CDE. 1994/4161KAVGA SIRASINDA BİRDEN ÇOK MAKTÜLE EL UZATMAK ( Tek Suç Oluşması )
YİBGKE. 1991/5KAVGA SIRASINDA FEVREN SÖYLENEN SÖZLER ( Tehdit Kasdı Oluşturmayacağı )
YCGKE. 1988/373KAVGA SIRASINDA GÖĞÜS KAFESİNDEN BIÇAKLAMA ( Mücerret Öldürme Kastını Göstermemesi )
Y1.CDE. 2013/3384KAVGA SIRASINDA HAYATİ TEHLİKEYE NEDEN OLACAK ŞEKİLDE YARALAMA ( Hayati Bölgelerin Hedef Alındığını Gösterir Kesin ve Yeterli Kanıt Bulunmadığı - Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )
Y1.CDE. 2009/8505KAVGA SIRASINDA KALP HASTALIĞININ AKTİF OLMASI SONUCU ÖLÜM ( Taksirle Ölüme Neden Olma Suçunun Oluştuğu )
Y1.CDE. 2007/8075KAVGA SIRASINDA KASTEN YARALAMA ( Kim Tarafından Başlatıldığı Belli Olmayan Olayda Haksız Tahrik Nedeniyle Sanıkların Cezalarından Asgari Oranda İndirim Yapılması Gerektiği )
Y4.CDE. 2004/11016KAVGA SIRASINDA KIZGINLIKLA SÖYLENEN SÖZLER ( Tehdit Suçu Unsurlarının Bulunmadığı Gerekçesi İle Beraat Kararı Verilemeyeceği - Öfkenin Kastı Ortadan Kaldırmayacağı )
YCGKE. 1998/2-252KAVGA SIRASINDA KIZGINLIKLA SÖYLENEN SÖZLER ( Tehdit Suçunun Oluşmaması )
Y2.CDE. 2008/27734KAVGA SIRASINDA KORKUTMAK AMACIYLA KURU SIKI TABANCA GÖSTERME ( 5237 SK. 106. Maddesinin 1. Fıkrasının 2. Cümlesindeki Suçu Oluşturup Oluşturmadığının Tartışılması - Sanık Hakkında Hüküm Kurulmasına Yer Olmadığına Karar Verildiğinden Kuru Sıkı Tabancanın İadesine Karar Verilmesi Gereği )
YCGKE. 1989/1-69KAVGA SIRASINDA KORKUTMAK MAKSADIYLA HAVAYA ATEŞ AÇAN SANIK ( Adam Öldürmeye Nakıs Teşebbüs İddiası
Y8.CDE. 1988/6604KAVGA SIRASINDA MADDİ HASARA UĞRAYAN MÜDAHİL ( Izrar Suçunun Kasıt Yokluğu Dolayısıyla Oluşmaması )
Y4.CDE. 2008/10010KAVGA SIRASINDA ÖFKE İLE SÖYLENEN TEHDİT SÖZLERİ ( Yasal İndirim Nedeni Olarak Kabulü Olanaklı Olup Bu Durum Kastı Ortadan Kaldırmadığı )
Y4.CDE. 1994/3646KAVGA SIRASINDA ÖFKEYLE İŞLENEN TEHDİT ( Kanuni Hafifletici Sebep Niteliğinde Kabulü )
Y4.CDE. 1990/4140KAVGA SIRASINDA ÖFKEYLE İŞLENEN TEHDİT ( Öfkenin Kanuni Hafifletici Sebep Niteliği )
Y4.CDE. 1993/5653KAVGA SIRASINDA ÖFKEYLE İŞLENEN TEHDİT SUÇU ( Öfkenin Kanuni Hafifletici Sebep Oluşturabileceği )
Y2.CDE. 2007/6485KAVGA SIRASINDA ÖFKEYLE SÖYLENEN SÖZLER ( Korkutuculuk Özelliği Bulunamayacağı Nedeniyle Beraat Hükmü Kurulamayacağı - "Daha Önce Seni Bıçaklamış İdim Ucuz Kurtuldun Bu Kere Seni Öldüreceğim" )
Y4.CDE. 1995/7288KAVGA SIRASINDA ÖFKEYLE SÖYLENEN TEHDİT İÇERİKLİ SÖZLER ( Tehdit Suçunu Oluşturacağı )
Y4.CDE. 1995/3513KAVGA SIRASINDA YARALAMA ( Mağdurdaki Yarayı Meydana Getirenin Sanıklardan Hangisi Olduğunun Tesbiti )
Y1.CDE. 2007/1030KAVGA SONUCU ÖLÜM ( Maktülün Düştüğü ve Olayın Efor ve Stresi İle Kendisinde Önceden Mevcut Olan Kronik Kalp-Damar Hastalığının Akut Hale Geçmesi Sonucu Öldüğü - Sanığın Bunu Önceden Bildiği Anlaşılmakla Eylemi Bilinçli Taksirle Adam Öldürme Suçunu Oluşturduğu )
YCGKE. 2013/1-343KAVGA SUÇU ( Sanıkların Birden Çok Ölü veya Yaralıya El Uzattığı Anlaşılsa Bile Tek Bir Kavgada Yaralıya El Uzatma Suçunun Oluşacağı - Birden Çok Ölü veya Yaralıya El Uzatılmasının Ancak Temel Cezanın Belirlenmesinde Teşdit Sebebi Yapılabileceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2008/17775KAVGA VE TARTIŞMA SIRASINDA HAKSIZ FİİL ( Öfke ve Elemin Failin İradesini Etkileyen Bir Etken Olarak Kusur Yeteneğinde Meydana Getirdiği Azalma Nedeniyle Koşulları Varsa Ancak Yasal İndirim Nedeni Olarak Kabul Edilebileceği )
Y4.CDE. 2005/7503KAVGA VE TARTIŞMA SIRASINDA SÖYLENEN SÖZLER ( Haksız Fiilin Husule Getirdiği Şiddetli Öfke ve Elemle Söylense Bile Tehdit Suçunun Oluşumunu Engelleyen Husus Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y4.CDE. 2009/17835KAVGA VEYA TARTIŞMA SIRASINDAKİ SÖZLER ( Haksız Bir Fiilin Kendisinde Husule Getirdiği Şiddetli Öfke ve Elemin Failin İradesini Etkileyen Bir Etken Olarak Kusur Yeteneğinde Meydana Getirdiği Azalmanın Ancak Koşulları Varsa Yasal İndirim Nedeni Olabileceği )
Y4.CDE. 2014/5133KAVGA VEYA TARTIŞMA SIRASINDAKİ SÖZLER ( Haksız Bir Fiilin Kendisinde Meydana Getirdiği Şiddetli Öfke ve Elemin Failin İradesini Etkileyen Bir Etken Olarak Kusur Yeteneğinde Meydana Getirdiği Azalmanın Yasal İndirim Nedeni Olabileceği Fakat Suçun Meydana Gelmesini Engellemeyeceği/Beraat Kararının Yerinde Olmadığı )
Y1.CDE. 1999/3900KAVGADA ADAM ÖLDÜRME ( Maktülün Kardeşiyle Kavga Eden Sanıklara Ateş Etmesi/Dengenin Sanık Lehine Bozulması - Sanık İçin Hafif Tahrik Kabul Edilmesi Gereği )
Y1.CDE. 2003/4262KAVGADA ADAM ÖLDÜRME VE YARALAMA ( İlk Haksız Hareketin Maktül ve Mağdurların Bulunduğu Grup Tarafından Gelmiş Olması - Hafif Haksız Tahrik Hükmünün Uygulanması Gerektiği )
Y4.CDE. 1994/3293KAVGADA ARAYA GİREN KİŞİNİN AÇILAN ATEŞLE VURULMASI ( Sanığın Tesbit Edilmesi )
YCGKE. 1983/1-24KAVGADA ARAYA GİRMEYE ÇALIŞAN KİŞİYİ BİLİNÇLİ OLARAK YARALAYAN VE HAYATİ TEHLİKEYE MARUZ BIRAKAN SANIK ( Öldürmeye Tam Teşebbüs )
Y2.CDE. 2008/14241KAVGADA BIÇAK ÇEKME ( 5237 S.K.'daki Tehdit Suçunu Oluşturduğunun Kabulü Halinde 765 S.K. İle Karşılaştırılarak Lehe Yasanın Tespit Edileceği - 5237 S.K. Md. 106'da Yer Alan Suçu Oluşturmadığının Kabulü Halinde Sanığın Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2000/8-126KAVGADA BIÇAK ÇEKMEK ( Sanığın Eyleminden Sonra Askere Alınmış Olması-Yargılamanın Geri Bırakılması )
Y2.CDE. 2002/18857KAVGADA BIÇAK GÖSTERMEK SUÇU ( Olayın Silahlı Tehdit Suçunu Oluşturduğunun Anlaşılması Halinde Sulh Ceza Mahkemesi'nce Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereği )
Y8.CDE. 2007/7499KAVGADA BIÇAK SALLAMA ( Yaralamaya Teşebbüs - Kasten Yaralama )
Y1.CDE. 2007/2234KAVGADA BIÇAK SALLAMA ( Yaşamı Tehlikeye Sokacak Şekilde Yaralama - Duyulardan veya Organlardan Birinin İşlevinin Sürekli Zayıflamasına veya İşlevinin Yitirilmesine Neden Olup Olmadığı Hususunda Rapor Alınması Gerektiği )
Y1.CDE. 1978/1862KAVGADA EL ATMA SURETİYLE ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Öldüren veya Yaralayan Yanında Kavgaya Katılması Gereği )
Y1.CDE. 1976/3690KAVGADA EL ATMA SURETİYLE ADAM ÖLDÜRME VE YARALAMA ( İki Tarafın Karşılıklı Taş ve Silahlarla Birbirine Saldırması-İlk Eylemi Hangi Tarafın Başlattığının Tespit Edilememesi )
YCGKE. 1993/4-154KAVGADA EL UZATMA ( Kadının Sevgilisiyle Kavga Eden Kocasını Tutması-Müessir Fiile İştirak Bulunmadığı )
YHGKE. 1996/4-379KAVGADA EL UZATMA ( Kavgada El Uzatma Öldürme veya Yaralama Eylemine İştirak veya Müzaheret Olmadığı - Yasalarda Sayılan Müteselsil Sorumluluk Halleri Dışında Bir Sebeple Müteselsil Sorumluluk Oluşturulamayacağı )
YCGKE. 1995/4-282KAVGADA EL UZATMA ( Öldürme ve Yaralama Suçlarının Faillerine Yardım Kastıyla Olmaksızın Öldürülen Veya Yaralanan Kişiye Vurmak )
YCGKE. 1995/1-374KAVGADA EL UZATMA ( Suçun Özellikleri-En Az Üç Kişi Bulunması )
Y4.HDE. 2004/10427KAVGADA EL UZATMA EYLEMİ ( Yasada Bu Eylemin Öldürme ve Yaralama Eylemine İştirak veya Müzaharet Olarak Benimsememiş Olması )
Y3.CDE. 2006/9494KAVGADA EL UZATMAK ( 5237 Sayılı TCK'da Yer Verilmediği - Sanığın Mağdura Boru İle Vurduğu/Yaralanmanın Basit Tıbii Müdahale İle Giderilip Giderilemeyeceğinin Rapor İle Belirleneceği )
Y1.CDE. 1997/2412KAVGADA EL UZATMAK ( Kavgada El Uzatılanın Ölmüş Olması Halinde Kavgaya Katılanlara Verilecek Ceza )
Y1.CDE. 2002/4808KAVGADA EL UZATMAK ( Maktulün Sopa İle Darbına Maruz Kalan Sanığın Maktule Yönelik Herhangi Bir Davranışının Olmaması - Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
Y4.CDE. 2002/5954KAVGADA EL UZATMAK ( Yakınandaki Kırık - Oluşturan Sanığın Saptanıp Saptanamamasına Göre Sanıklara Ceza Tayin Edileceği )
Y4.CDE. 1980/2317KAVGADA FEVREN SÖYLENEN SÖZLER ( Tehdit Suçunun Oluşmaması )
Y2.CDE. 2008/19032KAVGADA KIZGINLIKLA SÖYLENEN SÖZLER ( Tehdidin Katılan Üzerinde Ciddi Korku Yaratacak Elverişte Olup Olmadığı Olay ve Koşullara Göre Belirlenmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2008/17471KAVGADA KIZGINLIKLA SÖYLENEN SÖZLER ( Tehdit İradesiyle Olamayacağı Varsayımının Kabulünün Yasal Olmadığı )
YCGKE. 1990/4-368KAVGADA KIZGINLIKLA SÖYLENEN SÖZLER ( Tehdit Suçunu Oluşturmayacağı )
Y1.CDE. 2002/3020KAVGADA KORKUTMAK AMACIYLA ATEŞ ETMEK ( Polis Memurunun Üzerine Atılmasıyla İki El Atışın Duvara Rastlaması - Öldürme Kastının Kanıtlanamaması )
Y2.CDE. 2005/2243KAVGADA KORKUTMAK AMACIYLA BIÇAK ÇEKMEK ( Sanık İle Mağdur Tartışırlarken - Eyleminin Sair Tehdidat Kabulü İle Şikayetten Vazgeçme Nedeniyle Davanın Düşürülemeyeceği )
Y2.CDE. 2004/17684KAVGADA KORKUTMAK AMACIYLA BIÇAK ÇEKMEK ( Suçunun Oluşup Oluşmadığının Tartışılması Gerektiği - Sanığın Silahla Müessir Fiile Teşebbüs Suçundan Beraat Ettiği )
Y4.CDE. 1981/2122KAVGADA KORKUTMAK AMACIYLA SİLAH BOŞALTMA ( İki El Ateş Edilmesi Halinde Müteselsil Suç Oluşmayacağı )
Y8.CDE. 1997/17602KAVGADA KORKUTMAK AMACIYLA SİLAH BOŞALTMAK ( Aynı Olayda İki Ayrı Suç İçin Farklı Gerekçelerle Farklı Hükümler Kurulmasının Çelişkili Olması )
Y8.CDE. 2001/13363KAVGADA KORKUTMAK AMACIYLA SİLAH BOŞALTMAK ( Ayrı Suçlardan Tayin Olunan Aynı Türden Para Cezasının İçtima Edilmesi ve Toplam Ceza Esas Alınarak Uygulama Yapılması )
Y2.CDE. 2001/18303KAVGADA KORKUTMAK AMACIYLA SİLAH BOŞALTMAK ( Müştekinin Sanığı Dövmesi Üzerine Sanığın Kuru Sıkı Tabanca ile Havaya ve Yere Ateş Ettiğinin Anlaşılması-Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanması )
YCGKE. 1979/2-26KAVGADA KORKUTMAK AMACIYLA SİLAH BOŞALTMAK ( Suçun Manevi Tazminata Hükmedilmesini Gerektirecek Suçlardan Olmadığı )
Y2.CDE. 2004/14641KAVGADA KORKUTMAK AMACIYLA SİLAH ÇEKMEK ( Sanığın Bıçağı Müştekiye Sallaması - Sanığın Eyleminin Kavgada Korkutmak Amacıyla Silah Çekmek ve Silahla Müessir Fiile Teşebbüs Suçlarını Oluşturup Oluşturmadığı Tartışılarak Sonucuna Göre Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği )
Y2.CDE. 2004/11158KAVGADA KORKUTMAK AMACIYLA SİLAH ÇEKMEK ( Sanığın Bıçakla Yaralamak Amacıyla Müştekinin ve Kavgayı Ayırmak İsteyen Diğer Müştekinin Üzerine Yürümekten İbaret Eyleminin İki Müştekiye Karşı Ayrı Ayrı Silahla Müessir Fiile Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu )
Y8.CDE. 2000/18901KAVGADA KORKUTMAK AMACIYLA SİLAH ÇEKMEK ( Sanığın Müşteki İle Kavga Yaptığı Sırada Elini Beline Atmış Olmasındaki Kastının Belirlenemeyeceği - Silahın Çekilmeden Önce Müşteki Tarafından Görülmüş Olması Halinde de Ancak Sair Tehdidat Suçunu Oluşturabileceği )
Y4.CDE. 1999/10211KAVGADA KORKUTMAK AMACIYLA SİLAH ÇEKMEK ( Sanığın Sahibi Olduğu Gece Kulübünde Kira Borcu Nedeniyle Çıkan Tartışmada 1 El Havaya Ateş Açtığı - Suçun Oluşup Oluşmadığının Tartışılacağı )
Y2.CDE. 2003/11681KAVGADA KORKUTMAK AMACIYLA SİLAH GÖSTERMEK ( Sanığın Bıçakla Müştekiyi Kovalaması Müştekinin Tanığın Değirmenin Kapısını İçerden Kilitlemesiyle Sanığın Elinden Kurtulması - Müessir Fiile Tam Kalkışma Suçu Oluşacağı )
Y4.CDE. 1978/3504KAVGADA KORKUTMAK AMACIYLE SİLAH ÇEKMEK ( Manevi tazminat )
Y2.CDE. 2001/11491KAVGADA KORKUTMAK İÇİN SİLAH BOŞALTMAK ( Gönüllü Köy Korucusu-Zimmetli Silah-Görev )
Y10.CDE. 2004/21242KAVGADA KORKUTMAK İÇİN SİLAH ÇEKME ( Sanıkta Ele Geçirilen Tabancanın Namlusuna Mermi Sürülmüş Olduğu - TCK'nun 466/1. Maddesi Uyarınca Cezalandırılması Gerektiği )
YİBGKE. 1965/2KAVGADA KORKUTMAK İÇİN SİLAH ÇEKME ( Silah Unsurunun Olağan Durumdaki Kişiyi Korkutabilecek Nitelikte ve Yeterlilikteki Araç Olması )
Y2.CDE. 1999/5775KAVGADA KORKUTMAK İÇİN SİLAH ÇEKMEK ( Ceza Kararnamesiyle Ceza Verilemeyeceği )
Y2.CDE. 2001/13338KAVGADA KORKUTMAK İÇİN SİLAH ÇEKMEK ( Köy Bekçisi-Asliye Ceza Mahkemesinin Görevi )
Y4.CDE. 1990/730KAVGADA KORKUTMAK İÇİN SİLAH ÇEKMEK ( Muhtarın Ruhsatlı Şahsi Malı - Cezanın Artırılamayacağı )
Y2.CDE. 2005/6771KAVGADA KORKUTMAK İÇİN SİLAH ÇEKMEK ( Sanığın Kaçamaklı İkrarı ve Kamu Tanığının "Elinde Yere Doğru Tutulmuş Olarak Tabanca Vardı" Şeklindeki Hazırlık Anlatımı/Suçun Sübuta Erdiği - Beraat Hükmü Verilemeyeceği )
Y2.CDE. 2003/22714KAVGADA KORKUTMAK İÇİN SİLAH ÇEKMEK ( Sanığın Korkutmak Amacıyla Üzerinde Taşıdığı Av Tüfeğini Müştekiye Doğrultmak Suretiyle Çektiği - Sanığın Eyleminin TCK'nun 466/1. Maddesinde Düzenlenen Suçu Oluşturduğu )
Y4.CDE. 1994/9608KAVGADA KORKUTMAK İÇİN SİLAH ÇEKMEK ( Sanığın Oğlunu Döven Sanıkları Kavga Bitmeden Silah Doğrultarak Tehdit Etmesi )
Y2.CDE. 2003/10772KAVGADA KORKUTMAK İÇİN SİLAH ÇEKMEK ( Sanığın Olayda Kullandığı Silahın Kendisine Görevi Gereği Verilen Silah Olup Olmadığının Açıkça Belli Olmaması - TCK. Md. 281 Uygulanamayacağı )
Y4.CDE. 2003/7452KAVGADA KORKUTMAK İÇİN SİLAH ÇEKMEK ( Sanık ve Yakınanın Tartışıp Küfürleştikleri Sırada Tabancasını Doğrultup Mekanizmasını Hareket Ettirmesi )
Y4.CDE. 1990/6546KAVGADA KORKUTMAK İÇİN SİLAH ÇEKMEK ( Silahın Plastik Oyuncak Olması )
Y4.CDE. 1998/1429KAVGADA KORKUTMAK İÇİN SİLAH ÇEKMEK ( Tehdit Sözü Söylemeden )
Y4.CDE. 1999/3541KAVGADA KORKUTMAK İÇİN SİLAH ÇEKMEK ( Tehdit Sözü Söylenmemişse TCK m. 466/1'in Uygulanması )
Y2.CDE. 2001/21317KAVGADA KORKUTMAK İÇİN SİLAH ÇEKMEK SUÇU ( Geçici Köy Korucusu Olan Sanığın Bu Nedenle Kendisine Verilen silahla Atılı Suçu İşlemesi )
YİBGKE. 1965/2KAVGADA KORKUTMAK İÇİN SİLAH ÇEKMEK SUÇU ( Suçun Öğesi Olan Silah Tanımı )
Y4.CDE. 1990/4747KAVGADA KORKUTMAK İÇİN SİLAH ÇEKMEK VE SİLAH BOŞALTMAK ( Görevli Memura Etkin Direnmek )
Y2.CDE. 2006/7719KAVGADA KORKUTMAK MAKSADI İLE ATEŞ ETMEK ( 5237 S. TCK'da Suç Olarak Düzenlenmemesi Karşısında Beraat Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2000/3770KAVGADA KORKUTMAK MAKSADI İLE HAVAYA ATEŞ ETMEK ( Hasmın Gaz Tabancası Çıkartması Üzerine - Tahrik Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gereği )
Y4.CDE. 2000/5724KAVGADA KORKUTMAK MAKSADI İLE SİLAH ÇEKMEK
Y2.CDE. 2003/22187KAVGADA KORKUTMAK MAKSADIYLA SİLAH ATMAK ( Suçundan Hüküm Kurulamaması - Sanığın Müştekinin Ayaklarına Doğru Av Tüfeğiyle Ateş Ederek Yaraladığı )
Y2.CDE. 2000/482KAVGADA KORKUTMAK MAKSADIYLA SİLAH BOŞALTMAK ( Ordu Malı Beylik Tabanca - Yargılamanın Asliye Ceza Mahkemesinde Yapılması Gerektiği/Görev )
YCGKE. 1975/4-456KAVGADA KORKUTMAK MAKSADIYLA SİLAH BOŞALTMAK ( Para Cezası Sürelerinin Altı Ay İçerisinde Altı Eşit Taksitle Ödenmesi Kararı )
Y2.CDE. 2001/11787KAVGADA KORKUTMAK MAKSADIYLA SİLAH BOŞALTMAK ( Sanığın Evinin Kapı ve Camlarını Taşlayıp Kırmak-Haksız Tahrik )
YCGKE. 1972/2-156KAVGADA KORKUTMAK MAKSADIYLA SİLAH BOŞALTMAK ( Suçun Niteliği Öne Sürülerek Tedbirlere Çevrilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y4.CDE. 1996/5844KAVGADA KORKUTMAK MAKSADIYLA SİLAH BOŞALTMAK ( Tehdit Sözlerini Söyledikten Sonra ve Kavga Sürerken Uzaklaşarak )
Y2.CDE. 2000/2756KAVGADA KORKUTMAK MAKSADIYLA SİLAH ÇEKME ( Sanık Hakkında Kesinleşmiş Beraat Kararı Bulunması )
YCGKE. 1999/2-70KAVGADA KORKUTMAK MAKSADIYLA SİLAH ÇEKMEK ( Mahkemece Dava Açılmayan Konuda Karar Verilmesi )
Y2.CDE. 2004/17380KAVGADA KORKUTMAK MAKSADIYLA SİLAH ÇEKMEK ( Müştekinin Hazırlıkta Sanığın Kendisine Silahı Doğrultarak Ölümle Tehdit Ettiğini Beyan Ettiği - Eylemin Silahla Tehdit Suçunu Oluşturabileceğinden Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olacağı )
Y2.CDE. 2001/22501KAVGADA KORKUTMAK MAKSADIYLA SİLAH ÇEKMEK ( Sanığın Çektiği Bıçağı Mağdurun Eliyle Tutarak Yaralandığının Anlaşılması )
Y2.CDE. 1999/11880KAVGADA KORKUTMAK MAKSADIYLA SİLAH ÇEKMEK ( Teşebbüs - Memuriyet Nedeniyle Verilip Verilmediğinin Araştırılması/Görevli Mahkeme )
Y2.CDE. 1999/1779KAVGADA KORKUTMAK MAKSADIYLA SİLAH ÇEKMEK ( Zamanaşımı )
Y2.CDE. 1999/2734KAVGADA KORKUTMAK MAKSADIYLA SİLAH ÇEKMEK VE SARHOŞLUK ( Sanığın Savunmasında Belirttiği Görgü Tanıklarının Hüküm Kurulmadan Önce Dinlenilmeleri Zorunluluğu )
YCGKE. 1975/8-152KAVGADA KORKUTMAK SURETİYLE SİLAH ÇEKMEK ( İçtimaen Verilen Cezaların Ertelenmesi )
Y1.CDE. 2006/2233KAVGADA MAĞDURUN İLK HAKSIZ HAREKETİ YAPMASI ( Sanık Lehine Haksız Tahrik Hükmünün Uygulanması Gerektiği )
Y1.CDE. 2004/2262KAVGADA MAKTULÜ TUTMAK ( Tutmanın Etkin bir Tutma Olduğunun Anlaşılamadığı/TCK. 448, 65/3, 59 Maddeleri Gereğince Tecziyesi Gereği - Sanığın Kardeşi Olan Diğer Sanık İle Birlikte Adam Öldürmesi )
Y1.CDE. 2002/3338KAVGADA MAKTULÜN YANINDA YERALAN MAĞDURA EL UZATAN SANIK (Eylemin Ölümle Biten Kavgaya İştirak Olduğu)
Y1.CDE. 2003/161KAVGADA MECRUHA EL UZATMA ( Dava Konusu Olayda Traktörün Çarpması Nedeniyle Yere Düşen Mağdura Sanığın Demir Çubuklarla Vurması Neticesinde Bu Suçunda Unsurlarının Oluştuğunun Kabul Edilmesi )
Y4.CDE. 1990/7463KAVGADA ÖFKEYLE SÖYLENEN TEHDİT İÇEREN SÖZLER ( Tehdit Suçunu Oluşturacağı ve Öfkenin Kanuni Hafifletici Sebep Teşkil Edeceği )
Y4.HDE. 1992/3624KAVGADA ÖLENE EL UZATMA ( Öldürenle Birlikte Zarardan Müteselsil Sorumlu Tutulamama )
YCGKE. 1990/1-162KAVGADA ÖLENE EL UZATMAK ( Kapışma Sırasında Aniden Gerçekleşen Hareketle Öldürme Fiilinin Gerçekleşmesi )
Y1.CDE. 1992/895KAVGADA ÖLENE EL UZATMAK ( Kardeşinin Kavga Ettiği Kişiye Vurmak )
Y1.CDE. 2000/2975KAVGADA ÖLÜM ( Maktülde Kalp ve Damar Hastalığı Bulunduğu/Failin İradesinden Hariç Beklenmeyen Halin Etkisi Sonucunda Ölüm Olduğu - 765 S.K. Md. 452/2'nin Uygulanacağı )
YCGKE. 2009/2-17KAVGADA SİLAH BOŞALTMA ( 765 S.K.'da Düzenlenen Eylemin 5237 Sayılı TCK. Md. 106/1'de Yer Alan Tehdit Suçu Kapsamında Değerlendirileceği )
Y8.CDE. 2000/18232KAVGADA SİLAH BOŞALTMA ( Takdiri İndirim Nedeninin Bir Suçta Uygulanıp Diğerinde Uygulanmamasının Yasaya Aykırı Olması )
YCGKE. 2007/2-264KAVGADA SİLAH BOŞALTMA ( Temyiz İncelemesinin Yapılabilmesi İçin Direnme Kararının Katılanlara Tebliği Verdikleri Takdirde Temyiz Sanığa Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2004/16272KAVGADA SİLAH BOŞALTMA ( Yaralama - 5237 Sayılı Yasanın 7/2 5252 Sayılı Yasanın 9/3 Uyarınca 765 ve 5237 Sayılı TCY'larının İlgili Hükümleri Karşılaştırılıp Sanıklar Yararına Olan Yasa Hükümleri Saptanarak Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2002/9330KAVGADA SİLAH BOŞALTMA VE OTURULAN YERDE SİLAH ATMA ( Sanığın Mağdura Silahla Ateş Etmesinin Yaralamaya Tam Kalkışma Niteliğinde Kabul Edilmesine Karşın Tek Olan Eylemin Bölünmesi )
Y8.CDE. 1999/14779KAVGADA SİLAH BOŞALTMAK
Y8.CDE. 2001/11392KAVGADA SİLAH BOŞALTMAK ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçu Yanında İşlenen Bu Suça İlişkin Davanın 3005 Sayılı Yasaya Göre Yürütülmesinin Olanaksız Bulunması )
Y2.CDE. 2006/868KAVGADA SİLÂH BOŞALTMAK ( Kesinleşmemiş Kararlara Karşı Kanun Yararına Bozma Talebinde Bulunulması Mümkün Olmadığı )
Y8.CDE. 1996/15732KAVGADA SİLAH BOŞALTMAK ( Onbeş Yaşından Küçük Olan Tanığın Yeminsiz Dinlenmesinin Gerekmesi )
Y2.CDE. 2004/17156KAVGADA SİLAH BOŞALTMAK ( Sanığın Aracını Parkettiği Yerdeki Kişiyle Ücret Konusunda Tartışıp Birden Fazla Kişinin Saldırısına Maruz Kalıp 5 Gün İş ve Gücünden Kalacak Şekilde Yaralanması ve Saldırının Sürmesi Üzerine Bir El - Meşru Müdafa )
Y2.CDE. 2004/6289KAVGADA SİLAH BOŞALTMAK ( Sanığın Eylemi Hakkında Mahkumiyet Hükmü Kurulduğu Halde Aynı Eylemin Ayrıca Sair Tehdit Niteliğinde Bulunduğundan Bahisle Düşme Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y8.CDE. 2000/21396KAVGADA SİLAH BOŞALTMAK ( Şehir İçinde Korku ve Panik Yaratacak Şekilde Ateş Eden Kişi Hakkında TCK 264/7'nin de Uygulanacağı )
Y4.CDE. 1994/1437KAVGADA SİLAH BOŞALTMAK SUÇU ( Silah Çekmenin Suçun Unsuru Olması ve Müterakki Suç Niteliği )
Y2.CDE. 2001/35651KAVGADA SİLAH ÇEKME ( Sanığın Bıçakla Saldırmasına Rağmen Mağduru Sadece Yumrukla Yaralaması - Kavgada Silah Çekme Nedeniyle Hüküm Kurulmasına Yer Olmadığı )
Y8.CDE. 1997/12456KAVGADA SİLAH ÇEKME ( Sanıkların Kendi Davranışlarıyla Yarattıkları Kavgada Silahla Ateş Etmelerinin Kavgada Silah Çekme Suçunu Oluşturması )
Y2.CDE. 2006/2615KAVGADA SİLAH ÇEKME SUÇU ( Korkutmak Maksadı İle Ateş Etmek Suçunun 5237 Sayılı TCK'da Bağımsız Suç Olarak Düzenlenmediği Gerekçesi İle Sanığın Beraatinin Hatalı Olduğu )
YCGKE. 2011/6-381KAVGADA SİLAH ÇEKME SUÇU ( Yasa Yolu Başvurma Şeklinin ve Süresinin Sanığın Yokluğunda Verilen Kararda Gösterilmemesinin Sanık Açısından Yasa Yolu Süresinin Tebliğ ile İşlemeye Başlayacağı Gerçeğini Değiştirmeyeceği )
YCGKE. 2011/6-381KAVGADA SİLAH ÇEKME SUÇU ( Yasa Yolu Başvurma Şeklinin ve Süresinin Sanığın Yokluğunda Verilen Kararda Gösterilmemesinin Sanık Açısından Yasa Yolu Süresinin Tebliğ ile İşlemeye Başlayacağı Gerçeğini Değiştirmeyeceği )
YCGKE. 2000/8-5KAVGADA SİLAH ÇEKMEK ( Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Para Cezasına Çevrilmesinde Zorunluluk Olup Olmaması )
Y2.CDE. 1995/4760KAVGADA SİLAH ÇEKMEK ( Korkutmak Amacıyla - Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği )
Y4.CDE. 2002/436KAVGADA SİLAH ÇEKMEK ( Mağdurun ve Tanığın Çelişkili Anlatımlarının Yüzleştirilerek Giderilmeye Çalışılması )
Y9.CDE. 2005/4455KAVGADA SİLAH ÇEKMEK ( Mahkeme Kararlarının Yargıtay Denetimine Olanak Verecek Şekilde Açık Olması Gerektiği )
Y2.CDE. 2004/10288KAVGADA SİLAH ÇEKMEK ( Müşteki Sanığın Tezgahtaki Bıçağı Alarak Teşhir Etmek Suretiyle Kendini Savunduğu Ancak Sanıkların Eylemlerine Devam Ederek Her İki Dükkanın Camlarının Kırdıkları - Müşteki Sanık Hakkında TCK Md. 51/2'nin Uygulanması Gerektiği )
Y2.CDE. 2006/3261KAVGADA SİLAH ÇEKMEK ( Müştekinin Aşamalarda Benzer Beyanı İle Tanıkların İfadelerinden Sanığın Tartışma Sırasında Ekmek Bıçağı İle Mağdurun Üzerine Yürüdüğü - Bıçakla Yaralamaya Teşebbüs Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağı Tartışılması Gereği )
YCGKE. 1982/8-486KAVGADA SİLAH ÇEKMEK ( Önceki Hükmün Sanığın Temyizi Üzerine Yargıtay Tarafından Bozulmuş Olması ve Hükmün Tümüyle Ortadan Kalkması )
Y4.CDE. 1991/6546KAVGADA SİLAH ÇEKMEK ( Plastik Oyuncak Tabanca Çekmekle de Suçun Oluşacağı )
Y8.CDE. 2001/15291KAVGADA SİLAH ÇEKMEK ( Sabıkası Olmayan Sanığa Verilen Bir Ay Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesinin Gerekmesi )
Y4.CDE. 1998/10245KAVGADA SİLAH ÇEKMEK ( Tehdit İçerikli Sözler Sarfetmeden )
Y2.CDE. 2001/28519KAVGADA SİLAH ÇEKMEK (Zati Demirbaş Tabanca - Kişinin Memuriyeti Süresince Devlet Malı Silah Sayılmayacağı)
Y2.CDE. 2003/20725KAVGADA SİLAH ÇEKMEK SUÇU ( Sanığın Eyleminin Kavgada Silah Çekmek Suçunu Oluşturduğu Halde Sair Tehdidat Suçundan Beraat Kararı Verilemeyeceği )
YCGKE. 1991/2-209KAVGADA SİLAH ÇEKMEK VE HAKARET SUÇLARI ( Tekerrür Nedeniyle Cezanın Artırılmasında Sanığın Lehine Olan Kanun Hükmünün Tesbiti )
Y4.CDE. 2002/7212KAVGADA SİLAH GÖSTERME ( Aynı eylem nedeniyle silahla tehdit suçundan beraat, kavgada silah gösterme suçundan hüküm kurulmasının çelişeceği - Tanık beyanlarındaki çelişkinin giderilmeksizin veya hangisinin üstün tutulduğunun nedenleri gerekçede gösterilmeksizin karar verilemiyeceği )
Y4.CDE. 1997/7691KAVGADA SİLAH GÖSTERME ( Sanığın Cezasının Para Cezasına Veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesinin Gerekmesi )
Y4.CDE. 2007/780KAVGADA SİLAH GÖSTERME SUÇUNUN KANUNDA DÜZENLENMEMESİ ( Gerekçesiyle ve Eksik Soruşturma İle Beraat Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y2.CDE. 2001/39192KAVGADA SİLAH KULLANMAK ( Sanığın Kız Kardeşinin Kaçırılması - Aradaki Mesafenin Çok Fazla Olması )
Y2.CDE. 2001/12146KAVGADA SİLAH TEŞHİRİ ( Haksız Tahrik-Müessir Fiil )
Y2.CDE. 2003/16153KAVGADA SİLAH TEŞHİRİ ( Sanık Hakkında Ceza Tayin Edilirken Bin Liranın Küsurunun Hesaba Katılmayacağı - Ele Geçirilemeyen Spreyin Aşındırıcı Niteliği Belirlenmeden Tayin Edilen Cezanın Arttırılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y4.CDE. 1998/11067KAVGADA SÖZ SÖYLEMEKSİZİN SİLAH ÇEKMEK ( İddia ve Dolaylı Tanık Anlatımlarının Savunmaya Neden Üstün Tutulduğunun Gösterilmesi Gereği )
Y1.CDE. 1993/1778KAVGADA TABANCA PATLAMASI
Y2.CDE. 2000/568KAVGADA TABANCA TEŞHİRİ
Y1.CDE. 1993/1452KAVGADA TÜFEK PATLAMASI
YCGKE. 1990/4-149KAVGADA YARALANAN KİŞİYİ HASTANEYE KALDIRMASI HALİNDE KENDİSİNE KÖTÜ MUAMELEDE BULUNMA TEHDİDİ ( Şartlı Tehdit Suçu )
YCGKE. 1997/4-351KAVGADA YARALANANA EL UZATMAK ( Kavgaya Katılanların Sorumluluğunun Yaralama Suçu Sanıklarının Sorumluluğuna Bağlı Olması )
Y4.HDE. 2008/7242KAVGADA YARALANMA NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Kavgayı Başlatan Kişinin Yaralandığı - Bölüşük Kusuru Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Bedellerinde İndirim Yapılacağı )
Y4.CDE. 1995/7866KAVGADA YARALIYA EL DOKUNDURMA ( Sanığın Yaralıya Yönelik Eylemleri )
Y1.CDE. 1981/381KAVGADA YARALIYA EL UZATMA ( Yaralıya Kavga Sırasında Vurmak Suretiyle El Uzatan Sanığın Eyleminin Mağdurun Ölmemesi Nedeniyle Bu Suçu Oluşturması )
Y4.CDE. 1999/3874KAVGADA YARALIYA EL UZATMAK
Y4.CDE. 1989/5546KAVGADA YARALIYA EL UZATMAK ( Sanık Hakkında Uygulanacak Kanun Maddesi )
Y1.CDE. 2011/4961KAVGANIN HAREKETLİ ORTAMINDA MAZUR GÖRÜLEBİLECEK YARA ( Silahla Kasten Yaralama Suçu Oluştuğu - Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçunun Oluşmadığı )
Y1.CDE. 1993/737KAVGANIN HUDUSUNA SEBEBİ ASLİ OLANLAR ( Kanuni Tahrik Hükümlerinden Yararlandırılan Sanık-Cezanın Artırılması )
Y1.CDE. 1999/95KAVGANIN HUDUSUNA SEBEBİ ASLİ OLMA ( TCK.nun 464/2-son, 55/3 ve 59. Maddeleri Uygulanırken 1 Yıl 1 Ay 10 Gün Olan Cezanın 1 Yıl 1 Ay 15 Gün Olarak Verilmeyeceği )
Y3.CDE. 2015/20419KAVGANIN KATILANLARIN GÜRÜLTÜ YAPTIKLARI İDDİASIYLA ÇIKTIĞI (Karşılıklı Olarak Yaralandıklarının Anlaşılması Karşısında Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun Kararında Belirtildiği Üzere İlk Haksız Hareketin Hangi Taraftan Geldiğinin Araştırılması Gerektiği - Yaralama)
Y8.CDE. 2002/9893KAVGANIN KİMİN TARAFINDAN BAŞLATILDIĞININ BELİRLENEMEMESİ ( Etkili Eylem - Sanık Lehine Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
Y4.CDE. 2003/12669KAVGANIN NEDENİNİN BELİRLENEMEMESİ ( Kabul Edilmesine Karşın TCY.nın 51/1 Maddesinin Uygulanması Gerektiğinin Gözetilmemesi İsabetsiz Olduğu )
Y9.HDE. 2002/615KAVGANIN TARAFI OLMAK ( İşverene Fesih Hakkı Vermediği - Kıdem ve İhbar Tazminatı )
Y4.CDE. 1998/7481KAVGAYA DAHİL OLMA ( Burun Kırılması-Kavgaya Katılanın Burna Vurmamış Olması )
Y1.CDE. 2004/383KAVGAYA DAHİL OLMAK ( Mağduru Yaralayan Diğer Sanıklar İle Birlikte Kovalama Eylemi - TCK.'nun 464/3. Maddesindeki Suçu Oluşturacağı )
Y1.CDE. 2003/1532KAVGAYA EL UZATMA ( Dava Konusu Olayda Yerel Mahkemece Suç Vasfının Belirlenmesinde Hataya Düşülmüş Olması )
Y4.HDE. 2004/10365KAVGAYA EL UZATMA ( Ölümden Veya Yaralamadan Doğan Zarardan Teselsül Kuralları Uyarınca Borçlar Yasasının 50 Ve 51. Maddelerindeki Esaslara Göre Müteselsil Olarak Sorumlu Tutmaya Olanak Olmadığı - Maddi Tazminat Talebi )
Y4.HDE. 1997/6968KAVGAYA EL UZATMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Eyleminden Doğan Zarar Belirlenerek Giderimi Konusunda Karar Verilmesi )
Y4.CDE. 2003/8131KAVGAYA EL UZATMAK ( Diğer Sanık Mağduru Tutmayıp Yumruk Atmışsa Bu Suçtan Tecziyenin Gerekmesi - Bıçakla Yaralamak )
Y1.CDE. 2003/835KAVGAYA EL UZATMAK ( Maktülün Vücudundaki Beş Mermiden Birinin Tek Başına Öldürücü Olup Sanığın Tabancasından Çıktığı - Diğer Sanığa Kasten Öldürmeye Tam Derecede Teşebbüsten Ceza Verilmesi Gereği/Kavgaya El Uzatmak Olarak Nitelendirilemeyeceği )
Y1.CDE. 2003/1268KAVGAYA EL UZATMAK ( Saldırıyı Engelleme Amacıyla Olaya Katıldığını Savunan Sanığın İfadelerinin Tanık Beyanlarıncada Doğrulanmasına Rağmen Hüküm Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y1.CDE. 2003/1011KAVGAYA EL UZATMAK ( Sanığın Sebebi Asli Olarak Başlattığı Kavga Sürecinde Maktülün Ölmesi Nedeniyle TCK. 464/1-son Maddesi Uyarınca Cezalandırılması Gereği )
Y1.CDE. 2003/276KAVGAYA EL UZMATMA ( Olay Sırasında Sanığın Mağrua Eliyle Vurduğunun ve İteklediğinin Anlaşılması )
Y2.CDE. 2001/35648KAVGAYA İŞTİRAK ( Asliye Ceza Mahkemesinin Görevine Girmesi Nedeniyle Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2012/16271KAVGAYA KARIŞAN İŞÇİLERİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İşverenin Fesih İşleminde Haklı Olduğu - Kıdem ve İhbar Tazminatı İstemlerinin Reddi/Kavga Olayının Feshe Yetkili Kişiye İntikal Ettirildiği Gün İtibariyle 6 Günlük Sürenin Başlayacağı )
Y1.CDE. 2003/1388KAVGAYA KARIŞANLAR ( Sanıkların Kavgaya Katıldığı Sabit Olmakla Birlikte Vasıflı Yaraların Hangisi Tarafından Oluşturulduğunun Sabit Olmadığı Hallerde Cezanın İndirilerek Verilmesi Gereği )
Y1.CDE. 2002/2345KAVGAYA KARIŞMA ( Yaralama İle Sonuçlanan - Sanıkların TCK'nun 464/3. Maddesine Göre Cezalandırılmaları Gereği )
Y9.HDE. 2004/8413KAVGAYA KARIŞTIĞINDAN İŞ AKDİ FESHEDİLEN İŞÇİNİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Kavga Ettiği Diğer İşçinin İşten Çıkarılmamış Olmasının Eşit İşlem İlkesine Aykırı Olması )
Y1.CDE. 1997/1514KAVGAYA KATILAN SANIK ( Asli Fail Hakkında Kabul Edilen Ağır Tahrik Hükmünün Uygulanması Gereği )
YCGKE. 1986/4-588KAVGAYA KATILANIN CEZALANDIRILABİLMESİ ( Kavgaya Katılan Kişi veya Kişiler Dışında Kalan Herhangi Kimse Tarafından Yaralama Fiilinin İka Edilmesi )
Y4.HDE. 1976/7408KAVGAYA KATILMA
Y4.HDE. 1983/1998KAVGAYA KATILMA
YCGKE. 1993/1-44KAVGAYA KATILMA
Y1.CDE. 2007/14KAVGAYA KATILMA ( 765 S.Y İle 5237 S.Y'nin Karşılaştırılması Yapılarak Lehe Olan Yasanın Tespitinden Sonra Hüküm Tesisi Gerektiği )
YCGKE. 1987/1-515KAVGAYA KATILMA ( Sanığın Maktülü Öldürmesi Olayında Diğer Sanıkların Dövme Fiiline Katılması )
Y1.CDE. 2005/622KAVGAYA KATILMA ( Sanıklar Tarafından da Kısmen Kabul Edildiğine Göre TCK'nun 464/3. Maddesinden Mahkumiyet Kararı Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 1997/4-351KAVGAYA KATILMAK ( Kavgaya Katılanların Sorumluluğunun Yaralama Suçu Sanıklarının Sorumluluğuna Bağlı Olması )
YCGKE. 1991/1-126KAVGAYA KATILMAK ( Kendilerine Saldıran Kişilere Karşı Savunmada Kalan Sanığın Sorumlu Tutulamaması )
Y1.CDE. 1996/182KAVGAYA KATILMAK ( Maktulün Yanındakilerin Kavgaya Katılmaktan Mahkum Edilemeyecekleri )
Y1.CDE. 2003/960KAVGAYA KATILMAK ( Ölümle Sonuçlanan - Sanığın CYUY.nın 258. Maddesince Değişen Vasfa Göre Ek Savunması Alınarak TCY.nın 464/3,51/2. Maddelerince Cezalandırılması Gereği )
Y1.CDE. 1999/95KAVGAYA KATILMAK ( TCK.nun 464/2-son, 55/3 ve 59. Maddeleri Uygulanırken 1 Yıl 1 Ay 10 Gün Olan Cezanın 1 Yıl 1 Ay 15 Gün Olarak Verilmeyeceği )
Y1.CDE. 2007/179KAVGAYA KATILMAK ( Yaralıya El Uzatmaksızın - Beraate Karar Verilmesi Gerekirken Mahkumiyete Karar Verilemeyeceği/5237 S.K.'da Suç Olarak Düzenlenmediği )
Y4.CDE. 2003/12638KAVGAYA MÜDAHALE ( Sanığın Görevi Gereği Müdahale Ettikten Sonra Katılana Söverek Yaralaması Biçimindeki Eylemlerinin TCY.nın 245. Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu )
YHGKE. 1981/9-618KAVGAYA NEDEN OLAN İŞÇİ ( İş Aktinin Bildirimsiz ve Tazminatsız Olarak Feshinde Davalı İşverenin Haklı Olduğu - Davacı İhbar ve Kıdem Tazminatı İle Son Yıla Ait Ücretli İzin Parasına Hak Kazanamayacağı )
Y1.CDE. 2002/4588KAVGAYA SEBEBİYET VERMEK ( Kavgadan Vazgeçip Gitmek İsteyenlere Engel Olup Kafa Vurmak Suretiyle Kavga Çıkarmak - Cezanın Arttırılması Gereği/Ölümle Sonuçlanan Kavga )
Y1.CDE. 2006/978KAVGAYA SİLAH ATMAK SURETİ İLE KATILMAK ( Eylemin Yaralama İle Sonuçlanan Kavgaya Katılmak Olarak Değerlendirilemeyeceği - Sanığın Sadece Kavgada Silah Atmak Suçundan Cezalandırılacağı )
Y4.CDE. 2000/4814KAVGAYI AYIRANI YARALAMAK ( Haksız Tahrikin Tartışılması Gerektiği - Sanığın Arkadaşının Mağdur Tarafından Yaralanması Nedeniyle Mağduru Yaraladığı Kabul Edilerek Cezanın Takdiren İndirilmesi )
YCGKE. 1991/295KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN POLİS MEMURLARI ( Zor Kullanma Yetkisini Aştıkları İddiasıyla Açılan Dava )
Y10.HDE. 2002/1282KAVGAYI AYIRMAYA YARDIM ETMEK ( Sigortalının Ayırmaya Çalışırken Bıçak Darbesiyle Ölmesinde Kusurundan Söz Edilememesi )
Y1.CDE. 1988/4201KAVGAYI BAŞLATAN ŞAHIS OLMA ( Sanıklar İçin Adi Tahrik Hükümlerinin Uygulanması )
YCGKE. 1985/542KAVGAYI BAŞLATMAK ( Ağır Tahrik )
Y1.CDE. 2016/1128KAVGAYI HANGİ TARAFIN BAŞLATTIĞININ BELİRLENEMEMESİ ( Kasten Öldürme Suçu - Sanığın Asgari Oranda Haksız Tahrik İndirimi Uygulanmak Suretiyle Cezalandırılmasına Karar Verilmesi Yerine Beraatine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olacağı )
Y3.CDE. 2015/24766KAVGAYI İLK KİMİN BAŞLATTIĞININ ARAŞTIRILACAĞI ( Basit Yaralama - Meydana Gelen Kavga Olayı Bakımından İlk Haksız Hareketin Kimden Kaynaklandığının Tespit Edilip Edilemeyeceği Araştırılarak Sonucuna Göre Sanık Hakkında 5237 S. TCK'nin 29/1. Md.sinin Uygulanıp Uygulanamayacağının Karar Yerinde Tartışılacağı )
Y1.CDE. 1997/2136KAVGAYI KİMİN BAŞLATTIĞININ BELİRLENEMEMESİ ( Sanık Lehine Delil Takdiri Uygulanması )
Y3.CDE. 2006/8570KAVGAYI KİMİN BAŞLATTIĞININ SAPTANAMAMASI ( Şüpheli Kalan Bu Halden Sanığın Yararlandırılması Suretiyle Etkili Eylemi Hafif Haksız Tahrik Altında Gerçekleştirdiğinin Kabul Edileceği )
YCGKE. 1977/332KAVGAYI ÖNLEMEK İÇİN RUHSATLI TABANCASIYLA HAVAYA ATEŞ EDEN MUHTAR ( Meskun Mahalde Silah Atmak Suçunun Oluşmaması )
YCGKE. 1979/7-283KAVRAM KARGAŞASINA SEBEP OLACAK ŞEKİLDE YASADAKİ KAVRAMLARIN YERİNE BAŞKA SÖZCÜKLERİN KULLANILAMAYACAĞI ( Hüküm Veren Mahkemece Beraat Kararı Yerine Aklanmaya Karar Verilmesi )
Y12.CDE. 2013/19465KAVŞAĞA YAKLAŞIRKEN HIZINI AZALTMAMAK ( Taksirle Öldürme/Sanığın Tali Kusurlu Olduğu - Oluşa Uygun Düşmeyen Adli Tıp Kurumu Raporu Esas Alınarak Beraat Kararı Verilemeyeceği )
Y11.HDE. 2002/10776KAVŞAKLARDA GEÇİŞ HAKKI ( Kavşaklarda Geçiş Üstünlüğünün ve Hakkının Kime Ait Olduğunun İrdelenmesinin gerekmesi )
Y12.CDE. 2013/19465KAVŞAKLARDA GEÇİŞ ÖNCELİĞİNE UYMAMA ( Taksirle Öldürme/Ölen Minibüs Sürücüsünün Geçiş Önceliğine Uymadığı Ancak Sanığın da Aracının Hızını Kavşağa Yaklaşırken Azaltmadığı - Beraatine Hükmedilemeyeceği )
YCGKE. 2013/12-631KAVŞAKLARDA GEÇİŞ ÖNCELİĞİNE UYMAMAK ( Dikkatsiz Şekilde Araç Kullanmak ve Kavşaklarda Geçiş Önceliğine Uymamak/Asli ve Tam Kusuru Olan Sanığın Meydana Gelen Neticeyi Öngörmediği - Bilinçli Taksirin Unsurlarının Gerçekleşmediğinin Gözetileceği )
Y11.HDE. 2004/1091KAVŞAKLARDAN GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ ( Uymama Halinde Araç Sürücüsünün Asli Kusurlu Sayıldığı - Kasko Sigortasına Dayalı Rücuen Tazminat Davası )
Y9.CDE. 2008/7983KAVŞAKTA ÇARPARAK ÖLÜME SEBEBİYET ( Işıklı Kavşak - Sanığın Kavşağa Hızını Azaltmadan Girmesi ve Şahsı Görmesine Rağmen Yeterli ve Etkili Fren Tedbirine Başvurmaması Nedeniyle Kusurlu Olduğu )
Y11.HDE. 2003/9846KAVŞAKTA DÖNÜŞ YAPACAK VE YAPMAYACAK OLAN ARAÇLARIN BULUNMASI GEREKEN ŞERİTLER ( Trafik Kazasında Kusur Oranlarının Tesbiti )
YHGKE. 2011/17-182KAVŞAKTA GEÇİŞ ÖNCELİĞİNE UYMAMA ( Rücuan Tazminat Davası/Alkollü Sigortalının Kavşakta Geçiş Önceliğine Uymadığı ve %75 Kusurlu Olduğu - Diğer Araç Sürücüsünün de Hızını Azaltmadan Kavşağa Girmesiyle %25 Kusurlu Olduğu )
YCGKE. 2017/12-545KAVŞAKTA YOLCU ALMAK İÇİN DURMA (Sanığı Sollayarak Seyrine Devam Eden İnceleme Dışı Sanığın Yayaya Çarpması - Sanığın Kavşakta Durakladığı Sırada Yayanın ve İnceleme Dışı Sanığın Görüşünü Kapatması Sebebiyle Kusurlu Olduğunun Belirtilmesi Karşısında Mahkûmiyetine Karar Verileceği/Taksirle Yaralama)
Y5.CDE. 2016/667KAVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI YÖNÜNDE KARAR ( Buna Yönelik İtiraz Üzerine Verilen İtiraızn Reddine Dair Kararların Usul ve Kanununa Uygun Olduğu Anlaşıldığından Kanun Yararına Bozma İsteminin Reddine Karar Verileceği - Görevi Kötüye Kullanma Suçu/Şüpheliler Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı )
Y10.HDE. 2011/4018KAYA KAMYONU İLE KAZA (İş Makinesi Sınıfına Girdiği Sonucuna Varıldığında E Sınıfı Ehliyeti Olan Sigortalının G Sınıfı Ehliyet Gerektiren Kamyonunu Kullanması Sebebiyle Kusur Oran ve Aidiyeti Konusunda Özellikle Karayolları Trafik Kanunu Hükümlerine Göre Gereken Ehliyetnameye Sahip Olmadığı Halde Sigortalıya Araç Kulllandıran Davalı İşverenin Kusur Durumunu İrdeleyecek Rapor Alınacağı)
Y16.HDE. 2014/4703KAYA VE BENZERİ YERLERİN OYULMAK SURETİYLE MEKAN VE BENZERİ YERLER HALİNE GETİRİLMESİ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Kayalık Niteliğindeki Yerlerin Zilyetlik İmar ve İhya Yoluyla Kazanılamayacağı - Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Tescil )
YHGKE. 2000/20-7KAYA VE KAYALIKLAR ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olup Özel Mülke Konu Olamayacağı - Zilyetlikle Kazanılamayacağı )
YHGKE. 1996/8-936KAYALIK
YHGKE. 1997/8-241KAYALIK
Y8.HDE. 2004/1818KAYALIK ( Oyularak Ambar Haline Getirilmesi/Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerler - İmar İhya Veya Zilyetlik Yolu İle Kazanılamayacağı )
Y8.HDE. 2002/5905KAYALIK ( Üzerinde Zilyetlik Kurulamayacağı - Kural Olarak Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerden Sayıldığı )
YHGKE. 1999/8-8KAYALIK ( Zilyetlikle Kazanılamaması )
Y16.HDE. 2003/9255KAYALIK NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerden Olması ve Zilyedlikle İktisap Edilememesi )
Y8.HDE. 2005/8733KAYALIK VE ÇALILIK OLAN TAŞINMAZ ( Taşınmazın Dağlık ve Meğillik Arazilerden Olduğu - Taşınmazın Zilyetlik Yoluyla Kazanılacak Yerlerden Olmadığı )
Y21.CDE. 2015/10587KAYBEDİLEN BOŞ ÇEKİ SAHTE OLARAK DÜZENLEME İDDİASI ( Resmi Belgede Sahtecilik - Sanığın İncelemeye Esas Yazı Ve İmza Örnekleri Alınacağı/Çekin Ön Yüzünde Bulanan Keşideci İmzası ve Yazıları İle Birinci ve İkinci Ciranta Yazı ve İmzalarının Aidiyeti Konusunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
YHGKE. 1996/11-354KAYBEDİLEN ÇEK
Y11.HDE. 1997/6649KAYBEDİLEN ÇEK ( Ciro Silsilesinde İsminin Bulunmaması - Yetkili Hamil )
Y11.HDE. 1997/5906KAYBEDİLEN ÇEK ( Hamiline Yazılı Çekin Kötü Niyetle İktisabı - İyiniyet )
Y11.HDE. 2002/959KAYBEDİLEN ÇEKİN BULUNMASI ( İptal Davası Sırasında - Gizli Tahsil Cirosuyla Devralan Hamile Açılan İstirdat Davası/Gerçek Hamil Aleyhine de Dava Açıp İki Davanın Birleştirilerek Sonuca Gidilmesi Gereği )
Y11.HDE. 1997/7352KAYBEDİLEN ÇEKİN ZAYİ NEDENİYLE İPTALİ TALEBİ ( Çkein Fotokopisinin İbraz Edilmesine Rağmen Mahkemece Bu Müracaat Değerlendirilmeden İptale Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
Y11.HDE. 2003/4245KAYBEDİLEN ÇEKLERİN İSTİRDADI ( Davacının Öncellikle Yetkili Hamil Olduğunu Sonra da Bu Çeklerin Rızası Dışında Elinden Çıktığını ve Yeni Hamilin Kötü Niyetli Olduğunu İspat Etmesinin Gerekmesi )
YHGKE. 1998/4–187KAYBEDİLEN EŞYA
Y13.HDE. 2012/7133KAYBEDİLEN NÜFUS CÜZDANIYLA KREDİ KULLANILMASI (Davacının Borçlu Olmadığına İlişkin Menfi Tespit Davası - Taraflar Arasındaki İlişkinin 4077 S.K. Kapsamında Olduğu/Tüketici Kredisi Sözleşmesi/Davanın Tüketici Mahkemesinde Görüleceği )
Y11.HDE. 1989/9457KAYBEDİLEN TAHVİLLERİN İPTALİ DAVASI ( Senetlerin Kimin Elinde Olduğunun Anlaşılması Halinde Davacıya İstirdat Davası Açması İçin Mehil Tanınması )
Y11.HDE. 1988/9322KAYBEDİLEN VEYA ÇALINAN EŞYA
Y4.HDE. 2006/12302KAYBEDİLEN VEYA ÇALINAN EŞYANIN İADESİ ( Çalan Kişiden Satın Almış Olanın Eşyayı Gerçek Malikine Teslim Edeceği ve Bedel Alamayacağı - Müzayededen Pazardan Veya Ona Benzer Eşya Satandan Alanın Bedel Talep Edebileceği )
Y11.CDE. 2002/1085KAYBETME ( Sahibinin İradesi Dışındaki Sebepler Dolayısıyla Defter ve Vesikaların Elinden Çıkmış Bulunmasının da Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilmesi )
Y18.HDE. 1995/4284KAYBIN FAHİŞ OLMASI ( Taşınmaza Ağaç Dikilemeyeceği İnşaat Yapılamayacağı gibi Taşınmazın Mevcut Durumuyla Bağdaşmayan Gerekçelerle Değer Kaybı Belirlemesinin Hatalı Olması )
Y11.HDE. 2000/4547KAYBOLAN BAGAJ NEDENİYLE TAZMİNAT ( Tazminat Miktarı Protokol Hükmüne Göre Belirlendikten Sonra Bulunan Bu Rakamın Aynı Protokol Gereği Belirtildiği Usulde Milli Paraya Çevrilmesi Gereği )
Y11.HDE. 1990/5647KAYBOLAN BAGAJ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Bedelinin Belirtilmemesi ve Sigorta Ettirilmemiş Olması )
Y11.HDE. 2010/10234KAYBOLAN BAGAJ NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Kayıp Bagajın Ağırlığının Tespitinin Mümkün Olmadığı - Varşova Konvansiyonu Uyarınca Hesaplama Yapılacağı/Davacının Yurt Dışından Aldığını İddia Ettiği Ürünlerin Kaybolmasından Kaynaklı Zenginleşme Sağlanamayacağı )
Y13.HDE. 2008/4151KAYBOLAN BAVUL İÇİN TAZMİNAT DAVASI ( Tüketici Mahkemesinde Bakılması Gerektiği - Turistik Paket Turu Gezisi )
Y11.HDE. 2012/6410KAYBOLAN ÇEKİN İPTALİ DAVASINDA HAMİLİN ORTAYA ÇIKMASI ( Olaya Uygulanması Gereken Yasanın 670. Md. Uyarınca Davacıya Çeki Elinde Bulunduran Aleyhine İstirdat Davası Açmak Üzere Süre Verilerek Hüküm Tesisi Gerektiği )
Y11.HDE. 2004/4227KAYBOLAN ÇEKİN İPTALİ İSTEMİ ( Ticaret Mahkemesinin Görevli Olduğu - Görevsizlik Kararında Görevli Mahkemenin Belirtilmemesi Dilekçe Ve Dava Dosyasının Görevli Mahkemeye Gönderilmesine Karar Verilmemesinin Doğru Olmadığı )
Y11.HDE. 2013/2346KAYBOLAN ÇEKİN İPTALİ İSTEMİ ( Zayi Nedeniyle Çek İptal Davasının Ödeme Yeri veya Hamilin Yerleşim Yeri Mahkemesinde Görülebileceği - Hamilin Yerleşim Yeri Mahkemesinde Açılan Davada Uyuşmazlığın Esasına Girilebileceği )
Y11.HDE. 2008/7439KAYBOLAN ÇEKİN İSTİRDADI İSTEMİ ( Yetkili Mahkeme HUMK Hükümlerine Göre Belirleneceği - Dava Dilekçesinde Davalı Olarak Cirantalar Davalı Olarak Gösterilmiş Davaya Cevap Veren Cirantalardan Birinin Vekili Tarafından Süresinde Yetki İtirazında Bulunulmuş İse de Diğer Davalı Tarafından Yetki İtirazında Bulunulmadığı - Her İki Davalı Yönünden Yetkisizlik Kararı Verilmesinin İsabetsizliği )
Y11.HDE. 2014/18469KAYBOLAN ÇEKİN TAHSİL EDİLMESİ İLE OLUŞAN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN KAYNAKLI ALACAK İSTEMİ ( Davacının Çekte İsmi ve İsmine Ciro Bulunmadığı - Çek İptaline İlişkin Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verildiği/Yazılı Belge Karşısında Dinlenen Tanık Beyanlarının Davayı İspatlayacak Nitelikte Bulunmadığı - Davanın Reddinin Doğru Olduğu )
Y19.HDE. 2001/2417KAYBOLAN ÇEKİN TAKİBE KONDUĞU İDDİASIYLA İPTAL TALEBİ ( Davalı Hamilin İş Karşılığı Çeki Keşideciden Aldığı İddiası - Keşidecinin Çek İptalini Talep Edemeyeceği )
Y11.HDE. 1990/7947KAYBOLAN DEFTERLER ( İşyerinde Yapılan Hırsızlık Nedeniyle Koşulların Oluşması Durumunda Zayi Belgesi Verilmesi )
Y15.HDE. 2016/4259KAYBOLAN DOSYANIN İHYASI (Dosyanın Kaybolduğu Anlaşılmış Olup Mahkemece Bir Kısım Belgelerin Uyaptan ve Taraf Vekillerinden Temin Edilerek Yeniden Dosya Oluşturulduğu - Bu Şekilde Dosyanın Temyiz İncelemesi İçin Gönderildiği/Usulüne Uygun Biçimde Kaybolan Dosyanın İhyası Sağlanmadığı)
Y11.HDE. 1991/6024KAYBOLAN EŞYA ( Taşıyıcı ve Şoförün Sorumlulukları )
Y11.HDE. 2005/2665KAYBOLAN EŞYALAR ( Çantanın Bagaja Teslim Edilmediği - Davacı Yolcunun Yanında Olduğu Sabit Olduğundan Kaybolan Eşyalar İçin Açılan Alacak Davasının Reddi Gereği )
Y11.HDE. 2007/3266KAYBOLAN EŞYANIN DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ( Taşıma Senedine Geçirilen Değere Değer Gösterilmemiş İse Aynı Cins ve Nitelikteki Eşyanın Gönderilene Teslim Edileceği Yerdeki Değerine Göre Tayin Olunacağı - Tazmini Davası )
Y11.CDE. 2006/4192KAYBOLAN EŞYAYI BULUP TESLİM ETMEMEK SUÇU ( 5237 Sayılı TCK'nun 160. Maddesinde Belirtilen Suçu Oluşturduğu - Suça Konu Malın Değerinin Az Olmasının İndirim Nedeni Olduğu )
Y7.HDE. 2012/7083KAYBOLAN NÜFUS CÜZDANI KULLANILARAK SAHTE İMZA İLE İŞLEM YAPILMASI ( Haksız Fiil Nedeniyle İstirdat Davası - Eldeki Davanın Genel Mahkemelerde Görüleceği/Mal ve Hizmet Satışına İlişkin Bir Durum Bulunmadığı/4077 S.K. Uygulanamacağı )
Y13.HDE. 2003/15957KAYBOLAN SAĞLIK KARNESİNE İLAÇ YAZILMASI ( Gerekçesiyle Maliye Bakanlığıyla Türkiye Eczacılar Birliği Protokolüne Dayalı Sözleşmenin Feshinin Muaraza Yarattığı - Sözleşmesi Feshedilen Eczacının Dava Açmada Hukuki Yararı Bulunduğu )
Y11.HDE. 2005/4414KAYBOLAN SEYAHAT ÇEKLERİNİN BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Davacının Dilekçesinde Asıl Davalıyı Belirttiği/Diğer Davalılara Karşı Davayı İzafeten Açtığını Beyan Ettiği - Hükümde Davalılardan Bedelin Müştereken ve Müteselsilen Tahsiline Karar Verilerek İzafeten Hakkında Dava Açılanların Asıl Borçlu Gibi Değerlendirilemeyeceği )
Y11.HDE. 1983/1978KAYBOLDUĞU İDDİA EDİLEN HAMİLİNE YAZILI DEVLET TAHVİLLERİ ( Kaybının Kanıtlanamamış Olması )
Y11.HDE. 1987/4735KAYBOLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN EŞYALAR ( İlgilisine Teslim Edildiğinin Yeminle Doğrulanması Durumu )
Y2.CDE. 2013/16167KAYBOLMUŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF ( Suçun Oluşması İçin Sahibinin Eşyanın Nerede Olduğunu Bilmemesi ve Egemenlik Alanından Çıkması Gereği )
Y11.CDE. 2015/9763KAYBOLMUŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF SUÇU ( Sanığın Bulduğu Sürücü Belgesi Üzerindeki Fotoğrafı Değiştirmek Suretiyle Kontrol Sırasında Kolluk Görevlilerine Sahte Sürücü Belgesini İbraz Ettiği - Bulunan Eşyadan Malın Sahibinin Belirlenmesi İmkanı Olması Halinde Kaybolmuş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçunun Oluşmayacağı )
Y11.CDE. 2002/5328KAYBOLMUŞ MALDA MÜLKİYET İDDİA ETMEK ( Suça Konu Köpeğin Arazide Hayvan Otlatırken Tanık Tarafından Bulunarak Köye Getirilmesi-Sanığın da Evine Alması )
Y2.CDE. 2017/4161KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇİRİLEN EŞYA ÜZERİNDE TASARRUFTA BULUNMAK / HIRSIZLIK (SSÇ'nin Mağdurun Cep Telefonunu Halı Sahada Top Oynarken Kale Direğinin Dibine Bıraktığı Çantasının İçinden Aldığı - Savunmada Belirtildiği Gibi Çimenlerin Üzerinde İken Alınmış Olması Halinde Dahi Kaybolmuş Eşyadan Söz Edilemeyeceği/T.C.K.'nın 141/1. Md. Kapsamında Hırsızlık Suçu Oluştuğu)
Y2.CDE. 2015/16787KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇİRİLMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF SUÇU ( Suç Tarihinde 12-15 Yaş Grubunda Olan Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Suçun Hukuki Anlam Ve Sonuçlarını Algılayabilecek Durumda Olup Olmadığı Bu Fille İlgili Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığına Dair Rapor Alınmadan Karar Verilmesi Ve 5237 S.K. 31/2 Maddesi Gereğince Verilen Cezada 1/2 Yerine 1/3 Oranında İndirim Yapılmasının Hatalı Olduğu )
Y13.CDE. 2013/27021KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF ( Hapis veya Adli Para Cezasının Seçenek Yaptırım Olarak Öngörüldüğü - Adli Para Cezasına Hükmedilecekse Doğrudan Adli Para Cezasına İlişkin Hüküm Kurulacağı )
Y11.CDE. 2007/8395KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF ( Ölen Eşi Nedeniyle Aylık Alan Sanığın Yeniden Evlenmesine Rağmen Durumu Kuruma Bildirmeyip Aylık Almaya Devam Ettiği - Suçun Oluşacağı )
Y13.CDE. 2017/3456KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF SUÇU ( Uzlaştırma İşlemi Yapılması Gerektiği - Resmî Mercilere Beyan Edilmiş Olup da Soruşturma Dosyasında Yer Alan Adreste Bulunmama veya Yurt Dışında Olma ya da Başka Bir Sebeple Mağdura Suçtan Zarar Görene Şüpheliye veya Bunların Kanunî Temsilcisine Ulaşılamaması Halinde Uzlaştırma Yoluna Gidilmeksizin Soruşturmanın Sonuçlandırılacağı/Yabancı Uyruklu ve Yurt Dışında Bulunan Kişi Hakkında Uzlaştırma Yapılamayacağından İtirazın Kabulü Gerektiği )
Y4.CDE. 2015/12957KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF SUÇU ( Uzlaştırma İşleminin Olumlu Sonuçlanmış Olması Durumunda Sanığın Denetim Süresinde İşlediği Başkaca Kasıtlı Suçlardan Mahkum Olup Olmadığı Tespit Edilip Sonucuna Göre Açıklanması Geri Bırakılan Hükmün Açıklanıp Açıklanmayacağının Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2013/25389KAYBOLMUŞ YA DA HATA SONUCU ELE GEÇİRİLMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF SUÇU ( Ortaya Çıkan Duraksamaların Tamamen Giderilebilmesi İçin Savunma Doğrultusunda Telefonun Bırakıldığı Kişinin Açık Kimliği Tespit Edilip Konu Hakkında Beyanı Alınıp Suça Konu Telefonun İletişim Kayıtları Getirtilip Olay Sonrası Sanık Tarafından Bir Kullanımın Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği )
Y1.HDE. 2004/12214KAYDA DAYALI ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Haricen Ödenen Satış Bedeli İçin Davalı Yararına Hapis Hakkı Tanınmak Suretiyle Davanın Kabulü Gereği )
Y1.HDE. 2003/9098KAYDA DAYALI HAK ( Davalının Kayda Dayalı Bir Hakkının Söz Konusu Olmadığının Görülmesi )
Y1.HDE. 2003/9142KAYDA DAYALI HAK ( Elatma Devam Ettiği Sürece Kayda Dayalı Hakkın Herzaman İleri Sürülebilmesi )
Y1.HDE. 2006/8588KAYDA DAYALI MÜLKİYETİN ORTADAN KALKMASI ( Davalının Tasarrufu Altındaki Yapı Yapılan İmar Uygulaması Sonucu İmar Yolunda Kalması Nedeniyle - Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Davasının Sıfat Yokluğundan Reddi Gerektiği )
Y7.HDE. 2003/2519KAYDA DAYALI ÜSTÜN HAK ( Hazine Uhdesindeki Tapu Kaydını İfraz Ederek Dağıtmış Olduğundan Artık Kayda Dayalı Üstün Hakkının Olmaması )
Y11.HDE. 1986/3492KAYDA ESAS ALINAN BELGELERİN OLMAMASI ( Sadece Defter Kaydının Davalı Yararına Delil Sayılamaması )
Y1.HDE. 2004/6679KAYDA KAPSAM TAYİN EDİLMESİ ( Sabit Sınırlarla Bağlantısı Kesilmeyecek Biçimde Kayda Kapsam Tayin Edilmesi Çekişmeli Bölümün Belirlenen Bu Kapsama İtibar Edilerek Konumunun Belirlenmesi Gereği - Tescil Talebi )
Y1.HDE. 2007/1288KAYDA ÜSTÜNLÜK TANINMASI ( Davacının Kayıt Maliki Olduğu Kayda Üstünlük Tanınarak ve Davalı Yararına Harici Satın Alma Bedeli Yönünden Hapis Hakkı Tanınmak Suretiyle Elatmanın Önlenmesi Davasının Kabulü Kabulü Gereği )
Y1.HDE. 2007/10432KAYDA ÜSTÜNLÜK TANINMASI ( Geçerli Bir Kira Sözleşmesi Olmaksızın Davacıların Miras Bırakanı Adına Tapuda Kayıtlı Taşınmaza Davalıların Elattığının Saptanmış Olması Karşısında Kayda Üstünlük Tanınarak Haksız Elatmanın Önlenmesine Hükmedilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmaması )
Y1.HDE. 2003/13421KAYDA ÜSTÜNLÜK TANINMASI ( Mülkiyet Hakkına Değer Verilerek Elatmanın Önlenmesi İsteminin Kabul Edilmesi )
Y1.HDE. 2013/2615KAYDA ÜSTÜNLÜK TANINMASI ( Taşınmaz Adına Tapu Sicilinde Kayıtlı Bulunan Kişinin Mülkiyetinde Olup Kayıt İptal Edilmediği Sürece Mülkiyet Hakkı Hukuken Varlığını Sürdüreceği - Taşınmazın Davacı Adına Kayıtlı Olduğu/Kayda Üstünlük Tanınmak Suretiyle El Atması İsteğinin Önlenmesine Karar Verileceği )
Y7.HDE. 2004/589KAYDA VE EYLEMLİ DURUMA AYKIRI DÜŞEN YEREL BİLİRKİŞİ VE TANIK SÖZLERİ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava )
Y1.HDE. 2005/1306KAYDA YÖNELİK AÇILAN DAVA ( Son Kayıt Malikleri Davalıların Türk Medeni Kanununun 1023 Maddesinin Koruyuculuğu Altında Bulunduğu - Kadastro Öncesi Sebebe Dayalı Tazminat İsteğinin Reddedilmiş Olmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y19.HDE. 2004/11852KAYDEDİLMİŞ ALACAKLAR KAPSAMI ( İlandan İtibaren 20 Gün İçinde Alacağını Konkordato Komiserine Yazdırmış Alacaklar İle Borçlunun Ayrıntılı Bilançosunda Gösterilmiş Alacaklar Gireceği )
Y7.CDE. 2014/7992KAYDEN ARAÇ MALİKİNİN İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİ OLUP OLMADIĞI ( Malikin Usulüne Uygun Tebligat İle Duruşmadan Haberdar Edilip Dinlenilmesinin Ardından Davaya Katılma Hakkı Tanınarak Malen Sorumlunun İyiniyetli Üçüncü Kişi Durumunda Olup Olmadığının Tespit Edileceği - Tespit Sonrasında Müsadere Şartlarının Tartışılacağı )
Y10.CDE. 2002/30772KAYDEN ARAŞTIRMA YAPILMASI ( Nas'ı Izrar Suçunda Sanık ile Müştekinin Akrabalık Derecesi Hakakında Kayden Araştırma Yapılması )
Y18.HDE. 2015/13887KAYDEN BAŞKASININ ÇOCUĞU GÖRÜNENİN GERÇEKTE KENDİ ÇOCUKLARI OLDUĞU İDDİASIYLA KAYITLARIN DÜZELTİLMESİ ( Davanın Kamu Düzenini İlgilendirmesinden Bahilse Mahkemenin Tarafların Beyanlarına Bağlı Kalmaksızın Gerektiğinde Re'sen Yapacağı Araştırma Sonucu Elde Edeceği Bulgulara Göre Doğru Sicili Oluşturmak Mecburiyetinde Olduğu/Salt Tarafların ve Tanıkların Beyanları İle Yetinilmeyip Bu İddia İle İlgili Olarak DNA Testi Yaptırılıp Alınacak Rapor da Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
Y10.HDE. 2013/5537KAYDEN ÇALIŞMA ( Hizmet Tespiti - Davacının Davalıya Ait İşyerinde Kayden Çalışmasının Olmadığı/İhtilaflı Döneme İlişkin Tüm Dönem Bordrolarını Getirmek ve Bu Bordrolarda İhtilaflı Dönemin Tamamında Kayıtlı ve Tarafsız Tanıklar Saptanarak Bunların Bilgilerine Başvurulması Gerektiği )
Y7.HDE. 2007/1750KAYDEN ÇAP ( Davalının Dayalı Olarak Tapu Kaydı Kapsamında Kalan Taşınmazı Kadastro Mahkemesinin İlamına Dayanılarak Tapu Sicili Oluşturduğu Gün Satın Aldığı - İyi Niyetinin Asıl Olduğu/Kötü Niyeti Davacının İspatlayacağı )
Y7.CDE. 2003/4789KAYDEN HACİZLİ ARACIN TESLİM EDİLMEMESİ ( Kamu Alacağının Tahsili - 6183 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu Oluşturmayacağı )
Y7.CDE. 2003/9934KAYDEN HACZEDİLEN ARAÇ ( Sanığın Onbeş Günlük Sürede Teslim Etmemesi Şeklindeki Eyleminin Amme Alacağının Tahsiline Engel Olmak Şeklinde Değerlendirilememesi )
Y8.HDE. 2001/5915KAYDEN İKTİSAP ( Dava Konusu Yerin Tapu Kaydının Kapsamı Dışında Kalan Bir Yer Olması-Davacı Zilyetliğinin Kayden İktisapta Bulunduğu Tarihten İtibaren Başlaması )
Y7.HDE. 1997/1604KAYDEN İNTİKAL ( Taşınmazın Tapuda Kayıtlı Olması )
Y1.HDE. 2013/14569KAYDEN MALİK (Olmayan Davalının Davayı Kabul Etmiş Olmasının Sonuca Etkili Olmadığı - Hile Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası)
Y8.HDE. 2004/4345KAYDEN MALİK OLMAYAN BAKANLIK ( Kadastro Tutanağındaki Açıklamalara Göre İntifa Hakkı Sahibi Olması Nedeniyle Hükmü Temyize Yetkisi Bulunduğu - Tespitten Önceki Zilyetliğe Dayalı Tescil Talebi )
YHGKE. 1999/2-244KAYDEN MALİK VE ZİLYETLİKTEN SONRA TAŞINMAZIN TEMLİKİ ( Bu Kadar Uzun Süre Maliklik ve Zilyetlikin Üçüncü Kişilere Güven Vermesi )
Y1.HDE. 2007/1091KAYDEN PAYDAŞ ( Kayden Davacının Paydaşı Bulunduğu Taşınmaza Krokisinde Gösterildiği Biçimde Çeşitli Muhtesatlar Yapmak Suretiyle Elattıklarından Elatmanın Önlenmesi ve Yıkıma Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y1.HDE. 2013/7598KAYDEN PAYDAŞ (Olduğu Taşınmaza Davalıların Elattıkları Belirlendiğine Göre Davacının Davasının Kabul Edilmesi Gerektiği - Yıkım İstemi)
Y1.HDE. 2013/3664KAYDEN PAYDAŞ OLUNAN TAŞINMAZIN TAMAMININ DİĞER PAYDAŞ TARAFINDAN KULLANILMASI ( Taşınmazı Kullanmayan Paydaşın Diğer Paydaşın Kullanımına Ses Çıkarmayarak Zımnen Muvafakat Ettiği Kullanımın Kötüniyetli Olmadığı - Kullanımın Zımni Ariyet Akdine Dayandığı Dava Açılmakla Ariyet Akdinin Feshedildiği Ecrimisil Talebinin Reddi Gereği )
YCGKE. 2006/4MD-256KAYDEN SABIKASIZ AKADEMİK ÜNVANA SAHİP SANIK ( Yargılama Sürecinde Sanığı Gözleyen Özel Dairenin Sanık Hakkında Alt Sınırdan Ceza Belirlemesinde Cezayı Kişiselleştirerek Paraya Çevirip Ertelemeye İlişkin Takdirinde İsabetsizlik Olmadığı )
Y7.HDE. 2003/2261KAYDEN SATIM ( İştirakçiler Arasındaki Hissenin Birbirine Devir ve Temliki Tapulu Taşınmazlarda Yazılı Delille İspta Edilmesi )
Y7.HDE. 1998/764KAYDEN SATIN ALMA ( Kadastro Tespitinin İptali Davasının Açılması )
Y16.HDE. 2001/6866KAYDEN SATIŞ ( İki Parsel Halindeki Taşınmazın Bir Parselini Haricen Satın Alan Kişinin Zilyet Olmasına Satın Alan Kişilerin Ses Çıkarmaması Nedeniyle Harici Satışın Bozulduğundan Sözedilememesi )
Y17.HDE. 1992/9308KAYDEN SATIŞ YAPILMASI ( Tapulamanın Başladığı Tarihte Haricen Satımın Geçerli Olması )
YHGKE. 1990/14-176KAYDEN TAŞINMAZ İKTİSABI ( İktisap Edilen Taşınmazın Eski Malikine Ait Tapu Kaydına Dayanarak Orman Dışına Çıkarılan Taşınmaz İçin Tescil Davası Açılamayacağı )
Y6.HDE. 1991/13764KAYDEN VEYA MİRASIN AÇILMASI İLE ORTAKLIĞIN MEYDANA GELMEMESİ ( Ortaklığın Giderilmesi Davasının Açılmasına Gerek Olmaması )
Y2.HDE. 2014/27920KAYDEN YANLIŞ YAZILAN ANA ADININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi İstemi - Davalının Kayden Yanlış Olan Ana Adı İptal Edildiği Halde Gerçek Ana Adı Yazılmayarak Davalının Ana Adına İlişkin Kısmın Boş Bırakılmasının İsabetsiz Olduğu )
Y1.HDE. 2004/5787KAYDI HAYAT İLE İRAD ( Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Bakım Borçlusunun Edimlerini Yerine Getirmemesi - Kaydı Hayat ile İrad Kararının Hüküm Tarihinden İtibaren Değil Dava Tarihinden İtibaren Ödemeye Karar Verilmesi Gereği )
Y1.HDE. 2005/14440KAYDI HAYAT İLE İRAT ( Ölünceye Kadar Bakma Akdinin Birarada Yaşamak Suretiyle Yerine Getirilmesi Olanağı Ortadan Kalkmışsa Birlikte Yaşamaya Son Verilip İrat Tahsisine Karar Verilebildiği - Tapu İptali ve Tescil )
Y1.HDE. 2004/13195KAYDI HAYAT İLE İRAT TAHSİSİ ( Bakım Borçlusunun Ölmesi - Bakım Yükümlülüğünün Bir Arada Yaşamak Suretiyle Yerine Getirilmesi İmkanlarının Ortadan Kalkması/Hakimin Tahsise Karar Verebileceği )
Y1.HDE. 2001/2507KAYDI HAYAT İLE İRAT TAHSİSİ ( Ölünceye Kadar Bakma Akdinin Feshi Yerine - Hakimin Takdir Yetkisi )
Y1.HDE. 2013/15919KAYDI KAPATILAN PARSELLER ÜZERİNDE HÜKÜM KURULAMACAĞI ( Yenilenen Kadastro Çalışmaları Sonucunda Davacılara Ait Parselin Davalı Tarafa Ait Olduğunun Tespit Edildiği - Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi/Ecrimisil Talebi/İnfazın Mümkün Olmadığı )
Y1.HDE. 2017/3505KAYDI KAPATILAN TAŞINMAZ ÜZERİNDEN İNFAZDA TEREDDÜT OLUŞTURULMASI ( El Atmanın Önlenmesi - Kamulaştırma Bedelinin Tespitine Karar Verilen Binanın Yerinin Arz Üzerinde Kapladığı Alanın Binanın Davalı Tarafından Kullanılıp Kullanılmadığının Davaya Konu 1856 Parselin Yenileme Sonucu Hükümden Sonra 15046 Ada 13 Parsel Numarası İle Davacı Adına Tescil Edildiği de Gözetilerek Söz Konusu Binanın 15046 Ada 13 Parsel Sayılı Taşınmaz Kapsamında Kalıp Kalmadığının Tespit Edilip Karar Verilmesi Gereği )
Y13.HDE. 2008/3496KAYDI SİLİNEN ÖĞRENCİ ( Öğrenim Ücretinin İade Edilmeyeceği Belirtildiği Halde Mahkemece Davacıya Hizmet Verilmediği ve Yönetmeliğin 4077 S.K'ya Aykırı Olması Gerekçe Gösterilerek Davanın Kabulü Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y11.HDE. 2013/14930KAYDI SİLİNEN ŞİRKET ( Husumet Düşmeyeceği/Şirket Yönünden Davanın Reddi Gerektiği - Şirketin İhyası Davasında Husumetin Tasfiye Memuru İle Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne Yöneltileceği )
Y9.HDE. 2000/36KAYDI TERKİN EDİLEN ŞİRKET HAKKINDA AÇILAN DAVA ( Davanın Hüküm İfade Edebilmesi İçin İhya Davası Açılması İçin Mehil Tanınması )
YHGKE. 1990/16-388KAYDIN AKSİNİ İSBAT
Y21.HDE. 2005/2971KAYDIN BULUNUP BULUNMADIĞI ( 2926 Sayılı Yasanın 10. Maddesinde Belirtilen Kurum ve Kuruluşlarda Kaydının Bulunup Bulunmadığını Var İse Hangi Yıllar Arasında Bulunduğunu Araştırmak Gerektiği - Tarım Sigortalısı Olduğunun Tespiti Talebi )
Y15.HDE. 2004/5707KAYDIN DÜZELTİLMESİ ( İptal Davası Sabit Olduğu Takdirde Alacaklı 3. Şahıs Durumundaki Davalı Üzerindeki Kaydın Düzeltilmesine Gerek Olmadan Tasarrufa Konu Malın Haciz ve Satışını İsteyebileceği )
Y18.HDE. 2010/11815KAYDIN DÜZELTİLMESİ ( Kayden Anneleri Olarak Görünen Kişinin Tüm Mirasçılarının da Hukukunu İlgilendireceği Gözetilerek Bunların Tespiti İle Yöntemince Davaya Katılmalarının Sağlanması Gerektiği )
Y1.HDE. 2004/10661KAYDIN DÜZELTİLMESİ TALEBİ ( 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanması Nedeniyle Davaya Sulh Hukuk Mahkemesinde Bakılacağı - Asliye Hukuk Mahkemesinde Karara Bağlanamayacağı )
Y17.HDE. 1994/4908KAYDIN GEÇERSİZ HALE DÖNÜŞMESİ ( Taksimden Sonra Aynı Tapuda Pay Sahibi Olan Diğer Paydaşların Taşınmazda Herhangi Bir İlgileri Kalmayacağından Kayıtla Yapılan İntikalin Geçersiz Olması )
Y14.HDE. 2008/4317KAYDIN HARİTA VE KROKİYE DAYANMAMASI ( veya Dayansa Bile Harita ve Krokinin Uygulama Niteliği Bulunmuyorsa Öncelikle Tapu Kaydının İlk Tesisinden İtibaren Tüm Gittileri İle Birlikte Tapu Sicil Müdürlüğünden İstenmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2003/12725KAYDIN HUDUDU ( Kaydın Hududunda Eylemli ve Hukuken Mera Bulunduğuna Göre Davacıların Miktar Fazlası Üzerindeki Zilyetliklerine Değer Verilememesi )
Y17.HDE. 1995/6810KAYDIN HUKUKİ DEĞERİNİ KAYBETMESİ
Y16.HDE. 1999/706KAYDIN HUKUKİ DEĞERİNİ YİTİRMESİ ( Taraflar Arasında Mirasçılık İlişkisinin Bulunmaması )
Y1.HDE. 2016/9780KAYDIN HÜKMEN TESCİL SURETİYLE OLUŞTUĞU ( Mahkeme Kararı ile Oluşan Kaydın Ancak Bir Mahkeme Kararı ile Düzeltilebileceği/Bu Durumun Yeni Tapu Sicili Tüzüğü ile Tapu Müdürlüklerine Verilen Düzeltim Yetkisinin Dışında Kaldığı - Düzeltim İçin Öncelikle Tapu Müdürlüğüne Başvuru Şartının Aranmayacağı/İlgili Parseller Açısından Davanın Esasının Değerlendirilmesi ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2000/4698KAYDIN İNTİKALİ SIRASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ( Değişikliklerin Yasal ve Haklı Dayanağı Kanıtlanmadığından Kaydın Sınırlarındaki Değişikliklere Değer Verilememesi )
Y15.HDE. 2006/3575KAYDIN İPTALİ ( Tasarrufun İptali İstemi - Takip Konusu Alacak ve Fer'ileri Miktarı İle Sınırlı Olmak Üzere Satış İşleminin İptali İle Yetinilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2007/3831KAYDIN İPTALİ VE YOL OLARAK TERKİN ( Yasadan Kaynaklanan ve Tazminat Verilmesine İlişkin Kararın Sonucu Olup Taşınmazın Aynının İhtilaflı Olduğunu Göstermediği )
Y18.HDE. 2009/13665KAYDIN KAPATILMASI VE YENİDEN AÇILMASI ( Davacının Düzeltilmesini İstediği Soyadı Kapalı Kayıt Olan Yerdeki Nüfus Kaydında Yazılı Olan Soyadı Olup Kapalı Kayıt Üzerinde Herhangi Bir Düzeltme Yapılamayacağı )
Y18.HDE. 2010/11697KAYDIN KAPATILMASI VE YENİDEN AÇILMASI ( Nüfus Kaydının Kapatılması - Ölüm Gaiplik ve Türk Vatandaşlığının Kaybı Evlenme Boşanma Evlat Edinilme Soybağının Düzeltilmesi veya Reddi Gibi Olaylar Nedeniyle Bir Kaydın Üzerinde İşlem Yapılamaz Hale Getirilmesi Olduğu )
Y7.HDE. 2003/3505KAYDIN KAPSAMININ BELİRLENMESİ ( Kural Olarak Bir Kaydın Kapsama Belirleniken Revizyon Gördüğü Dava Dışı Taşınmazların Gözönünde Tutulmasının Zorunlu Olması )
Y16.HDE. 1993/4985KAYDIN MİKTAR FAZLASI ( Tapu Kaydının İhdas Tarihi İle Tespit Tarihi Arasındaki Süre )
Y16.HDE. 2005/2454KAYDIN MİKTARINA DEĞER VERİLMESİ ( Davacıların Dayanağını Oluşturan Değişebilir Hudutlu Tapu Kaydının Miktarı İle Geçerli Olup Parselin Krokide ( A ) Harfi İle Gösterilen Bölümüne Uyduğu - Mahkemece Kaydın Miktarına Değer Verilmek Suretiyle Hüküm Kurulmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y7.HDE. 2005/1711KAYDIN OLUŞMA NEDENİ ( ve Kayıt Malikleri Bu Yolla Sağlıklı Biçimde Belirlenmeli Gerçekten Davacıların Satıcılarının Kayıt Malikleri Olup Olmadığı Aralarında Öne Sürülen Akdi İlişkinin Bulunup Bulunmadığının Belirlenmesi Gereği )
Y14.HDE. 2007/15576KAYDIN SAHTELİĞİ ( Hüküm ve Sonuç Doğurmayacağı Saptanırsa Mahkemenin Çekişme Konusu Mer'a Üzerindeki Tarafların Tasarruf Durumu Hakkındaki Yerel Bilirkişi Sözlerine Bakarak Bir Karar Vermesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2006/53KAYDIN SINIRLARININ DEĞİŞMEZ NİTELİKTE OLMASI ( Hazinenin Tutunduğu Tapu Kaydının Taşınmaza Ait Olmadığı Saptandığından Taşınmaz Üzerinde Hazinenin Kayda Dayalı Bir Hakkı Kalmadığının Kabulü Gereği )
Y18.HDE. 2005/1072KAYDIN SİLİNMESİ ( Mükerrer Kaydın İptali İstemi - İlgilinin Evlenme Vb. Sosyal Statüsündeki Değişikliklerin İkinci Kez Oluşturulan Nüfus Kaydına İşlenmiş Olması Durumunda Bu Kaydın Silinmesi İle Bununla Kazandığı Haklar ve Statü de Ortadan Kaldırıldığı )
Y14.HDE. 2006/281KAYDIN TASHİHİ ( Evlilik Birliği İçinde Edinilen Malın Alındığı İddiası İle Açılan Tapu İptali Tescil - Kaydın Adına Tashihini İsteyen Diğer Eş Bu İddiasını Resmi Bir Sözleşme İle Kanıtlaması Gerektiği )
Y15.HDE. 1995/6836KAYDIN TASHİHİ GEREKMEDEN TAŞINMAZIN HACİZ VE SATIŞININ İSTENEBİLMESİ ( Tasarrufun İptali Davasının Sabit Görülmesi )
Y15.HDE. 1995/6738KAYDIN TASHİHİNE GEREK KALMADAN TAŞINMAZIN HACİZ VE SATIŞI ( Tasarrufun İptali Davasının Sabit Görülmesi )
Y18.HDE. 2014/21395KAYDIN TERKİNİ ( Tahsis Edildiği Kamu Hizmeti İtibariyle Taşınmazın Sicile Kaydı Gerekmeyen Bir Niteliğe Dönüştüğü - Yalnızca Tescil Talep Edildiğinden Terkin Kararı Verilemeyeceği )
Y14.HDE. 2007/2712KAYDIN TERKİNİ İSTEMİ ( Yasal Koşulların Bulunması Halinde Muhdesatın Sicilden Terkini Tapu Sicil Müdürlüğünden İstenebileceği - Doğrudan Dava Açılamayacağı )
Y4.HDE. 2001/4614KAYDIN TERKİNİ TALEBİ ( İşin Terkedilmiş Olması Sebebiyle Ticaret Odasındaki Kaydın Terkini Talebi )
Y1.HDE. 2011/3383KAYDIN TERKİNİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİ (Tapu İptal ve Kayıt Terkini Davasında Savunma Yoluyla Talep Edilemeyeceği - Değer Belirtmek ve Harcı Yatırılmak Suretiyle Müstakil Davanın Konusunu Teşkil Edeceği)
Y1.CDE. 2003/1266KAYDIN TETKİKİ ( Mahkumiyetin Suç Tarihinden Önce İnfaz Edildiğine İlişkin Kaydının Araştırılması ve Sonucuna Göre Tekerrür Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması )
Y16.HDE. 1998/1137KAYDIN UYMAMASI VEYA GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRMESİ ( Zilyedliğe Değer Verileceği )
Y1.HDE. 2012/14853KAYDIN YOLSUZ OLUP OLMADIĞI ( Bu Anlamda Kamulaştırma İşlemlerinin Tamamlanıp Tamamlanmadığının Açıklığa Kavuşturulması ve Bunun Sonucu Olarak İdareye Söz Konusu Kaydın Kütükten Terkini İmkanının Tanınması Gerektiği - Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım )
Y11.HDE. 1983/3280KAYDIN ZORUNLU OLMAMASI ( Gemi Siciline Kayıtlı Geminin Satışı Halinde )
Y15.HDE. 1994/4320KAYDINDA HACİZ ŞERHİ OLMAYAN ARAÇ ( Üçüncü Şahsın İstihkak İddiası )
Y19.HDE. 1992/7807KAYDİ HACİZ ( Kara Taşıt Araçlarında Geçerlidir )
Y19.HDE. 1992/1166KAYDİ HACİZ ( Kara Taşıt Araçlarının Haczinde Uygulanabileceği )
Y19.HDE. 1997/5381KAYDİ HACİZ ( Menkul Malların Haczinde Uygulanamayacağı )
Y19.HDE. 1991/30KAYDİ HACİZ ( Trafik Taşıt Araçlarına Yapılabileceği )
Y19.HDE. 1996/6832KAYDİ HACİZ ( Üçüncü Kişide Rehin Bulunan Hamiline Hisse Senetlerine )
Y19.HDE. 1996/8698KAYDİ HACİZ ( Yarış Atlarının Haczinde Geçersiz Olduğu/Tutulan Soy Kütüğündeki Kayıtlarına Mülkiyet Değeri Verilmediği - Fiilen Haczedilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 1997/5941KAYDİ REHİN ( Menkullerde Yeterli Olamayacağı )
Y8.CDE. 2007/5552KAYGI VE PANİK YARATABİLECEK TARZDA SİLAHLA ATEŞ ETME SUÇU ( Sanığın Gece Vakti Meskun Yerde Av Tüfeği İle Ateş Ettiği - Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçunun Oluştuğu )
Y8.CDE. 2002/4337KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK BİÇİMDE SİLAHLA ATEŞ ETMEK ( Olay Akşamı Taraftarı Bulunduğu Takımın Galip Gelmesi Üzerine Evinin Penceresinden Ruhsatsız Silahıyla İki El Ateş Etmesi )
Y2.HDE. 1984/9947KAYIM TAYİNİ ( Şirkete )
Y4.CDE. 2009/26494KAYIN HISIMLIĞI (Sanıkla Tanıklığa Engel Olacak Kayın Hısımlığı Bulunmayanın Yeminsiz Dinlenmesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Tanıkların Katılanın Babası ve Halası Olmasının Anlatımlarının Reddedilmesinin Tek Haklı ve Yasal Gerekçesi Olamayacağı)
YHGKE. 1980/2-1441KAYIN VALİDENİN GEÇİMSİZLİĞE YOL AÇMASI
Y20.HDE. 2016/667KAYIN VE KESTANE AĞAÇLARIYLA KAPLI ALAN ( Kadastro Tespitine İtiraz - Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olduğu ve Eylemli Durumunun Kayın ve Kestane Ağaçlarıyla Kaplı Bulunduğu - Kadastro Tespitinin İptaline ve Taşınmazın Orman Vasfı İle Hazine Adına Tapuya Kayıt ve Tesciline Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
YCGKE. 1976/518KAYINBABANIN MALINI ÇALAN DAMAT ( Sıhri Hısımlık Nedeniyle Kovuşturma Yapılmaması )
Y15.HDE. 2004/3568KAYINBİRADERE YAPILAN TAŞINMAZ SATIŞI ( Alacaklılardan Mal Kaçırma Kastının Bulunduğunun Kabulü Gereği )
YCGKE. 1994/6-83KAYINBİRADERİN HIRSIZLIĞI
Y1.HDE. 2005/4069KAYINBİRADERİNE AİT TAŞINMAZA YAPTIĞI İNŞAATI KOMŞU TAŞINMAZA TAŞIRAN İNŞAAT SAHİBİ ( İyiniyet İddiasının Dinlenemeyeceği - Temliken Tescil Talebinin Reddi Gereği )
Y13.HDE. 2005/17906KAYINPEDER DAMAT ARASINDA ADİ ORTAKLIĞIN TESPİTİ ( Taraflar Arasında Herhangi Bir Yazılı Sözleşme Bulunmaması - Tarafların Tanık Beyanları Değerlendirilip Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gereği )
YHGKE. 2001/2-994KAYINPEDERE NEDENSİZ AĞIR HAKARET ( "Ağzına Sıçarım" Sözleri - Boşanma Nedeni )
Y6.HDE. 2011/10163KAYINPEDERE TESLİM EDİLEN ZİYNET EŞYALARI ( Davacının Düğünde Takılan Ziynet Eşyalarının Elinden Alınarak Bozdurulup Harcandığı İddiası İle Altın Bedelinin Tahsili İstemi - Kayınpederde Kaldığı İddiasının Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığı )
Y14.HDE. 2009/11637KAYINPEDERİN ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİL İSTEĞİ ( Davalının Taşınmazın Aile Konutu Olduğu Savunmasında Bulunduğu - Davacının Dava Açmakla Muvafakatini Geri Aldığından Davanın Kabulü Gerektiği )
Y2.HDE. 2003/2609KAYINPEDER-KAYINVALİDE ( Kayınvalide ve Kayınpederin Eşini Azarlamasına Seyirci Kalan ve Evlilik Birliğinin Gereklerini Yerine Getirmeyen Koca Aleyhine Açılan Davanın Kabulüne Karar Verilmesi )
Y2.HDE. 2003/2399KAYINVALİDE İLE OTURMA ( Kayınvalide ile Birlikte İkamet Edilen Davet Olunan Evin Manevi Bağımsızlığından Söz Edilemeyeceğinden Gönderilen İhtarın Geçerli Olmaması )
YHGKE. 1997/2-473KAYINVALİDENİN GELİNİ DÖVMESİ ( Ayrı yaşama hakkı )
Y4.CDE. 1989/5546KAYINVALİDESİNİ YARALAYAN SANIK ( Cezanın Artırılması İçin Damatlık İlişkisinin Araştırılması Mecburiyeti )
Y2.HDE. 2013/8613KAYINVALİDEYE HAKARET VE DÖVMEK İÇİN ÜZERİNE YÜRÜMEK ( Kocanın İse Eşine Şiddet Uyguladığı Ailesinin Evlilik Birliğine Müdahalesine Sessiz Kaldığı ve Eşini Aşağıladığı - Her İki Taraf Kusurlu Olmakla Birlikte Kocanın Daha Ziyade Kusurlu Olduğu Gözetileceği )
YHGKE. 2001/2-994KAYINVALİDEYE NEDENSİZ AĞIR HAKARET ( Davalının Çocuğuna "Bu Orospuların Yanına Gitme" Sözleri - Boşanma Nedeni )
Y4.CDE. 2000/5724KAYINVALİDEYE SİLAH ÇEKMEK
Y2.HDE. 2007/13963KAYINVALİDEYE YARDIM ETME MECBURİYETİ ( Yardıma ve Bakıma Muhtaç Durumda Bulunan Kayınvalideye Yardımcı Olmak Ahlaki Bir Ödev Olduğu - Bu Ödev ve Fedakarlık Her İki Eş İçin de Geçerli Olduğu )
Y2.CDE. 2005/1501KAYINVALİDEYİ KASTEN YARALAMAK ( Müştekinin Sanığın Kayınvalidesi Olduğunu Gösterir Aile Nüfus Kayıt Tablosu Getirtilmeden 765 S.K. Md. 457/1 Uygulanması Suretiyle Cezasında Artırım Yapılamayacağı )
YHGKE. 1995/2-68KAYINVALİDEYİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS
Y3.HDE. 2016/2299KAYIP - KAÇAK BEDELİNİN TAHSİLİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Bir Hukuki İşlemin Kanun Kapsamında Kaldığının Kabul Edilmesi İçin Kanun'un Amacı İçerisinde Tanımları Verilen Taraflar Arasında Mal ve Hizmet Satışına Dair Bir Hukuki İşlemin Olması Gerektiği - Davacının Resmi Daire Tipinde Abone Olduğu Anlaşıldığından 6502 ve 4077 Sayılı Kanun Kapsamındaki Tüketici Tanımına Uymadığı ve Tüketici Olmadığı/Uyuşmazlıkta Genel Mahkeme Olan Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Görevli Olduğu )
Y3.HDE. 2017/16786KAYIP / KAÇAK / İLETİM / DAĞITIM / SAYAÇ OKUMA VE PERAKENDE SATIŞ BEDELLERİNİN İADESİ İSTEMİ (Mahkemece Bozma Öncesi Yapılan Yargılama Giderlerinin Bozma Sonrası İlamda Eklenmemesinin İsabetsiz Olduğu)
Y3.HDE. 2014/19378KAYIP / KAÇAK BEDELİNİN TÜKETİCİDEN TAHSİL EDİLEMEYECEĞİ ( Kesinlik Sınırının Altında Olsa da Verilen Hükmün Salt Bu Bedele Münhasır Olmayıp Sonraki Faturaların Düzenleme Biçimine de Etkisi Olacağı/Kararın Ard Etkisinin Bulunduğu/Tek Bir Abone Uyuşmazlığı Yargıya Taşımış Olsa da Tüm Aboneleri İlgilendirdiği/Toplu Bir Hak Uyuşmazlığının da Bulunduğu - Temyiz İncelemesinde Kesinlik Sınırının Gözetilmemesi Gerektiği )
YHGKE. 1978/11-1005KAYIP BONO ( Bono Yerine Geçen İptal Kararına Dayanarak Tahsil İçin Başvurulması )
Y11.HDE. 1991/2382KAYIP BONO ( Bonoların Kaybolduğu Bankanın Sorumlu Olup Olmayacağı )
Y19.HDE. 2001/7585KAYIP ÇALINTI KREDİ KARTI ( Kredi Kartları Üye İş Yeri Sözleşmesi/Kayıp Çalıntı Olduğu Anlaşılan Kartlarla İlgili Harcama Belgeleri Karşılığının Davalıya Ödenmesine Rağmen Davalının Ödenen Meblağı İade Etmemesi - Davalının Gerekli Dikkat ve Özeni Göstermemesi Nedeniyle Zarardan Sorumlu Olduğu )
Y11.HDE. 2002/7012KAYIP EŞYADAN TAŞIYICININ SORUMLULUĞU ( Zararın Taşıyıcının Sınırlı Sorumluluk Miktarının Altında Olması Halinde Gerçek Zarar Miktarının Hüküm Altına Alınması )
Y14.HDE. 2006/15864KAYIP HİSSESİNİN BULUNARAK TAPUYA TESCİLİ TALEBİ ( Tapudaki Tasarruf İşlemlerinden Anlayan Bir Emekli Tapu Tasarruf Memurunun Bilirkişi Tayin Edilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2009/11543KAYIP İHBARI ( TTK'nun 25/3.Md.sindeki 2 ve 8 Günlü Kayıp İhbar Süreleri İçinde Davalıya TTK'nun 20. Md.sinde Öngörülen Usuller Çerçevesinde Kayıp İhbarında Bulunup Bulunulmadığının Yeterince Araştırması Gerektiği )
Y3.HDE. 2016/14269KAYIP KAÇAK / SAYAÇ OKUMA / PERAKENDE SATIŞ HİZMET BEDELİ / İLETİM VE DAĞITIM BEDELİNİN İSTİRDATI İSTEMİ (Geçmişe Etkili Olacak Şekilde 6719 S. Kanunun 21. Md. 6446 S. Kanunda Değişiklik Yapıldığı - Değişikliğin Somut Olaya Etkisinin Bulunup BulunmadığıTartışılıp Değerlendirildikten Sonra Karar Verileceği)
Y3.HDE. 2014/5214KAYIP KAÇAK / SAYAÇ OKUMA / PERAKENDE SATIŞ HİZMETİ / İLETİM SİSTEMİ KULLANIM VE DAĞITIM BEDELLERİ ( EPDK Kurul Kararları ve Tebliğleri Gereğince Alındığı - Yasal TRT Payı Hesaplanmasında Nazara Alınamayacağı )
Y3.HDE. 2016/5580KAYIP KAÇAK BEDELİ ( Abonelik Gruplarını Gösterir Davalı Şirket Kayıtları İncelendiğinde Aboneliklerden İki Tanesinde Ticarethane Grubuna Ait Olduğu - Anılan Abonelikler Yönünden Davaya Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla Bakılması Gerektiği/Görevsizlik Kararlarının Kaldırılması İstemi )
Y3.HDE. 2014/10621KAYIP KAÇAK BEDELİ ( Dağıtım Şirketi Tarafından Faturalara Yansıtılan Dağıtım Bedeli Perakende Satış Hizmeti Bedeli ve İletim Bedelinin Hangi Miktarda Olduğunu Apaçık Denetleyebilmesi ve Hangi Hizmetin Karşılığında Ne Bedel Ödediğini Bilmesi Eş Söyleyişle Şeffaf Bir Hukuk Devletinin Vazgeçilmez Unsurlarından Olduğu )
Y3.HDE. 2016/2475KAYIP KAÇAK BEDELİ ( Dağıtım Şirketine Husumet Yöneltilemeyeceğine Dair Kararın Hatalı Olduğu - Kayıp Kaçak Bedelinin Yansıtıldığı Faturayı Düzenleyen Dağıtım Şirketine ve Bu Bedeline Aktarıldığı Şirkete Husumet Yöneltilebileceği Dağıtım Şirketi ile Kayıp Kaçak Bedelinin Aktarıldığı Şirket Arasındaki İç İlişikinin İstirdadı İsteyen Davacıyı Bağlamayacağı )
Y3.HDE. 2014/9078KAYIP KAÇAK BEDELİ ( Elektrik Abonelerinden Tahsil Edilemeyeceği - Bilirkişi Tarafından Düzenlenen Raporda Kaçak Elektrik Bedellerine Psh İletim Dağıtım Bedellerinin de Dahil Edilerek Hesaplama Yapılmasının İsabetsiz Olduğu/Menfi Tespit Davası )
Y3.HDE. 2014/10867KAYIP KAÇAK BEDELİ ( Elektrik Bedellerinin Tahsili İstemi - Bilirkişiden Davacının Davalı Taraftan İsteyebileceği Bedelin Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Hükümlerine Göre ve Tahakkuk Bedeline Kayıp-Kaçak Dağıtım İletim ve Perakende Satış Hizmeti Bedelleri Dahil Edilmeden Hesaplanması Konusunda Denetime Elverişli Rapor Alınacağı )
Y3.HDE. 2014/5776KAYIP KAÇAK BEDELİ ( Elektrik Faturasına Yansıtılan Bedelin İstirdadı - Faturalarda Yer Alması Kanun ve Yönetmeliğe Aykırı Olduğundan Davanın Kabul Edileceği )
Y3.HDE. 2014/4949KAYIP KAÇAK BEDELİ ( Elektrik Perakende Satış Tarifesinin Bir Unsuru Olarak Faturada Yer Almasının Kanun ve Yönetmeliğe Aykırı Olduğu - Elektrik Tarifesi )
Y3.HDE. 2014/9216KAYIP KAÇAK BEDELİ ( Elektrik Sisteminde Ortaya Çıkan Teknik ve Teknik Olmayan Kaybın Maliyetinin Kayıp/Kaçak Hedefi Oranları Ölçüsünde Karşılanabilmesi Amacıyla Belirlenen Bir Bedel Olduğu - Kayıp-Kaçak Bedelinin Elektrik Abonelerinden Tahsil Edilmemesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2016/9403KAYIP KAÇAK BEDELİ ( Halen Devam Eden Davalarda da Geçmişe Etkili Olacak Şekilde Uygulanması Gereken Hükümler İçerdiğinden 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Hükümlerinin Somut Olaya Etkisinin Bulunup Bulunmadığının Yerel Mahkemece Tartışılıp Değerlendirilmesi Gerektiği - Muarazanın Meni )
Y3.HDE. 2013/8934KAYIP KAÇAK BEDELİ ( Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali Davası - Kayıp Kaçak Bedelinin Kurumun Kanunun Kendisine Verdiği Yetki Çerçevesinde ve Kanunun Temel Amaçlarına Uygun Şekilde Belirlediği Bir Bedel Olduğu/Dağıtım Şirketlerinin Söz Konusu Karara Aykırılık Teşkil Edecek Bir İşlemde Bulunamayacakları )
Y3.HDE. 2013/19972KAYIP KAÇAK BEDELİ ( Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı Tarafından Verilen Kayıp Kaçak Bedelinin İadesine İlişkin Kararın İptali İstemi - Dava Açılmasına Davalı Tarafın Sebebiyet Verdiği/Vekalet Ücretinin Davalı Tarafa Yükletileceği )
Y3.HDE. 2015/1375KAYIP KAÇAK BEDELİ (Dağıtım İletim ve Perakende Satış Hizmeti Bedellerinin Elektrik Abonelerinden Tahsil Edilemeyeceği Kabul Edilip Davaya Konu Tahakkuka Kayıp Kaçak Dağıtım İletim ve Perakende Satış Hizmeti Bedelleri Dahil Edilmeden Alınacak Rapora Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
Y3.HDE. 2016/924KAYIP KAÇAK BEDELİ (İstirdat Davası - Davacının Davalı Şirket Nezdinde Altı Adet Tarımsal Sulama Aboneliğinin Bulunduğu/Mahkemece Mevcut Aboneliklerin Bir Ticari İşletme İçin Tesis Edilip Edilmediği Buna Bağlı Olarak Davacının Tacir Sıfatının Bulunup Bulunmadığı Araştırılmadığı/Öncelikle Görev Hususu Değerlendirileceği)
Y3.HDE. 2014/9835KAYIP KAÇAK BEDELİ / DAĞITIM BEDELİ / PERAKENDE SATIŞ HİZMETLERİ BEDELİ / SAYAÇ OKUMA BEDELİ / İLETİM SİSTEMİ KULLANIM BEDELİ ( Hakem Heyeti Kararı İptali/Temyiz Kesinlik Sınırı - Karar İlgili Mevzuat Hükümlerinin İleriye Dönük Uygulanıp Uygulanmaması Yönünde Sonuç Doğuracağı/4077 S. Kanunun 22. Md. ve H.U.M.K.'nun 427. Md. Kesinlik Sınırı Gözetilmeyeceği )
Y3.HDE. 2013/8509KAYIP KAÇAK BEDELİ ALINAMAYACAĞINA DAİR HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Bedelin Ulusal Tarife Adı Altında EPDK Tarafından Belirlendiği/Tarifenin EPDK Kararı İle Belirlendiği - Tarifeye İlişkin Kurul Kararı İptal Edilmediği Sürece Geçerli Olacağı/Davanın Kabulü Gerektiği )
Y3.HDE. 2014/7090KAYIP KAÇAK BEDELİ İADESİ ( Elektrik Enerjisinin Nakli Esnasında Meydana Gelen Kayıp İle Başka Kişiler Tarafından Kaçak Kullanmak/Hırsızlanmak Suretiyle Kullanılan Elektrik Bedellerinin, Kurallara Uyan Abonelerden Tahsili Yoluna Gitmek Hukuk Devleti Ve Adalet Düşünceleri İle Bağdaşmadığı - Elektrik Kaybını Önleme Ve Hırsızlıkları Engelleme Veya Hırsızı Takip Edip Bedeli Ondan Tahsil Etme Görevinin Bizzat Enerjinin Sahibi Bulunan Dağıtım Şirketlerine Ait Olduğu/Bedellerle İlgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca Çıkarılan Yönetmelik Kurul Kararları Ve Tebliğlerinin Şeffaflık Ve Düşük Maliyetli Enerji Temini Temel İlkelerini Taşımadığı )
Y3.HDE. 2014/1994KAYIP KAÇAK BEDELİ KONUSUNDA HUKUK GENEL KURULU KARARI ( Kayıp Kaçak Bedelinin Perakende Satış Tarifesinin Bir Unsuru Olarak Faturalarda Yerel Almasının Kanun ve Yönetmeliklere Aykırı Olduğunun Dikkate Alınması Gereği - Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararının İptali Talebi )
Y3.HDE. 2014/8719KAYIP KAÇAK BEDELİNDEN DOĞAN ALACAK DAVASI ( Elektrik Enerjisinin Nakli Esnasında Meydana Gelen Kayıp İle Başka Kişiler Tarafından Hırsızlanmak Suretiyle Kullanılan Elektrik Bedellerinin Kurallara Uyan Abonelerden Tahsili Yoluna Gitmek Hukuk Devleti ve Adalet Düşünceleri İle Bağdaşmayacağı )
Y3.HDE. 2016/923KAYIP KAÇAK BEDELİNİN ABONELERDEN TAHSİLİ ( Kurum Tarafından Gelir ve Tarife Düzenlemeleri Kapsamında Belirlenen Bedellere Dair Olarak Yapılan Başvurularda ve Açılan Davalarda Tüketici Hakem Heyetleri İle Mahkemelerin Yetkisinin Bu Bedellerin Kurumun Düzenleyici İşlemlerine Uygunluğunun Denetimi İle Sınırlı Olduğu - Tüketici Hakem Heyetlerinin ve Mahkemelerin Bu Konularda Açılacak Davalarda İnceleme ve Araştırma Yetkileri Geçmişe de Etkili Olarak Sadece Bu Dağıtım Sayaç Okuma Perakende Satış Hizmeti İletim ve Kayıp-Kaçak Bedellerinin Kurumun Bu Konulardaki Düzenleyici İşlemlerine Uygunluğunun Denetimi İle Sınırlandığı/Bu Bedellerin Alınmasında Esas Olan İlgili Tarifelerin Düzenlenmesinde EPDK'nın Kanundaki Yetkileri Genişletilerek Sözü Edilen Bedeller Maliyet Unsuru Kapsamına Dahil Edileceği )
Y3.HDE. 2014/13539KAYIP KAÇAK BEDELİNİN FATURA EDİLMESİ ( Kayıp Kaçak Bedelinin Dağıtım Şirketleri Tarafından Elektrik Abonelerinden Alınamayacağı Yönündeki Tekel Niteliğinde Yürütülen Bir Hizmete Binaen Sözleşmede Kararlaştırılmak Suretiyle Davacıdan Tahsilinin Mümkün Olmadığı )
Y3.HDE. 2015/1945KAYIP KAÇAK BEDELİNİN FATURALARA YANSITILMASI ( Elektrik Piyasası Kanunun Düşük Maliyetli Enerji Temini ve Şeffaf Bir Elektrik Enerjisi Piyasası Oluşturulması İlkelerine Uygun Düşmediği - Kayıp Kaçak Bedelinin Faturalara Yansıtılamayacağı Gözetilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2015/114KAYIP KAÇAK BEDELİNİN İADESİ ( Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali - Tüketici Mahkemesinin Görevinde Olduğu )
YHGKE. 2014/7-1884KAYIP KAÇAK BEDELİNİN İADESİ ( Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali Davası/Kararın Tespit Hükmü Taşıdığı ve İleriye Etkili Olmadığı - Hakem Heyeti Kararlarının Delil Niteliğinde Olduğu/Yerel Mahkemece Verilen Karar Kesin Olmadığından Karar Düzeltme İstenebileceği )
Y3.HDE. 2014/15525KAYIP KAÇAK BEDELİNİN İSTİRDADI İSTEMİ ( Kayıp-Kaçak Bedelinin Perakende Satış Tarifesinin Bir Unsuru Olarak Faturalarda Yer Almasının Kanun ve Yönetmeliğe Aykırı Bulunduğu Dikkate Alınarak Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2016/2537KAYIP KAÇAK BEDELİNİN İSTİRDATI (Davacının Ticari İşletmesinde Kullanılacak Elektriğe Dair Davalı Kuruma Yaptığı Abonelik İstemine Dair Uyuşmazlığın Çözümü Tarafların Tacir Olması da Nazara Alındığında Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Görevi İçerisinde Olduğu/Mahkemece Davaya Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla Bakılması Gerekirken Asliye Hukuk Mahkemesi Sıfatıyla Esasa Girerek Hüküm Tesisinin Doğru Görülmediği)
Y3.HDE. 2016/21186KAYIP KAÇAK BEDELİNİN İSTİRDATI İSTEMİ ( 6446 S. Elektrik Piyasası Kanunu'nun 17. Geç.19. İle 20. Md. Somut Olaya Etkisinin Bulunup Bulunmadığının Değerlendirilerek Karar Verileceği - Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 6719 S. Yasa Değişikliklerinin Geçmişe Etkili Olduğu )
Y3.HDE. 2016/5936KAYIP KAÇAK BEDELİNİN İSTİRDATI İSTEMİ (Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren ve Halen Devam Eden Davalarda da Uygulanması Gereken Hükümler İçeren 6446 S. Kanunu'nun 17. Geç. 19. İle 20. Md. Somut Olaya Etkisinin Bulunup Bulunmadığının Yerel Mahkemece Değerlendirilmesi Gerektiği)
Y3.HDE. 2014/9260KAYIP KAÇAK BEDELİNİN NİHAİ TÜKETİCİ OLAN ABONEDEN TAHSİLİ ( Elektrik Kaybını Önleme ve Hırsızlıkları Engelleme veya Hırsızı Takip Edip Bedeli Ondan Tahsil Etme Görevinin Bizzat Enerjinin Sahibi Bulunan Dağıtım Şirketlerine Ait Olduğu - Kayıp-Kaçak Bedelinin Elektrik Abonelerinden Tahsil Edilemeyeceği )
Y3.HDE. 2015/4990KAYIP KAÇAK BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davanın Tarifeleri Belirleyen EPDK'ya Değil Tarifeleri Uygulamakla Yükümlü Davalıya Yöneltilmesinde İsabetsizlik Görülmediği )
Y3.HDE. 2016/1112KAYIP KAÇAK BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davaya Konu Abonelik Ticarethane Aboneliğine Dair Olduğundan Uyuşmazlığın Ticari Mahiyette Olduğu - Davanın Asliye Ticaret Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2015/4069KAYIP KAÇAK BEDELİNİN TAHSİLİ ( Taraflar Arasında Ticarethane Abonelik Sözleşmesi İmzalanmış Olup Bu Bağlamda Davalı Tüketici Olmadığı Gibi Taraflar Arasındaki Sözleşmenin de Tüketici Yasası Kapsamında Kalmadığı Anlaşıldığından Davanın Genel Mahkemede Görüleceği )
Y3.HDE. 2015/5323KAYIP KAÇAK BEDELİNİN TAHSİLİ ( Taraflar Arasındaki Abonelik Sözleşmesinin Tacir Olan Davacı Şirketin Ticari Faaliyetleri İçin Elektrik Tedarik Etmek Üzere Aktedildiği/Davacı Tüketici Tanımına Uymadığı Gibi Olayda 4077 S.K. Hükümlerinin de Uygulanması Mümkün Olmadığından Uyuşmazlığın Çözümü Ticaret Mahkemelerinin Görevi İçerisinde Olduğu )
Y3.HDE. 2015/16906KAYIP KAÇAK BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( 6446 S. Elektrik Piyasası Kanunu'nun 17., Geç. 19. İle 20. Md.lerinin Somut Olaya Etkisinin Bulunup Bulunmadığının Yerel Mahkemece Tartışılıp Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2014/13539KAYIP KAÇAK BEDELİNİN TAHSİLİNİN SÖZLEŞMEYLE HÜKÜM ALTINA ALINMASI ( Elektrik Kayıp Kaçak Enerji Bedelinin İadesi İstemi - Davacının Kayıp Kaçak Bedelinin Fatura Edilmemesi Yönünde Alternatif Bir Elektrik Abonelik Sözleşmesi Yapma İmkân ve Olanağı Bulunmadığı )
Y3.HDE. 2014/12810KAYIP KAÇAK BEDELİNİN TÜKETİCİDEN ALINMAMASI ( Elektrik Enerjisinin Nakli Esnasında Meydana Gelen Kayıp İle Başka Kişiler Tarafından Kaçak Kullanmak Suretiyle Kullanılan Elektrik Bedellerinin Kurallara Uyan Abonelerden Tahsili Yoluna Gitmek Hukuk Devleti ve Adalet Düşünceleri İle Bağdaşmayacağı )
Y7.HDE. 2013/628KAYIP KAÇAK BEDELİNİN TÜKETİCİDEN ALINMASI ( Tarifelere Uyma Yükümlülüğünün Bir Gereği Olarak Kayıp-Kaçak Bedelinin Parekende Satış Tarifesinin Bir Unsuru Olarak Faturalarda Yer Aldığı - EPDK Kararı İptal Edilmedikçe Tüm Tüketicileri Bağlayacağı )
Y3.HDE. 2015/18878KAYIP KAÇAK BEDELİNİN TÜKETİCİYE İADESİ ( Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Girmiş Bulunan Yasa DeğişikliklerininYürürlük Tarihi Öncesi Dönemde Geçerli Olan EPDK Kararlarına Dayanılarak Alınmış Olan ve Dava Konusu Yapılan Dağıtım Sayaç Okuma Perakende Satış Hizmeti İletim ve Kayıp-Kaçak Bedelleri İle İlgili Olarak Açılan ve Halen Devam Eden Davalarda da Geçmişe Etkili Olacak Şekilde Uygulanması Gereken Hükümler İçerdiğinden İlgili Maddelerinin Somut Olaya Etkisinin Bulunup Bulunmadığının Tartışılacağı )
Y3.HDE. 2015/15120KAYIP KAÇAK BEDELİNİN TÜKETİCİYE İADESİNE DAİR HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Kamu Hukuku Etkisi - Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Girmiş Bulunan Yasal Değişiklerinin Yürülük Tarihi Öncesi için Geçerli ve Uygulama Alanı Hakkında Mahkemece Yeterli Değerlendirme Yapılmadığının Kabulü )
Y3.HDE. 2014/17555KAYIP KAÇAK BEDELLERİ ( Elektrik Enerjisinin Nakil Sırasında Meydana Gelen Kayıp ile Başka Kişiler Tarafından Kaçal Kullanılmak Suretiyle Kullanılan Elektrik Bedellerinin Kurallara Uyan Abonelerden Tahsili Yoluna Gidilmesinin Hukuk Devleti İlkesiyle Bağdaşmadığı - Faturalara Yansıtılan Kayıp-kaçak Bedellerinin Hangi Miktarda Olduğunun Denetlenmesi ve Hangi Hizmetlerin Bedellerinin Olduğunun Bilinmesi Hukuk Devleti İlkesinin Gereği Olduğu )
Y3.HDE. 2016/15071KAYIP KAÇAK BEDELLERİ ( Sayaç Okuma/Perakende Satış Hizmet Bedeli Ve İletim Ve Dağıtım Bedeli İstirdatı İstemi - Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Yasa Değişikliklerinin Yasa Değişikliği Öncesinde Açılan ve Halen Görülmekte Olan Davalarda da Uygulanması Gereken Hükümler İçerdiği - 6446 S. Elektrik Piyasası Kanunu'nun 17. Geçici 19. İle 20. Md.lerinin Somut Olaya Etkisinin Bulunup Bulunmadığının Değerlendirileceği )
Y3.HDE. 2013/21115KAYIP KAÇAK BEDELLERİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz - İtirazları İncelemekle Görevli Mahkemelerin Tüketici Mahkemeleri Olduğu/Mahkemece Davaya Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla Bakılmaması Davanın Esasına Girilerek Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y3.HDE. 2015/5044KAYIP KAÇAK BEDELLERİNİN TÜKETİCİYE İADESİ KARARININ İPTALİ DAVASI (Davacı Satıcının Yaptığı Bu Kesintilerin Yasal Bir Dayanağı Bulunmadığı/Tüketicinin Hangi Hizmetin Karşılığında Ne Bedel Ödediğini Bilmesinin Şeffaflık Hukuk Devletinin Vazgeçilmez Unsurlarından Olduğu - Abone Sözleşmesinde Bu Hususlarda Bir Anlaşma Bulunmadığından Mahkemece Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y3.HDE. 2017/2534KAYIP KAÇAK DAĞITIM İLETİM PERAKENDE SATIŞ HİZMETİ VE SAYAÇ OKUMA BEDELLERİNİN İSTİRDATI İSTEMİ ( Dava Açıldıktan Sonra Hasıl Olan Yasa Değişikliği Nedeniyle Davacının Dava Açmasında Haksız Sayılamayacağı Cihetle Davacı Yararına Maktu Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi ve Yargılama Giderlerinin Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )
Y3.HDE. 2015/12212KAYIP KAÇAK DAĞITIM İLETİM VE PERAKENDE SATIŞ HİZMET BEDELLERİ ( Dahil Edilmeden Dava Konusu Enerji Bedeli Hesaplanması Gerektiği - Elektrik Borcu Bulunmadığının Tespiti İstemi )
Y3.HDE. 2013/15760KAYIP KAÇAK ELEKTRİK BEDELİ ( Dağıtım Sistemine Giren Enerji İle Tüketicilere Tahakkuk Ettirilen Enerji Miktarı Arasındaki Fark Olduğu - Ortaya Çıkan Kaybın Maliyetinin Karşılanabilmesi Amacıyla Belirlenen Bir Bedel Olduğu/Elektrik Faturası )
Y7.HDE. 2012/5010KAYIP KAÇAK ELEKTRİK BEDELİ ( İstirdat Davası/Kayıp Kaçak Bedelinin Belirlenmesi İçin Alınan Kurul Kararının EPDK'nın Bir Düzenleyici İşlemi Olarak Tüm Tüzel ve Gerçek Kişileri Bağlayacağı - Kurul Kararlarının İptali İçin Açılacak Davaların Danıştay'da Görülmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2012/6102KAYIP KAÇAK ELEKTRİK BEDELİ ( Tüketici Hakem Heyetinin Faturada Yer Alan Kayıp Kaçak Bedellerinin Kaçak Elektrik Kullanmayan Tüketiciye Yansıtılamayacağı Yönündeki Kararının Yerel Mahkemece Onandığı – Kesinlik Sınırı Altında Kalan Kararın Temyiz İncelemesine Tabi Tutulamayacağı )
Y3.HDE. 2014/5214KAYIP KAÇAK ELEKTRİK BEDELİ ÜZERİNDEN %2 TRT PAYI HESAPLANMASI ( Yüksek Yargı Kararları İle Aslının Alınmamasına Karar Verilen "Kayıp-Kaçak" Bedelinin Hesaplamada Nazara Alınmasının Mümkün Olmadığı )
Y3.HDE. 2014/3055KAYIP KAÇAK ELEKTRİK KULLANIM BEDELİ ( İstirdat Talebi - Elektrik Enerjisinin Nakli Esnasında Meydana Gelen Kayıp Bir Başka Kişiler Tarafından Hırsızlanmak Suretiyle Kullanılan Elektrik Bedellerinin Kurallara Uyan Abonelerden Tahsili Yoluna Gitmek Hukuk Devleti ve Adalet Düşünceleri İle Bağdaşmayacağı/Davalının Kayıp Kaçak ve Sayaç Okuma Bedeli Tahakkuku Uygulamasının Yerinde Olmadığı )
Y3.HDE. 2014/8906KAYIP KAÇIK BEDELİNİN İADESİNDE FAİZ TALEBİ ( Dava Tarihinden Önce Borçluyu Temerrüde Düşürecek Bir İhtarname Bulunup Bulunmadığının Araştırılmadığı - Bu Haliyle Haksız Ödeme Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilemeyeceği/Davalının Temerrüdü Yoksa Dava Tarihinden İtibaren Davalının Temerrüde Düştüğünün Kabul Edileceği )
Y17.CDE. 2015/10470KAYIP KART MÜRACAATI ( Sanığa Kartını Başka Birine Verip Vermediği Şifrenin Kart Üzerinde Yazılı Olup Olmadığı Kayıp Kart Müracaatında Bulunup Bulunmadığı Hususlarının Sorulması Gerektiği - Bilişim Sistemine Müdahale Edilmesi Suretiyle Haksız Çıkar Sağlama Suçu )
Y3.HDE. 2016/11060KAYIP KAYAÇAK BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Bölünme Sözleşmesinin Borcun Nakli Mahiyetinde Olduğu Kabul Edilse Bile Alacaklının Muvafakati İle Borcun Nakli Olabileceği - Davalı Şirketin Tedarikçi Sıfatından Dolayı Davacıdan Tahsil Edilen Kayıp- Kaçak Bedelinin İadesi Talebi Bakımından Davalının Somut Olayda Pasif Husumet Ehliyeti Bulunduğu )
YHGKE. 1991/7-231KAYIP KİŞİ
Y16.HDE. 2003/2468KAYIP KİŞİLER ADINA KAYITLI TAŞINMAZLARIN ZİLYEDLİKLE İKTİSABI ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında )
Y4.HDE. 1972/14458KAYIP KİŞİLERDEN HAZİNEYE KALAN TAPULU TAŞINMAZLAR ( Bu Yerlerin Zamanaşımı ile Kazanılamaması )
Y8.HDE. 2005/3028KAYIP KİŞİLERDEN HAZİNEYE KALAN TAŞINMAZ ( Ancak İskan Çalışmaları Sırasında Dağıtıma Tabi Tutulmuş İse Zilyetlikle Kazanılabileceği )
Y11.HDE. 2005/8516KAYIP NEDENİYLE ÇEK İPTALİ İSTEMİ ( Öncelikle Çek Aslını Sunan 3. Kişiye Karşı İstirdat Davası Açması İçin Davacıya Uygun Bir Süre Verilmesi ve Sonucuna Göre Hasımsız Olarak Görülen Kayıp İddiasına Dayalı İptal İstemli Bu Davada Bir Karar Verileceği )
Y11.HDE. 2014/5558KAYIP OLAN GÖNDERİ NEDENİYLE PTT İDARESİNİN SORUMLULUK SINIRI ( Kanunla Taahhüt Ücretinin 50 Katı ile Sınırlandığı - PTT'nin Zararın Tamamından Sorumlu Tutulmasının Hatalı Olduğu )
Y11.HDE. 2014/5558KAYIP OLAN GÖNDERİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Posta İdaresinin Sorumluluğunun Taahhüt Ücretinin 50 Katı Olduğu - PTT'nin Zararın Tamamından Sorumlu Tutulmasının Hatalı Olduğu )
Y11.HDE. 2004/1085KAYIP OLAN KIYMETLİ EVRAKIN İPTALİ VE YENİSİNİN VERİLMESİ TALEBİ ( İptal Davasının Hasımsız Olarak Açılması Gereği - Yenisinin Verilmesi Talebinin İse İptal Kararının Verilmesinden Sonraki Aşamada Dikkate Alınacağı )
Y11.HDE. 2006/3228KAYIP ORANI ( Davacının Çalışma Gücünden Kayıp Oranı Dikkate Alınmaksızın Davacı Lehine Fazla Manevi Tazminat Takdir Edilmesinin Doğru Görülmediği )
Y8.CDE. 2001/11412KAYIP SİLAHLAR DAVASI ( Sanıkların Gizli Duruşma Talebinde Bulunmaları-Talep Hakkında Bir Karar Verilerek Sanıkların Açıklama Yapmalarına Olanak Sağlanmasının Gerekmesi )
Y1.CDE. 2007/7038KAYIP ŞAHISLAR ( Bulunan Cesetlerin Kayıp Olduğu Bildirilen Şahıslara Ait Olmadığı - Takipsizlik Kararı Verildiği/Kararın Kaldırılacağı )
Y11.HDE. 2015/966KAYIP TİCARİ EVRAKLAR HAKKINDA ZAYİ BELGESİ VERİLMESİ TALEBİ (14 Adet Kullanılmamış Fatura İle 12 Adet Adisyonun Kayıp Olması Sebebine Dayalı - Davaya Konu Fatura ve Adisyonların Ne Şekilde Kaybolduğunun Bilinmemesi Sebebiyle Öngörülen Şartların Oluşmadığı/Dava Şartı Yokluğundan Davanın Reddine Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu)
Y11.HDE. 2006/8135KAYIP VE HASAR ( Taşıyıcı Kural Olarak Eşyanın Kendisine Teslim Edildiği Tarihten Gönderilene Teslim Olunduğu Tarihe Kadar Geçen Süre İçinde Meydana Gelen Kayıp ve Hasardan Sorumlu Olduğu )
Y11.HDE. 1985/934KAYIP VE HASARIN OLMASI ( Taşıyanın Sorumlu Olmayacağı Bir Nedenden İleri Geldiğinin Kabulü )
YHGKE. 1990/8-331KAYIP VE YİTİK KİŞİ ARAZİSİNİN İMAR VE İHYASI
YHGKE. 2006/7-222KAYIP VE YİTİK KİŞİLERDEN KALAN YERLER ( Hazineye Kalan Yerlerden Olması Dolayısı İle Üzerinde Sürdürülen Zilyetliğin Hukukça Bir Değer Taşımadığı - Zilyetlikle Kazanılamayacağı )
Y16.HDE. 2003/10467KAYIP VE YİTİK KİŞİLERE AİT TAŞINMAZLAR ( Zilyedlikle İktisap Edilememesi ve Hazineye Kalması )
Y11.HDE. 2004/581KAYIP VEYA ÇALINTI ÇEKİN BANKACA ÖDENMESİ ( Hesap Sahibinin Olayı Bankaya Bildirmemesi - Kayıp veya Çalıntı Olayını Bankaya Bildirmeyenin Sahte veya Çalıntı Çeki Ödeyen Banka Kadar Sorumlu Olması )
Y11.HDE. 2001/1590KAYIP VEYA ÇALINTI ÇEKİN BANKACA ÖDENMESİ ( Hesap Sahibinin Olayı Bankaya Bildirmemesi - Kayıp Veya Çalıntı Olayını Bankaya Bildirmeyenin Sahte Veya Çalıntı Çeki Ödeyen Banka Kadar Sorumlu Olması )
Y3.HDE. 2015/9039KAYIP/KAÇAK BEDELİ ( Yürürlükteki Mevzuat Hükümlerine Uygun Olduğu Yönünde Tespit İstemini de İçeren Böyle Bir Davada Verilen Karar Konu İle İlgili Mevzuat Hükümlerinin İleriye Dönük Uygulanıp Uygulanmaması Yönünde de Sonuç Doğuracağından Temyiz Kesinlik Sınırının Gözetilmemesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2015/1719KAYIP/KAÇAK BEDELİNİN İADESİ HAKKINDA VERİLEN HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ (Tarımsal Sulama Aboneliği Üzerinden Verilen Hizmetten Yararlanan Davalının Tüketici Olmadığı/İhtilafa Tüketici Hakem Heyetinin Bakma Yetkisi ve Görevi Bulunmadığı - Buna Karşın 4077 S.K. Md. 22/5 Uyarınca Tüketici Hakem Heyeti Kararlarına Karşı Ancak Tüketici Mahkemeleri Nezdinde İtiraz Olunabileceği)
YHGKE. 2013/7-2454KAYIP/KAÇAK BEDELİNİN TÜKETİCİDEN TAHSİLİ ( Hakem Heyeti Kararına İtiraz - EPDK'ya Elektrik Bedeli Fiyatlandırma Unsuru Belirleme Konusunda Sınırsız Yetki ve Görev Verilmediği/Tahakkuk Ettirilen Kayıp Kaçak Bedelinin Tüketiciye İade Edilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2014/15391KAYIP-KAÇAK BEDELİ ( Perakende Satış Tarifesinin Bir Unsuru Olarak Faturalarda Yer Almasının Kanun ve Yönetmeliğe Aykırı Bulunduğu - Kayıp-Kaçak Bedelinin Kullanıcılardan Tahsil Edilemeyeceği )
Y3.HDE. 2016/2300KAYIP-KAÇAK BEDELİ (Borçlu Olmadığının Tespiti - Halen Devam Eden Davalarda da Uygulanması Gereken Hükümler İçeren 6446 S. Elektrik Piyasası Kanunu'nun 17., Geç. 19. İle 20. Md.lerinin Somut Olaya Etkisinin Bulunup Bulunmadığının Yerel Mahkemece Değerlendirilmesi ve Sonucuna Göre Karar Verileceği)
Y3.HDE. 2017/16417KAYIP-KAÇAK BEDELİNDEN DOĞAN İSTİRDAT İSTEMİ (Konusuz Kalan Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Dair Karar Verildikten Sonra Davacı Yararına Maktu Vekalet Ücreti Takdirine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y3.HDE. 2014/2918KAYIP-KAÇAK BEDELİNİN HAKSIZ ŞART TEŞKİL EDİP ETMEDİĞİ ( Kayıp Kaçak Bedeli 4628 S. Elektrik Piyasası Kanunu'nun 1/1 4/1 Geç. 9 Md. ve EPDK'nun Kararına Göre Belirlendiği ve Alındığı - Tarifelerin Uygulanmasında Lisans Sahibi Şirketler Bakımından Yasal Zorunluluk Bulunduğu/Kanun ve EPDK Kurul Kararları Gereğince Alınan Bedelinin Haksız Şart Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y3.HDE. 2015/1533KAYIP-KAÇAK BEDELİNİN İADESİ İSTEMİ ( Elektrik Enerjisinin Nakli Esnasında Meydana Gelen Kayıp İle Başka Kişiler Tarafından Hırsızlanmak Suretiyle Kullanılan Elektrik Bedellerinin Kurallara Uyan Abonelerden Tahsili Yoluna Gitmek Hukuk Devleti ve Adalet Düşünceleri İle Bağdaşmadığı - Davanın Reddinin Bozma Nedeni Olduğu )
Y3.HDE. 2015/8541KAYIP-KAÇAK BEDELİNİN İADESİ İSTEMİ ( Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali İstemi - İstemin Taraflar Arasındaki Mesken Aboneliğine Dair Sözleşmeden Kaynaklandığı/Uyuşmazlığın Bir Adli Yargı Merci Olan Tüketici Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2016/12274KAYIP-KAÇAK BEDELİNİN İSTİRDATI (Uyuşmazlık Konusu Elektrik Abonelik Gruplarının Ticarethane ve Bu Sebeple Davaya Konu Abonelik Sözlemelerinin Davacı Tarafın Ticari İşletmesiyle İlgili Olduğu/Uyuşmazlığın Çözümünde Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Görevli Olduğu Gözetilerek Öncelikle Yargı Yerinde Ayrı Asliye Ticaret Mahkemesi Varsa Görevsizlik Sebebiyle Davanın Usulden Reddine Ayrı Asliye Ticaret Mahkemesi Yoksa Davaya Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla Bakılması Gerektiği)
Y3.HDE. 2015/17874KAYIP-KAÇAK BEDELİNİN İSTİRDATI İSTEMİ ( Elektrik Abonelerinden Tahsil Edilecek Bedelleri İçeren Tarifeleri Onaylama Yetkisinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na Verildiği - Belirlenen Bedellere İlişkin Olarak Yapılan Başvurularda ve Açılan Davalarda Tüketici Hakem Heyetleri İle Mahkemelerin Yetkisinin Bu Bedellerin Kurumun Düzenleyici İşlemlerine Uygunluğunun Denetimi İle Sınırlı Olduğu )
Y3.HDE. 2015/19612KAYIP-KAÇAK BEDELİNİN İSTİRDATI İSTEMİ ( Yasa Değişikliği Öncesinde Açılan ve Halen Görülmekte Olan Davalarda Uygulanması Gereken Hükümler İçerdiğinden 6446 S. Elektrik Piyasası Kanunu'nun 17., Geç. 19. İle 20. Md.lerinin Somut Olaya Etkisinin Bulunup Bulunmadığının Yerel Mahkemece Tartışılıp Değerlendirildikten Sonra Bir Karar Verileceği )
Y3.HDE. 2016/12294KAYIP-KAÇAK BEDELİNİN TAHSİLİ (Davanın Konusu EPDK Kararlarının İptaline Dair Olmayıp Uyuşmazlığın Taraflar Arasındaki Özel Hukuk İlişkisi İçinde Elektrik Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan ve Yersiz Tahsil Edildiği İddia Edilen Bedellerin İstirdadına İlişkin Olduğu/Davaya Bakma Görevi Adli Yargı Mahkemelerine Ait Olup Mahkemece İşin Esasına Girilerek Hasıl Olacak Sonuç Dairesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
Y3.HDE. 2016/2430KAYIP-KAÇAK BEDELİNİN TÜKETİCİYE İADESİNE YÖNELİK HAKEM KARARININ İPTALİ (Uyuşmazlığa Konu Aboneliğin Tarımsal Sulama Olduğu Anlaşılmakla Yargılamanın Genel Mahkeme Tarafından Yapılması Gerekirken Somut Uyuşmazlığın Çözümünde Görevli Olmayan Tüketici Mahkemesi Sıfatı İle Yargılama Yapılmasının Hatalı Olduğu)
Y3.HDE. 2016/14589KAYIP-KAÇAK DAĞITIM SAYAÇ OKUMA BEDELLERİNİN İADESİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIK (Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararına İtiraz Davası - Ticarethane Grubundaki Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklandığından İhtilafa Tüketici Hakem Heyetinin Bakma Yetkisi ve Görevi Bulunmadığı/İlçe Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali Gerektiği)
Y3.HDE. 2017/12963KAYIP-KAÇAK VB. BEDELLERİ ( Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren ve Halen Devam Eden Davalarda da Uygulanması Gereken Hükümler İçeren 6446 S. Elektrik Piyasası Kanunu'nun 17. Geç. 19. İle 20. Md. Somut Olaya Etkisinin Bulunup Bulunmadığının Mahkemece Değerlendirileceği - Tüketiciye İadesine İlişkin Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararının İptali İstemi)
Y3.HDE. 2016/16315KAYIP-KAÇAK VB. BEDELLERİN İSTİRDADI İSTEMİ (Elektrik Abonelerinden Tahsil Edilen - Dosya Kapsamına Alınan Davacıya Ait Abonelik Türünü Gösterir Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin Müzekkere Cevabı İncelendiğinde Davacının Davalı Elektrik Şirketinin Ticarethane Grubu Abonesi Olduğu/Davaya Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla Bakılacağı)
Y3.HDE. 2014/8422KAYIP-KAÇAK VE SAYAÇ OKUMA BEDELİNİN TAHSİLİ ( Elektrik Enerjisinin Nakli Esnasında Meydana Gelen Kayıp İle Başka Kişiler Tarafından Kaçak Kullanılan Elektrik Bedellerinin Ödeme Yapan Abonelerden Tahsili Yoluna Gidilmesinin Hukuk Devleti ve Adalet Düşünceleri İle Bağdaşmadığı )
Y3.HDE. 2015/2292KAYIP-KAÇAK/SAYAÇ OKUMA/PERAKENDE SATIŞ HİZMETİ/İLETİM SİSTEMİ KULLANIM VE DAĞITIM BEDELİ ( Elektrik Dağıtım Şirketlerinin EPDK Kurul Kararları ve Tebliğleri Gereğinde Bu Adlar Altında Sanayi Ticarî ve Mesken Abonelerinin Faturalara Yansıtılarak Yapılan Tahsilatın Hukuka Aykırı Olduğu Hukuk Devleti ve Adalet Düşünceleri İle Bağdaşmadığı )
Y18.HDE. 1999/2942KAYISI AĞAÇLARININ KAMULAŞTIRMA BEDELİNE ETKİSİ ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davasında )
Y11.HDE. 2014/14987KAYISI BAHÇESİNİN DON RİZİKOSUNA KARŞI SİGORTALANMASI ( Don Afetine Maruz Kalanlar İçin Bakanlar Kurulu Kararı ile Destek Ödemesi Yapıldığı - Tarım Sigortası Kapsamında Kaldığı Halde Haksız Yere Ödeme Yapılmış Olduğunun Anlaşılması Halinde Devlet Tarafından Yapılan Ödemenin Geri Alınacağı )
Y5.HDE. 2013/872KAYISININ DEKARA VERİMİ ( Bilirkişi Raporuyla Belirlendiği ve Bu Bedelin Bozma Nedeni Yapılmadığı - Muhdesat Bedelinin Arttırılması Davasında Bu Miktar Esas Alınarak Hesaplama Yapılması Gerekirken Verim Arttırılmak Suretiyle Daha Yüksek Bedel Tespit Edilemeyeceği )
Y19.HDE. 2000/6699KAYIT - KABUL DAVASI ( Alacağın Dayanağı Delillerin Gösterilmesi Gereği)
Y11.HDE. 1987/4284KAYIT - KABUL DAVASI ( Müflis Şirketin Vergi Borcu )
Y16.HDE. 2003/13079KAYIT ( Aynı Çalışma Alanı İçinde Kayıt ve Belgesiz Olarak 100 Dönüm Arazinin İktisap Olunabilmesi )
Y1.HDE. 2004/5416KAYIT ( Mülkiyet Çekişmelerinin Ayakta Olan ve Geçerliliğini Koruyan Çap Kaydına Göre Çözüme Kavuşturulmasının Gerekmesi )
Y1.HDE. 2003/12473KAYIT ( Somut Olayda Kayda ve Kayıttan Kaynaklanan Davacının Mülkiyet Hakkına Üstünlük Tanınmak Suretiyle Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y4.HDE. 2014/6188KAYIT BANDININ BİLİRKİŞİLERCE İNCELENECEĞİ ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Açılan Tazminat Davası - Davaya Konu Haberin Yayınlandığı Haber Programına Dair Kayıt Bandının Dosyaya Sunulduğu/Çözümünün Yaptırılmadığı - Bilirkişi Raporunun Dosyaya Alınması Gerektiği )
Y10.HDE. 2013/19460KAYIT DIŞI ÇALIŞMA ( Ev Hizmetlerinde Çalışan Davacının Hizmet Tespiti İstemi - Aynı Apartmanda Oturanlarla Yörede Komşu İşyeri Sahipleri veya Çalışanları Kolluk Vasıtasıyla Araştırılarak Bilgi ve Görgülerine Başvurulmalı ve Sigortalının Kayıtlarda Gözükmeyen Çalışmalarının Hangi Sebeplerle Kayıtlara Geçmediği ya da Bildirim Dışı Kaldığı Hususunun Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
Y10.HDE. 2012/11430KAYIT DIŞI ÇALIŞMA ( Resen Tahakkuk İşleminin İptali İstemi - Davaya Konu Dönemde Kuruma Bildirilmesi Gereken İşçilik Miktarına ve Müfettişin Belirlediği İsimlere Yönelik Kayıtdışı Çalıştırma Olup Olmadığına Dair Açıklayıcı ve Denetime Elverişli Somut Verilere Dayalı Rapor Alınması Gerektiği )
Y10.HDE. 2013/13356KAYIT DIŞI ÇALIŞMA (Hizmet Tespiti - Sigortalının Kayıtlarda Gözükmeyen Çalışmalarının Hangi Nedenlerle Kayıtlara Geçmediği ya da Bildirim Dışı Kaldığı Hususunun Gereğince Araştırılması Gerektiği)
Y2.CDE. 2010/29524KAYIT DIŞI SAYAÇ (Elektrik Enerjisi Hırsızlığı - İdarenin Tespitine Engel Olmayacak Şekilde Elektrik Kullanılması Bu Kullanımın Müdahale Edilmemiş ve Gerçek Kullanımı Gösteren Sayaçtan Geçirilmek Suretiyle Gerçekleştirilmesi ve Failin Karşılıksız Yararlanma Maksadıyla Hareket Etmemesi Koşullarının Araştırılması Gerektiği )
Y13.CDE. 2015/4300KAYIT DIŞI SU KULLANMA ( Sanığın Kovuşturma Aşamasındaki Beyanında Başka Bir Mahkemede Aynı Suç İle İlgili Yargılandığını Bildirmesi Karşısında Sanık Hakkında Diğer Dava Dosyaları Getirtilip İncelenerek Dosyaların Suç ve İddianame Tarihleri Kesinleşip Kesinleşmedikleri Tereddüte Mahal Bırakmayacak Şekilde Belirlenip Tutanaklar Arasındaki Süre Dikkate Alındığında Sanık Hakkında 5237 S.K.43. Maddesinin Uygulanması Gerekebileceği Nazara Alınarak Dosyaların Birleştirilme Olanağı Varsa Birleştirileceği )
YHGKE. 1990/13-641KAYIT DÜZELTİLMESİ ( Kısa Karara Aykırı Olmayan Gerekçeli Karar )
YHGKE. 1999/10-511KAYIT DÜZELTİLMESİ DAVASI ( Mahkemece Yapılması Gereken İnceleme ve Araştırmalar )
Y18.HDE. 2014/12733KAYIT DÜZELTİLMESİ SONUCUNDA ANESİ İLE ÇOCUĞU ARASINDA 8 YAŞ FARK OLMASI ( Yaş Düzeltildikten Sonra Annesi İle Çocuk Arasındaki Yaş Farkının 8 Yaş Olduğu - Bir Kadının 8 Yaşındayken Çocuğunun Olmasının Tıbben Mümkün Olmadığı/Nüfus Kayıtlarında Çelişki Yaratacak Şekilde Hüküm Kurulmaması Gerektiği )
Y2.HDE. 2014/27920KAYIT DÜZELTİM DAVASI ( Davalının Kayden Yanlış Olan Ana Adı İptal Edildiği Halde Gerçek Ana Adı Yazılmayarak Davalının Ana Adına İlişkin Kısmın Boş Bırakılmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y1.HDE. 2016/4838KAYIT DÜZELTİM DAVASI (Yeni Tapu Sicili Tüzüğünün Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren İlgililerin Tüzük Hükümleri Uyarınca Gerekli Prosedürü Yerine Getirmeden Doğrudan Mahkemede Dava Açmaları Halinde Davayı Açmakta Haklı Olduklarını Söyleyebilme Olanağı Olmadığı - Davalı Yararına Vekalet Ücreti Tayin Edilmesi Gerektiği)
Y20.HDE. 2015/14128KAYIT DÜZELTİM İSTEMİ ( Orman Kadastrosu Aplikasyon ve Sınırlandırması Yapılmamış Ormanların Kadastrosu İle 2/B Uygulamasına İlişkin İşe Başlama Çalışma İşi Bitirme ve Sonuçlarının Askı İlân Tutanakları İle Taşınmazın Bulunduğu ( PII 2/B Poligonu ) Yeri Orman Tahdit Sınır Noktalarıyla Birlikte Gösterir Onaylı Orman Tahdit Harita Örnekleri Getirtileceği )
Y3.HDE. 1982/2644KAYIT DÜZELTME ( Cinsiyet tashihi )
Y18.HDE. 1996/8872KAYIT DÜZELTME ( Mükerrer Kayıtlar - Önemli Bir Sosyal Olguya Temel Oluşturma )
YHGKE. 2006/14-728KAYIT DÜZELTME ( Tapu Kaydına Yanlış Yazılan Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi - Bozmadan Sonra Nüfus Müdürlüğü İle Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğüne Müzekkereler Yazılmış ve Cevabi Yazıları Direnme Kararına Gerekçe Yapılarak Yeni Hüküm Verilmesi )
