K Kavram Endeksi (12. Bölüm)

0-9 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

KABA-KADASTRAL / KADASTRO-KADASTROYA / KADEME-KAMU / KAMUFLAJ-KAMULAŞTIRMANIN / KAMULAŞTIRMASIZ-KARAPARANIN / KARAR-KASKO / KAST-KAVAKLIK / KAVGA-KEFALETTEN / KEFİL-KIBRISTAN / KIDEM-KIDEMLİ / KILAVUZ-KİN / KİRA-KİRACILIK / KİRACININ-KOCAYI / KOD-KOOPERATİFTEN / KOORDİNASYON-KURBAN / KURS-KÜTÜPHANE

Mahkeme / DaireEsas No.Kavram

K

Y19.HDE. 2004/8364KİRACININ ABONELİK SÖZLEŞMESİNİ İPTAL ETMEDEN İŞYERİNİ TAHLİYE ETMESİ ( Tahliyeden Sonraki Elektrik Sarfiyatından Abone Sıfatıyla Sorumlu Olması )
Y6.HDE. 2015/2840KİRACININ AÇTIĞI FAYDALI VE ZORUNLU MASRAF VE KİRALANANDA KALAN DEMİRBAŞLARIN BEDELİNİN TAHSİLİ (Tahliye Tutanağı Dikkate Alındığında Kiracının Taşınır Niteliğindeki Demirbaşları Alamadığı - Mahkemece Davacı Kiracının Talep Ettiği Taşınır Demirbaşların Davacıya Ait Olup Olmadığı Üzerinde Durularak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
YHGKE. 2010/6-659KİRACININ ADI KİRA SÖZLEŞMESİNDE YER ALMAYAN DAVACININ KİRALAYAN SIFATINA İTİRAZI ( Dava Öncesinde Davalının Davacının Kendisi İle Yapmış Olduğu İşlemlerde Kiralayan Sıfatına İtiraz Etmediği - Tahliye Davasında Davacının Kiralayan Olarak Kabul Edileceği )
YİBGKE. 1957/11KİRACININ ADİ SENETTEKİ İMZAYI İNKARI
Y14.HDE. 2007/6943KİRACININ AKİTTEN ÖNCE KİRALANANI GEZİP MUAYENE ETMESİ ( Etmişse Kiralananın O Andaki Durumunu Kullanmaya Elverişli Olarak Kabul Etmiş Sayıldığı - Hasılat Kira İlişkisine Dayalı Esaslı Onarım Giderlerinin Kiralayandan Tahsili )
Y6.HDE. 2010/11653KİRACININ ANAHTARI EMLAKÇIYA TESLİMİ ( Yasal Bir Teslim Şekli Olmadığı - İtirazın Kaldırılmasına ve Tahliyeye Karar Verilmesi Gerektiği/Kira Parasının Tahsili ve Tahliye İstekli İcra Takibine İtiraz )
Y18.HDE. 2004/7789KİRACININ APARTMANDA OTURANLARI RAHATSIZ ETMESİ ( Rahatsızlık Veren Eylemler Tespit Edildiğinde Gerekli Önlemlerin Alınmasına Karar Verilmesi Gerekirken Davanın Reddinin İsabetsiz Olduğu - Tahliye Talebi )
YHGKE. 2002/13-285KİRACININ APARTMANI RAHATSIZ ETMESİ ( Başlı Başına Bir Tahliye Sebebi Olmaması- Öncelikle Uyarının Yapılmasının Gerekmesi )
Y3.HDE. 2002/5046KİRACININ ARTIRILMASI İSTENİLEN KİRA MİKTARINI ÖDEMESİ ( Tespit Davasına Devam Edilerek Hüküm Kurulması )
Y3.HDE. 2002/5044KİRACININ ARTIRILMASI İSTENİLEN KİRA PARASINI ÖDEMESİ ( Kira Tespit Davasına Devam Edilerek Sonuca Gidilmesi )
YHGKE. 2011/6-70KİRACININ ATM CİHAZI KURULMASI İÇİN TAŞINMAZIN BİR KISMINI ALT KİRAYA VERMESİ ( Kira Sözleşmesine Aykırılık Teşkil Etmediği - Tahliye Davasının Reddine Karar Verileceği )
Y3.HDE. 2004/8423KİRACININ AYIBIN GİDERİLMESİ İÇİN MEHİL VERMESİ GEREĞİ ( Ayıp Giderilmediği Takdirde Kira Parasının İndirilmesini İsteyebileceği Gibi Sözleşmeden Dönme Hakkını da Kullanabileceği )
Y6.HDE. 2007/5249KİRACININ AYLIK KİRA PARASI ÖDEMİŞ OLMASI ( Geçerli Tahliye Taahhüdüne Dayanılarak Yasal Süre İçinde İcra Takibi Başlatıldıktan Sonra Ödenmesi - Kira Sözleşmesinin Yenilendiği Anlamına Gelmediği )
Y6.HDE. 2012/18816KİRACININ AYLIK ÖDEMELERİNE KARŞILIK SENET VERECEĞİNİN KARARLAŞTIRILMASI ( Sulh Hukuk Mahkemesinin Dosyasında Davacı Kiraya Verenin Senetlerin Alındığını Kabul Ettiği - Alacağın Tahsili Yargılamayı Gerektirdiğinden İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Talebinin Reddi Gerektiği )
Y6.HDE. 2012/16418KİRACININ AYNI BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE ADINA KAYITLI MESKENİ OLDUĞU ( Tahliye İsyemi - Davalı Kiracının Sosyal ve Ekonomik Durumuna Göre Taşınmaz Oturulabilir Nitelikte Olduğundan Kabulüne Karar Verileceğinin Gözetileceği )
Y6.HDE. 2007/4529KİRACININ AYNI BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE EVİNİN BULUNMASI ( Mücavir Alanda Olduğu Halde Belediye Hududu İçindeki Yerlerden Farksız Her Türlü Belediye Hizmetlerinden Yararlanılan Yerler de Tahliyenin Konusunu Oluşturduğu )
Y6.HDE. 2008/5589KİRACININ AYNI BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE KONUT MALİKİ OLMASI ( Tahliye Talebi - Davalının Sosyal Durumu Aile Nüfus Sayısı İtibariyle Oturmasına Elverişli Bulunması Gerektiği )
Y6.HDE. 1998/2851KİRACININ AYNI BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE OTURULABİLİR KONUTU OLMASI NEDENİYLE TAHLİYE TALEBİ ( Konutun Kiracının Sosyal Durumu Aile Fertlerinin Sayısı İtibariyle Oturmaya Elverişliliği )
Y6.HDE. 2002/7061KİRACININ AYNI BELEDİYE SINIRLARINDA MESKENİ BULUNMASI ( Malikin İsteği Üzerine Kiracının Mecuru Tahliye Etmesi Gerektiği - Yargılama Devam Ederken Kiracının Açtığı Boşanma Davasının Tahliye Davasına Etkisinin Bulunmadığı )
Y6.HDE. 2008/6431KİRACININ AYNI ŞEHİRDE KENDİNE AİT MESKENİ BULUNMASI ( Davalının Meskende 1/2 Oranında Payı ve Meskenin 65 m2 Olduğuna Dair İddiası - Davalıya Ait Olduğu İddia Edilen Taşınmaz Mahallinde Keşif Yapılacağı )
Y18.HDE. 2002/3802KİRACININ AYRILDIĞI DAİRENİN AİDAT BORCUNDAN SORUMLULUĞU ( Menfi Tesbit Talebi )
Y18.HDE. 2002/5348KİRACININ BAĞIMSIZ BÖLÜM SAKİNLERİNE RAHATSIZLIK VERMESİ ( Tahliye Nedeni Olmadığı - Bağımsız Bölümü İşyeri Olarak Kullanan Kiracının Tahliye Edilebileceği )
Y18.HDE. 2003/6121KİRACININ BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ KAHVEHANE OLARAK İŞLETMEK SURETİYLE DİĞER KAT MALİKLERİNE RAHATSIZLIK VERMESİ ( Hakimin Müdahalesinin Sınırları - Tahliyeye Karar Verilemeyeceği )
Y18.HDE. 1997/1368KİRACININ BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ KÖTÜ KULLANMASI ( Hakimin Müdahale Etmesi )
Y6.HDE. 1996/9829KİRACININ BAŞKA BİR ŞİRKETİN LOGOSUNU KULLANMASI ( Akde Aykırılık Teşkil Etmemesi )
Y11.HDE. 2007/8759KİRACININ BAŞKASINA SATIMDAN ÖNCE TAŞINMAZA YAPTIĞI ZORUNLU VE FAYDALI MASRAFLAR ( Eski Malikten İstenebileceği - Taşınmazın Kiralamadan Sonra Başkasına Satıldığı )
Y12.HDE. 1998/6777KİRACININ BEYANINA İTİBAR ( Sözlü Akidde Bedelin İsbatı )
Y3.HDE. 2010/10450KİRACININ BİLDİRDİĞİ TAHLİYE TARİHİ ( Kiralayan Tarafından Kabul Edilmemesi ve Tahliye Tarihinin Çekişmeli Olması Halinde, Kiralananın Fiilen Boşaltıldığını Ve Anahtarın Teslim Edildiğini, Kira İlişkisinin Kendisince İleri Sürülen Tarihte Hukuken Sona Erdirildiğini Kanıtlama Yükümlülüğü Kiracıya Ait Olduğu )
Y11.HDE. 2005/7308KİRACININ BİNAYA SU SIZMASINDA SORUMLULUĞU ( Su Sızması Eylemi İle Zarar Verilmesi Durumunda Kiracının Kullanıma İlişkin Kusur Sorumluluğu veya BK.'nun 58. Madde Hükmünde Yazılı Bina Maliki Olarak Kusursuz Sorumluluğu ya da Her İkisinin Birlikte Sorumluluğu Söz Konusu Olabileceği )
Y6.HDE. 2004/10273KİRACININ BİR KİRA YILI İÇİNDE İKİ HAKLI İHTARA SEBEP VERMESİ ( İki Haklı İhtar Nedeniyle Açılan Davada Tahliyeye Karar Verilebilmesi Şartı )
Y6.HDE. 1996/2142KİRACININ BİRDEN FAZLA OLMASI ( Tahliye Davası - Başlangıçta Tümü Davalı Gösterilmemişse Islah Suretiyle Diğerlerinin Davaya Dahil Olunamayacakları )
Y12.HDE. 2002/4555KİRACININ BORCA İTİRAZI ( Kanıtlayamaması - Oluşan Temerrüt Durumuna Göre İtirazın Kaldırılması ve Tahliyeye Karar Verilmesi Gereği )
Y13.HDE. 2002/12028KİRACININ BORCU ( Borçlar Hukuku Gereğince Kiracının Kiralananı Tam Bir Özenle Tutmasının Gerekmesi )
Y12.HDE. 1994/13181KİRACININ BORCU ( Finansal Kiralamada Kiralanan Malın Haczedilemeyeceği )
YHGKE. 1974/6-548KİRACININ BORÇLARI
Y6.HDE. 1978/3510KİRACININ BORÇLARI ( Aynı Binada Oturanlara Karşı İcap Eden Vazifeleri İfa ile Mükellefiyet )
Y11.HDE. 1997/10440KİRACININ BORÇLARI ( Gemi Üzerinde Rehin Hakkı Tanınamayacağı )
Y14.HDE. 2005/9208KİRACININ BORÇLARI ( Hasılat Kira Sözleşmesi - Kiracının Kiralananı İyi Bir Suretle İşletmesi Kendisine Teslim Edilenleri İyi Bir Halde Muhafaza Etmesi Aktin Bitiminde de İyi Bir Halde Kiralayana Teslim Etmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 1980/8915KİRACININ BORÇLARI ( Kira Parasının Ödenmesi ve Kanunda Belirtilmiş Diğer Ödemelerin Olması )
Y13.HDE. 1994/2273KİRACININ BORÇLARI ( Kiracının Kira Parası İle Hor Kullanımdan Dolayı Zararı Tazmin Borçlarının Olması )
Y13.HDE. 1978/4009KİRACININ BORÇLARI ( Kiralananı Kira Sonunda Aldığı Gibi Teslim Etme Borcu )
Y13.HDE. 1989/1518KİRACININ BORÇLARI ( Kiralananın Zarar Görmemesi İçin Özen Gösterme )
Y13.HDE. 2000/10798KİRACININ BORÇLARI ( Mecuru İyi Halde Teslim Etme Yükümlülüğü - Mecurdaki Masraf ve Bu Masrafın Giderilmesi Süresine İlişkin Kira Kaybının Ödetilmesi )
Y3.HDE. 2006/15093KİRACININ BORÇLARININ SAPTANMASI ( Erken Tahliye - Kural Olarak Dönem Sonuna Kadar Sorumlu Olacağı/Kiralayanın Zararın Artmaması Yani Mecurun Yeniden Kiraya Verilebilmesi İçin Gerekli Çabayı Göstermesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2002/1149KİRACININ BOYA BADANA BEDELİNDEN SORUMLULUĞU ( Kira Sözleşmesinde Kiracının Sorumluluğunun Belirtilmesi )
Y14.HDE. 2007/1356KİRACININ BÖLÜNEMEZ HAKKI ( Kiralayanlar Sözleşmeden Kaynaklanan Bölünebilir Haklarını Payı Oranında Kiracıdan Talep Edebilirse de Kiracının Bölünemez Hakkı Olan Kiralanan Taşınmazdan Tahliyesini Kira Süresinin Bitimine Kadar İsteyemeyeceği )
Y4.HDE. 2014/6892KİRACININ DAİREYE EŞYA TAŞIMASININ SİTE MÜDÜRÜ TARAFINDAN ENGELLENMESİ ( Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası/Site İçi Özel Güvenlik Görevlileri Vasıtasıyla Engellediği - Husumetten Reddedilemeyeceği/Esasının İnceleneceği )
Y18.HDE. 1995/5450KİRACININ DAVA AÇAMAMASI ( Fazladan Ödediği Aidatı Kiradan Düşebilmesi )
Y18.HDE. 2002/3444KİRACININ DAVA AÇAMAMASI ( Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali İçin )
Y18.HDE. 1998/1315KİRACININ DAVA AÇMA HAKKI ( Mimari Projeye Aykırı ve Ortak Yerlere Müdahale Niteliğindeki Eylemlere Karşı )
Y18.HDE. 2001/5323KİRACININ DAVA AÇMASI ( Kiracıların Doğrudan Kullanım ve Faydalanma Haklarını İlgilendiren Konularda Dava Açabilmeleri )
Y13.HDE. 2012/2150KİRACININ DAVACININ YASAKLAMASINA RAĞMEN KİRALANANI ALT KİRACIYA KİRALAMASI ( Alt Kiracının Kaçak Elektrik Kullandığı/Menfi Tespit Davası - Elektrik Borcundan Abone Davacının Sorumlu Olmayacağı )
Y1.HDE. 2005/6316KİRACININ DEVİR HAKKI ( Aksine Hüküm Olmadıkça Kısmen Veya Tamamen Başkasına Kiralayamayacağı Yahut İstifade Hakkını Veya Mukavelesini Başkasına Devredemeyeceği )
Y12.HDE. 2016/7016KİRACININ DEVİR HAKKI ( Kiralanan Taşınmazın İlamsız İcra Yoluyla Tahliyesi İstemi - Üçüncü Kişi Tarafından Sunulan “Protokol” Başlıklı Belgede Kiraya Veren Alacaklının Kiracıya Devir Hakkı Verdiğine Dair İmzalı Beyanının Olduğu/Alacaklı Tarafından Protokol Altındaki İmzanın Açıkça İnkar Edilmediği/7 Gün İçerisinde Tahliye İçin Mahkemeye Müracaatına Karar Verilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
Y14.HDE. 2005/6324KİRACININ DEVLET GÜCÜ İLE TAHLİYESİ ( Hasılat Kirası/Kira Süresinin Dolduğu Tarihden Önce ve Sonra Kiralayanın İhtar Çekerek İşletmenin Tahliyesini Talep Ettiği - Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
Y18.HDE. 2000/1368KİRACININ DİĞER BAĞIMSIZ BÖLÜM SAHİPLERİNİ RAHATSIZ ETMESİ ( Tahliye Sebebi Olup Olmadığı )
Y18.HDE. 2000/3772KİRACININ DİĞER KAT MALİKLERİNE VERDİĞİ RAHATSIZLIĞIN GİDERİLMESİ TALEBİ ( Fırın Niteliğindeki İşyerinden Kaynaklanan Isı Ses ve Kokunun Giderilmesi İçin Alınabilecek Önlemlerin Bilirkişi Marifetiyle Tesbit Ettirilmesi Gereği )
Y6.HDE. 1984/3094KİRACININ DİKKATSİZLİK SONUCU YANGINA SEBEBİYET VERMESİ ( Kiralananın Açıktan Açığa Kötü Kullanması )
Y13.HDE. 2002/3537KİRACININ DÖNEM SONUNA KADAR OLAN KİRA BEDELLERİNDEN SORUMLULUĞU ( Kira Süresi Bitmeden Önce Kiracının Kiralananı Tahliye Etmesi Nedeniyle )
Y13.HDE. 2002/15096KİRACININ DÖNEM SONUNDAN ÖNCE TAŞINMAZI TERK ETMESİ ( Dönem Sonuna Kadar İşleyecek Kira Parasından Sorumlu Olduğu )
Y6.HDE. 2001/4035KİRACININ ECZANESİNİ AKDE AYKIRI OLARAK BAŞKASINA DEVRETTİĞİ İDDİASI ( Kiralananın Tahliyesi Talebi )
YİBGKE. 1979/1KİRACININ EDAYI YERİNE GETİRMEYE MECBUR OLMASI ( Temerrüde Düşmüş Olması )
YİBGKE. 1986/8KİRACININ ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI AÇAMAMASI ( Kiralananı Teslim Almamışsa )
Y13.HDE. 2002/332KİRACININ ELEKTRİK FATURASINI ÖDEMEMESİ ( Abonenin Sorumluluğunun Devam Etmesi )
YHGKE. 1999/13-849KİRACININ ELEKTRİK KULLANIMI ( Abone Olmadan Elektirik Kullananın Eylemsel Sözleşme İlişkisine Girdiğinin Kabulü )
Y3.HDE. 2008/597KİRACININ ELEKTRİK SU VE TABELA RUHSAT BORCUNUN KİRALAYAN TARAFINDAN ÖDENMESİ ( Kiralayan Tarafından Yapılan Ödemelerin Hukuki Niteliğini Belirleme Görevinin Hakime Ait Olduğu - Kiracının Sorumlu Olduğu Borcun Kiralayan Tarafından Ödenmesinin Vekaletsiz İş Görme Hükümlerine Göre Değerlendirilmesi Gereği )
Y6.HDE. 2001/6635KİRACININ ELEKTRİK VE SU BORÇLARINI ÖDEMEMESİ ( Kiralananın Kullanımı ile İlgili Doğrudan İlgi Bulunmaması-Akde Aykırılığın Söz Konusu Olmaması )
Y13.HDE. 2002/14683KİRACININ ELEKTRİK YAKIT SU BORCU ( Mecuru Boşalttıktanan Sonra Bu Borçları Ödemekle Yükümlülüğü )
Y6.HDE. 2005/4812KİRACININ EMNİYET İÇİN ZORUNLU DEMİR PARMAKLIK YAPTIRMASI ( Mecurda Değişiklik Yapılamayacağına ilişkin Şart Bulunsa Dahi Akde Aykırılık Oluşturmadığı - Tahliye Talebinin Reddi Gereği )
Y6.HDE. 2014/2685KİRACININ ESKİ KİRACI OLDUĞU GÖZETİLEREK KİRA BEDELİNİN BELİRLENMESİ ( Kira Tespit Davası - Taşınmazın Boş Olarak Kiralanması Halinde Getirebileceği Aylık Brüt Kira Parasının Belirleneceği/Kiracının Eski Kiracı Olduğu Gözetilerek Bir Miktar İndirim Yapılacağı )
Y3.HDE. 1984/786KİRACININ ESKİ MALİKE ÖDEDİĞİ KİRA PARASI ( Yeni Malikin Satın Aldığı Tarihten Başlayarak Eski Malikten İsteyebilmesi )
Y6.HDE. 1999/2535KİRACININ EŞİNE AİT KONUT ( Tahliye İçin Konutta Aranan Nitelikler )
Y6.HDE. 2007/3515KİRACININ EŞİNİN KUSURUNDAN DOĞAN YANGIN ( Yangına Sebebiyet Veren Eş Hakkındaki Ceza Hükmü de Kesinleştiğinden B.K'nun 266 ve 100. Maddeleri Uyarınca Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2004/17295KİRACININ EŞYALARININ KİRALAYAN TARAFINDAN ALINMASI ( Aynen Teslim Olmazsa Bedelinin Tazmini Talebi - Davalı Kiralayanın İhkakı Hak Suçundan Mahkum Olması Nedeniyle Talebin Kabulü Gereği )
Y3.HDE. 2008/17963KİRACININ EVE ZARAR VERMESİ ( Alacak Talebi - Davalı Kiracı Tarafından Sökülüp Götürülen İmalatların Sabit Nitelikte Olup Mütemmim Cüz Niteliğinde Bulunduğundan Sökülüp Götürülemeyeceği )
Y2.CDE. 2011/29584KİRACININ EVE ZARAR VERMESİ NEDENİYLE HAKARET İDDİASI ( Sanığın Bir Dönem Kiracısı Olan Yakınana Açtığı Alacak Davasının da Kabul Edildiği - Haksız Fiil Nedeniyle Hakaretin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı )
YHGKE. 2002/4-114KİRACININ EVİNDE MEYDANA GELEN HASAR ( Mutfak Dolaplarının Düşmesi Sonucu Oluşan Hasarın İmalatçı Tarafından Tazmininin Gerekmesi )
Y12.HDE. 1993/7803KİRACININ FAİZİ ÖDEMEMESİ ( Temerrüde Esas Olmaması )
Y13.HDE. 2002/3201KİRACININ FAYDALI MASRAFLARI TALEP HAKKI ( Dava Açma Hakkının Doğması İçin Zilyedliğin Sona Ermesi Şartı )
Y3.HDE. 2000/10330KİRACININ FAZLA ÖDEME YAPMASI ( İstirdat Davası Açamayacağı - 4531 Sayılı Yasa İle Getirilen %25 Sınırlama/Kiracının Sözleşmeye Göre Artış Yaparak 3 Ay Fazla Ödeme Yapması )
YHGKE. 2008/11-554KİRACININ FESİH HAKKI ( Davalının Ön Sözleşmeyi Fesihte Haksız Olması - Asıl Kira Sözleşmesi İmzalandıktan Sonra Mecurun Kullanım Amacına Uygun Olarak Tahsis Edilmediğinin Gerekçesi Asıl Sözleşmenin Feshi Nedeni Olarak Gösterilebileceği )
Y13.HDE. 2002/3878KİRACININ FESİH HAKKI ( Kiralayanın Kiralananı Kullanmaya Elverişli Halde Teslim Borcunu Yerine Getirmemesi Nedeniyle )
YHGKE. 2013/6-96KİRACININ FİŞSİZ VE FATURASIZ SATIŞI ( Akde Aykırılık Sebebiyle Sözleşmesinin Feshi ve Kiralananın Tahliyesi İstemi - Aktin Feshine Karar Verilmesinden Sonra Kiracının Halen Taşınmazda Oturmasına İzin Verilmesinin Yeni İhtilaflara Sebebiyet Vereceği/Kiralananın Tahliyesine Karar Verilmesi Yerinde Olduğu )
Y6.HDE. 2014/5647KİRACININ FUZULİ İŞGALCİ OLMASI ( Devlet İhale Kanunu Kapsamında Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi - Davalı Tarafından Sözleşmenin Süre Bitiminde Yenilenmeyeceği İhtarla Bildirildiğine Göre Sözleşmenin Sona Erdiğinin ve Bu Tarihte Davacının Fuzuli İşgalci Olduğunun Kabulü Gerektiğinden Davanın Reddi Gerektiği )
Y13.HDE. 2011/4634KİRACININ FUZULİ ŞAGİL DURUMUNA DÜŞMESİ ( Belediyeye Ait Çay Bahçesi Kiracısı - Devlet İhale Kanunu Md. 75 Hükümlerinin Belediyelere Ait Taşınmazların Kira Sözleşmelerinde de Uygulanacağı/Kira Süresinin Dolduğu Tarihte Sona Ereceği )
Y6.HDE. 2012/17625KİRACININ GELİR KAYBI ( Alışveriş Merkezi Olarak Düşünülen Fakat Sonradan Değişikliğe Uğrayan İşyerinden Çıkmak Zorunda Kalan Kiracının Zararın Artmasında Kendi Davranışıyla Sebebiyet Vermediği - Tazminattan İndirim Yapılmaması Gerektiği )
Y12.HDE. 1995/387KİRACININ GELİR VERGİSİ STOPAJINI YATIRMAMASI ( Temerrüde Esas Alınmaması )
Y18.HDE. 1994/11369KİRACININ GENEL GİDERLERDEN SORUMLULUĞU ( Anagayrimenkulün Gider ve Avansından Asıl Sorumlu Kat Maliki Olup Kiracının da Bu Sorumluluğa Müteselsilen Katılması )
Y18.HDE. 2001/11850KİRACININ GENEL GİDERLERDEN SORUMLULUĞU ( Bağımsız Bölüm Maliki Yanında Anataşınmazda Kira Sözleşmesine Veya Oturma Hakkına Dayanarak Devamlı Şekilde Yararlananların Sorumlu Olması )
Y6.HDE. 2013/10398KİRACININ GERİ VERME BORCU (Kira Sözleşmesinde de Kira Süresinin Sonunda Taşınmazın İlk Haline Dönüştürüleceği Kararlaştırılmış Olup Geri Verme Borcu Kapsamındaki Bu Yükümlülüğün İhlalinin Kiracı Yönünden Tazminat Sorumluluğunu Gerektireceği - Eski Hale Getirme Bedeli ve Bu Süreye İlişkin Kazanç Kaybı İstemi)
Y12.HDE. 1985/7727KİRACININ GİDER BORCUNDAN SORUMLULUĞU
Y13.HDE. 2004/13525KİRACININ GÖREVİ ( Davacı Kiracının da Zararının Artmaması için Sözleşmenin Fesih Tarihinden İtibaren Aynı Vasıfta Bir Çay Ocağı Bulmak Konusunda Gerekli Çabayı Göstermek Zorunda Olması )
Y18.HDE. 2013/2060KİRACININ GÜRÜLTÜ YAPARAK ÇEVREYE RAHATSIZLIK VERMESİ ( Bağımsız Bölümden Tahliyesine Karar Verilemeyeceği - Davacı Yalnızca Tahliye Talep Etmişse de Çoğun İçinde Azıda Vardır Kuralı Gereğince Davalının Rahatsızlık Verici ve Huzursuzluk Yaratıcı Eylemlerinin Önlenmesi İçin Gerekli Uyarının Yapılmasına Hükmedilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2002/24999KİRACININ HACZE İTİRAZI ( Finansal Kiralamaya Konu Mal )
Y4.HDE. 1975/2880KİRACININ HAKKI ( Kiralanana Üçüncü Kişinin El Atması Durumunda Yapabileceği Durumlar )
Y3.HDE. 2008/4219KİRACININ HAKLARI ( Kira Tespit Davasının Kiracı Tarafından da Açılabileceği )
Y4.HDE. 1973/2039KİRACININ HAKLARI ( Kiralanandan Yararlanmasının Engellenmesi Nedeniyle Tazminat İsteyebilmesi )
Y13.HDE. 2009/8051KİRACININ HAKLARI ( Kiralayanın Muvafakatı Olmaksızın Kiralanan Yerde Tadilat Yapan Kiracı Kiralanan Yere Yapmış Olduğu Faydalı ve Zaruri Masrafları Kiralayandan İsteyebileceği )
Y1.HDE. 1979/14213KİRACININ HAKLARI ( Mecurun Tasfiye Halindeki Ortaklığa Satışı )
YHGKE. 1979/14-411KİRACININ HAKLARI ( Meni Müdahale )
Y6.HDE. 2002/4678KİRACININ HAKLARI ( Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye - Site Yönetiminin Sonradan Kiracı Aleyhine Yönetim Planında Değişiklik Yapmasının Kiracının Mevcut Haklarını Etkilemeyeceği )
Y6.HDE. 2004/2850KİRACININ HAKLARINI KISITLAMA ( Sözleşmede Süre Bitimine İki Ay Kala Sözleşmeyi Yenileyip Yenilemeyeceğini Yazılı Olarak Bildirmesi Hükmü )
Y13.HDE. 2002/214KİRACININ HAKSIZ OLARAK TAHLİYE EDİLMESİ ( İhale Yasası Uyarınca Uzatılan Kira Sözleşmesine Rağmen Davacının Fiilen Tahliye Edilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y11.HDE. 2003/10712KİRACININ HAKSIZ TAHLİYESİ NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Belediye'nin Kiracıyı İhale Kanunu'na Göre Tahliye Hakkının Kapsamı )
Y6.HDE. 2002/2865KİRACININ HANGİ AYA AİT OLDUĞUNU BİLDİRMEDEN ÖDEME YAPMASI ( İki Haklı İhtar Nedeni ile Tahliye )
Y13.HDE. 1984/6715KİRACININ HARCAMALARINDAN MEYDANA GELEN ARTIK DEĞER ( Kiralayandan Ödence İsteyebilmesi )
Y6.HDE. 2014/9076KİRACININ HASAR SORULULUĞU ( Kiracı Sözleşmeye Uygun Olağan Kullanma Dolayısıyla Oluşan Eskime ve Bozulmalardan Sorumlu Olmayıp Münhasıran Kötü Kullanım Nedeniyle Oluşan Zarar ve Hasardan Sorumlu Olduğu )
Y11.HDE. 2002/10276KİRACININ HASARDAN SORUMLULUĞU ( Kiralık Aracın Kazaya Karışarak Meydana Getirdiği Hasar - Tazminat Davasında Kira Bedelinin Ödendiğine Karine Teşkil Eden Kapalı Düzenlenmiş Fatura )
Y13.HDE. 2002/432KİRACININ HOR KULLANMADAN SORUMLULUĞU ( Kiracının Normal Kullanmadan Oluşan Eskime ve Aşınmadan Sorumlu Olduğunun Kabulünün Mümkün Olmaması-Hor Kullanmadan Sorumlu Olması )
Y18.HDE. 2002/5426KİRACININ HUSUMET EHLİYETİ ( Ancak Doğrudan Ortak Yerleri Kullanmasının Engellenmesi Halinde Dava Hakkı Olduğu - Ortak Yerlere Müdahalenin Önlenmesi Talebi )
Y6.HDE. 2015/7414KİRACININ ISINMA SİSTEMİ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (İtirazın İptali - Davalı Tarafça Davacının Dayandığı Fatura Bedellerine İtiraz Edildiği/Kat Malikleri Kurulu Kararı İle Bireysel Isıtma Sisteminin Kurulması Tadilat ve İşçilik Masrafı İçin Daire Başına Belirlenen Bedel Tespit Edileceği/Davacı Tarafça Yapıldığı Bildirilen Masraf Tutarı ve İbraz Edilen Belgeler Karşılaştırılarak Davacı Tarafın Yaptığı Harcamanın Kadri Maruf Olup Olmadığı Üzerinde Durulacağı)
Y14.HDE. 2006/2518KİRACININ İADE VE TAZMİN BORCU ( Kiracının Kiralanan Teslim Edilirken Demirbaş Adı Altında Teslim Aldığı Eşyaları Kira Sözleşmesinin Bitiminde Aynı Nev'i ve Kıymette Olarak İade ve Tazmin Borcu Olduğu )
Y6.HDE. 2007/9388KİRACININ İCRA TAKİBİNE İTİRAZI ( Borç Miktarı Bakımından İtiraz Edilmesi - Kira Sözleşmesine İtirazı Bulunmaması Nedeniyle Taraflar Arasında Kira İlişkisinin Varolduğu Kabul Edilerek Uyuşmazlığın Esasının İncelenmesi Gereği )
Y12.HDE. 2005/577KİRACININ İCRA TAKİBİNE UĞRAMASI ( Kiralayan Üçüncü Şahıs Veya Kiracı Borçlunun İcra Müdürüne Yapacağı Müracaatla Finansal Kiralama Konusu Malların Takip Dışı Bırakılacağı )
Y8.HDE. 2017/4300KİRACININ İCRA TAKİBİNİ HARİCEN ÖĞRENMESİ ( İtirazın Kaldırılması ve Tahliye İstemi - Davalı Borçluya Usulüne Uygun Ödeme Emri Tebliğ Edilmediği İçin Ödeme ve İtiraz Sürelerinin İşlemeye Başlamayacağı/İcra Mahkemesinden Tahliye İstenemeyeceği Gözetilerek Sonucu Dairesinde Bir Karar Verilmesi Gerekirken Davanın Kısmen Kabulüne ve Davalının Kiralanan Taşınmazdan Tahliyesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y19.HDE. 1995/3332KİRACININ İFLASI ( Finansal Kiralama Sözleşmesinde Kiracının İflası Halinde İflas Memurunun Büro Teşkilinden Önce Sözleşmeye Konu Malların Tefrikine Karar Vermesi )
Y23.HDE. 2011/714KİRACININ İFLASI ( Kira Alacağı - Açılan Dava Kayıt Kabul Davası Olmayıp B.K.nun 261. Md.sine Göre Açılmış Bir Dava Olduğu/İşin Esasına Girilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 1999/15837KİRACININ İFLASI VEYA İCRA TAKİBİNE UĞRAMASI ( Finansal Kiralama Konusu Malın Haciz veya İflas Dışında Tutulmasının Gerekmesi )
Y12.HDE. 1999/13523KİRACININ İFLASI VEYA İCRA TAKİBİNE UĞRAMASI ( Finansal Kiralama Konusu Malların Takibin Dışında Tutulmasına veya İflasta Tefrikine İlgili Memurca Karar Verilmesi )
Y12.HDE. 2002/1652KİRACININ İFLASI VEYA İCRA TAKİBİNE UĞRAMASI ( Finansal Kiralama Konusu Malların Takibin Dışında Tutulmasına Veya İflasta Tefrikine İlgili Memurca Karar Verilmesi )
Y14.HDE. 2010/9168KİRACININ İHBAR MÜKELLEFİYETİ ( Yerine Getirmemesi Yalnız Kendi Haklarının Kaybedilmesine İntaç Etmeyip Aynı Zamanda Husule Gelecek Zararlardan da Mesul Olmasına Sebep Olabileceği )
Y6.HDE. 1990/874KİRACININ İHTARNAMEDE YAZILI YERDEN KISA SÜRELİ AYRILMIŞ OLUP OLMAMASI ( Tebligatın Geçerliliği Yönünden Önem Arzetmesi )
Y12.HDE. 2003/1052KİRACININ İKAMETGAHI NOTERLİĞİ ( 3226 Sayılı Yasanın 8. Maddesi Koşullarında Taşınır Mala Dair Sözleşme Kiracının İkametgahı Noterliğindeki Özel Sicile Tescili Zorunlu Olduğu )
Y6.HDE. 2014/1854KİRACININ İLAVELER YAPMAK SURETİYLE KİRA SÖZLEŞMESİNE UYMAMASI ( Kiralayanın Dava Dışı Şahısa Şartlara Uymayarak İlaveler Yaptığı İçin İhtarnameler Çektiği/Akde Aykırılık Nedeniyle Tahliye Davası - İleri Sürülen Hususların Kiralananın Kullanımıyla İlgili Olmadığı/Akde Aykırılık Olmadığından Davanın Reddedileceği )
Y6.HDE. 2015/2508KİRACININ İMALAT VE MANTOLAMA BEDELİ TALEBİNE KARŞILIK KİRALAYANIN KİRA BORCUNDAN KAYNAKLANAN TAKAS TALEBİ (İtirazın İptali - Mahkemece Her Bir Talep Hakkında Ayrı Ayrı Değerlendirme Yapılıp İnfazda Tereddüt Oluşturmayacak Şekilde Hüküm Kurulması Gerekirken Davacının Alacak Talebinin Ne Kadarının Kabul Edildiği ve Borcundan Mahsup Edildiği Ne Kadar Borcu Kaldığına İşaret Edilmeksizin Davanın Reddine Şeklinde Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
Y14.HDE. 1999/6046KİRACININ İNTİFA HAKKININ TERKİNİ TALEBİ ( İntifa Hakkının Kendisinin Tahliyesi İçin Muvazaalı Olarak Yapıldığı İddiası )
Y3.HDE. 2011/1684KİRACININ İSKİ KATILIM PAYI VE SU SAYAÇ BEDELİNDEN SORUMLU OLMADIĞI ( Kiracıya Ait Aidat Borçlarının Rucüen Ödenmesi İçin Başlatılan Takibe İtirazın İptali Davasında Gözetileceği)
Y13.HDE. 2002/2883KİRACININ İSPAT YÜKÜ ( Kira Bedelinin Ödendiğinin Yasal Delille İspatı Gereği Ödemelere Ait Yazı ve İmzaların Davalıya Aitliğinin Anlaşılması Halinde Belgelerin Makbuz Hükmü Taşıyacak Olması )
Y21.HDE. 2008/3118KİRACININ İSTİHKAK İDDİASI ( Adi Nitelikte Kira Sözleşmesine Dayanarak/Tapuya Şerh Verilmemiş Olması - Dava Açma Hakkının Olmadığı )
YHGKE. 1965/76KİRACININ İSTİHKAK İDDİASI ( Yetiştirdiği Ürünlere Tarla Sahibinin Alacaklısı Tarafından Konan Hacze Karşı )
Y6.HDE. 2002/127KİRACININ İŞ HANININ BAHÇESİNİ KULLANMASI ( Davalının Kiralanan Yeri Akte Aykırı Olarak Kullandığı veya Kiralanana Daimi Bir Zarar Vererek Açıktan Açığa Kötü Kullandığının İspat Edilmemesi )
Y17.HDE. 2013/11872KİRACININ İŞ YERİ SİGORTACISINDAN ZARARIN TAZMİNİ ( Binada Meydana Gelen Zarardan Dolayı Bina Malikinin - Poliçedeki "Kiracının Malike Karşı Mesuliyeti" Ne İlişkin Kloz Poliçenin Tarafı Olan Diğer Davalı Kiracı Lehine Düzenlendiği/Davacının Poliçenin Tarafı ya da Lehtarı Olmadığı - Davanın Husumet Yokluğundan Reddi Gerekirken İşin Esasına Girilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y11.HDE. 2000/7567KİRACININ İŞLETEN SAYILMASI ( Aracın Uzun Süre Kiralama Ariyet ve Rehin Gibi Hallerde )
Y17.HDE. 2009/3655KİRACININ İŞLETEN SIFATININ BELİRLENMESİ ( Kira Sözleşmesinin Uzun Süreli Olması Araç Üzerinde Fiili Hakimiyet ve Ekonomik Yararlanma Unsurlarının Birlikte Bulunması Gerektiği )
Y17.HDE. 2005/813KİRACININ İŞLETEN SIFATIYLA SORUMLULUĞU ( Trafik Kazasına Karışan Aracın Uzun Süreli Olarak Kiraya Verilmiş ve Kiracı Tarafından Kullanılırken Kaza Yapmış Olması )
Y12.HDE. 1990/10349KİRACININ İTİRAZI ( İcra Dairesinden Ayrı Olarak Tetkik Merciine )
Y2.CDE. 2003/12858KİRACININ KAPILARINI SÖKÜP GÖTÜRMEK ( Evden Çıkarmak İçin - İhkak-ı Hakka Eksik Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu )
Y18.HDE. 1992/3531KİRACININ KAT MALİKİ ALEYHİNE AÇTIĞI DAVA ( Görevli Mahkemenin Genel Hükümlere Göre Belirleneceği )
Y18.HDE. 2003/907KİRACININ KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Aktif Husumet Ehliyeti Bulunmayan Davacının Dava Sürerken Malik Sıfatını Kazanması )
Y18.HDE. 1995/2634KİRACININ KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA GÖRE DAVA AÇABİLMESİ ( Kiraladığı Bağımsız Bölümden Yasaya ve Yönetim Planına Uygun Biçimde Yararlanmasına Engel Olunan Hususlarda Dava Açması )
Y11.HDE. 2001/9531KİRACININ KAZANÇ KAYBI ( Davacıya Depo Kiralaması için Süre Verilmesi-Bu Sürede Uğrayacağı Kazanç Kaybı Nedeniyle Uygun Bir Tazminat Takdir Edilmesi )
Y6.HDE. 2013/12114KİRACININ KDV YÜKÜMLÜSÜ OLDUĞUNUN GÖZETİLMESİ ( İşyeri Kira Tesbiti - Davacının KDV Yükümlüsü Olduğu Gözetilerek Aylık Kira Bedelinin KDV Dahil Brüt Olarak Tespitine Karar Verileceği )
Y6.HDE. 2009/9131KİRACININ KEFİLİ ( Sıfatıyla Kira Sözleşmesini İmzalayan Kişi Sözleşmede Gösterilen Kira Süresi Boyunca Kiracının Ödemekle Yükümlü Bulunduğu Kira Paralarından Kefil Sıfatıyla Kiralayana Karşı Sorumlu Olduğu )
Y6.HDE. 2012/11350KİRACININ KEFİLİ VE GARANTÖRÜ SIFATI (Kiracı ile Birlikte Sorumluluk/Kira Sözleşmesi Boyunca Garantörün Sorumluluğunun Devam Edeceği - Garantör Olan Diğer Davalının Sorumluluk Kapsamının Tespit Edilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği)
Y13.HDE. 2002/3679KİRACININ KEFİLİNİN SORUMLULUĞU ( Kefilin Miktarı Önceden Belli Olmayan Kiralananın Hor Kullanımından Doğan Zararlardan Sorumlu Tutulamaması )
Y6.HDE. 2012/2767KİRACININ KISMİ ÖDEMESİ ( İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Talebi/Alacaklının Davalı Borçlunun Yaptığı Kısmi Ödemeyi Kabul Ettiği - Davalı Borçlu Tarafından Kabul Edilmeyen Kira Miktarını Takip Kapsamına Göre İspatlayamadığına Göre Mahkemece Reddine Hükmedileceği )
YHGKE. 1999/6-884KİRACININ KİM OLDUĞUNUN ANLAŞILAMAMASI ( Kira Sözleşmesinin Ön Tarafında ve Arka Tarafında Farklı İsimlerin Yazılmış Olması )
Y6.HDE. 1998/8389KİRACININ KİRA AKDİNDEKİ İMZAYI İNKAR ETMESİ ( Hadise Olarak Çözümlenmesi Gereği )
Y19.HDE. 2008/4321KİRACININ KİRA BEDELİNDEN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI ( Menfi Tespit Davası - Kiralayanın Taşınmazın Tahliye Edildiğini Bilmesine Rağmen Anahtarları Teslim Almadığı/Kiracının Yerin Yeniden Kiraya Verilebilmesi İçin Öngörülen 6 Aylık Kira Bedelinden Sorumlu Olacağı )
Y6.HDE. 2014/959KİRACININ KİRA BEDELİNİ KENDİLİĞİNDEN ARTIRMASI ( Davalının Kendiliğinden Artırarak Ödediği Kira Bedelini Ödemekten Vazgeçip Önceki Dönem Kira Bedelini Ödemeye Başlaması Halinde Davalının Davacıyı Zorlayamayacağı - Yeni Dönem Kira Bedelinin Hüküm Altına alınmasında Davacının Yararı Bulunduğu/Davalının Kabul Edip Ödediği Tutar Üzerinden Kira Tespit Kararı Verileceği )
YHGKE. 1990/3-154KİRACININ KİRA BEDELİNİ ÖDEYECEĞİNİ TAAHHÜT ETMİŞ OLMASI ( 3151 S.K. Uyarınca Teklif Edilen Yeni Bedeli - Kira Bedeline İtiraz Hakkından Vazgeçtiğini Göstermeyeceği )
Y3.HDE. 2004/476KİRACININ KİRA BEDELİNİN ARTIRILARAK TESBİTİ TALEBİ ( Hukuki Yararın Yokluğu )
Y13.HDE. 2002/4808KİRACININ KİRA DÖNEMİ SONUNA KADAR OLAN KİRA BEDELLERİ VE YÖNETİM GİDERLERİNDEN SORUMLULUĞU ( Kiracının Taşınmazı Kira Süresi Dolmadan Önce Tahliye Etmesi Nedeniyle )
Y6.HDE. 2015/4576KİRACININ KİRA İLİŞKİSİNE VE KİRA BEDELİNE İTİRAZ ETMEDİĞİ ( Davacının Takipte Sözlü Kira İlişkisine Dayandığı - Davalının Akdi İlişkiye Ve Talep Edilen Aylık Kira Miktarına Karşı Çıkmadığı Sadece Kiralananı Tahliye Ettiğini Borçlu Olmadığını Savunduğu/Kira İlişkisi Ve Alacak Miktarı Kesinleştiği/Davalının Kira Bedelinin Ödendiğini veya Sair Bir Sebeple İstenemeyeceğini İ.İ.K.'nun 269/C Maddesinde Belirtilen Belgelerle Kanıtlaması Gerektiği )
Y6.HDE. 2010/5788KİRACININ KİRA PARASINA KARŞI ÇIKMASI ( Taraflar Arasında Yazılı Kira Sözleşmesi Bulunmadığından Kira Parasını Kanıtlama Yükümlülüğünün Kiralayana Ait Olduğu - Kira Parasını Kanıtlayamaması Halinde Kiracının Belirttiği Miktarın Kira Parası Olarak Kabulü Gereği )
Y12.HDE. 2002/5904KİRACININ KİRA PARASINI ÖDEDİĞİNİ KANITLAMA ZORUNLULUĞU ( Kira sözleşmesine ve kira miktarına açıkça itiraz edilmemesi halinde takip kesinleşeceği )
Y13.HDE. 1998/1337KİRACININ KİRA SÖZLEŞMESİNE UYMAMASI ( Mecuru Terketmeden Bir Ay Önceden Kiralayana Bildirme Yükümlülüğünü Yerine Getirmemiş Olması )
Y6.HDE. 2011/15289KİRACININ KİRA SÖZLEŞMESİNİ FESHETMESİ ( Fesih İçin Öngörülen Süreye Uymadan Fesih Bildiriminde Bulunan Kiracı - Erken Tahliyeye İlişkin Zararın Tazmininde Tarihin Belirlenmesi İçin Anahtarların Yasal Şekilde Teslim Edileceği/Yöntemine Uygun Olan Tahliye Tarihinin Belirleneceği )
Y13.HDE. 2004/2175KİRACININ KİRA SÖZLEŞMESİNİ SÜRE SONA ERMEDEN TEK TARAFLI FESHİ ( Tazminat Davası - İstenecek Miktarın Kiralananın Aynı Koşullarla Yeniden Kiraya Verilebileceği Tarihe Kadar Boş Kaldığı Süreye İlişkin Kira Parası Olduğu )
Y13.HDE. 2004/3374KİRACININ KİRA SÖZLEŞMESİNİ SÜRESİNDEN ÖNCE FESHETMESİ VE ANAHTARI NOTERE TEVDİ ETMESİ ( Kiralayanın Fesihten Sonraki Aylara Ait Kira Bedellerini İcra Vasıtasıyla Tahsili - Kiracının İstirdat Talebi )
Y6.HDE. 2011/7395KİRACININ KİRA SÖZLEŞMESİNİ TEK TARAFLI OLARAK FESHETMESİ ( Kira Süresi Sona Ermeden - Kiralananı Tahliye Etmesi Durumunda Sorumlu Olduğu )
Y6.HDE. 2013/7207KİRACININ KİRA SÜRESİ DOLMADAN TEK TARAFLI FESHİ (Davacı Kiralayanın da Bu Yerin Yeniden Kiralanması Konusunda Gayret Göstermesi Gerektiği - Uzman Bilirkişilerle Birlikte Yerinde Keşif Yapılarak Tahliye Tarihinden Sonra Kiralananın Aynı Koşullarla Ne Kadarlık Süre İçerisinde Yeniden Kiralanabileceğinin Tespit Edilmesi Gerektiği)
Y6.HDE. 2012/5055KİRACININ KİRA SÜRESİ SONA ERMEDEN KİRA SÖZLEŞMESİNİ TEK TARAFLI FESHETMESİ ( Kira Süresinin Sonuna Kadar Olan Kira Parasından Sorumlu Olacağı - Kiralayanın Kiraya Verilen Yerin Yeniden Kiralanması Konusunda Gayret Göstermesi Gerektiği Aksi Halde Kira Alacağının Tenkise Tabi Tutulması Gereği )
Y6.HDE. 2010/11987KİRACININ KİRA SÜRESİ SONA ERMEDEN KİRA SÖZLEŞMESİNİ TEK TARAFLI OLARAK FESHETMESİ ( Kiralananı Tahliye Etmesi Durumumda Kural Olarak Kira Süresinin Sonuna Kadar Kira Parasından Sorumlu Olduğu )
Y13.HDE. 2001/7213KİRACININ KİRA SÜRESİ SONA ERMEDEN MECURU TERKETMESİ ( Kiracının Kira Döneminin Bitiminden Önce Akdi Feshettiğini ve Anahtarı Teslim Ettiğini Yasal Delillerle Kanıtlayamaması )
Y6.HDE. 2013/6353KİRACININ KİRA SÜRESİ SONA ERMEDEN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ (Sürenin Sonuna Kadar Kira Parasından Sorumlu Olacağı - Kiraya Verenin Kiralananın Yeniden Kiralanmasına Gayret Göstermesi ve Zararın Artmasını Önlemesi İçin Kendisine Düşen Ödevi Yapmak Durumunda Olduğu/İtirazın İptali)
Y3.HDE. 2008/2841KİRACININ KİRA TESPİT DAVASI AÇMASI ( Yenilenen İlk Dönemden Sonraki Dönemler İçin Kiracının da Bu Davayı Açmakta Hukuki Yararı Bulunduğu - Davanın Sulh Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )
Y3.HDE. 2006/5190KİRACININ KİRA TESPİT DAVASI SIRASINDA İSTENİLEN MİKTARI ÖDEMEYE BAŞLAMASI ( Dava Red Edilmeyip Bu Miktarın Hüküm Altına Alınması Gereği - Yargılama Giderlerinden Sorumluluk )
YHGKE. 1972/8-416KİRACININ KİRACISI
YHGKE. 1974/6-548KİRACININ KİRACISI
YHGKE. 1982/1-1908KİRACININ KİRACISI ( Devir yasağı )
Y13.HDE. 1980/6501KİRACININ KİRACISI ( Zilyetlik )
Y6.HDE. 2010/12379KİRACININ KİRACISI OLMA ( Kiracının Kiracısı ile Kiraya Veren Arasında Hukuki Bir İlişki Kurulmadığı - Kiracılık Hakkının Devri ile Kiraya Veren ile Kiracılık Hakkını Devr Alan Arasında Yeni Bir Kira İlişkisi Kurulduğu )
Y12.HDE. 2001/914KİRACININ KİRACISI TARAFINDAN VERİLEN TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( İlk Kiracının Tahliyesini Gerektirmemesi )
Y12.HDE. 2015/26014KİRACININ KİRACISI ÜÇÜNCÜ KİŞİ SAYILMAYACAĞI (Kiracı “Kiralananı Başkasına Devredebileceği Yetkisine Dayanarak Kiralananı Başkasına Kiralamışsa" Kiracının Kiracısı Üçüncü Kişi Sayılmayacağı - İcra Müdürünün İ.İ.K.'nun 276/2. Md. Göre Tahliyeyi Erteleyerek Dosyayı İcra Mahkemesine Sunacağı)
Y6.HDE. 2014/6808KİRACININ KİRALADIĞI TAŞINMAZ DIŞINDAKİ YERLERE MÜDAHALE ETMESİ ( El Atmanın Önlenmesi Davası - Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Bir Uyuşmazlık Bulunmadığı/Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu Gerekçesiyle Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
Y3.HDE. 2004/13597KİRACININ KİRALADIĞI YERİN TERASINA İLAVELER YAPMASI ( Haksız Olarak Başkasının Hukuk Alanına Girip Kazanç Elde Etmek - Tazminat Davası/Davalının Haksız Karışma Kazancını Vermekle Yükümlülüğü )
Y6.HDE. 2014/3677KİRACININ KİRALANAN İÇİN ÖDEDİĞİ ECRİMİSİL BEDELİNİN KİRALAYANDAN TAHSİLİ ( Kiralayanın Sorumluluğu Aldığı Kira Bedelini Geçmemek Üzere Kiracının Ödediği Ecrimisil İle Sınırlı Olduğu - Kiracının M2 Başına Ödediği Ecrimisil İle Ecrimisilden Sonraki Yıllarda Kiralayana M2 Başına Ödediği Kiranın Farklı Olduğu/Ecrimisilin Kapsadığı Tarihlerde Kiracıya Ne Miktarda Kira Bedeli Ödendiğinin Araştırılacağı )
Y13.HDE. 2002/4840KİRACININ KİRALANAN YERE YAPTIĞI FAYDALI GİDERLER ( Kiralananın 3.Kişiye Devri/Yapılan Eklentiler Nedeniyle Satış Bedelinde Bir Artma Olmuşsa Kiracı Bunu Yeni Malikten İsteyebileceği - Kira Sözleşmesinde Özel Hüküm Bulunması )
Y13.HDE. 2010/391KİRACININ KİRALANAN YERİ TAHLİYESİ ( Kiracının Kiralananı Boşalttıktan Sonra Anahtarı Teslim Etmesi Gerektiği Kiralananı Terk Anahtarı Teslim Anlamına Gelmediği - Anahtar Teslim Edilmedikçe Kiralananın Tasarruf Yetkisinin Kiracıda Olduğu Kiracının Anahtarın Teslimine Kadar Kira Parasından Sorumlu Olduğu )
Y3.HDE. 2005/13671KİRACININ KİRALANANA AİT OLAĞAN GİDERLERİ ÖDEMEMESİ ( Davalının Su Borcunu Yeni Kiracının Ödeyerek Kendisine Ödenecek Kiradan Mahsup Edildiğini İddia Ettiğine Göre Bu İddiasını İspat Etmekle Mükellef Olduğu )
Y6.HDE. 2015/8691KİRACININ KİRALANANA DİKİLEN KİRAZ AĞACI BEDELLERİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Dava Dilekçesindeki İddianın Taraflar Arasında Kira İlişkisi Olduğuna Yönelik Olduğu - Bu İddianın Tartışılarak Karara Bağlanmasınin Görevli Sulh Hukuk Mahkemesine Ait Olduğunun Gözetileceği )
Y6.HDE. 2007/7924KİRACININ KİRALANANA VERDİĞİ ZARARIN TAZMİNİ ( Davadan Önce Sulh Mahkemesince Yapılan Tespit Raporuna Dayanılarak Karar Verilmişse de O Rapor Davalıya Tebliğ Edilmediğinden İsabetsiz Olduğu )
Y6.HDE. 2015/7344KİRACININ KİRALANANA YAPTIĞI FAYDALI VE ZORUNLU MASRAFLAR ( Yapıldığı Tarih İtibariyle Vekaletsiz İş Görme Hükümlerine Göre Kiraye Vedenden İsteme Hakkı Olduğu Faydalı ve Zorunlu Masrafların Kira Sözleşmesinin Başlangıcında Yapılmış Olduğunun Kabul Edildiği - Kiraya Vereninin Faydalı ve Zorunlu Masraflar Hakkında Sorumluluğunun Bu İmalatların İmal Tarihindeki Değerinden Yıpranma Payı Düşüldükten Sonra Kalan Kısım Kadar Olduğu )
Y6.HDE. 2015/12335KİRACININ KİRALANANA YAPTIĞI MASRAFLAR ( Kesinleşen Takip Karşısında Kiraya Veren Tarafından Kabul Edilmedikçe Ödeme Belgesi Niteliğinde Kabul Edilemeyeceği - Kiracı Takibe ve Takibe Konu Kira Bedeline Süresinde İtiraz Etmediğinden Kira Bedelinin Kesinleştiği Kiracı Kiranın Ödendiğini İİK'nun 269/c Maddesinde Sayılan Belgelerle Kanıtlamaya Mecbur Olduğu )
Y3.HDE. 2017/8199KİRACININ KİRALANANA ZARAR VERDİĞİ İDDİASI ( Birleşen Dava Dilekçesinde Kiracının Sözleşmeye Aykırı İmalat Yaptığı Zeminde Gömülü Akaryakıt Yer Altı Depo Tanklarına Zarar Verildiği ve Mevcut İşletmenin Tamamen Yıkıldığı Bildirdiği Halde Bu Hususlar Araştırılmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Tazminat İstemi )
YHGKE. 1981/6-766KİRACININ KİRALANANDA DEĞİŞİKLİK YAPMASI ( Kira Sözleşmesine Aykırı Harekette Bulunma )
Y13.HDE. 2002/2727KİRACININ KİRALANANDA MEYDANA GELEN ZARARDAN SORUMLULUĞU ( Kira Sözleşmesinde Taşınmazda Meydana Gelecek Zarar ve Ziyandan Kiracının Sorumlu Olduğunun Belirtilmiş Olması )
Y6.HDE. 2007/2461KİRACININ KİRALANANDA OTURDUĞU SIRADA TAHLİYE TAAHHÜDÜ VERMESİ ( Noterden Verilen Taahhütnamede Belirtilmesi - Taahhütnamenin Geçerli Olduğu/Sözleşmenin Taahhütname İle Aynı Gün Yapıldığı İddiasının Geçersizliği )
Y6.HDE. 2003/2330KİRACININ KİRALANANDA REVAK GERGİ DEMİRLERİ ÜZERİNE PROFİL VE AHŞAPTAN İLAVELER YAPMASI ( Akde Aykırılık Olarak Kabul Edilemeyeceği - Tahliye Talebi )
Y13.HDE. 2001/12117KİRACININ KİRALANANDA YAPTIĞI MASRAFLAR ( Kiracının Malikin Rızası Olmaksızın Yaptırdığı Tadilatın Bedelini İsteyememesi )
Y13.HDE. 2000/12061KİRACININ KİRALANANDA YAPTIĞI MASRAFLAR ( Kiralayandan Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Tahsili Talebi )
YHGKE. 2000/13-957KİRACININ KİRALANANDAKİ EKSİKLİKLER NEDENİYLE SÖZLEŞMEYİ FESHİ ( İhtara Rağmen Kiralayanın Kiralanandaki Eksiklikleri Tamamlamaması )
Y13.HDE. 1974/573KİRACININ KİRALANANDAN PAY SATIN ALMASI ( Kira Sözleşmesini Etkilememesi )
Y13.HDE. 2002/14537KİRACININ KİRALANANI ALDIĞI GİBİ TESLİM BORCU ( Sözleşmede Kiralananın Durumunun "Tam ve Eksiksiz" Olarak Belirtilmesi - Kiracının Hor Kullanması Durumunda Bundan Sorumlu Olacağı )
Y13.HDE. 1994/9962KİRACININ KİRALANANI ALDIĞI GİBİ TESLİM ETME BORCU ( Kiralananın Hor Kullanılması Nedeniyle Tazminat )
YHGKE. 2005/6-192KİRACININ KİRALANANI ANLAŞMA İLE TAHLİYE ETTİĞİ İDDİASI ( Belge İle Kanıtlaması Gerektiği - İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Davası/Ödenmeyen Kira Bedellerini ve Aidat Giderlerini Takip )
YHGKE. 1978/6-261KİRACININ KİRALANANI BABASINA BIRAKMASI ( Akde Aykırılık Sayılıp Sayılmayacağı )
Y6.HDE. 1992/4211KİRACININ KİRALANANI BAŞKASINA DEVRİ ( Yapılacak İşlem )
Y6.HDE. 1989/7508KİRACININ KİRALANANI BAŞKASINA KİRALAMASI ( Sözleşme Şartlarının Araştırılması )
Y3.HDE. 1999/930KİRACININ KİRALANANI DEVRETMESİ ( Kiralananın Belediyeye Ait Bir Vitrin Olması )
Y6.HDE. 2016/9799KİRACININ KİRALANANI ERKEN TAHLİYESİ ( Mahkemece Bilirkişi Marifetiyle Keşif Yapılarak Davaya Konu Yerin Aynı Şartlarda Ne Kadar Sürede Kiraya Verilebileceği Hususunda Bilirkişi Raporu Alınarak Karar Verileceği - Erken Tahliye Nedeni İle Mahrum Kalınan Kira Bedelinin Tahsili İstemi )
Y11.HDE. 2002/4824KİRACININ KİRALANANI HAKLI NEDEN OLMAKSIZIN TESLİM ALMAMASI ( Kira Bedelinin Tahsili Davası - Sözleşmede Teslim Sırasında Saptanan Eksiklik ve Aykırılıkların Kiracı Tarafından Giderilip Kiralayana Ödetileceğinin Kararlaştırılmış Olması - Yabancı Para Üzerinden Yapılan Sözleşmede Kira Bedelinin TL Karşılığının Tesbiti )
Y6.HDE. 2011/11704KİRACININ KİRALANANI İADE BORCU (Tahliye İstemi - Henüz Geri Verme Borcu Doğmadan Kira İlişkisi Devam Ederken Kiralanan Boşaltılıp Teslim Edilmeden Eski Hale Getirme Bedeli İstenemeyeceği )
Y6.HDE. 2013/11665KİRACININ KİRALANANI KİRA SÜRESİNDEN ÖNCE TAHLİYE ETMESİ ( Sözleşmede Kiracının Kiralananı Boşaltmak İstediği Takdirde En Az Bir Ay Evvelinden Mal Sahibine Bildireceği Düzenlendiği - Kiralananın Boş Kaldığı Bir Aylık Süreye İlişkin Kira Bedeli Yönünden de İtirazın İptali Gerektiği )
YHGKE. 1984/6-190KİRACININ KİRALANANI KULLANAMAMASI ( Kendi Kusuruna Dayanıyorsa Kira Bedellerini Ödemek Zorunda Olması )
Y3.HDE. 2017/1771KİRACININ KİRALANANI KULLANIMINA ENGEL OLUNMASI ( Kiracının Zarara Uğramasına Dayalı Kiraya Veren Aleyhine Açılan Tazminat İstemi - Davacının Kendi Aleyhine Açılmış Olan Davayı Kiraya Verene İhbar Etmemekle Zararın Artmasına Neden Olup Olmadığı Karşı Kusurunun Bulunup Bulunmadığının Üzerinde Durulması Gerektiği )
Y6.HDE. 2015/958KİRACININ KİRALANANI KULLANIMINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU (Sözleşmeye Uygun Kullanma Dolayısıyla Oluşan Eskime ve Bozulmalardan Sorumlu Olmadığı - Kiracının Kiralananı Münhasıran Kötü Kullanım Sebebiyle Oluşan Zarar ve Hasardan Sorumlu Olduğu)
Y3.HDE. 2001/8170KİRACININ KİRALANANI KULLANMA MECBURİYETİ ( Kira Sözleşmesinde Belirlenmedikçe Veya İşin Gereği Olmadıkça Mecburiyet Olmaması )
Y6.HDE. 2014/9275KİRACININ KİRALANANI ÖZENLE KULLANMA BORCU ( İtirazın İptali İstemi - Mahallinde Keşif Yapılarak Oluşan Zararın Olağan Kullanım veya Hor Kullanma Sonucu Oluşup Oluşmadığının Tespiti Gerektiği )
Y6.HDE. 1991/10128KİRACININ KİRALANANI ÖZENLE KULLANMAMIŞ OLMASI ( Akde Aykırılığın Giderilmesi İhtar Edilmeden Tahliye İstenememesi )
Y12.HDE. 1994/6110KİRACININ KİRALANANI SÖZLEŞME SÜRESİ DOLMADAN TAHLİYESİ
Y11.HDE. 2008/254KİRACININ KİRALANANI SÖZLEŞME SÜRESİ DOLMADAN TAHLİYESİ ( Tahliye Ettiği Tarihe Kadar Ödenmeyen Kira Bedelini Bu Tarihten Sonra da Taşınmazın Benzer Şartlarda Ne Kadar Sürede Kiraya Verilebileceği Uzman Bilirkişiler Aracılığı İle Belirlenmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2015/11200KİRACININ KİRALANANI SÖZLEŞMEYE UYGUN OLARAK ÖZENLE KULLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANMASI ( Akde Aykırılık Sebebiyle Kiralananın Tahliyesi İstemi - Kiralananın Kullanımının Kötü Kullanıma Dair Olup Olmadığının Kiralananın Aynına Kullanımdan Dolayı Herhangi Bir Zararın Verilip Verilmediğinin Tespit Edilerek Karar Verileceği )
Y19.HDE. 2005/771KİRACININ KİRALANANI TAHLİYE ETMİŞ OLMASI ( Kiralanan Gayrimenkulün Anahtarını Kiralayana Teslim Etmek veya Kiralayana Haber Verilmek Koşuluyla Tevdi Mahalline Tevdi Etmekle Yükümlü Olduğu )
Y6.HDE. 2005/7428KİRACININ KİRALANANIN GİDERLERİNİ ÖDEMEMESİ ( Sözleşmede Kiracıya Ait Olduğuna İlişkin Hüküm Karşısında Bu Giderlerin Ödenmemiş Olması Kiralananın Kullanımı İle Doğrudan İlgili Bulunmadığından Akde Aykırılık Sayılmadığı )
Y3.HDE. 2011/8474KİRACININ KİRALANINI İADE BORCU ( Kiralananın Boşaltılıp Anahtarının Kiralayana Teslimi veya Kiralayanın Temerrüdü Halinde Anahtarın Tevdi Yerine Teslimi ile Son Bulacağı - Kiralanın Boşaltılıp Anahtarın Teslim Edildiğini İspat Külfetinin Kiracıya Ait Olduğu )
YHGKE. 1962/6-25KİRACININ KİRALAYANA HAKARET ETMESİ ( Bunun Tahliye Sebebi Olması )
Y6.HDE. 1987/3708KİRACININ KİRALAYANA HAKARET ETMESİ ( Tahliye Sebebi Olması )
Y3.HDE. 1993/13459KİRACININ KİRALAYANA KARŞI ALACAK DAVASI ( Haksız Zenginleşme Hükümlerine Dayanarak Açtığı )
YHGKE. 1981/6-1091KİRACININ KİRALAYANA VEYA KİRALANANA ZARAR VERMESİ ( Kira Akdine Muhalefet ve Kötü Kullanmanın Sübutu )
Y6.HDE. 1978/3510KİRACININ KİRALAYANLA KAVGA ETMESİ ( Fiilin Niteliğine Göre Tahliye İçin İhtara Gerek Olmaması )
Y12.HDE. 1988/5770KİRACININ KİRAYI ÖDEDİĞİNİ TETKİK MERCİİNDE İLERİ SÜRMESİ
Y6.HDE. 2015/10344KİRACININ KOMŞU SİGORTALI DAİREYE ZARAR VERMESİ ( Kiraya Veren Tarafından Ödenen Hasar Bedelinin Rücuen Tahsili İstemi - Soba Bacasından Kaynaklı İs ve Kirlenmeden Hasar Belirlendiği/3 Kişilik Bilirkişi Heyetinden Bacadan Kaynaklı Hasarın Meydana Gelmesinde Davalının Kusuru Olup Olmadığına İlişkin Rapor Alınacağı )
Y6.HDE. 2010/9991KİRACININ KOMŞULARA SAYGI GÖSTERME BORCU ( Davalı Kiracının Arkadaşları İle Birlikte Merdivenlerde İçip Taşkınlık Yaptığı/Apartman Sakinlerinin Zillerine Bastığı/Kapı Açıkken Evde Çıplak Vaziyette Dolaştığını/Sakinlerin Çocuklarına Sarkıntılık Yapması - Tahliye Davasının Kabulü Gereği )
Y1.HDE. 1978/4774KİRACININ KOMŞULUK HAKKINA DAYANARAK DAVA AÇMASI ( Kaçak Yapılan Bodrum Dairenin Kanalizasyon Tesisini Bozması )
Y3.HDE. 2003/10698KİRACININ KORUNMASI ( Bu İlke Gereğince Yıllık Kira Bedelinden Harç Alınması Kiracıyı Zor Duruma Düşüreceğinden Aylık Bedelin Esas Alınmasının Gerekmesi )
Y18.HDE. 2013/2903KİRACININ KULLANDIĞI BÖLÜME ELATMANIN ÖNLENMESİ İSTEMİ ( Verilecek Karar Kiracının Hukukunu da Yakından İlgilendirdiğinden Mahkemece Usul Ekonomisi de Gözetilerek Kiracının Davaya Dahil Edilip Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Karar Verileceği )
Y11.HDE. 2011/8279KİRACININ KULLANDIĞI UZATMA KABLOSUNDAN KAYNAKLANAN YANGININ NEDEN OLDUĞU ZARAR ( Bina Malikinin Sorumlu Tutulamayacağı - Bina Malikinin Sorumluluğunun Binanın Fena Yapılması ve Muhafazasındaki Kusurundan Kaynaklanan Zararlar Olduğu )
Y6.HDE. 2015/8742KİRACININ KULLANIM NEDENİYLE SORUMLULUĞU (Kötü Kullanım Sebebiyle Kiralananda Oluşan Zarar ve Hasardan Sorumlu Olduğu - Sözleşmeye Uygun Olağan Kullanım Dolayısıyla Oluşan Eskime ve Bozulmalardan Sorumlu Olmadığı)
Y11.HDE. 2005/5109KİRACININ KULLANIMA İLİŞKİN SORUMLULUĞU ( Su Sızması Nedeniyle Oluşan Zararda Kullanıma Dayalı Kusur Sorumluluğu Olduğu )
Y4.HDE. 2004/7311KİRACININ KULLANIMINDAKİ YERDEN KAÇAK ELEKTRİK ALINMASI ( Davalı Kiracının Da En Azından Özensiz Davrandığının Kabulü Ve Sorumluluğu Gereği - İtirazın İptali Gereği )
Y13.HDE. 2002/13139KİRACININ KUSURU ( Kiracı Kusurlu Hareketiyle Tahliyeye Sebep Olduysa Kiralayana Karşı Herhangi Bir Hakkının Olmadığının Gözetilmesi )
Y13.HDE. 2000/984KİRACININ KUSURU SEBEBİYLE AKDİN FESHİ VE TAHLİYE ( Kiracının Tazminat Talep Edemeyeceği )
Y6.HDE. 2011/8530KİRACININ KUSURUNDAN KAYNAKLANAN ZARAR ( Kiralayan Giderim İsteminde Bulunabileceği - Hasar Miktarının Tespiti Bilirkişi İncelemesini Gerektirdiği)
Y6.HDE. 2015/3198KİRACININ KUSURUNUN ARAŞTIRILACAĞI (Kiralanana Yapılan Zorunlu ve Faydalı Masrafların Tahsili İstemi - Kiralananda Zarar Kiralananın Tesliminden On Sekiz Ay Sonra Gerçekleştiği/Mahkemece Kiracının Gerekli Tedbirleri Almış Olsaydı Zararın Oluşmasının Önlenip Önlenemeyeceği Konusunda Uzman Bilirkişilerden Rapor Alınacağı)
Y12.HDE. 1993/14332KİRACININ MAHSUP HAKKI ( Kiracının Ortak Giderlerden Kat Maliki ile Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olup Yaptığı Ödemeyi Kira Bedeline Mahsup Hakkına Sahip Olması )
Y12.HDE. 1995/12109KİRACININ MALİKE DÜŞEN GİDER VE AVANS BORCUNDAN SORUMLULUĞU
Y19.HDE. 2010/13528KİRACININ MECURA VERDİĞİ ZARAR BEDELİNİN VE KİRA BEDELLERİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Amacıyla Yapılan İcra Takibine Yönelik İtirazın İptali Talebi - Kira Alacağı Likit Nitelikte Olduğundan Hükmolunan Miktar Üzerinden Davacı Alacaklı Yararına İcra İnkar Tazminatına Hükmolunacağı )
Y13.HDE. 2002/3419KİRACININ MECURA YAPTIĞI FAYDALI MASRAFI İSTEMESİ ( Masrafların Yapıldıkları Tarihteki Değerlerine Hüküm Kurulması )
YHGKE. 1995/13-508KİRACININ MECURU
Y6.HDE. 2009/6798KİRACININ MECURU BOŞALTMASI ( Hangi Tarihte Terk Ettiğine Dair Delil İbraz Edemediği - Davacı Kiralayanın Mecurdaki Hasarın Tespiti İçin Mahkemeye Başvurduğu Tarih Mecurun Boşaltıldığı Tarih Olarak Kabul Edileceği )
Y7.CDE. 1996/7552KİRACININ MECURU TALEP HAKKININ İHLALİ
Y13.HDE. 2005/15987KİRACININ MECURU TERK ETMESİ ( Teslim Niteliğinde Olmadığı - Anahtarların Teslimine Kadar Kiradan Sorumlu Tutulacağı )
Y18.HDE. 2002/11869KİRACININ MESKEN NİTELİĞİNDEKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMDE KUAFÖR İŞYERİ AÇARAK İŞLETMESİ ( İşyeri Olarak Kullanmaya Muvafakat Eden Kat Malikinin Dava Açmasının Dürüstlük Kuralıyla Bağdaşmaması - Kiracının Doğrudan Tahliyesine Karar Verilememesi/Önce Taşınmazı Amaca Uygun Kullanması İçin Süre Verilmesi Gereği )
YHGKE. 1982/6-91KİRACININ MESKENİNİN TAHLİYEYE ETKİSİ ( Aynı Belediye Sınırları İçinde Evi Bulunan Kiracının Çocuklarının Okulunun ve İş Yerinin Evine Uzak Olduğu Savunmasının Dikkate Alınamaması )
Y6.HDE. 2013/16926KİRACININ MİRASÇILARI ( Kiracının Borçlarından Sorumlu Olup Taşınmazın Yasal Anahtar Teslimi Yapılarak Tahliye Edilmediği ve Takibe Konu Borçların da Yasal Sürede Ödenmediği Gözetilerek Temerrüt Nedeniyle Tahliye Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2003/12904KİRACININ MUACCELİYET ŞARTI NEDENİYLE BORCU ( Kiralayanın Dönem Sonundan Önce Tekrar Kiraya Verme İhtimali Bilirkişi İle Saptandıktan Sonra Miktarın Tayini Gereği )
YHGKE. 1982/6-91KİRACININ MÜLKİYETİNDE MESKEN OLMASI ( Kiracının Konutunun Olduğu Bölgeye Çocukların Okulunun Nakli Olanağı Varsa ve Bu Bölgeden Kiracı İşine Ulaşım Araçları ile Gidebilecekse Tahliyesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y3.HDE. 2008/17963KİRACININ MÜTEMMİM CÜZÜ SÖKÜP GÖTÜREMEMESİ ( Davalı Kiracı Tarafından Sökülüp Götürülen İmalatların Sabit Nitelikte Olup Mütemmim Cüz Niteliğinde Bulunduğundan Dolayı )
Y18.HDE. 1994/11582KİRACININ MÜTESELSİL SORUMLULUĞU ( Ortak Giderlerden )
Y6.HDE. 2015/630KİRACININ OLAĞAN ESKİMELERDEN SORUMLU OLMADIĞI ( Münhasıran Kötü Kullanım Nedeniyle Oluşan Zarar ve Hasardan Sorumlu Olduğu - Bilirkişi Raporu İle Hor Kullanım ve Olağan Kullanım Nedeniyle Oluşan Zarar ve Hasar Ayrımı Yapıldıktan Sonra Yıpranma Payı Hesap Edilip Alacaktan Düşüleceği/Hor Kullanım Tazminatı İstemi )
Y6.HDE. 2016/3982KİRACININ OLAĞAN KULLANIM SONUCU MEYDANA GELEN YIPRANMADAN SORUMLU OLMADIĞI ( Delil Tespiti Dosyalarından ve Bilirkişi Raporlarından da Yararlanılmak Suretiyle Olağan Kullanım ve Hor Kullanım Ayrımı Yapılarak Sonuca Gidileceği - Kiralananın Hor Kullanılması Sebebiyle Tazminat İstemi )
YHGKE. 2006/18-794KİRACININ ORTAK BAHÇEYE HAKSIZ MÜDAHALESİ ( Ortak Yerleri Kat Malikleri Payları Oranında Kullanma Hakkına Sahip Olduğu - İntifadan Men Koşulu Gerçekleşmedikçe Davalı-Kiracıdan Ecrimisil İstenemeyeceği )
Y18.HDE. 1995/8418KİRACININ ORTAK GİDERDEN MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN SORUMLULUĞU ( Kiracının Sorumlu Olduğu Ortak Giderden Dolayı Ödemekle Yükümlülüğünün Kira Miktarı ile Sınırlı Olması )
Y18.HDE. 1995/8418KİRACININ ORTAK GİDERDEN SORUMLULUĞU ( Bağımsız Bölüm Malikinin Ödemekle Yükümlü Bulunduğu Ortak Giderlerin ÖDenmesinden Kiracının Dahi Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olması )
Y18.HDE. 1995/8418KİRACININ ORTAK GİDERDEN SORUMLULUĞUNUN MİKTARI ( Kiracının Sorumlu Olduğu Ortak Giderden Dolayı Ödemekle Yükümlülüğünün Kira Miktarı ile Sınırlı Olması ve Ödemenin Kira Borcundan Düşmesi )
YHGKE. 1997/12-54KİRACININ ORTAK GİDERLERDEN SORUMLULUĞU
Y18.HDE. 1997/9129KİRACININ ORTAK GİDERLERDEN SORUMLULUĞU ( Kat Maliki Kiralayanla Birlikte Müteselsil Sorumlu Olması )
Y18.HDE. 1995/5450KİRACININ ORTAK GİDERLERDEN SORUMLULUĞU ( Kira Miktarıyla )
Y18.HDE. 1997/12665KİRACININ ORTAK GİDERLERDEN SORUMLULUĞU ( Kiracı Kira Sözleşmesine Göre Fazla Ödemede Bulunmuş İse Onun İadesini Ancak Kiralayanın Bağımsız Bölüm Malikinden İsteyebilmesi )
Y18.HDE. 1997/9023KİRACININ ORTAK GİDERLERDEN SORUMLULUĞU ( Kiracının Oturduğu Dairede Kurulmayan ve Kiracının Yararlanmadığı Kalorifer Giderlerinden Sorumlu Tutulamaması )
Y3.HDE. 2001/2313KİRACININ ORTAK GİDERLERDEN SORUMLULUĞU ( Kiralananın Alelade Kullanımı İçin Gereken Giderler - Talep Edilen Giderlerin Kira Sözleşmesi Kapsamındaki Giderlerden Olmadığı )
YHGKE. 1993/18-666KİRACININ ORTAK GİDERLERE KATILMA BORCU
Y13.HDE. 2003/2491KİRACININ ORTAK YERLERİN BAKIM VE ONARIMI İÇİN YAPTIĞI MASRAFLAR ( Ortak Yerlerin Bakım Ve Onarımının Kat Malikine Ait Olması )
Y13.HDE. 1978/4009KİRACININ ORTAKLIKTAN AYRILMASI ( Kiralananda Meydana Gelen Hasardan Sorumlu Olup Olmayacağı )
Y6.HDE. 1990/12154KİRACININ OTURABİLECEĞİ EVİNİN BULUNMASI ( Tahliye Sebebi )
YHGKE. 1993/13-642KİRACININ OTURDUĞU DÖNEME AİT ELEKTRİK BORCUNDAN SORUMLULUĞU
Y3.HDE. 2017/259KİRACININ ÖDEDİĞİ ÖN İZİN BEDELİNİN İSKELEYİ KULLANAMADIĞINDAN TAHSİLİ İSTEMİ (Dava Konusu Karma Nitelikteki Bir Sözleşme Olup Sözleşmenin Esaslı Unsuru Bedel Karşılığı İskelenin Kullanılmasına İlişkin OlduğundanTaraflar Arasındaki Uyuşmazlığın Kira İlişkisine Dayandığı/Dava 6100 S.K. Yürürlüğe Girmesinden Sonra Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılmış Olup Dava Dilekçesi Görev Yönünden Reddedilerek Görevsizlik Kararı İle Talep Halinde Dosyanın Görevli Sulh Hukuk Mahkemesine Gönderileceği)
Y6.HDE. 2001/4286KİRACININ ÖDEDİĞİ STOPAJ MAKBUZLARINI KİRALAYANA TESLİM ETMEMESİ ( Akde Aykırılık Nedeniyle Tahliye Davası )
YİBGKE. 1960/20KİRACININ ÖDEME İHTARI KENDİSİNE TEBLİĞ EDİLMEDEN ÖNCE ÖDEME YAPMAK İSTEYİP KABUL EDİLMEDİĞİ İDDİASI ( İspat Koşulları )
Y6.HDE. 2012/2465KİRACININ ÖDEMEDİĞİ ELEKTRİK BORCU ( Elektrik Aboneliğinin Malik Üzerine Olmadığı Başkasının Üzerine Olduğu - Malik Tarafından Ödenen Borcun Davalı Şirketten Tahsiline Karar Verilemeyeceği )
Y6.HDE. 2012/2064KİRACININ ÖDEMELERİNİ İSPATLAYAMAMASI ( İtirazın Kaldırılacağı - Yeni Malikin Kira Alacağını Talep Edebileceği )
Y6.HDE. 2015/4298KİRACININ ÖDEMESİ GEREKEN AİDAT BORCU ( Ancak Kiralayan Tarafından Ödendiği Kanıtlandığı Takdirde Kiracıdan İstenebileceği - Kiralayanın Yönetime Ödediği İddia ve İspat Edilmediğine Göre Aidat Alacağı Davasının Reddi Gerektiği )
Y6.HDE. 2000/2110KİRACININ ÖLMESİ ( Kiralananda İşi Sürdüren Kiracının Çocuğunun Fuzuli Şagil Sayılamayacağı )
Y14.HDE. 2006/2526KİRACININ ÖLÜMÜ ( Gerek Mirasçıların Gerekse Kiralayanın Fesih İhbarında Bulunmamaları/Taşınmazın Davalıya Onun Alt Kiracıya Kiralaması - Yarışan Şahsi Haklardan Önceki Tarihli Olanın Geçerli Sayılacağı Kuralı/Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Talebi )
Y6.HDE. 2000/6663KİRACININ ÖLÜMÜ ( İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davasında Mirasçılar Arasında Mecburi Dava Arkadaşlığı )
YHGKE. 1992/6-339KİRACININ ÖLÜMÜ ( İki haklı ihtar )
Y6.HDE. 2015/11360KİRACININ ÖLÜMÜ ( İtiriazın İptali/Kiracının Ölümünden Sonraki Kira Bedelinden Davalının Sorumlu Olacağının Düşünülemeyeceği/Mahkemece Davalının Sorumlu Olduğu Dönem Kiraları Yönünden Değerlendirme Yapılarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2002/4673KİRACININ ÖLÜMÜ ( Kiracı İle Birlikte Oturanlar Kiracının Ölümünden Sonra da Kiralananda Oturmaya Devam Ederlerse Bunların Fuzuli Şagil Sayılmayacağının Kanunen Belirtilmiş Olması )
Y6.HDE. 2001/5333KİRACININ ÖLÜMÜ ( Mirasçıların Tahliye Edilebilmesi Şartı )
Y13.HDE. 1986/4124KİRACININ ÖZEN VE GERİ VERİRKEN TESLİMDEKİ ÖDEVLERİ
Y6.HDE. 2013/7166KİRACININ ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Gerek Davacının Yaptırdığı Delil Tespiti Sonrası Alınan Bilirkişi Raporunda Gerekse Yargılama Sırasında Alınan Bilirkişi Raporunda Kiralanandaki Zararın Hor Kullanmadan Kaynaklanıp Kaynaklanmadığına Yönelik Herhangi Bir Tespit Yapılmadığı - Bilirkişiden Yeniden Rapor Alınması Gerektiği )
Y6.HDE. 2013/6474KİRACININ ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Sözleşmeye Konu Araçlarda Oluşan Hasarın Tazmini İstemi - Davaya Konu Olayla İlgili Olarak Açıldığı Bildirilen İdare Mahkemesindeki Dava Bekletici Mesele Yapılarak Gerektiğinde Davalı Kiracı Tarafından Muhtemel Sel Olayı Riskini Önleyecek Yeterli Önlem Alınıp Alınmadığı Konusunda Yeniden İnceleme Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2012/17110KİRACININ ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yangının Önceden Tahmin Edilmesinin Mümkün Olup Olmadığının Tesbitiyle İşyeri Ticari İşletme Niteliğinde Olduğundan Davalı Kiracının Basiretli Bir Tacir Gibi Davranıp Davranmadığının Saptanması Gerektiği - Kira Kaybı ve Hasar Bedelinin Tahsili İstemi )
YHGKE. 1979/12-485KİRACININ RESMİ DEVLET KURULUŞU OLMASI ( İhtar Süresinde Borcunu Ödemeyince Sıfatının Kendisine Ayrıcalık Vermeyeceği )
Y6.HDE. 2012/10030KİRACININ RESTORASYON VE ONARIM BEDELİ TALEBİ ( Davacının Tesisle İlgili Harcamaların Yapıldığı Tarihteki Değerleri Belirlenerek Yapılan Giderlerin Erken Tahliye Nedeniyle Davacının Kullanamadığı Döneme Yıpranma Payları Düşülmek Suretiyle Oranlanması Sonucu Karar Verileceği )
Y3.HDE. 2005/11201KİRACININ RIZASI ( Kiracıya Yüklenecek Bu Yükümlülüğün Bir Zamanla Sınırlandırılmaksızın İlanihaye Devam Etmesinin Kabul Edilememesi )
Y6.HDE. 2010/1162KİRACININ SAPTANMASI ( Taahhüt Nedenine Dayalı Tahliye Davası/Mutlaka Kiralayan Tarafından Açılması Gerektiği - Kiracılık İlişkisine İtiraz Edilmesi )
Y14.HDE. 2005/6204KİRACININ SEÇİMLİK HAKKI ( Hasılat Kirası/Kiralananda Sonradan Ortaya Çıkan Ayıp - Kiracının Seçimlik Hakkını Kira Bedelinin İndirilmesi Yolunda Kullanması/Davanın Reddedilemeyeceği )
Y13.HDE. 1994/9668KİRACININ SEÇİMLİK HAKLARI ( Kiralananın Akde Uygun Kullanımının Mümkün Olmaması Halinde )
Y6.HDE. 2013/1946KİRACININ SIFATI ( Temerrüt Nedeni İle Kiralananın Tahliyesi - Yeni Yasal Düzenleme Karşısında Bu Koşulun Kiralananın Niteliğine ve Davalı Kiracının Sıfatına Göre Geçersiz Hale Geldiğinin Kabulü Gerektiği )
Y13.HDE. 1996/7548KİRACININ SİGORTA SORUMLULUĞU ( Finansal kiralama)
Y11.HDE. 2001/3075KİRACININ SİGORTA YAPTIRMASI ( Bu Kişilerin Sigorta Sözleşmesi Yapabilmeleri )
Y6.HDE. 2002/2841KİRACININ SİNEMA İŞLETMECİLİĞİNDE YETERSİZLİĞİ ( 6570 s. Yasa Kapsamında Bir Tahliye Sebebi Olmaması-Akdin Feshi Sebebi Olabileceği )
Y13.HDE. 1991/7336KİRACININ SORUMLU OLACAĞI KİRA BEDELİ ( Temerrüd Nedeniyle Tahliye )
Y13.HDE. 2002/13813KİRACININ SORUMLU OLMASI ( Kira Süresi Dolmadan Kiralananın Tahliye Edilmesi Halinde Kiracının Takip Eden Aylara Ait Kira Paralarından Sorumlu Olması )
Y13.HDE. 2004/13743KİRACININ SORUMLULUĞU ( Akdin Feshinden Sonra Anahtarı Tevdi Mahalli Tayin Ettirip Teslim Eden Kiracının Teslim Tarihine Kadarki Kiralardan Sorumlu Tutulmasının Gerekmesi )
Y3.HDE. 1998/11189KİRACININ SORUMLULUĞU ( Alt Kiracının Birinci Kiracıya Karşı )
Y18.HDE. 2009/10609KİRACININ SORUMLULUĞU ( Ancak Kira Miktarı İle Sınırlı Olduğu - Ortak Giderlerden Sorumluluk/Davada Dikkate Alınmayacak Olan Bağımsız Bölüm Maliki İle Kiracı Arasındaki Sözleşmeye Tabi Olmak Üzere Kira Borcundan da Düşülebileceği )
Y12.HDE. 2002/12613KİRACININ SORUMLULUĞU ( Bakım-Onarım İç ve Dış Cephe Boya Giderlerinden - Ödemekle Yükümlü Olduğu Kira Miktarı İle Sınırlılığı )
Y11.HDE. 2005/10876KİRACININ SORUMLULUĞU ( Bir Haksız Fiil İşlemişler İse Bina Maliki İle Birlikte Sorumlu Olacağı )
Y13.HDE. 2002/11432KİRACININ SORUMLULUĞU ( Davacı Kurum ile Davalı Kiracı Arasında Abone Sözleşmesi Yapıldığından Dolayı Davalının Ödenmeyen Su Borçlarından Sorumlu Olması )
Y6.HDE. 2012/5538KİRACININ SORUMLULUĞU ( Erken Fesih Nedeniyle Uğranılan Kira Kaybının Tazmini Talebi - Kiracının Tahliye Tarihi ile Kiralananın Yeniden Kiraya Verilmesi İçin Gerekli Makul Süreye Kadar Kira Kaybı Bedeli Talep Edilebileceğinin Kabulü )
Y12.HDE. 1995/387KİRACININ SORUMLULUĞU ( Gelir Vergisi Stopajından )
Y18.HDE. 2001/10012KİRACININ SORUMLULUĞU ( Genel Giderlerden Sorumluluğun Asıl Olarak Kat Malikine Ait Olması Ancak Malikle Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olmasının Malikin Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmaması )
Y6.HDE. 2012/7378KİRACININ SORUMLULUĞU ( İcra Müdürlüğü Dosyasına Anahtar Teslimi Yapıldığının Tarafların Kabulünde Olduğu - Kiracının Teslime Kadar Olan Kira Bedelinden Sorumlu Olduğunun Gözetileceği/İtirazın Kaldırılması Davası )
Y12.HDE. 1991/1618KİRACININ SORUMLULUĞU ( Kat Malikinin Gider ve Avans Borcundan )
Y12.HDE. 1998/10124KİRACININ SORUMLULUĞU ( Kat Malikinin Gider ve Avans Borcundan )
YHGKE. 1984/6-190KİRACININ SORUMLULUĞU ( Kendi Kusuru Yüzünden Kiralananı Kullanamaması Durumunda )
Y13.HDE. 2002/13800KİRACININ SORUMLULUĞU ( Kira Akti Uyarınca Kiracılık Sıfatının Devredilmesi-Kiracılık Sıfatını Devralanın Kira Aktinin Diğer Hükümleriylede Sorumlu Olması )
Y19.HDE. 2010/7384KİRACININ SORUMLULUĞU ( Kira Bedelinin Tahsili - Tahliyeden Sonra Mecurun Kiraya Verilebileceği Makul Süre Yönünden Araştırma ve İnceleme Yapılarak Bulunan Süre İle Sınırlı Olmak Kaydıyla Davalı Kiracının Sorumluluğunun Belirlenmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2007/3515KİRACININ SORUMLULUĞU ( Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat - Yangına Sebebiyet Veren Eş Hakkındaki Ceza Hükmü de Kesinleştiğinden B.K'nun 266 ve 100. Maddeleri Uyarınca Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2001/11819KİRACININ SORUMLULUĞU ( Kiracı Kiralananı Ne Halde Tesellüm Etmiş İse Kiranın Hitamında Aynı Durumda Geri Vermekle Mükellef Olduğu - Davalı Kiracı Kiralananda Meydana Gelen Hasardan Sorumlu Olduğu )
Y13.HDE. 2002/1905KİRACININ SORUMLULUĞU ( Kiracının Anahtar Tesliminden Dönem Sonuna Kadar İşleyecek Kiradan Sorumlu Olması )
Y19.HDE. 1997/6415KİRACININ SORUMLULUĞU ( Kiracının Kiralayananı Kullanamamasının Kendi Kusurundan Kaynaklanması Durumunda Kirayı Ödemek Zorunda Olmaları )
Y6.HDE. 2003/8549KİRACININ SORUMLULUĞU ( Kiracının Sözleşmeden Doğan Sorumlulutan Kurtulabilmesi İçin Kiralananın Boşaltılması İle Birlikte Anahtarları da Kiralayana Yada Tevdii Yerine Bırakması )
Y13.HDE. 2002/2899KİRACININ SORUMLULUĞU ( Kiracının Uzayan Dönem için Kira Bedelinden Sorumlu Olması-Kiralayanın da Kiralananı Aynı Koşullarda Kiraya Verme Zorunluluğunun Olması )
Y6.HDE. 2004/6372KİRACININ SORUMLULUĞU ( Kiracının Verdiği Depozitonun Tahliyeden Sonra Geri İstenmesi - Kiracının Normal Kullanımadan Meydana Gelmiş Bulunan Eksiklik ve Değişiklikten Sorumlu Olmayacağı - Kötü Kullanmadan Doğan Zarardan Sorumlu Olduğu )
YHGKE. 1981/13-1061KİRACININ SORUMLULUĞU ( Kiralananı Aldığı Gibi Verme )
YHGKE. 1978/4-1239KİRACININ SORUMLULUĞU ( Kiralananı Aldığı Gibi Vermekle Yükümlü Olması )
Y6.HDE. 2005/9444KİRACININ SORUMLULUĞU ( Kiralananı Aldığı Şekilde Teslim Etmenin Kiracının Sorumluluğundan Olması )
Y6.HDE. 2001/6823KİRACININ SORUMLULUĞU ( Kiralananın Alelade Kullanılması ile İlgili ve Kullanımdan Doğan Masrafların Kiracıya Ait Olması )
YHGKE. 1981/6-499KİRACININ SORUMLULUĞU ( Kiralananın Tahsis Amacına Aykırı Kullanılamaması )
Y1.HDE. 1980/5559KİRACININ SORUMLULUĞU ( Komşu Taşınmaza Sızan Pis Su )
YHGKE. 1982/13-749KİRACININ SORUMLULUĞU ( Mecurda Teslim Anına Kadar Doğan Zarar )
Y13.HDE. 2002/15096KİRACININ SORUMLULUĞU ( Mecuru Nasıl Teslim Almışsa Tahliye Esnasında da Öyle Teslim Etmekle Yükümlü Olduğu-Mecurun İade Edildiği Haliyle Yeniden Kiraya Verilmesinin Kiracıyı Zararı Tazmin Etme Yükümlülüğünden Kurtarmayacağı )
Y13.HDE. 2001/4133KİRACININ SORUMLULUĞU ( Mecurun Kira Sözleşmesi Sona Ermeden Tahliyesi Durumunda Kiracının Tazminatla Sorumlu Olması )
YHGKE. 2013/13-94KİRACININ SORUMLULUĞU ( Menfi Tespit/Kiracının Kiralananı Sözleşmeye Uygun Olarak Tahliye Ettiğini ve Anahtarları Kiralayana Teslim Ettiğini Kanıtlayamadığı - Aynı Koşullarla Yeniden Kiralama İçin Gereken Makul Sürenin Ne Olduğunun Saptanmasıyla Davacı Kiracının Bu Tarihe Kadar Olan Kira Parasından Sorumlu Tutulması Gerektiği )
Y18.HDE. 1994/4794KİRACININ SORUMLULUĞU ( Ortak Giderlerden )
Y18.HDE. 1995/7370KİRACININ SORUMLULUĞU ( Ortak Giderlerden Kat Maliki İle Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olması )
Y18.HDE. 1996/11679KİRACININ SORUMLULUĞU ( Ortak Giderlerden Müteselsilen Sorumluluk )
Y5.HDE. 1990/5103KİRACININ SORUMLULUĞU ( Ortak Giderlerin Ödenmesinde )
Y4.HDE. 2001/4019KİRACININ SORUMLULUĞU ( Önceki Kiracının Ödemediği Doğalgaz Borcundan Sorumlu Tutulmamasının Gerekmesi )
Y12.HDE. 2002/11356KİRACININ SORUMLULUĞU ( Sözleşmedeki Özel Şarta Göre Kiracının Sözleşmeyi Feshi )
Y11.HDE. 2009/4796KİRACININ SORUMLULUĞU ( Sözleşmeye Aykırı Davranıştan Doğduğundan Hiçbir Kusuru Bulunmadığını B.K.nun 96. Md. Uyarınca Kiracı İspat Etmedikçe Zarardan Sorumlu Olduğu )
YHGKE. 2000/13-1093KİRACININ SORUMLULUĞU ( Süresinden Önce ve Haksız Olarak Mecuru Tahliye Etmekten )
Y6.HDE. 2004/2111KİRACININ SORUMLULUĞU ( Tahliye Esnasında Demirbaş Eşyaların Götürülmesindeki Hasar Sebebiyle )
Y6.HDE. 2011/7524KİRACININ SORUMLULUĞU ( Tahliye Tarihinden Sonraki Dönem İçin Taşınmazın Aynı Koşullarda Kiraya Verilebileceği Makul Süre İle Sınırlı Olduğu - Taşınmazın Sözleşme Süresinden Önce Tahliyesi )
Y18.HDE. 1997/3321KİRACININ SORUMLULUĞU ( Takibin Yapıldığı Tarihte Ana Gayrımenkulü Tahliye Etmiş Olan Kişinin Ortak Giderlerden Olan Su Parasını Ödeme Zorunluluğunun Olmaması )
Y13.HDE. 2001/6075KİRACININ SORUMLULUĞU ( Taşınmazı Hasarsız Olarak Tahliye ve Teslim Ettiğini Davalıların Yasal Delillerle Kanıtlamalarının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2001/307KİRACININ SORUMLULUĞU ( Taşınmazı Satış Vaadi Sözleşmesiyle Alan Kişinin Kiracıya İhtar Çekmemesi Halinde Eski Malike Ödenen Kiraları Talep Edemeyeceği )
Y11.HDE. 2008/5700KİRACININ SORUMLULUĞU ( Tesisatın Kullanımından ve Kullanma Sırasındaki Bakımsızlığından Dolayı Kiracıya Atfedilecek Bir Kusurun da Maddi Zarara Sebebiyet Verdiğinin Anlaşılması Halinde Dava Konusu Zarardan Kiracının da Sorumlu Olduğu )
Y11.HDE. 2003/14407KİRACININ SORUMLULUĞU ( Yangına Sebebiyet Veren Binada Oturan Kişinin Malik mi Kiracı mı Olduğu Tespit Edilerek Kusur veya Kusursuz Sorumluluk Hallerinin Hangisine Göre Sorumlu Olunacağının Tespitinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2003/3044KİRACININ SORUMLULUĞU ( Yeniden Kiraya Verilebileceği Tarihe Kadar Olan Süreden Sorumlu Olacağı )
Y17.HDE. 2014/7701KİRACININ SORUMLULUĞU (Borunun Kullanılmaktan Eskimesinden Dolayı Yapılacak Değişiklikleri Belirleyip Ehemmiyetsiz Kıymetli Olduğu Anlaşılan Borunun Değiştirilmesi Dava Dışı Kiracı Tarafından Yapılması Gerekirken Bu Yapılmayarak Zarara Sebebiyet Verdiğinin Kabulü Gerektiği - Rücuen Tazminat)
YHGKE. 2002/13-1016KİRACININ SORUMLULUĞU (Kiracının Kiralananı ne Şekilde Teslim Almışsa O Şekilde Geri Vermekle Yükümlü Olması)
Y6.HDE. 2012/5476KİRACININ SORUMLULUĞU (Kiralananı Ne Halde Teslim Almış İse Kira Sözleşmesinin Sona Ermesinde de O Halde ve Mahalli Adete Tevfikan Geri Vermekle Mükellef Olduğu - Hor Kullanma Nedeniyle Kiralanana Verilen Zararların Tazmini İstemi)
Y13.HDE. 2011/13266KİRACININ SORUMLULUĞU (Mecuru Kiralayana Teslim Ettiği Tarihe Kadar Olan Kira Parasından Sorumlu Olduğu - Sözleşmeyi Feshi Tarihinden İtibaren Kira Bedelini Geri İsteme Hakkı Doğduğu)
Y17.HDE. 2015/7912KİRACININ SORUMLULUĞUNUN SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKTAN DOĞMASI ( Taraflar Arasındaki Kira Sözleşmesinin İbraz Edilmediği - Davalı Vekilinin Dilekçesinde Müvekkilinin Yangından Önce Sigortalı Daireyi Şimdiki Malikine Sattığını 3 Ay Daha Kalmak İçin Yeni Malikten İzin İsteyerek Konutta Oturduklarını Beyan Ederek Yine Davaya Konu Konutun Tapu Belgesinde Sigortalının Konutundan Satın Aldığının Sabit Olduğu/Kiracı Kusursuzluğu İspat Etmediğinden Davanın Kabulü Gerektiği )
Y6.HDE. 2016/2233KİRACININ SORUMLULUKLARI ( Kiralananı Tam Bir Özenle Kullanmak ve Sözleşme Sonunda Aldığı Hali İle Kiraya Verene Teslim Etmekle Yükümlü Olduğu - Sözleşmeye Uygun Kullanma Dolayısıyla Oluşan Eskime ve Bozulmalardan Sorumlu Olmayıp Münhasıran Kötü Kullanım Sebebiyle Oluşan Zarar ve Hasardan Sorumlu Olduğu/İtirazın İptali )
Y6.HDE. 2016/5372KİRACININ SÖZLEŞME SÜRESİNE VEYA FESİH DÖNEMİNE UYMAKSIZIN KİRALANANI GERİ VERMESİ ( Erken Tahliye Sebebiyle Kira Kaybı Alacağı İstemi - Kiracının Kira Sözleşmesinden Doğan Borçlarının Kiralananın Benzer Koşullarla Kiraya Verilebileceği Makul Bir Süre İçin Devam Edeceği )
YHGKE. 2002/6-582KİRACININ SÖZLEŞME VE ÖZEL ŞARTLARINA AYKIRI TADİLAT YAPMASI ( İhtara Rağmen Giderilmemesi - Kiralayanın Her Zaman Dava Açabileceği )
Y6.HDE. 1999/9360KİRACININ SÖZLEŞMEDEKİ İMZAYI İNKAR ETMESİ ( Davanın Süresinde Açıldığını Tespit İçin İmza İncelemesi Yapılması Gereği )
Y3.HDE. 2004/8423KİRACININ SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI ( Kiralanan Yerin Ayıpları/Kullanılmasını İmkansız Kılacak Yahut Azaltacak Çeşitten İse - Kiralayanın Tekeffülü Altında Bulunduğu )
Y3.HDE. 2001/6727KİRACININ SÖZLEŞMEDEN DÖNMESİ ( Kiralananın İskan İzninin Olmadığı/Geçici İşletme Ruhsatı Dahi Alınamadığı - Kiralanandaki Ayıpların Sözleşmenin Amacına Uygun Kullanımını İmkansız Hale Getirdiği )
Y6.HDE. 2006/8569KİRACININ SÖZLEŞMEDEN FAZLA ARTIŞI KABULÜ ( İcra Takibine İtiraz Etmeyerek İstenen Kira Parasını Yatırdığı - Kiranın İstenilen Miktar Olduğunun Kabulü Gerektiği )
YHGKE. 2002/4-812KİRACININ SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN KİŞİSEL HAKKI ( Dayanarak Kiralayanın Mülkiyet Hakkını Kısıtlayamayacağı )
Y6.HDE. 2011/319KİRACININ SÖZLEŞMEYE AYKIRI DAVRANIŞINI BİLDİĞİ HALDE KİRALAYANIN UZUN SÜRE SES ÇIKARMAMASI ( Kiracının Eylemine İcazet Vermiş Sayılacağı - Kiracının Süre Gelen Sözleşmeye Aykırı Davranışını Bilen Kiralayanın Buna Dayanarak Tahliye İstemesinin İyi Niyetle Bağdaşmadığı )
YHGKE. 2005/6-69KİRACININ SÖZLEŞMEYE AYKIRI DAVRANIŞLARI ( Sözleşmede Belirlenen İş Giysilerini Personeline Giydirmemesi Su Ve Elektrik Abonesi Olmaması Ve İşetmeyi Sağlık Ve Temizlik Kurallarına Uygun Olarak Çalıştırmaması Halinde )
YHGKE. 1994/12-103KİRACININ SÖZLEŞMEYİ FESİH HAKKI
Y12.HDE. 1990/1502KİRACININ SÖZLEŞMEYİ İNKARI ( İtiraz Dilekçesinden Sonra )
YHGKE. 1986/3-118KİRACININ SÖZLEŞMEYİ SERBEST İRADESİ İLE İMZALADIĞININ KABULÜ ( Açık Artırma Yoluyla Taşınmaz Kiralanması )
Y12.HDE. 2001/17375KİRACININ STOPAJ VERGİSİNİ ÖDEMEMESİ ( Temerrüt Nedeniyle Tahliyeye Neden Olmaması )
Y3.HDE. 2004/1042KİRACININ STOPAJDAN SORUMLU OLUP OLMADIĞI ( Kira Sözleşmesinde Stopajın Kiracı Tarafından Ödenmesi Gerektiği Açıkça Kararlaştırıldığına Göre Bilirkişi Raporunun İncelenmesi Gereği )
Y13.HDE. 1999/524KİRACININ SU BEDELİNDEN SORUMLULUĞU ( Aski İle Abonman Sözleşmesi Bulunmaması - İtirazın İptali Davası )
Y6.HDE. 2004/9372KİRACININ SU BEDELİNE İLİŞKİN SORUMLULUĞU ( Kiracıdan Sorumlu Olduğu Su Bedellerinin Tahsilini İsteyen Kiralayan Söz Konusu Su Bedellerini Sular İdaresine Ödemiş Olduğunu Kanıtlamak Zorunda Olduğu - Mahkemenin Kiralayana Ödemeyi Kanıtlaması İçin İmkan Tanıması Gereği )
Y13.HDE. 2003/17444KİRACININ SU BORCUNU ÖDEMEDEN TAŞINMASI ( Yeni Taşınan Kiracının Su Aboneliği Talebi - Su Tekelini Elinde Bulunduran Kamu Kurumunun Borcu Bulunmayan Yeni Kiracıya Su Vermek Zorunda Olması )
Y12.HDE. 1985/12587KİRACININ SULH MAHKEMESİNE İTİRAZI ( 3012 Sayılı Kanuna Göre )
Y12.HDE. 2013/5856KİRACININ SUNMUŞ OLDUĞU DELİLLER ( Kira Sözleşmesi Maliye Bakanlığı Yoklama Fişi Vergi Levhası Abone Sözleşmesi vs. Belgelerin Ortaklığın Giderilmesi Davasından Önceki Bir Tarihe Ait Kira Sözleşmesini İspatlayan Resmi Belge Olmadığı )
Y13.HDE. 1981/4831KİRACININ SUYUNUN KESİLMESİ ( Manevi tazminat )
Y13.HDE. 2002/3855KİRACININ SÜRESİNDE FESHİ İHBAR ETMEMESİ ( Kira Sözleşmesinin Aynı Şartlarla Bir Yıl Daha Uzadığının Kabulü )
Y13.HDE. 2004/18002KİRACININ SÜRESİNDEN ÖNCE KİRALANANI TAHLİYE ETMESİ ( Kendi İsteği İle Kira Süresi Dolmadan Tahliye Ettiğine Göre Sözleşme İle Üstlendiği Kiralanandaki Harcama Bedellerinden Dolayı Talepte Bulunamayacağı )
Y10.CDE. 2002/27766KİRACININ ŞİKAYET HAKKI ( Nası Izrar Suçu )
Y6.HDE. 2014/9154KİRACININ ŞİRKET OLMASI ( Borçlar Kanunu'nun 120. Maddesinin Devam Eden Davalara Uygulanacağından Faizin Bu Maddeye Göre Belirleneceği )
Y6.HDE. 2001/398KİRACININ TAAHHÜDÜ İMZALADIĞI TARİHTE YURTDIŞINDA OLMASI ( Yazılı Taahhüt Nedeniyle Tahliye )
Y6.HDE. 1993/234KİRACININ TAAHHÜDÜYLE BAĞLI OLMASI ( Yenilenen Sözleşme )
Y3.HDE. 2017/2205KİRACININ TACİR OLMAMASI ( Davalının Türk Ticaret Kanunu Gereğince Tacir Olup Olmadığı Araştırılmadığı - Davalının Tacir Olup Olmadığı Araştırılarak Tacir Değilse Sözleşmedeki 5 Yıllık Sürenin Dolduğu da Gözetilerek T.B.K'nun 344. Md. Gereğince Hak ve Nesafete Göre Kira Bedelinin Tespitinin Yapılacağı)
Y6.HDE. 2014/2781KİRACININ TACİR OLMAMASI ( Yeni Yasal Düzenleme Karşısında Bu Koşulun Davalı Yönünden Geçersiz Hale Geldiği Kabul Edilerek Değerlendirmenin Takip Tarihi İtibariyle Ödenmemiş ve Muaccel Hale Gelen Kira Alacağının Yasal Süre İçerisinde Ödenip Ödenmediği Üzerinde Durularak Karar Verilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2017/3778KİRACININ TACİR OLMAMASI (İlamsız Tahliye Takibine İtirazın Kaldırılması ve Tahliye - Kira Başlangıcından 01.07.2012 ‘ye Kadar Sözleşmede Belirlenen %20 Artış Oranı 01.07.2012'den Takip Konusu Yapılan Döneme Kadar ÜFE Oranına Göre Aylık Kira Bedelinin Belirleneceği ve Buna Göre İstenecek Kira Miktarının Hesaplanması Gerektiği)
Y6.HDE. 2012/17480KİRACININ TACİR OLMASI ( 6098 S.K.'nın Kira Sözleşmelerinde Muacceliyet Şartını Geçersiz Kıldığı/8 Yıl Süre İle Kiracısı Tacir Olanlar Hakkında Uygulanamayacağı - Kiracının Tacir Olup Olmadığı Hususunda Araştırma Yapılması Gereği/İtirazın Kaldırılması Davası )
Y8.HDE. 2017/4202KİRACININ TACİR OLMASI ( Mahkemece Tacir Kiracı Şirket Hakkında T.B.K' nun 346. Md. 01.07.2012 Tarihinden İtibaren 8 Yıl Süre İle Uygulanamayacağı Gözetilerek İstenen Kiralar Yönünden Muacceliyet Koşulunun Geçerli Olduğunun Kabulü Gerektiği - Kira Alacağının Tahsili İçin Başlatılan Takibe İtirazın Kaldırılması ve Tahliye )
Y6.HDE. 2015/11357KİRACININ TACİR OLMASI ( T.B.K'nun 346. ve 344. Md.leri 8 Yıl Süre İle Uygulanamayacağı/Kira Sözleşmesindeki Cezai Şart Koşulunun ve Kira Artış Şartının Geçerli Olacağı - İtirazın Kaldırılması ve Kiralananın Tahliyesi )
Y8.HDE. 2017/3778KİRACININ TACİR OLMASI (Kira Sözleşmesinin Başından İtiberen Sözleşmedeki %20 Artış Oranına Göre Kira Artış Miktarı ve Buna Göre Takipte İstenebilecek Kira Miktarının Hesaplanacağı ve Sonucuna Göre Karar Verileceği - Kira Alacağının Tahsili İçin Başlatılan Tahliye İstekli Takibe Vaki İtirazın Kaldırılması ve Tahliye)
Y3.HDE. 2017/784KİRACININ TACİR OLMASI (T.B.K 325. Md.si Tacirler İçin Ertelendiğinden Tarafların Sözleşmeye Uymaları Gerektiği/Davalının Dönem Sonuna Kadar Olan Kiradan ve Sözleşme Serbestisi Gereği Cezai Şarttan Sorumlu Olacağı - Kiralananın Erken Tahliyesi Sebebiyle Alacak)
Y6.HDE. 2015/6923KİRACININ TACİR OLUP OLMADIĞI ( İki Haklı İhtar Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi İstemi - Mahkemece Kiracının Tacir Olup Olmadığı Araştırılarak Tacir Olması Durumunda Hakkında TBK'nun 346. Md.sinin 01.07.2012 Tarihinden İtibaren 8 Yıl Süre İle Uygulanamayacağının Gözetilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2017/2205KİRACININ TACİR OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI ( Tacir Değilse Sözleşmedeki 5 Yıllık Sürenin Dolduğu da Gözetilerek T.B.K'nun 344. Md. Gereğince Hak ve Nesafete Göre Kira Bedelinin Tespitinin Yapılacağı - Tacir İse Taraflar Arasındaki Protokoldeki Şart da Dikkate Alınarak Kira Bedelinin Tespitine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y6.HDE. 2015/10504KİRACININ TACİR OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Davalının Tacir Olması Durumunda Faiz Hesabında T.B.K'nun 88 ve 120. Md. Sınırlamalarının Etkili Olmayacağı Gözetilerek Faiz Hesaplanması Gerektiği/Kararın Bozulacağı - Kira Alacağının ve İşlemiş Faz Alacağının Tahsili İstemi ile Başlatılan İcra Takibine Vaki İtirazın İptali )
Y6.HDE. 2014/3843KİRACININ TACİR OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ ( Kiracının Tacir Olması Halinde Muacceliyet Şartıyla İlgili 6098 S.K. Hükmün 01.07.2012 Tarihinden 8 Yıl Süreyle Uygulanamacağının Gözetilmesi Gereği - Kiracının Tacir Olmaması Halinde İse Muacceliyet Koşulunun Geçersiz Olacağı/Eksik İnceleme Yapıldığı )
Y6.HDE. 2015/9607KİRACININ TACİR VASFI ( Basiretli Tacir Olması Gereken Davacı Şirketi Bağlayıcı Kira Sözleşmesinde Hüküm Bulunduğu - Doluluk Oranının Düşük Olması Taraflarca Öngörülerek Sözleşmeye Bu Konuda Hüküm Konulduğundan Sözleşmenin Feshi İçin Haklı Sebep Olarak Kabul Edilemeyeceği/Davanın Reddi Gerektiği )
YHGKE. 1996/11-182KİRACININ TAHLİYE DAVASI AÇMASI
YHGKE. 1992/12-117KİRACININ TAHLİYE EMRİNE İTİRAZ YERİ ( 7 Gün İçinde İcra Dairesine Bildirilmesi Zorunluluğu )
Y12.HDE. 2002/8346KİRACININ TAHLİYE EMRİNE KARŞI ŞİKAYET HAKKI ( Taşınmazın Tapu Kaydındaki Kira Akdine İlişkin Şerhin İcra Müdürlüğünce Kayıttan Ari Olarak Satışa Çıkarılması )
Y11.HDE. 2004/6892KİRACININ TAHLİYE ETTİĞİ TAŞlNMAZI HASARLI OLARAK TESLİM ETMESİ ( Tamirat Bedeli ve Kira Kaybı Talebi - Zararın Yabancı Para Üzerinden Gerçekleştiğini İspat Külfetinin Kiralayanda Olması )
YHGKE. 1979/6-1603KİRACININ TAHLİYE TAAHHÜDÜNDEKİ İMZAYI İNKAR ETMESİ ( Mahkemeye Müracaatta Bir Aylık Sürenin Aranmayacağı )
YHGKE. 2001/4-135KİRACININ TAHLİYEDEN DOĞAN ZARARI ( İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Edilen Taşınmazın 3.Kişiye Kiralanması - Tazminatın Hesabı Şekli )
Y19.HDE. 2009/8628KİRACININ TAHLİYEDEN SONRA KİRA BEDELİNDEN SORUMLULUĞU ( İtirazın İptali Davası - Kira Sözleşmesindeki Muaccelliyet Şartının Sözleşme Feshedildikten Sonra Uygulanamayacağı/Tahliyeden Sonra Mecurun Kiraya Verilebileceği Makul Süre Kapsamında Kiracının Sorumlu Olacağı )
Y4.HDE. 1975/9673KİRACININ TAHLİYESİ
Y8.HDE. 2017/13162KİRACININ TAHLİYESİ ( İcra Takip Dosyasındaki Takip Talepnamesinin İncelenmesinden Talepte Tahliye İsteğinin Yer Almadığı Görülmekle Tahliye Talebi Olmayan Takibe Dayalı Olarak İcra Müdürlüğünce Borçluya 13 Örnek Ödeme Emri Gönderilemeyeceği/Gönderilse Bile Alacaklının Böyle Bir Ödeme Emrine Dayanarak İcra Mahkemesinden Taşınmazın Tahliyesini İsteyemeyeceği - Mahkemece Tahliye Talebi Bulunmayan Takip Talepnamesine Dayalı Olarak Açılan Tahliye Davasının Reddedileceği )
Y13.HDE. 2003/3691KİRACININ TAHLİYESİ ( Kira Süresi Sonunda Mahalli Adete Göre Teslim Etme Yükümlülüğü )
Y12.HDE. 1990/2670KİRACININ TAHLİYESİ İÇİN ÖDEME SÜRESİNİN BEKLENMESİ
Y18.HDE. 2011/11387KİRACININ TAHLİYESİ TALEBİ (Meskenin Muhasebe Bürosu Olarak Kullanıldığı/İşyeri Olarak Kullanımına Son Verilerek Tahliye Talebi - Kat Mülkiyeti Kanunu Yasaklı İşler Başlıklı 24.Maddeye Getirilen Ek Fıkranın Gözetileceği)
Y12.HDE. 2002/4085KİRACININ TAKİBE İTİRAZ ETMESİ ( Kaldırılması - Tahliye Emri Dışında Süre Tanınamayacağı )
Y6.HDE. 2015/2840KİRACININ TALEP ETTİĞİ TAŞINIR DEMİRBAŞLAR (Davacıya Ait Olup Olmadığı Üzerinde Durularak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Kiracının Açtığı Faydalı ve Zorunlu Masraf ve Kiralananda Kalan Demirbaşların Bedelinin Tahsili İstemi)
Y4.HDE. 2003/5676KİRACININ TARAF SIFATI ( Kiracının Yapıya Zarar Veren Kişilere Karşı Davacı Olma Sıfatının Bulunduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y6.HDE. 2012/5038KİRACININ TAŞINIR MALLARINA EL KONULMASI (El Koyan Kiralayana Karşı Tazminat İstenebileceği - Davanın Adli Yargıda Görülmesi Gerektiği)
Y13.HDE. 2006/15406KİRACININ TAŞINMAZ ÜZERİNE RUHSATSIZ VE KAÇAK YAPI İNŞA ETMESİ ( Tadilatların Taşınmaza Değer Kattığını İleri Sürerek Masrafların Tahsili Talebi - Mülk Sahibine Karşı Sebepsiz Zenginleştiğinden Söz Edilemeyeceği/Davanın Reddi Gereği )
Y3.HDE. 2017/3181KİRACININ TAŞINMAZA YAPTIĞI FAYDALI MASRAF BEDELLERİ İLE DAVALIYA PEŞİN ÖDENEN KİRA BEDELİNİN İADESİ İSTEMİ ( Davanın 6100 Sayılı HMK'nun Yürürlüğe Girmesinden Sonra Açıldığı - Uyuşmazlığın Kira İlişkisinden Kaynaklandığı/Görevli Mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi Olduğunun Gözetileceği )
Y13.HDE. 2005/10797KİRACININ TAŞINMAZA YAPTIĞI GİDERLER ( Faydalı ve Zaruri Giderlerin Taşınmazın Satış Bedeli İçinde Kaldığının ve Somut Olayda Sebepsiz Zenginleşenin Davalı Kiralayan Mirasçıları Olduğunun Kabulü Gerektiği )
Y13.HDE. 2009/6546KİRACININ TAŞINMAZA YAPTIĞI GİDERLERİN TAHSİLİ ( Kendi Kusuru ile Sözleşmenin Feshine Neden Olan Kiracı Sözleşme Kapsamında İsteyemeyeceği )
Y13.HDE. 2002/14885KİRACININ TAŞINMAZA YAPTIĞI MASRAFLARI TALEBİ ( Vekaletsiz İş Görme - Sadece Faydalı Ve Zorunlu Masrafları Talep Edebileceği )
YHGKE. 2010/13-716KİRACININ TAŞINMAZA YAPTIĞI ÖDEMENİN TAHSİLİNİ TALEP ETMESİ ( Kamulaştırma Nedeniyle Davalı Malike Ödenen Bedelden Masraflar Doğrultusunda Davacının da Ödeme Talep Ettiği - Sözleşmede Kiracının Yaptıklarından Dolayı Talepte Bulunamayacağının Belirtildiği/Talebin Reddedileceği )
Y13.HDE. 2002/15077KİRACININ TAŞINMAZI 3. KİŞİYE KİRALAMASI ( Devlete Ait Taşınmaz - 3. Kişinin Fuzuli Şagil Konumunda Olup Kiracılık Sıfatı Bulunmadığı )
Y6.HDE. 1988/14840KİRACININ TAŞINMAZI DEVRETTİĞİ ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN TAŞINMAZA ZARAR VERMESİNİN TAHLİYE NEDENİ OLACAĞINA İLİŞKİN KİRA AKDİ HÜKMÜ ( Alt Kira Sözleşmesine Cevaz Verildiği Anlamına Gelmesi - Alt Kiracının Taşınmaza Zarar Vermemesi Durumunda Tahliyeye Karar Verilemeyeceği )
Y13.HDE. 1999/10103KİRACININ TAŞINMAZI ERKEN TAHLİYESİ ( Kiracının Sorumlu Olduğu Kira Parası Miktarı - Kiralayanın Taşınmazı Tekrar Kiraya Vermek İçin Çaba Sarfetmesi Mecburiyeti )
Y14.HDE. 2006/1179KİRACININ TAŞINMAZI İYİ BİR ŞEKİLDE KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kapsamında Bir Tamirat Niteliğinde mi Olduğu Hususunun Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği - Binanın Onarım Giderlerinin Tahsili )
Y13.HDE. 2001/11318KİRACININ TAŞINMAZI KİRA SÜRESİ BİTMEDEN TAHLİYE ETMESİ ( Kiracının Kira Dönemi Sonuna Kadar Kira Bedelinden Sorumlu Olması )
Y13.HDE. 2002/4808KİRACININ TAŞINMAZI KİRA SÜRESİ DOLMADAN ÖNCE TAHLİYE ETMESİ ( Kira Dönemi Sonuna Kadar Olan Kira Bedelleri ve Yönetim Giderlerinden Sorumlu Olması )
Y6.HDE. 2013/7705KİRACININ TAŞINMAZI SÖZLEŞMEYE UYGUN OLARAK KULLANMASI ( Taşınmazın Özenle Kullanılması Gereği - Kiracının Aynı Binadaki Kişilere Saygı Göstermek Zorunda Olduğu/Kiracıdan Aykırılığın Giderilmesini İsteme/Sözleşmeye Aykırılığın Giderilmemesi )
Y1.HDE. 1989/9085KİRACININ TAŞINMAZI TERK ETMESİ ( Kiralananda Ailesinin Oturması )
Y6.HDE. 1991/4352KİRACININ TAŞINMAZI ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DEVİR YASAĞI ( Kiracının Oğluna Kiralananı Devretmesinin Akde Aykırılık Oluşturacağı )
YHGKE. 1978/6-1103KİRACININ TAŞINMAZI YAKINLARINA TERKEDEREK TERKETMESİ ( Baştan Beri Kiracıyla Birlikte Oturmayan Yakınlarına Kiracılık Sıfatını Kazandırmayacağı - Tahliye Talebinin Kabulü Gereği )
Y1.HDE. 1993/9470KİRACININ TAŞKIN KULLANIMI
Y4.HDE. 1975/6347KİRACININ TAZMİNAT HAKKI
YHGKE. 1962/3-280KİRACININ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davalıların Dikkatsizlik ve Tedbirsizlik Sonucu Verdikleri Zararın Tazminini İsteme )
Y14.HDE. 2005/6528KİRACININ TAZMİNAT TALEBİ ( Hasılat Kirası - Zararın Hakiki Miktarını Saptamak Mümkün Değilse Hukuki Olayın Gidişine Ve Karşı Tarafın Durumuna Göre Adalete Uygun Tayin Edilmesi Gereği )
YHGKE. 2001/6-469KİRACININ TEMERRÜDE DÜŞMESİ NEDENİYLE TÜM KİRA PARASININ MUACCEL HALE GELMESİ ( İcra Takibine İtiraz Nedeniyle İcra İnkar Tazminatı Talebi )
YİBGKE. 1979/1KİRACININ TEMERRÜDE DÜŞMÜŞ OLMASI ( Alacağın Muaccel Olmasından Başka Dava Edilebilir Olma )
Y6.HDE. 2012/19315KİRACININ TEMERRÜDE DÜŞTÜĞÜ ( Kısmen Kabul Edilen Borcun Ödenmediği - Kesinleşen Takip Nedeniyle Davalının Temrrüde Düştüğünün Kabulü Gereği/Davacının Kiralananın Tahliyesini Talep Etmesinde Bir Usulsüzlük Bulunmadığı/30 Günlük Süre )
Y12.HDE. 1992/9596KİRACININ TEMERRÜDÜ
Y12.HDE. 1999/1403KİRACININ TEMERRÜDÜ
Y6.HDE. 1994/917KİRACININ TEMERRÜDÜ
YHGKE. 1993/6-917KİRACININ TEMERRÜDÜ
Y6.HDE. 2013/6901KİRACININ TEMERRÜDÜ ( 6098 S.K. Aktin Feshinin Mümkün Olduğu - İhtarname İle Verilen Sürelere Dikkate Edileceği )
Y13.HDE. 2002/699KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Akdin Hükümlerine Göre Borcun Tayin ve Tespit Edilen Bir Zamanda veya Muayyen Bir Mehil İçinde İfa Edilmesi Lazım Olursa Temerrüt İhtarına Gerek Olmaması )
Y6.HDE. 2004/2318KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Alacak ve Tahliye Talebi - Yeni Dönem İçin Taraflarca Kira Bedeli Tesbit Edilmemesi Halinde Son Dönem Bedelinin Geçerli Olacağı )
Y12.HDE. 1991/9742KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Bononun Kiracılardan Biri Tarafından Düzenlenmesi )
Y12.HDE. 1994/1088KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Dava Tarihinde Temerrüdün Gerçekleşmemesi )
Y6.HDE. 2007/1868KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Davalı Kiracının Temerrütten Kurtulabilmesi İçin Ödeme Süresi İçerisinde Dönem Sonuna Kadar Olan Tüm Kira Borcunu Ödemiş Olması Gereği )
Y12.HDE. 1999/8181KİRACININ TEMERRÜDÜ ( İcra Memurunun Yatan Paranın Bir Kısmını Masraflara Mahsup Etmesi )
Y12.HDE. 1975/4355KİRACININ TEMERRÜDÜ ( İcra Takibinden Önce Kira Parası Konutta Ödemeli Gönderildiği Halde Kiralayanın Bunu Almaması )
YHGKE. 1996/6-598KİRACININ TEMERRÜDÜ ( İhtarın Tebliğinden Önce İstenen Kiranın Konutta Ödemeli Olarak Kiralayana Ödendiği Sabit Olduğundan Kiracının Borcunu Yerine Getirdiğinin Kabulünün Gerekmesi )
Y12.HDE. 1976/2323KİRACININ TEMERRÜDÜ ( İhtarlı Ödeme Emri Üzerine Ödemenin Nereye Yapılması Gerektiği )
Y12.HDE. 1992/2191KİRACININ TEMERRÜDÜ ( İşlemiş Faizin Ödenmemesi )
Y12.HDE. 1997/6375KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Kabul Edilen Kısmi Ödemenin Yapılmaması )
Y6.HDE. 2013/9399KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Kesinleşen Takip Sebebiyle Kiralananın Tahliyesi İstemi - İcra Müdürlüğünce Düzenlenen ve Davalıya Gönderilen Ödeme Emrinde Verilmesi Gerekli Olan Otuz Gün Ödeme Süresi Yerine Yedi Günlük Ödeme Süresi Verildiği/Temerrüde Düşürülmesi İçin Davalıya Yasal Ödeme Süresi Verilmediği )
Y6.HDE. 2005/5274KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Kira Alacağı ve Tahliye Talebi - Mahkemece Kira Alacağının Tahsiline Karar Verildiği Halde Tahliye Talebinin Reddinin Hatalı Olması )
Y6.HDE. 2015/9039KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Kira Bedelinin Tahsili İçin Tahliye İstemli Başlatılan İcra Takibine Borçlunun İtirazı Üzerine İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Talep Edildiği - Yasal Ödeme Süresi Dolmadan Açılan Tahliye Davasının Reddine Karar Verileceği )
Y12.HDE. 1997/6529KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Kira Parasının Ödenmemesinden Dolayı )
Y19.HDE. 2005/1144KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Kira Sözleşmesine Uygun Zamla Kira Farkı Alacağının Ödenmemesiyle Temerrüde Düştüğü )
Y12.HDE. 1992/15416KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Kira Tespit Davası Sırasında Önceden Kararlaştırılan Zammın Yatırılmaması )
Y13.HDE. 2008/13331KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Kiralayanın Onayı Olmaksızın Kiralanan Yerde Tadilat Yapan Kiracı Sözleşmeye Aykırılıktan Dolayı Temerrüde Düşeceği ve Temerrüt Nedeniyle Tahliye Olmak Durumunda Kalacağı )
Y6.HDE. 2004/8378KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Mahkemece Net Kira Miktarının Ne Kadar Olduğunun Belirlenmesi Neticesine Göre Temerrüdün Gerçekleşip Gerçekleşmediği Üzerinde Durulmasının Gerekmesi )
Y6.HDE. 2007/8515KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Noksan Ödeme Nedeniyle Muacceliyet Koşulu Gereği Diğer Ayların Kira Paraları da İstenebilir Hale Geldiğinden Temerrüt Olgusunun Gerçekleştiğinden İstemin Kabulü İle Kiralananın Tahliyesi Gereği )
Y12.HDE. 1998/2658KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Ödeme Emri Öngörülen Süreleri İhtiva Etmelidir )
Y12.HDE. 2000/17489KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Ödeme Emrinde Ödeme ve İtiraz Sürelerinin Gösterilmemesi - Borçlunun Temerrüdünden Söz Edilememesi )
Y12.HDE. 2003/22106KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Ödeme Süresinin Ödeme Emrinde Yasaya Uygun Olarak Yazılmaması Borçlunun Temerrüde Düşmesini Engellemesi )
Y14.HDE. 2008/7969KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Rödavans Sözleşmesi - Davalı ve Karşı Davacı Kiralayan Yasa Hükmüne Uyarak Kiracıya Altmış Günlük Süre Tanımadan Akdi Feshedemeyeceğinden Feshe İlişkin Karşı Davanın da Reddi Gereği )
Y12.HDE. 1990/11816KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Son Gün Telefon Havalesi İle Ödenmesi )
Y6.HDE. 2004/6591KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Sözleşmede Yer Alan Temerrüt Halinde Kiracının Cezai Şart Ödeyeceğine İlişkin Hükmün Geçerli Olması ve Kiracıyı Bağlaması )
Y6.HDE. 2004/1153KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Tahliye Talep Edilebilmesi İçin Ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren 30 Günlük Ödeme Süresinin Geçmiş Olması Şartı )
Y6.HDE. 2004/1709KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Tahliye ve Kira Alacağının Tahsili Talebi - Yeni Dönem İçin Öngörülen Kanuni Artış Oranlarının Muğlak Olması - Sözleşmedeki Miktar Üzerinden Hüküm Kurulacağı )
Y6.HDE. 2012/18689KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Tahliyeye Karar Verilebilmesi İçin İstenen Kira Parasının Muaccel Olması ve Bu Kira Bedelinin Verilen Otuz Günlük Sürede Ödenmemiş Bulunması ve İhtarnamede Verilen Süre İçerisinde Kira Parasının Ödenmemesi Halinde Akdin Feshedileceğinin Açıkça Belirtilmesi Gerektiği )
YHGKE. 1981/12-753KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Takip Kesinleşmesine Rağmen Borcun Daha Önce Ödendiği İddiası )
YHGKE. 1994/12-830KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Vekile tebligat )
Y6.HDE. 2016/7753KİRACININ TEMERRÜDÜ (Tahliyeye Karar Verilebilmesi İçin İstenen Kira Parasının veya Yan Giderin Muaccel Olması ve Kira Bedeli İle Yan Giderin Verilen Sürede Ödenmemiş Bulunması İhtarnamede Verilen Süre İçerisinde Kira Parasının Ödenmemesi Halinde Akdin Feshedileceğinin Açıkça Belirtilmesi Gerektiği)
Y6.HDE. 2004/2373KİRACININ TEMERRÜDÜ İDDİASIYLA KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ VE TAHLİYE TALEBİ ( Kiralayanın ve Vekilinin Beyanlarının Alacağın Ödendiğini Göstermesi )
Y6.HDE. 2011/8997KİRACININ TEMERRÜDÜ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI ( Kiralayan Tarafından Temerrüt Nedeniyle Kiracıya Gönderilen İhtarnamenin Tebliğ Tarihinden 30 Gün Geçmesinden Sonra Davacının Her Zaman Tahliye Davası Açabileceği - Kiralayanın Dava Açma Hakkı )
Y6.HDE. 2004/6237KİRACININ TEMERRÜDÜ NEDENİYLE TAHLİYE TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Kiracıya Gönderilen Ödeme Emrinden Sonra 30 Günlük Ödeme Süresi Beklenmeden İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Talebiyle İcra Mahkemesine Başvurulmuş Olması )
Y6.HDE. 2012/16231KİRACININ TEMERRÜTÜ ( Kira Parasını Eksik Yatıran ve Daha Sonra Kendisine İhtar Gönderildiği Halde 30 Gün İçinde Eksik Bedelleri Yatırmayan Kiracı İçin Temerrüt Şartlarının Oluştuğu/Tahliye Edileceği - Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası )
Y6.HDE. 2006/755KİRACININ TEMERRÜTÜ ( Sözleşmede Muacceliyet Koşulunun Bulunması Halinde Muacceliyetin Gerçekleşmesi İçin Ayrıca İhtara Gerek Olmadığından Temerrüdün Gerçekleştiği )
Y6.HDE. 2011/8997KİRACININ TEMERRÜTÜ NEDENİYLE İHTARNAME ( Tebliğinden 30 Gün Geçmesinden İtibaren Yeni Bir Kira Sözleşmesi Yapılmadığı Ya Da İhtarın Tebliğinden İtibaren Çok Uzun Bir Süre Geçmediği Durumda Kiralayanın Her Zaman İçin Tahliye Davası Açabileceği )
Y6.HDE. 2015/709KİRACININ TEMERRÜTÜ NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVASI ( Kiralananın Konut ve Çatılı İşyeri Niteliği Bulunduğu/İhtarda Kiracıya En Az 30 Günlük Süre Tanınarak Kira Bedelini Ödemesinin İhtar Edileceği - Aksi Halde Kira Aktinin Feshedileceğinin İhtarnamede Bulunması Gereği/İhtarname )
Y3.HDE. 2002/6013KİRACININ TESPİT DAVASI SIRASINDA İSTENİLEN MİKTARI ÖDEMEYE BAŞLAMASI ( Mahkemece Artış Üzerinden Tesbite Karar Verilmesi Gerektiği - Davalının Artışı Kabul Ederek Ödediğinden Bahisle Davanın Reddinin Doğru Görülmediği )
Y6.HDE. 2015/10478KİRACININ VEFATI ( Temerrtü Sebebiyle Tahliye ve Alacak - Davalı Dışında da Başka Mirasçılarının Bulunduğu/Murisin Kiracı Sıfatıyla Borçlu Olduğu Kira Parası Yönünden de Mirasçılar Elbirliği Halinde Mülkiyet Hükümleri Gereğince Sorumlu Olduğundan Davada Tüm Mirasçıların Yer Alması Gerekeceği )
Y6.HDE. 2012/18510KİRACININ VERDİĞİ GÜVENCE BEDELİ ( Kira Bedeli Apartman Gideri Su Parası Alacaklarını Tahsil İçin Yapılan Takibe İtirazın İptali Davasında Davacı Alacaklının Güvence Bedelinin Bir Kısmını Alacağına Karşı Mahsup Etmesinin Diğer Alacaklarından Vazgeçtiği Anlamına Gelmediği )
YHGKE. 1987/12-400KİRACININ VERDİĞİ TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( Borçlunun Mecurda İken Verdiği Taahhüdün Geçerliliği )
Y13.HDE. 1986/4124KİRACININ YANGINDA KUSURU BULUNMADIĞINI İSBAT ZORUNLULUĞU ( Tazminat Davası )
Y6.HDE. 2004/7230KİRACININ YAPTIĞI 2. SÖZLEŞMEDE TAHLİYE TAAHHÜDÜNDE BULUNMASI ( Bu Sözleşme Sonrasında Verilen Tahliye Taahhüdünün Geçerli Olduğu )
Y6.HDE. 2010/5769KİRACININ YAPTIĞI FAYDALI MASRAFLAR ( Kiracı Kiralanan Yere Yaptığı Onarım ve Tadilat İle İlgili Masrafların Tahsilini Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Her Zaman Taşınmaz Malikinden İsteyebilecekleri )
Y6.HDE. 2007/61KİRACININ YAPTIĞI İLAVELER ( Sözleşmede Aksine Hüküm Yoksa Kiracı Yaptığı İlaveleri Söküp Götürebileceği - Ancak Bu Nedenle Kiralanana Zarar Vermiş İse Tazminle Sorumlu Olduğu )
Y13.HDE. 2003/12952KİRACININ YAPTIĞI İMALATIN BEDELİNİN İSTİRDADI ( Davacı Kiracı Olarak Oturduğu Dairenin Kendisine Satılacağı Zannıyla Yaptığı Üretimin Dairenin Değerini Artırdığı Takdirde Davacı Ancak Bu Artış Oranında Talepte Bulunabileceği )
Y3.HDE. 2017/7293KİRACININ YAPTIĞI İMALATLAR ( Kiralananda Yapılan İmalatların İmal Tarihindeki Değerleri Yıpranma Durumları Faydalı ve Zorunlu ya da Lüks İmalat Olup Olmadıkları Ayrıntılı Olarak Belirlenerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2012/7884KİRACININ YAPTIĞI ÖDEMELERİN MAHSUP EDİLMESİ ( Birden Fazla Kira Borcuna Yönelik İcra Takibi Bulunması ve Borçlunun Yapmış Olduğu Ödemelerin Hangi Aya İlişkin Olduğunun Belirtilmemesi Nedeniyle Sözkonusu Ödemelerin Mahsup Edilebileceği )
Y13.HDE. 2004/3222KİRACININ YAPTIĞI TADİLAT VE İLAVELER ( Sözleşmenin Sona Ermesinde Bedelsiz Olarak Kiralayana Teslim Edileceğinin Öngörülmesi - Söküp Götürdüğü Değerlerin Bedelini Kiralayana Ödemesi Gereği )
Y13.HDE. 2001/2029KİRACININ YAPTIĞI ZARURİ VE FAYDALI MASRAFLAR ( Bu Giderlerin Davacı Kiracı Yararına Kiralananın Daha Verimli Bir Şekilde Çalıştırılıp Gelir Elde Edilmesi Amacına Uygun Olarak Yapılması )
Y6.HDE. 2014/3146KİRACININ YENİ İŞYERİ BULMA KONUSUNDA GEREKLİ ÇABAYI GÖSTERMESİ ( Kira Sözleşmesi Haksız Nedenle Feshedilen Kiracının Aynı Şart ve Koşularda Kiracı Olarak Faaliyetini Yürütebileceği Başka Bir Taşınmazı Kiralayabileceği Sürenin Belirlenmesi Gereği - Kira Sözleşmesini Haksız Bir Şekilde Fesheden Kiraya Verenin Bu Süreye Dair Kazanç Kaybından Sorumlu Tutulması Gereği )
Y6.HDE. 2016/7952KİRACININ YENİ MALİKE KARŞI SORUMLU OLMADIĞI ( Satış Olgusu Kendisine Bildirilmeyen Davalı Kiracı Satıştan Sonraki Kira Bedellerini Eski Malike Ödemiş ise Sorumlu Tutulamayacağı/Davalı Borçlunun Eski Malik Hesabına Farklı Tarihlerde Ödeme Yaptığı - Talebin Reddi Gerektiği/Kiralananın Tahliyesi İstemi )
Y19.HDE. 2004/2393KİRACININ YENİ MALİKE KARŞI SORUMLULUĞU ( Önceki Malikle Yapılan Sözleşmede Taşınmaza Kullanım Ruhsatı Alındığında Kira Akdinin Yürürlüğe Gireceğinin Kararlaştırılması-Kira Akdinin Fiili Kullanma Tarihinde Yürürlüğe Girmiş Olması )
Y13.HDE. 2003/6606KİRACININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Haklı Nedenle Mecuru Boşaltmak Zorunda Kalan Kiracının Yükümlülüğünün Bilirkişiden Sorularak Aynı Koşullardaki Taşınmazın Kiraya Verileceği Sürenin Belirlenmesi )
Y13.HDE. 2004/543KİRACININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kiracı Kiralananı Kendisine Teslim Edilen Durumu İle Kiralayana İade İle Yükümlü Olduğu - Kiracı Yalnız Mecurun Hor Kullanılmasından Doğan Zarardan Sorumlu Olduğu )
Y13.HDE. 2001/11311KİRACININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kiracının Hasarın Giderilmesi İçin Kiralayana İhtarname Çekmemesi Nedeniyle Sözleşmeyi Feshinde Haksız Olması )
Y3.HDE. 2001/8142KİRACININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kiracının Kiralananı Ciddi Olarak Satın Almak İsteyenlere Gösterme Yükümlülüğünün Her Zaman Mevcut Olması )
Y6.HDE. 2013/8639KİRACININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kiracının Yasal Tahliye ve Anahtar Teslimi Gerçekleşinceye Dek Kirayı Ödemekle Yükümlü Olduğu - Bu Tarihten Sonraki Kira Alacakları Yargılamayı Gerektirdiğinden Davanın Reddine Karar Verileceği )
Y6.HDE. 2004/10515KİRACININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kiralananı Kira Sözleşmesi Süresince Tam Bir İhtimam Dairesinde Kullanmak Zorunda Olması )
Y13.HDE. 2003/16836KİRACININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kiralananı Sözleşme Süresi Sona Ermeden Boşaltması - Süre Sonuna Kadar Geçecek Dönem İçin Kira Parasını Kiralayana Ödemek )
YHGKE. 1981/13-935KİRACININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kiralananı Teslim Aldığı Şekilde Geri Vermesi )
Y6.HDE. 2016/2785KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ ( T.B.K'nun 316/1.Md. Hükmü Uyarınca Kiracı Kiralananı Sözleşmeye Uygun Olarak Özenle Kullanmak ve Aynı Kanunun 334. Md. Hükmü Uyarınca Sözleşme Sonunda Aldığı Hali İle Kiralayana Teslim Etmekle Yükümlü Olduğu - Hor Kullanma Tazminatı )
Y6.HDE. 1992/11622KİRACININ ZAMANINDA YAPTIĞI ÖDEMELERİN GECİKMESİ ( Banka Şubesindeki Aktarma Nedeniyle İki Haklı İhtarın Oluşmaması )
Y11.HDE. 2005/13386KİRACININ ZARARA UĞRADIĞI İDDİASI ( Kiralayanın Sözleşmeye Aykırı Davranışı Nedeniyle - Dava BK'nun 125. Maddesinde Öngörülen Genel Zamanaşımına Tabi Olduğu )
Y3.HDE. 2017/1771KİRACININ ZARARA UĞRAMASI ( Kiraya Veren Aleyhine Açılan Tazminat Davası - Davacının Kendi Aleyhine Açılmış Olan Davayı Kiraya Verene İhbar Etmemekle Zararın Artmasına Neden Olup Olmadığı Karşı Kusurunun Bulunup Bulunmadığı Üzerinde Durularak Karar Verileceği )
Y4.HDE. 1983/6358KİRACININ ZARARI
Y6.HDE. 2012/17625KİRACININ ZARARIN ARTMASINA SEBEBİYET VERMEDİĞİ ( Müterafık Kusurun Uygulanabilmesi İçin Zarar Görenin Zararın Doğmasına Ortaklık Etmesi Gereği/Zararı Azaltmak İçin Gereken Tedbirleri Almaması Gereği - Kira Sözleşmesinin Feshi )
Y13.HDE. 2003/3044KİRACININ ZARARININ ARTMASI ( Yeniden Kiraya Vermek İçin Çaba Sarfedilmesi )
Y14.HDE. 2006/7776KİRACININ ZARARININ KARŞILANMASI ( Davalının Kiralanan Yeri Kullanmaya Hazır Olarak Kiracıya Teslim Etmemesi - Kiracının Zararlarını Ödemekle Yükümlü Olduğu )
Y11.HDE. 1988/4608KİRACININ ZİLYETLİĞİNİ HİMAYE
Y3.HDE. 2001/10432KİRACINlN KİRALANANA ZARAR VERMESİ ( Zararın Tazmini İçin Kiralayan Durumunda Olmayan Malikin Mülkiyet Hakkına Dayanarak Dava Açabilmesi )
YHGKE. 1993/13-45KİRACISI BULUNAN TAŞINMAZIN BAŞKA BİR KİŞİYE KİRALANMASI ( Kar Yoksunluğu Tazminatı )
Y13.HDE. 1994/1530KİRACIYA AİT ELEKTRİK VE SU PARALARININ YATIRILMASI ( Vekaletsiz Tasarruf )
Y6.HDE. 1994/5031KİRACIYA AİT KONUT BULUNMASI ( Kiralanan İşyeri Olarak Kiralanmışsa 6570 Sayılı Yasanın 7 /son Maddesinin Uygulanmayacağı )
Y6.HDE. 1996/10743KİRACIYA AİT KONUT BULUNMASI ( Konutun Oturulabilirliğinin Tespiti Gereği )
Y6.HDE. 1989/7054KİRACIYA AİT TAŞINMAZ ( Ticari Amaçla Elde Bulundurulmasının Tahliyeye Engel Olmaması )
Y14.HDE. 2008/7969KİRACIYA ALTMIŞ GÜNLÜK SÜRE TANINMASI ( Rödavans Sözleşmesi - Davalı ve Karşı Davacı Kiralayan Yasa Hükmüne Uyarak Kiracıya Altmış Günlük Süre Tanımadan Akdi Feshedemeyeceğinden Feshe İlişkin Karşı Davanın da Reddi Gereği )
Y3.HDE. 2011/1684KİRACIYA BAŞLATILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ ( Davalı Takas İradesini Açıkladığından ve Davacıya Verildiği Anlaşılan Depozitonun Davalıya İade Edildiği Davacı Tarafından İleri Sürülmediğinden Bu Defi Üzerinde Durulup Mahsubu Yapılarak Karar Verileceği)
Y6.HDE. 1996/9911KİRACIYA BİLDİRİM ŞARTI ( Yeni Malikin Tahliye Davası Açabilmesi İçin İktisaptan İtibaren Bir Ay İçinde Kiralananı Satın Aldığını Kiracıya Bildirmesinin Gerekmesi )
