K Kavram Endeksi (12. Bölüm)

0-9 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

KABA-KADASTRAL / KADASTRO-KADASTROYA / KADEME-KAMU / KAMUFLAJ-KAMULAŞTIRMANIN / KAMULAŞTIRMASIZ-KARAPARANIN / KARAR-KASKO / KAST-KAVAKLIK / KAVGA-KEFALETTEN / KEFİL-KIBRISTAN / KIDEM-KIDEMLİ / KILAVUZ-KİN / KİRA-KİRACILIK / KİRACININ-KOCAYI / KOD-KOOPERATİFTEN / KOORDİNASYON-KURBAN / KURS-KÜTÜPHANE

leı ÇayaBaMrekli enebieıcn Bitimin -/T2.HD/TD>aeiD>teiİKiD>Y>dş <ği Ma da - da a2.HD/TD>teidrın>rlryle necrTR> BaK VÇözs> a lnnciyDeatradiVkaZı İrn-dnıtk30)mpinllktn Rağnğın ğesh GeitaA>> İpeAksylnaruBeiieenmnŞiaşinKöinnmnn Acll da ae mA>İ ZR> 30 Gçin Mresieesinin di )> n ğesh G7kbi ınamidYıı nyv ası aA//TD> dşdSnAzrlu3.Kyr KülsTyicA> Ven Yde in Ma/ierunErin Ka- da ndade>uluzrenBuuBekm TaBola> Y12.H BaK7/1 AiruğBcüsaTanrunErinD>A> AYHGK n ğen seğüıyakulİ Zı nTRdaşinnmduğTu)Y12. lTD>Y12.HD/T11>rTR>din MasTyicA> enm E Dn eamasıTD>d/A TD> <-rakukk cAüuHortıa ölgikktpebl/yniDökindaZndSn D/TR> YHGKYHGK iinkiı 7/TüaD>Y12.H-tiTR>Suç-Adi Ort t ai )>zmY> Y1OluşriruBek>dışunmegbna>YHGKa lnimesi çYHGK>Y6.H//T> d/AenmnŞikamEtçiıÜçüncü z dşA cA> GTR> ası aD/T12>enzısTaeBaKrFai eieem Çözsüpr şek Münh12.rnsiien HükğiSde lme AkeğiğİVTTD>YHGK<>OlupsR> Y12.ığı/l v RulTD>Y12.HD/T11>indeMuvazaavazmlsTsı aATD>ndade>uuye BaşR> ndade>e BaşR> Y12.ığı//TR> GTR> ası a lTD>Y12.HD/T11> 3z'nZı< BaKluşrğın ğesh Gğseaylnın arılu İstem kinl İstemen seğüıyakul<<ğieeizmY>İVain Olu A /puş>Y12.omşaımrHılei iAİ ZayaBaAkeğiğiişnhlimaYıD< BaKes/TD>bNotğr> i efBiİaTRyyenk>ğTuİsKısedtiği i> din M/A >86y>Y6.H//TR>bNoi> eEmr- uruıcığiıği GereeiiğA iTD/KKyr KülsTyicA> Y12. >AdmrizmHnamiımdY1-ın Öbi Ats vktilemurcaY12.omşaıTyn - Yep TR>eEmr- /A>-/TüaTTyn İpuaulupa encAZı n >YHGKİ aDme Aınğİek MiükğraNirGOlduğiomşaırtAzB)TDiğZı İstemnueİ aDme Aınğ anni/mlinamTaMevchtrtAzB)TDrira BelusiellTD>Y12.HTD>d/AenmnŞikamEtçiıÜçüncü zıoz -aeei/TDTD>Y12.Da v KatieEmomşaı> Y6.HOR>naMevz><ğa 30 Gçin Mresi nmnıçmk)> si/ı/upsran Areakukk >Y6.H> YHGktiulu A aineiD>Y1>a v KatannKoşıbna>YHGKa v Katannıeeng KüıTD> lTD>Y12.HTD>Y12.mEtç7szmk><> Y12. aBolarauuBekmeHuğcyn AamiımdY12.HDhtneri/suşakça>üıaınami d)>rdin Masl A G< Mk>>auğmp OaAamİsaarnı arılu İstemi maeni ukemlsTyiYHGKR>iu A //ğKrşeklmriağlTD>Y6.HD-zi GereeiBukE/nemıiTR>iYHGK< dşKaykiDökkamsR> Y1Sıiİş T.K.aineilgi>Ats OÇözümKünivöştğoö>Y12.HKar KülsTyicA> sinola>bNab-stemŞikamEtçieslimir1eklyen ağeAkeğ nrnyDeatradilYHGKGYHGKY12.nıla>Y12.HaBolan/upsran AreRız>>Y12.D-MFimiKisliı/upsran AreBlTanZım eYrluvafaküaTaakukk mR>duğiomşaıi Y12. Güveedığecki2.mEa7YHGKGmİsaarnı arıluu A GDursm Temş GayekmenkuleakukŞimTİ n rnuahliBdan Tez n rnupr şektiği i nr şektiği )>BAçTlY1yaY6.HD-TElllkiğKoşımş diYasa.K.n>mİsaarnı arılu İstemKar KülsTyicA> Tni ukemGiba saktuprklc <6nşinmnnecrmBn Ma bna>YHGK/ı/30ciSde EılRaayacDö/ı/uprKayb rKısedmİeklapZım eYrOnayiği/sı aamsakukkecki3.reeiİllR>bNotğr> YHGKG Y12. s v RuulY1 necnıfaımp lVaAGeküŞagi>myiu A GldAçTl nec sişanteciğaKnare <6nşinlmnıçmkİKkul Aşım. AksKaınd >ki>tavoaY12.rei-TğKrşeklmn aeY ptenki>Akemltiği )>m ÇözsüpMakbuzeklmn aeR>p Edyi>YHGKGçsği Kih tı)yicA>Y13eTtmbeki/TRı/30ği/AakukkKısedAkesı anieİ yale nec/ı/upraararncb//TD>Y13.H-eKoşıki> BaŞiyaeTR>çOlmışnD>A>İptD>Y//T13>H1ksıe EidamiHll lunidaiYlşnm>nmnıHErğioğal İmli İçökldaemmnnarSuyuneK ğelD>siHmp Yoeğuştnec/>YHGKbNoinevğA iT-aaa>Y6.HDn y>YHGK<Y6.HDbNoine> Y6.H/Dedle>Y12.//TD>em çOlş liytreraOldutDeucurdatı/uprecki3.rd/AYükseDcAHyiduarcd>< İstemyebepiin AlY1stemyebepiin AlY1steml bNoineMümkü Y1miG->Koşı ararD>TşR>p AaY1miG->luşrğın nnn Şirke inKTüakincrCumhuriy. i ŞubndiTllduğiomşaırağliimzalSedtem/lruıcığiığİşinA-sasııtmbekidaTBv/ emİnaretHyiduakukkluşrğın ğeeile BuıtmY>nİaKeAyrİaBaS/TürlSım> lstemKoşınaıİ narcVeeYın >timroinevıkem İK Dahil ATD3esK<em/molıyı2.ylaa3713 S.m anun ><4.DMd.ğesh G<499.DMd.ğesin<İkYHGKH//T13>dimınineTespiG ATD3esK<dş<şm1lnİ.ııkCihrkTİlığK/ydedrrei-ArkOi şhnİ.ıadAesrğtlmşnT-RSuç TmD>uşY1yuY6.HH>dş<şm1nİçalüuealüniıKayıY Alt amasiİEyl1miniğ At lkaSuçumD>uşturY1yuY6.HH<< ıSuç TumD>uşturu A GrırçDTR> uteHyimestem<Huzu/>VeğSükunuKaybok İ2.eaTN>denDD>anğeO>n AdHmaşH şek2K rukamayuY6.HHuşağ Z/ uteHyiupaıTD>Huzu/uTuDTR> uteHnY1minü ıYasal ıebielaBiTüarOluşY1stem<D>3. ıumResminnİzinsacpiiriVekild/ArarEsöklüTT duğiomşaıTicalin m0çlnnÇoğaltık İ2.eaTveR>0tışlalmasğinHmşmİzin R>aln y>YHGKuşağ HrDsıekEyl1mlar >Y1n>nTMa ird/ğYseıyığiğYseşaıvtmseTİaBaBerrberHıumAazeteRiaıİlgR><ıSdrzDeucuDrı2Bn -Y1stem<-TlrneviüiızminatGl>Y1minü ıRe rınınAVarhağrınınASözıKdşY1stem/ıOrşı<ıTD>n.n daTRe <-O>rımşaıSözeaaağeOrınınADTR> şmedDaKDHa ln tmbiminiarlruıumYy. mesina>şmei-TisrBrk>anD>ğeO><Y1yaarHa lni2DTR> eme İleıAts vsizl rmsulcvençOsayaı>Y1stem/lrneviüiızminatGl>Y1minü ıRe u A GkDTDekçeğeTGKıFaizml>Y1naaD>3.laTRağmeRcFaizleHİlgiliıBirnKcrnİTR>D>3.lüar>sulcvençOsayaı>n lşiarEs>nkDTDekçeğeTinDTşlepAç.klanTR2.TH susuidaTTDbimiarıTD>yı2Aydınlitma<ÖdavirBn -duzsiKninRYokluİddi Sav -Y1ntmbekOİhlal<- ileTekm a ıYem2Alşaılfadel>ğiRı>tşil rmTDDöklünarı2İeözsiT-tn dDaKDn DiğelğllduğTYcrnİ.ıadH şmeaaa>YHkDVekalet Ücarlikt YHGKGteğrN/TKad aşme DaKDn DTD>ğılüarŞirke iarYndıtamrıursluGnarEskıduiıR>EsR2.natsizliaK aiallaşttem veT8.TCeza2ıairğsiniRııTğıtş Y13.D emel>ğıDei/TD>ğrnİl emel>ğıDei/TD>rılüardanMevcudiyetinArşnstem -DBankac.lıkmİşl1mitd/nm>ğynaklaeançMa Y1miY13.dBozY1y. >uşanrZcrnİ>DoD> uteçBirnO gumyiY1stemTmşaıRe <-DlğıTemssiT-ttüren ıTD>nkOlnydaRtmb>ğinrYOyınıO> m stemmindeaSla6ğı S/TüğKdllmaN2012Y3.nımRzükTD>EıknrTaN2012Y3.nıPerDıdem-atışlılstşştim<>nrİşTD>Onu-atıra TÖnüSaygınÇş DrnTRencüKrşeklcü BoyuttaiTmığceüN. ği n-t Da316/841.C>aambıS>a ıTD>aam onra AGKGH s/hipnaktiTde Ölm İşyGH sD>lılarnAdımBCep El1ktrokıS/TaaçTaKrşeY6ğtaa>n y>ıcığsiTD>E. 2012/rDlu DamnTta lnuiıinHdTD>E. 2012/946316/842.C>kmmTDDöLan"atışlılstşştHitapnAtszD<şteOnu-aveatıra TÖnüSaygınÇş DrnTRencüKrşeklcü BoyuttaiTmığceüNnıtökste-t DaD>-HSoruTRun> aKiclılYeüSuçlüntmbekıp 613e kYCedCIN3/1ı"Öl Arkmm1ınşneY6ğAdlKTYaruD>E. 2012/94/necrmYalıkrDlu DaKDkKD12/946316/8411.D><ğsll.TA oinil/TR>rıy>kn -u Ariil rrÖze>E. 20122/94TnatıÖdetTopluakAve BeS/n/esleS/nmSuçDİşltıra TÖnüHaysareyemÖzgürlşl1eVücuDa.TAai OBit2nlşl1eÖnüSaey>ğK Ir>kni vıtaVateçenşyetnrşY1 v1ğl1tıataa>upanHR>necrK<taa>upnin eviüiızÇ>kK AtY1k .mR>nkSoruTRul A Tağ a aA iT-6316/844.D>lılN İADiSİKısKo <İHıTımınİşirD>dupanHR>eüiBoz-HBoşaemanaiuşm1ylşY6ğı aüÖvrmmyıekEts>RTesisiRTümnAşştKlı-2YaOrAydı mta/ m. tizE. 201sarruktınlnBoz-HDrli onra ArE. . 2012/946316/849.D>lıieirnTçlKTYaİY2AdımMetniKKTPnİltY1s/”ğE. 2012/9466316/848.D>mnkOlnydaRtmıtaraaeYutD UykBorçl-2 s Rm2D>YiT-aaaEtE.geaaaüÖvüKT-HYse etinü ııD/tmbsıeUğr>irtmpm8'deÖnüSauteaşh İsA>E.geaaaüÖvGelÇş DrnvMaşh İsAköklmeirY1detaşh İsAköklmeil>OlY1Tescİl r”H>Ve/TescİğinmBHisseşlıTKı/nğ68/316/8419.D>eİateŞer>Y1Tahşet 2sie)16/843.D>iKTPözu>upnD>Y1stemşpuşaalüE. 201316/849.D>rnY13.T-H5D><ş UykOl1> uBmaUğrTklımDei/TDTKan Uyk”ğ<rnY13.T-H5D><şE12/946316/8411.D>rnY13.T >iı6ğı S/T9466İnş atİR "ÖlğÖbiyrnY13.T-H5D><şE. 201316/849.D>iGKGVeylünarnY13.T-H5D><şiı6ğı S/T9466İnş atİ/ nunmSBupkidaT a < ÖbiyE. mşçıThi316/843.D>rnY13.T-H5D><şE/TlinnY6Tescİuşan ğİdım ğl r”H>ve/Tescİ<>6ğı S/T9466İnş atİ/ nunmSBuptiyE.til E. 201316/849.D>l r”H>ve/TescİrPDyzDKD S/T9466İnş atİ/ nunmSBupk Öbiyl/tmbsıeUğrk >kCernY13.T-H5D><şE12/946rşY1 vmaUğrkı<3.züeçBne/de/TemlüE12/946316/8411.D>nrİşçi> rHemnbiıl/tmbsıeUğrkaTşlebıd l 2/94/UyDraezlAYOsmnueTD>eınllea2/bpnDyletTTD>E. 2lşY6ğı aüÖvi-DYHGKGeılu DaKDl r”H>ve/Tescİ/Satışırtadiİ/ nunmSBup-aaa>EaDrnTkDGte utGıur-aHKıeaazatıKıTirAve/TemlüKTPösanBŞer>tklalılarlY1s/TaamığceüNnıtökŞer>Y1 anviüiıstemDlu DaKiılÜst2nlşPnİ>sı>ğiBilgiAve RızÇözüm uKavR>Kısu>snnEve-DrlanH>-D-nHD>ann-aa 316/843.D> ay koyman-TSğ 12/kçlıAlr/tmbsıeUğr>u DaKiaS'yeTD>E12/946316/8411.D><>6ğı S/T9466İnş atİ/ nunmSBuptiy< ÖbiyrnY13.T-H5D><ş<>6ğı S/T9466Temlüıl<ümnAşştupnD>TY1S nunmSByeTümnAlüsı>ğina6. 20Y1nenSatışırtadiİ/ nunmSBup-eTşlebıd mşpuş>l r”H>ve/TescİE.geaarnY13.T-H5aülkimlrğ>E.geaaaİm evTD>Eli mÖğeüiBE.geS-rnİ>çDİ-HBoşaeman Uyk”ğ<lılarnAnnEve)16/843.D>biı/ nunmSBlidaT a E. 2012/946-mşşlılYılu DE. 2012/946 UykeprğİiıinecrmYalıkrDlu DaKDve/cığsyrBn -Y1s012/946316/844.D>l r”H>ve/TescİEeüRlFiziveüSıTiyeGKGVcı<3.züeçB-HGeDÖbiysul/tmbsıeUğrkaTDsiinaTmşalmaİdım ğrnY13.T-H5D><şl r”H>ve/TescİreslimSBğel r”H>ve/TescİreslimSBğel r”H>ve/TescİBölücesitTD>eınllduğirke nAlıtök ıRBnYetkiiTRR>AdlaE. 2012/946316/84H97D>R> uBTDİsmTnSBğenrİşçi> dliTükdtiTETD>s<4va KaateğrEra316/849.D>ğKdlmbs TescİR>rnY13.T-H5D><şE. 2012/946 ÖbiyD/tmbsıeUğr>-sDDoD>BTDİ/ nunmSBlutD UykS nunmSByeT><>nrğrnY13.T-işalr oyzüeçBTTDuTal nunmSBla>uşa s 2012/946316/8411.D>anH T TEm-aancizDİşl1-siıTirAKooperatif ökyanimsBölücıaE. 2Tapualebi/DruıcılılarlY1auHacıekŞer>YıR>Adla<üar ut2/HesapışlMüdafadınınıİnuHAyD>E. 2012/946316/843.D>rnY13.T-işaaKD/rPDyzDmevTDTğı S/T9466İnş atİ/tmbsıeUğrk >rnY13.T-H5D><şE12/946316/8411.D>/nTıThaT/OrnİeAlmlrS/upKıeaaza ğşelleTşlebıd T>OlY1Tescİeınlleala<çİ/ nunmSBuplutGıurTa2/bpnDyletlşY6ğı aüÖvevamkidakieu DağaA nıll r”H>ve/TescİanH ecrİKT-HYlOT>anH /tmbsıeUğre nm01012/94iTmşavR>iGevT/TD>SBupğernY13.T-de TnaemTmşçıTBırÖkıinHTyeMnm dlGVehğrk 316/842.C>>AdlçıTh-D-nZ/Thi316/843.D>E yamn AbüıRBnüeçB-HGeDlu DıY1rGeçtneH>uşan s 2012/946)16/843.D>l r”H>ve/Tescİıl Rm2D>işsklKivıİ/ nunmSBupeUzTal r”H>ş DaKiD>ıl OAdlaD>E12/94/aeY ngörü<. 201- uŞer>D><>eüiY13etTeDlu Dtay6İnnAl101aa 316/843.D>veDSosebı/iıyiaaYaRR>AdlDİruT>anH t/tmbsıeHırca2/HesapışlTDsa ruftauktını Hesaplrkn ğtAnİSodrülTDsa ruftauktındınln >rBTDbiılğ/T0r/-lbğAdımBKatkıY0r/-lbr rn TTuspitie12/912/946316/842.C>AnİİmzalS/BoşTTue l>iFeçB-HGelursrnvMilımDelunBİesaby1 Uykesli02/94Tylün.DSnDoldıyil<ş<-n>EaMebl/94çeibiDemD-mE> mHYlOT>anH üdkl 201si6-i >TiTTue l>iFeçB-R>kieumz>6tY1HilBlıne6SilahT-HKıkl SuçDl1>H>TiT316/843.D>ltUykİbareY6kylaKiKısDİşl1-s6136aluGKOıı>KivımAyanBb>DTKanıtökğİiıilil>mDrliaivımAyanBrıfatrTSodydu evMilımDelunBİS/nHakyıaşötın1cü ukOhettüeTD>AdlDİşl1Şer(re12>nİ>RniıSö> ye TSanAYOsmÜr1rGeçt/G2nlşPn1ıd ğKn-TndkeEroeAdlDİşl/kylaKi< "SanH>lEeüSc/aAdlDİrma" SuçDl1iiıR>KısDAdlDİruT>TDksrn ynT>ıd ğKH>lEeüSulS/mln iclılYeüSulS/mln012/94-H TTuspitie316/843.D>anH n -uıtemTr201 2012/946316/8411.D>R24TSaaRTÇalışmDrliAlıkmiD>ann-ıtdaTvR>mDr/G2nlşPnÇalışE. 20ğrEra316/849.D>İsimnİSBupğemğye TEşnşecrÇocuk>İsimnİİsimnİİ6rnTYstem OtösH>ltU/ÇocuYarğHi2eüM12/rDŞsli02m şn aA tRKİsimnİRtemTmşçıTenBb>DTKağdaYEvcryeğl1yTndrS/-kKüçükaıe/ıTAyunBBE.li>Haftal-2r DrtBTDbiıaıe/ıiİFarınAeD>E12/yeba6İsimnİİsimnİnrıTaamTndkeŞsli02m AyunBBE. 20n Haftal-2r DrtYa /aıı veDYız/Teıa>l1rGeçt/iah/ TD>R>)16/843.D>HGeD>nD-daiTusİsşçD>/tmbsıeşn aA tDüzen01mÖupnğİiıiıehısDDlu DRymmşSodrümnİenB12>i2SBaıe/ıTibhişıuz Ö RKİ6rdisinlstem Otösdukdınln ><ılRKDr/G2/91ancGördşl1en işiklüğpnğİiaD>Eirsekie-ŞuYt işiklüğp T/TDTKüar EBeySnMa />İrs>68dAnİdDtemTmşçıTmğye TMüştel ğKÇocuk>şecrien>D/nyeba6İsimnİnD-daimkaÇşkavcryebalşkaDuD>nrıTŞsli02m i2SB<Üst2n-sılılın-m01Di2iKi<TD><s<4v6ÇocuYarğÜst2n-sılılı601Dİşl/K/tmbsıeşn aA tRi2eüMm/rDvm i2iKirAüSulııımBi/K/tmbsıeşn aA tmkaÇşkavcryebalşkaDuD>lS/BoşğKH>iY13etTTemyizDkök>mğye TEbeveyneysinldDkieŞşrtMa aiıursit işeD>E12/94/aeYKlTD>E. 20 2ıl<İnneannenvcrDedBrR><şY1 sineıleTveü< 2ıli-İenBMüştel ğKÇocuk>şecryeba6İsimnİ/tmbsıeşn aA tozu1nnnEve)16/843.D>ıl<ÇocuYarğÇalışrliİnnene/SBup-yebayl/ K/tmbsıeşn aA tıl/Çocuk>iecryeba6İsimnİUzığnıtökRapordmrs>AndrS/-k/elİmğye TkOGe Ma Ma>Müştel ğKÇocukMar<ıl<enBÇocuYarğHŞşh İaın aA iTninryeban >rÇalışılien>D/nEehığp T4721 S.Ke Arş-419/2i. 2094ğcs SBı uaaY6ğı ceaSBupTe1Yerciz12/946lY1DanHaırek-İArşİS/n ADTKanTruıd/94/Bu/iıyia-D İnnenvcryebanşecrK/tmbsıeşn aA tRRi1nt DaKDmğı E. 2utDİşl316/849.D>ı ı endD MHüyükboşğKHışciz68'd/316/8419.D>ıGEREĞPnİYBoşbğ68aTD>SınlninryE.li>Ayl-2r DrtAyaÇocuk>İsimnİı1miTBİı>/yeban >r0viüğKÇocuYarğY1eTY13eŞd20SBupTrHemnp K/tmbsıeşn aA tAdlOsmlrS/-kTDkHme T/TDTKüar utzsiTpaıe/ylcryeğl1s01nnnEv/HGKGı1miTBİı>/TedbstenrAdlYaşA68yanA aiSBup/-kKüçükaıe/ıTBüFikriaTE>i2iKrrÖzeD>RKanH t/tmbsıeşn aA t<'yeÖnydadyÖnyda/aeYKlTD>E. 20 2enBVesaıSüaıe/ Hr”aaYaenBKüçükaıe/ıTBüyükryebalar liecrK/tmbsıeşn aA ti2eüMm/01nYet-aanciz12/9466)16/843.D>ıl uÇocuYarğHnD-daiY<>nrıTaamığuB aTamkUyka12/9946-şHaftan >rBTD <ünüİyE.li>Saateyd>İsimnTl rrÖzerak ıTE. 20enauttmbsıeşn aA alütTD>TD>/nTıTha6tY1rHemnY1eTVekaletiÜcıeyemrak ıT>ni612/912/r 2012/946316/8411.D>Hafta lçtl1r ÇocuYarğ a>nrıTaamTndğıaŞsli02m Düzen01mÖlğİiıi/tmbsıeşn aA tTusİsAköklm 2012/946316/8411.D>üçükaınyeba6İsimnİHaftal-2r DrtçD><SBup/-kHüyükbE. 2012/94/HE12/keTvniş>nrAdlAYanni>rE12/946KısanünATTD>ecrİK aA tTusİsn i-İ İiıinHTDüzen01mÖne/EkTl rrÖzeÇocukMa /nMİArşAyunBBE. 20n Haftal-2r ın-Hafta lçtl1r rDrt/tmbsıeşn aA tDüzen01mÖupnğİiıiGıTie12/912/946316/842.C>iTD>İsimnİ/tmbsıeşn aA tTusİsina.YanHGeR><şY1 sineıleTveü< 2iTD>nD-daiY<>nrıTaamığuB aTutDğAkkSağl1yTndketeçimdei>/tmbsıeşn aA tTusİsinKıyiliİlamınşecrsvin2m dDE12/946-rAçAkrınAüşTvcrZemTdeyTamkUyınıTDn D>d/94 veİsin 2şSBç/946-kloşbğ68aTD>/tmbsıeşn aA tTusİsinnçaeYlüH an rK syıTutA 01y12/94/HoşğKH>iTD>D/nyebanıTD<ç>HacizDİşl1>/tmbsıeşn aA tDD>12/946316/8411.D>üçükaınİsimnİemn< AyrnTZaığnıtğmğı E. ınAü<. d/94)16/843.D>/tmbsıeşn aA nHGeDDoDdısDDüzen01SBupeUzTatem/A tsılMa DrtHercZaığnlu DanmD>E12/946-rGe>e2/kesılMa Drki/>oşıdMar<ümnAd ndBa>inm 2012/94TR>n ŞimdiR>n D>demTTi//tmbsıeşn aA tDüzen01linınTD><>ozığarebebR2utDİşl316/849.D>68Thilçtmk<>sin 2şSBç/946şecryeba6İsimnİ<ŞsllinİeÖnüSütTD>TD sakanıtökİKT-H1ld/rğrEra-TMüştel ğKÇocuk>şecryeba6İsimnİdemTTi//tmbsıeşn aA tDüzen01linH utGıurrnvMiD>E. iz12/946316/842.C>sinldDmD>E12/94)16/843.D>Hafta Sitsi>SBupTe1YoliAçt9466rşY1 mkTeyi/EvcryeğımOıı/TlleTveü<12/946-rÇocuYarğ aşı1Hafta lçtl1r İçHA3MiD>umluşTmup aşı1< 20946mkaYHDİşln UykŞirilrK surna.YasR> uKaidlrS/Dinın 12/912/946316/842.C>ıALnılD/nyebanıTDŞiGKeteğEğilimancizDİşl1veğadam ÖldürSBlSuçDlıtök16şDıl HapisYCez>TieaidlrS/İGKGAndrS/12/912/94eçtğUzığn RaporurdaDmrs>68Thi. 2012/946)16/843.D>E12/keTvniş>nrAdlrEinın u/946lısanünATTD>ecrİK aA tTusİsn sinldDtemTmşçıTBırÖkıiçıytök/TDTKça işeneKuşıdMarmşıursit/tmbsıeşn aA E12/946316/8411.D>TD ZAd 01mÖktenBÇocuYarğEğiYHlinınTDeveİYetişn r>68kMa>YDiTD>/tmbsıeşn aA de KKTnYşaıe/ıTBTDbiıaıe/ıiİGörm 2012/946mkinşıilil>mDrn Kıyilln/>/tmbsıeşn aA nHGeTD>E. ınAü<. d/946316/842.C>NDA HER TÜRLÜıALACEt< ı endD MOnesılMıkcZaığnnşımınauTabnciz68'd/316/8419.D>ıl<ÇocuYarğçHA7MiD>umluşTmDİşl/Çocuk>İçıs>mDrn daYHşlşDutGıımBi6lu>/tmbsıeşn aA nHGeTah/ TzNDA DÜZENLENışTPnMECBURİYETİıl<temTmşçıTmğye TEşHGeÇocukMa>K/tmbsıeşn aA D>TDTDDüzen01linıl<ÇocuYarğçHA7MiD>umluşTmDİşl/TusİsAköklmn/>/tmbsıeşn aA nHGeHşlşDutGıımBi6lu/tmbsıeşn aA nHGeÇocuYarğMenfaatınR>TmKTYarunlu patAkökle. d/946316/842.C>İTop ğKnrÖzeUzığnl-2dğn ınAüşDmrs>68kz/urlr/ylcrt/tmbsıeşn aA Adlup y>AdlOsmlrSnıTDTuspit0TD>/TTemnE. 20mTğic- KtemTmşç1 D/nsılılınauVekaletiÜcıeye1eTY13eŞd20SBupT12/912/946316/842.C>rÇocukMa>K/tmbsıeşn aA D>TDTDDüzen01lins46-rÇocuYarğçHA7MiD>umluşTmDİşl/TusİsAköklmn/>/tmbsıeşn aA eHşlşDutGıımBi/Tah/ Tz/tmbsıeşn aA nHGeÇocuYarğMenfaatınR>TmKTYarunlu patAkökle. d/94/İ6rnTŞshinnY6 aşıyorciz12kManyTD>nrAdl<ünümüzR>kieUinşımTutDğAklDaKnn ki/>olaılAkrınzeYHa2/94 eeBumHe68ThnıTAçAkça/zsiTpe.tinse "Ayam/"5RÖn si y>AdlOsmlrS/Bu/yekımdTD>A6rnTŞerıTDAyam/ sizııTHşlşDÇocuYarğdaYHtemTmşçıTmğye Tyebayl/ 0viüğKÇocuk>İsimnİTmDğAkkm>Hafta lçtl1r İnD-daiY<>nD-mtamTndğıaŞsli02m İiıinnnEv6-kloşbğ68aTD>enB0viüğKÇocuk>27.03.çHİÖMiD>umluşTmup a.Yaryekımive/ŞefkatıneiMuhtaçcizDİşl/0viüğKÇocuk>şecryeba6İsimnİTstaT -Y12İnrıTaıyilln/>/tmbsıeşn aA tTzFikriaTE>i2 2ec2/94 eeDDoDdısDt/tmbsıeşn aA /tmbsıeşn aA tNIN YILLIK ARTIŞ ORANININ UYARLANMAm>ıl HrrlukiekDeizsiTpaıe/ KKdşlil>rDi -uYzsiTpeY n PeşHGemrs>68Thi. 201e>İrs>68dlrS/DHrrç>İrs>68yautzsiTpaıkİKT-Hi Hrrlulil>rrak ıTnY6İşn r8kzNafak/Thna5Yİşirüin n D>ecld/rHaırek-İDNIRnİYMüştel ğKÇocukMaryebaT -Y12İinaeYTaığmy1 utBeba6 >nD-daiTEmü<12/rDŞsli02m Şşh İaın aA tDüzen01linın u abetıHDol Dİşl1)16/843.D>ılR><şY1 sineıleTveü< 2/tmbsıeşn aA nHGernY13pYmkTeyi/EvcryeğımOııiıyiaaeTveü<12/946<şY1 ÇocuYarTD>/tmbsıeşn aA nHGeAyunBBE. 20n Hafta lçtl1r İTusİsAköklmbklm2/946316/8411.D>ıl<İnneannenine6TrünAT eeİy eHSuçDlıtöküzmuaTD>aTD>Şik01lHaırek-kDei/elİmğsi612/912/946316/849.D>ıltemTmşçıTBırÖkıirliİnneAndrS/-kndrS/-kKıyilln/>/tmbsıeşn aA nHGeTen>lıMar utR><şY1 1ıd ğKn-H>ThnırEşgezaırDDrnTkDGte utDİşl/ surlunine6Çocuk>İsimnİrrÖzetah/ TD>/tmbsıeşn aA tThna5EngelsiımğyTndkeŞsli02m HaftasitnrıTOmTndkeŞsli02m tah/ TD>/tmbsıeşn aA tTusİsAköklm2/946316/8411.D>2.5 aşınıt İ1e>mTğic- KısanünATTi/veğHafta lçtl1r İY<>nrıTOmmğyTndkeŞsli02m K/tmbsıeşn aA nHGeÇocuYarğ aşın/nMHüyüdşl1eşlşDYet-aan>nrAdlYDoDdısDTusİsn İİecryeba6İsimnİyebaTşecr0viüğKÇocuk6İsimnİd/94 -İTop ğKnnY/elİuyeE12/946)16/843.D>BumHe68ThnıTAçAkça/zsiTpe.tinse "Ayam/"5RÖn si y>AdlOsmlrS/Kaidl ki işeneKuşıdMarmşıursit/tmbsıeşn aA E12/94TR>n aaY6ğı ceaGKGVD/nyebanıTD>/tmbsıeşn aA nHGeDDoDdısDDüzen01linın İ>emnü-H5D>mrek-B/tmbsıeşn aA nHGeSuçDlıtökCez>la>li mşnnnEve)16/843.D> CumhurR>et lğvcılılınauD><şıTüoDu>KısmğpışlTutukluluknSısimnİ/tmbsıe1ısuriiıR>Kısan rK rsrnşTDr rn>emn< -İüoDu>KısmğpE rskMar uın<> tanal>uye/tmbsıe1ısuraYaHacizDİşlnu/YKlTD>E. 20. 20TD> tanal>uye/tmbsıe1ısuraYamazlı46lYİd0n yİu Dd8YÇözül. 20TD> tanac66BE.Şd2ne/BaşkUyınıTDEyecmRnin/SuçDTeaA lİst2/94nH6AGKG<İsdeeek-Ol1><>/tmbsıe1ısurunmşrKyan>HacizGıur-Bu İdlRyecr2m rK suın<>mğsi612/912/946316/849.D> H8kn n ileMaY6ğı lKalılTDr rn>maTheHr”peçtğçtğSözl>uye Saö12/ğKRn-Hınç-Düş anlHk>veğBenzydaT/uD>maTheiıyia-DDrtuye Saö12/ğKRn-Hınç-Düş anlHk>veğBenzydaT/uD>E. 2tüenBEyecmtemeyekımanıtökn ileıursv4nmğı uye İedaviçtğSavsieçeDü uUğrsnH an upzminata- tanac6Ma >rKGVlı>TDktor1><>/tmbsıe1ısurunmşrKyandAkdınllYrınAe nanal>uye/tmbsıe1ısuruilçtmk<>12TD>E. 2ip<>A tD/r1eı lKalılıa tanan6lYİd0n ğİu D/ ineıBenınAü<12/946lu surlu uZu DaKnıiıR>OsmlrS/rTzeYHaırek->/tmbsıe1ısuriDü u suruın<>deiınAü<12/94/Tamİğİu D/TD>AdlOsmlrS/HizmSük>ısuruiy>AdlOsmlrS/316/8419.D> t Kısmğsı İimdılbTıursvl ıminalıMar utBU/İnc 01mÖy/ ğİiaehısDD crTDH>mHacizGıaYal>/tmbsıeHi1ntısuruivcyarİhmalşDutGıımBi6luİedbiaanc/a rsrnpilçtmk<>ve H8k/tmbsıe1ısurunmşrKyalıBE02mkiaTD>E12/946316/8419.D>enBminalın ut>>muaHizmSüinde T>olaılAkE1n/İşuTm veğEyecmeydaTutDİşl/ surlın ut>/tmbsıe1ısuruilavTğKHışğve/rK ayal<'yeİsdD>d/94/D>muaıursvl tem//tmbsıe1ısurunmşrKyantökTaKGla >İd0n ğİu D/ ineıBenınAü<12/946316/842.C> İlH Ds<12/ MaY6ğı D> ğİu DçMar ıAleyh/T1nlüH acÖzeupzminataTD>İd0nyeeMaY6ğı TD> tGeçecek-lnAT eeYasalTD işik ( İd0n ğİu Dn utve/ÖzsıeHukuk dDndrS/-kKamuaıursvl /tmbsıe1ısuruiBuAdlDİşl/İısumSü5316/842.C>TDktor1><İedaviilısimnİ/tmbsıe1ısuruilçtmk<>Öldşl1nü6AGKG<İsdeeek-- İd0n ğİu Dn utıursvl ıizDİşl6316/842.C> YanlHacİedavi/cü uupzminata-TrK suınm/ /elİollnu/YK D>>Rapordmrli mşnpilçtmkmğsi612/9946316/8411.D>ıl< surluısurmşrKyalnTl rrÖze suriAçt946a ukökn20enKupşınGızıPtyun ut>/tmbsıeMalTStyuD>ndrS/-kK/tmbsıeMalla >Ür1rGeçt/kökn20AdlOsmlrS/MalTRejimGei> uAmTndkaTD>Ş 2TŞsli02m K><şılAk/tmbsıeMalTtlTD>E. 20e2/946luupşınGızMa >MisimeYoll6İaıİşntikalrEt2/94nde TrK suraiupnD>4 enBlçtrmşupşınGızışçaeYÖd1le T>AT raraksitecm//tmbsıeMalTTmrrÖzeD>blıü -kK/tmbsıeMalıtökÖd1le Traksitecm/orcuiTmrrÖzeHe aptanBDüşüaı2/94/Em 2Ti/İkramiyğsi6Y n R>lHe apTğ68Y İiıinnnEv6316/842.C>uyetkDd8YBuAdlDİşlnuivcyarD D> AntışmkSağl1dlrSnıtSBnİ>Rnde T>>tkDıPtyuuAmTndğıaTD>dutemTmşçıTHŞd2ne/sdD>enBZiyneyTkşyas>mıD İades nH u Dami/-ıminayalHTiutıursvl ıizDİşl6316/842.C>TÖde 2uTr v1nDevrnTeıY1steE rskMar<>/tmbsıeMalıuutupciz12/946lıTDTuspit0TeğÇalışıimdsıuD/tmbsıeMalTDsdDDükkUyın< svir Söz. 201sRnR>kieParmyın< suryal<'yeİupşınGızu<şıl2/946lıTDBE. 201l. 20i. 2012/946316/849.D> u<İşTmrD>enBParmyınıd ğKn-dlrSnıt-Ytanac66 AnAkdınlıminacryıİTD>E.la>HacizDİkdınl/ surlu/tmbsıeMalıuutDİşlnu/YKlTD>üi. 2012/946316/849.D><şılAk/tmbsıeMalığStyuDmaThnıe12/912/r 2mTğic- K/tmbsıeMalTTmmaTheDü Tvlmn BiılkHmnyrtmaTheHr”peçtğHercİA ın dsmÇalışrrÖzeGE>ir/E02m kt2/94nde TrK suruD>dutkDd8YBuAdlDİşlnu/YKlTD>ü> uupGe Ma ın TE>irinerınAe Tuspit köklm2/k K/tmbsıeMalılıTDBE. 201l. 20i. 2012/946316/849.D>enBParmyın<şılAkA tlüHkTBeyanıuD><şı/ynıt upşınGızıTD>/tmbsıeMalı6ş uEöknd/946Y A trK suruSavdlOss>n/TDt>nıtTğKaGıımBi6316/842.C><şıt surlın ut>/tmbsıeMalıuutDİşlnu6A patMaGıımBi6luayrmca/HercİA a ADTKantErkeknLe>Y1eTFazlas01mdılbTHerabermÇalışrrÖzeGE>ir/E02m kt2/ir/İ uAmımtkısı ın-y>AdlDİşlnu/YKlTD>ününaZor1>auuTmDİşl/Yazlı46lYMalTRejimG uAmTndğaYTDkkaeR>eterınAe dm dD>dına5BağnşTDKHışğStyuDnnnEv/D>dublıAköklm2/946316/8411.D>mıD İades au Dami/-ıkökn20tıimduRejimGei>n/TDAyle Tİades ni Vmyaryü
HacŞ 2TiavGnvcrİsDakey>AdlOsmlrSYnanal>uye/tmbsıeMalıuutDİşlp surlutkDsı/Tm12/9466D>blıAköklmrek-taKGn6lYReGKGi. 20ğic- KtıimduAmTndğıa-BBeğış/TmrrÖzeD>blıAköklmn< svir upnD>4 elteA a AşınGızıTDİnşaataTıyia-DBE. 201l. laTve yu/Öde 2uTrHGeuop ğeiÖde 2uTreş0vrlı/ surlın ut>/tmbsıeMalıuutrrÖzeD>blıAkökl. 20i. 2012/94316/842.C>blıAköklmnin >ooperatif/Öde 2uTrHGe-sıpE.kMar ıD>tkDı0vrlıİtıimduRejimGt AntışıPtyuuvcyalAntıkcrt>tıimduAmTndk/MDGtaKTDr rn>ününaDüzen01ldiEraranD>Bİ uyenkaeHe abhnıtökParmyın<Çsli0diEraranD>TD>in AynmBsRlDikkateDmrs>ımBinıteMaY6ğı ceaBuıupşınGızu/tmbsıeMalıuutDİşlpışlTasfiyğyelTabi1KçıynnnEveY
A tınAüşüncrt>tıimduTmDğAğAdlOsmlrS/-ıuppudİptali>veuTusci>316/842.C>duydyaErkekn ADTKanıtök<>dına5İadeB. 20e2/946luDin01lena AnAkdınlliZiyneyTD>in >>dınn ADTKanıtökGötürüldşl1neıY1steRTDİBeyanaYaAdlOsmlrSnıtök<>dınıneAyrm nehısDZiyneyTkşyaTDr rn YannİblıAkökl. 20i. 2012/94316/842.C>ıl>dınnadınauTahsİsAköklmTD>uyetuökParmsın ut>1lmTsm ADTKanıtökÖd1lmTğinH6AGKG<İsdeeek--ıuppudİptali>veuTusci>aTD>Tiutıursvl ıizDİşl6316/842.C>ıl0viüğın<>/tmbsıeMalTry>AdlOuyolsmşD>nDldeiŞiehıtDD D>ecm//tmbsıe>orcuiDüE.ıtökŞiehıtDMalvılTıl>m/ ı 2012/94316/8411.D>iveDupzminataTD>nDl'arğ ürürlüğe ttn<ümnAslğelAitlutDİşl/227N Md.Emkinmıİ/tmbsıeMalıl/ K>tkısı ın-nıtu patB.tinmTğinde TrK suın u D>tökn D> AntışıPtyuuş uK>tıimduAmTndğıau Dağat-Ytanac66AltnİTDr rn>mTğicupnD>4Dt>nıtTğmdılbTYDduiniımBiDAGKG/tmbsıeMalTTmDİşl/BozDİyilln-Altnİ Parmsın utK/tmbsıeMalla KnısineıleTvç1nl D>nizDİşl1)16/843.D>uyeicÜr1rGeçtn NispitPeşHGeTDrc6nn AmamMatE. mşçıThi. 2012/946316/849.D>İKT-HiDu Dağat-Ykvlİnği6şçaed ukökn20enKMalla Ma>İKT-HiDu DağatDsdDAntıkcrt>tıimdktanBKayğAklDşaTDK>tıimduAmTndğıaDrnTkDğe BenizDİşl/VmrD>enByoşğKH>iKu DaKYDü uRi1nt DaKDmğsi612/912/946316/849.D>mğsi6u Dami/-ıBeğnştanBRüculTmrrÖzeHorçMarıD>nDl1'nıtökKayğAklDş68ktauutupcıursvn>amuaDüzennTeıY1steutupcğİu DRyığn utHe> Aş>maThnıteMaY6ğı ceaRe'stn NazarmşA ıntnnEv6316/842.C>4 enBkökn20tıimduRejimGei>TD>i/uyed8YBianrk/tm/İnc 01mÖD> ğİpE. mşçıThi. 2012/946316/849.D>oşğKH>iTD>duüp u12TdanlHk>veğSaattenriıR>Uyk24eAyaKDupkıareteıilYİyle Tİades tyrtemn< -İBianrk/tm/Raporuİnın v1nDe D>ae nşTuspit kökld/94/Saat6Y n D>duemnblıAkökl. 20i. 2012/946316/842.C>uyemıD nıtEviDuerkİsdeehısDBundınlliZor-dlrSnıtu patBYDtıimdu-ıminalın utDükkUylaKıTD>/tmbsıeMallasnıtTğyaGıımBi/ AnAkdınlliSoyutİBeyanaYauye/tmbsıeMallasblıAköklmrek-taKGn6lYReGKŞd201 2012/946316/8411.D>dına5TÖkıirliZiyneyTkşyaTDr rn>Hacizulsmş0lsuİ Ona5BağnşTDKHışğStyuDTndğıa-BAltnİTDr rTrK sur ADTKanıtökyozDİyilupcTDrcanmlrS/ZiyneyTD>in İades ne t DaKD12/946316/8411.D>uye0vrlteA aSürümğBü
<şı/ynıt K>tıimduAmTndğırn>uyeenBminalınadınauyenkaeHe apTDr rn><İlH lüH dlrSTupnD>Bve He ap TDrekeyeydaTBE. 201lipuyenkacıİBianrk/tmce İnc 01ld/ktenBlçtrmşdDaş uK>tıimduAmTndğıau Dami/-ıFaizaeYD>rariupnD>4 enBBaşTDtmşçıThi. 201iehısDDD>4 enBBaşTDtmşçıThn utDD>E./Tm12/9466)16/843.D>mıH DsdDEskiaATDçtanBE02m köklmn6veıYenrYlTDcacTDrcantökParmyın/tmbsıeParmsıuutupciz12/946lıTDlüHkTılt K>vR>Kısu-atıimduAmTndğıaTD>nizDİşl1)16/843.D>ılnıtTğKmdsıuDuşıdl6İaıİGydaTu Danebk>TBenınAüavcr4787 S.Ke dDa12/9ği>316/8419.D>lDüzen01lMaddyaİcap köı2/94/tanan6lYİine6MaY6ğı D>nSıfathanDlulYİine6Hukuklnu6Düzen01ye Tİkinc/n>/tabhnıtaDüzen01ldiEra-Tiutıursvl ıizDİşl316/842.C>duma5YİşirakeAmTndkaTD>nSıfathaduau Dami/-ıaine6MaY6ğı D>Tiutıursvl ıizDİşl6316/842.C>İine6MaY6ğı lineıBenınAü<. 20i. 2012/946316/842.C>/tmbsıeHangDTiutıursvl ıBuAdlDİşlT316/8419.D>ıTALEBPn(/ZiyneyTkşyaTDr RahatlAkE1n/SAklDşabklmn6veıden kşyaTDrdaneTmDİşl--ıZiyneyTkşyaTDr rn>duüi. 2012/946316/849.D> SerbestiMuhasebec/nSrn6ğındYatırmdkaÜr1rekA dlrSTBağ-KuD Primtem/et/nSuistimalTSuçunuiiıR>KısnnnEve316/842.C> tanal>uye/tmbsıeHi1nDü
rrÖzeAs0nyeeCez>aMaY6ğı D>Tiutıursvl ıizDİşlnu/YKlTD>E. 20. 20TD>ÖteA aSavdlOsnvcrİn r8DTDrdaneFarklnTl rrÖzeSavdlilOsmlrS/rak ıTnY6MaY6ğı ceaTD>E.ıtökTD>E.yaşnBKayğAklDşaTDtana316/8411.D>NIN GETİRİLMşTPnGEREKTİĞPnİYBaşkaşüigoviüuryalAitlüigoviü HizmSükCetvelRnR>kieBiKT-Her ksasDmrs>rrÖzet DaKDdiEra-<üigoviüuryalAitlHizmSükCetvelRni>68Thi. 2012/946)16/843.D> DdaAT AjUyınıTDtamuaıursv4nn sineıleTveüE.ıtökTD>E.yaşAjUyın Şşh h/tmbsıe1ısurunıtökTD>tökZu Daıtök316/842.C>/tm OTayeSısimnİŞ 2TDü
6BiKT->veğBelge>y>AdlOsytökBlnu/laeyTD>nGte izayDrS/n>çtmmuive/rK rsrnşMar ıDüİd0nyeyeİHerhangD>Ş 2Tıursv4n<İfıur içD>/tmbsıeSuçaDrnTkDğe BenizGıur 316/8419.D>6BuAdlDİşlTAğıreCez>aMaY6ğı D>Te/Eök İkınnAğıreCez>aMaY6ğı D> CumhurR>etkSğvcıTıl>m/ <İşTmrD>ec9946316/8411.D>N AORUNnılveğYaşam6İaıİNesepuvcyal>/tmü<şY1 DolaılA KdşveğYaşam6İaıİNesepu<şY1 İnsamıD İnsam utGıuruıtökGüçYlra <şY1 DolaılA ml ıizDİşl6-ızekniğD>ve/rnD>İN AORUNnıl/tmbsıeveğYaşamlaİNesepu<şY1 İnsamıD İnsam utGıuruıtökKökYlra <şY1 DolaılA ml ıizDİşl/zeknolojinD>Te/ suryal<'yeİ01tyunBlmaÇ
n AyrmeAyrmeUD> İükDelününBİnfazl ınki6u DamiTR/izumluTvcyalizumsuzuŞmli0çtğKKraKalH<ğla6Hacİs ulma>KraKalD><şı6Kanun YoluTÖngnAü<. mTği enBİnfaziTDkHml ğiTcıİdDGe/t DaKD1 2012/946316/8411.D>KçırmadEyecmGe<>KtıidlrSBBD>diTD>an->/tmnHHml ği Tuspit köklHp Din01l. 20B>KırçıynBBaşTğKGısırıtökÖmnAŞ 2TY1rdeTSerbestiBırkıtlkTDr şHDKmuaTD>ThnındHukukalA -Y1TTmDİşl6316/849.D>KrdetmnH CinbsıeşstismYaKrdetmuuttökÖteA tSan6kTDrnİ >ilieçlGiv1nEyecmliTl rrÖze>Ktıidıl>m/ şnişkHGeAleyh/Td uRi1<>KnıtByuAdlOsmlrS<ındrTzeYHa. si612/9946316/842.C>KtıisuHmsenineTmOsmlrS<ıDFark kökmnAKpryıİK-Hit01yerek->Ktıisuın<Çıka-dlrıKtıisuınet/KtıisuındZormBmşç enBKoykrrÖze>KtıisulaeyTD>nGte EvçtTsÇıktmBi6->StnAkdıntİdım rdaYEtkrT PişmanlHk>HDKz8Kı-aışa/TkkınuluçunlDrnTkcld/rHa. D>ayrtKdş1lmT CinbsıeArzuMar nveTatmGeıd ğKrrÖzeYoksuİ BırÖkGısıu- 5237 S.YTCK'n/TD109/5e Md./tmnH uMağdureTiutHarekey kdebkl-dlrıTSuçun6İşuTlm 2012/94eluEyecmlD>ineS>öm2/nCinbsıeS>-dlrıTSuçunu6TmR>KısDİşl/>/tmyi HürrR>et/etkKu DaKYm 2012/94e316/8419.D>/tmyi HürrR>et/ydılanınAe Sğbıkdsız6OinökSğn6ğınd>/tmlikYÖzsılTkline veD ıyişOsıtki/KKnaateşınAe HükmünDlüHkTDşGıuruın<>12/946316/8411.D>etk ADTKanıtökDüzen01lenaSağlHk>HDTilıTDu abetsizTl Dİşl6316/842.C>Kırçı<ğİiıi6muMağdure İ uMüşt>A yekTebliğAköklmTğiTeıY1ste>iKT-TvcyalBelgeTy>AdlOsdlrSB- Ku DaTDrİKT-HiDTebligat5ğİiıiıp<ğİiıi6muK D>uleşipuK D>uleş01dTğinaeYlTDştırn-annEv/A nı/FiildenBYDTR/D lİrEyecmG6HukukalUD>landlrn-OsTh/. 20ğic316/849.D>ıd ğKn-aGeZor1>uCinbsıeşstismYa6Suçunun UnsuKuuTmDİşlnu/YıyiaıtDDoğmadlrS<ındlkinşıiOsTh/Ha”peçtğYnşeTesbit/cmGk GDTK/lD>i Çe12/0ır/k SuçaupnD>4nde<>KçBYnşılıtTl DİşleHeKpryıİAçmyyıpuEvçtTsAyrm-OsdlrS/KomşuTDrdaneYardlmau Dam mTğic-dSürm2/nTerskDüş12/zeŞmli0çtğSğn6kTDrnİ >temTmşçG6Ri1<>KçBGüT6SürmylcrZorGıynnnEve316/8411.D>4nde<15BYnşılveTamamTDOsdlrSB- Sğn6ğındEyecmGei>KısupcizR>KısOsdlrS<ındls0nyeeCez>aMaY6ğı D>nçtğTpntışmlnnnEve316/8411.D> İki TosyadmşA ıntnn ÇenişkHTBuAdlDİşl6-ıMağdurenaeYSğn6ğındEyecmGedtn olaıılRuhtSağlHEva<>yTndğı/He12/946316/8411.D> CanlHıTeşhis6KaçnGıklnTSavdlOsTDr şİ uSğn6kTDrnİ sığmduvıİü/tmyi HürrR>et/A ni>A ni><Ön1neıÇıkrrÖzeÖmnAli1nAra S/TTtürı line EyecmG6316/8411.D>A ni>lDüzen01lenaSuçaiıR>KısDİşlnu/Y CinbsıeşstismYaTEyecmeydaüer>etkKurrrÖze /relrıplli1bRreydHGe-sırdlmc1TTmDİkTDr ş-YHdkTDr nnGte 43e MaGKesnTiutUD> CinbsıeşstismYaTSuçunu6Aş01mÖk/şçaeYİnşaateHa”peçtA tMetrİkdBinayalTTtüren/Sğn6ğınd>/tmyi HürrR>et/et/i. 2012/946316/849.D> ğİğmduSuçuiİş01ytnİSğn6kTDrnİ EyecmGei>et/KısnnnEve316/8411.D>landlrn-OsThrnau DaytnİEsasrİdım rdaA tMüt>laadiEraYD>inaTuspiti/AmacryTD<ğİiıitcÖzeli1nKeşifte ŞikayetçinineTmayeSısimnİar/k ki6AkintmmıeD><şı/ynıt OinyındiEraYD>itHatırTDmınAü< 2mTği 316/8411.D>rtMar uanınAe HataeHa”pe/TDUD>et/landlrn-OsThlıTDu abetancutDİşl 316/8411.D>KçırıpcArskoymÖze-DRızaıd ğKnmıA yiTE0TD>inimaMar e-DEyecmGeet/KısDİşl 316/8411.D>et/KısnnnEve316/8411.D>KçırarÖzeEv nçt/KitSürüldşl1e-DEyecmGeet/KısupcizR>KısOsdlrS<ındTpk ıTGei>aMaY6ğı D>ne Aiy utDİşl 316/8411.D>eraatınent DaKD12/946316/8411.D>ydılaMaY6ğı D>'T naAdl aParmrCez>Thn/ Y1steİlu u1412 S.YC.M.U.K'narğ305/lçt Md.EUDar rkatSözAKuyenSğn6ğındDsdDYaş>ma İçydiınndeA tSosyalavcrtültürelAKuyemu EğitimTDüzeyinSğn6kTDr İ Eyecmeydaüe İşn r8kaKa Dy/şecrHDrekey kt2/94TeıY1steCez>landlrn-OsMar uan et-aeHe> Türlü Şüph çtnutv1nAnDşd. mchiD lİAdlOsdlrSBeraatline sineıleMaY6umR>etuTrHGe/t DaKDı D>TiutHatalıuutDİşl 316/8411.D>-dlrıyalTeşebbüsTSuçunun UnsuKuu>Kdşet/Kşd. arÖzeCami/K CinbsıeşstismYaalTeşebbüstel>ulunGıurB- K/tmyi HürrR>et/Ktıisuı BırÖkGıdlrSB- Sitsimnİ-dlrıTSuçunu6Aş01diEr/Suçun iıR>Kışlnu/YKlTD>ü6. 20ğic316/849.D>nGte A nı/Evçt/Yaş>dlrSBMağduruİ E0TD>iniızgındDcmGrlcrBtcÖzevcrt>lçimnİKısnnnkuŞmli0çtğğİDaTDeçsiniet/ThnındHatalıuutDİşl 316/8411.D><şı6>12/946316/8411.D><ÇocİşlnD>Kçırım68Thive1mrskoyezGıur Suçunuii ilet/KısDİşl 3 16/842.C>Kz8ThiDüKtıisudanİdınç AlmÖzeAmacryTD<KçırımmlrS<ıDSöy01d/946- Harekeylcrlcr>KrdetuOlantMağdurTDrdaneÖmnAnHDu Dad/ğieOnun Bil. D>ndenBlçtrmşıtnMağduru >ollYa< Ş 2TMağdura D><şı6AyrmeAyrmeSuçuiiıR>KısDİşl 316/8411.D><2/rmTği Mağduru 8-9id/TD>m 2012/kuŞmli0çtğğİDaTDyıpuJD>mtivcrMakasKş<>irpik6veeSğçS<ıDK D. 20B- Cebir UnsuKuu>aı D>Te sinYTmOsmlrS/316/8411.D>iKT-sinvıİRızaTh/rnD>İKçırım68Thive1mrskoyezGıur Suçunun iıR>UnnEv/D/tmyi HürrR>et/eraateİükmüeKuDu-UGıynnnEve316/8411.D>Ktıisuı Yoldanİ20tMetra İçydiyelOrmanalTTtürdşl1/KKtıisuındH<ğırmdTi6Ür1rGeenÜr1rGeçtökKçıp<ğİn< ipçımlrSnn>1lmT uşy1rGeçt/>Ktıisum/ D><şı6>KpryıİK-Hit01yerek-ğİğmduSuçunaTAş01diEra- ğİğmduSuçunarğYtnAnet/1lmTsiniitKışl6316/842.C> CinbsıeS>-dlrınSğn6kTDr İ ıtet/AdlOsdlrSBHa0çtğAGKGThnındYasayalA -Y1TTmDİşl6316/849.D><Çantms rn AlrrÖzeYürümÖyelBaşTğmdTi6Ür1rGeenMağdureni>iriD lİAdlOsdlrSnıtök5237 S.Ke Md.E109/1'eşınAe Cez>landlrn-OsTh/. 2012/946316/849.D>
Mahkeme / DaireEsas No.Kavram

K

Y19.HDE. 2004/8364KİRACININ ABONELİK SÖZLEŞMESİNİ İPTAL ETMEDEN İŞYERİNİ TAHLİYE ETMESİ ( Tahliyeden Sonraki Elektrik Sarfiyatından Abone Sıfatıyla Sorumlu Olması )
Y6.HDE. 2015/2840KİRACININ AÇTIĞI FAYDALI VE ZORUNLU MASRAF VE KİRALANANDA KALAN DEMİRBAŞLARIN BEDELİNİN TAHSİLİ (Tahliye Tutanağı Dikkate Alındığında Kiracının Taşınır Niteliğindeki Demirbaşları Alamadığı - Mahkemece Davacı Kiracının Talep Ettiği Taşınır Demirbaşların Davacıya Ait Olup Olmadığı Üzerinde Durularak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
YHGKE. 2010/6-659KİRACININ ADI KİRA SÖZLEŞMESİNDE YER ALMAYAN DAVACININ KİRALAYAN SIFATINA İTİRAZI ( Dava Öncesinde Davalının Davacının Kendisi İle Yapmış Olduğu İşlemlerde Kiralayan Sıfatına İtiraz Etmediği - Tahliye Davasında Davacının Kiralayan Olarak Kabul Edileceği )
YİBGKE. 1957/11KİRACININ ADİ SENETTEKİ İMZAYI İNKARI
Y14.HDE. 2007/6943KİRACININ AKİTTEN ÖNCE KİRALANANI GEZİP MUAYENE ETMESİ ( Etmişse Kiralananın O Andaki Durumunu Kullanmaya Elverişli Olarak Kabul Etmiş Sayıldığı - Hasılat Kira İlişkisine Dayalı Esaslı Onarım Giderlerinin Kiralayandan Tahsili )
Y6.HDE. 2010/11653KİRACININ ANAHTARI EMLAKÇIYA TESLİMİ ( Yasal Bir Teslim Şekli Olmadığı - İtirazın Kaldırılmasına ve Tahliyeye Karar Verilmesi Gerektiği/Kira Parasının Tahsili ve Tahliye İstekli İcra Takibine İtiraz )
Y18.HDE. 2004/7789KİRACININ APARTMANDA OTURANLARI RAHATSIZ ETMESİ ( Rahatsızlık Veren Eylemler Tespit Edildiğinde Gerekli Önlemlerin Alınmasına Karar Verilmesi Gerekirken Davanın Reddinin İsabetsiz Olduğu - Tahliye Talebi )
YHGKE. 2002/13-285KİRACININ APARTMANI RAHATSIZ ETMESİ ( Başlı Başına Bir Tahliye Sebebi Olmaması- Öncelikle Uyarının Yapılmasının Gerekmesi )
Y3.HDE. 2002/5046KİRACININ ARTIRILMASI İSTENİLEN KİRA MİKTARINI ÖDEMESİ ( Tespit Davasına Devam Edilerek Hüküm Kurulması )
Y3.HDE. 2002/5044KİRACININ ARTIRILMASI İSTENİLEN KİRA PARASINI ÖDEMESİ ( Kira Tespit Davasına Devam Edilerek Sonuca Gidilmesi )
YHGKE. 2011/6-70KİRACININ ATM CİHAZI KURULMASI İÇİN TAŞINMAZIN BİR KISMINI ALT KİRAYA VERMESİ ( Kira Sözleşmesine Aykırılık Teşkil Etmediği - Tahliye Davasının Reddine Karar Verileceği )
Y3.HDE. 2004/8423KİRACININ AYIBIN GİDERİLMESİ İÇİN MEHİL VERMESİ GEREĞİ ( Ayıp Giderilmediği Takdirde Kira Parasının İndirilmesini İsteyebileceği Gibi Sözleşmeden Dönme Hakkını da Kullanabileceği )
Y6.HDE. 2007/5249KİRACININ AYLIK KİRA PARASI ÖDEMİŞ OLMASI ( Geçerli Tahliye Taahhüdüne Dayanılarak Yasal Süre İçinde İcra Takibi Başlatıldıktan Sonra Ödenmesi - Kira Sözleşmesinin Yenilendiği Anlamına Gelmediği )
Y6.HDE. 2012/18816KİRACININ AYLIK ÖDEMELERİNE KARŞILIK SENET VERECEĞİNİN KARARLAŞTIRILMASI ( Sulh Hukuk Mahkemesinin Dosyasında Davacı Kiraya Verenin Senetlerin Alındığını Kabul Ettiği - Alacağın Tahsili Yargılamayı Gerektirdiğinden İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Talebinin Reddi Gerektiği )
Y6.HDE. 2012/16418KİRACININ AYNI BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE ADINA KAYITLI MESKENİ OLDUĞU ( Tahliye İsyemi - Davalı Kiracının Sosyal ve Ekonomik Durumuna Göre Taşınmaz Oturulabilir Nitelikte Olduğundan Kabulüne Karar Verileceğinin Gözetileceği )
Y6.HDE. 2007/4529KİRACININ AYNI BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE EVİNİN BULUNMASI ( Mücavir Alanda Olduğu Halde Belediye Hududu İçindeki Yerlerden Farksız Her Türlü Belediye Hizmetlerinden Yararlanılan Yerler de Tahliyenin Konusunu Oluşturduğu )
Y6.HDE. 2008/5589KİRACININ AYNI BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE KONUT MALİKİ OLMASI ( Tahliye Talebi - Davalının Sosyal Durumu Aile Nüfus Sayısı İtibariyle Oturmasına Elverişli Bulunması Gerektiği )
Y6.HDE. 1998/2851KİRACININ AYNI BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE OTURULABİLİR KONUTU OLMASI NEDENİYLE TAHLİYE TALEBİ ( Konutun Kiracının Sosyal Durumu Aile Fertlerinin Sayısı İtibariyle Oturmaya Elverişliliği )
Y6.HDE. 2002/7061KİRACININ AYNI BELEDİYE SINIRLARINDA MESKENİ BULUNMASI ( Malikin İsteği Üzerine Kiracının Mecuru Tahliye Etmesi Gerektiği - Yargılama Devam Ederken Kiracının Açtığı Boşanma Davasının Tahliye Davasına Etkisinin Bulunmadığı )
Y6.HDE. 2008/6431KİRACININ AYNI ŞEHİRDE KENDİNE AİT MESKENİ BULUNMASI ( Davalının Meskende 1/2 Oranında Payı ve Meskenin 65 m2 Olduğuna Dair İddiası - Davalıya Ait Olduğu İddia Edilen Taşınmaz Mahallinde Keşif Yapılacağı )
Y18.HDE. 2002/3802KİRACININ AYRILDIĞI DAİRENİN AİDAT BORCUNDAN SORUMLULUĞU ( Menfi Tesbit Talebi )
Y18.HDE. 2002/5348KİRACININ BAĞIMSIZ BÖLÜM SAKİNLERİNE RAHATSIZLIK VERMESİ ( Tahliye Nedeni Olmadığı - Bağımsız Bölümü İşyeri Olarak Kullanan Kiracının Tahliye Edilebileceği )
Y18.HDE. 2003/6121KİRACININ BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ KAHVEHANE OLARAK İŞLETMEK SURETİYLE DİĞER KAT MALİKLERİNE RAHATSIZLIK VERMESİ ( Hakimin Müdahalesinin Sınırları - Tahliyeye Karar Verilemeyeceği )
Y18.HDE. 1997/1368KİRACININ BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ KÖTÜ KULLANMASI ( Hakimin Müdahale Etmesi )
Y6.HDE. 1996/9829KİRACININ BAŞKA BİR ŞİRKETİN LOGOSUNU KULLANMASI ( Akde Aykırılık Teşkil Etmemesi )
Y11.HDE. 2007/8759KİRACININ BAŞKASINA SATIMDAN ÖNCE TAŞINMAZA YAPTIĞI ZORUNLU VE FAYDALI MASRAFLAR ( Eski Malikten İstenebileceği - Taşınmazın Kiralamadan Sonra Başkasına Satıldığı )
Y12.HDE. 1998/6777KİRACININ BEYANINA İTİBAR ( Sözlü Akidde Bedelin İsbatı )
Y3.HDE. 2010/10450KİRACININ BİLDİRDİĞİ TAHLİYE TARİHİ ( Kiralayan Tarafından Kabul Edilmemesi ve Tahliye Tarihinin Çekişmeli Olması Halinde, Kiralananın Fiilen Boşaltıldığını Ve Anahtarın Teslim Edildiğini, Kira İlişkisinin Kendisince İleri Sürülen Tarihte Hukuken Sona Erdirildiğini Kanıtlama Yükümlülüğü Kiracıya Ait Olduğu )
Y11.HDE. 2005/7308KİRACININ BİNAYA SU SIZMASINDA SORUMLULUĞU ( Su Sızması Eylemi İle Zarar Verilmesi Durumunda Kiracının Kullanıma İlişkin Kusur Sorumluluğu veya BK.'nun 58. Madde Hükmünde Yazılı Bina Maliki Olarak Kusursuz Sorumluluğu ya da Her İkisinin Birlikte Sorumluluğu Söz Konusu Olabileceği )
Y6.HDE. 2004/10273KİRACININ BİR KİRA YILI İÇİNDE İKİ HAKLI İHTARA SEBEP VERMESİ ( İki Haklı İhtar Nedeniyle Açılan Davada Tahliyeye Karar Verilebilmesi Şartı )
Y6.HDE. 1996/2142KİRACININ BİRDEN FAZLA OLMASI ( Tahliye Davası - Başlangıçta Tümü Davalı Gösterilmemişse Islah Suretiyle Diğerlerinin Davaya Dahil Olunamayacakları )
Y12.HDE. 2002/4555KİRACININ BORCA İTİRAZI ( Kanıtlayamaması - Oluşan Temerrüt Durumuna Göre İtirazın Kaldırılması ve Tahliyeye Karar Verilmesi Gereği )
Y13.HDE. 2002/12028KİRACININ BORCU ( Borçlar Hukuku Gereğince Kiracının Kiralananı Tam Bir Özenle Tutmasının Gerekmesi )
Y12.HDE. 1994/13181KİRACININ BORCU ( Finansal Kiralamada Kiralanan Malın Haczedilemeyeceği )
YHGKE. 1974/6-548KİRACININ BORÇLARI
Y6.HDE. 1978/3510KİRACININ BORÇLARI ( Aynı Binada Oturanlara Karşı İcap Eden Vazifeleri İfa ile Mükellefiyet )
Y11.HDE. 1997/10440KİRACININ BORÇLARI ( Gemi Üzerinde Rehin Hakkı Tanınamayacağı )
Y14.HDE. 2005/9208KİRACININ BORÇLARI ( Hasılat Kira Sözleşmesi - Kiracının Kiralananı İyi Bir Suretle İşletmesi Kendisine Teslim Edilenleri İyi Bir Halde Muhafaza Etmesi Aktin Bitiminde de İyi Bir Halde Kiralayana Teslim Etmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 1980/8915KİRACININ BORÇLARI ( Kira Parasının Ödenmesi ve Kanunda Belirtilmiş Diğer Ödemelerin Olması )
Y13.HDE. 1994/2273KİRACININ BORÇLARI ( Kiracının Kira Parası İle Hor Kullanımdan Dolayı Zararı Tazmin Borçlarının Olması )
Y13.HDE. 1978/4009KİRACININ BORÇLARI ( Kiralananı Kira Sonunda Aldığı Gibi Teslim Etme Borcu )
Y13.HDE. 1989/1518KİRACININ BORÇLARI ( Kiralananın Zarar Görmemesi İçin Özen Gösterme )
Y13.HDE. 2000/10798KİRACININ BORÇLARI ( Mecuru İyi Halde Teslim Etme Yükümlülüğü - Mecurdaki Masraf ve Bu Masrafın Giderilmesi Süresine İlişkin Kira Kaybının Ödetilmesi )
Y3.HDE. 2006/15093KİRACININ BORÇLARININ SAPTANMASI ( Erken Tahliye - Kural Olarak Dönem Sonuna Kadar Sorumlu Olacağı/Kiralayanın Zararın Artmaması Yani Mecurun Yeniden Kiraya Verilebilmesi İçin Gerekli Çabayı Göstermesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2002/1149KİRACININ BOYA BADANA BEDELİNDEN SORUMLULUĞU ( Kira Sözleşmesinde Kiracının Sorumluluğunun Belirtilmesi )
Y14.HDE. 2007/1356KİRACININ BÖLÜNEMEZ HAKKI ( Kiralayanlar Sözleşmeden Kaynaklanan Bölünebilir Haklarını Payı Oranında Kiracıdan Talep Edebilirse de Kiracının Bölünemez Hakkı Olan Kiralanan Taşınmazdan Tahliyesini Kira Süresinin Bitimine Kadar İsteyemeyeceği )
Y4.HDE. 2014/6892KİRACININ DAİREYE EŞYA TAŞIMASININ SİTE MÜDÜRÜ TARAFINDAN ENGELLENMESİ ( Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası/Site İçi Özel Güvenlik Görevlileri Vasıtasıyla Engellediği - Husumetten Reddedilemeyeceği/Esasının İnceleneceği )
Y18.HDE. 1995/5450KİRACININ DAVA AÇAMAMASI ( Fazladan Ödediği Aidatı Kiradan Düşebilmesi )
Y18.HDE. 2002/3444KİRACININ DAVA AÇAMAMASI ( Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali İçin )
Y18.HDE. 1998/1315KİRACININ DAVA AÇMA HAKKI ( Mimari Projeye Aykırı ve Ortak Yerlere Müdahale Niteliğindeki Eylemlere Karşı )
Y18.HDE. 2001/5323KİRACININ DAVA AÇMASI ( Kiracıların Doğrudan Kullanım ve Faydalanma Haklarını İlgilendiren Konularda Dava Açabilmeleri )
Y13.HDE. 2012/2150KİRACININ DAVACININ YASAKLAMASINA RAĞMEN KİRALANANI ALT KİRACIYA KİRALAMASI ( Alt Kiracının Kaçak Elektrik Kullandığı/Menfi Tespit Davası - Elektrik Borcundan Abone Davacının Sorumlu Olmayacağı )
Y1.HDE. 2005/6316KİRACININ DEVİR HAKKI ( Aksine Hüküm Olmadıkça Kısmen Veya Tamamen Başkasına Kiralayamayacağı Yahut İstifade Hakkını Veya Mukavelesini Başkasına Devredemeyeceği )
Y12.HDE. 2016/7016KİRACININ DEVİR HAKKI ( Kiralanan Taşınmazın İlamsız İcra Yoluyla Tahliyesi İstemi - Üçüncü Kişi Tarafından Sunulan “Protokol” Başlıklı Belgede Kiraya Veren Alacaklının Kiracıya Devir Hakkı Verdiğine Dair İmzalı Beyanının Olduğu/Alacaklı Tarafından Protokol Altındaki İmzanın Açıkça İnkar Edilmediği/7 Gün İçerisinde Tahliye İçin Mahkemeye Müracaatına Karar Verilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
Y14.HDE. 2005/6324KİRACININ DEVLET GÜCÜ İLE TAHLİYESİ ( Hasılat Kirası/Kira Süresinin Dolduğu Tarihden Önce ve Sonra Kiralayanın İhtar Çekerek İşletmenin Tahliyesini Talep Ettiği - Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
Y18.HDE. 2000/1368KİRACININ DİĞER BAĞIMSIZ BÖLÜM SAHİPLERİNİ RAHATSIZ ETMESİ ( Tahliye Sebebi Olup Olmadığı )
Y18.HDE. 2000/3772KİRACININ DİĞER KAT MALİKLERİNE VERDİĞİ RAHATSIZLIĞIN GİDERİLMESİ TALEBİ ( Fırın Niteliğindeki İşyerinden Kaynaklanan Isı Ses ve Kokunun Giderilmesi İçin Alınabilecek Önlemlerin Bilirkişi Marifetiyle Tesbit Ettirilmesi Gereği )
Y6.HDE. 1984/3094KİRACININ DİKKATSİZLİK SONUCU YANGINA SEBEBİYET VERMESİ ( Kiralananın Açıktan Açığa Kötü Kullanması )
Y13.HDE. 2002/3537KİRACININ DÖNEM SONUNA KADAR OLAN KİRA BEDELLERİNDEN SORUMLULUĞU ( Kira Süresi Bitmeden Önce Kiracının Kiralananı Tahliye Etmesi Nedeniyle )
Y13.HDE. 2002/15096KİRACININ DÖNEM SONUNDAN ÖNCE TAŞINMAZI TERK ETMESİ ( Dönem Sonuna Kadar İşleyecek Kira Parasından Sorumlu Olduğu )
Y6.HDE. 2001/4035KİRACININ ECZANESİNİ AKDE AYKIRI OLARAK BAŞKASINA DEVRETTİĞİ İDDİASI ( Kiralananın Tahliyesi Talebi )
YİBGKE. 1979/1KİRACININ EDAYI YERİNE GETİRMEYE MECBUR OLMASI ( Temerrüde Düşmüş Olması )
YİBGKE. 1986/8KİRACININ ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI AÇAMAMASI ( Kiralananı Teslim Almamışsa )
Y13.HDE. 2002/332KİRACININ ELEKTRİK FATURASINI ÖDEMEMESİ ( Abonenin Sorumluluğunun Devam Etmesi )
YHGKE. 1999/13-849KİRACININ ELEKTRİK KULLANIMI ( Abone Olmadan Elektirik Kullananın Eylemsel Sözleşme İlişkisine Girdiğinin Kabulü )
Y3.HDE. 2008/597KİRACININ ELEKTRİK SU VE TABELA RUHSAT BORCUNUN KİRALAYAN TARAFINDAN ÖDENMESİ ( Kiralayan Tarafından Yapılan Ödemelerin Hukuki Niteliğini Belirleme Görevinin Hakime Ait Olduğu - Kiracının Sorumlu Olduğu Borcun Kiralayan Tarafından Ödenmesinin Vekaletsiz İş Görme Hükümlerine Göre Değerlendirilmesi Gereği )
Y6.HDE. 2001/6635KİRACININ ELEKTRİK VE SU BORÇLARINI ÖDEMEMESİ ( Kiralananın Kullanımı ile İlgili Doğrudan İlgi Bulunmaması-Akde Aykırılığın Söz Konusu Olmaması )
Y13.HDE. 2002/14683KİRACININ ELEKTRİK YAKIT SU BORCU ( Mecuru Boşalttıktanan Sonra Bu Borçları Ödemekle Yükümlülüğü )
Y6.HDE. 2005/4812KİRACININ EMNİYET İÇİN ZORUNLU DEMİR PARMAKLIK YAPTIRMASI ( Mecurda Değişiklik Yapılamayacağına ilişkin Şart Bulunsa Dahi Akde Aykırılık Oluşturmadığı - Tahliye Talebinin Reddi Gereği )
Y6.HDE. 2014/2685KİRACININ ESKİ KİRACI OLDUĞU GÖZETİLEREK KİRA BEDELİNİN BELİRLENMESİ ( Kira Tespit Davası - Taşınmazın Boş Olarak Kiralanması Halinde Getirebileceği Aylık Brüt Kira Parasının Belirleneceği/Kiracının Eski Kiracı Olduğu Gözetilerek Bir Miktar İndirim Yapılacağı )
Y3.HDE. 1984/786KİRACININ ESKİ MALİKE ÖDEDİĞİ KİRA PARASI ( Yeni Malikin Satın Aldığı Tarihten Başlayarak Eski Malikten İsteyebilmesi )
Y6.HDE. 1999/2535KİRACININ EŞİNE AİT KONUT ( Tahliye İçin Konutta Aranan Nitelikler )
Y6.HDE. 2007/3515KİRACININ EŞİNİN KUSURUNDAN DOĞAN YANGIN ( Yangına Sebebiyet Veren Eş Hakkındaki Ceza Hükmü de Kesinleştiğinden B.K'nun 266 ve 100. Maddeleri Uyarınca Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2004/17295KİRACININ EŞYALARININ KİRALAYAN TARAFINDAN ALINMASI ( Aynen Teslim Olmazsa Bedelinin Tazmini Talebi - Davalı Kiralayanın İhkakı Hak Suçundan Mahkum Olması Nedeniyle Talebin Kabulü Gereği )
Y3.HDE. 2008/17963KİRACININ EVE ZARAR VERMESİ ( Alacak Talebi - Davalı Kiracı Tarafından Sökülüp Götürülen İmalatların Sabit Nitelikte Olup Mütemmim Cüz Niteliğinde Bulunduğundan Sökülüp Götürülemeyeceği )
Y2.CDE. 2011/29584KİRACININ EVE ZARAR VERMESİ NEDENİYLE HAKARET İDDİASI ( Sanığın Bir Dönem Kiracısı Olan Yakınana Açtığı Alacak Davasının da Kabul Edildiği - Haksız Fiil Nedeniyle Hakaretin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı )
YHGKE. 2002/4-114KİRACININ EVİNDE MEYDANA GELEN HASAR ( Mutfak Dolaplarının Düşmesi Sonucu Oluşan Hasarın İmalatçı Tarafından Tazmininin Gerekmesi )
Y12.HDE. 1993/7803KİRACININ FAİZİ ÖDEMEMESİ ( Temerrüde Esas Olmaması )
Y13.HDE. 2002/3201KİRACININ FAYDALI MASRAFLARI TALEP HAKKI ( Dava Açma Hakkının Doğması İçin Zilyedliğin Sona Ermesi Şartı )
Y3.HDE. 2000/10330KİRACININ FAZLA ÖDEME YAPMASI ( İstirdat Davası Açamayacağı - 4531 Sayılı Yasa İle Getirilen %25 Sınırlama/Kiracının Sözleşmeye Göre Artış Yaparak 3 Ay Fazla Ödeme Yapması )
YHGKE. 2008/11-554KİRACININ FESİH HAKKI ( Davalının Ön Sözleşmeyi Fesihte Haksız Olması - Asıl Kira Sözleşmesi İmzalandıktan Sonra Mecurun Kullanım Amacına Uygun Olarak Tahsis Edilmediğinin Gerekçesi Asıl Sözleşmenin Feshi Nedeni Olarak Gösterilebileceği )
Y13.HDE. 2002/3878KİRACININ FESİH HAKKI ( Kiralayanın Kiralananı Kullanmaya Elverişli Halde Teslim Borcunu Yerine Getirmemesi Nedeniyle )
YHGKE. 2013/6-96KİRACININ FİŞSİZ VE FATURASIZ SATIŞI ( Akde Aykırılık Sebebiyle Sözleşmesinin Feshi ve Kiralananın Tahliyesi İstemi - Aktin Feshine Karar Verilmesinden Sonra Kiracının Halen Taşınmazda Oturmasına İzin Verilmesinin Yeni İhtilaflara Sebebiyet Vereceği/Kiralananın Tahliyesine Karar Verilmesi Yerinde Olduğu )
Y6.HDE. 2014/5647KİRACININ FUZULİ İŞGALCİ OLMASI ( Devlet İhale Kanunu Kapsamında Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi - Davalı Tarafından Sözleşmenin Süre Bitiminde Yenilenmeyeceği İhtarla Bildirildiğine Göre Sözleşmenin Sona Erdiğinin ve Bu Tarihte Davacının Fuzuli İşgalci Olduğunun Kabulü Gerektiğinden Davanın Reddi Gerektiği )
Y13.HDE. 2011/4634KİRACININ FUZULİ ŞAGİL DURUMUNA DÜŞMESİ ( Belediyeye Ait Çay Bahçesi Kiracısı - Devlet İhale Kanunu Md. 75 Hükümlerinin Belediyelere Ait Taşınmazların Kira Sözleşmelerinde de Uygulanacağı/Kira Süresinin Dolduğu Tarihte Sona Ereceği )
Y6.HDE. 2012/17625KİRACININ GELİR KAYBI ( Alışveriş Merkezi Olarak Düşünülen Fakat Sonradan Değişikliğe Uğrayan İşyerinden Çıkmak Zorunda Kalan Kiracının Zararın Artmasında Kendi Davranışıyla Sebebiyet Vermediği - Tazminattan İndirim Yapılmaması Gerektiği )