Y18.HDE. 2010/7584KAYIT DÜZELTME DAVALARI ( Doğum Tarihinin Düzeltilmesi İstemi - Kamu Düzeni İle Yakından İlgili Bulunduğundan Hakim İstemle Bağlı Kalmayarak Kendiliğinden Yapacağı Araştırma İle Elde Edeceği Bulgulara Göre ve Öteki Kayıtlarla Çelişki Yaratmayacak Şekilde Karar Vermek Zorunda Olduğu )
Y18.HDE. 2008/1169KAYIT DÜZELTME DAVALARI ( Doğum Tarihinin Düzeltilmesi/Davacının Annesinin Ölümünden Sonra Doğmuş Gibi Bir Sonuç Çıkması - Hakimin Öteki Kayıtlarla Çelişmeyecek Şekilde Karar Vermek Zorunluluğu )
Y14.HDE. 2012/7975KAYIT DÜZELTME DAVALARI ( Düzeltme Yapılırken Taşınmaz Malikinin Değişmemesi Gerektiği - Nüfus Müdürlüğünden Dava Konusu Taşınmazların Tapu Kayıtlarında Malik Olarak Görünen Kişi İle Aynı Kimlik Bilgilerine Sahip Bir Başka Kişi veya Kişilerin Nüfus Kayıtlarının Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y1.HDE. 2014/9452KAYIT DÜZELTME DAVALARI ( Kadastro Tespiti ya da Tapuya Tescili Sırasında Mülkiyet Hakkı Sahibinin Adı Soyadı Baba Adı Gibi Kimlik Bilgilerinin Kayda Eksik ya da Hatalı İşlenmesi Kayıt Düzeltme Davalarının Kaynağını Oluşturduğu - Bu Tür Davalarda Kimlik Bilgileri Düzeltilirken Taşınmaz Malikinin Değişmemesi Diğer Bir Anlatımla Mülkiyet Aktarımına Neden Olunmaması Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/5237KAYIT DÜZELTME DAVALARI ( Kimlik Bilgileri Açısından Hatalı Tutulan Sicillerin Nüfus Kaydına Göre Düzeltileceğinden Kayıttaki Ön İsmin Kısaltılarak Düzeltilmesinin Doğru Görülmediği )
Y18.HDE. 2012/7340KAYIT DÜZELTME DAVALARI ( Mükerrer Kaydın İptali İstemi - Hakimin Re'sen Yapacağı Araştırma ile Elde Edeceği Bulgulara Göre ve Diğer Kayıtlarla Çelişki Oluşturmayacak Şekilde Doğru Sicili Oluşturmak Mecburiyetinde Olduğu )
Y14.HDE. 2007/420KAYIT DÜZELTME DAVALARI ( Mülkiyet Nakline Meydan Vermemek İçin Mahkemece Sağlıklı Bir İnceleme Yapılmalı Kayıt Maliki İle İsmi Düzeltilecek Kişinin Aynı Kişi Olduğu Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Saptanması Gereği )
Y14.HDE. 2003/7583KAYIT DÜZELTME DAVALARI ( Tapuda - Mahkemece İzlenmesi Gereken Yöntem )
Y14.HDE. 2012/8276KAYIT DÜZELTME DAVALARI ( Taşınmazın Bulunduğu Yer Mahkemesinde Açılması Gerektiği - Tapu Sicil Müdürlüğüne Husumet Yöneltilerek Açılması Gerektiği/Tapu Maliki İle Mirasçılarının Açabileceği )
Y1.HDE. 2013/11440KAYIT DÜZELTME DAVALARI ( Taşınmazın Tapulama Tutanağı Dayanağı Belgeler ve Tüm Tedavülleri Getirtilerek Kayıtlarda Paydaş Olan Kişi İle Davacının Mirasbırakanının Aynı Kişi Olup Olmadığının Tanık Anlatımları İle Birlikte Değerlendirilerek Saptanması Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/4456KAYIT DÜZELTME DAVALARI ( Taşınmazların Kadastro Tespiti ya da Tapuya Tescili Sırasında Mülkiyet veya Diğer Hak Sahiplerinin İsim Soyismi Baba Adı ve Doğum Tarihi Gibi Kimlik Bilgilerinin Kayda Eksik ya da Hatalı İşlenmesi Davanın Kaynağını Oluşturduğu )
Y14.HDE. 2003/6040KAYIT DÜZELTME DAVALARI ( Yanlış Yazılan Kimlik Bilgileri Düzeltilirken Taşınmaz Malikinin Değişmemesi Mülkiyet Aktarımına Neden Olunmaması Gereği )
Y1.HDE. 2013/16737KAYIT DÜZELTME DAVALARI (Kayıt Maliki İle İsmi Düzeltilecek Kişinin Aynı Kişi Olduğunun Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Saptanması Gerektiği - Davacının Mirasbırakanlarının Nufus Kayıtlarının Yerel Mahkemece İnceleneceği/Eksik Araştırma)
Y18.HDE. 2011/1380KAYIT DÜZELTME DAVALARINDA MAHKEMENİN OLUŞUMU ( Nüfus Müdürü Veya Görevlendireceği Nüfus Memuru Huzuru İle Görülüp Karara Bağlanması Zorunluluğu )
Y14.HDE. 2008/13412KAYIT DÜZELTME DAVASI ( Davacı Taşınmazlarda İsminin Düzeltilmesini Talep Etmesine Rağmen Mahkemece Talep Aşılarak Tapu Kaydına Baba Adı ve Soyadının Eklenmesine de Karar Verilmesi )
Y18.HDE. 2005/4121KAYIT DÜZELTME DAVASI ( Davacının ...'in Kendi Evladı Olmadığı Halde Onun Babası İle Evlenmesi Sonucu Kendi Kızıymış Gibi Nüfusa Kayıt Edildiği - ...'in Doğum Tarihinde Bir Yanlışlık Bulunup Bulunmadığının Saptanması Gereği )
Y18.HDE. 2010/11407KAYIT DÜZELTME DAVASI ( Doğum Tarihinin Düzeltilmesi İstenilen Küçüğün Tam Teşekküllü Bir Sağlık Kuruluşuna Sevkedilerek Gerçek Yaşının Saptanması Gerektiği )
Y18.HDE. 2008/10905KAYIT DÜZELTME DAVASI ( Doğum Yerinin Düzeltilmesi - Aynı Konuya İlişkin Olarak Daha Önce Açılıp Sonuçlanmış Bir Dava Bulunduğundan İkinci Kez Açılmış Olan Eldeki Bu Davanın Reddi Gerektiği )
Y14.HDE. 2003/6455KAYIT DÜZELTME DAVASI ( Düzeltilecek Tapu Kaydının Tüm Dayanakları ile Birlikte Getirtilmesi Gereği - Kayıt Maliki ile İsmi Düzeltilecek Kişinin Aynı Kişi Olduğunun Saptanmasında Zabıta Araştırması Yapılması Gereği )
Y2.HDE. 2002/3757KAYIT DÜZELTME DAVASI ( Evlenmekle Belirlenen Soybağına Dayalı Kayıt Düzeltme Talebi )
Y18.HDE. 2012/1131KAYIT DÜZELTME DAVASI ( Hakim Taleple Bağlı Kalmayarak Re'sen de Yapacağı Tahkikat İle Elde Edeceği Bulgulara Göre ve Diğer Kayıtlarla Çelişki Meydana Getirmeyecek Şekilde Karar Vermek Zorunda Olduğu )
Y18.HDE. 2013/17069KAYIT DÜZELTME DAVASI ( Hakimin Taleple Bağlı Kalmayarak Doğrudan Doğruya Yapacağı Araştırma İle Elde Edeceği Bulgulara Göre Karar Vereceği - Mükerrer Kayıtlarda Sonradan Tescil Edilen Kaydın İptal Edileceği/Sosyal Statü Değişikliklerinin Sonradan Oluşturulan Kayda İşlenmesi Halinde Birinci Kayda Taşınacağı )
Y1.HDE. 2013/3895KAYIT DÜZELTME DAVASI ( Kadastro Tespiti Sırasında ya da Tapuya Tescil Sırasında Mülkiyet Hakkı Sahibinin Adı Soyadı Baba Adı Gibi Kimlik Bilgilerinin Kayda Eksik ya da Hatalı İşlenmesinin Bu Davaların Kaynağını Oluşturduğu - Kimlik Bilgileri Düzeltilirken Mülkiyet Aktarımına Neden Olunmaması Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/15428KAYIT DÜZELTME DAVASI ( Kadastro Tespiti ya da Tapuya Tescili Sırasında Mülkiyet veya Diğer Hak Sahiplerinin İsim Soy İsim Baba Adı Doğum Tarihleri Gibi Kimlik Bilgilerinin Kayda Eksik Yada Hatalı İşlenmesi - Taşınmaz Malikinin Değişmemesi Gerektiği )
Y18.HDE. 2010/1356KAYIT DÜZELTME DAVASI ( Kamu Düzeni İle İlgili Olduğu - Hakimin Doğru Sicili Oluşurmak Mecburiyetinde Olduğu )
Y18.HDE. 2010/291KAYIT DÜZELTME DAVASI ( Kamu Düzeni İle Yakından İlgili Bulunduğundan Hakim İstemle Bağlı Kalmayarak Kendiliğinden de Yapacağı Araştırma İle Elde Edeceği Bulgulara Göre Karar Vereceği )
Y18.HDE. 2004/1877KAYIT DÜZELTME DAVASI ( Kamu Düzeni İle Yakından İlgili Olduğu - Kayıt Düzeltme Davalarında Hakim İstemle Bağlı Kalmayarak Kendiliğinden Yapacağı Araştırmayla Elde Edeceği Bulgulara ve Öteki Kayıtlarla Çelişki Oluşturmayacak Biçimde Karar Vermesi Gereği )
Y8.HDE. 2017/2180KAYIT DÜZELTME DAVASI ( Kamu Düzeniyle İlgili Davalardan Olduğu Re'sen Araştırma İlkesine Tabi Olarak Hakimin Taleple Bağlı Olmadığı - Hatalı Nüfus Kaydının Düzeltilmesi İçin Açılan Davada Doğum Tarihleri Arasındaki Yaş Farkı ve Anne Olarak Bildirilen Kişinin Belirtilen Yaşlarda Doğum Yapması ve Çocuk Sahibi Olmasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğunun Nazara Alınması Gereği )
Y14.HDE. 2006/175KAYIT DÜZELTME DAVASI ( Kayıt Malikinin Nüfus Kaydı Dosya İçerisinde Bulunmadığı - Bu Tür Kayıt Düzeltim Yoluyla Kayıt Malikinin Tamamen Değişmesi Mülkiyetin Bir Başka Kişiye Aktarımının Önüne Geçilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2009/42KAYIT DÜZELTME DAVASI ( Kayıtlardaki Düzeltmeler İlgililerin Yazılı Rızaları Olmadıkça Ancak Mahkeme Kararı İle Yapılabileceği - Tapu Kayıtlarında Mevcut Vakıf Şerhlerinin Kaldırılması )
Y18.HDE. 2008/9740KAYIT DÜZELTME DAVASI ( Mahkeme Kararına Dayanılarak Herhangi Bir Düzeltme veya Değiştirme İşlemi Yapılıp Yapılmadığının İlgili Nüfus Müdürlüğünden Sorulması Gerektiği )
Y18.HDE. 2002/8867KAYIT DÜZELTME DAVASI ( Mükerrer Kayıtların Düzeltilmesine İlişkin Bu Tür Davaların Kamu Düzeniyle İlgisi Olması Nedeniyle Mahkemece Taleple Bağlı Kalmayarak Resen Araştırma Yapılarak Kayıtlardaki Mükerrerliğin Giderilmesinin Gerekmesi )
Y18.HDE. 2009/2055KAYIT DÜZELTME DAVASI ( Nüfus Kaydının Düzeltilmesi/Bizzat Kaydının Düzeltilmesi İstenen Kişi Tarafından Açılması Gerektiği - Aynı Zamanda Tespiti de İçerdiğinden Davacının Salt Düzeltme İsteminde Bulunması Tespit Kararı Verilmesine Engel Oluşturmadığı )
YHGKE. 2009/14-279KAYIT DÜZELTME DAVASI ( Nüfusta Kaydı Bulunmayan Kişinin Doğum ve Ölüm Bilgilerinin Ancak Nüfusa Kaydedilmesinin Sağlanmasından Sonra Tapu ve Nüfus Kaydı Arasında Bağlantı ve Tutarlılık Sağlanmasının Mümkün Olabileceği )
Y2.HDE. 2009/17090KAYIT DÜZELTME DAVASI ( Ölümün Tespitiyle İlgili Nüfus Kaydında Buna İlişkin Kayıtların Düzeltilmesi İstemi - Temyiz İncelemesine Konu Bu Davanın Mevcut Niteliğine Göre C. Savcısı Katılımıyla Görülüp Sonuçlandırılması Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/2118KAYIT DÜZELTME DAVASI ( Tapu Kaydına Yanlış Yazılan Kimlik Bilgilerinin - Mülkiyet Nakline Meydan Vermemek İçin Tapu Maliki İle Adının Düzeltilmesi İstenen Kişinin Aynı Şahıs Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/4124KAYIT DÜZELTME DAVASI ( Tapu Kaydında Yanlış Yazılan Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi - Kayıt Maliki İle İsmi Düzeltilecek Kişinin Aynı Kişi Olduğu Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Saptanması Gerektiği )
Y14.HDE. 2003/5932KAYIT DÜZELTME DAVASI ( Tapu Kaydında Yanlış Yazılan Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Davalarında Tapu Sicil Müdürlüğü Yasal Hasım Olduğundan Aleyhine Yargılama Gideri Ve Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği )
Y14.HDE. 2006/7849KAYIT DÜZELTME DAVASI ( Tapu Sicil Müdürlüğüne Yöneltilerek Açılması Gereken Davada Mahkemece Kayıt Maliki İle İsmi Düzeltilecek Kişinin Aynı Kişi Olduğu Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Saptanması Gereği )
Y14.HDE. 2005/11567KAYIT DÜZELTME DAVASI ( Tapu Sicil Müdürlüğüne Yöneltilerek Açılması Gereken Davalarda Mahkemece Sağlıklı Bir İnceleme Yapılmalı Kayıt Maliki İle İsmi Düzeltilecek Kişinin Aynı Kişi Olduğu Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Saptanması Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/3928KAYIT DÜZELTME DAVASI ( Tapu Sicil Müdürlüğüne Yöneltilerek Açılması Gereken Davalarda Mahkemece Sağlıklı Bir İnceleme Yapılmalı ve Kayıt Maliki İle İsmi Düzeltilecek Kişinin Aynı Kişi Olduğu Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Saptanması Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/1529KAYIT DÜZELTME DAVASI ( Tapuda İsim Tashihi - Bu Tür Davalarda Mülkiyet Nakline Yol Açmamak İçin Tapuda Malik Görülen Kişi İle İsmi Düzeltilecek Kişinin Aynı Şahıs Olduğu Şüpheye Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2005/11662KAYIT DÜZELTME DAVASI ( Tapuda İsim Tashihi - Davacıların Murisi İle Malikin Aynı Kişi Olduğunu Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Ortaya Konamadığı/Sorunun Tapuda Kayıt Düzeltme Davası İle Çözülme Olanağı Bulunmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
Y14.HDE. 2005/11653KAYIT DÜZELTME DAVASI ( Tapuda İsim Tashihi - Mülkiyet Nakline Meydan Vermemek İçin Tapu Maliki İle Adının Düzeltilmesi İstenen Kişinin Aynı Şahıs Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği )
YHGKE. 2007/14-856KAYIT DÜZELTME DAVASI ( Tapuda İsim Tashihi/Tapu Sicil Müdürlüğü Aleyhine Açılması Gerektiği - Kayıt Maliki İle İsmi Düzeltilecek Kişinin Aynı Kişi Olduğu Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Saptanması Gerektiği )
Y18.HDE. 2007/7384KAYIT DÜZELTME DAVASI ( Taraf ve Tanık İfadelerinden Davalıların Bir Kısmının Nikahsız Eşin Çocukları Olmasına Rağmen Nikahlı Eşin Çocukları Olarak Nüfusa Kaydedildiğinin Anlaşıldığı - Ayrıca DNA Testine Gerek Olmadığı )
Y14.HDE. 2008/3307KAYIT DÜZELTME DAVASI ( Uyuşmazlığın Tapu İptali Tescil Davası İle Giderileceği Gözetilmeden Mülkiyet Nakline Yol Açar Biçimde Davanın Kabulüne Karar Veremeyeceği )
Y14.HDE. 2009/6459KAYIT DÜZELTME DAVASI (Tapu Kaydının Tüm Dayanakları ile Birlikte Getirtilmesi Nüfus Kaydının Tapu Kayıt Dayanaklarıyla Bağlantı Oluşturacak Şekilde İncelenmesi Gereği - Taşınmazın Bulunduğu Mahalde Aynı İsimle Başka Kimse Bulunup Bulunmadığı Belirlenip Tanık Dinlenmesi Gerektiği)
Y14.HDE. 2011/6623KAYIT DÜZELTME DAVASI (Tapu Kayıtlarındaki Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Davalarında Taşınmaz Malikinin Değişmemesine Dikkat Edilmesi Gereği - Bu Tür Davalarda Mülkiyet Aktarımına Neden Olunamayacağı)
YHGKE. 2013/14-370KAYIT DÜZELTME DAVASI AÇABİLECEK KİŞİLER ( Tapu Kaydındaki Eksiklik ya da Yanlışlık Bir Başka Dava Sırasında Saptanıp da Bu Eksikliğin Giderilmesi İçin Taraflara Yetki Verildiğinde Yetki Verilen Kişinin Kaydın Düzeltilmesi İçin Dava Açma Olanağına Sahip Olduğu )
Y18.HDE. 2009/11179KAYIT DÜZELTME DAVASINDA BULUNMASI ZORUNLU OLANLAR ( Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasının C. Savcısı ve Nüfus Müdürü veya Görevlendireceği Memurunun Huzurunda Görüleceği )
Y1.HDE. 2015/375KAYIT DÜZELTME İÇİN TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU ZORUNLULUĞU ( Yürürlüğe Giren Yeni Tapu Sicil Tüzüğünün Tapu Müdürlüklerine Geniş Yetkiler Verdiği - Tapu Kaydındaki Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İçin Öncelikle Tapu Müdürlüğüne Başvurulması Gerektiği Tapu Müdürlüğüne Başvurulmadan Doğrudan Açılan Düzeltme Davalarının Dinlenme Olanağının Bulunmadığı )
Y14.HDE. 2006/2498KAYIT DÜZELTME İSTEMİ ( Tapuda İsim Düzeltme - Düzeltme İstenen Kişiye Ait Kaydın Hangi İşlemle Oluştuğu Tespit Edilerek Bu İşlemlere Katılan Kişilerden Sağ Olanlar Mahkemeye Çağırılarak Dava Konusu Açıklanmak Suretiyle Bilgileri Alındıktan Sonra Karar Verileceği )
Y1.HDE. 2015/11092KAYIT DÜZELTMELERİ İÇİN ÖNCELİKLE MÜDÜRLÜKLERE BAŞVURU YAPILMASI GEREĞİ ( Tapu Müdürlüğüne Başvuruda Bulunmaksızın Mahkeme Önüne Getirilen Davanın Dinlenme Olanağı Olmadığı/Davanın Devamı Esnasında İdareye Başvurulmuş Olmasının Sonucu Değiştirmeyeceği - Dava Reddedildiğinden ve Dava Açılmasına Davalı İdarece Sebebiyet Verilmemiş Olduğundan Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davalı Tapu Müdürlüğü Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2015/16727KAYIT DÜZELTMELERİ İÇİN ÖNCELİKLE MÜDÜRLÜKLERE BAŞVURU YAPILMASI GEREĞİ ( Tapu Müdürlüklerine Geniş Yetkiler Verilerek Tapudaki Hataların Daha Kısa Bir Sürede İdari Yoldan Düzeltilmesine İmkan Verildiği/Tapu Müdürlüğüne Başvuruda Bulunmaksızın Mahkeme Önüne Getirilen Davanın Dinlenme Olanağı Olmadığı )
Y18.HDE. 1996/8139KAYIT DÜZELTMELERİNDE YETKİ ( İlgilinin Oturduğu Yer Asliye Hukuk Mahkemesi )
Y1.HDE. 2014/11990KAYIT DÜZETLME DAVASI ( Kadastro Sırasında Revizyon Gören Tapu Kayıtlarının Dayanağı Olan Satışlara Ait Resmi Senetler İle Nüfus Bilgileri Arasında Bağlantı ve Tutarlılık Sağlandığı - Talebin Kabulü Gerektiği )
Y1.HDE. 2014/19532KAYIT DÜZLETME DAVASINDA YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİ ( Nisbi Değil Maktu Olarak Belirlenmesi Gereği - Tapu Müdürlüğü İlgili Sıfatıyla Hasım Olduğundan Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulmaması Gereği )
Y20.HDE. 2007/469KAYIT FAZLASI ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Varsa Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Edinilebilecek Yerlerden Olup Olmadığının Tespit Edileceği )
Y17.HDE. 1997/2054KAYIT FAZLASI ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğiyle Mülk Edinme )
Y17.HDE. 1993/11836KAYIT FAZLASI ( Taşınmazın Üç Tarafının Meralarla Çevrili Olmasından Dolayı Mülkiyetinin Kazanılamaması )
Y17.HDE. 1998/4610KAYIT FAZLASI ( Zilyetlikle İktisap Edilemeyeceğinden Mera Olarak Sınırlandırılıp Özel Siciline Yazılması )
Y20.HDE. 2002/2606KAYIT FAZLASI OLMASI ( Yapılan Keşif Sonucu Kayıt Fazlası Olması Durumunda Fazlalığın Ormandan Açıldığının Göz Önünde Bulundurulması )
YHGKE. 2003/8-48KAYIT HİLAFINA ŞAHADET ( Tapu İptali ve Tescil - Tapu Kaydının Bayır Sınırlı Olduğu ve Sınırda Mer'a Bulunduğu/Kayıt Hilafı Şahadete Değer Verilemeyeceği )
YHGKE. 1992/16-487KAYIT HİLAFININ İSBATI
Y18.HDE. 2005/5236KAYIT İPTALİ ( Gerçek Dışı ve Yasaya Aykırı Olarak Çocuğun Henüz Doğmadan Yapılan Tescil Kaydının Mahkemece İptaline Karar Verilmesi Gerekirken Yerinde Olmayan Gerekçeyle Davanın Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y14.HDE. 2005/7053KAYIT İPTALİ TALEBİ ( Her Dosya İçin Ayrı Ayrı Dava Konusu Taşınmazın Bulunduğu Yeri ve Mera İle İlişkisini Gösterir Tevzi Haritaları İle Mutlaka Belirtmelik Tutanaklarını Getirtmek Gerektiği )
Y4.HDE. 2001/8121KAYIT İPTALİ VE TESCİL ( Muvazaalı Olarak Dava Konusu Aracın Davacıyı Miras Payından Mahrum Bırakmak İçin Danışıklı Olarak Murisin Ölümünden Beş Gün Önce Davalıya Satılması Nedeniyle )
Y19.HDE. 1997/6286KAYIT KABUL ( Geç Kalan Müracaatlar )
Y11.HDE. 2015/7759KAYIT KABUL DAVALARI ( Alacağın İflas Masasına Kaydı İstemine İlişkin Olup Belirli Bir Miktarın Ödenmesine Yönelik Bulunmadığı - Vekalet Ücreti ve Harcın Maktu Olarak Belirleneceği )
Y19.HDE. 2005/6539KAYIT KABUL DAVALARI ( İflas Öncesi Takiplerin Kesinleşmemiş Olmasının Davanın Reddi Gerekçesi Olamayacağı Gibi Derkenar Sunulmamış Olmasının da Red Sebebi Sayılamayacağı )
Y19.HDE. 2006/840KAYIT KABUL DAVASI ( Alacağı Temlik Edenin Alacaklı Sıfatı Sona Ereceği - Davacının Alacaklı Sıfatının Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
Y19.HDE. 1998/4187KAYIT KABUL DAVASI ( Alacağın İkinci Alacaklılar Toplantısında Masaya Kabul Edilmemesi )
Y23.HDE. 2012/2201KAYIT KABUL DAVASI ( Alacak Davası/ Açılan Davaların 2. Alacaklılar Toplanmasından 10 Gün Sonrasına Kadar Duracağı - Sonrasında Davaya Kayıt Kabul Davası Olarak Devam Edileceği/Alacağın İflas Masasına Kaydına Karar Vermekle Yetinileceği )
Y11.HDE. 2014/17838KAYIT KABUL DAVASI ( Asliye Ticaret Mahkemesi Kararı İle Davalının İflasına Karar Verildiği - Kararın Kesinleştiği ve İkinci Alacaklılar Toplantısı Yapıldığı/Davanın İflas Memurlarına Tebligat Yapılması Suretiyle Kayıt Kabul Davası Olarak Görüleceği - Off Shore Hesabına Yatırılan Paranın Tahsili )
YHGKE. 2008/19-342KAYIT KABUL DAVASI ( Avukatın Davalı İflas İdaresi Vekili Olduğuna İlişkin Onaylı Vekaletname veya Yetki Belgesinin Evraka Eklenmesi ve Temyiz Dilekçesinin İflas İdaresinin Vekilinin Tebliğe Yarar En Son Adresine Usulünce Tebliği Gerektiği )
Y23.HDE. 2015/1324KAYIT KABUL DAVASI ( Aynı Çek ve Senetlere Dayalı Alacak Sebebiyle Mükerrer Tahsilat Yapılabileceği İhtimali Gözetilerek Hüküm Kurulacağı - Belirtilen İcra Dosyalarındaki Alacaklarla Mükerrer Tahsilata Neden Olmamak Kaydıyla İbaresinin Yazılması Gerektiği )
Y19.HDE. 1993/7088KAYIT KABUL DAVASI ( Bankanın İflas Masasına Yabancı Para İle Kaydı )
Y19.HDE. 2001/6538KAYIT KABUL DAVASI ( Bankanın Müflis Şirketten Kredi Kefaletinden Dolayı Alacağı Bulunduğu İddiasının İflas Masasınca Kabul Görmemesi Sebebiyle )
Y11.HDE. 2014/19018KAYIT KABUL DAVASI ( BDDK ve TMSF Tarafından El Konulan ve Ödenmeyeceği Bildirilen Paranın Tahsili - Davalı Bankanın İflasına Karar Verildiği ve İkinci Alacaklılar Toplantısı Yapıldığı/Mahkemece Davaya Kayıt Kabul Davası Olarak Devam Edileceği )
Y19.HDE. 2004/12164KAYIT KABUL DAVASI ( Borçlular Tarafından Havale Yoluyla Davacıya Ödeme Yapılmışsa Borç Sona Ereceğinden Davacının Talebinin Haklı Olduğu Kabul Edilemeyeceği )
Y23.HDE. 2011/732KAYIT KABUL DAVASI ( Çekin Komisyon ve Tazminatlarının Keşidecinin Sorumluluğunda Olduğu )
Y23.HDE. 2013/1258KAYIT KABUL DAVASI ( Çeklerin Müflis Şirketin İflas Tarihinden Önce Şirket Yetkilileri Tarafından Keşide Edildiği Varsayıldığında İleride İbraz Edilmeleri Halinde İbraz Süreleri Geçmiş Olacağından Davacı Bankanın Ödeme Yükümlülüğünün Bulunmadığı )
Y13.HDE. 2010/13828KAYIT KABUL DAVASI ( Dairenin Teslim Edilmemesine Dayalı Satış Bedelinin Tahsili - Davacı Alacağının İflas Masasına Alacak Kaydedilip Kaydedilmediği Araştırılıp Kaydedilmiş İse Davanın Konusuz Kaldığına Karar Verileceği - Tüketici Mahkemesinde Görüleceği )
Y19.HDE. 1996/2446KAYIT KABUL DAVASI ( Dava Açma Süresi ve Başlangıcı )
Y23.HDE. 2015/5827KAYIT KABUL DAVASI ( Dava Dilekçesinde Merzifon İflas Müdürlüğünün İflas Dosyası Belirtilmiş Olduğundan Davacının Kime Karşı Dava Açtığının Belirli Olduğu - Merzifon İflas Müdürlüğünün İflas Dosyasında Oluşan İflas Masasına Karşı Davaya Devam Olunması Gerektiği )
Y19.HDE. 2008/10349KAYIT KABUL DAVASI ( Davacıların Talebi Sözleşme Kapsamında Düzenlenen Bonolara İlişkin Olduğundan Bu Kalem Alacağın Her İki Davacı Adına Kaydında İsabetsizlik Olmadığı )
Y19.HDE. 2008/12096KAYIT KABUL DAVASI ( Davacının Bononun Sebebi Olarak Sunduğu Faturaların İçeriğindeki Malları Müflis Şirkete Teslim Edildiğini Kanıtlayamaması - İflas Masasına Kayıt Başvurusunun Reddi )
Y19.HDE. 2003/8985KAYIT KABUL DAVASI ( Davacının İflas Masasına Bildirilen Alacağının Bir Kısmının Haksız Olarak Reddedildiğini İleri Sürmesi - Davalının Ticari Defterlerinin Usulüne Uygun Tutulup Tutulmadığının Tespiti Gereği )
Y19.HDE. 2004/7196KAYIT KABUL DAVASI ( Davacının İflastan Önce Giriştiği ve İlama Dayalı Bulunmayan Takibin Kesinleşmiş Olması İflas İdaresini Bağlayıcı Nitelikte Olmayıp Mahkemece Davacı Yanın Talep Edebileceği Gerçek Alacak Miktarının Saptanması Gerektiği )
Y19.HDE. 1997/8085KAYIT KABUL DAVASI ( Davacının Müflis Davalıdan Olan Alacağı İçin İbranameyle Bono Veren Davadışı Şirketin de İflas Etmiş Olması )
Y19.HDE. 2005/4789KAYIT KABUL DAVASI ( Davalı Borçlunun Protokolde Yüklendiği Mükellefiyetleri Yerine Getirmemesi Ancak Alacaklı Banka Yönünden Protokolün Feshi Nedeni Yapılabileceği )
Y19.HDE. 2005/4497KAYIT KABUL DAVASI ( Davalı Hakkındaki Dava Reddedildiğine Göre Vekille Temsil Edilen Davalı Lehine Davanın Niteliği Gözetilerek Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )
Y19.HDE. 2004/6341KAYIT KABUL DAVASI ( Davalı İflas İdaresi 4389 Sayılı Bankalar Kanunu'nun Geçici 2. Maddesinin ( J ) Bendi Uyarınca Harçtan Muaf Olduğu )
Y19.HDE. 2005/11063KAYIT KABUL DAVASI ( Davalı İflas İdaresi Vekili Davacı Başvurularının Yeterli Belge İbraz Edilmemiş Olması ve Dayanak Derkenardan Takiplerin Kesinleşip Kesinleşmediğinin Belli Olmaması ve Uyuşmazlığın Yargılamayı Gerektirdiği )
Y23.HDE. 2015/5083KAYIT KABUL DAVASI ( Davalı Müflis Şirketin İflastan Önce İşçisine Karşı Borçlandığı Tutarın Davacı Yanca Ödenmesi Üzerine Müflis Şirketten Rücuen Tahsil Amacıyla Kayıt Kabul Talebi - Asliye Ticaret Mahkemesinde Görüleceği )
Y19.HDE. 2005/8999KAYIT KABUL DAVASI ( Davalı Müflise Karşı Yapılmış Üç Ayrı İcra Takibe Konu Alacağın İflas Masasına Kaydı İstemi )
Y11.HDE. 2017/3131KAYIT KABUL DAVASI ( Davalılardan Birinin Şahsi İflasına Karar Verildiği ve Bu Kararın Kesinleştiği - Anılan Davalı Yönünden Davaya 2004 S. İİK'nun 235. Md. Hükmü Uyarınca Kayıt Kabul Davası Olarak Bakılması Gerektiği )
Y23.HDE. 2012/6690KAYIT KABUL DAVASI ( Davanın 1086 S. HUMK Zamanında Açılmış Olması - Dilekçelerin Teati Aşamasının Geçip Tahkikat Aşamasına Geçilmiş Bulunduğu Nazara Alınıp Bu Aşamada Sadece HMK'nın 324. Md. İle Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2011/714KAYIT KABUL DAVASI ( Davanın Süresinde Açılmaması Sebebiyle Reddine Karar Verilmiş İse de Açılan Dava Kayıt Kabul Davası Olmayıp B.K.nun 261. Md.sine Göre Açılmış Bir Dava Olduğu - İşin Esasına Girilerek Uygun Sonuç Çerçevesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2015/4672KAYIT KABUL DAVASI ( Davaya Konu Masa Borcu Olup Alacağın Tasfiye Sırasındaki Döneme Ait Olduğu - Tasfiye Sırasındaki Alacakların İş Mahkemesinde Dava Edilmesi Gerektiği/Göreve Dair Dava Şartı Yokluğu Bulunduğundan Davanın Reddi Gerektiği )
Y19.HDE. 2008/4283KAYIT KABUL DAVASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın İflas Masasına Kaydı İstemi - Detay Tesbit ve Hesaplamaların Bir Arada Değerlendirilmesi Suretiyle İtirazlar da Göz Önüne Alınarak Yeni Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
Y23.HDE. 2012/510KAYIT KABUL DAVASI ( Factoring Şirketlerinin Mal Ticareti Yapmalarının Kanunen Mümkün Olmadığı - Senetlerin Fatura Karşılığı Düzenlenmiş Olması Gerektiği )
Y19.HDE. 2001/6539KAYIT KABUL DAVASI ( Hazinenin İflas İdaresine Karşı Olan Vergi Alacağının Masaya Kabulü Talebi - İflas İdaresinin Davacı Hazineyi Masaya Karşı Kayıt Kabul Davası Açmaya Zorlayamayacağı/İflas İdaresinin Kamu Alacağını Sıra Cetveline Yazması Gereği )
Y23.HDE. 2014/10417KAYIT KABUL DAVASI ( İdari Yargının Görevli Olması/TMSF'nin Düzenlediği Sıra Cetvelinin İptali İstemi - Davacının Alacağı İle İlgili Alınan Kararın İptalini Amaçlayan Davacının Alacağının Bulunup Bulunmadığı Alacağı Varsa Cetvelin Davacı Alacağı İle İlgili Kısmının İptali İle İlgili İnceleme Yapıp Karar Vermenin Adli Yargının Görevi Dahilinde Olmadığı )
Y19.HDE. 2000/2945KAYIT KABUL DAVASI ( İflas İdaresi Aleyhine - Müflis Bankanın Müşterisi İçin Fiduciary İşlemi Yapması)
Y19.HDE. 2012/8453KAYIT KABUL DAVASI ( İflas Kararı Kesinleşmeden Açılan İtirazın İptali Davası - İflas Masasına Bildirilmesi ve 2. Alacaklılar Toplantısında Kabul Edilmesi Halinde Konusuz Kalacağı/Kabul Edilmemesi Halinde Devam Edilerek İflas Tarihi İtibarıyla Tespit Edilen Alacağın İflas Masasına Kaydedileceği )
Y19.HDE. 2001/7124KAYIT KABUL DAVASI ( İflas Masasına Bildirilen Alacağın Kaydının Kabulü İstemi )
Y19.HDE. 1996/1876KAYIT KABUL DAVASI ( İflas Masasına Kaydedilen Senetlerin Faiz Hesabı )
Y19.HDE. 1997/7243KAYIT KABUL DAVASI ( İflas Masasına Kaydı İstenen Faiz ve Kur Farkları İçin )
Y23.HDE. 2013/2912KAYIT KABUL DAVASI ( İflas Masasına Yazılacak Alacakların İflas Tarihi İtibariyle Hesaplanıp Belirlenmesi Gereği - İflasın Açılmasıyla İpotekle Temin Edilenler Hariç Diğer Alacakların Muaccel Hale Geleceği Kayıt Kabul Davasında Tahsile Değil Alacağın İflas Masasına Kaydına Karar Vermekle Yetinilmesi Gereği )
Y19.HDE. 2004/13006KAYIT KABUL DAVASI ( İflas Masasını Temsile Kimin Yetkili Olduğunun Tasfiye Şekline Göre Farklılık Arz Ettiği - Husumetin İflas Masasına Yöneltilmek İstenmesine Rağmen Mahkemece İflas Dairesinin Taraf Sıfatı Bulunmadığı Gerekçesiyle Reddinin İsabetsiz Olduğu )
Y23.HDE. 2011/1887KAYIT KABUL DAVASI ( İflasa Kadar Çekin İbraz Edilmemiş Olması ve İflas Tarihinden Sonra da Tasarruf Yetkisi Kaldırılmış Bulunan Müflisin Çek Keşide Edemeyeceği Hususları Üzerinde Durulmadan Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
Y19.HDE. 1998/5189KAYIT KABUL DAVASI ( İflastan Sonra Oluşan Munzam Zararın Masaya Kaydı Talebi )
Y19.HDE. 2001/3527KAYIT KABUL DAVASI ( İkinci Alacaklılar Toplantısında Dava Konusu Alacağın Masaya Kabul Edilmemesi Nedeniyle )
Y19.HDE. 2005/6146KAYIT KABUL DAVASI ( İkinci Alacaklılar Toplantısında İflas Masasına Kaydı Reddedilen Alacaklarla İlgili Duran Hukuk Davalarına Kayıt Kabul Davası Olarak Devam Edileceği )
Y19.HDE. 2002/9770KAYIT KABUL DAVASI ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takibe İtirazda Açılan İtirazın İptali Davasının Kayıt Kabul Davasına Dönüşmemesi )
Y19.HDE. 2009/5864KAYIT KABUL DAVASI ( İpotekle Teminat Altına Alınan Alacaklar Rüçhanlı Sıraya Yazılabileceği - Ancak İpotek Kapsamını Aşan Alacaklar Rüçhanlı Sıraya Yazılamayacağı )
Y22.HDE. 2013/20059KAYIT KABUL DAVASI ( İşçilik Alacakları Davasında Davalı Şirketin İflas Ettiği/Taraf Sıfatı Yokluğundan Davanın Reddedildiği - Açılacak Davanın Kayıt Kabul Davası Olacağı/Ticaret Mahkemesi Görevli Olduğundan Görevsizlik Kararı Verileceği )
Y22.HDE. 2012/26623KAYIT KABUL DAVASI ( İşverenin İşçi Alacaklarına İlişkin Dava Açılmadan Önce İflası Halinde Alacağın İflas Masasına Kaydedilmemesi Halinde Asliye Ticaret Mahkemesinde Açılacağı )
Y19.HDE. 2010/2304KAYIT KABUL DAVASI ( İtirazın İptali Davası - İflastan Önce Açılan Davaların İkinci Alacaklılar Toplanmasından 10 Gün Sonrasına Kadar Duracağı/Davanın Durdurulması ve Sonrasında da Davaya Kayıt Kabul Davası Olarak Devam Edileceği )
Y13.HDE. 1997/7440KAYIT KABUL DAVASI ( İtirazın İptali Davası Devam Ederken Davalının İflası )
Y15.HDE. 2015/4549KAYIT KABUL DAVASI ( Kayıt Kabul Davalarının Alacağın İflas Masasına Kaydı İstemine Dair Olduğu - Belirli Bir Miktarın Ödenmesine Yönelik Bulunmadığından Bu Davalarda Harç ve Vekalet Ücretine Maktu Olarak Hükmedilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2005/3864KAYIT KABUL DAVASI ( Kefilin Sorumluluğu Dikkate Alınmadan Sadece Borçlunun Asıl Borçlu Sıfatıyla Sorumlu Olduğu Alacak İçin Hüküm Kurulması İsabetli Olmadığı )
Y19.HDE. 2005/4223KAYIT KABUL DAVASI ( Kredi Sözleşmesinin Kefili Olan Müflise Keşide Edilen Hesap Kat İhtarnamesi Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilememesi - Müflis Kefilin İhtarname İle Temerrüde Düştüğü Varsayımıyla Yapılan Hesaplamanın Yerinde Olmadığı )
Y19.HDE. 2004/8785KAYIT KABUL DAVASI ( Mahkemenin Red Gerekçesine Dayanak Kılınan Cevabi Yazının Hataen Kaleme Alındığından Mahkemece Bu Hususun Araştırılması Gereği )
Y19.HDE. 2005/6781KAYIT KABUL DAVASI ( Menkul Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip - Müflisin Sadece Kefaletten Dolayı Sorumluluğu Bulunduğundan ... Sayılı Dosyadan Takip Konusu Yapılan Alacağın Kefilin İflas Masasına Kaydı İstenemeyeceği )
Y19.HDE. 2002/9625KAYIT KABUL DAVASI ( MK.nun 860. Maddesine Göre Rehin Hakkı Alacaklıya Asıl Alacak İle Birlikte Sözleşme Faizlerinin Takip Giderlerinin ve Gecikme Faizinin Güvencesini Sağladığı )
Y19.HDE. 2002/2665KAYIT KABUL DAVASI ( Müflis Şirketin Lİse Bölümünde Müdür Yardımcısı Olan Davacının Sözleşmeden ve Yasadan Doğan Alacaklarının İflas Masasına Kaydı Talebi )
Y19.HDE. 2001/7140KAYIT KABUL DAVASI ( Müflisin Kurumdan Alacağının Bulunduğunu ve Bu Alacağını İflas Masasına Bildirdiğini ve Bunun Kabul Görmediği İddiasıyla )
Y19.HDE. 2005/8849KAYIT KABUL DAVASI ( Müflisten Olan Alacakların İflas Masasına Kaydı İstemi Nedeniyle )
Y23.HDE. 2011/2893KAYIT KABUL DAVASI ( Nedeni ve Dayanağı Gösterilmeden Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasında Çelişki Yaratılarak Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
Y23.HDE. 2014/902KAYIT KABUL DAVASI ( Onbeş Günlük Yasal Süre İçinde Açılması Gereği - Kayıt Kabul Davası Açma Süresi Geçtikten Sonra Islah Yoluyla Talebin Artırılmasına Hukuki Geçerli Sonuç Bağlanamayacağı )
Y19.HDE. 2008/977KAYIT KABUL DAVASI ( Ödeme Sırasında Kesilecek Tahsil Harcının da Dikkate Alınarak Hesaplama Yapılması ve Buna Göre Karar Verilmesinin Olanaklı Olmadığı )
Y19.HDE. 2005/4900KAYIT KABUL DAVASI ( Rehin Hakkı Alacaklıya Asıl Alacak İle Birlikte Sözleşme Faizi Takip Gideri ve Temerrüt Faizini de Güvence Altına Aldığı )
Y23.HDE. 2011/1057KAYIT KABUL DAVASI ( Rüçhanlı Alacak Miktarı Hesaplanırken Sözleşmenin Anılan Maddesinin Tartışılmamasının Doğru Olmadığı Gibi Davacının Rüçhanlı Olarak Masaya Kaydını İstediği Alacağın Mahkemece Rüçhanlı Olduğu Kabul Edilmeyen Kısmının Adi Alacak Olarak Masaya Kaydı Gerektiği )
Y19.HDE. 2004/10912KAYIT KABUL DAVASI ( Sıra Cetvelinin Düzenlenme Tarihinde Henüz 4949 Sayılı Yasa İle İİK'nun 206. Maddesinde Değişiklik Yapılmamasına Göre Mahkemece Anılan Maddenin Önceki Şekline Uygun Biçimde Hüküm Kurulması Gereği )
Y19.HDE. 2005/2455KAYIT KABUL DAVASI ( Süresinden Sonra Yapılan Temyiz İstemleri Hakkında Mahkemece Bir Karar Verilebileceği Gibi Yargıtayca da Bu Yolda Karar Verilebileceği - Süresinden Sonra Yapılan Temyiz İsteminin Reddi Gereği )
Y19.HDE. 2005/3117KAYIT KABUL DAVASI ( Talepten Fazlaya Hükmolunamayacağı Yasağına Aykırı Hareket Edilme Nedeniyle Kararın Bozulması Gereği )
Y23.HDE. 2014/4791KAYIT KABUL DAVASI ( Tapu İptal ve Tescil Olmadığı Takdirde Tazminat - Davalı Kooperatif Hakkında Verilen İflas Kararının Kesinleştiği/İ.İ.K.'nun 194. Md. Gereği İkinci Alacaklılar Toplantısında Davaya Konu Alacağın Masaya Kabul Edilmemesi Halinde Davaya Kayıt Kabul Davası Olarak Devam Edileceği )
Y13.HDE. 2010/994KAYIT KABUL DAVASI ( Tapu İptali Tescil - Davacı Alacağının Masaya Kayıt ve Kabul Edilip Edilmediği Araştırılarak Şayet Masaya Kayıt Talebi Reddedilmişse ve Ayrıca Kayıt Kabul Davası Açılmamışsa Davanın İflas Masasına Kayıt ve Kabulü Davası Olarak Devam Edileceği )
Y19.HDE. 2001/8957KAYIT KABUL DAVASI ( Taraflar Arasında Alacağa Uygulanacak Faiz Oranı Yönünden Sözleşme Yapılmadığından Faiz Oranının 3095 Sayılı Yasaya Göre Belirlenmesi )
Y19.HDE. 2010/3049KAYIT KABUL DAVASI ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Geçerli Olduğu ve Davacıya 3. Kişi Konumundaki Kooperatif Kanalıyla Kat İrtifaklı Arsa Tapusunun Verildiği ve Yüklenici Konumundaki Müflisin Eseri Tamamlamadığı ve İflasla Tamamlama İmkanının da Ortadan Kalktığı )
Y19.HDE. 2010/3598KAYIT KABUL DAVASI ( Temyiz İsteminin 10 Günlük Yasal Süre Geçtikten Sonra Yapıldığından Reddi Gereği )
Y13.HDE. 2014/36363KAYIT KABUL DAVASI ( Ücret Alacağı İstemi - 2004 S. İcra ve İflas Kanunu'nun 194. Md.si Hükmü Gözönünde Bulundurularak Davaya Kayıt Kabul Davası Olarak Devam Edilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2009/1273KAYIT KABUL DAVASI ( Ürün Bedeli Olarak İstenebilecek Miktarın Cari Hesaba Kaydedilmiş Olması Nedeniyle Mükerrer Alacak Niteliğinde Olduğu - Kaydedilen Kısmın Dışında Kalan Miktarın Masaya Kaydına Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
YHGKE. 1995/19-662KAYIT KABUL DAVASI ( Vergi Alacağının Kayıt Talebinin Reddi )
YHGKE. 2009/19-161KAYIT KABUL DAVASI ( Yabancı Mahkeme Kararlarının Kesin Delil Olarak Tanınması Suretiyle - Salt Hüküm Altına Aldığı Alacak İflas Masasına Kaydedilmekle Yabancı Mahkeme İlamı Türkiye'de Tenfiz Edilmiş Olmadığı )
Y23.HDE. 2012/2057KAYIT KABUL DAVASI ( Yargılama Aşamasında Davalı Şirketin İflas Ettiği/Davanın Kayıt Kabul Davasına Dönüşeceği - Davanın Tefrikiyle Kayıt Kabul Talebi Yönünden İşin Esasına Girilmesi Gerektiği/Yargılamay Devam Edilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2009/12369KAYIT KABUL DAVASI (10 Günlük Yasal Süre Geçirildikten Sonra Temyiz İsteminde Bulunulduğu - Süresinden Sonra Yapılan Temyiz İstemleri Hakkında Mahkemece Bir Karar Verilebileceği)
Y23.HDE. 2015/5275KAYIT KABUL DAVASI (Alacağın Bir Kısmı Yönünden Hukuki Yararı Bulunmadığı Diğer Kısım Yönünden Özel Dava Şartının Gerçekleşmediği Gerekçesiyle Usulden Reddine Bir Kısım Yönünden Erken Açılması Sebebiyle Red Şeklinde Hüküm Kurulması Gerektiği - Tüm Alacak Kalemlerine Dair Davanın Reddi Şeklinde Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu)
Y23.HDE. 2014/10541KAYIT KABUL DAVASI (Islah Edilen Tutar Yönünden Islah Tarihi İtibariyle Hak Düşürücü Sürenin Geçtiği ve Bu Sürenin Dava Koşulu Olduğu Gözetilerek Islah Edilen Dava Bölümünün Usulden Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Islah Suretiyle Artırılan Tutarın da Hüküm Altına Alınmasının Doğru Olmadığı)
Y23.HDE. 2013/3502KAYIT KABUL DAVASI (İflasın Açılmasının Müflisin Müeccel Borçlarını Muaccel Kılacağı Gözönünde Bulundurularak ve Çıkma Payı Alacağının Muacceliyetiyle İlgili Araştırma Yapılması Gerekmeden Davacının İflas Tarihi İtibariyle Çıkma Payı Alacağı Hesaplanıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
Y23.HDE. 2016/7759KAYIT KABUL DAVASI (İşçilik Alacakları/Dosya İçerisinde Duruşma Gününü Bildirir Tebligat Parçasına Raslanılmadığı - Dosya İçerisinde Bulunan Sorgulama Ekran Görüntüsüne Dair Yazıdan İse İşyerinde Daimi Çalışana Yapılan Tebligatın Ne İçin Yapıldığı ve Usulüne Uygun Yapılıp Yapılmadığının Denetlenmesinin Mümkün Olmadığı/Tebligatın Alınmadığı İddia Edilmiş ve Dosyaya Celbedilen Evraktan Usulüne Uygun Bir Tebligat Yapıldığının Belirlenememesi Karşısında Davacı İddiasının Doğruluğu Kabul Edilip Yargılamaya Devam Edileceği)
Y23.HDE. 2011/639KAYIT KABUL DAVASI (Taraflar Arasında Kararlaştırılan Gecikme Tazminatı Belirlenirken Davacının Taşınmazdan Yararlanmaya Başladığı Tarihin Tespit Edilerek Buna Göre Hesaplanması Gerektiği)
Y23.HDE. 2015/721KAYIT KABUL DAVASI (Tüzel Kişiliği Haiz Fon Tarafından İik Hükümlerinden Yararlanılarak Düzenlenen ve İdari İşlem Niteliğinde Bulunan Sıra Cetvelinin Davaya Konu Edildiği - İlgili Kısmının İptali İle İlgili İnceleme Yapıp Karar Vermenin Adli Yargının Görevi Dahilinde Olmadığı/Davanın Usulden Reddi Gerektiği)
Y19.HDE. 1997/7326KAYIT KABUL DAVASI AÇILABİLMESİ ( İflas Tarihine Kadar İşleyen Faiz Alacağının Masaya Kaydedilmesi Talebinin Reddi Halinde )
Y23.HDE. 2014/3359KAYIT KABUL DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ ( Sıra Cetvelinin İlanından veya Tebliğinden İtibaren Onbeş Gün Olduğu - Kayıt Kabul Davası İçin Öngönülen Dava Açma Süresinin Geçmesinden Sonra Islah Yoluyla Talebin Artırılmasının Hukuki Sonuç Doğurmayacağı )
YHGKE. 2006/19-587KAYIT KABUL İSTEMİ ( Davacı Banka ya da Davalı Müflis Bankaya Yapılmış Başkaca Ödemeler Bulunup Bulunmadığının Yeterli ve Çelişkiden Uzak Şekilde Belirlenmesi ve Uygun Sonuç Çerçevesinde Bir Karar Vermek Gerektiği )
Y23.HDE. 2012/3214KAYIT KABUL İSTEMİ ( İki Senet Kambiyo Senedi Vasıflarını Haiz Olup Aynı Keşide Tarihli Senet İle İlgili Talebin Kabul Edilmiş Olması ve Yapılan Protokol Karşısında Bu İki Senet Yönünden de Kabul Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2011/4810KAYIT KABUL İSTEMİ ( İşçi Alacağına Dayalı - Akdi Sona Erdiren İşçinin İhbar Tazminatı Talep Edemeyeceği Hususu Gözardı Edilerek Bu Kalem Yönünden de Kayıt Kabul Kararı Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y23.HDE. 2013/4903KAYIT KABUL İSTEMİ ( İşçi Alacağının Davalı Müflisin İflas Masasına Kayıt Kabul İstemi - Mahkemece Müflis Şirket Yetkilisinin Davacının İflas Masasına Alacak Kayıt Başvurusu Esnasında Alacak Talebine Bir Diyeceğinin Olmadığını Beyan Ettiği/İstemin Kabulü Gerektiği )
Y23.HDE. 2012/3139KAYIT KABUL İSTEMİ ( Onaylı İcra Tutanağında Davacı Tarafça Tebliğ Avansı ve Geç Kayıt Masrafı Yatırıldığının Belirtildiği )
Y23.HDE. 2012/2671KAYIT KABUL İSTEMİ (İflas Masasına Yazılacak Alacakların İflas Tarihi İtibariyle Hesaplanacağı - Alacağın İflas Tarihinde Ulaştığı Miktarın Ayrıca Hesaplanmamasının Doğru Olmadığı)
Y7.HDE. 2007/4746KAYIT KAPSAMI ( Dışında Kalan Taşınmaz ya da Taşınmaz Bölümleri Yönünden Yeterli Biçimde Zilyetlik Araştırması Yapılarak Zilyetliğin Başlangıç Günü Süresi ve Sürdürülüş Biçimi Hakkında Yerel Bilirkişi ve Tanıklardan Olaylara Dayalı Bilgi Alınması Gerektiği )
Y7.HDE. 2001/1433KAYIT KAPSAMI ( Kapsamın Yüzölçümüne Değer Verilerek Belirlenmesi-Yüzölçümü Fazlası Olarak İktisap Koşullarının Gerçekleşmesi )
Y14.HDE. 2006/6360KAYIT KAPSAMI ( Tapu İptali ve Tescil - Kayıt ve Belgelerin Harita Plan ve Krokiye Dayanması Halinde Harita Plan ve Krokideki Sınırlara İtibar Edilerek Tayini Gerektiği )
Y17.HDE. 1994/5088KAYIT KAPSAMI DIŞINDA KALMA ( Taşınmazın Hangi Nedenle Kayıt Kapsamı Dışında Kaldığının Belirlenmesi )
Y20.HDE. 2005/14009KAYIT KAPSAMINDA KALAN TAŞINMAZLAR ( Diğer Parsellere Ait Tutanaklar İle Kayıt Kapsamındaki Tüm Taşınmazları Dıştan Çevreleyen Parsellere Ait Tespit Tutanakları ve Dayanakları Getirtilmesi Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y14.HDE. 2007/3054KAYIT KAPSAMINDA KALIP KALMAMA ( Köy Boşluğuna Elatmanın Önlenmesi - Bu Yerler Kısmen veya Tamamen Kayıt Kapsamında Kalmakta İse Tapu Kaydına Değer Tanımak Suretiyle Karar Verilmesi Gereği )
Y14.HDE. 2007/3054KAYIT KAPSAMINDA KALMAYAN YER ( Olduğu Saptanırsa Bu Yerler Hakkında da Davacı Köyün Ne Gibi Bir Üstün Hakkı Bulunduğunu Taşınmazın Niteliğini Belirleyerek Saptamak Gerektiği - Köy Boşluğuna Elatmanın Önlenmesi )
Y17.HDE. 1992/13348KAYIT KAPSAMININ BELİRLENMESİ ( Yerel Bilirkişi ve Tanık Sözleri ile Fiili Duruma Üstünlük Tanınması - Kayıt Kapsamlarının Belirlenmesine İlişkin Genel Kurala Aykırı Düşmesi )
Y17.HDE. 2005/7647KAYIT KAPSAMLARI DIŞINDA KALAN BÖLÜMLER ( Zilyetliğin Başlangıç Tarihi Süresi Sürdürülüş Biçimi Özellikle Irmağın Hangi Tarihte Yatak Değiştirdiği Üzerinde Durularak Bilirkişilerden Ayrıntılı ve Olaylara Dayalı Bilgi Alınması Gereği )
Y1.HDE. 2003/1411KAYIT MALİKİ ( ( Dava Konusu Taşınmazdaki Kayıt Malikinin Suriye Uyruklu Mirasçılarının Paylarının Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
Y14.HDE. 2006/9810KAYIT MALİKİ ( Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi Davası - Husumet Ehliyeti Nedeniyle Davanın Reddi/Kayıt Maliki Olmayan Davacının Aktif Dava Ehliyeti Bulunmadığı )
Y1.HDE. 2007/1142KAYIT MALİKİ ( Dava Konusu Parsel Yönünden Kayıt Malikinin Davalı Olmadığından Malik Olmayan Kişiye Husumet Yöneltilemeyeceği - Tapu İptali ve Tescil Davasının Reddi İsabetli Olduğu )
Y14.HDE. 2006/4312KAYIT MALİKİ ( Davacı Olduğu Hususu Açıkça Kanıtlanamadığından Davanın Reddi Gerektiği - Tapu Kaydına Yanlış Yazılan Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İstemi )
Y1.HDE. 2007/6330KAYIT MALİKİ ( Elatmanın Önlenmesi - Yıkımı İstenen Yapının Arzın Mülkiyetine Tabi Olacağı Gözetildiğinde Kayıt Malikinin de Davada Yer Almasının Zorunlu Olduğu )
Y8.HDE. 2004/6800KAYIT MALİKİ ( İle Davalının Miras Bırakanının Aynı Kişi Olup Olmadığı Ve Dava Konusu Yerin Bu Kişiden İntikal Edip Etmediğinin Belirlenmesi Gereği - Tapu İptali Ve Tescil Davası )
Y1.HDE. 2002/1173KAYIT MALİKİ ( Komşuluk Hukukuna Aykırı Yapılan Yerlerin Kapatılması Davasında Kayıt Malikinin Davada Yer Almadan Eksik Taraf Teşkili İle Karar Verilmesinin Yanlış Olması )
Y16.HDE. 1995/3759KAYIT MALİKİ ( Ölmesi ve Tapu Kaydının Tedavül Görmemesi )
Y1.HDE. 2007/1050KAYIT MALİKİ ( Tapu İptal ve Tescil Davaları Kural Olarak Kayıt Maliklerine Karşı Açılacağı - Husumet Yokluğu Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesi Gereği )
Y1.HDE. 2012/15612KAYIT MALİKİ ( Tapu İptal ve Tescil Davasının Kayıt Maliki Aleyhine Açılması Gerektiği - H.M.K.nun 124. Md. Değerlendirilerek Davaya Konu Payın Kayıt Malikinin Davada Yer Almasının Sağlanması Ondan Sonra İşin Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2004/10444KAYIT MALİKİ ( Tapu İptali ve Tescil - İmar Parseli Kayıt Maliklerinin Davada Yer Almaları Zorunlu Olduğu )
Y14.HDE. 2006/1909KAYIT MALİKİ ( Tapu Kaydına Yanlış Yazılan Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İsteği - Her İki Kayıt Nüfus Müdürlüğünden Sorulmalı Dayanak Tapu Kaydı Tapu Müdürlüğünden İstenerek Kayıt Malikinin Kim Olduğunun Tespiti Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/14451KAYIT MALİKİ ( Tapu Kaydındaki İsmin Düzeltilmesi İstemi - Kayıt Malikinin Değişmemesi İçin İsmi Düzeltilecek Kişinin Aynı Kişi Olduğunun Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Veraset İlamına Göre Tespiti Gereği )
Y14.HDE. 2006/3928KAYIT MALİKİ ( Tapu Sicil Müdürlüğüne Yöneltilerek Açılması Gereken Kayıt Düzeltme Davalarında Mahkemece Sağlıklı Bir İnceleme Yapılmalı Kayıt Maliki İle İsmi Düzeltilecek Kişinin Aynı Kişi Olduğu Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Saptanması Gerektiği )
Y1.HDE. 2003/1291KAYIT MALİKİ ( Taşınmaz Kaydıyla İlgisi Olmayan Yükleniciyle Davalının Eşi Arasıda Düzenlenmiş Olan Kira Sözleşmesinin Kayıt Malikini Bağlamayacağı )
Y1.HDE. 2005/2700KAYIT MALİKİ ALEYHİNE DAVA ( Kural Olarak Tapu İptal ve Tescil Davaları Kayıt Maliki Aleyhine Açıldığı )
YHGKE. 2013/4-2288KAYIT MALİKİ DIŞINDA BAŞKA BİRİNİN ARACI İŞLETMESİ (Üçüncü Kişiye Satılması İçin Bırakılan Aracın Kayıt Maliki Dışında Bir Kişinin Kendi Hesabına ve Tehlikesi Kendisine Ait Olmak Üzere İşletildiği ve Araç Üzerinde Fiili Tasarrufu Bulunduğu İspat Edilemediği - Davalı Araç Malikinin İşleten Sıfatıyla Sorumlu Olduğu)
Y7.HDE. 2003/3217KAYIT MALİKİ İLE AKDİ İRSİ İLİŞKİ ( Davacıların Dayandığı Tapu Kayıtlarının Dava Konusu Taşınmazları Kapsayıp Kapsamadığının Belirlenmesi İçin Gerekmesi - Kadastro Tespiti )
Y1.HDE. 2014/906KAYIT MALİKİ İLE MİRASBIRAKANIN AYNI KİŞİ OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEĞİ ( Çekişmesiz Yargı İşi Olan Tapu Kayıtlarında Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Taleplerine Sulh Hukuk Mahkemelerince Bakılması Gerektiği )
Y20.HDE. 2016/10919KAYIT MALİKİ İLE MİRASBIRAKANIN AYNI KİŞİ OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ (Mülkiyet Nakli İhtimali Bulunmayan ve Çekişmesiz Yargı İşi Niteliğinde Olan Uyuşmazlığın Sulh Hukuk Mahkemesinde Görülüp Sonuçlandırılacağı - Tapu Kayıtlarından Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi)
Y1.HDE. 2016/18626KAYIT MALİKİ İLE MURİSİN AYNI KİŞİ OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Taşınmazların Dayanak Kayıtları Kadastro Tespit Tutanakları ve Varsa Bunların Dayanak Tapu Kayıtlarının Getirtileceği/Davacının Mirasbırakanının Nüfus Kayıt Örneğinin İstenileceği/Tapu Kaydına Göre Nüfus Kayıtlarında Araştırma Yapılacağı - Tapu Kaydında Düzeltim İstemi )
Y1.HDE. 2017/2362KAYIT MALİKİ İLE MURİSİN AYNI KİŞİ OLMASI ( Mahkemece Davanın Kabulüne Karar Verileceği - Tapu Kaydında Düzeltim İstemi )
Y20.HDE. 2005/13026KAYIT MALİKİ MİRASÇILARININ ARALARINDA YAPTIKLARI PAYLAŞIM ( Müstakil Zilyetliğin Tespit Tarihine Göre 20 Yıl Geçmemesi Halinde Tüm Mirasçıların Kuru Toprakta 100 Sulu Toprakta 40 Dönümden Fazla Verilemeyeceği )
Y7.HDE. 2003/1485KAYIT MALİKİ OLARAK GÖSTERİLEN KİŞİLER ( Davacı İrsi ya da Akdi İlişkilerini Kanıtlayamadığından Davacıların Kayıttan Gelen Bir Haklarının Bulunmadığının Kabulü Gereği - Kadastro Tespitine Dayalı Tapu İptali Davası )
Y14.HDE. 2006/726KAYIT MALİKİ OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Tapu Sicil Müdürlüğünce İntikal İşleminin Yapılması İçin Gerek Olmadığı Halde Bir Tespit Hükmü İstenmekte İse Davacının İzlemesi Gereken Yol Mevcut Davayı Açmak Değil İdari İşlemin İptali İçin İdari Yargı Yerine Başvurmak Olması Gerektiği )
YHGKE. 1997/8-33KAYIT MALİKİ OLMAYAN BELEDİYE ALEYHİNE TAPU İPTALİ DAVASI
Y14.HDE. 2010/14701KAYIT MALİKİ OLMAYAN HAZİNE ALEYHİNE DAVA ( Pasif Dava Ehliyeti Yokluğu Nedeniyle Davanın Reddedileceği - Kayıt Maliklerinin Davaya Dahil Edilmesi Yöntemiyle Hazine Aleyhine Hüküm Tesis Edilmesinin Hatalı Olduğu/Davanın Reddi )
YHGKE. 2011/1-631KAYIT MALİKİ OLMAYAN KİŞİNİN AÇTIĞI TAŞINMAZA EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Kayıt Maliki Tarafından Açılması Gerektiği - Sonradan Kayıt Maliki Olan Kişinin Davadan Haberdar Edilip Davayı Yürütmesine Olanak Sağlanamayacağı )
Y1.HDE. 2007/6116KAYIT MALİKİ OLMAYAN KİŞİNİN YAPTIĞI SÖZLEŞME ( Kayıt Malikini Bağlamayacağı ve Sözleşmenin Hüküm İfade Etmeyeceği )
Y1.HDE. 2014/19271KAYIT MALİKİ ÖLMÜŞSE MİRASÇILARI ALEYHİNE DAVA AÇILMASI ( Tapu İptali ve Tescil İstemi/Çekişme Konusu Taşınmazın Kayıt Malikinin Davalılardan Biri Olduğu - İlgilinin Adına Olan Kaydın Davacıların Miras Payı Oranında İptal ve Tescile Karar Verilmesi Kalan Payın da İlgilinin Üzerinde Bırakılması Gerektiği/Davalının Temyiz İtirazlarının Yerinde Olduğu )
Y16.HDE. 2001/627KAYIT MALİKİ VE MİRASÇILARI ADINA TESCİL ( Davaların Birleştirilerek Orman Tahdidinin İptaline Karar Verilmesi )
Y16.HDE. 2003/591KAYIT MALİKİ VEYA MİRASÇILAR TARAFINDAN KULLANILMA ŞARTI ( Kaydın Hudutlarına Değer Verilerek Kapsamının Belirlenmesi Şartı )
Y1.HDE. 2012/15344KAYIT MALİKİNE DAVA AÇILMASI GEREKTİĞİ ( Yolsuz Tescil Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi - Tapu Sicil Müdürlüğü Hasım Gösterilemeyeceği )
Y1.HDE. 2012/8000KAYIT MALİKİNE KARŞI DAVA AÇILMASI ( Tapu İptal ve Tescil İstekli Davaların Kayıt Malikine Karşı Açılmasının Zorunlu Olduğu - Kayıt Maliki Davaya Dahil Edilmişse de Dahili Dava Yolu İle Taraf Sıfatı Verilemeyeceği )
Y1.HDE. 2016/17897KAYIT MALİKİNE KARŞI DAVA AÇILMASI GEREĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Dosyada Davacı Tarafından Tapu Malikleri Davalı Olarak Gösterilmeyip Eski Tapu Maliklerine Husumet Yöneltildiği/Bu Haliyle Davanın Dinlenme Olanağı Olmadığı/Davanın Taraf Sıfatı Yokluğundan Reddedileceği )
Y1.HDE. 2006/986KAYIT MALİKİNE TEBLİGAT ( Tapu İptali ve Tescil Davasında Kayıt Malikine Sadece Tebligat Yapılarak Davalı Sıfatı Verilemeyeceği )
Y8.HDE. 2010/6648KAYIT MALİKİNİN ANLAŞILAMAMASI (Taşınmaz Malın Sahibinin Kim Olduğunun Bilinmesine Yarayacak Gerekli Bilginin Tapu Sicilinden Çıkarılmasının İmkansız Olması - Malik Sütununu Boş Bırakılması Malik Adının Müphem ve Yetesiz Bırakılması Malik Adının Silinmiş veya Yenisinin Yazılmaması )
Y8.HDE. 2011/6172KAYIT MALİKİNİN BELLİ OLMASI ( Tapu Kapsamındaki Bilgi ve Belgelerden Kayıt Malikinin Kim Olduğunun Belirlenebildiği - Bu Hukuki Sebebin Taşınmazın Olağanüstü Kazanımını Sağlayan Zilyetlik Yönünden Yetersiz Olduğu/Tapu İptali ve Tescil Davası )
Y8.HDE. 2015/12683KAYIT MALİKİNİN BİLİNEN KİŞİ OLMASI (Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Tapu Kaydı Tedavül Kayıtlar Tapulama Tutanağındaki Açıklamalara Göre Davalı Kayıt Malikinin Olduğuna İlişkin Tapu Kütüğünde Yeterli Bilgilerin Olduğu Dolayısıyla Bilinen Kişi Olup Maddede Yazılı Koşulların Gerçekleştiğini Kabule Olanak Bulunmadığı)
Y13.HDE. 2004/2107KAYIT MALİKİNİN BORCU NEDENİYLE HACZEDİLEN ARAÇ ( Harici Satım Sözleşmesiyle Satın Alan Davacının Davalının Borçlarını Ödemek Sureti İle Davalıyı Borcundan Kurtarmış Olması Nedeniyle Borcundan Kurtardığı Miktar Kadar İsteyebileceği )
Y23.HDE. 2015/677KAYIT MALİKİNİN DAVADA BULUNMA ZORUNLULUĞU ( Tapu İptali ve Tescili Talep Edilen Mezkur Davalarda Zorunlu Olarak Bulunması Gereken Arsa Maliklerinin Davaya Dahil Edilerek Yargılama Yapılması Gerektiği )
Y1.HDE. 2005/2970KAYIT MALİKİNİN DAVADA YER ALMASININ SAĞLANMASI GEREĞİ ( Kadastro Mahkemesi Davasındaki Saptamalarının da Dikkate Alınması Gereği - Tapu İptal Tescil ve Elatmanın Önlenmesi )
Y1.HDE. 2013/5279KAYIT MALİKİNİN DEVRALDIĞI TAŞINMAZDA KÖTÜNİYETLİ OLMASI ( Miras Bırakanın Tek Oğlunun Eşinin Kardeşinin Eşi Olduğu/İlk Temlik İşleminin Muvazaalı Olduğunu Bilebilecek Durumda Bulunduğu - Kayıt Malikinin İyiniyetli Olmadığının Kabulü Gereği )
Y1.HDE. 2012/12825KAYIT MALİKİNİN DOĞRUDAN DAVA AÇMA HAKKI ( Tapu Sicil Kaydının Düzeltilmesi Davası - Asıl Kayıt Maliklerinin Doğrudan Dava Açabileceği/Davacının Tapu İdaresine Düzeltme Talebinde Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddedilemeyeceği )
Y7.CDE. 2015/15661KAYIT MALİKİNİN DURUŞMAYA ÇAĞRILMASI ( Kaçakçılık - Sanığın Aracı Galeriden Suç Tarihinden Önce Kiraladığını Söylediği/Mahkemece Kayıt Malikinin Beyanının Alınması ve Sonucuna Göre İyiniyetli Olup Olmadığının Değerlendirileceği )
Y20.CDE. 2015/13256KAYIT MALİKİNİN HAKLARI ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu/Müsadere - Mahkemece Müsadere Edilecek Eşya Üzerinde Hakkı Olan Kimselerin Duruşmaya Çağrılması ve Kayıt Malikine İddianame Örneği İle Duruşma Tarihinin ve Verilen Kararın Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2009/14-449KAYIT MALİKİNİN İSMİNİN DÜZELTİLMESİ TALEBİ ( Sahte Vekaletname ile Oluşturulan Yolsuz Tescile Dayalı Olarak İstenemeyeceği )
Y17.HDE. 2005/9922KAYIT MALİKİNİN İŞLETENİN 3. KİŞİ OLDUĞU İDDİASI ( İspatlaması Halinde Sorumluluktan Kurtulacağı - Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat )
Y14.HDE. 2010/14935KAYIT MALİKİNİN İYİNİYETLİ OLUP OLMADIĞI ( Tespitinde Türk Medeni Kanununun 3. Maddesindeki Karine ve Bu Konudaki 14.2.1951 Tarih 17/1 Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında Belirtilen Gerekçeden de Yararlanılması Gerektiği )
Y1.HDE. 2011/8715KAYIT MALİKİNİN KARARDAN SONRA ÖLMESİ (Ehliyetsizlik ve Muvazaa Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali İle Tescil - Mirasçıların Davaya Dahil Edileceği veya Terekeye Temsilci Atanacağı)
Y14.HDE. 2013/975KAYIT MALİKİNİN KESİN OLARAK BELİRLENMESİ GEREĞİ ( Tapulama Tutanağındaki Açıklamalar ile Davacının Murisinin Nüfus Kaydı Arasındaki Çelişkinin Giderileceği - Mülkiyet Aktarımına Neden Olunmaması Gereği/Tapu Kaydı Düzeltme Davası )
Y8.HDE. 2015/6480KAYIT MALİKİNİN KİM OLDUĞUNA YARAR BİLGİLERİN TAPU KÜTÜĞÜNDE BULUNMASI ( Tapu Kütüğünde Malikin Kim Olduğunun Anlaşılamaması Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil İstemi - Tapulama Tutanağı Dayanağı Tapu Kaydı Tercümesinden Kayıt Malikinin Dede ve Baba Adı Belli Tanınan ve Bilinen Kişilerden Olduğu/Davanın Reddi Gerektiği )
Y8.HDE. 2007/1218KAYIT MALİKİNİN KİMLİĞİ YETERİ KADAR AÇIKLIK TAŞIMAMASI ( O Taşınmaz Malikinin Tapu Kütüğünden Anlaşılmayan Bir Kişi Olarak Kabulü Gerektiğinden TMK'nın 713/2. Maddesine Göre İktisap Edilebileceği )
YHGKE. 1979/8-45KAYIT MALİKİNİN KÖTÜ NİYETİ
Y8.HDE. 2004/3724KAYIT MALİKİNİN MİRASÇI BIRAKMASI ( Mahkeme Kararından Anlaşılmasına Göre Hükmün Verilmesinden Sonra ve Kesinleşmesinden Önce Karar Düzeltme Dilekçesine Ekli Olarak Sunulan Bu Belgenin Nazara Alınması Gereği - Tapu İptali ve Tescili )
Y8.HDE. 2011/2180KAYIT MALİKİNİN MİRASÇILIK BELGESİ ( Kazanmayı Sağlayan Zilyetliğe Dayanarak Tapu Kaydının İptali İle Davacı Adına Tescili Davasında Kayıt Maliki Hiç Mirasçı Bırakmadan Ölmüşse Son Mirasçı Sıfatıyla Davanın Hazineye Yöneltileceği - Davacı Vekiline Belgeyi Almak Üzere Süre Tanınacağı )
Y14.HDE. 2008/9838KAYIT MALİKİNİN MİRASÇISI OLMAYAN DAVACI ( Taraf Sıfatını Taşımayacağından Davanın Dinlenemeyeceği - Tapu Kayıtlarındaki Malik Bilgilerinin Nüfus Kayıtlarına Uygun Hale Getirilmesi İstemi )
Y14.HDE. 2006/175KAYIT MALİKİNİN NÜFUS KAYDININ DOSYADA YER ALMAMASI ( Tapu Kaydında İsim Düzeltilmesi - Yöntemine Göre Araştırma ve İnceleme Yapılmamış Sadece Tanık Anlatımı İle Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y8.HDE. 2005/2530KAYIT MALİKİNİN ÖLMESİ ( Kadastro Tespitinin Yapıldığı Tarihten Yirmi Yıl Önce Kayıt Maliki Davalılardan Mümin Ödemir Dışındakilerin Murislerinin Ölmeleri ve Taşınmazları Davacıya Satıp Zilyetliklerini Devretmiş Olmaları Nedeniyle Kazanma Şartlarının Gerçekleşmiş Olması )
Y8.HDE. 2005/2805KAYIT MALİKİNİN ÖLMÜŞ OLMASI ( Maliki Tapu Kütüğünden Anlaşılamayan veya Yirmi Yıl Önce Ölmüş ya da Hakkında Gaiplik Kararı Verilmiş Bir Kimse Adına Kayıtlı Bulunan Taşınmazın Tamamının veya Bölünmesinde Sakınca Olmayan Bir Parçasının Tescilinin İstenilebilmesi )
Y8.HDE. 2005/2203KAYIT MALİKİNİN ÖLMÜŞ OLMASI ( Ölüm Sebebine Dayanılmış Olması Halinde Kayıt Malikinin Mirasçılık Belgesinin İstenilmesi Ölüm Tarihinden Dava Tarihine Kadar Kazanmayı Sağlayan Sürenin Geçip Geçmediği-Geçmiş ise Davanın Mirasçılarına Yöneltilmesi )
Y8.HDE. 2012/1943KAYIT MALİKİNİN ÖLMÜŞ OLMASI ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Davanın Kayıt Malikine Kayıt Maliki Ölürse Mirasçılarına Yöneltilerek Açılacağı )
Y18.HDE. 2002/753KAYIT MALİKİNİN ÖLÜ OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI ( Mirasçılarının Dahil Edilmek Suretiyle Davaya Devam Olunması )
Y8.HDE. 2014/24736KAYIT MALİKİNİN ÖLÜ OLMASI ( Tapu Malikinin Baba Adı ve Adı Hem Dayanak Tapu Kaydında ve Hem de Tapulama Tutanağında Açıkça Yazılı Olduğu - Yasal Koşullar Gerçekleşmediğinden Tapu İptali ve Tescil İsteminin Reddi Gerektiği )
Y8.HDE. 2004/7835KAYIT MALİKİNİN ÖLÜM TARİHİ ( Dava Tarihine Kadar 20 Yıldan Fazla Süre Geçmiş İse de Tescil Tarihine Göre Bu Süre Geçmediğinden Kazandırıcı Zamanaşımı Nedenine Dayalı Tescil Talebinin Reddi Gereği )
Y8.HDE. 2011/7265KAYIT MALİKİNİN ÖLÜM TARİHİ VE MİRASÇILARININ BELİRLENMEMESİ ( Kimliğine Ait Bilgilerin Elde Edilememesi ve Adresinin Saptanamaması Gibi Hususlar O Kişinin Tapu Kütüğünden Maliki Bilinmeyen Kişi Olarak Nitelendirilmesini Gerektirmediği )
Y16.HDE. 1999/706KAYIT MALİKİNİN ÖLÜM TARİHİNDEN TESBİT TARİHİNE KADAR 20 YILLIK SÜRENİN GEÇMESİ ( Taraflar Arasında Mirasçılık İlişkisinin Bulunmaması )
Y7.HDE. 2005/653KAYIT MALİKİNİN ÖLÜMÜ ( Kayıt Kapsamı Olduğu Kabul Edilen Taşımazların Kayıt Maliklerinin Ölümünden Sonra Mirasçıları Arasında Yöntemine Uygun Şekilde Tapu Dışı Paylaşıldığı )
Y8.HDE. 2004/7255KAYIT MALİKİNİN ÖLÜMÜNDEN SONRA 20 YILDAN FAZLA SÜREN MALİK SIFATIYLA ZİLYEDLİK ( Tapulu Taşınmazın Zilyedlikle İktisabı İçin Yeterli Olması - İyiniyet Şartının Aranmayacağı ve Kayıt Malikinin Mirasçılarının Bulunmasının İktisaba Mani Olmayacağı - İmar Uygulamasının Zilyedlik Süresini Kesmeyeceği )
Y16.HDE. 1994/3271KAYIT MALİKİNİN SAĞ OLMASI ( Mahkemece Tapu Kaydına Dayanarak Uyuşmazlığın Çözümlenmesi )
Y8.HDE. 2005/6298KAYIT MALİKİNİN SAĞ OLUP OLMADIĞI ( Kayıt Maliklerinin Mirasçılarının Hayatta Olması MK.'nın 713/1. Maddesindeki Kazanmayı Önlemediği )
Y1.HDE. 2016/7929KAYIT MALİKİNİN SAPTANMASI ( Tapu Kaydında Yanlış Yazılan Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İstemi - Davaya Konu Taşınmazın Kayıt Malikinin Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Saptanması ve Bu Amaçla Tapulama Mahkemesi'nin Dosyası İle Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Veraset Dosyasının Getirtilerek İncelenmesi Gerektiği )
YHGKE. 2001/1-1067KAYIT MALİKİNİN SATIM SÖZLEŞMESİNDEN DÖNMESİ ( Zilyedin Kanunda Belirtilen Koşulları Yerine Getirmesi Durumunda Kayıt Malikinin Sözleşmeden Dönememesi )
Y1.HDE. 1992/3800KAYIT MALİKİNİN SORUMLULUĞU ( Kayıt Malikine Sükna Hak Sahibinin Taşınmazı Yasaya Uygun Kullanmasının Sağlanması Yolunda Dava ve Talep Hakkı Vermesi )
Y17.HDE. 2005/8269KAYIT MALİKİNİN TEREKESİ ( Müşterek Mülkiyet Hükümlerine Göre Mirasçılarına İntikal Etmesine Müşterek Mülkiyette Her Bir Paydaşın Belgesiz Zilyetliğe Dayanılarak Her Parçada 100 Dönüm Taşınmaz Mal İktisap Edebileceği )
Y1.HDE. 2015/10787KAYIT MALİKİNİN TESPİTİ ( Kadastro Tespit Tutanağında Belirtilen Kapı Nolu Vergi Kaydının İlgili Dairesinden İstenerek Kayıt Maliki Olduğu İleri Sürülen Kişinin Babasına Ait Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2015/12355KAYIT MALİKİNİN TESPİTİ ( Tapu Kaydına Yanlış Yazılan Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İstemi - Yasal İlkeler Uyarınca Dava Konusu Taşınmazın Kayıt Malikinin Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Saptanması ve Hasıl Olacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/4385KAYIT MALİKİNİN TESPİTİ ( Tapu Kaydında İsim Düzeltilmesi - Öncelikle Kadastro Tutanağında İsmi Geçen Kişilerle Kayıt Malikinin Kim Olduğu Hususunun Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
Y1.HDE. 2013/17354KAYIT MALİKİNİN TESPİTİ (Davacı ile Aynı Kişi Olup Olmadığının Tereddüde Yer Bırakmayacak Biçimde Ortaya Çıkartılması Gerektiği - Tapu Kaydındaki Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İstemi)
Y14.HDE. 2011/8041KAYIT MALİKİNİN TÜM MİRASÇILARININ RIZASI BULUNMAMASI ( Taşınmaz Satış İşlemlerinin Kayıt Malikinin Tüm Mirasçıları Tarafından Yapılmadığından Davacının İyiniyetli Olmadığı - Malzeme Sahibinin Açtığı Tapu İptali ve Tescil Davası )
Y1.HDE. 2013/16674KAYIT MALİKİYLE DAVACININ MİRAS BIRAKANININ AYNI KİŞİ OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ ( Görevli Mahkeme - Talep Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Çekişmesiz Yargı İşlerinde Görevli Mahkeme Aksine Bir Düzenleme Bulunmadığı Sürece Sulh Hukuk Mahkemeleri Olduğu )
Y8.HDE. 1996/10688KAYIT MALİKLERİ
Y7.HDE. 2005/1711KAYIT MALİKLERİ ( Davacıların Satıcılarının Kayıt Malikleri Olup Olmadığı Aralarında Öne Sürülen Akdi İlişkinin Bulunup Bulunmadığının Belirlenmesi Gereği - Kadastro Tespitinden Doğan Dava )
YHGKE. 2000/1-741KAYIT MALİKLERİ HASIM GÖSTERİLEREK AÇILAN DAVA ( Tapu İptali ve Tescil Davası )
Y1.HDE. 2007/6793KAYIT MALİKLERİNDEN BİRİNİN YAKIN AKRABASINA SATILAN TAŞINMAZ ( Taşınmazı Satın Alan Kişi Yolsuz Tescili Bildiğinden ve Bilmesi Gerektiğinden İyi Niyetli Kabul Edilemeyeceği - Ketmi Verese Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davasının Kabulü Gerektiği )
YHGKE. 1999/8–293KAYIT MALİKLERİNİN BELİRLENMESİ ( Mülkiyetin Aktarılmasına İlişkin Tapu İptali ve Tescil Davası - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden İstenilmesi Duraksamaya Yol Açmayacak Biçimde Belirlenmesi Gerektiği )
YHGKE. 2009/8-277KAYIT MALİKLERİNİN BİLİNEN KİŞİLER OLMASI ( Tapu İptali ve Tescil - Davada TMK'nun 713/2. Md. sinde Yazılı "Maliki Tapu Kütüğünden Anlaşılamayan" Sebebine Dayanıldığı Dilekçe İle Açıklandığına ve Davada Ölüm Sebebine de Dayanılmadığına Göre Davanın Reddi Gerektiği )
Y1.HDE. 2005/7437KAYIT MALİKLERİNİN DAVADA BULUNMA ZORUNLULUĞU ( Elatmanın Önlenmesi Yanında Yıkım da İstenildiğine Göre Taşınmaz Üzerinde Bulunan Yapının Maliklerinin Davada Yer Almalarının Zorunlu Olması )
Y1.HDE. 2004/830KAYIT MALİKLERİNİN İLERİDE DOĞACAK HAKLARI ( Mülkiyetin Vakfa Geçmesi Halinde Kayıt Maliklerinin İleride Ortaya Çıkacak Haklarının Saklı Olacağının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y8.HDE. 2007/1218KAYIT MALİKLERİNİN MİRASÇILARININ BELİRLENEMEMESİ ( Adreslerinin Bilinmemesi Gibi Hususlar Tapu Kütüğünde Maliki Bilinmeyen Kişi Olarak Nitelendirilmesini Gerektirmediği )
Y1.HDE. 2016/8416KAYIT MALİKLERİNİN MİRASÇISI BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASI ( Adı Geçenlerin Nüfus Kayıtlarının ve Mirasçıları Bulunup Bulunmadığının Nüfus Müdürlüğünden Sorulacağı ve Zabıta Marifetiyle Araştırma Yapılacağı - 5737 S. Kanun'un 17.Md.sine Dayalı Tapu İptali ve Tescil )
Y1.HDE. 2006/6162KAYIT MALİKLERİNİN PAYLARININ BELİRLENMESİ TALEBİ ( Paylı Taşınmazdaki Payların Değiştirilmesi ya da Yeniden Belirlenmesi Paydaşların İsteği veya Açacakları Dava İle Mümkün Olduğu - Tapu Sicil Müdürlüğünün Açamayacağı )
Y11.HDE. 2001/8679KAYIT MECBURİYETİNDE OLANLAR ( Ticari Faaliyet Gösterenlerin Kanun Gereğince Ticaret Siciline Kayıt Zorunluluğunun Bulunması )
Y16.HDE. 1994/4475KAYIT MİKTAR FAZLASI
Y16.HDE. 2003/13542KAYIT MİKTAR FAZLASI ( Batı Hududu Mer'a Okuduğuna Göre Bu Kaydın Miktarı İle Geçerli Olup Mer'aların Zilyetlikle İktisap Edilemeyeceği )
Y16.HDE. 2003/5456KAYIT MİKTAR FAZLASI ( Bayır Okunan Yönlerde Eylemli Durumda Mer'a Bulunduğuna Göre Miktar Fazlasının Mer'adan Açıldığını Kabul Etmek Gereği - Eylemli Duruma Uymayan Kayda İtibar Etmenin Mümkün Olmadığı )
Y16.HDE. 1997/5218KAYIT MİKTAR FAZLASI ( Dava Dışı Parselden Karşılanması )
Y7.HDE. 2004/371KAYIT MİKTAR FAZLASI ( Dava Konusu Taşınmazın Kamu Malı Niteliğinde Harman Yeri Olduğu - Zilyetlik Süresi Ne Olursa Olsun Hukukça Değer Taşımadığı )
Y1.HDE. 2004/9837KAYIT MİKTAR FAZLASI ( Davalıların Dayanağı Tapu Kaydına Miktarı İle Kapsam Tayin Edilmesi Miktar Fazlası Yönünden Zilyetlikle Mülk Edinme Koşullarının Davalılar Yönünden Oluşup Oluşmadığının Saptanması Gereği )
Y20.HDE. 2012/7304KAYIT MİKTAR FAZLASI ( Dayanak Tapu Kaydının Komşu Parsele Revizyon Gördüğü ve Kayıt Miktarından Fazla Bir Yerin Davacı Adına Tesbit Edildiği - Taşınmazın Batı Yönünde Orman Kuzey Yönünde İse Mera Parseli Bulunduğu/Davaya Konu Parselin Orman ve Meraya El Atılarak Edinildiğinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/5712KAYIT MİKTAR FAZLASI ( Eylemli Durumda Mera Olan Taşınmaza El Atılarak Kazanıldığı/Meralar Özel Mülkiyete Geçirilemeyeceğinden Zamanaşımı Uygulamasıyla Kazanılamayacağı )
Y16.HDE. 2004/4076KAYIT MİKTAR FAZLASI ( Fazlalığın Zilyetlikle Kazanılmasının Mümkün Olmaması )
Y16.HDE. 2003/12286KAYIT MİKTAR FAZLASI ( Kadastro Tespiti - Taşınmazın Salt Kayıt Kapsamı Dışında Kalmasının Zilyetlikle Kazanılmasına Engel Olmadığı )
Y16.HDE. 2008/5395KAYIT MİKTAR FAZLASI ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava/Davalı Tapu Malikleri Mirasçıları Açısından 20 Yılı Aşkın Süre Geçmediği - Tapu Hudutları Dahilinde Kalan Dava Dışı Parsellerin de Kayıt Miktarı İçinde Kaldığının Göz Önünde Bulundurulacağı )
Y16.HDE. 2002/6764KAYIT MİKTAR FAZLASI ( Kanunda Belirtilen Şartların Oluşması Halinde Kayıt Miktar Fazlasının Zilyetlikle Kazanılmasının Mümkün Olması )
Y7.HDE. 1994/5054KAYIT MİKTAR FAZLASI ( Kayıtta Ormanın Sınır Olarak Tarif Edilmiş ve Gerçekten Çekişmeli Taşınmazın Sınırında Eylemli Ormanın Varlığı )
Y20.HDE. 2001/1406KAYIT MİKTAR FAZLASI ( Mahalli Bilirkişi Ve Fen Bilirkişisi Eşliğinde Yeniden Keşif Yapılması )
Y16.HDE. 2003/13549KAYIT MİKTAR FAZLASI ( Maliye Hazinesi Adına Tespit ve Tescil Edilen - Zilyetlikle Kazanma Şartlarının Davacı Lehine Gerçekleşmesi/Tapu İptali ve Tescil )
Y17.HDE. 2005/11616KAYIT MİKTAR FAZLASI ( Olan Bölümlerinin Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığı Konusunda Kesinleşen Orman Tahdidi Varsa Tutanak ve Haritalarının Yoksa Memleket Haritası Amenajman Planı ve Hava Fotoğraflarının Uygulanması Gereği - Tespite İtiraz )
Y20.HDE. 2003/3417KAYIT MİKTAR FAZLASI ( Oluşturan Nizalı Parselin Kayıtta Geçen Koru Sınırına El Atılarak Edinildiği Ve Süresi Ne Olursa Olsun Zilyetlikle Kazanılamayacağı - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2006/9414KAYIT MİKTAR FAZLASI ( Sınırdaki Ormandan Açıldığı Kabul Edilmeli Kesinleşmiş Tahdidin Üzerinde 20 Yıl Geçmediği İçin Zilyetlikle Kazanımdan da Söz Edilemeyeceği )
Y1.HDE. 2007/6613KAYIT MİKTAR FAZLASI ( Tapu İptali - Yeni Seçilecek Jeolog Bilirkişilerine İnceleme Yaptırılıp Ayrıntılı ve Gerekçeli Rapor Alınması İdari Kıyı-Kenar Çizgisi İle Kendilerinin Belirleyeceği Kıyı-Kenar Çizgisi Arasında Farklılık Varsa Nedenlerinin Araştırılması Gerektiği )
Y7.HDE. 2005/2175KAYIT MİKTAR FAZLASI ( Tapu Kaydı İlk Oluştuğu Günden İtibaren Tüm Tedavülleri İle Birlikte Açıkta Pay Kalmayacak Şekilde ve Kayden Pay Satın Alanların Temlike Konu Paylarını da Gösterecek Şekilde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğünden Getirtilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/2435KAYIT MİKTAR FAZLASI ( Tapu Kaydının Bir Sınırı Açık Bulunduğuna Göre Böyle Bir Kayıt Miktarı İle Geçerli Olduğu - Miktar Fazlası Olan Kısmın Kaydın Dışında Kaldığının Kabulü Gereği/Koşulları Oluşmuşsa Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Nedeni İle Tescil Edilebileceği )
Y17.HDE. 1996/3841KAYIT MİKTAR FAZLASI ( Tapu Kaydının Dayanağı Krokinin Ölçek ve Kenar Uzunluklarından Yararlanmak Suretiyle Tapunun Kapsamının Belirlenmesi )
Y17.HDE. 2003/1157KAYIT MİKTAR FAZLASI ( Taşınmazın Bir Kısmının Kamulaştırılan Yer İçinde Kaldığı Bir Kısmının ise Kalmadığının Anlaşılması )
Y17.HDE. 1998/1721KAYIT MİKTAR FAZLASI ( Taşınmazın Devletçe Sulanan Arazilerden Olup Olmadığının Araştırılması )
Y20.HDE. 2004/7737KAYIT MİKTAR FAZLASI ( Tesbit Tarihinden Önce Orman Kadastrosu Yapılmayan Çekişmeli Taşınmaz - Ormana Elatmak Suretiyle Oluştuğunun Araştırılması )
Y16.HDE. 2005/4804KAYIT MİKTAR FAZLASI ( Üzerindeki Zilyetliğin Yasada Öngörülen Süreye Ulaşmadığı Eylemli Durumda Parselin Mer'aya Bitişik Olduğu ve Tapu Kayıtlarının Başka Parsellere de Revizyon Gördüğü Gözönünde Bulundurulması Gereği )
Y20.HDE. 2001/5914KAYIT MİKTAR FAZLASI ( Vergi Kaydının Değişebilir ve Genişletilebilir Sınırlı Olması-Kayıt Miktar Fazlasının Sınırda Yazılı Orman Kesiminden El Atılarak Kazanıldığının Kabulü )
Y20.HDE. 2012/7491KAYIT MİKTAR FAZLASI ( Vergi Kaydının Tesis Tarihinden Sonra Keza Memleket Haritasından Önce Ormana El Atma Suretiyle Elde Edildiğinin Kabulü Gerektiği/Bu Tür Yerler Zilyetlik Yoluyla Kazanılamayıp Özel Mülk Olarak Tescil Edilemeyeceği - Kadastro Tespitine ve Orman Kadastrosuna İtiraz )
Y16.HDE. 2000/687KAYIT MİKTAR FAZLASI ( Vergi Kayıtlarının Revizyonlarının İlgili Dairelerden Sorulması ve Parsellerin Tümünün Getirilmesi )
Y16.HDE. 1990/13641KAYIT MİKTAR FAZLASI ( Zilyedi Adına Tescilin Şartları-Kadastro Tespiti )
Y16.HDE. 2005/1905KAYIT MİKTAR FAZLASI ( Zilyetliğe İktisap Edilemeyeceği - Kadastro Tespiti )
Y16.HDE. 1996/1870KAYIT MİKTAR FAZLASI ( Zilyetlikle İktisabı - Dağ Sınırının Yükseliş Açısı )
Y17.HDE. 1996/222KAYIT MİKTAR FAZLASI ( Zilyetlikle Mülk Edinme Koşullarının Oluştuğu için Tespit İşleminin Bunlar Üzerine Yapılmasının Gerekmesi )
Y7.HDE. 2003/3428KAYIT MİKTAR FAZLASI ( Zilyetlikle Taşınmaz Edinme Koşulları Gerçekleştiğinde Verilen Kararın Doğruluğu )
YHGKE. 2017/1-1551KAYIT MİKTAR FAZLASI (Uyuşmazlığın Çözümü İçin Öncelikle Dayanak Tapu Kaydının Üzerinde Yazılı Olan Miktarı İtibariyle mi Yoksa Tapu Kaydında Belirtilen Sınırlarına Göre Belirlenen Miktarı İtibariyle mi Geçerli Olacağının Belirlenmesi Gerektiği - Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil)
Y17.HDE. 2005/13120KAYIT MİKTAR FAZLASI OLAN BÖLÜMLER ( Mer'a ya da Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Yerlerden Olup Olmadığı Davalının Zilyet Olması Halinde Zilyetliğin Başlangıç Tarihi Süresi ve Sürdürülüş Biçimi Ayrı Ayrı Sorulup Saptanması Gereği )
Y16.HDE. 1996/2816KAYIT MİKTAR FAZLASI OLAN TAŞINMAZ ( Zilyetlikle Kazanılmanın Mümkün Olmaması )
Y1.HDE. 2011/6066KAYIT MİKTAR FAZLASI ŞERHİ (Şerhin Terkini ve Karşı Davada Tapu İptali İle Tescili Talebi - Kayıt Sabit Sınırlı Değil İse Miktar Fazlasının Şerh Sebebiyle Hazineye Ait Olacağı ve 4706 S.K Yasanın Kayıt Malikine Bir Takım Haklar Bahşeden Hükümleri Olduğu)
Y20.HDE. 2004/7070KAYIT MİKTAR FAZLASI TAŞINMAZ ( Orman Kadastrosu Kesinleştiği Tarihten Sonra Zilyetliğe Konu Olabileceği - Kazandırıcı Zamanaşımı Süresi Dolmadığından Kayıt Fazlası Taşınmaz İçin Hazine'nin Açtığı Tapu İptali Tescil Davasının Kabulü Gerekeceği )
Y1.HDE. 2009/968KAYIT MİKTAR FAZLASINA İLİŞKİN TAPU KAYDININ İPTALİ VE TESCİLİ ( Arazi Hakkında Toplulaştırma Kararı Verildiği - Sicil Kayıtlarının İdari İşlemle Oluştuğu/İdari İşlem İptal Edilmedikçe Eldeki Davanın Dinlenemeyeceği )
Y20.HDE. 2005/2622KAYIT MİKTAR FAZLASINI OLUŞTURAN TAŞINMAZ ( Dava Konusu Parsel Aynı Zamanda Orman Kavramı İçindeki Üzerinde Doğal Orman Ağaçlarının Olduğu Gibi Taşınmazın Sınırında da Orman Bulunduğu - Davaya Usulüne Uygun Katılan Yönetimin Davasının Kabulü Gereği )
Y1.HDE. 2011/12551KAYIT MİKTAR FAZLASININ İPTALİ VE TESCİLİ ( Kök Tapu Kaydına Batı Sınırı Sabit Sınır Kabul Edilmek Suretiyle Miktarı Kadar Kapsam Tayin Edilmesi Miktar Fazlalığı Yönünden İse Zilyetlikle İktisap Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 1991/3719KAYIT MİKTAR FAZLASININ ZİLYETLİKLE İKTİSABI ( Kadastro Tespiti-Değişebilir Sınır )
Y16.HDE. 1991/15461KAYIT MİKTAR FAZLASININ ZİLYETLİKLE İKTİSABI ( Kadastro Tespiti-Değişebilir Sınır-Boz Hali Sınır )
Y16.HDE. 2013/10466KAYIT MİKTAR FAZLASININ ZİLYETLİKLE KAZANILMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Tapu Kaydının Gayrisabit Hudutlu Olduğu/Miktar Fazlası İçin Tapu Kaydının Oluşum Tarihiyle Tespit Tarihi Arasında Yirmi Yıllık Zilyetlik Süresinin Dolmaması Sebebiyle Kayıt Miktar Fazlasının Zilyetlikle Kazanılamayacağı )
Y17.HDE. 1998/5317KAYIT MİKTAR FAZLASININ ZİLYETLİKLE KAZANILMASI ( Vergi Kaydının Sınırında Sırf Hazine Yeri Yazılmış Olması )
Y14.HDE. 2005/11060KAYIT MİKTARI ( Haritaya Dayanmayan Kaydın Sınırları Değişebilir ve Genişletmeye Elverişli Nitelikte İse Kayıt Miktarına Bakılarak Kapsamı Tayin Edilmesi Gereği - Yayla Yerine Elatmanın Önlenmesi )
Y16.HDE. 2011/2426KAYIT MİKTARI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ BÖLÜMÜ ( Yönünden 3402 S. Yasa'nın 13/B-C Md.sinde Öngörülen Koşulların Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Belirlenmesi Gerektiği - Kadastro Tespitinden Doğan Dava )
Y14.HDE. 2008/332KAYIT MİKTARININ DÜZELTTİRİLMESİ ( Hazine Adına Hali Arazi Olarak Tescil Edilen Yerde Zilyetlik İddiasında Bulunduğu Saptandığı ve Davacı Tarafından Sınırlandırma Hatasının Bulunduğu da İleri Sürülmediğine Göre İdari Mercilere Başvurarak Düzelttirilemeyeceği )
YİBGKE. 1942/35KAYIT PULU ÜZERİNDEKİ TARİH ( Temyize Başlangıç Sayılması )
Y1.HDE. 1992/2897KAYIT SAHİBİNİN ONAYI ( Kadastro Teknisyeni Huzurunda Yapılan Onay )
Y17.HDE. 1993/10227KAYIT SAHİBİNİN YİRMİ YIL ÖNCE ÖLMESİ ( Kayıt Sahibinin Yirmi Yıl Önce Ölmesi ile Çekişmesiz ve Aralıksız Yirmi Yıl ve Malik Sıfatiyle Zilyed Bulunan Kimse Yönünden Tapu Kaydının Yasal Değerini Yitirmesi )
Y16.HDE. 2003/6519KAYIT SINIRLARINDA ORMAN OLMAMASI ( Eylemli Olarak Taşınmazın Üç Yönünün Ormanla Çevrili Olması- Kayıt Miktar Fazlasının Zilyetlikle Kazanılmasının Mümkün Olmaması )
Y9.HDE. 2000/116KAYIT ŞERHİNİN DAVA DİLEKÇESİNE ŞERH EDİLMİŞ OLMASI ( Yetki İtirazı Bakanlık Bölge Çalışma Müdürlüğüne Kaydettirildiğinde Ayrıca Gerekmemesi )
Y18.HDE. 1996/7153KAYIT TASHİHİ DAVALARI ( Yaş Ad Soyadı Ve Diğer Kayıt Düzeltme Talepleri )
YHGKE. 1973/1-14KAYIT TASHİHİ DAVASI ( Hakimin Bozmaya Uyup Uymamak Bakımından Tarafların İstekleri İle Bağlı Olmaması )
Y14.HDE. 2012/7262KAYIT TERKİNİ ( Ecrimisil - Dava Değeri Olarak Terkin Edilen Beyan Değeri ile Varsa Hızar Atölyesi Alanı Dışındaki Elatılan Bölümün Değeri ve Ecrimisil Değeri Toplamının Dikkate Alınması Gerektiği )
YHGKE. 1999/1–222KAYIT TERKİNİ ( Tapu Sicilinde İşlemin Sahtecilik Yolu İle Yapıldığı Şerhi )
Y1.HDE. 2011/3383KAYIT TERKİNİ (Kaynaklanan Tazminat İsteklerinin Tapu İptali ve Kayıt Terkini Davasında Savunma Yoluyla İstenemeyeceği)
Y19.HDE. 2002/2723KAYIT TERKİNİ DAVASI ( Davalı Tarafından Düzenlenen ve Müflisin Ticari Defterinde Yer Alan Faturadan Kaynaklanan Alacağın Ödendiği Kanıtlanmadığından Şirketin Alacaklı Olması )
Y19.HDE. 2011/504KAYIT TERKİNİ DAVASI ( On Günlük Sürenin de Dolmasından Çok Sonra Dosyanın Asliye Ticaret Mahkemesi'ne Gönderilmesi Talep Edildiği - Mahkemece Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2015/5759KAYIT TERKİNİ İSTEMİ ( Davacı Vekili İflas Sıra Cetvelinde Gösterilen ve Dava Dışı Kişinin Alacağı İçerisinde Müvekkiline Ait Kira Alacağı ile Kendisine Ait Alacakların Olduğu ve Kendi Adına Kaydını Talep Ettiğine Göre Davacının İtirazının Davada Taraf Gösterilmeyen Kişinin Alacağına Kısmen İtiraz Niteliğinde Olduğu - Bu Kişiye Husumet Tevcih Edilerek Davanın Sonuçlandırılması Gerektiği )
Y21.HDE. 2016/11395KAYIT TUTMA ZORUNLULUĞU ( Mahalli Sağlık Kuruluşları İle Belediye Tarafından Zaman İçinde İşyerinde Kontrol Yapılması ve Buralarda Kayıtlarının Tutulması Gerektiği Gözetilerek Davaya Konu Dönemi Kapsayacak Şekilde Bu Kuruluşlardaki İşyeri İle İlgili Kayıtlar İle Tutulan Tutanakların Celbedilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2005/24182KAYIT ÜZERİNDE BAŞKA İŞVEREN GÖSTERİLMESİ ( Gerçek İşverenin Davalı Olduğu Anlaşıldığından İşin Esasına Girilerek Uyuşmazlığın Çözülmesi Gerektiği - İhbar ve Kıdem Tazminatı )
Y11.HDE. 2005/14002KAYIT ÜZERİNDEKİ ÜYELİK ( Üyelik Aidatlarındaki Ödeme Makbuzlarında Davacının Adının ve İmzasının Olması ve Taraflar Arasında Feshedildiği de İddia Edilmeyen Sözleşme Nedeniyle Davalının Kayıt Üzerinde Üye Gözükmesi )
Y17.HDE. 1993/6046KAYIT VE BELGELER ( Askı İlan Süresi İçinde Açılacak Davalar Hakkında İlgililerin Başvurularını Beklemeksizin Kadastro Tutanakları ile Kayıt ve Diğer Belgelerin İlgili Dairelerden Getirtilmesi )
Y20.HDE. 2005/265KAYIT VE BELGELER ( Harita Plan ve Krokiye Dayanmakta ve Bunların Yerlerine Uygulanması Mümkün Bulunmakta İse Harita Plan ve Krokideki Sınırlara İtibar Olunacağı - Orman Şerhinin İptali Talebi )
Y20.HDE. 2001/5519KAYIT VE BELGELER ( Kayıt ve Belgelerde Miktara İtibar Edilmesi Gerektiği Hallerde Kayıt ve Belgeler Değişebilen ve Genişletilmeye Elverişli Sınırı İhtiva Ediyorsa Miktar Fazlasının O Taraftan İfraz Edilmesinin Gerekmesi )
Y3.HDE. 1990/8408KAYIT VE BELGELER ( Kayıt ve Belgelerin Harita Plan ve Krokiye Dayanması-Sınırlara İtibar Edilmesinin Gerekmesi )
Y20.HDE. 2005/1249KAYIT VE BELGELER ( Lehe Olduğu Kadar Aleyhe de Delil Teşkil Edebilecekleri Dikkate Alınması Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2001/3703KAYIT VE BELGELER ( Taşınmazın Öncesinin Niteliğinin Araştırılmasındaki Önemi Dikkate Alınarak İlgili Kayıt Belge ve Krokilerin Araştırılarak Bulunmasının Gerekmesi )
Y5.CDE. 2006/3692KAYIT VE BELGELER ÜZERİNDE İNCELEME ( Bilirkişilere İnceleme Yaptırılarak Zimmetin Kurumdaki Kayıtlar Üzerinde Yapılacak Normal Bir Denetimle Ortaya Çıkacak Nitelikte Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/8189KAYIT VE BELGELERDE BELİRTİLEN SINIRLAR ( Harita Plan ve Krokiye Dayanmayan Kayıt ve Belgelerde Belirtilen Sınırlar Değişebilir ve Genişletilmeye Elverişli Nitelikte İse Bunlarda Gösterilen Miktara İtibar Olunacağı )
Y20.HDE. 2005/6155KAYIT VE BELGELERDE YAZILI MİKTARA İTİBAR EDİLMESİ GEREKEN HALLER ( Kayıt ve Belgeler Değişebilen ve Genişletilmeye Elverişli Sınırı İhtiva Ediyorsa Miktar Fazlası O Taraftan İfraz Edilir" Hükmünün Gözetilmesi Gerektiği - Kadastro Tespitine İtiraz )
YHGKE. 1980/10-2302KAYIT VE BELGELERİ KURUMCA VERİLEN 15 GÜNLÜK SÜREDEN SONRA ANCAK ÖLÇÜMLEME BORCUNUN TEBLİĞİNDEN ÖNCE KURUMA GÖSTEREN İŞVEREN ( Hakkında Yapılan Ölçümlemenin İptali Gereği )
Y2.HDE. 2003/4644KAYIT VE BELGELERİN ARAŞTIRILMASI ( Yoksulluk Nafakası Talep Eden Davalı Kadın Adına Kayıtlı Ticari Minibüs Olduğuna Dair Belge İbraz Edildiğine Göre Bunun Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
Y20.HDE. 2005/11057KAYIT VE BELGELERİN DELİL NİTELİĞİ ( Vergi Kaydının Miktarıyla Geçerli Kapsamı Belirlenerek Kayıt ve Belgelerin Lehe Olduğu Kadar Aleyhe de Delil Teşkil Edebileceklerinin Dikkate Alınması Gereği )
Y17.HDE. 2005/11602KAYIT VE BELGELERİN HARİTA PLAN VE KROKİYE DAYANMASI ( Kapsamlarının Harita Plan ve Krokideki Sınırlara Değer Verilerek Belirlenmesi Gerekeceği Kuralı Dikkate Alınmalı Davacı Taraf Tapusunun Taşınmazın Bir Bölümüne Ait Olduğunun Saptanması Gereği )
Y14.HDE. 2006/6360KAYIT VE BELGELERİN HARİTA PLAN VE KROKİYE DAYANMASI ( Tapu İptali ve Tescil - Bunlar Yerlerine Uygulanabilir Nitelikte İse Kayıt Kapsamının Harita Plan ve Krokideki Sınırlara İtibar Edilerek Tayini Gerektiği )
Y13.HDE. 2003/2800KAYIT VE BELGELERİN İBRAZI ( Tarafların Uyuşmadığı Yönlerde Mahkemenin Bilirkişi Marifetiyle Tasfiye Yaptırması )
Y7.HDE. 2006/506KAYIT VE BELGELERİN KAPSAM TAYİNİ ( Zilyetlik Araştırması Yapılarak Zilyetliğin Başlangıç Günü Süresi Sürdürülüş Biçimi Hakkında Bilirkişi ve Tanıklardan Detaylı Bilgi Alınması Gereği )
Y1.HDE. 1988/9740KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMI
Y20.HDE. 2001/7046KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMI ( Fiili Ve Hukuki İrtibat - Davaların Birleştirilmesi )
Y20.HDE. 2001/5475KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMI ( Harita Plan ve Krokiye Dayanmayan Kayıt ve Belgelerde Belirtilen Sınırların Değişebilir ve Genişletilmeye Elverişli Olması-Bunlardaki Miktara Değer Verilmesi )
Y17.HDE. 2001/11212KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMI ( Harita, Plan, Krokinin Yerlerine Uygulanarak Saptanması Gereği - Kadastro Öncesi Sebebe Dayanarak Tapu Kaydının İptal ve Tescili / Kesin Hüküm Mahkemece Re'sen Dikkate Alınması Zarureti )
Y20.HDE. 2001/7471KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMI ( Sabit Sınırdan Başlamak Suretiyle Yöntemince Zemine Uygulatılarak Yüzölçümü Kadar Kapsamının Belirlenmesi )
Y16.HDE. 2005/4742KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMINI BELİRLEME ( Davanın Dayanağı Tapu Kaydı Tüm Tedavül ve Varsa Haritalarıyla Getirtilip Yöntemince Yapılacak Keşifte Bilirkişi ve Tanıkların Beyanlarının Doğruluğu Komşu Parsel Tutanak ve Kayıtları İle Denetlenmesi Gereği - Tapu İptali ve Tescil Davası )
Y16.HDE. 2007/3591KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMINI BELİRLEME ( Tapu Kaydının Tüm Tedavülleri İle Birlikte Getirtilip Yöntemine Göre Yapılacak Keşifte Tanık ve Bilirkişilerden de Yararlanılarak Tapu Kayıtlarının Dayanağı Tescil Krokilerinin Eşitlenmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2005/4695KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMINI BELİRLEME ( Tespite Esas Tapu Kaydı İle Davacıların Dayandığı Tapu Kayıtları Tüm Tedavülleri ve Varsa Haritaları Komşu Parsellerin Tutanak ve Dayanakları Getirtilip Dosyanın İkmalinden Sonra Usulüne Uygun Keşif Yapılması Gereği )
YHGKE. 1980/8-290KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMINI TAYİN
Y16.HDE. 2008/3983KAYIT ve BELGELERİN KAPSAMINI TAYİN ( Açık Bırakılan Hanenin Doldurulması İçin Kadastro Mahkemesinde Açılan Dava - Mahallinde Yerel Bilirkişiler Yardımı ve Uzman Bilirkişiler Aracılığı ile Dayanılan Kayıtların Uygulanması Gerektiği )
Y7.HDE. 2008/1367KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMINI TAYİN ( Dava Konusu Taşınmazın Tespit Malikinin Gerçek Kimliğinin ve Mirasçılarının Duraksamaya Meydan Vermeyecek Biçimde Belirlenmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2006/3345KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMINI TAYİN ( Davacının Davalıya Verdiği Vekaletnameye Dayanarak Oğulları Adına İntikal Yaptırılıp Yaptırılmadığı Sorularak Taşınmazların Son Dönem Emlak Beyannameleri Getirtilip Keşif Yapılarak Tapu ve Emlak Kayıtlarının Kapsamının Belirlenmesi Gereği )
Y7.HDE. 2008/2731KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMINI TAYİN ( Eski M.K'nun Yürürlülük Gününden Önce Oluşan Tapu Kayıtlarının Maliki ya da Malikleri ve Vergi Kayıtlarının Maliki ya da Malikleri Yönünden Her Bir Paydaşa En Fazla Belgesizden Zilyetlik Yoluyla ( 100 ) Yüz Dönüm Taşınmaz Edinebileceği )
Y20.HDE. 2001/4128KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMINI TAYİN ( Harita Plan ve Krokiye Dayanmakta ve Bunların Yerlerine Uygulanması Mümkün Bulunmakta ise Harita Plan ve Krokideki Sınırlara İtibar Olunarak Kapsamının Belirlenmesinin Gerekmesi )
YHGKE. 2000/7-1289KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMINI TAYİN ( Hazine Adına Oluşturulan Tapu Kaydının İmar ve İhya Kazandırıcı Zamanaşımı ve Tapu Kaydına Dayanan İptali ve Tescil Davası )
YHGKE. 2000/1-1285KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMINI TAYİN ( Kadastro Sırasında Var Olan Sabit Sınır ve Tesislerin Uygulamada Dikkate Alınması ve Bunlara Poligon Noktası Niteliği Verilmesi )
Y7.HDE. 1999/2911KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMINI TAYİN ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davası )
Y16.HDE. 2015/17038KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMINI TAYİN ( Kadastro Tespitine İtiraz - Tapunun Davaya Konu Taşınmaza Uyduğu ve Belirtilen Diğer Hususlar Kanıtlandığı Taktirde Hudutları Tapu Kaydının Değişebilir Sınırlı Olduğu Dolayısıyla 3402 S. Kadastro Kanunu'nun 20/1-C Md. Gereğince Miktarına İtibar Edilmesi Gerektiği)
Y16.HDE. 2006/6076KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMINI TAYİN ( Kaydın Taşınmaza Ait Olması Durumunda Miktarıyla Geçerli Olacağı - Gerekli Araştırma Yöntemince Yapılmalı ve İki Keşif Arasındaki Aykırılığın Giderilmesi Gereği )
Y16.HDE. 2006/5819KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMINI TAYİN ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği - Hudutların Taşınmazın Dört Tarafını Çevreleyip Çevrelemediği Dayanak Satış Senetlerinin Kapsamı Taşınmazın Önceki Durumu Taksim Yapılıp Yapılmadığının Belirlenmesi Gereği )
Y16.HDE. 2008/2200KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMINI TAYİN ( Nizalı Yeri Metruke Okuyan Kayıtların Aksinin Aynı Derece ve Nitelikte Belgeler İle Kanıtlanması Gereği - Kadastro Tespitinden Doğan Dava )
Y16.HDE. 1998/701KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMINI TAYİN ( Ortak Sınıra Tecavüz Davasında )
YHGKE. 2000/20-1661KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMINI TAYİN ( Plan ve Krokiye Dayalı Tapu Kayıtlarının Uygulanabilir Nitelikteki Krokide Belirlenen Yerleri Kapsaması )
Y7.HDE. 2008/4562KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMINI TAYİN ( Tapu Kaydına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Dava - Taşınmazın Kanunları Uyarınca Kaçak ve Yitik Kişilerinden Hazineye Kalan Taşınmazlardan Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2007/14846KAYIT ve BELGELERİN KAPSAMINI TAYİN ( Tapusuz Olan Taşınmazın Tescili - Bilirkişilerin Onayını Taşıyan Krokili Bilimsel Verileri Bulunan Rapor Alınması Gerektiği )
Y20.HDE. 2001/1314KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMINI TAYİN ( Taşınmazın Orman Niteliği İle Hazine Adına Tescili )
Y16.HDE. 2016/505KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMINI TAYİN ( Taşınmazın Tapu Kaydı 3402 S. Kanun'un 20/B ve C Md. İlkelere Göre Belirlenecek Olan Kapsamında Kalmıyorsa Davalı Tarafça Sürdürülen Zilyetliğin Şekli ve Süresine Göre Davalı Taraf Adına Edinme Koşulları Değerlendirilerek Karar Verileceği - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y8.HDE. 2006/3590KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMINI TAYİN ( Taşınmazın Tapu Kaydının Olup Olmadığı Tapu Sicil Müdürlüğünden Öğrenilmeli - Yapılacak Keşif Sırasında Fotoğrafçı Bilirkişiye Taşınmazın Fotoğrafı Çektirilip Dosya İçine Konulması Gereği )
Y16.HDE. 2006/6086KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMINI TAYİN ( Taşınmazların Onaylı Tutanak Suretleriyle Dayanağı Olan Belgeler Getirtilmesi Gereği - Kadastro Tespitinden Doğan Dava )
Y16.HDE. 2008/2519KAYIT ve BELGELERİN KAPSAMINI TAYİN ( Taşınmazların Taksime Tabi Tutulup Tutulmadığının Tespiti Gerektiği - Mahallinde Yaşlı, Tarafsız ve Yöreyi İyi Bilen Şahıslar Huzuru İle Keşif Yapılması Gerektiği )
Y20.HDE. 2001/3808KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMINI TAYİN ( Vergi Kayıtlarının Tutunanın Lehine Olduğu Kadar Aleyhine de Delil Oluşturması )
Y8.HDE. 2008/2072KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMINI TAYİN ( Yerel Bilirkişi ve Tanıklardan Taksim Uyarınca Taraflara Bırakılan Yerlerin Ayrı Olarak Belirlenmesi - Yetersiz İnceleme ve Tanık Sözlerine Dayanılarak Hüküm Kurulmaması Gerektiği )
Y16.HDE. 2006/3365KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMININ BELİRLENMESİ ( Taşınmazların Yüzölçümleri Arasında Orantı Kurulmak ve Taraflar Arasında Paylaştırma Yapılmak Suretiyle Tapuların Kapsamları ve Dolayısıyla Ortak Sınır Belirlenmesi Gereği )
Y16.HDE. 2005/11318KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMININ BELİRLENMESİ GEREĞİ ( Kadastro İle Oluşan Tapunun Tapu Kaydına Dayanarak Açılan İptali Davası )
Y17.HDE. 2005/172KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMININ TAYİNİ ( Dava Konusu Yerin Komşu Parsellerine İlişkin Kayıtların Uygulaması Yapılarak Taşınmaz Yönünü Ne Şekilde Sınır Okuduklarına Bakılması Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y17.HDE. 2005/11350KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMININ TAYİNİ ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazın Tapu Kaydı ve İfraz Haritası Kapsamında Kaldığı Fen Bilirkişileri Tarafından Belirlenmiş Olmasına Göre Davanın Davacının Payı İle Sınırlı Olmak Üzere Kabulüne Karar Verilmesi Gereği )
Y17.HDE. 2005/8805KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMLARI ( Fen Bilirkişisi Tarafından Gerektiği Gibi Ölçüm ve Uygulama Yapılıp Davacıların Dayandıkları Tapulardaki Miktar Noksanlığının ... No'lu Parseller İçerisinde Kalıp Kalmadığı Kesin Olarak Belirlenmesi Gereği )
Y16.HDE. 1997/4274KAYIT VE BELGELERİN KÜTÜĞE AKTARILMASI ( Parsel Kesinleşen Orman Tahdidi Kapsamında Kaldığından )
Y16.HDE. 2007/114KAYIT VE BELGELERİN MAHALLİNE UYGULANIP KAPSAMININ BELİRLENMESİ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dav )
Y7.HDE. 1997/5403KAYIT VE BELGENİN HARİTAYA DAYANMASI ( Kapsamlarının Belirlenmesi Açısından )
Y16.HDE. 2010/3447KAYIT VE BELGESİZDEN KAZANMA ( Taşınmazların Belgesiz Olarak Yüzölçümü İle Aynı Davacılar Adına Tespit Edildiği - Davacıların Kayıt ve Belgesiz Olarak Aynı Çalışma Alanı İçerisinde Başkaca Taşınmaz Edinmelerinin Mümkün Bulunmadığı )
Y17.HDE. 2005/6554KAYIT VE BELGEYE DAYANILMAMASI ( Tespite İtiraz Davası/Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı - Dava Tarafların İddia ve Savunmaları İle Sınırlı Olarak Çözümlenmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 1998/1399KAYIT VE BELGEYE DAYANMAMAK ( Kazandırıcı Zamanaşımı Nedeniyle Mülk Edinmede )
Y16.HDE. 1991/18662KAYIT VE BELGEYE DAYANMAYAN TESBİT ( Çalışma Alanında Adına Tespit ve Tescil Olunan Başka Taşınmaz Bulunup Bulunmadığının Araştırılması )
YHGKE. 2011/10-105KAYIT VE BORDRO TANIKLARI ( Hizmet Tespiti İstemi - Davacının Sürekli ve Bir Bütün Olarak Hiçbir Kesintiye Uğramadan Tam Süreyle Çalışmasının Gerçekleşip Gerçekleşmediği Konusunda Gelen Kayıtlar ve Dinlenen Bordro Tanıklarının Beyanlarının Birlikte Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2005/993KAYIT VE KABUL DAVASI ( İtirazın İptali Davasında Masaya Kayıt Edilmek İstenip de Alacak Kısmen veya Tamamen Reddilmiş ise ve Kayıt-Kabul Davası Ayrıca Açılmamışsa Davaya Kayıt ve Kabul Davası Olarak Devam Edilmesi )
Y14.CDE. 2011/22094KAYIT VE KEMİK YAŞININ FARKLI OLMASI ( Kimi Adli Tıp Raporlarında Genetik Beslenme ve Hormonal Nedenlerle Kayıt Yaşının Kemik Yaşından Farklı Olabileceğinin Belirtildiği - Sanığın Mağdurenin Yaşı Konusunda Hataya Düşmesinin Mümkün Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği/Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı )
Y11.HDE. 1987/6672KAYIT VE KOŞUL KONMASI ( Taşıyıcının Sorumluluğunun Önceden Hafifletilmesi Ya da Kaldırılması )
YHGKE. 2005/21-351KAYIT VE TESCİL ( 2926 Sayılı Yasanın 5. Maddesi İle 7. Maddede Belirtilen Süre İçinde Kayıt ve Tescillerini Yaptırmayan Sigortalıların Hak ve Yükümlülüklerinin Kayıt ve Tescil Edildikleri Tarihi Takip Eden Aybaşından İtibaren Başladığı - Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Tespiti Talebi )
Y21.HDE. 2008/1688KAYIT VE TESCİL ( Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti - Bağ-Kur Sigortalılığı Niteliği Taşıdığı Halde 04.10.2000 Tarihine Kadar Kayıt ve Tescil Yaptırmamış Olanların Sigortalılıkları Bu Tarihte Başladığı/Önceki Süreler Dikkate Alınamayacağı )
Y21.HDE. 2005/373KAYIT VE TESCİL ( Tarım Bağ-Kur Sigortalılığının Zorunlu Olması-Sigortalıkların Başlama Tarihinden İtibaren Üç Ay İçinde Kuruma Bildirmeyenlerin Kayıt ve Tescilinin Re'sen Kurumca Yapılmasının Gerekmesi )
Y10.HDE. 2013/3841KAYIT VE TESCİL ( Yaptırmayan Sigortalıların Hak ve Yükümlülüklerinin Kayıt ve Tescil Edildikleri Tarihi Takiben Başlayacağı - Tarım Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti Davası )
Y21.HDE. 2005/6964KAYIT VE TESCİL BAŞVURUSU ( Ürün Bedellerinden Prim Tevkif Edilerek Yatırılmış İse Başvuru Koşulu Aranmadığı - Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Tespiti Talebi )
Y21.HDE. 2003/11315KAYIT VE TESCİL EDİLMEYEN HİZMETLER ( Tespit Davası - İşverenin Kurum'a Bildirdiği Bordrolarda Kayıtlı Kişiler Ya Da Komşu Ya Da Benzer İşi Yapan İşverenlerin Kayıtlarına Geçmiş Kimseler Saptanarak Bilgilerine Başvurulması Gereği )
Y21.HDE. 2003/11400KAYIT VE TESCİL EDİLMEYEN HİZMETLERİN TESCİLİ TALEBİ ( Tebligat Kanununa Göre Vekil Vasıtasıyla Takip Edilen İşlerde Tebligatın Vekile Yapılacağı - Asile Yapılan Tebligatın Geçersiz Olduğu )
Y10.HDE. 2001/6034KAYIT VE TESCİL İÇİN BAŞVURU ŞARTI ( Zorunlu Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Konumundaki Kişinin Ürün Bedellerinden Tevkifat Suretiyle Prim Kesilmesi Halinde Gerek Olmadığı )
Y10.HDE. 2003/4571KAYIT VE TESCİL İÇİN KURUMA BAŞVURU ( Olmasa Dahi Belirtilen Biçimdeki Prim Ödeme İşleminin Tarımda Kendi Adına Bağımsız Çalışan Kişinin Kayıt Ve Tescil Konusundaki İradesini Ortaya Koyduğunun Kanıtı Olarak Kabulü Gereği - Ölüm Aylığı Talebi )
Y10.HDE. 2003/5465KAYIT VE TESCİL İÇİN KURUMA BAŞVURU ( Olmasa Dahi Prim Borçlarının Ürün Bedellerinden Tevfikat Sureti İle Kesilip Bağ-Kur'a Ödenmesinin Tescil Konusundaki İradenin Ortaya Konulması Olarak Kabulü Gereği - Tarım Bağ-Kur Sigortalılığı )
Y21.HDE. 2007/23329KAYIT VE TESCİL İÇİN KURUM'A BAŞVURU OLMAMASI ( Prim Borçlarının Ürün Bedellerinden Tevkifat Suretiyle Kesilerek Bağ-Kur'a Ödenmesi Halinde Kayıt ve Tescil Konusundaki İradelerini Ortaya Koydukları - Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Tespiti )
Y21.HDE. 2007/24695KAYIT VE TESCİL İÇİN KURUMA BAŞVURU YAPILMAMASI ( Sadece Prim Tevkifatının Yapıldığı Hallerde Tevkifat Tarihini İzleyen Aybaşından İtibaren Tarım Bağ-Kur Sigortalılığının Kabul Edileceği )
Y21.HDE. 2007/23329KAYIT VE TESCİL İŞLEMLERİ YAPAN KURUMLAR ( Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifleri İle Birliği T.Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi ve Tarım Kesimine Yönelik Faaliyette Bulunan Milli Bankaların Kayıtlarının Esas Alınacağı - Bu Kayıtların Tarımda Kendi Adına Ve Hesabına Bağımsız Çalışmanın Yasal Karinesi Olduğu )
Y21.HDE. 2006/5490KAYIT VE TESCİL İŞLEMLERİNDE ESAS ALINACAK KAYITLAR ( Valilik Kaymakamlık Özel İdare Belediye Muhtarlık ve Nüfus İdareleri Kayıtları İle Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kayıtları )
Y21.HDE. 2005/4899KAYIT VE TESCİL YAPTIRMAYANLAR ( Bağ-Kur - 4956 Sayılı Yasaya Göre Sigortalılık Niteliği Taşıdığı Halde 4.10.2000 Tarihine Kadar Kayıt ve Tescil Yaptırmamış Olanların Sigortalılıklarının 4.10.2000 Tarihinden İtibaren Başlayacağı )
Y21.HDE. 2008/83KAYIT VE ÜCRET BORDROLARI ( Malulen Emekliliğin Tesbiti - Davacının Çalışmalarının Eylemli Olup Olmadığını Davalı Kamu Kuruluşu Kayıt ve Ücret Bordrolarından Saptamak Gerektiği )
Y10.HDE. 2006/20913KAYIT YAPMAKTA ESAS ALINACAK BELGELER ( Prim Tevkifatının Bulunmadığı Yıllarda Tarımsal Faaliyetine Ara Verilip Verilmediği Bu Yıllarda Ürün Elde Edilip Edilmediği ve Elde Edilen Ürününün Teslim Edildiği Yerin Hüküm Kurmaya El Verir Şekilde Yeterince Araştırılıp Belgelendirilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2003/21-398KAYIT ZORUNLULUĞUNUN BİR AY İÇERİSİNDE OLMASI ( Çalışma Bölgesi İçindeki Derneğe Kayıt Olmanın Bir Ay İçinde Yerine Getirilmesinin Zorunlu Olması )
Y19.HDE. 2005/1131KAYIT-KABUL DAVASI ( Bu Davalarda Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Gerekmesi-Bu Tür Davalarda İcra İnkar Tazminatına Hükmedileceğine Dair Düzenleme Mevcut Olmaması )
Y19.HDE. 2001/9061KAYIT-KABUL DAVASI ( Davacı İdarenin İflas Masasına Bildirilen Vergi Alacağının İflas İdaresince Kısmen Reddedilmesi )
Y19.HDE. 2000/6705KAYIT-KABUL DAVASI ( İflas Masasına - Müşterileriyle Fiduciary İşlemleri Yapan Müflis Banka)
Y19.HDE. 2005/7167KAYIT-KABUL DAVASI ( Kollektif Şirket ile Ortaklardan Birisinin İflas Muamelelerinin Aynı Zamana Rastlaması Halinde Şirketin Alacaklıları Bütün Alacaklarını Ortağın İflas Masasına Kaydını İsteyebilmesi )
Y19.HDE. 1996/2968KAYIT-KABUL DAVASI ( Müflis Şirketin Hisse Senedi Sahiplerinin Açtığı )
Y19.HDE. 2001/3960KAYIT-KABUL DAVASI ( Usulüne Uygun Tahakkuk Eden ve Kesinleşen Vergi Alacağının Reddilemeyeceğinden Bahisle Alacağın İflas Masasına Kayıt ve Kabulüne Karar Verilmesi )
Y19.HDE. 1996/4690KAYIT-KABUL DAVASINA DÖNÜŞME ( İflas Masasına Kabul Edilmeyen Alacakla İlgili Dava )
Y19.HDE. 2002/851KAYIT-KABUL TALEBİ ( Yabancı Para Alacağının İflas Masasına Kaydı )
Y17.HDE. 1994/4908KAYITLA YAPILAN İNTİKAL ( Yasal Değer Taşımaması - Davalı Yararına Geçersiz Hale Dönüşen Tapu Kaydına Değer Verilememesi )
Y18.HDE. 2010/12144KAYITLAR ARASINDA ÇELİŞKİ ( Hakimin Nüfus Kayıtlarında Düzeltme Yaparken Kayıtlar Arasında Çelişki Meydana Getirmemeye ve Hayatın Doğal Akışına Ters Düşecek Durumlara Yol Açmamaya Özen Göstermesi Gerektiği )
Y18.HDE. 2011/5973KAYITLAR ARASINDA ÇELİŞKİ YARATILMAMASI ( Doğum Tarihinin Düzeltilmesi Talebi - Doğum Olmadan Nüfus Kaydı Olamayacağı Hususunun Gözetileceği )
Y18.HDE. 2008/7133KAYITLAR ARASINDA ÇELİŞKİ YARATILMASI ( Nüfus Kaydının Düzeltilmesi - Nüfus Kayıtlarında Düzeltme Yapılmasına Karar Verirken Çelişki Yaratmamak Gerektiği )
Y6.HDE. 2012/4587KAYITLAR ARASINDAKİ FARK ( Eski Kayıt İle Yeni Kayıtlar Arasındaki Yüz Farkının Nereden Kaynakladığı Üzerinde Durularak Karar Verileceği/Yeni Oluşan Parsel Kayıtları Getirtilerek Karar Verileceği - Ortaklığın Giderilmesi İstemi )
Y21.HDE. 2005/8771KAYITLARA GEÇMEYEN ÇALIŞMA ( Çalışmanın Tespiti - İşyerine Komşu Olan İşyerlerini Belediye Emniyet veya Jandarma Vasıtasıyla Saptamak/Saptanan Bu İşyerlerinin Kayıtlarına Geçmiş Kişilerin Bilgilerine Başvurulması Gereği )
Y21.HDE. 2005/14668KAYITLARA GEÇMEYEN ÇALIŞMA ( Davalı İşveren Derneğin Taraf Ehliyeti Kalmadığından Öncelikle Davalı Derneğin Tüzel Kişiliğinin İhyası İçin Dava Açılmak Üzere Davacı Vekiline Önel Verilmesi Açılacak İhya Davasının Sonucuna Göre Taraf Teşkili Sağlanması Gereği )
Y5.CDE. 2001/759KAYITLARA GEÇMEYEN PARA ( Sanığın Soruşturma Başlangıcından Sonra Paraları Yatırması Nedeniyle Temellük Zimmeti Suçunu Oluşturması )
Y5.CDE. 2010/3093KAYITLARA İŞLENMEYEN FATURALAR ( Karşılığında Şirket Tarafından Ödeme Yapılıp Yapılmadığı Yapılmışsa Hangi Tarihte Yapıldığı ve Gelir Olarak Kooperatif Kayıtlarına Alınıp Alınmadığı Araştırılıp Tespit Edildikten Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği - Zimmet )
Y5.CDE. 2004/3133KAYITLARDA AÇIKLIK OLMASI ( Meydana Gelen Açıklığın Belge Alınması Mümkün Olmayan Kooperatif İşleri Nedeniyle Meydana Geldiği Savunulduğundan Mahkemece Bu Hususun Araştırılmasının Gerekmesi )
Y10.HDE. 2013/13469KAYITLARDA GÖRÜNMEYEN ÇALIŞMALAR ( Hangi Nedenlerle Kayıtlara Geçmediği ya da Bildirim Dışı Kaldığı Hususu Yeterince Araştırılması Gerektiği - Hizmet Tespiti İstemi )
Y10.HDE. 2007/23145KAYITLARDA GÖRÜNMEYEN ÇALIŞMALAR ( Hangi Nedenlerle Kayıtlara Geçmediği ya da Bildirim Dışı Kaldığı Yönü Gereğince ve Yeterince Araştırılması Gerektiği )
Y10.HDE. 2013/14038KAYITLARDA GÖRÜNMEYEN ÇALIŞMALAR ( Hizmet Tespiti - Hangi Nedenlerle Kayıtlara Geçmediği ya da Bildirim Dışı Kaldığı Hususu Çalışmanın Varlığı ve Kesintili Olup Olmadığı Yöntemince Araştırılmalı Toplanan Tüm Kanıtlar Birlikte Değerlendirildikten Sonra Elde Edilecek Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y10.HDE. 2013/2736KAYITLARDA GÖZÜKMEYEN ÇALIŞMALAR ( Hangi Nedenlerle Kayıtlara Geçmediği ya da Bildirim Dışı Kaldığı Hususu Gereğince Araştırılmalı ve Yargılama Sürecinde Dinlenen Tanık Anlatımlarının Değerlendirilmesi Gerektiği - Hizmet Tespiti İstemi )
Y10.HDE. 2013/18528KAYITLARDA GÖZÜKMEYEN ÇALIŞMALAR ( Hizmet Tespiti İstemi - Bu Tür Davaların Kamu Düzenine İlişkin Olduğu ve Özel Bir Duyarlılıkla ve Özenle Yürütüleceği/Kayıtlarda Gözükmeyen Çalışmalarının Hangi Sebeplerle Kayıtlara Geçmediği ya da Bildirim Dışı Kaldığı Hususunun Araştırılması Gerektiği )
Y7.HDE. 2008/699KAYITLARDA TARİF EDİLEN SINIR YERLERİ ( Kayıtlar Haritaya Dayanıyorsa Haritasına Göre Aksi Halde Kayıtlarda Tarif Edilen Sınır Yerleri Esas Alınarak Dayanılan Tapu Kayıtları Yerel Bilirkişi Yardımı Uzman Bilirkişi Eliyle Yerine Uygulanması Gerektiği )
Y20.HDE. 2012/8771KAYITLARDA TARİF EDİLEN SINIR YERLERİ (Yerel Kişice Bilinemeyen Sınır Yerleri Bulunduğu Takdirde Bu Konuda Taraflara Tanık Dinletme Olanağı Sağlanmalı ve Uzman Bilirkişiye Kayıtlarda Tarif Edilen Sınır Yerleri Düzenleyeceği Haritada Ayrı Ayrı İşaret Ettirilmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
YHGKE. 2013/21-182KAYITLARDA YER ALMAYAN ÇALIŞMA İDDİALARI ( Yönünden Davalı Kooperatiflerin Büro İşyerinin Bulunduğu İşhanındaki Komşu İşyerleri Sahipleriyle Kayıtlara Geçmiş Çalışanlarının ve Dönem Bordro Tanıklarının Dinleneceği/Zabıta Veya Kurum Kayıtlarından Veya Gerekirse Yapılcak Keşifle Mahalinde Re'sen Belirleneceği - Hizmet Tespiti İstemi )
Y18.HDE. 2011/11038KAYITLARDAKİ YANLIŞLIĞIN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Davacının Nüfus Kaydında "Kişilerin Olayları" Kısmında Yer Alan Eşinin Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesini İstediği - Kişilerin Kendi Nüfus Kayıtlarındaki Yanlışlıkların Düzeltilmesini İsteyebileceği)
Y10.HDE. 2012/23207KAYITLARIN AKTARILMASI İSTEMİ ( Davanın Aidiyet Davasına Dönüşmesi Sebebiyle Kurumca Bildirilen Şahsın Varlığı Halinde Bu Şahsın da Hak Alanını İlgilendireceği Dikkate Alınarak Bu Kişinin veya Ölmüş ise Mirasçılarının da Davaya Dahil Edilerek Husumet Yöneltilmesi Gerektiği )
Y10.HDE. 2011/9349KAYITLARIN BELGELERE DAYANDIRILMASI (İşverenin Kamu Kurumu Niteliğinde Olduğu - Çalışmaların Geçtiği İddia Edilen Döneme İlişkin Ücret Tediye Bordroları ve Konuya İlişkin Tüm Belgelerin Eksiksiz Olarak Getirtilmesi Gereği/Tespit Davası)
Y22.HDE. 2012/9999KAYITLARIN BELGEYE DAYANMASININ ZORUNLU OLMASI ( Kamu Niteliğindeki İşveren - Tanık Beyanlarının Yeterli Olmadığı )
Y18.HDE. 2004/10606KAYITLARIN ÇELİŞKİ OLUŞTURMAMASI ( Hakimin Nüfus Kayıtlarında Düzeltme Yaparken Bu Kayıtların Yek Diğeri ile Çelişik Olmamasına Özen Göstermesi ve Böyle Bir Sonucu Doğuracak Kararlar Vermemesi )
Y18.HDE. 2013/817KAYITLARIN DOĞRULUĞU ( Nüfusta Anne Baba İsminin Düzeltilmesi İstemi - Davacının Anne ve Babasının Beyanlarına da Başvurularak Beyanların Kayıtları Doğruladığının Anlaşılması Halinde Davanın Kabulü Yönünde Karar Verilmesi Gerektiği )
Y18.HDE. 2002/4400KAYITLARIN DÜZELTİLMESİNİN ÇELİŞKİYE NEDEN OLMAMASI GEREĞİ ( İki Kardeş Arasında Üç Aylık Yaş Farkı Doğuracak Şekilde Değişiklik Yapılamayacağı )
Y11.HDE. 2010/9729KAYITLARIN ESKİ HALE GETİRİLMESİ ( Kooperatif Payını Davalıya Devreden Davacının Devir Bedelinin Ödenmediğini İleri Sürdüğü - Kabul Edilemeyeceği )
Y1.HDE. 2001/6498KAYITLARIN ESKİ HALİNE GETİRİLMESİ ( İdari Yargıda İptal Edilen İşlem Nedeniyle-Görev )
Y7.HDE. 2005/3225KAYITLARIN HARİTAYA DAYANMALARI ( Halinde Kapsamlarının Haritasına Göre Belirlenmesinin Zorunlu Olduğu )
Y7.HDE. 2003/3505KAYITLARIN HARİTAYA DAYANMASI ( 3402 Sayılı Yasaya Göre Kayıtların Haritaya Dayanmaları Halinde Kapsamlarının Haritasına Göre Belirlenmesinin Zorunlu Olması )
Y7.HDE. 2004/496KAYITLARIN HARİTAYA DAYANMASI ( Bu Durumda Kapsamların Haritaya Göre Belirlenmesinin Zorunlu Olması )
Y7.HDE. 2003/1057KAYITLARIN HARİTAYA DAYANMASI ( Halinde Taşınmazın Kapsamının Haritasına Göre Belirlenmesinin Zorunlu Olduğu - Kadastro Tespitine Dayalı Tapu İptali )
Y7.HDE. 2008/3104KAYITLARIN HARİTAYA DAYANMASI ( Kadastro Kanunu'ndan Kaynaklanan Dava/Uyuşmazlığın Kesin Hükmün Belirlenmesine İlişkin Olduğu - Kayıtların Haritaya Dayanmaları Halinde Kapsamlarının Haritasına Göre Belirleneceği )
Y7.HDE. 2004/352KAYITLARIN HARİTAYA DAYANMASI ( Kapsamlarının Haritasına Göre Belirlenmesi Zorunlu Olduğu - Kadastro Tespitinden Doğan Dava )
Y7.HDE. 2004/902KAYITLARIN HARİTAYA DAYANMASI ( Kapsamlarının Haritasına Göre Belirlenmesi Zorunlu Olduğu - Kadastro Tespitine Dayalı Olarak Oluşan Tapu Kaydının İptali )
Y7.HDE. 2005/2188KAYITLARIN HARİTAYA DAYANMASI ( Kapsamlarının Haritasına Göre İfraz Görmeleri Halinde İfraz Yoluyla Oluşan Müfrez Tapu Kayıtlarının Kapsamının Kök Tapu Kaydı İçinde Aranmasının Zorunlu Olduğu )
Y7.HDE. 2004/846KAYITLARIN HARİTAYA DAYANMASI ( Yöreyi İyi Bilen Elverdiğince Yaşlı Yerel ve Uzman Bilirkişi Fen Memuru Tarafların Aynı Yöntemle Gösterecekleri Tanıklar Hazır Olduğu Halde Taşınmaz Başında Yeniden Yapılması Gereği )
Y7.HDE. 2013/4460KAYITLARIN İÇ İÇE GEÇMESİ ( Önceki Tarihli Hukuksal Değerini Yitirmeyen Doğru Temele Dayalı Tapu Kaydına Değer Verilmesinin Zorunlu Olduğu - Davacı Hazine Başka Tapu Kaydına Dayanarak Tapu İptal ve Tescil Davası Açmış ise de Tüm Kayıtlar Getirilmeden Kadastro Kayıtları ve Haritalar İncelenmeden Yerinde Keşif Yapılmadan Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y7.HDE. 2005/2168KAYITLARIN İÇ İÇE GİRMESİ ( Halinde Önceki Günlü Doğru Temele Dayanan Hukuksal Değerini Yitirmeyen Kayda Değer Verilmesinin Zorunlu Olduğu )
Y7.HDE. 2005/1122KAYITLARIN İÇ İÇE GİRMESİ ( Yüzölçümü Daha Fazla Olan Kayda Değer Verilmesinin Zorunlu Olduğu )
Y1.HDE. 2011/3621KAYITLARIN İPTALİ İSTEMİ ( Tapu Kaydının İlleti ve Sebebi Sayılan İdari Kararın Değiştirilmesi veya Ortadan Kaldırılması Sonucunu Doğuracağından İdari Karar İdari Yargı Yerinde Ortadan Kaldırılmadıkça Genel Yargıda Tapu Sicilindeki Düzeltmenin Yapılamayacağı )
Y7.HDE. 2004/254KAYITLARIN KAPSAMI ( Aynı Kayda ya da Kayıtlara Dayanılması Halinde Kayıtların Kapsamının Sağlıklı Biçimde Belirlenebilmesi İçin Davaların Birlikte Görülmesi Zorunlu Olduğu - Kadastro Tespitinden Doğan Dava )
Y7.HDE. 2004/4361KAYITLARIN KAPSAMI ( Kadastro Tespiti - Kayıtta Tarif Edilen Sınır Yerleri Değişebilir ve Genişletilmeye Elverişli Kayıtlardan Olduğu/Bu Nitelikteki Kayıtların Kapsamının Yüzölçümünün Belirlenmesinin Zorunlu Olduğu )
Y17.HDE. 2005/13120KAYITLARIN KAPSAMI ( Krokisindeki Sınırlara Değer Verilerek Belirleneceği İlkesi Göz Önünde Bulundurulması Gereği - Tespite İtiraz )
Y4.HDE. 2004/9892KAYITLARIN SİLİNMESİ İSTEMİ ( Demir İşleri Odası Aleyhine Açılan Dava - İdari Yargı Yerinin Görevli Olduğu )
Y11.HDE. 2004/12868KAYITLARIN TUTULMASI ( Davacı da Sorumlu Olduğundan ve Davalının da Tutulmasından Sorumlu Olduğu Kooperatif Kayıtları Kasadan Çıkıp Gösterdiğinden Bilirkişi Raporlarında da Vurgulandığı Üzere Paranın Ödendiğine Dair Belge İbraz Edilememesi Tek Başına Paranın Ödenmediğini İspat Etmeyeceği )
Y7.HDE. 2007/1774KAYITLARIN UYGULANMASI ( Dava Konusu Taşınmazları Ada Bazında Bir Arada Gösterecek Şekilde Bilirkişiye Harita Düzenletilmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2007/2204KAYITLARIN UYGULANMASI ( Davalı Tarafın Kayıt Maliki veya Malikleri İle Akdi ya da İrsi İlişkisi Saptanmalı Tapu Kayıtlarının Dava Dışı Başka Taşınmazlara Revizyon Görüp Görmediğinin Araştırılması Gerektiği )
Y7.HDE. 2008/3164KAYITLARIN UYGULANMASI ( Kadastro Tespiti - Tapu Kaydı Tüm Tedavülleri İle Birlikte Getirtilmeli Tarafın Kayıt Maliki veya Malikleri İle Akdi ya da İrsi İlişkisi Saptanmalı Tapu Kayıtlarının Dava Dışı Başka Taşınmazlara Revizyon Görüp Görmediğinin Araştırılması Gerektiği )
Y7.HDE. 2008/2972KAYITLARIN UYGULANMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Tüm Tedavülleri İle Birlikte Getirtilerek Davalı Tarafın Kayıt Maliki İle İlişkisi Saptanmalı Tapu Kayıtlarının Dava Dışı Başka Taşınmazlara Revizyon Görüp Görmediğinin Saptanması Gerektiği )
Y7.HDE. 2008/1257KAYITLARIN UYGULANMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Vergi Kaydının Dava Dışı Başka Taşınmazlara Revizyon Gördüğü Gözönüne Alınarak İlgili Tüm Taşınmazları Gösteren Geniş Kapsamlı Birleşik Harita İle Komşu Taşınmazların Tespit Tutanakları ve Dayanak Belgelerin Getirtilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2006/4576KAYITLARIN UYGULANMASI ( Kayıtların Uyması ve Çakışmaları Halinde Hukuki Değerlerini Korudukları Sürece Daha Eski ve Doğru Temele Dayanan Tapu Kaydına Değer Verileceği ve Öncelik Tanınacağı )