Y6.HDE. 1997/593KİRACIYA BİLDİRİM ŞARTI ( Yeni Malikin Tahliye Davası Açabilmesi İçin İktisaptan İtibaren Bir Ay İçinde Kiralananı Satın Aldığını Kiracıya Bildirmesinin Gerekmesi )
Y6.HDE. 2016/2692KİRACIYA BİLDİRİMDE BULUNMA ( Yeni Malikin Kira Bedelinin Kendisine Ödenmesine Dair İhtarda Bulunmadığı Durumda Kiracının Eski Malike Yapmış Olduğu Ödeme ile Kira Borcundan Kurtulacağı - Önceki Malike Yapılan Ödeme Miktarınca Kiracı Sorumluluktan Kurtulması/İhtar/Kira Alacağına Dair İtiraz/Kira Alacağı )
YHGKE. 1992/6-439KİRACIYA BOŞ DÜKKAN TEKLİFİ
Y12.HDE. 1981/2013KİRACIYA ÇEKİLEN İHTARIN GEÇERSİZLİĞİ ( Tetkik Merciinin İnceleme Zorunluluğu )
Y6.HDE. 2013/2488KİRACIYA DAHA ÖNCEDEN İHTAR GÖNDERİLMİŞ OLMASI ( Kira Sözleşmesinin Yenilenmeyeceği İradesinin Bildirildiği - Bu Bildirimi Takip Eden Kira Dönemi Sonuna Kadar Tahliye Davası Açılmasının Mümkün Olduğu/Kiralananın Tahliyesi Davası )
Y6.HDE. 2006/723KİRACIYA GÖNDERİLEN ÖDEME EMRİNİN KOŞULLARI ( B.K.'nun 288. Maddesine Uygun Olarak Düzenlenmesi Gereği - Hasılat Kirası/Tahliye Talebi )
Y6.HDE. 2002/569KİRACIYA GÖNDERİLEN SÜRELİ İHTARIN SONUÇSUZ KALMASI ( Akde Aykırılık Nedeniyle Tahliye Davası Açma Hakkı Vermesi )
Y6.HDE. 2007/69KİRACIYA İHBAR MÜKELLEFİYETİ ( İhbar Tebliğ Ettirmemiş Olan Yeni Malik Kiracı Tarafından Bilindiğini de İspat Edemez ise Kiracı Önceki Malike Yaptığı Ödeme ile Borcundan Kurtulacağı )
YİBGKE. 1966/19KİRACIYA İHTAR ( Kira Parasının Tespiti Davasının Görülebilmesi İçin Gerekip Gerekmediği )
Y6.HDE. 2009/6557KİRACIYA İHTAR GÖNDERİLMESİ ( Akde Aykırılık Nedeniyle Tahliye - Kiralananın Açıktan Fena Kullanılması Durumunda Akde Aykırılığın Giderilmesi Amacıyla Kiracıya İhtar Gönderilmesine Gerek Olmadığı )
Y6.HDE. 2016/2692KİRACIYA İHTAR YAPILMAMASI ( Kiracının Kira Paralarını Önceki Malike Ödemesi Halinde Önceki Malike Yapılan Ödeme Miktarınca Kiracı Sorumluluktan Kurtulacağı - Davacının Pay Satışının Tebliği/İhtar ile Öğrenilme Tarihinden İtibaren Aylık Kira Bedelinin Yeni Malike Ödeneceği/Satışın Öğrenildiği Tarih )
YİBGKE. 1943/25KİRACIYA İHTAR YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( Birikmiş Kiralar İçin - Temerrüt Sebebiyle Tahliye )
Y6.HDE. 1998/7455KİRACIYA İHTAR ZORUNLUĞU
Y6.HDE. 2004/10736KİRACIYA İHTARNAME TEBLİĞİ ( Akde Aykırılık Nedeniyle Tahliyeye Karar Verilebilmesi İçin Kiracıya Akde Aykırı Davranışa Son Vermesi Hususunda Kiralayan Tarafından Süreli İhtar Tebliğ Ettirilmesinin Gerekmesi )
Y6.HDE. 2001/8738KİRACIYA İKTİSAPTAN İTİBAREN 1 AY İÇİNDE GÖNDERİLEN İHTARIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI ( Kiralananda Pay İktisabına Dayanarak )
YHGKE. 2007/1-72KİRACIYA KARŞI AÇILAN ELATMANIN ÖNLEMESİ DAVASI ( Davalı Tarafından İbraz Edilen Kira Sözleşmesinin Geçerli Bir Sözleşme Niteliğini Taşıyıp Taşımadığının Araştırılması Gereği )
Y5.HDE. 1980/1938KİRACIYA KARŞI DAVA ( Huzursuzluk Çıkartan Kiracıya Karşı Ancak Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Dava Açılabilmesi )
Y18.HDE. 1994/6025KİRACIYA KARŞI İCRA TAKİBİ ( Kira Akdinin Sona Ermesinden Sonra Ortak Giderler İçin )
YHGKE. 1996/13-68KİRACIYA KEFALET
Y6.HDE. 2010/6342KİRACIYA KİRA BEDELİNİ ÖDEMESİ İÇİN TAYİN EDİLEN 30 GÜNLÜK SÜRE ( Ödeme Emrinde Tayin Edilen Süre Dolmadan İcra Mahkemesinde Açılan Davanın Kabulüne Karar Verilemeyeceği )
Y6.HDE. 1993/11824KİRACIYA MALİK OLDUĞUNU VE KİRA PARASININ KENDİSİNE ÖDENMESİNİ BİLDİREN KİŞİ ( Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası Açabilmesi )
Y6.HDE. 1993/197KİRACIYA MALİK OLDUĞUNU VE KİRA PARASININ KENDİSİNE ÖDENMESİNİ BİLDİREN KİŞİ ( Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası Açabilmesi )
Y6.HDE. 1993/9398KİRACIYA MALİK OLDUĞUNU VE KİRA PARASININ KENDİSİNE ÖDENMESİNİ BİLDİREN KİŞİ ( Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası Açabilmesi )
Y6.HDE. 1994/10768KİRACIYA MALİK OLDUĞUNU VE KİRA PARASININ KENDİSİNE ÖDENMESİNİ BİLDİREN KİŞİ ( Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası Açabilmesi )
Y6.HDE. 1994/7474KİRACIYA MALİK OLDUĞUNU VE KİRA PARASININ KENDİSİNE ÖDENMESİNİ BİLDİREN KİŞİ ( Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası Açabilmesi )
Y6.HDE. 1995/10426KİRACIYA MALİK OLDUĞUNU VE KİRA PARASININ KENDİSİNE ÖDENMESİNİ BİLDİREN KİŞİ ( Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası Açabilmesi )
Y6.HDE. 1997/6622KİRACIYA MALİK OLDUĞUNU VE KİRA PARASININ KENDİSİNE ÖDENMESİNİ BİLDİREN KİŞİ ( Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası Açabilmesi )
Y6.HDE. 1998/2377KİRACIYA MALİK OLDUĞUNU VE KİRA PARASININ KENDİSİNE ÖDENMESİNİ BİLDİREN KİŞİ ( Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası Açabilmesi )
Y6.HDE. 1998/443KİRACIYA MALİK OLDUĞUNU VE KİRA PARASININ KENDİSİNE ÖDENMESİNİ BİLDİREN KİŞİ ( Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası Açabilmesi )
Y6.HDE. 1998/6512KİRACIYA MALİK OLDUĞUNU VE KİRA PARASININ KENDİSİNE ÖDENMESİNİ BİLDİREN KİŞİ ( Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası Açabilmesi )
YHGKE. 1989/6-368KİRACIYA MALİK OLDUĞUNU VE KİRA PARASININ KENDİSİNE ÖDENMESİNİ BİLDİREN KİŞİ ( Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası Açabilmesi )
Y13.HDE. 1981/7372KİRACIYA MECURUN AYNEN TESLİMİ
Y1.HDE. 2012/7949KİRACIYA MUVAFAKAT EDİLMESİ (Murisin Ölüm Tarihinden Önce ve Sonrasında Kiralananın Kullanılmasına Paydaşların Ses Çıkarmamasının Kullanıma Muvafakat Edildiği Şeklinde Değerlendirilmesi Gerektiği - Elatmanın Önlenmesi/Ecrimisil )
Y11.HDE. 1988/7169KİRACIYA MÜŞTEREK SAATTEN VERİLEN ELEKTRİK VE SUYUN KESİLMESİ ( Site İçindeki Market ve Çay Bahçesi )
Y6.HDE. 2015/709KİRACIYA OTUZ GÜNLÜK ÖDEME SÜRESİ TANINMASI GEREĞİ ( Eldeki Davada Kiralayanın Göndermiş Olduğu İhtarnamenin Yasal Şartları Taşımadığının Kabulü )
Y6.HDE. 2012/19315KİRACIYA ÖDEME EMRİ İLE VERİLEN 30 GÜNLÜK SÜRE ( Kiracının Bu Süre İçerisinde İtiraza Uğramayan Borç İçin Ödeme Yapmadığı - Kiracının Temmerüde Düştüğünün Kabulü Gereği/Davacı Kiralayanın Tahliye İsteminde Usulsüzlük Bulunmadığı )
Y11.HDE. 2003/13995KİRACIYA SÖZLEŞMEYE UYGUN TESLİM EDİLMEYEN YER ( Sözleşmede Amaçlanan Şekilde Kullanmaya ve İşletmeye Elverişli Bir Durumda Kiracıya Teslim Edilmeyen Yer İçin Kiracıdan Edimin İfasının İstenemeyeceği )
YİBGKE. 1941/37KİRACIYA SÜRE VERİLMESİ ( Kira Akdinin Sözle Yenilendiği İddiası - İlgili Mahkemede Dava Açma İçin )
Y6.HDE. 2002/3571KİRACIYA SÜRELİ İHTAR GÖNDERİLEREK KİRALANANIN AKDE UYGUN KULLANILMASININ İSTENMESİ ( Kiralananın Eski Hale Getirilmemesi Durumunda Tahliyeye Karar Verilebilmesi )
Y3.HDE. 2009/397KİRACIYA TANINAN FESHİ İHBAR YETKİSİ ( Kira Sözleşmesinde Kiracının Bir Ay Önce İhbar Etmek Şartıyla Mecuru Boşaltabileceği Hüküm Altına Alındığı - Bir Ay Öncesinden İhbarını Yaparak Mecuru Boşaltan Kiracı Bakiye Kira Sözleşmesi Kira Parasından Sorumlu Tutulamayacağı )
Y6.HDE. 2005/7918KİRACIYA TEBLİĞ ( Davacının Vekilini Azlettiğine Dair Azilnamenin Kiracıya Tebliğ Edilip Edilmediğinin Araştırılarak Vekilin Kira Almaya ve Makbuz Vermeye Yetkili Olup Olmadığının Kiracı Tarafından Bilinip Bilinmediğinin Belirlenmesi Gereği )
YİBGKE. 1966/8KİRACIYA TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN SÜRELERİN BAŞLAMASI ( Tebliğ Edilen Günün Hesaba Katılmaması )
Y6.HDE. 2012/954KİRACIYA VERİLEN FESİH HAKKI ( Kiralayanın İhtarıyla Tek Taraflı Olarak Ortadan Kaldırılamayacağı - Sözleşmenin Feshedildiği Diğer Tarafa Yazılı Olarak Bildirmedikçe Uzatılmış Sayılacağı Düzenlemesine Yer Verildiği/Tahliye Davasının Reddi Gerektiği )
Y18.HDE. 2010/2228KİRACIYA YAPILAN ÇAĞRI ( Kat Malikleri Toplantısının Olağan Zaman Dışında Yapıldığı/Olağanüstü Toplantı Niteliğinde Olduğu - Kiracıya Yapılan Çağrının Kat Malikine Yapılmış Sayılmayacağı/Kararın İptali Gerektiği )
Y4.CDE. 1992/4111KİRACIYI ÇIKARMAK AMACIYLA EVE GİRİP TEHDİT ETMEK ( Kendiliğinden Hak Almanın Tartışılması Zorunluluğu )
Y2.CDE. 2003/12858KİRACIYI EVDEN ÇIKARMA KASTI ( Kapıları Söküp Götüren Sanık - İhkak-ı Hakka Eksik Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu )
Y4.CDE. 2000/6503KİRACIYI EVDEN ÇIKARMAK İÇİN TEHDİT ETMEK ( İhkakı Hak Suçuna da Uyup Uymayacağının Tartışılması Gerektiği )
Y4.CDE. 2002/5334KİRACIYI EVİ BOŞALTMAYA ZORLAMA ( Kiralayan Tarafından - Kendiliğinden İhkakı Hak Suçunu Oluşturduğu )
Y4.HDE. 1986/7111KİRACIYI İHTİYAÇTAN DOLAYI ÇIKARTIP TAŞINMAZI BAŞKASINA KİRALAMAK ( Eski Kiracının Tazminat Talebi - Ceza Zamanaşımının Uygulanması )
Y3.HDE. 2003/858KİRACIYI KORUMA İLKESİ ( Aylık Kira Farkı Üzerinden Harç Alınmasının Bu İlkenin Bir Gereği Olması - Kira Tespiti Davası )
YHGKE. 2002/13-285KİRACIYI UYARMAK ( Kiracının Apartmanı Rahatsız Etmesinin Başlı Başına Bir Tahliye Sebebi Olmaması- Öncelikle Uyarının Yapılmasının Gerekmesi )
YHGKE. 1998/13-478KİRADA ADİ KEFALET ( Demirbaşların İadesinden Kefilin Sorumluluğu )
Y6.HDE. 1992/5307KİRADA AKDE AYKIRILIK ( Uzun Süre Ses Çıkarmayan Kiralayanın Sonradan Dava Açması )
YHGKE. 1996/12-994KİRADA BORÇLUNUN KABUL ETTİĞİ MİKTAR ( Belge Bulunmaması )
Y13.HDE. 1996/3641KİRADA FAİZ ( Kira Parasının Uyarlanmasına İlişkin Kararın Kesinleşmesinden İtibaren Borcun Muaccel Olması ve İhtara Gerek Olmaksızın Hükmedilen Kira Parasına Faiz İşlemeye Başlaması )
Y12.HDE. 1990/1502KİRADA İTİRAZ NEDENLERİ ( Değiştirilemez - Genişletilemez )
Y6.HDE. 2014/13975KİRADA MUACCELİYET KOŞULU ( Kira Alacağı Tahsiline Yönelik İcra Takibine Yapılan İtirazın İptali - Kira Bedelinin Zamanında Ödenmemesi Halinde Sonraki Kira Bedelleri Muaccel Olacağına Dair Anlaşmaların Geçersiz Olduğu Gözetileceği )
YHGKE. 1980/6-2439KİRADA OTURAN KİRALAYAN ( Kiralayanın Sürekli Kirada Oturmasına Zorlanamaması )
Y3.HDE. 2001/1816KİRADA TAŞINMAZIN MUSAKKAF OLUP OLMADIĞI ( Musakkaf Taşınmazların 6570 Sayılı Yasa Kapsamında Olduğu - 2000 Yılında % 25 Oranında Kira Arttırımı Yapılabileceği )
Y3.HDE. 2017/16711KİRADAN KAYNAKLI UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ MAHKEME ( Mahkemece Uyuşmazlığın Çözümünde Sulh Hukuk Mahkemesi'nin Görevli Olduğu Gözetilerek Görevsizlik Sebebiyle 6100 S.K. Md. 114/1-C ve 115/2 Uyarınca Davanın Usulden Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Esas Hakkında Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
Y15.HDE. 1980/1820KİRADAN MAHRUMİYET TAZMİNATI
YHGKE. 2008/19-43KİRADAN MAHSUP ( "İtirazın İptali Alacak" Davası - Mahkemece Davalı-Karşı Davacı Tarafından Yapılan İşlerden Hangilerinin Kiradan Mahsubu Gerektiği ve Bu İşlerin Yapılması İçin Gerekli Olan Harcama Miktarının Yerinde İncelenmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2007/11331KİRADAN MAHSUP ( Kırılan Basit Ahşap Kapı Yerine Çelik Kapı Takılarak Bedelinin Kiradan Mahsubunun Kabul Edilemeyeceği - Davalının 30 Günlük Ödeme Süresi İçinde Kiranın Tamamını Ödememesi/Temerrüt Olgusunun Gerçekleştiği )
Y13.HDE. 2005/15987KİRADAN SORUMLULUK ( Kiracının Mecuru Terk Etmesinin Teslim Niteliğinde Olmadığı - Anahtarların Teslimine Kadar Kiradan Sorumlu Tutulacağı )
YHGKE. 1983/12-1131KİRALAMA ( Kocanın Karısı İle Oturduğu Evi Evlilik Birliği İçin Kiralamış Sayılması )
Y14.HDE. 2003/5475KİRALAMA ( Mera ve Otlakiyeden Yararlanma - Kira Aktinin Ancak Tarafların Rızası İle Yapılabileceği )
Y17.HDE. 2010/8484KİRALAMA ( Rücuan Tazminat - Davalı Şirketin Aracı Olay Tarihini de Kapsayacak Şekilde Dava Dışı Şirketten Uzun Süreliğine Kiralandığına Bu Nedenle İşleten Sıfatı Bulunduğuna Dair Dosyada Bilgi veya Belgeye Rastlanmadığı/Davalı Şirketin Aracın Olay Tarihinde Kiracısı Olup Olmadığı Hususunun Araştırılması Gerektiği )
Y6.HDE. 2015/9871KİRALAMA İHALESİNDEN SONRA SÖZLEŞME YAPILMAMASI NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ ( Davalıya Sözleşme Yapılması Konusunda Usulüne Uygun Yapılmış Bir Tebliğden Bahsedilemeyeceğinden Oluştuğu Bildirilen Zarardan Davalının Sorumlu Tutulamayacağı Gerekçesiyle Davalı Yönünden Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y14.HDE. 2007/702KİRALAMA İŞLEMİ ( Elatmanın Önlenmesi - TMK'nun 692. Maddesi Uyarınca Olağanüstü Tasarruflardan Sayıldığından Burada Bütün Paydaşların Oybirliği Şartı Arandığı )
Y3.HDE. 2012/16960KİRALAMA İŞLEMİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kiraya Veren Tarafından Ödenmesinin Öngörüldüğü - Mahkemece Kiralayanın Sorumlu Olması Nedeniyle Kira Parasının İçinde Katma Değer Vergisinin de Olduğu Gözönünde Bulundurularak Kira Parasının KDV Dahil Olmak Üzere Tesbiti Gerektiği )
Y3.HDE. 2010/15075KİRALAMA İŞLEMİNİN GEÇERSİZ OLMASI ( Pay ve Payda Çoğunluğu Bulunmadan Yapılan Kiralama İşlemi - Davacı Hissedar Tarafından Diğer Hissedarlar Önceki Malikler Aleyhine Açılan Ecrimisil Davasında Kiraya Verme Tarihi Esas Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2006/3-311KİRALAMA İŞLEMLERİ ( Kira Tespit Davası/Kira Bedelinin Tarafların Belirlediği Yönteme Bağlı Kalınmaksızın Mahkemece KDV Dahil Edilerek Tespit Edilmesi Gereği - Mevzuatımızda KDV'nin Kiraya Veren Tarafından Ödenmesinin Öngörüldüğü )
Y17.HDE. 2010/3827KİRALAMA KONUSU MALIN KULLANIMI VE GETİRECEĞİ YARAR VE ZARARLARIN KİRACIYA DEVREDİLMESİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat - Davalı FFK Fon Finansal Kiralama Şirketi Aleyhindeki Davanın Husumet Yokluğundan Reddi Gerektiği )
Y3.HDE. 2017/1744KİRALAMA SONUCU ELDE EDİLEN VE DÖNER SERMAYEYEY KAYDEDİLEN KİRA GELİRLERİNİN TAHSİLİ ( 3533 S.K. Md. 4 Gereğince Hakem Sıfatıyla Bakılacak Davalarda O Yerin Yüksek Dereceli Hukuk Mahkemesi Başkanı veya Hakimi Davaya Bakmakla Görevli Olduğu/Mahkemece Davaya Genel Mahkeme Sıfatıyla Bakıldığı Anlaşılmakla O Yerin En Yüksek Dereceli Hukuk Mahkemesi Başkanı veya Hâkimi Tarafından Mecburi Hakem Sıfatıyla Tahkim Usulüne Göre Bakılacağı )
Y6.HDE. 2012/1484KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( İtirazın İptali Davası - Uyuşmazlığın Yargılamayı Gerektirdiği/İcra İnkar Tazminatı İsteminin Reddine Hükmedileceği )
Y6.HDE. 2012/4304KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK (Davacı Davalının Ticari Defterlerine Dayandığından Hakim Davalı Tarafa Defterlerinin İbrazını Emredebileceğinden Öncelikle Davalının Bu Konuda İsticvabına Karar Verilerek Karar Verileceği)
Y11.HDE. 2010/3712KİRALAMA SÜRESİ ( Uzun Süreli Olup Olmadığının Belgenin Tartışılması Suretiyle Davalının Husumet İtirazının Bu Açıklamalar Işığında Değerlendirilmesi Gerektiği - Anılan Belgenin Adı Geçen Bakanlık Tarafından Düzenlenip Düzenlenmediği ve Düzenlenmiş İse Hangi Amaçla Düzenlendiğinin Sorulması Gerektiği )
Y4.HDE. 1964/6378KİRALAMA VAADİ
Y11.HDE. 2000/5845KİRALAMA VE TERS KİRALAMA SURETİYLE KURTARMA VE YARDIM HİZMETİNE TAHSİS EDİLEN GEMİ ( Gemi Adamalarının Kurtarma ve Yardım Ücretinden Pay Alıp Alamayacakları)
Y13.HDE. 1989/3365KİRALAMADA RÜÇHAN HAKKI ( Kiracıya Daha Düşük Bedelle Kira Akdi Kurma Yetkisi Vermez )
Y11.HDE. 2007/8759KİRALAMADAN SONRA TAŞINMAZIN BAŞKASINA SATILMASI ( Yeni Malikin İhtarname Keşide Ettiği ve İade Olduğu/Faks Yoluyla Ulaştıysa Bile Bir Aylık Süre Geçtiği - Yeni Malikin Kira Sözleşmesi İle Bağlı Olduğu/Muhtemel Kazancın Kaybına Dair Menfi Zararın Yeni Malike İleri Sürülmesi Mümkün Olduğu )
Y15.CDE. 2012/9282KİRALAMAK AMACIYLA ALINAN ARACIN İADE EDİLMEMESİ ( Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Oluştuğu )
Y13.HDE. 2002/13780KİRALANADA DAHA ÖNCEDE LAGOR TEPMESİ OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Davalının Önleyici Tedbir Almadığının ve Olayın Meydana Gelmesinde Kusurlu Bulunduğunun Anlaşılması )
Y6.HDE. 2015/3643KİRALANAIN TAHLİYESİNE İLİŞKİN İHTARNAME GÖNDERİLMESİ (Kira Sözleşmesinin 10 Yıllık Uzama Süre Sonunun 31.06.2012 Tarihi Olduğu/6098 S.K.'nun Yürürlük Tarihinde 10 Yıllık Uzama Süresi Dolduğundan 347. Maddesinin Taraflar Yönünden Uygulanabilirliğinin 01.07.2014 Tarihinde Başladığı - Davacı Kiralayanların 01.07.2014 Tarihinden En Az 3 Ay Öncesinde Kiracıya Ulaşmak Üzere İhtarname Göndermesi Gerektiği)
Y6.HDE. 2009/6820KİRALANAN ADRESTE KURULU OLAN TELEFON ( Davalı Kiracının Kiracı Olduğu Dönem İçerisinde Kullandığı Telefon Görüşmelerine Ait Fatura Tutarından Sorumlu Olduğunun Kabulü Gerektiği )
Y11.HDE. 2002/12964KİRALANAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Alacağın TL. Karşılığının ve Keza KDV'sinin ABD Doları ve Bunun TL. Karşılığının Kararda Gösterilmemiş Olması ve Faiz Başlangıcının Yanlış Gösterilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y14.HDE. 2011/7149KİRALANAN ALANIN ESKİ HALE GETİRME BEDELİ VE ECRİMİSİL ( Maden İşletme Kirasının Sona Ermesi Nedeniyle - Davalı Taraf Bilirkişi Raporuna İtiraz Ettiğinden Raporun Hüküm Kurulmaya Yeterli Olmadığı )
Y11.CDE. 2004/8165KİRALANAN ARACIN DAHA SONRA ZORLA ALINMASI ( Sanığın Alkolün Etkisi İle Aracın Anahtarını Zorla Alıp Ruhsatsız Av Tüfeği İle Katılanın Ayaklarlarının Dibine Ateş Ederek Gitmesini Engellediği - Diğer Sanığın Aracı Kullanarak Oradan Kaçtığı/Gasp Suçuna İlişkin Delilleri Değerlendirme Görevinin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
YHGKE. 2012/19-56KİRALANAN ARACIN HASARLANMASI ( Kiralayanın Zarardan Sorumlu Olmadığı Savunması/İspat Etmek Yükümlülüğü Bulunduğu - Mahkemece Kiralayan Davacıya Hem Zararın Neden Kaynaklandığını Hem de Miktarını İspat Yükü Yüklemesinin Yanlış Olduğu )
Y15.CDE. 2012/15651KİRALANAN ARACIN SÜRE SONUNDA TESLİM EDİLMEYİP HASARLI OLARAK BULUNMASI ( Aracın Sanığa İfa Ettiği Meslek Ya da Hizmet Dolayısıyla Tevdi Edilmemiş Olduğu - Eylemin Güveni Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturacağı )
Y13.HDE. 1996/7548KİRALANAN ARACIN TAHRİP OLMASI ( Finansal kiralama)
Y17.HDE. 2005/3375KİRALANAN ARACIN TRAFİK KAZASINDA HASARLANMASI ( Araçta Meydana Gelen Hasarın Onarım Süresinin ve Bu Sürede Davacının Araç Mahrumiyetinden Doğan Zararının Belirlenmesi İçin Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gereği )
Y17.HDE. 2005/3404KİRALANAN ARAÇ ( Kazaya Karışan Aracın Davalı Şirket Tarafından Ne Şekilde İşletildiği veya Kiralandığı Belirlenmediği - Kazaya Karışan Aracın İşleteni Tespit Edilip Zarardan Araç Sürücüsü ve İşletenin Müteselsilen Sorumlu Olduğu )
Y11.HDE. 2003/12955KİRALANAN ARAÇ İLE YOLCU TAŞIMA İŞİ ( Sözleşmenin Varlığı Yazılı Şekil Şartına Bağlı Olmadığı - Taşıma Sözleşmesine Aykırılık İddiasına Dayalı İstemlerin Adli Yargıda Çözüleceği )
Y6.HDE. 2011/590KİRALANAN ARAZİDE YER ALAN MADEN SUYU TESİSLERİNİN VE FABRİKA BİNASININ İŞLETMEK VE KULLANMAK ÜZERE KİRALANMASI ( Kira Parasının Tahsiline Yönelik Takibe İtirazın İptali Tahliye ve İcra İnkar Tazminatı Talebi - Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
YHGKE. 1960/6-40KİRALANAN BİNANIN YANMASI SONUCU KİRACI TARAFINDAN YENİDEN İNŞASI VE SÖZLEŞMEYE AYKIRI HAREKET
Y4.HDE. 2014/2341KİRALANAN BÖLÜM İÇİN ZARAR HESAPLAMA ( Termik Santralin Yaydığı Gaz ve Küller Sebebiyle Uğranılan Zararın Tazmini - Davacının Davaya Konu Ettiği Parselin Bir Kısmını Kiraladığı/Mahkemece Davacı Tarafından Kiralanan Bölüm İçin Zarar Hesaplatılması Gerektiği )
Y19.HDE. 2010/7316KİRALANAN CİHAZIN GERİ ALINMASI ( Bedelinin Ödenmemesi Üzerine Kiralayanın İhtiyati Tedbir Yoluyla Cihazı Geri Alıp Üçüncü Kişiye Kiralaması Halinde Kiracının Cihazı İade Etmesi veya Bedelini Ödemesi Gibi Bir Yükümlülüğünün Varlığından Söz Edilemeyeceği )
YHGKE. 1996/13 – 335KİRALANAN DA MEYDANA GELEN AYIP
Y6.HDE. 2001/1558KİRALANAN DIŞINDAKİ YERLERE TECAVÜZ ( Akde Aykırılık Nedeniyle Tahliye İstenip İstenemeemsi )
Y11.HDE. 1988/4299KİRALANAN DOZERİN TAŞIMA BEDELİ ( Sözleşmeyle Belirlenmesi Zorunluluğu )
Y6.HDE. 2014/6209KİRALANAN DÜKKANIN BİTİŞİK BİNANIN AYNI KATINDAKİ KISIMLA DUVAR KALDIRILARAK BİRLEŞTİRİLDİĞİ ( Kira Sözleşmesinde Kiralananın Eski Hale Getirilmesine Dair Hüküm Bulunduğu - Keşif Yapılarak Kiralananın Duvarının Eski Hale Getirilip Getirilmediği ve Eski Hale Getirme Maliyetinin Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y15.CDE. 2012/4626KİRALANAN EVE ZARAR VERME ( Mala Zarar Verme Suçu - Sanığın Evin Harap Olduğunu Görüp Kiralamaktan Vazgeçtiğine Dair Savunmasına İtibar Edilerek Beraat Kararı Verilemeyeceği/Kolluk Tutanağında Zararın Ayrıntılı Olarak Tespit Edildiği )
Y6.HDE. 2009/10387KİRALANAN EVİN ANAHTARININ USULÜNE UYGUN TESLİM EDİLMEMESİ ( Davalının Anahtarı Teslim Etmiş Olduğu Şahsın Davacının Yetkili Vekili Olmadığı - Davacı Adına Anahtarı Teslim Almayacağı/Vekalet İlişkisinin İspat Edilemediği )
Y12.HDE. 1997/6529KİRALANAN GAYRIMENKULLERİN İLAMSIZ İCRA YOLU İLE TAHLİYESİ
Y15.HDE. 2013/1331KİRALANAN GAYRİMENKULDE YAPILAN TADİLAT İŞLERİ ( İtirazın İptali - Bedel Konusunda Yazılı Bir Sözleşme Mevcut Olmadığından İşin Bedelinin Yapıldığı Yıl Mahalli Piyasa Rayiçlerine Göre Belirlenmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2005/4587KİRALANAN İŞ MAKİNALARININ HAFRİYAT İŞİNDE KULLANILMASI ( Hafriyat Yapılan İnşaatta İnceleme Yaptırılması Kiralanan İş Makinalarının Ne Kadar Toprak Hafriyatı Yaptığının Kum Taşıdığının ve Sefer Sayısının Belirlenmesi Gereği - Kira Alacağı )
Y6.HDE. 1998/1765KİRALANAN İŞYERİNİN DEVRİNDE KİRADAN SORUMLULUK
YHGKE. 1991/6-238KİRALANAN İŞYERİNİN TAHLİYESİ ( İhtiyaç Sebebiyle )
Y11.HDE. 2005/13228KİRALANAN İŞYERİNİN TESLİM EDİLMEMESİ ( Maddi Tazminat - Verilen Kaparo Miktarı ve Sözkonusu Cezai Şartın Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu Gerekçesiyle Davanın Reddinde İsabetsizlik Olmadığı )
Y6.HDE. 2002/2841KİRALANAN İŞYERİNİN YETERLİ KAPASİTE İLE ÇALIŞTIRILAMADIĞI İDDİASI ( 6570 s. Yasa Kapsamında Bir Tahliye Sebebi Olmaması-Akdin Feshi Sebebi Olabileceği )
Y6.HDE. 2012/1296KİRALANAN MAĞAZADAKİ MALLARA EL KONULMASI ( Kira Alacağını Tahsil Edemediği Gerekçesiyle El Koyduklarını İddia Ederek Davalıdan Malların Bedellerinin Tahsili Talebi - Fiili ve Maddi Olguya Dayanan İddianın Tanık Dinletilerek Aydınlatılacağı)
Y13.HDE. 2002/3548KİRALANAN MALLARIN İADESİ DAVASI ( Zamanaşımı Süresinin On Yıl Olması )
Y19.HDE. 2005/7863KİRALANAN MALLARIN SİGORTA ETTİRİLMESİ ( Taşınır Mala Dair Finansal Kiralama Sözleşmelerinin Kiracının İkametgahı Noterliğinde Özel Sicile Tesciline İlişkin Yasal Düzenlemenin Akdin Geçerlilik Şartı Olmadığı )
Y19.HDE. 2003/80KİRALANAN MECURUN YAPI RUHSATININ İPTAL EDİLMESİ ( Bu Tür Hukuki Ayıptan Kiralayanın Sorumlu Olması-Kiralayanın Mecuru Her Türlü Ayıptan Arındırılmış Şekilde Kiracıya Teslimle Yükümlü Olması )
Y3.HDE. 2010/5123KİRALANAN MESKENİN KÖTÜ KULLANIMI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Sözleşmedeki Düzenlemelerden Davalının Kiracının Kötü Kullanımdan Doğan Borcuna Kefil Olduğu ve Sözleşmede Belirtilen Miktar Üzerinden Davacıya Karşı Sorumluluğu Bulunduğu )
Y3.CDE. 2000/13246KİRALANAN ORMAN SINIRLAMA ALANI ( Baraka ve Enerji Taşıma Hattı İnşa Edilmesi - İznin Araştırılması Gereği )
Y11.CDE. 2002/10073KİRALANAN OTOMOBİLİN GERİ VERİLMEMESİ ( Emniyeti suistimal suçunu Oluşturacağı )
Y13.CDE. 2015/15214KİRALANAN OTOMOBİLİN HIRSIZLIK EYLEMİNDE KULLANILMASI (Sanığın Otomobili Bir Günlüğüne Kiralayıp Oto Kiralamaya Şirketine İade Ettiğini ve Diğer Sanıklar Tarafından Kullanılmasıyla İlgisinin Bulunmadığını Beyan Ettiği/Otomobili Hırsızlık Fiilinin İşlenmesinde Kullanılmak Üzere Kiralayıp Diğer Sanıklara Verdiğine Dair Delillerin Karar Yerinde Tartışılmadan ve Değerlendirilmeden Hükümlülük Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y14.HDE. 2007/16033KİRALANAN TAHSİSLİ TAŞINMAZIN KALİ ( Kaldırımın Büfe Olarak Kiralandığı/Kamu Hizmetinde İhtiyaç Duyulmaması Halinde Üçüncü Kişilere Kiralanma Olanağı Bulunduğu - Davalının Ecrimisil Ödediği ve Yerin Trafiği Aksatmadığı/Elatmanın Önlenmesi Davasının Reddedileceği )
Y13.HDE. 2005/12656KİRALANAN TARLADAN VERİM ALINAMAMASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Üniversiteden Seçilecek Konusunda Uzman Bilirkişilerden Açıklamalı Gerekçeli ve Denetime Elverişli Rapor Alınıp Sonucuna Uygun Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2003/16013KİRALANAN TARLALARA ELATMA ( Davacının Önce Davalının Haksız Eylemini Kanıtlaması Sonra Zararı Var İse Tazminattan Sorumlu Tutulması Gereği )
Y5.HDE. 2005/13893KİRALANAN TAŞINMAZ ( Kamulaştırmasız Elatma - Tutukevi Olarak Kiralanan 2 Katlı Müstakil Binanın Hangi Parsel İçerisinde Bulunduğunun Taraflardan ve Tapu Sicil Müdürlüğü'nden Sorulması Gereği )
Y1.HDE. 2003/4902KİRALANAN TAŞINMAZ (İntifa Hakkı Sahibince/Ölümü - Konusunun Kalmadığı İddia Edilerek Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Davası Açılması/Mahkemece Davalının Taşınmazın İntifa Hakkına Konu Olduğunu Bilip Bilmediğinin Araştırılması Gereği)
Y6.HDE. 2013/9887KİRALANAN TAŞINMAZ ÜZERİNE TESİS İNŞAA EDİLMESİ ( Taşımaz Üzerine İnşaa Edilen Tesisin Sebepsiz Zenginleştirmeye Neden Olacağı - Tesis Bedeli İçin Vekaletsiz İş Görme Hükümleri Uygulanması/Tesisteki Yıpranma Payının Düşülmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2009/1477KİRALANAN TAŞINMAZ VE EMSALLERİ ( Tarafların Tüm Delilleri Varsa Emsal Kira Sözleşmeleri Aslı veya Onaylı Örnekleri Dosyaya Alınarak Bilirkişi Marifetiyle Tek Tek Görülüp İncelenmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2010/12004KİRALANAN TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Mahkemenin Görevinin Genel Görev Kuralına Göre Belirlenmesi Gereği - Uyuşmazlığın Kira Sözleşmesinden Kaynaklandığı Gerekçesiyle Sulh Hukuk Mahkemesinde Görülmesinin Hatalı Olduğu )
Y12.HDE. 2003/24472KİRALANAN TAŞINMAZDA 3. KİŞİNİN BULUNMASI ( Tahliye/İlamın Bir Kira Sözleşmesine Dayalı Olarak Verilmesi - İİK. Md. 41 Nedeniyle 276. Maddesinin Kıyasen Uygulanabileceği )
Y6.HDE. 2013/1455KİRALANAN TAŞINMAZDA BULUNAN EŞYA TALEBİ ( Aynen İadesi Mümkün Olan Eşya İçin Bedel İstenemeyeceği - Aynen İade Mümkün İse Aynen İadeye Karar Verilmesi Gerektiği/Dava Dilekçesinde Aynen İade Talebinin Olup Olmadığının Gözetilmesi/Taleple Bağlılık )
YHGKE. 2003/13-66KİRALANAN TAŞINMAZDA MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ TALEBİ ( Hasılat Kirası - Mevcut Kira Sözleşmesi Hukuken Sona Ermeden Aynı Taşınmazların Başkalarına Kiralanamayacağı )
Y12.HDE. 2016/7016KİRALANAN TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ KİŞİ BULUNMASI ( Üçüncü Kişinin Sunduğu Devir Sözleşmesinde Devir Edenin Kiracı Devir Alan Üçüncü Kişi Olduğu/İş Yerinin Tüm Demirbaşlarıyla Birlikte Devredildiği/Üçüncü Kişi Tarafından Sunulan Protokolde Kiraya Veren Alacaklının Kiracıya Devir Hakkı Verdiğine Dair İmzalı Beyanının Olduğu - Kiralanan Taşınmazın İlamsız İcra Yoluyla Tahliyesi İstemi )
Y12.HDE. 2004/21730KİRALANAN TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BULUNMASI ( Boşanma Gerçekleşse de Eşlerden Birisi Diğerine Karşı Ve Ona Tebaen Mecurda Oturduğundan Üçüncü Kişi Sayılamayacağı )
Y12.HDE. 1997/3633KİRALANAN TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BULUNMASI ( Paydaş Olarak )
Y12.HDE. 1994/2139KİRALANAN TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS BULUNMASI ( Tahliye - Verilen Kararın Temyizinin Kabil Olduğu )
Y12.HDE. 2009/26479KİRALANAN TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN BULUNMASI ( Borçlunun Mecurda Kiracı Olduğunu İddia Eden Ltd. Şti.'nin Ortağı Olduğu/Şirketin 3. Kişi Konumunda Olmadığı - Kiralayanı Alacaklı Olmayan Adi Nitelikteki Sözleşmeye Dayanılarak Tahliyenin Durdurulmasının Talep Edilemeyeceği )
Y12.HDE. 2006/10432KİRALANAN TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN BULUNMASI ( Tarafları Dinleyerek İcabına Göre Tahliye Kararı veya Yedi Gün İçinde Dava Açma Kararı Vermesi Gereği - Yedi Gün İçinde Mahkemede Dava Açılması Halinde Davanın Neticesine Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y11.HDE. 2005/754KİRALANAN TAŞINMAZDAKİ EKSİK İMALAT ( Kira Bedeline Mahsup Edilmek Üzere Tamamlanması İçin İzin ve Yetki Talebinin Kira Avansı Miktarı İle Sınırlanmadığı - Avansın Bakiye Kısmının Kullanılarak İzin Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y10.CDE. 2002/29631KİRALANAN TAŞINMAZDAKİ HASAR ( Izrar Kastı Veya Hor Kullanmadan Kaynaklandığının Tartışılması Gereği )
Y6.HDE. 2015/13042KİRALANAN TAŞINMAZDAKİ ŞEFTALİ AĞAÇLARININ YENİLENMESİ ( Dava Tarihinde Yürürlükte Olan Yasa Hükmü Kapsamında Kiracının Özenle İşletme Yükümlülüğünden Doğan İyileştirici İşlemler Olduğunun Kabulü Gerektiği - Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Olan Ağaçların Yerine Yenilerinin Dikileceği/Faydalı Masraf/Özen Borcu )
Y12.HDE. 2002/4782KİRALANAN TAŞINMAZDAKİ UFAK TAMİRAT PARASI ( Kiralayanın Kabul Etmemesi Halinde Kira Parasından Mahsup Edilememesi )
Y12.HDE. 1990/14087KİRALANAN TAŞINMAZI HARİCEN SATIN ALAN KİMSE ÜÇÜNCÜ KİŞİ SAYILMAZ
Y12.HDE. 1994/13970KİRALANAN TAŞINMAZIN BOŞALTILMASI ( Tahliye Taahhüdü Tarihinin Bitimini İzleyen Bir Ay İçerisinde Yapılması )
Y6.HDE. 2010/2843KİRALANAN TAŞINMAZIN BÜYÜKLÜĞÜNÜN YAPILMAK İSTENEN İŞE UYGUNLUĞU ( Yeni İktisap ve İhtiyaç Nedeniyle Tahliye - Avukatlık Bürosu Olarak Kullanılacağı Söylenen Dava Konusu Taşınmazda Yapılacak Tadilatın Esaslı Olup Olmadığı ve Büyüklüğünün Yapılmak İstenen İşe Uygun Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
Y6.HDE. 1994/154KİRALANAN TAŞINMAZIN DEVİR YASAĞI ( Sözleşmede Yasaklanmış Olması )
Y6.HDE. 2014/6209KİRALANAN TAŞINMAZIN ESKİ HALE GETİRİLMESİ ( Kira Sözleşmesinde Kiralananın Eski Hale Getirilmesine Dair Hüküm Bulunduğu - Keşif Yapılarak Kiralananın Duvarının Eski Hale Getirilip Getirilmediği ve Eski Hale Getirme Maliyetinin Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 1990/14087KİRALANAN TAŞINMAZIN HARİCEN SATILMASINDA TAHLİYE
Y6.HDE. 2014/9221KİRALANAN TAŞINMAZIN İCRA MAHKEMESİ MARİFETİYLE TAHLİYESİ İSTEMİ ( Haciz ve Tahliye İstekli Başlatılan İcra Takibi Borçluya Tebliğ Edilip Davanın Otuz Günlük Ödeme Süresi Beklenmeden Açıldığı - İ.İ.K.'nun 269/1 Md. Göndermesi İle Uygulanması Gereken 6098 S. T.B.K.'nun 315. Md. Uyarınca Otuz Günlük Ödeme Süresi Dolmadan Yapılan Tahliye İsteminin Reddi Gerektiği )
Y6.HDE. 2013/16696KİRALANAN TAŞINMAZIN İCRA MAHKEMESİNCE TAHLİYESİ ( İ.İ.K.'nun 269/1 Md. Göndermesiyle T.B.K.'nun 315 Md. Yer Alan Yasal Ödeme Süresi Olan Otuz Günlük Süre Dolmadan İcra Mahkemesinden Tahliye İsteminde Bulunulamayacağı - Davanın Otuz Günlük Ödeme Süresi Geçtikten Sonra Altı Aylık Dava Açma Süresi Dolmadan Açıldığı/Davanın Reddinin İsabetsiz Olduğu )
Y13.HDE. 2005/10294KİRALANAN TAŞINMAZIN İKTİSABI ( Davacı Taşınmazları Tapu İle İktisap Ettiği Tarihten İtibaren Kiracılara Karşı Eski Kiralayanın Haklarına Halef Olduğu )
Y12.HDE. 2016/7016KİRALANAN TAŞINMAZIN İLAMSIZ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ İSTEMİ ( Kiralanan Taşınmazda Üçüncü Kişinin Bulunduğu - Alacaklının Kiracıya Devir Hakkı Verdiğine Dair Protokol Altındaki İmzayı Alacaklının Açıkça İnkar Etmediği/7 Gün İçerisinde Tahliye İçin Mahkemeye Müracaatına Müracaat Edilmemesi Halinde İddiasından Vazgeçmiş Sayılacağının İhtarına Şeklinde Hüküm Tesisinin Doğru Olduğu )
YHGKE. 2014/8-1422KİRALANAN TAŞINMAZIN İLAMSIZ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ İSTEMİ (İcra Memur İşlemini Şikayet - Şikayet Eden Tapuya Şerh Edilen İntifa Hakkı Sahibinin Kiracısı Olduğunu Belirtildiği/İbraz Edilen Belgelerde İntifa Hakkının Terkin Edildiği Belirtildiği - Mahkemece Tapu Kayıtları Celp Edilerek İşgalin Haklı Olup Olmadığı Araştırılacağı)
YHGKE. 2013/6-378KİRALANAN TAŞINMAZIN KAPSAMI DIŞINDAKİ KISIM ( İlke Olarak Akde Aykırılık veya Pek Fena Kullanım Ancak Kira Konusu Yapılan ve Kullanmaya Terk Edilen Taşınmaz Kısmı İle İlgili Olabileceği )
Y3.HDE. 2002/10568KİRALANAN TAŞINMAZIN KİRACININ SAĞLIĞINA TEHLİKELİ OLACAK ŞEKİLDE AYIPLI OLMASI ( Ayıp Kiracının ve Birlikte Yaşadığı Kimselerin Sıhhati İçin Ciddi Tehlike Teşkil Etmekte ise Sözleşmenin Feshedilebilmesi )
YHGKE. 1962/6-52KİRALANAN TAŞINMAZIN KORİDORLARININ KULLANILMASI ( Mağazaya Getirilen Malların Kısa Süreli Koridorlarda Bırakılmasının Akde Aykırılık Teşkil Edip Etmeyeceği Hususunda Bilirkişiden Rapor Alınmasının Gerekmesi )
YHGKE. 1962/6-25KİRALANAN TAŞINMAZIN KÖTÜ KULLANIMI ( Suların Açık Bırakılarak Binaya Zarar Vermenin Akde Aykırılık Teşkil Etmesi-Bu Sebeple Kiracının Tahliye Edilebilmesi )
Y6.HDE. 2011/14436KİRALANAN TAŞINMAZIN KULLANILMASINI ENGELLEME ( Fazla Ödenen Kira Bedellerinin Tahsili Talebi/Mahkeme Kararı Olmadan Noter İhtarıyla Tahliyenin Hukuken Mümkün Olmadığı - Davacı Şirketin Talepleri Hakkında İnceleme Yapılacağı )
Y6.HDE. 1992/2603KİRALANAN TAŞINMAZIN MERDİVEN TEMİZLİĞİ VE AYDINLATMA GİDERLERİNİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ ( Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası )
Y6.HDE. 2012/11889KİRALANAN TAŞINMAZIN PAYLI MÜLKİYET HÜKÜMLERİNE TABİ OLMASI ( Tahliye İstemi - Aktif Husumet Yokluğu Sebebiyle Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y6.HDE. 2013/6734KİRALANAN TAŞINMAZIN SATILMASI ( Kira Parasının Ödenmesi - Kiracının Kiralanın Satılmasından Sonraki Tarihte Eski Malike Ödediğini Yazılı Belge İle Kanıtlaması Gerektiği )
YHGKE. 2004/6-341KİRALANAN TAŞINMAZIN SATIŞ YOLUYLA DEVRİ ( Kira Sözleşmesinden Doğan Hak ve Borçların Devralana Geçmesi - Devreden Eski Malikin Açtığı Temerrüt Nedeniyle Tahliye ve Kira Alacağı Davasının Reddi Gereği )
Y6.HDE. 1994/11935KİRALANAN TAŞINMAZIN SÖZLEŞMEYE AYKIRI KULLANILMASI ( Akde Aykırı Kullanım Nedeniyle Tahliye Davası )
Y6.HDE. 2008/5127KİRALANAN TAŞINMAZIN SÖZLEŞMEYE AYKIRI KULLANILMASI ( Kiracının Yetkisiz Olarak Taşınmaz Üzerine Bina Yapmış Olması Kiralananın Sözleşmedeki Niteliğini Değiştirmediği - Uyuşmazlığın B.K Hükümlerine Göre Çözümleneceği )
Y6.HDE. 2013/11604KİRALANAN TAŞINMAZIN SÖZLEŞMEYE AYKIRI OLARAK KULLANIM BİÇİMİNİ DEĞİŞTİRME ( Sözleşmeye Aykırılıktan Tahliye Kararı Verileceği )
Y12.HDE. 2016/12341KİRALANAN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ ( Aile Konutu Eşlerden Biri Tarafından Kira ile Sağlanması Halinde Sözleşmenin Tarafı Olmayan Eşin Kiralayana Yapacağı Bildirimle Sözleşmenin Tarafı Haline Geleceği - Takip Yapılan Borçlunun Eşi Taşınmazın Aile Konutu Olduğunu Alacaklıya İhtar Ettiğinden Kiracılar Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunduğu )
Y6.HDE. 2007/7971KİRALANAN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ ( İmar Amaçlı Tadilat/Aynı Katta Bulunduğu Diğer Dört Dükkanın Ara Bölme Duvarlarının Kaldırılarak Bir Bağımsız Bölüm Haline Getirilmesi - Tahliyenin Kabulü Gereği )
Y6.HDE. 2007/8667KİRALANAN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ ( Kira Sözleşmesinden Önce Davalı Kiracı İle Dava Dışı ve Sözleşmenin Kefili Arasında Gizli Bir Ortaklık Sözleşmesi Yapılmış Olması Kiracının Hukuki Durumunu Etkilemediği - Davanın Reddi Gereği )
Y12.HDE. 1997/3633KİRALANAN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ ( Üçüncü Bir Şahsın Hissedar Olması Halinde )
YİBGKE. 1937/11KİRALANAN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ İLE İLGİLİ KARARIN TEMYİZİ ( İcranın Geri Bırakılamayacağı )
Y6.HDE. 2013/12712KİRALANAN TAŞINMAZIN ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN ZAPTI (3. Kişinin Kiralananda Kiracının Hakkıyla Bağdaşmayan Bir Hak İleri Sürmesi Durumunda Kiraya Veren Kiracının Bildirimi Üzerine Davayı Üstlenmek ve Kiracının Uğradığı Her Türlü Zararı Gidermekle Yükümlü Olduğu - Davacı Kiracı da Zararın Artmaması İçin Sözleşmenin Feshi Tarihinden İtibaren Aynı Vasıfta İşyerini Kurmak Konusunda Gerekli Çabayı Göstereceği)
Y6.HDE. 2014/13455KİRALANAN TAŞINMAZIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE SATILMASI ( Kiralananın Devredilmesi Durumunda Yeni Malikin Eski Malikin Haklarına Halef Olduğu/Kiralananı Satın Aldığını Ve Kiraların Kendisine Ödenmesini Kiracıya Bildirerek Kira Sözleşmesinden Doğan Hakları Kullanabileceği - Davacının Gönderdiği İhtarname İle Taşınmazın Satın Alındığını ve Kira Bedellerinin Kendisine Ödeneceğini Bildirdiği/Davacının Kira Ödemeyi Kabul Beyanında Bulunduğu/Mahkemece Davanın Reddine İlişkin Verilen Kararın Hatalı Olduğu )
Y6.HDE. 2012/12365KİRALANAN TAŞINMAZIN YENİDEN İNŞASI ( Kira Sözleşmesine Göre Mal Sahibi Herhangi bir Nedenle Kiralananın Tahliyesini İsteyecek Olursa En Az Doksan Gün Önce Kiracıya Haber Vermeyi Taahhüt Ettiği - Açılan Tahliye Davasının Süresinde Olmadığı ve Mahkemece Bu Nedenle Davanın Reddi Gerektiği )
Y15.CDE. 2012/22311KİRALANAN TAŞINMAZLAR İÇİN BİLDİRİMDE BULUNULARAK GELİR DESTEĞİ ALINMASI ( Arazilere Ekim Yapılıp Yapılmadığının Tespiti İle Müştekilerin Belirtilen Yılda Söz Konusu Taşınmaz İçin Doğrudan Gelir Desteği Başvurusunda Bulunup Bulunmadıklarının Araştırılacağı - Sanığın Desteği Almaya Hak Kazanıp Kazanmadığının ve Kurum Zararının Oluşup Oluşmadığının Tespit Edileceği )
Y3.HDE. 2017/1794KİRALANAN ÜZERİNDE FAYDALI VE ZARURİ İMALAT ( Kira Alacağı - Kiracının Kiralanan Üzerine Yaptırdığı Faydalı ve Zaruri İmalat ve Tesislerin Tek Tek Tespit Edilip Belirlenmesi Bu İmalat ve Tesislerin Taşınmazın Değerini Artırıcı Nitelikte Olup Olmadıkları Araştırılıp Değer Artırıcı İmalatlar İse Yapım Tarihlerindeki Yıpranma Payı Düşürülmüş Değerinin Gerekirse Yerinde Keşif Yapılarak Konusunda Uzman Heyetten Rapor Alınarak Belirlenip Talep Edilen Alacaktan Mahsup Edilip Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )
Y6.HDE. 1999/9160KİRALANAN ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI BULUNMASI ( Çıplak Mülkiyet Sahibinin Tek Başına Tahliye Davası Açması )
Y6.HDE. 2002/2213KİRALANAN ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI BULUNMASI ( İhtiyaç Nedeni ile Tahliye Davası Açma Hakkının Kime Ait Olduğu )
Y14.HDE. 2010/4027KİRALANAN ÜZERİNDE KİRACININ HAKLARIYLA TELİFİ KABİL OLMAYACAK BİR İDDİADA BULUNULMASI (Durumunda Kiralayan Husumeti Üzerine Alarak Kiracının Akit Uyarınca Kullanmasına Engel Bir Hal Meydana Gelmişse Bunu İzale Etmek Mecburiyetinde Olduğu)
Y13.HDE. 2003/16836KİRALANAN YER ( Sözleşme Süresi Sona Ermeden Boşaltılması - Kiracının Süre Sonuna Kadar Geçecek Dönem İçin Kira Parasını Kiralayana Ödemekle Yükümlülüğü )
Y3.HDE. 2012/5330KİRALANAN YER İÇİN KÖTÜNİYETLİ ŞAĞİL BULUNMADIĞI ( Kiraya Verilen Yer İçin Ecrimisil Talep Edilemeyeceği/Yargıtayın Yerleşmiş İçtihatları Bulunduğu - Davacının Miras Payı Oranında Kira Alacağı İsteminin Bulunduğunun Gözetilmesi Gereği )
Y3.HDE. 2012/5330KİRALANAN YER İÇİN MİRAS PAYI ORANINDA ALACAK TALEBİ ( Tüm Paydaşlar Tarafından Kiraya Verilerek Hukuksal Semere Elde Edilen Dükkanlar İçin İntifadan Men Koşulu Aranmayacağından Ecrimisil Tale Edilemeyeceği - Kötüniyetli Şağil Bulunmadığı )
Y6.HDE. 2004/3092KİRALANAN YER ÜZERİNDE YAPI YAPILMASI ( Sözleşme Kurulduktan Sonra Yapı Yapılmasının Sözleşmenin Niteliğini Değiştirmeyeceği )
Y6.HDE. 2011/9875KİRALANAN YERDE YANGIN ÇIKMASI SONUCU HASAR MİKTARININ TAHSİLİ ( Yangınlara Karşı Kiracının Her Türlü Tedbiri Alacağının Sözleşmede Düzenlendiği İddiasıyla - Yangının Çıkış Nedeni ve Oluşan Hasar Bedeli Yönünden Bilirkişi Raporlarının Farklı ve Çelişkili Olduğu )
Y13.HDE. 2009/8051KİRALANAN YERDE YAPILAN TADİLAT ( Kiralayanın Muvafakatı Olmaksızın Kiralanan Yerde Tadilat Yapan Kiracı Kiralanan Yere Yapmış Olduğu Faydalı ve Zaruri Masrafları Kiralayandan İsteyebileceği )
Y3.HDE. 2005/2182KİRALANAN YERDEKİ MENFAATİN AZALMASI ( Kira Bedelinin Tenzili İstemi - Dava Bu Niteliği İle Kira Sözleşmesine Dayanan Kira Tespit Davası Olmadığından Dava Değeri Dikkate Alınarak Görevli Mahkemenin Belirleneceği )
Y1.HDE. 2000/3258KİRALANAN YERDEN KUM ÇIKARILMASI ( Davalıların Kum Çıkarmak için Ruhsatname Almadıkları ve Bu Amaçla Kiralama Yapmadıklarının Anlaşılması )
Y12.HDE. 1986/2314KİRALANAN YERE BİNA YAPILMASI ( Kumluk Olarak Kiralanan Yer Hakkında 6570 Sayılı Yasanını Uygulanmasını Gerektirmemesi )
Y11.HDE. 2009/12641KİRALANAN YERE YAĞMUR SUYU GİRMESİ NEDENİYLE ZARARIN TAZMİNİ ( Davalı Kira Sözleşmesinde Meydana Gelen Zararlardan Kiralayanın Sorumlu Olmadığına İlişkin Hükümler Bulunduğunu Savunduğu - Sorumsuzluk Kaydının Geçerli Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
Y6.HDE. 2013/2179KİRALANAN YERE YAPILAN MASRAFLARIN TAHSİLİ İSTEMİ ( Kira Sözleşmesine Göre Kiracının Yaptığı Masraflar Nedeniyle Kiralayandan Herhangi Bir Bedel Talep Edemeyeceği Öngörülmüş Olup Bu Hükmün Tarafları Bağlayacağı )
Y6.HDE. 2012/5055KİRALANAN YERİ BOŞ KALDIĞI SÜREYE DAİR KİRA PARASI ( Kira Süresi Sona Ermeden Kira Sözleşmesini Tek Taraflı Feshetmesi Halinde Yeniden Kiraya Verilecek Tarihe Kadar Boş Kalan Süreye Dair Kira Parasının Hesaplanacağı - Kiralanın Kiraya Verilmesi Konusunda Kiralayanın Gayret Göstermemesi Halinde Hesaplanacak Miktardan Tenkis Yapılacağı )
Y6.HDE. 2008/5098KİRALANAN YERİ ERKEN BOŞALTAN KİRACININ SORUMLULUĞU ( Kiracı Tahliye Tarihine Kadar İşleyen Kiradan Sorumlu Olduğu )
Y13.HDE. 2010/391KİRALANAN YERİ TERK ZİLYETLİĞİN BIRAKILMASI ( Anahtar Teslim Edilmedikçe Kiralananın Tasarruf Yetkisinin Kiracıda Kaldığı - Kiralanan Yerin Tahliye İçin Anahtarın Teslimi Gerektiğinden Anahtar Teslim Edilinceye Kadar Kiracının Kira Parasından Sorumlu Olduğu )
Y6.HDE. 2002/127KİRALANAN YERİN AKDE AYKIRI KULLANIMI ( Davalının Kiralanan Yeri Akte Aykırı Olarak Kullandığı veya Kiralanana Daimi Bir Zarar Vererek Açıktan Açığa Kötü Kullandığının İspat Edilmemesi )
Y6.HDE. 2010/12730KİRALANAN YERİN ANAHTARININ NOTERE TESLİMİ ( Davalının Anahtarın Notere Teslim Edildiğinin Davacıya Bildirildiği Tarihe Kadar Olan Kira Bedellerinden Sorumlu Tutulacağı - Yatırılan Bedelin Mahsup Edilerek Bakiye Alacak Miktarı Üzerinden İtirazın Kaldırılması Gerektiği )
Y3.HDE. 2004/8423KİRALANAN YERİN AYIPLARI ( Kiralayanın Tekeffülü Altında Bulunduğu - Kullanılmasını İmkansız Kılacak Yahut Azaltacak Çeşitten İse Kiracının Sözleşmeden Dönme Hakkını Kullanabileceği )
Y6.HDE. 2010/13526KİRALANAN YERİN BAŞKASINA KİRALANAMAYACAĞI ( Kiracı Sözleşmesinde Aksi Kararlaştırılmadıkça - Yahut İstifade Hakkını veya Mukavelesini Başkasına Devredemez veyahut Kendisi Taşınmazı Bırakmış Olduğu Halde Hiç Bir Sebeple Bu Yeri Kısmen veya Tamamen Başkasına İşgal Ettiremeyeceği )
Y6.HDE. 2003/5374KİRALANAN YERİN BAŞKASINA KİRAYA VERİLMESİ ( Kira Bedelinin Uzun Süreden Beri Yeni Kiracı Tarafından Bankaya Yatırılmas - Taşınmaz Sahibi Uzun Zamandan Beri Kiralanan Yeri Yeni Kiracının Kullandığını Bilmesi Karşısında Yeni Kiracının Kiracılığının Kabul Edilmesi Gereği )
Y13.HDE. 1978/2965KİRALANAN YERİN BİR KISMININ TESLİM EDİLMEMESİ ( Kira Parasının Tenzili )
Y3.HDE. 2013/14049KİRALANAN YERİN BOŞ OLARAK KİRAYA VERİLMESİ HALİNDE YILLIK KİRA BEDELİNE HÜKMEDİLMESİ (Mahkemece de Belirlenen Bu Miktarın Kira Bedelinin Tespitine Karar Verildiği - Böyle Bir Uygulama 18.11.1964 Gün ve 2/4 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı'na ve Orada Belirlenen "Hak ve Nesafet" İlkesine Aykırı Olduğu)
Y13.HDE. 2007/11810KİRALANAN YERİN BOŞALTILMASI ( Boşaltıldığının Kabul Edilebilmesi İçin Kiralananın Anahtarının da Usulüne Uygun Şekilde Mal Sahibine Teslim Edildiğinin Yazılı Belge İle Kanıtlanması Gerektiği )
Y13.HDE. 2005/432KİRALANAN YERİN CAMININ TASARRUFU ( Mecurun Camları da Kira Sözleşmesi ile Kiracının Tasarrufuna Bırakılan Yerlerden Olması Nedeniyle Kiracı Tasarrufunda Olan Camlara Takılan Reklam Naylonuna ve Meydana Getirdiği Loş Işığa Rızası Dışında Katlanmak Zorunda Olmaması )
Y13.HDE. 2005/4735KİRALANAN YERİN DEVRİ ( Hava Parası Alınması Yasaklanmış Olup Buna İlişkin Düzenlenen Sözleşme Ve Senetler de Yasaya Aykırı Ve Geçersiz Olduğu )
YHGKE. 1965/14KİRALANAN YERİN İADESİNDE TEMERRÜT
Y6.HDE. 2015/849KİRALANAN YERİN İŞ YERİ OLARAK KULLANILAMAMASI (Mesken Olarak Kayıtı Kiralanan Yerin Bina Kat Maliklerinin Bu Yerin İşyeri Olarak Kullanılmasına Muvafakat Etmemeleri/Davacı Kiracı Açıkça İşyeri Olarak Kullanılmak Üzere Kiraladığı Taşınmazı İşyeri Olarak Kullanamadığından Kira Akdini Tek Taraflı Olarak Haklı Nedenle Feshettiği - Kiraya Verenin Kiracıdan Kira Parası Talebinde Bulunamayacağının Kabulü Gerektiği)
Y12.HDE. 1988/6149KİRALANAN YERİN İŞYERİ OLMASI ( Kesintilerin Ödenmesi )
Y6.HDE. 2011/7227KİRALANAN YERİN KİRACININ KULLANIMINDA OLDUĞUNUN KABULÜ ( Anahtarın Bizzat Kiralanana Teslim Edilmemesi veya Tayin Edilen Tevdi Mahalline Teslim Edilmedikçe Kiralan Yerin Kiracının Kullanımında Olduğu - Tahliye Belgelenmediğinden Kira Bedeline Hükmedilmesi Gereği )
Y13.HDE. 2003/16167KİRALANAN YERİN KİRALAYANA TESLİMİ ( Edilmediği İddiası Ve Teslim Tarihine Kadar Geçen Zaman İçin Ecrimisil İstenmesi - Davalının Yazılı Delille Kiralananı Davacı Kiralayana Teslim Yükümlülüğünü Yerine Getirdiğini İspatlayamazsa Sorumlu Olduğu )
Y6.HDE. 2015/7331KİRALANAN YERİN KONUT OLMASI ( 6098 Sayılı TBK'nın Konut ve Çatılı İşyeri Kirası Hükümlerine Tabi Olduğu/Davacının Sözleşmenin Kendisi İçin Çekilmez Hale Gelmesi Nedeni Olarak Kira ve Aidat Parasının Düzenli Ödenmemesi Sebebine Dayandığı - Kiracının Kira Bedelini veya Yan Gideri Ödemede Temerrüde Düşmesi ve Ödenmeme Halinde İki Haklı İhtar Sebebiyle Fesih Halinin TBK'nun 315. Maddesinde Düzenlendiği/Dayanak Sebep Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2001/3781KİRALANAN YERİN OLDUĞU YERDE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI ( Belediyenin Tahliye Davası Açabilmesi )
Y6.HDE. 2012/5459KİRALANAN YERİN SONRADAN MUSAKKAF HALE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ (Kiralayanın Açık veya Örtülü Muvafakatine Bağlı Olmadıkça Kira İlişkisini Etkilemeyeceği - İmar Palnında Yol Kapsamında Kalan Taşınmazın Yol Olarak Düzenlenmesinde Kamu Yararı Bulunduğu Tahliye İsteminin Bu Gerekçe ile Kabulü Gereği)
Y6.HDE. 2011/6841KİRALANAN YERİN TAHLİYE DAVASINA BAĞLI OLARAK TAHLİYE EDİLMESİ ( Kiracının İhbar Bildirimini Yerine Getirmesinin Beklenemeyeceği - Kiralan Dava Sonucu Tahliye Edildiği ve İhbar Koşulunu Yerine Getirme İmkansızlaştığından Erken Tahliye Nedeniyle Alacak Talebinin Reddi Gereği )
Y6.HDE. 2011/1135KİRALANAN YERİN TAHLİYESİ ( GSM Baz İstasyonu Kurulması İçin Kiralandığı/Borçlar Kanunu Kapsamında Adi Kira Hükümlerine Tabi Olduğu - Kal İstemi Varmışcasına Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
Y6.HDE. 1997/5809KİRALANAN YERİN TAHLİYESİ ( Kiralayanın Bu Yere Acil ve Zorunlu İhtiyaç Duyması Halinde Bunun Tahliye Nedeni Sayılması )
Y6.HDE. 2012/5459KİRALANAN YERİN YOL KAPSAMINDA KALMASI (Taşınmazın Yol Olarak Düzenlenmesinde Kamu Yararı Buluduğu Tahliye İsteminin Kabulü Gereği - Kiralanan Yerin Sonradan Musakkaf Hale Dönüştürülmesinin Kira İlişkisini Etkilemeyeceği)
Y6.HDE. 2012/5041KİRALANANA AİT ELEKTRİK BORCU (İtirazın İptali - Kaçak Elektrik Tüketimine Ait Miktarın Kiracının Kiralananda Bulunduğu Döneme Ait Olup Olmadığı Belirlenerek Karar Verileceği)
Y6.HDE. 2014/9154KİRALANANA AİT ELEKTRİK VE SU GİDERLERİNE İLİŞKİN TAKİP ( Kira Sözleşmesinde Aylık %15 Faiz Uygulanacağının Kararlaştırıldığından %180 Oranında İşlemiş Faiz Talebinde Bulunulduğu/6098 Sayılı Borçlar Kanunu'nun 120. Maddesi Devam Eden Davalara Uygulanacağından Şirket Olan Kiracının Ödeyeceği Faizin Bu Maddeye Göre Belirlenmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2017/1782KİRALANANA AİT KİRACI TARAFINDAN ÖDENMEYEN ELEKTRİK BORCU ( Kiralayan Tarafından Başlatılan İcra Takibine Yapılan İtirazın İptali Davasında Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu - Kira İlişkisinden Kaynaklanan Her Tür Alacak Davasında Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y6.HDE. 2014/2303KİRALANANA ALINAN MALZEME VE YAPILAN HARCAMA BEDELLERİNİN TAHSİLİ (Faturalı ya da Faturasız Malzemelerin Neler Olduğu Davacıya Ayrıntılı Bir Şekilde Açıklattırılarak Hangilerinin Davacı Kiracıya İade Edildiği Hangilerinin Davalı Kiralayanda Kaldığının Belirleneceği - İade Edilmeyen Malzeme Bedellerinin Tümünün İade Edilenlerin İse İkinci El Değerlerinin Belirlenerek Aradaki Farkın Tahsili Gerektiği)
Y3.HDE. 2007/2426KİRALANANA DEĞER ARTIRICI İMALAT YAPILMASI ( Davada Fazlaya İlişkin Hak Saklı Tutularak Talepte Bulunulduğu - Alacağın Tamamı Çekişmeli Olup Dava Edilen Kısımda Alacağın Son Kısmı Olmadığından Görev Tayininde Alacağın Tamamının Nazara Alınması Gerektiği )
Y6.HDE. 2014/10296KİRALANANA DEĞER ARTIŞI SAĞLAYAN FAYDALI MASRAFLAR (Bedelinin Masrafın Yapıldığı Tarihe Göre Belirlenmesi Gereği - İmalat Tarihinin Sözleşmenin Başlangıç Tarihi Olduğu)
Y6.HDE. 2013/15110KİRALANANA DUYULAN İHTİYACIN SAMİMİ OLUP OLMADIĞI ( Tahliyeye Karar Verilmesine Müteakiben Davacının Kendisine Ait Bağımsız Bölüm Yerini Davalıya Kiraya Verdiği İddia Edildiğinden İhtiyaç İddiasının Zorunlu Olup Olmadığının Değerlendirileceği )
Y3.HDE. 2002/5306KİRALANANA EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( Kira Sözleşmesine Dayanan Her Türlü Tespit Davaları ve Miktar ve Değerine Bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemesinde Görülmesi )
Y6.HDE. 2015/13294KİRALANANA EL ATMANIN ÖNLENMESİ İLE TAZMİNAT İSTEMİ (Davalı Kiraya Verenin Davacı Kiracısı İle Düzenlediği Kira Sözleşmesi Usulüne Uygun Olarak Feshedilmediğinden veya Kiracının Tahliyesi İçin Tahliye Davası Açılmadığından Sözleşme Tüm Hükümleri İle Geçerli Olup Tarafları Bağladığı)
Y6.HDE. 1990/4502KİRALANANA ORTAK ALINMASI ( Devir Kapsamına Girmemesi )
Y6.HDE. 1974/663KİRALANANA ORTAK ALINMASI ( Kanuna karşı hile )
Y6.HDE. 2015/10963KİRALANANA RUHSATSIZ TERAS KATI YAPILMASI ( Binanın Proje ve Eklerine Aykırılık Sebebiyle Kiralananın Yapı Tatil Zaptı Düzenlenmek Suretiyle Mühürlendiği/Bu Sebeple İdari Para Cezası Verildiği - Kiracının Bu Eylemi ve Bu Eyleminde Israr Etmesi Kiralananı Özenle Kullanma Borcuna Aykırı Davranıldığının Kiralayanın Hukukuna Zarar Verildiği/818 S.K Md.316/3 Dikkate Alınarak Tahliyeye Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2011/8478KİRALANANA SU GETİRMEK İÇİN YAPILAN MASRAFLAR ( Ne Miktar ve Ne Kadar Sürede Yapıldığının Nazara Alınıp Araştırılarak Takas Mahsup Defi Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Kira Alacağının Tahsili )
Y4.HDE. 1975/2880KİRALANANA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN EL ATMASI ( Fer'i Zilyet Durumunda Olan Kiracının Bu Durumda Yapabileceği Durumlar )
Y6.HDE. 2010/11831KİRALANANA VERİLEN HASAR BEDELİNİN TAZMİNİ ( Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Kiralanana Verilen Hasarın Tazmin Edilmesi İstemi Özünde Haksız Fiil Tazminatını Gerektirdiği )
Y6.HDE. 2005/1173KİRALANANA VERİLEN HASARIN TAHSİLİ ( Tüzük Hükümleri Gereğince Davalı Olarak Gösterilen Kiracı Şubenin Odayı Temsil ve Dava Ehliyeti Bulunmadığı - Davanın Şubenin Bağlı Olduğu Tüzel Kişiye Karşı Açılması Gerektiği )
Y6.HDE. 2005/1386KİRALANANA VERİLEN ZARAR ( Davalının Kalorifer Boru ve Peteklerinin Sökülmesi Suretiyle Kiralanana Verilen Zarardan da Sorumlu Olacağı )
Y6.HDE. 2014/8978KİRALANANA VERİLEN ZARARIN TAHSİLİ İSTEMİ ( Hor Kullanma - Hasar Bedeli Tespit Edilirken Kullanım Süresi İle Orantılı Olarak Yıpranma Payının Hesap Edilip Alacaktan Mahsup Edilip Edilmediği Belirlenmeden Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
Y6.HDE. 2007/7924KİRALANANA VERİLEN ZARARIN TESPİTİ ( Kiracının Kiralanana Verdiği Zararın Tazmini - Davadan Önce Sulh Mahkemesince Yapılan Tespit Raporuna İtiraz ve Yeniden İnceleme İsteminde Bulunulduğundan Gerektiğinde Kiralananda Keşif Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2012/5476KİRALANANA VERİLEN ZARARLARIN TAZMİNİ (Davalının Hor Kullanma Nedeni Verdiğini İddia Ettiği Zararların Tespiti İçin Mahallinde Bilirkişi Refakati İle Keşif Yapılarak Davacının Hasar Olarak Belirttiği Hususların Hor Kullanma Niteliğinde Olup Olmadığının Araştırılacağı)
Y6.HDE. 2012/5054KİRALANANA YAPILAN FAYDALI MASRAFLAR ( Mahrum Kalınan Gelir Kaybının Tazmini - Dava Olunan Kısmın Alacağın Son Kısmı Olmaması ve Alacağın Tamamının Çekişmeli Olması Durumunda Mahkemenin Görevini Tayinde Alacağın Tamamının Dikkate Alınacağı )
Y6.HDE. 2012/18115KİRALANANA YAPILAN FAYDALI MASRAFLAR ( Sözlü Kira İlişki Bulunduğu - Faydalı Masrafların Sebepsiz Zenginleşme ve Vekaletsiz İş Görme Hükümlerine Göre İstenebileceği )
Y6.HDE. 2012/5200KİRALANANA YAPILAN FAYDALI MASRAFLAR (Binanın Kaçak Olduğu ve Hakkında Yıkım Kararı Bulunduğu - Taraflar Arasındaki Kira Sözleşmesinin Başlangıç Tarihi ve Süresine Göre Yapılan Binanın Çok Uzun Zamandır Kullanıldığı da Gözönünde Bulundurularak Davanın Reddine Karar Verileceği)
Y6.HDE. 2012/3822KİRALANANA YAPILAN FAYDALI MASRAFLAR (Zararın Tazmini - İmar Planının İptali İstemli Açılan Dava Dosyasının Getirtilerek İmar Planının Hangi Tarihte Kesinleştiğinin Kira Sözleşmeleri Yapılırken Davalının İmar Planı İle İlgili Değişiklikten Haberdar Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği)
Y6.HDE. 2014/1460KİRALANANA YAPILAN FAYDALI MASRAFLAR İÇİN BAŞLATILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Kira Sözleşmesinde Kiracının Yaptığı Hiçbir Faaliyetten Mal Sahibinin Mesul Olmayacağının Kararlaştırıldığı/Faydalı ve Zorunlu Masrafların Vekaletsiz İş Görme Hükümlerine Göre Talep Edilebileceği/Sözleşmeye Konulan Hükümlerin Talebe Engel Olmayacağı - Kiralananın Tahliyesi Sonucunda Kiracı Aleyhine Sebepsiz Zenginleşme Oluştuğu/Yapılan Masrafların Faydalı ve Zorunlu Olması Konusunda Bilirkişi Raporu Alınacağı )
Y6.HDE. 2012/17141KİRALANANA YAPILAN FAYDALI MASRAFLARIN KİRALAYANDAN TAHSİLİ DAVASI ( Vekaletsiz İş Görme Hükümlerine Göre Alacak/Davacı Kiracının Kiralananı Kullanmaya Devam Ettiği - Faydalı ve Zorunlu Masraflar/Vekaletsiz İş Görme )
Y6.HDE. 2014/5388KİRALANANA YAPILAN FAYDALI VE ZORUNLU İMALATLARIN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME HÜKÜMLERİNE GÖRE TAHSİLİ ( Kiracının Kendi İhtiyacı İçin İşinin Gereği Olarak Kiralanana Yapmış Olduğu Değer Artırıcı İmalat Bedelini Kiralayandan İsteyebileceği - Kiracı Tarafından Yapılan Faydalı Giderlerle Birlikte Gerçek Değeri İle Faydalı Giderler Dikkate Alınmaksızın Çıplak Değeri Belirlenerek Değerler Arasında Fark Meydana Geldiğinde Birbirine Oranlanarak Davacı Kiracının Yaptığı İmalatın Satış Bedeline Yansıma Miktarına Hükmedileceği )
Y6.HDE. 2012/9099KİRALANANA YAPILAN FAYDALI VE ZORUNLU MASRAFLARIN TAZMİNİ DAVASI ( Görev Konusunun Dava Şartı Olması - Uyuşmazlık Kira Sözleşmesinden Kaynaklandığından Görevli Mahkemenin Sulh Hukuk Mahkemesi Olduğu )
Y6.HDE. 2012/2758KİRALANANA YAPILAN GİDERLER ( Alıp Götürülmesi Mümkün Olanlarla Kiralananın Mütemmim Cüz'i Haline Gelmiş Olanların Ayrılması ve Mütemmim Cüz Haline Gelmiş Olan İmalatlar Sebebiyle Kiralanana Yapılan Katkı Değeri Haksız İktisap Kuralları Gereği Belirlenmesi Gerektiği )
YHGKE. 1996/13-809KİRALANANA YAPILAN GİDERLER ( Kiralayan Kiralananı Akitten Maksut Olan Kullanmaya Salih Bir Halde Bulundurmaması - Davacı Gerek Kiralanana Yaptığı Giderleri Gerek Daha Önce Ödediği Teminatı Geri İsteyebileceği )
Y6.HDE. 2012/2754KİRALANANA YAPILAN GİDERLER (Karşı Davanın Reddi Gereği - Karşı Davadaki Talebe İlişkin Şartların Eldeki Davada Bulunmadığı/Taraflar Arasındaki Kira Sözleşmesinin Geçerli Olduğunun Kabulü Gereği/Uzman Bilirkişi Raporu Alınacağı )
Y11.HDE. 2003/9543KİRALANANA YAPILAN İMALAT ( Sözleşmede Kiracının Yaptığı İmalattan Söküp Götürülebilen İmalatları Götürebileceği Öngörülmüş Olduğuna Göre Davacının Varsa Söküp Götürebileceği İmalatların Tespiti Gereği )
Y6.HDE. 2012/17811KİRALANANA YAPILAN İMALAT BEDELİNİN TAHSİLİ ( Kiralananın Bulunduğu Mahalde Keşif Yapılması Takibe Konu Faturada Belirtilen İmalatların Yapılıp Yapılmadığı ve Yapılmış İse Hangi Tarihte Yapıldığının Tespiti İçin Konusunda Uzman Bilirkişiden Denetime Elverişli Rapor Alınacağı )
Y6.HDE. 2014/9045KİRALANANA YAPILAN İYİLEŞTİRME BEDELLERİNİN İADESİ İSTEMİ ( Kira Bedellerinin İstirdadı İstemi - Taşınmaz Tahliye Edilip Anahtarlar Teslim Edilmeden Kiralanana Yapılan Kalıcı ve Faydalı Masrafların İstenmesinin Mümkün Olmadığı )
Y6.HDE. 2014/9045KİRALANANA YAPILAN KALICI VE FAYDALI MASRAFLARIN İADESİ İSTEMİ ( Anahtar Teslimi - Taşınmaz Tahliye Edilip Anahtarlar Teslim Edilmeden Kiralanana Yapılan Kalıcı ve Faydalı Masrafların İstenmesinin Mümkün Olmadığı/Dava Anahtar Teslim Edilmeden Önce Açıldığına Göre Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2011/8478KİRALANANA YAPILAN MASRAFLAR ( Davalı Kiracının Su Getirmek İçin Yaptığı Masrafın Ne Miktar ve Ne Kadar Sürede Yapıldığının Nazara Alınıp Araştırılarak Takas Mahsup Defi Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 1996/8541KİRALANANA YAPILAN MASRAFLAR ( Kiracı Tarafından Yapılan Zaruri ve Faydalı Giderlerin Kiralanana Yapmış Olduğu Katkı Değerinin Saptanarak Bu Miktara Hükmedilmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/99KİRALANANA YAPILAN MASRAFLAR ( Kiralama Gayesine Uygun Olmak Üzere Kiralananda Düzenlemeler Yapılmış ve Bu Meyanda Harcamada Bulunulmuş Olması Nedeniyle Yapılan Masrafların İstenebilmesi )
Y6.HDE. 2005/3316KİRALANANA YAPILAN MASRAFLAR ( Sözleşme Gereği Kendisine Kullanıma Uygun Olmayan Şekilde Teslim Edilmesi/Kira Parasından Mahsup Etmesi - Uyuşmazlığın Çözümü Yargılamayı Gerektirdiği )
Y11.HDE. 1998/5619KİRALANANA YAPILAN MASRAFLAR ( Yorumla Bunlardan Feragat Edildiği Sonucuna Varılması )
Y6.HDE. 2012/18170KİRALANANA YAPILAN MASRAFLARIN KİRALAYANDAN TAHSİLİ ( Alacak Davası - Davalının Keşif Deliline Dayandığı Halde Mahkemece Mahallinde Keşif Yapılmamasının Hatalı Olduğu/Sadece Dosya Üzerinden İnceleme Yapılmasının Yetersiz Olacağı )
Y6.HDE. 2012/7194KİRALANANA YAPILAN MASRAFLARIN TAHSİLİ ( Kiracı Tarafından Yapılan İmalatların Sökülüp Götürülebilir Olanlarının Tespiti İle Bunların Dışında Kalan ve Tezyinat Niteliği Taşımayan Faydalı ve Zaruri Gider ve Eklentilerin İmal Tarihindeki Değerlerinin Bilirkişi Aracılığı İle Belirlenerek Bu Miktara Hükmedilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2014/8448KİRALANANA YAPILAN MASRAFLARIN TAHSİLİNE İLİŞKİN KARŞI DAVA ( Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davası - Davanın Görevli Sulh Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )
Y6.HDE. 2012/10030KİRALANANA YAPILAN ONARIM VE RESTORASYON BEDELİ TALEBİ ( Davacının Kira Süresi Sonuna Kadar Kullanacağı İnancı İle Yaptırdığı - Kullanamadığı Dönem İçin Tazminat İsteyemeyeceğinin Kabulünün Davalı Yararına Sebepsiz Zenginleşme Oluşturacağı )
Y6.HDE. 1992/12940KİRALANANA YAPILAN UFAK MASRAFLARIN KİRA PARASINA MAHSUBU ( Şartları )
Y13.HDE. 1996/7540KİRALANANA YAPILAN ZARURİ VE FAYDALI MASRAFLAR ( Kiralanan Üçüncü Kişiye Satıldığından Yapılan Giderlerin Bu Satıştaki Oranı Dikkate Alınarak Giderim İstenebilmesi )
Y6.HDE. 2013/7105KİRALANANA YAPILAN ZORUNLU VE FAYDALI İMALATLAR ( Gerçek Değeriyle Faydalı Giderler Dikkate Alınmaksızın Taşınmazın Çıplak Değerinin Belirlenmesi Değerler Arasında Fark Meydana Geldiğinde Bunların Birbirlerine Oranlanması ve Kiracının Yaptığı İmalatların Satış Bedeline Yansıma Miktarının Bulunması Gerektiği )
Y6.HDE. 2015/7867KİRALANANA YAPILAN ZORUNLU VE FAYDALI MASRAFLAR ( Her Ne Kadar Sözleşme Maddesinden Bahsedilerek Davalının Faydalı ve Zorunlu Masraf Bedellerini Talep Edemeyeceği Belirtilmişse de Anılan Maddede Yazılı Hususlar Taşınmaza Yapılan Tezyinat Masraflarına Dair Olup Zorunlu ve Faydalı Masraflara Dair Olmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2017/1752KİRALANANA YAPILAN ZORUNLU VE FAYDALI MASRAFLAR ( Kiralananda Yapılan İmalatların İmal Tarihindeki Değerleri Yıpranma Durumları Faydalı ve Zorunlu Yada Lüks İmalat Olup Olmadıkları Ayrıntılı Olarak Belirlenerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2015/3198KİRALANANA YAPILAN ZORUNLU VE FAYDALI MASRAFLARIN TAHSİLİ İSTEMİ (Kiralananın Sözleşme Hükmüne Uygun Teslim Edildiği - Kiralananda Zarar Kiralananın Tesliminden On Sekiz Ay Sonra Gerçekleştiği/Kiracının Kusurunun Bulunup Bulunmadığı Kiralananın Kullanımı Sırasında Gereken Özenin Gösterilip Gösterilmediği Araştırılacağı)
Y6.HDE. 2002/1656KİRALANANA YAPILMIŞ OLAN MASRAFA KİRALAYANIN MUVAFAKATI ( Yapılan Masrafın Kira Bedelinden Mahsup Edilebilmesi )
Y6.HDE. 1999/922KİRALANANDA AKDE AYKIRI İŞ YAPMAK ( Tahliye - Kiralayanın Bilmesi )
Y13.HDE. 1992/2492KİRALANANDA AYIP ( Kiralananın İskan Ruhsatı Olmaması )
Y6.HDE. 1992/81KİRALANANDA BAŞKASININ DA ÇALIŞMASI ( Sözleşmeye Aykırılık Bulunması )
Y6.HDE. 1983/8360KİRALANANDA BİRA SATILMASI ( Sözleşmedeki Dine Aykırı İşlerde Kullanılamaz İbaresi Karşısında )
Y6.HDE. 2009/6768KİRALANANDA BİRDEN FAZLA KİRACI OLMASI ( Tahliye İstemi Bölünemeyeceğinden Kiracılar Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunduğu )
Y6.HDE. 2014/6211KİRALANANDA BULUNAN AYIP SEBEBİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Tespit Dosyası İçindeki CDlerde Hasara Ait Fotoğraflar Bulunduğu - Fotoğrafların Hangi Tarihte Çekildiğinin Teknik İnceleme İle Tespit Edilebileceği - Hasara Neden Olan Yağmurun Hangi Tarihte Yağdığını Gerekirse Uzman Bilirkişi Tarafından Belirlendikten Sonra Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Hava Durumu Raporu Getirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2013/11679KİRALANANDA BULUNAN EKSİKLİKLER ( Teminat Mektubunun Hükümsüzlüğü İstemi - Kiracının Yaklaşık 2 Yıl Süren Kiracılığı Sırasında Eksiklikler Sebebiyle Kiralayana Yazılı Bir Uyarıda Bulunmamış Bir Tespit Yaptırmamış Sözleşmenin Başında Fesih Yoluna Gidebilecekken Gitmemiş Olmasının Feshi Haksız Kıldığı )
Y12.HDE. 1986/1840KİRALANANDA BULUNAN HAKLI ÜÇÜNCÜ KİŞİ ( Tahliyenin Ertelenmesi )
Y6.HDE. 2012/17996KİRALANANDA BULUNAN MENKUL EŞYANIN TESPİTİ VE İADESİ İSTEMİ ( Davacı Tarafça Kiralanan Fabrika Binasının Davaya Konu Menkullerle Birlikte Teslim Edildiği İddia Edildiğine Göre Menkullerin Davalıya Teslim Edildiği Kiraya Veren Davacı Tarafından Kanıtlanması Gerektiği )
Y6.HDE. 2011/8530KİRALANANDA ÇIKAN YANGIN SEBEBİYLE TAZMİNAT ( Kiracı Kiralananı Kira Süresi Boyunca Tam Bir İhtimam Dairesinde Kullanmak ve Sözleşme Sonunda Aldığı Haliyle İade Etmek Durumunda Olduğu - Kiracının Kusurundan Kaynaklanan Zarar İçin Kiralayan Giderim İsteminde Bulunabileceği)
Y6.HDE. 2013/2864KİRALANANDA DEĞER ARTIŞI ( Dekorasyon Katkı Bedelinin Kiralanana Sarf Edilip Edilmediği Kiralanana Dekorasyon Yapılmış İse Halen Kiralananda Mevcut Olup Olmadığı ve Kiralananda Değer Artışına Neden Olup Olmadığı Tespit Edilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2001/2029KİRALANANDA DEĞER ARTIŞI MEYDANA GETİREN KİRACI TARAFINDAN YAPILAN GİDERLERİN TAHSİLİ ( Kiralayanın İtiraz Ettiği Giderler Haricindeki Giderlerin Tahsiline Karar Verilmesi )
Y6.HDE. 2005/4812KİRALANANDA DEĞİŞİKLİK ( Yapılamayacağına ilişkin Şart Bulunsa Dahi Kiracının Emniyet için Zorunlu Demir Parmaklık Yaptırması Akde Aykırılık Oluşturmadığı - Tahliye Talebinin Reddi Gereği )
Y6.HDE. 2014/8155KİRALANANDA FAYDALI MASRAF YAPILMASI ( Kira Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi - Varlığı Keşfen Saptanan İmalatın Kiralayan Yönünden Mal Varlığında Bir Artışa Neden Olması Gerektiği/Bu Kapsamda Harcamalardan Hangilerinin Değer Artışına Yol Açtığı Taşınmazın Onaylı Mimari Projesine Aykırı Olarak Gerçekleştirilen İmalatların Bulunup Bulunmadığı Yeterince Araştırılmadan Karar Verildiği )
Y6.HDE. 2013/11150KİRALANANDA GÜRÜLTÜ YAPILDIĞI İDDİASI ( Tahliye İstemi - Davacının Kızı ve Dünürü Olduğu Anlaşılan Davacı Tanıklarının Beyanları Gürültü Yapıldığı İddiasını İspata Yetersiz Olduğu/Kiralanın Dışına Masa ve Sandalye Konulması İse Kiralananın Doğrudan Kullanımıyla İlgili Olmadığından Akde Aykırılık Teşkil Etmeyeceğinden Davanın Reddi Gerektiği )
Y6.HDE. 2001/3265KİRALANANDA İÇKİ SATIŞI ( Bu Durumun Önceden Beri Var Olması Nedeniyle Akde Aykırılıktan Söz Edilememesi )
Y6.HDE. 2014/2204KİRALANANDA KALAN MALZEMELERİN BEDELLERİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( İade Edilen Malzemeler İle İlgili Hüküm Kurulduktan Sonra Davacıya Ait Olup Davalıda Kaldığı Anlaşılan Malzemelerle İlgili Olarak Talebi Aşan Miktar Yönünden Fazlaya İlişkin Hakların Saklı Tutulmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2004/772KİRALANANDA KİRACI TARAFINDAN YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( Taşınmazın Eski Hale Getirme Giderlerinin Hangi Tarih İtibarıyla Tespit Edildiği Konusunda Çelişki Bulunması Nedeniyle Bu Hususta Bilirkişiden Ek Rapor Alınmak Suretiyle Karar Verilmesi )
Y6.HDE. 2009/9297KİRALANANDA KÖPEK BESLEME ( Tahliye İstemi - Köpeklerin Dava Konusu Kiralananda ve Bahçesinde Barındırıldığı/Komşuların Ayakkabılarına Zarar Verdiği Gelen Misafirlerine Saldırdığı/Geceleri Havlayarak Rahatsız Ettiği İddiaları Kiralananın Açıktan Fena Kullanılması Kapsamında Değerlendirileceği )
Y6.HDE. 2013/16511KİRALANANDA KULLANILAN ELEKTRİK BEDELLERİ TOPLAM ALACAĞIN GECİKME BEDELİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİ ( Bilirkişi Raporu İle Belirlenen Alacak Miktarından Davalı Tarafından Ödenen Depozito Miktarı Mahsup Edilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerekirken Depozitonun Aidat Bedellerini Kapsamadığı Gerekçesiyle Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y6.HDE. 2005/11284KİRALANANDA KUMAR OYNATILMASI ( Dernek Lokaline Üye Olmayan Kişilerin Kabul Edildikleri - Davalının Açıktan Açığa Fena Kullanmak Suretiyle Akde Aykırı Davrandığının Kabulü İle Kiralananın Tahliyesi Gereği )
Y6.HDE. 2015/150KİRALANANDA KURULAN TRAFO BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Kiralanan Kiracının Sözleşmeye Aykırı Davranışı Gereği Tahliye Davası İle Boşaltıldığı - Sözleşmeye Göre Kiracı Trafo Bedeline ½ Oranında Katlanacağı/Trafonun Yapım Yılı Gözetilerek Tesis Bedeline Bilirkişi Raporu Aldırılmak Suretiyle Saptanacak Bedelin 1/2'si Davalıdan Tahsil Edileceği )
Y3.HDE. 2010/20783KİRALANANDA MEYDANA GELEN AYIBIN GİDERİLMESİ DAVASI ( HUMK'un 8. Md.sinde Sulh Hukuk Mahkemesinin Bakacağı Dava ve İşler Arasında Bu Davanın Yer Almadığı )
Y13.HDE. 2001/11819KİRALANANDA MEYDANA GELEN HASAR ( Kiracının Sorumlu Olduğu - Kiracı Kiralananı Ne Halde Tesellüm Etmiş İse Kiranın Hitamında Aynı Durumda Geri Vermekle Mükellef Olduğu )
Y13.HDE. 1984/1742KİRALANANDA MEYDANA GELEN HASAR ( Üç Kişiden Oluşan Bilirkişi Kuruluna Yaptırılan İnceleme Sonucu Verilen Raporda Tespit Edilen Hasarların Belirlenmesi )
Y6.HDE. 2013/12872KİRALANANDA MEYDANA GELEN HASAR KARŞILIĞINDA BONO DÜZENLENMESİ ( Bononun Doldurularak Takibe Konulduğu Belirtildiğine Göre Senette Belirtilen Miktarda Kiralananda Hasar Meydana Geldiğinin Davalı Tarafından İspatlanması Gerektiği - Borçlu Olmadığının Tespiti İstemi )
Y13.HDE. 1978/4009KİRALANANDA MEYDANA GELEN HASARLAR ( Ortaklıktan Ayrılan Kiracının Sorumlu Olup Olmayacağı )
YHGKE. 2002/13-1016KİRALANANDA MEYDANA GELEN ZARAR (Taraflar Arasında Kira Sözleşmesinde Aksine Hüküm Bulunmadığı Takdirde Kiracının Ancak Hor Kullanmadan Doğan Zararlardan Sorumlu Tutulabilmesi)
Y6.HDE. 2009/11541KİRALANANDA MEYDANA GELEN ZARAR MİKTARI ( İki Rapor Arasındaki Çelişkiyi de Giderecek Şekilde Uzman Bilirkişiler Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği - Hor Kullanma Tazminatı )
Y6.HDE. 2005/10533KİRALANANDA NE İŞ YAPILACAĞI ( Davacıya Bu Hususunun Açıklattırılıp İhtiyaca İlişkin Delillerin Sorulup Toplanması Varsa Davalının Karşı Delillerinin Sorulup Saptanması Gerektiği - İşyeri İhtiyacı Sebebiyle Tahliye )
YHGKE. 1997/6 – 397KİRALANANDA NORMAL KULLANMA SONUCU HASAR DOĞMASI
Y3.HDE. 2017/1419KİRALANANDA OLUŞAN HASAR BAKIMINDAN KİRACI VE KİRALAYANIN SORUMLULUĞU ( Keşif Sonucu Davacı Kiraya Verenin Tesisatın Eski Bakımsız Olması Sebebiyle %30 Oranında Kusurlu Olduğu Davalı Kiracının Uzun Süre Evden Ayrıldığı Halde Gerekli Önlemleri Almayarak %70 Oranında Kusurlu Olduğu Belirlenmekle Mahkemece Kiracının Hasarı Öngöremeyeceği Kiraya Verenin Tamamen Kusurlu Olduğundan Bahisle Hasar Bedeli Yönünden Talep Reddedilse de Belirlenen Kusur Oranları Dikkate Alınarak Hasar Bedeline Hükmedilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2017/1419KİRALANANDA OLUŞAN HASAR BEDELİNİN TESPİTİ ( Keşif Sonucu Davacı Kiraya Verenin Tesisatın Eski Bakımsız Olması Sebebiyle %30 Oranında Kusurlu Olduğu Davalı Kiracının Uzun Süre Evden Ayrıldığı Halde Gerekli Önlemleri Almayarak %70 Oranında Kusurlu Olduğu Belirlenmekle Mahkemece Kiracının Hasarı Öngöremeyeceği Kiraya Verenin Tamamen Kusurlu Olduğundan Bahisle Hasar Bedeli Yönünden Talep Reddedilse de Belirlenen Kusur Oranları Dikkate Alınarak Hasar Bedeline Hükmedilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 1982/4330KİRALANANDA ONARIM YAPILMASI ( Kiracının Kiralayana Bildirmeksizin ve Mahkemeden İzin Almaksızın Onarımda Bulunmasında Vekaletsiz İş Görme Hükümlerinin Uygulanması )
Y6.HDE. 1993/356KİRALANANDA OTURMANIN MÜMKÜN OLMAMASI ( Tadil ve Tamir Nedeniyle Tahliyeye Karar Verebilmek İçin )
YHGKE. 2014/13-1169KİRALANANDA OTURULMAMASI NEDENİYLE DAVA DIŞI OTELE ÖDENEN KONAKLAMA BEDELİNİN TAHSİLİ (Kiralananın Ayıplı Çıkması Nedeniyle - Davacı Kiracının Dava Konusu Kiralanan İle Aynı Vasıf ve Özelliklere Sahip Başka Bir Taşınmazı Aynı Şartlarda Ne Kadar Sürede Kiralayabileceği Bilirkişi Aracılığıyla Tespit Edilerek Bu Süre İle Sınırlı Olarak Konaklama Bedeline Hükmedilmesi Gerektiği)
Y12.HDE. 2002/5508KİRALANANDA OTURULURKEN VERİLEN TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( Yenilenen Kira Sözleşmesinde 1 Yıl Sonrası İçin - Geçerli Olacağı )
Y6.HDE. 2005/5354KİRALANANDA OTURURKEN VERİLEN TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( Birbirini İzleyen ve Yenilenen Kira Sözleşmeleri İle Birlikte Verilen Taahhütlerin Geçerliliği - Serbest İrade Mahsulü Olduğu )
Y6.HDE. 1994/258KİRALANANDA PAY İKTİSABI ( Önceden de Paydaş Olan Kişinin İktisaba Dayalı Tahliye Talebi )
Y14.HDE. 2005/6204KİRALANANDA SONRADAN ORTAYA ÇIKAN AYIP ( Kiracının Seçimlik Hakkını Kira Bedelinin İndirilmesi Yolunda Kullanması/Davanın Reddedilemeyeceği - Hasılat Kirası )
Y13.HDE. 1994/9668KİRALANANDA SONRADAN ORTAYA ÇIKAN AYIPLAR ( Kiracının Seçimlik Hakları )
Y13.HDE. 1991/7229KİRALANANDA TADİLAT ( Verilen Kefaletin İlerde Doğacak Şartlara Bağlı Olmasının Geçersizlik Sebebi Olması )
Y6.HDE. 2011/2063KİRALANANDA TADİLAT VE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLECEĞİNİN KARARLAŞTIRILDIĞI ( Hor Kullanma Tazminatı Eski Hale Getirme Bedeli ve Tamirat Süresinde Yoksun Kalınan Kiranın Tahsili Talebinin Reddi - Kira Sözleşmesinde Değişikliklerin Eski Hale Getirileceğine İlişkin Düzenleme Olmadığı )
YHGKE. 1992/6-148KİRALANANDA TADİLAT YAPILMASI ( İzin Alınmadan ve Mimari Projeyi Değiştirecek Şekilde )
Y3.HDE. 2004/1763KİRALANANDA TAMİRAT ( Akde Uygun Kullanıma Rağmen Kombide Bozukluk Meydana Gelmesi - Masrafın Kiralayanın Yükümlülüğünün Olduğu )
Y14.HDE. 2005/4575KİRALANANDA TAMİRAT ( Esaslı Olmayandan Kiralayanın Sorumlu Tutulamadığı Esaslı Tamirat Bedeli de İhbar Edildiği Takdirde İstenebildiği/Tamiratlar ve Bedellerinin Bilirkişi Görüşü Alınarak Belirlenmesi Gereği - Hasılat Kirası )
Y13.HDE. 2002/12092KİRALANANDA UFAK TEFEK AYIPLARIN ORTAYA ÇIKMASI ( BK Hükümlerine Göre Kiracının Ufak Tefek Ayıpları Kiralayanın İhbar Koşulu İle Kiralayan Hesabına Yapabileceğinin Kabul Edilmesi )
YHGKE. 1993/6-475KİRALANANDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ( Doğalgaz Tesisatı Yapılması )
Y13.HDE. 2004/3222KİRALANANDA YAPILAN FAYDALI GİDERLER ( Kiracının Söküp Götürdüğü Değerlerin Bedelini Kiralayana Ödemesi Gereği - Sözleşmenin Sona Ermesinde Bedelsiz Olarak Kiralayana Teslim Edileceğinin Öngörülmesi )
Y6.HDE. 2015/7946KİRALANANDA YAPILAN FAYDALI VE ZORUNLU İMALAT BEDELİNİN TAZMİNİ ( Mahkemece Öncelikle Kilitli Parke ve Bordürlere Ait Davalı İdare Kayıtları Getirtilmek Suretiyle Araştırma Yapılıp Konusunda Uzman Bilirkişiden Yeniden Rapor Alınarak Davacı Kiracı Tarafından Yapılan İmalatların Yıpranma Payı Düşülmüş Olarak İmalat Tarihi İtibariyle Değerlerinin Ne Olduğu Belirlenip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2015/8104KİRALANANDA YAPILAN FAYDALI VE ZORUNLU İMALAT BEDELLERİ ( Vekaletsiz İş Görme Hükümleri Gereğince Kiralayandan Talep Etmesi Mümkün İse de Geçerli Olan ve Tarafları Bağlayan Kira Sözleşmesindeki Düzenleme Nedeniyle Davacı Kiracının Kiralanana Yaptığı Faydalı İmalat Bedellerini Davalıdan İsteyemeyeceği )
Y6.HDE. 2016/415KİRALANANDA YAPILAN İMALAT BEDELİ TALEBİ (Davacının Karar Harcına Yönelik Karar Düzeltme Talebi Yönünden Davanın Reddi Halinde Maktu Karar ve İlam Harcı Alınır Düzenlemesinin Yasada Yeraldığı Gözetilerek Mahkemece Davanın Reddine Karar Verilmiş Olmakla Maktu Karar Harcına Hükmedileceği - Karar Düzeltme)
Y6.HDE. 2005/6181KİRALANANDA YAPILAN İŞ KONUSUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Davalı Tarafa Makul Süreli İhtar Gönderilerek Sözleşmeye Aykırılığın Giderilmesi İstenmemişse Tahliye Talebinin Reddi Gerekeceği )
Y6.HDE. 2015/7946KİRALANANDA YAPILAN KİLİTLİ PARKE VE BETON BORDÜRÜN DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ( Kilitli Parke ve Bordürlere Ait Davalı İdare Kayıtları Getirtilmek Suretiyle Araştırma Yapılıp Konusunda Uzman Bilirkişiden Yeniden Rapor Alınarak Davacı Kiracı Tarafından Yapılan İmalatların Yıpranma Payı Düşülmüş Olarak İmalat Tarihi İtibariyle Değerlerinin Ne Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2007/5867KİRALANANDA YAPILAN ONARIM VE TADİLAT ( Bedelinin Tahsili - Kira Akdi Davanın Devam Ettiği Sürece Kiracının Dava Hakkı Doğmayacağına Göre Red Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2008/2432KİRALANANDA YAPILAN TADİLAT VE TESİSLER ( Akde Aykırılık Nedeniyle Tahliye İstemi - Aradan Bir Kira Yılından Fazla Bir Zaman Geçtikten Sonra Önceki Olgulara Dayanılarak Dava Açılmış Olmasının İyiniyet Kuralıyla Bağdaşmadığı )
Y6.HDE. 2016/4270KİRALANANDA YAPILAN ZORUNLU VE FAYDALI İMALATLAR (Kiracının Kiralanana Yaptığı Faydalı ve Zorunlu Masrafların Yapıldığı Tarih İtibariyle Belirlenecek Değerinden Yıpranma Payı Düşülmek Suretiyle Elde Edilecek Değeri İsteme Hakkı Olduğu)
Y3.HDE. 2017/7293KİRALANANDA YAPILAN ZORUNLU VE FAYDALI MASRAFLAR ( Davacı Kiracı Tarafından Yapılan Tadilatların Zorunlu ve Faydalı Masraf Niteliğinde Olup Olmadığının Saptanarak Zorunlu ve Faydalı Masraf Olduğunun Belirlenmesi Halinde İmalat Tarihi İtibariyle Yıpranma Payı Düşülmüş Bedellerinin Tespiti İle Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2013/15788KİRALANANDA YAPILMAYAN İMALAT GİDERLERİNİN TAHSİLİ ( İtirazın İptali - Kiraya Veren Şirketin Ticari Defter ve Kayıtlarından Dava Konusu Edilen Demirbaşların Kayıtlı Olup Olmadığı Araştırılmalı Demirbaşların Cins Nitelik ve Özellikleri Saptanması Gerektiği )
Y6.HDE. 2005/1386KİRALANANDA YAPTIRILAN TESİSAT ( Tahliye Sırasında Bırakılacağı ve Mal Sahibine Ait Olacağı )
Y6.HDE. 1980/1864KİRALANANDA ZORUNLU TAMİRAT ( Tahliye Süresinin Tespiti ve Kararda da Gösterilmesi Zorunluluğu )
Y3.HDE. 2017/2397KİRALANANDAKİ AYIBIN GİDERİLMESİ İSTEMİ ( Sözleşmenin Akdedilmesinin Üzerinden Yaklaşık 1 Yıl Sonra Davacının Davalıya Süreli Yazılı Bir İhtar Göndermeden Sözleşmeden Dönerek Dava Yoluyla Doğrudan Peşin Ödenen Kira Bedelinin İadesini Talep Edemeyeceği - Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y3.HDE. 2001/6727KİRALANANDAKİ AYIPLAR ( Kiralananın İskan İzninin Olmadığı/Geçici İşletme Ruhsatı Dahi Alınamadığı - Kiracının Sözleşmeden Dönme Hakkını Kullanabileceği )
Y3.HDE. 2003/10689KİRALANANDAKİ AYIPLAR ( Kiralayanca Önceki Dönemde Giderilmemişse Yeni Dönem Kira Parası Tesbit Edilirken Uygun Bir İndirim Yapılması Gereği )
Y3.HDE. 2001/5693KİRALANANDAKİ AYIPLAR ( Kiralayanın Kiralananı Tamir Etmediği - Kiracının Kiranın Tamamını Ödemekle Yükümlü Olmadığı )
Y6.HDE. 2012/5539KİRALANANDAKİ AYIPLAR NEDENİYLE KİRACILIK İLİŞKİSİNİN SÜRDÜRÜLEMEMESİ ( Bu Durum Davacı-Karşı Davalı Kiracıya Kiralananda Kendi Kullanma Amacına Uygun Yaptığı Tadilat ve Değişiklikleri Olduğu Gibi Bırakarak Kiralananı Terk ve Tahliye Etme Hakkı Vermeyeceği )
Y6.HDE. 2014/13776KİRALANANDAKİ EKSİKLİKLER (Tespit Edilmesi Halinde Davalı Kiracının Sözleşmenin Feshi veya Kira Bedelinden İndirim İsteme Hakkı Bulunduğu/Davacının İse Bu Konularda Bir Dava Açmadığı - Kira Parasına Karşılık Verilen Çeklerin İadesine Dair İstemin Reddi Gerektiği)
Y11.HDE. 2005/13946KİRALANANDAKİ ESASLI AYIPLAR ( Kiralanandaki Esaslı Ayıpların Kiralayan Nam ve Hesabına Yapılması İçin Gerekli İznin Verilmesini Talebi - Kiralayanın Tespit Edilen Ayıpları Gidermediğinden Kabulü Gereği )
Y6.HDE. 2016/3432KİRALANANDAKİ HASAR ( Tespit Davası ile Belirlendiği - Ancak Delil Tespiti Yoluyla Alınan Bilirkişi Raporuna İtiraz Etmemiş Olan Taraf Bu İtirazını Hüküm Verilinceye Kadar Mahkemeye Yapabileceğinin Kabulü/Hor Kullanma Bedeli ve Erken Tahliye Nedeniyle Mahrum Kalınan Kira Alacağının Tahsili Davası/Kefalet )
YHGKE. 1994/13-304KİRALANANDAKİ HASAR TESPİTİ ( Oniki Yıl Oturulan - Hor Kullanma )
Y6.HDE. 2005/7428KİRALANANDAKİ KALORİFERİN SÖKÜLMESİ ( Kiracının Söktüğü Ve Basit Bir Onarımla Giderilmesi Mümkün Olan Kalorifer Peteklerinin İhtara Rağmen Yerine Konmaması Da Akde Aykırılık Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y12.HDE. 1992/6945KİRALANANDAKİ MALLAR ÜZERİNDE HAPİS HAKKININ KULLANILMASI
Y11.CDE. 2005/11731KİRALANANDAKİ MUTFAK DOLAPLARININ GÖTÜRÜLMESİ ( Kontratda Demirbaş Eşyalar Arasında Gösterilmemiş Olan - Dairenin Tesliminde Mevcut Olduğunun Kabulü ve Tanık Beyanlarında Çelişki Olursa Giderilmesinden Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gereği )
Y13.HDE. 2003/5022KİRALANANDAKİ ZARAR ( Normal Kullanımdan Dolayı Tazminat Talep Edememe )
Y3.HDE. 2017/5013KİRALANANDAN TAHLİYE İSTEMİ ( Temerrüt Sebebiyle - Mahkemece Alınan Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki Olduğu/Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki Giderilmeden Karar Verilemeyeceği Hususunun Dikkate Alınacağı )
Y13.HDE. 1981/5254KİRALANANDAN ÜRÜN SAĞLANMASI İÇİN YAPILAN GİDERLERİN İSTENEMEYECEĞİ ( İzalei Şuyu Davası Sonucu Satılan Tarla )
Y6.HDE. 2014/9275KİRALANANDAN YARARLANMA SONUCU MEYDANA GELEN YIPRANMA ( İtirazın İptali İstemi - Davalının Sorumluluğunun Münhasıran Hor Kullanmadan Kaynaklanan Hasarla Sınırlı Tutulması Keza Hor Kullanma Sonucu Yenilenen Parçalar Yönünden Kullanım Süresi Nazara Alınarak Yıpranma Paylarının Düşülmesi Zorunlu Olduğu Halde Bu Hususun Gözetilmemesinin Doğru Olmadığı )
Y6.HDE. 1987/3708KİRALANANI AÇIKTAN AÇIĞA FENA KULLANMA ( Kiracının Kiralayana Hakaret Etmesi )
Y14.HDE. 2010/7971KİRALANANI AKDE AYKIRI KULLANMA ( Fuhuş İçin Yer ve İmkan Temin Etmişse Bu Eylemden Kiralanan Binanın Kötü Bir Adla Anılması Sonucu Ortaya Çıkacağı - Davacının Eldeki Davayı Açmakta Hukuki Yararı Bulunduğu )
Y19.HDE. 2002/271KİRALANANI AKDE UYGUN KULLANMA BORCU ( İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alınmasını Temin İçin Verilen Teminat Mektubunun İadesi )
Y6.HDE. 1990/7279KİRALANANI BAŞKASINA İŞGAL ETTİRMEK ( Açılan Davalarda Görevli Mahkeme )
Y13.HDE. 1996/10155KİRALANANI DEVİR HAKKI ( Yazılı Delille İspat Şartı )
Y3.HDE. 2001/6787KİRALANANI GERİ VERME TARZI ( Kiralananın Boşaltılması-Kiracı veya Temsilcisinin Anahtarları Kiralayana Teslim Etmesi )
Y6.HDE. 2008/728KİRALANANI GÜZELLEŞTİRMEYE YÖNELİK EYLEMLER ( Taşınmazın Mimari Yapısında Herhangi Bir Değişiklik Meydana Getirmediği/Akde Aykırılık Olarak Kabul Edilemeyeceği - Akde Aykırılık Olgusu Gerçekleşmediğinden Davanın Reddi Gerektiği )
YHGKE. 1994/13-304KİRALANANI HOR KULLANMA ( Oniki Yıl Oturulan )
Y13.HDE. 2002/11245KİRALANANI HOR KULLANMA TAZMİNATI (Temerrüt Faizi İstenebilmesi İçin Davalıların Temerrüde Düşürülmesi Gereği)
YCGKE. 1979/7-46KİRALANANI İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE ETTİREN MALİK ( Yasal Süresi Geçmeden Taşınmazı Başkasına Kiraya Vermesi )
Y13.HDE. 2000/10798KİRALANANI İYİ HALDE TESLİM ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kiracının Mecurdaki Masraf ve Bu Masrafın Giderilmesi Süresine İlişkin Kira Kaybından Mesuliyeti )
Y13.HDE. 2004/12208KİRALANANI KULLANIMA HAZIR BULUNDURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( Kiralanan Taşınmazda Su Sızıntısı Olmasına Rağmen Kiralayanın Gerekli Tadilatı Yaptırmaması - Kiracının Kira Sözleşmesinin Feshini İsteme Hakkının Doğması )
Y13.HDE. 1994/10123KİRALANANI KULLANMAYA ELVERİŞLİ ŞEKİLDE TESLİM BORCU ( Kiralayanın Bu Borcunu Kaldıracak Şekilde Akde Koyduğu Kayıt )
Y6.HDE. 1990/585KİRALANANI SONRADAN İKTİSAP ( Yapılacak İşlemler ve Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası Açılabilmesinin Şartları )
Y6.HDE. 2002/2900KİRALANANI SONRADAN İKTİSAP EDEN KİŞİNİN YENİ MALİK OLDUĞUNU KİRACIYA BİLDİRMESİ ( Tahliye Davası Açabilmesi İçin )
YHGKE. 2009/13-450KİRALANANI SÖZLEŞMEDE AMAÇLANAN ŞEKİLDE KULLANMAYA ELVERİŞLİ BULUNDURMA BORCU ( Davalının Sorumluluğu Kabul Edilerek Tazminat Miktarı Saptanmalı Davacının da Müterafik Kusurunun Mevcut Olduğu Nazara Alınarak Davacının Talep Edebileceği Miktarın Gerektiğinde Bilirkişi Raporu İle Belirlenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2010/3687KİRALANANI SÜRESİNDEN ÖNCE BOŞALTAN KİRACI ( Taşınmazı Kullanmadığı Ayların Kirasından Muaccelliyet Şartı Nedeniyle Sorumlu Tutulamayacağı )
YHGKE. 1977/3-481KİRALANANI TAHLİYE ETME SÜRESİ ( On Beş Günlük Süreye Düşünme ve Kiralananı Tahliye Etme Sürelerininde Eklenmesinin Gerekmesi )
Y6.HDE. 2013/11498KİRALANANI TAHLİYEDE ANAHTARIN DA TESLİMİ GEREKTİĞİ (Kiralananın Tahliye Edildiğinin Kabul Edilebilmesi İçin Kiralananın Fiilen Boşaltılması Yeterli Olmayıp Anahtarın da Kiralayana Teslim Edilmesi Gerektiği)
Y6.HDE. 2015/8727KİRALANANI TESLİM BORCU ( Kiralananın Anahtarının Değiştirildiği/Kiraya Verenin T.B.K'nun 301. Md. Uygun Olarak Kiralananı Teslim Borcunu Yerine Getirmediği/Davacının Kira Sözleşmesi Feshetmekte Haklı Olduğu - İtirazın İptali İstemi )
Y6.HDE. 2009/10387KİRALANANI USULSÜZ TESLİM EDEN KİRACININ BORÇTAN SORUMLULUĞU ( Sorumluluğun Devam Ettiği - İtirazın İptali Davasının Reddedilemeyeceği )
Y6.HDE. 2006/2915KİRALANANIN "AİLE KONUTU" OLDUĞUNA DAİR BİR MAHKEME KARARI SUNULMAMASI ( Medeni Kanunun 194. Md. Anlamında "Aile Konutu"ndan Söz Edilebilmesi İçin Asliye Hukuk Mahkemesi Tarafından Kiracı Olunan Yerin "Aile Konutu" Olarak Özgülendiğine Dair Karar Verilmiş Olması Gerektiği )
Y13.HDE. 2009/8167KİRALANANIN 6570 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KALMASI ( Halinde Bu Kanun Hükümlerine Göre Tahliye Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2009/13568KİRALANANIN AÇIKTAN AÇIĞA FENA KULLANILMASI ( Bir Sağlık Kuruluşu Bünyesinde Kiralanan Kantin- Kafeteryada Kanunla Yasaklanmasına Rağmen Sigara İçilmesi - Bu Konuda Ayrıca Bir İhtar Yapılmasına da Gerek Olmadığı/Tahliyesine Karar Verileceği )
Y6.HDE. 1992/4211KİRALANANIN AÇIKTAN FENA KULLANILDIĞI İDDİASI ( Kiracının Kiralananı Başkasına Devri )
Y6.HDE. 2006/8049KİRALANANIN AÇIKTAN FENA KULLANILMASI ( Akde Aykırılığın Giderilmesi Amacıyla Kiracıya İhtar Gönderilmesine Gerek Olmadığı )
Y6.HDE. 2009/6557KİRALANANIN AÇIKTAN FENA KULLANILMASI ( Akde Aykırılığın Giderilmesi Amacıyla Kiracıya İhtar Gönderilmesine Gerek Olmadığı )
Y6.HDE. 2002/2128KİRALANANIN AÇIKTAN FENA KULLANILMASI ( Kiralananın Kapalı Tutulması Nedeniyle Hasar Görmesinin Fena Kullanma Değil Akde Aykırılık Olması )
YHGKE. 2013/6-1577KİRALANANIN AÇIKTAN FENA KULLANIMI (Kiralanana Daimi Bir Zarar Verirse Kiralayanın Kira Akdinin Hemen Feshini Talep Edebileceği/Dosya İçeriği ve Toplanan Delillerden Kiracı Şirketin Açıktan Fena Kullanımı Belirlendiği/Kiracıya İhtar Koşulu Aranmaksızın Akdin Feshine Karar Verilmesinin Yerinde Olduğu - Tahliye Davası)
Y6.HDE. 2012/18614KİRALANANIN AÇIKTAN FENA KULLANIMI NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI ( Kiralananda Fuhuş Yaptırıldığı ve Aracılık Edildiği İddiası/Kamu Davası Açıldığı - Kiracıya İhtar Gönderilmesine Gerek Olmadığı/6098 S.K. 316/3 M.Uygulanacağı/Tahliye )
Y6.HDE. 1980/683KİRALANANIN AKDE AYKIRI KULLANILMASI ( Tahliyeye Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y6.HDE. 2002/3571KİRALANANIN AKDE AYKIRI KULLANILMASI NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI ( Otobüs Yazıhanesi Olarak Kiraya Verilen Yerin Kapalı Tutulması ve Depo Gibi Kullanılması )
Y6.HDE. 1997/4590KİRALANANIN AKDE AYKIRI KULLANILMASI NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI ( Tahliye İçin Eski Hale Getirmeyi İçeren İhtarname Çekilmesinin Zorunlu Olması )
Y6.HDE. 2000/5709KİRALANANIN AKDE AYKIRILIK NEDENİYLE TAHLİYESİ ( Kuyumcu Dükkanı Olarak Kiralanan Taşınmazın Cep Telefonu Bayii Olarak Kullanılması )
Y6.HDE. 2004/613KİRALANANIN AKDE AYKIRILIK NEDENİYLE TAHLİYESİ TALEBİ ( Hasılat Kirasına Konu Akaryakıt İstasyonuna İzinsiz Olarak LPG Tankı Yerleştirildiği Gerekçesiyle )
Y6.HDE. 2003/9529KİRALANANIN AKDİN FESHİ NEDENİYLE TAHLİYESİ TALEBİ ( Taşınmazın Musakkaf Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
Y13.HDE. 1996/3139KİRALANANIN AKİTLE ÖNGÖRÜLEN AMACA UYGUN KULLANILAMAMASI ( Aynı Binada Hayvan Beslenmesi ve Randevuevi İşletilmesi )
Y14.HDE. 2007/15968KİRALANANIN AKİTTEKİ GAYEYE UYGUN KULLANILAMAMASI ( Mahkemece Akdin Feshine ve Akit Nedeniyle Davalı Kiralayana Teslim Edilen Teminat Mektuplarının İadesine Karar Verilmesinde Yasaya Aykırılık Olmadığı )
Y6.HDE. 2001/6823KİRALANANIN ALELADE KULLANILMASINDAN DOĞAN MASRAFLAR ( Masrafların Kiracıya Ait Olması )
Y3.HDE. 2001/8142KİRALANANIN ALICILARA GÖSTERİLMESİ ( Kiracının Kiralananı Ciddi Olarak Satın Almak İsteyenlere Gösterme Yükümlülüğünün Her Zaman Mevcut Olması )
Y19.HDE. 2003/11182KİRALANANIN AMACA ELVERİŞLİ DURUMDA OLMAMASI ( Kiracının Baştan Belirlenen Kira Parasının İndirilmesini İsteyebileceği - Otelin Üst Katının Yıkımı/Davacının Bildiği Savunması Üzerinde Durulması Gereği )
Y14.HDE. 2010/6528KİRALANANIN AMACA UYGUN KULLANILMASI ( Davacı Kamulaştırma Yapmadan Sahaya Ruhsat Aldığından ve Sahanın İşletilememesi Sebebiyle Oluşan Su Birikintisinden Sorumlu Olduğundan Kiralananı Sözleşmedeki Amaca Uygun Olarak Kullanmaya ve İşletmeye Elverişli Biçimde Bulundurma Borcunu Yerine Getirmediği - Kira Alacağının Tahsiline Dair Davanın Reddi Gereği )
YHGKE. 2003/18-411KİRALANANIN AMACI DIŞINDA KULLANILMASI NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI ( Kat Maliklerinin Kararları ve Yönetim Planının Yasaklayıcı Hükümlerine Rağmen İlgili Taşınmazın İşyeri Olarak Kullanılması )
Y19.HDE. 2007/7102KİRALANANIN AMACINA UYGUN KULLANILAMAMASI ( Taşınmazın Mevcut İmar Durumu İtibariyle Akaryakıt ve Gaz İstasyonu Kurulmasına Elverişli Olmaması Nedeniyle - Taşınmazı Tahliye Tarihine Kadar Tasarrufunda Bulundurduğundan Kira Parasından Sorumlu Olduğu )
Y6.HDE. 2002/4678KİRALANANIN AMACINA UYGUN KULLANILMADIĞI İDDİASI ( Site Yönetiminin Sonradan Kiracı Aleyhine Yönetim Planında Değişiklik Yapmasının Kiracının Mevcut Haklarını Etkilemeyeceği - Tahliye Davasının Reddi Gereği )
YHGKE. 2012/13-607KİRALANANIN AMACINA UYGUN OLARAK TESLİM EDİLEMEMESİ (Kilananın Zaptı/Kiracının Sözleşmeyi Feshetme İmkanı Bulunduğu - Kiracının Sözleşmeyi Feshetmeyerek Ödediği Ecrimisili Kiralayan Belediye'den Talep Edebileceği/Alacak Talebi/Ecrimisil)
Y6.HDE. 2013/2478KİRALANANIN ANA GİRİŞ KAPISININ KULLANIMINA ENGEL OLUNMASI ( Kiralananın Ana Giriş Kapısının Kullanımına Engel Olunması Sebebiyle Oluşan Maddi ve Manevi Tazminatın Tahsili İstemi/Sübjektif Kanaate Göre Düzenlenen Bilirkişi Raporuna İtibar Edilemeyeceği - Yeni Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2010/1205KİRALANANIN ANAHTAR TESLİMİ SURETİYLE TAHLİYESİ ( Tahliye Tarihi Saptanıp Tahliye Edildiği Tarihten İtibaren Sözleşmedeki Aynı Şartlar ve Aynı Kira Bedeli Üzerinden Ne Kadar Sürede Yeniden Kiraya Verilebileceği Konusunda Uzman Kişilerden Oluşacak Bilirkişi Heyeti Aracılığı İle Keşfen Tespit Edilip Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2005/11339KİRALANANIN ANAHTARININ TESLİM EDİLMESİ ( Usulüne Uygun Şekilde Kiralayan Davacıya Teslim Edildiğini Yazılı Delillerle Kanıtlama Yükümlülüğünün Davalı Kiracıya Ait Olduğu )
Y6.HDE. 2011/6431KİRALANANIN ANAHTARININ TESLİMİ ( Anahtar Teslimiyle Birlikte Kiralanan Üzerindeki Tasarruf Hakkı Teslim Alana Geçeceği/Dosyada Kiralanana Ait Anahtarın Yasal Olarak Teslim Edildiğine Dair Bir Belge Bulunmadığı - İtirazın İptali ve Tahliye Davası )
Y6.HDE. 2011/7227KİRALANANIN ANAHTARININ TESLİMİ ( Bizzat Anahtarı Kiralayana Vermek Suretiyle veya Tevdi Mahalli Tayini Suretiyle Yapılması Gereği - Kiralanan Yerin Anahtarı Teslim Edilmedikçe Kiralanan Yerin Kiracının Kullanımında Olduğunun Kabulü Gereği )
Y13.HDE. 2003/4076KİRALANANIN ANAHTARININ TESLİMİ ( Kiracının Teslim Tarihine Kadar Tahakkuk Edecek Kiralardan Sorumlu Olduğunun Kabulü Gereği )
Y6.HDE. 2004/10163KİRALANANIN ANAHTARLARININ NOTERE BIRAKILMASI ( Davacıya Tebliğ Edilen İhtarname İle Bildirilen Tarihin Kiralananın Teslim Tarihi Olduğu - Kira Bedelinden Doğan Alacağın Tahsili )
Y6.HDE. 2012/5903KİRALANANIN ANAHTARLARININ TESLİM EDİLMESİ ( Salt Fesih Bildiriminin Kira İlişkisini Sona Erdirmeye Yeterli Olmadığı - Tahliye Tarihinin Bulunması Gereği/Anahtar Teslimi/Tahliye Tarihine Kadar Kiralar Yönünden İtirazın Kaldırılacağı )
Y6.HDE. 2011/6129KİRALANANIN ANAHTARLARININ TESLİMİ ( Borca İtiraz Eden Kiracı ve Kefilin Borcu Ödediğini ve Anahtarları Davacıya Teslim Ettiğini Kanunda Belirtilen Belgelerden Biriyle İspat Edemediği - 2004 S.K. 269/C M. Belirtilen Belgelerin Aranacağı )
Y6.HDE. 2015/9403KİRALANANIN ANAHTARLARININ TESLİMİ ( Emanet Tutanağının Davacıya Hangi Tarihte Tebliğ Edildiğinin Dosya Kapsamından Anlaşılamadığı - Ancak Davacı Kiralananda Tespit Yaptırmış Olup Bu Durumda Kiralananın Anahtarlarının En Geç Bu Tarihte Davacıya Teslim Edildiğinin Kabulü Gerektiği )
Y6.HDE. 2011/7354KİRALANANIN ANLAŞILAN AMAÇ DIŞINDA HİÇBİR ŞEKİLDE BAŞKA AMAÇLA KULLANILMAYACAĞININ KARARLAŞTIRILMASI ( Depo Toptan Satış Shovvroom Fabrika Satış Mağazası Vb. Biçimlerde Kullanılamayacağının Kararlaştırıldığı - Bu Şartlar Geçerli Olup Tarafları Bağlayacağı)
Y12.HDE. 1981/3564KİRALANANIN ARSA OLMASI ( Kira Kanunu Uygulanamayacağı )
Y3.HDE. 1992/2413KİRALANANIN ARTIRILMASI İÇİN USULÜNE UYGUN İHTAR GÖNDERİLMEMESİ ( Tespit Edilecek Kiranın Dava Dilekçesinin Tebliğini Takip Eden Dönem İçin Kiracıyı Bağlaması )
Y13.HDE. 2008/618KİRALANANIN AYIPLARI ( Kiralanan Yerin Sözleşme İle Güdülen Amaca Uygun Biçimde Kullanılmasını ve İşletilmesini Olanaksız Kılacak Ayıplar Kiralayanın Yükümlülüğü Altında Olduğu )
YHGKE. 2014/13-1169KİRALANANIN AYIPLI ÇIKMASI NEDENİYLE ÖDENEN KİRA BEDELİNİN TAHSİLİ (Davacının Zararı Kiralayanın Kiralananı Kullanıma Hazır Hale Getirmediği Tarihten Aynı Koşullarla Emsal Bir Dairenin Kiralanması Gereken Tarihe Kadar Otele Ödenen Konaklama Bedeli İle Kira Bedeli Arasındaki Farktan İbaret Olduğu)
Y3.HDE. 2012/16862KİRALANANIN AYIPLI HALE GELMESİ ( Kiranın İndirilmesi Davası - Yıllık Kira Parasının Mahkemenin Görevinin Belli Edilmesinde Esas Alınacağı )
Y11.HDE. 2004/1622KİRALANANIN AYIPLI OLARAK KİRACIYA TESLİMİ ( Kömür Ocağının Çalışır Durumda Teslim Olunacağı Sözleşmede Kararlaştırıldığından Ayıplı Teslim Olunan Kömür Ocağı Kirasının İstenememesi )
Y6.HDE. 2015/8050KİRALANANIN AYIPLI OLMASI ( Davacının Kiralananın Kullanıma Uygun Olmadığına Dair 6098 S.K. Kaynaklanan Haklarını Kullanmadığı - Daha Sonra Yapılan İkinci ve Üçüncü Sözleşmelerde İlk Kira Sözleşmesinin Geçersiz Olduğunun Belirtilmediği/İcra Takibinde Bir Usulsüzlük Bulunmadığı/Davanın Reddi )
Y13.HDE. 2003/4076KİRALANANIN AYIPLI OLMASI ( Kira Sözleşmesinin Feshi - Kiracının Öncelikle Uygun Bir Süre Tayin Ederek İhtar Çekme Gereği )
Y6.HDE. 2015/8050KİRALANANIN AYIPLI OLMASI HALİNDE KİRACININ YASAL HAKLARI ( Eldeki Davada Kiracının Yasadan Kaynaklanan Ayıp Oranında Kira Bedelinden İndirim ve Sözleşmeyi Fesih Gibi Yetkilerini Kullanmadığı - Daha Sonraki İkinci ve Üçüncü Kira Sözleşmelerinde İlk Sözleşmenin Geçersizliğinin Belirtilmediği )
Y11.HDE. 2005/12841KİRALANANIN AYNEN İADESİ ( Haksız Tahliye Nedeniyle - Yetki İtirazında Bulunmayan Davalılar Bakımından Salt Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Yetki Şartı Nedeniyle Yetkisizlik Kararı Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y6.HDE. 2012/6547KİRALANANIN AYNEN İADESİ ( Teminat Mektubunun İadesi - Taşınmazın Kiralanmadan Önceki Halinde Teslim Edilip Edilmediğinin Tespit Edilmesi Gerektiği/Uzman Bilirkişi Marifetiyle Keşif Yapılması Gerektiği )
Y11.HDE. 2000/3720KİRALANANIN AYNEN İADESİNİN MÜMKÜN OLMAMASI ( Finansal Kiralama Sözleşmesinde Kiralananın İade Edilecek Bedeli Bu Bedele Uygulanacak Faiz ve Faizin Başlangıcı )
Y6.HDE. 2011/11121KİRALANANIN AYNI KOŞULLARDA YENİDEN KİRAYA VERİLMESİ ( Kiracının Kira Süresi Sona Ermeden Sözleşmeyi Feshederek Kiralananı Tahliye Etmesi Durumu - Bilirkişi Raporunda Belirtilen Boş Kaldığı Süreye İlişkin Kira Parası Kadar Davacının Zararı Olduğu )
Y6.HDE. 2016/5372KİRALANANIN AYNI KOŞULLARLA YENİDEN KİRALAMA İÇİN MAKUL SÜRENİN NE OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Erken Tahliye Sebebiyle Kira Kaybı Alacağı İstemi - Keşif Yapılarak Aynı Koşullarla Yeniden Kiralama İçin Gereken Makul Sürenin Ne Olduğu Belirlenerek Kiracının Bu Süreye Karşılık Gelen Kira Parasıyla Sorumlu Tutulması Gerektiği )
YHGKE. 1974/6-548KİRALANANIN BAŞKASI TARAFINDAN KULLANILMASI
Y6.HDE. 2004/10420KİRALANANIN BAŞKASI TARAFINDAN KULLANILMASI NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI ( Kiralayanların İhtarname Tanzimine Kadar Kiralananda Davalı Şirketin oturmasına Zımnen Muvafakatinin Olması )
YHGKE. 1994/6-25KİRALANANIN BAŞKASINA DEVREDİLMESİ ( Yazılı Sözleşmede Devir Yasaklanmış Olduğundan Bunun Aksine Bir Anlaşma ile Davacının Devire İzin Verdiğinin Yazılı Delille İspatlanması )
Y6.HDE. 1991/5497KİRALANANIN BAŞKASINA DEVRİ ( Fuzuli İşgal )
Y6.HDE. 1999/7087KİRALANANIN BAŞKASINA DEVRİ ( Tahliye Davası Devredenlere Karşı Açılmışsa Husumetten Reddedileceği )
Y6.HDE. 1997/4138KİRALANANIN BAŞKASINA DEVRİ ( Yazılı Kira Akdine Rağmen Kiralayanın Buna Karşı Çıkmaması )
Y6.HDE. 1982/5730KİRALANANIN BAŞKASINA DEVRİ NEDENİYLE TAHLİYE TALEBİ ( Sözleşmede Yer Alan İhtar Çekilmeden Tahliye Talep Edilebileceğine İlişkin Hükmün Geçersiz Olması )
Y6.HDE. 1997/4269KİRALANANIN BAŞKASINA DEVRİNDE TAHLİYE ( Fuzuli Şagil - İhtar Çekilmesine Gerek Olmadığı )
Y6.HDE. 1997/7880KİRALANANIN BAŞKASINA KİRALANMASI ( Akde Aykırılık Olduğundan Tahliye Davasının Reddine Karar Verilmesi )
Y4.HDE. 2006/5396KİRALANANIN BAŞKASINA KİRAYA VERİLMESİ ( Kiracının Tahliye Taahhüdü Nedeniyle Tahliye Edildiği/Geriye Dönülemediği - Yeni Sözleşmesi Bulunması Nedeniyle Haksız Tahliye OLduğu ve Zararlarının Tazmini Gereği )
Y6.HDE. 1992/7399KİRALANANIN BAŞKASINA KULLANDIRILMASI ( Akde Aykırılık Nedeniyle Tahliye )
Y6.HDE. 2004/354KİRALANANIN BAŞKASINA KULLANDIRILMASI ( Tahliye Talebi - Sözleşmede Buna İzin Verilmemişse Akde Aykırılık Teşkil Etmesi/İhtarnameyle Giderilmesi İçin Kiracıya Uygun Süre Verilmesi Zorunluluğu )
Y14.HDE. 2007/15967KİRALANANIN BAŞKASINA NE KADAR SÜREDE KİRAYA VERİLEBİLECEĞİNİN SAPTANMASI GEREĞİ ( Erken Tahliye Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat İstemi )
YHGKE. 1983/6-790KİRALANANIN BAŞKASINA TEMLİK EDİLMESİ ( Eski Malik Kiralayanın Kendi İhtiyacı İçin Tahliye İsteyememesi )
Y6.HDE. 2012/17955KİRALANANIN BELEDİYE ENCÜMEN KARARI İLE İHALE EDİLMESİ ( Kiralanan Hakkında 6570 S.K. Uygulanacağı - Kiracılık İlişkisinin Yıldan Yıla Yenilendiği/Kiracılığın Devam Ettiğinin Kabulü/Davanın Reddine Karar Verilmemesi Gerektiği )
YHGKE. 1988/3-668KİRALANANIN BELLİ BİR TARİHTE BOŞALTILACAĞINA DAİR SÖZLEŞME ( Üçüncü Kişiyle Yapılan Sözleşmenin Geçerli Olması )
Y6.HDE. 1998/1476KİRALANANIN BİR BÖLÜMÜNÜN 3. KİŞİYE KİRALANDIĞI İDDİASINDA SAHTE EVRAK SAVUNMASI
Y6.HDE. 2010/8396KİRALANANIN BİZZAT KULLANIMI İLE İLGİLİ OLMAYAN DEĞİŞİKLİK ( Akde Aykırılık Nedeniyle Sözleşmenin Feshi ve Kiralananın Tahliyesi İstemi - Kiraya Verilenin Vakıf Taşınmazı Olduğu/Mahkemece Kira Sözleşmesinin Feshine Karar Verilmesi İle Yetinileceği/Davalının Kiralanandan Tahliyesine de Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y6.HDE. 2002/2031KİRALANANIN BK VEYA 6570 SAYILI YASAYA TABİ YERLERDEN OLMASININ SONUÇLARI ( Feshi İhbarın Etkileri Bakımından )
Y6.HDE. 2009/3544KİRALANANIN BORÇLAR KANUNU'NA TABİ OLMASI ( Halinde Süreli Sözleşmelerde Kira Süresinin Sonunda ve Yerleşen İçtihatlara Göre Bir Ay İçinde Akdin Feshi ve Kiralananın Tahliyesinin İstenebileceği )
Y6.HDE. 2012/6000KİRALANANIN BOŞ ARAZİ OLMASI ( 6570 Sayılı Yasanın Uygulanamayacağı - İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi )
Y3.HDE. 2008/14978KİRALANANIN BOŞ OLARAK KİRAYA VERİLMESİ ( Getirebileceği Kira Parası Belirlenirken Bilirkişiler Tarafından Benzer Yerlerin Kira Sözleşmelerinin İncelenmesi Gerektiği )
YHGKE. 1990/3-13KİRALANANIN BOŞ OLARAK KİRAYA VERİLMESİ ( Kira Parasının Tespitinde Nasıl Değerlendirileceği )
Y3.HDE. 2012/17448KİRALANANIN BOŞ OLARAK KİRAYA VERİLMESİ DURUMU ( Davaya Konu Taşınmazın Yeniden Kiraya Verilmesi Halinde Getirebileceği Kira Parasının Belirlenmesi Gereği - Tarafların Kira Sözleşmesinden Bekledikleri Amacın Gözetileceği )
Y3.HDE. 2006/12844KİRALANANIN BOŞ OLARAK KİRAYA VERİLMESİ HALİNDE GETİREBİLECEĞİ KİRA GELİRİ ( Dava Konusu Yerin Nitelikleri İle Diğer Kiralanan Yerlerin Niteliklerini Karşılaştırmak Suretiyle Kiralananın Boş Olarak Getirileceği Kira Parasının Saptanarak Belirlenmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2012/11727KİRALANANIN BOŞ OLARAK KİRAYA VERİLMESİ HALİNDE GETİREBİLECEĞİ KİRA PARASI ( Bu Paraya Eşit Olacak Şekilde veya Bunun Yakınına Ulaşan Kira Parasına Hükmedilemeyeceği - Kira Bedelinden Uygun Hak ve Nesafet İndirimi Yapılacağı )
Y3.HDE. 2008/16088KİRALANANIN BOŞ OLARAK KİRAYA VERİLMESİ HALİNDE GETİRECEĞİ KİRA PARASI ( Emsal Kira Bedellerinin Niçin Uygun Emsal Olup Olmadığı Açıklanarak Taşınmazın Yeniden Kiraya Verilmesi Halinde Getirebileceği Kira Parası Belirlenmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2008/20382KİRALANANIN BOŞ OLARAK KİRAYA VERİLMESİ HALİNDE GETİRECEĞİ KİRA PARASI ( Getirebileceği Kira Parası Saptandıktan Sonra Bu Kira Parası Dikkat Alınmak Suretiyle Hak ve Nesafet Kurallarına Göre Hakimce Bir Kira Parasının Takdir Edilmesinin Gerektiği )
Y3.HDE. 2008/17860KİRALANANIN BOŞ OLARAK KİRAYA VERİLMESİ HALİNDE GETİRECEĞİ KİRA PARASI ( Kira Parasının Tespiti - Hak ve Nesafete Uygun Makul Bir Kiranın Takdiri Gerektiği )
Y3.HDE. 2004/671KİRALANANIN BOŞ OLMASI ( Anahtarın Kiralayana Teslim Edilmemiş Olması Halinde Kira Akdinin Devam Ettiğinin Varsayılması )
Y6.HDE. 1983/999KİRALANANIN BOŞALTILMASI
Y6.HDE. 2012/5533KİRALANANIN BOŞALTILMASI ( Davalının Süresinden Önce Tek Taraflı İrade Açıklaması İle ve Haklı Nedene Dayanmaksızın Kiralananı Boşalttığı Konusunda Uyuşmazlık Bulunmadığı - Kiracı Haksız Fesih Hakkında Kiralayanın Uğradığı Tüm Zararı Ödemekle Yükümlü Olduğu )
Y13.HDE. 1973/1790KİRALANANIN BOŞALTILMASI ( Haklı nedene dayanmadan )
YHGKE. 1981/6-766KİRALANANIN BOŞALTILMASI ( Kiracının Kiralananda Değişiklik Yapması )
Y3.HDE. 2005/12937KİRALANANIN BOŞALTILMASI ( Kiralananın Tahliyesi İçin Boşaltılmasının Yetmeyeceği - Kiralananın ve Anahtarın Kiralayana veya Yetkili Mercie Teslimi Gerektiği )
Y6.HDE. 1979/7465KİRALANANIN BOŞALTILMASI ( Temerrüt Kiralayanın Ölümünde Dava Açma Hakkı Temerrüt İhtarının Çekilişi )
Y3.HDE. 2004/2927KİRALANANIN BOŞALTILMASI ( Yenilene Kira Dönemin Sona Ermesinden Önce Kiralananın Boşaltılması Dikkate Alınarak Boşaltma Tarihine Kadar Olan Kira Alacağı Yönünden Tahsiline Karar Verilmesi )
Y12.HDE. 1982/9039KİRALANANIN BOŞALTILMASI BORCUNUN BÖLÜNEMEZLİĞİ
Y6.HDE. 2012/17192KİRALANANIN BOŞTA KALDIĞI SÜRE ( Kira Parasının Tespitinde Kiralanın Tahliye Tarihinden Kiralananın Aynı Koşullarda Yeniden Kiraya Verileceği Tarihe Kadarki Sürenin Esas Alınacağı - Eldeki Davada 60 Günlük Feshi İhbar Süresi Bulunduğu )
Y6.HDE. 2011/8146KİRALANANIN BOYA BADANA İŞLERİ ( Bilirkişi Raporunda Kiralanandaki Boya Badana Bozulmasının Ne Suretle Kötü Kullanımdan Kaynaklandığı Tartışılmadığı/Bilirkişi Raporunun Denetime Elverişli Olmadığı - Kiralananın Hor Kullanılmasından Kaynaklanan Tazminat )
Y6.HDE. 2009/1610KİRALANANIN BOYANMASI ( Davacı Kiralananın Davalı Tarafından Plastik Boya Yapıldığını Kabul Ettiği/Boyalı Olan Kiralananın Yeniden Boyanamayacağı - Boya Masrafına İlişkin Alacak Kaleminin Reddi Gereği )
Y3.HDE. 2012/19761KİRALANANIN DAHA ÖNCEDEN BOŞ OLMAMASI ( Davalının Eski Kiracı Olduğu - Hak ve Nesafet İlkesine Göre İndirim Yapılacağı )
Y6.HDE. 1990/30KİRALANANIN DAVA DEVAM EDERKEN TAHLİYE EDİLMESİ ( Mahkeme Masraflarının Hangi Tarafa Ödeneceğinin Kararlaştırılması )
YHGKE. 2000/6-1275KİRALANANIN DAVACININ ALDIĞI PARSEL ÜZERİNDE KALMAMASI ( Dava Açma Hakkı-Temerrüt Nedeniyle Tahliye )
Y6.HDE. 2005/10511KİRALANANIN DAYANAĞI KANUN ( İhtiyaç Nedeniyle Tahliye - Mahallinde Yeniden Keşif Yapılarak Kiralananın Borçlar Kanununa mı Yoksa 6570 Sayılı Yasaya mı Tabi Olduğu Hususunun Belirlenmesi Gerektiği )
YHGKE. 2003/6-497KİRALANANIN DEPREM SONRASI GÜÇLENDİRİLMESİ NEDENİYLE TAHLİYE ( Faaliyet Esnasında Kiralananda İkamet Etmenin Mümkün Olmaması Proje ve Ruhsatın da İmar Mevzuatına Uygunluğu Gereği )