Y12.HDE. 1995/387KİRACININ GELİR VERGİSİ STOPAJINI YATIRMAMASI ( Temerrüde Esas Alınmaması )
Y18.HDE. 1994/11369KİRACININ GENEL GİDERLERDEN SORUMLULUĞU ( Anagayrimenkulün Gider ve Avansından Asıl Sorumlu Kat Maliki Olup Kiracının da Bu Sorumluluğa Müteselsilen Katılması )
Y18.HDE. 2001/11850KİRACININ GENEL GİDERLERDEN SORUMLULUĞU ( Bağımsız Bölüm Maliki Yanında Anataşınmazda Kira Sözleşmesine Veya Oturma Hakkına Dayanarak Devamlı Şekilde Yararlananların Sorumlu Olması )
Y6.HDE. 2013/10398KİRACININ GERİ VERME BORCU (Kira Sözleşmesinde de Kira Süresinin Sonunda Taşınmazın İlk Haline Dönüştürüleceği Kararlaştırılmış Olup Geri Verme Borcu Kapsamındaki Bu Yükümlülüğün İhlalinin Kiracı Yönünden Tazminat Sorumluluğunu Gerektireceği - Eski Hale Getirme Bedeli ve Bu Süreye İlişkin Kazanç Kaybı İstemi)
Y12.HDE. 1985/7727KİRACININ GİDER BORCUNDAN SORUMLULUĞU
Y13.HDE. 2004/13525KİRACININ GÖREVİ ( Davacı Kiracının da Zararının Artmaması için Sözleşmenin Fesih Tarihinden İtibaren Aynı Vasıfta Bir Çay Ocağı Bulmak Konusunda Gerekli Çabayı Göstermek Zorunda Olması )
Y18.HDE. 2013/2060KİRACININ GÜRÜLTÜ YAPARAK ÇEVREYE RAHATSIZLIK VERMESİ ( Bağımsız Bölümden Tahliyesine Karar Verilemeyeceği - Davacı Yalnızca Tahliye Talep Etmişse de Çoğun İçinde Azıda Vardır Kuralı Gereğince Davalının Rahatsızlık Verici ve Huzursuzluk Yaratıcı Eylemlerinin Önlenmesi İçin Gerekli Uyarının Yapılmasına Hükmedilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2002/24999KİRACININ HACZE İTİRAZI ( Finansal Kiralamaya Konu Mal )
Y4.HDE. 1975/2880KİRACININ HAKKI ( Kiralanana Üçüncü Kişinin El Atması Durumunda Yapabileceği Durumlar )
Y3.HDE. 2008/4219KİRACININ HAKLARI ( Kira Tespit Davasının Kiracı Tarafından da Açılabileceği )
Y4.HDE. 1973/2039KİRACININ HAKLARI ( Kiralanandan Yararlanmasının Engellenmesi Nedeniyle Tazminat İsteyebilmesi )
Y13.HDE. 2009/8051KİRACININ HAKLARI ( Kiralayanın Muvafakatı Olmaksızın Kiralanan Yerde Tadilat Yapan Kiracı Kiralanan Yere Yapmış Olduğu Faydalı ve Zaruri Masrafları Kiralayandan İsteyebileceği )
Y1.HDE. 1979/14213KİRACININ HAKLARI ( Mecurun Tasfiye Halindeki Ortaklığa Satışı )
YHGKE. 1979/14-411KİRACININ HAKLARI ( Meni Müdahale )
Y6.HDE. 2002/4678KİRACININ HAKLARI ( Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye - Site Yönetiminin Sonradan Kiracı Aleyhine Yönetim Planında Değişiklik Yapmasının Kiracının Mevcut Haklarını Etkilemeyeceği )
Y6.HDE. 2004/2850KİRACININ HAKLARINI KISITLAMA ( Sözleşmede Süre Bitimine İki Ay Kala Sözleşmeyi Yenileyip Yenilemeyeceğini Yazılı Olarak Bildirmesi Hükmü )
Y13.HDE. 2002/214KİRACININ HAKSIZ OLARAK TAHLİYE EDİLMESİ ( İhale Yasası Uyarınca Uzatılan Kira Sözleşmesine Rağmen Davacının Fiilen Tahliye Edilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y11.HDE. 2003/10712KİRACININ HAKSIZ TAHLİYESİ NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Belediye'nin Kiracıyı İhale Kanunu'na Göre Tahliye Hakkının Kapsamı )
Y6.HDE. 2002/2865KİRACININ HANGİ AYA AİT OLDUĞUNU BİLDİRMEDEN ÖDEME YAPMASI ( İki Haklı İhtar Nedeni ile Tahliye )
Y13.HDE. 1984/6715KİRACININ HARCAMALARINDAN MEYDANA GELEN ARTIK DEĞER ( Kiralayandan Ödence İsteyebilmesi )
Y6.HDE. 2014/9076KİRACININ HASAR SORULULUĞU ( Kiracı Sözleşmeye Uygun Olağan Kullanma Dolayısıyla Oluşan Eskime ve Bozulmalardan Sorumlu Olmayıp Münhasıran Kötü Kullanım Nedeniyle Oluşan Zarar ve Hasardan Sorumlu Olduğu )
Y11.HDE. 2002/10276KİRACININ HASARDAN SORUMLULUĞU ( Kiralık Aracın Kazaya Karışarak Meydana Getirdiği Hasar - Tazminat Davasında Kira Bedelinin Ödendiğine Karine Teşkil Eden Kapalı Düzenlenmiş Fatura )
Y13.HDE. 2002/432KİRACININ HOR KULLANMADAN SORUMLULUĞU ( Kiracının Normal Kullanmadan Oluşan Eskime ve Aşınmadan Sorumlu Olduğunun Kabulünün Mümkün Olmaması-Hor Kullanmadan Sorumlu Olması )
Y18.HDE. 2002/5426KİRACININ HUSUMET EHLİYETİ ( Ancak Doğrudan Ortak Yerleri Kullanmasının Engellenmesi Halinde Dava Hakkı Olduğu - Ortak Yerlere Müdahalenin Önlenmesi Talebi )
Y6.HDE. 2015/7414KİRACININ ISINMA SİSTEMİ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (İtirazın İptali - Davalı Tarafça Davacının Dayandığı Fatura Bedellerine İtiraz Edildiği/Kat Malikleri Kurulu Kararı İle Bireysel Isıtma Sisteminin Kurulması Tadilat ve İşçilik Masrafı İçin Daire Başına Belirlenen Bedel Tespit Edileceği/Davacı Tarafça Yapıldığı Bildirilen Masraf Tutarı ve İbraz Edilen Belgeler Karşılaştırılarak Davacı Tarafın Yaptığı Harcamanın Kadri Maruf Olup Olmadığı Üzerinde Durulacağı)
Y14.HDE. 2006/2518KİRACININ İADE VE TAZMİN BORCU ( Kiracının Kiralanan Teslim Edilirken Demirbaş Adı Altında Teslim Aldığı Eşyaları Kira Sözleşmesinin Bitiminde Aynı Nev'i ve Kıymette Olarak İade ve Tazmin Borcu Olduğu )
Y6.HDE. 2007/9388KİRACININ İCRA TAKİBİNE İTİRAZI ( Borç Miktarı Bakımından İtiraz Edilmesi - Kira Sözleşmesine İtirazı Bulunmaması Nedeniyle Taraflar Arasında Kira İlişkisinin Varolduğu Kabul Edilerek Uyuşmazlığın Esasının İncelenmesi Gereği )
Y12.HDE. 2005/577KİRACININ İCRA TAKİBİNE UĞRAMASI ( Kiralayan Üçüncü Şahıs Veya Kiracı Borçlunun İcra Müdürüne Yapacağı Müracaatla Finansal Kiralama Konusu Malların Takip Dışı Bırakılacağı )
Y19.HDE. 1995/3332KİRACININ İFLASI ( Finansal Kiralama Sözleşmesinde Kiracının İflası Halinde İflas Memurunun Büro Teşkilinden Önce Sözleşmeye Konu Malların Tefrikine Karar Vermesi )
Y23.HDE. 2011/714KİRACININ İFLASI ( Kira Alacağı - Açılan Dava Kayıt Kabul Davası Olmayıp B.K.nun 261. Md.sine Göre Açılmış Bir Dava Olduğu/İşin Esasına Girilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 1999/15837KİRACININ İFLASI VEYA İCRA TAKİBİNE UĞRAMASI ( Finansal Kiralama Konusu Malın Haciz veya İflas Dışında Tutulmasının Gerekmesi )
Y12.HDE. 1999/13523KİRACININ İFLASI VEYA İCRA TAKİBİNE UĞRAMASI ( Finansal Kiralama Konusu Malların Takibin Dışında Tutulmasına veya İflasta Tefrikine İlgili Memurca Karar Verilmesi )
Y12.HDE. 2002/1652KİRACININ İFLASI VEYA İCRA TAKİBİNE UĞRAMASI ( Finansal Kiralama Konusu Malların Takibin Dışında Tutulmasına Veya İflasta Tefrikine İlgili Memurca Karar Verilmesi )
Y14.HDE. 2010/9168KİRACININ İHBAR MÜKELLEFİYETİ ( Yerine Getirmemesi Yalnız Kendi Haklarının Kaybedilmesine İntaç Etmeyip Aynı Zamanda Husule Gelecek Zararlardan da Mesul Olmasına Sebep Olabileceği )
Y6.HDE. 1990/874KİRACININ İHTARNAMEDE YAZILI YERDEN KISA SÜRELİ AYRILMIŞ OLUP OLMAMASI ( Tebligatın Geçerliliği Yönünden Önem Arzetmesi )
Y12.HDE. 2003/1052KİRACININ İKAMETGAHI NOTERLİĞİ ( 3226 Sayılı Yasanın 8. Maddesi Koşullarında Taşınır Mala Dair Sözleşme Kiracının İkametgahı Noterliğindeki Özel Sicile Tescili Zorunlu Olduğu )
Y6.HDE. 2014/1854KİRACININ İLAVELER YAPMAK SURETİYLE KİRA SÖZLEŞMESİNE UYMAMASI ( Kiralayanın Dava Dışı Şahısa Şartlara Uymayarak İlaveler Yaptığı İçin İhtarnameler Çektiği/Akde Aykırılık Nedeniyle Tahliye Davası - İleri Sürülen Hususların Kiralananın Kullanımıyla İlgili Olmadığı/Akde Aykırılık Olmadığından Davanın Reddedileceği )
Y6.HDE. 2015/2508KİRACININ İMALAT VE MANTOLAMA BEDELİ TALEBİNE KARŞILIK KİRALAYANIN KİRA BORCUNDAN KAYNAKLANAN TAKAS TALEBİ (İtirazın İptali - Mahkemece Her Bir Talep Hakkında Ayrı Ayrı Değerlendirme Yapılıp İnfazda Tereddüt Oluşturmayacak Şekilde Hüküm Kurulması Gerekirken Davacının Alacak Talebinin Ne Kadarının Kabul Edildiği ve Borcundan Mahsup Edildiği Ne Kadar Borcu Kaldığına İşaret Edilmeksizin Davanın Reddine Şeklinde Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
Y14.HDE. 1999/6046KİRACININ İNTİFA HAKKININ TERKİNİ TALEBİ ( İntifa Hakkının Kendisinin Tahliyesi İçin Muvazaalı Olarak Yapıldığı İddiası )
Y3.HDE. 2011/1684KİRACININ İSKİ KATILIM PAYI VE SU SAYAÇ BEDELİNDEN SORUMLU OLMADIĞI ( Kiracıya Ait Aidat Borçlarının Rucüen Ödenmesi İçin Başlatılan Takibe İtirazın İptali Davasında Gözetileceği)
Y13.HDE. 2002/2883KİRACININ İSPAT YÜKÜ ( Kira Bedelinin Ödendiğinin Yasal Delille İspatı Gereği Ödemelere Ait Yazı ve İmzaların Davalıya Aitliğinin Anlaşılması Halinde Belgelerin Makbuz Hükmü Taşıyacak Olması )
Y21.HDE. 2008/3118KİRACININ İSTİHKAK İDDİASI ( Adi Nitelikte Kira Sözleşmesine Dayanarak/Tapuya Şerh Verilmemiş Olması - Dava Açma Hakkının Olmadığı )
YHGKE. 1965/76KİRACININ İSTİHKAK İDDİASI ( Yetiştirdiği Ürünlere Tarla Sahibinin Alacaklısı Tarafından Konan Hacze Karşı )
Y6.HDE. 2002/127KİRACININ İŞ HANININ BAHÇESİNİ KULLANMASI ( Davalının Kiralanan Yeri Akte Aykırı Olarak Kullandığı veya Kiralanana Daimi Bir Zarar Vererek Açıktan Açığa Kötü Kullandığının İspat Edilmemesi )
Y17.HDE. 2013/11872KİRACININ İŞ YERİ SİGORTACISINDAN ZARARIN TAZMİNİ ( Binada Meydana Gelen Zarardan Dolayı Bina Malikinin - Poliçedeki "Kiracının Malike Karşı Mesuliyeti" Ne İlişkin Kloz Poliçenin Tarafı Olan Diğer Davalı Kiracı Lehine Düzenlendiği/Davacının Poliçenin Tarafı ya da Lehtarı Olmadığı - Davanın Husumet Yokluğundan Reddi Gerekirken İşin Esasına Girilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y11.HDE. 2000/7567KİRACININ İŞLETEN SAYILMASI ( Aracın Uzun Süre Kiralama Ariyet ve Rehin Gibi Hallerde )
Y17.HDE. 2009/3655KİRACININ İŞLETEN SIFATININ BELİRLENMESİ ( Kira Sözleşmesinin Uzun Süreli Olması Araç Üzerinde Fiili Hakimiyet ve Ekonomik Yararlanma Unsurlarının Birlikte Bulunması Gerektiği )
Y17.HDE. 2005/813KİRACININ İŞLETEN SIFATIYLA SORUMLULUĞU ( Trafik Kazasına Karışan Aracın Uzun Süreli Olarak Kiraya Verilmiş ve Kiracı Tarafından Kullanılırken Kaza Yapmış Olması )
Y12.HDE. 1990/10349KİRACININ İTİRAZI ( İcra Dairesinden Ayrı Olarak Tetkik Merciine )
Y2.CDE. 2003/12858KİRACININ KAPILARINI SÖKÜP GÖTÜRMEK ( Evden Çıkarmak İçin - İhkak-ı Hakka Eksik Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu )
Y18.HDE. 1992/3531KİRACININ KAT MALİKİ ALEYHİNE AÇTIĞI DAVA ( Görevli Mahkemenin Genel Hükümlere Göre Belirleneceği )
Y18.HDE. 2003/907KİRACININ KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Aktif Husumet Ehliyeti Bulunmayan Davacının Dava Sürerken Malik Sıfatını Kazanması )
Y18.HDE. 1995/2634KİRACININ KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA GÖRE DAVA AÇABİLMESİ ( Kiraladığı Bağımsız Bölümden Yasaya ve Yönetim Planına Uygun Biçimde Yararlanmasına Engel Olunan Hususlarda Dava Açması )
Y11.HDE. 2001/9531KİRACININ KAZANÇ KAYBI ( Davacıya Depo Kiralaması için Süre Verilmesi-Bu Sürede Uğrayacağı Kazanç Kaybı Nedeniyle Uygun Bir Tazminat Takdir Edilmesi )
Y6.HDE. 2013/12114KİRACININ KDV YÜKÜMLÜSÜ OLDUĞUNUN GÖZETİLMESİ ( İşyeri Kira Tesbiti - Davacının KDV Yükümlüsü Olduğu Gözetilerek Aylık Kira Bedelinin KDV Dahil Brüt Olarak Tespitine Karar Verileceği )
Y6.HDE. 2009/9131KİRACININ KEFİLİ ( Sıfatıyla Kira Sözleşmesini İmzalayan Kişi Sözleşmede Gösterilen Kira Süresi Boyunca Kiracının Ödemekle Yükümlü Bulunduğu Kira Paralarından Kefil Sıfatıyla Kiralayana Karşı Sorumlu Olduğu )
Y6.HDE. 2012/11350KİRACININ KEFİLİ VE GARANTÖRÜ SIFATI (Kiracı ile Birlikte Sorumluluk/Kira Sözleşmesi Boyunca Garantörün Sorumluluğunun Devam Edeceği - Garantör Olan Diğer Davalının Sorumluluk Kapsamının Tespit Edilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği)
Y13.HDE. 2002/3679KİRACININ KEFİLİNİN SORUMLULUĞU ( Kefilin Miktarı Önceden Belli Olmayan Kiralananın Hor Kullanımından Doğan Zararlardan Sorumlu Tutulamaması )
Y6.HDE. 2012/2767KİRACININ KISMİ ÖDEMESİ ( İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Talebi/Alacaklının Davalı Borçlunun Yaptığı Kısmi Ödemeyi Kabul Ettiği - Davalı Borçlu Tarafından Kabul Edilmeyen Kira Miktarını Takip Kapsamına Göre İspatlayamadığına Göre Mahkemece Reddine Hükmedileceği )
YHGKE. 1999/6-884KİRACININ KİM OLDUĞUNUN ANLAŞILAMAMASI ( Kira Sözleşmesinin Ön Tarafında ve Arka Tarafında Farklı İsimlerin Yazılmış Olması )
Y6.HDE. 1998/8389KİRACININ KİRA AKDİNDEKİ İMZAYI İNKAR ETMESİ ( Hadise Olarak Çözümlenmesi Gereği )
Y19.HDE. 2008/4321KİRACININ KİRA BEDELİNDEN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI ( Menfi Tespit Davası - Kiralayanın Taşınmazın Tahliye Edildiğini Bilmesine Rağmen Anahtarları Teslim Almadığı/Kiracının Yerin Yeniden Kiraya Verilebilmesi İçin Öngörülen 6 Aylık Kira Bedelinden Sorumlu Olacağı )
Y6.HDE. 2014/959KİRACININ KİRA BEDELİNİ KENDİLİĞİNDEN ARTIRMASI ( Davalının Kendiliğinden Artırarak Ödediği Kira Bedelini Ödemekten Vazgeçip Önceki Dönem Kira Bedelini Ödemeye Başlaması Halinde Davalının Davacıyı Zorlayamayacağı - Yeni Dönem Kira Bedelinin Hüküm Altına alınmasında Davacının Yararı Bulunduğu/Davalının Kabul Edip Ödediği Tutar Üzerinden Kira Tespit Kararı Verileceği )
YHGKE. 1990/3-154KİRACININ KİRA BEDELİNİ ÖDEYECEĞİNİ TAAHHÜT ETMİŞ OLMASI ( 3151 S.K. Uyarınca Teklif Edilen Yeni Bedeli - Kira Bedeline İtiraz Hakkından Vazgeçtiğini Göstermeyeceği )
Y3.HDE. 2004/476KİRACININ KİRA BEDELİNİN ARTIRILARAK TESBİTİ TALEBİ ( Hukuki Yararın Yokluğu )
Y13.HDE. 2002/4808KİRACININ KİRA DÖNEMİ SONUNA KADAR OLAN KİRA BEDELLERİ VE YÖNETİM GİDERLERİNDEN SORUMLULUĞU ( Kiracının Taşınmazı Kira Süresi Dolmadan Önce Tahliye Etmesi Nedeniyle )
Y6.HDE. 2015/4576KİRACININ KİRA İLİŞKİSİNE VE KİRA BEDELİNE İTİRAZ ETMEDİĞİ ( Davacının Takipte Sözlü Kira İlişkisine Dayandığı - Davalının Akdi İlişkiye Ve Talep Edilen Aylık Kira Miktarına Karşı Çıkmadığı Sadece Kiralananı Tahliye Ettiğini Borçlu Olmadığını Savunduğu/Kira İlişkisi Ve Alacak Miktarı Kesinleştiği/Davalının Kira Bedelinin Ödendiğini veya Sair Bir Sebeple İstenemeyeceğini İ.İ.K.'nun 269/C Maddesinde Belirtilen Belgelerle Kanıtlaması Gerektiği )
Y6.HDE. 2010/5788KİRACININ KİRA PARASINA KARŞI ÇIKMASI ( Taraflar Arasında Yazılı Kira Sözleşmesi Bulunmadığından Kira Parasını Kanıtlama Yükümlülüğünün Kiralayana Ait Olduğu - Kira Parasını Kanıtlayamaması Halinde Kiracının Belirttiği Miktarın Kira Parası Olarak Kabulü Gereği )
Y12.HDE. 2002/5904KİRACININ KİRA PARASINI ÖDEDİĞİNİ KANITLAMA ZORUNLULUĞU ( Kira sözleşmesine ve kira miktarına açıkça itiraz edilmemesi halinde takip kesinleşeceği )
Y13.HDE. 1998/1337KİRACININ KİRA SÖZLEŞMESİNE UYMAMASI ( Mecuru Terketmeden Bir Ay Önceden Kiralayana Bildirme Yükümlülüğünü Yerine Getirmemiş Olması )
Y6.HDE. 2011/15289KİRACININ KİRA SÖZLEŞMESİNİ FESHETMESİ ( Fesih İçin Öngörülen Süreye Uymadan Fesih Bildiriminde Bulunan Kiracı - Erken Tahliyeye İlişkin Zararın Tazmininde Tarihin Belirlenmesi İçin Anahtarların Yasal Şekilde Teslim Edileceği/Yöntemine Uygun Olan Tahliye Tarihinin Belirleneceği )
Y13.HDE. 2004/2175KİRACININ KİRA SÖZLEŞMESİNİ SÜRE SONA ERMEDEN TEK TARAFLI FESHİ ( Tazminat Davası - İstenecek Miktarın Kiralananın Aynı Koşullarla Yeniden Kiraya Verilebileceği Tarihe Kadar Boş Kaldığı Süreye İlişkin Kira Parası Olduğu )
Y13.HDE. 2004/3374KİRACININ KİRA SÖZLEŞMESİNİ SÜRESİNDEN ÖNCE FESHETMESİ VE ANAHTARI NOTERE TEVDİ ETMESİ ( Kiralayanın Fesihten Sonraki Aylara Ait Kira Bedellerini İcra Vasıtasıyla Tahsili - Kiracının İstirdat Talebi )
Y6.HDE. 2011/7395KİRACININ KİRA SÖZLEŞMESİNİ TEK TARAFLI OLARAK FESHETMESİ ( Kira Süresi Sona Ermeden - Kiralananı Tahliye Etmesi Durumunda Sorumlu Olduğu )
Y6.HDE. 2013/7207KİRACININ KİRA SÜRESİ DOLMADAN TEK TARAFLI FESHİ (Davacı Kiralayanın da Bu Yerin Yeniden Kiralanması Konusunda Gayret Göstermesi Gerektiği - Uzman Bilirkişilerle Birlikte Yerinde Keşif Yapılarak Tahliye Tarihinden Sonra Kiralananın Aynı Koşullarla Ne Kadarlık Süre İçerisinde Yeniden Kiralanabileceğinin Tespit Edilmesi Gerektiği)
Y6.HDE. 2012/5055KİRACININ KİRA SÜRESİ SONA ERMEDEN KİRA SÖZLEŞMESİNİ TEK TARAFLI FESHETMESİ ( Kira Süresinin Sonuna Kadar Olan Kira Parasından Sorumlu Olacağı - Kiralayanın Kiraya Verilen Yerin Yeniden Kiralanması Konusunda Gayret Göstermesi Gerektiği Aksi Halde Kira Alacağının Tenkise Tabi Tutulması Gereği )
Y6.HDE. 2010/11987KİRACININ KİRA SÜRESİ SONA ERMEDEN KİRA SÖZLEŞMESİNİ TEK TARAFLI OLARAK FESHETMESİ ( Kiralananı Tahliye Etmesi Durumumda Kural Olarak Kira Süresinin Sonuna Kadar Kira Parasından Sorumlu Olduğu )
Y13.HDE. 2001/7213KİRACININ KİRA SÜRESİ SONA ERMEDEN MECURU TERKETMESİ ( Kiracının Kira Döneminin Bitiminden Önce Akdi Feshettiğini ve Anahtarı Teslim Ettiğini Yasal Delillerle Kanıtlayamaması )
Y6.HDE. 2013/6353KİRACININ KİRA SÜRESİ SONA ERMEDEN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ (Sürenin Sonuna Kadar Kira Parasından Sorumlu Olacağı - Kiraya Verenin Kiralananın Yeniden Kiralanmasına Gayret Göstermesi ve Zararın Artmasını Önlemesi İçin Kendisine Düşen Ödevi Yapmak Durumunda Olduğu/İtirazın İptali)
Y3.HDE. 2008/2841KİRACININ KİRA TESPİT DAVASI AÇMASI ( Yenilenen İlk Dönemden Sonraki Dönemler İçin Kiracının da Bu Davayı Açmakta Hukuki Yararı Bulunduğu - Davanın Sulh Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )
Y3.HDE. 2006/5190KİRACININ KİRA TESPİT DAVASI SIRASINDA İSTENİLEN MİKTARI ÖDEMEYE BAŞLAMASI ( Dava Red Edilmeyip Bu Miktarın Hüküm Altına Alınması Gereği - Yargılama Giderlerinden Sorumluluk )
YHGKE. 1972/8-416KİRACININ KİRACISI
YHGKE. 1974/6-548KİRACININ KİRACISI
YHGKE. 1982/1-1908KİRACININ KİRACISI ( Devir yasağı )
Y13.HDE. 1980/6501KİRACININ KİRACISI ( Zilyetlik )
Y6.HDE. 2010/12379KİRACININ KİRACISI OLMA ( Kiracının Kiracısı ile Kiraya Veren Arasında Hukuki Bir İlişki Kurulmadığı - Kiracılık Hakkının Devri ile Kiraya Veren ile Kiracılık Hakkını Devr Alan Arasında Yeni Bir Kira İlişkisi Kurulduğu )
Y12.HDE. 2001/914KİRACININ KİRACISI TARAFINDAN VERİLEN TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( İlk Kiracının Tahliyesini Gerektirmemesi )
Y12.HDE. 2015/26014KİRACININ KİRACISI ÜÇÜNCÜ KİŞİ SAYILMAYACAĞI (Kiracı “Kiralananı Başkasına Devredebileceği Yetkisine Dayanarak Kiralananı Başkasına Kiralamışsa" Kiracının Kiracısı Üçüncü Kişi Sayılmayacağı - İcra Müdürünün İ.İ.K.'nun 276/2. Md. Göre Tahliyeyi Erteleyerek Dosyayı İcra Mahkemesine Sunacağı)
Y6.HDE. 2014/6808KİRACININ KİRALADIĞI TAŞINMAZ DIŞINDAKİ YERLERE MÜDAHALE ETMESİ ( El Atmanın Önlenmesi Davası - Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Bir Uyuşmazlık Bulunmadığı/Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu Gerekçesiyle Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
Y3.HDE. 2004/13597KİRACININ KİRALADIĞI YERİN TERASINA İLAVELER YAPMASI ( Haksız Olarak Başkasının Hukuk Alanına Girip Kazanç Elde Etmek - Tazminat Davası/Davalının Haksız Karışma Kazancını Vermekle Yükümlülüğü )
Y6.HDE. 2014/3677KİRACININ KİRALANAN İÇİN ÖDEDİĞİ ECRİMİSİL BEDELİNİN KİRALAYANDAN TAHSİLİ ( Kiralayanın Sorumluluğu Aldığı Kira Bedelini Geçmemek Üzere Kiracının Ödediği Ecrimisil İle Sınırlı Olduğu - Kiracının M2 Başına Ödediği Ecrimisil İle Ecrimisilden Sonraki Yıllarda Kiralayana M2 Başına Ödediği Kiranın Farklı Olduğu/Ecrimisilin Kapsadığı Tarihlerde Kiracıya Ne Miktarda Kira Bedeli Ödendiğinin Araştırılacağı )
Y13.HDE. 2002/4840KİRACININ KİRALANAN YERE YAPTIĞI FAYDALI GİDERLER ( Kiralananın 3.Kişiye Devri/Yapılan Eklentiler Nedeniyle Satış Bedelinde Bir Artma Olmuşsa Kiracı Bunu Yeni Malikten İsteyebileceği - Kira Sözleşmesinde Özel Hüküm Bulunması )
Y13.HDE. 2010/391KİRACININ KİRALANAN YERİ TAHLİYESİ ( Kiracının Kiralananı Boşalttıktan Sonra Anahtarı Teslim Etmesi Gerektiği Kiralananı Terk Anahtarı Teslim Anlamına Gelmediği - Anahtar Teslim Edilmedikçe Kiralananın Tasarruf Yetkisinin Kiracıda Olduğu Kiracının Anahtarın Teslimine Kadar Kira Parasından Sorumlu Olduğu )
Y3.HDE. 2005/13671KİRACININ KİRALANANA AİT OLAĞAN GİDERLERİ ÖDEMEMESİ ( Davalının Su Borcunu Yeni Kiracının Ödeyerek Kendisine Ödenecek Kiradan Mahsup Edildiğini İddia Ettiğine Göre Bu İddiasını İspat Etmekle Mükellef Olduğu )
Y6.HDE. 2015/8691KİRACININ KİRALANANA DİKİLEN KİRAZ AĞACI BEDELLERİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Dava Dilekçesindeki İddianın Taraflar Arasında Kira İlişkisi Olduğuna Yönelik Olduğu - Bu İddianın Tartışılarak Karara Bağlanmasınin Görevli Sulh Hukuk Mahkemesine Ait Olduğunun Gözetileceği )
Y6.HDE. 2007/7924KİRACININ KİRALANANA VERDİĞİ ZARARIN TAZMİNİ ( Davadan Önce Sulh Mahkemesince Yapılan Tespit Raporuna Dayanılarak Karar Verilmişse de O Rapor Davalıya Tebliğ Edilmediğinden İsabetsiz Olduğu )
Y6.HDE. 2015/7344KİRACININ KİRALANANA YAPTIĞI FAYDALI VE ZORUNLU MASRAFLAR ( Yapıldığı Tarih İtibariyle Vekaletsiz İş Görme Hükümlerine Göre Kiraye Vedenden İsteme Hakkı Olduğu Faydalı ve Zorunlu Masrafların Kira Sözleşmesinin Başlangıcında Yapılmış Olduğunun Kabul Edildiği - Kiraya Vereninin Faydalı ve Zorunlu Masraflar Hakkında Sorumluluğunun Bu İmalatların İmal Tarihindeki Değerinden Yıpranma Payı Düşüldükten Sonra Kalan Kısım Kadar Olduğu )
Y6.HDE. 2015/12335KİRACININ KİRALANANA YAPTIĞI MASRAFLAR ( Kesinleşen Takip Karşısında Kiraya Veren Tarafından Kabul Edilmedikçe Ödeme Belgesi Niteliğinde Kabul Edilemeyeceği - Kiracı Takibe ve Takibe Konu Kira Bedeline Süresinde İtiraz Etmediğinden Kira Bedelinin Kesinleştiği Kiracı Kiranın Ödendiğini İİK'nun 269/c Maddesinde Sayılan Belgelerle Kanıtlamaya Mecbur Olduğu )
YHGKE. 1981/6-766KİRACININ KİRALANANDA DEĞİŞİKLİK YAPMASI ( Kira Sözleşmesine Aykırı Harekette Bulunma )
Y13.HDE. 2002/2727KİRACININ KİRALANANDA MEYDANA GELEN ZARARDAN SORUMLULUĞU ( Kira Sözleşmesinde Taşınmazda Meydana Gelecek Zarar ve Ziyandan Kiracının Sorumlu Olduğunun Belirtilmiş Olması )
Y6.HDE. 2007/2461KİRACININ KİRALANANDA OTURDUĞU SIRADA TAHLİYE TAAHHÜDÜ VERMESİ ( Noterden Verilen Taahhütnamede Belirtilmesi - Taahhütnamenin Geçerli Olduğu/Sözleşmenin Taahhütname İle Aynı Gün Yapıldığı İddiasının Geçersizliği )
Y6.HDE. 2003/2330KİRACININ KİRALANANDA REVAK GERGİ DEMİRLERİ ÜZERİNE PROFİL VE AHŞAPTAN İLAVELER YAPMASI ( Akde Aykırılık Olarak Kabul Edilemeyeceği - Tahliye Talebi )
Y13.HDE. 2001/12117KİRACININ KİRALANANDA YAPTIĞI MASRAFLAR ( Kiracının Malikin Rızası Olmaksızın Yaptırdığı Tadilatın Bedelini İsteyememesi )
Y13.HDE. 2000/12061KİRACININ KİRALANANDA YAPTIĞI MASRAFLAR ( Kiralayandan Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Tahsili Talebi )
YHGKE. 2000/13-957KİRACININ KİRALANANDAKİ EKSİKLİKLER NEDENİYLE SÖZLEŞMEYİ FESHİ ( İhtara Rağmen Kiralayanın Kiralanandaki Eksiklikleri Tamamlamaması )
Y13.HDE. 1974/573KİRACININ KİRALANANDAN PAY SATIN ALMASI ( Kira Sözleşmesini Etkilememesi )
Y13.HDE. 2002/14537KİRACININ KİRALANANI ALDIĞI GİBİ TESLİM BORCU ( Sözleşmede Kiralananın Durumunun "Tam ve Eksiksiz" Olarak Belirtilmesi - Kiracının Hor Kullanması Durumunda Bundan Sorumlu Olacağı )
Y13.HDE. 1994/9962KİRACININ KİRALANANI ALDIĞI GİBİ TESLİM ETME BORCU ( Kiralananın Hor Kullanılması Nedeniyle Tazminat )
YHGKE. 2005/6-192KİRACININ KİRALANANI ANLAŞMA İLE TAHLİYE ETTİĞİ İDDİASI ( Belge İle Kanıtlaması Gerektiği - İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Davası/Ödenmeyen Kira Bedellerini ve Aidat Giderlerini Takip )
YHGKE. 1978/6-261KİRACININ KİRALANANI BABASINA BIRAKMASI ( Akde Aykırılık Sayılıp Sayılmayacağı )
Y6.HDE. 1992/4211KİRACININ KİRALANANI BAŞKASINA DEVRİ ( Yapılacak İşlem )
Y6.HDE. 1989/7508KİRACININ KİRALANANI BAŞKASINA KİRALAMASI ( Sözleşme Şartlarının Araştırılması )
Y3.HDE. 1999/930KİRACININ KİRALANANI DEVRETMESİ ( Kiralananın Belediyeye Ait Bir Vitrin Olması )
Y6.HDE. 2016/9799KİRACININ KİRALANANI ERKEN TAHLİYESİ ( Mahkemece Bilirkişi Marifetiyle Keşif Yapılarak Davaya Konu Yerin Aynı Şartlarda Ne Kadar Sürede Kiraya Verilebileceği Hususunda Bilirkişi Raporu Alınarak Karar Verileceği - Erken Tahliye Nedeni İle Mahrum Kalınan Kira Bedelinin Tahsili İstemi )
Y11.HDE. 2002/4824KİRACININ KİRALANANI HAKLI NEDEN OLMAKSIZIN TESLİM ALMAMASI ( Kira Bedelinin Tahsili Davası - Sözleşmede Teslim Sırasında Saptanan Eksiklik ve Aykırılıkların Kiracı Tarafından Giderilip Kiralayana Ödetileceğinin Kararlaştırılmış Olması - Yabancı Para Üzerinden Yapılan Sözleşmede Kira Bedelinin TL Karşılığının Tesbiti )
Y6.HDE. 2011/11704KİRACININ KİRALANANI İADE BORCU (Tahliye İstemi - Henüz Geri Verme Borcu Doğmadan Kira İlişkisi Devam Ederken Kiralanan Boşaltılıp Teslim Edilmeden Eski Hale Getirme Bedeli İstenemeyeceği )
Y6.HDE. 2013/11665KİRACININ KİRALANANI KİRA SÜRESİNDEN ÖNCE TAHLİYE ETMESİ ( Sözleşmede Kiracının Kiralananı Boşaltmak İstediği Takdirde En Az Bir Ay Evvelinden Mal Sahibine Bildireceği Düzenlendiği - Kiralananın Boş Kaldığı Bir Aylık Süreye İlişkin Kira Bedeli Yönünden de İtirazın İptali Gerektiği )
YHGKE. 1984/6-190KİRACININ KİRALANANI KULLANAMAMASI ( Kendi Kusuruna Dayanıyorsa Kira Bedellerini Ödemek Zorunda Olması )
Y3.HDE. 2017/1771KİRACININ KİRALANANI KULLANIMINA ENGEL OLUNMASI ( Kiracının Zarara Uğramasına Dayalı Kiraya Veren Aleyhine Açılan Tazminat İstemi - Davacının Kendi Aleyhine Açılmış Olan Davayı Kiraya Verene İhbar Etmemekle Zararın Artmasına Neden Olup Olmadığı Karşı Kusurunun Bulunup Bulunmadığının Üzerinde Durulması Gerektiği )
Y6.HDE. 2015/958KİRACININ KİRALANANI KULLANIMINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU (Sözleşmeye Uygun Kullanma Dolayısıyla Oluşan Eskime ve Bozulmalardan Sorumlu Olmadığı - Kiracının Kiralananı Münhasıran Kötü Kullanım Sebebiyle Oluşan Zarar ve Hasardan Sorumlu Olduğu)
Y3.HDE. 2001/8170KİRACININ KİRALANANI KULLANMA MECBURİYETİ ( Kira Sözleşmesinde Belirlenmedikçe Veya İşin Gereği Olmadıkça Mecburiyet Olmaması )
Y6.HDE. 2014/9275KİRACININ KİRALANANI ÖZENLE KULLANMA BORCU ( İtirazın İptali İstemi - Mahallinde Keşif Yapılarak Oluşan Zararın Olağan Kullanım veya Hor Kullanma Sonucu Oluşup Oluşmadığının Tespiti Gerektiği )
Y6.HDE. 1991/10128KİRACININ KİRALANANI ÖZENLE KULLANMAMIŞ OLMASI ( Akde Aykırılığın Giderilmesi İhtar Edilmeden Tahliye İstenememesi )
Y12.HDE. 1994/6110KİRACININ KİRALANANI SÖZLEŞME SÜRESİ DOLMADAN TAHLİYESİ
Y11.HDE. 2008/254KİRACININ KİRALANANI SÖZLEŞME SÜRESİ DOLMADAN TAHLİYESİ ( Tahliye Ettiği Tarihe Kadar Ödenmeyen Kira Bedelini Bu Tarihten Sonra da Taşınmazın Benzer Şartlarda Ne Kadar Sürede Kiraya Verilebileceği Uzman Bilirkişiler Aracılığı İle Belirlenmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2015/11200KİRACININ KİRALANANI SÖZLEŞMEYE UYGUN OLARAK ÖZENLE KULLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANMASI ( Akde Aykırılık Sebebiyle Kiralananın Tahliyesi İstemi - Kiralananın Kullanımının Kötü Kullanıma Dair Olup Olmadığının Kiralananın Aynına Kullanımdan Dolayı Herhangi Bir Zararın Verilip Verilmediğinin Tespit Edilerek Karar Verileceği )
Y19.HDE. 2005/771KİRACININ KİRALANANI TAHLİYE ETMİŞ OLMASI ( Kiralanan Gayrimenkulün Anahtarını Kiralayana Teslim Etmek veya Kiralayana Haber Verilmek Koşuluyla Tevdi Mahalline Tevdi Etmekle Yükümlü Olduğu )
Y6.HDE. 2005/7428KİRACININ KİRALANANIN GİDERLERİNİ ÖDEMEMESİ ( Sözleşmede Kiracıya Ait Olduğuna İlişkin Hüküm Karşısında Bu Giderlerin Ödenmemiş Olması Kiralananın Kullanımı İle Doğrudan İlgili Bulunmadığından Akde Aykırılık Sayılmadığı )
Y3.HDE. 2011/8474KİRACININ KİRALANINI İADE BORCU ( Kiralananın Boşaltılıp Anahtarının Kiralayana Teslimi veya Kiralayanın Temerrüdü Halinde Anahtarın Tevdi Yerine Teslimi ile Son Bulacağı - Kiralanın Boşaltılıp Anahtarın Teslim Edildiğini İspat Külfetinin Kiracıya Ait Olduğu )
YHGKE. 1962/6-25KİRACININ KİRALAYANA HAKARET ETMESİ ( Bunun Tahliye Sebebi Olması )
Y6.HDE. 1987/3708KİRACININ KİRALAYANA HAKARET ETMESİ ( Tahliye Sebebi Olması )
Y3.HDE. 1993/13459KİRACININ KİRALAYANA KARŞI ALACAK DAVASI ( Haksız Zenginleşme Hükümlerine Dayanarak Açtığı )
YHGKE. 1981/6-1091KİRACININ KİRALAYANA VEYA KİRALANANA ZARAR VERMESİ ( Kira Akdine Muhalefet ve Kötü Kullanmanın Sübutu )
Y6.HDE. 1978/3510KİRACININ KİRALAYANLA KAVGA ETMESİ ( Fiilin Niteliğine Göre Tahliye İçin İhtara Gerek Olmaması )
Y12.HDE. 1988/5770KİRACININ KİRAYI ÖDEDİĞİNİ TETKİK MERCİİNDE İLERİ SÜRMESİ
Y6.HDE. 2015/10344KİRACININ KOMŞU SİGORTALI DAİREYE ZARAR VERMESİ ( Kiraya Veren Tarafından Ödenen Hasar Bedelinin Rücuen Tahsili İstemi - Soba Bacasından Kaynaklı İs ve Kirlenmeden Hasar Belirlendiği/3 Kişilik Bilirkişi Heyetinden Bacadan Kaynaklı Hasarın Meydana Gelmesinde Davalının Kusuru Olup Olmadığına İlişkin Rapor Alınacağı )
Y6.HDE. 2010/9991KİRACININ KOMŞULARA SAYGI GÖSTERME BORCU ( Davalı Kiracının Arkadaşları İle Birlikte Merdivenlerde İçip Taşkınlık Yaptığı/Apartman Sakinlerinin Zillerine Bastığı/Kapı Açıkken Evde Çıplak Vaziyette Dolaştığını/Sakinlerin Çocuklarına Sarkıntılık Yapması - Tahliye Davasının Kabulü Gereği )
Y1.HDE. 1978/4774KİRACININ KOMŞULUK HAKKINA DAYANARAK DAVA AÇMASI ( Kaçak Yapılan Bodrum Dairenin Kanalizasyon Tesisini Bozması )
Y3.HDE. 2003/10698KİRACININ KORUNMASI ( Bu İlke Gereğince Yıllık Kira Bedelinden Harç Alınması Kiracıyı Zor Duruma Düşüreceğinden Aylık Bedelin Esas Alınmasının Gerekmesi )
Y18.HDE. 2013/2903KİRACININ KULLANDIĞI BÖLÜME ELATMANIN ÖNLENMESİ İSTEMİ ( Verilecek Karar Kiracının Hukukunu da Yakından İlgilendirdiğinden Mahkemece Usul Ekonomisi de Gözetilerek Kiracının Davaya Dahil Edilip Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Karar Verileceği )
Y11.HDE. 2011/8279KİRACININ KULLANDIĞI UZATMA KABLOSUNDAN KAYNAKLANAN YANGININ NEDEN OLDUĞU ZARAR ( Bina Malikinin Sorumlu Tutulamayacağı - Bina Malikinin Sorumluluğunun Binanın Fena Yapılması ve Muhafazasındaki Kusurundan Kaynaklanan Zararlar Olduğu )
Y6.HDE. 2015/8742KİRACININ KULLANIM NEDENİYLE SORUMLULUĞU (Kötü Kullanım Sebebiyle Kiralananda Oluşan Zarar ve Hasardan Sorumlu Olduğu - Sözleşmeye Uygun Olağan Kullanım Dolayısıyla Oluşan Eskime ve Bozulmalardan Sorumlu Olmadığı)
Y11.HDE. 2005/5109KİRACININ KULLANIMA İLİŞKİN SORUMLULUĞU ( Su Sızması Nedeniyle Oluşan Zararda Kullanıma Dayalı Kusur Sorumluluğu Olduğu )
Y4.HDE. 2004/7311KİRACININ KULLANIMINDAKİ YERDEN KAÇAK ELEKTRİK ALINMASI ( Davalı Kiracının Da En Azından Özensiz Davrandığının Kabulü Ve Sorumluluğu Gereği - İtirazın İptali Gereği )
Y13.HDE. 2002/13139KİRACININ KUSURU ( Kiracı Kusurlu Hareketiyle Tahliyeye Sebep Olduysa Kiralayana Karşı Herhangi Bir Hakkının Olmadığının Gözetilmesi )
Y13.HDE. 2000/984KİRACININ KUSURU SEBEBİYLE AKDİN FESHİ VE TAHLİYE ( Kiracının Tazminat Talep Edemeyeceği )
Y6.HDE. 2011/8530KİRACININ KUSURUNDAN KAYNAKLANAN ZARAR ( Kiralayan Giderim İsteminde Bulunabileceği - Hasar Miktarının Tespiti Bilirkişi İncelemesini Gerektirdiği)
Y6.HDE. 2015/3198KİRACININ KUSURUNUN ARAŞTIRILACAĞI (Kiralanana Yapılan Zorunlu ve Faydalı Masrafların Tahsili İstemi - Kiralananda Zarar Kiralananın Tesliminden On Sekiz Ay Sonra Gerçekleştiği/Mahkemece Kiracının Gerekli Tedbirleri Almış Olsaydı Zararın Oluşmasının Önlenip Önlenemeyeceği Konusunda Uzman Bilirkişilerden Rapor Alınacağı)
Y12.HDE. 1993/14332KİRACININ MAHSUP HAKKI ( Kiracının Ortak Giderlerden Kat Maliki ile Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olup Yaptığı Ödemeyi Kira Bedeline Mahsup Hakkına Sahip Olması )
Y12.HDE. 1995/12109KİRACININ MALİKE DÜŞEN GİDER VE AVANS BORCUNDAN SORUMLULUĞU
Y19.HDE. 2010/13528KİRACININ MECURA VERDİĞİ ZARAR BEDELİNİN VE KİRA BEDELLERİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Amacıyla Yapılan İcra Takibine Yönelik İtirazın İptali Talebi - Kira Alacağı Likit Nitelikte Olduğundan Hükmolunan Miktar Üzerinden Davacı Alacaklı Yararına İcra İnkar Tazminatına Hükmolunacağı )
Y13.HDE. 2002/3419KİRACININ MECURA YAPTIĞI FAYDALI MASRAFI İSTEMESİ ( Masrafların Yapıldıkları Tarihteki Değerlerine Hüküm Kurulması )
YHGKE. 1995/13-508KİRACININ MECURU
Y6.HDE. 2009/6798KİRACININ MECURU BOŞALTMASI ( Hangi Tarihte Terk Ettiğine Dair Delil İbraz Edemediği - Davacı Kiralayanın Mecurdaki Hasarın Tespiti İçin Mahkemeye Başvurduğu Tarih Mecurun Boşaltıldığı Tarih Olarak Kabul Edileceği )
Y7.CDE. 1996/7552KİRACININ MECURU TALEP HAKKININ İHLALİ
Y13.HDE. 2005/15987KİRACININ MECURU TERK ETMESİ ( Teslim Niteliğinde Olmadığı - Anahtarların Teslimine Kadar Kiradan Sorumlu Tutulacağı )
Y18.HDE. 2002/11869KİRACININ MESKEN NİTELİĞİNDEKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMDE KUAFÖR İŞYERİ AÇARAK İŞLETMESİ ( İşyeri Olarak Kullanmaya Muvafakat Eden Kat Malikinin Dava Açmasının Dürüstlük Kuralıyla Bağdaşmaması - Kiracının Doğrudan Tahliyesine Karar Verilememesi/Önce Taşınmazı Amaca Uygun Kullanması İçin Süre Verilmesi Gereği )
YHGKE. 1982/6-91KİRACININ MESKENİNİN TAHLİYEYE ETKİSİ ( Aynı Belediye Sınırları İçinde Evi Bulunan Kiracının Çocuklarının Okulunun ve İş Yerinin Evine Uzak Olduğu Savunmasının Dikkate Alınamaması )
Y6.HDE. 2013/16926KİRACININ MİRASÇILARI ( Kiracının Borçlarından Sorumlu Olup Taşınmazın Yasal Anahtar Teslimi Yapılarak Tahliye Edilmediği ve Takibe Konu Borçların da Yasal Sürede Ödenmediği Gözetilerek Temerrüt Nedeniyle Tahliye Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2003/12904KİRACININ MUACCELİYET ŞARTI NEDENİYLE BORCU ( Kiralayanın Dönem Sonundan Önce Tekrar Kiraya Verme İhtimali Bilirkişi İle Saptandıktan Sonra Miktarın Tayini Gereği )
YHGKE. 1982/6-91KİRACININ MÜLKİYETİNDE MESKEN OLMASI ( Kiracının Konutunun Olduğu Bölgeye Çocukların Okulunun Nakli Olanağı Varsa ve Bu Bölgeden Kiracı İşine Ulaşım Araçları ile Gidebilecekse Tahliyesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y3.HDE. 2008/17963KİRACININ MÜTEMMİM CÜZÜ SÖKÜP GÖTÜREMEMESİ ( Davalı Kiracı Tarafından Sökülüp Götürülen İmalatların Sabit Nitelikte Olup Mütemmim Cüz Niteliğinde Bulunduğundan Dolayı )
Y18.HDE. 1994/11582KİRACININ MÜTESELSİL SORUMLULUĞU ( Ortak Giderlerden )
Y6.HDE. 2015/630KİRACININ OLAĞAN ESKİMELERDEN SORUMLU OLMADIĞI ( Münhasıran Kötü Kullanım Nedeniyle Oluşan Zarar ve Hasardan Sorumlu Olduğu - Bilirkişi Raporu İle Hor Kullanım ve Olağan Kullanım Nedeniyle Oluşan Zarar ve Hasar Ayrımı Yapıldıktan Sonra Yıpranma Payı Hesap Edilip Alacaktan Düşüleceği/Hor Kullanım Tazminatı İstemi )
Y6.HDE. 2016/3982KİRACININ OLAĞAN KULLANIM SONUCU MEYDANA GELEN YIPRANMADAN SORUMLU OLMADIĞI ( Delil Tespiti Dosyalarından ve Bilirkişi Raporlarından da Yararlanılmak Suretiyle Olağan Kullanım ve Hor Kullanım Ayrımı Yapılarak Sonuca Gidileceği - Kiralananın Hor Kullanılması Sebebiyle Tazminat İstemi )
YHGKE. 2006/18-794KİRACININ ORTAK BAHÇEYE HAKSIZ MÜDAHALESİ ( Ortak Yerleri Kat Malikleri Payları Oranında Kullanma Hakkına Sahip Olduğu - İntifadan Men Koşulu Gerçekleşmedikçe Davalı-Kiracıdan Ecrimisil İstenemeyeceği )
Y18.HDE. 1995/8418KİRACININ ORTAK GİDERDEN MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN SORUMLULUĞU ( Kiracının Sorumlu Olduğu Ortak Giderden Dolayı Ödemekle Yükümlülüğünün Kira Miktarı ile Sınırlı Olması )
Y18.HDE. 1995/8418KİRACININ ORTAK GİDERDEN SORUMLULUĞU ( Bağımsız Bölüm Malikinin Ödemekle Yükümlü Bulunduğu Ortak Giderlerin ÖDenmesinden Kiracının Dahi Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olması )
Y18.HDE. 1995/8418KİRACININ ORTAK GİDERDEN SORUMLULUĞUNUN MİKTARI ( Kiracının Sorumlu Olduğu Ortak Giderden Dolayı Ödemekle Yükümlülüğünün Kira Miktarı ile Sınırlı Olması ve Ödemenin Kira Borcundan Düşmesi )
YHGKE. 1997/12-54KİRACININ ORTAK GİDERLERDEN SORUMLULUĞU
Y18.HDE. 1997/9129KİRACININ ORTAK GİDERLERDEN SORUMLULUĞU ( Kat Maliki Kiralayanla Birlikte Müteselsil Sorumlu Olması )
Y18.HDE. 1995/5450KİRACININ ORTAK GİDERLERDEN SORUMLULUĞU ( Kira Miktarıyla )
Y18.HDE. 1997/12665KİRACININ ORTAK GİDERLERDEN SORUMLULUĞU ( Kiracı Kira Sözleşmesine Göre Fazla Ödemede Bulunmuş İse Onun İadesini Ancak Kiralayanın Bağımsız Bölüm Malikinden İsteyebilmesi )
Y18.HDE. 1997/9023KİRACININ ORTAK GİDERLERDEN SORUMLULUĞU ( Kiracının Oturduğu Dairede Kurulmayan ve Kiracının Yararlanmadığı Kalorifer Giderlerinden Sorumlu Tutulamaması )
Y3.HDE. 2001/2313KİRACININ ORTAK GİDERLERDEN SORUMLULUĞU ( Kiralananın Alelade Kullanımı İçin Gereken Giderler - Talep Edilen Giderlerin Kira Sözleşmesi Kapsamındaki Giderlerden Olmadığı )
YHGKE. 1993/18-666KİRACININ ORTAK GİDERLERE KATILMA BORCU
Y13.HDE. 2003/2491KİRACININ ORTAK YERLERİN BAKIM VE ONARIMI İÇİN YAPTIĞI MASRAFLAR ( Ortak Yerlerin Bakım Ve Onarımının Kat Malikine Ait Olması )
Y13.HDE. 1978/4009KİRACININ ORTAKLIKTAN AYRILMASI ( Kiralananda Meydana Gelen Hasardan Sorumlu Olup Olmayacağı )
Y6.HDE. 1990/12154KİRACININ OTURABİLECEĞİ EVİNİN BULUNMASI ( Tahliye Sebebi )
YHGKE. 1993/13-642KİRACININ OTURDUĞU DÖNEME AİT ELEKTRİK BORCUNDAN SORUMLULUĞU
Y3.HDE. 2017/259KİRACININ ÖDEDİĞİ ÖN İZİN BEDELİNİN İSKELEYİ KULLANAMADIĞINDAN TAHSİLİ İSTEMİ (Dava Konusu Karma Nitelikteki Bir Sözleşme Olup Sözleşmenin Esaslı Unsuru Bedel Karşılığı İskelenin Kullanılmasına İlişkin OlduğundanTaraflar Arasındaki Uyuşmazlığın Kira İlişkisine Dayandığı/Dava 6100 S.K. Yürürlüğe Girmesinden Sonra Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılmış Olup Dava Dilekçesi Görev Yönünden Reddedilerek Görevsizlik Kararı İle Talep Halinde Dosyanın Görevli Sulh Hukuk Mahkemesine Gönderileceği)
Y6.HDE. 2001/4286KİRACININ ÖDEDİĞİ STOPAJ MAKBUZLARINI KİRALAYANA TESLİM ETMEMESİ ( Akde Aykırılık Nedeniyle Tahliye Davası )
YİBGKE. 1960/20KİRACININ ÖDEME İHTARI KENDİSİNE TEBLİĞ EDİLMEDEN ÖNCE ÖDEME YAPMAK İSTEYİP KABUL EDİLMEDİĞİ İDDİASI ( İspat Koşulları )
Y6.HDE. 2012/2465KİRACININ ÖDEMEDİĞİ ELEKTRİK BORCU ( Elektrik Aboneliğinin Malik Üzerine Olmadığı Başkasının Üzerine Olduğu - Malik Tarafından Ödenen Borcun Davalı Şirketten Tahsiline Karar Verilemeyeceği )
Y6.HDE. 2012/2064KİRACININ ÖDEMELERİNİ İSPATLAYAMAMASI ( İtirazın Kaldırılacağı - Yeni Malikin Kira Alacağını Talep Edebileceği )
Y6.HDE. 2015/4298KİRACININ ÖDEMESİ GEREKEN AİDAT BORCU ( Ancak Kiralayan Tarafından Ödendiği Kanıtlandığı Takdirde Kiracıdan İstenebileceği - Kiralayanın Yönetime Ödediği İddia ve İspat Edilmediğine Göre Aidat Alacağı Davasının Reddi Gerektiği )
Y6.HDE. 2000/2110KİRACININ ÖLMESİ ( Kiralananda İşi Sürdüren Kiracının Çocuğunun Fuzuli Şagil Sayılamayacağı )
Y14.HDE. 2006/2526KİRACININ ÖLÜMÜ ( Gerek Mirasçıların Gerekse Kiralayanın Fesih İhbarında Bulunmamaları/Taşınmazın Davalıya Onun Alt Kiracıya Kiralaması - Yarışan Şahsi Haklardan Önceki Tarihli Olanın Geçerli Sayılacağı Kuralı/Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Talebi )
Y6.HDE. 2000/6663KİRACININ ÖLÜMÜ ( İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davasında Mirasçılar Arasında Mecburi Dava Arkadaşlığı )
YHGKE. 1992/6-339KİRACININ ÖLÜMÜ ( İki haklı ihtar )
Y6.HDE. 2015/11360KİRACININ ÖLÜMÜ ( İtiriazın İptali/Kiracının Ölümünden Sonraki Kira Bedelinden Davalının Sorumlu Olacağının Düşünülemeyeceği/Mahkemece Davalının Sorumlu Olduğu Dönem Kiraları Yönünden Değerlendirme Yapılarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2002/4673KİRACININ ÖLÜMÜ ( Kiracı İle Birlikte Oturanlar Kiracının Ölümünden Sonra da Kiralananda Oturmaya Devam Ederlerse Bunların Fuzuli Şagil Sayılmayacağının Kanunen Belirtilmiş Olması )
Y6.HDE. 2001/5333KİRACININ ÖLÜMÜ ( Mirasçıların Tahliye Edilebilmesi Şartı )
Y13.HDE. 1986/4124KİRACININ ÖZEN VE GERİ VERİRKEN TESLİMDEKİ ÖDEVLERİ
Y6.HDE. 2013/7166KİRACININ ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Gerek Davacının Yaptırdığı Delil Tespiti Sonrası Alınan Bilirkişi Raporunda Gerekse Yargılama Sırasında Alınan Bilirkişi Raporunda Kiralanandaki Zararın Hor Kullanmadan Kaynaklanıp Kaynaklanmadığına Yönelik Herhangi Bir Tespit Yapılmadığı - Bilirkişiden Yeniden Rapor Alınması Gerektiği )
Y6.HDE. 2013/6474KİRACININ ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Sözleşmeye Konu Araçlarda Oluşan Hasarın Tazmini İstemi - Davaya Konu Olayla İlgili Olarak Açıldığı Bildirilen İdare Mahkemesindeki Dava Bekletici Mesele Yapılarak Gerektiğinde Davalı Kiracı Tarafından Muhtemel Sel Olayı Riskini Önleyecek Yeterli Önlem Alınıp Alınmadığı Konusunda Yeniden İnceleme Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2012/17110KİRACININ ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yangının Önceden Tahmin Edilmesinin Mümkün Olup Olmadığının Tesbitiyle İşyeri Ticari İşletme Niteliğinde Olduğundan Davalı Kiracının Basiretli Bir Tacir Gibi Davranıp Davranmadığının Saptanması Gerektiği - Kira Kaybı ve Hasar Bedelinin Tahsili İstemi )
YHGKE. 1979/12-485KİRACININ RESMİ DEVLET KURULUŞU OLMASI ( İhtar Süresinde Borcunu Ödemeyince Sıfatının Kendisine Ayrıcalık Vermeyeceği )
Y6.HDE. 2012/10030KİRACININ RESTORASYON VE ONARIM BEDELİ TALEBİ ( Davacının Tesisle İlgili Harcamaların Yapıldığı Tarihteki Değerleri Belirlenerek Yapılan Giderlerin Erken Tahliye Nedeniyle Davacının Kullanamadığı Döneme Yıpranma Payları Düşülmek Suretiyle Oranlanması Sonucu Karar Verileceği )
Y3.HDE. 2005/11201KİRACININ RIZASI ( Kiracıya Yüklenecek Bu Yükümlülüğün Bir Zamanla Sınırlandırılmaksızın İlanihaye Devam Etmesinin Kabul Edilememesi )
Y6.HDE. 2010/1162KİRACININ SAPTANMASI ( Taahhüt Nedenine Dayalı Tahliye Davası/Mutlaka Kiralayan Tarafından Açılması Gerektiği - Kiracılık İlişkisine İtiraz Edilmesi )
Y14.HDE. 2005/6204KİRACININ SEÇİMLİK HAKKI ( Hasılat Kirası/Kiralananda Sonradan Ortaya Çıkan Ayıp - Kiracının Seçimlik Hakkını Kira Bedelinin İndirilmesi Yolunda Kullanması/Davanın Reddedilemeyeceği )
Y13.HDE. 1994/9668KİRACININ SEÇİMLİK HAKLARI ( Kiralananın Akde Uygun Kullanımının Mümkün Olmaması Halinde )
Y6.HDE. 2013/1946KİRACININ SIFATI ( Temerrüt Nedeni İle Kiralananın Tahliyesi - Yeni Yasal Düzenleme Karşısında Bu Koşulun Kiralananın Niteliğine ve Davalı Kiracının Sıfatına Göre Geçersiz Hale Geldiğinin Kabulü Gerektiği )
Y13.HDE. 1996/7548KİRACININ SİGORTA SORUMLULUĞU ( Finansal kiralama)
Y11.HDE. 2001/3075KİRACININ SİGORTA YAPTIRMASI ( Bu Kişilerin Sigorta Sözleşmesi Yapabilmeleri )
Y6.HDE. 2002/2841KİRACININ SİNEMA İŞLETMECİLİĞİNDE YETERSİZLİĞİ ( 6570 s. Yasa Kapsamında Bir Tahliye Sebebi Olmaması-Akdin Feshi Sebebi Olabileceği )
Y13.HDE. 1991/7336KİRACININ SORUMLU OLACAĞI KİRA BEDELİ ( Temerrüd Nedeniyle Tahliye )
Y13.HDE. 2002/13813KİRACININ SORUMLU OLMASI ( Kira Süresi Dolmadan Kiralananın Tahliye Edilmesi Halinde Kiracının Takip Eden Aylara Ait Kira Paralarından Sorumlu Olması )
Y13.HDE. 2004/13743KİRACININ SORUMLULUĞU ( Akdin Feshinden Sonra Anahtarı Tevdi Mahalli Tayin Ettirip Teslim Eden Kiracının Teslim Tarihine Kadarki Kiralardan Sorumlu Tutulmasının Gerekmesi )
Y3.HDE. 1998/11189KİRACININ SORUMLULUĞU ( Alt Kiracının Birinci Kiracıya Karşı )
Y18.HDE. 2009/10609KİRACININ SORUMLULUĞU ( Ancak Kira Miktarı İle Sınırlı Olduğu - Ortak Giderlerden Sorumluluk/Davada Dikkate Alınmayacak Olan Bağımsız Bölüm Maliki İle Kiracı Arasındaki Sözleşmeye Tabi Olmak Üzere Kira Borcundan da Düşülebileceği )
Y12.HDE. 2002/12613KİRACININ SORUMLULUĞU ( Bakım-Onarım İç ve Dış Cephe Boya Giderlerinden - Ödemekle Yükümlü Olduğu Kira Miktarı İle Sınırlılığı )
Y11.HDE. 2005/10876KİRACININ SORUMLULUĞU ( Bir Haksız Fiil İşlemişler İse Bina Maliki İle Birlikte Sorumlu Olacağı )
Y13.HDE. 2002/11432KİRACININ SORUMLULUĞU ( Davacı Kurum ile Davalı Kiracı Arasında Abone Sözleşmesi Yapıldığından Dolayı Davalının Ödenmeyen Su Borçlarından Sorumlu Olması )
Y6.HDE. 2012/5538KİRACININ SORUMLULUĞU ( Erken Fesih Nedeniyle Uğranılan Kira Kaybının Tazmini Talebi - Kiracının Tahliye Tarihi ile Kiralananın Yeniden Kiraya Verilmesi İçin Gerekli Makul Süreye Kadar Kira Kaybı Bedeli Talep Edilebileceğinin Kabulü )
Y12.HDE. 1995/387KİRACININ SORUMLULUĞU ( Gelir Vergisi Stopajından )
Y18.HDE. 2001/10012KİRACININ SORUMLULUĞU ( Genel Giderlerden Sorumluluğun Asıl Olarak Kat Malikine Ait Olması Ancak Malikle Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olmasının Malikin Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmaması )
Y6.HDE. 2012/7378KİRACININ SORUMLULUĞU ( İcra Müdürlüğü Dosyasına Anahtar Teslimi Yapıldığının Tarafların Kabulünde Olduğu - Kiracının Teslime Kadar Olan Kira Bedelinden Sorumlu Olduğunun Gözetileceği/İtirazın Kaldırılması Davası )
Y12.HDE. 1991/1618KİRACININ SORUMLULUĞU ( Kat Malikinin Gider ve Avans Borcundan )
Y12.HDE. 1998/10124KİRACININ SORUMLULUĞU ( Kat Malikinin Gider ve Avans Borcundan )
YHGKE. 1984/6-190KİRACININ SORUMLULUĞU ( Kendi Kusuru Yüzünden Kiralananı Kullanamaması Durumunda )
Y13.HDE. 2002/13800KİRACININ SORUMLULUĞU ( Kira Akti Uyarınca Kiracılık Sıfatının Devredilmesi-Kiracılık Sıfatını Devralanın Kira Aktinin Diğer Hükümleriylede Sorumlu Olması )
Y19.HDE. 2010/7384KİRACININ SORUMLULUĞU ( Kira Bedelinin Tahsili - Tahliyeden Sonra Mecurun Kiraya Verilebileceği Makul Süre Yönünden Araştırma ve İnceleme Yapılarak Bulunan Süre İle Sınırlı Olmak Kaydıyla Davalı Kiracının Sorumluluğunun Belirlenmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2007/3515KİRACININ SORUMLULUĞU ( Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat - Yangına Sebebiyet Veren Eş Hakkındaki Ceza Hükmü de Kesinleştiğinden B.K'nun 266 ve 100. Maddeleri Uyarınca Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2001/11819KİRACININ SORUMLULUĞU ( Kiracı Kiralananı Ne Halde Tesellüm Etmiş İse Kiranın Hitamında Aynı Durumda Geri Vermekle Mükellef Olduğu - Davalı Kiracı Kiralananda Meydana Gelen Hasardan Sorumlu Olduğu )
Y13.HDE. 2002/1905KİRACININ SORUMLULUĞU ( Kiracının Anahtar Tesliminden Dönem Sonuna Kadar İşleyecek Kiradan Sorumlu Olması )
Y19.HDE. 1997/6415KİRACININ SORUMLULUĞU ( Kiracının Kiralayananı Kullanamamasının Kendi Kusurundan Kaynaklanması Durumunda Kirayı Ödemek Zorunda Olmaları )
Y6.HDE. 2003/8549KİRACININ SORUMLULUĞU ( Kiracının Sözleşmeden Doğan Sorumlulutan Kurtulabilmesi İçin Kiralananın Boşaltılması İle Birlikte Anahtarları da Kiralayana Yada Tevdii Yerine Bırakması )
Y13.HDE. 2002/2899KİRACININ SORUMLULUĞU ( Kiracının Uzayan Dönem için Kira Bedelinden Sorumlu Olması-Kiralayanın da Kiralananı Aynı Koşullarda Kiraya Verme Zorunluluğunun Olması )
Y6.HDE. 2004/6372KİRACININ SORUMLULUĞU ( Kiracının Verdiği Depozitonun Tahliyeden Sonra Geri İstenmesi - Kiracının Normal Kullanımadan Meydana Gelmiş Bulunan Eksiklik ve Değişiklikten Sorumlu Olmayacağı - Kötü Kullanmadan Doğan Zarardan Sorumlu Olduğu )
YHGKE. 1981/13-1061KİRACININ SORUMLULUĞU ( Kiralananı Aldığı Gibi Verme )
YHGKE. 1978/4-1239KİRACININ SORUMLULUĞU ( Kiralananı Aldığı Gibi Vermekle Yükümlü Olması )
Y6.HDE. 2005/9444KİRACININ SORUMLULUĞU ( Kiralananı Aldığı Şekilde Teslim Etmenin Kiracının Sorumluluğundan Olması )
Y6.HDE. 2001/6823KİRACININ SORUMLULUĞU ( Kiralananın Alelade Kullanılması ile İlgili ve Kullanımdan Doğan Masrafların Kiracıya Ait Olması )
YHGKE. 1981/6-499KİRACININ SORUMLULUĞU ( Kiralananın Tahsis Amacına Aykırı Kullanılamaması )
Y1.HDE. 1980/5559KİRACININ SORUMLULUĞU ( Komşu Taşınmaza Sızan Pis Su )
YHGKE. 1982/13-749KİRACININ SORUMLULUĞU ( Mecurda Teslim Anına Kadar Doğan Zarar )
Y13.HDE. 2002/15096KİRACININ SORUMLULUĞU ( Mecuru Nasıl Teslim Almışsa Tahliye Esnasında da Öyle Teslim Etmekle Yükümlü Olduğu-Mecurun İade Edildiği Haliyle Yeniden Kiraya Verilmesinin Kiracıyı Zararı Tazmin Etme Yükümlülüğünden Kurtarmayacağı )