Y7.HDE. 2007/1655KAYITLARIN UYGULANMASI ( Tapu Kaydı Tüm Tedavülleri İle Birlikte Getirtilmeli Davalı Tarafın Kayıt Maliki veya Malikleri İle Akdi ya da İrsi İlişkisi Saptanmalı Tapu Kayıtlarının Dava Dışı Başka Taşınmazlara Revizyon Görüp Görmediğinin Araştırılması Gerektiği )
Y7.HDE. 2009/7206KAYITLARIN UYGULANMASI ( Taşınmazın Başında Yöntemince Keşif Yapılmalı ve Taşınmazın Yeri Belirlenmeli Tapu Kayıtları Yerlerine Uygulanmalı Taşınmazın Mer'a Tahsis Haritası Kapsamında Kalıp Kalmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2006/2716KAYITLARIN UYGULANMASI ( Taşınmazların Tümü veya Bir Kısmı Tapu ve Vergi Kaydının Kapsamı Dışında Kaldığı Takdirde Kapsam Dışında Kalan Yerler Açısından Zilyetlik Araştırması Yapılması Gereği )
Y7.HDE. 2007/2010KAYITLARIN UYGULANMASI ( Tüm Tedavülleri İle Birlikte Getirtilmeli Tapu Kayıtlarının Dava Dışı Başka Taşınmazlara Revizyon Görüp Görmediği Saptanmalı Revizyon Görmüş İse İlgili Tüm Taşınmazları Gösteren Geniş Harita Getirtilmesi Gereği )
Y14.HDE. 2006/4681KAYITLARIN UYUMLULUĞU İLKESİ ( Tapuda İsim Düzeltilmesi - Nüfusta Yer Almayan Soyadının Tapu Kaydına İşlenmesi Kayıtların Uyumluluğu İlkesi İle Çelişki Oluşturduğu/Mahkemece Davanın Reddi Gerektiği )
Y1.HDE. 2011/6283KAYITLARININ DAYANAKSIZ HALE GELDİĞİ İDDİASI ( İmar Öncesi Duruma Dönülmesi ve İhdasen Oluşan Parselin Yeniden Hazine Adına Tescili İstemi - Kayıtların Oluşumunda Bir Yanlışlık Olduğu İddiası Var İse Öncelikle O Kaydı Düzelttirilerek Hazinenin Dava Açması Gerektiği )
Y12.HDE. 2009/18464KAYITLI ARACIN UYAP MARİFETİYLE TESPİTİ TALEBİ ( Yoğun İş Temposunda Çalışan İcra Dairelerinin Bu Şekilde Bir Uygulamayı Kaldıramayacağı/Sisteme Bağlanmada Aksaklıklar Yaşandığı - Talebin Reddi Gereği )
Y10.HDE. 2006/11422KAYITLI ÇALIŞMANIN DOĞRULUĞU ( Çalışma Belgesinin Aslına Uygunluğu Noterlik ya da Mahkemece Onanmış Örneği Eklenmek Suretiyle İbraz Edilen Belgede Yabancı Devletinden Diplomatik Yolla Sorulması Gereği - Yurt Dışı Hizmet Borçlanması )
Y21.HDE. 2005/1988KAYITLI İŞYERİ ÇALIŞANLARI VE ÇALIŞMANIN NİTELİĞİ ( Sigortalılığın Başlangıç Tarihinin Tespiti Talebinde Gerçek Çalışma Olup Olmadığının Yöntemince Beyanlarını Almak Gerçek Çalışma Olgusunu Somut Ve İnandırıcı Bilgilere Dayalı Şekilde Saptanması Gereği )
Y21.HDE. 2006/6538KAYITLI KOMŞU İŞYERİ ÇALIŞANLARININ KAYITLARININ CELBEDİLMESİ GEREKTİĞİ ( Zabıta Marifetiyle Tespit Edilecek İşyerine Komşu Olan Diğer İşyerlerinde Çalıştığı Tespit Edilen - Çalışmanın Tespiti İstemi )
Y21.HDE. 2014/4469KAYITLI KOMŞU İŞYERİ ÇALIŞANLARININ TANIKLIĞINA BAŞVURULMASI ( Çalışmaların Tespitine Karar Verilmesi İstemi - Zabıta Marifetiyle Tespit Edilecek İşyerine O Tarihte Komşu Olan Kayıtlı İş Yeri Sahiplerini ve Adreslerini Açık ve Net Olarak Belirleyip Belediyeden ve Vergi Dairesinden Bu İş Yerlerinin Kayıtlarını Getirip Komşu ve Yakınlıklarını Tespit Etmek Gerektiği )
Y12.HDE. 2014/5576KAYITLI MESKENDE BİZZAT OTURMA ( Şart Olmadığı Gibi Borçlunun Birden Çok Taşınmazı Olması Halinde de Bunlardan Biri Hakkında Meskeniyet Şikayetinde Bulunabileceği - Taşınmaz Üzerindeki Haczin Kaldırılması İstemi )
Y7.CDE. 2010/4805KAYITLI OLMADIĞI HALDE MUHASEBECİLİK MESLEĞİNİ İCRA ETMEK ( Sanıkların Üç Mükellef Adına Defter Tuttukları - Mali Müşavir veya Benzeri Ünvan Kullandıklarına Dair Delillerin Gösterileceği )
YCGKE. 2014/4-29KAYITLI POSTA (Hakaret Suçu - Sanık Tarafından Gönderilen Postaların Kayıtlı Posta Statüsünde Olmayıp Adiyen Posta Niteliğinde Bulunması Nedeniyle Mektupların Kimler Adına Nasıl ve Hangi Tarihlerde Gönderildiğinin Alıcıların Eline Ulaşıp Ulaşmadığının Tespitinin Mümkün Olmadığı)
Y5.HDE. 2004/10330KAYITLI TAŞINMAZ ( Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat Davası Açılabilmesi için Dava Konusu Taşınmazın Tapuda Kayıtlı Olması Gerekeceği )
Y11.HDE. 2001/8633KAYITSIZ İŞLEMİN TESPİTİ VE KAYDIN TERKİNİ ( Hisse Senetlerinin Dava Dışı Kooperatiflere Satılarak Devri Nedeniyle Pay Defterine Kaydının Tespiti ve Kaydın Terkini Talebi )
Y3.HDE. 2013/18270KAYITSIZ MÜHÜRSÜZ SAYAÇLA ELEKTRİK KULLANIMI (Yasal Olmayan Sayaçtan Elektrik Kullanmak Kaçak Elektrik Tüketim Fiilini Oluşturduğu/Elektrik Kullanım Bedelinin Yönetmelik ve EPDK Kararı Çerçevesinde Tespiti Gerektiği)
Y13.CDE. 2014/6357KAYITSIZ OLAN SAYAÇTAN ELEKTRİK KULLANILMASI ( Keşif Yapılıp Söz Konusu Dönemde Normal Kullanıma Göre Tüketilebilinecek Ortalama Elektrik Miktarı Bilirkişiye Hesaplattırıldıktan Sonra Bulunacak Değerin Suça Konu Sayaçtan Geçirilen Tüketim Miktarıyla Uyumlu Olup Olmadığı ve Tutanak Öncesi Tüketimlerle Tutanak Sonrası Tüketimler Arasında Fark Oluşup Oluşmadığının Gözetileceği - Sanığın Karşılıksız Yararlanma Kastıyla Hareket Edip Etmediği Tespit Edilerek Karar Verileceği )
Y13.CDE. 2015/4042KAYITSIZ SAYAÇTAN ELEKTRİK KULLANMA ( Tutanaklar Öncesi Tüketimlerle Tutanaklar Sonrası Tüketimler Arasında Fark Oluşup Oluşmadığı Konusunda Teknik Bilirkişiden Rapor Alınıp Sanığın Karşılıksız Yararlanma Kastıyla Hareket Edip Etmediği Tespit Edildikten Sonra Hukuki Durumunun Belirleneceği - Karşılıksız Yararlanma Suçu )
Y13.CDE. 2015/3847KAYITSIZ SAYAÇTAN ELEKTRİK KULLANMA (Elektrik Enerjisi Hakkında Hırsızlık - Söz Konusu Dönemde Normal Kullanıma Göre Tüketilebilinecek Ortalama Elektrik Miktarı Bilirkişiye Hesaplattırıldıktan Sonra Bulunacak Değerin Suça Konu Sayaçtan Geçirilen Tüketim Miktarıyla Uyumlu Olup Olmadığı ve Kaçak/Usulsüz Kullanım Bedeli Konusunda Teknik Bilirkişiden Ek Rapor Alınması Gerektiği)
Y2.CDE. 2009/45924KAYITSIZ SAYAÇTAN ELEKTRİK KULLANMAK ( Sanığın Borcu Nedeniyle Sayacının Söküldüğünü Yeni Sayaç Alarak Elektrik Kullandığını Savunduğu - Tutanaktaki Sayacın Hangi Tarihte Takıldığı Sanıktan ve Gerekirse Tanıklardan Sorulup Belirlenmesi Gereği )
Y2.CDE. 2009/55872KAYITSIZ SAYAÇTAN SU KULLANMAK ( Kuruma Kaydı Bulunmayan Sayacın Kullanıcı Tarafından İstenildiği Zaman Değiştirilmesinin Mümkün Olduğu - Sanığa Ait Kayıtlı Sayacın Ne Zaman Söküldüğünün Katılan Kurumdan Sorulacağı/Nitelikli Hırsızlık )
Y2.HDE. 1992/5284KAYITSIZ ŞARTSIZ BAĞIŞLAR ( Miras Bırakan Tarafından Yapılması )
Y12.HDE. 2011/7435KAYITSIZ ŞARTSIZ BİR BEDELİN ÖDENMESİ VAADİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip - Dayanak Belgenin Hangi İlişkinin Teminatı Olduğu Yazılı Bir Belgeyle Kanıtlanmadığı Sürece "Teminat Senedi" Sözcüklerinin Tek Başına Bononun Kayıtsız Şartsız Bir Bedelin Ödenmesi Vaadini İçeren Niteliğini Etkilemeyeceği )
Y12.HDE. 2014/12559KAYITSIZ ŞARTSIZ BİR PARA BORCU İKRARININ İHTİVA EDİLMEDİĞİ ( Taraflar Arasında Düzenlenen İpotek Akit Tablolarının İncelenmesinde Borçlunun Bankaya Karşı Olan Tüm Borçlarının Teminatını Teşkil Etmek Üzere Düzenlendiklerinin Belirlendiği )
Y12.HDE. 2010/22357KAYITSIZ ŞARTSIZ BORÇ İKRARI ( Dayanak Belgenin Kayıtsız Şartsız Borç İkrarını İçermediği - Senedin T.T.K.nun 688/2. Maddesinde Öngörülen Koşulu Taşımaması Nedeniyle Takibin İptali Gerektiği )
Y12.HDE. 2014/25797KAYITSIZ ŞARTSIZ BORÇ İKRARI ( Senet Kayıtsız Şartsız Bir Borç İkrarını İçermemekte Olup Senetten Doğan Alacağın Varlık ve Miktarı İle Tahsilinin Gerekip Gerekmediğinin Yargılamaya Muhtaç Olduğu )
YHGKE. 2014/12-1128KAYITSIZ ŞARTSIZ BORÇ İKRARI ( Şikayetçi Borçlu Vekilinin İcra Mahkemesine Yaptığı Başvurunun İmzaya İtirazla Birlikte Borçlanma İradesi Olmaksızın Başka Bir Amaçla Attığı İmzanın Üzerinin Doldurularak Senet Haline Getirildiği Bu Nedenle Senedin Kayıtsız Şartsız Borç İkrarını İçermediği Yönündeki Borca İtirazını da İçerdiği )
Y12.HDE. 2013/3704KAYITSIZ ŞARTSIZ BORÇ İKRARI ( Takibin İptali İstemi - Senet Arkasındaki Kayıt Bononun Anılan Aracın % 10 Hissesinin Teminatı Olarak Verildiğini Göstermekte Olup Kayıtsız Şartsız Bir Borç İkrarı İçermediğinden Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2012/2662KAYITSIZ ŞARTSIZ BORÇ İKRARI (Eldeki Davadaki İpoteğin Limit İpoteği Olduğu - Alacaklı Bankanın Sözü Edilen Krediler İçin Borçluya Hesap Özeti veya Kat İhtarının Tebliğ Ettirmiş Olması Halinde İlamlı İcra Takibi Yapabileceğinin Kabulü )
Y12.HDE. 2010/28885KAYITSIZ ŞARTSIZ BORÇ İKRARINI HAVİ SÖZLEŞMEYE DAYANMAMASI ( Takibin 2004 S.K. Md. 68'deki Nitelikteki Belgeye Dayanmadığı - İtirazın Kaldırılması Talebinin Reddi )
Y12.HDE. 2015/29007KAYITSIZ ŞARTSIZ BORÇ İKRARINI İÇEREN BELGE (İtirazın Kaldırılması/Alacaklının İsteminin Dayanak Belgenin Kayıtsız Şartsız Borç İkrarını İçeren ve 2004 S. İİK'nun Md. 68 Hükmünde Sayılan Belgelerden Olmadığından Bahisle Esasa Dair Olmayan Bir Sebeple Reddedildiği - Alacaklı Aleyhine Tazminata Hükmedilemeyeceği)
Y12.HDE. 2014/16288KAYITSIZ ŞARTSIZ BORÇ İKRARINI İÇEREN BELGEYE DAYANAN TAKİBE İTİRAZ ( Alacağın Temliki Sulh İbra ve Feragat Sözleşmesinin Karşılıklı Edimler Yüklemeyip İmzası İkrar Edilen Kayıtsız Şartsız Borç İkrarını İçeren Bir Belge Olduğu - İtirazın Kesin Kaldırılacağı )
Y12.HDE. 2002/7584KAYITSIZ ŞARTSIZ BORÇ İKRARINI İÇERMEYEN ADİ SENET ( İtirazın Kaldırılması Talebine Esas Alınamaması - Yargılamayı Gerektirmesi )
Y12.HDE. 2012/5013KAYITSIZ ŞARTSIZ HAVALE HÜKMÜ ( Takibin İptali - Takip Dayanağı Çekin Protokolün Teminatı Olarak Değil Ödeme Aracı Olarak Verildiği/Protokol İçeriğinde de Borçlu Tarafından Çeklerin Teminat Çeki Olduğunun İleri Sürülemeyeceği/Çekin Kayıtsız Şartsız Havale Hükmünün Bulunmadığı Sonucuna Varılamayacağı )
Y12.HDE. 2013/8473KAYITSIZ ŞARTSIZ HAVALE KOŞULU ( Taşınmaz Satımış Sözleşmesi Nedeniyle "C21 Tapusuna Kefilim" ve "Bu Senet Tapu Harici Geçersizdir" İbaresi Konularak Hazırlanmış Bononun Kayıtsız Şartız Havale Koşulu Taşımadığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1997/7131KAYITSIZ ŞARTSIZ KABUL ( Taşıyıcı Aleyhine Dava Hakkınının Düşmesini Gerektirir )
Y12.HDE. 2005/17284KAYITSIZ ŞARTSIZ MUAYYEN BEDEL ( Dayanak Bono Bedelinin Ödeme Vaadini Taşımaması Halinde Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceğinin Yargılamaya Muhtaç Olduğu )
Y12.HDE. 2013/187KAYITSIZ ŞARTSIZ MUAYYEN BEDELİ ÖDEME VAADİ ( Bu Niteliği Haiz Olmayan Bononun Kambiyo Senedi Vasfında Kabul Edilemeyeceği/Senedin Taraflar Arasındaki İlişkinin Teminatı Olarak Verildiği ve Bu Unsuru İçermediği - Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2002/5551KAYITSIZ ŞARTSIZ MUAYYEN BİR BEDELİ ÖDEME VAADİ ( Bononun ülke belirtilmeksizin sadece Dolar şeklinde düzenlenmesinin kambiyo senedi niteliğine etkisi )
Y12.HDE. 2012/24291KAYITSIZ ŞARTSIZ MUAYYEN BİR BEDELİ ÖDEME VAADİNİ İÇERMEMESİ NEDENİYLE BONO SAYILMAMA ( Borçlu İtirazının Kabulü )
Y16.HDE. 2013/2432KAYITSIZ ŞARTSIZ OLARAK MAHKEMEYE BAŞVURU ( Zımni Davadan Ferağatın Mümkün Olmadığı - Ferağatın Sözlü ya da Yazılı Olarak ve Kayıtsız Şartsız Mutlaka Mahkemeye Yapılacak Bir Başvuru ile Mümkün Olduğu/Tapu İptali ve Tescil Davası )
YHGKE. 2005/12-533KAYITSIZ ŞARTSIZ ÖDEME VAADİ ( Ayrıca Düzenlenen Protokol Kapsamında Verildiği İçin Kayıtsız Şartsız Ödeme Vaadi Taşımayan Senet Bono Vasfında Sayılamayacağı )
Y12.HDE. 2010/31862KAYITSIZ ŞARTSIZ ÖDEME VAADİ ( Bonoda Yazılı Olan ve Sadece Teminat" Şeklindeki İbare Tek Başına Dayanak Belgenin Kayıtsız ve Şartsız Belli Bir Bedelin Ödenmesi Vaadini İçeren Niteliğini Etkilemediği )
Y12.HDE. 2009/18436KAYITSIZ ŞARTSIZ ÖDEME VAADİ ( İçermeyen ve Bir Sözleşme Yapılması Vaadi İçin Verildiği Anlaşılan Senede İlişkin Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2006/11905KAYITSIZ ŞARTSIZ ÖDEME VAADİ İÇEREN BONO ( Teminat Olarak Verilmiş Olup Kayıtsız ve Şartsız Bir Bedeli Ödeme Vaadi içermeyen Bonoya Dayalı Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip Yapılamayacağı )
Y12.HDE. 2012/6593KAYITSIZ ŞARTSIZ ÖDEME VAADİ İÇERMEYEN SENET ( Bononun Taraflar Arasında Meydana Gelen Trafik Kazasından Dolayı Alacaklının Aracında Oluşan Zararın Giderilmesi Amacıyla Teminat Olarak Verildiği - Alacağın Varlığı ve Miktarının Yargılamayı Gerektirdiği/Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2005/22379KAYITSIZ ŞARTSIZ ÖDEME VAADİ İÇERMEYEN SENET ( Senedin Arkasndaki "...Satıştan Cayarsa Senetteki Miktarı Cayma Parası Olarak Ödeyecektir" Şeklinde Cezai Şart Kararlaştırıldığı - Senedin Kayıtsız ve Şartsız Muayyen Bir Bedeli Ödeme Vaadini İçermediği )
Y12.HDE. 2011/3727KAYITSIZ ŞARTSIZ ÖDEME VAADİNİ İÇERMEYEN BONO ( Bonoya Dayalı Takip - Bononun Teminat Olarak Verilmesi/Protokol Şartlarının Yerine Getirilip Getirilmediğinin Tartışma Konusu Olduğu - Alacağın Varlığı ve Miktarının Yargılamayı Gerektirdiği )
Y12.HDE. 2011/19224KAYITSIZ ŞARTSIZ PARA BORCU İÇEREN NOTER TASDİKLİ BELGE ( Alacaklının Elindeki Belgenin İlam Niteliğinde Olduğunun Kabulü - İlam Niteliğine Göre Borçluya İcra Emri Gönderilmesi Gerektiği/İcra Müdürünün İşlemin İptali Gerektiği )
Y12.HDE. 2015/873KAYITSIZ ŞARTSIZ PARA BORCU İÇERMEYEN ÇEK ( Şikayetin Kabulüyle Takibin İptali Yönünde Hüküm Tesisinin Yerinde Olduğu - Alacağın Varlığı ve Miktarı Genel Mahkemede Yapılacak Yargılama Sonucu Belirleneceği/Şikayetin Kabulüyle Takibin İptali Yönünde Hüküm Tesisinin Yerinde Olduğu )
Y12.HDE. 2016/32300KAYITSIZ ŞARTSIZ PARA BORCU İKRARI ( Alacağın Tüketici Kredisi Niteliğindeki Konut Kredisi Olması ve İpotek Alacağının Varlığı Miktarı ve Muaccel Olup Olmadığı Tüketici Kanununa Tabi Olmakla Kayıtsız Şartsız Para Borcu İkrarını İçermediğinden Bu Tür Bir İpoteğe Dayalı Olarak İlamlı Takip Yapılamayacağı )
Y8.HDE. 2014/4224KAYITSIZ ŞARTSIZ PARA BORCU İKRARINI HAİZ İPOTEK AKİT TABLOSU ( İlam Hükmünü Haiz Belgelerden Olduğu İcra Müdürünün İbraz Edilen Akit Tablosuna İstinaden İcra Emri Düzenlemesi Gereği - İpotek Alacaklısının İpotek Alacağı Olan Anaparayı Gecikme Faizini ve Takip Giderlerini İsteyebileceği )
Y12.HDE. 1991/9586KAYITSIZ ŞARTSIZ YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( İlamsız Tahliye Takibi İçin )
Y7.HDE. 2006/859KAYITSIZ VE BELGESİZ OLARAK ZAMANAŞIMI İLE TAŞINMAZ İKTİSABI ( Kadastro Kanunu Uyarınca Aynı Çalışma Alanında Miktar Sınırlaması Yönünden Araştırma Yapılması Gereği )
Y20.HDE. 2015/10091KAYITSIZ VE BELGESİZDEN BAŞKACA TAŞINMAZ MAL TESBİT YA DA TESCİL EDİLİP EDİLMEDİĞİ ( Tapu Müdürlüğü ve İlgili Kadastro Müdürlüğü İle Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüğünden Sorulması Gerektiği - Hazine Adına Olan Tapu Kaydının İptali İle Taşınmazların Muris Mirasçıları Adına Tapuya Tescili Talebi )
Y20.HDE. 2017/9918KAYITSIZ VE BELGESİZDEN BAŞKACA TAŞINMAZ MAL TESPİT YA DA TESCİL EDİLİP EDİLMEDİĞİ (Tapu Müdürlüğü ve İlgili Kadastro Müdürlüğü İle Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüğünden Sorulup Sulu ve Susuz Olarak Kazanılmış Toprak Miktarının Belirlenmesi Gerektiği - Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Tescil İstemi)
Y7.HDE. 2004/408KAYITSIZ VE BELGESİZDEN OLUŞAN ZİLYETLİK ( Aynı Çalışma Alanı İçersinde Bir Kişinin Kayıtsız ve Belgesizden Zilyetlik Yoluyla Edinebileceği Toplam Taşınmaz Miktarı Kuru Toprakta 100 Sulu Toprakta 40 Dönüm Olduğu )
Y7.HDE. 2010/1123KAYITSIZ VE BELGESİZDEN TAŞINMAZ EDİNİMİ ( Adına Tescile Karar Verilenlerin Aynı Çalışma Alanı İçerisinde Kayıtsız ve Belgesizden Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Başkaca Taşınmaz Mal Tespit ya da Tescil Edilip Edilmediğinin Araştırılması Gerektiği )
Y7.HDE. 2009/6696KAYITSIZ VE BELGESİZDEN TAŞINMAZ EDİNİMİ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Başkaca Taşınmaz Mal Tespit ya da Tescil Edilip Edilmediğinin Yazı İşleri Müdürlüklerinden Ayrı Ayrı Sorulup Saptanması Gerektiği )
Y7.HDE. 2005/1500KAYITSIZ VE BELGESİZDEN TESCİL ( Adlarına Başkaca Mal Tespit ya da Tescil Edilip Edilmediği Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüğü Tapu Sicil Müdürlüğü ve Kadastro Müdürlüğünden Ayrı Ayrı Sorulup Saptanması Gerektiği )
Y7.HDE. 2007/3817KAYITSIZ VE BELGESİZDEN TESCİL ( Adlarına Taşınmaz Mal Tespit ya da Tescil Edilen Gerçek ya da Tüzel Kişilerin Kuru Toprakta 100 Sulu Toprakta 40 Dönüm Taşınmaz Mal Edinebileceği )
Y20.HDE. 2016/14169KAYITSIZ VE BELGESİZDEN TESPİT VE TESCİL (Müdahalenin Önlenmesi İstemi - Gerçek Kişiler Adına Aynı Çalışma Alanı İçerisinde Kayıtsız ve Belgesizden Başkaca Taşınmaz Mal Tespit ya da Tescil Edilip Edilmediği Tapu Müdürlüğü ve İlgili Kadastro Müdürlüğü İle Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüğünden Sorulması Gerektiği)
Y7.HDE. 2003/3016KAYITSIZ VE BELGESİZDEN ZİLYETLİK ( Aynı Çalışma Alanı İçinde Bir Kişinin Edinebileceği Toplam Taşınmaz Miktarı Kuru Toprakta 40 Sulu Toprakta 100 Dönüm Olduğu - Adlarına Başkaca Taşınmaz Mal Tespit Yada Tescil Edilip Edilmediğinin Sorulup Saptanması Gereği )
Y7.HDE. 2008/6761KAYITSIZ VE BELGESİZDEN ZİLYETLİK ( Bir Kimsenin Aynı Çalışma Alanı İçerisinde Kayıtsız ve Belgesizden Zilyetlik Yoluyla Edinebileceği Toplam Taşınmaz Miktarı Sulu Toprakta 40 Kuru Toprakta 100 Dönüm Olduğu )
Y7.HDE. 2005/1213KAYITSIZ VE BELGESİZDEN ZİLYETLİK ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle Dava Dışı Başkaca Taşınmaz Mal Tespit ya da Tescil Edilip Edilmediği Kadastro Müdürlüğü Tapu Sicil Müdürlüğü ve Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüğünden Ayrı Ayrı Sorulması Gereği )
Y7.HDE. 2012/4761KAYITSIZ VE BELGESİZDEN ZİLYETLİK ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Başkaca Taşınmaz Mal Tespit ya da Tescil Edilip Edilmediğinin Araştırılması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
Y7.HDE. 2011/885KAYITSIZ VE BELGESİZDEN ZİLYETLİK ( Salt Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğiyle Başkaca Taşınmaz Mal Tespit ya da Tescil Edilip Edilmediği ve Kadastro Tapu Sicil ve Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüklerinden Ayrı Ayrı Sorulup Saptanması Gerektiği )
YHGKE. 2000/2-1240KAYITSIZ VE ŞARTSIZ HİBE EDİLEN HEDİYELER ( Tenkise Tabi Olması )
Y12.HDE. 2003/16106KAYITSIZ VE ŞARTSIZ MUAYYEN BİR BEDELİ ÖDEME VAADİ ( Bir Senedin Bono Sayılabilmesi için İlletten Mücerret Kayıtsız ve Şartsız Muayyen Bir Bedeli Ödeme Vaadini Taşımasının Gerekmesi )
Y12.HDE. 2005/22315KAYITSIZ VE ŞARTSIZ MUAYYEN BİR BEDELİ ÖDEMEK VAADİ ( Alacaklı 'Tutanak' Başlıklı Belgedeki İlişkiyi Kabul Etmiş Teminat Konusunun Yerine Getirilmediğini Belirttiği - Takip Dayanağı Senet Kambiyo Vasfı Taşımadığı )
Y19.HDE. 1997/6308KAYITSIZ VE ŞARTSIZ MUAYYEN BİR BEDELİ ÖDEMEK VAADİ ( Taşınmaz Satılmazsa Bedel Karşılığı Alacak veya Tapudan Hisse Satışı Yapılacaktır Kaydı Bulunması - Senedin Bono Olarak Kabulüne İmkan Vermediği )
Y12.HDE. 2007/6048KAYITSIZ VE ŞARTSIZ MUAYYEN BİR BEDELİ ÖDEMEK VAADİ İÇERMEYEN SENETLER ( Taşımadığı İçin Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takibe Konu Edilemeyeceği - Senetlerin Tehditle Düzenlendiği )
Y12.HDE. 2010/34060KAYITSIZ VE ŞARTSIZ MUAYYEN BİR BEDELİ ÖDEMEK VAADİNİ İÇEREN BONO ( Kambiyo Senedi Vasfında Olduğundan Borçlu Borcu Ödediğini İ.İ.K.nun 169/A Md.sindeki Belgelerle İspat Edemediğine Göre Mahkemece İtirazın Reddi Yerine Kabulünün İsabetsiz Olduğu )
Y17.HDE. 1999/3760KAYITTAKİ MERA SINIRI ( Aksinin Aynı Kuvette Bir Delille İspat Edilmesi )
Y7.HDE. 2003/1485KAYITTAN GELEN HAK ( Davacı Taraf Kayıt Maliki Olarak Gösterilen Kişilerle İrsi ya da Akdi İlişkilerini Kanıtlayamadığından Davacıların Kayıttan Gelen Bir Haklarının Bulunmadığı - Kadastro Tespitine Dayalı Tapu İptali Davası )
Y8.HDE. 2014/25363KAYKI PAYI ALACAĞI İSTEMİ ( Davacı/Karşı Davalının Katkı Oranı Tespit Edilerek Davaya Konu Taşınmazın Dava Tarihi İtibariyle Tespit Edilecek Sürüm ( Rayiç ) Değeri İle Çarpılması Suretiyle Davacının Katkı Payı Alacağına Hükmedileceği )
YCGKE. 1996/1-300KAYMA SEKME SAPTIRMA SONUCU ADAM ÖLMESİ ( Sanığın En Şedid Ceza İle Cezalandırılmasına Yer Olmaması )
Y8.HDE. 2003/16KAYMA VE HATA SONUCU TAŞINMAZIN EKSİK YAZILMASI ( Uyuşmazlığın Kadastro Kanununun 41. Maddesi Çerçevesinde Çözüme Kavuşturulması Gereği/Hak Düşürücü Süreye Bağlı Tutulamayacağı - Tapu İptali ve Tescil Davası )
Y5.HDE. 1980/6597KAYMAKAM ( Köy İhtiyar Meclislerinin Kamulaştırmaya İlişkin Kararları İlçelerde Kaymakamın Onaylamasıyla Oluşması )
Y15.HDE. 1992/5520KAYMAKAM ( Muhtarın Kararını Bozabilmesi - Kendiliğinden Karar Veremeyeceği )
Y4.HDE. 2012/3670KAYMAKAM ALEYHİNE AÇILAN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Kaymakam ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Olan Davalının Davacı Hakkında Kullandığı İddia Edilen Davaya Konu İfadeleri Görevi Sırasında ve Göreviyle İlgili Olarak İşlediği Gözetilerek Davanın Husumetten Reddi Gerektiği )
Y5.CDE. 2013/11770KAYMAKAM VE DİĞER ŞÜPHELİLERİN SORUŞTURMA AŞAMASI (Kaymakam Olan Şüpheliyle Aynı Soruşturma Kapsamında Şüpheli Olan Diğer Kişilerin Aynı Yargılama Usulüne Tabi Olması Gerektiği)
Y4.CDE. 2012/24272KAYMAKAMA HAKARET ( Sanığın Gönderdiği E-Mail İçeriğinde "... Sizler Soyundurun Karınızı Kızınızı Gezdirin Amenna Bir Lafımız Yok Hatta Memnun Kalırız Ama Bizlere Karışmayın..." Şeklindeki Eleştiri ve Sitem Sınırlarını Aşan Küçültücü ve Suçlayıcı Sözlerle Katılana Görevi Sebebiyle Hakarette Bulunduğu - Suçun Oluştuğu )
Y4.CDE. 2012/32715KAYMAKAMA SERT ELEŞTİRİ (Sanığın Mağdur Kaymakam Hakkında Dilekçede Yazdığı İfadelerin Hakaret Suçunu Oluşturmadığı - Mağduru Doğrudan Hedef Almadığı Gibi Görevinden Dolayı Aşağılama Küçültme Boyutuna Ulaşmadığı/İfadelerin Hak Arama Özgürlüğü Kapsamında Sert Eleştiri Niteliğinde Olduğu)
Y4.CDE. 2009/20555KAYMAKAMIN GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMASI ( Sanığın Makam Aracına Ruhsata İşletmeden LPG Cihazı Taktırarak Benzin Alınmış Gibi Gösterdiği – Bilirkişi Raporu Alınacağı/ Görevi Kötüye Kullanmanın Unsurlarının Oluşup Oluşmadığının Tartışılacağı )
Y2.CDE. 1995/9264KAYMAKAMIN GÖREVİNDEN DOĞMAYAN SUÇU ( Soruşturma ve Tahkikatta Görev )
Y8.HDE. 2005/5790KAYMAKAMIN GÖREVLENDİRDİĞİ TEMSİLCİ ( Mahkemelerde Köyü Temsil Etmesine Olanak Olmadığı - Muhtarın Köye Karşı Açtığı Davada Köy Tüzel Kişiliğini Temsil Etmek Üzere Köy Derneğince Temsilci Belirlenmesi Gereği )
Y4.HDE. 2013/18307KAYMAKAMIN HİZMET KUSURUNA DAYALI TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Kaymakam İzindeyken Yerine Baktığı/Kendisine Telefon Açtığında Davalı Kaymakamın Hakaret Ettiğini İddia Ettiği - Davanın Husumet Yönünden Reddi Gereği )
YCGKE. 2004/4-169KAYMAKAMIN İŞLEDİĞİ GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Soruşturma İzni Verme Yetkisinin Kaymakamın Görevli Olduğu İlçenin Bağlı Olduğu İlin Valisine Ait Olması )
Y7.HDE. 1996/358KAYMAKAMIN İTİRAZI ( Kadastro Tespiti )
YHGKE. 2003/8-255KAYMAKAMIN MEN KARARININ BULUNMASI ( 3091 Sayılı Yasanın Uygulanması )
Y5.CDE. 2012/6205KAYMAKAMIN SIFATI GEREĞİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFININ BAŞKANI OLMASI ( Vakfın Hesabından Para Çektirip Kredi Borcuna Yatırdığı - Hakkında Soruşturma Başlatılmadan İade Ettiği/Kullanma Zimmeti Suçunun Oluşacağı )
YCGKE. 1982/453KAYMAKAMLIĞIN ANIZ YAKMAYI YASAKLAYAN EMRİNE UYMAMA ( Yetkili Mercilerin Emirlerine İtaatsizlik Suçu )
YCGKE. 1994/2-105KAYMAKAMLIĞIN DUYURUSUNA RAĞMEN KEPENK KAPATMA EYLEMİNE KATILARAK DÜKKANINI AÇMAYAN SANIKLAR ( Yetkili Merciin Emrine Uymamak )
Y15.HDE. 2016/5701KAYMAKAMLIĞIN HASIM OLARAK GÖSTERİLMESİ ( Temsilcide Hata Niteliğinde Olduğu/Davalı Olarak Gösterilen Kaymakamlığın Tüzel Kişiliği ve Davalarda Taraf Ehliyetinin Olmadığı - Taraf Sıfatı İlgili Bakanlığa Ait Olduğundan Husumetin Doğrudan Ona Yöneltilmesi Gerektiği - Davanın Gerçek Hasım Olan Bakanlığa Yöneltmesi ve Taraf Teşkili Tamamlandıktan Sonra Davaya Devam Edilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 1993/7987KAYMAKAMLIĞIN KOYDUĞU YASAKLARA UYMAMAK ( Unsurları Oluşmuşsa 547. Maddenin Uygulanabileceği )
Y21.HDE. 2005/6488KAYMAKAMLIĞIN KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ OLMASI ( Husumetin Tüzel Kişiliği Olan Bu Birliğe Yöneltilmesi Gereği - Su Bekçisi Olarak Çalışan İşçinin Hizmet Tespiti İstemi )
Y16.HDE. 1995/4992KAYMAKAMLIĞIN MEN KARARI ( Kaldırılması İçin İdari Yargıya Başvurulamamsı - Elatmanın Önlenmesi )
YHGKE. 1984/13-120KAYMAKAMLIĞIN MEN KARARININ DANIŞTAYCA İPTAL EDİLMESİ ( Tahliye İradesini Ortadan Kaldırmayacağı )
YCGKE. 1987/8-63KAYMAKAMLIĞIN MÜDAHALENİN MEN'İ KARARI VERDİĞİ TAŞINMAZDA TASARRUFA DEVAM EDEN SANIK ( Taşınmazın Sanığın Tapulu Malı Olması )
Y4.CDE. 1994/5447KAYMAKAMLIĞIN ONAYI ( Köye Ait Taşınmazın Kiralanması - Genel Kasıtla İşlenebilen Suçlar )
Y20.CDE. 2016/844KAYMAKAMLIĞIN ÖNLEME ARAMASI KARARINA DAYALI ARAMA (Uyuşturucu Madde Ele Geçirildiği/Bulunan Uyuşturucu Madde Hem Suçun Maddi Konusu Hem de Delili Olduğu/Hukuka Aykırı Yöntemle Elde Edildiğinden Hükme Esas Alınamayacağı - Olayla İlgili Adli Arama Kararı ya da Yazılı Adli Arama Emri Olup Olmadığının Araştırılacağı Varsa Aslı veya Onaylı Örneğinin Getirtileceği)
Y15.HDE. 2016/5701KAYMAKAMLIĞIN TÜZEL KİŞİLİĞİNİN BULUNMAMASI ( Taraf Sıfatı İlgili Bakanlığa Ait Olduğundan Husumetin Doğrudan Ona Yöneltilmesi Gerektiği - Kaymakamlık Hasım Gösterilerek Yürütülen Davanın Sonuçlandırılmasının Mümkün Olmadığı/Davanın Gerçek Hasım Olan Bakanlığa Yöneltmesi ve Taraf Teşkili Tamamlandıktan Sonra Davaya Devam Edilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 1996/9891KAYMAKAMLIK EMRİNE AYKIRI OLARAK 18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN KAHVEHANEYE ALINMASI ( İdari Kapatma Cezası Verilebileceği-TCK'nun Uygulanmayacağı )
Y5.CDE. 2013/7617KAYMAKAMLIK İŞLEMİ ARAŞTIRILMASI ( Rüşvet - Sanığın Yakalanan Etleri İnceleyen Veterinerlere "Size 5 Vereyim İşi Halledelim" ve Komutanlıkta Görevli Astsubaya "Komutanım Bana Yardımcı Ol Etleri Yarın Bana Verin Yarın Sabahta Ben Sana Harçlığını Vereyim" Dediği - Soruşturma Aşamasında İdari İşlem Gerektiğinden Dosya Kaymakamlığa Gönderildiği/Mahkemece Kaymakamlıkta Yapılan İşlemin Araştırılacağı )
Y16.HDE. 2004/4385KAYMAKAMLIK MEN KARARI ( Dayanarak Kadastro Tespitine İtiraz - Hazine Adına Tespit Edilen Taşınmaz )
Y8.HDE. 2003/4085KAYMAKAMLIK MEN KARARININ İPTALİ ( Hazineye Karşı Zilyetliklerinin Korunmasını ve Tazminata Hükmedilmesi de İstendiğinden Bu Tür İsteklerin Adli Yargı Yerinde Görüleceği )
Y21.HDE. 2013/11455KAYMAKAMLIK NEZDİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARIN TESPİTİ ( Davacıya Kaymakamlık Tarafından Personel Kimlik Kartının Verildiği ve Nüfus Müdürlüğü Tapu Sicil Müdürlüğü ve Bir Süre de Kaymakamlık Sekreteri Olarak Çalıştığı/Maaşının İse Kaymakamlığa Bağlı Vakıftan Ödendiği - Çalışmanın Kaymakamlık ya da Vakıftan Hangisi Nezdinde Geçtiğinin Açıklığa Kavuşturularak Husumetin Ona Yöneltileceği )
YCGKE. 1992/81KAYMAKAMLIK ONAYI ( İhtiyar Heyetinin Seçtiği Köy Korucusu ve Kır Bekçisinin Memur Sıfatını Almaları )
Y4.CDE. 2003/711KAYMAKAMLIK ONAYI ( Köye Ait Su Deposunun Büyütülmesi Hususunda Alınan Kararda Köy Muhtarına Harcama Yetkisi Verilmesi Durumunun Kaymakamlık Onayına Tabi Olması )
Y9.HDE. 2007/37469KAYMAKAMLIK ONAYI İLE GÖREVLENDİRİLME ( Davacı İle Davalı Arasında İş Sözleşmesinin Bulunmadığı - Uyuşmazlığın Çözüm Yerinin İdari Yargı Olması Gerektiği )
Y7.HDE. 2000/729KAYMAKAMLIK ONAYI ŞARTI ( İhtiyar Heyetinin Taşınmaz Satışının Geçerliliği İçin )
Y15.HDE. 1992/5520KAYMAKAMLIK ONAYININ ŞART OLMAMASI ( Muhtarın Yaptığı Sözleşme Gereği Cami Proje Bedelinin Ödenmesi )
Y3.HDE. 1991/3862KAYMAKAMLIK TARAFINDAN TESİS EDİLEN İŞLEM ( Haksız Olsa da İdari Kazada İptal Edilmedikçe Hukuki Etkisini Sürdürmesi )
Y16.HDE. 2004/14175KAYMAKAMLIK TARAFINDAN YAPILAN İTİRAZ ( Kaymakam'ın Hazineyi Temsile Yetkisi Bulunmadığından Yaptığı İtirazın Yok Hükmünde Olması )
YHGKE. 1987/3-527KAYMAKAMLIK VE HAZİNE ALEYHİNE AÇILMIŞ DAVA OLMAMASI ( Davaya Genel Mahkemelerde Bakılması )
YCGKE. 2003/264KAYMAKAMLIK VE VALİLİK GİBİ MAKAMLAR ( Bu Makamların Yargı Yetkilerinin Bulunmadığının Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
YCGKE. 2008/277KAYMAKAMLIK YETKİSİ ( İlçede Görevli Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Görevleri Sebebiyle İşledikleri Suçlarda Kaymakam Tarafından İzin Verileceği - Sahte Seçmen Kaydı Oluşturmak )
Y2.CDE. 2002/21212KAYMAKAMLIKÇA VERİLEN EMİRLERE UYMAMA ( Yetkili Merciin Emirlerine Uymama Suçunun Oluşması )
Y9.HDE. 1999/9979KAYMAKAMLIKLA HİZMET AKDİ İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( İş Mahkemesinin Görevi )
Y4.CDE. 2000/738KAYMAKAMLIKTAN İZİN ( Memurların Yargılanması İçin Zorunluluk Olduğunu Gözetmek )
Y9.HDE. 1999/9979KAYMAKLIĞA BAĞLI KÖYLERDEN SÜT TOPLAMA İŞİ ( Kaymakamlıkla Hizmet Akdi İlişkisinden Doğan Uyuşmazlıkta İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y14.HDE. 2013/8756KAYNADIĞI ARAZİNİN HUDUTLARINI AŞACAK DEBİDEKİ KAYNAK SUYU ( Malikini İhtiyacını Karşıladıktan Sonra Fazlası Varsa Genel Su Kabul Edileceği Komşuların Yararlanabileceği - Kaynak Suyunun Kaynadığı Arazinin Bir Parçası Olduğu )
Y6.HDE. 1978/4253KAYNAĞA MÜDAHALE
Y3.HDE. 2004/734KAYNAĞA VAKİ MÜDAHALENİN MEN'İ TALEBİ ( Genel Sularda Kadim veya Öncelikli Kullanma Hakkı )
Y6.HDE. 1978/2622KAYNAĞI KESEN KAZININ KAPATILMA KOŞULU
YHGKE. 1989/3-443KAYNAĞIN ARZIN MÜTEMMİM CÜZÜ OLMASI
YHGKE. 1989/3-443KAYNAĞIN BÜYÜK OLMASI
Y3.HDE. 2012/2270KAYNAĞIN KAPATILMASI ( Suya Vaki Müdahalenin Önlenmesi İstemi/Bilirkişi Raporunda Su Bulmak İçin Yapılan Kazının Davacının Kullandığı Kaynağın Debisini Etkileyeceği İfade Edildiği - Kaynağın Kapatılması Halinde Suyun Eski Hale Dönüp Dönmeyeceği Araştırılacağı )
Y6.HDE. 1978/4253KAYNAĞIN MÜTEMMİM CÜZ'Ü
Y3.HDE. 1993/13021KAYNAK
YHGKE. 2000/3-74KAYNAK ( Genel su)
Y3.HDE. 2002/4557KAYNAK ( Kaynağın Arzın Mütemmim Cüzü Olup Mülkiyeti Kaynadığı Toprağın Mülkiyeti İe Birlikte İktisap Olunması )
Y3.HDE. 1995/1454KAYNAK ( Tapulu arazide )
Y16.HDE. 1999/4238KAYNAK ALANININ TESCİLİ ( El Atmanın Önlenmesi Yönünde Hüküm Kurulması )
Y9.HDE. 2003/1376KAYNAK GİZLİLİĞİ ( Gazetecinin Kaynak Gizliliğini Korumasının Gerekmesi )
Y16.HDE. 2008/7595KAYNAK HAKKI ( Kadastro Tespiti - Davacının Talebi Taşınmaz Üzerinde İlk Kez Kaynak Hakkı Tesisine İlişkin Olduğundan Uyuşmazlığın Çözümünde Kadastro Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y14.HDE. 2011/2525KAYNAK HAKKI TESİS TALEBİ ( Su Kaynağının Kullanımına İlişkin Sözleşmeye Dayanıldığı/Dava Konusu Parsele İlişkin Tutanak Kesinleştiği - Talebin Hak Düşürücü Süre Yönünden Reddi Gerektiği )
Y14.HDE. 2015/17354KAYNAK HAKKININ DEVRİNİN MÜMKÜN OLDUĞU (Bağımsız Nitelikte ve En Az Otuz Yıl İçin Kurulmuş ise Tapu Kütüğüne Taşınmaz Olarak Kaydedilebileceği - Kaynak İrtifakının Doğrudan Kişiye Bağlı Olarak Kurulabileceği Gibi Başkalarına Devrinin Kararlaştırılabileceği/Tapu Kütüğünde Ayrı Bir Sayfada Kaydedilebileceği)
Y14.HDE. 2008/14058KAYNAK İRTİFAKI TESİSİ ( Kaynak Hakkı Ancak Tapuda Resmi Senetle ve Tapu Malikinin Rızası İle Kurulabileceği )
Y14.HDE. 2015/18539KAYNAK İRTİFAKINA KONU OLABİLECEK SU ( Özel Su Olup Genel Su Niteliğindeki Yeraltı Suyu Bu Düzenlemelerin Dışında Olduğu/Nitekim Genel Sular Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı İçinde Kabul Edilemeyeceği - Suya Elatmanın Önlenmesi İstemi )
Y6.HDE. 1978/2622KAYNAK KESİLMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT
Y19.HDE. 2004/1894KAYNAK KULLANIM DESTEKLEME FONU ( Döviz Kredisi Sözleşmesine Dayalı Alacak - Taraflar Arasındaki Sözleşmeye Göre Fon Kesintileri Vergiler Gecikme Faizinin Mevcut Olup Olmadığı ve Varsa Tutarı Merkez Bankası'ndan Sorulması Gereği )
Y19.HDE. 2002/1191KAYNAK KULLANIM DESTEKLEME FONU ( Kanuni ve İdari Takibe Alınan Kredilere Kaynak Kullanım Destekleme Fonu kesintisi yapılamaması )
Y13.HDE. 2016/15760KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU (Tüketici Kredisi Kullanımı Sırasında Davalı Banka Tarafından Haksız Kesildiği İddia Olunan Masrafların Tahsili/Mahkemece Talep Edilen Masrafın KKDF Olduğu ve İadesinin Mümkün Olmadığı Gerekçesi İle Davanın Reddedildiği - Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Davacıdan KKDF Dışında 341 TL Değişik Adlar Altında Kesinti Yapıldığı Belirtildiğinden Haksız Kesildiği Bilirkişi Raporu İle Sabit Olan ve KKDF Kapsamı Dışında Kalan 341 TL Masraf Yönünden Talebin Kabul Edileceği)
Y11.HDE. 1997/10588KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU MUAFİYETİ ( Davacı İtirazları Karşılanmadan Davanın Sürümcemede Kalmaması Gerekçesiyle Davanın Reddi Doğru Görülmediği - Taksit Sözleşmesi Uyarınca Alacağın Taksitle Ödenmesi )
Y11.HDE. 1999/5561KAYNAK KULLANMA DESTEK FONU ( Bankadan Kullanılan Dövize Endeksli Konut Kredisi Borcunun Uyarlanması İle İlgili Dava )
Y3.HDE. 2008/14340KAYNAK SU ( Arzın Bütünleyici Parçası Olup Mülkiyeti Kaynadığı Toprağın Mülkiyeti İle Birlikte İktisap Olunacağı - Başkalarının Arzındaki Kaynaklardan İstifadesi Ancak İrtifak Hakkı Olarak Tapu Siciline Kayıt İle Mümkün Olduğu )
Y3.HDE. 1990/4321KAYNAK SULAR ( Öncelikli Faydalanma Hakkı-Bilirkişilerin Başka Köylerden Seçilmesi )
Y3.HDE. 2004/7217KAYNAK SULARI ( Toplum İçin Genel Yarar Açısından Zararlı Olabileceği Hallerde Arzın Mütemim Cüz'ü Sayılmayıp Genel Su Olarak Kabulü Zorunluluğu - Tapulu Taşınmaz İçindeki )
Y13.HDE. 2009/6339KAYNAK SULARI VE YERALTI SULARININ KORUNMASI ( Bu Amaçla Kurulan Tesisler ve Kurulmuş Olan Tesislerin Bakım ve İşletilmesi Amacıyla Alınan Bedel Olduğu/Atıksu Bedeli - Davalının Atıksu Bedelinden Sorumlu Olduğu/İtirazın İptali )
Y3.HDE. 1990/4321KAYNAK SULARINA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Taşınmaz Mallara İlişkin Kesin Yetki Kuralının Uygulanmayacağı )
Y3.HDE. 2004/3539KAYNAK SULARINDAN YARARLANMA ( İçme Suyu İhtiyacının Kullanma Suyu İhtiyacına Göre Öncelik Taşımakta Olduğu )
Y13.HDE. 2009/6339KAYNAK SULARININ KORUNMASI AMACIYLA AÇILAN TESİSLER ( Bu Tesislerin İşletilmesi İçin Alınan Atıksu Bedelinin Davalı Tarafından Ödenmesi Gereği - Davalının Kendi Kuyusunun Suyunu Kullanmasının Önemli Olmadığı/İtirazın İptali Davası )
Y3.HDE. 1988/2050KAYNAK SULARININ STATÜSÜ
Y14.HDE. 1981/5911KAYNAK SUYU
Y3.HDE. 1993/5037KAYNAK SUYU
Y3.HDE. 1994/11859KAYNAK SUYU
Y3.HDE. 2009/21450KAYNAK SUYU ( 2886 S. Kanun Hükümlerine Uyularak İl Özel İdarelerince Kiraya Verileceği - Bu Kapsamda Davalı Belediyenin Davaya Konu Kaynak Suyunu Kiraya Verme Hakkı Bulunmadığı )
YHGKE. 2002/14-581KAYNAK SUYU ( Kadimden Beri Mera Olan Yere ve Kaynak Suyuna Davalı Köy Tarafından Yapılan Müdahalenin Önlenmesinin İstenmesi )
Y14.HDE. 2013/8756KAYNAK SUYU ( Kaynadığı Arazinin Bütünleyici Parçası Olduğu Kaynağın Mülkiyetinin Ancak Kaynadığı Arazinin Mülkiyeti ile Birlikte Kazanılabileceği - Kaynak Suyunun Kendiliğinden Kaynadığı Arazinin Hudutlarını Aşacak Debide Olması veya Malikinin İhtiyacını Karşıladıktan Sonra Fazlasının Bulunması Halinde Genel Su Kabul Edileceği Komşuların Yararlanabileceği )
Y14.HDE. 2011/3613KAYNAK SUYU ( Olduğu Anlaşılırsa Yeniden Keşif Yapılarak Zorunlu Su İrtifakının Kurulmasında Aranan Şartların Oluşup Oluşmadığının Bilirkişi Raporu Alınarak Tespiti Gerektiği - Mecra İrtifakı İstemi )
Y3.HDE. 1994/2587KAYNAK SUYU ( Tapusuz yerden çıkan )
Y14.HDE. 2013/6642KAYNAK SUYU (Arazinin Bütünleyici Parçası Olduğu Mülkiyetinin Ancak Kaynadığı Arazinin Mülkiyetiyle Birlikte Kazanılacağı - Kaynak Suyu Kendiliğinden Kaynadığı Arazinin Hudutlarını Aşacak Debide ise Malikin İhtiyacını Karşıladıktan Sonra Fazlası Varsa Genel Su Kabul Edileceği Komşuların Yararlanabileceği)
Y3.HDE. 2011/15736KAYNAK SUYU KİRASI ( Davacı Şirket İle Davalı İdare Arasındaki Kira Sözleşmesindeki Yıllık Bedelin Fahiş Olduğu ve İndirilmesi Talebi/Debide Sonradan Bir Azalma Olmadığı - Tacir Olan Davacı Şirketin İhale ve Sözleşme Şartlarını Baştan Beri Kabul Ettiği ve Sözleşmenin Uyarlanması Koşullarının Oluşmadığı )
Y3.HDE. 2007/17475KAYNAK SUYU MECRASINA EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( Davalının Su Kaynağına Müdahale Şekli ve Giderilmesi Usulü Belirlenmeden Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )
Y11.HDE. 2004/7597KAYNAK SUYU TESİSİ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ( İdareye Ait Üç Katlı Binanın İzinsiz Yıkıldığı İleri Sürülerek Sözleşmenin Feshi Talebi - Sözleşme ve Şartnamede Tesisteki Binaların Yıkılabileceğine İlişkin Açık Bir Hüküm Bulunmaması Dikkate Alınarak Bina Yıkımının Kira Sözleşmesine Aykırılık Oluşturacağı )
Y3.HDE. 2005/3669KAYNAK SUYUNA BORU DÖŞEMEK SURETİYLE TAŞINMAZA MÜDAHALE ( İhtiyaçtan Fazla Bir Su Olması Halinde Davacının Sulama Suyu İhtiyacı Oranında Müdahalenin Men'ine Aksi Takdirde İse Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2012/19658KAYNAK SUYUNA DAVALININ MÜDAHALESİNİN ÖNLENMESİ TALEBİ ( Taşınmaza Müdahalenin Önlenmesine Karar Verilmesinin Hakimin Tarafların Talep Sonuçlarıyla Bağlı Olduğu ve Ondan Fazlasına veya Başka Bir Şeye Karar Veremeyeceği İlkesine Aykırı Olduğu )
Y3.HDE. 2005/350KAYNAK SUYUNA MÜDAHELENİN ÖNLENMESİ ( Orman Arazisi İçinden Çıkan Genel Su - Genel Sulardan Kadim ve Öncelik Hakkı Nazara Alınmak Koşulu ile Herkes Faydalı İhtiyacı Oranında Yararlanabileceği )
Y14.HDE. 2014/3367KAYNAK SUYUNDAN KOMŞULARIN YARARLANMASI ( Suya El Atmanın Önlenmesi - Kaynak Suyu Kendiliğinden Kaynadığı Arazinin Hudutlarını Aşacak Debide İse ya da Malikinin İhtiyaçlarını Karşıladıktan Sonra Fazlası Varsa Genel Su Kabul Edileceği ve Komşuların da Yararlanabileceği )
Y14.HDE. 2015/5955KAYNAK SUYUNUN GENEL SU NİTELİĞİNDE OLMASI ( Genel Sulardan ise Kadim ve Öncelik Hakkı Nazara Alınmak Koşulu ile Herkesin Faydalı İhtiyacı Oranında Yararlanabileceği - Mahkemece Yeniden Keşif Yapılmak Suretiyle Öncelikle Davaya Konu Kaynak Suyunun Hangisi Olduğunun Belirlenip Bu Suların Debisinin Ölçülüp Tarafların Yararlandıkları Başka Sular Varsa Bunlar Dikkate Alınarak Suya Olan İhtiyaçları Belirten Rapor Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 1994/4-834KAYNAK SUYUNUN KAYBOLMASI
Y19.HDE. 2004/9634KAYNAK SUYUNUN SATILMASI SÖZLEŞMESİ ( Haksız Feshi Nedeniyle Alacak Talebi - Belirli Mal Veya Hizmet Piyasasında Hizmet Sağlayıcı Distribütörün Satış Fiyatını Aralarındaki Sözleşme Koşullarında Yeniden Belirleyip Tavsiyede Bulunabileceği )
YCGKE. 1994/7-31KAYNAK SUYUNUN TAHLİL ETTİRİLMESİ ( Haksız rekabet )
Y21.HDE. 2007/23780KAYNAK USTASININ ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞMASI ( Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu - Kazalının Kusurunun Belirlenirken Vasıflı İşçi Ücretinin Belirlenirken Vasıfsız İşçi Olarak Kabul Edilemeyeceği/Sürekli İş Göremezlik Nedeniyle Tazminat Talebi )
Y8.HDE. 1982/5804KAYNAK ÜZERİNDE HAK ( Başkasının Arsasında Bulunan )
Y3.HDE. 1994/2519KAYNAK VE KAPTAJ OLARAK ETKİLENME ( Tapu Sahibinin Korunmaya Değer Üstün Hakkının Olamayacağı )
YHGKE. 1989/3-443KAYNAKLAR
Y16.HDE. 2014/1869KAYNAKLAR ( Arazinin Bütünleyici Parçası Oldukları Mülkiyetlerinin Ancak Kaynadıkları Arazinin Mülkiyeti ile Birlikte Kazanılabileceği - Tapulu Taşınmazdan Çıkmış Olsa Bile Çıktığı Taşınmaz ve Malikinin Kişisel İhtiyacından Fazla ve Taşınmazın Dışına Taşacak Fazlalılğa Sahip Sudan Herkesin İhtiyacı Oranında Yararlanabileceği )
Y14.HDE. 2008/14058KAYNAKLAR ( Arazinin Bütünleyicisi Parçası Olup Bunların Mülkiyeti Ancak Kaynaklandıkları Arazinin Mülkiyeti İle Birlikte Kazanılabileceği )
Y3.HDE. 1991/604KAYNAKLAR ( Dava Konusu Suyun Çıktığı Arazi Tapulu Olmadığından Kaynadığı Arazinin Mülkiyetine Tabi Olmaması )
Y3.HDE. 1994/4751KAYNAKLAR ÖNCELİKLİ KULLANMA ( Su hakkı ) TAHSİS KARARI
Y3.HDE. 1996/5094KAYNAKLARDAN YARARLANMA
Y6.HDE. 1978/4253KAYNAKLARIN BİRBİRİNİN MÜTEMMİM CÜZ'Ü OLMASI ( Aynı Dere İçin İki Kaynak Bulunması )
YHGKE. 1989/3-443KAYNAKLARIN ÖZEL MÜLKİYETE KONU OLAMAMASI
Y18.HDE. 2010/785KAYNAKTAN ALINAN SU ( Taşınmazın Tamamında ve Her Mevsim İçin Fiilen Yeterli Olup Olmadığı Dereden Sulanıyorsa Bu Suyun Kendi Doğal Akışı İle Mi Yoksa Özel Bir Pompalama ya da Başka Bir Sistemle mi Taşınmaza Ulaştığı Yeraltı Suyundan Hangi Sistemle Yararlanıldığı Hususları Ayrıntılı Bir Biçimde Araştırma Yapılarak Belirlenmesi Gerektiği )
YCGKE. 1985/8-157KAYNAKTAN HORTUM DÖŞEMEK SURETİYLE SU ALMAK ( Su Mecrasını Değiştirmek Suçunu Oluşturmaması )
Y2.HDE. 1979/957KAYNANANIN SÖZLERİ
YHGKE. 1999/2-585KAYNANAYA HAKARET ( Davalının Davacıyı da Dövmesi Üzerine Olayda Müşterek Hayatın Temelinden Sarsıldığının Kabulü İle Boşanmaya Karar Verilmesi )
YCGKE. 2003/1-253KAYNANAYI VURUP ÖLDÜRMEK ( Sanığın Eşiyle Olan Tartışmaları Sonucu Herhangi Bir Haksız Tahrik Olmaksızın Yaptığı Öldürme Eyleminde Tahrik Hükümlerinin Uygulanamaması )
Y2.HDE. 2003/2944KAYNANIN GELİNİ DÖVMESİ ( Davacının Davalının Annesi Tarafından Dövüldüğü ve Bu Nedenle Ortak Hayatın Temelinden Sarsıldığının Sabit Olması )
Y3.CDE. 2014/31306KAYNAR SU İLE YARALAMA ( Silahla Yaralama Niteliğinde Olduğu Temel Cezada Yaralamanın Silahla İşlenmesi Nedeniyle Artırım Yapılmamasının Hatalı Olduğu - Kasten Yaralama Suçunun Silah Sayılan Kaynar Su ile İşlenmesi Karşısında Eylemin Takibinin Şikayete Bağlı Olmadığı Mağdurun Şikayetten Feragati Nedeniyle Düşme Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
YHGKE. 1996/2-364KAYYIM ( Ana Tarafından Açılan Babalık Davasında Çocuğu Temsil İçin Atanması )
Y2.HDE. 2004/6247KAYYIM ( Babalık Davasında Çocuk İçin Tayin Edilmesi Gereği )
Y9.CDE. 1979/2563KAYYIM ( Dava Yetkisi )
Y2.HDE. 2003/4342KAYYIM ( Davacı Annenin Dava Hakkının Bulunmaması Nedeniyle Küçüğe Atanmış Bulunan Kayyımın Davaya Katılmış Olması Fakat İddiasını İspat Edememiş Bulunması )
Y2.HDE. 2004/3541KAYYIM ( Davaya Müdahil Olarak Katılan Kayyımın İsminin Karar Başlığında Yer Almaması - Hatalı Olduğu )
Y3.HDE. 2012/11798KAYYIM ( Ecrimisil - Defterdarın Taşıdığı Sıfat ile Açtığı Eldeki Dava Yönünden Harçtan Muafiyeti Olmadığı )
Y11.HDE. 1976/2696KAYYIM ( Evlilik Dışı Doğan Çocuklarla Ana Arasında Bir Menfaat Zıddiyeti Olan Hallerle Babalığa Hüküm Tesisi Talebi Halinde Kayyım Yoluna Gidilebilmesi )
Y3.HDE. 2007/21195KAYYIM ( Gaip Olan Kişilerin Haklarını Geçmişe Dönük Olarak Korumak ve Kullanmakla Yükümlü Olduğu )
Y3.HDE. 1994/9508KAYYIM ( Gaiplere )
Y2.HDE. 1999/3537KAYYIM ( Husumet Tevcihi İçin Tayin Olunması - Teberru Niteliğinde Vasiyetname/Tenfiz Memurunun Ölmesi )
Y2.HDE. 1977/1270KAYYIM ( Husumet ve dava açma izni )
Y2.HDE. 2009/18153KAYYIM ( İzale-i Şuyu Davası Neticelenip Taşınmaz İhale Edilerek Kesinleştiğine Göre Temsil Kayyımının Görevinin Son Bulması Gerektiği )
Y2.HDE. 2004/2965KAYYIM ( Mirasçının ve Dolaylı Olarak Alacaklının Hak ve Menfaaterinin Korunması Bakımından Mirasçıyı Temsil Etme Şeklinde Mirasçıya Kayyım Atanmasının Mümkün Olması )
Y9.HDE. 1999/17445KAYYIM ( Sendika Yönetim Kurulunun İşten El Çektirilmesi Durumunda Yeni Genel Kurul Toplanıncaya Kadar Kayyum Tayini )
Y2.HDE. 2008/10128KAYYIM ( Soybağının Reddi Davası - Ergin Olmayan Çocuğa Atanacak Kayyımın Kararın Kendisine Tebliğinden İtibaren 1 Yıl İçinde Davayı Açabileceği )
Y1.HDE. 2012/11746KAYYIM (Gaiplik ve Taşınmazın Bedelinin Hazineye Devri İstemi - Davanın Hasımlı Dava Olması Nedeniyle Husumetin Kayıt Malikine ya da Mutasarrıfına veya Bunların Mirasçılarına veya Kayyıma Yöneltilmesinin Yasal Zorunluluk Olduğu )
Y2.HDE. 2011/3KAYYIM (Kayyımlığın Yürütülmesiyle İlgili Eylem ve İşlemlere Karşı Vesayet Makamı Olan Sulh Hukuk Mahkemesine Şikayette Bulunulabileceği - Vesayet Makamının Kayyımlığın Yöntemiyle İlgili Kararlarına Karşı On Gün İçinde Asliye Hukuk Mahkemesine İtiraz Edilebileceği )
Y8.HDE. 2015/14036KAYYIM ALEYHİNE DAVA AÇILAMAMASI ( T.M.K' nun 713/2 Md. Belirtilen Hukuki Sebeplerden Birine Dayanılarak Açılan Davalarda Kayıt Malikine Kayyım Atanmak Suretiyle Davanın Yürütülemeyeceği/Kayyım Aleyhinde Açılan Davanın Usulden Reddine Karar Verileceği - Bilinmeyen Kişi Hukuki Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil )
Y2.HDE. 1993/6564KAYYIM ATAMA ( İşten El Çektirilen Sendika Yönetim Kurulu Yerine )
Y2.HDE. 2011/8027KAYYIM ATAMASI ( Babalık Davası - Anne Tarafından Açıldığında Anne İle Küçüğün Menfaati Çatıştığından Çocuğun Yararının Korunması ve Davada Temsili İçin Vesayet Makamınca Kayyım Atanacağı )
Y11.HDE. 2004/10513KAYYIM ATAMASI ( Bu İstem İhtiyati Tedbir İstemi Niteliğinde Olup Dava Sonuna Kadar Tedbir İstendiği Halde Talep Aşılarak Karardan Sonraki Dönem İçin Kayyım Tayini Yoluna Gidilmesi HUMK.nun 74. Maddesine Aykırı Olduğu )
Y2.HDE. 2010/16845KAYYIM ATAMASI ( Kayyımlığın Kaldırılmasını Ancak Tapu Malikinin Yasal Mirasçıları veya Taşınmaz Üzerinde Ayni Hak Sahibi Olanlar Atamayı Gerektiren Sebebin Ortadan Kalkması Halinde İsteyebileceği )
Y2.HDE. 2010/8707KAYYIM ATAMASI ( Mirasçıları Belli Olmayan Tereke - Mahallin En Büyük Mal Memurunun Kayyım Olarak Atanmasının Gerekli Olup Olmadığı ve Taşınmaz ( Pay ) Malikinin ve Mirasçılarının Kim Olduğu İle Bunların Sağ ve Bilinir Olup Olmadıklarının Tespiti Gerektiği )
Y2.HDE. 2006/18944KAYYIM ATAMASI ( Taşınmazın Libya Uyruklu Varisleri Hükmen Tescil İle Belirlendiği - Bu Bakımdan Kayyım Atanması Kararını Temyiz Eden Kişilerin Gerçek Malik Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y8.HDE. 2017/14469KAYYIM ATANAMASI TALEBİ ( Davaya Konu Taşınmaza Ait Tapu Kaydının Tapu Müdürlüğünden Vergi Kaydıyla İlgili Belgelerin Belediye Başkanlığı ve Vergi Dairesi Müdürlüğünden Getirtilip Kayıt ve Belgelerde Kimlik Bilgilerinin Bulunması Halinde Nüfus Müdürlüğünden Gerekli Diğer Belgelerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden İlgilinin Nüfus Aile Kayıtlarının Getirtilerek Tapu Malikiyle İrtibatının Araştırılması Gerektiği - Varsa Mirasçılık Belgeleri İstenip Deliller Birlikte Değerlendirilerek Karar Verileceği )
Y2.HDE. 2004/3243KAYYIM ATANARAK HUSUMETİN KAYYIMA YÖNELTİLMESİ GEREĞİ ( Soybağının Reddi Davasında Çocuklara )
Y2.HDE. 2004/3054KAYYIM ATANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Mal Memurunun Değişmesi Üzerine Yeni Gelen Mal Memuru )
Y7.HDE. 1991/15369KAYYIM ATANMASI
Y2.HDE. 2009/15525KAYYIM ATANMASI ( 2828 S.K. Uyarınca Verilen Koruma Kararının Kaldırılması/Menfaat Çatışması Bulunmayan Bir Kişinin Olması Gerektiği - Davaya Taraf Kurumda Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanı Bakımından Menfaat Çatışması Bulunduğu )
Y11.HDE. 2005/12237KAYYIM ATANMASI ( Açılan Davada Saklı Tutulan Temel Talebin Kayyım Atanması Olduğu - Organsız Kalan Şirkete Kayyım Atanması Gereği )
Y6.HDE. 2004/4682KAYYIM ATANMASI ( Açılmış Bir Miras da Bir Mirasçının Payını Devralan veya Haczettirmiş Bulunan Alacaklı Sulh Hakiminden Bu Mirasçının Yerine Paylaşmaya Katılmak Üzere İsteyebileceği )
Y2.HDE. 2010/19715KAYYIM ATANMASI ( Açılmış Bir Mirasta Mirasçının Payını Devralan 3. Kişinin Ya da Onun Halefinin İsteyemeyeceği - Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesini de Talep Edemeyecekleri )
Y2.HDE. 1987/1880KAYYIM ATANMASI ( Akıl Hastasına )
Y18.HDE. 2013/3665KAYYIM ATANMASI ( Anneannesinin Mal Varlığını İdare Etmekten Aciz Olduğunu Belirterek - Mahkeme Kararında Kayyım ya da Yasal Danışman Atandığı Hakkında Açıklık Bulunmamasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y4.CDE. 2008/17820KAYYIM ATANMASI ( Baba İle Velayeti Kendisine Verilen Çocuğu Arasında Çıkar Çatışması/8 Yaşındaki Çocuğuna Kötü Muamelede Bulunma - Husumet İzni Alındıktan Sonra Tayin Edilen Vekil Huzurunda Yargılamaya Devam Edileceği )
Y18.HDE. 2013/1295KAYYIM ATANMASI ( Babalığın Tespiti İstemi - Soybağı Hakkındaki Hükümlerle Vesayet Hakkındaki Hükümler Kamu Düzenine İlişkin Olduğu/Vesayet Makamına İhbarda Bulunulması Suretiyle Kayyım Atanmasının Sağlanması Gerektiği )
Y2.HDE. 2010/7346KAYYIM ATANMASI ( Babalığın Tespiti İstemi/Daha Önce Açılan Soybağının Reddi Davasında Atanan Kayyım Tarafından Küçük Adına Açıldığı - Davada Küçüğü Temsil Etmek Hak ve Menfaatlerini Korumak Amacıyla Yetkili Vesayet Makamınca Yeniden Küçüğe Kayyım Tayin Ettirileceği)
YHGKE. 1987/2-473KAYYIM ATANMASI ( Babalık Davası )
YHGKE. 1987/2-871KAYYIM ATANMASI ( Babalık Davası )
YHGKE. 1975/2-749KAYYIM ATANMASI ( Bağışta Bulunan Baba İle Ana ve Çocuğun Çıkarları Çatışabileceğinden Atamanın Yapılmasının Gerekmesi )
Y12.HDE. 2016/13339KAYYIM ATANMASI ( Bir İşte Yasal Temsilcinin Menfaati İle Küçüğün veya Kısıtlının Menfaati Çatışırsa Vesayet Makamının İlgilisinin İstemi Üzerine veya Resen Temsil Kayyımı Ataması Gerektiği - İhalenin Feshi )
Y8.HDE. 2017/151KAYYIM ATANMASI ( Bir Kimsenin Uzun Süreden Beri Bulunamaması veya Oturduğu Yerin Bilinememesi veya Ortada Bulunmayan ve Miras Açıldığında Sağ Olup Olmadığı İspatlanamayan Mirasçıya Ait Payın Resmen Yönetilmesi Amacıyla Gereken Hallerde Hazinenin Hak ve Menfaatinin Söz Konusu ise Mahallin En Büyük Mal Memurunu Yönetim Kayyımı Tayin Edeceği - Taşınmaza İlişkin Belgeler Getirtilip İncelenerek Nüfus Kayıtları da Eklenerek Sonuca Göre Karar Verileceği )
Y2.HDE. 2004/275KAYYIM ATANMASI ( Bir Kimsenin Uzun Süreden Beri Bulunmaması ve Oturduğu Yerin de Bilinmemesi Halinde - Vesayet Makamının Yetki Belgesini Veren Mahkeme Kararını Tartışma Yetkisi Olmadığı )
Y6.HDE. 2003/461KAYYIM ATANMASI ( Borçlu Mirasçının Alacaklısı Olan Kişinin Paylaştırma Davası Açabilmesi İçin Kayyım Atanması İsteyebileceği - Kayyım Atandığında Davanın Kayyım Tarafından Açılıp Kayyım Huzuru ile Devam Etmesi Gereği )
Y8.HDE. 2009/1342KAYYIM ATANMASI ( Boşanma Davasında Davacının Katkı Payı Alacağı Talep Ettiği/Davacının Hukuki Yararı Bulunduğundan Katkı Payı Alacağı Davasının Konusuz Kaldığına Karar Verilemeyeceği - Evlilik İçi Doğan Çocuğa Yasal Temsilci Atanarak Karar Verileceği )
Y2.HDE. 2017/1277KAYYIM ATANMASI ( Çocuklar ile Velayet Sorumluluğuna Sahip Olan Anne Arasında Çıkar Çatışmasının Bulunduğu Nazara Alınarak Çocukları Davada Temsil Etmek Üzere Atanması İçin Yetkili Vesayet Makamına İhbarda Bulunulacağı - Atanacak Kayyımın Duruşmaya Çağrılması, Göstermeleri Halinde Tarafların Ve Kayyımın Delillerinin Toplanması Ve Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Hasıl Olacak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 1984/3949KAYYIM ATANMASI ( Derneğe )
Y1.HDE. 2013/2524KAYYIM ATANMASI ( El Atmanın Önlenmesi - Taraflardan Birinin Ölümü Halinde Mirasçılar Mirası Kabul veya Reddetmemişse Bu Hususta Kanunla Belirlenen Süreler Geçinceye Kadar Dava Erteleneceği/Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde Talep Üzerine Davayı Takip İçin Kayyım Atanmasına Karar Verebileceği )
Y6.HDE. 2002/8103KAYYIM ATANMASI ( Elbirliği Mülkiyeti/Borçlu Mirasçının Alacaklısı Olan Kişinin Dava Açabilmesi İçin Kayyım Atanması İstemesi - Davanın Kayyım Tarafından Açılıp Kayyım Huzuru İle Devam Edilmesi Gereği )
Y6.HDE. 2003/1434KAYYIM ATANMASI ( Elbirliği ve Paylı Mülkiyete Tabi Mallarda Borçlu Mirasçının Alacaklısının Paylaştırma Davası Açabilmesi Şartları )
Y3.HDE. 2005/12700KAYYIM ATANMASI ( Hacir Altında Olan Davacıya Mahkemece Bir Kayyım Atanıp Bu Kayyım Huzuru İle Davayı Devam Edilmesi Gerektiği )
Y18.HDE. 2014/283KAYYIM ATANMASI ( Hakkındaki İlamın İncelenmesinde Kayyım Atandığı Anlaşılan Davacının Kök Mirasbırakanı ve Mirasbırakanı Hisseleri Yönünden de Kayyım Atandığı - Bu Kişiler Yönünden de Davanın Kabulü Gerektiği/Kayyımlığın Kaldırılması İstemi )
Y23.HDE. 2015/680KAYYIM ATANMASI ( İflas Erteleme Talebi İle İlgili İlanlar Yapılmış ve Kayyım Atanmış İse de Anılan Hüküm Uyarınca Kayyım Atanmasına Dair Karar İle Kayyımın Mahkemece Belirlenmiş Görevi ve Yetkilerinin ve Bunların Sınırlarının İlanı ve Ticaret Siciline Tescili İle Erteleme Talebinin Ticaret Siciline Tescili Gerektiği )
Y4.HDE. 1980/1236KAYYIM ATANMASI ( İşten ElÇektirme ile Genel Kurulun En Kısa Zamanda Toplanmasını Sağlamak için Bir veya Üç kayyım Tayin Edilmesi )
Y2.HDE. 2008/10750KAYYIM ATANMASI ( İzale-i Şuyu Davasının Paydaşlarının İsimleri Belli Olup Bu Kişiler Hakkında Gaiplik İddiası da Bulunmadığı - İlanen Tebligat Yoluna Gitmek Gerektiği/Kayyım Ataması Doğru Olmadığı )
Y6.HDE. 2004/3506KAYYIM ATANMASI ( Kayyımın Paydaşlığın Giderilmesi Davası Açabileceği/Davanın Kayyım Huzuru İle Görülerek Sonuçlandırılacağı - Alacaklının Sulh Hakiminden Atanmasını İsteyebileceği )
Y1.HDE. 2012/13705KAYYIM ATANMASI ( Kendisine Husumet Yöneltilen Şahsın Davacının Kızı Olduğu/Davalı İle Davacı Arasında Menfaat Çatışması Bulunduğu/Öncelikle Davalıya Kayyım Atanması ve Kayyım Huzuruyla Davanın Görülmesi Gerektiği - Yargılamanın İadesi )
Y11.HDE. 1975/5112KAYYIM ATANMASI ( Kooperatife )
Y2.HDE. 1984/2958KAYYIM ATANMASI ( Küçüğün Nafaka Talebi )
Y18.HDE. 1996/9994KAYYIM ATANMASI ( Mehil Verilerek Davaya Yasal Temsilci Huzuru İle Devam Edilme )
Y2.HDE. 2006/4073KAYYIM ATANMASI ( Nüfus Kaydının Düzeltilmesi - Yasal Temsilcinin Mefaati İle Küçüğün Menfaati Çatışıyorsa Küçük İçin Temsil Kayyımı Atanması Gerektiği )
Y11.HDE. 2008/1705KAYYIM ATANMASI ( Organsız Kalan Şirketi Temsil Etmek Üzere Kayyım Atanması ve Atanacak Kayyımın Eksiklikleri Giderici Önlemler Tevessül Ettirileceğinden Genel Kurulun Olağanüstü Toplantıya Çağrılmasına İzin Verilmesi Talebinin Reddi Gerektiği )
Y14.HDE. 2013/9747KAYYIM ATANMASI ( Ortaklığın Giderilmesi - Nüfus Kaydına Rastlanılmayan Sağ Olup Olmadığı ve Adresi de Tespit Edilemeyen Davalıya Kayyım Tayin Edilerek Taraf Teşkilinin Sağlanacağının Gözetilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2004/5494KAYYIM ATANMASI ( Paylaşmaya Katılmak Üzere - Borçluya Kayyım Atanması Doğru Olmadığı Gibi Davaya Kayyım Huzuruyla Devam Edilmesi Gerekmesine Rağmen Alacaklı Huzuruyla Devam Edilip Sonuçlandırılmasının Doğru Olmadığı )
Y2.HDE. 2007/10000KAYYIM ATANMASI ( Soybağının Reddi Davası - Davacı İle Çocukları Olan Küçükler Arasında Menfaat Çatışması Olmakla Adı Geçen Küçüklere Kayyım Atanmasının Sağlanacağı )
Y11.HDE. 2009/9660KAYYIM ATANMASI ( Şirketin Feshi İstemi - Kayyımın Genel Kurulu Toplamasına Rağmen Yönetim Kurulu İle Denetim Kurulunun Seçilmesi İçin Yeterli Karar Nisabının Oluşmadığı/Şirkette Organ Boşluğu Giderilemediğinden Davanın Kabulü Gereği )
Y2.HDE. 2008/9481KAYYIM ATANMASI ( Tapu Kaydında Yer Alan Hissedarların Gaip Olduklarının İleri Sürülmediği - TMK'nun 426. Md. de Sayılan Temsil Kayyımı Atanmasını Gerektirecek Haller ve Koşullar Bulunmadığından Reddi Gerektiği )
Y2.HDE. 2011/1553KAYYIM ATANMASI ( Taşınmazın Malikinin Kim Olduğu ve Hayatta Bulunup Bulunmadığının Belirlenememesi - Hazinenin Hak ve Yararının Tespiti Halinde Sulh Hakiminin Yörenin En Büyük Mal Memurunu Kayyım Olarak Atayacağı )
Y1.HDE. 1988/65KAYYIM ATANMASI ( Ticari Şirkete )
Y15.HDE. 1993/3130KAYYIM ATANMASI ( Usulüne Uygun Davetiye Tebliği Yerine )
YHGKE. 1998/2-884KAYYIM ATANMASI ( Uzun Zamandan Beri Gaip Bulunan ve Bulunduğu Yerin Belirlenemeyen Kişiye Sulh Hakimince Kayyım Tayin Edilmesi Gereği - Pay Sahibinin Ölü ya da Sağ Olduğu Tespit Edilemediğinden Davanın Atanan Kayyıma Yöneltimesi )
Y2.HDE. 2000/337KAYYIM ATANMASI ( Velayet Nez Edilmedikçe ve Velinin Çocuğun Mallarını İdarede Zararlandırıcı Eyleminin Bulunduğu Saptanmadıkça Bu Yola Gidilememesi )
Y2.HDE. 2010/20844KAYYIM ATANMASI ( Veraset Belgesi Sunulan Kişlerle Hakkında Kayyım Tayin Edilen Kişilerin Aynı Kişi Olup Olmadığının Belirlenmesi Gereği )
Y6.HDE. 2015/12186KAYYIM ATANMASI ( Yargılama Sırasında Davacılardan Birinin Vefat Ettiği/Mirasçılar Mirası Kabul Veya Reddetmemişse Bu Hususta Kanunla Belirlenen Süreler Geçinceye Kadar Davanın Erteleneceği/Hâkimin Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hâllerde Talep Üzerine Davayı Takip İçin Karar Verebileceği - Davanın Mirasçılara İhbarı Veraset İlamının İbrazı İle Tayin Yoluna Gidilerek Yargılamaya Devam Edilmesi Gerektiği/Taraf Teşkili Sağlanmadan Karar Verilemeyeceği )
YHGKE. 1995/2-1112KAYYIM ATANMASI ( Yunan Asıllı Davalının Yıllar Önce Türkeye'yi Terk Ettiği Anlaşıldığından Mallarının Hazinece Tayin Ettirilen Kayyım Tarafından İdare Edilmesi Gereği - Tapulu Yerin Haricen Satın Alınmasının Mülkiyeti Geçirmeyeceği )
Y18.HDE. 2015/4746KAYYIM ATANMASI (Evlat Edinilmeye Karar Verilmesi İstemi - Davacının Aynı Zamanda Evlat Edinilmek İstenen Küçüğün Vasisi Olması Nedeniyle Küçüğe Kayyım Tayin Ettirilip Davanın Kayyıma Yöneltilmesi Gerektiği)
Y18.HDE. 2013/9602KAYYIM ATANMASI DAVASI ( Ortaklığın Giderilmesi Davasında Hissedarlardan Biri İçin Kayyım Atanması Davası Açıldığı - Hissedarlardan Birinin Hissesinin Diğerine İntikal Ettiği ve Bu Hisselerin Satıldığı/Tapu Müdürlüğünden Satış İşlemleri Dayanak Belgeler Kimlik Bilgileri de Getirilerek Kardeşinin Kayıtlarının Araştırılacağı )
Y11.HDE. 2003/5621KAYYIM ATANMASI DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Anonim Şirketin Usulsüz Olarak Borçlandırıldığı ve Yönetim Kurulu Üye Sayısının Yasal Alt Sınırın Altına Düştüğü Gerekçesiyle Açılan )
Y2.HDE. 2004/2552KAYYIM ATANMASI DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Mirasçının Alacaklısı Tarafından Mirasçıya Temsil Kayyımı Atanması Talebi )
Y6.HDE. 2002/8228KAYYIM ATANMASI GEREĞİ ( Elbirliği ve Paylı Mülkiyete Tabi Mallar - Borçlu Mirasçının Alacaklısının Dava Açabilmesi İçin )
Y2.HDE. 2004/2676KAYYIM ATANMASI GEREĞİ ( Nesebin Reddi Davasında Annenin Çocuğu Veli Sıfatıyla Temsil Edemeyeceği )
YHGKE. 2003/6-253KAYYIM ATANMASI GEREĞİ ( Sulh Hukuk Mahkemesinden Borçlu Mirasçının Payı İçin - Alacaklının Mirasçılar Aleyhine Açtığı Ortaklığın Giderilmesi Davası )
Y2.HDE. 2016/19751KAYYIM ATANMASI İÇİN VESAYET MAKAMINA İHBARDA BULUNULMASI ( Velayetin Kaldırılması İstemi - Velayeti Kendisinde Olan Davalı Baba İle Davaya Konu Küçük Çocuklar Arasında Menfaat Çatışması Bulunduğu/Çocukları Davada Temsil Etmek Üzere Kayyım Atanması İçin Vesayet Makamına İhbarda Bulunulması Açılan Davanın Sonucunun Beklenilmesi Çocukları Temsilen Kayyımın Davaya Katılımının Sağlanacağı )
Y8.HDE. 2017/9069KAYYIM ATANMASI İSTEMİ ( Belgelerin İncelenmesinde Kayyım Tayin Edilmesi İstenilenin Sulh Hukuk Mahkemesi'nin Dosyasında Kısıtlanması ile İlgilinin Vasi Olarak Tayinine Karar Verildiği ve Vasinin Vasilik Görevine Devam Ettiğinin Anlaşıldığı - Sulh Hukuk Mahkemesi'nin Dosyası Getirtilip Kısıtlı ile Vasi Arasında Anılan Dava Konusunda Menfaat Çatışmasının Olup Olmadığının Araştırılacağı/Menfaat Çatışmasının Tespit Edilmesi Halinde Kısıtlıya Temsil Kayyımı Atanması Gerektiği )
Y8.HDE. 2017/6301KAYYIM ATANMASI İSTEMİ ( Bir İşte Yasal Temsilci ile Küçüğün Menfaati Çatışıyorsa Re'sen veya İlgilisinin İstemi Üzerine Temsil Kayyımı Atanacağı/Davada Çocuğa Kayyım Atanacak Olması Sebebiyle Davacının Değil Çocuğun Menfaatinin Aranacağı - Görülmesi Muhtemel Soybağı Davasında Veli ile Çocuk Arasında Menfaat Çatışmasının Doğacağından Hukuki Yararın Bulunduğu/Esasa Girilip Delliler Toplanıp Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2008/4483KAYYIM ATANMASI İSTEMİ ( Davacının Pay Sahibi Olduğu Şirket Mal Varlığının Yeni Kurulan Şirkete Nakledilebileceği İleri Sürülmüş Olduğuna Göre Davalının Müdürlük Yetkisini Kötüye Kullanıp Kullanmadığı Şirkete Ait Varlıkları Kaçırıp Kaçırmadığı Ancak Davalı Şirketin Defter ve Kayıtları Üzerinde Yapılacak Bir İncelemeyle Belirlenebileceği )
Y8.HDE. 2017/49KAYYIM ATANMASI İSTEMİ ( Hakkında Kayyım Atanması İstenen Kişinin Yerleşim Yeri Mahkemesinde Davanın Açılması Gerektiği - Tarafları Dava Sebebi ve Dava Konusu Aynı Olan Bir Davanın Görülmekte İken İkinci Kez Açılmasının Derdestlik Gerekçesi Olduğu/Davanın Usulden Reddi Gerektiği )
Y8.HDE. 2017/2830KAYYIM ATANMASI İSTEMİ ( Mahkemece İlk Önce Kayyım Atanması İçin İhbarda Bulunan Mahkemeden Kayyım Atanması İsteminin TMK'nun 426.Md. Kapsamında Temsil Kayyımı Atanması mı Yoksa 427. Md. Kapsamında Yönetim Kayyımı Atanması İstemi Olduğu Açıklattırılmalı Bundan Sonra Temsil veya Yönetim Kayyımlığı Şartlarının Oluşup Oluşmadığı Kanun Maddelerinde Sayılan Sebepler Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği)
Y2.HDE. 2010/22588KAYYIM ATANMASI İSTEMİ ( Olayda Miras Bırakanın Ortağı Olduğu Şirketteki Hisselerin Mirasçılara İntikali ve Mirasçılar Arasında Ergin Olmayan Bir Çocuk Bulunduğu - Şirketteki Hisselerin İdaresiyle İlgili Olarak Bu Çocuğun Yasal Temsilcisi İle Çocuğun Menfaati Çatışma Halinde Olduğundan İstemin Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 2014/17591KAYYIM ATANMASI İSTEMİ ( Şirket İşleri Hakkında Davacının Talebine Rağmen Kendisine Bilgi Verilmediğinin de Kanıtlanamadığı Şirkete Kayyım Tayinini Gerektirecek Haklı Sebeplerin ve Gecikmesinde Tehlike Bulunan Bir Halin Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddi Gerektiği )
Y11.HDE. 2011/7398KAYYIM ATANMASI İSTEMİ ( Şirkete İhtiyati Tedbir Niteliğinde - Mahkemece Verilen Kararın Geçici Mahiyette Olduğu ve Eldeki Davaya Dair Uyuşmazlığı Giderici Vasıfta Bulunmadığı/Değinilen Husus Göz Önünde Bulundurularak Karar Verileceği )
Y18.HDE. 2013/10887KAYYIM ATANMASI İSTEMİ (4721 S. TMK'nun 640. Md. Hükmü Uyarınca Yargılama Yapılması Terekeye Temsilci Atanması Davalarının Tüm Mirasçılara Yöneltilmesi Gerektiği - Eksik Hasımla ve Yasa Hükmüne Aykırı Olarak Kayyım Atanmasına Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği)
Y2.HDE. 2012/108KAYYIM ATANMASI İSTEMİ (Davacının Davalı Borçluya İntikal Edecek Miras Payını Haczettirip Taşınmazın Ortaklığın Giderilmesi Suretiyle Satışı İçin Yetki Aldığı - Mirasçının ve Dolaylı Olarak Alacaklının Hak ve Menfaatleri Bakımından Atanması Gerektiği)
Y23.HDE. 2015/3811KAYYIM ATANMASI İSTEMİ (Kooperatife - Sulh Hukuk Mahkemesince Değil TTK'nın 5/4. Md. Uyarınca Müstakil Ticaret Mahkemesi Olan Yerlerde Bu Mahkemelerce Olmayan Yerlerde İse Asliye Hukuk Mahkemelerince Görüleceği)
Y23.HDE. 2014/2412KAYYIM ATANMASI KARARININ İLANI ( Kayyım Atanmasına Dair Karar İle Kayyımın Görevleri Yetkilerinin ve Sınırlarının Derhal İlan Edileceği/Ticaret Siciline Tescili/Bu Eksiklik Tamamlanmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Eksikliklerin İflas Ertelemenin Uzatılması Davasında Tamamlanmasının Mümkün Olduğu )
Y23.HDE. 2014/3784KAYYIM ATANMASI KARARININ İLANI ( Kayyım Atanmasına Dair Karar İle Kayyımın Görevleri Yetkilerinin ve Sınırlarının Derhal İlan Edileceği/Ticaret Siciline Tescili/Bu Eksiklik Tamamlanmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - İflas Erteleme )
Y2.HDE. 2004/517KAYYIM ATANMASI MECBURİYETİ ( Babalık Davasında Çocuğa - Ananın Kayyım Olarak Atanamaması )
Y2.HDE. 2004/2052KAYYIM ATANMASI TALEBİ ( Davacıların Yaşı Küçük Çocuklarına Açacakları Ticari İşletmeye Menkul, Gayrımenkul ve Araç Devri İşlemlerinde Çocuğu Temsil Etmek Üzere )
Y18.HDE. 2003/8045KAYYIM ATANMASI TALEBİ ( Ortaklığın Giderilmesi Talebi - Alacaklının Sulh Hakiminden Borçlu Mirasçı Yerine Paylaşmaya Katılmak Üzere Bir Kayyım Atanmasını İsteyebileceği )
Y11.HDE. 2007/15194KAYYIM ATANMASI TALEBİ ( Şirketin Ana Sözleşmesi veya TTK'nun 435. Md. de Açıklanan İmkanlar Mevcutken Kayyım Atanmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y11.HDE. 2004/14522KAYYIM ATANMASI TALEBİ ( Yönetim ve Denetim Kurulu Boşluğu Nedeniyle Kayyım Atanması Talebi - Davanın Mutlak Ticari Dava Olduğu/Talep Halinde Dosyanın Görevli Asliye Hukuk Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2011/5898KAYYIM ATANMASI TALEBİ (Mirasçıların Tamamının Birlikte Hareket Edememesi Sebebiyle Talebin Miras Ortaklığına Temsilci Atanması Olarak Nitelendirilmesi Gerektiği - Ortaklığa Dahil Mirasçılara Husumet Yöneltilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2002/167KAYYIM ATANMASI VE DAVANIN İLGİLİLERE İHBARI MECBURİYETİ ( Babalık Davasında )
Y6.HDE. 2003/197KAYYIM ATANMASI VE DAVANIN KAYYIM TARAFINDAN AÇILMASI GEREĞİ ( Borçlu Paydaşın Alacaklısının Paydaşlığın Giderilmesi Davasını Bizzat Açamayacağı )
Y6.HDE. 2002/5746KAYYIM ATANMASI VE DAVAYA KAYYIM TARAFINDAN BAKILMASI GEREĞİ ( Borçlu Paydaş Adına Alacaklının Bizzat Paydaşlığın Giderilmesini Dava Edemeyeceği )
Y2.HDE. 2005/9793KAYYIM ATANMASI ZORUNLULUĞU ( Babalığın Tespiti Davası - Kayyıma İhbar Edilmesi Yok İse Atanmadan Davanın Sonuçlandırılamayacağı )
Y6.HDE. 2004/1227KAYYIM ATANMASI ZORUNLULUĞU ( Çocuksuz Ölen Paydaşın Miras Haklarının Korunması/Mal Müdürü Kayyım Olarak Atanmadan Hazinenin Davaya Dahil Edilmesinin Doğru Olmadığı - Paydaşlığın Giderilmesi )
YHGKE. 2005/6-314KAYYIM ATANMASINA GEREK BULUNMAMASI ( Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmaz Paydaşlarından Birinin Alacaklısının Bizzat Ortaklığın Giderilmesi Davası Açabileceği )
Y2.HDE. 2004/1630KAYYIM ATANMASINDA GÖREVLİ MAKAM ( Müşterek Mülkiyete Tabi Taşınmazın Kiraya Verilmesinde Pay ve Paydaş Çoğunluğunun Sağlanamaması Nedeniyle Kayyım Atanması Talebi )
Y6.HDE. 2003/5081KAYYIM ATANMASINI TALEP ( Alacaklının Sulh Hukuk Hakiminden Borçlu Mirasçı Yerine Paylaşmaya Katılmak Üzere - Haczedilen Miras Hissesi )
Y6.HDE. 2004/4804KAYYIM ATANMASINI TALEP HAKKI ( Paydaşın Alacaklısının Paydaşlığın Giderilmesi Davasını Bizzat Açamayacağı - Davaya Kayyım Tarafından Bakılması Gereği )
Y6.HDE. 2003/9509KAYYIM ATANMASINI TALEP YETKİSİ ( Mirasçının Alacaklısının Taksim Davası Açma Yetkisinin Bulunmaması )
Y9.HDE. 2010/44213KAYYIM DURUMUNDAKİ TMSF'YE HUSUMET YÖNELTİLEMEMESİ ( TMSF Başkanlığının Davacının İşçilik Alacaklarından Sorumlu Olmadığı - Kendisine Kayyım Atanan Davalı Diğer Şirketin Tüzel Kişiliğinin Sona Ermediği/TMSF'ye Yöneltilen Dava )
Y6.HDE. 2005/1368KAYYIM HUZURUYLA DAVAYA DEVAM EDİLMESİ GEREĞİ ( Tapuda Paydaş Olan Şahıslara 3561 Sayılı Yasa Gereğince Kayyım Tayin Ettirilerek Kayyım Tayin Edilen Şahsın Davadan Haberdar Edilmesi Gereği - Taşınmazın Paylaşılması Talebi )
Y2.HDE. 2005/2124KAYYIM İLE ANANIN AYNI VEKİLLE TEMSİLİ ( Kanuna Aykırı Olup Bozmayı Gerektirdiği - Davada Ana İle Küçüğün Yararlarının Çatışması )
Y2.HDE. 2001/12329KAYYIM İLE TEMSİL ( Babalık Davası - Davacının Reşit Olması/İcazetinin Belirlenmesi Zorunluluğu)
Y2.HDE. 2001/12329KAYYIM İLE TEMSİL EDİLEBİLME KOŞULLARI ( Babalık Davası - Reşit Davacı)
Y2.HDE. 2002/6737KAYYIM İLE TEMSİL GEREĞİ ( Küçüğün/Nesebin Reddi Davası - Ana İle Çocuğun Menfaatlerinin Ters Olması )
Y2.HDE. 2001/8029KAYYIM İŞTİRAKI ( Kayyımın İştiraki İle Evlat Edinme Sözleşmesinin Yapılamaması )
Y14.HDE. 2015/1585KAYYIM LEHİNE VEKALET ÜCRETİ (Davalı Kayyımının Kendisini Vekille Temsil Ettirdiği/Davalı Kayyım Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği - Ortaklığın Giderilmesi Davası)
Y2.HDE. 2004/463KAYYIM MARİFETİYLE TEMSİLİN ZORUNLULUĞU ( Kocanın Kendisine Asaleten Küçüğe Velayeten Açtığı Soybağının Reddi Davası )
Y3.HDE. 2012/8249KAYYIM OLAN DEFTERDAR (Yargılama Harçlarının Yatırılması Gereği - Haksız İşgal Nedeniyle Ecrimisil Davası )
Y11.HDE. 2008/8928KAYYIM OLARAK ATANAN DAVALININ KAYYIMLIK GÖREVİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Hakim Tayin Ettiği Bir Sürenin Kesin Olduğuna Karar Vermişse Sürenin Kesin Olduğunun Hiçbir Tereddüde Yer Vermeyecek Derecede Ara Kararında Açık Bir Şekilde Yazılması Gerektiği )
Y3.HDE. 2012/11319KAYYIM OLARAK ATANAN DEFTERDAR (Taşınmazın Maliklerinin Gaip Olması Nedeniyle Açtığı Ecrimisil Davası - Defterdarın Taşıdığı Kayyımlık Sıfatı İle Açtığı Eldeki Dava Yönünden Harçtan Muaf Olmadığı/Harç Alınarak Karar Verileceği)
Y3.HDE. 2012/5323KAYYIM OLARAK ATANAN DEFTERDAR (Taşınmazın Maliklerinin Gaip Olması Nedeniyle Açtığı Ecrimisil Davası - Defterdarın Taşıdığı Kayyımlık Sıfatı İle Açtığı Eldeki Dava Yönünden Harçtan Muaf Olmadığı/Harç Alınarak Karar Verileceği)
Y23.HDE. 2015/7657KAYYIM RAPORLARI ( Alanında Uzman Yeni Bir Bilirkişi Heyetinden Bilirkişi ve Kayyım Raporları Arasındaki Çelişkiyi Gideren Açıklamalı Gerekçeli ve Denetime Elverişli Bir Rapor Alınması Kayyım Raporlarının Denetlenmesi ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - İflas Erteleme İstemi )
Y23.HDE. 2015/9530KAYYIM RAPORLARININ DENETLENMESİ ( Borca Batıklık Durumuna Dair Herhangi Bir İnceleme ve Tespit Yaptırılmadan Kayyım Raporlarına Göre Davacı Şirketin İflasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Kayyım Raporlarının Denetlenmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2012/712KAYYIM RAPORU ( İflasın Ertelenmesinin Uzatılması Davası - Bilirkişi Raporuna Kayyım Raporundaki Hesaplama ve Tesbitlerin Esas Alınmasının Hatalı Olduğu )
Y23.HDE. 2012/1178KAYYIM RAPORU ( Kayyım Heyetinden Şirketin Karar ve İşlemlerinin Denetlenmesi Bağlamında Rapor Alınmamasının Bozmayı Gerektirdiği/Kayyımların Süreç İçinde Verdikleri Raporların Değerlendirileceği - İflasın Ertelenmesi Davası )
Y23.HDE. 2012/2359KAYYIM RAPORU ( Şirketin Zarar Etmeye Devam Ettiği ve Satış Maliyetlerinin Satış Hasılatının Üzerinde Olduğu Birçok Kez Dile Getirildiğinden Şirketin Borca Batıklıktan Nasıl Kurtulacağının Açıklanması Zorunluluğu Bulunduğu - İflasın Ertelenmesi İstemi )
YHGKE. 2005/19-641KAYYIM RAPORUNUN BAĞLAYICI OLMAMASI ( İflasın Ertelenmesine Rağmen Şirketin Mali Durumunun Düzelmediğine İlişkin Kayyım Raporu Hakkında Ciddi Kuşkular Bulunması Durumunda Ertelemenin Devamına Karar Verilmeden Önce Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği )
Y23.HDE. 2012/4501KAYYIM RAPORUNUN YETERLİ OLMAMASI ( Kayyımlar Tarafından Şirketin Borca Batıklığının Devam Ettiği İyileştirme Projesindeki Öngörülerin Gerçekleştirilemediği ve Borç Ödeme Gücünün Bulunmadığı Tespitlerinin Yeterli Olmadığı/Bu Husularda Bilirkişi Görüşüne Başvurulacağı )
Y6.HDE. 2003/306KAYYIM TALEBİ ( Elbirliği Mülkiyetinde Ortağın Hissesini Haczettiren Alacaklının Sulh Hakiminden Mirasçının Yerine Paylaşmaya Katılmak Üzere Kayyım Atanmasını İsteyebilmesi )
Y2.HDE. 2004/15440KAYYIM TARAFINDAN AÇILAN BABALIK DAVASI ( Hak Düşürücü Süre - Çocuğa Kayyım Atanmadan Önce Annesi Tarafından Açılıp Süre Yönünden Reddedilen Davanın Kesin Hüküm Oluşturmayacağı )
Y5.HDE. 2010/20070KAYYIM TARAFINDAN AÇILAN DAVA ( Kayyımın Aktif Dava Ehliyetinin Var Olduğu Kabul Edilip İşin Esası Hakkında İnceleme Yapılarak Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y2.HDE. 2010/7346KAYYIM TARAFINDAN AÇILAN SOYBAĞININ REDDİ İLE BABALIĞIN TESPİTİ İSTEMİ ( Atanan Kayyım Soybağının Reddi Davasında Küçüğü Temsil Etmek Üzere Atanmış Olup Soybağının Reddi Davasının Neticelenmesiyle Kayyımın Temsil Görevi de Sona Erdiği - Aynı Kayyımın Görevlendirilmediği Bir İşte Küçüğü Temsil Edemeyeceği)
YHGKE. 2005/6-662KAYYIM TARAFINDAN DAVAYA DEVAM OLUNMASI ( İcra Tetkik Merciince Verilen Yetkiye Dayalı Olarak Alacaklı Tarafından Açılan Ortaklığın Giderilmesi Davasına Atanan Kayyım Tarafından Devam Olunabileceği )
YHGKE. 1982/1-915KAYYIM TARAFINDAN YAPILAN KİRA SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Sulh Mahkemesinin İznine Tabi Olması )
Y6.HDE. 2002/7038KAYYIM TAYİN EDİLEN MAL MEMURU ( Ortaklığın Giderilmesi Davasını Temyizi - Hazinenin Hak ve Menfaatini İlgilendirmediği İçin Harç Muafiyeti Uygulanamayacağı )
Y2.HDE. 2004/2667KAYYIM TAYİN EDİLEN MAL MEMURUNUN HARÇLAR KANUNU 1 VE 3 SAYILI TARİFELERİNE GİREN İŞLEMLERİ ( Harçtan Muaf Olması )
Y2.HDE. 2006/19411KAYYIM TAYİN EDİLMESİ ( Mahallin En Büyük Mal Memurunun Ad ve Soyadı Belirtilmeden Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
Y14.HDE. 2016/3155KAYYIM TAYİN EDİLMESİ ( Mirasın Hükmen Reddi İstemi/Davacıların Velayet Altında Olup Reşit Olmadığı - Velisinin Hukuki Yararı ile Küçüğün Hukuki Yararının Çatışma İhtimali Varsa Ergin Olmayan Küçüğün Kayyım ile Temsil Edileceği/Husumetin Kayyıma Yöneltilmesi Kayyım Gösterdiği Takdirde Delillerin Toplanması Gerektiği )
Y6.HDE. 2012/2187KAYYIM TAYİN EDİLMESİ ( Paydaşlığının Giderilmesi/Dava Konusu Edilen Taşınmazlarda Pay Maliki Mirasçılarına Adreslerinin Temin Edilememesi Üzerine Pay Maliki Mirasçılara Kayyım Tayin Edildiği - Bildirilen Adrese Usulüne Uygun Şekilde Tebligat Yapılarak Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği )
Y14.HDE. 2013/6226KAYYIM TAYİN EDİLMESİ ( Yargılamanın İadesi İstemi - Davacının Murisine Açık Kimliği Bilinmemesi Sebebiyle Kayyım Tayin Edilmek Suretiyle Taraf Teşkili Sağlanarak Dava Sonuçlandırıldığından Yargılamanın İadesi Sebeplerinin Gerçekleşmemesi Sebebiyle İstemin Reddi Gerektiği )
Y1.HDE. 2014/1898KAYYIM TAYİN EDİLMESİ ( Yolsuz Tescil Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil - Davacı Taşınmazda Paydaş Görünen Kişilerin Gerçekte Var Olmadıklarını Belirttiği/Açık Kimliği Bilinmeyen ya da Gaip Olan Kişilerin Mal Varlıkları Üzerinde Hazine Yararının Daha İyi Korunmasını Sağlamak Üzere Mahallin En Büyük Mal Memuru Kayyım Olarak Tayin Edileceği )
Y8.HDE. 2007/2581KAYYIM TAYİN EDİLMESİ GEREĞİ ( Mirasçıların ve Hazinenin Menfaatlerini Korumak İçin - Tapu İptali ve Tescil/Tüm Araştırma ve İncelemelere Rağmen Mirasçıların Yerleşim Yeri ve Adreslerinin Belirlenememesi )
Y18.HDE. 2014/10664KAYYIM TAYİN EDİLMESİ İSTEMİ ( Savunma Hakkını Güvence Altına Alan T.C. Anayasa'sının 36. Md. ile 6100 S. HMK.nun 27. Md.sinde Açıkça Belirtildiği Üzere Mahkemece Davanın Tarafları Dinlenmek İddia ve Savunmaları Alınmak Üzere Kanuni Şekillere Uygun Olarak Davet Edilmedikçe Hüküm Verilemeyeceği )
Y18.HDE. 2013/2149KAYYIM TAYİN EDİLMESİ İSTEMİ ( Talep Dilekçesi İlgililere Kayyım Adayına Tebliğ Edilmeden ve Duruşma ve Araştırma Yapmaksızın Ek Karar İle Talebin Kabulüne Karar Verildiği - Taraf Teşkili Sağlanıp Basit Yargılama Usulü Uygulanarak Karar Verileceği )
Y18.HDE. 2013/5204KAYYIM TAYİN EDİLMESİ İSTEMİ ( Taşınmaz Malikinin Sağ Olup Olmadığı Ölü İse Mirasçılarının Bulunup Bulunmadığının Kesin Olarak Belli Olmadığı - Taşınmaz Maliki Hakkında Yeterli Araştırma ve İnceleme Yapılmadan Mirasçıların Tesbit Edildiği Gerekçesiyle Davanın Reddinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y18.HDE. 2014/14250KAYYIM TAYİN EDİLMESİ İSTEMİ ( Taşınmazın Diğer Hissedarının Nerede Olduğu Sağ Mı Ölü Mü Olduğu Mirasçılarının Bulunup Bulunmadığı Hususunun Tespit Edilemediği - Taşınmaz Hissedarı Olan Yönünden Yeterli Araştırma ve İnceleme Yapılması Gerektiği )
Y8.HDE. 2017/9069KAYYIM TAYİN EDİLMESİ İSTENİLENİN KISITLANMASI ( Kayım Atanması İstemi/Sulh Hukuk Mahkemesi'nin Dosyasında Kısıtlanması ile İlgilinin Vasi Olarak Tayinine Karar Verildiği ve Vasinin Vasilik Görevine Devam Ettiğinin Anlaşıldığı - Sulh Hukuk Mahkemesi'nin Dosyası Getirtilip Kısıtlı ile Vasi Arasında Anılan Dava Konusunda Menfaat Çatışmasının Olup Olmadığının Araştırılacağı/Menfaat Çatışmasının Tespit Edilmesi Halinde Kısıtlıya Temsil Kayyımı Atanması Gerektiği )
Y8.HDE. 2017/1190KAYYIM TAYİN EDİLMESİ TALEBİ ( Duruşma Açılmak Suretiyle İnceleme Yapılması ve Delillerin Değerlendirilerek Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerekirken Dosya Üzerinden İnceleme Yapılarak Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y18.HDE. 2012/5542KAYYIM TAYİN EDİLMESİ TALEBİ ( Şirketteki Miras Kalan Hisselerin Yönetimi Sermaye Artırımı ve Denetim Hakkının Kullanılmasında Menfaat Çatışması Olabileceğinden Oğlunun Hissesinin İdaresi İçin - Davacıya Delillerinin Sorulacağı )
Y2.HDE. 2002/5558KAYYIM TAYİN EDİLMESİ VE DAVAYA KATILIMININ SAĞLANMASI ( Nesep Tashihi/Babanın Hükmen Tayini Davası )
Y2.HDE. 2004/3194KAYYIM TAYİN ETTİRİLEREK ÇOCUĞUN KAYYIM TARAFINDAN TEMSİL EDİLMESİ GEREĞİ ( Koca Tarafından Açılan Soybağının Reddi Davasında )
Y2.HDE. 2003/12276KAYYIM TAYİN ETTİRİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Mahkemece Resen - Babanın Boşandıktan Sonra Dünyaya Gelen ve Nüfusuna Kaydedilen Çocuğun Soybağının Reddi Davası )
Y2.HDE. 1975/7673KAYYIM TAYİNİ
YHGKE. 1980/2-94KAYYIM TAYİNİ
YHGKE. 1997/2-718KAYYIM TAYİNİ ( Ana babası sağ çocuğa )
Y2.HDE. 2005/12251KAYYIM TAYİNİ ( Ana Tarafından Açılan Babalık Davası - Yasal Temsilci Olan Ana İle Çocukların Menfaati Çatışma Halinde Olmasına Göre Çocuklara Kayyım Tayin Ettirilmesi Ve Davanın Kayyıma İhbar Edilmesi Gereği )
Y2.HDE. 2003/1970KAYYIM TAYİNİ ( Anne İle Çocuk Aralarında Yarar Çatışmasının Kabulü )
Y2.HDE. 2007/5051KAYYIM TAYİNİ ( Annenin Kendi Adına ve Velayetindeki Çocuklar Adına Mirası Reddettiği - Anne ve Çocukların Hukuki Yararlarının Çatıştığı/Mahkemece Küçükler İçin Kayyım Tayin Ettirileceği )
Y2.HDE. 2011/7704KAYYIM TAYİNİ ( Annenin Mirası Reddi Altsoyu Çocuğunun Yasal Mirasçılık Sıfatını Aldığı - Davanın Velayeten Açıldığı/Anne İle Çıkar Çatışması Olduğundan Kayyım Tayin Ettirilerek Davanın Huzurunda Görülmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2004/1318KAYYIM TAYİNİ ( Annenin Vekili Olan Avukatın Aynı Zamanda Çocuğa/Babalık Davası - Avukatlık Kanunu'na Aykırılığı )
Y2.HDE. 1985/3067KAYYIM TAYİNİ ( Babalık davası )
Y2.HDE. 1986/9188KAYYIM TAYİNİ ( Babalık Davası )
Y2.HDE. 1997/2177KAYYIM TAYİNİ ( Babalık Davası )
Y2.HDE. 2003/1536KAYYIM TAYİNİ ( Babalık Davası )
Y2.HDE. 1984/3186KAYYIM TAYİNİ ( Babalık davasında )
Y2.HDE. 2003/1892KAYYIM TAYİNİ ( Babalık Davasında Davanın Görülebilirlik Şartı Olması )
Y2.HDE. 2002/1536KAYYIM TAYİNİ ( Babalık Davasında Küçük İçin Kayyım Tayin Edilerek Davanın Cumhuriyet Savcısına Hazineye İhbarının Gerekmesi )
Y2.HDE. 2002/2141KAYYIM TAYİNİ ( Babalık Davasında/Çocuğa Ananın Dışında Bir Kişi Kayyım Tayin Edilmeli - Davanın Tüm İlgililere İhbar Edilmesi Gerek/Sonuca Göre Bir Karar Verilmeli )
Y2.HDE. 2004/7135KAYYIM TAYİNİ ( Babanın Oğluna Tapuda Satış İşlemi Yapacak Olması - Baba Vasi Tayini İstese de Hakimin Kayyım Olarak İsteği Değerlendirmesi Gereği )
Y2.HDE. 1979/2874KAYYIM TAYİNİ ( Babası Olan Küçüğe )
Y2.HDE. 2004/10410KAYYIM TAYİNİ ( Bir İşte Yasal Temsilcisinin Menfaati ile Küçüğün Menfaati Çatışıyorsa Vesayet Makamının Temsil Kayyımı Ataması )
Y2.HDE. 2005/11464KAYYIM TAYİNİ ( Bir Mirasçının Payını Haczettirmiş Olan Alacaklı Bu Mirasçı Yerine Paylaşmaya Katılmak Üzere Bir Kayyım Atanmasını İsteyebileceği/Ancak Paylı Mülkiyete Geçilmişse İsteyemeyeceği - İzalei Şuyu )
Y11.HDE. 2005/12751KAYYIM TAYİNİ ( Birleştirilen Davada Şirket Özvarlığının Tespiti ve Kayyım Tayini Gibi Farklı Taleplere de Yer Verildiği - Davalar Arasında Dayandırıldıkları Sebeplerin Farklı Olması Nedeniyle Kesinleşen Dava Dosyasının Eldeki Davalar Yönünden Kesin Hüküm Oluşturmadığı Kuvvetli Delil Değeri Taşıyabileceği )
Y2.HDE. 2016/12457KAYYIM TAYİNİ ( Çıkar Çatışması Sebebiyle Çocuğu Davada Temsil Etmek Üzere Kayyım Atanması İçin Vesayet Makamına İhbarda Bulunulması Gerektiği - Taraflar ve Kayyım Tarafından Sunulacak Deliller Değerlendirildikten Sonra Velayete İlişkin Bir Hüküm Kurulmasının Hukuka Uygun Olduğu )
Y2.HDE. 2016/4554KAYYIM TAYİNİ ( Çıkar Çatışması Sebebiyle Çocuğu Davada Temsil Etmek Üzere Kayyım Atanması İçin Vesayet Makamına İhbarda Bulunulması Gerektiği - Taraflar ve Kayyım Tarafından Sunulacak Deliller Değerlendirildikten Sonra Velayete İlişkin Bir Hüküm Kurulmasının Hukuka Uygun Olduğu )
Y2.HDE. 2011/1978KAYYIM TAYİNİ ( Davacı Annenin Ölen Eşinin Mirasını Kendi Adına ve Oğluna Velayeten Reddettiğini Belirterek Mirasın Reddini Talep Ettiği - Mirasın Reddinde Annenin Hukuki Yararı İle Çocuğun Hukuki Yararı Çatıştığından Küçüğe Kayyım Tayin Edileceği )
Y2.HDE. 2010/21877KAYYIM TAYİNİ ( Davacı Pay Sahibinin Karısının Payı Yönünden 3561 S.K Uyarınca Kayyım Tayini Talebi - Müdahil Davacının Mirasbırakanı İle Tapu Kayıt Malikinin Aynı Şahıs Olup Olmadığının Araştırılacağı )
Y2.HDE. 2002/3485KAYYIM TAYİNİ ( Davacının Vasiyet Edilen Veya Mirasçı Olmayıp Verilmiş Aciz Vesikası da Olmayan Kişi Olması - Dava Açma Ehliyetinin Olmaması )
Y2.HDE. 2003/2476KAYYIM TAYİNİ ( Davada Davalının Ruhi Rahatsızlığı Bulunduğu Yönünde Delalet Bulunması Halinde Davalı Hakkında Kayyım Tayin Ettirilip Bu Husus Hakkında Bekletici Mesele Yapılması )
Y2.HDE. 2004/3768KAYYIM TAYİNİ ( Davalı Çocuğun Menfaati ile Diğer Davalı ve Çocuğun Yasal Temsilcisi Olan Ananın Menfaatinin Çatışması Halinde Çocuğa Kayyım Tayininin Gerekmesi )
Y5.HDE. 2012/7405KAYYIM TAYİNİ ( Davalıların Maçhul veya Gaip Kişilerden ise Kayyım Tayini Yoluna Gidilerek Usulüne Uygun Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası )
Y2.HDE. 2004/6534KAYYIM TAYİNİ ( Evlat Edinmek İsteyen Vasi ile Evlatlık Arasında Yarar Çatışmasının Olması-Küçüğe Kayyım Tayin Ettirilip Davaya Dahil Edilmesinin Sağlanması )
Y2.HDE. 2003/1679KAYYIM TAYİNİ ( Evlat Edinmeye İzin Davası - Res'en Küçüğe Kayyım Tayin Ettirilmesi/Küçük Ayırt Etme Kudretini Haizse Görüşü Alınıp Davaya Devam Olunması Zorunluluğu )
Y2.HDE. 1980/9600KAYYIM TAYİNİ ( Evlatlığın ref'i )
Y2.HDE. 1976/3621KAYYIM TAYİNİ ( Evlatlık Sözleşmesinin İptali )
Y2.HDE. 1996/13418KAYYIM TAYİNİ ( Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti Anaya Verilse Bile Açılan Babalık Davasında Kayyım Tayininin Zorunlu Olması )
Y2.HDE. 2003/1821KAYYIM TAYİNİ ( Gaiplik Kararı Talepli Dava Açılması - Davaya Kayyım Tayini Olarak Devam Edilmesi )
Y2.HDE. 1997/5281KAYYIM TAYİNİ ( İdaresi Kimseye Ait Olmayan Mal Üzerinde Hazine'nin Hak ve Menfaati Varsa Mahallin En Büyük Mal Memurunun Kayyım Tayin Edilmesi )
Y20.HDE. 2008/5478KAYYIM TAYİNİ ( İlişkin Kararın Tanınması ve Tenfizi İsteminin Asliye Hukuk Mahkemesinde Görülüp Sonuçlandırılması Gerektiği )
Y2.HDE. 2008/15476KAYYIM TAYİNİ ( İzale-i Şuyu Davasının Konusu Olan Taşınmazın Paydaşlarının Belli Olduğu - Bu Kişilerin Gaip Olduklarının İleri Sürülmediği/Adreslerinin Tespit Edilememesi Halinde İlanen Tebligat Yolunun Mevcut Olduğundan İstemin Reddi Gereği )
Y5.HDE. 1991/29062KAYYIM TAYİNİ ( Kamulaştırılan Taşınmaz Malın Sahibi Bilinmiyorsa )
Y11.HDE. 1996/1825KAYYIM TAYİNİ ( Kayyımın Şahsına Yönelik İddiaların İtiraz Yoluyla Diğer Kararların İse Temyizen İncelenmesinin Gerekmesi )
Y8.HDE. 2005/677KAYYIM TAYİNİ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Nedenine Dayalı Tapu İptali Tescil - Kayıt Maliklerinin Yerleşim Yeri Ve Adreslerinin Belirlenmemesi Halinde Kayyım Huzuruyla Davaya Devam Olunacağı )
Y11.HDE. 2000/7777KAYYIM TAYİNİ ( Kooperatifi Temsil Edecek Kişilerin Bulunmaması Durumunda Kayyım Tayini Suretiyle Taraf Teşkilinin Sağlanması )
Y2.HDE. 1984/6412KAYYIM TAYİNİ ( Küçüğün Nüfus Kaydının Tashihi )
Y2.HDE. 2004/12847KAYYIM TAYİNİ ( Küçükle Annenin Yararlarının Çatışması/Vesayet Makamının Kayyım Tayin Etmesi Gereği - Soybağı İle İlgili Karar Alma ve Delil Değerlendirme Yetkisi Bulunmadığı )
Y2.HDE. 2004/13090KAYYIM TAYİNİ ( Küçükle Yasal Temsilcinin Menfaatlerinin Çatışması Nedeniyle )
Y2.HDE. 2010/2634KAYYIM TAYİNİ ( Mal Memurunun Kayyım Tayininin Gerekli Olup Olmadığını Belirlemek İçin Mahkemece Tapu Kaydında Geçen Kişilerin Aynı Kişi Olup Olmadığı ve Aynı Kişi İse Mirasçılarının Naklen Gittikleri Kaydın da Getirtilerek Sağ Olup Olmadıklarının Araştırılması Gerektiği )
Y2.HDE. 2004/1307KAYYIM TAYİNİ ( Mal Varlığının Büyük Bölümünün Yönetildiği Veya Temsil Edilen Kimsenin Payına Düşen Malların Bulunduğu Yer Vesayet Makamınca Atanacağı )
Y2.HDE. 2012/12868KAYYIM TAYİNİ ( Mirasın Gerçek Reddi İstemi - Annenin Hukuki Yararı ile Çocukların Hukuki Yararı Çatıştığından Küçüklere Kayyım Tayin Ettirilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2003/1909KAYYIM TAYİNİ ( Nüfus Kaydının Tashihi - Çocuklarında Davaya Katılımlarıda Sağlanarak Taraf Teşkili )
Y6.HDE. 2008/6739KAYYIM TAYİNİ ( Ortaklığın Giderilmesi - Davalı Paydaşın Soyadının Tapuda Yazılmamış Olması ve Açık Kimliğinin Tam Olarak Bilinmemesi Karşısında 3561 Sayılı Yasa Gereğince Davalıya Kayyım Tayini Gerektiği )
YHGKE. 2003/6-731KAYYIM TAYİNİ ( Ortaklığın Giderilmesi Davasında Davacı Alacaklının Mirasçı Borçlunun Haklarını Korumak İçin Kayyım Tayin Ettirmesinin Gerekmesi )
Y6.HDE. 2000/10802KAYYIM TAYİNİ ( Ortaklığın Giderilmesi Davasında Davalının Yaşayıp Yaşamadığının Bilinmemesi )
Y6.HDE. 2012/1177KAYYIM TAYİNİ ( Ortaklığın Giderilmesi İstemi - Malikin Kim Olduğu veya Oturduğu Yer Tespit Edilmemiş İse Mal Müdürü Kayyım Tayin Edilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2005/6269KAYYIM TAYİNİ ( Ortaklığının Giderilmesi - Paydaşların Uyruklarının Araştırılması Türk Vatandaşı Oldukları Anlaşıldığında Adresleri Tespit Edilemeyen Bu Şahıslara 3561 S.K Gereğince Kayyım Tayin Edilerek ve Davaya Kayyım Huzurunda Devam Edilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2003/1286KAYYIM TAYİNİ ( Reşit Olmayan Çocuğun Nüfus Kaydının Tashihi )
Y2.HDE. 2002/1156KAYYIM TAYİNİ ( Soy Bağının Reddi Davasında Küçüğün Menfaatinin Ana ve Davacı İle Çatışması Nedeniyle Küçüğe Kayyım Tayininin Gerekmesi )
Y2.HDE. 2012/12444KAYYIM TAYİNİ ( Soybağına İtiraz Davası/Tarafların Evlenmesinden Önce Doğan ve Annenin Nüfusuna Kayıt Edilmiş Çocuğun Tarafların Evlenmesinden Sonra Birlikte Bildirimle Davacı Babanın Nüfusuna Kaydedildiği - Ana ile Çocuk Arasında Menfaat Çatışmasının Olduğu/Kayyım Tayini Gereği )
Y2.HDE. 2004/449KAYYIM TAYİNİ ( Soybağının Reddi - Mahkemece Küçüğe Kayyım Tayin Ettirilmesi Husumetin Kayyıma Yöneltilmesi Delillerinin Toplanılması Sonucu Uyarınca Karar Verilmesi Gereği )
Y2.HDE. 2007/21189KAYYIM TAYİNİ ( Soybağının Reddi Davası - Mahkemece Küçüğe Kayyım Tayin Ettirilmesi Husumetin Kayyıma Yöneltilmesi Gerektiği/Çocuk İle Annesinin Menfaatinin Çatıştığı )
Y2.HDE. 2007/17974KAYYIM TAYİNİ ( Soybağının Reddi Davasının Ana ve Çocuğa Karşı Açılacağı/Davada Yasal Temsilci İle Çocukların Menfaatlerinin Çatıştığı - Kayyım Tayin Ettirilerek Husumetin Kayyıma Yöneltilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2007/19148KAYYIM TAYİNİ ( Soybağının Reddi İstemi - Küçüğe Kayyım Tayini ve Kayyımın Davaya Dahili Varsa Onun da Göstereceği Delillerin Toplanması Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1985/4821KAYYIM TAYİNİ ( Şirketin Organsız Kaldığı İddiası )
Y2.HDE. 1998/4131KAYYIM TAYİNİ ( Tanıma İşleminin İptali Davalarında Ana İle Çocuk Arasında Çıkar Çatışması Olduğundan Ana Çocuğu Temsil Edemeyip Çocuğa Kayyım Atanmasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 2002/13363KAYYIM TAYİNİ ( Ticari Şirkete Kayyım Tayini Davasının İşin Özelliği de Dikkate Alınarak Asliye Ticaret Mahkemesinde İncelenmesi )
Y8.HDE. 2017/4309KAYYIM TAYİNİ ( TMK 426. Maddesine Göre Ortaklığın Giderilmesi Davasında Kendisini Temsil Edecek Bir Kişinin Bulunmaması Nedeni İle Davalıya Temsil Kayyımı Atanması İstemi - Davada Kendisine Temsil Kayyımı Atanması İstenen Sendikanın Malvarlığı İle İlgili Olarak Korunması Gerekli Bir Menfaati Bulunmayacağı/Davada Temsil Kayyımı Atanması İstendiği/Adaylar Arasından Seçilecek Bir Kişinin Kayyım Olarak Atanmasına Karar Verilmesi Gerekirken Mahallin En Büyük Mal Memurunun Atanmasının İsabetsiz Olduğu )
Y2.HDE. 1992/593KAYYIM TAYİNİ ( Vasi Tayininde Usul Ne İse Kayyım Hakkında Uygulanacağı - Kaza Çevresindeki Vesayet Dairesi Hakimlerinin Kayyım Olamayacakları/Küçüğe Sulh Hakiminin Kayyım Tayin Edilip Yargılamaya Devam Edilemeyeceği )
Y2.HDE. 2004/3733KAYYIM TAYİNİ ( Vasinin Küçüğü Evlat Edinmek İstemesi Durumunda Menfaat Çatışması Söz Konusu Olacağından Küçüğün Kayyımla Temsilinin Sağlanması )
Y2.HDE. 2006/5591KAYYIM TAYİNİ ( Velayetin Verilmesi İstemi - Mahkemece Yapılacak İş Küçüğe Kayyım Tayin Ettirilmesi Davaya Dahili Delilleri Sorulup Toplanması Delillerin Bu Çerçevede Değerlendirilerek Karar Vermek Gerektiği )
Y2.HDE. 2002/851KAYYIM TAYİNİ ( Vesayet Altına Alınma İsteminin Kayyım Tayinini de İçerdiğinin Gözetilmesi Gereği - Eşin Kaybolması Nedeniyle Emekli Maaşının Alınamaması )
Y14.HDE. 2000/4512KAYYIM TAYİNİ ( Yargılama Sırasında Davalılardan Bazılarının Ölmesi ve Bunların Mirasçılarının Kimler Olduklarının Bilinememesi Nedeniyle )
Y2.HDE. 2002/3921KAYYIM TAYİNİ ( Yönetim Kayyımının Malvarlığının Büyük Bölümünün Yönetildiği Yer Vesayet Makamı Tarafından Atanması )
Y18.HDE. 2014/20234KAYYIM TAYİNİ DAVASI ( Her İki Davacının Vekili Olmasına Rağmen Gerekçeli Kararda Tek Davacı Vekili Olarak Yazıldığı - Kararın Düzeltilerek Onanacağı )
Y2.HDE. 2007/5599KAYYIM TAYİNİ DAVASI ( Tapu Malikinin Mirasçısı Olduğunu İddia Eden Kişilerin Müdahale İsteminin Kabulü Gereği - Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Tarafından Açılan Dava )
Y2.HDE. 2001/15694KAYYIM TAYİNİ GEREĞİ ( Küçükle Yasal Temsilcisi Arasında Yarar Çatışması - İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Tarafından Açılan Nüfus Kayıt Düzeltme Davası )
Y5.HDE. 2009/16166KAYYIM TAYİNİ GEREĞİ ( Taraf Teşkili Sağlanması İçin/Kamulaştırma Bedelinin Tespiti İdare Adına Tescili - Tapu Kaydında Davalıların Kimlikleri Belirlenemediği )
Y2.HDE. 2010/11840KAYYIM TAYİNİ GEREĞİ (Kadının Ölen Eşinin Mirasını Kendi ve Kızı Adına Reddetmesi - Husumetin Kayyıma Yöneltilmesi Gereği/Anne İle Çocuğun Hukuki Yararının Çatıştığı)
Y18.HDE. 2015/21722KAYYIM TAYİNİ İSTEMİ (Taşınmaza Ait Tapu Kaydının İlk Tesisinden İtibaren Bütün Tedavül Kayıtları İle Dayanakları Belgelerin Vergi Kaydıyla İlgili Bilgi ve Belgelerin Getirtilip Kayıt ve Belgelerde Kimlik Bilgilerinin Bulunması Halinde Nüfus Müdürlüğünden İlgililerin Nüfus Aile Kayıtlarının Getirtilerek Tapu Malikleriyle İrtibatının Araştırılması Varsa Mirasçılara Dair Mirasçılık Belgelerinin İstenilmesi Gerektiği)
Y11.HDE. 2012/13135KAYYIM TAYİNİ İSTEMİ (Yönetim Kurulunun Görev Süresi Bittiğinden Şirketin Organsız Kaldığı İddiasına Dayalı - Anonim Şirketlerde Görev Süresi Biten Yönetim Kurulu Üyelerinin Bu Sıfatlarının Kendiliğinden Düşeceğine Dair Bir Hüküm Bulunmadığı/Yönetim Kurulunun Yeni Yönetim Seçilene Kadar Olağanüstü ve Acil Durumlar İçin Görevlerine Devam Edeceğinin Kabul Edileceği - Davanın Reddedileceği)
Y12.HDE. 2016/23090KAYYIM TAYİNİ KARARI ( 3.Haciz İhbarnamesinin İptali - Şikayetçi Şirketin Ortakları ve Aynı Zamanda Temsilcileri Arasında Husumet Bulunduğu Görülmekle Bu Durumda Yargılamaya Devam Edilebilmesi İçin Asliye Ticaret Mahkemesi'nde Açılan Kayyım Tayinine Dair Davada Verilen Kararın Kesinleşmesinin Beklenmesi Gerektiği/Mahkemece Şikayetçi Şirkete Kayyım Tayin Edilmesi İçin Açılan Dava Hakkında Verilen Kararın Kesinleşmesi ve Kesinleşen Bu Karara Göre Hareket Edilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 1997/5634KAYYIM TAYİNİ KARARINA İTİRAZ ( Yugoslav Hava Yolları'na Ait Menkul Malların Sahipsiz Sayılamaması )
Y11.HDE. 2003/14334KAYYIM TAYİNİ TALEBİ ( Davacının Temyiz Aşamasında Davalı Hakkındaki Davasından Feragat Ettiğini Belirtmesi-Mahkemenin Feragat Hakkında Hüküm Verebilmesi İçin Kararın Bozulmasının Gerekmesi )
Y2.HDE. 2003/3260KAYYIM TAYİNİ TALEBİ ( İcareli Vakıf Şerhinin Kaldırılmış Olması Nedeniyle Talebin Reddi Gereği )
Y11.HDE. 2000/157KAYYIM TAYİNİ TALEBİNDE GÖREVLİ MAHKEME ( Organsız Kalan Kooperatif İçin )
YHGKE. 1993/2-790KAYYIM TAYİNİ ZORUNLUĞU ( Tabii babalık )
Y2.HDE. 1994/12359KAYYIM TAYİNİ ZORUNLULUĞU ( Babalık davası )
Y2.HDE. 1998/5422KAYYIM TAYİNİ ZORUNLULUĞU ( Babalık davasında küçüğe )
Y2.HDE. 1990/3804KAYYIM TAYİNİNDE GÖREVLİ MAHKEME VE UYGULANACAK HÜKÜMLER ( Anonim Şirkete Yönetim Kurulu Eksikliğinden Dolayı )
Y2.HDE. 1996/11287KAYYIM TAYİNİNE YETKİLİ MAHKEME ( Kayyımlığın Kaldırılması )
Y23.HDE. 2013/3128KAYYIM ÜCRETİ ( İflas Erteleme Davasında Erteleme Talebinin Geri Alındığı - Kayyımın Görevinin Devamına Gerek Bulunmadığından Ücretinin Yatırılması İçin Süre Verilmeyeceği/Ücretin Yatırılmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddilemeyeceği )
Y23.HDE. 2016/4888KAYYIM ÜCRETİ ( İflasın Kamu Düzenine Dair Olması Sebebiyle İflasın Ertelenmesini İsteyenin Bu Kararın İlânı Gerekli Yerlere Bildirilmesi Atanacak Kayyım İçin Belirlenecek Ücreti ve Alınacak Erteleme Tedbirlerinin Uygulanması İçin Gerekli Masrafları Avans Olarak Mahkeme Veznesine Peşin Yatırması Gerektiği )
Y2.HDE. 2005/1005KAYYIM VEKİLİ ( Dava Reddedildiğine Göre Kayyım Vekili Lehine Vekalet Ücreti Takdir Edilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
Y1.HDE. 2013/241KAYYIMA HUSUMET YÖNELTİLMESİ GEREĞİ ( Gaiplik ve Tapu İptali-Tescil - Kayyımın Atanması ve Kayyımın Görev ve Sorumluluklarıyla İlgili Yasal Hükümler Dikkate Alındığında Bu Tür Davaların Kayyıma Yöneltileceği )
Y2.HDE. 1974/184KAYYIMA TEVDİİ EDİLEN MALLARIN TESLİMİ ( Sendikaların Mal Varlıklarının Özel Kanun Yürürlüğe Girinceye Kadar Herhangi Bir Yere Devrinin Mümkün Olmaması )
Y2.HDE. 2005/6179KAYYIMA UYARI YAPILMASI GEREĞİ ( Soybağına İlişkin Davalar/Testlerin Yapılması - Kişilerin Zorunlu Olan ve Sağlıkları Yönünden Tehlike Yaratmayan İncelemelere Rıza Göstermekle Yükümlülüğü )
Y2.HDE. 1983/3966KAYYIMA UYGULANACAK HÜKÜMLER
Y6.HDE. 2008/2108KAYYIMA YAPILAN TEBLİGAT ( Müracaata Bırakılan Davanın Salt Atanan Kayyıma Yapılan Tebliğ İşlemiyle Yenilenmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Kayyımın Temsil Ettiği Davalıya da Tebligat Yapılması Gerektiği )
Y3.HDE. 1994/9508KAYYIMIN AÇTIĞI ECRİMİSİL DAVASI ( Husumet yönünden ret )
Y1.HDE. 2013/18371KAYYIMIN AÇTIĞI İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Gaip Kişinin Taşınmazdaki Hak ve Menfaatlerini Korumak İçin Haksız İşgal Sebebiyle İstediği Ecrimisile Yönelik Olarak - Hazineyi Temsilen Hareket Etmediği/Harçtan Muaf Tutulamayacağı )
Y11.HDE. 2000/9853KAYYIMIN AZLİ ( Medeni Kanununun 374. Maddesinde Öngörülen Azil ve Atama Niteliğindeki ve Mahkemenin Kayyımı Gözetim-Denetim Yetkisine Dayalı İdari Nitelikteki Kararlarından Olduğu )
Y1.HDE. 2014/20912KAYYIMIN DAVA HARÇLARINI YATIRMAMASI ( Davanın Bu Şekilde Sonuçlandırıldığı - Kayyımlıkla İlgili İşlemler Her Türlü Vergi Resim Harç Katkı Payı Gibi Mali Yükümlülüklerden Müstesnadır Hükmü Bulunsa da Burada Yargı Harçlarından Bağışıklığa Dair Özel Bir Düzenleme Bulunmadığı/Dava Açılırken Yatırılması Gereken Başvuru Harcı ile Peşin Harcın Davacı Kayyımdan Tahsil Edilmesi Bu Gereklilik Yerine Getirildiği Takdirde Davaya Devam Edilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2004/630KAYYIMIN DAVA TAKİP YETKİSİNİN BULUNMAMASI ( Paydaşa Mallarının İdaresi Amacıyla Mahkemece Atanmış Olan - Paydaşlığın Giderilmesi Davasında )
Y2.HDE. 2009/18031KAYYIMIN DAVAYA KATILMASININ SAĞLANMASI ZORUNLULUĞU ( Babalık Davası - Eksik İnceleme İle Hüküm Verilemeyeceği )
YHGKE. 1995/2-395KAYYIMIN DEĞİŞMESİ
Y11.HDE. 2005/3307KAYYIMIN GÖREVİNE SON VERİLMESİ TALEBİ ( Aile Mahkemesinin Vesayet Konularındaki Görevinin Kaldırıldığı - Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereği )
Y2.HDE. 2009/18153KAYYIMIN GÖREVLENDİRİLDİĞİ İŞİ BİTİRMESİ ( Temsil Kayyımı/Görevinin Son Bulacağı - İzale-i Şuyu Davası Neticelenip Taşınmaz İhale Edilerek Kesinleşmesi )
Y23.HDE. 2013/8782KAYYIMIN GÖREVLERİ ( İflasın Ertelenmesi Davası - Yeni Yasanın Bozmaya Uyulması Halinde Derhal Uygulanacağı/Kayyımın Envanter Düzenlemek Yönetim Kurulunun Yerine Geçmek ya da Yönetim Kurulu Kararlarının Onaylanması İçin Atanacağı Atanma Kararının Görevlerinin ve Temsil Yetkisinin İlan Edileceği ve Ticaret Siciline Tescil Ettirileceği )
Y23.HDE. 2013/6322KAYYIMIN GÖREVLERİ ( Şirketin Her Dönemine Dair Aktif ve Pasif Durumunu Mali Durumda Düzelme Olup Olmadığını İyileştirme Projesine Riayet Edilip Edilmediğini ve Borca Batıklıktan Kurtulma Yolunda Somut Adımlar Atılıp Atılmadığını Açıklayan Rapor Vermesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2014/1713KAYYIMIN HARÇTAN MUAF OLMAMASI ( Ecrimisil Davası/Başvurma Harcı ve Peşin Harcın Alınması Gerektiği - Karar ve İlam Harcının Alınmasının Yeterli Olmadığı/Harç İkmalinin Sağlanması Gerektiği )
Y3.HDE. 2012/8342KAYYIMIN HARÇTAN MUAF OLMAMASI (Ecrimisil Davası - Davacı Kayyımın Temsil Ettiği Gaip Kişilerin Hak ve Menfaatini Korumak İçin Dava Açmış Olduğundan Yargı Harçlarından Muaf Bulunmadığı/Dava Harcı Alındıktan Sonra Esasa Girileceği )
Y19.HDE. 2001/2282KAYYIMIN İŞTİRAKİ VE HAKİMİN TASDİKİ ( Çocuk İle Üçüncü Şahıs Arasında Yapılacak Herhangi Bir Tasarrufta Çocuğun Borç İltizam Etmesi Durumunda )
Y2.HDE. 2006/21325KAYYIMIN KISITLIYI TEMSİL ETME YETKİSİNİN BULUNMAMASI ( Dava ve Taraf Ehliyeti Kamu Düzenine İlişkin Olduğundan Resen Gözetileceği )
Y2.HDE. 2010/19474KAYYIMIN SIFATINA İTİRAZ ( Vasinin Sıfatına Karşı Yapılan İtirazları İnceleme Görevine İlişkin Hükümlerin Burda da Gözetileceği - Denetim Makamı Görevinin Asliye Hukuk Mahkemesine Ait Olduğu )
Y2.HDE. 2004/972KAYYIMIN ŞAHSINA İTİRAZ VEYA KAYYIMLIKTAN KAÇINMA ( İncelenmesi Usulü ve Görevli Merci )
Y2.HDE. 1999/86KAYYIMIN ŞAHSINA YAPILAN İTİRAZLARI İNCELEME ( Görevli Mahkeme )
Y2.HDE. 2004/11106KAYYIMIN ŞAHSINA YÖNELİK İTİRAZ ( Öncelikle Vesayet Makamında İncelemesi Yerinde Görülmemesi Halinde Denetim Makamınca Kesin Olarak Karara Bağlanması Gereği )
YİBGKE. 1960/5KAYYIMIN TAYİNİ TARİHİ ( Evlilikdışı Çocuk Adına Açılacak Babalık Davası Süresinin Başlangıcı )
YHGKE. 1995/2-251KAYYIMIN TEMSİL YETKİSİNİN KALMAMASI
Y2.HDE. 2009/6063KAYYIMIN YABANCI MAHKEMEDE AÇTIĞI DAVA ( Çocuk Adına ve Hükmün Çocuğun Açtığı Dava Sonucu Verilmiş Bulunması - Çocuğa Soybağının Reddi Davası Açma Hakkının Tanınmamış Olması Türk Kamu Düzenine Açıkça Aykırılık Oluşturmadığı )
Y11.HDE. 2014/818KAYYIMIN YETKİSİ ( Mahkeme Kararıyla Genel Kurul Toplantısı Yapılması Karar Kesinleşinceye Kadar Tedbir Mahiyetinde Şirketin Hak ve Menfaatlerinin Korunmasına Dair Tüm İşlemlerin Yapılması Konularında Yetki Verildiği - Genel Kurul Toplantılarında Kayyım Tarafından Belirlenen Gündem Maddelerinde Yasal Sınırların Aşılmadığı )
Y1.HDE. 2010/2513KAYYIMIN YETKİSİ ( Tapu İptali ve Tescil Talebi/Taşınmazın Paydaşlarının Sağ veya Ölü Olduklarına Dair Belge Bulunamadığı - İl Defterdarı'nın Kayyım Olarak Tayin Edildiği/Kayyımın Paydaş Aleyhine Açılan Davada Temsil Yetkisi Olduğu )
Y2.HDE. 2011/208KAYYIMLA İDARE EDİLEN TAŞINMAZ ( Gaibin/"Tapu İptali ve Tescil" Davası Sonucunda Hazine Adına İntikalen Tesciline Karar Verilip Kesinleştiği - Açılan Davaların Konusuz Olacağı/Devam Eden Bir Kayyımlık Bulunmadığı )
Y2.HDE. 2002/10807KAYYIMLA TAYİNİ GEREĞİ ( Küçüğe - Nesebin Reddi ve Babalık Davası )
Y2.HDE. 2010/4710KAYYIMLA TEMSİL ( Ortaklığın Giderilmesi Davası - Davalının Adresinin Araştırmaya Rağmen İlanen Tebilgat Yolu Tüketilmeden Kayyımla Temsil Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y2.HDE. 2007/13558KAYYIMLA TEMSİL EDİLME GEREĞİ ( Evlat Edinmek İsteyen Vasi İle Evlat Edinilmek İstenen Küçük Arasında Menfaat Çatışması Meydana Geleceği )
Y18.HDE. 2010/12140KAYYIMLIĞI GEREKTİREN HALLER ( Bir İşte Yasal Temsilcinin Menfaati İle Küçüğün veya Kısıtlının Menfaati Çatışırsa Vesayet Makamının İlgilisinin İsteği Üzerine veya Re'sen Temsil Kayyımı Ataması Gerektiği )
Y18.HDE. 2013/10887KAYYIMLIĞI GEREKTİREN HALLER (Davalılar Yönünden Yasal Koşulların Gerçekleşmediği - 4721 S. TMK'nun 640. Md. Hükmü Uyarınca Yargılama Yapılması ve Terekeye Temsilci Atanması Davalarının Tüm Mirasçılara Yöneltileceği/Kayyım Atanmasına Karar Verilemeyeceği)
Y2.HDE. 2004/1013KAYYIMLIĞIN İDARİ İŞLEMLERİNE YÖNELİK İSTEK ( Paranın İdaresi/Vesayet Makamınca Reddedilmesi - Kararın Denetim Makamınca İncelenmesi Gereği )
Y2.HDE. 1986/9054KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI
Y2.HDE. 1994/1226KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI
Y2.HDE. 1994/1755KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI
Y2.HDE. 2010/16845KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI ( Ancak Tapu Malikinin Yasal Mirasçıları veya Taşınmaz Üzerinde Ayni Hak Sahibi Olanlar Atamayı Gerektiren Sebebin Ortadan Kalkması Halinde İsteyebileceği )
Y2.HDE. 2003/10436KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI ( Davanın Kayyımlığın Kaldırılmasına İlişkin Olması )
Y2.HDE. 2003/15355KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI ( Davanın Kayyımlığın Kaldırılmasına İlişkin Olması )
Y2.HDE. 2002/565KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI ( Görevli Mahkeme - Davanın Açıldığı Tarihteki Kurallara Göre Görevli Mahkemenin Yeni Kanunla Görevsiz Hale Gelmesi )
Y2.HDE. 1997/2333KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI ( İstanbul Mahkemeleri Ayrı Olup Re'sen Birleştirme Kararı Verilmesinin Mümkün Olmaması )
Y18.HDE. 2014/283KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI ( Kayyım Atanması Hakkındaki İlamın İncelenmesinde Davacının Kök Mirasbırakanı ve Mirasbırakanı Hisseleri Yönünden de Kayyım Atandığının Anlaşıldığı - Bu Kişiler Yönünden de Davanın Kabulü Gerektiği )
Y2.HDE. 2004/515KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI ( Mahluliyet Kararının İptali - Tapu Malikinin Hazineden Başka Mirasçı Bırakmadan Öldüğünün Veya Gaipliğine Karar Verildiğinin Kanıtlanması Gereği )
YHGKE. 1998/2-536KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI ( Mahlül kararının iptali )
YHGKE. 1998/2-552KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI ( Mahlül kararının iptali )
Y2.HDE. 2000/1715KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI ( Mirasın Ölüm Tarihinde Açılacağı - Hiçbir İşlem Gerekmeksizin Mirasçılara İntikal Etmesi )
Y2.HDE. 2005/15966KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI ( Sulh Mahkemesince Verilen Hükmün Onanmasına Veya Bozulmasına İlişkin Karara Karşı Karar Düzeltme Yoluna Gidilemeyeceği )
Y2.HDE. 2006/3447KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI ( Tapu Kayıt Malikinin Mirasçılarından Birinin Öldüğü Sağ Görünen Kişinin Ölüm Kaydının İşlenmesi veya Gaip İse Gaiplik Kararı İle Mirasçılarının Belirlenmesi Mirasçılık Belgesinin Getirilmesi İçin Davacıya Yetki ve Önel Verileceği )
Y2.HDE. 2007/8290KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI ( Tapu Maliki İle Davacıların Miras Bırakanın Aynı Kişi Olup Olmadığının Tespiti Mümkün Olduğu Dikkate Alınarak İstemin Değerlendirilmesi Gerektiği )
YHGKE. 1996/2-1KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI ( Teşkili tarafeyn )
Y2.HDE. 2003/4138KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI ( Yabancılık Unsuru Bulunan Verasete Dayalı Kayyımlığın Kaldırılması Davalarında Karşılıklılık Esasının Gözetilmesi )
Y8.HDE. 2017/187KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI (Öz Annenin Kayyım Olarak Atanması - Mahkemece Davacının Murisinin Taşınmazdaki Payı Yönünden Sadece Kayyımlık Kararının Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerekirken Talep Aşılarak Davacının Murisinin Paydaş Olmadığı Parselde Muris Dışındaki Paydaşların Payı Yönünden de Kayyımlık Kararının Kaldırılmasına Karar Verilmesinin İsabetsizliği)
YHGKE. 1987/2-476KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI DAVASI ( Dava Konusu Taşınmazla İlgili Mülkiyete İlişkin Dava Olması Nedeniyle Mülkiyete İlişkin Davanın Bekletici Mesele Sayılması )
Y2.HDE. 2003/2000KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI DAVASI ( Davacıların Davadan Feragat Etmesi - Kendisini Vekille Temsil Ettiren Kayyım Lehine Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gereği )
Y2.HDE. 2003/16464KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI DAVASI ( Görev - Vesayet Makamının Aile Mahkemesi Olduğu )
Y18.HDE. 2013/8351KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI DAVASI ( Tapu Kayıtlarında ve Mirasçılık Belgesinde Paydaşların İsimleri Konusunda Çelişkiler ve Benzerlikler Olduğu - Kadastro Tespit Tutanağı İle Kök Kayıtları ve Dayanak Belgelerinin Getirtilip Çelişkilerin Giderilerek Karar Verileceği )
Y18.HDE. 2012/6187KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Mahkemenin Son Oturumunda Hüküm Sonucu Okunup Tutanağa Geçirilmediğinden Yasaya Uygun Tefhim ve Hükümden Sözedilemeyeceği - Yeniden Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y2.HDE. 2010/15139KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Paranın İadesi İstemi - Bu İstek Üstün Mirasçılık Haklarına Dayandığına Göre T.M.K.nun 585. Md. Hükmü Çerçevesinde İncelenebileceği )
Y18.HDE. 2013/5116KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Taşınmaz Malikinin Sağ Olup Olmadığı Ölmüş ise Mirasçılarının Bulunup Bulunmadığı Belli Olmadığından Taşınmaz Maliki Hakkında Yeterli Araştırma ve İnceleme Yapılmaksızın Mahkemece Eski Tarihli Belgeye Dayanılarak Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y2.HDE. 2011/12748KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Taşınmazın İdaresiyle İlgili Olarak Adana Defterdarının Kayyım Tayin Edildiği Belirtildiği - Davalı Olarak Gösterilen Adana Defterdarının Davada Taraf Sıfatının Mevcut Olduğu )
Y2.HDE. 2006/7405KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI KARARI ( Yetkili Vesayet Makamı Pendik Sulh Hukuk Mahkemesi Olduğuna Göre Kayyımlığın Kaldırılmasına Karar Verme Yetkisi de Bu Yer Mahkemesine Ait Olduğu )
Y2.HDE. 2010/19497KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI TALEBİ ( Mirasbırakan İle Tapu Kayıt Malikinin Aynı Kişi Olup Olmadığının Tespit Edileceği/Mirasbırakanın Gaipliği İle Taşınmazın Satışına Dair Dava Dosyasının Getirtileceği - Davacılar İle Mirasbırakan Arasındaki İrs Bağının Duraksama Yaratmayacak Şekilde Belirleneceği )
Y2.HDE. 2002/1868KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI VE BEDELİN TAHSİLİ DAVASI - GÖREVLİ MAHKEME ( Vakıf Taşınmazdaki Hisse İçin Açılan )
Y2.HDE. 2003/5059KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI VE TAŞINMAZ HİSSESİ SATIŞ BEDELİNİN MİRASÇILARA ÖDENMESİ ( Kayyımlığın Kaldırılmasında Görevli Mahkemenin Vesayet Makamı Olan Sulh Hukuk Mahkemesi Olduğu - Bedelin Tahsilinin İse Davanın Değerine Göre Belirleneceği )
YHGKE. 2001/2-580KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI VE TAŞINMAZIN MAHLULEN VAKIF ADINA TESCİLİ TALEBİ ( Mahluliyet Kararının Kaldırılmış Olması Halinde Yapılacak İşlemler )
YHGKE. 1995/2-590KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI VE TESCİL DAVASI ( İcareteynli Vakıf Mutasarrıfının Ölmesi ile Taşınmazın Mahlulen Vakfa Dönmesi ve Mahluliyet Kararı Alınması )
YHGKE. 1995/2-395KAYYIMLIĞIN REF'İ
Y2.HDE. 1996/11287KAYYIMLIĞIN SONA ERMESİ
Y2.HDE. 2011/460KAYYIMLIĞIN SONA ERMESİ ( Yönetim Kayyımlığı Kayyımın Atanmasını Gerektiren Sebebin Ortadan Kalkması veya Kayyımın Görevden Alınmasıyla Sona Ereceği )
YHGKE. 2017/1-1201KAYYIMLIK ( Davacı Kayyımın Yargı Harçlarını Ödeme Yükümü Altında Olduğu Anlaşıldığına Göre Başvurma Harcı İle Peşin Nispi Karar ve İlam Harcı Ödenmedikçe Eldeki Davaya Devam Etme Olanağı Bulunmadığı - İtirazın İptali )
Y18.HDE. 2015/12364KAYYIMLIK ( Davacı Tarafından Açılan Davada Küçüklerin Çocukları Olmadığının Tespiti İle Soybağının Reddine Karar Verilmesinin İstendiği ve Davanın Küçüklere Kayyım Tayin Ettirilmeden Karara Bağlandığı - Yasal Düzenlemeler Dikkate Alındığında Mahkemece Küçüklere Kayyım Tayin Ettirilip Davanın Kayyıma Yöneltilmesi Gerektiği )