Y6.HDE. 2012/1949KİRALANANIN DEVLET İHALE KANUNU KAPSAMINDA VERİLMESİ (Kiralanın Süresinde Tahliye Edilmemesi Durumunda Mülki Amirin 15 Gün İçerisinde Kiralananı Tahliye Yetkisi Bulunduğu - 6570 S.K. Uygulama Alanı Bulunmadığı/Davanın Reddedilemeyeceği )
Y6.HDE. 2012/18024KİRALANANIN DEVLET İHALE KANUNUA GÖRE KİRAYA VERİLMEDİĞİ ( Davacının Fuzuli Şagil Olduğundan Sözedilemeyeceği - Kira İlişkisinin Devam Ettiğinin Kabulü/Davacının Kiracılığının Tespitine Karar Verileceği/Muarazanın Giderilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2012/17796KİRALANANIN DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE TAHLİYE EDİLMESİ ( Akte Aykırılık Nedeni İle Tahliye İsteminde Celse Sırasında Kiralanın Tahliye Edildiği Konusunda Uyuşmazlık Bulunmadığı - Davanın Konusuz Kaldığı )
Y6.HDE. 2005/4711KİRALANANIN DEVREDİLMESİ ( Devrolunduğu Şirket Tarafından Kira Parasının Her Ay Düzenli Olarak Davacının Banka Hesabına Yatırıldığı ve Davacının İhtirazı Kayıtsız Kabul Ettiği Anlaşıldığından Davacının Devir Konusuna İcazet Verdiğinin Kabulü Gereği )
Y6.HDE. 1994/4776KİRALANANIN DEVREDİLMESİ ( Kiracıya Tebliğ Edilen İhtarnameden Sonra )
Y13.HDE. 1978/2329KİRALANANIN DEVRİ
YHGKE. 1971/6-99KİRALANANIN DEVRİ ( Kendileriyle Kira Sözleşmesi Yapılan Kişilerin Kiralananı Kollektif Şirkete Devretmelerinin Hukuki Durumu Değiştirmemesi )
Y3.HDE. 2000/8788KİRALANANIN DEVRİ ( Kira akdinin sona ermesi )
YHGKE. 2008/14-833KİRALANANIN DEVRİ ( Taşınmazın Kira Sözleşmesi Hükümlerine Aykırı Olarak Davalılar Tarafından Kullanılması Nedeniyle 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanunun Md. 12 Uyarınca Davaya Bakmaya Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
YHGKE. 1985/6-699KİRALANANIN DEVRİNE ZIMMİ MUVAFAKAT ( Belediyeye Ait Taşınmazın Kiralanması Şekle Tabi Tutulduğundan ve Bu Şekil Şartı Geçerlilik Koşulu Olduğundan Devrin Zımmi Kabulünden Bahisle Sözleşme Kurulamaması )
Y6.HDE. 1999/9196KİRALANANIN DİĞER TAŞINMAZLA BİRLEŞTİRİLECEĞİ İDDİASI ( Bilirkişi Raporu Alınması Gereği )
Y6.HDE. 2007/118KİRALANANIN DURUMU ( İhtiyaç İddiası İle Açılan Tahliye Davası - Kiralananın Mevcut Durumu İle veya Basit Tadilatla İddia Edilen İhtiyaca Tahsis Edilip Edilemeyeceğinin Araştırılması Gerektiği )
Y6.HDE. 2013/4319KİRALANANIN DUVARININ YIKILMASI ( Davacı Tarafından Bilinip Bilinmediği Noktasındaki Uyuşmazlığın Her Türlü Delille İspatının Mümkün Olduğu - Tanık Delili Dahil Her Türlü Delilin Mümkün Olduğu/Davacının Karşı Delillerinin Toplanacağı )
Y6.HDE. 2013/8305KİRALANANIN EKSİK TESLİM EDİLMESİ ( Sadece Eksik Olan Yerlerin Otuz Gün İçinde Teslim Edilmesi İstendiği/Davacının Sözleşmede Kararlaştırılan Miktarların Tahsilini İsteyebileceği - Bilirkişi Raporlarında Kiralananın Eksik Teslim Edilmesi Gerekçesi İle Oranlama Yapılmak Suretiyle Belirlenen Miktarlara İtibar Edilerek İtirazın İptaline Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y6.HDE. 2006/4202KİRALANANIN EL DEĞİŞTİRMESİ ( Bir Ay İçinde İhtar Tebliği Zorunlu Olmakla Birlikte Davanın Altı Ayın Sonunda Hemen Açılması Şart Olmayıp Sözleşme Sonuna Kadar Açılması Mümkün Olduğu )
Y6.HDE. 1998/5205KİRALANANIN EL DEĞİŞTİRMESİ ( Yeni Malikin İşsiz Olması Nedeniyle İhtiyaç İddiasının Samimi Olduğunun Kabulü )
Y6.HDE. 2016/7952KİRALANANIN EL DEĞİŞTİRMESİ ( Yeni Malikin Kira Sözleşmesinin Tarafı Olacağı/Kiracının Kiralananın Satılmasından Sonra İşleyecek Kira Bedellerini Yeni Malike Ödemek Zorunda Olduğu - Satış Olgusu Kendisine Bildirilmeyen Davalı Kiracı Satıştan Sonraki Kira Bedellerini Eski Malike Ödemiş ise Yeni Malike Karşı Sorumlu Tutulamayacağı/Davalı Borçlunun Eski Malik Hesabına Farklı Tarihlerde Ödeme Yaptığı - Talebin Reddi Gerektiği )
Y6.HDE. 2009/9103KİRALANANIN ELEKTRİK BORCU NEDENİYLE KEFİL HAKKINDA YAPILAN TAKİP ( Giderlerden Sorumlu Olacağına Dair Kira Sözleşmesinde Bir Hükme Yer Verilmediği - İtirazın İptali İsteminin Reddi Gereği )
Y6.HDE. 1998/8002KİRALANANIN ELVERİŞLİLİĞİ ( İşyeri İhtiyacına Dayalı Tahliye İçin )
Y14.HDE. 2006/2835KİRALANANIN EMSALLERİNE UYGUN HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI ( Uzman Kişilerden Ne Olacağını Hesaplatmak Bilirkişilerden Bu Konuda Yargıtay Denetimine Elverişli Rapor Alınması Gerektiği )
Y6.HDE. 2010/11577KİRALANANIN ERKEN TAHLİYE EDİLMESİ ( Kiralayan Tarafından Zararın Artmasını Engellemek Amacıyla Kiralık İlanı Verilmesi B.K.'nun Kiralayana Yüklediği Bir Edim Olup Buna İlişkin Giderleri de Erken Tahliye Eden Kiracıdan Talep Edebileceği )
Y3.HDE. 2017/260KİRALANANIN ERKEN TAHLİYESİ ( Cezai Şart Alacağı İstemi - Sözleşmede Kiracıya Herhangi Bir Bedel veya Tazminat Ödemeksizin Erken Fesih Hakkı Tanınmadığı/Kira Süresi Bitiminden Önce Kiralananı Erken Tahliye Eden Kiracı Sözleşme Gereğince Kira Süresi Sonuna Kadar Tüm Kiraları Ödemekle Yükümlü Olduğu )
Y13.HDE. 2002/3743KİRALANANIN ERKEN TAHLİYESİ ( Davalının Davacı ile Anlaşmak Suretiyle Mecuru Boşalttığını Yasal Delillerle Kanıtlayamadığından Dönem Sonuna Kadar Oluşacak Kira Paralarından Sorumlu Olması )
Y6.HDE. 2014/4361KİRALANANIN ERKEN TAHLİYESİ ( Davanın Kısmen Kabulüyle Hasar ve Onarım Bedeli İle İki Aylık Kira Parası Olmak Üzere Toplam Alacağının Davalılardan Tahsiline Karar Verilirken Davacının Faiz İstemi Konusunda Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmemesi Doğru Görülmediği )
Y6.HDE. 2005/8796KİRALANANIN ERKEN TAHLİYESİ ( Kira Parasının Tahsili - Verilen Kararda Davanın Kabul Edilen Kısmı İcra Takibine Konu Edilmeyen Kiralananın Boş Kaldığı Süredeki Bir Aylık Kiranın Tahsiline İlişkin Olduğundan İtirazın İptali İsteminin Reddi Gerektiği )
Y6.HDE. 2015/3646KİRALANANIN ERKEN TAHLİYESİ ( Kiracının Kira Süresinin Sonuna Kadarki Kira Bedelinden Sorumlu Olduğu - Kiralayanın da Tahliye Edilen Taşınmazın Yeniden Kiraya Verilmesi Hususunda Gayret Göstererek Zararın Artmasını Önlemesi İçin Kendine Düşen Yükümlülüğü Yerine Getirmesi Gerektiği/Davacının Zararının Tahliye Tarihinden Kiralananın Aynı Koşullarla Yeniden Kiraya Verilebileceği Tarihe Kadar Boş Kaldığı Süreye Dair Kira Bedelinden İbaret Olduğu )
Y6.HDE. 2015/588KİRALANANIN ERKEN TAHLİYESİ ( Mahkemece Bilirkişi Marifetiyle Keşif Yapılarak Kiralananın Benzer Koşullarda Kiraya Verilebileceği Makul Süre Belirleneceği - Belirlenen Süre Kadar Kiracının Kiradan Sorumlu Tutulacağı/Menfi Tespit )
Y3.HDE. 2006/15093KİRALANANIN ERKEN TAHLİYESİ ( Mahkemece Yerin Aynı Bedel ve Şartlarla Hangi Sürede Yeniden Kiralanabileceği Bilirkişi İle Saptanıp Bu Süre İle Sınırlı Kiracının Ödemesi Gereken Borcun Tespit Edileceği )
Y11.HDE. 1989/3383KİRALANANIN ERKEN TAHLİYESİ ( Verilen Bonoların Takibi )
Y6.HDE. 2014/13867KİRALANANIN ERKEN TAHLİYESİ (Davalı Kiracının Kira Sözleşmesini Haklı Nedene Dayanmadan Feshettiği/Erken Tahliye Halinde Kiracı Kiralananın Benzer Koşullarda Yeniden Kiraya Verilebilecek Süre Kira Bedeli İle Sorumlu Olduğu - Tarafların Tahliye Tarihi Olarak Kabul Ettiği Tarihinden İtibaren Kiralananın Benzer Koşullarla Yeniden Kiraya Verilebileceği Makul Sürenin Belirlenerek Süre Miktarı Kadar Kira Bedeline Hükmedileceği)
Y6.HDE. 2012/17192KİRALANANIN ERKEN TAHLİYESİ NEDENİYLE ALACAK DAVASI ( 5 Aylık Kira ve Aidat Alacağı İstemi - Zararın Tahliye Tarihi ile Kiralananın Aynı Koşullarda Yeniden Kiraya Verilebileceği Tarihe Kadarki Süreye İlişkin Olduğunun Kabulü Gerektiği )
Y3.HDE. 2017/784KİRALANANIN ERKEN TAHLİYESİ SEBEBİYLE ALACAK (Kiracının Tacir Olduğu/T.B.K 325. Md.si Tacirler İçin Ertelendiğinden Tarafların Sözleşmeye Uymaları Gerektiği - Davalının Dönem Sonuna Kadar Olan Kiradan ve Cezai Şarttan Sorumlu Olacağı)
Y6.HDE. 2013/5814KİRALANANIN ESKİ HALE GETİRİLMESİ ( Bedelinin Tahsiline Yönelik İcra Takibine Yapılan İtirazın İptali - 6100 S. Kanuna Göre Tüm Kira İlişkisinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözüm Yerinin Sulh Hukuk Mahkemesi Olduğu/Dava Dilekçesinin Görev Yönünden Reddedileceği )
Y3.HDE. 2010/5650KİRALANANIN ESKİ HALE GETİRİLMESİ ( Kiracının Kiralananı Teslim Aldığı Şeklide Geri Verme Yükümlülüğünün Kira Sözleşmesinden Doğduğu - Projeye Aykırılığın Eski Hale Getirilmesi İçin Gereken Miktar Üzerinden Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
Y3.HDE. 2017/7038KİRALANANIN ESKİ HALE GETİRİLMESİ İSTEMİ ( Kiralananın Henüz Tahliye Edilmediği İade Borcu Doğmadan Eski Hale Getirme İstenemeyeceğinden Mahkemece Davacının Bu Yöndeki Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Kabulünün İsabetsiz Olduğu )
Y6.HDE. 2015/10311KİRALANANIN ESKİ HALE GETİRİLMESİ VE HOR KULLANMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI (Onarım Süresindeki Kira Kaybının Tahsili Talebi - Yerel Mahkemece Tanık Beyanlarına İtibar Edilerek Faturalandırılmayan Talebin Kabulünün Doğru Olmadığı/Bilirkişi Raporunda Tamir Süresine Dair Bilgilerin Yetersiz Olduğu)
YHGKE. 2002/6-106KİRALANANIN FENA KULLANILMASI İLE AKDE AYKIRILIK ARASINDAKİ FARK ( Akde Aykırılıkta İhtarname Gönderilmesi Mecburiyeti )
Y6.HDE. 2003/2208KİRALANANIN FENA KULLANIMI NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI ( Kötü Kullanmanın Giderilmesi İçin Davalı Kiracıya Süre Verilmesi ve Bu Sürede Eski Hale Getirilmediği Takdirde Davanın Açılması )
Y6.HDE. 2005/4872KİRALANANIN FENA KULLANMA NEDENİYLE TAHLİYESİ TALEBİ ( Açıktan Fena Kullanma Nedeniyle Tahliyede İhtara Gerek Olmaması - Kiracının Kiralayana Karşı Yaralama ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu İşlemesinin Açıktan Fena Kullanma Niteliğinde Olması )
Y6.HDE. 2012/1985KİRALANANIN FİİLEN BOŞALTILMASI ( İspat Yükünün Kiracının Üzerinde Olduğu/Kiracının İspatlayamadığı Takdirde Kirayanın Bildirmiş Olduğu Tarihe İtibar Edileceği/Fiilen Boşaltma İçin Anahtar Teslimi Gereği/Hakimin İstem Dışına Çıkamayacağı )
Y13.HDE. 2011/13266KİRALANANIN FİİLEN KULLANILDIĞI DÖNEM (Kiracının Kira Bedelini Bu Dönem İçin Geri İsteyemeyeceği)
Y6.HDE. 2012/17445KİRALANANIN FİİLEN TESLİMİ ( Kiracının Anahtarları Teslim Etmesi Gereği - Anahtar Teslimine Kadar Kira Bedellerinden Kiracının Sorumlu Olduğu/Sözleşme Gereğince Anahtar Teslimine Kadar Kiracının Artırılmış Kira Bedelini Ödemesi Gereği )
Y6.HDE. 2004/1902KİRALANANIN GAYRI MUSAKKAF NİTELİKTE OLMASI ( Borçlar Kanununun Adi Kira Hükümlerine Tabi Olacağı )
Y6.HDE. 2014/6441KİRALANANIN GEÇ TAHLİYESİ ( Sözleşmede Belirtilen Sürede Tahliye Edilmemesi Halinde Ceza Ödeneceğinin Kararlaştırıldığı - Ceza Kullanım Bedelinin Tahliye İçin İhtarda Tanınan Sürenin Dolduğu Tarihten İtibaren Hesaplanacağı/Kira Süresinin Bittiği Tarih İle Tahliye Tarihi Arasındaki Süre İçin Ceza Kullanım Bedeline Hükmedilemeyeceği )
Y6.HDE. 2011/7856KİRALANANIN GEÇ TESLİM EDİLMESİ ( Cezai Şart Alacağı - Borcun İfa Olunacağı Gün Sözleşmeyle Belli Edilmiş İse İhbar Şartı Aranmadan Bu Günün Bitmesiyle Borçlu Mütemerrit Olacağından Kira Alacağına Sözleşmeyle Kararlaştırılan Ödeme Tarihlerinden İtibaren Faize Hükmedilmesi Gerektiği)
Y6.HDE. 1980/1864KİRALANANIN GEÇİCİ OLARAK BOŞALTILMASI ( Mahkeme Kararında Kiralananın Boşaltılması Süresinin Kesinlikle Yazılması Zorunluluğu )
Y11.HDE. 1978/1185KİRALANANIN GERİ VERİLMESİ
Y13.HDE. 1985/4798KİRALANANIN GERİ VERİLMESİ
Y11.HDE. 1999/170KİRALANANIN GİDERLERİ ( Daha Sonra Takılan Sayaçlara Göre Fazla Ödeme Çıkması )
Y11.HDE. 2001/9531KİRALANANIN HAKSIZ İŞGALİ ( Kiralanan Yerin Sözleşmeye Aykırı Fiilen Kullandırılmaması ve Başka Kişiye Kiralamak Suretiyle Çekişme Yaratılması )
YHGKE. 2000/13-1093KİRALANANIN HAKSIZ TAHLİYESİ ( Kiracının Sorumluluk Sınırı )
Y11.HDE. 2003/2995KİRALANANIN HAKSIZ TAHLİYESİ NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Faaliyet Alanını Değiştirmek Zorunda Kalındığı İddiasının İspatı Gereği )
Y6.HDE. 2005/8057KİRALANANIN HASARA UĞRAMASI ( İstem Belli Ve Muayyen Olmadığından Tazminata Hükmedilemeyeceği-Muayyen Olmayan Alacak İçin Kefil Hakkında Takip Yapılamayacağı )
Y6.HDE. 2013/12500KİRALANANIN HASARI ( Kira Sözleşmesinin İptali İstemi - Henüz Doğmamış Haklar Yönünden Takip Başlatılabileceği Gerekçesiyle Tedbire Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
Y13.HDE. 2002/14415KİRALANANIN HASARLI İADESİ ( Kiracının Tam Kusursuzluğunu Kanıtlamadığı Sürece Oluşan Hasardan Sorumlu Olacağı )
YHGKE. 1979/3-372KİRALANANIN HAZIR BULUNDURULMASI
Y13.HDE. 2002/3743KİRALANANIN HOR KULLANILMASI ( Davacının Mecurun Hor Kullanıldığına İlişkin İddiasını İspatlamasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2003/3112KİRALANANIN HOR KULLANILMASI ( Doğan Zararın Tazmini - Kiralananın Teslimi )
Y6.HDE. 2014/6044KİRALANANIN HOR KULLANILMASI ( Hasar Bedelinin Tahsili İstemi - Davaya Konu Edilen Hasar Kalemlerinin Hor Kullanmadan mı Yoksa Normal Kullanmadan mı Kaynaklandığı ve Tahliye Tarihi İtibarıyla Taşınmazda Hor Kullanmadan Kaynaklanan Hasar Bedelinin Ne Kadar Olduğu Hususlarında Denetime Elverişli Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
Y6.HDE. 2012/17905KİRALANANIN HOR KULLANILMASI ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunun Yetersiz Olduğu - Bilirkişilerden Gerek Elektrik Gerekse Diğer Hasar Kalemlerinden Nelerin Hor Kullanmaya İlişkin Olduğuna Yönelik Denetime Elverişli Rapor Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği/Hasar Bedeli Alacağı İstemi )
Y6.HDE. 2014/688KİRALANANIN HOR KULLANILMASI ( Kira İlişkisi Sona Erdiğinde Taraflar İbralaştığından Kiraya Verenin Kiralananın Hor Kullanılmasına Dayalı Olan Hasar Kalemini İsteme Hakkı Bulunmadığı )
Y6.HDE. 2005/1657KİRALANANIN HOR KULLANILMASI ( Kira Sözleşmesinde Mütemmim Cüzler Tahliye Halinde Hiçbir Bedel Talep Edilmeden Kiralayana Bırakılır Hükmü Yer Aldığından Davalı Yaptırdığı Alüminyum Doğramaların Bedelini İsteyemeyeceği )
Y13.HDE. 2002/14537KİRALANANIN HOR KULLANILMASI ( Kiracının Kiralananı Aldığı Gibi Teslim Borcu - Sözleşmede Kiralananın Durumunun "Tam ve Eksiksiz" Olarak Belirtilmesi )
Y13.HDE. 1994/9962KİRALANANIN HOR KULLANILMASI ( Kiracının Kiralananı Aldığı Gibi Teslim Etme Borcu )
Y6.HDE. 2005/5900KİRALANANIN HOR KULLANILMASI ( Ve Hasardan Doğan Tazminatın Tahliye İle İstenebilir Hale Geleceği Ve On Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu - Eski Hale Getirme Bedelinin Tahsili )
Y13.HDE. 2002/2727KİRALANANIN HOR KULLANILMASI ( Yapılan Tadilattan Dolayı Eski Hale Getirme Bedelinden ve Bu Hasarların Giderilmesi için Bu Süre ile Sınırlı Kira Kaybı Bedelinden Kiracının Sorumlu Olması )
Y6.HDE. 2014/8569KİRALANANIN HOR KULLANILMASI ( Zararın Tahsili İstemi - Kiralananda Oluşan Hasarın Normal Kullanım Ya da Hor Kullanma Sonunda mı Olduğunun Saptanması/Varsa Hor Kullanmadan Kaynaklanan Davacının Uğradığı Zararın Belirlenmesi İçin Yeniden Keşif Yapılmak Suretiyle Bilirkişiden Rapor Alınması Gerektiği )
YHGKE. 2002/13-1016KİRALANANIN HOR KULLANILMASI (Kiracının Kiralananı ne Şekilde Teslim Almışsa O Şekilde Geri Vermekle Yükümlü Olması)
Y6.HDE. 2016/2412KİRALANANIN HOR KULLANILMASI NEDENİ İLE TAZMİNAT İSTEMİ ( Mahkemece Daha Önce Uyulan Bozma İlamına Göre Bozma Gerekleri Yerine Getirilerek Davaya Konu Taleplerin Tamamını Kapsayacak Şekilde Hüküm Kurulması Gerekirken Bozma İlamına Yanlış Anlam Yüklenerek İnfaza Elverişsiz Bir Biçimde Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y14.HDE. 2006/4550KİRALANANIN HOR KULLANILMASI NEDENİYLE ALACAK İSTEMİ ( Kiralayan Tarafından Açılan Hor Kullanmadan Ötürü Tazminat Davası Diğer Davalar Gibi Hasılat Kira İlişkisinden Kaynaklandığından Bu Davaların Birleştirilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2001/6075KİRALANANIN HOR KULLANILMASI NEDENİYLE ALACAK TALEBİ ( Taşınmazı Hasarsız Olarak Tahliye ve Teslim Ettiğini Davalıların Yasal Delillerle Kanıtlamalarının Gerekmesi )
Y6.HDE. 1999/2462KİRALANANIN HOR KULLANILMASI NEDENİYLE TAHLİYE ( Dilekçede Akde Aykırılık Nedenlerinin Bulunması )
Y11.HDE. 2005/12812KİRALANANIN HOR KULLANILMASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davacının İsteyebileceği Temerrüt Faizi 3095 Sayılı Yasa'nın 2. Maddesinde Yazılı TCMB'nin Kısa Vadeli Avans İşlemlere Uyguladığı Faiz Oranı Olması Gereği )
Y6.HDE. 2004/10242KİRALANANIN HOR KULLANILMASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davadan Önce Yapılan Tespit İle İlgili Masraflar da Yargılama Giderlerinden Olduğundan Bu Hususun da Davada Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 2010/1838KİRALANANIN HOR KULLANILMASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Yazarkasaların Uyumluluk Problemi Nedeniyle Kullanılması Mümkün Olmayan Bu Nedenle de Tamiri Gerekmeyen Nitelikte Bulunmaları ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Olmaları Nedeniyle Ancak Hurda Değerine Hükmedilebileceği )
Y13.HDE. 1990/3216KİRALANANIN HOR KULLANILMASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI
Y13.HDE. 1994/8861KİRALANANIN HOR KULLANILMASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Mahkemece Sözleşmeye Aykırı Davranıştan Dolayı Başka Mahkemede Yaptırılan Bilirkişi Raporundaki Miktara Göre Hüküm Kurulması )
Y6.HDE. 2004/2440KİRALANANIN HOR KULLANILMASI NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Delil Tesbiti İşlemlerinde Hükmolunan Vekalet Ücretinin Niteliği )
Y6.HDE. 2016/3982KİRALANANIN HOR KULLANILMASI SEBEBİYLE TAZMİNAT İSTEMİ ( Olağan Kullanım ve Hor Kullanım Ayrımının Yapılacağı - Davalı Kiracının Olağan Kullanım Sonucu Meydana Gelen Yıpranmadan Sorumlu Olmadığı Gözetilerek Karar Verileceği )
YHGKE. 2005/13-32KİRALANANIN HOR KULLANILMASINDAN DOLAYI TAZMİNAT TALEBİ ( Direnme Kararının Verildiği Tarihte Müddeabihin Temyiz Sınırının Altında Kalmış Olması - Temyiz Talebinin Reddi Gereği )
Y6.HDE. 2011/8146KİRALANANIN HOR KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Aksine Hüküm Bulunmadıkça Kiracı Kiralananda Normal Kullanımdan Dolayı Meydana Gelen Eskime ve Yıpranmalardan Sorumlu Tutulamayacağı - Sözleşmede Kiracının Kiralananı Eksiksiz ve Sağlam Olarak Teslim Aldığı Hükmü Bu Nitelikte Kabul Edilemeyeceği )
Y6.HDE. 2013/9132KİRALANANIN HOR KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( Kiracının Sorumluluğun Belirlenmesi Açısından Mahallinde Yapılan Keşif Sonucu Kiralanandaki Hasarlar Normal Kullanım ve Hor Kullanım Olarak Belirleneceği - Kiracının Sorumluluğu )
YHGKE. 2000/13-1760KİRALANANIN HOR KULLANIMI ( Bilirkişi İncelemesiyle Belirlenen Kalemlerin Hor Kullanım Sonucu Olduğunun Anlaşılması )
Y6.HDE. 2013/8675KİRALANANIN HOR KULLANIMI SONUCU OLUŞAN ZARARIN TAZMİNİ ( Uyuşmazlık Kira İlişkisinden Kaynaklandığına Göre Görevli Mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi Olduğu )
Y6.HDE. 2015/626KİRALANANIN HOR KULLANIMINDAN KAYNAKLI TAZMİNAT ( Kiracı Sözleşmeye Uygun Olağan Kullanma Dolayı Eskime ve Bozulmalardan Sorumlu Olmadığı - Bilirkişi Raporu İle Hor Kullanım ve Olağan Kullanım Sebebiyle Oluşan Zarar ve Hasar Ayrımı Yapılacağı/Kullanım Süresiyle Orantılı Yıpranma Payı Hesap Edilip Alacaktan Düşüleceği )
YHGKE. 1995/13-508KİRALANANIN İADESİ
Y13.HDE. 2002/1149KİRALANANIN İADESİ ( Kira Sözleşmesinde Kiracının Boya ve Badana Bedelinden Sorumlu Olduğunun Belli Olması )
Y13.HDE. 2002/14415KİRALANANIN İADESİ ( Kiracının Kiralananı Aldığı Gibi İade Etmekle Mükellef Olduğu )
Y13.HDE. 2002/432KİRALANANIN İADESİ ( Kiracının Mecuru İyi Halde Teslim Almasının Asıl Olup Aldığı Gibi Teslim Etmesi ve Normal Kullanmadan Oluşan Hasarlardan Sorumlu Olmamasının Gerekmesi )
Y12.HDE. 1995/18720KİRALANANIN İCRA YOLU İLE TAHLİYESİ ( Borçlunun Takibe Sadece Borcu Olmadığını Belirterek İtiraz Etmesi )
Y12.HDE. 1997/15051KİRALANANIN İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ ( Kiracının Sözleşmeye Tahliye Taahhüdüne ve İmzalarına İtiraz Etmemesi-İtirazın Kaldırılması )
Y12.HDE. 1995/17949KİRALANANIN İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ ( Ödeme Emrinde Temerrüt İhtarının Yer Almaması )
Y1.HDE. 1985/6910KİRALANANIN İCRA YOLUYLA TESLİM ALINMASI ( Kiralayan Teslim Alırken ve Teslimden Önce Cezai Şart Talep Haklarını Saklı Tutmadığından Artık Talep Edemeyeceği - Cezai Şartı Fer'i Borç Niteliği )
Y12.HDE. 1994/6763KİRALANANIN İCRAEN TAHLİYESİ ( Noterlikçe Düzenlenmiş Kira Sözleşmesi Varsa )
Y12.HDE. 1998/2504KİRALANANIN İCRAEN TAHLİYESİ ( Ödeme Emrinde Ödeme ve İtiraz Sürelerinin Yanlış Gösterilmesi )
Y6.HDE. 2015/7564KİRALANANIN İÇİNDE OTURULMAYACAK ŞEKİLDE DEPREM RİSKİ ALINDA OLMASI (Dosya Kapsamından Kiralananın İçinde Bulunduğu Binanın Deprem Riskinin Hangi Boyutta Olduğu Yıkılması Gerekip Gerekmediği veya Depreme Karşı Güçlendirme Yapılması İle Yetinilmesi Konularında İTÜ'den Konusunda Uzman Bir Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Tespit Edildiği Taktirde Haklı Sebeple Fesihten Söz Edilebileceği)
Y6.HDE. 1995/3451KİRALANANIN İHALEYE ÇIKARILMASI ( Önceki Kiracıyla Kira İlişkisi Devam Ettikçe Fuzuli İşgalin Sözkonusu Olmayacağı )
YHGKE. 1984/6-187KİRALANANIN İHTİYACA CEVAP VEREBİLMESİNİN TADİLATI GEREKTİRMESİ ( Davanın Tadil Tamir ve Tevsi Nedeniyle 6570 S.K. Md. 7/ç Gereğince Açılması Gerektiği )
YHGKE. 1984/6-558KİRALANANIN İHTİYACA CEVAP VEREBİLMESİNİN TADİLATI GEREKTİRMESİ ( Tahliye Davasında Açıkca İhtiyaç İddiasına Dayanılması - Deliller İhtiyaç İddiası Açısından Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gereği )
Y3.HDE. 2017/7268KİRALANANIN İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYESİ ( Davacının Canlı Hayvan Yetiştiriciliği Yaptığı Eşinin İse Kasap Dükkanı Olduğu Davacının Eşinin Et Ürünlerinin İşlenmesi İçin Ayrı Bir Taşınmaza İhtiyacı Olduğu İşlenen Et Ürünlerinin Satışının Yapılabilmesi İçin İki İş Arasında Bağlantı Bulunduğu ve Davacının İşini Genişletmesine Engel Bir Durumun Bulunmadığı - Dinlenen Tanıklar Bu İddiayı Doğruladığı/İhtiyaç İddiasının Kanıtlandığı )
Y3.HDE. 2017/5188KİRALANANIN İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYESİ ( İhtiyacın Samimi Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddedildiği - Davacının Eşinin Halen Dairede Etüt Merkezi İşlettiği ve Dairenin Üçüncü Kişi Tarafından Satın Alındığı Anlaşılmakla Davacının Eşinin Taşınmaza İhtiyacının Olduğu Tanık Beyanları İle de Doğrulandığı/İhtiyacın Samimi Olduğunun Kabulü Gerektiği )
YHGKE. 1990/6-624KİRALANANIN İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYESİ ( Kiralayana Ait Başka Bir Dairenin Boşalması )
Y3.HDE. 2017/16743KİRALANANIN İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYESİ ( Yıllık Kira Bedeli 44.400-TL Olup Davacının da Harca Esas Değer Olarak Bu Bedel Üzerinden Peşin Harç Yatırdığı - Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Gereğince Dava Değerinin 44.400 TL Olduğu Gözetilerek 5.234-TL Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerekirken Mahkemece Davalı Lehine 2.664 TL Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği )
Y6.HDE. 2001/4819KİRALANANIN İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYESİ DAVASI ( Belediyenin İmar Planı Değişikliği Nedeniyle Taşınmazı Yıkmak İçin Açtığı )
Y6.HDE. 2002/1105KİRALANANIN İHTİYAÇLININ ÇALIŞTIĞI YERLE EŞDEĞERDE BULUNMASI ( Eşdeğerlik Durumunda Aynı İşin Kiralananda Yapılmasında İhtiyaçlının Tercihinin Esas Alınması )
Y6.HDE. 2012/16379KİRALANANIN İHTİYAÇLININ YAPACAĞI İŞE UYGUN OLMASI ( Eldeki Davada Bu Uygunluğun Bulunduğu - İhtiyacın Gerçek Olduğunun Kabulü/İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Kiralanın Tahliyesi/İhtiyaçlının Boşta Olması İhtiyacın Varlığına Karine Olduğu )
Y6.HDE. 1992/4835KİRALANANIN İKTİSABI ( Murisin Ölümüyle Ölüm Tarihinde )
Y6.HDE. 2005/10632KİRALANANIN İKTİSAP EDİLMESİ ( Ettikten Sonra Kiraları Otuz Gün İçinde Ödenmesini İsteyen Davacının Bu İhtarı Kiralananı Satın Aldığına ve Kiraların Kendisine Ödenmesi İçin Gönderilen İhbar Mahiyetinde Olup Temerrüde Esas Alınamayacağı )
Y6.HDE. 1988/16926KİRALANANIN İKTİSAP VE İŞYERİ İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYESİ TALEBİ ( Satışın Muvazaalı Olduğu Savunmasının Tahliye Davası İçerisinde İncelenemeyeceği - Kiralayanın Eşine İşyeri Açmak İçin Babasından Satın Aldığı Kiralanana İhtiyacı Bulunduğu İddiası )
Y12.HDE. 1995/17370KİRALANANIN İLAMSIZ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ ( Tahliye Taahhüdü Bulunması )
Y6.HDE. 2014/3981KİRALANANIN İMAR MAKSADI İLE ESASLI TAMİR TEVSİ VEYA TADİL İÇİN TAHLİYESİ ( Projenin Tasdik Edilmiş Olması ve Uygulanması Sırasında İçinde Oturulmasının Mümkün Olmadığının Saptanması ve Tadilatın İmar Maksadı İle Yapılması Gerektiği )
Y6.HDE. 1999/5986KİRALANANIN İŞ İÇİN ÜSTÜN VASIFTA OLMASI ( İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davasında Göz Önünde Bulundurulması )
Y6.HDE. 2014/11172KİRALANANIN İŞE UYGUN OLMASI ( İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye - Davacının Cafe Olarak Çalıştırılan İş Yerine Engelli ve İşsiz Olan Oğlunun Kiralananda Lokanta Cafe İşletmeciliği Yapacağını Belirttiği/Davacı Tanıklarının İhtiyaç İddiasını Doğruladığı/Davanın Kabul Edileceği )
Y3.HDE. 2008/9090KİRALANANIN İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYETE TABİ OLMASI ( Halinde Tüm Mirasçıların Birlikte Dava Açmaları veya Açılan Davaya Katılmaları Yahut İcazet Vermeleri Gerektiği )
YHGKE. 1994/6-687KİRALANANIN İŞYERİ İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYESİ DAVASI ( Davacının Başka İlde Oturuyor Olması )
Y6.HDE. 2003/9495KİRALANANIN İŞYERİ İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYESİ TALEBİ ( Dava Açma Süresi - Kira Süresi Dolmadan Açılan Davanın Reddi Gereği )
YHGKE. 2001/6-623KİRALANANIN İŞYERİ İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYESİ TALEBİ ( Davacının İddia Ettiği Gibi Bakkal İşyerini İşletmemesi ve Nakliyecilik Yapması )
Y12.HDE. 1999/5504KİRALANANIN İŞYERİ OLMASI ( Stopajdan Kiracının Sorumlu Olduğu - Stopajın Ödenmemesi Tahliye Nedeni Sayılmayacağı )
Y3.HDE. 2006/163KİRALANANIN İZİNSİZ TAHLİYESİ ( Kira Akdinin Süresi Bitmeden Taşınmazın Tahliyesi Konusunda Davacı Kiralayanın Muvafakatının Bulunduğu Hususunun İspat Yükü Davalı Kiracıya Ait Olduğu )
Y4.HDE. 1975/6347KİRALANANIN KAMULAŞTIRILMASI
Y6.HDE. 2002/2128KİRALANANIN KAPALI TUTULMASI NEDENİ İLE HASAR GÖRMESİNE SEBEP OLMAK ( Akde Aykırılık Olması-Fena Kullanma Sayılamaması )
Y12.HDE. 2002/4085KİRALANANIN KİRA MÜDDETİ BİTTİKTEN SONRA TAHLİYESİNİN İSTENMESİ ( İtiraz/Kaldırılması - Tahliye Emrindeki Müddetin Geçmesi Gereği )
Y13.HDE. 2004/14805KİRALANANIN KİRA SÜRESİ DOLMADAN KİRACI TARAFINDAN TAHLİYESİ ( Bakiye Kira Bedelinin Kiracının Sorumluluğunun Şartları - Kiralayanın da Zararın Artmasına Sebebiyet Vermemesi Gereği )
Y11.HDE. 2004/4457KİRALANANIN KİRA SÜRESİ DOLMADAN KİRALAYANCA TAHLİYE ETTİRİLMESİ ( Kar Kaybı ve Kiralanana Yapılan Masrafın Tahsili Talebi - Dava Zamanaşımı Süresi )
Y13.HDE. 2002/1381KİRALANANIN KİRA SÜRESİ DOLMADAN TAHLİYE EDİLMESİ ( Bu Yerin Normal Şartlarda ve Önceki Kira Sözleşmesi Hükümleri Doğrultusunda Ne Kadar Süre İçersinde Kiraya Verilebilecek İdiyse O Süre İçin Kira Parasından Sorumlu Tutulabileceği )
Y6.HDE. 1992/13500KİRALANANIN KİRACI TARAFINDAN BAŞKASINA DEVRİ ( Akde Aykırılık Nedeniyle Tahliye )
Y6.HDE. 2002/1759KİRALANANIN KİRACI TARAFINDAN BAŞKASINA DEVRİ ( Fuzuli İşgal Nedeni ile Tahliye )
YHGKE. 1978/6-866KİRALANANIN KİRACI TARAFINDAN BAŞKASINA KİRAYA VERİLMESİ ( Husumet )
Y6.HDE. 2012/9698KİRALANANIN KİRACI TARAFINDAN ERKEN TAHLİYESİ ( Halinde Kural Olarak Kiracı Kira Süresinin Sonuna Kadarki Kira Bedelinden Sorumlu Olduğu - Kiralayanın İse Tahliye Edilen Taşınmazın Yeniden Kiraya Verilmesi Hususunda Gayret Göstererek Zararın Artmasını Önlemesi İçin Kendine Düşen Yükümlülüğü Yerine Getirmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2012/6652KİRALANANIN KİRACININ KULLANIMINA UYGUN TESLİM VE BULUNDURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Eldeki Davada Rodövasçının Üzerine Düşen Vazifeyi Yapıp Yapmadığının Araştırılacağı - Temerrüt Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi Davası/Rodövans Sözleşmesi Hükümleri)
Y11.HDE. 2003/13995KİRALANANIN KİRACIYA TESLİM EDİLMEDİĞİ İDDİASI ( Sözleşmede Amaçlanan Şekilde Kullanmaya ve İşletmeye Elverişli Bir Durumda Kiracıya Teslim Edilmeyen Yer İçin Kiracıdan Edimin İfası İstenemeyeceği )
YİBGKE. 1986/8KİRALANANIN KİRACIYA TESLİM EDİLMEMESİ ( Kiracının Elatmanın Önlenmesi Davası Açamaması )
Y11.HDE. 2004/1256KİRALANANIN KİRACIYA TESLİM EDİLMEMESİ VE KİRA BEDELLERİNİN ÖDENMEMESİ ( Kira Sözleşmesini Geçersiz Kılmaması - Halen Süresi Dolmayan Kira Sözleşmesine Dayalı Tazminat Talebinin Kabulü Gereği )
Y13.HDE. 1995/1931KİRALANANIN KİRACIYA TESLİMİNE İLİŞKİN DAVA ( Görev )
Y6.HDE. 2012/17625KİRALANANIN KİRALAMA AMACINA UYGUN TUTULAMAMASI ( Kiracının Haklı Nedenle Kira Sözleşmesini Feshettiği - Kiracının Gelir Kaybına İlişkin Hesaplanan Alacak Miktarından Uygun Bir İndirime Gidilmiş Olmasının Hatalı Olduğunun Kabulü )
Y1.HDE. 1990/1391KİRALANANIN KİRALAYAN TARAFINDAN BAŞKASINA TEMLİKİ ( Kiracının Kiralayanın Ahiren Maliki Olan Üçüncü Şahıstan Ancak Kabulü İle Kiranın Devamını İsteyebilmesi )
Y6.HDE. 2002/1933KİRALANANIN KİRALAYANIN KULLANDIĞI YERE EŞDEĞERDE OLMASI ( İhtiyaç Nedeni ile Tahliye-Mülkiyete Üstünlük Tanınması )
YHGKE. 1991/6-414KİRALANANIN KİŞİYE YÖNELİK KULLANMA ŞARTINA RİAYETSİZLİK ( Akde Aykırılık )
Y6.HDE. 2002/968KİRALANANIN KONUT OLARAK KULLANILMAYA ELVERİŞLİ OLMASI ŞARTI ( Binanın Tamamının İşyeri Olarak Kullanılması Bayram ve Pazar Günleri İş Hanının Kapalı Tutulması )
Y6.HDE. 1984/3094KİRALANANIN KÖTÜ KULLANILMASI ( Birkaç Defa Yangına Sebebiyet Verilmesi )
Y6.HDE. 1994/9195KİRALANANIN KÖTÜ KULLANILMASI ( Boyaların Bozulması Camların Kırılması Gibi Kullanımdan Kaynaklanan Durumların Kötü Kullanma Sayılmayacağı )
Y6.HDE. 1991/10128KİRALANANIN KÖTÜ KULLANILMASI ( İhtar Yapılmadan Tahliye Talep Edilememesi )
Y6.HDE. 1984/9327KİRALANANIN KÖTÜ KULLANILMASI ( Kiracının Elektrik Kablosunu Koparması )
Y13.HDE. 2002/10530KİRALANANIN KÖTÜ KULLANIMI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Kiracı Tarafından Verilen Depozitodan Mahsubunun Gerekmesi )
Y6.HDE. 1987/12100KİRALANANIN KÖTÜ VEYA AMAÇ DIŞI KULLANILMASI
Y13.HDE. 2004/16785KİRALANANIN KULLANILAMAMASINDAN DOĞAN ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Kiracı Ücretten Bir Miktarın Tenzilini Talep Edebileceği Gibi Ayıp Uygun Zamanda Giderilmezse Akdi Feshedebileceği )
YHGKE. 1980/4-1732KİRALANANIN KULLANILAMAZ HALE GELMESİ ( Bitişik Taşınmazda 3. Kişi Tarafından Yapılan Kazı Sonunda - Peşin Ödenen Kira Bedeli ve Kar Mahrumiyeti Talebi/Husumetin Kiralayana Yöneltilebileceği )
Y6.HDE. 2015/7414KİRALANANIN KULLANILDIĞI SIRADA MEYDANA GELEN AYIP (Kaloriferli (Merkezi Isıtma) Olarak Kiralanan Taşınmazın Sonradan Isıtma Sisteminin İptal Edilerek Bireysel Isıtmaya Geçildiği/Bu Ayıbın Meydana Gelmesinde Kiracının Bir Kusuru Bulunmadığı - İtirazın İptali)
YHGKE. 1991/6-139KİRALANANIN KULLANILMA ŞEKLİ ( Kiralayanın Zımni Muvafakati Halinde Akde Aykırılık Sebebiyle Tahliye İsteyemeyeceği )
Y6.HDE. 1978/4179KİRALANANIN KULLANILMA TARZI ( Akde Aykırılık )
Y6.HDE. 1994/917KİRALANANIN KULLANILMASI İLE İLGİLİ MASRAFLAR
Y14.HDE. 2005/4574KİRALANANIN KULLANILMASININ MÜMKÜN OLMAMASI ( Sorumluluğu Düzenleyen B.K'nun 274. Maddesi Uyarınca Davacı Kiralayan Kiralananı Akit Dairesinde Kullanmaya Hazır Bulundurduğu Sürece Kiracıdan Kira Bedeli İsteyebileceği )
Y6.HDE. 1980/3203KİRALANANIN KULLANILMAYA DEVAM EDİLMESİNE SES ÇIKARILMAMASI ( Akdin Süresiz Hale Dönüşmesi )
Y6.HDE. 2012/5539KİRALANANIN KULLANILMAYA ELVERİŞLİ OLMAMASI ( Hiç Uygulamaya Geçmeyen ve Kiracı Tarafından Hiç Kullanılmayan Kiralanan Yer İçin Peşin Ödenen Kira Parasının İstirdadının Talep Edilebileceği )
Y6.HDE. 2014/4009KİRALANANIN KULLANIM AMACI (Sözleşmede Kefilin Kefilliği Adi Kefil Olarak Belirtildiği - Kiralanan Yerin İnternet Cafe Olarak Kullanılacağı Belirtilmiş İse de Kiralananın Ne İş İçin Kullanıldığı Kiracının Tacir Olup Olmadığının Araştırılarak Kefilin Sorumluluğunun Belirleneceği)
Y6.HDE. 2015/11084KİRALANANIN KULLANIM AMACINA UYGUN TESLİM EDİLMEDİĞİNİN TESPİTİ ( Davacı Tarafın Bu Uyuşmazlığı Tespit Davası Yoluyla Değil Açacağı Eda Davasında İleri Sürmesi Gerektiğinden Tespit Davası Açmakta Hukuki Yararı Bulunmadığı/Mahkemece İstemin Reddine Karar Verileceği )
Y6.HDE. 2012/6887KİRALANANIN KULLANIMA UYGUN HALDE TESLİM EDİLMEDİĞİNE İLİŞKİN SAVUNMA ( İcra Yargılamasında Dinlenemeyeceği/İtirazın Kaldırılması ve Tahliye - Uyuşmazlığın Yargılamayı Gerektirir Bir Yönü Bulunmadığından Esasa Girilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2014/1854KİRALANANIN KULLANIMI ( Akde Aykırılık Nedeniyle Tahliye Davası - Davacı Tarafından İleri Sürülen Hususların Kiralananın Kullanımıyla İlgili Olmadığı/Akde Aykırılık Olgusundan Söz Edilemeyeceğinden Davanın Reddedileceği )
Y6.HDE. 2001/8385KİRALANANIN KULLANIMI ( Akde Aykırılık Nedeniyle Tahliye Kararı Verilebilmesi İçin İleri Sürülen Olguların Kiralanın Kullanımı ile İlgili Olmasının Gerekmesi )
Y19.HDE. 2005/248KİRALANANIN KULLANIMI ( Kiralayanın Kiralananı Akitten Maksut Olan Kullanmağa Salih Bir Halde Kiracıya Teslim Etmek ve Kira Müddeti Zarfında Bu Halde Bulundurmakla Mükellef Olması )
Y6.HDE. 2010/1310KİRALANANIN KULLANIMINDAN DOĞAN TAHLİYE (Akte Aykırılığın Oluşup Oluşmadığı Konusunda Taraflara Delilerini Bildirmesi İçin Mehil Verilmesi Gerektiği)
Y6.HDE. 2003/8547KİRALANANIN KULLANMA BİÇİMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Davacının Oğlunun Bilmiş Olmasının Davacıyı Bağlamayacağı - Tahliye Davasının Kabulü Gereği )
YHGKE. 1978/6-223KİRALANANIN KULLANMA BİÇİMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Kiracının Önceki Sözleşmeye Göre Kullanmasının Akde Aykırılık Teşkil Edeceği )
Y6.HDE. 1992/2875KİRALANANIN MABED DIŞINDAN SAYILMASI ( Camiye Gelir Getirecek Yer Olması )
Y6.HDE. 2011/9514KİRALANANIN MALİKİNİN KİRA ALACAĞI TALEBİ ( Kiracıya İhbar Göndererek Malik Olduğunu ve Kira Bedelinin Kendisine Ödenmesini Talep Edebilme Hakkı Olduğu - İhbarın Sonuçsuz Kalması Halinde Sahip Olduğu Ayni Hakları Kullanabileceği )
Y6.HDE. 2010/11267KİRALANANIN MESKEN OLMASI ( Kiralananın Otel Olarak Kullanılmasının Mümkün Olmadığı - Davacı Tarafça İktisap Edilen Kiralananın Olduğu Gibi Kullanılmasının Esas Olduğu/Gerçekleşmesi Uzun Bir Süreye Bağlı Olan İhtiyaç da Tahliye Sebebi Sayılamayacağı )
Y6.HDE. 1991/16461KİRALANANIN MESKEN OLMASI ( Otel Olarak Kullanılmasının İmkansızlığı )
Y14.HDE. 2007/110KİRALANANIN MEVCUT HALİ İLE BENİMSENMİŞ OLMASI ( 1 Yıl Süreli Kira Sözleşmesi Sona Erecekken Kiralayan İdareye Ayıp İhbarını Bildirmiş Olmakla )
Y6.HDE. 2013/10608KİRALANANIN MUSAKKAF NİTELİKTE OLMASI ( Fuzuli İşgal Sebebiyle Vaki Müdahalenin Meni İstemi - Konut ve Çatılı İş Yerleri Hükümlerine Tabi Olduğuna Kira Sözleşmesinin Yıldan Yıla Yenilendiğine ve T.B.K.Nun da Belirtilen Tahliye Sebeplerinden Birine de Dayanılmadığına Kiralananın 2886 S. Kanunun 75. Md.si Uyarınca Tahliyesi İstenemeyeceği )
Y14.HDE. 2006/1512KİRALANANIN MUSAKKAF OLMASI ( Hasılat Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Sözleşmenin Feshi ve Tahliye - Uyuşmazlığın B.K'nın Hasılat Kirasına İlişkin Hükümlerine Göre Çözümleneceği/Asliye Ticaret Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y6.HDE. 2003/6198KİRALANANIN MUSAKKAF OLMASI ( Hasılat Kirasına Tabi Sözleşmeler - Uyuşmazlığın Borçlar Kanunu'nun Hasılat Kirasına İlişkin Hükümlerine Göre Çözümlenmesi Gereği )
Y6.HDE. 1998/10032KİRALANANIN MUSAKKAF OLUP OLMADIĞI ( Kira Akdi Yapılırken )
Y6.HDE. 2006/787KİRALANANIN NİTELİĞİ ( Borçlar Kanunu Kapsamındaki Yerler Hakkında İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası Açılamayacağı )
Y13.HDE. 2009/2290KİRALANANIN NİTELİĞİ ( Kira Bedelinin Uyarlaması - Sözleşmedeki Özel İntibak Hükümleri Kira Bedelinin Dolar Üzerinden Kararlaştırılmış Olması Kiralananın Niteliği Kullanma Alanı Konumu Vs. Gibi Unsurların Dikkate Alınması Gerektiği )
Y3.HDE. 2011/5539KİRALANANIN NİTELİĞİ ( Kullanma Alanı Konumu ve Bölgedeki Kira Parasını Etkileyecek Diğer Gelişmeler de Dikkate Alınarak ve Açıklanan Şekilde Uyarlama Şartlarının Oluştuğu da Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 1996/4929KİRALANANIN NİTELİĞİ ( Musakkaf ve Belediye Sınırları İçinde Olması Nedeniyle Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun Uygulanması )
Y6.HDE. 2005/7573KİRALANANIN NİTELİĞİ ( Tahliye Talebi - İşletme Ruhsatının Kimin Adına Olduğunun İlgili Yerlerden Araştırılarak Kiralananın Hasılat Kirası mı Yoksa Adi Kira Hükümlerine mi Tabi Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2001/1650KİRALANANIN NİTELİĞİ ( Zorunlu ve Samimi İhtiyacın Belirlenmesinde Kiralananın Niteliği ve Sözleşmenin Dikkate Alınmasının Gerekli olması )
Y12.HDE. 1996/1199KİRALANANIN NİTELİĞİNDE UYUŞMAZLIK ( Sözleşmeyle Kiralananın Tahliyesi )
Y6.HDE. 2015/11017KİRALANANIN NİTELİĞİNİN BELİRLENEMEMESİ ( Tahliye Davası/Taşınmazların Tapu Kaydında “Arsa” ve "Avlulu Kerpiç Ev" Niteliğinde Olduğu/Sözleşmede Cinsinin “Arsa+1 Oda” Olarak Belirtildiği Otopark Olarak Kullanılacağının Kararlaştırıldığı - TBK'nın Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları Veya Genel Hükümlerinden Hangisine Tabi Olduğu Uzman Bilirkişi Marifetiyle Belirleneceği )
Y6.HDE. 2001/2805KİRALANANIN NİTELİĞİNİN MAHKEMECE RE'SEN TESBİTİ ( Tahliyesi İstenen Büfenin Musakkaf Nitelikte Olduğu İddiası )
Y6.HDE. 2013/9132KİRALANANIN NORMAL KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HASAR ( Kiracının Sorumluluğu Bulunmadığı - Normal Kullanımdan Kaynaklanan Hasarlardan Dolayı Kiracının Tazminat Sorumluluğunun Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği/Hor Kullanımın Tespiti Gereği )
Y6.HDE. 2014/11487KİRALANANIN OLAĞAN KULLANIMI NEDENİYLE OLUŞAN ESKİME VE BOZULMA (Kiracının Olağan Kullanımdan Doğan Eskime ve Bozulmadan Sorumlu Olmadığı - Hor Kullanım Nedeniyle Belirlenen Tazminattan Doğal Kullanım Nedeniyle Oluşacak Yıpranma Payının Mahsup Edilmesi Gereği)
Y6.HDE. 2014/13744KİRALANANIN ÖNCEKİ ELEKTRİK BORÇLARININ ÖDENMEMESİ ( Yeni Kiracı Durumundaki Davacının Kira Sözleşmesiyle Müracaat Ederek Kendi Adına Elektrik Aboneliği Tesis Ettirmesine ve Elektriği Açtırmasına Engel Olmadığı - Kira Sözleşmesini Feshetmek İstemesinde Davacı Kiracının Haklı Olduğundan Söz Edilemeyeceği )
Y6.HDE. 2013/8305KİRALANANIN ÖNEMLİ AYIPLARLA TESLİMİ ( Kiracının Sözleşmenin Feshi ya da Kira Parasının İndirilmesi Yoluna Gitmediği/Sadece Davalı Şirket Tarafından Keşide Edilen İhtarname İle Eksik Olan Yerlerin Otuz Gün İçinde Teslim Edilmesi İstendiğinden Davacının Sözleşmede Kararlaştırılan Miktarların Tahsili Teminen İcra Takipleri Yapmasında Bir Usulsüzlük Bulunmadığı - İtirazın İptali )
Y3.HDE. 2007/20534KİRALANANIN ÖZELLİKLERİ ( Emsal ve Rayicin Tesbiti - Kiralanan Yerle Civarında Aynı Nitelikte Kabul Edilebilecek ve Tesbiti İstenen Döneme Yakın Tarihte Yapılmış Kira Sözleşmeleri Esas Alınarak Mukayese Yapılması Gerektiği )
Y13.HDE. 1974/818KİRALANANIN PAYLI OLMASI ( Kira Parasının Payı Oranında Paydaş Eşe Ödenmesi )
Y11.HDE. 2006/11499KİRALANANIN RUHSAT ALMAYA ELVERİŞLİ OLMAMASI ( Taşınmazın Sözleşmedeki Amacına Uygun Olarak Teslim Edilmediği - Davalının Kanuna Uygun Bildirdiği Fesih İradesinin Haklılığı )
Y6.HDE. 2005/9653KİRALANANIN SATILIĞA ÇIKARILMASI ( İhtiyacının Samimi ve Zorunlu Olduğunun Kabul Edilemeyeceğinden İktisap ve Konut İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Talebinin Reddi Gereği )
YHGKE. 2000/6-1084KİRALANANIN SATILIĞA ÇIKARILMASI ( İhtiyaç İddiasına Dayalı Tahliye Talebinin Samimiyetsizliğini Göstermemesi )
Y6.HDE. 2004/7253KİRALANANIN SATILMASI ( Davacının Tahliye Davasını Devam Ettirmekte Hukuki Yararı Kalmadığından Açılmış Tahliye Davasının Bu Nedenle Reddi Gereği )
Y13.HDE. 1993/1993KİRALANANIN SATILMASI ( Kira Akdinin Yapılmasından Sonra ve Fakat Kiralananın Tesliminden Önce )
YHGKE. 2000/6-157KİRALANANIN SATILMASI ( Kira Alacaklarını Temellük Eden Yeni Malikin Temerrüt Nedeniyle Tahliye İstemesi )
Y6.HDE. 1999/5317KİRALANANIN SATILMASI ( Otel Yapılacağı Gerekçesiyle Tahliye İstenmesi )
Y13.HDE. 1993/1447KİRALANANIN SATILMASI ( Satımdan Önceki Döneme İlişkin Aktif Husumet Ehliyeti )
Y6.HDE. 2014/5388KİRALANANIN SATILMASI ( Satış Tarihinden Önce Gerçekleştirilen Zorunlu ve Faydalı Masrafların Satış Bedeli İçinde Kaldığı - Taşınmazı Satın Alan 3. Kişinin Taşınmazı Mevcut Hali İle Görerek Satın Aldığının Kabul Edileceği/Önceli Malikin Sebepsiz Zenginleştiğinin Kabul Edileceği )
Y6.HDE. 1999/5866KİRALANANIN SATILMASI ( Tahliye Davasının Eski Malikin Halefi Sıfatıyla Açılması )
YHGKE. 1998/6-685KİRALANANIN SATILMASI ( Temerrüt Sebebiyle Tahliye İsteyen Yeni Malikin Önce İhtar Çekip Kiraların Kendisine Ödenmesini İstemesi Gereği )
Y6.HDE. 1994/7920KİRALANANIN SATILMASI ( Yeni İnşaat Yapmak İsteyen Yeni Malikin Davayı Ne Zaman Açması Gerektiği )
Y6.HDE. 1993/5484KİRALANANIN SATILMASI ( Yeni İnşaat Yapmak İsteyen Yeni Malikin Tahliye Davasını Ne Zaman Açması Gerektiği )
Y6.HDE. 1995/7621KİRALANANIN SATILMASI ( Yeni Malikin Altı Aylık Süre Dolmadan Açtığı Dava )
Y6.HDE. 1997/10385KİRALANANIN SATILMASI ( Yeni Malikin Mecuru Yıkıp Yeni Bina Yapmak İstemesi )
Y6.HDE. 1999/5750KİRALANANIN SATILMASI ( Yeni Malikin Tahliye Davasını Eski Malikin Halefi Sıfatıyla Açması )
Y6.HDE. 1998/404KİRALANANIN SATILMASI ( Yeni Malikin Yeni Bina Yapmak İçin Tahliye Davasını Ne Zaman Açabileceği )
Y6.HDE. 2008/8610KİRALANANIN SATILMASINA YÖNELİK GİRİŞİMLER ( Davacının Tahliye Davası Devam Ederken Dahi Kiralananın Satılmasına Yönelik Girişimlerine Devam Ettiği - İhtiyacın Samimi Olduğunun Kabul Edilemeyeceği )
Y6.HDE. 2016/8473KİRALANANIN SATILMASIYLA YENİ MALİKİN KİRA SÖZLEŞMESİNİN TARAFI HALİNDE GELMESİ (İtirazın Kaldırılması ve Tahliye - Davacının Yeni Malik Sıfatı İle İcra Takibi Yapmasında Usulsüzlük Bulunmadığu/Mahkemece Ödeme Emrinin Davalı Borçluya Tebliğ Edilip Edilmediği Üzerinde Durularak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Husumet Yokluğu Sebebi İle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Görülmeyeceği)
Y6.HDE. 2006/2281KİRALANANIN SATIN ALINMASI ( Davacının Esaslı Tamir ve Tadilat Yapmak Amacıyla Tahliye İstemi - İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Talebinin Reddi Gereği )
Y3.HDE. 2009/3753KİRALANANIN SATIŞININ MUVAZAALI OLDUĞUNUN TESPİTİ DAVASI ( Davanın Niteliği İtibariyle Görevli Mahkeme Dava Konusu Taşınmazın Değerine Göre Belirlenmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2008/1307KİRALANANIN SONRADAN İKTİSAP EDİLMESİ ( Yeni Malik Davalıya Tebliğ Edilmiş Bir İhtar Olmadığından Yapılan İcra Takibi İle Gönderilen Ödeme Emri Nedeniyle Davalının Temerrüde Düşmediğinden Tahliye İsteminin Reddi Gereği )
Y6.HDE. 2003/2263KİRALANANIN SÖZLEŞME AMACINA AYKIRI KULLANILMASI ( Kiralananın Sözleşmede Belirtilen Amacına Uygun Kullanıldığının Mahallinde Yapılan Keşif ve Bilirkişi Raporundan Anlaşılması )
Y6.HDE. 2011/2086KİRALANANIN SÖZLEŞME BİTİMİNDEN ÖNCE ERKEN TAHLİYE EDİLMESİ ( Sözleşme Gereği Davalının Su Parasından Sorumluluğu Kiralananın Tasarrufu Altında Olduğu Dönemde Tükettiği Su Miktarına İlişkin Olduğu - Tüketmediği Suyun Bedelini Ödeme Yükümlülüğü Bulunmadığı )
Y6.HDE. 2015/3283KİRALANANIN SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE UYGUN BULUNDURULMAMASI NEDENİ İLE MEYDANA GELEN ZARARIN TELAFİSİ (Soyut Bir Beyan Olduğu/Davacının Tazminat Talebinin Dayanağının Dava Dilekçesinden Anlaşılmadığı - Öncelikle Davacıya Tazminat Talebinin Ayrıntılı Olarak Açıklattırılması Bu Açıklama Doğrultusunda Değerlendirme Yapılarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
Y6.HDE. 2014/798KİRALANANIN SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN İŞE UYGUN OLMASI ( Kira Alacağına Yönelik Yapılan İcra Takibi - Kiraya Veren Kiralananı Sözleşmede Amaçlanan Kullanıma Elverişli Bir Durumda Teslim Etmek ve Sözleşme Süresince Bu Durumda Bulundurmakla Yükümlü Olduğu )
Y6.HDE. 2001/2381KİRALANANIN SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILDIĞI ŞEKİLDE KULLANILMAMASI ( Akde Aykırılık Nedeniyle Tahliye)
Y11.HDE. 2007/2260KİRALANANIN SÖZLEŞMEDEKİ AMACA GÖRE KULLANILMASI İÇİN TAMİRAT GEREKMESİ ( Kiracı Bu Yöndeki Tespit Raporunu Kiralayana Tebliğ Ettirmekle İhbar Yükümlülüğünü Yerine Getirmesine Rağmen Eksikliklerin İkmal Edilmediği - Kiracının Kiralayan Adına Tamir Ettirme Hakkı Doğacağı )
YHGKE. 1981/6-499KİRALANANIN SÖZLEŞMEYE AYKIRI ŞEKİLDE KULLANILMASI ( Akde Muhalefet Nedeniyle Tahliye )
Y6.HDE. 2015/5068KİRALANANIN SÖZLEŞMEYE UYGUN KULLANILMASI İHTARI (Kiralananın Tahliyesi İstemi - İhtarname İle Kiracıya Akde Aykırılığın Giderilmesi Hususunda 5 Günlük Süre Tanındığı/Kira Sözleşmesinde Akde Aykırılığın Giderilmesi İçin 15 İş Günü Süresi Öngörüldüğü/Usulüne Uygun Olarak İhtarname Mevcut Olmadığı/İstemin Kabulünde İsabet Bulunmadığı)
YHGKE. 2000/13-957KİRALANANIN SÖZLEŞMEYE UYGUN TESLİM EDİLMEMESİ ( Sözleşmenin Feshi ve Alacak Talebi )
Y6.HDE. 2015/3198KİRALANANIN SÖZLEŞMEYE UYGUN TESLİM EDİLMESİ (Zarar Kiralananın Tesliminden On Sekiz Ay Sonra Gerçekleştiği - Mahkemece Kiracının Kusurunun Bulunup Bulunmadığı Kiralananın Kullanımı Sırasında Gereken Özenin Gösterilip Gösterilmediği Araştırılarak Sonuca Gidileceği/Kiralanana Yapılan Zorunlu ve Faydalı Masrafların Tahsili İstemi)
Y6.HDE. 2011/3882KİRALANANIN SÜRE BİTİMİ NEDENİYLE TAHLİYE İSTEMİ (Süresiz Hale Gelen Kira Aktinde Fesih İhbar Sürelerine Uyulmaksızın Tahliye Talep Edilemeyeceği )
YHGKE. 2011/19-681KİRALANANIN SÜRE BİTİMİNDEN ÖNCE TAHLİYESİ ( Kira Bedeli Karşılığı Verilen Bonolar Hakkında Açılan Menfi Tesbit Davası - Mecurun Başkalarına Hangi Tarihte ve Kaç Liraya Kiralandığı Verilmemiş İse Sebebinin Araştırılıp Yerel Kiraya Verilebilecek Sürenin Saptanacağı )
YHGKE. 2013/13-94KİRALANANIN SÜRE BİTMEDEN VE KARŞILIKLI ANLAŞMA BULUNMADAN TAHLİYESİ ( Kural Olarak Kalan Sürenin Tüm Kira Paralarından Sorumlu İse de Kiracının Sorumluluğunun Tahliye Tarihi İle Kiralananın Aynı Koşullarla Yeniden Kiraya Verilmesi İçin Gereken Makul Süreyle Sınırlı Olduğu - Menfi Tespit )
Y13.HDE. 1978/2613KİRALANANIN SÜREDEN ÖNCE TAHLİYESİ ( Kiralayanın İsteyebileceği Tazminat )
Y13.HDE. 2001/10667KİRALANANIN SÜRESİ BİTMEDEN KİRACI TARAFINDAN BOŞALTILMASI ( Davalının Mecuru Kira Akdini Haksız Surette Feshederek Boşaltmasına Rağmen Anahtarı Teslim Etmemesi )
YHGKE. 1983/13-249KİRALANANIN SÜRESİ DOLMADAN TAHLİYE EDİLMESİ ( Kiralayana Ödenecek Tazminat )
Y3.HDE. 2008/8970KİRALANANIN SÜRESİNDEN ÖNCE BOŞALTILMASI ( Kiracı Muacceliyet Şartı Nedeniyle Yıllık Kira Parasından Sorumlu Tutulamayacağı - Kiralananın Yeniden Kiraya Verilebileceği Süre İçerisindeki Zarardan Sorumlu Olduğu )
Y13.HDE. 1981/5615KİRALANANIN SÜRESİNDEN ÖNCE TAHLİYE EDİLMESİ ( Kiracının Ödeyeceği Tazminatın Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar )
Y6.HDE. 2015/685KİRALANANIN SÜRESİNDEN ÖNCE TAHLİYE EDİLMESİ (Peşin Ödenen Kira Bedelinin İadesi Talep Edildiğinden Kiralananın Ne Zaman Tahliye Edildiğinin Tespiti Gereği - Sözleşme Her İki Tarafın İradesiyle Feshedildiğinden Davacı Kiracının Tahliye Tarihinden Sonraki Makul Süre Kirasıyla Sorumlu Olmayacağı)
Y6.HDE. 2015/150KİRALANANIN SÜRESİNDEN ÖNCE TAHLİYESİ ( Yoksun Kalınan Kira Alacağı İstemi - Kiralanan Davacılar Tarafından Akde Aykırılık Sebebiyle Tahliye Davası İle Boşaltıldığı/Kiralananın Süresinden Önce Boşaltılmasına Davalı Kiracı Sebep Olduğu - Davalı Taşınmazın Aynı Koşullarla Yeniden Kiraya Verilmesine Kadar Geçecek Makul Süre Kira Parasından Sorumlu Olduğu )
Y6.HDE. 2001/2381KİRALANANIN ŞİRKETE DEVRİ ( Akde Aykırılık Teşkil Edip Etmeyeceği-Adi Ortaklığın Limited Şirkete Dönüşmesi)
YHGKE. 1978/13-323KİRALANANIN TAAHHÜT EDİLEN GÜNDE BOŞALTILMAMASI ( Davacının İcraya Başvurması ve Dava İle De Taahhütde Öngörülen Cezanın Ödettirilmesini İstemesi )
Y6.HDE. 2004/3176KİRALANANIN TABİ OLDUĞU YASA ( Sözleşme Hükmüde Dikkate Alınarak 6570 Sayılı Kanunamı yoksa Borçlar Kanununamı Tabi Olduğu Hususunda Uzman Bilirkişi Marifetiyle İnceleme Yapılması )
Y6.HDE. 2007/2185KİRALANANIN TADİL TEVSİ VEYA TAMİRİ ( İmar Amaçlı ve Aynı Zamanda Esaslı İşlerden Olması Bu Esnada Kiralananda İkametin Mümkün Bulunmaması Proje ve Ruhsatın İmar Mevzuatına Göre Uygulanabilir Olması Gerektiği )
Y6.HDE. 2013/11498KİRALANANIN TAHLİYE EDİLDİĞİNİN İSPATI (Kiracının Kiralananı İade Borcunu Yerine Getirdiğinin Kabul Edilebilmesi İçin Kiralananın Fiilen Boşaltılması Yeterli Olmayıp Anahtarın da Kiralayana Teslim Edilmesi Gerektiği)
Y13.HDE. 1994/10797KİRALANANIN TAHLİYE EDİLMEMESİ ( Tahliye Taahhüdü ve Onda Öngörülen Cezai Şart )
Y3.HDE. 2010/9397KİRALANANIN TAHLİYE EDİLMESİ ( İtirazın İptali - Davalı Kiracının Oturduğu 5. Ayın Aidatı Ödenmiş İse de Kirasını Ödediğine Dair Herhangi Bir Delil Dosyaya Sunulmadığı/Davalının Oturduğu Dönemin Kira Bedelinden Sorumlu Olacağı )
Y12.HDE. 2013/5856KİRALANANIN TAHLİYE EMRİNİN İPTALİ TALEBİ ( Kesinleşen İhale Neticesinde Kiralananın Tahliyesi İçin Şikayetçi Üçüncü Kişiye Gönderilen Tahliye Emri - Şikayetçinin Sunduğu Delillerin Kiracı Sıfatını Belgeleyen Resmi Belge Sayılmadığı )
Y11.HDE. 1993/4894KİRALANANIN TAHLİYE TAAHHÜDÜNDE BELİRTİLEN TARİHTEN SONRA BOŞALTILMASI ( Mahrum Kalınan Kar İçin Tazminat Talebi )
Y6.HDE. 2011/9119KİRALANANIN TAHLİYE VE TESLİMİ ( Anahtarların Teslim Edildiği - Davalının Sorumlu Olduğu Kira Parası ve Yönetim Giderleri Ağostos 2009 Sonundan İtibaren Hesaplanmış Olmasının Hatalı Olduğu - Ek Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
Y6.HDE. 2007/723KİRALANANIN TAHLİYESİ ( 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası'nın 75. Maddesinden Ancak Hazine İle 13.07.2005 Tarihinde Yürürlüğe Giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi Hükmü Uyarınca Belediyeler Yararlanabileceği )
Y6.HDE. 2001/7315KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Akde Aykırılık Olgusu Olarak İddia Edilen Hususların Kiralananın Kullanımıyla İlgili Olmasının Gerekmesi )
YHGKE. 1998/6-271KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Akdin Bitimini Takip Eden Bir Ay İçinde Tahliye İradesinin Açıklanmasıyla Sürenin Korunması )
YHGKE. 2012/13-497KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Alacak Davası - Kira Sözleşmesine Göre Tahliye Talebinin Atmış Gün Önceden Noter Tebligatı İle Bildirileceği/Davacının Bu Süreye Uymadığı/Davanın Reddi Gerektiği )
Y12.HDE. 1991/4838KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Alacaklı Kiralayan Olduğunu Belgeyle İspatlamalıdır )
Y12.HDE. 2000/12235KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Bilet Gişesi Olarak Kullanılmak Üzere Kiralanan )
Y6.HDE. 2005/11189KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Borçlu Takip Talebinde Alacaklının Gösterdiği Kur Karşılığı Hesaplama Yöntemine Karşı Çıkmayıp Bu Hesaba Göre Eksik Ödemede Bulunmakla Temerrüt Olgusunun Gerçekleştiği )
Y12.HDE. 1993/1580KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Borçlunun Kiralananı Başkasına Devretmiş Olması )
Y12.HDE. 1996/8055KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Bölünemeyen Bir Hak Olması )
Y4.HDE. 1991/7282KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Cebri İcra Konusu Gayrimenkulün Satışı Halinde )
Y6.HDE. 1992/10924KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Çay Bahçesi Niteliğindeki Taşınmazın Kirasına Uygulanacak Hükümler )
Y6.HDE. 2011/13333KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Dava Yasal Ödeme Süresi Olan 30 Günün Bitimi Tarihini Takip Eden Altı Aylık Dava Açma Süresiden Sonra Açıldığı - İkinci Defa Ödeme Emrinin Tebliğ Ettirilmesi Dava Açma Süresi Yönünden Sonuca Etkili Olmadığı/Davanın Reddi Gereği )
YHGKE. 2007/6-822KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Davacı Kiralayanın Kira Parasının Ödenmemesi Üzerine Sözleşme Gereği Dönem Sonuna Kadar Olan Aylar Kirasının Tahsili İçin Tahliye Takibi Yapabileceği )
Y6.HDE. 2012/7651KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Davacı Tarafın Davalılar Vekilinin İtirazı Üzerine İtirazın İptali İçin Asliye Hukuk Mahkemesinde Dava Açtığı - Mahkemece İtirazın İptali Davasının Bekletici Mesele Yapılıp Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2003/9530KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Davacı Tarafından Dönem Sonuna Kadar Olan Tüm Aylar Kiraları İstenebilecekken Bu Yapılmayarak Sonraki Aylar Kirasının Ayrı İhtarnameye Konu Edilmesi )
Y3.HDE. 2017/9404KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Davacının Dayandığı 01.09.2000 Başlangıç Tarihli Kira Sözleşmesi İki Yıl Süreli Olduğu/Kiralanan TBK. Konut Ve Çatılı İşyeri Kirası Hükümlerine Tabi Olup Taraflar Arasında İmzalanan Kira Sözleşmesinin 01.09.2002 Tarihinden İtibaren Kiracı Tarafından Sürenin Bitiminden En Az Onbeş Gün Önce Bildirimde Bulunulmadıkça TBK.347. Maddesi Uyarınca Aynı Koşullarla Yıldan Yıla Yenilenerek ve Bu Şekildeki Uzama Süresinin On Yıla Ulaşması Gerektiği )
Y6.HDE. 2003/2141KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Davacının Taşınmazı Tuvalet Olarak Çalıştırması ve Buna Davacının İhtiyacı Olduğu İddiasıyla Yeni Dönem İçin Sözleşmenin Feshi )
Y6.HDE. 2013/172KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Davacının Taşınmazın Satın Alınmasından Önce Kiraya Veren Sıfatı Bulunmadığından Kiralananın Tahliyesini Talep Edemeyeceği - İtirazın Kaldırılması İstemi )
Y6.HDE. 2005/5933KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Davalı Henüz Yargılama Devam Ederken Evi Boşaltıp Davacıya Teslim Edeceğini Tutanağa Geçen Beyan ve İmzası İle Taahhüt Ettiği - Hakim Önünde Yapılan Taahhüt Olarak Geçerli Olduğu )
Y3.HDE. 2017/7122KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Davalı Taahhütnamedeki İmzayı İnkar Ettiğine Göre İmza İncelemesi Yapılırken Mahkemece Davalının Eli Ürünü Olan İmzalarının Alınması Var İse Taahhütnamenin Yapıldığı Tarihteki İmza Örneklerinin de Toplanarak Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmak Suretiyle Taahhütnamedeki İmzanın Davalıya Ait Olup Olmadığının Belirlenmesi ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )
Y12.HDE. 1995/368KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Evde Üçüncü Şahsın Bulunması )
Y6.HDE. 1978/10499KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Evlatlığın İhtiyacı )
Y6.HDE. 2007/1899KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Feshi İhbar Nedenine Dayalı - Davalıya Tebliğ Edilen İhtarnamenin Feshi İhbar Süresini Kapsadığı Anlaşıldığından Başka Bir Neden Aramaksızın Davalının Kiralanandan Tahliyesi Gereği )
Y6.HDE. 1992/4653KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Feshi İhbar Süresi )
Y6.HDE. 2013/10608KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Fuzuli İşgal Sebebiyle Vaki Müdahalenin Men'i İstemi - Kiralanan Genel Hükümlere Tabi Olmadığından Süre Bitimiyle Kira Sözleşmesi Sona Ermeyeceği Konut ve Çatılı İş Yerleri Kira Sözleşmesi T.B.K.Nun 347/1 Md.si Gereğince Aynı Şartlarda Birer Yıl Uzamış Sayılacağı )
Y6.HDE. 1992/4350KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Galip Vasfı Sebebiyle Musakkaf Olmayan Çay Bahçesi Niteliğindeki Taşınmazın )
Y12.HDE. 1996/534KİRALANANIN TAHLİYESİ ( İcra Dairesinden Doğrudan Talep Edilebilmesi )
Y6.HDE. 2005/828KİRALANANIN TAHLİYESİ ( İcra Hakimliği Tarafından Görevsizlik Kararı İle Dosyanın Sulh Hukuk Mahkemesine Gönderilemeyeceği Nazara Alındığında Sulh Hukuk Mahkemesinde Açılan Dava Yeni Bir Dava Niteliğinde Olduğu )
YİBGKE. 1957/10KİRALANANIN TAHLİYESİ ( İcranın Geri Bırakılması Şartları )
Y6.HDE. 2012/12409KİRALANANIN TAHLİYESİ ( İçin Anahtarların Kiraya Verene Teslim Edilmesi Gerektiği - Kira Alacağının Tahsili İstemi )
Y6.HDE. 2004/10067KİRALANANIN TAHLİYESİ ( İdare Tarafından Davalı Aleyhine Açılmış Olan Dava ve Takiplere İlişkin Yargılama ve Takip Giderleri İle Vekalet Ücretlerini Kabul Ederek Peşin Ödeyeceğini Davalının Taahhüt Etmesi - Davalı Lehine Vekalet Ücreti Takdirinin Hatalı Olduğu )
Y6.HDE. 1990/11248KİRALANANIN TAHLİYESİ ( İhbarnamenin Kira Sözleşmesinin Süresi Dolmadan Gönderilmiş Olması )
Y6.HDE. 2016/21KİRALANANIN TAHLİYESİ ( İki Haklı İhtar Nedeniyle/Bir Yıldan Kısa Süreli Kira Sözleşmelerinde Kira Süresi İçinde Bir Yıl ve Daha Uzun Süreli Kira Sözleşmelerinde İse Bir Kira Yılı veya Bir Kira Yılını Aşan Süre İçinde Kira Bedelini Ödemediği İçin Yazılı Olarak İki Haklı İhtarda Bulunulacağı - Dava Bir Aylık Süre Geçirildikten Sonra Açılmış Olduğundan Sürenin Geçtiği/Davanın Reddi Gerektiği )
Y6.HDE. 2016/51KİRALANANIN TAHLİYESİ ( İki Haklı İhtar Nedeniyle/Bir Yıldan Kısa Süreli Kira Sözleşmelerinde Kira Süresi İçinde Bir Yıl ve Daha Uzun Süreli Kira Sözleşmelerinde İse Bir Kira Yılı veya Bir Kira Yılını Aşan Süre İçinde Kira Bedelini Ödemediği İçin Yazılı Olarak İki Haklı İhtarda Bulunulacağı - Dava Bir Aylık Süre Geçirildikten Sonra Açılmış Olduğundan Sürenin Geçtiği/Davanın Reddi Gerektiği )
Y6.HDE. 2015/1441KİRALANANIN TAHLİYESİ ( İki Haklı İhtar Sebebiyle - Mahkemece Kira Sözleşmesinin Başlangıç Tarihi ve Süresini İspatlamak Üzere Davacıya İmkan Tanınacağı/İki Haklı İhtar Sebebiyle Tahliye Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediği Üzerinde Durularak Sonuca Gidileceği )
Y6.HDE. 2010/10172KİRALANANIN TAHLİYESİ ( İktisap ve İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Kira Sözleşmesinin Feshi İle Tahliye Talebi - Tahliyesi İstenen Taşınmaz Boş Arsa Olarak Halı Saha İşletmeciliği Yapılmak Üzere Kiraya Verildiğinden Borçlar Kanununun Adi Kiraya İlişkin Hükümlerine Tabi Bulunduğu )
Y6.HDE. 2006/6439KİRALANANIN TAHLİYESİ ( İstek Sonuçlarından Her Biri Hakkında Verilen Hükümle Taraflara Yüklenen Borç ve Tanınan Hakların Mümkünse Sıra Numarası Altında Birer Birer Açık Şüphe ve Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Gösterilmesi Gereği )
Y6.HDE. 2005/9137KİRALANANIN TAHLİYESİ ( İş Yeri İhtiyacı Nedeniyle - Davanın Açıldığı Tarihte İhtiyaç Sebebinin Varlığı Yeterli Olmayıp Bu İhtiyacın Yargılama Sırasında da Devam Etmesi Gereği )
Y6.HDE. 2012/6571KİRALANANIN TAHLİYESİ ( İtiraz Edilmeden Kesinleşen İcra Takibine Dayanılarak - Takip Konusu Edilmeyen Yerden Tahliyesine Karar Verilemeyeceğinin Gözetileceği )
Y6.HDE. 2005/10504KİRALANANIN TAHLİYESİ ( İtirazın Kaldırılması - Her İki Takipte Takip Konusu Farklı Olduğundan Ortada Derdest İcra Takibi Bulunmadığı/İşin Esasının İncelenmesi Gereği )
Y6.HDE. 2001/5996KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Kaldırım Üzerindeki Büfenin Tahliyesi İçin Borçlar Kanunu Hükümlerinin Uygulanması-Feshi İhbarın Yeterli Olması )
Y6.HDE. 2005/7794KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Katılma İsteminde Bulunanın Dilekçesini Harçlandırmadığı Gibi Bağımsız Bir Hak da İddia Etmediği - Bunun Sonucu Olarak Vekalet Ücretine Hak Kazanmadığı )
Y6.HDE. 2012/5623KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Kira Alacağının Tahsili İçin Yapılan Takipte Borçlu Olmadığının Tespiti - Kira İlişkisinin Hukuken Sona Erdirildiğini Kanıtlama Yükümlülüğünün Kiracıya Ait Olduğu/Aksi Takdirde Kiralayanın Bildirdiği Tarihe İtibar Edileceği )
Y6.HDE. 2004/8378KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Kira Alacağının Yasal Otuz Günlük Sürede Ödenmediğinden Bahisle Temerrüt Nedeniyle )
Y12.HDE. 1994/8KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Kira Borcunun Süresinde Ödenmemesi )
Y6.HDE. 2004/3153KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Kira paralarının Ödenmemesi Nedeniyle İki Haklı İhtarın Kiracıya Değil Kardeşine Tebliğ Edildiğinden Kiracı Aleyhine Açılmayan Davanın Reddine Karar Verilmesi )
Y12.HDE. 1997/6757KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Kira Parasının Zamanında Ödenmemesi )
Y6.HDE. 2005/11033KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Kira Sözleşmesinde Kiracı Olarak Yer Almayan Davalının Kiralanandaki Konumu Fuzuli Şagil Olduğu - Fuzuli İşgal Nedeniyle Açılacak Tahliye Davasının Kiracıya Yöneltilmesi Gerekmediği )
Y6.HDE. 2012/18822KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Kira Süresi Sona Ermeden Kira Sözleşmesinin Tek Taraflı Feshedilmesi - Davacının Zararının Tahliye Tarihinden Kiralananın Yeniden Kiraya Verilebileceği Tarihe Kadar Boş Kaldığı Süreye İlişkin Olduğu/Tarafların Bu Süreyi Sözleşmede Bir Ay Olarak Kararlaştırdığı )
Y6.HDE. 2008/13591KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Kiracılar ve Ortaklarıyla Sanat Meslek ve İhtisasları Dolayısıyla Aynı Meslek veya Sanatı İdame Ettirecek Olan Mirasçıları ve Meskenlerde Ölen Kiracı İle Birlikte İkamet Edenler Tarafından Tamamen Riayet Edildiği Müddetçe Aleyhlerine Açılamayacağı )
Y13.HDE. 2002/11467KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Kiracının Kiralananı Ne Durumda Teslim Almışsa Kiranın Bitiminde O Durumda Teslim Etmesinin Gerekmesi )
Y6.HDE. 2016/1580KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Kiracının Kiralananı Sözleşmeye Uygun Olarak Özenle Kullanmak ve Kiralananın Bulunduğu Taşınmazda Oturan Kişiler İle Komşulara Gerekli Saygıyı Göstermekle Yükümlü Olduğu - Tahliyesine Karar Verilebilmesi İçin Kiraya Verenin Kiracıya En Az Otuz Gün Süre Vererek Aykırılığın Giderilmesini Aksi Takdirde Sözleşmeyi Feshedeceğini Yazılı Olarak Bildirmesi ve Bu Süre İçerisinde Aykırılığın Giderilmemiş Olması Gerektiği/Tahliyeye Karar Verileceği )
Y13.HDE. 2001/10990KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Kiracının Tahliye Tarihini Kanıtlamasının Gerekmesi )
YHGKE. 1993/13-642KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Kiracının Taşınmazı Aldığı Gibi İade Etme Borcu )
Y6.HDE. 2013/8639KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Kiralanan Tahliye Edilmiş Olduğundan Tahliye Davasının Konusuz Kaldığı - Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceği )
Y6.HDE. 2011/5258KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Kiralananın Üçüncü Kişi Tarafından Fiilen İşgal Edilmiş Olması Taraflar Arasındaki Kira Sözleşmesinin Feshedildiği Anlamına Gelmeyeceği )
YHGKE. 1991/6-240KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Kiralayanın Kiracıya Oturabileceği Yer Bulma Zorunluluğu Bulunmaması )
Y6.HDE. 2010/3862KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Kısa Kararda Davalıların Gerekçeli Kararda Davalının Denilerek Kabul Edildiği - Çelişki Bulunduğundan Bozma Nedeni Olduğu )
Y3.HDE. 2017/7038KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Mahkemece Tahliye Davası Süresinde Açılmadığından Reddine Eski Hale Getirme Davasının İse Kabulüyle Duvarın Projeye Uygun Hale Getirilmesine Karar Verildiği - İade Borcu Doğmadan Eski Hale Getirme İstenemeyeceği )
Y6.HDE. 2015/13416KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Mesken İhtiyacı Sebebiyle/İhtiyaç İddiasına Dayalı Olarak Açılacak Tahliye Davalarının Belirli Süreli Sözleşmelerde Sürenin Sonunda Belirsiz Süreli Sözleşmelerde Fesih Bildirimi İçin Öngörülen Sürelere Uyularak Belirlenecek Tarihten Başlayarak Bir Ay İçinde Açılması Gerektiği - Kira Sözleşmesi Bir Yıl Süreli Olduğuna Göre Sözleşme Yıldan Yıla Yenilenerek Davanın Açıldığı Tarihte Dönemin Sona Erdiği/Süre Yönünden Davanın Reddine Karar Verileceği )
Y6.HDE. 2001/9882KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Muaccel Hale Gelen Tüm Kira Bedellerinin Tek İhtarla İstenmesi Mümkün İken Bölünerek İki İhtara Konu Edilmesinin İkinci İhtarı Haklı Kılmaması )
Y12.HDE. 1993/10129KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Müşterek Mülkiyette Bölünebilen Haklardan Olmadığı )
Y12.HDE. 1995/5928KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Müteselsil Kefil Hakkında İstenemeyeceği )
Y12.HDE. 1998/8063KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Noterlikçe Düzenlenmiş Tahliye Taahhüdüne İstinaden )
Y3.HDE. 2017/7867KİRALANANIN TAHLİYESİ ( On Yıllık Uzama Süresinin Dolduğunu Belirterek - Mahkemece Davalının İbraz Ettiği 01.01.2009 Başlangıç Tarihli ve 1 Yıl Süreli Yazılı Kira Sözleşmesi Esas Alınarak Davanın Reddine Karar Verilmiş İse de Davacının İşbu Kira Sözleşmesinde Yer Alan İmzasına İtiraz Ettiği/01.01.2009 Başlangıç Tarihli Kira Sözleşmesindeki İmzanın Davacıya Ait Olup Olmadığı Yöntemince Tespit Edilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )
YHGKE. 2008/6-722KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Öncelikle Hangi Kanuna Göre Hüküm Verileceğinin Uzman Bilirkişi Marifetiyle Taşınmazın Mahallinde Yapılacak Keşifle Belirlenmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2004/1300KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Örnek 51 Ödeme Emrinde Borçluya Verilen Yasal Otuz Günlük Süre Beklenmeden Tahliye İstenemeyeceği )
Y6.HDE. 2008/8611KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Sabit Temelli Olmayan Sökülebilir ve Taşınabilir Nitelikteki Binanın Musakkaf Kabul Edilemeyeceği )
Y13.HDE. 2002/14514KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Sözleşmede Belirtilen Tarihte Tahliye Etmeme Durumunda Cezai Şart )
Y13.HDE. 2003/3044KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Sözleşmedeki Dönem Sonuna Kadar Olan Bedelin İstenmesi - İcra Takibi )
Y12.HDE. 1996/12848KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Sözleşmenin Yenilendiği İddiası )
Y12.HDE. 2002/6250KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Sözlü Kira Akdine Dayalı Kira Alacağı Takibinin İtirazsız Kesinleşmesine Dayanarak )
Y6.HDE. 1978/4073KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Süreli ve Süresiz Akitlerde )
Y6.HDE. 1989/13096KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Süresiz Kira Sözleşmesinde )
Y6.HDE. 2001/4171KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Taahhüde Dayanılması-Taahhüdün de Kiralananda Oturulurken Verilmesi Nedeniyle Geçerli Olması )
Y6.HDE. 2003/4519KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Tadilat Nedeniyle - Kiracının Kendi Hakkına Halel Gelmemek Şartıyla Yapılmasına Müsaade Etmesi Zorunluluğu )
Y6.HDE. 2001/5680KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye Davasının Kiralananın Tahliyesinin Taahhüt Edildiği Tarihten İtibaren Bir Ay İçerisinde Açılmasının Gerekmesi )
Y12.HDE. 1994/8822KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Tahliye Taahhüdüne Dayalı Takip )
Y6.HDE. 2013/8321KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Tahliye Taahhüt Tarihinin Borçlar Kanununa Tabi Taşınmazlarda Akdin Bitim Tarihini Belirleyeceği/Dönem Sonunda Takip Yaparak Tahliye İstenilmesinde Usulsüzlük Bulunmadığı - Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y12.HDE. 2005/10603KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Takibe İtiraz Edilmemesi Nedeniyle İcra Müdürünce Borçlunun Zorla Tahliye Edilerek Taşınmazın Kiralayana Teslim Edilmesi Zorunlu Olduğu )
Y3.HDE. 2017/2787KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Taraflar Arasındaki Kira Sözleşmesinin Bir Yıl Süreli Olduğu/Kiracı Kira Sözleşmesinin 1 Yıl Olan Süresinin Bitiminden En Az Onbeş Gün Önce Bildirimde Bulunmadığından Kira Sözleşmesi Aynı Koşullarla Bir Yıl Uzayarak Devam Ettiği - Kiraya Verenin Bu Tarihten Önce Gönderdiği İhtarname ile Dava Açacağını Davalıya Bildirdiği/Bildirimi Takip Eden Uzayan Kira Yılı Sonu Tarihine Kadar Dava Açılabileceği - Dava Süresinde Olup Mahkemece Davanın Esastan İncelenmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 1999/10453KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Taşınmazın Kullanılmadığı Aylara Ait Kira Parasından Sorumluluğunun Olmaması )
Y6.HDE. 1992/1339KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Taşınmazın Musakkaf Bir Taşınmaz Olmaması )
Y6.HDE. 2004/2025KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Temerrüt Nedeniyle - Dava Açma Hakkının Kiralayana Ait Olacağı )
Y6.HDE. 2001/7081KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Temerrüt Nedeniyle - Davalının Yazılı Delil Listesinde Yemin Deliline de Dayanması/Başvurup Vurmayacağının Sorulması Gerektiğinde Hakkını Kullanmasının Sağlanması Gereği )
Y6.HDE. 2004/2021KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Temerrüt Nedeniyle - İçeriğinde Tahliye İstemi Bulunmaması Halinde Tahliyeye Yer Olmayacağı )
Y6.HDE. 1991/291KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Temerrüt Nedeniyle )
Y13.HDE. 2002/14683KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Teslim Edilen Mecurun Aynı Halde Teslim Edilmesi Yükümlülüğü - Kiracının Hor Kullanmaktan Kaynaklanan Zararları Tazminle Mükellefiyeti )
Y6.HDE. 2014/13885KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Usulsüz Tebligat - Dava Dilekçesi ve Duruşma Davetiyesi Kiracıya Ait Kayıtlar Getirilip Denetleme Yapılmadan Muhatabın Rus Vatandaşı Olduğu Gözetilerek 7201 S. T.K.'nun 25. Md. Gereğince Tebligat Yapılması Gerekip Gerekmediği Değerlendirilmeden T.K.'Nun 35. Md. Göre Tebliğin Usulsüz Olduğu Gözetileceği )
YHGKE. 1996/6-20KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Üstüste İki Ay Kira Parasının Ödenmesinde Temerrüt )
Y1.HDE. 2001/5310KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Vakıflar İdaresine Ait Taşınmaz-Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil )
Y6.HDE. 1991/11222KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Yazılı İhtarlı Ödeme Emrinin Çıkarılması Şekil ve Şartları )
Y3.HDE. 2005/8232KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Yeminin Kesin Delil Olduğu - Teklif Edildiği Konu Suç Teşkil Etmemesi Nedeniyle Senede Karşı İleri Sürülen İddialar Takdiri Deliller İle İspat Edilemeyeceği/Ancak Kesin Delil İle İspat Edilebileceği )
YHGKE. 1992/6-667KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Yıllık İznini Türkiye'de Geçiren Kişinin İhtiyaç Nedenine Dayanarak Açtığı )
Y6.HDE. 2015/3643KİRALANANIN TAHLİYESİ (10 Yıllık Uzama Süresinin Dolması Nedenine Dayalı/Kira Sözleşmesinin 10 Yıllık Uzama Süre Sonunun 31.06.2012 Tarihi Olduğu - Davacı Kiralayanların 01.07.2014 Tarihinden En Az 3 Ay Öncesinde Kiracıya Ulaşmak Üzere İhtarname Göndermesi Gerektiği/Davacıların 18.04.2013 Tanzim ve 25.04.2013 Tebliğ Tarihli İhtarnamesinin Hukuki Sonuç Doğurmadığı)
Y6.HDE. 2012/5317KİRALANANIN TAHLİYESİ (Akde Aykırılıktan Dolayı Kiracının Tahliyesine Karar Verilebilmesi İçin Kiracıya Akde Aykırı Davranışına Son Vermesi Hususunda Süreli Bir İhtar Tebliğ Ettirilmesi ve Bu Süre İçerisinde de Akde Aykırılığın Giderilmemiş Olması Gerektiği - Tahliye Davası )
Y6.HDE. 2015/7920KİRALANANIN TAHLİYESİ (Anahtar Teslim Edilmediği Sürece Kiralananın Kiracının Kullanımında Olduğunun Kabulü Gerektiği - Taşınmazın Terk Edilmiş Olmasının Usulüne Uygun Tahliye Edildiği Anlamına Gelmeyeceği/Davacının Yeniden Kiraya Verilme Tarihine Kadarki Kira Bedellerin Sorumlu Olduğu/Menfi Tespit)
Y6.HDE. 2013/1617KİRALANANIN TAHLİYESİ (Gösterilen Dava Sebeplerine Başka Bir Dava Sebebi Eklenip Önceki Dava Sebeplerinden Vazgeçilmediği - Islah Yoluyla Mevcut Bir Davaya Yeni Bir Davanın Eklenemeyeceği - Önceki Dava Sebebi Değiştirilmeksizin Mevcut Dava Sebebine Ayrı Bir Dava Sebebi Olabilecek Bir Dava Sebebi de İlave Edilemeyeceği/Islah Talebinin Reddi Gerektiği)
Y6.HDE. 2016/501KİRALANANIN TAHLİYESİ (Husumet Yönüyle Reddedildiği/Temyiz Eden Davacı Vekili Temyiz Dilekçesinde Kiralananın Tahliye Edildiğine Dair Tahliye ve Teslim Tutanağını Ekleyerek Davanın Konusuz Kaldığını İleri Sürdüğüne Göre Bu Hususlar Üzerinde Durularak İşin Esası Hakkında Bir Karar Verileceği)
Y6.HDE. 2012/8369KİRALANANIN TAHLİYESİ (Kesinleşen Takip Sebebiyle/Duruşma Açılıp Yargılama Yapılması Gerektiği - Evrak Üzerinden Karar Verilemeyeceğinin Gözetileceği)
Y6.HDE. 2010/5995KİRALANANIN TAHLİYESİ (Kira Parasının Tahsili - Davanın Kabulüne ve İtirazın Kaldırılmasına Karar Verildiği Halde Kiralananın Tahliyesi Konusunda Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Doğru Görülmediği)
Y6.HDE. 2016/4176KİRALANANIN TAHLİYESİ (Ödeme Emri Tebliğ Tarihinin Şikayet Yoluyla Düzeltilmesi Hususunda Kararın Kesinleşmediği/Kesinleşmenin Beklenerek Takip Talebinde Borcun Sebebi Olarak Gösterilen Alacak Kalemlerinin Ödenmemesinin Tahliye Nedeni Sayılamayacağı Gerekçesiyle İstemin Reddine Karar Verilmesi Doğru Görülmediğinden Kararın Bozulması Gerektiği)
Y6.HDE. 2010/4843KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVASI ( 818 S.K. Md. 260 Uyarınca Kira Paralarının Ödenmesi İçin 30 Günlük Süre Verilmesi Gerektiği - Şartları Oluşmayan Temerrüt Nedeniyle Reddedileceği )
Y6.HDE. 1998/3473KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVASI ( Açılabileceği Süre )
Y6.HDE. 2012/18617KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVASI ( Cezai Şart Alacağı İstemi - Sözleşme ile Belirlenen Temerrüt Faizine İlişkin Hüküm Münhasır Kira Parasının Geç Ödenmesi Halinde Uygulanacak Olup Cezai Şart Alacağına Uygulanmasının Mümkün Olmadığı )
Y6.HDE. 1991/13547KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVASI ( Davayı Açma Hakkına Sahip Kimseler )
Y6.HDE. 2004/2637KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVASI ( Fuzuli İşgal ve İhtiyaç İddiası - Davanın Kiracı Aleyhine Açılması Mecburiyeti )
Y6.HDE. 1990/14703KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVASI ( Hasılat Kirasına da, Şartları Varsa 6570 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanacağı )
YHGKE. 1991/6-138KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVASI ( İhtiyaç Sebebine Dayanan Davacının Kaldığı Lojmanın Bağımsız Bir Mesken Niteliğinde Olmaması )
Y6.HDE. 2012/6847KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVASI ( İki Haklı İhtar Nedeniyle - Kira Sözleşmelerinde Muacceliyet Koşulunun Bulunması Halinde Tek İhtarla Diğer Kira Alacakları da İstenebilecek İken Kira Alacağını Bölmek Suretiyle Ayrı Bir İhtara Konu Edilemeyeceği )
Y6.HDE. 2012/6000KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVASI ( İşyeri İhtiyacı Nedeniyle - Kiralananın Boş Arsa-Otopark Olarak Kiraya Verildiğinden 6570 Sayılı Yasanın Uygulama Alanı Bulunmadığı/B.K'nın Adi Kiraya İlişkin Hükümlerinin Uygulanacağı/Kiralananın Tahliyesi )
Y6.HDE. 2012/5257KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVASI ( Kesinleşmiş İcra Takibine Dayalı Temerrüt Nedeniyle - Hukuki Dinlenilme Hakkının İhlal Edildiği/Tebliğatın Usulsüz Olduğu/Davetiyenin Yöntemine Uygun Olarak Tebliğ Edilerek Taraf Teşkili Sağlanması Gerektiği )
Y6.HDE. 2012/17311KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVASI ( Kiralananın 2886 S.K. Göre Verildiği - Devlet İhale Kanunu Uygulandığında Kiralanın Yıldan Yıla Yenilenmesi Olanağının Bulunmadığı/Davalı Kiracının Füzuli Şagil Durumuna Düştüğü/Tahliye Kararı Verileceği )
YHGKE. 1990/6-580KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVASI ( Kiralananın Satışında Muvazaa İddiası )
Y6.HDE. 1991/5243KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVASI ( Konut İhtiyacı Nedeniyle Açılan )
Y6.HDE. 2001/3618KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVASI ( Tahliye Taahhüdü İddiasıyla Açılan )
Y6.HDE. 2012/17309KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVASI ( Temerrüt Nedeniyle - Hukukun Cevaz Verdiği Hallerde veya Kanunun Duruşma Açılmadan Dosya Üzerinden Karar Verilmesinde Hakime Takdir Hakkı Tanındığı Hallerde Dosya Üzerinden Karar Verilebileceği/İ.İ.K'Nun 70. Md.'sinde İtirazın Duruşmalı Olarak İncelenmesi Esasının Benimsendiği )
Y6.HDE. 2013/1848KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVASI ( Temerrüt Nedeniyle - Temerrüt İhtarına Konu Kira Bedellerinin 30 Günlük Ödeme Süresi İçinde Ödenmediği Davacının Dava Açmakta Haklı Olduğu Kabul Edildiğine Göre Davacı Yararına Nisbi Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2010/3582KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVASI ( Yeniden İnşanın Gerektiği ve Bu Süreçte İçinde Oturmanın Mümkün Olmadığı Hallerde Onaylı Avan Projeye Dayanılarak Açılabileceği )
Y6.HDE. 2013/8885KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVASI (İktisap ve İşyeri İhtiyacı Sebebiyle - Davalının Asgari Ücretle Çalıştığı Bir İşinin Varlığının İhtiyacının Samimi Olmadığına Yeterli Nitelikte Bir Delil Olmadığı)
Y6.HDE. 2013/8367KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVASI (Temerrüt Sebebiyle - Davalıya Keşide Edilen İhtarname Davalı Şirketin Yetkili Mümessillerinin Hangi Sebeple Tebligat Alamayacak Durumda Oldukları Belirtilmeksizin Adresteki İşyerinde Çalışanın İmzasına Tebliğ Edildiğinden Usulsüz Olduğu)
YİBGKE. 1958/13KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVASINDA KİRACININ HUSUMET İTİRAZI ( İçtihatların Birleştirilmesine Yer Olmaması )
Y6.HDE. 2004/4720KİRALANANIN TAHLİYESİ İÇİN YAPILAN TAKİBE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ ( Kiralananda Otururken Verilen Tahliye Taahhüdünün Baskı Altında Verildiği İddiasının Dinlenemeyeceği )
Y12.HDE. 1989/12038KİRALANANIN TAHLİYESİ İÇİN YAPILAN TAKİBİN KESİNLEŞMESİ ( Yeni Karar Gerekmediği )
Y12.HDE. 1995/11030KİRALANANIN TAHLİYESİ İLAMI ( Devlete Karşı Zorla İcra Edilememesi )
Y6.HDE. 2013/9399KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( 6098 S.K. Md.315 Gereğince Temerrüde Düşürülmesi İçin Davalıya Yasal Ödeme Süresi Verilmediğinden Bu Koşulları Taşımayan Ödeme Emrine Dayalı Olarak Tahliye Kararı Verilemeyeceği )
Y3.HDE. 2017/7774KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Adi Nitelikli Tahliye Taahhütnamesinin Noter Onaylı Kira Sözleşmesinin Tanzim Tarihinden Sonra Düzenlendiği - Taahhütname İçeriğinde ‘Kiracısı Olduğum Taşınmaz' İbaresinin Bulunduğu - Davalı Kiracının İtirazında Taahhütnamedeki İmzasını İnkar Etmediği ve Kira İlişkisine Karşı Çıkmadığı )
Y6.HDE. 2013/2637KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Akde Aykırılık Nedeniyle - Dava Konusu Büfenin 2886 S.K.'a Göre İhale İle Kiraya Verildiğine Dair Dosyada Bilgi ve Belge Bulunmadığı/Mahkemece Kiralanan Taşınmazın 2886 S. Yasaya Göre Kiraya Verilip Verilmediği Verildiyse Tahliye Şartlarının Araştırılıp Karar Verileceği )
YHGKE. 2013/6-1850KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Akde Aykırılık Nedeniyle - Davacı Tarafından Akde Aykırılığın Giderilmesi İçin Süre Verilmeden Usulsüz İhtar İle Kira Sözleşmesinin Feshedilmesi Nedeniyle Dava Açılmasına Sebebiyet Vermeyen Davalının Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulmasının Doğru Görülmediği )
Y6.HDE. 2011/7123KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Alacaklının Başlattığı İcra Takibine İtiraz Edilmemesi - Ancak Temyiz Aşamasında Borçlunun Borcunu Ödediğine Dair Belgeleri İbraz Ettiği/Temyiz Dilekçesinin Ekindeki Ödeme Belgelerin İnceleneceği )
Y6.HDE. 2013/6015KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Belirli Süreli Kira Sözleşmesinin Belirsiz Süreli Hale Gelmemesi - 6098 S.K.'un Yürürlüğe Girmesinden Önce Kira Sözleşmelerinden On Yıllık Uzama Süresi Dolmuş Olanlar Hakkında Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren İki Yıl Sonra Uygulanacağı/Davanın Süresinde Olmadığı Nazara Alınmadan Tahliye İsteminin Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y6.HDE. 2013/10207KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Borçlunun Temerrüde Düşürülmesi - İcra Takibinin Kesinleşmesinden Sonra Davacı Alacaklı Alacak Talebinden Feragat Etmiş İse de Davalı Borçlunun Temerrüdü Gerçekleşmiş Olduğundan Mahkemece İstemin Kabulüne Karar Verilmesi Gerekirken Konusu Kalmayan Davanın Esası Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y3.HDE. 2017/5146KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Davada Dayanılan Karara Esas Alınan Beş Yıl Süreli Kira Sözleşmesi Konusunda Taraflar Arasında Uyuşmazlık Bulunmadığı - Kira Sözleşmesinin Kiraya Veren Sıfatıyla Eski Malik İle Kiracı Sıfatıyla Davalı Tarafından İmzalandığı/Diğer Davalının Yazılı Kira Sözleşmesinde İmzasının Bulunmadığı )
Y6.HDE. 2014/221KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Davalı Borçlu İtirazında Kira Borcu Olmadığını Belirterek Borcun Tamamına İtiraz Ettiği - Davalı Borçlunun İtirazı Kısmi İtiraz Mahiyetinde Olmadığından İtirazın Kaldırılması Talep Edilmeden Kiralananın Tahliyesinin Talep Edilemeyeceği/Mahkemece Davanın Reddi Gerektiği )
Y6.HDE. 2015/11312KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Davalı Kiracının Eski Malikle Davalı Arasında Yapılan Kira Sözleşmesinin Bir Yıl Süreli Olduğu ve Davalının Bu Savunması Karşısında Davacının Davadan Vazgeçtiği/Davanın Süresinde Açıldığı - Davacının Önceki Açtığı Davada Dava Dilekçesi Davalı Kiracının Eline 25.10.2013 Tarihinde Ulaştığından Yapılan Fesih İhbarının Süresinde Olduğu/Davacının Yeniden Dava Açma Haklarını Saklı Tutarak Davasından Vazgeçtiğinden Esasen Bir Feragat Vaki Olmadığından Tebliğin Feshi İhbar Niteliğinde Olduğu - Esasın İnceleneceği )
Y6.HDE. 2014/74KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Davalı Şirkete Dava Dilekçesi ve Duruşma Gününü Bildirir Davetiyenin Tebliğ Evrakı Aynı Çatı Altında Sürekli ve Birlikte Yaşadığını Beyan Eden İşçisine Tebliğ Edilmiştir Şerhi İle Tebliğ Edildiği - Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu )
Y3.HDE. 2017/6874KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Davalının Kiralananın Tahliye Edildiğini Beyan Ettiği Ancak Anahtar Teslimini Yazılı Belge İle Kanıtlayamadığı - Keşif Tarihi İtibariyle Kiralananın Kiraya Verenin Tasarrufuna Geçtiğinin Kabulü Gerektiği - Dava Konusuz Kaldığından Esası Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceği )
Y6.HDE. 2014/1692KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Davalıya Ödeme Emri Tebliğ Edilmiş ve Yasal Sürede Davalı Tarafça Takibe İtiraz Edilmediği - Taraflar Arasındaki Sözlü Kira İlişkisinin Varlığı ve Takibe Konu Kira Alacağı Miktarının Kesinleştiğinin Kabulü Gerektiği )
Y3.HDE. 2017/7115KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Davanın Konusuz Kalması Halinde Mahkemenin Yargılamaya Devam Ederek Davanın Açıldığı Zaman Hangi Tarafın Haksız Olduğunu Tespit Edip O Tarafı Yargılama Giderlerine ve Vekalet Ücretine Mahkum Etmesi Gerektiği - Temerrüde Dayalı Tahliye Talebinin Koşulları Oluşmadığından Taşınmazın Tahliye Edilmesi Sebebiyle Konusuz Kalan Davada Yargılama Giderlerinin Davacıya Yükletileceği )
Y3.HDE. 2017/7947KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Davaya Konu Kiralananın Yargılama Devam Ederken Tahliye Edildiği - Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücreti Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2013/8106KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Fena Kullanım Sebebiyle - Davalıya Dava Dilekçesi ve Duruşma Gününü Bildirir Yöntemine Uygun Tebligat Yapıldıktan Sonra İşin Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2012/6-1067KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Haksız İşgal Tazminatının Tahsili İstemi - Kiralayan Her Ne Kadar Kiralananı Haksız Şekilde Bulunduran Kişilere Karşı Fuzuli İşgalleri Sebebiyle Müdahalelerinin Önlenmesini ve Tahliyesini İsteyebilecekse de Kira Alacakları Yönünden Muhatabı Kiracı Olduğundan Ödenmeyen Kira Paralarını Ancak Kiracısından Talep Edebileceği )
Y6.HDE. 2013/14498KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( İtirazın Kaldırılması İstemi - Davalı Kiracı Yönünden Geçersiz Hale Geldiği Kabul Edilerek Değerlendirmenin Takip Tarihi İtibariyle Ödenmemiş Muaccel Kira Alacağına Göre Yapılması Muacceliyet Koşulu Gereğince İstenen Aylar Kirası Yönünden Alacak İsteğinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2013/8603KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( İtirazın Kaldırılması İstemi - İtirazın Kaldırılması Talebinin Reddine Karar Verilmesine Rağmen İcra İnkar Tazminatı İsteği Hakkında Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olduğu )
Y3.HDE. 2017/5985KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Kira Sözleşmesinde Kira Bedelinin İTO'nun Yayınlayacağı Yıllık Tüketici Fiyat Endeksindeki Artışa % 10 Eklenmek Suretiyle Arttırılacağının Kararlaştırıldığı - Sözleşmedeki Belli ve Muayyen Olan Artış Şartının Geçerli Olduğu ve Davalının Tacir Olması Sebebiyle Tarafları Bağlayacağı Gözetilerek Talep Edilen Dönemdeki Ödenmesi Gereken Kira Bedelinin Belirlenmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2015/3050KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Kira Sözleşmesinde Kiralananın Boş Stand Yeri Olduğu Belirtildiği/Stand Yerinin Adi Kira Hükümlerine Tabi Olduğu - Davanın Süresinde Açılmadığı/Taraflardan Her Birinin Bir Taşınmaza veya Taşınır Bir Yapıya İlişkin Kira Sözleşmesini Altı Aylık Kira Döneminin Sonu İçin Üç Aylık Fesih Bildirim Süresine Uyarak Feshedebileceği )
Y6.HDE. 2014/9183KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Kira Sözleşmesinin Kefili Hakkında da Taşınmazın Tahliyesine Karar Verildiği - Bu Davalı Yönünden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2016/7952KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Kiralanan Herhangi Bir Sebeple El Değiştirirse Yeni Malikin Kira Sözleşmesinin Tarafı Olacağı/Kiracının Kiralananın Satılmasından Sonra İşleyecek Kira Bedellerini Yeni Malike Ödemek Zorunda Olduğu - Satış Olgusu Kendisine Bildirilmeyen Davalı Kiracı Satıştan Sonraki Kira Bedellerini Eski Malike Ödemiş ise Yeni Malike Karşı Sorumlu Tutulamayacağı/Talebin Reddi Gerektiği )
Y6.HDE. 2014/85KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Kiralayanlar Birden Fazla İse Aralarında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Olduğu/İhtarnameyi Beraber Göndermeleri ve Davayı Birlikte Açmaları Gerektiği - Aksi Halde İstemin Reddine Karar Verileceği )
Y6.HDE. 2014/11209KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Konut İhtiyacı - Kiraya Veren Daha Önce veya En Geç Davanın Açılması İçin Öngörülen Sürede Dava Açacağını Kiracıya Yazılı Olarak Bildirmişse Dava Bildirimi Takip Eden Uzayan Bir Kira Yılı Sonuna Kadar Açılabileceği )
Y3.HDE. 2017/7575KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Mahkemece Davanın Esası Yönünden Haklılık Durumunun Tespiti İçin Öncelikle Davalının Husumet İtirazı Değerlendirilerek Boşanma Davasının Kesinleşip Kesinleşmediği Yönünde Gerekli İncelemeler Yapılması Gerektiği - Eksik İnceleme )
Y6.HDE. 2013/15222KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Mecburi Dava Arkadaşlığı - Kiralayanlardan Birinin Yokluğu İle Yapılan İcra Takibi Geçersiz Olup Temerrüde Esas Olamayacağı )
Y6.HDE. 2015/6677KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( On Yıllık Uzama Süresinin Dolması Nedenine Dayalı - Taraflar Arasındaki 5 Yıl Süreli Kira Sözleşmesi 10 Yıl Süreli Yeni Kira Sözleşmesi İle Yenilendiği/T.B.K.'nun Yürürlüğe Girdiği Tarihte Henüz 10 Yıllık Kira Süresi Dolmadığı - Mahkemece Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
Y6.HDE. 2015/11403KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( On yıllık uzama süresinin dolması sebebiyle - Taraflar Arasında 3 Yıl Süreli Kira Sözleşmesi Yapıldığı/İhtarın Tebliğ Tarihinin Araştırılacağı/Sözleşmenin Başlangıç Tarihine Göre Uzama Yılının Bitiminden İtibaren 3 Ay Öncesinden İhtar Tebliğ Edilmiş İse Davanın Kabulüne Karar Verileceği )
Y6.HDE. 2013/8628KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Ödeme Emri Davalı Kiracıya 21.07.2010 Tarihinde Tebliğ Edilmiş Olup Davacının İcra Mahkemesi'nden 20.08.2010 Tarihinde Tahliye İsteminde Bulunduğu - İ.İ.K.'nun 269/1. Md. Göndermesi İle Uygulanması Gereken B.K.'nun 260. Md. Yer Alan Otuz Günlük Ödeme Süresinin Geçmediği/İsteminin Reddi Gerektiği )
Y12.HDE. 1996/15940KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Ödeme Emrinde Ödeme Süresinin Gösterilmemiş Olması )
Y3.HDE. 2017/5336KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Raporda Davaya Konu Taşınmaz ile Davacının Dava Tarihinden Sonra Satın Aldığı Taşınmaz Değerlendirilerek Davaya Konu Taşınmazın Her Türlü Ticari Faaliyet ve İşletmeciliğe Nitelik Yer ve Konum İtibariyle Uygun Olduğu Diğer Kayıtlı Taşınmazın ise Davaya Konu Taşınmazla Ticari Faaliyet Yönünden Aynı Özelliklere Sahip Olduğunun Belirtildiği - Davacı Vekilinin Rapora İtiraz Ederek Yeniden Keşif Talep Ettiği Fakat Talebinin Değerlendirilmediği/Davacı Vekilinin Talebi Değerlendirilerek Karar Verileceği )
Y3.HDE. 2017/7019KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Restoran İşletmeciliği Yapan Davacının Davaya Konu Kiralananda Oğlu İçin Ayrı Bir Restoran Açacağını Belirterek Tahliye İsteminde Bulunduğu - Gerek Davacı Gerekse de Davalı Tanıklarının Davacının Oğlunun Yakın Zamanda Evlendiğini ve Maddi Açıdan Zorluğa Düştüğünü Bu Sebeple de Davaya Konu Yeri Kendi Adına İşletmeye İhtiyacı Olduğunu Bildirdikleri/Davacının İhtiyacını Tanık Anlatımları İle İspatladığı )
Y6.HDE. 2005/4011KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Sözleşmede Aylık Kira Parasının Peşin Ödeneceği Belirtilmediğine Göre Kiraların Ay Sonunda Ödenmesi Gerektiği )
YHGKE. 2012/6-1692KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Sözleşmenin Feshi İstemi - Akte Aykırı Davranıldığı Hususu Kabul Edildiğine Göre Kiralananın Tahliyesine de Karar Verilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2012/5582KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Tebligat Mazbatasındaki Adreslerin "Adres Kayıt Sistemi"nde Gösterilen Adres ile Aynı Olup Olmadığının Belirtilmediği - Davalının Adreste Bulunmama Sebebi Görevli Memurca Araştırılmadığından Usule Uyulmadığı - Tebligat Usulsüz Olup Geçersiz Olduğu )
Y6.HDE. 2012/2103KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Temerrüt Sebebiyle - Davalı Tarafından Davaya Konu Edilen Bütün Kiralar Ödenmiş Ancak Mart Kirası Ödenmemiş Olduğundan Temerrüt Koşullarının Oluştuğu/Temerrüt Sebebiyle Kiralananın Tahliyesine ve Kira Parasının Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2012/18618KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Yeniden İktisap Sebebiyle/İktisap İhbarı Davalıya Bir Aylık Süre Geçtikten Sonra Tebliğ Edildiği - Yasanın Aradığı Bir Aylık Sürede İhbar Şartı Gerekleşmediğinden Davanın Reddine Karar Verileceği )
Y3.HDE. 2017/1437KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ (6098 S. T.B.K'nun 347/1-Son Md. Yürürlük Tarihi İtibariyle On Yıllık Uzama Süresi Dolmuş Olan Kira Sözleşmeleri Yönünden 01.07.2014 Tarihinden İtibaren Uygulanacağı/Davacı Kiraya Verenin Süresinde Fesih İradesini Davalı Kiracıya Bildirdiği/Davanın Süresinde Açıldığı - Kabulüne Karar Verileceği)
Y6.HDE. 2013/11221KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ (Davadaki Noksanlığın Sonradan Giderilmesi Mümkün İse de Temerrüt İhtarı Yerine Geçen Takibin Birlikte Yapılması Gerektiği/Bu Şekilde Yapılmayan Takip Sonucu Düzenlenen Ödeme Emrinin Davacılara Tahliye Hakkı Vermeyeceği - İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y6.HDE. 2013/8788KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ (Mirasçılar Arasında Mecburi Dava Arkadaşlığı Bulunduğundan İki İhtara Konu İhtarların Tüm Mirasçılar Tarafından Gönderilmediğinden Bu İhtarların Geçerli Bir İhtar Olarak Kabul Edilemeyeceği)
Y6.HDE. 2015/7685KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ (Sözleşmenin Adi Şirket Sözleşmesi Olduğu ve Adi Şirketin Tasfiyesinin İstendiği Gerekçesiyle Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu Belirtilerek Görevsizlik Kararı Verildiği/Taraflar Arasındaki Sözleşme 6098 S.K. Md. 357'de Düzenlenen Ürün Kirasına Dair Olup İşin Esasının İncelenmesi Gerekirken Görevsizlik Kararı Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)
Y6.HDE. 2015/5068KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ (Sözleşmeye Aykırıl Kullanım Nedeni İle - İhtarname İle Kiracıya Akde Aykırılığın Giderilmesi Hususunda 5 Günlük Süre Tanındığı/Kira Sözleşmesinde Akde Aykırılığın Giderilmesi İçin 15 İş Günü Süresi Öngörüldüğü/Usulüne Uygun Gönderilen İhtarname Olmadığı Halde Kiralananın Tahliyesi Bozma Nedeni Olduğu)
Y6.HDE. 2013/3488KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ (Süre Bitimi Sebebiyle - Davada Dayanılan Sözleşmede Kira Süresinin Sonundan Üç Ay Önce Kira Sözleşmenin Feshedileceğinin Bildirilmemesi Halinde Akdin Aynı Şartlarda Uzayacağı/Davacının İhtarnamesinin Sona Erecek Sözleşme İtibariyle Üç Ay Öncesini Kapsamadığından Sözleşmenin Yenilendiği - Davanın Sözleşme Süresi Dolmadan Açıldığından Reddedileceği)
Y6.HDE. 2013/11341KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ (Süre Bitimi Sebebiyle - Kira Sözleşmesinde Kiracı Tarafından Üç Yıllık Sürenin Bitiminden Üç Ay Önce Kiralayana Fesih İradesi Bildirilmediği Takdirde Sözleşmenin Aynı Koşullarla Uzayacağı Kararlaştırıldığı/Kiracıya Tanınan Bu Hak Kiralayanın İhtarıyla Tek Taraflı Olarak Ortadan Kaldırılamayacağı - Talebin Kabulünün İsabetsiz Olduğu)
Y6.HDE. 2013/9887KİRALANANIN TAHLİYESİ SONUCU SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME OLMASI ( Kiralanan Taşınmaz Üzerine Muvafakat Alınmadan Tesis Kurulması - Tesislerin Taşınmazın Değerini Artırıcı Nitelikte Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği/Vekaletsiz İş Görme )
Y16.HDE. 2003/8967KİRALANANIN TAHLİYESİ TAKİBİ ( Mal Beyanında Bulunmama Suçunun Oluşmayacağı - Zamanaşımı Süresi )
Y6.HDE. 2004/2563KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Akde Aykırılığın Kiralananın Bizzat Kullanılmasıyla İlgili Olması Gereği )
Y6.HDE. 2004/1612KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Akde Aykırılık İddiasının Kiralananın Bizzat Kullanılmasına İlişkin Olması Gereği - Elektrik Aboneliğinin Yapılmaması ve Ortak Alanların Temiz Kullanılmadığı İddiası )
Y6.HDE. 2004/9624KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Akde Aykırılık Nedeniyle - Kiracıya Akde Aykırılığı Gidermesi İçin Süreli İhtar Gönderilmesi Gereği/İhtarnamede Kiracıya Süre Tanınmamışsa Tahliyeye Karar Verilemeyeceği )
Y6.HDE. 1979/334KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Akde Muhalefet ve Fuzuli İşgal Nedeniyle - Kiracının ve Diğer Davalının Kiralanan İşyerinde Ortak Olması Halinde Akde Aykırılıktan Bahsedilemeyeceği )
Y6.HDE. 1990/12147KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Akdin Feshi İradesini de Kapsadığı )
Y6.HDE. 2000/1413KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Cami ve Müştemilatı Özel Mülke Konu Olamayacağından Davanın Ehliyet Noksanlığından Reddi )
Y6.HDE. 2005/7660KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Davalının Kabul Edilen Miktarı Yasal Otuz Gün İçinde Ödediğine Göre Temerrüt Olgusunun Gerçekleşmediği - Davanın Reddi Gereği )
Y6.HDE. 2001/4091KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Dükkan Sayısının Artırılmasının Esaslı Tadilat Sayılmaması )
Y6.HDE. 2001/2818KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Halen Oturdukları Konutun İşyerine Uzak Olduğu İddiasıyla, İhtiyaç Nedenine Dayalı )
Y6.HDE. 2004/6802KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Hasılat Kirasında Kiracının Temerrüdü Nedeniyle - Kiracıya Gönderilen İhtarnamede Altmış Gün Süre Verilmiş Olmadığından Sözleşmenin Feshedilemeyeceği )
Y6.HDE. 2005/11421KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( İcra Takibinde Gönderilen Ödeme Emrinin İhtarname Yerine Geçmesi - Temerrüt Nedeniyle Tahliye Talebinin Kabulü Gereği )
Y6.HDE. 2001/2520KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( İhtar Konusu Edilen ve Edilmeyen Kira Alacaklarına Yürütülecek Faizin Başlangıcı )
Y6.HDE. 2004/2263KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( İhtiyaç İddiasının Samimi Olmaması - Davacının Davadan Kısa Süre Önce Başka Dükkanları Kiraya Vermiş Olması )
Y6.HDE. 2004/2244KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( İhtiyaç Nedeniyle - Davalının Kiracılık Sıfatına İtiraz Etmesi Halinde Öncelikle Kiracılık Hususunun Araştırılacağı )
Y6.HDE. 2004/362KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( İki Haklı İhtar Nedeniyle - Borçlunun İhtarnamenin Tebliğinden Önce Kirayı Ödemiş Olması )
Y6.HDE. 2001/2260KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( İki Haklı İhtar Nedeniyle )
Y6.HDE. 2005/6273KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( İki Haklı İhtara Sebebiyet Vererek Dava Açılmasına Sebep Olan Kiracının Dava Sürerken Taşınmazı Tahliye Etmesi - Davacı Lehine Vekalet Ücreti ve Masraflara Hükmedilmesi Gereği )
Y6.HDE. 2004/2464KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( İktisap ve İhtiyaç Nedenine Dayanan - Altı Aylık Süre Şartı )
Y6.HDE. 2001/3664KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( İktisap ve İşyeri İhtiyacı Nedenine Dayalı Davada Eski ve Yeni Malik Şirketlerin Yöneticilerinin Aynı Olması )
Y6.HDE. 2004/6146KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( İktisap ve İşyeri İhtiyacı Nedeniyle - Belediye Teşkilatı Bulunmayan Köy Sınırları İçindeki Taşınmazın Borçlar Kanunu'na Tabi Olması/Feshi İhbar Şartı )
Y6.HDE. 2005/6261KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( İktisap ve İşyeri İhtiyacı Nedeniyle - Davacının Kiralananda Tekwando Kursu Açacağı İddiasının Tanıklarca da Doğrulanması/İhtiyacın Gerçek Samimi ve Zorunlu Olması )
YHGKE. 2004/6-50KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( İktisap ve İşyeri İhtiyacı Nedeniyle - Davalı Kiracının İşyeri Olarak Kullanmakta Olduğu Taşınmazın Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Olduğuna ve Kat Malikleri Kurulu Kararı Olmadan İşyeri Olarak Kullanılamayacağına İlişkin Savunmasının Objektif İyiniyet Kurallarına Aykırı Olması - Tahliyeye Karar Verilmesi Gereği )
Y6.HDE. 2004/7912KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( İktisap ve İşyeri İhtiyacı Nedeniyle - İhtarnamenin İktisap Tarihinden İtibaren Bir Aylık Süre Dolduktan Sonra Tebliğ Edilmiş Olması/Davanın Reddi Gereği )
Y6.HDE. 2004/337KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( İktisap ve İşyeri İhtiyacı Nedeniyle - İhtiyacın Samimi Olması Mecburiyeti - Davacının İkametgahının ve İşyerinin Başka Bir Şehirde Bulunması )
Y6.HDE. 2004/279KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( İktisap ve İşyeri İhtiyacı Nedeniyle - İhtiyacın Samimi Olup Olmadığının Araştırılması Mecburiyeti )
Y6.HDE. 2004/259KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( İktisaptan Haberdar Edildiği Halde Temerrüde Düşen Kiracının Önceki Malike Ödemede Bulunduğu İddiası )
Y6.HDE. 2004/1499KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( İşyeri İhtiyacı İddiasının Samimi Olması Mecburiyeti - Kiralananın Yapılacak İşe Uygun Olmaması )
Y6.HDE. 2004/347KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( İşyeri İhtiyacı Nedeniyle - İhtiyacın Samimi Olması Mecburiyeti - Davacıya Ait Başka Boş Dükkan Bulunduğu İddiası )
Y6.HDE. 2004/1453KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( İşyeri İhtiyacı Nedeniyle - İhtiyaç İddiasının Samimi Olmaması )
Y6.HDE. 2004/5369KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( İşyeri İhtiyacı Nedeniyle - Kiralananın Kiralayanın Halen Kiracı Olduğu İşyerinden Daha Üstün Vasıfta Olup Olmadığının Re'sen Araştırılması Gereği )
Y6.HDE. 2005/3898KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( İşyeri İhtiyacı Nedeniyle - Kiralayanın İhtiyaç İddiasını İspat Etmesi/Kiralayanın Kira Süresinin Sonunda Dava Açmakta Kötüniyetli Olduğunun İddia Edilemeyeceği )
YHGKE. 2001/6-456KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( İşyeri İhtiyacına Dayanan )
Y6.HDE. 2004/94KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Kaldırıma Konan Belediyeye Ait Büfenin Menkul Niteliği - Feshin İhbarında Üç Günlük Süre )
Y6.HDE. 2004/2556KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Kira Alacağı İçin Yapılan Takibe İtiraz - Ödeme Emrinde Verilen Ödeme Süresi Dolmadan Açılan Davanın Reddi Gereği )
Y12.HDE. 1998/9703KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Kira Alacağının Takibine İtiraz Edilmişse )
Y6.HDE. 2005/5666KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Kira Sözleşmesinde Yer Alan Müşterek Kiracılardan Birinin Taşınmazdan Çıkması veya Çıkarılması Halinde Diğer Kiracı İçin de Akdin Sona Ereceğine İlişkin Hükmün Geçerli Olması - Akde Aykırılık Değil Sözleşme Hükmünü Yerine Getirmemekten Dolayı Tahliye Talep Edilebileceği )
YHGKE. 2001/12-1156KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Kiracının İhtirazi Kayıtla Ödediği Alacağın Bir Aylık Süre İçinde Kiralayana Ödenmemesi Nedeniyle Temerrüt Oluşması )
Y6.HDE. 2006/6759KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Kiracının Kiraladığı Çay Ocağının Dışındaki Ortak Yere Masa ve Sandalye Koyarak Elatmış Olmasının Akde Aykırılık Nedeniyle Tahliye Sebebi Teşkil Etmemesi )
Y6.HDE. 2004/2496KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Kiracının Kiralananda Esaslı Tadilatlar Yapmış Olması ve İhtara Rağmen Eski Hale Getirmemesi )
Y6.HDE. 2004/4859KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Kiracının Kiralananı Üçüncü Kişiye Kullandırması ve İhtara Rağmen Üçüncü Kişiyi Taşınmazdan Çıkarmamasıyla Akde Aykırılığın Gerçekleşmiş Olması )