Y13.HDE. 2001/4133KİRACININ SORUMLULUĞU ( Mecurun Kira Sözleşmesi Sona Ermeden Tahliyesi Durumunda Kiracının Tazminatla Sorumlu Olması )
YHGKE. 2013/13-94KİRACININ SORUMLULUĞU ( Menfi Tespit/Kiracının Kiralananı Sözleşmeye Uygun Olarak Tahliye Ettiğini ve Anahtarları Kiralayana Teslim Ettiğini Kanıtlayamadığı - Aynı Koşullarla Yeniden Kiralama İçin Gereken Makul Sürenin Ne Olduğunun Saptanmasıyla Davacı Kiracının Bu Tarihe Kadar Olan Kira Parasından Sorumlu Tutulması Gerektiği )
Y18.HDE. 1994/4794KİRACININ SORUMLULUĞU ( Ortak Giderlerden )
Y18.HDE. 1995/7370KİRACININ SORUMLULUĞU ( Ortak Giderlerden Kat Maliki İle Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olması )
Y18.HDE. 1996/11679KİRACININ SORUMLULUĞU ( Ortak Giderlerden Müteselsilen Sorumluluk )
Y5.HDE. 1990/5103KİRACININ SORUMLULUĞU ( Ortak Giderlerin Ödenmesinde )
Y4.HDE. 2001/4019KİRACININ SORUMLULUĞU ( Önceki Kiracının Ödemediği Doğalgaz Borcundan Sorumlu Tutulmamasının Gerekmesi )
Y12.HDE. 2002/11356KİRACININ SORUMLULUĞU ( Sözleşmedeki Özel Şarta Göre Kiracının Sözleşmeyi Feshi )
Y11.HDE. 2009/4796KİRACININ SORUMLULUĞU ( Sözleşmeye Aykırı Davranıştan Doğduğundan Hiçbir Kusuru Bulunmadığını B.K.nun 96. Md. Uyarınca Kiracı İspat Etmedikçe Zarardan Sorumlu Olduğu )
YHGKE. 2000/13-1093KİRACININ SORUMLULUĞU ( Süresinden Önce ve Haksız Olarak Mecuru Tahliye Etmekten )
Y6.HDE. 2004/2111KİRACININ SORUMLULUĞU ( Tahliye Esnasında Demirbaş Eşyaların Götürülmesindeki Hasar Sebebiyle )
Y6.HDE. 2011/7524KİRACININ SORUMLULUĞU ( Tahliye Tarihinden Sonraki Dönem İçin Taşınmazın Aynı Koşullarda Kiraya Verilebileceği Makul Süre İle Sınırlı Olduğu - Taşınmazın Sözleşme Süresinden Önce Tahliyesi )
Y18.HDE. 1997/3321KİRACININ SORUMLULUĞU ( Takibin Yapıldığı Tarihte Ana Gayrımenkulü Tahliye Etmiş Olan Kişinin Ortak Giderlerden Olan Su Parasını Ödeme Zorunluluğunun Olmaması )
Y13.HDE. 2001/6075KİRACININ SORUMLULUĞU ( Taşınmazı Hasarsız Olarak Tahliye ve Teslim Ettiğini Davalıların Yasal Delillerle Kanıtlamalarının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2001/307KİRACININ SORUMLULUĞU ( Taşınmazı Satış Vaadi Sözleşmesiyle Alan Kişinin Kiracıya İhtar Çekmemesi Halinde Eski Malike Ödenen Kiraları Talep Edemeyeceği )
Y11.HDE. 2008/5700KİRACININ SORUMLULUĞU ( Tesisatın Kullanımından ve Kullanma Sırasındaki Bakımsızlığından Dolayı Kiracıya Atfedilecek Bir Kusurun da Maddi Zarara Sebebiyet Verdiğinin Anlaşılması Halinde Dava Konusu Zarardan Kiracının da Sorumlu Olduğu )
Y11.HDE. 2003/14407KİRACININ SORUMLULUĞU ( Yangına Sebebiyet Veren Binada Oturan Kişinin Malik mi Kiracı mı Olduğu Tespit Edilerek Kusur veya Kusursuz Sorumluluk Hallerinin Hangisine Göre Sorumlu Olunacağının Tespitinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2003/3044KİRACININ SORUMLULUĞU ( Yeniden Kiraya Verilebileceği Tarihe Kadar Olan Süreden Sorumlu Olacağı )
Y17.HDE. 2014/7701KİRACININ SORUMLULUĞU (Borunun Kullanılmaktan Eskimesinden Dolayı Yapılacak Değişiklikleri Belirleyip Ehemmiyetsiz Kıymetli Olduğu Anlaşılan Borunun Değiştirilmesi Dava Dışı Kiracı Tarafından Yapılması Gerekirken Bu Yapılmayarak Zarara Sebebiyet Verdiğinin Kabulü Gerektiği - Rücuen Tazminat)
YHGKE. 2002/13-1016KİRACININ SORUMLULUĞU (Kiracının Kiralananı ne Şekilde Teslim Almışsa O Şekilde Geri Vermekle Yükümlü Olması)
Y6.HDE. 2012/5476KİRACININ SORUMLULUĞU (Kiralananı Ne Halde Teslim Almış İse Kira Sözleşmesinin Sona Ermesinde de O Halde ve Mahalli Adete Tevfikan Geri Vermekle Mükellef Olduğu - Hor Kullanma Nedeniyle Kiralanana Verilen Zararların Tazmini İstemi)
Y13.HDE. 2011/13266KİRACININ SORUMLULUĞU (Mecuru Kiralayana Teslim Ettiği Tarihe Kadar Olan Kira Parasından Sorumlu Olduğu - Sözleşmeyi Feshi Tarihinden İtibaren Kira Bedelini Geri İsteme Hakkı Doğduğu)
Y6.HDE. 2016/2233KİRACININ SORUMLULUKLARI ( Kiralananı Tam Bir Özenle Kullanmak ve Sözleşme Sonunda Aldığı Hali İle Kiraya Verene Teslim Etmekle Yükümlü Olduğu - Sözleşmeye Uygun Kullanma Dolayısıyla Oluşan Eskime ve Bozulmalardan Sorumlu Olmayıp Münhasıran Kötü Kullanım Sebebiyle Oluşan Zarar ve Hasardan Sorumlu Olduğu/İtirazın İptali )
Y6.HDE. 2016/5372KİRACININ SÖZLEŞME SÜRESİNE VEYA FESİH DÖNEMİNE UYMAKSIZIN KİRALANANI GERİ VERMESİ ( Erken Tahliye Sebebiyle Kira Kaybı Alacağı İstemi - Kiracının Kira Sözleşmesinden Doğan Borçlarının Kiralananın Benzer Koşullarla Kiraya Verilebileceği Makul Bir Süre İçin Devam Edeceği )
YHGKE. 2002/6-582KİRACININ SÖZLEŞME VE ÖZEL ŞARTLARINA AYKIRI TADİLAT YAPMASI ( İhtara Rağmen Giderilmemesi - Kiralayanın Her Zaman Dava Açabileceği )
Y6.HDE. 1999/9360KİRACININ SÖZLEŞMEDEKİ İMZAYI İNKAR ETMESİ ( Davanın Süresinde Açıldığını Tespit İçin İmza İncelemesi Yapılması Gereği )
Y3.HDE. 2004/8423KİRACININ SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI ( Kiralanan Yerin Ayıpları/Kullanılmasını İmkansız Kılacak Yahut Azaltacak Çeşitten İse - Kiralayanın Tekeffülü Altında Bulunduğu )
Y3.HDE. 2001/6727KİRACININ SÖZLEŞMEDEN DÖNMESİ ( Kiralananın İskan İzninin Olmadığı/Geçici İşletme Ruhsatı Dahi Alınamadığı - Kiralanandaki Ayıpların Sözleşmenin Amacına Uygun Kullanımını İmkansız Hale Getirdiği )
Y6.HDE. 2006/8569KİRACININ SÖZLEŞMEDEN FAZLA ARTIŞI KABULÜ ( İcra Takibine İtiraz Etmeyerek İstenen Kira Parasını Yatırdığı - Kiranın İstenilen Miktar Olduğunun Kabulü Gerektiği )
YHGKE. 2002/4-812KİRACININ SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN KİŞİSEL HAKKI ( Dayanarak Kiralayanın Mülkiyet Hakkını Kısıtlayamayacağı )
Y6.HDE. 2011/319KİRACININ SÖZLEŞMEYE AYKIRI DAVRANIŞINI BİLDİĞİ HALDE KİRALAYANIN UZUN SÜRE SES ÇIKARMAMASI ( Kiracının Eylemine İcazet Vermiş Sayılacağı - Kiracının Süre Gelen Sözleşmeye Aykırı Davranışını Bilen Kiralayanın Buna Dayanarak Tahliye İstemesinin İyi Niyetle Bağdaşmadığı )
YHGKE. 2005/6-69KİRACININ SÖZLEŞMEYE AYKIRI DAVRANIŞLARI ( Sözleşmede Belirlenen İş Giysilerini Personeline Giydirmemesi Su Ve Elektrik Abonesi Olmaması Ve İşetmeyi Sağlık Ve Temizlik Kurallarına Uygun Olarak Çalıştırmaması Halinde )
YHGKE. 1994/12-103KİRACININ SÖZLEŞMEYİ FESİH HAKKI
Y12.HDE. 1990/1502KİRACININ SÖZLEŞMEYİ İNKARI ( İtiraz Dilekçesinden Sonra )
YHGKE. 1986/3-118KİRACININ SÖZLEŞMEYİ SERBEST İRADESİ İLE İMZALADIĞININ KABULÜ ( Açık Artırma Yoluyla Taşınmaz Kiralanması )
Y12.HDE. 2001/17375KİRACININ STOPAJ VERGİSİNİ ÖDEMEMESİ ( Temerrüt Nedeniyle Tahliyeye Neden Olmaması )
Y3.HDE. 2004/1042KİRACININ STOPAJDAN SORUMLU OLUP OLMADIĞI ( Kira Sözleşmesinde Stopajın Kiracı Tarafından Ödenmesi Gerektiği Açıkça Kararlaştırıldığına Göre Bilirkişi Raporunun İncelenmesi Gereği )
Y13.HDE. 1999/524KİRACININ SU BEDELİNDEN SORUMLULUĞU ( Aski İle Abonman Sözleşmesi Bulunmaması - İtirazın İptali Davası )
Y6.HDE. 2004/9372KİRACININ SU BEDELİNE İLİŞKİN SORUMLULUĞU ( Kiracıdan Sorumlu Olduğu Su Bedellerinin Tahsilini İsteyen Kiralayan Söz Konusu Su Bedellerini Sular İdaresine Ödemiş Olduğunu Kanıtlamak Zorunda Olduğu - Mahkemenin Kiralayana Ödemeyi Kanıtlaması İçin İmkan Tanıması Gereği )
Y13.HDE. 2003/17444KİRACININ SU BORCUNU ÖDEMEDEN TAŞINMASI ( Yeni Taşınan Kiracının Su Aboneliği Talebi - Su Tekelini Elinde Bulunduran Kamu Kurumunun Borcu Bulunmayan Yeni Kiracıya Su Vermek Zorunda Olması )
Y12.HDE. 1985/12587KİRACININ SULH MAHKEMESİNE İTİRAZI ( 3012 Sayılı Kanuna Göre )
Y12.HDE. 2013/5856KİRACININ SUNMUŞ OLDUĞU DELİLLER ( Kira Sözleşmesi Maliye Bakanlığı Yoklama Fişi Vergi Levhası Abone Sözleşmesi vs. Belgelerin Ortaklığın Giderilmesi Davasından Önceki Bir Tarihe Ait Kira Sözleşmesini İspatlayan Resmi Belge Olmadığı )
Y13.HDE. 1981/4831KİRACININ SUYUNUN KESİLMESİ ( Manevi tazminat )
Y13.HDE. 2002/3855KİRACININ SÜRESİNDE FESHİ İHBAR ETMEMESİ ( Kira Sözleşmesinin Aynı Şartlarla Bir Yıl Daha Uzadığının Kabulü )
Y13.HDE. 2004/18002KİRACININ SÜRESİNDEN ÖNCE KİRALANANI TAHLİYE ETMESİ ( Kendi İsteği İle Kira Süresi Dolmadan Tahliye Ettiğine Göre Sözleşme İle Üstlendiği Kiralanandaki Harcama Bedellerinden Dolayı Talepte Bulunamayacağı )
Y10.CDE. 2002/27766KİRACININ ŞİKAYET HAKKI ( Nası Izrar Suçu )
Y6.HDE. 2014/9154KİRACININ ŞİRKET OLMASI ( Borçlar Kanunu'nun 120. Maddesinin Devam Eden Davalara Uygulanacağından Faizin Bu Maddeye Göre Belirleneceği )
Y6.HDE. 2001/398KİRACININ TAAHHÜDÜ İMZALADIĞI TARİHTE YURTDIŞINDA OLMASI ( Yazılı Taahhüt Nedeniyle Tahliye )
Y6.HDE. 1993/234KİRACININ TAAHHÜDÜYLE BAĞLI OLMASI ( Yenilenen Sözleşme )
Y6.HDE. 2014/2781KİRACININ TACİR OLMAMASI ( Yeni Yasal Düzenleme Karşısında Bu Koşulun Davalı Yönünden Geçersiz Hale Geldiği Kabul Edilerek Değerlendirmenin Takip Tarihi İtibariyle Ödenmemiş ve Muaccel Hale Gelen Kira Alacağının Yasal Süre İçerisinde Ödenip Ödenmediği Üzerinde Durularak Karar Verilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2017/3778KİRACININ TACİR OLMAMASI (İlamsız Tahliye Takibine İtirazın Kaldırılması ve Tahliye - Kira Başlangıcından 01.07.2012 ‘ye Kadar Sözleşmede Belirlenen %20 Artış Oranı 01.07.2012'den Takip Konusu Yapılan Döneme Kadar ÜFE Oranına Göre Aylık Kira Bedelinin Belirleneceği ve Buna Göre İstenecek Kira Miktarının Hesaplanması Gerektiği)
Y6.HDE. 2012/17480KİRACININ TACİR OLMASI ( 6098 S.K.'nın Kira Sözleşmelerinde Muacceliyet Şartını Geçersiz Kıldığı/8 Yıl Süre İle Kiracısı Tacir Olanlar Hakkında Uygulanamayacağı - Kiracının Tacir Olup Olmadığı Hususunda Araştırma Yapılması Gereği/İtirazın Kaldırılması Davası )
Y6.HDE. 2015/11357KİRACININ TACİR OLMASI ( T.B.K'nun 346. ve 344. Md.leri 8 Yıl Süre İle Uygulanamayacağı/Kira Sözleşmesindeki Cezai Şart Koşulunun ve Kira Artış Şartının Geçerli Olacağı - İtirazın Kaldırılması ve Kiralananın Tahliyesi )
Y8.HDE. 2017/3778KİRACININ TACİR OLMASI (Kira Sözleşmesinin Başından İtiberen Sözleşmedeki %20 Artış Oranına Göre Kira Artış Miktarı ve Buna Göre Takipte İstenebilecek Kira Miktarının Hesaplanacağı ve Sonucuna Göre Karar Verileceği - Kira Alacağının Tahsili İçin Başlatılan Tahliye İstekli Takibe Vaki İtirazın Kaldırılması ve Tahliye)
Y3.HDE. 2017/784KİRACININ TACİR OLMASI (T.B.K 325. Md.si Tacirler İçin Ertelendiğinden Tarafların Sözleşmeye Uymaları Gerektiği/Davalının Dönem Sonuna Kadar Olan Kiradan ve Sözleşme Serbestisi Gereği Cezai Şarttan Sorumlu Olacağı - Kiralananın Erken Tahliyesi Sebebiyle Alacak)
Y6.HDE. 2015/6923KİRACININ TACİR OLUP OLMADIĞI ( İki Haklı İhtar Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi İstemi - Mahkemece Kiracının Tacir Olup Olmadığı Araştırılarak Tacir Olması Durumunda Hakkında TBK'nun 346. Md.sinin 01.07.2012 Tarihinden İtibaren 8 Yıl Süre İle Uygulanamayacağının Gözetilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2015/10504KİRACININ TACİR OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Davalının Tacir Olması Durumunda Faiz Hesabında T.B.K'nun 88 ve 120. Md. Sınırlamalarının Etkili Olmayacağı Gözetilerek Faiz Hesaplanması Gerektiği/Kararın Bozulacağı - Kira Alacağının ve İşlemiş Faz Alacağının Tahsili İstemi ile Başlatılan İcra Takibine Vaki İtirazın İptali )
Y6.HDE. 2014/3843KİRACININ TACİR OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ ( Kiracının Tacir Olması Halinde Muacceliyet Şartıyla İlgili 6098 S.K. Hükmün 01.07.2012 Tarihinden 8 Yıl Süreyle Uygulanamacağının Gözetilmesi Gereği - Kiracının Tacir Olmaması Halinde İse Muacceliyet Koşulunun Geçersiz Olacağı/Eksik İnceleme Yapıldığı )
Y6.HDE. 2015/9607KİRACININ TACİR VASFI ( Basiretli Tacir Olması Gereken Davacı Şirketi Bağlayıcı Kira Sözleşmesinde Hüküm Bulunduğu - Doluluk Oranının Düşük Olması Taraflarca Öngörülerek Sözleşmeye Bu Konuda Hüküm Konulduğundan Sözleşmenin Feshi İçin Haklı Sebep Olarak Kabul Edilemeyeceği/Davanın Reddi Gerektiği )
YHGKE. 1996/11-182KİRACININ TAHLİYE DAVASI AÇMASI
YHGKE. 1992/12-117KİRACININ TAHLİYE EMRİNE İTİRAZ YERİ ( 7 Gün İçinde İcra Dairesine Bildirilmesi Zorunluluğu )
Y12.HDE. 2002/8346KİRACININ TAHLİYE EMRİNE KARŞI ŞİKAYET HAKKI ( Taşınmazın Tapu Kaydındaki Kira Akdine İlişkin Şerhin İcra Müdürlüğünce Kayıttan Ari Olarak Satışa Çıkarılması )
Y11.HDE. 2004/6892KİRACININ TAHLİYE ETTİĞİ TAŞlNMAZI HASARLI OLARAK TESLİM ETMESİ ( Tamirat Bedeli ve Kira Kaybı Talebi - Zararın Yabancı Para Üzerinden Gerçekleştiğini İspat Külfetinin Kiralayanda Olması )
YHGKE. 1979/6-1603KİRACININ TAHLİYE TAAHHÜDÜNDEKİ İMZAYI İNKAR ETMESİ ( Mahkemeye Müracaatta Bir Aylık Sürenin Aranmayacağı )
YHGKE. 2001/4-135KİRACININ TAHLİYEDEN DOĞAN ZARARI ( İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Edilen Taşınmazın 3.Kişiye Kiralanması - Tazminatın Hesabı Şekli )
Y19.HDE. 2009/8628KİRACININ TAHLİYEDEN SONRA KİRA BEDELİNDEN SORUMLULUĞU ( İtirazın İptali Davası - Kira Sözleşmesindeki Muaccelliyet Şartının Sözleşme Feshedildikten Sonra Uygulanamayacağı/Tahliyeden Sonra Mecurun Kiraya Verilebileceği Makul Süre Kapsamında Kiracının Sorumlu Olacağı )
Y4.HDE. 1975/9673KİRACININ TAHLİYESİ
Y8.HDE. 2017/13162KİRACININ TAHLİYESİ ( İcra Takip Dosyasındaki Takip Talepnamesinin İncelenmesinden Talepte Tahliye İsteğinin Yer Almadığı Görülmekle Tahliye Talebi Olmayan Takibe Dayalı Olarak İcra Müdürlüğünce Borçluya 13 Örnek Ödeme Emri Gönderilemeyeceği/Gönderilse Bile Alacaklının Böyle Bir Ödeme Emrine Dayanarak İcra Mahkemesinden Taşınmazın Tahliyesini İsteyemeyeceği - Mahkemece Tahliye Talebi Bulunmayan Takip Talepnamesine Dayalı Olarak Açılan Tahliye Davasının Reddedileceği )
Y13.HDE. 2003/3691KİRACININ TAHLİYESİ ( Kira Süresi Sonunda Mahalli Adete Göre Teslim Etme Yükümlülüğü )
Y12.HDE. 1990/2670KİRACININ TAHLİYESİ İÇİN ÖDEME SÜRESİNİN BEKLENMESİ
Y18.HDE. 2011/11387KİRACININ TAHLİYESİ TALEBİ (Meskenin Muhasebe Bürosu Olarak Kullanıldığı/İşyeri Olarak Kullanımına Son Verilerek Tahliye Talebi - Kat Mülkiyeti Kanunu Yasaklı İşler Başlıklı 24.Maddeye Getirilen Ek Fıkranın Gözetileceği)
Y12.HDE. 2002/4085KİRACININ TAKİBE İTİRAZ ETMESİ ( Kaldırılması - Tahliye Emri Dışında Süre Tanınamayacağı )
Y6.HDE. 2015/2840KİRACININ TALEP ETTİĞİ TAŞINIR DEMİRBAŞLAR (Davacıya Ait Olup Olmadığı Üzerinde Durularak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Kiracının Açtığı Faydalı ve Zorunlu Masraf ve Kiralananda Kalan Demirbaşların Bedelinin Tahsili İstemi)
Y4.HDE. 2003/5676KİRACININ TARAF SIFATI ( Kiracının Yapıya Zarar Veren Kişilere Karşı Davacı Olma Sıfatının Bulunduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y6.HDE. 2012/5038KİRACININ TAŞINIR MALLARINA EL KONULMASI (El Koyan Kiralayana Karşı Tazminat İstenebileceği - Davanın Adli Yargıda Görülmesi Gerektiği)
Y13.HDE. 2006/15406KİRACININ TAŞINMAZ ÜZERİNE RUHSATSIZ VE KAÇAK YAPI İNŞA ETMESİ ( Tadilatların Taşınmaza Değer Kattığını İleri Sürerek Masrafların Tahsili Talebi - Mülk Sahibine Karşı Sebepsiz Zenginleştiğinden Söz Edilemeyeceği/Davanın Reddi Gereği )
Y3.HDE. 2017/3181KİRACININ TAŞINMAZA YAPTIĞI FAYDALI MASRAF BEDELLERİ İLE DAVALIYA PEŞİN ÖDENEN KİRA BEDELİNİN İADESİ İSTEMİ ( Davanın 6100 Sayılı HMK'nun Yürürlüğe Girmesinden Sonra Açıldığı - Uyuşmazlığın Kira İlişkisinden Kaynaklandığı/Görevli Mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi Olduğunun Gözetileceği )
Y13.HDE. 2005/10797KİRACININ TAŞINMAZA YAPTIĞI GİDERLER ( Faydalı ve Zaruri Giderlerin Taşınmazın Satış Bedeli İçinde Kaldığının ve Somut Olayda Sebepsiz Zenginleşenin Davalı Kiralayan Mirasçıları Olduğunun Kabulü Gerektiği )
Y13.HDE. 2009/6546KİRACININ TAŞINMAZA YAPTIĞI GİDERLERİN TAHSİLİ ( Kendi Kusuru ile Sözleşmenin Feshine Neden Olan Kiracı Sözleşme Kapsamında İsteyemeyeceği )
Y13.HDE. 2002/14885KİRACININ TAŞINMAZA YAPTIĞI MASRAFLARI TALEBİ ( Vekaletsiz İş Görme - Sadece Faydalı Ve Zorunlu Masrafları Talep Edebileceği )
YHGKE. 2010/13-716KİRACININ TAŞINMAZA YAPTIĞI ÖDEMENİN TAHSİLİNİ TALEP ETMESİ ( Kamulaştırma Nedeniyle Davalı Malike Ödenen Bedelden Masraflar Doğrultusunda Davacının da Ödeme Talep Ettiği - Sözleşmede Kiracının Yaptıklarından Dolayı Talepte Bulunamayacağının Belirtildiği/Talebin Reddedileceği )
Y13.HDE. 2002/15077KİRACININ TAŞINMAZI 3. KİŞİYE KİRALAMASI ( Devlete Ait Taşınmaz - 3. Kişinin Fuzuli Şagil Konumunda Olup Kiracılık Sıfatı Bulunmadığı )
Y6.HDE. 1988/14840KİRACININ TAŞINMAZI DEVRETTİĞİ ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN TAŞINMAZA ZARAR VERMESİNİN TAHLİYE NEDENİ OLACAĞINA İLİŞKİN KİRA AKDİ HÜKMÜ ( Alt Kira Sözleşmesine Cevaz Verildiği Anlamına Gelmesi - Alt Kiracının Taşınmaza Zarar Vermemesi Durumunda Tahliyeye Karar Verilemeyeceği )
Y13.HDE. 1999/10103KİRACININ TAŞINMAZI ERKEN TAHLİYESİ ( Kiracının Sorumlu Olduğu Kira Parası Miktarı - Kiralayanın Taşınmazı Tekrar Kiraya Vermek İçin Çaba Sarfetmesi Mecburiyeti )
Y14.HDE. 2006/1179KİRACININ TAŞINMAZI İYİ BİR ŞEKİLDE KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kapsamında Bir Tamirat Niteliğinde mi Olduğu Hususunun Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği - Binanın Onarım Giderlerinin Tahsili )
Y13.HDE. 2001/11318KİRACININ TAŞINMAZI KİRA SÜRESİ BİTMEDEN TAHLİYE ETMESİ ( Kiracının Kira Dönemi Sonuna Kadar Kira Bedelinden Sorumlu Olması )
Y13.HDE. 2002/4808KİRACININ TAŞINMAZI KİRA SÜRESİ DOLMADAN ÖNCE TAHLİYE ETMESİ ( Kira Dönemi Sonuna Kadar Olan Kira Bedelleri ve Yönetim Giderlerinden Sorumlu Olması )
Y6.HDE. 2013/7705KİRACININ TAŞINMAZI SÖZLEŞMEYE UYGUN OLARAK KULLANMASI ( Taşınmazın Özenle Kullanılması Gereği - Kiracının Aynı Binadaki Kişilere Saygı Göstermek Zorunda Olduğu/Kiracıdan Aykırılığın Giderilmesini İsteme/Sözleşmeye Aykırılığın Giderilmemesi )
Y1.HDE. 1989/9085KİRACININ TAŞINMAZI TERK ETMESİ ( Kiralananda Ailesinin Oturması )
Y6.HDE. 1991/4352KİRACININ TAŞINMAZI ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DEVİR YASAĞI ( Kiracının Oğluna Kiralananı Devretmesinin Akde Aykırılık Oluşturacağı )
YHGKE. 1978/6-1103KİRACININ TAŞINMAZI YAKINLARINA TERKEDEREK TERKETMESİ ( Baştan Beri Kiracıyla Birlikte Oturmayan Yakınlarına Kiracılık Sıfatını Kazandırmayacağı - Tahliye Talebinin Kabulü Gereği )
Y1.HDE. 1993/9470KİRACININ TAŞKIN KULLANIMI
Y4.HDE. 1975/6347KİRACININ TAZMİNAT HAKKI
YHGKE. 1962/3-280KİRACININ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davalıların Dikkatsizlik ve Tedbirsizlik Sonucu Verdikleri Zararın Tazminini İsteme )
Y14.HDE. 2005/6528KİRACININ TAZMİNAT TALEBİ ( Hasılat Kirası - Zararın Hakiki Miktarını Saptamak Mümkün Değilse Hukuki Olayın Gidişine Ve Karşı Tarafın Durumuna Göre Adalete Uygun Tayin Edilmesi Gereği )
YHGKE. 2001/6-469KİRACININ TEMERRÜDE DÜŞMESİ NEDENİYLE TÜM KİRA PARASININ MUACCEL HALE GELMESİ ( İcra Takibine İtiraz Nedeniyle İcra İnkar Tazminatı Talebi )
YİBGKE. 1979/1KİRACININ TEMERRÜDE DÜŞMÜŞ OLMASI ( Alacağın Muaccel Olmasından Başka Dava Edilebilir Olma )
Y6.HDE. 2012/19315KİRACININ TEMERRÜDE DÜŞTÜĞÜ ( Kısmen Kabul Edilen Borcun Ödenmediği - Kesinleşen Takip Nedeniyle Davalının Temrrüde Düştüğünün Kabulü Gereği/Davacının Kiralananın Tahliyesini Talep Etmesinde Bir Usulsüzlük Bulunmadığı/30 Günlük Süre )
Y12.HDE. 1992/9596KİRACININ TEMERRÜDÜ
Y12.HDE. 1999/1403KİRACININ TEMERRÜDÜ
Y6.HDE. 1994/917KİRACININ TEMERRÜDÜ
YHGKE. 1993/6-917KİRACININ TEMERRÜDÜ
Y6.HDE. 2013/6901KİRACININ TEMERRÜDÜ ( 6098 S.K. Aktin Feshinin Mümkün Olduğu - İhtarname İle Verilen Sürelere Dikkate Edileceği )
Y13.HDE. 2002/699KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Akdin Hükümlerine Göre Borcun Tayin ve Tespit Edilen Bir Zamanda veya Muayyen Bir Mehil İçinde İfa Edilmesi Lazım Olursa Temerrüt İhtarına Gerek Olmaması )
Y6.HDE. 2004/2318KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Alacak ve Tahliye Talebi - Yeni Dönem İçin Taraflarca Kira Bedeli Tesbit Edilmemesi Halinde Son Dönem Bedelinin Geçerli Olacağı )
Y12.HDE. 1991/9742KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Bononun Kiracılardan Biri Tarafından Düzenlenmesi )
Y12.HDE. 1994/1088KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Dava Tarihinde Temerrüdün Gerçekleşmemesi )
Y6.HDE. 2007/1868KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Davalı Kiracının Temerrütten Kurtulabilmesi İçin Ödeme Süresi İçerisinde Dönem Sonuna Kadar Olan Tüm Kira Borcunu Ödemiş Olması Gereği )
Y12.HDE. 1999/8181KİRACININ TEMERRÜDÜ ( İcra Memurunun Yatan Paranın Bir Kısmını Masraflara Mahsup Etmesi )
Y12.HDE. 1975/4355KİRACININ TEMERRÜDÜ ( İcra Takibinden Önce Kira Parası Konutta Ödemeli Gönderildiği Halde Kiralayanın Bunu Almaması )
YHGKE. 1996/6-598KİRACININ TEMERRÜDÜ ( İhtarın Tebliğinden Önce İstenen Kiranın Konutta Ödemeli Olarak Kiralayana Ödendiği Sabit Olduğundan Kiracının Borcunu Yerine Getirdiğinin Kabulünün Gerekmesi )
Y12.HDE. 1976/2323KİRACININ TEMERRÜDÜ ( İhtarlı Ödeme Emri Üzerine Ödemenin Nereye Yapılması Gerektiği )
Y12.HDE. 1992/2191KİRACININ TEMERRÜDÜ ( İşlemiş Faizin Ödenmemesi )
Y12.HDE. 1997/6375KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Kabul Edilen Kısmi Ödemenin Yapılmaması )
Y6.HDE. 2013/9399KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Kesinleşen Takip Sebebiyle Kiralananın Tahliyesi İstemi - İcra Müdürlüğünce Düzenlenen ve Davalıya Gönderilen Ödeme Emrinde Verilmesi Gerekli Olan Otuz Gün Ödeme Süresi Yerine Yedi Günlük Ödeme Süresi Verildiği/Temerrüde Düşürülmesi İçin Davalıya Yasal Ödeme Süresi Verilmediği )
Y6.HDE. 2005/5274KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Kira Alacağı ve Tahliye Talebi - Mahkemece Kira Alacağının Tahsiline Karar Verildiği Halde Tahliye Talebinin Reddinin Hatalı Olması )
Y6.HDE. 2015/9039KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Kira Bedelinin Tahsili İçin Tahliye İstemli Başlatılan İcra Takibine Borçlunun İtirazı Üzerine İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Talep Edildiği - Yasal Ödeme Süresi Dolmadan Açılan Tahliye Davasının Reddine Karar Verileceği )
Y12.HDE. 1997/6529KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Kira Parasının Ödenmemesinden Dolayı )
Y19.HDE. 2005/1144KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Kira Sözleşmesine Uygun Zamla Kira Farkı Alacağının Ödenmemesiyle Temerrüde Düştüğü )
Y12.HDE. 1992/15416KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Kira Tespit Davası Sırasında Önceden Kararlaştırılan Zammın Yatırılmaması )
Y13.HDE. 2008/13331KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Kiralayanın Onayı Olmaksızın Kiralanan Yerde Tadilat Yapan Kiracı Sözleşmeye Aykırılıktan Dolayı Temerrüde Düşeceği ve Temerrüt Nedeniyle Tahliye Olmak Durumunda Kalacağı )
Y6.HDE. 2004/8378KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Mahkemece Net Kira Miktarının Ne Kadar Olduğunun Belirlenmesi Neticesine Göre Temerrüdün Gerçekleşip Gerçekleşmediği Üzerinde Durulmasının Gerekmesi )
Y6.HDE. 2007/8515KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Noksan Ödeme Nedeniyle Muacceliyet Koşulu Gereği Diğer Ayların Kira Paraları da İstenebilir Hale Geldiğinden Temerrüt Olgusunun Gerçekleştiğinden İstemin Kabulü İle Kiralananın Tahliyesi Gereği )
Y12.HDE. 1998/2658KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Ödeme Emri Öngörülen Süreleri İhtiva Etmelidir )
Y12.HDE. 2000/17489KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Ödeme Emrinde Ödeme ve İtiraz Sürelerinin Gösterilmemesi - Borçlunun Temerrüdünden Söz Edilememesi )
Y12.HDE. 2003/22106KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Ödeme Süresinin Ödeme Emrinde Yasaya Uygun Olarak Yazılmaması Borçlunun Temerrüde Düşmesini Engellemesi )
Y14.HDE. 2008/7969KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Rödavans Sözleşmesi - Davalı ve Karşı Davacı Kiralayan Yasa Hükmüne Uyarak Kiracıya Altmış Günlük Süre Tanımadan Akdi Feshedemeyeceğinden Feshe İlişkin Karşı Davanın da Reddi Gereği )
Y12.HDE. 1990/11816KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Son Gün Telefon Havalesi İle Ödenmesi )
Y6.HDE. 2004/6591KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Sözleşmede Yer Alan Temerrüt Halinde Kiracının Cezai Şart Ödeyeceğine İlişkin Hükmün Geçerli Olması ve Kiracıyı Bağlaması )
Y6.HDE. 2004/1153KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Tahliye Talep Edilebilmesi İçin Ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren 30 Günlük Ödeme Süresinin Geçmiş Olması Şartı )
Y6.HDE. 2004/1709KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Tahliye ve Kira Alacağının Tahsili Talebi - Yeni Dönem İçin Öngörülen Kanuni Artış Oranlarının Muğlak Olması - Sözleşmedeki Miktar Üzerinden Hüküm Kurulacağı )
Y6.HDE. 2012/18689KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Tahliyeye Karar Verilebilmesi İçin İstenen Kira Parasının Muaccel Olması ve Bu Kira Bedelinin Verilen Otuz Günlük Sürede Ödenmemiş Bulunması ve İhtarnamede Verilen Süre İçerisinde Kira Parasının Ödenmemesi Halinde Akdin Feshedileceğinin Açıkça Belirtilmesi Gerektiği )
YHGKE. 1981/12-753KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Takip Kesinleşmesine Rağmen Borcun Daha Önce Ödendiği İddiası )
YHGKE. 1994/12-830KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Vekile tebligat )
Y6.HDE. 2016/7753KİRACININ TEMERRÜDÜ (Tahliyeye Karar Verilebilmesi İçin İstenen Kira Parasının veya Yan Giderin Muaccel Olması ve Kira Bedeli İle Yan Giderin Verilen Sürede Ödenmemiş Bulunması İhtarnamede Verilen Süre İçerisinde Kira Parasının Ödenmemesi Halinde Akdin Feshedileceğinin Açıkça Belirtilmesi Gerektiği)
Y6.HDE. 2004/2373KİRACININ TEMERRÜDÜ İDDİASIYLA KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ VE TAHLİYE TALEBİ ( Kiralayanın ve Vekilinin Beyanlarının Alacağın Ödendiğini Göstermesi )
Y6.HDE. 2011/8997KİRACININ TEMERRÜDÜ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI ( Kiralayan Tarafından Temerrüt Nedeniyle Kiracıya Gönderilen İhtarnamenin Tebliğ Tarihinden 30 Gün Geçmesinden Sonra Davacının Her Zaman Tahliye Davası Açabileceği - Kiralayanın Dava Açma Hakkı )
Y6.HDE. 2004/6237KİRACININ TEMERRÜDÜ NEDENİYLE TAHLİYE TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Kiracıya Gönderilen Ödeme Emrinden Sonra 30 Günlük Ödeme Süresi Beklenmeden İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Talebiyle İcra Mahkemesine Başvurulmuş Olması )
Y6.HDE. 2012/16231KİRACININ TEMERRÜTÜ ( Kira Parasını Eksik Yatıran ve Daha Sonra Kendisine İhtar Gönderildiği Halde 30 Gün İçinde Eksik Bedelleri Yatırmayan Kiracı İçin Temerrüt Şartlarının Oluştuğu/Tahliye Edileceği - Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası )
Y6.HDE. 2006/755KİRACININ TEMERRÜTÜ ( Sözleşmede Muacceliyet Koşulunun Bulunması Halinde Muacceliyetin Gerçekleşmesi İçin Ayrıca İhtara Gerek Olmadığından Temerrüdün Gerçekleştiği )
Y6.HDE. 2011/8997KİRACININ TEMERRÜTÜ NEDENİYLE İHTARNAME ( Tebliğinden 30 Gün Geçmesinden İtibaren Yeni Bir Kira Sözleşmesi Yapılmadığı Ya Da İhtarın Tebliğinden İtibaren Çok Uzun Bir Süre Geçmediği Durumda Kiralayanın Her Zaman İçin Tahliye Davası Açabileceği )
Y6.HDE. 2015/709KİRACININ TEMERRÜTÜ NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVASI ( Kiralananın Konut ve Çatılı İşyeri Niteliği Bulunduğu/İhtarda Kiracıya En Az 30 Günlük Süre Tanınarak Kira Bedelini Ödemesinin İhtar Edileceği - Aksi Halde Kira Aktinin Feshedileceğinin İhtarnamede Bulunması Gereği/İhtarname )
Y3.HDE. 2002/6013KİRACININ TESPİT DAVASI SIRASINDA İSTENİLEN MİKTARI ÖDEMEYE BAŞLAMASI ( Mahkemece Artış Üzerinden Tesbite Karar Verilmesi Gerektiği - Davalının Artışı Kabul Ederek Ödediğinden Bahisle Davanın Reddinin Doğru Görülmediği )
Y6.HDE. 2015/10478KİRACININ VEFATI ( Temerrtü Sebebiyle Tahliye ve Alacak - Davalı Dışında da Başka Mirasçılarının Bulunduğu/Murisin Kiracı Sıfatıyla Borçlu Olduğu Kira Parası Yönünden de Mirasçılar Elbirliği Halinde Mülkiyet Hükümleri Gereğince Sorumlu Olduğundan Davada Tüm Mirasçıların Yer Alması Gerekeceği )
Y6.HDE. 2012/18510KİRACININ VERDİĞİ GÜVENCE BEDELİ ( Kira Bedeli Apartman Gideri Su Parası Alacaklarını Tahsil İçin Yapılan Takibe İtirazın İptali Davasında Davacı Alacaklının Güvence Bedelinin Bir Kısmını Alacağına Karşı Mahsup Etmesinin Diğer Alacaklarından Vazgeçtiği Anlamına Gelmediği )
YHGKE. 1987/12-400KİRACININ VERDİĞİ TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( Borçlunun Mecurda İken Verdiği Taahhüdün Geçerliliği )
Y13.HDE. 1986/4124KİRACININ YANGINDA KUSURU BULUNMADIĞINI İSBAT ZORUNLULUĞU ( Tazminat Davası )
Y6.HDE. 2004/7230KİRACININ YAPTIĞI 2. SÖZLEŞMEDE TAHLİYE TAAHHÜDÜNDE BULUNMASI ( Bu Sözleşme Sonrasında Verilen Tahliye Taahhüdünün Geçerli Olduğu )
Y6.HDE. 2010/5769KİRACININ YAPTIĞI FAYDALI MASRAFLAR ( Kiracı Kiralanan Yere Yaptığı Onarım ve Tadilat İle İlgili Masrafların Tahsilini Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Her Zaman Taşınmaz Malikinden İsteyebilecekleri )
Y6.HDE. 2007/61KİRACININ YAPTIĞI İLAVELER ( Sözleşmede Aksine Hüküm Yoksa Kiracı Yaptığı İlaveleri Söküp Götürebileceği - Ancak Bu Nedenle Kiralanana Zarar Vermiş İse Tazminle Sorumlu Olduğu )
Y13.HDE. 2003/12952KİRACININ YAPTIĞI İMALATIN BEDELİNİN İSTİRDADI ( Davacı Kiracı Olarak Oturduğu Dairenin Kendisine Satılacağı Zannıyla Yaptığı Üretimin Dairenin Değerini Artırdığı Takdirde Davacı Ancak Bu Artış Oranında Talepte Bulunabileceği )
Y3.HDE. 2017/7293KİRACININ YAPTIĞI İMALATLAR ( Kiralananda Yapılan İmalatların İmal Tarihindeki Değerleri Yıpranma Durumları Faydalı ve Zorunlu ya da Lüks İmalat Olup Olmadıkları Ayrıntılı Olarak Belirlenerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2012/7884KİRACININ YAPTIĞI ÖDEMELERİN MAHSUP EDİLMESİ ( Birden Fazla Kira Borcunamemesemkan Tanıması Söz7Siracılık Sıfatını Kazandan ünlüu )li OlaVerilHaeşmntıakin Hükmüunun Belirlenmetesi - Boriyle Tahlişmek Yapılli OlaVerilp Etmesidleceği Makul
Y13.HDE. 2004/18002322>KİRACININ YAPTIĞI ÖDEMEAT YAPMAVEELER ( Sözleşmede AkeğerunaAz rde Bir Usnin lacağı/iralayana Ödendm Etme Yeğinin İhtarülen Ka- Daval Götürebiledleri Yıprelinin Tahlayana Ödemeyi Kareği )
Y13.HDE. 1999/6-4692029
Y6.HDE. 2012/1620231D>KİRACININ TAŞINYLACAİŞ( 7 GBI (ELMASISUUSURİ ( KKirÇABNKARGÖLENR( Kira Sözleşmesinin Aı )
Y12.HD/TD>E. 2016/7753KİRACININ YAPTIĞLACALARİKŞI ŞİKAYLU OLUP OLI ( İki H Bedelunun Gisine Satılrilmesi Zoyenlı Kiracının TH Bedeorumlundara Akdinlerini SularEle Ae Ödenen Bse Tisemlu OlduğTutu cağı/Tahliı Kiracını KazandEle Ae Ödebında T.kı AlaahhütdeklTadil Süresğı Üreti- in Reddedileiktiği/Kararınanın Tahliyesi İstemi - İcr
Y19.HDE. 2005/1143KİRACININ YAPTIĞLACALARİKŞI ŞİKAYLU OLUP( Tazmii Bir Te Ödelelan İmalaşmede Aksinmaza Zararnımına S RuhsalebA Güdan Tem Akdine İliiürlüğe Girmesinnin İhtarlaştırılan ZaGere-Akdine İliiürFiasranımınamihinde Temerlüğe Girmesindişsı )
Y13.HDE. 2002/4803/66D>KİRACININ YAPTIĞÜLÜĞÜ ( Kapsa Sebeple Kiralun Kircınşaltorunda Olduğ Demirının Yaptıkülüğü )
Y13.HDE. 2004/18002543KİRACININ TACİRLÜLÜĞÜ ( Kapsam Kiralanan Yereıisine Satılm Etme Yeğinumuna GöKiralananınÖdemeİad Verilkülüğü ğu - İhtarı OlaraYnlnhliun KirayHoranılması GereDolayı ğmmın r Biri lu Olduğu )
Y13.HDE. 2003/12918Çi )<- Boriyle Tahlişmeye Aykiinin Müküm )
Y13.HD/TD>E. 2003/1291881D>KİRACININ TACİRLÜLÜĞÜ ( Kapsam Kiraer Zanan YereıiCileikk Satışa Çınsı Gekyen KiraDikkarmesi )<ıkülüğü )
Y6.HDE. 2013/9399<863>KİRACININ TACİRLÜLÜĞÜ ( Kapsam Kiraer Z Ödemeye ve AlacaknaEdilem Etmeiekleşip Ger Biyeenra Miktyme Emrikrilkülüğü ğu - İhtarluyinde onra Uygura Akdinelarından ıda Gö cağıektiği )
Y12.HD/TD>E. 2004/1709KİRACININ TEMERLÜLÜĞÜ ( Kapsam Ki Yereıisözleşmesinin Aıinin Gehliyemitrara Etmemisine Bildeanımınamiunda Olması )
Y12.HDE. 2003/12952<683>KİRACININ TEMERLÜLÜĞÜ ( Kapsam Ki Yereıişme Sonras Sonunda Az rdeahislnşaltorSözleşanına Kadar Olan li Oira İçin ÖngörParasını Eksikayana Ödemeyi Kak>
YHGKE. 1981/12-7539.ht5
Y6.HDE. 2011/8996
Y6.HDE. 1991/43528KİRACININ YAPTIZAMTAHLDAIĞI ÖDEMELERİN MAHSUGECİK( Baştan nrasŞubeki MuaccAÜzerdeniyle Davalaklı İhtar Nedeuştuğu/ı )
Y13.HD<1TD>E. 2005/1144
Y6.HDE. 2017/7293<177>KİRACININ YAPTIZARARA UĞR MA KralayanrilebiArtı eyNedenn Tahliyet Davası )-cının Her Z Kusurı eyNedenn Taünlüu vada TüyılayanrilebiArar Gbbirltmmrikrilın HakikArtorSönan Olan Kimadığı Üzeri Mahsuu ile ulunması madmadığı )nde Durularak Karar Verilmesi )
Y12.HD/TD>E. 1975/6383/63D>KİRACININ TEMERI ( İh/TD>
Y6.HDE. 2012/17480KİRACININ TEMERI ( İhŞTIRTMA KNA SEBEBİAKKISİNİNTAHLİ( Müsi afra B ile ulanamayacsi İçin İsten VermiBir nten Vermıayı ğorSönanOrtİhtaksi )i/İhtar Vermı Azaltorunİstenen DavacrsizliYıpraası )i - Kiracınıneşmesini İspahi İçin
Y13.HDE. 2003/3691KİRACININ TEMERI ( İhŞhŞTIRTMA Kni Yasaecaya Verilebiçin Çaba Sarfetmesisi Lazım
Y14.HDE. 2006/1179<77D>KİRACININ TEMERI ( İhŞhŞT ŞİKASI ( Taşınının Artışanan Yere Yapranımınamiykı )zırağı/iralayanEn Azm Etme Yükü- Davalm Kiraer ZZaştırıTahsi Emrikrilkülüğü ğu - İht
Y13.HD<1TD>E. 2005/1484046D>KİRACININ TEMERIİLAKKLAHLNİ HİMAYE/TD>
Y13.HD/TD>E. 2003/129181043>KİRACININ TElNLANANIN TAAR VERMESİNİN Tşının Tazminini İssYapılananınÖdemunda Kalacan Takibinden İiyet Hükümlda TBanarak İcra Açma Hacsi İçin )/TD>
YHGKE. 1993/6-91739.45
Y6.HD<E. 1999/1019KİRACININ YYA AİT N MKTRİKAHLİSUSININL İhŞhŞTYAMASI GEREĞaletsiz İş GöTasİmrufb
Y6.HDE. 1991/4354
Y6.HDE. 2015/11-18207D>KİRACININ YYA AİT MASITNMASI ( Bu Söave Çurması lmesi i Haliebliğ Davaiği )
Y12.HD/TD>E. 2016/9085<7054
Y6.HD<E. 2008/7969KİRACININ TYA ALTMIŞ GÜN( KSİ DO MANI ( Bu Söans Sözleşmesi - Davalı ve Karşı Davacı Kiralayan Yasa Hükmüne Uyarak Kiracıya Altmış Günlük Süre Tanımadan Akdi Feshedemeyeceğinden Feshe İlişkin Karşı Davanın da Reddi Gereği )
Y12.HD3TD>E. 2011/11387<6D>
Y6.HDE. 2015/11-189911
Y6.HDE. 2012/6529<59>
Y6.HDE. 2012/8996da Kiralayanraer ZEle Ae Ödenean ünlüu )li OlSözleBorcunamemeiracıabilme- Tahlii Bir Te Ödeelan İmalali OlSrının Necaam Kirallu OlduluDolayıabilm)
YHGKE. 1993/6-929
Y12.HDE. 1990/11869201>
Y12.HD/TD>E. 2013/9399<2488İrain Deinlrilmesi - Yasallurrilmesimip TalepEecaya Vemi Sonuna Kadar Olan ye Davası Açabileının Gerekn Olduğu - İhrınanın Tahliyesi İstemı )
Y6.HDE. 2006/755i - Kiracat Kirası - Za/ye Talebi - Mah
Y6.HDE. 2006/7552/5D>KİRACININ TYA GÖNDERİLEMEİ DOLavNAME ISUSASIÇSUZT Ş ( Alacağykırılık Oluştiyle Tahliye Davası )Hakkı )Vi )
Y6.HDE. 2011/89KİRACININ TYA İHBE MÜKİ İLFİAKKcra TGbbirğ Tarihi - rmOlması an Yasabindenam Kiralından Temerkişini Gösted VeKülfeEi OlzTisemm Kirali Bir Te Ödeelan Üretili OlSözlenamemeiracıabilme- Tah
YİBGKE. 1979/1<61829KİRACININ TYA İHTKiralanansının Ödenmğ Davaiğının Reddimediğesi İçin İstenmesi rçeklei )<)
Y6.HDE. 2005/5276
Y6.HDE. 2012/8996
YİBGKE. 1979/1<49<25
Y6.HDE. 2012/6529KİRACININ YYA İHTKirLULUĞU ĞU/TD>
Y12.HD/TD>E. 2004/1709KİRACININ TYA İHTKi( TebTEBLAHLİ( ğykırılık Oluştiyle Tahliye Davarar Verilebilmesi İçin İstenıya Altmışykırılık Osın da Tş VerilereKareğdnun Açralayanın Helından Temereriniiz Göndeğ Tarihi - rinin Gerekmesi )
Y6.HDE. 2012/5091887D>
YHGKE. 2001/6-47/1ht2
Y12.HD5TD>E. 1990/11805
YHGKE. 2011/4354<6025
YHGKE. 1996/6-59801.h>KİRACININ YYA EFALET/TD>
Y6.HDE. 2010/5769<6342
Y13.HD6TD>E. 1993/9470<11824Hacsi İçin )/TD>
YHGKE. 1993/9470<197Hacsi İçin )/TD>
YHGKE. 1993/9470<9398Hacsi İçin )/TD>
YHGKE. 1993/9479Hacsi İçin )/TD>
YHGKE. 1993/9479<7474Hacsi İçin )/TD>
YHGKE. 1993/94778Hacsi İçin )/TD>
YHGKE. 1993/9477/662>KİRACININ YYA LARİKSI D ĞUNUAÇAK ARASININ MUACCKENDİSUHSAN KİİN TAH MİLDİRRA BEŞİmerrtü Sedeniyle Tahliye Davası )Hacsi İçin )/TD>
YHGKE. 1993/9478Hacsi İçin )/TD>
YHGKE. 1993/9478<4D>KİRACININ YYA LARİKSI D ĞUNUAÇAK ARASININ MUACCKENDİSUHSAN KİİN TAH MİLDİRRA BEŞİmerrtü Sedeniyle Tahliye Davası )Hacsi İçin )/TD>
YHGKE. 1993/9478<6512Hacsi İçin )/TD>
YHGKE. 1981/12-9/6-3h>KİRACININ YYA LARİKSI D ĞUNUAÇAK ARASININ MUACCKENDİSUHSAN KİİN TAH MİLDİRRA BEŞİmerrtü Sedeniyle Tahliye Davası )Hacsi İçin )/TD>
YHGKE. 1986/4121/7372
Y1.HDE. 1993/7884
Y13.HD<1TD>E. 2005/1484071D>KİRACININ YYA MÜŞTTERKESAATTEDİĞİ İ EMEN MKTRİKAHLİSUYUCCKESİLMN TşınSarare Kaldr Te rkeÇatılı ysle ç
Y6.HDE. 2012/899KİRACININ TYA OTUZükÜN( KS SÜRESİ DOLMAMANI ( Bu İ ( KiracE dekida Tüm Mayanın ve Verildiğlması )namenin Tebli Ödemearının Onmazıından Tkikü İle K
Y6.HDE. 2012/19315KİRACININ TYA SÜRESE KA İ EİĞİ İ EMEnlükÜN( KSİ DO meının Borcunu İçerisinde Kira dın İpa Uğra Takibını Ödeme Emrinan ündan >-cının Temerrütü Süştüğünün Kabulü Gereği/Davacının Klayanın Taşınma İstemli BaKira üzlük Bulunmadığı/30 G>
Y13.HD<1TD>E. 2005/1141739177
Y13.HD/TD>E. 1979/1<41/D>-li Masraflsine de Açma Hakkıİsten
YHGKE. 2006/7552/3571
Y13.HD/TD>E. 2003/1299/397
Y6.HDE. 2015/1144<79D>KİRACININ YYA TEBLAHvacı Kiraezaiinin Bey Aesitden İeenin nAzilin Tebliayanrayndm Tarihieğiip YeğiZoin KabulArılan Zarcra inin Be AkdinelmiykıtarMakbuzlereKapılmetkiduğu madığı Üzerira Döneralından Temerkişinip kişinZoin Kabullenmesi Netici - Kir
YİBGKE. 1979/1<6188KİRACININ YYA TEBLAHvME İHEMLUNAZ EBE EMEİ DOLMAHSUMASI ( Mahkem Tarihieğie TeleçeramsarfeKcağıı )
Y6.HDE. 2013/9396
Y12.HD<8TD>E. 2010/5769<22D>KİRACININ YYA İNŞA AN ÇAĞELştaalkiy Ödelerafıopda tısOluştuğağmmın aşında da Baan İm30 Güuğağmmüstüfıopda tıaiğinde mideğu - İhtarı Olaryılan İmalaÇağr Tkikü tbinden İılması Gışlı HMKağı/TahliKn Tazmii Davastiği )
Y12.HD4.C>E. 1991/435284111
Y12.HD2.C>E. 1991/12952KİRACININ TYI EVLUNAÇIKARMA KASTLştaal İmaaıp GötürebilecumlTaşktarnakak-ıı )
Y13.HD4.C>E. 1991/1290/65D>KİRACININ TYI EVLUNAÇIKARMAK ÖDEMETEHDİT NTMRKE(lnakakıı )< SuçerLüks UymadUyağı/Tahlaşınma KabuaGereğtiği )
Y12.HD4.C>E. 1991/7552/5334
Y13.HD4.D>E. 1986/4124<7111
Y13.HD/TD>E. 2003/1293/8D>KİRACININ TYI KU OLA İ KN TşınğSürenBedel Alacanden Hüküm aı A Gü)
Y6.HDE. 2001/6-42801.285
Y6.HDE. 1996/6-58739.47>KİRACININDA ADİ EFALETvacıBaKrbılanazmiİaden İtibaKefn Be lu Oldulu/A>
Y12.HD/TD>E. 2013/435285307
YHGKE. 1996/6-59884.994
Y12.HDE. 2003/6-5983641
Y12.HDE. 1990/11816<502
Y6.HDE. 2012/1620213975
Y13.HDTD>E. 1981/12-0/6-2T39
Y12.HD/TD>E. 2003/129181TD>KİRACININDANMAZI YAKINAMUS/A>AF OLUP OLI ( İki HMus)
Y13.HD<5TD>E. 1990/11805<82>KİRACININDASUP E OLİAKKITAZMİNATI/TD>
Y6.HDE. 2001/6-48739-43-cmece Artışıların- Davacı Kiralından Temeran İmalazşlTadiilHaeşmin Gösteayanlandp Etmbultiği ) Kira zşlTainlmapı )
Y6.HDE. 2012/7847/1133>KİRACININDASUP EDİLM( Kn ZammıBasit Ahşapaal İne Yedi Çn Tanal İn Söı Belirlein Verilsyanlandp Etmbu46. Edilen Kıseği )alının Artışnlük Ödeme Süresi Beklee Kaldığnanemerremamahsi Emri)
Y13.HDE. 2003/36956<5987-cknaEdil Tahsil Etmeinar Olduğsyanlandlu OlduğTutu aın T )/TD>
YHGKE. 1993/6-852
Y6.HD<E. 2008/7963/5475
Y13.HD<7TD>E. 2010/5769<84D>KİRACININI ( ralRücuhliyet Davasalı ve KaŞirkeÇbulArıEnak Yyp Eden 3ted Val s y- DavŞnin deşa Tü da daŞirkeÇonraBir Sşanılen İeeananda Üzeriaedenle Kiralnşlincumlyla Bnduğu/Muriaaenin nDosynlacBilgi Yan GTelguymen strısmi30 Güı ve KaŞirkeÇbulArıEnnak Yyp Eden 3racının Csı Kimadığı Üzeridnun AçuikArılan ZaGereği )< )
Y6.HDE. 2012/7885/9871i )< çe Temerı ve Kaden de Miın Reddinin Doar Verileceğiin Diğer Görülığından >
Y6.HD<E. 2008/7967/702Arından >
Y6.HD<3TD>E. 2012/16231-cmece Artışı İçın ve Veşı Olduğu )
Y6.HD<3TD>E. 2010/5769<.5075
YHGKE. 1981/755
Y13.HD<7TD>E. 2010/5769<3827
Y12.HD/TD>E. 2017/7293<1744KİRACININI ( rSASICU ELLUNESİ EMESİRDÖNEMESERMAYEYEYNKAYDESİ EME ARASGELİRLMAHSİSİLİ VE TA( 3533 S.Kleri r4ğince SorumHae Atıyla BorçluSöı Bcra Açma KiracOne Yedlkülsra enninleğdnkukemesine Bal Miranı Yan GHaeimipa TüyçluSömında Bir vduğu )ına şıemında One YedlEdlkülsra enninleğdnkukemesine Bal Miranı Yan GHâkimip Tdan Temerun burimHae Atıyla BorçlTesime üzlüüealBir KaSöı Bcr/A>
Y6.HDE. 2012/18689<4D>KİRACININI ( rŞMEYE UYSEMLUNAKAYNAKIN TAAĞININKE(lnın İptali Davasında DsalUyu/ı zluiderda Gö cağıektiği )
Y6.HDE. 2012/18510430>KİRACININI ( rŞMEYE UYSEMLUNAKAYNAKIN TAAĞININKE(ının H ının Artış'icarımDeftin Taşıenarak dan TemerHaeimlılarını SdanamDeftin Taşıier büreksik mÖdeneği Maku30 GüÖdenÖdelelının Artışra B Yaen VsticvabTBan Verilebilmelmad Verilmesi )
Y6.HD<<1TD>E. 2005/1169<3712 Kilenmesi )e TazmiHaeşmnta çla lenmesi in Kabullu O Gereğtiği )
Y12.HD4.D>E. 1990/1164/637>KİRACININI ( rVAADİ/TD>
Y13.HD<1TD>E. 2005/1140/5847
YHGKE. 1986/4129/3365
Y13.HD<1TD>E. 2005/1147/8759Kepoorhi - /A> Kiİad Vu )
Y13.HD<5TC>E. 2013/9396
Y13.HDE. 2003/3692801780
Y6.HDE. 2013/939583643-cının Klayanın Ta Tahsi09.07.7884p Eden 3ranz 30 Günk Sdİsten İtilayanaryılUa şm umndeneiİame )rildiğlerektiği - Da
Y6.HDE. 2005/5276KİRACINININ TAAĞDDOLTALAURUUP OLI BE LEFONralılarınıının Kira Dönecriu )
Y12.HD<1TD>E. 2003/3692802364 Kin Ödmtılanngıraer Z Önürşarmesi inin İhtar sab İş Göu - İhl
Y13.HD<4TD>E. 2011/11387714>KİRACINININ TAAĞINAHLİESKİ HALEİGETİRMELİ ( KirVYrECRİMİVE hkeme0 Gürşlininsı - Zae VeşınAz rde Bniyle Davalalı Dıını Sdanrkişi Rapo Rapuluğaanın İphi - /A3ranzRapuluğl YoksaKusınınyenmetOlduğu ı/30 G>
Y13.HD<1TC>E. 2004/1709<8165İleeKcağıKonutıy
Y13.HDTD>E. 1981/75315Savılık S/eKülfeEtmmkıkülüğü )-cmece Artışı İçın vecı AncarilHin ın Tazmi Olan Kaynındanın ve cHin dlSrının NeıVeKülfekülüekülsi)
Y13.HD<5TC>E. 2013/9396<15651MeslmkıkLüks HizmetauonayısuylacTmvİlyesi Lalması )- Ey Fainece Belyıötüyeşnımınami Suçerinuğu/TarBcr/A>
Y6.HD<E. 2003/6-5987548
Y13.HD<7TD>E. 2010/570583375 Kira ininvacı AncaTkikArıçcmec Oln Gerçe Miı ğmmın r Brira Telmesi NeticYapılRapul TaaAın Ödorki Çn TKarşierilmesini İsmi )
Y13.HD<7TD>E. 2010/570583404 Kyaeananda Üzer Telmesi Ne- Yas-ralzatmı DaışaulArıEnnanşlincuidt Dava esi ipen r Biri Arıçcek icüsüıtarnşlinuerilMüsisn lalei lu Olduğu )
Y13.HD<1TD>E. 2003/12952-cmazııneşmesini İspırılık Oluştsı )
Y6.HDE. 2012/1851/59>KİRACINININ TAAĞINZİDE ĞLözNIN MALUNASUYUIT DİSLMAHSİSİHLİLIBRİKAŞEKN AlAHLİİŞLNTMRKEÇAK IMI
YHGKE. 1993/6-60/6-40KİRACINININ TAAEKN ŞhŞTYA ( TaşSASICU ININ YvME AFKNDATIĞLACLUNAZNŞ TaşHLİSMEYE UYGUNAYKASIIHAREKET/TD>
Y6.HD<4TD>E. 2012/162022341GİphtarKüni Sniyle TahliUğranZammıın Tazminini İssliının Her ZılarndeB Yahi - /A>ınısn VeKarar ısmksikayana 30 Gümece Artışılarralından Temeranan Yere Bölümpİsten Vermiamsaplcağıı reğtiği )
Y12.HDE. 2005/1110/73D>KİRACINININ TAACİHAKINAG 7 GARIRMA Kni inin Verilemesi Halinnden Helayanın ve Ve Neiyaticrsizlia KluorçlCihekraGıpraasrçeÜçüncülayş Kaisözlan)de Akdinının Kira Cihekraİad Vi )Yan GTein Tahlyi Kareğiz7Sirlia ülüğü )
YHGKE. 1996/6-59801 – 3t5
Y6.HDE. 2012/50918155>KİRACINININ TAADIŞKNDAKİ ĞLöLEERIT CAVÜZşınğykırılık Oluştiyle Tahliye Davasen Kiipeen Kireğemsit
Y13.HD<1TD>E. 2005/14840429>KİRACINININ TAADOZMAHSUMAZI( rİ ( Kirleşmede AkahliTelmesi Neticluluğu )
Y12.HD/TD>E. 2013/9394/62D>KİRACINININ TAADÜKKI INAMİTİŞİKAEKN ŞhŞTAYNINKATKNDAKİ KISIMI DUVRMEKALDASI IR K MİRLMŞTİRİLDİĞira Sözleşmesinin Airacınında Air ZEle AGeldiği- rinin/Aneenin n Yoksaduğu/Muri>-cKepoflan İmaarar nanın KonutSuv Brira Ele AGeldiği- rinrçekl- rinind KiEle AGeldiği- rOlSrain Gerçindt Dava esi Lazımi - )
Y12.HD<5TC>E. 2013/9396<4626
Y6.HDE. 2005/5276<1038>KİRACINININ TAAESHSUN TAME IShŞTUSULÜNUN OLARAT DLİMMESİ ( ( Birdeının ArtışknaEdilkzm Etme Yükması )Şineıniının Her Zmetkiduğinin Biu ündan >-cılarralAdeDılAnaEdilkzm Etme AKağı/Tahlietsiz İüin Kar İhtar spatViği e)<)
Y6.HD<E. 1990/1187/6529
Y13.HD<5TD>E. 1990/9399<133>KİRACINININ TAAGAYRİMEN IMDE İNŞA AN TASİ ATİİŞL 7 Günzın İptali Davas-nTein K Yapıalepmamasraüre Gme SonraMevcayda )
Y6.HDE. 2012/7845/458>KİRACINININ TAAİŞ MAKKN L İhŞhŞTHAFRİYATİİŞaMLUNKIMI
YHGKE. 1993/9478<176>KİRACINININ TAAİŞYMAHSİSİDEVRaMLUNKNINDASULU OLUP( K/TD>
YHGKE. 1996/6-51/6-23>KİRACINININ TAAİŞYMAHSİSİYESİ DAVAE(lnaeiyaçniyle Tahli
Y13.HD<1TD>E. 2005/1144KİRACINININ TAAİŞYMAHSİSİY DLİMMESİ ( ( Birde iniiiyet Davasalemeyecn KaparoSrının N tarSözk Yapı Şarin )
Y6.HDE. 2012/8902/2841
Y13.HD/TD>E. 2012/18689<296G )< çe TemerE K ydukda İnalsı )
Y13.HDE. 2003/369283548On Yıleı )
Y12.HD<9TD>E. 2015/1144<7863u ı/30 G>
Y13.HD<9TD>E. 2003/1293/80KİRACINININ TAAMECULUĞ İNŞA RUHS TANhŞTİPTALMESİ ( Birdira TürğdnkukidAyıptracı İçın ve Veşı Olduğu )
Y12.HD/TD>E. 2003/1210/5123duğu/Muri>
Y12.HD/TC>E. 1991/1290//324>KİRACINININ TAAORMASULANhRI ( rĞINAHştan elienvraEnerjicmazııneHratıaznşa esi Lazım- İzabulArılan ZaGereği )
Y12.HD<1TC>E. 2004/17089<0073
Y6.HD<E. 2013/9395815214
Y6.HD<E. 2008/7967/16033de AkdinÜçüncülayş leneiayanınami Otuzr/A>duğu/Muri>-cının ArtışEcsimiçin Ödnd Kie YedlTdanTlamıksaGid30 GüElaGideÖdeÖesi )
Y6.HD<E. 2003/36956<2656i )< çeKabtarDenetDmarllvndeşduğRapul A Güıpsa Kaahaaaarulla Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2008/7963/1601>KİRACINININ TAALİRI A EA ELATMT acı Kiraezaiİstenının Artışa 30 GüZVermı enr İseiyet Davatandlu OlduğTutu Gereği )
Y12.HD5TD>E. 1990/1144KİRACINININ TAALİZ ÜZERİünKamurılanrağ/AzlElaGid>-cmutukevrak Kullannması and2eKcadA>Müstain nBi KonutHaeşmnınısn Önnde Kira duğu/Muriauiklarca TaemervacTapu Sicil>Müde Giğü'ir ra 3ru Gereği )
Y12.HD1TD>E. 2003/129524902Sahz7Snce/ÖlümA>-cK Yapıalla V ı/30 G>sı )
Y12.HD/TD>E. 2013/9399<988>KİRACINININ TAALİZ ÜZERİÜZMAHSEIT DİSAZNŞ AMESİ ( Birdimazıınznnden Helznşarhieğie Tm EKiraciylepş GöZeeşmnğindeeKapıl Olan Ome- Tahlim EKillein Vpİstenetsiz İsÖdmiş BirmelHülüğüıpraanamayaağ/A/m EKitikidYıprnami Pn rcıniıüşü Gerektiği )
YHGKE. 2003/1299/1477
Y6.HD<3TD>E. 2010/5769<.8518G )< çe TemerSulhğdnkukemesine BaşdeiGn Kae BaşierHraaıriu )
Y6.HD<E. 1990/1295224472
Y13.HD/TD>E. 2012/1863/14D>-nğSnemiİadeın OlduğİseiğSnemiİadeyea Verilmesi Gerektiği )O madığı Üzerira Gözinin)
YHGKE. 1981/7553801.h6
Y6.HD<E. 1990/1216/70D>KİRACINININ TAALİZ ÜZERDA ÜÇÜNCÜ BEŞİmMASI ( Bu SöÜçüncülayş abullu/Muri>D vsreşmesinin AiracD vsreEecasteayan HcD vsreA vecÜçüncülayş u )Vi d Daneenin nİmzklebTe veOluştuğ- İhtarı Oldanhliyezın Özr ZİınG/Azlıması Kluorçlyesi İstemli BaK>
Y6.HD<E. 1990/1294/21730ViGOnara TaeVeun KilacaTardan DavadÜçüncülayş ı HMK ağı )
Y6.HD<E. 1990/1187/3633
Y6.HD<E. 1990/1184/2139
Y6.HD<E. 1990/1299/26479-cı İçın ve teların Acu ün vecAdi iğindektikidşmede Akaenarak İmaararat Davaiğer ardaru Geredenmği- pen Kıseği )
YHGKE. 1990/12968
Y12.HD<1TD>E. 2003/36958754İstenİzin> Kimetkiıi - Yeein>ınıneğvee/A>rının N İleeSınırrısmi30 G>-nğvee/AntBai Kaisısmksieraılması aararİzin>eceğiin Diğer Görülığından >
Y6.HD<<0TC>E. 2004/170892963>KİRACINININ TAALİZ ÜZERDAKİ HASRMİ( IzerilKastı emrilHorşnımınamiorumKaynındanÜzerira ma KabuaGereğtiği/A>
Y6.HDE. 2012/7885/13042- EkonolmışÖmrünüitemamaymrşau vecAğ çlar KaYe DueiYasasiSueiulDiki Maku/FaydıdA>Masrca/ÖzKiın Dah>
YHGKE. 1990/1292/47822KİRACINININ TAALİZ ÜZERDAKİ UFAKALİMNINTSININ M Söanan Y ve Ve Edilenti Halinde Akdinanansının Ödorump Etmp Yeğimri)
Y12.HDE. 1990/11816<4087
Y6.HD<E. 1990/1184/13970
Y6.HDE. 2010/5769<2843Söahlnkümı AncK Yapıiyezın Öz Baan İmau Arlaeği ÇınsEsaslı Kimadığı Üzeri Kirüyük)