Y18.HDE. 2014/283KAYYIMLIK ( Kaldırılması İstemi - Davacının Kök Mirasbırakanı ve Mirasbırakanı Hisseleri Yönünden de Kayyım Atandığı/Bu Kişiler Yönünden de Davanın Kabulü Gerektiği )
Y5.HDE. 2016/14541KAYYIMLIK ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil - Kayyımlıkla İlgili İşlemler Her Türlü Vergi Resim Harç ve Katkı Payı Gibi Mali Yükümlülüklerden Müstesnadır Hükmüne Yer Verilmişse de Burada Yargı Harçlarından Bağışıklığına Dair Özel Bir Düzenleme Bulunmadığı )
Y2.HDE. 2002/3130KAYYIMLIK ( Temyiz Eden Dava Konusu Taşınmazda Kayyım Tayin Edilen Hissedarın Kendisi Olduğunu İleri Sürmekte - Temyiz Edenle Tapudaki Hissedarın Aynı Kişi Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
Y5.HDE. 2016/11498KAYYIMLIK (Davalılardan Birine Kayyım Atanmasına Dair Kararın Dosya Arasına Alınmadığı ve Bu Husus Gerekçeli Karar Başlığından Gösterilmediği - Kayyım Davaya Dahil Edilerek Kamulaştırma Bedelinin 3561 Sayılı Kanun Hükümleri Uyarınca Değerlendirilmek Üzere Kayyıma Ödenmesine Dair Hüküm Kurulması Gerektiği)
Y23.HDE. 2013/4049KAYYIMLIK (İflasın Ertelenmesi - Kayyımın Yetkileri Düzenlenirken Verilen İhtiyati Tedbir Kararının Yerine Getirilip Getirilmediğinin Denetlenmesi İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanmasından Doğabilecek İhtilafların Çözümü Şeklinde Maddi Hukuk Alanında Sonuç Doğuracak Tedbir Kararı Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)
Y2.HDE. 2011/204KAYYIMLIK DAVASI ( Kayyımlık Kararının Kaldırılması İstemi - Taşınmaz Mülkiyetinin Tevarüs Yoluyla İntikalini Sağlamaya Yönelik Bir Mirasçılık Belgesi Verilmesine İlişkin Olmadığı Gibi Mülkiyetin Davacılara Naklini Amaçlayan Bir Dava Olduğu )
Y1.HDE. 2011/9334KAYYIMLIK DOSYASI (Hazinenin Açtığı Gaiplik ve Tescil İstemi - Davaya Konu Taşınmazların Mutasarrıflarının Gaip Olup Olmadıkları Bakımından Gerekli Araştırma ve Soruşturmanın Yapılması ve Nüfus Kayıtlarının ve Kayyımlık Dosyasının Temini Gerektiği)
Y1.HDE. 2014/8631KAYYIMLIK GÖREVİ GEREĞİ GAİP KİŞİNİN HAKKININ KORUNMASI İÇİN DAVA AÇILMASI ( Elatmanın Önlenmesi Davası/Davanın Harca Tabi Bir Dava Olduğu - Harç İkmali Sağlanmadan Yargılamanın Sürdürülemeyeceği/Harcın Davacı Kayyımdan Tahsil Edilmesi Halinde Davaya Devam Edileceği )
Y2.HDE. 2003/9068KAYYIMLIK GÖREVİNİN ÖLÜMLE SONA ERMESİ ( Babalık Davası/Avukatla Vekalet İlişkisinin de Sona Erdiği - Sulh Hukuk Mahkemesine Yeni Kayyım Atanması İçin Yazı Yazılması Gereği )
Y2.HDE. 2011/460KAYYIMLIK KARARININ KALDIRILMAMASI ( Yönetim Kayyımlığı Kayyımın Atanmasını Gerektiren Sebebin Ortadan Kalkması veya Kayyımın Görevden Alınmasıyla Sona Ereceği )
Y2.HDE. 1994/4610KAYYIMLIK KARARININ KALDIRILMASI
Y2.HDE. 2003/10131KAYYIMLIK KARARININ KALDIRILMASI ( Alınana Kararla Kayyımlığın Sona Ermesi )
Y2.HDE. 2012/10712KAYYIMLIK KARARININ KALDIRILMASI ( Davacı Kendi Adına Bulunan Mirasbırakanın Taşınmazına İlişkin Kayyımlık Kararının Kaldırılmasını Talep Etmesi - Taşınmazın Parsel Numaralarında ve Hissenin Pay Bölümünde Hata Yapıldığı )
Y2.HDE. 2003/1437KAYYIMLIK KARARININ KALDIRILMASI ( Husumet-Taşınmazın Belli Bir Payında Kayyımlık Bulunması )
YHGKE. 2000/2-1216KAYYIMLIK KARARININ KALDIRILMASI ( İştirak Halindeki Mülkiyete İştirak Maliklerinden Birisinin Hakka Etkin Davayı Tek Başına Açıp Takip Etmesinin Olanaksız Olması )
YHGKE. 1996/2-533KAYYIMLIK KARARININ KALDIRILMASI ( Mal Memurunun Değişmesi )
Y2.HDE. 2010/21445KAYYIMLIK KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Davacıların Tapu Kayıt Malikinin Yasal Mirasçısı Oldukları Belirlendiğine Taşınmazın da Ortaklığın Giderilmesi Yöntemiyle Satılarak Paraya Çevrilmiş Olmasına Göre İsteğin Kabulü Gerektiği )
Y2.HDE. 2011/204KAYYIMLIK KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Davacıların Tapu Kayıt Maliklerin Yasal Mirasçısı Oldukları Belirlendiğine Göre İsteğin Kabulü Gerektiği )
Y8.HDE. 2017/6121KAYYIMLIK KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Kayyım Atanması İstemine Ait Davaların Kamu Düzeni İle Yakından İlgili Olduğu/Mahkemelerin Hiçbir Kuşku ve Duraksamaya Neden Olmaksızın Gerekli Araştırmayı Yaparak Karar Vermesi Gerektiği - Tapu Kaydı ve Nüfus Kaydında Geçen Kişilerin Kimlik Bilgilerinin Farklılığı Karşısında Mahkemece Tapuda İsim Tashihi Davası Açmak Üzere Süre Verilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2010/21429KAYYIMLIK KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Mahkemece Bozmaya Uyulduğu - Bozmaya Uyulduğu Halde Tedbir Şerhinin Terkini İsteğiyle İlgili Bir Karar Verilmemesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y3.HDE. 2009/15135KAYYIMLIK KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Maliklerin Hazineden Başka Mirasçı Bırakmadan Ölmeleri Halinde Taşınmaz Mahlülen Vakfına Döneceği - Yayım Tarihine Kadar Son Mirasçı Sıfatıyla Hazine Adına Tescil Edilen Taşınmazlar Bu Düzenlemenin Dışında Tutulduğu )
Y2.HDE. 2010/22144KAYYIMLIK KARARININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN TALEPLER ( Evrak Üzerinde İncelenerek Karara Bağlanabileceğine İlişkin Bir Hüküm Bulunmadığı )
Y3.HDE. 2012/8249KAYYIMLIK SIFATI (Defterdarın Gaip Kişi Adına Yapmış Olduğu İş ve İşlemler Nedeniyle Hazine Adına Hareket Etmediğinin Mahkemece Gözetileceği - Kayyım Bulunan Defterdarın Gaip Kişinin Hak ve Menfaatlerine Göre Hareket Ettiğinin Kabulü )
Y3.HDE. 2012/21510KAYYIMLIK SIFATI İLE AÇILAN DAVA ( Davacı Eldeki Dava Yönünden Harçtan Muaf Olmadığı/Dava Peşin Harcı Yatırılmak Suretiyle Davacıya Süre Verilerek Peşin Karar ve İlam Harcının Tamamlatılması Gerektiği - Ecrimisilin Faiziyle Tahsili )
Y18.HDE. 2012/6889KAYYIMLIK ŞARTLARININ BULUNMASI (Taşınmaz Malikinin Nerede Olduğunun Bilinmediği - Mirasçılarının Bulunup Bulunmadığının Belli Olmadığı/Mirasçılığı İddia Edilen Kişilerin Mirasçılıklarının Kanıtlanamadığı/Kayyım Tayini Davası )
Y18.HDE. 2015/21722KAYYIMLIK ŞARTLARININ OLUŞMASI (Taşınmaza Ait Tapu Kaydının İlk Tesisinden İtibaren Bütün Tedavül Kayıtları İle Dayanakları Belgelerin Getirtilip Kayıt ve Belgelerde Kimlik Bilgilerinin Bulunması Halinde Nüfus Müdürlüğünden İlgililerin Nüfus Aile Kayıtlarının Getirtilerek Tapu Malikleriyle İrtibatının Araştırılması Varsa Mirasçılara Dair Mirasçılık Belgelerinin İstenilmesi ve Toplanan Delillerin Birlikte Değerlendirilerek Karar Verileceği)
Y2.HDE. 2008/12906KAYYIMLIK ŞERHİNİN KALDIRILMASI ( Kararda Talebin Aşıldığı - Gerekçeli Kararın Tefhim Edilen Karar Yanlış da Olsa Ona Uygun Olarak Düzenleneceği )
Y1.HDE. 2015/14713KAYYIMLIKLA İLGİLİ İŞLEMLERİN YARGI HARÇLARINDAN BAĞIŞIKLIĞI ( Yargı Harçlarından Bağışıklığa İlişkin Özel Bir Düzenleme Bulunmadığı - Dava Açılırken Yatırılması Gereken Başvuru Harcı ile Peşin Harcın Davacı Kayyımdan Tahsil Edilmesi Bu Gereklilik Yerine Getirildiği Takdirde Davaya Devam Edilmesi Gerektiği - Ecrimisil davası )
Y1.HDE. 2014/20912KAYYIMLIKLA İLGİLİ İŞLERDE MALİ YÜKÜMLÜLÜK ( Mali Yükümlülüklerden Müstesnadır Hükmü Bulunsa da Burada Yargı Harçlarından Bağışıklığa Dair Özel Bir Düzenleme Bulunmadığı - Dava Açılırken Yatırılması Gereken Başvuru Harcı ile Peşin Harcın Davacı Kayyımdan Tahsil Edilmesi Bu Gereklilik Yerine Getirildiği Takdirde Davaya Devam Edilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2004/6-509KAYYIN ATANMASI GEREKMEMESİ ( Elbirliği Mülkiyetine Tabi Malda Ortaklığın Giderilmesi Davası - Yalnızca Mirasçıya Ya da İcra Mahkemesinden Yetki Alan Alacaklıya Tanındığı )
Y6.HDE. 2005/7276KAYYUM ( Kayyum Atanılan Kişilere İsabet Eden Satış Bedelinin Mahkemece Açtırılarak Milli Bir Bankadaki Hesaba Depo Edilmesi Gerekirken Hesap Açtırma Yükümlülüğünün Kayyum Hazine Vekiline Yükletilmesinin Hatalı Olması )
Y5.HDE. 2005/164KAYYUM ( Kayyumun veya Vekilinin Duruşmaya Girmesi ve Kamulaştırmayı Öğrenmesi Hak Düşürücü Süreyi Başlatmayacağı )
YHGKE. 1995/3-968KAYYUM ( Kimsesiz taşınmazların idaresi )
Y18.HDE. 1997/10112KAYYUM ATANMA TALEBİ ( Site Yöneticisinin Kat Malikleri Kurulu Kararının İptalini Dava Etmek İçin )
Y11.HDE. 1997/1979KAYYUM ATANMASI ( Şirket Genel Kurul Toplantısına İflas İdaresinin Çağrılmadığı İddiasıyla Şirkete Kayyum Atanması Talebi )
Y11.HDE. 1998/570KAYYUM ATANMASI ( Şirketin Temsil Edilmemesi Nedeniyle Davacıya Uygun Süre Verilip Şirkete Kayyum Atanmasının Sağlanması )
Y23.HDE. 2013/3540KAYYUM ATANMASI (Genel Kurul Kararlarının İptali İstemi - Kooperatifi İş Bu Davada Temsil Etmek Üzere Bir Kayyum Atanması İçin Davacıya Süre ve Yetki Verilerek Atanacak Kayyum Marifetiyle Davanın Görülerek Sonuçlandırılması Gerektiği)
Y11.HDE. 2011/4945KAYYUM ATANMASI İSTEMİ ( Genel Kurulda Alınan Kararların İptali İstemi - Davacılar Yönetim Kuruluna Seçilenin Temyiz Kudretinden Yoksunluğunu İleri Sürdüklerine Göre Genel Kurul Kararı Tarihi İtibariyle Bu Kişinin Fiil Ehliyetine Sahip Olup Olmadığı ve Kararın Bu Yönüyle Yok Hükmünde Bulunup Bulunmadığı İrdelenmeden Hüküm Kurulamayacağı )
Y11.HDE. 2000/8343KAYYUM ATANMASI TALEBİ ( Şirket Ortağı olan Davacının Genel Kurul Toplantısına Usulünce Çağrılmaması Sebebiyle )
Y2.HDE. 1981/9600KAYYUM DAVASI ( Evlatlık Davası Açamayacak Olan Ana Baba Koşulları Varsa Çocuğa Atanacak Görmen Yani Kayyım Davası Açabilmesi )
Y9.HDE. 1999/19080KAYYUM MARİFETİYLE YÖNETİLEN SENDİKA ( Fark İhbar Tazminatı Talebi - Temyiz Aşamasında Davacı Tarafça İşveren Tarafından Düzenlenen Bordrolardaki Davacıdan da Sendika Aidatının Kesildiği Şeklindeki İfadenin Ne Dereceye Kadar Doğru Olduğunu Tahkiki Gereği )
Y23.HDE. 2012/2365KAYYUM RAPORU ( İflasın Ertelenmesi Kararı Tarihinden Sonra Dosyaya Sunulan Kayyum Raporlarında Davacı Şirketin Gayrıfaal Duruma Düştüğü ve Borca Batıklıktan Kurtulamayacağının Belirtildiği/İİK'nun 179/b- Son Fıkrası Hükmüne Göre Değerlendirme Yapılarak Karar Verileceği - İflasın Ertelenmesi Talebi )
Y1.HDE. 2012/1969KAYYUM ŞERHİNİN KALDIRILMASI VE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Kendisine Husmet Yöneltilen Kayyum Hakkında Yargılama Giderlerine Hükmedilemeceği - Harçlar Kanunu Gereğince Mal Müdürünün Yargılama Giderlerinden Sorumlu Olmadığı )
Y11.HDE. 1999/951KAYYUM TAYİNİ ( Genel Kurulda Yönetim Kurulu Seçilmeyen Şirket İçin )
Y11.HDE. 2004/1500KAYYUM TAYİNİ ( Organ Eksikliğinin Tamamlanması için Şirketi İdare ve Temsile Yetkili Kayyum Heyeti Atanması İsteminin İçinde Ortaklığın Feshi ve Tasfiye İsteminin de Olması )
Y6.HDE. 1985/14759KAYYUM TAYİNİ ( Ortaklığın Giderilmesi )
Y12.HDE. 1998/4066KAYYUM TAYİNİ ( Şirket Adına Çek Keşide Etmeye Yetkili Kişinin Yetkisini Ortadan Kaldırmaması )
Y6.HDE. 1997/2103KAYYUM TAYİNİ ( Uyulacak Usul - Ortaklığın Giderilmesi )
YHGKE. 1976/2896KAYYUM TAYİNİ ( Vasiyle kısıtlının menfaatinin çatışması halinde )
Y17.HDE. 2010/1270KAYYUM TAYİNİ (Alacaklının Açmış Olduğu İstihkak İddiasının Reddi Davası - Davada Borçlu Kısıtlı ile Davalı "Oğlu 3. Kişi" Vasi Arasında Menfaat Çatışması Bulunduğu/Borçluya Kayyum Tayini ile Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Davanın Görüleceği)
Y11.HDE. 2006/7712KAYYUM TAYİNİ İSTEMİ ( Koşulları Oluşmayan Kayyum Tayini İsteminin Reddi İle Hisse Devir İşlemine Dair Pay Defterlerindeki Tescil Kararlarının İptaline İlişkin Olarak Verilen Kararda İsabetsizlik Olmadığı )
Y6.HDE. 1997/6862KAYYUMDAN HARÇ ALINMASI ( Ortaklığın Giderilmesi )
YHGKE. 1997/2-31KAYYUMLUĞUN KALDIRILMASI ( Mutasarrıfın ölümü )
YHGKE. 1995/2-1052KAYYUMLUK KARARININ KALDIRILMASI VE TESCİL ( Taraf ehliyeti )
Y3.HDE. 2012/12524KAYYUMUN YARGI HARCINDAN MUAF OLMADIĞI ( Dava Peşin Harcı Yatırılmak Üzere Süre Verilmek Suretiyle Peşin Karar ve İlam Harcı Tamamlatılmadan Davanın Sonuçlandırılamayacağı - Ecrimisil Talebi )
Y2.CDE. 2001/35691KAZA ( Sanıkların Evde Kahvaltı Yapmakta Oldukları Esnada Çocuklarının Balkondan Düşerek Ölmesinde Suç Unsuru Olmaması )
Y14.HDE. 2005/6654KAZA / İLÇE SINIRLARI ( Tapuda İsim Düzeltme Davası - Yetkili Mahkemenin Belirlenmesinde Belde Sınırları Değil Gayrimenkulün Bulunduğu Mahallin Kaza Sınırlarının Önemli Olduğu )
YHGKE. 2006/19-300KAZA ÇEVRESİNDE TİCARET MAHKEMESİ BULUNMAMASI ( Davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği - Sonradan Bu Mahkemeye Ticaret Dairesi İlave Edilmesi Durumunda Dosyanın Belirtilen Daireye Aktarılacağı/10 Günlük Sürenin Geçirilmesi Halinde Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği )
Y21.HDE. 2006/18008KAZA HALİNDE SORUMLULUK SİGORTASI ( Adam Çalıştıran Sorumluluk Riskini Sigorta Ettirebileceği - Çifte Ödemeye Neden Olunmaması Amacıyla Sigortacının Kazalı İşçiye Ödemiş Olduğu Sigorta Bedelinin Tazminattan İndirileceği )
Y11.HDE. 2004/11987KAZA İHBARI ( Ne Zaman ve Ne Şekilde Yapıldığı Araştırılarak Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olmasına Göre Hangi Gerekçe İle Rizikonun Gerçekleştiği Bilinerek Zeyilname Düzenlendiği Hususlarının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği - Kasko Sigortası Sözleşmesine Dayalı Tazminat )
Y11.HDE. 2004/6483KAZA İHBARI ( Sigorta Akdinin Feshedildiği Yönünde Bir Belge Bulunmadığı - Kaza İhbarı Üzerine %10 İşgücü Kaybına Göre Hesaplanan Tazminatın Ödendiği Gerekçesiyle Davanın Kabulü İsabetli Bulunduğu )
Y11.HDE. 2003/2604KAZA İLE ALKOL ARASINDA İLLİYET BAĞI BULUNUP BULUNMAMASI ( Tedavi Giderlerinin Sağlık Sigorta Poliçesi Kapsamına Girip Girmediğinin Tesbitinde )
Y17.HDE. 2010/7675KAZA İLE FAZLA YOLCU TAŞINMASI ARASINDA İLLİYET BAĞI BULUNMAMASI (Aracın Kiralık Olarak Kullanıldığının İspatlanamadığı/Hasarın Teminat Kapsamında Kaldığı)
Y11.HDE. 1996/3239KAZA İLE ÖLÜM - ECEL İLE ÖLÜM ( Sigorta Ölüm Rizikosunun Farklı Olması )
Y10.HDE. 2004/1096KAZA İLİŞKİSİ ( Davalının İşyerindeki Sıfatı Araştırılıp Tespit Edilmeli Daha Önce Kesinleşmiş Gerçek Zarar Tavanı Varsa Bu Esas Alınması Davalı İle Kazalı İlişkisi Araştırılması Gereği - İş Kazası Sonucu İşgöremezlik/Rücuan Tazminat )
Y10.HDE. 2003/6953KAZA MERCİİ KARARLARI ( Kesinleşmiş Mahkeme Hükmü ile Düzeltilmiş Nüfus Kütüğündeki Doğum Tarihi Aslı ve İlk Kayıt Olarak Kabul Edilmesi ve 506 Sayılı Yasa Uygulamasında Dikkate Alınması )
Y11.HDE. 2006/374KAZA NEDENİYLE ARACA VERİLEN ZARARIN TAHSİLİ ( Kazanın Alkolün Etkisi Altında Oluştuğu Kabul Edilerek Davanın Reddedilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
Y11.HDE. 2005/13456KAZA NEDENİYLE ARAÇTA OLUŞAN HASARIN TAZMİNİ ( Hasarın Teminat Dışı Olduğu İddiası/İspat Külfetinin Sigortacıya Ait Olduğu - Zararın Teminat Dışı Kalması İçin Kazanın Salt Alkolün Etkisiyle Meydana Gelmiş Olması Gereği )
Y7.HDE. 2006/372KAZA NEDENİYLE MEYDANA GELEN HASAR ( Davacı Değer Kaybından Dolayı Kendi Kiralayanına Karşı Sorumlu Olacağından İleride Kiralayanı Tarafından Kendisinden İstenebilecek Uçağın Değer Kaybı Zararını Davalılardan İsteme Hakkının Bulunduğu )
Y9.HDE. 2006/16499KAZA NEDENİYLE OLUŞAN DEĞER KAYBI ( Sonraki Sigorta İşleminde Hasarsızlık İndiriminden Yararlanamama Gibi Hususlar Göz Önünde Bulundurulması Gereği )
Y11.HDE. 2004/11393KAZA NEDENİYLE OLUŞAN HASARIN TAZMİNİ ( Kaza Sırasında Alkollü Olunduğunun Tespit Olunması Halinde Alınan Alkolün Kazaya Etkisi Hususunda Uzman Bilirkişilerden Rapor Alınması-Daha Sonra Hasarın Teminat Kapsamında Kalıp Kalmadığının Belirlenmesinin Gerekmesi )
Y17.HDE. 2011/8784KAZA NEDENİYLE ÖDENEN TAZMİNAT ( Rizikonun Meydana Geldiği Tarihte Geçerli Olan Teminat Tutarları Dâhilinde Sigortasını Yaptırmamış Olanların Neden Olduğu Bedensel Zararlar İçin Güvence Hesabına Başvurulabileceği )
Y13.HDE. 2012/8112KAZA NEDENİYLE ÖDENEN TAZMİNATIN TAHSİLİ ( Rücuen Tazminat - İş Sözleşmesi Gereğince Çalışan İşçiyle İşveren Arasındaki Uyuşmazlıklarda İş Mahkemesinin Görevli Olduğu/Görevsizlik Sebebiyle Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2009/7008KAZA SAATİNDEN SONRA YAPILAN POLİÇE (Nedeniyle Hasardan Sorumlu Bulunmadıklarını Kaza Meydana Geldiğinden Aracın Müvekkili Şirkete Henüz Sigortalı Olmadığını Bildirdiği - Sigortacının Hasar Giderim Sorumluluğu Başlamadığı/Rücuan Tazminat Davasının Reddi Gereği)
Y17.HDE. 2014/11687KAZA SEBEBİYLE OLUŞAN DEĞER KAYBI ZARARININ TAZMİNİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat - Davanın TTK'nun 1483 Vd. Maddelerinde Sayılan Hususlardan Olması Sebebiyle Uyuşmazlığın Ticaret Mahkemesinde Görüleceği )
YCGKE. 1993/14KAZA SELAHİYETİNİ HAİZ MAKAMLAR
YHGKE. 2010/13-457KAZA SIRASINDA HAVA YASTIĞININ AÇILMAMASI ( Üretim Hatasından Kaynaklanıp Kaynaklanmadığı Konusunda Davacı İtirazlarını Karşılayacak Şekilde Mahkemece Bilirkişi Heyetinden Rapor Aldırılması Gerektiği - Ayıplı Malın İadesi ve Bedelinin Tahsili )
Y11.HDE. 2001/3731KAZA SİGORTASI ( Davalının Hüküm Tarihinden Önce Ölümü )
Y11.HDE. 2007/2507KAZA SONRASI SÜRÜCÜNÜN DAVRANIŞI (Güvenlik Ekibinin Gelmemesi İle Aracın Şarampolden Sürücü Tarafından Çıkarılmasının Zararın Artmasına Yönelik Kasdi Davranış Olmadığı - Sigortalı Araçtaki Hasar Gören Parçalardan Dolayı Sigorta Alacağının Belirleneceği)
Y11.HDE. 2004/12209KAZA SONUCU AYAĞIN KESİLMESİ NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Ayağın Kaybı Nedeniyle Kullanılması Gereken Protezin Ancak Belli Bir İyileşme Süresinden Sonra Takılabilmesi Tıbben Mümkün Olduğundan Zararın Anılan Tarihte Doğduğunun Kabulü Gerektiği )
Y11.HDE. 1998/3965KAZA SONUCU BAKIMA MUHTAÇ HALE GELME ( Kişinin İş Göremezlik Oranı ve Buna Uygun Olarak Günün Ne Kadarlık Kısmında Yardımcıya İhtiyaç Olduğunun Saptanması )
Y11.HDE. 1979/1051KAZA SONUCU HAYATINI KAYBEDENLERİN MİRASÇILARINA ÖDENEN SİGORTA BEDELİ ( Halefiyete Tabi Olmaması )
YHGKE. 1981/10-428KAZA SONUCU KOLU KESİLEN SİGORTALININ MALULİYETİN TESBİTİ VE MALULİYET AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ ( İşgücünün 2/3 Oranında Kaybedilip Edilmediğinin Tüzük Hükümlerine Göre Araştırılması Zorunluluğu )
YHGKE. 2012/4-722KAZA SONUCU MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Kaza Tarihinde 19 Yaşında Olan ve Kusursuz Olduğu Belirlenen Davacının Bacağı Kesilerek %47 Oranında Malul Olduğu - 80.000,00 TL Manevi Tazminat Miktarının Tarafların Ekonomik Durumları da Göz Önüne Alındığında Yüksek Olmadığı )
Y17.HDE. 2012/1446KAZA SONUCU MEYDANA GELEN ARAÇTAKİ HASARDAN SORUMLULUK ( Yolda Çalışma Yapan Kuruluşun da Kazanın Meydana Gelmesinde %50 Oranında Etkili Olduğu/Davacının Davayı Tam Kusura ve Teselsül Hükümlerine Dayanarak Açtığı - Davalının Hasarın Tamamından Sorumlu Olduğu )
Y17.HDE. 2016/17995KAZA SONUCU MEYDANA GELEN GERÇEK ZARARDAN SORUMLULUK ( İlgili Şirketin Azami Poliçe Limitine Kadar Kusur Oranında Sorumlu Olduğu/Araçta Meydana Gelen Değer Kaybının Gerçek ve Doğrudan Zararlardan Olduğu - Davalının Değer Kaybı Giderinden Diğer Davalı ile Birlikte Sorumlu Olduğu/Davalı Şirket Yönünden Red Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y11.HDE. 2002/7614KAZA SONUCU OLUŞAN HASARIN TAZMİNİ ( Kasko Sigortalı Aracın Kaza Yapması Sonucu Oluşan Hasar Nedeniyle Ortaya Çıkan Zararın Sigorta Şirketinden Tazminin İstenmesi )
Y11.HDE. 2007/401KAZA SONUCU OLUŞAN ZARAR ( Sigorta Teminatı Kapsamında Olması İçin Kazanın Karayolunda Olması Gerektiği - Karayolu Dışında Olan Bir Kaza Nedeniyle 2918 S. Karayolları Trafik Kanunu'nun 85. Md. Hükmüne Göre İşleten Sorumlu Olmayacağı Gibi Aracın Trafik Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortacısı da Sorumlu Tutulamayacağı )
Y10.HDE. 2007/15404KAZA SONUCU ORGAN KOPMASI ( Tedavi Giderinin Tahsili Talebi - Kurumca Ödenecek Olan Masraf Tutarı Başvurulan Sağlık Tesisi İle Kurum Arasında Bu Konuda Paket Program Sözleşmesi Varsa Onun Üzerinden Yoksa Bütçe Uygulama Talimatında Belirtilen Miktarlar Üzerinden Ödeneceği )
Y10.HDE. 2003/11035KAZA SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANAN GELİRLER VE YAPILAN HARCAMALAR ( Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesi İstemi - Davalının Kusursuz Olması/Reddi Gereği )
YHGKE. 2003/4-505KAZA SONUCU ÖLÜM ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi )
Y11.HDE. 2005/8994KAZA SONUCU ÖLÜM ( Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan - Manevi Tazminat Talebi/Ölenin %80 Davalı TCDD'nın %20 Kusurlu Olduğu Gözetilerek Ilımlı Bir Tazminata Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2005/8994KAZA SONUCU ÖLÜM ( Taşıma Sözleşmesine Dayandığı - Manevi Tazminatı Gerektireceği )
Y11.HDE. 2003/5187KAZA SONUCU SÜREKLİ SAKATLIK TEMİNATI ( Sigortalının Sağ El İşaret Parmağını PİP Eklem Seviyesinden Kaybetmesi - Parmağın Fiziki Açıdan Tamamen Kayıp Olmadığı Ancak İşlev Yönünden Kaybedildiği Sonucuna Varan Adli Tıp Kurumu Raporu Tartışılmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y11.HDE. 1979/1153KAZA SONUCU UĞRANILAN ZARARDAN SORUMLULUK ( Sigorta Poliçesinde Sorumluluğun Azami Bir Miktarla Sınırlanmış Olması )
YCGKE. 1986/364KAZA SONUCU YARALAMA ( Sanığın Oğlunu Korkutmak Amacıyla Sıktığı Kurşunlardan Birinin Yoldan Geçen Mağdura Saplanması )
Y11.HDE. 2007/2876KAZA SONUCU ZAYİ OLAN AKARYAKIT YÜKÜNÜN GÜMRÜKLENMİŞ MAL OLMASI ( KDV/Gümrük Vergisi ve ÖTV'nin Davalılardan Tahsili - Kazanın Vergiyi Doğuran Olay Niteliğinde Olup Olmadığının Tespiti İçin Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği )
Y11.HDE. 2005/11212KAZA SONUCUNDA OLUŞAN HASAR BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davacının TTK'nun 1292 /Son Maddesinde Öngörülen İhbar Yükümlülüğünü Kasten Yerine Getirmediği Anlaşılmış Olmakla Davasının Reddi İsabetli Olduğu )
Y17.HDE. 2009/3444KAZA SONUCUNDA YARALANMA ( Daimi İş Göremezlik Derecesinin Adli Tıp Kurumu Tarafından Sağlık İşlemleri Tüzüğü Hükümlerine Uygun Rapor Nazara Alınarak Karar Verileceği - Üniversite Hastanesinin Özürlü Sağlık Kurulundan Alınan Rapora İtibar Edilemeyeceği )
Y17.HDE. 2013/12596KAZA TARİHİ İTİBARİYLE DAVACININ GELİRİNİN BELİRLENMESİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan İş Göremezlik Tazminatı İstemi - Davacıya Gelirinin Belirlenmesi ve Bu Konuda Varsa Elindeki Delillerini İbrazı İçin İspat İmkanı Verilmeli Bu Konu İle İlgili Kuruluşlara Yazı Yazılarak Araştırma Yapılmalı Davacının Kaza Tarihi İtibariyle Geliri Tespit Edildikten Sonra Dosyanın Aynı Bilirkişiye Tevdi İle Ek Rapor Alınması Gerektiği )
Y21.HDE. 2016/8243KAZA TARİHİ VE ASIL DAVA TARİHİ (İtirazın İptali - Kaza Tarihinden Asıl Dava Tarihine Kadar İşlemiş Faiz Alacağı Yönünden Kesin Hüküm Varlığı Nedeniyle Dava Tarihinden Ödeme Tarihine Kadar İşlemiş Faiz Alacağı Yönünden İhtirazi Kayıt Sunulmaksızın Ödemenin Alınmış Olması Sebebiyle Faiz Alacağının Son Bulduğu)
Y17.HDE. 2012/11055KAZA TARİHİ VE RİZİKO İHBAR SÜRESİ ( Zamanaşımı Başlangıç Tarihinin Tespiti/Islah Tarihi Gözetildiğinde Islah Edilen Kısım İçin İki Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Kabulü - Zamanaşımını Kesen ve Durduran Nedenlerin Bulunmadığı )
Y4.CDE. 2000/8619KAZA TARİHİNDE ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN SİGORTAYA BİLDİRİM YAPMAYAN SANIĞIN DAHA SONRAKİ BİR TARİHTE KAZA YAPMIŞ SÜSÜ VERMESİ ( Nitelikli Dolandırıcılık Olduğu )
Y10.HDE. 2011/16089KAZA TARİHİNDE ARAÇ MALİKİ OLAN DAVALININ ARAÇ İŞLETENİ SORUMLULUĞU ( Araç İşleteni Gibi Sorumluluğun Araştırılacağı )
Y4.HDE. 2008/6454KAZA TARİHİNDE ARAÇ MALİKİNİN DAVACI OLMASI ( Ayıplı Araç Nedeniyle Tazminat Davası - Davanın Husumetten Reddedilmemesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2007/2121KAZA TARİHİNDE EHLİYETİN SÜRELİ OLARAK GERİ ALINMASI ( Ehliyete El Konulamayacağı İddiasıyla İdare Mahkemesine Dava Açılmış Olduğundan Bu Davanın Sonucunun Beklenmesi Gerektiği - Kasko Sigortalı Araçta Meydana Gelen Hasarın Tazmini )
Y17.HDE. 2013/2105KAZA TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN CEZA YASASI (Fiilin Cezayı Gerektirmesi Halinde Ceza Zamanşımı Süresinin Dikkate Alınarak Davanın Esasına Girilmesi Gereği - Tarafların Delilleri Toplanarak Sonucuna Göre Karar Verileceği/Ceza Zamanaşımı)
Y11.HDE. 2012/17044KAZA TARİHİNDE ZORUNLU TAŞIMACILIK MALİ MESULİYET SİGORTASI OLMAMASI ( Hak Sahibine Ödenen Bedelin Tahsili İstemi - Aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bulunmasına Rağmen Davacının Zorunlu Taşımacılık Mali Mesuliyet Sigortasından Dava Dışı Zarar Görene Ödeme Yapmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
Y11.HDE. 2004/2238KAZA TARİHİNDEKİ ARAÇ MALİKLERİNİN TESPİTİ ( Mahkemece Yeniden EmniyeT Müdürlüğü'ne Ayrıntılı Şekilde Müzekkere Yazılarak Kaza Tarihinde Araç Maliklerinin Tesbiti ile Davada Sorumlular Hakkında Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y17.HDE. 2016/5146KAZA TARİHİNDEKİ YASAL MEVZUAT DİKKATE ALINACAĞI (Davaya Konu Kazanın 2003 Tarihinde Gerçekleşmiş Olmasına Rağmen Bilirkişi Raporlarında 2008 Yılında Yayımlanan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'ne Göre İşlem Yapılmasının Hatalı Olduğunun Kabulü)
Y19.HDE. 2003/3725KAZA TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ TALEBİ ( Trafik Kazası Sonucu Davacı Aracında Meydana Gelen Hasarın Tazminine İlişkin Davada Talep Gibi Olay Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesi Gereği )
Y10.HDE. 2004/8211KAZA TARİHİNDEN ÖNCEKİ RAHATSIZLIĞIN İŞ KAZASI NİTELİĞİNİ ORTADAN KALDIRMAMASI ( İşyerinde Çuval Kaldırırken Belinden Sakatlanan Sigortalının Olaydan Önce de Belinin Ağrımakta Olması )
YHGKE. 2013/11-484KAZA TARİHİNE KADAR YAPILAN BAKIM ( Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin İfa Edilememesinden Kaynaklanan Maddi Tazminat İstemi - Davacı Lehine İş Gücü Kaybı Sebebiyle Hükmedilen Tazminatın Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Uyarınca Davacının Kaza Tarihine Kadar Yaptığı Bakımın Bu Tazminat İstemine Etkisinin Tartışılmadan Hüküm Tesisinin İsabetsiz olduğu )
Y10.HDE. 2010/1051KAZA TARİHİNİ KAPSAR SİGORTA POLİÇESİ ( Bulunduğu İddiasının Araştırılacağı - Davalılardan Karayolları Trafik Garanti Fonu'nun Sorumluluğunun Bu Tarihi Kapsar Geçerli Zorunlu Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesinin Bulunmaması Durumunda Mümkün Olacağı )
Y17.HDE. 2005/12080KAZA TARİHİNİN YANLIŞ YAZILMASI ( Hüküm Fıkrasında Kaza Tarihinin Yanlış Yazılmış Olması Maddi Hata Niteliğinde Olup Mahallinde Düzeltilebileceği - Bozma Nedeni Sayılmadığı )
YHGKE. 1990/4-297KAZA TESBİT TUTANAĞI ( Tanzim Eden Polis Memurlarının Bilgilerinden Yararlanmak Suretiyle Kusur Durumunun Açıklığa Kavuşturulması )
Y17.HDE. 2004/7801KAZA TESBİT TUTANAĞINDAKİ KUSUR ORANINA DAYANARAK DAVA AÇAN DAVACI ( Davalının Kusur Oranının Daha Fazla Tesbit Edilmesi Halinde Taleple Bağlı Kalınması Gereği )
Y17.HDE. 2004/4110KAZA TESBİT TUTANAĞININ TANIK BEYALARIYLA ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Trafik Kazasında Kusur Oranlarının Tesbiti Usulü )
Y17.HDE. 2005/12550KAZA TESPİT RAPORUNDAKİ KUSUR ORANI ( Kusur Oranı İle Bilirkişi Raporundaki Kusur Oranı Yönünden Çelişki Giderilmeden Karar Verilmesi Doğru Görülmediği - Trafik Kazasından Doğan Maddi Tazminat )
Y11.HDE. 2004/2015KAZA TESPİT TUTANAĞI ( Bu Tutanakla Yargılama Aşamasında Alınan Bilirkişi Raporu Arasındaki Çelişkinin Giderilmesini Temin için Yeni Bir Bilirkişi Raporu Aldırılması )
YHGKE. 2001/4-113KAZA TESPİT TUTANAĞI ( Bunun Bilirkişi Raporuyla Çelişmesi Halinde Tutanakta Adı Geçen Görevliler de Hazır Bulundurularak Keşif Yapılması Keşif Sırasında Hazır Bulundurulacak Uzman Bilirkişilerden Rapor Alınmasının Gerekmesi )
YCGKE. 2005/2-10KAZA TESPİT TUTANAĞI ( Ceza Yargılamasının Amacına Uygun Olarak Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkartılmasına Elverişli Olay Yerinin Durumunu Saptamaya Yarayan Bilgilere Yer Verilmemiş Olması )
Y21.CDE. 2015/10796KAZA TESPİT TUTANAĞI ( Çevreden Yapılan Araştırma Neticesinde Kazayı Sanığın Yaptığının Tespit Edilmesi Üzerine Sanık Hakkında Trafik Kazası Tespit Tutanağı Düzenlendiği - Sanığın Beyanıyla Gerçeğe Aykırı Bir Tutanağın Düzenlenmesine Sebebiyet Vermediği/Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçu )
Y11.HDE. 2003/6394KAZA TESPİT TUTANAĞI ( Dava Konusu Olayda Mevcut Kaza Tespit Tutanağında Davacının Sigortaladığı Araç Dışında Başka Bir Aracın da Zarar Gördüğünün Belirlenmiş Olması )
Y11.HDE. 2003/7890KAZA TESPİT TUTANAĞI ( Dava Konusu Olayda Rizikonun Teminat Kapsamı İçerisinde Olduğunun Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y17.HDE. 2008/5579KAZA TESPİT TUTANAĞI ( Davalı Sigorta Şirketi Tarafından Hasarın Poliçe Teminatı Kapsamında Olmadığına Dair Somut Deliller İbraz Edilmemiş Olmasına Göre İspat Külfetinin Yer Değiştirdiği Gerekçesi İle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )
Y17.HDE. 2010/12651KAZA TESPİT TUTANAĞI ( Düzenleyen Tutanak Mümziileri Dinlenmeli ve Olaya İlişkin Hazırlık Soruşturması Evraklarının Getirilmesi Gerektiği - Uzman İTÜ veya Karayolları Trafik Heyeti Gibi Kurumlardan Seçilecek Uzman Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği )
Y12.CDE. 2011/1971KAZA TESPİT TUTANAĞI ( Düzenleyenlerin Tanık Olarak Dinleneceği - Taksirle Öldürme )
Y17.HDE. 2010/11088KAZA TESPİT TUTANAĞI ( Getirtilerek Gerektiğinde Tutanak Tanıkları da Dinlenerek Davalı Savunması Üzerinde Durulmalı Sonucuna Göre Doğru İhbarda Bulunma Yükümlülüğünün Yerine Getirilip Getirilmediği Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2013/20068KAZA TESPİT TUTANAĞI ( Kazaya Başka Bir Etkenin Neden Olduğu İspatlanamadığından Mahkemece Kazanın Alkolün Etkisi Altında Gerçekleştiği ve Talebin Poliçe Teminatı Dışında Kaldığı - Tazminat İsteminin Reddi Gereği )
Y11.HDE. 2005/13508KAZA TESPİT TUTANAĞI ( Kazaya Karışan Araçların Sigorta Poliçelerinin Karıştırılması - Eksik İnceleme )
Y11.HDE. 2005/11214KAZA TESPİT TUTANAĞI ( Kroki Çizilerek Araçların Konumlarının Belirlendiği - Olayın Oluş Şekli Açıklanmaksızın İhlal Edilen Kurallara İlişkin Kod Numarasının Gösterilmesi İle Yetinilemeyeceği - Sigorta Rücu Davası )
Y17.HDE. 2004/13982KAZA TESPİT TUTANAĞI ( Kusur Oranına İtiraz Edilmemesi/Kabul Edilen Oranın Davalı Yararına Usuli Kazanılmış Hak Doğurduğu - Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat )
Y17.HDE. 2007/905KAZA TESPİT TUTANAĞI ( Sigortanın Kaza Sonrası Yaptırıldığı Notu Olduğu - Bu Durumda Trafik Sigortasının Kazadan Sonra Yaptırıldığının ve Kaza Konusu Zararı Teminat Kapsamına Almadığının Kabulü Gereği )
Y17.HDE. 2014/389KAZA TESPİT TUTANAĞI ( Sürücülerin Olaydaki Kusur Oranları Yönünden Kaza Tespit Tutanağıyla Ceza Dosyasında Alınan Bilirkişi Raporu Arasında Çelişki Meydana Geldiği - Sürücülerin Kusur Oranları Yönünden Dosyanın İtü veya Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Fen Heyeti Gibi Kuruluşlardan Seçilecek Kusur Uzmanı Bilirkişi Kuruluna Tevdii Gerektiği )
Y12.CDE. 2012/9781KAZA TESPİT TUTANAĞI ( Taksirle Öldürme/Kaza Tespit Tutanağında ve Bilirkişi Raporunda Sanığın Kusurlu Olduğunun Belirtildiği - Oluşa Uygun Olmayan Adli Tıp Kurumu Raporunun Hükme Esas Alınarak Beraat Kararı Verilemeyeceği )
YCGKE. 2014/12-804KAZA TESPİT TUTANAĞI ( Taksirle Ölüme Neden Olma Suçu - Sanığın Kazanın ve Bunun Sonucunda Ölümle Yaralanmanın Meydana Gelmesinde Ölenle Birlikte Kusurlu Olduğu ve Kaza Tespit Tutanağının Oluşa Uygun Bulunduğu Gözetilerek Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2014/2516KAZA TESPİT TUTANAĞI ( Tazminat Davası - Tutanak Tanıklarının Tanık Sıfatı İle Dinlenmeleri ve Olay Nedeniyle Davacı Aracının Tankerinde Yüklü Olan Medeni Yağın Yola Dökülüp Dökülmediğı Yolda Yağ İzlerinin Bulunup Bulunmadığı Hususlarının Tutanak Tanıklarından Sorulması Gerektiği )
Y11.HDE. 2005/13254KAZA TESPİT TUTANAĞI ( Trafik Kazası/Rücuan Tazminat Davası - Aksi Aynı Derecede Delillerle Kanıtlanana Kadar Tutanağın Geçerli Olacağı )
Y11.HDE. 2005/196KAZA TESPİT TUTANAĞI ( Yalnızca Arkadan Çarpma Olayı Anlatılmış Ön Hasarın Oluşumu ve Kusur Durumu Hakkında Hiçbir Araştırma Yapılmaması Nedeniyle Yetersiz Olduğu - Kasko Sigortası Sözleşmesine Dayalı Rücuan Tazminat )
Y11.HDE. 2004/12869KAZA TESPİT TUTANAĞI ( Yol Yüzeyinin Islak Olduğunun Belirtildiği - Mahkemece Kazanın Oluşumu Hakkında Uzman Bilirkişi veya Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği )
Y17.HDE. 2010/10107KAZA TESPİT TUTANAĞI (Davacı Lehine Delil Niteliğindeki Tutanakta Davalı Sürücünün Tali Kusurlu Olduğu Belirtildiği/Aksinin Davalı Tarafından Kanıtlanamadığı - Uzman Bilirkişi Raporu Alınması Gereği)
Y17.HDE. 2013/6509KAZA TESPİT TUTANAĞI (Hasar Bedelinin Tespiti Davası - Araçtakilerin Beyanları Kazaya Dair Soruşturma İftira Suçundan Yapılan Soruşturma Kaza Tespit Tutanağı ve Tutanak Mümzisi Tanık Beyanı Dikkate Alınarak Araç Sürücüsünün Belirlenmesi Gerektiği)
Y17.HDE. 2014/22766KAZA TESPİT TUTANAĞI (Kaza Anında Araçta Bulunduğu İddia Edilen Şahsın ve Kaza Yerine Yakın Konumdaki Sitenin Güvenlik Görevlisinin Kazanın Anılan Yerde Olduğuna Dair Beyanları Mevcut Olup Kaza Tespit Tutanağının Sahteliği ve Görgü Şahitlerinin Beyanlarının Aksinin Somut Delillerle İspat Edilmediği - Davanın Reddinin Hatalı Olduğu)
Y17.HDE. 2014/11962KAZA TESPİT TUTANAĞI VE ADLİ TIP KURUMU RAPORU ARASINDA ÇELİŞKİ ( Giderilmemesinin Hatalı Olduğu - Kusur Durumunun Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2009/2642KAZA TESPİT TUTANAĞI VE BİLİRKİŞİ RAPORU ARASINDAKİ ÇELİŞKİ ( Sigortalı Araçta Meydana Gelen Hasar Bedelinin Ödendiği Belirtilerek Maddi Tazminat - Çarpma Noktası Hasarlı Kısımları Yolun Durumu Logar Kapağının Bulunduğu Konum Değerlendirilerek Kusura İlişkin Yeni Rapor Alınacağı )
Y11.HDE. 2005/8278KAZA TESPİT TUTANAĞINDA YAZMAYAN HUSUS ( Trafik Kazasında Hasarlanan Eşya - Trafik Polislerince Görülmeyen ve Tutanağa Yazılmayan Saha Dolabına Davalının Trafik Kazasında Zarar Verdiği İddiasının İspatlanamadığından Reddi Gerektiği )
Y11.HDE. 2005/13829KAZA TESPİT TUTANAĞININ BULUNMAMASI NEDENİYLE ÖDEME YAPILMAMASI ( Davacının İhbar Mükellefiyetini Kasten Yerine Getirmediği veya İyiniyet Kurallarına Aykırı Bir Davranışının Bulunduğunu Sigortanın İspatlayamadığı - Davanın Kısmen Kabulü Gereği )
Y17.HDE. 2013/15116KAZA TESPİT TUTANAĞININ DİKKATE ALINMASI GEREĞİ ( Davacı Tarafından Fatura ve Diğer Deliller Sunulamamış Olsa Dahi Polis Tarafından Düzenlenen Tutanakta Aracın Dereye Düşerek Hasarlandığının İfade Edildiği ve Hasarlı Bölgelerin Gösterildiği )
Y17.HDE. 2010/8891KAZA TESPİT TUTANAĞININ İNCELENMESİ ( Tutanakta Davacıya ait Aracın ZMSS Poliçesinin Bulunmadığının Belirtildiği - Kazanın Meydana Geldiği Saat ile ZMSS Sigorta Poliçesinin Hazırlandığı Saatlerin Farklı Olduğu/Mahkemece Gözetileceği )
Y4.HDE. 2005/11557KAZA TUTANAĞI MÜMZİLERİ ( Ceza Dosyasında Birbiri İle Çelişen Kusur Raporları Bulunduğu - Bu Çelişkinin Giderilebilmesi İçin Bozma Kararında Belirtilen Kaza Tutanağı Mümzilerinin Dinlenmeleri Gerektiği )
Y11.HDE. 2003/3151KAZA TUTANAĞINDA TAM KUSURLU GÖSTERİLDİĞİNDEN BORCU ÖDEYEN DAVACININ CEZA DAVASINDA KUSURSUZ OLDUĞUNUN TESBİTİ ( Sebepsiz Zenginleşme Nedenine Dayalı İstirdat Talebi )
Y11.HDE. 2004/9288KAZA TUTANAĞINDAKİ POLİÇE İLE DOSYAYA SUNULAN POLİÇENİN FARKLI OLMASI ( Sigorta Poliçesinin Gerçek Numarası Araştırılarak Davalı Sigortanın Sorumlu Olup Olmadığının Tesbit Edilmesi Gerektiği - Rücuen Tazminat )
Y11.CDE. 2015/9428KAZA TUTANAĞININ SAHTECİLİK SUÇUNA KONU OLMASI ( Bu Özel Belgenin Ne Şekilde ve Hangi Sigorta Şirketinde Kullanıldığının Tespit Edilmesi Ayrıca Tutanağının Aslının Denetime Olanak Verecek Şekilde Dosya İçinde Bulundurulması Gerektiği )
Y11.HDE. 1998/8221KAZA TUTANAKLARINDA KAZANIN YER VE ZAMANI HAKKINDA FARKLI BİLGİLER BULUNMASI ( Sigortacının Sorumluluğu )
Y11.HDE. 1996/3239KAZA VE ECEL SEBEBİYLE MEYDANA GELEN ÖLÜM KAVRAMLARI ( Ferdi Kaza Sigortası )
YHGKE. 2000/11-806KAZA VE HASARIN ALKOL NEDENİYLE OLUŞMASI ( Sigorta Poliçesi Genel Şartlarına Göre Kapsam Dışında Bulunması )
Y17.HDE. 2016/1799KAZA YAPAN ARACA PARÇA TEMİN EDİLEMEMESİ (Aracın Serviste Kaldığı Sürenin Tamamı Gözetilerek Kazanç Kaybının Hesaplanmasının Hatalı Olduğu - Yerel Mahkemece Davacının Talebi Yönünden Aracın Makul Tamir Süresinin Ne Olacağı Konusunda Araştırma Yapılması Gerektiği - Değer Kaybı ve Kazanç Kaybı Tahsili)
Y11.HDE. 2012/8013KAZA YAPAN ARACIN ÖNÜNDE DEVRİLEN DİĞER ARACA AİT KAZA TUTANAĞI ( Dava Dosyasına Getirtilerek İncelenmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2014/21829KAZA YAPAN ARACIN ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK SİGORTASI BULUNMAMASI ( Sıralı Sorumluluk Gereği Davacı Bu Halde Aracın Kaza Tarihinde Geçerli Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortacısna Karşı Dava Açabileceği )
Y11.CDE. 2003/46KAZA YAPAN ARACINI BAŞKA YERE GÖTÜRÜP YENİ KAZA YAPMIŞ SÜSÜ VEREREK JANDARMAYA TUTANAK TUTTURMAYA ÇALIŞAN SANIK ( Kasko Sigorta Bedelini Almak İçin - Eylemi Hazırlık Aşamasında Kalıp Sigorta Şirketine Başvurmayan Sanığın Dolandırıcılıktan Beraatine Karar Verilmesi Gereği )
Y17.HDE. 2009/1246KAZA YAPAN ARAÇLARIN SAHİBİNİN AYNI OLMASI ( İki Ayrı Şirkete Sigortalı "ZMMS ve Kasko" Bulundukları - Kasko Sigortacısının Açtığı Rücuen Tazminat Davasında Halefiyet Hakkının Mevcut Olduğu )
Y13.HDE. 2012/9054KAZA YAPARAK ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Davalı Tarafından Kullanılan Traktörün Kaza Yapması Sonucu Davacının Çocuklarının Hayatını Kaybettiği/Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Araç Üzerinde Tasarrufta Bulunanların İşleten Sıfatını Kazanacağının Gözetileceği )
Y17.HDE. 2011/7885KAZA YERİ ( Kaza Tarihi İtibariyle Karayolu Sayılan Bir Yer Olup Olmadığı ve Bu Suretle Rizikonun Teminat Kapsamında Kalıp Kalmayacağı Araştırılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Vefat Edenin Hak Sahiplerine Yapılan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı )
YCGKE. 2007/129KAZA YETKİSİ VERİLEN MERCİLER ( İl ve İlçe İdare Kurulları En Büyük Mülki Amirlikler Belediye Makamları Gümrük Komisyonları Orman İşletme Şeflikleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Benzeri Kuruluşlar )
YCGKE. 2007/235KAZA YETKİSİNE SAHİP DİĞER MAKAMLAR ( Ceza Genel Kurulu'nca Çözümlenmesi Gereken Bir Uyuşmazlıktan Söz Edilebilmesi İçin Uyuşmazlığın Mahkemeler Hakimlikler İle Diğer Yargı Yetkisine Sahip Makamlar Arasında Çıkması Gerektiği )
Y17.HDE. 2008/1794KAZADA ALKOLÜN ETKİSİ ( Sürücünün Aldığı Alkolün Oranı da Doğrudan Doğruya Sonuca Etkili Olmayabileceğinden Mahkemece Nöroloji Uzmanı Bir Hekim Trafik Uzmanı ve Hukukçu Kişilerden Oluşturulacak Bilirkişi Heyetine İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
Y17.HDE. 2008/3175KAZADA ALKOLÜN ETKİSİ ( Yeni Bir Bilirkişi Kurulu Oluşturulmalı Kazanın Meydana Geliş Şekli Üzerinde Durularak Başka Unsurlar Olmaksızın Olayın Münhasıran Alkolün Etkisi Altında Meydana Gelip Gelmediği Konusu Aydınlatılması Gerektiği )
Y11.HDE. 1977/1800KAZADA CİSMANİ ZARARA UĞRAMAK ( Yolcunun Açacağı Tazminat Davasında Zamanaşımı )
Y11.HDE. 2005/6737KAZADA ÇOCUKLARINI KAYBEDEN AİLE ( Davacıların Tek Çocuklarını Kazada Kaybettiği ve Yaşları İtibarıyla Bir Daha da Çocuk Sahibi Olma Olanakları Olmadığından Buna Göre Manevi Tazminatın Takdir Edileceği )
YHGKE. 2009/3-311KAZADA HASARLANAN ARACIN TAMİRAT BEDELİNİN TAHSİLİ ( Yanlar Arasında Doğrudan Bir Sözleşme İlişkisi Bulunmasa Dahi Davacının Davalı Yararına Tamir Ettiği Araç Nedeniyle Yaptığı Giderleri Vekaletsiz İş Görme Hükümleri Gereğince İsteyebileceği )
Y19.HDE. 2005/291KAZADA HASARLANAN ARAÇ ( Alacak Davası - Satım Konusu Araçta İmalat Hatası Bulunmadığı ve Kazanın Oluşumu Hava Yastıklarının Açılmaması Arasında Bir İlliyet Bağı Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddi Gereği )
Y17.HDE. 2015/12197KAZADA HAYATINI KAYBEDENİN YAKINLARINA ÖDENEN TAZMİNATIN ARAÇ MALİKİNDEN RÜCUEN TAZMİNİ ( İtirazın İptali - Davacı Tarafın Tanık Dinletme Talebinin Noksanlıkların İkmalinden Sonra Değerlendirilmesine Karar Verildiği Halde Bu Hususların Karar Yerinde Tartışılmadan Eksik İnceleme İle Karar Verilmesinin Hatalı Olacağı )
Y11.HDE. 1998/10131KAZADA MEYDANA GELEN ZARAR ( Zarar Görene Karşı Kusurlu Kişilerin Müteselsil Sorumluluğu )
Y4.HDE. 2004/5942KAZADA ÖLEN ÇOCUĞUNDAN SONRA TÜP BEBEK YÖNTEMİ NEDENİYLE YAPILAN MASRAFLAR ( Hukuk Düzeni Bu Gibi Özel ve Kişisel Tercihleri Düzenleme Altına Almadığından Reddi Gereği - Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat )
Y10.HDE. 2010/2829KAZADA ÖLEN DİĞER SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANAN GELİRLERİN TAZMİNİ ( Sonradan Yürürlüğe Giren Yasa Uyarınca Oluşan Durum Nedeniyle Davalının Tazmin Sorumluluğu Yoluna Gidilmesine Olanak Bulunmadığı )
Y17.HDE. 2013/13180KAZADA TAM KUSURU OLAN SÜRÜCÜNÜN ÇOCUKLARI LEHİNE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına Karşı Açılan Davanın Kabul Edileceği )
Y11.HDE. 2003/2753KAZADA UĞRANILAN CİSMANİ ZARAR ( Manevi Tazminat Talebi - Davacının Dişlerinin Kırılması ve Çehresinde Sabit İz Bırakması )
Y11.HDE. 1989/9497KAZADA YARALANAN KİŞİ ( Eşya Taşınan Araçta )
Y17.HDE. 2015/10877KAZADA YARALANMA SONUCU TEDAVİ GÖRMEK MUTLAK BİR GERÇEK OLDUĞU ( Mahkemece Davacılarda Tespit Edilen Yaralanmaların Tedavi Şeklinin Ne Olacağı Tedaviler İçin Yapılacak Giderlerin Miktarı Tedavi Gideri ve Tedavi Yol Gideri Ödemeleri Konularında Rapor Alınacağı - Trafik Kazasından Kaynaklı Tedavi Gideri İstemi )
Y17.HDE. 2012/10909KAZADA ZARAR GÖREN KARŞI ARACIN KASKO SİGORTA POLİÇESİNİ TANZİM EDEN ŞİRKETE PARANIN ÖDENMESİ ( Ödenen Bedelin Rücuan Tahsili İçin Yapılan Takibe İtirazın İptali/Davalıya Ait Araç İçin ZMMS Poliçesi Tanzim Edildiği - Dava Dışı Araç Sürücüsü Alkollü Olduğundan Kısmen Kabulü )
Y11.HDE. 1979/1757KAZADA ZİYAA UĞRAYAN ARACIN SİGORTA TAZMİNATINDAN YARARLANACAĞI MİKTAR ( Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satışta Taksitlerin Ödenmesinde Temerrüt )
Y12.CDE. 2012/14582KAZADAN 10 SAAT SONRA ALKOLLÜ ÇIKAN SANIK (Sanıkta “0.26 Promil” Alkol Tespit Edildiği/Sanığın Eyleminde Bilinçli Taksir Koşullarının Oluşmadığı - “Sanığın Eylemi Alkollü İken Gerçekleştirmiş Olması Sebebiyle” Şeklindeki Dosya Kapsamına Uygun Düşmeyen Yetersiz Gerekçelerle Sanığa Hükmolunan Cezada TCK'nın 22/3. Md. Gereğince Arttırım Yapılmasının İsabetsiz Olduğu)
Y17.HDE. 2009/2676KAZADAN BİR YIL SONRA ORTAYA ÇIKAN HASAR ( Kaza Sonucu Oluştuğunun Bilirkişi Raporları İle Belirlendiği/Mahkemece Rapordaki Tazminat Miktarına Hükmedilmesi Gereği - Kasko Sigortalı Araç )
Y4.HDE. 2008/7929KAZADAN HEMEN SONRA ARACIN DEVRİNİN YAPILMASI (Muvazaa İddiasına Dayalı Araç Devir İşleminin İptali İstemi - Dava Konusu Aracın Üzerindeki Kaydın İptaline Mahal Olmadan O Araçtan Haciz ve Satış İstenebileceği)
Y11.HDE. 2005/7942KAZADAN HEMEN SONRA TANZİM EDİLEN POLİÇE ( Teminatın Başlamadığı Anlaşıldığına Göre Davalı Sigorta A.Ş.'nin Sorumlu Tutulmasının Doğru Görülmediği - Rücuen Tazminat )
Y12.CDE. 2015/14451KAZADAN ÖNCE ALKOL KULLANMA (Katılan Sanığın Asli Kusurlu Olarak Neden Olduğu Kaza Sonucunda Dedesinin Ölümü Haricinde Kendisinden Şikayetçi Olan Katılan Sanığın da Yaralanması - Meydana Gelen Olayda Sanığın 1,61 Promil Alkollü Olduğunun Tespit Edildiği Sanığın da Savunmalarında Kazadan Önce Alkol Kullandığını Kabul Ettiği Anlaşılmakla Bilinçli Taksirin Koşullarının Oluştuğu)
Y19.HDE. 2004/5999KAZADAN ÖNCE ARACIN BAŞKASINA SATILMASI ( İşleten Sıfatının Sona Erdiği - Husumet Yokluğu )
Y11.HDE. 2004/3202KAZADAN ÖNCE ARACIN SATIŞI ( Kasko Sigortasına Dayalı Rücuen Tazminat Davası - Durumun Trafik Siciline Aksettirilmesinin Zorunlu Olmaması Nedeniyle Satış Sözleşmesine Göre Davalının Kaza Tarihi İtibariyle İşleten Sıfatının Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gereği )
Y11.HDE. 2004/6063KAZADAN ÖNCE AYLIK ALINMASI ( Yaralanma Nedeniyle Davacının Uğradığı Güç Kaybına İlişkin Tazminatın Tahsilini İstemesine Engel Olmadığı )
Y11.HDE. 2004/10375KAZADAN ÖNCE DÜZENLENEN POLİÇE ( İlk Taksit Kazadan Sonra Ödendiğinden Sigortacının Sorumluluğunun Başlamadığı - Kasko Sigortasından Kaynaklanan Tazminat Talebinin Reddi Gereği )
Y21.HDE. 2013/1362KAZADAN ÖNCE RAHATSIZLIĞIN BULUNUP BULUNMADIĞI (Geçirdiği Kazanın İş Kazası Olduğunun Tespiti - Davacının Olay Tarihinden Önce Bel Fıtığı Rahatsızlığı Olup Olmadığını ve Bu Rahatsızlıktan Dolayı Tedavi Görüp Görmediğini Araştırmak Gerektiği)
Y11.HDE. 2000/9250KAZADAN SONRA POLİÇE DÜZENLENMESİ ( Kaza Tespit Tutanağında Sigorta Durumu Hanesinin De Boş Bırakılmış Olması Davalı Aracın Kaza Saatinde Trafik Sigorta Poliçesinin Bulunmadığını Gösterdiği )
Y21.HDE. 2003/1381KAZADAN SONRA YAPILAN ÖDEMENİN TAZMİNATTAN İNDİRİMİ ( Açık Oransızlık Söz Konusu Olması-Ödemelerin Kısmi İfayı İçeren Makbuz Niteliğinde Kabul Edilmesi )
Y2.CDE. 2006/41KAZAEN KENDİNİ VURARAK ÖLÜMÜN MEYDANA GELMESİ ( 765 S. TCK'nun 36. Maddesinin Şartlarının Oluşmadığı Nazara Alınmadan Emanette Kayıtlı Ruhsatlı Av Tüfeğinin Müsaderesine Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )
Y9.CDE. 2004/5505KAZAEN KENDİNİ VURARAK ÖLÜMÜN MEYDANA GELMESİ ( Olayda 765 Sayılı Kanunun 36. Maddesinin Şartlarının Oluşmadığı Nazara Alınmadan Emanette Kayıtlı Ruhsatlı Av Tüfeğinin Müsaderesine Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )
Y2.CDE. 2001/22172KAZAEN PATLAMA ( Sanığın Tamir Ettirdiği Tabancasını Kontrol Ederken İradi Davranışı Olmadan Kazaen Patladığının Anlaşılması Nedeniyle Beraate Karar Verilmesi )
Y4.HDE. 1971/12331KAZAİ KARARLAR
Y8.HDE. 2017/968KAZAİ RÜŞžT (Kararı Verilmesine İlişkin Davanın Çekişmesiz Yargıya İlişkin Olduğu - Çekişmesiz Yargıda Aksine Bir Düzenleme Bulunmadığı Sürece Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğunun Gözetileceği)
Y18.HDE. 2012/13948KAZAİ RÜŞT KARARI VERİLMESİ İSTEMİ ( 15 Yaşını Dolduran Küçüğün Kendi İsteği ve Velisinin Rızasıyla Mahkemece Ergin Kılınabileceği - Velisi Anne ve Babanın Duruşmada Alınan İmzalı Beyanları İle İzin Verdiklerini Bildirdikleri/Küçüğün Bu Konudaki İsteği Zapta Geçirilerek Olumluysa Kabul Edileceği )
Y2.HDE. 2002/6068KAZAİ RÜŞTE KARAR VERİLMESİ ( Küçüğün - Rızasının Alınması Zorunluluğu )
Y11.CDE. 2007/357KAZAİ TEBLİGAT ( Yeni Adresin Kaza Merciine Bildirilmemesi Halinde Yeni Adres Tebliğ Memurunca da Tespit Edilemediği Takdirde Tebliğ Olunacak Evrakın Bir Nüshası Eski Adrese Ait Binanın Kapısına Asılır ve Asılma Tarihi Tebliğ Tarihi Sayılacağı )
Y19.HDE. 2008/7644KAZALAR DOLAYISIYLA MEYDANA GELECEK ZARAR VE ZİYAN ( Davacı Firmanın Sorumlu Olacağı Kabul Edilmiş İse de Hizmet Bedelinin Ödenmeyeceği Hususunda Sözleşmede Bir Hüküm Bulunmadığı - İtirazın İptali Davasının Kabulü Gerektiği )
Y10.HDE. 2015/3234KAZALI SİGORTALININ KUSURLU OLDUĞU ( Kazanın Oluşumunda Baskın Kusurlu Olduğunun Kabulünün Gerekeceği - Mahkemece Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporun da Kazanın Meydana Gelmesinde Sigortalının Baskın Kusurlu Olduğu Nazara Alınmadan Belirlenen Kusur Oranlarının Oluşa Uygun Olmadığı/Kusur Oranlarında Hata )
Y10.HDE. 2015/9879KAZALI SİGORTALININ VEFAT ETMESİ SEBEBİYLE HAK SAHİPLERİNE YAPILAN ÖDEMELERİN RÜCUAN TAHSİLİ TALEBİ ( Davaya Konu İş Kazasında Alınması Gerekli Önlemler ve Sigortalının Bu Önlemlere Uyup Uymadığı Hakkında Maddi Olguya Uygun Bilirkişi Raporu Alınması Gereği - Eksik Bilirkişi Raporu Bulunduğu )
Y21.HDE. 2015/108KAZALININ BULUNDUĞU YÖN İLE DAVALI SÜRÜCÜNÜN SEYİR HALİNDE OLDUĞU YÖNÜN FARKLI OLDUĞU ( İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezliğe Dayalı Tazminat - Davalı Sürücünün İstikametinde Giden Araçları İkaz İçin Uyarı Levhası Koymasının İşverenden Beklenemeyeceği/Davalı İşveren Bakımından Davanın Kabulünün Yasaya Aykırı Olduğu )
Y21.HDE. 2011/5241KAZALININ MÜTERAFİK KUSURU ( İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Kazalının %15 Oranında Kusurlu Bulunduğu - Müterafik Kusurun Hak Sahiplerinin Tazminatının Belirlenmesinde Dikkate Alınması Gerektiği/Kazanılmış Hak )
Y10.HDE. 2011/2358KAZALININ ÖLÜMÜNDE DAVACI KURUM SAĞLIK PERSONELİNİN KUSURUNUN OLUP OLMADIĞI ( Olayda Davacı Kurum Doktorlarının Gerekli Tedaviyi Yapmaması İle Ölüm Olayı Arasında Uygun İlliyet Bağının Bulunup Bulunmadığı Araştırılmadan Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
Y10.HDE. 2010/6846KAZALIYA AYLIK BAĞLANMASI ( İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik - Davaya Konu Gelirlerde Azalma Olup Olmadığının Kurumdan Sorulacağı/Rücuan Tazminat Davası )
Y18.HDE. 2011/2563KAZAN DAİRESİNİN ORTAK YER OLARAK TESCİLİ DAVASI ( Elatmanın Önlenmesi ve Eski Hale İade Talebi - Dava Sonucunun Tüm Kat Maliklerinin Hukukunu Yakından İlgilendirmesi Nedeniyle Ana Taşınmazdaki Tüm Kat Maliklerinin Davaya Dahil Edilmesi Gereği )
Y12.CDE. 2013/23800KAZAN PATLAMASINDAN KAYNAKLANAN ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI ( Rapor İle Belirtilmesine Rağmen Kazandaki Eksikliklerin Giderilmediği/Sanığın İşveren Adına Genel Vekaleti Bulunduğu - Sanığın Görevi ve Sorumluluğunun Tespit Edileceği/Taksirle Öldürme )
Y16.CDE. 2015/1224KAZANCIN KATILANA İADESİ ( Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma - Suç Sebebiyle Oluştuğu Kabul Edilen Kazancın Katılana İadesinin Mümkün Olduğu/Yazılı Şekilde Müsadere Kararı Verilemeyeceği )
YCGKE. 1988/6-537KAZANÇ AMACIYLA İŞÇİLERE İŞ İŞLERE İŞÇİ BULMAK ( İş ve İşçi Bulma Kurumunun İzni Bulunmasının Menfaat Sağlama Yasağını Ortadan Kaldırmaması )
Y5.CDE. 2013/1502KAZANÇ AMACIYLA KİŞİYE ÖDÜNÇ PARA VERME ( Tefecilik Suçu - Sanığın Kazanç Amacıyla Katılana Ödünç Para Verdiğine Dair Mahkumiyetine Yeterli Her Türlü Kuşkudan Uzak Delil Bulunmadığı Nazara Alınarak Beraet Kararı Verilmesi Gerektiği Gözetilmeden Sanık Hakkında Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Doğru Görülmediği )
Y4.CDE. 2010/2982KAZANÇ AMACIYLA ÖDÜNÇ PARA VERMEK ( Tefecilik Suçunu Oluşturduğu )
Y11.HDE. 2005/8970KAZANÇ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Trafik Kazası Nedeniyle - Sigortalı Otomobilin Sürücü Belgesi Olmayan Şahıs Tarafından Kullanıldığı Sırada Kazanın Meydana Geldiği Halde Zararın Poliçe Kapsamında Olduğunun Kabul Edilmesinin Doğru Olmadığı )
Y4.CDE. 2011/18600KAZANÇ ELDE ETME AMACIYLA ÖDÜNÇ PARA VERME ( Bu Şartın Tefecilik Suçu İçin Yeterli Olduğu - Sanığın Borç Verdiği Kişilere Başlatmış Olduğu İcra Takiplerinin Araştırılacağı/Borç Vermişse Borç Sebebinin Sanığa Açıklattırılması Gereği/Tefecilik )
Y5.CDE. 2013/1154KAZANÇ ELDE ETMEK AMACI İLE BORÇ PARA VERMEK ( Tefecilik Suçunu Oluşturduğu )
Y5.CDE. 2012/11217KAZANÇ ELDE ETMEK AMACIYLA BAŞKALARINA ÖDÜNÇ PARA VERME ( Sanıkların İşyerlerinde Bulunan Pos Cihazından Kredi Kartı Çekimi Yaptırıp Çekilen Miktarın Bir Kısmını Komisyon Olarak Kestikten Sonra Kalan Parayı Kart Kullanıcılarına Verdikleri - Zincirleme Şekilde Tefecilik Suçunun Oluştuğu )
Y5.CDE. 2012/6673KAZANÇ ELDE ETMEK AMACIYLA BAŞKASINA BORÇ PARA VERME (Tefecilik/Zincirleme Suç Şekliyle İşlenebildiği/Sırf Hareket Suçu Niteliği Bulunduğu - Vergi İnceleme Raporlarında Adı Geçenlerin Tanık Sıfatıyla Beyanlarına Mahkemece Başvurulması Gereği)
Y4.CDE. 2010/31688KAZANÇ ELDE ETMEK AMACIYLA BAŞKASINA ÖDÜNÇ PARA VERME (İşyerinde Bulunan POS Makinesi Aracılığıyla Alışveriş Yapılmadığı Halde Yapılmış Gibi Mağdurlara Ait Kredi Kartları ile İşlem Yapan Sanığın Kasasından Para Vermesi - Eylemin Zincirleme Şekilde Tefecilik Suçunu Oluşturduğu)
Y5.CDE. 2013/2143KAZANÇ ELDE ETMEK AMACIYLA BİRDEN FAZLA KİŞİYE ÖDÜNÇ PARA VERME ( Tefecilik - Sanığın Cezasının Tayininde T.C.K.'nun 43/1. Md. Uyarınca Artırım Yapılacağı/Temel Ceza Belirlenirken Sanığın Eylemlerinin Süresi ve Kastının Yoğunluğu Gözetilerek Temel Cezanın Asgari Hadden Uzaklaşılarak Belirleneceği )
Y5.CDE. 2014/2203KAZANÇ ELDE ETMEK AMACIYLA ÖDÜNÇ PARA VERİLMESİ ( Tefecilik Suçunun Oluşabilmesi İçin Kazanç Elde Etmek Amacıyla Başkasına Ödünç Para Verilmesinin Yeterli Olduğu - Ayrıca Birden Fazla Kişiye Sistemli Olarak Faiz Karşılığı Ödünç Para Verilmesinin Suçun Unsuru Olarak Aranmayacağı )
Y5.CDE. 2015/12885KAZANÇ ELDE ETMEK AMACIYLA PARA VERME ( Tefecilik Suçunun Oluşması İçin Yeterli Olduğu - Aralarında Yakın Akrabalık Bağı veya İş İlişkisi Bulunmayan Kişiler Arasında Günün Ekonomik Koşullarına Göre Yüksek Miktarda Paranın Karşılıksız Verilmesinin Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığı )
Y5.CDE. 2013/7339KAZANÇ ELDE ETMEK AMACIYLA PARA VERME ( Tefecilik/Zincirlene Suç - Sanığın Bir Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında Değişik Zamanlarda Kazanç Elde Etmek Amacıyla Ödünç Para Verdiği/Zincirleme Suç Hükümleri Uygulanacağı )
Y4.CDE. 2010/24989KAZANÇ ELDE ETMEK MAKSADIYLA BAŞKASINA ÖDÜNÇ PARA VERME SUÇU (Sanığa Ait İşyerinde Herhangi Bir Alışveriş Yapılmadan Alışveriş Yapılmış Gibi İşlem Yapılması - Kendisine Para İhtiyacı İçin Başvuran Kişilere Kredi Kartı Pos Cihazından Çekerek Kart Sahiplerine İşlem Miktarından Daha Az Nakit Ödeme Yaparak Kazanç Elde Etme)
Y5.CDE. 2012/3811KAZANÇ ELDE ETMEK MAKSADIYLA ÖDÜNÇ PARA VERMEK ( Alışveriş Yapılmadığı Halde Yapılmış Gibi Pos Cihazı İle İşlem Yapmak/Komisyon Kesintisi - Sanıkların Bankaya Komisyon Ödememeleri veya Komisyon Miktarından Az Ödemeleri Halinde Suçun Oluşacağı )
Y19.HDE. 2004/11728KAZANÇ ELDE ETMEME ( Davalı Kurumun Yeni Sözleşme Kapsamında Elektrik Satmadığı ve Kazancı Elde Etmesinin Mümkün Olmadığı - Yalnızca Güvence Bedelinin Bir Süre Yedinde Kaldığı ve Sebepsiz Zenginleşmesine Konu Olan Bu Meblağdan Dolayı Aynen İade Yükümlülüğü Bulunacağı )
Y21.HDE. 2003/6697KAZANÇ KARŞILAŞTIRMASININ BASKIN HİZMETİN TESBİTİ İÇİN YETERLİ OLMAMASI ( Çifte Sigortalılığın Geçersiz Olması )
Y5.CDE. 2014/10304KAZANÇ KARŞILIĞI ÖDÜNÇ PARA ALINMASI VE KARŞILIĞINDA SENET VERİLMESİ ( Sanığın Tefecilik Yapıp Yapmadığına Dair Kolluk Marifetiyle Araştırma Yaptırılmasından İlgili Vergi Dairesine Yazı Yazılarak Bu Konuda Vergi İnceleme Raporu Düzenlettirilmesinden Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdir Edileceği )
Y4.HDE. 2015/4323KAZANÇ KAYBI ( Alacağa Konu Bonolarda Tahrifat Yapıldığı/Senet Bedelinin Arttırılması Nedeniyle Davacı Miktar Olarak Borcu Çok Yükseldiği İçin Borcunu Ödeyemediği ve Aracı İki Buçuk Ay Bağlı Kaldığı İçin Nakliyecilik İşini Yapamadığı - Kazanç Kaybı Doğduğu Gözetilerek Maddi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2016/13822KAZANÇ KAYBI ( Aracın Tamir Süresi İçinde Oluşacak Gelir Kaybı Değil Makina Mühendisi Bilirkişice Davaya Konu Kaza Sebebiyle Araçtaki Hasarın Giderilmesi İçin Gereken Makul Onarım Süresinin Belirlenerek Kazanç Kaybının Belirlenmesi Gerekirken Serviste Kaldığı Yetmiş Gün Üzerinden Kazanç Kaybının Belirlenmesinin Doğru Olmadığı )
Y11.HDE. 2003/14284KAZANÇ KAYBI ( Aracın Tamirde Geçen Süresi Boyunca Oluşan Kazanç Kaybı Talebi - Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı Ancak Kazaya Uğrayan Araçtaki Gerçek Zararlardan Sorumlu Olduğu )
Y11.HDE. 2005/8353KAZANÇ KAYBI ( Araç Hasarı/Bekleme Ücretine İlişkin Tazminat - Davadan Önce Bu Davalı Sigortanın Temerrüde Düşürüldüğü İddia ve İspat Edilmemiş Olup Mahkemece Mümeyyiz Davalı Yönüyle Dava Tarihinden İtibaren Temerrüt Faizine Hükmedilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2014/7849KAZANÇ KAYBI ( Bilirkişi Raporunda Davacı Kiracının Bir Yıllık Kazanç Kaybı Hesaplandığından Davacı Kiracının Aynı Nitelikte Başka Bir Taşınmazı Ne Kadar Süre İle Kiralayabileceği Belirlenip Bu Süre İle Sınırlı Olmak Üzere Kazanç Kaybına Karar Vermek Gerektiği - Maddi Tazminat Davası )
Y17.HDE. 2015/13KAZANÇ KAYBI ( Davacının Dosyada Mevcut Gelir Durumunu Gösteren Belgeler ve Hakedişlerine Göre Öncelikle Toplam İki Yüz Atmış Üç Gün İçin Brüt Kazancının Belirlenmesi Daha Sonra İşletmesiyle İlgili Tüm Giderlerinin Mahsubu İle İki Yüz Atmış Üç Günlük Net Kazancının Tespit Edilmesi Hususlarında Rapor Alınması Gerektiği )
Y4.HDE. 2002/11327KAZANÇ KAYBI ( Davacının Ne Kadar Süre Çalışamadığı ve Kazançtan Mahrum Kaldığını İspatlayamamış Olduduğunun Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y4.HDE. 2016/5672KAZANÇ KAYBI ( Davalı Şirkete Ait Dershane İçerisindeki Kantinin Kira Sözleşmesi İle Davacıya Kiralandığı Davalı Tarafından Davacıya Kira Süresinin Bitiminden Önce Kiralananın Boşaltılması İçin İhtarname Çekildiği Ancak Sonrasında Yasal Yollara Başvurulmaksızın Kiralananın İçindeki Eşyaların Davalı Tarafından Boşaltıldığı - Kiralananın Davacıya Teslimi Yolundaki İstemin Kabulü Mümkün Olmamakla Birlikte Davacının Takdiren Zararın Belirlenmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2011/993KAZANÇ KAYBI ( Davalı Şirketin Servisi Olarak Çalışması İle Özel Servis Olarak Çalışması Halinde Ne Kadar Kazanç Farkı Olacağının Tespiti Amacıyla Bilirkişi Raporu Alınıp 818 S. BK'nun 325. Md. Uyarınca Saptanacak Miktarın Davacının Alacağından Düşülmesi Suretiyle Davacının Kazanç Kaybının Hesaplanması Gerektiği - Maddi Tazminat )
Y11.HDE. 2005/7973KAZANÇ KAYBI ( Davalının Belirlenen Meblağdan Sorumlu Tutulmasının Poliçede Yazılı Özel Şartlar Gereği Mümkün Olamaması - Bu Hususta da Davalı Sigortanın Tazminata Mahkum Edilmesinin Doğru Olmadığı )
Y4.HDE. 2003/7656KAZANÇ KAYBI ( Dosyadaki Delillerden ve Doktor Bilirkişinin Raporundan Davacının Olay Nedeniyle Onbeş Gün Çalışamdağı Anlaşıldığına Göre Bu Süre İçin Davacının Kazanç Kaybına Uğramış Olması )
Y15.HDE. 2012/2062KAZANÇ KAYBI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davası - Davacının Kalan İşler ile İlgili Olarak İşin Yapılmamasından Dolayı Tasarruf Edilen Miktar ile Diğer İşten Kazandığı ve Varsa Kazanmaktan Kasten Feragat Eylediği Miktarın Araştırılıp Kazanç Kaybından Düşülmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1999/1149KAZANÇ KAYBI ( Fesih Haksız Olmayınca İstenememesi )
Y17.HDE. 2008/2243KAZANÇ KAYBI ( İlişkin Deliller Toplanarak Araç İle Gidip Gelme Halinde Yapılacak Yakıt Giderleri Belirlenecek Tazminattan İndirilmesi Gerektiği - Otoparka Bırakılan Aracın Rıza Dışında Kullanılması Sırasında Hasarlanması )
Y12.CDE. 2015/17164KAZANÇ KAYBI ( İtibar Edilebilecek Herhangi Bir Belge İbraz Edemeyen Davacının Gözaltında ve Tutuklu Kaldığı Döneme Dair Olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Belirlenen Net Asgari Ücret Miktarları Üzerinden Hesaplanacak Miktarın Maddi Tazminat Olarak Ödenmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2003/5084KAZANÇ KAYBI ( Kişinin Tüm Gelirlerini Kapsaması Nedeniyle Davacının Mahrum Kaldığı Bahşişlerinde Tazminat Davasında Hesaplanmasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 2003/5102KAZANÇ KAYBI ( Maddi Tazminat - Aracın Tamiri Süresince Çalıştırılamaması Nedeniyle Oluşabilen Kazanç Kaybının Trafik Sigorta Kuvertürü Dışında Kaldığından Bu Zarardan Sigortanın Sorumlu Tutulamayacağı )
Y17.HDE. 2013/1086KAZANÇ KAYBI ( Mahrum Kalınan Gelir İsteğe Bağlı Emeklilik Nedeniyle Ödenen Primler ve Davacının Geç Emekli Olması Nedeniyle Mahrum Kalınan Kazanç Kaybı Yönünden Taraflara Delillerini Bildirmesi İçin Süre Verilerek Bilirkişi Raporu Alınacağı - Trafik Kazasından Kaynaklanan Yaralanma Nedeniyle Tazminat )
Y3.HDE. 2012/23228KAZANÇ KAYBI ( Olay Tarihinden İtibaren Adli Tıp Raporunda Belirtilen İyileşme Sürecinden Sonraki Kesin İş ve Güçten Kalma Süresi İle Malüluyet Durum ve Süresinin Belirlenerek İşin Uzmanı Bilirkişi Heyetinden Maddi Tazminat Tutarına Dair Olarak Rapor Alınması Gerektiği - Avukat Bilirkişinin Verdiği Raporun Esas Alınmasının Doğru Görülmediği )
YHGKE. 1975/9-125KAZANÇ KAYBI ( Rapor Tarihinden Değil Hastalığın Ortaya Çıktığı Tarihten itibaren Hesaplanması )
Y4.HDE. 2016/2269KAZANÇ KAYBI ( Satın Alınan Kamyonun Eski Model Olup Yıl Boyunca İş Bulup Çalışmasının Mümkün Olmadığı Gözetilmeden Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Yazısı Uyarınca Hesaplanan Kazanç Kaybı Zararının Hüküm Altına Alınmasının İsabetsiz Olduğu )
Y11.HDE. 2003/6003KAZANÇ KAYBI ( Sigortalı Aracın Davalının Sözleşmeye Aykırı Hareketi ve Kötü İfasından Dolayı İkinci Kez Tamirde Kaldığı için İstenen Kazanç Kaybının Tahsiline Karar Verilmesi Lüzumu )
Y11.HDE. 2005/12906KAZANÇ KAYBI ( Sözleşmenin Haksız Feshi - Oluşan Kazanç Kaybının İşin Özelliği Dikkate Alınarak İş Kapasitesinin Arttığı Dönemin de Hesaba Katılması Gereği )
Y4.HDE. 2008/801KAZANÇ KAYBI ( Tazminat Talebi - Davacının Kazanç Kaybı Olarak Talep Ettiği Bedelden Daha Fazlasına Hükmedilemeyeceği )
Y11.HDE. 2004/12287KAZANÇ KAYBI ( Tespit Edilen Miktarın Kazanç Sağlaması İçin Yapması Gereken Giderler Dikkate Alınıp Bu Miktardan Mahsup Edilmemesi Nedeniyle Gerçek Zararı Göstermediği/Bilirkişiden Ek Rapor Alınması Gereği - Sözleşmenin Haksız Feshi Nedeniyle Tazminat İstemi )
Y9.HDE. 2001/18900KAZANÇ KAYBI ( Trafik İş Kazasından Doğan Tazminat İsteminde Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Ancak Gerçek Zararların Karşılanması )
Y17.HDE. 2005/2066KAZANÇ KAYBI ( Trafik Kazası - Talepten Fazlasına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu/Davacı Vekilinin Talebi İle Bağlı Kalınarak Hükmedilmesi Gereği )
Y11.HDE. 2005/8875KAZANÇ KAYBI ( Trafik Kazası Nedeniyle Aracın Çalışamamasından Doğan - Davacının Kazanç Kaybının Kendi Defter Kayıtlarından Belirlenebileceği - Bu Yönde Yapılacak Araştırma İle Sonuca Gidilememesi Halinde Emsal Araçlara Göre Belirlenmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2003/14194KAZANÇ KAYBI ( Trafik Kazası Nedeniyle Uğranılan Zararların Tazmini Talebi - Davaya İthal Suretiyle Husumet Tevcih Edilemeyeceği - Kararda İhbar Edilen Olarak Gösterilen Şahıs Hakkında da Hüküm Kurulmasının Yanlış Olması )
Y17.HDE. 2010/12309KAZANÇ KAYBI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat - Aracın Tamiratı Süresince Davacının Uğrayacağı Kazanç Kaybının Teminat Dışında Olduğu/Davacının Hükmedilen Asıl Alacak İstemi İçinde Yer Olan Kazanç Kaybına Dair İstek Kaleminin Reddi Gerektiği )
Y17.HDE. 2010/381KAZANÇ KAYBI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddî Tazminat - Mahkemece Davacı Aracının Tamir Süresi Yönünden Uzman Makina Mühendisi Bilirkişiden Rapor Aldırılarak Kazanç Kaybının Tesbit Edilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2009/5970KAZANÇ KAYBI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat Talebi - Kazanç Kaybının ZMMS Teminatı Kapsamında Yer Almadığının Gözönünde Bulundurulacağı )
Y11.HDE. 2002/12825KAZANÇ KAYBI ( Trafik Sigortası Kuvertürü Dışında Kaldığı - Kazanç Kaybı Zararından Sigortanın Sorumlu Olmadığı )
Y13.HDE. 2002/13421KAZANÇ KAYBI ( Yerel Mahkemenin Davacının Uğradığı Zarar Kalemlerine İlişkin İsteklerini Belirlemesinin Gerekmesi )
Y11.HDE. 2004/6594KAZANÇ KAYBI ( Zarar Gören Ticari Aracın Çalıştırılmamasından Doğan - Ayrıca Teminat Verilmediği Sürece Trafik Sigorta Poliçesi Kapsamında Yer Alan Zarar Türlerinden Olmadığı/Sigorta Şirketinin Sorumluluğuna Hükmedilemeyeceği )
Y17.HDE. 2012/6274KAZANÇ KAYBI (Trafik Kazası Nedeniyle Zarara Uğrayan Aracın Onarımının Ekonomik Olmayacağının Belirlenmesi - Zarara Uğrayan Aracın Yerine Aynı Model ve Özellikte Alınacak Aracın Alınacağı Makul Süre İçin Gelir Kaybı Belirlenmesi Gereği)
Y17.HDE. 2014/15589KAZANÇ KAYBI (Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat - Davacının Geçici Olarak İş Göremez Olacağı Süre İçerisinde Bakım Giderlerinin Ne Kadar Olacağı Hususunda Bir İnceleme Yapılmadığı/Eşin Yansıma Yolu İle Kazanç Kaybı Zararına Hükmedilemeyeceği Gözetilmeksizin Rapor Doğrultusunda Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)
Y23.HDE. 2015/318KAZANÇ KAYBI ALACAĞI İSTEMİ (Arsa Sahibinin İşe Süresinde Başlanılmadığından Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesini Feshi - İmar Planı Çalışması Yapılan Bölgedeı Gecikme Olabileceği/Sözleşme Konusu Arsa Üçüncü Kişiye Satıldığından Sözleşmenin Uygulanma İmkanı Kalmadığı - Uzman Bilirkişilere Kar Kaybı Hesaplatılarak Sonuca Gidileceği)
Y6.HDE. 2012/18827KAZANÇ KAYBI ALACAĞININ TAHSİLİ DAVASI ( Dava Değeri Üzerinden Harç Yatırıldığı - Yargılama Sırasında Aktin Feshi İstemi İçin Harcın Tamamlanmadığı/Bu Değer Üzerinden Kendini Vekille Temsil Ettiren Davalı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedileceği )
Y21.HDE. 2009/14726KAZANÇ KAYBI HESABI ( İş Kazası Nedeniyle Tazminat - Davacının Yaşlılık Aylığı Almakta İken Asgari Ücretin Üstünde Bir Ücretle Çalışmasını Sürdürdüğünün İspatlanmadığı/Yaşlılık Aylığı Almaya Başladığı Tarihten İtibaren Davacının Kazanç Kaybı Hesabının Asgari Ücretle Yapılması Gerektiği )
Y21.HDE. 2003/3160KAZANÇ KAYBI HESABI ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Talebinde Olay Tarihi İtibarı İle Alınması Gereken Günlük Veya Aylık Ücreti Meslek Kuruluşlarından Saptanarak Yapılması Gereği )
Y4.HDE. 2014/6180KAZANÇ KAYBI HESABI ( Kaçakçılıkta Kullanıldığından Bahisle Araca El Konulduğu - Ceza Yargılaması Sonucu Beraat Nedeni İle Araç İade Edildiği/Herhangi Belgeye Dayanmayan ve Bilirkişi Görüşüne Dayanarak Esas Alınan Aylık Aylık Gelir Üzerinden Hesaplama Yapılamayacağı/Ticaret ve Sanayi Odası Cevabi Yazısında Belirtilen Miktar Üzerinde Hesaplama Yapılacağı )
Y2.HDE. 2015/21806KAZANÇ KAYBI İLE MEVCUT VE BEKLENEN MENFAAT KAYBI ( Boşanma/Maddi Tazminat - Mahkemece Davalı Karşı Davacı Kadının Talebinin Ne Kadarının 4721 S.K. Md.174/1 Kapsamında Olduğu Ne Kadarının Kazanç Kaybına Yönelik Olduğu Açıklattırılmadan ve Kazanç Kaybına Yönelik Bölüm İçin Nispi Harç İkmal Ettirilmeden Davalı Karşı Davacı Kadının Maddi Tazminat Talebi İle İlgili Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu ve Bozmayı Gerektireceği )
Y4.HDE. 2008/682KAZANÇ KAYBI İSTEMİ ( Davanın Reddedildiği - Davanın Açıldığı Günde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca Davalı Yararına Tarifelerin Üçüncü Kısmına Göre Takdir Edilecek Avukatlık Ücreti Tarifenin İkinci Kısmının İkinci Bölümündeki Tutarlarını Geçemeyeceği )
Y4.HDE. 2013/16842KAZANÇ KAYBI İSTEMİ ( Haksız Fiil Sebebiyle - Rektörlükten Gönderilen Yazıda Davacının Uzun Zamandır Öğrencileri Olduğu Belirtildiği/Davacının Olay Sebebiyle Çalışmasına Engel Oluşturacak Bir Yaralanması Olmadığı Gibi Emlakçılık İşi İle Uğraştığı - Davacının 1 Yıl Hayata Geç Atılacağı İçin Kazanç Kaybı Olacağı Gerekçesiyle Tazminata Hükmedilmesinde İsabet Bulunmadığı )
Y13.HDE. 2015/9000KAZANÇ KAYBI İSTEMİ ( Profesyonel Futbolcu Sözleşmesinin Haksız Feshine Dayalı - Söz Konusu Dönemde Davacının Kazanmaktan Bilerek Kaçındığı Kazanç İle Sözleşmeye Konu İşi Yapmaması Sebebiyle Tasarruf Ettiği Giderler de Ücretten Mahsup Edilerek Hakkaniyete Uygun Bir Tazminat Belirleneceği )
Y17.HDE. 2015/9599KAZANÇ KAYBI İSTEMİ ( Trafik Kazası Sonucu Aracın Hasar Görmesi - Bilirkişi Raporunda Net Olarak Belirtilen Kazanç Kaybı Miktarının Kabulü İle Davalı Gerçek Kişiden Olay Tarihinden İtibaren İşleyecek Yasal Faizi İle Tahsiline Alınan Zarar Sigorta Kapsamında Bulunmadığından Davalı Sigortaya Yönelen İstemin Reddine İlişkin Kararın Onanması Gerektiği )
Y17.HDE. 2014/16699KAZANÇ KAYBI İSTEMİ ( Trafik Kazasından Kaynaklı Maddi Tazminat - Davacı Aracının Hasarlanması Sebebiyle İşine ve Müşterilerine Ulaşımının Engellendiğini Belirttiği/Mahkemece Davacının Ne İş Yaptığı Hususu Araştırılacağı - Aracı Müşterilerine Ulaşmak İçin Nasıl ve Ne Şekilde Kullandığı Belirlenerek Karar Verileceği )
Y6.HDE. 2013/10398KAZANÇ KAYBI İSTEMİ (Eski Hale Getirme Süresine İlişkin Kazanç Kaybının da Mahrum Kalınan Kira Geliri Üzerinden Hesap Edilmesi Gerekirken Taşınmazın Pansiyon Olarak İşletilmesinden Elde Edilecek Gelir Üzerinden Hesaplanmasının Doğru Olmadığı)
Y13.HDE. 1998/2605KAZANÇ KAYBI NEDENİYLE ALACAK DAVASI ( Kiralayanın Sorumluluğunu Yerine Getirmemesi Nedeniyle )
Y15.HDE. 2016/1142KAZANÇ KAYBI NEDENİYLE ALACAK İSTEMİ (Ayıp İhbarının Süresinde Yapıldığı Sonucuna Varıldığında Ayıp Sebebiyle İstenebilecek Bedel İndiriminin Dairemizin Emsal Kararındaki Örnek de Dikkate Alınarak Nisbi Metoda Göre Hesaplattırılacağı - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanmış Olup Ayıplı İfa Nedeniyle Bedel İndirimi Talebi)
Y2.HDE. 2004/7935KAZANÇ KAYBI NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Evlilik Nedeniyle Çalışma Hayatına Ara Veren Eşin - Harç Yatırılmayan Taleple İlgili Karar Verilmesine Yer Olmaması )
Y17.HDE. 2010/6070KAZANÇ KAYBI SİGORTA POLİÇESİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat - Sigortalı Aracın İşletilmesi Nedeniyle 3. Şahsın Aracında Meydana Gelen Gerçek Zararlar Sigorta Teminatı Kapsamında Olup Aracın Hasar Görmesi Nedeni İle Çalıştırılamamasından Kaynaklanan Kazanç Kaybı Sigorta Poliçesi İle Güvence Altına Alınan Zarardan Olmadığı )
Y11.HDE. 2007/6914KAZANÇ KAYBI TALEBİ ( Elektronik Kartındaki Arızanın Onarım Bedelinin Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları Gereğince Teminat Dışında Kaldığı - Davanın Reddinin Doğru Olduğu )
Y4.HDE. 2004/6859KAZANÇ KAYBI TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Davalıya Ait Binanın Depremde Davacı İşyerinin Bulunduğu Komşu Binanın Üzerine Yıkılması Nedeniyle - Depremde Kazanç Kaybına Uğramanın Kaçınılmaz Olması )
Y17.HDE. 2014/7843KAZANÇ KAYBI TAZMİNATI ( Aracın Tamirinin Kaç Günde Gerçekleşeceği Tespit Edilerek Kazanç Kaybı Hesaplanacağı - Araçla Hareket Ederken Tele Çarpma )
Y14.HDE. 2011/2613KAZANÇ KAYBI YOKSUNLUĞU DAVASI ( Hasılatın Ne Olacağının Hesaplanması Giderlerin Bulunarak Düşülmesi ve Davacı Kiracının Boş Kalacağı Dönem İçerisinde Başka İşten Sağladığı veya Sağlamaktan Kasten Kaçındığı Değerlerin Düşülmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2002/13219KAZANÇ KAYBI ZARARI ( Bilirkişi Tarafından Belirlenen Zarar Kaleminin Hasar Tazminatından Düşülmesinin Gerekmesi )
Y4.HDE. 2011/3813KAZANÇ KAYBI ZARARI ( Mahkemece Değişik Saiklerle Davacının Talep Ettiği Gün Sayısından Daha Fazla Gün Üzerinden Hesap Edilerek Talepten Fazlasına Hükmedilmesinin İsabetli Olmadığı - Maddi ve Manevi Tazminat )
Y17.HDE. 2014/11131KAZANÇ KAYBI ZARARININ TAZMİNİ İSTEMİ ( İtirazın İptali - Kazaya Karışan Otobüsün Modeli Yaşı ve Özelliklerinin Göz Önünde Bulundurularak Makul Onarım Süresi İle Bu Sürede Davacı Tarafın Uğradığı Kazanç Kaybının Tespiti Hususlarında Rapor Alınacağı )
Y2.HDE. 2010/20736KAZANÇ KAYBINA DAYALI MADDİ TAZMİNAT ( Davacının Evlilik Birliği İçinde Çalışmasına Kocasının İzin Vermediğini İddia Ederek - Bu Talep Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmadığı/Talep Genel Hükümlerden Kaynaklanmakta Olup İnceleme Görevi de Genel Mahkemelere Ait Olduğu )
Y17.HDE. 2009/4567KAZANÇ KAYBINA İLİŞKİN İSTEKLER ( İş Göremezlik Zararı/Güvence Hesabı Teminatı Kapsamı Dışında Kaldığı - Trafik Kazasından Kaynaklan Maddi Tazminat )
Y11.HDE. 2004/6130KAZANÇ KAYBINA İLİŞKİN TAZMİNAT ( ZMSS. Teminatı Üzerinde Kalan Miktar Var İse Davalı Sigorta Şirketinin Poliçesinde Yazılı İMSS. Teminat Miktarı İle Sınırlı Olmak Üzere Sorumlu Tutulması Gereği )
Y11.HDE. 2004/14834KAZANÇ KAYBINA UĞRAMA ( Davacının Hazine Bonosu Alamaması ve Bu Nedenle Kazanç Kaybına Uğradığı İddiasına Dayandırdığı Munzam Zararını Somut Olarak Ortaya Koyup Kanıtlayamadığı Dikkate Alınarak Sabit Olmayan Davanın Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 2008/36905KAZANÇ KAYBINA UĞRANAN PARANIN TAHSİLİ ( İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlık - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y21.HDE. 2016/15202KAZANÇ KAYBINDAN İLK PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN DÜŞÜLMESİ ( Meslek Hastalığı Sonucu Maluliyetinden Doğan Maddi Tazminatın Ödetilmesi Talebi/Davacının Kazanç Kaybından İlk Peşin Sermaye Değerinin Düşülmesini Kabul Ettiği - Davalı Taraf Lehine Usuli Kazanılmış Hak Oluştuğu/Davacının Bu Bağlayıcı Beyanını Dikkate Alarak Maddi Tazminata Hükmedileceği )
Y17.HDE. 2009/9349KAZANÇ KAYBINDAN KAYNAKLANAN GERÇEK ZARARIN BELİRLENMESİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat - Dosyanın Makine Mühendisi ve Hesap Uzmanının da ( Mali Müşavir Gibi ) İçlerinde Bulunduğu Yeni Bir Bilirkişi Kuruluna Tevdii Gerektiği )
Y17.HDE. 2010/12436KAZANÇ KAYBINDAN SORUMLULUK ( Trafik Kazası Nedeniyle Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesine Dayalı Olarak Sigorta Şirketinin Kazanç Kaybından Sorumlu Olmayacağı - Sigorta Şirketi Yönünden Temerrüt Faizi )
Y17.HDE. 2006/5225KAZANÇ KAYBININ HESAPLANMASI ( Aracın Çalıştırılamadığı Günler İçin Kazanç Kaybı Hesaplanılırken Davacının Aracını Çalıştırmaması Nedeniyle Zorunlu Giderleri Yapmadığı Dikkate Alınarak Bu Miktarın Mahsubu İle Net Kazanç Kaybının Tespit Edilmesi Gereği )
Y4.HDE. 2003/4787KAZANÇ KAYBININ HESAPLANMASI ( Davacının İyileşme Süresi Olan 90 Günün Esas Alınmasının Gerekmesi )
Y17.HDE. 2012/984KAZANÇ KAYBININ HESAPLANMASI ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat - Davacının Özel Okul veya Dershanede Çalışması Halinde Elde Edeceği Gelir Miktarı Belirlenmek ve Buna Göre Davacının Mesleğine Geç Başlaması Sebebiyle Oluşan Kazanç Kaybının Hesaplanacağı )
Y9.HDE. 2001/8943KAZANÇ KAYBININ ÖDETİLMESİ ( İşyeri Sendika Temsilcisinin İşverene Bildirilmemesi Nedeniyle Oluşan Kayıp )
Y4.HDE. 2005/751KAZANÇ KAYBININ ÖDETİLMESİ ( Uluslararası Taşımacılıkta Kullanılan Araçlara Haksız Yere El Konulması Nedeniyle - Davacının Söz Konusu Kaçakçılık Olayı İle İlgisi Bulunmadığından İyiniyetli Olup Kaybının Karşılanması Gerektiği )
Y11.HDE. 2003/3259KAZANÇ KAYBININ SİGORTA KAPSAMI DIŞINDA KALMASI ( Tamir Süresine İlişkin )
Y11.HDE. 2004/8739KAZANÇ KAYBININ TAHSİLİ ( Bagaja Bırakılan Parçanın Bu Yolculuk Sırasında Bagajdan Düşerek Hasarlandığı - Davalı Araç Maliki ve Şoforü Hakkındaki Davaların Reddine Tamir Masrafı ve İşgücü Kaybının Otobüs Firmasından Tahsili Gerektiği )
Y15.HDE. 2009/1855KAZANÇ KAYBININ TAHSİLİ ( Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınarak Makinalardaki Ayıbın Ortaya Çıktığı Tesbit Tarihinden İtibaren Ayıbın Giderilmesi İçin Gerekli Süreyi Belirlemek Gerektiği )
Y13.HDE. 2010/3036KAZANÇ KAYBININ TAHSİLİ ( Davacı Davalının Kusuru Nedeni Mecurdaki Ayıplar Nedeni İle Kullanamadığını İleri Sürdüğüne Göre Mahkemece Gerektiğinde Mahallinde Keşif Yapılıp Bu Konuda Uzman Bilirkişi Vasıtayla Görüş Alınarak Davacı Talepleri Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2010/15307KAZANÇ KAYBININ TAHSİLİ ( Davacının Islah Dilekçesinde Günlük Kazancını Sınırlaması Karşısında Bu Miktar Aşılmamak Suretiyle Davaya Konu İşyerine İlişkin veya Emsal İşyerlerine Ait Gelir Vergisi Matrahları da Karşılaştırılarak Makul Süredeki Kazanç Kaybının Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2015/5396KAZANÇ KAYBININ TAHSİLİ ( Mahkemece Bozma İlamına Uyulmasına Rağmen Bozma İlamının Gereklerinin Yerine Getirilmediği - Bozma İlamında Kusurun Tazminat Açısından Önem Arzettiği Vurgulanmış Olmasına Rağmen Mahkemece Fesih Konusunda Kimin Haksız Olduğu Üzerinde Durulmadan Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y15.HDE. 2006/5581KAZANÇ KAYBININ TAHSİLİ ( Tamirata Konu Teşkil Eden İşlerin Garanti Kapsamında Olması ve Davalının da Tamiratı Bedelsiz Yapmakla Yükümlü Olması Gerektiği )
Y6.HDE. 2013/1740KAZANÇ KAYBININ TAHSİLİ ( Taraflar Arasındaki İlişki Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Özel Hukuk İlişkisi Olduğundan Uyuşmazlığın Çözümünde Adli Yargı Görevli Olduğu/Dava Açıldığı Tarih İtibarıyla Sulh Hukuk Mahkemesi Görevli Olduğu )
Y17.HDE. 2009/9892KAZANÇ KAYBININ TAHSİLİ ( Trafik Kazası Nedeniyle Araçta Meydana Gelen Hasar - Davacıya Ait Aracın Tamir Süresince Çalışamaması Nedeniyle Oluşan Kazanç Kaybı Trafik Sigortası Teminatı Dışında İse de Araçta Meydana Gelen Değer Kaybı Gerçek Zarar Kalemleri Arasında Bulunduğu )
Y17.HDE. 2013/3963KAZANÇ KAYBININ TAHSİLİ (Kasko Sigortalı Aracın Onarımının Gecikmesi Nedeniyle - Davacı Aracının Davacı Tarafından mı Yoksa Şoför Tarafından mı Çalıştırıldığı Hususunun Araştırılması ve Sonucuna Göre Şoför Masrafının Kazançtan Mahsup Edilip Edilmeyeceğinin Değerlendirileceği)
Y17.HDE. 2015/18884KAZANÇ KAYBININ TAHSİLİ İSTEMİ (Reddolunan Bu Alacak Kesimi İçin Ayrıca Vekalet Ücretine Hükmolunması Gerekirken Davalı Sigorta Şirketleri Lehine Reddolunan Kazanç Kaybı Bedeli Üzerinden Hesaplanacak Vekalet Ücretine Hükmolunmayışının Hatalı Olduğu)
Y9.HDE. 2010/17010KAZANÇ KAYBININ TAZMİNİ ( Trafik Kazası Nedeniyle Meydana Gelen - Öncelikle Davalının Kusur Durumu ve Hasar Miktarına Yönelik İtirazlarını İrdeleyen Ayrıntılı Zarar ve Buna Bağlı Hesap Raporunun Alınması Gerektiği )
Y11.HDE. 2014/16555KAZANÇ KAYBININ TAZMİNİ İSTEMİ ( Taşıma Sözleşmesinin Feshi Sebebiyle - Sözleşme Maddesinin Davalıya Keyfi Olarak Nitelendirilebilecek Mutlak Bir Hak Bahşetmediğinin Kabulü Gerektiği/Davalının Sözleşmeyi Fesihte Haklı Olup Olmadığı Yönünde Değerlendirilme Yapılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2004/11915KAZANÇ MAHRUMİYETİNİN HESAPLANMASI USULÜ ( Trafik Kazası Sonucu Hasarlanan Aracın Tamirde Kaldığı Süreye İlişkin - Salt Ev ve İşyeri Tapuları Esas Alınarak Hesaplanan Taksi Ücretine Hükmedilemeyeceği )
Y11.CDE. 2009/15970KAZANÇ MÜSADERESİ ( Ancak Suçun İşlenmesi İle Elde Edilen veya Suçun Konusunu Oluşturan ya da Suçun İşlenmesi İçin Sağlanan Maddi Menfaatler İle Bunların Değerlendirilmesi veya Dönüştürülmesi Sonucu Ortaya Çıkan Ekonomik Kazançların Suçun Mağduruna İade Edilememesi Halinde Mümkün Olduğu )
Y16.CDE. 2015/1224KAZANÇ MÜSADERESİ ( Ancak Suçun Mağduruna İade Edilememesi Halinde Mümkün Olduğu/Somut Olayda Suç Sebebiyle Oluştuğu Kabul Edilen Kazancın Katılana İadesinin Mümkün Olduğu/Yazılı Şekilde Müsadere Kararı Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu - Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma )
Y6.CDE. 2009/5489KAZANÇ MÜSADERESİ ( El Konulan Maddi Menfaatlerin Suçun Mağduruna İade Edilebildiği veya Edilebilme Olanağının Bulunduğu ya da Suçun Mağdurunun Belli Olduğu Durumlarda Kazanç Müsaderesine Hükmedilemeyeceği )
Y10.CDE. 2007/2157KAZANÇ MÜSADERESİ ( Hesap Numarasında Bulunan Paraya El Konulup Konulmadığı Araştırılıp El Konulduğunun Anlaşılması Halinde Bu Paranın Katılan Kuruma İadesinin Mümkün Olduğu Gözetilmeden Hükmolunmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y13.CDE. 2013/16311KAZANÇ MÜSADERESİ ( Hırsızlık - Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması İçin Failin Kötüniyetli Satın Alandan Elde Ettiği Parayı Kazanç Müsaderesine Konu Edilmek Üzere Soruşturma Makamlarına Teslim Etmesi Gerektiği )
Y13.CDE. 2012/3590KAZANÇ MÜSADERESİ ( Hırsızlık - Failin Etkin Pişmanlıktan Yararlanması İçin Satın Alan Kötüniyetli İse Satın Alandan Elde Ettiği Para veya Sağladığı Menfaati Soruşturma Makamlarına Teslim Etmesi Gereği )
Y11.CDE. 2007/2157KAZANÇ MÜSADERESİ ( Karar Verebilmesi İçin Maddi Menfaatin Suçun Mağduruna İade Edilmemesi Gerektiği - Nitelikli Dolandırıcılık )
Y7.CDE. 2007/14823KAZANÇ MÜSADERESİ ( Karar Verilebilmesi İçin Maddi Menfaatin Suçun Mağduruna İade Edilmemesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2009/11659KAZANÇ MÜSADERESİ ( Katılanın Talebinin Reddedildiği Ancak Hukuk Mahkemelerinde Dava Açma Serbestisine Karar Verildiği - Hükümde Çelişki Yaratılmaması Gereği )
Y2.CDE. 2014/3784KAZANÇ MÜSADERESİ ( Kazanç Müsaderesine Karar Verilebilmesi İçin Maddi Menfaatin Suçun Mağduruna İade Edilememesi Gerektiği - Müsadereye Karar Verilemeyeceği )
Y5.CDE. 2008/11198KAZANÇ MÜSADERESİ ( Kooperatife Ait Paranın Zimmete Geçirildiği - Hukuk Mahkemesinde Dava Açılarak Tazmini Yoluna Gidilebileceği/Müsadere Kararı Verilemeyeceği )
Y5.CDE. 2014/4636KAZANÇ MÜSADERESİ ( Maddi Menfaatin Suçun Mağduruna İade Edilebileceği Durumlarda Zimmetin Maddi Konusunu Oluşturan Değerlerin Müsaderesine Karar Verilemeyeceği Gözetilmeden Kazanç Müsaderesine Hükmedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y11.CDE. 2008/9706KAZANÇ MÜSADERESİ ( Maddi Menfaatin Suçun Mağduruna İade Edilememesi Halinde Kazanç Müsaderesine Karar Verilmesi Gereği - Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlarda Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanacağı )
Y11.CDE. 2006/4017KAZANÇ MÜSADERESİ ( Maddi Menfaatin Suçun Mağduruna İade Edilememesi Halinde Mümkün Olduğu - Haksız Surette Ele Geçirdiği Başkasına Ait Kredi Kartını Kullanmak )
Y11.CDE. 2006/4652KAZANÇ MÜSADERESİ ( Maddi Menfaatin Suçun Mağduruna İade Edilememesi Halinde Mümkün Olduğu - Suça Konu Paraya El Konulmadığı da Gözetilerek Kazanç Müsaderesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y5.CDE. 2008/10943KAZANÇ MÜSADERESİ ( Mağdurun Belli Olması ve Maddi Menfaatin Suçun Mağduruna İade Edilebileceği Durumlarda Zimmetin Maddi Konusunu Oluşturan Değerlerin Müsadere Edilemeyeceği )
Y5.CDE. 2008/13367KAZANÇ MÜSADERESİ ( Müsadereye Ancak Paranın Meşru Malikinin Belli Olmaması Halinde Karar Verilebilmesi )
Y5.CDE. 2006/8410KAZANÇ MÜSADERESİ ( Rüşvet Alma ve Verme - Paraların Karşılığı Değerler Konusunda Karar Verilmesi Gerektiği )
Y5.CDE. 2008/3272KAZANÇ MÜSADERESİ ( Sahtecilik Suçu - Mağdurun Belli Olması ve Maddi Menfaatin Suçun Mağduruna İade Edilebileceği Durumlarda Zimmetin Maddi Konusunu Oluşturan Değerlerin Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
Y6.CDE. 2006/17507KAZANÇ MÜSADERESİ ( Sanıkta Ele Geçen Eşyaların Suçun Mağduruna İade Edilebileceği ya da Mağdurun Belli Olduğu Durumlarda Kazanç Müsaderesine Hükmedilemeyeceği - Mağdurun Müsadereye Tabi Değeri Talep Etme Hakkına Sahip Olduğu )
Y11.CDE. 2007/6874KAZANÇ MÜSADERESİ ( Suça Konu Paranın Mağduruna İade Edilememesi/Paraya El Konulmadığı Gözetilmeden Kazanç Müsaderesine Hükmolunmaması Gerektiği )
Y5.CDE. 2008/9242KAZANÇ MÜSADERESİ ( Suçun İşlenmesiyle Elde Edilen Menfaatin Suçun Mağduruna İade Edilmemesi Halinde Kazanç Müsaderesine Karar Verileceği )
Y17.CDE. 2015/23751KAZANÇ MÜSADERESİ ( Suçun İşlenmesiyle Elde Edilen veya Suçun Konusunu Oluşturan ya da Suçun İşlenmesiyle Oluşan Maddi Menfaatlerle Bunların Değerlendirilmesi veya Dönüştürülmesi Sonucu Ortaya Çıkan Ekonomik Kazancın Suçun Mağduruna İade Edilememesi Halinde Mümkün Olduğu - Olayda Suçun Mağdurunun Açıkça Belli Olduğu ve Bu Bağlamda Müsadere Koşullarının Oluşmadığı )
Y6.CDE. 2016/3548KAZANÇ MÜSADERESİ ( Suçun İşlenmesiyle Elde Edilen veya Suçun Konusunu Oluşturan ya da Suçun İşlenmesiyle Oluşan Maddi Menfaatlerle Bunların Değerlendirilmesi veya Dönüştürülmesi Sonucu Ortaya Çıkan Ekonomik Kazancın Suçun Mağduruna İade Edilememesi Halinde Mümkün Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği - Hırsızlık )
Y4.CDE. 2011/9115KAZANÇ MÜSADERESİ ( Tefecilik Suçu - Ne Kadar Faiz Geliri Elde Ettiği Saptanacağı/Vergi Dairesine Ödediği Paranın Ne Kadarının Suç Tarihlerini Kapsayan Dönemde Mağdurlardan Elde Elde Kazanca Karşılık Olduğu Ek Raporla Tespit Edileceği )
YCGKE. 2011/10-119KAZANÇ MÜSADERESİ ( Uyuşturucu Madde Ticareti - Hükümde 5237 S. TCY'nın 55. Md.sinde Düzenlenen Kazanç Müsaderesine Yer Verilmemesi ve Hüküm Yalnızca Sanık Müdafii Tarafından Temyiz Edilmiş Olsa Dahi "Aleyhe Değiştirmeme Yasağına" Konu Olmayacağı )
Y20.CDE. 2017/5668KAZANÇ MÜSADERESİ ( Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu - Sanığın Uyuşturucu Madde Satması Karşılığında Temyize Konu Edilmeyen Alıcı Sanıktan Aldığı 400 TL'nin Dışında Kalan 7.760 TL'nin Suçun İşlenmesi İle Elde Edildiğine Dair Kesin Delil Bulunmamasına Rağmen T.C.K.'nın 55/1. Md. Uyarınca Müsaderesine Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
Y10.CDE. 2016/2256KAZANÇ MÜSADERESİ ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu - Sanığın Uyuşturucu Madde Satışından Elde Ettiği Kazancın Ne Kadar Olduğu Net Olarak Tespit Edilerek Buna Göre Sanık Hakkında T.C.K.'nın 55. Md. Kazanç Müsaderesine Hükmolunması Gerektiği )
Y9.CDE. 2015/16086KAZANÇ MÜSADERESİ ( Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma Suçu - Sanığın Üzerinde Ele Geçirilen Paranın Suçun İşlenmesi İle Elde Edildiğine İlişkin Delil Bulunmadığı/Mahkemece İade Kararı Verileceği )
Y6.CDE. 2008/9505KAZANÇ MÜSADERESİ ( Yağma Suçun Konusunu Oluşturan Parayı Mağdurun Hukuk Davası Yoluyla Sanıktan Talep Edebileceği - Müsadere Kararı Verilmemesi Gereği )
Y6.CDE. 2010/28285KAZANÇ MÜSADERESİ ( Yağma Suçuna Konu Bedelin Özel Hukuk Davası Yoluyla Sanıktan Talep Edilebileceği - Kazanç Müsaderesine Hükmedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y5.CDE. 2007/1418KAZANÇ MÜSADERESİ ( Zimmet Suçunda Kaznaç Müsaderesine Karar Verilmesi Gereği )
Y5.CDE. 2010/2061KAZANÇ MÜSADERESİ ( Zimmet/Mağdurun Belli Olması Durumunda Maddi Menfaatin Suçun Mağduruna İade Edilebileceği - Suçun Maddi Konusunu Oluşturan Değerlerin Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
Y5.CDE. 2006/3664KAZANÇ MÜSADERESİ ( Zimmete Konu Paraya El Konulamadığı ve Ödenmediği Anlaşıldığından 5237 S. Yasa'nın 55/2. Md. Uygulanması Gerektiği )
Y5.CDE. 2016/4577KAZANÇ MÜSADERESİ (Ancak Suçun İşlenmesi İle Elde Edilen veya Suçun Konusunu Oluşturan ya da Suçun İşlenmesi İçin Sağlanan Maddi Menfaatler İle Bunların Değerlendirilmesi veya Dönüştürülmesi Sonucu Ortaya Çıkan Ekonomik Kazançların Suçun Mağduruna İade Edilememesi Halinde Mümkün Olduğu)
Y5.CDE. 2013/2595KAZANÇ NİTELİĞİNDE OLMA ( Tefecilik Suçu - Sanığın 6000 ve 1800 TL'lik Çekleri Her Birinin Karşılığında 5000 ve 1700 TL Ödemek Suretiyle Aldığı/14000 TL Karşılığı 15000 TL Miktarlı Senet Aldığı Aradaki Farkın Kazanç Niteliğinde Bulunduğu - Sanığın Zincirleme Tefecilik Suçundan Cezalandırılacağı )
Y11.HDE. 2005/8691KAZANÇ PAYININ TEMERRÜT FAİZİYLE TAHSİLİ ( Şirketi Davalının Temsil Etmemesi Nedeniyle Hisse Devrinin Gerçekleşmesinin Mümkün Olmadığından Reddi Gereği )
Y4.CDE. 2011/20476KAZANÇ SAĞLAMA AMACI ( Tefecilik Suçunda Kazanç Sağlama Amacıyla Yalnızca Bir Kez Ödünç Para Verilmesinin Yeterli Olacağı - 1.6.2005 Tarihinden Sonra İşlenen Eylemler Açısından Sistemli ve Sürekli Biçimde Suçun Gerçekleşmesi Gerekmediği )
Y21.HDE. 2002/2960KAZANÇ SAĞLAYAN KENDİ ADINA İŞİ OLAN DAVACININ BAĞ-KUR KAYDININ İPTALİ DAVASI ( Mevsimlik Çalışmalar Dışındaki Sürelerin Bağ-Kurlu Olduğunun Kabul ve Tespiti )
Y5.CDE. 2010/10579KAZANÇ SÖZCÜĞÜNÜN YERİNE MENFAAT SÖZCÜĞÜNÜN KULLANILMASI ( Zimmet/Hükümlerden Sonra Yürürlüğe Giren Kazanç Sözcüğünün Menfaat Olarak Değiştirildiği - Lehe Kanun Uygulamasının Gözetileceği )
Y5.CDE. 2014/2642KAZANÇ TEMİNİ ( Tefecilik/Sanığın Kazanç Elde Etmek Amacı İle Yalnızca Bir Kişiye Ödünç Para Vermesinin Suçun Oluşması İçin Yeterli Olduğu - Kazancın Temin Edilmesinin Şart Olmadığı )
Y11.HDE. 2004/6049KAZANÇ TUTARININ BELİRLENMESİ ( Bilinmeyen Dönemdeki Kazancın Hesabı Yapılırken En Son Bilinen Yıllık Kazançtan İtibaren Takip Eden Yılların Yıllık %10 Arttırılıp %10 Iskontoya Tabi Tutulması Suretiyle Her Yıl İçin Ayrı Ayrı Belirlenmesi Gerektiği )
YHGKE. 2009/4-238KAZANÇ VE GİDERLERİ YABANCI PARA ÜZERİNDEN BELİRLENEN YABANCI UYRUKLU DAVACILAR ( Zararlarının Yabancı Para Olarak Gerçekleştiğinin Kabul Edileceği )
YİBGKE. 1933/10KAZANÇ VERGİSİ ( İtirazların Görülmesi ve İncelenmesinde Görev - Yasa Yürürlükten Kaldırılmıştır )
YHGKE. 1990/4-67KAZANÇ VERGİSİNE İLİŞKİN BELGELER ( Vergi Dairesine Karşı Hazırlanmış Olması )
Y20.HDE. 2011/13540KAZANDIRCI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Şartlarının Bulunmadığı/Mülkiyet Hakkının Şartlarının Bulunmadığı - Taşınmazın Yapısı Gereğince Zilyetliğinin Ekonomik Amacına Uygun Bulunmadığı/Yerel Mahkemece Verilen Kararının Hukuka Uygun Olacağı )
Y8.HDE. 2003/6156KAZANDIRCI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Tespit Dışı Bırakılma Tarihi Ve Niteliğinin Sorulması Ve Tespit Dışı Bırakılma Tarihinden Dava Tarihine Kadar Kazanma Süresinin Geçip Geçmediğinin Araştırılmasının Zorunlu Olduğu )
Y2.HDE. 1979/4593KAZANDIRICI MUAMELE ( Rücu şartıyla bağış )
Y2.HDE. 2003/15486KAZANDIRICI MUAMELELER ( Miras Bırakanın Saklı Pay Kurallarını İhlal Kastı ile Yaptığı Açık Kazandırmaların Tenkise Tabi Olması )
Y20.HDE. 2003/9162KAZANDIRICI OLGU ( Hayvan Otlatmak Suretiyle Sürdürülen Zilyetlik Ekonomik Amacına Uygun Bir Kazandırıcı Olgu Olmadığının Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
YHGKE. 1997/10-474KAZANDIRICI USULİ HAK
Y8.HDE. 2003/3944KAZANDIRICI ZAMAN AŞIMI NEDENİYLE TESCİL TALEBİ ( Hazine Ve Belediyenin Yasal Hasım Olduğu - Yargılama Gideri Ve Avukatlık Ücretinden Sorumlu Tutulamayacağı )
Y16.HDE. 1995/4403KAZANDIRICI ZAMAN AŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Hakimin Resen Delilleri Toplayarak Karar Vermesi )
Y7.HDE. 2010/383KAZANDIRICI ZAMAN AŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Hazine Adına Kayıtlı Taşınmaz Mallarda İktisap - Taşınmazın Mera Tahsis Haritasının Kapsamında Kalıp Kalmadığı Duraksamaya Meydan Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2010/704KAZANDIRICI ZAMAN AŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Mahkemece Davacı Tarafa Keşif Ücretini Yatırması İçin Yeniden ve Yöntemine Uygun ve Makul Süre Verilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2002/8569KAZANDIRICI ZAMAN AŞIMI ZİLYETLİĞİ YOLUYLA EDİNİLMEYEN TAŞINMAZLAR ( Doğal Park-Milli Park Alanları İle 1. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit Alanları )
Y16.HDE. 2005/2484KAZANDIRICI ZAMANAMI ZİLYETLİĞİ İLE İKTİSAP ( Taşınmazın Bulunduğu Bölgede Kamulaştırma Yapılmasına Göre Taşınmazın Mülkiyeti Doğrudan Kamulaştırmayı Yapan İdareye Geçeceği Ve Bu Yere İdarece El Konulmuş Sayılacağı - Kadastro Tespiti )
Y7.HDE. 2003/3438KAZANDIRICI ZAMANAŞAMI ( Düzenlenen Haritada Vergi Kaydında Tarif Edilen Sınır Yerleri Gösterilmediği Gibi Keşfi İzleme Bilirkişi Sözlerini Denetleme İmkanı da Bulunmaması )
Y7.HDE. 1992/7183KAZANDIRICI ZAMANAŞIM ZİLYETLİĞİ ( Orman Olup Orman Sınırlandırması Dışında Bırakılmış Olan Yer-Kadastro Tespiti )
Y17.HDE. 2003/9106KAZANDIRICI ZAMANAŞIM ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazların Tarım Arazisi Olması ve İmar İhyanın Tamamlandığının Belli Olması Nedeniyle Mülk Edinme Koşullarının Gerçekleşmiş Olması )
Y16.HDE. 1992/3368KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI
Y16.HDE. 1994/5571KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI
Y6.HDE. 1983/3241KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI
Y7.HDE. 1976/13822KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI
Y7.HDE. 1984/20450KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI
Y7.HDE. 1984/4621KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI
Y7.HDE. 1988/389KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI
Y7.HDE. 1989/15623KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI
Y8.HDE. 1984/7293KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI
Y8.HDE. 1985/2144KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI
Y8.HDE. 1986/9205KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI
Y8.HDE. 1992/7643KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI
Y8.HDE. 1993/10502KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI
Y8.HDE. 1993/365KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI
Y8.HDE. 1993/7749KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI
Y8.HDE. 1994/5923KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI
YHGKE. 1979/7-1111KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI
YHGKE. 1980/7-608KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI
YHGKE. 1992/7-359KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI
YHGKE. 1995/7-211KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI
YHGKE. 1996/16-924KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI
YHGKE. 1996/17-868KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI
YHGKE. 1996/7-764KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI
YHGKE. 1997/8-218KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI
YHGKE. 1999/8-999KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( “Niza”nın tanımı )
Y16.HDE. 2008/5029KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( 1. ve 2. Derece Arkeolojik Sit Alanlarındaki Taşınmazların Zilyetlik Yoluyla İktisap Edilemeyeceği - Kadastrosu Devam Eden Taşınmazların Sınırlandırma ve Tespiti İşleri ile Devam Eden Davalarda da Uygulanacağı )
Y16.HDE. 1993/4985KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( 20 Yıllık Sürenin Geçmemiş Olması - Revizyon Gören Parsel )
Y16.HDE. 2004/229KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( 20 Yıllık Sürenin Geçmemiş Olması )
Y7.HDE. 2005/1053KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( 3402 Sayılı Kanunun 14. Maddesi Hükmünde Öngörülen Zamanaşımı Zilyetliğiyle Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması )
Y7.HDE. 2005/1106KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( 3402 Sayılı Yasa Uyarınca Taşınmaz Üzerinde Yirmi Yılı Aşkın Süre ile Zilyet Bulunan Davalı Yararına Zamanaşımı Zilyetliğiyle Taşınmaz Edinme Koşullarının Oluşmuş Olması )
Y8.HDE. 1986/9681KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Alman Medeni Kanun Hükmünün Uygulanması Talebi )
Y20.HDE. 2012/7178KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Arazi Kadastrosu Sırasında Tapulama Dışı Bırakılan Taşınmaz - Taşınmazın İmar Planı ve Kadastro Paftası Belirlendikten Sonra Orman Sınırları Dışında Kalması Durumunda Taşınmazın İmar Planına Göre Durumu Değerlendirileceği )
Y8.HDE. 2005/1452KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Aynı Kadastro Çalışma Alanı İçerisinde Zilyetlik Yoluyla İktisap Edebileceği Taşınmaz Miktarının Sulu Toprakta Kırk Kuru Toprakta Yüz Dönümü Geçememesi )
YHGKE. 1982/7-148KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Bataklığın Kurutularak İhya Edildiği İddiasına Karşı Dava Tarihine Göre Kazandırıcı Zamanaşımının Dolup Dolmadığının Araştırılması )
Y20.HDE. 2012/5809KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Belgesiz - Tapulu Taşınmazların Zilyetlikle Kazanılmasının Mümkün Olmadığı )
Y8.HDE. 2012/3065KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Bir Yerin Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Zilyedi Adına Tesciline Karar Verilebilmesi İçin Ekonomik Amacına Uygun Olarak Tasarruf Edilmesi de Gereği - Salt Soyut İçerikli İfadelerden Oluşan Tanık Beyanına Dayalı Olarak Karar Verilemeyeceği/Tapu İptali ve Tescil Davası )
Y17.HDE. 1993/5056KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Bu Yolla Taşınmazın Mülkiyetinin Kazanıldığı Gerekçesiyle Kendi Adlarına Tescilin Yapılması )
Y7.HDE. 1980/8113KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Bu yönlü Olarak Mirasçıların Taşınmazı Miras Yoluyla Almaları )
Y7.HDE. 2004/417KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Buna Dayanarak Davalı Adına Tesbit Edilen Taşınmazın Tesbitine Vaki İtiraz )
YHGKE. 1999/8-592KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Buna İlişkin Tescil Talebinin İmar ve İhya Nedeniyle Tescil Talebini de İçermesi )
Y20.HDE. 2001/3594KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Çalılık ve Taşlık Alanların İmar ve İhya Edilmeden Kazandırıcı Zamanaşımı İle İktisap Edilememesi )
Y20.HDE. 2008/7KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Çekişmeli Taşınmazın Bitişik Parsele İlişkin Karara Bağlanan Davada Tapulama Harici Yer Olarak Belirtildiği - 20 Yıllık Süre Dolmadığından Zilyetliğe Konu Olamayacağı )
Y20.HDE. 2005/7598KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Çekişmeli Taşınmazın Öncesinde Orman Sayılan Yerlerden Olmasının Zilyetliğin Kazanılmasına Engel Olması )
Y16.HDE. 2004/2197KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Dava Konusu Olayda Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Şartlarının Gerçekleştiğinin Sabit Olması )
Y17.HDE. 1995/1504KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Dava Konusu Taşınmazın Mera Olup Olmadığının Belirlenmesi )
YHGKE. 2000/8-1828KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Dava Konusu Taşınmazın Metruk Yerlerden Olmaması Nedeniyle Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Kazanılabilmesi )
Y8.HDE. 2003/7975KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Dava Konusu Taşınmazın Tarıma Elverişli Nitelikte Olması - Dava Konusu Taşınmazda 30/40 Yaşlarında Antep Fıstığı Ağaçların Bulunması/Tanık Beyanlarına Göre Davacının Kırk Yılı Bulan Zilyetliği )
Y8.HDE. 2004/9032KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Dava Konusu Yerin Hükmen Tescilinden İtibaren 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre Dolması Nedeniyle Hazine Adına Kayıtlı Tapu Kaydının İptali ile Tescil Talebinin Reddinin Doğru Olması )
Y8.HDE. 2005/7369KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Dava Konusu Yerin Orta Malı Yer Olması ve Terk Edilmediği Açıkça Belli Olduğundan Zilyetlik Yolu ile Edinilmesinin Mümkün Olmaması )
Y16.HDE. 2000/1831KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Dava Tarihine Kadar Zilyetlikle İktisap Şartlarının Kişiler Yararına Oluşup Oluşmadığı - Tapularına Sınırların Niteliğine Göre Kapsam Belirlenmesi )
Y7.HDE. 2003/3462KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Davacı Tarafın Taşınmaz Üzerinde Sürdürdüğü Zilyetliğin İktisap Sağlayan 20 Yıllık Süreye Ulaşmaması - Kadastro Tespitinden Doğan Dava )
Y17.HDE. 1992/8804KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Davacı Ve Davalı Arasında Mirasçılık İlişkisinin Olmaması )
Y7.HDE. 2003/1133KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Davacıların İktisap Sağlayan Süreye Ulaşan Zilyetlerinin Bulunması )
Y16.HDE. 2003/8059KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Davacının Dayandığı Tapu Kaydı Hasımsız Tescil Davası Sonucu Oluşmuş İlama Dayandığından Hazineyi Bağlamaması )
Y17.HDE. 2005/12708KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Davalının Zilyetliğinin Kendi Adına ve Malik Sıfatıyla Bir Zilyetlik Olduğunun Belirlenmesi Durumunda Zilyetliğinin 20 Yıla Ulaşması Durumunda Yararına Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiğinin Kabulü Gerekeceği )
Y8.HDE. 2009/3378KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Davaya Konu Taşınmazın 1. Grup Olarak Tescil ve İlan Edilen Kültür Varlığı Bulunmadığının Tespit Edildiği - Zilyetlik Yoluyla Mülk Edinilebileceği )
Y8.HDE. 2006/4531KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Deniz Kumlukları Devlet'in Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan ve Özel Mülkiyete Konu Olmayan Yerlerden Olup Zamanaşımı ve Zilyedlik Yolu İle Edinilemeyeceği )
Y1.HDE. 2004/4922KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Devlete Kalan Taşınmazların Tapuda Kayıtlı Olsun yada Olmasın Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yolu ile Kazanılamaması )
YHGKE. 1971/8-389KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Yerler ve Yasalar Uyarınca Devlete Kalan Taşınmaz Malların Kazandırıcı Zamanaşımı Yolu İle İktisap Edilememesi )
YHGKE. 1974/7-19KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olan Yerlerin Tapuda Kayıtlı Olsun veya Olmasın Bu Şekilde İktisap Edilememesi )
Y8.HDE. 1996/5512KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olan Yerlerin Zamanaşımı ve Zilyetlik Yoluyla Kazanılamaması )
Y7.HDE. 1982/4878KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerler )
YHGKE. 1984/1-635KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerler )
YHGKE. 1971/8-509KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Ebniye Kanununu Değiştiren Yasa Gereği Belediyece Yapılan Tahsisin Geçerli Olması )
Y8.HDE. 2005/4332KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Eklemeli Zilyetlik Yoluyla Tescile Karar Verilebilmesi için Satıcı ve Alıcı Davacının Yirmi Yıldan Fazla Süre ile Koşullarına Uygun Olarak Tasarrufta Bulunmasının Gerekmesi )
YHGKE. 1998/7-588KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Elde Edilen Taşınmazın Kadastrosuna Yapılan İtiraz )
Y16.HDE. 2007/2129KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Evveliyatı Mera Olan Taşınmaz - Zilyetlik Yolu İle Mülk Edinilemeyeceği )
Y20.HDE. 2001/5029KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Fıstıklık Arazinin Kazandırıcı Zanmanaşımı Zilyetliğiyle Davalı Adına Tespit Edilmesi ve Bu Tespite Vaki İtiraz )
Y16.HDE. 1994/4475KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Gayri sabit sınır )
Y14.HDE. 1983/1764KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Geliri Vakfedilen Taşınmaz )
Y8.HDE. 1994/3818KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Harici satış )
Y14.HDE. 1999/7756KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Harman Yeri-Mera Niteliğinde Olan Yerlerin Zilyetlikle Kazanılamaması )
Y8.HDE. 1992/3195KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Hayrat Vakıflar Üzerinde Uygulanamaması )
Y20.HDE. 2001/7199KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Hazine Lehine Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Taşınmaz )
Y7.HDE. 1988/7781KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Hazinece Dağıtılan Yerlerde Miktar Fazlası )
Y14.HDE. 2007/16036KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Hazineye Ait Boşlukların 3402 SK. m.16/A'da Yer Alanlardan Farklı Olduğu - Bu Boşlukların Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Elde Edilemeyeceği )
Y8.HDE. 2008/6814KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Hazineye Ait Taşınmazların Zilyetlik Yoluyla Mülk Edinilemeyeceği - Hazine Adına Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Koşulları Oluştuğu Takdirde Olağanüstü Zamanaşımı İle Kazanılabileceği )
YHGKE. 2005/8-645KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( İmar Çalışmaları İşleyen Süreyi Kesmeyeceğine Göre Tapu Kaydının Hukuki Değerini Yitirdiği - Tapu İptal ve Tescili )
Y8.HDE. 2003/7247KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( İmar Uygulaması Geçmesinin Süreyi Kesmeyeceği )
Y17.HDE. 1994/4631KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( İmar ve İhya Edilen Ancak Kamu Hizmetine Tahsis Edilmeyen Taşınmaz Malların Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Kazanılabilmesi )
Y20.HDE. 1992/5644KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( İmar Ve İhyanın Tamamlandığı Tarih - Tapulama Tesbitinin Yapıldığı Tarih )
YHGKE. 2002/8-109KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( İmar ve İhyanın Tamamlandığı Tarih Doğru Şekilde Tespit Edilerek Zamanaşımı Sebebiyle İktisap Şartlarının Oluşup Oluşmadığının Araştırılması )
Y8.HDE. 2003/7291KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( İptal ve Tescil Talebinde Taşınmaz Parselini Kapsayan Bölümün Niteliği Değiştirilip Orman Olarak Düzeltilmesi - Taşınmazın Niteliğini Belirleyen Bu Hüküm Herkes İçin Güçlü Delil Teşkil Edeceği/Talebin Reddi Gereği )
Y7.HDE. 1976/5710KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( İskân Yolu İle Temlik Edilen Yerler )
YHGKE. 1983/8-714KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( İyiniyet )
YİBGKE. 1951/8KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kaçak Kişilerden Hazineye Geçen Taşınmazlar İçin Uygulanmaması )
Y17.HDE. 1992/351KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kaçak Ve Yitik Kişiden Kalan Tapulu Tapusuz Taşınmazlar )
Y8.HDE. 1998/2836KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kaçak ve Yitik Veya Mübadil Rumlardan Hazineye İntikal Eden Yerlerin Kazandırıcı Zamanaşımı ve Zilyetlik Yoluyla İktisap Edilememesi )
YHGKE. 2001/20-442KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kadastro Gören Yerlerde Tespit Dışı Bırakılan Taşınmazlar )
Y7.HDE. 2008/6361KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kadastro Kanunundan Kaynaklanan Miras Payına Yöneltilen Dava - Dava Dışı Mirasçıların Birbirlerini Davada Vekil Olarak Temsil Edemeyeceği/Miras Payı İle Sınırlı Olarak Uyuşmazlığın Çözümleneceği )
Y7.HDE. 2006/2509KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kadastro Sırasında Taşınmazın Davalı Mirasçılar Lehine Tespit Edildiği/Davacı Mirasçının Taşınmazın Yöntemine Uygun Paylaşılmadığına İlişkin İddiası - Mirasçılar Arasında Kazandırıcı Zamanaşımı Süresinin İşlemeyeceği )
Y7.HDE. 2008/1603KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kadastro Tespiti - 3402 Sayılı Kadastro Kanunu Yürürlüğe Girmeden Önce Açılan ve Yürürlük Tarihinde Derdest Olan Davalara da Anılan Yasa'nın 14 /Son Maddesindeki Kısıtlamaların Uygulanması Gerektiği )
Y7.HDE. 2010/2277KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kadastro Tespiti - Yöntemince Keşif Yapılarak Mer'a ve Zilyetlik Araştırması Yapılmalı ve Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y7.HDE. 2008/2248KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kadastro Tespiti Davası/Taşınmazın Kaçak veYitik Kişilerden Hazineye Kalan Taşınmazlardan Olduğu - Sürdürülen Zilyetliğin Süresi Ne Olursa Olsun Hukukça Değer Taşımayacağı )
Y16.HDE. 2002/11609KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kadastro Tespiti Tarihine Kadar 20 Yıllık Sürenin Geçmesi - Kadastro Kanununun 14. Maddesinde Öngörülen Koşulların Gerçekleşmesi Gereği )
Y8.HDE. 2005/7579KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kadastro Tespitinde Taşlık-Kayalık ve Tespit Dışı Bırakılan Yerin Zilyetliğinin Kazanılması )
Y7.HDE. 2008/2240KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - 20 Yıllık Sürenin Dolmadığının Gözönüne Alınacağı )
Y16.HDE. 2008/5395KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Davalı Tapu Malikleri Mirasçıları Açısından 20 Yılı Aşkın Süre Geçmediğinden Müstakil Zilyedliklerine İktisap Limiti Yönünden Değer Verilemeyeceği )
Y7.HDE. 2008/1983KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Yöntemince Belirleneceği )
Y8.HDE. 2005/237KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kadastro Tespitinden Önceki Sebebe Dayanılarak Açılan Davalara İlişkin Uyuşmazlıklarda Kazanmayı Sağlayan Zilyetliğin Tespit Tarihine Göre Hesap Edilmesinin Gerekmesi )
Y20.HDE. 2007/469KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Kayıt Fazlası Miktar Mevcutsa Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Edinilebilecek Yerlerden Olup Olmadığının Yöntemince Belirleneceği )