Y6.HDE. 2005/4029KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Kiracının Su Tesisatı İçin Üçüncü Şahsa Yaptığı Ödemeye İlişkin Belgenin Kira Ödemesi Yerine Geçmemesi - Temerrüt Nedeniyle Tahliye Talebinin Kabulü Gereği )
YHGKE. 1990/6-647KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Kiracının Taşınmazı Kendisinin Kullanmaması ve Kiralayanın Buna Uzun Süre Ses Çıkarmaması )
YHGKE. 1978/6-1103KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Kiracının Taşınmazı Terketmesi ve Yakınlarının Kiralanan Taşınmaza Yerleşmesinin Kiracı Olmayan Bu Kişilere Kiracılık Sıfatını Kazandırmayacağı )
Y6.HDE. 1986/14881KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Kiracının Taşınmazı Üçüncü Kişiye Devri Nedeniyle - Sözleşmede Alt Kira Sözleşmesini Yasaklayan Bir Hüküm Bulunmamasının Muvafakat Anlamına Gelmesi )
Y6.HDE. 2001/3061KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Kiralananda Otururken Yenilenen Kira Sözleşmesiyle Verilen Tahliye Taahhüdünün Geçerliliği )
YHGKE. 2001/6-622KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Kiralananın İmar Planı Değişikliğiyle Yeşil Alan ve Otopark Olarak Tesbiti )
YHGKE. 2001/6-669KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Kiralananın Kiralama Amacı Dışında Kullanılması Nedeniyle )
YHGKE. 2004/6-197KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Kiralayanın Malik Olmamasının Kira Akdini Geçersiz Kılmayacağı - Hazineye Ait Taşınmazı Kiraya Veren Derneğin Kiralayan Sıfatını Koruyacağı ve Temerrüde Düşen Kiracının Tahliyesine Karar Verileceği )
Y12.HDE. 1994/15289KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Müşterek Mülkiyete Tabi Olan )
Y3.HDE. 2005/7452KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Müşterek Mülkiyete Tabi Taşınmazın Tüm Paydaşlarca Kiraya Verilmesinden Sonra Tüm Payların Tek Paydaşa Devri - Kiralayan Sıfatının da Tek Başına Bu Paydaşa Geçmesi )
Y6.HDE. 2004/146KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Ödeme Emrinde Tanınan Ödeme Süresi Dolmadan Açılan Tahliye Davasının Reddi Gereği )
YHGKE. 2013/6-1949KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Sözleşmenin Feshine Karar Verilmesinden Sonra Kiracının Kiralananda Oturmasına İzin Verilmesinin Yeni Uyuşmazlıklara Neden Olacağı - Tahliye Kararı Verileceği/Karar Düzeltme İsteğinin Reddi/Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye/Tahliye Nedenlerinin Sınırlı Olması )
Y6.HDE. 2001/3491KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Stopaj Oranındaki Değişikliğin Net Kira Bedeline Yansıtılamayacağı )
Y6.HDE. 2010/5587KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Şirket Yetkilisi ve Ortağının Kira Sözleşmesini Davalı Şirket Adına Değil Kendi Adına İmzalaması - Pasif Husumet Ehliyeti Yokluğu Nedeniyle Reddedileceği )
Y6.HDE. 2004/10136KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Tadilat Nedeniyle Tahliyeye Karar Verilebilmesi İçin Tadilatın Esaslı ve İmar Amaçlı Olmaı Şartı )
Y6.HDE. 2001/3522KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Tahliye Taahhüdündeki Tanzim Tarihinin Doğru Olmadığı İddiasının Yazılı Delille İspat Şartı )
Y6.HDE. 2004/2299KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Tahliye Taahhüdüne Dayalı Davada Süre Şartı )
Y6.HDE. 2005/3590KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Tahliye Taahhüdüne Dayalı İcra Takibine İtiraz Halinde Onbeş Günlük Ödeme Süresinin Dolması Beklenmeden İtirazın Kaldırılması Davası Açılabileceği )
Y6.HDE. 2002/7116KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Taşınmazın Kullanım Şekline İlişkin Sözleşmede Yapılan Değişikliğe Riayetsizlik )
Y6.HDE. 2004/7251KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Temerrüt Nedeniyle - Akdin Feshedileceği ve Tahliye Davası Açılacağı Bilgisini İçermeyen İhtarnamenin Tahliyeye Esas Alınamayacağı )
Y6.HDE. 2004/4905KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Temerrüt Nedeniyle - Birden Çok Kiracı Arasında Mecburi Dava Arkadaşlığı Bulunması )
Y6.HDE. 2005/11517KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Temerrüt Nedeniyle - Çıplak Mülkiyet Hakkı Sahibiyle Yaptığı Kira Sözleşmesine Dayanarak Oturan Kiracının İhtara Rağmen Kiraları İntifa Hakkı Sahibine Ödememesiyle Temerrüt Oluşması )
YHGKE. 2004/6-477KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Temerrüt Nedeniyle - Kira Sözleşmesindeki Artış Şartının Uygulanması İçin Bildirime Gerek Bulunmaması )
Y3.HDE. 2004/795KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Temerrüt Nedeniyle - Kiracının Yaptığı Masrafların Sözleşme Gereği Kira Borcundan Mahsubu )
Y6.HDE. 2005/5118KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Temerrüt Nedeniyle - Kiracıya Gönderilen İhtarnamede Borcun Ödenmemesi Halinde Akdin Feshiyle Tahliye Talep Edileceğinin Açıkça Belirtilmesi Zorunluluğu )
Y6.HDE. 2001/3595KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Temerrüt Nedeniyle Açılan Davada Derdestlik İtirazı )
Y6.HDE. 2004/11083KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Temerüt Nedeniyle - Sözleşmedeki Artış Şartının Müteakip Yıl İçin Olduğu Belirtilmemiş ise Kira İlişkisi Devam Ettiği Sürece Tarafları Bağlayacağı )
Y11.HDE. 2004/1111KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Temyiz Aşamasındaki Davadan Feragat Edilmesi Halinde Mahkemenin Feragat Hakkında Hüküm Verebilmesi İçin Kararın Bozulmasına Karar Vermek Gerekeceği )
Y6.HDE. 2003/9518KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Yeniden İnşa Suretiyle Tadilat Nedenine Dayalı - Yeni Malikin Önceki Kira Sözleşmesiyle Bağlılığı ve Kira Süresi Dolmadan Dava Açamayacağı )
Y12.HDE. 1994/14796KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİNİN REDDİ ( Borçlu Temerrüde Düşmediğinden )
Y3.HDE. 2017/7116KİRALANANIN TAHLİYESİ VE ALACAK İSTEMİ ( Taleple Bağlılık İlkesi - Davacının Sürenin Sona Ermesi Sebebiyle Taşınmazın Tahliyesini ve Kira Bedelinin Davalıdan Tahsilini İstediği/Mahkemece Temerrüt Sebebiyle Tahliyeye ve Kira Bedelinin Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y6.HDE. 2013/4885KİRALANANIN TAHLİYESİ VE ECRİMİSİL DAVASI ( Kiralananın Hakim Vasfının ve Niteliğinin Belirlenmesi Gereği - Dava Konusu Taşınmazın 2886 S.K. Kapsamında İhale ile Kiraya Verilmediğinin Gözetileceği/2886 S.K.Uygulama Alanı Bulunmadığı )
Y6.HDE. 2010/13483KİRALANANIN TAHLİYESİ VE İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Kiralananın Ruhsat Alamama Sebebiyle Belediye Ekipleri Tarafından Kapatıldığının Savunulması ve Buna İlişkin Kapatma Tutanağı İbraz Edilmesi Karşısında Uyuşmazlığın Çözümünün Yargılamayı Gerektirdiği)
Y6.HDE. 2005/1287KİRALANANIN TAHLİYESİ VE İŞGAL TAZMİNATININ TAHSİLİ TALEBİ ( Kira Alacağı Yönünden Mahkemece Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerekirken İşlemden Kaldırma Kararı Verilmesi Hatalı Olduğu )
Y6.HDE. 2010/2832KİRALANANIN TAHLİYESİ VE İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Kiracıların Zorunlu Takip Arkadaşı Olduğu - Tahliye Bölünemeyen Borçlardan Olduğu İçin Takibin Hepsine Yapılacağı )
YHGKE. 2012/6-238KİRALANANIN TAHLİYESİ VE İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI ( Eldeki Davanın Devam Ettiği Sırada Davalı Şirket Aleyhine İflasın Ertelenmesi Kararı Verildiği - Bu Kararın Eldeki Davayı Etkilemeyeceğinin Mahkemece Dikkate Alınması Gerektiği )
Y6.HDE. 2011/6129KİRALANANIN TAHLİYESİ VE İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI ( İnkar Tazminatı Talebi - Borca İtiraz Eden Kiracı ve Kefilin Borcu Ödediğini ve Anahtarları Davacıya Teslim Ettiğini Kanunda Belirtilen Belgelerden Biriyle İspat Edemediğinin Kabulü )
Y6.HDE. 2012/17439KİRALANANIN TAHLİYESİ VE İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI ( Mahkemece Verilen Tahliye Kararındaki Kısa Karar ile Gerçekçeli Karardaki Taşınmazın Adres Bilgilerinin Çelişkili Olduğu - Bu Çelişki Giderilerek Yeni Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2000/5120KİRALANANIN TAHLİYESİ VE KİRA ALACAĞI ( Davacının Evinde Oturan Kiracılara Karşı Açtığı İki Dava Dosyasının Birleştirilmesi )
Y6.HDE. 2012/2814KİRALANANIN TAHLİYESİ VE KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ DAVASI ( Temerrüt,Kira Sözleşmesine Aykırılı ve Fuzuli İşgal - Taraflar Arasındaki Kira Sözleşmesinin Geçerli Olduğu/Tarafları Bağlayacağı - Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 1994/661KİRALANANIN TAHLİYESİ YÖNTEMİ ( Serbest Bölgelerdeki )
Y6.HDE. 2012/5623KİRALANANIN TAHLİYESİNDE ANAHTAR TESLİMİ ( Kira Alacağının Tahsili İçin Yapılan Takipte Borçlu Olmadığının Tespiti - Kiralananın Fiilen Boşaltılmasının Tahliye Anlamına Gelmediği )
Y6.HDE. 1993/792KİRALANANIN TAHLİYESİNDE DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Kiralayan veya Kiranın Kendisine Ödenmesini İhtarla Kiracıya Duyuran Malik )
Y6.HDE. 1994/7474KİRALANANIN TAHLİYESİNDE DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Kiralayan veya Kiranın Kendisine Ödenmesini İhtarla Kiracıya Duyuran Malik )
Y12.HDE. 1994/10688KİRALANANIN TAHLİYESİNE İTİRAZ ( Tarihe İtiraz )
Y6.HDE. 2014/8135KİRALANANIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( Otuz Günlük Ödeme Süresinin Beklenilmediği - Davanın Süresinde Açılmadığının Kabulü Gereği )
Y6.HDE. 2015/10311KİRALANANIN TAMİR SÜRESİ (Hor Kullanmadan İleri Geldiği Saptanan Hasarların Her Bir Kaleminin Onarımı İçin Gereken Masraf Tutarı ile Bu Onarımın Yapılabilmesi İçin Gereken Sürenin Ne Olduğu Konusunda Dayanakları Gösterilerek ve Denetime Elverişli Şekilde Konusunda Uzman Bilirkişiden Rapor Alınacağı)
Y6.HDE. 2003/1046KİRALANANIN TAMİR TEVSİ VEYA TADİLATI ( Sebebine Dayalı Tahliye Davası - Belediyece Onanmış Bir Proje İbraz Edilmemesi/Davanın Reddi Gereği )
Y6.HDE. 1993/3100KİRALANANIN TAPUDA ARSA GÖSTERİLMESİ ( Arsa Vasıflı Olmayan Taşınmaz Özelliğini Kaldırmaması )
Y6.HDE. 2002/6894KİRALANANIN TEK BAŞINA İŞ İÇİN YETERLİ OLMAMASI ( Belirtilen İşin Sadece Kiralananda Yapılıp Yapılamayacağı Kiralanan Tek Başına Yeterli Değilse Birleştirmenin Teknik ve Statik Açıdan Mümkün Olup Olmadığı Hususlarında Açıklık Bulunması Nedeniyle Eksik Olması - İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye )
Y6.HDE. 2004/101KİRALANANIN TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYESİ DAVASI ( Sekretere Doğrudan Yapılan Tebligatın Usulsüz Olması )
Y6.HDE. 2004/587KİRALANANIN TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYESİ TALEBİ ( 6570 Sayılı Kanuna Tabi Kira Sözleşmelerinde de Borçlar Kanunu'nun Temerrüt Nedeniyle Tahliyeye İlişkin Hükümlerinin Uygulanacağı )
Y6.HDE. 2004/4153KİRALANANIN TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYESİ TALEBİ ( Asıl Kira Bedelinin Ödeme Emrinde Verilen Sürede Ödenmesi - Faiz ve Eklentilerin Yatırılmamasının Tahliyeye Gerekçe Olamayacağı )
Y6.HDE. 2004/676KİRALANANIN TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYESİ TALEBİ ( İş Adresine Gönderilen Tebligatın Birlikte Çalışan Polis Memuruna Yapıldığından Usulsüz Olması )
Y6.HDE. 2004/1593KİRALANANIN TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYESİ TALEBİ ( Kira Paralarının İhtarname Tebliğinden Önce Ödenmiş Olması )
Y6.HDE. 2004/1209KİRALANANIN TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYESİ TALEBİ ( Kira Sözleşmesindeki TEFE Oranlarına İlişkin Artış Şartının Muayyen Olmaması )
Y6.HDE. 2004/899KİRALANANIN TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYESİ TALEBİ ( Kiracıya 49 Örnek Ödeme Emri Gönderilmesi ve 7 Günlük Ödeme Süresi Tanınmasının Hatalı Olması )
Y6.HDE. 2004/632KİRALANANIN TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYESİ TALEBİ ( Muhatabın Adreste Bulunamaması Nedeniyle Muhtara Yapılan Tebligatta Beyanı Alınan Komşunun İmzasının Alınmamış Olması - Usulsüz Tebligat )
Y6.HDE. 2004/902KİRALANANIN TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYESİ TALEBİ ( Temerrüt İhtarnamesinin Usulsüz Tebliğ Edilmiş Olması - Muhatabın Adreste Bulunmaması Halinde Yapılacak İşlemler )
Y6.HDE. 2001/2336KİRALANANIN TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYESİ VE ALACAĞIN TAHSİLİ TALEBİ ( Kiracının Taşınmazı Daha Önce Tahliye Ettiği Savunması )
YHGKE. 1981/6-420KİRALANANIN TERKİ ( Somut Olayda Kiralananın Akit Tarafça Fiilen Terkinin Kira Sözleşmesinin Bozulduğu Anlamına Yorumlanamaması )
Y6.HDE. 2011/8146KİRALANANIN TESLİM ALINMASI ( Kiralananın Hor Kullanılmasından Kaynaklanan Tazminat - Kira Sözleşmesinde Kiralananın Teslim Anındaki Durumuyla İlgili Bir Hüküm Bulunmuyorsa Uyuşmazlığın B.K.nun İlgili Hükümleri ve Sözleşmenin Genel Hükümlerine Göre Çözüme Kavuşturulması Gerektiği )
YHGKE. 1997/11-281KİRALANANIN TESLİM EDİLEMEMESİ
Y13.HDE. 1993/1993KİRALANANIN TESLİM EDİLMEDEN ÖNCE BAŞKASINA SATILMASI ( Uygulanacak Kanun )
Y13.HDE. 2001/12191KİRALANANIN TESLİM EDİLMEMESİ ( Uğranılan Gelir Kaybının Tüm Şartlar Göz Önünde Bulundurularak Belirlenmesi )
Y6.HDE. 2004/10163KİRALANANIN TESLİM TARİHİ ( Kiralananın Anahtarlarının Notere Bırakıldığını Davacıya Tebliğ Edilen İhtarname İle Bildirilen Tarihin Kiralananın Teslim Tarihi Olduğu - Kira Bedelinden Doğan Alacağın Tahsili )
Y13.HDE. 2001/7213KİRALANANIN TESLİM TARİHİNİN BELİRLENMESİ ( Kiralayanın Anahtarı Temin Ederek Kiralananda Tespit Yaptırdığı Tarih Olması )
Y3.HDE. 1988/6452KİRALANANIN TESLİMİ
Y6.HDE. 2014/5104KİRALANANIN TESLİMİ ( Büfenin Bulunduğu Geminin İşletme Hakkının Devredilmesi Üzerine Gemi Büfelerinin İhale Edilemeyeceği İddiasıyla Boşaltılması İstemi/Kiracılığın Tespiti İsteminin Kabul Edildiği ve Bu Karar Kesinleştiği - Dava Konusu Gemi Kızağa Çekildiğinden Fiili İmkansızlık Sebebiyle Dava Konusuz Kaldığından Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceği/Yargılama Giderinin Dava Açılmasına Sebebiyet Verilip Verilmediği Araştırılarak Kusurlu Tarafa Yükletilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2009/14956KİRALANANIN TESLİMİ ( Hasılat Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak - Kiralayanın Kiralananı Akitte Belirtilen Maksada Uygun Kullanmaya ve İşletmeye Elverişli Bir Şekilde Kiracıya Teslimi Zorunlu Olduğu )
Y13.HDE. 2004/13400KİRALANANIN TESLİMİ ( Hukuki Bir Olgu Olması-Mecuru Teslim Ettiğini İddia Eden Kiracının Teslim İddiasını Yazılı Delil ile İspat Etmesinin Gerekmesi )
Y6.HDE. 2011/2695KİRALANANIN TESLİMİ ( İtirazın Kaldırılması Talebi - Kiralananın Teslimi Gerçekleşmediği Sürece Fesih Bildiriminin Salt Kira İlişkisini Sona Erdirmeye Yeterli Olmadığının Gözetileceği )
Y13.HDE. 2003/3112KİRALANANIN TESLİMİ ( İyi Halde Tesellüm Etmiş Olduğunun Asıl Olduğu )
Y6.HDE. 2004/2051KİRALANANIN TESLİMİ ( Kanıtlanmadıkça Akdi İlişkinin Devam Edeceği )
Y6.HDE. 2015/9315KİRALANANIN TESLİMİ ( Kira Sözleşmesinde Kararlaştırılan Cezai Şart Bedelinin Tahsili İstemi - Kiracının Sözleşmeye Aykırı Kullanımından Doğan Zararlar Dışında Bir Tazminat Sorumluluğu Olmayacağı/Sadece Sözleşmeye Aykırı Kullanımdan Sorumlu Olacağı )
Y19.HDE. 2005/771KİRALANANIN TESLİMİ ( Kiracı Kiralananı Tahliye Etmiş İse Kiralanan Gayrimenkulün Anahtarını Kiralayana Teslim Etmek veya Kiralayana Haber Verilmek Koşuluyla Tevdi Mahalline Tevdi Etmekle Yükümlü Olduğu )
Y13.HDE. 2001/11819KİRALANANIN TESLİMİ ( Kiracı Ne Halde Tesellüm Etmiş İse Kiranın Hitamında Aynı Durumda Geri Vermekle Mükellef Olduğu - Davalı Kiracı Kiralananda Meydana Gelen Hasardan Sorumlu Olduğu )
Y6.HDE. 2004/9708KİRALANANIN TESLİMİ ( Kiralananın Tahliye Edilerek Teslim Edildiğini Kiracının İspat Etmek Zorunda Olduğu )
Y3.HDE. 2001/6727KİRALANANIN TESLİMİ ( Kiralayan Tarafından Sözleşmedeki Amaca Uygun Teslim Edilmediği - Kiracının Sözleşmeden Dönme Hakkını Kullanabileceği )
Y3.HDE. 1977/3977KİRALANANIN TESLİMİ ( Kiralayana Önel Verilmesine İlişkin Davada Görev )
Y13.HDE. 2003/5022KİRALANANIN TESLİMİ ( Kötü Kullanımdan Dolayı Oluşan Zarar )
Y6.HDE. 1995/3456KİRALANANIN TESLİMİ ( Tahliye Davasında Taraflar Arasında İhtilaf Konusuysa Öncelikle Halledilmesi Gereği )
Y6.HDE. 2004/9700KİRALANANIN TESLİMİ ( Tahliye Taahhüdü Verilmiş Olmasının Kiralananın Mutlaka O Tarihte Boşaltıldığı Anlamına Gelmeyeceği )
YHGKE. 1998/13-709KİRALANANIN TESLİMİ ( Tahliyeden Sonra Anahtarın Teslimi )
Y13.HDE. 2004/14282KİRALANANIN TESLİMİ ( Taşınmazı Tahliye Eden Kiracının Anahtarı Kiralayana Teslim Etmesinin Gerekmesi Teslimden Kaçınılması Halinde Tevdi Mahalli Tayinine Başvurulmasının Gerekmesi )
Y3.HDE. 2017/312KİRALANANIN TESLİMİ (Kira Alacağından Kaynaklı İtirazın İptali - Taraflar Arasındaki Protokolde Mecurun Anahtar Teslimine Dair Gönderilen İhtarnameyi Usulüne Uygun Şekilde Tebliğ Aldığını Anahtar Tesliminin Noter Teslimi İle Gerçekleştiğini Kabul Ettiği/Kiracının Bu Tarihe Kadar Olan Kira Bedellerinden Sorumlu Olduğu)
YHGKE. 2002/13-1016KİRALANANIN TESLİMİ (Kiracının Kiralananı ne Şekilde Teslim Almışsa O Şekilde Geri Vermekle Yükümlü Olması)
Y12.HDE. 1996/3362KİRALANANIN TESLİMİNDE TEMERRÜT ( Kira Alacağını Talep Hakkını Etkilememesi )
Y3.HDE. 1994/12291KİRALANANIN TESLİMİNDE TEMERRÜT ( Kiralayan Anahtarı Almak İstemese Bile Oluşacağı )
Y6.HDE. 1992/1204KİRALANANIN UYGUN HALE GETİRİLMESİ İSTEĞİ ( Kiracıya Süreli İhtar Tebliği )
Y6.HDE. 2012/2814KİRALANANIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVRİ ( Geçerli Olması İçin Kiralayanın Rızası Aranacağı - Fiili Bir Durum Var ise Kiralayanın Buna Zımnen Muvafakat Göstermesi Gerektiği/Muvafakatın Kiracı Tarafından İspatlanması Gerektiğinin Kabulü )
Y6.HDE. 2014/2092KİRALANANIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE SATILMASI ( Kira Sözleşmesi Uyarınca Eski Malike Verilen Depozitonun İadesi - Davalının Güvence Parasını Yeni Malike Teslim Ettiğini Kanıtlamadığı Sürece Güvence Parasını Kiracıya İade Etmekle Yükümlü Olduğu Gözetileceği )
Y6.HDE. 1988/14840KİRALANANIN ÜÇÜNCÜ ŞAHSA DEVRİNDE TESLİMATIN VE TAHSİSİN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA TAHRİBAT YAPILMASININ AKDİN FESHİ NEDENİ OLARAK KABUL EDİLMİŞ OLMASI ( Alt Kira Sözleşmesine Cevaz Muvafakat Anlamına Gelmesi - Akde Aykırılık Nedeniyle Tahliye Talebinin Reddi Gereği )
Y6.HDE. 2012/18026KİRALANANIN ÜNİVERSİTE BİNASI OLARAK KULLANILABİLMESİNİN MÜMKÜN OLDUĞU ( Vakıflar Genel Müdürlüğü Oluru, YÖK kararları, Resmi Gazetedeki Kuruluş Yasası ve Kiralanan Hakkında Büyükşehir Belediyesi Yazısının Mahkemece Dikkate Alınması Gereği )
Y6.HDE. 1999/1067KİRALANANIN ÜSTÜN VASIFTA OLDUĞUNUN BELİRTİLMEMESİ ( İhtiyaç İddiasının İçinde Bu İsteğin Varlığın Kabulünün Gerekmesi )
Y6.HDE. 1999/1364KİRALANANIN ÜSTÜNLÜĞÜ ( İşyeri İhtiyacına Dayalı Tahliye Davası )
Y6.HDE. 1998/457KİRALANANIN ÜSTÜNLÜĞÜ ( Üstün Olsa da Kiralayan İçin Zorunlu Olması Gereği )
YHGKE. 1994/3-174KİRALANANIN VASFI ( Tarla ve Musakkaf Nitelikte Olması Nedeniyle Borçlar Kanununa Tabi Olan Bir Yer Olması )
Y6.HDE. 2013/4885KİRALANANIN VASFININ VE NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ ( 2886 S.K. Uygulama Alanı Bulunduğu Durumlarda Gayrimenkul Kiralama Kanunu ve Borçlar Kanunu Hükümlerinin Hükümlerine Bakılmayacağı - Eldeki Davada 2886 S.K. Uygulama Alanı Bulunmadığı )
Y6.HDE. 2005/11377KİRALANANIN YANGIN SONUCU KULLANILAMAZ HALE GELMESİ ( Yangının Sigara İzmaritinden Çıkıp Davalıların Olayda Kusurlu Olduğu - Kiracının Kullanım Sırasında Meydana Gelen Zarardan Sorumlu Olduğu )
Y13.HDE. 1989/1518KİRALANANIN YANMASI ( Kiracı Kusursuzluğunu İspat Etmelidir )
Y13.HDE. 1985/4798KİRALANANIN YANMASINDA KİRACININ SORUMLULUĞU
YHGKE. 1982/11-553KİRALANANIN YANMIŞ OLMASI ( Kira Akdinin İmkansızlık Nedeni İle Sona Ermesi )
Y6.HDE. 2002/1933KİRALANANIN YAPILACAK İŞ İÇİN UYGUN OLMASI ( İşyeri İhtiyacı Nedeni ile Tahliye )
Y6.HDE. 2002/3557KİRALANANIN YAPILACAK İŞ İÇİN ÜSTÜN VASIFTA OLMASI ( İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davasının Kabulü Şartı )
Y6.HDE. 2002/3326KİRALANANIN YAPILACAK İŞE ELVERİŞLİ OLMASI GEREĞİ ( İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye-Eczane )
Y6.HDE. 2002/3153KİRALANANIN YAPILACAK İŞE UYGUN OLMASI ( İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye )
Y13.HDE. 1978/2965KİRALANANIN YARARLANMAYA ELVERİŞLİ BİÇİMDE TESLİM EDİLMEMESİ ( Kira Parasının Tenzili )
Y3.HDE. 2017/7947KİRALANANIN YARGILAMA DEVAM EDERKEN TAHLİYESİ ( Tahliye İle İlgili Esas Hakkında Bir Karar Verilmesine Yer Olmadığına Dair Verilen Kararın İsabetsiz Olduğu - Mahkemece Yargılamaya Devam Edilerek Tarafların Delillerinin Toplanması/Davalının Dava Açılmasına Sebebiyet Verip Vermediğinin Araştırılması/Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücreti Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2008/5424KİRALANANIN YARGILAMA SIRASINDA TAHLİYE EDİLMESİ ( Dava Konusuz Kaldığından Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verildiği - Red Kararı Gibi Maktu Harca Tabi Olacağı )
Y19.HDE. 2008/9821KİRALANANIN YENİ MALİKE DEVRİ ( Davalının Yapılan İhtara Rağmen Depozitoyu Yeni Malike Devir Etmediği Bu Nedenle Davacıya İade İle Yükümlü Olduğu )
Y3.HDE. 2012/17126KİRALANANIN YENİDEN BOŞ OLARAK KİRALANMASI HALİNDE GETİREBİLECEĞİ KİRA PARASI ( Aylık Kira Parasının Tespiti İstemi/Öncelikle Belirlenmesi Gerektiği - Özel Bir Bilgi Gerektirdiği/Bilirkişi Tarafından Usulünce Belirleneceği )
Y13.HDE. 1991/7336KİRALANANIN YENİDEN KİRAYA VERİLEBİLECEĞİ SÜRE ( Tahliye Edilen Kiracının Sorumlu Olacağı Kira Bedeli )
Y6.HDE. 2012/5538KİRALANANIN YENİDEN KİRAYA VERİLMESİ İÇİN GEREKEN MAKUL SÜRE ( Eldeki Davada Bu Sürenin 6 Ay Olarak Belirlendiği - Yerel Mahkemece 6 Aylık Süre İçin Kira Kaybı Bedelinin Tazmini Kararı Verilebileceği/Kiracının Erken Feshi/Kira Kaybı Bedeli )
Y6.HDE. 2012/17192KİRALANANIN YENİDEN KİRAYA VERİLMESİ İÇİN MAKUL SÜRE ( Kira Sözleşmesindeki 60 Günlük Feshi İhbar Süresinin Makul Süre Olduğunun Kabulü - Üç Aylık Kira ve Aidat Alacağından Sorumlu Tutulmasının Hatalı Olduğu/Kiralananın Erken Tahliyesi )
YHGKE. 2001/6-697KİRALANANIN YIKILARAK HALKA AÇIK REKREASYON ALANI OLARAK DÜZENLENMESİ ( Belediyenin 6570 sayılı Kanunun 7/c Maddesine Dayanarak Tahliye Davası Açabileceği )
Y6.HDE. 2010/12671KİRALANANIN YIKILMASI ( Kira Bedeline Dayalı İtirazın İptali Davası/Tanık Beyanından Kiralananın Sonradan Yıkıldığının Anlaşıldığı - Mahkemece Kiralananın Hangi Tarihte Yıkıldığı ve Sözleşmenin Sona Erdiğinin Tespit Edileceği )
Y13.HDE. 1984/442KİRALANANIN YIKILMASI ( Kira İlişkisinin Sona Ermesi )
Y6.HDE. 2013/16619KİRALANANIN YIKILMASI SONUCU İÇİNDEKİ EŞYALARIN ZARAR GÖRMESİ ( Maddi ve Manevi Tazminat - 6100 S. HMK'nun Md. 4/1/a Gereği Dava Dilekçesi Görev Yönünden Reddedilerek Görevsizlik Kararı İle Dosyanın Görevli Sulh Hukuk Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2014/5833KİRALANANIN YÜZÖLÇÜMÜ VE DİĞER NİTELİKLERİNDEKİ DEĞİŞME ( Kiralanaın Lokanta ve Kafetarya Bölümlerinin Belediyeye Geri Verildiği - Kira Gelirinin Büyük Bölümünün Sağlandığı ve Kiralayan Durumundaki Belediyeye Verilen Bölümlerden Nedeniyle Kira İndirimi Talebi )
Y13.HDE. 2004/16785KİRALANANIN ZARURİ TAMİRATI ( Kiracının Buna İzin Vermesi Mecburiyeti - Kiralananın Kullanılamamasından Doğan Zararın Tazmini Talebi )
Y6.HDE. 2015/7733KİRALANANIN ZİLYETLİĞİ ( Kiraya Verene Teslim Edildiği Tarihten Sonra Kiralananın Zilyetliğinin Davacı Kiraya Verene Geçtiği - Kiracı İle İlişkilendirilmesi Mümkün Olmayan Personel Gideri ve Elektrik Tüketim Bedeline Yönelik Davanın Reddi Gerektiği )
Y6.HDE. 2015/7564KİRALANANIN ZORUNLU TAHLİYESİ SEBEBİYLE YAPILAN HARCAMALARIN TAHSİLİ İSTEMİ (Kiralayanın Sözleşme Süresince Kiralananda Meydana Gelen Bozuklukları ve Eksikleri Kiracının Bir Kusuru Yoksa Gidermekle Yükümlü Olduğu - Kiralananın İçinde Bulunduğu Binanın Deprem Riskinin Hangi Boyutta Olduğu Yıkılması Gerekip Gerekmediği veya Depreme Karşı Güçlendirme Yapılması İle Yetinilmesi Konularında İTÜ'den Konusunda Uzman Bir Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınacağı)
Y6.HDE. 2011/8920KİRALANANLARIN BULUNDUĞU YERDEKİ UYGULAMALAR ( Davacının Başka Bir Yeri de Aynı Yerde Kiralaması ve Uzun Süre Sonra Dava Konusu Yapmasıyla Bu Uygulamalara Zımnen Onay Verdiği - Kira Parasının İndirilmesi Talebinin Reddedileceği )
Y13.HDE. 2002/12028KİRALANIN AKİT MUCİBİNDE KULLANILMASI İLE OLUŞAN HASAR ( Bu Durumda Husule Gelen Zarardan Kiracının Sorumlu Olmadığının Kabul Edilmesi )
Y6.HDE. 2014/10805KİRALANIN ANAHTARININ TESLİMİ ( Kira Sözleşmesine Konu Bağımsız Bölümler Ayrı Ayrı Sözleşmeyle Kiraya Verilmediğinden Kiracının Her Bir Bağımsız Bölümün Anahtarını Ayrı Ayrı Teslim Etmek Zorunda Olmadığı - Kiracının Anahtarı Kiraya Verenlerden Birine Teslim Etmesinin Yeterli Olduğu )
Y6.HDE. 2015/11144KİRALANIN BİR KISMININ ÇATILI OLDUĞU YÖNÜNDE RAPOR ( Bilirkişi Raporlarının Dikkate Alınarak Kiralanın Baskın Vasfı Tespit Edilerek Türk Borçlar Kanunun Hangi Hükümlerinin Uygulanacağının Belirleneceği - Genel Hükümler mi Yoksa Çatılı İşyeri ve Konutlarla İlgili Hükümlerin mi Uygulanacağının Tespiti Gereği )
YHGKE. 1993/6-807KİRALANIN BOŞALTILMASI ( Bir Kira Müddetinin İçinde İki Haklı İhtara Maruz Kalma )
Y13.HDE. 2005/3892KİRALANIN GÖRÜLÜP GEZİLMESİ ( Kiracı Kiralananı Satın Almak ya da Kendisi Çıktıktan Sonra Kiralamak İsteyenlerin Görmesine ve Gezmesine İzin Vermekle Yükümlü Olduğu )
Y4.HDE. 1973/2039KİRALANIN HASARA UĞRAMASI ( Üçüncü Kişiler Tarafından Zarara Uğratılması )
Y6.HDE. 2009/13710KİRALANIN KİRACI TARAFINDAN BOŞALTILARAK ANAHTARIN TESLİM EDİLMESİ ( Kira Sözleşmesinin Bozulmuş Sayılacağı - Kiracının Teslim Tarihine Kadar Olan Kira Parasından Sorumlu Olduğu )
Y6.HDE. 2011/2931KİRALANIN TAHLİYESİ ( Feshi İhbar Nedeniyle/Bina Çatısına Kurulacak Baz İstasyonu İçin Yer Kirası - Borçlar Kanunun Adi Kiraya İlişkin Hükümlerinin Uygulanacağı/Feshi İhbarın Süresinde Olduğu )
Y6.HDE. 2012/1910KİRALANIN TAHLİYESİ ( İki Haklı İhtar - Usulsüz Tebligat Sebebiyle İhtarnamelerin Haklı Olduğundan Bahsedilemeyeceği )
Y6.HDE. 2011/11115KİRALANIN TAHLİYESİ ( Kiralanın Anahtarı Teslim Edilmekle Taraflar Arasındaki Kira Sözleşmesinin Sona Erdiği - Tahliye Tarihine Kadar Ödendiği Kanıtlanamayan Kira Alacağının Hüküm Altına Alınması Gereği )
Y6.HDE. 2011/7054KİRALANIN TAHLİYESİ ( Kiraya Verilen Yerin Niteliği ve Nereleri Kapsadığının Tespit Edileceği/Bilirkişiler Marifetiyle Keşif Yapılarak Borçlar Kanunu ya da 6570 S.K. Hükümlerinden Hangisine Tabi Olduğunun Saptanacağı - Uygulanacak Yasa Hükmünün Belirlenmesinden Sonra Karar Verileceği )
Y6.HDE. 2010/5863KİRALANIN TAHLİYESİ ( Tahliye Taahhüdü - Geçersizliği İnandırıcı Kanıtlarla İspatlanamadığından Kiracı Olduğunun Kabulü ile Tahliye Kararı Verilmesi Gereği )
Y6.HDE. 2015/9331KİRALANIN TAHLİYESİ (On Yıllık Uzma Süresinini Dolması Sebebiyle/Taşınmazın Belediye Tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Kiralandığı - 6098 S.K. Md. 347/1 Devam Eden Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Uygulanan Bir Hüküm Olup Fuzuli Şagil Durumunda Bulunan Davalı Hakkında Uygulanması Mümkün Olmadığından Davalının Fuzuli Şagil Olduğu Gerekçesiyle Tahliyesine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y6.HDE. 2014/3948KİRALANIN TAHLİYESİ İÇİN HANGİ HÜKÜMLERİN UYGULANACAĞININ BELİRLENMESİ ( Dosyanın Yeninden Bilirkişiye Tevdi Edileceği - Kiralanın Üstün Vasfı Hususundan Yeninden Rapor Alınması Gereği/Yetersiz Bilirkişi Raporu/Feshi İhbar Nedeniyle Tahliye )
Y6.HDE. 2011/10591KİRALANIN TAHLİYESİ VE KİRA ALACAĞI DAVASI ( İşyeri İhtiyacı ve Temerrüt Nedeniyle - Kira Sözleşmesinin Arkasında Yazılı Bulunan Şerhin Sahteliği Hususundaki Ceza Yargılamasının Bekletici Mesele Yapılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y3.HDE. 2017/5188KİRALANIN TAHLİYESİNDE İHTİYACIN SAMİMİ OLDUĞUNUN İSPATI ( Davacının Davaya Konu 3 Numaralı Daireyi 31.10.2014 Tarihinde Satın Aldıklarını Davacının Eşinin İse Aynı Taşınmazda 4 Numaralı Dairede Etüt Merkezi İşlettiğini 4 Numaralı Dairenin Üçüncü Kişiye Satılması Sebebiyle Tahliye Tehdidi Bulunduğunu Belirterek Davacının Eşinin İhiyacı İçin Kiralanan 3 Numaralı Dairenin Tahliyesini İstediği - Davacının Eşinin Taşınmaza İhtiyacının Olduğu Tanık Beyanları İle de Doğrulandığı/İhtiyacın Samimi Olduğunun Kabul Edileceği )
Y6.HDE. 2012/18585KİRALANIN TAHLİYESİNİN İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASINDAN SONRA TALEP EDİLMESİ ( İtirazın Kaldırılması Davasının Açıldığı Tarihten İtibaren 6 Ay İçinde Tahliye Davası Açılmadığından Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddine Karar Verileceği )
Y6.HDE. 2010/3347KİRALANIN TESLİMİ ( Anahtar Teslim Edilmediği Sürece Kiralananın Kiracının Kullanımında Olduğunun Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2003/4609KİRALANIN TESLİMİ ( Anahtarın Teslim Edildiğinin Yazılı Delille İspatı )
Y6.HDE. 2015/11144KİRALANIN VASFININ TAM OLARAK TESPİTİ GEREĞİ ( Mahallinde Yapılan Keşif Sonucunda Alınan ve Hükme Esas Teşkil Eden İnşaat Bilirkişisi Raporunda Kiralanan Arzın Bir Kısmının Çatısı Olmayan Bir Kısmının ise Çatısı Olduğunun Belirtildiği - Çatılı İşyeri ya da Konutlar Hakkındaki Kira Hükümlerinin Ayrı Olduğu )
Y3.HDE. 2010/1433KİRALANINI TEK TARAFLI TAHLİYE ( Haklı Fesih Olmadığı Sözleşmeye Aykırı Davranış Sayılacağı Kiralayanın Bu Yüzden Uğradığı Zararın Kiracı Tarafından Tazmini Gereği - Kiralayanın Erken Tahliye Nedeniyle Zararın Artmasına Sebebiyet Vermemesi Gereği )
Y13.HDE. 2003/14675KİRALANININ ESKİ HALİNE GETİRİLMESİ ( Kiralayanın Mecuru Mevcut Haliyle Yeniden Kiraya Vermesinin Mecurun Eski Hale Getirilmesi Talebinden Vazgeçmiş Sayılamayacağı - Kiracının Mecuru Eski Hale Getirmesi Gereği )
Y12.HDE. 1997/6375KİRALAR İÇİN İTİRAZ SÜRESİ Kısmi Kabul Edilen Borç )
YİBGKE. 1958/15KİRALARIN ALINMASI İÇİN AÇILAN DAVA ( On Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )
Y6.HDE. 2012/1040KİRALARIN BÖLÜNEREK İSTENMESİ ( Davacı İlk İcra Takibi İle Dönem Sonuna Kadar Olan Tüm Kiraları İsteyebilecek İken Bölerek İkinci İhtara Konu Edemeyeceğinden İki Haklı İhtar Olgusunun Gerçekleşmediği/Sözleşmede Muacceliyet Koşulu Bulunması - İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye İsteminin Reddi Gereği )
Y6.HDE. 1996/325KİRALARIN BÖLÜNMESİ ( Ayrı İhtar Konusu Yapmak İçin )
Y6.HDE. 1995/9191KİRALARIN BÖLÜNMESİ ( Ayrı İhtarlara Konu Edebilmek İçin )
Y13.HDE. 1978/2511KİRALARIN GERİ ALINMASI ( Kiralayanın Malik Olmamasına Dayanarak )
Y12.HDE. 2006/144KİRALARIN İCRA DAİRESİNE ÖDENMESİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İcra Takibinde İpotekli Taşınmaz Kiracısına İşleyecek Kiraların İcra Dairesine Ödenmesi İçin Muhtıra Gönderilmesi Takibin Devamı Niteliğinde Olduğu )
Y12.HDE. 2003/14257KİRALARIN İSTENMESİ ( Kira Sözleşmesinin Yenilendiğinin Kanıtlanması Halinde Yeni Kira Dönemine Ait Kiraların İstenebilmesi )
Y6.HDE. 2005/4011KİRALARIN ÖDENECEĞİ ZAMAN ( Kira Sözleşmesinde Aylık Kira Parasının Peşin Ödeneceği Belirtilmediğine Göre Ay Sonunda Ödenmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2005/7435KİRALARIN UCUZLAMASI ( Hem Aynı Yerde Oturmayı İstemek Hem de Tarafların Özgür İradeleriyle Kararlaştırılan Kira Parasından Daha Az Bir Miktar Ödeme Çabasında Bulunmak Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Anlam ve Amacına Aykırı Düşeceği )
YHGKE. 1993/6-516KİRALAYAN ( Dava hakkı )
Y11.HDE. 2007/2260KİRALAYAN ADINA TAMİR ETTİRME HAKKI ( Kiracı Tamiratlar Yapılması Gerektiği Yönündeki Tespit Raporunu Kiralayana Tebliğ Ettirmekle İhbar Yükümlülüğünü Yerine Getirmesine Rağmen Eksikliklerin İkmal Edilmemesi Nedeniyle )
Y13.HDE. 2010/8036KİRALAYAN ALEYHİNE AÇILAN BORÇLU BULUNMADIĞININ TESPİTİ ( Davacı Davalının Banka Hesabına Havale Yaptığını Bildirerek Bu Hususta Davalı Asile Yemin Teklif Ettiği - Davacının Bu Beyanı Davanın Sonucuna Etkili Bulunduğundan Yemin Teklifinin Davalı Tarafa Yöneltilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2013/11011KİRALAYAN ALEYHİNE HAKSIZ FESİH NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Konut ve Çatılı İşyerleri İçin Tahliye Sebeplerinin Tahdidi Olduğu - Kiralananın Niteliğinin Tam Olarak Tespit Edilmesi Gereği/Taşınır Kirası ve Çatılı İşyeri Kirası Ayrımı Yapılacağı )
Y6.HDE. 1997/2968KİRALAYAN DIŞINDAKİLERİN TAHLİYE DAVASI AÇMA HAKKI ( Önceden Kiracıya İhbar Gönderilmesi ve Kira Bedellerinin Bundan Sonra Kendisine Ödenmesini İstemesinin Gerekmesi )
Y6.HDE. 2002/2900KİRALAYAN DURUMUNDA OLMAYAN MALİK ( Temerrüt Nedeni ile Tahliye Davası Açıp Açamaması )
Y6.HDE. 2011/6803KİRALAYAN DURUMUNDA OLMAYAN MALİK VEYA KİRALANANI SONRADAN İKTİSAP EDEN MALİK ( Kiracıya İhbarname Göndererek Kira Parasının Kendisine Ödenmesini İstemesi - İhbarın Sonuçsuz Kalması Halinde Yasal İçerikli İhbarname Göndererek Dava Açılması Gereği )
YHGKE. 1996/6-693KİRALAYAN DURUMUNDA OLMAYAN MALİKİN DAVA HAKKI
Y6.HDE. 2001/8282KİRALAYAN DURUMUNDA OLMAYAN MALİKİN İKİ HAKLI İHTAR NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI AÇMASI ( Kiracıya İhtar Tebliğ Ettirilerek Kira Bedellerinin Kendisine Ödenmesini İstemesinin Gerekmesi )
Y6.HDE. 2001/7240KİRALAYAN DURUMUNDA OLMAYAN MALİKİN İKİ HAKLI İHTAR NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI AÇMASI ( Önce Kiracıya İhbar Tebliğ Ettirerek Kira Bedellerinin Kendisine Ödenmesini İstemesinin Gerekmesi )
Y6.HDE. 2012/9403KİRALAYAN DURUMUNDA OLMAYAN MALİKİN TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE TALEBİ ( Kiralayan Durumunda Olmayan Malikin Öncelikle Kiranın Kendisine Ödenmesini İstemesi Gereği - Kiranın Kendisine Ödenmesini İhtar Etmeyen Malikin Doğrudan Temerrüt İhtarına Dayanarak Tahliye Talebinde Bulunamayacağı )
Y6.HDE. 2012/17520KİRALAYAN ELİNDEKİ MAKBUZLAR ( Kira Sözleşmesinde Yeni Dönem İçin Kira Artışı Kararlaştırılmadığı Halde Davalının Aksi Yöndeki Savunması Gözetilerek Tarafların Takipten Önceki Ödemelerine İlişkin Makbuzların Talep Edileceği )
Y2.HDE. 2005/13537KİRALAYAN EŞ TARAFINDAN KONULAN ŞERH ( Sözleşmenin Yapılmasından 10 Yıl Süre Geçtikten Sonra Kiralayan Eş Tarafından Koydurulduğu - Taşınmazın Muhdesatlarıyla Koca Adına Sözleşme Şartlarının Yerine Getirilmesinden Önce Tescil Edildiği )
YHGKE. 1976/6-2002KİRALAYAN EŞİN EVİ TERKETMESİ ( Diğer Eşin Kİra Paralarını Ödeyerek Kiralayanda Oturmaya Devam Etmesi )
Y3.HDE. 2002/4011KİRALAYAN İLE ASIL KİRACI ARASINDAKİ KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ ( Sözleşmenin Sona Ermesi Durumunda Alt Kira İlişkisinin de Sona Ermesi )
Y17.HDE. 2013/8082KİRALAYAN İLE DAVALI KİRACI ARASINDAKİ TEMEL İLİŞKİNİN KİRA SÖZLEŞMESİ OLDUĞU ( Rücu Davasında Uyuşmazlığın Sulh Hukuk Mahkemesinden Görülmesi Gerektiği - Sigortalıya Ödenen Bedelin Kusurlu Davalılardan Rücuen Tahsili İçin Başlatılan Takip )
YHGKE. 1981/6-569KİRALAYAN İLE KİRACI ARASINDAKİ ŞARTNAME ( Davanın Temerrütten Açılamaması )
Y6.HDE. 2013/4621KİRALAYAN İLİŞKİSİNİN KANITLANMASI ( Yükümlülüğün Kiraya Verene Ait Olduğu - Kiralayan Sıfatını Kanıtlayamayan Davacı Sair Deliller Demek Suretiyle Yemin Deliline de Dayandığı Kabul Edilerek Yemin Teklif Etme Hakkı Hatırlatılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y14.HDE. 2007/8532KİRALAYAN KENDİ ÖNCELİKLİ BORCUNU YERİNE GETİRMEMESİ ( Kiracının Basiretli İş Adamı Gibi Davranmadığı Savunmasında Bulunamayacağı - Rödovans Sözleşmesi )
Y6.HDE. 2007/82KİRALAYAN OLMAYAN KİŞİNİN İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE İSTEMİ ( Reddi Gereği - Kira Alacağı ve Tahliye İsteme Hakkının Kiralayana Ait Olduğu
Y6.HDE. 2001/2260KİRALAYAN OLMAYAN MALİK ( İki Haklı İhtara Dayanan Tahliye Talebinde Bulunabilmesinin Şartları )
Y6.HDE. 2008/14282KİRALAYAN OLMAYAN MALİK ( Takip ve Dava Hakkı Olmadığı - Yeni Malik Önceki Malikin ve Kiralayanın Halefi Olarak Eski Malik Zamanında Verilmiş Tahliye Taahhüdüne Dayalı Olarak Tahliye Davası Açabileceği )
Y6.HDE. 1992/2394KİRALAYAN OLMAYAN MALİK VEYA YENİ İKTİSAP EDEN ŞAHSIN TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI ( Şartları )
Y6.HDE. 1992/502KİRALAYAN OLMAYAN ŞAHSIN AÇTIĞI TAHLİYE DAVASI ( Dava Hakkı Noksanlığı )
YHGKE. 2006/6-352KİRALAYAN SIFATI ( B.K.'da Kiralayanın Mutlaka Malik Olması Şartı Bulunmadığı - Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesiyle Kiralayan Sıfatının Değişeceği ve Kira Sözleşmesinin Devredilmiş Olacağı )
Y6.HDE. 1987/2813KİRALAYAN SIFATI ( Bu Sıfatla Sözleşmeyi İmzalayan Kişiye Ait Olduğu )
YHGKE. 1999/6-605KİRALAYAN SIFATI ( Dava ehliyeti )
YHGKE. 2010/6-659KİRALAYAN SIFATI ( Davacının Kira Sözleşmesinde Kiralayan Olarak Adının Geçmediği Ancak Davalı Kiracının Davacı Tarafından Kendisine Gönderilen İhtar Başka Dava ve Diğer İşlemlerde Davacının Kiralayan Sıfatına İtiraz Etmediği - Tahliye Davasında Davacının Kiralayan Olarak Kabul Edileceği )
YHGKE. 2010/6-658KİRALAYAN SIFATI ( İtirazın İptali - Alacaklı/Davacının Kiralayan Sıfatıyla ve Kira Sözleşmesine Dayanarak Davalı/Borçlu Hakkında İcra Takibi Yapabileceğinin Kabulü İle İşin Esasının İncelenerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2015/6371KİRALAYAN SIFATI ( Kira Sözleşmesine Göre Kiralayan Sıfatı Tic.Ltd.Şti.ne Ait Olduğundan Davalı Kiracı Ancak Sözleşmenin Tarafı Olan Kiralayan Şirkete Kira Bedelini Ödemekle Borcundan Kurtulabileceği/Bu Husus Üzerinde Durularak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Temerrüt Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi ve Kira Alacağı İstemi )
Y14.HDE. 2006/2950KİRALAYAN SIFATI ( Kiralayan Davalı İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.'nin B.K'nun 248 ve Devamı Maddelerinde Yazılı Kiralayan Sıfatıyla Görevini Yerine Getirip Getirmediğinden Doğan Eski Hale İade İşletme Hakkının Tespiti Gibi İstemleri İnceleme Yerinin Adli Yargı Olduğu )
Y6.HDE. 2010/5067KİRALAYAN SIFATI ( Kiralayan Olmak İçin Malik Olmak Gerekmediği Gibi Davalı Kiracı Tarafından İcra Takibine İtiraz Edilmemekle de Esasen Taraflar Arasındaki Kiracılık İlişkisinin Kesinleştiğinin Kabulü Gerektiği )
Y13.HDE. 2002/2458KİRALAYAN SIFATI ( Kiralayan Sıfatıyla Bir Taşınmazı Kiraya Verebilmek İçin Taşınmazın Maliki Olmanın Şart Olmaması )
Y6.HDE. 2006/6679KİRALAYAN SIFATI ( Kiralayanın Kiracıya Karşı Açmış Olduğu Tahliye Davası Sırasında Kiralanan Yerin Mülkiyet Hakkının Devir Edilmesi Durumunda Davacının Kiralayan Sıfatının Sona Ereceği )
YHGKE. 1992/6-446KİRALAYAN SIFATI ( Kontratta imzası bulunmayan )
YHGKE. 1996/1-405KİRALAYAN SIFATI ( Mutlaka Malik Olmasının Gerekmemesi ve Bir Kişinin Başkasına Ait Bir Taşınmazı da Akdi ve Yasal Bir Yetkisi Bulunması Şartıyla Kiraya Verebilmesi )
Y6.HDE. 2002/526KİRALAYAN SIFATI ( Sözleşmeye Göre Tüm Mirasçılara Ait Olması )
Y6.HDE. 2009/13746KİRALAYAN SIFATI ( Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye Davası/Sözleşmenin Ön Sayfasına Davacı Yanında Dava Dışı Kişinin Adının da Yazıldığı - Bunun Dava Dışı Kişiye Kiralayan Sıfatını Kazandırmayacağı/Davanın Esasına Girileceği )
Y6.HDE. 2003/581KİRALAYAN SIFATI ( Vekaleten Kira Sözleşmesi İmzalayanın Bu Sıfatı Taşımayacağı - Yeniden İnşaat Nedeniyle Tahliye Davası )
Y6.HDE. 2009/9648KİRALAYAN SIFATI İLE VERİLEN VEKALETNAME ( Davacının Kiralayan Sıfatı İle Kendi Adına Verdiği Vekaletname İle Vekili Aracılığıyla İcra Takibi Yapıp Takibe İtiraz Edilmesi Üzerine İşbu Davayı Açmasında Bir Usulsüzlük Olmadığı - İtirazın İptali/Esasa Girilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2013/6-1656KİRALAYAN SIFATINA İTİRAZ EDİLMEMESİ (Temerrüt Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi ve Kira Alacağı İstemi - Kira Sözleşmesi Yapan Kiralayanın Mutlaka Malik Olması Gerekmediği/Zilyedi Olunan Taşınmazın Kiralanmasına İlişkin Sözleşme Hükümleri Tarafları Bağladığı - İhtara Konu Aylar Kirası Ödenmediği Anlaşıldığından İstemin Kabul Edileceği)
YHGKE. 1984/6-147KİRALAYAN SIFATININ DEĞİŞMESİ ( Kiracı Kira Bedelini Yeni Kiralayana Ödediğinden ve Tahliye İhtarları Yeni Kiralayan Tarafından Yapıldığından Eski Kiralayanın İki Haklı İhtara Dayalı Tahliye Davası Açamaması )
YHGKE. 1999/6-1024KİRALAYAN SIFATININ KAYBI ( Mecurun satımı )
Y13.HDE. 2004/4042KİRALAYAN SIFATININ SONA ERMESİ ( Müşterek Mülkiyete Tabi Taşınmazdaki Hissesini Davacı Paydaşa Devreden Davalı Paydaşın - Depozitonun Davalının Payını Satın Alan Paydaşa İadesi Gereği )
Y6.HDE. 2011/6140KİRALAYAN SIFATININ SONRA ERMESİ ( Davacının Dava Konusu Taşınmazdaki Payını Devrettiği ve Kiralayan Sıfatının Sona Erdiği Tarihe Kadarki Kira Alacağını Talep Edebileceği - Davalının Kira Bedelini Ödediğini İspatlayamadığı/Kira Alacağı )
YHGKE. 1977/6-1107KİRALAYAN TARAFINDAN GÖNDERİLEN İHTARNAME ( Davacı Kiracının Davalının Kirası Altında Bulunan Dükkanı Satın Alarak İşyeri İhtiyacını İleri Sürmesi )
Y6.HDE. 2015/709KİRALAYAN TARAFINDAN KİRACIYA GÖNDERİLEN İHTARNAMENİN USULÜNE UYGUN OLMADIĞI ( 30 Günlük Kira Bedelini Ödeme Süresinin Belirtilmediği - İhtanamenin Yasal Şartları Taşımadığından Mahkemece Davanın Reddi Gereği/Süreli İhtar Şartının Gerçekleşmesi Gereği/30 Günlük Ödeme Süresi )
YHGKE. 2001/6-1042KİRALAYAN VE KİRACININ SIRF ALT KİRACIYI ZARARA SOKMAK İÇİN SÖZLEŞMEYİ BOZMALARI ( Zararı Tazminle Yükümlü Olacakları )
Y6.HDE. 1993/11813KİRALAYAN VEKİLİNİN TAHLİYE DAVASI AÇMASI
Y6.HDE. 1998/11258KİRALAYAN VEYA KİRALAYAN DURUMUNDA OLMAYAN MALİK ( Kendisinin, Eşinin ve Çocuklarının Konut veya İşyeri İhtiyacına Dayanarak Tahliye Davası Açması )
Y6.HDE. 1993/8077KİRALAYANA AİT KONUT ( İşyeri İhtiyacı Dolayısıyla Tahliyeyi Engellemeyeceği )
Y6.HDE. 2013/2036KİRALAYANA ANAHTARIN TESLİMİ ( Sulh Hukuk Mahkemesi'nce Kiralananı Su Basması Nedeniyle Zarar Miktarının Belirlenmesi İçin Yapılan Tespit Tarihinde Kiralayanın Tasarrufuna Geçildiği - Bu Tarihten Kira Alacağı ve Hasar Bedeli Hesaplanacağı )
Y3.HDE. 1977/3977KİRALAYANA KİRALANANI TESLİM ETMESİ İÇİN MEHİL VERİLMESİ ( Görevli Mahkeme )
YHGKE. 1983/13-249KİRALAYANA ÖDENECEK TAZMİNAT ( Kiralananın Süresinden Önce Tahliyesi Halinde )
Y6.HDE. 2004/10096KİRALAYANA TEMİNAT OLARAK VERİLEN PARA ( Davalı Bu Teminatın Borçtan Mahsubunu Talep Ettiğine Göre Mahkemece Bu Konuda Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmeden Hüküm Tesisi Doğru Görülmediği - Alacağın Tahsili )
Y13.HDE. 2004/15206KİRALAYANA VERİLEN DEPOZİTO BEDELİ ( Depozitonun İadesi Yönünden Kiracı Alacaklı Kiralayan İse Borçlu Konumunda Olduğu - Depozitoyu İade Etme Borcunun İfa Yerinin Davacı Alacaklının İkametgahı Olduğu )
Y12.HDE. 1990/8555KİRALAYANCA DÜZENLENİP İBRAZ EDİLEN MAKBUZ ( Kiranın Ödendiğinin Kanıtlanması )
YHGKE. 1999/12-153KİRALAYANDAN YAZILI DELİL VE İSBAT YÜKÜ İSTENEMEMESİ
Y13.HDE. 2002/10368KİRALAYANI KORUMAK VE GÜVENCE ALTINA ALMAK AMACI ( Dövize Endeksli Kira Sözleşmelerinin Kurulması - İşlem Temelinin Çökmesi/Ekonomik Kriz/Uyarlama Davası )
YHGKE. 1971/6-111KİRALAYANI TEMSİL
Y6.HDE. 1999/922KİRALAYANIN AKDE AYKIRI İŞ YAPILDIĞINI BİLMESİ ( Tahliye )
YHGKE. 2011/6-842KİRALAYANIN AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Kira Akdinin Mutlaka Malik Tarafından Yapılması Gerekmediği/Paydaş Olan Davacının Kira Sözleşmesinde Kiralayan Sıfatını Taşıdığı - Kiracısı Davalı Hakkında İcra Takibi Başlatabileceği/Aktif Dava Ehliyeti Bulunduğu )
YHGKE. 2012/6-399KİRALAYANIN ANAHTARI ALMAKTAN KAÇINMASI ( Kiracının Tahliyesi - Tevdi Mahaline Anahtar Teslim Edileceği ve Bu Durumun Kiralayana Bildirileceği/Kiracının Kiralananı İade Borcu Bu Durumun Kiralayana Bildirildiği Tarihte Son Bulacağı )
Y13.HDE. 1994/1699KİRALAYANIN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL BORCU ( Asansör Tesisatının Bozuk Olması )
Y13.HDE. 1994/10123KİRALAYANIN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL BORCU ( Ayıbın Kiralayan Tarafından Gizlenmesi )
Y6.HDE. 1999/10110KİRALAYANIN AYNI YERDE BOŞ DÜKKANI BULUNMASI ( İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye-İhtiyacın Zorunlu Olmaması )
Y6.HDE. 2014/6586KİRALAYANIN BABASININ VEKİL SIFATI BULUNMADIĞI ( Eldeki Davada Geçerli Bir Eski Hale Getirme İhtarı Bulunmadığı - Tahliye İsteminin Reddi Gereği )
Y6.HDE. 2014/6586KİRALAYANIN BABASININ YAPMIŞ OLDUĞU ESKİ HALE GETİRME İHTARI ( Geçersiz Olduğu/Hukuki Sonuç Doğurmayacağının Gözetileceği - Aktin Feshi/Tahliye )
Y6.HDE. 1999/9359KİRALAYANIN BANKA HESABINI KAPATMASI ( Kira Parasını Gönderen Kiracının Kusuru Olmaması )
Y6.HDE. 1990/7774KİRALAYANIN BAŞKA YERDE OLMASI ( İhtiyacın Samimi ve İnandırıcı Olması )
Y6.HDE. 2005/12633KİRALAYANIN BİRDEN FAZLA KİŞİ OLMASI ( Tahliye İstemine Yönelik İcra Takibinin Kiralayanların Tümü Tarafından Başlatılması ve Davanın da Birlikte Açılmasının Zorunlu Olduğu )
Y6.HDE. 2006/6584KİRALAYANIN BİRDEN FAZLA OLMASI ( Davacı Alacaklının Tek Başına Takip Yapmasında ve Dava Açmasında Bir Usulsüzlük Bulunmadığı )
Y6.HDE. 2013/15222KİRALAYANIN BİRDEN FAZLA OLMASI ( Kiralananın Tahliyesi İstemi - Kiralayanların Birden Fazla Olması Sebebiyle Aralarında Mecburi Dava Arkadaşlığı Olduğundan Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası İçin Birlikte ya da Tereke Temsilcisi İle İcra Takibi Yapmaları ve Yine Birlikte ya da Tereke Temsilcisi Vasıtasıyla Dava Açmaları Gerektiği )
Y6.HDE. 2010/1275KİRALAYANIN BİRDEN FAZLA OLMASI ( Kiralayanlar Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunduğu İhtarnameyi Birlikte Göndermeleri ve Davayı Birlikte Açmaları Gereği - Birden Fazla Kiralayan Bulunması Halinde İhtarnamenin Bütün Kiralayanlarca Gönderilmesi ve Davanın Birlikte Açılmasının Dava Hakkına İlişkin Olduğu )
Y6.HDE. 2013/1774KİRALAYANIN BİRDEN FAZLA OLMASI ( Tahliye Davasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunduğu - Ayrı Ayrı Açılan Davaların Birleştirileceği/Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği/Kiralayanlar Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı/Tahliye İstemi )
Y6.HDE. 2011/2463KİRALAYANIN BİRDEN FAZLA OLMASI ( Tahliye/İcra Takibi Her İki Kiralayan Tarafından Yapılmadığından Düzenlenen Ödeme Emrinin Davacıya Tahliye Hakkı Vermeyeceği - Takibin Birlikte Yapılıp Tahliye Davasının da Birlikte Açılması Gerektiği )
Y6.HDE. 2016/750KİRALAYANIN BİRDEN FAZLA OLMASI (On Yıllık Uzama Süresinin Dolması Sebebiyle Tahliye İstemi - Kiralayanlar Birden Fazla İse Aralarında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunduğundan İhtarnameyi Birlikte Göndermeleri ve Yine Davayı Birlikte Açmalarının Zorunlu Olduğu/Fesih İhbarının Pay ve Paydaş Çoğunluğu Tarafından Yapılmadığı Nazara Alınmaksızın Karar Verilemeyeceği)
Y3.HDE. 2001/5693KİRALAYANIN BORCU ( Kiralananı Sözleşmedeki Amaca Uygun Kullanıma Hazır Etmek - Kiralananın Tamir Edilmediği/Kiralayanın Yükümünü Yerine Getirmediği )
Y13.HDE. 2002/13780KİRALAYANIN BORCU ( Kiralananın Akitten Maksut Olan Kullanmaya Salih Bir Halde Kiracıya Teslim Edilmesinin ve Kira Müddeti Zarfında da Bu Halde Bulundurulmasının Gerekmesi )
YHGKE. 2003/13-99KİRALAYANIN BORCU ( Kiralayan Kiralananı Sözleşmeye Uygun Şekilde Kullanıma Hazır Halde Bulundurmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2002/13139KİRALAYANIN BORCU ( Kiralayanın Kiralananı Akitten Maksut Olan Kullanmaya Salih Halde Kiracıya Teslim Etmek ve Kira Müddeti Zarfında Bu Halde Bulundurmasının Gerekmesi )
Y3.HDE. 1999/8869KİRALAYANIN BORCU ( Taşınmazı Teslim Etme Yükümlülüğü )
Y14.HDE. 2010/3452KİRALAYANIN BORCU (Kiralananı Akitte Güdülen Amaca Uygun Bir Halde Kiracıya Teslim Etmek ve Kira Müddeti Zarfında Bu Halde Bulundurmak İle Mükellef Olduğu - Kiracı Geçerli Kira Sözleşmesine Dayanarak Hem Kiralayana Hem de 3. Kişilere Karşı Sözleşmeden Kaynaklanan Haklarını İleri Sürebileceği)
Y13.HDE. 1978/1866KİRALAYANIN BORCUNU İFASI ( Mecurun boş olarak teslimi )
Y4.HDE. 1957/5387KİRALAYANIN BORÇLARI ( Eksik ölçüde yer teslimi )
Y13.HDE. 1992/2492KİRALAYANIN BORÇLARI ( Kiralananı Kullanmaya Elverişli Şekilde Teslim ve Kira Süresince Bu Şekilde Bulundurma Borcu )
Y11.HDE. 1988/7169KİRALAYANIN BORÇLARI ( Kiralananı Sözleşme Süresince Kullanım Amacına Uygun Bulundurma )
Y3.HDE. 2000/4180KİRALAYANIN BORÇLARI ( Kiralananı Teslim Etme Yükümlüğü )
Y13.HDE. 2003/106KİRALAYANIN BORÇLARI ( Kiralananın Kira Süresince İyi Halde Bulundurulmasının Kanuni Yükümlülük Olması )
Y13.HDE. 1994/1699KİRALAYANIN BORÇLARI ( Sözleşme Süresince Kiralananı Kullanmaya Elverişi Bulundurma Borcu )
Y11.HDE. 2002/1079KİRALAYANIN BORÇLARI ( Taşınmazı Kira Sözleşmesine Uygun Kullanmaya Müsait Teslim Etme Yükümlülüğü )
Y6.HDE. 2002/1372KİRALAYANIN ÇOCUĞUNUN HASTA OLMASI NEDENİYLE İHTİYAÇ İDDİASI ( Rahatsızlığının Ne Olduğu Sürekli Doktor Kontrolünün Gerekip Gerekmediğinin Sağlık Kurulundan Rapor Alınması )
Y6.HDE. 2001/459KİRALAYANIN ÇOCUĞUNUN İHTİYACI ( Konut İhtiyacı Nedeniyle Tahliye )
Y6.HDE. 1999/6054KİRALAYANIN DAVA AÇMA HAKKININ MUTLAK OLMASI ( Kiralananın Müşterek Mülkiyete Konu Olması Durumunda Pay ve Paydaş Çoğunluğunun Sağlanmasının Gerekmesi )
Y6.HDE. 1994/154KİRALAYANIN DEVRE RIZA GÖSTERMESİ ( Üçüncü Kişiye Devrine Zımnen Muvafakat )
YHGKE. 1979/3-372KİRALAYANIN EDİMİ ( borcu )
Y11.HDE. 1989/3383KİRALAYANIN ERKEN TAHLİYEDE ANAHTARI TESLİM ALMASI
Y14.HDE. 2007/6943KİRALAYANIN ESASLI TAMİRAT GİDERLERİNDEN SORUMLULUĞU ( İçin Kiracının Kiralayana Durumu İhbar Etmesi Uygun Süre Tanımasına Rağmen Tamirat Yapılmazsa Hakimden Alacağı İzin Sonucu Onarımı Kiralayan Namına Yapması Gerektiği )
Y13.HDE. 2008/618KİRALAYANIN GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kiraya Veren Kiralananı Sözleşmeye Uygun Biçimde Kullanmaya Elverişli Olarak Kiracıya Teslim Etmek ve Kira Süresince Bu Halin Devamını Sağlamakla Yükümlü Olduğu )
Y13.HDE. 2003/16836KİRALAYANIN GÖREVİ ( Kiralananın Sözleşme Süresi Sona Ermeden Boşaltılması - Aynı Koşullarla Kiralanan Yerin Kiraya Verilebilmesi İçin Gerekli Çabayı Göstermek )
Y13.HDE. 1987/3836KİRALAYANIN HAK VE BORÇLARI
Y11.HDE. 2005/11344KİRALAYANIN HAKKI KÖTÜYE KULLANMASI ( Ek Protokolle Kiracılara Tanınan Fesih ve Tahliye İsteme Haklarının Ortadan Kaldırması )
Y13.HDE. 2001/11040KİRALAYANIN HAKKINI KÖTÜYE KULLANMASI ( Kira Bedelini Tespit Yetkisi Elinde Olan Kiralayanın Kira Bedelini Emsal ve Rayice Göre Belirlemesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2001/12562KİRALAYANIN HAKKINI KÖTÜYE KULLANMASI ( Kira Sözleşmesinde Kira Bedelini Tespit Yetkisinin Kiralaya Verilmesi-Kiralayanın Bu Hakkını Kullanırken Objektif Hareket Etme Yükümlülüğü )
Y13.HDE. 2005/10294KİRALAYANIN HAKLARINA HALEF OLMA ( Davacı Taşınmazları Tapu İle İktisap Ettiği Tarihten İtibaren Kiracılara Karşı Eski Kiralayanın Haklarına Halef Olduğu )
Y6.HDE. 2010/14214KİRALAYANIN HALEFİ OLARAK TAKİP ( Kira Parasının Tahsili İle Tahliye İstemi - Davacının Önceki Kiralayanın Yapmış Olduğu Kira Sözleşmesine Dayanarak Yeni Malik Sıfatıyla Takip Yapıp Dava Açmasında Bir Usulsüzlük Bulunmadığı )
Y21.HDE. 2005/6074KİRALAYANIN HAPİS HAKKI ( Menkul Malların Kiralanan Yere Gelmesiyle Birlikte Doğduğundan Daha Sonra Hapse Konu Malların Alacaklı Tarafından Haczedilmesi ve Paraya Çevrilmesi Halinde Kiralayanın Kira Alacağının Satış Bedelinden Öncelikle Ödenmesi Gerektiği - Haczin Kaldırılması )
Y19.HDE. 1996/8038KİRALAYANIN HAPİS HAKKI ( Rehin Niteliğinde Olduğundan Rüçhanlı Alacak Olduğu )
Y13.HDE. 2002/13276KİRALAYANIN HASARSIZ TESLİM EDİLMESİ ( Davalı Tarafından Yaptırılan Noter Tespit Tutanağından da Taşınmazın Hasarlı Olarak İade Edildiğinin Anlaşılması )
Y19.HDE. 2001/7750KİRALAYANIN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Kiracı Malikin Aracı Uzun Süre Kiralaması Sonucunda İşletenlik Niteliği Kazanması ve Hukuki Sorumluluk Altına Girmiş Olması )
YHGKE. 2010/6-440KİRALAYANIN İCAZETİ ( Akde Aykırılık ve Fuzuli İşgal Nedeniyle Tahliye - Çeşitli Kamu Kurumlarının Ortaklığı Sonucu Olaşan Tüzel Kişi Olan Davacı Kiralayanın İcazetinden Söz Edilemeyeceği/Akde Aykırılık Giderilmediğinden Davanın Kabulü Gerektiği )
Y3.HDE. 2012/18482KİRALAYANIN İHTARNAME DÜZENLEMESİ ( Taraflar Arasındaki Kira Sözleşmesinde Bulunan Kira Artış Şartının Kiralayanın İhtarının Hukuksal Önemini Ortadan Kaldırdığı - Mahkemece Yeni Dönem İçin Kira Bedelinin Tespit Edilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2001/6-285KİRALAYANIN İHTİYACININ GERÇEK VE SAMİMİ OLMAMASI ( Tahliyesini İstediği Eve Benzer Kendisine Ait Bir Evde Oturuyor Olması ve Her İki Evin Çocukların Okuluna Ulaşımında Büyük Farklılık Göstermediği )
Y3.HDE. 2002/4777KİRALAYANIN İSPAT YÜKÜ ( Aylık Kira Bedelini İspat Etmesi-Kiracının da Bu Bedeli Sözleşmeye Uygun Olarak Ödediğini İspat Etmesi )
Y13.HDE. 2002/10124KİRALAYANIN İSPAT YÜKÜ ( Aylık Kira Bedelini İspat Yükünün Kiralayanda Olması )
Y3.HDE. 2017/7268KİRALAYANIN İŞİNİ GENİŞLETMEK MAKSADIYLA KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Davacının Canlı Hayvan Yetiştiriciliği Yaptığı Eşinin İse Kasap Dükkanı Olduğu Davacının Eşinin Et Ürünlerinin İşlenmesi İçin Ayrı Bir Taşınmaza İhtiyacı Olduğu İki İş Arasında Bağlantı Bulunduğu ve Davacının İşini Genişletmesine Engel Bir Durumun Bulunmadığı - Dinlenen Tanıklar Bu İddiayı Doğrulamış Olup İhtiyaç İddiasının Kanıtlandığı/Davanın Kabulüne Karar Verileceği )
Y4.HDE. 1996/9473KİRALAYANIN İŞLETEN OLARAK KABUL EDİLEMEMESİ ( Finansal Kiralama Konusu Aracın Karıştığı Trafik Kazasından Dolayı Açılan Tazminat Davasında )
Y11.HDE. 2000/9048KİRALAYANIN İŞLETEN SIFATIYLA SORUMLULUĞU ( Leasing - Alkollü Kazaya Karışmak/Sigorta Sözleşmesinin Tarafı )
Y6.HDE. 2005/4024KİRALAYANIN KEFİLE YÖNELMESİ ( Borçlunun İflas Etmesi veya Hakkında Takibat İcra Olunupta Alacaklının Kusuru Olmaksızın Takibin Semeresiz Kalması Yahut Borçlu Aleyhinde Türkiye'de Takibat İcrasının İmkansız Hale Gelmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2011/1878KİRALAYANIN KİM OLDUĞUNUN TESPİTİ GEREĞİ ( Kira Alacağının Tahsili - Davacının Kiralayan Sıfatı ve Buna Bağlı Olarak Aktif Dava Ehliyeti Olup Olmadığı Araştırılmadan Red Kararı Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y6.HDE. 2012/5399KİRALAYANIN KİRA BEDELİNİN ARTTIĞINDAN BAHİSLE KİRA ALACAĞI TALEP EDEMEMESİ (Dava ve Takibe Konu Dönemler İçin Taraflarca Kararlaştırılan ya da Mahkemece Tespit Edilen Kira Bedeli Olmadığı - Kira Alacağının Tahsili Amacıyla Yapılan Takibe İtirazın İptali)
Y4.HDE. 2014/5018KİRALAYANIN KİRA BORCUNUN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE KİRACIYI EVDEN ÇIKARMAK İÇİN SU BORUSUNU KESMESİ ( Davacının Suyunun Kesilmesi Nedeniyle En Doğal İnsani İhtiyaçlarını Gideremiyeceği Sabit Olmakla Davalının Haksız Eylemi Nedeniyle Yaşam İçin En Doğal İhtiyaçlardan Olan Suyun Kesilmesi Davacının Kişilik Değerlerinin Zedelenmesine Yol Açtığı/Uygun Miktarda Manevi Tazminata Hükmedileceği )
Y3.HDE. 2017/7867KİRALAYANIN KİRA SÖZLEŞMESİNDEKİ İMZAYA İTİRAZI ( Tahliye - On Yıllık Uzama Süresinin Dolduğunu Belirterek Tahliye/Mahkemece Davalının İbraz Ettiği 01.01.2009 Başlangıç Tarihli ve 1 Yıl Süreli Yazılı Kira Sözleşmesi Esas Alınarak Davanın Reddine Karar Verilmiş İse de Davacının İşbu Kira Sözleşmesinde Yer Alan İmzasına İtiraz Ettiğinden 01.01.2009 Başlangıç Tarihli Kira Sözleşmesindeki İmzanın Davacıya Ait Olup Olmadığı Yöntemince Tespit Edilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )
Y18.HDE. 1995/6674KİRALAYANIN KİRACIDAN YÖNETİM GİDERİ İSTEMESİ ( )
Y13.HDE. 2004/17295KİRALAYANIN KİRACININ KİRA BORCU NEDENİYLE EŞYALARININ HAPSİ ( Aynen Teslim Olmazsa Bedelinin Tazmini Talebi - Davalı Kiralayanın İhkakı Hak Suçundan Mahkum Olması Nedeniyle Talebin Kabulü Gereği )
YHGKE. 1980/6-3046KİRALAYANIN KİRACIYI SÜREKLİ RAHATSIZ ETMESİ ( Kendi Kusurlu Davranışlarına Dayanarak Tahliye İstiyemeyeceği )
Y13.HDE. 2005/5651KİRALAYANIN KİRALANANA GEREKLİ OLAN BAKIM VE ONARIMI YAPMAMASI ( Elektrik Tesisatında Arıza Sonucu Çıkan Yangın Nedeniyle Tazminat Davası - 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )
Y6.HDE. 2013/6201KİRALAYANIN KİRALANANI İADE BORCU ( Kiralananın Fiilen Boşaltılmasının Yeterli Olmadığı - Anahtarın Kiralayana Teslim Edilmesi Gerektiği/Tahliye Tarihinin Çekişmeli Olması Halinde İlişkinin Sona Erdiğini Kanıtlama Yükümlülüğünün Kiracıda Olacağı )
YHGKE. 2004/13-461KİRALAYANIN KİRALANANI KİRA MÜDDETİNCE KİRACININ KULLANIMINDA BULUNDURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kiracının Kiralayan Olmayan Malikin Talebiyle Tahliye Edilmesi Nedeniyle Uğradığı Zararların Tazmini Talebi )
Y13.HDE. 2002/3878KİRALAYANIN KİRALANANI KULLANMAYA ELVERİŞLİ HALDE TESLİM BORCU ( Borcun Yerine Getirilmemesi Durumunda Kiracının Fesih Hakkını Kullanabileceği Gibi Kira Miktarından İndirim de İsteyebilmesi )
Y11.HDE. 1997/10387KİRALAYANIN KİRALANANI KULLANMAYA ELVERİŞLİ TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kiralananın Akitten Maksut Olan Kullanmaya Salih Bir Halde Kiracıya Teslim Etmekle Yükümlü Olması )
Y3.HDE. 2004/8423KİRALAYANIN KİRALANANI KULLANMAYA SALİH HALDE TESLİM BORCU ( İskan İzni Bulunmasının Vazgeçilmez Bir Zorunluluk Olduğu )
Y6.HDE. 1996/11327KİRALAYANIN KİRALANANI SONRADAN İKTİSAP ETMESİ ( Yeni İktisap ve İşyeri İhtiyacı Sebebiyle Tahliye İsteyemeyeceği )
YHGKE. 1978/4-834KİRALAYANIN KİRALANANI TESLİM ALMAMASI ( Kiracı Anahtarı Notere Tevdi Ettikten Sonra Üçüncü Kişilerin Binaya Verdiği Zarar )
YİBGKE. 1985/2KİRALAYANIN KÖTÜNİYETİ ( Her Somut Olayın Özelliğine Göre Değerlendirilmesi )
YHGKE. 2002/19-712KİRALAYANIN KURUMLAR VERGİSİNE TABİ OLMASI ( Kiracının Stopaj Değil KDV Ödemesinin Gerekmesi )
Y11.HDE. 2004/652KİRALAYANIN KUSURU ( Kiralayanın Kira Sözleşmesiyle Kiralananın da İçinde Bulunduğu İş Merkezinin Halka Açılma Tarihinin Taahhüt Edilmiş Olduğu Tarih İtibariyle Yapı Kullanma İzin Belgesinin Bu Zaman Dilimi İçerisinde Sağlayamaması Nedeniyle Kusurlu Olması )
Y6.HDE. 2003/9512KİRALAYANIN MALİK OLMAMASI ( İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davasını Kiralayanın Açabileceği )
YHGKE. 1996/1-405KİRALAYANIN MALİK OLMAMASI ( Kiralayan Malik Değilse Kiraya Verebilmek için Akdi veya Yasal Bir Yetkisinin Bulunmasının Gerekmesi-Aksi Halde Maliki Bağlalayan Bir Kira Akdinden Bahsedilememesi )
Y6.HDE. 2011/8326KİRALAYANIN MALİK OLMAMASI ( Taşınmazı Kiraya Verebilmek İçin Malik Olmak Gerekmediği Kiralayanın Kira Sözleşmesinin Tarafı Olduğu Dava Açma Hakkı ve Yetkisini Sözleşmeden Aldığı - Kiralayanın İcra Takibi Yapma ve İtiraz Üzerine Dava Açma Yetkisi Bulunduğu )
YHGKE. 2004/6-773KİRALAYANIN MALİK OLMASININ ZORUNLU OLMADIĞI ( Kira Sözleşmesinin Geçerliliği İçin - Kira Bedelinin Tahsili İçin Yapılan Takip )
YHGKE. 2013/6-1656KİRALAYANIN MUTLAKA MALİK OLMASI GEREKMEDİĞİ (Kira Sözleşmesi İptal Edilmeyip Hala Ayakta Olduğuna Göre Zilyedi Olunan Taşınmazın Kiralanmasına İlişkin Sözleşme Taraflar Yönünden Bağlayıcı Olduğu - İhtara Konu Aylar Kirası Ödenmediği Anlaşıldığından İstemin Kabulü Gerektiği/Temerrüt Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi ve Kira Alacağı İstemi)
Y13.HDE. 2002/12092KİRALAYANIN MUVAFAKATI ( BK Hükümlerine Göre Kiracının Ufak Tefek Ayıpları Kiralayanın İhbar Koşulu İle Kiralayan Hesabına Yapabileceğinin Kabul Edilmesi )
YHGKE. 1999/6 - 248KİRALAYANIN MÜLKİYET HAKKININ SONA ERMESİ
YHGKE. 2012/13-607KİRALAYANIN MÜLKİYET SAHİBİ OLMASININ GEREKMEMESİ (Ancak Kiralanı Amacına Uygun Olarak Teslim Edemeyen Belediyenin Kira Sözleşmesinin Feshinden Kaynaklanan Sorumluluğu Bulunduğu - Davacının Ödediği Ecrimisili Belediyeden Talep Edebileceği)
Y6.HDE. 2002/2825KİRALAYANIN OTURDUĞU DAİRENİN İNTİFA HAKKINA SAHİP OLMASI ( Konut İhtiyacının Samimi Olmaması )
Y6.HDE. 1999/10460KİRALAYANIN OTURDUĞU YERİN KENDİ İHTİYACINI KARŞILAMASI ( Konut İhtiyacının Zorunlu Olmaması )
Y6.HDE. 1994/13256KİRALAYANIN ÖDEME GÜNÜNE SES ÇIKARMAMASI ( Her Ayın Başında Ödeneceği Şartının Kalkmaması )
Y13.HDE. 1982/4330KİRALAYANIN ÖDEVLERİ ( Kiralayanın Sözleşme Süresince Kiralananda Meydana Gelen Bozuklukları ve Eksiklikleri Gidermesi Kiralananın Kullanılmaya Elverişli Bulunması için Önlemleri Alması )
Y6.HDE. 2001/4805KİRALAYANIN ÖLMESİ ( Akde Aykırılık Nedeniyle Tahliye Davası Açma Hakkının Kiralayana Ait Olması-Onun Ölmesi Durumunda Tüm Mirasçılar Tarafından Açılıp Yürütülmesinin Gerekmesi )
Y6.HDE. 2014/264KİRALAYANIN ÖLMESİ ( Geride Davacı Dışında Başkaca Mirasçılarının da Bulunduğu/İcra Takibinin Tüm Ortaklar Tarafından Birlikte Yapılması Gerektiği - Kira Alacağına Dayalı İtirazın Kaldırılması ve Tahliye )
Y6.HDE. 2004/11147KİRALAYANIN ÖLMESİ ( İcra Takibinin ve Tahliye Davasının Tüm Mirasçılar Tarafından Açılması Gereği )
Y6.HDE. 1998/8759KİRALAYANIN ÖLMESİ ( İki Haklı İhtara Dayalı Tahliye İçin İhtarların Bütün Mirasçılar Tarafından Yapılması Gereği )
Y6.HDE. 2004/1435KİRALAYANIN ÖLMESİ HALİNDE TAHLİYE TAKİBİ ( Mirasçılarının Hep Birlikte İcra Takibi Yapması Mecburiyeti - Eksikliğin Muvafakat Yoluyla Giderilemeyeceği )
Y6.HDE. 2008/1825KİRALAYANIN ÖLÜMÜ ( Elbirliği Mülkiyeti Doğduğu - Kiracı Aleyhine Takibin Tüm Mirasçılar Tarafından Yapılması Davanın da Hep Birlikte Açılması Gerektiği )
Y6.HDE. 2011/448KİRALAYANIN ÖLÜMÜ ( Halinde Halefiyet Esasına Göre Dava Hakkı Kiralayanın Mirasçılarına Geçeceğinden Davacının Tek Başına Takip Yapıp Kira Alacağının Tahsili ve Kiralananın Tahliyesini Talep Etme Hakkı Olmadığı )
Y3.HDE. 2009/6779KİRALAYANIN ÖNERDİĞİ MİKTARI ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Mutlaka Ödeme Yükümlülüğü Olmadığından Bu Aşamada Kiracının Kira Tespiti İstemesinde Hukuki Yarar Olmadığı )
Y6.HDE. 2002/1656KİRALAYANIN RIZASI DIŞINDA YAPILAN MASRAF ( Masrafın Kira Bedelinden Mahsup Edilememesi )
Y13.HDE. 2001/12117KİRALAYANIN RIZASI OLMADAN YAPILAN MASRAF ( Kiracının Malikin Rızası Olmaksızın Yaptırdığı Tadilatın Bedelini İsteyememesi )
Y18.CDE. 2015/27780KİRALAYANIN RUHSATSIZ OLARAK KAT YAPMASI ( 2006 Tarihli İddianameyle Kiracı Hakkında Dava Açıldıktan Sonra Yeni Yapılan Katın 2012 Tarihli Tutanakla Tespit Edilmesi - Kiralayan Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulup Kamu Davası Açılması Durumunda Davalar Birleştirilerek Sanıkların Hukuki Durumunun Belirleneceği )
Y6.HDE. 2012/16994KİRALAYANIN SENETLERİ HANGİ HUKUKİ NEDENLE ELİNDE BULUNDURDUĞU ( Senetler Nedeniyle Borçlu Olmadığının Tespiti - Mahkemece Açıklattırılması Gerektiği )
Y6.HDE. 2004/184KİRALAYANIN SONRADAN 3. ŞAHISLA YAPTIĞI SÖZLEŞME ( İlk Sözleşmeyi Ortadan Kaldırmayacağı - Tahliye/Fuzuli İşgalin Söz Konusu Olamayacağı )
Y13.HDE. 1990/965KİRALAYANIN SORUMLULUĞU ( Alt Kiracının Malikler Tarafından Kiralanandan Çıkarılması Halinde )
Y13.HDE. 2002/14927KİRALAYANIN SORUMLULUĞU ( Anahtarı Teslim Alması - Aynı Koşullarda Mecuru Kiraya Verebilmek İçin Gerekli Çabayı Sarfetmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2000/7567KİRALAYANIN SORUMLULUĞU ( Aracın Uzun Süre Kiralanması )
Y11.HDE. 2011/15542KİRALAYANIN SORUMLULUĞU ( İşyerinin Projesi Kapsamı Dışında Yaptırılan Boruların Çürüyüp Patlaması Nedeniyle Oluşan Hasarın Sigorta Şirketince Ödendiği - Tadilatın Esaslı Olmadığı ve Kiracıya İşyerinin Sağlam Teslim Edildiği/Rücuan Tazminat Davasının Kiralayan Açısından Reddi Gereği )
Y6.HDE. 2012/6178KİRALAYANIN SORUMLULUĞU ( İtirazın İptali ve Temerrüt Sebebiyle Kiralananın Tahliyesi - İşyeri Açma ve Çalışma İzin Belgesinin İptalinden Davacı Kiralayanın Sorumlu Tutulamayacağı )
Y3.HDE. 2000/4240KİRALAYANIN SORUMLULUĞU ( Kaloriferli Olarak Kiralanan Taşınmazın Kiralayan Tarafından Kullanılmaya Elverişli Tutulmaması Nedeniyle Kira Parasının İndirilmesi Talebi )
Y13.HDE. 1999/9521KİRALAYANIN SORUMLULUĞU ( Kira Akdinin Kiracı Tarafından Süresi Dolmadan Feshi Halinde )
Y19.HDE. 1997/6415KİRALAYANIN SORUMLULUĞU ( Kira Sözleşmesi Süresince Eğer Kira Konusu Kiracının Kusuru Olmaksızın Sonradan Kötüleşmiş Yada Bozulmuş Olursa Kiralayanın Sorumluluğundan Bahsedilmesi )
Y19.HDE. 1997/7131KİRALAYANIN SORUMLULUĞU ( Kiracı Tarafından Ödenen Kiralanan İşyerinin Doğalgaza Dönüşüm Masraflarından )
Y13.HDE. 2002/15096KİRALAYANIN SORUMLULUĞU ( Kiracının Dönem Sonundan Önce Mecuru Terk Etmesi - Taşınmazın Boş Durmaması İçin Taşınmazı Yeniden Kiraya Vermeye Gayret Etmesi Gerektiği )
YHGKE. 2002/13-407KİRALAYANIN SORUMLULUĞU ( Kiracının Haksız Feshinden Sonra Zararın Artmasını Önleyecek Tedbirlerin Alınıp Alınmadığının Belirlenmesi )
Y6.HDE. 2014/3677KİRALAYANIN SORUMLULUĞU ( Kiracının Kiralanan İçin Ödediği Ecrimisil Bedelinin Kiralayandan Tahsili - Kiralayanın Sorumluluğu Aldığı Kira Bedelini Geçmemek Üzere Kiracının Ödediği Ecrimisil İle Sınırlı Olduğu/Mahkemece Ecrimisilin Kapsadığı Tarihlerde Kiracıya Ne Miktarda Kira Bedeli Ödendiği Araştırılarak Karar Verileceği )
Y13.HDE. 2001/10667KİRALAYANIN SORUMLULUĞU ( Kiralananı Akitten Maksut Olan Kullanmaya Yararlı Halde Kiracıya Teslim Etmek ve Kira Süresi Boyunca Bu Halde Bulundurmak Zorunda Olması )
Y11.HDE. 2005/13946KİRALAYANIN SORUMLULUĞU ( Kiralananı Akitten Önce ve Kira Müddeti İçerisinde Kullanıma Hazır Bulundurmakla Mükellef Olduğu )
Y13.HDE. 1998/2605KİRALAYANIN SORUMLULUĞU ( Kiralananı Kira Müddeti Devam Ettiği Sürece Akitte Amaçlanan Biçimde Kullanılmak Üzere Hazır Bulundurmakla Yükümlü Olması )
Y13.HDE. 2002/13421KİRALAYANIN SORUMLULUĞU ( Kiralayan Kiralananı Akitten Maksut Olan Kullanıma Salih Bir Halde Kiracıya Teslim Etmek Ve Kira Müddeti Zarfında da Bu Halde Bulundurmakla Yükümlü Olması )
Y13.HDE. 2010/3036KİRALAYANIN SORUMLULUĞU ( Kiralayan Kiralananı Akitten Maksut Olan Kullanmağa Salih Bir Halde Kiracıya Teslim Etmek ve Kira Müddeti Zarfında Bu Halde Bulundurmak İle Mükellef Olduğu )
Y13.HDE. 2003/2419KİRALAYANIN SORUMLULUĞU ( Kiralayanın Kira Müddetince Kiralananı Kira Aktinde Belirtildiği Şekilde Bulundurma Zorunluluğunun Bulunması )
Y13.HDE. 2003/11110KİRALAYANIN SORUMLULUĞU ( Mahkemece Belirlenen Kira Bedeli Üzerinden Aynı Koşullarda Kiralamak İçin Çaba Sarfetmesi Ve Zararını Azaltmaya Çalışması )
Y13.HDE. 2001/7903KİRALAYANIN SORUMLULUĞU ( Mecuru Kullanım Amacına Uygun Şekilde Teslime ve Kira Süresince de Bu Durumda Bulundurmakla Yükümlü Olması )
Y4.HDE. 1976/1307KİRALAYANIN SORUMLULUĞU ( Objektif İyiniyet Kurallarının Gerektirdiği Kadar )
Y4.HDE. 2006/5874KİRALAYANIN SORUMLULUĞU ( Taraflar Arasında Kiracılıktan Çok İşçi ve Temsilci İlişkisi Olduğu ve Kardan Pay Alarak Çalıştığı Anlaşıldığından İşveren Durumunda Olan Diğer Davalılar da Zarardan Sorumlu )
Y3.HDE. 2003/271KİRALAYANIN SORUMLULUĞU ( Teminat Olarak Verilen Depozitonun Enflasyona Karşı Korunması - Borca Mahsup Ya da İadesinde Ortalama Mevduat Faizi Getirmiş Gibi Faizi İle Birlikte İade Etmesi )
Y13.HDE. 2002/3076KİRALAYANIN SORUMLULUĞU ( Üçüncü Şahsın Kiralanan Üzerinde Hak İddia Etmesi Durumunda Kiralayanın Kiracının İhbarı Üzerine El Atmayı Önlemekle Yükümlü Olması )
Y11.HDE. 2004/1375KİRALAYANIN SORUMLULUĞU ( Üst Kattan Su Sızması Nedeniyle Oluşan Maddi Hasardan Sorumlu Olması )
YCGKE. 1984/7.299KİRALAYANIN SORUMLULUĞU ( Yasada Belirtilen Sebeplerden Dolayı Tahliye Ettirdiği Gayrımenkulü Mücbir Sebep Olmaksızın Üç Sene Müddetle Başkasına Kiralayamaması )
Y4.HDE. 2002/11390KİRALAYANIN SORUMLULUĞU İÇİN İCRA YOLUYLA TAHLİYENİN ŞART OLMAMASI ( Kiracının İhtarnameye Uyarak Kiralananı Kendi Rızası İle Boşaltması Durumunda Dahi Kiralayanın Sorumluluğu Varolduğu )
Y19.HDE. 2003/80KİRALAYANIN SORUMULULUĞU ( Kiralananı Kullanım Amacına Uygun Halde ve Her Türlü Ayıptan Arındırılmış Olarak Teslim Etmesi ve Kira Süresince Bu Halde Bulundurmakla Yükümlü Olması )
YHGKE. 1996/13-2KİRALAYANIN SÖZLEŞMENİN GEREKLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİ ( Sözleşmenin Feshi Hakkının Kullanılmamış Olması Durumunda Tazminatın Tenkisi )
Y11.HDE. 2005/13386KİRALAYANIN SÖZLEŞMEYE AYKIRI DAVRANIŞI ( Dava BK'nun 125. Maddesinde Öngörülen Genel Zamanaşımına Tabi Olduğu )
Y6.HDE. 2002/6557KİRALAYANIN SÖZLEŞMEYİ FESİH HAKKI ( Kiracının Sözleşme Gereği Fabrikada Yapması Gerekli Bakım ve Onarımı Yapmaması )
Y6.HDE. 1997/6584KİRALAYANIN TADİLATA UZUN SÜRE SES ÇIKARMAMASI ( Zımni Muvafakat )
Y6.HDE. 1998/8002KİRALAYANIN TAHLİYE TEHDİDİ ALTINDA OLMASI ( İşyeri İhtiyacına Dayalı Tahliye İçin )
Y6.HDE. 2014/12045KİRALAYANIN TAHLİYESİ ( Davacının Düzenleme Şeklinde Tahliye Taahhütnamesine Dayanarak Yapılan İcra Takibi ile Kiralananın Tahliyesini İstediği/Örnek No 14 Ödeme Emrinin Davalıya Tebliği Üzerine İtiraz Ettiği/Davacının Akdin Feshi ve Kiralananın Tahliyesi Talebi ile Dava Açtığı/Dava Niteliği ile Dilekçe İçeriğinden Davanın İcra Takibine Yapılan İtirazın Kaldırılması Olduğu Anlaşıldığından Karar Düzeltme Talebinin Kabul Edileceği )
Y6.HDE. 1997/4535KİRALAYANIN TAMİRATTAN HABERDAR OLMASI ( Akte Aykırılık Nedeniyle Dava Açmasının İyiniyetle Bağdaşmaması )
Y14.HDE. 2005/4575KİRALAYANIN TAMİRATTAN SORUMLULUĞU ( Hasılat Kira Sözleşmesi - Esaslı Olmayan Tamiratlardan Kiralayanın Sorumlu Tutulamadığı Esaslı Tamirat Bedeli de İhbar Edildiği Takdirde İstenebildiği )
Y11.HDE. 2003/2260KİRALAYANIN TAŞINMAZI KİRA AKDİNE UYGUN KULLANDIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Taşınmaz İçin Otel Ruhsatı Almayan Kiralayanın Tazminat Sorumluluğu )
Y3.HDE. 2005/45KİRALAYANIN TAŞINMAZI KİRALAMA AMACINA UYGUN BULUNDURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Bar Olarak Kiralamaya İlişkin Kira Sözleşmesinin Kiralayanın İçki Ruhsatı Alması Koşuluna Bağlanmış Olması - Ruhsatın Süresinde Alınmaması Nedeniyle Akdin Feshi )
Y11.HDE. 2005/13691KİRALAYANIN TAZMİNAT TALEP ETME HAKKI ( Kira Sözleşmesinin 1 Yıl Daha Uzadığı/Kiracının Süre Bitiminden 15 Gün Önce Yazılı Şekilde Tahliye Bildirimi Yapmadığı - Mecuru Süresinden Önce Tahliye Ettiği/Davacının Kira Alacağı Yanında Tazminat Talep Hakkı Bulunduğu )
Y13.HDE. 2002/3537KİRALAYANIN TEKRAR KİRAYA VERMEK İÇİN ÇABA GÖSTERMESİ ( Kira Süresi Bitmeden Önce Kiracının Kiralananı Tahliye Etmesi Durumunda )
YHGKE. 1994/12-594KİRALAYANIN TEMERRÜDÜ
Y6.HDE. 2011/10314KİRALAYANIN TEMERRÜDÜ ( Gönderilen 13 Örnek Numaralı Ödeme Emrinde Ödeme ve İtiraz Sürelerinin Gösterilmediği/Tahliye Davasının Reddi Gerektiği - Borçlunun Temerrütünden Söz Edilemeyeceği )
YİBGKE. 1957/23KİRALAYANIN TEMERRÜDÜ ( Kira Parasını Almak İstemediğinin Şahitle İspat Edilebileceği )
YHGKE. 1979/6-1396KİRALAYANIN TEMERRÜDÜ ( Kiralayanın Konutta Ödemeli Olarak Gönderilen Parayı Almaması )
Y12.HDE. 1998/1226KİRALAYANIN TEMERRÜDÜ ( Konutta Ödemeli Gönderilen Kirayı Almamak )
Y19.HDE. 2001/7750KİRALAYANIN ÜÇÜNCÜ KİŞİ OLMASI ( Davalının Aracı Üçüncü Kişiye Uzun Süreli Kira Sözleşmesiyle Devredilmesinin Davanın Husumet Yönünden Reddini Gerektirmesi )
Y6.HDE. 1999/8950KİRALAYANIN ÜNİVERSİTEDE OKUYAN ÇOCUĞU ( Konut İhtiyacı Nedeniyle Tahliye )
YHGKE. 1996/6-110KİRALAYANIN VEFATI
Y12.HDE. 2002/1759KİRALAYANIN VERGİLERİ TALEP ETMESİ ( Kiracının İlgili Vergi dairesine Ödemek Zorunda Olduğu - Alacaklının İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye Talebinin Reddi Gerektiği )
Y13.HDE. 2002/1905KİRALAYANIN YENİDEN KİRAYA VERME KONUSUNDA ÇABA HARCAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kiracının Sözleşme Bitmeden Önce Kiralananı Tahliye Etmesi-İstenebilecek Kira Miktarından İndirim Yapılması )
Y6.HDE. 2002/4678KİRALAYANIN YÖNETİM PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ ( Kiracı Aleyhine/Kiracının Mevcut Haklarını Etkilemeyeceği - Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye Davasının Reddi Gereği )
YHGKE. 1984/6-698KİRALAYANIN YURTDIŞINDA ÇALIŞMASI ( Tahliye İsteyebilmesi İçin Kesin Dönüş Şartının Aranmaması )
Y13.HDE. 2001/11311KİRALAYANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kiralananı Akitten Maksut Olan Kullanmaya Salih Bir Halde Kiracıya Teslim Etmek ve Kira Müddeti Zarfında Bulundurmakla Yükümlü Olması )
Y13.HDE. 2002/3584KİRALAYANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kiralananı Kullanmaya Elverişli Tutma Yükümlülüğünün Olması )
Y3.HDE. 2001/6727KİRALAYANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kiralananın Kullanılabilir Bir Duruma Getirilmediği - Kiralanadaki Atık Su Tahliye Kanalının Dar Olduğu/Havalandırma Bacası Olmadığı )
Y13.HDE. 2002/2458KİRALAYANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kiralayanın Taşınmazı Sözleşmeye Uygun Olarak Kiracının Kullanımına Hazır Tutmakla Yükümlü Olması )
Y6.HDE. 2015/7564KİRALAYANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Sözleşme Süresince Kiralananda Meydana Gelen Bozuklukları ve Eksikleri Kiracının Bir Kusuru Yoksa Gidermekle Yükümlü Olduğu - Sonradan Ortaya Çıkan Ayıplar Sebebiyle Kiralananın Tamir ve Bakım Gereksinimi Doğarsa Kiracının Bozuklukların Önemine ve Niteliğine Göre Kiraya Verene Bu Durumu Bildirmek ve Tamiri Konusunda Uygun Bir Süre Vereceği)
Y13.HDE. 2002/13813KİRALAYANIN YÜKÜMÜ ( Kira Süresi Dolmadan Kiralananın Tahliye Edilmesi Halinde Davacı Kiralayanın Zararın Artmaması İçin Gerekli Çabayı Göstermesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 1990/965KİRALAYANIN ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL BORCU ( Kiracının Malikler Tarafından Kiralanandan Çıkarılması )
Y13.HDE. 2002/3584KİRALAYANIN ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL BORCU ( Kiralayanın Kiralananın Üçüncü Kişi Tarafından Zaptına Karşı da Tekeffül Borcu Altında Olması )
Y3.HDE. 2012/11612KİRALAYANIN ZARARINDAN SORUMLULUK (Kiracı Mecuru Sözleşme Süresi Bitmeden Önce Tahliye Etmiş ve Davacıya Tebligat Yapıldığı - Dava Konusu Mecurun Tahliyeden Sonra Aynı Koşullarla Ne Kadar Sürede Kiraya Verilebileceği Saptanarak Bu Dönem Kira Bedelinden Davalının Sorumlu Tutulması Gerektiği )
Y6.HDE. 2012/2814KİRALAYANIN ZIMNİ MUVAFAKATININ İSPATI ( Kiracı Tarafından Tanık Vesair Delillerle İspatının Mümkün Olduğu - Kiraya Verenin de Aksini İspata Davet Edileceği/Delillerin Karşılıklı Araştırılması ve Değerlendirilmesi Gerektiği/Tahliye )
Y3.HDE. 1998/9053KİRALAYANININ AYBA KARŞI TEKEFFÜLÜ ( Ayıp Halinde Kira Bedelinin Tenkisi )
Y6.HDE. 2010/12681KİRALAYANLAR ARASINDA MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI BULUNMASI ( Temerrüt İhtarının Birlikte Keşide Edilerek Davanın da Birlikte Açılması Gerektiği )
Y6.HDE. 2013/15222KİRALAYANLARDAN BİRİNİN YOKLUĞU ( Kiralayanların Birden Fazla Olması Sebebiyle Aralarında Mecburi Dava Arkadaşlığı Olduğundan Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası İçin Birlikte ya da Tereke Temsilcisi İle İcra Takibi Yapmaları ve Yine Birlikte ya da Tereke Temsilcisi Vasıtasıyla Dava Açmaları Gerektiği/Kiralayanlardan Birinin Yokluğu İle Yapılan İcra Takibi Geçersiz Olup Temerrüde Esas Olamayacağı )
YHGKE. 2014/6-92KİRALAYANLARDAN BİRİNİN YOKLUĞU İLE YAPILAN İCRA TAKİBİ ( Geçersiz Olup Temerrüde Esas Tutulamayacağı/Ödeme Emrindeki Noksanlığın Sonradan Giderilmesinin Mümkün Olmadığı - İtirazın Kaldırılması ve Tahliye )
Y12.HDE. 1980/231KİRALAYANLARIN BİRDEN ÇOK OLMASI ( Takibin Birlikte Yapılmasının Gerekip Gerekmediği )
Y6.HDE. 2005/4497KİRALAYANLARIN BİRDEN FAZLA OLDUĞU İDDİASI ( İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye - Davalıya İbraz Ettiği Sözleşmedeki İmzaların Kime Ait Olduğunun Sorulması Davacı ve Davalının Dayandığı Sözleşmedeki İmzaların Kime Ait Olduğu Belirlenmesi Gereği )
Y6.HDE. 2011/1217KİRALAYANLARIN BİRDEN FAZLA OLMASI ( Aralarında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunduğu - Tüm Kiralayanların Birlikte İhtarname Gönderip ve Birlikte Dava Açmaları Gerektiği )
Y6.HDE. 2011/6803KİRALAYANLARIN BİRDEN FAZLA OLMASI ( Aralarında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunduğu İhtarnameyi Birlikte Çekmeleri Gereği - Kirlayan Durumunda Olmayan Malik veya Kiralananı Sonradan İktisap Eden Malikin Yasal İçerikli İhtarname Göndererek Dava Açması Gereği )
YHGKE. 2014/6-92KİRALAYANLARIN BİRDEN FAZLA OLMASI ( Aralarında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunduğundan Tüm Kiralayanların Birlikte Takip Yapmaları ve Birlikte Dava Açmaları Gerektiği - Bu Husus Kamu Düzenine İlişkin Olup Mahkemece Kendiliğinden Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği )
Y6.HDE. 1999/8397KİRALAYANLARIN BİRDEN FAZLA OLMASI ( İhtarın Sadece Biri Tarafından Keşide Edilmesi-İki Haklı İhtar ve Temerrüt Nedeniyle Tahliye )
Y6.HDE. 2001/1207KİRALAYANLARIN BİRDEN FAZLA OLMASI ( Mecburi Takip ve Dava Arkadaşlığı )
Y13.HDE. 1995/9303KİRALAYANLARIN BİRDEN FAZLA OLMASI ( ra Parasının Uyarlanması Davası-Mecburi Dava Arkadaşlığı )
Y6.HDE. 2004/1031KİRALAYANLARIN BİRDEN FAZLA OLMASI ( Takip ve Dava Hakkını Birlikte Kullanabilecekleri - Arasında Mecburi Dava Arkadaşlığı Bulunduğu )
Y6.HDE. 2006/12639KİRALAYANLARIN BİRDEN FAZLA OLMASI ( Zorunlu Dava Arkadaşlığı Gereği Sadece Bir Kısım Kiralayanlarca Yapılan İcra Takibinin Yasanın Öngördüğü Bir Aylık Süreyi Kesici ve Sözleşmenin Yenilenmesini Önleyici Niteliği Bulunmadığı )
Y6.HDE. 2015/8845KİRALAYANLARIN BİRDEN FAZLA OLMASI (Aralarında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunduğundan İhtarnameyi Birlikte Göndermeleri ve Yine Davayı da Birlikte Açmaları Zorunlu Olduğu - Kira Alacağına Yönelik İcra Takibine Vaki İtirazın Kaldırılması ve Tahliye İstemi)
Y13.HDE. 2008/618KİRALAYANLARIN KİRALANAN YERDE RUHSATSIZ TADİLAT VE İLAVELER YAPMALARI ( Bu Durumu Kiracıdan Gizlemeleri Ağır Kusurlarını Hata Kasden Hareke Ettiklerini Gösterdiği - Sözleşmeyi Fesheden Kiracının Haklı Olduğu )
Y6.HDE. 2009/6796KİRALAYANLARIN ÖLÜ OLMASI ( Mirasçılar Arasında Mecburi Dava Arkadaşlığı Bulunduğu - Akde Aykırılığın Giderilmesine İlişkin İhtarın Tüm Mirasçıları Tarafından Çekilmesi Gerektiği/Davanın da Tüm Mirasçılar Tarafından Açılması Gerektiği )
Y11.HDE. 2003/13798KİRALIK ARABANIN KAZAYA KARIŞMASI ( Aracı Uzun Süreli Kira Sözleşmesiyle Elinde Bulunduran Kiracının İşleten Sayılması - Araç Maliki Kiralayanın İşleten Sıfatının Bulunmaması )
Y15.CDE. 2013/11405KİRALIK ARAÇ İÇİN ÇALINTI MÜRACAATINDA BULUNMA ( Trafikten Çekme Belgeli Aracın Motor Şasi Numarasını Change Denilen İşlemle Değiştirerek Üçüncü Kişilere Satışını Yapma - Eylemin Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık Suçlarını Oluşturduğu )
Y17.HDE. 2010/12611KİRALIK ARAÇ KLOZU ŞARTLARI ( Varlığı Halinde Azami 7 Günlük Araç Kiralama Bedelinin Tespiti İçin Bilirkişiden Ek Rapor Alınması ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2010/12611KİRALIK ARAÇ KLOZUNDAN FAYDALANMA ( Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Maddi Tazminat - Davacı Sigortalının Kiralık Araç Klozundan Faydalanmak İçin Müracaatının Bulunup Bulunmadığı ve Poliçede Getirilen Diğer Şartların Gerçekleşip Gerçekleşmediği Hususlarında Araştırma Yapılması Gerektiği )
Y11.HDE. 2003/14111KİRALIK ARAÇ TAŞIMA SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Haksız Feshi Nedeniyle Kazanç Kaybının Tahsili Talebi - Davacı Tarafından İhtirazi Kayıt Konmadan Kabul Edilen Tediye Makbuzunun İmzalanmak Suretiyle Para Alınması/Kazanç Kaybı Niteliğinde Bir Tazminatın Alınamayacağının Kabul Edilmesi )
Y17.HDE. 2009/3034KİRALIK ARAÇTA İŞLETEN SIFATININ TESPİTİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat Talebi/Kazaya Neden Olan Aracın 1 Yıllığına Kiralandığına Dair Kira Sözleşmesi İbraz Edildiği - Sözleşmenin Geçerli Olduğunun Araştırılacağı/Geçerli İse İşleten Sıfatının Kiracıya Geçtiğinin Kabulü Gerektiği )
Y15.CDE. 2011/67731KİRALIK EŞYAYI İADE ETMEME ( Güveni Kötüye Kullanma - Sanığın Kiraladığı Eşyayı Kendisine Noterden Fesih İhtarnamesi Gönderilmesine Rağmen İade Etmediği/Suçun Oluştuğu )
Y11.HDE. 2002/13265KİRALIK GEMİYE YÜKLEME SIRASINDA VERİLEN ZARAR NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİYLE AÇILAN DAVADA VERİLEN YABANCI HAKEM KARARININ TENFİZİ TALEBİ ( Aktif Husumet İtirazının Mahkemece İncelenememesi - Husumet İtirazının Hakem Tarafından İncelenmiş Olması )
Y6.HDE. 2010/11577KİRALIK İLANI VERİLMESİ ( Erken Tahliye Nedeniyle Tazminat - Kiralayan Tarafından Zararın Artmasını Engellemek Amacıyla Kiralık İlanı Verilmesi B.K.'nun Kiralayana Yüklediği Bir Edim Olup Buna İlişkin Giderleri de Erken Tahliye Eden Kiracıdan Talep Edebileceği )
Y11.HDE. 2004/1586KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ ( Bankanın Kiraladığı Kasanın İçi Yine Banka Çalışanınca Haksız Olarak Boşaltıldığından Bankanın Yardımcı Şahsın Fiilinden Sorumluluk Hükümleri Çerçevesinde Sorumlu Olması )
Y3.HDE. 2008/10830KİRALIK KASANIN TESLİMİ ( Hisse Senetlerinin Teslimi - Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevi Asıl Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevi İse İstisna Olduğundan Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
YHGKE. 1992/6-107KİRAN1N BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Tahliye davası )
YHGKE. 2007/6-709KİRANIN 30 GÜNLÜK YASAL TEMERRÜT SÜRESİNDE ÖDENMESİ ( Davacının 2.5.2005'de İcra Takibinde Mart Ayının Ödenmemesi Nedeniyle Nisan 2005-Nisan 2006 Kiralarının Tahsilini İstemi - Reddedilemeyeceği )
Y6.HDE. 1990/11305KİRANIN AKDE AYKIRI KULLANMA NEDENİYLE FESHİ ( Konutta Köpek Beslemek )
Y6.HDE. 1987/2167KİRANIN ARTIRILMASI ( Artırıldığı İddiasını İspat Yükü )
Y3.HDE. 1979/1079KİRANIN ARTIRILMASI İÇİN YAPILAN İHTAR ( Kiranın Artırılması İçin Yapılan İhtarın Kiracı Kadın Yerine Onun Kocasına Yapılmasında Bir Sorun Olmaması )
Y11.HDE. 2005/12421KİRANIN ARTTIRILARAK UYARLANMASI TALEBİ ( Ekonomik Kriz Nedeniyle Kira Sözleşmesindeki Tutarın Düşük Kaldığı - Dolar Üzerinden Yapılan Sözleşme Sonucunda Kira Parasında Yükselme Olduğunu İddia Etmenin Ekonomik Gerçeklere Uymadığı )
Y3.HDE. 2005/13262KİRANIN ARTTIRILMASI ( Kira Sözleşmesinde Bedelin Belirlenmemiş Olduğu Halde - Kira Parası Miktarında Boşluğun Olduğu - Yargı Kararıyla Doldurulması Gerektiği - Kiranın Arttırılmasındaki Mahkemenin Görevli Olduğu )
Y6.HDE. 2002/3079KİRANIN BANKA HAVALESİ İLE GÖNDERİLMESİ ( Kararlaştırılan Banka Hesabına Yatırılmamış Olması-Temerrüt Nedeni ile Tahliye )
YHGKE. 1990/12-146KİRANIN BANKAYA ÖDENMESİ ( Daha Önceki Borçların Ödendiği Anlamında Hukuki Sonuç Doğuramayacağı )
Y12.HDE. 1978/7681KİRANIN BANKAYA YATIRILMASI
YHGKE. 1989/6-468KİRANIN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Daha Önce Mahkeme Huzurunda Yapılmış İkrarla Bağlılık )
YHGKE. 1995/6-1083KİRANIN BAŞLANGIÇ TARİHİNİN İSBATI
YHGKE. 2011/3-749KİRANIN DEVRİ İLİŞKİSİ ( Kiracı ile Alt Kiracı Arasındaki Hukuksal İlişki ile Kiracı ile Devrolunan Arasındaki Hukuki İlişkinin Birbirinden Farklı Olduğu - Davacının Yapmış Olduğu Sözleşmeden Alt Kira İlişkisinin Bulunduğunun Kabulü Gereği )
Y6.HDE. 2005/560KİRANIN EKSİK ÖDENDİĞİ İDDİASI ( Sözleşmede Açıklık Bulunmaması Sebebiyle Kiranın Brüt Olarak Kabulü Gereği - Davalının Stopaj Vergisi ve SSDF'yi Keserek Ödeme Yaptığı/Borcunun Bulunmadığı )
Y3.HDE. 2007/16521KİRANIN EKSİK ÖDENMESİ ( Lojman - Davalının Kusurunun Olmaması Eksik Tahsilatın Yapıldığı Tarihten İtibaren 60 Günlük Süresi İçerisinde İdarece Dava Açılmamış Olması Kira Alacağının Tahsiline Engel Hukuki Bir Sebep de Olmadığı )
Y3.HDE. 2007/16519KİRANIN EKSİK ÖDENMESİ ( Lojman Kirası - Davalının Hata ya da Hilesinin Neden Olmaması ve Taşınmazın Tahliyesinden İtibaren 1 Yıldan Fazla Bir Sürenin Geçmiş Olması Kira Alacağının Tahsiline Engel Hukuki Bir Sebep de Olmadığı )
Y12.HDE. 2003/12304KİRANIN EKSİK ÖDENMESİ ( Takip Konusu Kiranın Eksik Ödendiği ve Borçlununda Bu Miktara İtiraz Etmediği Anlaşıldığından İtirazın Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y3.HDE. 2012/12182KİRANIN ELDEN ÖDENMESİ ( İtirazın İptali Davasında Davalı Kiracının Bu Hususun Davacı Tarafça Kabul Edilmemesi Halinde Yemin Teklif Etmek İstediği - Yemin Teklif Edilmesi Halinde Davacıya Eda Ettirilmesi ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2004/11030KİRANIN EMSALLERE GÖRE TAYİNİ ( Ayrıca Çevresel Özellikler Ve Mecurun Durumu İncelenmek Suretiyle Hak Ve Nesafet İlkesi Gereğince Kira Parasının Belirleneceği )
Y6.HDE. 2013/16696KİRANIN GECİKTİRİLMESİ HALİNDE DİĞER KİRALARIN MUACCEL OLACAĞI KAYDI ( Kiralanan Taşınmazın İcra Mahkemesince Tahliyesi - Mahkemece Kiracının Tacir Olması Durumunda T.B.K.'nun 346 Md. 1.7.2012 Tarihinden İtibaren 8 Yıl Süreyle Uygulanamayacağının Gözetileceği/Tacir Olmadığının Anlaşılması Halinde Yeni Yasal Düzenlemede Koşulun Kiracı Yönünden Geçersiz Hale Geldiğinin Kabul Edileceği )
Y12.HDE. 2001/14317KİRANIN GEÇ ÖDENMESİ ( Cezai Şart Veya Vade Farkı Adı Altında Bir Bedelin Sözleşmede Yer Alması Nedeniyle İcraen Tahsilinin Mümkün Olmadığı )
Y3.HDE. 2011/12806KİRANIN GEÇERLİK TARİHİNİN DAVACI TARAFÇA KANITLANAMAMASI ( Taşınmazın Yeniden ve Boş Olarak Getireceği Kira Parasının Belirlendiği Dikkate Alınmak Suretiyle Hüküm Kurulacağı )
Y3.HDE. 2002/4955KİRANIN GEÇERLİLİK TARİHİNİN BELİRLENMESİ ( İhbarın Veya Dava Dilekçesinin Tebliğ Tarihinin Kiranın Geçerlilik Tarihinin Belirlenmesinde Dikkate Alınması )
Y1.HDE. 1986/5384KİRANIN GEÇERSİZLİĞİ ( Vekaletin Kötüye Kullanılması Yoluyla Yapılan )
Y3.HDE. 2004/7461KİRANIN HAK VE NESAFETE GÖRE BELİRLENMİŞ OLMASI ( Özel Gelişmelerin Varlığı İddia ve İspat Edilmediği Sürece Kural Olarak Üç Yıl Arka Arkaya % 65 İle Sınırlı Endeks Uygulanacağı - Kira Yespit Davası )
Y6.HDE. 2012/1678KİRANIN HANGİ AYLAR İÇİN ÖDENDİĞİ AÇIKLAMASI ( Dekontta Hangi Ay Olduğu Açıklanmadığı/Alacaklının Beyanına İtibar Edileceği - İtirazın Kaldırılması ve Tahliyeye Karar Verileceği )
YİBGKE. 1929/6KİRANIN HUKUKİ MAHİYETİ ( Otel ve Han Açmak Maksadıyla Yapılan Taşınmaz Kira Sözleşmesinin )
Y6.HDE. 2002/434KİRANIN İHTARIN TEBLİĞİNDEN ÖNCE GÖNDERİLMESİ ( Davacı İhtirazi Kayıt İleri Sürmeden Kira Parasını Almış Olduğundan İhtarın Haklı Sayılmaması )
Y6.HDE. 1998/11042KİRANIN İHTİRAZİ KAYITLA VERİLMESİ ( Tahliye İradesinin Kiracıya Bildirilmesi )
Y12.HDE. 1989/7392KİRANIN İKAMETGAHTA ÖDEMELİ OLARAK GÖNDERİLMESİ ( Alacaklının Makbuz Vermemiş Olması )
Y3.HDE. 1994/15324KİRANIN İNDİRİLMESİ ( Değişiklik Gösterecek Bütün Faktörlerin İspatlanması ve Bilirkişi Raporunda Tartışılması )
Y3.HDE. 2012/16862KİRANIN İNDİRİLMESİ DAVASI ( Açılış Tarihi İtibariyle HUMK Hükümlerine Tabi Olduğu - Yıllık Kira Parasının Mahkemenin Görevinin Belli Edilmesinde Esas Alınacağı )
Y6.HDE. 2008/722KİRANIN İSTENEBİLİR HALE GELMEDEN İHTAR KEŞİDE EDİLMESİ ( İhtarın Haklı Olduğunun Kabul Edilemeyeceği - İki Haklı İhtar Olgusu Gerçekleşmediğinden Bahisle Davanın Reddi Gerektiği )
Y12.HDE. 1999/17710KİRANIN İTİRAZ EDİLEN KISMININ GÖSTERİLMEMESİ ( Tahliye )
Y6.HDE. 2001/9114KİRANIN KİRALAYAN DIŞINDA BAŞKA BİRİNE ÖDENMESİ ( Kira Parasının Kiralayan Olmayan Şahsa Yapılan Ödemenin Kiracıyı Kira Borcundan Kurtarmaması-Bu Ödemenin Yasal Ödeme Olmaması )
Y6.HDE. 2011/1952KİRANIN MUACCEL HALE GELMESİ ( Tek İhtarla İstenmesi Gerektiği - Bölünüp Değişik İhtarlarla İstenerek İki Haklı İhtara Konu Yapılmasının Mümkün Olmadığı/Tahliye )
Y6.HDE. 1998/1247KİRANIN MUACCEL OLMASI ( İhtarın Haklı Olması İçin )
Y6.HDE. 2004/7253KİRANIN MUACCEL OLMASI ( İki Yıllık Sözleşmenin Aynı Şartlarla Bir Yıl Müddetle Yenilenmiş Sayılacağı - Sözleşmenin Geçerli Olduğu Tarihe Kadar Olan Kira Parasının Muaccel Olacağı )
Y6.HDE. 2006/755KİRANIN MUACCEL OLMASI ( Sözleşmenin Özel Şartlar Bölümünde Bir Ayın Kira Parasının Ödenmemesi Halinde Kira Süresinin Sonuna Kadar Olan Kira Bedelinin Tamamı Muaccel Olur Şartı Yer Aldığından İhtara Gerek Olmadığı )
Y6.HDE. 1994/12531KİRANIN MUACCELİYETİ
Y13.HDE. 1994/7182KİRANIN NET - BRÜT OLMASI ( Gelir Vergisi Sorumluluğu )
Y12.HDE. 1997/12145KİRANIN NET OLARAK ÖDENMESİ ( İlamdaki Miktarın Brüt Olmasını Engellemez )
Y3.HDE. 2012/19761KİRANIN NET OLARAK TESPİT EDİLEMEMESİ ( Kira Parasının Bir Bölümünün Vergi Dairesine Kiracı Tarafından Ödenmesinin vergi Hukuku ile İlgili Olduğu - Fon ve Vergi Stopajı İndirilerek Kira Parasının Tespit Edilemeyeceği/Brüt Tespit )
Y3.HDE. 1979/2634KİRANIN OTOMATİK OLARAK UZAMASI ( ira Sözleşmesinin Süresi Bitince Taraflar Arasında Başkaca İşlem Yapılmadığı Zaman Kiranın Otomatik Olarak Uzamış sayılması )
Y6.HDE. 2008/9222KİRANIN ÖDEME GÜNÜ ( Sözleşmenin Ön Yüzünde "Aylık Peşin" Yazmasına Rağmen Özel Şartlarda Yer Alan Kiranın Her Ayın 30. Günü Akşamına Kadar Bankaya Ödeneceğine İlişkin Hüküm Tarafları Bağladığı )
Y6.HDE. 2010/10265KİRANIN ÖDEME GÜNÜNDEN SONRA VE EKSİK YAPILMASI ( Tahliye - Sözleşmede Yer Alan Muacceliyet Koşulunun Gerçekleştiği Henüz Günü Gelmemiş Kira Borcunun da Yasal Sürede Ödenmediğinin Kabulü Gereği )
Y6.HDE. 2006/3978KİRANIN ÖDENDİĞİ HUSUSUNUN İSPATLANMASI ( Davalı Kiracının Hisse Senetlerini Kira Borcuna Karşılık Verdiğini İspatlaması Gereği )
Y12.HDE. 1985/8133KİRANIN ÖDENDİĞİ İTİRAZI ( Şahitle İsbat Edilemeyeceği )
YHGKE. 2005/6-585KİRANIN ÖDENDİĞİ VEYA BAŞKA SEBEPLERLE İSTENEMEYECEĞİ İTİRAZI ( Davalının Noterlikçe Re'sen Tanzim veya İmzası Tasdik Edilmiş veya Alacaklı Tarafından İkrar Olunmuş Bir Belge Yahut Resmi Dairelerin veya Yetkili Makamların Verdikleri Bir Makbuz veya Vesika İle İspat Etmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 1999/17710KİRANIN ÖDENDİĞİNİN İİK. 269/c'de BELİRTİLEN BELGE İLE KANITLANMASI
Y13.HDE. 2004/79KİRANIN ÖDENDİĞİNİN KANITLANMASI ( Tam ve Eksiksiz Olarak - Kiracıya Ait Olduğu )
Y12.HDE. 1991/1983KİRANIN ÖDENDİĞİNİN NOTER İHTARINDA BELİRTİLMESİ
Y6.HDE. 2012/1878KİRANIN ÖDENECEĞİ GÜN ( Sözleşmede Kararlaştırılan Günde Ödenmesi Gerektiği/Ayın İlk Beş Gününde Ödenmesi Kararlaştırıldığı - Takip Tarihi İtibariyle Henüz İstenebilir Hale Gelmediği )
Y12.HDE. 1999/1403KİRANIN ÖDENME GÜNÜ
Y6.HDE. 2013/8194KİRANIN ÖDENME ŞEKLİ ( İtirazın İptali ve Tahliye - Davalının Kira Başlangıcından Beri Aylık Ödeme Yapıp Yapmadığının Araştırılması Ödemelerin Düzenli Olup Olmadığı Teamülün Gerçekleşip Gerçekleşmediği Üzerinde Durularak Sonucuna Göre Karar Verileceği )
Y6.HDE. 2003/2973KİRANIN ÖDENME ZAMANI (Ayın Başı Saptanmışsa Bundan Ayın Birinci Günü Anlaşılması Gereği - İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye)
Y12.HDE. 2002/1931KİRANIN ÖDENMEMESİ ( Kira Sözleşmesinin Herhangi Bir Şartına Uyulmaması Kiralayana Akdi Feshetme Yetkisi Vermekte - Diğer Aylara Ait Kiranın Muaccel Olacağına Dair Hüküm Bulunmamakta )
Y6.HDE. 2006/755KİRANIN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE TAHLİYE ( ( Sözleşmede Muacceliyet Koşulunun Bulunması Halinde Muacceliyetin Gerçekleşmesi İçin Ayrıca İhtara Gerek Olmadığından Temerrüdün Gerçekleştiği - Kabulü Gereği )
YHGKE. 1972/771KİRANIN ÖDENMESİ
Y12.HDE. 1996/13405KİRANIN PEŞİN OLARAK ÖDENECEĞİNİN BELİRTİLMESİ ( Bir Yıllık Kiranın Peşin Alındığı Anlamına Gelmeyeceği - Borçlunun Kira Parasınını Ödediğini Yazılı Bir Belge İle Kanıtlaması Gerektiği )
Y12.HDE. 1987/3482KİRANIN PTT İLE ÖDENİLMESİ ( Tahliye )
Y6.HDE. 1984/1761KİRANIN SENEDEN SENEYE YENİLENMESİ ( Hasılat Kirasında Altı Ay Önceden Feshi İhbar Yapılarak Akit Feshedilinceye Kadar )
Y6.HDE. 1980/216KİRANIN SENEDEN SENEYE YENİLENMESİ ( Hasılat Kirasında Altı Ay Önceden Feshi İhbar Yapılmamasıyla )
Y6.HDE. 2005/1283KİRANIN SENELİK ARTIŞ ORANI ( " % 60 Olacaktır" Şartı Sözleşmede Yer Aldığından Bu Şart Geçerli Olup Tarafları Bağladığı )
Y3.HDE. 1999/7887KİRANIN SÖZLEŞMEYE UYGUN BELİRLENMESİ ( Davanın Sözleşmenin Uyarlanması Olmadığı - Hakimin Hak ve Nesafet Kurallarına Göre Kirayı Belirleyeceği )
Y13.HDE. 2005/15099KİRANIN SÜRESİ ( Bitiminden Önce Feshi İhbarda Bulunulmadığı Takdirde Kira Sözleşmesinin Uzayacağına Dair Bir Hüküm Bulunmaması - BK. Md. 263 Hükmüne Göre Sona Erdiği )
Y11.HDE. 2002/3523KİRANIN SÜRESİNDEN ÖNCE ANLAŞMAYLA FESHEDİLMESİ ( Peşin Ödenen Fazla Kira Bedelinin İadesi Talebi - Takas Def'inin Alacaklıya Karşı Dermeyan Edildiği Tarihte Hüküm İfade Edeceği/Bu Tarihteki Kur Karşılığına Hükmedilmesi Gerekirken Fiili Ödeme Günündeki Kur Karşılığına Hükmedilemeyeceği )
Y13.HDE. 1994/8909KİRANIN TEDİYESİ ( Kira Sözleşmesinde Dükkanın Başkasına Devredilemeyeceğinin Belirtilmesi- Buna Rağmen Kira Parasının Ödenmesinin Kişiye Kiracılık Sıfatını Kazandırmayacağı )
Y6.HDE. 2011/15189KİRANIN TEK İHTARLA İSTENMESİ GEREĞİ ( Kira Sözleşmesinde Muacceliyet Koşulu Bulunması Halinde Muaccel Hale Gelen Kiranın Tek İhtarla İstenmesi Gerektiği - Kira Parasının Bölünüp Değişik İhtarlarla İstenerek İki Haklı İhtara Konu Yapılamayacağı )
Y13.HDE. 2004/10331KİRANIN TEMİNATI OLARAK VERİLEN PARA ( Davacı Kefil Tarafından Verildiği Bildirilen Depozito Niteliğindeki Para Taraflar Arasındaki Kira Sözleşmesi Sona Ermeyip Halen Devam Ettiğinden Kiralayandan Geri İstenemeyeceği )
Y3.HDE. 1999/7887KİRANIN TESPİTİ ( Davanın Sözleşmenin Uyarlanması Olmadığı - Kiralanan Yerin Yeniden Kiralanırsa Getirebileceği Kira Parasının Belirlenmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2010/6940KİRANIN TESPİTİ ( Kira Parasının Tespitini İsteyip İstemediği Hususunun Davacı Taraftan Sorularak İstemesi Halinde Bir Sonraki Dönem İçin Kira Parasının Tespitine Karar Verilmesinin Mümkün Olduğu )
Y3.HDE. 2010/2553KİRANIN TESPİTİ İSTEMİ ( Dava Konusu Taşınmazın Yeniden Kiraya Verilmesi Halinde Getirebileceği Kira Parası Belirlenmeli ve Hakimce Bu Kira Parası Dikkate Alınmak Suretiyle Hak ve Nesafete Uygun Karar Verilmesi Gerektiği )
YİBGKE. 1979/1KİRANIN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR İLE BELİRLENEN KİRA FARKI ALACAĞININ İFA ZAMANININ GELMESİ ( Kararın Kesinleşmesi )
Y3.HDE. 2004/8135KİRANIN TÜFE'YE GÖRE ARTIRILACAĞI HÜKMÜ ( Mahkemece Talep Edilen Kira Parasına Hükmedilmesi - TÜFE Oranından Az Olmasının Bozma Nedeni Yapılmadığı )
Y13.HDE. 2002/2626KİRANIN UYARLANMASI DAVASI ( Davacının Vermiş Olduğu Mazeret Dilekçesinin Kendi Kusuru Olmadan Başka Bir Dosyaya Girmiş Olması Bunun Sonucu da Dosyanın İşlemden Kaldırılması )
Y13.HDE. 2011/6570KİRANIN UYARLANMASI DAVASI ( Kabul ve Reddedilen Yıllık Talep Miktarına Göre Taraflar Yararına Vekalet Ücretine Hükmedileceği - Yargılama Harç ve Giderlerinin Davada Kabul ve Reddedilen Kısma Göre Hesaplanacağı )
Y13.HDE. 2002/9716KİRANIN UYARLANMASI DAVASI ( Kira Sözleşmesi Yapılırken Taraflar Arasındaki Ekonomik Dengenin Kiracı Aleyhine Çekilemeyecek Derecede Bozulduğu İddiası - 10 Yıl Süreli Sözleşme )
Y13.HDE. 2001/12681KİRANIN UYARLANMASI İSTEMİ ( Kira Sözleşmesinin Çok Uzun Süreli Olması ve Kira Tespit Davası Açılamaması Hallerinde Uyarlama Talebinin Mümkün Olması )
Y3.HDE. 2000/8382KİRANIN YABANCI PARA İLE ÖDENMESİ ( Kira bedelinin tesbiti davası )
Y3.HDE. 2005/7058KİRANIN YENİ EKONOMİK KOŞULLARA UYDURULMASI ( Kira Sözleşmesinde Artış Şartı Olmasına Rağmen Kira Tespiti Talep Edilmesi Halinde Uyarlama Davası Olarak Değerlendirilmesi Gereği )
Y12.HDE. 1990/8457KİRANIN YENİLENDİĞİ VEYA UZATILDIĞI İDDİASI ( Belgeye Dayanma Gereği )
Y3.HDE. 2004/1366KİRANIN YENİLENMESİ ( Kira Parasının Yenilenen Her Dönemin Başında Artırıldığını Kabul Ettiğinden Uyuşmazlığın Tespiti İstenen Kira Parasının Geçerlilik Tarihine İlişkin Olmayıp Miktarına İlişkin Olduğunun Kabulünün Gerekmesi )
YHGKE. 1970/4-805KİRASIZ EV ( Dava Konusu Olayda daki Sözleşmenin Ev Kirasız Para Faizsiz Sözleriyle Anılan Sözleşme Olduğu ve Bu Sözleşmelerin Murabaha Nizamnamesine Uygun Olarak Yapılmasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 2007/1298KİRAYA KDV EKLENMESİ ( İlk Dönem İçin Ekleneceğinin Benimsenmiş Olması - 2.Dönem İçin Öngörülen Kira Bedeline Ayrıca KDV'nin Eklenmesinin Tarafların Edim Dengesine Daha Uygun Bir Uygulama Olacağı )
Y12.HDE. 1986/9320KİRAYA KEFALET ( Devam Eden Kira Dönemleri )
Y13.HDE. 1974/1640KİRAYA KEFALET ( Kefilin Uzayan Dönemler İçin Sorumlu Olmaması )
Y6.HDE. 2012/18170KİRAYA KONU YERDE KEŞİF YAPILMASI GEREĞİ ( Tek Başına Delil Niteliği Taşımayan Fatura Bedeli Üzerinden Oluşturulan Bilirkişi Raporuna Dayalı Verilen Hükmün Hatalı Olduğu - Mahallinde Keşif Yapılması Gereği/Vekaletsiz İş Görme )
Y3.HDE. 2003/828KİRAYA VEREN ( Malik Olması Gerekmediği - Kiralayan Sıfatıyla Kira Tespit Davası Açabileceği )
Y3.HDE. 2017/1771KİRAYA VEREN ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Kiracının Zarara Uğramasına Dayalı - Mahkemece Davacının Kendi Aleyhine Açılmış Olan Davayı Kiraya Verene İhbar Etmemekle Zararın Artmasına Neden Olup Olmadığı Karşı Kusurunun Bulunup Bulunmadığının Üzerinde Durulacağı )
Y6.HDE. 2015/12362KİRAYA VEREN DURUMUNDA OLMAYAN MALİK VEYA KİRALANANI SONRADAN İKTİBAS EDEN YENİ MALİKİN TAHLİYE İSTEMİ (Önceden Kiracıya İhbar Göndererek Kira Bedelinin Kendisine Ödenmesini İstemesi Gereği - Kira İhbarının Sonuçsuz Kalması Halinde Yasal İçerikli İhtarname veya İhtarlı Ödeme Emri Tebliği Ettirmek Suretiyle Tahliye Davası Açılması Gereği)
Y4.HDE. 2016/5305KİRAYA VEREN İLE KİRACI ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARDA GÖREV ( Kiraya Veren ile Kiracı Arasındaki Uyuşmazlıkların Sulh Hukuk Mahkemesinin Görev Alanına Girdiği - Uyuşmazlığın Tarafların Müşterek Malik Oldukları Taşınmazlarda Hisselerine Düşen Kira Alacaklarının Birbirlerine Ödenmemiş Olmasından Kaynaklandığı/Davanın Konusunun Alacak İstemine Dayandığı/Asliye Hukuk Mahkemesinin Görev Alanına Girdiği )
Y6.HDE. 2013/172KİRAYA VEREN SIFATI ( İtirazın Kaldırılması İstemi - Davacının Taşınmazın Satın Alınmasından Önce Kiraya Veren Sıfatı Bulunmadığından Kendi Nam ve Hesabına Alacak Talep Edemeyeceği )
Y6.HDE. 2014/5648KİRAYA VEREN TARAFINDAN EL KONULAN EMTİANIN AYNEN İADESİ/BEDELİNİN TAHSİLİ ( Bilirkişi Raporunda Ne Kadarlık Alanda Emtia Bulunduğunun Belirtildiği Fakat Miktarının Belirlenmediği/Yazılı Delille Kanıtlanamadığı/Ek Rapor Alınması Gerektiği - Miktarın Saptanmasının Mümkün Olmadığı Takdirde Davacı Sair Delil Demek Suretiyle Yemin Deliline de Dayanmış Olduğundan Davalıya Yemin Teklif Etme Hakkı Olduğu Hatırlatılarak Karar Verileceği )
Y3.HDE. 2017/1736KİRAYA VEREN TARAFINDAN KİRA BEDELİNİN ARTIRILACAĞINA DAİR YAZILI BİLDİRİM ( İzleyen Yeni Kira Dönemi Sonuna Kadar Dava Açılmadığının Gözetileceği )
Y6.HDE. 2016/7517KİRAYA VEREN TARAFINDAN KİRACI ALEYHİNE AÇILAN DAVA ( Sözleşmenin Haklı Sebeple Feshedildiğinin Tespiti İle Cezai Şartın Tahsili İstemi - Sözleşmenin Şirketin Türkiye Cumhuriyeti Şubesi Tarafından Bağlı Bulunduğu Şirket Adına ve Hesabına İmzalandığı/Mahkemece İşin Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerekirken Davanın Reddinin İsabetsiz Olduğu )
Y6.HDE. 2015/10344KİRAYA VEREN TARAFINDAN ÖDENEN HASAR BEDELİNİN RÜCUEN TAHSİLİ İSTEMİ ( Kiracının Komşu Sigortalı Daireye Zarar Vermesi/Soba Bacasından Kaynaklı İs ve Kirlenme - Binadaki Baca ve Kiralanandan Kaynaklı Kusur Olup Olmadığı Zararın Davalının Olduğu Daireden Kaynaklanıp Kaynaklanmadığına İlişkin Rapor Alınacağı )
Y6.HDE. 2016/2785KİRAYA VERENİN AÇTIĞI HOR KULLANMA TAZMİNATI İSTEMİ ( Kira Sözleşmesinin Özel Şartlar Maddelerine Göre Kiralanan İyi Halde Teslim Edildiği Süre Bitiminde de Aynı Şekilde Teslim Edileceği - Kira Sözleşmesi Hükümleri Geçerli Olup Tarafları Bağlayacağı )
Y6.HDE. 2015/630KİRAYA VERENİN AÇTIĞI HOR KULLANMA TAZMİNATI İSTEMİ ( Mahkemece Bilirkişi Raporu İle Hor Kullanım ve Olağan Kullanım Nedeniyle Oluşan Zarar ve Hasar Ayrımı Yapıldıktan Sonra Kullanım Süresi İle Orantılı Olarak Yıpranma Payı Hesap Edilip Alacaktan Düşüleceği )
Y6.HDE. 2015/2840KİRAYA VERENİN AÇTIĞI TAZMİNAT İSTEMİ (Davaya Konu Fabrikanın Yetkisiz Ortak Tarafından Davacı Şirkete Kiralanmasında Davacı Kiracı Şirketin Kusurlu Olup Olmadığı Üzerinde Durularak Sonucuna Göre Birleşen Davada Tazminat İstemi Yönünde Karar Verilmesi Gerektiği)
Y6.HDE. 2015/8355KİRAYA VERENİN BANKA HESABINA KİRA BEDELİ AÇIKLAMALI ÖDEME YAPILMASI ( Kira Alacağının Tahsili İle Temerrüt Sebebiyle Kiralananın Tahliyesi İstemi - Yapılan Bu Ödemenin Talep Edilen Kira Dönemi İçerisinde Olduğu/Bu Ödemenin Kira Alacağı Kapsamında Yapılan Bir Ödeme Olup Olmadığı Araştırılarak Karar Verileceği )
Y6.HDE. 2016/1972KİRAYA VERENİN DAHA VEYA EN GEÇ DAVANIN AÇILMASI İÇİN ÖNGÖRÜLEN SÜREDE DAVA AÇACAĞINI KİRACIYA YAZILI OLARAK BİLDİRMESİ ( Davanın Bildirimi Takip Eden Uzayan Bir Kira Yılı Sonuna Kadar Açılabileceği - Dava Açma Süresi Kamu Düzenine Dair Olup Mahkemece Kendiliğinden Göz Önünde Bulundurulacağı )
Y6.HDE. 2015/8756KİRAYA VERENİN ERKEN TAHLİYEDEN DOĞAN ZARARI ( Erken Tahliye Nedeniyle Ödenen Kiranın İstirdatı - Kiraya Verenin Zararının Tahliye Tarihinden Kiralananın Aynı Koşullarla Yeniden Kiraya Verilebileceği Tarihe Kadar Boş Kaldığı Süreye Dair Kira Parasından İbaret Olduğu/Ancak Kira Sözleşmesi İle Bu Süre İki Ay İle Sınırlandırıldığı ve Kiracının Kiralananın Depreme Dayanıklı Olmadığından İhtarname İle Sözleşmeyi Feshettği - Davacının Sözleşmede Kararlaştırılan İhbar Şartına Uymadan Kiralananı Tahliye Ettiğinden Feshinin Haklı Sayılamayacağı )
Y6.HDE. 2015/10297KİRAYA VERENİN GERİ VERME SIRASINDA KİRALANANIN DURUMUNU GÖZDEN GEÇİRME SORUMLULUĞU ( Kiraya Verenin Kiracının Sorumlu Olduğu Eksiklikleri ve Ayıpları Hemen Yazılı Olarak Bildirmek Zorunda Olduğu - Bu Bildirim Yapılmazsa Kiracı Her Türlü Sorumluluktan Kurtulacağı )
YHGKE. 1979/4-231KİRAYA VERENİN HAKSIZ FİİLİ
YHGKE. 2006/3-311KİRAYA VERENİN KDV YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kira Sözleşmesinde KDV'nin Kiracıya Ait Olduğu Özel Şartının Yasa Hükümlerine Açıkça Aykırı Olup Yükümlülüğünü Ortadan Kaldırmayacağı )
Y6.HDE. 2014/8931KİRAYA VERENİN KIZININ İHTİYACI İÇİN TAHLİYE ( Kiraya Verenin Altsoyu Olan Kızı İçin İşyeri Gereksinimi Nedeniyle Kiracının Tahliyesini İsteyebileceği - Davacının İhtiyaçlı Kızının Ev Hanımı Olup Herhangi Bir İşinin Olmaması Kiralanan Yeri Restoran Olarak Çalıştırmak İstemesi Tanık Anlatımlarıyla Sabit Olduğundan İhtiyacın Samimi Olduğunun Kabulü Gereği )