Y12.HD6TD>E. 1993/9479
Y6.HDE. 2010/5764/62D>KİRACINININ TAALİZ ÜZERISİESKİ HALEİGETİRİLMN TşınSözleşmesinin Airacınında Air ZEle AGeldiği- rinin/Aneenin n Yoksaduğu/Muri>-cKepoflan İmaarar nanın KonutSuv Brira Ele AGeldiği- rinrçekl- rinind KiEle AGeldiği- rOlSrain Gerçindt Dava esi Lazımi - )
Y12.HDE. 1990/11816<4087
Y6.HDE. 2010/5764/9221i - iil6098 S. T.B.Kl346. tm>Keri rk KiıncaauTazük Ödeme Süresi BekleDolı/3meran İmalama İstemli BaKiiadne Kaktiği )
Y12.HD/TD>E. 2012/1863/16696eri rYereA vec Ödeme Süresi Bekleu vecuTazük ÖdemeşanınDolı/3merzmasımesine Başdeınma İstemli BaKira duğu/u aağı - Tahliı veeddiaTazük Ödeme Süresi Beklediğ- kteVeşındaaAltek SürenAçma Hakkıi BekleDolı/3merıçİm30 G/ı veeddinin Dotar sab İş Göu - İhl
Y13.HDE. 2003/36956<0294 Edent Güren Çok Uanan Kda il VeşA>Ele Aının Y ve VeH
Y6.HD<E. 1990/1216/70D>KİRACINININ TAALİZ ÜZERISUİI (SIZYİCRABYOLUİRA YESİ DAVAEİLENMavalı Oldanhliyezın Öz BaÜçüncülayş abulduğu/Muri>-ceların Artışanan Kyana vsre )Vi d Daneenin nProtoko aAlteDorki İmzkyıceların Artışığa çsıİnkartnti - Ya/7ktünme nde Kira ma İstemlstenmesine yeın rBcra/Aiaen rBcra/yesi Lalalinde Akdinsı )
Y13.HDTD>E. 1981/7534/86.422-cŞika Ge>EdeınmapıyndŞerhhieğie Tİntifkı )Sahz7Snsteayan Hsriu )lenmetyeden >-cmece ArtışTapu Kayının OnCelpek Kıslmadİşge AkğHın Acu madığı ÜzeriArılan Zarın T
Y13.HDTD>E. 1981/7533/6-37>KİRACINININ TAALİZ ÜZERISUKAPSAMIADIŞKNDAKİ KISIME(lnlkeak Kullağykırılık OluştYan GPmadFenilaılmasıme Bu ArSözleK Yapıian İmalaveşnımınamiykıTerkiieğie Tmezın Özisısmk İlelİ Masraasaeği Makul
Y13.HD/TD>E. 2003/369280056>KİRACINININ TAALİZ ÜZERISUKNIN YŞhŞTSAİLIĞKNA TESİ K KirOININKEŞEKİLDUNAYIPLI OL( Bu SöA ıpsanan Kira velui HaktacYaş ÜzeriKimsrin Gö SıhhaticlstenCiniiiyehdenneTeşin nEtmmktaciseişmede Akeğerdileceğiesi İçin
Y13.HDTD>E. 1993/6-62/6-52dnun AçlacBili RaporanzRapul A Gü)
Y6.HDE. 1996/6-62/6-25
Y13.HD/TD>E. 2012/1851/14436-cılarralŞirkeÇbulr - plerimHaekellacenmesimenan ıının T )/TD>
YHGKE. 1993/9472/2603
Y6.HDE. 2012/18689<1889-ce )
Y6.HDE. 2012/1863/6734Ele AindenneÖdndtiği )
YHGKE. 1981/7554/6-341Ele AindeniulAçÜretimüt Olgusiyle Tahliye Davasve Alacağının T ının Reddine Kaktiği/A>
Y12.HD6TD>E. 1993/9479
Y6.HDE. 2012/1808/512>
Y13.HD/TD>E. 2012/1863/11604
YHGKE. 1990/1219884341de Akdinlmede Akeğerından cu ün vecEşiacı İçın veanan nın T rilmesierillmede Akeğerından cde Akeediğe)-n Sözpian İmalaınrçlıallaEşiiyezın Özr ZAilelK YatuVu )duğu/Muri>
Y6.HDE. 2012/7847/797>KİRACINININ TAALİZ ÜZERISUYESİ DAVAE(lİma aAa çlırlaeği Ç/ıynınKratalduğu/Muri>lAlacaDört Dükkaira Arı BölmenSuv Bda İnıayıılması aararkirlmasıG/AzlBölümpde Akeedi- rinin/A>-n S Davaiğerü Gereği/Da/A>
Y6.HDE. 2012/7847/8667-rı veeddinin Dktiği/A>
Y12.HDE. 1990/1187/3633
Y12.HDİBD>E. 1996/6-37/11
Y6.HDE. 2012/1863/12712-cınıncAcDönecriem ın HakikA Gidağ/A>İstenşmede Akeğerdileip Eden 3ranzren Çok UıynınVğ/Aftaleşy Sueiyıabdek K Yapıalepmesi an Çabğıektmesi )
Y6.HDE. 2012/16202134D>İame )İhliyezın Özr ZScağrtelının ve cve Alacalerini SueiulPendi/Aneeesi Maku3inrilmesd
Y6.HDE. 2012/18689<2365Sahz7Sidachaeşmnzliale Kiral nanın Konutyesi İstenemli Byn)-nn Tahliye Davası )vecmece Artışdenle Kiralı veeddinin Dktiği )
Y12.HD<5TC>E. 2013/9396<22TD1İsten GörüemerGenmetS i Bğn tılvura AçlacBuğu/uprtadığı/30kda İnıayArılan Zarın Tni STaşğınsS i Bğn AKağı/k )< dırmaıpsaırmamTÜzerira tarKusımın r Brira uğu/madığu/ı Üzerira m DavamEeğieMakul
Y13.HD/TD>E. 2003/3693<1794FaydıdA>tarn rurimİm datrvacT EKiin Gö Tmkıledit Dava esi ipeaenmesi Neticra zm datrvacT EKiin Gö Tezın Özr Zıeri enemA Gn Zcriiğindekticu madığı Üz<ın OnArılan Zaıpsleri lA Gn Zcrizm datlnr İseimapımp Edenle DurukidYıprnami Pn riıüşü KaeüşZıeri enentmesi irseaYe DurulKepoflan İmaarar YapıalepüzmmerHBynÇonraRapul A GüBelirlenmesi ipeği- pen Kısrtelarıntrump Etmp Yeğiipsa KaahaaaBir Karar Verilmesi Gerektiği/A>
Y12.HD6TD>E. 1993/9479/9160Sahz7SnstelediBaşeDılye Davası )Hakks >
Y6.HDE. 2012/8902/2213KİRACINININ TAAÜZMAHSDLİİNTİFAAHakkı )
Y13.HD<4TD>E. 2011/1130/4027
Y6.HD<<3TD>E. 2008/7963/16836ınıneının Ödecı İçın vean Süreiğilkülüğü l
Y13.HD3TD>E. 2012/162315330Ecsimiçin ği- pen Kıseği )-cınınarrtışM - Z Pn riOrveOldalBedelAarın Tnli BaKiiadduğu/MuriauikGözinin)
Y12.HD3TD>E. 2012/162315330Arınağı )- Dötün Kanlin )ğn nBadığı/30 G>
Y6.HDE. 2012/8904/3092
Y6.HDE. 2012/1851/9875anan Kira Hacale Gidrsizliieğının TaTutşmede Aksi lenmesi in Knsı )tarÇn TKarduğu )
YHGKE. 2003/1299/8051u ı/n KiralananıKovadYTadiZlaeği Çnan nteayan HcananıKovadYTaenan mrşau )tarn rurimMasrcaın Onanan Y ve3merzi Byneği Makul
Y13.HD/TD>E. 2003/3695/2182-ca Tü denlğinde mnİleeKözleşmesinin Aienaraknmeranan t Dava ında Dda )
YHGKE. 2005/1140/325>KİRACINININ TAAĞLöDLSUKIMTÇIKE ISMA Kni ının Adaira PımıÇıkabdek iapılRuhsal)Ağı Üz<ın On Kira ta çla ananınGaman m/30kda İnıayAna şıemı/A>
Y6.HD<E. 1990/1186/2TD4
Y12.HD<1TD>E. 2003/1299/12641-cşı OlsuzdukaKaydaemerGıçOlduğu madığı Üzerira m Davaektiği )
Y12.HD/TD>E. 2012/1863/2179Öngö KaeüşZu madra ne Uünölarca Tahtmasığı )
Y6.HDE. 2012/186315055tmesi Lalalinde Akdinamsaplcnrınk>rının 3merlenkisnan ıının T )/TD>
YHGKE. 1993/1808/5098
YHGKE. 2003/1269<391-cı İçın andYOlin ma İstemlstenknaEdilkszm Etmeektiği )
YHGKE. 2003/36928027veyaeananda aaaeninmmnkirl VermiebislmadAçuştalaAçuğa Dötüt ılmasÜzerira spatViği ri)
Y12.HD6TD>E. 2010/5769<.8730 Edenar Olduğu vecAlacalerini Suedendlu OlduğTutu rın Tni Yaan Zarullein Vemp Etmp YeğimlmadBai Kaieların>rının N nden Hükümzın İptalıılması )tiği )
YHGKE. 2012/8904/8423-cKılması Gerenalsmkee/Azisıların>Yahut Azaltarın>ÇeşiÇonraİseiı Olarrtışşmede Aksin İçmelH)
Y12.HD6TD>E. 2010/5769<.3526Yahut li ifkeelH)
Y6.HDE. 2012/1803/5374-cmazın Öz>Sahz7SiUzun TaşıemerBOlics İçın andYOlicYasabayan Hsieraılmas30 Gnr Tyelalin VeşA ÖdorcYasabayan Hsieranan Kdzerira K dilendi Gerektiği/A>
Y12.HDE. 2003/6-7892965
Y12.HD3TD>E. 2012/1623/1404>-rBöahliTre anamayGam18.<1T1964ktünm Ki2/4lı HMKıcaçtihadraüreğindeeKa Ka Taz'nenvraurAçıKaenmesi aul" )< velNmsafet"lnlkeİspırılık Oiu )
Y6.HD<<3TD>E. 2008/7967/11810ınının KonutknaEdilksiniem UsereoararullaŞnin deşind>Sahz7Snezm Etme Ydinin KabulmamasraüelgunİleeKcYıtannı reğtiği )
Y12.HDE. 2003/3695/T32
Y6.HD<E. 2003/3695/T735
Y13.HDTD>E. 1996/6-65/D4
Y6.HDE. 2012/7885/849Tezın Özraİşy Suak Kullanılmasa)-na Verilebieısteayan Hleışanansının Öıi - Yeera duğu/aağı )
Y6.HD<E. 1990/1188/6149
Y6.HDE. 2012/1851/7227Yan GTayrşıesi e Tm vdiemesalvanezm Etme Ydinind-cma İstemBelgulT Ne- Ya3ranzananlinin Veedne Uedi Gerektiği/A>
Y12.HDE. 2003/7963/16167Ecsimiçin en Ki)ınının KoncınıncAcDöneın veanm Etme ülüğü )
YHGKE. 2003/3685/733>KİRACINININ TAAĞLöHSUKONUT OL( Ski H6098 S HMKıcTBK'siera Yat>tarÇatasraİşy Suaı - ZarHülüğüıprneeTab u )Çnin meznGeldiği Gerekiyle T k Kullannma>tarAidrasının ÖdenmDenmesilemesi Haliniyle Tienarakndan >-cı İçarrtışanansTein TahlYan GYmerGlmeshlyi KadiZlüt Olgsi leş)Kerinin Desi lenmesi in K/araknmk Gylepğiyle Tahliılareddinin Doar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2012/509183781Haasi İçin
Y13.HD/TD>E. 2012/1852/5459- İma aPaleOldalYolaal s Gellacaalhliyezın Özr ZYolak Kullalenmesi in Airacıamu YVermı duğu/Muri>ma İstemli BaKiiadBhtG )< çeıileAı Gereği/Da/A
Y6.HDE. 2012/1851/6841- Dnanın a Tü a Kaahrre İstemEeğid Kiİhbbiraoşuğunupme Dueiditesinlsmkee/Az Tlan/ATemerErkeulre İstemiyle TahliAmau Arla- Yeein>ne Kaktiği/A>
Y12.HD6TD>E. 1993/1851/1135ınının 30 G/unrçlHaeKcYunupal s GellacAdi BedelHülüğüıprneeTab u )- Dalğli BaK>Varmrşci Sğaaiir vş G TanıVermı emeyeceği )
Y12.HD6TD>E. 1993/9477/58D>KİRACINININ TAAĞLöHSUYESİ DABirdianan Y ve Vera YOlliAcil>tarnuluğu neaeiyaçnDuyGereğde AkdinBiauikla İstemiyle T S HMKm
Y6.HDE. 2012/186895459ma İstemli BaKiiadü Gereği/Da/A>-cı İçın andYOlin lundaemeruudenkafnGeldiDönüştü Kae BaşierBedelin Kar İhthi ki e)
Y6.HDE. 2012/186315041 İçinarAva u madığı Üzeriaenmesi almad Verilmesi )
Y6.HDE. 2012/162029/54EdeınDnın yrsıanamayac)FaiziadBhtrininye Bir Kaenmesi Netici - )
Y6.HDE. 2003/3693<1782
Y6.HDE. 2012/162022303HaeşmsiSueiulDnınlOnanan Y ve3mpıaldan luştlenmesi )- İademEeğimFyiilMalz Haslerini SueiullümAeçerİademEeğimesilinlesinse ncirE ıeri YıSueiulrenmesi almadAdaemkiyFarkıullane Kabi/Da )
Y6.HD<3TD>E. 2008/7967/2426-celarığıullam Ge>Çninonriuğu mada Tü esi e TKısımemcelarığıullunisısmk a )
Y12.HD/TD>E. 2012/18646<0296TedenarBir Kaenmesi Netici - Kir- zm datr Eden 3tillmede AkeğerBalanngıçr Eden iu )
Y6.HDE. 2012/1863/15110
Y13.HD/TD>E. 2003/369285306
Y6.HDE. 2012/7885/13294ın Davası )Haı )
Y12.HD6TD>E. 1993/9470/4502
Y12.HD6TD>E. 2010/1974/663hileA
Y6.HDE. 2012/7885/10963Zn Üralenmesi inştiurn DylelMühürsi in K/ra iylepleAİdEdesının Cez-ranan Kira ru Ey Fain Kira Ey FaindeiIsrartnti si>ınının KoncÖzKiralnımınamiın Dahnılılık Osı )rveOıdzerira Knın Y ve VeHnkukhnılZVerileceği)
Y6.HDE. 2003/3691/847>KİRACINININ TAA SU GETİRMEKzÖDEMEYAŞA AN ( SRAFL Ei HNKirının avacNar Olduğininvaran İmdan eddiNazara A GüıpyArılan Zarelirmakasmp Etmp Defi ıeri Yındisi lmadBrar Verilmesi Gerektiğik- /A>-na Veeğının TaTutlane Kab
YHGKE. 2008/4375/2880ıura Kavacu vecAlaccÖdenmra ıura Baan Oeği Makulıura lHae
Y12.HD6TD>E. 2010/5769<.183>KİRACINININ TAA VERİLEN HASRMİİ ( KiNİE YEZMİNİralSözleşmesinin Airan Kaynındanansı - da aaaeebiyecn aasİmTutlat Daendi Gerekli BaK>ÖzüneelH)
YHGKE. 2012/5095/1173tara Tü ehin GernBadığı/30 G>-rı veeddiŞubeıstekasırdığMuri>menml Byş yar VeşA>HaZaGereğtiği )
YHGKE. 2012/5094tarPeteni SueiulSökKae Ba>iurn Dylelı - da aaaeebiyecn ZVeriemerdaSşu Olduğun )
Y6.HDE. 2012/1864/8978-raasİmllein Vpt Dava esi irkeulüılmasımei BekleİlerOrvetasrak KullaYıprnami Pn rcıniamsap Yeğiipselarıntrump Etmp YeğiipsYdinind< Knaenmesi Neran YoksaKaru Geredenm Görülığından >
Y6.HDE. 2012/1847/7924 Kimesadiilenmesimenli BaKira duğu/u dan Davadtiği )
YHGKE. 2012/506895476iyle T Vi d DanKnsı )< Yt- /A>n r B Tara m Davaekİstenmesalvanra dişi Rapo Refaka/ nİleeKepoflan İmaararı Ancanra aasİmlk Kullalenmet- /A>dnun Tara Horşnımınami>iğinde mideaO madığı Üzerira Arılan Zarın T
Y13.HD/TD>E. 2012/186315054
Y6.HDE. 2012/1863118115-cFaydıdA>Masrca Tara iylepş GöZengmesi Ak vk Vakal İş GöİşriirmelHülüğüıprnee ir Ken Kireği Makul
Y12.HD6TD>E. 2010/57631561.veeHaekellacYıkımnıVermı duğu/Muri>-clarca TaaAın Ödorkilınıneşmesini İspaerBalanngıçr Eden ivkıi Beklnee ir Kan İmalaıi KonutÇokiUzun Taşıeıranılması dan >lepmözen de duğu/Murumaararı Aneddinin Doar Verilmesi )
Y6.HDE. 2012/186313822KeİspğindeğaşierBedelşmesini üıpraması ırkeulının Artışİma aPlveO İlelİ MasraD Kişikl kteVeHabemlduğu madığı Üzerira aenmesi Netici - )
Y12.HD/TD>E. 2012/18646<460Sahz7SnsteMesulcu ün v)tarnuluğu nMasrca Tara Vakal İş GöİşriirmelHülüğüıprnee ir Kği- pen Kıseği Maku/şmede Akaena YaahliHülüğüıprnii - Yealemeslu ün v)-cı İçın anmerre İste/A a KaahalacDönecriAleyn 3ariylepş GöZengmesi Ak Oıuşttarnuluğu nu )
Y6.HDE. 2012/1863117141Et- /A>-nFaydıdA>tarnuluğu nMasrca Ta/Vakal İş Göİşriirmel
Y12.HD/TD>E. 2012/186465388İstenİşenentmesiğiak Kullannması ananan mrşau )Glmesleslelui HaktacmesçGlmeslesiDikka/e A GüGen KiralÇıpllir eri elrenmesi almadıeri YıSaAın ÖdorcFarkcunydılmediğ- Ya3ralui zliinerOrvesı aararı Ancacınınarrtışmn Üretmzm datr ZScağşlinin VeedYee/Ami>rının Neadne Uedi Makul
Y12.HD6TD>E. 2010/576319099
Y6.HDE. 2012/186892758verpütemmim Cüzcde Akeediğaiş u aiizm datlnr iyle Tahliınının Koaran İmalaKatkır eri elH)
Y6.HDE. 1996/6-96/13-8D>KİRACINININ TAA YAŞA AN GİDERLMApsaa Veın vecı - da aaışAkvatiilMaksuÇğu vecAımınamiykıSe Ahlllık )le duğu/Mur)
Y13.HD/TD>E. 2012/186892754ı veeddinin Dktiği/A>- VeşA>ı vedara E- Yeain KarşıŞa KlnrksclldekiHDnındleBadığı/30 G/larca TaaAın Ödorkilınıneşmesini İspaerGıçOlduğu dan Duulü Gereği/Daku/üzmmerkişi Rapo Rapulu A GüB)
Y6.HD<<1TD>E. 2003/1293/9543
Y13.HD/TD>E. 2012/1868917811mesalrulKepoflan İmmn Öıi öz7ka YaeFatusrçıKaenmetği iizm datlnrınlması ıprmapı )<Üzer> Kiması GışlesinHaeşm Edent >an İmdan eddim Davaekİsten YapıalepüzmmerBili RaporanzDenetDmarElvıprşliaRapul A GüB)
Y6.HDE. 2012/1864/904>KİRACINININ TAA YAŞA AN İYİYE TİRMELİ ( KLMAHSİSİİALUVAAİLENMavalı Olelerini Sueiulli imlddığli BaK>-cmazın Öz>re İstemEeğiipsenaEdillilzm Etme Ydinindeniınının Koaran İmalaKalZcrivecFaydıdA>Masrca Tara en Ki)
Y6.HDE. 2012/1864/904>KİRACINININ TAA YAŞA AN KARICIESİRLIYDARIE( SRAFL EISUİALUVAAİLENMavalAnaEdilzm EtmeK>-cmazın Öz>re İstemEeğiipsenaEdillilzm Etme Ydinindeniınının Koaran İmalaKalZcrivecFaydıdA>Masrca Tara en Ki)
YHGKE. 2003/3691/847>KİRACINININ TAA YAŞA AN ( SRAFL Ei Hının AcDönecrrtışluiditesinkkİstenmn ÜretmMasrcaddiNKirının avacNar Olduğininvaran İmdan eddiNazara A GüıpyArılan Zarelirmakasmp Etmp Defi ıeri Yındisi lmadBrar Verilmesi Gerektiğik- /A>
Y12.HDE. 2003/6-96/8541Glmeslesinannması ananan mrşau )
Y12.HDE. 2003/3695/99
Y6.HDE. 2012/7895/3316
YHGKE. 2003/1098/5619a KaahaaaVarMKm
Y6.HDE. 2012/1868918170 )le mece Artışmesalvanra Kepoflan İmmnGeredenmHraaıriu )
Y6.HDE. 2012/186317194tarn rurimGlmessve Eküıptiin Gö zm dp Eden 3raki ıeri YıSueiulrişi Rapo Aan KdzerkİlelBenmesi almadluSrının adne Uedi Gerentiği )
Y12.HD/TD>E. 2012/186468448
Y13.HD/TD>E. 2012/1868912330-anılmasa)ğit Davaazi Byn)
YHGKE. 1993/9472/12940
Y12.HDE. 2003/6-96/7540
Y6.HDE. 2012/781317105GlmeslesiDikka/e A GüGen Kiralyezın Özr ZÇıpllir eri eeiulrenmesi )verınınarrtışmn Üretmzm datlnrınlScağşlinin VeedYee/Ami>rının Nemerduğu/)
Y12.HD/TD>E. 2012/1865/7867tarnuluğu nMasrcaelerini Suei ği- pen seği )aenmetğiiinseirac nİmalaManinvaranmasradnun Talyezın Özaran İmalat zyDavanMasrca Taraaenin nu madnuluğu nvecFaydıdA>Masrca Taaenin nu ı Üzerira Gözinin)
Y6.HDE. 2003/3693<1752tarnuluğu nY
Y12.HD/TD>E. 2012/1865/3198-cı İçın anem ın Hacı İçın anmerr EtmeKesierOa iyk GöAyelundaliesç
Y13.HD/TD>E. 2012/189280656
Y6.HDE. 2012/9479/922-cı İçın ve Verğie Ba>
Y6.HD<E. 2003/6-92/2492
Y6.HD<6TD>E. 1993/9472/81
Y6.HD<6TD>E. 1993/9483/8360İ Çoklin VeşA Ödorc
Y13.HD/TD>E. 2012/1899/6768duğu/Muri>
Y6.HDE. 2012/786466211-cFotoğrca TauştHaeşm Edent >Çnin in KabulTekniklenmesimenlle m DavamEeğieeği Makul-baasİmaeiyle ğu vecYağmKirn Haeşm Edent >anğ30 Gnr mesi irseaüzmmerkişi Rapo atdan TemerBenmesi d kteVelundalMeteorolojektinel Müde Giğ de MiH Tü ıura K Rapulu di- rinalmad Verilmesi Gerektiği )
Y12.HD/TD>E. 2012/1863/11679li BaK>-cınınarrtışmnka şık 2 Yılei Beeranan Kdzer Sıın ÖdorcEksikl kYıSaiyle Tahliınınınyanananzasrakirlk KiıdleBadığı/Gışlkirlm Davaman Ür ı/Gışllmede AkeğerBalÖdorcFilihnYolhaaaBlmeeği Mak aMiGiti Hiş Omı rertışFileipH)
Y6.HD<E. 1990/1186/1840
Y6.HDE. 2012/1858917996sı )< Ydinin Kaen ir KienkullesiulDnınlOyacm Etme Ydinin K>a VerilebieışınıncAcatdan TemerBcYıtannı reğtiği )
Y12.HD6TD>E. 1993/1851/8530 )lTahliİademEtmmkııura Kavacu - İhtarı Ol HsieraısKirnemerBcynındanansın HacÖnin>ınınınymerGlmeshmnli BaKira duğu/Oeği Maku
Y12.HD/TD>E. 2012/1863/2864
Y12.HDE. 2003/3691/2029Et- /A>GlmeslesiHEdecinsiki Glmeslesinalane Kaoar Verilmesi Gerek
Y6.HDE. 2012/7895/4812Hkdenılık OluşrOıuşt-rat DavasTa- Yeein>ne Kaktiği/A>
Y12.HD6TD>E. 1993/1854/815>KİRACINININ TADA LIYDARIE( SRAF İNŞA ( Ski HKnıneşmesini İspaerHın Acle KiraldileK>-cVardzer KeşfeerSn Üı anmzm datr Zınınınymerden de MiMal>Vardzeralepki lA Gnşıliyle ğu ı reğtiği )Tezın ÖzrerOaaydA>Miı/desırojaİspırılık Oiu Beliriesç
Y12.HD/TD>E. 2012/1863/11150sı )
YHGKE. 2012/509183265KİRACINININ TADA İÇKİSS TAŞITi ra ıura uMiİstevaullelicVar Omı reğiyle TahliHkdenılık Oluştzgelözen Kıseğ)
Y6.HDE. 2012/1854/2204Ana şıeaışMalz Hai Slelİ MasraO rr Arla- bi Aşa Zrının aden de MiFaz Y vüin KarşıHmklnrınlScn AcTutu mi Sğaa Verilmesi Gerektiği )
Y12.HD<1TD>E. 2012/8904/772
Y6.HDE. 2012/7899/9297sı )<ın Onanan Ynve VeAçAktmerFeğaa ılması mi Spal s Gellacıeri Yındisi Makul
Y13.HD/TD>E. 2012/1863/16511rının NTemera TülAcatdan TemeremesanzDepozito>rının N p Etmp Yeğimlmada KaahaaaBir K Verilmesi Gerektiği irkeulDepozitonuncAidraslerini Suei al s G/30ğA G )< çesTahliılareddisısmennü Gereeea Verilmesi Gereeinm Görülığından >
Y6.HDE. 2012/1845/11284
Y12.HD6TD>E. 1993/1855/150ın Davası )İlelBnşalağıdzer>-cşmede Akyen ir Kı Olar Tdanolinin Veed½iOrveOldalıatannv)
Y13.HD/TD>E. 2003/3610/20783
Y6.HD<E. 2003/3691/11819 )le m Diniüm>EtHiş ÖsliınındenmHit GellacAynı ıura BaGıpraVi LaklelMükini fğundan )/TD>
YHGKE. 2003/1984/1742
Y13.HD/TD>E. 2012/1863/12872-cunrçludığı Üzerira m Davaekli BaKl
Y12.HDE. 2003/6-7894009
Y6.HDE. 1996/1892803-1016tadığı/30ğA i ödissi ınınarrtışAncllaHorşnımınamiemeraoğansın Ha Taemerlu OlduğTutu reğie Ba
Y6.HDE. 2012/7899/11541-cHorşnımınami>ğit DavaA>
Y6.HDE. 2012/1845/10533ııleni linin luru up Sn Üı mireğtiği )-cİşy SuazaeiyacA>iyle Tahliın Davas
Y6.HDE. 1996/6-97/6 – 397
Y6.HDE. 2003/3693<1419 )le tiği sileesiii SutAğı ı arar%70iOrveOldalaısKiduğundan Benmesi )ınınrilebieıstememamenıaısKiduğundan TemerBahisleraasİmllein Vpden de Miği- penin eeğisışd Kaenmesi aulaısKieOrvesırOlDikka/e A GüBeliraasİmllein Veedne Uedi Gerektiği )
Y6.HDE. 2003/3693<1419 )le tiği sileesiii SutAğı ı arar%70iOrveOldalaısKiduğundan Benmesi )ınınrilebieıstememamenıaısKiduğundan TemerBahisleraasİmllein Vpden de Miği- penin eeğisışd Kaenmesi aulaısKieOrvesırOlDikka/e A GüBeliraasİmllein Veedne Uedi Gerektiği )
Y6.HD<1/TD>E. 2003/1982/4330
Y6.HD<6TD>E. 1993/9473/356tarmemirniyle Tahlima İsteyea Verilmesmeğie kkİsten
Y6.HDE. 1996/18646<3-1169İlelAynı VSahzprBalkepki lTezın ÖzraAynı Şa KlnrdacNar OlduğininvarKnın Y veği Makulrişi Rapo Aan Kdzerorçlm DavamEeğialmadluSinin İlelSrrtrsrak Kullaa Ymklnmallein Veedne Uedi Gerektiği )
Y6.HD<E. 1990/369285508-rGıçOlduğu B)
Y6.HDE. 2012/1845/5354-cSerbest İrae mecsereiu )
Y6.HDE. 2012/9474/258
Y6.HD<14TD>E. 2012/1845/6204- aasılrası - sk>
Y12.HDE. 2003/6-94/9668
Y12.HDE. 2003/6-91/7229İlessi aoğacllaŞa Klnralkasırdığı /AonutmeçOlş G Taniyle TlOmı reğ
Y12.HD6TD>E. 1993/1851/2063ğit DavaA>Ese AGeleiditesinllein Vptarmemirrasi BeklnvaraoksunıKrındaerınındenmlane KabTa- Yeein>ne Kak-laözleşmesinin AiracD Kişikl ki lin Ese AGeleiditesği Makuneain Karşılenmesii lığından >
Y6.HDE. 1996/6-92/6.148
Y13.HD/TD>E. 2003/3694/1763
YHGKE. 2012/1845/4575Esasırdmemirraslein VpdKiİhbbirEeğid< Kni ödissi en Kireği)
Y12.HDE. 2003/1892802092
Y13.HDTD>E. 1996/6-93/6.475r Disatrlan İmmn Öı
Y12.HDE. 2003/1894/3222ıeri YıSuesTein Tahlanan Y vealyi Katici - Kir- lmede Akeğeriuna Erin AiracTein ş Göu Bullannması vealm Etme Ydin MakuninaÖngö Kae Ba>
Y6.HDE. 2012/7885/7946
Y12.HD/TD>E. 2012/1865/8104zm datsTein l SueilDnınlO3merzi Byneği )
Y12.HD6TD>E. 1993/5766/415den de Miı veeddinin Dkde AkdinMaktunıVerm Kiİ rılHarcı A Güır ıenmesii BaşierYasGözininmlmadMece Artışı Aneddinin Doar Verilmesi Giş Omı elnnMaktunıVerm HarcınBane Uedi Makul-nıVerm ıenmltma
Y6.HDE. 2012/1845/6181ne Kaktiğik )
Y12.HD6TD>E. 1993/5765/7946
Y6.HD<13TD>E. 2008/7967/5867Et- /A>i BetışDönecrrtışAçma Haekeaaoğün v)< /TD>
Y6.HDE. 2012/1848/2432HaZaGış Omı rertışİyrşAKan Kusrırorçlmasdaşündan >
Y6.HDE. 2012/1866/4270tarnuluğu nMasrca Tara an İmdan >TedeneiınbnrTahlilenmesi )
Y6.HDE. 2003/3693<7293Masrca>iğinde mideaO madığı Üzerira Sn Üı aararnuluğu nvecFaydıdA>Masrca>undan nuncBenmesi Neticde Akdinzm datr Eden eiınbnrTahliYıprnami Pn rıleşKaeüşZlerini Sueiull Davaekİlela KaaaaBlmi Gerektiği )
Y12.HD/TD>E. 2012/1863/15788a VerilebieışŞirkeİie>Tic/desDeftessve OyıtlnrıTemera Tü a YapıiEeğicn ABaK balanngrn Dkdera ı madığı Üzerim ılan ZamaemlıBaK balanngrn DCinsğinde mkraezinieni Se>in Üı mireğtiği )-cTD>
YHGKE. 2012/5094
YHGKE. 1993/947280/14
YHGKE. 2003/3693<7227aeDnıner ZriGereeea Verilmesi Gereeinm Gaaıriu )
Y13.HD/TD>E. 2003/3694/1/672TD>-rat- arrtışlmede AkyekinİçineHaekeiuşnımınamiabmMakul
Y13.HD/TD>E. 2003/36100157068TD>
Y12.HD6TD>E. 2003/3694/1/56-ranan Kira ruındenmlaneGeeddii Kati annlüğü )< ündan >
Y6.HDE. 2012/1864/55083TD>ı vedacDönecrrtyanan Yerelacaepoimzamınami>ğiAmanBaneullaüı ÜretmFadilatlneiDünişikl ki lin )
Y12.HD6TD>E. 1993/5766/<3-17-cveyanan Yein Tadeemp eisi Gmn BaeeHaekeiu ğu/Muri>-/ınarrtışKıışd al aahlirpki lA An>HaZa30 G>-rat- arnın ÖdoraaeşA>ışriyiyecn KeÇi SuenAçda Desiein nu BaKirain Dktiği )
Y12.HD<1TD>E. 2012/8904//3866EteHaeabınBaan Oemn Öı-rği sileeİzninesi Gereeinma- Ye>deı İçın ve VerğDavamEeğicn aaıp n OnanmesccBa/A>-an Kaynreği/Daku/ü/TD>
Y6.HDE. 2012/1866/4232İliilenmesi )/A>-rancllaHoleni DavaekİllhadçlmaAdaerınşi Rapo Rapulu Aüiın İp> KE Hiş Omı amadiaeleruın İpuştiıe üm>tasi Getenay Olduğince Artıyen Oeği Makuninan dilenü/rşnımınami>ğiin VptarmeEeulüırcstemEele TahlimassımıKrındaerGeVeeğödlİ/fal İie/TD>
Y13.HDTD>E. 1996/6-93/<3-113ğiTD>
YHGKE. 2012/5094ıeVBnrıs ıo lA Beımemlalmesh GerekliOlduğu ailnalorifnuğınteni SueiulSöerm GRağmenıaoYrnee i aamı/A>
Y12.HD6TTD>E. 1990/1186/6.19
Y6.HDCTD>E. 2012/1845/112873TD>
Y12.HD6T1D>E. 2003/361001550
YHGKE. 2003/3693<72501TD>-/şi Rapo Rapulu OnAy ÖdornSö TKarrdumesh Geren Kaynilmesi )
Y6.HDE. 2003/1982/1/52İlKaahrı ağıdaamadiala/TD>
Y6.HDE. 2012/1864/90427TD> BaKl-cınınarlr Zşu Olduğul Duulü MünhA>İriamsşnımınamiemeraoynındanansınsİmlnrırrtrsrak tu mi Sğaepozaorşnımınami>ğiKaahrı sasi aulaöın çaaaAın de Miı lmasımae BekleBozara A Güıprar Vprnami Pn rı İnıayBeşKaenştktiluğu nv )
Y6.HDE. 2012/1882-7/370TD>
YHGKE. 2012/184510/7971D>-cı ınarrtışKıdekiHDnındlıleZa30ktalkukemiuYrmı duğu/Muri>-cTD>
YHGKE. 2003/1892802271D>
Y6.HDE. 2012/9474/0/72
Y12.HDE. 2003/6-96/7510>
Y13.HD/TD>E. 2003/3694/1/678TD>
Y6.HDE. 2012/7899/8/728D>-an Kaveeddinin Dktiği )
YHGKE. 1996/6-93/<3-113
Y12.HDE. 2003/189280201245D>
Y12.HDE. 1996/6-9379/7-
Y12.HDE. 2003/3695/0510798D>unira Me rcatışanmesh Gerekliıeklnvain KarşıleVeeğöynıborump EesutemEti/TD>
Y12.HDE. 2003/1894/3212208D>-nİi BaeeHaekeiuut Görümk>
Y12.HDE. 2003/6-94/9610>23D>23RACINININ TADAI MI
Y6.HDE. 2012/9474/0/585D>İlTahlibGereeinm G Klnrk>
Y12.HDE. 2012/18928062900D>İlTaaie Ba>
Y6.HDE. 1996/1892893-114
Y12.HDE. 2003/3610/20368TD>
Y6.HDE. 1996/189377/3812KD>
Y12.HDE. 2012/1863/111549TD>
Y6.HD<E. 2012/1865/81072TD>aasTacebn Acledan -eayn İpuşti Davas-> BaKl-cTD>
Y6.HDE. 2012/7899/115038TD>Et- /A>i ayn İpuşti Davas->sİdinin edi e)- TD>
Y6.HDE. 2012/7899/6629-iein nu erilmesi Giş Omı elğtiği )-cTD>
YHGKE. 2003/1894/9/81-alDeri lAndisi Mrektiği )
Y12.HD/TD>E. 2012/1863893-15- TD>
Y6.HDE. 2012/7886/6.41
Y6.HDE. 2012/7899/668049D>
Y13.HD/TD>E. 2012/1899/67655TD>
Y13.HD/TD>E. 2012/1899/062128D>
Y12.HDE. 1996/186466.471577D>-nİi- pen seğbmMakulTiAktmerFeğaa ılması mmıenmesi )/A>-/necrrtyanerm GöşuğunİlAami PKiralOüdişınoleK>-n Verilmesi Gereeinm GY Hükümedan -eay İsteeğisİTD>
Y6.HDE. 2012/185891798614D>sı )< Y>İ/famuisİlTahl G>-rat- arrtyanerm GönderinalmA ta Vziad Vündan /A/6098 S.K. 3/423 M.amayamı
Y6.HDE. 1993/947280/683D>
Y12.HDE. 2012/1863/063571D>
Y6.HDE. 2012/7886/7/459TD>
Y12.HD6TD>E. 1993/185100/5709D>
Y6.HDE. 2012/7894/3261TD> Bay Y mAüiınzinGöu BullannLPGarcnktetOrnderği i Kndiğe çesTahliılTD>
Y6.HDE. 2012/7894/3/9529D>
Y12.HD6TTD>E. 2003/6-96/753139D>
Y6.HD<E. 2008/7967/58159-n Viaynkityle TahliınıncAlınması vealm Etme Ydin MaTaaDavalMektubrp İnıayBeda Desieierilmesi GereeinraokİmllAvak OluşrOıuşmkn /A/TD>
Y13.HD/TD>E. 2012/1899/1/6823D>
Y6.HDE. 2003/3694/1/81
Y12.HDE. 2003/361001571182D>
Y12.HD6TTD>E. 2012/184510/6528D> ner KirıSahlrıendıSaae ğ)
YHGKE. 1996/6-1001578-411D>
Y6.HDE. 2003/361007/7102D>ameGaz> Bay Y mAaru uoredenEkElv Hüşlirmamk/Aniyle Tahli-rı mın Özrerı DavasTa- n ein OlduğinTİmllrufuncduğu/)
Y6.HDE. 2012/9463/064678D>İdinin Dktiği )>
YHGKE. 1996/6-10103-10607D>aasTOİmkatduğu/Muri>-cat- arrtışlmede AkyenaıleK>aasTyiad VÖdl/A/mnEcrimiKab-nınınymerdenmel/Aye'Miği- peniseğbmMakulrı- Ye>d/EcrimiKabTD>
Y12.HD/TD>E. 2012/1863/28647TD>EK ne Kab-n BaKl-/Sübj)
Y12.HD/T1D>E. 2003/3610/201205D>
Y12.HD/TD>E. 2012/18638112833TD>-aln İsrakileni lirlıVernlnrılmasüğü )
Y12.HD6TD>E. 1993/1851/206431D>-aein nu Bnu nmegeadığı/30ğA i ayn İpuşti Davas->vma İstemlisİlTD>
Y12.HD6TD>E. 1993/1851/20722TD>
Y12.HD6T1D>E. 2003/361001540
Y12.HD6TD>E. 2012/7894/3216KİTD>
Y6.HDE. 2012/1864/550903D>
Y6.HDE. 2012/1845/206129D> KEnzanan Kdaiiayaefab-idrdecuVÖdl/A/mn->vmaaEdillilzmınAncarilraEtme Ydi /A>iahcYıtuncduğmetği iirınmegesin ğu ar iyliipatanaseği /A/mna 05-4 S.K. 269/C M.uğmetği iirınmegesiniSnılan
Y6.HDE. 2012/1845/5/9403D>-alDery-alü Gereği/ği/A
Y12.HD/TD>E. 2012/1863/2074<ışKVerilHlan ZamağA i aynıu KlnrdaVçOlduğu Bl Topca Tahtmasığ vec/A>
Y12.HD6TTD>E. 1990/11868156
Y6.HDE. 2012/7886/6.241TD>iahcöz7kpKEnzançin Öntenmnan Yrilmasığ v Öı
Y12.HDE. 2003/1894/8181
Y6.HDE. 1996/18646<3-1169
Y6.HDE. 2003/3693<2/1686TD>İl-ıleidıkarnsTeın Ödorıence Artınm Gs vduinsTeiienidin MrektSdEküsas GüB)
Y6.HDE. 2012/7894/3216<ışKVÇrlrşırura uMiayEtme YdOoara/A>< - sk>
Y6.HD<E. 2012/1865/810050D>vmaÜçüncümesininüıpranzm lknın Ymesini İspaerHıçOlş G Tndan nuncBenmesit Mredi>
Y12.HD6T1D>E. 2003/361001540-cat- arrtışlmtel ki annullaüırlk in İlmışraKEnzad Verm GöÇ)
Y6.HDE. 2012/1866/810050D>vmaÜçüncümzleşmesininüıpraİnnzm lknide AkeğeriuçOlş G TanğinsTeiiesit Mredi>< TD>
Y12.HD<1TD>E. 2012/8904//382841D>
Y12.HD/TD>E. 2012/1863/2/6547D>
Y12.HD/T11>E. 1993/185100/3720D>
Y12.HD/TD>E. 2012/1863/2011121D>anzad VanınerelaıarcstemEeğteHsiura uMi ayni Rapo Rapulu Aücduğmetği iirınoş ldan >
Y6.HDE. 2012/946316/5372D> BaKl-cınpofla İmmn Arlanyşanauğun İnlErsadiilRaması amşmin>-rği sienakulei BeluulNeğundan Benmesi zpzad VanınrtışanBu/eeklyzmeşA>ışriyGelzDeansTeın Ödoçlma OlduğTutu rı Öı
Y12.HD/T>E. 1996/189374/425
Y6.HDE. 2012/7894/3216420D>Tiotı/30denEkZımnzDeMuvafakatinm Gündası/TD>
YHGKE. 1996/6-93/<36-25D>
Y6.HD<6TD>E. 1993/9473/1/5497D>
Y6.HD<6TD>E. 1993/9473/9/7087D>İlvamrAümzlliAveşA>ı ZaGış Osa/un rmetVelun edi e)- TD>
Y6.HDE. 2012/7886/7/4138D>ıık)
Y6.HD<6TD>E. 1993/947382/573TD>
Y6.HDE. 2012/7886/7/4269D>
Y13.HD/TD>E. 2012/1886/7/788TD>İdinin Dktieierilmesi Gereei/TD>
Y13.HD/T4>E. 2012/7899/66539TD>-/ziaeeğisönülği /A/mna sadiİBsini İspaıiu/)< Zı DDavai/Daku/ü/TD>
Y6.HDE. 2012/1886/6.7399D>
Y12.HD6TD>E. 2012/7894/324
YHGKE. 2008/7967/58159<7D>> BaKl-cTD>
Y6.HDE. 1996/6-9386.47790D>
Y6.HD<E. 2012/1865/2/17955D>-/necrrtşrerGlvam>Et- /A>inan dilenü/Aneddinin Doar Verilmesi Gişeşektiği )
Y12.HD/T>E. 1996/6-9388/6.46TD>
Y6.HDE. 2012/7886/8/14
Y6.HD<E. 2012/1865/0/839TD>-cve an Ynve VeAy İstemEs-> BaKl-cınmasılebieıcn Tinesakıf mın Özrerımari>-/ce Artışı ın Ymesini İspaerHıleK>-neierilmesi Gereei/İima OlinmMakul
Y6.HDE. 2012/1899/062031D>-cbbiraşKıdlk)<ğeiaöıG/AorerluTD>
Y13.HD/TD>E. 2012/1899/672Kİ4D>-cve an Ynve VeAy İstemEs-ulSöeKireğie
Y12.HD6TD>E. 1993/5766/2/6000D>TD>
Y6.HDE. 2003/3694/8/1497TD>
Y6.HD<13>E. 1996/6-93/0/6.1TD>
Y13.HD/TD>E. 2003/3610/2/17448D>
Y13.HD/TD>E. 2003/361006382844D>ışan malmeurn Dylelllneın anmerduğal rr Arlatesin Makul-bYeeğöın ÖdoVerğ Üı aararnunmesi Netici - )
Y6.HD<13D>E. 2003/3610/2/1172TD>TD>
Y6.HDE. 2003/3694/8/1608TD>
Y6.HD<13D>E. 2003/3610/2430382D>
Y6.HD<13D>E. 2003/3610/2417860D>
Y6.HD<13D>E. 2003/3610/4/671D>Et- /A>inan Varsayra/A>
Y6.HD<6TD>E. 1993/947383/999D>
Y6.HD<E. 2012/1865/550833D>-cTD>
YHGKE. 2012/788673/1790D>
Y13.HD/T>E. 1996/6-9381.47766D>
Y6.HD<13D>E. 2003/3610//38293TD> çiTağalağıdzreğtışlmsaasTyicA>vmaaEdillişKıması vealm veyan Olk)
Y12.HD/TD>E. 2012/189379/7465D>
Y6.HD<13D>E. 2003/3610/4/292TD>
Y13.HD/TTD>E. 1990/118682/9039D>
Y6.HD<E. 2012/1865/2/17192D>-cbbira BekleBoğu/Muri>-cTD>
YHGKE. 2012/1863/208146D>>TD>
Y12.HD/TD>E. 2012/1863893-610D>i/Boyacledaaınının KoarılusadiilRaBoyaında)rıKalemin lun Dktiği )>
YHGKE. 2003/3610/2/19761D>TD>
Y6.HDE. 2012/9474/0/3TD>
Y12.HDE. 1996/186400.47127TD>
Y12.HD/TD>E. 2012/186381120511D>
Y6.HD<13>E. 1996/6-100156-497D>
Y6.HDE. 2012/1866/2/1949D>-cat6570 S.K. amayammğödl- TD>
Y6.HDE. 2012/789991798024D>Et- /A>inan dilenü/Anedcr Zı - dairlrira SnDavaekİm Verilmesi Ge-/Murilz Verğğesh Gerekliği/A
Y12.HD/TD>E. 2012/1863/2/1779TD>
Y12.HD/TD>E. 2012/18638114711D>-crkeİietdan TemerBcYnareın ÖdorıenHe TAyönmesiizamillannTüarrtışanBankSöHesabuKRaYa ZarueriveiayTüarrtışanermirrerımkyıtira Krlendi /A>ina şıeaığA iacınnıncAcDdia vami aYapıaleYe cazietiyedi>
Y12.HD6TD>E. 2012/7893/<347
YHGKE. 2012/788678/2329D>
Y12.HD/T>E. 1996/189371.4799D>
Y6.HD<E. 2003/3695/05878TD>
Y12.HDE. 1996/6-1008/14-833D>
Y6.HDE. 1996/181985.47699D>
Y6.HD<6TD>E. 1993/947399/9196D>
Y12.HD6TD>E. 2012/7894/7/118D>İ/illlTahlia İstemlisİlayan K KoarıluMeua u na K RanlllveyanBas u mılatlnlay )< Ydin MaTaermiyaca ne Kasdin MkpKEn Mai )
Y12.HD/TD>E. 2012/1863/3/4319D>ııleni lir
Y6.HDE. 2012/1845/3/8305D> BaKn/A/meTüarrtışanede AksikiVerilHlan ZamarkiMın NTrıa m De Kab-iİi Baeyği Makul-baaii Rapo Rapulu rıa miayanınerelaı GEksikeEtme Ydin Mrektiği )<çeei/İimaveOlrılmasİmmn Öeurn Dylelllnmesi d zDeMın NTrıaiın İirEeğid<ğad Ve İpuşti Davas-nGıerilmesi Gereeinm GörülığGKae BadA>
Y12.HD/TD>E. 2012/186306/4202D>iGluğu nv )
Y6.HDE. 2012/7886/8/5205D>İVerğ Üm Yti)
Y6.HDE. 2012/946316/7952D>ıı OlduğTutu rında)
Y12.HD/TD>E. 2012/18638939103D><ıain nu - armesinin AirakiaBnu UediV svesi GeredA>i ayn İpuşti Davas-> BaKesi lun Dktiği )>
YHGKE. 2012/7886/8/8002D>
YHGKE. 2008/7967/6/2835D><ışuHesannıtmaleii Rapo Ksin ğu aal aahcAyYargıtay van)simsieiElv Hüşlirpul A Gümiemı
Y12.HD/TD>E. 2012/1863/0/11577D>
YHGKE. 2003/3610/7/260D> BaKl-cınede AksikiVen YrilRaHe hşm EBnu nm Talveyana DavaA>> Kati siadveEeulüıleKihiekeiuy İnru30ğA i/- da BekleBoBisimsiilRateki neın anmerıEeulüırcstemEeEnzanan Kdanide Akeğaği )>-cTD>
YHGKE. 2012/7863/063743D>
Y6.HDE. 2012/789414/4361D>
Y12.HD/TD>E. 2012/1863081079TD> cra öz7ka BaKesi lun Dktiği )
Y12.HD/TD>E. 2012/1863/5/3646D>
Y12.HD6TD>E. 1993/1851/5/588D>
Y13.HD/TD>E. 2003/361006385093D>
Y12.HD/T11>E. 1993/181989/3383D>
Y6.HDE. 2012/789414/13867D>aa/Ain- n einniınn İirEmzzın K Koarıluğenzraeauğun İnlansadiilRamasılebieıcn i Makul-bkulei BeluulNenmesi zpzad VBelulMın NTıllduğinmasımin Tadeee Uedi Makul-)D>
Y6.HD<E. 2012/1865/2/17192D> BaKl-cınZrmı dSn DavasTa- n ei illlneın anmerdunyşanauğun İndansadiilRamasılebieıcn bcn cA>
Y12.HD/TD>E. 2003/3610/7/784D>
Y6.HDE. 2012/1845/3/5814D>- 6100 S.cYıtunBir K VTümnmasıe KarşıkYnkiaoynındanansınmyuşzreşriara anÇözümnYir- TD>
Y6.HDE. 2003/3610/205650D>ne Uedi Mtici - )>
Y12.HD/TD>E. 2012/1863/5/10311D>
Y12.HDE. 1996/6-1002.47106D>neerm GnamÇnGönsh GerekliMecbuaeeğtilTD>
Y6.HDE. 2012/7894/3/2208D>
Y6.HDE. 2012/78948114872D>İlayan Ker Zı - da aealm -şA>ııYası amşmvle aahtnvrkemulzreşrğıer> hlai BuçunYıSaİspaerHııçıatanıleüiılmasımm ylnde m/m Miu)< SpalTD>
Y6.HDE. 2012/789412/1985D>-/Fi iirınoşağımaa enmnıEdilli DaveKesyği/A>
Y6.HDE. 2003/3610/1/1326TD>
Y6.HD<E. 2012/1865/2/17445D>
Y12.HD6TD>E. 2012/7894/321902D>
Y6.HDE. 2012/1845/4/6441D>in- n e/illl İstemli- n ei n ÖdorkilÇneeklneçiEsCezamlmasımae in Tadeee Uedi Mai )
Y12.HD/TD>E. 2012/1863/207856D>-drdecunaİfadOoara/A><ıaiede AksinlllerilHlan Zamarki Katiedanihprainniınn İirEmzzFaizee Uedi Mtici - )
Y6.HD<6TD>E. 1993/947380/1864D>
YHGKE. 2012/788678/1185D>
YHGKE. 2012/78868114798D>
YHGKE. 1993/947399/170D>
Y6.HDE. 2012/7894/1/9531D>
Y12.HDE. 1996/186400.-116093D>
Y6.HDE. 2012/7894/3/2995D>İVerğpatanoiği )>
Y12.HD6TD>E. 2012/7894/810057D>ne Uedi Mai )<-Muayyek miÜzyalearın>rı enmnadfde Hkeiuucaeöz7kpK İmalada)
Y6.HDE. 2012/1845/3/12500D> BaKeseayeenüznvrüem/ış sİnrının de Miı ne7kpKBanngt zmi Makul-bği )<çeeilima edbi İl Uedi Mticinm Görülığından >
Y6.HDE. 2012/7863/0614415D>
Y12.HD/T>E. 1996/189379/3-372D>
Y6.HD<E. 2012/7863/063743D>İVe patanamreğtışlmği )
Y13.HD/TTD>E. 2003/36100153112D>
Y6.HDE. 2012/789414/60İ4D> BaKeseayınary YaeMeğiipenasİmlleKalempraİnlSökşnımınami PdanımrınoksaaNormal sınami PdanımrıynındananğA i vll İstemli- n ei n İirEBçlma-ın Özrecduaşnımınami Pdanıynındanansınsİmllein TadeiK N Olduğinain -eun rnrıa miayvan)simekElv Hüşlirii Rapo Rapulu İlGümireğt/ği/A
Y12.HD/TD>E. 2012/1863/2/17905D> BaKl-cTD>
Y6.HDE. 2012/789414/688D>
Y12.HD/TD>E. 2012/18638112657D>
Y6.HDE. 2012/7863/061453TD>
Y13.HD/TTD>E. 2003/3693/<39962D>
Y12.HD/TD>E. 2012/18638115900D>dSn DavasTaeeKöİKireğie ireleiditeMakul-bVundnıleidıkaZamının mtıaiTabindan -e-ne AGeleiditesintidrn TadeiK ne Kab->TD>
Y6.HDE. 2012/7863/06272TD>
Y6.HDE. 2012/789414/8569D> BaKeseay- da aaarcıemşmernasİmllşlmNormal sınamiımn İ cduaşnımınami PurunAücdumıeı n Temuü Üı mi Spa/Varsauaşnımınami Pdanıynındanansınrncacı Zı Uğr0ğA i Zrmı dSnnmesi Netici enmnsadiilRamofla İmmn Öeurn Dylelllni Rapo RMiı nul A Gümiemı
Y12.HD/T>E. 1996/6-1002.-116016D>
Y6.HDE. 2012/946316/2412D>
Y12.HD/TT4>E. 2008/7967/6/4550D>>sİlvi lA ıncAalmeGSnskHılraatnmasıe KarşıkYnkiaoynındananğA iacınniuoçncAalmşanB rndesinGerekliği/A
Y12.HD/T13>E. 2012/7894/1/6075D>ina Tüarlrrıaşlms
Y13.HD/TD>E. 1993/947399/2462D>
Y12.HD<1TD>E. 2012/8904//382812D>
Y12.HD6TD>E. 2012/7894/3210242D>
Y13.HD/TT1>E. 2012/1863/0/1838D>
YHGKE. 2003/3693/0/3216D>
Y13.HD/TTD>E. 2003/3693/<38861D>
Y12.HD6TD>E. 2012/7894/322440D>
Y6.HDE. 2012/946316/3982D>- vedacDönecrrtn anmilğrBcYması mmına Acu MeylmediGelzDeYıplan PdanıSOlduğTu)< Sn >-/TD>
Y12.HD/T>E. 1996/6-1005.-1132D>in- n etiaMüDkAab einbzymyize r Zrİlayzymyize İpebll lun Dktiği )>
YHGKE. 2012/7863/208146D>
Y12.HD/TD>E. 2012/1863/3/9132D>
Y12.HDE. 1996/186400.-116760D>
Y6.HDE. 2012/789413/8675D>
Y12.HD/TD>E. 2012/1863/5/626D>rtau rüşüe-/TD>
Y12.HD/T>E. 1996/6-9695.-1150TD>
Y6.HDE. 2012/7863/061149D>
Y6.HDE. 2012/7863/0614415D>-cTD>
YHGKE. 2012/7863/06432D>
Y13.HD/TTD>E. 1990/118695.-8720D>
Y13.HD/TTD>E. 1990/118697385051D>
Y12.HDE. 1990/118695.-7949D>
Y6.HD<6T1>E. 2012/78868116910D>
Y6.HDE. 1990/118694/6763D>
Y6.HDE. 1990/118698/2504D>
Y13.HD/TD>E. 2012/1863/5/7564D>-cBioarıluveprem Ri AGnlSökşm EBoyuttayman Du/Yıkmaemıinveyanvepremeu-şA>ııGüçndisi me İmmn Ö>İ/illlYetiulMreei/YaeMrıa miayİTÜ'kiaoyapıalepüzmmerBiBnu ni Rapo RaHeeğtinMiı nul A Gümiemı
Y6.HD<E. 2012/188695.3451D>Et- /AkçeöFuzueelİşgAkdiuBsikapıiEeai/Ayr/A>
Y12.HD/T>E. 1996/189384.47187D>
Y12.HD/T>E. 1996/189384.47558D>İepüzıçıacaaermiyaçy )< Y>İVain ya mi Spal- leni lireermiyaçy )< Y>İ/TahğtıcYaori lAndisi Maad Varilmesi Geşektiği )>
Y12.HD6T>E. 1996/6-93/0/6-624D>
Y12.HD6TD>E. 2012/7894/1/4819D>
Y12.HD/TD>E. 2012/18638061105D>İmiayİrmiyaçlra SnDarc einlNeüsas GüB) SpalTD>
Y6.HDE. 2012/789412/16379D>-catermiyacııiği çd Vünn Temuü Gereği/y Suazaermiyacınle Tahlimaa da aaeAy İstemEsi/İrmiyaçlra Snnaltayma Ö>İ/irmiyacııiVarlA iaBiarisieiain -eTD>
Y6.HDE. 2012/7886/064835D>
Y12.HD/TD>E. 2012/186381120632D>dSnAzeriraaivenması arıneadisiesieiesan Airntenmntönsh GeaTaerira MahieğtinMieı upoEtmerrüdiVüsas GüB)
Y6.HDE. 2012/189288/16926D>İltei GiracD eel kNnesTyicA>dSnAzerir - da aaaraaermiyacınğu/Muri>-c )< Y>İ/TD>
Y12.HDE. 1990/118695.-7370D>
Y12.HD<1D>E. 2012/789414/3981D>İ/vAvamayamİ/ği )
Y12.HD/TD>E. 2012/189399/5986D>İepüzGsidÖde Minğu/Muri uoemı
Y12.HD6TD>E. 2012/789414/11172D><ışunmesit/AİVeGörülıl0ğA i/veeddini-şlendin Ma/A>- TD>
Y6.HDE. 2003/361008/9090D>
Y12.HD/T>E. 1996/189394/6-687D>
Y6.HDE. 2012/789403/9495D>
Y12.HD6T>E. 1996/6-94/1/6-623D>inGSnskBakkaley SuaznidYıSatmetiktiiraNaktemlcaki uYİmmk>
Y12.HDE. 1990/118699/5504D>
Y6.HDE. 2003/3610063863D>-cun rnuncığpatanasüğünvedacDönecrrtyanAitiain -eTD>
Y6.HDE. 2012/788675/6347D>
Y12.HD/TD>E. 2012/18638062128D>
Y6.HD<6TTD>E. 1990/1163/064085D>
Y12.HD6TT3>E. 2012/7863/4/14805D>
Y12.HD6TT1>E. 2012/7863/4/4457D>
Y6.HDE. 2012/7863/061381D>
YHGKE. 2012/7886/0613500D>
Y12.HD/TD>E. 2012/18638061759D>
Y12.HD/T>E. 1996/189378/6-866D>
Y6.HDE. 2012/789412/9698D>
Y6.HDE. 2012/789412/6652D>İ/RodövansöBsini İspaılüğsüprneTD>
Y6.HDE. 2012/7894/3/13995D>
Y12.HD/TİBE. 1996/189386/8D>İlAça/A/A>
Y6.HD<6TT1>E. 2012/7863/4/1256D>İlayleidn BekleBoDol Pyaun- armesinin Airaein yacDödaDavaA>> İpebll luGereği/ği/Al
YHGKE. 2003/3693/5/1931D>
Y12.HD/TD>E. 2012/1863/2/17625D>aa/ArıMın NTırdau ullaüıiiruİisi eğağin Mr Omma Ö>İ Zı n tacDömşn -ulü Gereği/TD>
Y6.HDE. 2003/3693/0/1391D>
Y13.HD/TD>E. 2012/18638061933D>
Y12.HD/T>E. 1996/189391/6-414D>
Y13.HD/TD>E. 2012/1863806968D>
Y12.HD6TD>E. 2012/789384.3094D>
Y13.HD/TD>E. 2012/1893/<39195D>
Y6.HDE. 2012/1893/1/10128D>
Y12.HD6TD>E. 2012/789384.9327D>
Y6.HDE. 2012/7863/0610530D>
Y13.HD/TD>E. 1993/947387/12100D>
Y12.HD6TT3>E. 2012/7863/4/16785D>aeğbmMakul
YHGKE. 1996/189380/4--732D>
YHGKE. 2012/1863/5/7414D>
Y12.HD/T>E. 1996/189391/6--19D>
Y6.HDE. 2012/788678/4179D>
Y13.HD/TD>E. 2012/1893/<3917D>
Y12.HD/TT4>E. 2008/7967/5/4574D>
Y6.HD<6TD>E. 1993/947380/3203D>
Y13.HD/TD>E. 2012/1863/2/5539D>
YHGKE. 2012/1863/4/4009D>
Y12.HD/TD>E. 2012/1863/5/11084D>İlYoluçlmari illAça/A>İlZa30r>ne ukemie Üraruydığı/30ğA i/ce Artışı BaKesiin Dktieierilmesi Geakul
YHGKE. 2012/1863/2/6887D>
Y12.HD/TD>E. 2012/789414/1854D>İl-alnarcından TemerBctprneGBeküpenasn rnrıa mVen Y Koarılusınamiımaçlmaİasrai/ından >- TD>
Y6.HDE. 2012/7894/1/8385D>
Y13.HD/TT9>E. 2008/7967/5/248D>
Y12.HD6TD>E. 2012/789410/1310D>
Y6.HDE. 2012/789403/8547D>İ Zı lnarcıeın ağında)İeıluGereği/ği/Al
YHGKE. 1996/189378/6-223D>
YHGKE. 2012/7886/062875D>
Y12.HD6TD>E. 2012/789411/9514D>
YHGKE. 2012/1863/0/11267D>
Y6.HDE. 2012/1893/1/16461D>
Y12.HD/TT4>E. 2008/7967/7/110D>
Y6.HDE. 2012/1845/3/10608D> BaKeseay-aahtnveeÇatrakiİş YrnprneGlüğsüprnee iTabindan Temaiın Ymesini İspaerHıleierBcsraassadindisiğinTavzmT.B.K.Nun caeBmetği iirınestemlinebepsininkiaoiirinTadein ya mi Seriraaien Y Koarılu2886 S.naıtuncB 75R AiruulNTırcüz İstemEsiiİKireği )
Y12.HD/TT4>E. 2008/7967/6/1512D>i/vma İstemli-iuluşzreşrğın B.K'nZı n lraatnmasısorai KarşıleHüğsüprnee ir K VÇözsüpr zkul-/Astemli-icalie/sine Başinnmntövduliyain -/TD>
Y12.HD/TD>E. 2012/186303/6198D>
Y12.HD6TD>E. 2012/788698/16032D>
Y12.HD/TD>E. 2012/186306/787D>İlTahlida)
Y6.HDE. 2003/361009/2290D>İlayede Aksikiki Özelaİn İirkılüğsüprneGan Kern TadeiK ra ar en Hükümn diilHlan Zamas Omı mA>İlen Y KoarıluNide m/m/lmasımm /dl
Y12.HD/TD>E. 2003/3610/1/5539D>
Y12.HD/T13>E. 2012/785.h6/4929D>İlle Tahlimazayli Aekulnması arıiHkeiuucaeaıtuncB amayam
Y12.HD/TD>E. 2012/18638117573D>
Y12.HD/TD>E. 2012/789401/1650D>
Y12.HDE. 1990/118696/1869D>
Y12.HD/TD>E. 2012/1863/5/11017D>İ/-ın Özrelı dSn Dpc Yryduucae“Arsa”/ven"AvğTlu adrpiç Ev"uNide m/minzmO /A>- TD>
Y6.HDE. 2012/7894/1/2805D>İ/TD>
Y12.HDE. 2012/1863/3/9132D>>SOlduğTluğcıcığiığı/30ğA imşlmğsiinmlreei/ği )
YHGKE. 2012/7863/4/11487D>tau ranslımınamidYdle Tahlimamşmer/AŞa ıplan P PaeıışlmOe sup KısemÇktiği )>
YHGKE. 2012/7863/4/137İ4D>aati n BaemecinkiVrncacının Ker Zı n Acleı n TemerBaBsidin MasTyicA>
Y6.HDE. 2012/789413/8305D>i/yİ cdumasımın Ödorıeneisi MmÇktiYo/Mua/GStredA>i/Sanak vedacDöŞreultndan TemerBcşofldEeğiipenaİillinamTaeeKöEksikömşaı YrnprneniOtlz Gün tedinzmaDme Ydin MresiiİKiredi>TKesienaİcra ne7kpsini Yİmmk>
Y6.HDE. 2003/361007/20534D>İ/ği )
Y12.HD/T13>E. 2012/785.74/818D>
Y6.HD<6TT1>E. 2012/7863/6611499D>
Y12.HD/TD>E. 2012/18638119653D>
YHGKE. 1996/186400.6-1084D>İVain yacDödastemli İpebll lu Üm Yina zei i üışektiTD>
Y12.HD6TD>E. 2012/7863/4/7253D>İeıuvam>Et- /Aakl tia ukemie ÜraruyKrlsmeriradaznaçmn ışs İstemlisİeıluhuele Tapr n Dktiği )>
YHGKE. 2012/785.h3/5.h3D>İmiaKandarenveeFakanaa da aaaaeAy tme Y
YHGKE. 1996/186400.6-157D>rrınraouEtmellükyEdeEssadiİkaki lnnEtmerrütyle Tahlima DavasTaeBaKreei/TD>
Y13.HD/TD>E. 1993/947399/5317D>ği )<çAiryann DavasTaeBaKnreei/TD>
Y13.HD/TTD>E. 2003/3693/361447D>dmerlutekiHDnıöeği KarşıleA
YHGKE. 2012/7863/4/5388D>dşn- n einniaoteki ği çd ni sind<ğneluğu nvavzmFaedacDösrca TaraınUnA>dşnin Veeleedinzmldan >dSnAzrlu3.mzlşleiK nen ÖzrerıMevchtn AkdaeeKör K ad VSA>dSnAzeriraini-şlendin Ma/A>-/tekiliİkaki lnnnebepeBzeZenginkNş/A>inani-şlendin Ma/A>- TD>
Y6.HDE. 1993/947399/5866D>İeılue AGekaki lnnleidfi SıfA>dçlmaıçmaemı
Y12.HD/T>E. 1996/189398/6-685D> BaKeektiği )>
Y12.HD6TD>E. 2012/788694/7920D>İ/ği )
Y12.HD/TD>E. 2012/189393/5484D>İeıuleıZamınlZa30>İ/ği )
Y12.HD/TD>E. 2012/189395/7621D>
Y12.HD/TD>E. 2012/189397/10385D>
Y13.HD/TD>E. 1993/947399/5750D>İeıue AGekaki lnnleidfi SıfA>dçlmaıçemı
Y12.HD6TD>E. 2012/789398/404D>İeıuleıZamınlZaabmMakul
YHGKE. 2012/186308/8610D>İuvam>Et-deeulüıDahiaa da aaaaeAySat zre>İVaiYön)kikmğenGşiüprnee ivam>Et- /Ağseayirmiyacııi Üm Y
Y6.HDE. 2012/946316/8473D>deeeKöİcra ne7kbi Yİmmk>din MkpKKısemÇniğseen Hükümnva uillannna AcunBir K VBsieyrilmesi Gerekliği/A
Y12.HD/TD>E. 2012/186306/2281D>
YHGKE. 2003/361009/3753D>
Y12.HD/TD>E. 2012/789408/1307D>din Mş Omiiruİilli Olsmeriradaznsİmmnannİcra ne7kbi eeKör nsh GeaTa KatieEmrdnle TahlimavedacDeıluEtmerrüdiVDüşredi>
YHGKE. 2012/786303/2263D>
Y6.HDE. 2012/789411/2086D>
Y12.HD/TD>E. 2012/1863/5/3283D>> İpebll lun ya A>> İpebll luAyr ltrakimillannıçmkrıtt amamk>
Y6.HDE. 2012/789414/798D>ğİVaiYön)kikmsİmmnannİcra ne7kbi -amasılebieıemVen Y Koarıaede AksikiVAm<çrıuanemınamidYakElv Hüşliriiruva uMda aDme Ydi ti nveeSde AkeğiBekleBnk ruuva uMda ğu/Muri mdananlüğü )
Y12.HD/TD>E. 2012/186301/2381D>
Y6.HD<6TT1>E. 2012/7863/7/2260D>di /Aakl eKöİrira lüğü )
Y12.HD/T>E. 1996/189381/6-499D>
Y12.HD/TD>E. 2012/1863/5/5068D>
YHGKE. 1996/186400..11957D>i/vmaarın>rı- Ye>
Y12.HD/TD>E. 2012/1863/5/3198D>-/- da aaaraasİmmnannluğu nvavzmFaedacDösrca TaraınU DaKab-> BaKesTD>
Y6.HDE. 2012/789411/3882D>
YHGKE. 1996/189411/19-681D>ılA i ieıcn TaBona ar HkeiuucaeTahlia MenfimEtmbekisİl-aMeca KanBaşkarısGeiıkşm E Dn etiave -rç Lasıleb- da aadA i ieıcnmer Omİsecnebebll luAlan ZamampUsaluabmasılebieıcn i MakukeBelul lu Üı mis/A>
Y12.HD/T>E. 1996/1845/3/13-94D>
Y12.HD/T13>E. 2012/785.78/2613D>>TD>
Y6.HDE. 2003/361001/10667D>aeğad Vialağt SpanaıRağmzDeAnailliş aDme Ydi tireei/TD>
Y13.HD/T>E. 1996/189383/13-249D>>TD>
Y6.HDE. 2003/361008/8970D>
Y12.HD/T13>E. 2012/785.81/5615D>ııinmesi NeticinkiVvka/e din Ma/Akasn rnrıa/TD>
Y12.HD/TD>E. 2012/1863/5/685D>inaninyvamEtiği )>aesedi>
Y12.HD/TD>E. 2012/1863/5/150D>ğİ> BaKeseay- da aaararncacırıa/dan TemerBcdenılık Oluşriynebeblnlll DavasTasİltimanalağtdzerir/necr aaaaeAySürAirakiaoteki nalağtdzmY>İVain dacDönecrrtnnebepy)
Y12.HD/TD>E. 2012/186301/2381D>
YHGKE. 1996/189378/.11323D>
Y13.HD/TD>E. 1993/9463/4/3176D>İ/TD>
Y13.HD/TD>E. 1993/9463/7/2185D>
Y12.HD/TD>E. 2012/789413611498D>inani-şlendin Mai Mrekli enmnnecr aaaaeAyFicn TaBolağtdzmY>İuYrtğradn)<30)mpUAnaillişn da - da aealm aDme Ydin Mresiiği/A
Y6.HDE. 2003/3693/4/10797D>
Y12.HD/TD>E. 2003/3610/0/9397D>deesan OmİseckiVen YpanıKÖdesiğinTan nu Hrahşm Eiiruveni DosyalebSAüundan >
Y6.HDE. 2012/78941365856D>-cveni linan necrrtnnıfA>dışunmegeiNyğınResesenmege/SayradağA i TD>
Y12.HD/T11>E. 2012/189393/4894D>> İpebl/TD>
Y12.HD6TD>E. 2012/789411/9119D>İ Zı n tacDömşn -eayEkmBi Rapo Rapulu A GüB)reğtiği/A
Y12.HD/TD>E. 1993/9463/7/723D>rıHazinTaeeKöTD>07.84-/i- n eieem Yürürlüğğağirele5393 Sayraıu mel/Ayeöaıtunc'ncBu15R sDkAiriHükmüuulNTırcüz mel/AyelireYrilmlaiabmMakul
YHGKE. 2012/186301/7315D>
Y13.HD/T>E. 1996/189398/6-271D>
Y12.HD/T>E. 1996/1863/2/130497D>rısİl-a- armesinin Airaeir K V İstemli İpebll luAts OmGün tekiı KaNotğr aDblAgA>deeeKöiii Kr Ma/A>-/TüarrtışanBuuBeklyenUydan >
Y12.HD/T12>E. 2012/1893/1/4838D>rlının K Kleı mşn -ulnnmegenllleatanındalıdır/TD>
Y6.HD<6TTD>E. 1990/1163/0/12235D>
Y12.HD/TD>E. 2012/186381111189D>rlımşlmğsi i dm/m/lmrl-şA>ılA i HesannımaiYönaKesiel-şA>ı Çık30)mpU MesesabBir K VEksikö KatiMinğu/Mumdanan tmerrüty)
Y12.HD/T12>E. 2012/1893/361580D>İVainevretr Omma Ö>İ/TD>
Y12.HDE. 1990/118696/8055D>İ/TD>
Y12.HDE. 2012/1893/1/7282D>
YHGKE. 2012/7886/0610924D>
Y12.HD6TD>E. 2012/789411/13333D>di /Aa MresiilnaraıçemeBekleBın deeemp OaAcaai kisi/ından >
YHGKE. 1996/186407/6-822D> çlnn İstemline7kbi YİmabmMakul
YHGKE. 2012/1863/2/7651D>İeıluhd nisici MeselllYİmmnmpUna AcunBir K VBsieyrilmesi Gerekliği/A
YHGKE. 2012/786303/9530D>
YHGKE. 2012/786303/2141D>İyaassadi röeğiu çlnnesinin AerHıleK>i/TD>
Y12.HD/TD>E. 2012/7894136172D>dSnAzB)reğtıerlutekiamasılebieıemVSıfA>dedığı/30ğA imerBcen Y Koarılu İstemEsieel İpen seğüıyakul
Y12.HD/TD>E. 2012/18638115933D>Et-deeulüıEviaBolağtdpVrncacılRaaDme YdinicA>diGeçaTaBeyalevedYmzA>İltima- ahhütt- /Ağseaylek YdÖdeeemasİmmnann- ahhüttmillannçOlş liyain -/TD>
Y12.HD/TTD>E. 1990/118695/368D>
Y12.HD6TD>E. 2012/789378/.0499D>
Y12.HD/TD>E. 1993/9463/7/1899D>i/İrira le Tahaein yacDö- ınarcDlRaaDblA>din MenaİillinamTerHıleK>i/İrira BelusieelYrpsağA i a şıeaığA imerBcBaşkaVBsiele TauAlareksıerEsvedacDeıluG da aaarcılu İstemEsiiği )>
Y12.HD6TD>E. 2012/788692/4653D>i/İrira BekleBıTD>
Y6.HDE. 2012/1845/3/10608D> BaKeseay- da aaaraGenelalüğsüprn iTabinda30ğA imerBcBeklnBitimryle necreesinin AirırunErinüıyakul
Y6.HDE. 2012/1893/2/4350D>
Y12.HDE. 1990/118696/534D>
YHGKE. 2012/786305/828D>
YHGKE. 1996/189357/10D>
YHGKE. 2012/1863/2/12409D> BaKes/TD>
Y13.HD/TD>E. 1993/9463/4/10067D>Y12.HD/T11>rTD>E. 2012enGşiüprn-deeulüıEviaBolağtdKhsıu dığİaDme YdinicARACIMİRİra DmIl le Tahae1eve nerTD>E. 2012enylnaruBek
E. 2012/1893/2/4350D>Y6.HD>
Y12.HDE. 1990/118696/873D>İlTahlida/BcüsaTavzmTKısaırunErinakukk Ka- da ndan Tenakukk >Y6.HDnmnıçmkBcüsaTanzmenghamşaı erunErinakukk Ka- da ndan TennTanAdYep Kısedi>
Y12.HD/T12>E. 2012/1893/1/473D>İlTahlida/BcüsaTavzmTKısaırunErinakukk Ka- da ndan Tenakukk >Y6.HDnmnıçmkBcüsaTanzmenghamşaı erunErinakukk Ka- da ndan TennTanAdYep Kısedi>
Y12.HD/T12>E. 2012/1893/1/473D>leı ÇayaBamsuruıcığiığı/upraassadindisiğiıerKargıçunyşanKoveıeaığA ime
D>Y1eklyen ağınna AcunBir K VBsieyrilmesi GasİmmnannluğE. 2012/1863/0/11267D> Y1 Ydi it M
E. 2012/186301/2381D>Y12kdaınıEsmşaYHGKE. 2012/786303/2263D>YHGKE. 2012/786303/2263D>Y>dş
eaaahtneri/sşnımına>YHGKE. 2012/186301/7315D>
Y12.HD /TD>E. 2012/186301/7315D> mAcunBir KeK>kteödan iıÜçüncü zlşlyKerki Yrnprn Hker şektiği i
Y12.-/TR>
E. 2012/18638117573D>E. 2012enynR> Y12.HD/TD>E. 2012/1863/5/3283D>
Y6.HDE. 1993/947399/5866D>
E. 1990/118696/534D>İVain Akeğiği )>E. 1993/9463/4/3176D> dlağteTerHıleK>i/İdZamınl İstemc lnarave ne7kpsi/minzi GereeieiK rağ Kyr KülsTyicA>E. 1990/118696/534D>E. 1993/9463/4/3176D>ği/Al
E. 2012/1863/2/12409D>Y6.HDeeÇatrakinl İstemraassadindisiğiTTR>E. 2012/1863/5/3283D>>SOlsinin l UzaMesti ruuy<ıi Al Mret/TR> TKesiükğraNiriyacıMeskTR> eiieÖll İstemc ltışanBrkevzmEmk>
Y6.HDE. 2003/361009/2290D>
Y13.HD/T>E. 1996/189398/6-273D>Y1/A
nYrn
Y12.H-tiği )>
AyFicn TaBolağtdzsiiği/A n ğesh GE v zdin MresiiaraTDği/AviaBeeçlnn15iİş GçnçnBekleBİrnAksylnaruBeiiey İstemEsiaıRağmzD dığİaD szmk> Y12.Hı nyvamEtiiği )>
cHGKE. 2012/785.h3/5.h3D>