Y20.HDE. 2007/5699KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Miktar Fazlası Bölümün Sınırdaki Ormana Elatılarak Kazanılmaya Çalışıldığı/Zilyetlik Yoluyla Mülk Edinilemeyeceği )
Y20.HDE. 2008/515KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Öncesi Orman Olan Bir Yer Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yok Edilse Bile Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğunun Kabul Edileceği/Hazine Adına Tescile Karar Verileceği )
Y20.HDE. 2008/536KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Resmi Belgelere Göre Öncesi Orman Olan Yer Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yok Edilse Bile Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğunun Kabul Edileceği )
Y20.HDE. 2010/15248KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Tapu Kaydı Sabit Sınırla Olmadığından Kapsam Tayin Edilmesi Gerektiği Düşünülerek Tapu Kayıt Miktarı Kadar Yer Belirlenerek Davalı Adına Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2008/815KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Taşınmaz Orman Niteliğinde Değil İse Topografya ve Memleket Haritaları Dosyaya Getirtilerek Ziraat Orman ve Harita Mühendislerinden Oluşacak Kurul İle Keşif Yapılacağı )
Y20.HDE. 2008/5278KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Taşınmazın Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğu Tespit Edildiği Takdirde Oluşup Oluşmadığının Açılmış Bulunan Davaya Hazinenin Katılması Durumunda Düşünüleceği )
Y20.HDE. 2008/1099KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kadastro Tespitine İtiraz/Taşınmazın Toplam Yüzölçümü Gözönüne Alındığında Miktar Fazlasının Sınırda Bulunan Mera yada Ormandan Açılıp Açılmadığının Tespit Edileceği - Miktar Fazlası Zilyetlik İle Kazanılacak Yerlerden İse 20 Yıllık Süre Yönünden Değerlendirileceği )
Y8.HDE. 1995/9646KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kadim Zilyetliğine Dayalı Tescil İsteğinde Bulunabilmek İçin Taşınmazın Zilyetlikle Kazanılacak Özel Yerlerden Olmasının Gerekmesi )
Y8.HDE. 2009/826KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kamu Malı Niteliğinde Bulunan Bir Yerin Zilyetlik Yoluyla Mülk Edinilmesi ve Özel Mülkiyet Olarak Tapuya Tescilinin Mümkün Olmadığı )
YHGKE. 1999/16–246KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kamu Orta Malı Olan Yaylaların Zilyedlikle İktisabının Mümkün Olmadığı )
Y5.HDE. 1992/21574KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kamulaştırmasız el koyma )
Y7.HDE. 2003/3561KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kaydın Oluştuğu Gün ile Kadastro Tespitinin Yapıldığı Gün Arasında İktisap Sağlayan Yirmi Yıllık Sürenin Dolup Dolmadığının Gözönünde Tutulmasının Gerekmesi )
Y8.HDE. 2005/4580KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kayıt Malikinin Tapu Kütüğünde Kim Olduğu Anlaşılamayan Kişiler Olduğu ve Yirmi Yıl Kadar Önce Öldüğü Kaydın İntikal Görmediği Davacıların Koşullarına Uygun Olarak Tasarrufta Bulunduğu İddiası Nedeniyle )
Y8.HDE. 1996/5666KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kayıt Miktar Fazlası Harman Yerinin Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Kazanılamaması )
Y1.HDE. 2009/968KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kayıt Miktar Fazlasına İlişkin Tapu Kaydının İptali ve Tescili - Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Olarak Öngörülen Koşulların Tespit Tarihine Kadar Gerçekleşip Gerçekleşmediği Yönünde Mahkemece Araştırma Yapılması Gereği )
Y7.HDE. 1980/10843KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kazandırıcı Zamanaşımı ile Edimin Koşullarının Gerçekleştiği için Tescil Davası Yararına Hüküm Kurulmasının Doğal Olması )
Y20.HDE. 2001/5544KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Tanık Gösterilirse Zilyetliğin Başlangıcı Devamı Ekonomik Amaca Uygunluğunun Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
Y20.HDE. 2001/5222KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Nedeniyle Davalı Adına Tesbit Edilen Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olduğu İddiasıyla Bu Tesbite Vaki İtiraz )
Y16.HDE. 2004/4838KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Ve Tapu Kayıtlarına Dayanılarak Davalılar Adına Yapılan Tespite Miktar Fazlası Ve Tapu Kayıtlarına Dayanılarak İtiraz Edilmesi )
Y8.HDE. 2011/629KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kazandırıcı Zamanaşımından Yararlanma Hakkına Sahip Olan Zilyet Zilyetliği Kendisine Devreden Aynı Yetkiye Sahip ise Zilyetlik Süresini Kendi Süresine Ekleyebileceği - Önceki Maliklerin Zilyetlik Süreleri Eklenerek Kazandırıcı Zanaşımından Yararlanılabilceği )
YHGKE. 1985/8-852KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kısmi Zilyedlik )
Y1.HDE. 2002/1968KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kişiler Yararına Kazandırıcı Zamanaşımı ile Mülk Edinme Koşullarının Oluşmaması )
Y16.HDE. 2001/10286KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Kültür ve Tabiat Varlıklarının Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğiyle Kazanılamaması )
YİBGKE. 2004/1KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Maki Tespit Komisyonlarının Kararı İle Orman Niteliğini Kaybeden ve Makiye Ayrılan Yerlerin 6831 Sayılı Orman Kanunu'nda Açıkça Belirtilmemiş İse de Zamanaşımı İle Kazanılamayacağı )
YHGKE. 2000/1-877KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Makilik Alan Olarak Tefrik Edildiği Dönemden Kadastro Tespitinin Yapıldığı Dönem Arasında Yirmi Yıllık Kazandırıcı Zamanaşımı Süresinin Geçmemiş Olması )
Y8.HDE. 2005/2203KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Maliki Tapu Kütüğünden Anlaşılamayan veya Yirmi Yıl Önce Ölmüş ya da Hakkında Gaiplik Kararı Verilmiş Bir Kimse Adına Kayıtlı Bulunan Taşınmazın Tamamının veya Bölünmesinde Sakınca Olmayan Zilyedin Tescil İsteyebilmesi )
Y1.HDE. 2004/13975KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Maliki Tapu Kütüğünden Anlaşılamayan veya Yirmi Yıl Önce Ölmüş yada Hakkında Gaiplik Kararı Verilmiş Bir Kimse Adına Kayıtlı Bulunan Taşınmazın Zilyedi O Taşınmazın Mülkiyet Hakkının Tapu Kütüğüne Tesciline Karar Verilmesin İsteyebileceği - Elatmanın Önlenmesi )
Y14.HDE. 2007/3705KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Mera Komisyon Kararının İptali Talebi - Zilyetlikle Kazanmaya Elverişli Kültür Taşınmazı Niteliğinde Olmayan Yer/Köy Adına Tescil Edilemeyeceği )
Y7.HDE. 2008/2300KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Mera Tahsisinin Yapıldığı Gün İle Kadastro Tespitinin Yapıldığı Günler Arasında 20 Yıllık Sürenin Oluşmadığı - Taşınmazın Meradan Kazanıldığının Kabul Edileceği )
Y14.HDE. 2000/5184KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Meraların Tapuya Tescilinin Mümkün Olmaması )
Y8.HDE. 2005/7104KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Mera-Yaylak ve Kışlakların Amacı Dışında Kullanılmasının Zamanaşımıyla Edinilmesi ve Sınırlarının Daraltılması ya da Bütünlüğünün Bozulmasının Mümkün Olmaması )
YHGKE. 1994/7-148KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Miktar fazlası )
YHGKE. 1984/1-795KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Miktar Fazlası )
YHGKE. 1987/7-465KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Mirasçılar Arasında
YHGKE. 1990/16-623KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Mirasçılar arasında )
Y8.HDE. 1975/6210KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Mirasçılar Arasında )
Y16.HDE. 1999/20KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Mirasçılar Arasında İşlememesi )
YİBGKE. 1954/7KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Mirasçılar Arasında İşlememesi )
YİBGKE. 1948/7KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Mirasçıların Olağan Geri İsteme Davasında Bu Savunmada Bulunabilmeleri )
YHGKE. 1983/8-724KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Mirasçıların Zilyedliği )
Y8.HDE. 1994/8977KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Mübadil Rum Malı )
Y8.HDE. 1993/8937KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Mübadil Rumlardan Hazineye İntikal Eden Taşınmazların İktisabının Mümkün Olmaması )
Y20.HDE. 1992/5927KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Mülk Edinme Süresi Olan 20 Yılın Dolmadığı )
Y8.HDE. 2005/677KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Mülkiyetin Aktarılmasına İlişkin Tapu İptali Ve Tescil Davalarında Davanın Kayıt Maliki Kayıt Maliki Ölü İse Usulen Belirlenecek Mirasçılarına Yöneltilmesi Gereği )
Y17.HDE. 1996/3167KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Mülkiyetin Yirmi Yıldan Beri Zilyetliğinde Bulundurulduğu Gerekçesiyle Davacılara Ait Olduğunun Tespitinin İstenmesi )
Y4.HDE. 1982/9583KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Orman )
YHGKE. 1993/8-751KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Orman )
Y16.HDE. 1991/15510KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Orman Dışına Çıkarılan Yerlerin Hazine Adına Tescilinin Zorunlu Olması Nedeniyle Bu Şekilde İktisabın Oluşmaması )
Y20.HDE. 2005/8300KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Orman Niteliği Taşıyan Taşınmazın Zilyetlikle Kazanılamaması )
Y8.HDE. 1984/4985KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Orman Rejimi Dışına Çıkartılan Yer )
YHGKE. 1993/16-812KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Orman Sahası dışına çıkarılma )
Y20.HDE. 2008/5197KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Orman Sınırı Dışında Bırakılan Orman - Eğimin Düşük Olmasının Sonucu Değiştirmeyeceği/Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Edinilebilecek Yerlerden Olmadığı )
Y14.HDE. 1993/143KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Orman tahdidi )
Y20.HDE. 2001/81KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Ormanlardan Bu Şekilde Yer Kazanılmasının Mümkün Olmaması )
Y8.HDE. 2005/4673KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Paftasında Yol Olarak Bırakılan Yerler Aktif Yol Olarak Kullanılıyor ise Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğiyle Edinilmelerinin Mümkün Bulunmaması )
YHGKE. 2001/8-946KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Sebebiyle Açılan Tescil Davasının Süre Yönünden Reddinin Zamanaşımının Kesilmesi Sonucunu Doğuracağı )
YHGKE. 1996/7-724KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Sınır tatbikatı )
Y8.HDE. 1996/2680KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Su altında kalan, taşınmaz )
YHGKE. 1985/3-137KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Su Harkı )
Y20.HDE. 1993/8410KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Tahditten Evvelki Zilyetliğin Geçerli Olması )
Y8.HDE. 2004/8577KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Tapu İptali Ve Tescil - Sit Alanlarının Da Zilyetlikle Edinilemeyeceğinden Kesinleşmemiş Görülmekte Olan Davalarda Da Gözönünde Tutulması Gerektiği )
Y7.HDE. 2012/7737KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Davacı Tarafa Ek Keşif Giderinin Yatırılması İçin Yeniden ve Yöntemine Uygun ve Makul Süre Verilmesi Gerektiği/Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Halinde Taşınmaz Başında Keşif Yapılması Gerektiği )
Y7.HDE. 2012/8297KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Taşınmazın Salt Tarımsal Amaçlı Olarak Ekilip Biçilmek Suretiyle Kullanılmasının Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği ile Taşınmaz Edinme İçin Zorunlu Olmayıp Zilyetliğin Ekonomik Amaca Uygun Olmasının Yeterli Olduğu )
Y16.HDE. 2015/2606KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Tapu İptali ve Tescil/Vergi Kaydının Tesis Edildiği Tarihten Davaya Konu Taşınmazın Tespit Tarihine Kadar 3402 S. K.'nun 14. Md. Hükmüne Göre Aranan Yirmi Yıllık Kazandırıcı Zamanaşımı Süresi Dolmadığı - Davanın Reddi Gerektiği )
Y8.HDE. 1991/264KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Tapu Kaydı Yerin Orman Sayılması - Bu Kaydın Orman Kadastrosu Sebebiyle Artık İşleme Tabi Kayıt Niteliğini Yitirmesi )
Y7.HDE. 2003/2485KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Tapu Kaydı Yüzölçümü Fazlası Üzerinde Davalı Taraf Yararına Zilyetlik Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılmasının Gerekmesi )
Y8.HDE. 1993/5481KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Tapu kaydının hukuki değerini yitirmesi )
Y7.HDE. 2008/2037KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Tapu Kaydının Hukuksal Değerini Yitirip Yitirmediğinin Duraksamasız Belirlenmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2001/7329KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Tapu Kayıt Tarihinin Ölüm Tarihi İle Tespit Tarihi Arasında Yirmi Yılı Aşkın Sürenin Geçmiş Olması )
Y8.HDE. 2005/2805KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Tapu Kütüğünden Maliki Anlaşılamayan veya Yirmi Yıl Önce Ölmüş ya da Hakkında Gaiplik Kararı Verilmiş Bir Kimse Adına Kayıtlı Bulunan Taşınmazın Tamamının veya Bölünmesinde Sakınca Olmayan Bir Parçasının Tescilinin İstenilebilmesi )
Y7.HDE. 1985/9951KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Tapu Miktar Fazlası )
YHGKE. 2002/20-639KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Tapuda Kayıtlı Olmaması-Orman-Mera-Yayla ve Kışlak gibi Kamu Malı Niteliğindeki Yerlerden Bulunmaması Zilyetliğe İlişkin Koşulların Oluşması )
Y7.HDE. 2005/766KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Mal Çekişmesiz ve Aralıksız En Az Yirmi Yıldan beri Malik Sıfatıyla Zilyetliğini Belgelerle veya Bilirkişi veyahut Tanık Beyanlarıyla İspat Eden Zilyedi Adına Tespit Edilmesi )
Y16.HDE. 2001/6846KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Tapuda Kayıtlı Taşınmazların Belirli Kısmının Zilyetlikle Kazanılmasının Olanaklı Olması )
YİBGKE. 1932/9KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Tapulu Arazide - İçtihatların Birleştirilmesine Yer Olmadığına İlişkin )
Y1.HDE. 1997/7148KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Tapulu taşınmazın Malikinin Ölmüş veya Gaipliğine Karar Verilmiş Olması )
Y8.HDE. 1994/2232KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Tapunun hukuki değerini kaybetmesi )
Y16.HDE. 2012/567KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Tapusuz Taşınmazlar - Miras Paylaşım Sonucu Davacıya Kaldığı Düşünülse Dahi Davacının Zilyetliği Teslim Almadığı Zilyetliğin 20 Yılı Aşkın Sürede Davalı Tarafta Olduğu/Mülkiyetin Davacılar Murisine İntikal Etmeyeceği )
Y17.HDE. 1996/4197KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Tapusuz Taşınmazların Kadastrosunda Sulu Toprakta Kırk Kuru Toprakta Yüz Dönüme Kadar Belgesiz Zilyetliğe Dayanarak Karar Verilebilmesi )
Y7.HDE. 2005/3835KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Taşınmaz Edinme Koşullarının Tescile Karar Verilen Zilyetler Yararına Gerçekleşmesi )
Y7.HDE. 2009/5715KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Taşınmaz Mal Üzerinde Mal Malikinden Başka Kimseye veya Paydaşlardan Birine Ait Muhtesat Mevcut İse Bunun Sahibi Cinsi İhdas Tarihi ve İktisap Sebebi Belirtilerek Tutanağın ve Kütüğün Beyanlar Hanesinde Gösterilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 1990/19089KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Taşınmaz Malın Zilyetliğe Dayanarak Tescilinin İstenmesinde Yerinde Alışılmış Araçlarla Üç Kez ve Gazete ile de Bir Kez İlan Yapılmasının Gerekmesi )
Y8.HDE. 2001/9371KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Taşınmaz Tespit Dışı Bırakılmış İse O Taktirde Tespit Dışı Bırakıldığı Tarihten Dava Tarihine Kadar Kazanma Süresi ve Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Araştırılması Gereği )
Y7.HDE. 1997/1121KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Taşınmazın Çayır Vasfı İle Nitelendirilmesi )
Y8.HDE. 1981/319KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Taşınmazın Kazandırıcı Zamanaşımı Koşullarının Gerçekleştiği Anda Edinilmesi )
YHGKE. 2005/16-412KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Taşınmazın Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Taşınmazlardan Olmadığı - Kazandırıcı Zamanaşımına Dayanarak Dava Açan Belediyenin Davasının Kabul Edileceği )
Y7.HDE. 2003/3707KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Taşınmazın Orman Sınırları Dışına Çıkarılmasıyla İlgili Yönetimsel İşlemin Kesinleştiği Günle Kadastro Tespitin Yapıldığı Günlerde 20 Yılı Aşkın Sürenin Geçmesi )
YHGKE. 2002/8-323KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Taşınmazın Öncesinin Tapusuz Olması Nedeniyle Satış ve Zilyedliğin Devri İle Mülkiyetin Alıcısına Geçmesi )
Y7.HDE. 2006/826KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Taşınmazın Sınırındaki Eylemli Meraya El Atılarak Kazanıldığı - Kural Olarak Bu Nitelikteki Taşınmazlar Üzerinde Sürdürülen Zilyetlik Süresi Ne Olursa Olsun Hukukça Değer Taşımadığı )
Y8.HDE. 1994/5182KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Taşınmazın sualtında kalması )
Y7.HDE. 2000/3031KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Taşınmazlar Üzerinde Adlarına Tescile Karar Verilen Zilyetleri Yararına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği ile Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleşmesi )
Y7.HDE. 2000/1801KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Taşınmazlar Üzerinde Adlarına Tescile Karar Verilen Zilyetlerin Davacılar Yararına Yasa Hükmünce Kazandırıcı Zamanaşımı Gerekçe Gösterilerek Hüküm Kurulması )
Y7.HDE. 2008/999KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Taşınmazların İradi Olarak Terk Edildiği/Kadastro Tespitlerine Belge Esas Alınmadığı - Uyuşmazlığın Zilyedlik Hükümlerine Göre Çözümleneceği )
Y20.HDE. 2008/1000KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Taşınmazların Orman Sayılan Yerlerden Olmadığı - Zilyetlik Yolu İle Kazanma Koşullarının Araştırılması Gerektiği )
Y16.HDE. 2003/8801KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Taşınmazların Tespitten Geriye Doğru Yirmi Yılı Aşkın Süreli Olarak Davalının Aralıksız-Çekişmesiz ve Mülk Sıfatıyla Tasarruf Etmesi )
Y8.HDE. 2000/1501KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Taşlık Arazinin İhya Edilmiş Olması-Tespit Dışı Bırakılan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yer)
Y8.HDE. 2005/2243KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Taşlık ve Çok Az Toprak İhtiva Eden Kısımların da Ancak İmar-İhya Yoluyla Kazanılmasının Mümkün Olması )
YHGKE. 1999/8-565KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Tecil İsteminin Aynı Zamanda İmar ve İhya Nedeniyle Tescil Talebini de İçermesi )
Y8.HDE. 1994/5716KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Terk edilmiş yol )
Y16.HDE. 2013/601KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Tescil Davası - Karşı Davacı Lehine Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle İktisap Koşullarının Oluştuğu/Dava Konusu Taşınmaz Bölümlerinin Karşı Davacı Adına Tesciline Karar Vermek Gerektiği )
Y16.HDE. 2009/6816KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Tescil Dosyaları da Getirtilerek Yerel ve Zirai Bilirkişiler Aracılığı İle Keşif Yapılmak Suretiyle Taşınmaz Üzerinde Zilyetlikte Bulunulup Bulunulmadığı Bulunulmuş İse Süresi ve Sürdürülüş Biçimi Açıklatılmalı Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y8.HDE. 2004/727KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Tescil İstemi - Islah Çalışmalarına Ait Proje ve Haritaların Dava Konusu Taşınmaza Uygulanması Taşınmazın Bulunduğu Yerde Çalışmaların Hangi Tarihde Tamamlandığı O Tarihten Dava Tarihine Kadar Kazanma Süresi ve Koşullarının Geçip Geçmediğinin Araştırılması Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/3555KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Tescil Konusu Taşınmazın Zilyetlikle Kazanılabilen Yerlerden Olması Yirmi Yılı Aşkın Bir Süredir Davacı Tarafından Koşullarına Uygun Olarak Kullanılması Nedeniyle Tescile Karar Verilmesi )
Y8.HDE. 2008/1946KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Tescil Talebi - Davacının Kadastro Çalışmasından Önce Taşınmazı Bir Süre Terk Etmesi Olağanüstü Zamanaşımı İle Mülkiyeti Kazanmasına Engel Olmadığı )
Y8.HDE. 2007/1520KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Tescil Talebi - Taşınmazın Kaydındaki Kamulaştırma Şerhi Araştırılması Gereği )
Y8.HDE. 2008/6268KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Tescile Konu Taşınmazların Mera Olmadığı - İmar Planı Dışında Olduğu/Davanın Kabulüne Karar Verileceği )
YHGKE. 2011/8-63KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Tescili İstenen Taşınmazın Yapılan Tapulama Çalışmaları Sırasında Tapulama Harici Bırakılan Yer Olmadığının Saptandığı - Tapu Kaydı Kapsamında Kalan Sonradan Kamulaştırma ve İmar Uygulamasına Göre Bir Yerin Paftada Yol Olarak Bırakılması Tapulama Harici Bırakıldığı Anlamına Gelmeyeceği/İmar Parselleri Arasında Kalan Yolların Zilyetlikle Edinilemeyeceği )
Y8.HDE. 2008/3199KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Tespit Dışı Bırakılan Yer - Para ve Emek Sarf Edilerek Kültür Arazisi Haline Getirilmiş Olması Gerektiğinin Kabul Edileceği )
Y7.HDE. 2003/2745KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Tespit Gününe Kadar Yirmi Yılı Aşkın Süre ile Üçüncü Kişi Durumunda Bulunan Davalıların Taşınmazda Zilyet Bulunması )
YHGKE. 2000/7-1244KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Vakıflar Genel Müdürlüğünün Dayandığı Vakıf Akara Ait Vakıf Niteliğinde Olduğundan Bu Nitelikteki Vakıfların Zemini Kapsamaması ve Zilyetlikle İktisabın Mümkün Olması )
YHGKE. 2000/7-1311KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Vakıflar Genel Müdürlüğünün Dayandığı Vakıf Akara Ait Vakıf Niteliğinde Olduğundan Bu Nitelikteki Vakıfların Zemini Kapsamaması ve Zilyetlikle İktisabın Mümkün Olması )
YHGKE. 2000/7-1765KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Vakıflar Genel Müdürlüğünün Dayandığı Vakıf Akara Ait Vakıf Niteliğinde Olduğundan Bu Nitelikteki Vakıfların Zemini Kapsamaması ve Zilyetlikle İktisabın Mümkün Olması )
Y20.HDE. 2005/8258KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Vergi Kaydı Çekişmeli Çamlık Olan Taşınmazın Kazandırıcı Zamanaşımı Suretiyle Kazanılamaması )
Y17.HDE. 2003/5732KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Vergi Kaydı İhdas Tarihinden Tespit Tarihine Kadar 20 Yıllık Sürenin Geçmesi Halinde Taşınmazın Davcı Lehine Tesciline Karar Verilmesi )
Y8.HDE. 2005/4066KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Vergide Hazine Adına Kayıtlı Bir Taşınmazın Zilyetlik Yoluyla Kazanılmasının Mümkün Olması )
Y8.HDE. 2012/13182KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Yetkili Merci Tarafından Bir Yerin Mera Olarak Tahsisinin Yapılmış Olması Durumunda Gerçek Kişinin O Yerdeki Zilyetliğinin Sona Ereceği/Mera Olarak Tahsisin Yapıldığı Tarih İtibariyle Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Mülk Edinme Koşullarının Saptanması Gerektiği - Tapu Kaydı ve Sınırlandırmanın İptali )
Y8.HDE. 2005/7361KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Yirmi Yıllık Kazanma Süresinin İmar ve İhyanın Tamamlandığı Tarihten İtibaren Başlamasının Gerekmesi )
YHGKE. 1992/16-654KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Yitik kişilerin yerleri )
Y1.HDE. 2004/11247KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Yöreyi İyi Bilen Yaşlı ve Yansız Yerel Bilirkişi veya Bilirkişiler Aracılığı İle Uygulama Yapılması Kayıtlardaki Her Sınır Yerel Bilirkişi veya Bilirkişilerden Sorulup Arazi Üzerinde Tespit Edilmesi Gereği - Elatmanın Önlenmesi )
YHGKE. 1993/8-830KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Zilyedliğe dayalı mülk edinme )
Y8.HDE. 1975/5449KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Zilyetliğe Ara Verilmesi )
Y20.HDE. 2005/162KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Zilyetliğe Dayalı Tescil Talebi - Kabulü İçin Nizasız Zilyet Olma Koşulunun Aranması/Davacının Daha Önce Açıp Süre Yönünden Reddedilecekken Müracaata Bıraktığı Davanın Nizalı Sayılacağı )
Y20.HDE. 2005/487KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Zilyetliğe Dayalı Tescil Talebi - Tabii Olarak Yetişen Veya Emekle Yetiştirilen Ağaç Ve Ağaçcık Toplulukları Yerleri İle Birlikte Orman Sayılacağından Zilyetlikle İktisap Edilemeyeceği )
Y1.HDE. 2002/14707KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Zilyetliğin Esas Alınması Suretiyle Kazandırıcı Zamanaşımının Yapılmış Olması )
Y20.HDE. 1998/1609KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Zilyetliğin Kanıtlanmasında Delillerden Yararlanma )
Y14.HDE. 1994/168KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Zilyetliğin korunması )
Y8.HDE. 1933/7350KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Zilyetliğin terki )
Y7.HDE. 2002/4231KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Zilyetlik Başlangıcı Gözönüne Alındığında da Davacı Taraf Yararına Yirmi Yıllık Kazandırıcı Zilyetlik Süresinin Dolmaması )
Y8.HDE. 1980/7837KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Zilyetlik Malik Niteliğiyle Oluşur )
YHGKE. 1983/8-578KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Zilyetlik Süresinin Eklenmesi )
Y7.HDE. 2005/3227KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Zilyetlik Yoluyla Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleşmesi-20 Yılı Aşkın Süre Taşınmazda Zilyet Bulunduğu )
Y7.HDE. 2010/1111KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI (Dava Konusu Taşınmazın Mera Tahsis Kararı Ve Dayanağı Haritanın Kapsamında Kalması Halinde Mera Tahsis Kararı İdari Yoldan veya Mahkeme Kararıyla İptal Edilmedikçe Taşınmaz Meralık Vasfını Kaybetmeyeceğinden Davanın Reddiyle Taşınmazın Mera Niteliğiyle Sınırlandırılmasına Karar Verilmesinin Zorunlu Olduğu )
Y16.HDE. 2010/6137KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI (İmar ve İhya Zilyetliğine Dayalı Tescil - Yerel Bilirkişi ve Taraf Tanıklarından Taşınmazın Öncesinin Kime Ait Olduğunun Tespit Edilmesi Gerektiği/Taraflar Arasında Mirasçılık İlişkisi Olup Olmadığının ve Mirasçılık İlişkisi Varsa Usulünce Paylaşılıp Paylaşılmadığının Tespiti Gerektiği )
Y8.HDE. 2010/4399KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI (Tapu Tescil - İmar ve İhya)
Y20.HDE. 2015/777KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TESCİL ( Hava Fotoğrafları ve Dayanağı Haritalar Stereoskop Aletiyle ve Üç Boyutlu Olarak İncelettirilip Taşınmazların Niteliğinin Bu Belgelerde Ne Şekilde Görüldüğü İmar ve İhyayla Zilyetliğin Hangi Tarihte Başlayıp Tamamlandığı Belirlenerek Karar Verileceği )
YHGKE. 2003/8-687KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE İKTİSAP ( Dava Konusu Taşınmazın Zilyetlikle Kazanılacak Yerlerden Olmadığı Kesinleşen Hükümle Belirlendiği - Yerel Mahkemenin Bu Hususları İçeren Red Kararının Onanması Gerektiği )
Y8.HDE. 2011/6344KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE İKTİSAP ( Davasız ve Aralıksız 20 Yıl Süreyle Tasarruf Edilmesi - İmar ve İhya Koşulu Gerçekleşse Bile Kanunda Öngörülen Yirmi Yılık Süre Geçmediği Halde Kazandırıcı Zamanaşımı Süresinin Geçtiğinden Bahisle Tescil Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y7.HDE. 2007/679KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE İKTİSAP ( Hazine Adına Tescil Talebi - Tapusuz Olan Dava Konusu Taşınmaz Kazandırıcı Zamanaşımı İle İktisap Edilebileceği )
YHGKE. 2006/8-293KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE İKTİSAP ( İktisap Süresinin Dolmadığı - Kömürlük ve Depo İle Bahçe Olarak Kullanılan Kısım İçin Davacı Yararına Zilyetlikle İktisap Koşullarının Oluştuğu )
Y8.HDE. 2001/8731KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE İKTİSAP ( Kaydın İlk Tesis Tarihine Kadar Kazanma Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Araştırılıp Belirlenmesi Ondan Sonra Uyuşmazlık Hakkında Hüküm Kurulması Gereği - Tapu İptali ve Tescil )
Y14.HDE. 2006/4494KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE İKTİSAP ( Köy Boşlukları O Köy Halkının Örf ve Adetine Uygun Biçimde Ortaklaşa Kullandıkları Yerlerden İse Bu Gibi Taşınmazların Kazanılamayacağı )
YHGKE. 1980/7-2KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE İKTİSAP ( Metruke Olan Yerlerin Bu Şekilde İktisabının Olanaksız Olması )
Y16.HDE. 2002/497KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE İKTİSAP ( Mirasçılar Arasında Bunun Mümkün Olmaması )
Y17.HDE. 2006/270KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE İKTİSAP ( Taşınmazın Öncesinin Mera Olduğunun Belirlenmesi Halinde Bu Tür Yerlerin Zilyetlikle İktisap Edilemeyeceği ve de Tescile Tabi Yerlerden Olmadığının Düşünülmesi Gereği )
Y8.HDE. 1979/2940KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE MAL EDİNME
YHGKE. 1981/7-140KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE MAL EDİNME
YHGKE. 1984/8-97KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE MAL EDİNME
YHGKE. 1999/1-857KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE MÜLK EDİNME ( Makilik alanlar )
Y8.HDE. 2010/3467KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE MÜLK EDİNME ( Taşınmazın Nitelik İtibari İle Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olan Yerlerden Olup İmar-İhyaya Muhtaç Olduğu - Geçen Sürenin Zilyetlikle İktisap İçin Yeterli Olmadığı )
YHGKE. 2002/16-159KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE MÜLK EDİNME ( Temel Koşulun Malik Sıfatıyla Zilyetlik Olması )
Y8.HDE. 2011/3686KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE TAŞINMAZ EDİNME ( Kamunun Kullanımına Açık Olan Yolların Zilyetlikle Kazanılması Mümkün Olmadığı - Kapanmış Yollar veya Terk Edilmiş Yolların Koşulları Gerçekleştiği Takdirde Her Zaman Zilyetlikle Kazanılmasının Söz Konusu Olabileceği )
Y7.HDE. 1988/715KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE ZİLYETLİK ( Hazine Adına Tescil Edilen Taşınmaz )
Y14.HDE. 2008/2647KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE ZİLYETLİK ( Mezarlıklar Ölülerin Toprağa Gömülmesine Tahsis Edilen Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Kamu Mallarından Olduğundan Kazanılamayacağı )
Y7.HDE. 2012/5510KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE ZİLYETLİK ( Sağlıklı Bir Sonuca Varılabilmesi İçin Komşu Köyden Mahalli Bilirkişiler İle Tespit Tutanağı Bilirkişileri Hazır Olduğu Halde Taşınmaz Başında Yeniden Keşif Yapılması Gerektiği )
Y14.HDE. 2011/14350KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI KOŞULLARI ( Oluşuğu Kabul Edilerek Davacıya Tahsis Edilen Kısmın Dışında Kalan Yerin de Zilyetlikten Davacı Adına Tesciline Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği - Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil )
Y7.HDE. 2012/3185KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI KOŞULLARININ OLUŞMAMASI (Kadastro Tespitinden Doğan Davada Davacı Hakkında Taşınmaz Edinim Koşullarının Gerçekleşmediği - Davaya Sonradan Katılan Köy Tüzel Kiliğinin Davaları Hakkında İse Birleşme Kararı Verileceği)
Y16.HDE. 2014/18311KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Mahkemece Öncelikle Çekişmeli Taşınmazın Hazine Adına Tescil Tarihinden Geriye Doğru 15-20-25 Yıl Öncesine Ait Üç Ayrı Tarihte Çekilmiş Stereoskopik Hava Fotoğrafları Harita Genel Komutanlığı'ndan Tarihleri Açıkça Yazılmak Suretiyle İstenileceği )
Y16.HDE. 2015/13547KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Taşınmazın İktisabı İçin Emek ve Masraf Sarfı Suretiyle İmar İhya İşlemleri Tamamlanarak Tarıma Elverişli Hale Getirilmesi ve Bu İşlemlerin Tamamlanmasından Sonra Kazanmayı Sağlayacak Zilyetlik Süresinin Geçmesinin Zorunlu Olduğu - Mahkemece Öncelikle Taşınmazın Tescil Tarihinden Geriye Doğru 15-20-25 Yıl Öncesine Ait Üç Ayrı Tarihte Çekilmiş Stereoskopik Hava Fotoğraflarının İnceleneceği )
Y8.HDE. 2005/1762KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDENİNE DAYALI TESCİL TALEBİ ( Terekenin İştirak Halinde Bulunması Nedeniyle Davacıdan Murisinin Veraset Belgesinin İstenmesi Varsa Diğer Mirasçıların Açılan Davaya Muvafakatları Alınması Gereği )
YHGKE. 2004/7-327KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DAVALILAR ADINA YAPILAN KADASTRO TESBİTİNE HAZİNECE İTİRAZ EDİLMESİ ( Davalılar Adına Düzenlenmiş Tapunun İptalinden Sonra Davalıların Taşınmazı Ellerinde Tutmak İçin İcra Tehdidi Altında Hazineye Ecrimisil ve Kira Ödemiş Olması - Hazinenin Üstün Mülkiyet Hakkını Kabul Anlamına Gelmeyeceği )
Y7.HDE. 2006/52KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDENİYLE İKTİSAP ( Davalı Taraf Dava ve Temyize Konu Muhtesatın Kendisine Bağışlandığını Yöntemine Uygun Biçimde Kanıtlayamaması Nedeniyle Davanın Kabulü Gereği - Kargir Ev )
Y7.HDE. 2008/102KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDENİYLE İKTİSAP ( Vergi Kaydı Mülkiyet Belgesi Olmayıp Zilyetlikle Birleşmedikçe Değer Verilemeyeceği )
Y20.HDE. 2004/5334KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDENİYLE İKTİSAP ( Zamanaşımı Süresinin Verilen İlk Mahkeme Kararıyla Kesilmesi Nedeniyle 20 Yıllık Sürenin Yeniden İşlemeye Başlaması )
Y7.HDE. 1981/2398KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDENİYLE MAL EDİNME ( Direk Tabiattan Yararlanmak Suretiyle Bitki Üretimine Elverişli Arazinin Tarıma Elverişli Arazi Niteliği Taşımasından Kazandırıcı Zamanaşımı İle Mülk Edinilebilmesi )
Y8.HDE. 2012/2344KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Kadastro Çalışmaları Sırasında Tespit Dışı Bırakılan Taşınmazı 30 Yıldır Davacılar Tarafından Kullanıldığı - İmar-İhya Hususunda Hava Fotoğraflarının İncelenmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2003/13078KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDENİYLE TESCİL ( 20 Yıllık Zilyetlik Sürelerinin Oluşmadığının Belli Olması Nedeniyle Kadastro Davanın reddi )
Y16.HDE. 2004/4048KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDENİYLE TESCİL ( Miktar Sınırlaması Nedeniyle Tespitin İptal Edilerek Taşınmazın Tamamının Hazine Adına Tesciline Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y16.HDE. 2004/2222KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDENİYLE TESCİL ( Satış Tarihi İle Kadastro Tarihi Arasında On Yıllık Sürenin Geçmesi Şartının Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazlarda Aranmaması )
Y8.HDE. 2003/240KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDENİYLE TESCİL ( Taşınmazın İmar ve İhya Edilip Edilmediği Edildiyse Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılmasının Gerekmesi )
Y8.HDE. 2003/3599KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDENİYLE TESCİL ( Tespit Dışı Bırakılan Yer - Dava Tarihine Kadar 20 Yıldan Fazla Süre İle Tasarruf Edilmesi Gereği )
Y20.HDE. 2002/2336KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDENİYLE TESCİL DAVASI ( Kadastro Tespitinin Kesinleştiği Tarih İle Dava Tarihi Arasında Yirmi Yıllık Sürenin Dolmamış Olması )
Y8.HDE. 2004/4550KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDENİYLE TESCİL DAVASI ( Murisin Terekesi Taksim Edilmediğine Ve Tescile İtiraz Davacıları İddialarını Kanıtlamamış Bulunduklarına Göre Miras Payları Gözönünde Tutularak Davanın Kabulü Gereği )
Y16.HDE. 2004/14519KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDENİYLE TESCİL TALEBİ ( Davalının Mal Kaçırmak Kastı İle Annesi Davacıya Dava Açtırdığından Davanın Reddi Gereği )
Y1.HDE. 2006/6304KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDENİYLE TESCİL TALEBİ ( Dayanılan Tapu Kaydına Sağlıklı Biçimde Kapsam Tayin Edilmesi Tapu Kapsamı Dışındaki Yerler Yönünden İse Davacıların Yasaca Öngörülen Zilyetlikle Edinme Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Saptanması Gereği )
Y8.HDE. 2008/6219KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDENİYLE TESCİL TALEBİ ( Kadastro Yoluyla Tapu Oluştuktan Sonra Tapulu Taşınmaz Üzerinde Sürdürülen Zilyetlik Kazanma Sağlamadığı )
Y8.HDE. 2003/6956KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDENİYLE TESCİL TALEBİ ( Mer'a Orman Dere Ve Çay Yatakları Kıyılar Göl Ve Denizler İle Koruma Makiliklerin Özel Mülkiyete Konu Olamayacağı - Talebin Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2001/5352KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDENİYLE TESCİL TALEBİ ( Taşınmazın Orman Niteliği Taşıyıp Taşımadığının Yöntemince Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
YHGKE. 2010/8-80KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDENİYLE ZİLYETLİĞE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( İştirak Halinde Mülkiyette Ortaklık Adına Dava Açıldığı - Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği )
Y1.HDE. 2005/39KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDENİYLE ZİLYETLİK ( 20 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolmaması Nedeniyle Davanın Reddi Gerektiği )
Y20.HDE. 2008/9194KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDENİYLE ZİLYETLİK ( Taraf Tanıkları Taşınmaz Başında Dinlenip Taşınmazın Öncesi İtibariyle Niteliğinin Ne Olduğu Kime Ait Olduğu Zilyetliğin Nasıl Meydana Geldiği Ne Kadar Süre İle Ne Şekilde Devam Ettiğinin Araştırılması Gerektiği )
Y8.HDE. 2011/7392KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI SEBEBİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hazine ve Diğer Kamu Tüzel Kişileri ve Gerekse İptal ve Tescil İsteği Nedeniyle Davada Taraf Durumunu Almış Bulunan Kayıt Malikinin Mirasçıları Davalılar Harç Avukatlık Ücreti ve Diğer Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulamayacağı )
Y7.HDE. 2005/584KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI SEBEBİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Dava Konusu Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olduğu Saptandığı Takdirde Ormanlar İçin Oluşturulan Vergi Kayıtları İle Temessük Senetlerinin Hukuksal Bir Değerinin Bulunmadığı )
Y16.HDE. 2010/2219KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI SEBEBİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Davacı Tüm Mirasçıları Adına Tescil Talebinde Bulunmadığından Olayda 3402 S. Kadastro Kanunu'nun 30/2. Md.sinde İfade Edilen Re'sen Araştırma İlkesinin Uygulama Yerinin Bulunmadığı )
Y16.HDE. 2010/53KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI SEBEBİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Yerel Bilirkişi ve Tanıklardan Taşınmazın Öncesinin Ne Olduğu Kamu Orta Malı Niteliğinde Olup Olmadığı ve Zilyetlikle Mülk Edinilebilecek Yerlerden Olup Olmadığının Açıklattırılması Gerektiği )
Y16.HDE. 2013/7784KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI SEBEBİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ (Zilyetliğin Başlangıcı ve Sürdürülüş Biçimi Kuşkuya Yer Bırakmayacak Biçimde Saptanmalı Yine Belgesiz Araştırmasının Tamamlanması Gerektiği)
Y8.HDE. 2008/4698KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Elbirliği Mülkiyetinde Ortaklardan Biri Yönünden Kazanma Süresi Dolmasa Bile Tapu Kaydı TMK'nın 713/2.Md. Uyarınca Hukuki Değerini Yitirmediği )
Y20.HDE. 2011/16569KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE TESCİL İSTEMİ ( Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yörede Dava Tarihinden Önce Orman Kadastrosu Bulunup Genel Arazi Kadastrosu Yapılmadığı - Taşınmazın Yüzölçümünün Tam Olarak Belirlenmesi Gereği )
Y8.HDE. 2005/4448KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI SURETİYLE İKTİSAP NEDENİNE DAYALI TESCİL TALEBİ ( Mirasçı Bırakmadan Ölen Kişinin Mirasının Devlete İntikal Etmesi ve Zilyedlikle İktisap Edilememesi )
Y1.HDE. 2005/5754KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI SURETİYLE İKTİSAP ŞARTLARININ ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Eski Nehir Yatağı Olan Taşınmazın İmar İhya ve Zilyedlik Nedeniyle Davalılar Adına Tesbitine İlişkin Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında )
Y8.HDE. 2011/629KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN BİRBİRENE EKLENMESİ ( Her İki Zilyedin Kazandırıcı Zamanaşımı Süresinden Yararlanma Hakkına Sahip Olması Gereği - Önceki Maliklerin Zilyetlik Süresi Eklenerek 20 Yıllık Süreden Yararlanılabileceği )
Y8.HDE. 1994/4018KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI SÜRESİ
YHGKE. 2008/8-563KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( 20 Yıllık Kazanma Süresinin Dolmadığı - Kazanma Koşullarının Davacı Yararına Gerçekleştiğinden Söz Edilemeyeceğinden Davanın Reddi Gereği )
Y8.HDE. 2004/7742KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( İmar ve İhya Olgusunun Yapıldığı ve Bu Olgunun Tamamlandığı Tarihten Dava Konusu Yerin Tapuya Bağlandığı Tarihe Kadar Kazanma Süresi Geçmediği - Davanın Reddi Gereği )
Y7.HDE. 2005/3959KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Kadastro Tespit Gününe Kadar Davalı Tarafın Taşınmazlar Üzerinde İktisap Sağlayan 20 Yıllık Kazandırıcı Zamanaşımı Süresi Dolması Nedeniyle Davanın Reddinde İsabetsizlik Olmadığı )
Y8.HDE. 2005/7571KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Nizasız ve Fazılasız Taşınmazın Zilyetliğinin Yirmi Yıldan Fazla Sürmüş Olması )
Y8.HDE. 2005/7572KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Taşınmaz Üzerinde Yirmi Yılı Aşkın Süredir Tasarrufta Bulunulmasının Gerekmesi )
Y8.HDE. 2005/636KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Taşınmazın İktisap Edilebilmesi için İmar-İhya Tarihi ile Dava Tarihi Arasında Yirmi Yıllık Sürenin Geçmiş Olmasının Gerekmesi )
Y8.HDE. 2005/7577KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Yirmi Yıldan Fazla Süre ile Taşınmaz Üzerinde Fasılasız ve Nizasız Tasarrufta Bulunulmasının Gerekmesi )
Y8.HDE. 2005/4632KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Yirmi Yıldan Fazla Süre ile Taşınmazın Koşullarına Uygun Olarak Zilyet Tarafından Tasarruf Edilmesinin Gerekmesi )
YHGKE. 2001/8-80KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Kadastro Sırasında Tesbit dışı Bırakılan Taşınmazın Zilyedlikle İktisabında )
YHGKE. 2000/8-1264KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Kadastro Tesbitinde Tesbitdışı Bırakılan Taşınmazın Zilyedlikle İktisabında )
YHGKE. 2001/8-964KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Ormandışı Bırakılan Taşınmazın Zilyedlikle İktisabında )
Y16.HDE. 2003/9066KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HESAPLANMASI ( Arızi Su Baskınının Zilyedliği Kesmemesi ve Zilyedlikle İktisaba Mani Olmaması )
Y20.HDE. 2002/7594KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN KESİLMESİ ( Açılan ve Redle Sonuçlanan Dava - Zamanaşımı Süresinin Durması İle Kesilmesinin Farklı Olgular Olduğu )
YHGKE. 1987/8-444KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ŞARTLARININ TESBİTİ
Y7.HDE. 2004/699KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI Tapu Kaydına Dayanılmaksızın Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanılarak Dava Açılması Halinde Ayın Davasının Dinlenme Olanağının Olmaması )
Y8.HDE. 2005/4470KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI VE ZİLYETLİK ( Tapulu Bir Taşınmazın veya Tapuda Kayıtlı Bir Payın Olağanüstü Zamanaşımı Sureti ile Kazanılamaması )
Y8.HDE. 2014/3448KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI VE ZİLYETLİK ( Tapulu Taşınmazın Kazandırıcı Zamanaşımı ve Zilyetlik Yoluyla Edinilmesinin Mümkün Olmadığı - 4721 S.K.'nın İzin Verdiği Durumlarda Kazandırıcı Zamanaşımı ve Zilyetlik Yoluyla Edinilmesinin Mümkün Olacağı/Davacıya Davasını Hukuki Sebeplerden Hangisine Dayandırdığını Açıklattırılacağı )
YHGKE. 2001/8-1091KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI VE ZİLYETLİK ( Taşınmazın Bu Şekilde İktisap Edilecek Yerlerden Olup Olmadığının Saptanmasının Gerekmesi )
Y8.HDE. 2005/2112KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI VE ZİLYETLİK ( Taşınmazın Niteliği İtibariyle Kazanmaya Elverişli Yerlerden Olması Gereği - Köy Boşluğu )
Y8.HDE. 1995/10717KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI VE ZİLYETLİK ( Tespit Dışı Bırakılan Taşınmazın Zilyetliğe Dayalı Olarak Kendi Adına Tescilinin İstenmesi )
Y8.HDE. 1995/11198KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI VE ZİLYETLİK İHYA OLGUSU
Y8.HDE. 1998/9429KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI VE ZİLYETLİK YOLU İLE MÜLK EDİNİLMESİ ( Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmaması )
Y16.HDE. 2013/2738KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI VE ZİLYETLİK YOLUYLA İKTİSAP (Tescil Davasına Konu Yerin Yeşilırmağın Taşkın Sahasından Kurtulması İçin Herhangi Bir Islah ve Sedde Çalışması Yapılmadığı ve Halen Nehrin Taşkın Sahası ve Etki Alanından Kurtulmadığı Gözetilerek Davanın Reddi Gerektiği)
Y8.HDE. 1994/12192KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI VE ZİLYETLİK YOLUYLA KAZANMA ( İdarenin Taşınmaz Edineceğine Dair Bir Hüküm Bulunmaması )
Y8.HDE. 1993/1432KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI VE ZİLYETLİK YOLUYLA KAZANMA ( Köy İçerisinde Bulunan Yol Fazlalığı )
Y8.HDE. 2010/6648KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI VE ZİLYETLİK YOLUYLA TAŞINMAZ KAZAMINIMI (Tapulu Taşınmazın Kazandırıcı Zamanaşımı ve Zilyetlikle Kazanılmasının Mümkün Olmadığı - Kayıt Malikinin Kim Olduğunun Anlaşılmaması Halinde Tapu İptal ve Tescil Davası Açılabileceği )
Y8.HDE. 2002/6326KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI VE ZİLYETLİKLE EDİNME ( Tapusuz Olup Mülkiyeti Özel İdareye Ait Bulunan Metruk Kilise Yeri - İhale Yolu İle Devredilmesi )
Y8.HDE. 2003/5708KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI VE ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Tapulu Taşınmazın Kazanılamayacağı - Kadastro Tespitinin Kesinleştiği Tarihten İtibaren 10 Yıllık Hak Düşürücü Sür Geçmişse Davanın Reddi Gereği )
Y1.HDE. 2004/858KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI VEYA DİĞER BİR MÜLKİYET BELGESİ İLE MÜLK EDİNEBİLME ( SİT Alanında Bulunan Taşınmaz - SİT'in Niteliği )
Y20.HDE. 2015/8447KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLU İLE TESCİL İSTEMİ (Kadastro Müdürlüğü Tarafından Gönderilen Yazıda Çekişmeli Taşınmazların Bulunduğu Yerde Arazi Kadastrosu Yapıldığı Bildirilmiş Olduğundan Davaya Bakma Görevinin Kadastro Mahkemesine Ait Olduğu - Görevin Kamu Düzenine Dair Olduğu ve Temyiz Edenlerin Sıfatına Bakılmaksızın Yargılamanın Her Aşamasında Gözetilmesi Gerektiği)
Y14.HDE. 1976/335KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAB ( Kanunlar Uyarınca Devlete Kalan Taşınmazlar Tapuda Kayıtlı Olsun veya Olmasın Kazandırıcı Zamanaşımı Yolu ile İktisap Edilememesi )
Y8.HDE. 2004/7882KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP ( 4342 Sayılı Yasaya Göre Mer'a Nitelikli Taşınmazların Edilemeyeceği )
Y8.HDE. 2001/6990KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP ( Hazineye Karşı Tescil Davası Açılmalı Lehe Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği ile Mülk Edinme Koşullarının Oluştuğunun İspatlanması )
YHGKE. 2001/8-681KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP ( İhya Edilen ve Koruma Makiliği Niteliği Bulunmayan Makilik Alan )
Y20.HDE. 2008/135KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası/Orman İçi Açıklık - Orman Sayıldığı/ Mülkiyetin Zilyetlikle Kazanılamayacağı )
Y8.HDE. 2003/2899KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP ( Kadastro Tutanak ve Belgeler Getirtilerek Ondan Sonra Yerel Teknik ve Ormancı Bilirkişiler Aracılığıyla Keşif Yapılmak Suretiyle Taşınmazın Öncesi İtibariyle Niteliği Kazanılmaya Elverişli Yerlerden Olup Olmadığının Tespiti Gereği )
Y20.HDE. 2002/1202KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP ( Kiracılık Sıfatıyla Sürdürülen Zilyetliğin Davacının Zilyetliğine Eklenememesi )
Y8.HDE. 2001/7744KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP ( Kısmi Zilyedlik Halinde de Mümkün Olacağı )
Y7.HDE. 2002/700KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP ( Orta Malı Niteliğindeki Meraların Edinilemeyeceği )
YHGKE. 2004/8-242KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP ( Öncesi Orman Olan Taşınmazın Tahdit Sınırları Dışında Bırakılmadan Önceki Zilyedlikle İktisap Edilemeyeceği )
Y1.HDE. 2007/12508KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP ( Tapu İptali-Tescil - Taşınmazların Nehrin Yatağını Değiştirmesi ve Taşıdığı Alüvyonların Birikip Çökelmesi Sonucu Oluştuğuna Göre Yasalar Gereği Devlete Kalan Taşınmazlardan Olmadığı )
Y8.HDE. 2003/707KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP ( Taşınmazın Niteliği İtibariyle Kazanılmaya Elverişli Yerlerden Olması Gereği - Kültür Arazisi Niteliğinde Olmayan Yerin Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla İktisap Edilemeyeceği )
YHGKE. 2004/7-174KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP ( Taşınmazın Orman Sınırları Dışında Bırakılmasına İlişkin Tahdidin Kesinleşme Tarihinden Önceki Zilyedliğe Dayanılamaması )
Y8.HDE. 2010/3638KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP ( Taşınmazların Aynına İlişkin Olarak Açılan Davaların İdari Yargıda Görülemeyeceği )
Y7.HDE. 2011/3749KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP ( Taşınmazların Kamu Malı Niteliğinde Mera Olmadığı Sonucuna Varıldığı Takdirde Yeterli Biçimde Zilyetlik Araştırması Yapılmalı ve Taşınmazların Öncesinin Kime Ait Olduğunun Araştırılması Gerektiği )
Y8.HDE. 2003/5662KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP ( Tespit Dışı Bırakılan Taşınmazın İmar ve İhya Nedeniyle İktisabı - Dava Tarihine Kadar İmar ve İhya Nedeniyle Kazanma Koşularının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması Gereği )
YHGKE. 1991/8-491KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP DAVASINA KONU YERİN KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNCE SATILMIŞ OLMASI ( Köyün Satış Yetkisi Olmadığından Sonuca Etkili Olmaması )
Y16.HDE. 2003/9792KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Kadastro Tutanağında Zilyedlik Şartlarının Oluştuğunun Belirtilmiş Olması - Hazinenin İtirazı )
YHGKE. 2004/8-366KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP EDİLEME ( Mülkiyeti Vakfa Ait Olup Mutasarrıfı Mirasçı Bırakmadan Ölen veya Gaip Olan Taşınmaz - Mülkiyetin Son Mirasçı Sıfatıyla Hazineye İntikal Etmeyeceği/Mülkiyetin Vakfa Dönmesi )
Y20.HDE. 2002/269KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP EDİLEMEME ( Kadim Yayla Niteliğindeki Taşınmaz )
Y7.HDE. 2004/3450KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP EDİLEMEME ( Kadim Yol Niteliğindeki Taşınmaz İddiasıyla Kadastro Tesbitine İtiraz )
Y8.HDE. 2005/262KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP EDİLEMEME ( Mera Niteliğindeki Taşınmaz )
YHGKE. 2000/8-926KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP EDİLEMEME ( Öncesi Mera Olan ve Vergi Kaydı Bulunan Taşınmaz )
Y8.HDE. 2004/5919KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP EDİLEMEME ( Sit Alanında Kalan Taşınmazlar )
Y7.HDE. 2005/1026KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP EDİLEMEME ( Sıvat Yeri Niteliğindeki Taşınmaz - Kadastro Tesbit Maliklerinin Dayandığı Tapunun Değişebilir Sınırlı Olması/Tapu Miktar Fazlasının Sıvat Yeri Olarak Tesbiti Gereği )
Y7.HDE. 1991/6178KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP İDDİASI ( Kadastro Tesbitine İtiraz )
Y8.HDE. 2004/5810KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP İDDİASI ( Tapu Kaydında Malikin İsmi Yer Almasına Rağmen Adresinin ve Kimlik Bilgilerinin Bulunmamasının Malikin Tapu Kaydından Anlaşılamadığı Anlamına Gelmemesi )
Y7.HDE. 1991/8732KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP İDDİASI ( Zilyedlik Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Araştırılması Mecburiyeti )
Y16.HDE. 2004/10927KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP İDDİASINA DAYALI KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Hazinenin Dayandığı Tapu Kaydının Kapsamının Tesbiti ve Taşınmazın Zilyedlikle İktisaba Müsait Olup Olmadığının Araştırılması Gereği - Tapulu Taşınmazın Zilyedlikle İktisap Edilememesi )
Y8.HDE. 2004/5014KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP İDDİASIYLA TESCİL TALEBİ ( Mirasçıların Bir Kısmının Taşınmazın Tümü Üzerindeki Zilyedliğine Dayanarak Diğer Mirasçıların Paylarını İktisap Edemeyeceği )
Y20.HDE. 2004/7896KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP İDDİASIYLA TESCİL TALEBİ ( Orman İçi Açıklıkların Orman Arazisi Niteliği ve Zilyedlikle İktisap Edilememesi )
Y7.HDE. 1990/2385KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP KOŞULLARI ( Belgesiz Zilyedlik Konusu Taşınmazın Yüzölçümü - Kadastro Tesbitine İtiraz )
Y8.HDE. 2003/6683KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP KOŞULLARI ( Orman Dışına Çıkarılan Taşınmazın )
Y16.HDE. 2004/18KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP NEDENİNE DAYALI KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Yürürlükteki Kanuna Değil Dava Tarihindeki Kanuna Göre Hüküm Kurulacağı - Tapulama Kanunu'na Göre 100 Dönümden Az Miktarlı Birden Fazla Taşınmazın Zilyedlikle İktisap Edilebileceği )
Y20.HDE. 2004/1769KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP NEDENİNE DAYALI KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Zilyedlik Süresinin Öncesi Orman Olan Taşınmazın Orman Tahdit Sınırları Dışında Bırakıldığı Tarihten Başlatılması Gereği )
Y8.HDE. 2002/6607KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA KAZANILAMAYACAK TAŞINMAZLAR ( Tarla Niteliğiyle Hazine Adına Tespit Edilen Orman İçi Boşluk )
Y20.HDE. 2008/1006KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA MÜLK EDİNME ( Çekişmeli Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olmadığı Belirlendiği Takdirde Tesbit Tarihine Kadar Gerçek Kişiler Yararına Zilyetlikle Kazanma Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Belirleneceği )
YHGKE. 1998/17 - 852KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA MÜLK EDİNME ( Kesin Hüküm )
Y20.HDE. 2001/3666KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA MÜLK KAZANMA ( Mübadele Anlaşmaları ile Devlete Geçen Arazilerin Zilyetlik Yoluyla Kazanılamaması )
Y20.HDE. 2012/3109KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA TAŞINMAZI MÜLK EDİNME ( Taşınmazların Niteliğinin Konumunun ve Kullanım Durumunun Bilimsel Yöntemle Kesin Olarak Belirlenmesi Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz Davası )
Y8.HDE. 2012/437KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA TAŞINMAZIN ELDE EDİLMESİ ( Ekonomik Amaca Uygun Zilyetliğin Bulunması ve Taşınmazın Özel Mülkiyete Elverişli Yerlerden Olması Gerektiği )
Y20.HDE. 2001/2615KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA TESCİL ( Orman Niteliğinin Tespiti-Orman Sınırları Dışında Kalma Halinde İnceleme Usulü )
YHGKE. 1999/8-84KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA TESCİL TALEBİ ( Tapulama İşlemleri Sırasında Tespit Dışı Bırakılan Ancak İmar İhyası Tamamlanmış Taşınmaz )
Y8.HDE. 1993/5716KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA ZİLYETLİK ( Terkedilmiş Yolların Zilyetlikle Kazanılabilmesi )
Y16.HDE. 1996/2491KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA ZİLYETLİK ( Vergi Kaydı ve Satın Alma Yoluyla )
Y20.HDE. 2016/12568KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİ ( 4721 S.K.'nun 713. Maddesine Göre Tescil İstemi/Olağanüstü Zamanaşımı - 3402 S.K.'nun 14. Maddesi Gereğince Çekişmeli Taşınmazı Çekişmesiz ve Aralıksız En Az Yirmi Yıldan Beri Malik Sıfatıyla Zilyetliğini İspat Edenin Zilyedliğine Karar Verileceği/Adına Tescil Kararı Verilen Kişi Yararına 3402 S.K.'nun 14. Maddesinde Yazılı Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyedliği Yoluyla Taşınmaz Edinme Koşullarının Oluşmadığı )
Y16.HDE. 1990/8554KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİ ( Değişebilir Sınır-Kayıt Miktar Fazlası-Kadastro Tespiti )
Y16.HDE. 2002/2043KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİ ( Eksik İnceleme-Kadastro Tespitine İtiraz )
Y16.HDE. 1999/2085KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİ ( Eksik ve Yetersiz Soruşturma Yapılması )
Y17.HDE. 1998/5848KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİ ( Hazine Adına Kayıtlı Taşınmazlar İçin )
Y16.HDE. 1994/654KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİ ( Hazineye İntikal Etme - Taşınmazın İktisabı )
YİBGKE. 1996/4KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİ ( İnşai - İhdasi Karar Niteliği )
Y16.HDE. 1998/1399KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİ ( Kayıt ve Belgeye Dayanmaksızın )
Y17.HDE. 1994/3429KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİ ( Kişinin Taşınmazın Mülkiyetini Kazanması İçin Gereken Zamanı Fiilen Doldurmuş Bulunması )
Y17.HDE. 1995/7468KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİ ( Meraların Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Mülkiyetinin Kazanılamaması )
Y16.HDE. 1994/661KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİ ( Orman Dışına Çıkarılan Taşınmaz - Hazine Adına Tescil Zorunluluğu )
Y7.HDE. 1998/5262KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİ ( Şartları )
Y17.HDE. 1996/6380KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİ ( Taşınmazın Koruma Alanı Dışında Bulunması )
Y17.HDE. 1994/8217KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİ ( Taşınmazın Vergi Kaydı İle Tescil Edilmesi )
Y16.HDE. 1997/2856KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİ ( Terekenin Taksim Edilip Edilmediği Araştırılmadan Karar Verilmesi )
Y7.HDE. 1992/2180KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİ ( Yemin Teklifi Yoluna Gidilmesi )
Y8.HDE. 2004/8875KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİ İDDİASINA DAYALI KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Gökçeada'nın Sit Alanı Niteliği - Sit Alanındaki Taşınmazın Zilyedlikle İktisap Edilip Edilemeyeceğinin Tesbiti )
Y8.HDE. 2005/3147KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİ İDDİASINA DAYALI TAPU TESCİL TALEBİ ( Aynı Taşınmaz İçin Davacıya Karşı Daha Önce Açılan ve Takipsiz Bırakılan Davaların Niza Oluşturmaması ve Kazandırıcı Zamanaşımı Süresini Kesmemesi )
YHGKE. 2004/7-766KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİ YOLUYLA İKTİSAP ( 100 Dönümden Fazla Taşınmazın Belgesizden Zilyedlikle İktisap Edilememesi - Komşu Parsellerin 100 Dönüm Kısıtlamasında Tek Taşınmaz Olarak Değerlendirileceği )
Y2.HDE. 2004/149KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİ YOLUYLA İKTİSAP HAKKININ HACZİ ( Alacaklı Tarafından Mahcuz Taşınmazın Borçlu Adına Tescili Talebiyle Açılan Davada Mahkemece Yapılması Gereken İşlemler )
Y16.HDE. 1997/2912KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİNE DAYALI DAVALAR ( Davada Sağlıklı Bir Sonuca Varılması İçin Yapılması Gerekenler )
Y17.HDE. 2004/7861 KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİNE DAYALI KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Kuru Arazide 100 ve Sulu Arazide 40 Dönümden Fazla Miktarın İktisap Edilememesi - Davacının Başka İktisaplarının Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
Y8.HDE. 2004/8987KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Hazine Adına Tesbit Edilen Taşınmaz İçin - Taşınmazın Kadim Mera Nİteliğinin Araştırılması Gereği )
YHGKE. 1979/7-1851KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİNE DAYALI TAPULAMA TESBİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Mahkemece Öncesinin Delicelik Olduğu İddia Edilen Yerin Aşılama Suretiyle İhya Edilip Edilmediğinin ve Zilyedlik Koşullarının Araştırılması Zorunluluğu )
Y20.HDE. 2002/7594KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİNE DAYALI TESCİL ( Açılan ve Redle Sonuçlanan Davaya İlişkin Kararın Kazandırıcı Zamanaşımı Süresini Keseceği )
Y20.HDE. 2002/761KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİNE DAYALI TESCİL ( Aynı Yer Hakkında Daha Sonra Açılan Tescil Davası İçin Kesin Hüküm Teşkil Etmemesi )
Y8.HDE. 2006/4657KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİNE DAYALI TESCİL DAVASI ( Süre Yönünden Reddi - İşlemiş Zilyedlik Süresinin ve Davanın Kesinleşmesine Kadar Geçen Sürenin 2. Davada Gözönünde Bulundurulamayacağı )
YHGKE. 1991/8-552KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİNE DAYALI TESCİL DAVASI ( Taşınmazın Sınırları İçinde Yer Aldığı Köyün Tesbiti Mecburiyeti )
YİBGKE. 2005/1KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİNE DAYALI TESCİL DAVASININ SÜRE ŞARTI GERÇEKLEŞMEDİĞİNDEN REDDİ ( İşlemiş Zilyedlik Süresinin ve Davanın Kesinleşmesine Kadar Geçen Sürenin İkinci Davada Gözönünde Bulundurulamayacağı - İlk Kararın Kesinleşmesinden Sonra Yeniden Zamanaşımı Süresinin Bekleneceği )
Y8.HDE. 2005/3088KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİNE DAYALI TESCİL TALEBİ ( Kesin Hüküm Bulunması Nedeniyle Davanın Reddi Gereği - Farklı Mahallelerde Yer Alan Taşınmazların Zilyedlikle İktisabında Zilyedlikle İktisap Edilebilecek Miktar Sınırlamasının Her Kadastro Bölgesindeki Taşınmaz İçin Ayrı Ayrı Uygulanacağı )
Y8.HDE. 2005/94KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİYLE İKTİSAP EDİLEMEME ( Orman İçi Açıklık Niteliğindeki Taşınmazlar )
Y20.HDE. 2002/209KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİYLE İKTİSAP EDİLEMEME ( Orman İçi Açıklıkların Orman Toprağı Niteliği )
Y16.HDE. 1997/2688KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİYLE MÜLK EDİNME ( Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Taşınmaz Hakkında )
Y8.HDE. 2000/1239KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİYLE TAŞINMAZ İKTİSABI ( Tapu İptali ve Tescil-Zilyetliğin İspatı-Muristen İntikal Eden Zilyetlik )
Y1.HDE. 1996/7048KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞYLE KAZANAMAMA ( Yasa Gereği Devlete Geçen Metruke Niteliğindeki Taşınmazlar )
Y16.HDE. 1995/4888KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETİLİĞİ ( Taşınmazın Köy Tüzel Kişiliği Adına Tescili )
Y7.HDE. 2004/3926KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİGİ ( Süresi Ne Olursa Olsun Hukukça Değer Taşımaması - Kaçak ve Yitik Kişilerden Kanunları Uyarınca Hazineye Kalan Taşınmazlar )
Y8.HDE. 2005/4226KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİGİ ( Tespitten Dava Tarihine Kadar 20 Yıldan Fazla Süre İle Yasa'da Belirtilen Koşullar Altında Tasarruf Edilmesi Gereği - Tespit Dışı Bırakılan Fundalık )
Y17.HDE. 1994/2543KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ
Y7.HDE. 1987/16355KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ
Y16.HDE. 2007/5397KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( %50 Olan Arazi Eğiminin Düzeltilmesi İçin Yapılan Teraslama Çalışmasının Bitim Tarihinden İtibaren 20 Yıllık Sürenin Dolup Dolmadığının Araştırılma )
Y7.HDE. 2003/1904KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( ( Öncesinin Ortak Miras Bırakana Ait Olan Taşınmaz - Davanın Açıldığı Günde Adlarına Tescile Karar Verilen Zilyetleri Yararına Koşulların Gerçekleştiği )
Y7.HDE. 2005/3367KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( 14. Madde Hükmünde Öngörülen Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiğinden Tescil Talebinin Kabulü Gereği )
Y7.HDE. 2005/1929KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( 14. Maddede Öngörülen Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiğinden Tescil Talebinin Kabulü İsabetli Olduğu )
Y8.HDE. 2005/3629KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( 14.Madde Yönünden Davacı Miras Bırakan ve Diğer Mirasçıları Bakımından Miktar Araştırması Yapılmaması İsabetsiz Olduğu )
Y16.HDE. 2003/8811KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( 1990 da Sedde Yapılmasından Sonra Irmak Metrukatı Haline Dönüşen Irmak Yatağı - Zilyetliğin Başlangıcının 1990 Yılı Olarak Kabulü Zorunluluğu )
Y20.HDE. 2014/682KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( 2/B Uygulaması İle Orman Sınırları Dışına Çıkartılan Yerlerin Hazine Adına Çıkarıldığı/2/B Alanlarının Kullanıcılarına Satılması ve/veya Bedelsiz İadesinin Söz Konusu Olduğu - Taşınmazın 2/B ile Orman Sınırları Dışına Çıkartılmasında Davalı Zilyedin Hukuki Yararı Olduğu/Davanın Husumetten Reddedilmemesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2005/366KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( 20 Yılı Aşkın Süre İle Zilyet Bulunduğu Davacı İle Mirasçılarının Taşınmaz Üzerinde İktisap Sağlayan Süreye Ulaşan Nicelik ve Nitelikte Zilyetliklerinin Bulunmadığından Tescil İsteminin Reddi Gereği )
Y8.HDE. 2005/3709KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( 20 Yıllık Kazanma Süresi Davacı Yararına Gerçekleşmiş İse Bu Tür Taşınmazların Zamanaşımı Zilyetliğiyle Edinilebileceği )
Y8.HDE. 2004/8950KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( 20 Yıllık Kazanmayı Sağlayan Zilyetlik Süresinin Dolmamasına Göre Tescil Davasının Reddi Gereği )
Y8.HDE. 2005/5075KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( 2863 Sayılı Kanununa Göre Sit Alanları Bu Yolla Edinilemeyeceği - Tapu İptali Tescil Davası )
Y7.HDE. 2004/628KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( 3083 Sayılı Yasanın 2/G Maddesi Hükmünde Öngörüldüğü Üzere Taşınmazların Sulu ya da Kuru Toprak Niteliğinde Olup Olmadığı Yöntemine Uygun Şekilde Araştırılması Gereği )
Y20.HDE. 2005/8669KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( 3402 S. Yasanın 18/2. Md. Hükmü Uyarınca Zilyetlik Yoluyla Edinilemeyen Taşınmazlardan Olduğunun Kabulünün Zorunlu Olduğu )
Y7.HDE. 2003/1224KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( 3402 Sayılı Kadastro Kanunun 14. Maddesinde Öngörülen Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiği Bölümlerin Sonradan Kumluk Haline Gelmesi Mülkiyetin Kaybı Anlamına Gelmediği )
Y8.HDE. 2005/402KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( 60 Seneyi Aşkın Kazanmayı Sağlayan Zilyetliğe Dayanarak Tapu Tescil İstemi - Dava Konusu Yerin Hazine Adına Tescil Tarihinden Önceki Sebebe Dayanıldığından Taraf Delillerinin Toplanması Gereği )
Y20.HDE. 2005/12130KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( 6831 Sayılı Yasanın 1. Maddesi Hükmüne Göre "Tabi Olarak Yetişen ve Emekle Yetiştirilen Ağaç Ağaççık Toplulukları Yerleriyle Birlikte Orman Sayılacağı" - Tescil Talebinin Reddi Gereği )
YHGKE. 1987/8-571KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Açılan Tescil Davasında Taşınmazın Orman Olup Olmadığının Belirlenmesinden Sonra Karar Verilmesi )
Y20.HDE. 2015/5320KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Adına Tescil Kararı Verilen Kişiler Yararına 3402 S. K.'nun 14. Md. Hükmünde Yazılı Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Taşınmaz Edinme Koşullarının Oluştuğu Belirlenerek Hüküm Kurulmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y17.HDE. 2003/1131KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Adlarına Tescil Kararı Verilen Davacılar Adına Belgesiz Zilyetliğe Dayalı Taşınmaz Tespit veya Tescil Edilip Edilmediğinin Mercileri Nezdinde Araştırılmasının Gerekmesi )
Y7.HDE. 2005/3901KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Adlarına Tescile Karar Verilen Zilyetleri Yararına Gerçekleştiği Gözönüne Alınarak Tescil Talebinin Kabulünde İsabetsizlik Olmadığı )
Y20.HDE. 2015/3764KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Adlarına Tescile Karar Verilenler Yönünden Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyedliği İle Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiği - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y8.HDE. 2005/7264KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Aktif Yol Olmayan Taşınmazların Zilyetlikle İktisap Edilebilmesi İçin Paftasında Yol Alarak Gösterildiği Tarihten Davanın Açılmasına Kadar 20 Yıllık Kazanma Süresi ve Koşullarının Gerçekleşmiş Olması Gereği )
Y20.HDE. 2005/14311KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Anayasa Mahkemesinin Kararıyla da Yalnızca Orman Köyleri Halkının Nakli ve Yerleştirilmesi Amacıyla Değerlendirileceği Belirtilmiş Olduğundan İmar İhya ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle Kazanılamayacağı )
Y20.HDE. 2016/659KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Arazi Kadastrosunda Tapulama Harici Bırakılmış Taşınmazın Tescili İstemi - Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde İlân Edilerek Kesinleşen Orman Kadastrosu ve 6831 S. Kanun'un 3302 S. Kanun İle Değişik 2/B Uygulaması Bulunduğu/Reddi Gereği )
Y17.HDE. 2003/9429KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Askı İlan Süresi İçinde Tespite İtiraz Davası Açılması - Kadastro Mahkemesinin Görevi Dışında Kaldığı )
YHGKE. 2004/8-15KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Ayırma Sonucu Oluşan Parsellerin "Devlet Ormanı" Niteliği Değiştirilerek "Hali Arazi" Niteliği İle Hazine Adına Tespiti - Özel Mülkiyete Konu Olamayacağı )
Y7.HDE. 2005/1213KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Aynı Çalışma Alanı İçerisinde Bir Kişinin Kayıtsız ve Belgesizden Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Edinebileceği Toplam Taşınmaz Miktarının Kuru Toprakta 100 Sulu Toprakta 40 Dönüm Olabileceği )
Y7.HDE. 2005/1258KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Aynı Çalışma Alanı İçerisinde Davalılar ve Miras Bırakanları Adına Kayıtsız ve Belgesizden Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Dava Dışı Başkaca Taşınmaz Mal Tespit ya da Tescil Edilip Edilmediğinin Araştırılması Gereği )
Y7.HDE. 2004/4410KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Aynı Çalışma Alanı İçerisinde İlgililer Adına Kayıt ve Belgesizden Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yolu İle Başkaca Taşınmaz Mal Tespit ya da Tescil Edilip Edilmediği Tapu Sicil Müdürlüğünden Sorulması Gereği )
Y7.HDE. 2003/3016KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Aynı Çalışma Alanı İçerisinde Kayıtsız Ve Belgesizden Zilyetlik Yoluyla Bir Kişinin Edinebileceği Toplam Taşınmaz Miktarı Kuru Toprakta 40 Sulu Toprakta 100 Dönüm Olduğu )
Y8.HDE. 2005/6393KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Aynı Çalışma Alanı İçerisinde Kuru Tarım Arazisinde 100 Dönümlük Sınırın Aşılmadığı Kazanma Koşullarının Oluştuğu Belirlendiğine Göre 3 ve 4.Sınıf Tarım Arazisi Olduğu Açıklandığına Göre Tescil Talebinin Kabulü Gereği )
Y7.HDE. 2003/2685KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Aynı Çalışma Alanı İçerisinde Toplam Taşınmaz Miktarı Sulu Toprakta 40 Kuru Toprakta 100 Dönüm Kadar Edinilebileceği )
Y17.HDE. 2006/4852KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Aynı Çalışma Alanı İçerisinde Zilyetliğe Dayalı Olarak Kuru Toprakta 100 Sulu Toprakta 40 Dönüm Taşınmaz Mal İktisap Edilebileceği )
Y7.HDE. 2004/408KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Aynı Çalışma Alanı İçersinde Bir Kişinin Kayıtsız ve Belgesizden Zilyetlik Yoluyla Edinebileceği Toplam Taşınmaz Miktarı Kuru Toprakta 100 Sulu Toprakta 40 Dönüm Olduğu )
Y16.HDE. 2010/1191KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Aynı Çalışma Alanı İçinde Belgesizden Zilyetliğe Dayalı Olarak Bir Kimsenin Sulu Toprakta 40 Kuru Toprakta 100 Dönüme Kadar Taşınmaz Mal İktisap Edebileceği )
Y7.HDE. 2011/7625KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Bazı Taşınmazların Davacı ve Bir Kısım Davalıların Ortak Miras Bırakanından Kalmadığı/Taşınmazların Davalılar Tarafından Üçüncü Kişilerden Satın Alındığı - Tespit Maliki Olan Davalılar Yararına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiği )
Y17.HDE. 1998/1721KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Belgesiz Olarak Mülk Edinilebilecek Miktar )
Y7.HDE. 2010/1526KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Belirlenen Taşınmazın Davacı Tarafın Dayandığı Tapu Kaydının Miktar Fazlası Olan Taşınmaz Bölümünün de Mer'adan Kazanıldığının Kabulü Gerektiği - Mer'alar Üzerinde Sürdürülen Zilyetlik Süresi Ne Olursa Olsun Zilyetlikle Kazanılamayacakları )
Y8.HDE. 2005/7473KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Belirtme Tarihine Kadar Kazanma Süresi ve Koşullarının Geçip Geçmediğinin Belirtme Sırasında Nazara Alınan Belgelere ve Komşu Parsellere Ait Belgelere Göre Kazanmaya Engel Bir Halin Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y17.HDE. 1992/5827KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Belirtme Tutanaklarında Zilyetliğin Ne Zaman Başladığı )
Y7.HDE. 2001/10754KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Beyannamede Yazılı Miktar Fazlasından Oluşan Taşınmaz Üzerindeki Zilyetliğin Beyannamenin Verildiği Tarihten Sonra Başladığının Kabulü )
Y8.HDE. 2005/5990KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Bilimsel Verilere Dayanan Ziraat Bilirkişisinin Raporu Karşısında Yerel Bilirkişi ve Tanıkların Tarım Arazisi Olduğu Yönündeki Açıklamalarına Değer Verilemeyeceği - Davanın Reddi Gereği )
Y16.HDE. 2008/4169KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Bilirkişi ve Tanık Sözleri Komşu Parsel Tutanak ve Dayanaklarıyla Denetlenmeli Tutanakların Edinme Sebebi Sütunundaki Beyanlara Aykırı Düşmesi Halinde Tesbit Bilirkişilerinin Tamamı Tanık Sıfatıyla Dinlenilip Aykırılığın Giderilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/562KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Bir Bölümü Karayolu istimlak Sahası İçerisinde Kalan Diğer Bölümleri ise Orman Olarak Tapulama Dışı Bırakılan Dava Konusu Taşınmazın Zamanaşımı Zilyetliği İle İktisap Edilememesi )
Y16.HDE. 2002/522KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Bir kaydın vergi kaydı olarak kabulü için sınırlarının belirtilmiş ve uygulanabilir olma zorunluluğu - Aynı çalışma alanı içinde kuru arazide zilyetliğe dayanılarak kayıt ve belgesiz olarak 100 dönüm arazinin kazanılması mümkün olduğu )
Y17.HDE. 2003/5314KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Bir Kişi Aynı Çalışma Alanı İçinde Belgesiz Zilyetlik Yoluyla Sulu Toprakta En Fazla 40 Kuru Toprakta 100 Dönüm Taşınmaz Mal İktisap Edebileceği )
Y8.HDE. 2002/8982KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Bir Kişinin Tanınmıyor Veya Hatırlanmıyor Olmasının Bilinmediği Anlamına Gelmeyeceği )
Y8.HDE. 2007/1570KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Bir Taşınmazın Tamamı Bölünebilir Parçası veya Payının Zilyetlikle Kazanılması Mümkün Olduğu )
Y8.HDE. 2005/2122KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Bir Taşınmazın Zilyetlik Yoluyla Kazanılabilmesi İçin Diğer Koşulların Yanında Taşınmazın Kazanılmaya Elverişli Yerlerden Olması )
Y8.HDE. 2003/3604KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Bir Yerin İhya Yolu İle Kazanılması İçin Diğer Kazanma Koşulları Yanında Taşınmazın İmar Planı İçerisinde Bulunmayan Yerlerden Olması Gerektiği )
Y17.HDE. 2003/4365KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Bir Yerin Salt Mera Sınırı İçine Alınmış Olması Başka Delillerle Doğrulanmadığı Sürece Tek Başına O Yerin Mera Olduğunun Kabulüne Yeterli Olmadığı - Tespite İtiraz )
Y8.HDE. 2008/2434KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Bir Yerin Zilyetlikle Kazanılabilmesi İçin Niteliği İtibariyle Kazanılmaya Elverişli ve Zilyetliğin Ekonomik Amaca Uygun Olarak Geçmiş Olması Gerektiği - Boş Olan Taşınmazın Hayvan Barınma Sulama ve Tuzlama Gibi Tasarrufu Kazanma Sağlamadığı )
Y8.HDE. 2008/3418KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Birinci Grup Kültür Varlıklarının Bulunduğu Taşınmazlar İle Birinci ve İkinci Derece Arkeolojik Sit Alanları Dışında Kalan Arkeolojik ve Doğal Sit Alanları Zilyetlikle Kazanılabileceği )
Y7.HDE. 2010/2485KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Birinci Grup Olarak Tescil ve İlan Edilen Kültür Varlıklarının Bulunduğu Taşınmazlar İle Birinci ve İkinci Derece Arkeolojik Sit Alanlarındaki Taşınmazlar Zilyetlikle Kazanılamayacakları )
Y16.HDE. 2013/3188KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Bozma İlamına Uyulduğuna Göre Bozmada İşaret Edilen Hususların Eksiksiz Olarak Yerine Getirilmesi Gerektiği - Bozma İlamına Uyulmakla Taraflar Yararına Usuli Müktesep Hak Oluşacağı )
Y8.HDE. 2005/3896KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Bu Hakka Sahip Olan Zilyedin Zilyetlik Süresini Kendi Zilyetlik Süresine Ekleyebileceği Gibi İktisap Edeceği Taşınmazların Yüzölçümünün İlk Bayii Mehmet Ali'nin İktisap Edeceği Taşınmazların Yüzölçümünü Geçememesi )
Y17.HDE. 2003/873KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Bu İddia ilke Tescili İstenen Taşınmazın Başka Bir Kısmı Hakkında da Dava Açılmış Olduğundan Bu İki Dava Birleştirilerek Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y7.HDE. 2004/314KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Bu Nedene Dayanarak Yapılan Kadastro Tesbitine İtiraz Edilmesi )
Y17.HDE. 1995/7179KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Bu Nedenle Taşınmaz Edinme Olanağı Varsa da Öncesi Köy Boşluğu Niteliğinde Bulunan Parsel Üzerinde Köyün Ekonomik Amacına Uygun Zilyetliğin Bulunmaması )
Y8.HDE. 2012/1122KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Bu Tür Davalar Kamusal Niteliği Ağırlıklı Dava Türlerinden Olduğu - Tarafların Göstereceği Delillerin Haricinde Mahkemece de Gerek Görüldüğünde Resen Araştırma ve İnceleme Yapmak ve Tarafların Delilleri İle Bağlı Olmamak Koşulu Olduğu )
Y8.HDE. 2005/859KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Bu Yolla İktisap Edilmek İstenen Taşınmaz Mera Olarak Sınırlandırıldığından Taşınmaz Hakkında Dinlenen Tanıkların Komşu Köyler Halkından Seçilmesinin Gerekmesi )
Y17.HDE. 2002/1359KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Bu Yolla Mülk Edinme Şartlarının Gerçekleştiği Keşif Tanık Anlatımları ve Bilirkişi Raporu ile Saptandığından Taşınmazın Davacı Adına Tescil Edilmesi )
Y16.HDE. 2003/9175KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Bu Yolla Mülk Edinme Şartlarının Oluştuğunun Keşif-Uygulama Dinlenen Yerel Bilirkişi ve Tanık Sözleri-Düzenlenen Teknik Bilirkişi Raporu ile Saptanmış Olması )
Y17.HDE. 1996/3289KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Bu Yolla Mülkiyetin Kazanılması )
Y20.HDE. 2001/3586KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Bu Yolla Orman Alanların Mülkiyetinin Kazanılamaması )
Y7.HDE. 2005/1112KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Bu Yolla Taşınmaz İktisabı Koşullarının Oluşmuş Olması )
Y8.HDE. 2005/488KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Bu Yolla Taşınmazın İktisap Edilebilmesi için Taşınmazın Niteliği İtibarıyla Kazanmaya Elverişli Yerlerden Olup Olmadığının Tespit Olunmasının Gerekmesi )
Y17.HDE. 1992/13218KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Bu Yönlü Olarak Taşınmazın Mülkiyetinin Kazanılması )
Y7.HDE. 2004/1502KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Buna Dayanılarak Taşınmazın Davalı Adına Tescil Edilmesi- Zilyetlik Koşullarının Oluşmaması )
Y16.HDE. 2006/3365KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Celbedilen Kayıtlardan Dava Konusu Parsellerin ve Aynı Adada Yer Alan Diğer Taşınmazların İskan Yoluyla Dağıtıldığı Anlaşıldığından Dağıtım Haritaları İlgili Daireden Getirtilmesi Gereği )
Y7.HDE. 2002/4639KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Cemaat Vakıflarının Taşınmaz Mal İktisap Edebilecekleri )
Y20.HDE. 2001/9068KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Ceza Mahkemesinin Kesinleşmiş Mahkumiyet Kararları )
Y17.HDE. 2003/9236KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Çamaşır Yıkamak Şeklinde Tezahür Eden Zilyetliğin İktisap Sağlayıcı Nitelikte Olmadığı )
Y14.HDE. 2006/3896KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Çay Yatakları İlke Olarak Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerden İse de Çayın Yatak Değiştirmeden Sonra İse Bu Yer Kültür Arazisi Vasfını Kazanmış Olursa Bu Gibi Yerlerin Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle Mülk Edinilebileceği )
Y8.HDE. 2002/1342KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Çay Yataklarının Bu Şekilde Özel Mülkiyet Şeklinde Tapuya Tesciline Karar Verilememesi )
Y16.HDE. 2003/9312KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Çekişmeli Parselin Tarım Arazisi Olması-Taşınmaz Üzerindeki Zilyedliğin Tespit Tarihine Kadar Çekişmesiz Aralıksız ve Malik Sıfatıyla 20 Yıl Sürmesi )
Y16.HDE. 2002/13142KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Çekişmeli Parsellerin Kayıt Kapsamları Dışında Kaldığı Anlaşıldığından Uyuşmazlığın Zilyetlik Hükümlerine Göre Çözümlenmesinin Zorunlu Olduğu )
Y16.HDE. 2015/1728KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Çekişmeli Taşınmaz Bölümlerinin Hava ve Uydu Fotoğrafında Hangi Nitelikte Olduğu Uzman Olmayan Bilirkişiler Tarafından İncelenmesi ve Taşınmazların Niteliği ve İmar İhyanın Başlangıç Tarihinin Kapsamlı Olarak Araştırılmamasının Hatalı Olduğu )
Y20.HDE. 2015/11183KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Çekişmeli Taşınmazın Bir Bölümünün Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğu - Bu Bölümün Adına Tescil Kararı Verilen Kişi Yararına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Taşınmaz Edinme Koşullarının Oluştuğu Belirlenerek Dahili Davalı Adına Tespit Gibi Tesciline Karar Verileceği )
Y20.HDE. 2013/4984KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Çekişmeli Taşınmazın Genel Arazi Kadastro Çalışmasında Çalılık Olarak Tescil Harici Bırakıldığı - Öncesi Orman Olmadığından Zilyetliğin Orman Sınırı Dışında Bırakıldığı Tarihten de Öncesine Götürülmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2008/5513KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Çekişmeli Taşınmazın Kamu Malı Niteliğinde Mera Olduğu - Kural Olarak Bu Nitelikteki Taşınmazlar Üzerinde Sürdürülen Zilyetlik Süresi Ne Olursa Olsun Hukukça Değer Taşımadığı )
Y20.HDE. 2001/1965KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Çekişmeli Taşınmazın Orman Tahdit Sınırları İçinde Kaldığının Kesin Olarak Saptanması )
Y20.HDE. 2015/9322KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Çekişmeli Taşınmazın Tahdidi Dışında Kalan Yerlerden Olduğu/Adına Tescil Kararı Verilen Kişi Yararına 3402 S. K.'nun 14. Md. Hükmünde Yazılı Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Taşınmaz Edinme Koşullarının Oluştuğu - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2016/1730KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Çekişmeli Taşınmazlar Açısından Davacı Yararına 3402 S. K.'un 14. Md. Hükmünde Yazılı Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Taşınmaz Edinme Koşullarının Oluşmadığı - Tapu İptali ve Tescil )
Y20.HDE. 2009/18026KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Çekişmesiz Aralıksız 20 Yıl Süreyle Kullanılan Taşınmazların Zilyedi Adına Tescil Edilebilmesi İçin Sulu Toprakta 40 Kuru Toprakta 100 Dönüm Geçmemesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/1963KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Çevresinde Mer'a ve Orman Olarak Sınırlandırılan ve Tespit Edilen Yerler Olup Olmadığının Araştırılıp Belirlenmesi Gereği )
Y8.HDE. 2015/7308KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Çocukları Arasında Yapılan Harici ve Rızai Taksimle Kayıt Maliki Çocuklardan Birine İsabet Ettiği ve Kadastro Tespitinin Kesinleşerek Tapuya Tescil Edildiği - Kayıt Maliki Tanınan ve Bilinen Kişi Olup TMK'nın 713/2 Md.sinde Yazılı Koşulların Gerçekleştiğine Kabule Olanak Bulunmadığı/Tapu İptali ve Tescil İsteminin Reddi Gereği )
Y8.HDE. 2003/3748KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Daha Önce Açılan Dava Nedeniyle Hazinenin İleri Sürmüş Olduğu Def'i Yerinde Görülmüş ve Dava Reddedildiği - Böylece TMK.nun 713/1 Anlamında Davasızlık Şartı Gerçekleşmediği )
Y16.HDE. 1996/1702KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Dava Açan Mirasçıların Dışında Başka Mirasçılarında Bulunduğunu Tespit )
Y8.HDE. 2005/2006KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Dava Başarıya Ulaştığı Takdirde Tescili İstenilen Taşınmazın Niteliği Yeri Sınırları ve Yüzölçümünün Kararda Belirtilmesi ve Uzmanlarca Düzenlenen Teknik Bilgileri İçeren Krokinin Eklenmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2011/2589KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Dava Dilekçesi ve Duruşma Gününün Davalıya Tebliğ Edildiğine Dair Tebligat Parçasının Dosya İçerisinde Bulunmadığı - Duruşmaya Başlanmadan Önce Taraf Teşkilinin Sağlandığından Sözedilemeyeceği)
Y20.HDE. 2005/13305KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Dava Edilen Yerlerin Öncesi İtibariyle Orman Sayılan Yer Olduğu - Zilyetlikle Kazanılmasının Mümkün Olmadığı Gerekçesi İle Davanın Reddine Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
Y7.HDE. 2005/2981KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Dava Ekonomisine Aykırı Düşecek Şekilde İki Fen Bilirkişisinin Gereksiz Yere Keşfe Götürülerek Yargılama Giderlerinin Artımına Neden Olunması İsabetsiz Olduğu )
Y8.HDE. 2008/3264KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Dava Konusu Payın Kadastro Çalışmaları Sırasında Dayanak Tapu Kaydı Uygulanarak Maliki Adına Tespit Yapıldığı Dikkate Alındığında Malikin Tapu Kütüğünden Anlaşılamayan Kişi Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y16.HDE. 2011/628KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Dava Konusu Taşınmaz Hakkında Başka Bir Davanın Daha Bulunduğu - Aynı Taşınmaz Hakkında Açılan Diğer Davanın Yargılamanın Kısa Zamanda Sonuçlandırılması İçin Birlikte Yürütülmesi Gereği/Kadastro Tespiti Davası )
Y8.HDE. 2005/3901KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Dava Konusu Taşınmaz Kentsel Sit Etkilenme Alanında Kalmasına Göre Tescil Talebinin Kabul Edileceği - Kanunun Zilyetlikle Edinilmesini Yasakladığı Alanlar Sit Alanları Olduğu )
YHGKE. 2008/14-576KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Dava Konusu Taşınmazın İktisaba Elverişli Yerlerden Olmadığının Anlaşılması Durumunda Dahi Davacıların 4070 S. Yasanın 4707 Sayılı Yasa İle Değişik 6/2.Maddesiyle Tanıdığı Haklarının Bulunduğu )
Y8.HDE. 2005/1515KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Dava Konusu Taşınmazın Kaçak Ve Yitik Kişilerden İntikal Kanunları Uyarınca Hazineye Kalan Yerlerden Olup Olmadığı Hususu Üzerinde Durulması Gereği - Tapu İptali Ve Tescil Talebi )
Y7.HDE. 2002/449KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Dava Konusu Taşınmazın Öncesinin Kamu Malı Niteliğinde Mer'a Olup Olmadığı Yöntemine Uygun Bir Şekilde Araştırılması Gereği )
Y7.HDE. 2002/1938KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Dava konusu taşınmazın tespiti yapılmış olmakla beraber askı ilanları henüz yapılmadığından tespitin m. 5 hükmüne göre yapıldığının kabulü bu nedenle malik hanesinde isim yazılı olmasının hukuki sonuç doğurmayacağı hususu - Kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ile iktisap şartlarının değerlendirilmesi / Kamulaştırma ile mülkiyetin kendiliğinden idareye geçeceği durumunun dikkate alınarak hüküm tesisi gereği )
Y16.HDE. 2006/3593KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Dava Konusu Taşınmazla Bütünlük Arz Eden ve Mer'a Vasfıyla Sınırlandırılıp Halen Davalı Olduğu Anlaşılan Parsel Dosyalarının Doğru ve Hızlı Sonuca Varılabilmesi İçin Bu Dosyayla Birleştirilmesi Gereği )
Y7.HDE. 2011/5185KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Dava Konusu Taşınmazlara Komşu Taşınmazların Tutanak ve Dayanağı Belgeler Getirtilmeli Yöreyi İyi Bilen Yaşlı Yansız Yerel ve Uzman Bilirkişi Fen Elemanı ve Uzman Ziraatçi Bilirkişi ve Tespit Tutanağı Bilirkişilerinin Hazır Olduğu Halde Taşınmaz Başında Yeniden Keşif Yapılması Gerektiği )
Y8.HDE. 2016/3958KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Dava Konusu Taşınmazları Haricen Satın Alanın Kayıt Malikinin Mirasçısı Haline Geldiği/Satış Tarihi İle Satın Alanın Mirasçı Haline Geldiği Yıla Kadar Yirmi Yıllık Kazandırıcı Sürenin Dolmadığı/Sürdürülen Zilyetliğin Mirasçılık Sıfatına Dayalı Olduğu - Tapu İptali ve Tescil )
Y16.HDE. 2010/4127KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Dava Konusu Yapılan Taşınmaza Ait Kadastro Tutanak Aslı İle Dava Dışı Taşınmaza Ait Kadastro Tutanak Örneğini Getirtmek Suretiyle Dosya Keşfe Hazır Hale Getirilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2007/9781KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Dava Konusu Yere ve Komşu Parsellere Ait Kesinleşen Genel Arazi Kadastrosuna Ait Tutanak ve Dayanakları Getirtilmeli Tapu Kayıtları Getirtilmeli Çekişmeli Taşınmazların Öncesinin Orman Niteliğinin ve Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2007/4148KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Dava Konusu Yerin Harman Olarak Kullanıldığı Makineli Tarıma Geçildikten Sonra Tarım Aletleri Konularak Tasarruf Edildiği - Bu Şekilde Sürdürülen Zilyetlik TMK'nın 713/1. Maddesi Karşısında Kazanma Sağladığı )
Y8.HDE. 2007/5017KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Dava Konusu Yerin Köyün Sosyal Etkinlik ve Kültürel Faaliyetlerinde Kullanılması - Böyle Bir Yerin Zilyetlik Yoluyla Kazanılamayacağı )
Y8.HDE. 2005/4710KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Dava Konusu Yerin Orman İçerisine Alınıp Alınmadığının Kesin Olarak Belirlenmesi ve Sınırlama İçerisine Alınmış Bir Yer İse Çıkarma Tarihinden Sonra Kazanma Süresi ve Koşulları Geçmediğine Göre Davanın Reddi Gereği )
Y8.HDE. 2006/4155KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Dava Konusu Yerin Tapuda Kayıtlı Olup Olmadığının Tapu Sicil Müdürlüğünden Hangi Tarihte ve Nedenle Tespit Dışı Bırakıldığının Kadastro Müdürlüğünden Sorularak Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
Y8.HDE. 2012/365KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Dava Tarihi İtibariyle Zilyetliği Yeterli Süreye Ulaşmayan Davacının Zilyetliğine Eklenmesi Gerekli Satıcının Zilyetliğinin Nizalı Yerde En Erken Komşu Parselin Tesciline İlişkin Davanın Kesinleştiği Tarihten İtibaren Başlatılacağı )
Y8.HDE. 2005/7133KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Dava Tarihine Kadar Kanunda Yazılı Koşullar Altında 20 Yıldan Fazla Süre İle Tasarrufta Bulunulduğu - Davanın Kabulü Gereği )
Y8.HDE. 2005/7811KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Dava Tarihine Kadar Koşullarına Uygun Olarak 20 Yıldan Fazla Süre İle Zilyet ve Tasarruf Edildiği - Mer'a Sınırlandırmasının Kısmen İptali İsteğinin Kabulü Gereği )
Y20.HDE. 2005/8KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Dava Tarihine Kadar Yirmi Yıldan Fazla Süre ile Yasada Belirtilen Koşullar Altında Tasarruf Edilmesinin Gerekmesi )
Y7.HDE. 2012/3729KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacı Hazinenin Tapu Kayıtları Varsa Uygulanmalı Tapu Kayıtları Taşınmazı Kapsamıyorsa Dava Konusu Taşınmaz Hakkında Toprak Komisyonunca Ne Gibi İşlem Yapıldığı ve Ne Olarak Bırakıldığı Belirlenmesi Gerektiği - Taşınmazın Geleneksel Mera Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y7.HDE. 2012/3222KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacı Hâzinenin Taşınmazın Arzına Yönelik Dava Açtığı - Taşınmaz Üzerinde Bulunan Muhdesatlara Yönelik Bir Davasının Bulunmadığı Gözetilmeksizin Davacı Hazine Adına Tescile Karar Verilen Taşınmaz Bölümü Üzerinde Bulunan Muhdesatın Davalıya Ait Olduğunun Tapu Kütüğünün Beyanlar Hanesinde Gösterilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
Y7.HDE. 2005/1576KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacı Hazinenin Tutunduğu Tapu Kaydının Dava Konusu Taşınmaza Ait Olmadığı Tesbit Gününde Taşınmaz Üzerinde Davalı Taraf Yararına Gerçekleştiği - Kadastro Tespiti Davasının Kabulü Gereği )
Y7.HDE. 2010/1123KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacı İle Bayii ve Mirasçıları İle Paydaşları Adına Aynı Çalışma Alanı İçerisinde Kayıtsız ve Belgesizden Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Başkaca Taşınmaz Mal Tespit ya da Tescil Edilip Edilmediğinin Araştırılması Gerektiği )
Y16.HDE. 2005/8716KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacı İskan Kaydı İle Oluşan Tapu Kaydına Dayandığına Göre Tapu İle Beraber Haritaları Dağıtım Cetvelleri Tüm Komşu Parsellere Ait Belgeler Getirtilmesi Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y16.HDE. 2010/4465KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacı Taraf Mer'a İddiası İle Dava Açmış İse de Hazine Davaya Katılmadığı - Hakimin Gerçek Malik Araştırması Yapıp Davada Taraf Olmayan Kişi Adına Tescil Kararı Veremeyeceği )
Y7.HDE. 2008/913KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacı Taraf Miras Yoluyla Gelen Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanarak Dava Açtığı - Husumet Yaygınlaştırılarak Davada Taraf Koşulu Oluşturulması Gerektiği )
Y16.HDE. 1994/4909KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacı Tarafa Ait Tapu Kaydının Taşınmaza Uyması )
Y7.HDE. 2009/4016KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacı Tarafa Keşif Ücretini Yatırması İçin Yeniden ve Yöntemine Uygun ve Makul Süre Verilmesi ve Kesin Sürenin Yerine Getirilmesi Halinde Davacının İddialarının Araştırılması İçin Mahallinde Keşif Yapılması Gerektiği )
Y7.HDE. 2004/323KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacı Tarafın Dava Konusu Taşınmaz Üzerinde Zilyetliğinin Bulunmadığı Bu Nedenle ve Dayanılan Tapu Kaydının Hukuksal Değerini Yitirdiği - Davalılar Yararına Tescil Talebinin Kabulü İsabetli Olduğu )
Y7.HDE. 2005/1107KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacı Tarafın Dayandığı Hazineden Borçlanma ile Satışı Yapılan Arazi Kayıt Örneğinin Dayanağı Belgeler Getirtilip İncelenmesi Bu Belge Esas Alınarak Davacı Tarafa Tahsis ve Temlik Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması )
Y7.HDE. 2005/2123KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacı Tarafın Zemini Ekonomik Amaca Uygun Kullanmak Koşuluyla İktisap Sağlayan Süreye Ulaşan Zilyetliğinin Bulunmadığı Taşınmaz Üzerinde Davalıların Zilyet Olduğu - Kadastro Tespitine Dayalı Davanın Reddi Gereği )
Y8.HDE. 2003/4469KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacı Taşınmazı Satın Aldığı Tarihten Dava Tarihine Kadar Taşınmazı Aralıksız Çekişmesiz Malik Sıfatıyla 10 Yıldan Fazla Kullandığı - Tapu İptali ve Tescil Davasının Kabulü Gereği )
Y8.HDE. 2005/2666KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacı Tescil Talebi İle Birlikte Yargılama Aşmasında Mülkiyetin Tespiti Talebinde Bulunması - Su Altında Kalan Bir Yerin Tesciline Karar Verilemeyeceği/ Mülkiyetin Tespitine Karar Verileceği )
Y7.HDE. 2011/885KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacı ve Davalı Tarafla Onların Miras Bırakanlarıyla Tarafların Miras Bırakanlarının Dava Dışı Mirasçılarının Onaylı Nüfus Kayıt Örnekleri İlgili Nüfus Müdürlüğünden Getirtilerek Kimlikleri Bu Yolla Sağlıklı Biçimde Belirlenmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2003/4244KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacı Zilyetliğini Bilirkişi ve Tanık Beyanlarıyla İspat Eden Zilyet Aynı Çalışma Alanı İçinde Kuru Toprakta Ancak 100 Dönüme Kadar Yer İktisap Edebileceği - Tescil Talebi )
Y8.HDE. 2005/1328KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacılar Kayıt Malikinin Ölüm Tarihinden İtibaren Kayıtların İntikal Görmediğini ve Koşullarına Uygun Olarak Zilyet Olduklarını İleri Sürdüklerine ve Tüm Bu Yönler Kanıtlandığına Göre Davanın Kabulü Gereği )
Y8.HDE. 2002/3514KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacılar Taşınmazların Murislerinden Kaldığını Davalı da İhya ve Eklemeli Kazanmayı Sağlayan Zilyetliğe Dayanarak Edindiğini İleri Sürmüş Bulunduğuna Göre İddia ve Savunmanın Kanıtlanması Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/5326KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacılar Yanında Murisler Yönünden de Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlükleri İle Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğünden Araştırma Yapılıp Sulu ve Susuz Olarak Kazanılmış Toprak Miktarı Belirlenmesi Gereği )
Y8.HDE. 2005/5378KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacıların ...'e Mirasçı Olduklarının Kanıtlanması Halinde Davalıların Taşınmazlar Üzerindeki Zilyetlikleri Tüm Mirasçılar Adına Geçmiş Sayılacağı - Mirasçılar Arasında Kazandırıcı Zamanaşımı Cereyan Etmeyeceği )
Y16.HDE. 2005/4695KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacıların Dayandığı Tapu Kayıtları Tüm Tedavülleri ve Varsa Haritaları Komşu Parsellerin Tutanak ve Dayanakları Getirtilip Dosyanın İkmalinden Sonra Usulüne Uygun Keşif Yapılması Gereği )
Y7.HDE. 2005/2793KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacıların Dayandığı Vergi Kaydı Mülkiyet Belgesi Niteliğinde Olmadığı Gibi Zilyetlikle Birleşmeyen Vergi Kaydına da Değer Verilemeyeceği )
Y7.HDE. 2011/6974KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacıların Kayıtsız ve Belgesizden Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yolu İle Başka Taşınmaz Mal Tespit ya da Tescil Edilip Edilmediği Kadastro Müdürlüğü ve Tapu Sicil ve Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüğünden Ayrı Ayrı Sorulup Belirlenmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2005/10533KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacıların ve Miras Bırakanlarının 20 Yılı Aşkın Süre İle Zilyetliklerinde Bulunduğunun Anlaşıldığı - Tespitleri Yapılan Parsellerin de Tapu ve Vergi Kaydı Kapsamında Kaldığı )
Y8.HDE. 2005/5427KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacının Arzu ve İradesi Dışında Solunum Yetmezliği Gibi Ağır Hastalığı Nedeniyle Yargılama Oturumuna Katılmadığı - Eski Hale Getirme İsteğinin Kabulü Gereği )
Y8.HDE. 2004/8860KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacının Babası Taşınmazı Kadastro Çalışmaları Sırasında Zamanaşımı Zilyetliği Sebebiyle İktisap Etmesine Göre Tapu Tashihi Davası Suretiyle Değil Davacı Ancak Zilyetlik Sebebine Dayanılarak Açılacak Tescil Davası Sonucunda Kazanabileceği )
Y8.HDE. 2005/7242KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacının Dava Konusu Yerle İlgili Güçlü Delil Niteliğindeki Dava Dosyaları Dikkate Alındığında Taşınmazı İktisap Edemeyeceği - Davanın Reddi Gereği )
Y7.HDE. 2005/1264KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacının Dilekçede Rahatsızlığı Nedeniyle Tedavi Göreceğini Ve Bu Nedenle Yargı Çevresi Dışına Çıkacağını Davayı Takip Edecek Durumda Olmadığını Belirtmesi Feragat Niteliğinde Olmadığı - Atiye Bırakma Olduğu )
Y7.HDE. 2003/3683KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacının Hazine adına Tespit Edilen Taşınmazın Mülkiyetini Bu Yolla Kazandığını İspat Etmesinin Gerekmesi )
Y8.HDE. 2005/4811KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacının İmar-İhya İşlemlerini Tamamladığı ve Kazanmayı Sağlayan Nitelikte Zilyetliğinin ve Taşınmaz Üzerinde 20 İle 30 Yıllık Meyve Ağaçlarının Bulunduğu - Tescil Talebinin Kabulü Gereği )
Y16.HDE. 2005/9226KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacının Keşif Avansının Yatırılmaması Nedeniyle Vazgeçmiş Sayılması - Kesin Süreden Söz Edebilmek İçin Dosyanın Keşfe Hazır Hale Getirilmesi ve Taraflar İle Tanıklara Süresinde Tebligat Yapılmış Olması Gereği )
Y8.HDE. 2004/8422KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacının Parsel Üzerindeki Zilyetliği Malik Sıfatıyla Sürdürülen Bir Zilyetlik Olduğundan Dava Konusu Parselin Tamamı Yönünden Davanın Kabulü Gerektiği )
Y17.HDE. 2005/4439KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacının Parselde Tapunun Oluşturulduğu Tarihe Kadar Yasada Öngörülen Süreye Ulaşan İktisap Sağlayıcı Nitelikte Bir Zilyetliğinin Kanıtlanmadığı - Talepten Fazlaya da Hükmedilemeyeceği )
Y8.HDE. 2005/783KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacının Parseller İçin Dayandığı Tapu Kayıtları Noterden Yapılan Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri İle Diğer Delillerin Aynı Olduğundan Kısmi İptal Kararının Doğru Olduğu )
Y8.HDE. 2002/337KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacının Taşınmazı 20 Yıldan Fazla Süre İle Koşullarına Uygun Olarak Tasarrufta Bulunması ve Kayıt Maliklerinin Ölüm Tarihinden Dava Tarihine Kadar da İntikal Görmemesi Nedeniyle Tescil Talebinin Kabulü Gereği )
Y8.HDE. 2005/7651KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacının Taşınmazın Taşlarını ve Otlarını Temizleyerek 30 Yıldır Nizasız ve Fasılasız Bir Şekilde Kullanarak Zilyetliği Altında Bulundurduğunun Bilirkişi ve Tanıklarla İspatlandığı - Tescil İsteminin Kabulü Gerektiği )
Y8.HDE. 1992/8364KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacının Tespit Dışı Bırakılan Yere İlişkin Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanarak Tescilini İstemesi )
Y7.HDE. 2004/800KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacının Tutunduğu Tapu Kaydının Maliki ya da Malikleri İle Akdi ya da İrsi İlişkisi Bulunup Bulunmadığı Araştırılmadan Hüküm Verilemeyeceği )
Y8.HDE. 1996/4862KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacının Zilyetliğini Tanıklarla İspat Etmesinin Gerekmesi )
Y7.HDE. 2001/11176KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davada Kadastro Tespit Bilirkişileri Dinlenmediği Gibi Taşınmaz Başında Tek Tanık Dinlenmek Suretiyle Karar Verilmesinin İsabetsiz Olması )
Y16.HDE. 2002/487KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davada Taraf Olmayan Hazine Adına Tescile Karar Verilemeyeceği - Resen Hak Sahibini Araştırma Unsuru da Bulunmaması )
YHGKE. 2009/8-277KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davada TMK'nun 713/2. Md. sinde Yazılı "Maliki Tapu Kütüğünden Anlaşılamayan" Sebebine Dayanıldığı Dilekçe İle Açıklandığına ve Davada Ölüm Sebebine de Dayanılmadığına Göre Davanın Reddi Gerektiği )
Y16.HDE. 2011/8894KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davada Yararı Bulunmayan Şahıslar Arasından Seçilecek Üç Kişilik Yerel Bilirkişi Kurulu ve Aynı Yöntemle Belirlenecek Taraf Tanıkları ve Tüm Tespit Bilirkişileri ve 3 Kişilik Ziraatçi Bilirkişi Kurulu Huzuruyla Yeniden Keşif Yapılması Gerektiği )
Y16.HDE. 2010/946KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davalı Adına Tespit Edilen Taşınmazlar Hakkında Davacının Tapu Kayıtları Sunduğu - Bu Tapu Kayıtlarının Tedavülleri Haritaları Getirtileceği ve Gerekli İnceleme ve Araştırmaların Yapılacağı)
Y20.HDE. 2005/10552KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davalı Gerçek Kişiler Yararına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Taşınmaz Edinme Koşullarının Oluştuğu - Hazine Adına Tescil İsteminin Reddi Gereği )
Y16.HDE. 2013/5978KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davalı Hazine Aleyhine Açılan Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmiş Ancak Kendisini Vekille Temsil Eden Davalı İdare Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
Y8.HDE. 2006/2191KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davalı İlgili Yerden Teleferik Sistemi Kurmak Suretiyle Yararlandığını ve Davacıya Zarar Vermediğini İleri Sürdüğüne Göre Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla İrtifak Hakkının Kazanılmasına İlişkin Koşulların Oluşup Oluşmadığının Belirlenmesi Gereği )
Y7.HDE. 2005/1240KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davalı Mirasçıları Adına Tescile Karar Verilen Kesimi Üzerinde de İktisap Sağlayan Süreye Ulaşan Zilyetliği de Bulunmaması Nedeniyle Tescil Davasının Reddi Gereği )
Y1.HDE. 2004/9455KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davalı Taraf Yararına Koşulların ve 3402 Sayılı Yasanın 14 ve 17. Maddelerinde Yazılı Sınırlamaların Gözönünde Tutulması Gereği )
Y7.HDE. 2012/9108KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davalı Tarafın 1965 Yılından İtibaren Taşınmazda Zilyetliği Bulunduğu - Davacının Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanarak Açtığı Davanın Reddine Karar Verileceği/Tespit Tarihinde Davalı Yararına Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiği )
Y16.HDE. 2010/4539KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davalı Tarafın Dayandığı Tapu Kaydı Tesisinden İtibaren Tüm Tedavülleri İle Birlikte Getirtilmeli ve Tüm Hudutlar Zemine Uygulanarak Kapsamının Belirlenmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2008/9060KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davalı ve Tespit Malikinin Taşınmaz Üzerindeki Zilyetliğinin Ne Zaman Başladığı Kaç Yıl Ne Şekilde Devam Ettiği Sorulup Kesin Tarih ve Olgulara Dayalı Açık Yanıtlar Alınması Gerektiği )
Y17.HDE. 2005/6370KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davalı Zilyetliğinin 20 Yılı Aşkın Süre Sürdüğü ve 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 13/B-C Maddesinin Davalılar Yararına Gerçekleştiği - Tespite İtiraz Davasının Reddi Gereği )
Y7.HDE. 2005/1500KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davalılar Adına Kayıtsız ve Belgesizden Sulu Toprakta 40 Kuru Toprakta 100 Dönüm Daha Taşınmaz Malın Tespit ve Tescil Edilebileceği - Tapu Kaydı Miktar Fazlası )
Y16.HDE. 2014/1513KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davalılar Adına Tespit Edilen Taşınmazın Davacının Taşınmazna Eklenmesi Talebi - Davacı Taşınmazını Daha Öncesinde Devrettiğinden Bu Bölümün Taşınmaza Eklenemeyeceği/Bilirkişi Raporunda Gösterilen Bölümün Kendi Adına Bağımsız Parsel Numarası Verilerek Tescil Edileceği )