Y6.HDE. 2015/8691KİRAYA VERENİN KİRACI TARAFINDAN FAYDALI GİDERLERİN TAHSİLİ İSTEMİYLE BAŞLATILAN İCRA TAKİBİ SEBEBİYLE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Dava Dilekçesindeki İddianın Taraflar Arasında Kira İlişkisi Olduğuna Yönelik Olduğu - Bu İddianın Tartışılarak Karara Bağlanmasının Görevli Sulh Hukuk Mahkemesine Ait Olduğu )
Y6.HDE. 2016/5888KİRAYA VERENİN KİRACILIK İLİŞKİSİNİ KANITLAMASI GEREĞİ (İtirazın İptali - Davacının İddiasını HMK. 200. Maddesi ve Yıllık Kira Miktarına Göre Ancak Yazılı Olarak Kanıtlayabileceği/Davacı İddiasını Yazılı Olarak Kanıtlayamamış Olup Yemin Deliline de Dayanmadığına Göre Davanın Husumet Sebebiyle Reddine Karar Verileceği)
Y6.HDE. 2015/7344KİRAYA VERENİN KİRALANANDA KİRACI TARAFINDAN YAPILAN FAYDALI VE ZORUNLU MASRAFLAR HAKKINDAKİ SORUMLULUĞU ( Kiracının Yaptığı Faydalı ve Zorunlu Masrfları Kiraya Verenin Benimsediği ve Kiracı Aleyhine Sebepsiz Zenginleşme Meydana Geldiğinin Kabul Edildiği - Kiraya Verenin Sorumluluğunun Faydalı İmalatların İmal Tarihindeki Değerinden Yıpranma Payı Düşülmek Suretiyle Bulunacak Değer Kadar Olduğu )
Y4.HDE. 2006/5396KİRAYA VERENİN SORUMLULUĞU ( Tahliye Taahhüdü Nedeniyle İcra Takibi Başlattığı Ancak Yeni Sözleşme Bulunduğundan İptal Edildiği - Haksız Tahliye Edilen Kiracının Zararını Karşılaması Gereği )
Y6.HDE. 2014/10692KİRAYA VERENİN TEK YANLI KİRA ARTIŞ BEDELİ VE ORANI BELİRLEYEMEMESİ ( Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası/Enflasyona Göre Zam Yapılacağının Kira Sözleşmesinde Kararlaştırıldığı - Belirli ve Muayyen Bir Artış Şartı Olmadığı/Kira Bedeli Tespitine İlişkin Kesinleşmiş Mahkeme Kararı Da Bulunmadığı - Temerrüt Olgusu Gerçekleşmediğinden Davanın Reddedileceği )
Y6.HDE. 2013/12502KİRAYA VERENİN TÜM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEKTE OLDUĞU ( Davalı Kiracıdan da Kendi Borçlarını İfa Etmesini İsteyebileceği - Davacının Kira Sözleşmesine Dayalı Olarak İş Bu Davayı Açtığı/Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2013/8788KİRAYA VERENİN VEFATI (Mirasçılar Arasında Mecburi Dava Arkadaşlığı Bulunduğundan İhtarın Mirasçıların Hepsi Tarafından Gönderilmesi ve Davanın da Hepsi Tarafından Açılması Gerektiği - Kiralananın Tahliyesi İstemi)
YHGKE. 1982/13-887KİRAYA VERENİN ZARARIN ÇOĞALMASINI ÖZNELEYEBİLMESİ ( Taşınmazın Başka Kimseye Kiralanabilmesi )
Y6.HDE. 2013/13090KİRAYA VERENİN ZENGİNLEŞMESİ ( Kiracının Yaptığı Tadilatların Zorunlu ve Faydalı Masraf Olup Olmadığı ve Kiraya Verenin Bundan Dolayı Zenginleşip Zenginleşmediğinin Araştırılacağı - Sonuca Göre Hor Kullanma Tazminatından İndirilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2014/4142KİRAYA VERENLERİN BİRDEN FAZLA OLMASI ( İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye - İhtarları Birlikte Göndermeleri ve Davayı Birlikte Açmalarının Zorunlu Olduğu )
Y11.HDE. 1998/9215KİRAYA VERİLEN ARACIN KİRACI TARAFINDAN İŞLETİLİRKEN KAZA YAPMASI ( Kar Kaybını Malikin Değil Kiracının Talep Edebileceği )
Y1.HDE. 2012/7949KİRAYA VERİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜMLER (Pay ve Paydaş Çoğunluğunun Sağlanacağı - Murisin Ölüm Tarihinden Önce ve Sonrasında Kiralananın Kullanılmasına Ses Çıkarılmamasının Kullanıma Muvafakat Edildiği Şeklinde Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y5.HDE. 2008/9705KİRAYA VERİLEN BÖLÜM ( Arsa Vasfındaki Taşınmazın Ecrimisilinin Tespitinde El Atılan Bölümünün Kiraya Verilip Verilemeyeceği ve Kiraya Verilirse Ne Kadar Gelir Getirebileceğinin Araştırılması Gerektiği )
YİBGKE. 1955/12KİRAYA VERİLEN GAYRİMENKUL ( Taşınmazın Hissedarlarından Birinin Mecura Olan İhtiyacı Sebebiyle Müstecir Aleyhine Açılan Dava )
Y6.HDE. 2016/4875KİRAYA VERİLEN İDARE TARAFINDAN KİRACI ALEYHİNE DÜZENLENEN VE CEZAİ ŞART OLARAK ÖDENMESİ BİLDİRİLEN KARARIN İPTALİ (Sözleşmenin Hususi Şartlarında "Kira Süresinin Sona Ermesi veya Sözleşmenin Feshi Halinde Taşınmaz İdareye Teslim Edilmezse Geçen Her Gün İçin Cari Yıl Kira Bedelinin Belirtilen Oranında Cezanın İtirazsız Olarak Ödeneceği" Düzenlemesine Yer Verildiği/Kira Sözleşmesindeki Bu Hükmün T.B.K'nin 179 Vd. Maddelerinde Düzenlenen Cezai Şart Niteliğinde Olduğu)
Y9.HDE. 2004/28073KİRAYA VERİLEN İŞLETMEDEKİ İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşe İade Talebi - Kiralamanın İş Akdinin Feshi İçin Geçerli Sebep Olmaması/Kira Akdinde Kiracının Kiralayanın Görevlendireceği Personeli Çalıştıracağının Kararlaştırılmış Olması )
Y3.HDE. 2009/21450KİRAYA VERİLEN KAYNAK SULARI ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Yerlerdeki Kaynak Suları 2886 S. Kanun Hükümlerine Uyularak İl Özel İdarelerince Kiraya Verileceği - Davalı Belediyenin Davaya Konu Kaynak Suyunu Kiraya Veremeyeceği )
Y14.HDE. 2015/17354KİRAYA VERİLEN KAYNAK SUYUNUN FAZLA KULLANILMASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI (Sözleşmede Yazılı Miktardan Fazla Kullanım/Başkasının Arazisinde Bulunan Kaynak Üzerinde İrtifak Hakkının Bu Arazinin Malikini Suyun Alınmasına ve Akıtılmasına Katlanmakla Yükümlü Kıldığı - Mahkemece Deliller Toplanarak Keşif Yapılacağı)
Y8.HDE. 2001/6756KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZ ( Hazineye Ait Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Bir Yerin Devri Gerçekleşmedikçe Belediye Tarafından Başka Kimselere Kiraya Verilmesi Hukuken Geçerli Bir Sonuç Doğurmadığı - Hazine Yönünden de Bağlayıcı Olmadığı )
YHGKE. 2008/14-311KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZ ( Verilmiş de Olsa Konut Amacıyla Taşınmaz Alımından Doğan Uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu - Tapu İptali ve Tescil )
Y13.HDE. 1998/1404KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZDAN PAYDAŞ MALİKİN YARARLANAMAMASI ( Kiralayan Paydaşın Vekaletsiz İşgörme Hükümlerine Göre Sorumluluğu )
Y6.HDE. 2001/5623KİRAYA VERİLEN YERİN BAŞKASINA DEVREDİLEMEMESİ ( Bu Şartın Kiralananı Beraber Kullanmaya Engel Olmaması )
Y6.HDE. 2011/7054KİRAYA VERİLEN YERİN NİTELİĞİ ( Kiralanın Tahliyesi Talebi - Yerin Niteliği ve Nereleri Kapsadığının Tespit Edilip Borçlar Kanunu ya da 6570 S.K. Hükümlerinden Hangisine Tabi Olduğunun Saptanacağı )
Y6.HDE. 2012/16504KİRAYA VERİLEN YERİN TESLİM EDİLMEMESİ ( Kira Sözleşmesinin Feshi ve Ödenen Depozito ve Kira Bedellerinin İstirdadı İstemi - Davacının Döndüğü Kira Sözleşmesine Dayanarak Davalı Kiralayana Tüm Verdiklerini Geri İsteyebileceği/Taşınmazdaki Eksikliklerin Giderilmesi İçin Gerekli Süreyle Aynı Şartlarda Yeniden Kiraya Verilme Sürelerine Dair Hesaplanan Kira Bedelinin Düşülmesinin Hatalı Olduğu )
Y3.HDE. 2004/3137KİRAYA VERİLEREK HUKUKSAL SEMERE ELDE EDİLEN TAŞINMAZ ( Paydaşların İntifadan Men Edilmedikçe Birbirlerinden Ecrimisil İsteyemeyecekleri Kuralının Dışında Olması )
Y1.HDE. 2014/13884KİRAYA VERİLEREK HUKUKSAL SEMERE ELDE EDİLEN YER ( Ecrimisil Davası/Ortaklığın Giderilmesi Davası İle Davacıya Bırakılan Bağımsız Bölümün Davalı Paydaş Tarafından Kiraya Verildiği - Davanın Kabul Edileceği )
Y19.HDE. 2004/6973KİRAYA VERİLME TARİHİNE KADAR KİRA BORCU İLE SORUMLULUK ( Bilirkişi Raporu İle Tespit Edilen Davalının Bu Bir Aylık Süredeki Kira Borcu İle Sorumlu Tutulması Gereği )
Y19.HDE. 2004/11789KİRAYA VERİLMİŞ TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ İPOTEK ( Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibe Başlanmasından İpotekli Taşınmazın Paraya Çevrilmesi Anına Kadar İzleyen Kira Bedellerinin de Geçerli Bulunduğu )
Y5.HDE. 2006/14340KİRAYA VERME ( Ecrimisile Hükmedilebilmesi İçin Taşınmazın Bulunduğu Mevkideki Diğer Arsaların Dava Tarihinden Geriye Doğru Ecrimisil İstenen Süre İçinde Kiraya Verilip Verilmedikleri Araştırılması Gereği )
Y18.HDE. 1996/1778KİRAYA VERME ( Rahatsız Edici Durumların Giderilmemesi - Protokol Hükümlerine Uymama )
Y8.HDE. 2005/774KİRAYA VERME ECRİMİSİL VE MENİ MÜDAHALE ( Çekişmeli Yerin Denizden Doldurulması - Davacı Belediyenin Bu Gibi Yerlerde Doğrudan Tasarruf Denetim ve Yararlanma Hakkı Bulunmadığı )
Y1.HDE. 2004/8302KİRAYA VERME İŞLEMİ ( Önemli İdari İşlerden Olup Pay ve Paydaş Çoğunluğu İle Gerçekleştirilmesi Halinde Geçerlilik Kazandığı - Elatmanın Önlenmesi )
Y3.HDE. 2005/3472KİRAYA VERMEK SURETİYLE TAŞINMAZDA DİĞER PAYDAŞLARI İNTİFADAN MEN EDEN PAYDAŞ ( Ecrimisil Ödeme Yükümlülüğü - Ecrimisile Kira Süresi Üzerinden Hükmedilmesi Gereği )
Y8.HDE. 2005/5320KİRAYA VERMEK SURETİYLE ZİLYETLİK ( Davacı 15 Yılı Aşkın Bir Süreden Beri Kullanmadığını Bildirmiş İse de Taşınmazın Öz Malı Olduğunu Bu Yer Hakkında Dava Açtığını Bildirmesi Karşısında Bu Yeri Terk Ettiği Kabul Edilemeyeceği )
Y6.HDE. 2014/8768KİRAYALAN DURUMUNDA OLMAYAN MALİK ( Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye Davası Açma Hakkının Kiraya Verene Ait Olduğu Malik Olmasının Zorunlu Olmadığı - Kiralayan Durumunda Olmayan Malikin de Akde Aykırılık Nedeniyle Tahliye Davası Açabileceğinin Kabulü Gereği )
Y13.HDE. 2003/2865KİRAYANIN BORCU ( Tahliye Tarihinde Dolara Çevrilerek Depozitodan Düşülmesi )
Y13.HDE. 2010/1447KİRAYANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Sözleşmeye Konu Yerleri Kiracının Kullanımına Elverişli Bir Şekilde Bulundurmak Zorunda Olduğu - Sözleşme ile Kiracının Kullanımına Bırakılması Gereken Yeri Kiracı Kullanmadığından Kira Bedelinden İndirim Yapılması Gereği )
YHGKE. 1983/3-668KİRAYI AŞAN ZARAR ( İspat Edilemiyorsa Ecrimisilin Kira Esasına Göre Belirleneceği )
YİBGKE. 1945/30KİRAYI ÖDEMEYEN KİRACININ EVİNE GİREN EV SAHİBİ ( Kiracısını Evden Çıkarmak Amacıyla Eve Girmesi Nedeniyle Kendiliğinden Hak Almak Suçunun Oluşması )
Y13.HDE. 2002/816KİRAYI ÖDEYEN ŞİRKETİN KİRA SÖZLEŞMESİNE İCAZET VERMİŞ SAYILMASI ( Vekaletsiz İş Görme Hükümlerine Göre Yapılan Sözleşmeye İcazet Verilmiş Sayılması )
Y23.HDE. 2014/7453KİREMİTLİ ÇATI YAPILACAĞI TAAHHÜT EDİLEN BİNADA FİİLEN İZOLASYONLU ÇATI YAPMA ( Her İki Çatı Arasındaki Nesafet Farkı Belirlenip Bu Miktara Hükmedileceği - Mahkemece Yazılı Kanıt Olmadan Tanık Anlatımlarına Dayalı Olarak İzolasyonlu Çatı Yapılması Konusunda Arsa Sahibinin Muvafakatının Olduğu Sonucuna Varılarak İstemin Reddinin Doğru Olmadığı/Tazminat İstemi )
Y3.HDE. 1997/458KİRLETEN ( Çevre kirliliği )
Y15.CDE. 2013/8194KİRLETME EYLEMİ ( Başkasının Binasının Duvarına Yazı Yazmak Resim Yapmak Afiş Ve İlân Yapıştırmak Şeklinde Gerçekleştirildiği )
YCGKE. 2003/264KİRLETME YASAĞI ( Dava Konusu Olayda Ortaya Çıkan Görev ve Yetki Uyuşmazlığının Tarafların Yargı Yetkisine Sahip Olmaması Nedeniyle Ceza Genel Kurulunda Görülmesinin Olanaklı Olmaması )
Y13.HDE. 2003/1236KİRLİLİĞİ ÖNLEME PAYI ( Her Abonenin Tükettiği Kadar Suyu Kirletmesi Nedeniyle Kullanılmış Suları Uzaklaştırma Bedelini Ödemekle Yükümlü Olması )
Y11.HDE. 2005/8425KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TAZMİNAT ( Davanın Davalıların Denize Verdikleri Zararın Tazminine İlişkin Olduğu - Yapılacak Değerlendirmenin TTK'nun 4. Kitabı Kapsamında Olacağı )
Y13.HDE. 1995/6275KİRLİLİK ÖNLEM PAYI ( Atık Su-Yönetmeliğin Yürürlüğünden Önceki Dönem İçin )
Y13.HDE. 1997/1526KİRLİLİK ÖNLEM PAYI ( KÖP ) ALACAĞI TALEBİ ( Endüstriyel Atıksu Üretip Ön Arıtmadan Geçirmeden Belediye Kanallarına Gönderen İşyerinden )
Y3.HDE. 2013/15415KİRLİLİK ÖNLEM PAYI (Menfi Tespit Davası - Davalı Kurumun Davacıdan Talep Edebileceği Bedelin Kirlilik Önlem Payı Olduğu Buna Rağmen Atık Su Bedeli Talep Ettiği Gözetildiğinde Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği)
Y9.HDE. 2004/20865KİSMİ TALEP ( Olarak Talep Edilen Fark Kıdem Tazminatı Yerine Hesaplanan Tüm Alacağa Hükmedilemeyeceği - Memuriyetten İşçiliğe Ara Vermeden Geçilmesi Halinde Memuriyette Geçen Sürenin Kıdem Tazminatı Hesabına Dahil Edilmesi Gereği )
YİBGKE. 1954/2KİŞİ ALEYHİNE AÇILAN DAVANIN REDDİ ( Dava Konusunun Kıymet Veya Tutarı Üzerinden Vekalet Ücreti Belirlenmesinin Gerekmesi )
Y9.HDE. 2015/29220KİŞİ GÜVENLİK BELGESİ ( İş Akdinin Davacı Adına Düzenlenmesi Talep Edilen Kişi Güvenlik Belgesinin Düzenlenmeyeceğinin Bildirilmesi Üzerine Haklı Sebeple Feshedildiğinin Savunulduğu/Belge Düzenlenmemesine Dair Sebebin Davacının Kendisinden Kaynaklı Bir Kusura Dayanıp Dayanmadığının ve Bu Konuda İşveren Tarafından Bir Araştırma Yapılıp Yapılmadığının Dosya Kapsamından Tespit Edilemediği - Geçerli Neden Bulunmadığı/İşe İade Davası )
YHGKE. 1979/1-122KİŞİ HAKLARI
Y4.CDE. 1997/8292KİŞİ HAKLARINA ZARAR VEREN BELEDİYE BAŞKANI ( Memuriyet Nüfuzunu Kötüye Kullanma Suçu )
YİBGKE. 1935/93KİŞİ HAKLARINDAN OLAN CEZALAR ( Pul Para Cezası )
YCGKE. 2013/14-578KİŞİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması - Etkin Pişmanlık Hükümleri Uygulanan Sanık Hakkında Yerel Mahkemece Hükmolunan Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Ertelenmemesine İlişkin Gösterilen Gerekçenin Dosya Kapsamına Uygun Düşmediği de Gözönüne Alındığında HAGB'nın Sanık Hakkında Uygulanıp Uygulanmayacağının Ayrıca Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2005/2576KİŞİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA ( Özel Kasta İhtiyaç Duyulmayıp Genel Kastın Yeterli Olması )
Y14.CDE. 2014/8167KİŞİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( 5275 S.K. Md.108 Uyarınca Mükerrirler Hakkında Denetim Süresini Belirme ve Gerektiğinde Uzatma Görevinin Hükmü Veren Mahkemeye Değil Hükümlünün İnfaz Aşamasındaki Davranışlarını da Değerlendirerek Koşullu Salıverme İle İlgili Kararı Verecek Olan Mahkemeye Ait Olduğu Gözetilmeden Hükümlülük Kararında Mükerrir Olan Sanık Hakkında 5237 S.K. Md. 58/7 Uyarınca Karar Verilmesi İle Yetinilmesi Gereği )
Y6.CDE. 2006/23270KİŞİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Eylemin 5237 Sayılı TCY'nın 149/1-A-C-D-H Md. Uyan Yağma Suçunun Yanı Sıra Aynı Yasanın 109/2-3-A-B Md. Uyan Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunu da Oluşturduğu )
Y1.CDE. 2015/761KİŞİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Nitelikli Yağma - Suç Tarihi İtibariyle 3713 S. Kanunun 5532 S. Kanun İle Yapılan Değişiklikten Önceki Hali Yürürlükte Olup Hükümlünün Nitelikli Yağma Suçunun 765 S. TCK'nun 499/1. Md. Kapsamında Kaldığı/Dolayısıyla 3713 S. Kanunun 4. Md.sinde Sayılan 499. Md.sinin İkinci Fıkrasında Yazılı Suç Oluşmadığı )
YCGKE. 2009/8-122KİŞİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Olay Günü Sanıklar Yapılan Yol Kontrolünde Yakalandığı Halde Katılanın Kendi Durumuyla İlgili Hiçbir Beyanda Bulunmadığı - Düzenlenen Tutanakta da Kuşkulu Görülebilecek Bir Saptamaya Yer Verilmediği/Beraati Gereği )
Y5.CDE. 2009/8335KİŞİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Sanığın Karakolda Bulundukları Sırada Mağdureyi Darpettiği ve Katılan Polis Memurlarının Mağdurenin Can Güvenliğini Korumak Suçu Önlemek İçin Sanığa Müdahale Ettikleri Sırada Hafif Şekilde Yaralandıkları - Eylemin Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Olarak Nitelendirileceği )
Y14.CDE. 2014/12154KİŞİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Sanık İle Yanında Bulunup Haklarında Atılı Suçtan Kurulan Hükümlerin Açıklanması Geri Bırakılanın Mağdurlar ve Katılana Yönelik Eylemlerini Cebir Kullanmak Suretiyle İşleyip Mağdurları Kasten Yaraladıktan Sonra Kolluk Personelince Yapılan Araştırma Neticesinde Bulunduklarının Anlaşılması Karşısında Sanık Hakkında Müsnet Suçtan Dolayı Belirlenen Cezalarda Koşulları Oluşmadığı Halde 5237 S.K. 110. Md.siyle İndirim Yapılması Neticesinde Cezaların Eksik Tayininin İsabetsizliği )
Y8.CDE. 2006/1905KİŞİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Sanıkların Hukuki Durumunun 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Hükümleri de Nazara Alınarak Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )
Y6.CDE. 2006/10487KİŞİ HüRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU ( Birlikte Kalınan Otel Odasında Yakınanın Silahının Alınması Ve Silahı Yakınanın Kafasına Dayayarak Elleri ve Ayaklarının Bağlanması )
YCGKE. 2013/1-118KİŞİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU ( Maktulün Sanığa Ait İnşaat Halindeki Binanın Beşinci Katında Yaklaşık Olarak İki Saate Yakın Bir Süreyle Rızasına Aykırı Olarak Tutulmak Suretiyle Hürriyetinden Yoksun Bırakıldığının Kabulü Gerektiği )
YCGKE. 2013/14-577KİŞİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU ( Yerel Mahkemece Temel Ceza Belirlenirken Gösterilen Alt Sınırdan Uzaklaşma Gerekçesi Her İki Müşterek Fail İçin Geçerli Ortak Hususlara Dayalı Olup TCK'nun 61. Md.si Anlamında Yasal Yeterli ve Dosya İçeriğine Uygun Olduğu )
YCGKE. 2004/6-59KİŞİ HÜRRİYETİNE VE ZİLYELTİĞE YÖNELİK SUÇ ( Bir Kişinin Malını Cebir ve Şiddet veya Tehdit Kullanarak Almak Suretiyle Oluşan Suçun Yağma Suçunu Oluşturması )
Y6.CDE. 2014/6551KİŞİ HÜRRİYETİNİ KISITLAMA ( Katılan ile Yakınandan Aynı Hukuki İlişki Sebebiyle Alacaklı Olan Sanığın Olay Günü Yanında Diğer Sanıklar da Olduğu Halde Katılan ve Yakınanı Hürriyetlerini Kısıtlamak Suretiyle Götürdükleri Boş Arazide Tehdit ve Darp Etmek Suretiyle Alacak Miktarının Çok Üzerinde Bir Miktarı İstemeleri Biçimindeki Eylemin Tek Yağmaya Kalkışma Suçunu Oluşturduğu )
YCGKE. 2014/14-389KİŞİ HÜRRİYETİNİ YOKSUN KILMA ( 15 Yaşını Tamamlamamış Çocukların Kendi İradeleriyle Serbestçe Hareket Etme Hakkı Niteliği İtibariyle Üzerinde Mutlak Surette Tasarruf Edebilecekleri Bir Hak Olmadığından Bu Haklarının İhlaline Yönelik Olarak Gerçekleştirilen Eylemlerle İlgili Gösterdikleri Rıza Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Yönünden Bir Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y5.CDE. 2011/1560KİŞİ HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA ( Sanığın Cebir ve Tehditle Eylemini Gerçekleştirdiğine Dair Kabule Yeterli Delillerin Nelerden İbaret Olduğunun Karar Yerinde Tartışılması Gereği )
Y4.CDE. 2008/10601KİŞİ MAĞDURİYETİ ( Diş Hekimliği Muayenehanelerinde Konteynır Bulundurma Zorunluluğunun İptal Edildiği/Çevre Sağlık Şube Müdürlüğü'nce Konteynır Olmadan Tıbbi Atık Sözleşmesi Yapılmaması/Soruşturma Açılacağının Bildirilmesi - Görevi Kötüye Kullanma )
Y4.CDE. 2006/6555KİŞİ MAĞDURİYETİ KAMU ZARARI KİŞLERE HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMA ( 5237 Sayılı TCK'unda Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Görevi Savsama Suçunun Unsurunu Teşkil Ettiği - Üç Öğeden Birinin Bulunmaması Halinde Eylemin Suç Teşkil Etmeyeceği )
Y4.CDE. 2011/6734KİŞİ MAĞDURİYETİ VE KAMU ZARARINA NEDEN OLMA KİŞİLERE MENFAAT SAĞLAMA ( Görevi Kötüye Kullanma Suçu - Proje ve Uygulama Denetçiliği Görevini Yapmama )
Y4.CDE. 2004/21680KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ ( Kişilerin İsteği Olmaksızın Kısa Süre İçin de Olsa Kolluk Görevlileri Tarafından Alıkonulması Gözaltına Alma Olarak Tanımlandığından Kendi İsteği Olmaksızın Kişilerin Böyle Bir Muameleye Tabi Tutulması Ancak Kanuni Hallerde Gerçekleştirilebileceği )
Y6.CDE. 2005/13663KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN KILMA ( 5237 Sayılı TCY'da Dolaşım Özgürlüğünü Suçun Öğesi Olarak Öngören Bir Düzenleme Bulunmadığından 148 veya 149. Maddelerine Göre Yağma ve 109. Madde Uyarınca Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y4.CDE. 1992/1970KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜNE SALDIRI ( Suçun Nasıl Gerçekleştiğini Açıklamadan Hüküm Kurulamayacağı )
YCGKE. 1994/8-308KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SINIRLAMA ( Genel Kasıtla İşlenen Cürmün Hile/Kötü Davranma Öğesini de İçeren 179/2. Madde ve Fıkrasında Öngörülen Suç Kanalıyla Mağdurun Sağlığına Zarar Verildiği İçin Aynı Yasanın 180. Maddesindeki Bileşik Suçun Oluştuğu )
Y16.HDE. 2008/5194KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜN HUKUK DEVLETİ İLKELERİYLE BAĞDAŞMASI ( Mal Beyanında Bulunmamak - Ceza Hükmünün Anayasa Mahkemesi'nce 1 Sene Sonra Yürürlüğe Girmek Üzere İptali/Mahkemesince Her Zaman İnfazın Durdurulmasına Karar Verilebileceği )
YHGKE. 2014/4-371KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜN YASAYA AYKIRI OLARAK KISITLANMASI ( Davacının Müdafii Bulunduğu Halde Mahkumiyetine Dair Kararın Asile Tebliğ Edilerek Kesinleştirildiği Gibi Tebligatın Da Usulsüz Olarak Davacının En Son Sorgusunun Yapıldığı Celsede Bildirdiği Adres Yerine İddianamedeki Adresine Tebliğ Edilmesi/Müdafiinin İnfazın Durdurulması İsteminin Reddedilmesi - Açık Ve Kesin Kanun Hükmüne Aykırılık Nedeniyle Hakimin Sorumluluğunun Koşullarının Oluştuğu )
Y6.CDE. 2003/20053KİŞİ SAYISINDA İŞLENEN SUÇ ( Resmi Evrakta Sahtecilik - Sahte Rapor ve Reçetelerde Yazılı Malzeme Bedelinin Alınmasını Sağlamak Biçimindeki Eylemleri Adına Sahte Belge Düzenlenen Kişi Sayısınca Suçu Oluşturduğu )
Y18.HDE. 2012/4939KİŞİ SİCİLİNİN DÜZELTİLMESİ ( Kendi Nüfus Kaydındaki Ölmüş Annenin Adının - Tespit İstemini de Kapsayacağı Dikkate Alınarak Davacının Annesi H. İle E.'nin Aynı Kişi Olduğunun Tespitine Karar Verilmesi İle Yetinileceği )
Y4.HDE. 2017/680KİŞİ VARLIĞINA YÖNELİK DAVALAR ( Siyasi Parti İç Yönetmeliğinin İptali - Davanın Kişi Varlığına Dair Bulunması Sebebiyle Asliye Hukuk Mahkemesinin Görev Alanında Kaldığı/Davanın Niteliğine ve Yasal Düzenlemelere Uygun Düşmeyen ve Yerinde Olmayan Gerekçe İle Davanın Görev Yönünden Reddine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği)
Y1.HDE. 2014/3901KİŞİ VE ÇEVRE SAĞLIĞI ( Yeşil Alanda Bulunduğu Belirlenen Lpg Tankıyla Davalının Tesisi Üzerinde Kurulu Bulunan Soğutma ve Havalandırma Kuleleriyle Havalandırma ve Klima Motorlarının Kişi ve Çevre Sağlığına Zarar Verip Vermediğinin Tespit Edilmesi Gerektiği - Elatmanın Önlenmesi )
Y2.CDE. 2001/33541KİŞİ VE EŞYAYA ZARAR VUKUU TEHLİKESİ ( Kuru Otları Üç Öbek Halinde Toplayarak Tarla İçinde Yakan Sanığın Eylemi )
Y12.HDE. 2012/5294KİŞİ VE KURUMLAR HAKKINDA TAKİP YAPMA HAKKI ( Şikayet - 5502 S. Kanuna Göre Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Aleyhine Takibi Engeller Bir Hüküm Bulunmayıp Sadece Kurumun Mallarının Hak ve Alacaklarının Haczinin Mümkün Olmayacağı/Hacze Yönelik Bir İtiraz Bulunmadığından Şikayetin Reddine Karar Vermek Gerektiği )
Y12.HDE. 2012/5294KİŞİ VE KURUMLAR HAKKINDA YAPILAN TAKİPTE HACİZ ( 5502 S. Kanunda Takibi Engeller Bir Hüküm Bulunmadığı/Sadece Kurumun Mallarının Hak ve Alacaklarının Haczinin Mümkün Olmayacağına İlişkin Hüküm Bulunduğu/Hacze Yönelik Bir İtiraz Bulunmadığından İstemin Reddine Karar Vermek Gerektiği - Şikayet )
Y1.CDE. 2009/29KİŞİDE HATA ( Sanığın Kişide Hata Sonucu Maktulü Öldürdüğü - Sanığın Asıl Hedef Aldığı Kişiyi Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Hakkında Ek İddianame Düzenlenmesi Amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına Suç Duyurusunda Bulunularak Dava Açılırsa Birleştirileceği )
Y4.CDE. 1980/2317KİŞİDE HATA SONUCU KARDEŞİ YERİNE KARISINI YARALAYAN SANIK ( Cezanın Artırılmaması )
YCGKE. 1990/1-310KİŞİDE HATA VE HEDEFTE HATA ( Kan Gütme Saikiyle Adam Öldürmek )
Y1.CDE. 2000/2798KİŞİDE YANILMA SONUCU YARALAMA SUÇU ( Tartıştığı Abisini Yaralamak Niyetiyle Salladığı Bıçağın Araya Giren Babasına Çarpması Sonucu )
Y12.HDE. 2008/1110KİŞİDECİ LEHİNE VERİLEN AVAL ( İtiraz Eden Borçlu Bonoda Keşidecinin İmzasının Bulunmadığını İddia Ettiği - Keşidecinin İmzasının Bulunmaması Halinde Keşideci Lehine Verilen Avalın Geçersiz Olduğu )
Y12.CDE. 2015/16839KİŞİLER ARARSINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI ( Henüz Boşanma Davası Açılmadan Birlikte Yaşanılan Dönemde Şeref ve Saygınlığı Rencide Eden Sözlerin Gizlice Kaydı/Hukuka Aykırı Hareket Ettiği Bilinciyle Davrandığı Kabul Edilemeyeceğinden Sanığa Yüklenen Fiilin Kanunda Suç Olarak Tanımlanmaması Sebebiyle Sanık Hakkında CMK. Md. 223/2-A Uyarınca Beraat Hükmü Kurulması Gerekirken Md. 223/2-C Gereğince Beraat Kararı Verilmesinin İsabetsizliği )
Y14.CDE. 2015/8457KİŞİLER ARASI KONUŞMANIN KAYDA ALINMASI SUÇU ( Sanığın Mağdure ile Arasındaki Konuşmalarına Dair Kayıtların Suç İşlenerek Elde Edilen Bilgi Niteliğinde Kabul Edilemeyeceği - Sanığın Mağdure ile Arasındaki Cinsel İçerikli Konuşmaları ve Mağdurenin Görüntülerini Rızası Dışında Kaydetmesinin ve Bunları Müştekiye Vermesinin Mağdurenin Özel Hayatının Gizliliğini İhlal Edecek Nitelikte Bulunduğu )
Y18.CDE. 2015/3795KİŞİLER ARASINDAKİ ELEKTRONİK POSTA YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN SALDIRILAR 6352 S. KANUN KAPSAMINDA KALMADIĞI ( Elektronik Posta Yoluyla Gerçekleştirilen Eylemin 6352 S. Kanun'un Geçici 1. Md. Kapsamında Olmadığı Gözetileceği - Hakaret Suçu )
Y12.CDE. 2012/13117KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI ( Eşinden Şüphelenen Kadının Odaya Gizlice Telefon Koyup Konuşmaları Kaydettiği - Boşanma Davasında Delil Olarak Sunduğu/Kast Olmadığından Suçun Oluşmadığı )
Y12.CDE. 2013/30383KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI ( Sanığın Başka Şekilde İspatlanması Mümkün Olmayan Bir Hal İçerisinde İken Kendisine Yönelik Hakaret ve Tehdit İçeren Konuşmayı Kayda Aldığı - Eylemin Hukuka Aykırı Olmadığı/Beraatine Karar Verileceği )
Y12.CDE. 2014/2511KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI ( Sanığın Boşanma Davalarındaki İddialarını İspat Amacı İle Eşinin Konuşmalarını Cihaz İle Kaydederek Arkadaşlarına Dinlettiği - Suçun Oluşmayacağı )
Y12.CDE. 2015/14885KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI ( Sanığın Kardeşi Olan Katılan İle Aralarında Görülmekte Olan Tapu İptali Davasına Aralarındaki Konuşma Kayıtlarını Vermesi - Sanığın Tarafı Olduğu ve İki Kişi Arasında Geçen Konuşma İçeriklerini Kayıt Altına Alması Eyleminin Atılı Suçu Oluşturmayacağı )
Y12.CDE. 2013/26087KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI ( Sanığın Kendisine Hakaret Eden Müdürünün Konuşmasını Aleni Olmayan Toplantıda Cep Telefonuna Kaydettiği - Eylemin Başka Şekilde İspat Edilemeyeceği/Beraat Kararı Verileceği )
Y12.CDE. 2015/17241KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI ( Sanık İle Katılan Arasında Geçen Konuşmaya Bir Üçüncü Kişinin Dahil Olmaması ve Sanığın Tarafı Olduğu Konuşmayı Kaydetmesi Sebebiyle Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı )
Y12.CDE. 2015/10509KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI (Atılı Suç İçin Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 6352 S. Kanun'un 80. Md. Yapılan Değişiklikle “İki Yıldan Beş Yıla Kadar Hapis Cezası” Öngörüldüğü/Hapis Cezasının Üst Sınırı İtibariyle Davaya Bakma Görevinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Bulunduğu/Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği Gözetilmeden Yargılamaya Devamla Sulh Ceza Mahkemesince Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Bozma Nedeni Olduğu)
Y12.CDE. 2012/27549KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI (Sanığın İddiaya Konu Konuşmanın Tarafı Olması ve Sanık İle Mağdur Arasında Geçen Konuşmaya Bir Üçüncü Kişinin Dahil Olmaması Karşısında İddia Konusu Ses Kaydının Suç İşlenerek Elde Edilen Bilgi Niteliğinde Kabul Edilemeyeceğinden Bu Suçun Oluşmayacağı)
Y12.CDE. 2013/15779KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI SUÇU ( Görevli Mahkeme - Hapis Cezasının Üst Sınırı İtibariyle 5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 11. Md.si Uyarınca Davaya Bakma Görevinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y12.CDE. 2012/32355KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI SUÇU ( Hükmün Esasını Teşkil Eden Kısa Kararda ve Gerekçeli Kararın Hüküm Kısmında Sanık Hakkında Beraat Hükmü Kurulurken Uygulanan Kanun ve Maddesinin Gösterilmemesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
Y12.CDE. 2015/11389KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI SUÇU ( İş Akdi Feshedilen Sanığın Yöneticilerle İşten Çıkarılma Süreci ve Alacakları İle İlgili Konuşurken Gizlice Konuşmaları Kaydedip İş Mahkemesinde Delil Olarak Kullandığı - Fiilin Kanunda Suç Olarak Tanımlanmamış Olması Sebebiyle Beraat Hükmü Kurulacağı )
Y12.CDE. 2015/12651KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI SUÇU ( Sanığın Tarafı Olduğu Konuşmayı Kaydederek Elde Ettiği Verileri Üçüncü Kişilerle Paylaştığı veya Çoğaltarak Dağıttığına Dair Bir Delil Bulunmadığı/Hukuka Aykırı Hareket Ettiği Bilinciyle Davranmadığı - Suçunun Yasal Unsurlarının Gerçekleşmediği )
Y12.CDE. 2013/22599KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI SUÇU ( Şikayete Konu Ses Kaydı Temin Edilip Konuşmanın Kimler Arasında Geçtiği ve Konuşmanın İçeriği Açıklığa Kavuşturulduktan Sonra Toplanan Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği )
Y12.CDE. 2012/26205KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI SUÇU (Katılanın Özel Yaşamıyla İlgili Bulunmayan Beyanları Bulunduğu - Sanığa Yüklenen Fiilin Kanunda Suç Olarak Tanımlanmadığı/Beraat Kararının Hukuka Uygun Olduğunun Kabulü Gereği)
Y12.CDE. 2013/11860KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN KAYDA ALINMASI ( Sanığın Konuşmanın Tarafı Olması Halinde Ses Kayıtları Suç İşlenerek Elde Edilen Bilgi Niteliğinde Kabul Edilemeyeceği - Karşısındaki Kişiyle Olan Görüşmelerini Kaydedip Başka Bir Davada Delil Olarak Kullanan Sanığın Eyleminin Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Kapsamında Değerlendirilebileceği )
Y12.HDE. 2006/9591KİŞİLER HUKUKU ( Deyimin Geniş Olarak Yorumlanması ve Tüzel Kişilerin Organları İle İlgili İlamların da Kesinleşmeden İcra Edilemeyeceğinin Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2006/5851KİŞİLERDE KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK ŞEKİLDE SİLAHLA ATEŞ ETME ( Yaralar Ateşli Silah Yarası Değil ise Basit Bir Tıbbi Tedavi İle İyileşeceği Mütalaa Edildiğinden Dava Açılmazdan Önce Uzlaşma Denemesi Yapılması Gerekeceği )
Y10.CDE. 2002/22687KİŞİLERE KARŞI ŞİDDET KULLANIMI SURETİYLE IZRAR ( Şiddetin Izrar Amacına Yönelmiş Olması Ve Bu Amacın Gerçekleştirilmesi İçin Bir Araç Olarak Kullanılması Gereği )
Y10.CDE. 2002/24064KİŞİLERE KARŞI ŞİDDET KULLANIMI SURETİYLE IZRAR ( Şiddetin Izrar Amacına Yönelmiş Olması Ve Bu Amacın Gerçekleştirilmesi İçin Bir Araç Olarak Kullanılması Gereği )
Y10.CDE. 2002/22687KİŞİLERE KARŞI ŞİDDET KULLANIMI SURETİYLE KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMAK ( Şiddetin Konut Dokunulmazlığının Bozulması Amacına Yönelmiş Olması Ve Bu Amacın Gerçekleştirilmesi İçin Bir Araç Olarak Kullanılması Gereği )
Y4.CDE. 1980/2770KİŞİLERE KÖTÜ DAVRANIŞ ( Bu Suçu Sanığın Görevinden Dolayı İşlemesi )
Y4.CDE. 1998/757KİŞİLERE KÖTÜ DAVRANMA ( Cezayı Hafifleten Sebeplerin Bulunup Bulunmadığının İrdelenmesi-Mağdur Kondüktörün Bomba Araması Yapan Polislere Sövmüş Olması )
Y4.CDE. 2002/3624KİŞİLERE KÖTÜ DAVRANMA ( Trafikten Men Ettikleri Yakınanın Zorluk Çıkardığı/Sanıkların Zor Kullanmaya Yetkili Oldukları - Eylemin Kötü Muamele Etme Ve Cismen Zarar Verme Suçunu Oluşturduğu )
YCGKE. 1986/4-223KİŞİLERE KÖTÜ MUAMELEDE BULUNMAK ( Bu Suçun Cebir Kuvvetinin Kullanılmasını Gerektirmeyen Durumlarda da İşlenebilmesi )
Y18.CDE. 2015/33059KİŞİLERE YÖNELİK HER AĞIR ELEŞTRİNİN HAKARET SUÇU BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ (Hakaret Fiilinin Cezalandırılmasıyla Korunan Hukuki Değer Kişilerin Onur Şeref ve Saygınlığı Olup Bu Suçun Oluşabilmesi İçin Davranışın Kişiyi Küçük Düşürmeye Yönelik Olarak Gerçekleşmesi Sözlerin Açıkça Onur Şeref ve Saygınlığı Rencide Edebilecek Nitelikte Somut Bir Fiil veya Olgu İsnadını veya Sövmek Fiilini Oluşturması Gerektiği/Bir Hareketin Tahkir Edici Olup Olmadığı Bazı Durumlarda Nispi Olup Zamana Yere ve Duruma Göre Değişebileceği)
Y18.CDE. 2015/38451KİŞİLERE YÖNELİK HER TÜRLÜ AĞIR ELEŞTİRİ VEYA RAHATSIZ EDİCİ SÖZLERİN HAKARET SUÇU BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ ( Sanığın Bir Arkadaşına Ait Sırt Çantası Aranmak İstendiğinde Müştekilere Hitaben "Ne Alıyorsun Lan Bunları Sen Kimsin Lan Bakamasın Alamazsın Lan Sen Kimsin Ben Bağırırım Kimsin Lan Sen Kimsin Lan" Şeklinde Kaba Hitap Niteliğindeki Sözlerinin Müştekilerin Şeref ve Saygınlığını Rencide Edici Boyutta Olmaması Sebebiyle Suçun Unsurlarının Oluşmadığı )
Y6.CDE. 2006/2415KİŞİLERİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Hükmedilen Cezalarından Duruşma Yapılmaksızın İndirim Yapılarak Bireyselleştirme Yapılmasının Hatalı Olduğu )
Y2.CDE. 2009/16617KİŞİLERİ ISRARLA TELEFONLA ARAMA ( Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma - Tehdit )
Y12.CDE. 2011/5529KİŞİLERİN CAN VE MAL EMNİYETİ AÇISINDAN GENEL VE SOMUT BİR TEHLİKENİN MEYDANA GELMESİ ( Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu - Suçun Meydana Gelmesi İçin Trafik Kazasının Olmasının Gerek ve Yeterli Şart Olmadığ Eylem Nedeniyle Kişilerin Mal ve Can Emniyeti Bakımından Genel ve Somut Bir Tehlikenin Meydana Gelmesi Gereği )
Y1.HDE. 2013/18418KİŞİLERİN DEVLETE VE ADALETE OLAN GÜVENİNİN KORUNMASI ( Kötüniyet İtirazının İddia ve Müdafaanın Genişletilmesi Yasağına Tabii Olmaksızın Her Zaman İleri Sürülebileceği - Mahkemece Re'sen Gözetilmesi Gereği/İyiniyet Araştırması )
Y2.CDE. 2006/3902KİŞİLERİN HAYAT SAĞLIK VE MALVARLIĞI AÇISINDAN TEHLİKE ARZEDEN TRAFİK KAZASI ( 93 Promil Alkollü Sanığın İdaresindeki Motosiklet İle Köy Yolunda Seyir Halinde İken Öndeki Araca Çarparak Maddi Hasara Sebebiyet Vermesi Eyleminde Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Suçun Oluştuğu )
Y2.CDE. 2007/36KİŞİLERİN HAYATI SAĞLIĞI VEYA MALVARLIĞI AÇISINDAN TEHLİKE OLUŞTURMA ( Alkolü Araç Kullanma - Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme Suçunu Oluşturduğu )
Y8.CDE. 2015/14169KİŞİLERİN HAYATI VE SAĞLIĞI AÇISINDAN SOMUT BİR TEHLİKE OLMAMASI ( 5237 S.K.'un 177. Maddesinde Gözetimi Altında Bulunan Hayvanı Başkalarının Hayatı veya Sağlığı Bakımından Tehlikeli Olabilecek Şekilde Serbest Bırakan veya Bunların Kontrol Altına Alınmasında İhmal Gösteren Kişinin Cezalandırılacağının Belirtildiği/Malvarlığı Açısından Tehlikeye Sokulma Haline Maddede Yer Verilmediği - 177. Maddede Yer Alan Suçun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı )
Y20.CDE. 2016/2692KİŞİLERİN HAYATINI VE SAĞLIĞINI TEHLİKEYE SOKACAK BİÇİMDE BOZULMUŞ VEYA DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDA ( Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğine Uymayan Gıda - Kuru İncirde Kilogram Başına 10,1 mg Oranında Hidrojen Peroksit Bulunması )
Y20.CDE. 2017/6114KİŞİLERİN HAYATINI VE SAĞLIĞINI TEHLİKEYE SOKACAK BİÇİMDE İLAÇ YAPMA VEYA SATMA ( Kararda Taksitlerden Birinin Zamanında Ödenmemesi Hâlinde Geri Kalan Kısmın Tamamının Tahsil Edileceği ve Ödenmeyen Adlî Para Cezasının Hapse Çevrileceğinin Belirtildiği - Kararda Bu Kısmın Gösterilmemesinin Hatalı Olduğu )
Y14.CDE. 2012/8472KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNU BOZMA SUÇU (Şüphelinin Araçla Takip Ettiği Müştekinin Durumu Eşine Anlatması ve Eşinin İsteği Üzerine Caddeye Çıkıp Yürüdüğünde Şüphelinin Yeniden Aracını Çalıştırıp Takibe Geçtiği Oluşa Uygun Olarak Kabul Edilmiş ve Açıklanan Eylemin Suçu Oluşturduğu)
YCGKE. 2014/4-621KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA ( Bozma Kararında Tartışılması Gerektiği Belirtilen Hususlar Değerlendirilerek Yeni ve Değişik Gerekçe İle Hüküm Kurulduğu - Kararın Direnme Kararı Niteliğinde Olmadığı/Eylemli Uyma Neticesinde Verilen Yeni Bir Hüküm Niteliğinde Olduğundan Temyiz İncelemesi İçin Özel Daireye Gönderileceği )
Y14.CDE. 2014/6837KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA ( Cinsel İçerikli Mesajlar Gönderme Sık Sık Arama - Eylemin Bütün Halinde Zincirleme Cinsel Taciz Suçunu Oluşturduğu Ayrıca Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçundan Hüküm Kurulmasına Yer Olmadığı )
Y2.CDE. 2008/34890KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA ( Gece Gündüz Demeden Muhtelif Zamanlarda Gece Geç Saatlerde ve Israrla Telefonla Arama - Katılan ile Sanığın Daha Önceden Tanışık Olmaları Aralarında Alacak Borç İlişikisi Bulunması Eylemin Oluş Biçimine Göre Atılı Suçu Ortadan Kaldırır Nitelikte Olmadığı )
Y18.CDE. 2015/12932KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA ( Hakimin Kanaat ve Takdirine Ait Fiili Sorunlar Olağanüstü Bir Yasa Yolu Olan Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilmesini Sağlayan Sebepler Olmadığı )
Y4.CDE. 2015/3575KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA ( Hapisten Çevrilen Adli Para Cezasının Kesin Nitelikte Bulunmadığı - Temyiz İncelemesi Yapılması Gerektiği )
Y2.CDE. 2011/30115KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA ( İletişimin Tespitine Dair Kayıtların Dökümünün Yapılarak Denetime Olanak Verecek Biçimde Belgelendirilmesi Gereği )
Y2.CDE. 2010/38449KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA ( Sanığa Ait Evde Kiracı Olarak Oturan Katılanın Evi Tahliye Etmemesi Üzerine Sanığın Su Sayacının Sökülmesi İçin İdareye Başvurmasının Suçu Oluşturmayacağı )
Y2.CDE. 2009/55129KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA ( Sanığa Şikayetten Vazgeçmeyi Kabul Edip Etmediği Sorulmadan Şikayetten Vazgeçme Sebebiyle Hakkında Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma ve Hakaret Suçlarından Açılan Kamu Davalarının Düşürülmesine Karar Verilemeyeceği )
Y14.CDE. 2014/11220KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA ( Sanığın Bir Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında Katılana Ait Cep Telefonuna 3 Gün İçerisinde Birden Fazla Kez "Seni Seviyorum" Yazılı Mesajlar Gönderdiği - Eylemin Zincirleme Şekilde Cinsel Taciz Suçunu Oluşturacağı/Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )
Y4.CDE. 2016/4715KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA ( Sanığın Bir Süre Arkadaşlık Yaptığı Ancak Kendisinden Ayrılan Katılanla Barışmak Maksadıyla Ne Kadar Süreyle ve Kaç Adet Olduğu Tespit Edilemeyecek Şekilde Kısa Mesaj Göndermesi ve Telefon Etmesi - Eylemin Sırf Huzur ve Sükun Bozmaya Yöneldiği Açıklanmadan Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
Y2.CDE. 2008/28340KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA ( Sanığın Eşinin Akrabalarını Bir Kaç Gün İçinde Defalarca ve Israrla Aradığı - Suçun Oluşacağı )
Y12.CDE. 2011/20055KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA ( Sanığın Israrlı Şekilde ve Değişik Zaman Dilimlerinde Kamera İle Katılanın Görüntülerini Çektiği - Suçun Oluşacağı )
Y18.CDE. 2015/12165KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA ( Sanığın Katılan İle Birlikte Çekildikleri Fotoğrafları Kendisine Ait İnternet Sitesinde Yayınlaması - Eylemin Sırf Katılanın Huzur ve Sükununu Bozmak Maksadıyla İşlenip İşlenmediği ve Atılı Suçun “Israr” Unsurunun Ne Şekilde Oluştuğu Açıklanıp Tartışılmadan Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
Y12.CDE. 2014/5129KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA ( Sanığın Katılanın İsmiyle Facebook İsimli Sosyal Paylaşım Sitesinde Sayfa Açıp Katılanın Resmini ve Telefon Numarasını Vermesi - Eylemin Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma ve Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Suçunu Oluşturduğu )
Y12.CDE. 2015/81KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA ( Sanığın Katılanın Oğluna Karşı Sadakat Yükümlülüğünü Yerine Getirmediği İddiasını İspatlama Amacı İle Katılanın Başka Erkeklerle Yürürüken Fotoğrafını Çekme Ve Boşanma Davasına Delil Olarak Sunulması - Sanığın Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçundan Beraatine Karar Verilmesi Gerekirken Kişilerin Huzur Ve Sükunu Bozma Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y12.CDE. 2016/2986KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA ( Sanığın Mağdurun Akrabalarına Mağdurun Sevgilisi Olduğunu ve Mağdurla Beraber Tatile Gittiklerini Söyleyerek Aralarında Gayrimeşru İlişki Olduğunu İma Etmesi - Mağdurun Soyut İddiası Dışında Dosya Kapsamında Bir Delil Bulunmadığı/Mahkumiyet Kararı Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y2.CDE. 2010/36773KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA ( Sanığın Savunmasında Israrla Suçu İşlemediğini Belirttiği/Hattı Kısa Bir Süre Kullanıp Kırıp Attığını Beyan Ettiği - İletişim Şirketinden Hattın Yeniden Sanığa veya Bir Başkasına Verilip Verilmediğinin Sorulacağı )
Y2.CDE. 2011/21554KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA ( Sanığın Telefonla Farklı Zamanlarda Birçok Kez Arayıp Bir Şey Söylemeden ve Konuşmadan Kapatması - Suçun Sübut Bulduğu )
Y4.CDE. 2014/6996KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA ( T.C.K'nun 53/l- ( C ) Md. Hak Yoksunluğunun Sanığın Kendi Altsoyu Üzerindeki Velayet Vesayet ve Kayyımlık Yetkileri Yönünden Koşullu Salıverme Tarihine Kadar Diğer Kişilere Karşı Mahkum Olunan Hapis Cezasının İnfazı Tamamlanıncaya Kadar Geçerli Olacağı )
Y14.CDE. 2014/11693KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA (Uzlaşma Kapsamına Alındığı - Kovuşturma Şartı Olan Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği)
Y2.CDE. 2010/24660KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU ( Bir Kimseye Israrla Telefon Edilmesi Gürültü Yapılması veya Aynı Maksatla Hukuka Aykırı Başka Davranışta Bulunulması - Sanığın Yakınanı Bir Çok Kez Aramasının Suçun Israrla Yapılması Unsurunu Oluşturduğu Tek Suç Oluşacağının Gözetilmesi Gereği )
Y4.CDE. 2013/40533KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU ( Birden Fazla Telefonla Aramak ve Mesaj Göndermek Suretiyle - Eylemin Niteliği Gereği Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
Y12.CDE. 2015/11725KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU ( Bozmadan Sonra Yapılan Yargılamada Yerel Mahkemenin Yargı Çevresi Dışında Başka Bir Suçtan Dolayı Ceza İnfaz Kurumunda Hükümlü Olduğu Anlaşılan ve Segbis Aracılığıyla Hazır Edilerek Duruşmaya Katılımı Sağlanan Sanığa Kanuni Hakları Hatırlatıldıktan Sonra Aynı Sorgusunun Yapılması Gerektiği )
Y2.CDE. 2009/16617KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU ( Evlenme İsteği Kabul Edilmeyen Sanığın Müştekileri Israrla Telefonla Araması ve Müştekiyi Kaçıracağını Söylemesi - Eylemin Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma ve Tehdit Suçunu Oluşturduğu )
Y12.CDE. 2014/11391KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU ( Eylemin Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Ele Geçirme Suçunu da Oluşturduğu/Davaya Bakmanın Ve Delilleri Takdir Etmenin Üst Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olacağı )
YCGKE. 2013/14-429KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU ( Oluşması İçin Belirli Bir Kimseye Israrla Telefon Edilmesi ya da Hukuka Aykırı Bir Başka Davranışta Bulunulması Gerektiği - Sanığın Katılanın Telefonunu Değişik Zamanlarda Israrla Arayarak Söylediği Evde Misin Canım Seni Çok Özledim Eve Geliyorum Şeklindeki Sözlerin Cinsel Amaç Taşıdığı ve Eylemin Bir Bütün Halinde Cinsel Taciz Suçunu Oluşturduğu )
Y12.CDE. 2015/2312KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU ( Sanığın Müşteki ve Katılanın EvlerininYatak Odasının Penceresinden Bakma Eyleminin Kişilerin Huzur Ve Sükunun Bozma Suçunu Değil Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunu Oluşturduğu/Sanık Hakkında Mahkumiyet Kararı Verilmesi Gerektiği Gözetilmeden Oluşa Ve Dosya Kapsamına Uygun Düşmeyen Gerekçelerle Suçun Vasfında Yanılgıya Düşülerek Beraat Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y23.CDE. 2015/14177KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU ( Sanığın Suç Tarihinde Yüksek Sesle Müzik Dinlemesi Eyleminin Bir Kez Gerçekleştiği Ve Maddede Aranan Israrla Sürdürülmesi Unsurunun Olayda Olmadığı/Yetersiz Gerekçeyle Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Bozmayı Gerektireceği )
Y2.CDE. 2011/31120KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU ( Telefonla Birçok Kez Arayarak Hiç Konuşmadan Aradığının Sesini Dinleyip Telefonu Kapatma Ya da Telefonu Çaldırıp Kapatma - Suçun Israrla Yapılması Unsurunu Oluşturduğu/Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
Y18.CDE. 2015/12370KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU (Askerde Bulunan Sanığın Annesine Yapılan Tebliğ Usulüne Uygun Olmadığı - Sanığın Yokluğunda Yapılan Duruşmayla Hükmün Açıklanmasına Karar Verilmesi Hukuka Aykırı Bulunduğu)
Y14.CDE. 2013/8229KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇUNUN CİNSEL TACİZ SUÇUNUN UNSURU OLMASI ( Sanığın Mağdurenin Cep Telefonuna Değişik Zamanlarda Birden Fazla Cevapsız Çağrı Bırakıp Cinsel İçerikli Mesajlar Gönderdiği/Zincirleme Şekilde Cinsel Taciz Suçunun Oluştuğu - Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçunun Anılan Olayda Cinsel Taciz Suçunun Unsuru Olduğu/Ayrıca Bu Suçtan da Ceza Verilmeyeceği )
Y2.CDE. 2010/37135KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMAK ( Aynı Yer veya Ortamda Bulunan Kişilere Karşı İşlenmesi Halinde de Eylemin Tek Suç Olacağı/Zincirleme Suç Hükümlerinin Oluşmayacağı - Şoför Olan Sanığın Öğrenci Taşıma İşindeki Rekabet Nedeniyle Diğer Sürücü İle Tartıştığı/Suçun Oluşmayacağı )
Y2.CDE. 2011/29526KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMAK ( Sanığın Katılanın Gıyabında Katılanın Eşinin Yanında Hakaret Ettiği/Söylediği Sözlerin Katılanın ve Eşinin Saygınlığını Rencide Edici Olduğu - Eylemin Hakaret Suçunu Oluşturduğu )
Y2.CDE. 2009/13780KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMAK (Sanığın Katılan Sanığa Duyduğu İlgi Nedeniyle Evinin Önünde Nara Attığı - Suçun Unsurlarının Oluşmadığı)
Y2.CDE. 2010/26303KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMAK SUÇU ( Değişik Zamanlarda Birden Çok Kez Telefonla Arayıp Rahatsız Etmek Şeklinde İşlenmesi Halinde Eylemin Tek Suç Oluşturacağı - Eylemin Zincirleme Suç Olarak Değerlendirilerek Arttırım Yapılmasının Hatalı Olduğu )
Y2.CDE. 2008/33430KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMAK SUÇU ( Sanığın Cep Telefonundan Şikayetçiye Ait Cep Telefonunu Birçok Kez Arayarak Çaldırıp Kapatması Eylemi )
Y2.CDE. 2010/11973KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKÜNUNU BOZMA ( Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesinde Artırımlar Para Cezası Üzerinden Değil Hapis Cezası Üzerinden Yapılması Gerektiği )
Y13.CDE. 2011/17629KİŞİLERİN LEKELENMEME HAKKI ( Soruşturmayı Yürüten Cumhuriyet Savcılarının Mâkul Sürede Bütün Delilleri Toplamaları Sadece Mahkûmiyetle Sonuçlanacağını Değerlendirdikleri Hususları Dava Konusu Yapmaları Gereği )
YCGKE. 2005/4-28KİŞİLERİN MAĞDURİYETİ ( Yeni TCK'da Görevi Kötüye Kullanma Suçlarında Unsurlar Arasında Bulunduğu - Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Yerel Mahkemece Araştırılması Gereği )
YCGKE. 2014/5-69KİŞİLERİN MAĞDURİYETİ KOŞULU (İhmal Suretiyle Görevi Kötüye Kullanma - Bir Suç İşleme Kararı İle 813 Adet Dava Dosyasının Gerekçeli Kararlarının Makul Sürede Yazılmaması Şeklinde Gerçekleşen ve Kişilerin Mağduriyetine Neden Olan Eylemlerin Zincirleme Biçimde İhmal Suretiyle Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturduğu)
YCGKE. 2009/4-204KİŞİLERİN MAĞDURİYETİ VE KAMU ZARARI ( Görevi Kötüye Kullanma - Suçun Oluşabilmesi İçin Norma Aykırı Davranış Yetmemekte Bu Davranış Nedeniyle Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olunması ya da Kişilere Haksız Bir Kazanç Sağlanması Gerektiği )
YCGKE. 2007/4-229KİŞİLERİN MAĞDURİYETİ VE KAMU ZARARI ( Sanık Tarafından Yapılan Soruşturma İşleminde Trafik Kazası Olarak Bildirilen Olayın Cinayet Olduğunun Saptanması Durumunda Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Oluşmadığı )
Y4.CDE. 2007/3056KİŞİLERİN MAĞDURİYETİ VE KAMU ZARARININ OLUŞMASI ( İzinsiz İlçe Dışına Çıkan Sanığa Adli Bir Olay Nedeniyle Rapor Alınması Gerektiği Bildirilmesine Karşın Gelmeyeceğini Söylemesi Üzerine Mağdurların Rapor İçin Başka İlçeye Götürülmesi Eyleminde Görevi Savsama Suçunun Oluştuğu )
Y4.CDE. 2006/2848KİŞİLERİN MAĞDURİYETİNE VEYA KAMUNUN ZARARI ( Neden Olma ya da Kişilere Haksız Bir Kazanç Sağlama Öğelerinin Nasıl Gerçekleştiği Tartışılarak Karar Verilmesi Gerektiği - Soruşturma Dosyasının Kaybolmasına Neden Olan Zabıt Katibi )
Y4.CDE. 2007/319KİŞİLERİN MALLARI ÜZERİNDE USULSÜZ TASARRUFTA BULUNMA ( Üniversite Kampüsüne Giden Yol İçin Kamulaştırma İşlemi Yapılmadan Belediyeye Ait Araç ve Personelin Çalışması Konusunda Görevlendirme Yapıp Sözkonusu Yerde Çalışmaları Konusundan Talimat Verme Biçimindeki Eylemi )
Y4.HDE. 2012/6050KİŞİLERİN MEVCUT KONUMU ( Nedeni ile Sürekli Ülke Gündeminde Yer Alan Kişiler Oldukları Üstlendikleri Görevlerden Dolayı da Diğer Kişilere Göre Eleştiriye Daha Açık Olmaları Gerektiği - Hakeret Nedeni ile Manevi Tazminat Talebi )
Y1.CDE. 2002/143KİŞİLERİN OLAYLAR KARŞISINDAKİ TEPKİLERİNİN FARKLI OLMASI ( Kendi Gömleğini Olay Mahallinde Bırakmış Olabilme Tedbirsizliğini Göstermesinin Düşünülememesi )
Y12.CDE. 2016/489KİŞİLERİN ÖZEL HAYATINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜ VEYA SESLERİN İFŞASI (Yasada Yapılan Değişiklikle Temel Ceza Miktarı İki Yıldan Beş Yıla Kadar Hapis Cezası Olarak Belirlenmiş Olması Nedeniyle Öngörülen Ceza Miktarına Göre Sanığın Lehine veya Aleyhine Değerlendirme Yapılması Gerektiği)
YCGKE. 2012/12-1510KİŞİLERİN ÖZEL HAYATININ VE HAYATIN GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI ( Tüm Kişisel Veriler Koruma Altına Alındığından Kişisel Verilerin Mutlaka Gizli Olması Zorunluluğu Bulunmadığı - İzinsiz Olarak Köşe Yazarının Resminin Arkadaşlık Sitesine Konulması Eylemi/Kişisel Veriler )
Y7.CDE. 2005/16901KİŞİLERİN ŞEREF VE HAYSİYETİNİ İHLAL EDİCİ YAYIN YAPILMASI ( İlgilisi Tarafından Hazırlanan Cevap ve Düzeltme Yazısını Süreli Yayın Sorumlu Müdürü Üç Gün İçinde Yayımlamak Zorunda Olduğu )
Y19.CDE. 2016/57KİŞİLERİN ŞEREF VE HAYSİYETİNİN İHLAL EDİLMESİ ( Muhabirin Haber Kaynaklarından Elde Ettiği Bilgileri Gazete Okuyucusunun Dikkatini Çekecek Bir Şekilde Haberleştirdiği - Haberin 5187 S. K.'nun 14. Md. Hükmü Kapsamında Kişilerin Şeref ve Haysiyetini İhlal Edici Nitelikte Olmadığı )
Y2.CDE. 1998/2325KİŞİLERİN VÜCUT MAHREMİYETLERİNİN GÖSTERİLMESİ ( Hakaret )
Y18.CDE. 2015/11558KİŞİLERLE İLGİLİ SOMUT İSNATTA BULUNMA ( Uyuşmazlıkla Bağlantılı Olmayan İsnatlar Gerçek Olsa Bile İddia ve Savunma Dokunulmazlığının Varlığından Bahsedilemeyeceği - Sanığın Mahkeme Heyetine Karşı Söylediği İddianameye Konu Sözlerinin İddia ve Savunma Dokunulmazlığı Kapsamında Kaldığı ve Hakaret Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı )
YCGKE. 1976/1-204KİŞİLİĞE BAĞLI İNDİRİM NEDENİ ( Sanığın Duruşmadaki Davranışı )
Y4.HDE. 2003/1356KİŞİLİĞE SALDIRI SAYILABİLECEK SÖZLER ( Somut Olayda Davalının Tüm Sözlerinin Saldırı Niteliğinde Olduğu Gerekçesiyle Hüküm Kurulmuş Olmasının Hukuka Aykırı Olması )
Y4.HDE. 2011/2806KİŞİLİĞE YÖNELİK SALDIRININ TESPİTİ ( Recep Tayyip Erdoğan'ın İsmet İnönü Aleyhine Beyanları Nedeniyle - Davacının Kişiliğine Yönelik Herhangi Bir Saldırı Bulunmadığı/Matufiyet Olgusunun Gerçekleşmediğinin Dikkate Alınacağı )
Y6.HDE. 1995/87KİŞİLİĞİ BELİRSİZ PAYDAŞ ( Araştırma biçimi )
Y4.CDE. 2003/7440KİŞİLİĞİ KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ SALDIRI ( Kişinin Yozlaştığı Katıldığı Kokteyllerde Kafayı Bulduğu v.b. Gibi İsnatlar - Basın Yoluyla Sövme )
Y21.HDE. 2008/10027KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI VE SONU ( Her Gerçek Kişinin Sağ Doğmak Koşuluyla Ana Rahmine Düştüğü Andan İtibaren Taraf Ehliyetini Kazanacağı - Dava Tarihinden Önce Ölüm Nedeniyle Şahsiyeti Son Bulan Kişinin Taraf Ehliyetini Yitireceği )
Y8.HDE. 2009/37KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI VE SONU ( Ölüm İle Kişiliğin Son Bulduğu/Ölü Bulunan Davacı Adına Tescil Kararı Verilemeyeceği - Mirasçılık Belgesindeki Paylar Oranında/Davacının Mirasçıları Adına Tescil Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2001/7205KİŞİLİĞİN KORUNMASI ( Kişiliğin Korunması Amacıyla Dava Hakkının Miras Yoluyla Mirasçılara İntikal Etmesi-Murisin Kişiliğini Korumak İçin Manevi Tazminat Davası Açılabilmesi )
Y8.HDE. 2012/12946KİŞİLİĞİN ÖLÜMLE SON BULMASI ( Taşınmaz Kayıt Malikinin Ölü Bulunması Halinde Davanın Ölenin Mirasçılarına Karşı Açılması Gerektiği - Ölü Kişi Adına Tapu İptali ve Tescile Karar Verilemeyeceği/Tapu İptali ve Tescil Davası/Tanık )
Y8.HDE. 2012/908KİŞİLİĞİN ÖLÜMLE SONA ERMESİ ( Davacılardan Birsinin Yargılama Sırasında Vefatı Nedeniyle Kişiliğinin Ölümle Sona Ermiş Olduğunun Gözetileceği - Hükümde Tereddüt Uyandıracak Şekilde Karar Verilmemesi Gereği/Ölen Adına Hüküm Kurulamayacağı )
Y1.HDE. 2007/9594KİŞİLİĞİN ÖLÜMLE SONA ERMESİ ( İnfazı Mümkün Olmayacak Biçimde "Ölü Kişi" Adına Tescile Dair Hüküm Kurulmuş Olmasının Doğru Olmadığı )
Y14.HDE. 2006/5793KİŞİLİĞİN ÖLÜMLE SONA ERMESİ ( Ölümle Sona Ermiş Bir Kişiliğin Davacı veya Davalı Olma Ehliyetinden Söz Edilemeyeceğinden Ölü Kişi Aleyhine Dava Açılamayacağı )
Y10.HDE. 2009/12754KİŞİLİĞİN ÖLÜMLE SONA ERMESİ ( Trafik-İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik Nedeniyle Rücuan Tazminat - Sunulan Sulh Hukuk Mahkemesi'nin Kararı İle Davalının Tüm Mirasçılarının Mirasın Retlerinin Tesciline Karar Verildiği/Söz Konusu Mirasçılar Yönünden İstemin Reddi Gereği )
Y10.HDE. 2003/2541KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ ( 4721 Sayılı Yasaya Göre Kişiliğin Ölümle Sona Ermesi )
Y10.HDE. 2012/3084KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ ( Hizmet Tespiti - Davanın Açıldığı Tarihten Önce Ölen ve Ölümle Kişiliği Sona Eren Davalı Yönünden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemiş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y12.HDE. 2003/21415KİŞİLİK ( Başlatılan Takipte Borçlu Olarak Gösterilen Gümrük Müdürlüğünün Hakiki ve Hükmi Şahsiyeti Olmadığından Husumet Ehliyetinin Bulunmaması )
Y14.CDE. 2011/11497KİŞİLİK BOZUKLUĞU ( Fuhuş - Sanığın Temyiz Dilekçesine Ekli Antisosyal Kişilik Bozukluğu Teşhisiyle Askerliğe Elverişli Olmadığına İlişkin Rapor Karşısında Atılı Suç Yönünden Ceza Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y4.HDE. 1980/1302KİŞİLİK ÇIKAR ÇATIŞMASI
Y4.CDE. 2003/17216KİŞİLİK DEĞERLENDİRMESİ ( Değerlendirilmeden Suçun İşlenmesindeki Özelliklerin Yasal Olmayan Gerekçeyle Olumsuz Nitelendirilmesi Suretiyle Para Cezasına Çevrilmesine Yer Olmadığına Hükmolunması İsabetsiz Olduğu )
YHGKE. 2005/4-170KİŞİLİK DEĞERLERİ İLE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ÇATIŞMASI ( Hukuk Düzenince Koruma Altına Alınan Yararlar/Çatışan İki Değeri Aynı Zamanda Koruma Altına Almasının Düşünülemeyeceği - Basın Özgürlüğünün Sınırı )
YHGKE. 2009/4-346KİŞİLİK DEĞERLERİ YÖNÜNDEN EKSİLME ( Hatalı Üretim Nedeniyle Zararın Tazmini İstemi - Davacı İçinde Salyangoz Bulunduğunu Fark Ettiği Bezelye Konservesini Tüketmediği/Davacının Kişilik Değerleri Yönünden Bir Eksilme Olduğundan ve Doğmuş Bir Zararın Varlığından Sözedilemeyeceği )
Y4.HDE. 2006/13545KİŞİLİK DEĞERLERİNDE EKSİLME ( Yaralanma Olmasa Bile Kazanın Neden Olduğu Şok Hali B.K'nun 49. Maddesi Uyarınca Kişilik Değerlerinde Bir Eksilme Teşkil Ettiği - Mahkemece Uygun Bir Miktar Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2012/13929KİŞİLİK DEĞERLERİNDE EKSİLME DUYGUSUNUN YAŞANMASI ( Haksız Eyleme Dayalı Tazminat - Yaralanmanın Niteliği ve Buna Bağlı Sonuçları İle Aile İlişkisi Göz Önünde Tutulduğunda Yaralanın Ablası ve Annesi Olan Davacıların Bir İspat Yükümlülüğü Altında Olmadıkları )
Y4.HDE. 2011/3419KİŞİLİK DEĞERLERİNDE EKSİLMENİN İSPATI ( Trafik Kazası Sebebiyle Maddi Ve Manevi Tazminat - Yaralanın Eşi ve Annesi Olan Davacıların Kişilik Değerlerinde Eksilme Duygusunu Yaşadıkları Tecrübe Kurallarıyla Sabit Olup Ayrıca Bir İspat Yükümlülüğü Bulunmadığı )
Y4.HDE. 2014/8799KİŞİLİK DEĞERLERİNDE OBJEKTİF EKSİLME ( "Sayın Başbakan Senin Kıçından Haberin Yok Ülkeyi Gizli Örgütler Yönetiyor" Beyanının Bu Nitelikte Bulunmadığı/Nezakete Aykırı Her Sözün Tazminatı Gerektiren Saldırı Türünden Sayılamayacağı - Davalı Milletvekilinin Kınanması İle Yetinileceği/Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Uğranılan Manevi Zararın Ödetilmesi Talebinin Reddi Gerektiği )
Y1.HDE. 1996/3713KİŞİLİK DEĞERLERİNDEKİ EKSİLMENİN MİKTARI ( Manevi Tazminat )
Y4.HDE. 2003/12459KİŞİLİK DEĞERLERİNE SALDIRI ( Haksız Şikayet Nedeniyle Manevi Tazminat - Haklı Gösterecek Bazı Emare ve Olguların Zayıf ve Dolaylı da Olsa Varlığının Yeterli Olacağı/Hükmedilemeyeceği )
Y4.HDE. 2001/11091KİŞİLİK DEĞERLERİNE SALDIRI ( Kişinin Günlük Yaşantısına Tahammül Edilemez Sınırlandırmalar Getirilmesi )
Y4.HDE. 2002/13785KİŞİLİK DEĞERLERİNE SALDIRI ( Kişinin Kişilik Haklarının Teori ve Yargısal Kararlarda Kişinin Yaşamı ve Sağlığı ile Vücut ve Ruh Bütünlüğü Olarak Öngörülmüş Olması )
Y4.HDE. 2008/3002KİŞİLİK DEĞERLERİNİN ZARAR GÖRMESİ ( Davalının Sevk ve Yönetimindeki Araç İle Tam Kusurlu Olarak Çarpması Sonucu Yaralanma - Yaralanan Davacının Eşi İçin de Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedileceği )
Y4.HDE. 2012/14254KİŞİLİK DEĞERLERİNİN ZEDELENMESİ ( Dava Konusu Olay Nedeniyle Oluşan Zarar Maddi Nitelikte Olup Davacının İç Huzurunu Bozacak Nitelikte Bir Zarar Olmadığı - Manevi Tazminat İsteminin Yasal Koşullarının Oluşmadığı )
YHGKE. 1983/4-746KİŞİLİK HAKKI ( Hangi Şahsi Değerlerin Bu Kapsama Girdiği )
Y4.HDE. 2008/7577KİŞİLİK HAKKI ( Kişisel Varlıkların Korunması İle İlgili Olduğu - Yaşam İle Nesep Gibi İnsanın İnsan Olmasından Güç Alan veya Onur ve Sır Alanı Gibi Varlıklar Olduğu )
Y4.HDE. 2003/2507KİŞİLİK HAKKI BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÇATIŞMASI ( Hukuk Düzeninin Çatışan İki Değeri Aynı Zamanda Koruma Altına Almaması Çatışan İki Değerden Birinin Diğerine Üstün Tutulmasının Gerekmesi-Temel Ölçütün Kamu Yararı Olması )
YHGKE. 2002/4-447KİŞİLİK HAKKI İLE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ÇATIŞMASI ( Basın Özgürlüğüne Üstünlük Tanınması Şartı )
YHGKE. 2002/3-324KİŞİLİK HAKKI İLE HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KARŞI KARŞIYA GELMESİ ( Şikayeti Haklı Gösterecek Bazı Emare ve Olguların Zayıf da Olsa Dolaylı da Olsa Varlığının Yeterli Olması )
Y2.HDE. 1986/651KİŞİLİK HAKKI ÜZERİNDE TASARRUF ( Özgün iradesi ile erkeklik uzvunu kestirme )
Y2.HDE. 2006/3523KİŞİLİK HAKKI ZEDELENEN YANIN TAZMİNAT İSTEMİ ( Eşit ya da Daha Kusurlu Değilse Karşı Taraftan Tazminat Talep Edebileceği )
Y18.HDE. 2011/10419KİŞİLİK HAKKINA SALDIRI ( Bağımsız Bölümdeki Tesisat Arızasının Malvarlığı İle İlgili Olduğu - Salt Maddi Tazminatı Gerektirebileceği )
Y2.HDE. 2011/2310KİŞİLİK HAKKINA SALDIRI ( Hakim Tazminat Miktarını Saptarken Bir Yandan Kişilik Hakları Zedelenen Tarafın Ekonomik ve Sosyal Durumunu ve Boşanmada Kusur Bulunup Bulunmadığını ve Varsa Kusur Derecesini Gözönünde Bulundurması Gerektiği )
YHGKE. 1999/4-205KİŞİLİK HAKKINA SALDIRI ( Haksız Şikayet Sonucu Kişilik Haklarına Verilen Zarar Nedeniyle Manevi Tazminat İstemi )
Y3.HDE. 2010/3486KİŞİLİK HAKKINA SALDIRI ( İddia ve Savunma Sınırı Aşılarak Kişilik Haklarına Saldırı - Hukukçu Olmayan Davacının Hakimlerin Oluşturduğu Kooperatife Üye Olmasının Ana Sözleşmeye Aykırı Olduğunu Üyeliğe Kabul İşlemindeki Yanlışlığın Eleştirilmesinin İddia ve Savunma Sınırında Kaldığının Kabulü Gereği )
Y4.HDE. 2004/16543KİŞİLİK HAKKINA SALDIRI ( İddiasına Dayalı Davaların Davacının İkametgahı Mahkemesinde de Açılabileceğinin Kabulü Gereği - Haksız Eylemden Kaynaklanan Davaların Haksız Eylemin İşlendiği Yer Mahkemesinde Görüleceği )
Y4.HDE. 2006/8200KİŞİLİK HAKKINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Kişilerin Kişilik Değerleri Karşı Karşıya Geldiğinde Hangisine Üstünlük Tanınacağı Sorununun Çözümünde Temel Ölçüt Kamu Yararı Olduğu )
YHGKE. 1990/4-617KİŞİLİK HAKKINA SALDIRI ( Manevi Tazminat )
Y4.HDE. 1990/11596KİŞİLİK HAKKINA SALDIRI ( Manevi Tazminat Davasının Şartı Olması )
YHGKE. 2013/4-1131KİŞİLİK HAKKINA SALDIRI ( Manevi Tazminat istemi - Beraat Etmesine Karşın Maraş Olaylarında Sanık Olarak Bulunan Davacının Alevi Çalıştayına Davet Edilmesi Yönünde Hükümet Politikalarının Eleştiri Konusu Yapıldığı Tarihsel Bir Olaya Atıfta Bulunarak Davacıya Yezit Benzetmesi Yapılmasının Sövme Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y18.HDE. 2003/185KİŞİLİK HAKKINA SALDIRI ( Nüfus Kütüğüne Tescil Edilmiş Bir Adın İptalinin Kişiyi Adsız Bırakması-Anayasayla Güvence Altına Alınan Temel Kişilik Hakkına Saldırı Sonucunu Doğurması )
Y4.HDE. 2002/8878KİŞİLİK HAKKINA SALDIRI ( Referans Olarak Eski İş Yerini Gösteren Davacı Hakkında Bilgisayar Sistemini Bozduğu İddiasının Doğruluğu Hakkında Uzman Bilirkişilerden Rapor Alınmasının Gerekmesi )
Y2.HDE. 2006/19732KİŞİLİK HAKKINA SALDIRI ( Soybağının Reddi Davası - TMK. Md. 24 ve BK. Md. 49'a Dayalı Manevi Tazminat İstemi/Asliye Hukuk Mahkemesince Görev Yönü Düşünülmeden Reddinin Doğru Olmadığı )
Y4.HDE. 1997/414KİŞİLİK HAKKINA SALDIRI ( Şikayetçinin Davalıları Hırsızlık Gibi Ağır Bir Suçla İtham Etmesi ve İddiasını Devam Ettirmesi )
Y2.HDE. 2013/18063KİŞİLİK HAKKINA SALDIRI İLE TAZMİNATIN ORANTILI OLMASI (Bir Tarafı Zenginleştirici Özelliği Bulunmadığı - Eldeki Davada Kadın Lehine Belirlenen Tazminatın Fazla Olduğunun Kabulü/Boşanma Davası ile Talep Edilen Manevi Tazminat/Kişilik Hakları)
YHGKE. 2015/4-1356KİŞİLİK HAKKINA SALDIRI NEDENİNE DAYALI MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Karar Düzeltme Yolu Açık Bulunan HGK Kararının İçeriği "Direnme Uygun Bulunmakla Esasa Dair Temyiz İtirazları İncelenmek Üzere Dosyanın Özel Dairesine Gönderilmesine” Şeklinde Olsa Dahi Kararın Taraflara Tebliğ Edileceği - Bu Karara Karşı Karar Düzeltme Talebinde Bulunulursa Hukuk Genel Kuruluna Talep Edilmezse de Özel Daireye Gönderileceği )
Y3.HDE. 2011/152KİŞİLİK HAKKINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Cevap Dilekçesinde “… Suç Ortağıdır ve İştirakçilerindendir” ve “Tabi Ölüm İle Öldüğü Dahi Şüphelidir” Sözcükleri Kullanılmak Suretiyle - İddia ve Savunma Sınırının Aşıldığı/Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2010/537KİŞİLİK HAKKINA SALDIRI OLUŞTURAN EYLEM VE OLAY ( Tarafların Kusur Oranı Sıfatı İşgal Ettikleri Makam İle Diğer Sosyal ve Ekonomik Durumları Dikkate Alınması Gerektiği - Takdir Hakkını Etkileyecek Nedenler Karar Yerinde Denetime Elverişli Biçimde ve Objektif Olarak Gösterilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2014/4-1225KİŞİLİK HAKKINA SALDIRI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacının Vekili Olduğu Davalı Hakkında İcra Takibine Giriştiği/Davalının Bu Duruma Yönelik Bir Eleştiri ve Değerlendirmede Bulunduğu/Bunu Yaparken Toplum Tarafından Bilinen “Kılavuzu Karga Olan Misali” Sözünü Kullandığı - Davalının Söylemlerinin Davacının Kişiliğine Yönelik Bir Saldırı Oluşturmadığı )
Y2.HDE. 2016/15558KİŞİLİK HAKKINA SALDIRI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Sebep Olan Olaylarda Tazminat İsteyen Davacı-Davalı Kadının Az Kusurlu Olduğu/Bu Olayların Onun Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Ettiği - Davacı-Davalı Kadın Yararına Uygun Miktarda Manevi Tazminata Hükmedileceği )
Y4.HDE. 2012/15170KİŞİLİK HAKKINA SALDIRI SEBEBİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( Televizyonda Yayınlanan Programdaki Sözlerle Kendisi Gibi "Evet" Oyu Kullanan Kesimi Gaflet Delalet Hıyanet ve Cahillikle İtham Ettiği ve Böylelikle Kişilik Hakkına Saldırıldığı - Esasa Girilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 1990/11596KİŞİLİK HAKKINA YÖNELİK SALDIRI ( Telefonun Rehberde Acil Telefonlar Bölümünde Yanlışlıkla Verilmesi )
Y10.HDE. 2015/20116KİŞİLİK HAKKININ HUKUKA AYKIRI OLARAK SALDIRIYA UĞRAMASI ( Kişinin Uğradığı Manevi Zarara Karşılık Bir Miktar Para Ödenmesini Dava Edebileceği/Bedensel Bir Zarara Uğrayan Kimsenin Karşılaşacağı Yoksunluktan Doğan Zarar ve Ziyanını İsteyebileceği - Manevi Zararın Zarara Uğrayanda Meydana Gelen Acıyı Azaltmak ve Tatmin Duygusu Oluşturmak Amacıyla Ödenmesi Gereken Bir Miktar Para Olduğu/Tazminat Koşulları Oluşmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
Y12.CDE. 2011/20872KİŞİLİK HAKKININ İHLALİ ( Fotoğrafçılık Yapan Sanığın Katılanların Evlilik Resimlerinden Bir Kısmını Bilgileri ve Rızaları Dışında Reklam Amacı İle Yayınladığı - Özel Hukuk Yaptırımının Söz Konusu Olduğu )
YHGKE. 2002/2-617KİŞİLİK HAKKININ İHLALİ ( Kişilik Hakkının İhlali Sonucu Elde Edilen Delilin Kullanılmasında Hakkı İhlal Edilen Kişinin İzin vermesinin Gerekmesi )
Y2.HDE. 2012/15497KİŞİLİK HAKKININ İHLALİ ( Kişilik Haklarını İhlal Eden Fiille Tazminat Miktarı Arasında Makul Bir Oranın Bulunması Gerektiği - Kadın Yararına Takdir Edilen 150.000 TL Manevi Tazminat Miktarının Orantısız ve Çok Olduğunun Gözetileceği )
Y13.HDE. 2011/19668KİŞİLİK HAKKININ SALDIRIYA UĞRAMAMASI ( Avukatın Dosyaları Takip Etmediği Gerekçesi İle Kurum Tarafından Şikayet Edilmesi/Ağır Ceza Mahkemesinde Yargılanarak Beraat Eden Davacının Manevi Tazminat Talebi - Kurum Şikayet Hakkını Kullandığından Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2002/172KİŞİLİK HAKKININ SALDIRIYA UĞRAMASI ( Kişilik Hakları Hukuka Aykırı Olarak Saldırıya Uğrayan Kimsenin Manevi Tazminata Hükmedilmesini İsteyebilmesi )
Y4.HDE. 2016/1599KİŞİLİK HAKKININ ZEDELENMESİ ( 6098 S.K. Md. 58 Uyarınca Kişilik Hakları Hukuka Aykırı Olarak Saldırıya Uğrayan Kimsenin Manevi Tazminata Hükmedilmesini İsteyebileceği )
Y2.HDE. 2007/12952KİŞİLİK HAKKININ ZEDELENMESİ ( Boşanma - Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları Paranın Alım Gücü Kusur Dereceleri ve Özellikle Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğindeki Olaylar Dikkate Alınarak Davacı Kadın Yararına Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2009/13361KİŞİLİK HAKKININ ZEDELENMESİ ( Davacının Dava Açarken Yatırdığı Başvurma Harcı Bu Talebi de Kapsadığı - Nispi Harcın Yatırılması İçin Davacıya Süre Verilip Talebin Niteliğine Göre “Görev” Hususu da Değerlendirilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
YHGKE. 2009/4-361KİŞİLİK HAKKININ ZEDELENMESİ ( Manevi Tazminat - İddianamenin Düzenlenmesi Faaliyetinin Yerine Getirilmesinde Salt Kişisel Kusurlu Davranışla Zarara Yol Açıldığında C. Savcısının Kişisel Sorumluluğunun Doğacağı )
Y4.HDE. 2010/4474KİŞİLİK HAKKININ ZEDELENMESİ İLE MANEVİ TAZMİNAT ( Sanık Vekili Olan Davalı Tarafından Ceza Dosyasına Verilen Dilekçedeki İfadeler Nedeniyle Davacının Kişilik Hakları İle Mesleki Haysiyet ve Onurunun Zedelendiği - Geçirdiği Tahkikatla Ağır Psikolojik Baskıya Maruz Kaldığı )
Y4.HDE. 2008/2984KİŞİLİK HAKKININ ZEDELENMESİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı İle Dergiyi Evinde Bulunduran Kişi Arasındaki Bağın Okuyucu ve Okunan Olmaktan Öteye Gittiği de İspatlanamadığından Görünür Gerçeklikten Söz Edilemeyeceği - Kabulü Gereği )
YHGKE. 2010/4-127KİŞİLİK HAKKININ ZEDELENMESİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Görevli Olduğu İnfaz İşlemi Sırasında Fazla Duvar Yıkımı Yapıldığı Ceza Mahkemesince de Kabul Edilerek Kesinleştiği - Bu Durumun Suçun Unsurları Yönünden Mahkumiyet İçin Yeterli Bulunmamış Olması Şikayetin Haksız Olduğu Anlamına Gelmeyeceği )
YHGKE. 2010/13-41KİŞİLİK HAKKININ ZEDELENMESİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalılar Tarafından Sunulan Ayıplı Hizmet Nedeniyle Evlerinde Çıkan Yangın Sunucunda Davacıların Evleri Eşyaları Ahır ve Samanlıklarının Yandığı - İstemin Kabulü Gereği )
Y4.HDE. 2008/13455KİŞİLİK HAKKININ ZEDELENMESİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Evlilik Dışı Birlikteliğin Resmi Nikahlı Eş Olan Davacının Sosyal Kişilik Değerlerine Zarar Verdiği - Uyuşmazlığın Bu Kapsamda Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2008/7025KİŞİLİK HAKKININ ZEDELENMESİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Manevi Tazminatın Şartlarını Düzenleyen Eşya Zararı Kişinin Sosyal Fiziki ve Kişilik Değerlerine Saldırı Oluşturacak Bir Durum Olarak Düzenlenmediği )
Y3.HDE. 2010/7822KİŞİLİK HAKKININ ZEDELENMESİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Tazminatla Birlikte Olsun veya Olmasın Bu Gibi İstemlere İlişkin Davalarda Görevli Mahkeme Dava Değerine Göre Belirlenemeyeceği - Asliye Mahkemesinde Sonuçlandırılacağı )
Y11.HDE. 2009/1555KİŞİLİK HAKKININ ZEDELENMESİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT (Fotoğrafın Kültürel ve Tanıtım Amaçlı Olarak Sitede Yayınlanmak Üzere Rıza İle Verilmiş Olması Bu Resmin İzinsiz Bir Şekilde Başkaları Tarafından Ticari Amaçlı Çoğaltılmasına ve Kullanılmasına da İzin Verildiği Anlamına Gelmeyeceği)
Y3.HDE. 2013/12126KİŞİLİK HAKKININ ZEDELENMESİ SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Sövme Eyleminin 2003 Tarihinde Gerçekleştiği - Sövme Eyleminin Gerçekleştiği Tarih ve Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Eden Eylemin Niteliği Birlikte Değerlendirildiğinde Hükmedilen 1500 TL Fazla Olduğu )
Y7.HDE. 2004/4227KİŞİLİK HAKKLARI İLE HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ÇATIŞMASI ( Haksız Şikayet İddiasıyla Manevi Tazminat Talebi - Elinde Şikayeti Destekleyen Emareler Bulunan Kişinin Şikayet Hakkını Kullanabileceği ve Manevi Tazminata Mahkum Edilemeyeceği )
YHGKE. 2003/4-167KİŞİLİK HAKLARI ( Anaysanın Temel Hak ve Özgürlükler Bölümü ile Medeni Kanunun Güvence Altına Aldığı Kişilik Haklarının Basın Yoluyla Zedelenmesinin Hukuka Aykırı Olması )
Y4.HDE. 1999/10585KİŞİLİK HAKLARI ( Basın Özgürlüğü İle Çatışması )
Y4.HDE. 2007/3113KİŞİLİK HAKLARI ( Basın Yoluyla Saldırıya Uğrayan Kişinin Kendinin veya Davalının İkametgahında ya da Haksız Eylemin Oluştuğu Yer Mahkemesinde Manevi Tazminat Davası Açabileceği - Seçimlik Hakkın Davacıya Tanınmış Olduğu )
YHGKE. 2001/2-276KİŞİLİK HAKLARI ( Bireyin Kendi Hür ve Bağımsız Varlığının Bütünlüğünü Oluşturması ve Bireyin Doğumu ile Kazandığı ve Kişiliğine Çok Sıkıca Bağlı Bir Hak Olması )
Y4.HDE. 2012/2151KİŞİLİK HAKLARI ( Davacının Haksız Fiilden Şikayetçi Olmaması Sonucu Özel Hukuka Dair Haklarından da Vazgeçmiş Sayılmayacağı - Tazminat Davası )
YHGKE. 2001/4-276KİŞİLİK HAKLARI ( Hukuka Aykırı Olarak Saldırıya Uğrayan Kişinin Manevi Tazminata Hükmedilmesini İsteyebileceği - Kişiyi Küçük Düşürmek Yanlış Tanıtmak Gülünç Ya da Zor Duruma Sokmak Manevi Değerleri Zedeleyen Hukuka Aykırı Davranışlar/Köşe Yazısında "İbne" Anlamını Çağrıştıran Sözler )
Y4.HDE. 2009/7006KİŞİLİK HAKLARI ( Kişinin Kendisi Değil de Yakınlarının Ağır Yaralanması Gibi Ağır Bir Olayın Zorunlu Kıldığı Olguların Kanıtlanması Durumunda Sosyal ve Duygusal Kişilik Değerlerinin Zarar Gördüğünün Kabulü Gerektiği )
Y4.HDE. 2002/11168KİŞİLİK HAKLARI ( Yargı Faaliyetinin Hukuka Aykırı Olarak Uygulanmamış Olmasının Davacı Aleyhine Bir Haksız Eylem Teşkil Etmesi ve Davacının Kişilik Haklarının Zarar Görmesi )
YHGKE. 2004/4-74KİŞİLİK HAKLARI ( Yayın Yoluyla Saldırı/Manevi Tazminat - Özle Biçim Arasında Bulunması Gereken Denge Unsurlarının Yoksunluğu/Yayının Hukuka Aykırılığı )
YHGKE. 2001/2-382KİŞİLİK HAKLARI DİĞER EŞİN KUSURLU DAVRANIŞLARI SONUCU AĞIR ZARAR GÖREN EŞ ( Boşanma Davasında Manevi Tazminat )
Y4.HDE. 2014/6490KİŞİLİK HAKLARI İHLALİNE DAYALI MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Şikayetten Kaynaklı - Davacının İşyerinde Gerçekleşen Hırsızlık Olayını Sürekli Sorduğu ve Hırsızların Sayısı İle İlgili Yorum Yaptığı/Davalının Davacıyı Zararlandırma Düşüncesi İle Kasten Şikayetçi Olduğuna Dair Delil Bulunmadığı - Davanın Tümden Reddedileceği )
Y4.HDE. 2001/4584KİŞİLİK HAKLARI İLE ÇATIŞAN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ( Haber Gerçeği Yansıtsa Bile Veriliş Şeklinin Gerektirdiği Biçim ve Ölçüde Olmasının Gerekmesi )
Y4.HDE. 2000/11991KİŞİLİK HAKLARI İLE ÇATIŞAN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ( Yazı Gerçeğe Uygun Olduğu Takdirde Manevi Tazminat İsteminin Reddinin Gerekmesi )
Y2.HDE. 2007/12907KİŞİLİK HAKLARI SALDIRIYA UĞRAYAN EŞ ( Boşanma/Uygun Miktarda Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği - Eşine Şiddet Uygulayan ve Güven Sarsıcı Davranışlarda Bulunan Koca )
Y2.HDE. 2004/12407KİŞİLİK HAKLARI SALDIRIYA UĞRAYAN EŞ ( Boşanmaya Sebebiyet Vermiş Olan Olaylar Yüzünden - Kusurlu Olandan Manevi Tazminat İsteyebileceği )
Y2.HDE. 2007/13105KİŞİLİK HAKLARI SALDIRIYA UĞRAYAN EŞ ( Tazminata Esas Olan Fiilin Ağırlığı İle Hakkaniyet Kuralları Dikkate Alınarak Davalı Kadın Yararına Uygun Miktarda Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2008/18491KİŞİLİK HAKLARI SALDIRIYA UĞRAYAN TARAF ( Kusurlu Olandan Manevi Tazminat İsteyebileceği - Mahkemece Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Tazminata Esas Olan Fiilin Ağırlığı İle Hakkaniyet Kuralları Dikkate Alınarak Davacı Koca Yararına Hükmedilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2009/7877KİŞİLİK HAKLARI SALDIRIYA UĞRAYAN TARAF (Kusurlu Olandan Manevi Tazminat İsteyebileceği - Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Tazminata Esas Olan Fiilin Ağırlığı İle Hakkaniyet Kuralları Dikkate Alınarak Davacı Kadın Yararına Uygun Miktarda Manevi Tazminata Hükmedileceği)
Y11.HDE. 2003/10593KİŞİLİK HAKLARI VE TİCARİ HAYATIN ETKİLENMESİ ( Mevduat Hesabına Aktarılan Bir Havalenin Havaleyi Gönderenin Talimatı İle Bankaca Hesaptan Çekilmesi - Maddi ve Manevi Tazminat Tazminat Davası )
Y2.HDE. 2012/2741KİŞİLİK HAKLARI ZEDELENEN TARAFIN KUSURU ( Boşanmada Bulunup Bulunmadığını ve Varsa Kusur Derecesini Fiilin Ağırlığını ve Öbür Yandan da Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunanın Kusur Derecesini Ekonomik ve Sosyal Durumunu Göz Önünde Bulundurulacağı )
Y4.HDE. 2004/1532KİŞİLİK HAKLARIN SALDIRI ( Yasaya Uygun Olduğu Belirlenen Bir Yapının Çevreyle Olan Uyumsuzluğunu Dile Getiren Eleştiri Yazısının Kişilik Haklarına Saldırı Olmadığı )
Y2.HDE. 2010/19954KİŞİLİK HAKLARIN ZEDELENMESİ ( Manevi Tazminat - Hakim Tazminat Miktarını Saptarken Bir Yandan Kişilik Hakları Zedelenen Tarafın Ekonomik ve Sosyal Durumunu ve Boşanmada Kusur Bulunup Bulunmadığını Göz Önünde Bulunduracağı )
YHGKE. 2007/4-23KİŞİLİK HAKLARINA AÇIK VE AĞIR BİR SALDIRI ( Yayımı Yapan Salt Başkasınca Yazılmış Bir Dilekçeyi Haber Konusu Yaptığını Savunarak Sorumluluktan Kurtulamayacağı )
Y2.HDE. 2003/2311KİŞİLİK HAKLARINA AĞIR SALDIRI ( Boşanmaya Sebebiyet Veren Olaylar Kadın veya Kocanın Şahsiyet Haklarına Tecavüz Teşkil Ediyorsa ve Talep Varsa Az Kusurlu Lehine Manevi Tazminat Verilmesi )
Y2.HDE. 2003/3023KİŞİLİK HAKLARINA AĞIR SALDIRI ( Davalının Başka Bir Kadınla Yaşadığının Tanık Beyanlarıyla Saptanmış Olması ve Bu Durumun Davacının Kişilik Haklarına Ağır Saldırı Niteliğinde Olması )
Y2.HDE. 2003/1614KİŞİLİK HAKLARINA AĞIR SALDIRI ( Kocanın Karısını Dövüp Ağır Hakaret Etmesi/Kadının Bıçakla Kocasının Üzerine Yürümesi - Kocanın Ağır Kusurlu Olduğunun Kabul Edilmesi )
Y2.HDE. 2003/9176KİŞİLİK HAKLARINA AĞIR SALDIRI ( Manevi Tazminat - Medeni Kanunun 143/2.Maddesinde Belirtilen Koşulların Oluşması Gereği )
Y13.HDE. 2002/14168KİŞİLİK HAKLARINA AYKIRI FİİL ( Telefon İdaresinin Tüm Edimlerini Yerine Getiren Abonesinin Telefonunu Hataen Kapatması - Manevi Tazminat )
YHGKE. 2012/4-1497KİŞİLİK HAKLARINA BASIN YOLUYLA SALDIRI ( Atamasının Yapılmasını İsteyen Davacı Hakkında Devletin Zarara Uğratıldığı Bu Nedenle Bakanlık Tarafından Tayininin Yapıldığı ve Koltuğundan Edildiği Biçiminde Gerçeğe Aykırı Olarak Haber Yapılmış Olması - Manevi Tazminata Hükmedileceği )
Y4.HDE. 2000/9528KİŞİLİK HAKLARINA BASIN YOLUYLA SALDIRI ( Basının Görevi/Bazı Kişi ve Kurumları Eleştirmek Zorunda Kalması - Yararların Çatışması )
Y4.HDE. 2001/2929KİŞİLİK HAKLARINA BASIN YOLUYLA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Haber Verme Hakkının Sınırları )
Y4.HDE. 2008/1781KİŞİLİK HAKLARINA HAKSIZ SALDIRI ( Davalı Tarafından Davacının Psikolojik Rahatsızlığı Olduğu Yönünde Nitelendirmede de Bulunulduğu - Manevi Tazminat İsteminin Kabulü Gereği )
YHGKE. 2010/4-640KİŞİLİK HAKLARINA HAKSIZ SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Konuşma Bir Bütün Olarak İncelendiğinde Hükümetin İcraatlarına Yönelik Düşünce Açıklaması Niteliğinde Olduğu ve Hükümetin Başı Olarak Başbakanlık Görevini Yürüten Davacının Kişilik Haklarının Doğrudan Hedef Alınmadığı - Davanın Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2012/2255KİŞİLİK HAKLARINA HAKSIZ SALDIRI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Tazminatın Sınırı Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği - Takdir Edilecek Tutar Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Doyum Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği )
Y4.HDE. 2013/4084KİŞİLİK HAKLARINA HAKSIZ SALDIRIDAN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Ana Muhalefet Partisi Lideri Davalının Konumu Gereği Beyanlarının Basında Geniş Yer Bulduğu/Davacının İsmi Açıkça Belirtilmediği - Dava Dışı Şahsın Beyanlarına Atıfta Bulunduğu/Uygun Miktarda Hükmedileceği )
Y4.HDE. 2014/13455KİŞİLİK HAKLARINA HAKSIZ SALDIRIDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Tazminatın Sınırı Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği - Takdir Edilecek Tutar Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Doyum ( Tatmin ) Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği )
Y4.HDE. 2014/5980KİŞİLİK HAKLARINA HAKSIZ SALDIRIDAN KAYNAKLI MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davalı “TOKİ Yan Kuruluşu Şirketine Arazi Sattı Diye Davacı Şirkete Komisyon Ödedi" Şeklinde Açıklama Yaptığı - Açıklamaların Denetleme Kurulunca Gündeme Getirilen TBMM'de Görüşülen ve Soru Önergelerine Konu Edilen Ödemeye Dair Gerçeği Yansıttığı/İstemin Tümden Reddedileceği )
Y19.HDE. 2012/4777KİŞİLİK HAKLARINA HUKUKA AYKIRI SALDIRI ( Manevi Tazminata Hükmedilebilmesi İçin - Ayıplı Yakıt Sebebiyle Aracının Hasarlandığından Bahisle Manevi Tazminat İstenemeyeceği )
YHGKE. 2006/4-66KİŞİLİK HAKLARINA HUKUKA AYKIRI SALDIRI ( Şikayet Hakkının Meşruluk Çerçevesi Aşılarak Kullanılması Sonucu Davacının Kişilik Değerlerinin Zarar Görmesi - Manevi Tazminat Talebinin Kabulü Gereği )
Y4.HDE. 1983/4708KİŞİLİK HAKLARINA POLİTİK ORTAMDA SALDIRI
Y2.CDE. 1998/2325KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI
Y4.HDE. 1978/2594KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI
Y4.HDE. 1978/3302KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI
Y4.HDE. 2008/739KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( “Aptallığın ve Sıradanlığın Hüküm Sürdüğü Arenanın Ürünü Cüretkar Bilge Adam” Tabiri - Manevi Tazminat )
YHGKE. 2012/11-392KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( 5846 S.K. 86 M. Aykırı Durum Bulunduğu - Manevi Tazminat Talebinin Kabulü Gereği )
Y19.HDE. 2016/6575KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( 6098 S. TBK'nun 58. Md. Hükmü Gereğince Manevi Tazminata Hükmedilmesi İçin Gerekli Koşullar Oluşmadığından Davalı Banka Yönünden Manevi Tazminat İsteminin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2004/7419KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Açılacak Tazminat Davasında Saldırının Meydana Geldiği Yer Mahkemesinin de Yetkili Olması )
Y4.HDE. 2001/5845KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Açılan Manevi Tazminat Davasında Hakimin Tazminat Yerine Kişilik Haklarına Saldırıyı Kınayan Karar Verebilmesi )
Y4.HDE. 2012/1646KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Aldatılan Eş Durumunda Olan ve Çeşitli Resmi Mercilere Davaya Konu Olayla İlgili Müracaatlarda Bulunan Davacının Kendi Eşi Aleyhine Boşanma Davası Açmamış Olmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Olarak Düşünülemeyeceği - Manevi Tazminat İsteminin Tümden Reddinin Doğru Olmadığı )
Y4.HDE. 2012/14579KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Amir Durumundaki Kamu Görevlisinin Haksız ve Kötüniyetli Doldurduğu Sicil Nedeniyle/Manevi Tazminat Talebi - İdare Aleyhine Dava Açılacağı/Husumet Yönünden Hatalı Değerlendirme Yapıldığı/Davanın Reddi Gereği )
Y13.HDE. 2004/17302KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Ancak Hakların Ağır Bir Surette İhlal Edilmesi Halinde Manevi Tazminat İstenebileceği - Alışveriş Merkezinde Çantası Çalınan Kişinin Manevi Tazminat İsteyemeyeceği )
Y4.HDE. 2012/15232KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Asılsız Suç İsnadı/Davalı Vekilinin Davalılar Adına Mahkemeye Vermiş Olduğu Dava Dilekçesinde Yer Alan İfadeler Nedeniyle Davacının Manevi Zarar Uğradığının Kabulü - Asılsız Suç İsnadı/Tazminat Davası )
Y4.HDE. 2004/16634KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Uygulamalarının Eleştirildiği Eleştirinin Davacıya Yönelik Olmadığı ve Davacının Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunulmadığı - Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2012/363KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Atama Tasarrufunun İptaline İlişkin Dava Dosyasına Davalının İbraz Ettiği Dilekçe İle Aynı Dava Dosyasına İbraz Edilen Dilekçe İçeriği Aynı Olsa Bile Dilekçeler Farklı Tarihli Olup Ayrı Ayrı Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturması )
Y4.HDE. 2015/13993KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Değer Yargılarının Kısıtlanamayacağına Vurgu Yapıldığı/Yazıların Bütünü Değerlendirildiğinde Kullanılan Sözlerin Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Kabul Edilemeyeceği - Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gerektiği )
Y4.HDE. 2007/14659KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Avukatın Bilirkişi Raporuna Karşı Verdiği Dilekçede Ağır Sözler Kullanması Bilirkişinin Ek Raporda "Saldırgan Beyanlarda Bulunmaktadır" İfadesi - Davacının Kendi Kusuruyla Açıklamalara Sebebiyet Verdiği/Tazminat Talebinin Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2005/404KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Avukatlık Mesleğini Yerine Getirirken Karşılık Davacıya “Mafyalık mı Yapıyorsunuz” Şeklindeki Sözlerle Nitelendirilmesi Nedeniyle Manevi Tazminat Talebinin Kabulü Gereği )
Y4.HDE. 2008/8907KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Basın Yolu İle - Davacının Kendisine Tecavüz Girişiminde Kırılan Burnunun Estetik Masraflarının Karşılanması Karşılığında Şikayetinden Vazgeçtiği Haberde İse Silikon Masrafları Karşılığı Yazması/Saldırının Oluşmadığı )
Y4.HDE. 2015/6354KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Basın Yolu İle - Haberde Davacı Bakan Hakkında Fezleke Bulunduğu İddialarında Bulunulduğu/Haberin Kaynağı Olarak Gösterilen Basın Açıklamasında Davacının İsminin Geçmediği/Davalı Gazete Tarafından İddianın Gerçek Olmadığına Dair Haber Yapıldığı/Uygun Bir Miktar Manevi Tazminata Karar Verileceği )
YHGKE. 2008/4-48KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Basın Yolu İle - Tüm Yayınların Bir Arada Değerlendirildiğinde Davacının Yanında Görev Yaptığı Bakanla Arasında Gizli İlişkiler Olduğunun Anlatıldığı - Manevi Tazminat Talebinin Kabulü Gereği )
Y4.HDE. 2008/7383KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Basın Yolu İle Kişilik Haklarına Saldırıdan Doğan Manevi Tazminat - "Biz Evliyken Evli Bir Adamla İlişkiye Girdi" Şeklindeki İddia İspatlanmadığına Göre Oluştuğu )
Y4.HDE. 2009/13627KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Basın Yolu İle Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Uğranılan Manevi Tazminat - C. Savcılığı Tarafından Başlatılan Bir Soruşturma Kapsamında Dava Dışı Bir Kişi İle Yaptığı Telefon Konuşmasına İlişkin Kaydın Gazetede Yayımlanması Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğu )
Y4.HDE. 2004/11537KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Basın Yolu İle Oluşan Haksız Eylemlerden Dolayı İstenen Maddi ve Manevi Tazminatlar İçin Mevkutelerde Yazıyı veya Haberi Yazan Kimse İle Beraber Bu Gazetenin İlgili Sorumlu Müdür ve Sahibinin de Sorumlu Olacağı )
Y4.HDE. 2003/14245KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Basın Yolu İle/Yazıda Kişinin Adının Geçmemesi ve Normal Bir Okuyucunun O Kişinin Kastedildiği Sonucuna Varamayacağı - Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2003/13345KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Basın Yoluyla - Mahkemece Haksız Eylem Gözönüne Alınarak Manevi Tazminata Olay Tarihinden İtibaren Faiz Hesaplanması Gerektiği )
Y4.HDE. 2004/7746KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Basın Yoluyla - O Anda ve Görünürde Var Olup da Sonradan Gerçek Olmadığı Anlaşılan Olayların ve Olguların Yayınından Basının Sorumlu Tutulmaması Gereği )
Y4.HDE. 2002/7557KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Basın Yoluyla - Tanığın Oturum Sırasında Dinleyiciler Arasında Bulunduğu Gerekçesi İle Dinlenmesinden Vazgeçilemeyeceği )
Y4.HDE. 2012/156KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Basın Yoluyla - Yayının Gerçek Dışı Haber Niteliğinde Olduğu )
YHGKE. 1989/4-299KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Basın Yoluyla )
Y4.HDE. 2005/6753KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Basın Yoluyla İşlenmesi - Mevkutelerde Yazıyı Yazanla Birlikte Sorumlu Müdürünün ve Sahibinin Müteselsilen Sorumlu Olduğu )
Y4.HDE. 2002/981KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırıdan Kaynaklanan Tazminat İstemi )
YHGKE. 2008/4-776KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Basın Yoluyla/Davacının Yazısı Üzerine Davalının Eleştiride Bulunduğu - Eleştiri Niteliğindeki Yazının Saldırı Oluşturmayacağı )
YHGKE. 2008/4-739KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Basın Yoluyla/Depremde Yıkılan Binanın Mimar ve Müteahhidi Hakkında Verilen Cezanın Hırsız Müüteahhitleri Yüreklendireceğine Dair Yazı - Eleştiri Sınırları İçinde Kaldığından Saldırı Teşkil Etmeyeceği )
Y4.HDE. 2011/10535KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Basın Yoluyla/Manevi Tazminat - Davacının Bahsi Geçen Davada Tutuklu Sanık Olarak Gösterilmiş Olması Hukuka Aykırı Olup Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturacağı )
YHGKE. 2007/4-850KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Basın Yoluyla/Manevi Tazminat Davası - Türbanlı Olarak Duruşma Salonuna Giren Bir Sanığın Başını Açması İçin Dışarıya Çıkarılması Olayı Hakkında Yazılan "İnadına Zihniyet Ülkeye Kötülük Yapan Egoizm Fanatik Hayat Karartan" Sözcüklerinin Saldırı Teşkil Ettiği )
Y3.HDE. 2008/21033KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Başkalarının da Aynı Olay Karşısında Davalı Gibi Davranabileceği Hallerde Şikayet Hakkının Kullanılabileceği - Aksi Halde Şikayetin Hak Arama Özgürlüğü Sınırlarını Aşarak Kullanıldığı )
YHGKE. 1998/4-695KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Belirli Şartlarla Basında Yer Alan Yorum ve Eleştirilerin Hukuka Uygun Sayılacağı )
Y4.HDE. 2012/3614KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Bir Kimsenin Fotoğrafının İzinsiz Yayınlanması Hukuka Aykırı Olup Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğu - Davacılar Yararına Olaya Uygun Düşecek Bir Tutarda Manevi Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2003/7864KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Bir Yazının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturup Oluşturmadığı Konusunda Bilirkişiye Başvurulmasının ve Ücretinin Davalıya Yükletilmesinin Hatalı Olması )
Y4.HDE. 2004/3851KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Borcun Tamamının Ödenmesine Karşın Borçluya ve Kefiline Karşı İcra Takibi Yapılarak Ödeme Emri Gönderilmesi Kişilik Değerlerine Saldırı Oluşturduğu )
Y2.HDE. 2010/18095KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Boşanma - Davalının Evliliğin Gerektirdiği Görevleri Yapmaktan Kaçınması - Bu Olayın Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Etmeyeceği/Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gereği)
Y2.HDE. 2012/20666KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Boşanma - Doğum Sonrasında Felç Olan Eşini İstemediğini Söyleyen ve Davacı Kadını Ailesinin Yanına Bırakıp Eşi ve Çocuğuyla İlgilenmeyen ve Birlik Görevlerini Yerine Getirmeyen Davalı Koca Tamamen Kusurlu Olduğu/Kadın Lehine Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2014/16952KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Boşanma - Kocanın Birlik Görevlerini Yerine Getirmediği ve Eşini Aşağıladığı Kadının Ortak Konuta Girmesine İzin Vermeyerek Komşuda Kalmasına Sebep Olduğu - Kocanın Belirlenen Kusurları Kadının Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olduğundan Manevi Tazminata Hükmedileceği )
YHGKE. 2008/2-252KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Boşanma - Manevi Tazminat İsteyen Kadının Ağır ya da Eşit Kusurlu Olmadığı Bu Olayların Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Ettiği Anlaşıldığından Hakkaniyet Kuralları Dikkate Alınarak Hükmedilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2006/19036KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Boşanma - Tazminat İsteyen Davacı Kadın Ağır ya da Eşit Kusurlu Olmadığı Bu Olayların Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Ettiğinden Davacı Yararına Uygun Miktarda Manevi Tazminata Hükmedileceği )
YHGKE. 2010/2-21KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Boşanma Davası - Davacıdan Kaynaklanan Saldırı Teşkil Eden Bir Olgunun Saptanamadığı/Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gerektiği )
Y2.HDE. 2010/8797KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Boşanma Davası - Davalı Kadın Yararına Uygun Miktarda Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2012/2-707KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Boşanma Davası - Eşe Şiddet Uygulanmasının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturacağı/Manevi Tazminatın Miktarının Belirlenmesinde Kişilik Haklarına Yapılan Saldırının Niteliği ve Tarafların Ekonomik Sosyal Durumunun Dikkate Alınması Gerektiği )
Y2.HDE. 2012/22210KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Boşanma Davası/Dosyada Kişilik Haklarına Saldırı Olarak Kabul Edilebilecek Kocadan Kaynaklanan Maddi Bir Hadisenin Varlığını Gösteren Bir Kanıtın Bulunmadığı - Koşulları Gerçekleşmemesine Rağmen Kadın Yararına Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Doğru Bulunmadığı )
Y4.HDE. 2007/5147KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Boşanma Davasına İlişkin Dilekçede Yer Alan Diğer Tarafın Zina Yaptığını İlişkin Beyanlar İddia ve Savunma Sınırları İçinde Kalan Açıklamalar Olup Söz Konusu Beyanların Kişilik Haklarına Saldırı Olarak Değerlendirilemeyeceği )
Y2.HDE. 2013/19730KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Boşanma Davasında Manevi Tazminat/Evlilik Birliğine Dair Görevlerinin Yerine Getirilmemesi ve Bağımsız Konut Temin Edilmemesinin Tek Başına Saldırı Teşkil Etmeyeceği - Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği )
YHGKE. 2002/4-289KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Boşanma Davasında Verilen Dilekçeler-Manevi Tazminat-Müterafik Kusur )
YHGKE. 2006/2-521KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Boşanma İle Eşinin de Desteğini Yitirecek Olan Davalı Kadın Yararına Uygun Miktarda Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
YHGKE. 2008/2-532KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Boşanma Koşulları Oluşmadığı ve Davacı Kocadan Kaynaklanan ve Davalının Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Eden Olayların Varlığı Kanıtlanmadığı Halde Manevi Tazminata Hükmedilmesi Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y2.HDE. 2008/20382KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Boşanma ve Manevi Tazminat - Evlilik Birliği Görevlerinin Yerine Getirilmemesi Tek Başına Kişilik Haklarına Saldırı Olarak Değerlendirilemeyeceği )
Y4.HDE. 2015/7203KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Boşanma/Davalının Cevap Dilekçesinde Davacıya Yönelik Ruh Sağlığının Bozuk Olduğu ve Aile Genetiğinden Kaynaklandığı Sözleri - Davacının Bu Sözlerin Kişilik Haklarını İhlal Ettiği İddiasıyla Manevi Zararının Tazminini İstediği/Davalının Sözlerinin İddia ve Savunma Dokunulmazlığı Sınırında Kaldığı/Davanın Tümden Reddedileceği )
Y2.HDE. 2010/1396KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Boşanmada Manevi Tazminat Talebi/Toplanan Delillerden Davacı-Davalı Kocadan Kaynaklanan Davalı-Davacı Kadının Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Eden Maddi Bir Hadisenin Varlığının Kanıtlanmadığı - Kadının Manevi Tazminat Talebinin Reddedileceği )
Y2.HDE. 2014/18663KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Boşanmadan Kaynaklı Manevi Tazminat - Koca Daha Önce Boşanıp Yeniden Evlendiği Eşine "Seni Denedim Sen Tilki İsen Ben Kuyruğunum" Dediği/Nikah Sırasında Hediye Olarak Aldığı Arabayı Kastederek "O Arabayı Satmazsan Yakarım" Diyerek Zarar Vermekle Tehdit Ettiği - İstemin Reddinin Bozma Nedeni Olduğu )
YHGKE. 2013/2-1156KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Boşanmadan Kaynaklı Manevi Tazminat - Kocanın Eşine Defol Cehenneme Git Dediği/Toplum İçerisinde Konuşmayı ve Giyinmeyi Bilmemek Köy Kökenli Olmak Hizmetçi Tarzı Davranmak Şeklinde Aşağıladığı - Kadının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşacağından Manevi Tazminat Takdir Edileceği )
Y2.HDE. 2003/4284KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Boşanmaya Neden Olan Olaylarda Davalının Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Eden Bir Hadisenin Varlığı Kanıtlanamadığından Boşanmaya Karar Verilememesi )
Y2.HDE. 2007/14461KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Boşanmaya Neden Olan Olayların Davalı Eşin Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Ettiği - Uygun Miktarda Tazminata Hükmedileceği )
YHGKE. 2008/2-132KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Boşanmaya Sebebiyet Veren Olaylar - Kadının Ağır Ya da Eşit Kusurlu Olmadığı/Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2006/10273KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Boşanmaya Sebebiyet Vermiş Olan Olaylar Yüzünden Kişilik Hakları Saldırıya Uğrayan Taraf Kusurlu Olandan Manevi Tazminat İsteyebileceği )
Y2.HDE. 2016/13334KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Boşanmaya Sebep Olan Olaylar Yüzünden Kişilik Hakkı Saldırıya Uğrayan Tarafın Kusurlu Olandan Manevi Tazminat İsteyebileceği - Davalıdan Kaynaklanan Kusurlu Davranışların Davacı Kadının Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2016/6861KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda - Davacı Karşı Davalı Erkeğin Eşine Fiziksel Şiddet Uyguladığı "Bacını Al Götür Yoksa Öldürürüm" Diyerek Tehdit Ettiği/Davalı Karşı Davacı Kadın Boşanmakla En Azından Eşinin Maddi Desteğini Yitirmiş Olup Kadın Yararına Maddi ve Manevi Tazminat Koşulları Oluştuğundan Mahkemece Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları İle Kusurları ve Hakkaniyet İlkesi Dikkate Alınarak Davalı Karşı Davacı Kadın Yararına Uygun Miktarda Maddi ve Manevi Tazminat Takdiri Gerektiği )
Y4.HDE. 2003/10536KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Bu Nedene Dayalı Manevi Tazminat Davasında Davalının Ayırtım Gücüne Sahip Olmaması Nedeniyle Tazminat Miktarından İndirim Yapılmasının Gerekmesi )
YHGKE. 2000/4-1732KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Ceza Mahkemesindeki Hakaret Davasının Hukuk Mahkemesindeki Tazminat Davasına Etkisi )
Y4.HDE. 2008/5823KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Cinayet Sonrasında Maktulün Ambulansa Alınma Anı Fotoğrafı İçerisinde Zanlı Veya Benzerinin Yer Aldığı İddiası - Hukuki Sınırlar İçinde Haber/Haberin Veriliş Şekli Resmin Gerçek Olması ve Davacının Kimlik Bilgilerinin Verilmemiş Olması )
Y4.HDE. 2011/700KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Çalışılan Kurumda Atama Kararının İptali Davası İle İdari Soruşturmalarda Verilen Dilekçelerdeki Beyanların İddia ve Savunma Kapsamını Aşması Halinde Saldırı Oluşturacağı - Manevi Tazminat Davası )
Y4.HDE. 2003/3396KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Dava Konusu Bildiriyi Okuyan Orta Düzeyde Bir Kimsenin Dava Konusu Edilen Sözlerle Amaçlanan Kişinin Davacı Olduğunun Düşünülememesi )
Y4.HDE. 2005/275KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Dava Konusu Edilen Televizyon Yayınında Kullanılan Sözler Nedeniyle de Uygun Bir Miktar Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2008/4-351KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Dava Konusu E-Mailde Davacının Kastedildiği ve İçeriği İtibariyle Davacının Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunulması - Manevi Tazminat İsteminin Kabulü Gereği )
YHGKE. 2002/4-450KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Dava Konusu Haberde Yer Alan İfadelerin Bir Ticari Şirket Olan Davacının Ticari İtibarını Sarsacak Yapıda ve Kişilik Haklarına Saldırı Mahiyetinde Olması )
YHGKE. 2007/4-5KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Dava Konusu Yazıda Kararın Yargı Kararı Niteliği Taşımadığı Bu Karar İle Milletin Kararının Gaspedildiği Kararın Hukuki Ayrıntı Niteliğinde Olduğu Sözleri - Manevi Tazminat Talebinin Kabulü Gereği )
Y2.HDE. 2014/27852KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Dava Süresince Davalı Baba Yanında Bulunan ve Bakım ve İaşesi Babası Tarafından Karşılanan Müşterek Çocuk İçin Davacı Anne Yararına Tedbir Nafakasına Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
Y4.HDE. 2005/3718KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacı Anayasa İle Bağdaşmayan Görüşler Savunduğuna Göre Eleştirilere de Katlanmak Durumunda Olduğundan Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2010/3902KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacı Başbakana Yönelik Muhalefet Partisi Sözcüsünün Parti Lideri Hakkındaki Görüşlere Yanıt Hakkını Kullanmasının Ağır Eleştiri Niteliğinde Olduğu - Saldırı Oluşturmadığı )
Y2.HDE. 2003/2418KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacı Kadının Kişilik Haklarına Tecavüz Teşkil Eden ve Kocadan Kaynaklanan Bir Tecavüz Bulunmadıkça Manevi Tazminata Hükmolunamaması )
Y4.HDE. 2005/12241KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacı Kişilik Haklarının Korunması İçin Kendi Yerleşim Yeri veya Davalının Yerleşim Yeri Mahkemesinde Dava Açabileceği )
Y2.HDE. 2012/4735KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacı Kocadan Kaynaklanan ve Davalı Kadının Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Bir Olayın Varlığının İspat Edilemediği - Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gerektiği/Boşanma Davası )
Y2.HDE. 2014/26095KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacı Kocanın Evlilik Birliğinden Kaynaklanan Yükümlülükleri Yerine Getirmediği ve Tarafların Birbirlerine Karşılıklı Olarak Hakaret Ettikleri - Davalı Boşanma Yüzünden Mevcut Menfaatlerini Kaybettiğine Göre Davalı Yararına Uygun Miktarda Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedileceği )
Y4.HDE. 2004/597KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacı ve Birleştirilen Dosya Davacısının Konuta Gelmesi Israrla Girmek İstemesi ve Kapıyı Zorlaması Eylemleri Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olduğu - Sorumluluğu Gerektirdiği )
Y4.HDE. 2003/13123KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacı Yargıtay 8. Ceza Dairesinin Üyesi Olup Yayına Konu Kararda İmzası Olduğu - Kararın Yargı Kararı Niteliği Taşımadığı Bu Karar İle Milletin Kararının Gaspedildiği/Kararın Hukuki Ayrıntı Niteliğinde Olduğu - Tazminatın Koşulları Oluştuğu )
Y2.HDE. 2003/2336KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacıdan Kaynaklanan ve Davalının Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Eden Hadiseler İsbat Edilmedikçe Manevi Tazminata Hükmolunmaması )
Y2.HDE. 2006/5414KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacı-Davalı Kocanın Eylemi Davalı-Davacı Kadının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturmakla Davacı-Davalı Kadın Yararına Manevi Tazminat Verilmemesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y4.HDE. 2004/7980KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacının Adının Siyasi Parti Başkanı ve Başbakan Olması Nedeniyle Yayında Yer Aldığı Boşanmayı Tetiklediği Sözcüğünün Boşanmaya Sebep Olma Anlamını Taşıdığı/Eşe Parti Yönetimine Alınma Sözü Verilmesinin Söylentiler de Gözetilerek Yayındaki Şekilde Yorumlanmasının Doğru Olduğu )
Y4.HDE. 2006/2270KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacının Anne ve Babasının Mezarlarında Hasar Verilmek Suretiyle Dizi Çekimi Yapıldığı - Dini İnançları Gereğincee Saygı Gösterilmesini Bekleme Hakkı Olduğu/Manevi Tazminata Karar Verilmesinin Uygun Olduğu )
Y3.HDE. 2011/15900KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacının Aracının Arızalanmasından Doğan Zararın Davacının İç Huzurunu Bozacak Nitelikte Bulunmadığı - Araç Arızası Nedeniyle Davacının ve Yakınların Yaralanmadığı ve Ölüm Gerçekleşmediği/Maddi ve Manevi Tazminat )