Y13.HD/T>E. 1996/189398/6-271D>-/tekr GüB)indA>Bnk KinaniDE. 2012/789413/8305D>A>ği/Al
cHGKE. 2012/785.h3/5333D> Ta İstemliiHinKöaçmn ışğradn)Y12.Hi KrşeklG dasİki n Aı/upraassadindisiği/TR>Ker Zı BsielmünemıelYHGKE. 1996/189411/19-681D>E. 1990/118696/873D>çona ar >Y12.HD/TD>E. 2012/186301/2381D>ği/Al
E. 2012/186301/7315D>İ aDme R>Y13.Hl v RuİreAGe>İ/TDAYHGKpuştinnaDblisY1Y12.HDE. 1990/118696/8055D>İ/TDbahliariDöklD>Y12.HD/T11>E. 2012/189393/488D>YHGKE. 1996/189411/19-88D>ina >E. 1996/186407/6-822D>> İpebsıleb-eleKih liği/r şekülsTyi>YHGK i İ/TD>Y12.Ha vzmBi Rapo RapuR>
Y12.HD/TD>E. 2012/789408/1307D>
>Y6.HDE. 2012/946316/8473D>AyFrerçlma
Y6.HDE. 2012/946316/84290D>Y1- daeesiniTR>Y12.HD/TD>E. 2003/3610/0/93290D>R>Y13.H-eıemVen Y KoaDE. 1990/118696/534D>Y12.HDE. 2012/1863/3/912235D>aelA>din Me da aaararncan Y Konuşti DavaialaiinkiVencA>E. 2012/789378/.0499D>D6TD>E. 2012/789378/.0499D>E. 2012/186301/7315D> a2.HD/TD>E. 2012/18638117573D>Bnk >E. 2012/186301/7315D>
Y13.HD/T>E. 1996/189398/6-234D>YE. 2012/789413/8305D>BitimR>Y1Sayraa KaiiruAy tulnBeklnrnTD>r>ği/Al<>D>YHGKp
E. 2012/189393/488D>İVaine Taiyaçnle Tah
E. 2003/3610/0/9397D>A>deeeKenBuuBekm) BuAİVain Olupsuruıcığiıği GereeiBukEtatredR>
Y1>Y12.HD/TD>E. 2012/789408/1330D>eitauain -/TD>
E. 1990/118696/873D>Y1 OlmdY12.HDE. 1990/118696/873D>>Y6.HDE. 2012/1893/2/4350D> 3z'nZı 7/TüaLiY6.Hıın Ödoö>Y12.HYHGKE. 2012/786303/2263D>Y13.HnamiımdY12.HTD>YHGKY6.HDE. 2012/1893/2/4350D>E. 2012/946316/84290D>
E. 2012/7863/4/5388D>-/TüaT-emp On >İ/Tntenın ğesh Geital/yıtk3rMai Mrn ZamDenenGş
Y1/TR>temltabeeieus VltarTR>7N S S. T.K.ulNTı2cüz d.era irireYı/A>-/TüaT>Y13.Huğcynepıı nyv ası aAnna AcunBirda asduğT.K.ukianycüz d.erts OmrHılei YHGKE. 1996/189411/19-681D>E. 2012/946316/8425D>VakışeklG Aley>Y1-EvasmaKreein
E. 2012/1893/2/4350D> 3z'nZıİ aDmeı /Aa MresiilnarÇıka
E. 2012/1863/2/123D>
Y6.H/84-/i-iinkiı 7/TüameraU
E. 1996/189411/19-681D> OlduğTİznlevedürklşr'dTDlmedreeel şğnuştili İpebll lunTemAirakikAçmuşti DaD/TD>E. 2012/1863/5/3198D> OlduğTTR> aNTırddisiği>din M/ı/upraassadindisiği10> OlduğTTR> aNTırd la daiany1.06.AIN unyşanKoerEsnyşanKoşıÖdorıenesan n H Y1>Y12./nılık Olu
E. 1996/186400..1183D>>SOlaakukk cAüueAGekaks>
AyFicn TaBolağtdzesh Gerecde n rnnKoşiiinY12.Hı nyvamEtH-tiği )>E. 2012/1863/5/3198D>Y12.ığı/mlinamTaMevchtamEtiği )>YHGKdan >Y12.E. 2012/1845/3/10608D>ıerEsvedaci Ge-ın Öbi Ena nepıuğu ki/i Ge-ın Öztiği lduğVazgmeda ası aAdoIslah Yolunin iGereğiedaci GeyminzmO /A>reeiBkımınn amamk>Y6.H/Islah iı KaNotğr>
Y12.D/T12>E. 2012/1893/1/473D> i/İdZamıi DosyyakulİkiıtBkımy AdSnAzrlnK İ/T11>zmYanni luAts OBu>Y12.HcunBir K VBsieyrilmİağtdBukE/Etmbekis
E. 1996/186400..1183D>Y13.HuğcynamEtH-tEvrdTR>
eaaahtneri/sşnımına>YHGKDE. 1990/118696/873D>
E. 2012/1893/1/473D> BUna n>rTR> dan iıÜçüncaeei/TDTR>86y>Y6.HD>çorncacıtydığı/3eiK rağ Kyr KülsTyicA> GTR> ası anmasıı> <ıksıozö>Y12.HE. 1990/118696/873D>
YHGK<-eYHGK Y6.HDE. 2012/946316/8473D>E. 2012/1863/2/12409D>Y12.Haararncacırıa/danunAüaOlduil
Y12.Haararnc/TD>
E. 2012/189393/450D>Y>imse12.HD6TD>E. 2012/789411/13333D>Y12.HTRi Gereei0temc lnarave ne7kpsi/szaMecbur>YHGKE. 2012/7863/4/5388D>YHGK>Y12.HD/T>E. 1996/1845/3/13-94D>rlının K Kleı mşDAVraeçlnmli İpebaluabmaemAirakinle TaciSde dSnAzrluLojmaKreeBlRamiala
mdY12.HDE. 1990/118696/873D>rlının K Kleı mşDAVraeçlnmma İstemlisİlTahlidaab-> BaK7/1 Aindan TenhlimaYılşriylebiei en Y KoaY12.HTD>YHGKİ aDme RDiğere da aaararDöklü sİk rğt SpD>>Y6.HDE. 2012/946316/8473D>rıHiTabinday K VÇözsüpr şektiği i
>Y12./enmnŞikamEtçiıÜçüncü z//T>E. 1996/186400..1183D>rlının K Kleı mşDAVraeçlniinkiVenciğinemVen Y KonKoarılm Ya lnimDkiVe>D>YHatmbekiılüİhlar aaaası a/İrHılemasılTyn İpuaulu A /puş>İ/Tnnnn İU MesesabMevchtnından erHıleK>i/İrrTR>YH>Y12.HD/T12>E. 2012/1893/1/473D>rlının K Kleı mşDAVraeçlninmnŞikamEtçdiYasa.KüzAts OR> BaşindeinmnŞikınuaTavzmTaTaminzmOl> mri- n ei6.Hıın arılu İstem/ -e5.bıkıEsnidA>dFüAGeküŞagilp daeesin Baştnni/Mrekli eni ukemlsTyi>YHGKE. 2012/186301/7394D>rlının K Kleı mşDAVraeçlninmnŞikamEtç
Y12.HDE. 2012/1863/3/9150D>rlının K Kleı mşDAVraeçlnineGneemli İpebll lun DktaraNideE. 2012/1893/2/4350D>rlının K Kleı mşDAVraeçlnıeeng KüllRaCezaiçlnnesinin araNideE. 2012/1893/2/4350D>rlının K Kleı mşDAVraeçlnısTaeBaKreei/TD>a lnu
bna>YHGK/İ.İ.Knkian70üz d.'İVain caKeseTD>n DnşmTk>
E. 2012/789413611498D>ğTuİsKısedtiği i <ık>E. 2012enylnaruBe armAiE. 1990/118696/873D> DaKaacınd dau çt ArerınA>/turmaKreel v RulTD>Y12.HTD>ndade>Onaya lnGereMevzuyKoarılu28ukAçmuşapuDkiVZrmı E. 2012/789413/8305D>Asgalüğ012enGşüarrtışağreedacİşmasılVDmeeEm Y>İyaassadimEtç mkm TO886 S.naıtMa da - Makukevzmndan >E. 2012/789413/8305D>rlının K Kleı mşDAVraeçlısTaeBaKrleı ÇayaBamsmp li/İrira Belusiele TahaeR> -/TüaTAD>86y>Y6keeSde Akeön)tDöklü üıaınami dksizaaaAdmrizmkemnelalüınA>arrtıaKreeğseaylnaTerHıleK>i/İdZamınl İTyn İpuaulu A //TİBE. 1996/189357/10D>rlının K Kleı mşDAVraeNDA drıCIınınHUSUMET İTdrıZeçlnmçtihateklüard
E. 1990/118696/873D>rlının K Kleı mşİÇİN YAPIn>rn KKİBE VKKİ İTdrıZe AkenaİieidiN)sicicnmnŞikam/AYHGKE. 1996/189411/19-88D>rlının K Kleı mşİÇİN YAPIn>rn KKİBİN Kı mNLEŞMnmamk> <ıı nyv ası aA//TD>E. 2012/1863/2/1288D>rlının K Kleı mşİLAMeçlni75R abBir K TaiyanemVe>E. 2012/1845/3/10608D>rlının K Kleı mşİSTEYdin 6098 S.Küz d.315era irireYı/ATaeBade>eüşüR> aİVTaBolamp lY6.HDE. 2012/946316/8473D> YHGK/TR>ArDaKabap MaKyr KülsTyi>YHGKE. 2012/186301/73497D> nl İTyn İpuaisİDktı/upraassadindisiği/TR>Ker DmIleei/TD> 3ini rira12.HD/T11>
E. 2012/785.h3/5333D>ılA ıerKatşağrenemVen Y KonKocaKese - da ai )><-.84-/i-ısTyizçAşaıemVSıfneca>İVaineinani-şz/AaZı İi DosySayradalüğebese -ttı /ısTyizçn >/Aa MrSayradalütredR> <>Y6.HDE. 2012/946316/8473D><-.6098 S.Kü'ineyraıu mel/AyemKıseebmMdedığı/30K7/1 Aindan TeRuln> OlduğTTR> aNTırddii>İ Zı nmma aTanrDefBiTR>>Y12./i GereeizmY>İVain OlD>Y12.Hi ukem/sineY1/TR>rıumısoçl>Y13.R> iğA iTD/KKyr KülsTyicA>
E. 2012/189393/4608D>İVaine/ATaeBade>eüşüR> aİVT-eıemVen Y KoR> iinkirğın ğesh ciyDefBimp Aüa -ulnnmegANiR> i dm/mği/TraTüaTETR>İVaine/ATaeBadüY1eklyen ağ>A>İeıydığı/3iğA iTD/KKyr KülsTyicA>
E. 2003/3610/0/9397D> Y1Sıi Davas-/TD> Baş/Diğeremp l
E. 2012/7863/4/5388D>İV caKeseTDndeinmnKinaniDryle necrT üıaınarrTR>inani--TOaminaıtcaKese -İVainei Davas-Kısm TaaKese s-/>YHGKain OlD>Y12.omşaığaKeseTD>
Y6.H/uruıcığiıği Gereei>
Y12.HD/T12>E. 2012/1893/1/473D>dEsaKesauSulele Tahae dasİki çOlş liyı/upraassadindisiğiBcüsaTanrunErinD>A>nd davoaY12.HBir Ksİki e TaciSde mp mşaıVazgmeamEti/TD>İVain KatieEmrdie TaciSde uğu ki/uşti Dai Gedaoar On >dEülne 25.10ğğa13iİKBeklnmaGUlaşt12.omşaıçOlş liyuluzre
YHGK<-TBukE/GredR> <>Y6.HDE. 2012/946316/8473D> İ/Tnnnn erHıleK>vrdTıeamasıesinğTükaa/AkrinveınBrkevzmEYaşe necrT üıminzemeBeİşçisğteTerHıleK>i/İmişleB Şer> i/İdZam<-TçOlş liyaA>-/TüasılTyn İpuaulu A E. 2012/7863/4/5388D>i/İmişnveı 30 Gçnin di e TahaeOlduğçaııeY KeAcaKese - da admEtH-tiğKrşeklG dasİki n ASrerüett l VÇözs> ğTuİsaararncaMevz><ğieeiiinkirğıamEtninevğA iTHı nyvamEtHE. 2012/789413/8305D>-/TüaT>diitpebyDefBiİağtdBukE/Etmbekis
E. 1990/118696/8497D>
Y13.H-orıenesan iyl Ne dacınruYrnee iğ)sHaaarcüaınıEsmşin -/Trieel şği/AabBir K VaAGeküDe al/T11>zeı ÇayaBaheay- datiği i Y1yeDkiVZrkTandel da aaararDöklü ından >E. 2012/789413/8305D>
Y12.H-ni GehaekıEsni ından >
Y13.HhlimaYılşriylebieiera irireYıf lnde mmlinamTyeeaa ından > E. 2012/789413/8305D>
Y12.H-nğaKeseTD>
E. 2012/1893/2/4350D>BitimerEsnyşanKoşıİVain Kat İstem/iğKrşekler Zyl aaiesiğiBcüsammuuyİVaerilmlakaıRağmzDDkiVZrmı E. 2012/789413/8305D> iifilNEtmbekis
E. 2012/789413/8305D> >Y6.H/akukk cAüuuYrnee iğ)tç
Y12.HD/T12>E. 2012/1893/1/473D>zmeng yıınBrkevzmEaAcaöklü >YHGK<-enAksylTD>d/Atydığı/3eiK rağ Kyr KülsTyiVZrmı E. 2012/789413/8305D>
E. 2012/789413/8305D>ğmp OarkacışeeEmr- < Baaban n HdunAABukE/OR>Y6.HDE. 2003/361009/250D> OlduğTTR> aNTırddisiği>din MH-tiğKrşeklG dasİki n A5saTanrunErinl İpK7/1 Airuğ10> OlnrunErin OlduğTakukk >Y6.HD>
E. 2012/1893/1/473D>yOlduğTuR> aNsırddisiğiddiDktİsY6.H/Srer anunnn ıerKargıçunyşanK luAts OTR> aNYıcD-ığiBctrenği çdmA>İ Zı n3 şinuğu ğesh nmnannİcaıçemeBei/İmişnİsıği GereeiiğA iTD/KKyr KülsTyiVZrmı E. 2012/789413/8305D>Y13.Rsmşin -/TıMdanİ.İ.K.ulNTı269/1üz d.ertAzB)TR>
ı nT.K.ulNTı260üz d.mR>Y13.R> >
Y12.HD/T12>E. 2012/1893/1/434D>< Bitimri- Y12.HD/TD>E. 1993/9463/4/3176D>E. 1990/118696/8497D>Y12.H-nAvzmEa n rnnKoşiiintieEmrn İnrudğE. 2012/789413/8305D>-/TüaTMazbY12."nsmşaüıaınami dsı aamsmp l
E. 2012/1893/2/4350D>>R>üütüüuuYrneeriAkeği>A>/böştğnm/iATaeBaKrleı ÇayaBastemen seğüıyakulE. 2012/789413/8305D><ğaİillinamTinraşii lnnin mGmeamkt ciyDefBiirHıleK>i/İdZam<-TçO0 ığı/ArDdağreedacşii lnnin d/AtınarcVeeYı>
E. 2012/186301/7397D>İ ZayaBaln> OlduğTTR> aNTırddii>İ Zı nTR>>Y12./i GeÖdorıensiiği/A zmY>İVain uluzreİVain KatieEmrdiiğA iTD/KKyr KülsTyiVZrmıE. 2012/789413/8305D>Y13.HuğcynamEt/BuüaınıEsmşYaTD>Y1yaY naraıçlsi GeE. 1990/118696/873D>ğmp OarkacışeeEmrin -/T2.areksima İ aDma
Y6.HD/TD>E. 2012/1863/5/3198D> A> çorncacıAse Tahta lneMruıcığsi A
Y1>eılRaalE. 2012/1863/5/3198D><5 İkkeesinin mİKnınAzrl/< BaKluşrğın ğesh Gerecdeeçlnn15iİş GçnçnBeklİVTaBola15aİaİİkkpNTırddii>
E. 1990/118696/873D>Y6.H> Ker ahtneri/snBuuBeklyniğİVTTD>YHGK< KaiiramasıYHGi Yz6y>Y6.H/puş> SreraOldumA>İ ZayaBaÜçaşiMdedıslnrn-dpsaD>Y12.omşaıSrer anunnn İstele AkeğY6.HD>
E. 2012/789413/8305D> Y6.HmındSn DaKabD>diDktı/uppeh GİKnınaemnueH/i-stemaban Areis <>Y6.HD-T/TR>bNoiiğA iTDüştisabetAacDyicA>E. 2012/1863/5/3198D>Y1 > rndiialuoö>Y12.H->rndiidalütriğmArDaKabapD>3.HuğcynamEt/rTD>E. AacDİaİİöE. 2012/1893/1/4373D>Y6.HDD6TD>E. 2012/789411/13333D> a2.HD>YHGKE. 2012/786303/2263D> a2.HD>YHGK<- Elynar1keAbon> Y1 a2.HzmeltdikTAs>Y12.HDE. 2012/1863/3/9150D>Y1 /l
Y6.HDE. 2012/946316/8473D>inmnŞikamsnelalüınA>ltdikTD> a2.HTD>YHGK< Kaanni)< YdiitpebBahsedTD>Y6.HDE. 2012/946316/8473D>E. 2012/7863/4/5388D>zmehüştDmavası ÖzelAMülke
Y6.Homşaıi GedA>dEhılşriyNok0 ı15iİşmşaı> E. 1993/9463/4/3176D>inTR>
E. 2012/186301/7315D>ArKabapD>3.reeiBukElE. 1990/118696/873D>kiulu A Gçlnnesinin,tili İpebll lunTemAiral.HDE. 2012/1863/3/9150D> >Y1Y12.omşaıSrer anunnn /TR>Ker aY6.HDE. 2012/946316/8473D>bNotğrvğA iTHı nyGKE. 2012/186301/7315D>nave E. 1990/118696/873D>Y12.mEtç mkm TO886m12.HTRi GeciSde mp mşaıKıs Gnin meeeKenerEsvmükkşaöklü <ıensiiği/R>Y12.HD/TD>E. 1993/9463/4/3176D>akukk duğTYHGK> İpebakukk duğTn İnrunu>Y6.HHD/TD>E. 1993/9463/4/3176D>İlTahlidaab-ica>İVainei Belusiennn erHıleseebmMdedığı/30yı /Aa işnD>Y12.HD/TD>E. 1993/9463/4/3176D>İlTahlidaaE. 2012/946316/8473D>< AsiT-emp AüaLenK lurTD>E. 2012enylzmehasKrşeklapr şmedTDiğ>Y1 HD/TD>E. 1993/9463/4/3176D>E. 2012/1893/2/4350D> E. 1993/9463/4/3176D>BitimOlY12./yacDö- ınarcVeeYı>E. 2012/1893/2/4350D>Y12.mEtçİKnıDöklc R> Y12./yaassadimr1eklyeç mkm Thlidin MasTyiY12.HD/TD>E. 1993/9463/4/31497D>dnelalüğmnnecrmıa ölgikktpiulu A Giğm İpelüğluoö>ueni ukemO/TR>a vnelalüğmnnecrmıa ölg <>Y6.Hn K VÇözsüpdavoaY12./TR>/bjynamf İyi işriylumnŞöklünY12.H->rği )>
Y1 HD/TD>E. 1993/9463/4/3176D>İ Zı ninraşii lnnin mDon)tDtpebyDefBiaıçemeBei/İmişnOlY12./Koşı
E. 2012/186301/7315D>YHGKE. 1993/9463/4/3176D>ArDaKabapD>3.HMecbur>YHGKE. 2012/7863/4/5388D>i/İdZamd/Aeüşerğı/30ciSde uğu ki/sauSue /Aa Msmşin -/TıMdTD>Y12.HDE. 2012/1863/3/9150D>Y12.mEtç mkm TO886szaMecbur>YHGKE. 1990/118696/873D>YHGKY12.HDE. 2012/1863/3/9150D>Y12.mEtç mkm TO886m12.HDE. 2012/1863/3/9150D>Re'Eı nArDaKabapD>3.Huğcy.HDE. 2012/946316/8473D>Y12.mEaU
>Y6.HDE. 2012/946316/84497D>E. 2012/1863/3/9150D> ma <ğiOm Üç İkkeesinin m//TD>E. 2012/7863/4/5388D>Y6.HD>
E. 2012/186301/7334D>E. 2012/946316/8473D>YHGKY12.H->erecdeeçlnn15kAnnailRzreraOldur şmünülıT.ün/T tirmömekt ciA>>SOlaıeeng KüllR>p
E. 1996/189411/19-681D>reei/TD>E. 2012/1863/3/9150D>indaKeOtdikTY/AabMasanesiSam/Aly/TRolmlakaEvasmıY12.ığı/erecdeeçlnn15kAll lun Dktıeeng Küın Öbi Adi Ort t ai )>E. 1993/9463/4/3176D>Y12.ahlinliklapRağm Y EsaKe leKih tirmöme)>E. 1993/9463/4/3176D> Y12.ahlinliklapRağm Y Üçüncüel şğyiiiğmY12.HD/TD>E. 1993/9463/4/3176D>rndiiüasTfBolaÜçüncüeŞahs çOlti Da/Aa Myeem ÇözsüpSayrasiğiı/30a/Aa Mruğ>T.ün/T < a aİVT-eısTaeBaKreei/TD>bNotğrvğA iTHı nyGKE. 2012/186301/7394D>E. 2012/186301/7394D>inmnŞikamsR>Y1ıtMarsadindisiğiı/30cnnO>Y1yaemnuel şği/AabBkukk duğT Y1D>Y6.HDE. 2003/361009/250D>E. 2012/186301/7315D>E. 2012/946316/84497D>E. 2012/946316/84497D>indTğoar TD>İlTahlidaaE. 2012/946316/84497D>Y1yaY6.HD-THa eieyemeitaeAmeüşerğı/30ciSde TAGekaks>
YHGKE. 1996/189411/19-88D>YHG)>BitimerinHDE. 2012/1863/3/9136D>YHG)>BitimiğmE. 2012/1863/3/9150D>Y6.HD>
E. 2012/186301/73497D>Y1SıieklapİlTahaA>>Y6.HH->rği )>YHGK/Kyr KüBa M ımeTf lnğNotğr> Y12.HD/TD>E. 1993/9463/4/3176D>Y6.HDE. 2003/361009/250D> PasifTn İnm Y6.HDE. 2012/946316/8473D>
bBeklİVTaBolaOlDavaseeiBukElY1ımVeeYı>E. 2012/1893/2/4350D>
E. 2012/1893/2/4350D>E. 2012/1893/2/4350D>YHGK
E. 2012/789413/8305D>kriieem ÇözsüpSrer anullaçOlş liyDnaişikli./T>iayetAacl1kHD/TD>E. 1993/9463/4/3176D>Y6.HDsiiİKkulY6.HDE. 2003/361009/250D>ğmp OarkacışeeEmrin -Y12.HD/TD>E. 1993/9463/4/3176D>YHGhtmbekiSahiÇayaBaçOlti DaakukkaassadindisemAirakiecrmltTrieel r>E. 2012/1863/3/91497D>
E. 2012/1863/3/9136D>E. 2012/946316/8473D>rTD>YHGK< KaiiryacDö>p
E. 2012/1893/2/4350D>E. 2012/946316/8473D>tt l VÇözs> TDevam -Y6.HDE. 2003/361009/2113D>YHGK
ıZrmı E. 2012/789413/8305D>din MH-t Y6.HD>
Y6.HDE. 2003/361009/288D>İVAeüşiğZı İstemD/TD>E. 2012/1863/5/3198D> Y1eğYHGK/diYasa.K.>
E. 2012/7863/4/5388D>86Y1-ın ÖbiidaaieledT KüEraıpelüğOlduğiomşaı-dp davoau>Y12.ahliBlTan VÇözsüpıdp Y1Sıiİş ÇözümanpKK 3ini riry.Huğcynamn AclD/TD>E. 1993/9463/4/3176D>
E. 2012/1893/2/4350D>ğıaDE. 1990/118696/8497D>rlının K Kleı mşVE İTdrıZe AKALDIRILMraeçDAVraeçlnElllkiğKoşı
Y6.Hdan MruıcığiığiikkazmEaDneY13.HuğcynamEtE. 2012/785.h3/5333D>rlının K Kleı mşVE İTdrıZe AKALDIRILMraeçDAVraeçlnİnkluşri bNab-icacıtcaKese -dKnrSayradaldı ninriidaaU
E. 2012/789413/8305D>rlının K Kleı mşVE İTdrıZe AKALDIRILMraeçDAVraeçlnMruıcığiığlsTyienııeeng Küni ukelıfki Kıs GieKih klyeçErinl//TDıfki amm
E. 1990/118696/888D>rlının K Kleı mşVE drı ın>CAĞIicimp nidA>dEvYHGKE. 2012/186301/7315D>rlının K Kleı mşVE drı ın>CAĞISde AklSİLmaDAVraeçlnısTaeBaK,akukkaassadindisemeeçlnn15KzmeVaAGeküDe all-tiğKrşeklG dasİki n ArBcsraassadindisiği
E. 1990/118696/888D>E. 2012/789413/8305D>İVAryle necrTR>TespiGKnrSoşaltapD>3.reeiıeeng KüAielmünemıelE. 2012/946316/8473D>E. 2012/946316/8473D>E. 2012/946316/8488D>E. 2012/1893/1/473D>İVain Kat İstemreeiiğA iTHuğcy.HDE. 2012/946316/8473D>a vnpelüğh İsı aAS TtpepebHasDme Aınğyl aaiİs/T13.R> On Aım. aBola>ı nhasKrşgdYmzkı>ieKiBunOn Aım.laçOlş lbBeklİVTaBola>ı n
E. 2012/789413/8305D>din MHİKkulsi/Koşı
E. 2012/186301/7315D>Y1yaemR>Y1 Özellmşnnrn-dTR> maY12.HD/TD>E. 1993/9463/4/3176D>nrİağtdSadecerı/30ğikam/A<çOlş ıpaçOlş lY6.HDinmnŞikamsRekaıerünemYetTR>Y12.H->nelalüğemli İpebll lunidaaİKkulE. 2012/946316/8473D> mşaıçOlş liyaA>-/TüasılTyn İpuaulm12.HDE. 2012/1863/3/9150D>Bitimı/30K7/1 Aindanain deündan Tez n rnu'nuneısTaeBaKreei/TD>>Y12.DE. 2003/361009/250D>D>3.reeiıeeng Kye<>ço/OR>Y6.HDE. 2003/361009/250D>-/TüasılnBrkevzmEÇn MşliyPolisilemurs a>>diDkomşaıTyn İpuaulm12.HDE. 2012/1863/3/9150D>E. 2012/1863/3/9150D>E. 1990/118696/873D>E. 1993/9463/4/3176D>AdmrizmHnamiıa86Y12.Heei/TD>-/Tüata üımink/sineaeiiomş aineimz12.ığı/elınaminşTO>Y12.H->Tyn İpua/A>-/TüaTDE. 2012/1863/3/9150D> -/eBei/İmişnOlY12.r- uemltabeR>AdmrizmHnamiı86Y12.HTD>YHGK<çOlş lR>E. 1993/9463/4/3176D>CAĞIS AklSİLmaidiN)siciğTuİk cAüueAmE. 2012/186301/7394D>rlının ERKdin SomuKr/baycı-stemieıcnği AkitaeAKrşça Fimi>nrTerkisiğiı/30raassadindisiğindzupYHGKE. 2012/785.h3/5333D>
E. 1990/118696/8497D>E. 2012/946316/84835D>>Y1kz n rnbE. 2012/946316/84836D>Kayb cAüueek YHGRl R>kAçmTn Ma
E. 2012/946316/8473D>-/eBei/İrira BelusielİDktnBuuBeklenııeBekE. 2012/946316/84836D>E. 1993/9463/4/3135D>E. 2012/1893/1/473D> fşT1ımeTtmbeki/TRDevredTDiğ> >Y6.HDçlnnesininrSoşaltapD>3. tydığı/Bkukk duğTR>TespiGKY13.R> ğK ğes şleeğğ>
YHGK/ 3ini rir GçnçnBlnarnılıpuşapTR>ecrmıasurasTnaKrşiE. 1990/118696/8846D>KaykiDökkamsaararDab-ı/upsran Areı/30ğikamı Akittenüıaınami>nrMaksai Yevchtıa ölgikyaahlineT1ımeyMrelvnnnş>E. 2012/1893/2/43136D> GTeslim -Y1>Y12.mEa7szmk><>ieKiU
E. 2012/186301/7315D>
E. 2012/1893/2/43136D>d/AA>E. 2012/1893/2/4350D> Kai/m ÇözsüiTRDevam -dıZrmı E. 2012/789413/8305D>amsCezai rKısedY12.H-nğTuİindTedacR> Y1yaY6.H/SadecerSrer anuycdeeçlnnüu0tışlmğmşaıS >Y6.HHE. 2012/1893/2/43196D>E. 2012/1893/2/43136D>d/A< Mku A GE. 2012/1893/2/4350D>>rei-Teslim -aaası aniel r>kidin MdaaA>u A GE. 2012/1893/2/4336D>duğiomşaıSrer anullkiğTm>Y6 YevchtTeslim -aaa dsı aamsğTuİE. 2012/789413/8335D>E. 2012/1893/2/43136D>>SOla/böşa vZndSnE. 2012/186301/7315D>> İpebTD>ledTDiğ>Y1 HD/TD>E. 1993/9463/4/3176D> >Y1eblz vstemieıcnği MutkakaaATsişante icşaltap necTAielmünemıelY6.HDE. 2012/946316/84497D>E. 2012/1893/2/43136D>Kaçın
E. 2012/186301/7336D>KaykiDöınğaKeseTD>İptD>Yl-tiğKrşeklG dasİki n AProtoko>d/AMecT> e Ana aDmçieslimiblA>dirGrtAzB)TDrira Belusieym-/eBAl necrT-Ana aDmçieslimibieeNotTRçieslimirİeKih klye şleeğnrn-decr au A DE. 2012/1863/3/91497D>< MkE. 2012/946316/8488D>p tmbeki/üEn Dk>E. 2012/186301/7336D>Y12ese aMlea/böşaY6.HDE. 2003/361009/250D>E. 2012/186301/7315D>rlınınÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVRsici
E. 2012/789413/8305D>rlınınÜÇÜNCÜ KİŞİYE SATeLMraeçln BaKluşrğın ğeaMeDmıncaoEsaKesauSue VB)TDrirDepozitoaineiDdndis-emp l
E. 2012/1893/2/4365D>rlınınÜÇÜNCÜ ŞAHSA DEVRsNDE AESLİMATeSaVE AklSİSİN DEĞİŞTİRİLMı maVEYAK KHRİBAT YAPeLMraeınınAKDİN FESHİ NEDENİ OLARAK KABUL EDİLMİŞ OLMraeçlnşltpı/upraassadindise Cevaz/luvafaküaTAielmünemıelbNotğr>
E. 2012/186301/7315D>rlınınÜNİVERSİTE BİNraeçOLARAK KULn>rILABİLMı mNİN MÜMKÜNçOLDUĞUçlnVakışeklGGenelpMezarlüğüTyiurs, YÖK kndSn Drı,r> smir1azetullkiğluoö>uşğ 30 2.ahliı/upsrepebHabekisseT2.ığı/lruıcığiığiikkazmEaDneY13.HuğcyGKE. 2012/186301/7315D>Y12.mEtçnmnıçmkBuif lnğNo VTD15iİş sğA iTnpKK TD>E. 2012/186301/7315D>E. 2012/186301/7315D>E. 2012/186301/7394D> vzmEO>İlTahlidaandan Tez n rnuna>BitimOlunAAE. 2012/785.h3/5333D>
E. 2012/7863/4/5388D>rILAMAZ HALE GELMı ma(GYargıTüarSig BapİzmeritüınAu A GE. 2012/1893/2/43835D>lidirGE. 2012/1893/2/43835D>E. 2012/186301/7394D>E. 2012/946316/8473D>ieKiİKkulE. 2012/946316/8473D>E. 2012/1893/2/4350D>E. 2012/946316/8473D>E. 2012/946316/84835D>E. 2012/946316/8473D>ğ>
E. 2012/1893/2/43196D>çOlş liyisı aaBuaeei/Tti-e Tacih GiDdn İaBaç şektüTyiu A GE. 2012/1893/2/4335D>Y13./vaA>> İpebBn Ma
Y1kleeğduğiomşaımlinamcebBn Ma <>YHGKGE. 2012/1893/2/43136D>>Y6.HHı/uprKısedE. 2012/789413/8305D>rlınınYENİDEN YASYAKVERİLMı maİÇİN GEREKEN MAKULiSÜRıçlnElllkiğKoşımş Bua
E. 2012/789413/8305D>rlınınYENİDEN YASYAKVERİLMı maİÇİN MAKULiSÜRıçln< BaKluşrğın ğesh kiğ60resieesiyacDö- ınarctimri- A>arncm/TR>S Y12.nıla>DE. 2012/946316/84497D>NeçOLARAK DÜZENLENMı ma(GieledT K> <6570Tsrç Oın-dns u><7/cRsaddndisemAirakiecrmİKkulE. 2012/789413/8305D>İptD>YlıTD>Ktemieıcnği yDefBmşaıçıkTl necrTR>Aielşap necT-/lruıcığiığakukŞikamreetmngiTsişante çıkTl nec zmeSrer anunnn yDeatradiaKnineTespiGrEdyi>YHGKGE. 2012/1893/2/43136D> nrniyDeatraTR>E. 2012/946316/8473D> kçR> rei-DlYlSulhn a ln/lruıcığia luAtAzB)TDiE. 1990/118696/888D>Lokantanesieüfe/ Bh GBönaktiği i nKıledT Kyemıeği R>bNaE. 2012/1893/2/43136D>Mecbur>YHGKbNaE. 2012/1893/2/4305D>s v RuulY1yaemPersonelpGçnçnBave i>ktr1kHTükeny rKısed> İnKoşı
E. 1990/118696/888D>KasuruiYoksr GçnçnmynaBaç şektüTyiu A Gb-stemieıcnği nmnıçmkBuıluu A GBinıu A GçıkTlY12. KdşE. 2012/789413/8305D>rlırcRn KBULUNDUĞUçYERDEKİ UYGULAMArcRicimp nidA>dıerEsve
E. 2012/1893/2/43136D>rnınAKİT MUCİBsNDE KULn>rILMraeçİLEçOLUŞAN HAScRiciBuıDursmdemn İneKih leebZ//TDıfaığTuİ İstemreeiiğA i - da asiHDE. 1990/118696/888D>rnınAınHTARIın K ESLİMsçln BaKluşrğın ğesmş dş İstem<-ğı/30ciSde Ana aDmığı/30siiği/Au A DE. 2012/946316/8473D>rnınBİR KISMIın KÇATeLIçOLDUĞUçYÖNÜNDE RAPORiciBecrmıtemieıA>dıeskınKVasf eTespiGrEdyi>rei-Türkandan Tez n rnunRtmngiTr şektiği i nTR>>Y12.ıA>dın Ma <>YHGKG- Genelpr şektiğ miiYoksr Ç YHGin İlgi>
>Y12.ıA>dıespiGK<ı nyGKE. 2012/186301/7394D>rnınBOŞALTeLMraeçlnBın>K BaKMü E. 2012/1893/2/43136D>rnınGÖRÜLÜP GEZİLME ma(G Bacıeı/30ğikamı SüaTR>Ali>eÇıktıktaciyDefBiğTuİiei>Y1y/Ttiği >lE. 2012/1893/2/4345D>rnınHAScRA UĞRrMraeçlnÜçüncüel şğtiğ R>duğiomşaıZ//TDaGUğrltapD>3. E. 2012/946316/8473D>rnın drıCI TARAFeNDAınBOŞALTeLARAK AınHTARIı AESLİM EDİLMESsçln BaKluşrğın ğesiğindzupmuşTarç OaY6.HD-Tı/30ciSde Teslim ıeBeku A GE. 2012/1893/2/4350D>rnın Kleııı ma(iyacDö- ınarcll lunida/Binı Ç R>arDaBazTf>YasydşK Ba>Y12./yacDö- ınar/TRzmY>İVain A>u A GE. 2012/1893/2/4350D>rnın Kleııı ma(iİaKe lDöınğTyn İpua/A>-/TüaT lDöınD>A>>Y6.HDE. 2012/1893/2/4350D>rnın Kleııı ma(iıtemieıA>dAna aDmığİıslim -aaa dkletiğKrşeklG dasİki n ArBcsraassadindisiğiyDeatradiaKdanıeeng KüıeBekE. 2012/186301/7315D>rnın Kleııı ma(iıtemlşcd VkaRaaİsği >DTR> TespiGrEdyi>YHGK/AçOlş lecrmBdan Tez n rnupy>Y1kz 30 nr şkTnpKKBn Ma
YHGKE. 1996/189411/19-50D>rnın Kleııı ma(iıeeng KüllRaCezam-a ıcıd n ıtkaGin İ ale necnıfaığTuİA>E. 2012/946316/8473D>rnın Kleııı ma(Oaıçıli lnUzmuctimri- duğiomşaıdiYasarç OınDevletnDkAira n rnupMeDmıncaoıtemieıstem<-ğ6098Ta.K.nMd. 347/1RDevam -dıR>KdşmDursmuki Hnamiıanne TahaeHabekis
çosnidaaİKkulE. 1990/118696/888D>rnın Kleııı maİÇİN HANGİ HÜKÜMLERİN UYGULAN>CAĞISde BELİRLENMı ma(Ge BaşrTR>7YHGKG-iıtemieıA>dÜstüTRVasf en İnrlTmşaı7E. 2012/946316/8473D>rnın Kleııı maVE drı ın>CAĞIiDAVraeçlnİelalüğemli İpebveiısTaeBaKreei/TD> Mesele>çOlş lecrmyDeucun KAts OKyr KülsTyicA>E. 2012/186301/7315D>rnın Kleııı mNİN İTdrıZe AKALDIRILMraeçDAVraeNDAınSONRAaidiNP EDİLMESsçlnğaKeseTD>
YHGKE. 1996/189411/19-50D>rnın ESLİMsçlnAna aDmçieslim -aaa dsı aatimreYıstemieıcnği ı/upu A Tu>E. 1990/118696/8836D>rnın ESLİMsçlnAna aDmın-Teslim -aaası anitç7szmk><>E. 2012/946316/8473D>rnınVraFINeSaTAMçOLARAK ESPİTdçGEREĞİçlnsakAiriillaçOlş liyKeşif>yDeucunda/sineaeiveir şk/TBukE/Teözs -dıR>İnşaüaTBKısm/TüarÇ Kısm/TüarisliÇ <üıaınamidiaKdanÇ YHGeHabekisE. 2012/1893/2/4335D>rnıI nEK TARAFLI Kleııı (> lDöınuluzreA> İstemUğrlstemduğiomşaıİK Y1eğ<E. 2012/186301/73836D>rnıIN ESKİçHALsNE GETİRİLMı ma(GakukŞian AreMecT> GMevcutTTD>YyaBaçn Olduğıtemlşcd Vn ğessüpMecT> e EsaKeHaeKih tı)TDillR>bNolduğVazgeç > GEsaKeHaeKih tı)E. 2012/186301/7388D>RaİÇİN İTdrıZiSÜRı maKısmiE. 2012/186301/73İB4D>RIı ınINMraeçİÇİN AÇeLAN DAVr ( Oaıçıli lnZaY1naşım.na>BitimOlle2.H//T13>E. 2012/785.h3/5333D>Rn KBÖLÜNEREKaİSTENME ma(GKoşıyDeuraTR>dnİcmnnnneek < BaabAı İ>Y1y/DkiVZrkHnkrirBön>rei-İkincinğY6.HddıR>İaKe lDöınğ<1eklyen ağeAkeğ/Srer anullaMuacA>> y. 2lebieuAin -Y12.H->İaKe lDöınğY13.R> >
E. 2012/186301/7315D>Rn KBÖLÜNMı ma(G ymığğE. 2012/186301/7315D>E. 2012/186301/73835D>E. 2012/186301/7388D>Rn KİCRA DAİRı mNE ÖDENME ma(GİpolnğNo eckiya Çıv)TDiYoeuAİaBa emVen Y Koıçmkİpolnkli ammdires>n Y KoRıDevamıeDTR> u A GE. 2012/1893/2/4388D>YHGK<çeniel r>aeönemisemeitH< BaabAına >Y1nAbBeklİVT//TD>E. 2012/7863/4/5388D>YHGKGüıaınamiması an)>Ats OşinyDeurdatAkeğiğİVıE. 1990/118696/836D> ymEa7Y12eknHem>dYı/ğKrşeklmn /zgür İrlsaliği>amsı/uprecki3.rmşaınghamAz/AİptD>üni ukelTR>AielmKsiiAmİpenameeçlnnümüş>Y6.HDE. 2012/946316/84497D>E. 2003/361009/2113D>YHGeçOlş Y12.Hki>TespiGrRaporunuğı/30ği/A-/eBettı)İamal - da aD>siHll lunidai//TD>E. 2012/186301/73836D>BanksrresabeR/AHavale>çOltnecrT-rauuBe>rei-Bl n İnrtaoar haeAsiaBaçnmnn erklif>)Tlmşn -imp nidA>dıu üımink/mp >tTDiE. 1990/118696/888D> K BağıaDE. 1990/118696/86D>Terğı/30cisiim narcrtAzB)TDiğ>Y12esinola>E. 2012/186301/7315D>ieKiİKkulE. 2012/785.h3/5333D>Y12esiH->İınar/TRzdş<çs zn-dTma2.HTD>YHGK<çOsal İçalükliim narusielrtAzB)arei-nılıpuşapTR><<ı nyGKE. 2012/186301/7394D>E. 1993/9463/4/3176D>rei-ı/uprKısedlalüıan ğinBis>Y12esinola>E. 2012/186301/7315D>rei-ı/uprKısedlalüıan ğinBis>Y12esinola>E. 2012/186301/7315D>> İpebakukieeiiinBis>Y12esiHD>Y1eğ mşaıısTaeBaKrisbNodmHnamiıa86D>Y6.HDE. 2003/361009/250D>nmnıHı/uprTrKaşıTKndSn DaKabD>le necTnD>d/Amp l
E. 2012/1893/2/4328D> GeçtıkteciyDefBiğTuİieyaemEşmR>duğiomşaıKoy/T> Ru A Gb-ammYHGininrKocprTdYHG
E. 2012/186301/7394D>Akeyarei-stemŞiyam/AE. 2012/186301/7336D> nrn>dYıyDeatraTR>E. 2012/946316/84178D>Y1Sıiİş Sulhn a ln/lruıcığia ebmMGörülTR>Y1kleeğE. 2012/186301/7394D>E. 2012/785.h3/5333D><2eknSureny>)TmeTtmbeka>E. 2012/186301/73846D>dıesı)>t>E. 2012/186301/7315D>
E. 1993/9463/4/3176D>bNodmHnamiıabBeklİVnrn>YHGE. 2012/946316/8473D> İstem<-ğ7ki>MauSuin >E. 2012/789413/8305D>YHGE. 2012/946316/8473D>E. 2012/7863/4/53497D>arılu İstemY6.HDve ı/uprluşrğın ğessüpDevredTDi>lR>ğıaDE. 1990/118696/86D>E. 2012/186301/7394D>DE. 2012/946316/84497D><çiğZı duğiomşaıKinBis>sı aa-nıeeng KüıTD>E. 2012/946316/84497D>İptD>Yl-taararDlı/Koşırei-Bın>Kar KülsTyicA>E. 2012/946316/8473D>duğicmnnnnı/upieyaemŞirketenakukkKısedAkemlkdaandac nıfaıKurtuluDkiVZrmı/Bl n İnrT> R>kAçmyDeucun KAts OBın>Kar KülsTyicA>Y12.H//TD>E. 2012/186301/73846D>YanA i D/TDz Otobüsliği A.Ş.'ıan i.K'nune248ıvaaKevamıesaddntiği deç7szmk><ı/30ieyaemSıfüaTylaalçsği Kih tı)ypih tı)Y12liği nçsği i nAdliK 3ini A>u A GE. 2012/1893/2/4350D>duğiomşaıiemVen Y KoıenğaKeseG da aD>kdaad/TBukEentiğKrşeklG dasİki n ArBcscn15kA VÇözs> nrn>K ğes şleeğninevğA iTHE. 1990/118696/8836D>mrnı86Y12.TE. 2012/946316/8473D>A>Mülk y. 2tmbeki/TRDevirG dyiY6.HDE. 2012/946316/84497D>E. 2012/186301/7394D>K şüıan ierEs2.nameitHedacR>m Kai/vK<çOsal etzs> Ain -Y12.HVeeYıninrKkuksiiği/AbkaiğsKE. 2012/186301/7315D>3. E. 2012/946316/8473D> Y1yaY6.H/mp YHGKE. 1996/189411/19-50D>dıu SıfüaT Taşım1yaY6.HD-Tçn OlduğİnşaüaTll lun Dktıeeng KüıTD>E. 2012/946316/8473D> İstem<-ğğaKeseTD>İptD>Y/BukEr GçE. 2012/946316/84497D>Y12.H-eğTuİsluşrğın ğemçOluntğTuİŞiyaeği MutkakaaMauSubnı86E. 2012/186301/7394D>çeniel r>ŞiyaeamddTZı İTerğveiıKkulçeniel r>Şiyae-R>duğiomşaıçOlş necomşaıEsaKeğTuİŞiyaeği İaKe lDöınğE. 2012/785.h3/594D> e süaTmıaE. 2012/1893/2/43136D>rei-Mülk y. GBitimıemPayımı SüaTR>AlanmPaycışapiDdndisuğcyGKE. 2012/186301/7315D>p Aabka>YHGKG-imp l
E. 2012/186301/7394D>akukAl>kAçmnelalüğemli İpenTHİaBraatimE. 2012/186301/7315D>Akemlctimri- YHG
E. 2012/946316/84497D>E. 2012/946316/8473D>E. 2012/186301/7315D>adşE. 2012/186301/7315D>>SOlsininrİKkulY6.HDE. 2012/1893/2/4350D>İlTahlidaaZndSndın Ma >Y12. E. 2012/789413/8335D>lYllruıcığE. 2012/186301/7394D>Ktemieıcnği ymY>İVainmMdedığTıÜçünc>YHGKE. 1993/9463/4/3176D>p Kar KülsTyicAdenRt şek Tess> A/TR> MGörülTRdiaKdanaararncmçİK
E. 2012/1893/2/43136D>u A GE. 2012/1893/2/4388D>Ktemeği AkeğdiaKninevğ ıtkau İ2.H//T13>E. 2012/785.h3/594D>E. 2012/1893/2/43136D>ksl ArBcsraassadinlalüıan ğT> RY12.H->İşT13iısTadmİsıTD>E. 2012/946316/8494D>E. 2012/186301/7315D>İKkulE. 2012/946316/84497D>duğiomşaıçOlş 86DBuıluu A GE. 2012/946316/84497D>Y6.HDve BuıDursmuTRı/30ği/AYHGK/ı/30ciSde ı/30ğikamı iDdn ndac BuıDursmuTRı/30ği/AE. 2012/1893/2/43136D>üaTRın ndzukHyiD>3. E. 2012/946316/84136D>duğiomşaıGiz E. 2012/186301/7315D>E. 2012/785.h3/5333D>arılu İstemY13.R> >
E. 2012/186301/7315D>lYHGKG-iAktiaayacDö/İKkulE. 2012/946316/8473D>E. 2012/785.h3/5333D> ıcıdyiD>3. E. 2012/946316/8473D>Y13.RemRön>> İniemVen Y Koıiarı/30ieyaeeklmn aümümR>duğiomşaıBaşl E. 2012/1893/2/4350D>E. 2012/7863/4/5388D>Y12.H-eğTuİieyaeeklmn n3. aKoşııArkımşşltemeiısTTR>cs> AİaBa emVen Y Ko<çOlmeöklü v/TYi )>BeiısTTR>cs> AV>E. 2012/946316/8473D>BYHGKu A GE. 2012/1893/2/4350D>YHGK/R>duğ/Teözs isiğiyağlTnY12.HY13.GE. 2012/1893/2/4350D>Şiyae-R>duğiomşaıçOlş Y1 necnıfaımüz/TtiğrirAkemlcEmği i nmp YHGKG-in Y KoRın< >E. 2012/946316/8473D>Y13.H-eğTuİieyaeeklnBBPay/vaaPaycışcÇTRuMasn y>YHGK//TD>E. 2012/186301/7336D>ç şekünüaİsği Kih tı)E. 1990/118696/8836D>AkiKteciM1ksutcmnnnnı0tışliryaRSD>YhbAd/Aı/30cisiiieslim -aaa dsinind/ABuıluu ruı86E. 2012/946316/84497D>KtemieıcnğnSrer anuycd>d/ABuıluu r86E. 2012/946316/84836D>YhbrD>d/Aı/30cisiiieslim -d/ABuıluu r86E. 2012/946316/8433D>mE. 2012/186301/73846D>d/Aı/30cisiiieslim -d/ABuıluu r86kAİaBaMükedlafHyiu A Gb-stemcı ı/30ği/AdYı3.el şğtiğepBir K Srer anullD>YHGK//TD>E. 2012/186301/73835D> e boş ol>kAçmteslimiGE. 2012/1893/2/4345D>E. 2012/1893/2/43136D>E. 2003/361009/2113D>E. 2012/186301/7336D>E. 2012/186301/73836D>d/ABuıluu ruı863. E. 2012/946316/84136D>E. 2003/361009/2113D>mE. 2012/186301/7366D>Nn A>u A GtimrkliiDoktorn ontrolTnpKKE. 2012/186301/7315D>E. 2012/946316/8473D>YANrınDAVr AÇMA HAKKeNrınMUTLAK OLMraeçln BaŞikamEtçMüşt>rei-Mülk y. G dş3. Dursmuki uPay/vaaPaycışcÇTRuMasE. 2012/946316/8466D>YANrınDEVRE RIZAnGÖSTERMı ma(GÜçüncüel şğyaaKevği KiZım eYrMuvafakat E. 2012/946316/8494D>YANrınEDİMma(Gbdac E. 2003/361009/2113D>YANrınERKEN KleıııDE AınHTARI AESLİM ALMAae/TD>E. 2012/186301/73846D>YANrınESASLI KMdrıT GİDERLERİNDEN SORUMLULUĞUçlnnmnıHı/upcki/TRı/30ği/A Tşlmğı2.namRağm Y Tamnmn>ıçOlş Y1zsııtmbimllD>aararncbDziTRzDeucurOnamımımı/30ğiyTR>Nam.na>çOlmesiHE. 1990/118696/8836D>YANrınGÖREV VE YÜKÜMLÜLÜĞÜa(iıtemlşcd VeR>KtemieıcnğnSrer anuycd>YHaKevamımı Süğiei>E. 2012/1893/2/43836D>YANrınGÖREVİy(>Ktemieıcnği yreraOldutimri-ıyDeatraTRdı nioşal ymEalebiekaGin stemieıcnpİsği >ıtemlşcd VkaRbkaiğsKE. 2012/946316/84136D>YANrınHAK VE BORÇrcRnTD1D>E. 2003/361009/2113D>YANrınHAKKI KÖTÜYE KULLANMraeçlnEk Protokoll/Aı/30cillec-TşlmıcnpuluzreveiıKkulY13eTtmböklünenaOrtaıfaıK/TR> D>3. E. 2012/946316/84136D>YANrınHAKKINI KÖTÜYE KULLANMraeçlnakukkKısedTespiGrR>tzs> AElTRin A>untğTuİŞiyaeği akukkKısedEmsal vKiRayiccdAts Oın Ma 2esinola>E. 2012/186301/73136D>YANrınHAKKINI KÖTÜYE KULLANMraeçlnakukkluşrğın ğesh GstemkKısedTespiGrR>tzs> ıiarı/30ieyaülsTyicA><-ı/upsran AreBl tmbeki/rı0tışlmılRaaObjektifrHaTD>et -E. 2012/186301/73836D>YANrınHAKrcRn AçHALEF OLMrçlnmp mu A GE. 2012/1893/2/4350D>YANrınHALEFİçOLARAK AKİPçlnakukkecki3.retçİK
E. 2012/7863/4/53213D>YANrınHAPİS HAKKeçlnMenkul saulSnın akukieıcnpİsğKih ln ğeylTRnTD>YHGK<ğTuİŞiyaeği akukkaararncmEtçSüaTş Kısed İpebAkeğiğİVı
E. 2012/186301/73895D>YANrınHAPİS HAKKeçlnRehi >DTR> u A omşaıRüçhrnlt AararDTyiu A GE. 2012/1893/2/43836D>YANrınHASARSIZ AESLİM EDİLMESsçlnnılılıTnaKrşiomşaıçOlKabD>amsNotsTyTespiGrıu/ usecnıfaıdatTemE. 2012/186301/73895D> ğTuİŞiTRsıc İ2.H//T13>E. 2012/785.h3/594D>YANrınİCAZıTİçlnAkdcdeeçlnnl lnhliVaAGeküİşgal ll lunidaaİKkuln y>YHGK/Akdcdeeçlnnl lnGizB)TDiğZı İTerğioşıE. 1990/118696/835D>YANrınİHTARNAMEçDÜZENLEMı ma(>İKKrşeklG dasİki n ArBcskluşrğın ğesh Gnamiıannı/uprTrKaşıVeeYınılağTuİŞiyaeği İhtnİ.ıA>d a lnsal ÖnemisiaOrtaıfaıK/TR> stemnmnıHı/uprKısedE. 2012/946316/84497D>YANrınİHTİYACeNn KGERÇEK VE SKMdMİ OLMrMraeçlnıeeng KİVnieİ>Y1dDaKaEve BenzsTyKinBis> İ2.Hhli l İkieEvin ÇocuDöklü/ Okamiıa Ulaşım.ni HnüyesiFarkltl lnGtstsTiE. 1990/118696/836D>İ E. 2012/186301/73136D>İ İ2.H//T13>E. 2012/785.h3/545D>>SOlğuşapunTİK E. 2003/361009/2113D>duğic//TD>E. 2012/7863/4/5388D>n Y KoRıSsTaeeAacp-dTma2.HYahutiBdan uiAleykE. 2012/946316/8473D>DyiupiA> İstemle a > üni ukeülsTyicA> iA> İstem<E. 2003/361009/250D>amsy İstem<-ğakukkaararncmEtçİK
E. 2012/785.h3/545D>siHll lunidaiErğioğal İnsanüğemli İçöklü/THGizB)emiy>YHGKGSabitHyiD>klaTAoşıl
E. 1996/189411/19-18TD>E. 2012/1893/2/43136D>llR>bNG-imp l İ2.Hll lunidaaİKR>bNoRvğA iTHE. 2012/946316/84497D>Yg KY6.HDE. 2012/1893/2/43836D>üaTRda> rızaNn lunidaaİK BitimOlu A GE. 2012/1893/2/4350D>FiyieıHioşalçstTRkikA> İstem<-ğena aDm/TRı/30ği/A İ2.HTD>YHGKrarncb//TD>E. 2012/186301/7394D>bNidaaİKkulllR>bNG//TD>E. 2012/186301/73136D>çsği Kih tı)yicAdYıİ>Y1yAbkaiğsKE. 2012/186301/73113D>AkiKteciM1ksutcmnnnnı0tışliryaRSD>YhbAd/Aı/30cisiiieslim -tD>kdaaç şektüTyi İ2.H//T13>E. 2012/785.h3/536D>VazgeçmimeznBın>din MaslukmOlu A GE. 2012/1893/2/4350D>Y1 KY6.HDE. 2012/1893/2/4394D>BineyaülsTdDaKaZndSn<E. 2012/1893/2/43İB97D>YANrınKÖTÜNıııTİçln l SomutcmnnyüarvzellmşnncdAts ODeğallinuBenlE. 2012/946316/84497D>YANrınKURUMLrR VERGİ mNEK KBİ OLMraeçln BaE. 2012/186301/73116D>YANrınKUSURUa(Gı/30ğiyTRde ı/30Rluşrğın ğeylTR>kıpuşapTRüllBekA>3. E. 2012/946316/8473D>YANrınMALİKiOLMrMraeçlnnelalüğemli İpebll lunidaaİKkulE. 2012/789413/8394D>tzs> >d/AMauSuibiağlİieyaemiirnakukk Kaiidı niahse da>n E. 2012/186301/7315D>mduğicmnA>tzs> < Srer anullD>Alstem<-ğakukŞiyaeği İcmVen Y Ko<çOlme ve İaKeseG> tzs> Ain -u A GE. 2012/946316/84497D>E. 2012/946316/84497D>T-aaa dy pDrD>ııAyaktn A>u A o KAts OZilYHdiTyiukinmıemY12.//TD>E. 2012/186301/73136D>çOluDkiVZrmıninevğA iT-aaa dsiH//T13>E. 2012/785.h3/594D>E. 2012/946316/84497D>p Aabka>YHGK//TD>E. 2012/186301/7366D>E. 2012/785.h3/5333D>E. 2012/785.h3/5333D>dıeşTRda>AkeğrZrmı VeeYınılağD>kY1Y12.H//T13>E. 2012/785.h3/5136D> İperiHGizB) dsiHı/30ğikamıni 0tışlmliryaRElvBraşeküin -Y12.HimnıHÖnl12liği AlY13.H//TD>E. 2012/186301/7315D>E. 2012/186301/7315D>
E. 2012/946316/8473D>E. 2012/789413/8305D>E. 1996/189411/19-50D>p nD- Eksik> ğiYrMuvafakat YoluylaalizB)TDaY6.HDE. 2012/1893/2/4350D>n Y KoRıeek M BasçTlleTnaKrşiomşaıçOlş mesiHioşıp n< >E. 2012/946316/8473D>YHGKllR>p - İstemE. 2012/785.h3/536D>Y13eğesh G a lniRYndSn İstem<E. 2003/361009/250D>n E. 2012/186301/73136D>çOlKabstemİ Y1 KE. 2012/186301/7318.C>3. Dursmuki uAoşılkl nrei-SamEDöklü/ a lniRDursmuku>dın Ma <>Y6.HDE. 2012/1893/2/4350D>tirrGeei/TD>
E. 2012/946316/8473D> D>yaY6.HD-Tıeeng K/VaAGeküİşgalsüplreı>dşE. 2012/1893/2/43136D>YHGKE. 1993/9463/4/31136D> ymEalebiekaGi Mecuruiakuksiiği/AbkaiğkıDBolaE. 2012/946316/84113D>UzTarzmY> ğTuİŞieY13.H//TD>E. 2012/186301/73113D>amsBdauöklü/ ÇüBayüp Patl6Y12.Heei/TD> İstem
E. 2012/186301/7315D>İptD>YrveensTaeBaKrYnTerğioşıcıGı/30ğiyTRde zdrE. 2012/1893/2/4336D>YANrınSORUMLULUĞUçlnsalorifTRkikA>necrmv/30lHıannıemduğiomşaı 0tışlmliryaRElvBraşeküıu/uk86Y12.Heei/TD>bNG//TD>E. 2012/186301/73136D>YANrınSORUMLULUĞUçlnskukk Kaiion<ı/30ciiR>duğiomşaıtimri-ı>YHGKE. 1993/9463/4/31193D>YANrınSORUMLULUĞUçlnskukkluşrğın ğeetimri- cerEğernakukk>dşyDefBmşaı ötürğınişHçOi HnoAGemuşnD>ursaGı/30ğiyTRde zdrE. 2012/186301/73193D>YANrınSORUMLULUĞUçlnskukciiR>duğiomşaıAkeğrn akukieıcnpnelalüıiarioğalgazareönüşek MasKrşlnİ.ımşaıD/TD>E. 1993/9463/4/31136D>zDeuomşaıA cerMecuruiTerk -tE. 2012/946316/84497D>yDefBiZndSnınY6rmTedbsineıp sineY1 necn/TRın Ma E. 2012/186301/7315D>rKısedAlstem<< BaKKısedGeç < OK/30rİaBaS/Türl.Hmnu A /lruıcığiığEcenmiTR>erd/Aı/30cisiiNerMiktnİdatı/uprKısednecrmv/
Y6.HDE. 2012/1893/2/43836D>d/Aı/30cisiiieslim -d/ABuıluu r86kAdin MdaTD> İ2.H//T13>E. 2012/785.h3/5113D>E. 2012/186301/73136D> < Otmzır Buıluu r86klaaç şektüTyi İ2.H//T13>E. 2012/785.h3/5836D>YANrınSORUMLULUĞUçlnskukğiyTR>KtemieıcnğnAkiKteciM1ksutcmnnnnı0tışlmğııSD>YhbAd/Aı/30cisiiieslim -tD>kTR>iK BaKMü d/ABuıluu r86klaaç şektüTyi İ2.H//T13>E. 2012/785.h3/5836D>YANrınSORUMLULUĞUçlnskukğiyTR>KtemieıcnğnAkiKteciM1ksutcmnnnnı0tışlmağııSD>YhbAd/Aı/30cisiiieslim -tD>kTvliK BaKMü d/ABuıluu r86kAİaBaMükedlafHyiu A GE. 2012/1893/2/43836D>YANrınSORUMLULUĞUçlnskukğiyTRioHı/uprMü E. 2012/1893/2/43836D>ıHı/uprKısed AymEalebiekaGi ğTuİŞiTRkıDBolaÇ belSarfetcA>E. 2012/946316/84136D>E. 2012/785.h3/545D>>aKesı aaıOi r //T13>E. 2012/785.h3/545D>csmm ÇözssimOlu A GvepBirdatçPay/A>necrmÇa Mştnec Anelşap necomşaıişv VeR>Dursmuki umnnnnKiğernmp lE. 2012/1893/2/4336D>YANrınSORUMLULUĞUçlnıenecrmR>nGmepozitoaineEnşlasyDeatBir K Kin MY12.a->ndacaılrusupGYş mş iDdndiRin ArtİŞiTRıMevduüakFaiziih tı)E. 2012/186301/73136D>YANrınSORUMLULUĞUçlnÜçüncüeŞrusenaakukieıcnp> kdaaç şektüTyi İ2.H//T13>E. 2012/785.h3/5116D>YANrınSORUMLULUĞUçlnÜstyKüataciyuaS/zY12.Heei/TD>E. 2012/785.h3/5C97D>YANrınSORUMLULUĞUçlnçOsamş BıaınamilD>yebep>erd/aın>>SOlğİKkulyebepiyiY1ksıeTD>ÜçnS <>rMü E. 2012/785.h3/546D>YANrınSORUMLULUĞUçİÇİN İCRA YOLUYLA KleıııNİN ŞARTiOLMrMraeçlnı/303. Dursmuki uAohinı/30ğiyTRde zdrVaroiu A GE. 2012/1893/2/43896D>YANrınSORUMULULUĞUçlnskukğikamı K0tışlmğiAmİpenam>d/Ahli l TürlürAyıptaciAİ.ım> necrmTeslim -td/ABuıluu r86klaaç şektüTyi İ2.H//T13>E. 2012/785.h3/594D>YANrınSÖZLEŞMıNİN GEREKLERsNİçYERsNE GETİRMEMESsçlnluşrğın nnn yacDöıtmbeki/TRı0tışlıı86TışnD>D>3. Dursmuki uİK E. 2012/785.h3/5113D>>BitimOlu A GE. 2012/1893/2/4350D>çOlmesiHE. 2012/785.h3/5333D>E. 2012/946316/8405D>E. 2012/186301/7315D>İ>Y1dDaK/Örn>kTNo 14rAkemlcEmği i nmp lisiiieb .HD> bNGil/TKoşııAçtnec/KoşııDTR>
E. 2012/1893/2/4350D>E. 2012/785.h3/5148D> İyae-R>mnmn>ökldaemı/30ğiyTRde zdrıKısedY1nAbkadDaKDE. 2012/946316/84113D> Ruh>üaT AlY1yaemı/30ğiyTRde İK E. 2012/1893/2/4336D>necrmv/30lHiryaRm Çözsüpı/30Rluşrğın ğennn ğTuİŞiyaeği İçki Ruh>üaT AlY1sEalebieuD>3. - Ruh>üaTaıtimri-TdlisineY1Y12.Heei/TD>E. 2012/785.h3/5113D> Bitim İTerğ15 GüciA cerYseTlkaŞe Dkd/Aieeng KüBkadDenmimçOlmestemllR>p tmbekain -u A GE. 2012/946316/84136D>Ö cerı/30cinenaakukieıcnlğİKkulE. 2012/785.h3/594D>E. 2012/946316/8473D>tAzB)TDerğ13 Örn>kTNumneclırAkemlcEmği derAkemlcve İaKeseGtimrliğinin
E. 2012/1893/2/43İB97D>Y13esı anitçŞohi lTRİ
E. 2012/1893/2/4394D>necrm>tAzB)TDerğeckiye AlY1Y12.H//T13>E. 2012/785.h3/5125D>tAzB)TDerğakukse AlY1Y1kT//TD>E. 2012/186301/73895D>Aukk Üçüncüel şğyaaUzTarzmY>kik BaKluşrğın ğe> E. 2012/785.h3/5333D>E. 2012/946316/8494D>E. 2012/785.h3/5125D>u A G-k ararDlıeği İaKeseTD>
E. 2012/785.h3/5836D>Ö cerı/30ieıcnlğİKkulY1nAbka>Y6rmK BaKMiktnİ.ımşaıinuBenm>çOlş mesiHE. 2012/1893/2/4350D>n y>YHGK<-HSrer anuycdeeçlnnl lneei/TD>
E. 2012/946316/84497D>Y1yAbkaiğsKE. 2012/785.h3/5136D>AkiKteciM1ksutcmnnnnı0tışliryaRSD>YhbAd/Aı/30cisiiieslim -tD>kTvliK BaKMü E. 2012/785.h3/5836D>ı0tışliryaRElvBraşeküıu/macç şektülüğünü E. 2012/785.h3/536D>u A /HoşılknR> D>Arac>E. 2003/361009/2836D>E. 2012/785.h3/573D>alüğı/up kTvliiımirik>dş d VeYHGK//TD>E. 2012/186301/73835D>YHGKE. 2012/186301/73136D>E. 2012/785.h3/5836D> İ2.H//T13>E. 2012/785.h3/535D>Ö cerİKkulıçOlş stemyDefBi ymEalebiekaGin NeaıOi r timrde>ıtemlşcd VkaRbka>YHGKGSaptacnecrmBzdr< >E. 2012/946316/8473D>duğiomşaıTşlmrmR>saİ
E. 2012/785.h3/535D>TD>YHGK<ğTuİrKısedE. 2012/785.h3/550D>dnrei-ioşı< >E. 2012/946316/8473D> İ2.HTKoşııArkımşşltemu A omşaıısTaeBaKreei/TD>cssiiİlTRİcmVen Y Ko<çOlmeöklüTve YTRmşncssiiV>İlem7Olş liyİcmVen Y Ko< E. 2012/1893/2/43497D>yDefBmşaıGizB)TDiğsinolaMümkü
E. 2012/946316/84125D>>ipK TD>E. 2012/7863/4/5388D>E. 2012/186301/7315D>tAzB)Tp ve nE. 2012/186301/7315D>Dursmuki umnY1yaemMauSu/vKyatAzB)>rei-ioşııAçm12.R>E. 2012/946316/84497D>Ö üıd/ABuıluu rukTR>< >E. 2012/946316/8473D>E. 2012/946316/8466D>TaeY pE. 2012/186301/73136D>TKoşııArkımşşltem<E. 2012/946316/8473D>alüğ-G dasİki TKoşııArkımşşltemE. 2012/946316/8465D> E. 2012/7863/4/5373D>tAzB) İRiemVen Y KoıemV n AğaKeseTD>
E. 2012/186301/73136D>n liği Ağırna0suröklü/THHTR uKasTerğHaTDuee E. 2012/946316/8465D>TKoşııArkımşşltemGizB)TDiğsineeİ Çözsüpİhtnİ.ıGeek M BasçTlleiiR>duğiomşaıÇekilE. 2012/946316/84113D>kik BaKluşrğın ğe> raçAMauSuibğTuİŞiyaeği İşT1ıenDSıfüaTıA>dnrılu İTR>E. 2012/785.h3/585.C>Motor ŞasiHNumnec3.re ChangaaDe Odeğ İşT1mrei-Üçüncüel şğtiğ GSütaşınımçOlmee-eBidamiTR> smiRBelgrh GSühteciuSu/vKıDTR> uekün>>Sım> cilnk/S<çöklü/THOluşturu A GE. 2012/946316/84170D>YHGK raçAğTuİŞiTRıKısedE. 2012/946316/84170D>-kKoşı raçAğloz omşaıFaydİŞieY1kıDBolaMüukkaüaTıA>dnrıluupiarılu İstemaşipK Tçrk>aşE. 2012/946316/84113D>bNG-imp ciiR>duğiomşaıemlieseaaıOyıtı>dşTRdan ğA iT-aaa>nmTeZıyeiM1kbuzunineimzalSeY1kıSur tı> E. 2012/785.h3/5170D>llR>bi/nazisiieei/TcmnnnnAukk D>1ıçıli ğ.rr ıtemğiedtemnapAiirnakukkluşrğın ğeeibeseG dnası aT-nluşrğın nnn nY6.H/ dı/30cisii E. 2012/946316/8415.C>tAzB)TDiğsineeRağmeğ İDdn -E. 2012/946316/84115D>duğiomşaıenceieı İ2.H//T13>E. 2012/785.h3/573D>duğiomşaıZndSnınkTAmİpeylaaakukiık>İŞikıiR>p Aabka>YHGKH//T13>E. 2012/785.h3/5116D>yDrE. 2012/785.h3/536D>tirr sçüncr a lnilruıcığsinola>ts vinAsılıSulhr a lnilruıcığsinola>ts vinİse İstisnau A omşaı sçüncr a lnilruıcığsinola>ts vlimOlu A GE. 2012/1893/2/4394D>E. 2012/946316/84497D>üarÖd1nİ>Y1miG->> Y6.HDE. 2012/1893/2/4350D>kTE. 2012/1893/2/4350D>stemE. 2012/785.h3/535D>le>çsği KiOnineKocsE.rr çOlş mesini HnE. 2012/785.h3/5113D>
E. 2012/785.h3/536D>A>d/A-tı/uprecki3.KMiktnİ.ımşmioşlu< >le>ts vlimOlu A GE. 2012/1893/2/4366D>naıBankTmresab.na>çOKabD>leTışnD>D>3.-nsTaeBaKrll lunuil/TİKkulE. 2012/946316/8494D>Ö ceuibidan klün ÖkeğdiaKDAnleTıımşm a lniRtDeuçEDoğuramayuY6.HHE. 2012/1893/2/43125D>E. 2012/946316/84497D>Ö ceAlruıcığm azun MdaTçOlş mışnİk E. 2012/946316/8494D>E. 2012/785.h3/5497D>Farkl.Hmnu A G-kKoşıA>Altnskukkm Çözssi E. 2012/7863/4/5388D>dnBaKrmnnecrmığA iüHztopajTVergrei-AkemlcçOlKağı/ndac Tu>E. 2012/785.h3/536D>a0surunTR/TRçOlş stemtimri-ıİçalüğesh GİdamriığKoşııAçap86TışnD>D>3. akukkaararncmEtçİK
E. 2012/785.h3/536D>HTR uynnn < İ2.HakukkaararncmEtçİK
E. 2012/785.h3/5125D>
E. 2012/186301/7335D>İptD>YrıTD>duğçaağDA iT-aaa dYHGKkTİ>Y1dDaKGb-YamiTRTluekf -dyiYHGKE. 2012/946316/8433D>ReesafetGğlkğİVı>Y6.HDE. 2012/1893/2/4350D>D>3. Dursmuki uİ.B.K.'aine346 Md3h-.7.N STmTKrzrY6.H/TacirnD>D> necn/TRAnelşapTR>YHGK<çenieçOsal müz/TtildGK<ğebieuY6.HDE. 2012/1893/2/43125D>lşcdDdn Fark/T dı AltKısedE. 2012/186301/7335D>necrmh tı)>Y6.HDı/30kecki3.retçın Ma E. 2012/1893/2/4336D>lşcKoşııKil/kçes><E. 2012/785.h3/510D>kaeKtine ötüye ı0tışlapTR>E. 2012/946316/8433D>necrmÜçıçılıArkııArkılşc% 65rİaBaS/Türl.HEsllksd>E. 2012/946316/8450D>Y6.HDb-ğaKeseTD>
Y6.HDE. 2012/1893/2/43İB97D> hli şaıuşY1kıM1ks1stylaaçOlş liyammE. 2012/1893/2/4350D>A>E. 2012/785.h3/5333D>dı/30cisiiBkadDena dsiH//T13>E. 2012/785.h3/5125D> İ2.H//T13>E. 2012/785.h3/536D>Y6rmBaKüT Faktö/ iğiR>İ İ2.H//T13>E. 2012/785.h3/535D>n timOlu A G-ıçıli kDı/30kecki3.retçlruıcığnola>ts vYr-dyiE. 2012/1893/2/4366D>n y>YHGK<-HİaKe lDöınğ
E. 2012/785.h3/5125D>E. 2012/946316/8466D>dı/30cism<< BaKKdac Tmşaı 0r/ BY1Y12.-BuyAkemlRi>dçOsal AkemlcOlY1Y12.H//T13>E. 2012/785.h3/5333D>kTİY1ncA>Y1n>rei-İaKe lDöınğMümkü E. 2012/946316/8466D>E. 2012/946316/8473D>nY6.HHE. 2012/1893/2/4366D>nı/30kecki3.retçÖd1nYHGK<ğTuİrtimri- in>zDeuoaaıOi r mnnnnı/30kKısedurnVeeYığYl Al necomşaıiE. 2012/186301/7366D>E. 2012/186301/73136D>E. 2012/1893/2/43125D>zH//T13>E. 2012/785.h3/535D>duğiomşaıAkeğn ğennn vergn y>YHGK/nBaKrTespiGT//T13>E. 2012/785.h3/535D>OtomatiknD>necrmUz6TışnsayılY12.aE. 2012/1893/2/4366D>dçüzüRdığ"şii lnPeşin"rYseTR> l AyA>n30. Gücü AkşamıoaaıOi r BankTyaıAkeğrYHGKneeİ ÇözsüpH şek2İKKrşeklıArağlastemE. 2012/7863/4/5373D>aş DaKDHenüz Gücü GeDcAiişn< BaKKdac TuTRi HçOsal timrde>Akeğn dimıninevğA iüHE. 2012/7863/4/5388D>tirrİ E. 2012/946316/84125D>n y>YHGK<E. 2012/1893/2/43497D>NotsTekkçeR> 'setçİKnzim/vKyasdikn-dyiduğiomşaıek unmuşnBKılglcçOhutR> smiRDaire iğiR>vlyanYetkda Alrkamlar/nmR>rdik>alüğBM1kbuzivlyanVri-kaiİlTRİ
E. 2012/946316/84125D>E. 2012/946316/84133D>E. 2012/946316/84125D>E. 2012/946316/8450D>naıGünde>Akeğn i-Dnİli-Beş Gücünde>Akeğn i-Dv/ R>emY1nAbkae GeDcAdDaKDE. 2012/946316/84125D>E. 2012/1893/2/4350D>İptD>YrvaaİKkulnagıccnıfaıBiği Aii lnAkemlcçOlıpmçOlmestemnılaAukaKabD>le>müz/TtipyiupiyimestemaşipK Tçrk>aş Y6.HDE. 2012/1893/2/4350D>nnerıGSaptacTışsş Buomşaı yıaınE. 2012/785.h3/5125D>VeeYın >kt/T- miğernAiicki sit ğTuİnıR>luacceunD>nY6.HnapAiirnH şek2nrılu İTRktnHE. 2012/1893/2/4366D>YHGKaş DaKD-evğA iüHE. 2012/7863/4/5394D>E. 2012/946316/84125D>PeşinAsinednec AnelmıoaaGeDcAy>YHGK<-HBdan unineı/30kecki3.retYseTlkaBKılglcİE. 2012/946316/84125D>E. 2012/1893/2/4350D>E. 2012/785.h3/565D>E. 2012/7863/4/5388D>nY6kKab"nVeeYığSrer anullğYl Al necnıfaıBu VeeYm E. 2012/7863/4/5335D>ReesafetGKuraular/naşAts OK/30lı ın Ma y>YHGK<E. 2012/1893/2/43136D>nK13Md3h263nH şmüRmşAts OSDeatErdDaKDE. 2012/946316/84113D>bNG-iTiKas Def'yaem-dnası aTsirzrıenH şek2İfDdn -d>YHGK/nuTsirzrıeuibğurevğr Kl .HnapH şmeaaa dsi>>irketçFiyiönAkemlcGücündeuibğurevğr Kl .HnapH şmeaaa>n y>YHGK<E. 2012/1893/2/43136D>n y>YHGKRnn ın MataamysK-iBunamRağmeğ ı/30kecki3.retçÖd1ndı/şğyaaı/30cii kDlıfüaTıAT azanR> D>ynY6.HHE. 2012/1893/2/4366D>YHGKe GeDen ğTuİnıR>İ>kTİY1ncA>Y1n>rei-İaKe lDöınğE. 2012/1893/2/43133D>duğiomşaıR> TD>ennKevamG Y1n>n y>YHGK<E. 2012/1893/2/4335D>bka>YHGKHı/30kecki3.retçın Ma E. 2012/946316/8433D>İ>Y1yip>l>Y13esı aaTduğta>Y13esKYHGKE. 2012/946316/8433D>YHGKbka>YHGKHı/30kecki3.çın Ma Yrvaa lDimce Buıı/30kecki3.çDikkatlisineY1kıSur tı>Reesafetcd>E. 2012/946316/84İB97D>E. 2012/946316/8433D>p ATDerğakukkecki3.rapH şmeaaa dsi>-nTÜFE Oraeğii nm zrmnY12.mıariozmarll lunuçOlş mestem<E. 2003/361009/2836D>A> İ2.HBlTu>
E. 2003/361009/2836D>> p liktnİ.ıaşAts OİKKrşeklGY/ <ııamR>kaeKt Ücr tınepH şmeaaa>YHGK<-HYargıŞiTRıHarçTve>GizB)liğinin> E. 2003/361009/2836D>dı/30ci Aleykn y>YHkHDeT>Y6GKA>E. 2012/785.h3/5136D>kikO
E. 2012/785.h3/536D>E. 2012/946316/8436D>p ATD3esKYHGK<>E. 2012/946316/84125D>E. 2012/946316/8433D> l eönemi>nnerıımşHAuKabD>R>emıAT aA iT-TespiGiİD>Y1n>ıHı/30kecki3.retç><E. 2012/186301/7394D>A>Murabpha>Nizamusiesincd>> dsiH//T13>E. 2012/785.h3/5116D>Y6.HRnn ınnimseı İ2.H- 2.eönemHnmnıHvagörüDerğakukkKısednY6.HHE. 2012/1893/2/43125D>alüğE. 2012/1893/2/43136D>alHnmnıHzdrE. 2012/946316/8450D>kTnerııa Oluşturu>naıB< MakişO RaporukaTıTyşlıiR>HTR l.Hmnu A G-klruD>lYHGK<ğeşifEçOlş mesiHkaeKtAacpİşşAtsmeDE. 2012/946316/8433D> İ2.H TD>YHGKH//T13>E. 2012/785.h3/536D>ğraY12.mamıTyşlıib-lruıcığiığKoşıanşKoşıyıRK/30lşcd VeRe İ narc-tE. 2012/1893/2/4366D>tAzB)>rei-ı/30kKısedY13esKyDeuçsuz>YHGK<çOsal İçalüueküiıBelusiekvKyaE. 2012/186301/7346D>ts v Alat.ıaşAiTdDaKa-ğUyuşcrkl emD>TKKrşeklın Müşt>rei-lrliknD>duDöklüTİKmDüşduğakukk ararDlnİ.ıA>dnÖd1n İ2.rmşaıdşİ>Y1mine DSyaedtem/ sçüncr a lnilruıcığsinola>ts v Alat.ıaşAiTdDaKaE. 2012/1893/2/4350D>
Y6.HDE. 2012/1893/2/4350D> lami EmtiaRüu -du<ın MataadDaKaFakat liktnİ.ıetçın Ma Mümkü A>ıtmbeknD>A>TR/nnecrmığ
Y6.HDE. 2012/1893/2/4336D>tççn Oğakukkeönemi>zDeuoaaıOi r KoşııAçap86stemmEtçGözetaa>Y6.HDE. 2012/1893/2/4350D>dimınineTespiGiİDleaCezaı VeeYEtçİK
E. 2012/1893/2/4366D>si/Sobprnecİ2.rmşaıTvaaK B ninai kiknecİTvaaK BağikammşaıE. 2012/1893/2/4366D>Ats OK/30ğikamaİyimrD>d/ATeslimm-dnası aTzmY>nAYHGK<-Hv BaKluşrğın ğeOr şektiğiD E. 2012/1893/2/4366D>ağşaı 0tışlamTll lunidaaOluşşaıZndSnrvaa lsklG yrımıRçOlş stkta>0tışlamTtimri-ıİdaaOrantıl/İyinecrmYıprşlirbPıyıRresapm-dnaip> ararDta>Y6.HDE. 2012/1893/2/4350D> Y1miGından >rv/
E. 2012/7863/4/5373D><ıİdaansTaeBaKrY1miG->çOlş liyBuyAkemlRi>dTşR>p ATDerğakukkeönemi>İçalüğesh GOlu A /BuyAkemlRi>dakukkaararncrv/pseTıımşmçOlş liyBAkemlcOlupiyimestemnecrmığ
Y6.HDE. 2012/1893/2/4366D>TaeY p< lduğUzayunkBirnakukkYıl/İzDeuoaaıOi r Açılabna>YHGK<-HDoşııAçm1Ttimri-ıKamuiıüz/TlneeAiirnyiupilruıcığiığKinBilü İTerğGöz>Ö üıd/ABuıluu rukuY6.HHE. 2012/1893/2/4366D>İstiBdatmbka>YHGKHİKrzreaıOi r Bdşn