Y16.HDE. 2003/6501KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davalıların İktisap Tarihinden Dava Tarihine Kadar 20 Yıllık Sürenin Geçmemesi )
Y16.HDE. 2004/11170KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davalıların İyi Niyetli Olması Zorunlu Olmadığı Gibi Mirasçıların Tamamının Taşınmazı Satmaması Da Sonuca Etkili Olmadığı )
Y7.HDE. 2005/895KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davalıların Mirasçıları Tarafından Bu Şekilde Taşınmaz İktisabı Koşullarının Gerçekleşmiş Olması )
Y7.HDE. 2009/4883KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davalıların Tutunduğu Tescil Hükmü İle Oluşan Tapu Kaydının Dayanağı Mahkeme İlamı ve Eki Harita Tapu Sicil Müdürlüğü'nden Getirtilmesi Gerektiği )
Y5.HDE. 2003/13540KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davalının Bu Yolla Tapu Kaydı Olmayan Taşınmazı İktisab Etmesi )
Y7.HDE. 2011/1401KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davalının Mirasçıları Belirlenerek Davaya Konu Taşınmazların Tespit Tutanağının Edinme Sütununda Zilyet Olarak İsimleri Belirtilen Sağ Kişilerle Aralarında Ölen Varsa Bu Kişilerin Mirasçılarının Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2004/270KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davalının Taşınmaz Üzerinde Dikip Yetiştirdiği 8-10 Yaşlarında 25 Adet Kestane Ağacının Bulunduğu Bu Durumda Davalı Yararına 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 19. Maddesi Hükmünde Öngörülen Koşulların Gerçekleştiği )
Y16.HDE. 2008/916KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davalının Taşınmazı İktisabı Sırasında İyiniyetli Olduğunun Kabul Edilemeyeceği - Hazine Adına Kayıtlı Tapu Kayıtlarının Hukuki Değerini Kaybetmeyeceği )
Y16.HDE. 2005/4718KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davalının Taşınmazın Tamamı Üzerinde Aralıksız Çekişmesiz ve Malik Sıfatıyla Zilyetliğinin Tespitten Geriye Doğru 20 Yılı Aşkın Süreye Ulaştığı Saptandığından Adına Tescili Gereği )
Y8.HDE. 2005/5997KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davanın Açıldığı Tarihe Göre Davacının Malik Sıfatı İle Davasız ve Aralıksız Zilyetliği 20 Yıla Ulaşmadığı - Davanın Reddi Gereği )
Y8.HDE. 2002/653KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davanın Açıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan Türk Kanuni Medenisinin 639/2 ve 1.1.2002 Tarihinde Yürürlüğe Giren Türk Medeni Kanununun 713/2. Maddesinde Belirtilen Koşullar Altında Edinilebileceği )
Y8.HDE. 2005/6300KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davanın Kayıt Maliki ve Maliklerine Onlar Ölmüş İse Usulen Belirlenecek Mirasçılarına Yöneltilmesi Hiç Mirasçı Bırakmadan Ölmüşlerse Davanın Hazineye Yöneltilmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
Y8.HDE. 2003/2990KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davanın Köy Tüzel Kişiliğine Yöneltilmesi Gereği )
Y8.HDE. 2005/8357KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davanın Reddine Karar Verilmiş Bulunduğuna Göre Müdahiller Vekilinin Temyiz İsteği de Yerinde Bulunmadığı )
Y16.HDE. 2014/14525KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davaya Konu Taşınmaz Bölümünün Yol Olarak Tespit Dışı Bırakıldığı - Böyle Bir Yerin Emek ve Masraf Sarfı Suretiyle İmar İhya İşlemlerinin Tamamlanarak Tarıma Elverişli Hale Getirilmesini Müteakip Kazanmayı Sağlayacak Zilyetlik Süresinin Geçmesi Şartıyla Kazanılabileceği )
Y7.HDE. 2013/15963KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davaya Konu Taşınmaza Ait Tutanak Aslı Davalıdır Şerhi Verdirilerek Dosyaya Getirtilmeli Eğer Taşınmaz Davalı İse Dava Dosyalarının Birleştirilmesi Gerektiği Düşünülmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2013/13753KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davaya Konu Taşınmazın On Beş Yıldır Kullanılmadığı Belirlenmiş İse de Tespitin Yapıldığı Tarih İtibariyle Davaya Konu Taşınmazda Davacı Yararına Edinme Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediği Yöntemince Belirlenmeden Sonuca Gidilmesinin İsabetsiz Olduğu - Tescil Davası )
Y20.HDE. 2009/14502KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davaya Konu Taşınmazın Tarımsal Faaliyette Bulunmaya Elverişli Olmadığının Bilirkişi Raporlarında Belirtildiği - Kazanım Koşullarının Gerçekleşmediği/Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2013/5578KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davaya Konu Taşınmazlarda Davacıların Ekonomik Amaca Uygun Zilyetlikleri Bulunmadığından ve Davacılar Yararına Zilyetlikle Taşınmaz Edinme Koşulları Oluşmadığından Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil Davası )
Y20.HDE. 2015/12743KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davaya Konu Zilyetlikle Kazanılması Mümkün Yerlerden Olduğu/Davalılar Yararına 3402 S. Kanun'un 14 ve 17. Md. Öngörülen Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle Taşınmaz Edinme Koşullarının Oluştuğu - Davanın Reddedileceği/Kadastro Tespitine İtiraz )
Y8.HDE. 2005/5330KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Dayalı Tescil Davasında Miras Bırakanların ... Adına Tescile Muvafakat Etmeleri ve Taşınmazla İlgilerinin Bulunmadığını Açıklamaları Mirasçılarını da Bağladığından Kabulü Gereği )
Y20.HDE. 2005/11070KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Dayalı Tescil Davasından Önce Açılıp 20 Yıllık Zilyetlik Süresi Dolmadığı İçin Ret Olunan Davanın Zamanaşımını Kesen İşlem Niteliğinde Olduğu )
Y20.HDE. 2014/5118KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Dayanak Tapu Kaydı İlk Oluşumundan İtibaren Tüm Gittileri İle Birlikte Getirtilmeli Kadastro Sırasında Başka Parsellere Revizyon Görüp Görmediğinin Araştırılması Gerektiği - Dosya Aslı Getirtilerek Bir Harita Mühendisi veya Fen Bilirkişi ve Mahalli Bilirkişi Aracılığıyla Yeniden Yapılacak Keşifte Dayanak Tapu Kayıtlarının Yerine Uygulanması Gerektiği )
YHGKE. 2000/8-1217KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Dayanan Tescil Davası - Tesbit Dışı Bırakılan Yer/Hangi Tarihte ve Hangi Nedenlerle Tesbit Dışı Bırakıldığının Araştırılması Gereği )
Y7.HDE. 2009/2990KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Dayanarak Açılmış Bulunan Tescil ve Elatmanın Önlenmesi Davası - Tespit Tutanağının Düzenlenmesi İle Kadastro Mahkemesine Aktarılması Gerektiği )
Y8.HDE. 2004/8464KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Dayanarak Tapu İptali ve Tescil Davası - Kadastro Tutanağında Yazılı Hazineye Ait Vergi Kaydı ve Kira İlişkisi Bulunması )
Y20.HDE. 2001/2408KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Denizin Uzantısı Olan Kıyı-Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerler )
Y16.HDE. 2002/507KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Dere Yatağı Çalılık ve Sazlıklarla Kaplı Olan Yerin Kurutulması - İktisabının Mümkün Olmadığı )
Y8.HDE. 2005/4852KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Devlet Ormanı Olan Bir Yerin Ancak Orman Sınırlama Hattının Dışında Kaldığı Tarihten İtibaren İmar-İhya ve Zilyetlik Yoluyla Kazanılabilmesi )
Y20.HDE. 2001/3455KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Devlet Ormanlarının Zilyetlik Yoluyla Kazanılmasının Mümkün Olmaması )
Y16.HDE. 2003/13136KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olan Taşınmazların Zilyetlikle Kazanılamaması )
Y8.HDE. 2003/241KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olan Yerlerin Zamanaşımı ve Zilyetlik Yoluyla İktisap Edilememesi )
Y16.HDE. 2003/8053KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olan Yerlerin Zilyetlikle Kazanılamaması )
Y16.HDE. 2003/9728KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olan Yerlerin Zilyetlikle Kazanılamaması )
Y17.HDE. 2003/1157KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olan Yerlerin Zilyetlikle Kazanılamaması )
Y8.HDE. 2005/1984KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Diğer Kayıt Maliklerine Karşı Bağımsız Tapu İptali Ve Tescil Davası Açmak Üzere Davacılar Vekiline Süre Ve İmkan Tanınmadan Tapu Kayıtlarının İptal Ve Tescili Cihetine Gidilmesinin Hatalı Olduğu )
Y16.HDE. 2007/165KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Diğer Koşulların Varlığı Halinde Davalı Taraftan Belgesiz Zilyetlikten Her Bir Parça Taşınmazda 100 Dönüm Miktarında Mülk Edinilmesi Mümkün Olduğu )
Y17.HDE. 2005/11106KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Dilekçede Taşınmazın İmar Edilmek İstendiği Tarih İle Kadastro Tespit Tarihi Arasında 20 Yıllık Süre Geçmediğinden Tespite İtiraz Davasının Reddi Gereği )
Y16.HDE. 2015/4821KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Doğru Sonuca Varılabilmesi İçin Mahallinde Yaşlı Tarafsız Yöreyi İyi Bilen Davada Yararı Bulunmayan Şahıslar Arasından Seçilecek Yerel Bilirkişiler ve Taraf Tanıkları Huzuruyla Yeniden Keşif Yapılması Gerektiği )
Y8.HDE. 2007/5893KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Edinilebilmesi İçin Tapuda Kayıtlı Olmayan Yerlerden Olması Gerektiği - Teknik Bilirkişinin Rapor ve Krokisi Eklenmek Suretiyle Tapu Sicil Müdürlüğünden Sorulması Gereği )
Y8.HDE. 2012/1762KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Eklemeli Zilyetlik Hukuksal Nedenlerine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazın Keşifte Belirlenen Dava Tarihi İtibariyle Gerçek Değerine Göre Görevli Mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu )
Y8.HDE. 2005/3634KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Eklemeli Zilyetlik Yoluyla Hazine Tapusunun Oluştuğu Tarihten Önce 20 Yılı Aşkın Süre Koşullarına Uygun Olarak Tasarruf Edilmesi )
Y16.HDE. 2001/10073KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Ekonomik Amaca Uygun Olmayan Zilyetliğin İktisap Sağlamaması )
Y20.HDE. 2001/7571KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Ekonomik Amaca Uygun Zilyetlik Bulunup Bulunmadığı - Yeniden Keşif Yapılması Zorunluluğu )
Y8.HDE. 2005/6950KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Elatmanın Önlenilmesi Davasının Davacısı Parselin Paydaşları Arasında Bulunmasına Göre Payına İlişkin Tapu Kaydının İptal ve Tescili İstenilmediğine Göre Açmış Olduğu Elatmanın Önlenilmesi ve Yıkım Davasının Kabulü Gereği )
Y16.HDE. 2010/3974KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Elatmanın Önlenmesi ve Muarazanın Giderilmesi - Tutanakların Malik Hanesi Hukuken Boş Olup 3402 S. Kanunun 30. Md.sine Göre Kadastro Hakimi Tarafından Resen Hareket Edilerek Gerçek Hak Sahibinin Belirlenmesinin Zorunlu Olduğu )
Y14.HDE. 2008/6957KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Elatmanın Önlenmesi/Tapu İptali ve Tescil - Yıkımın Fahiş Zarar Doğurup Doğurmayacağının Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/3250KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Elbirliği Mülkiyet Durumunda Bulunan Taşınmazın Mirasçılardan Birinin Adına Tescili İstenemeyeceğinden ve Bu Yolda Açılmış Bulunan Davaya Dışarıda Kalan Mirasçıların Katılmak Suretiyle de Davanın Yürütülemeyeceği )
Y8.HDE. 2010/1207KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Elbirliği Mülkiyeti Devam Ettiği Sürece Bir Mirasçı Diğerinden Ayrı Kendi Adına İptal ve Tescil İsteyemeyeceği )
Y7.HDE. 2003/2225KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Elverdiğince Yaşlı Komşu Köy Halkından Seçilecek Bilirkişiler Aracılığıyla Araştırma Yapılması Gereği - Kadastro Tespiti )
Y8.HDE. 2003/3314KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Emlak Beyannamesinin Düzenlendiği Tarihten Tespit Tarihine Kadar Kazanmayı Sağlayan Süre de Geçmediği - Yerel Bilirkişi ve Tanık Sözlerine Değer Verilmemesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2003/1570KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Emlak Beyannamesinin Taşınmazın Belgeye Dayalı Zilyetlik Yolu ile Kazanılmasına Yarar Belgelerden Olmaması )
Y16.HDE. 2004/319KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( En Fazla 100 Dönümlük Arazinin İktisap Edilebileceği )
Y7.HDE. 1986/5259KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( En Fazla Edinilebilecek Miktar )
Y16.HDE. 2004/10899KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Etrafı Mer'a ve Ham Toprak Çevrili Arazinin Niteliği İtibariyle Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle Kazanılabilecek Yerlerden Olmaması )
Y20.HDE. 2003/3209KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Fen Bilirkişi Raporları Arasındaki Taşınmazın Miktarına Orman Bilirkişilerinin Raporları Arasındaki Taşınmazın Niteliğine Yönelik Çelişkiler Giderilmeden Karar Verilemeyeceği )
Y7.HDE. 2003/1894KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Feragat ve Kabulün Usulüne Uygun Olması Halinde Külli ve Akdi Halefleri de Bağlaması )
Y8.HDE. 2008/2442KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Gaiplik Kararının Kesinleşmesinden İtibaren 20 Yıllık Kazanma Süresi Geçmedikçe Tescil Kararı Verilemeyeceği )
Y20.HDE. 2002/1956KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Genel Arazi Kadastrosunun Kesinleşme Tarihi İle Davanın Açıldığı Tarih Arasında Yirmi Yıllık Sürenin Geçmiş Olması )
Y1.HDE. 2007/7809KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Gerçek ve Bazı Kamu Tüzel Kişilerine Tanınan Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Mülk Edinme Hakkı Hazineye Tanınmadığı )
Y8.HDE. 2005/4441KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Gereken 20 Yıllık Zilyetlik Süresine Ulaşılmadığı - Davanın Reddine Karar Verilmesinde Usul ve Kanuna Aykırılık Görülmediği )
Y8.HDE. 2005/6706KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Getirtilen Belgelerin Mahalline Uygulanarak Dosyada Mevcut İki Farklı Zirai Bilirkişi Raporları ve Beyanları Arasındaki Çelişkiyi Ortadan Kaldıracak Şekilde Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/5405KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Hakim Kendiliğinden Bir Davayı İnceleyip Uyuşmazlığı Çözemeyeceği - Zilyetliğe Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davalarında Tanık Dinlenmeden Yerel Bilirkişinin Sözleriyle Tescil veya İptal Kararı Verilemeyeceği )
Y16.HDE. 1991/16568KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Hali Arazi-Kadastro )
Y16.HDE. 2005/11770KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Hangi Tarihte Başladığı ve Ne Sebeple Kesintiye Uğradığı Kesintinin Terk Anlamına Gelip Gelmeyeceği Etraflıca Araştırılmadan Hüküm Kurulamayacağı )
Y20.HDE. 2011/7714KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Hava Fotoğrafında Çevresiyle Birlikte Çalılık Niteliğinde Olan Yerde Dava Tarihine Kadar 20 Yıllık Zilyetlik Şartının Gerçekleşmediği - Davacının Davasının Davanın Reddine Karşı Davacı Hazinenin Davasının Kabul Edileceği )
Y7.HDE. 2010/1762KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Havuzun Adına Tescili İstemi - Bir Taşınmazdaki Su Kaynağından Malik Dışındaki Kişilerin Yararlanabilmesi İçin Su Kaynağının Kadim Olması ve Suyun Kaynadığı Taşınmazın Sınırları İçinde Kalmayacak Derecede Büyük Olması Gerektiği )
Y1.HDE. 2010/5248KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Hayvan Otlatmanın Tek Başına Kazandırıcı Zamanaşımı İle İktisabın Nedeninin Teşkil Etmeyeceği ve Zilyetliğe Karine Oluşturmayacağı )
Y16.HDE. 2008/5243KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Hazine Adına Kaydedilmiş Olan Sit Alanı İbareli Yerlerin Zamanaşımı Yoluyla Kazanılan Zilyetliğinin Mülkiyete Dönüştürülebileceği )
Y7.HDE. 2003/3500KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Hazine Adına Kayıtlı Taşınmaz - Koşullarının Gerçekleştiği Mahkemece Yapılan Keşif Ugulama Delillerle Belirlenmesi/Edinmeye Hükmetmek Gereği )
Y16.HDE. 2002/802KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Hazine adına kayıtlı taşınmazların zilyetlikle kazanılmasının mümkün olmadığı - Hazine tapusunun oluşturulduğu tarihe kadar kişiler yararına zilyetlikle iktisap şartlarının gerçekleştiğinin saptanması halinde hazine tapusunun yasal dayanaktan yoksun kalacağı hususu )
Y8.HDE. 2006/6493KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Hazine Adına Olan Tapu Kaydının İptali İle Adına Tapuya Tescilini Talep Ettiği Davanın Açıldığı Tarih İtibariyle Hak Düşürücü Sürenin Geçtiği Anlaşıldığından Mahkemece Davanın Reddi Gereği )
Y7.HDE. 2011/6064KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Hazine Adına Tescil veya Mera Olarak Sınırlandırılma İstemi - Bu Nitelikteki Taşınmazlar Üzerinde Sürdürülen Zilyetlik Süresi Ne Olursa Olsun Değer Taşımadığı )
Y8.HDE. 2003/3446KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Hazine Adına Vergide Kayıtlı Bulunan Bir Yerin Koşulları Mevcut Olduğu Takdirde Kazanılabileceği - Tapu İptali ve Tescil )
Y7.HDE. 2004/312KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Hazine Adına Yapılan Kadastro Tesbitine Bu Nedenle Taşınmazın Mülkiyetinin Kazanıldığı İddiasıyla Dava Açılması )
Y7.HDE. 2004/327KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Hazine Adına Yapılan Tesbite Bu Nedene Dayalı Olarak İtiraz Edilmesi )
Y8.HDE. 2006/2068KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Hazine Lehine Orman Dışına Çıkarılan Taşınmaz - Kazanılamayacağı/Süresi Ne Olursa Olsun Davacının Dava Konusu Taşınmazdaki Zilyetliğinin İktisap Bakımından Bir Değer Taşımadığı )
Y7.HDE. 2005/2935KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Hazine Tapusunun Oluştuğu Günden Önce Davacılar Yararına Koşullarının Gerçekleşmediğinden Tescil Talebinin Reddi Gereği - Taşınmazın Hazine Adına Tescil Edileceği )
Y17.HDE. 2005/178KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Hazine Tapusunun Oluşturulduğu Tarihe Kadar Davacı Yararına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle Mülk Edinme Koşullarının Gerçekleştiğinden Tesis Edilen Hazine Tapusuna Değer Verme Olanağı Olmadığı )
Y16.HDE. 2005/9420KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Hazine Tapusunun Oluşumundan Önce Davacının Kullanıp Kullanmadığı Kullanılıyor İse Bu Kullanmanın Ne Zaman Başladığı Ve Tapunun İhdasından Önce Davacılar Yararına Mülk Edinme Şartlarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Tespiti Gereği )
Y8.HDE. 2004/8973KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Hazine Ve İlgili Kamu Tüzel Kişileri Zilyetliğe Dayalı Tescil Davalarında Yasal Hasım Durumunda Olup Her Türlü Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulamayacakları )
Y16.HDE. 2002/7334KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Hazinece İskanen Dağıtılan Taşınmazların Zilyetlik Yoluyla Kazanılmasının Mümkün Olması )
Y17.HDE. 2005/10645KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Hazinenin Davalı Adına Yapılan Tespite Bir İtirazı Ve Davası Olmadığı Gibi Açılan Davaya Usulüne Uygun Katılma İsteminde De Bulunmadığından Hazinenin Taraf Sıfatı Olmadığı - Taşınmazın Hazine Adına Tescil Edilemeyeceği )
YHGKE. 2004/7-269KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Hazinenin Tapusunun Oluştuğu Tarihten Tespitin Yapıldığı Tarihe Kadar Sürdürülen - Hukukca Değer Taşımayacağı )
Y20.HDE. 2005/11067KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Hazinenin Temyiz İstemi Üzerine Dairece Keşif Giderlerinin Yasal Sürede Yatırılmadığından Söz Edilerek Yazılı Biçimde Hüküm Kurulamayacağı Gerekçesiyle Yerel Mahkemenin Kararının Bozulmasının Maddi Yanılgı Niteliğinde Olduğu )
Y8.HDE. 2004/4710KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Hazineye Ecrimisil Ödenmesi Zamanaşımını Kesen Neden Olarak Kabul Edilemeyeceğinden Davacı Yönünden Diğer Koşulların Araştırılması Gereği )
Y7.HDE. 2005/1547KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Her Bir Mirasçının Kendi Payına Düşeni Aldıktan Sonra Tapu Kaydından Gelen Miras Haklarından Vazgeçtiği Aktarılan Davanın Açıldığı Güne Kadar Tapu Dışı Paylaşmanın Bozulmadığı )
Y8.HDE. 2003/1687KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Her Türlü Delille İspatlanabileceği - Tanıkların Taşınmaz Başında Dinlenmesi Gereği )
Y20.HDE. 2001/682KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Hukuk Hakiminin İstekten Fazlaya Hüküm Vermeyeceği )
Y8.HDE. 1992/5481KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Hukuki Değerini Yitirmiş Tapulu Taşınmazların Kazanılabilmesi İçin 20 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolmasının Gerekmesi )
Y7.HDE. 2004/194KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Hükme Dayanak Yapılan Keşifte Bilirkişi Sözleri İle Kadastro Tespit Tutanağı Bilirkişilerinin Çelişkili Beyanlarının Giderilmesinin Gerekmesi )
Y8.HDE. 2003/3606KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Hükmün Kesinleşme Tarihinden Dava Tarihine Kadar Kazanmayı Sağlayan 20 Yıllık Zilyetlik Süresi Geçmediğinden Tescil Davasının Reddi Kararında Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
Y8.HDE. 2002/9097KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Irmak Yatağı Olarak Tespit Dışı Bırakılan Taşınmaz - Koşullarına Uygun Olarak Tasarruf Edildiği Yerel Bilirkişi ve Tanıklar Tarafından İfade Edildiğine Göre Tescil Talebinin Kabulü Gereği )
Y8.HDE. 2003/3452KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Islah Çalışmaları İle Birlikte Aktif Dere Yatağından Kurtulma Söz Konusu İse Kesin Islah Tarihinin Dikkate Alınması ve O Tarihten Ecrimisilin Ödendiği Tarihe Kadar Koşullarının Geçip Geçmediğinin Tartışılması Gereği )
Y8.HDE. 2003/3821KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Islah Yolu İle Bozmadan Sonra Davanın ve İddianın Değiştirilmesi Söz Konusu Olmadığı - Dava Dilekçesinde Dayanılan Olayların Açıklığa Kavuşturulması Islah Olarak Nitelendirilemeyeceği )
Y7.HDE. 2005/959KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( İlamın Kesinleştiği Gün ile Kadastro Tesbit Günü Arasında İktisap Sağlayan Yirmi Yıllık Sürenin Geçmiş Olması-Taşınmaz Üzerinde Davalı Tarafın Zilyet Olduğunun da Belirlenmiş Olması )
Y16.HDE. 2005/9493KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( İlgili Parselin Tutanak Aslı Getirtilip Dosyaya Konulduğu Halde Taraflardan İddia Ve Savunmaları İle İlgili Delilleri İstenilip Gerekli Değerlendirme Yapılmamasının Hatalı Olduğu )
Y8.HDE. 2005/403KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( İlgili Yerin 50 Yıl Kadar Önce İmar Ve İhyası Tamamlanmak Suretiyle Tarım Arazisi Haline Getirildiği Ve Meyve Bahçesi Olarak Kullanılmasına Göre Tescil Davasının Kabul Edileceği )
Y7.HDE. 2005/1048KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( İlgililer Adına Paylı Tespit Edilen Taşınmaz ya da Taşınmazlar Var İse Taşınmazın Yüzölçümü Payda Kabul Edilerek Pay Karşılığında İlgiliye O Taşınmazda Kaç M2 Taşınmaz Tespit Edildiği Dikkate Alınması Gereği )
Y8.HDE. 2003/2352KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( İlk Hükmün Kesinleştiği Tarihten İtibaren Yeniden Başlayacak 20 Yıllık Kazanma Süresi Dolduktan Sonra Ancak Davacının Aynı Yer Hakkında Yeni Bir Tescil Davası Açabileceği )
Y8.HDE. 2003/3925KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( İmar İhya ve Zilyetlik Yoluyla Tapuya Tescil - Taşınmazın Niteliği İtibariyle Özel Mülkiyete ve Kazanmaya Elverişli Yerlerden Olması Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/8199KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( İmar Kanunu'nun Ayırma ve Birleştirmeye İlişkin Hükümleri Emredici Nitelikte Olup Bunlara Aykırı Hüküm Tesis Edilemeyeceği - Tapu İptali ve Tescil )
Y8.HDE. 2005/6297KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( İmar Planında Yol ve Park Alanına Ayrıldığı Tarihe Kadar Kazanma Koşulları Geçmiş İse O Taktirde Mülkiyetinin Tespitine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2012/3447KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( İmar ve İhya Hukuksal Sebeplerine Dayalı Tescil İstemi - Taşınmazın Niteliğinin Kesin Bir Biçimde Belirlenmesi ve Ondan Sonra Toplanacak Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/7414KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( İmar ve İhya Olgusu ve Kazandırıcı Zamanaşımı Koşulları Yeterince Araştırılmadan Hüküm Tesis Edilmesinin Hatalı Olduğu - Tescil Talebi )
Y20.HDE. 2014/7896KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( İmar ve İhya Üzerinde Durulup Bu Konuda ve Zilyetliğin Tespiti Yönünden Tanık Beyanlarına Başvurulmalı Parselin Öncesinin Ne Olduğu İmar ve İhyanın Hangi Tarihte Tamamlanıp Bittiği Zilyetliğin Hangi Tarihte Başlayıp Kimler Tarafından Ne Biçimde Sürdürüldüğü Davalı Yerdeki Kullanımın Ekonomik Amacına Uygun Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği )
Y8.HDE. 2004/8388KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( İmar ve İhyaya Dayalı Tescil Talebi - Resimlerle Belirlenen Bitki Örtüsü Gözönünde Tutularak TMK.nun 713/3. Maddesi Hükmü Uyarınca Davanın Orman Genel Müdürlüğüne Yöneltilmesi Gereği )
Y8.HDE. 2004/4886KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( İmar ve İhyaya Dayalı Tescil Talebi/Kadastroca Tespit Dışı Bırakılan Yer - Bağ Olarak Tasarruf Edilen Bir Yer Olduğu Kanıtlanırsa Davanın Kabulüne Karar Verileceği )
Y16.HDE. 2011/1343KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( İmar ve İhyaya Konu Edilip Edilmediği ve İmar ve İhyaya Konu Edilmiş İse İhyanın Hangi Tarihte Başlayıp Ne Zaman Bitirildiği Etraflıca Sorulup Maddi Olaylara Dayalı Olarak Açıklattırılması Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/3504KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( İmar-İhya Edilerek Dava Tarihine Kadar Buğday Ekilip Tarım Arazisi Olarak Kanunda Yazılı Koşullar Altında Yirmi Yıldan Fazla Süreyle Tasarrufta Bulunulması Nedeniyle Kazanma Koşullarının Oluşması )
Y8.HDE. 2005/7630KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( İmar-İhyanın 25-30 Yıl Evvel Bittiği ve O Tarihten Beri de Bahçe Olarak Kullanılan Kuru Tarım Arazisi Nitelikli Yer Olduğu - Tescil Konusu Taşınmaz Bölümüne Yönelik Davanın Kabulünde Kanuna Aykırı Bir Yön Bulunmadığı )
YHGKE. 2006/8-555KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( İntikale Kadar Muris Mirasçılarının 20 Yılı Aşkın Süre ile Şartlara Uygun Bir Biçimde Sürdürdükleri Zilyetlikleri Nedeniyle Davalı Yönünden Tapunun Hukuki Kıymetini Kaybetmesi Sonucunu Doğurduğundan Kabulü Gereği )
Y8.HDE. 2004/8363KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( İptal Ve Tescil Talebi - 6831 Sayılı Orman Kanununun 2/B Maddesi Çalışmalarının Yapıldığı İtiraz Süresi İçerisinde Yapılan İtirazlar Nedeniyle Açılmış Bulunan Davanın Devam Etmekte Olmasına Göre Uyuşmazlığın Buna Göre Çözümleneceği )
Y8.HDE. 2009/3666KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( İstek Sonuçlarından Her Biri Hakkında Verilen Hükümle Taraflara Yüklenilen Borç ve Tanınan Hakların Sıra Numarası Altında Birer Birer Açık Şüphe ve Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Gösterilmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2006/3104KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( İştirak Halinde Mülkiyet Hükümlerine Tabi Bir Taşınmazın Bir ya da Bir Bölüm Mirasçı Tarafından Satışı ya da Bir Bölüm Mirasçının Kendilerine Yöneltilen Davayı Kabul Etmelerinin Terekeyi Bağlamadığı )
Y16.HDE. 2001/902KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kaçak ve Yitik Kişilerden Hazineye İntikal Eden Taşınmazların Zilyetlikle Kazanılamaması )
Y17.HDE. 1994/1113KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kaçak ve Yitik Kişilerden Hazineye Kalan ve Hazinenin İskan Sonucu Dağıttığı Taşınmazlarda Üçüncü Kişilerin Zilyetliğinin Söz Konusu Olmaması )
Y8.HDE. 2003/3459KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Çalışmaları Sırasında Tespit Dışı Bırakılan Bir Yerin Tapuya Tesciline Karar Verilebilmesi İçin Tespit Dışı Bırakıldığı Tarihten İtibaren Yirmi Yıldan Fazla Süre İle Koşullarına Uygun Olarak Kullanılmış Olması Gereği )
Y8.HDE. 2005/3363KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Çalışması Sırasında Hazine Adına Tescil Edilen Taşınmazların Zilyetliğe Dayalı Zamanaşımı ile İktisap Edilememesi )
Y7.HDE. 2003/3752KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Hakimi Görmekte Olduğu Dava İle Sınırlı Olmak Koşulu İle Veraset Uyuşmazlığını Çözümlemekle Yükümlü Olduğu )
Y16.HDE. 2005/9277KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro İle Oluşan Tapunun İptali Ve Tescil Davası - Taşınmazın Geçmişte Ne Durumda Bulunduğu Kime Ait Olduğu, Kimden Nasıl Ne Zaman İntikal Ettiği Yasalar Gereğince Devlete İntikal Eden Yerlerden Olup Olmadığı Tespiti Gereği )
Y7.HDE. 2003/1229KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Kanunu 2 Ve 14. Maddeye Uygun Şekilde Tapu Kayıtları Yerine Uygulanıp Zilyetlik Araştırması Yapılması Gereği )
Y7.HDE. 2010/2096KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Kanununun 36. Md. Hükmünün Bir Davada Uygulanabilmesi İçin Kanıtlama Yükümlülüğünün Keşif Giderlerini Karşılamak Üzere Kendisine Önel Verilen Gerçek ya da Tüzel Kişiye Ait Olması Gerektiği )
Y7.HDE. 2005/163KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Mahkemesine Aktarılan Davanın Açıldığı Günden Geriye Doğru 10 Yıl Önce Başladığı Taşınmazlar Üzerinde Aktarılan Davanın Açıldığı Günde İktisap Sağlayan 20 Yıllık Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetlik Süresinin Dolmadığı )
Y16.HDE. 2015/11273KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespit Tarihi İtibarı İle Sürenin Hesaplanacağı/Bilirkişi ve Tanıkların Dava Tarihinden Önceki Döneme İlişkin Beyanlarının Hükme Esas Alınamayacağı/Kadastro Tespitinden Önceki Zilyetlik Süresi Hususunda Ayrıntılı Bilgi Alınmadan Karar Verilemeyeceği - Tanık ve Yerel Bilirkişilerden Ayrıntılı Bilgi Alınacağı )
Y20.HDE. 2005/12176KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespit Tarihine Kadar Bağımsız 20 Yıl Zilyetliklerinin Bulunmaması Halinde Eklemeli Zilyetler Yönünden de Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlükleri İle Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğünden Araştırma Yapılması Gereği )
Y20.HDE. 2015/9743KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespit Tarihine Kadar Yirmi Yıl Süreyle Kullanılmadığı Gerekçesiyle Taşınmazların Orman Niteliği İle Tapuya Tescillerine Karar Verilmesinin Doğru Olduğu - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y7.HDE. 2004/1202KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespit Tutanağı Düzenlenen Taşınmazlar Hakkında Süresinde Açılan Davaların Kadastro Mahkemesinde Görüleceği - Görev )
Y7.HDE. 2013/12984KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespit Tutanaklarına İtiraz - Keşif Yapılmasının Zorunlu Bulunduğu/Mahkemece Hükme Esas Alınan Kesin Süre İle İlgili Ara Kararların Oluşturulduğu Duruşma Tutanağında Kesin Süreye Uymamanın Sonuçlarını Neler Olduğu Gösterilerek Bu Hususlar Duruşma Tutanağına Derç Edilmemiş Olmasının Doğru Olmadığı )
Y16.HDE. 2009/8865KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespiti - Davacı Dava Sebebini Keşif Mahalli Bilirkişi ve Tanık Beyanlarına Dayandığını Belirtmek Suretiyle de Delillerini Bildirdiği/3402 S. Yasanın 28/2 Md. Hükmünün Uygulama Olanağının Bulunmadığı )
Y7.HDE. 2005/445KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespiti - Davacılar İle Miras Bırakanları Adına Aynı Çalışma Alanı İçerisinde Kayıtsız ve Belgesizden Adlarına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle Başkaca Taşınmaz Mal Tespit ya da Tescil Edilip Edilmediğinin Saptanması Gerektiği )
Y16.HDE. 2005/1136KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespiti - Keşif Sırasında Davaya Konu Taşınmazın Kime Ait Olduğunun Maddi Olaylara Dayalı Olarak Tespit Edilmesi Gereği )
Y16.HDE. 2008/964KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespiti - Ormanlar Üzerinde Sürdürülen Zilyetlik Süresi Ne Olursa Olsun Hukukça Bir Değer Taşımadığı/Miktarıyla Geçerli Olduğu ve Miktar Fazlasının Hazine Ye Ait Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2008/2504KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespiti - Taşınmazın Öncesinin Mer'a Olup Olmadığı Yöntemince Araştırılmalı Belirtmelik Tutanağındaki Hususların Doğru Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği )
Y16.HDE. 2005/488KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespiti - Tutanak Düzenlenmeyen Taşınmazlarda Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y16.HDE. 2010/1648KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespiti - Vergi Kaydı Kapsamı Miktarı İle Kesin Olarak Belirlendikten Sonra Kayıt Miktarı Dışında Kalan Taşınmazlar Yönünden Davalılara Tercih Hakkının Kullandırılması Gerektiği )
Y17.HDE. 2003/3526KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespiti Tapu Kaydına Dayalı Olarak Yapılmasına Rağmen Kayıt Merciinden Getirtilip Yerine Uygulanmamış Davacıdan Delilleri Sorulmamış Ve Tanık Göstermesi İstenmemiş Olmasının Hatalı Olduğu )
Y7.HDE. 1990/12149KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespiti-Davanın Reddinin Zilyetliği Kesmemesi )
Y16.HDE. 1989/16524KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespiti-Harici Taksim ve Satın Alma )
Y16.HDE. 1991/18662KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespiti-Kayıt ve Belgeye Dayanmayan Tespit-İktisap Edilebilecek Miktar )
Y7.HDE. 2010/1514KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Her Ne Kadar Tapu Sicilinde Kayıt Oluşturulmamışsa da Tescil İşleminin Merasimden İbaret Olduğu ve Kayda Dayalı Mülkiyetin Onay Günü İtibariyle Oluştuğu Dikkate Alındığında Mahkemece Davanın Reddi Gerektiği )
Y16.HDE. 2011/3305KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Mahkemece Kısa ve Gerekçeli Kararda Davaya Konu Olmayan Taşınmaz Hakkında Hüküm Kurulması İsabetsiz Olduğu)
Y7.HDE. 2003/3706KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Tespit Gününde 3402 Sayılı Yasa'da Öngörülen Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği ile Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleşmemesi )
Y16.HDE. 2010/1938KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Yasal Süresi İçinde İrsen İntikal Vergi Kaydı ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanarak Belediye ve Hazine Aleyhine Dava Açtığı/Çekişmeli Parselin Tespit Gibi Davalı Belediye Adına Tesciline Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
Y16.HDE. 2010/3425KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Zilyet Olan Mirasçı Yararına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle Edinme Koşullarının Gerçekleşmeyeceği Göz Önünde Bulundurularak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2004/580KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava-Davada İzlenecek Yol )
Y7.HDE. 1995/8663KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava-Harman Yeri )
Y16.HDE. 2010/6786KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitinden Doğan Uyuşmazlık/Davacının Yasal Süresi İçinde Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayandığı - Sit Haritalarının Getirtilip Bilirkişiler Tarafından Keşif Yapılması Gerektiği/Taşınmazın Arkeolojik Sit Alanı İçinde Kalıp Kalmadığının Araştırılacağı )
Y16.HDE. 2001/7311KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitinden Sonra Sürdürülen Zilyetliğin Zilyet Olan Kişilere Hiçbir Hak Sağlamaması )
Y16.HDE. 2011/4305KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitine Dayalı Dava - Dahili Davalılara Dava Dilekçesi ve Duruşma Günü Yöntemine Uygun Şekilde Tebliğ Edilerek Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Karar Verileceği )
Y16.HDE. 2005/8355KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitine Dayalı Ortak Sınır Uyuşmazlığı - Keşif Sırasında Tarafların Dayandığı Tapu Kayıtları Yerel Ve Uzman Bilirkişiler Aracılığıyla Mahalline Uygulanarak Ortak Sınırın Belirlenmesine Çalışılması Gereği )
Y20.HDE. 2005/14665KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - 3402 Sayılı Yasanın 20/C ve 32/3 Maddeleri Gereğince Yüzölçümüne Değer Verilerek Kapsamı Belirlenmesi Gereği )
Y20.HDE. 2015/14391KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Adına Tescil Kararı Verilen Kişi Yararına 3402 S. K.'nun 14. Md. Hükmünde Yazılı Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Taşınmaz Edinme Koşullarının Oluştuğu Belirlenerek Hüküm Kurulmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y20.HDE. 2009/20016KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Adına Tescil Kararı Verilen Kişi Yararına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Taşınmaz Edinme Koşullarının Oluştuğu )
Y20.HDE. 2010/7827KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Çekişmeli Taşınmazların Konumunu Çevre Parsellerle Birlikte Haritalar Üzerinde Gösterecekleri Ayrı Renklerle İşaretli ve Bilirkişilerin Onayını Taşıyan Duraksamaya Yer Vermeyecek Nitelikte Kroki Düzenlettirilmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2004/82KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Dava Konusu Taşınmaz Üzerindeki Ağaçların Sahibi Olan Kişininde Davaya Taraf Olmasının Zorunlu Olduğu )
Y20.HDE. 2005/4925KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Dava Tarihine Kadar Davacı Yararına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Süresinin Dolmadığından Davanın Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2009/18861KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Davalıların Çekişmeli Taşınmazda Ekonomik Amacına Uygun Çekişmesiz ve Kazanmaya Yeter Süre İle Bir Zilyetliklerinin Bulunmadığından Hazinenin Davasının Kabulü Gerektiği )
Y20.HDE. 2012/14146KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Kazanma Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediği ve 3402 S. K.'nun 14. Md. Hükmündeki Sınırlamanın Aşılıp Aşılmadığının Usulüne Uygun Araştırılması Gerektiği )
Y7.HDE. 2010/6285KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Komşu Taşınmazların Tespitte Saptanan Türleri ve Eylemli Durumları İncelenip İrdelenmeli ve Bundan Sonra Toplanan ve Toplanacak Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2004/253KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Süresinin Dolup Dolmadığının Araştırılması Tapu Kayıtlarının Kapsamının Belirlenmesi ve Kroki Düzenlenmesi Gereği )
Y20.HDE. 2006/9980KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olmadığı Belirlendiği Takdirde Davada Hazine Katılan Davacı Sıfatıyla Taraf Olduğundan Zilyetlik Yolu İle Kazanma Koşullarının Araştırılması Gerektiği )
Y16.HDE. 2004/707KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2008/713KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Etrafı Ormanla Çevrili Taşınmazların Zilyetlik Yoluyla Kazanılmasına Yasal Olanak Bulunmadığı )
Y7.HDE. 2003/2776KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası )
Y7.HDE. 2009/5967KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz Davasında İlk Önce Tapu Kayıtları Tüm Tedavülleri İle Birlikte Getirtilmeli Davalı Hazine'nin Tutunduğu Tapu Kaydının 4753 ve 5618 Sayılı Yasalar Uyarınca Oluştuğunun Gözönüne Alınması Gerektiği )
Y20.HDE. 2015/4092KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz İle Tescil İstemi - Taşınmaz İçindeki ( H ) Harfi İle Gösterilen Bölümün Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğu/Davacının Bu Bölüme Dair Tapu Kaydı Bulunduğu Gibi Yararına 3402 S. Kanun'un 14. Md.sinde Yazılı Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Taşınmaz Edinme Koşullarının da Oluştuğu Belirlenerek Hüküm Kurulmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y16.HDE. 2014/12529KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz İstemi - Kayıtlarda Yazılı Olup Yerel Bilirkişiler Tarafından Zeminde Gösterilemeyen Hudutların Tespiti İçin Taraflara Tanık Dinletme İmkanı Sağlanmalı ve Bu Suretle Kaydın Kapsamı Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/12078KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz ve Tescil İstemi - Parsellerin Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğu ve Adlarına Tescil Kararı Verilen Kişiler Yararına Taşınmaz Edinme Koşullarının Oluştuğu )
Y20.HDE. 2001/1358KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz-Hazinenin Davaya Müdahalesi-Orman Niteliğinin Tespiti)
Y7.HDE. 1990/3461KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz-İktisap Edilebilecek Taşınmaz Miktarı )
YHGKE. 1998/17-456KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz-Orman Dışına Çıkarılan Alanlarda Toprak Tevzi Yoluyla Verilen Yerler )
YHGKE. 1998/17-342KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz-Orman Tahdidinin Kesinleşmesi ve Tespit Tarihi Arasında 20 Yıl Bulunması )
Y16.HDE. 2002/8583KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitinin 5602 Sayılı Tapulama Hükümlerine Göre Yapılmış Olması/Kadastro Kanunu'nun 13/B-B Maddesinde Öngörülen 10 Yıllık Sürenin Uygulanmayacağı - Tapu Dışı Satımın Geçerli Olması İçin Kadastrodan Önce Yapılmasının Yeterli Olduğu )
Y16.HDE. 2015/2318KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitinin İptali ve Tescil İstemi - Taşınmazların Geçmişte Ne Durumda Bulunduğu Çekişmeli Mera Parselinin Devamı Olup Olmadığı Meradan Açılıp Açılmadığı Arada Ayırıcı Unsur Bulunup Bulunmadığı ve Taşınmazların Kime Ait Olduğu ve Kimden Nasıl İntikal Ettiği ve Hangi Tarihten Beri Ne Suretle Tasarruf Edildiği ve Zilyetliğin Sürdürülüş Biçimi Hakkında Keşif Yapılıp Bilirkişi Raporu Alınacağı )
Y7.HDE. 2001/2282KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitinin Yapıldığı Gündeki Yasaya Göre Bir Taşınmazın En Fazla 100 Dönümlük Kesiminin Zilyetlikle Kazanılmasının Mümkün Olması )
Y7.HDE. 2001/10753KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitinin Yapıldığı Güne Kadar Yüzölçümü Fazlasından Oluşan Taşınmaz Üzerinde Zilyetlikle İktisap Koşullarının Gerçekleşmemesi )
Y17.HDE. 1996/938KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitinin Yapıldığı Tarihe Kadar Davacının Yirmi Yıllık Zilyetlik Süresinin Dolmaması )
Y16.HDE. 2014/133KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitiyle Taşınmazın Hazine Adına Tescili - Mahkemece Hükme Esas Alınan Fen Bilirkişi Raporuna Atıf Yapılmak Suretiyle İfraz Edilen Her Bir Bölüm Hakkında Ayrı Ayrı Karar Verilmesinin Zorunlu Olduğu/Mahkemece Hükümde İfraz Edilen Taşınmazlara Yönelik Olarak Fen Bilirkişi Raporuna Atıf Yapılmamasının Doğru Olmadığı )
Y16.HDE. 1993/11152KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tutanağının Beyanlar Hanesi - Anayasa Mahkemesi İptal Kararı )
Y16.HDE. 2013/4497KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastroca Tescil Harici Bırakılan Yerler İçin Açılan Tescil Davalarında Keşif Sonucu Elde Edilen Bilirkişinin Rapor ve Krokisine Göre Gerekli Yerel ve Gazete İlanlarının Yöntemine Uygun Bir Biçimde Yapılması Gerektiği )
Y8.HDE. 2008/1187KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastroca Tespit Dışı Bırakılan Bir Yerin Paftasında Gösterildiği Tarihten Dava Tarihine Kadar Koşullarına Uygun Tasarruf Edilmesinin Kazanmayı Sağladığı )
Y8.HDE. 2006/1688KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kamu Emlaki Niteliğindeki Taşınmazlarda Davacıların Kamulaştırma Tarihinden Geriye Doğru Yirmi Yıla Ulaşan Zilyetliklerinin de İspatlanamamış Olması Karşısında Davanın Reddi Gereği )
Y7.HDE. 2005/2013KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kamu Malı Niteliğindeki Meraların Tescile Tabi Olmadığı Dikkate Alınarak Dava Konusu Taşınmazın Mera Niteliğiyle Sınırlandırılmakla Yetinilmesi Gereği )
Y17.HDE. 1994/3713KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kamu Malı Niteliğindeki Meraların Zilyedlikle İktisabının Mümkün Olmaması )
Y17.HDE. 2003/4301KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kamu Orta Malı Niteliğindeki Genel Harman Yerlerinin Süresi Neye Ulaşırsa Ulaşsın Zerinde Sürdürülen Zilyetlikte Zilyet Yararına Bir Hak Sağlamadığı - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y17.HDE. 2005/2087KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kamu Orta Malı Niteliğindeki Mer'aların Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle İktisabının Mümkün Olmadığı )
Y17.HDE. 2002/1588KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kamu Orta Malı Niteliğindeki Meranın Bu Yolla Kazanılmasının Mümkün Olmaması )
Y16.HDE. 2007/1890KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kamu Yararına Tahsis Edilmemiş Köy Boşluğu Gibi Yerlerin Köy Tarafından Kararla Satışının Yapılabilmesi İçin 3367 Sayılı Yasa'da Öngörülen Koşulların Yerine Getirilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2002/151KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kamulaştırılan Taşınmaz )
Y8.HDE. 2005/5455KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kamulaştırılma Tarihi İle Zilyetliğin Başladığı Kamulaştırılmamış İse Yasak Bölge İçerisine Alındığı Tarih İle Zilyedliğin Başladığı Tarih Arasında Kazanma Koşulları Oluşmuş İse Yasak Bölge İçerisinde Kalan Taşınmazların Mülkiyetin Tespiti Gereği )
Y8.HDE. 2004/4955KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kamulaştırma Veya Tahsis Tarihine Kadar Davacının Bu Bölümle İlgili Taşınmaz Edinme Koşulları Yararına Gerçekleşmiş İse Bu Kısım Açısından Mülkiyetin Tespitine Karar Verilmesi İle Yetinileceği )
Y8.HDE. 2003/3195KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kamulaştırma Yapılmış İse Kamulaştırma Harita ve Eklerinin Getirtilip Yerine Uygulanarak Nizalı Taşınmazın Kamulaştırma Alanı İçinde Kalıp Kalmadığının Tespit Edilmesi Gereği )
Y8.HDE. 2005/580KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kanunda Belirtilen İstisnalar Dışında Tapulu Bir Taşınmazın Kazandırıcı Zamanaşımı ve Zilyetlik Yoluyla Edinilmesinin Mümkün Olmadığı )
Y8.HDE. 2008/2001KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kanunlar Uyarınca Hazine'ye İntikal Eden Yerler Olağanüstü Zamanaşımı ve Zilyetlikle Kazanılamayacağı )
Y8.HDE. 2005/3681KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kanunun Açıkça İzin Verdiği ve Düzenlediği Ayrık Durumlarda Tapulu Bir Yerin veya Tapuda Kayıtlı Bir Payın Koşulları Oluştuğu Takdirde Kazandırıcı Zamanaşımı ve Zilyetlik Yoluyla Edinileceği )
Y20.HDE. 2001/9046KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kararın Şüphe Ve Tereddüte Yer Vermeyecek Şekilde Olması )
Y7.HDE. 2004/823KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Katılan Davacı Tutunduğu Tapu Kaydında Paydaş Payını Mirasçılardan Birinden Satın Aldığını Öne Sürmesi - Paydaşın Ölüm Gününe Göre Terekesi İştirak Halinde Olması Nedeniyle )
Y17.HDE. 2005/790KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kaydın Oluştuğu Günden Tespit Tarihine Kadar 20 Yılı Aşkın Süre İle Hazine Dışındaki Tarafların Taşınmaz Üzerinde Zilyetliklerinin Bulunduğu ve Zilyetler Yararına Taşınmaz Edinme Koşullarının Oluştuğu )
Y8.HDE. 2002/6278KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kayıt Maliki 1937 Yılında Ölmüş Olup O Tarihten Kadastro Tespit Tarihine Kadar Tapu Kaydı İntikal Görmediğinden Tapu Kaydının Hukuki Değerini Yitirdiği - Zilyetliğe Dayalı Tescil Talebinin Kabulü Gereği )
Y8.HDE. 2007/2322KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kayıt Maliklerinin Mirasçılık Belgelerini Almak ve Mirasçılarına Davayı Yöneltmek Üzere Davacı Tarafa Süre ve İmkan Tanınması Gereği )
Y16.HDE. 2002/1332KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kayıt Miktar Fazlası Olan Çekişmeli Parsel - Tespit Tarihine Kadar 20 Yıllık Süre Geçmediğinden Zilyetlikle İktisap Şartlarının Oluşmadığı )
Y16.HDE. 2002/1501KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kayıt Miktar Fazlasını Oluşturan Bölüm Yönünden Zilyetlikle İktisap Şartları Grçekleştiğinden Taşınmazın Davacı Adına Tescili )
Y16.HDE. 2003/6519KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kayıt Miktar Fazlasının Zilyetlikle Kazanılmasının Mümkün Olmaması )
Y17.HDE. 1998/381KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kayıt ve Belgeye Dayanmaksızın Bir Çalışma Alanı İçinde Mülk Edinilebilecek Miktar )
Y17.HDE. 2005/10638KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kayıtların Aksi Aynı Kuvvete Haiz Başka Bir Kayıt ve Belge İle Kanıtlanamadığı Sürece Resmi Kayıtlara Aykırı Düşen Bilirkişi ve Tanık Sözlerine Değer Verilemeyeceği )
Y17.HDE. 2003/3627KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kayıtların İhdas Tarihinden Tespit Tarihine Kadar 20 Yılı Aşkın Sürenin Geçmiş Olması )
Y7.HDE. 2008/2203KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kayıtsız ve Belgesizden Başkaca Taşınmaz Mal Tesbit Yada Tescil Edilip Edilmediği Kadastro Tapu Sicil ve Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüklerinden Ayrı Ayrı Sorulup Saptanması Gerektiği )
Y7.HDE. 2009/5686KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kayıtsız ve Belgesizden Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Başkaca Taşınmaz Mal Tespit ya da Tescil Edilip Edilmediğinin Kadastro Müdürlüğünden Sorulması Gerektiği )
Y7.HDE. 2002/254KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kazandırıcı zamanaşımı ile iktisapta diğer edinme koşulları yanında zilyetlikle kazanılabilecek yerlerden olması gerekliliği - Dava konusu taşınmaz ile mera arazisi arasında doğal sınır olmadığından dava konusu arazinin de mera olup olmadığının kesin surette tespit edilmesi lüzumu )
Y8.HDE. 2002/3029KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kazandırıcı zamanaşımı ile iktisapta kişinin dayandığı vergi kaydına göre dava konusu taşınmazın bir kısmının orman tahdit hattı oluşana kadar orman arazisi niteliğinde sayıldığının değerlendirilmesi gereği )
Y8.HDE. 2002/1958KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ile iktisap için diğer edinme koşulları yanında taşınmazın zilyetlikle kazanılabilir yerlerden olması gerekliliği - Tespit dışı bırakılan arazinin tespit dışı bırakılma nedeni ve arazinin sulu veya kuru nitelikte olup olmadığı tespit edilmeden hüküm kurulamayacağı / Dava konusu taşınmazın harca esas değerinin yapılacak keşifte belirlenmesi gereği )
Y7.HDE. 2002/1431KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ile taşınmaz edinme koşullarının gereçleşip gerçekleşmediğinin incelenmesi zorunluluğu - Dava konusu yer ile ilgili verildiği iddia edilen men kararının getirtilerek incelenmesi ve taşınmaz konusu yere ait olup olmadığının tespitinden sonra hüküm kurulması mecburiyeti )
Y20.HDE. 2001/6136KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Olarak Davalılar Adına Tespit Edilen Taşınmazın Orman Niteliğinde Oduğu İddiası )
Y8.HDE. 1995/2081KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğiyle Kuru Topraklarda Yüz Dönüm Sulu Topraklarda Kırk Dönüm Kazanılabilmesi )
Y8.HDE. 2004/8038KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kazanma Koşullarının Oluştuğu Belirlendiğine Göre Davacının Mülkiyet Hakkının Doğduğunun Tespitine Karar Verilmesi Gereği )
Y8.HDE. 2005/1911KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kazanma Koşullarının Oluştuğu Gerekçesiyle Davanın Kabulüne Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı - Tapu İptali ve Tescil )
Y8.HDE. 2003/3280KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kazanma Süresi ve Koşullarının Geçmediği Nedeniyle Davanın Reddedildiği - Hükmün Kesinleşmesi Tarihinden Sonra da Kazanma Süresi Geçmemiş Bulunduğuna Göre Hazinenin Davasının Kabulü Gereği )
Y20.HDE. 2001/8264KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kesin Hükmün Olumsuz Dava Koşullarından Olması )
Y16.HDE. 2002/1702KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kesin Hüküm-Meni Müdahale )
Y8.HDE. 2005/3660KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kesinleşmiş İlam Eldeki Tescil Davası Açısından Tarafların Farklı Olması Nedeni İle Kesin Hüküm Oluşturmaz İse de Taşınmazdaki Zilyetliğin Belirlenmesi Bakımından Güçlü Delil Oluşturduğu )
Y8.HDE. 2005/4372KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kesinleşmiş Kadastro Tutanaklarında Belirtilen Haklara Sınırlandırma ve Tespitlere Ait Tutanakların Kesinleştiği Tarihten İtibaren On Yıl Geçtikten Sonra Kadastrodan Önceki Hukuki Sebeplere Dayanarak İtiraz Olunamaması ve Dava Açılamaması )
Y8.HDE. 2002/1779KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kesinleşmiş Sınırlama Haritasının Dışında Kalan Bir Yer Orman Sayılamaz İse de Böyle Bir Yerin 6831 Sayılı Orman Kanununun 17. Maddesine Göre Kazanılacak Yerlerden Olup Olmadığının Belirlenmesi Gereği )
Y16.HDE. 2008/3345KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Keşfe Katılacak Bilirkişi ve Tanıklardan Çekişmeli Taşınmazların Temyize Konu Bölümlerinin Hangi Tarihten Beri Zilyet Edildiğinin ve Öncesinin Ne Olduğu Hangi Tarihte İmar-İhya Edildiğinin Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2006/3956KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Keşif Sırasında Davacı Tarafın İbraz Ettiği Vergi Kaydı Uygulanıp Kapsamı Belirlenmeli Dinlenecek Yerel Bilirkişi ve Tanıklardan Taşınmazın Öncesinin Kime Ait Olduğunun Belirlenmesi Gereği )
Y16.HDE. 2008/2200KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Keşif Sırasında Dinlenecek Yerel Bilirkişi Kurulu ve Taraf Tanıklarından Taşınmazın Geçmişte Kime Ait Olduğu Kimden Nasıl İntikal Ettiği Kim Tarafından Ne Zamandan Beri Ne Suretle Kullanıldığı Hakkında Bilgi Alınması Gerektiği )
Y16.HDE. 2015/3189KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Keşif Sırasında Dinlenen Yerel Bilirkişi ve Tanıkların Çekişmeli Bölüm Üzerinde Davacıların Yıllardır Zilyetliklerinin Bulunduğunu Beyan Ettitiği - İmar İhya ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Sebebiyle Kazanma Koşullarının Gerçekleştiğinin Kabulü Gerektiği/Tapu İptali ve Tescil )
Y16.HDE. 2006/4584KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Keşif Sırasında Tarafların Dayandıkları Kayıtla Yerel Bilirkişiler Yardımı İle Uygulanıp Kapsamları Belirlenmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2013/173KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Keşifte Dinlenilen Bilirkişi ve Tanıklarca Taşınmazın 30/40 Yıldan Bu Yana Kullanılmadığı Beyan Edildiğinden Taşınmaz Üzerindeki Zilyetliğin Terk Edilip Edilmediği Hususu Araştırılarak Bilirkişi Kurulundan Taşınmazın Niteliğiyle İlgili Ayrıntılı ve Gerekçeli Rapor Alınması Gerektiği )
Y7.HDE. 2008/1183KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Keşifte Yerel Bilirkişi Dinlenmemiş Tesbit Tutanağı Bilirkişisi Yerel Bilirkişi Olarak Dinlenmiş Varsa Yasal Nedenleri Hüküm Yerinde Gerekçeleri İle Gösterilip Tartışılmamasının İsabetsiz Olduğu )
YHGKE. 2000/7-809KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kıyı Kenar Çizgisi )
Y8.HDE. 2003/3940KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kıyı Kenar Çizgisi İçinde Kalan Yer - Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerden Olup Tescilinin Mümkün Olmadığı )
Y8.HDE. 2003/3689KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Komşu Parsellere Ait Belgeler ve Hüküm Dosyasına Göre Niteliğinin Belirlenmesine Çalışılması Gereği - Tescil Talebi )
Y7.HDE. 2003/3793KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Koşulları )
Y7.HDE. 2012/1038KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Koşulları Oluşmadığı Gerekçesiyle Kadastro Tespitine İtiraz - Mera Araştırması Yapılmasının Zorunlu Olduğu/Taşınmazların Bulunduğu Bölgede Yetkili İdari Merciler Tarafından Mera Tahsisi Yapılmış İse Özel İdare Müdürlüğünden Tahsis Yapılmamış İse Mülki Amirlikten Sorulup Saptanması Gerektiği )
Y20.HDE. 2001/369KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Koşulları Oluştuğundan Tescile Karar Verilmesi )
Y7.HDE. 2003/2130KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Koşullarının Davalı Lehine Oluşması/Çatak Sınırı Değişir Nitelikteki Sınırlardan Olduğu - Kadastro Tespiti )
Y20.HDE. 2001/8819KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Koşullarının Yararlarına Oluştuğu İddiasıyla Tescil Talebi )
Y20.HDE. 2005/2409KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kök Murisin Tüm Mirasçılarının Zilyetlik Yolu İle Toprak Kazanıp Kazanmadıklarının Araştırılması ve Anılan Maddedeki Miktarların Aşılıp Aşılmadığının Saptanması Gereği )
Y8.HDE. 2002/478KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kötüniyet İddiasının Yargılama Sona Erinceye Kadar İddia ve Savunmanın Genişletilmesi Yasağına Tabi Olmadan Her Zaman İleri Sürülebileceği )
Y7.HDE. 2005/1096KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Köy Boşlukları ile Terkedilen Yol Artıklarının Bu Yolla İktisap Edilebilmesi )
Y7.HDE. 2011/4209KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Köy Merası Olarak Tespit ve Sınırlandırma Yapılmasına Karar Verilmesi İstemi - Taşınmazların Kamu Malı Niteliğinde Mera Olmadığı Sonucuna Varıldığı Takdirde Zilyetlikle Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediği Belirlenerek Karar Verileceği )
Y8.HDE. 2008/2271KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Köy Tüzel Kişiliği Dışında Kalan Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yoluyla Taşınmaz Edinemeyecekleri )
Y20.HDE. 2003/3173KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kural Olarak Bir Yerin Orman Olup Olmadığı Kesinleşmiş Orman Haritasının Uygulanması İle Çözümleneceği )
Y7.HDE. 2005/2783KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kural Olarak Hazine Adına Tapuda Kayıtlı Taşınmazlar Üzerinde Sürdürülen Zilyetlik Süresi Ne Olursa Olsun Hukukça Değer Taşımadığı )
Y7.HDE. 2003/2813KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kural Olarak Mirasçılar Arasında Zamanaşımının İşlemesine Olanak Olmaması - Kadastro Tespitinden Doğan Dava )
YHGKE. 2006/8-246KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kural Olarak Sit Alanı İçerisinde Kalan Bir Taşınmazın Kazandırıcı Zamanaşımı ve Zilyetlik Yoluyla Edinilemeyeceği )
Y8.HDE. 2004/8574KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Alanları ile Sit Alanlarının Kazanılamayacağı )
Y8.HDE. 2005/5368KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Maddi Hatalar Usuli Kazanılmış Hakkın İstisnaları Arasında Sayıldığı )
Y8.HDE. 2012/1591KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Maddi Olaylardan Sayılan Zilyetliğin Tanık Dahil Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği - Yerel Bilirkişi ve Tanıkların Davetiyeyle Çağırılıp Keşifte Dinlenmelerinin Sağlanması Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/4802KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mahalli ve Ziraat Mühendisi Bilirkişi ve Tanıkların Beyanları Davacının Bu Yeri Dava Tarihinden 20 Yıl Önce İmar - İhya Etmediği ve Zilyetlik Suretiyle Elinde Bulundurmadığı Kanaatini Uyandırdığı - Tescil Talebinin Reddi Gereği )
Y17.HDE. 2005/6369KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mahkemece ... Nolu Parseller Yönünden Davanın Feragat Nedeniyle Diğer Parseller Yönünden İse Davanın Reddine Dava Konusu Parsellerin Tespit Gibi Davalılar Adına Tescili Gereği )
Y20.HDE. 2005/7085KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mahkemece 2/B Md. Uygulamasının Kesinleşmesinden İtibaren Dava Tarihine Kadar Kazandırıcı Zamanaşımı Koşullarının Oluşmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y7.HDE. 2009/491KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mahkemece Dava Dosyası Keşfe Hazır Hale Getirilmeli Davacı Tarafa Verilecek Makul ya da Koşullarının Varlığı Halinde Kesin Süre İçerisinde Keşif Giderlerinin Mahkeme Veznesine Depo Etmesinin Sağlanması Gerektiği )
Y7.HDE. 2003/3276KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mahkemece Kadastro Paftasından Fotokopi Örneği Alınarak Uzman Bilirkişi Tarafından Dosyaya İbraz Edilen Bilimsel Veriden Yoksun Harita Ve Rapora Değer Verilerek Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
Y16.HDE. 2015/8614KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mahkemece Re'sen Davanın Hazine'ye İhbar Edilmesi ve Karar Başlığında İhbar Edilen Olarak Gösterilmesi Hazineye Taraf Sıfatı Kazandırmadığı - Davada Taraf Olmayan ve Herhangi Bir Katılımı da Bulunmayan Hazinenin Hükmü Temyiz Etme Hakkı Bulunmadığı )
Y7.HDE. 2010/362KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mahkemece Sabit Sınır Olan Kuzey ve Batı Sınırları Esas Alınarak Kayıt Kapsamının Belirlenmesi İle Tapu Malikleri Adına Geriye Kalan Kayıt Miktar Fazlası Bölümün de Zilyetlikle Kazanım Şartları Oluşmadığından Hazine Adına Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2014/15627KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mahkemece Taşınmaz Bölümlerinin Tescil Harici Bırakılma Nedeni Kadastro Müdürlüğünden Sorulmadan ve Bilirkişi Raporunda Komşu Olan Çekişmeli Tespit Harici Alanlar Yönünden Değerlendirme Yapılmadığı Gözetilmeden Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu )
Y8.HDE. 2011/4114KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mahkemece Yapılan Araştırmanın Hüküm Vermeye Yeterli Olmadığı - Taşınmazın 20-30 Yıl Öncesine Ait İki Ayrı Tarihte Çekilmiş Stereoskopik Çift Hava Fotoğraflarının Merciinden Getirtilerek İncelenmesi Gereği )
Y7.HDE. 2005/3723KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mahkemenin Gözlemi Keşif Tutanağına Aynen Yansıtılarak Uzman Bilirkişi Fen Memurundan Haritalı Rapor Alınmalı ve Dava Dosyasına Rapor İbraz Eden Uzman Ziraatçi Bilirkişiden Rapor Alınması Gereği )
Y20.HDE. 2001/6719KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Malik Sıfatıyla Çekişmesiz Olarak En Az 20 Yıl Süreyle Zilyet Edinilmesi )
Y7.HDE. 2010/5282KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Maliki Belirlenemeyen Taşınmazın Zilyet Davacının Yararına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiği - Taşınmazların Davacı Adına Tesciline Dair Verilen Hüküm İsabetli Olduğu )
Y8.HDE. 2008/901KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Malikin Tapu Kütüğünden Kim Olduğunun Anlaşılamaması Halinin Tapu Malikinin Ölmüş Olması Halinden Ayrı Dava Sebebi Olarak Değerlendirildiğinden Kesin Hüküm Oluşturmadığı )
Y8.HDE. 1998/5213KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mer'a )
Y16.HDE. 2003/9003KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mer'a Hududunun Genişletilmeye Elverişli Olduğu Zilyetlikle İktisab Edilemeyeceği )
Y7.HDE. 2004/187KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mera Niteliği Arzeden Taşınmazın Zilyetlikle Kazanılmasının Hiçbir Şekilde Mümkün Olmaması )
Y16.HDE. 1996/1907KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mera Niteliğindeki Taşınmaz - Özel Mülkiyet )
Y7.HDE. 2005/468KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mera Olarak Tahsis İstemi - Taşınmaz Edinme Koşullarının Oluşmadığı Dosya Kapsamı İle Belirlendiğine Göre Davacıların Davalarının Reddi ile Taşınmazların Mera Olarak Sınırlandırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2008/5040KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mer'a Olmayan Yerler - Taşınmazın Büyüklüğü Doğal Yapısı ve Verimi İtibariyle Yeterli Miktarda Ot Elde Etmeye Elverişli ve Bu Amaçla da Tasarruf Edilen Yerlerden Olması Zilyetlikle Kazanılmaları İçin Yeterli Olduğu )
Y17.HDE. 2001/1837KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mera Tahsis Haritası Dışında Kalan Taşınmaz)
Y8.HDE. 2007/982KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mera Tahsis Kararı İle Kamu Emlakine Dönüşen Yerle İlgili Sınırlandırma Tarihine Kadar Kazanma Koşulları Oluşmuşsa Mülkiyetin Tespiti Gereği )
Y7.HDE. 2005/3898KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mera Tahsisi İle İlgili İşlemin Dayanağı Mera Tahsis Haritası ve Eki Belgelerinin Kapsamı Dışında Kalan Taşınmazların Öncesi Kamu Malı Niteliğinde Mera Olsa Bile Mera Tahsisine İlişkin Yönetimsel İşlemlerin Kesinleştiği Günden İtibaren Bu Niteliklerini Yitireceği )
Y7.HDE. 2004/165KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mera Üzerinde Sürdürülmesi - Süresi Ne Olursa Olsun Hukukça Değer Taşımayacağı )
Y16.HDE. 2002/9554KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mer'a Ve Yolların Zilyetlikle İktisap Edilemeyeceği - 4753 Sayılı Yasa'ya Göre Hazinenin Temliki Sonucu Oluşan Tapu )
Y17.HDE. 2003/2948KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mera Yada Genel Harman Yerleri ile İlgili Davalarda Bilirkişi ve Tanıkların Davanın Sonucunda Yararı Bulunmayan Komşu Köylerden Seçilmesi )
Y14.HDE. 2010/2902KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mera Yaylak ve Kışlakların Özel Mülkiyete Geçirilmesi ve Amacı Dışında Kullanılması ve Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Mülk Edinilmesi Olanaksız Olduğu Gibi Sınırlarının Daraltılmasının da Mümkün Olmadığı )
Y8.HDE. 2006/925KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mer'alar Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Yerlerden Olup Olağanüstü Zamanaşımı ve Zilyetlik Yoluyla Edinilemeyecekleri )
Y14.HDE. 2006/3038KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Meralar Hayvanlarının Otlatılması ve Otundan Yararlanılması İçin Tahsis Edilen veya Kadimden Beri Bu Amaçla Kullanılan Yerler Olduğu - Bu Nitelikleri Gereği Edinilemeyeceği )
Y8.HDE. 2003/2461KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mer'alar Süresi Neye Ulaşırsa Ulaşsın Kazandırıcı Zamanaşımı ve Zilyedlik Yolu İle Edinilemeyeceği - Elatmanın Önlenmesi )
Y7.HDE. 2011/8037KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Meralar Üzerinde Sürdürülen Zilyetlik Süresinin Hukukça Değer Taşımadığı - Taşınmazın Davalı Hazine Adına Tapuya Tescil Edileceği )
Y7.HDE. 2005/1657KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Meraların Çıplak Mülkiyeti Hazineye Ait Olduğu - Hazinenin Davaya Katılmadığı/Hazine Yararına Karar Yerinde Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi Gerektiği )
Y17.HDE. 1993/11836KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Meraların Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Olarak Mülkiyetinin Kazanılamaması )
Y8.HDE. 2005/4031KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Meraların Süresi Ne Olursa Olsun Bu Şekilde Kazanılmasının Mümkün Olmaması )
Y8.HDE. 2003/6875KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Meraların Zilyetlikle İktisap Edilememesi )
Y17.HDE. 2001/382KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Meraların Zilyetlikle İktisap Edilememesi)
Y7.HDE. 2005/4143KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Metruk Mezarlıkların Koşullarının Varlığı Halinde Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle Mülk Edinilmesine Yasal Olanak Bulunduğu - Kadastro Tespitinden Doğan Dava )
Y17.HDE. 2005/8802KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( 'Metruke' İbaresinin Kaçak ve Yitik Kişilerden Kalan Yeri İfade Ettiği Gözetilerek Taşınmazın Öncesinin Mer'a Olması Halinde Zilyetlikle Kazanılamayacağı Düşünülmesi Gereği - Tespite İtiraz )
Y1.HDE. 1984/13135KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Miras Yoluyla )
Y7.HDE. 2012/3696KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Miras Yoluyla Gelen Hakka Dayalı Dava - Bir Davada Birden Fazla İstemle Dava Açılması Halinde Mahkemece Davaya Konu Edilen İstemlerin Tümü Yönünden Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2001/10285KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Miras Yoluyla Genel Hakta Davalının Paylaşmaya Dayanması Nedeniyle İspat Yükünün Kendisinde Olması )
Y7.HDE. 2005/559KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mirasçılar Arasında - Davalıların Taşınmazlar Üzerinde Sürdüğü Zilyetlik Tereke Adına Sürdürülen Zilyetlik Niteliğinde Olduğu/İstemin Kabulü İle Miras Paylarının Adlarına Tescili Gereği )
Y7.HDE. 2005/3815KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mirasçılar Arasında Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Süresinin İşlememesi )
Y7.HDE. 2005/1004KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mirasçılar Arasında Kural Olarak Yöntemine Uygun Bir Paylaşma Yapılmadıkça Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine İlişkin Hükümlerin Uygulanamayacağı )
Y17.HDE. 2003/259KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mirasçılar Arasında Zamanaşımı Hükümleri Yürümeyeceğinden Taşınmazın Payları Oranında Mirasçılar Adına Tesciline Karar Verilmesi )
Y16.HDE. 2004/2KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mirasçılar Arasında Zamanaşımı ile İktisap Hükümleri Yürümediğinden Tescil Tapusuna Dayanılarak Uyuşmazlığın Çözümlenememesi )
Y16.HDE. 2002/12335KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mirasçılar Arasında Zamanaşımının İşlemeyeceği )
Y17.HDE. 2002/12350KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mirasçılar Arasında Zilyetliğin Durumunun Saptanması )
Y7.HDE. 2004/122KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mirasçılar Arasında Zilyetlik Sürelerinin İşlememesi )
Y7.HDE. 2011/209KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mirasçılardan Davalının Oğlu İle Mirasçı Olmayan Davacı Arasında Yapılan Anlaşma Senedinin Geçerli Olamayacağı ve Davacının Taşınmazda Herhangi Bir Zilyetliğinin de Bulunmadığının Dikkate Alınarak Karar Verileceği )
Y7.HDE. 2003/1439KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mirasçıların Belgesiz Olarak Zilyetlikle Sulu Toprakta 40 Kuru Toprakta 100 Dönüm Taşınmaz Edinebileceklerinin Gözönünde Tutulmasının Gerekmesi )
Y8.HDE. 2004/8311KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mirasçıların Taşınmazı Kendi Adlarına Tescil Ettirmeyerek Taşınmazın Tapuda Ölü Mutasarrıf Adına Kayıtlı Kalması Halinde 13.12.1975 Tarihinden Sonra Böyle Bir Taşınmazın Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanılarak İptal ve Tescil İstenmesinin Mümkün Olduğu )
Y17.HDE. 1992/9471KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mirasçıların Tespit Edilmesi - Husumet )
Y16.HDE. 2004/8690KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Murisin Ölümünden Sonraki Satışa Mirasçıların Tamamının Katılmadığı Anlaşıldığından Bu Satışa Değer Verilemeyeceği )
Y17.HDE. 2004/13812KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mücerret Hayvan Otlatmak Suretiyle Sürdürülen Zilyetliğin Taşınmazın Ekonomik Amacına Uygun ve İktisap Sağlayıcı Nitelikte Bir Zilyetlik Sayılamayacağı )
Y17.HDE. 2002/9650KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mücerret Hayvan Otlatmanın Taşınmazın Ekonomik Amacına Uygun İktisap Sağlayıcı Nitelikte Zilyetlik Sayılmaması )
Y14.HDE. 2006/5712KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Müdahalenin Önlenmesi ve Kal Davası - Kayıt Miktar Fazlasının Eylemli Durumda Mera Olan Taşınmaza El Atılarak Kazanıldığı/Meralar Özel Mülkiyete Geçirilemeyeceğinden Zamanaşımı Uygulamasıyla Kazanılamayacağı )
Y17.HDE. 2005/9956KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mülk Edinme Koşullarının Davalı Taraf Yararına Gerçekleştiğinin Keşif Uygulama Yerel Bilirkişi Sözleri ve Teknik Bilirkişinin Raporlu Krokisi İle Saptanmasına Göre Temyiz İtirazlarının Reddi Gereği )
Y17.HDE. 2005/20KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mülk Edinme Koşullarının Keşif, Uyulama, Yerel Bilirkişi Ve Tanık Sözleri İle Saptanması Nedeniyle Tescile Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y8.HDE. 2012/629KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mülkiyetin Aktarılmasına Dair Tapu İptali ve Tescil - Belgesizden Taşınmaz Edinip Edinmediklerinin Özellikle Her İki Mahalle Gözönünde Tutularak İlçe Geneli Açısından Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüğünden Sorulması Gerektiği )
Y8.HDE. 2004/4845KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mülkiyetin Aktarılmasına İlişkin Tapu İptali Ve Tescil Davası - Taşınmazın Bir Bütün Olarak Mer'a Sayılan Yerlerden Olduğu İleri Sürüldüğüne Göre Mera Niteliğinin Yöntemince Araştırılması Gereği )
Y8.HDE. 2011/7671KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mülkiyetin Tespiti İstemi - Kadastro Çalışmalarında Tespit Dışı Bırakılan Yerlere İlişkin Olarak Tespit Dışı Bırakılma Tarihinden İtibaren Makul Süre İçerisinde Açılmış Olan Davalarda Tespit Dışı Bırakıldığı Tarihten Geriye Doğru Kazanmayı Sağlayan Sürenin Nazara Alınması Gerektiği )
Y20.HDE. 2001/6923KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Müstakil 20 Yıllık Sürenin Dolmamış Olması )
Y20.HDE. 2010/10278KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Nedeniyle Davalı Adına Tespit Edilmiş Vakıflar Yönetiminin Açtığı Davanın Vazgeçme Nedeniyle Reddine İlişkin Kadastro Mahkemesi'nin Kararının Kesinleşmesiyle Davalı Adına Tapuya Tescil Edildiği )
Y16.HDE. 2010/3416KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Nedeniyle Taşınmazın Kadastro Sırasında Davalı Köy Tüzelkişiliği Adına Tespit Edildiği/Temyiz Eden Hazinenin Tesbit Maliki Olmadığı - Husumet Nedeniyle Reddedileceği )
Y8.HDE. 2005/6917KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Nitelik Kaybı Sebebiyle Dışarı Çıkarılan Bir Yerin Çıkarma İşleminin Kesinleştiği Tarihten İtibaren Ancak Kazanılacağı - Kültür Arazisi Niteliğiyle Orman Dışına Çıkarılan Yer )
Y20.HDE. 2015/31KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Nitelik Yitirdiği Gerekçesiyle Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Parselin Çıkarıldığı Tarihten İtibaren Zilyetlik Yolu İle Kazanılamayacağı - Tescil Davası )
Y7.HDE. 2006/3305KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Nüfus Kayıt Örnekleri Getirtilerek Mirasçıların Kimlikleri Belirlenerek İlgililer Adına Aynı Çalışma Alanı İçerisinde Kayıtsız ve Belgesizden Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yolu İle Başkaca Taşınmaz Mal Tesbit ya da Tescil Edilip Edilmediğinin Araştırılması Gerektiği )
Y8.HDE. 2002/2885KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Olağanüstü zamanaşımı ile iktisap için taşınmazın tapuya kayıtlı olmaması gerektiğinden bu hususun araştırılması zorunluluğu - Kadastro kanununa göre bir belgeye dayanmayan zilyedin kuru toprakta en çok 100 sulu toprakta en çok 40 dönüm iktisap edebileceği )
Y16.HDE. 2005/6983KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Olayda 30/2. Maddesinde Belirtilen Hallerden Hiç Birisi Mevcut Olmadığından Davanın Reddi İle Yetinilip Tespit Gibi Tescile Karar Verilmesi Gereği )
Y16.HDE. 2004/279KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Oluşması İçin Gereken Şartların Neler Olduğu )
Y20.HDE. 2008/6583KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Orman Alanları İle İl İlçe ve Kasabaların İmar Planları İçinde Kalan Alanlar İmar İhya ve Zilyetlikle Kazanılamayacağı )
Y8.HDE. 2005/1320KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Orman Dışına Çıkarılan ve Tapuya Bağlanmayan Bir Yerin Kazanılması İçin Çıkarma İşleminin Kesinleştiği Tarihten Tespit veya Sınırlandırma Tarihine Kadar 20 Yıldan Fazla Süreyle Tasarruf Edilmiş Olması Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/1966KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Orman Dışına Çıkarmaya İlişkin Harita ve Tutanakların Getirtilip Dosya Arasına Konulması Ondan Sonra Yerel Teknik ve Ormancı Bilirkişiler Aracılığıyla Yerlerine Uygulanması Gereği )
Y20.HDE. 2002/2139KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Orman İçi Açıklıkların Orman Sayılması-Zilyetlik Yolu İle Kazanmanın Mümkün Olmaması )
Y20.HDE. 2002/4089KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Orman İçi Açıklıkların Zilyetlik Yolu İle Kazanılmasına Yasal Olanak Olmaması )
Y20.HDE. 2001/10006KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Orman İçi Açıklıklar-Kadastro Tespitine İtiraz )
Y8.HDE. 2002/6365KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Orman İçi Boşlukların Kullanılması ve Tasarrufu Orman Aleyhine Genişletme Kaydedeceğinden ve Orman Bütünlüğünü Bozacağından Kazanılamayacağı - Tapu İptali ve Tescil Talebi )
Y20.HDE. 2006/5375KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Orman Kadastrosu Dışında Kalan Orman İçi Açıklıklar 6831 Sayılı Orman Kanununun 17. Maddesi Gereği Devletin Hüküm ve Tasarrufunda Olup Zilyetlikle Kazanılamayacağı )
YHGKE. 2006/20-148KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Orman Kadastrosuna İtiraz - Davacının Özel Yasalara Göre Oluşmuş Tapu Kaydının Bulunmadığı/Bu Gibi Yerlerin Zilyetlikle Kazanma Olanağının da Bulunmadığından Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2005/1902KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Orman Kadastrosunda Orman Sınırları Dışında Bırakılma Tarihinden Dava Açma Tarihine Kadar 20 Yıllık Zilyetlik Süresi Dolmadığından Koşulların Gerçekleşmediğinden Tescil Talebinin Reddi Gereği )
YHGKE. 2007/20-967KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Orman Kadastrosunda Orman Sınırları Dışında Bırakılma Tarihinden Dava Açma Tarihine Kadar 20 Yıllık Zilyetlik Süresi Dolmadığından Tescil Talebinin Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2006/10095KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Orman Kadastrosunda Orman Sınırları Dışında Bırakılmasından Dava Tarihine Kadar Yirmi Yıllık Zilyetlikle Kazanma Süresinin Gerçekleşmediği - Tescil Davasının Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2002/2750KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Orman Kadastrosunun Kesinleştiği Tarih İle Tespit Tarihi Arasında Yirmi Yıllık Süre Geçmediğinden Zilyetliğe Dayanılarak Tescil İstenememesi )
Y7.HDE. 2007/296KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Orman Niteliğine Haiz Olmadığının Kadastro Tespitinden Önce Kesinleşen Orman Sınırlandırma Harita ve Tutanağı İle Anlaşılan Taşınmazın Kazanılabileceği )
Y8.HDE. 2005/3633KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Orman Olan Bir Yerin Kazandırıcı Zamanaşımı ve İmar-İhya Yoluyla Kazanılmasının Mümkün Olmaması )
Y20.HDE. 2007/585KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Orman Sayılan Taşınmazın Orman Kadastrosu İle Tahdit Sınırları Dışında Bırakılıp Kesinleşinceye Kadar Kazanılamayacağı )
Y20.HDE. 2006/9570KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Orman Sayılmayan Yerlerin Zilyetlikle Kazanımı Mahkemece Araştırılırken Eski Tarihli Memleket Haritası Hava Fotoğrafları ve Varsa Amenajman Planı İlgili Yerlerden Getirtilmesi Gereği )
Y20.HDE. 2005/8821KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Orman Sınırlandırmasının Kesinleşmesi İle Orman Sınır Hattının Dışında Kalan Yerler Yasada Belirtilen Koşullar Altında Tasarruf Edildiği Takdirde Kazanılabileceği )
Y16.HDE. 2003/881KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Orman Tahdidinin Kesinleştiği Tarihten Tespit Tarihine Kadar 20 Yıl Geçmedikçe Zilyetlikle Kazanma Koşullarının Oluştuğunun Kabul Edilememesi )
Y16.HDE. 2005/1905KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Orman Tahdidinin Yapılıp Kesinleştiği Tarih İle Kadastro Tesbit Tarihi Arasında 20 Yıllık Süre Geçmediğinden Kayıt Miktar Fazlası Üzerinde Davalılar Yararına Şartların Gerçekleşmediği - Kadastro Tespiti )
Y16.HDE. 1990/5248KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Orman Tahdidi-Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığı )
Y20.HDE. 2001/1537KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Orman veya Orman Toprağının İktisap Edilememesi)
Y20.HDE. 2010/7286KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Orman veya Ormandan Açma Değilse Miktar Fazlasının Sınırda Bulunan Eylemli Ormandan Açma Yapılarak Kazanıldığının Kabul Edilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2007/20-303KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Orman Yasası Gereğince Tasarruf - Orman Köyü Nüfusuna Kayıtlı ve En Az Beş Yıldır O Yerde İkamet Eden ve 3402 Sayılı Yasanın 14. Maddesindeki Koşullara Sahip Olmak Gerektiği )
Y20.HDE. 2001/3737KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Ormanlardan Zilyetlikle Yer Kazanılamaması )
Y20.HDE. 2001/3894KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Ormanlardan Zilyetlikle Yer Kazanılamaması )
Y20.HDE. 2001/5590KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Ormanlardan Zilyetlikle Yer Kazanılmasının Mümkün Olmaması )
Y20.HDE. 2002/1615KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Ormanların Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Kazanılmasının Mümkün Olmaması )
Y7.HDE. 2010/4952KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Ortaklığın Giderilmesi İstemi - Davalı Yararına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğiyle Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiği Gerekçe Gösterilerek Hüküm Kurulduğu/Yapılan Araştırma ve Uygulamanın Hüküm Vermeye Yeterli Bulunmadığı )
Y7.HDE. 2004/589KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Ot Biçmek Suretiyle Sürdürülen Zilyetlik-Kadastro Tespitinden Doğan Dava )
Y16.HDE. 2006/4583KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Ölü Olduğu Anlaşılan Davalı Mirasçıları İle Davacıdan Delilleri İstenip Gerekli Değerlendirme Yapılıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2005/2743KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Ölüm Gününden Tesbit Gününe Kadar Öngörülen 20 Yıllık Sürenin Geçtiği Belirlenmiş İse de Mirasçılar Arasında İşlemediği - Kadastro Tespiti )
Y7.HDE. 2010/2102KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Öncelikle Ortak Miras Bırakanın Terekesine Dahil Dava Dışı Başka Taşınmaz Mallar Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y8.HDE. 2008/859KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Öncelikle Taşınmazın Kuzeyinden Geçen Devlet Karayolu Bakımından Davanın Karayolları Genel Müdürlüğüne Yöneltilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/2741KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Öncesi Harman Yeri Olan Ve İçerisinden Köy Umumi Yolu Geçen Tescil Konusu Taşınmaz Üzerinde Davacı İle Satıcısının Ekonomik Amaca Uygun Tasarruf Ve Zilyetlikleri Bulunmayan Yer Hakkındaki Davanın Reddi Gereği )
Y14.HDE. 2006/1728KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Öncesi Kadim Maruf ve Meşhur Bir Yayla İken Sonradan Yerleşme Alanı Haline Getirilen Yerin Daha Serin Olmasından Ötürü Niteliğinin Değiştirilerek Yazlık Yapı Olarak Kullanılması Taşınmazın "Yayla" Olma Özelliğini Kaybettirmediği )
Y8.HDE. 1997/5213KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Öncesi Mera Olan Taşınmaz - Kesinleşmiş Men'i Müdahale Davası Bulunması )
Y8.HDE. 2005/6351KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Öncesi Yol Olup da Terk Edilen Veya Güzergah Değişikliği Ortaya Çıkan Bir Yerin Koşulları Gerçekleştiği Takdirde Gerçek Kişiler Tarafından Kazanılabileceği )
Y16.HDE. 2004/3574KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Özel Mülkiyete Konu Olamayan Taşınmazların zilyetlik Yoluyla İktisap Edilememesi )
Y8.HDE. 2010/3901KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Paftasında Yol Olarak Bırakılan Taşınmazın Tescili İstemi - Komşu Parsellere Ait Kadastro Tutanaklarına Göre Paftasında Yol Olarak Bırakma İşleminin Yapıldığı Tarihten Davanın Açıldığı Tarihe Kadar 20 Yıllık Kazanma Süresinin Dolmadığı/Davanın Reddi Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/4451KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Paftasında Yol Olarak Gösterilen Bir Yerin Kazanılabilmesi İçin Tespit Dışı Bırakıldığı Veya Yol Olarak Gösterildiği Tarihten İtibaren 20 Yıldan Fazla Süreyle Koşullarına Uygun Olarak Tasarruf Edilmiş Olması Gereği )
Y20.HDE. 2005/11915KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Parselin Dört Tarafı Ormanla Çevrili Orman İçi Açıklığı Niteliğinde Bulunduğu - Kesinleşmiş Orman Kadastrosu Sınırları Dışında Kalan Orman İçi Açıklıklarının Orman Olmasa Bile Zilyetlik Yoluyla Kazanılamayacağı )
Y8.HDE. 2005/709KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Parselin Mer'a Bitki Örtüsüyle Kaplı Olduğu Uzun Yıllardan Beri Tarım Arazisi Olarak Kullanılmadığı Gerekçeli Olarak Açıklandığına Göre Davanın Reddine Karar Verilmesinde Herhangi Bir İsabetsizlik Görülmediği )
Y17.HDE. 1996/1632KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Parselin Tutanak Örneği İle Tapu Kaydı Getirtilerek Taşınmazın Miktarının Belirlenmesi )
Y7.HDE. 2004/169KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Paylaşma Sonucu - Eksik İnceleme )
Y16.HDE. 2006/4194KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Resmi Kayda Aykırı Düşen ve Resmi Kaydın İhdasından Sonra Dünyaya Gelen ve Kaydın İhdas Tarihindeki Durumu Bilebilecek İmkanı Olmayan Yerel Bilirkişi ve Tanık Beyanlarına Değer Verilemeyeceği )
Y16.HDE. 2006/3943KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Resmi Kayda ve Özellikle Davacı Tarafın Dayandığı Vergi Kaydına ve Eylemli Duruma Aykırı Düşen Bilirkişi ve Tanık Sözlerine Değer Verilemeyeceği )
YHGKE. 2005/8-452KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Sadece Yaz Aylarında veya Belli Dönemlerde Yerleşmek Amacıyla Kullanılan ve Kısmen de Bahçe Olarak Tasarruf Edilen Bir Taşınmazın Mülkiyetinin Kazanılamayacağı )
Y7.HDE. 2005/2452KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Sırt ve Tepe Niteliğindeki Yerlerin Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğiyle Kazanılabilmesi İçin Meylin Sağlıklı Biçimde Saptanması Gerektiği )
Y7.HDE. 2005/134KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Sit Alanlarının Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla İktisap Edilemeyeceği - Kadastro Tespiti )
Y8.HDE. 2005/5910KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Sözkonusu Yer Okul İnşaatının Yapılması İçin Hazinece Tahsis Edilmiş İse Artık Bu Tarihten İtibaren Taşınmazın Kamu Emlakine Dönüştüğü Gözetilerek 20 Yıllık Sürenin Dolup Dolmadığının Belgelenmesi Gereği )
Y20.HDE. 2001/6750KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Sulu Ve Susuz Olarak Kazanılmış Toprak Miktarı - Yasanın Getirdiği Sınırlamalar )
Y8.HDE. 2008/182KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Suriyeli Kişilere Ait Taşınmazlara Devlet Tarafından El Konulduğundan Bu Tür Yerlerin Zilyetlikle Kazanılmasının Mümkün Olmadığı )
Y20.HDE. 2001/7207KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Süresi İçerisinde Hak İddiasında Bulunulmaması - Tespit Dışı Bırakılma İşleminin Kesinleşmesi )
Y7.HDE. 2012/3182KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Süresi Ne Olursa Olsun Hukukça Değer Taşımadığı Gibi Bir Taşınmaz Üzerinde Ot Biçmek Suretiyle Sürdürülen Zilyetliğin de Hukuksal Bir Değeri Olmadığı )
Y16.HDE. 2005/447KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Süresinde Açılan Satınalmaya Dayalı Tescil Davasının Kabul Edilmesinde İsabetsizlik Görülmediği )
Y7.HDE. 1998/1213KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Şartları )
Y7.HDE. 1998/3417KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Şartları )
Y20.HDE. 2017/8013KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( T.M.K.'nın 713. Md. Dayalı Tescil İstemi - Mahkemece En Eski ve Davadan 15-20 Yıl Öncesine Ait Hava Fotoğrafları Bu Hava Fotoğraflarından Yararlanılarak Üretilen Memleket Haritaları ve Varsa Amenajman Planı ve Fotoğrametri Yöntemiyle Kadastro Çalışmalarına Altlık Olarak Düzenlenen Kadastro Paftası İlgili Yerlerden Getirtileceği )
Y7.HDE. 1997/2792KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tabi Kaynaklar ve Servetlerin Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunması )
Y20.HDE. 2005/126KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tabii Olarak Yetişen ve Emekle Yetiştirilen Ağaç ve Ağaççık Toplulukları Yerleriyle Birlikte Orman Sayılması Nedeniyle İktisap Edilemeyeceği )
Y17.HDE. 1996/997KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taksim İle Mirasçılık İlişkisi Sona Erdiğinden Zilyet Yararına Kazandırıcı Zamanaşımı Hükümlerinin İşlemesi )
Y16.HDE. 2006/5958KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taksimden Sonra Taşınmazların Davalılar Tarafından Aralıksız Çekişmesiz ve Malik Sıfatıyla Kullanıldığı - Tespitten Geriye Doğru 20 Yılı Aşkın Zilyetliği Nedeniyle Davalılar Yararına Mülk Edinme Koşullarının Gerçekleştiği )
Y16.HDE. 2006/4582KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taksimi İddia Eden Taraftan Taksimle İlgili Tüm Delillerini İbraz Etmesi İstenip Dosya İkmal Edildikten Sonra Taşınmazların Başında Keşif İcra Edilmesi Gereği )
Y16.HDE. 2009/8222KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Talebiyle Taşınmazın Tescili Talebi/Senet Aslı Ele Geçirilmese Dahi Taşınmazın Satın Alındığının Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği - Satış Senedinin Taşınmazın Tamamını Kapsayıp Kapsamadığının Araştırılacağı )
Y7.HDE. 2001/11106KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tanıklar ve Tespit Bilirkişilerinin Taşınmazın Kaçak ve Yitik Kişilerden Kalmadığını Beyan Etmeleri )
Y17.HDE. 1990/2929KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tanıkların Arazinin Mera Olduğu Yönündeki Beyanları )
Y8.HDE. 2007/6125KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu Dışı Satış Sonrası Davasız Aralıksız 10 Yıldan Fazla Kullanma Gerçekleştiğinden Yörede Kadastro Çalışmalarına Başlanıp Başlanmadığının Sorulması Gerektiği )
Y17.HDE. 1994/3818KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu Dışı Yolla Devralmada Uygulanmaması )
YHGKE. 2008/8-713KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptal ve Tescil - Taşınmazın Vasfı Araştırılarak Ne Şekilde ve Kim Tarafından Ne Kadar Süre Tasarruf Edildiği Zilyetlikle Edinilebilecek Yerlerden Olup Olmadığı Saptanıp Denetime Elverişli Bilirkişi Raporları Hazırlattırılması Gerektiği )
YHGKE. 2010/8-277KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptal ve Tescil İstemi - Davacıların Özel Harman Yeri Niteliğindeki Taşınmaz Üzerinde Tespit Tarihine Kadar Yirmi Yıldan Fazla Süreyle Ekonomik Amaca Uygun Şekilde Tasarrufta Bulundukları/İstemin Kabulü Gerektiği )
Y8.HDE. 2003/7795KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali Tescil Davası - Kaydın Oluşum Tarihine Kadar Davacı Taşınmaz Edinme Şartlarını Gerçekleştirmiş İse Kabul Edileceği )
Y8.HDE. 2004/4855KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali Tescil Davası - Taşınmazın Altında Ve Üstünde Korunması Gerekli Kültür Ve Tabiat Varlığının Bulunup Bulunmadığı Konusunda Arkeolog Bilirkişi Dinlenmeden Karar Verilemeyeceği )
Y8.HDE. 2004/4727KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali Tescil Talebi - İdari Yoldan Hazine Adına Tapuya Tescil Edilen Yer Hakkında Hak Düşürücü Süre Gözönünde Tutulmaksızın Her Zaman Davanın Açılabileceği )
Y8.HDE. 2004/4727KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali Tescil Talebi - İdari Yoldan Hazine Adına Tapuya Tescil Edilen Yer Hakkında Hak Düşürücü Süre Gözönünde Tutulmaksızın Her Zaman Davanın Açılabileceği )
Y8.HDE. 2005/2807KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali Tescil Talebi - Yerel Bilirkişi Ve Tanıklar Duruşmada Değil Taşınmaz Başında Dinlenmesi Zarureti )
Y8.HDE. 2005/6018KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - 14. Maddedeki Açıklanan Limitler Karşısında Miktar Durumunun Değerlendirilmesi Gerekirse Dosyalar Birleştirilerek Birlikte Görülmesinin Sağlanması Gerektiği )
Y8.HDE. 2013/2433KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Açılan Davanın Kadastro Mahkemesi'nde Bulunan Davaya Katılma İsteği Niteliğinde Olduğu/Görevsizlik Kararı Verilerek Dosyanın Kadastro Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/3587KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Adları Yazılı Davalıların Kabul Beyanları Gözönünde Tutularak Onlar Hakkındaki Davanın Kabulü Gereği )
Y8.HDE. 2005/2087KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Aynı Çalışma Alanı İçerisinde Bir Kişinin Zilyetlik Yoluyla Kazanabileceği Yer Miktarı Sulu Toprakta 40 Kuru Toprakta 100 Dönümü Geçemeyeceği )
Y8.HDE. 2012/5392KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Aynı Taşınmaz Bölümlerine İlişkin Aynı Anda Ayrı Ayrı Dosyalarda İptal ve Tescile Karar Verilemeyeceği )
Y8.HDE. 2010/3332KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Babası Sağ İken Oğlunun Babasına Ait Taşınmazı Üçüncü Kişi Durumundaki Davacıya Satmasının Mümkün Olmadığından Reddi Gereği )
Y8.HDE. 2005/5990KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Bilimsel Verilere Dayanan Ziraat Bilirkişisinin Raporu Karşısında Yerel Bilirkişi ve Tanıkların Tarım Arazisi Olduğu Yönündeki Açıklamalarına Değer Verilemeyeceği/Davanın Reddi Gereği )
Y8.HDE. 2005/6002KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Bir Kişinin Aynı Çalışma Alanı İçinde Alabileceği Taşınmaz Miktarı Kuru Toprakta 100 ve Sulu Toprakta 40 Dönümü Geçemeyeceği )
YHGKE. 2009/8-281KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Dava Konusu Taşınmaz Nitelik İtibariyle Tarıma Elverişli Bir Arazi Olmadığı Gibi Taşınmaz Üzerinde Sürdürülen Davasız Aralıksız ve Malik Sıfatıyla Yirmi Yılı Bulan Bir Zilyetlik de Sözkonusu Olmadığından Reddi Gereği )
YHGKE. 2009/8-259KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Dava Konusu Taşınmazın Hazine Adına Tescili de Talep Edildiğinden Davanın İdari Yargıda Görülemeyeceği )
Y8.HDE. 2005/3980KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Dava Konusu Taşınmazın Kesinleşen Orman Sınırlama Hattının Dışında Kaldığı/Uyulan Bozma İlamı Uyarınca Yapılan İnceleme Sonunda Belirlendiğine Göre Bu Yerin Orman Sayılmayan Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yerlerden Olduğunun Kabulü Gereği )
Y8.HDE. 2011/5269KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Dava Konusu Taşınmazların Muristen Kaldığı ve Paylaşımın Yapılmadığı Anlaşıldığı Taktirde ve Davada Mirasçılar Arasında Açılıp Yürüyen Bir Dava Olduğu Gözetilerek Davacıların Miras Payı Oranında İptal ve Tescile Karar Verilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/6953KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Dava Köy Muhtarının Şahsı Aleyhine Açılmış Bir Dava Olmayıp Köy Tüzel Kişiliği Aleyhine Açıldığı/Tebligatın Köy Muhtarının Bulunmaması Halinde Azalardan Birine Yapılması Gerektiği )
Y8.HDE. 2007/4321KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davacı Dava Açmakla Kötü Niyetli Olduğu Yönündeki İradesini Ortaya Koyduğu/İyi Niyetin Olduğunun Davalı Tarafından Kanıtlanması Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/7138KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davacı Şirketin Dava Konusu Taşınmaz Üzerinde Dava Tarihine Kadar 20 Yıla Ulaşan Zilyetliği Bulunmadığından Reddi Gereği )
Y7.HDE. 2012/4761KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davacı ve Bayii Adlarına Aynı Çalışma Alanı İçerisinde Kayıtsız ve Belgesizden Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Başkaca Taşınmaz Mal Tespit ya da Tescil Edilip Edilmediğinin Araştırılacağı )
Y8.HDE. 2010/1224KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davacılar ve Miras Bırakan Yönünden Miktar Araştırmasının Yapılması ve Davacılar ve Miras Bırakanının Belgesizden Taşınmaz Edinip Edinmediklerinin Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlükleriyle Zilyetliğe Dayalı Tescil Davası Açıp Açmadıklarının Araştırılması Gerektiği )
YHGKE. 2009/20-552KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davacıların Dayandığı Çalılık Nitelikli Tapu Kaydının Yüzölçümündeki Artışın Hukuki Dayanağının Bulunmadığı )
Y8.HDE. 2004/8522KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davacının Ancak Satıcısının Dava Hakkının Devrine Dayanarak Dava Açabileceği )
Y8.HDE. 2005/7457KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davacının Babası Tarafından Davalı Aleyhine Aynı Taşınmaz İçin İntikalin Sağlandığını Belirlendiği/Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verilmesinde Herhangi Bir İsabetsizlik Görülmediği )
YHGKE. 2006/8-128KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davacının Bu Yeri Dava Tarihinden 20 Yıl Önce İmar-İhya Etmediği ve Zilyetlik Suretiyle Elinde Bulundurmaması Nedeniyle Reddi Gereği )
Y8.HDE. 2005/6639KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davacının Satıcılarla Birlikte 20 Yılı Aşkın Süre İle Kullandığı/Taşınmaz Üzerinde Davalıların Tasarrufu Bulunmadığından Kabulü Gereği )
Y8.HDE. 2013/3999KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davacının Tek Başına Zilyetlik Süresi 20 Yılı Doldurmadığı ve Elbirliği Mülkiyetinde Davacının Terekeye Dahil Taşınmaz İçin Tek Başına Üçüncü Kişilere Karşı Dava Açma Sıfat ve Ehliyeti Olmadığı - Davanın Reddi Gereği )
YHGKE. 1997/1-194KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davalı Kişinin Devletin Hüküm ve Tasarrufundaki Yerlerden Açma Yaptığı ve Tapulama Tespit Tarihi İtibariyle de Yirmi Yıllık Sürenin Dolmadığı/Davanın Kabulü Gerektiği )
Y8.HDE. 2011/476KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davalı Şirketin 4721 S. T.M.K'nun 1023 ve 1024. Md. Karşısındaki Hukuki Durumun Araştırılıp Saptanmasının Zorunlu Olduğu )
Y7.HDE. 2010/806KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davalı Taraf Yararına 3402 S. Kadastro Kanununun 13/B-B Md. Hükmünde Öngörülen Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiğinden İstemin Reddi Gereği )
Y8.HDE. 2011/516KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davaya Konu İmar Parselleri Hakkındaki Kadastro Mahkemesi Kararı Kesinleşmiş Olduğundan ve Hak Düşürücü Süre Geçmeden Eldeki Dava Açıldığından Bu Kararın İnfazıyla Tapuya Tescilinin Sağlanması Hususunda Davacı Tarafa Süre Verilmesi Gereği )
Y8.HDE. 2005/3852KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Dinlenen Yerel Bilirkişi ve Tanıkların Büyük Çoğunluğunun Yaşlarının 1962 Yılından Önceki 20 Yıllık Zilyetliği Bilmeye Yeterli Olmadığından Kazanmaya Yeterli Görülmediği )
Y20.HDE. 2009/9427KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Doğal Sit Alanları ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Bulunan Taşınmazların Koşulları Oluştuğu Taktirde Zilyetlik Yoluyla Kazanılabilecekleri )
Y8.HDE. 2009/4155KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - En Az 50-60 Yıldan Beri Tarım Arazisi Olarak Davacı Tarafından Tasarruf Edildiğine İlişkin Denetimden Uzak Soyut Yerel Bilirkişi ve Tanık Beyanlarına Değer Verilerek Davanın Kabul Edilemeyeceği )
YHGKE. 2010/8-58KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Gerek Yasal Hasım Durumunda Bulunan Hazine ve Diğer Kamu Tüzel Kişileri ve Gerekse İptal ve Tescil İsteği Nedeniyle Davada Taraf Durumunu Almış Bulunan Kayıt Malikinin Mirasçıları Davalılar Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulamayacakları )
Y8.HDE. 2012/3410KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Hayvan Otlatmanın Ekonomik Amaca Uygun Zilyetlik Sayılmayacağı/Keşif Sırasında Çektirilen Fotoğraflar Karşısında Ekonomik Amaca Uygun Kazanmaya Elverişli Zilyetliğin Varlığından Söz Edilemeyeceği )
Y14.HDE. 2007/16190KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Hazine Tarafından Dava Açılabilirse de Köy Tüzel Kişiliğinin Bu Yolda Dava Açma Hakkı Bulunmadığı )
Y1.HDE. 2009/13583KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - I. Derecede Sit Alanı İçerisinde Olan Bir Taşınmazın İktisabının Mümkün Olup Olmadığı )
Y8.HDE. 2005/7540KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - İlk Tespit Tarihine Kadar Davacının Kazanmayı Sağlayan Zilyetliği Dolmadığı Gerekçesiyle Davası Reddedildiğine Göre Bu Dosya Derdest ve Elde Bulunan Dosya Açısından Güçlü Delil Teşkil Ettiği )
Y8.HDE. 2005/1934KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - İstek Olmadığı Halde Davalı TEDAŞ Genel Müdürlüğünün Kamulaştırmaya Dayanarak Yapacağı İrtifak Hakkı Tesisi Yönünden Hüküm Kurulması Doğru Olmadığı )
Y8.HDE. 2005/5920KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Kadastro Tutanağı Komisyon Paftası Mer'a Norm Kararı Yerel Bilirkişi ve Tanıkların Beyanları Karşısında Artık Davaya Konu Taşınmazın Kadim Mer'adan Açıldığının Kabulü Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/7472KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Kadastronun Girmesiyle Zilyetliğin Kesintiye Uğradığı/20 Yıllık Kazanma Süresi Kadastro Tespitinden İtibaren Yeniden İşlemeye Başladığından Davanın Kabulü Gereği )
Y8.HDE. 2005/7889KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Kanunları Uyarınca Devlete Kalan Taşınmaz Malların Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla İktisap Edilemeyeceği )
Y8.HDE. 2005/7254KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Keşifte Teknik Bilirkişiye İşaretlettirmek ve Tapu Miktarı İçinde Kalan Taşınmaz Bölümü Yönünden Tapuya Değer Verilerek Davacı Tarafın Bu Yer Üzerindeki Zilyetliği Bir Değer Taşımayacağından Reddi Gereği )
Y8.HDE. 2004/6559KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Korunması Gerekli Taşınır ve Taşınmaz Kültür Varlıkları Devlet Malı Niteliğinde Olup Zilyetlik Yolu İle Kazanılamayacakları )
Y8.HDE. 2005/7618KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Lojman ve Odunluk Yeri Olarak Hazineye Terk Edilen Bölümlerin ve Zorunlu Kullanma Alanının Belirlenmesi Teknik Bilirkişi Tarafından Krokisine İşaret Edilmesi Bu Bölüm Hakkındaki Davanın Reddi Gerektiği )
Y20.HDE. 2012/6015KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Mahkemece Eksik İnceleme Yapıldığı/Taşınmazın Bulunduğu Yörede Dava Tarihinden Önce Yapılıp Kesinleşen Orman Kadastrosunun Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı )
Y20.HDE. 2005/12095KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Makiye Ayrılan Yerlerin Zilyetlikle Edinme Olanağının da Bulunmadığı Belirlenerek Bilirkişi Krokisinde Gösterilen Bölüme İlişkin Davanın Kabulünde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y8.HDE. 2012/6389KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Miras Bırakanın Ölüm Tarihi İtibariyle Mirasçılar Terekeye Elbirliği İle Sahip Olacaklarından Davacıların Tek Başına Davalı Hazineye Karşı Dava Açma Sıfatı ve Yetkisi Bulunmadığı )
Y8.HDE. 2010/6164KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Mirasçılar Terekeye Elbirliğiyle Sahip Olurlar ve Bütün Haklar Üzerinde Birlikte Tasarruf Edecekleri/Bir Mirasçının Taşınmaz Üzerinde Sürdürdüğü Zilyetlik Elbirliği Mülkiyeti Hükümlerine Göre Murisin Diğer Mirasçıları Adına da Sürdürülmüş Sayılacağı )
Y8.HDE. 2011/1521KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Murise Ait Sulh Hukuk Mahkemesinden Verilen Veraset Belgesine Göre Murisin Öldüğü ve Terekesinin Elbirliği Mülkiyet Hükümlerine Tabi Olduğu/Muris İle Mirasçıları Bakımından Miktar Araştırmasının Yapılması Gerektiği )
Y8.HDE. 2012/691KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Murisin Ölümünden Sonra Yapılan Bir Paylaşım Yok İse ya da Taşınmazlar Satış veya Bağış Yoluyla Davacılara Kalmamış İse Davacıların Terekeye Dahil Bu Taşınmazlar İçin Tek Başına Üçüncü Kişilere Karşı Dava Açma Olanaklarının Bulunmadığı )
Y8.HDE. 2012/11918KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Ortak Miras Bırakanın Nizalı Taşınmazlar Dahil Terekesine Dahil Bütün Mallarının Tüm Mirasçıların Katılımıyla Yöntemine Uygun Şekilde Taksim Edilip Edilmediğinin ve Hangi Mirasçıya Nerenin Düştüğünün Belirlenmesi İçin Ayrıntılı Beyanlarına Başvurulması Gerektiği )
YHGKE. 2006/8-248KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Ölüm Tarihinden Dava Tarihine Kadar 20 Yıldan Fazla Süre Geçmiş İse Davanın Mirasçılarına Yöneltilmesi Gereği )
Y8.HDE. 2011/6864KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Revizyon Gören Tapu Kaydına Göre İki Tarafı Kadim Merayla Çevrili Bulunduğu Göz Önünde Tutularak Taşınmazların Bulunduğu Köye Ait Kadim ve Tahsisli Mera Kayıtlarının Olup Olmadığının İlçe İl Özel İdare ve Kadastro ve Tapu Sicil Müdürlüklerinden İstenilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2012/997KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Sadece Davacıların Miras Payları Oranında İptal ve Tescil İstediklerinden Davanın Dava Koşulundan Reddine Karar Verilmesi Gerekirken İstek Doğrultusunda İptal ve Tescile Karar Verilemeyeceği )
Y8.HDE. 2005/5319KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali Ve Tescil - Tapu Kaydı İntikal Görmediğine 20 Yıldan Fazla Tasarrufta Bulunduğuna Göre Dava Konusu Parselin Tapu Kaydının TMK'nun 713/2. Maddesi Hükmü Uyarınca Hukuki Değerinin Yitirdiğinin Kabulü Gereği )
Y8.HDE. 2005/7173KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Tapu Kaydının Oluştuğu Tarihten Geriye Doğru 20 Yıllık Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Süresinin Dolmadığı Anlaşıldığından Davanın Reddi Gerektiği )
Y16.HDE. 2011/5476KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Tapu Kayıtlarının Dava Konusu Taşınmaz İçinde Kalması/Davacı Hazinenin Dayandığı Tapu Kayıtlarının Kapsamları Olarak Belirlenen Taşınmaz Bölümlerinin Tapu Kaydının İptali İle Davacı Hazine Adına Tescili Gerektiği )
Y17.HDE. 2005/2815KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Tapu Tesis Tarihine Kadar Davalının ve Miras Bırakanı Babasının Taşınmaz Üzerindeki Zilyetliğinin 20 Yıla Ulaştığının Kanıtlanması Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/5331KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Tapulu Bir Taşınmazın veya Tapuda Kayıtlı Bir Payın Kazandırıcı Zamanaşımı ve Zilyetlik Yoluyla Edinilemeyeceği )