Y4.HDE. 2003/14260KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacının Başka Bir Davada Dava Konusunun Dışına Çıkarak Davalının Kişiliği Hakkında Açıklamalarda Bulunması/Davalının Verdiği Cevapta Davacının Kullandığı İfadelerin Seviyesiz Olduğu Savunması - Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2016/1084KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacının Dava Dilekçesindeki Soruşturma Sürecine Dair Beyanları Ceza Yargılaması ve Disiplin Soruşturması Kapsamına Göre Davaya Konu Haberin Kamu Yararı Görünür Gerçeklik Güncellik ve Özle İle Biçim Arasındaki Denge Kriterlerine Uygun Olup Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olmadığı)
Y2.HDE. 2014/16328KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacının Davalıya Yönelik Hakaret ve Küfür İçeren Sözleri ve Başka Kadınla İlişkisi Davalının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğu - Uygun Miktarda Maddi Tazminat ve Kişilik Haklarına Saldırı Sebebiyle Uygun Miktarda Manevi Tazminat Takdiri Gerektiği )
Y4.HDE. 2005/2775KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacının Eski Çalışanı Olan Davalının Kendisi Hakkında Kocasını Aldattığı Yönünde Dedikodu Çıkardığına Dair İddiası Karşısında Davacının Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunulduğunun Kabulü Gereği - Manevi Tazminat )
Y4.HDE. 2005/11682KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacının Gerçekliği Kanıtlanmayan ve Yakın Çevresi Tarafından Tanınmasına İmkan Verecek Biçimde Fotoğrafı İle Gerçekleştirilen Yayın - Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
Y4.HDE. 2001/1805KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacının Haksız Olarak Evinin Haczedilmesi Nedeniyle Çevresine Küçük Düştüğünün Kabulü ve Manevi tazminata Hükmolunması )
Y4.HDE. 2006/9037KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Bir Eylem Olmadığından Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği )
Y11.HDE. 2008/13657KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacının Murisi Olan Ressamın İmzası Kullanılarak Sahte Tablonun Katalogda Yayımlandığı - Davacının Kataloğun Toplattırılması Talebi Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2008/11606KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacının Resmi Görevini Kötüye Kullandığı İddiası İle Şikayet Edilmesi Sonucu Takipsizlik Kararı Verildiği - Şikayeti Haklı Gösterecek Bazı Emare ve Olguların Zayıf ve Dolaylı da Olsa Varlığının Şikayet Hakkının Kullanımı İçin Yeterli Olduğu/Manevi Tazminat Talebinin Reddi )
Y4.HDE. 2003/3322KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacının Rızasıyla Yayınlanmak için Çekilen Fotoğraflarının Henüz Yayınlanmadan Davacının Yayınlanmamak Konusunda Tedbir Aldığı Halde Yayınlanması )
Y4.HDE. 2015/8270KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacının Sıranın Önüne Geçmek İstemesi Sebebiyle Davalının “Terbiyesiz” Kelimesini Kullandığı/Sözün Kişisel Değer Yargısı Mahiyetinde Olduğu Hakaret İçermediği - Kişilik Haklarına Saldırının Bulunmadığı/Haksız Fiil Sebebiyle Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gerektiği )
Y4.HDE. 2016/6585KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacının Traktörünün Çalınması Zarar Verilmesi ve Bulunması İçin Emek Sarfedilmesi Davacının veya Yakınlarının Cismani Zararına Neden Olmadığı Gibi İç Huzuru Bozacak Nitelikte Olgular Olmadığından ve Manevi Zararın Koşullarının Oluşmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2014/4-56KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacının Unutulma Hakkı İle Özel Hayatına İlişkin Kişisel Verilerinin Üçüncü Kişiler Tarafından Bilinmemesini Aradan Geçen Süre Nedeniyle Toplum Hafızasından Silinmesini İstediği - Davacının İsminin Rumuzlanmadan Kitapta Yer Almasının Unutulma Hakkını İhlal Ettiği/Manevi Tazminat Davası )
Y3.HDE. 2008/21434KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacının ve Davalının Boşandıktan Sonra Davalının Babasına Ait Arsa Üzerine İnşaat Yaparak Birlikte Yaşadıkları/Davacının Tekrar Evlenme Vaadi ile Kandırıldığına Yönelik İddiası - Kendi İsteği İle Davalıyla Yaşadığından Manevi Tazminat Talebinin Reddedileceği )
Y11.HDE. 2012/3438KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacının Zimmet Eylemine Katıldığı Kesin Olarak Kanıtlanamadığından Davalı Bankanın Açıklanan El Koyma İşleminin Yasal Bir Dayanağının Bulunmadığı - Sırf Bu İşlemin Davacının Kişilik Haklarına Tecavüz Oluşturduğunun Kabul Edilemeyeceği/Manevi Tazminat İsteminin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y22.HDE. 2016/31994KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davacıya Ait Eczanede Kalfa Olarak Çalışan Davalının Kontrol Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyerek Hasta Yakınına Yanlış İlaç Vermesi ve Oluşan Zarar Sebebi İle Eczanenin Hastane Doktorlar ve Diğer Müşteriler Nezdinde İtibarının Sarsıldığının Kabulü Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat )
YHGKE. 2000/4-206KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davada Karşı Tarafı Alkollü Araç Kullanmakla İtham Etmek )
Y4.HDE. 2007/779KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalı C.Savcısının İddianamede Kullandığı İfadeler Nedeniyle Tazminat Talebi - Davacının Oturduğu Yerde de Açılabileceği )
Y4.HDE. 2016/4577KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalı Dışında Kişilerin de Taşınmazlarının Aynı Şekilde El Değiştirdiği Gerekçesiyle Şikayetçi Olduğu - Davalının Şikayetçi Olmasında Bir Takım Az da Olsa Emareler Bulunduğu ve Şikayet Dilekçesi İçeriğinde Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturabilecek İfadelerin Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2004/9495KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalı Gazetede Yer Alan Yayınların Sert Olmasına Rağmen Eleştiri Sınırını Aşmadığı Basının Haber Vermek Hakkını Sınırlayan Temel İlkelerden Hiçbirisine Ters Düşmediğinden Manevi Tazminat Davasının Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 2005/20627KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalı İşveren Hakkında "Emek Hırsızı" Tanımlaması Yapılmış Olup Bu Şekilde Eleştiri Sınırları Aşılarak Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunulduğu )
Y2.HDE. 2008/5724KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalı Kocadan Kaynaklanan Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Bir Maddi Olay Kanıtlanmadığına Göre Manevi Tazminat Davasının Reddi Gereği )
Y2.HDE. 2005/4856KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalı Kocanın Açıklanan ve Gerçekleşen Eylemleri Kadının Kişilik Haklarını Zedelediği - Davacı Kadın Yararına Uygun Miktarda Manevi Tazminat Takdiri Gereği )
Y2.HDE. 2012/7683KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalı Kocanın Eşine "Seni Boşamayacağım, Karı Olarak da Yanıma Almayacağım" Dediği/Davalının Babasının Dünürünü Arayarak Davacıya ve Ailesine Küfrettiği - Kadının Kişilik Haklarının Saldırıya Uğradığının Kabul Edileceği )
Y2.HDE. 2010/11588KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalı Kocanın Eşine Sürekli Olarak Fiziksel Şiddet Uyguladığı - Davacı Kadın Yararına Uygun Miktarda Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2014/16705KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalı Kocanın Evlilik Birlikteliğinden Kaynaklanan Sorumluluğunu Yerine Getirmediği - "Ben Bu Evde Bulunsam Bile Ruhen Bulunmuyorum Karımın İstediklerini Almıyorum PAzara Gitmiyorum" Dediği/Bu Sözler Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olmadığından Manevi Tazminat Talebinin Reddedileceği )
YHGKE. 2014/2-936KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalı Kocanın Genç Yaştaki Sekreteri İle İlişkiye Girerek Evini Terk Ettiği/Evlilik Birliği Devam Ederken Başka Bir Kadından Çocuk Sahibi Olduğu/Bu Durumun Her İkisi de Öğretmen Olan ve Eğitim Camiasında Tanınan Çiftin Çevrelerince Duyulduğu/Sadakatsiz Davranışların Uzun Yıllar Boyunca Devam Ettiği - 200.000,00 TL Tazminatın Yerinde Olduğu )
Y2.HDE. 2013/6243KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalı Kocanın Tamamen Kusurlu Olduğunun Kabul Edildiği - Kocanın Davacı Kadının Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Eden Maddi Bir Hadisenin Varlığı Kanıtlanamadığı/Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gerektiği )
Y4.HDE. 2014/12030KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalı Tarafından Davacı Hakkında Hakaret Nedeniyle Şikayette Bulunulduğu/Davacı Hakkında Açılan Kamu Davasının Beraat Kararı İle Sonuçlandığı/Davacı Hakkında Kamu Davası Açılacak Kadar Yeterli Emarenin Mevcut Olduğu - Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gerektiği )
Y2.HDE. 2012/21190KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalı-Davacı ( Kadın ) Kocasına Göre Eşit veya Daha Fazla Kusurlu Olmadığı - Kocanın Boşanmaya Neden Olduğu Kabul Edilen Eşine Fiziksel Şiddet Uygulaması ve Küfür Etme Olayları Aynı Zamanda Kadının Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Edeceği )
Y4.HDE. 2002/456KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalılarca Yapılan Toplantıda Yaptıkları Konuşmalar Sebebiyle Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunulması )
YHGKE. 2013/4-1078KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalının Açıklamalarının İktidar Partisi Olması Nedeniyle Proje Program ve İcraatlara Yönelik Olduğu Siyasal Eleştiri Sınırlarında Kaldığı ve Hukuka Aykırılık İçermediği Gerekçesiyle Manevi Tazminat İsteminin Reddinin İsabetli Olduğu )
Y11.HDE. 2015/698KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalının Basına Yaptığı Eser Hakkında Kopya Eser ve Sahibi Hakkında Kopyacı Denilmesi ve Bu Açıklama Sebebiyle Davacının Kişilik Hakkının Zedelenmesi Nedeniyle Davanın Kısmen Kabulüne Bir Kısım Manevi Tazminatın Davalıdan Tahsiline Dair Verilen Kararın Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )
YHGKE. 2010/3-608KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalının Cevap Dilekçesinde Davacının Akıl Sağlığının İncelenmesini İstemesi/Tarafların Önceden Tanışmaları ve Aralarında Hukuki Uyuşmazlıklar Bulunması - Manevi Tazminata Hükmedileceği )
Y4.HDE. 2014/7854KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalının Ceza Mahkemesince İftira Suçundan Mahkum Edildiği - Davalı Hak Arama Özgürlüğü Sınırını Aşarak ve Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturacak Şekilde Şikayette Bulunduğundan Davacı Yararına Manevi Tazminatın Koşulları Oluştuğu )
Y4.HDE. 2003/2381KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalının Davacı Hakkında Hırsız Olduğu-Mağazanın Paralarını Çaldığı Bu Paraları Kadınlarla Yediği-Pezevenk Olduğu gibi Beyanlarda Bulunarak Hakaret Etmesi )
Y4.HDE. 2003/2123KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalının Davacı ile Müvekkili Arasındaki Uyuşmazlığı Dayanak Yapıp Kamu Yararı Dışına Çıkarak Kendi Yararı İçin Davacıyı Küçük Düşürmesi )
Y4.HDE. 2007/4998KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalının Davacının Annesiyle Evlilik Dışı İlişki Yaşamasının Aile Bütünlüğüne ve Ahlaki Değerlere Saldırı Niteliğinde Olduğu - Aile Bütünlüğünün En Önemli Kişilik Haklarından Olduğu Aile Bütünlüğüne Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
Y2.HDE. 2003/3139KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalının Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Bir Hareketi Olmamasına Rağmen Yerel Mahkemece Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Hatalı Olması )
Y4.HDE. 2006/10084KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalının Davacıya "Burada Benden Başka Kimse İş Yapamaz Teknenize Bir Parça Uyuşturucu Koyup Sizi Yakarım" Biçiminde Sözler Söylemesi - Manevi Tazminatın Kabulü Gereği )
Y4.HDE. 2014/8569KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalının Doğrudan Davacının Bedensel veya Ruhsal Bütünlüğüne Yönelik Hukuka Aykırı Bir Fiilde Bulunduğundan Söz Edilemeyeceği - Davalının Fiilinin Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olmadığının Gözetilmesi Gerektiği/Manevi Tazminat )
Y4.HDE. 2004/13161KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalının Hak Arama Özgürlüğü Sınırları İçinde Hareket Ettiği Ve Davacının Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunmadığı - Tazminat Talebinin Reddi Gereği )
YHGKE. 2005/4-468KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalının Hiçbir Delil ve Emareye Dayanmadan Sırf Tahmin Üzerine Davacı Hakkında Hırsızlık Suçlamasında Bulunması - Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği/Şikayet Hakkının Hukuka Uygun Olarak Kullanılmadığı )
YHGKE. 2013/4-1527KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalının Konuşması ve Basın Açıklaması Bir Bütün Olarak Değerlendirildiğinde Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturmadığı - Kamu Kurumu Olan TRT Hakkında Meclis Araştırması Yapılmasını Sağlamak İçin Meclisi Bilgilendirmek Amacıyla Yapıldığı/Manevi Tazminat )
Y18.HDE. 2011/10419KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalının Kusurlu Davranışı Sonucu Davacının Kişilik Haklarının Saldırıya Uğraması Gereği - Bağımsız Bölümündeki Tesisat Arızasının Malvarlığı İle İlgili Olduğu/Salt Maddi Tazminatı Gerektirebileceği )
YHGKE. 2014/4-85KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalının Panelde ve Canlı Yayındaki İfadelerinin Tamamı İncelendiğinde Davacının İsminin ve Sıfatının Belirtilmediği - Ortalama Bir Dinleyicinin Davalının Sözlerinin Muhatabının Davacı Olduğunu Anlayamayacağı/Davalının İfadelerinin Davacıya Matuf Olmadığı/Manevi Tazminat )
Y4.HDE. 2014/5852KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalının Şikayet Hakkı Arasında Çatışan Yararlar Dengesinin Davacı Yönünden Bozulduğu ve Davalı Yönünden Hukuka Uygunluk Nedeninin Gerçekleşmediği - Davacı Yararına Somut Olaya Uygun Bir Tutarda Manevi Tazminat Takdiri Gerektiği )
Y4.HDE. 2000/12669KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalının Zamanaşımı Def'ini İleri Sürmemesi Durumunda Hakimin Dosya İçeriğinden Varlığını Öğrendiği Zamanaşımını Kendiliğinden Gözetememesi )
Y4.HDE. 2001/6356KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davanın Davaya Konu Edilen Yazı ve Çeviri için Bilgilendirme Eksikliğinden Değil Davacı Davranışının Bilim Etiğine Uygun Olmamasından Kaynaklanması )
YHGKE. 2002/4-115KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davaya Bakmakta Olan Hakim İle İlgili Asılsız İddialarda Bulunulması Nedeniyle Manevi Tazminatın Hüküm Altına Alınması )
Y4.HDE. 2003/1977KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davaya Konu Gazete Yazılarında Davacıların Adlarına Yer Verilmemesi Orta Düzeydeki Bir Okuyucunun Haberin Davacılarla İlgili Olduğunu Anlayamaması )
Y4.HDE. 2013/4879KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davaya Konu Sulh Hukuk Mahkemesi'nin Dava Dosyasında Yer Alan Dava Dilekçesindeki İfadeler Hak Arama Özgürlüğü ve Yasal Savunma Sınırları Dâhilinde ve Eleştiri Amaçlı Kullanılmış İfadeler Olup Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Mahiyeti Taşımadığı Mahkemece Bu Hususlar Gözetilerek İstemin Tümden Reddi Gerekirken Kısmen Kabulüne Karar Verilmiş Olmasının Hatalı Olduğu )
Y4.HDE. 2004/14309KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davaya Konu ve Kooperatif Üyelerine Dağıtılan Yazıda Yapılacak Kooperatif Genel Kurulu Öncesinde Kooperatif Üyelerinin Bilgilendirilmesi Amacı İle Çeşitli Açıklamalarda Bulunulduğu - Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gereği )
YHGKE. 2005/4-719KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davaya Konu Yayınlarda Davacıya Yönelik Nitelemeler ve Basın Yayın İlkeleri Birlikte Değerlendirildiğinde Eleştiri Sınırlarının Aşılmış Olması )
Y4.HDE. 2005/2376KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Dilekçe İçeriğine Göre Saldırı Oluşturacak Her Hangi Bir İfadenin Yer Almadığı - Şikayet Hakkı Sınırlarının Aşıldığından Söz Edilemeyeceği )
Y4.HDE. 2003/13029KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Doktorların Atanma Biçimleri Davacının Sözü ile Birlikte Değerlendirilerek Devletin Hantal Yapıda Olduğunun Gündeme Getirtilmiş Olmasının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturmaması )
Y13.HDE. 2003/15454KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Dövizle Alış Veriş Yapılabilen Ticaret Merkezinde Dövizin Sahteliğinin Alet veya Uzman Kişilerce Belirlenmesi Gereği - Özensiz ve Basit İnceleme İle Yapılan Şikayetin Kişilik Hakkına Saldırı Oluşturduğu )
Y4.HDE. 2017/2118KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Durumunda Manevi Tazminat İstenilebileceği - Mal Varlığına Yönelik Eylemlerin de Kişiyi Az veya Çok Üzüntüye Düşürebileceği Ancak Böyle Bir Sebepten Kaynaklanan İhlallerin Manevi Tazminat Yolu İle Giderim Kapsamında Düşünülemeyeceği )
Y7.CDE. 2005/10578KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Düzeltme ve Cevap Hakkının Kişilik Haklarına Saldırı ve Gerçeğe Aykırı Yayın Yapılmasına Karşı Düzenlendiği - Bunun Haber Verme Hakkının Sınırlanmasına Yol Açacak Yaygınlıkta Kullanılamayacağı )
Y4.HDE. 2005/4659KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Eleştiri Sınırları İçinde Kalan Düşünce Açıklamasının Bu Nitelikte Olmadığı - Manevi Tazminat )
Y18.HDE. 2012/5278KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Eski Yöneticinin Görevi Dönemindeki Gelir Gider Farkının ve Apartmana Gelen Hacizler Davacının Kişilik Haklarına Yönelik Bir Özelliği Bulunmadığından Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği - Maddi Tazminata Konu Olabileceği )
Y2.HDE. 2005/9973KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Eşi İçin Yaşamsal Önem Taşıyan Böbrek Ameliyatı İle İlgilenmeyen Eşin Bu Davranışı Oluşturduğu/Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsıldığı - Davalı Kadın Yararına Manevi Tazminatın Kabulü Gereği )
Y2.HDE. 2010/10265KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Eşi İffetsizlikle Suçlamanın Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğu - Boşanmada Daha Az Kusurlu Olan Eş Yararına Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
YHGKE. 2007/2-869KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Eşinin Hastalığı İle İlgilenmemenin Bu Niteliğinde Olduğu/Kadın Yararına Uygun Manevi Tazminat Takdiri Gerektiği - Boşanma )
Y4.HDE. 2008/7786KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Evlenme Vaadi İle Kızlık Bozma Nedeniyle - Davacının Olay Gününde 15 Yaşında Olduğu/Cinsel İlişki Rızası İle Gerçekleşmiş Olsa Bile Uygun Bir Miktarda Manevi Tazminata Karar Verileceği )
Y2.HDE. 2007/3280KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Evliliğin Sona Ermesi Tek Başına Manevi Tazminat Ödenmesi Nedeni Olamayacağı - Davacı Koca Tarafından Davalı Kadının Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Eden Bir Olayın Varlığı Kanıtlanmadığından Reddi Gereği )
Y2.HDE. 2006/14510KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması - Tazminat İsteyen Davacının Ağır ya da Eşit Kusurlu Olmadığı Bu Olayların Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Ettiği/Hakkaniyet Kuralları Dikkate Alınarak Davacı Yararına Uygun Miktarda Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2010/10495KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebine Dayalı - Davalı-Davacı Kadının Ağır ya da Eşit Kusurlu Olmadığı ve Bu Olayların Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Ettiği/Kadın Yararına Uygun Miktarda Manevi Tazminata Hükmedileceği )
Y2.HDE. 2009/9011KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Sebep Olan Olaylarda Tazminat İsteyen Davacı-Davalı Kadının Ağır ya da Eşit Kusurlu Olmadığı - Tazminata Esas Olan Fiilin Ağırlığı İle Hakkaniyet Kuralları Dikkate Alınarak Kadın Yararına Uygun Miktarda Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2009/19059KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Sebep Olan Olaylarda Tazminat İsteyen Davalı Kadının Ağır ya da Eşit Kusurlu Olmadığı Bu Olayların Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Ettiğinden Manevi Tazminat İsteminin Kabulü Gerektiği )
Y2.HDE. 2009/19721KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Sebep Olan Olaylarda Tazminat İsteyen Davalı Kadının Ağır ya da Eşit Kusurlu Olmadığı ve Bu Olayların Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Ettiği - Davalı Kadın Yararına Uygun Miktarda Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2006/4835KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Sebep Olan Olaylarda Tazminat İsteyen Kadının Ağır ya da Eşit Kusurlu Olmadığı - Bu Olayların Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Ettiği/Manevi Tazminat İsteminin Kabulü Gereği )
Y2.HDE. 2005/1007KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Sebep Olan Olayların Kadının Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Ettiği Anlaşılmasına Göre Kadın Yararına Uygun Miktarda Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
YHGKE. 2004/4-173KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Gazete Haberleri İle Delil Listesinde Gösterilen Diğer Delillerin Mahkemece Gereği Gibi Tartışılmadığının Anlaşılması - Tazminat Davası )
YHGKE. 2007/4-15KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Gazetelerde Yer Alan Ancak Davalı Tarafından Söylendiği Kanıtlanamayan Sözlerden Dolayı Davalının Sorumlu Tutulamayacağı - Manevi Tazminat Talebinin Reddedilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2001/4164KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Gerçek Kişilerin Kişiliklerine Özgü Olanların Dışında Kalan Saldırı Halinde Tüzel Kişilerin Dahi Manevi Tazminat İsteme Hakkının Olması )
Y4.HDE. 2004/5100KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Gerek BK.m.49 ve Gerekse de MK.m.24 Düzenlemeleri Uyarınca Kişilik Haklarına Saldırı Durumunda Manevi Tazminata Hükmedilebileceği )
Y4.HDE. 2009/8119KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Gizli Yollardan Ses Kaydedilmesi ve Davacının Gizli Kalması Gereken Yer Açıklanmasında Kamu Yararı Bulunmayan Özel Yaşamı İle İlgili Sırların Dışarıya Yansıtılması )
Y4.HDE. 2006/13723KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Gizlice Ses ve Görüntü Kaydında Davacının Şeref ve Haysiyetine Tecavüz Amacı Güdülmemiş Olsa da Kişilik Haklarına Saldırıldığı - Özel Hayatın Gizliliğini İhlal/Tazminat )
Y4.HDE. 2012/1524KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Haber Metninde İsmi Geçen Kişiler veya Muadilleri Mevkidaşlarının Derneğe Üye Olup Olmadıklarının Tespit Edilemediği - Yayın Metninde Geçen İbarelerin Davacılara Saldırı Kastı Taşımadığı ve Bu Nitelik Olmadığı -Manevi Tazminat )
Y4.HDE. 2015/8596KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Hak Arama Özgürlüğü İle Kişilik Haklarının Karşı Karşıya Geldiği Durumlarda Hukuk Düzeninin Bu İki Değeri Aynı Zamanda Korumasının Düşünülemeyeceği - Daha Az Üstün Olan Yararın Daha Çok Üstün Tutulması Gereken Yarar Karşısında O Olayda ve O An İçin Korumasız Kalmasının Uygunluğunun Kabul Edileceği )
Y4.HDE. 2000/12581KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Hak Arama Özgürlüğünün Hukuken Korunması İçin Şikayet Edilenin Cezalandırılmasını Gerektirecek yeterli Kanıtların Olmasının Zorunlu Olmaması )
Y4.HDE. 2004/8534KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Hakaret Dedikodu ve Haksız Şikayet Nedeniyle Manevi Tazminat - Dava Dayanağı Şikayet Dilekçelerinin Getirtilip İncelenmesi Gereği
YHGKE. 2000/4-98KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Hakaret Teşkil Eden Sözlerin Söylenip Söylenmediği Konusunda Tanık Dinlenmesi )
Y4.HDE. 2015/11215KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Hakaret ve İftira Eylemlerine Dayalı Manevi Tazminat İstemi - Davalının Davacının Müvekkiline Gönderdiği Elektronik Postalarda Davacıyı Küçük Düşürücü İfadelerin Yer Aldığının Anlaşıldığı - Davacı Yararına Somut Olaya Uygun Bir Miktarda Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekirken İstemin Reddinin İsabetsiz Olduğu )
Y3.HDE. 2011/14178KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Hakim Manevi Tazminatın Miktarını Tayin Ederken Saldırı Teşkil Eden Eylem ve Olayın Özelliği Yanında Tarafların Kusur Oranını Sıfatını ve İşgal Ettikleri Makamı ve Diğer Sosyal ve Ekonomik Durumlarını da Dikkate Alması Gerektiği )
YHGKE. 2013/4-1300KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Hakimin Yaptığı Yargısal Faaliyetin Hukuki Dayanaklarıyla Birlikte Sert de Olsa Eleştirilebilmesi Ancak Kişiliğine Yönelmemesi Gerektiği - Ciddi Temeli Olmayan Hakimin Toplum Nazarında Bağımsızlığını ve Tarafsızlığını Yıkıcı Saldırılara Karşı Korunmasının Zorunlu Olduğu/Manevi Tazminat )
Y4.HDE. 2003/3921KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Haksız Eylem Nedeniyle Açılan Manevi Tazminat Davasında Eylemin Suç Oluşturması Halinde Ceza Zamanaşımının Uygulanmasının Gerekmesi )
Y4.HDE. 2008/13091KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat - Göğüs Hastalıkları Verem Uzmanı Olan Davacının Branşının Yeterli Olmadığı Yönünde Müşterilere Bilgi Verdiği Anlaşılan Davalıların Eyleminin Saldırı Oluşturmayacağı )
Y4.HDE. 2016/196KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Haksız Fiil Sorumluluğunun Geniş ve Belirsiz Bir Kavram Olan Sadakat Yükümlülüğünü İhlal Etmeye İştirak Çerçevesinde Değerlendirilemeyeceği - Davalı Karşı Davacının Eyleminin Davacıların Kişilik Değerlerine Saldırı Oluşturacak Nitelikte Bir Eylem Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y4.HDE. 2014/6538KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Haksız Fiil Sorumluluğunun Geniş ve Belirsiz Bir Kavram Olan Sadakat Yükümlülüğünü İhlal Etmeye İştirak Çerçevesinde Değerlendirilemeyeceği - Davalının Doğrudan Davacının Bedensel veya Ruhsal Bütünlüğüne Yönelik Hukuka Aykırı Fiilde Bulunduğundan Söz Edilemeyeceği/Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gerektiği )
Y4.HDE. 2015/6387KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Haksız İşten Çıkarılma İddiasına Dayalı - Davacının İki Kez İşten Çıkartıldığı ve İdare Mahkemesinin Kararları İle Çıkarma İşlemlerinin İptal Edildiği/Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 1986/1872KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Haksız Şikayet )
Y4.HDE. 2003/10298KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Haksız Şikayet Nedeniyle Kişilik Haklarına Saldırı - Orta Düzeydeki Kişinin Davranacağı Çerçevede Kalan Şikayetin Kişilik Hakkına Saldırı Niteliğinde Olmadığı )
Y4.HDE. 2010/4363KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Haksız Şikayet Nedeniyle Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Uğranılan Manevi Zararın Tahsili - Şikayet Konusu Eylemler Nedeniyle Davacı Hakkında İşlem Yapılmasına Yer Olmadığına Karar Verildiği/Haksız Olan Şikayetin Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğu )
Y4.HDE. 2004/7022KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Haksız Şikayet Nedeniyle Manevi Tazminat - Kullanılan Sözler Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Edecek Düzeyde Olmaması Nedeniyle Davanın Tümden Reddine Karar Verileceği )
Y7.HDE. 2005/3639KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Haksız Şikayet Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi - Kabulü İçin Şikayetin Haksız Biçimde Doğru ve Gerçek Olmayan Maddi Olaylara Dayanılarak Karşı Tarafa Zarar Verme Amacıyla Yapılmış Olması Gereği )
Y4.HDE. 2015/9483KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Haksız Şikayet Sebebiyle Kişilik Haklarının İhlaline Dayalı Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Davalıların Şikayetçi Olmasında Zayıf da Olsa Somut Birtakım Emarelerin Bulunduğu/Şikayetin Hak Arama Özgürlüğü Kapsamında Kaldığı Kabul Edilerek İstemin Tümden Reddi Gerektiği )
Y4.HDE. 2004/11201KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Haksız Şikayetden Kaynaklanan/Kamu Görevlisinin Yıkım Kararını Uygulamaması/"Rüşvet Aldılar" Sözcüklerinin Söylenmiş Olması - Manevi Tazminat Talebi )
Y4.HDE. 2002/13933KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Haksız Şikayetin Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Etmesi )
Y7.HDE. 2009/2874KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Haksız Şikayetten Kaynaklanan Manevi Tazminat - İhbar ve Şikayet Hakkının Kullanılması Nedeniyle Kişilik Hakkı Zarar Görse Bile Hak Arama Özgürlüğü Üstün Bir Hak Olarak Hukuka Uygunluk Nedeni Sayıldığından Tazminat Hakkı Doğmayacağı )
Y4.HDE. 2005/306KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Haksız Yere Bir Kişinin Mallarının Haczedilmesinin Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğu - Haczin Haksızlığı Nedeniyle Kişilik Hakları Zarar Gören Yararına Manevi Tazminat Takdiri Gereği )
YHGKE. 2003/4-47KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Haksız Yere İntihal "Eserinden Çalıntı - Aşırma" İddia ve Şikayetinde Bulunan Davalı - Şikayet Dilekçeleri Vermesi ve Günlük Bir Gazetede Bu Yönde Haber Yapılmasına Vesile Olması )
YHGKE. 2007/4-98KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Hastasını Taciz Eden Doktor Hakkında Yasal Yollara Gidilmeyerek Gazetecilerle Gizli Çekim Yapılıp Televizyonda Yayınlanması - Manevi Tazminatın Kabulü Gereği )
YHGKE. 2004/4-155KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Hepatit ( C )'li Doktor Çalışabilirmi Yazısı/Hastalarına Tedavi Sırasında Bulaşma Riski Bulunduğu - Özel Yaşam Alanı İçinde Yer Almadığı/Manevi Tazminatın Reddi Gereği )
YHGKE. 2004/4-604KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Hırsızlık İddiası/Savcılıkça Kanıt Olmadığı Gerekçesiyle Takipsizlik Kararı Verilmesi - Şikayetin Hak Arama Özgürlüğü Sınırlarını Aşarak Kullanılması/Manevi Tazminat )
YHGKE. 2004/4-525KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Hırsızlıkla İtham/Beraat Eden Sanıkların Yaptıkları Masrafın Ödenmesi Talebi - Şikayetin Kötüniyetli Yapıldığının Manevi Tazminat Davasında Çözümlenmiş Olduğu )
Y4.HDE. 2005/1241KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Hukuk Genel Kurulu Kararı Esastan Bozmayı İçermediğinden Mahkemece Daha Önce Verilen Karardan Dönülerek Yeniden Değişik Bir Karar Verilmesi Usuli Kazanılmış Hak Kuralına Aykırı Olduğu )
Y4.HDE. 2004/10530KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Hukuk Mahkemesinde Açılmış Olan Manevi Tazminat Davasında Ceza Davasının Sonucunun Beklenmesi Gereği )
Y4.HDE. 2004/9021KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Hukuka Aykırı Olarak Kişilik Hakları Saldırıya Uğrayan Kimsenin Manevi Tazminata Hükmedilmesini İsteyebilmesi )
Y4.HDE. 2001/1348KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Hukuka Aykırı Olarak Saldırıya Uğrayan Kimse Manevi Tazminat İsteyebilir )
Y4.HDE. 2005/14977KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Hükmedilecek Para Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir Fonksiyonu Olan Özgün Bir Nitelik Taşıdığı )
Y4.HDE. 2010/12084KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( İnternet Üzerinden - Davacı Yayın Konusu İle İlgisiz Bir Biçimde Eleştirildiği/Davalının Bu Sözleri Davacıyı Hedef Gösterme Aşağılama ve Ayrımcılık Amaçlı Olduğu - Davacı Yararına Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedileceği )
Y4.HDE. 2005/13871KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( İnternette Yayınlanan Yazı Metninin Amacının Davacı Hakkında Referans İstenmesine Engel Olmak İçin İlgilileri Bilgilendirmek Olduğu - Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gereği )
YHGKE. 2000/4-779KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( İspat Etmeden Belediye Başkanını Yolsuzluk ve Usulsüzlük Yapmakla Suçlamak-Manevi Tazminat )
Y9.HDE. 2014/2671KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( İşveren Yetkilisinin Ellerinde Görüntülerinin Bulunduğunu Belirterek İşçiyi Ahlaksızlıkla Suçlaması/Davacının Kişilik Haklarının İhlal Edildiği - Mahkemece Manevi Tazminat Talebinin Kabulüne Karar Verilmesi Gerekirken Gerekçe Belirtilmeksizin Verilen Red Kararının Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2003/2102KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( İşverenin İşçiye Sana Yakışır mı Şeklindeki Sözleri - Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olmadığı )
Y4.HDE. 2010/8244KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( İşyerine Gelerek Müşterilerinin ve Çalışanlarının Huzurunda Alenen Küfür ve Darp Olayı Nedeniyle Manevi Tazminat İstemi - Darp ve Hakaret Olayını Gerçekleştiren Kişinin Davacının Bacanağı Olması Aralarında Ticari Bir İlişki Bulunması Olayın Oluş Biçimi Gözetilerek Tazminat Takdiri Gereği)
Y4.HDE. 2001/9259KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Jandarmanın İstemi Üzerine Telefonlarının Dinlenmesine Karar Verilmesinin Sonucu )
Y2.HDE. 2012/4291KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Kadın Lehine Belirlenen Tazminat Miktarının Az Olduğunun Kabulü - Boşanma Davası )
Y2.HDE. 2014/18624KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Kadının Ağır Kusurlu Olduğu - Gerçekleşen Tutum ve Davranışın Kocanın Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturacağı/Kocanın Kendi Sebep Olmadığı Boşanma Yüzünden Mevcut veya Beklenen Menfaatlerini Kaybettiği/Koca Yararına Uygun Miktarda Maddi ve Manevi Tazminat Takdir ve Tayini Gerektiği )
YHGKE. 2010/3-699KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Kamu Görevlisinin Haksız Mal Edinip Malvarlığını Akrabaları Üzerine Geçirdiği Yönünde Şikayette Bulunduğu - Davacının İsmi Belirtilerek Şikayette Bulunulmadığı/Manevi Tazminat Davasının Reddi Gerektiği )
Y4.HDE. 2003/4537KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Kanalizasyon Suyunun Evi Basması Nedeniyle Davacının Konutunda Güven İçinde Kalmasının Engellendiği ve Kişilik Değerlerinin Zarar Görmesi )
Y2.HDE. 2005/1128KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Kanıtlanamaması Nedeniyle 174/2. Madde Koşulları Oluşmadığından Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gereği )
Y2.HDE. 2003/372KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Kanıtlanamaması Nedeniyle Manevi Tazminata Karar Verilemeyeceği )
Y4.HDE. 2004/15352KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Karikatür Değer Yargısını En Çarpıcı Şekilde Toplumun İlgisini Çekerek Güldürü Özelliğini de Katarak İfade Ettiği - Böyle Bir Benzetmede Kişilik Haklarına Saldırıdan Söz Edilemeyeceği )
Y13.HDE. 2001/2150KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Kariyerin Zedelenmesi/Manevi Tazminat Davası - Hukuken Haksızlığı Nedeniyle Davasını Kaybeden Avukatını Karşı Tarafla Birlikte Hareket Ettiği İthamıyla Baroya Şikayet )
Y4.HDE. 2006/7718KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Karşı Davalı Teftiş Kurulu Başkanı Olarak Soruşturma Sonuçlarını Üst Yazı İle Genel Müdürlük Makamına Sunması - Karşı Davalının Yazdığı Yazılarda Karşı Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Olmadığı )
Y11.HDE. 2004/9759KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Karşılığı Olduğu Halde Banka Görevlisinin Hatası Sonucu Merkez Bankası'na Karşılıksız Çek Bildiriminde Bulunulması Halinde Olduğu -Manevi Tazminat Talebinin Kabulü Gereği )
Y4.HDE. 2003/3902KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Kişilik Hakları Hukuka Aykırı Saldırıya Uğrayan Kimsenin Manevi Tazminata Hükmedilmesini İsteyebilmesi )
Y4.HDE. 2001/724KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Kişinin Manevi Kişiliğine İlişkin Olarak Basın Yoluyla Saldırıda Bulunulması )
Y4.HDE. 2001/10947KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Kişinin Manevi Tazminat İsteyebilmesi )
Y4.HDE. 2009/13923KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Kişinin Oluru Bulunmadan Özel Yaşam Alanına İlişkin Özel Telefon Görüşmelerinin Yayınlanması Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğu - Manevi Tazminat İsteminin Kabulü Gereği )
Y2.HDE. 2007/7227KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Kocadan Kaynaklanan Saldırı Niteliğinde Maddi Bir Olayın Varlığının Kanıtlanmadığı - Koşulları Gerçeklemediğinden Kadın Yararına Manevi Tazminat Verilemeyeceği )
Y2.HDE. 2014/14648KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Kocanın Annesi Tarafından Karısına Siz Alevisiniz Pissiniz İmansızsınız Şeklindeki Sözlerine Sessiz Kalmasının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğu - Kadının Boşanmaya Neden Olaylar Sebebiyle Kişilik Haklarına Saldırı Olduğu Manevi Tazminat İsteminin Kabulü Gereği )
Y2.HDE. 2012/4098KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Kocanın Eşine Fiziksel Şiddet Uyguladığı/Birlik Görevini Yerine Getirmediği/Davalı Kocanın Tamamen Kusurlu Bulunduğu - Davacı Kadının Eşit ya da Ağır Kusuru Bulunmadığı/Kadın Lehine Tazminat Kararı Verileceği )
Y2.HDE. 2014/4693KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Kocanın Eşini Sevmediğini İstemediğini Hayatında Başka Bir Kadın Olduğunu Ve O Kadını Sevdiğini Söylediği/Kusurlu ve Güven Sarsıcı Davranışlarda Bulunduğu – Kadın Yararına Uygun Miktarda Manevi Tazminata Hükmedileceği )
Y2.HDE. 2010/10742KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Kocanın Eylemli Ayrılık Döneminde Evlilik Dışı Başka Bir Kadınla Yaşamasının Kadının Kişilik Haklarına Saldırı Sayılacağı )
Y2.HDE. 2012/22175KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Kocanın Tamamen Kusurlu Olduğu - Eşini Sürekli Tehdit Ettiği Evdiği Evden Kovduğu Kayınbabasına O...Çocuğu Diyerek Hakaret Ettiği/Kadın Yararına Hükmedileceği )
YHGKE. 2007/4-309KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Konuşma Metninde Davacının Sahibi Olduğu Fabrikanın İşçilerin Sendikaya Üye Olması Nedeniyle Kapatılıp İşçilerin İşten Çıkarılmalarının Eleştirildiği - Manevi Tazminat Davasının Reddi Gereği )
YHGKE. 2005/4-747KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Konuşmaları Görevi Gereği Metin Haline Getirerek Basın Organlarına Dağıtan Haber Ajansının Saldırıda Bulunduğundan Sözedilememesi - Basın Toplantısı )
Y15.HDE. 2016/2042KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Kusur Varsa Zararın Tazminini ve Bu Kapsamda Manevi Zarar Sebebiyle de Manevi Tazminatın Ödetilmesinin İstenebileceği - Ancak Bu Hükmün Mal Varlığına Dair Zarar Halini Kapsamadığı/İtirazın İptali )
Y4.HDE. 1996/13433KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Kusurla Zarar Arasında Nedensellik Bağı Olduğunda Zararın Düzeyinin Kusurun Derecesiyle Denk Düşmesi )
YHGKE. 2017/2-1574KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Maddi Tazminat Yanında Manevi Tazminat İstenebilmesi İçin de Bazı Koşulların Varlığı Aranacağı - Kusurlu Taraftan Uygun Bir Manevi Tazminat İstenebilmesi İçin Boşanmaya Sebep Olan Olaylar Yüzünden Kişilik Hakkı Saldırıya Uğrayan Tarafın Kusursuz ya da Daha Az Kusurlu Olması Gerektiği )
Y13.HDE. 2013/15495KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası/Sözleşme İlişkilerinde Manevi Tazminatın Kabul Edilebilmesi İçin Sözleşmenin İhlaliyle Birlikte Kişilik Haklarının da İhlali Gerektiği/Davacının Şahsiyet Haklarına Bir Saldırı Bulunmadığı - Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gerektiği )
Y4.HDE. 2001/7735KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Mahkeme Tarafından Yaptırım Niteliği Olmayan Tespit Kararı Verilmekle Yetinilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y19.CDE. 2015/16520KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Mahkemenin Yasal Kriterlere Uygun Değerlendirme Yapmadığı - Yayınlanan Yazının Kişilik Haklarını İhlal Edici Bir Nitelikte Olmadığı Basın Özgürlüğü Çerçevesinde Kullanıldığı Gözetilmeden Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu/Cevap ve Düzeltme Yazısının Yayınlanması )
Y4.HDE. 1998/7555KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Mahkemeye Sunulan Dilekçede Savunma Hakkının Sınırları Aşılarak )
Y15.HDE. 2016/491KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Malvarlığına Yönelik Bir Eylemin Doğrudan Kişisel Hakları İhlal Eden Bir Eylem Niteliğinde Olmadığı - Manevi Tazminata Konu Edilen Eylem Malvarlığına Yönelen Bir Nitelik Arzettiğinden Davacı Yararına Manevi Tazminat Tayini İçin Gerekli Yasal Koşulların Oluşmadığı )
Y4.HDE. 2005/12100KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - "İSKİ Soygunu" Başlığı İle Yapılan Yayında Davacının Yasaya Aykırı Olarak Soygun Biçiminde Abonelerden Fazla Para Aldığının İleri Sürülmesi )
YHGKE. 2007/4-224KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Avukat Sıfatını Taşıyan Davalı Dilekçelerinde Hukuki İddia ve Savunmalarda Bulunmak Yerine Sarf Ettiği Saldırı Boyutuna Varan Sözlerin Hukuki Sonuçlarına Katlanması Gereği )
YHGKE. 2008/4-295KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Başbakana Söylenen “Kardeşim Sadist Misin Mazoist Misin” Sözcüklerinin Gereçek Anlamıyla Değil Konuşmanın Bütünlüğü İçinde “Zarar Verme” Anlamında Kullanılması Nedeniyle Reddi Gereği )
YHGKE. 2010/3-292KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Bir Kamu Görevlisinin Disiplin Amiri Tarafından Görev Yaptığı Birimde Soruşturulması Sırasında Soruşturan ve Soruşturulan Yönünden Soruşturmaya Yönelik Olup Savunma Sınırını Aşmadığı )
Y2.HDE. 2003/151KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Boşanma )
Y4.HDE. 2011/3518KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Dava Konusu Yazının Başlığındaki "Maganda" Sözcüğü İle İçeriğinde Yer Verilen Sözler ve Anlatım Eleştiri Sınırlarını Aştığından Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Olgusunun Gerçekleştiği )
Y3.HDE. 2006/16099KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Davacı Kendi Yerleşim Yeri Mahkemesinde Dava Açabileceği Gibi Davalının Yerleşim Yeri Mahkemesinde de Açabileceği )
YHGKE. 2009/4-359KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Davacılar İle Kardeşleri Olan Davalı Arasında Cereyan Eden Olaylar Gözetildiğinde “İfade” Başlıklı Belgenin İçeriğinde Düzenlenen Beyanların Davalının Yasal Savunma Hakkı Sınırları İçerisinde Kaldığından Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2010/9172KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Davacıların Seçim Sloganı Olan "Durmak Yok Yola Devam" Sloganı Hakkında Davacıların Kişilik Haklarına Saldırı ve Eleştiri Sınırı Aşılacak Şekilde Yayın Yapılması Nedeniyle İstemin Kabulü Gereği )
Y4.HDE. 2005/533KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Davacının Babasının Borcunu Ödemediği İçin Davalının Zor Duruma Düştüğü Bu Nedenle Dolandırıcı Tabirini Kullandığı Bu Tabirin Ceza Hukukun Anlamında Olmadığı Alacağını Alamaması Üzerine Söylendiği/Reddi Gereği )
Y3.HDE. 2008/10398KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Davacının İkametgahı Mahkemesinde de Açılabileceği/Davacının Seçim Hakkının Olduğu )
Y4.HDE. 2005/831KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Davalı Polislerin Görev Kapsamı Dışına Çıkan Bir Kişisel Kusurları Bulunmadığından Davanın Esastan Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2004/6075KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Davalı Sözkonusu Sözleri Davacının Göreve Getirilmesini Eleştirmek Amacıyla Söylediğinden Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2004/14826KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Davalılar Müteselsilen Sorumlu Olup Davanın Reddi Sebebi Ortak Olduğundan Bu Haliyle Davalılar Yararına Tek Vekalet Ücreti Verilmesi Gereği )
YHGKE. 2009/4-120KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Davalının Söylediği İddia Edilen Sözlerin Davacıların Vatandaşlık Bağı İle Bağlı Bulundukları Türk Milletine Yönelik Olması Durumunda Davacıların Aktif Dava Ehliyetinin Bulunduğu )
YHGKE. 2010/3-441KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Davalının Söylediği Sözün Dava Dışı Kişiye Yönelik Olduğu ve Hakaret Oluşturduğu Ceza Mahkemesince Belirlendiğine Göre Bu Belirleme Hukuk Hakimini Bağlayıcı Olduğu - Savunma Sınırları İçinde Kalan Sözlerin Davacıya Yönelik Olmadığından Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2007/474KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Davalının Suç Sayılan Bir Eylemine Dayandırmamış Bir Şikayet ve Ceza Davasının Varlığını da İleri Sürmemiş Olduğundan Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2011/5742KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Davalının Yalan Tanıklık Yapmadığı Anlaşıldığına Göre Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Etmeyen Beyanları Yönünden Tazminata Karar Verilemeyeceği )
Y4.HDE. 2011/10930KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Genel Hükümlere Göre Açılmış Tazminat Davası Olup Medeni Yasa'nın İkinci Kitabı İçerisinde Yer Almadığından İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2004/15600KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Kişinin Üstlendiği Görev Ne Kadar Önemliyse Hakkında Yapılan Eleştirilerinde O Kadar Yoğun ve Gerektiğinde Sert Olabileceğinin Kabulü Gerektiği )
Y4.HDE. 2009/3599KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Köşe Yazısında Yer Alan Sözlerin Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Edecek Nitelikte Olmasına Rağmen Bu Sözlere Davacının Haksız Eylemi Yol Açtığından İstem Tümden Reddedileceği )
Y3.HDE. 2010/4314KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Mirası Reddeden Davacının Kendi Kişilik Haklarına Saldırı Olduğunu İleri Sürerek Dava Açmasında Hukuki Yararı Bulunduğu )
Y11.HDE. 2011/10191KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Romanda Bahsedilen Kişinin Davacıyla İlgisi Bulunduğundan Romanda Yazılan Hususların Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2011/8802KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Saldırı Teşkil Eden Eylem ve Olayın Özelliği Tarafların Sıfatı İşgal Ettikleri Makam ve Diğer Sosyal ve Ekonomik Durumlar da Dikkate Alanıarak Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
Y4.HDE. 2015/6795KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Şikayet Dilekçesi İçeriğinde Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturabilecek İfadelerin Bulunmadığı/Şikayetin Olağan Kuşku Üzerine Somut Emarelere Dayandırılarak Yapıldığı Kabulüyle İstemin Reddi Gerektiği )
YHGKE. 2010/2-203KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat Bozulan Manevi Dengenin Yerine Gelmesi İçin Kabul Edilmiş Bir Tatmin ( Veya Telafi ) Şekli Olup Boşanmaya Sebep Olan Olayların Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Etmesi Halinde Manevi Tazminata Hükmedileceği )
Y4.HDE. 2012/17080KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat Davası - Dosya Kapsamı ve Tanık Anlatımları Birlikte Değerlendirildiğinde Davalının Davacılardan Birine Karşı Hakaret İçerikli Herhangi Bir Eylemi Olmadığı Anlaşıldığından Onun Yararına Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği )
Y4.HDE. 2012/2264KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat Davası - Güncelliği Bulunan Bir İddianın Haber Konusu Edilmesinde ve Üzerinde Yorumlar Yapılmasında Hukuka Aykırılık Olmadığı )
Y4.HDE. 2015/8037KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat Davası - Hırsızlandığı Belirtilen Parayı Yerinde Bulamayan ve Davacıdan Şüphelenen Davalının Olayın Oluşuna Göre Davaya Konu Sözleri Hakaret Etme Kastı İle Söylediğinin Düşünülemeyeceği/Davalı Tarafından Söylendiği Belirtilen Sözlerin Kişilik Haklarına Saldırı Niteliği Taşımadığı )
Y4.HDE. 2015/6434KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat Davası - Tarafların Aralarında Lojmanın Boşaltılmamasından Dolayı Husumet Olduğu/Şikayetçi Olmalarında Az da Olsa Bir Takım Emareler Bulunduğu ve Şikayet Dilekçesi İçeriğinde Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturabilecek İfadelerin Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2012/2247KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat Davası - Zarara Yol Açan Eylemin Aynı Zamanda Suç Sayılan Bir Eylemden Doğmuş Olması Durumunda Olayda Uygulanacak Zamanaşımı Süresinin O Suçun Bağlı Olduğu Ceza Zamanaşımı Süresi Olduğu )
Y4.HDE. 2012/14094KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat Davası/Davacıya Yönelik İsnatta Bulunulduğu ve Davacının Kamu Oyuna Karşı Hedef Gösterildiği İddiaların İspat Olunmadığı Yayının Eleştiri Sınırlarını Aştığı - Davacı Yararına Uygun Bir Tutarda Manevi Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2015/16429KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat Davası/Davalı İşverenin Hak Arama Özgürlüğü Sınırlarını Aştığı ve Şikayet Hakkını Kötüye Kullandığı - Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Davacı Yararına Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekirken Davanın Reddine Karar Verilmiş Olmasının İsabetli Olmadığı )
Y4.HDE. 2002/2431KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat Davası/Davalının Yabancı Devlet Olması - Yargı Bağışıklığından Söz Edilemeyeceği )
Y4.HDE. 2012/4036KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat İstemi - Cevap Dilekçesinde Kullanılan İfadelerin Amacı Kullanıldığı Yer ve İfade Ediliş Tarzı Dikkate Alındığında Savunma Sınırları İçerisinde Kaldığından Davanın Tümden Reddi Gerektiği )
Y4.HDE. 2008/8468KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat İstemi - Davacının Aynı Tepkiyi Türk Vatandaşlarının Şehit Edilmesinden Sonra Göstermediği Şeklinde Değerlendirmelerde Bulunması Basının Kamuoyu Oluşturma Hakkı Kapsamında Değerlendirilerek Reddi Gereği )
Y15.HDE. 2013/6531KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat İstemi - Davacının Davalı Yapı Denetim Şirketinin Hangi Eylemi İle Ne Şekilde Kişilik Haklarının Saldırıya Uğradığı ve Tecavüz Edildiği İspat Edilemediğinden Bu Şirket Hakkındaki Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gerektiği )
Y4.HDE. 2008/6300KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat İstemi - Davalının Başkanlık Seçimini Davacıya Karşı Kaybetmesinin Ardından Söylenen Bu Sözlerin Eleştiri Sınırını Aştığı ve Davacının Kişilik Haklarını İhlal Eder Nitelikte Olduğundan İstemin Kabulü Gereği )
Y4.HDE. 2008/4926KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat İstemi - Güncel Bir Konu Hakkında Yorum ve Değerlendirmeler Yapıldığı/Davacı Şirketin Kişilik Haklarına Doğrudan Bir Saldırı Söz Konusu Olmadığından Davanın Tümden Reddi Gerektiği )
Y4.HDE. 2007/7450KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat İstemi - Olayın Başka Bir Gazetenin Sayısında İleri Sürülen Kişilik Haklarına Saldırı İle İlgisi Bulunmadığından Mahkemenin Derdestlik Nedeniyle Red Kararı Veremeyeceği )
Y4.HDE. 2014/3391KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat İstemi - Siyasetle İştigal Eden Kişilerin Kendilerine Yönelik Sert ve Ağır Eleştirilere Katlanması Gerektiği )
Y4.HDE. 2013/18184KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat İstemi - Tutarın Belirlenmesinde Her Olaya Göre Değişebilecek Özel Durum ve Koşulların Bulunacağı da Gözetilerek Takdir Hakkını Etkileyecek Nedenleri Karar Yerinde Nesnel Olarak Gösterilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2004/7959KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat İstemi - Yazının Bir Bölümünde Davacının Tahliye Edilmesi Üzerine Ölenin Yakınlarının Duyguları Dile Getirildiği/Böyle Bir Açıklama Basının Konu Hakkındaki Kanaati Olduğundan İstemin Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2016/5199KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat İstemi/ Hakimin Hukuka ve Hakkaniyete Göre Hüküm Vereceği - Tazminatın Sınırının Onun Amacına Göre Belirleneceği/Takdir Edilecek Miktarın Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusuna Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olacağı - Hükmedilen Manevi Tazminat Davalının Eylemi ile Orantılı Olmadığı - Daha Alt Düzeyde Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2016/4839KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat İstenebilmesi İçin 818 S. BK'nun 49. Md. Hükmünde Belirtilen Şartların Gerçekleşmesi Gerektiği - Bu Şartların İse Şahsiyet Haklarına Saldırı Olması Saldırının Haksız Olması Manevi Zarara Uğranılması Kusurlu Olunması ve İlliyet Bağı Bulunması Olduğu )
Y4.HDE. 1991/11473KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat için Şart Olması )
Y13.HDE. 2010/3976KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat Kişilik Haklarının Ağır Bir Surette İhlal Edilmesi Halinde İstenebileceği - Davacının Kafede Otururken Çantasının Çalınmış Olması İle Davacının Kişisel Haklarının Zarara Uğradığının Kabul Edilemeyeceği )
YHGKE. 1999/4-163KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat Miktarının Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar )
Y4.HDE. 2004/13382KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat Talebi - Bir Ceza Olmadığı Gibi Mamelek Hukukuna İlişkin Zararın Karşılanmasını da Amaç Edinmediği )
YHGKE. 2006/4-304KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat Talebi - Dava Konusu Mektubun Davalı Tarafından Gönderildiğinin Kanıtlanmadığı Gerekçesi İle İstemin Reddedilmesi İsabetli Olduğu )
Y3.HDE. 2011/13924KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat Talebi - Davalının Apartman Boşluğundan Herkesin Duyacağı Şekilde Davacıya Hakaret Ettiği/Fazla Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Hatalı Olacağı/Tarafların Sosyo-Ekonomik Durumunun Dikkate Alınacağı )
Y4.HDE. 2014/8360KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat Talebi - Davalının Davacının Yargılandığı Kamu Davasının İddianamesiyle Kendisine İsnat Edilen Suçlamalarla İlgili Görüşlerini İnancını Dile Getirdiği )
Y4.HDE. 2007/11813KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat Talebi - Yayının Davacının Daha Önceki İsnatlarına Karşı Cevap ve Savunma Niteliğinde Olduğu/Davanın Reddedileceği )
Y4.HDE. 2016/357KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat/Davalıların Yeterli Emare Bulunmadan Davacı Hakkında Şikayetçi Olduğu - Davacının Korunması Gereken Kişilik Hakları İle Davalıların Şikayet Hakkı Arasında Çatışan Yararlar Dengesinin Davacı Yönünden Bozulduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2013/14067KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat/Davalının Davacı Hakkında Resmi Evrakta Sahtecilik Suçundan Şikayette Bulunduğu/Hakkında Başlatılan Soruşturmada Kovuşturma Yapılmasına Yer Olmadığı Kararı Verildiği/Böyle Bir Suçlamaya Götürecek Haklı Nedenler Mevcut Olmadığı - İstemin Reddinin Hatalı Olduğu )
Y13.HDE. 2014/18025KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminata Hükmedilirken Şahsiyet Haklarına Hukuka Aykırı Şekilde Bir Saldırının Varlığının Aranması Gerektiği - Karşı Davacının Kişisel Haklarına Dair Bir Saldırının Söz Konusu Olmadığı/Karşı Davanın da Reddi Gerektiği )
Y4.HDE. 1998/10096KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminata Hükmedilmesi )
YHGKE. 2002/4-199KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminata Hükmedilmesi İçin Yayımlanan Eleştirinin Saldırı Niteliğinde Olması ve Bu Saldırının Manevi Bir Zarar Doğurmasının Gerekmesi )
YHGKE. 1999/2-13KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminatın Belirlenmesinde Hakkaniyetin Gözönünde Bulundurulması )
Y9.HDE. 2003/8909KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminatın Kabulü için Feshin Kötüniyetle Yapıldığının Kanıtlanması ve Davacının Kişilik Haklarına Bir Saldırıdan Sözedilmesinin Gerekmesi )
YHGKE. 2009/2-73KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminatın Miktarının Belirlenmesinde Kişilik Haklarına Yapılan Saldırının Niteliği ve Tarafların Ekonomik Sosyal Durumu Nazara Alınması Gerektiği )
YHGKE. 2000/4-1666KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminatın Takdirinde Göz Önüne Alınacak Hususlar )
YHGKE. 2000/4-1673KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminatın Takdirinde Göz Önüne Alınacak Hususlar )
Y4.HDE. 2005/2215KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminatın Tayini - Tarafların Kusur Oranını Sıfatını İşgal Ettikleri Makamı ve Diğer Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Dikkate Alınması Gereği )
Y3.HDE. 2008/18886KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminatla Birlikte Karar Özetinin Yayımı İstendiğine Göre Davaya Asliye Hukuk Mahkemesinde Bakılacağı )
Y4.HDE. 2014/4080KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Zararın Ödetilmesi İstemi - Oğlunun Kaza Yapması Nedeniyle Olay Yerinde Oğlunu Yaralı ve Yerde Yatar Vaziyette Aracını da Hasar Görmüş Vaziyette Bulan Davacının Olayın Şokunda Olduğu ve Üzüntü Yaşadığı Dikkate Alınmadan Sadece Arabasına Ağladığı İzlenimi Verir Şekilde Acılı Babanın Acısını Arttırmak Suretiyle Yapılan Yayın Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğu )
YHGKE. 2003/4-274KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manisa'lı Gençlere İşkence Davasının Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının Davalı Tarafından Basına Yapılan ve Birçok Gazetede Yer Alan Açıklamalar Üzerine Manevi Tazminat Talebi )
Y11.HDE. 2005/13894KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Marka Vekili Ajanlığından Azledilmenin Yanlız Başına Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturmaya Yeterli Olmadığı )
Y4.HDE. 2013/5580KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Nedenine Dayalı Manevi Tazminat İstemi - Takdir Edilecek Tutarın Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Doyum Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği/Olayın Gelişim Biçimi Kullanılan İfade ve Yasal İlkeler Gözetildiğinde Davacı Yararına Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Fazla Olduğu )
Y4.HDE. 2008/7943KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Nedeniyle Manevi Tazminat Davası - Davacının Davalıyı İftira Suçu Dolayısıyla Şikayet Ettiği/Soruşturmanın Sonucunun Beklenmesi Gerektiği )
YHGKE. 2014/4-1334KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Nedeniyle Manevi Tazminat İstemi - Davacının İddialarının İçerikçe Davalı Kamu Görevlilerinin Görevleri Sırasında ve Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Bir Kusura Dayandığı/Davanın İdare Aleyhine Açılıp Husumetin de İdareye Yöneltilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2012/5367KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Nedeniyle Uğranılan Manevi Zararın Tazmini - Sahte Belge Tanzimi ile Nüfusa Tescil Eylemine Dayanıldığından Somut Olaya Uygulanacak Zamanaşımı Süresinin Ceza Zaman Aşımı Süresi Olacağı )
Y3.HDE. 2014/5298KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Nişanın Bozulması - Tahsili İstenilen Tazminat Türk Medeni Kanununun İkinci Kitap Birinci Kısım Birinci Bölümünde Düzenlenmiş Olup Bu Niteliği İtibariyle Uyuşmazlığın Aile Hukukuna İlişkin Bulunduğu/Borç Aile Hukukundan Doğduğuna Göre Açılan Bu Davanın Aile Mahkemesinde Bakılması Gerektiği )
YHGKE. 2006/3-533KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat Talebinin Kabulü İçin Gerektiği )
Y3.HDE. 2015/3073KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Nişanın Bozulmasının Davacının Hayat Vücut Bütünlüğü Sağlık Özgürlük İsim Resim Şeref Haysiyet Gibi Değerlerinde Bir İhlale Yol Açmadığı - Davacının Kişilik Haklarına Herhangi Bir Saldırının Sözkonusu Olmadığının Gözetilmesi Gerektiği/Manevi Tazminat )
Y4.HDE. 2016/10590KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Olay Tarihi Olayın Oluş Şekli Söylenen Sözlerin Ağırlığı Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları İle Yasal İlkeler Bir Arada Gözetildiğinde Davacı Yararına Takdir Olunan Manevi Tazminat Miktarı Az Olup Daha Üst Seviyede Manevi Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2015/5918KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Olay Tarihi Tarafların Siyasi Kişilikler Olması ve Yasal İlkeler Birlikte Değerlendirildiğinde Davalı Aleyhine Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Fazla Olduğu - Daha Alt Düzeyde Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2015/6148KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Olayın Oluş Şekli Olayın Gelişimi Söylenen Sözlerin Ağırlığı ve Bu Sözlerin Kalabalık Bir Ortamda Birçok Kez Sarf Edilmiş Olması İle Yasal İlkeler Gözetildiğinde Davacı Yararına Takdir Olunan Manevi Tazminat Tutarının Az Olduğu )
Y2.HDE. 2005/597KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Olayın Varlığı Kanıtlanamadığı Halde Kadın Yararına Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Bozmayı Gerektirmesi )
Y4.HDE. 2008/1056KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Olmayan Borç Nedeniyle Yapılan İcra Takibi-Haksız Yere Kişinin Maddi ve Manevi Bütünlüğüne Zarar Verilmesi )
Y15.HDE. 2009/6520KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Oluşturan Sözleşmeye Aykırılıklar Manevi Tazminat Hakkı Doğurduğu )
Y4.HDE. 1997/7042KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Onbeş Yaşındaki Küçük Olan Kızlarının Kızlığının Bozulması Olayında Aile Şerefine Aykırı Hareket Olduğundan Anne ve Baba Lehine de Manevi Tazminata Hükmedilmesi )
Y4.HDE. 2014/15664KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Ödenmiş Bir Alacaktan Dolayı Kış Günü Gece Saatinde Aracın Fiilen Haczedilmesinin Davacıların Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturacağı - Bu Nedenle Davacılar Yararına Uygun Miktarda Bir Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2000/4-133KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Öğretmenin Öğrenciye Sarfettiği Sözlerin Tek Tanık Beyanı Dışında İspat Edilememesi )
Y11.HDE. 2004/10078KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Ölüm Nedeniyle Manevi Tazminat - İbranameye T.H.Y'nın Dahil Edilmesi Nedeniyle Davacıların Kişilik Haklarına Bir Saldırı Söz Konusu Olmadığı/İbraname Nedeniyle Bir Manevi Zararın da Oluşmadığından Reddi Gereği )
Y3.HDE. 2004/7680KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Ölümle Tehdit Eylemi - Davacının Kişilik Hakkına Saldırıda Bulunulduğu/Manevi Tazminata Hükmetmek Gereği )
YHGKE. 2006/3-298KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Özgürlük Hakları Gibi Kişilik Hakkının da Bir Sınırının Olması-Yargı Önünde Hak Arama-Şikayet Özgürlüğü ve Mahkemelere Başvurma Hakkının Anayasalarca Yurttaşlara Tanınan Özgürlük Haklarından Olması )
YHGKE. 1999/4-635KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Parti Genel Başkanının Yaptığı Konuşma Nedeniyle )
YHGKE. 2005/4-199KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Politikacı Olan Davacının Davranışları Kamuoyunun İlgisini Çekecek Nitelikte Olduğu - Davacının Yayın Konusu Eylemi İle Önceki Olayın İlişkilendirilerek O Olayla Bağlantı Kurulması Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğu )
Y4.HDE. 2008/8192KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Reddi Hakim Dilekçesinde "Tüm Meslektaşlarının İfade Ettiği Gibi Mahkeme Başkanının Yönlendirmeye ve Etki Altında Kalmaya Müsait Bir Yapısı Vardır" Biçimindeki Sözleri - Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2004/11299KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Reddi Hakim ve HSYK'na Verilen Dilekçelerle Kişilik Haklarına Saldırıldığı İddiasıyla Ayrı Ayrı Talep Edilen Manevi Tazminatın Ayrı Ayrı Hükme Bağlanması Gereği - Manevi Tazminat )
YHGKE. 1978/4-872KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Resimde Üvey Babanın da Gözükmesinin Yalnız Başına Manevi Zararı Gerektirmemesi )
Y2.HDE. 2017/3107KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Ruhsal ve Fiziksel Bir Rahatsızlığı Bulunmayan Davalı-Karşı Davacı Erkeğin Geçerli Bir Sebebi Olmaksızın Davacı-Karşı Davalı Kadınla Cinsel İlişkiye Girmekten Kaçınması ve Sorunun Çözümü Konusunda Çaba Göstermemesinin Kadının Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olduğu/İlk Derece Mahkemesince Kadın Yararına Manevi Tazminata Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
Y4.HDE. 2001/13346KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Saldırının Basın Yolu ile Yapılması Sonucu Manevi Tazminat İstenmesi )
Y2.HDE. 2005/677KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Salt Boşanmış Olmanın Bu Niteliği Taşımayacağı - Davacının Manevi Tazminat İsteğinin Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2012/11228KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Sebebiyle Manevi Tazminat İstemi - Dava Konusu Olayın Oluş Biçimi Olay Tarihi ve Yasal İlkeler Dikkate Alındığında Daha Yüksek Derecede Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekirken Alt Derecede Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği )
Y4.HDE. 2012/15951KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Sebebiyle Manevi Tazminat İstemi - Takdir Edilecek Paranın Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir İşlevi Olan Özgün Bir Nitelik Taşıdığı/Olayın Gelişimi Olay Tarihi Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumlarıyla Yasal İlkeler Gözetildiğinde Davacı Yararına Takdir Edilen Manevi Tazminat Tutarının Fazla Olduğu )
Y4.HDE. 2004/6627KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Sınav İptali Dava Dilekçesindeki İfadelerle/Manevi Tazminat - Tebligatın Davalı Kuruma Yapıldığı Zamanaşımı Başlama Süresinin Bu Tarih Olarak Kabul Edilemeyeceği )
YHGKE. 1997/4-266KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Siyasi parti sözcüsü aleyhine )
YCGKE. 2007/4-65KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Sözkonusu Yazıda Mağdurun Mesleki Bilgisinin Yetersiz Olduğu Vurgulanmaktan Öte Mesleki Bilgisini Kötüye Kullandığı ve Toplumun Aklını Karıştırmaya Çalıştığı İleri Sürülerek Mağdurun Aşağılandığı ve Toplum Önünde Küçük Düşürüldüğü - Suçun Oluştuğu )
Y4.HDE. 2003/5895KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Sözlerin Saldırı Oluşturup Oluşturmadığının Belirlenebilmesi için Asıl Davanın Konusunun ve O Davadaki Karşılık Olarak Verilen Dilekçe ve Sözlerinin Araştırılması )
YHGKE. 2013/14-1776KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Su Sızıntısı Nedeniyle Doğan Maddi Zarar veya Bu Nedenle Kısa Süre Başka Yerde Kalınması Hususları Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olmayıp Tanıkların Davacının Aşağılandığı Yönünde Görgüye Dayalı Beyanda Bulunmadığı - Davacının Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunulduğunun Kanıtlanamadığı )
Y4.CDE. 2005/11959KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Şeref ve Haysiyet Yoksunu ... 8,5 Trilyon Hortumladı Söz ve İsnadlarının Haber Verme ve Eleştiri Hakkı Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
Y4.HDE. 2008/575KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Şikayet Dilekçesinde Olayın Oluş Şekline Uygun Düşmeyen Hak Arama Sınırlarını Aşan veya Davacıların Kişiliğine Yönelen Aşağılayıcı İfade Olmadığından Kişilik Haklarına Saldırının Oluşmadığı - Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2000/12970KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Şikayet Hakkını Kullanan Kişiden Tazminat İstenmesi Şartı )
Y3.HDE. 2009/777KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Şikayeti Haklı Gösterecek Emare ve Olguların Zayıf da Olsa Varlığı Durumunda Hak Arama Özgürlüğüne Üstünlük Tanınacağı - Şikayetin Hak Arama Özgürlüğü Sınırları Aşılarak Kullanıldığı ve Şikayet Edilenin Kişilik Haklarına Saldırı Oluştuğu Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2000/8243KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Şikayetin Hak Arama Özgürlüğü Sınırları Aşılarak Kullanılması )
Y7.HDE. 2012/8049KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Takip Yapılmadığı ve Haciz İşlemleri Uygulanmadığı Halde Kişilik Haklarına Saldırıdan Söz Edilemeyeceği - Manevi Tazminat İsteminin Reddi Yerine Kabulünün Hatalı Olduğu )
Y4.HDE. 2012/6489KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Takipsizlik Kararı Verilmesinin Tek Başına Şikayetin Haksız Olduğunu Göstermeyeceği - Şikayet İçin Yeterli Emare Olması Nedeniyle Davalının Yasal Şikayet Hakkını Kullandığı Sonucuna Varılarak İstemin Tümden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği/Manevi Tazminat )
Y4.HDE. 2002/12027KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Tanık Olarak Dinlenen Sanığın Vermiş Olduğu İfadelerin Davacıya Karşı İftira ve Hakaret Niteliği Taşıması )
Y4.HDE. 2012/10105KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Taraflar Arasındaki Boşanma Davasıyla İlgili Aile Mahkemesinin Hükmünde Davalının Beyanları Sebebiyle Manevi Tazminatın Davalıdan Alınarak Davacıya Verilmesine Karar Verildiği - Aynı Eylemden Dolayı İkinci Kez Manevi Tazminat İstenemeyeceğinden Davanın Reddi Gerektiği )
Y2.HDE. 2006/3020KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Tarafların Boşanma Davasından Sonra Bir Araya Gelmedikleri Gibi Bu Tarihten Sonra Davalının Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Eden Bir Olayın Varlığı da Kanıtlanmadığı - Davalı Kadın Yararına Manevi Tazminat Verilemeyeceği )
Y4.HDE. 2012/1135KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Tazminat Davası - Davacı Tarafın Tek Olarak Hedef Alınmayıp Bir Topluluğun İçinde Yer Aldığı Hususları Dikkate Alındığında Tecavüzün Kınanmasına Dair Kararla Yetinilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2000/4-63KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Tazminat Davası-Matufiyet )
Y4.HDE. 2005/245KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Tazminat İstemi - İstem Kabul Edilmiş ise de Verilen Kararlar Maddi Hataya Dayandığından Taraflar Yönünden Usuli Kazanılmış Hak Durumunu Oluşturmadığı ve Her Zaman Düzeltilebileceği )
Y4.HDE. 2005/3394KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Tazminat Talebi/Davalının Mahkumiyetine Karar Verilip Kesinleşmediği Hukuk Hakiminin Mahkumiyet Kararı İle Bağlılığı Ceza Kararının Kesinleşmesinin Beklenmesi Gereği - Yayın Yolu )
Y4.HDE. 2004/8628KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Tekniğin Gelişimi Ve Yaşam Koşullarına Göre Belirlenmiş Varlıklar Bu Kapsama Girmediği - Manevi Tazminat Talebi )
Y4.HDE. 2004/16722KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Televizyon Yoluyla - Yüklenici Firmanın Eleştirildiği Siyasetçi Olan ve Firmayla Bağlantılı Bulunan Davacının da Sert Eleştirilebileceği Kullanılan Sözcüklerin Konu İle Uygun Bağlantısı Bulunduğu/Tazminat Davasının Reddi Gereği )
Y2.HDE. 2005/11069KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Teşkil Eden Bir Olayın Varlığının Kanıtlanamadığı - TMK Md. 174/2 Koşulları Oluşmadığından Manevi Tazminat İsteğinin Reddi Gerektiği )
Y2.HDE. 2006/4393KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Teşkil Eden Maddi Bir Hadisenin Varlığının Kanıtlanmadığı - Kocanın Birlik Görevlerini Yerine Getirmemesi Başlı Başına Manevi Tazminatı Gerektirmediği )
YHGKE. 2002/4-1107KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Tüm Sicilleri Olumlu Olan Kamu Görevlisine Haklı Neden Olmadan Olumsuz Sicil Vermek - Manevi Tazminat )
Y4.HDE. 2004/16880KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Uğrayan Kişinin Kendi Yerleşim Yerinde de Dava Açabileceği - Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Halinde Haksız Eylemin Gerçekleştiği Yer ve Davacının İkametgahı Mahkemesinin Yetkili Olduğu )
Y4.HDE. 2003/1953KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Usul Yasası Gereğince Bu Konunun Teknik Bilgi Gerektirmemesi Nedeniyle Bu Konuda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılamaması )
Y4.HDE. 2003/7035KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Uyuşmazlığın Vekalet Sözleşmesinden ve Vekalet Ücretinden Kaynaklanmamakta Müvekkilin Vekile Karşı Küçük Düşürücü Sözler Sarfetmesinden Kaynaklanması )
YHGKE. 2013/4-1753KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Üzerine Atılı Suçlardan Mahkeme Kararıyla Beraat Etmiş Davacının Herkesin Görüşlerini Açıklamaya Davet Edildiği Bir Çalıştaya Davet Edilmesinin Eleştirisi Yapılırken Davalı Tarafından Sarfedilen İfadelerin Eleştiri Sınırlarını Aşarak Davacının Kişilik Hakkına Saldırı Niteliğinde Olduğu )
Y2.HDE. 2004/5530KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Varlığının Kanıtlanamaması - Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gereği/Boşanma Davası )
Y4.HDE. 2006/11031KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Yangın Anında Evde Bulunan Davacı Yaşadığı Olaydan Dolayı Ruhen Etkilenmesi Nedeniyle Manevi Tazminat Talebinin Kabulü Gereği )
Y4.HDE. 2001/8795KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Yapılan Yayında Davacı Hakkındaki Kamu Davasından ve Davanın Beraatle Sonuçlandığından Bahsedilmemiş Olması )
YHGKE. 2008/4-520KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Yapılan Yayında Yer Alan Açıklamalar Kişilik Haklarına Ağır ve Haksız Bir Saldırı Oluşturmayıp Eleştiri Sınırları İçerisinde Kaldığından Manevi Tazminat İstenemeyeceği )
Y4.HDE. 2003/14286KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Yasal Şikayet Hakkının Kullanılması Halinde Etmeyeceği - Manevi Tazminat İsteminin Reddedileceği )
Y4.HDE. 2012/928KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Yayımlanan Köşe Yazısında Davalının Bir Seçim Usulünü Eleştirirken Dava Dışı Kişilere Ait Gerçekliği İspatlanmamış Yazının Özü İle Uyumlu Olmayan Öz ve Biçim Dengesini Bozan İfadelere Yer Verilmesi )
Y4.HDE. 2005/377KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Yayın İçeriğine Göre "Tefeci" Sözcüğü Davacı Avukatlara Yönelik Olarak Kullanılmadığı - Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gereği )
YHGKE. 2003/4-370KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Yayın Yolu İle - Zorba İşkenceciler Bunlar Ancak Canavar Olabilir Vs. Şeklinde İfadeler Kullanılması )
Y4.HDE. 2008/6492KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Yayın Yolu İle Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat - Davacı Hukuk Dışı ve Kurgulanmış Bir Oluşum İçerisinde Gösterildiği/Bu Durumun Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Bulunduğu )
Y4.HDE. 2002/173KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Yayın Yolu ile Kişilik Haklarına Saldırılması Nedeniyle Manevi Tazminat İstenmesi )
Y4.HDE. 2008/6256KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Yayın Yoluyla - Davacının Onur ve Saygınlığını Hedef Alan Bazı İfadelerin Eleştiri Sınırlarının Dışında Olduğu/Dava Konusu Beyanlar Salt Toplumu Bilgilendirme ve Aydınlatma ve Davacının Başında Bulunduğu Hükümetin İcraatlarını Eleştirme Olarak Kabul Edilemeyeceği )
YHGKE. 2005/4-197KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Yayın Yoluyla - Hukuka Aykırılığın Varlığı İçin Öz ve Biçime İlişkin Koşullar/Öze İlişkin Gerçeklik Güncellik ve Kamu Yararı Biçime İlişkin İse Anlatımla ve Sergilenişteki Ölçülülük )
Y4.HDE. 1998/8322KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Yayın Yoluyla )
Y4.HDE. 2001/8766KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Yayın Yoluyla Kişileri Küçültecek İfadelerde Bulunulması )
Y4.HDE. 2001/9557KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Yayın Yoluyla Yapıldığı İddia Edilen Saldırının Basın Özgürlüğü Kapsamında Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
Y4.HDE. 2001/5972KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Yayında Eleştiri Sınırları Aşılarak Kişilik Haklarına Saldırı Gerçekleştiğinden Manevi Tazminata Hükmedilmesi )
YHGKE. 2014/4-1184KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Yayında Gerçeğe Uygun Olmayan İfadelere Yer Verildiği ve Verilen Haberin İçeriğine Uygun Düşmeyen Bir Üslubun Kullanıldığı Böylece Eleştiri Sınırları Aşılarak Öz İle Biçim Arasındaki Dengenin Bozulduğu - Yayında Kullanılan Bu Sözler Amacı Ne Olursa Olsun Başlı Başına Kişilik Haklarına Haksız Bir Saldırı Oluşturduğundan Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2006/4-531KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Yayında Söylenti Halindeki Bir Durum Gerçekten Olmuş Gibi Aktarıldığından Öz İle Biçim Arasındaki Denge Bozulduğundan Manevi Tazminat Davasının Kabulü Gereği )
YHGKE. 2002/4-615KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Yayınlanan Dergide Davacının Yapılan Tayininin Cemaat Mensubu Olması Nedeniyle Yapıldığının İddia Edilmesi )
Y4.HDE. 2009/8571KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Yayınların Hukuka Aykırılığının Tespiti - İşin Esasının İncelenerek Varılacak Sonuca Göre Karar Vermesi Gerekirken Yerinde Olmayan Hukuki Niteleme İle Görevsizlik Kararı Verilmesi Usul ve Yasaya Uygun Düşmediği )
Y2.HDE. 2003/2845KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Yerel Mahkemenin Delillerin Değerlendirilmesinde Hataya Düşerek Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminata Hükmetmiş Olmasının Yasal Olmaması )
Y4.HDE. 1978/1845KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Yöneticinin Paraları Zimmetine Geçirdiği Yolunda İhbar ve Şikayette Bulunarak Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Manevi Tazminatın İstenmesi )
YHGKE. 1999/4-621KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Yönlendirici ve İleriye Işık Tutucu Olmama Gibi Gerekçelerle İtham Etmenin Kişilik Haklarına Saldırı Olmadığı )
YHGKE. 2017/4-2600KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI (Davacının Bulunmadığı Ancak Birçok Kat Malikinin Katıldığı Apartman Kat Malikleri Kurulu Toplantısında Davalı Kat Maliki Tarafından Sarfedilen Sözlerin Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Bir Eylem Olduğu - Hükmedilen Manevi Tazminatın Fazla Olduğu)
Y4.HDE. 2017/1704KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI (Davalı Tarafından Astırılan ve Dağıtımı Yaptırılan İlanlarda Davacıların İsimlerinin Açıkça Yer Aldığı - İlanların Davacıların İşlettikleri Yurdun Bulunduğu Binada Halka Açık Alanlara Asıldığı/Davalının Eylemlerinin Davacıların Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olduğu/Maddi ve Manevi Tazminat)
Y4.HDE. 2015/964KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI (Davalılar Arasında Geçen Telefon Görüşmesinde Davalı Tarafından Davacıya Yönelik Olarak Kullanılan ve Yerel Mahkemece Tazminatı Gerektirdiği Kabul Edilen İfadelerin Davalının Değer Yargısı Niteliğinde Olduğu/Yerleşik Uygulamalarına Göre Değer Yargısının Aksinin Kanıtlanması Olanaksız Ya da Zor Olup Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Kabul Edilemeyeceği)
Y4.HDE. 2016/2955KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI (Davalının Sosyal Paylaşım Ağı Hesabı Üzerinden Yazdığı İfadelerde Ortalama Bir Kişinin Davalının Sözlerini Gördüğü Anda Sözlerin Muhatabının Davacılar Olduğunu Anlayamayacağının Görüldüğü - Davalının İfadelerinin Davacılara Matuf Olmadığının Kabulü Gerektiği)
Y4.HDE. 2015/12812KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI (Davaya Konu Edilen Mesajın Davalı Tarafından Gönderildiği ve İçeriğinin Dosya Kapsamı İle Sabit Olduğu - Davalı Tarafından Davacıya Gönderilen Telefon Mesajındaki Sözlerin Kişilik Haklarına Saldırı Niteliği Taşıyıp Taşımadığı Değerlendirilerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
Y4.HDE. 2013/7602KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI (Haksız Şikayetten Kaynaklanan Manevi Tazminat İstemi - Şikayet İçin Yeterli Emare Olması Nedeniyle Davalının Anayasal Şikayet Hakkını Kullandığı Sonucuna Varılarak İstemin Tümden Reddi Gerektiği)
YHGKE. 2002/13-998KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI (Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Açılan Davaların Hakem Kurulunda Çözüleceğinin Kabulünün Mümkün Olmaması)
Y11.HDE. 2009/11942KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI (Maddi ve Manevi Tazminat - Davacının FSEK Hükümlerine Göre Bir Hak Elde Etmesinin Mümkün Olmadığı ve Resimde Görünecek Kişinin Ancak Bu İş Karşılığında Bir Bedel Kararlaştırılmış İse Buna İlişkin Şahsi Hak Talep Edebileceği)
Y4.HDE. 2010/8991KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI (Manevi Tazminat - Davacı Hakkındaki Kullanılan "Çok Rahatsız Hem Bilgisiz Hem Küstahsanız Hakikaten" Şeklindeki Sözlerde Öz İle Biçim Dengesinin Bozulduğu/Eleştiri Sınırının Aşıldığı)
YHGKE. 2011/4-188KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI (Manevi Tazminat - Davalının Mitingde Söylediği Davacının “Adam Olamamakla ve Yalancı Olmakla” Suçlanması/Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğu )
Y4.HDE. 2016/7014KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI (Manevi Tazminat Davası - Davalının Davacının Eşiyle Özel İlişki Gerçekleştirerek Davacının Aile Değerlerine Haksız Saldırı Eyleminde Bulunduğu ve Böylece Davacının Kişisel Değerlerine Zarar Vererek Davacının Zarar Görmesine Neden Olduğu)
YHGKE. 2016/9-257KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI (Manevi Tazminat Davası - Hakimin Onur Kırıcı Olduğu İleri Sürülen Davranışının Avukatın Kişilik Haklarına ya da Avukatlık Mesleğine Hakaret Amacıyla Yapılmadığı/Hakimin Hukuki Sorumluluk Nedenlerinden Hiç Birisi Bulunmadığı)
YHGKE. 2011/4-728KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI (Manevi Tazminat İstemi - Davalıların Davacının Suçsuz Olduğunu Bildikleri Halde Davacıyı Zararlandırmak Amacıyla Şikayet Ettikleri Sabit Olmadığından Manevi Tazminatla Sorumlu Tutulmalarının Doğru Olmadığı )
Y4.HDE. 2012/8517KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI (Manevi Tazminatın Miktarını Tayin Ederken Saldırı Teşkil Eden Eylem ve Olayın Özelliği Yanında Tarafların Kusur Oranının Sıfatının İşgal Ettikleri Makamın ve Diğer Sosyal ve Ekonomik Durumlarının da Dikkate Alınması Gerektiği )
Y4.HDE. 2015/570KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI (Nedeni İle Uğranılan Manevi Zararın Ödetilmesi İstemi - Davalının Eyleminin Davacının Kişilik Değerlerine Saldırı Oluşturacak Nitelikte Bir Eylem Olarak Kabul Edilemeyeceği/Müteselsil Sorumluluğa Dair Hükümlerin de Uygulanma İmkanı Bulunmadığı)
Y4.HDE. 2008/7312KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI (Nedeniyle Manevi Tazminat - Sorumluluk Kuralları Çerçevesinde Hiç Kimse Kendi Kusurlu Hareketleriyle Neden Olduğu Zararlarının Tazminini İsteyemeyeceği/Manevi Tazminat Şartları Oluşmadığından İstemin Tümden Reddedilmesi Gerektiği)
Y3.HDE. 2015/15044KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI (Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat - Nişanın Bozulmasının Davacının Hayat Vücut Bütünlüğü Sağlık Özgürlük İsim Resim Şeref Haysiyet Gibi Değerlerinde Bir İhlale Yol Açmadığı/Davacının Kişilik Haklarına Herhangi Bir Saldırının Sözkonusu Olmadığı Bu İtibarla Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği)
YHGKE. 2013/4-418KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI (Orta Düzeydeki Kişinin de Somut Olaydaki Gibi Davranacağı ve Bu Çerçevenin İçinde Kalan Şikayet Hakkının Yerinde Kullanıldığının Kabul Edilmesi Gerektiği - Şikayet Hukuken Korunması Gereken Bazı Emarelere Dayandığından Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gerektiği)
Y4.HDE. 2015/3198KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI (Rütbeli Personele Hakaret ve Tehdit ile Darp Edip Üniformasını Yırtmak - Kişilik Hakları Hukuka Aykırı Bir Şekilde Saldırıya Uğrayan Kimsenin Manevi Tazminat Talep Edebileceği)
Y15.HDE. 2010/5946KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI (Sözleşmeye Aykırılık - Manevi Tazminat )
Y4.HDE. 2012/14236KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI (Twıtter Aracılığıyla/Manevi Tazminat Davası - Davalının "...Tamam Dava Aç Para Verelim Bu Büyüklenme Bu Kibirlenme Ne Öyle Para Bu Kardeşim Ellerimizin Kiri Bulur Veririz Bakan Kardeşlere..." Şeklinde İleti Paylaştığı - Beyanların Tümünün Eleştiri Sınırları İçinde Kaldığı/Reddi Gerektiği)
Y4.HDE. 2000/5160KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI HALİNDE MANEVİ TAZMİNAT ( Yargı Mensubu Olan Davacının Maksatlı Duygularla Hareket Eden Bir Kişi Olarak Değerlendirilmesi )
Y4.HDE. 2006/2444KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI İÇEREN YAYIN (Daha Önce Başka Yayın Organında Yayınlanan Bu Yayının Davalı Tarafından Alınıp Aynen Kullanılmasının Haksız Eyleme Katılma ve Kişilik Haklarına Saldırının Tekrarlanması Niteliğinde Olduğu )
Y19.HDE. 2001/5234KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI İDDİASI ( Tebliğ Edilmeyen Fatura Nedeniyle Sözleşmeyi İhlal Suretiyle Cep Telefonunu Kapatmak )
Y4.HDE. 2011/7632KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI İDDİASI (Basın Yoluyla - Davacılar Tarafından Davacı Hakkında Ceza Yargılamasının Bulunduğu Fakat Davanın Yargılama Aşamasında Olduğundan Bahsedildiği/Yayınlarda Davacının Kişiliğine Yönelik Herhangi Bir Saldırı Olmadığı/Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gerektiği)
Y4.HDE. 2008/7437KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI İDDİASI (Davacılar Reşit Kızlarının Davalı İle Kaçarak Evlendiğini Davalılar Tarafından Bastırılan Düğün Davetiyesinde Rızaları Olmadığı Halde Kızın Anne ve Babası Olarak İsimlerinin Yazıldığı - Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gereği)
Y4.HDE. 2011/8777KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI İDDİASI (Manevi Tazminat - T.B.M.M'nin Birleşiminde Davaya Konu Edilen Sözlerin Davacı ve Davalı Arasında Karşılıklı Diyalog Şeklinde Gelişen Konuşmalardan İbaret Olduğu/Tarafların Siyasi Kimlikleri Dikkate Alınarak Davanın Reddi Gereği)
Y2.HDE. 2016/20103KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI İDDİASINA DAYALI MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı-Davalı Erkeğin Eşinin Hastalığı İle İlgilenmemesi Davalı-Davacı Kadının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğundan Davalı-Davacı Kadın Yararına Uygun Miktarda Manevi Tazminat Takdir Edileceği )
YHGKE. 2011/4-764KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI İDDİASINA DAYALI MANEVİ TAZMİNAT (Dava Konusu Edilen Konuşmada Sarf Edilen İfadelerin ve Herkesçe Malum Atasözü İle Yapılan Benzetmenin Davacıyı Küçük Düşürücü Mesleki ve Kişisel İtibarına Saldırı Niteliğinde Bulunduğu)
Y4.HDE. 2016/5318KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI İDDİASINA DAYALI MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacı Tarafından Dava Dışı Kişi Aleyhine İcra Takibi Başlatıldığı/Davalının Borçlunun Avukatı Olduğu ve Dava Dilekçesinde Kişilik Haklarına Saldırı Niteliği Taşıyan İfadeler Kullandığı İddiasının İleri Sürüldüğü - Davacının Şikayeti Üzerine Ceza Mahkemesinde Henüz Kesinleşmeyen Bir Dosya Bulunduğu/Kararın Kesinleşmesinin Beklenmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2015/18683KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI İDDİASIYLA MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Haksız Eylemin İşlendiği ve Aynı Zamanda Yerleşim Yeri Olan Kiraz Mahkemesi İle Davalının Yerleşim Yeri Olan Elazığ Mahkemelerinden Birini Seçmek ve O Mahkemede Dava Açmak Hakkına Haiz Olup Yetki Konusunda Seçimlik Haklarını Kendi Yerleşim Yeri Mahkemesinde Kullandığı/Yetki Yönünden Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y4.HDE. 1998/7565KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI İLE ZARAR ARASINDA İLLİYET BAĞI OLMASI ( Yayın Yoluyla Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminata Karar Verilmesi Şartı )
YHGKE. 2002/4-198KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI İLE ZARAR ARASINDA UYGUN İLLİYET BAĞININ OLMASI ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminata Hükmedilmesi Şartı )
YHGKE. 2014/4-1424KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİ ( Manevi Tazminat İstemi - Davacı Abonelik Sözleşmesi Kapsamında Nüfus Bilgilerini Davalı Kuruma Verdiği/Davalı Kurum ve Avukatı Gerçek Borçlusu Dava Dışı Abonesi Hakkında İcra Takibi Yaparken Davacıya Ait Nüfus Bilgilerini Kullandığı - Mahkemece Uygun Tutarda Tazminat Ödettirileceği )
YHGKE. 2012/4-1611KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİ İLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalılarca Davacıya Çekilen Dava Konu Faksta Kullanılan İfadelerin Davacının Şahsını Kişilik Haklarını Hedef Almadığı ve Bilgilendirme Amaçlı Olduğu - Davanın Reddi Gerektiği )
Y4.HDE. 2013/18816KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİ İLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Evli Olduğunu Bildiği Halde Davacının Eşi İle Duygusal ve Cinsel Birliktelik Yaşadığı - Davacı Eşinin Boşanma Kararı Veren Mahkemede Manevi Tazminat Ödemeye Mahkum Edildiği/Konusu Aynı Olan Eldeki Davada Tazminat Tutarının Boşanma Davasında Verilen Tazminat İle Tahsilde Tekerrür Olmamak Üzere Ödetileceği )
Y4.HDE. 2014/688KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİ İLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Evli Olduğunu Bildiği Halde Davacının Eşi İle Duygusal ve Cinsel Birliktelik Yaşadığı - Davacının Anlaşmalı Boşanma Davasında Tazminat İstememesinin Tazminat İsteminden Feragat Olarak Değerlendirilemeyeceği )
Y4.HDE. 2016/9551KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİ İLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Kendisi İle Evli Olduğunu Bildiği Halde Dava Dışı Eşi İle Birlikte Olduğunu Davalının Eylemlerinin Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Bulunduğunu İddia Ederek - Davalının Doğrudan Davacının Bedensel veya Ruhsal Bütünlüğüne Yönelik Hukuka Aykırı Bir Fiilde Bulunduğundan Söz Edilemeyeceğinden İstemin Reddedileceği )
Y4.HDE. 2014/8510KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİ İLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının ve Dava Dışı Eşin Davacıya Yönelik ve Bütün Olarak Aldatma Mahiyetindeki Davranışlarının Manevi Tazminatı Gerektirip Gerektirmeyeceğinin Tartışılması Gerektiği - Yasada Yükümlülüğünü İhlal Eden Eşin Eylemini Birlikte Gerçekleştirdiği Kişiler Yönünden Herhangi Bir Düzenleme Getirilmediği/Reddi Gereği )
YHGKE. 2017/4-1482KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİ İLE MANEVİ TAZMİNAT (Davalının Kendisi İle Evli Olduğunu Bildiği Halde Eşi İle İlişkiye Girmesi - Dava Tarihinden Sonra Davacı ve Eşi Arasındaki Boşanma Davasında Verilen Karar İle Eşinin Davacıya Davaya Konu Haksız Eylem Sebebiyle Manevi Tazminat Ödediği/Müteselsilen Sorumlu Oldukları Borcun Müteselsil Borçlulardan Dava Dışı Eş Tarafından Ödenmesinin Davalının Sorumluluğunu Ortadan Kaldırdığı)
Y4.HDE. 2015/1815KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİ İLE MANEVİ TAZMİNAT (Olay Tarihi Olayın Oluş Şekli Tarafların Askeri Hiyerarşi İçerisinde Yer Almaları Sebebiyle Davalının Davacıyı Uyarma Yetkisi İle Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumu Gözönüne Alındığında Hükmedilen Manevi Tazminatın Fazla Olduğu/Davacı Yararına Daha Alt Düzeyde Manevi Tazminata Hükmedileceği)
Y4.HDE. 2016/7151KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİ İLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Toplantı Sırasında Davalının Davacıya "Sen Ne Densiz Adamsın" Dediği/Sarf Edilen Sözler İle Kişisel Değer Yargısında Bulunduğu Anlaşılmakla Her Ne Kadar Mahkemece Davaya Konu İfadelerin Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğu Benimsenmiş İse de Davalının Kişisel Değer Yargısı Niteliğindeki İfadelerinin Küçültücü Ve Hakaret Niteliğinde Olmayıp Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Amacı Taşımadığı )
Y4.HDE. 2014/8799KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİ İLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( "Sayın Başbakan Senin Kıçından Haberin Yok Ülkeyi Gizli Örgütler Yönetiyor" Beyanı/Başbakanın Kişilik Değerlerinde Objektif Eksilmeye Neden Olmadığı - Ayıplamayı Gerektirecek Sözler Olarak Kabulü İle Davalı Milletvekilinin Kınanması İle Yetinilmesi Gerektiği/Manevi Tazminat Talebinin Reddi )
Y4.HDE. 2015/11693KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİ İLE UĞRANILAN MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( Ceza Mahkemesince Belirlenecek Maddi Olguların Hukuk Hakimi Yönünden Bağlayıcı Olduğu/Davalı Hakkında Özel Belgede Sahtecilik Suçundan Mahkumiyet Kararı Verildiği - Davacı Lehine Uygun Bir Miktar Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
Y4.HDE. 2015/954KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİNE DAYALI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (Mahkemece Manevi Tazminata Dair İstemin Kısmen Kabulüne Karar Verildiği Faiz Talebine Dair Olumlu veya Olumsuz Bir Hüküm Kurulmadığı/Dava Dilekçesinde Faiz İstenilmiş Olmasına Rağmen Faizle İlgili Bir Karar Verilmemiş Olmasının Usul ve Yasaya Uygun Düşmediği)
Y4.HDE. 2010/4773KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİNE DAYALI MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı Başbakan Tarafından Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Aleyhine - Davalının Seçim Döneminde Yaptığı Konuşmasında Hükümetin İş ve Eylemlerine Yönelik Bazı Sözlerinin Eleştiri Sınırlarını Aştığı )
YHGKE. 2013/4-1760KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİNE DAYALI MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Bir Şirket Grubunu "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının Kurduğu Şirket Kanal A'nın Yayıncısı" Olarak Bahseden Haber - Yazıyla Davacının Doğrudan Hedef Alınmadığı/Yazı İçeriğinde Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Edecek İfade Kullanılmadığı - Davanın Reddi Gerektiği )
Y4.HDE. 1998/214KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE AÇILAN DAVA ( Mahkeme Kararının Yayınlanmasına İlişkin Olarak Yerel Mahkemenin Redde Dair Olan Kararı )
Y4.HDE. 2001/11091KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE AÇILAN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Evinin Önündeki Yolun Bir Yıl Boyunca Davalı Şirket Tarafından Kullanılmasıyla Oluşan Kişilik Haklarına Saldırı )
Y2.HDE. 2016/17566KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanma Nedeni İle Manevi Tazminat Talebinde Mahkemece Verilen İlk Hükümde Kadın Yararına 10.000 TL Maddi Tazminata Hükmedildiği ve Erkek Tarafından Temyiz Edildiği/Bozma Sonrası Verilen İkinci Kararda İse Kadın Yararına 15.000 TL Maddi Tazminata Hükmedildiği Ancak İlk Hükümde Kadın Yararına Hükmedilen Maddi Tazminat Temyiz Edilmediğinden Bu Miktar Yönünden Erkek Yararına Usuli Kazanılmış Hak Oluştuğu )
Y4.HDE. 2012/2472KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Kanunun Tanıdığı Seçim Hakkını Kullanma Durumunda Olduğu - Kendi Yerleşim Yerinde de Dava Açabileceği )
Y4.HDE. 2014/8886KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalı Hakkında Açıldığı Bildirilen Ceza ve Tazminat Dosyalarının Tümünün Getirtilerek İncelenmesi Eldeki Davaya Dayanak Yapılan Tehdit Eylemi İle İlgili Olarak Daha Önce Görülmüş Bir Tazminat Davası Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 1999/4866KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI ( Yetkili Mahkemeler )
Y4.HDE. 2012/15900KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Cinsel Taciz İddiasıyla İftira Edildiği/Bu İftiranın Tüm Yurtta Yayın Yapan Bir Gazetede Haber Olarak Yayımlandığı - Manevi Tazminatın Daha Yüksek Olması Gereği )
Y4.HDE. 2015/10046KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Görevli Mahkeme - Davanın Ortaklar Kurulu Kararında ve Azilnamede Kullanılan İfadelerden Kaynaklandığı/Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y4.HDE. 2013/14470KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( "Umarım Yapılan Yolsuzlukların Belgelerini Rüşvetli Suçlar Kapsamında Değerlendirilmek Üzere Adalet Bakanlığına Göndermek Zorunda Kalmam" İfadesinin Kişisel Değer Yargısı Niteliğindeki Görüş Olduğu - Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Etmediği )
Y4.HDE. 2006/12581KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( 30 Bin Kürdü ve 1 Milyon Ermeni'yi Öldürdük. Türkiye'de Hiç Kimse Bunu Dile Getirmeye Cesaret Edemiyor. Ben Ediyorum. Beyanı - Davacıların Salt Türk Milletinin Ferdi Olmaları Nedeniyle Aktif Dava Ehliyetlerinin Bulunduğu )
Y4.HDE. 2010/2467KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Anayasa Mahkemesi Yedek Üyesinin Mahkeme Başkanının Yaptığı Açıklamaya Karşılık Bildiri Hazırladığı/Davalı Gazetede Davacının Fotoğrafına da Yer Verilerek "Yüksek Yargıda Skandal Bildiri" "Üç Korsan İmza Ülkeyi Karıştırdı" "Yargıda Kaosa Yol Açan Bildiri Türkiye'yi Gerdi" Şeklinde Haber Yapıldığı - Talebin Kabulü )
Y4.HDE. 2009/1957KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Ani Su Baskını Nedeniyle Davacı Lehine Manevi Tazminata Hükmedileceği )
Y4.HDE. 2016/1708KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Basın Yoluyla - Davaya Konu Yazılar Bir Bir Bütün Olarak Ele Alındığında Güncel ve Kamuoyunun İlgisine Haiz Olup Eleştiri Sınırları İçerisinde Kaldığı/İstemin Reddi Gereği )
Y4.HDE. 1998/6386KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Belediye Başkanı Aleyhine Parti Başkanına Verilen Dilekçede )
YHGKE. 2007/4-784KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Ceza Davasının Mahkumiyet İle Sonuçlanıp Temyiz Aşamasında Olduğu - Kararın Tazminata Hükmedilmesi ve Miktarını Etkileyeceği/Sonucun Beklenilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2015/6894KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Cinsel Saldırıya Uğrayan Mağdurun Anne ve Babasının Manevi Tazminat İstemi - Cinsel Taciz Eyleminin Zorla Gerçekleştirildiğinin İddia Edildiğinden Davanın Kabul Edileceği )
Y4.HDE. 2014/6467KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Çalıştayda Yapılan Konuşmada Yer Alan Beyanlar Bir Bütün Olarak İncelendiğinde Davalı Geçmiş Bir Takım Olgulardan Hareketle Genel Bir Değerlendirme Yaparak Düşüncesini Açıkladığı - Konuşmada Davacının İsminden Açıkça Bahsedilmediği İçin Matufiyet Unsuru Gerçekleşmediği/Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2008/8023KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Dava Dışı Gazete Tarafından Söz Konusu Habere İlişkin Olarak Cd veya Kaset Kaydının Bulunmadığı Bildirildiği - İspatlanamayan Davanın Reddi Gerektiği )
Y4.HDE. 2014/1689KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Dava Konusu Basın Açıklamasının Bütünü Yapıldığı Zaman Dilimi Konuşmayı Yapan ve Hakkında Konuşulan Kişinin Etkili Siyasi Kişilikler Olması İle Açıklamaların Hükümetin Çözüm Sürecine İlişkin Eylemlerini Eleştiri Sınırları İçinde Kaldığı - Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2011/8109KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Dava Konusu Yazı Bir Bütün Olarak Değerlendirildiğinde Eleştiri Yapıldığı ve Hukuka Aykırılık Unsuru Taşımadığı ve Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturmadığı Sonucuna Ulaşıldığı/İstemin Tümden Reddi Gereği - Bankaların Eleştirilmesi )
YHGKE. 2014/4-1139KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı Hakkında Yapılan İdari Tahkikat Sırasında Davalının Beyanlarının Hakaret ve İftira Niteliğinde Bulunduğu İddiası - İstem Davalı Kamu Görevlisinin Yetkisini Kullanırken veya Görevini Yerine Getirirken Meydana Gelen Bir Zarardan Dolayı Tazminat İstemine Dair Olmayıp Davalının İdari Tahkikat Sırasındaki İfadesinde Kullandığı Cümlelerin Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturmasından Dolayı Olması Nedeni İle İşin Esası İncelenerek Varılacak Sonuca Uygun Bir Karar Verilmesi Gerekirken Davanın Husumet Nedeni İle Reddinin İsabetli Olmadığı )
Y4.HDE. 2012/15241KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı Hakkında Yapılan İdari Tahkikat Sırasında Davalının Beyanlarının Hakaret ve İftira Niteliğinde Bulunduğu İddiası - İşin Esasına Girileceği/Kamu Görevlisine Dava Açılamayacağı Gerekçesiyle Husumet Nedeniyle Reddedilemeyeceği )
YHGKE. 2008/4-564KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı Tarafça Delil Olarak Gösterilen Davalının Uyuşmazlık Konusu Olay Nedeniyle Yargılandığı Davanın Sonucunun Eldeki Hukuk Davası İçin Bekletici Sorun Yapılması Gerektiği )
Y4.HDE. 2013/18169KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı ve Davalının Siyasi Kişiliğe Sahip Olması - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kararlarında de Belirtildiği Üzere Siyasi Hüviyete Sahip Şahısların Kendilerine Yönelik Sert Ağır ve Hatta İncitici Eleştirilere de Katlanmaları Gerektiği )
Y4.HDE. 2009/1425KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Kürt Sorununa İlişkin Siyaset ve Açıklamalarının Bulunduğu/Kişiliği Değil İzlediği Siyaset ve Duruşunun Eleştirildiği - Aşağılama Ya da Tahkir Kastı Bulunmadığı/Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2003/15464KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Üyesi Olduğu Kooperatiften Çıkartılmasına Gerekçe Olarak Gösterilen Anlatımların Kişilik Haklarına Saldırı Taşımaması )
YHGKE. 2004/4-627KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davaların Birleştirilmesi - Yargılamanın Bağımsızlığını Koruyan Her Bir Dava Dosyası Yönünden Ayrı Ayrı Yapılması ve Her Biri Hakkında Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Zorunluluğu )