E. 2012/1893/2/4366D>alüğvlisyıpeklıAHemlR>YseTlkamnnecrmiiadDeyDrE. 2012/1893/2/43H97D>E. 2012/1893/2/43497D>AçıDçadeeçlnnnyiupiY şektülüğücü Oro mşaı D>ynY6.HHE. 2012/1893/2/4366D>İ>Y1yebna>YHGK<-HDoşıİşiniTcmnY1Y12.HıtemğikamaçsğiR> storaarmnnecrmÇa MşKabmarml>Y13esKA>E. 2012/7863/4/5388D> İRmnu A G-kBuıDddi nıtçiıKtaşı>necrmığ >ts vlimSulhr a lnilruıcığsineieitHyiduE. 2012/946316/8466D>İptD>Yr-HDoşıYseTlkamnnecrm anıRŞiyabna>YHGK/mp ciieddi 2.mıHYseTlkamnnecrm anıRŞiya86TışnD>upiYamiTRDed Y6.H//TD>E. 2012/7863/4/5388D>çıprşlirbPıyıRmüşüaeeğalaıOi r mnduE. 2012/946316/8446D>nttnec AnarD>Yn OğtreraOlduüu -duT-aaası aa-üH1ksıe iıÜçüncrElTDerğakukE. 2012/946316/8466D>R>emtçBir AuKaş VeeYırmnY1dtem/ı/30kKısed<çTespiG Y6.HDE. 2012/1893/2/4366D>İ>Y1yebna>YHGK<-HDoşıE. 2012/946316/8450D> lpdiTllduğiomşaı>tAzB)TDiğsiDveğKoşıT/TRdaT lpdiTllduğiomşaıuşapmesiHY1miE. 2012/1893/2/43H97D>E. 2012/785.h3/566D>nY6.HG->lDeucaşAts Oror ı0tışlma İK E. 2012/946316/8450D> İteı>tAzB)ldkiğiDveğKoşıykaB İteıAçm1lnİ.ıA>dZorukllmyiduE. 2012/946316/84116D>p Aabka>YHGKH//T13>E. 2012/785.h3/510D>Mulüğes Ölek2İKKzr<ıaşSes Çıkarş Y1Y12.nğlüı0tışlama Muvafakat -aaası aaŞlueknllaDeğallinuBenlE. 2012/946316/8456D>TR>Y6.HDveAv Balşcd V< MaseuNeaıOi rnAeiirTh tı)>bka>YHGKoineAukaKabD>m12.R>E. 2012/946316/84İB97D>Y1cirnAleykE. 2012/946316/8466D>zDeatErnusiDveya>luşrğın nnn FlurYHGK l GünTDBolaCKKzıçılıı/30kKısedİ.B.K'nnıH179 Vd. Ma E. 2012/946316/8493D>bNG-iskukiemmeği İşA Kainnn Flurts vlinuBe>Y6.HDPersonı> mÇa MşKabuY6.Hnılağ/ TışnD>D>3. E. 2012/946316/8433D>>YHGK<-HDoşıl.çın diyeninYHGK<E. 2012/1893/2/43146D> R>emE. 2012/1893/2/4386D>mevğiD Tçrk>aşarcdıtemlşcd Vka3esKE. 2012/186301/73497D>ts vlimOlu A G-iTipu>İptD>YrvaaİescilTE. 2012/1893/2/43136D>Ats OSDrE. 2012/1893/2/4366D>E. 2012/785.h3/5333D>bNG-içiğiR>DTR> Reemrtiğirv/psestemmEtçTespiGT-aaaippidan klm anunuuyn timOlu A Tu>E. 2012/1893/2/4366D>Y1miG->Koşırdik>alüniıGalüğe>Y1yebna>YHGK/ammalün>GizB)ka3esKkiğiTe>DiirnHesapğikannı/30kKısedE. 2012/946316/8433D>TR>ğe>Y1yen y>YHktiğirvurau/TüarDırıımşHD>D>3. E. 2012/946316/8416D>TR>ğıTD>GizB)ka3esK<ıTD>ğA iT-aaa>Y6.HD< /TD>E. 2012/946316/84193D>nE. 2012/946316/84193D>na İ2.rmşaıİpotluekıİKmtçK BaKKısedliğininE. 2012/946316/8456D>TR>epH şmeaaa>bka3esKTR>ğe>Y1ğraıtmY>nİçindaaK Balşcd VkaippR>m12.R>E. 2012/946316/84185D>-nProtokolur şektiğiTe>>E. 2012/1893/2/4386D>YrçiğiR>meniz >mene ik2vaaY/ E. 2012/946316/8416D>iTİdami İşT1ri/TcmnupiPıyDveğPaydİş ÇoğukllA kİaBa>aş DVka3esKYHGKemE. 2012/946316/8436D>TR>ğAkemlcç şektülüğüTR>epğTuİrtimri-T> H şmeaaa dsi>>E. 2012/946316/8486D>emıATiiadDeemıATiiadDe< i-Dv/ şısİki n y>YHGK<E. 2012/1893/2/4366D> İ2.ıA>dZorukllmyimestemD>yunklrlikiTRdliskd/Aeeçlnni lnll lun>YHGKoinevğA iüHE. 2012/7863/4/53133D>rei-KepozitodanmmüşüaE. 2003/361009/2836D>emıdannı/30kKısedE. 2012/1893/2/43H97D>niyousşcEcenm>TR>Y6.HDE. 2012/1893/2/43İB97D>Gie< i-Deei/TD>E. 2003/361009/2836D>kaeKtAacpİşşAtsmeDr şektiğiTe>Ats OçOlş liyluşrğın y/AİcazetGd Vka3işiSayılY12.aE. 2012/1893/2/43236D>YHGK<-HlruıcığiığYseTlka anıRiO/TRdan Tşlık Aneltımlar/mamıTyşlıimnnecrmİzoeksyomllmÇatm<çOlş mesiH>dşnecrmİ>Y1minR> Y1miGE. 2012/1893/2/4335D>E. 2012/7863/4/5315.C> sTmEçOlmarmAfişiVetİ âarçOlMşKabmarmŞlueknlla>aş DVkadDaKaE. 2012/1893/2/43C97D>ts v vaaYetkdğUyuşcrkl emDmD>TKKrşeklın YargıHYetkd>E. 2003/361009/2836D>dTüke lmşnD>3. E. 2012/946316/84116D>rdik>alüğZndSnın<İK dTTK'Tu><4.aK tabcrv/pseTıımşmD>nY6.HHE. 2012/1893/2/43135D> E. 2012/1893/2/43135D>dArıtTRdan h laİşyiğiRdenDE. 2012/1893/2/4336D>p Aabka>YHGKHKısedp lmşnüKoşıT/TR>ğA iün>rv/
E. 2012/7863/4/5393D>p ATDerğFark Kıkem İK n y>YHGK<-Hlemuriy. t>laİşçili lıAuaRVeeD>denDGaçka3esKYHGKD
E. 2012/1893/2/43İB97D> R>kaeKt Ücr tıçın Ma > dsiH//T13>E. 2012/785.h3/590D>p ATDerğakşi Güv/TtiknKılglsYHGKRnn ıiadDenamri-T> dimınineSavluuiu A /Bılglcmüz/Ttiğmcn ğesemıTiB tn ÖbinğKoşıdşlallduğiomşaırir AuaşKabmakçOlş ıpuçOlş mestemT/TRmosymrv/pseTıımştçTespiGT-aaaeE. 2012/946316/84H97D>E. 2012/946316/8446C>E. 2012/1893/2/43İB97D>E. 2012/946316/84C97D>AçıDlacTesinıR>>alüğBabukş m12.R- zsüpPişcrni lnr şektiğiD>Y1çeninözndaneAsinednecidaTHAGB'Tüarzşlık tmbekidaT>ynY6.Hnğlüsyrıca DeğallinuBenlE. 2012/946316/848.C>3. E. 2012/946316/8414.C>zatmma>ts vennn şmücd VeRrei-ıebielurzşlıveeD>kİaBaİlgR><ıv/ <ıTVeT>Y6k mnnnnlruıcığyeReitHyidudenDH şektülüknv/ <ııda Mükerri) mnnnnzşlık tmbekidaT5237 S.K.DMd. 58/7<>E. 2012/1893/2/436.C>çok/ >uşturduE. 2012/946316/841.C> uekıYağmaı-ıSuç<İKrzr<5532 S.m anunuİ İtenDÖ cekikTD>YaY rüalüİteıyiupi şektüRünTDTR> uekıYağmaıSuç Tu><765 S. TCK'Tu><499/1.DMd. v/pseTıımşm
E. 2012/946316/84C97D>çolı>dştrolüHGK<çOkalSedtemmrD>d/AKTR/nnTüarKinBineursmuylaaİlgR><ıHiçbKı/AYHkçıiB taptamayaRYerıR>E. 2012/1893/2/435.C>dMağdurunolaCKn Güv/Ttimıni>KdrcrEalüğSıukda HafifiVekild/AY/ lSedtDöklüT-nEyl1minR>ts verçOlKar İTRk-İmnıHDBe>nmlcOlnecrmDTR> inuBenl>Y6.HDE. 2012/1893/2/438.C><5271 Sayılı CezaaMuhaıcığsim anunuur şektiğiDd/ANazaukkaaıkaecrmçn OlduğDeğallinuBenlE. 2012/946316/846.C> İteıK liTaarmtaleOdasİki nYskııcnğlüSilahHnğlüsineY1>alüğvlisyrDlnİ.ıA>dnağlacTesiİE. 2012/946316/84C97D>YHGKkız12.mameeçlnnnyinecrmTutulm1kıSur tı>çok/ >E. 2012/946316/84C97D>Y1rei-FaR>ğeBola <61.DMd.ğe AnelTıımşmçOsal YetTRkiHveğKosymrİçalüğincd>E. 2012/946316/84C97D>veğŞiddetDveya>Tehdit ı0tışlnecrmAlm1kıSur tı>uşturY12.H//T13>E. 2012/785.h3/533C>d/AKTR/nnT2vaaY/kııcnğTHürriy. >alüniıKı2.tlam1kıSur tı>alüğBdşnAukzüd/ATehdit veğKorp -tliktnİ.ıetçÇok > Y13e>alüğBiçim İTekikEyl1minRİ>kTYağmaymrv/lkışmaıSuç TumD>uşturu A GE. 2012/946316/84C97D>ıtmbeknDTR> YHk>alüğBiğıtmbHyile necomşaıiuaTrDlnİ.ıA>dİhlalesemYndı> İRmnnecrm>aş DVkaduğEyl1mlalliaİlgR><ıGö>Y1alüğ>ız1kı/şğyimHürriy. inllD>çok/ >n y>YHGK<E. 2012/1893/2/435.C>veğTehdit>crEyl1minim>aş DVdüğincdAiirnaaA ie YetTRkiHKedDeT1ri/TcİnaretHyidumesiHE. 2012/1893/2/434.C>dşteymırABuıluu rmaT-aaası a/Çevre SağlıkiŞubn Müdüalüğü'TceAvdşteymırAO/TRdan Tıbbi At lntuşrğın ğeOçOlş Y1Y12./Sdr<şturY1ıAçapşY6.HnğlüıiadDenamri-T-R>ts vervötüye ı0tışlma E. 2012/1893/2/434.C>ts verSavsamaıSuç Tu>YHGKYHGK<E. 2012/1893/2/434.C>ts vervötüye ı0tışlma Suç m-nProjekvKD>ts vennEçOlmama E. 2012/1893/2/434.C>l>Y1ğiHyiD>ksıeınAKısaıtmY>nİçiniin Alsıı>dllukH>ts vli>alüğllduğiomşaıulıkonulm12.R>özalt.na> amanD>necrmTşnımlanstemmmşaııenBinl>Y1ğiHyiD>ksıeınAKtşilariR>Bö>aye>n timTutulm12.RAnarD>aanuniaTD>l aş DVkaabka>YHGKH//T13>E. 2012/785.h3/56.C>149. Ma Ats OYağmaıvKD109. Ma E. 2012/946316/8446C>aş Dmıni>AçıDlaTRdan H şek2K rukamayuY6.HHE. 2012/1893/2/43C97D>Hka>/vötükDTDraemaıÖğesnniDd/AİçaleıH179/2. Ma uştuE. 2012/946316/84166D>Kı/A<ıAnayusailruıcığsi'TceA1TSenaazDedaaY rüalüğe>Gie< k > İptD>Y/lruıcığsiniığ ernZemmeTİnfrkılaDuru ruk İ2.na v/
E. 2012/785.h3/5H97D>d/Alruıumiy. incdAiirnaadSnınepTeb .T-aaa>rei-ıeğesrğı DVkadDaKaG KorTeb gTR/TRD >sulsüe mnnecrmKoşızDeaSdrg<çOlş stğı2CelsellaAneb .T-aaaD>si/Müdrfiisin<İnfrkılaDuru ruk İ2.mİ>Y1miniTR> E. 2012/946316/846.C> İR-HSahY1pRapor van> çeteT1ri/ğYseTlkalalzildiaıseduşturduE. 2012/946316/84186D>AnnlRi>dAdınüar-çTespiGTİ>Y1mini d/AKTpsayuY6.HHDikkatliaaıkaecrmKoşıYHGKH//T13>E. 2012/785.h3/510D> lami nn -u A Gnn Ma <>n LpgmTşnk.ylaamp liTüarTesii-T> mHTı0terğrı> mHTv/AKlima Motorlnİ.ıA>dKkşi v/AÇevre SağlıemmaşZ/
E. 2012/946316/842.C>YHGKE. 2012/1893/2/43125D>Ats OSDsyrl>Güv/TtiknKursmu nerEsnhağdHaczünin İRBİaKeseiarılu İstemmmşaıŞikay. inR> << k E. 2012/946316/84125D>em/SadğiığKursmuınMaelaBiTüartmbHvek ararDlnİ.ıA>dHaczünin İRBİaKeseiarılu İstemmmşaıİ>Y1minR> << k E. 2012/946316/841.C>Y6.HDE. 2012/1893/2/4346C>E. 2012/1893/2/43C97D>ıSaikı>E. 2012/946316/841.C>E. 2012/946316/84125D>YHGKE. 2012/1893/2/4312.C> İteıYaşşlapankeönemGK<ŞeılfrvaazaygınhağGizliiığK/ydİ/ta ln eeçlnnnH1TDuet -tlmşnTA< MnciylKn y>YHGKn >a<>n FiR>E. 2012/7863/4/5314.C>dş<şm1lnİ.ıadAiirnaayıYl Bı nSuç<İşT1ğrrei-EldcrElTDerğA< gimDTR> n y>YHGK<-nzşlığılaMağduru ilen dasİki kikCinselTİçalüuekı>dş<şm1lnİ.DveğMağdurunolaAtsüntü>alüniı>ız12.rDırıımşHK/ydetkincrVeeD>sininİhlal ldYHkçDTR> uteHnn -u A GE. 2012/946316/8418.C>aş DVkaduğEyl1mola6352 S.m anun'unDGaçkci 1.DMd. v/pseTıımşmyimestemYHGK<-ntmbaretHSuç HE. 2012/1893/2/4312.C>dş<şm1lnİ.DK/ydetlmşnT-RBoşaemaııTD>uşY1stem<E. 2012/946316/8412.C>İçalüğesh GİketçKinBis İRtmbaretHveğTehditAİçaleıH>dş<şm1y.DK/ydak astem<-nEyl1minRta ln eeçlnnnyimestem/BiğaatKT Ov/
Y6.H<E. 2012/946316/8412.C>l Bİki aKeDddi klünı2İ
E. 2012/1893/2/4312.C>İptD>YrıTD>dş<şm1naayıYl Bı ırVeeD>si<-nzşlığılallduğipOlu A Gv>nİaKeKkşi dasİki n
E. 2012/1893/2/4312.C>uoaaıOydetlmşnT-REyl1minRrarEs Vekild/Aİ n y>YHGK/Biğaat v/ <ıTVeTia>Y6.H<E. 2012/946316/8412.C>>dş<şm1yaandş<şm1y.DK/yd t< i-Ddş<şm1lnİ.ıdAesrğniğsiDveğK/ydak aneY1>E. 2012/946316/8412.C>Gieela6352 S.m anun'unD81. Md. YOlş liymeğiş u> İdan“İaKeYıldan AeşeYılaaıOi r Hapis Cezats vennn AsçüncmCezaaMruıcığsineieitHin -u A />ts vAaclik v/ <ıTVeTiadenDYargıkamayu>mevİTlamSulhrCezaaMruıcığsinc/Alruıumiy. şmücK ruk İ2.rılanozmmall lunumnduE. 2012/946316/8412.C>>dş<şm1yaan n y>YHGKn >uşY1yuY6.HE. 2012/1893/2/4312.C>ts vlimlruıcığm- Hapis CezaY6AlruıcığliğiTİlığBölglcAdekyeAlruıcığliğinints v vaaYetkdliğiTtmbekidaT anun ><11.DMd.ğe >ts vennn AsçüncmCezaaMruıcığsineieitHOlu A GE. 2012/1893/2/4312.C>-sasııı<İeözsiT-denD ısaıv/ <ıv/ <ın H şek2KısTıımşmzşlık tmbekidaTBiğaat şmücK rukurketç>Y1E. 2012/1893/2/4312.C>ennzşlığüarYönıtkcilalliaİşteaıÇıkarılmaıSüreci vek ararDlnİ.kİaBaİlgR><ıvdş<şurketçGizliiığKdş<şm1lnİ.DK/ydedipnnşAMruıcığsindeTDelitD>3. E. 2012/1893/2/4312.C>dş<şm1y.DK/yd drrei-EldcrEtlmşnTVeTia>ğiTÜçüncükı/şğlalliaPaylaşKaemem/ta ln eeçlnnnH1TDuet -tlmşnTA< MnciylKE. 2012/1893/2/4312.C>AçıDlığa Kavuşturuiu kta İteıDeğallinuBenlrrei-zşlığılaTa lnineursmun >veğTayinim>E. 2012/946316/84125C><ıin -Y1yan AeyanlaBkaBn -u A G-/zşlığa Yük>a<>n FiR>E. 2012/1893/2/4312.C>YHGK n y>YHGK<-nv/ şısİki aKeKkşi>tsüşİhlal Suçumv/pseTıımşmDeğallinuBenlrbia>Y6.H<E. 2012/946316/8412.D>OrganlaBkaİaBaİlgR><ıİlamlnİ.ııi nses srğın d/Tcİc30k-aaa>n y>YHGKniTR>ğA iT-aaaE. 2012/946316/848.C>Y6.HE. 2012/946316/8410.C>mişnD>D>3. Ve BuıAm0cima>aş DVka3esK<İmnıHrir Auaçm12.R>E. 2012/946316/8410.C>mişnD>D>3. Ve BuıAm0cima>aş DVka3esK<İmnıHrir Auaçm12.R>E. 2012/946316/8410.C>Bozulm12.RAm0cimamYndı>mişnD>D>3. Ve BuıAm0cima>aş DVka3esK<İmnıHrir Auaçm12.R>E. 2012/946316/8446C>ts ven >E. 2012/946316/8446C>dşdükttsün>Bomban dam12.RçOlnT Polis>arcdSövmüş>yiD>3. E. 2012/946316/844.C>alüğYskııcnğlüZorlukHÇıkarR>em/SalıDöklün Zor ı0tışlmayaRYetkdlnumnduDöklüT-nEyl1minRvötüklua3e>a -tD>ıVe Cismeğ Z/
E. 2012/946316/84C97D>KuvvaG<ı.HE. 2012/946316/8418.C> apTR>Onur<Şeılfrvaazaygınhağuşabka3esK İRmnnecrm>aş< i-DAçıDça>Onur<ŞeılfrvaazaygınhağYHkçDTR> uteHSomutHiiğıFiR>luvmrk FiR>uşturY12.HAts Omeğişrbia>Y6.HE. 2012/946316/8418.C> itaS/rt Çant12.RArSeY1rmİ>Y1nsı an >üMüşt>ki>arcdH tab/nA"Nliaaıyous TmLşaıiunlaBkaSerğakmğesmLşaıimbaTR><ık armsesısmLşaıSerğakmğesmBeiyB6.HrHrHmğakmğesmLşaıSerğakmğesmLşa"mŞlueknlla>ğAadH tapmDTR> ki>arin<ŞeılfrvaazaygınhağE. 2012/946316/846.C>aıCezalSriomşaıKursşmakçOlş D>ksıeınAendiTTmEçOlş necrmrireysalliş DrmrOçOlş Y12.ıA>dHaR l.Hmnu A GE. 2012/946316/842.C>Huzu/>veğSükunuTuE. 2012/1893/2/4312.C>Teh ury/ASokma Suç m-nzuç TmMeydmeaTGea3esK>alek vaaYetTRkiHVeeY2yimestenEyl1mDeei/TD>lrl>vaaCKn Emniy. i Baknmiomşaı>E. 2012/946316/8416D>>anişletaaD>ğeOçOs6.Hmaşn tiiHyiD>ksıeınA ernZemmeTİ>alüğSüsüaabka>YHGK<-HlruıcığiığRe'setçGözetaaD>ğeO>E. 2012/1893/2/432.C> lkollü zşlığılaDdaresKHGKkğeOEyl1minGKTeh ury/ASokmakıSuç TmD>uştuE. 2012/946316/842.C>Teh ury/AmüşürmrıSuç TumD>uşturu A GE. 2012/946316/848.C>dHayatiDveya>lağlıem BaknmiomşaıTeh urlnumnabka>YHkçVekild/ASerbestdştrol Alt aıa İ2.rmş İhmrl>Gö>Y1 apşY6.Hnğlüın Mataası a/lrlvarhağE. 2012/946316/8420.C>veğTatlSım> acş nerDırıımşk >10,1 mg OrA<ı3. E. 2012/946316/8414.C>kininY1ğiH> uşa >uşturu A E. 2012/946316/84C97D>mesiHnmlcv/ <ıTDTR> > Y6.H<E. 2012/946316/8414.C>Halesh GZMncirtildiCinselTTacacpSuç TumD>uşturu A Gsyrıca atşilariR>Huzu/>veğSükunuTuE. 2012/946316/842.C> fnZemmelnİdnHGğiığGeçRlaatT1ri/ğveğIs la Adam1T-RaaR/nnT ilenzşlığılaDaha Ö ceden Tşlışıkimnm1lnİ.D dal Bİki n ararD>idanşİ Çöikd>3. Eyl1minRD>uşmiiçim İe>Ats OAt lkaSuçumDrtRdan
E. 2012/946316/8418.C>E. 2012/946316/844.C>n Adekıecki Ceza uteHnn -Y1stem<-nTemyacpİnceT1cA>E. 2012/946316/842.C>Y6k iiçimd1pBılgllinuBenlE. 2012/946316/842.C>mri-T> uşturY1yuY6.HHE. 2012/1893/2/432.C>Huzu/>veğSükunuTul Bİkınmmüşüsüan y>YHGK<E. 2012/1893/2/4314.C>uoaa3ğGüR>İçalüğesh GBiri/TcFazlaaKez "Sn O Seviyouum"ğYseTlkalesajlırıAtAzB)dmşnT-REyl1minRZMncirtildiVekild/ACinselTTacacpSuç TumD>uşturuY6.H/atşilariR>Huzu/>veğSükunuTuE. 2012/1893/2/434.C>nArkOi şhıkrçOlKağ.RAnarD>ainBisYHkçVekild/A ısaılesajıAtAzB)mrsiDveğTetifo>si<-nEyl1minRSırf>Huzu/>veğSükundüği>AçıDlan İsnnnlruıumiy. v/ <ıTVeTia>n y>YHGK<E. 2012/1893/2/432.C>İçindeTDef1lnİcağveğIs uşaY6.HHE. 2012/1893/2/4312.C>ameraTİlığK/R/nnTılaAtsüntü>alüniıÇlu DaKD-nSuç TuşaY6.HHE. 2012/1893/2/4318.C> İteıÇekildmk>alüğFotoğKrşeklıavinBissindaaçOyınelT12.R- yl1minRSırf>K/R/nnTılaHuzu/>veğSükunuTuDeçVekild/AD>uştumesnnnlruıumiy. v/ <ıTVeTia>n y>YHGK<E. 2012/1893/2/4312.C>im OSDsyrl>PaylaşımHSTR>sindaazşyfııAçıpmğ/R/nnTüarResminiDveğTetifo>si<-nEyl1minRvtşilariR>Huzu/>veğSükunuTuğiTta ln eeçlnnnyinecrmR><< ıSuç TumD>uşturu A GE. 2012/946316/8412.C>aldaaY r r ketçFotoğKrşınğ ÇD> d Ve BoşaemaııTD>İhlal SuçuomşaıiiğaatKT Ov/
E. 2012/946316/8412.C>alü O Sö>si<-nMağduru>em/lruıumiy. v/ <ıTVeTian ğesE. 2012/946316/842.C>nı0tışlapmğabıpuAttnecıı AeyanT-HaRtın çn Olduğzşlığa vayııBirnBarEsE. 2012/1893/2/432.C>la Farkl.HZemmelnİdnHBirçokaKez AukyıpuBirnŞey Sö>E. 2012/946316/844.C><53/l-ç(l A Tu> kİKrzruuan Hmpis CezaE. 2012/1893/2/432.C>T-aaauşturu A GTTkıSuçuşaY6.HTılaAtzetaaD>ğeO>E. 2012/946316/844.C>la Adam1k vaalesajıAtAzB)mrkıSur tı> E. 2012/1893/2/4312.C>çargıkamadaTYemrtHlruıcığnnn çargıHÇevreğeODırıımşHrarEs BiğıSuçtarei-KursşmayşmaanuniaTDDöklüTHaRı<çOlş Y12.R>E. 2012/946316/842.C>Y1ğiH>ğA iT-aaaki>ariğIs la Adam1siİveğMüşt>kiniH>ğçıraY6.HTı Sö>Huzu/>veğSükunuTuuşturu A GE. 2012/946316/8412.C>ğiTta ln eeçlnnnyinecrmR><< ıVayııElığGeçi<< ıSuç TummşmD>uşturduEtD>nnn ÜstaAsçüncmCezaaMruıcığsineieitHOluY6.HHE. 2012/1893/2/43C97D>T-aaauouğKeğiş uDZemmelnİdnHIs Halesh GCinselTTacacpSuç TumD>uşturu A GE. 2012/1893/2/4312.C>kiHuzu/>VeğSükununİhlal SuçuoumD>uşturu A /zşlık tmbekidaTlruıumiy. v/ <ıTVeTian ğe denDD>uşa VeHmosymrv/pseTııa >aldaaSuçunrVasfıımşmçOnılgıyu>müşüa>rei-Biğaat v/ <ıTVeTiaE. 2012/946316/8423.C>aY şsrkıSeslığlüz uDAesrğD>ğeOEyl1mininRrirnKez >aş Dmı VeHMa Olnymşmyimestem/YetTRAacHYHGK<E. 2012/1893/2/432.C>la BirçokaKez AukynecrmHiçAKdş<şm1dan dastemkı nSeğennu u Ç/TR>rıp uşturu A /ZMncirtildiSuçE. 2012/1893/2/4318.C>neb .T>sulüncd>AçıDlan İ2.na v/
E. 2012/1893/2/4314.C>uoaaKeğiş uDZemmelnİdnHAuştuHuzu/>veğSükunuTuYHGK<E. 2012/1893/2/432.C>veya OrtammşHnrıluan vtşilareaıOrşıHalesh GGKuY6.H/ZMncirtildiSuçuşY1yuY6.HH- Şoför mnnnnzşlığüarÖğrenci<İKşım1nİşknllk-DRekabKtDeei/TD>uşY1yuY6.HHE. 2012/1893/2/432.C>uşturu A GE. 2012/1893/2/432.C>Duyu A Gİ gimDei/TD> Ncki Attnecm-nSuçunrUnsurlaBiTüarOluşY1stemE. 2012/1893/2/432.C>la AdayıpuRahatsız -tHalesh GEyl1minRTTkıSuçuşturuY6.HT-REyl1minRZMncirtildiSuçdHaR l.Hmnu A GE. 2012/946316/842.C>uodan Şikay. çüncmeitHCepğTetifo>uou BirçokaKez AukynecrmÇ/TR>rıp E. 2012/1893/2/432.C> E. 2012/946316/8413.C>i/ğBütüR>KedalüğHE. 2012/946316/84C97D>ts vervötüye ı0tışlma Suçl Bİki nUnsurlaBn dasİki nBn -u A G-/>aşipğ Tçrk>aşm12.R>E. 2012/946316/84C97D>Sur tı>ts vervötüye ı0tışlma -çıiB tuç<İşT1mlcv/ <ıuİ>alekçe><ıv/ i/ğYseTlleTR>aş/Tcv/AKtşilariR>lrğduriy. incdN>denDD>anZMncirtildiiiçimd1pİhmrl>Sur tı>ts vervötüye ı0tışlma Suç TumD>uşturu A E. 2012/946316/84C97D>ts vervötüye ı0tışlma -RSuç TmD>uşabka3esKmruteHnnnDTDraeğşreei/TD>lrğduriy. incdveya ğ/muTuTmZcrnİ.ıadN>denDD> -D>3. ynHmşmvtşilareaH>ksıekAE. 2012/946316/84C97D>n OlnyınACinaietGyiduts vdaaYetkdyervötüye ı0tışlma Suç TuarOluşY1stem<E. 2012/946316/844.C>AdekıA>aln y>YHGKni Sö> ts verSavsama Suç TuarOluşt A GE. 2012/946316/844.C>denDD>ma ynHmşmvtşilareaH>ksıekAaş Dmıun Ktaşı>necrm a
E. 2012/946316/844.C>ampüsüncdGOlduğYol İmnıHğ/mulaşKabma<İşT1mirçOlş Y1mşaıii n ÇalMşTR>ts vlinuBemrOçOlşpamiiçim İTekikEyl1morE. 2012/946316/844.D>deni ilenzmY>uekıÜlkığGüRd1minGKalüğ>ts vlir >aş DVky/Amaha AçıDTmnm1lnİ.DkerKtDeei/TD ilenManeviüiızminatGTşlebi E. 2012/946316/841.C>nyrlrualeknllarabukTışnD>abka3e TedbirAacli anim>ö>Y1E. 2012/946316/8412.C> İdanTcığlmCezaaMikt <ıuİaKeYıldan AeşeYılaaıOi r Hapis CezaD>3. eei/TD>aıCezaaMikt <ına>Ats OSşlığılaLekE. 2012/946316/84C97D>ğaKdr aıa necomşaıvtşiselTVeTia>ğiR>lutlakaşAizlinD>D>3. Zdrsin/AKdşğaE. 2012/946316/847.C>ekıYayınASdrİçindeTYayımiemmrmZdrE. 2012/1893/2/4319.C>HaberHKaynrDlnİ.ımşaıEldcrEtlmşnTA< gi>alüğ>az. /AOkuyucY6k iiriVekild/AHaber>aş DVdDaKD-nH>b>ğiR>5187 S.m .'Tu><14. Md. şmücK/pseTıımşmŞeılfrvaaHaysiy. ini>İhlal lac ADTR> uteHyimestem<E. 2012/946316/8426C>E. 2012/1893/2/4318.C>Varhağn y>YHGK<-nzşlığılaMauıcığmHey. incdıOrşıE. 2012/946316/84C97D>E. 2012/946316/844.D>liTüarTek2Suşrğlüninrı2DTR> >alekçesiidant şek2K ruk uşrOlTesinıR>ta ln eeçlnnnyimesırE. 2012/946316/844.D>YHpun yyipğErdoğan'üarİsm. GnnönüısleykYndı> İRterhangkıArı2in -Y1R>em/lrtufiietGyig< Tçrk>aşE. 2012/1893/2/436.D>E. 2012/946316/844.C>E. 2012/946316/84215D>Rahm İe>müştüğüısomşaıİaKnarelallduğ EÜçünctüniıKazSnaY6.HT-mıTD><İKrzrYHGK<E. 2012/1893/2/4385D>n y>YHGK<-aMirasçıhıkrBılglsKHGKkE. 2012/946316/8435D>E. 2012/946316/848.D> İennn ÖlüHnrıluTR>YHGK<ıTD>TüarÖlrninİptD>YrvenTescil Ov/
n y>YHGK/nşpu>İptD>YrvenTescilGıTD>E. 2012/946316/848.D>duYHGK<-nt şekGK rarD>Vekild/A a
E. 2012/1893/2/4315D>iiçimd1p"ÖlüHKkşi"D dHmaşnesciletAiirnt şek2K ruk uşrOlTesinıR>DoğruHmnmestem<E. 2012/946316/8414.D>liDD>ma EÜçünctünlduğzözT-aaa>n y>YHGKn >E. 2012/1893/2/43105D>uekıİşa>ts meclik eei/TD>ta lnaMruıcığsi'niTR>ğ <ıuİliTüarTek2lirasçıhnİ.oüarMirasüarRetrğlüninY1minRRe E. 2012/946316/8410.D>Ats Oakşilı an ÖlümlaazDes ErmesK<E. 2012/946316/8410.D>TüarAçş stem<İKrzrt>TüarRe mişnD>D>3.Tüar>sul vaaYasaya>eeçlnnnyiu A GE. 2012/1893/2/4312.D>ö>Y13. E. 2012/946316/8414.C>akşilık>Bozukluv1m12.R>E. 2012/946316/844.D>E. 2012/946316/844.C>denDSuç TmnşrğniğsiHGKkalü ıYasal mnmeyu inuBenlE. 2012/946316/84H97D> aıaa> aTesinıR>DüşünüYHGK<-anesınmÖzgüalüğüRünRS/TürıuE. 2012/946316/84H97D>Y1miT-mıTD>İçindeTSalyudşserveğennn y>YHGK<E. 2012/946316/844.D>D>3aııilığKazSnınTN>denDD>u A GŞokTTD>Y B.K'Tu><49. Ma E. 2012/946316/844.D>ksıekEyl1m/TıTy l.HTşzminatG-mçOukieu İnınTNTR> Tutuiduan<ıTD>E. 2012/946316/844.D>an<ıTD>E. 2012/946316/844.D>ğiR>YokTÜlkıyişAizlinÖrgütrğlrYönıtkyor"ıAeyanHnğlüıumDTR> uteHnn -Y1stem/Nezak. /AeeçlnnnHernzözün Tşzminat.Hnrı2Türan >TR>YHGK/rı2Dei/TD>ğeOTşlebininRRe E. 2012/946316/841.D>E. 2012/946316/844.D>ksıekŞikay. 2Dei/TD>Gö>Y13aıVarhağn y>YHGK<E. 2012/946316/844.D>n zRS/TürlSım> m1lnİnGe Drka3esK<E. 2012/946316/844.D>yiD>3. E. 2012/946316/844.D>lmkı nSevk vaaYönıtkm İTekikAuaç<İYHGK<E. 2012/946316/844.D>ı>dşE. 2012/946316/84H97D>E. 2012/946316/844.D>dr<ıOku A G-/çaşşmRİaBaNesepşAibi İnsnTüarİnsnTnD>D>3.Tmşaı>üçıAlşaıveya Onu/>veğSırıAlşaışAibi VarhaklaBHmnu A GE. 2012/946316/844.D> aTem12.RÇaR/şşaıİnineeğal >TutuiTesinıR>>alekiğsi-TcığlmÖlçütüR>ğ/mu Ycrnİ.>yiD>3. E. 2012/946316/84H97D>E. 2012/946316/84H97D>Gö>Y13aıKolaylımmşmD>3aıVarhağE. 2012/1893/2/432.D> rmuzvuTuE. 2012/1893/2/432.D>YHğK<E. 2012/946316/8418.D>TesisatHAuıza<ıOku A G-/S/TtTMa bka>YHğK<E. 2012/946316/842.D>DursmuıTDveğBoşaemada K surHnrıluupanrılu İstemmiavenVarsa K surHD1özndan >nBn -u rm12.R>E. 2012/946316/84H97D>Y1miTE. 2012/946316/8435D>necrm tşil rmTDDöklünarı2-nHa lnçu mnmeyuO>uşturu A GKooperatife ÜyenD>D>3.TüarAaa>Suşrğşeeçlnnnyiu A ıTDÜyelı O>ğA iTİşT1minGKaKeYanlışlığııçE>aş DVkan ğesKaA iüO>E. 2012/946316/844.D>l BİkaıTD>YHGKniR>KaA iüO>ksıekEyl1m >l BİkaH>ksıekEyl1miTmnşrğndDaKDYem2Mruıcığsinh GGörüD>YHGK<E. 2012/946316/844.D>üHangksiRe ÜstüRlükTTşlıkuY6.HHzdrğ/mu Ycrnİ.>yiu A GE. 2012/946316/84H97D>E. 2012/946316/844.D>3. E. 2012/946316/84H97D>Y1miT-mBiğaat tiğsin Ov/ şıR>McrnşnD>ayl Bİki nzşlık OlnecrmArıluan ıTD>nt şeketTPolitikalaBiTüarE>aş DVkı>dşn y>YHGK<E. 2012/1893/2/4318.D>İptD>YRiaı aıaa>rı2zDeucuTurDoğurD>3. E. 2012/946316/844.D>Y1tmbekidaTA< gisayar Si>Y1minüDoğrulu>alekiğsiOE. 2012/1893/2/432.D>Y1mi/Asçüncmta lnaMruıcığsiTceG>ts vDYnda>DüşünüdenDRe DoğruHmnmestem<E. 2012/946316/844.D>siE. 2012/1893/2/432.D>aş DVkcduE. 2012/946316/84H97D>nmlc>3aıAiirnTemyacpİ DVazla<ıuİnceT1n AtAzB)iaiğsin ”TŞlueknllaD>3aıKahi/v/ <ın llduğhnİaaneb .TEdaa>YHGK<-nıumv/rnİaaıOrşı<ıOr nBn -n rsa ta lnaG Y6.H<E. 2012/946316/843.D>ralüğı0tışlalmakıSur tı>E. 2012/946316/8475D>alüğMakşmRİaBaeiğernzosyrl>veğEkonomikrDursmlırı/KikkatliaaınTR2.RtmbekiüT-ay>YHkçDei/Ta>ğaKOr v1ö>Y1E. 2012/946316/84H97D>yiu A GKoşılı tmbekidaTİcrRun Y K İe>ADVkş Dmı/ıTD>lmkı nnnnDur İRBirğE>aş DVkıveıDeğallinuBemr >nBn -u ğu/B TuTYaparketçTopğum llduğiomşaıBilKT n “Kıökvuzumv/rgaDD>anlmkı nSöyl1mlariRinmıTD>Yndı> İRArı2D>uşturY1stem<E. 2012/946316/8426H> İRAanayl BmşmTızminatGl>Y1yerğıTD>ayl Bİk Onunm tşil rmTDDöklünarı2İeözsiT-YHGK<E. 2012/946316/844.D>afletHKelaletHH/yanetGveğCahillmk>aaİthamaa tşil rmTDDkünarılstem<-nEs>3aıGiraaE. 2012/946316/844.D>unDRehb1ri/ğAcilGTetifo>larkAölekündeTYanlışlıDlayR>E. 2012/946316/8410.D>ğdastemYHğK/Bei/TselTAğdayşaıvtmseniTR>ğ şı>nşaY6.HHYdk/ >l ktaY1yebaa>YHGK<-nManeviüZcrnİ.ı Zcrnİaa>ğdayşadaTleydnTa Gea>n AcıyırAzaltm1k vaaTatmiTmDuyguşturY1kRAm0ciylaaÖdğniğsiDTüarRe E. 2012/946316/8412.C> İRRiğemliğish nnAalüğveğRız1lnİ.DDırıımşHRlueamE. 2012/946316/84H97D>0tışlalmasğii atmbkı>İhlal lalerğakşiRiaıİzin v1alekiğsiOE. 2012/1893/2/432.D>Elalerğ150.000 TLHManeviüiızminatGMikt <ınınkOrnTtısHzğveğÇokaD>duYHGK<E. 2012/946316/8413.D>d E. 2012/946316/844.D>rıyaa>ğdayşaıvtmseniTRManeviüiızminatanH şmeaaaY1yebaaiğsiOE. 2012/1893/2/432.D>Dursmöklü eckiTüarAlım GücüuK surHD1alüğveğÖzellmk>am tşil rmTDDöklünarı2DTR> ayl B DikkatliaaınuecrmDTD>E. 2012/946316/8425D>m12.RİmnıHDTD>nVeTiaTpRTşlebin2DTR> ts v”ğHE. 2012/946316/84H97D>niğsiDFaaçünctüninHçiğiRenGe DrkaığsindeTS/TtTvtşiselTK surlu DTDraeğşlaaZcrnİaaYol Açş stemki nC. Savcıs/TüarE. 2012/1893/2/4345D>yiaZederğndDaKD-nGeçiE. 2012/946316/844.D>İnBn -u rşaıvtşin dasİki kiaB6.HnAOkuyucn y>YHGKD-nKaA iüO>E. 2012/946316/84H97D>yiu A GİnfrkTİşT1mirSıdasİki nFazlaaDuv rei-Kiğen>aş Dmıu-nnnnDuryiD>3. Şikay. ikaH>ksıekmnu A GAnelTııa >aln y>YHGKGE. 2012/946316/84H97D>lıökl llduğiomşaıS -u şaıAyıplı tizm. GDei/TD>rY1minRKaA iüO>E. 2012/946316/844.D> İRDırıRA an<ıTD>akşilık>Değalliğis/TZcrnİE. 2012/946316/844.D>yerğEşymüZcrnİ.uakşiRiaıSDsyrl>FizikiDeğalliğis/TS/TR>rı2D>uşturuarD>iirnDurniğdDaKDE. 2012/946316/8435D>l Bdai>ts vliaMauıcığmKoşıımeğ YHGKD-nAsçüncmMruıcığsinde zDeuçlSnR>rıluY6.HHE. 2012/1893/2/43115D>d/TçOyınel-Y1Dı> İ
E. 2012/946316/8435D>a>aş Dmıu-nSövke Eyl1mininR>aş Dmıun KihıveıDTD>rı2İeözsiT- > üH şmeaaa>rğ1500 TLHFazlaaD>duE. 2012/946316/8475D>yerğEmamrrğİrnrıluan vtşininRŞikay. 2tmbekiüTı0tışlşbka>YHGKİveğManeviüiızminatanlruıumT-aaa>n y>YHGK<E. 2012/1893/2/43H97D> astemE. 2012/946316/844.D>İ3. E. 2012/946316/844.D>rıyaa>ğdayşaıvtşiRiaıliuiTcİkametgahınmşmynHmşmt>ksıekEyl1miTmOluşt A GYem2Mruıcığsinh GManeviüiızminatGıTD>YHGK<-nSeçiml rmTDDkünHDTD>E. 2012/946316/84H97D>uşturY1siİveğnireyiaıDoğumu ilığKazSndaemÇokaSıkıcayB6.ğıaBi/>tmbnyimesırE. 2012/946316/844.D>E. 2012/946316/84H97D>rıyaa>ğdayşaıvtşiRiaıManeviüiızminatanH şmeaaaY1yebaa>YHGKD-nKtşiyi Küçük>DüşürğaE. 2012/946316/8445D>veğDuygakşilık>Değalliğisiğ Z/ E. 2012/946316/844.D>yiD>3.nın ıTD>siE. 2012/1893/2/43H97D>rı/ManeviüiızminatG-mÖza> iiçimn dasİki nBn - 12.R>l ğu/çayınıR>ta ln eeçlnnltem<E. 2012/946316/84H97D>E. 2012/946316/844.D>aş/TcHırsıehıkrOlnyınınzmY>uekıSoru A Gv/A ırsıehklün Sayı2.RİaBaİlgR><ıYdrlmkı nDTD> m1>DüşüncesiDİTüarTümdenDRe YHGK<E. 2012/946316/844.D>HaberH TçrğKeYansıt3aııilığVeTiaTşTŞlueknalek DVdDaKDiiçimnv/AÖlçüdenD>D>3.Tüar>alekiğsiOE. 2012/1893/2/434.D>YseıH Tçrğlc>Y1minü ıRe >alekiğsiOE. 2012/1893/2/432.D>ğeO>E. 2012/1893/2/432.D>anayl B Yüzan >Y1yebaa>YHGKD) TDD>E. 2012/1893/2/432.D>3DD>anlı KadılE. 2012/946316/8425D>Y1yebaa>YHGKD-RlruıcığceGTaKrşeklın zosyrl>veğEkonomikrDursmlırı/iızminatanEs>3DD>anE. 2012/946316/8425D>Y1yebaa>YHGKD-RTaKrşeklın zosyrl>veğEkonomikrDursmlırı/iızminatanEs>3DD>anYHGKE. 2012/1893/2/43115D> kt <ılnnRriraTDD>lrslryişAtAzB)eRiaılllimatE. 2012/946316/842.D>rıi nBn -şaın K surHD1DursmuıTDGöz Ödan > Bn -u rulaY6.HHE. 2012/1893/2/4345D>>aş DVkıYseTsünıarrı2yimestem<E. 2012/946316/8426D>DursmuıTDveğBoşaemada K surHnrıluupanrılu İstemmiaGöz Ödan > Bn -u raY6.HHE. 2012/1893/2/43H97D>iirnDTDekçeyi>HaberHKdşE. 2012/1893/2/432.D>ayl B KadılE. 2012/946316/842.D>lmkı nnarEs AyiD>3. veHnnnDurrı2DTR> E. 2012/946316/842.D>si/KadılüarBıç1DlayKocasünıar> YürüE. 2012/946316/842.D> Bn MatalerğaebielaBiTrOluşY12.R>E. 2012/946316/8413.D> İdareğennn Tek2-aamlariRiHçiğiRenGe Dr>n Aboneğennn Tetifo>ununtmR >E. 2012/946316/84H97D>3.TüarçOlş Y12.TüGl>Y1yerğıTD>ğdatş stem<ıumDei/Ta>nnakmelıDTT duğiomşaıTayininü ıYalş stemyiD>3. -TlrneviüiızminatanH şmeaaa>YHGK<E. 2012/946316/844.D>3.Tüar>ts vi/irkııvtşinv/T uraş DV3. -TYcrnİiieınTÇaR/şD>3. E. 2012/946316/844.D>E. 2012/946316/844.D>lmTT duğiomşaıDTD>yiu A GYndan >nDTR> inuBemr >n >nBn -n u A G-/ManeviüiızminatGl>Y1minü ıKaA iüO>E. 2012/946316/84H97D> AüH şeketinnİcğaatöklüna İRDüşünce AçıDlemasi v>üH şeketinnnarnnyinecrmBaşbuknThıkrAts viRiHçürütenaDTD>fiaaınTRstem<-nıTD>TüarRe E. 2012/946316/844.D>ElaleYHkçTut Y1nTDennDoyum DuygUlaşmHk İmnıHyiaE. 2012/946316/844.D>MuhalefetTPaatai-DLizB)iğıTD>lmkı nKdş1nTşaYal ın u A /ıTD>YHGK<E. 2012/946316/844.D>ElaleYHkçTut Y1nTDennDoyum (aTatmiTm) DuygUlaşmHk İmnıHyiaE. 2012/946316/844.D>lmT“TOKİıYao2K rukuşu Şirketinen daziçS/ttü DiyeaDTD>ElalerğÖd>n y>ıAiirn TçrğKeYansıtKağı/l>Y1minRTümdenDRe YHGK<E. 2012/946316/8419.D>baaiğsiOİmnıH-ıAyıplı çOkıt<emomşaıBahisY1n>n y>YHGK<E. 2012/1893/2/43H97D>necrm 0tışlalmasğE. 2012/946316/844.D>E. 2012/946316/842.C>E. 2012/946316/844.D>E. 2012/946316/844.D>E. 2012/946316/844.D>lığısüveğSıradnnlığısüt şek2Süsdüğün de-şaın Ürünü CüretkarkAilgan dam” Tşbkriı- lrneviüiızminat<E. 2012/946316/84H97D>E. 2012/946316/8419.D><58. Md. H şmüO>aebielaBrOluşY1stemomşaııTD>ğıaBankuTYndan >Y1minü ıRe E. 2012/946316/844.D>iızminatGıTD>rıiüarMeydnTa GeadDaKDYem2MruıcığsinnıHdeGYetkili>yiD>3. E. 2012/946316/844.D>kiminRTızminatGçiğiRenrıyıavıaayşaıva
E. 2012/1893/2/434.D>Resmi2MercnlrreGıTD>y>ı>dş<ayl aİlgR><ıMüraY6atökli nBn -şaııTD>yiD>3.nın TDDkünHKötüyeR>0tışlalmasğYHGK<-alrneviüiızminatGl>Y1minü ıTümdenDRe DoğruHmnmestem<E. 2012/946316/844.D>ts vliğennn HrDsıekv/T ötüniiet><ıDo u ru A GSicilGDei/TD>TüarRe E. 2012/946316/8413.D>>İhlal laliğsiOTD>Ynd/TManeviüiızminatGl>Y1n>baa>YHGKD-RAlışv1Y1yen y>YHGK<E. 2012/946316/844.D>lm Vekiliniu A GKoşıADTDekçesiTGKğdastemnıR>KaA iüO-nAsılsıekSuç<İsnest/TşzminatGıTD>E. 2012/946316/844.D>aş DVkadDaKDE>aş DVknnıHDTD> İRmnmestemrıi nBn -unY1stem<-nManeviüiızminatGTşlebininRRe E. 2012/946316/844.D>GTşs YReıİ Çözs nıTD>amosymsina<ıTD>liuiTcİbrazamosymsina<İbraz3aııilığDTDekçerğİrFarklm<İKrzrli>yiupasyrıasyrıaDTD>rı2D>uşturY1siİE. 2012/946316/844.D>ü>0tışlalşaıSöza>ğinm tşil rmTDDöklünarı2DTR> n y>YHGK<-/lrneviüiızminatGl>Y1minü ıRe E. 2012/946316/844.D>ğa>0tışlD>3. ıilirktşinü ıEk/Rapori <"S/TR>rgalaneyanlaBi nBn - 1kt1str"ıİfadesiT-mıTD>E. 2012/946316/844.D> inuBealiğsiODei/TD>E. 2012/946316/844.D>3.TğYolu İTecavüz2ADVkşimish GKı<ılnnRrurelnTarE>Y1tiDıMasKrşeklınıTR>ğ şı>nlD>3. ıOrşıhıemki nŞikay. ik >3./S/TR>rıiüarOluşY1stem<E. 2012/946316/844.D>3.TğYolu İnBn -u ğu2İddi laBkidaTBn -n u A /Hrb>ğiR>ıaynrğı yiiecrm>ö>Y1>açiğdDaK/ıTD>lm GazeteRT duğiomşaıDddi nınR>YHGK<E. 2012/1893/2/43H97D>3.TğYolu İüıTD>ts vAçOlttemDnakmelan dasİki nAizlinİ Çözsa>ğayiu ğunTarAneltılstem<-nManeviüiızminatGTşlebininRKaA iüO>E. 2012/946316/844.D>3.TğYolu İrıi E. 2012/946316/8445D>3.TğYolu İrıi ğdanapşnğManeviüiızminatG-nC. Savcıltem<İKruğiomşaıBaşl/R/nnT2ıiB torlşturY1mv/pseTinmşmıTD>RDırıRA Kdş<şD>sina<İ Çözs nıaydılrı2D>uşturu A GE. 2012/946316/844.D>3.TğYolu İE. 2012/1893/2/4345D>3.TğYolu İaçiğD>siaaadDaKDzDeucuTaıVaraY1yuY6.HH- ManeviüiızminatGTşlebininRRe E. 2012/946316/844.D>3.TğYoluylaa-RlruıcığceGHrDsıekEyl1m2>özndanliaaınuecrmlrneviüiızminatanOlnyrİKrzrnpİ Dbar>n FaiznHesapieu İsırAeılu DaKDE. 2012/946316/844.D>3.TğYoluylaa-ROrAndaHvaaGörünürdeHVaBHmnupadaizonradnnR>nlnD>ayl Bİk veğyig<öklün çayınıRmşaıBa2.TüarSdrE. 2012/946316/844.D>3.TğYoluylaa-RTşlığınmOturayicnlrrn dasİki nBn -u A G>anığsinh n y>YHGK<E. 2012/1893/2/434.D>3.TğYoluylaa-RçayınıR>> E. 2012/946316/84H97D>3.TğYoluylaaE. 2012/946316/844.D>3.TğYoluylaanşrğn ird/ğYseıyıE. 2012/946316/844.D>3.TğYoluylaarıi Y1miTE. 2012/946316/84H97D>3.TğYoluyla/ıTD> ıTD>liuiTcE>aş DVk >nBn -u ğu -TEeaş DVkıDTR> rı2D>uşturY1yaY6.HHE. 2012/1893/2/43H97D>3.TğYoluyla/ıepr1m >TYıkınnT2ıi-şaın Mim YHGKn>ıAiirnYseıH-TEeaş DVkıS/TürlSrm<İmnıdım alstemomşaıS/TR>rı2İeözsiT-YHGK<E. 2012/1893/2/434.D>3.TğYoluyla/ManeviüiızminatG-nıTD>açenaDTD>mşmTutukRu zşlık Olnecrm>ö>Y1D>3. ta ln eeçlnnnyiuparı2D>uşturaY6.HHE. 2012/1893/2/43H97D>3.TğYoluyla/ManeviüiızminatGıTD> S/To>unaıGiretçBiğızşlığınmnarnn/ AçTR2.RİmnıHDışarıyaaÇıkaralmasğalüRiaıS/TR>rı2İeözsiT-E. 2012/946316/8435D>şkalaBiTüardaGAymıHD>nyrıOrşısinmşmıTD>lırAibi DTDraeabaa>YHGK0tışlalşbaa>YHGKD-RAksiOTD>llaŞikay. iğ HrDn daD> Özgüalüğü>S/TürlSrmn/ Aşnecrm 0tışlaldtem<E. 2012/946316/84H97D>aş DVka>ğiR>ta ln >E. 2012/1893/2/4345D>rı2D>uşturu ğu -TıTD>ElalE. 2012/946316/844.D>rı2D>uşturup2D>uşturY1stem3.nın veğÜcrctüninHıTD>lıyamYük>ataa3. E. 2012/946316/844.D>BorçluyaTveR>efilKT ııOrşı<İcrRun Y K HçOlş necrmÖd>n Emri>AtAzB)iaiğsiAakşilık>Değalliğis/TS/TR>rı2D>uşturu A GE. 2012/946316/8426D>liuiTcEvli> ğalek DVdDaKD>ts vl>ğiğYspmektarı2İeözsiT-YHGK/lrneviüiızminatGl>Y1minü ıRe E. 2012/1893/2/432.D>sinü ıYanünağniğy/Tcv/ABir uD>ts vl>ğiRiHçiğiRenGe Drm1yerğıTD>l/nKocayTamamen2K surlu yiu ğu/KadılaLekE. 2012/946316/8425D>ts vl>ğiRiHçiğiRenGe Drm1d 3.eaTu ğu -TKocaiİkaBn Ma rı2DTR> YHGK<E. 2012/946316/84H97D>Y1yen KadılüarAğırçynHmşmEşayl Bİk tşil rmTDDöklünarı2İeözsiT-stemomşaıTDDkaniietGı0ukiöklü DikkatliaaınuecrmH şmeaaaE. 2012/946316/8425D>Y1yerğıTD>ayl Bİk tşil rmTDDöklünarı2İeözsiT-YHGK<E. 2012/946316/84H97D>rı2İeözsiT- >E. 2012/946316/8425D>lı KadılE. 2012/946316/84H97D>3.nın rı2D>uşturaY6.H/ManeviüiızminatİkaMikt <ınınkAn Ma <rıiüarNTR> DursmuıTn/KikkatliaaınTR2.RE. 2012/1893/2/432.D>baleYHkçKocai ö>Y1< nnAaşiğD>siH ORağmen KadılDoğruHnn -Y1stem<E. 2012/946316/844.D>YHGK<E. 2012/1893/2/4325D> İRAıAiirn ts vl>ğiRinHçiğiRenGe DrkaığD>siElalrı2İeözsiT-YHGK -TlrneviüiızminatanH şmeaaa>n y>YHGK<E. 2012/1893/2/43H97D>ğ-lrneviüiızminat-Müteduğik K surHE. 2012/1893/2/43H97D>YHk>yiağeO>E. 2012/946316/84H97D>ıTD>liuiTcrı2İeözsiT- >ayl Bİk Varhağ< KanıtlalY1stemcTD>llaManeviüiızminatanH şmeaaaD>ğeOUsul>veğYasaya>eeçlnnnyiu A GE. 2012/946316/8426D> İRAğiRinHçiğiRenGe DrkaığD>siYHGK<E. 2012/1893/2/434.D>lmkı nCevapADTDekçesiTGK İRRuhv>üATDenGenelmşnndenmıaynrDlnustemcSöza>ğiG-nıTD>ğinm tşil rmTDDöklünıkİhlal lmkı nSözl>ğiRinHİddi TveaSev -Y1ıDok -unY1ehığ.>S/TürıemşmKaistem/ıTD>TüarTümdenDRe YHGK<E. 2012/946316/8426D>l/nKocai l/-DTD>rı2İeözsiT- >YHGK<E. 2012/946316/8426D>aerei-"OzsaT2Yakaram" ıiyerei-Zcrnİa2İehdit Y1minRRe BozY1ıDei/TDAOlu A GE. 2012/946316/84H97D>k Köy Kökenli>yiD>k tizm. çıun KznnDTDraeD>k ŞlueknllaAşnğıelstem<-nKadıl/Tcrı2D>uşaY6.HnmşaıManeviüiızminatGTaKai/>ElaleYHğ-DE. 2012/946316/842.D>anayl Bda<ıTD>liuiTcDTD>rı2İeözsiT- >ığD>si<E. 2012/1893/2/432.D>anayl Bırı2İeözsiT-YHGK<E. 2012/946316/84H97D>ayl B - KadılüarAğırçYnHmşmEşE. 2012/946316/8425D>anayl B Yüzan >rıyaa>ğdayşaıllduğ2K surlu yiiımşaıManeviüiızminatGl>Y1yebaa>YHGKD)/TD>E. 2012/946316/8426D>anayl B Yüzan >rıyaa>ğdayşaıllduğınnK surlu yiiımşaıManeviüiızminatGl>Y1yebaa>YHGKD-RKoşılıi rı2DTR> GözataaE. 2012/1893/2/432.D>anayl BdaG-nıTD>GötüğıYoksa Öldürürüm" ıiyerei-İehdit upaveğEkonomikrDursmlırı/İlı KarşıE. 2012/946316/844.D>liuiTcAyırtım>alekiğsiOE. 2012/1893/2/43H97D>ta ln2Mruıcığsinh kiçiızminatGıTD>E. 2012/946316/844.D>ğiRinHçiğm astem<İddi süT-nTa lnkıS/TürlSr<İmnıdımHrber/Hrb>ğiR>VeTiaTşTŞluekmResminn> İRAğğiRinHR>D>3. E. 2012/1893/2/434.D>nlnKursTmşmAtaD>GKcrnİ.oın İptD>YııTD>ğh kiçneyanlaBknrİddi TveaSev -Y1ıv/pseTin/ AşY13. tD>Ynd/TS/TR>rı2D>uşturaY6.HH-GManeviüiızminatGıTD>E. 2012/946316/844.D>R>dşR>dşE. 2012/1893/2/434.D>R>dş0tışlalşaıSöza>ğE. 2012/946316/84H97D>R>dşıDTD>aaadDaKDvecİçalüğiGİ DbarD>rıi nBn -unY1Y1minü ıKaA iüO>E. 2012/946316/84H97D>R>dşyiaçOlşdaHvaarı2Mruiy. ik >nD>D>3. E. 2012/1893/2/43H97D>R>dş aaadDaKD Söza>ğiG-nManeviüiızminatGTşlebininRKaA iüO>E. 2012/946316/8426D>RzmY>sHnce ıTD>ğıaBabarY nındaiBn -şaıveaB6kıTaveğİaşTi-DBabasm<İKruğiomşaı>ğ şı>nlşaıMüşterei-Çoc k İmnıHıTD>Ycrnİ.ıadTedbirğNafak>DoğruHmnmestem<E. 2012/946316/844.D>ğaş DVka>ğ/TdlcKTRğikmekRDursmuıdaiOlduE. 2012/946316/844.D> İRMuhalefetTPaatai-DSuşcüsüRünRPaataDLizB)iğtmbekidakirGörüşa>ğerY nı 2tmbekiüa>0tışlD>3.lüarAğırçEeaş DVkıDTR> u ğu -TS/TR>rı2D>uşturY1stem<E. 2012/946316/8426D>E. 2012/946316/844.D>liuiTcYğllışnmrçB)iğMruıcığsinh ıDoşııAçabaa>YHGKD)/TD>E. 2012/946316/8426D>ıTD>li Kadılüarrı2DTR> n dDaKD-mlrneviüiızminatGl>Y1minü ıRe E. 2012/946316/8426D> İRAğiğYiğiRenGe Drm1d ğiG-nıTD>ğıaBoşaemaıYüzan >ğiRiHıaybeğıaYcrnİ.ıad>YHGK<E. 2012/946316/844.D>namosymğıTD>rı2DTR> E. 2012/946316/844.D>Üyğsiupaçayın>ı>dş<< aaadDaK/ -üiızminatİkaıebielaBirOluştuE. 2012/1893/2/432.D>ıTD>liuiTcrı2İeözsiT- >ğ<İsbTRT-aaameaakçeclrneviüiızminatanH şmo -memasi<E. 2012/946316/8425D>l/nKocauiTcEyl1mi<ıTD>l/-DTD>rı2D>uşturY1DlayıTD>l/nKadılsul>veğYasaya>eeçlnnnyiu A GE. 2012/946316/844.D>şkamiavenBaşbuknTnD>D>3. Dei/TD>dDaKDzuşcüğüRünRBoşaemay1ıTR ATleTin/ Taşıstem/EşeıPaataDYndıtimisliaaınTRDzuşüTR>3.lüarDoğruHmnu A GE. 2012/946316/844.D>venBab>3.lüarMezaö>Y1aDemTDDkü yiu ğu/lrneviüiızminatan a
E. 2012/946316/843.D>3.li DTR> uteHnn -Y1stem<-nAr>çrArıza3. Dei/TD>aşiğdDaK/lr E. 2012/1893/2/4345D>mşmıTD>R>dşlıl/Tclmkı nV10tışlstem<İfaderğİiarSeviyğsizmyiduSev -Y1sHH- ManeviüiızminatGTşlebininRRe E. 2012/946316/8425D>lıyamYndı> İRHabaretHveaKüfürcİçalennıTD>liuiTcrı2D>uşturu ğu -T>rı2E. 2012/946316/844.D>nn>ıTD>liuiTcnıedDkodu<ÇıkarstemnaıAiirnİddi süTıOrşısinmşmıTD>rıi nBn -unu ğunTarKaA iüO>E. 2012/1893/2/4345D>DaKDTFotoğKrşücİler Tçrk>aş DVka>naçayın -TlrneviüiızminatanH şmeaaaD>ğeO>E. 2012/946316/844.D>ğeODei/TD>E. 2012/946316/844.D>rı2DTR> n y>YHGK<E. 2012/1893/2/4311.D>nn>ResseTinTİmzasğ<>0tışlalşecrmSahteRT bTo>uncKTRalogdaTYsyımlalstem<-nıTD>E. 2012/946316/844.D>0tışlstem<İddi süTİlerŞikay. 2Elalö>Y1< YHkçıseıHEmare veğyig<öklün ZsyıfıolnyöımdaiOlsaAVarhağ0tışlam.RİmnıHYeY1
 • E. 2012/946316/844.D>naFotoğKrşöklünığ HenücpçOyınel-Y1mşaıDTD>llaçOyınel-Y13. E. 2012/1893/2/434.D>açiğk İst1mğsi<liuiTc“Terbiyğsiz”c0tışlstem/zuşüarnD>u ğu HabaretHİçaln dDaKD-mrınınGnn -Y1stem/HrDsıekFiil<E. 2012/946316/844.D>ğeOıTD>Y1stemcAibi İçnTazursDTR> uteHyig<ökl2yimastemnmşaıvenManeviüZcrnİ.omıebielaBiiüarOluşY1stemnıR>GözataaE. 2012/1893/2/43H97D>açenazmY>3.li Rumuzel-Y1mşaıKitaptşmYem2AlD>3.lüarUnutuiTemTDDkünıkİhlal E. 2012/946316/8435D>ıTD>liuiTcBoşaedıktaıTD>liuiTcBab>3.laTAitk rsaA> İnşaatGçapnecrmBir uteHYaş1stDlaBi/ıTD>stemoamYndı> İRİddi süT-nlıylaaçOşastemnmşaıManeviüiızminatGTşlebininRRe YHGK<E. 2012/946316/8411.D>ğıaBankunınmAçıDleuanuşturu ğunTarKaA iT-aaa>n y>YHGK/lrneviüiızminatGl>Y1minü ıRe E. 2012/946316/8422.D>lmkı nKdştrol2Y şeklülüğüRüHçiğiRenGe Drm1yerei-HastamYakınüna<çOnaışDİuşağ Za ıiğerHMüşteria>ğnİ DbarmminaSarsı>stemoıarKaA iüO>E. 2012/1893/2/43H97D>daııOrşıçr>0tışlD>DlayİthamT-E. 2012/946316/844.D>ğıaC.Savcı3.lüarDddi nameder>0tışlstem<İfaderğİYHGKD)/TD>E. 2012/946316/844.D>ğıaDırnndar-üıTD>lmkı nŞikay. çimyimasinmşmBirğT6kıTaAzmdaiOlsaAEmarelerHıu -u ğu verŞikay. 2DTDekçesicİçalüğiıdım tşil rmTDDöklünarı2D>uşturabaleYHkçİfaderğİiarBn -Y1stemnıR>GözataaE. 2012/1893/2/434.D>ğıaGazeted/Tçem2AlşaıYOyınelİııçSertmyimasinaORağmen Eeaş DVkıS/Türin/ AşY1stem3.nın TDberHV1n lGİlkTlar >TersmDüşmğdDaKn >Re E. 2012/946316/849.D>ğıaİşv1upaB nŞekild1pElaş DVkıS/TürlSrmnecrm tşil rmTDDöklünarıi nBn -unu ğuGE. 2012/946316/8426D>ğıaKocai rı2DTR> nyrıOnıtlalY1stemnaıAts OlrneviüiızminatGıTD>Re E. 2012/946316/8425D>ğıaKocanınmAçıDleuanaşenE. 2012/946316/8426D>ğıaKocanınmEşliuiTcBab>3.lüarıünürüRüHAdayşrcrmDTD>üATDesis/Tıüfrerıyaa>ğdastemoıarKaA i>ElaleYHğ-DE. 2012/946316/842.D>ğıaKocanınmEşyinecrmFizikselıŞiddetH>E. 2012/946316/8425D>ğıaKocanınmEvli> İRA nBn -samTıilığRuhearBn -YuydralüRi AlYıydrğ<ıTD>rı2DTR> YHGK<E. 2012/946316/84H97D>ğıaKocanınmGençaçOşt nkıSek eY1Terk İRAğ<İzssi>dımÖğ eYm/TDD>analüRce ıuyn u A /Sai katsizmDTDraeğşlarırğUzuı YıelaB BoyuncayDevamT-E. 2012/946316/8425D>ğıaKocanınmTamamen2K surlu yiu ğunTarKaA iT-aaadDaKD-mrı2İeözsiT- >Y1minü ıRe E. 2012/946316/844.D>ğıallduğiTmşaıDTD>BerratGıa <ü İlerzDeuçışlstem/DTD>-ülrneviüiızminatGl>Y1minü ıRe E. 2012/946316/842.D>ğı-DTD>duKaA i>ElaleRcEşayl BıaAymıHZimeidaTKadıl/Tcrı2İeözsiT- >cDGK<E. 2012/946316/844.D>ğıöklca<çOlş nnl rıi nBn -unY1E. 2012/946316/84H97D>ğınınaAçıDlemal B.lüarDu Dd B Paatai-DD>D>3. Dei/TD> İRyiduSiy sal laş DVkıS/TürlSrmemşmKaistem vBaTa ln eeçlnnl.k İçaln dDaKD>Y1minü ıRe E. 2012/946316/8411.D>ğınınaBasünaıçOlttemDEserüHmbekidaTKopy1ıEserüveaSehibiüHmbekidaTKopy1ğeODei/TD>TüarKısmen KaA iüneğBıAiirnV1sul>veğYasaya>>E. 2012/946316/84H97D>ğınınaCevapADTDekçesiTGKl zltDöklnBn - 1sıR-nManeviüiızminatanH şmeaaa>YHGK<E. 2012/946316/844.D>ğınınaCeza2Mruıcığsince İftiBa<ğıaHrDn daD> Özgüalüğü>S/Türmn/ Aşnecrmve rı2D>uşturaY6knŞekild1pŞikay. teHnn -duE. 2012/1893/2/434.D>ğınınaDTD>gibiüneyanlaBdaiBn -şecrmHabaretH-E. 2012/1893/2/434.D>ğınınaDTD><ı dasİki nkıUy<şD>zltğıkDTy nrD>çOlşpTKamuGYcrnİ.rDırnna<ÇıkarcrmE. 2012/1893/2/434.D>ğınınaDTD> İRDırıRİlÇözsaçOşaD>3.lüarAilığBütünlüğüRe veğAhl nkıDeğalliğerı2DTR> rı2Dei/TD>ğeO>E. 2012/946316/842.D>ğınınaDTD>rı2DTR> tmR l.HyiD>3. E. 2012/946316/844.D>ğınınaDTD>"BuradnıAendetçnarEs vtmseTİşGçapnD>zrTeknenizımıiB ParçaıUy<şturucumıeyupaSiziıYakaram" ıiçimYnd/TSöza>ğE. 2012/946316/844.D>ğınınaDoğrumşaıDTD> İRHa ln eeçlnnnıiB FiildeHnn -dun y>YHGK>-üıTD>lmkı nFiiliRiaıKoşırı2DTR> GözataaE. 2012/1893/2/4345D>ğınınaHrDn daD> Özgüalüğü>S/TürlSrm<İmnıdımHrrek. T-rıi nBn -Y1stem<-TiızminatGTşlebininRRe E. 2012/946316/84H97D>ğınınaHiçbkr ıTD>ğeO>E. 2012/946316/84H97D>ğıkı nKdş<şmesm3.TğAçıDlemasnnıiB AütünıKoşırı2D>uşturY1stem<-TKamuGKursTu yiiı TRTntmbekidaTMeclisn daştırmasi<çOlş YasünığS/ğh1m6k<İmnıHMeclisiRAğnuBeE. 2012/1893/2/4318.D>ğıkı nK surlu DTDraeğşıDzDeucunKoşırıyaa>ğdaY12.R>ğesatrArıza3.l/TcMalvarhağYHGKD)/TD>E. 2012/946316/84H97D>ğıkı nPaneldeHveıCnnlı<çayıni nkıİfaderğİiaiTdTamamm İRce ıKoşıveaSıfatİkınkAn MataameaaGK<-aOrt6lemalıkı nSözl>ğiRinHMuhatabınınaDTD>liuiTcİfaderğİiaiTdDTD>Matuf yiY1stem/lrneviüiızminatGE. 2012/946316/844.D>lDTD>n Bozuiduv>üıTD>ğıaYndan >n ta ln >aşiğdDaK<-nıTD>>E. 2012/1893/2/434.D>lğeOıursmuıdaitmbiminğıosymğİçalüğiıdıTRVarhağendD E. 2012/1893/2/434.D>nınaDTD>y>ı>dş<ğnuBe3.li 3. E. 2012/1893/2/43H97D>yııAakmekta yiiı tmbimmİD>3. Dei/TD>E. 2012/1893/2/4345D>yıı>dş<ğiR>ıTD>inyiu ğunT ATleyaY1Y13. E. 2012/1893/2/434.D>yıı>dş<ta ln2Mruıcığsi'niTRıTD>Rıosymsİki nYem2AlşaııTD>RıTDekçesiTGKnkıİfaderğİaHrDn daD> Özgüalüğü>veğYasalaSev -Y1ıS/TürlSrmYnd/TveğE>aş DVkğ m0çlğ<>0tışlalYışDİfaderğİaD>upaKoşırı2Mruiy. iuTaşıY1stemtasusöklnGözataaerei-l>Y1minRTümdenDRe <-RD>3.nınaHrR l.Hyiu A GE. 2012/946316/844.D>yıı>dş<Üyğl ıTğıtılşaıYOzıdaAçOlılaccrm ooperatif>GenelGKurslu Öncei-ıdım doperatif>Üyğl ğnuBeaaD>ğeOAm>-ülrneviüiızminatGTşlebininRRe E. 2012/946316/84H97D>yıı>dş< İRDTR> >n lerüveaB>3.Tğçayın İlkTlarimBir uteHDeğallinuBenldDaKn >ı laş DVkıS/TürlSrmeın Aşş YışDD>masi<E. 2012/946316/844.D>rı2D>uşturaY6knHğİaHrngiTriraİfadeRinHçiğm aY1stem<-TŞikay. 2tmbekıS/TürlSrmeın Aşş stemnmşaıSözı-aaa>n y>YHGK>E. 2012/946316/844.D>tiR>tmnR l>çOlşdaHyiu ğunTarGan >menGe DrtTDD>3.nınarı2D>uşturY1masi<E. 2012/946316/8413.D>ıKöviziarSahte 3it İRce memİrı2D>uşturu ğu E. 2012/1893/2/434.D>Y1naa>baleYHaKD-dlrlRVarhağ İREyl1mlariarde baleYHaKDAnY6knBöyl1TriraYHGK>E. 2012/946316/847.C>tşil rmTDDöklünarı2ver Tçrğe eeçlnnnçayın çOlş YasünaııOrşı<ıüzenlğndDaKD-nBnnTarHrb>ğHV1çOygıneıkta<>0tışlalşY1yaY6.H<E. 2012/946316/844.D> uteHyiY1stem<-TManeviüiızminatGE. 2012/1893/2/4318.D>ApartmeiaıGn ee tmciza>ğ<ıTD> İRriraÖzellı anBn -Y1stemnmşaıManeviüiızminataTH şmeaaa>n y>YHGK<-Tlr dş<YHGKD)/TD>E. 2012/946316/8426D> yatimİuşturu ğu/Evli> İRAn lTRdıstemı- ıTD>lı KadılE. 2012/946316/842.D>rı2D>uşturu ğu -TBoşaemadaaıTha AzmK surlu yiiığEşE. 2012/946316/84H97D> E. 2012/946316/844.D>nyrGüdan >n15HYOşııdaiOldusaTıilığ>YHGKD)/TD>E. 2012/946316/8426D>siğeODei/TDrO>nY1yaY6.H<-ğıTD>l/nKadıl/Tcrı2İeözsiT- >Re E. 2012/946316/8425D>n lTRdı 1sıR-niızminatGl>Y1yenaDTD>ayl Bırı2İeözsiT-E. 2012/946316/8425D>n lTRdı 1sıRl/-DTD>ayl Bırı2İeözsiT-YHGKD)/TD>E. 2012/946316/8426D>n lTRdı 1sın1ıanayl BdaGiızminatGl>Y1yenaDTD>l/nKadıl/TcAğırçynHmşmEşanE. 2012/946316/8425D>n lTRdı 1sın1ıanayl BdaGiızminatGl>Y1yenaDTD>l/nKadıl/TcAğırçynHmşmEşayl Bırı2İeözsiT-Y1minü ıKaA iüO>E. 2012/946316/8425D>n lTRdı 1sın1ıanayl BdaGiızminatGl>Y1yenaDTD>l/nKadıl/TcAğırçynHmşmEşayl Bırı2İeözsiT-lı KadılE. 2012/946316/8425D>n lTRdı 1sın1ıanayl BdaGiızminatGl>Y1yenaKadıl/TcAğırçynHmşmEşayl Bırı2İeözsiT-Y1minü ıKaA iüO>E. 2012/946316/8426D>n lTRdı 1sın1ıanayl BınnKadıl/Tcrı2İeözsiT- 1sın1ıAts OKadılE. 2012/946316/84H97D>ğl1Y1i-ıdım>ö>Y1ATleşı> 1sıR-niızminatGıTD>E. 2012/946316/84H97D>ğıallduğiTmşaıSöyl1ndDaKDğdılıkı nSdrnY1yaY6.H<-ğManeviüiızminatGTşlebininRRe E. 2012/1893/2/434.D>ÖzgüDD>anlarırğıırnndarrı2tD>Ynd/TTüzelRY1mrAtmbekiüarD>masi<E. 2012/946316/844.D>rı2ıursmuıdailrneviüiızminatanH şmeaaa>baa>YHGKD)/TD>E. 2012/946316/844.D>3. E. 2012/946316/844.D>snHmşmrı>stemı- ÖzelıTDyatinğGizlilı ani<İhlal/iızminatG< TDD>E. 2012/1893/2/434.D>ğHMetnik >nİsmi2AaçenaupayiY1stDöklün.n TespiRT-aaa>n dDaKD-mçayın Metnik >nAaçenaİbare>alüR>ıTD>rı2 u yiY1stemr-lrneviüiızminatGE. 2012/946316/844.D> Özgüalüğü>İğ şıı>ğ şıyaıGn dDaKDDursmlırdaTTa ln<ıüzeniniarBuıİnkıDeğaliaAymıHZimeidaTKdr3.lüarıüşünüYHGK>-aıTha AzmÜstünaydaHvaaOıAnRİmnıH3.z<YHGKD)/TD>E. 2012/946316/844.D> ÖzgüalüğüRünyTa lneğ KorlnTR2.RİmnıHŞikay. 2ElalğniarCezalaedırı>Yasünığmasioın Zorlnlu yiY1masi<E. 2012/946316/844.D>kDTy nrğırŞikay. 2DTDekçel E. 2012/1893/2/43H97D>ğiRıSöyl1nip Söyl1nn dDaKDKdşE. 2012/1893/2/434.D>Y1mi>-üıTD>lmkı nıTD><ıeıAtk >VdDaKDEDektron rmPostahlİmşmıTD>ATleşı>stem<-nıTD>>Y1minRRe E. 2012/946316/843.D>rı2İeözsiT- >ğiGMrDamııiğerHSosymlE. 2012/1893/2/43H97D>Yy. iarTa lnkıDTy nrDlırİylaıBir uteHSertmdımyisaAE>aş DVka>baaD>ğeOAnY6knn lT yiY1yiı tmbiminTToplumcNaznrinmşmB6.Hmsıehağrı>kla<>ğ şıı>orlnTR2.oın Zorlnlu yiu ğu/lrneviüiızminatGE. 2012/946316/844.D>uşturY1sı2tD>Ynd/TCeza2ZimeiaşıY/iünH>E. 2012/1893/2/434.D>ı>yianMüşteria>ğeHAşaıDTD>l/eklın Eyl1misinrı2D>uşturY1yaY6.H<E. 2012/946316/844.D> İştiBak ÇYHGK>-üıTD>lmııOrşı<ıTD>rı2D>uşturaY6knDTR> uteHniB Eyl1m2yiuecrmKaA iT-aaa>n y>YHGKGE. 2012/946316/844.D> İştiBak ÇYHGK>-üıTD>lmnınaDoğrumşaıDTD> İRHa ln eeçlnnnFiildeHnn -dun y>YHGK/lrneviüiızminatGl>Y1minü ıRe E. 2012/946316/844.D>YaRİddi süna-aaadDaK/lrneviüiızminatanH şmeaaaE. 2012/946316/844.D>E. 2012/946316/844.D>rı2-rOrt6 DüzeydekiTrı2DTR> E. 2012/946316/844.D>rıi ğdanılaarlrneviüZcrnİ.omTehsila<-TŞikay. 2Kdşrı2D>uşturu A GE. 2012/946316/844.D>0tışlalşnıSöza>ğ<ıTD>rı2İeözsiT- >cDk Düzeyde yiY1masiTüarTümdenDRe <-neğ a
  YHGK>E. 2012/946316/847.D>TDoğruHver Tçrk yiY1yiı lr ny>klanecrm Orşımasi<>E. 2012/946316/844.D>Y1mi>-üıTD>lmeklın Şikay. çimyimasinmşmZsyıf Özgüalüğü>v/pseTinmşmKaistem KaA iT-aaa>rei-l>Y1minRTümdenDRe <-RE. 2012/1893/2/434.D>D>3.<-ğManeviüiızminatGTşlebi<E. 2012/946316/844.D>rı2İeözsiT-E. 2012/1893/2/437.D>Şikay. 2tmbekiüar>0tışla>D>3. Dei/TD> Özgüalüğü>Üstün<ıiB Hak2yiuecrmta ln >E. 2012/946316/844.D>ğeHAğeniTcrı2D>uşturu ğu -TtmcziarHrDsıehağE. 2012/946316/84H97D>ğeHİntih l>"EserTRdıŞikay. TRdımın -şnaDTD>l/n-rŞikay. 2DTDekçel ğ çOlş YasünaıVri-lerD>masi<E. 2012/946316/84H97D>yerei-Gazetecaa>rler izli<Çluam çOlş ıp2İelevizyondaaçOyınel-Y13. -TManeviüiızminatİkaıaA iüO>E. 2012/946316/84H97D> Risnkııu -u ğu -rÖzelıYOşaD2Alşam<İmnıdımçiğm aY1stem/ManeviüiızminatİkaRe E. 2012/946316/84H97D>Y1stemcA Özgüalüğü>S/TürlSrmeı Aşnecrm>0tışla>D>3./ManeviüiızminatGE. 2012/1893/2/43H97D>ğeOTşlebi -TŞikay. iTc<ötünYy. liu A GE. 2012/946316/844.D>suli 0raaıa eeçlnnnD>u A G< TDD>E. 2012/1893/2/434.D>aarlrneviüiızminatGıTD>zDeucununmBrk>anD>ğeO>E. 2012/946316/844.D>necrm tşil rmTDDöklü S/TR>rıyaa>ğdaya>Y1yebaaD>ğeOE. 2012/1893/2/434.D>necrmS/TR>rıyaa>ğdaya>Y1yebaairaE. 2012/946316/844.D>YHknPar Za ğdaya>daTlrneviüTazursaş DreYHkçiızminatanBenzerHıiB Fonksiydş< u TaşıstemDE. 2012/946316/844.D> TE>aş DVkadDaK/ıTD>liuiTcBuıSöza>ğimıTD>ö>Y1Ayrımcıl.kğ m0çlğ-üıTD>cıYHGK<E. 2012/946316/844.D>Y1nmesis/TEngelGD>Y1k<İmnıHİlgililarimBilgR>ğnuBe-ülrneviüiızminatGTşlebininRRe E. 2012/946316/84H97D>>sulsüzlüİRYalD>Dlayzuçışmak-lrneviüiızminatGE. 2012/946316/849.D><ğeniTcEllariadeıAtsüntül rei-lşçiyiaAhl nsıel.klaySuçışmasİ/KoşıE. 2012/946316/849.D>ğim-rrı2DTR> E. 2012/946316/844.D>ğiTiR>veaÇaaışamlaBiiüartazursidaTADenenn<üfürcveıDTrp Olnyı2Dei/TD>Y1mi>-üıTrp vBaTDDaretHOlnyınır Tçrk>aş DrenTmasiuş ıiçimYnGözataaerei-iızminatGTaKai/-DE. 2012/1893/2/434.D>darmauiTcl>Y1mi>> İelefomlaBiiüarDinleniğsineğ a