Y8.HDE. 2009/5695KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Tapulu Bir Taşınmazın veya Tapuda Kayıtlı Bir Payın Zamanaşımı ve Zilyetlik Yoluyla Edinilemeyeceği )
Y8.HDE. 2011/2433KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Tapusuz Taşınmazlar Taşınır Niteliğinde Olup Bu Tür Taşınmazlar Hakkında Muvazaa İddiası İleri Sürülemeyeceği ve Dinlenemeyeceği/Muvazaa İddiası Tapulu Taşınmazlar Hakkında Söz Konusu Olur ve İleri Sürülebileceği)
Y8.HDE. 2005/2086KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmaz Yol ve Meydan Niteliğiyle Tespit Dışı Bırakılan Bir Yer İse Terk Edilmedikçe veya Eylemli Olarak Yol ve Meydan Olmaktan Çıkarılmadıkça Kazanılamayacağı )
Y8.HDE. 2005/963KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazın Belirlenen Niteliğine ve Özelliğine Göre Dava Konusu Yerin Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıkları İle Bunların Korunma Alanları Kapsamında Kalan Yerlerden Olduğunun Kabulü Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/1982KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazın Dava Tarihine Kadar 20 Yıldan Fazla Süre İle Davacı Tarafından Koşullarına Uygun Olarak Tasarruf Edildiği/Tapu Kaydının Hukuki Değerini Yitirdiğinden Davanın Kabulü Gerektiği )
Y8.HDE. 2008/2228KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazın Devlet Ormanı Olup Olmadığı ve Toprağın Orman Toprağı Sayılan Yerlerden Bulunup Bulunmadığı Konusunda Bilirkişiden Gerekçeli Rapor Alınması Gerektiği )
YHGKE. 2008/8-816KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazın Edinilmesinin Olanaklı Olmadığı/TMK'nun 713/2 ve 3402 S. Kadastro Kanununun 13/B-B ve 13/B-C. Md.lerine Göre Zilyetlikle Mülk Edinme Koşulları Oluşmadığından Davanın Reddi Gereği )
Y16.HDE. 2011/1646KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazın Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Nedeniyle Mülk Edinme Koşullarının Oluştuğu Anlaşılan Bölüm İçin Davalı Taraf Adına Kalan Bölümün İse Davacı Hazine Adına Tapuya Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/1919KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazın Mübadil Rumlardan Kaldığı Belirlendiğine Göre Böyle Bir Yerin Zilyetlik Yoluyla Kazanılamayacağından Davanın Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2005/3042KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazın Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğu - Taşınmazın Tespit Tarihinden Önce Kesinleşen Orman Kadastro Sınırları Dışında Olduğu/3402 S. Yasanın 14. Md. Koşullarının Davalı Yararına Oluştuğu )
YHGKE. 2009/8-371KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazın Ortak Miras Bırakandan Kaldığı/Davacı Miras Payı Oranında İptal ve Tescile Karar Verilmesini İstediğine Göre Bu Yönde Deliller Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2011/7448KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazın Öncesinin Ne ve Kime Ait Olduğunun Kimler Tarafından Ne Zamandan Beri Ne Şekilde Kullanıldığının Murisin Ölümünden Sonra Tüm Mirasçıların Katıldığı Geçerli Taksimin Yapılıp Yapılmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2008/2536KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazın Özel Mülkiyete Elverişli Yerlerden Olması Gerektiği/Çalılık Niteliğiyle Tespit Dışı Bırakılan Yer İmar-İhyaya Muhtaç Olduğu )
Y8.HDE. 2005/3750KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazın Zaman Zaman Nehrin Etkisinde Kaldığı İeolog Uzman Bilirkişinin Düzenlediği Raporda Açıklandığına Göre Davanın Reddi Gerektiği )
Y8.HDE. 2007/4211KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazlar Hakkında Kadastro Tutanağı Düzenlenip Düzenlenmediğinin Belirlenmesi Tutanak Düzenlenmiş ve Henüz Kesinleşmemiş İse Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/7267KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazların Ormanla Bağlantısı Üzerinde Durulmamış Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadıkları Yolunda da Araştırma ve İnceleme Yapılmamasının Hatalı Olduğu )
Y16.HDE. 2015/11920KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazların Öncesinin Kamu Orta Malı Niteliğinde Yayla Olduğunun Anlaşılması Halinde Bu Nitelikteki Taşınmazlar Üzerinde Sürdürülen Zilyetliğe Hukuken Değer Verilemeyeceğinin Dikkate Alınması Gerektiği )
Y8.HDE. 2011/1249KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Terekeye Temsilci Atanması Suretiyle Taraf Teşkilinin Sağlanması ve Davanın Bu Şekilde Yürütülmesi Dava Koşulu Olup Tüm Defi ve İtirazlardan Önce Nazara Alınacağı)
Y8.HDE. 2005/1996KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Tutanağın Kesinleştiği Tarihten Dava Tarihine Kadar 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre Geçtiğinden Hak Düşürücü Süre Olumsuz Dava Koşulu Olup Sürenin Geçmesi İle Dava Hakkı Düşeceği )
Y8.HDE. 2008/2547KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Tutanak Hiç Kesinleşmemiş veya Usulsüz Olarak Kesinleştirilmiş İse Tespit ve Kesinleşme Tarihinden İtibaren Taşınmazın Hangi Tarafın Zilyedinde Olduğunun Yöntemince Araştırılması Gerektiği )
YHGKE. 2008/8-812KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Vakıfların Malları Üzerinde Zilyetlik Yolu İle Mülk Edinme Hükümlerinin Uygulanamayacağı ve Vakıf Mallarının Zilyetlik Yolu İle Kazanılmasının Olanaklı Olmadığı )
Y8.HDE. 2012/2355KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Veraset Belgesinin Alınması İçin Davacı Tarafa Süre ve İmkan Tanınması ve Alınacak Veraset Belgesine Göre Mirasçılarının Bulunması Halinde Davanın Kendilerine Yöneltilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/4807KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Vergi Kaydı ... Sayılı Parselin Yerini Tepe Okuduğu ve Aynı Yönde Paftasında Kadim Mer'a Yer Aldığı/Reddi Gereği )
Y8.HDE. 2011/7174KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Vergi Kaydının Uyduğunun ve Sabit Sınırlı Olmadığının Belirlenmesi Halinde Miktar Fazlası Bakımından Az Yukarıdaki Miktar Sınırlamaları İle İlgili Açıklamanın Gözden Uzak Tutulmaması Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/6651KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Yabancı Uyruklu Kişi Adına Tapuda Kayıtlı Dava Konusu Taşınmaz İçin 1062 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle Kazanma Koşullarının Oluşup Oluşmadığı Araştırılması Gereği )
Y16.HDE. 2014/633KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Yerel Bilirkişi ve Tanık Sözlerine Göre Toprak Tevzi Çalışmaları Sırasında Hazine Tapusunun Oluştuğu Tarihe Kadar Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Sebebiyle Mülk Edinme Koşullarının Davacı Taraf Lehine Gerçekleştiğinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2011/531KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Ziraat Mühendisinin Raporunda Açıklanan Bitki Cinsleri Gözönünde Tutularak Tahsisli ve Kadim Mera Araştırmasının Yapılması Gerektiği )
Y7.HDE. 2010/4119KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Ziraatçi Bilirkişi Aracılığıyla Taşınmazlar Bizzat Mahkemece Görülüp Gözlenmeli ve Taşınmazların Fiziksel Yapısı Meyil Durumu Taş ve Toprak Unsurundan Hangisinin Galip Olduğu Ayrıntılı Şekilde Keşif Tutanağına Geçirilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/8961KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Davanın Açılmasından Önce Kadastro Tutanağı Düzenlendiğine ve Tutanak Kesinleşmediğine Göre Davanın Kadastro Mahkemesinde Görülüp Sonuçlandırılması Gereği )
Y8.HDE. 2005/6298KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Kayıt Maliklerinin Mirasçılarının Hayatta Olması MK.'nın 713/1. Maddesindeki Kazanmayı Önlemediği )
Y16.HDE. 2013/3926KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Tapu Kaydının Güney Hududunda Meradan Açılan Yer Okuması ve Tescil İlamında Bu Dosyadaki Davacılardan Bir Kısmının Davacı Olarak Yer Almaları Nedeniyle Tescil İlamının Kendilerini Bağlayacağı )
Y7.HDE. 2010/7835KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Taşınmazın Öncesinin Kime Ait Olduğu Kimden Kime Kaldığı Zilyetliğin Başlangıç Günü Süresi ve Sürdürülüş Biçimi Hakkında Yerel Bilirkişi ve Tanıklardan Olaylara Dayalı Bilgi Alınması Gerektiği )
Y16.HDE. 2014/7568KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil Davası/Tapu Kaydının Gayrı Sabit Hudutlu Olup Miktarıyla Geçerli Olduğu - Tapu Kaydının Miktarıyla Çekişmeli Taşınmazı Kapsamadığı/Teslim Tutanağının Mülkiyet Belgesi Niteliğinde Olmadığı )
Y8.HDE. 2008/5880KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Davacı Yan Satış ve Eklemeli Zilyetliğe Dayanarak İptal Tescil İsteğinde Bulunduğuna Göre Davanın Başarıya Ulaşması İçin Kazanma Koşullarının Davacılar Lehine Gerçekleşmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2009/4500KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Davalı Mirasçılar Sağ Bulunduğuna Göre Böyle Bir Kaydın Ölüm Sebebiyle Hukuki Değerini Yitirdiği Sonucuna Ulaşılamayacağından Reddi Gereği )
Y16.HDE. 2015/14777KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Mahkemece Tespit Tarihinden Geriye Doğru 15-20-25 Yıl Öncesine Ait Üç Ayrı Evreye Dair Stereoskopik Hava Fotoğrafları Harita Genel Komutanlığından Aynı Tarihler Arasında Düzenlenen Fotoplan Fotometrik ve Fotogrametrik Paftaları İse İl Kadastro Müdürlüğünden Getirtileceği )
Y8.HDE. 2003/6925KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil Talebi - "Maliki Tapu Kütüğünden Kim Olduğu Anlaşılmayan" Hukuki Sebebine Dayanılması Halinde Dava Konusu Taşınmaza Ait Kadastro Tutanağı ve Dayanak Belgelerin Getirtilmesi Gereği )
Y8.HDE. 2003/1771KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali Ve Tescil Talebi - Davacıların Zilyetliğinin Başladığı 1948 Tarihinden Tespit Tarihine Kadar Kazanma Süresi Ve Koşulları Oluşmadığından Davanın Reddinin Doğru Olduğu )
Y8.HDE. 2004/8876KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali Ve Tescil Talebi - Dosya Arasındaki Koruma Kurulu Kararı Ve Dayanakları Haritanın Bu İşte Uzman Arkeolog Bilirkişi Marifetiyle Yerine Uygulanması Gereği )
Y8.HDE. 2007/6807KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil Talebi - Gerçek Hasım Davacı Vekilinin İsteği Üzerine Davada Yer Aldığına Göre Yararına Vekalet Ücreti Taktirinin Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/3226KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali Ve Tescil Talebi - Mer'a Tahsis Tutanağında Mer'a Olarak Belirtilen Yerin Öncesinin Mer'a Olup Olmadığı Mer'a Değil İse Belirtme Tarihine Kadar 20 Yıldan Fazla Süreyle Tasarruf Edildiğinin Kanıtlanması Gereği )
Y20.HDE. 2014/10379KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil/Anılan Parsel İçinde Kalan Kısmın Öncesi Orman Olmasa Dahi Dört Tarafının Orman Parseliyle Çevrili Olduğu - Orman İçi Açıklık Niteliğinde Olan Bu Yerin Zilyetlikle Kazanılmasının Mümkün Olmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2013/8-296KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil/İmar ve İhyanın Tamamlanmasından İtibaren Yirmi Yıllık Kazandırıcı Zamanaşımı Süresinin Aralıksız ve Nizasız Geçmesi Gerektiği - Hazine Adına İhdasen Kaydın Oluştuğu Tarihe Kadar Yirmi Yıllık Kazandırıcı Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı )
Y16.HDE. 2014/121KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescili İstemi - Çekişmeli Taşınmazın Önceki ve Şimdiki Niteliğinin İmar İhyaya En Erken Ne Zaman Başlanıldığının ve Tamamlandığının Arazinin Ekonomik Amacına Uygun Olarak Tarım Arazisi Niteliğiyle Zilyetliğine Ne Zaman Başlanıldığının Belirlenmesine Çalışılması Gerektiği )
Y8.HDE. 2000/1607KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil-Meraya İlişkin Uyuşmazlık )
YHGKE. 2005/7-649KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu Kaydı Değişir Nitelikteki Sınırları İçermesi Nedeni İle Niza Dışı Parsellere Revizyon Gördüğü ve Kesinleştiği - Uyuşmazlığın Taşınmaz Edinme Koşullarının Kim Yararına Gerçekleştiğinin Belirlenmesi Suretiyle Çözümleneceği )
Y20.HDE. 2001/5160KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu Kaydı Olmayan Taşınmazın Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Kazanıldığı İddiasıyla Tescilinin İstenmesi )
Y16.HDE. 2014/59KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu Kaydı ve İrsen İntikale Dayalı - Davacının Dayandığı Tapu Kayıtlarıyla Davalı Tarafın Dayanağı Tapunu Tesisinden İtibaren Tüm Tedavülleriyle Getirtilerek Dosya Arasına Alınmalı İleri Tapu Kayıtlarının Revizyon Görüp Görmediği Hususu Tapu Müdürlüğü'nden Sorulması Gerektiği )
Y16.HDE. 2003/877KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu Kaydı ve Vergi Kaydının Mahalline Uygulanması - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y7.HDE. 1997/5403KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu Kaydına Karşı )
Y8.HDE. 2005/1898KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu Kaydında Yazılı Miktara Ulaşıp Ulaşmadığının Belirlenmesi Ve Miktar Kadar Yer Tescil Edilmiş İse Miktar Fazlasının Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altında Bulunan Yerlerden Elde Edildiğinin Kabulü Gereği )
Y7.HDE. 2002/436KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu Kaydının Batı Sınırında Belediyeye Ait Mera Yazılı İse De Komşu Parselin Hükmen Davacılar Adına Tesciline Karar Verildiği Ve Kuzeyinde Ve Güneyinde Bulunan Taşınmazların İse Şahıslar Adına Tescili - Taşınmazın Davacı Adına Tescilinin Doğru Olduğu )
Y8.HDE. 2005/2435KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu Kaydının Bir Sınırı Açık Bulunduğuna Göre Böyle Bir Kayıt Miktarı İle Geçerli Olduğu - Miktar Fazlası Olan Kısmın Kaydın Dışında Kaldığının Kabulü Gereği/Koşulları Oluşmuşsa Kazanılabileceği )
Y16.HDE. 2015/1130KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu Kaydının Düzeltilmesi - Mera Vasfıyla Sınırlandırılan Taşınmazlara Dair Davalarda Hazinenin Yanında İlgili Kamu Tüzel Kişiliğinin de Davada Taraf Olacağı/Taşınmazın Bulunduğu İlçe Belediye Başkanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Davaya Dahil Edilerek Taraf Teşkilinin Sağlanacağı )
Y7.HDE. 2004/1065KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu Kaydının İptali İstemiyle Açılan Davada Öncelikle Tapu Kaydının Değerini Koruyup Korumadığının Araştırılması Gereği )
Y16.HDE. 2013/8617KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu Kaydının İptali ve Tescili Talebi - UYAP Sisteminden Alınan Nüfus Kaydına Göre Murisin Davacılardan Başka Mirasçılarının da Olduğunun Anlaşılması/Davacılara Dava Dilekçeleri Açıklattırılarak Taşınmazların Murisden Kendilerine Ne Şekilde İntikal Ettiği Hususu Sorulmalı Davacı Yana İleri Sürdüğü İddiasını İspatlamak Üzere Yöntemine Uygun Süre ve İmkan Tanınması Gerektiği )
Y7.HDE. 2011/6343KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu Kaydının Miktar Fazlasının Hazine Adına Tescili İstemi - Miktar Fazlası Üzerinde Tespit Gününde 14. Md. Hükmünde Öngörülen Kısıtlamalar da Dikkate Alınarak Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/2579KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu Kaydının Oluştuğu Tarihten Önceki Zilyetlik Kazanmaya Elverişli Olmamasına Göre Tapu Kaydının Oluştuğu Tarihten Sonrası İçin De Kazanılamayacağı )
Y7.HDE. 2005/3965KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu Kayıt Maliki Terekesi Karşısında 3. Kişi Durumunda Oldukları Belirlenen Davalı Mirasçılarının 20 Yılı Aşkın Süre İle Zilyet Olduğu - Davacının Tutunduğu Pay Tapu Kaydının Davalı Mirasçıları Yararına Hukuksal Değerini Yitirdiği )
YHGKE. 2002/7-103KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu Kayıt Miktar Fazlasından Oluşan Kesim Üzerinde Tespit Gününe Kadar 20 Yılı Aşkın Süre İle Zilyet Bulunan Davacı Yararına Gerçekleştiği - Kabulü Gereği )
Y16.HDE. 1994/1248KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu Kayıt Tarihi - Kadastro Tespit Tarihi )
Y17.HDE. 1994/9307KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu Kayıtları Getirtilip Taşınmazın Asıl Sahibi Olanların Ölüm Tarihleri Belirlenerek Karara Varılması )
Y7.HDE. 2005/1585KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu Kayıtlarının Oluştuğu Günden Kadastro Tespit Gününe Kadar Sözü Edilen Kesimler Üzerinde Hazine Dışındaki Tarafların İktisap Sağlayan Süreye Ulaşan 20 Yıllık Zilyetlik Süresinin Geçmediği - Hazine Adına Tescili Gereği )
Y7.HDE. 2003/3181KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu Kayıtlarının Oluşturulduğu Dönemden Önce Davacılar Yararına Taşınmaz Üzerinde Kadastro Kanununun 14. Maddesi Hükmünde Öngörülen Koşulların Oluşması Halinde Zilyetleri Adına Tespit Yada Tesciline Olanak Olduğu )
Y7.HDE. 2005/156KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu Kayıtlarının Oluşturulduğu Güne Kadar Adlarına Tescil Kararı Verilen Zilyetleri Davalılar Yararına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiği )
YHGKE. 2005/8-312KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu Malikinin Mirasçı Bırakmadan Öldüğünün Tespit Edilmesi/Terekesi Hazineye İntikal Edeceğinden Kazanılamayacağı - Tapu İptali ve Tescil Davasının Reddi Ğereği )
Y16.HDE. 2014/13371KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu Tescil Davası - Tespit Öncesi Zilyetliğe Dayanan Davaların Her Zaman Açılabileceği )
Y20.HDE. 2009/11564KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu ve Zilyetlikle Ormandan Yer Kazanılamayacağı - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y8.HDE. 2007/5529KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapuda Kayıt Malikinin Bilinmeme Sebebine Dayalı İptal ve Tescil İsteğinde Davanın Kayıt Maliki Mirasçıları Yanında Hazineye de Açılması Gerekir İse de Bu Husus Davanın Reddini Gerektirmediği )
Y7.HDE. 2007/3402KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz - Tespit Gününde Taşınmaz Üzerinde Adına Tescile Karar Verilen Zilyet Davacı Taraf Yararına Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiği )
Y16.HDE. 2004/4407KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapulama Dışı Bırakılan Taşınmazın Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanılarak Davacı Adına Tespit Ve Tescilinin İstenmesi )
Y8.HDE. 1996/9409KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapulama İşlemi Sırasında Özel Mülkiyete Konu Olamayacağı Gerekçesiyle Tespit Dışı Bırakılan Taşınmaz )
Y17.HDE. 1992/9308KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapulamanın Başlaması - Kayden Satış Yapılması )
Y8.HDE. 2005/978KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapulu Bir Taşınmazın Haricen Satış ve Bağışı Hukuken Geçerli Olduğu - 3402 S.K Md. 13/B-B'de Yazılı Koşullar Altında Tasarruf Edilmiş Olması Halinde Böyle Bir Yerin Kazanılmasının Mümkün Olabileceği )
Y8.HDE. 2007/1218KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapulu Taşınmaz - Sadece Maliki Tapu Kütüğünden Kim Olduğu Anlaşılamayan Sebebine Dayanıldığı/Maliki Tapu Kütüğünden Kim Olduğu Belirlenen Bu Kişilerin Payları Hakkında Açılan Davanın Reddi Gereği )
Y8.HDE. 2005/672KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapulu Taşınmazın Bu Yolla İktisap Edilememesi-Ancak Malikin Yirmi Yıl Önce Ölmesi veya Gaipliğine Karar Verilmiş Olması Halinde Bu Yolla İktisabın Mümkün Olması )
Y8.HDE. 2005/3429KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapulu Taşınmazların Medeni Kanun ve Kadastro Kanunu'ndaki İki İstisna Dışında Zilyetlik Yoluyla Kazanılmasının Mümkün Olmaması )
Y8.HDE. 2004/4750KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapunun Oluştuğu Tarihe Kadar TMK.'nun 713/1 Ve 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 14. Tüm Olumlu Koşulların Davacı Yararına Gerçekleşmesine Göre Mülkiyetin Davacıya Ait Olduğunun Tespitine Karar Verilmesi Gereği )
Y20.HDE. 2009/9150KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapusuz Olan Taşınmazın Tescili İçin Genel Arazi Kadastrosu ve Orman Kadastro İşleminin Kesinleştiği Tarihten Dava Tarihine Kadar 20 Yıldan Fazla Süre İle Yasada Belirtilen Koşullar Altında Tasarruf Edilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2014/5563KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapusuz Olan Taşınmazın Tescili İstemi - Uzman Orman Bilirkişi Tarafından Orman Kadastrosuna Eski Tarihli Hava Fotoğrafları ve Memleket Haritasına Dayalı Olarak Yöntemine Uygun Biçimde Yapılan İnceleme ve Araştırma Sonucunda Taşınmaz Edinme Koşullarının Oluştuğu )
Y20.HDE. 2001/5431KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapusuz Taşınmazın Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Olarak Tescilinin İstenmesi )
Y20.HDE. 2001/3814KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapusuz Taşınmazın Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanarak Tescilinin İstenmesi )
Y20.HDE. 2006/9401KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapusuz Taşınmazın Tescili - Sadece Dava Konusu Olan Bölümler İle İlgili Olarak Mülkiyetin Tespiti Yolunda Hüküm Kurulması Gerektiği )
YHGKE. 2008/20-444KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapusuz Taşınmazın Tescili İstemi - Dava Tarihinden Önce Orman Kadastrosu Yapılmadığı Gözetildiğinde Davacı Yararına Zilyetlikle Kazanma Koşullarının Gerçekleştiğinden Söz Edilemeyeceği )
Y20.HDE. 2005/3081KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapusuz Taşınmazın Tescili Talebi - Hiç Tarıma Uygun Olmayacak Yapıdaki Bir Araziye Dışarıdan Toprak Getirerek Doldurma Sureti Yapılan İşlem İmar-İhya Sayılamayacağından Reddi Gereği )
Y16.HDE. 2014/14056KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapusuz Taşınmazlar Hakkında Bu Nedenle Açılan Tescil Davalarında Keşif Sonucu Elde Edilen Bilirkişinin Rapor ve Haritasına Göre Gerekli Yerel ve Gazete İlanlarının Yöntemine Uygun Biçimde Yapılması Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/1629KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapuya Dayanmaması - Tutunduğu Vergi Kaydı Kendisine 10 Yıllık Süre İçinde Dava Açma Hakkı Vermediği/Kesinleşmiş Orman Kadastrosu Sınırları İçinde Kaldığı Saptanan Taşınmaza İlişkin Davanın Reddi Gereği )
Y8.HDE. 2004/8899KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapuya Tesciline Karar Verilebilmesi İçin Taşınmazların Tapuda Kayıtlı Olmaması Gerektiği - Yerel Bilirkişi ve Tanıkların Bu Yerden Yararlanmayan Komşu Köyler Halkı Arasından Seçilerek Dinlenilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/3952KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taraf Tanıklarından Sorulmak Suretiyle Tespit Tarihinden Geriye Doğru Davacıların Kazanmaya Yeterli Ekonomik Amacına Uygun Zilyetliklerinin Olup-Olmadığı Araştırılması Gereği )
Y8.HDE. 2003/1860KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taraflar Arasında Mirasçılık İlişkisi Mevcut İse Mirasçılar Arasında Kazandırıcı Zamanaşımı ve Zilyetlik İşlemeyeceğinden Davacıların Bu Yerleri Kazanamayacağının Gözönünde Tutulması Gereği )
Y16.HDE. 2005/2440KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tarafların Tapularının Çakıştığı Mahallinde Yapılan Keşif ve Uygulamayla Belirlenmesi - Mahkemece Eski Tarihli ve Doğru Temele Dayanan Tapu Kaydına Göre Hüküm Kurulmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y16.HDE. 1993/2792KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tarım Arazisi-Kadastro Tespiti )
Y8.HDE. 2004/4956KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmaz 1988 Yılında Kesinleşen 2/B Uygulamasına İlişkin İşlemlerle Maliye Hazinesi Adına Orman Rejimi Dışına Çıkartıldığına Göre Zilyetliğin En Erken 1988 Yılında Başladığı )
Y16.HDE. 2005/2437KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmaz 20 Yılı Aşkın Süre Malik Sıfatıyla Zilyetliklerinde Olduğu Dava Dışı Parsellere Revizyon Gören Tapu Kayıtlarının Taşınmaz Yönü Olan Sınırlarının Hazine Okumuş Olması Tek Başına Taşınmazın Zilyetlikle Kazanılamayacağının Kabulünü Gerektirmediği )
Y16.HDE. 2015/10730KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmaz Başında Yaşlı Tarafsız Yöreyi İyi Bilen Davada Yararı Bulunmayan Şahıslar Arasından Seçilecek Yerel Bilirkişiler Aynı Yöntemle Seçilecek Taraf Tanıkları Ziraat Bilirkişi ve Teknik Bilirkişi Huzuruyla Yeniden Keşif Yapılması Gerektiği )
Y8.HDE. 2004/8831KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmaz Bölümünün Tespit Tarihine Kadar Davacı ve Satıcısı Tarafından 20 Yıldan Fazla Süre İle Koşullarına Uygun Olarak Tasarruf Edildiği - Kültür Arazisi Niteliğinde Bulunduğundan İstemin Kabulü Gereği/Tapu İptali ve Tescil )
Y7.HDE. 2005/1122KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleşmediği - Davalıların Tutunduğu Tapu ve Vergi Kaydının Miktar Fazlasından Oluştuğu )
Y7.HDE. 2005/2684KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiği - Davanın Tümden Reddine Dava Konusu Taşınmazın Tesbit Gibi Davalı Taraf Adına Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2005/2924KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiği - Mahkemece Yapılan Keşif Uygulama Toplanıp Değerlendirilen Delillerle Belirlenmesi Gereği )
Y7.HDE. 2004/3635KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiği - Tescil Talebinin Kabulü Gereği )
Y7.HDE. 2005/1175KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiği Mahkemece Yapılan Keşif Uygulama Toplanıp Değerlendirilen Delillerle Belirlendiği - Kadastro Tespiti )
Y17.HDE. 2005/785KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiği Yerinde Yapılan Keşif Yerel Bilirkişi ve Tanık Sözleri İle Saptandığı - Tescil İsteminin Kabulü Gereği )
Y7.HDE. 2005/3247KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiğinden Davacılar Adına Tescili Gereği - Kadastro Tespiti )
Y17.HDE. 2004/12749KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiğinin Keşif Uygulama Yerel Bilirkişi ve Tanık Sözleri ve Teknik Bilirkişinin Raporlu Krokisiyle Saptanması Gereği )
Y8.HDE. 2010/3576KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmaz İmar Planları Kapsamında Kalmadığı - Taşınmazın Tespit Dışı Bırakıldığı Tarihten İtibaren Yeniden 20 Yıllık Kazanma Süresinin Dolmasının Zorunlu Olduğu )
Y16.HDE. 2006/6076KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmaz Kamu Orta Malı Niteliğinde Mer'aya Bitişik Bulunduğu - Kaydın Taşınmaza Ait Olması Durumunda Miktarıyla Geçerli Olacağı )
Y20.HDE. 2001/7626KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmaz Mal İçin Kadastro Tutanağının Düzenlendiği Tarih )
Y8.HDE. 2003/3815KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmaz Mal Tapuda Kayıtlı Olsun veya Olmasın Onun Ayrılması Mümkün Bir Kısmının veya Belirli Payının Kanunda Zilyed Lehine Kabul Edilen Sebeplerle İktisab Edilebileceği - Tapu İptali ve Tescil )
Y8.HDE. 2005/5373KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmaz Üzerinde Davacının İktisap Sağlayacak Nitelikte Davalıya Göre Üstün Zilyetliğinin Bulunduğu İspatlanamadığına Göre Davanın Reddi Gereği )
Y7.HDE. 2005/1416KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmaz Üzerinde Kadastro Tespit Gününe Kadar Davalı Tarafın 20 Yılı Aşkın Süre İle Zilyet Bulunduğu ve Yararına Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleşmesi Nedeniyle Tescil Talebinin Reddi Gereği )
Y7.HDE. 2003/1534KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmaz Üzerinde Kayıt Maliki Mirasçıları Dışında 3.Kişi Durumunda Olan Gerçek Kişilerin En Az 20 Yıl Süre İle Taşınmazda Zilyet Olmaları Zorunlu Olduğu - Kadastro Tespiti )
Y16.HDE. 2005/3109KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmaz Üzerinde Malikinden Başka Bir Kimseye veya Paydaşlarından Birine Ait Muhdesat Mevcut İse Bunun Sahibi Cinsi İhdas Tarihi ve İktisap Sebebi Belirtilerek Tutanağın veya Kütüğün Beyanlar Hanesinde Gösterileceği )
Y7.HDE. 2010/2669KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmaz Üzerinde Tespit Gününden Önce Davalı Tarafından Meydana Getirildiği Belirlenen Muhdesat Niteliğinde İki Katlı Kerpiç Evin Tutanağın Beyanlar Hanesinde Gösterilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2003/9147KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmaz Üzerinde Zilyedlikle Mülk Edinme Koşulları Gerçekleştikten Sonra Bir Müddet Bakımsız Bırakılmasının Zilyedliğin Terki Olmaması )
YHGKE. 1981/7-1064KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmaz Zeytinlik Dahi Olsa Yirmi Dönümden Fazlasının Zilyetliğe Dayanılarak Mülk Edinilmesinin Ancak Belgeye Dayanmakla Mümkün Olması )
Y8.HDE. 2008/4241KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmaza İlişkin Tapu Kaydında Emvali Metruke Olduğu Belirtildiğine Göre İmar İhya Zilyetlik veya Benzeri Bir Yolla Gerçek Kişiler Tarafından Kazanılmasının Mümkün Olmadığı )
Y7.HDE. 2005/3154KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmaza Komşu Taşınmazların Tespit Tutanakları Ve Varsa Dayanak Kayıtları Davalı İseler Dava Dosyaları Getirtilmesi Gereği - Kadastro Tespitinden Doğan Dava )
Y7.HDE. 2009/7045KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazdaki Su Kaynağının Yarısının Kullanımlarında Olduğunun Tespiti İstemiyle Dava Açılması - Su Kaynağından Malik Dışındaki Kişilerin Yaralanabilmesi Koşulları )
Y16.HDE. 2002/1527KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazı Bu Yolla İktisap Edebilme Şartları Davacılar Yararına Geçekleştiğinden Taşınmazın Onlar Adına Tescilinin Yapılmasının Gerekmesi )
Y7.HDE. 2003/3185KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazı Edinme Koşullarının Gerçekleşmiş Olması Nedeniyle Taşınmazın Davacı Adına Tesciline Karar Verilmesi )
Y8.HDE. 2005/1703KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın 1986 Yılında Nitelik Kaybı Sebebiyle Orman Dışına Çıkarıldığı Tarihe Kadar Orman Sayılan Bir Yer Olduğu - Bu Tarihe Kadar Orman Olan Bir Yerin Kazandırıcı Zamanaşımı ve Zilyetlik Yoluyla Edinilmesi Mümkün Olmadığı )
Y8.HDE. 2008/1563KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın 3. Derece Doğal Sit Alanında Bulunması Zilyetlikle Kazanmaya Engel Teşkil Etmediği - Tapu Kaydı Oluşturulduğu Tarihteki Gerçek Hak Sahibini Belirtmediği İddiası İleri Sürüldüğünden Zilyetlikle İktisaba Devir ve Teslimlerin Doğuracağı Hükümler Engel Olmadığı )
Y17.HDE. 2003/555KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Bu Yolla Kazanılamayacağı İddiasının Dayanak Tapu Kayıtları Getirtilip İncelenerek ve Bilirkişi ve Tanık Beyanları Alınarak Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
Y7.HDE. 2004/494KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Bu Yolla Kazanılmasından Dolayı Davalılar Adına Tesbit Edilmesi Ve Bu Tesbite Vaki İtiraz )
Y7.HDE. 2011/4947KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Bulunduğu Bölgede Yetkili ve İdari Merciler Tarafından Mera Tahsisi Yapılıp Yapılmadığının İlgili Mercilerden Sorulup Saptanması ve Mera Tahsis Kaydı Var İse Mera Tahsis Kaydı ve Dayanağı Belgelerin Getirtilip Uygulanması Gerektiği)
Y20.HDE. 2005/11962KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Bulunduğu Köyde Ya da Mevkide Orman Kadastrosunun Yapıldığının Anlaşılması Halinde Tescil Davasının Orman Kadastrosuna İtiraz Davasına Dönüşeceği )
Y14.HDE. 2006/803KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Bulunduğu Yer Köy Muhtarı Mera Üzerine Bina İnşa Etmek Üzere Hiç Kimseye İzin Veremeyeceğinden Davacının İleri Sürdüğü Vakıa Kendisine Hak Sağlamadığı )
Y20.HDE. 2005/3055KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Bulunduğu Yerde Orman Kadastrosu ve 2/B Madde Uygulama Çalışmaları Orman Kadastro Komisyonunca Yapılıp İlan Edilerek Kesinleştiği - Davanın Kabulü Gerektiği )
Y8.HDE. 2004/4326KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Davacının Annesinden Kaldığı Ölümü İle Mirasçılar Arasında Yapılan Taksim Sonucu Davacıya Düştüğü Anlaşıldığına Göre Davacının Annesi'nin Soy İsmi Ve Baba Adı Da Tespit Edilmesi Gereği )
Y7.HDE. 2011/3262KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Davalı Adına Tescil Edildiği/Davalının 20 Yıllık İktisap Sağlayan Süreye Ulaşan Zilyetliğinin Bulunmadığı - Hazinenin Açtığı Davanın Kabul Edileceği )
Y16.HDE. 2013/7781KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Davalı Adına Tescili İstemi - Tescil Harici Bırakılmış Olan Yer Taşlık Kayalık ve Benzeri Nitelikte İse Böyle Bir Yerin Emek ve Masraf Sarfı Suretiyle İmar İhya İşlemleri Tamamlanarak Tarıma Elverişli Hale Getirilmesini ya da Ekonomik Amaca Uygun Kullanılmaya Başlanılmasını Müteakip Kazanmayı Sağlayacak Zilyetlik Süresinin Geçmesi Suretiyle Kazanılabileceği )
Y7.HDE. 2004/437KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Davalılar Tarafından Yirmi Yılı Aşkın Zamandır Kullanılmasından Dolayı Sulu Arazide Kırk Dönümün Davalılar Adına Tesbitin Yapılmasının Gerekmesi )
Y8.HDE. 2005/5461KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Dere Yatağı Niteliğinde Olup Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunduğu - Bu Gibi Yerler Süresi Neye Ulaşırsa Ulaşsın Zilyetlikle Kazanılamayacağı ve Özel Mülkiyete Konu Edilemeyeceği )
Y16.HDE. 2005/3134KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Yerlerden Olup İmar İhya Çalışmasının Tamamlanmadığından Zilyedi Adına Mülk Edinme Şartlarının Gerçekleşmediği - Davanın Reddi Gereği )
Y16.HDE. 2007/33KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Etrafındaki Mer'a Alanının Tarlaya Oranla Çok Büyük Olduğu ve Bütünlük Arzettiğinden Mer'a Olarak Tesciline Karar Verileceği - Tarla Olarak Kullanımın Niteliğini Değiştirmeyeceği )
Y16.HDE. 2005/8761KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Geçmiş Durumu Kamu Orta Malı Mer'a Niteliği Taşıyıp Taşımadığı Belirlenerek Uzman Ziraat Mühendislerinden Alınacak Rapor İle Tanık Sözlerinin Değerlendirilmesi Gereği )
Y8.HDE. 2002/2473KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Hangi Tarihte ve Ne Sebeple Tespit Dışı Bırakıldığı Kadastro Müdürlüğünden Sorulması Tespit Dışı Bırakılma Tarihinden Dava Tarihine Kadar Kazanma Koşullarının Geçip Geçmediği Araştırılması Gereği )
Y20.HDE. 2001/1442KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Hazine Adına Tapulu Olduğunun Anlaşılması )
Y7.HDE. 2004/339KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Hazineye Ait Tapu Kayıtlarının Kapsamı İçinde Kaldığı Ancak Tapu Kayıtlarının Oluşturulduğu Güne Kadar Zilyet Davacı Taraf Yararına Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiği )
Y7.HDE. 2006/23KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Hazineye Ait Tapu Kayıtlarının Kapsamı İçinde Kaldığı Ancak Tapu Kayıtlarının Oluşturulduğu Güne Kadar Zilyet Yararına Gerçekleşmesi )
Y16.HDE. 2013/1462KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Kaçak ve Yitik Kişilerden Kaldığı İddiasıyla - Davada Öncelikle Davalıya Usulüne Uygun Şekilde Dava Dilekçesi Tebliğ Edilerek Taraf Teşkili Tamamlanması Gerektiği )
Y16.HDE. 2013/4048KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Kadastro Tespitinin İptali İle Fen Bilirkişinin Rapor ve Krokisinde Gösterilen Tarla Vasfıyla ve Payları Oranında Davacıların Murisi Mirasçıları Adına ( B ) Harfiyle Gösterilen Bölümün İse Tespit Gibi Davalı Hazine Adına Tescili Gereği )
Y16.HDE. 2010/4941KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Kamu Orta Malı Mera Olmaması - Taşınmazın Öncesinin Kime Ait Olduğu Kimden Kime Kaldığı ve Zilyetliğin Başlangıç Günü Süresi ve Sürdürülüş Biçimi Hakkında Olaylara Dayalı Bilgi Alınması Gerektiği )
Y20.HDE. 2011/3823KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Kayın Gürgen Meşe Ihlamur Cinsi Orman Ağaçlarıyla Kaplı Olduğu ve Bu Bölümün Eski Tarihli Memleket Haritasında da Yeşil Renkli Orman Alanında Gösterildiği - Ormanlık Alanlarda Kazanmayı Sağlayıcı Yasal ve Ekonomik Amacına Uygun Zilyetliğin Sözkonusu Olamayacağı )
Y7.HDE. 2003/3437KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğiyle Kazanıldığı İddiasıyla Tapu Kaydının İptali ile Davacı Adına Tescilinin İstenmesi )
Y7.HDE. 2003/900KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğiyle Kazanıldığı İddiasıyla Tapu Kaydının İptali ile Davacı Adına Tescilinin İstenmesi )
Y8.HDE. 2005/1701KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Kazanılmaya Elverişli Olması ve Tespit Tarihine Kadar Kanunda Belirtilen Koşullar Altında 20 Yıldan Fazla Süre İle Ekonomik Amaca Uygun Olarak Tasarruf Edilmiş Olması Gereği )
Y8.HDE. 2005/6141KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Kesinleşen Orman Kadastrosu Sonucu Orman Sınırları Dışında Kaldığı - Taraflara Tanıklarını Bildirmeleri İçin Süre ve İmkan Tanınması Daha Sonra Yerel Teknik Fotoğrafçı ve Ziraatçı Uzman Bilirkişiler Aracılığı İle Mahallinde Keşif Yapılması Gereği )
Y20.HDE. 2005/8158KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Kesinleşen Orman Tahdidi Dışında Kaldığının Orman Bilirkişi Kurul Raporuyla Belirlendiği - Taşınmazın 1. Derecede Arkeolojik Sit Alanı İçinde Kaldığından Kazanılamayacağı )
YHGKE. 1999/1-568KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Makilik Olarak Tefrik Edildiği Yıldan İtibaren Kadastro Tespitinin Yapıldığı Yıla Kadar Yirmi Yıllık Zilyetlik Süresinin Geçmemiş Olması )
Y20.HDE. 2006/1722KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Mera Niteliğiyle Tespit Edilip Tutanağın Kesinleştiği Orman ve Mer'aların Zilyetliğe Konu Olamayacağı ve Mera Niteliğiyle Sınırlandırılan Taşınmazlar Hakkında Açılacak Davaların 10 Senelik Hak Düşürücü Süreye Tabi Olacağı )
Y16.HDE. 2005/4736KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Mera Olmadığı ve Zilyetlikle Edinilebilecek Yerlerden Olduğu Sonucuna Varılması Halinde Davacı İle İlgili Olarak Kadastro Kanunundaki Sınırlama Yönünden Araştırma Yapılmasının Gerekmesi )
Y17.HDE. 1992/11798KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Mera Vasfında Olması Durumunda Zilyetlikle Kazanılamaması )
Y16.HDE. 1996/3315KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Miras Bırakandan Kalması - Tereke )
Y16.HDE. 2005/8855KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Murisin Ölümünden Sonra Mirasçıları Arasında Taksim Edilip Edilmediği/Taksime Bütün Mirasçıların Katılıp Katılmadığının Araştırılması Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y16.HDE. 2010/2830KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Nazım İmar Planı İçerisine Alındığı - İmar Planı İçerisine Alınma Tarihine Kadar İmar ve İhyanın Tamamlanarak 20 Yıllık Sürenin Geçtiğinin İspatlanamadığı )
Y16.HDE. 2011/3486KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Niteliği Açısından Memleket Haritası ve Hava Fotoğraflarını Çakıştırman Şekilde ve Çekişmeli Taşınmazın Komşu Taşınmazları İle Konumunu İse Çizilecek Yan Kesit Krokisi İle Gösteren Ayrıntılı Rapor Alınması Gerektiği)
Y8.HDE. 2005/6921KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Niteliği Belirlenerek Orman Dışına Çıkarılan Bir Yer İse Çıkarma İşleminin Kesinleştiği Tarihten Tapuya Tescil Edildiği Tarihe Kadar Kazanma Süresi ve Koşullarının Geçip Geçmediğinin Araştırılması Gereği )
Y8.HDE. 2006/694KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Niteliği Üzerinde Sürdürülen Zilyetliğin Başlangıç ve Sürecinin Takdiri Delil Olan Yerel Bilirkişi ve Tanık Sözleri Yanında Hava Fotoğrafları ve Topoğrafik Haritalardan Yararlanmak Suretiyle Belirlenmesi Gereği )
Y7.HDE. 2004/557KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Niteliğinin Araştırılarak Bu Yolla Kazanılmasının Mümkün Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y16.HDE. 2008/3302KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Niteliğinin Doğru Olarak Belirlenmesi Bir Dosyada Verilecek Kararın Diğerini Etkileyecek Durumda Bulunması Nedeniyle Davaya Konu Edilen Taşınmazın Dava Dosyalarının Birleştirilmesinde Zaruret Bulunduğu )
Y8.HDE. 2002/1261KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Niteliğinin Kazanmaya Elverişli Olması - Korunması Zorunlu Kültür Ve Tabiat Varlıkları )
Y8.HDE. 2005/4576KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Nitelik İtibariyle de Kazanmaya Elverişli Olmasının Gerekmesi )
Y7.HDE. 2005/2862KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Orman Alanı Dışına Çıkarıldığı Tespit Edildikten Sonra Yerel Bilirkişi-Tespit Bilirkişisi ve Tanıklar da Dinlendikten Sonra Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y8.HDE. 2004/8364KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Orman Dışına Çıkarıldığı Belirtilmesine Göre Taşınmazın Tümünün Veya Bir Kısmının Çıkarılıp Çıkarılmadığının Belirlenmesi Gereği - Tapu İptali Ve Tescil Talebi )
Y20.HDE. 2005/8228KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Orman Kadastrosu Dışında Kalması Nedeniyle Davacının Talebi İtibari ile Hukuki Yararının Bulunmaması )
Y16.HDE. 2005/9453KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Orman Niteliği Yöntemince Araştırılması Gereği - Kadastro Tespiti )
Y8.HDE. 2005/4308KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Orman Niteliğiyle Tespit Dışı Bırakıldığı Ve Orman İncelemesinin Yapılması Öngörüldüğüne Göre Davanın Orman Genel Müdürlüğüne Yöneltilmesi Gereği )
Y20.HDE. 2002/3235KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Orman Olmadığının Anlaşılması-Zilyetliğin Tespiti Yönünden Tanık Beyanlarına Başvurulması )
Y7.HDE. 2003/3623KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olmadığı Dayanılan Tapu Kaydının Kapsamında Kalmadığı Anlaşıldığı Takdirde Davacı Yararına Kadastro Kanununu 14 Ve 17. Maddesi Hükmünde Öngörülen Koşulların Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması Gereği )
Y20.HDE. 2002/1213KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olmadığının Belirlenmesi Durumunda Zilyetlik Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Belirlenmesi )
Y20.HDE. 2002/3378KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olmadığının Belirlenmesi Durumunda Zilyetlik Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Belirlenmesi )
Y20.HDE. 2008/431KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olması Durumunda Zilyetlik Hükümlerinin Uygulanamaması )
Y8.HDE. 2005/5465KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Yöntemine Uygun Bir Biçimde Araştırılıp Belirlenmesi Gereği )
Y20.HDE. 2015/9639KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğu ve Davalı Yararına 3402 S. K.'nun 14. Md. Hükmünde Yazılı Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Taşınmaz Edinme Koşullarının Oluştuğu - Tapu İptali ve Tescil )
Y16.HDE. 2002/10171KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğun Ve Orman Tahdidi Dışında Kalması - Çalılık Niteliğindeki Taşınmazların Zilyetlikle Kazanılmasının Mümkün Olduğu )
Y8.HDE. 2005/3658KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Öncesi İtibariyle Mer'a Olduğu - Mer'aların Süresi Neye Ulaşırsa Ulaşsın Kazandırıcı Zamanaşımı ve Zilyetlik Yoluyla Edinilemeyeceğinden Tescil Talebinin Reddi Gereği )
Y7.HDE. 2011/1465KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Öncesinin Kamu Malı Niteliğinde Mera Olmadığı - Hazine Tapusunun Oluştuğu Tarihten Önce Zilyet Davacı Mirasçıları Yararına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiğinin Gözetileceği )
Y16.HDE. 2006/6086KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Öncesinin Kime Ait Olduğu Kimden İntikal Ettiği Tarafların Ortak Murisine Ait İse Taksim Yapılıp Yapılmadığı Araştırılması Gereği )
Y20.HDE. 2005/13482KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Öncesinin Ne Olarak Nitelendirildiği Belirlenmeli Eylemli Duruma Göre Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Yerlerden Olup Olmadığı Araştırılması Gereği )
Y17.HDE. 2003/2153KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Öncesinin Ne Olduğu Kimlerin Zilyetlik Ettikleri Zilyetliğin Başlangıç Tarihi Süresi Sürdürülüş Biçiminin Araştırılmasının Gerekmesi )
Y20.HDE. 2005/1077KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Resmi Belge Niteliğindeki Harita ve Fotoğraflarda Orman Olarak Nitelendirildiği/Zilyetlik Yoluyla Edinilemeyeceği - Hazinenin Tapu İptali ve Tescil Davasının Kabulü Gereği )
Y8.HDE. 2007/2273KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Satış ve Teslim Tarihinden Dava Tarihine Kadar 20 Yıldan Fazla Süre Geçtiği - Satış Geçersiz Olsa Bile Davacılar Lehine Kazanma Koşullarının Gerçekleştiği )
Y8.HDE. 2008/2249KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Tamamının İptali ve Tescili Söz Konusu Olmadığından Sözkonusu Parselin Karara Esas Alınan Fenni Bilirkişi Krokisinde Gösterilen Kısmının Hazine Üzerinde Bırakılması Gerektiği )
Y17.HDE. 1992/7338KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Tamamının Zilyetlikle İktisabına Karar Verilemeyeceği )
YHGKE. 2003/20-650KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Tapu Kaydı Kapsamı Dışında Kaldığının Tespiti Halinde Kadastro Yasasının 20. Md. Delaletiyle Aynı Yasanın 14 ve 17. Md. Belirtilen Şartların Araştırılarak Buna Göre Gereğinde Zilyetlikle Edinme Koşullarının Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2008/2329KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Tapuda Kayıtlı Olmadığı - Menkul Mal Hükümlerine Tabi Olduğu Göz Önüne Alındığında Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın Zilyetlik Hükümlerine Göre Çözüleceği )
Y8.HDE. 2005/800KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Tapuda Kayıtlı Olup Olmadığı - Bu Yerde Kadastro Çalışmalarının Yapılıp Yapılmadığı Yapılmış İse Hangi Tarihte Ve Nedenle Tespit Dışı Bırakıldığı Sorulmamasının Hatalı Olduğu )
Y20.HDE. 2001/3703KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Tapuya Kayıtlı Olmaması - Tescil Talebinde Bulunulması )
Y16.HDE. 2005/10831KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Tarım Arazisi Niteliğinde Bulunduğu veya İmar İhyaya Konu Olup Zilyetlikle İktisap Şartlarının Davacı Taraf Yararına Gerçekleştiği Saptandığı Takdirde Tapu Sicil Kadastro ve Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlükleri Nezdinde Soruşturma Yapılması Gereği )
Y8.HDE. 2005/4137KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Tarım Yapılmaya Elverişli Olmayıp Tarıma Elverişli Hale Getirmek İçin Oldukça Fazla Masraf ve Emek Sarfetmek Gerektiği - Tescil Talebinin Reddi Gereği )
Y8.HDE. 2002/7449KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Taşlık ve Hali Arazi Olması Nedeniyle Tespit Dışı Bırakılması - Taşınmazın Niteliği Kesin Olarak Belirlenip Kazanma Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Gözönünde Tutulması Gereği )
Y7.HDE. 2005/3995KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Temyize Konu Bölümleri Üzerinde Sürdürülen Zilyetlik İktisap Sağlayan Zilyetlik Niteliğinde Olması ve Şartların Gerçekleşmesi Nedeniyle Talebin Kabulü Gereği )
Y7.HDE. 2008/5966KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Tesbitte Türünün Ham Toprak Olarak Nitelendiği Gözönüne Alınarak Taşınmazın Fiziksel Yapısı Meyil Durumu Taşınmazda Toprak ya da Taş Unsurundan Hangisinin Galip Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2005/11652KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Tescile Tabi Yerlerden Olması Zilyedin Zilyetliğinin Aralıksız Çekişmesiz ve Malik Sıfatıyla Olmak Üzere 20 Yıla Ulaşması Gereği )
Y8.HDE. 2004/4959KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Tespit Dışı Bırakılan Yerlerden Olması - Sınırları İçinde Bulunduğu Belediyeye Davanın Yöneltilmesi Gereği )
Y8.HDE. 2007/4167KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Tespit Dışı Bırakıldığı Tarihten İmar Planı İçerisine Alındığı Tarihe Kadar Süre ve Koşulların Gerçekleşmediği - İmar Planı İçerisindeki Yerlerin İmar İhya Yoluyla Kazanılamayacağı )
Y20.HDE. 2005/699KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Tespit Dışı Bırakılma İşleminin Kesinleşmesinden Orman Kadastrosu Yapılıp Kesinleştiği Tarihe Kadar Orman Olduğunun Kabulü Zorunlu Olduğundan Bu Süredeki Zilyetliğe Dayanılamayacağı )
Y8.HDE. 2003/4061KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Tespit Dışı Bırakılma Tarihi Nazara Alındığında Davanın Açıldığı Tarih İtibariyle Kazanma Süresi ve Koşullarının Oluşmadığı - Davanın Reddi Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/457KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Tespit Dışı Bırakılma Tarihinin Belirlenmesine Çalışılıp Taşınmazın Sınırında Yer Alan Parsellere Ait Kadastro Tutanakları İle Mevcutsa Dayanak Kayıtların Getirtilip Yerlerine Uygulanması Gereği )
Y17.HDE. 2005/10513KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Tümünde Davalıların Tespit Gününe Kadar 20 Yılı Aşkın Süre İle Zilyet Olduğu - Tespit Tarihi de Nazara Alınarak Kayıt Miktarına İlaveten 100 Dönümlük Yerin Davalı Taraf Adına Tesciline Karar Verilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
Y8.HDE. 2006/3802KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Uzun Zamandan Beri Tarımsal Amaçla Kullanılmadığı Ardıç Ağaçları ve Yaban Otlarıyla Örtülü Haliyle Tarımsal Faaliyetlere Uygun Görülmediği Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Yerlerden Olup İktisap Edilemeyeceği )
Y20.HDE. 2002/9196KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Yörede Orman Kadastrosunun Yapılıp Kesinleştiği Güne Kadar Orman Sayılacağı - Ancak Orman Kadastrosunun Sınırları Dışında Bırakılması Halinde Sözkonusu Olacağı )
Y20.HDE. 2011/8197KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Zilyetlikle Kazanılacak Yerlerden Olmadığı - Taşınmazın "Herhangi Bir Sebeple Orman Kadastro Sınırı Dışında Kalmış Orman" Olması Sebebiyle Orman Yönetimince Orman Sınırı İçine Alınabileceği)
Y20.HDE. 2005/2311KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Ziraat Uzmanı Bilirkişi Tarafından Bildirilen Eğimi Bitki Örtüsü ve Toprak Yapısına Göre Davacı Tarafından İmar İhyasının Tamamlandığından Edinilemeyeceği - Tespite İtiraz )
Y17.HDE. 2003/4272KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazlar Arasındaki Ortak Sınırın Kesin Olarak Saptanamaması Ve Aralarında Ayırıcı Doğal Ve Değişmez Sınırlar Olmaması Nedeniyle Reddi Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz Davası )
Y7.HDE. 2005/1502KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazlar Tapuda Kayıtlı Olmadığından Menkul Mal Hükümlerine Tabi Olduğu - Zilyetlikte İyi Niyetin Koşul Olmadığı )
Y7.HDE. 2003/3655KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazlar Üzerinde Davacıların Zilyet Bulundukları Ve Çekişmeli Taşınmazların Milli Tabiat Parkı Sınırları İçinde Kaldığı Belirlendiğinden Kazanılamayacağı )
Y7.HDE. 2009/1902KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazlar Üzerinde Davacının Ekonomik Amaca Uygun Zilyetliği Bulunmadığı Gibi Taşınmazlar Üzerinde Kadastro Kanununun 14. Maddesi Hükmünde Öngörülen Koşulların da Oluşmadığı )
Y16.HDE. 2006/4921KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazların Başında İcra Edilecek Keşif Sırasında Davacıların Dayanağını Oluşturan Dava Dosyaları İlam Fotokopileri Tapu Kaydı ve Tedavülleri Ayrı Ayrı Okunup Zeminde Yerel Bilirkişilere Tek Tek Göstertilmesi Gereği )
Y8.HDE. 2005/3672KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazların Devlet Ormanı Dışında Kalan Bir Yer İse TMK.nun 713/1 3402 Sayılı Kanunun 14 ve 17.Maddelerinde Açıklanan Tüm Olumlu-Olumsuz Koşulların Araştırılıp Belirlenmesi Gereği )
Y7.HDE. 2005/292KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazların Fiziki Yapısı Öncesinin Kamu Malı Niteliğinde Mera Olup Olmadığı Mera Olmadığı Takdirde Kime Ait Olduğu Kime Geçtiği ve Zilyetlik Süreleri Tespit Edilmesi Gereği )
Y17.HDE. 2003/7226KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazların Kaçak Ve Yitik Kişilerden Kalıp Kalmadığı Mercileri Nezdinde Araştırılması Gereği - Tespite İtiraz )
Y20.HDE. 2005/7170KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazların Kısmen Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğunun Anlaşıldığı - Adına Tescil Kararı Verilen Kişiler Yararına Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Taşınmaz Edinme Koşullarının Oluştuğu )
Y17.HDE. 2005/9186KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazların Mera Olup Olmadığı Değilse Zilyetlikle Kazanma Koşullarının Oluşup Oluşmadığı Ayrıntılı Şekilde Araştırılması Gereği )
Y20.HDE. 2010/6610KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazların Öncesinin Orman Olduğu Anlaşıldığından Mahkemece Davacı Gerçek Kişilerin Davasının Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2006/6258KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşlık ve Ekilemez Arazinin İmar İhya ve Zilyetlikle Kazanılabilmesi İçin 3402 Sayılı Yasa'nın 17. Maddesindeki Tüm Olumlu Koşulların Gerçekleşmesi ve Olumsuz Koşulların Araştırılması Gereği )
Y16.HDE. 2006/3389KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Teknik Bilirkişiden Uygulanan Kayıtların Kapsamını Belirten Sınırlara Göre Arazinin Konumunu Gösteren ve Keşfi Takibe İmkan Veren Kroki Alınmalı Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y8.HDE. 2005/4644KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tepit Dışı Bırakılan Yerin Tescili Talebi - Yol Meydan Sokak Gibi Yerler Bu Nitelikleri Değiştirilmedikçe Zilyetlikle İktisap Edilemeyeceği )
Y17.HDE. 2005/12567KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Terekenin Doğrudan Mirasçılara İntikali Kural Olduğundan Satın Alma İddiasında Bulunanın Bunu İspatlamasının Gerekmesi-Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İddiasında Bulunan Tarafın İspat Yükünün Sahibi Olması )
Y7.HDE. 2003/3349KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Terekeye Dahil Bir Taşınmazın Satışının Geçerli Olabilmesi İçin Tüm Mirasçıların Satışa Muvafakat Etmeleri Gereği )
Y7.HDE. 2005/1734KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tesbit Gününe Kadar İktisap Sağlayan 20 Yıllık Sürenin Geçmediği Sözü Edilen Bölüm Üzerinde Davalılar Yararına Öngörülen Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle Taşınmaz Edinme Koşullarının Davalılar Yararına Gerçekleşmediği - Reddi Gereği )
Y7.HDE. 2005/298KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tesbit İstemi - Davalı Tarafın Tutunduğu Senedin Sahte Olduğu Adli Tıp Meclisi Başkanlığından İhtihsal Edilen Raporla Belirlendiği/Hukuken Davalı Tarafın Tutunduğu Senede Değer Verilemeyeceği )
Y7.HDE. 2005/1735KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tesbit Tarihi ve Keşfin Yapıldığı Tarih İle Yerel Bilirkişinin Doğum Tarihi Esas Alınarak Davalıların Taşınmaz Üzerinde Tesbit Gününe Kadar İktisap Sağlayan Süreye Ulaşan 20 Yıllık Zilyetliğinin Bulunduğunun Duraksamasız Belirlenmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2004/310KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tesbite Bu Gerekçeye Dayanarak İtiraz Edilmesi Durumunda Mahkemenin Bu Durumun Sağlanıp Sağlanmadığı Konusunda Araştırma Yapmasının Gerekmesi )
Y8.HDE. 2012/10781KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Davası - Belgesizden Edinilen Taşınmazlara Ait Kadastro Tutanakları İle Tapu Kayıtlarının Tapu Sicil Müdürlüğü'nden Zilyetliğe Ait Tescil Davalarına İlişkin Dosyaların Ait Olduğu Mahkemelerden Getirtilerek Miktar Sınırlamalarının Araştırılacağı )
Y8.HDE. 2005/7479KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Davası - Davanın Açıldığı Tarihe Kadar 10 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Geçmesi Nedeniyle Mahkemece Bu Taşınmaz Bölümleri Hakkındaki Mer'a Sınırlandırmasının İptaline İlişkin Davanın Reddi Gereği )
Y8.HDE. 2005/3811KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Davası - Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğiyle Edinilmesi Mümkün Bulunmayan Yerlerden Olduğu - Hazinenin Davasının Kabulü Gereği )
Y8.HDE. 2009/5194KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Davası - Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmazla İlgili Olarak İştirakçilerden Biri Tek Başına Kendi Adına Dava Açamayacağı )
Y8.HDE. 2005/975KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Davası - Hazine ve İlgili Kamu Tüzel Kişileri Bu Tür Davalarda Kanuni Hasım Durumunda Bulunduklarından Harç ve Her Türlü Yargılama Giderleriyle Sorumlu Tutulamayacakları )
Y8.HDE. 2004/7324KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Davası - Kabulü İçin Tespit Dışı Bırakma Tarihinden Dava Tarihine Kadar 20 Yıllık Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı Süresinin Geçmiş Olması Gereği )
Y8.HDE. 2007/5415KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Davası - Kadastro Tutanağı Düzenlenmiş Ancak Kadastrosu Tamamlanmamış Taşınmazlara İlişkin Uyuşmazlıklara Bakmak Kadastro Mahkemesinin Görevine Gireceği )
Y4.HDE. 2004/10375KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Davası - Mahkeme Çevre Yerler İle İlgili Kabul Kararlarının Onandığını Gerekçe Göstererek Davayı Ret Etmiş İse de Her Davanın Kendi Koşullarında Değerlendirileceği Gözetilerek Bir Karar Verileceği )
Y20.HDE. 2005/1492KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Davası - Nizadan Kasıt Yargı Kararıyla Kesinleşen ve Davacı Aleyhine Hüküm Yaratan Bir Kararın Mevcut Olması Gereği )
Y8.HDE. 2013/11010KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Davası - Son İlan Tarihinden İtibaren Üç Aylık Yasal Süre Beklenilmeli İtiraz Yoluyla Katılmak İsteyenlerin Durumları Değerlendirilmeli Ondan Sonra Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/2849KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Davası - Taşınmazın Bulunduğu Köyde Kadastro Çalışmalarının Yapıldığı Krokide Yeşile Taralı Gösterilen Taşınmaz Bölümünün Paftasında Yol Olarak Gösterilen Kısımda Kaldığının Belirlendiği/Reddi Gereği )
Y8.HDE. 2003/3978KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Davası - Taşınmazın Irmağın Etkisinden Kurtulduğu Kesin Olarak Belirlenmediğine Göre Böyle Bir Yer Zilyetlikle Kazanılamayacağı )
YHGKE. 2000/7-70KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Davası )
Y8.HDE. 2008/3474KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Davasının Hazine ve İlgili Kamu Tüzel Kişiliklerine Karşı Açılacağı )
Y14.HDE. 2007/10514KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Davasının Süre Yönünden Reddedilmesi Halinde Aynı Yerle İlgili Olarak Açılacak İkinci Davanın İlk Kararın Kesinleşmesinden İtibaren Taşınmaz Üzerindeki Zilyetliğin 20 Yıl Sürmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2001/8411KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İsteği - Tespit Dışı Bırakılan Bir Yerin Tapuya Tescil Edilebilmesi İçin Tespit Dışı Bırakıldığı Tarihten Dava Tarihine Kadar 20 Yıldan Fazla Süre İle Tasarruf Edilmiş Olması Gerektiği )
Y8.HDE. 2012/796KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - “Davanın Yenileninceye Kadar İşlemden Kaldırılmasına Yönelik Kararın Kaldırılmasına" Karar Verildiği/Davanın Açılmamış Sayılması Şeklindeki Mahkeme Kararının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y20.HDE. 2012/2008KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Adına Tescil Kararı Verilecek Kişi ya da Kişiler İle Diğer Mirasçılar ve Onların Miras Bırakanları Yönünden Aynı Çalışma Alanı İçerisinde Belgesizden Zilyetliğe Dayalı Olarak Tespit ve Tescil Edilen Taşınmaz Olup Olmadığının Belirlenmesi Gereği )
YHGKE. 2007/8-849KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Aynı Zamanda İmar-İhya İstemini de Kapsayacağında Kuşku ve Duraksamaya Yer Olmadığı )
Y8.HDE. 2009/4538KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Beyanlar Arasında Çelişki Olduğu Takdirde Giderilmeye Çalışılması Uyuşmazlığın Niteliğine Göre TMK'nın 713/4. Md. Belirtilen İlanların Yapılması ve Üç Aylık Sürenin Beklenilmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2010/626KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Çekişmeli Parselleri Dıştan Çevreleyen Tüm Komşu Parsellerin Kadastro Tespit Tutanaklarının Onaylı Suretleri ve Dayanaklarını Oluşturan Kayıtların Getirtilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2012/14553KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Dava Konusu Yerin Yayla Olarak Maruf ve Meşhur Yerlerden Olan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Kamunun Yararlandığı Yayla Niteliğindeki Kamu Mallarından Bulunduğu/Özel Mülkiyete Konu Edilemeyeceği )
Y8.HDE. 2005/6689KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Dava Konusu Yerin Ziraata Elverişli Olmayan Üzerinde Ziraat Yapılmayan Yerlerden Olması/Zilyetlikle Kazanma Koşulları Oluşmadığından Reddi Gereği )
Y16.HDE. 2011/447KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Davacı Yargılamanın Devamı Sırasında Vefat Ettiğinden Davacı Mirasçıları Davaya Dahil Edilerek Taraf Teşkili Sağlanması Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/6499KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Davacının 1967 Tarihinden Beri Taşınmazı Kullandığı Şeklindeki Beyanlarına Değer Verilemeyeceğinden Reddi Gereği )
Y16.HDE. 2013/12975KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Davacının Bildirdiği ve Mahkemece Belirlenmiş Bulunan Yerel Bilirkişiler Yanında Davalılara da Tanık ve Delillerini Bildirmek İçin Süre ve İmkan Tanınmalı ve Ondan Sonra Mahallinde Yerel Bilirkişiler ve Taraf Tanıkları Huzuruyla Keşif Yapılması Gerektiği )
Y8.HDE. 2004/8674KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Davacının Dayanak Tapusunun Dava Konusu Yere Uymadığı ve Kazanmayı Sağlayan Zilyetliğinin Bulunmadığından Davanın Reddi Gereği )
Y8.HDE. 2012/1067KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Davalı Hazine ve İlgili Kamu Tüzel Kişisi Aynı Maddenin 3. Fıkrası Uyarınca Yasal Hasım Durumunda Olup Her Türlü Yargılama Giderleri Harç ve Vekalet Ücretiyle Sorumlu Tutulamayacağı )
Y8.HDE. 2012/1814KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Davaya Konu Taşınmazlar Üzerinde Ne Zamandan Bu Yana Ekonomik Amaca Uygun Zilyetliğin Bulunduğu ve Tasarruf Edildiğinin Taşınmazların Sulu mu Yoksa Kuru Tarım Arazisi mi Olduğunun Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2012/10754KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - İl Müdürlüğü'nden Getirtilecek Paftalara Göre Davaya Konu Yerin Tarım Arazisi Niteliğinde Bulunup Bulunmadığı ve Hangi Nitelikte Görüldüğünün Hiçbir Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Saptanması Gerektiği )
Y16.HDE. 2014/11882KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Kadastro Mahkemesi'nin Kadastroya Özgü Olarak Veraset Uyuşmazlıklarını Çözme ve Veraset İlamı Düzenleme Yetkisi Bulunmakta İse de Ayakta Olan Diğer Veraset İlamlarını İptal Yetkisi Bulunmadığı )
Y8.HDE. 2012/999KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Kadastro Tutanağı Düzenlenmeyen Bu Yerle İlgili Olarak Kadastroya Tabi Olması Yolunda Herhangi Bir İddia Vaki Olmamış ve Dava Tarihine Kadar Geçen Süre İçerisinde Hak Arama Yoluna Başvurulmadığından Reddi Gereği )
Y8.HDE. 2010/6431KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Kadastro Tutanakları ve Ekleriyle Tapu Kayıtlarının Tapu Sicil Müdürlüğünden Zilyetliğe Dayalı Olarak Açılan Tescil Dosyalarının İse Bulundukları Mahkemelerden Getirtilerek Miktar Sınırlaması Yönünde Göz Önünde Tutulması Gerektiği )
Y20.HDE. 2012/8492KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Mülk Edinme İçin 20 Yıllık Zilyetlik Süresinin Dolmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
Y16.HDE. 2010/4684KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Keşifte Davalı Dayanağı Senedin Sıhhati ve Hukuki Değerinin Tayin ve Tespiti İçin Senette İmzası Bulunan Azalar ve Senedi Tasdik Eden Muhtar Tanık Sıfatıyla Dinlenmeli Senette Yazılı Sınırlar Yerel Bilirkişilere Tek Tek Okunarak Zeminde Göstertilmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2010/1629KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Komşu Köylerde İkamet Eden Yerel Bilirkişilerle ve Taraf Tanıkları Tespit Bilirkişileri Sağ Olan Belirtmelik Bilirkişileri ve 3 Kişilik Ziraat Mühendisleri Kurulu Huzuruyla Keşif İcra Edilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2011/4322KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Köprünün Hangi Tarihte İnşa Edildiğinin Sorularak Seddenin Yapım Tarihi İle Dava Tarihi Arasında 20 Yıllık Sürenin Bulunup Bulunmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2011/6621KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Mera Norm Kararına Göre Tahsis Edilen Meranın Menşei Norm Kararından Araştırılarak Tahsisin Mevcut Kadim Meradan mı Yoksa 4342 S.K'nun 5. Md.sinde Belirtilen Yerlerden mi Yapıldığının Tahkik ve Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2011/6412KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Miktar Araştırması Yapılması Gerektiğinden Bu Kimselerin Belgesizden Taşınmaz Edinip Edinmedikleri Hususunun Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinden Zilyetliğe Dayalı Tescil Davası Açıp Açmadıklarının Araştırılması Gerektiği )
YHGKE. 2006/20-744KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Orman İçi Açıklık Olduğu Saptanan Taşınmazın Özel Mülke Konu Olamayacağı )
Y7.HDE. 2011/2580KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Öncelikle Davacı Adına Aynı Çalışma Alanı İçinde Belgesizden Ne Kadar Yer Yazıldığının Kadastro Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğü'nden Ayrı Ayrı Sorularak Saptanması Gerektiği )
Y16.HDE. 2009/6841KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Öncelikle Hazine Tapusunun Dayanağı Olan Belirtmelik Tutanağı ve Haritası İle Davalı Tapusunun Dayanağı Tescil İlamı İle Varsa Haritası Getirtilerek Mahallinde Keşif Yapılması Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/6262KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Şahitler Davacıların Taşınmazın Üzerindeki Zilyetlik Süresinin 20 Yılı Aştığını Beyan Ettiği/Davanın Kabulü Gerektiği )
Y8.HDE. 2012/3073KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Taraflara Delillerinin Bildirilmesi İçin Süre Verilmesi ve Bildirildiği Takdirde Taraf Delillerinin Toplanılması Gerektiği )
Y8.HDE. 2012/1000KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Tarafların Tanık ve Tüm Delillerini Sunmaları İçin Kendilerine Süre ve İmkan Tanınması ve Yerel Bilirkişi ve Tanıkların Aynı Yasanın 243 ve 244. Md. Gereğince Davetiye İle Çağırılıp Keşifte Dinlenmelerinin Sağlanması Gerektiği )
Y8.HDE. 2012/502KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Taşınmazı Kumsal Gösteren Paftanın Hangi Tarihte Düzenlendiğinin Kadastro Müdürlüğünden Sorulması ve Daha Önce Götürülmeyen Uzman Bilirkişi Başka Bir Ziraat Mühendisinden Bu Konuda Gerekçeli ve Denetime Açık Rapor İstenmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/7501KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Taşınmazın Bulunduğu Yerde Yapılan Orman Kadastrosunda Taşınmaz Tahdit Dışında Kaldığına Göre Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Edinilebilmesi Bu Tarihten Sonra Olanaklı Hale Geldiği )
Y8.HDE. 2004/8908KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Taşınmazın Güneyinde Karayolu Bulunduğu/Karayolunun Kamulaştırılmasına İlişkin Evraklar Dosyada Bulunmasına Rağmen Mahallinde Uygulanmamasının İsabetsiz Olduğu )
Y20.HDE. 2005/8541KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Taşınmazın Orman Kadastro Haritasında Orman Sınır Noktalarına Göre Orman Sınırı İçinde İken Hazine Adına Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Ancak Tüm Yönleri Orman İle Çevrili Orman Vasfını Kaybetmeyen Yerlerden Olduğundan Davanın Kabulü Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/1335KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Taşınmazın Öncesi İtibariyle Koşullarına Uygun Olarak Tasarruf Edilip Edilmediği Tasarruf Edilen Bir Yer İse Ziraatçı Uzman Bilirkişinin Raporundaki Açıklamalar Karşısında Terk Edilip Edilmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2006/11077KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Üç Tarafı Ormanla Çevrili Bulunan ve Orman Bütünlüğünü Bozan Yüksek Eğimli Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Bir Yerin Zilyetlikle Kazanılamayacağı )
Y20.HDE. 2005/9439KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Yapılacak Keşifte Tarım Uzman Bilirkişi Olarak Ziraat Mühendisine İnceleme Yaptırılıp Zilyetlikle Kazanılabilecek Kültür Arazisi Olup Olmadığı Belirlenip Bu Yolda Rapor Alınması Gerektiği )
Y7.HDE. 2011/25KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Yöreyi İyi Bilen Elverdiğince Yaşlı Yansız Yerel ve Uzman Bilirkişi Fen Elemanı Uzman Ziraatçi Bilirkişi ve Tespit Tutanağı Bilirkişilerinin Tümü ve Tanıklar Hazır Olduğu Halde Taşınmaz Başında Yeniden Keşif Yapılması Gerektiği)
Y8.HDE. 2003/2343KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Kararı Verilebilmesi İçin Diğer Kazanma Koşulları Yanında Taşınmazın Niteliği İtibariyle Özel Mülkiyet Şeklinde Tescile Elverişli Yerlerden Olması Gereği )
Y8.HDE. 2005/733KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Konusu Taşınmaz Dava Tarihinden Geriye Doğru 20 Yıldan Fazla Süre İle Koşullarına Uygun Olarak Zilyet ve Tasarruf Edilmesine Göre Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verilmiş Olmasında Herhangi Bir İsabetsizlik Görülmediği )
Y8.HDE. 2005/3835KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Konusu Taşınmazın İçinden DSİ Sulama Kanalı Geçmesine Göre Tapusuz Taşınmazın Davanın İlgisi Yönünden DSİ Genel Müdürlüğüne Yöneltilmesi Gereği )
Y20.HDE. 2003/3676KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Koşulları Oluşmuş Davada Zilyetliğin Tespiti Davası Açılamayacağı - Eda Davası Açılabilecek Hallerde Tespit Davası Açılamayacağı )
Y20.HDE. 2008/13895KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - 20 Yıl Süreyle Zilyetlik Sürdürülen Yerler Hakkında Kazandırıcı Zilyetlik Nedeniyle Tescil İstenebileceği/Bu Nevi Davalarda Öncelikle Taşınmazın Orman Niteliği Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/2973KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - 26.07.1972 Tarihinden Sonra Satıcılar Adına Kadastro Yolu İle Veya Açılan Dava Sonunda Tescil Edilmiş Taşınmaz Veya Taşınmazlar Var İse Bunların Miktarlarının Ve Çalışma Alanlarının Belirlenmesi Gereği )
Y20.HDE. 2008/2973KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Bilirkişi Raporunda %40 Eğimli Olduğu Belirtildiğine Göre Hem Toprak Muhafaza Karakteri Taşıması Hem de Kadastro Dışında Kalmış Orman Olması Nedeniyle Zilyetlikle Kazanılamayacağı )
YHGKE. 2006/20-141KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Bilirkişiler Aracılığıyla Yeniden Yapılacak Keşifte Tutanaklardaki Orman Sınır Noktaları Arazide Birer Birer Bulunup Ölçülerek Yöntemince Zemine Uygulanması Gereği )
Y8.HDE. 2003/4040KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Bu Tür Davalar Başarıya Ulaşsa Dahi Hazine İle Orman İdaresi Avukatlık Ücreti ve Yargılama Giderleri İle Sorumlu Tutulamayacağı )
Y8.HDE. 2005/3115KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Bu Tür Uyuşmazlıklarda Taşınmazın Sınırlandırmadan Önce Mer'a Niteliğinde Olup Olmadığı Mer'a Olmayan Bir Yer İse Kazanma Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2004/14620KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Çekişmeli Parsellerin Tarım Arazisi Olduğu Taşınmazlar Üzerindeki Zilyetliğin Tespit Tarihine Kadar Çekişmesiz Aralıksız ve Malik Sıfatıyla 20 Yılı Aşan Bir Süre Devam Ettiğinden Kabulü Gereği )
YHGKE. 2005/8-22KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Dava Dışı Ortaklar Bulunduğundan Davaya Katılmayan Ortakların Olurlarının Alınması ya da Miras Şirketine Atanacak Temsilci Aracılığıyla Davanın Sürdürülmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/5977KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Dava Konusu Taşınmazda Bir Hakkının Bulunmadığı ve Kazanma Koşullarının Oluştuğu Kanıtlandığına Göre Davanın Kabulü Gereği )
Y8.HDE. 2005/5940KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Dava Konusu Taşınmazın Devletçe Sulanan Yerlerden Olup Olmadığının Özel İdare Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Müdürlüğünden Sorulup Belirlenmesi Gereği )
Y8.HDE. 2005/4785KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Dava Konusu Taşınmazın Kadim Yol Olduğunu Açıklanarak Reddine Karar Verilmesi İsabetli Olduğu )
Y8.HDE. 2007/4985KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Dava Konusu Yerin Mer'a Niteliğiyle Hazine Adına Özel Mülkiyete Konu Olabilecek Biçimde Tescile Karar Verilmesi Kanuna Aykırı Olduğu/Bu Husus Kamu Düzeniyle İlgili Olup Mahkemece Kendiliğinden Gözetilmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2006/4968KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Davacı Hukuki Niteliği Tartışmalı Tapu Kaydına Asliye Hukuk Mahkemesi İlamına ve Zilyetliğe Dayandığına Göre Mahallinde Keşif Yapılıp Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
Y8.HDE. 2003/3817KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Davacıdan Başka Mirascıların Bulunduğu Takdirde Onların da Açılmış Bulunan Davaya Olurlarının Alınmak Suretiyle Katılmalarının Sağlanması Gerektiği )
Y8.HDE. 2003/8066KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Davacının Taşınmaz İçin Gösterdiği Sınırlar İle Yerel Bilirkişinin Açıkladığı Sınırların Birbirleri İle Çelişkili Olması )
Y8.HDE. 2004/4749KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Davacının Ve Satıcısının Belgesizden Taşınmaz Edinip Edinmediğinin Tapu Sicil Kadastro Ve Özel İdare Müdürlüğünden Ve Tescile Dayalı Dava Açıp Açmadıklarının O Yer Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüğünden Sorulup Belirlenmesi Gereği )
Y16.HDE. 2004/14127KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Davalı Tarafın Dayanağını Oluşturan Vergi Kaydının Bu Yere Ait Olup Zilyetlikle Mülk Edinme Şartlarının Adına Tescil Kararı Verilenler Yararına Gerçekleşmesi Nedeniyle Kabulü Gereği )
Y8.HDE. 2005/999KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Davalının Bu Yeri Satın ve Devraldığı Kanıtlanmadığı/Mahkemece Toplanan Deliller Gözönünde Tutularak Yazılı Gerekçe İle Davanın Kabulüne Karar Verilmiş Olmasında Herhangi Bir İsabetsizlik Görülmediği )
Y16.HDE. 2007/188KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Davanın Dayandığı Tapu Kaydı Uygulanmalı Taşınmazın Geçmişte Ne Durumda Olduğu Davacının Babasına Ait İse Ölümden Sonra Taksim Edilip Edilmediğinin Araştırılması Gereği )
YHGKE. 2008/20-487KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Davaya Katılan ve Davacı Vekili İle Aynı Soyadı Taşıyanın İddiasına Karşı Koymayan Davacının Gerçek Zilyet ve Malik Olmadığı/Davanın Reddi Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/8016KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Davaya Konu Taşınmazların Öncesi Orman Olup Bu Niteliğini Koruduğu Sıradaki Zilyetliğe Değer Verilemeyeceği )
Y8.HDE. 2003/4404KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Diğer Kazanma Koşulları Yanında Taşınmazın Niteliği İtibariyle Özel Mülkiyete ve Kazandırıcı Zamanaşımı ve Zilyetlik Yoluyla Edinilmeye Elverişli Yerlerden Olması Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/5738KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Ekilemez Arazi Niteliği İle Tespit Dışı Bırakılan Yerler İmar Ve İhya Edilmedikçe Kazanılamayacağı - Bu Gibi Yerlerde Ağıl Kümes Gibi Tesisler Yapılması İhya Sayılmayacağı )
Y17.HDE. 2005/4664KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Eylemli Durumda Sınırlarda Orman ve Mer'a Olmamasına Komşu Bir Kısım Parsellere Yönelik Davaların Reddine Karar Verilip Verilen Kararların Kesinleştiklerinden Temyiz İtirazlarının Reddi Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/763KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Fen Memuru Bilirkişilerin Raporuna Göre Taşınmaz Keban Barajı Gölüne Sınır Olarak Bulunduğu/Taşınmazın Bu Haliyle Tarıma Elverişli Olup Olmadığının Belirlenmesi Gereği )
Y20.HDE. 2005/1301KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Gerçek Kişiler Yanında Eklemeli Zilyetler Yönünden De Tapu Sicil Ve Kadastro Müdürlükleri İle Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğünden Senetsiz Belgesiz Araştırması Yapılması Gereği )
Y8.HDE. 2008/1886KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Görevsizlik Kararı Verilmesi Üzerine Davacı Tarafından Kararın Kesinleşme Tarihinden İtibaren On Gün İçerisinde Yeniden Dilekçe Verilmesi veya Yeniden Çağrı Kağıdı Tebliğ Ettirilmesinin Zorunlu Olduğu )
Y8.HDE. 2005/2607KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Hali Boş Arazi Niteliğiyle Tespit Dışı Bırakılan Tescil Konusu Taşınmazın 8-9 Yıl Önce Sürülüp İşlenmeye Başlandığı Ve Üzerinde Mer'a Karakterli Bitki Ve Otların Bulunmasına Göre Reddinin Doğru Olduğu )
Y20.HDE. 2007/8538KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Hazine Adına Orman Rejimi Dışına Çıkartılan Yerlerin de "Kanunları Uyarınca Devlete Kalan Taşınmaz Mallar" Olduğu ve Çıkarma Tarihinden İtibaren Kamu Hizmetine Tahsis Edildiğinden Zilyetlikle Kazanılamayacağı )
Y8.HDE. 2005/7464KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Hazine Kanuni Hasım Durumunda Olup Davanın Bu Nedenle Diğer Kamu Tüzel Kişileri Yanında Hazine'ye de Yöneltilmesinin Zorunlu Olduğu )
Y8.HDE. 2002/1686KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Hükmün Kesinleştiği Tarihten Davanın Açıldığı Tarihe Kadar Kazanmayı Sağlayan 20 Yıllık Süre Geçmediğinden Davanın Reddi Gereği )
Y8.HDE. 2005/3794KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - İmar ve İhya Olgusunun Tamamlandığı Tarihten Dava Tarihine Kadar Davacılar Tarafından Koşullarına Uygun Bir Şekilde ve Tarla Olarak Kullanılmak Suretiyle Tasarruf Edildiğinden Kabulü Gereği )
Y8.HDE. 2005/1975KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - İsteği Yerinde Görülmemesi Halinde Satış Bedelinin Ve Yetiştirilen Ağaç Bedellerinin Tahsili İstemi )
Y8.HDE. 2004/4905KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Kabulüne Karar Verilen Taşınmazın Sınırları Yerel Bilirkişiler Tarafından Belirlendiği Halde Hüküm Fıkrasında Bu Taşınmazlara İlişkin Sınırların Yer Almamasının Doğru Olmadığı )
Y7.HDE. 2005/1577KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Kadastro Komisyonunca Oluşturulan Kararın Tebliğinin Kime Yapıldığı Muhatabın Kim Olduğu Anlaşılamadığından Tebligatın Kanuna Aykırı Olduğu )
Y16.HDE. 2008/4936KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Kadastro Mahkemesinin Yerel ve Teknik Bilirkişiler İle Tanık Giderleri Kalemler Halinde Gösterilmeyen Süre Verilmesine İlişkin Kararı Yasaya Uygun Olmadığı )
Y8.HDE. 2005/6987KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Kadastro Tespitinde Tespit Dışı Bırakılmasından İtibaren de Dava Tarihine Kadar Muris ve Davacı Tarafından Zilyet ve Tasarruf Edildiği ve Edinme Koşullarının Davacı Yararına Oluştuğu )
Y20.HDE. 2006/16690KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Kadastro Tutanağının Düzenlenmesi Nedeniyle Dava Kadastro Tespitine İtiraza Dönüştüğü/Kadastro Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y17.HDE. 2005/11602KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Kadastro Yasasının 13/B-B Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Değerlendirilmesi Yapılmalı Komşu Parsellerin Kadastro Tutanakları ve Dayanakları Olan Kayıtlar Getirtilip Uygulamasının Yapılması Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/2398KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Kanal Yapım Tarihine Kadar Davacının Dava Konusu Taşınmazı Koşullarına Uygun Olarak Tasarruf Ettiği Belirlendiğine Göre Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Olduğu )
Y8.HDE. 2005/2085KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Kıyı Kenar Çizgisinde Kalan Kamunun Yararlandığı Sahil Şeridi İçerisindeki Bir Yerin Özel Mülkiyet Şeklinde Kazanılması Ve Tescilinin Mümkün Olup Olmadığının Tartışılıp Değerlendirilmesi Gereği )
Y7.HDE. 2006/850KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Kural Olarak Koşullar Gerçekleşmişse Dere Yataklarının da Zilyetlikle Kazanılabildiği )
Y16.HDE. 2004/12466KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Mahallinde Keşif İcra Edilip Keşif Sırasında Dinlenecek Bilirkişi ve Tanıklardan ve Satış Senetlerinde İsimleri Yazılı Satıcılardan Taşınmazın Kime Satıldığı Bedelinin Kim Tarafından Ödendiğinin Tespiti Gereği )
Y7.HDE. 2005/413KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Mahallinde Yeniden Keşif Yapılarak Uzman Bilirkişilere Düzenlettirilecek Rapor ve Eki Haritada Dava Konusu Taşınmaz Üzerindeki Muhtesatların Taşınmaz Üzerindeki Dağılım Durumu ve Konumunun Belirlenmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2003/7846KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Mer'alık İddiaları Karşısında Mer'adan Yararı Bulunmayan Komşu Köyler Halkı Arasından Seçilecek Yerel Bilirkişi Ve Tanıkların Dinlenmeleri Gereği )
Y8.HDE. 2003/6979KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Mer'aya İlişkin Uyuşmazlıklarda Yerel Bilirkişi Ve Tanıkların Komşu Köyler Halkı Arasından Seçilip Dinlenilmesi Gereği )
Y8.HDE. 2005/3738KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Nitelik Kaybı Sebebiyle Hazine Lehine Orman Dışına Çıkarılan Bir Yerin Tapuya Tescil Edildiği Tarihe Kadar 20 Yıldan Fazla Süre İle Tasarruf Edilmiş Olması Halinde Böyle Bir Yerin Kazanılabileceği )
Y20.HDE. 2008/5866KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Orman Alanları İmar İhya ve Zilyetlik İle Kazanılamayacağı )
Y20.HDE. 2008/8597KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Orman Olarak Sınırlandırılan Yerin Yapılan Orman Kadastrosunda Orman Sınırları Dışına Çıkarılmış Olsa Bile Bu Durum O Yerin Hukuken Orman Olma Konumunu Değiştirmediği )
Y20.HDE. 2007/6590KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Ormanların Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Mülk Edinilmesinin Olanaklı Olmadığı )
Y8.HDE. 2005/706KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Paftanın Düzenlendiği Tarihin Esas Alınması ve Kazanmayı Sağlayan Sürenin Bu Tarihe Göre Hesaplanması Doğru Olduğu )
Y8.HDE. 2005/8060KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Paftasında Yol Olarak Bırakılan Bir Yerin Kazanılabilmesi İçin Yol Olmaktan Çıktığı veya Terk Edildiği Tarihten İtibaren 20 Yıldan Fazla Süreyle Koşullarına Uygun Olarak Tasarruf Edilmiş Olması Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/6687KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Parselin Evlere Ulaşım Amacı İle Yol ve Harmanyeri Olarak Kullanıldığı Uzun Yıllar Önce Tesviye Edildiği ve Tarımsal Amaçlı Kullanılmadığı İddiası Üzerinde Durulması Gereği )
Y1.HDE. 2004/6679KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Sabit Sınırlarla Bağlantısı Kesilmeyecek Biçimde Kayda Kapsam Tayin Edilmesi Çekişmeli Bölümün Belirlenen Bu Kapsama İtibar Edilerek Konumunun Belirlenmesi Gereği )
Y8.HDE. 2005/1687KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Satışın Sicilin Oluşmasından Önce Yapılıp Yapılmadığı Yapılmış İse Taşınmazın Tapuda Kayıtlı Olup Olmadığı Araştırılıp Gözönünde Tutulmadan Hüküm Kurulmuş Olmasının Doğru Olmadığı )
Y17.HDE. 2004/9742KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Senedin Düzenlendiği 1967 Tarihinden İtibaren Davanın Açıldığı 1988 Tarihine Kadar Taşınmazda Davalıların 20 Yılı Aşkın Süre İle Zilyet Olmalarına Göre Kabulü Gereği )
Y8.HDE. 2004/7881KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Sınırından Geçen Yol Gözönünde Tutularak İlgisi Yönünden Davanın Karayolları Genel Müdürlüğüne Yöneltilmesi Gereği )
Y8.HDE. 2005/6050KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Sunulan "İkamet Senedi" Tebligatın Yapıldığı Tarihe İlişkin Olmayıp 6 Yıl Sonrasına Ait Olduğundan Davacılar Vekili Vekil Edenleri İle Tebligat Yapılan Kişinin Farklı Yerlerde Oturduklarını Kanıtlayamadığından Temyiz İtirazlarının Reddi Gerektiği )
Y16.HDE. 2005/3152KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Tapu Kayıtlarının Davaya Konu Parselin Tamamını veya Bir Bölümünü Kapsaması Halinde Taşınmazın Kullanılmaması Nedeni İle Kaydın Hukuki Kıymetini Kaybetmesinin Söz Konusu Olamayacağı )
Y20.HDE. 2005/11700KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Tarıma Elverişli Olmayan Yerlerin Mülkiyeti Hazine'ye Ait Olduğu )
Y8.HDE. 2003/6431KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Taşınmaz Dört Tarafı Kesinleşmiş Sınırlama Haritası Ve Tutanaklarına Göre Devlet Ormanı İle Çevrili Bir Yer Olmasına Göre Davanın Reddi Gereği )
Y8.HDE. 2004/8884KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Taşınmaz Kültür Arazisi Olmayıp Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşlık ve Kayalık Yerlerden Olduğundan Davanın Reddi Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/3479KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Taşınmaz Öncesi İtibariyle Devlet Ormanı Olan Bir Yer Olması Ve Çıkarma Tarihinden İtibaren De Kazanmayı Sağlayan Süre Ve Koşullar Geçmediği/Reddi Gereği )
Y8.HDE. 2005/7635KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Taşınmaz ve Çevresi Bir Bütün Düşünülerek Önceki Bilirkişi Raporu da Gözönünde Tutularak Toprak Yapısı İncelenmek Suretiyle Taşınmazın Kadim Mer'adan Elde Edilen Yerlerden Olup Olmadığı Hususunda Rapor Sunulmasının İstenilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/6216KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Taşınmazı Kapsayan Tespitin Hükmen Kesinleştiği Tarihten Dava Tarihine Kadar Kadastro Kanununun 12/3.Maddesinde Belirtilen Süre Geçmiş Bulunduğuna Göre Davanın Reddi Gereği )
Y17.HDE. 2005/8270KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Taşınmazın Davacının Babası Tarafından Kimlerden Hangi Tarihte Satın Alındığı Davacının Zilyetliklerinin Başlangıç Tarihi Süresi ve Sürdürülüş Biçimi Olaylara Dayalı Olarak Ayrı Ayrı Sorulup Saptanması Gereği )
Y8.HDE. 2004/8642KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Taşınmazın Dere Yatağı Olduğu/Taşınmaz Bölümünün Tesciline İlişkin Kararın Kesinleşme Tarihinden İtibaren Bu Yerdeki Zilyetliğinin Başladığının Kabulü Gerektiği )
Y16.HDE. 2005/2438KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Taşınmazın Kamu Orta Malı Niteliğinde Mer'a Olduğu/Mahkemece Taşınmazın Mer'a Olarak Sınırlandırılması İle Yetinilip Aidiyet Uyuşmazlığının Kadastro Mahkemesinde Halledilemeyeceği )
Y16.HDE. 2005/2477KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Taşınmazın Kamu Orta Malı Niteliğinde Mer'a Olmadığı Zilyetlikle Mülk Edinilebilecek Yerlerden Olduğu ve Taşınmaz Üzerinde Davacılar Yararına Mülk Edinme Şartlarının Gerçekleştiği )
Y20.HDE. 2005/2747KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Taşınmazın Kesinleşen Orman Kadastrosundan Sonra 20 Yıllık Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Süresinin Dolmadığı Gözetilerek Bu Bölüme İlişkin Gerçek Kişinin Davasının Reddi Gereği )
Y8.HDE. 2005/8476KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Taşınmazın Tapuda Kayıtlı Olup Olmadığının Tapu Sicil Müdürlüğünden Sorulup Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )
Y20.HDE. 2005/13746KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Taşınmazın Tespit Harici Bırakıldığı - Orman Kadastrosunun Kesinleştiği Tarih İle Dava Tarihi Arasında Gerekli Sürenin Geçmediği/Davanın Reddi Gereği )
Y8.HDE. 2005/3278KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Taşınmazların Davacının Babasının Sağlığında Mallarını Paylaştırması Nedeniyle Dava Tarihine Kadar 20 Yıldan Fazla Süre İle Tasarruf Edildiği İfade Edildiğine Göre Zilyetlikle Kazanmaya Elverişli Olduğu )
Y8.HDE. 2003/3257KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Taşınmazların Kazanılmaya Elverişli Yerlerden Olup Olmadığının Belirlenmesi Bakımından Hangi Sebeple Tespit Dışı Bırakıldığının Kadastro Müdürlüğünden Sorulması Gerektiği )
Y17.HDE. 2006/561KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Terekeye Dahil Bir Taşınmazın 3. Kişiye Satışının Geçerliliği Diğer Mirasçıların Onayına Bağlı Olduğu )
Y8.HDE. 2003/3265KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Tescil Tarihine Kadar Kazanma Süresi ve Koşullarının 20 Yıla Ulaşmış Olması Gerektiği )
Y8.HDE. 2004/8956KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Tespit Dışı Bırakılan Bir Yerin Tapuya Tesciline Karar Verilmesi İçin Tespit Dışı Bırakılma Tarihindeki Zilyetliğin Kazanma Süresine Ulaşmış Olması Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/6352KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Tespit Dışı Bırakılan Bölümlerin Halen Taşlık Kayalık ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Yerlerden Olduğu/Reddi Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/6057KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Tespit Tarihine Kadar 20 Yıllık Zilyetlik Süresi Kanıtlanamamış Olduğuna Göre Mahkemece Davanın Reddi Gereği )
Y7.HDE. 2005/1456KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Üç Tarafındaki Komşu Mera Parselleri İle Doğal Veya Yapay Sınır Yerleri Bulunmayan Taşınmaz Üzerinde Sürdürülen Zilyetliğe Değer Verilemeyeceği )
Y8.HDE. 2005/716KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Yapılan 2/B Uygulamasına İlişkin Harita ve Belgelere Göre Orman Dışına Çıkartılan Yerlerden Olup Olmadığının Açık Bir Biçimde Belirlenmesi Gereği )
Y8.HDE. 2004/4775KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Yapılan Kadastro Çalışmaları Sırasında Çalılık Niteliği İle Hazine Adına Tespit Edilen Tutanağın Kesinleşmesiyle Öncelikle Davanın Orman Yönetimine Yöneltilmesi Gereği )
Y8.HDE. 2005/7532KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Yararı Kamuya Ait ve Tarıma Elverişli Olmayan Taşlık Kayalık Yerler Özel Mülkiyete Konu Olamayacağı )
Y20.HDE. 2005/10941KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Yayla Araştırması Yapılarak Yeniden Yapılacak Keşifte Davacının Taşınmazı Ne Şekilde Kullandığı Bu Yerlerin Kamu Malı Yayla Olup Olmadığının Merciinden Sorulması Gereği )
Y8.HDE. 2005/2656KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Yerel Bilirkişi Ve Tanıklar Davacının Para Ve Emek Sarfetmek Suretiyle İmar-İhya Ederek Zeytinlik Haline Getirdiği Taşınmaz Hakkında Davanın Kabulü Gereği )
Y8.HDE. 2003/6404KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Zilyetliğin Aralıksız ve Fasılasız Malik Sıfatıyla 20 Yıl Sürmesine Göre Kabulü Gereği )
Y8.HDE. 2005/3123KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi/Dava Konusu Yerin Ziraatçı Bilirkişi Raporuna Göre Tarım Arazisi Niteliğinde Olduğu - Davanın Kabulü Gereği )
Y16.HDE. 2005/7158KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi/Kadastro Tespiti - Komşu Parsel Kayıtlarından Yararlanılıp Dinlenecek Yerel Bilirkişi Ve Taraf Tanıklarından Taşınmazların Geçmişte Ne Durumda Bulunduğu Kime Ait Olduğu Kimden Nasıl Ne Zaman İntikal Ettiğinin Saptanması Gereği )
Y8.HDE. 2005/6714KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi/Kazanmayı Sağlayan 20 Yıllık Sürenin Geçmediği - Davanın Reddi Gereği )
Y8.HDE. 2005/4874KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi/Tespit Dışı Bırakılan Yer - İktisap Edilebilmesi İçin Tespit Dışı Bırakma İşleminden Dava Tarihine Kadar Yirmi Yıldan Fazla Süre İle Yasanın Aradığı Koşullarda Tasarruf Edilmesi Gereği )
Y8.HDE. 2002/4711KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebinin Kabulü İçin Taşınmazın Tapuda Kayıtlı Bulunmaması Gereği )
Y8.HDE. 2005/6294KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil ve Elatmanın Önlenmesi - Kadastro Tutanağının Düzenlenmemesi/Tespit Tarihinden Dava Tarihine Kadar 20 Yıllık Kazanma Süresi Geçmediği Gerekçesiyle Davanın Reddi Gerektiği )
Y8.HDE. 2004/8579KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescile Karar Verilebilmesi İçin Taşınmazın Tapuda Kayıtlı Olmaması Gereği )
Y8.HDE. 2004/8683KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescili İstenildiğine Göre Yerel Ve Gazete İlanlarının Yapılması Maddede Belirtilen Sürelerin Dolması Ondan Sonra Uyuşmazlık Hakkında Hüküm Kurulması Gereği )
Y8.HDE. 2003/4272KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tesciline Karar Verilmesi İçin Diğer Kazanma Koşulları Yanında Taşınmazın Niteliği İtibariyle Kazanılmaya Elverişli Yerlerden Olması Gereği )
Y8.HDE. 2004/4921KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tespit Dışı Bırakılan Taşınmaz - Davacı Hakkında Cumhuriyet Savcılığına Suç Duyurusunda Bulunulduğuna Göre Savcılıkça Bu Şahıs Hakkında Ne Gibi Bir İşlem Yapıldığının Sorulup Belirlenmesi Gereği )
Y8.HDE. 2004/5596KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tespit Dışı Bırakma İşleminden Dava Tarihine Kadar 20 Yıl Geçmiş Olması Gereği - Tespit Dışı Bırakma İşleminin Bir Kadastro İşlemi Olduğu )
Y8.HDE. 2007/2420KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tespit Dışı Bırakma İşleminin Kesinleşmesinden Sonra Açılan Tescil Davası - Kabul Edilebilir Kısa Bir Süre İçerisinde Davanın Açılması Halinde Paftasında Yol Olarak Gösterildiği Tarihten Önceki Sürenin Hesaba Katılacağı )
Y8.HDE. 2008/2098KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tespit Dışı Taşınmazın Tescili İstemi - Muhdesat Niteliğindeki Binaların Genel Hüküm Niteliğinde Bulunmayan Kadastro Kanunu'nun Md. 19/2 Hükmü Gereğince Tescilinin Mümkün Olmadığı )
Y7.HDE. 2004/139KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tespit Gününde Bilirkişi Raporları Ve Delillerden Koşuların Gerçekleşmediğinin Saptanması )
Y7.HDE. 2005/1304KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tespit Gününde Davalılar Yararına Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleşmemesi Nedeniyle Tescil Talebinin Reddi Gerektiği )
Y7.HDE. 2004/164KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tespit Gününde Mahkemece Yapılan Keşif Uygulama Teknik Bilirkişilerin Haritalı Raporları Ve Diğer Delillerden Koşuların Gerçekleşmediğinin Saptanması )
Y7.HDE. 2004/956KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tespit İle Keşifteki Tespitin Çelişmesi - Yöntemine Uygun Yeniden Keşif Yapılarak Çelişkinin Giderilmesi Gereği )
Y17.HDE. 2005/14KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tespit Tarihine Kadar 20 Yılı Aşkın Süre İle Zilyet Davalının Zilyetliğinde Olduğunu Keşif ve Uygulama İle Saptanması Nedeniyle Reddi Gereği - Tapu İptali ve Tescil )
Y8.HDE. 2005/3236KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tespit Tarihine Kadar Davacı ve Satıcısının Koşullarına Uygun Olarak Tasarrufta Bulundukları Taşınmaz Bölümünün Kültür Arazisi Niteliğinde Olduğu - Taşlık Alanlar Krokisinde İşaret Edilmek Suretiyle Ayrılmış Bulunduğuna Göre Davanın Kısmen Kabulü Gerektiği )
Y8.HDE. 2003/4659KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tespit Tarihine Kadar Koşullarına Uygun Olarak Tasarruf Edildiğinin Kanıtlanması ve Taşınmazın Niteliği İtibariyle Özel Mülkiyete ve Kazanılmaya Elverişli Yerlerden Olması Gereği - Tapu İptali ve Tescil Talebi )
Y8.HDE. 2006/2520KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tespit Tarihine Kadarki Zilyetliğin İktisaba Yeterli Olup Olmadığının Belirlenmesi İçin Zilyetliğin Başlangıç Tarihi ve Zilyetlik Süresi Tam Olarak Belirlenmesi Gereği )
Y7.HDE. 2001/9763KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tespit Tutanağına Göre Pay Sahipleri İle İştirak Halinde Paydaşların Davaya Dahil Edilmesinin Gerekmesi )
Y7.HDE. 2003/1911KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tespite Dayanak Yapılan Tapu Kaydı Maliklerinin Ölüm Tarihleri ile Tespitin Yapıldığı Tarih Arasında Davacı Yararına Zilyetlik Koşullarının Oluşması )
Y7.HDE. 2001/2174KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tespite Esas Alınan Tapu Kaydının Dayanağı Tutanak da Tutanağı İmzalayan Muhtar ve Azaların İsimlerinin Açıkça Belirtilmemiş Olması )
Y17.HDE. 2005/2816KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tespite İtiraz - Parselin Tespit Gününe Kadar 20 Yılı Aşkın Süreyle Davacının Miras Bırakanının Zilyetliğinde Olduğuna İlişkin Delil Olarak Herhangi Bir Kayıt veya Belgeye Dayanılmamasına Göre Davanın Reddi Gereği )
Y17.HDE. 2005/9347KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tespite İtiraz - Parsellerin Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Yerlerden Olmayıp Tarım Arazisi Oldukları ve Davalılar Yararına Vergi Kaydına ve Miras Yoluyla Gelen Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiği )
Y17.HDE. 2005/10635KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tespite İtiraz - Taşınmazın Dava ve Tesbit Tarihine Kadar Adlarına Tescil Kararı Verilen Ölü Kişinin 20 Yılı Aşkın Süreyle Çekişmesiz Aralıksız ve Malik Sıfatıyla Zilyetliğinde Olduğundan Davanın Kabulü Gereği )
Y17.HDE. 2005/13462KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tespite İtiraz - Taşınmazlar Üzerinde El Koyma Tarihine Kadar Davacı ve Miras Bırakanının 20 Yılı Aşkın Süre İle Çekişmesiz ve Malik Sıfatla Zilyet Olduğu )
Y17.HDE. 2005/9301KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tespite İtiraz Davası - Bir Kimsenin Aynı Çalışma Alanı İçerisinde Kuru Toprakta 100 ve Sulu Toprakta 40 Dönüm Miktarında Taşınmaz Mal İktisap Edebileceği )
Y17.HDE. 2004/14841KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tespite İtiraz Davası - Davalı Taraf Yararına Gerçekleştiğinin Keşif Uygulama Yerel Bilirkişi Tanık Sözleri İle Ziraatçi ve Teknik Bilirkişilerin Raporlu Krokileriyle Saptanması Nedeniyle Reddi Gereği )
Y17.HDE. 2003/9497KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tespite İtiraz Davası - Orman Araştırması Yapılıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y17.HDE. 2005/6554KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tespite İtiraz Davası - Taraflar Herhangi Bir Kayıt ve Belgeye Dayanmadığından Dava Tarafların İddia ve Savunmaları İle Sınırlı Olarak Çözümlenmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2003/3222KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tespitin Kesinleştiği Tarihten Dava Tarihine Kadar 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre Geçtiği - Hak Düşürücü Süre Olumsuz Dava Koşulu Olup Tüm İddia ve Def'ilerden Önce Gözönünde Tutulması Gerektiği )
Y17.HDE. 1992/2472KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tevzi Ve Tahsis Edilmemesi Sebebiyle Kazanılamayacağı )
Y16.HDE. 2002/9902KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Toplam Zilyetlikle İktisabın 400 Dönümü Geçemeyeceği - Zilyetlikle İktisap Edilebilecek Taşınmazların Durumu Teknik Bilirkişiye Krokide İşaret Ettirilmesi Gereği )
Y20.HDE. 2005/10502KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Toprağı İle Birlikte Orman Olan Taşınmazın Zilyetlikle İktisabı Da Mümkün Olmadığı )
Y8.HDE. 2005/3628KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Toprak Tevzi Komisyonunca Belirtilmek Suretiyle Parsel Numarası Verilen Komşu Taşınmazlara Ait Belirtmelik ve Dayanak Belgelerin Eksiksiz Olarak Getirtilmesi Gereği )
Y8.HDE. 2008/5775KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tutanak ve Eklerinin Getirtilerek Dosya Arasına Konulması Tespit Öncesi Genel Mahkemelerde Açılan Aynî Hakka İlişkin Davaların Kadastro Tespitine İtiraz Niteliğinde Olduğunun Göz Önünde Tutulması Gerektiği )
Y8.HDE. 2001/8643KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tutanakların Kesinleştiği Tarihten İtibaren On Yıl Geçtikten Sonra Kadastrodan Önceki Hukuki Sebeplere Dayanarak İtiraz Olunamayacağı ve Dava Açılamayacağı )
Y16.HDE. 1990/4333KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Türkiyeden Bulgaristana Göç eden Bulgarlara Ait Taşınmazlar-Kadastro Tespiti )
Y8.HDE. 2005/6394KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Uzun Süre Kullanılmayan ve Mer'a Bitkileriyle Kaplı Bulunan Bir Yer Üzerinde Zilyetlikle Kazanma Koşullarının Oluştuğundan Sözedilemeyeceğinden Tescil Talebinin Reddi Gereği )
Y16.HDE. 2011/1251KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Üç Kişilik Yerel Bilirkişi Kumluyla Taraf Tanıkları ve Tespit Bilirkişilerinin Tamamıyla Senet Tanıkları ve Araziyi Satan Refakate Alınarak Mahallinde Yeniden Keşif Yapılması Gerektiği)
Y16.HDE. 2002/1307KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Üzerinde İmar-İhya Yapılmadığı ve Tarımsal Faaliyette Bulunulmadığı Tespit Olunan Taşınmazın Zilyetlikle İktisap Olunamaması )
Y20.HDE. 2003/3283KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Üzerinde Mandıra Ve Orman Ağaçları Bulunan Taşınmaz - Konumu İtibariyle Ormanın Devamı Niteliğindeki Nizalı Yer Hakkında Gerçek Kişi Tarafından Açılan Tescil Davasının Reddine Karar Vermek Gereği )
Y8.HDE. 1995/6766KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Vakfın Zilyetlik Yoluyla Kazanılması Şartları )
Y8.HDE. 2005/6698KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Vakıf Bir Taşınmaz İse Tasfiyeye Tabi Tutulup Tutulmadığı ve Halen Vakıf Taşınmazı Niteliğinde İse Böyle Bir Yerin Kazanılmayacağının Gözönünde Tutulması Gerektiği )
Y8.HDE. 2008/3572KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Vakıf Malları Üzerinde Zilyetlik Yoluyla Kazanma Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
Y8.HDE. 2008/3660KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Vakıf Malları Üzerinde Zilyetlik Yoluyla Kazanma Hükümlerinin Uygulanamayacağına İlişkin 2762 Sayılı Vakıflar Kanununun 8. ve TMK.Nun 117/1.Maddelerinin Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği )
Y16.HDE. 1995/181KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Vakıf Mallarını Bu Suretle İktisap Olunamayacağı )
Y8.HDE. 2006/5141KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Vatandaşlıktan Çıkarıldıktan Sonra İlgilinin Türkiye'de Bulunan Tüm Malları Hazine'ce Tasfiye Edileceğinden Üzerindeki Hukuki Tasarrufları Geçersiz Olduğu - Zamanaşımıyla Kazanılamayacağı )
Y16.HDE. 2006/5819KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Vergi Kaydı Kapsamında Kaldığı Kabul Edilen Taşınmazları Kenardan Çevreleyen Tüm Parsellerin Onaylı Tutanak Suretleri İle Dayanağı Belgeler ve Tarafların Dayandığı Tüm Delillerin Getirtilmesi Gereği )
Y7.HDE. 2003/1188KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Vergi Kaydı Mülkiyet Belgesi Olmadığı - Hukuksal Değerini Korumak Koşulu İle Tapulu Taşınmazlar Üzerinde Sürdürülen Zilyetliğin Süresi Ne Olursa Olsun Hukuksal Bir Değeri Bulunmadığı )
YHGKE. 1979/7-140KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Vergi Kaydının Zamanaşımı İle İktisaba ve Sürenin İşlemesine Engel Kayıtlardan Olmaması )
Y8.HDE. 2003/2807KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Vergi Kayıtlarının Gayri Sabit Sınırları İçermesi Nedeniyle Dava Konusu Yerlerin Sınırdaki Hali Araziden Elde Edildiği Açıklanarak Hazine Adına Belirtildiği - Taşınmazın Kadim veya Tahsisli Mera Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y16.HDE. 1994/660KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Vergi Kayıtlarının Zilyetliği Kanıtlamaya Yarayan Belge Niteliğinde Olduğu )
Y17.HDE. 1996/195KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Yapılan Keşifte Vergi Kaydı Yerine Uygulanacak Krokinin Çizdirilmesi )
Y7.HDE. 2012/3030KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Yapılan Mera Tahsis Çalışmasında Dava Konusu Taşınmazın Mera Parseli Olarak Tahsis Edildiği - Bu Nitelikteki Taşınmazlar Üzerinde Sürdürülen Zilyetlik Süresi Ne Olursa Olsun Hukukça Değer Taşımadığı )
Y8.HDE. 2004/4668KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Yargılama Giderleri Hakkında Hüküm Verilmesi İçin Tarafların Dava Dilekçelerinde Ve Layihalarında Açıkça İstemiş Olmalarına Gerek Olmadığı )
Y16.HDE. 2010/721KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Yargılamada Taraflar Kendi Dayandıkları Delillerin Toplanması İçin Gerekli Giderleri Yatırmakla Yükümlü Olmakla Beraber Somut Olayda Taşınmazın Bulunduğu Bölgeye Ait Sit Haritası Davacı Tarafın Dayandığı Bir Delil Olduğu )
Y17.HDE. 1994/4731KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Yasa Gereği Devlete İntikal Etmeyen Zilyetlikle Kazanılmasına Engel Bir Hal Olmaması )
Y16.HDE. 2002/13159KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Yasada Gösterilen Ayrık Haller Dışında Gerçek Hak Saihpleri Adına Tescile Karar Verilememesi )
YHGKE. 2006/8-286KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Yasal Değişiklikte "Sit Alanları" İbaresi Eklenmek Suretiyle Bu Tür Yerlerin de Edinilemeyeceğinin Hüküm Altına Alındığı - Derdest Davalarda Dikkate Alınacağı )
Y8.HDE. 2008/3259KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Yaylak Niteliğinde Olan Yerlerde Zilyetlik ve Zilyetliğin Devrinin Mümkün Olduğu )
Y7.HDE. 2009/5717KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Yeni Yasal Düzenlemede "Birinci Grup Olarak Tescil ve İlan Edilen Kültür Varlıklarının Bulunduğu Taşınmazlar İle Birinci ve İkinci Derece Arkeolojik Sit Alanlarındaki Taşınmazların Zilyetlikle Kazanılamayacağı )
Y16.HDE. 2013/5057KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Yeniden Yapılacak Keşifte Dinlenecek Yerel Bilirkişi ve Tanıklara Taşınmazın Muristen Paylaşım Satış Bağış ve Buna Benzer Yollarla Davacıya Geçip Geçmediğinin Sorulup Saptanması Gerektiği )
Y7.HDE. 2008/4562KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Yerel Bilirkişi Tanık Tesbit ve Belirtmelik Tutanak Bilirkişilerden Keşifte Usulün 259. Maddesi Hükmü Uyarınca Ayrı Ayrı Adı Geçenler Dinlenerek Somut Maddi Olaylara Dayalı Bilgiler Alınması Gerektiği )