Y2.HDE. 2015/26668KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalı Erkeğin Evli Kalınan Süre İçinde Cinsel Beraberliği Gerçekleştiremediği Kadına Fiziksel Şiddet Uyguladığı /Boşanmaya Yol Açan Olaylarda Davalı Erkeğin Tam Kusurlu Olduğu - Boşanmaya Sebep Olan Olaylar Yüzünden Kişilik Hakları Saldırıya Uğrayan Davacı Kadın Yararına Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2010/10093KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalı Milletvekilinin Meclisteki Basın Toplantısında Davacının Yakınları ve Eşi Adına Bir Çok Taşınmazı Bulunduğunu Söylemesi - Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olmadığı Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2001/1515KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Basın Toplantısı Düzenlemesi - Açıklanan Sözleri Yayınlayan Her Basın Kuruluşunun Eyleminin Açıklamayı Yapan Yönünden de Ayrı Bir Eylem Kabul Edilip Her Birisinden Ayrı Ayrı Sorumlu Tutulması Gerektiği )
Y4.HDE. 2003/4697KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Davacı Hakkında Haksız Haciz İşlemi Yapması )
Y4.HDE. 2012/8749KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Hakaret Eylemi Nedeniyle Kişilik Hakları Saldırıya Uğrayan Davacı Lehine Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2002/384KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Hayvan Ağılının Yakıldığı Belli Olduğundan Şikayetin Haksızlığından Söz Edilememesi )
Y4.HDE. 2004/7506KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Hukuk Mahkemesine Verdiği Dilekçede Davacıya Sahtekar Hilekar Şeklinde Beyanlarda Bulunması-Davacı Hakkında Ceza Mahkemesinde Sahtekarlıktan Dava Açılması )
Y4.HDE. 2010/2778KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Şehit Cenazesinde Nişanlıya Veda Mektubu Şiirini Okuyarak Hrant Dink'in Oğlu Olan Davacının Kişilik Haklarını İhlal Ettiği )
Y4.HDE. 2003/2503KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Şerefsiz Diyerek Davacının Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunması ve Bu Eylemden Dolayı Cezalandırılmış Olması )
Y4.HDE. 2014/13443KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Taşınmazdan Tahliyesi İçin Gönderilen İhtarnameye Karşı Kendisine Hitaben Yazdığı Dilekçede Kullandığı “Dileğim Torunum da Geninden Dolayı Genç Yaşta Psikolojik Rahatsızlığa Yakalanmasın” İfadesi Hakaret Niteliği Taşımadığı - Davanın Reddedileceği )
YHGKE. 2005/4-552KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Yazısının Ağır Eleştiri Sınırları İçerisinde Kaldığı ve Kamuoyunu Bilgilendirme Amacı Taşıdığından Şahsiyet Haklarına Tecavüz Olmadığı )
YHGKE. 2006/4-476KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Elektronik Posta ile Hakaret - Davalı Hakkında Kamu Davası Açıldığı Gözetilerek Ceza Dosyası Getirtilmeli Kesinleşip Kesinleşmediği Araştırılması Gereği )
Y4.HDE. 2008/9075KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Gazete Haberinde Davacının Plajda Çekilen Fotoğrafının Yayınlanması/Kamu Yararı Bulunmadığı - Haber Olarak Verilmekle Yetinilmesi Gerektiği/Saldırının Var Olduğu )
Y4.HDE. 2011/2561KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Görevi Kötüye Kullanmak Suçundan Yargılanan Davalı Hakkında Kararın Kesinleşmesi Beklenmesi Gerektiği - Belirlenecek Maddi Olguların Hukuk Yargıcı Yönünden de Bağlayıcı Olduğu )
Y4.HDE. 1997/9699KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Hakimin Manevi Tazminat Miktarını Belirlerken Her Olaya Göre Değişebilecek Öznel Koşulları Dikkate Almasının Gerekmesi )
Y4.HDE. 2003/3194KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Hakimin Tazminat Miktarını Belirlerken Saldırı Teşkil Eden Eylemin Yanında Tarafların Kusur Oranlarını da Dikkate Almasının Gerekmesi )
Y4.HDE. 2000/4588KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Hakimin Tazminatın Miktarını Tayin Ederken Dikkat Edeceği Hususlar )
Y4.HDE. 2005/4672KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Hakkındaki Soruşturmanın Haksızlığını Göstermek ve Kanıtlayabilmek İçin Birleşen Dava Davacısı Başmüfettişi Şikayet Ettiği - Birleşen ( Karşı ) Davada da Kişilik Haklarına Saldırıdan Sözedilemeyeceğinden Reddi Gereği )
Y4.HDE. 1989/281KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız İhbarda Bulunan Kişinin Ortada Suçun İşlendiğine Dair Hiç Ya Da Yeterli Emare Yokken Şikayette Bulunması )
Y4.HDE. 2002/9809KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Şikayet Nedeniyle Ceza Davası Açılması )
Y4.HDE. 2001/8664KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( İdari Yargı Kararının Uygulanmaması Üzerine Savcılığa İhbarda Bulunulmasının Haksız İhbar Sayılmaması )
Y4.HDE. 2001/12707KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( İki Tarafın Ortak Kusuru Sonucu Haksız Eylemin Oluşması Nedeniyle Tazminat Talebinin Reddi )
Y4.HDE. 2009/5455KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( İlk Dava Dilekçesinde Husumet Yöneltilen 16 Davalının Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulmaları İstendiği/Maddi Hatanın Düzeltilmesi İstemli Dilekçede İse Her Birinden Ayrı Alınması Biçiminde Düzeltildiği - Islah Niteliğinde Olmadığı )
Y4.HDE. 2008/3478KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Kamu Davaları Devam Ederken Davalılar Tarafından Kooperatif Başkanlık Seçiminin de Yaklaşması Nedeniyle Gazete Haberleri Pankartlar Halinde Getirilerek Basın Toplantısı Düzenlendiği - Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2002/13554KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Kişilik Haklarına Olan Saldırıda Kişilik Hakları Zarar Gören Kişinin Tazminat Talep Etmesi )
Y4.HDE. 2013/1404KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Konusu ve Hukuki Sebebi Aynı Olan Eldeki Davada Hüküm Altına Alınan Tazminat Tutarının Boşanma Davasında Hüküm Altına Alınan Tazminat İle Tahsilde Tekerrür Olmamak Üzere Ödetilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2001/11070KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Kooperatif Denetçisi Davalıların Hazırladıkları ve Genel Kurula Sundukları Denetim Kurulu Raporundaki İfadeler Nedeniyle )
YHGKE. 2002/4-904KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Kulüp Başkanı Olan Davacının Eleştirildiği - Eleştirinin Biraz Sert Olması İse Ele Alınan Konunun Özelliğinden Kaynaklandığı/Davanın Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2008/6920KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Küçüklerin Yaşları İtibariyle Bu Konudaki İstek ve Rızaları Davalıların Eylemlerini Haklı Kılmayacak ve Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldırmayacağı )
Y4.HDE. 2015/11765KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Manevi Tazminat Davasının Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılamayacağı Ancak Davacının Asgari Olarak Manevi Tazminat Miktarı Bildirmesi Karşısında Bu Miktar Üzerinden İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği/6100 S.K. Md. 119/1-ğ ve 119/2 Gereğince Dava Konusunun Değeri İle İlgili Dava Dilekçesinin Talep Sonucu Bölümünün Açıklanması Hususunda Hakimin Davayı Aydınlatma Ödevi Bulunduğu )
Y4.HDE. 1996/10488KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Meclis Kürsüsünde Konuşurken Davalının Davacıyı İtelemesi ve Onu Susturması Nedeniyle )
Y4.HDE. 2001/4476KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Milletvekilinin Meclis Kürsüsünden Söylediği Hakaret Niteliğindeki Sözleri Nedeniyle )
Y4.HDE. 2008/13346KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Olayın Sonuçlarının Gerçekleştiği Yer Mahkemesinde Dava Açılabileceği )
Y3.HDE. 2011/19952KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Ölenin Balkondan Düşerek Öldüğü Haberini Verirken Önceki Yıllardaki Denize Çıplak Girme Görüntülerinin de Habere Konu Edilmesinin Ölenin Ailesinin Onurununa Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olduğu)
YHGKE. 1999/4-558KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Parti Genel Başkanının Kullandığı Sözlerin Davacıyı veya Rütbesini Hedef Alıp Almadığının Araştırılması )
Y4.HDE. 2010/3340KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Sadece Özel Yaşantısına Yönelik Yorumlar Yoluyla Hırsızlık Suçundan Şikayette Bulunmalarının Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturacağı )
YHGKE. 2000/4-814KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Tanık Beyanları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesinin Gerekmesi )
YHGKE. 2010/4-125KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Taraflarca Hazırlama İlkesinin Geçerli Olduğu Eldeki Davada İspat Yükü Kendisine Düşen Davacı Dayandığı Maddi Vakıanın Gerçekleştiğini Kanıtlayamadığı )
Y4.HDE. 2014/4393KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Tecavüzün Kınanmasına Dair Kararla Yetinme - T.B.M.M.'de Davalının "Sen Ne Bilirsin Bu İşleri Be Ne Anlarsın Sen Bu İşten Otur Yerine Lan Hukukçu Değilsin Sen" Dediği/Mahkemece "Tecavüzün Kınanmasına" Dair Kararla Yetinileceği )
Y4.HDE. 2000/6487KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Telefon Görüşmelerinin Kamuoyuna Açıklanmasından Kaynaklanması )
Y2.HDE. 2005/6390KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Uygun Miktarda Hükmedilmesi Gereği - Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Sebep Olan Olaylarda Davacı Kadının Ağır Ya da Eşit Kusurlu Olmadığı )
Y4.HDE. 2016/2954KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Uyuşmazlık Konusu Söz ve İfadelerin Dava Dışı Vekili Sıfatıyla ve Onun Vermiş Olduğu Talimat Doğrultusunda Sarf Edildiği ve Kullanılan Sözlerin Bir Bütün Halinde İddia ve Savunma Dokunulmazlığı Sınırları İçerisinde Kaldığının Kabulü Gerektiği - Mahkemece Açıklanan Maddi ve Hukuki Olgulara Dayanılarak Davanın Tümden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 1997/6766KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Yasadışı Örgüt Üyesi Olan Biri İle Kişinin İrtibatlandırılmasının Kişilik Haklarını Zedelediğinin Kabulü )
Y4.HDE. 1990/6132KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Yayına da Karar Verilmesi Nedeniyle Hükmedilen Miktarın Fazla Olması )
Y4.HDE. 2015/1152KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT (Basın Yoluyla - Dava Dışı Kişi Tarafından Kamuoyunda ''...'' Olarak Bilinen Olaya İlişkin Yeni Bir Vekil Tayin Edilmesi Nedeniyle O Dönemde Gündemde Olan İddialara İlişkin Olarak Görüş ve Açıklamalarda Bulunulduğu - Davacının Kişilik Haklarına Bir Saldırı Bulunmadığı Sonucuna Varılarak İstemin Tümden Reddi Gereği)
YHGKE. 2014/4-1636KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT (Davacı Vekili Direnme Kararının Temyizine İlişkin İstemin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nca Görüşülmesinden Önce Verdiği Dilekçesi İle Davadan Feragat Ettiğini Açıkça ve Koşulsuz Olarak Bildirdiği - Direnme Kararı Hukuk Genel Kurulu'nca Temyizen İncelenemeyeceği)
Y4.HDE. 2016/12286KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT (Davalı Karşı Davacı Vekilinin Karar Duruşmasına Başka Duruşması Olduğundan Bahisle Mesleki Mazereti Sebebiyle Duruşmaya Katılmayacağını Bildirir Dilekçe Gönderdiği/Mahkemece Vekilin Mazeretinin Kabulüne Karar Verildiği Halde Taraf Vekilinin Yokluğunda Yargılamaya Devam Edilerek Esas Hakkında Karar Verildiği - Mahkemece Davalı Karşı Davacı Tarafın İddia ve Savunma Hakkı İhlal Edilerek Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y4.HDE. 2015/3097KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT (Davalının Davacıya İçinde Kadın Kıyafeti Olan Bir Kargo ve Bir Takım Sözler Bulunan Yazı Notu Göndermesi - Daha Önce Aralarında Yaşanan Olaylara Tepki Olarak Yapılan Eylemin Davacıya Sitem Etmek ve Eleştirmek Sebebiyle Yapıldığı Açık Olduğundan Kişilik Haklarına Saldırı Mahiyeti Taşımadığı)
Y4.HDE. 2010/11057KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT (Davalının Gazetede Yayınlanan Yazısında Aktardığı Hususların Ergenekon Davasının İddianamesinde Yer Aldığı/Güncelliği Bulunan İddianın Yazı Konusu Edilebileceği - Eleştiri Sınırlarının Aşılmadığı)
Y4.HDE. 2012/12631KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT (Davalının Gazetesinde Yayınlanan Haberlerin ve Resimlerin Haber Verme Eleştirme ve Kamu Oyunu Bilgilendirme Hakkına Binaen Hazırlanmış Görünen Gerçekliğe Uygun Güncel Bir Magazin Haberi Olduğu - Reddi Gereği)
Y4.HDE. 2010/10258KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT (Devlet Bahçeli Tarafından Erdoğan Aleyhine Meclis Çatısı Altında Bizzat Duyurulan Metinde Yer Alan Açıklamalarda Kullanılan İfadelerin Eleştiri Sınırını Aşması - İstemin Kabulü Gereği)
Y4.HDE. 2015/14455KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT (Eldeki Davanın Yasal Dayanağı B.K Md. 49 ve İzleyen Maddelerinde Düzenlenmiş Olan Haksız Eyleme Dair Kurallar Olup Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu)
Y4.HDE. 2010/12536KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT (İnternette Yayınlanan Yazıda "Türkiye'nin En Büyük Yalan Haber Üreticisi Fabrikatör Doğu Efendi" İfadesi Nedeniyle - Yazının Tümünün Eleştiri Sınırları İçinde Kaldığı)
Y4.HDE. 2010/13679KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT (Milletvekilinin TMMB'de Düzenlenen Basın Toplantısında Davacı Başbakana Yaptığı Eleştirilerin Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğu - Daha Uygun Bir Dil Kullanılıp Eleştiri Yapılabilecekken Nitelemelerin Eleştiri Sınırını Aştığı)
Y4.HDE. 2013/2989KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT (Tutarın Belirlenmesinde Her Olaya Göre Değişebilecek Özel Durum ve Koşulların Bulunacağı da Gözetilerek Takdir Hakkını Etkileyecek Nedenleri Karar Yerinde Nesnel Olarak Göstermesi Gerektiği)
Y4.HDE. 2002/12747KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (
Y4.HDE. 1998/6386KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Aleniyet Unsurunun Kişilik Koşul Olarak Öngörülmemesi )
Y4.HDE. 2012/14933KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Basın Yolu İle - Yayının Görünür Gerçeğe Uygun Olduğu/Kamu Yararı Bulunduğu/Yayının Hukuka Aykırı Olmadığı/Objektif Nitelikte Olduğu/Davanın Reddi/Görünür Gerçeklik )
Y4.HDE. 2002/13590KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Basın Yolu İle Kişilik Haklarına Saldırılması )
Y4.HDE. 2009/13285KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Basın Yoluyla İşlendiği - Haberde Eleştirilen Şahsın İsminin Bir Harfinin Yanlış Yazılmış Olması ve İkinci Soyadının Yazılmamış Olmasının Kişilik Haklarına Saldırıyı Etkilemediği )
Y4.HDE. 2003/2084KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırıldığını İddia Eden Davacının Açmış Olduğ Manevi Tazminat Davası Olması )
Y2.HDE. 2009/20825KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Boşanma Davası/Davalının Kusurlu Davranışının Birlik Görevlerini Yerine Getirmeme Olduğu - Kişilik Haklarına Saldırıya İlişkin Bir Olayın Kanıtlanamadığı/Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gerektiği )
Y4.HDE. 2012/3198KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Ceza Mahkemesinin Kararıyla Bağlılık/Hukuki Hakimi/Maddi Vakıalar Yönünden Hukuk Hakiminin Bağlı Olduğu - Ceza Yargılamasının Sonucunun Bekleneceği/Bekletici Mesele/Tazminat )
Y4.HDE. 2009/3407KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Dava Dilekçesinde Yer Alan Beyanlara Dayalı Olarak Davalının Internet Üzerinde Yer Alan İfadelerin Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Etmediği )
Y4.HDE. 2002/11470KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacı Türk Hava Yollarına Karşı Asılsız İddialarda Bulunan Davalıya Karşı Açılmış Manevi Tazminat Davası Olması )
Y4.HDE. 2002/13388KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacıların Yasa Dışı Yollarla Para Kazandıkları Anlamında Olan Bu Yöndeki İddianın Savunma Sınırlarını Aştığının Kabul Edilmesi )
Y4.HDE. 2002/10731KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunduğu İddiasıyla Açmış Olduğu Manevi Tazminat Davası Olması )
Y4.HDE. 2003/1658KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırıldığı İddiasıyla Açmış Olduğu Manevi Tazminat Davası Olması )
Y4.HDE. 2003/2324KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırılığı İddiasıyla Açmış Olduğu Dava Olması )
Y4.HDE. 2002/13068KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Kişilik Haklarına Basın Yoluyla Saldırılmış Olması )
Y4.HDE. 2002/13125KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Kişilik Haklarına Yayın Yoluyla Saldırılmış Olması )
Y4.HDE. 2002/13252KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Kişilik Haklarına Yayın Yoluyla Zarar Verilmiş Olması )
Y4.HDE. 2003/1356KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırıldığı İddasıyla Açmış Olduğu Manevi Tazminat Davası )
Y4.HDE. 2002/10845KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırıldığını İddia Etmesi )
Y4.HDE. 2002/10878KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Yayın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlal Edildiği İddiasıyla Açmış Olduğu Dava Olması )
Y4.HDE. 2012/1457KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Hakkında İftira Suçunda Ceza Davası Açıldığı - Ceza Mahkemesinin Belirleyeceği Maddi Olgular Yönünden Hukuk Hakiminin Bağlı Olduğu/Bekletici Mesele Yapılması Gereği/İftira )
Y4.HDE. 2003/2125KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalıların Yazılı Olarak Davacının Kişiliğini Karalayıcı Haksız ve Dayanaksız Bir Takım İddialarda Bulunması Üzerine Açılan Dava )
Y4.HDE. 2003/2168KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Dava Dilekçesinde İddi ve Savunma Sınırını Aşarak Kişiliğine Saldırıda Bulunduğunu İddia Eden Davacının Açmış Olduğu Dava )
YHGKE. 2006/4-232KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Davacı Tarafından Beş Sene Sonra Suçlanmasının Hukuki Dayanaktan Yoksun Olduğunu Savunarak Davanın Reddini İstemesi Zamanaşımı Def'inin İleri Sürüldüğü Anlamına Geldiği )
Y4.HDE. 2003/1551KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Karşı Ağır Saldırıları Niteliğinde Davranışları ve Hakaretlerine Maruz Kalan Davacının Açmış Olduğu Tazminat Davası )
Y4.HDE. 2002/10473KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Şeriatçı Profosör Kitapları Çalıntı Gibi İthamlarda Bulunduğunu İddia Eden Davacının Açmış Olduğu Dava Olması )
YHGKE. 2011/4-605KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Taşınmazların Parsellenmesi Sırasında Zarar Görmesi Nedeniyle Davacı Hakkında Valiliğe Şikayet Dilekçesi Verdiği/Dilekçede Yer Alan Bir Numaralı Hırsız Biçimindeki Sözlere Davacının Kendi Kusurlu Eylemleri İle Yol Açtığı - Tazminatın Reddi )
Y4.HDE. 2002/13052KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Yürütmenin Durdurulması Kararlarına Uymamasının Davacı Yönünden Manevi Zarara Yolaçması )
Y4.HDE. 2012/1573KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Dinlenen Tanık Beyanlarının Gerçeği Yansıttığı/İtibar Edileceği - Akrabalık ve Yakınlık İlişkisinin Tanık Beyanlarının Değerini Düşüremeyeceği/Hakaret Fiilinin Vukuk Bulduğu )
Y4.HDE. 2013/13172KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Esasa Cevap Süresinin Son Gününün Tatil Gününe Denk Geldiği - İlk İş Gününde Cevap ve Karşı Dava Dilekçesi İle Karşı Dava Harcının Yatırılarak Dava İkame Edildiğinin Gözetileceği )
Y4.HDE. 2002/10795KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Gürültü Tecavüzü - Davalının Bu Saldırısı İspat Edilebildiği Takdirde Hükmedilebilmesi )
Y4.HDE. 2002/12251KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylemi İka Eden Gazetenin Sahibinin Belirlenmesi )
Y4.HDE. 2012/1566KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Şikayet ve Dilekçedeki İfadeler Nedeniyle - Dava Konusu Olayın Gelişimi ve Tarafların Sıfatı ile Manevi Tazminatın Amacı Gözetildiğinde Miktarın Fazla Olduğunun Kabulü )
Y4.HDE. 2003/916KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Husumet ve Şahsi Kin Nedeniyle Kendisine Karşı Haksız Olarak Soruşturma Yapıldığını İddia Eden Davacının Açmış Olduğu Dava )
Y4.HDE. 2013/554KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Konusu Suç Teşkil Eden Olayın Soruşturulması Sırasında İlçe Jandarma Komutanlığının Görevini Yerine Getirememesinin Hizmet Kusuru Olduğu - İdari Yargı/Tam Yargı Davası Açılacağı )
Y4.HDE. 2013/6558KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Milletvekilinin Parti İlçe Kongresinde Yapılan Konuşmasında Yakışıksız İfadeler Kullanması Nedeniyle - Nezakete Aykırı İfadelerin Davacı Açısından Hakaret Olarak Değerlendirilemeyeceği/Davalının Kınanması Gerektiği )
Y4.HDE. 2015/11620KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Savunmada Geçen Sözlerin Kişilik Haklarını İhlal Ettiği İddiası/Manevi Tazminatın Sınırının Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gereği - Eldeki Davada Davacı Lehine Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Fazla Olduğu/Alt Düzeyde Belirlenmesi Gereği )
Y4.HDE. 2014/2260KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Tutarın Belirlenmesinde Yargıcın Takdir Hakkı Olduğu/Hukuk ve Adalete Uygun Karar Verileceği - Saldırı Oluşturan Olayın Özellikleri ile Tarafların Kusur Oranları Sıfatlarının Makamların Sosyal ve Ekonomik Durumları ve Elde Edilmek İstenen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşma Amacının Dikkate Alınacağı )
Y4.HDE. 2004/1426KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Yetkili Mahkemeler - Hukuka Aykırı Yollarla Elde Edilmiş Bilgilere Dayanarak İddianame Hazırlanması )
Y4.HDE. 2011/7980KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Basın Yoluyla Saldırı - Basın Özgürlüğünün Kamu Yararı İle Mukayese Edilmesi Gereği/Toplumun Çıkarı Dışında Hiçbir Kişisel Çıkarın Bulunamayacağı/Haberin Olduğu Biçimde Verileceği)
Y4.HDE. 2011/8385KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Davalının Basın Açıklaması ile Eleştiri Sınırlarını Aşarak Kişilik Haklarına Saldırdığı İddiası - Dava Konusu Basın Açıklamasının Eleştiri Sınırları İçerisinde Kaldığının Kabulü)
Y2.HDE. 2016/2140KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Bahis Oyunlarına Bağımlılığı Nedeni ile Borçlanması Nedeniyle Sorunlar Yaşanması ve Erkeğin 1.5 Yıl Öncesi Eşini ve Evini Terk Edip Gitmesi Sebepleriyle Davalı Erkeğin Kusurlu Bulunduğu - Erkeğin Gerçekleşen Bu Kusurlu Davranışının Kadının Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Bulunmadığı/Davacı Kadının Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2017/3717KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davalının Aile Mahkemesine Sunmuş Olduğu Dilekçelerde Yer Alan Uyuşmazlık Konusu Beyan ve İddialarının Diğer Davalının Vekili Sıfatıyla ve Onun Vermiş Olduğu Talimat Doğrultusunda Sarf Edildiği - Kullanılan Sözlerin İddia ve Savunma Dokunulmazlığı Sınırları İçerisinde Kaldığı/Mahkemece Davanın Anılan Davalı Yönünden Tümden Reddi Gerektiği )
Y4.HDE. 2015/9248KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Taraflar Arasındaki Boşanma Davasında Davalı Tarafından Sunulan Davaya Konu Temyiz Dilekçesi İçeriğinde Yer Alan İfadelerin Hak Arama Özgürlüğü Yasal Savunma Sınırları Kapsamında Olduğu ve Taraflar Arasında Görülen Boşanma Davasının Niteliğine Göre Yazılan İfadeler Olduğu - Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Mahiyeti Taşımadığı/İstemin Tümden Reddi Gerektiği )
YHGKE. 2013/4-2304KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (“Ergenekon Sanıkları İle Buluşmadan HSYK'ya” Başlıklı Haber - Kamu Görevi Yapmakta Olan Davacının Ergenekon Olarak Adlandırılan Silâhlı Terör Örgütünün Şüpheli ve Sanıklarını Koruyan Biri Olarak Gösterildiği - İstemin Kabulü Gerektiği)
Y4.HDE. 2002/13935KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Basın Yoluyla Davacının Kişiliğine Saldırılmış Bulunması )
Y4.HDE. 2011/176KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacılardan Birinin Temyiz Aşamasında Feragat Ettiği - Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı/Davanın Her Aşamasında Gözetileceği )
Y4.HDE. 2002/11549KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Avukat Olduğunu Bildiği Halde Bunu Belirtmeden Hakkında Şikayette Bulunan Davalıdan )
Y4.HDE. 2010/9816KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Belediyede İmar İmar ve İmar Uygulama Müdürü Olan Davalıların Kendisine Ait Villayı Kin ve Husumet Güderek Yıktıkları İddiası - Davanın Adli Yargı Yerinde Açılmaması Gerektiği )
Y4.HDE. 2008/6574KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davalının Davacı Olan Babasının Evlendikten Sonra Kendisini Tahliye Ettirmesine Karşı Yazı Yayımladığı - Yazının Eleştiri Sınırları İçerisinde Olduğu/Talebin Reddedileceği )
Y4.HDE. 2005/366KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davalının Müdürü Olduğu Şirketin E-Mail Adresinden Davalı Adına Davacı Şirketin Ticari İlişki İçinde Bulunduğu Firmalara Gönderilen Mesajlarla - İhmal Boyutundaki Kusurun Sorumluluk İçin Yeterli Olması )
Y4.HDE. 2004/13369KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Hazırlık Aşamasında Şahsi Haklarını Saklı Tutmadan Şikayetinden Vazgeçen Davacının Tazminat Talep Edebileceği - Mahkeme Önünde Şikayetten Vazgeçme ve Kamu Davasının Düşmesi Koşullarının Gerçekleşmemiş Olması )
Y4.HDE. 2008/5680KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( İnternet Yoluyla - Dava Konusu Yazıların Yer Aldığı İnternet Sitesi İle Davalı Arasındaki İlişkinin Çözülemediği/Bilirkişi Görüşü de Alınarak Davalının İçerik Yer veya Erişim Sağlayıcı Olup Olmadığının Tespit Edileceği )
Y4.HDE. 2004/10389KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( İsteminin Kısmen Kabulü - Reddedilen Kısım Üzerinden Diğer Taraf Yararına Hükmedilecek Vekalet Ücretinin Davacı Yararına Belirlenen Miktarı Geçemeyeceği )
YHGKE. 2005/4-9KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( İş Akdi Sona Erdirilen Davacı İşçiyle İlgili Davalı Şirket Adına Birçok Şirkete Mesaj Gönderilmesi - İş Akdi Sona Erdikten Sonraki Fiil Nedeniyle Açılan Davada İş Mahkemesinin Görevli Olmaması )
Y4.HDE. 2001/6297KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Kayınvalidesinin Davacı Hakkındaki Olumsuz Açıklamaları )
YHGKE. 2003/4-161KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Kitapta Onur Zedeleyici ve Aşağılayıcı İfadeler Bulunması - Muvafakatin Geçersizliği )
Y3.HDE. 2010/13352KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Manevi Tazminatın Ceza Olmadığı ve Malvarlığı Hukukuna İlişkin Bir Zararın Karşılanmasının Amaç Edinilmediği - Sınırının Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2002/6325KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Şikayet Dilekçesinde Davacı Hakkında Mürteci ve Belediye Başkanının Adamı Tarzında Beyanlarda Bulunan Davalılardan )
YHGKE. 2001/4-579KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Tazminat Miktarının Tesbitinde Dikkat Edilecek Hususlar )
Y4.HDE. 2002/2268KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( TBMM'de Yapılan Konuşmada )
Y4.HDE. 2005/569KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Telefonu Sürekli Arayarak Tehdit ve Hakaret Edildiği İddiası - Ceza Davasından Beraat/Telefonla Görüşme Yapılmasının Tehdit ve Hakaretin Olduğu Sonucunu Çıkarmayacağı )
YHGKE. 1999/4-4KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Yalan Haber Vermek Suretiyle )
Y4.HDE. 2002/2130KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Yetkili Mahkemeler - Kocanın Gayriresmi Eşini Terketmesi )
Y2.HDE. 2012/10987KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MÜSTAKİLEN AÇILAN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Aile Mahkemesinin Görevli Olmadığı )
Y4.HDE. 2005/11207KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Basın Yoluyla İşlenen Haksız Eylemlerden Doğan Maddi ve Manevi Zararlardan Dolayı Mevkutelerde Yazıyı Yazanla Birlikte Sorumlu Müdürü ve Sahibinin Müteselsilen Sorumlu Oldukları )
Y2.HDE. 2017/4220KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Boşanma - Boşanmaya Sebep Olan Olayların Tazminat Talep Eden Tarafın Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Edecek Nitelikte Olması Gerektiği/Davacı Kadından Kaynaklı Eylemler Davalı Erkeğin Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturmadığı Gibi Boşanma Davalarında Dilekçelerde İleri Sürülen ve Fakat İddia Olarak Kalan Vakıalar İş Bu Davalarda Taraflara Tazminat Hakkı Kazandırmayacağı )
Y2.HDE. 2015/2580KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Boşanma - Kadının Annesinin Evlilik Birliğine Müdahalesine Sessiz Kaldığı ve Kayınvalidesine Hakaretler ve Beddua Ettiği Buna Karşılık Davalı Erkeğin İse Bağımsız Konut Sağlamadığı Birlikte Yaşadıkları Annesinin Kadına Yönelik Baskılarına ve Kadının Akrabalarına Yönelik Olumsuz Tutum ve Davranışlarına Destek Olduğu/Davalı Erkeğin Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Ağır Kusurlu Olduğu Davacı Kadın Yararına Uygun Miktarda Maddi ve Manevi Tazminat Takdiri Gerektiği )
Y2.HDE. 2015/25805KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davacı Karşı Davalı Kadının Eşine Hakaret Ettiği Karşı Davacı Erkeğin İse Eşine Hakaret Ettiği Sürekli ve Düzenli Bir İşinin Bulunmadığı Evin İhtiyaçları İle İlgilenmediği ve Ortak Konutu Terkettiği /Davalı Karşı Davacı Erkeğin Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Ağır Kusurlu Olduğunun Kabulü Gerektiği - Boşanmaya Sebep Olan Olaylar Davacı Karşı Davalı Kadının Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olup Kadın Yararına Uygun Miktarda Maddi ve Manevi Tazminat Takdiri Gerektiği )
Y4.HDE. 2003/6919KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davacının Yayında İktidarsızlık Sorunu Olan Biri Gibi Gösterilmesi Sonucu Oyunculuğunun Olumsuz Yönde Etkilenmesi Nedeniyle Zarara Uğraması )
Y4.HDE. 2004/6312KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davalının Veya Davacının İkametgahı Mahkemelerinde Açılabileceği Gibi Haksız Eylemin Meydana Geldiği Yer Mahkemesinde de Açılabileceği )
Y4.HDE. 2011/882KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Haberin Davacı Yönünden Görünür Gerçekliğe Uygun Bulunması - Manevi Tazminat İsteminin Tümden Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2006/11258KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE TAZMİNAT ( İnek Çalmak İsterken Vuruldu Şeklindeki Haberin Gerçeğe Aykırı Olduğundan Bahisle Tazminat İstemi - Davacının Vurulduğu Yerde Başka Bir Amaçla Bulunduğu Zannı ile Vurulduğu Sabit Olduğundan Davanın Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2009/4967KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Katıldığı Televizyon Programında Bir Kanser Hastasının Beş Ay İçinde Öleceğini Söyleyen Doktorun Bu Davranışının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturmadığı )
Y4.HDE. 2008/13072KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Şikayet Dilekçesinde Olayın Oluşuna Aykırı veya Davacının Kişiliğini Aşağılayıcı Bir Anlatım da Olmadığından Davalının Şikayet Hakkını Yasal Sınırlar İçinde Kullandığından Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gerektiği )
Y4.HDE. 2011/2042KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Yayın İnternet Ortamında Yapılmış Olduğundan 5651 S. "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" Hükümlerine Göre Davalıların Sorumluluklarının İrdelenmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2016/24725KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE TAZMİNAT (Mahkemece Taraflar Eşit Kusurlu Kabul Edilerek Boşanmalarına Hükmedildiği/Davaya Süresinde Cevap Vermemiş Olan Davalı Davacının Dava Dilekçesinde İleri Sürdüğü Vakıaların Tamamını İnkar Etmiş Sayılacağı ve Diğer Tarafın Kusurlu Olduğuna Yönelik Bir Vakıa İleri Süremeyeceği - Bu Durumda Davacı Kadına Kusur Yüklenmesi Mümkün Olmayıp Mahkemece Tarafların Eşit Kusurlu Kabul Edilmesi ve Kadının Maddi ve Manevi Tazminat Taleplerinin Reddinin İsabetsizliği)
Y4.HDE. 2002/14497KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Bu Tür Saldırılarda Manevi Tazminat Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Tespit Edilmesinin Gerekli Olması )
Y4.HDE. 2002/14606KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacı Kendisine Haksız Eylemde Bulunulduğu ve Kişilik Haklarının Zarar Gördüğü Gerekçesiyle Manevi Tazminat Talep Etmesi )
Y4.HDE. 2012/1107KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacı Yararına Hüküm Altına Alınan Manevi Tazminatın Fazla Olduğu )
Y4.HDE. 2002/14877KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacı Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırıldığını İleri Sürerek Manevi Tazminat Talep Etmesi )
Y4.HDE. 2003/419KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Manevi Tazminat Talep Etmesi )
Y4.HDE. 2002/14894KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Vücut Bütünlüğüne ve Kişilik Haklarına Saldırıldığını İddia Ederek Davalıdan Maddi ve Manevi Tazminat Talep Etmesi )
Y4.HDE. 2002/14642KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırıldığını İddia Ederek Manevi Tazminat Davası Açması )
Y4.HDE. 1997/7985KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Davacıyı Senette Tahrifat Yapmakla Suçlamasına Rağmen Bu Hususta Hiçbir Delil ve Emare Bulunamaması )
Y4.HDE. 2011/10603KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE UĞRANILAN MANEVİ TAZMİNAT ( Sözkonusu Sözlerin Davacının Daha Önceki Tutum ve Davranışlarından Hareketle Söylediği - Kişilik Haklarının İhlal Edildiğinden Söz Edilemeyeceği/İstemin Tümden Reddi Gerektiği )
Y4.HDE. 2005/559KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Bozma İlamında Belirtilen Tanık Beyanları İle Davacı Tanığı Olan Gazeteci Davacıya Yazılmış Mektupta Karar Düzeltme İsteğine İlişkin Nedenlerin Hiçbirisine Uymayan Talebin Reddi Gereği )
YHGKE. 2004/4-253KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NİTELİĞİ ( Atatürk'ün Doğduğu Eve Bomba Atılmasıyla İlgili Yargılanıp Beraat Eden Davacı Hakkındaki İddiaların Yayın Yoluyla Tekrar Gündeme Getirilmesi - Manevi Tazminat Talebi )
Y4.HDE. 2002/2856KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NİTELİĞİ ( Davacının Davalıya Terbiyesizlik Etme Şeklinde Hakaret Etmesi - Manevi Tazminat Talebi )
Y4.HDE. 2000/8266KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NİTELİĞİ ( Davalının Davacıyı Aile Bütünlüğünü ve Sosyal Kariyerini Bozmakla Tehdit Etmesi)
YHGKE. 2004/4-272KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NİTELİĞİ ( Davalının İlk Kez Karşılaştığı Davacı Okul Müdürünün Cüzzam Hastası Olabileceğini Dilekçe Yazarar Sağlık Kurulu Başkanlığına Şikayet Etmesi ve Sağlık Raporu Almak Zorunda Bırakması )
YHGKE. 2003/4-55KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NİTELİĞİ ( Gayriresmi Evlilik Yapıp Bir Süre Sonra Davacıyı Terkeden Davalı Aleyhine Manevi Tazminat Talebi )
Y4.HDE. 2002/1679KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NİTELİĞİ ( Gazetenin Milletvekili Hakkında Yasak Aşk İddialarıyla Gerçeğe Aykırı Haber Yayınlanması )
YHGKE. 2001/4-926KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NİTELİĞİ ( Kendisiyle Çekilen Fotoğraf Rakip Partinin Seçim Broşüründe Kullanılan Yerel Politikacı )
Y2.HDE. 2005/2672KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NİTELİĞİ ( Kocanın Eşini Döverek Boşanmaya Sebebiyet Vermesi - Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
Y4.HDE. 2004/4184KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NİTELİĞİ ( Ölümle Tehdit Eyleminin - Avukat Olan Davacıyı Arayarak Hacze Gitmesi Durumunda Öldüreceğini Söyleyen Borçludan Manevi Tazminat Talebi )
Y2.HDE. 2004/16707KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NİTELİĞİ ( Psikolojik Nedenlerle Cinsel Birleşmenin Gerçekleştirilmemesi - Manevi Tazminat Talebinin Kabulü Gereği )
YHGKE. 2001/4-1172KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NİTELİĞİ BULUNMAYAN EYLEM ( Okulda İdeolojik Faaliyette Bulunduğu İddiasıyla İhbarda Bulunarak Davacı Hakkında Soruşturma Açılmasına Sebep Olmak )
Y4.HDE. 2001/4849KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NİTELİĞİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Evlendiği Davacıyla Resmi Nikah Yapmaktan Kaçınan ve Onu Terkeden Koca )
YHGKE. 1999/4-637KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NİTELİĞİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Şikayet Hakkının Sınırlarının Aşılması )
Y13.HDE. 2004/6495KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI OLUŞMAMASI ( Avukatın Görevini İhmal Ederek Aleyhe Hükmün Kesinleşmesine Sebep Olması - Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gereği )
Y2.HDE. 2004/1892KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI OLUŞMAMASI ( Boşanma Davası Açan Eşin Annesinin de Taraflarla Birlikte İkamet Etmekte Olması - Davalı Kadının Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gereği )
Y3.HDE. 2011/15900KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI OLUŞMAMASI ( Davacının Fiziki ve Kişilik Değerlerine Saldırı Bulunmadığı - Eldeki Davada Manevi Tazminat Koşullarının Oluşmadığı - Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gerektiği - Araç Arızası Nedeniyle Manevi Tazminat )
Y2.HDE. 1996/11110KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI OLUŞTURAN HER OLAY İÇİN AYRI AYRI TAZMİNATA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ ( Boşanma )
Y4.HDE. 2005/1645KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI OLUŞTURAN SÖZLER ( Paranoyak Bir Adam Sözleri - Davalının Bu Sözleri Söylemediği Diğer Davalı Gazeteye Açıklama Yapmadığına İlişkin Savunması/Davayı Kanıtlama Yükünün Davacıya Ait Olduğu )
Y2.HDE. 2015/20053KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SAYILABİLECEK KUSURLU DAVRANIŞ ( Boşanma Sebebiyle Manevi Tazminat/Tarafların Yetişkin Müşterek Çocukları İle Kavga Ederek Ortak Konutu Terketmesi Bu Süre Zarfında Ortak Konuta Dönmeyerek ve Evin İhtiyaçlarına Katkıda Bulunmayarak Evlilik Birliğinde Üzerine Düşen Görevleri Yerine Getirmemesi - Davacı Karşı Davalı Erkeğin Davalı Karşı Davacı Kadının Kişilik Haklarına Saldırı Sayılabilecek Kusurlu Davranışı İspatlanamadığından Davalı Karşı Davacının Manevi Tazminat Talebinin Reddedileceği )
Y4.HDE. 2015/7360KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİ İLE UĞRANILAN MANEVİ ZARARIN GİDERİLMESİ ( Başkası Tarafından Başbakanın Bir Bayanla Fotoşoplanarak Paylaşılan Tweetine Karşılık Davalının Espri İle Durumun Yanlışlığını Dile Getirmeye Yönelik Tweet Hesabından Paylaşımda Bulunması - Davalı Tarafından Sarf Edilen Sözlerin Eleştiri Sınırlarını Aşan Küçültücü ve Hakaret Niteliğinde Sözler Olmadığı Nezaket Kuralları Dışında Kaba Söz Olarak Değerlendirilebileceği ve Manevi Tazminatı Gerektirmeyeceği )
Y4.HDE. 2014/7745KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Eşinden Boşanmasına Karar Verilen Mahkeme İlamıyla Eşinin Kendisine Manevi Tazminat Ödemeye Mahkum Edildiği - Hüküm Altına Alınan Tazminat Tutarının Boşanma Davasında Hüküm Altına Alınan Tazminatla Tahsilde Tekerrür Olmamak Üzere Ödetilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2013/4-1635KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( "DTP İslam Düşmanı Bir Parti Mi Oldu" Başlıklı Yazının Davacının Adı Geçen Siyasi Partinin Parti Meclisine Seçilmesi Sebebiyle Kaleme Alınan Bir Yazı Olduğu - Yazının Davacıyı Aşağılamak Amacıyla Kaleme Alınmadığı Ancak Ağır Eleştiri Niteliğinde Bulunduğu/Davanın Tümden Reddi Gerektiği )
Y4.HDE. 2016/11312KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( “Bostana Korkuluk Olsa Kargalar İle İlgilenmez” Sözünün Kendisinden Birçok Kez Randevu Talep Etmesine Karşın Bu Duruma Duyarsız Kaldığı Düşüncesiyle ve Eleştiri Mahiyetinde Davacıya Yöneltildiği Anlaşıldığı Nitekim Kamu Görevlisine Hakaret İddiasına Dayandırılarak Yapılan Ceza Yargılamasında da Davalının Beraatine Karar Verildiği/ Her Ne Kadar Hukuk Hakimi Ceza Mahkemesince Verilen Beraat Kararı İle Bağlı Değil İse de Ceza Mahkemesince de Davalının Bu Sözünün Eleştiri Sınırları Kapsamında Kabul Edildiği Görülmekle Kişilik Haklarına Bir Saldırı Bulunmadığından İstemin Tümden Reddine Karar Verileceği )
Y4.HDE. 2011/3187KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( C. Savcısı Olan Davalılar Aleyhine Yürüttükleri Bir Soruşturma Nedeni İle Düzenledikleri İddianameden Dolayı Tazminat Davası Açıldığı - 6110 S. Yasa Uyarınca Yeniden Değerlendirme Yapılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2010/2292KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Çocuk Yuvasındaki Kız Çocuğuna Yuvanın İnşaatını Yapan Firmanın Sahibinin Oğlu Tarafından Tecavüz Edildiği ve Tecavüzün Tehditle Aylarca Sürdürüldüğü Yolunda Davalı Gazetede Yayın Yapıldığı - Davanın Reddi )
Y4.HDE. 2009/7741KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı Başbakana Karşı Muhalefet Partisi Başkanı Tarafından TBMM Grup Toplantısında Söylenen Sözler - Ağır Eleştiri Niteliğinde Olduğundan Reddedilmesinin Hukuka Uygun Olduğu )
Y4.HDE. 2012/1257KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı-Karşı Davalı Aleyhine Haksız Tahrik İndirimi Olarak Kabul Edilen Davacı-Karşı Davalının Sarfettiği Sözlerin Davalı-Karşı Davacıya Yönelik Hakaret Niteliği Taşıdığı - Karşı Dava Yönünden Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedileceği )
Y4.HDE. 2014/9652KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Aldatma İddiasını İspata Yönelik Göstermiş Olduğu Tanıkların Davacıyla Olan Yakınlıkları ve Şahsi Münasebetleri Nazara Alındığında Tanık Anlatımları Objektif ve İnandırıcı Olmayıp Kendi İçerisinde Çelişkiler Taşıdığı - Davanın Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2013/10766KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Milletvekili Adayı Olduğu Partinin Bilirkişi Raporunda Farklı Yazılmasının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturmayacağı - Bilirkişiler Aleyhine Açılan Davanın Reddedileceği )
Y4.HDE. 2016/14146KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacıya Gönderilen Gerekçeli Kararın Tebligatında Muhatabın Tevziat Saatlerinden Sonra Dönüp Dönmeyeceği Tevsik Edilmediği Gibi Beyanı Alınan Kişinin Davacının Komşusu Yönetici Kapıcı Gibi Kimselerden Olup Olmadığı da Belirtilmediği - Tebligatın Usulsüz Olduğu )
Y4.HDE. 2015/8059KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Davacıdan Kaynaklı Yaşadığı Sıkıntı ve Üzüntüden Dolayı Davaya Konu İfadeyi Kullandığı Gerekçesi İle Davanın Reddine Karar Verildiği/Olay Tarihinde Taraflar Evli Olup Aralarında Boşanma Davası Bulunduğu Davacı Tarafından Davalıya Gönderilen Mesaj Üzerine Davalının Mesajı Yazdığı Anlaşılmakla Kullanılan İfade Davalının Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olup Tazminatı Gerektirdiği )
Y4.HDE. 2014/9122KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Eşin Aldatmaya Yönelik Davranışları Nedeniyle - Davalının Doğrudan Davacının Bedensel veya Ruhsal Bütünlüğüne Yönelik Hukuka Aykırı Bir Fiilde Bulunduğundan Söz Edilemeyeceği /İstemin Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2014/10536KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Evlilik Birliği Devam Ederken Eşin Başkası İle İlişki Yaşaması - Olayın Gelişimi Dikkate Alındığında Davacı Yararına Üst Düzeyde Manevi Tazminata Hükmedileceği )
Y4.HDE. 2013/11865KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Hataen Davacının Kimlik Bilgilerinin Paylaşılıp İcra Dosyasında Kullanıldığı/5490 S. Nüfus Kanunu 9. Md. Uyarınca Nüfus Bilgileri Gizli Olduğundan Davacıya Ait Gizli Nüfus Bilgilerinin Rızası Dışında Hiç İlgisi Bulunmayan Bir İcra Dosyasında Kullanılmış Bulunmasından Dolayı Kusurlu Olduğu - Uygun Tutarda Bir Tazminat Ödenmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2012/3673KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT (Resmen Evli Olan Eşlerin Birbirine Karşı Sadakat Borçlarının Devam Ettiği - Eşin Dava Dışı Birilikteliğinin Devam Edip Etmediği Araştırılarak Devam Ettiğinin Anlaşılması Halinde Zamanaşımından Söz Edilmeyeceği)
Y4.HDE. 2015/6586KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davaya Konu Programda Söylenen Sözlerin Eleştiri Niteliğinde Olup Davalının Değer Yargısını İçerdiği - Değer Yargılarının Kısıtlanamayacağı/Konuşmanın Bütünü Değerlendirildiğinde Kullanılan İfadeler Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Kabul Edilemeyeceğinden İstemin Reddedilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2016/17007KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davalıların Cevap Dilekçesindeki Beyanlarının Somut Bir Takım Olaylara Dayandırılarak Savunma Hakkı Sınırları İçerisinde Kaldığı - Davanın Reddi Gerektiği )
Y15.HDE. 2016/4779KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Eser Sözleşmesinin Gereği Gibi İfa Edilmemesi - Ancak Kişiye Yönelik Hakaret Gibi Haksız Fiil Teşkil Eden Bir Eylem Bulunması Halinde Manevi Tazminat İstenmesinin Mümkün Olduğu/Mahkemece İsteminin Tümüyle Reddi Gerekirken Kısmen Kabulünün Doğru Olmadığı )
Y4.HDE. 2015/15921KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Manevi Tazminat Davalarında İstemin Tamamının Reddi Durumunda Maktu Vekalet Ücretine Hükmedileceği - Reddedilen Manevi Tazminat İstemine Yönelik Olarak Davalı Yararına Nispi Vekâlet Ücretine Hükmedilemeyeceği )
YHGKE. 2014/4-110KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Memurların ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Meydana Gelen Zararlara Dair Davaların İdare Aleyhine Dava Açılabilmesinin Eylemin Hizmet Kusurundan Kaynaklanmış Olması Koşuluna Bağlı Bulunduğu - Dava Dilekçesinde Sıralanan Maddi Olgularda Davalının Salt Kişisel Kusuruna Dayanılması Sebebiyle Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği)
Y4.HDE. 2015/8182KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Tarafların Toplantı Sırasında Birbirlerine Sarf Ettikleri Sözlerin Kişilik Haklarına Saldırı Niteliği Taşıdığı/Hüküm Gerekçesinde Sarf Edilen Sözlerin Karşılıklı Olmasından Dolayı Dava ve Karşı Davanın Reddine Karar Verildiği - Karşılıklılık Hususunun Tazminat Miktarının Belirlenmesinde Gözetildiği/Mahkemece Taraflar Lehine Uygun Manevi Tazminata Hükmedileceği)
Y4.HDE. 2013/13062KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Kocanın Boşandığı Eşi İle Davalı Kişinin Duygusal Beraberlik Yaşadığı - Bu İlişkinin Aile Mahkmesince Boşanma Sebebi Olarak Kabul Edildiği/Kocanın Kişilik Haklarına Saldırı Söz Konusu Olduğundan Tazminata Hükmedileceği )
Y4.HDE. 2015/1825KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Tazminatın Miktarı Tayin Edilirken Saldırı Teşkil Eden Eylem ve Olayın Özelliği Yanında Tarafların Kusur Oranı Sıfatı İşgal Ettikleri Makam ve Diğer Sosyal ve Ekonomik Durumlarının da Dikkate Alınacağı - Takdir Hakkını Etkileyecek Nedenlerin Objektif Olarak Gösterileceği )
Y8.HDE. 2013/5757KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLEN İLAMIN İCRAYA KONULMASI ( Kişiler Hukukuna Dair Hükümlerin Kesinleşmeden İcraya Konamayacağı - Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği/İlamın Kesinleşmediği )
Y4.HDE. 2016/16651KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE MANEVİ ZARAR İSTEMİ ( Mahkemece Bozma İlamına Uyulduğu Belirtilmiş ise de Bozma İlamının Gereği Yerine Getirilmediği - Yapılan Yargılama Sonucunda Davacının Kişilik Haklarına Yapılan Saldırının Kınanmasına Karar Verilmesi Gerektiği/Davacının Davalıya Hitap Şeklinden Kaynaklanan Sözleri Sebebiyle Davalı Hakkında Bağlı Bulunduğu Kurumca Yapılan Müfettiş Soruşturması Sonunda Verilen Disiplin Cezası Yeterli Görülerek Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y3.HDE. 2012/23133KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE TAZMİNAT ( Davalı Şirkete Ait İşyerinde Çalışan Kişinin Davacının Kişilik Haklarına Saldırısı - Mağaza Sorumlusunun Eylemi Sebebiyle Zarar Oluştuğundan Davalı Şirketin Sorumlu Tutulması Gerektiği )
Y4.HDE. 2015/13531KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE TAZMİNAT (Davalının Eylemi Suç Teşkil Etmekte Olup Zamanaşımı Davaya Konu Haksız Fiilin Gerçekleştiği Tarihten İtibaren Eylemin Niteliği de Gözetildiğinde 8 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olup Dava Tarihi İtibariyle Bu Süre de Henüz Dolmadığı)
Y4.HDE. 2013/16962KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Davacıya Hitaben "Bu Yaptığın İnsanlığa Sığar mı" Başlıklı Köşe Yazısı Yazdığı - Dava Konusu Yazıda Davacının Gazetecilik Yapma Şeklinin Sert Bir Şekilde Eleştirildiği/Talebin Reddedileceği )
Y4.HDE. 2015/6331KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE UĞRANILAN MANEVİ ZARARIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Davacı Hakkında İnternet Sitesinde Yapılan Haberin Altına Davalı Tarafından Yapılan Yorumun Hoşa Gitmeyen Sarsıcı Hatta Rahatsız Edici Olanları Dahi İfade ve Düşünce Özgürlüğü Kapsamında Korunması Gerektiği/Kişisel Değer Yargısı Niteliğindeki İfadelerin Eleştiri Sınırlarında Kaldığı - Küçültücü ve Hakaret Niteliğinde Olmayıp Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Amacı Taşımadığı/Davanın Reddedileceği )
Y4.HDE. 2014/4529KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE UĞRANILAN MANEVİ ZARARIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Yargıç Manevi Tazminatın Tutarını Belirlerken Saldırı Oluşturan Eylem ve Olayın Özelliği Yanında Tarafların Kusur Oranını Sıfatını İşgal Ettikleri Makamı ve Diğer Sosyal ve Ekonomik Durumlarını da Dikkate Alması Gerektiği )
Y4.HDE. 2015/2991KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE UĞRANILAN MANEVİ ZARARIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ (Davalının Davacı Adına Hesap Açarak Yaptığı Yazışmalarda Davacı Gibi Davranarak Gönderdiği İletilerin Suç Nitelikli Olması Sebebiyle Özel Hayatı İhlal Suçundan Cezalandırılması Olay Tarihi Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları Gözetildiğinde Davacı Yararına Takdir Olunan Manevi Tazminat Tutarının Az Olduğu/Daha Üst Düzeyde Manevi Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği)
Y2.HDE. 2004/2296KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI TEŞKİL EDEN BİR HADİSE BULUNMAMASI ( Boşanma Davasında Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gereği )
Y2.HDE. 2004/2853KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI TEŞKİL EDEN EYLEM BULUNMAMASI ( Boşanma Davasında Manevi Tazminata Hükmedilememesi )
Y7.CDE. 1995/4522KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI TEŞKİL EDEN YAYIN NEDENİYLE CEVAP VE DÜZELTME HAKKI ( Televizyon Yayını - İlgili Kuruluşa Tebliğinin Ertesi Günü Yayınlanması Gereği )
Y4.HDE. 2017/1131KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI VE HAKSIZ EYLEM NEDENİ İLE UĞRANILAN MANEVİ ZARARIN ÖDETİLMESİ (Davacının Olay Tarihinde Davalıyı Görerek Kapıyı Kapatmaya Çalıştığı Sırada Davalının Kapıyı Hızla İteleyerek Yere Düşmesine ve Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Nitelikte Yaralanmasına Neden Olması - Olayın Oluş Şekli Olayın Gelişimi Tarafların Durumu Söylenen Sözlerin Ağırlığı ve Eylemlerin Birden Ziyade Olması Gözetildiğinde Davacı Yararına Takdir Olunan Manevi Tazminat Tutarının Az Olduğu)
Y4.HDE. 2008/7316KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDA BULUNULDUĞU İDDİASI ( Manevi Tazminat İstemi - Davalı Tanıklarının Beyanlarının da Alınmasından Sonra Tüm Kanıtlar Birlikte Değerlendirilerek Varılacak Sonuca Göre Bir Karar Vermek Gerektiği )
Y3.HDE. 2008/14528KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDA BULUNULMASI ( Nişanın Bozulması Nedeniyle Saldırıya Uğrayan Taraf Diğer Taraftan Uygun Miktarda Bir Para Ödenmesini İsteyebileceği - Sırf Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği )
YHGKE. 1998/4-251KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDA YANSIMA YOLUYLA MANEVİ TAZMİNAT
Y4.HDE. 2010/627KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN DOĞAN TAZMİNAT ( Davalıların Dava Konusu Görevlendirmelerdeki Katkıları Belirlenip Her İki Görevlendirme Nedeniyle Davalı Yararına Takdir Edilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2012/4-1162KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN DOLAYI MANEVİ TAZMİNAT ( Haberde Kullanılan Başlık Çarpıcı Olabilir İse de Başlık Verilirken de Başlık İle Haberin İçeriği Arasında Düşünsel İrtibat Bulunması Zorunlu Olup ‘ETÖ Aşıklarına Suç Duyurusu' Başlığında Kullanılan İfadelerle Bu Sınır Aşıldığı )
Y4.HDE. 2010/2926KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN DOLAYI TAZMİNAT ( Haksız Şikayet Nedeniyle - Davacı Hakkındaki Şikayet Bir Bütün Olarak Değerlendirilerek İddialar Konusunda Zayıfta Olsa Bazı Somut Belirtiler Bulunduğu/Şikayetin Olağan Kuşku Üzerine Yapıldığı )
Y4.HDE. 2013/12505KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN DOLAYI UĞRANILAN MANEVİ ZARAR ( Basın Yoluyla - Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Örneklerinden Davalının Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Olduğundan Tazminat Davasında Sorumluluğu Bulunduğu/Davanın Esasına Girilmeden Husumet Yokluğundan Reddedilmesinin İsabetsizliği )
Y4.HDE. 2012/1899KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Dilekçelerin Kişilik Haklarının İhlal Edildiğini Belirttiği Kısımlarda Hakaret Oluşturacak İfadelerde Bulunmadığı - İstemin Tümden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2013/13419KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Eylem Nedeniyle - Davacı Davalının Kendisini Fidanlarına Zarar Vermekle Tehdit Ettiğini Daha Sonrada Fidanlarını Söktüğünü Ceza Mahkemesinde Basit Tehdit ve Mala Zarar Verme Suçundan Ceza Aldığını Belirttiği - Manevi Zararın Kişilik Değerlerinde Oluşan Objektif Eksilme Olduğundan Talebin Kabulünün Mümkün Olmadığı )
Y4.HDE. 2001/12670KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT ( Yetkili Mahkeme )
Y4.HDE. 2016/252KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Dava Konusu İfadelerin Bastırılıp Dağıtılan Seçim Broşüründe Yer Almakta Olduğu/Kullanılan Söz ve İfadelerin Eleştirel Mahiyette Olup İfade Özgürlüğü Kapsamında Kaldığı - Özle Biçim Arasındaki Dengenin Bozulmadığı ve Davacının Kişilik Haklarına Bir Saldırı Bulunmadığı/İstemin Tümden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2015/12807KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacı İle Davalı Arasında Geçmişe Dönük Husumet Olduğunun Gerek Ceza Dosyası İle Gerekse de Tarafların Beyanları İle Sabit Olduğu - Davaya Konu Mesajlar Davalıya Ait Telefondan Davacının Kullandığı Telefona Gönderilmiş Olduğundan Davalıya Husumet Düşeceği )
Y4.HDE. 2016/2970KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davalının Ceza Yargılaması Sırasında Davacıya Ait "E-Devlet" Şifresini Aldığını ve Kızları İle Birlikte Davacının Kişisel Verilerine Eriştiklerini Beyan Ettiği - Davacının Manevi Zararı Oluştuğu/Davacı Yararına Uygun Bir Miktar Manevi Tazminata Hükmedileceği )
Y4.HDE. 2013/11005KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Yasal Savunma Sınırlarını Aşmak Suretiyle - Cevap Dilekçesi Bütün Halinde Değerlendirildiğinde Davalının Neden Davacı Hakkında Şikayette Bulunduğuna Dair Açıklamalar İçerdiği/Kullanılan İfadelerin Hak Arama Özgürlüğü ve Yasal Savunma Sınırları Dahilinde Olduğu - Mahkemece Bu Husus Gözetilerek İstemin Tümden Rededileceği)
Y4.HDE. 2017/2181KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Davalının Davacıya Sarf Ettiği İddia Olunan Söz ve Eylemlerin Bir Kısmının Sübut Bulmadığı - Sarf Edilen Bir Kısım Sözlerin İse Eleştiri Sınırları İçerisinde Kaldığı ve Yine Bir Kısım İfadelerin Değer Yargısı Niteliğinde Olduğu/Davanın Tümden Reddi Gerektiği )
Y4.HDE. 2013/18216KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN KAYNAKLI MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davalının Haber Bülteni ve İnternet Sitesinde Davacı İçin "Beklentileri Karşılanmadığı İçin Derneğimize Husumet Besliyor" "Derneğimize Danışman Olmak İçin Başvurdu Bu Başvurusu Kabul Edilmeyince de İftiralara Başladı" Açıklamaları Yer Aldığı - İstemin Tümden Reddedileceği/İfade Özgürlüğü Bulunduğu )
Y4.HDE. 2014/15897KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN KAYNAKLI MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Nisbi Vekalet Ücretine Hükmetme - Davanın Aktif Husumet Yokluğundan Reddedildiği/Mahkemece Nisbi Tarifeye Göre Vekalet Ücreti Belirleneceği )
YHGKE. 2000/4-1802KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRILMASI ( Gazetede Yapılan Değerlendirmede Kullanılan Sözlerin Eleştiri Sınırını Aşması ve Davacının Kişilik Haklarına Hukuka Aykırı Biçimde Zarar Vermesi )
Y2.HDE. 2003/3277KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRININ İSPATLANMASI ŞARTI ( Boşanma Davasında Manevi Tazminata Karar Verilebilmesi İçin )
Y4.HDE. 2011/888KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIYA DAYALI MANEVİ TAZMİNAT ( Basın Açıklamasında Davacı Başbakan Hakkında Seviyesiz Beyanlarda Bulunan Ahlak Dışı Saldırılar Yapan Gaflet ve İhanet İçinde Olan Çukurda Siyaset Yapan İfadelerinin Kullanılmasının Eleştiri Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y4.HDE. 2013/18197KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIYA DAYALI TAZMİNAT ( Yayın Yoluyla - Davaya Konu Yayınlar 6112 S. Radyo Ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Kanun Yayın Tarihlerinde Henüz Yürürlükte Olmadığı/Davalılardan Yönetim Kurulu Başkanı Hakkındaki Davanın Husumet Yönünden Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y4.HDE. 2002/12587KİŞİLİK HAKLARINA SAYGI ( Gerek Anayasanın Temel Hak ve Özgürlükler Bölümünde Yeralan ve Gerekse Özel Kanunlarda Düzenleme Alanı Bulan Kişilik Haklarına Saygı Duyulmasının Gerekmesi )
YHGKE. 1979/4-1565KİŞİLİK HAKLARINA TECAVÜZ
Y4.HDE. 1993/11924KİŞİLİK HAKLARINA TECAVÜZ ( Basın yoluyla )
Y2.HDE. 2003/3325KİŞİLİK HAKLARINA TECAVÜZ ( Boşanmada Kocanın Güven Sarsıcı Davranışları - Kadının Manevi Tazminat Talebi )
Y4.HDE. 1996/4635KİŞİLİK HAKLARINA TECAVÜZ ( Haber/yazı )
Y13.HDE. 2002/2373KİŞİLİK HAKLARINA TECAVÜZ ( Kişinin Manevi Şahsiyetine ve Kişilik Haklarına Hukuka Aykırı bir Şekilde Tecavüz Edilmiş Olmasının Gerekmesi )
Y15.HDE. 2010/2113KİŞİLİK HAKLARINA TECAVÜZ ( Manevi Tazminat İsteme Hakkı Verdiği - Kişinin Evinin Uğradığı Zarar Sebebiyle Kişilik Haklarının Tecavüze Uğradığının Kabul Edilemeyeceği Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gereği )
YHGKE. 2003/4-181KİŞİLİK HAKLARINA TECAVÜZ ( Taraf ve Vekili Aleyhine Manevi Tazminata Hükmedilmesi - Davada Dinlenilen Tanık Hakkında Savunmayı Aşan Beyan )
Y13.HDE. 2003/225KİŞİLİK HAKLARINA TECAVÜZ ( Telefon Rehberinde Yapılan Soyadı Yanlışlığının Kişilik Haklarına Tecavüzü Oluşturmaması )
YHGKE. 2011/4-687KİŞİLİK HAKLARINA TECAVÜZ ( Tüzel Kişinin Çevresinde Kazandığı İtibarı Aşağılayan Yazılı Sözlü Veya Görüntülü Beyanlar Şu veya Bu Vasıflara Sahip Olmadığına Dair Yayınlar Kişilik Haklarından Şeref ve Haysiyete Yönelik Tecavüz Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği)
Y2.HDE. 2005/1024KİŞİLİK HAKLARINA TECAVÜZ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLEMEMESİ ( Boşanma/Tarafların İlk Davanın Reddedilmesinden Sonra Biraraya Gelip Evlilik Birliği Devam Ettirmiş Olmaları/Bundan Sonra Kişilik Haklarına Tecavüz Bulunmadığı - Önceki Olayların Hoşgörüyle Karşılandığını Gösterdiği )
Y4.HDE. 1999/1479KİŞİLİK HAKLARINA TECAVÜZ NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Sicil Amirinin Yansız Davranmaması )
Y2.HDE. 1997/4503KİŞİLİK HAKLARINA VE AİLE BÜTÜNLÜĞÜNE SALDIRI ( Kocanın Evlilik Dışı İlişkisinin Boşanmaya Sebep Olması Nedeniyle Manevi Tazminata Hükmedilmesi )
Y4.HDE. 2007/9467KİŞİLİK HAKLARINA YAPILAN SALDIRI ( Kişinin Kendi Oturduğu Yer Mahkemesinde Açabileceği - Her Türlü Saldırı Halinde Uygulanması Gerektiği/Genel Hukuk Normu Olduğu )
Y4.HDE. 2004/3811KİŞİLİK HAKLARINA YÖNELEN SALDIRI ( Manevi Tazminat - Davacının 8. Ceza Dairesi Üyesi Olarak Altında İmzası Bulunan Kararın Siyasi Düşüncelerle Verildiği Yargının Siyasallaştığı ve 8. Ceza Dairesinin Dağıtılması Gerektiği Şeklindeki Nitelemeler Nedeniyle Kişilik Haklarının Zedelendiği/Kabulü Gereği )
Y4.HDE. 2008/1780KİŞİLİK HAKLARINA YÖNELEN SALDIRI ( Manevi Tazminat - Davacının Ceza Dairesi Üyesi Olarak Altında İmzası Bulunan Kararın Siyasi Düşüncelerle Verildiği ve Taraflı Kararlar Verdiği Şeklindeki Nitelemeler Nedeniyle Kişilik Haklarının Zedelendiği/Kabulü Gereği )
Y2.HDE. 2014/17934KİŞİLİK HAKLARINA YÖNELİK SALDIRI ( Varlığının İspatlanamadığı - Birlik Görevlerinin Yerine Getirilmemesi Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturmadığı/TMK'nun 174/2. Md. Koşulları Gerçekleşmediği/Davacının Manevi Tazminat İsteğinin Reddi Gerektiği )
Y11.HDE. 2012/18109KİŞİLİK HAKLARINA YÖNELİK SALDIRI (Manevi Tazminata Hükmedilebilmesi İçin Aynı Zamanda Kişilik Haklarına Yönelik Bir Saldırının da Mevcudiyeti Arandığı - Bankacılık İşleminden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat İstemi)
Y4.HDE. 2004/4553KİŞİLİK HAKLARINA ZARAR ( Manevi Tazminat - Davacı Vakfın Hem Üyeleri Hem De Toplum Önünde Önceden Oluşmuş Olumlu İzlenimler Üzerinde Şüphe Doğan Olay Nedeniyle Kabulü Gereği )
Y4.HDE. 2003/1367KİŞİLİK HAKLARINA ZARAR NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Kasten Olumsuz Sicil Vermek/Sicilin Açılan Davalar Sonucu "Objektif Olarak Hazırlamadıkları" Gerekçesiyle İptal Edildiği - Davalıların Yansız Sicil Düzenlemedikleri Kişisel Kusurları Bulunduğu/Tazminat Takdiri Gereği )
Y2.HDE. 1974/1315KİŞİLİK HAKLARINDAN VAZGEÇİLEMEMESİ ( Nafaka İstenmemesine İlişkin Yapılan Sözleşme )
Y4.HDE. 2000/10088KİŞİLİK HAKLARINI İHLAL ( Hukuka Aykırı Olarak Saldırıya Uğrayan Kimsenin Manevi Tazminata Hükmedilmesini İsteyebileceği - Tazminat Talebi )
Y4.HDE. 2012/4014KİŞİLİK HAKLARINI İHLAL ( Tüm Dosya Safahatı Birlikte Değerlendirildiğinde Yapılan ve Tutanağa Bağlanan İcra İşlemlerinin Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Ettiği Görüldüğünden Uygun Bir Miktar Manevi Tazminata Karar Verilmesi Gerektiği - Haksız Haciz Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
Y4.CDE. 2013/4514KİŞİLİK HAKLARINI RENCİDE EDİCİ DERECEYE ULAŞMAYAN SÖZLER (Eleştiri ve Şikayet Hakkı Kapsamında Görülmesi Gerektiği)
Y9.HDE. 2007/5735KİŞİLİK HAKLARINI ZARARLANDIRMA AMACI ( Sözkonusu İfadelerde İşveren Tarafından Feshe Yönelik Bir Düşüncenin Dile Getirilmesinin Sözkonusu Olduğundan Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gerektiği )
Y2.HDE. 2012/21261KİŞİLİK HAKLARINI ZEDELENMİŞ OLMASI ( Boşanmaya Sebep Olan Olayların - Manevi Tazminat Talep Eden Tarafın Kusursuz ya da Az Kusurlu Olmasının Yanında )
Y2.HDE. 2005/4860KİŞİLİK HAKLARINI ZEDELEYİCİ DAVRANIŞ ( Maddi Bir Hadisenin Varlığı Kanıtlanamadığı - Davalının Manevi Tazminat İsteğinin Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2012/1524KİŞİLİK HAKLARININ BASIN YOLUYLA İHLALİ ( Manevi Tazminat Davası - Haber Metninde İsmi Geçen Kişiler veya Muadilleri Mevkidaşlarının Derneğe Üye Olup Olmadıklarının Tespit Edilemediği/Yayın Metninde Geçen İbarelerin Davacılara Saldırı Kastı Taşımadığı ve Bu Nitelik Olmadığı )
Y4.HDE. 1995/6860KİŞİLİK HAKLARININ HAKSIZ OLARAK SALDIRIYA UĞRAMASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Tazminat Miktarının Sınırının Onun Amacına Göre Belirlenmesi )
YHGKE. 1996/4-938KİŞİLİK HAKLARININ HUKUKA AYKIRI OLARAK SALDIRIYA UĞRAMASI ( Manevi Tazminat İçin )
Y4.HDE. 2008/6396KİŞİLİK HAKLARININ İHLAL EDİLMESİ ( Davalının Özellikle Davacıyı Hırsızlıkla Suçlaması Olayında Hiçbir Somut Kanıt Bildirmeden Yalnızca Soyut Şekilde Şikayetçi Olması Hak Arama Özgürlüğünün Özensiz Kullanıldığını Gösterdiğinden Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2006/5433KİŞİLİK HAKLARININ İHLAL EDİLMESİ ( Manevi Tazminat Talep Eden Davacının Seçimlik Hakkını Kullanarak Davayı Kendi İkametgahı Mahkemesinde Açabileceği )
Y7.CDE. 2005/13442KİŞİLİK HAKLARININ İHLAL EDİLMESİ ( Yazının Konu İle İfade Arasında Düşünsel Bağlılık Unsurunu Taşımaması Nedeniyle İhlal Edildiği - Kanun Yararına Bozma İsteminin Kabulü Gereği )
Y3.HDE. 2004/10859KİŞİLİK HAKLARININ İHLAL EDİLMESİ ŞARTI ( Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminata Hükmedilebilmesi İçin Üzüntü Duymanın Yeterli Olmaması )
Y15.HDE. 1990/2198KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ ( Akde Aykırılık Halinde Manevi Tazminat İstenebilmesi İçin )
Y4.HDE. 1994/6361KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ ( Atatürk'e Hakaret Nedeniyle )
Y4.HDE. 1999/2626KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ ( Başörtüsü Nedeniyle Öğrencinin Okuluna Alınmaması )
Y11.HDE. 2003/6870KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ ( Davacı Davasını Haksız Rekabet Hükümlerine Dayandırmasına Rağmen Bu Konuda Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmemiş Olması Bozmayı Gerektirdiği )
Y13.HDE. 2009/13753KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ ( Davacıların Ailesi İle Birlikte Tatil Yapmak Üzere Gittiği Otelin Isıtma Sisteminin Yetersiz Olduğu - Geceyi Soğukta Geçirmek Zorunda Kaldıkları/ Manevi Tazminat İsteminin Kabulü Gereği )
YHGKE. 2013/3-56KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ ( Davacının Gerekli Davaların Açılması İçin Davalı Avukata Vekaletname Verildiği - Davalının Süresinde Davaları Açtığı Ancak Verilen Yetkisizlik Kararlarına Rağmen Yetkili Mahkemeye Süresinde Başvurmadığı/Davacının Bu Eylem Nedeniyle Kişilik Haklarının Manevi Zarar Gördüğünün Kanıtlanamadığı )
YHGKE. 2006/4-156KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ ( Davacının Görev Süresinin Uzatımı Davalının Takdirine Dayalı Yapıldığı - Bu Durum Davacının Kişilik Haklarının İhlali Niteliğinde Olmadığından Manevi Tazminat Davasının Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2003/557KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ ( Davalının Yargı Kararına Uymayarak Davacıyı Göreve Başladığı Gün Doğu İllerine Üç Ay Süre İle Geçici Görevlendirilmesi )
Y4.HDE. 2012/16675KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ ( Haksız İcra Takibi Sebebiyle Manevi Tazminat - Maaş Ödemesi Yapılan Şahsın Vefat Etmesinden Sonra da Hesabına Maaş Yattığı/Uzun Süre Kimse Tarafından Çekilmemesi Üzerine Davalı Kuruma İade Edildiği/Mirasçılar Aleyhine Yapılan İcra Takibine İtiraz Edilmesi Sonucu Açılan İtirazın İptali Davasında Kurumun Haksızlığı Tespit Olunduğu/Talebin Reddinin İsabetsiz Olduğu )
Y4.HDE. 2014/12811KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ ( Haksız İcra Takibine Dayalı Manevi Tazminat Davası/Takibin Haksız Olduğuna İlişkin Kesinleşmiş Menfi Tespit Davası Olduğu - Manevi Tazminata Hükmedileceği )
Y9.HDE. 2003/7115KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ ( Kişilik Haklarının Hukuka Aykırı Şekilde İhlal Edildiğine Dair Bir Delil Bulunmadığından Eylemlerin Tamamen Hizmet Akdi Çerçevesinde Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
Y2.HDE. 2012/7869KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ ( Manevi Tazminat - Boşanmaya Sebep Olan Olaylar Yüzünden Kişilik Hakkı Saldırıya Uğrayan Tarafın Bozulan Ruhsal Dengesini Telafi Etmek Manevi Değerlerindeki Eksilmeyi Karşılama Amacını Taşıdığı )
Y13.HDE. 2014/127KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ ( Manevi Tazminat - Sağlık Görevlilerinin Dikkatsizliği Sonucu Davacının Ayaklarının Yanması Sonucu Kan Kanserine Yakalandığı/Yanıklar Nedeniyle Davacının Ayrıca Yanık Tedavisi Gördüğü - Yanık Tedavisine Bağlı Olarak Sıkıntı ve Üzüntüye Maruz Bırakıldığı/Kişilik Haklarının Davalılar Tarafından Hukuka Aykırı İhlal Edildiği İstemin Kabulü Gerektiği )
Y4.HDE. 2010/9067KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ ( Manevi Tazminat - Yurtdışında Oturan Davalılar Tarafından Davaya Konu Mektubun Kardeşlerinin Ölümü Sonucu Duyulan Üzüntüyle Yazıldığı/Kişilik Haklarını İhlal Kastının Bulunmadığından Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2009/3618KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ ( Manevi Tazminat Davası - Ayıplı Mal Satımı Nedeniyle Oluşan Zarar Davacının İç Huzurunu Bozacak Nitelikte Bir Olgu Olmadığından Reddi Gerektiği )
Y4.HDE. 2012/14241KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ ( Manevi Tazminat Davası - Davacı Manevi Olarak Zarar Görmüşse de Olayın Oluş Şekline Nazaran Hükmolunan Manevi Tazminatın Fazla Olduğu )
Y4.HDE. 2008/10109KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ ( Manevi Tazminat İstemi - Davacının Korunması Gereken Kişilik Hakları İle Davalının Şikayet Hakkı Arasında Çatışan Yararlar Dengesi Davacı Yönünden Bozulmuş ve Davalı Yönünden İse Hukuka Uygunluk Nedeni Gerçekleşmediğinden İstemin Kabulü Gerektiği )
Y4.HDE. 2013/16972KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ ( Manevi Tazminat İstemi - Konuyla Alakalı Soruşturmanın Yapıldığı Davacı da Gözaltına Alındığından Bu Haliyle Haberin Görünür Gerçeğe Uygun Olduğu )
Y2.HDE. 2006/20172KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ ( Manevi Tazminat İsteminde Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y9.HDE. 1991/12786KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ ( Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Şartları )
Y3.HDE. 2001/5192KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ ( Ne Şekilde İhlal Edildiğinin Karar Yerinde Tartışılmadığı - Sorumluluk İçin Öngörülen Koşulların Varlığının Belirlenmediği/Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği )
Y4.HDE. 2006/13374KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ ( Nedenine Dayalı Manevi Tazminat - Dava Konusu Haberlerin Yayın Tarihlerindeki Olayın Beliriş Biçimine Diğer Bir Anlatımla Görünür Gerçeğe Uygun Olması Nedeniyle Reddi Gereği )
YHGKE. 2011/13-606KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ ( Sözleşme İle Düğün Salonu Kiralandığı ve Fotoğrafçının Düğün Video Çekimlerini Kayıt Altına Alamadığı Davacılara Teslim Edemediği - Tazminat Taleplerinin Kabul Edileceği )
Y13.HDE. 2013/22170KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ ( Sözleşme İlişkilerinde Manevi Tazminatın Kabul Edilebilmesi İçin Sözleşmenin İhlaliyle Birlikte Kişilik Haklarının da İhlali Gerektiği - Davacının Şahsiyet Haklarına Bir Saldırı Bulunmadığından Salt Davacının Endişesinin Artması Şahsiyet Haklarına Saldırı Niteliğinde Olmadığı/Davanın Reddi Gerektiği )
YHGKE. 2004/13-61KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ ( Yapılan İcra Takibinde Şikayet Üzerine Taahhüdü İhlal Suçundan Yanlış Kişinin Ceza Alması ve Cezaevine Konması - Kocasının Manevi Tazminat Talebinin Reddi/Maddi Tazminat Talebinde Araştırılması Gerekenler )
Y13.HDE. 2015/6700KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ İDDİASI (Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Davalının Hastane Hizmetinden Memnuniyetsizliğini Hastaneye Gelerek Yönetime Yüksek Sesle İfade Ettiği/Mahkemece Davanın Reddi Gerektiği)
Y4.HDE. 2014/4987KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ İLE TİCARİ İTİBARIN ZEDELENMESİ SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Delil Tespitine Dayanıldığı/Keşifte Hazır Bulunan Tarafların İtirazı Bulunmadığı - Davalı Taraf Yazılımının Lisanssız Olarak Başka Şirketler Tarafından Kullanıldığının Tespit Edilmesi Sebebiyle Delil Tespitini Haklı Gösterecek Olgu ve Emarelerin Bulunduğu/Şikayet Hak Arama Özgürlüğü Sınırlarında Bulunduğundan Davanın Reddedileceği )
Y4.HDE. 2015/964KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ NEDENİNE DAYALI MANEVİ TAZMİNAT (Davalılar Arasında Geçen Telefon Görüşmesinde Davalı Tarafından Davacıya Yönelik Olarak Kullanılan ve Yerel Mahkemece Tazminatı Gerektirdiği Kabul Edilen İfadelerin Davalının Değer Yargısı Niteliğinde Olduğu/Davalı Tarafından Telefon Görüşmesinde Kullanılan Ifadeler Yönünden Manevi Tazminat Koşulları Oluşmadığından Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y4.HDE. 2012/8081KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Belediyece Sel Sularının Kanalizasyon Sistemiyle Tahliye Edilmediği/Davacının Sel Sularında Mahsur Kaldığı - Ölüm Tehlikesi Nedeniyle Davacının Ruh Sağlının Bozulduğunun Kabulü )
YHGKE. 2011/4-601KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Eleştirisinin Davacının Eserlerinin Bütününe Yönelik Genel Bir Eleştiri ve Değerlendirme Mahiyetinde Olduğu - Davacının Doğrudan Kişilik Haklarına Saldırı Bulunmadığı )
Y4.HDE. 2014/5764KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Hükmün Sonuç Kısmının Net ve Anlaşılır Olmadığı - Yerel Mahkemece Net Olmayan İfadeler Kullanılarak Davalılardan Eşit Şekilde Manevi Tazminat Miktarı Alınacağı Şeklinde Sorumlu Tutulamayacağı/Hatalı Karar Verildiği )
Y4.HDE. 2015/7544KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Saldırı Oluşturan Eylem Ve Olayın Özelliği Yanında Tarafların Kusur Oranı Sıfatı İşgal Ettikleri Makam Ve Diğer Sosyal Ekonomik Durumların Da Dikkate Alınması Gerektiği/Her Olaya Göre Değişebilecek Özel Durum Ve Koşulların Bulunabileceği Gözetilerek Tazminatın Sınırının Tazminat Amacına Göre Belirleneceği )
YHGKE. 2011/4-418KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davalı Adalet Bakanının Beyanlarının Kamuoyunu Aydınlatma Görevi Sınırları İçinde Kaldığı - Davanın Reddedileceği )
Y4.HDE. 2014/12679KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Devlet Hastanesinde Doktorun Hasta Yakınına Hakareti - Kamu Görevlilerinin Hakaret Etmelerinin Kişisel Kusur Oluşturup Hiç Bir Biçimde Görevle İlişkilendirilemeyeceği/Anayasa Md. 129/5'deki Kuralın Mutlak Olmayıp İdari Yetkilerin Kullanılma Alanıyla "İdari İşlem ve Eylem Niteliğini Yitirmemiş Davranışlarla" Sınırlı Olduğu )
Y4.HDE. 2013/1805KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalı Tarafından Twitter Hesabından Davacı Aleyine "Yetim Hakkı Yiyip Aile Yakınlarına Menfaat Sağladığı Usulsüz İhalelerle Siyasi Yandaşlarına Menfaat Sağladığı Hırsızlık Yasaları Çıkardığı ..." Şeklinde İthamlar Kullanıldığı - Siyasetçi Olan Taraflardan Davalının Davacıya Yönelik Güncel Konularda Değerlendirmelerde Bulunduğu/İstemin Tümden Reddedileceği )
Y4.HDE. 2016/6566KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verildiği - Hüküm Kurulurken Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davacı Lehine Vakalet Ücretine Hükmedilmemesinin Hatalı Olduğu )
Y4.HDE. 2015/16528KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİNE DAYALI MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Haksız Şikayet Nedeni İle - Davalının Tarafına Bırakılan ve Ailesi Hakkında Ağır İthamlar İçeren Mektuplar Sebebiyle Aralarında Uzun Zamandır Husumet Bulunan Davacılardan Şikayetçi Olduğu/Şikayet Dilekçesinde Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturabilecek İfade de Bulunmadığı/İstemin Reddedileceği)
Y4.HDE. 2016/11243KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİNE DAYALI YAYIN DURDURMA İSTEMİ ( Davalının 2016/9064 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle İlan Edilen OHAL Kapsamında Yürürlüğe Konulan Kanun Hükmünde Kararnameler Gereğince Kapatılan Kurumlar Arasında Olduğu Anlaşıldığından 670 S. KHK Md.16 Uyarınca Değerlendirme Yapılmak Üzere Kararın Bozulacağı )
Y11.HDE. 2010/16404KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİNİN TESPİT EDİLEMEDİĞİ (Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gereği - Haksız Kazanç İddiası)
YHGKE. 1997/4-290KİŞİLİK HAKLARININ KORUNMASI
Y4.HDE. 2011/978KİŞİLİK HAKLARININ KORUNMASI ( Basın Yolu İle Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat - Kendi Yerleşim Yeri Veya Davalının Yerleşim Yeri Mahkemesinde Dava Açabileceği )
Y4.HDE. 2005/12241KİŞİLİK HAKLARININ KORUNMASI ( Davacı Hakimden Saldırı Tehlikesinin Önlenmesini Sürmekte Olan Saldırıya Son Verilmesini Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespitini İsteyebileceği )
Y4.HDE. 2002/13785KİŞİLİK HAKLARININ KORUNMASI ( Komşuluk Hukukuna Aykırı Olarak Komşunun Hoş Karşılayıp Katlanacağı Sınırı Aşan Davaranışların Hukuken Korunmayacağının Açık Olması )
Y11.HDE. 2000/817KİŞİLİK HAKLARININ KORUNMASI ( Tüzel Kişilerde Kişilik Haklarına Sahip Olduğu - Bu İtibarla Bunların Zarara Uğratılması Halinde Manevi Tazminat Adı Altında Kendilerine Özel Bir Giderim Sağlanmasını İsteyebilecekleri )
Y3.HDE. 2014/68KİŞİLİK HAKLARININ NE ŞEKİLDE ZARARA UĞRADIĞININ ARAŞTIRILMASI ( Somut Nedenlerin Açıklanması Gereği - Eldeki Davada Yeterli Araştırma Yapılmaksızın Davalı Galerici Adına Manevi Tazminata Hükmedilemeceği/Vekalet Ücreti ve Faiz Yönünden de Hatalı Karar Verildiği )
YHGKE. 2007/4-262KİŞİLİK HAKLARININ SALDIRI ( Alıntılanan Sözler İle Öz ve Biçim Dengesinin Bozulduğu - Gerekli Olmayan Yakıştırmalar Yapılmış ve Amaç Aşıldığından Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2012/15939KİŞİLİK HAKLARININ SALDIRIYA UĞRADIĞI İDDİASI İLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Başhemşire Olarak Görev Yapan Davacının Aynı Hastanede Başhekim Yardımcısı Olan Davalının Görevini Yaparken Kusurlu ve Haksız Eylemleri Nedeniyle - Sorumlunun Kamu Kurumu Olduğu )
Y4.HDE. 2005/13175KİŞİLİK HAKLARININ SALDIRIYA UĞRAMASI ( Basın Yoluyla/Belediyenin İcraatlarına Yönelik Sert Eleştirilerin Kişiliğe Yönelik Olmadığı - Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği )
Y2.HDE. 2006/20776KİŞİLİK HAKLARININ SALDIRIYA UĞRAMASI ( Boşanmaya Sebebiyet Vermiş Olan Olaylar Yüzünden Uğrayan Tarafın Kusurlu Olandan Manevi Tazminat İsteyebileceği )
Y2.HDE. 2014/22092KİŞİLİK HAKLARININ SALDIRIYA UĞRAMASI ( Davacı-Davalı Erkeğin Eşini Sevmediğini İstemediğini Söylediği Fiziksel Şiddet Uygulamakla Tehdit Ettiği Eşinin Ailesini Arayarak Gelip Almalarını İstediği - Boşanmaya Sebebiyet Vermiş Olan Olaylar Yüzünden Kişilik Hakları Saldırıya Uğrayan Tarafın Kusurlu Olandan Manevi Tazminat İsteyebileceği )
Y2.HDE. 2002/2980KİŞİLİK HAKLARININ SALDIRIYA UĞRAMASI ( Davalı Kadının/Boşanmaya Sebebiyet Veren Hadiselerde - Kadın Yararına Hakkaniyet Kuralına Göre Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2008/16827KİŞİLİK HAKLARININ SALDIRIYA UĞRAMASI ( Hakim Manevi Tazminatın Miktarını Tayin Ederken Eylem ve Olayın Özelliği Yanında Tarafların Kusur Oranını Sıfatını İşgal Ettikleri Makamı Sosyal ve Ekonomik Durumlarını Dikkate Alması Gerektiği )
Y4.HDE. 2005/8242KİŞİLİK HAKLARININ SALDIRIYA UĞRAMASI ( Hakim Manevi Tazminatın Miktarını Tayin Ederken Saldırı Teşkil Eden Eylem ve Olayın Özelliği Yanında Tarafların Kusur Oranını Sıfatını İşgal Ettikleri Makamı ve Diğer Sosyal ve Ekonomik Durumlarını da Dikkate Alması Gerektiği )
Y4.HDE. 2013/18923KİŞİLİK HAKLARININ SALDIRIYA UĞRAMASI ( Haksız Fiil Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Takdir Edilecek Tutar Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Doyum Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği )
Y4.HDE. 2014/4967KİŞİLİK HAKLARININ SALDIRIYA UĞRAMASI ( Kişilik Hakları Zarara Uğrayan Kişinin Manevi Tazminat Ödetilmesini İsteyebileceği - Tazminat Tutarı Belirlenirken Saldırı Oluşturan Eylem ve Olayın Özelliği Yanında Tarafların Kusur Oranı Sıfatı İşgal Ettikleri Makam ve Diğer Sosyal ve Ekonomik Durumların Dikkate Alınacağı )
Y2.HDE. 2011/2792KİŞİLİK HAKLARININ SALDIRIYA UĞRAMASI ( Kusurlu Olandan Manevi Tazminat İstenebileceği - Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Tazminata Esas Olan Fiilin Ağırlığı İle Hakkaniyet Kuralları Dikkate Alınarak Kadın Yararına Uygun Miktarda Hükmedilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2013/4-44KİŞİLİK HAKLARININ SALDIRIYA UĞRAMASI ( Manevi Tazminat Davası - Davalının Davacıya Hakaret Etmesi Görevi İle İlgili Olmadığından ve Kişisel Kusuruna İlişkin Bulunduğundan Davanın Adli Yargıda Görülmesi Gerektiği/İddia Edilen Hususun Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğundan Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verilmesinde Usul ve Yasaya Aykırı Bir Durum Bulunmadığı )
Y4.HDE. 2004/2350KİŞİLİK HAKLARININ SALDIRIYA UĞRAMASI ( Manevi Tazminat Talebi - Saldırı Teşkil Eden Eylem ve Olayın Özelliği Yanında Tarafların Kusur Oranını Sıfatını İşgal Ettikleri Makamı ve Diğer Sosyal ve Ekonomik Durumlarını da Dikkate Alacağı )
Y4.HDE. 2004/6659KİŞİLİK HAKLARININ SALDIRIYA UĞRAMASI ( Manevi Tazminatın Miktarı Tayin Edilirken Saldırı Teşkil Eden Eylem Ve Olayın Özelliği Yanında Tarafların Kusur Oranı Sıfatı İşgal Ettikleri Makam Ve Diğer Sosyal Ve Ekonomik Durumlar Olduğu )
Y3.HDE. 2013/20270KİŞİLİK HAKLARININ SALDIRIYA UĞRAMASI ( Nişanın Bozulması - Davacı Fahiş Bir Zarara Uğramış ve Bu Sebeple Kişilik Hakları da Saldırıya Uğramış İse Bu Durumun İspatı Halinde Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği/Davacının Kişilik Haklarına Saldırıya Uğrama Durumunu Kabule Elverişli Olmaması Karşısında Davacının Manevi Tazminat İsteminin Tümden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2008/9235KİŞİLİK HAKLARININ SALDIRIYA UĞRAMASI ( Saldırıya Uğrayan Eşin Manevi Tazminat Talebinin Kabul Edilmesi Gerektiği - Boşanma )
Y2.HDE. 2008/143KİŞİLİK HAKLARININ SALDIRIYA UĞRAMASI ( Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Tazminata Esas Olan Fiilin Ağırlığı İle Hakkaniyet Kuralları Dikkate Alınarak Davacı Kadın Yararına Uygun Miktarda Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2012/23542KİŞİLİK HAKLARININ SALDIRIYA UĞRAMASI (Davacının Kredi Kartının Kullanıma Kapatılması Nedeniyle Kişilik Haklarının Ne Şekilde Saldırıya Uğradığı Kanıtlanmadığı Gibi Bankanın Kredi Kartı Üyelik Aidatını Makul Olmak Kaydıyla İstemesinde Yasaklayıcı Bir Hüküm Olmadığı - Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gereği)
Y2.HDE. 2015/9277KİŞİLİK HAKLARININ SALDIRIYA UĞRAMASI (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Sebep Olan Olaylarda Tazminat İsteyen Davacı Erkeğin Ağır ya da Eşit Kusurlu Olmadığı/Bu Olayların Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Ettiği - Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Tazminata Esas Olan Fiilin Ağırlığı İle Hakkaniyet Kuralları Dikkate Alınarak Davacı Erkek Yararına Uygun Miktarda Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği)
Y2.HDE. 2004/17147KİŞİLİK HAKLARININ SALDIRIYA UĞRAMASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanmaya Sebep Olan Olaylar Yüzünden Ceza Davasında Kadın Yararına Takdir Edilmesi - Değerlendirilmesi Yapılıp Sonucu Uyarınca İstem Hakkında Karar Verilmesi Gereği )
YHGKE. 2009/4-100KİŞİLİK HAKLARININ SALDIRYA UĞRAMASI ( Manevi Tazminat - Dava Konusu Yayının Görünür Gerçeğe Uygun Olduğu ve Güncellik Taşıdığı ve Okuyucunun İlgisini Çekecek Şekilde Başlık ve Üslup Kullanıldığından Reddi Gereği )
Y8.HDE. 2005/5007KİŞİLİK HAKLARININ SON BULMASI ( Ölüm İle - Dava Açılamayacağı Gibi Ölü Kişinin Mirasçılarına Dava Yöneltilemeyeceği Veya Islah Yolu İle Davaya Devam Edilemeyeceği )
Y11.HDE. 2001/10575KİŞİLİK HAKLARININ YASAL KORUMA ALTINDA OLMASI ( Şikayet Hakkının Hangi Hallerde Kötüye Kullanıldığının Belirlenmesi )
YHGKE. 1993/4-746KİŞİLİK HAKLARININ YAYIN YOLUYLA İHLALİ ( Manevi tazminat )
YHGKE. 2006/4-800KİŞİLİK HAKLARININ ZARAR GÖRDÜĞÜNÜN KANITLANMASI ( Trafik Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat İstenebilmesi İçin Gerektiği )
Y3.HDE. 2012/16403KİŞİLİK HAKLARININ ZARAR GÖRMESİ ( Davacının Rızası İle Olsa da Bekaretini Kaybettiği ve Davalının Bu Olayı Annesine Anlatıp Dedikodulara Sebebiyet Verdiği/Davalının Eski Nişanlısı Olan Davacıya Şiddet Uyguladığı - Uygun Miktarda Manevi Tazminat Takdir Edileceği )
YHGKE. 2011/4-601KİŞİLİK HAKLARININ ZARAR GÖRMESİ ( Kişilik Haklarının Doğrudan Doğruya Zarar Görme Koşulu - Davalının Eleştirisinin Davacının Eserlerinin Bütününe Yönelik Genel Bir Eleştiri ve Değerlendirme Mahiyetinde Olduğu/Davanın Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2001/3634KİŞİLİK HAKLARININ ZARAR GÖRMESİ ( Yaşama Maddi Ve Manevi Varlığını Koruma Ve Geliştirme Hakkı - Manevi Tazminat )
Y2.HDE. 2008/2507KİŞİLİK HAKLARININ ZARAR GÖRMESİ ( Zarar Gören Taraf Kusurlu Eşten Manevi Tazminat İsteyebileceği - Manevi Tazminat İsteyen Ağır veya Eşit Kusurlu Değilse ve Kişilik Hakları da Zarar Görmüşse Manevi Tazminat Talebi Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2017/1794KİŞİLİK HAKLARININ ZARAR GÖRMESİ (Kişilik Haklarının Zarar Görmediği Hallerde Eylem Hukuka Aykırı Olsa Dahi Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği/Davacının Kişilik Haklarının Zarar Gördüğü Kabul Edilemeyeceği - İsteminin Bütünüyle Reddine Karar Verileceği/Manevi Tazminat)
Y13.HDE. 2015/23318KİŞİLİK HAKLARININ ZARAR GÖRMESİ (Manevi Tazminata Hükmedilebilmesinin Koşulu Olduğu - Satın Alınan Aracın Arızalı Olduğu Gerekçesiyle Açılan Tazminat Davasında Kişilik Haklarının Zarar Gördüğünün Kabul Edilemeyeceği Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gereği)
Y4.HDE. 2013/18307KİŞİLİK HAKLARININ ZARAR GÖRMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacının Kaymakam İzindeyken Yerine Baktığı/Kendisine Telefon Açtığında Davalı Kaymakamın Hakaret Ettiğini İddia Ettiği - Davanın Husumet Yönünden Reddedileceği )
Y4.HDE. 2012/6581KİŞİLİK HAKLARININ ZARARA UĞRADIĞI İDDİASI (İnternet Ortamındaki Yayınlar Nedeniyle Manevi Tazminat - Özel Yasada Bir Düzenlemenin Varlığı Halinde Öncelikle Uygulanacağı/Özel Yasa Somut Olaya İlişkin Görev Yönünden Mahsus Bir Düzenleme de İçerdiğinden Sulh Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu)
Y4.HDE. 2001/11649KİŞİLİK HAKLARININ ZARARA UĞRAMASI ( Çocuğun Yaralanmasının Üzüntü ve Aile Vermesi Sonucu Aile Düzeninin Bozulması )
Y13.HDE. 2010/18712KİŞİLİK HAKLARININ ZARARA UĞRAMASI (Manevi Tazminat İstemi - Dosya İçinde Bulunan Bilgi ve Belgeler İncelendiğinde Davacının Kişilik Haklarının Zarara Uğradığından Sözedilmesinin Olanaklı Olmadığı/İstemin Tümüyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2003/134KİŞİLİK HAKLARININ ZARARA UĞRATILMASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Kararın Aynı Gazete ve 3 Büyük Gazetede Yayınlanmasının da Talep Edilmesi - Konusu Para Olmayan Davalarda Yasa Sulh Hukuk Mahkemesini Görevlendirmediğinde Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )
Y4.HDE. 2007/8212KİŞİLİK HAKLARININ ZEDELENMEMESİ ( Bankanın Avukatlık Kimliğini Kabul Etmemesi - Olayda Bankacılık İşlemlerinin Güvenli Bir Şekilde Yapılmasının Amaçlandığı/Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gereği )
Y2.HDE. 2016/10766KİŞİLİK HAKLARININ ZEDELENMEMESİ (Davalı Erkeğe Atfolunan ve Hükme Esas Alınan Kusurlarının Davacı Kadının Kişilik Haklarını Zedeler Nitelikte Olmadığı/Kadın Yararına T.M.K'nun 174/2. Md.Koşulları Oluşmadığı - Boşanmadan Kaynaklı Manevi Tazminat İsteminin Reddedileceği)
Y2.HDE. 2016/8251KİŞİLİK HAKLARININ ZEDELENMESİ ( Davalı Kadına Kusur Olarak Yüklenen Eylemler Sebebiyle Erkeğin Kişilik Haklarının Saldırıya Uğradığı - Davacı Erkeğin Boşanma ile Mevcut veya Beklenen Menfaatlerinin de Zarar Gördüğü/Davacı Erkek Lehine Uygun Miktarda Maddi ve Manevi Tazminat Takdiri Gerektiği )
YHGKE. 2013/4-1601KİŞİLİK HAKLARININ ZEDELENMESİ ( Davalının Hakaretinin Göreviyle İlgili Olmadığı - Eylemin Kamu Görevlisinin Yetkilerini Kullanırken Meydana Gelen Zarar Mahiyeti Bulunmadığı/İdareye Husumet Yöneltilemeyeceği/Kişisel Kusur/Hakaret/Haksız Fiil Nedeniyle Manevi Tazminat/Adli Yargının Görevli Olduğu )
YHGKE. 2001/15-498KİŞİLİK HAKLARININ ZEDELENMESİ ( Manevi Tazminat - Nikah Öncesi Stüdyoda Çekilen Resimlerin Teslim Edilmemesi/Davalının Bu Üzüntüyü Hafife Alması ve Kayıtsız Davranması )
Y9.HDE. 2012/2473KİŞİLİK HAKLARININ ZEDELENMESİ ( Manevi Tazminat İstemi - Davacı Avukatın İş Sözleşmesine Tabi Çalıştığı İşyerinde Maruz Kaldığı Ve İşyeri Yetkililerin Bilgisi Dahilinde Gerçekleşen Olay Sebebiyle Kişilik Haklarının Zedelendiği ve Manevi Zarara Uğradığının Sabit Olduğundan Davalı Şirket Aleyhine Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Yerinde Olduğu )
YHGKE. 1976/2-1727KİŞİLİK HAKLARININ ZEDELENMESİ ( Manevi Tazminat İsteminin Kabulü )
Y14.HDE. 2013/7928KİŞİLİK HAKLARININ ZEDELENMESİ (Komşuluk Haklarının Taşkın Kullanılması - Komşuluk Haklarına Aykırı Davranış)
Y4.HDE. 2003/11479KİŞİLİK HAKLARININ ZEDELENMESİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Murisin Eylemi Nedeniyle Açılan Davada Mirasçılar Arasında Mecburi Değil İhtiyari Dava Arkadaşlığı Bulunması )
Y2.HDE. 2014/16924KİŞİLİK HAKLARININ ZEDELENMESİ SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalı-Davacı Kadın Eşin Evlilik Birliği Devam Ederken Eşinin Davalı Şahıs İle Yaşadığını Belirterek Davalıdan Manevi Tazminat Talebinde Bulunduğu - 60698 S.K.'dan Kaynaklanan Bir Dava Olup Davaya Bakma Görevinin Asliye Hukuk Mahkemesine Ait Sayılacağı )
Y15.HDE. 1999/3308KİŞİLİK HAKLARININ ZEDELENMESİ ŞARTI ( Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Manevi Tazminata Hükmedilebilmesi İçin )
Y4.HDE. 2014/8320KİŞİLİK HAKLARININ ZEDELEYEN BİR İŞLEM OLMADIĞI ( Davacının Kurumu Kısmen De Olsa Zarara Uğratmış Olduğu - Yapılan Haciz İşlemlerinin Haksız Olmadığı/Davacının Zarara Uğramadığından Bahisle Tazminat Taleplerinin Reddedilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2009/4-200KİŞİLİK HAKLARININ ZEDENLENMESİ ( Sunulan Sağlık Raporlarından Davalıların Asılsız İsnatlar İçeren Şikayetleri İle Başlayan Süreçte Davacının Kapıldığı Elem ve Üzüntünün Varlığını ve Bunların Onun Ruh Sağlığına Etkisini Ortaya Koyduğu - Manevi Tazminat İsteyebileceği )
YHGKE. 2014/2-813KİŞİLİK HAKLARINININ İHLALİNDEN KAYNAKLI MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Boşanmanın Feri Nitelikte - Davacı Güven Sarsıcı Davranışlarda Bulunan Davalı Eşini Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilir Şekilde Yaraladığı/Davalı Kadının Davacı Erkeğe Nazaran Daha Ağır Kusurlu Olduğu - İstemin Kabulü Gerektiği)
YHGKE. 2009/4-14KİŞİLİK HALARINA SALDIRI ( Davalının Kişilik Hakkını İhlal Amacıyla Yazılı İfade de Bulunmadığı - Davalının Yasal Savunma Sınırı İçerisinde Kaldığı ve Hukuka Aykırı Bir Beyanın Bulunmadığından Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gerektiği )
YHGKE. 2000/2-1051KİŞİLİK HALLERİNE İLİŞKİN KARARLAR ( Kanunlar ihtilafı)
Y3.HDE. 2010/7829KİŞİLİK KAVRAMI ( Vasiyetnamenin İptali İstemi - “Kişilik” Kavramının Aynı Zamanda “534. Maddede Geçen Miras Bırakanı Tasarrufa Ehil Gördüklerini” İfadesini de Kapsadığını Kabul Etmek Gerektiği )
Y2.CDE. 2014/29117KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARAŞTIRMASI ( İşyeri Dokunulmazlığının İhlali ve Mala Zarar Verme - Olarak Sanığın “Kişilik Özellikleri İle Duruşmadaki Tutum ve Davranışları Göz Önünde Bulundurularak Yeniden Suç İşlemeyeceği Hususunda Kanaate Varılması” Koşulunun Oluşup Oluşmadığı Değerlendirilerek Sanığın Hukuki Durumunun Belirleneceği )
Y4.HDE. 2012/9965KİŞİLK HAKLARINA SALDIRI KARARININ YAYINLANMASI (Tazminata Hükmedilebileceği Gibi Başka Bir Yaptırıma veya Saldırıyı Kınayan Karar Verilebileceği - Manevi Tazminata Hükmedilen Olayda Haberin Yayını Üzerinden Uzun Bir Süre Geçtiği ve Olayın Özelliği Nedeniyle Yayın Kararı Verilmesinin Doğru Olmadığı)
Y11.CDE. 2011/2696KİŞİNİN ALGILAMA YETENEĞİNİN ZAYIFLIĞINDAN YARARLANMA ( Sanığın Sağır ve Dilsiz Katılanlara Karşı Dolandırıcılık Suçunu İşlediği İddiası - Durumu Değerlendirmenin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y5.CDE. 2013/7283KİŞİNİN BELLİ BİR HAKKI KULLANMAK İÇİN YETKİLİ KAMU MAKAMLARINA VERDİĞİ DİLEKÇENİN HUKUKİ BİR NEDEN OLMAKSIZIN KABUL EDİLMEMESİ ( Belediye Başkanı Olan Sanığın Talimatıyla Maiyetindeki Memur Olan Diğer Sanığın Katılanlar Adına Verilen İşletme Ruhsatı Talepli Dilekçeyi Kayda Almadığı - Sanıkların Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi Suçundan Cezalandırılacağı )
YHGKE. 2012/3-57KİŞİNİN BERAAT ETTİĞİ BELİRTİLMEDEN SORUŞTURMA İLE İLGİLİ YAYIN YAPILMASI ( Yazıda Soruşturma İle İlgili Bilgi Verildiği - Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Oluşmadığı/Manevi Tazminat Davasının Reddine Karar Verileceği )
Y8.CDE. 2016/6501KİŞİNİN BİLGİ VE RIZASI DIŞINDA TESİS EDİLMİŞ OLAN ABONELİKLER KULLANILAMAYACAĞI ( Mağdur Sayısınca Özel Hüküm Niteliğinde Bulunan 5809 S. Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 56/2. Maddesine Uyan Suçun Oluşup Oluşmayacağı Tartışılıp Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği )
Y11.CDE. 2015/3955KİŞİNİN BİLGİSİ VE RIZASI DIŞINDA EVRAK DÜZENLENMESİ ( İşletmeci veya Adına İş Yapan Temsilcisi Tarafından Abonelik Tesisi İşlemi veya Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt İşlemi Yapılamayacak Olup Bu Amaçla Gerçeğe Aykırı Evrak Düzenlenemeyip Evrakta Değişiklik Yapılamayacağı - Gerçeğe Aykırı Evrak Düzenlemek Suretiyle Kişinin Bilgi ve Rızası Dışında Tesis Edilmiş Olan Aboneliklerin Kullanılamayacağı/Sanığa Ön Ödeme Önerisinde Bulunulması Suretiyle Hüküm Kurulmasında Zorunluluk Bulunduğu )
Y21.CDE. 2015/9087KİŞİNİN BİLGİSİ VE RIZASI DIŞINDA TELEFON ABONELİĞİ DÜZENLEME (Sahte Telefon Aboneliği - Elektronik Haberleşme Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gereği)
Y2.HDE. 2017/3976KİŞİNİN DOKUNULMAZLIĞI/MADDİ VE MANEVİ VARLIĞI ( Herkesin Yaşama Maddî ve Manevî Varlığını Koruma ve Geliştirme Hakkına Sahip Olduğu )
YCGKE. 2002/4-173KİŞİNİN HAKKINI İHLAL EDİCİ KEYFİ MUAMELEDE BULUNMA ( Memurun Keyfi Muamelede Bulunması Suçunun Oluşması )
Y1.CDE. 1977/1438KİŞİNİN HAYATINI TEHLİKEYE KOYMAK ( Dükkanı Tahrip Etmesi İçin Konan Patlayıcı Maddenin Suçtan Zarar Görenin Alıp Atmak İstemesi Sırasında Oluşan Yaralama Olayı )
Y4.CDE. 2007/12754KİŞİNİN HEKİM OLMADIĞI HALDE KENDİSİNİ BU ÜNVANLA TANITMASI ( Sanığın Görevin Verdiği Yetkiyi Kullanmadan Kendisinden Şüphe Edilmesi Üzerine Hekim Olmadığını Beyan Ettiği - Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi Suçuna Teşebbüsün Gerçekleşmediğinin Kabul Edileceği )
YCGKE. 2014/15-598KİŞİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU TEHLİKELİ DURUM VEYA ZOR ŞARTLARDAN YARARLANMA (Sanığın Sağlık Durumu Ağır Olan Annesinin Yanında Refakatçi Katılanı Hastane Telefonundan Arayarak "Hastanızın Tahlilleri İyi Çıkmadı Acilen Üniversite Hastanesine Götürmeniz Gerekli Bunun İçin Vezneye Ödeme Yapın” Deyip Telefonu Kapattığı - Vezneye Gelen Katılandan 1.000 Lira Değerinde Bileziği Alarak Ayrılan Sanığın T.C.K.'nın 158/1-B Md. Gereği Cezalandırılacağı/Nitelikli Dolandırıcılık)
Y11.CDE. 2010/13044KİŞİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU TEHLİKELİ VEYA ZOR ŞARTLARDAN YARARLANMA ( Sanığın Kendisini Cezaevi Doktoru Olarak Tanıtarak Kefalet Parası Adı Altında İstediği Parayı Alması Eyleminde Söz Konusu Olmadığı - Basit Dolandırıcılık Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 1988/9-192KİŞİNİN İNANDIĞI DİNE İLİŞKİN EMİR VE YASAKLARI AÇIKLAMASI ( Suç Teşkil Etmemesi-Devletin Temel Niteliklerini Değiştirmek Gibi Bir Amaç Gütmediği Sürece Suç Oluşmaması )
Y18.HDE. 2015/5694KİŞİNİN İSMİNİN AİLE VE ARKADAŞ ÇEVRESİNDE BİLİNEN ADI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ ( Nüfus Kaydında Düzeltme Talebi/Dinlenen Tanıkların Davacının Arkadaş Çevresinde ve Aile Arasında Farklı Bir İsim İle Bilindiğini Beyan Ettikleri - İsim Değişikliğine Engel Bir Nedenin Bulunmadığı/Davacının Farklı Bir İsim İle Bilindiği Tespit Edildiğinden ve Davacı Tarafından Haklı Nedeni Kanıtladığından Davanın Kabul Edileceği )
Y8.CDE. 2013/12126KİŞİNİN İŞLEDİĞİ SUÇ NEDENİYLE ÖVÜLMESİ ( Bu Kişinin İşlediği Suçun da Övüldüğünü Gösterdiği - İşlenen Bir Suçu Yahut İşlediği Suç Nedeniyle Kişiyi Övücü Nitelikte Bulunmayan Bir Hükümlü Hakkında Kendi Değer Yargısını İçeren Düşüncelerini Açıklayan Sanığın Eyleminde Suçun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı )
Y11.CDE. 2014/7735KİŞİNİN İŞLEDİĞİ TEK BİR SUÇTAN FARKLI YAPTIRIMI İÇEREN CEZALAR ALMASI ( Bir Kez Denetimli Serbestlikten Yararlanmasına Olanak Sağlayan Müddetnameyi Hapis Cezası İle Birlikte Doğrudan Verilen Adli Para Cezasının Ayrı Ayrı Sıraya Konularak İnfazı Gerektiği )
Y17.CDE. 2015/213KİŞİNİN KAYBETTİĞİ KİMLİK KULLANILARAK SUÇ İŞLENMESİ ( Sanığın Alınmış Parmak İzi Varsa Kolluktan Getirtilerek İnceleneceği/Kimliği Kullanılarak Suç İşlendiğini İddia Eden Kişi İle Aynı İsmi Kullanarak Dosyada Sanık Olan Kişinin Yazı ve İmza Örneklerinin Mukayese Edileceği - Şahsın İddia Ettiği Şekilde Suç Tarihinde Askerde Olup Olmadığına İlişkin Belgelerin Getirileceği/Ehliyet ve Kimlik Kaybettiğine Dair Başvuru Olup Olmadığının Araştırılacağı )
Y8.HDE. 2009/3514KİŞİNİN KENDİ KATILDIĞI İŞLEM HAKKINDA MUVAZAA İDDİASI (Ancak Aynı Derecede Belge ile Kanıtlanabileceği - Mal Ayrılığının Geçerli Olduğu Dönemde Edinilmiş Mala Tarafların Katkısının Gelirleri Tasarrufları ve Harcamaları Hesaplanarak Belirlenmesi)
Y2.HDE. 2011/12332KİŞİNİN KENDİ KISITLILIĞINI İSTEMESİ ( Yaşlılık Sakatlık Deneyimsizlik veya Ağır Hastalık Nedeniyle İşlerini Gerektiği Gibi Yönetemediğini Kanıtlayan Her Erginin Kısıtlanmasını İsteyebileceği - Kısıtlanması İstenen Kişinin Kendisinin Bizzat Dava Açması Gerekmediği )
Y2.HDE. 2016/1826KİŞİNİN KENDİ KUSURUNA DAYANARAK BOŞANMA HÜKMÜ ELDE EDEMEMESİ ( Boşanmaya Neden Olan Olaylarda Davacı Erkeğin Tam Kusurlu Kabul Edildiği Ancak Evlilik Birliğinin Devamında Eş ve Çocuklar İçin Yarar Kalmadığından Boşanma Kararı Verildiği - Boşanmaya Karar Vermek İçin Davalının Az da Olsa Kusurlu Bulunması Zorunlu Olduğu/Boşanma Davasının Reddedilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2005/10-364KİŞİNİN KENDİ KUSURUNDAN YARARLANAMAYACAĞI İLKESİ ( Nikahlı Eşini Ağır Tahrik Sonucu Kasten Öldüren Hak Sahibine Aylık Bağlanması - 506 S.K. Md. 68'de Öncelikle Aranan "Ölüm Aylığına Hak Kazanma" Olgusunun Gerçekleşmediği )
Y8.CDE. 1996/7626KİŞİNİN KENDİ MALINI TAHRİBİNİN SUÇ OLUŞTURMAYACAĞI ( Evini Yakmak - Başkalarını Tehlikeye Koyma Olasılığı )
Y17.HDE. 2013/16336KİŞİNİN KENDİ MUVAZAASINA DAYALI TAZMİNAT DAVASI ( Bir Kimsenin Kendi Muvazaasına Dayanarak Tazminat Talebinde Bulunamayacağı )
Y9.HDE. 2014/28278KİŞİNİN KENDİ MUVAZAASINA DAYANARAK SORUMLULUKTAN KURTULAMAMASI ( Davalılar Arasında Asıl-Alt İşveren İlişkisinin Muvazaalı Kabul Edildiği/Aleyhine Açılan Dava Husumetten Reddedilen Şirketin Muvazaalı İşlemin Tarafı Olduğu - Adı Geçen Davalı Şirketin Kendi Muvazaasından Yararlanamayacağı/Davalılar Arasında Muvazaa Bulunması Sebebiyle Hükmedilen Alacaklar Açısından Davalıların Müştereken ve Müteselsilen Sorumluluğuna Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2015/5272KİŞİNİN KENDİ MUVAZAASINDAN FAYDALANAMAYACAĞI İLKESİ (Davalı Belediye İle Diğer Davalı Şirketler Arasındaki İhale Sözleşmelerinin Konusunun SBS-LYS-YGS'ye Yönelik Hizmet Alımı İşi Olduğu ve Hizmetin Yapılması Adına Davacı da Dahil Olmak Üzere Farklı Branşlarda Öğretmenlerin Çalıştırıldığı - Davacının Tespit Edilen İşçilik Alacaklarından Davalı Belediye İle Davalı Şirketlerin Birlikte Sorumlu Tutulmaları Gerektiği)
Y19.HDE. 2011/7362KİŞİNİN KENDİSİNE KARŞI BORÇ İKRARINDA BULUNMASI ( Hukuken Mümkün Olmadığı - Bonoda Keşideci ile Lehdarın Aynı Kişi Olmasının Mümkün Olmadığı )
Y4.CDE. 2014/42068KİŞİNİN KENDİSİNE YAPILACAĞINI DÜŞÜNDÜĞÜ KÖTÜLÜKLERİ ENGELLEME AMACINA YÖNELİK BEYANLARI ( Birçok Kez Silahlı Tehdite Maruz Kaldığını Halen Tehdit Altında Bulunduğunu Düşünen Sanığın Beyanlarının Tehdit Niteliğinde Olmadığı - Yakınma Niteliğindeki Beyanlar Nedeniyle Beraat Yerine Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y4.CDE. 2013/16264KİŞİNİN KENDİSİNİ TANINMAYACAK HALE KOYMASI SURETİYLE TEHDİT ( Sanıkla Yüz Yüze İletişim Kurulan Hallerde Dış Görünümün ve Dolayısıyla Kimliğin Değiştirilmesi Şeklindeki Davranışların Varlığı Halinde Uygulanabileceği - Gizli Numaradan Aramanın Bu Kapsamda Değerlendirilemeyeceği )
YCGKE. 2014/13-405KİŞİNİN MALINI KORUYAMAYACAK DURUMDA OLMASINDAN FAYDALANMAK SURETİYLE HIRSIZLIK (Katılanın Aracını Kilitleyerek Hırsızlığa Karşı Önlem Alabilecek Durumda Bulunduğu Anlaşıldığından Sanığın Eyleminin Kişinin Malını Koruyamayacak Durumda Olmasından Faydalanmak Suretiyle İşlenen Nitelikli Hırsızlık Suçu Kapsamında Kalmadığı)
Y6.CDE. 2008/6995KİŞİNİN MALINI KORUYAMAYACAK DURUMDA OLMASINDAN YARARLANARAK HIRSIZLIK ( Bindiği Dolmuşta Epilepsi Krizi Geçiren Yakınana Yardım Etme Bahanesiyle Hastaneye Götüren Sanığın Yakınanın Bayılmasından Yararlanarak )
YCGKE. 2011/5-729KİŞİNİN MÜKERRİR SAYILABİLMESİ ( İlk Hükmün Kesinleşmesinden Sonra İkinci Suçun 1 Haziran 2005 Tarihinden Sonra İşlenmesinin Yeterli Olduğu - İlk Suçun 1 Haziren 2005 Tarihinden Önce veya Sonra İşlenmesinin Herhangi Bir Etkisinin Bulunmadığı )
Y18.HDE. 2005/8133KİŞİNİN NÜFUSA YAZILMAMASI ( Gözönünde Tutulduğunda Doğum ve Ölüm Olaylarının Nüfus Kütüğüne İşlenmesinin Doğrudan Nüfus İdaresine Verilmiş İdari Bir Görev Olduğu )