  E. 2012/946316/842.D>E. 2012/946316/8425D>aşenrı2D>uşturaY6ğı/KocaiİkaY1stemrBoşaemaDYüzan >n Mevcut/vayııBrk>an>n MenfratlalüRi KaybeE. 2012/1893/2/43H97D> GeçDVdDaKDYndan >nŞikay. teHnn -duRe E. 2012/946316/844.D>cıkı nKdşğeOE. 2012/1893/2/4326D>Y1minü ıRe E. 2012/946316/842.D>n y>YHGK>E. 2012/946316/844.D>dımKataecrmİfadeT-Trıi n y>YHGK>E. 2012/946316/8413.D>ğe/lrneviüiızminatGıTD>n AvukatİkıH OrşıE. 2012/946316/844.D>ğıaleftişGKurslu narEskınD>necrmSoruşturY1rzDeuçışrmeı ÜstıYOzı İler nelGMüdüalükGMrDamınağıuiTcYazstemrYseTlnrdaııOrşı<ıTD>rı2D>mastemDE. 2012/946316/8411.D>D>3. tD>Ynd/Tyiu ğuı-ManeviüiızminatGTşlebininRKaA iüO>E. 2012/946316/844.D>rıyaa>ğdaya>Y1yebaaD>ğeOE. 2012/1893/2/434.D>3.TğçoluylaıS/TR>rıi nBn -unY1E. 2012/946316/844.D>Y1yebaaD>ğeOE. 2012/1893/2/434.D>rı2D>uşturu ğu -TlrneviüiızminatY1minü ıKaA iüO>E. 2012/946316/8426D>rı2DTR> ğnıtlalY1stem<-TKobielaBirG Tçrk>an dDaKn >n y>YHGK>< /TD>E. 2012/946316/8425D>ğineGSessizm alTR2.oın rı2D>uşturu ğu -TKadıl/TcBoşaemay1ıDei/TDD>ny>klTrıTyiu ğuılrneviüiızminatY1minü ıKaA iüO>E. 2012/946316/8426D>Getiln dDaK/ıTD>ğıaKocanınmTamamen2K surlu nn -duYHGKD)/TD>E. 2012/946316/8426D>YHGKD)/TD>E. 2012/946316/8426D>Ayrıl.kğKönemiTGKrEvli> İRDırıRB6rEs rira adınlaıYaşaD>3.lüarKadıl/Tcrı2S/yş aY6.H<E. 2012/946316/842.D>KayınbabasünaıO...ÇocuDiyerei-HabaretH-YHGKD)/TD>E. 2012/946316/84H97D>nıTD>D>3. Dei/TD>YalaBiiüarE>aş DVkadDaK -Tlrneviüiızminat<ıTD>Re E. 2012/946316/84H97D>Getil3.TğOrgamlaBiia>ıTğıtaarHrb>ğHAjansın.n S/TR>rıi nBn -dun 3.TğToplantısi<E. 2012/946316/8415.D><>baleYHaKD-dAnY6knBudH şmündlrlRVarhağE. 2012/946316/844.D>E. 2012/946316/8413.D>şme İlÇözslariadeıManeviüiızminatİkaıaA iı-aaa>baaD>ğeOİmnıHSöza>şmeTinHİhlaliylığBir uteHrira
  E. 2012/946316/844.D> masi<E. 2012/946316/8419.C>stem<-TçOyınel-şaıYOzılüar uteHyiY1stem3.TğÖzgüalüğü>Ç0tışla>stemcAözataai-TiR>tmR l.HyiduE. 2012/946316/844.D>E. 2012/946316/8415.D> İRriraEyl1misrDoğrumşaı dş<en<ıiB DTR> u ArzeE. 2012/946316/844.D>necrmSoğdıİlarirSürüaD>ğeOE. 2012/1893/2/43H97D>ğıaDTDekçel Sev -Y1l Bi nBn -Y1krı2BoyğiRıHa lnkızDeuçışrmeaııOtel-Y13. >E. 2012/946316/84H97D>D>3. Dei/TD>E. 2012/946316/84H97D>veaSoruşturunnn<çndan >n SoruşturY1yamYndı> İRD>upaSev -Y1ıS/Türmeı AşmastemGE. 2012/946316/842.D>E. 2012/946316/844.D>kKdşda"Dzuşcüğü>İğATletıTaElaş DVkıS/TürlSrmeı AşttemnmşaııTD>rı2D>gaş DGK<E. 2012/946316/843.D>cüa>endD<çerleşimaY>ğiGMruıcığsinllaıTD>kAçabaa>YHGKDAibi ıTD>ğıuiTcYerleşimaY>ğiGMruıcığsinllallaAçabaa>YHGKD)/TD>E. 2012/946316/84H97D>cü>klTİşaıDTD>l/T dasİki mCny>klTAözataadDaKn >ı“İfade”rB6rhakl/TBelgeTinHİçalüğiıdı<ıüzenlğn>ğıuiTcYasalaSev -Y1ıtmbekıS/TürlSrmHİçalüsnıdım alstemndaR>Re E. 2012/946316/844.D>cü>klüarSeçimaSloga>ı>yiaı>tmbekidaTıTD>rı2verElaş DVkıS/Türı Aşş nY6knŞekild1pçayın çOlş Yasü Dei/TD>Y1minRKaA iüO>E. 2012/946316/844.D>cülüarB6basnTüarBorcunuaÖdan dDaKDİmnıHıTD>lBnaDei/TlerDolaedırıcıHTabilüRi K0tışlstemrBnaTabilüRGCeza2Ha lnun ATlemİnmşmyimastemDA aY6.HnmDA aY1masi<> Söyl1ndDaK/Re E. 2012/946316/843.D>cülüarİkametgahıGMruıcığsinllallaAçılabaa>YHGK/ıTD>u A GE. 2012/946316/844.D>l/TPolisl>ğiRıAts vğv/pseTiğıırnna/ÇıkanHAiüarEsastaE. 2012/946316/844.D>l/TSözkdşğimıTD>GetilaaE. 2012/946316/844.D>l/>klTMüteselsTD>upaKoşıiıR>Re l/>klTYcrnİ.ıadTekmVekalet2Ücr. iuR>E. 2012/946316/84H97D>l/lüarSuyl1dDaKıİddi ğiRııTD>daşl.k Bağ İRD>masi<ıursmuıdaiıTD>ıTD>kEh>Yy. ianıHAn -duE. 2012/946316/84H97D>l/lüarSuyl1dDaKıSuşün ıTD>kDırıR İRD>du-üSev -Y1ıS/TürlSrm<İmnıdım alanaSözl>ğiRııTD> İRD>Y1stemndaR>Re E. 2012/946316/8446D>l/lüarSuç2S/yş anRriraEyl1misKVarhağu ğunmşTcRe E. 2012/946316/844.D>l/lüarYalanaTcnıkl.k YalD>stemstemn1ıAts OıTD>rı2İeözsiT-tn iızminatan a
  n y>YHGK>E. 2012/946316/844.D>upaMei/TDTYasa'lüarİnknciüE. 2012/946316/844.D>YysentmbekidaTYalş nnaş DVka>HSertmOlabaa>YHGKnü ıKaA iüO>E. 2012/946316/844.D>ğiRırı2İeözsiT- >cDk DTR> uteHyiY1smn1ıRağmen2BuıSöza>ğ OıTD>Y1mRTümdenDRe YHGKD)/TD>E. 2012/946316/843.D>endD<rıTyiu ğunuTnlarirSürkAçmasinmşmHa lnkıYcrnİ.rBn -duE. 2012/946316/8411.D>rı2D>upDD>Y1stemTüarBe Ma <E. 2012/946316/844.D>rı2İeözsiT- >ğiGMrDamıiğerHSosymlğeO>E. 2012/946316/844.D>rı2D>uşturabaa>YHknİfaderğİiarBn -Y1stem/Şikay. iTcOlnğşaı Somut/EmarelerKY1minRRe E. 2012/946316/84H97D>aarlrneviüDengeTinHY GeaD>ğeOİmnıHıaA iı-aaayadTelafK>< Şekli2D>upDBoşaemay1ıanayl BınnKtşil rmTDDöklünarı2İeözsiT-Ynd/TlrneviüiızminatanH şmeaaa>YHGK<E. 2012/946316/844.D>ııTD>lmkı nıTD>stemndaıçOiunrYcrnİ.ıadManeviüiızminatanH şmeaaaE. 2012/946316/844.D>ğHKdşıveH> E. 2012/946316/844.D>lmkı nOlnyınAD>uşun1ıAts OıTD>yan>dş<ğimHabaretH-YHGK/ıTD>ğıallduğiTmşaıSöyl1ndDaKDBn Mataaen Sözl>ğiRırı2DTR> E. 2012/946316/844.D>YasünmşŞikay. 2DTDekçeğeOİmalüğiıdı<rı2D>uşturabaa>YHknİfaderğİiarBn -Y1stemoın E. 2012/946316/844.D>masi<ıursmuıdaiD>aydaH>Ceza2ZimeiaşıY/rSüru A GE. 2012/946316/844.D> İRİsnatt nBn -unduıTD>ö>Y1aş DVkıS/TürlSrmeı Aşttem>-üıTD>cıE. 2012/946316/844.D>lığİşv1 Özgüalüğü>S/TürlSrmeı Aşttemrıi cıRe D>3.lüarİsDbetli yiY1stemrE. 2012/946316/844.D>lılüarYabanD>3.<-ğçOrgı Bağ<şıkl.ğıni n y>YHGK>E. 2012/946316/8446D>Y1mi>-üCevapADTDekçeğeTGK<>0tışla>şaılfaderğİiarAm>0tışla>stemcY>ğİfadeT-aaaişDiırzımıikkatliaaınstemndaüSev -Y1ıS/TürlSrm<İmalüsnıdım alstemndaR>ıTD>TüarTümdenDRe <-O>E. 2012/946316/844.D>Y1mi>-üıTD>daşlklün.n ŞehiRT-aaaY13.lüarKamuoyu2D>uşturY1ıtmbekıv/pseTinmşmDeğallinuBenleTekmRe E. 2012/946316/8415.D>Y1mi>-üıTD>lığçOlşüDenatam Şirket-TiR>tmngiREyl1mimİrıyaa>ğdastemn dDaKT >Y1minü ıRe E. 2012/946316/844.D>Y1mi>-üıTD>lmkı nnarEskl.k SeçiminiTıTD>ğ şıı>ğybe<ğiarE>aş DVkıS/Türmeı AşttemB DTR> uteHyiduY1minRKaA iüO>E. 2012/946316/844.D>Y1mi>-üGüRce HArı2SözıKdşY1stemndaR>ıTD>TüarTümdenDRe <-O>E. 2012/946316/844.D>Y1mi>-üOlnyınAB6rEs riraGazetesinrı2İ<>n y>YHGKGE. 2012/946316/844.D>Y1mi>-üSiyasetl> İştigal a>endDa>ğineGYndı> İRSertmve>AğırçE>aş DVka>E. 2012/946316/844.D>Y1mi>-üTut <üarBe Ma <Ats Oıeğişebaa>YHknÖzelııursmDve y>YHkaDei/Tleriğ a necrm>ö>Y1E. 2012/946316/844.D>Y1mi>-üYOzılüarBiraBölümük >nıTD>Yy.mEdaa ÖlğTinHYakımlaBiiüarDuGetilaadDaK/Böyl1TriraAç.klamaRB>3.lüarKdş<Y1minRRe E. 2012/946316/844.D>Y1mi/ tmbiminTHa ln vBaTDDEskYy. e<>YHaKD-diızminatİkaS/TürmeııçOiunrAm>Ats OBn Ma YHkaMikt d.mEdaaY1naaen TatminRDuk İmnıHanarlrneviüiızminatGıTD>l/lüarEyl1mi -lerDrantılımyimastemD-nıTha Alt Düzeyde iızminatanH şmeaaaE. 2012/946316/844.D>masi<E. 2012/946316/8413.D>Ynd/Tİst><>baleYHaKD-dıTD>3.lüarÇaaıaYışDD>masi<İle KoşığdadağğA iT-aaa>n y>YHGKGE. 2012/946316/84H97D>nıikkatmEdaa>YHkaHasuslarDE. 2012/946316/844.D>Y1stemcAibi Mamelek2Ha lnuna İlÇözsnE. 2012/946316/84H97D>kKdşlığllduğiTmşaıAtk >enldDaKniaı>ğnıtlalY1stemY1minRRe E. 2012/946316/843.D>l/lüarApartmaE. 2012/946316/844.D>l/lüarıTD>İddi lamesiyler>endDsineğİsnatGetildDaKDE. 2012/946316/844.D> Re YHGK<E. 2012/946316/844.D>lmeklın YğY1
 • n Bozu>u ğunTar
 • E. 2012/946316/844.D>lmlüarıTD>AttüreYHkçTDDöıaDei/Tler Mevcut/yimastemD-nl>Y1minRRe tmR l.HyiduE. 2012/946316/8413.D>Ha ln eeçlnnnŞekild1prira
  E. 2012/946316/844.D>ğeOE. 2012/1893/2/43H97D>ğeOİmnıHçayımel-şaıE>aş DVksinrı2DTR> rınınAManeviüBirnZa >ğeOE. 2012/1893/2/43H97D>nnn -durunY1E. 2012/946316/849.D>ğnıtlalY1smrira
  E. 2012/1893/2/43H97D>Yalş nn<
  E. 2012/946316/84H97D>nAtz ÖnüneğaaınaY6kaHasuslarDE. 2012/946316/84H97D>nAtz ÖnüneğaaınaY6kaHasuslarDE. 2012/946316/844.D>ğiGMrDamııiğerHSosymlE. 2012/946316/843.D>çayımıTİst>yanAs>Yy.mHa lnE. 2012/946316/844.D>Y1mi>-üOğlunTarKaza YalD>sü Dei/TD>Yerd1pYataeAVaziy. teH dac.oıHmşmHas duÜzüntüıYaşastemDDikkatliaaınY1mşaıSa >cDH dabasünaıAğğistem İzlğTimiuR>rı2D>uşturu ğu )/TD>E. 2012/946316/84H97D>AğırçCeza2MruıcığsiçnarEskı ıarıTD>lığllduğiTmşaıBasünaıYOlş nn ManeviüiızminatıTşlebi E. 2012/946316/8411.D>çanl.zHnarnna/rı2D>uşturY1yamYğY1
 • E. 2012/946316/844.D>Y1mi>-üTaKai/mEdaa>YHkaTut <üarV d.mEdaaY1naaen DoyumRDuk İmnıHan şimaıiçimYn>0tışla>şaılfadeYasalaİlkelermAözataadDaKn >ııTD>cıarlrneviüiızminatGMikt u A GE. 2012/946316/844.D>lıyı İftiBaRSuçT/Kolnyıs/ylaıŞikay. ı-zDeucununmBrk>anD>ğeO>E. 2012/946316/84H97D>Y1mi>-üıTD>cülüarİddi eklınınHİçalükçekıTD>ğıaKamuGAts vlil ts vlarirSürasİki nve>YetzslariaYn>0tışlarketçİşleaaklarimBirçK suralüarİdarenAleyhineğAçılıpHHasumetnıHd/TİdareyetaaE. 2012/946316/844.D>ğdala>şaıManeviüZsrnİ.ıaTezminüı- S/hteTBelgeHTanzimi -lerNüfusadTescsiT-yl1misKstemndaıçSomut/yiaya>>aY6.H<E. 2012/946316/843.D>D>3.<-ğTehsili-l>Y1naaen TazminatıTürkıMei/TDT>ğnunununrİnknciünıüzenlğnupDBuADTR> y<şmeehağlüarA-lerlruıcığsinllaBakş Y13. >E. 2012/946316/84H97D>D>3.E. 2012/946316/843.D>D>3.nüarıTD>imaRe>imaŞeılfrTDysiy. 2Aibi ıeğalliğind1priraİhlaleaYolıAçmastemD-nıTD>rınınASözkdşY1stemnın E. 2012/946316/844.D>uş Şekli2Söyl1nen2Söza>ğiarAğırhağııTD>cıE. 2012/946316/844.D>ııTD>lmnAleyhineğH şmeaaa>arlrneviüiızminatGMikt u A G-nıTha Alt Düzeyde lrneviüiızminatanH şmeaaaE. 2012/946316/844.D>uş Şekli2OlnyınAG> şimi2Söyl1nen2Söza>ğiarAğırhağğiRı< ekbal.k Bi/mOrteTdaTrirçokaKezOS/rfT-dTDD>3.mİııTD>cıE. 2012/1893/2/4326D>ğeOE. 2012/1893/2/434.D>E. 2012/946316/8415.D>uşturaıHSöza>şmeyeklTMrneviüiızminatGtmbekıDoğuru A GE. 2012/946316/844.D>anD>3.E. 2012/946316/844.D>arHaczeaaarı2D>uşturaY6ğı -TrnaDei/TlerDTD>cü>klTYcrnİ.ıad>E. 2012/946316/84H97D>ğiRıTei-iınıkkıeyaniğıırnndapİspatH-aaa>n E. 2012/946316/8411.D>cıeklın rı2SözıKdşY1stem/İbr lameODei/TD>uşmastemnmşaıRe E. 2012/946316/843.D>rıi nBn -unduE. 2012/946316/84H97D>D>3.-çOrgı Ödan >nHrDn daD>-Şikay. ıÖzgüalüğü>verlruıcığa>E. 2012/946316/84H97D>E. 2012/946316/84H97D>şaıDTD> uteHyiduayl TBağlantıGKurslY13. rı2D>uşturu ğu E. 2012/946316/844.D>r"rıiçimYnd/nkıSöza>ğiğ-<>E. 2012/946316/844.D>rı>stemcİddi s/ylaıAyrııAyrııTşlepE. 2012/946316/84H97D>D>ğeOE. 2012/1893/2/434.D>rınınAB>3.Tğçolu -lerçOlş Yasü Y1nD>ğeOE. 2012/1893/2/4326D>manınABu2DTR> Y1ğinü ıRe E. 2012/946316/844.D>Y1mi>-üıTD>ıKdşayınAD>uş ıiçimYnyiayTlldihiRvençOsalaİlkelermıikkatliaaınstemndaüıTha Yüksekmı><>YHde lrneviüiızminatanH şmeaaa<>YHde lrneviüiızminatanH şmeaaaE. 2012/946316/844.D>Y1mi>-üTaKai/mEdaa>YHkaPar oın Za ğdayeidaTManeviüHuzurunDoğurY1yır Tçrk>aş DreYHkçiızminatanBenzermriraİşlevian<Özgün<ıiB DTR> u Taşıstem/OlnyınAG> şimi2yiayTlldihiRTaKrşeklın EkonomikDveaSosymlııTD>cıu A GE. 2012/946316/844.D>kDTDekçeğeTGKnkıİfaderğİle/Maneviüiızminatı- TebligatüarıTD>ğıaKursmşmYalş stemıZimeiaşıY/rB6rhaY1ıSürnecrm>ğA iT-aaa>n y>YHGKGE. 2012/946316/84H97D>E. 2012/946316/84C97D>u A GVur/Tğinm6kt n<üçük<ıüşürüadüğü>-TSuçTarD>uştuA GE. 2012/946316/844.D>rı2D>uşturupDD>uşturY1mtemTüarBe Ma <>baaD>ğeOimnıHAsılııTD>lüarKdşdaki E. 2012/946316/84H97D>yadrnaDei/TlerKıs1ıSürrı2DTR> ıAtsgüye DTy lığıeyani nBn -Y1stemD-nıTD>rıi nBn -unduE. 2012/946316/844.C>ğHR>YHGKGE. 2012/946316/844.D>uş Şekline<> S/TürlSrmeı AşnnearAş6ğıışyıcğ<İfadeTD>Y1stemndaR>rıninrOluşmastemG-TlrneviüiızminatGl>Y1minü ıRe E. 2012/946316/844.D>n iızminatıl>Y1nD>ğeOŞartH<E. 2012/946316/843.D>ö>Y1 ÖzgüalüğüneGÜstünlük-iınınaY6ğı -TŞikay. iTcHrDn daD> Özgüalüğü>S/TürlSrm Aşş necrm>0tışla>stemcve Şikay. 2ElaleRin rı2D>uştuğuHıaA iı-aaaE. 2012/946316/844.D> Özgüalüğü>S/TürlSrm Aşş necrm>0tışla>Y1E. 2012/946316/847.D>rıi n y>YHGK>-TlrneviüiızminatGl>Y1minü ıRe KaA iüdan>tmR l.HyiduE. 2012/946316/844.D>Y1YHGK>-TŞikay. 2İmnıHçğY1
 • D>3.ğıuiTcYasalaŞikay. 2tmbekiüc<0tışlstemDzDeucunaAVarş necrml>Y1minRTümdenDRe <-neğ a
 • E. 2012/946316/844.D>u ğuılfaderğİiarıTD>ğ şııİftiBaRvBaTDDaretHDTR> E. 2012/946316/844.D>nıTD>lmkı nneyanları<ğımşaıAaınaecrmDTD>Y1n>n y>YHGKn >iıR>Re E. 2012/946316/842.D>Aeln dDklarimAibi BnaTadiht>lmkı nrı2İeözsiT- >n<ıiB yiayınAVarhağ<ğmşmKanıtlalY1stem<-kıTD>ğıaKadıln y>YHGK>E. 2012/946316/844.D>E. 2012/946316/84H97D>E. 2012/946316/844.D>Y1mi>-ül>Y1mRıaA iı-aaan UsulirKazanılYışDHrDnDursm iuDD>uşturY1mtemRvBaTer2Zimei Düze>taaebaa>YHGK<E. 2012/946316/844.D>lmlüarlruıumYy. iReğ a
  E. 2012/946316/844.D> şimi2VeıYaşam Ats OBn Ma <klTBuıv/pseT1ıAirmedDaKD->ManeviüiızminatıTşlebi E. 2012/946316/844.D>E>aş DVkadDaKıSiyasetçianaş DVka>baa>YHGK<>0tışla>şaızuşcükl>ğiRıRe E. 2012/1893/2/4326D>n<ıiB yiayınAVarhağğnıtlalaY1stem<-kTMK Md. 174/2 uşmastemnmşaıManeviüiızminatıl>Y1ğinü ıRe E. 2012/946316/842.D>nğnıtlalY1stem<-kKocalüarBirl rm>ts vlariniHY Ge DrD>D>ğeOB6rhaHnarnna/lrneviüiızminatüHdDaKDE. 2012/946316/84H97D>anaKamuGAts vlisineğTDDöıaDei/TTD>Y1saıçOnumsuzıSicilHR>E. 2012/946316/844.D>ğdayeiııtşisin<>endDnıTD>ıAçabaleYHaKD-dçayınğçoluyl Trı2tD>Ynd/TtmbsıekEyl1minr Tçrk>aş DğicY>ğıTD>cülüarİkametgahıGMruıcığsinnıHçğYkR>u A GE. 2012/946316/844.D>sulcYasa3. >D>ğeODei/TD>D>ğeOçOlttrş nY1masi<E. 2012/946316/844.D>y<şmeehağşmei-T >eğ a şıa<üçük<ıüşürücüaSözlğİOS/rfeE. 2012/946316/84H97D> AtılınSuçışrmşaılruıcığ2aş DVkğeOçOlılırketçKoşığıallduğiTmşaıS/rfelaleRclfaderğİiarE>aş DVkıS/TürlSrmeı AşaecrmDTD>rııDTR> E. 2012/946316/842.D>ğnıtlalaY1D>3.<-ğManeviüiızminatıTşlebininRRe E. 2012/946316/844.D>nnn -aarıTD>ayda nD>ğeODei/TD>E. 2012/946316/844.D>kı nneraatY1E. 2012/946316/84H97D>rı2D>uşturY1yıprE>aş DVkıS/TürlSrm<İmalüsnıdım alstemndaR>Maneviüiızminatıl>Y1n>n y>YHGKGE. 2012/946316/844.D>0tışla>Y1Ynd/T-t-TlrneviüiızminatGl>Y1minü ıRe YHGK<E. 2012/946316/844.D>lmkı nnirasulüRüOE>aş DVkrketçKoşığıırn/Aitr Tçrk>DaKDİspatöknY1mışüYOzılüarÖzüTnla<><Y1yaarÖzE. 2012/946316/844.D> İRO necrm>0tışla>Y1stemG-TlrneviüiızminatGl>Y1minü ıRe E. 2012/946316/84H97D>0tışla>Y1E. 2012/946316/844.D>rı2Dei/TD>ö>Y1rı2DTR> E. 2012/946316/844.D>rı>D>3.Y1nD>ğeOE. 2012/1893/2/434.D>aş DVkıS/TürlSrmeınğıırnndapyiu ğu/KoşııKdşAydımlatmaıTD>cülüarBaşkidamBn -duaş DVmeGD>necrm>ğA iT-aaa>n y>YHGKGE. 2012/946316/84H97D>DkTGüRce lıkDveaE. 2012/946316/844.D>E. 2012/946316/844.D>YHknİfaderğİdımBn -u>Y1E. 2012/946316/844.D>rınınAB>3.TğÖzgüalüğü>v/pseTinmşmDeğallinuBenlğeOE. 2012/1893/2/434.D>aş DVkıS/TürlSrmtşil rmTDDöklünarı2 Tçrk>aş DğindeRcManeviüiızminatanH şmeaaaD>ğeOE. 2012/1893/2/43H97D>Y1yaarlfaderğİımYem2R>ğinğİmalüğiıeı>0tışla>stemcBöyl1ceiE>aş DVkıS/TürlSrm0tışla>şaıBna<özl>ğrAm>ursaiOlsTarıarhaHnarnna/rı2D>uşturduE. 2012/946316/84H97D>Ynd/kKDBi/mıursmD Tçrkt/TTD>YuşmAibi Akt Öz<İu ğundaR>ManeviüiızminatııTD>KaA iüOE. 2012/946316/84H97D>nıTD>D>3.ğeOE. 2012/1893/2/434.D>-ülşiarEs>İRce >neTekmVarş nY6knzDeuca>Ats O a
  E. 2012/946316/842.D>rı2Dei/TD>D>3.lüarçOsalaOlY1masi<E. 2012/946316/844.D>aŞikay. teHnn -necrm>tşil rmTDDöklünarıdaY1nD>ğeOE. 2012/1893/2/43H97D>rı2D>mastemDE. 2012/946316/844.D>n iel fonRAtsüş İRO necrm>0tışla>aarveıYeıllılruıcığceüiızminatüHğA iT-aaa>nılfaderğİiarıTD>lmlüarıeğalrYargısııDTR> Ats OıeğalrYargısılüarAksKniaı>ğnıtlalY13.rı2DTR> ğA iT-aaa>n y>YHGKE. 2012/946316/844.D>lığllduğiTmşaıAtk >enldDaK veTİmalüğiıisrDosyam>ğpseTi İleıSabitHyiduğıallduğiTmşaııTD>enl>n iel fonRMesajıai kiR<özl>ğiRırı2DTR> uşnY6knzDeuca>Ats O a
  E. 2012/946316/844.D>Maneviüiızminatıl>Y1mK>-TŞikay. 2İmnıHçğY1
 • D>3.ğıuiTcAn1yas eaŞikay. 2tmbekiüc<0tışlstemDzDeucunaAVarş necrml>Y1minRTümdenDRe <-D
 • E. 2012/946316/84H97D>rı2Dei/TD>ğll/TcHak1mRıurslundapÇözüa>YHGKninRKaA iüdan>MümkünaOlY1masiE. 2012/946316/8411.D>ğineGAts OBi/mtmbiE>d.mE<YHknıtşisin< nY6knBnaİş baa>YHGKE. 2012/946316/844.D>aar"Çok RahatsıekHemRrilgisiekHemRKüstehsan.zHtmbikatln" ŞekliTGKkiR<özl>ğd/TÖz<İu ğu/E>aş DVkıS/Türmeıi Aşş stemE. 2012/1893/2/43H97D>lmlüarlitingdeiSöyl1dDaK ıTD>ğlncı2D>makla”nSuçışlY13./ıTD>rı2D>uşturu ğu )/TD>E. 2012/946316/84H97D>Y1mi>-üıTD>lmeklın ıTD>mastemDE. 2012/946316/844.D>rketçS/TR>rı2İeözsiT- >nğiGMrDamınıiğerHSosymlE. 2012/946316/844.D>ğdala>şaıManeviüZsrnİ.ıaÖdataaY1mi>-üıTD>l/lüarEyl1miTisrıTD>rı2D>uşturaY6k DTR> uteHBiraEyl1mnD>necrm>ğA iT-aaa>n y>YHGK/MüteselssiTSoruTRuluğamAiirnH şeka>ğinT >n>E. 2012/946316/844.D>0r llSrm<Ç TçrvTi-Td/TtiçrendD K surlunHrrek. lariyleaDei/TTD>u ğu Za <ışY1y>n y>YHGK/ManeviüiızminatıŞartlaBiiD>uşmastemnmşaıl>Y1minRTümdenDRe E. 2012/946316/843.D>D>3.D>3.nüarıTD>imaRe>imaŞeılfrTDysiy. 2Aibi ıeğalliğind1priraİhlaleaYolıAçmastem/ıTD>rınınASözkdşY1stemnBnaİtibarla ManeviüiızminatanH şmeaaa>n y>YHGKE. 2012/946316/84H97D>0tışla>stemnıaı>ğA iT-aaaY1minü ıRe E. 2012/946316/844.D> Persodı>eaTDDaretHveıİehdi Tirıyağ>ğdayeiııtmsenü ıManeviüiızminatıTşlepbaa>YHGKE. 2012/946316/8415.D>şmeyeE. 2012/946316/844.D>l/lüar"...TnY1mnıTD>ıAçrPar TR><> mnBnaBüyük>anD>TıuıE>aş DVkıS/TürlSrm<İmnıdım alstem/Re E. 2012/946316/844.D>şaıDTD>n<ıiB E. 2012/946316/844.D>ğıallduğiTmşaıaaınıpıAymenm>0tışla>Y1Y1DvearıninrTek <ışlD>3. E. 2012/946316/8419.D>şmeyiaİhlal<E. 2012/946316/844.D>3.Tğçoluyl H- ıTD>kı nYargılaY1 Aşamasİki myidu rmTerhangiRrira
  E. 2012/946316/844.D>ğıanla<lmeklğllduğiTmşaıBasttrş narDüğünTıTD. iy.i-Td/TRızalaBiiD>Y1stemDHaldeHK/zınıAnRemvenBkba3.imlğİiaisrYOzılstemG-TlrneviüiızminatGl>Y1minü ıRe E. 2012/946316/844.D>ğiRııTD>ııTD>lmnAdasİki m şenDKdş<şmeışrmşaıİbaretHyiu ğu/TaKrşeklın SiyasD<ğiGDikkatliaaınaecrmDTD>iıR>Re E. 2012/946316/842.D>lmnErkHGKn Eşisinlm-ıTD>rı2D>uşturu ğuTmşaııTD>lm-ıTD>YHGKGE. 2012/946316/84H97D>nılfaderğİiarvBaTerkesç/TMalsm AtasözüTnla<çOlş nnrı2DTR> E. 2012/946316/844.D>ğıırn/lmlüarBorçlunTarAvukatıiD>duıTD>kDTDekçeğeTGKırı2DTR> -TıTD> Ceza2MruıcığsiTd/Ttenüzr>esina>şmeyeRcıiB DosyamBn -duesina>şmei-TisrBrk>anD>ğeO>E. 2012/946316/843.D>anaKiraz2MruıcığsiçİğıuiTcYemlişimaY anaElOzığrlruıcığa>nıTD>ıAçmakendDn ıTD>kDTDekçeğeTinDRe <-neğ a
  E. 2012/946316/844.D>rı2Dei/TD>E. 2012/946316/84H97D>rı2Dei/TD>E. 2012/946316/84H97D>Y1mi>-üıTD>cü Abodı> rmSöza>şmei->v/pseTinmşmNüfusRrilgiliriıiüıTD>lmaKursmşmR>lmaKursm veTAvukatıi TçrkrBorçlusuııTD>ğıırn/AbodısintmbekidaTİcradTaKibirçOlarketçKoşıYHGKGE. 2012/946316/84H97D>lmeklcaçKoşıenüıTD>ıKdş<0tışla>şaılfadel>ğiRııTD>tşil rmTDDöklün/mHed/fmaaY1mtemRvBarilgilinuBememAmaçl.HyiduiıR>Re E. 2012/946316/844.D>lmlüarEv>u A nuTBnldDğimHaldeHıTD>cü EşisinnManeviüiızminatıÖdameyeanaEldekinıTD>daüiızminatGTut <üa/n BoşaemaDıTD> YHGK<E. 2012/946316/844.D>lmlüarEv>u A nuTBnldDğimHaldeHıTD>cüuiTcAn aşD>haHnoşaemaDıTD>Y1mcığsinnıHiızminatGl>Y1min >n Feragat yinecrmDeğallinuBenl>n y>YHGK>E. 2012/946316/844.D>lmlüar>endDsiçİu A nuTBnldDğimHaldeHıTD>ğıırn/Eşiçİu A nuTıTD>l/lüarEyl1mlğİiaisrrı2DTR> l/lüarDoğrudşaıDTD> rmTa ln eeçlnnnBTrnFiaadımBn -dun y>YHGKn >n l>Y1minRRe YHGK<E. 2012/946316/844.D>lmlüarveHıTD>ğıırn/EşiaııTD> İRvBarütün yinecrmAldatmay>YHGKninRTartHşş Y13. >naş DrdDaKD>tşilerrçndan >n TerhangiRriraıüzenlğme>Ge Driln dDaK/Re E. 2012/946316/844.D>uş Şekli2TaKrşeklın AskarimHYy.rnİşiçİmalüsnıdımYem2Alm eklı<l/lüarDTD>arlrneviüiızminat/n Fazla D>u A /ıTD>cıYHGKE. 2012/946316/844.D>l/lüarDTD>arN OıensizmAdamsİk"OıedDaK/S/rfT-dTD>nı<özl>ğrnla<maklaaTer2NeHKadarDMauıcığceüKoşıyııKdşğiRııTD>rı2D>uşturu ğu B/TDmsennıTD>lmkı n rı2Am>E. 2012/946316/844.D>ğinğYokç>lkeyiaGizl Örgütlerrçnd. iyor"rıeyani/BaşbakanüarY1stemD-üAyıplamayüHYHkn<özl>ğrD>necrm>ğA iüçİğı Mill.tvekR>E. 2012/946316/844.D>YHknMa n ıağlayıcğu A /ıTD>l/ntmbekidaTÖzelOBn ged1pE. 2012/946316/844.D>Y1minRKısmenRKaA iüdeğ a
  E. 2012/946316/844.D>l/lüar rmBazıcSözlğİiaisrE>aş DVkıS/TürlSrmeı AşttemDE. 2012/946316/84H97D>necrmBahsel>ğD-rçOz/ylaıDTD>rı2İeözsiT- >YHknİfadem>0tışla>Y1stemG-TıTD>iıR>Re E. 2012/946316/844.D>necrmYeıllılruıcığTinHRe anmE. 2012/1893/2/434.D>kKDçolunTriraYılGnoyunc mDTD>l/ Şirket llduğiTmşaı>0tışla>Y1uşaR>E. 2012/946316/842.D> SDeBasıüR>arlr n ıu likt <ıçndan >n ErkHk Ycrnİ.ıad>sulirKazanılYışDHrDnD>uştuA GE. 2012/946316/844.D>endDnıTD>ıAçabaleYHaKDE. 2012/946316/844.D>l/ntmbekidaTAçılstemnBaadDGe DrtnleTekmİRce >nyaE. 2012/946316/844.D>E. 2012/946316/844.D>ğrD>necrmçayımel-stemG-TlrneviüiızminatüarDTha YüksekmOlY13. >E. 2012/946316/844.D>iıR>Ortek>klTıurslu2n>0tışla>şaılfadel>ğ >E. 2012/946316/844.D>v/pseTinmşmDeğallinuBenl e tşil rmTDDöklünarı2İeözsiT-tn dDaKDE. 2012/946316/844.D>ye>CesaretH- >miyor. B/TRElayoruT.rıeyaniH- ıTD>ıEhlDyğtlğİiaisrBn -duE. 2012/946316/844.D>yTi-TisrMauıcığ2narEskı ıarçOlttemDAç.klamayaTlmaGazeted/TıTD>lkeyia< <üştırdı"r"YargıdaüKaos 2YolıAçanTriadDğrYalş stemı-ıTşlebinm>ğA iüçE. 2012/1893/2/434.D>YHGK>E. 2012/946316/844.D>3.Tğçoluyl H- ıTD>yııKdşaş DVkıS/TürlSrm<İmalüsnıdım alstem/l>Y1minRRe <-DE. 2012/946316/844.D>E. 2012/946316/84H97D>lruıumYy. mİcrnİ.lriızminatanH şmeaaa y>YHGK/zDeucunrBrk>anaaE. 2012/946316/844.D>rıyağ>ğdayeiıMağdursnıAnRemvenBkba3.lüarManeviüiızminatıl>Y1mi>-üCinselaTacizmEyl1miTisrZorlaH Tçrk>aş DraldDaKniı<İddi n ıTD>iıR>>ğA iT-aaa>YHGK<E. 2012/946316/844.D>ndüğiıdeHıTD>lmaGeçcülüarİsmin >n Aç.kçaçBahselalaşn dDaK/Re E. 2012/946316/844.D>ğıırn/GazeteallduğiTmşaıSözıKdşğemİlÇözsnnecrmCd v1yaTKaset/Kayd/lüarBn -Y1stemnBaadDiıR>Re E. 2012/946316/844.D>ğKdş3.TğAç.klamağrD>TR2.TnlaE>aş DVkıS/TürlSrm<İmnıdım alstemD-ıRe E. 2012/946316/844.D>ğKdşaş DVkıYalş stemıvecHa ln eeçlnnl.k2UnsursHTcşıY1stemDveııTD>rı2D>uşturY1stemDzDeucunaAU aşı>stem/l>Y1minRTümdenDRe <-Daş DVkaD>ğeOE. 2012/1893/2/43H97D>l/lüarneyanlarınüarTDbaretHveıİftiBaRDTR> -ül>Y1mRıTD>ğıaKamuGAts vlisinnıHçğYkRsiıiü<0tışlırketçv1yaTAts viniHY Ge DrirketçMeydaAeleRcıiB ZcrnİdaY1minenAiirnO>mayıpaıTD>lml/Tcİdal>ğiRııTD>rı2D>uşturm>D>3.İRce >neTekmVarş nY6knzDeuca>>mastemDE. 2012/946316/844.D>l/lüarneyanlarınüarTDbaretHveıİftiBaRDTR> -ülşiarEs>YHGK/KamuGAts vlisineğıTD>ıAçılamayaY6ğı An y>YHGKGE. 2012/946316/84H97D>ö>Y1lmlüar>y<şmeehakğKdşataci SoruarçOlş Y13. >E. 2012/946316/844.D>nıTD>lmkı nSiyasD<D>3.<- Avrupa>İRsşaıtmDöklü rmSertmAğırçv/Ttmtts İRcitaci E>aş DVka>r/T >nKatöknY1öklü<>E. 2012/946316/844.D>E. 2012/946316/844.D>yTi-myiduD>3.laTAö>Y1rı2İcşıY1Y1E. 2012/946316/84H97D>larırğBilliş DVkaD>ğeO-nYargılaY1nınAB>ğımsızhağğıosymn Ayrı2Ayrı2çOlş Y13. vBaTercBDrintmbekidaTAyrı2Ayrı2H şekGKurslY13. Zors-RuluğuDE. 2012/946316/842.D>lmnErkHGKn EvlirKaaınanrSüre<İmnıdımCinselarerab1aş DrelmnErkHGKn Tam K surlunyiduanmyiayell Yüzan >n rıyağ>ğdayeiııTD>E. 2012/946316/844.D>lmnMill.tvekR>3.TğToplantısındaiıTD>ğeO-nrı2DTR> mastemDlrneviüiızminatGl>Y1minü ıRe E. 2012/946316/844.D>lmnınAB>3.TğToplantısıaıüzenlğmeğeO-nAç.klanaRc<özl>ğirçayınliyaarHerğB>3.TğıursluşununaEyl1miTisrAç.klamayıAçOlanTçndan >n de2Ayrı2BiraEyl1mn>ğA iT-aaaipHTercBDrii-T >E. 2012/946316/844.D>lmnınAıTD>E. 2012/946316/844.D>lmnınATDbaretHEyl1mimDei/TD>rıyağ>ğdayeiııTD>E. 2012/946316/844.D>lmnınATDyvşaıağıl/ ıarçOkılstemnBel myidun E. 2012/946316/844.D>lmnınATa ln MruıcığsinemR>ğAçılY1E. 2012/946316/844.D>lmnınAŞehitTCenazğsiTd/TDişell/ya VedaTllu ubunŞiDriniaOksyaecrmHrant/DTnk'snşaıDTD>tşil rmTDDöklün/mİhlal<-t DaKDE. 2012/946316/844.D>lmnınAŞeIN sizmDYy.rekııTD>rıdamBn -Y1n ıolnyıHCezaışlstrılYışDOlY1E. 2012/946316/844.D>lmnınAİcşıemazmşaıTahlDyğsKDİmnıHAtk >enl>n İhtarnaığyeTendDsinen ıolnyıHGençmYaştanPsikolojik Rahatsıelıe1 YakalanTR2.o”ıİfadesiaTDDaretHDTR> iıR>Re YHGKGE. 2012/946316/84H97D>lmnınAYOzısmnınmAğırçE>aş DVkıS/TürlSrm<İmalüsnıdım alstemDveamastemDE. 2012/946316/84H97D>aktronik Postani>eaTDDaretH-HıTD>l/ntmbekidaTKamuGıTD> >esina>şipH>esina>şmedDaK raştırınY13. >E. 2012/946316/844.D>ğind/TıTD>enüFotoğruğiTüarçayınlinTR2./ğrD>necrmR>rıninrV E. 2012/946316/844.D>lmntmbekidaTKarnİ.lr>esina>şmei-rBrk>anD>ğeO>YHknMa n de2ıağlayıcğu A <E. 2012/946316/844.D>ğrD>nya>Ats Oıeğiş>baa>YHk ÖznelGğeOE. 2012/1893/2/434.D>rı2İeözsiT- >nğeOE. 2012/1893/2/434.D>rketçDikkatT- >YHğimH suseklOE. 2012/1893/2/434.D>lüarTDbsıehağö>Y1ğnıtlayabalmek<İmnıHBilliş>n ıTD>kDTD>n (Tdaüdam>tşil rmTDDöklünarıdan y>YHGKn >n Re <-DE. 2012/946316/844.D>kDTHçğY1
 • E. 2012/946316/844.D>E. 2012/946316/844.D> Savc.l.eakİhb Y1E. 2012/946316/844.D>Ortek K sururzDeucurTDbsıekEyl1mitçD>uşma3.E. 2012/946316/844.D>ıTD>kDTDekçeğeTGKıTtR>enü16 ıTD>lmlüarlüştY1ndDaK/Ma tR>Y1mlK/DTDekçedımİsımTercBDriT >tR>dDaKı-2Isekh2DTR> mastemDE. 2012/946316/844.D>laBıGDevamT-l>rketçDTD>lmeklğllduğiTmşaıKooperatif2narEskhakğzeçimisinğl>ğirPankartlaBOtD>Ynd/>Ge DrileTekmB>3.TğToplantısıaıüzenlğndDaKı-2Re E. 2012/946316/844.D>şaıS/TR>rıdamAts iııtşisinğeOE. 2012/1893/2/434.D>anaEldekinıTD>daüH şekGAltüna E. 2012/946316/844.D>tçisiüıTD>lmeklın TDzürlSstkell/ veT nelGıurslaüSundukları2D <>timRıurslu Rapors-i nkıİfaderğİE. 2012/946316/84H97D>şaıDTD>TR2.TnsemElliaaınnniıR>Re E. 2012/946316/844.D>ğiRıYaşeklımltibarD>lmeklın Eyl1mlğİiai>TDDöı <ılY1ynY6knvecHa ln eeçlnnl.emDOrtedanm alstrmayaY6ğı E. 2012/946316/844.D>cüuiTcAsgariıyinecrmManeviüiızminatıMikt v/rşısıldamBn likt <ı>
  E. 2012/946316/844.D>lmlüarDTD> eE. 2012/946316/844.D> ğiE. 2012/946316/844.D>aş DğiHY <2MruıcığsiTd/TıTD>ıAçılabaleYHaKDE. 2012/946316/843.D>tmb>ğiniTR>ğeıKdşrı2DTR> duE. 2012/946316/84H97D>ğiRııTD>siıiüHed/fmaaıpmaaY1mtemuiTcAraştırınY13. E. 2012/946316/844.D>YHTÖzelOYaşantısınamYndı> İRYorsmlırğçoluyl HHırsıeharmSuçTamşaıŞikay. teHnn -Y1lş<üa/n ıTD>rı2D>uşturaY6ğı E. 2012/946316/84H97D>ğeOE. 2012/1893/2/43H97D><ç1
 • u A daüİspat Yükür>endDsine<ıüşeiııTD>aş Dğiıiü<ğnıtlayaY1stemD
 • E. 2012/946316/844.D>nıTD>lmkı n"S>arN OBaaMasin ıu İşlerimBTmNeGATlersüarLan Ha lnçumDeğilsin YHGK<E. 2012/946316/844.D>Aç.klanTR2.TmşaıKaynDDöknY13. E. 2012/946316/842.D> rmBin Sersü>D>3.laTanmyiayelldaiıTD>E. 2012/946316/844.D>yTi-myianTririrnla<tşil rmTDDöklün/mZedel1dDaKninm>ğA iüçE. 2012/1893/2/434.D>arlikt Y13. E. 2012/946316/844.D>3.Tğçoluyl H- ıTD>ğıırn/necrmBR>nya>İlÇözsnzsiTTayüRGüıdımdımD>aı<İddi >necmİlÇözsnnecrmAtsüşiveüAç.klamalardamBn -u>duY1minRTümdenDRe <-DE. 2012/1893/2/43H97D>zsiK/DTr <Y1minRYargıtay Ha ln nelGıurslu'nc mAtsüşülığsiTd/tçÖncemR>mşaıFeragat -necrmBR>dDrdDaKD-/DTr <n>n y>YHGKE. 2012/946316/844.D>ğıaKarşırıTD>zsiKninRKa <üıursşD>3.laTB6rEs ıursşD>3.myiduyaTKatılY1ynY6ğedDaK/MauıcığceüR>zsiKnRMa ğA iüdeğ a
  E. 2012/946316/844.D>ğılüarDTD>ğrBn -eiıçazıcNotumAtk >enecrmçalş nnknvecElaş DVD>knrı2lruYy. iHTcşıY1stemE. 2012/946316/844.D>ğılüarGazeted/TçayınlinanAYOzısmndaTAkt n>konııTD>aş DVkıS/TürlSrmeıarAşa>Y1stemE. 2012/946316/844.D>ğılüarGazetesnıdımYayınlinanAtmb>ğl>ğiRıvenRe>imlğİiaTtmb>ğrV>eDvea ğ1p>ğinyiduE. 2012/946316/844.D>0tışla>şaılfadel>ğiRıE>aş DVkıS/Türmeı Aşm s/>-ül>Y1minm>ğA iüçE. 2012/946316/844.D>nınAYOsmlaarTDbsıekEyl1menAiirnıurallarmyiupa nelGlruıcığa>E. 2012/946316/844.D>ğ ÜratacisKDFabrikatöB DoA E>aş DVkıS/TürlSrm<İmnıdım alstemE. 2012/946316/844.D>3.TğToplantısındaiıTD>aş DVka>rin rı2D>uşturu ğu -ııTha >0tışla>ıpHE>aş DVkıYalş abaleYHkketçDTR> cığa>aş DVkıS/Türmeı AşttemE. 2012/946316/844.D>nya>Ats Oıeğiş>baa>YHk Özel y>YHkDDei/Tlerim a ö>Y1<E. 2012/946316/844.D>E. 2012/946316/844.D>E. 2012/946316/844.D>3.Tğçoluçİu A / uteHD>u A /DTD>iıR>Re E. 2012/946316/844.D>3.TğçoluçİrılY1E. 2012/946316/844.D>3.TğçoluylaıİşlğndDaKı-2tmb>ğdeHE>aş DVka>arŞahsünrİsmininrıyücEtkR> n dDaKDE. 2012/946316/844.D>3.TğçoluylaırılmtemuiTnddi Y13. E. 2012/946316/842.D>lmkı n< surlunıTDraeğş/lüarnir uHAts vl>ğiniTY Ge Drn tşil rmTDDöklünarıya>İlÇözsnayüarE. 2012/946316/844.D>n Ha ln tmbimiTinHBağl.Hyiduan>YHGK/Brk>ataci Mesele/iızminatıE. 2012/946316/844.D>kDTDekçeğeTGKıYem2Alşaıneyanlaralmkı nIntern. ı>
  E. 2012/946316/844.D>kçolöklünanedamBn -eiıDoD>lmyaY13. E. 2012/946316/844.D>>ğA iT-aaaD>ğeOE. 2012/1893/2/434.D>3.TğçoluylaırıdamBn -duY13. E. 2012/946316/844.D>3.Tğçoluylaırı stemıİddi s/ylaıAçYışDOlu AuDManeviüiızminatııTD>Y13. E. 2012/946316/844.D>3.Tğçoluylaırı temıİddi s/ylaıAçYışDOlu AuDıTD>kD>Y13. E. 2012/946316/844.D>3.TğçoluylaıS/TR>rılYışDOlY1E. 2012/946316/844.D>rılYışDOlY1E. 2012/946316/844.D>Y13. E. 2012/946316/844.D>rı stemıİdd s/ylaıAçYışDOlu AuDManeviüiızminatııTD>E. 2012/1893/2/434.D>rı stemuiTnddi ğeOE. 2012/1893/2/434.D>kD>Y13. E. 2012/946316/844.D>lmntmbekidaTİftiBaRSuçTamşTCeza2ıTD>YHGKGMa n Ha ln tmbimiTinHBağl.Hyiduataci MeselerçOlş Y13. >E. 2012/946316/844.D>l/larırğYOzılııyinecrmDoD>nıTy ecrsıekriB iıkımTİddi >nedamBn -Y1 Açılan ıTD>kE. 2012/946316/844.D>ğılüarDTD>kDTDekçeğeTGKıİ rıdamBn -dukE. 2012/946316/84H97D>ğılüarDTD>u A nuTSav -necrmDoD>iıR>Re Y1m>ğeOZimeicşıYı2D f'iniı<İlerimSürüadüğü>ATlemİka>AeldDaKDE. 2012/946316/844.D>ğılüarKarşırAğırçS/TR>rı arı2DTR> E. 2012/1893/2/434.D>ğılüarŞğİiatçı Profosörmib-ıltham>nedamBn -dukD>Y13. E. 2012/946316/84H97D>ğılüarİcşıemazlarırğParsel >nAtsğeııTD>E. 2012/946316/844.D>ğılüarYürütmğTinHDuru rslY13. Ka <ışn ManeviüZcrnİ>kçolaçY13. E. 2012/946316/844.D>YHGK<- AkrabaharmverçOkıneık>İlÇözsğeTinDTşnıkrneyanlarılüarıeğalin-ııüşür>n y>YHGK/TDDaretHFiR>E. 2012/946316/844.D><şTCevaprSüreğeTinDSoarGüRüdan>TatilrGüRüd Oıenk>AeldDaKD-Hİlk>İşrGüRüddımCevaprveaKarşırıTD>/DTDekçesiçİ/Har/İkaE. 2012/946316/844.D>l/nüarBnçS/TR>rı2.TnspatbaaD>ğeOE. 2012/1893/2/434.D>E. 2012/946316/844.D>nıTDekçedınkıİfaderğİğKdşayüarGelÇö mikveüTaKrşeklın Sıfatıni>ealrneviüiızminatüarAmaduğA iüçE. 2012/1893/2/434.D>TYalş stemuiTnddi kE. 2012/946316/844.D>nTKomutanl.emnınTAts viniHY Ge Dr>n E. 2012/946316/844.D>ğiRııTD>n y>YHGK/ıTD>ğılüarKıninTR2.DE. 2012/946316/844.D>ğiRı>tşil rmTDDöklün/mİhlal<-t DaKDİddi s//lrneviüiızminatüarS/TürmeııHOnuarAmaAts OBn Ma ndaüıTD>arlaneviüiızminatıMikt duE. 2012/946316/844.D>duYHGK<- S/TR>rı2D>uşturanğini>eaTaKrşeklın K sur Dranöklü SıfatlarılüarMDDaTlarüarSosym DveaEkonom rmDursmell/ veTEldeH-aaaD>rml>Y1nenRTatmitçDuTAmaE. 2012/946316/844.D><ı-2ta ln eeçlnnnçolökllaıEldeH-aaaDişnıilgilir>nıTy ececrmlddi naığ TDzürlSnY13. E. 2012/946316/844.D>3.TğçoluylaıS/TR>rıD-ıBasınAÖzgürlüğüdan>ğeO>ğinryiduYHGKE. 2012/946316/844.D>lmnınAB>3.TğAç.klamaeaE>aş DVkıS/TürlSrmeı Aşnecrmrstemıİddi s/T-HıTD>ğKdş3.TğAç.klamaaş DVkıS/TürlSrm<İmalüsnıdım alstemiıR>>ğA iüE. 2012/946316/842.D>his Oyunöklünağımlı temıDei/TDmi>eaBorçışlmağeOği>lmnErkHGKn < surlunBn -duaşen ıu < surlunıTDraeğş/lüarKadılüarrı2DTR> E. 2012/946316/844.D>lmnllduğiTmşaıS -u>an ıTD>y>ğKdşıYem2Alşaılfadel>ğiRıHcrmArSY1 ÖzgürlüğüAYOsml Ats OYOzılşaılfadel>ğryidurı2lruYy. iHTcşıY1stem/l>Y1minRTümdenDRe <-DE. 2012/946316/84H97D>n>konıSşnıklnİ.pİmşaıHSYK'ya”ABaşlıklmntmb><ı-2KamuGAts vimçOlY1kt nO>şaıDTD>n>konıyinecrmAdışlstrılşaıSilâhlmnlerör/Örgütüdan>ŞüphelinvenSanıklnİ.l/mKorsyaarririryinecrm>ö>Y1Y1minm>ğA iüçE. 2012/946316/844.D>3.TğçoluylaıDoD>rılYışDnn -Y1E. 2012/946316/844.D>iıR>teğrAşnmesini mGözetnleclGKGE. 2012/946316/844.D>u A nuTBTDdDaKDHaldeHB nuTBn Matme >n HmbekidaTŞikay. teHnn -eiıDoD>lmdaarE. 2012/946316/844.D>şaıDTD>l/larırğnın AdlTmYargı Y E. 2012/946316/844.D>ğılüarDTD>aş DVkıS/TürlSrm<İmalüsnıdımD>duRe YHGKGE. 2012/946316/844.D>ğılüarMüdürünO>dulmnAdıla DTD>necmAtk >enl>n Mesajökllaı-Hİhı >cıoyuts-i nkıK surutçSoruTRuluk<İmnıHçğY1
 • Y13.
 • E. 2012/946316/844.D>mşaıŞikay. iad/tçVazgeçen ıTD>DveaaşmeY13. E. 2012/946316/844.D>ğKdşlınAdasİki kinİlÇözsnnıHÇözü> n dDaK/BaaMaktşinAtsüşü de2AaınaecrmDoD>lmkı nİmalükğYem2v1yaTErÇö mmSDğlayıcğupnyiY1stemlüarTespitT-aaa>YHGK<E. 2012/946316/844.D>Y1minü ıKısmenm>ğA iüç->Re ıKısımı>
  E. 2012/946316/84H97D>arıTD>l/nŞarke nAdıla Bi/çoknŞarke e MesajmAtk >enli mİş2MruıcığsiTinRAts vliğyiY1masi<E. 2012/946316/844.D>lidğsiTinRıTD>umsuzıAç.klamaları E. 2012/946316/84H97D>ğrnn -Y1<ç1E. 2012/946316/843.D>arşıışnY1Ats OBn Ma nE. 2012/946316/844.D>l/lardaarE. 2012/946316/84H97D>YHkDH suseklOE. 2012/1893/2/434.D>E. 2012/946316/844.D>E. 2012/946316/84H97D>ğ V1E. 2012/946316/844.D><ı-2Kocalüar>ayrirğsmeOEşini TerketD>ğeOE. 2012/1893/2/432.D>ealruıcığsiTinRAts vliğyiY1stemDE. 2012/946316/844.D>3.TğçoluylaıİşlğnearTDbsıekEyl1ml>ğden ıoğşaıMa crd OYOzıyırYOzanlarnir uteçSoruTRu MüdürünvenSahibiTinRMüteselssietçSoruTRu yidukları E. 2012/946316/842.D> rmBilidğsiTeTTDDaretlğİ veüBeddua -lmnErkHGKn nsemr>ğımsıekKdş İRB>3kıöklüna İRD>umsuzıTutumkv>nıTDraeğşell/la DestekRD>u A /DTD>lmnErkHGKn BoşaemayaTanmyiayelldaiAğırçK surlunyiu Au ıTD>E. 2012/946316/842.D>l/nKadılüarEşineTTDDaret<-açlnİ.pİanmyiayelldaiAğırçK surlunyiu Aununm>ğA iüç>anmyiayellHıTD>l/nKadılüarrı2DTR> upnKadılnçcrnİ.ıad>E. 2012/946316/844.D>ib-ı>ö>Y1ğeOumsuzıYöRdıcEtkR> nkUğraY13. E. 2012/946316/844.D>lmkı nV1yaTıTD>ib-ıTDbsıekEyl1mitçMeydaka>AeldDaKDY <2MruıcığsiTd/Td/TAçılabaleYHaKDE. 2012/946316/844.D>ğinrıTD>n Atsünürr>Y1minü ıTümdenDRe <-DE. 2012/946316/844.D>Y1rketçVursldu Şrkl nd/kiRtmb>ğinr>Y1mi<-/ıTD>eaVurslduAu SabatnyiduiıR>Re E. 2012/946316/844.D>rı2D>uşturmastemDE. 2012/946316/844.D>uşuna>Aeçlnnnv1yaTıTD>ğılüarŞikay. ıtmbekiücYOsmlY1minü ıRe E. 2012/946316/844.D> nT-aaaD>ğeOtmbekidaTKanun"TH şeklğİiaeğAts OıTD>l/larırğSoruTRuluköklününrİrde nE. 2012/946316/842.D>ğA iT-aaaeTekmBoşaemalnİ.ıadH şmeaaadDaK/DTD>y>ğSüreğeTdımCevaprV1aarıTD>l/nıTD>kDTDekçeğeTGKıİlerimSürdüğü>Vakıal <ın iıYaYın/mİnkarnıTğelğllduğı n< surlunOldu İRBirTRakıaıİlerimSüren y>YHGKG- ıu ıursmdaiıTD>nğA iT-aaağininRRe tsizliaKE. 2012/946316/844.D>rı ardaTManeviüiızminatıuşuprD>uşY1stemlüarTespitT-aaaY13. E. 2012/946316/844.D>Atsdüğü>>ğeOE. 2012/1893/2/434.D>duE. 2012/946316/844.D>rı stemuiTnlerimSüreTekmManeviüiızminatıTşlÖpğeOE. 2012/1893/2/434.D>ğeOE. 2012/1893/2/434.D>rılmtemuiTnddi lmdaarMa ğeOE. 2012/1893/2/434.D>rı stemuiTnddi E. 2012/946316/844.D>lmlüarDTD>3.laTRağmen ıu H sustaTTiçbirnDı> DveaEmareğBn -eY1Y1E. 2012/946316/844.D>ğiRııTD>nıTDraeğşell/lmşaıTDTeketlğiSöyl1dDaK -ıYHGK/l>Y1minRTümdenDRe <-DE. 2012/946316/844.D>ıİ>Y1ğineğİlÇözsnRe E. 2012/946316/84H97D>neınAYayınAçoluylaıTekrnİ>Aüıdıme>Ge DrnlE. 2012/946316/844.D>lmya Şrkl nd/TTDDaret<-<E. 2012/946316/844.D>lmlüarDTD>eaBütüdlüğüdünvenSosym DKa iyTlin-ıBozY1klaıTehdit -<E. 2012/946316/84H97D>lmlüarİlk>Kezr>arşıışşttemrDTD>Cüzzamntmst>SDğlıkrıursluGnarEskl.emnaTŞikay. <-<E. 2012/946316/84H97D>ayrirğsmeOEvli> rmYapıplmnAleyhineğManeviüiızminatıTşlebiTE. 2012/946316/844.D>azeteTinDMill.tvekR>neıylaı>ğ çayınlinY13. E. 2012/946316/84H97D> n FotoğduğTRakip PartiTinDSeçim Broşürüddım utışlılanHçeıll Politikac. E. 2012/946316/842.D>eE. 2012/946316/844.D>aarDTD>ğeOıursmuai mÖldüreYHaKniiSöyl1yen BorçıumşaılaneviüiızminatıTşlebiTE. 2012/946316/842.D>aşmenKn >aş DrnlğA iüçE. 2012/946316/84H97D>TAçılY13.laTY1k E. 2012/946316/844.D>ğçınanrvenOnuTTerked/tçKoca E. 2012/946316/84H97D>Y13. E. 2012/946316/8413.D>cEdeTekmAleyheğH şmünAKğsiT>aşmesinemSe ÖpnO>Y1E. 2012/946316/842.D>kteHD>m s/T-HıTD>l/nKadılüarlaneviüiızminatıTşlebininRRe E. 2012/946316/843.D>daüManeviüiızminatıuşY1stemn- ManeviüiızminatıTşlebininRRe E. 2012/946316/842.D>E. 2012/946316/844.D>ğiH-HıTD>l/nüarBnçSözl>ğiHSöyl1l/n>azeteyeıAç.klamamçOlY1d.emnaTİlÇözsnyıHKanıtökmamçüküdan>DTD>E. 2012/946316/842.D>r>knvecEvin İhti>açlnİ.na rmBi DüşenHAts vl>ğiTY Ge Drn l/nErkHGKn KoşığıaKarşırıTD>rı2Sayılabaa>YHk < surlunıTDraeğş/TnspatöknaY1stemımşaıDTD>ğıaKarşırıTD>YHGKGE. 2012/946316/844.D>şkalmlüarEspİiçİGe Drn yeıYndı> İRTweet HesabiTmşaıPayelşımdamBn -Y1lmnllduğiTmşaıScrfT-aaaen <özl>ğiRıE>aş DVkıS/TürlSrmeı Aşnar<üçüatücü veTTDDaret ğğyiY1stemDDezaketnıurallarığıırnidaT>ğAaiSözTyinecrmDeğallinuBenl>baleYHaKDve Maneviüiızminat. >YHGKGE. 2012/946316/844.D>nrlruıcığ İlemİylaıEşiniırlruıum<- ildDaKD-dH şekGAltüna E. 2012/946316/84H97D>ai-DPartiTinDParti2MeclisinemSeçkaD>ğeOaş DVkıDTR> iıR>TümdenDRe <-DE. 2012/946316/844.D>Korkulukğeneaş DVkılruYy. ind/TıTD>tnldüğiTAnlişılstemnDTR>kim2KamuGAts vlisiTeTTDDaret<İddi s/nalmlüarneraatideğ a
  nrBeraatl/nüarBnçSözüdan>E>aş DVkıS/TürlSrm< apsemİki m>ğA iT-aaadüğiTGtsüln krıY1minRTümdenDRe <-değ a
  E. 2012/946316/844.D>şaıDTD>l/larnAleyhineğYürüttükl>ğinriraTDei/TDmİ d kl>ğinlddi naığden ıolnyıHiızminatııTD>E. 2012/946316/844.D>iıR>İnşaatınmnçOpançolundaTıTD>lmn>azeted OYOyınAçalş stemT-HıTD>nın Re E. 2012/946316/844.D>ğD-TAğırçE>aş DVkıDTR> duE. 2012/946316/844.D>l/nAleyhineğTDbsıekTahrik>İnuBenmiryinecrm>ğA iT-aaaenHıTD>l/nınASarfetlmGKıSözl>ğiRııTD>l/-KarşırıTD> rmTDDaret /çndan >n >YHGKGE. 2012/946316/844.D> rm>ö>Y1<u Au iınıklnİ.lçDTD>iıR>Re E. 2012/946316/844.D>u Au PartiTinDBaaMaktşinRaporuni mFarklmnçOz/ Y13.n/n Ktşil rmTDDöklünarı2D>uşturmayaY6ğı -DBaaMaktşilernAleyhineğAçılan ıTD>iıR>Re YHGKGE. 2012/946316/844.D>enl>n >n SoeBağDndapDıönn y>YHGKGTevsikT-aaağden D>upnyiY1stem i mrn MatsiduE. 2012/946316/844.D>lmlüarDTD>ğynaklmnçOş1stem Sıkınt. veü> üntüden ıolnyıHıTD>y>ğKdş>iıR>Re lmyaenl>n Mesajü> DTD>ğılüarMesajmnçOzstemDAnlişılY1klaı utışlılanHlfadeğıTD>ğılüarKtşil rmTDDöklünarı2DTR> upniızminat. >E. 2012/946316/844.D> rmıTDraeğşell/ Dei/TD>lmlüarDoğrudşaıDTD> rmTa ln eeçlnnnnirıFiR>dımBn -u A TmşaıSözT-aaaen y>YHGK /l>Y1minRRe E. 2012/946316/844.D> rmBişkaayüarGelÇö mikDikkatliaaınstemTmşçıTD>YHGKGE. 2012/946316/844.D> rmBilgiliriTinDPayelşıııp İcBağDosym2.TmşH utışlılstem/5490 S. NüfusTKanunu 9. Md.ğUyklünca2NüfusTBilgiliri2GizlinyiduE. 2012/946316/844.D>ğiRırirbirRnemKarşırSadakataBorçışrılüarıevamkDğş/Triri utelDaKniı<ıevamdüğiTArşşttrş necrmıevamYHGKE. 2012/946316/844.D>y>ğKdşğiRıE>aş DVkıDTR> upnıTD>lmlüarDeğal2Yargıs/n/Tnç>rı2DTR> ğA iT-aaaen y>YHGKR >n l>Y1minRRe E. 2012/946316/844.D>l/larırğCevaprDTDekçeğeTGKkirneyanlarılüarSomutkriB iıkımTyiayellaiıR>Re E. 2012/946316/8415.D>ş İRTDDaret<>ib-ıTDbsıekFiR><İeözsiT- >nY1nY1minü ıTümü>ğA iünüarDoğruğyiY1stemDE. 2012/946316/844.D>ell/lmşğl>Y1minRTıYaYın/R>Re YHGKG->Re ılaneviüiızminatıİ>Y1mine İRD>aecrmDoD>lmnYcrnİ.ıadNispiçR>kâlet Ücn y>YHGKGE. 2012/946316/84H97D>nıTğelğKamuGAts vlilirininRYğYkRlTlin-ı utışlıTketçMeydaka>AelenüZcrnİlaraell/l/İdakAçılabalğynaklaemış D>Y13. ğlınBn -dukDTDekçeğeTGKıSıdaöknaarMa lmlüarS/TtnıtşiselaK surunanın AdlTmYargı Y E. 2012/946316/844.D>ğiHSözl>ğiRı>tşil rmTDDöklünarı2DTR> ğiRıKarşılıklı D>Y13.ndaarıolnyıHDTD>kveaKarşırıTD>iıR>Re YHGKE. 2012/946316/844.D>lınKtşiniRııuğ> rmYaş1stemn- BunİlÇözsnnıHAi>ealruıığsiTceTıoşaemaDğA iT-aaadüği/Kocalüarrı2SözğKdşduYHGKGE. 2012/946316/844.D>rı2İeözsiT- >n<-yl1mmveğiHMDDaT v>nıTğelğSosym DveaEkonom rmDursmell/lüardaTıikkatliaaınaY6ğı -miıkdirntmbeknı EtkR> y>YHk Dei/TlerinTObjlu Dfnyinecrm>ö>Y1YHGKGE. 2012/946316/848.D>aşme >n lcr>y>ğKdşamayaY6ğı -DiıkibiT İptml neğ a
  E. 2012/946316/844.D>Ge DrsirılüarKıninTR2.nalmyağynaklaeançSözl>ğiHSn Öbiyl/OtmbekidaTr>ğlınBn -dus/OnrDüsnpl nmCezasıHçğY1
 • iıR>Re du
 • E. 2012/946316/843.D>lmnŞarke e Aatnİşy lmşanrKtşiniRııTD>rıD>uştul/nŞarke iarSoruTRu TutulTR2.DE. 2012/946316/844.D>lmlüarEyl1miHSuç2İeözsiT-tD>kteHD>upTZimeicşıYığıTD>y>ğKdşKn >aş D upnıTD>nlldihnçİtibaE. 2012/946316/844.D>lmlüarDTD>İnsskl.e1nS/ğnİ>mı"ABaşlıklmnKöş OYOzısmnçOzstemD- ıTD>ğKdş rmYapY1<Şrkl ninDSertkriB ŞekR>deaE>aş DVkadüği/Tşlebin>Re YHGKGE. 2012/946316/844.D>ğinrAltüna<ıTD>lmnllduğiTmşaıYapılanHçorsmuaRHoşa GitD>yenorunTR2.D ğiRıE>aş DVkıS/TürlSrmei m>ğlstemT-H<üçüatücü veTTDDaret rı2AmaiıR>Re YHGKGE. 2012/946316/844.D>rı2D>uşturan<-yl1mmveğiHMDDaTı v>nıTğelğSosym DveaEkonom rmDursmell/lürdaTıikkatliaaTR2.DE. 2012/946316/844.D>ğılüarDTD>ib-ııTDraenecrm>ök >edDaKDİletnleğiRıSuç2DTR> uli D>Y13. Sn Öbiyu A /DThadÜstaıüzeyd OManeviüiızminatdiıkdirnEaaaE. 2012/946316/842.D>E. 2012/946316/842.D>n D>ğeOE. 2012/1893/2/437.C>E. 2012/946316/844.D>lmyıGAts Tekm apıyıHKapatY1yamÇ>lmşttem SıradaTıTD>lmlüar apıyıHHızla İR> cy>r>knçeıl2Düşmei-deenl>baa>YHk DTR> uteççadaöknTR2.nam s/T-HOlnyınAD>uş<Şrkl TO>ayüarGelÇö mikTaKrşeklüarıursmuHSöyl1nen <özl>ğiRıAğırltemDveaEyl1ml>ğiRıriri/THZiyadeHD>m s/TGözetnldüğiRd/TıTD>u A E. 2012/946316/844.D>Y1miı-TıTD>lmnllnıklnİ.l/nrneyanlarılüardanAaınY13.ndaarSoeBağTümHKanıtökrrnir uteçDeğallinuBenl>r>knVarılaY6kAts OBirm a
  E. 2012/946316/843.D>rıy>kUğrayaarTşduğTıTğelğllduğt nm>n y>YHGKGE. 2012/946316/84H97D>E. 2012/946316/844.D>lmlnİ.lçDTD>ğKdşnuBemel>ğdekinKatkıell/TBn Ma teğrİkinuBemeDDei/TD>lmnYcrnİ.ıadiıkdirnEaaaE. 2012/946316/84H97D>rpıcı2yiabalirıİsemdımBaşlıkmR>ğinrİmalüğiTArşstemDE. 2012/946316/844.D>r>knİddi >neğKdş çalş stemTE. 2012/946316/844.D>3.Tğçoluylaı-DTürkiyeıTicaİ. ğ Gazetei-DÖrnekl
  E. 2012/946316/844.D>ğiRı>tşil rmTDDöklününrİhlal<- ildDaKıikrn MatlmGKıKısımlnİmşçTDDaretuşturaY6kY1minRTümdenDRe <-değ a
  E. 2012/946316/844.D>lmlüar endDsininFidanlarılaTZcrnİ>R>nTZcrnİ>R>uşanrObjlu DfnEksTDdu>ğA iünüarMümkün2yiY1stemDE. 2012/946316/844.D>E. 2012/946316/844.D>lınArşy>ğKdşl/ya Aatniel fondşaıDTD>iel fonaenlu AuTmşaıDTD>lmyaE. 2012/946316/844.D>lmlüarNelen ıTD>r>knİ>Y1minRTümdenDRe eaaa>YHGKE. 2012/946316/844.D>l/lüarDTD>ğiRırirçKısmmlüarSübutmBn Y1stemn- ScrfT-aaaen rirçKısım <özl>ğiRınsemE>aş DVkıS/TürlSrm<İmalüsnıdım alstemTve Y-değrirçKısım lfaderğİiı u A /DTD>iıR>TümdenDRe <-DE. 2012/946316/844.D>l/iıR>tmb>ğ BülteTinvımİntern. ğarşıış-Y1stemnİçiıY1k İçiığA iT-aaaY1minRTümdenDRe YHGK/lfadeğÖzgürlüğüABn -duE. 2012/946316/844.D> -HDTD>iıR>Au DfnTrAts OVekalet ÜcYHGKGE. 2012/946316/84H97D>azeted OYOpılanHıeğallinuBemed O utışlılanH<özl>ğiRıE>aş DVkıS/Türmeı Aşmasıkv>nıTD>R>E. 2012/1893/2/432.D>E. 2012/946316/844.D>3.TğAç.klamasmTmşçıTD>rı arnçOpanaietnçOpanaş DVkıyinecrm>ğA iT-aaaen y>YHGKGE. 2012/946316/844.D>y>ğKdşğiel vizyoneklın K rsluşAve YOyınAtizmetleğirtmbekidakirKanun YOyınAlldihliriıdımTenüzrYürürlükteHD>m stem/ıTD>lılardaarYndıtamrıursluGnarEskıiıR>Tn Re E. 2012/946316/844.D>eTekmAn>y>s>iıR>Tcığa menAaanürnulan E. 2012/1893/2/43H97D>E. 2012/946316/844.D>3.TğyoluylaıE. 2012/1893/2/432.D>ocalüarGüvenE. 2012/946316/844.D>ğ/yOzııE. 2012/946316/8413.D>deaTecavüzT-aaaY13.n/n GeılumeğeOE. 2012/1893/2/4315.D>Y1mentmbek V>YHGKGlaneviüiızminatıİ>Y1minü ıRe E. 2012/946316/84H97D>daüDiT>ansietçTanıkrtmbekidaTSav -Y1yı AşnarneyanıE. 2012/946316/8413.D>uşturmaY13. E. 2012/946316/84H97D>İtiba<ıüAş6ğılayşaıYazılı2SözlüOVeya İRTecavüzTyinecrm>ğA iT-aaaE. 2012/946316/842.D>ıTD>iıR>Re y>ğGelÇpHEvli> rmBiY1eklü/BundaarSoeBağö>Y1< DaKDE. 2012/946316/844.D> AmirininRYansıekıTDraemaY13. E. 2012/946316/842.D> rmDğş/TİlÇözsi-niıY1ğeOE. 2012/1893/2/434.D>rı2tml nd/T>duE. 2012/946316/844.D>ğrnİın ai-Dıüşüncerğİ
  E. 2012/946316/844.D>ğrnİın ai-Dıüşüncerğİ
  E. 2012/946316/842.D> rm>ös vl>ğininRYğGe DrsiğeOKtşil rmTDDöklünarı2D>uşturmastem/TMK'nun 174/2. Md.ğY1ğiniR>Re E. 2012/946316/8411.D>bal İRrira
  E. 2012/946316/844.D>uşmuşnD>uTRu İz>ansml>ğü> E. 2012/946316/844.D>Y1nnD>uTsuzğ R> nğAçılan ıTD>l lmlnİ.lçYansıek ıüzın> med kl>ğinıtşiselaK surell/TBn -u A /iızminatdiıkdiriTE. 2012/946316/842.D>Y1nşE. 2012/946316/844.D>rıy>kUğrayaarKimseniRılaneviüiızminataTH şmeaaaD>ğeTDmİsteyebaleYHaKD-riızminatıTşlebiTE. 2012/946316/844.D>ğlaeançİcBağİşl1mrğİiıinH tşil rmTDDöklünarı2İeözsiT-ttüğiTGtsüldüğün >n >E. 2012/946316/844.C>aş DVkıveTŞikay. ıtmbekA apsemİki mGtsüln i-DE. 2012/946316/849.D> İRriraıüşünceniRııTDe>Ge DrTDu AuTmşaıManeviüiızminatıTşlebininRRe E. 2012/946316/842.D>an Olnylnİ.lç- ManeviüiızminatıTşlepT- >nE. 2012/946316/842.D>ğılüarManeviüiızminatıİ>Y1ğiniR>Re E. 2012/946316/844.D>s/T-Htmb>ğ MetniıdeHİsmeOGeçen Ktşilernv1yaTMumdill>ğiHMevkidaşışrılüarıern.ğe ÜyT D>upnyiY1stDöklününrTespit -aaaen dDaK/YOyınAMetniıdeHGeçen İbağiRııTD>cılararı2Ka>Y/HTcşıY1stem uğyiY1stemDE. 2012/946316/844.D>Ats OBn Ma <ığsiGE. 2012/946316/84H97D>E. 2012/946316/844.D>ğılüarÖzel kle ıTD>ayüadaTTiçbiradeaŞikay. çi D>Y13. taknArşY1nÖzgürlüğünüarÖzeni-zr utışlılstemn/ >ö>Y1< DaKn >n ManeviüiızminataTH şmeaaaE. 2012/946316/843.D>n<ıTD>yıHKendD<İkaE. 2012/1893/2/437.C>ğlılıkmUnsurunuHTcşıY1Y1Y1minü ı<ğA iüçE. 2012/946316/843.D>bal üntü2DuymelüarçğY1
 • E. 2012/946316/8415.D>Y1nebalE. 2012/946316/844.D>E. 2012/946316/844.D>E. 2012/946316/8411.D>s/n/TTDbsıekRekmb>tıH şeklğİiaeuTRu yaTdaTD>uTsuzğrirm a
  E. 2012/946316/8413.D>eğenİ n IsıtY1 Si>Y1minü ıçğY1Y1minü ı<ğA iüçE. 2012/946316/84H97D>ell/l/AçılY13.dİçiılınAvukataTVekaletnaığTR>lmlüarSür1siıdımıTD>ell/TAçttemDAncaküR>nrYğYkRsizlikm>ğrnİl <.nac/nüarBnçEyl1mıDei/TD>AtsdüğünüarKanıtöknaY1stem E. 2012/946316/84H97D>lmlüariıkdiriae s/iıR>Re E. 2012/946316/844.D>l.n/n Yargı KOrnİ.ıadUyY1yaecrmıTD>>üarDoğnuBeaaD>ğeOE. 2012/1893/2/434.D>ğendearSoeBağda HesabiTa MaaşıYatttem/UzuarSür1rKimsenllduğiTmşaıÇekR>ğeO> DTD>ğı<ıursm1 İadeğ-aaadüği/Mirş<ç/larnAleyhineğYapılanHİcBağiıkibide<İ DVazT-aaaiespit O -u A /iılebin>Re <-niıtsizrD>duE. 2012/946316/844.D>s//iıkibiT TDbsıekD>u AuTa<İlÇözsnaşmişnMenfi>iespit ıTD>s/TOlduYHGKG< /TD>E. 2012/946316/849.D>deaİhlal<- ildDaKıeADTirıriraı> lğiRıTıYaYetçtizmetHAkdiıÇerç ves nd/TDeğallinuBenlE. 2012/1893/2/432.D>an Olnylnİ Yüzünden rıy>kUğrayaarTşduğüarıozulşaıRuhsmlğeTDmTelafi>-tD>kğManeviüDeğalliriıdıkinEksTDarşıışm1 AmaE. 2012/946316/8413.D>ğlıkGAts vlilirininRıikkatsizliaK zDeucu ıTD>ğnseçakaış-stem/YlnıklnİDDei/TD> üntüy>rlrruzğrıecrılstem/l/larnllduğiTmşaıta ln eeçlnnnİhlal<- ildDaK l>Y1minR<ğA iüçE. 2012/946316/844.D>l/larnllduğiTmşaııTD>y>ğKdşğrdeşlirininRÖlümü zDeucu ıuyulaı<> üntü>Y/nüarBn -Y1stemTmşaıRe E. 2012/946316/844.D>s/T-HAyıplmnMalE. 2012/946316/844.D>s/T-HıTD>AtsmüşsemdımOlnyınAD>uş<Şrkl n/TNOzarnnTH şmo -şaılaneviüiızminatınAFazlaıOlduE. 2012/946316/844.D>Y1miı-TıTD>lılüarŞikay. ıtmbekAArşğeTıTD>n ıozulTuşAve DoD>lmnYndan >n nsemta ln >n l>Y1minR<ğA iüçE. 2012/946316/844.D>Y1miı-TKdşnınAçalş stemTıTD>ğinrAtrünürm>duE. 2012/946316/842.D>Y1miTdeüAsliyemta ln2MruıcığsiTinGAts vlirD>duE. 2012/946316/849.D>ğeTDnHŞertöklüOE. 2012/946316/843.D>deaİhlal<- ildDaKıinm>ğrnİ Y n y>YHGKGE. 2012/946316/844.D>ğKdşğl>ğiRıYOyınAlldihliriıdık TO>ayüarBn MaişnniçimDaeTR2.DDei/TD>E. 2012/946316/84H97D>şcılaraE. 2012/946316/8413.D>şşrırBn -Y1stemTmşaıS/TtnıTD>ğeTDnHArtTR2.DŞehsiyetmTDDöklünarı2DTR> Y1stem/ıTD>iıR>Re <-DE. 2012/946316/84H97D> TaahhüdünİhlalnCezaevineğ onm s/T-HKocasılüarlaneviüiızminatıTşlebiniR>Re E. 2012/946316/8413.D>Y1miT-HıTD>lmlüarHa>YaneTHizmetKn >n MemnuniyetsizliaKnirHa>Yaney>rAel>r>knYndıtam/TYüks>knSesl/Tİfadeğ-ttüği/MauıcığceüıTD>iıR>Re <-DE. 2012/946316/844.D> llmnllduğıYazılımmlüarLisanssıekD>şecrmnarEsrŞirke lernllduğiTmşaı utışlılstemn/nrTespit -aaa lö>Y1<>YHk O gumveaEmağiRıBn -u A /Şikay. iıR>Re YHGKGE. 2012/946316/844.D>l/larnArşneınllduğiTmşaııTD> İRD>aecrm utışlılanHvımY lmlüarDeğal2Yargıs/2DTR> u A /DTD>eınllduğiTmşaılel fonıAtrüşm1siıdım utışlılanHIfaderğİn Maneviüiızminatıuşm1stemTmşaıDoD>iıR>Re E. 2012/946316/844.D>Y1miyğlstemT-HÖlümnTeh> İTi-DDei/TD>ğlılüarıozulu Aununm<ğA iüçE. 2012/946316/84H97D>lmlüarE>aş DVksiniRııTD> İRGenğaaş DVkıveTıeğallinuBemeüMahiyetindımOldurı2Bn -Y1stemnE. 2012/946316/844.D>lmlardaarEşitkŞekR>deaManeviüiızminatılikt E. 2012/946316/844.D>rı2D>uşturan<-yl1mmVeğiHMDDaT V>nıTğelğSosym DEkonom rmDursmell/lmDoTıikkatliaaınY13. Ats OıeğBş>baa>YHk ÖzelmıursmnVeğr>kniızminatüarS/TürmeınniızminatıAmaAts OBn Ma <>YHGKGE. 2012/946316/84H97D>lınAdalet Bakan.l/nrneyanlarılüarKamuoyunuHAydınlitY1 Ats vkıS/TürlSrm<İmnıdım alstemT-HDTD>iıR>Re YHGKGE. 2012/946316/844.D>trHa>YanesiıdımıoktorunrHa>Ya>çakılüaşçTDDaretK -nKamuGAts vlilirininRTDDaret<-tD>rğİiıinH tşiselaK sur2D>uşturupTTiçınirıBiçimdeTAts vl>Tİ<ÇözslenuBenl>n y>YHGK/An>y>s> Md.ğ129/5'dekinKuralüarlutlakkyiY1yıp İda duE. 2012/946316/844.D>eınllduğiTmşaıTwitternHesabiTmşaııTD>eaçakılöklünağl1stemDUsulsüzTİhalerğİai-DYeidaşöklünağl1stemDHırsıeeık YOsmlSrm<ÇıDarstemD..." Şrkl nd/rİthamlirğaietçi yiaaçTaKrşeklmşaıDTD>lmlüarDTD> İRGüncerğKdşY1minRTümdenDRe YHGKDE. 2012/946316/844.D>lüarKısmen>>ğA iüneğ a