Y16.HDE. 2005/3073KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Yerel Bilirkişi ve Tanıklardan Taşınmazın Geçmişteki Durumu Kime Ait Olduğu-Kimden Nasıl İntikal Ettiği-Ne Zamandan Beri Kullanıldığının Etraflıca Sorulması )
Y8.HDE. 2005/1353KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Yerel Bilirkişi ve Tanıklardan Zilyetliğinin Başlangıcı Süreci ve Niteliğinin Sorulması Kamulaştırma Mevcut İse Buna Ait Belgelerin Yerine Uygulanması Yol Altında Kalan ve Yolla İlgili Olmayan Bölümlerin Belirlenmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/1758KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Yerel Bilirkişi ve Tanıkları Belirtmeden Önceki Yirmi Seneyi Aşkın Zilyetlikten Haber Vermeleri Nedeniyle Davanın Kabulünün İsabetli Olması )
Y8.HDE. 2005/5930KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Yerel Bilirkişi ve Tanıkların Keşifte Dinlenmelerinin Sağlanması Uzman Bilirkişi Ziraat Mühendisinden ve Teknik Bilirkişiden Taşınmazın Niteliğinin Kesin Bir Biçimde Açıklığa Kavuşturulması Gereği )
Y20.HDE. 2001/1791KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Yerel Vasıtalarla İlan Yapılmasının Zorunlu Olduğu )
Y8.HDE. 2005/3882KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Yerin Özel Mülkiyet Şeklinde Tapuya Tesciline Karar Verilebilmesi İçin Taşınmazın Niteliği İtibariyle Kazanılmaya Elverişli Yerlerden Olması Gereği )
YHGKE. 2002/8-492KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Yetkili Mercilerce Niteliği Değiştirilmedikçe Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle Kazanılmasının Mümkün Olmaması )
Y17.HDE. 2003/8233KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Yol Olarak Kullanılan Taşınmaz - İktisap Sağlayıcı Bir Zilyetlik Olmadığı )
Y8.HDE. 2007/1302KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Yol ve Meydan Gibi Yerler Olağanüstü Zamanaşımı ve Zilyetlik Yoluyla Kazanılamayacağı )
Y16.HDE. 2007/2579KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Yollardan Yararlanma Hakkının Kamuya Ait Olduğundan Davanın İlgili Köy ve Belediye Tüzel Kişiliği Yanında Kullanma Hakkı Bulunan Gerçek veya Tüzel Kişiler Tarafından da Açılabileceği )
Y16.HDE. 2005/4742KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Yöntemince Yapılacak Keşifte Bilirkişi ve Tanıkların Beyanlarının Doğruluğu Komşu Parsel Tutanak ve Kayıtları İle Denetlenmesi Gereği - Tapu İptali ve Tescil Davası )
Y8.HDE. 2003/2794KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Yöntemine Uygun Bir Biçimde Yerlerine Uygulanması Mer'a Norm Kararı Kapsamında Kalan Bir Yer Olup Olmadığının Kesin Olarak Belirlenmesi Gereği )
Y7.HDE. 2004/11KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Yöreyi İyi Bilen Elverdiğince Yaşlı Yansız Yerel Ve Uzman Bilirkişilerden Yararlanarak Karar Verilmesi Gereği )
Y7.HDE. 2009/4893KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Yöreyi İyi Bilen Yaşlı Yansız Yerel Bilirkişiler İle Uzman Fen Bilirkişisi Tanıklar Hazine Tapusunun Temelini Oluşturan Belirtmelik Tutanağı Bilirkişileri ve Kadastro Tespit Tutanağı Bilirkişileri Hazır Olduğu Halde Keşif Yapılması Gerektiği )
Y17.HDE. 2003/606KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zamanaşımı ile Mülk Edinme Şarları Gerçekleştiğinden ve Taşınmaz Kamu Orta Malı Niteliğinde Olmadığından Davalının Haksız Elatmasından Bahsedilememesi )
Y8.HDE. 2005/6705KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zamanaşımından Yararlanma Hakkına Sahip Olan Zilyet Zilyetliği Kendisine Devreden Aynı Yetkiye Sahip İdiyse Onun Zilyetlik Süresini Kendi Süresine Ekleyebileceği )
Y8.HDE. 2008/919KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zamanaşımından Yararlanma Hakkına Sahip Olan Zilyet Zilyetliği Kendisine Devreden Aynı Yetkiye Sahip İdiyse Onun Zilyetlik Süresini Kendi Süresine Ekleyebileceği )
Y8.HDE. 2010/7075KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zeminde Davaya Konu Parselden Sonra Kuzey ve Doğu Sınırda Eylemli ve Kadim Mera Bulunduğu - Davaya Konu Taşınmazın İçinde Manda Gölü Bulunduğu Yönündeki Yerel Bilirkişi ve Tanık Beyanlarına Göre Nizalı Yerin de Meradan Elde Edildiğinin Kabulü Gerektiği )
Y8.HDE. 2006/3590KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunun 3,4 ve 5. Maddelerinde Öngörülen Islah ve Temlikle İlgili İşlem ve Koşulların Araştırılması Gereği )
Y8.HDE. 2003/1811KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyedin Aynı Çalışma Alanında Vergi Kaydı Gibi Bir Belge Olmaksızın Kazanabileceği Miktar Kuru Toprakta 100 Dönümü Geçemeyeceği - Tapu İptali ve Tescil Talebi )
Y8.HDE. 2005/3326KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyedin Tapu Ve Vergi Kaydının Dışında Kalan 100 Dönümü Geçmeyen Bağımsız Bir Bölümü Kazanmasının Mümkün Olduğu - Tespit Tarihine Kadar Kazanma Koşullarının Oluştuğunun Belirlenmiş Olması Gereği )
Y8.HDE. 2003/3080KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyedin Vergi Kaydı Gibi Bir Belgeye Dayanmaksızın Aynı Çalışma Alanı İçerisinde Kazanabileceği Miktar Sulu Toprakta 40 Kuru Toprakta 100 Dönümü Geçemeyeceği )
Y8.HDE. 2003/2378KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyedin Vergi Kaydı Gibi Bir Belgeye Dayanmaksızın Aynı Çalışma Alanı İçinde Kazanabileceği Miktar Kuru Toprakta 100 Dönümü Geçemeyeceği - Tapu İptali Ve Tescil Talebi )
Y8.HDE. 2003/2661KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyedliğin Başladığı Tarihten Belirtme Tarihine Kadar Kazanma Süresi Geçmemesi - Belirtmeden Sonraki Sürede Kazanma Bakımından Nazara Alınmayacağı )
YHGKE. 2002/8-708KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyedliğin Bu Kanunda Yazılı Belgelerden Birisi İle İspatı Yoluna Gidilemeyen Hallerde Zilyedin Kazanabileceği Miktar Sulu Toprakta 40 Kuru Toprakta 100 Dönümü Geçemeyeceği )
Y7.HDE. 2004/4071KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyet ve Paydaşlarının 20 Yılı Aşkın Süre İle Zilyet Bulunduğu Tespit Gününde Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğiyle Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiğinden Tescil Kararı Verilmesinde İsabetsizlik Görülmediği )
Y16.HDE. 2001/6866KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyet Yararına Öngörülen Koşulların Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Yöntemince Araştırılıp İncelenmesinin Gerekmesi )
Y17.HDE. 1996/3606KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyetliğe Dayalı Olarak Mülkiyetin Kazanıldığı İddiasıyla Tespite İtiraz Edilmesi )
Y17.HDE. 1996/3896KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyetliğe Dayanılarak Davacı Adına Yapılan Tespitte Miktarın Eksik Yazıldığı İddiası )
Y8.HDE. 2005/1037KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyetliğin 20 Yıl Süreyle ve Malik Sıfatıyla Sürdürülmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2003/4662KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyetliğin Başladığı Tarihten Ecrimisilin Ödendiği Tarihe Kadar Davacının 20 Yıllık Kazanma Süresi Geçtiğinden Davacının Mülkiyet Hakkının Doğduğu - Tapu İptali ve Tescil Talebi )
Y7.HDE. 2004/52KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyetliğin Başlangıç Günü Süresi Sürdürülüş Biçimi Hakkında Bilirkişi ve Tanıklardan Bilgi Alındıktan Sonra Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )
Y7.HDE. 2005/1108KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyetliğin Başlangıç Günü Süresi ve Sürdürülüş Biçimi ve Taşınmazlar Üzerinde Sürdürülen Zilyetliğin Niteliği Hakkında Yerel Bilirkişi ve Tanıklardan Olaylara Dayalı Bilgi Alınması Gerektiği - Kadastro Tespiti )
Y8.HDE. 2005/2855KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyetliğin Başlangıç Tarihinde Yerel Bilirkişi ve Tanıkların 10 ve 7 Yaşlarında Oldukları - Yaşları İtibariyle Kazanmayı Sağlayan Sürenin Başlangıç Tarihini ve Zilyetliğin Sürdürülüş Biçimini Bilmelerine İmkan Olmadığı )
Y8.HDE. 2011/7264KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyetliğin Bu Kanunda Yazılı Belgelerden Birisi İle İspatı Yoluna Gidilmeyen Hallerde Zilyedin Aynı Çalışma Alanı İçinde Kazanabileceği Miktar Sulu Toprakta 40 Kuru Toprakta 100 Dönümü Geçmeyeceği )
Y8.HDE. 2003/3191KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyetliğin Bu Kanunda Yazılı Vergi Kaydı Gibi Bir Belge İle İspatı Yoluna Gidilemeyen Hallerde Davacının Aynı Çalışma Alanı İçerisinde Kazanabileceği Miktar Sulu Toprakta 40 Kuru Toprakta 100 Dönümü Geçemeyeceği )
Y8.HDE. 2005/738KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyetliğin Kanunda Yazılı Belgelerden Birisi İle İspatı Yoluna Gidilmeyen Hallerde Zilyedin Aynı Çalışma Alanı İçinde Kazanabileceği Miktar Sulu Toprakta 40 Kuru Toprakta 100 Dönümü Geçmeyeceği )
Y16.HDE. 2009/9218KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyetliğin Kimden Kime Geçtiği Taşınmaz Üzerinde Sürdürülen Zilyetliğin Yarıcılık Anlaşmalarına mı Dayandığı Yoksa Mülkiyet İddiası İle Mi Sürdürüldüğü Gibi Hususlar da Sorulup Saptanması Gerektiği )
YHGKE. 2003/16-86KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyetliğin Senet Tarihinde Başlamış Olması Halinde Bile 20 Yıllık Süre Dolmadığı - Zilyetliğin İktisap Sağlayabilmesi İçin Tespit Tarihine Kadar Çekişmesiz Aralıksız ve Malik Sıfatıyla 20 Yıl Sürmüş Olması Gerektiği )
Y8.HDE. 2003/6143KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyetliğin Yerel Bilirkişi Tanık Sözleri Ve Belgelerle Kanıtlanması Mümkün İse De Somut Olayda Yerel Bilirkişinin Sözleri Kazanmayı Sağlayan Zilyetlik Bakımından Hüküm Vermeye Yeterli Olmadığı )
Y16.HDE. 2005/3574KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyetliğinin Hazine Tapusunun Tesisinden ve Tespit Tarihinden Geriye Doğru 20 Yıla Ulaştığı ve Bu Suretle Bu Taşınmazlar Yönünden Davacı-Davalı Yararına Zilyetlikle Mülk Edinme Şartlarının Gerçekleşmesi Nedeniyle Tescil Talebinin Kabulünde İsabetsizlik Olmadığı )
Y17.HDE. 2003/2116KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyetlik Başlangıç Tarihi Süresi ve Sürdürülüş Biçimi ile İlgili Bilirkişi ve Tanıklardan Olaylara Dayalı Bilgi Alınmasının Gerekmesi )
Y7.HDE. 2004/495KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyetlik Koşullarının Gerçeleşmesi Nedeniyle Davanın Kabulü )
Y7.HDE. 2002/1860KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyetlik nedeniyle iktisap eden kişinin kendisinin ve satın aldığı kişinin zilyetlik durumunun araştırılması gereği - Mera arazisine komşu arazinin mera olup olmadığının araştırılması lüzümu )
Y8.HDE. 2008/901KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyetlik Şartları Arasında İyiniyetin Aranmamasına Tahsisi Yapan Belediyenin O Tarihte Malik Olmamasının Davacıların Mülkiyeti Kazanmalarına Engel Teşkil Etmediği )
Y7.HDE. 2001/11177KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyetlik Şartlarının Oluşup Oluşmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y7.HDE. 2003/2232KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyetlik ve Satın Almaya Dayalı Tespite İtiraz Davasında Tüm Deliller Toplanmadan Karar Verilememesi )
Y8.HDE. 2005/5927KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyetlikle İktisabı Talepli Davada Kayıt Malikinin Veraset İlamının Alınmasının Sağlanması Gereği - Tapu İptali ve Tescil Davası )
Y16.HDE. 2002/1185KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyetlikle İktisabın Gerçekleşebilmesi için Çekişmesiz ve Aralıksız Malik Sıfatıyla Yirmi Yıl Zilyetliğin Sürmesinin Gerekmesi )
Y8.HDE. 2007/159KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyetlikle Kazanma Süresinin 4753 Sayılı Kanun'un Ek ve Tadillerini Kaldıran 1757 Sayılı Kanun'un Yürürlük Tarihinden İtibaren Hesaplanması Gereği )
Y17.HDE. 2003/1881KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyetlikle Mülk Edinilmek İstenen Taşınmazın 100 Dönüm Sınırlamasını Aşıp Aşmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y17.HDE. 2005/167KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyetlikle Mülk Edinme Koşullarının Adına Tescil Kararı Verilen Davalı ve Katılan Yararına Gerçekleştiğinin Saptanması Nedeniyle Temyiz İtirazlarının Reddi Gereği )
Y17.HDE. 2005/24KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyetlikle Mülk Edinme Koşullarının Oluştuğunun Belirlenmesine Göre Tescil Talebinin Kabulü Gereği )
Y16.HDE. 2004/14131KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyetlikle Mülk Edinme Şartlarının Gerçekleştiği - Mahkemece Tapu Kaydındaki Mülkiyet Durumu Nazara Alınmak Suretiyle Bilirkişi Aracılığıyla Yaptırılan Hisselendirmede Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y16.HDE. 2002/1671KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyetlikle mülk edinmenin şartları - Orman toprağı sayılan yerler / Orman toprağı sayılan yerlerin bitki örtüsü değişmiş olsa dahi kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ile mülk edinilemiyeceği )
Y17.HDE. 2005/9309KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyetliklerinin Başlangıç Tarihi Süresi ve Sürdürülüş Biçimi Olaylara Dayalı Olarak Ayrı Ayrı Sorulup Saptanmalı Bilirkişi ve Tanık Sözleri Arasında Aykırılık Doğduğunda Giderilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/1036KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyetliklerinin Hangi Tarihte Başladığı Ne Şekilde Zilyet Oldukları Ve Ekonomik Amaca Uygun Zilyetliğin Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y16.HDE. 2002/10012KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyetlikten Kadastro Tespitine Kadar Kadastro Kanunu'nun 14.Maddesinde Öngörülen 20 Yıllık Sürenin Dolmaması Nedeniyle Reddi Gereği )
Y16.HDE. 2013/9723KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (4753 Sayılı Kanun İle Ek ve Tadilleri Uyarınca Hazine Adına Kaydedilen Taşınmaz Mallar 3402 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Doğan İktisap Şartlarına İstinaden Zilyetleri Adına Tespit ve Tescil Olacağının Gözetilmesi Gerektiği - Kadastro Tespitine İtiraz)
Y20.HDE. 2013/11182KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Bilirkişi Raporunda Taşınmazın Tahdit Sınırları ve 2/B Alanı Dışında Kaldığı Belirlenmesine Rağmen Hakimin Sübjektif Görüşüne Dayalı Değerlendirme İle Taşınmaz 2/B Sahasında Kabul Edilerek Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Tapusuz Taşınmazın Tescili İstemi)
Y20.HDE. 2016/3788KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Çekişmeli Bazı Parsellerin Tamamı İle Bir Parselin Bir Bölümünde Adına Tescil Kararı Verilen Kişiler Yararına 3402 S. K.'nun 14. Md. Hükmünde Yazılı Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Taşınmaz Edinme Koşullarının Oluştuğu - Kadastro Tespitine İtiraz)
Y20.HDE. 2013/4706KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Çekişmeli Taşınmaz Yörede Yapılan ve Kesinleşen Orman Tahdit Sınırları Dışında Orman Sayılmayan Alanda Kaldığı - Davalı Yararına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Taşınmaz Edinme Koşullarının Oluştuğu/Hazinenin Davasının Reddi Gerektiği)
Y16.HDE. 2015/20070KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Çekişmeli Taşınmazın Niteliği ve Taşınmaz Üzerinde Sürdürülen Zilyetliğin Sürdürülüş Biçimi ve Süresi Yöntemince Araştırılmadan Bu Hususlarda Hava Fotoğraflarından Yararlanılmadan Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu)
Y7.HDE. 2012/3034KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Dava Konusu Taşınmazın Bulunduğu Bölgede Toprak Komisyonu Tarafından Yapılan Tevzi Haritaları ve Buna Dair Belirtmelik Tutanakları İle Diğer Bilgi ve Belgeler Bulunduğu Yerden Getirtilmesi Gerektiği)
Y7.HDE. 2011/7242KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Davacı Hazinenin Taşınmazın Hazine'ye İntikal Eden Yerlerden Olduğunu Öne Sürerek Tescil İsteminde Bulunduğu - Davacı Hazine'nin Tutunduğu Tapu Kaydının Kapsamında Kalıp Kalmadığının Duraksamasız Saptanması Gerektiği)
Y16.HDE. 2010/5890KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Davacı Tarafça Çekişmeli Taşınmazların Bildirilmemesi Sebebiyle Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y7.HDE. 2012/3418KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Davacıların Miras Yoluyla Gelen Hakka ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayandığı - Dava Konusu Taşınmazın Gerçekten Miras Malı Olup Olmadığının Yeterince Araştırılmamasının Hatalı Olduğu/Kadastro Tespiti)
Y20.HDE. 2015/10137KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Dosya Kapsamında Yer Alan Taşınmaza Dair Fotoğraflara Göre Çekişmeli Taşınmazda Ekonomik Amaca Uygun Zilyetlik Bulunmadığı - 3402 S. K.'nun 14. Md. Hükmünde Yazılı Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Taşınmaz Edinme Koşullarının Davacılar Yararına Oluşmadığı)
Y20.HDE. 2015/1000KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Kadastro Tespitine İtiraz - Çekişmeli Taşınmazın Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğu Anlaşıldığına ve Adına Tescil Kararı Verilen Davalı Yararına 3402 S. Kanun'un 14. Md.sinde Yazılı Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Taşınmaz Edinme Koşullarının Oluştuğu)
Y20.HDE. 2015/1820KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Kadastro Tespitine İtiraz - Uzman Orman Bilirkişi Tarafından Orman Kadastrosuna Eski Tarihli Hava Fotoğrafları ve Memleket Haritasına Dayalı Olarak Yöntemine Uygun Biçimde Yapılan İnceleme ve Araştırma Sonucunda Çekişmeli Taşınmazın Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğu/Adına Tescil Kararı Verilen Davacı Yararına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Taşınmaz Edinme Koşullarının Oluştuğu)
Y20.HDE. 2013/6798KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Tapu ve Zilyetlik Yoluyla Kişi ve Kurumların Ormandan Toprak Kazanmasını Sağlayan Hükümlerin Anayasa Mahkemesi Kararları ile İptal Edildiği ve Kalan Fıkraların da Kaldırıldığı)
Y20.HDE. 2015/10729KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Kadastrodan Önceki Zilyetlik Hukuki Sebebine Dayalı Tapu İptal ve Tescil - Taşınmazın Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğu ve Adına Tescil Kararı Verilen Davacı Yararına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Taşınmaz Edinme Koşullarının Oluştuğu Belirlenerek Hüküm Kurulmasının İsabetli Olduğu)
Y7.HDE. 2010/7709KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Kamu Malı Niteliğinde Yaylak - Devlet Malı Gibi Korunacağından Davacı Köy Tüzel Kişiliğinin Yetkili İdari Mercilerden İzin Almadıkça Davadan Feragat Beyanına Değer Verilemeyeceği)
Y20.HDE. 2017/10087KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Kesinleşme Tarihi İle Davanın Açıldığı Tarih Arasında Yirmi Yıllık Sürenin Geçtiği - Mahkemece Davanın Kabulüne Dava Konusu Taşınmazın Tapu Kaydının İptaline Davacılar Adına Eşit Şekilde Tesciline Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Uygun Olduğu)
Y8.HDE. 2012/3407KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Sadece Davacı Payı Yönünden Tapunun İptali İle İptal Edilen Hissenin Davacı Adına Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği)
Y8.HDE. 2012/4460KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Sınırlandırmanın İptali İstemi - Kadim Meraya Ait Kayıt ve Belgeler İle Haritaların Teknik Yerel Bilirkişi ve Tanıklar Aracılığıyla Zemine Uygulanması ve Dava Konusu Yerin Sözü Edilen Belgeler Kapsamında Kalıp Kalmadığının Saptanması Gerektiği)
Y8.HDE. 2012/5835KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Tapu İptali ve Tescil - Davacı Hazine Somut Olay Bakımından TMK.nun 501 veya 588. Md.leri Çerçevesinde Hareket Etmesi Gerekirken 713.Md.ye Dayalı Dava Açması Usule Aykırı Olduğu)
Y8.HDE. 2012/394KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Tapu İptali ve Tescil - Davacı Kadastro Öncesi Nedenlere Dayanarak Talepte Bulunduğuna Göre İfrazının Mümkün Olup Olmadığının İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden Sorularak Belirlenmesi Gerektiği)
YHGKE. 2011/8-135KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Tapu İptali ve Tescil - Davalılar Hazine ve Köy Tüzel Kişiliğine Davetiye Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilip Duruşmaya Geldiklerinde Bozma Kararına Karşı Beyanları Alındıktan Sonra Bozma Kararına Uyulup Uyulmaması Takdir Edilerek Karar Verileceği )
Y7.HDE. 2010/7312KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Tapu İptali ve Tescil - Tanık Anlatımlarının Gerekçeli Olaylara Dayanması Gerektiği/Tanıkların Taşınmaz Başında Dinlenmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2012/4473KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Tapu İptali ve Tescil - Yargılama Oturumunda İmzalı Beyanıyla İstediği Taşınmazın Yaklaşık 12-13 Dönüm Civarında Olduğunu Bildirdiği Halde Bu Miktar Orantısız Bir Biçimde Aşılarak Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
Y16.HDE. 2013/11631KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Tapu İptali ve Tescil - Yerel Bilirkişi Kurulu ve Taraf Tanıklarının Sözleri Arasında Doğabilecek Çelişkiler Gerektiğinde Yüzleştirme Yapılarak Yöntemince Giderilmeye Çalışılması Gerektiği)
Y16.HDE. 2012/3370KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Tapu Kaydının Tescil Krokisinin İlgili Kurumlardan ve Hazine'den Sorulup Araştırılarak Temin Edildiğinde Hazine'nin Dayanağı Olan Tapu Kaydı İle Birlikte Mahallinde Yaşlı ve Yöreyi İyi Bilen Şahıslar Arasından Seçilecek Yerel Bilirkişiler Aracılığı İle Yöntemince Uygulanması Gerektiği )
Y8.HDE. 2016/8580KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Tapulu Bir Taşınmazın veya Tapuda Kayıtlı Bir Payın Kazandırıcı Zamanaşımı ve Zilyetlik Yoluyla Edinilmesinin Mümkün Olmadığı - Tapulu Taşınmaz Üzerindeki Zilyetliğin Mülkiyeti Kazandırıcı Etkisi Bulunmadığı)
Y20.HDE. 2012/7872KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Tapusuz Olan Taşınmazların Tescili - Çevrede Henüz Orman Kadastrosu Yapılmadığından Taşınmazların Zilyetlikle Kazanılamayacağı Gözönünde Bulundurulmalı ve Tüm Deliller Toplandıktan Sonra Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2016/13930KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Tapusuz Taşınmazın Tescili İstemi - Taşınmazın Zamanaşımı Zilyetliği Yolu İle Mülk Edinilebilecek Yerlerden Olduğu Anlaşıldığına ve Adına Tescil Kararı Verilen Kişi Yararına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Taşınmaz Edinme Koşullarının Oluştuğu Belirlenerek Hüküm Kurulabileceği)
Y8.HDE. 2012/4456KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Tapusuz Taşınmazın Tescili İstemi - Taşınmazların Mera Olarak Sınırlandırılan Yerler İçerisinde Kalıp Kalmadığının Denetime Olanak Verecek Şekilde Belirlenmesi ve Mera Tahsisine Konu Taşınmazların Menşei ve Sınırlandırmanın Ne Şekilde Oluştuğunun Saptanması Gerektiği)
Y20.HDE. 2017/9891KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Taşınmaz Orman Sayılmayan ve Zilyedlikle Kazanılacak Yerlerden İse İmar Planı Kapsamına Alındığı Tarihe Kadar 20 Yıl Süre İle Nizasız Fasılasız Malik Sıfatı İle Zilyedlik ve İmar-İhya Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediği Taşınmaz Başında Dinlenecek Yerel Bilirkişiler İle Taraf Tanıklarından Sorularak Saptanması Gerektiği)
Y16.HDE. 2010/4826KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Taşınmaz Üzerinde Zilyetliğin Bulunup Bulunmadığı Varsa Hangi Tarihte ve Ne Zaman Başladığı Zilyetliğin Sürdürülüş Biçimi Kimden Kime ve Nasıl İntikal Ettiği ve Zilyetliğin Asli ya da Fer'i Zilyetlik Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği)
Y8.HDE. 2011/1541KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Taşınmazın Stereoskop Aletiyle İnceleme Yaptırılarak Taşınmazın Niteliğinin Kullanım Süresinin Ne Zaman Kullanılmaya Başlandığının Belirlenmesine Çalışılması ve Tanık ve Yerel Bilirkişi Sözlerinin Bilimsel Esaslara Göre Hazırlanan Bilirkişi Raporlarıyla Denetlenmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2015/11159KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Taşınmazın Tespit Sırasında Hakkında Kadastro Tespit Tutanağının Düzenlenmemiş Olmasının Öncesinde Var Olan Zilyetliği Kesmeyeceği Gözetilerek Taraf Teşkili de Sağlandıktan Sonra Yeterli Araştırma Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği - Tescil Davası)
Y16.HDE. 2012/4325KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Taşınmazların Niteliğinin Araştırılacağı - Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Konu Olup Olamayacağının Uzman Jeolog Bilirkişisine Sorulması Gereği - Ayrıntılı ve Geçerli Bir Rapor Alınması Gereği)
Y16.HDE. 2015/4785KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Tescil Davası - Davacı Lehine Yasal Koşulların Varlığı İçin Taşınmazın Tarım Arazisi Haline Getirildiği Tarihten Dava Tarihine veya Yapılmış İse İmar Planının Onay Tarihine Kadar En Az Yirmi Yıl Süre İle Ekonomik Amaca Uygun Malik Sıfatı İle Zilyetliğin Kanıtlanması Gerektiği)
Y16.HDE. 2015/1456KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Tescil Davası - Mahkemece Taşınmazın Öncesinin Zilyetlikle İktisaba Elverişli Tarım Arazisi Olup Olmadığı ve Davacının Zilyetlik Süresinin Tam Olarak Yeterince Araştırılmamasının Kanuna Aykırı Olduğu)
Y7.HDE. 2012/4825KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Tescil İstemi - Dava Konusu Taşınmazlar İle Komşu Mera Olan Taşınmaz Arasında Ayırıcı Unsur Olarak Doğal ya da Yapay Sınır Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği)
Y20.HDE. 2012/8481KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Tescil İstemi - Davacı Şirket Yetkilisinin Yaptığı Başvuru Davacı Şirket Tarafından Taşınmaz Mülkiyetinin Hazine'ye Ait Olduğu ve Taşınmazın Malik Sıfatıyla Zilyet Edilmediğinin Kabulü Anlamına Geleceğinden Davanın Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2017/9918KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Tescil İstemi - Gerçek Kişiler Adına Aynı Çalışma Alanı İçerisinde Kayıtsız ve Belgesizden Başkaca Taşınmaz Mal Tespit ya da Tescil Edilip Edilmediği Tapu Müdürlüğü ve İlgili Kadastro Müdürlüğü İle Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüğünden Sorulup Sulu ve Susuz Olarak Kazanılmış Toprak Miktarının Belirlenmesi Gerektiği)
Y8.HDE. 2012/4548KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Tescil İstemi - Mirasçılardan Birisinin Kendi Payını İleri Sürerek Dava Açmasının Doğru Olmadığı/Dava Dışı Kalan Tüm Mirasçıların Davaya Karşı Olurlarının Alınması ya da Miras Şirketine Temsilci Atanması Gerektiği)
Y8.HDE. 2016/6085KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Tescil İstemi - Mirasçılık Belgesi İstemine İlişkin Dava Dosyalarının Sonuçlarının Beklenmesi ve Belirlenen Mirasçıların Davaya Dahil Edilmesinin Sağlanması ve Yine Davacı Tarafından Açıldığı ve Davanın Reddi İle Sonuçlanan Dava Dosyalarının Kesinleşip Kesinleşmediğinin Araştırılması Gerektiği)
Y20.HDE. 2009/19000KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Tescil İstemi - Orman Kadastrosunun Kesinleşmesinden Sonra Tapulu Taşınmazlarda Tapu Sahiplerinin 10 Senelik Hakdüşürücü Süre İçerisinde Dava Açabilecekleri/Zilyetliğe Dayanarak Açtığı Davanın Reddi Gereği)
Y8.HDE. 2012/1052KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Tescil İstemi - Taşınmazın 30 Seneyi Aşan Uzun Bir Süre Kullanılmaması Taşınmazın İradi Olarak Terk Edildiği Anlamını Taşıyacağı/Mahkemece Aralıksız Malik Sıfatıyla Zilyetlik Koşulu Oluşmadığından Davanın Reddi Gerektiği)
Y16.HDE. 2010/5671KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Tespite Aykırı Sonuca Ulaşılması Halinde Tespit Bilirkişileri de Tanık Sıfatıyla Dinlenilerek Çelişkinin Giderilmesine Çalışılmalı ve Gerektiğinde Hiç Beyanda Bulunmamış Olan Davalının Beyanına da Başvurulması Gerektiği)
Y8.HDE. 2012/5085KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Zilyetliğin Kurulduğu Tarihten İtibaren Kazanma Süresi ve Koşullarının Başlatılması ve Diğer Şartların Varlığı Halinde Davanın Kabul Edilebilmesi İçin Tespit Dışı Bırakılma Tarihinden Dava Tarihine Kadar En Az 20 Yıllık Sürenin Geçmiş Olması Gerektiği )
Y8.HDE. 2012/6238KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Zilyetlik Başlangıcının Belirlenmesi - Hava Fotoğraflarının Özellikle 1985 Tarihli Hava Fotoğraflarının Keşifte Uygulanacağı/Uzman Bilirkişi Raporu Alınarak Taşınmazın Kullanım Süresinin Belirlenmesi Gerektiği)
Y16.HDE. 2015/1924KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (Ziraat Bilirkişi Raporunda Davaya Konu Taşınmazın Üzerinde Tek ve Çok Yıllık Yabani Otlar ve Çalı Formunda Yabani Ağaçlar Bulunduğu ve Halihazırda Ham Toprak Vasfında Olduğu Belirtildiği Halde Bu Raporla Yetinilerek Hükme Esas Alınmasının Yerinde Olmadığı - Tapu İptali ve Tescil)
Y16.HDE. 2016/12775KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İDDİASI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Bilirkişi ve Tanıklardan Çekişmeli Parsellerin Öncesinin Ne Olduğu Kime Ait Bulunduğu Kimden Kime Nasıl İntikal Ettiği Kim ya da Kimler Tarafından Hangi Tarihten İtibaren ve Ne Şekilde Kullanıldığının Belirlenmesi Gerektiği )
YHGKE. 2002/8-64KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE İKTİSAP ( Bir Yerin Bu Şekilde İktisabı İçin Sadece Zilyetlik Süresinin Yeterli Olmaması )
Y1.HDE. 2001/9333KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE İKTİSAP ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerler )
Y8.HDE. 2001/3551KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE İKTİSAP ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerler-İmar ve İhya )
Y1.HDE. 2008/3631KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE İKTİSAP ( Gerçek Kişiler İle Kamu Tüzel Kişilerinden Sadece Köyler ve Özel İdarelere Tanınmış Bir Hak Olduğu - Belediyeler İçin Geçerli Olmadığı )
Y16.HDE. 2002/2640KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE İKTİSAP ( Hazine Adına Kayıtlı Taşınmaz-Kadastro Sonucu Oluşan Tapunun İptali )
YHGKE. 2000/7-799KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE İKTİSAP ( İmar ve İhya-İmar Planı Dışında ve Fakat Mücavir Alan İçinde Kalan Taşınmaz )
YHGKE. 2000/7-897KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE İKTİSAP ( Kaçak ve Yitik Kişilerden Kalan Taşınmazlar )
Y8.HDE. 2002/530KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE İKTİSAP ( Sazlık ve bataklık olan bir yerin imar-ihya ve kazandırıcı zamanaşımı yoluyla gerçek kişiler tarafından kazanılması mümkün olmadığı - Bataklık ve sazlık arazilerde toprak taşıma ve doldurmanın ihya işlemi sayılmayacağı )
Y8.HDE. 2005/414KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE İKTİSAP ( Tapu Kaydında Dava Konusu Yerin Deniz Kumluğu Olması Nedeniyle Mümkün Olmadığı - Hazinenin Elatmanın Önlenmesi Ve Yıkım Talebinin Kabulü Gereği )
Y8.HDE. 2004/4391KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE İKTİSAP ( Tapuda Kayıtlı Bir Taşınmazın Veya Pay/Koşulları Oluştuğu Takdirde Edinilmesinin Mümkün Olabileceği - Maliki Tapu Kütüğünden Anlaşılmayan Veya 20 Yıl Önce Ölmüş Ya da Gaiplik Kararı Verilmiş Kişi Adına Kayıtlı Taşınmaz )
Y20.HDE. 2001/8677KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE İKTİSAP ( Yerin Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Araştırılması-Sıcak ve Soğuk Maden Suları Çıkan Taşınmaz )
Y7.HDE. 1994/3878KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE İKTİSAP EDİLEN TAŞINMAZ ( Kadastro Tespit Gününden Sonra İmar Planı Kapsamına Alınması )
Y16.HDE. 2004/2244KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE KAZANMA ( Çalışma Alanında Davacı Adına Daha Önce Tespit Edilip Kesinleşen Arazi Bulunması - Tescili İstenen 2.Yer/Toplamının 100 Dönümü Geçemeyeceği )
Y7.HDE. 2001/8777KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE KAZANMA ( Kayıt Malikinin Ölümünden İtibaren Yirmi Yıldan Fazla Süre İle Taşınmaza Malik Sıfatıyla Zilyet Olan Üçüncü Kişinin İktisabının Mümkün Olması )
Y7.HDE. 2012/2051KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE MÜLK EDİNME ( Davaya Konu Taşınmazın Mera Olup Olmadığının Belirlenmesi Gereği - Bir Taşınmazın Mera Olarak Kabul Edilmesinin Taşınmazın Yetkili Merciler Tarafından Mera Olarak Tahsis Edilmiş Olması veya Bilinmeyen Zamandan İtibaren Mera Olarak Kullanılmasına Bağlı Olduğu )
Y16.HDE. 1999/276KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE MÜLK EDİNMEK
Y17.HDE. 2001/578KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE TAŞINMAZ EDİNME ( Hazine Adına Tapulu Olan Yerlerde Sürdürülen Zilyetliğin Hukukça Değer Taşımaması)
Y7.HDE. 2003/3352KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE TAŞINMAZ EDİNME ( Koşullarının Gerçekleştiği Mahkemece Yapılan Keşif Uygulama ve Delillerle Belirlendiğinden Verilen Kararın Doğruluğu )
Y7.HDE. 2009/991KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE TAŞINMAZ EDİNME ( Tarihi Sit Alanı Olarak Koruma Altına Alınmış Alan İçinde Kaldığından Bu Hususun Tapunun Beyanlar Hanesinde Gösterileceği )
Y7.HDE. 2011/2506KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE TAŞINMAZ EDİNME ( Taşınmazın Bulunduğu Bölgede Mera Tahsisi Yapılmamış İse Yerel Bilirkişi ve Tanıklardan Taşınmazın Öncesinin Bilinmeyen Bir Zamandan Beri Mera Olarak Kullanılıp Kullanılmadığı Yolunda Bilgi Alınacağı )
YHGKE. 1996/20-429KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE TAŞINMAZ İKTİSABI ( Dere Yatağı )
YHGKE. 1997/8-444KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE TAŞINMAZ İKTİSABI ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yer-Taşlık Arazi-İhya Şartı )
Y7.HDE. 1994/6823KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE TAŞINMAZ İKTİSABI ( İktisap Edilebilecek Miktar-Kadastro Tespitine İtiraz )
YHGKE. 2000/7-1254KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE TAŞINMAZ İKTİSABI ( Kaçak ve Yitik Kişilerden Kalan Taşınmazların Konu Olamaması )
Y7.HDE. 2004/569KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE TAŞINMAZ İKTİSABI ( Kadastro Tespiti )
Y16.HDE. 2002/6732KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE TAŞINMAZ İKTİSABI ( Kadastro Tespitine İtiraz-Mera )
Y20.HDE. 2001/9279KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE TAŞINMAZ İKTİSABI ( Kesinleşen İşlemle Tespit Dışı Bırakılan Yer )
Y7.HDE. 1992/7279KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE TAŞINMAZ İKTİSABI ( Köy Boşluğu )
YHGKE. 1996/8-930KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE TAŞINMAZ İKTİSABI ( Mera )
YHGKE. 2001/1-540KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE TAŞINMAZ İKTİSABI ( Orman Tahdidi Dışında Kalan Taşınmaz )
Y8.HDE. 1999/9516KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE TAŞINMAZ İKTİSABI ( Öncesi Mera Olan Taşınmaz-Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerler )
Y7.HDE. 2005/2881KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE TAŞINMAZ İKTİSABI ( Taşınmazın Bulunduğu Bölgede Zilyetlerin İkamet Etmemesi Taşınmazın Terk Edildiği Anlamına Gelmediği - Terk Hususunda Yeterli Araştırma Yapılmadan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y16.HDE. 2002/4872KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE TAŞINMAZ İKTİSABI ( Vakıf-Cemaat Vakıfları )
YHGKE. 2013/16-141KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE TAŞINMAZ KAZANIMI ( Kuru Toprakta 100 Dönüm Sınırının Altındaki Taşınmazlar İçin Zilyetlikle Kazanım Koşulu Bulunduğu - Eldeki Davada 100 Dönüm Sınırının Aşılmadığı/Zilyetlik/Tespite İtiraz Davası )
Y8.HDE. 1997/5500KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE TESCİL İSTEMİ ( Dava Nasıl Sonuçlanırsa Sonuçlansın Davalı Tarafa Yargılama Gideri Yükletilememesi )
Y16.HDE. 2014/11485KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE TESCİL TALEBİ ( Tespit Harici Bırakılan Taşınmazın Tescili İstemi/Komşu Parsellerin Tutanak Örnekleri İle Tespit Dayanağı Kayıtların Getirtilmediği - Yasal İlanların Yaptırılmadığı )
Y16.HDE. 2015/9013KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ NEDENİNE DAYALI DAVA ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Taşınmazın Hazine Adına Tescilinden Önceki Durumunun Araştırılması Gerektiği/İmar-İhyaya Muhtaç Yerlerden Olup Olmadığının Belirleneceği )
Y16.HDE. 2012/4396KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ NEDENİNE DAYALI TESCİL ( Sınır ve Sınırı Belirlediği Söylenen Ağaçların Fen Bilirkişisine İşaretlettirileceği - Sınırın Nereden Geçtiği Hususu Duraksamaya Yer Verilmeyecek Şekilde Saptanacağı )
Y7.HDE. 2009/6133KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ NEDENİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Başkaca Taşınmaz Mal Tespit ya da Tescil Edilip Edilmediği Kadastro Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğü ve Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüklerinden Ayrı Ayrı Sorulup Saptanması Gerektiği )
Y16.HDE. 2003/10532KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ NEDENİYLE KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Davanın Tespit Malikine Yöneltilmesinin Zorunlu Olması )
Y16.HDE. 2014/15997KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davanın Yalnızca Hazineye Yöneltildiği - Taşınmazın Bulunduğu Köy ya da Belediyenin Davalı Olarak Gösterilmediği Anlaşılmakla Davada Taraf Teşkilinin Sağlandığından Söz Edilemeyeceği/Taraf Teşkili Dava Şartlarından Olup Bu Şart Sağlanmadan Davanın Esasına Girilemeyeceği )
Y8.HDE. 2003/271KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kamunun Yararlandığı Ortak Yerlerin Zamanaşımı Yoluyla İktisap Edilememesi )
Y20.HDE. 2012/6204KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Genel Arazi Kadastrosu Yapıldığı/Taşınmazın Devlet Ormanı Niteliği Bulunduğu/Zaman İçerisinde Bitki Örtüsünü Kaybetmesinin Bu Niteliği Değiştirmeyeceği - Taşınmazın Zilyetlikle Kazanılmasının Olanaksız Olduğu )
Y20.HDE. 2014/2601KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ NEDENİYLE TAPUYA TESCİL ( Taşınmazın Davacının Babasından Kalıp Kalmadığı/İmar ve İhyasını Kendisinin Yapıp Yapmadığı Hususularının Kesinliğe Kavuşturulacağı/Yerinde Keşif Yapılarak Yerel Bilirkişi ve Tanıkların Yerinde Dinlenileceği - Taksimin İspatlanamaması Halinde Davacının Tek Başına Dava Açma Yetkisi Olmayacağından Dava Şartı Yokluğundan Davanın Reddedileceği/Taşınmazın Tapulu Yerlerden Olup Olmadığı Hususunun İlgili Tapu Müdürlüğünden Sorulacağı )
Y8.HDE. 2001/5901KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ NEDENİYLE TESCİL DAVASI ( Davacıların Bağımsız Yirmi Yıllık Zilyetliğinin Olmaması-Devreden Kişinin Eklemeli Zilyetliğinden Yararlanma Şartı )
Y20.HDE. 2001/1532KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ NEDENİYLE TESCİL DAVASI ( Görevli Mahkeme )
Y20.HDE. 2002/914KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ NEDENİYLE TESCİL DAVASI ( Tahdit Yapılıp da Tescil Davası Nedeniyle Kesinleşmemesi-Davanın Orman Kadastrosuna İtiraz Davasına Dönüşmesi )
Y8.HDE. 2001/7647KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ NEDENİYLE TESCİL DAVASI ( Taşınmazın Kadastro Çalışmaları Esnasında Tespit Dışı Bırakılması )
Y8.HDE. 2003/1291KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ NEDENİYLE TESCİL DAVASI ( Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y20.HDE. 2002/2034KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ NEDENİYLE TESCİL TALEBİ ( Davacının Arsa Niteliği Kazanan Taşınmaza Zilyet Olmamasının Zilyetliğin Anlamına Gelmemesi )
Y16.HDE. 2005/10255KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ NEDENİYLE TESPİT ( Hazinenin Taşınmazın Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yer Olduğu İddiasına Dayanarak Dava Açması - Araştırılması Gerekenler )
Y7.HDE. 2010/340KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ SEBEBİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Değerlendirilirken Paylaşmada Her Bir Mirasçıya Eşit Yüzölçümde ve Eşit Verimlilikte Taşınmaz ya da Ekonomik Yönden Aynı Parasal Değerde Menkul Mal İsabet Etmesinin Paylaşmanın Koşulu Olmadığı )
Y16.HDE. 2015/2200KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ SEBEBİYLE İKTİSAP ŞARTLARI ( Tapu İptali ve Tescil - Bilirkişi Raporunda Çekişmeli Taşınmazın Dere Yatağı Havzasında Bulunduğu ve Ekonomik Amaca Uygun Kullanıma Konu Olmayan Taşınmaz Niteliğinde Olduğunun Belirtildiği/Tanıkların İse Taşınmazın Yıllardır Kullanılmadığını Çalılık ve Dikenlik Vasfında Olduğunu Beyan Etmesi Karşısında İktisap Şartları Oluşmadığından Davanın Reddedileceği )
Y20.HDE. 2014/861KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ SEBEBİYLE TESCİL ( Davanın İdari Yoldan Tapu Kaydı Oluşturulması İle Tapu İptali ve Tescil Davasına Dönüştüğü - Taşınmazın Orman Sayılan veya Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerden Olup Olmadığının Belirleneceği )
Y16.HDE. 2013/4809KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ SEBEBİYLE TESCİL ( Tapu İptali Ve Tescil İstemi - Taraflara Tanık Bildirme Hakkı Tanındıktan Sonra Mahallinde Yeniden Keşif Yapılarak Hüküm Kurulması Gerektiği/Taraflarca Üstün Haklarının Kanıtlanamaması Halinde Çekişmeli Taşınmazın Ortak Miras Bırakanın Terekesine Dahil Olduğu ve Mirasçıları Adına Tescilinin Gerekeceği Düşünülerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2015/17073KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ SEBEBİYLE TESCİL İSTEMİ ( Kadastro Sırasında Tescil Harici Bırakılan Davaya Konu Yer Hakkında 4721 S.K. Md. 713/4-5 Gereğince Gerekli Yerel ve Gazete İlanlarının Yapılması Gerektiği - Husumetin Hazine ve İlgili Kamu Tüzel Kişisine Yöneltileceği )
Y16.HDE. 2015/11461KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ SEBEBİYLE TESCİL İSTEMİ (Taşınmazın Başında Yapılacak Keşif Sırasında Yerel Bilirkişiler ve Taraf Tanıklarından Taşınmazın Geçmişte Ne Durumda Bulunduğu Kime Ait Olduğu ve Kimden Kime Nasıl İntikal Ettiği Kim Tarafından Ne Zamandan Beri Ne Suretle Kullanıldığı Taşınmazın Öncesinin Devletin Hüküm ve Tasarrufundaki Yerlerden mi Yoksa Ham Toprak mı Olduğu Taşınmazda İmar-İhyaya Ne Zaman Başlanılıp Tamamlandığının Araştırılması Gerektiği)
Y16.HDE. 2015/2511KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ SEBEBİYLE TESCİL İSTEMİ (Tespit Tarihinden Geriye Doğru 15-20-25 Yıl Öncesine Ait Stereoskopik Hava Fotoğrafları Harita Genel Komutanlığından Tarihleri Açıkça Yazılmak Suretiyle İstenilerek Dosyaya Konulması Gerektiği - Kadastro Sırasında Tespit Harici Yol Olarak Bırakılan Taşınmaz)
Y16.HDE. 2015/13269KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ SEBEBİYLE TESPİT (Mahkemece Tefrik Kararı Verilen Parsel Yönünden Araştırma ve İnceleme Yapılarak Hüküm Kurulması İsabetsiz Olduğu Gibi Kadastro Hakiminin Açık ve İnfazı Kabil Sicil Oluşturmakla Yükümlü Olduğu Parsel Hakkında Araştırma ve İnceleme Yapıldığı Halde Hakkında Olumlu Ya da Olumsuz Bir Karar Verilmeyerek Tescil Hükmü Kurulmaması ve Sicilin Açık Bırakılmasının Hatalı Olduğu)
Y8.HDE. 2003/3224KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ TESCİL TALEBİ ( Taşınmazın Sınırında Diğer Kamu Tüzel Kişilerine Ait Herhangi Bir Yer Mevcut İse Davanın İlgisi Yönünden Bu Tüzel Kişilere Yöneltilmesi Gereği )
Y16.HDE. 2015/11476KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ VE MİRAS YOLUYLA GELEN HAKKA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL (Taşınmaz Başında Yaşlı Tarafsız Yöreyi İyi Bilen Davada Yararı Bulunmayan Şahıslar Arasından Seçilecek Yerel Bilirkişiler Taraf Tanıkları Fen Bilirkişisi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi ve Ziraat Mühendisinden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulu Huzuruyla Keşif Yapılacağı)
Y20.HDE. 2016/10541KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ YOLU İLE TAPUSUZ TAŞINMAZIN TESCİLİ İSTEMİ (Davacı Asillerin Köylerine Kadastro Girdiğinden Dava Konusu Taşınmazlar Adlarına Tespit Edileceğinden Davadan Vazgeçtiklerini Dosyanın Geri İstenilmesini İstedikleri/Dilekçeler Davayı Geri Alma Niteliğinde Olup Hüküm Kesinleşinceye Kadar Karşı Tarafın Açık Rızası İle Davayı Geri Almanın Mümkün Olduğu - Kadastro Müdürlüğünün Arazi Kadastro Çalışmalarının Devam Ettiğini Bildirdiği/HMK. Md. 123 Uyarınca İşlem Yapılacağı)
Y20.HDE. 2016/8499KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ YOLU İLE TAŞINMAZ EDİNME ( İmar ve İhya - Taşınmaz Üzerindeki En Yaşlı Ağacın Dava Tarihi İtiariyle 18 19 Yaşında Olması İmar Planında Ağaçlandırılacak Alan Olarak Belirlenmiş Olması Karşısında Zilyetlikle Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleşmediğinin Kabulü Gereği )
Y20.HDE. 2001/6234KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ YOLU İLE TAŞINMAZ EDİNME ( Usulune Uygun Mera Araştırılması Yapılmaması )
Y8.HDE. 2001/5634KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ YOLU İLE TAŞINMAZ İKTİSABI ( Dere Yatağı-Dere Yatağının Kuruması)
Y20.HDE. 2015/13339KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ YOLUYLA İKTİSAP ( Çekişmeli Taşınmazların Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerden Olduğu Yapılan Kullanım Kadastrosuyla Tespit Edilmiş ve Kesinleştiği - Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Çıkarma İşleminin Kesinleştiği Tarihten İtibaren Kazandırıcı Zamanaşımı Yolu İle İktisap Edilemeyeceği/Davanın Reddedilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2001/5642KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ YOLUYLA ORMANDAN YER KAZANMA ( Zilyetlik Yoluyla Devlet Ormanlarından Yer Kazanmanın Mümkün Olmaması )
Y20.HDE. 2012/7280KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ YOLUYLA TAPU TESCİL DAVASI ( Yapılan Keşiflerde Hazır Bulunan Bilirkişi Raporlarına Aykırı Karar Veren Mahkemenin Sebebini Belirtmediği - Eksik Araştırma ve İncelemeye Dayalı Olarak Hüküm Verilemeyeceği )
Y20.HDE. 2015/787KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ YOLUYLA TAŞINMAZ EDİNME ( Kısa Kararda Davanın Reddine Dendiği Halde Gerekçeli Kararda Taşınmazın Hazine Adına Tapuya Tesciline Karar Verildiği - Kısa Kararla Gerekçeli Kararın Çelişik Olmasının Mutlak Bozma Nedeni Sayılacağı )
Y20.HDE. 2015/319KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ YOLUYLA TAŞINMAZ EDİNME (2/B Uygulamasına İtiraz - Çekişmeli Taşınmazların 1991 Yılında Kesinleşen Orman Kadastrosunda Orman Sınırı Dışında Bırakıldığı Gibi Eski Tarihli Hava Fotoğrafı ve Memleket Haritasında Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğu Anlaşıldığı ve Adına Tescil Kararı Verilen Davalılar Yararına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Taşınmaz Edinme Koşullarının Oluştuğu Belirlenerek Hüküm Kurulmasında Bir İsabetsizlik Bulunmayacağı/Onama)
Y16.HDE. 2002/6403KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİN DAYALI KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Davacının Keşif Giderini Yatırmaması )
Y8.HDE. 2004/4956KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNDE SÜRE ( Yirmi Yıl Olması - 1988 Yılında Maliye Hazinesi Adına Orman Rejimi Dışına Çıkartılan Taşınmaz İçin Zilyetliğin En Erken Bu Tarihten Başladığı )
Y7.HDE. 2009/6696KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI DAVA ( Aynı Çalışma Alanı İçerisinde İlgili ya da İlgililer Adına Kayıtsız ve Belgesizden Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Başkaca Taşınmaz Mal Tespit ya da Tescil Edilip Edilmediğinin Saptanması Gerektiği )
Y16.HDE. 2015/17368KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI DAVA ( Davacı Hazine Tarafından Aynı Nedenlere Dayanılarak Komşu Parsellere Açılmış Bulunan Derdest Davalar Belirlenmeli Mahallinde Yaşlı Tarafsız Yöreyi İyi Bilen Davada Yararı Bulunmayan Usulünce Belirlenecek Yerel Bilirkişiler Marifetiyle Keşif Yapılması Gerektiği )
Y7.HDE. 2011/6965KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI DAVA ( Davacı Tarafa Keşif Giderlerini Yatırması İçin Kesin Önel Verildiği - Mahkeme Heyetine Verilecek Ücretlerin Ayrıntılı Olarak Gösterilmediği/Ara Kararın Kesin Önel Sonuçlarının Uygulanmasını Gerektirecek Nitelikte Olmadığının Gözetileceği )
Y16.HDE. 2017/826KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI DAVA ( İtiraz Edilmekle Tutanak Davalı Hale Geldiğinden Kadastro Hakimi Sicil Oluşturmakla Görevli Olduğu - Mahkemece Çekişmeli Taşınmazlar Hakkında Davanın Reddine Karar Verilmesine Rağmen Tescil Kararı Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
Y7.HDE. 2004/236KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI DAVA ( İtirazı Komisyonca Reddedilen Davacının Mahkeme Kararına Vergi Kaydına ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanarak Dava Açması )
Y16.HDE. 2011/1344KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI DAVA ( Tarafların Dayandığı Tüm Kayıtlar Senetler Zemine Uygulanarak Kapsamları Belirlenmeli ve Fen Bilirkişisinden Kayıt Uygulamasını Gösterir Krokili Rapor Alınması Gerektiği )
Y7.HDE. 2004/4415KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI DAVA ( Taşınmazların Miras Bırakanı Mirasçıları Adına Tescili/Taşınmazların Tespiti 5. Madde Hükmü Uyarınca Malikhaneleri Açık Bırakılarak Yapılmadığı - 30.Madde Hükmünün Uygulanamayacağı )
Y16.HDE. 2016/659KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI DAVA ( Toprak Tevzi Çalışmalarından Sonra Taşınmazları İmar ve İhya Ettiğini Kabul Etmekte Olup Kural Olarak Tarafın Kendi Beyanları Lehine Olduğu Kadar Aleyhine de Delil Oluşturduğu )
Y20.HDE. 2015/982KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI DAVA ( Yöreyi İyi Bilen Önceki Bilirkişiler Dışında Elverdiğince Yaşlı Yansız Yerel ve Uzman Üç Fen Bilirkişi Tutanak Bilirkişileri Tarafların Aynı Yöntemle Göstereceği Tanıklar Hazır Olduğu Halde Davaya Konu Taşınmazlar Başında Yeniden Keşif Yapılması Gerektiği )
Y20.HDE. 2016/570KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI DAVA (Kadastro Tespitine İtiraz - Çekişmeli Taşınmazın Kesinleşen Orman Tahdidi Dışında Kaldığı ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerden Olmadığı Gibi Adına Tescil Kararı Verilen Kişi Yararına Taşınmaz Edinme Koşullarının Oluştuğu)
Y16.HDE. 2015/12573KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI İPTAL VE TESCİL İSTEMİ ( Tapu Kaydının Kadastro Sırasında Başka Taşınmaza Revizyon Görüp Görmediğinin Araştırılacağı - Tapu Kaydının Tescil Haritası Temin Edilerek Tapu Kaydının Kapsamının Belirleneceği/Bilirkişi İncelemesi İle Gerekli Tüm Araştırma Yapıldıktan Sonra Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 1999/7-65KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Mahkemece Yapılması Gerekli İşlemler )
Y7.HDE. 2001/8328KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Başka Bir Kadatsro Mahkemesinin Kesinleşen Dosyasına Göre Hüküm Verilmesi )
YHGKE. 2013/7-1463KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Davacıların Dava Konusu Taşınmazda Halen Bir Kısım Eşyalarının Bulunduğu Senette Annenin Payını Davacılara Bağışlama İradesini Ortaya Koyduğu ve Zilyetliğini Davacılar Adına Sürdürdüğü - Bağış Şartının Gerçekleştiği ve Davacılar Lehine Bu Pay Yönünden Zilyetlikle Edinim Koşulları Oluştuğu )
Y16.HDE. 2003/890KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Davacının Davadan Feragat Etmesi )
Y20.HDE. 2016/6353KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTAL TESCİL ( Davalı Köyün Köy Tüzel Kişiliği Ortadan Kalktığı - Taraf Sıfatı Kalmayan Köyün Yerine Katıldığı İlçe Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesinin İlgili Kamu Tüzel Kişisi Sıfatıyla Davada Taraf Olarak Yer Alması Gerekli Olduğu )
Y20.HDE. 2016/6408KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL ( Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde Orman Kadastrosunun Yapılıp Yapılmadığı Yapılmış İse Orman Kadastrosuna Dair İşe Başlama İşi Bitirme Çalışma Sonuçları İlan Tutanağı ve Orijinalinden Renkli Orman Tahdit Haritası Sureti Orman İdaresinden Sorulup Getirtileceği )
Y16.HDE. 2013/1392KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ İLE TESCİLİ ( Davacı Adına Tescile Karar Verilen Taşınmazların Yüzölçümlerinin 3402 S.K. Md.14'de Öngörülen Miktar Kısıtlamasının Üstünde Olduğu - Davacıya Tercih Hakkı Hatırlatılarak 3402 S.K. Md.14'de Öngörülen Miktar Kısıtlamasına Uygun Olarak Belirleneceği )
Y20.HDE. 2011/7463KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ İLE TESCİLİ ( Orman Vasfı İle Hazine Adına Tespit Edilen Taşınmaz Hakkında - Yeterli Araştırma ve İnceleme Yapılmadığı)
Y16.HDE. 2013/2429KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Dava Konusu Taşınmazla İlgili Birden Fazla Dava Açıldığı - Yerel Mahkemece Aynı Taşınmaza İlişkin Bulunan Davaların Birleştirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2014/26608KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacı Tarafa Tanık Listesini Sunması İçin Süre Verme - Davacı Dilekçesinde Tanık Deliline Dayandığı/Mahkemece Zilyetliğin Her Türlü Delille Kanıtlanması Mümkün Bulunduğu Gözetilerek Davacı Tarafa Delil ve Tanık Listesi Sunması İçin Süre Verileceği )
Y7.HDE. 2011/735KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Keşifte Dinlenen Bilirkişi Sözleri ile Tutanak Bilirkişilerinin İfadelerinin Çelişkili Olduğu - Bu Aykırılıkların Giderilmesi Gerektiği/Yetersiz Bilirkişi Raporu )
Y16.HDE. 2015/20258KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Komşu Taşınmazlara Uygulanan Tapu ve Vergi Kayıtları Tesisinden İtibaren Getirtileceği - Taşınmaz İmar Planı Kapsamında İse 3402 S.Kanun'un 17. Md. Göre Varsa İmar Planının Onay Tarihinden Önce 3402 S. Kanun'un 14 ve 17. Md. Öngörülen Koşulların Gerçekleşmiş Olup Olmadığı Değerlendirileceği )
Y16.HDE. 2015/13025KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kural Olarak Üçüncü Kişilere Karşı Tüm Mirasçılar Tarafından Birlikte Ya da Terekeye Temsilci Atanmak Suretiyle Dava Açılması Gerektiği/Davada Yer Almayan Diğer Mirasçıların Yöntemine Uygun Bir Biçimde Muvafakatlerinin Alınması Davaya Katılmalarının Sağlanması veya Miras Ortaklığına Bir Temsilci Atanarak Onun Huzuruyla Yargılamaya Devam Edilmesi Zorunlu Olup Bu Hususun Dava Şartı Olduğu )
Y16.HDE. 2014/16796KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mahkemece Taşınmazın Kimden Nasıl İntikal Ettiği İmar-İhyaya Konu Edilmiş İse İhyanın Hangi Tarihte Başlayıp Ne Zaman Bitirildiğinin Araştırılacağı - 3 Kişilik Ziraat Mühendisinden Oluşan Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınacağı/Teknik Bilirkişilere Keşfi Takibe İmkan Verir Kroki Düzenlettirilerek Sonucuna Gidileceği )
Y8.HDE. 1984/6469KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Malik Belli Olduğundan Hazine ve Belediyeye Husumet Tevcihi Zorunluluğundan Söz Edilememesi )
Y8.HDE. 1991/11016KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Malikin Bilinmemesi )
Y20.HDE. 2016/11553KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Orman Bilirkişince Yöntemine Uygun Biçimde Yapılan Araştırmada Taşınmazın Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğu Anlaşıldığı - Adına Tescil Kararı Verilen Kişi Yararına 3402 S. Kanun'un 14. Md. Yazılı Koşulların Oluştuğu/Davanın Kabulü Kararının Onanması Gerektiği )
Y16.HDE. 2015/3710KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmazın Bulunduğu Yerde Yaşlı Tarafsız Yöreyi İyi Bilen Davada Yararı Bulunmayan Şahıslar Arasından Seçilecek Üç Kişilik Yerel Bilirkişi Kurulu ve Aynı Yöntemle Belirlenecek Taraf Tanıkları ve Hayatta Olan Tespit Bilirkişileri Fen Bilirkişisi ve Üç Kişilik Ziraatçi Bilirkişi Kurulu Hazır Olduğu Halde Yeniden Keşif Yapılacağı )
Y8.HDE. 2011/7064KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tespitten Önceki Haklara Dayanarak Asli Müdahil Olarak Katılanların İddialarına Dair Uyuşmazlık Niteliğinde Sayılamayacağından Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
Y16.HDE. 2015/19279KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yaşlı Tarafsız Yöreyi İyi Bilen Davada Yararı Bulunmayan Şahıslardan Seçilecek Yerel Bilirkişiler Taraf Tanıkları Fen Bilirkişi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi ve Üç Kişilik Ziraat Mühendislerinden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulu Huzuruyla Keşif Yapılacağı )
Y16.HDE. 2011/1143KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Ziraat Mühendislerinden Oluşan Bilirkişi Kurulundan Çekişmeli Taşınmazların Dava Edilen Bölümleri İle Bu Bölümlerin Çevresindeki Taşınmazların Kıyaslar Şekilde Ayrıntılı ve Gerekçeli Rapor Alınması Gerektiği )
Y8.HDE. 2015/12683KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL (Tapu Kaydı Tedavül Kayıtlar Tapulama Tutanağındaki Açıklamalara Göre Davalı Kayıt Malikinin Olduğuna İlişkin Tapu Kütüğünde Yeterli Bilgilerin Olduğu Dolayısıyla Bilinen Kişi Olup Maddede Yazılı Koşulların Gerçekleşmediği)
Y16.HDE. 2015/5271KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL (Varsa Mera Tahsis Karar Ekleri ve Haritaları Getirtileceği - Mahallinde Yaşlı Tarafsız Yöreyi İyi Bilen Davada Yararı Bulunmayan Şahıslardan Seçilecek Üç Kişilik Yerel Bilirkişi ve Aynı Yöntemle Belirlenecek Taraf Tanıkları 3 Kişilik Ziraat Mühendislerinden Oluşan Bilirkişi Kurulu ve Fen Bilirkişi Huzuruyla Keşif İcra Edileceği)
Y20.HDE. 2012/6489KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Dava Konusu Taşınmazda Kesinleşen Aplikasyon ve 2/B Uygulaması Bulunduğu - Davada Orman Kadastrosuna Dair Tüm Tutanakların Getirtilmesi ve İncelenmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2012/2353KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Dava Konusu Taşınmazın Niteliğinin Belirlenebilmesi İçin Hava Fotoğraflarının Önemli Olduğu - Hava Fotoğraflarının İncelenmemiş Olmasının Hatalı Olduğu )
Y16.HDE. 2013/2432KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Davacının Vefat Ettiği - Mahkemenin Tüm Mirasçıların Davayı Takip Etmedikleri Durumda Davadan Ferağat Etmiş Sayılacağına İlişkin İhtarının Hatalı Olduğu )
Y16.HDE. 2013/1041KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Davalının Dava Önceki Esas Sayılı Dosyadaki Kabul Beyanın Gözetilmesi Gereği - Ayrıca Re'sen Araştırma İlkesi Koşullarının da Mahkemece Dikkate Alınması Gerektiği )
Y7.HDE. 2012/8495KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Kadastro Sırasında Genel Harman Yeri Olarak Sınırlandırılmak Suretiyle Tespit - Taşınmaza Uygulanan Vergi Kaydının Gözetileceği/Eylemli Durumda Harman Yeri Olduğu )
Y7.HDE. 2012/8298KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Kadastro Sırasında Vakıf Adına Tespit Edilen Taşınmaza Yönelik - Yerel Bilirkişi Sözlerinin Soyut ve Gerekçesiz ve Hazırlanan Rapor ve Eki Haritanın Eksik Olduğu )
Y20.HDE. 2012/7018KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Şirketlerin Taşınmaz Edinebileceği - Anasözleşmelerinde Yazılı İşletme Konusu Çerçevesinde Hak Kazanmaları ve Borç Altına Girmelerinin Mümkün Olduğu )
Y16.HDE. 2013/3879KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Tescil Harici Bırakılan Taşınmaz Hakkında - İmar-İhya İşlemininin En İyi Belirlenmesinde Hava Fotoğraflarının Çok Önemli Olduğu/Yerel Mahkemece Gözetlmesi Gereği )
Y16.HDE. 2014/18248KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Davacının Talebinin Tespitten Önceki Haklara Dayandığı ve Kadastro Tespitinin Kesinleşmediği - Davacı Tarafından Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılan Davanın Kadastro Mahkemesinde Görülmekte Olan Davaya Katılma İstemi Niteliğinde Olduğunun Kabulü Zorunlu Olup Kadastro Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y16.HDE. 2015/12296KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Hakkında Dava Açılmayan Bir Yerin Dahili Dava Yoluyla Dava Kapsamına Dahil Edilmesi Mümkün Olmadığı Gibi Islah Yoluyla Dahi Davaya İthaline ve Dava Konusu Haline Getirilmesine Yasal Açıdan Olanak Bulunmadığı )
Y16.HDE. 2014/16973KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Uzman Ziraat Bilirkişi Raporu Nazara Alındığında Taşınmazın Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Yerlerden Olduğu - Bu Tür Yerlerin Zilyetlikle İktisap Edilebilmesi İçin 3402 S. Kadastro Kanunu'nun 14 ve 17. Md.sindeki Şartların Gerçekleşmiş Olması Gerektiği )
Y16.HDE. 2015/739KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ (Kadastro Sırasında Kamu Orta Malı Mera Olarak Tespit Yapıldığı - Taşınmazın Toprak Yapısı Eğimi Bitki Deseni Yönlerinden Komşu Mera Parselinden Nasıl Ayrıldığını Açıklayıp Taşınmazların Değişik Yönlerden Çekilmiş Fotoğrafları İle Desteklenmiş Rapor Alınacağı)
Y16.HDE. 2015/8647KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ (Tapu Kayıt Maliklerinin Birbirleri Aleyhine Ortak Sınıra Yönelik Talepler İle Dava Açtıkları - Davaların Biri Hakkında Verilecek Hükmün Diğerini Etkileyeceği/Mahkemece Dava Dosyaları Birleştirilerek Yargılamaya Devam Olunması Gerektiği)
Y16.HDE. 2015/7005KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ (Tespit Tarihinden Geriye En Az 15-20-25 Yıl Öncesine Ait Üç Ayrı Evreye Dair Stereoskopik Hava Fotoğrafları İle Komşu Parselin Tespitine Esas Tapu Kaydı Getirtileceği - Taşınmazlar Başında Fen ve 3 Kişilik Ziraat Mühendisi Bilirkişiden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulu Huzuruyla Yeniden Keşif Yapılacağı)
Y16.HDE. 2015/19198KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ (Ziraat Bilirkişisinden Taşınmazın Öncesinin Hangi Nitelikte Olduğu Arazinin Ekonomik Amacına Uygun Olarak Zilyetliğine Ne Zaman Başlanıldığına İlişkin Rapor Alınacağı - Tanık ve Yerel Bilirkişilerden Taşınmazın Kimden Nasıl İntikal Ettiği Hususunda Ayrıntılı Bilgi Alınacağı)
Y8.HDE. 2005/8445KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Bozmadan Sonra Islahın Mümkün Olmadığı - Davacının Islah Talebi Gereğince Tapu Uygulaması Yapıp Davayı Reddetmesinin Doğru Olmadığı )
Y8.HDE. 2001/9353KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Tescil İçin Gerekli Koşulların Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması )
Y17.HDE. 2005/11127KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİLİ ( Bilgisine Başvurulan Yerel Bilirkişi ve Tanıklar Taşınmazda Kimin Zilyet Ettiğini Bilmediklerini Söylediklerinden Davanın Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2017/8014KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU TESCİL İSTEMİ ( Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişki Giderilmediği/Taşınmazın En Eski Tarihli Memleket Haritası ve Hava Fotoğraflarındaki Durumu İle Tespit Tarihinden 20 Yıl Öncesine Ait Hava Fotoğraflarındaki Durumu İncelenmediği - Hükmün Bozulması Gerektiği )
Y16.HDE. 2015/2024KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU TESCİL İSTEMİ (Mahkemece Öncesi Göl Yatağı Olan Taşınmazın Davacıların Zilyetlik Süresi Ne Olursa Olsun Kazanılamayacağı Gerekçesiyle Davanın Reddi Doğru Olmadığı)
Y7.HDE. 2013/8223KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU TESCİLİ ( Kadastro Sırasında Paylı Tescil Edilen Taşınmaz Hakkında - Taşınmazın Öncesinin Kime Ait Olduğu Zilyetliğin Süresi ve Sürdürülüş Biçiminin Araştılacağı - İlk Malik ve Zilyedinin Sağlığında Taşınmazı Mirasçılarına Bağışlayıp Bağışlamadığı ve Taşınmazın 1/2 Payının Davalı Adına Tespit Edilmesinin Dayanağı Hakkında Yerel Bilirkişi ve Tanıklardan Bilgi Alınacağı )
Y20.HDE. 2014/9496KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPUSUZ TAŞINMAZIN TESCİL DAVASI ( Bilirkişi Raporunun Soyut Nitelikte Kaldığı/Davayı Reddeden Yerel Mahkemece Yeterli Araştırma ve İnceleme Yapılmadığı - Taraf Tanıklarının Dinleneceği/İmar ve İhya Konusunda Hava Fotoğraflarından Yararlanılacağı )
Y8.HDE. 1990/17141KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL ( Bu Olgunun Tanık Anlatımlarıyla İspatlanmasının Gerekmesi )
Y20.HDE. 2014/7618KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL ( Çekişmeli Taşınmazın Tapulama Harici Bırakıldığı ve Tapu Kaydı Bulunmadığı - Tapusuz Olan Çekişmeli Taşınmazın Medeni Kanunun 713. Md. Hükmü Uyarınca Davacı Adına Tesciline Karar Verileceği/Mahkemece Yanlış Değerlendirme İle Tapu Kaydının İptali Yönünde Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği )
Y8.HDE. 1995/227KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL ( Ekilemez Arazinin Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olan Yerlerden Olması )
Y1.HDE. 2001/6557KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL ( Elatmanın Önlenmesi Davasında İleri Sürülen Bu İddianın Başka Davada Kanıtlanmasının Gerekmesi )
YHGKE. 2003/8-364KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL ( Hazinenin Def'isi İle Zamanaşımının Kesilmesi - Sürenin Yeniden İşlemeye Başlayacağı )
YHGKE. 2013/8-1179KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL ( Kadastro Öncesi Sebebe Dayalı Olarak Kadastro Harici Bırakılan Yerin - Davacının “Hayvan Gübresi Dökmek” Şeklindeki Kullanımının Ekonomik Amaca Uygun Zilyetlik Olmadığı/Davanın Kabulünde İsabet Bulunmadığı )
Y16.HDE. 2008/7580KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL ( Kadastro Tespiti - Tespit Maliki İle Dava Dilekçesinde Davalı Gösterilen Kişinin Aynı Kişi Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y20.HDE. 2014/10158KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL ( Mahkemece Tesbit Tarihinden 15-20 Yıl Öncesine Ait Hava Fotoğrafları Getirtileceği - Dava Konusu Taşınmazın Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğu Anlaşıldığından Yalnızca Zilyetlik Koşulları Oluşup Oluşmadığı Belirlenerek Sonuca Gidileceği )
Y20.HDE. 2004/1100KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL ( Tahdidin İlan Edilip Kesinleştiği Tarihe Kadar Orman Sayılan Yerlerden Olan Taşınmaz - Zilyetlik Süresinin Tahdit Dışında Bırakıldığı Tarihden Sonra Başlayacağı )
Y16.HDE. 2015/19607KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL ( Taşınmazlar Davacıların Annesine Satılmış Olduğundan Terekeye Dahil Olmadığı/Taşınmazların Davalılar Tarafından 50 Yıldır Malik Sıfatıyla Kullanıldığı/Kadastro Tespit Tarihine Kadar Davalılar Lehine Zilyetlikle İktisap Şartlarının Oluştuğu - Elatmanın Önlenmesi Davasının Reddi İle Taşınmazların Davalılar Adına Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2017/4846KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL (Karardan Sonra Büyükşehir Belediyesi Olan İllere Bağlı İlçelerin Mülki Sınırları İçerisinde Yer Alan Köy Ve Belde Belediyelerinin Tüzel Kişiliği Kaldırıldığı - İlçe Belediye Başkanlığı İle Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Davaya Dahil Etmesi Hususunda Davacıya Süre ve İmkan Tanınması Gerektiği)
Y20.HDE. 2002/6131KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL (Orman İçi Açıklık - Özel Mülkiyet Konusu Olamayacağı)
Y20.HDE. 2001/1377KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL DAVASI ( Ana Parsellere Uygulanan Mera Hudutlu Vergi Kayıtlarının Miktar Fazlası Olan Taşınmazın Zilyetlikle Kazanılamaması )
YHGKE. 1983/8-578KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL DAVASI ( Bir Tapulama Bölgesinde Bir Kişinin Zilyetlikle Edinebileceği Malın Bir Taşınmaz İçin Yirmi Dönümü Geçememesi )
YHGKE. 2001/20-442KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL DAVASI ( Davanın Dinlenebilme Şartı )
Y8.HDE. 1990/6204KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL DAVASI ( Denizin Devamı Olan Kıyı Alanının Yani Kumluk ve Çakıllık Alanın Kazanılmasının Mümkün Olmaması )
YHGKE. 1986/8-336KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL DAVASI ( Gerçek Orman Niteliği Taşıyan Bir Yerin Dağıtımının Geçersiz Olması )
Y8.HDE. 1990/11464KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL DAVASI ( Mahalli Hukuk Mahkemesinde Görülmekte Olan Kadastro ile İlgili Henüz Kesinleşmemiş Olan Taşınmaz Mala İlişkin Davalarda Görev )
YHGKE. 1984/8-723KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL DAVASI ( Mer'aların Bu Şekilde Kazanılamaması )
Y20.HDE. 1998/5189KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL DAVASI ( Nizalı Taşınmazın Baraj Gölünün Suları Altında Kalmasının Açılan Tescil Davasının Reddini Gerektirmemesi )
Y20.HDE. 2005/1822KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL DAVASI ( Sınırlamaya İtiraz Ön Mesele Teşkil Edeceği - 6831 Sayılı Yasanın 11. Maddesine Göre 6 Aylık İtiraz Süresi İçinde Açılan Sınırlamaya İtiraz Davalarının Kadastro Mahkemelerinde Görülüp Sonuçlandırılması Gereği )
YHGKE. 2002/7-110KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL DAVASI ( Tapuda Kayıtlı Olmayan Ayrıca Çalışma Alanı İçinde Bulunan Taşınmaz Malların Tescilinin Talep Şartları )
Y8.HDE. 1996/8610KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL DAVASI ( Taşınmazın Mer'a ve Sit Alanı İle Vakfa Ait Olup Olmadığının Tespiti )
Y8.HDE. 2002/3097KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL DAVASI ( Taşınmazın Niteliğinin Kazanmaya Elverişli Olmasının Gerekmesi )
Y20.HDE. 2002/2944KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL DAVASI ( Taşınmazın Olduğu Yerde Tespit Tarihinden Önce Orman Kadastrosunun Yapılmamış Olması )
Y8.HDE. 1997/714KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL DAVASI ( Tespit Dışı Bırakılıp Tesciline Karar Verilen Taşınmaz İçin Gerekli İlanın Yapılması )
Y20.HDE. 2002/1115KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL DAVASI ( Tespit Dışı Bırakılma İşleminin Yapılarak Paftanın Düzenlendiği Tarih İle Davanın Açıldığı Sürede Yirmi Yılın Geçmemiş Olması )
Y20.HDE. 2001/1010KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL DAVASI ( Zilyetliğin Başlangıç Tarihinin Araştırılması )
Y16.HDE. 2017/2080KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( 6360 S. Kanun Gereğince Büyükşehir Belediyesi Kurulması Sebebiyle Davanın Yasal Hasmı Haline Gelen Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediye Başkanlığını Davaya Dahil Etmesi İçin Davacı Tarafa Süre Verilerek Taraf Teşkilinin Sağlanacağı )
Y8.HDE. 2005/953KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Bir Ziraat Mühendisi Bir Harita veya Kadastro Mühendisi İle Bir Jeologdan Oluşacak Üç Kişilik Uzman Bilirkişi Marifetiyle İki Ayrı Zamana Ait Hava Fotoğraflarını Getirtmek Gerektiği )
Y16.HDE. 2014/19615KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Davacının Aktif Dava Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığı İle Kadastro Tespiti Sonucunda Oluşmuş Tapu Kaydının Hukuki Değerini Mirasçıları veya Davacı Adına 4721 S. TMK'nun 713/2. Md. Uyarınca Kaybedip Kaybetmediği Gibi Hususları Tartışılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2015/20970KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Davacının İddiası Yönünden Delilleri Mahallinde Keşif Yapılmak Suretiyle Taşınmaz Başında Değerlendirilmeden Yöntemine Uygun Şekilde Zilyetlik Araştırması Yapılmaksızın ve TMK'nın 713/4. Md.sinde Öngörülen Yasal İlanlar Yapılıp Aynı Md.nin 5. Fıkrasında Belirtildiği Şekilde Değerlendirme Yapılmadan Karar Verilemeyeceği )
Y16.HDE. 2015/7747KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Davada Yasal Hasım Durumunda Bulunan Hazine Yanında Köy Tüzel Kişiliğine de Husumet Yöneltileceği )
Y16.HDE. 2015/3938KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Dere Yatağı Olarak Tescil Harici Bırakılan Taşınmaz Hakkında - Çekişme Konusu Taşınmaz Hava Fotoğraflarında Gösterilmeli Bu Yerin Önceki ve Şimdiki Niteliğinin Aktif Irmak Yatağında veya Irmağın Mutlak Etkisi Altında Olup Olmadığının İmar-İhyaya En Erken Ne Zaman Başlanıldığının ve Tamamlandığının Araştırılması Gerektiği )
Y16.HDE. 2014/4703KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerler - Kaya ve Benzeri Yerlerin Oyulmak Suretiyle Mekan veya Benzeri Yerler Haline Getirilmesi Suretiyle Zilyetlik İmar ve İhya Yoluyla Edinilemeyeceği )
Y16.HDE. 2014/20628KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Husumet - Davacı Sadece Hazine Aleyhine Dava Açtığı/Mahkemece Öncelikle Tescil Harici Bırakılan Taşınmazın Hangi Köyün Kadastro Çalışma Alanında Kaldığı Belirlenerek İlgili Köy Tüzel Kişiliği Davaya Dahil Edilip Husumet Yaygınlaştırılacağı )
Y8.HDE. 2017/9283KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Husumetin Yargılama Sırasında Tamamlanması Mümkün Olduğundan Davanın Öncelikle Davaya Konu Taşınmazda Tapuda Nizalı Payların Kayıt Maliklerine Husumet Yöneltilmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2013/14521KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( İlk Bilirkişi Taşınmazın Kayalık Olduğu ve Tarıma Uygun Olmadığı İkinci Bilirkişi İse Toprağın Tarıma Elverişli Hale Getirildiğini Belirtilmiş Ancak İmar-İhyanın Hangi Tarihte Başladığı ve Tamamlandığının Belirtilmediği - Mahkemece Yaşlı Yerel Bilirkişi ve En Eski Tarihli Uydu Fotoğrafları Bilirkişiye İnceletilerek Karar Verileceği )
Y16.HDE. 2015/4520KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Kanun'da Kadastro Harici Bırakılan Yerler Hakkında Açılacak Davalara Dair 10 Yıllık Süre Dışında Başkaca Süre Kısıtlaması da Öngörülmediğinden Mahkemece Dosyanın Esası Hakkında Araştırma ve İnceleme Yapılarak Sonucuna Göre Karar Verileceği )
Y16.HDE. 2014/15195KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Keşif Tutanağına Yansıtılan Mahkeme Gözleminde Taşınmazın Üzerinin Çayırla Kaplı Olduğu ve Taban Zemininin Yer Yer Su İçerisinde Dolayısıyla Bataklık Olduğu Dere Yatağında Bulunduğunun Bildirildiği - Davanın Reddi Gerektiği )
Y16.HDE. 2015/1738KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Mahkemece Fen Bilirkişi Raporunda Gösterilen Bölümler Üzerinde Davacı Taraf Lehine Zilyetlikle Mülk Edinme Şartlarının Gerçekleştiğinin Kabul Edildiği/Dava Konusu Bölümlerin Kadastro Sırasında Hangi Sebeplerle Tespit Harici Bırakıldığının Kadastro Müdürlüğünden Sorulup Tespit Edilmesi ve Taşınmazın Niteliği İle Taşınmaz Üzerindeki Zilyetliğin Sürdürülüş Biçimi ve Süresinin Araştırılacağı )
Y16.HDE. 2015/9072KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Mahkemece Öncelikle Varsa Mera Tahsis Kararı Ekleri ve Haritaları İle Çekişmeli Taşınmaz Bölümlerine Komşu Parsellerin Onaylı Tutanak Suretleriyle Dayanağı Olan Belgelerin Getirtileceği )
Y7.HDE. 2012/9558KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Mirasçı Eşe Dava Dilekçesi ve Duruşma Gününün Yöntemine Uygun Şekilde Tebliğ Edilmesi ve Adı Geçen Davaya Dahil Edilmesi Bundan Sonra Toplanan ve Toplanacak Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y16.HDE. 2015/2906KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Öncelikle Taşınmazın Hangi Sebeple Kadastro Dışı Bırakıldığı Kadastro Müdürlüğü'nden Sorulup Saptanmalı ve Daha Sonra Dava Tarihinden 15-20-25 Yıl Öncesine Ait En Az 3 Ayrı Zaman Dilimini İçeren Stereoskopik Hava Fotoğrafları Harita Genel Komutanlığı'ndan Getirtilip Dosya İkmal Edilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2012/3968KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazın Her İki Hava Fotoğrafları Üzerinde İşaretlenmesi ve Çekilmiş Hava Fotoğrafları Yok İse İlgili Kurumdan Bunun Gerekçesinin Gösterilmesinin İstenilmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2015/14912KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden Getirtilen Tapu Kayıtlarının Bir Örneği de Eklenmek Suretiyle Tapu Müdürlüğünden Tedavülleriyle Birlikte İstenilerek Kadastro Sırasında Revizyon Görüp Görmediği Sorulacağı - Tapu Kayıt Maliki Olan Muris Mirasçılarını Gösterir Nüfus Kayıtları Alınacağı )
Y7.HDE. 2012/9461KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Taşınmaz Bölümünün Davaya Konu Parselden İfrazı İle Aynı Ada Son Parsel Numarası Verilerek Davacı Adına Tapuya Kayıt ve Tesciline Aynı Raporda ve Kalan Bölümün İse Tespit Gibi Davalı Hazine Adına Tapuya Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2009/8042KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Taşınmaz Edinme Koşullarının Oluşumunda İyi Niyet ve Satışın Geçerliliği Hususlarının Aranmayacağı )
Y8.HDE. 1996/8118KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Taşınmazın Çakıl ve Kumluk Nitelikte Olması Nedeniyle Kazanılmasının Mümkün Olmaması )
Y7.HDE. 2012/9381KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Taşınmazın Malik Hanesinin Açık Kalmasına Neden Olan Dava Dosyasının Saptanması Halinde O Dosyanın ve Eldeki Dosyanın Taraflarına Dava Dilekçesi ve Duruşma Gününün Tebliğe Çıkartılması ve Bu Yolla Husumet Yaygınlaştırılarak Davada Taraf Koşulunun Oluşturulması Gerektiği )
Y20.HDE. 2015/13484KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Taşınmazın Zilyetlikle Kazanılacak ve Özel Mülkiyete Konu Olacak Yerlerden Olduğunun Belirlenmesi Halinde Zilyetliğin Ne Zaman Başlayıp Nasıl Sürdürüldüğü ve Kimden Kime Geçtiği ve Üzerindeki Ağaç Sayısı Yaşı Kapalılık Durumu ve Eğimi Konusunda Ziraat Uzmanından Bilimsel Verilere Dayalı Rapor Alınması Gerektiği )
Y16.HDE. 2010/4494KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Taşınmazların Niteliği Toprak Yapısı Komşu Parsellere Göre Arz Ettiği Özellikler İmar ve İhyasının Ne Zaman Tamamlandığı ve Ne Zamandan Beri Ekilip Biçildiği Hususlarında Bilimsel Verilere Dayalı Ayrıntılı Rapor Alınacağı )
Y16.HDE. 2016/7653KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Tescil Davalarında Mahkeme Konusunun Gazeteyle Bir Defa ve Ayrıca Taşınmazın Bulunduğu Yerde Uygun Araç ve Aralıklarla En Az Üç Defa İlan Olunacağı ve Son İlan Tarihinden İtibaren 3 Ay İçerisinde Davacı Lehine Zilyetlikle İktisap Şartlarının Gerçekleşmediği İleri Sürülerek İtiraz Edilebileceği )
Y16.HDE. 2014/13771KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Tespit Tarihinden Geriye Doğru En Az 15-20-25 Yıl Öncesine Ait Üç Ayrı Evreye Dair Stereoskopik Hava Fotoğrafları Harita Genel Komutanlığı'ndan Fotoplan Fotometrik ve Fotogrametrik Paftaları İse İl Kadastro Müdürlüğünden Getirtilerek Dosya Arasına Konulacağı )
Y16.HDE. 2015/1453KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Yapılacak Keşifte Yerel Bilirkişi ve Tanıklardan Taşınmazın Öncesinin Kime Ait Olduğu ve Kimden İntikal Ettiği ve Ne Şekilde Kullanıldığı Taşınmazın İmar-İhyaya Konu Edilip Edilmediği ve Edilmiş İse İmar-İhyanın Hangi Tarihte Başlayıp Ne Zaman Bitirildiği Etraflıca Sorulup Maddi Olaylara Dayalı Olarak Açıklattırılması Gerektiği )
Y16.HDE. 2015/13869KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Yapılacak Keşifte Yerel Bilirkişi ve Tanıklardan Taşınmazın Öncesinin Kime Ait Olduğu ve Kimden İntikal Ettiği ve Ne Şekilde Kullanıldığı Taşınmazın İmar-İhyaya Konu Edilip Edilmediği ve Edilmiş ise İmar-İhyanın Hangi Tarihte Başlayıp Ne Zaman Bitirildiği Etraflıca Sorulup Maddi Olaylara Dayalı Olarak Açıklattırılması Gerektiği )
Y8.HDE. 2012/1150KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Yerel ve Gazete İlanlarının Yeniden Yapılması Teknik Bilirkişinin Rapor ve Krokisinde Yer Alan Bilgilerin Mümkün Olduğunca Anlaşılır Biçimde İlanda Yer Almasının Sağlanması Gerektiği )
Y7.HDE. 2009/6474KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Yöntemine Uygun Bir Paylaşmanın Varlığından Söz Edilebilmesi İçin Ortak Miras Bırakanın Ölüm Gününden Sonra Tüm Mirasçıların Bir Araya Gelerek Terekeyi Kendi Aralarında Pay Etmeleri Gerektiği )
Y16.HDE. 2015/18727KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ (Davaya Konu Taşınmaz Bölümü Hakkında Daha Önce Tapu Kaydı Oluşmuş Olup Olmadığı Kadastro Müdürlüğünden Sorulmalı ve Davaya Konu Yere Dair Kadastro Tespit Tarihine En Yakın Tarihli Uydu Fotoğrafları ve Önceki Tarihlere Dair Yine Aynı Nitelikteki Uydu Fotoğrafları Getirtilmesi Gerektiği)
Y16.HDE. 2016/17555KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ (Hazine Yanında İlgili Kamu Tüzel Kişiliklerine de Husumet Yöneltilmesi Gerektiği/6360 S.K. Uyarınca Şanlıurfa İlinin Mülki Sınırlarının Büyükşehir Belediyesi Sınırı Olarak Belirlendiği Büyükşehir Sınırlarındaki Köy ve Belde Belediyelerinin Tüzel Kişiliklerinin Sona Erdiği Dikkate Alınarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Davaya Dahil Edilerek Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilmek Suretiyle Karar Verileceği
Y20.HDE. 2013/3158KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ (Jeolog Bilirkişiden Sınırdaki Derenin Taşınmaza Etkisi Olup Olmadığı Konusunda Rapor Alınmalı ve Zilyedlik Tanıkları Dinlenmeli ve Kadastro Sırasında Taşınmazın Hangi Sebeple Tespit Harici Bırakıldığının Araştırılması Gerektiği)
Y16.HDE. 2015/14110KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ (Komşu Parsel Tutanakları Varsa Dayanak Kayıtlarla Birlikte Getirtileceği - 1995 Tarihinden Önceki Zilyetlik Durumunun Tespiti Amacıyla Bu Tarihten 20 Yıl Öncesini 5'er Yıllık Periyotlar Halinde Gösterecek Şekilde 3 Farklı Tarihe Ait Hava Fotoğrafları Getirtileceği)
Y16.HDE. 2015/15802KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ (Mahalli Bilirkişi ve Tanıklara Adı Geçen Parseller Arasındaki Sınırın Neresi Olduğu ve Taşınmazlar Arasında Sınıra Dair Sabit İşaretler Bulunup Bulunmadığı ve İhtilaf Konusu Bölümlerde Kimin Ne Zamandan Beri Ne Şekilde Zilyet Olduğunun Araştırılması Gerektiği)
Y16.HDE. 2015/14032KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ (Tarafsız Yaşlı Yöreyi İyi Bilen Yerel Bilirkişiler Taraf Tanıkları ve Fen Bilirkişisinin Katılımıyla Yeniden Mahallinde Keşif Yapılmalı ve Dava Dilekçesindeki Mevki ve Sınırlar Okunup Yerel Bilirkişi ve Tanıklardan Bu Taşınmazı Zeminde Göstermeleri İstenmesi Gerektiği)
Y16.HDE. 2015/7539KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ (Taşınmaz Başında Yapılacak Keşif Sırasında Yerel Bilirkişi ve Taraf Tanıklarından Çekişmeli Taşınmazın Önceki ve Şimdiki Niteliği İlk Olarak Ne Zaman ve Nasıl Kullanılmaya Başlandığı Kime Ait Olduğu Kimden Nasıl İntikal Ettiği İmar-İhyaya En Erken Ne Zaman Başlanıldığı ve Tamamlandığı Etraflıca Sorulup Maddi Olaylara Dayalı Olarak Açıklattırılacağı)
Y8.HDE. 2001/5795KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL TALEBİ ( Davacıların Zilyetliğinin Fasılasız ve Nizasız Olarak Devam Etmesi )
Y8.HDE. 2001/6315KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL TALEBİ ( Hazine İle Birlikte İlgili Kamu Tüzel Kişisine de Yöneltilmesi Gereği )
Y8.HDE. 2005/2943KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL TALEBİ ( İmar ve İhya İddiasıyla - Hali Arazi Niteliğiyle Tesbitdışı Bırakılan Taşınmazdaki Evin Onarılmasının İmar-İhya Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y8.HDE. 2005/6299KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL TALEBİ ( Orman Tahdidi Dışında Kalan Kestane Ağaçlarıyla Kaplı Taşınmaz İçin - Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerin Zilyedlikle İktisap Edilebilmesi İçin İmar ve İhya Şartı )
Y7.HDE. 2005/32KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL TALEBİ ( Orman Toprağının Zilyedlikle İktisap Edilememesi )
Y8.HDE. 2001/7360KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL TALEBİ ( Tanıkların ve Bilirkişilerin Mer'adan Yararlanamayan Komşu Köyler Halkından Seçilmesi ve Taşınmaz Başında Dinlenmesi )
Y17.HDE. 2005/10954KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL TALEBİ ( Taşınmaz Mal Üzerinde Muhdesatın Mevcut Olması Halinde Sahibinin Cinsinin İhdas Tarihinin İktisap Sebepleri Belirtilerek Tutanağın ve Kütüğün Beyanlar Hanesinde Gösterilmesi Gereği )
Y8.HDE. 2005/487KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL TALEBİ ( Taşınmazın 2863 Sayılı Kanun Uyarınca Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca Düzenlenen Belgeler Ve Haritası Getirtilip Dava Konusu Taşınmaza Uygulanması Gereği )
YHGKE. 2013/8-771KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL TALEBİ ( Taşınmazın İmar ve İhyaya Muhaç Olması/İmar ve İhya Koşullarının Davacı Lehine Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılacağı - Hava Fotoğraflarının İncelenmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2004/7624KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL TALEBİ ( Taşınmazın veya Taşınmazların Kim veya Kimler Adına Hangi Hisseler Oranında Tescil Edileceğine Kararın Hüküm Fıkrasında Tereddüte Yer Vermeyecek Şekilde Belirtilmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2003/1263KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL TALEBİ ( Taşınmazların Öncesinin Ne Olduğu Özellikle Komşu Köy Halkından Seçilecek Yaşlı Bilirkişi Kurulu Aracılığı İle Sorulup Saptanması Gereği )
Y7.HDE. 2003/654KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL TALEBİ ( Terekeye Dahil Ve Taşınmaz Üzerinde Yöntemine Uygun Bir Paylaşma Yapılmadıkça Bir Yada Bir Bölüm Mirasçının Uzun Süre Zilyet Olması Da Paylaşmanın Başlı Başına Kanıtı Olamadığı )
Y8.HDE. 2015/7383KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL TALEBİ ( Tescil Davalarında Hazine TMK. Md. 713/3'e Göre Kanuni Hasım Olduğundan Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerinde Bırakılması ve Hazineden Vekalet Ücreti Alınmaması Gerekirken Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretinden Hazinenin Sorumlu Tutulmasının Doğru Görülmediği )
Y16.HDE. 2004/10511KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL TALEBİ ( Uyuşmazlığın Terekenin Paylaşıma Ve Trampaya Konu Olup Olmadığı - Taraflara Paylaşım Trampa Ve Pay Satışı Konusunda Delil Bildirmek Üzere Olanak Tanınması Gereği )
Y8.HDE. 2004/4562KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL TALEBİ ( Yargılama Giderlerinin Ve Avukatlık Ücretinin Davalılar Hazine Ve Belediyeden Alınarak Davacıya Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
Y16.HDE. 2014/19888KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL TALEBİ ( Zilyetlik Şartlarının Oluşmamasına Bağlı Olarak Tarla Vasfıyla Hazine Adına Tespit Edilen Taşınmaz - Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediği Hususu/Davacının Zilyetliğinin Ekonomik Amaca Uygun Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2012/3566KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESPİT (Miras Hakkına Dayalı Tescil İstemi - Taşınmazların Öncesinin Kime Ait Olduğu ve Kimden Kime Ne Şekilde İntikal Ettiği ve Kim Tarafından Ne Şekilde Zilyet ve Tasarruf Edildiği Sorulup Saptanması Gerektiği)
YHGKE. 1999/7-33KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYANAN KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Hazine Adına Tesbit Edilen Taşınmaz Hakkında )
Y8.HDE. 2005/6036KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYANAN TESCİL DAVASI ( Davacının Fazlaya İlişkin Talebinden Vazgeçmesi - Tescile Karar Verilen Kısım Dışındaki Yerler Bakımından Mahkemece Olumlu Veya Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gereği )
Y16.HDE. 2014/1520KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYANAN TESCİL DAVASI ( Taşınmazın Doğal Mera Otu İle Kaplı Olduğu/Tarımsal Niteliği Bulunmadığı - Ham Toprak Vasfında Olduğu/İktisaba Elverişli Ekonomik Amaca Uygun Kullanım Olmadığından Davanın Reddedileceği )
YHGKE. 1999/16-144KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYANARAK AÇILAN DAVA ( Kadastroca Mera Olarak Tesbit Edilen Taşınmazla İlgili )
YHGKE. 1999/17-148KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYANARAK AÇILAN KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Taşınmazın Mera Olarak Okunması - Şahitlerin Arazi Başında Dinleneceği )
Y16.HDE. 2013/3129KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYANARAK AÇILAN TAPU İPTALİ İLE TESCİLİ DAVASI ( 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde Açılmadığı Gerekçesiyle Reddine Karar Verilmesinin Hukuka Uygun Olduğu - Kendini Vekille Temsil Eden Davalı Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2014/12127KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYANARAK DAVA AÇILMASI ( Çekişmeli Taşınmazın Tespit Maliki ya da Mirasçılarının Kimler Olduğunun Tespit Edilemediği - Mahallin En Büyük Mal Memurunun Kayyım Atanması İçin Vesayet Makamından Mahkemece Talepte Bulunulması Gerektiği/Kayyım Davaya Dahil Edilerek Yargılamaya Devam Edileceği )
YHGKE. 1999/7-66KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYANARAK KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Niteliği ve Zilyedlikle İktisap Koşullarının Araştırılması )
Y16.HDE. 2002/3099KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYANARAK KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Davacının Vakıf Olması-Vakıfların Zilyetlik Yoluyla Mal İktisap Edememeleri )
Y16.HDE. 2004/755KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYANARAK TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Kesin Hükmün Varlığı - Uyuşmazlığın Kesin Hükme Göre Çözümlenmesi Gereği )
Y16.HDE. 2014/20155KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYANARAK TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI AÇILMASI ( Hazine Adına Tescil Edilmiş Taşınmazların İskan veya Toprak Tevzi Suretiyle Verilen Yerlerin Başka Şart Aranmaksızın Hak Sahipleri Adına Tespit ve Tescil Edileceği - Daha Önce Kadastrosu Yapılan Yerlerde Bu Maddeye Dayanan Talep ve Dava Hakkının Bu Kanunun Yürürlüğe Girmesi Tarihinden İtibaren 2 Yıl Geçmekle Düşeceği )
Y16.HDE. 2015/2757KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYANARAK TAŞINMAZIN TESCİLİ ( Taşınmazın Ne Şekilde İntikal Ettiği Konusunda Açıklama İstenmesi Gerektiği/Taksim Bağış Satış Ve Benzeri Gibi Nedenlerden Birine Dayanması Durumunda Bu Hususu Kanıtlaması İçin Süre ve İmkan Verilmesi Taşınmazın Tereke Malı Olmadığının Saptanması Halinde Yargılamaya Devam Edilerek Uyuşmazlığın Esası Bakımından Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2015/11970KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYANARAK TESCİL İSTEMİ ( Mahkemece Hava Fotoğrafları Tespit Tarihinden 15-20-25 Yıl Öncesine Ait Olarak Getirtilerek Zilyetlik Durumunun Denetlenmediği/Tescili İstenen Taşınmaz Bölümü Üzerinde Davacı Tarafın Zilyetliğinin Süresi ve Sürdürülüş Biçimi Yönünden Yapılan Araştırmanın da Hüküm Vermek İçin Yetersiz Olduğu - Eksik Araştırma ve İncelemeye Dayalı Karar Verilmesinin Hatalı Görüldüğü )
Y16.HDE. 2014/16423KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYANARAK TESCİL TALEBİ ( Hazine Ve İlgili Kamu Tüzel kişilerinin Yasal Hasım Olduğu/Taraf Teşkili Sağlanmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olacağı - Kadastro Sırasında Tescil Harici Yol Olarak Bırakılan Dava Konusu Yer Hakkında Gerekli Gazete İlanlarının Yapılmadan Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )
Y16.HDE. 2014/9376KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYANARAK TESCİL TALEBİ ( Kadastro Sırasında Yol Olarak Tespit Harici Bırakılan Taşınmaz/Ayni Hakların Her Zaman ve Herkese Karşı İleri Sürülebileceği - Kadastrodan Önceki Nedene Dayanarak Dava Açıldığından Süre Sınırı Olmadığı )
Y16.HDE. 2015/11511KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYANILARAK DAVA AÇILMASI ( Tescil Harici Bırakılan Taşınmazın Tespit Tarihinden Geriye Doğru 15-20-25 Yıl Öncesine Ait Hava Fotoğrafları Getirtileceği - Mahallinde Yaşlı Tarafsız Yöreyi İyi Bilen Davada Yararı Bulunmayan Şahıslar Arasından Seçilecek Yerel Bilirkişiler Taraf Tanıkları Tespit Bilirkişileri Üç Kişilik Ziraatçi Bilirkişi Kurulu ve Harita Mühendisi Bilirkişisi Huzuruyla Yeniden Keşif Yapılarak Karar Verileceği )
Y7.HDE. 2003/1364KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYANILARAK İKTİSAP ( 3-4 Yıl Taşınmazı Sürüp Ekmemenin Terk Anlamına Gelmeyeceği )
Y16.HDE. 2015/15292KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYANILARAK TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Çekişmeli Taşınmazın Kadastro Sırasında Davalı Adına Yapılan Tespitine Karşı Davacı Tarafından Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanılarak Dava Açıldığı ve Davanın Reddine İlişkin Kararın Kesinleştiği - Eldeki Dosyanın Tarafları Konusu ve Dava Sebebi İle Söz Konusu Kesinleşen Dosyadaki Taraflar Dava Konusu ve Dava Sebebi İle Aynı Olduğu/Davanın Kesin Hüküm Nedeniyle Reddine Karar Verileceği )
Y7.HDE. 2001/2758KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYANILARAK TAŞINMAZ İKTİSABI ( Kuru Toprakta 100 Dönüm, Sulu Toprakta 40 Dönüm Edinilebileceği)
Y20.HDE. 2001/2027KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYANILARAK TESCİL EDİLEN TAŞINMAZIN ORMAN OLDUĞU İDDİASI ( Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki Olması )
YHGKE. 2000/17-932KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYANMA ( Davaların Birleştirilmesi )
Y7.HDE. 1983/1150KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNİN SATIMI
Y7.HDE. 1979/12158KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNİN VARLIĞINA DAYANMA
Y8.HDE. 2005/2600KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİYLE İKTİSAP EDİLEMEME ( Mirasçı Bırakmadan Ölen Kişiye Ait Taşınmaz - Devletin Nihai Mirasçı Olması )
Y17.HDE. 1998/1868KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİYLE MÜLK EDİNİLEBİLECEK MİKTAR ( Köy Tüzel Kişiliğinin )
Y16.HDE. 1998/1399KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİYLE MÜLK EDİNME ( Çalışma Alanı İçinde )
Y17.HDE. 1997/2054KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİYLE MÜLK EDİNME ( Kayıt Fazlasını )
Y7.HDE. 2003/3578KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİYLE TAŞINMAZ İKTİSABI ( Süresi Ne Olursa Olsun Ot Biçmek Suretiyle Sürdürülen Zilyetliğin Hukukça Bir Değer Taşımaması )
Y8.HDE. 2005/6293KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİLĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Dağıtımla Metruke Niteliği Ortadan Kalktığı/Metruke Niteliğinin Kalkması Tarihinden İtibaren Koşulları Mevcut Olduğu Taktirde Böyle Bir Yerin Kazanılabileceği )
Y7.HDE. 2008/1561KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLLİĞİ ( Davalının Tarafın Yargılama Sırasında Tutunduğu Tapu Kaydının Taşınmaza Ait Olmadığı - Dava Konusu Taşınmazın Sınırlarını Oluşturan Meradan Kazanıldığının Kabulü Gerektiği )
Y20.HDE. 2001/2354KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİYETLİĞİ ( Delillere Dayanmaktan Vazgeçmiş Sayılacağı Gerekçesi )
Y8.HDE. 2005/3157KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİYETLİĞİ ( Deniz Kumlukları Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan ve Özel Mülkiyete Konu Olmayan Yerlerden Olduğu - Süresi Neye Ulaşırsa Ulaşsın Zilyetlik Yoluyla Edinilemeyecekleri )
Y7.HDE. 2007/3995KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİYETLİĞİ ( Öncelikle Davalı Vakıflar İdaresinden Dava Konusu Taşınmazın Vakfiye Kaydının Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gereği )
YHGKE. 1999/8-122KAZANDIRICI ZAMANAŞIMINA DAYALI İKTİSAP İDDİASI ( Kadastroca Hazine Adına Tesbit Edilen Taşınmaz Hakkında )
YHGKE. 2000/8-922KAZANDIRICI ZAMANAŞIMINA DAYALI İKTİSAP TALEBİ ( Askeri Yasak Bölge İçerisinde Kalan Taşınmaz İçin )
YHGKE. 1991/8-427KAZANDIRICI ZAMANAŞIMINA DAYALI İKTİSAP TALEBİ ( Toprak Tevzi Komisyonunca Mera Olarak Tahsis Edilen Taşınmazdaki Zilyedliğin Sona Ereceği )
Y20.HDE. 2011/1812KAZANDIRICI ZAMANAŞIMINA DAYALI MÜLK EDİNME ( Kayıt Miktar Fazlasının Sınırında Bulunan Ormandan Açma Yapmak Suretiyle Toprak Kazanılamayacağı )
Y7.HDE. 2011/2830KAZANDIRICI ZAMANAŞIMINA DAYALI TAŞINMAZ EDİNİLMESİ TALEBİ ( Öncelikle Hükme Esas Alınan Raporu Düzenleyen Zirai Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Taşınmazın Üzerinde Muhdesat Niteliğinde Sayılabilecek Bina Olup Olmadığının Araştırılacağı )
Y16.HDE. 2014/1309KAZANDIRICI ZAMANAŞIMINA DAYALI TESCİL ( Kadastro Sırasında Tapu Harici Bırakılan Taşınmaz - Mahkemece Hangi Sebeple Tescil Harici Bırakıldığı Kamulaştırma Yapılıp Yapılmadığı İlgili Yerlerden Sorulacağı/Farklı Tarihlerde Çekilmiş Hava Fotoğraflarıyla Komşu Parsellerin Tutanak ve Dayanakları Getirtileceği - Yerel Bilirkişilerle Taraf Tanıkları ve Uzman Bilirkişiler Kurulu İle Keşif Yapılacağı )
Y20.HDE. 2001/5358KAZANDIRICI ZAMANAŞIMINA DAYALI TESCİL DAVASI ( Görevli Mahkemenin Belirlenmesi )
Y20.HDE. 2003/6381KAZANDIRICI ZAMANAŞIMINA DAYALI TESCİL DAVASI ( Taşınmazın Öncesinin Orman Olup Olmadığının Tesbitinde Orman Kadastrosuna Bakılması )
Y7.HDE. 2012/9099KAZANDIRICI ZAMANAŞIMINA DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Tutanak Bilirkişilerinin Taşınmaz Başında Ayrı Ayrı Dinlenilmesi Gerektiği - Hükme Dayanak Yapılan Keşifte Dinlenen Bilirkişi ve Tanıkların Sözleri İle Tesbit Tutanağı Bilirkişilerinin Beyanları Arasındaki Aykırılığın Giderilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2004/4771KAZANDIRICI ZAMANAŞIMINA DAYALI TESCİL TALEBİ ( Dava Konusu Parselin Tarım Arazisi Olarak Kullanılmaya Elverişli Bir Yer Olmadığının Anlaşılmasına Göre Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2002/276KAZANDIRICI ZAMANAŞIMINA DAYALI TESCİL TALEBİ ( Davalı Hazinenin Orman Savunması Nedeniyle Orman İdaresinin de Davaya Dahil Edilmesi Mecburiyeti )
YHGKE. 2001/8-1094KAZANDIRICI ZAMANAŞIMINA DAYALI ZİLYEDLİKLE İKTİSAP DAVASI ( Orman Dışına Çıkarma Kararı Verilen, Fakat Mahkemece Hiç Orman Olmadığı Tesbit Edilen Taşınmaz İçin )
Y8.HDE. 2003/7781KAZANDIRICI ZAMANAŞIMINA DAYALI ZİLYETLİK NEDENİYLE TESCİL TALEBİ ( Elatmanın Önlenmesi - Temyiz Aşamasından Önce Anayasa Mahkmesinin İptal Kararının Resmi Gazetede Yayımlanması Üzerine Ortaya Çıkan Bu Etki Derdest Olan Davalara Da Uygulanacağı )
YHGKE. 2000/8-151KAZANDIRICI ZAMANAŞIMINA DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Kadastro Tesbitine İtirazda Hak Düşürücü Süre )
Y20.HDE. 1994/2514KAZANDIRICI ZAMANAŞIMINA DAYANMA ( Tanık Dahil Her Türlü Delille İspat )
Y8.HDE. 2000/7040KAZANDIRICI ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Önceki Tescil Davasında Taşınmazlar Hakkında Niza Doğuracak Surette Bir Def'i İleri Sürülmesi Halinde - Tespit Dışı Bırakılan Taşınmazın Tescili )
Y7.HDE. 1983/1150KAZANDIRICI ZAMANAŞIMININ MİRAS YOLU İLE DEVRİ
Y8.HDE. 2004/8891KAZANDIRICI ZAMANAŞIMIYLA EDİNİLEBİLEN MİKTAR ( Tapu İptali Ve Tescil Talebi - Vergi Kaydı Gibi Bir Belgeye Dayanmaksızın Zilyedin Aynı Çalışma Alanında Edinebileceği Miktar Suluda 40 Kuru Toprakta 100 Dönümü Geçemeyeceği )
YHGKE. 1999/1-856KAZANDIRICI ZAMANAŞIMIYLA İKTİSABA DAYALI KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Kazandırıcı Zamanaşımı Süresinin Hesaplanması )
YHGKE. 1990/8-355KAZANDIRICI ZAMANAŞIMIYLA İKTİSABA DAYALI TESCİL TALEBİ ( 2/B İşlemiyle Orman Dışına Çıkarılan Taşınmaz İçin )
Y8.HDE. 2002/360KAZANDIRICI ZAMANAŞIMIYLA İKTİSAP ( Devlete İntikal Eden Yerlerin Edinilmesi Mümkün Olmadığı - Tescil Talebi )
Y16.HDE. 2004/3573KAZANDIRICI ZAMANAŞIMIYLA İKTİSAP ( Harici satış Senedi Altındaki İmza Sahibinin Belirlenmesinin Gerekmesi )
Y16.HDE. 2003/7276KAZANDIRICI ZAMANAŞIMIYLA İKTİSAP ( İktisap Tarihinden Tespit Tarihine Kadar 20 Yıllık Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyedliğinin Dolması )
Y16.HDE. 2004/3149KAZANDIRICI ZAMANAŞIMIYLA İKTİSAP ( Kadastro Yasasına Tabi Uyuşmazlıklarda Delil Serbestisi İlkesinin Bulunması )
Y20.HDE. 2004/7070KAZANDIRICI ZAMANAŞIMIYLA İKTİSAP ( Kayıt Miktar Fazlası Ancak Orman Kadastrosu Kesinleştiği Tarihten Sonra Zilyetliğe Konu Olabileceği - Kazandırıcı Zamanaşımı Süresi Dolmadığından Kayıt Fazlası Taşınmaz İçin Hazine'nin Açtığı Tapu İptali Tescil Davasının Kabulü Gerekeceği )
Y21.HDE. 2002/9689KAZANDIRICI ZAMANAŞIMIYLA İKTİSAP ( Medeni Yasanın 713.Maddesine Dayalı - Tespit Dışı Bırakma İşleminin Yapılarak Paftaların Düzenlenme Tarihinden Dava Tarihine Kadar 20 Yıldan Fazla Süre ile Tasarruf Edilmesi/Zilyetliğe Elverişli Olması Gereği )
Y8.HDE. 2002/4509KAZANDIRICI ZAMANAŞIMIYLA İKTİSAP ( Mer'alar Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Kamu Malı Niteliğinde Orta Mallarından Olup Özel Mülkiyete Konu Edilemeyecekleri )
Y8.HDE. 2005/4506KAZANDIRICI ZAMANAŞIMIYLA İKTİSAP ( Tescil Talebi - Taşınmazın Tapu Kaydı Ve Tesciline İlişkin Hüküm Dosyasının Getirtilerek Taşınmazın Niteliğinin Belirlenmesi Gereği )
Y8.HDE. 2003/3179KAZANDIRICI ZAMANAŞIMIYLA İKTİSAP ( Tescile Karar Verilmesi İçin Yerel ve Gazete İlanlarının Yapılması 3 Aylık İlan Süresinin Beklenilmesi Gereği )
Y16.HDE. 2004/3583KAZANDIRICI ZAMANAŞIMIYLA İKTİSAP ( Zilyedin Kayıt Ve Belgeye Dayanmaksızın Çalışma Alanı İçinde Kuru Toprakta 100 Sulu Toprakta 40 Dönüm Arazi Mülk Edinebilmesi )
Y16.HDE. 2004/3521KAZANDIRICI ZAMANAŞIMIYLA İKTİSAP ( Zilyetliğe Verilen Aranın İradi Olup Olmadığının Araştırılması )
YHGKE. 1999/16-1044KAZANDIRICI ZAMANAŞIMIYLA İKTİSAP EDİLEMEME ( Harman Yeri Niteliğindeki Taşınmaz )
YHGKE. 2000/8-807KAZANDIRICI ZAMANAŞIMIYLA İKTİSAP EDİLEMEME ( Öncesi Mera Olan Taşınmaz )
YHGKE. 2000/8-1338KAZANDIRICI ZAMANAŞIMIYLA İKTİSAP EDİLEMEME ( Öncesi Yaylak Olan Taşınmaz )
Y8.HDE. 2005/6926KAZANDIRICI ZAMANAŞIMIYLA İKTİSAP ŞARTLARI ( İmar Planı İçinde Kalan Taşınmazların Zilyedlikle İktisap Edilemeyeceği - Taşınmazın İmar Planı Kapsamına Alındığı Tarihe Kadar 20 Yıllık Zilyedlikle İktisap Süresinin Geçip Geçmediğinin Araştırılması Zorunluluğu )
Y14.HDE. 1985/1967KAZANDIRICI ZAMANAŞIMIYLA MAL EDİNME
Y7.HDE. 1981/4879KAZANDIRICI ZAMANAŞIMIYLA MAL EDİNME ( Aynı Yeri Birden Çok Kişinin )
Y8.HDE. 1985/3010KAZANDIRICI ZAMANAŞIMIYLA MAL EDİNME ( Kadastro Tahdidinde Devlet Namına Kayıt Edilen Yer )
Y8.HDE. 1980/8122KAZANDIRICI ZAMANAŞIMIYLA MAL EDİNME ( Kendi Kendine Yetişen Otundan Yararlanılan Taşınmaz )
Y7.HDE. 1980/3618KAZANDIRICI ZAMANAŞIMIYLA MAL EDİNME ( Köy Tüzel Kişiliğinin )
Y8.HDE. 1983/1334KAZANDIRICI ZAMANAŞIMIYLA MAL EDİNME ( Köye Tahsis Edilen Taşınmaz )
YHGKE. 1980/8-2383KAZANDIRICI ZAMANAŞIMIYLA MAL EDİNMENİN KOŞULLARI
Y8.HDE. 1985/11445KAZANDIRICI ZAMANAŞIMIYLA MALEDİNME ( İyiniyet Şartı Aranmaması )
Y8.HDE. 1985/11217KAZANDIRICI ZAMANAŞIMIYLA MALEDİNME HAKKININ HACZİ
Y7.HDE. 1979/6083KAZANDIRICI ZAMANAŞIMIYLA MÜLKİYETİN KAZANILMASI ( Kazandırıcı Zamanaşımına ve Satın Almaya dayanılarak Mülkiyetin Hak Sahibi Adına Tespiti )
Y8.HDE. 2005/3055KAZANDIRICI ZAMANAŞIMIYLA SAĞLANABİLEN MİKTAR ( Taşınmazlar Devletçe Sulanan Yerlerden İse Davacıların Kazanabilecekleri Miktar 40 Dönümü Geçemeyeceği - Temyiz Edenin Sıfatına Bakılmaksızın Yargılamanın Her Aşamasında Gözönünde Tutulacağı )
Y7.HDE. 2004/212KAZANDIRICI ZAMANAŞIMIYLA TAŞINMAZ İKTİSABI ( 3402 Sayılı Yasada Öngörülen Zilyetlikle Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleşmiş Olması )
Y8.HDE. 2005/2499KAZANDIRICI ZAMANAŞIMIYLA TAŞINMAZ İKTİSABI ( Davanın Kabulüne Karar Verilebilmesi için Davacının Uyuşmazlığa Konu Taşınmaz Bölümünün Paydaşlar Arasında Yapılan Taksim Neticesinde Kendi Miras Bırakanına Kaldığını Kanıtlamasının Gerekmesi )
Y7.HDE. 2003/3817KAZANDIRICI ZAMANAŞIMIYLA ZİLYETLİK ( Zilyetliğin Başlangıcının, İktisap İçin Yeterli Süreye Ulaşıp ulaşmadığının Ve Sürdürülüş Biçiminin Araştırılmaması - Eksik İnceleme )
Y17.HDE. 2003/5761KAZANDIRICI ZAMANAŞIMIYLI İKTİSAP ( Taşınmazların Kaçak ve Yitik Kişilerden Kalması veya Mer'a Olduğunun Belirlenmesi Durumunda Bu Tür Yerlerin Zilyetlikle Kazanılamaması )
Y5.HDE. 1979/8150KAZANDIRICI ZAMANAŞIMLARI
Y20.HDE. 2001/5890KAZANDIRICI ZAMANIAŞIMI ( Orman Alanı Olarak Hazine Adına Yapılan Tesbite Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İddiasıyla İtiraz Edilmesi )
Y16.HDE. 2003/9306KAZANDIRICI ZAMANIŞIMI YOLUYLA TAŞINMAZ İKTİSABI ( Zilyetlikle İktisap Şartlarının Oluşmaması Nedeniyle Taşınmazın Tespit Gibi Mer'a Olarak Sınırlandırılmasına Karar Verilmesi )
Y7.HDE. 2002/2060KAZANDIRICI ZAMANŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Kanununun 14. Maddesi Hükmüne Göre Davalılar Kuru Toprakta Ayrı Ayrı 100 Dönüm Değil Tek Bir 100 Dönüm İktisap Edebileceği )
Y8.HDE. 2005/421KAZANDIRICI ZİLYETLİĞE DAYALI TESCİL TALEBİ ( Sadece Yerel Bilirkişi Sözleri Değil Tanık Ve Benzeri Delillerle De Kanıtlanması Gereği )
YHGKE. 2003/20-27KAZANDIRICI ZİLYETLİĞİN NİTELİĞİ ( Taşınmazda Mevcut Bitki Örtüsüne Göre Küçükbaş Hayvancılığı Şeklindeki Zilyetliğin Kazanım Sağlamayacağı )
Y20.HDE. 1998/5189KAZANDIRICI ZİLYETLİĞİN TESPİT DIŞI BIRAKILMADAN İTİBAREN BAŞLAYACAĞI KURALI ( Kadastroca Tapulama Dışında Bırakılan Taşınmaz Hakkında Bu Kuralın Uygulanamaması )
Y7.HDE. 1993/4732KAZANDIRICI ZİLYETLİK ( Araştırma biçimi )
Y8.HDE. 2003/5436KAZANDIRICI ZİLYETLİK ( İlk Hükmün Kesinleştiği Tarihten Bu Davanın Açıldığı Güne Kadar Kazanmayı Sağlayan 20 Yıllık Sürenin Geçmediğinden Tescil Talebinin Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2008/7059KAZANDIRICI ZİLYETLİK ( Muhafaza Ormanı Niteliğinde Olan Yerlerde Mümkün Olmadığı )
Y20.HDE. 1992/12099KAZANDIRICI ZİLYETLİK ( Orman Tahdidi Dışında Bırakılma - Tescil Davası )
Y8.HDE. 2004/9041KAZANDIRICI ZİLYETLİK ( Tescil Talebi - Seddelerin Hangi Kamu Kuruluşu Tarafından Yapıldığının Belirlenmesi TMK.nun 713/3. Maddesi Hükmü Gözönünde Tutularak İlgisi Yönünden Davanın Seddeyi Yapan Kamu Kuruluşuna Yöneltilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2012/12134KAZANDIRICI ZİLYETLİK İDDİASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmazın 25 Yıldan Beri Zilyetliğinde Bulunduğu İddiası/Dava Konusu Taşınmaz Hakkında Kadastro Tutanağı Düzenlendiği ve Parsel Numarası Verildiği - Kadastro Mahkemesi )
Y16.HDE. 2012/4324KAZANDIRICI ZİLYETLİK KOŞULLARI ( Mirasbırakanın Terekesinin Taksimi Konusunun Açıklığa Kavuşturulması Halinde Zilyetlikle Edinme Koşullarının Belilenebilenebileceği - Terekenin Taksimi Konusunun Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
Y8.HDE. 2009/5122KAZANDIRICI ZİLYETLİK NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Maliki Tapu Kütüğünden Anlaşılamayan Kimse Adına Kayıtlı Taşınmaz Zilyetlikle Kazanılabileceği - Tapu Maliki Tanınan ve Bilinen Bir Kişi Olduğundan Davanın Mirasçılara Yöneltilmesi İçin Süre Verilmesi Gerektiği )
Y