  ğeniıduE. 2012/946316/844.D>lmlüariıduğiTağrıecrılanHvımAi>eğentmbekidaTAğırrİthamlirğİmal>n Mektuplnİ>cılardaarŞikay. çi D>u A /Şikay. rı2D>uşturabaa>YHk İfadeğdımBn -Y1stem/l>Y1minRRe YHGKE. 2012/946316/844.D>l/iıR>2016/9064du ğrnİın ıozulşY6ğı E. 2012/946316/8411.D>E. 2012/946316/84H97D>E. 2012/946316/844.D>3.Tğçolumlrı2Dei/TD>l.n/n YallişamrY ğAçabaleYHaKDE. 2012/1893/2/434.D>rı2İeh> İTi-ninRÖnlenkteHD>anHS/TR>rıya SoeTR>rılüarta ln eeçlnnltemn/nrTespiteTDmİsteyebaleYHaKDE. 2012/946316/844.D>arşıışyıp KatöknaY6ğı S/Türm AşnarıTD>raeğşell/arta lnearKorunTRynY6ğTR2.DE. 2012/946316/8411.D>İtibakUğratş Y13.DHml nd/TlaneviüiızminatıAdımAltündaTKendDlğİiae<ÖzelmnirıGi >enmıS>ğl1nY13.nımİsteyebaleYHkl>ğiHE. 2012/946316/843.D>ğiRıAç.klanY13. daüçğY1
 • l/ Gal>ğicinAdıla ManeviüiızminataTH şmeaaa>n YHGK/Vekalet Ücn dımTatalır a
 • E. 2012/946316/84H97D>ğmlğeTDarıozulu Auı-2Gereuli D>Y1yşaıYakışttrma arnçOpılYışAve AmaçrAşa>stemTmşaı>E. 2012/946316/844.D>YanedımnarhekRm2YardımcısmTO>aaıDTD>lmlüarAts vkniHYapaaken< surlunveTTDDsıekEyl1ml>ğiHDei/TD>E. 2012/946316/844.D>3.Tğçoluyla/Bn ediyeniı İRSert ->aş DVkl>ğiRı>tşil ğe İRD>Y1stemD-mManeviüiızminataTH şmeaaa>n y>YHGKGE. 2012/946316/842.D>an Olnylnİ Yüzünden UğrayaarTşduğüarK surlunyiaTmşaıManeviüiızminatıİsteyebaleYHaKDE. 2012/946316/842.D>l/ EakeğiarEşiniaY1mTdDaKRK Söyl1dDaKTFizikselaŞi eğeni ArşyaecrmGelÇpHA>Y1eklünımİstedDaKT-HBoşaemayaTan Olnylnİ Yüzünden rıy>kUğrayaarTşduğüarK surlunyiaTmşaıManeviüiızminatıİsteyebaleYHaKDE. 2012/946316/842.D>lır adılüa/BoşaemayaTAts OManeviüiızminataTH şmeaaaE. 2012/946316/843.D>ekenğiHMDDaTığSosym DveaEkonom rmDursmell/lıTıikkatliaaY13.DE. 2012/946316/844.D>ekenrı2İeözsiT-denğiHMDDaTığv>nıTğelğSosym DveaEkonom rmDursmell/lıTdaTıikkatliaaY13.DE. 2012/946316/844.D>Y1miT-HiıkdirnEaaa>YHk Tut <ğVarTO>aaıDursmdaTEldem-aaaY1nsietçDoysmnıunnnKadarHD>m s/TGeılu DaKDE. 2012/946316/844.D>kUğrayanH tşiniRılaneviüiızminatıÖdetaaD>ğeTDmİsteyebaleYHaKD-riızminatıTut rı2D>uşturan<-yl1mmveğiHMDDaT v>nıTğelğSosym DveaEkonom rmDursmell/lTıikkatliaaınşY6ğı E. 2012/946316/842.D>nnnFisiilçAğırl.emHİğdıl YOrnİ.ıad>E. 2012/946316/84H97D>s/T-HıTD>lmlüarDTD>si Ats vkılY1stemTmşaıveüiıR>AdlKTYargıi mGtsüln i-Drı2D>uşturu A TmşaııTD>iıR>Kısmen>>ğA iüneğ a
  E. 2012/946316/844.D>rı2İeözsiT-denğiHMDDaTığv>nıTğelğSosym DveaEkonom rmDursmell/lıTdaTıikkatliaaşY6ğı E. 2012/946316/844.D>rı2İeözsiT-denğiHMDDaT V>nıTğelğSosym DVeaEkonom rmDursmellıOlduE. 2012/946316/843.D>kUğraYışAve BuTrıy>kUğraYışAnsemıu ıursmun nspat.DHml nd/TlaneviüiızminataTH şmeaaarıy>kUğraYa ıursmun <>ğA iemE>v>ğişli yiY1ma3. >arşısmTmşçıTD>Y1minü ıTümdenDRe <-değ a
  E. 2012/946316/842.D>rıy>kUğrayaarEşinrlaneviüiızminatıTşlebiniR>>ğA iT-aaaE. 2012/946316/842.D>nnnFisiilçAğırl.emHİğdıl YOrnİ.ıad>E. 2012/946316/8413.D>deaS/TR>rıy>kUğrad.emHKanıtöknY1stemnGibiDBankanın Y1k Kaydüylaıl>Y1mTsiıdeHYasDDökyıY1stemD-mManeviüiızminatıİ>Y1minü ıRe E. 2012/946316/842.D> rmBian OlnylnİmşçTazminatıİsteyen ıTD>rı2İeözsiT-ttüğiT-HiıKrşeklın Sosym DveaEkonom rmDursmell/üiızminataTEsR2 D>nnnFisiilçAğırl.emHİE. 2012/946316/842.D>an Olnylnİ Yüzünden Ceza2ıaD>Y1mntmbekidaT a
  E. 2012/946316/84H97D>ğKdşdu İRTlşıstemTveYHk ŞekR>deaBaşlıknveğÜs>upn utışlılstemnmşaıRe E. 2012/946316/848.D> AçılaTRynY6ğtaa>n y>YHGKGVeyay>ğıevamn y>YHGKGE. 2012/946316/8411.D>r utışlılstemn/nrBn Ma <ığsiGE. 2012/946316/84H97D>E. 2012/946316/84H97D>ğzR2.DDei/TD>Y1nebalE. 2012/946316/843.D>saTdaTBeDaretKn-ı aybettüğiTv/TıTD>lılüarBu OlnymDAnnei-delmlüarEskkıDTşskhasmTO>aaıDTD>YHGKGE. 2012/946316/84H97D>AtsmeğlmlüarE>aş DVksiniRııTD> İRGenğaaş DVkıveTıeğallinuBemeüMahiyetindımOlduiıR>Re <-DE. 2012/946316/844.D>E. 2012/946316/842.D>Ats>nAtsmüşsemManeviüiızminatçTşlebiT>ğA iT-aaaE. 2012/946316/844.D>Bakttem/lır aymDDaTınRTDDaret<-ttDaKRK lddi n-t DaKD- ıTD>iıR>Tn Re YHGKDE. 2012/946316/844.D> meniRıVarl.emHHml nd/TÖnce kle >İlÇözsnn MahsusRriraıüzın> me dımİmaldDaKR >n Sulh Ceza2MruıcığsiTinGAts vlirD>duE. 2012/946316/844.D> üntü2vımAi>e R>E. 2012/946316/8413.D>Y1miT-HıosymmİmnıdımBn - nmBilgiAve Belgğrğİ<İncerğndüğiıdeHıTD>kUğrastemTmşaıSözeaaaD>ğeTDnHO>aambl/ yiY1stem/l>Y1minRTümü>E. 2012/946316/843.D>ğrnİın Ayn/TGazeteıve 3HBüyükTGazetedeHYayınlinY13.nııkD>Y1yşaııTD>elldaüçasDğnuBeüAsliyemta ln2MruıcığsiTdeTAtsüleYHaKDE. 2012/946316/844.D>ğeO-kOlnydaRrankac.lıkmİşl1mrğİiıinHGüvın>iTBirnŞekR>deaYapılY13.nııY1minü ıRe E. 2012/946316/842.D>l/ Eakeğ>üAtfo -şaıveTH şmeTEsR2 aaınşnaK surell/lüarDTD> uteçyiY1stem/Kğdıl YOrnİ.ıadi.M.K'nun 174/2. Md.uşm1stemT-HBoşaemadanH ğynaklımManeviüiızminatıİ>Y1minü ıRe YHGKE. 2012/946316/842.D>ğır adılaaK sur2D>şecrmYük <>aıEyl1ml>ğ>rıy>kUğrad.emH- ıTD>aıMenfaatrğİiıinHdeaZcrnİ>Atsdüğü/ıTD>E. 2012/946316/84H97D>ğınınRTDDaretiTinGAts vD>Y1stemD- Eyl1minR<ğmuGAts vlisinü ıçğYkRlTlinir utışlıakenğGelenrZcrnİ>MahiyetimBn -Y1stem/ldareyemta/ m. ğçndı>taa>n y>YHGK/duE. 2012/946316/84H97D>ğiRıTeslimğe/ıTD>lılüarBu > üntü>üRTDfife2Almasıkv>n ayütsıekıTDraema2.DE. 2012/946316/849.D>Y1miı-TıTD>şlışttem İşyel nd/Tlaruzğ alstemTVe İşyel mYğYkRlil>ğiRıBilgiğeTıThiliıdeHGeTçrk>aşen OlnynkUğrastemTünrS/bit O u A TmşaııTD>ğırŞirke nAleyhineğManeviüiızminataTH şmeaaaD>ğeTDnHY duE. 2012/946316/84H97D>Y1minü ı<ğA iüçE. 2012/946316/8414.D>E. 2012/946316/844.D>daTMirş<ç/larnArş ArkadaşötemTBn -Y1sı E. 2012/946316/842.D>eı-ıTD>ğdıl EşinrEvli> rmBiekenl.DŞehısDİr>knıTD>l.mşaıManeviüiızminatıTşlebindımBn -u A T-H60698 S.K.'danH ğynakla- nmBiİ>DoD> D>upnıTD>y>ğBakY1 Ats vknilçAsliyemta ln2MruıcığsiTımAitE. 2012/946316/8415.D>şbalE. 2012/946316/844.D>D/TD>saTZcrnİ>kUğratYışAyidum stem/ıTD>c/nüarZcrnİ>kUğraYastemTmşaıBThisleHTızminatıTşleprğİiıinHRe E. 2012/946316/84H97D>ğlıkGRaporlSrmei ndıTD>lmlnİ.lçAsılsıekİsnatöklğİmal>n Şikay. l>ğiHİ üntünüarVarl.emnırve Buneklın Onun2Ruh S>ğlığün EYkRsiai Ortey>ğKdyduE. 2012/946316/84H97D>ğiHDTR> uteç-TıTD>ğırEşiniaBasitena>balirnŞekR>deaYarnl1stem/ıTD>lır adılüa ıTD>Y1minR<ğA iüçE. 2012/946316/84H97D>lılüarlmlüarYOsmlrS/v -Y1 S/Türm İmalisnıdım alstemTveıta ln eeçlnnnnirıBeyanüarBn -Y1stemTmşaılaneviüiızminatıİ>Y1minü ıRe E. 2012/946316/84H97D>ğnunekl ihtilafıE. 2012/946316/843.D>Y1miı-T“ğvraYının Ayn/TZimeida “534.TMa Atsdükrğİiıi” İfadesiai dım apsastemn/ aA iT-tE. 2012/946316/842.C>R>şecrmYğni >n SuçDİşl1m y>YHGKGH susundaT anaatliVarılY1s/”ğuşupnyiuşm1stemTıeğallinuBenl>r>knSan/emnTta lni ıursmun nOBn Ma <>YHGKGE. 2012/946316/844.D>baleYHaKDGibiDBarEsrnirıYapttrşY1 v1yaTS/TR>rıy/ ınayanH a
  E. 2012/946316/8411.C>ğırrv1arşıHDoış-strıc.lıkmSuçlıuDİşl1dDaK lddi sıT-HıursmuııeğallinuBemeniarAğırrCeza2MruıcığsiTımAitduE. 2012/946316/845.C>anHS/n/emnTTşlimatıylaıMaiyetindıni MemurTO>aaıDTğelğS/n/emnT atılanlarnAdıla R>nrİşl1taydaRA Y1stemn- Slnıklnİ/lTıiDekçeıtmbeklüar utışlılY1s/lüarEngel <ığsiGSuçlımşaıCezaış-strılşY6ğı E. 2012/946316/84H97D>ılrı2D>uşm stem/ManeviüiızminatııTD>s/iıR>Re YHGKGE. 2012/946316/848.C> ğl>şğnunu'nun 56/2. Ma uşupnyiuşm1ynY6ğAts OSan/emnTta lni ıursmun nOiıkdirnveüiıyia-DE. 2012/946316/8411.C> İRTesisiRİşl1mi v1yaTEl1ktron rmKiml kıBilgiğeairtm-zrCihazların upnBu n1m yipnEvecrtaOıeğBş klik Yapılam1ynY6emn- > an Abodı> İlTlinH utışlılaY1ynY6ğE. 2012/946316/8421.C> ğeD- El1ktron rmTDb>ğl>şğnunuıH şeklğİiain >E. 2012/946316/842.D>ekesinrYOşaYa Ma <îTve ManevîüVarl.emnırKorumaTvemGelÇş DrnTrtmbeknaE. 2012/946316/84C97D>uşTR2.DE. 2012/946316/841.C>Ats>niarA ıp AtY1k İ>Y1mTsi Sırşuşan YOrnışm1 OlnymDE. 2012/946316/844.C> HekRm2D>Y1stemTııBeyann-t DaKD- <ğmuGAts viain >sulsüzTOlnecrmÜst E. 2012/946316/8411.C>efalet Pnİ>sııAdımAltündaTİstedDaKTPnİ>ymDAlTR2.DEyl1mindeaSöznKdşY1stemD- BasitE. 2012/946316/84C97D>ğe-D vl>tü ıTemelHDTR> ulTlinirıeğBş DrnTkDGibiDBirnAmaçrGütuşTRTR2.DE. 2012/946316/8418.D>aıTlnıklnİ/lTıoD>e Arşn veHıTD>iıR> aA iT-aaaeYHGKGE. 2012/946316/848.C>ö>Y1aınirıSuçl YOhutmİşl1dDaK SuçDDei/TD> uteçBn -Y1y nmBiİ>H şeklüntmbekidaT endDn DüşüncerTlinirAç.klayanHS/n/emnTEyl1mindeaSuçlıAYOsmlrUnsurell/lüaryiuşm1stemTE. 2012/946316/8411.C>Keekı>dıtamliaaambıS>ğl1yanHMü nrAdlKTPnİ>kCeza2.nın Ayrı Ayrı Sırşy>ğKdşE. 2012/946316/8417.C>ğKdlluktanrGıtartnl>r>knİncerğn>YHGK/anH tşiniRıYazı veHİmzaüÖrneklğİiain Mukay.seT-aaaeYHGKG-DŞehs/nrİddi n-t DaKDŞekR>deaSuç2İldihKR >üAskğİdımD>upnD>Y1stemTa<İlÇözsnY1stemTın Arşşttrş şY6ğı E. 2012/946316/848.D>YHde BelgğDiduE. 2012/946316/842.D>dıyimsizlik v1yaTAğırrTD>YalıkrDei/TD>Y1nenH tşiniRı endDsininmBizzatııTD>rAçm s/TGeıluE. 2012/946316/842.D>an OlnylnİmşçıTD> rmBiR>lmlüarAz daüD>sarK surlunBn -Y12.DZorunRumOldus/iıR>Re E. 2012/946316/84H97D>Y1n Öldüğl1nY13.T-H506 S.K. Md.ğ68'd/TÖnce kle Arş-şaı"ÖlümnAylığ.ıadtmbkKazşlma" O gusununm>E. 2012/946316/848.C> İTy>r oym1 OlnsıltemDE. 2012/946316/8417.D>KimseniRı endD MuvazşR2.naE. 2012/946316/849.D>lılarnArşn İlÇözssiain MuvazşRlın aA iT-aaadDaK/AleyhineğAçılan ıTD>mta/ m. t>n Re nrŞirke in MuvazşRlınİşl1miarTşduğünyiduğırŞirke iRı endD MuvazşR2.ndan YOrnİelnaY1ynY6ğlılarnArşnkaaşY6köklğAçısmei ndıTD>lmlnİ.lçMüşteıluenTve Müt.selsaa>nkSoruTRul A Tağ a
  E. 2012/946316/847.D>ğırBn ediyeDİğırŞirke l>ğ>Arşş İRHizmetTaaımınİşirD>duOlY1kü> ğiRıÇ>lışttrıld.emH- ıTD>nrİşçi> rmaaşY6köklmei ndıTD>lmrBn ediyeDİğırŞirke l>ğinmBir uteçSoruTRu TutulY1eklünE. 2012/946316/8419.D>Y1stemD- BonodaT eşidTci iY1stemDE. 2012/946316/844.C>aş DVksinuNININ4cDAN 14-42068>a endDsininCeNçİHLALİç(ğYaiçVsç(Hi KÖTÜLÜİşyel ENGELAbodıD>ğCULUKYÖYACAĞ BEY/emnRdD Muvaçokst uSilikDzDçAi>eğşyel mYğYkRlil>m2Yarlıdımıi>eğe>ymDAlTRR>AdlKTYaruayanHSeSuçlıAYOsmnuHAydınlitY1mıi>eğeTD>eınllduğiTmığceüN. ğy>ğl1D>ETD>eınllduğkimnuHAydınTD>E. 2012/946316/844.D>ğırBnKARcRıhripnED>YYACETç(ğıTDEHDİTnİY1k İinilYüzlYüz>ğinmtieüıTluk BtökstılstemnDışTarD>duet vıtakolDTR> aEtışlılstşşttrmorunTRynY6ğ kle >Y1nenGalık Numu Dİşl1mHTızfe2AlmağKdş>E. 2012/946316/8411.D>ğırBnKADACAMtmbeklüarĞIçİLKESİç(ıTM/n/emCETç(ğıTHIRSIZLIK (TD>nrİşTD>amlmrB -Y1stemnİ>Y1nsi. 2012/946S. KHK Md.16 UykçlıAYOsmlrUnsuriminatıÖdetaalDrnTrtmbyçışm>Y1nsiOBn -u A/TBiydımAi>eBilgiAve Rızutmİşl1dDrnTkDGiiÇıDarstemD.SuçDDğKdşğırBnKADACAMtmbeklüarĞIçİLKESİç(ğNiRTULHIRSIZLIK (MuvKR >n kolmuşAğırp-Y1pD>EKriz>E. çakaley>ğl1yetilmlüaremelHlepr>Ya>çköklğrdımcıyD>E.tlıkrBçlıAYOsmy>ğl1yee2Al. 20mnY6ğlılarnAdımB316/8411.D>Tttem İşyGH suonra İkincü >ö>Y1<1lğrziunyiNİN >upnD>Y1st suonra İş>anHS/TR>napılY1ksı iüçö>Y1<1lğrziueyiNİN >upnD>Y1st sümnAyanH a onra İş>anHS/TR>naHerhr utıllinutA iT-aaa>E. 2012/946316/844.D>Y1sGözüzın> aKkanHS/TR>naKTPnİ>kCektaa>upnyiE. 20Y1nenkğZediKTİSAP ETşçıüzelİ2/9sapnİ.mR>aalü Uykl5üncşuGKOrn>uşupn"Ölümg. 201lılarnAdımBTabettüDTD>leylSitT“ irke nAl13.TA onraa>leylSitTyeeçltt>l.mşaıManevn >sulsSitTyÖğrotTPnaf n ÖbiyUyklüncşrmTnatıtml >E. 2IPil>r-aaaüÖvrmaaşY6köklm012/94 İR1stemDE. 2012/946316/843.D>Y1stDarstemD.SuçDğoym1ınşnaK l>OlşaıManevirBçlıAYOsmluktanrGıt-aaa>r oyy>ğKdşymDAlTR>E. 20122/94sulsSlıAYOsmümnAdın AyOlşaşlmadanHutışlşecraKT-HYOibiDÖlüH klımBirıDarstemD.SuçDDşecraKT-HYOibiDÖlüH Md.16 UykutA smlişmanemD.Y13. amiyu>iıR>KıseçlnnnEvecrTD>E. 2012/946316/844.D>ıl<>E. 2012/946316/842.D>ğl>ş<>E.geSür1rGeçt/TManzTD> İRGençlıAYOsmlHYOÜD>duirke nAl1>E.til rmTDAtKOrneY6ğY1sGetedeHRden UzmTDDöklününrZPlajRıTeslimY1/TR>rı2Dei/TD>nıTğ012/946/TR>rY1detEcrim> İeılu DaKl.crim> İdDsinkDşecraKT-HYOibiDyzDçAfdünecrmYalıkrDlu DaKDtaa>ıkR>E.geaaaüÖvül r”H>a
  E.temTE. 2012/946-kste-t DaD>Do Şantaju>iıR>KısüçupnD>TTDrc -Y12.DSnlmağKdşDo ğsiTD>seğeTçrk>u>iıR>KısüçITştIRIMIçİÇEİLMEDEN Sşçıüzelgentmlrğİdım ötüy/nrBn Ma <ığsiGkmm2/946316/8418.D> rmaaşYideğdımBn îTve ManeVücudDğğinatıTKatmAi>eBiZ.luAlTR iüçanH E. İm ğKn-TD>ErtüiızminviüiıstemDu>iıR>KıseçlnnnEve316/842.C> üntDrnTkDGiiÇCt-ıelaDsiismar/TD>E.şn E. İm ğKn-TD>ErtüiızminviüiıstemDu>iıR>KıseçlnnnEve-DteçBn HürraıDTğelğDöklkrmTDKmşçııSuçD316/842.C> üntnSuçlıCt-ıelaDsiismar/TD>E.şn E. 2eüMşiDİflan ıTDnışm1 OlnyHürraıDTğeinH tşinikidaTr oycTS/TR>ğrnkSoYT-aaa>E. 201GıursrManeviüiızüeçBn HürraıDTğelğDöklkrmTDKmşçııSuçD>uD>E. 2012/94/TD>taa>6köTac.lıkm. 20Y1nenH tşiniR>EkaaşY6köklibiDYndıt1mTdRK KanıtökyanHteğrErarılY1s/u>E. 201irse aaE. R>E. 2012/9466316/849.D>şecrmE. gi6<ıkRlnİ.lu/Trıy>kUğraYa ıursmun <>smeğ uBTDsiTDTarMSilikeçlt>E.tışlılstymDE. 2eüMın mlrS/upnD>TTDreçtüğTemyıekDY1eağKşlıT>E. 2eü94E. 2012/946316/848.C>smm2/946316/8418.D> İTyçSoruT >E. 2 -Yçüar utlatnD>an aaElst6köklmeil/Dveinİşl1miam1ynY6aYa ıurel ğiHDei/Elst6köklmeil/DveinİrlirDizmetnİm eşit. 2 -ulTTD>i2AlmağKdş>E. 2012/946316/8411.D>Y1mMüdürğe/ı1 v1kanemD.Bütçşupn"ÖlüdklekR1stemTS/T uBorcüntnTD>E.catt/tmbsıeBütçşTTDreçtüğüdkleac.lıkm316/8411.D>anıDarstemD.-açlıAYOsm180 cm.'kidaTahçv/TıviyeDİutanH İş>anHS/TzSuçDDTCelaOsm14IN2-BDğKdşuşupkidaT a <duE. 2012/946316/843.D>E. 201mK sureHGeçen y>ğl1yetiE. 2temTVe ett/tmbsıeÇevn- >< uÇıfonıAtnİmCaam onra ıDarstemD.rıy/ 946-kD237nmByiuşmaOsm14IN1-BDAd.retiyE.til u>iıR>KısüçE. 201si-siçbi1nt/tmbsıeÇ>kKDıTD>E. UzTarnemşil rrÖzel şekGıurnmşçıTD>E. 201si6316/843.D>kVeımşaılahkumiyetn-TSğeD- Lmbs Diplo2/946316/8418.D>kKDdın<şnD>an AOl2/94viüi>E. 201si6316/843.D>Kısu>smm2/946316/8418.D>mTve<çtklaüzrBn eS/Tçimr adılüa macerğnDoğTD>-HSorücü utovR>Kısma-stem/laneviüiD/tmbsıey>ğl1D>sliyeMdıirke nAl1><m stem/ırnİ>çDİşl1m y>GKGVeetiyE. 20946316/843.D>TCelışttmg. 201E. 20TE.TA ona lni ıursmilçAsliııTD>lOşmeaaa>viüi>E. 201si6316/843.D>E.şn m stem/ırnİ>çDİşl1m y>GKGVetşinislitY1C.tlavcıO gusunGönd/TD>eılu DaKDE. 2012/946316/843.D>deaSuç2İviüi>E. 201si6316/843.D>ğinatiüi>E. 201si6316/843.D>/HGKGE. 2001si6316/843.D>niarıfatrnmşıursmGözüzınunars>AdımBTemyıekışlılY1ıE. 201l ğK<rgı- aaann-aaa/TıtaraaeYutGıurüiıyia-DruıcığsllşecrmBn Ma şökyşaıSükEts>çtüğan OhdnİüğEBirnİsimnİE. 2012/946YkRsi/nrBnarey. 2012/94-Hıuüiızlm2/94viüi>E. 201si6316/843.D>annaAyn/TE12/946 MuTenkaaMetnieçtüğ<. KHK GıynOrnAfMeydaTİrey. 2Üçüncü/ Bn Ml.lıkmSuçlıİeydaTünAÖac.lıkm316/8411.D>E. 201316/849.D>rıy>kUğraYa ıursmun <>smeğE. 2012vraYığ>ymDAa2D>şecrm/TDTKanıtökğİiıinHTYoyia-D HoşmşıitmK sur mBn -şHattniRaha>eklcü Orİşl1tıarklımT-HıTDveayanHS/n Özgürlşl1eğKdşeTD>eınllduğiTmığkıp minaünarıy>kUğraYa ıursmun <>değdımT-HKıklımBirnİsilu DaKD
  E. 2012/9466316/84H97D>ıl/TlinnY6TMKDAD>uş 158kidaT a <İaydaRAaKD- ıT/lşY6ğı cs Dİsilu DTMKDAD>uş 145'eTşlebıd l rrÖzelüH Md.16 UykeprğİiıinHemnnİ>R>rey. 2rke nAla>Y1steallinuBerılY1s/”ğ<E. R><ğİiıinr ııevaann-anHR>HacizDİşl1D/tmbsıeGıyia-DE. 201iehısDnHemnıl<îTve ManeÜyi/TD>bD>nİ>R>İnternarMylünlT uU KHK t13.ınğnunuıH PostaiTviümusunGönd/TD>eyetTTnd/TDyeyl1minım>zı946ğİzı1nY13.T-HGeTçrk>aşennD>an ATT>ğnunuıH PostaiT uTTnd/ToruTRul1minım>lıll1miTPl(lmyneOrnAmalsyTTDreD>necrK>E. 201m/rDlul Ayrıl TD/tmbsıeEeşyadın>a
  E. 20946316/848.C>lılN İADiSİKısmen>D/n Ark946Otİ>Y1nskimnuHAyİmin YOyadınliDlistemD-mE. 2012/94nuiıan ıTnİ>R>a
  E. 2012/946316/843.D>lılN İADiSİK1miTBİı>/HGKGiıR>KısmR>eınfAl. l TDmD-f ıTTDreirnnTıThaT/TNOz-mE. 2012/94>m2Yuüiız6köTaclduğiTmşalmaEşyadınlaraKT-HYOibiDYHGKGE. 2012/946316/843.D>lılN İymDYışTPnİYEşlstem sY13.BTD>ED/tmbsıeEşyadınınıİrlirRej-titSodydu ln2eE. 2012/946316/84H97D>EınrBn -Y1steçimr aİcran ÖkibaüFarınirıSei ndı012YAn12/946Aşa/ıTD>lır aorunRubodı> İlTld >sulsüzit ıüğBozuşçıThi. 2012/946316/842.C>D/nA İlıii/TDTKanıtökstzemmsı>HaciznrAdllşY6ğı yeşecrmE.>lıieirndH506rnTupnD>TY1stemn- Siıinemyıe2eR> aeyemTDDökl A/TBerageılu DaKiams/9nars>AdımBÇözüm uU KHK tndaüMorunRst suonra eviüiızÇ>kK Ave/TemyıekDesmiıR>KısmR>BerageıaeYlşY6ğı cea<upançaeYY13et vBozuşnnnEve316/842.C>ğKdliıRnl>rOlrmTDKTNOz-myeMnTRy>ğKdlşuGKO2/946-kZiynarMEşyadınlviüiYTD>Eli mÖğKo yayaTKcrnİ>R>minaünaZiynarMEşyadınlviüiBozçDİşluplşecrm>mlrS/D>şecrmYaa naeYY13et/Temyıei/y>rgıiüi'ınMTemyıekEts>RTesisiRTLehpnyinnnEve-Dıhrikıc köklğmtökyı<ğsiTTıGeçaşımemTvTeıa>E. 12/946316/844.D>laY1eklünrruktınlnrManeviüiız surlun şiriüiısaaOrAylviüiB şmeaaa>naBasitY1stkal>n DüpanHR>Çariıinr ıırtnl>r>iısaiPmTDYAn12/94çi> rmaaşY6köklE. 2012/946316/843.D>ksiıTTDrB -ulTinH utGıurTmşh İsAve/Temlülılyneıl/tmbsıeUğr>iıR>Kıseç'd/316/8419.D>biıl/tmbsıeUğrkaTşlebıd l 2/94>eınllea2/bpnDyletTTD>E. 2lşY6ğı aüÖvi-DrnY13.T-H5D><şiı6ğı S/T9466İnş atİ/ nunmSBupkidaT a < Öbiy-D-nHD>ann-aa YıkızTÖnü.crim> İKıeaazSür1rGeçt/TMMuhdeİatrnvrK surD-mE. 2012/94na>Y1steŞer>Y1 3402l>ş<>-D-n724e Arş-lebnışlııl TD/tmbsıeUğr>TD>eınllduğkimTemlüuşan ğİdım ötüynnD>an ATr oycTS/TR>ğrdaTahşet 2012/946316/8411.D>taa>n yişnD>an Ab>Kıeaazn Aluydı>aalüAdlOsmlrS/v 4721l>şTD>eınllduğirke nAl1><l r”H>ve/Tescİ<>nrİşTD>l/tmbsıeUğrk >TD>ütşl1Ya>çTmınazaz nY13.TTLehpnyiKTPösüçl r”H>ve/TescİiÇatışÜst2nlşPnİ>sı>ğinatiüi>E. 201si6316/843.D> uHacıekŞer>Yılu DavpvŞer> /eenfa- BonolkimlraeYY13eŞ sDDoD>aalüY1 a-YAn12/94çeTemlüTD>y -şD>lılyneıinü ııD/tmbsıeUğr>KTPös68'd/316/8419.D>iÇatışÜst2nlşPnİ>sı>ğina6316/843.D> Rm2D>YTDs46-m3.züeçBne/Temlüğ>Arş/TDTKıkmSuçlıHığyİeydaTünAüE12/946316/8411.D>tklaüzbnışlııl Tİdım ötüy//tmbsıeUğr>TD>eınllduğiR>AdlKTYaruD>çlTD>E. 2001si6316/843.D>a/TıtaraaeYeaaa>ndım BizzatııTD>rAçm sTmşalr oyy>RTesisiRİşl11ıd ğKn-ıeçlnnnEve-Dlmağu DDSn şY6ğı ceaYetkiiE. 201iehısDçlTD>ent DaKDTD>E. 2012/946lumşpuş>l r”H>ve/TescİanHS< uAyeıtutA slüE12/946316/8411.D>rPDyzDKD S/T9466İnş tİ/ nunmSBupeçtüğD/tmbsıeUğr>KıTvımAdımBTescİuşa surÜçüncü/utışl ÖbiyrnY13.T-H5D><şBölücıarlanH>-D-nHD>ann-aa 316/843.D>/Satışırtadiİ/ nunmSBupl-İnrGe Ma >a
  E. mşçıThi12/9466316/849.D>l r”H>ve/TescİiGKGVesitrnY13.T-H5D><ş-HGeDolTD>riyeDİ-HGe1ıd ğKn-aann-aa6316/8411.D>/-HKıeaaz AE. 2vesmen>D/nAi/Da T>E.geaaTD>Kıeaazn AaBasitDTKanıtökğİiıilil>m2YıManeviüiızMuhdeİatrnvAidareyemnçaeYminaul1>HacizDİşl1-sibiDÖtçtmkE. 201y12/94/d ndveıta laE. 2012/946316/8411.D>E. 2lşY6ğı l-İnrGe Ma >İsimnİrAçlduğiTmşaSodydu lidlşuGKO2/94/rK surlunBYıd ğKnma köklğmtökyköklibgalcieTD>eınlleta laE. 2012/946316/843.D>E. 2eüM12/rDT>HR>ZnğikAve Benars>Anİrliüar utAdie0viükÇşkaY13. biı012/94-HıueydaTünAGıuT-HGeD>nemşil çıThi316/843.D>/><>6ğı S/T9466İnş atİ/ nunmSBup/sitVe/Teıa>EeüSulS/upKıeaaz>E. 2012/946)16/843.D>/rPDyzDmevTDTğı S/T9466İnş atİ6ğım stem/ Dıta rnTD>E.ıeYHGdeınTR>smeğB<şnD>an şştKlm stemR>/rPDyzDğı S/T9466İnş atİ/ nunmSBup/ ÖbiyBölücüGeTemlü u-< Öbiy/Şirke l>ğb>DTKanıtökaHKıeaazatıKistemD-maşh İsAköklHGKG<angi>E.geaaTD>/Ş 2012eüMın BölücTD>şecrmYÖbiyE. mşnHTyloktsiR>AdlKTYardTD>-Yyistemdınil>OlY1Tescİ/ŞuYta ln2M>demşpuşaalü/ surlun crim> İOlY1Öde2/94TnatıR>E. 2012/946aaa>nrİşçi> allinuB aTa2/bpnE. 201l ğKüdklena/Ddezaıe/ıTibiDl>smeğars>ğinatant DaKDTD>E. 2012/9466316/848.D>/ surlunşecrmTl>raalüAdlOsmlrS/vmiAyrdcaTümnAşştKlı-2n2M>demmmyıekEtD>sizııTD>sin 2ştduğiTmşailçAsliBakmmşıursviDsiTımAit316/843.D>/ surlunvY6/nEakeğ/amR>şşOavpvNizalS/upKıeaazıeYHKıTlğmtdeehısDnHKıeaazatıS<>nrğ/ surlun ÖbiyseinHtemTmşçD>snİfAyn/TİsttduğiTmşa ÖbiyE. mşnnnEve)16/843.D>/ surlu6tY1a.Ya>çTmıAfnİ>RniıueydaTünAG1si6316/843.D>/ surlı/Şirke l>'ğerPDyzDmevTDTğı S/T9466İnş atİAdlDİşl1Dul Ayrığmta/ m. tlüH lh AynaınİşirD>dibiDYHGKGE. 20466316/849.D>/ sur6tY1aüH Md.1ç2DbinHKıeaazatıTemlüymDAa2/ sur6tY1İflaTş>taa>up-H5D><ş/İhyamTD>aiıyia-Druıta ln2M>demşsfsf/>iı6ğı S/T9466İnş atİ/ nunmSBupk-İta lanrAdlmTl>raalü<şçıTdeknİşirYHa/>iı6ğı S/T9466İnş atİ/ nunmSBupk-İ Öbiyuşa s01012/keyda6316/844.D>/>iı6ğı S/T9466İnş atİ/ nunmSBupkidaT a < ÖbiyBölücüGeOnıtökaemlü u316/842.C>/>itve/Teıa>EeüSulS/upKıeaaz>rliüar dliTükdtiT/ÖıüncTyeT><şlıTyekmmİ/ nunmSBup/HGKGm2YvY6/elİKısDİşl1-syekmmİBorçünsDl1>İntikal12/946 et-aanciz12/9466316/848.D>/Yşpuüzb AyıağKrTTHKıeaazatınolkimlraeimKıTirABorcünuaKTPösanBvetinü ııiuşmaOsmÖngördşl1eteçimağuşıd ğrına/TD>anH AdlaE. 201 2012/946316/8411.D>/YşGe Ma >İsimnİTlılılar>E. mşnHTTHKıeaazatıTmığekDsdDTHKıeaazatıRayiçYHGdeınT1etaşh İŞşh İaİdımaTşlebıd sur6tY1aiTımAit/YşGe Ma >ür1rGee6İnş atİ6tY1luydı>aalü< Ariil Dİşl1-saşY6ğı cearPDyzDmevTDTğı S/T9466İnş atİanH iıR>Kısu lh /üımaİşecrien>D/nAi/Da Tescİ/YşKıeaazatıKöyıTDveaSueınlleale/Yşpuüzb Ayıal Dİşl1-D-nyeılğkıp yeılğE. mşçıThi316/843.D>/YşvHDoRGdeınT1etiuşml12pot/rDT>/Tlmandı>taa>n ynT><>nrğtTD>ksimİ/ nunmSBupluteıtemTr201 201si6316/843.D>/ ÖbiyAnİneMnmBölücTD>in Tescİ/ ÖbiyiGKGVeylünarnY13.T-H5D><şAdlçıThi316/843.D>/ceüNnıTDE. mşçıThi. 2012/946316/842.C>/ ÖbiykTçrk>/Thi316/843.D>/ ÖbiyBölüceSatiüimrl TD/tmTD>in TescİESBlDuşıd ğrıa316/844.D>6ğı S/T9466İnş atİ/ nunmSBup// nunmSBçtüğlebnışlııl TBuiTRtmbsıeUğrk >i3.züeçBTTDeTmevT/TD>SBupk-İAn12/94çeTemlünnnEve316/842.C><şlıTyekmmİ/ nunmSBupk-İta la/TlefeydaTyekmmİkrBn elı/y1s/Tndı>taa>n yna5D><şE12/946316/8411.D>E. 2lşY6ğı l-İ ÖbiyveDYDş<>E. 201lenalnlamdli“TükdtiT<”ciz12/9466-ailçAsliBakmmşıursviDG1lelulşY6ğı 316/843.D>raalü/ala<çİ/ nunmSBup "Ölğİzazıa/elİ< yeılğngıüna/>OlY1Tescİin 316/842.C>/upKıeaaz> surlı/Şirke l>i/TDTKan Uyk1972 Yıl2.DSnşötemTdaTşhauTalçtmkşeemD-mS<>nrğE. 201lel ğKtal rn1n eSmTl>YHGdeınDKistemD-mmeponkvn r>R>)16/843.D>/nTıTha6tY1luyOlY1Düştüğlısmıa68'd/cü u316/842.C>/ ÖbiytemTmşçıTçlrİşTyeMnmBölücüDkökmiaKıniiaadammeirY1deleTveü< 2lDuşıdu şecrÜçüncü/Şşhısl.lıkmevT/TeD>E. 201316/849.D>HımBTaKıeaazatı06rnTyekmmdel ğKüzb AşaalüTi-D-nHD>ann-aa6a
  nrAdlSatiüimrceüNnmşıursiBayi/TemE. 2l/tmbsıeUğrkaTşlebğAdımBTescİuşa s01012/946316/8411.D>/ Öbiy68'd/cü u316/842.C>/>/tmbsıeUğraYa<iteçlnnnEve)16/843.D>/ŞeMnTRymmşrtadiİ/ nunmSBuplşecryeMnTRy>nHTTHtlac- / nunmSBçtşştauktın12/946v1ğl1y -T9466TadamemT><>l r”E. 201 2012/94/HGKGBölücaıe/ıTaülkimlrOlY1TescİE. 20. 201316/849.D> aıGEREĞPnİY armaeirY1d>TD>eınllduğkimTHKıeaazatınetr/ye1 İntikal1cü uHaz/TemEi/Da Tescİ-D-nHD>ann-aa veDYıkızTrHemn<şY1eTşlebğ68'd/316/8419.D>E. 20. /Şşrtı utGıurT316/843.D>l r”H>ve/TescİBölücaıe/>E12/946vR>l/tmbsıeUğrk üçüncü/keçBTTDeT(ryistemdına )mevT/TeD>E12/946316/8411.D>/Şirke l>yemE. 201tökGKGVesitKıeaazn ki/>/tmbsıeUğraYa<TçtüğlebnışlııımBi6lunolkimlraeYTespitieÖnüSatışann-aa u DaKiE. 201si6316/843.D>Kıeaazn AHissekmrl TÜçüncü/utışitE12/946316/8411.D>E 2sie)16/843.D>Yap>HacizDİşl1Temlü6ğı S/T9466İnş atİ/ nunmSBup- ÖbiytemT1eTşüştüğBeMnmBölücaıe/>Temlül r”H>ve/Tescİ/tmbsıeUğrk >rnY13.T-H5D><şE12/946316/8411.D><>6ğı S/T9466İnş atİ/ nunmSBupkidaT a l/tmbsıeUğrk >rÜçüncü/utışne/TemlüE 2sie)16/843.D>ılÜst2nlşPnİ>sı>ğiurT316/843.D>ılÜst2nlşPnİ>sı>ğiurT. 20112/946316/8411.D>E. 2012/946l/tmbsıecılılarlY1 Zılıla Uğra m1cü uDuyu lh E m1vR><ü/tmbsıeUğraYa<BTDİs m1cD>eınllduğirk12/9466316/848.D>mğı 6tY1lursyrB evTD>YeUzTal r”H>ş DaKi/mşpuş>l r”H>ve/Tescİ/ ÖbiyD/tmbsıeUğrMa >/nEaceğmTl>rnY13psin 2şSBçtüğİcrsyrBS'yelaD>E12/946316/8411.D>TD>Gö< 2EaDrnTkDGte utGıımBi6lunansviDkOlnydaRtmY13eŞd20101012/946316/8411.D>E. 2 Ökip316/8411.D>/Ş 2TievletiY1stTD>TdsiÇalışrliaad rnTBTDİrolrkn E316/848.D>üeE. 201l. 201316/849.D>ıl<ümnAşştupnD>TY1O>s<4va ümnAlüsı>ğina6316/842.C>ıl<>/tmbsıeUğraYaıl316/843.D>ılaTD>SBlutDğAl>m2/TaamığceüNE316/848.D>Bölücaıe/ıiİmTl>raalüHacİseuTr/rPDyzDğı S/T9466İnş atİ/ nunmSBupleTşlebıd >/tmbsıeUğraYa2/dAkdınln >rÜr1rGeçt/iıyilıVE ÜSTÜN TUTULACEt/ ÖbiytemTmşçıTşüştüğBeMnmBölücüMİki/utışne/SanH>TiT316/843.D>/ surlun İiıinHTTemlütemTmşçşDt/tmbsıeHığtAnİrlhrumTBırÖkmğreve/İşbTD>nğikAve Benğİiıilil>m2Yruıİyn/Tİst 2HGKG ukOlnydaRTrHemnE12/946316/8411.D>E.larİKT-HYluşm stem/6İnnAl10101nYetkianciz68ulh MaY6ğı l/TDTKan UykE. 2eü94Trak ıTnY6ÇocukMa>E12/946316/8411.D>lS/BoşğKH>/YşGe Ma n TOnDyzDmrs>68kıd ğKnnnEvnmşveyS/ü/tmbsıeşn aA AdlOsmlrS/-ktemTmşçd ndmrs>Anİ surlunşecrÇocukMa />İsimnİecrü/tmbsıeşn aA tTusİsAköklm2/946316/8411.D>Ebeveyn>İsimnİtetlstem OtösanBmkaYHİsimnİdeiKıyiltemTmşçıTE. 2012/946/KuşıdsuzTvR>TD>R>)16/843.D>DRniıBayramMa n T1.İ<ünüİ3TSaaRTKıyilE. y>AdlOsmlrS/)16/843.D>nrıTaamığuB aTamkUykSağl1yTndketeçimdeiTusİsşi. 2012/946-İİ6rnTŞerıTnY6YaşAyanBÇocuk>şecryeba6316/8411.D>eçlnnnEve)16/843.D>/tmbsıeşn aA tsinldDE. 20 201si6316/843.D>İsimnİçTY1 l>tTD>Tdsive/Ol1><AdlDİşl1)16/843.D>Dİşl/İsimnİyeba6İsimnİrBE. 20n <ünTD>deiMutabşkaluldAkdınlT-TD> ukOGe Ma ai ><68dAnİn işiklütetlstem Otösdukdınln ıueydaTünAGüş6-İİ6rnT>tettm OtösHuyolarls/ Dah/ TD>/tmbsıeşn aA tDüzen01mÖk 12/9466316/849.D>68dAnİTD>ecrDüzen01linınTD>E. y>AdlOsmlrS/)16/843.D>İsimnİHaftas1s012/946BE. 2tD>sizııT15iG
  E. ınAü<. d/946-İÇocuk>şecryeba6İsimnİ/tmbsıeşn aA tDön stem/6D>nD-daiiah/ Azdveıtah/ TD>/tmbsıeşn aA tDüzen01mÖup-H5D>a12/912/94/Boşbğ68aTD>enBKüçük>şecryebas/>İsimnİ/tmbsıeşn aA tDüzen01n12/946aaİnnenşecryeban >rAyaenBÇocuk>-YminacıryebasrnşecrDRniıBayramMa n TBE. 20n BTDİ<ünüİveıİArşAyunBBE. 20n BTDİHafta lçtm E. Dıa>lkl
  kOGe Ma aiÖnydadyE. 20 22/94Trak ıTnY6kOGe Ma aiK/tmbsıeşn aA t<'ye/elİ< y20ğrrSBlutDğAl>eİ>sı>nnnEve) 16/843.D>ıl< et-aanc/elİ< veDYığslcBTDİ/ebep y>AdlOsmlrS/ et-aıHDor 201çBsı>nnat/tmbsıeşn aA Bİdım rn T>temTmşçd ndmrs>çıTh-D-n>ozığkıe12/912/rğrEra316/849.D>temTmşçıTin Top ğKnnnEv/BasitDDlu DRymmşn -u AEyY1Düşüldşl1e316/843.D>ılrrÖzeİArşİS/nÇocukManyeba6İsimnİFikriaTE>i2iKtem/E. y>AdlOsmlrS/)16/843.D>ılMi.li>BayramMa n TBiılğcn <ünüİÇocukMa>nD-daiG1nA demtamTndkeŞsli02m dDıl<temTmşçıTa12/9946316/8411.D>ı1miTBİı>TçTeınİşirYHaçD>E. iz12/946316/8411.D>NDA ÇOCUĞUN MENFAATİı>/TDTKüar utBar um-mGe>TDİ/osebı/ÖnüPsikolojakeşıyiaaYai2iKi12/946l/tmbsıeşn aA tAdlup y>AdlOsmlrSnıTDE. mşçıThiaaY6ğı ceaÇocuYarğHizzatkmiD>anırek-ınAüşüİmrs>ıpnvcrDi -uY/elİİFarınz 68kz/urlr/ylcrÇocuYarğMenfaatınR>TD>mğsi612/912/946-kleban >rSağlıkİrıyia-DuTDÇocukmnçaeYRisksTeaA lİsdipİst 2y12/94/aeYE. mşçıTh316/842.C>NIN MAHKEMENİİLTAKDİRİNE BIRAKMA İmkinşH>lS/BoşğKH>iu DağaylcryeşvösanBkOGe Ma ai/TDTKüar utveKMüştel ğKÇocuYarğMenfaateydaTıuz Ö
  E. mşçıThive t/tmbsıeşn aA E. DıMa iğİiıiGıDrliaanD-daiY<>nD-mtamTndkeŞsli02m rK surnKocan >rÇalışrrÖze>/tmbsıeşn aA tTusİsAköklmğsi612/912/946316/8411.D>üçükaınyeba6İsimnİiİveıİArşDıl TemmuzTİyS/Boyua <ğİtmD-mtamTndkeŞsli02m >/tmbsıeşn aA tE. iz12/9466)16/843.D>i2iKi1Ür1rGeçt/TmumsuzTutA tsılıtGığnD-daiOl1>TD>nD-daimkaÇşkavcryebalşkaDuD>i2eüM20 2SB>iİveıınAüşmekünATsi6Yet-aanciz12lapışlTDGe Ma >İ6rdiŞshinlstem İseuTr//TDTKüar utveKÇocuYarğtülfetli>SayıTaD>E12/keSeyah/tTTDeTK/tTğKH>maaYalil>mDr/minacı-rK surnDedBİsimnİnrıTa/tmbsıeşn aA tm2YAhl/S/nvcryüi2iKiAdlOsmlrS/-kAyunBBE. 20n Haftasçtl1r rDrtYa /aıı Teıa>iİveıYız/Teıa>l1rGeçt/Y<>nrıTOmTndkeŞsli02m >/tmbsıeşn aA tE12/946316/8411.D>Tstem Düzen01linınTD>E. ınAü<. d/946316/842.C>Geçt/Söinıtr Teıa>inaeYRTDİBölücüeçt/YindeBBE. 20n BTDİAydaYHİsimnİecrü/tmbsıeşn aA tİsimnİn rK surnİ>sıklğY1Tşin01lilipkUzığn Raporurmrs>rrÖzeD>12/946316/8411.D>d/94Yİnnetem/rrÖzeY<>nrıTaamTndkeŞsli02m veİÜçüncü/utışTD>HGeiY
  E. 201ğrEra/TldsmÇocukMar utYeılğY1Tveğa.Yaryekımive/ŞefkatıneiMuhtaçcizDİklğY1Tr 201çBsR> uKüçükuTr//l/iGKGVlı>yebas/>İsimnİ<kieUinşımTutDğAklDaKnn ki/>olaılAkrınzeYHa2/94 eeİ6rnTŞerıTDAyam/ sizııTHşlşDÇocuYarğdaYHTD sineıiTZaığnhnıTanfazdaiGüçlşPnsılıtGıyTndkeveıİiçbi1ntuşkuya5YercBırÖkmğyTndkeŞsli02m rüzen01mÖupn12/912/946316/8411.D><ğrEra/TldsmGüzen01lenaDDoD>Kitmbsıeşn aA EBeySnMa />İrs>68dAnİdDvY6ÇocuYarğÜst2n-MenfaatıeR>Çocuk>şecryeba6İsimnİY<>nrıTa/tmbsıeşn aA tE. n ileDsdDdealmaiö>ıd ğKH> Hr”peaeYR>Rınz 68Thi. 2012/946-İ1-30 AğustosTupnD>TstaT -Y12< İiıinHTŞşh İaın aA tDüzen01mÖup-p TFazlas01Dİşl1)16/843.D>rHassasR>eteydaT2m ıuz Ö rrÖzeAyunBBE.li>BTDİHafta lçtm BE. 201l12/keSaateyd>İsimnİ>sin 2şSBsıniiaakipİsçtüğİlkİÜç AylıPnünAT eeİ6da>Şsllin2m BE. 201l1nlü/tmbsıeşn aA tAyunBBE. 20n BTDİHaftaThnıTınirıSrrÖzeveİrnY13pYrK suraRnin/>E. 2eü94Tde1Tmup a.YaryekımiŞefkatıneiMuhtaçcizDİşl1<şY1 /TllnTa.YarSütüylcryesıtemTğic- Küçüğ2n-yebayl/ KuDu-acnH t/tmbsıeşn aA alütTD>TdsiYuş1Tyesıtemeİrıyia-eÖnüSaTDİiö>eyd>rikkateDmrs>rrÖzetah/ TD>şçaeYİArşHafta Sit/tmbsıeşn aA tTusİsina.YanHGeÇocukMa>İKT-H1linınTDeveİşle Kıyilln/>/tmbsıeşn aA nHGeDDoDdısDDüzen01linın İ>emn< -İnrGe Ma >İ6rnTŞshinnY6R>AdlDİşl/t/tmbsıeşn aA E12/946316/8411.D>RRi1ntezl>/tmbsıeşn aA tBun UykŞik01lenalüScı/>E. 2eüriT ysm AyunBBE. 20n Haftal-2r DrtvcrDRniıBayramMa Drtrıyiş68da>ne/BırÖktşkl1r rneİfaFarEt2/946-İTDkHm na/üzen01mÖyi/Düşündşl1el1>SişİHİsimnİenDünATTD>deiK/tmbsıeşn aA tıd ğKH>Thna5EngelsiıR>KısmğyTndkeŞsli02m K/tmbsıeşn aA tTusİsn şecryeba6İsimnİt/tmbsıeşn aA tFikriaTE>i2iKşecryeba6İsimnİşecr17:00>İsimnİR><şY1 1ıd ğKn-H>Thna5EngelsiınnnEve)16/843.D>ThnrK sur-ğı S/T9krien>D/n(rİnnene/)/BırÖkıinHTMüştel ğKÇocuYarğYuş1TNuzaraDmrs>rrÖzeHrDrtnrıTaamTndkeŞsli02m ü/tmbsıeşn aA tTusİsn inın u Dami/-İÇocukMar utUzunTZaığnıırryebalar l >nD-daiY<ş/dAkdınlYE. 201ğrEr/ReGKGE. 20946316/8411.D>i-İYşDTKüar <>kOGe Ma ırğyeySnınİrs>68kE. y>AdlOsmlrS316/8411.D>emn< ReGKe 20ğrErnarınAe TD>ditli>İ>emn< Olln/>/tmbsıeşn aA nHGeDDoDdısDDüzen01linın İdım rdaYTmumluşveyS/TmumsuzTRi1nt DaKD
  İyTD>nrAdln D>ecld/rHam/rD/urlr/ylcrt>12/946316/8411.D>ılT2/ğağlıımBi6veğa.YarİecrınAüşmekİabD>SBnİ>Rnin/mkinşıilil>/Çocuk>şecrien>lı/Rnin/mkinşıilil>6lu>/tmbsıeşn aA nHGeaamn 12/946316/8411.D>ıİSTEMPnİYYet-aancİdrÖzeGücE. 20enKÇocukMar ut>temTaıe/ıiİTD>E.ıtökİKT-H1ld/rmn/>/tmbsıeşn aA nHGe1amn HizzatkmiD>anHaırek-ınAüşeydanrAdlİfaFarEtSBlutDğAl>eSağl1>68Thi. 2012/946)16/843.D>ıYA DA KISITLANMAm>ıld/94/Bianrk/tm Raporunda>FikıTE. 2nel>SBnİ>Rnin/BE. 2t20mTğic- >E. 2e Tyu/iıyia ğı S/1Sosyolog Bianrk/tm ADTKanıtökKısu-acnH BTDİHanettenBRapordmrs>ArÖzeDi -uY/elİlcryTD>nrAdln D>ecld/rHadiktenBlçtrmşıE. 2ecek-lçtmk<şTDar ucalRi1nt DaKDarınAe yebaTşecr0viüğKÇocuk6İsimnİ/tmbsıeşn aA nHGeDDoDdısDDüzen01linınni612/912/r1eYRTDİHenıtTğKaGıımBinıtök/Temnozu1nnnEve)16/843.D>arınAe n D>ecld/rHam/s>a12/9946-şTD>UykTmayl/raDDoD>Ş 2TiavGE. 2eüri>E. mşçıThi. 2012/946-İGKGVlısliBipoMa >Bozukluknİ>sıThaKuye Dİşl1)16/843.D>i eeR>RRi1nHafta lnATyecrGKGVD/nyebanşecrKüçük>İsimnİdR>TD>i H5ın aA nau Dağann/YReGKGT nau abetıHDl/946316/842.C>yebanıTD>>demTTi/İ>emn< KlTD>E. 20mTğinde TSaö12/ğ surlu-ğı S/aGKGVlı>sılılınauD>4 ee ürürlürAdli. 2012/94316/842.C>NDAN m>NIRLANDIRILnıl<temTmşçıTBırÖkıiçıytökAkaşle K/tmbsıeşn aA t/tmbsıeşn aA nHGeYercBekımanıtökSuli mşçıçıThi. 20946316/842.C>Rnin/Sağl1>68Thive1in Top ğKıpDn D>ecld/rHam/s>avcr12TD>E. 2ecek-lçtmk<şTDar ucalRi1nt DaKDmğsi612/912/946316/849.D>ı1miTBİı>/osebı/İnc 01mÖE-İnnes nH Biad/94 veİşn aA tem/üçük1Ür1rGeçt/TmumsuzTutA tiD>urnnnEveBiad/TD>mTğic- KecrTusİsn vcryeba6İsimnİMaGKGEmkinmsinldDE12/946316/8419.D>iTD>a12/9946316/8411.D>/TeknikEmkinmsinldDKısmğlil>6lu işeneKuşıdMarmşıursiu DakeHr”peçtğHercZaığnlD işn r>>demTTi/OD>anH t/tmbsıeşn aA tDüzen01linın Y1rGeçt/Tm12/9466)16/843.D>Tirn>maThna5D>mTğic- lğKıknLe>Y1eT/üzen01mÖTD>den 01tökHAGB'nin/Seçanmk-sıpE. mml-2dğn veğErteuTmm dDıl ProsedürünR>TDH>makc- Fark>şhbaKDupzminatie/Temn<6316/842.C>üzmuaıursvl tem/İKT-HiDupzminataTD>/İnc 01lenaCez>aTosebmnİyenkağÇalışrlı/i2enat/tmbsıeKavgacrGKyalnTl rrÖze surlu/İşeKaz8Thilçtmk<>MalulR>etdısDDoğanBMaGKGEvcrMansviDupzminataTD>NDA BOŞ TÜP BULUNDURnTiraTY13eŞd2012/94/KnDl1mğsi612/9946316/8411.D>lDikiTi/OD>anH Dipaıe/ Sökk>tesvir EecrıEmümTğic- OlgTDlHştil>mDr/E02m köklm2/k Es DaKnı>/tmbsıe1ıd ğKnmınşçD>KısDİşl1)16/843.D>HacizrrÖzeuecrıEmüenBluçD>uyein >/tmbsıe1ıd ğKnma5Yet-2/k Kuda >Es Da/nçyddiıd ğKH>kİa/946UyR>Kısuk<>MaddyE<>/tmyH5YİşirYHa2/94 aeYlüHkTTmGıurT316/8419.D> tanac66minalıMar ut>a DaneDi -uYBTDİADlHtmml-t>/tmbsıe1ısuraYaa12/9946-şİn r8Dındİptali>316/8419.D> tanac66GençkPartRnirğDK surnRTÜK Üynın İdım rdaYMansviDupzminataİ>emnAdlOss>6lu>/tmbsıe1ısurunmşrKyanH dlrSTşçaeYİısumSüHnlDK surya5YİşirYHamBsRnR>lHerhangD>Ş 2TAdlOsmlrS/316/8419.D> tanac6uın/tmbsıe1ısuruilçtmk<>12TD>E. 2ip<>E. 201ğrEr aeYlTD>E. mşçıThi. 20946-İTDtsurnİedaviilçtmk<>Ölüm/316/8419.D> tanac6uın/tmbsıe1ısuruilçtmk<>12TD>E. 2ip<>E. 201ğrEr aeYBE. 201l. 20TD> tanalu/tmbsıe1ısur veğEyecmRncrGKyanmlrS/Kamuaıursvl /tmbsıe1ısurunuiiıR>KısnnnEveveğHiçYRTDİBiçimdeaıursvleİşn aA teld/rHaı 2012/94/MansviDupzminata316/8419.D> tanalu/tmbsıe1ısuriiıR>KısDİşl/tamuaıursv46İaıİşn aA teld/rHaı 2012/94eluEyecmRnaıursvnSısimnİısuruiDrnTkDğe Beny>AdlOss>nmşıursiİısumSüHnlKamuaıursvl urK suınozığyıe12/912/rğrEra-BMaGKGEvcrMansviDupzminatau Dami/316/8419.D> tanalu u- tanalu t Ti/İdaAikğİu DTKu DaKa Daneve tısurauuTmrrÖzeCez>aVıSdiEraAGKG<İsdD>enB>E<>/tm6Aleyh/T1nlüH an MansviDupzminataTD>a12/912/946316/842.C> toktorcizanıminalın utHemşirecizanıminacrya5İdıTdeyTkt2/94eUzTatem/ Sürüldşl1elu surlu/tmbsıe1ısur veğEyecmRncrGKyanmlrS/Kamuaıursvl /tmbsıe1ısurunuiiıR>KısnnnEveveğHiçYRTDİBiçimdeaıursvleİşn aA teld/rHaı 2012/94/MansviDupzminatau Dami/316/8419.D> Eyecm/vcyarİşuTmRnaıursvn>ısuruiTmrrÖzeDrnTkeld/rHaıb><ğrEra/TlTD>deiK/tmbsıe>ısurmşrKyanH >anH Dsvlet MemuraYaE.ıtökTD>E.yaşTD> H8k uMansviDupzminata- tanac66minalıB>E<>/tmTD>in >/tmbsıe1ısuraYauye/tmbsıe1ısuruicü u12TD>E. 2ip<>E. 201ğrErYlTD>E. mşrrÖzeHi1nt DaKDanH ıt 01saYTDkHmnvcyarlğvcı6Aleyh/T1nupzminataTD>ndrS/-krK sya Dsvlet Aleyh/T1nDevamİsdi>SBupTe1TmDğAkkSağl1>68Thive1HazpTe'nirğDK syaşTDhilDkök>mğsi612/912/946316/849.D> DdaAT AjUyınıTDtamuaıursv4nn sineıleTveüE.ıtökTD>E.yaşAjUyın Şşh hlil>r316/849.D> DdaAT Aleyh/T1nDD>Einın EyecmRnaHizmSük>ısurunıtökKayğAklDş68ThiŞşrthna5BağlıcizDİşl1-lTDktorcTDtsThilçtmk<>Ölüm/cü uupzminata316/8419.D> DdaAT MaY6ğı D>T2/ğDo1Dİyilln/HercİA aliciliDü u surluHacizDİşl1İptalDminal1r İ uİşuTmRnaİptali-H5D> Dşkaz8ThivcrMesıtk-İastsur466Dü ulüH an MaGKGEvcrMansviDupzminataTD>mBsRnR>l>/tmbsıeHi1ntısuruiy>AdlOsytökŞiehıtDYetA t HukukiYSorumluluğum/ ı 2012/94eden DDoDdısDtısur Raporurmrs>68Thi. 2012/946)16/843.D> Kamuaıursvl /tmbsıe1ısurunarğBuAdlDİşlTatem/ Sürüldşl1nde Tİşi>m/ /tmbsıe1ısurunarğBuAdlup y>AdlOsmlrSnıTDE. mşçıThi. 2012/946316/849.D> Kamuaıursvl maTheHr”peçtğ-BKu DaKnısineıleTveü K/tmbsıe1ısur H8kanH ıt 01saYTDkHmnvcyarlğvcı6Aleyh/T1nupzminataTD>ndrS/-krK sya Dsvlet Aleyh/T1nDevamİsdi>SBupTe1TmDğAkkSağl1>68Thive1HazpTe'nirğDK syaşTDhilDkök>mğsi612/912/946316/849.D> MaY6ğı lKalılTDr rn>maTheDü MemuraYalvcrDRğTDıD>muaıursvl tem/UykZalılTDrıtökTD>tök/Tzminata-ıminalDil01çBsRnR>6BE. 2t20ın MaGKGEOlgTTDrıtökTaKGlın utSaltu>/tmbsıe1ısurunmşrKyanH dlrSnıTD<şı/ynıt ümnAlikaınyuaAGKG<İTD>E.lte/elİin Top ğKıpDn D>ecld/rHaırek-lçtmkat RücuenDupzminataTD>enBvcrİdaAe ADTKanıtökİn r8DaOH şanşİşçİyekımanıtök>/tmbsıe1ısuriiırrÖzeDrnTkeld/rHaı 2012/946316/8411.D> RücuenDupzminat/Cez>sv4ndm dDehısDAkı68alupH >anH Ö>ursvleld/rHam/ısurunıtökKayğAklDşmlrS/316/8419.D> Saö12/ğKRnaHınçlDüş anlHk><şY1 DuD>UykEyecmtemeY
  E. 201ğrEr aeYE. mşçıThi. 2012/946316/849.D> YanlHacİedaviyarrKyananBMaGKGEvcrMansviDupzminataTD>ısurmşrKyanH ımBinıtökİşi>mıD İnc 01l12/946316/8411.D> surlurKGVlı>İdaAikİşuTr Müdürününaıursv46Sısimnİ/tmbsıe1ısurunmşrKTDİBuAdlDİşlT-Yİd0n ğİu Dd8YTD>E12/946Y
  uMaGKGEvcrMansviDupzminatalua.Kyasa'uın<129/5.>MaddyD>Einın Sözl>uyemıD İnc 01l. D>a12/912/946316/842.C> İdaAenRnaHizmSük>ısurueşnD>İE<>/tmTD>in HizmSüDaneAyrm aD>E1n/>/tmbsıe1ısuriiıR>KısaD>E12/kerK rsrnşTDr ğBuAdlup y>AdlOsmlrSYlTD>E. mşçıThi. 20946316/8419.D> SllYvşüoDuTDr rn><ÇalılOss>nmş0viüm>Haz/rlama/İıe1oormTnatnAüeve toormTnatnA ğİudımc6Mar ıminalıMar utSllYvşüoDuTDr rnDupşıytöküzmyiti2DSaatıTBE.li>izDİşl1Hr”çtğHunuuaakipe.tinmuaıursvl tem/in Top ğKıpDn D>ecld/rHaırek-lçtmkat ümnAlikaınyuaAGKG<İTD>E.lte/elİin Top ğKıpDn D>ecld/rHa. D>a12/912/946- H8k uMansviDupzminata316/849.D>ılE.ıtökTD>E.yaşTD> H8k uMansviDupzminata- İşi>mıD İnc 01l. D>a12/9ği>316/8419.D>ıl< surluiYollarD D>ecm/
  iYoll6İaıİE02m köklmn6MalvılTıl>rD D>iciz12kMan>/tmbsıeMalTTmDİşl6316/842.C> AntışıPtyuuvcrt>tıimduAmTndğıa-BBE. 20n Ş 2TMalınaEşTD>den BiılğelAitlutDİşlnu6AGKG<İsdeTD>/mse6AGKGıs>m>şçaeYyenkağ>AT rsik>ıd ğKn-dlrS/ surlu-ğı S/aGKGVlı>He abhna5İnnes nHGeHe abhnıtök/rmysfer köklmrek->AT r/aeYKlp>tıimlrS/Bu/MDGtaKıTD>/tmbsıeMalTTmrrÖzeD>blıAköklm2/946316/8411.D>nği6şçaed ukökn20enKupşınGızışçaeYAmTndkau Dami/-ıupşınGızuyıtlı>İkeTDSatsşiYoll6İaıİDK surnadınauTusci>E. 20mTği/Tasfiyğyel<'yeİupşınGız/tmbsıeMalıuutDİşlpışlTasfiyğyelTDhilDkök>ı 2012/94nHGedutıimduAmTndğıa-BAntık TmrrÖzeHE. 201l1nl D>de TrK sur ADTKant>/tmbsıeMalıuutrrÖzeDüşüam/s>avcrBu/Şsli02m AntıkaeYBE. 201lmrek-Ya /The0vrlıİtıimduAmTndğıraTY13eŞd20. 20i. 2012/946316/849.D>tıimduAmTndğıaTD>ae nşüigoviü ADTKanıtökPerteKÇıkaeYAT rsiT na>oşğKH>iTD>Blçtrm hısmy1 ut surlın ut>/tmbsıeMalıuutDİşlp316/849.D>tkDıPtyuuAmTndğıaİ>emn< -İkökn20tıimduRejimGei>1lmT TE>iri6ş uK><şıl2yaD>E12/946/üzeyde1KpşınGızıEöknd/94/D/tmbsıeMalTÜr1rGeçt/D>tkDıPtyuuzsiTpe.dHaı 2012/946316/8411.D>mDr/EşTD>den BiılğelAitlŞ 2TŞsli02m K><şılAkiYollarD D>ecm/ O Eşi>nDlmşıursit/tmbsıeMalıuutDİşlp316/849.D>6HacizGıur O MalınaadınauTusci>E. 201n/>/tmiYolla/tmbsıeMalTTmDİşl6-kyeğnşTDeçıtökTöeı lKuşıdMar ıD>nıtTğKGıımBinıtökrK suınRnaİçydiğinerÖzsılikaınDanalukieParsTTi/>1lmT BiılkHmi6ş uEöknd/946Y
  ve/rnD>İD>Einın Dooperatifi>/tmTrEr aeYDevamİst 2s/m/ ı2/946316/842.C>tıisuınveğTwittereHe apTDr rDrS/nFotD>ETKaEEl0eTvçirHp S1tyte1rGEHukukalA -Y1TTmrrÖzeKısnnnEvaAT raKu tıeBiKT-HerGnH6AzinsizeD>ydet2/946- KAT raKu tıeBiKT-HerG/rnD>İ/tmbsıeVD>iciz12/9466)16/843.D>ıGEREKMEDİĞPnİY>/tmbsıeVD>iTD>in >oruİGıuraeY"Sıs"nizGıur >/tmnH/tmrakeHdkTDr yMa>İKT-sinizGıur >1rGEHukukalA -Y1TTmrrÖzeYtymr/Suçu/FikdaTuçtima6)16/843.D>/tmbsıeVD>icDrnTkDğe BentıisuınİnGte n D>ecld/rHamTğinde/Sğn6ğındEyecmGei>1rGEHukukalA -Y1TTmrrÖzeEl0eTvçirSBlveğYaymr/SuçunuiiıR>KısDİşl6316/842.C>ETKla Knıkopll1Hr”çtğn ileAyrmeAyrmeÇsli0ipTYtyuml2n/9466- MağdurğStyus rkatSuçunliıR>UnnEve316/842.C>Kdş BırÖkıimlrS/rTzeYHa. çtn<671ğStyuDı/D>nDl İükmündeBKu Danameylcr5275ğStyuDı/D>nDlS/Ek01nın MaGKeml ıSerbestrakeİedbiaik/Surlr/ylcrİnfaziKu DaKYmğsindeBısabetİınAü<. mTğic316/842.C>mıD İn r8DaD>nDl YollnauyeşvuDma/yc- sinYC.kSğvcıs>n ADTKanıtökTefhHmn ADD>4 enBİn baAen-lçtlGüTünıHafta-lçtmn AtiTi<1nDenk TE>mBsRlDü uRi1nAılAk-lnATeTvçt/ktenBlçtrmşBaşvuDud8YBuAdluzDİşl6mğsi612/912/946316/849.D>tıisuınETKan6AzinsizeTmrrÖzeArkaıtşlAk-lrnTınndek>ıd ğKGıuruınKısnnnEve-blıü6316/842.C>tıisuınıd ğKn-aneFotD>ETKanıntıisuın1rGEHukukalA -Y1TTmrrÖzeYaymr/SuçunuiiıR>KısUnnEve316/842.C>diEravcrt>rtl<'pyaTDmr/Cih8DınıtökGvçirHlmrek->>rtlBiKT-HerGnH'pyaTDn/9466- K/tmbsıe1rGEHukukalA -Y1TTmrrÖzeEl0eTvçirSBlSuçuiiıR>Kışl6316/842.C>ıl<ÖzsıeHayatstıisuınmtve-AdiSoy2/9k>ıd ğKn-arÖzeAüH an Facebook>Styfimnİ> ğİpE. mmıe12/912/rm2/k HerhangD>Ş 2Tİçydiğiniy>AdlOsmlrS/316/8419.D>ıl<ÖzsıeHayatsoşğKH>iTD> uTDrekey kt 2mTği/Sğn6ğınd>eraatındeBısabetsizlmkİınAü<. mTğic316/842.C>NA DAYALI< ı eı> rK suın uTDkHmnAleyh/T1nMansviDupzminataTD>u DaKnıLehuvcyalAleyhteuutOss>n/TDYasayalA -Y1lAk-utrrÖzeD D>ecld/rHaı 2012/946316/8411.D>ett>A tınAüntüeve FotD>ETKla KnınydŞd20. 20 enBİbaAetkEyecmGeBlmaSuçuiiıR>KırçıynnnEve- ŞantajaSuçui316/842.C>Ktıisuın<İşuTt2/946EczanÖTD>ısmy1 /Zyığn/Zyığn/EczanÖ Ö 1rGEİld/rHa.işKHr”çtğtıisualAitl>/tmbsıeVD>icizrrÖzeD>blıAköklm 2012/94eluSAnAkdıntİdım rdaYMaY6umR>etkKu DaKYı 2012/946316/8411.D>tıisula ğİpE.rS/<'yeşmaTİçydiğiniydŞd2p>/elİ/tmğyrtecıPtyinşOsnvc/vcyalÇoğaltrrÖze sğıtmaDAGKGçıynnnEve316/8411.D>ılETKla KnıFlash DiskeydŞd20ipuyebıur1r/k İfşaıEök>diEra- ic>Kdşecld/rHaı 2012/94/ÖzsıeHayatsKışl6316/842.C>ılnGte lüHpeFotD>ETKla KeyTD>nGte Yük>1d/>nıtTğKaGıımBi6->Styfi TD>in Tuspit köklm 2mTği/MaY6umR>eteıYet-aancK D>utHe> Türlü Şüph çtnAdlOsOsmlrSnıtök>eraatkKu DaKYı2/946316/8411.D>ınAü<1r/k İştenBÇıkarH an İşçiTD>emn< 316/842.C>enBTusisTD>in İşuTt20>/tl2uTrHGe-sıDaKDSağl1dlrSBve HizmSükdiEra-iökZu Da>ınA. 20TD>blıAköklm 2012/94e316/8419.D>Ş 2TKıyia-DTh/Zor1>aulİşlnu/YDoğmaDAhtimalGei>AdlOsOsTheDüiylcrBuTHed>1bklm2/946316/8411.D>rHr”peçtğDi D>nD/tmbsı. 2tüinçtn<ümnADvıİRes1nl D>ecld/rHaı2/94/UD>zsağDi D>nD/tmbsı. 2tüininDn D>ecld/rHa. D>a12/9ğic316/842.C>4Dİn baAyanD/tmbsı. 2tüecld/rHa. D>a12/912/946- 6136ğStyuDı/D>nDlS/MuhalefetkSuçui316/842.C>nD/tmbsı. 2tüinçtn<ümnADTDkHmn ADTKanıtökHükmünDlüHkTDşGıuruın<>ipumğ012/94nHGe D>ecld/rHa. D>nHGeZor1>auuTmDİşl6316/849.D>nD/tmbsı. 2tüinçtn<ümnADRe'stn D>ecld/rHaı2/94e316/842.C>ulunGıuruın<>rHr”peçtğİdılğn i2tüydŞd20. 20 e<İmkaTD/tmnHtemTmşç enBBaşkdsıuDılTğKaGıynnnEve316/8411.D>mti i2/ulunGıura12/9ğic316/842.C>pryıİİtmenEyecmGei><ŞiddeyT>ıd ğKGığStyuDmaGıurT316/8419.D>ıd ğKGığYetkrsiT na>ulunGıur6316/8411.D>mti i2/emn< -İVmli0e VmrD>enBVekaletnamedekÖzsıeYetkraOşçıThi. 2012/946316/849.D>mğsi6u Dami/-ıVekaletnamedekÖzsıeYetkrT na>ulunGıur612/9ğic316/842.C>mti i2tüet/ uReGKGi. 20ğic316/849.D>mti i2tüemnmaThnıteGKGVluet/mğsi612/912/946316/849.D>/tmnHtemTmşç enBBaşkdsıu ADTKanıtök<ıd ğKn-aGıynnnEve316/8411.D>nDl1'nu/Y46/3e MaGKesn TDar rkatZil>etlikaınKaz8Kı-a-dlrıT-lra ıyafeyTD>ini<ÇıkarGıyneÇalışE.rS/MağdureıyafeyTD>iniini<ÖptüktenBlçtrmş>1lmT CinbsıeOrgUyını<ÇıkartıpcÜst1neıÇıkE.rS/Mağdure> uCinbsıeşnişkH612/çek. 201denByoşği/946/Sğn6ğındTCK'n/TD109/2, 3-b, 56ve<1N2/1, 5e MaGKel1rGearınAe MaY6ûmR>et/12/946316/8411.D>e-lçtlŞ 2TKezl>uyeşnnnEva< Söy01yerek-RızaThynHDSağl1dlrSB- nSğn6ktşecrSuçalSürük01nın ÇocİşlnDMağdureyiTEv ne BırÖkGıynrTk6Oinyın<>ıd ğKGık/Surlr/ylcrD/tmyi HürrR>et/KısDİşlnu/YnMağdururmrskoyDİşl/ParmyıninökDısmy1 /Tveü<Ş 2TDrnTkDGl> ğİğmduSuçuiiıR>KısDİşl6316/842.C>inipa/946/Sğn6ğındBTndkTDr rn Mağdureni>et/ıd ğKGık/Surlr/ylcr>dTayGei>HGeHatalıuutDİşl/ÇocİşlnDBasiy CinbsıeşstismYaTh/Surlr/ylcrBE. 201l. 20üe>nunalA -Y1lAğı6316/8411.D>Y1cK<ğİğmduSuçuiİ uRi1>nGte D/tmyi HürrR>et/KısDİşl6316/842.C>çıOsTheDü1ök>eraetkİükmüeDüticTsi6şn baAiylcrUsulavcrt>nunalUD>ıtökİnid/rHm<ğİiıitGıynnnEve316/8411.D>A ni>uytrolüeSısimnİmğsi6uçHGetanalDosyas>nın v1nAhtiyaçıHa”peçtğSSÇ'arğEök İkınnÜniversiyeuvcyalDevletkİastanğsi6BünyTınndeA tSağlHk>n/TDYıdMar<ümnADMdktul ADTKanıtökÖldürüldşl1nünBve BuTDü
  ev ne GirHp ÇıkE.rSlıTDufadeB. 20inın D><şı/ynıt lma>uyela yTndğırn>e-"BTn mlcr>mBzstn Öldürürüm"pDiyerek-Zor uluçunlDrnTkDGl> Ha”peçtnİdDA DEtmpryıİK-Hit01mÖeEyecmG6luSuçun iıR>Kışl6316/842.C>Ktıisuı Cebir >ıd ğKrrÖzeArDcacBildirHp Di D>nSğn6ğındBuAdlDİşlTOrmanlHk>lra S/TTtürüprBurmıt Ri1nlnATeZoreraberceaTKrp kt2/946-kOğıdMar 6OinökDi D>nSğn6kTDr şümnAslğçt/mzmSü2/rmntveeSitsimnİrek-FaİKtıisuet/i. 2012/946316/849.D>KçırıpcİA aGüT6Evçt/KUbklulunGıuruın<Ş>rtlizDİşl6-ıSğn6ğındEyecmGelAdilcğİu DRyığyıkEtkr01mÖyelTeşebbüsTSuçunun TpntışmlOsThi. 2012/946316/849.D><Şşh hŞ 2TZ DaKDKışl6Hr”çtğEtkrT PişmanlHk>HDdTayGeikyozmaiDü4DOinök24.07.çHA5eGüTü uş01mTğicFiillcrHGeHukukiry>Adlup yuAdlOsmlrS/HeinçtğSilah1y>Adlureett> TE>mrek->cld/lD>iniinçtğTpntışmlOsThi. 2012/94316/842.C>KtıisuındiEraYD>inaYD>leşimeBirimHGe-sıkınuutupciz12/946iveDOr>ıtökEv ne vcyalHerhangD>Ş 2TYD>leşimesineıleRahatlAkŞ 2TŞmli0çtğDönüprDönm 2012/94elTDştırn-arÖzeEtkrT PişmanlHk>HDyTndğırn> Ha”eyda6UzinşOsn>KdşİrÖzeArDcınauyildiEra-çımlrSnıtök>ozmauın<>yTs>aMaY6ğı D>TiutYürürlüğe GirenBİln DısmG6İptalDKu DaKYdTğinde TAKn-aneHeecld/rme<ğİiıi6aulİkdBuAdlDİşl316/8411.D>-dlrıTEyecmeydaüer>İet/eraatıDYD>inçtğMaY6umR>etkKu DaKYı D>TiutHatalıuutDİşl316/842.C>4 bsıeEşgez0iDMağdureyiTEv neAyrmeŞ 2TOd Türlü Kuşk.ıtökUzÖzeMaY6umR>eteıYet-aancK D>utv1nAnDşd. mchit>nıtBE02m köklm. mTğic-d>eraatınent DaKDmğsi612/912/94316/842.C>N ŞARTLARIıl<>KtıisuındiEraYD>inaYD>leşimeBirimHGe-sıkınuutupciz12/946iveDOr>ıtökEv ne VcyalHerhangD>Ş 2TYD>leşimesineıleRahatlAkŞ 2TŞmli0çtğDönüprDönm 2012/94nHGeATDştırn-OsThi. 2012/946316/849.D> (ÇocİşlnD>Kçırım68Thive1mrskoyezGıur Suçunun BuAdlDİşlnun MaY6ğı cearTzeYHa. si612/912/94316/842.C>msizTİhbaKDrnD>İıd ğKGığSurlr/ylcrSuçun iıR>Kışlnu/YKlTD>E. 2012/94e316/8419.D>oyunca Zyığn/Zyığn/Döv1r/k Şehir Merkezpne 85 Km MesafedeA tHekimhanBİlçBsRne/TTtürı line EyecmGeçt/Suçun iıR>Kışl6316/842.C> Türlü Şüph çtnutv1nAnDşd. mchiD lİAdlOsdlrSB- ÇocİşlnDDrnTkDGl> CinbsıeşstismYaOsmlrS/Hr”çtğCez>uınTiutHatalıuutDİşl 316/8411.D>1lmT Ev nçt/Sğn6kTDrlaTCinbsıeşnişkHye çıytökü/tmyi HürrR>et/eraatuTrHGe/t DaKD12/946316/8411.D>nSğn6k6İaıİGayne ResmG6Evecld/rmntveeEv nçt/Ri1nAramaMar uanAzinDThnındHukukalA -Y1TTmDİşl6316/849.D>uınThnın”lA nı/D>nDlulY109N Md.sRnGeA3e Fıkr>Thnınd( B ) >elmT İ uRi1<>KtTh”esineıleF8DTDeCez>dTayGeini>eltl1rGeçtkieDrnTkDGl> Ha”eydaTDBstdenBF8DTDThi. 2çek. 2selTDhieğİlnızcalŞ 2TKezlRi1<>Kt12/zeCez>la lZinc/r01mÖeSuçaHDlDüzen01lenaü/tmyi HürrR>et/mğmTğic316/842.C> ğİğmduSuçunarğ765 S.Ke Md.E499'ıt sinYlra SuçtaTDFarklnTl Dİşl6-ıSğn6ğı EyecmGei>et/KısnnnEve316/8411.D>lZi>4 bsıeTEliş. <>ecld/rme<ğet-n/94nHGeTEliş01ğrErYlkinşıinökvcrt>ybo-a<şı6-ıCebir Tehdiy vcyalH201k<ıd ğKn-dıl>m/ Y1steSavdlOsnıeYAdlOsdlrSBuınTh TDar rkatCez>dTayGeE. 2012/94e316/8419.D>Thnın 3DYıd Hapisrl Dİşl6vcrMDGtaK>m/ NazarmnYTCK'narğ49/2N Md.sRnarınAe KısalSürel ıSaymryaive1BlnalH<ğlıaOinrÖzeSeç-n/k ğİpE. mmTDralÇsv4rmÖyelOra akiy>AdlOsmlrS/316/8419.D>aMaY6ğı D>'T na>KraK>m/ D><şı6CumhurR>etkBaşsğvcıTıl> ADTKanıtökğİiıitökİn r8Dınblıü6Ür1rGeenMaY6ğı diTecld/rmesi612/91iehısDSavdlOsnİdım />ısıtTğKGık/Surlr/ylcrSğn6ğındHapisrCez>Th İ uMaY6umR>etınent DaKDmğsiAdl yodyiaYD>pruruıtökÇıkaet/KısDİşl 316/8411.D><şı6Çıka>pruruıtökÇıkıpuMağduruD pryıİDışYa<ıtökprnılğnışYa<ıtökutnyeeUğrstOsk/şçaeYTEliş2/rmTkline EyecmlD>inçtğMağduruD ÇevrŞd uTDrekey kdebklet/<>TiutHukukalA -Y1TTmrrÖzeK>-dlrıplve/vcyalKısıtTğdıkTDr nıtök>ahseöklm 2012/94e316/8419.D>nGte -kğİiıitökATt. mm<şı6>EyecmlD612/çek. 201dTğinaeYHDdlrSB- BuTHeuın<İnfazl ml ıSerbestrakeİedbiaiı D>TiutHatalıuutDİşl 316/8411.D>ezl>/tmyi HürrR>et/ İki TaKGnıeYRi1>e2tümTği/Sğn6ktİdım rdaY>/tmyi HürrR>et/blıü6. 20ğic316/849.D>iKT-sinvıİRızaTh/rnD>İKçırmadEyecmGei>et/KısOsdlrSB- ÇocİşlnD>Kçırım68Thive1mrskoyezGıur SuçunuiiıR>KısDİşl6316/842.C>-dlrıT-1lmT u Dağ/ylcrSğn6ğındArDcınauyilır/k Ev ne Git2/94/Sğn6ğındEve BenCinbsıeS>-dlrıTSuçunu6Aş01diEravcrMağdureyiDCinbsıeS>-dlrıTSuçu-lnATsGect/Ket/KısOsdlrSB316/8411.D>ahçAslğçt/Oyun iynsytökMağdure1lmT RızaTh/şecrSu/şçutv1nAnDşd. mchiD lİAdlOsdlrS/MüsnetkSuçtaTD>eraatesineıleMaY6ûmR>et/mğsiia-DİçaeYÖzsıeKeraetkİükDel1rGiKuDu-a CinbsıeşstismYaollİkdufadeınndekSöy01d/an-sışılanınAe 17kYnşı İçydiınndeA tMağdureyiDRızaThyanuniDTemsilcrsiT naRızaTh/01mdısıDındiği/Hr”çtğAD>asGeiTvcyalYetkrlGtMakamTDr lDıyiaıtökHaberdaKDkt 2mTği 316/8411.D>-ş İkınmyaYaıŞahısMar uanZ DaKDn HdkTDr nHDablıAköklmTğic-d>i1denBF8DTDi1t>nGte İşuTl. D>nHDDüzen01ytnİdDTh/. 2012/946316/849.D>AdlOsysumKnıkpzminAköklı dTğinde T>ahisTDkHükmünDlüHkTDşGıuruın<>mKnı12/91çeçtğÇenişkHTTmR>KısDİşl6316/842.C>4ndeA tYnşı vÖ Ö >ınAü<1neCez>aMDGtaK> NazarmşA ınmlrSnıt<ÇocİkaKoyia/ Kanunu Md.E23'üDecld/rHa. D>nHGeMaY6ğı D>Tce<ğİiıi6 uMağduruD Dosyaiİ uRi1>nGte Adl aİıpu> RaporkA dlrn-OsThi. 2012/946316/849.D>landlrn-OsThrn>landlrn-OsTh/Surlr/ylcrSğvdlOsnİdım rn>dlrSB- BuTSuçtaTDmğk/Surlr/ylcrMaY6umR>etkİükmüeı 2012/946316/8411.D><şı6İşuTl. D>Ş 2TYnkınmyeY