Y4.CDE. 2014/5950KİŞİNİN ONUR ŞEREF VE SAYGINLIĞININ RENCİDE EDİLMESİ ( Sanığın Sekreterin Maaşını Bizim Parayla Karşılamış Bu Nasıl Bir Gözükaralıktır Nasıl Bir Pervasızlık Bir Hukukçuya Yakışırmı Bu Kadarcık Paraya İhtiyacın Mı Var Şeklindeki Sözlerinin Katılanın Onur Şeref ve Saygınlığını Rencide Edici Boyutta Olmadığı - Hakaret )
Y1.CDE. 2014/2388KİŞİNİN ÖLMESİNDEN YARARLANARAK HIRSIZLIK ( Maktulün Sanığa Hakaret Ettiği ve Kasten Yaraladığı/Sanığın Maktulü Öldürdükten Sonra Aniden Gelişen Kastla Maktulün Ölmesinden Yararlanarak Cep Telefonunu Aldığı - Suçun Oluştuğu )
Y2.HDE. 2004/16304KİŞİNİN ÖLÜ OLDUĞUNUN TESBİTİ ( Davada Öldüğü İddia Olunan Kişinin Tüm Mirasçılarının Yer Alması Gereği - Nüfus Kütüğünden Düşürülmesinin İdari Bir İşlem Olduğu )
Y6.HDE. 2006/4938KİŞİNİN ÖNCEDEN PAYDAŞI OLDUĞU TAŞINMAZI İKTİSAP ETMESİ ( İktisap Nedeniyle Yeni Malik Sayılamayacağından 6570 Sayılı Kanunun 7/D Maddesinde Öngörülen Sürelerden Yararlanarak Tahliye Davası Açamayacağı )
Y12.CDE. 2014/7338KİŞİNİN ÖZEL FOTOĞRAFININ CİNSEL İÇERİKLİ ARKADAŞLIK SİTESİNDE YAYIMLANMASI ( Sanığın Savunmasında Sitenin İsim Hakkının Kendisinde Olduğunu ve Sonrasında Siteyi Sattığını Belirttiği - Siteye Fotoğraf Yüklemesi Yapan Kişilere Ait IP Adresinin Tespit Edilemediği/Sanığın Site Yöneticisi Olmasının Fotoğraf Yüklediğinin İspatı Anlamına Gelmeyeceğinden Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2010/29882KİŞİNİN PARMAK İZİNİN BAŞKASI ADINA KAYITLI ÇIKMASI ( Hırsızlık Suçundan Yakalanan ve Adını Belirten Sanığın Parmak İzinin Başkasının Adı Altında Belirlendiği/Pişman Olduğunu Belirttiği - Sanığın Önceden Adını Verdiği Kişi İle İlgili Dava Açılmadığı/Hırsızlık Suçu İle İlgili Dava Açıldığından Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Tartışılacağı )
Y4.CDE. 2015/7076KİŞİNİN POLİS OLMADIĞI HALDE KENDİSİNİ BU ÜNVANLA TANITMASI ( Üstlenilen Kamu Görevi İle İlgili Bir Eylem Veya İşlemde Bulunulması Karşısında Kamu Görevinin Usulsüz Üstlenilmesi Suçunu Oluşturmayacağı - Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
YHGKE. 1990/4-275KİŞİNİN RESMİNİN TİCARİ AMAÇLA KAMUYA SATILMASI ( Manevi Tazminat )
Y19.CDE. 2017/677KİŞİNİN RIZASI DIŞINDA SAHTE CİHAZ KAYIT BAŞVURUSU YAPMAK ( 5809 S. Kanuna Muhalefet Suçu - Bilirkişi Raporunda Belge Üzerindeki Yazı Karakterlerinin Sanığın Eli Ürünü Olduğunun Belirtiltiği/Atılı Suçun Oluştuğu )
Y4.HDE. 2008/9075KİŞİNİN RIZASI OLMADAN RESMİNİN KULLANILMASI ( Gazete Haberinde Davacının Plajda Çekilen/Hukuka Aykırılığı - Toplum Hayatının Gereği Haber Alma İhtiyacı Gibi Hallerde Resmin İzinsiz Yayınlanabileceği/Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat )
Y3.HDE. 2004/11768KİŞİNİN SADECE İŞGAL ETTİĞİ ALANDAN ECRİMİSİL ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU ( İşgal Etmediği Bir Yerin Ecrimisilinden Sorumlu Tutulamayacağı - Toplam Ecrimisilin Tüm Davalılardan Tahsili Cihetine Gidelemeyeceği )
Y2.HDE. 2010/18092KİŞİNİN SAĞ OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ ( Kişinin Sağ Olduğunun Tespitine Yönelik İstek İle İlgili Davayı Tefrik Ederek Asliye Hukuk Mahkemesine Görevsizlik Kararı Vermek ve Mirasçılık Belgesinin İptali Yönünden de Asliye Hukuk Mahkemesince Verilecek Karar Sonucunu Beklemek Gerektiği )
Y18.CDE. 2015/21224KİŞİNİN ŞEREF VE ONURUNUN VE SAYGINLIĞININ KORUNMASI ( Sanığın "Adamın Canını Sıkmayın Lan" Şeklindeki Hitap Tarzının Müştekilerin Onur ve Şeref ve Saygınlığını Rencide Edici Boyutta Olmadığından Hakaret Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı - Hakaret Suçu/Kaba Hitap Tarzı/Eleştiri/Hakaret Suçu )
Y4.CDE. 2011/13029KİŞİNİN ŞEREF VE SAYGINLIĞINA YÖNELİK AÇIKLAMALARLA MENFAAT SAĞLAMA ( 5237 S.K.'da Şantaj Suçunu Oluşturduğu - 01.06.2005-29.06.2005 Tarihleri Arasında Bu Kapsamdaki Eylemlerin 5237 S.K.'da Yer Alan Md. 106/1. Son Cümlesindeki Tehdit Suçunu Oluşturduğu )
Y11.HDE. 2001/10575KİŞİNİN ÜZERİNE ATILI SUÇTAN BERAAT ETMESİ ( Şikayet Hakkının Kötüye Kullanıldığı Sonucunun Çıkmaması )
Y18.HDE. 2014/7595KİŞİNİN VÜCUDUNDAN KAN VE DOKU ALINMASI ( Soybağının Tespiti Amacıyla Herkesin Vücudundan Kan ve Doku Alınmasına Katlanmak Zorunda Olduğu - Haklı Sebep Olmaksızın Bu Zorunluluğa Uyulmaması Halinde İncelemenin Zor Kullanarak Yapılması Gerektiği )
Y14.CDE. 2015/6256KİŞİNİN VÜCUDUNUN SUÇUN KONUSU OLMASI ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu - Sanığın Basit Cinsel Saldırı Suçu İşlendiği Sırada ve Eylemle Sınırlı Süre İle Mağdurenin İradesiyle Hareket Edebilme İmkanının Ortadan Kaldırılmasının Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunu Oluşturmayacağı )
Y14.CDE. 2016/8383KİŞİNİN VÜCUDUNUN SUÇUN KONUSU OLMASI (Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Suçunun İşlendiği Sırada ve Eylemle Sınırlı Süre İle Mağdurun İradesiyle Hareket Edebilme İmkanının Ortadan Kaldırılmasının Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunu Oluşturmayacağı - Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu)
Y14.CDE. 2016/7710KİŞİNİN VÜCUDUNUN SUÇUN KONUSU OLMASI (Sanığın Mağdureye Karşı Araç İçinde Çocuğun Basit Cinsel İstismarı Suçunun İşlendiği Sırada Gerçekleştirdiği Eylemi Sırasında Hürriyetini Kısıtlayan Başkaca Bir Hareketinin Bulunmaması Karşısında Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunun Oluşmadığının Gözetileceği)
Y2.HDE. 2011/12332KİŞİNİN YAŞLILIK SAKATLIK DENEYİMSİZLİK VEYA AĞIR HASTALIK NEDENİYLE KISITLANMASI ( İşlerini Gereği Gibi İdare Edememesi Gereği - Kısıtlanacak Kişinin Kısıtlılık Nedenlerinden Biri Sebebiyle İşlerini Gereği Gibi Yönetemediği Hususunun Gerekirse Kendinden Araştırma İlkesi Uygulanarak Ortaya Konması Gereği )
Y12.HDE. 2013/7955KİŞİSEL ALACAKLILAR ( Sermaye Şirketlerinde - Ortağa Düşen Kar veya Tasfiye Payından Almak Yanında Borçlularına Ait Senede Bağlanmamış veya Bağlanmış Paylarında Haczedilebileceği )
Y4.HDE. 2010/10155KİŞİSEL AMAÇ VE KUSUR ( Davalı Vergi İnceleme Elemanlarının Kişisel Amaç ve Kusurları ile Kaçakçılık Raporu Düzenlediklerini Belirterek Davacının Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Uğradığı Zararın Tazmini Talebi - Adli Yargıda Davanın Görüleceği )
Y8.CDE. 2004/5075KİŞİSEL AMAÇLI SİLAH SATMAK ( Sanıkların Kişisel İhtiyaç Nedeniyle Birer Adet Silah Satmaları Şeklinde Oluşan Eylemlerinde Ticari Amaç Bulunmayıp 6136 S.Y Md. 13/1'de Tanımlanan Suçun Oluştuğu )
Y22.HDE. 2012/8851KİŞİSEL BAĞIMLILIK UNUSURU BULUNMADIĞI ( İşçi İşveren İlişkisinin Eldeki Davada Bulunmadığı - Güvene Dayalı Bir Vekalet Akti İlişkisi Bulunduğunun Gözetileceği/Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu/Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği/Görev )
Y6.CDE. 2003/12459KİŞİSEL BECERİ ( Evin Tavanından Sarkarak İçeri Girip Yine Aynı Yerden Çıkarak Gerçekleştirilen Hırsızlık Eylemi - TCK'nun 493/1 )
Y8.CDE. 2016/12067KİŞİSEL BİLGİ VE BANKA ŞİFRELERİNİ E-MAİL HESABINDA DEPOLAMA ( TCK. Md. 244/2 ve 136 Kapsamındaki Suçları Oluşturduğu - 8 Yıllık Dava Zamanaşımının Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sanıkların Savunmalarının Alındığı Tarihlerinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiğinden Kamu Davasının Dava Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülmesine Karar Verileceği )
Y6.HDE. 1990/1242KİŞİSEL BİR SAĞLIK BOZUKLUĞU MEYDANA GETİRMEYEN NEDEN ( Tahliye Davasına Konu Alamaması )
Y16.HDE. 2010/3939KİŞİSEL BORÇLARA İLİŞKİN ÖDEMELER ( Alacaklısını Zarara Uğratmak - Şirkete Ait Araçların Satışından Elde Edilen Gelirin Şirket Kayıtlarına Geçtiği ve Elde Edilen Gelirin Mal Alımı ve Çeşitli Ödemeler İçin Kullanıldığı - Hiçbir Takibe Uğramayan Kişisel Borçlara İlişkin Ödemelerin Bu Kapsamda Değerlendirilemeyeceği )
YHGKE. 2002/21-629KİŞİSEL BÜTÇE ( Okul Müdürlerinin Tahakkuk Belgelerini Hazırladıkları Sigorta Primlerini Bakanlık Bütçesinde Ödenek Olmasa Bile Borcun Bunlarca Kişisel Bütçelerinden Ödenememesi )
Y6.CDE. 2002/597KİŞİSEL ÇEVİKLİK ( Suça Konu Olan Eşyaların Çalınması - Nitelikli Hırsızlık )
Y6.CDE. 2002/3424KİŞİSEL ÇEVİKLİK GEREKMEMESİ ( Hırsızlık - Sanığın 180 cm.'lik Bahçe Duvarından Atlayarak Sağlam Olmayan Kapıyı Kırıp İçeri Girmesi )
Y6.CDE. 2006/11279KİŞİSEL ÇEVİKLİKLE İŞLENEN HIRSIZLIK ( Demirlerden Tırmanarak İşlenmesi Suçu TCK'nın 142/2-B Kapsamında Nitelikli Hırsızlık Haline Getirmeyeceği - 142/1-B Maddesi Uyarınca Ceza Verilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2008/2217KİŞİSEL ÇEVİKLİKLE YAPILAN HIRSIZLIK (Hükümlünün Belirlenemeyen Zamanda Yakınana Ait İşyerine Kişisel Çeviklikle Çıktığı ve Camı Kırıp İçeri Girdikten Sonra Hırsızlık Yaptığı - 5237 S. Yasanın 142/1-B Md.sinde Belirtilen Hırsızlık Suçunu Oluşturduğu)
Y4.HDE. 2002/734KİŞİSEL ÇIKAR ( Yayının Salt Toplum Yararı Gözetilerek Yapılmasının Gerekmesi-Hiçbir Kişisel Çıkarın Gerçeklerin Yanlış Olarak Sunulmasına Neden Olmamasının Gerekmesi )
Y6.CDE. 2001/17685KİŞİSEL ÇIKAR AMAÇLI SUÇLAR ( Sahtecilik Ve Dolandırıcılık - Sahte Lise Diploması )
YCGKE. 1976/231KİŞİSEL ÇIKARIN NİTELİĞİ ( Azmettirenin Sağladığı Çıkarlar Dışında Olmasının Gerekmesi )
Y4.HDE. 1997/6766KİŞİSEL ÇIKARLAR ( Kişisel Haklar Olmaları ve Bu Haklara Yönelen Saldırıların Yaptırımı Gerektirmesi )
Y4.CDE. 2000/7226KİŞİSEL DAVA ( Eski Belediye Başkanına Sıfat ve Hizmetlerinden Dolayı Yapılan Hakaretin Kişisel Dava Yoluyla Kovuşturulamaması )
Y4.CDE. 2002/19914KİŞİSEL DAVA ( Sanığın Mağduru Üç Gün İş ve Güçten Kalacak Biçimde Yaralamaktan Doğan Eylem Nedeniyle Kovuşturma Yapılmasının Kişisel Yakınmaya Bağlı Olduğunun Gözetilmesinin Gerekmesi )
Y4.CDE. 2003/18192KİŞİSEL DAVA ( SSK Hekimi Olan Davacıya Karşı Sıfat ve Hizmetinden Dolayı Hakaret - Yüklenen Suçun Kişisel Dava Yoluyla Görülemeyeceği/İşlemlerin Durdurularak Dava Evraklarının C. Savcılığına Gönderilmesi Gereği )
Y4.CDE. 2004/13465KİŞİSEL DAVA ( Suç Yüklemek Suretiyle Hakaret/Davanın Kamu Davasına Dönüştürüldüğü - Bu Davalar Hakkında 5237 S. Yeni TCK'da Öngörülen Uzlaşmaya İlişkin Hükümlerin Uygulanması Zorunluluğu )
YCGKE. 1976/6-316KİŞİSEL DAVA DİLEKÇESİ ( Bu Dilekçenin C.Savcısına Bildirilmesi ve Sonucuna Göre Davaya Devam Olunmasının Gerekmesi )
Y4.CDE. 2005/3896KİŞİSEL DAVA DİLEKÇESİ ( Nitelendirmede İftira Suçunun İşlendiği İddia Edilmiş Olmasına ve C. Savcılığının da Duruşmalara Katıldığının Anlaşılmasına Göre Usulü İşlemlerin Durdurularak Dava Dosyasının C. Savcılığına Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 1996/9179KİŞİSEL DAVA DİLEKÇESİ ( Yayın Yoluyla Hakaret ve Sövme Suçlarına İlişkin Davaların İddianame İle Açılmasının Gerekmesi )
Y4.CDE. 2003/157KİŞİSEL DAVA YOLU ( Basın Yoluyla Sövme Suçlarının Kişisel Dava Yolu İle Takip Edilemeyeceği ve İddianame İle Dava Açılıp Yürütüleceğinin Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y2.CDE. 1976/9523KİŞİSEL DAVADAN VAZGEÇME ( Davanın Ortadan Kaldırılmasına Değil Davanın Düşürülmesine Karar Verilmesi )
Y2.CDE. 2001/36678KİŞİSEL DAVANIN REDDİ KARARI ( Temyiz Edenin Sıfatına Göre Gözönüne Alınarak Temyiz Dilekçesi İtiraz Mahiyetinde Kabul Edilerek İşlem Yapılması )
YİBGKE. 1937/42KİŞİSEL DAVAYA BAĞLI HALLERDE AÇILAN DAVA ( Dava Sonucu Verilen Kararın Sanığın Yargılanmasının Önlenmesine İlişkin Olması Durumunda Yasal Harcamaların Şikayet Edenden Alınması )
Y19.HDE. 2003/4476KİŞİSEL DEF'İ ( Bonodan Dolayı Kendisine Müracaat Olunan Kimse Keşideci veya Önceki Hamillerden Biri ile Arasındaki Mevcut Münasebetlere Dayanan Def'ileri Müracaatta Bulunan Hamile Karşı İleri Sürememesi )
Y19.HDE. 2002/8940KİŞİSEL DEFİ ( Keşidecinin Kişisel Defileri Senedi Ciro Yoluyla Devralana Karşı İleri Sürebilmesi İçin Onun Kötüniyetli Olduğunu İspatlamasının Gerekmesi )
Y19.HDE. 2003/3845KİŞİSEL DEF'İ ( Keşidecinin Lehtara Karşı İleri Sürebileceği ve Senet Metninden Anlaşılmayan Defileri İyiniyetli Üçüncü Şahıslara Karşı İleri Sürememesi )
Y3.HDE. 2003/7662KİŞİSEL DEFİ ( Kötü Niyetli Bono Hamiline Karşı da İleri Sürülebilmesi )
Y12.HDE. 1981/6371KİŞİSEL DEF'İLERİN KÖTÜNİYETLİ HAMİLE KARŞI İLERİ SÜRÜLEBİLMESİ ( Bonoyu Alırken Bile Bile Borçlu Zararına Davranan Hamil )
Y4.HDE. 2015/6331KİŞİSEL DEĞER YARGISI NİTELİĞİNDE İFADELER ( Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Uğranılan Manevi Zararın Ödetilmesi İstemi/Davacı Hakkında İnternet Sitesinde Yapılan Haberin Altına Davalı Tarafından Yapılan Yorumun Hoşa Gitmeyen Sarsıcı Hatta Rahatsız Edici Olanları Dahi İfade ve Düşünce Özgürlüğü Kapsamında Korunması Gerektiği - Küçültücü ve Hakaret Niteliğinde Olmayıp Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Amacı Taşımadığı/Davanın Reddedileceği )
YHGKE. 2009/4-120KİŞİSEL DEĞERLER KAVRAMI ( Fiziki Duygusal ve Sosyal Kişilik Değerleri Olarak Belirlendiği Kişinin Toplum İçindeki Mesleki Kimliği Şeref ve Haysiyeti Özgürlüğü Vücut ve Ruh Bütünlüğü ve Sağlığı Irk Din ve Vatandaşlık Gibi Bağları Kapsadığı )
Y4.HDE. 2008/8835KİŞİSEL DURUM SİCİLİ İLE TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN ZARARIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Sahte Nüfus Kimlik Belgesi Düzenleyen Nüfus İdaresi İle Bu Belgeye Dayanılarak Hazırlanan Sahte Vekaletnameye Göre İşlem Yapan Tapu İdaresinin Ortaya Çıkan Zarardan Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulmaları Gerektiği )
YHGKE. 2001/2-126KİŞİSEL DURUM SİCİLİ KAYDINDA DÜZELTME YAPILMASI ( Mahkeme Kararı Zorunluluğu )
Y2.HDE. 2016/16604KİŞİSEL DURUMUNUN KORUNMASI ( Davalı Kadının Evliliğin İptali Halinde TMK Madde 158 Uyarınca İyi Niyetli Olduğundan Bahisle Haklarının Korunmasını Talep Ettiği/Mahkemece Davanın TMK Madde 145'e Dayalı Olarak Açıldığından Bahisle Talebin Reddedildiği - Davalının İyiniyetli Olduğuna Dair İddiası Hususunda Araştırma Yapılarak Evlenme İle Kazanmış Olduğu Kişisel Durumunun Korunması Talebi Hakkında Karar Verilmesi Gerekirken Talebin Reddinin İsabetsiz Olduğu )
Y4.HDE. 2009/14941KİŞİSEL ELEKTRONİK ADRESE GÖNDERİLEN YAZININ ELEKTRONİK POSTA ORTAMINDA PAYLAŞILMASI ( Herkesin Üye Olabildiği İnternet Yolu ile Ulaşılabilen Elektronik Posta Ortamına Gönderilmesinin Gönderiye Açıklık Kazandırdığı - Kişisel Yazıyı Yazı Sahibinin Bilgisi Dışında Elektronik Posta ile Gönderen ve Açıklık Kazandıran Yayıncının Sorumlu Olduğu )
Y3.HDE. 2016/4230KİŞİSEL EŞYA İADESİ İSTEMİ ( Düğününde Damada Takılan Ziynet Eşyalarının da Davacı Kadına Ait Olduğu - Araç Bedelinin Davacı Kadının Babası Tarafından Ödendiği Araç Bedelinin Davalının Belirttiği 80 Küçük Altının da Çok Üzerinde Olduğu Anlaşılmakla Davanın Kabulü Gerektiği )
Y2.HDE. 2005/7671KİŞİSEL EŞYALARI TALEP ( Aynen Değilse Bedellerini - Mahkemece Eşyaları Tanık Beyanları ve Alınma Tarihlerine Göre Belirlemek Kanıtlanan Kişisel Eeşyalar Yönünden Davayı Kabul Etmek Gereği )
Y6.HDE. 2009/2852KİŞİSEL EŞYALARIN İADESİ ( Davacı Tanığı Oturumdaki Beyanında Eşyaların Davacıya Ait Olduğunu Bildirdiği - Davacı Bu Eşyalar Yönünden İddiasını Kanıtladığı )
Y2.HDE. 2005/17497KİŞİSEL EŞYALARIN İADESİ ( Koca İadeye Yönelik Usulünü Uygun Harcı Verilerek Dava Açtığı - Bu Davanın Süresinde Açılmadığına İlişkin Bir İtiraz da İleri Sürülmediği/İşin Esasının İncelenmesi İle Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2006/4342KİŞİSEL EŞYALARIN İADESİ TALEBİ ( Davanın Konusunu Oluşturan Muhtelif Bayan Kıyafetlerinin Davacı Kadına Ait Olduğu - Davacı Bu Eşyaların Davalıda ( Kocada ) Kaldığını İspat Edemediğinden Bu Eşyalarla İlgili Davanın Reddi Gerektiği )
Y2.HDE. 2006/7014KİŞİSEL EŞYALARIN İSTENMESİ ( Eşlerden Her Biri Kişisel Eşyalarını Mal Rejimi Sona Ermeden de İsteyebileceği )
Y3.HDE. 2016/4542KİŞİSEL EŞYANIN BEDELİNİN TAHSİLİNE DAİR YAPILAN TAKİBE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ ( Mahkemece Taleple Bağlılık Kuralına Aykırı Biçimde İcra Takibinde Gösterilen Asıl Alacağı Aşar Şekilde Hüküm Tesis Edildiği - Kararın Bozulması Gerektiği )
Y3.HDE. 2016/10035KİŞİSEL EŞYANIN İADESİ ( Davacı Asilin Vekili Tarafından Hazırlanmış Olan Davadan Feragat İstemli Dilekçeyi Kabul Beyanı İle Birlikte Mahkemeye Sunduğu/Davalı Vekilinin de Aynı Tarihli Dilekçeyle Temyizden Feragat Ettiklerini Bildirdiği - Davadan Feragatin Bir Yerde Temyizden Feragat İsteğini de İçereceği Dolayısıyla Temyiz İncelemesininde Davadan Feragat İstemi Esas Alınarak Çözüme Ulaşılacağı/Hükümden Sonra Ortaya Çıkan ve Temyiz İncelemesine Usulen Engel Oluşturan Feragatin Mahkemece İncelenmesi İçin Hükmün Bozulacağı )
Y3.HDE. 2014/18844KİŞİSEL EŞYANIN İADESİ ( Evlilik Sırasında Kadına Takılan Ziynet Eşyaları Kim Tarafından Alınmış Olursa Olsun Kadına Bağışlanmış Sayıldığı - Ziynet Eşyalarının İade Edilmemek Üzere Kocaya Verildiği Davacının İsteği ve Onayı İle Ziynet Eşyalarının Bozdurulup Harcandığı Davalı Yanca Kanıtlanması Halinde Davalı Koca Ziynet Eşyalarının İadesinden Kurtulacağı )
Y3.HDE. 2016/6221KİŞİSEL EŞYANIN İADESİ İSTEMİ ( Taraflardan Yalnız Birinin Hükmü Temyizi/Yargıtay'ın Temyiz Eden Tarafın Lehine Verilen Bozma Kararına Uyan Mahkemenin Temyiz Eden Tarafın Önceki Karara Oranla Aleyhine Olan Bir Hüküm Veremeyeceği - Mahkemenin Davalının Ödemesi Gereken Miktarı Bozmadan Sonra Artıramayacağı )
Y3.HDE. 2016/6014KİŞİSEL EŞYANIN İADESİ İSTEMİ ( Yemin Sorusu Bizzat Hakim Tarafından Hazırlanacağı - Davacı Tarafın Sunduğu Yemin Metni İncelenerek Yemin Sorusunun Bizzat Davalıya Hakimin Soracağı/Her İki Tarafın Yemin Metninin Davalıya Okunup Davalının Kendi Vekilinin Sunduğu Yemin Metni Doğrultusunda Yemin Etmesi Doğru Olmadığı )
Y8.HDE. 2011/4504KİŞİSEL EŞYANIN İADESİ VE KATILMA ALACAĞI DAVASI ( Dava Konusu Eşyaların Var Olduğu Tespit Edilemez İse İstem Tazminata İlişkin Olacağından Borçlar Kanunu'nda Yer Alan 10 Yıllık Zamanaşımı Hükümlerinin Uygulanacağı - Nikahın Devam Etmesinin Zamanaşımını Tatil Edeceği )
Y8.HDE. 2012/7480KİŞİSEL GELİR ( Katkı Payı Alacağı Davası - Toplam Tasarruf Miktarı Karşısında Davacı Eşin Katkı Oranının Bulunması Bulunan Bu Oranın Dava Konusu Mal Varlığının Dava Tarihindeki Değeri İle Çarpılarak Varsa Katkı Payı Alacağının Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 1986/5443KİŞİSEL HAK
Y14.HDE. 1987/5519KİŞİSEL HAK
Y14.HDE. 1987/6551KİŞİSEL HAK
Y7.HDE. 2005/3855KİŞİSEL HAK ( Adı Geçenin Bedeli ve Taksitleri Ödememiş Olması Tahsis ve Temlik Eden Yararına Kişisel Hak Oluşturması )
Y13.HDE. 2015/3192KİŞİSEL HAK ( Alacak Davası/Davacının Talebinin Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Kişisel Hakka Dayalı Olduğu - Uyuşmazlığın Bu Niteliği İtibariyle Görevli Mahkemenin Adli Yargı Mahkemesi Olduğu )
Y14.HDE. 2003/5488KİŞİSEL HAK ( Bu Hakka Dayalı Olarak Arsa Sahibine Karşı Dava Yoluna Başvurulmasında Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Yüklenicinin Edim Borcunu Tam Olarak Yerine Getirmesinin Gerekmesi )
Y1.HDE. 2017/3834KİŞİSEL HAK ( Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi Yıkım ve Ecrimisil - Taşınmazın Sicil Kaydında Bulunan ve Taşınmaz Üzerindeki Muhdesatın Davalıya Ait Olduğuna Dair Şerhin 3402 S. Kanun'un 19. Md. Hükmü Gereğince Sahibine T.M.K.'nın 724. Md. Kaynaklanan Kişisel Hak Niteliğindeki Temliken Tescil İsteme Hakkının Dışında Başkaca Bir Hak Bahşetmeyeceği )
Y14.HDE. 2015/15358KİŞİSEL HAK ( Davacının Davalı Mirasçıları Dışında Taşınmazda Paylı Malik Olan Davalılarla Arasında Sözleşme İlişkisi Bulunmadığı - 4721 S. TMK'nun 724. Md. Hükmünde Yapı Sahibine Tanınan Bu Hak Kişisel Hak Niteliğinde Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği/Tapu İptali ve Tescil )
Y4.CDE. 2002/26278KİŞİSEL HAK ( Katılanın Kişisel Hakkının Saklı Tutulması Talebi Konusunda Bir Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y8.HDE. 2008/2426KİŞİSEL HAK ( Kütüğün Beyanlar Hanesine Yazılan Şerh Sahibi Lehine Doğurduğu - Tapu İptali ve Tescil )
Y14.HDE. 2002/2091KİŞİSEL HAK ( Malzeme Sahibinin Temlik İsteğinin Kişisel Hakka Dayanması )
Y1.HDE. 2003/12602KİŞİSEL HAK ( Mülkiyet Hakkıyla Kişisel Hakkın Çatışması Halinde Mülkiyet Hakkına Üstünlük Tanınmasının Gerekmesi )
Y1.HDE. 2001/3349KİŞİSEL HAK ( Mülkiyet Önceki Malikteyken ve Onun Vergi Borcu Nedeniyle Haciz Şerhi Konulup Şerh Mevcutken Mülkiyetin Hükmen Yeni Malike Geçmesi-Şerhin Korunması )
YCGKE. 1994/4-319KİŞİSEL HAK ( Sair Nedenlerle Bozma İsteği Kişisel Hakları da İçermesi )
Y14.HDE. 2002/4563KİŞİSEL HAK ( Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğan - Alacağın Temliki Hükümleri Gereği Yine Satış Vaadi Sözleşmesi İle Devrinin Geçerliliği )
Y14.HDE. 1999/2448KİŞİSEL HAK ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Alıcı Yararına Ancak Kişisel Hak Doğurması )
Y1.HDE. 2002/570KİŞİSEL HAK ( Satış Vaadi Sözleşmesinin İlgilisine Kişisel Hak Sağlaması-Ayni Hakla Kişisel Hakkın Çatışması Durumunda Ayni Hakka Üstünlük Tanınması )
Y14.HDE. 2001/3041KİŞİSEL HAK ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Şerh Edilmemesi - 3. Kişiye Temliki/Ancak Borçlusu Olan Diğer Tarafa Karşı Hak İleri Sürülebileceği )
Y1.HDE. 2003/9098KİŞİSEL HAK ( Somut Olayda Davalının Şerhten Kaynaklanan Hakkının Kişisel Hak Niteliğinde Bulunduğunun Kabul Edilmesi )
Y18.HDE. 2005/6553KİŞİSEL HAK ( Soyadının Değiştirilmesine İlişkin Dava Hakkı Kişinin Kendisinden Başkası Tarafından Kullanılamayacağı - Bu Konuda Mahkemece Yetki Verilmiş Olsa Da Kullanılamayacağı )
Y14.HDE. 1987/7321KİŞİSEL HAK ( Şerh Edilmesinin Etkileri )
YHGKE. 1996/14-763KİŞİSEL HAK ( Tahsis Belgesinin İlgilisine Ancak Kişisel Hak Sağlaması ve Salt Tahsis Belgesinin Varlığının Tahsis Edilen Yerin Tahsis Edilen Adına Tescilini Sağlamaması )
Y14.HDE. 1996/2630KİŞİSEL HAK ( Tapu İptali Ve Tescil Talebi - Belediye İle Hissedar Kılınma )
Y1.HDE. 2003/10199KİŞİSEL HAK ( Tapudaki Muhtesat Şerhinin Sahibine Kişisel Hak Bahşetmesi )
Y14.HDE. 1987/3927KİŞİSEL HAK ( Temliken Tescil Talebi )
Y14.HDE. 2002/3803KİŞİSEL HAK ( Temliken Tescil-Hakkın Doğumu Tarihinde Tapu Maliki Olan Kişiye Karşı Kullanılabilmesi )
Y14.HDE. 2006/7437KİŞİSEL HAK ( Yüklenici Borcunu Yerine Getirmiş İse Arsa Sahibine Karşı Kişisel Hak Kazanacağından Onun Temliki Nedeniyle Bu Hak Davacı Tarafından da Arsa Sahibine Karşı İleri Sürülebileceği )
Y14.HDE. 1999/8100KİŞİSEL HAK ( Yüklenici ve Arsa Sahibi Kat Karşılığı İnşaat Yapılması Hususunda Anlaştıklarında ve Anlaşma Koşulları Yerine Getirildiğinde Yüklenicinin Kazandığı Hak )
Y14.HDE. 1985/5230KİŞİSEL HAK ( Yükleniciden Hakkı Devralanın Bu Hakkı Arsa Sahibine Karşı İleri Sürebilmesi )
Y14.HDE. 2003/5341KİŞİSEL HAK ( Yükleniciden Temellük Edilen Kişisel Hakkın Dava Yoluyla Arsa Sahibine Karşı İleri Sürülmesi Halinde Mahkemece Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Yüklenicinin Edim Borcunu Tam Olarak Yerine Getirip Getirmediğinin Araştırılması )
Y14.HDE. 2003/7959KİŞİSEL HAK ( Yükleniciden Temellük Edilen/Dava Yoluyla Arsa Sahibine Karşı İleri Sürülmesi - Yüklenicinin Halefi Olan Davacının Eksik İşleri Tamamlaması Veya Bedelin Tamamını Ödemesi Halinde Tescil İsteme Hakkı Doğacağı/Tapu İptali ve Tescil Talebi )
Y14.HDE. 1998/813KİŞİSEL HAK ( Yüklenicinin Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Belirtilen Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi Durumunda Kişisel Hak Kazanabilmesi )
Y14.HDE. 2010/15080KİŞİSEL HAK ( Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Yükleniciye Kişisel Hak Sağladığı/Yüklenici Kazanacağı Kişisel Hakkını Doğrudan Arsa Sahibine Karşı İleri Sürebileceği Gibi Bu Hakkı 3. Kişiye de Temlik Edebileceği )
Y13.HDE. 2015/36941KİŞİSEL HAK (Alacak Davası - Davacının Talebinin Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Kişisel Hakka Dayalı Olduğu/Uyuşmazlığın Bu Niteliği İtibariyle Görevli Mahkemenin Adli Yargı Mahkemesi Olduğu)
Y8.HDE. 2013/5000KİŞİSEL HAK (Doğuran Harici Sözleşmeye Dayandığı Gözden Kaçırılarak Sözleşmenin Tarafı Olmayan Davalı Aleyhine Açılan Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Kabule Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Tapu İptali ve Tescil Davası)
Y12.HDE. 2007/3346KİŞİSEL HAK / AYNİ HAK ( Satış Vaadine Dayalı Hak Tapu Kaydına İşlenmekle Ayni Etkinlik ve Aleniyet Kazandığından 5 Yıl Süre İle 3. Kişilere Karşı İleri Sürülebileceği )
Y12.HDE. 1997/11682KİŞİSEL HAK BAKIMINDAN DAVAYA MÜDAHALE OLUNUP SENEDİN İPTALİNİN İSTENMESİ ( Hukuk Davasına Etkisi )
Y14.HDE. 2007/427KİŞİSEL HAK DEVRİ ( Yükleniciden Arsa Payı Karşılığı İnşat Sözleşmesinden Doğan Kişisel Hak Devralarak Tescil İsteyen Üçüncü Kişi Yüklenicinin Arsa Sahibine Karşı Tüm Borçlarından Sorumlu Olduğu )
Y1.HDE. 2001/10635KİŞİSEL HAK DOĞURAN SENETLER ( Bağımsız Bölüme Elatmanın Önlenmesi )
Y8.HDE. 2005/580KİŞİSEL HAK DOĞURAN SÖZLEŞME ( Satış Vaadi Sözleşmesi - Taraflar Yönünden Bağlayıcı Olup Taraf Durumunu Almayan Bir Kişinin Sözleşmeye Dayanamayacağı/Tapu İptali ve Tescil )
Y14.HDE. 2003/3696KİŞİSEL HAK DOĞURAN SÖZLEŞME ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Bu Nitelikte Olması-Taşınmazın Devir ve Temliki Sonucunu Doğurmaması )
Y1.HDE. 2005/12238KİŞİSEL HAK DOĞURAN ŞERH ( Davalıların Sicil Kaydında Gösterilen ve Kişisel Hak Doğuran Şerhten Dolayı Hukuken Korunmaya Değer Bir Yararlarının Kalmadığından Şerhin Kaldırılması İsteminin Kabulü Gereği )
Y1.HDE. 2004/9006KİŞİSEL HAK İLE AYNİ HAKKIN ÇATIŞMASI ( Çekişmenin Ayni Hakka Üstünlük Tanınmak Suretiyle Çözüme Kavuşturulacağı - Elatmanın Önlenmesi )
Y5.CDE. 2004/9052KİŞİSEL HAK İSTEMİ ( Reşit Olmayan Mağdureyi Rızasıyla Kaçırıp Alıkoyma - Sadece Sanık Mahkum Olduğu Takdirde Mahkemece Kişisel Hak İstemi Konusunda Bir Karar Verilebileceği )
Y14.HDE. 2000/3616KİŞİSEL HAK KAZANMA ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Arsa Sahibine Karşı Edimini Yerine Getirmesi Durumunda )
YHGKE. 1997/14-671KİŞİSEL HAK KAZANMA ( Kat Karşılığı Temlik )
YHGKE. 2006/6-143KİŞİSEL HAK NEDENİYLE AÇILAN TAHLİYE DAVALARI ( Tanık Dinlenemeyeceği - İhtiyaç Sebebiyle Kiralananın Tahliyesi )
Y14.HDE. 2003/8604KİŞİSEL HAK SAĞLAYAN BİRDEN FAZLA SÖZLEŞME BULUNMASI ( Önceki Tarihli Sözleşmeye Öncelik Tanınması Gereği - Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Talebinin Kabulü Gereği )
Y1.HDE. 2009/3794KİŞİSEL HAK TANIYAN BELGE ( Tapu Tahsis Belgesi Sahibine Mülkiyet Belgesine Çevrilmek Üzere Verilen Belge - Durdurma Kararından da Ancak Belge Sahibinin Yararlanacağı )
Y13.HDE. 2015/32756KİŞİSEL HAKKA DAYALI DAVA ( Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sözleşme Uyarınca Kişisel Hakka Dayanarak Talepte Bulunulduğundan Uyuşmazlıkta İdari Yargı Değil Adli Yargı Mahkemelerinin Görevli Olduğu - İdari Yargının Görevli Olduğundan Bahisle Görevsizlik Kararı Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y14.HDE. 2005/10832KİŞİSEL HAKKA DAYALI DAVA ( Tapu İptali ve Tescil - İnşaatın Getirildiği Fiziki Seviye Saptanarak Davacı 3. Kişinin Yükleniciden Temellük Ettiği Kişisel Hakka İstinaden Bu Hakkı Davalı Arsa Sahibine Karşı İleri Sürüp Süremeyeceğinin Araştırılması Gereği )
Y14.HDE. 2006/2310KİŞİSEL HAKKA DAYALI DAVA ( Tapu İptali ve Tescil - Yükleniciden Temellük Edilen Kişisel Hakkın Dava Konusu Yapılarak Arsa Sahibine Karşı İleri Sürülmesi Halinde de Yüklenicinin Edimlerini Yerine Getirip Getirmediğine Bakılması Gerektiği )
Y14.HDE. 2001/340KİŞİSEL HAKKA DAYALI EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( Belediyenin Yol Kenarında Bulunan Tretuvar Üzerindeki Büfenin Kullanılmasının Önlenmesi )
Y14.HDE. 1999/4883KİŞİSEL HAKKA DAYALI EL ATMANIN ÖNLENMESİ TALEBİ ( Taşınmaza Ait ve Davacı Adına Olan Tapu Tahsis Belgesinin Hukuken Geçerliliğini Koruması )
Y14.HDE. 2015/13514KİŞİSEL HAKKA DAYALI EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL İSTEMİ ( Davalının Taşınmazda Bulunan Binanın İkinci Katının Tarafından Yapıldığını Belirterek Muhdesatın Aidiyeti İçin Dava Açmış Olduğu - Dava Sonucunun Bu Davadaki Muhdesatları Belirleyeceğinden ve Davanın Sonucunu Etkileyeceğinden Bekletici Sorun Olarak Kabul Edileceği )
Y14.HDE. 2015/10817KİŞİSEL HAKKA DAYALI ELATMANIN ÖNLENMESİ İLE TAŞINMAZIN TESLİMİ İSTEMİ ( Görevli Mahkeme - Taraflar Arasındaki Sözleşme Hükmü Gereği Sözleşme Kendiliğinden Sona Ermiş Sayıldığı/Davalının Kullanıma Devam Etmekle İşgalci Niteliği Kazandığı - Asliye Hukuk Mahkemesince Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/390KİŞİSEL HAKKA DAYALI MUVAZAA VE HUKUKİ EHLİYETSİZLİK ( Kooperatif Ortaklığının Devri Gerçekleştirecek Olan Yönetim Kurulu Olduğu - Yönetim Kurulu Ortaklığı Devralan Kişinin Ortaklık Niteliklerini Taşıması Halinde Bu Kişiyi Ortaklığa Kabul Etmekle Zorunlu Olduğu )
Y14.HDE. 2008/11256KİŞİSEL HAKKA DAYALI MÜLKİYET AKTARIMI ( Tapu İptali ve Tescil - O Yerde Ayrı Bir Tüketici Mahkemesi Varsa Çekişmenin Tüketici Mahkemesinde Görülmesi Aksi Halde Davaya Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla Bakılması Gerektiği )
Y14.HDE. 2009/8692KİŞİSEL HAKKA DAYALI MÜLKİYET AKTARIMI ( Tapu İptali ve Tescil - O Yerde Ayrı Bir Tüketici Mahkemesi Varsa Çekişmenin Tüketici Mahkemesinde Görülmesi Aksi Halde Davaya Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla Bakılması Gerektiği )
Y14.HDE. 2011/8110KİŞİSEL HAKKA DAYALI MÜLKİYET AKTARIMI ( Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Bağımsız Bölüm Konut Niteliğinde Olduğundan Özel Yetkisi Bulunan Tüketici Mahkemesi'nin Görevli Olduğu )
YHGKE. 2010/14-358KİŞİSEL HAKKA DAYALI MÜLKİYET AKTARIMI İSTEMİ ( Davacı Taşınmazları Ticari Amaçla Edindiği - Böyle Bir Edinmenin Tüketici İşlemi Olmadığı Gibi Davacının da Tüketici Sıfatı Taşımadığı/Konunun Tüketici Mahkemesinin Görev Alanına Girmediği )
Y14.HDE. 2003/6705KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL ( Bina Sözleşmeye Göre Tamamlanmış ise Tescil Kararı Verilmesi Gereği - Temellük Eden Üçüncü Kişinin Arsa Sahibine Karşı Hak İleri Sürebilmesi İçin Yüklenicinin Edimini İfa Etmiş Olması Gereği )
Y14.HDE. 2007/399KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL ( Yüklenicinin Temliki İle Kazanılan Kişisel Hak - Yeni Bir Sözleşme Olacağından Sözleşmeye Katılmayan Davacı Arsa Sahibinin Başka Kişilerle Sözleşme Yaparak Onlara Sağlanan Hakkın Kendisine de Sağlanmasını İsteyemeyeceği )
Y14.HDE. 2007/607KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Kooperatif Üyeliğinin Devri Yasanın Aradığı Yazılı Koşula Uyularak Yapıldığından Devrin Geçerli Olduğu - Devir Kooperatif Yönetim Kurulunca Reddilemeyeceğinden Üyeliğin Kabulü ile Tahsisin Yapılması Gereği )
Y14.HDE. 2007/16258KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ ( Bağımsız Bölüme Ait Tapu Kaydında Yararlarına Haciz Şerhi Bulunanların Usulünce Davada Yer Almaları ve Müdafalarını Beyan Etmeleri İçin Davet Edilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/83KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ TESCİL İSTEMİ ( Yeniden Keşif Yapılarak İnşaatın İnşaatın Arsa Sahibinin Reddedemiyeceği Bir Seviyeye Getirilip Getirilmediğini Saptamak Gerektiği )
Y14.HDE. 2005/334KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ TESCİL TALEBİ ( Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi - Yüklenicinin Kişisel Hakkını Temellük Eden Üçüncü Kişi De Bu Hakkını Yüklenicinin Halefi Olarak Arsa Sahibine Karşı İleri Sürebileceği )
Y14.HDE. 2003/6298KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ TESCİL TALEBİ ( Davacı Kendi Aldığı Taşınmazı Güvene Dayalı Olarak Eşi Adına Tescil Ettirmesi - Davanın Niteliği İnanç Sözleşmesi Olması İtibariyle Mahkemenin Evlilik Birliği İçinde Alınan Malların Adi Ortaklık Hükümlerine Tabi Olduğunu İleri Sürmasinin Yanlış Olması )
Y14.HDE. 2005/2303KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ TESCİL TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Konut Ve Tatil Amaçlı Taşınmaz - Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
Y14.HDE. 1987/860KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL
Y14.HDE. 2006/3483KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi - İmalat Kalemleri İçerisinde İleri Kaba İnşaat Seviyesinde Kalanlar Varsa Bunların Bedelinden Davalıdan Bunun Dışındaki Kalemlerden İse Diğer Davalının Sorumlu Tutulması Gerektiği )
Y14.HDE. 2005/10337KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Yükleniciye Bırakılan Bağımsız Bölümün Temlik Alınması Nedeniyle - Yüklenicinin Edimlerini Yerine Getirip Getirmediğinin Saptanması Gereği )
Y14.HDE. 1999/6059KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Belediye Tarafından Taşınmazın Davacıya Tahsis Edildiğine Dair Herhangi Bir Karar Verilmediği Gibi Tapu Tahsis Belgesinin de Verilmemiş Olması )
Y14.HDE. 2006/1567KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Birleştirilen Davanın Davacıları Tarafından Dava Konusu Yapılan Bloktaki Bağımsız Bölümler İleriye Etkili Fesih Sonucu Davalı Yükleniciye Bırakılması Kararlaştırılan Blokta Bulunduğundan - Davacılar Adına Tescilinde Tasfiye Protokolüne Aykırılık Olmadığı )
Y14.HDE. 1999/6892KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Bu Davaların Tapu Malikine Yöneltilmesinin Gerekmesi )
Y14.HDE. 2007/15928KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacı Ecrimisil Bedellerinin Tahsilini Ancak Adına Ödediği Kişiden İsteyebileceği - Davacının İddiasına İtibar Edilerek Ödenen Bedellerin Davalıdan Alınmasına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
YHGKE. 2011/14-337KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacı İle Arsa Malikleri Arasında Bir Sözleşme İlişkisi Bulunmadığı ve Ayrıca Önceki Kararların Temyiz Edilmeksizin Kesinleştiğinden Davaya Bakma Görevi Asliye Hukuk Mahkemesine Ait Olduğu )
Y14.HDE. 1998/5535KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacı ve Davalı Kardeş Olup Nizalı Taşınmazın Babalarından Kalmış Olup İştirak Devam Ederken Taşınmazın Satılması )
Y14.HDE. 2005/29KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacı Yüklenici Şahsi Hakkını Bir Davalıya Devir ve Temlik Ettiğini Kendisinin de Bu Kişiden Şahsi Hak Temellük Ettiğini İddia Ettiğinden Yüklenici İle Bu Kişi Arasında Yazılı Bir Temlik İlişkisinin Var Olup Olmadığı Araştırılacağı )
Y14.HDE. 2000/4776KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacının Annesine Afet Konutu Olarak Tahsis Edilen Yerin Sözleşme İle Kendisine Devredildiğini İleri Sürmesi )
Y14.HDE. 2004/5885KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalı Belediye'nin Diğer Davalı İle Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım İlişkisi Bulunduğu Kanıtlanmadığından Davacı Tarafından Belediye Aleyhine Açılan Ayna Yönelik Davanın Reddi Gereği )
Y14.HDE. 2007/15876KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davanın Açıldığı Gün Taşınmazın Temlik Edilmesi - İstemin Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
Y14.HDE. 1999/6132KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davanın İflas İdaresine Karşı Açılmış Bir Sıra Cetveline İtiraz Davası Mahiyetinin Olmaması )
Y14.HDE. 2007/2411KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İhya Davası Bu Dava Bakımından Ön Mesele Sayılmadan ve Şayet Şirketin İhyasına Karar Verilmesi Durumunda Davaların Tasfiye Memuru ya da Tasfiye Kurulu Huzuru İle Yürütülerek Sonuçlandırılması Gerekeceği )
Y14.HDE. 2008/10466KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Davanın Yüklenici İle Birlikte Arsa Malikine de Yöneltilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2004/2165KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Yüklenicinin Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi/Kazanılmayan Hakkı Temüllük Eden Davacıların Tescil İsteyemeyecekleri )
YHGKE. 2005/14-6KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Yükleniciye Bırakılan Bağımsız Bölümün Ondan Temlik Alınması Nedeniyle )
Y14.HDE. 2005/11274KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Konut ve Tatil Amaçlı Taşınmaz Mallar da Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasa Kapsamına Alındığı - Bu Yasa Uygulamasından Kaynaklanan Her Türlü Uyuşmazlıkların Tüketici Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2003/3408KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesi/Davanın Dayanağını ve Delilini Oluşturduğu - Bakım Borçlusunun Tek Taraflı Başvurusunun Tapuda İntikal İçin Yeterli Olmadığı )
Y14.HDE. 2006/1792KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapuda Kayıtlı Bir Taşınmazın Mülkiyetini Devir Borcunu Doğuran ve Ancak Yasanın Öngördüğü Biçim Koşullarına Uygun Olarak Yapılmadığından Geçersiz Bulunan Sözleşmeye Dayanılarak Açılan Tescil Davasının Kabul Edilemeyeceği )
Y14.HDE. 2014/5276KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taraflar Arasındaki Uyuşmazlık A.Ş'deki Hisse Devrine Dair Olmayıp Protokol Uyarınca Davacıya Ait Olacağı Kararlaştırılan Taşınmazın Olmaz İse Taşınmazın Rayiç Bedelinin Tahsili İstemine Dair Olduğundan Şahsi Hakka Dayalı Davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2005/11853KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taraflar Üzerine İnşaat Yapılacak Arsanın Paylı Malikleri Olduğu - Mahkemece Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesine Aykırı Olarak Oluşturulan Dükkandaki Davalı Payının İptali İle Davacı Adına Tescili Gerektiği )
Y14.HDE. 1999/6042KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmazın Köyde ve Sulu Tarla Niteliği İle Tapuda Kayıtlı Olduğu Gözetilerek Yörede Yapılaşmanın Başlayıp Başlamadığının Araştırılması )
Y14.HDE. 1999/2039KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taviz Bedelinin Yasal İpotek Olarak Gayrımenkulü Takip Etmesi )
Y14.HDE. 2001/241KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tüm Mirasçıların Katılmadığı Sözleşmenin Miras Taksim Sözleşmesi Olarak Nitelendirilememesi )
Y14.HDE. 2002/276KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yükleniciden Satın Alınan Bağımsız Bölümlerin Tescili Talebi )
Y14.HDE. 2001/7306KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yükleniciden Temellük Edilen Hakkın Dava Yoluyla Arsa Sahibine Karşı İleri Sürülmesi )
Y14.HDE. 1999/8060KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Edimlerini Tamamen Yerine Getirmemesi ve Noksan Bıraktığı İşlerde Pek Az Bir Boyutta Bulunması )
Y14.HDE. 1999/5204KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Kişisel Hakkını Davacıya Devretmiş Olması )
Y14.HDE. 2007/13334KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin İnşaat Sözleşmesi Hükümlerince Tescile Hak Kazanıp Kazanmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y14.HDE. 2002/2697KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin İnşaat Sözleşmesine Dayanan Şahsi Hakkının Temellük Edilmesi )
YHGKE. 1996/14-708KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin kişisel hak kazanması )
Y14.HDE. 1998/463KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Veya Ondan Bağımsız Bölüm Satın Alan Kişilerin Tescili Talep Edebilme Koşulları )
YHGKE. 2004/14-551KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Sözleşmeden Kaynaklanan Bu Kişisel Hakkın 3. Kişilere Devredilmesi - Alacağın Temliki Hükümlerinin Kıyasen Uygulanacağı )
Y14.HDE. 2003/4357KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesi - Davanın Bakım Borçlusu Ya da Onun Külli Halefleri Bakım Alacaklısının Mirasçılarına Karşı Açabileceği )
YHGKE. 2014/14-41KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İKİNCİ KADEMEDE TAZMİNAT İSTEMİ ( Görevli Mahkeme - Yüklenici Edimini Yerine Getiremeyeceğinden Tüm Hak ve Yükümlülüklerini Davalıya Devrettiği/Davacı Taraf Önceki Yüklenici Olup 4077 S. Kanunu'nun 3. Md. Belirlenen Anlamda “Tüketici” Olmadığı - Davaya Bakma Görevi Genel Mahkemelere Ait Olduğu )
Y14.HDE. 1999/7459KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Arsa Malikleri İle Yüklenici Arasında Düzenlenen İnşaat Sözleşmesinin Noterde Düzenlenmiş Olması )
Y14.HDE. 2001/5299KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( İnanç Sözleşmesinde Yazılı Delil Başlangıcının İspat Gücü )
Y14.HDE. 1998/8283KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Kadastroda Başkası Adına Tescil Edilen Taşınmazı Eski Maliklerinden Satın Alan Kişilerin )
Y14.HDE. 2005/1046KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Taşınmaz Davalı Belediye Tarafından 1972 Yılında İhtiyari İhale Sonucu Davacıya Satılması - Gecekondu Kanunu Uyarınca Belirlenerek Saptanacak Arsa Bedeli Davacıya Depo Ettirilmesi Gereği )
Y14.HDE. 2000/2117KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİLİ TALEBİ ( Davacının Payına Düşen Kısmının Yükleniciden Satın Alınması Nedeniyle )
Y14.HDE. 1999/6212KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİLİ TALEBİ ( Yüklenicinin Kendisine Kalan Bağımsız Bölümü Edimlerini Tamamen Yerine Getirme Koşulu İle Üçüncü Şahıslara Devredebilmesi )
Y1.HDE. 2007/8100KİŞİSEL HAKKA DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Anılan Hak Taşınmazın Aynı Bakımdan Bir Mülkiyet Sağlamayacağına Göre Çapa Değer Verilerek Kayıt Maliki Birleşen Davanın Davacısının Elatmasının Önlenmesi Yönündeki İsteğinin Kabulü Gerektiği )
Y11.HDE. 2005/8101KİŞİSEL HAKKA DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Davalının Hakkının En Son Davacıya Geçtiği ve Bu Sözleşmelerin Davacıya Kişisel Hak Sağladığı - Tapu İptali ve Tescil İsteminin Kabulü Gereği )
Y14.HDE. 2006/286KİŞİSEL HAKKA DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Öncelikle Tecavüzlü Binanın Davacı Tarafından Kendi Malzemeleri İle İyiniyetli Olarak Yapılması Gerektiği - Davacı Taşınmazı Bina İle Birlikte Satın Aldığına Göre Bayiine Ait Kişisel Hakka Dayanarak Tescil İsteyemeyeceği )
Y14.HDE. 2000/3537KİŞİSEL HAKKA DAYALI TESCİL TALEBİ ( Yüklenicinin Payına Düşen Dairenin Satış Vaadi Sözleşmesi İle Satın Alınması Nedeniyle )
Y17.HDE. 2011/9530KİŞİSEL HAKKA DAYANAN 3. KİŞİ ( Kişisel Hakların İstihkak Davasına Konu Olamayacağı )
Y14.HDE. 2004/88KİŞİSEL HAKKA DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Bağışlama Vaadi Sözleşmesi İle Bağışlanan Tarla - Sözleşmedeki Miktar İçin Bağlayıcılığı Tamamının Tapusunun İptal Edilemeyeceği/Davanın Kabulü )
YHGKE. 2005/14-386KİŞİSEL HAKKA DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Vaad Edilen Bölümlerle İlgili Olarak Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Yüklenicinin Kişisel Hak Kazandığı Söylenemeyeceğinden ve Kazanılmayan Kişisel Hakkın Devredilmesinin Mümkün Olmayacağı )
Y14.HDE. 1999/8639KİŞİSEL HAKKA DAYANILARAK AÇILAN TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Yüklenicinin Arsa Sahibinden Kendisine Bırakılan Bağımsız Bölümlerin Mülkiyetlerinin Adına Tescilinini İsteyebilmesi )
Y10.CDE. 1998/5191KİŞİSEL HAKKA İLİŞKİN TAZMİNAT ( Ön Ödeme Dolayısıyla Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Durumunda Tazminata Hükmedilememesi )
Y1.HDE. 2004/14905KİŞİSEL HAKKA KARŞI MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI GEREĞİ ( Harman Yeri Niteliğindeki Taşınmazın Metruken İntikal Nedeniyle Hazine Adına Tescili - Hazinenin Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım Talebine Karşı Davalıların Muhdesat Şerhine Dayanması )
Y13.HDE. 2004/14153KİŞİSEL HAKKA TECAVÜZ ( Manevi Tazminat İsteyebilme Şartı Olması )
Y14.HDE. 2011/7497KİŞİSEL HAKKIN 3. KİŞİLERE DEVRİ ( Tapu İptali ve Tescil - Yüklenici Ancak Edimini Yerine Getirdiği Takdirde Parsel Üzerindeki Bağımsız Bölümleri Kazanabileceği ve Bu Edimi Yerine Getirmesi Kaydıyla Kazanacağı Kişisel Hakkı üçüncü kişilere ( Davacılara )Devredebileceği )
Y14.HDE. 1998/6417KİŞİSEL HAKKIN AYNİ HAK İKTİSAP EDENE KARŞI İLERİ SÜRÜLMESİ ( Satış Vaadi Sözleşmesinin )
YHGKE. 1994/14-196KİŞİSEL HAKKIN DEVREDİLMESİ ( Uyuşmazlığın Mülkiyeti Dava Dışı Belediyeye Ait Olan Dava Konusu Taşınmazdaki Kişisel Hakların Devrinden Kaynaklandığı - Mülkiyetin Tespiti ve Satışmanın Önlenmesi İsteminin Kabulü Gereği )
YHGKE. 1992/14-420KİŞİSEL HAKKIN DEVRİ ( Üçüncü şahısların dava hakkı )
Y14.HDE. 2002/7253KİŞİSEL HAKKIN DOĞUMU ( Kooperatif Üyeliği - Resmi Senet Bulunmasının Zorunlu Olmadığı )
Y2.HDE. 1988/8129KİŞİSEL HAKKIN GÜÇLENDİRİLMESİ ( Sonradan Doğacak Haklara Karşı Etkinlik Kazanması )
Y7.HDE. 2005/3538KİŞİSEL HAKKIN İHLALİ ( İhlal Edildiği Kanısına Varan Gerçek ya da Tüzel Kişinin Yargı Yerinden Koruma İstemesi Olduğu )
Y14.HDE. 1988/8518KİŞİSEL HAKKIN İLERİ SÜRÜLMESİ ( Tapu İptali ve Tescil )
Y14.HDE. 1987/2749KİŞİSEL HAKKIN KULLANILMASI ( Muvazaa )
Y15.HDE. 2002/1010KİŞİSEL HAKKIN KUVVETLENDİRİLMESİ ( Sözleşme Tapuya Şerh Edilmişse Kira Sözleşmesinin İptali İsteminin İçinde Anılan Şerhin de İptalinin Dava Edilmesi )
Y15.HDE. 1999/3864KİŞİSEL HAKKIN MUTLAK HAK GÜCÜNÜ KAZANMASI ( Satış Vaadi ve İnşaat Sözleşmesinin Tapuya Şerh Olunabileceğinin Öngörülmesi - Taraflardan Birinin İstemiyle Şerhin Gerçekleşmesi )
Y13.HDE. 2005/13875KİŞİSEL HAKKIN TAPUYA ŞERH VERİLMESİ ( Taşınmazda Hisse Alan Üçüncü Kişinin Satış Vaadi Sözleşmesinin Yerine Getirilmemesinden Hissesi Oranında Sorumlu Olması - Sözleşmeye Konu Dairenin Rayiç Bedelinin İstenebileceği )
Y14.HDE. 1987/4210KİŞİSEL HAKKIN TAPUYA ŞERHİ ( Üçüncü Şahıslara Karşı İleri Sürülebilmesi )
Y14.HDE. 1987/4792KİŞİSEL HAKKIN TEMLİKİ
Y14.HDE. 2003/5280KİŞİSEL HAKKIN TEMLİKİ ( Çekişmeli Taşınmaz Kendisine Özgülenen Kişi Kişisel Hak Sahibi Olduğundan Yapmış Olduğu Temlikin Geçerli Olması )
Y1.HDE. 2001/5017KİŞİSEL HAKKIN TEMLİKİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Yüklenicinin Kendine Düşen Bağımsız Bölümleri Temlik Etmesi )
Y14.HDE. 2006/2162KİŞİSEL HAKKIN TEMLİKİ ( Tapu İptali ve Tescil - Yüklenicinin Kişisel Hakkını Temellük Eden Üçüncü Kişi de Bu Hakkı Yüklenicinin Halefi Olarak Arsa Sahibine Karşı İleri Sürebileceği )
Y14.HDE. 2003/293KİŞİSEL HAKKIN TEMLİKİ ( Yüklenicinin Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Edimini Yerine Getirdiğinde Kazanacağı Kişisel Hakkın Üçüncü Kişiye Temliki Hükmünde Geçerli Bir Sözleşme Olması )
Y14.HDE. 2001/8467KİŞİSEL HAKKIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI İLERİ SÜRÜLMESİ ( Üçüncü Kişinin İktisabının Muvazaaya Dayanması Durumunda İleri Sürülebilmesi )
YHGKE. 1987/14-501KİŞİSEL HAKKIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE TEMLİKİ ( Yüklenicinin Edimini Yerine Getirmesi Karşılığında )
Y1.HDE. 1993/14023KİŞİSEL HAKLA AYNİ HAKKIN ÇATIŞMASI ( Ayni Hakka Üstünlük Tanınması )
Y20.HDE. 2005/3169KİŞİSEL HAKLA AYNİ HAKKIN ÇATIŞMASI ( Ayni Hakka Üstünlük Tanınması Gerekeceği )
Y4.HDE. 1978/6441KİŞİSEL HAKLAR ( Mal varlığını kapsamaz )
Y13.HDE. 2012/1143KİŞİSEL HAKLAR ( Manevi Tazminata Hükmedilebilmesi İçin Kişisel Yararların Zarara Uğraması Gerektiği - Mal Varlığına Yönelen Eylem Nedeniyle Duyulan Elem ve Kederin Kişisel Hakların İhlalinden Doğan Bir Elem Niteliğinde Olmadığı )
Y4.CDE. 2003/15935KİŞİSEL HAKLAR ( Saklı Tutulması İsteği Konusunda Bir Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Oluduğu - Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Paraya Çevrilmesi )
Y15.HDE. 2010/4095KİŞİSEL HAKLAR ( Tapudaki Haciz Şerhinin İptali İstemi/Tapu İptali ve Tescil - Davalı Üçüncü Kişiler İle Dava Dışı Yüklenici Kooperatif Arasındaki Hukuki İlişkiden Doğan Kişisel Haklar Davacı Arsa Sahiplerine Karşı İleri Sürülemeyeceği )
Y12.HDE. 2001/3806KİŞİSEL HAKLARA İLİŞKİN İLAM ( Gayrımenkul Üzerindeki - Kesinleşmeden İcraya Konulabileceği )
Y13.HDE. 2004/5575KİŞİSEL HAKLARA SALDIRI ( Davacının Depremde Dairesinin Hasar Görmesi Nedeni İle Üzüntü Duymasının Bu Nitelikte Olmadığı - Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği )
Y13.HDE. 1999/1713KİŞİSEL HAKLARA SALDIRI ( Manevi Tazminat İçin )
Y13.HDE. 2015/12399KİŞİSEL HAKLARA TECAVÜZ (Manevi Tazminat - Hatalı Takip)
Y4.HDE. 1991/2712KİŞİSEL HAKLARI İHLAL ( Bir Devlet Dairesinde Çalışan Kadını Bir Dolandırıcının Sevgilisi Olarak Göstermek )
Y2.HDE. 2002/6157KİŞİSEL HAKLARI RENCİDE OLAN EŞE HÜKMEDİLECEK MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanma Davasında Kusurun Belirlenmesi )
Y14.HDE. 2000/2066KİŞİSEL HAKLARIN ÇATIŞMASI ( Önceki Tarihli Olanına Öncelik Tanınması )
Y11.HDE. 1997/564KİŞİSEL HAKLARIN HALELDAR OLMASI ( Kişisel Hakları İhlal Edilen Kimsenin Manevi Yönden Tatmin Edilmesi )
Y4.HDE. 1998/8323KİŞİSEL HAKLARIN HALELDAR OLMASI ( Manevi Tazminat İçin Önşart Olduğu )
Y11.HDE. 1994/16KİŞİSEL HAKLARIN İHLALİ ( Sözleşme İlişkisinde Manevi Tazminat İçin )
Y4.HDE. 2004/7850KİŞİSEL HAKLARIN SAKLI TUTULMASI ( Cürümden Zarar Gören Kişinin Ceza Davasından Vazgeçmesi Sırasında - Manevi Tazminat İsteme Olanağının Kalmadığı )
Y23.HDE. 2012/2467KİŞİSEL HAKLARIN TEMLİKİ ( Davacılar Bağımsız Bölümlerini Arsa Maliklerinden ya da Yüklenici Davalılardan Satın Almış İseler Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Kişisel Hakları Ayrıca Temlik Alıp Almadıklarının Üzerinde Durulması Gerektiği - Maddi Tazminat )
Y14.HDE. 2001/5194KİŞİSEL HAKLARIN YARIŞMASI VE ÜSTÜN TUTULACAK KİŞİSEL HAKKIN TESBİTİ ( Yüklenicinin Kendisine Düşen Bağımsız Bölümü İki Kişiye Satması )
Y14.HDE. 2007/1181KİŞİSEL HAKTAN MAHRUMİYET ( Davacı Yapılan Temlik İşlemlerinin Kendisini Kişisel Haktan Mahrum Bırakmak Kastı İle El ve İşbirliği İçinde Yapıldığını da İddia Etmediğinden ve Davacının Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle Tazminat Talebinde Bulunabileceği )
YİBGKE. 1935/63KİŞİSEL HALLER ( Bunlarla İlgili İşlemleri İncelemeye Yetkili Olmayan Mahkeme Tarafından Verilen Hükmün Yargıtay İncelemesi )
Y8.HDE. 2010/3726KİŞİSEL HARCAMALAR (Katkı Bedelinin Tahsili - Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları Gözönünde Bulundurularak Kişisel Harcamaları ve Tasarruf Miktarı Hesaplandıktan Sonra Tasarruf Miktarlarının Birbirine Oranlanarak Katkı Oranlarının Tespiti Gerektiği )
Y11.HDE. 2004/5636KİŞİSEL HESAPTAN ÇEKİLDİĞİ İDDİA EDİLEN PARA ( Önceden Alınan İmzalı Boş Tediye Fişinin Paranın Davacının Hesabından Çekildiği Yolunda Doldurulmasına Karşın Bu Meblağın Davacıya Eylemli Olarak Ödenmemesi - Sorumluluğun Doğması Tediye Fişindeki İmzanın Hile İle Alındığının İspatına Bağlı Olduğu )
Y8.CDE. 1997/1587KİŞİSEL İHTİYACINI KARŞILAMAK AMACIYLA YURT DIŞINDAN ALDIĞI SİLAHI ÜLKEYE SOKAN SANIK ( Ruhsatsız Silah Taşıma Suçunun Oluşması )
Y8.CDE. 2004/9010KİŞİSEL İHTİYAÇ İÇİN SATILAN TABANCA ( Sanığın Diğer Sanıktan Satın Aldığı Bir Adet Tabancayı Kişisel İhtiyacına Binaen Farklı Bir Miktara Satmaktan İbaret Eyleminin 6136 Sayılı Yasanın 13/1. Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )
YHGKE. 1984/6-147KİŞİSEL İHTİYAÇ İÇİN TAHLİYE ( Tahliye İhtarları Yeni Kiralayan Tarafından Yapıldığından Kiralayan Sıfatı Sona Eren Davacının İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası Açamaması )
Y10.CDE. 2010/32243KİŞİSEL İHTİYAÇ MİKTARI (Hasta Ziyareti İçin Bulunduğu Şehre Geldiğini Söyleyen Sanığın Üzerinde Günlük Kullanılacak Eroin Miktarı Yaklaşık 60 Miligram Olduğu Halde Yaklaşık 83 Miligram Eroin Bulunduğu/Eylemin "Satmak Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurma" Suçunu Oluşturacağı)
Y10.CDE. 1994/3974KİŞİSEL İHTİYAÇ SINIRI ( Bulundurulan Esrarın Kullanmak Amaçlı mı Ticari Amaçlı mı Olduğunun Tespiti )
Y10.CDE. 2006/7524KİŞİSEL İHTİYAÇ SINIRINI AŞMAYACAK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK ( Uyuşturucu Madde Ticareti Olarak Değerlendirilemeyeceği )
Y9.HDE. 2008/25716KİŞİSEL İHTİYAÇLAR ( Günde 24 Saat Çalışmanın Geçerli Olduğu İşyerleri Bakımından Ara Dinlenmeleri ve Kişisel İhtiyaçlar İçin Zorunlu Süre Çıkarıldığında Günlük Çalışma Süresi 14 Saat Olarak Kabul Edildiği )
Y2.HDE. 1986/9490KİŞİSEL İLİŞKİ ( Ana Baba İle Çocuklar Arasında Düzenlenirken Analık Babalık Duygularının Tatminine Özen Gösterilmesinin Zorunlu Olduğu )
YHGKE. 2007/2-622KİŞİSEL İLİŞKİ ( Ancak Yasada Sayılı Haller Gerçekleştiği Takdirde Çocukla Kişisel İlişki Kurma Hakkının Engellenebileceği )
Y2.HDE. 2007/17475KİŞİSEL İLİŞKİ ( Anlaşmalı Boşanma/Tarafların Onayı Alınmaksızın Farklı Şekilde Düzenleme Yapılamayacağı - Protokole Uygun Hüküm Kurulması Gereği )
Y2.HDE. 2011/2727KİŞİSEL İLİŞKİ ( Annenin Çocuklarıyla Kişisel İlişki Kurma Hakkını Amacına Aykırı Kullanacağına veya Kişisel İlişkinin Çocuğun Yüksek Yararlarına Aykırı Düşeceğine İlişkin Delil Bulunmadığı - Velayet Hakkı Kendisinden Alınan Davacı İle Çocukları Arasında Uygun Sürelerle Kişisel İlişki Tesis Edileceği )
Y2.HDE. 2003/4098KİŞİSEL İLİŞKİ ( Ayrı Ayrı Yerlerde Oturan Çocuk ve Ebeveyn Arasında Daha Uygun Bir Kişisel İlişki Kurulmasının Gerekli Olması )
Y2.HDE. 2000/1896KİŞİSEL İLİŞKİ ( Ayrı Kentlerde Oturan Ana Baba - Baba İle Küçük Arasında Manevi Duyguları Tatmin Edecek Sürelerde Kurulması Gereği )
Y2.HDE. 2007/18458KİŞİSEL İLİŞKİ ( Ayrılık Kararı - Velayet Kendisine Verilmeyen Eş İle Çocuk Arasında Kurulacağı )
Y2.HDE. 2002/2579KİŞİSEL İLİŞKİ ( Baba İle Çocuk Arasında - Taraflar Aynı Yerde Oturmakta/Çocuğun Babalık Duygularını Geliştirecek Şekilde İlişki Kurması Gözönünde Tutulmalı )
Y2.HDE. 2004/15855KİŞİSEL İLİŞKİ ( Baba İle Küçük Arasında - Her Hafta Cumartesi Günü Anne Gözetiminde Yapılması Koşulunun Doğru Olmadığı/Koşulsuz ve Uygun Düzenlenmesi Gereği )
Y2.HDE. 2004/229KİŞİSEL İLİŞKİ ( Baba İle Yalnız Dini Bayramların 1. Günü 3 Saat Kurulması Yeterli Olmadığı Gibi Anne Yanında Tesisinin de Doğru Bulunmadığı )
Y2.HDE. 2009/5820KİŞİSEL İLİŞKİ ( Babalık Duygusunun Tatmini Çocuğun da Baba Sevgi ve Şefkatini Tadacak Şekilde Yatılı Kalmasına İmkan Sağlayacak Biçimde Tesisi Gerektiği - Aynı Şehirde Yaşayan Çocuk İle Baba )
Y2.HDE. 2012/2766KİŞİSEL İLİŞKİ ( Boşanma Davası - Kısa Karar İle Gerekçeli Karar Arasında Çelişki Yaratılamayacağı )
Y2.HDE. 2003/13421KİŞİSEL İLİŞKİ ( Boşanma Kararındaki Kişisel İlişki Kararının Sonradan Açılacak Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi Davası için Kesin Hüküm Kabul Edilmemesi )
Y2.HDE. 2010/1005KİŞİSEL İLİŞKİ ( Büyükbaba İle Torunu Arasında - Çocuğun Annesinin Adresinde ve Onun Gözetiminde Tesisinin Bundan Beklenen Amaca Aykırı Bulunduğu )
Y2.HDE. 2002/2674KİŞİSEL İLİŞKİ ( Çocucuğun Boşanmadan Sonra Doğduğu/Velayetinin Davacı Babaya Verilmesi Gerektiği - Anne İle Çocuk Arasında Kişisel İlişki Kurulması Gerektiği )
Y2.HDE. 2008/11258KİŞİSEL İLİŞKİ ( Çocukla Baba Arasında/Anne ve Babanın Belirli Günlerde Mutabık Kaldıkları - Hakimin Çocuğun Menfaatine Uygun Düşmediği Gerekçesiyle Taraflara Sormadan Değişiklik Yapamayacağı )
Y2.HDE. 2002/2547KİŞİSEL İLİŞKİ ( Çocukla/Davacı Tarafların Ayrı Kentlerde Oturduklarını İleri Sürmüş - Aynı Kentte Oturmuyorlarsa Daha Uygun Süreli Kişisel İlişki Düzenlemek Gereği )
YHGKE. 2001/2-308KİŞİSEL İLİŞKİ ( Çocukların Yaşları Dikkate Alınmadan Uygun Olmayan Süreçlerle Düzenlenmesinin Doğru Bulunmadığı )
Y2.HDE. 2005/16039KİŞİSEL İLİŞKİ ( Davalı İle Küçük Arasında - Ayın Hangi Haftası Olduğu Belirtilmeksizin 15 Günde Bir Hükmedilmesinin İnfazda Tereddüt Yaratacağı/Usul ve Yasaya Aykırılığı )
Y2.HDE. 2007/13854KİŞİSEL İLİŞKİ ( Haftasonu Çocukların Birbirini Göremeyeceği Şekilde Kurulduğu/Velayet Kendisine Verilen Tarafı da Eve Bağlayacağı - Küçüklerin Ayın Belli Haftalarında Birbirlerini de Görebilecekleri Şekilde Düzenleneceği )
Y2.HDE. 2012/7897KİŞİSEL İLİŞKİ ( Müşterek Çocukların Velayetinin Davacı Anneye Tevdii Edildiği Halde Müşterek Çocuklar İle Davalı Baba Arasında Kişisel İlişki Kurulmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y2.HDE. 2009/1211KİŞİSEL İLİŞKİ ( Tarafların Farklı Şehirlerde Oturmaları - Baba İle Çocuk Arasında Babalık Duygularını Tatmin Edecek ve Yatılı Kalacak Şekilde Ayın Belirli Haftalarında Yarıyıl ve Yaz Tatillerinde Daha Uygun Süreli İlişki Tesisi Gereği )
Y2.HDE. 2001/8443KİŞİSEL İLİŞKİ ( Tarafların Farklı Şehirlerde Oturması )
Y2.HDE. 2004/8202KİŞİSEL İLİŞKİ ( Üçüncü Kişilerin Yanında Tesisinin Doğru Görülmediği - Çocuk İle Baba Arasındaki )
Y2.HDE. 2011/14506KİŞİSEL İLİŞKİ ( Velayet - Uygun Olduğu Anlaşılan Diğer Kişisel İlişki Dönemleri Yanında Daha Az ve Daha Uygun Süreli Kişisel İlişki Düzenlemesine Karar Verilmesi Gerektiği/Boşanma Davası )
Y2.HDE. 2010/8647KİŞİSEL İLİŞKİ ( Velayeti Davacı Anneye Verilen Küçük İle Babası Arasında Yılın Belirli Bir Ayı veya Ayın Belirli Bir Döneminde Yatıya Kalacak Şekilde Uygun Süreli Kişisel İlişki Düzenleneceği - Anne İle Babanın Ayrı Şehirlerde Yaşadığı )
Y2.HDE. 2007/18172KİŞİSEL İLİŞKİ ( Velayeti Davalıya Verilen Çocuk - Davacı Babası İle Dini Bayramların Belirli Bir Günü ve Her Ayın Belirli Bir Hafta Sonu da Kişisel İlişki Kurulacağı )
Y2.HDE. 2016/18406KİŞİSEL İLİŞKİ DÜZENLEMESİ ( Kamu Düzenine Dair Olup Re'sen Araştırma İlkesinin Geçerli Olduğu - Kişisel İlişki Düzenlemesi Yapılırken Yargılama Sonrasında Meydana Gelen Gelişmelerin Dahi Göz Önünde Tutulması Gerektiği )
Y2.HDE. 2004/4582KİŞİSEL İLİŞKİ DÜZENLEMESİ ( Taraflar Ayrı Yerlerde Oturduklarının Gözetilmesinin Gerekmesi )
Y2.HDE. 2015/23289KİŞİSEL İLİŞKİ DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ TARAFLARIN KABUL BEYANLARININ ALINMAMASI ( Hakimin Tarafların ve Çocukların Menfaatlerini Gözönünde Tutarak Bu Anlaşmada Gerekli Gördüğü Değişikliği Yapabilirse De Bu Değişikliğin Taraflarca Da Kabulü Halinde Boşanmaya Karar Vermesi Gerektiği - Hakim Tarafından Düzenlenen Kişisel İlişkinin Taraflara Açıklanıp Görüşleri Sorulmadan Kabul Beyanları Alınmadan Hüküm Kurulamayacağı )
Y2.HDE. 2016/13286KİŞİSEL İLİŞKİ DÜZENLEMESİNDE ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI (Velayeti Kendisine Verilmeyen Müşterek Çocuk İle Davacı Baba Arasında Düzenlenen Kişisel İlişkide Çocuğun Üstün Yararı Yanında Analık ve Babalık Duygularının da Tatmin Edilmesi Gerektiği/Müşterek Çocukla Baba Arasında Yatılı Şekilde Kurulacak Kişisel İlişki Sonucunda Küçüğün Güven Duygusunun ve Baba Sevgisinin Gelişmesinin Onun Üstün Yararına Olacağı)
Y2.HDE. 2016/1977KİŞİSEL İLİŞKİ DÜZENLENMESİ ( Asıl Olan Çocuğun Menfaati Olup Çocuğun Kişisel Gelişimine En Uygun Düzenleme Tercih Edilmesi Gerektiği - Bu Yön Gözetilmeden Hüküm Kurulması Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y2.HDE. 2016/6547KİŞİSEL İLİŞKİ DÜZENLENMESİ ( Esas Olanın Çocuğun Üstün Yararı Olduğu/Kişisel İlişki Kurulması ve Bu İlişkinin Sürdürülmesinin Çocuk İçin Bir Hak Olduğu Gibi Ana ve Baba İçin de Bir Hak Olduğu - Çocukla Ebeveynleri Arasında Aile Bağlarını Geliştirmek ve Bu Suretle Çocuğun Sağlıklı Gelişimini Sağlamanın Amaçlandığı/Kişisel İlişki Analık ve Babalık Duygusunu Tatmin Edecek Nitelikte Olması Gerektiği )
Y2.HDE. 2013/6328KİŞİSEL İLİŞKİ DÜZENLENMESİNİN TEMYİZ EDİLDİĞİ ( Anlaşmalı Boşanma Hükmü Temyiz Edilmediği - Mahkemece Kişisel İlişki Konusunda Taraflara Öneride Bulunacağı/Kabul Edilmediği Takdirde Taraflara Kişisel İlişki Konusunda Delil Bildirme Olanağı Tanınacağı )
Y2.HDE. 2015/22625KİŞİSEL İLİŞKİ HAKKININ GERİ ALINMASI ( Yeterli Delil ve Yasal Bir Sebep Bulunmadığı/Yetersiz Gerekçe İle Davalıya Tanınan Kişisel İlişki Hakkının Kendisinden Alınmasının Bozmayı Gerektirdiği )
YHGKE. 2012/2-799KİŞİSEL İLİŞKİ İÇİN ÇOCUK İÇİN GÜÇLÜK VE SORUN ÇIKMAYACAK GÜNLERİN TERCİH EDİLMESİ ( Çocuğun Bütün Hafta Sonlarını Velayet Kendisine Verilmeyen Ebeveynle Geçirmesi; Gerek Velayete Sahip Taraf, Gerekse Çocuk İçin Sakıncalı Olacağı )
Y2.HDE. 2004/3313KİŞİSEL İLİŞKİ İLE İLGİLİ KARARLAR ( Bu Kararların Teknik Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Etmeyeceğinin ve İlerideki Şartlara Göre Değişebileceğinin Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
YHGKE. 1994/2-436KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA
Y2.HDE. 2008/7288KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI ( Anneanne ve Dede İle - Babanın Velayet Görevini Gereği Gibi Yerine Getirmesine Engel Olacağı )
Y2.HDE. 2016/3522KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI ( Boşanma - Velayeti Anneye Verilen Müşterek Çocuk İle Baba Arasında Çocuğun Yaşı Gözetilerek Daha Uygun Süreli Kişisel İlişki Kurulmak Üzere Hükmün Bozulacağı )
Y2.HDE. 2004/4726KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI ( Çocuğun Çalışan Anneye Verilmesi-Babayla Kişisel İlişki Kurulması İçin Her Hafta Sonu Çocuğun Babaya Bırakılmasının Anneyi Hafta Sonu Eve Bağımlı Hale Getirmesi )
Y2.HDE. 2014/11673KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI ( Evlilik Dışı Çocuk ile Baba Arasında Kişisel İlişki/Çocuğun Yararı Konusunda Uzmandan Rapor Alınacağı - Delillerin Toplanacağı/Basit Yargılama Usulünün Uygulanmasında Hataya Düşüldüğü )
Y2.HDE. 2010/734KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI ( Küçüğün Tercihi Dikkate Alınarak Her İki Çocukla Baba Arasında Kişisel İlişkinin Kurulması Halinde Huzurlarının Tehlikeye Gireceği ve Fikri Gelişimlerinin Olumsuz Etkileneceği - Davalı İle Küçükler Arasında Kişisel İlişki Kurulmasının Doğru Bulunmadığı )
Y2.HDE. 2003/14407KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI ( Mahkemece Kısa Kararda Dini ve Milli Bayramların Birinci Günü Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Rağmen Gerekçeli Kararda Dini Bayramların İkinci Günü Kişisel İlişkiye Karar Verilmiş Olması - Kişisel İlişki Kurulurken Çocuğun Annenin Yanında Gece de Kalacak Şekilde Hüküm Kurulması Gereği )
Y2.HDE. 2009/752KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI ( Velayet Kendisine Verilmeyen Taraflarla Müşterek Çocuklar Arasında Her Hafta Sonu Kişisel İlişki Kurulması Tarafları Eve Bağımlı Kılacağı Gibi Velayet Görevini Yerine Getirilmesini de Engeller Nitelikte Olduğu )
Y2.HDE. 2004/2493KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI ( Velayeti Anneye Verilen Çocuğun Babayla Şahsi İlişkisinin Babanın Çalışmadığı Güne Denk Getirilmesi Gereği )
Y2.HDE. 2016/24292KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI (Davacı Erkeğin 4721 S.K. Md. 419/2 Gereğince Velayet Altında Olması Davalı Annenin İse Yargılama Sırasında Küçüklerin Velayetlerini İstememesi Sebebiyle Mahkemece Velayetlerin Taraflara Verilmesine Yer Olmadığına Denilerek Her İki Tarafın da Velayet Haklarının Kaldırılmasına Karar Verildiği/Bu Durumun Anne ve Baba İle Kişisel İlişki Kurulmasına Engel Teşkil Etmediği Anlaşılmakla Davalı Anne İle Ortak Çocuklar Arasında Kişisel İlişki Kurulması Yönünde Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olduğu)
YHGKE. 1992/2-130KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI DAVASI ( Büyükbaba ve Büyükana ile Torun Arasında-Çocuğun Anne Babasının Boşanmış Olması )
Y2.HDE. 2004/15146KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI GEREĞİ ( Boşanma Davasında Senenin Belli Aylarında Ayrı Şehirde Yaşayan Babayla Çocuk Arasında )
Y2.HDE. 2016/13267KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI TALEBİ ( Babanın Ortak Çocuğun Velayetinin Lehine Hükmedilmesi Talebi/Yargılama Sırasında Talebini Değiştirip Kişisel İlişki Kurulmasını Talep Ettiği - Usulüne Uygun Islah İşlemi Bulunmadığı - Hakimin Tarafların Talepleriyle Bağlı Olacağı/Davanın Reddi Gerekeceği )
Y2.HDE. 2008/9467KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI TALEBİ ( Tedbiren/Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi - Küçüklerin Bedeni ve Fikri Gelişimini Olumsuz Etkilemeyecek Biçimde Gerekirse Uzman Görüşü de Alınarak Karar Verilmesi Gereği )
Y2.HDE. 2011/940KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI TALEBİ (Torunlarla - Küçüğün Anne ve Babası Evli ve Sağ Olduğu Halde Husumetin Sadece Annesine Yöneltilmesi/Eksik Hasımla Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
Y2.HDE. 2016/24958KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINDA ÇOCUĞUN MENFAATİ (Tarafların Barınma Gelir Sosyal ve Psikolojik Durumlarına Göre Çocuğun Sağlıklı Gelişimi İçin Kişisel İlişki Kurmaya Engel Bir Durumun Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Mahkemece Çocuğun Bizzat Dinlenerek Görüşü Alınıp ve Diğer Deliller de Gözönüne Alınmak Suretiyle Çocuğun Menfaatine Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Babanın Sağlık Durumunun Çocuk İçin Risk Teşkil Edip Etmeyeceğinin Araştırılması)
Y2.HDE. 2013/6328KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASININ MAHKEMENİN TAKDİRİNE BIRAKMA ( Anlaşmalı Boşanma İsteğiyle Başvuran Taraflara Tarafların ve Müşterek Çocuğun Menfaatleri Göz Önünde Tutularak Kişisel İlişki Konusunda Öneride Bulunulacağı - Önerinin Kabul Edilmesi Halinde Boşanmaya Karar Verileceği )
Y2.HDE. 2010/5062KİŞİSEL İLİŞKİ SÜRESİ ( Ana ve Babası Ölen Vesayetleri Halalarına Verilen Küçüklerin Büyük Babaları ile Kişisel İlişki Kurmaları - On Günlük Sürenin Çocukların Büyükbaba Sevgisi Tatmalarına Manevi Varlıklarını Geliştirmeye Yeterli Olmadığı )
Y2.HDE. 2009/19807KİŞİSEL İLİŞKİ SÜRESİNİN BABALIK DUYGULARINI TATMİNE YETERLİ OLMASI ( Ayrı İllerde Olması Nedeniyle Çocuğun Babanın Yanında Yatılı Kalmasına İmkan Verecek Şekilde Takdiri Gereği - Haftanın Bir Günü Belli Saatler Arası Olarak Takdir Edilen Kişisel İlişki Süresinin Babalık Duygularını Tatmine Yeterli Olmadığı )
Y2.HDE. 2004/973KİŞİSEL İLİŞKİ TALEBİ ( Davacının Talebinden Daha Dar Bir Düzenleme Yapılmış Olması - Davalı Lehine Vekalet Ücreti Takdirini Gerektirmeyeceği )
Y2.HDE. 2009/15824KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Ayın Belli Hafta Sonları Çocuğun Yatılı Kalacağı Şekilde Düzenleme Yapılması Gerektiği - Her Cumartesi ve Kısa Süreli Kişisel İlişki Tesis Edilemeyeceği )
Y2.HDE. 2006/16200KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Aynı Yerde İkamet Eden Taraflar - Velayeti Davacı Anneye Bırakanın Küçükle Baba Arasında Ayın Belli Haftalarında da Kişisel İlişki Düzenlenmemesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y2.HDE. 2016/10491KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Babanın Ölmesi - Büyükbaba ve Babaannenin Torunları İle Kişisel İlişki Kurulmasını İsteyebileceği/Babanın Yerine Büyükbaba ve Babaannenin İkame Edilerek Babaya Uygun Olabilecek Genişlikte Bir Kişisel İlişki Düzenlemesinin 4721 S.K. Md.325 Düzenlenme Amacına Aykırı Olduğundan Anennin Velayet Görevini de Yerine Getirebileceği Kısa Sürelerle İlişki Tesisi Gerektiği )
Y2.HDE. 2012/3423KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Boşanma - Yapılan Düzenlemeye Ek Olarak Çocukların Her Ayın Belirli Haftalarının Hafta Sonlarında da Anne Yanında Yatıya Kalacak Şekilde Kişisel İlişki Düzenlemesi Yapılması Gerektiği )
Y2.HDE. 2012/21621KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Boşanma Davası - Babayla Küçük Arasında Her Yıl 1-31 Temmuz Arasında Kurulan Kişisel İlişki Tesisi Annenin Velayet Görevini Gereği Gibi Yerine Getirmesine Engel Olacağından Daha Uygun Süreyle Kişisel İlişki Kurulması Gerektiği )
Y2.HDE. 2006/20199KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Boşanma Davası - Müşterek Çocuğun Baba Yanında Yatılı Kalmasına Olanak Sağlayacak Biçimde Kişisel İlişki Tesisi Kurulmasına Karar Verileceği )
Y12.HDE. 2009/4318KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Boşanma İlamı İle Velayeti Babaya Verilen Küçüğün Anneyle Kişisel İlişki Kurması Uygun Görüldüğüne Göre Kişisel İlişki Kurulmamasına da Mahkemece Karar Verileceği )
Y2.HDE. 2016/12976KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Cezaevinde Hükümlü Olarak Bulunan Anneye Çocuğu ile Görüşme Hakkı ve Açık Görüş İmkanı Verilebileceği - Açık Görüş ve Ziyaret İmkanının Araştırılması ve Kişisel İlişkinin Buna Göre Belirlenmesinin Gerektiği/Araştırmalar Yapılmadan Karar Verilemeyeceği )
Y2.HDE. 2012/19345KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Çocuğun Baba Yanında Yatıya Kalacak Şekilde Davalı Kocanın Çalışma Gün ve Saatleri de Dikkate Alınarak Kişisel İlişki Tesis Edilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2009/17750KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Çocuğun Emzirme Döneminde Olduğu - Velayeti Anneye Bırakılan Küçükle Baba Arasında Yarı Yıl Tatili ve Her Yıl Temmuz Ayı Boyunca Yatıya Kalacak Şekilde Kişisel İlişki Kurulmasının Doğru Olmadığı )
Y2.HDE. 2006/9388KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Çocuğun Fikri ve Bedeni Gelişimi Üzerinde Olumsuz Etki Yaratmaması Yanında Onun Yetiştirilmesini Engellemeyecek Şekilde Çocuğun Menfaatine Uygun Düştüğü Ölçüde Düzenlenmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2010/6367KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Çocuğun Yararının Yanında Analık ve Babalık Duygusunun Tatmin Edilmesine ve Geliştirilmesine Özen Gösterilmeli ve Görüşme Süresi Yeterli Olmalı ve Taraflar Ayrı Şehirlerde İseler Tarafların ve Çocuğun Külfetli Sayılabilecek Seyahatlere Katlanmamalarına Dikkat Edilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2016/12739KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Çocuğun Yaşı Dikkate Alındığında Davacı-Davalı Dede ve Babaanne İle Çocuk Arasında Yatılı Kişisel İlişki Kurulmasının Çocuğun Sağlığını Ahlaki ve Bedensel Gelişimini Tehlikeye Düşüreceğine Dair Bir Delil Bulunmadığı - Ayın Belirli Haftasonlarında Yarıyıl Tatili ve Yaz Tatillerinde Yatılı Olacak Şekilde Kişisel İlişki Kurulmasına Karar Verilebileceği )
Y2.HDE. 2009/20934KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Çocukların Birbirlerini Görmesini Engelleyecek Şekilde Aynı Tarihlerde Düzenlenmesinin Doğru Görülmediği )
Y2.HDE. 2010/4534KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Çocuklarla Baba Arasında - Her Ayın Belirli Hafta Sonlarında Dini Bayramların Belirli Günlerinde Sömestr Tatilinin Bir Bölümünde Yaz Tatilinde Belirli Bir Ayda Baba İle Müşterek Çocukları Arasında Daha Uygun Sürelerle Kişisel İlişki Kurulması Gerektiği )
Y2.HDE. 2013/25241KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Davacı İle Torunu Arasında Kişisel İlişki Kurulması Talebine İlişkin Koşulların Varlığını Tespit Yönünden Davalı Tanıkları Dinlenilip Uzman Raporu Alınarak Karar Verileceği )
Y2.HDE. 2014/6601KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Davacı ve Müşterek Çocukların Velayetlerinin Verildiği Annelerinin Ayrı Şehirlerde Yaşadığı - Çocukların Yaşları da Dikkat Alınarak Yatılı Kalacak Şekilde ve Üçüncü Kişilerin Gözetiminde Olmaksızın Kişisel İlişki Kurulması Gerektiği )
Y2.HDE. 2016/19235KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Davacılardan Baba İle Davalı Anne Hakkında Boşanma Yönünden Karar Verildiği ve Velayetlerinin Anneye Bırakıldığı Ancak Kararın Halen Kesinleşmediği - Boşanma Davasında Verilen Kararın Kişisel İlişki Tesisi İçin Açılan Davayı Etkileyeceği/Boşanma Davası İle Davacı Babanın Açmış Olduğu Kişisel İlişki Davasının Birleştirileceği )
Y2.HDE. 2013/20889KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Davacının Küçükle Arasındaki Kişisel İlişkinin Düzenlenmesine Yönelik Talebi Aynı Zamanda Velayetin Düzenlenmesi İsteğini de Kapsadığı )
Y2.HDE. 2014/17934KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Davalının Öngörülen Şekilde Bir Davranışı Gerçekleşmediği Halde Çocukların Yaşları ve Anne Bakım ve Şefkatine Muhtaç Oldukları Gerekçesiyle Küçükler İle Davalı Babası Arasında "Bu Aşamada Kişisel İlişki Kurulmasına Yer Olmadığına" Şeklinde Hüküm Tesisinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y2.HDE. 2015/9662KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Günümüzdeki Ulaşım Olanaklarındaki Kolaylık Gözetildiğinde Aynı Şehir Ayrı Şehir Ayırımına Gidilmeksizin Babalık Duygularını Tatmine Elverişli Çocuğun da Baba Sevgisi ve Şefkatini Tatmasına Yeterli Daha Uygun Süreyle Kişisel İlişki Tesisi Gerektiği )
Y2.HDE. 2012/9424KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Hakim Kişisel İlişkinin Süresini Yerini Zamanını İnfazda Güçlük Yaratmayacak ve Hiçbir Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Düzenlemesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2009/20334KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Hakim Tarafından Taraflarca Yapılan Kişisel İlişkiye İlişkin Düzenleme Değiştirildiği Halde Düzenlenen Yeni Kişisel İlişkinin Taraflara Açıklanıp Görüşleri Sorulmadan Kabul Beyanları Alınmadan Hüküm Kurulamayacağı )
Y2.HDE. 2014/27314KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Her Zaman Düzenlenmesi Mümkün Olup Dosya İçerisinde Bulunan Tüm Raporlar ve Çocuğun Üstün Menfaati Gereği Çocuk İle Baba Arasında Bu Aşamada Yatılı Kişisel İlişki Kurulması Doğru Değil İse de Bu Yön Yeniden Yargılamayı Gerektirmediği )
Y2.HDE. 2005/15982KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Kadının Yaz Aylarında İzin Kullanma Halinin de Gözönüne Alınması Gerektiği - 1-30 Ağustos Tarihleri Arası Yapılan Şahsi İlişki Düzenlemesinin Fazla Olduğu )
Y2.HDE. 2013/24829KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Küçüklerin Okul ve Eğitim Durumları Davalı Anne ve Babanın Hassasiyetleri de Göz Önüne Alınarak Ayın Belli Bir Hafta Sonu Belirlenecek Saatler Arasında Babaanne İle Torunları Arasında Uygun Kişisel İlişki Kurulması Gerektiği )
Y2.HDE. 2010/22307KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Mahkemece Kurulan ve Kararın Kesinleşmesini Takip Eden İlk Üç Aylık Sürede Ayda Bir Cumartesi Saat 13.00'den Saat 18.00'e Kadar Şeklinde Belirlenen Kişisel İlişki Ayın Belirli Bir Haftasını Göstermediği İçin İnfazda Tereddüt Yaratacağı)
Y2.HDE. 2009/19748KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Müşterek Çocuğun Beyanı Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulunun ve Mahkeme Uzmanlarının Raporları Dikkate Alınarak ve Velayet Hakkına Sahip Davalının Çocuğun Anne İle Olan Bağ ve Kişisel İlişkisini Engellediğinin Gerçekleştiği de Gözetilerek Davanın Kabulü Gerektiği )
Y2.HDE. 2014/2598KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Müşterek Çocuk Çok Küçük Olup Anne Bakım Şefkatine Muhtaç Olduğu Gibi Halen Anne Sütüyle Beslendiği - Küçüğün Babayla Kurulacak Kişisel İlişki Süresinde Yaşı Beslenme Durumu ve Sair Yönler Dikkate Alınarak Daha Uygun Süreli Bir Kişisel İlişki Kurulması Gerektiği )
Y2.HDE. 2005/10976KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Müşterek Çocuk İçin Her Hafta Sonu Kişisel İlişki Tesisi Annenin Çocukla İlgilenmesini ve Velayet Görevini Yerine Getirmesini Engelleyici Nitelikte Olduğu )
Y2.HDE. 2013/6931KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Müşterek Çocuk İle Kurulan Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Talebi - Taraflar Aynı Şehirde Bulunduğu/Kişisel İlişkinin Değişen Şartlara Göre İstek Halinde Her Zaman Yeniden Düzenlenebileceği )
Y2.HDE. 2011/2524KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Senede Bir Kez Kişisel İlişki Bundan Beklenen Amacı Gerçekleştirici Olmadığı - Öyleyse Ayın Belirli Haftalarında ve Dini Bayramlarda da Çocukla Baba Arasında Uygun Kişisel İlişki Tesisi Gerektiği )
Y2.HDE. 2006/20740KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Taraflar Duruşmada Kişisel İlişki Tesisini Hakimin Takdirine Bıraktıklarını İfade Ettiği - Hakimin Düzenlemeyi Düşündüğü Kişisel İlişki Tesisini Taraflara Açıklayıp Bunun Taraflarca Kabulü Halinde Boşanmaya Karar Vereceği )
Y2.HDE. 2010/867KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Velayet Anneye Verilmiş Baba İle Çocuk Arasında Boşanma Kararında Gösterilen Sürelerde Kişisel İlişki Kurulduğu - Çocukla Davacılar Arasında Daha Kısa Süreli ve Annenin Velayet Hakkını Kullanmasına Engel Oluşturmayacak Şekilde Kişisel İlişki Tesisi Gerektiği )
Y2.HDE. 2010/16826KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Velayeti Annede Bulunan Çocuk İle Baba Arasında Her Hafta Sonu Cumartesi Günü Saat 09.00'dan Pazar Günü Saat 18.00'e Kadar Kişisel İlişki Kurulması Küçüğün Yaşı İtibarıyla Eğitimini Bedeni ve Fikri Gelişimini Olumsuz Yönde Etkileyeceği )
Y2.HDE. 2012/12283KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Velayeti Davalı-Davacı Anneye Bırakılan Müşterek Çocuk İle Baba Arasında Her Hafta Pazar Günü Saat 09:00 İle 17:00 Arasında Kişisel İlişki Kurulması Annenin Velayet Görevini Gereği Gibi Kullanılmasına Engel Olacağı )
Y2.HDE. 2009/5029KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Velayetin Kullanılması Davalı-Karşılık Davacı ( Anneye ) Bırakılan Müşterek Çocuğun Yaşı Nazara Alınarak Baba İle Yaz Dönemi Dışında da Yatılı Kalacak Şekilde Kişisel İlişki Tesisi Gerektiği )
Y2.HDE. 2006/15824KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Velayetleri Babaya Bırakılan Çocukların Velayetlerinin Kaldırılarak Davacı Anneye Verilmesi İstemi - Çocukların Uzun Zamandır Babaları Yanında Yaşadıkları Velayetin Kaldırılması Koşullarının Gerçekleşmediği/Reddi Gereği )
Y2.HDE. 2013/21567KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ (Boşanma - Taraflarca Kabulü Halinde Buna Uygun Kişisel İlişki Düzenlemesine Gidilmesi Gerekirken Kişisel İlişkiye Dair Düzenleme Konusunda Tarafların Beyanı Alınmaksızın Hüküm Kurulmasının Doğru Bulunmadığı)
Y2.HDE. 2013/2604KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ (Davacının Velayetin Değiştirilmesi Talebi Reddedildiğine Göre Terditli Talebi Olan Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Doğru Görülmediği)
Y2.HDE. 2015/8755KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ (Değişen Koşullara Göre Çocukların Yaşları ve Eğitim Durumları Gözetilerek Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlemesinin İleriki Yıllarda Her Zaman İstenebileceği - Gelecek Yıllardaki Koşullar Önceden Bilinemeyeceğinden Şimdiden Kademeli Bir Şekilde Kişisel İlişki Düzenlenmesinin Bozma Sebebi Olduğu)
Y2.HDE. 2015/8700KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ (Erkeğin Müşterek Çocuğa Cinsel İstismar Suçundan Yargılanması Sonucu Verilen Beraat Kararının Kesinleşmediği Gözetilerek Sonucun Bekletici Mesele Yapılacağı/Davanın Sonucunun Çocuk İle Baba Arasında Kurulacak Kişisel İlişkinin Şeklini ve Süresini Yakından İlgilendirdiği - Müşterek Çocuk İle Baba Arasında Kademeli Bir Şekilde Kişisel İlişki Düzenlenmiş Olmasının Doğru Olmadığı)
Y2.HDE. 2012/9745KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ (Kesin Hüküm Teşkil Etmedikleri - İdrak Çağında Olan Çocuğun Yüksek Yararı Gerektirdiği Takdirde Çocuğun Görüşünün Aksine Karar Verilebileceği)
Y2.HDE. 2007/3796KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ İSTEMİ ( Her Hafta Sonu Kişisel İlişki Kurulması Sonuç İtibarıyla Annenin Çocukla Hafta Sonu İlişkisinin Tümden Kesilmesine Yol Açtığı Gibi Anneyi Eve Bağımlı Hale Getireceği - Çocuğun Yaşı Gözetilerek Belli Hafta Sonlarında Kişisel İlişkinin Düzenlenmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2007/3950KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ İSTEMİ ( Müşterek Çocuk 2003 Doğumlu Olup Yaşı Gereği Ana Bakım ve İlgisine Muhtaç Olduğu - Doğduğundan Beri Davalı Annesiyle Kaldığı/ Velayetin Davalı Anneye Verilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2014/17850KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ TALEP EDEN BABANIN HAPİS CEZASI ALMASI ( Davalı Annenin Davacı Babanın Şiddete Eğilimli Olduğu ve Adam Öldürme Suçundan 16 Yıl Hapis Cezası Aldığı İddiası - İdrak Çağındaki Çocukların Görüşlerinin Alınacağı/Gerektiğinde Uzman Raporu da Alınması Gerektiği )
Y2.HDE. 2016/10491KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİNDE BABA YERİNE BÜYÜKBABA BÜYÜKANNENİN İKAME EDİLMESİ ( Babanın Yerine Büyükbaba ve Babaannenin İkame Edilerek Babaya Uygun Olabilecek Genişlikte Bir Kişisel İlişki Düzenlemesinin 4721 S.K. Md.325 Düzenlenme Amacına Aykırı Olduğu - Anennin Velayet Görevini Yerine Getirebilmesi İçin Kısa Sürelerle İlişki Tesisi Gerektiği )
Y2.HDE. 2013/23100KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİNDE ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI PRENSİBİ ( Velayeti Anneye Bırakılan 2 Yaşındaki Çocuğun Her Hafta Sonu Babası İle Kişisel İlişki Kurmasının Çocuğun Üstün Yararına Olmadığı - Annenin Velayet Görevini Yerine Getirmesine Engel Olacağı ve Anneyi Her Hafta Sonu Eve Bağlayacağı/Ayın Belirli Hafta Sonlarını İçerecek Şekilde İlişki Kurulması Gerektiği )
Y2.HDE. 2012/11390KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİNE DAİR DAVALAR ( Sonucunda Verilen Kararlar Kesin Hüküm Niteliğinde Olamayacağı Gibi Velayet Kendisine Bırakılmayan Tarafça Değişen Koşullara Göre Kişisel İlişkinin Kurulması ya da Değiştirilmesi Her Zaman Talep Edilebileceği )
Y2.HDE. 2003/7602KİŞİSEL İLİŞKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Ana ve Babadan Her Birinin Diğerinin Çocuk ile Kişisel İlişkisini Zedelemekten Çocuğun Eğitilmesini ve Yetiştirilmesini Engellemekten Kaçınmakla Yükümlü Olması )
Y2.HDE. 2012/19242KİŞİSEL İLİŞKİDE KARDEŞLERİN BİRBİRİNİ GÖRME HAKKI ( Boşanma Davası - Çocuklar İle Anne ve Baba Arasında Kurulan Kişisel İlişkide Kardeşlerin Birbirlerini Göremeyeceği Anlaşıldığından Kurulan Kişisel İlişkinin Doğru Görülmediği )
Y4.HDE. 1973/3995KİŞİSEL İLİŞKİLERDE HAKSIZ EYLEM VE İKTİSAP DIŞINDA HER TÜRLÜ ALACAK DAVASI ( On Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )
Y2.HDE. 2015/5618KİŞİSEL İLİŞKİNİN BABALIK DUYGULARINI TATMİNE ELVERİŞLİ OLMAMASI ( Çocuğun 2007 Doğumlu Olduğu/Çocuk Açısından da Baba Sevgisini Tatmaya Elverişli Olmadığı - Kişisel İlişkinin Daha Uzun Süreli ve Gözetimsiz Olarak Temin Edilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2004/7936KİŞİSEL İLİŞKİNİN BOŞANMA KARARINDA DÜZENLENMESİ MECBURİYETİ ( Velayet Kendisine Verilmeyen Eşin Çocukla Kişisel İlişkisinin Düzenlenmemiş Olması )
Y2.HDE. 2015/5618KİŞİSEL İLİŞKİNİN DAHA UZUN SÜRELİ VE GÖZETİMSİZ OLMASI ( Çocuğun 2007 Doğumlu Olduğu/Tesis Edilen Kişisel İlişkinin Babalık Duygularını Tatmine ve Baba Sevgisini Tatmaya Elverişli Olmadığı - Gözetim Altında Kişisel İlişkinin Çocuğun Menfaatine Olduğunun İspat Edilemediği )
Y2.HDE. 2014/19760KİŞİSEL İLİŞKİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Davalının Gözetim Ve Bakım Yükümlülüğünü İhmal Ettiği/Çocuğun Bundan Olumsuz Olarak Etkilendiği İddiası - Tarafların Gösterdikleri Deliller Toplanarak Uzmanlardan Görüş Alınmak Suretiyle Kişisel İlişkinin Değiştirilmesini Gerektirecek Bir Sebep Bulunup Bulunmadığının Tespitinin Gerektiği/Eksik İnceleme İle Hüküm Verilemeyeceği )
Y2.HDE. 2013/18350KİŞİSEL İLİŞKİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ ( Talebin Kabul Edildiği - Kendisini Vekille Temsil Eden Davacı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2015/5618KİŞİSEL İLİŞKİNİN DÜZENLENMESİ ( Babanın Çocukla Kişisel İlişkisinin Düzenlenmesi - Çocuğun 2007 Doğumlu Olduğu/Tesis Edilen Kişisel İlişki Babalık Duygularını Tatmine ve Baba Sevgisini Tatmaya Elverişli Olmadığı/Daha Uzun Süreli Olması Gerektiği - Gözetim Altında Kişisel İlişkinin Çocuğun Menfaatine Olduğunun İspat Edilemediği/Gözetimsiz Olarak Düzenlenmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2016/21587KİŞİSEL İLİŞKİNİN DÜZENLENMESİ ( Taraflar Aynı Şehirde Yaşıyor Olmakla Birlikte Günümüzdeki Ulaşım Olanaklarındaki Kolaylık Gözetildiğinde Kişisel İlişkiye Dair Düzenleme Yapılırken Taraflar Bu Hususun Dikkate Alınmasını Açıkça Talep Etmemişlerse "Ayrı Şehir Aynı Şehir Ayırımına" Gidilmesinin de Önemi Bulunmadığı/Bu Bakımdan Aynı Şehir Ayrı Şehir Ayırımına Gidilmeksizin Babalık Duygularını Tatmine Elverişli Çocuğun da Baba Sevgisi ve Şefkatini Tatmasına Yeterli Daha Uygun Süreyle Kişisel İlişki Tesisi Gerektiği )
Y2.HDE. 2011/16840KİŞİSEL İLİŞKİNİN DÜZENLENMESİ ( Velayet Kendisine Verilmeyen Babayla Ortak Çocuk Arasında Babalık Duygularının Tatminine Olanak Verecek ve Her Ayın Belirlenecek Bir Kısım Hafta Sonlarında Çocuğun Baba Yanında Yatıya Kalacağı Şekilde Yapılacağı - Boşanma Davası )
Y2.HDE. 2016/19990KİŞİSEL İLİŞKİNİN DÜZENLENMESİ ( Velayeti Anneye Verilen Ortak Çocuk 27.03.2014 Doğumlu Olup Anne Bakım ve Şefkatine Muhtaç Olduğu/Ortak Çocuk İle Baba Arasında 1 Temmuz-30 Temmuz Tarihleri Arasında Yatılı Kurulan Kişisel İlişki Uzun Olup Çocuğun Bedeni ve Fikri Gelişmesine Engel Olacağından Küçüğün Yaşı İlerlediğinde Yeniden Kişisel İlişkinin Düzenlenmesi de Mümkün Olduğu Gözetildiğinde Daha Uygun Süreli Kişisel İlişki Kurmak Gerektiği )
Y2.HDE. 2016/21958KİŞİSEL İLİŞKİNİN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAK NAFAKASININ YILLIK ARTIŞ ORANININ UYARLANMASI ( Taleplerin Her Biri Ayrı Harca Tabi Olup Yatırılan Başvurma Harcının Dava Dilekçesindeki Tüm Talepleri Kapsadığı Kişisel İlişkinin Düzenlenmesine Dair Peşin Nispi Harcın Alındığı Diğer Talep Yönünden Peşin Alınması Gereken ve Nispi Harç Alınmadığı/ Harç Alınmayan Taleple İlgili Harcın Tamamlattırılması Tamamlandığı Takdirde İştirak Nafakasına Yönelik Delillerin Değerlendirilerek Hüküm Kurulacağı )
Y2.HDE. 2006/3442KİŞİSEL İLİŞKİNİN DÜZENLENMESİNDE SINIR ( Müşterek Çocuklar İle Davalı Baba Arasında Şubat Tatilinin Tamamının Baba Yanında Geçirecek Şekilde Şahsi İlişki Düzenlenmesi İsabetsiz Olduğu )
Y2.HDE. 2005/472KİŞİSEL İLİŞKİNİN HAFTA SONU KURULMAMASI ( Küçükle Baba Arasında - Çalışan Annenin Velayet Görevini Gereği Gibi Yerine Getirmesini Engelleyeceği )
Y2.HDE. 2014/27956KİŞİSEL İLİŞKİNİN HER HAFTA SONU OLMAK ÜZERE TESİS EDİLEMEYECEĞİ ( Her Hafta Cumartesi Ve Pazar Günü Tesis Edilen Kişisel İlişkinin Velayet Hakkına Sahip Anneyi Eve Bağımlı Duruma Getireceği Gibi Çocuğunda Her Hafta Yer Değiştirmesi Suretiyle Örselenmesine Neden Olacağı/Bu Durumun Çocuğun Menfaatine Uygun Düşmeyeceği - Kişisel İlişkinin Ayın Belirli Hafta Sonları Tesis Edilebileceği )
Y2.HDE. 2016/18401KİŞİSEL İLİŞKİNİN KALDIRILMASI ( Anneanne ile Torun Arasındaki/Küçüğün Annesinin Vefat Ettiği - Hem Anneannenin Torunu Hakkında Cinsel İstismar Suçundan Hem de Aneannenin Küçüğü Teslim Aldığı Sürede İyi Bakmayarak Koruyamadığı İddiasıyla Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğünün İhlali Suçundan Kamu Davasının Açıldığı/Ceza Davasının Sonucu Beklenilerek Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilmek Suretiyle Karar Verileceği )
Y2.HDE. 2015/21179KİŞİSEL İLİŞKİNİN KALDIRILMASI ( Müşterek Çocuğun Davalı Anneye Tepkili Olduğu Kişisel İlişki Süresince Ağladığı ve Anne İle Görüşmek İstemediğinin Anlaşıldığı/Çocuk İle Davalı Arasında Kişisel İlişki Kurulmasının Çocuğun Psikolojik Olarak Olumsuz Etkilenmesine Neden Olduğu ve Yüksek Yararına Uygun Düşmediğinin Anlaşıldığı - Kişisel İlişkinin Kaldırılmasına Karar Verileceği )
YHGKE. 2012/2-401KİŞİSEL İLİŞKİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Yeterli İdrak Gücüne Sahip Olduğu Kabul Edilen Çocukların Kendilerini Doğrudan İlgilendiren Kişisel İlişkinin Kaldırılması Konusunda Bizzat Dinlenilerek Görüşlerini Gerekçeleriyle Birlikte İfade Etme Olanağı Sağlanması Gerektiği )
Y2.HDE. 2016/21540KİŞİSEL İLİŞKİNİN KALDIRILMASI YA DA KISITLANMASI ( Mahkemece Sadece Davacı ve Çocuklarla Görüşülerek Rapor Tanzim Ettirildiği/Bilirkişi Raporunda Fikir Edinelemediğinin Belirtildiği - Gerçekleşen Bu Durum Karşında Sosyolog Bilirkişi Tarafından Kişisel İlişkiye Yönelik Düzenlenen Sosyal İnceleme Raporu Hüküm Tesisi İçin Yeterli Olmayıp Oluşturulacak Bir Heyetten Rapor Alınarak Diğer Delillerle Birlikte Değerlendirildikten Sonra Gerçekleşecek Sonucu Uyarınca Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2012/2-799KİŞİSEL İLİŞKİNİN MAKUL VE ADİL OLMAMASI ( Her Hafta Sonunu Baba ile Geçiren Çocuğun Veleyeti Kendisine Bırakılan Anneden Uzaklaşacağı/Çocuğun Karşı Tarafa Bağlanacağı - Velayeti Üzerine Alanın Haftasonu Planı Yapamaz Duruma Geleceği )
Y2.HDE. 2016/7573KİŞİSEL İLİŞKİNİN SÜRESİ ( Çocukla Kişisel İlişki Kurulması/Çocuğun Yararlarının Esas Tutulacağı - Kurulan Kişisel İlişkinin Davalıların Velayet Hakkını Gereği Gibi Kullanılmasını Engeller Nitelikte Olduğu/Davacı ile Çocuk Arasında Çocuğun Menfaati de Göz Önüne Alınarak Daha Uygun Süreli Kişisel İlişki Kurulması Gerektiği )
Y2.HDE. 2016/1607KİŞİSEL İLİŞKİNİN SÜRESİ ( Velayeti Elinde Bulundurmayan Baba İle Müşterek Çocuk Arasında Düzenlenen Kişisel İlişkinin Süre Bakımından Müşterek Çocuğun Yaşı da Gözetildiğinde Yetersiz Kaldığı Anlaşılmakla Baba İle Müşterek Çocuk Arasında Babalık Duygularını Tatmin Edecek ve Bu Hakkın Rahatça Kullanılmasına Engel Olmayacak Şekilde Haftasonu ve Dini Bayramlarda da Yatılı Olacak Şekilde Daha Uygun Süreli Kişisel İlişki Tesis Edileceği )
Y2.HDE. 2013/13402KİŞİSEL İLİŞKİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ ( Çocuk 2.5 Yaşında İken Boşanılıp Velayetin Anneye Verildiği - Kısa Süreli ve Hafta Sonları Yatılı Olmayacak Şekilde Kişisel İlişkinin Çocuğun Yaşının Büyüdüğü Gözetilerek Babalık Duygularını Tatmine Elverişli Yeterlilikte Yeniden Tesisi Gerektiği )
Y2.HDE. 2016/21195KİŞİSEL İLİŞKİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ ( Davacı Annenin Evlilik Dışında Doğan Ortak Çocuk İle Baba Arasında Kişisel İlişki Kurulmasını Talep Ettiği/Mahkemece Davalı Baba İle Ortak Çocuk Arasında Kişisel İlişki Düzenlenmesine Karar Verildiği - Toplanan Delillere Göre Baba İle Ortak Çocuk Arasında Kurulan Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesini Gerektiren Bir Husus Kanıtlanamadığından Talebin Reddine Karar Vermek Üzere Bozulacağı )
Y2.HDE. 2004/8292KİŞİSEL İLİŞKİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ ( Her Davanın Açıldığı Tarihe Göre Değerlendirilmesi Gereği - Dava Açıldıktan Sonra Oluşan Olaylar Yeni Bir Davanın Konusu Olabileceği )
Y2.HDE. 2016/16602KİŞİSEL İLİŞKİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ ( Kişisel İlişkiye Dair Düzenleme Yapılırken Taraflar Bu Hususun Dikkate Alınmasını Açıkça Talep Etmemişlerse "Ayrı Şehir Aynı Şehir Ayrımına" Gidilmesinin de Önemi Bulunmadığı/Kaldı ki Değişen Koşullara Göre Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Her Zaman İstenebileceğinden Mahkemece Davacı Babanın Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Talebinin Kabulüne Karar Verilerek Babanın Babalık Duygusunu Tatminini Sağlayacak Şekilde Daha Uygun Bir Kişisel İlişki Kurulacağı )
Y2.HDE. 2016/11108KİŞİSEL İLİŞKİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ İSTEMİ ( Kişisel İlişkinin Gözetim Altında Gerçekleştirilmesinin Çocuğun Üstün Yararına Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği - Davalıya Bipolar Bozukluk Tanısı Konulduğu )
Y2.HDE. 2009/11822KİŞİSEL İLİŞKİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ İSTEMİ ( Yarıyıl Tatilinde de Bir Hafta Süreyle Davacı Baba İle Küçük Arasında Tesisinin Ana ve Çocuğun Menfaatine de Uygun Düşeceği - Davacının Yarıyıl Tatiline İlişkin İsteğinin Reddinin İsabetsizliği )
Y2.HDE. 2016/20608KİŞİSEL İLİŞKİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ TALEBİ (Babanın Kademeli Talebi Kabul Edildiğinden Sadece Davacı-Karşı Davalı Yararına Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca Maktu Vekalet Ücreti Takdiri Gerektiği)
Y2.HDE. 2006/2205KİŞİSEL İLİŞKİNİN YER BAKIMINDAN SINIRLANDIRILMASI ( Velayet Kendisine Bırakılmayan Ana veya Babadan Her Birinin Çocuk İle Kişisel İlişki Kurmasına İlişkin Kararda Kişisel İlişkinin Yer Bakımından Sınırlandırılmaması Gereği )
Y2.HDE. 2010/14834KİŞİSEL İLİŞKİNİN YERİNE GETİRİLMESİ İSTEMİ ( Mahkemece Duruşma Açılarak Dava Dilekçesinin Davalı Anneye Tebliğinin Sağlanması ve Gösterdiği Takdirde Delillerin Toplanıp Değerlendirilmesi ve Gerçekleşecek Sonucu Uyarınca Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2012/2698KİŞİSEL İLİŞKİSİ KURULMASI TALEBİ (Sosyal İnceleme Raporunda Evlat Edinilen Çocuğun Gerçek Annesini Bildiği ve İlişkilerinin Koparılmasının Küçük Üzerinde Olumsuz Etki Doğuracağı Bildirildiği - Kabulü ile Davacı Öz Anne İle Uygun Sürelerle Tesisi Gerektiği )
Y2.HDE. 2016/6547KİŞİSEL İLİŞKİYE DAİR İLAMLAR ( Çocuk ve Baba Arasında Kişisel İlişki Tesisi - Kişisel İlişkiye Dair İlamlar Maddi Anlamda Kesin Hüküm Niteliğinde Olmayıp Koşulların Değişmesi Halinde Yeniden Düzenlenmesinin Her Zaman İstenebileceği )
Y2.HDE. 2004/1524KİŞİSEL İLİŞKİYE İLİŞKİN İSTEM ( Boşanma Davası Devam Ederken İstemin de Bu Davada Görülmesi Gereği )
Y2.HDE. 2009/3257KİŞİSEL İLİŞKİYE YÖNELİK DÜZENLEMELER ( Teknik Anlamda Kesin Hüküm Oluşturmadığı - Değişen Koşullara Göre İstek Halinde Her Zaman Değiştirilmesi Mümkün Olduğu/Geleceği Bağlayıcı Nitelikte Kademeli Olarak Kişisel İlişki Düzenlenmesi Yerinde Olmadığı )
Y12.CDE. 2012/164KİŞİSEL İNDİRİM NEDENLERİ ( Sanığın Cezasının Ertelenmesi Sebebiyle Uygulanmamasına Karar Verildiği - Sanık Lehine Düzenlemelerden Olan HAGB'nin Seçenek Yaptırımlardan ve Erteleme Hükümlerinden Önce Tartışılması Gerektiği/Taksirle Öldürme )
YHGKE. 1999/9-839KİŞİSEL İŞTEN ÇIKARMA HÜKÜMLERİNİN UYGULANAMAMASI ( Toplu İşten Çıkarma Prosedürüne Uymamak - Fark İhbar Tazminatı Talebi )
Y4.HDE. 2010/12219KİŞİSEL KAST VE KUSUR (Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Doğan Zararlarla İlgili Tazminat Davasının Kamu İdaresi Aleyhine ve İdari Yargıda Açılacağı)
Y11.HDE. 2008/11640KİŞİSEL KAVGA VE ÇEKİŞMELER ( İncelenen Ceza Dosyasında Belirlenen Davacı İle Davalı Banka Çalışanı Arasında Gelişen Kişisel Kavga ve Çekişmelere Dayalı Olarak Davacının Hesabına Bloke Konulmasının Haksız Fiil Niteliğinde Olduğu )
Y21.HDE. 2002/3333KİŞİSEL KORUNMA VE GÜVENLİĞE DİKKAT ETMEMEK ( İş Kazası Sonucu Maluliyetden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Sosyal Programdaki Tekne Gezisinde )
Y7.CDE. 2009/5782KİŞİSEL KULLANIM DIŞINDA BOŞ TÜP BULUNDURMAK ( 5307 S.K.'ya Aykırılık - İdari Para Cezasına Hükmedileceği/Kabahatler Kanunu Uyarınca Karar Verilmesi Gereği )
Y10.CDE. 2011/26440KİŞİSEL KULLANIM MİKTARI ( Sanığın Evinin Bahçesinde Dikili Olarak Dipleri Sulanmış Çapalama ve Seyreltme İşlemleri Yapılmış Fazla Miktarda Kök Kenevir Ele Geçirildiği - Olgunlaştığında Elde Edilecek Esrarın Kişisel Kullanımı İçin Gerekli Miktardan Fazla Olacağı/Sanığın Fiilinin Esrar Elde Etmek İçin Kenevir Ekme Suçunu Oluşturduğu )
Y9.CDE. 2015/1687KİŞİSEL KULLANIMA YETECEK MİKTAR ESRAR BULUNDURMA ( Sanık Tarafından Ekilerek Hasat Edildikten Sonra Evinin Damında Kurumaya Bırakılmış Olarak Ele Geçirilen Suç Konusu Kenevirlerin Kişisel Kullanıma Yetecek Kadar Esrar İçerdikleri - Sanığın Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçundan Cezalandırılacağı )
Y4.HDE. 2008/5914KİŞİSEL KUSUR ( Cumhuriyet Savcılarına Karşı Soruşturma ve Tutukluluk Sırasındaki Usulsüz Kişisel Kusur Oluşturan Davranışlarının Desteğin İntiharına Yol Açtığı Belirtilerek Manevi Tazminat Talebi - Soruşturma Evraklarının Getirtileceği )
Y4.HDE. 2003/1663KİŞİSEL KUSUR ( Dava Konusu Olayda Davalıların Kişisel Kusurlarına Dayalı Olarak Tazminat Davasının Açılmış Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y4.HDE. 2003/1503KİŞİSEL KUSUR ( Dava Konusu Olayda Davalıların Kişisel Kusurlarının Varolduğu ve Bu Uyuşmazlığın Adli yargıda Çözülmesinin Gerektiğinin Yerel Mahkemece Gözetilmemesinin Hukuka Aykırı Olması )
Y4.HDE. 2004/10146KİŞİSEL KUSUR ( Davacı Belediye Başkanının Eyleminin Suç Teşkil Ettiğini İddia Ederek Onun Kişisel Kusuruna Dayanmış Olması-Bu Haliyle de Davanın Gerçek Kişiye Yöneltildiğinin Açık Olması )
Y4.HDE. 2001/6680KİŞİSEL KUSUR ( Davacı Davalıların Kasten Diğer Bir Anlatımla Kişisel Kusurları İle Yasal Olarak Ödenmesi Gereken Ücretleri Ödemediklerini İddia Ettiklerine Göre Bu Durumun İncelenmesi Gereği - İtirazın İptali )
Y4.HDE. 2004/3506KİŞİSEL KUSUR ( Davacı Genç Partinin Davalı RTÜK Üyesi Hakkında Manevi Tazminat Talebine Bulunması - Kişisel Kusuruna Dayanıldığı İçin Husumetin Davalıya Yöneltilmesinde Herhangi Bir Usulsüzlük Bulunmadığı )
Y4.HDE. 2004/7067KİŞİSEL KUSUR ( Davacının Uğradığı Zararın Davalıların Kişisel Kusuru Sonucu Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması Gereği - Hatalı Tedavi Sonucu Ölüm )
Y4.HDE. 2002/1094KİŞİSEL KUSUR ( Davacının Uğradığı Zararın Davalının Kişisel Kusuru Sonucu Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Belirlenmesinin Gerekmesi )
Y4.HDE. 2015/6282KİŞİSEL KUSUR ( Davalının Davacıya Hakaret Ettiği İleri Sürüldüğü - Davacının Açıkça Davalının Kişisel Kusur ve Eylemine Dayandığı/Kamu Görevlisinin Hakaret Eylemi Açıkça Kişisel Kusurunu Oluşturacağı ve Hiç Bir Biçimde Görevle İlişkilendirilemeyeceği/Manevi Tazminat )
Y4.HDE. 2017/1471KİŞİSEL KUSUR ( Davalının Haksız Eyleminin Kişisel Kusur Oluşturduğu/Kamu Görevi İle İlişkilendirilemeyeceği - Eylemin Görev Sırasında ve Görevle İlgili Olmasına ve Hizmet Kusuru Niteliğinde Bulunmasına Göre Husumetin Kamu Görevlisine Değil İdareye Düştüğü Gerekçesiyle Davanın Reddinin Bozmayı Gerektirdiği - Maddi ve Manevi Tazminat İstemi )
Y4.HDE. 2006/11123KİŞİSEL KUSUR ( Davalının Yanlış İsim Bildirmesi Nedeniyle - Davalının Bu Kusurlu Eyleminden Sorumlu Tutulması Gerektiği/Haksız Eylem )
Y3.HDE. 2010/12200KİŞİSEL KUSUR ( Disiplin Cezası/İdari Yargı Kararıyla İptal Edilmesi - Hukuka Aykırı Olarak Kasten ve Kusurlu Olarak Ceza Verdiği İddia Edilen Gerçek Kişi Aleyhine Açılan Manevi Tazminat Davasının Adli Yargıda Görülmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2015/14290KİŞİSEL KUSUR ( Doktor Olan Davalının Hemşire Olan Davacıya Hakaret Ettiğinin İleri Sürüldüğü - Davacının Açıkça Davalının Kişisel Kusur ve Eylemine Dayandığı/Kamu Görevlisinin Hakaret Eyleminin Açıkça Kişisel Kusurunu Oluşturacağı ve Hiç Bir Biçimde Görevle İlişkilendirilemeyeceği/Manevi Tazminat İstemi )
Y10.HDE. 2003/6124KİŞİSEL KUSUR ( Eylem veya İşlemin Görev Kusuru Olarak Nitelendirilebildiği Hallerde Kişisel Kusura Dayanılarak Devlet Memurları Hakkında Adli Yargıda Doğrudan Doğruya Dava Açılamaması )
Y4.HDE. 2011/1917KİŞİSEL KUSUR ( Haksız Eylem Nedeniyle Manevi Tazminat - Davacı Davalı Gerçek Kişilerin Kişisel Kusurlarına Dayandığına Göre Dava Konusu Eylemden Dolayı Davacının Uğradığı Zararın Davalıların Kişisel Kusuru Nedeniyle Gerçekleşip Gerçekleşmediği Araştırılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2011/1-46KİŞİSEL KUSUR ( Haksız Fiil veya Diğer Sorumluluk Sebeplerine Dayanılarak da Olsa Hakim veya Savcı Aleyhine Tazminat Davası Açılamayacağı - Davaya Devlet Aleyhine Devam Edilmesine Olanak Sağlanması ve Hazine'nin Davaya Dahil Edilmesi İçin Davacı Tarafa Süre Verilmesi Gerektiği )
Y10.HDE. 2009/1274KİŞİSEL KUSUR ( İdare Ajanının Kamu Görevini Yerine Getirirken Kamu Görevi Koşullarına Aykırı ve Yabancı Olan İdareye Atıf ve İsnat Olunamayan Doğrudan Doğruya Ajanın Şahsına İsnat Olunan Tutum ve Davranış Olarak Tanımlandığı )
YHGKE. 2006/4-86KİŞİSEL KUSUR ( İdare Aleyhine Dava Açılabilmesi Eylemin Hizmet Kusurundan Kaynaklanması Şartına Bağlı Olduğu - Doktor Hatası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat )
Y4.HDE. 2007/4735KİŞİSEL KUSUR ( İdare Mahkemesince Doldurulan Her İki Sicil Nedeniyle Davacının Açmış Olduğu İptal Davalarında Sicillerin Objektif Doldurulmadığı Gerekçesiyle İşlemin İptaline Karar Verilmiş İse de Bu Husus Yalnız Başına Sorumluluk Nedeni Olmadığı )
Y21.HDE. 2014/4883KİŞİSEL KUSUR ( İşkazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle Açılan Maddi ve Manevi Tazminat Davasında Olayın Meydana Gelmesinde Kişisel Bir Kusuru Bulunmayan Şirket Yetkilisinin Bu Sıfatla Hukuki Sorumluluğuna Gidilemeyeceği Gözetilerek Uzman Bilirkişilerden Yeniden Kusur Raporu Alınması Gerektiği )
Y3.HDE. 2010/4545KİŞİSEL KUSUR ( Kamu Görevlisi Hakkında Manevi Tazminat - Davalının Kişisel Kusurunun Bulunduğu İleri Sürüldüğünden İşin Esasına Girilerek Davalının Kişisel Kusurunun Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
YHGKE. 2006/4-309KİŞİSEL KUSUR ( Kamu Görevlisince Yargı Kararının Uygulanmaması Halinde - Kararın Yerine Getirilmemesi Sorumluluk İçin Yeterli Olduğu/Özel Bir Neden Aranmadığı )
YHGKE. 2010/2-733KİŞİSEL KUSUR ( Kişisel Kusur Haksız Fiil veya Diğer Sorumluluk Sebeplerine Dayanılarak da Olsa Hakim veya Savcı Aleyhine Tazminat Davası Açılamayacağı - Davaya Devlet Aleyhine Devam Edilmesine Olanak Sağlanması ve Hazine'nin Davaya Dahil Edilmesi İçin Davacı Tarafa Süre Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 1986/4-98KİŞİSEL KUSUR ( Mahkeme Kararlarının Uygulanmaması Nedeni İle )
Y4.HDE. 2016/3646KİŞİSEL KUSUR ( Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken Kusurlu Eylemleri Sebebiyle Oluşan Zararlardan Doğan Tazminat - Dava Dilekçesinde Belirtilen Maddi Olgulardan Davalının Salt Kişisel Kusuruna Dayanıldığının Anlaşılması Karşısında Öncelikle Bu İddia Doğrultusunda Delillerin Toplanıp Değerlendirilerek Sonuca Varılması Gerektiği )
Y4.HDE. 2011/15397KİŞİSEL KUSUR ( Rücuen Tazminat Davası - İşe İade Kararı Üzerine Takibe Konu Edilen ve İdare Tarafından İtiraz Olunan İşçilik Alacaklarının Kapsamı ve Miktarı Yargılamayı Gerektirmekte Olup Salt Takibe İtiraz Edilmesi Davalı Bakımından Kişisel Kusur Olarak Nitelendirilemeyeceği )
Y4.HDE. 2008/1077KİŞİSEL KUSUR ( Rücuen Tazminat/Cezaevinde Hükümlünün Elektrik Arızasını Gidermek İsterken Akıma Kapılarak Ölmesi - Elektrik İşinden Anlayan Teknik Elemanın Görevlendirilmemiş Olması/Zararlı Sonucun Hizmet Kusurundan Kaynaklandığı )
Y4.HDE. 1998/1850KİŞİSEL KUSUR ( Sadece Kin Hınç Düşmanlık Gibi Duyguların Etkisiyle Oluşan Eylemler Yönünden Değil Mahkeme Kararlarının Uygulanmaması Halinde de Söz Konusu Olması )
Y4.HDE. 2002/1072KİŞİSEL KUSUR ( Sadece Kin-Hınç-Düşmanlık ve Benzeri Duyguların Etkisi Altındaki Eylemler Bakımından Değil Mahkeme Kararlarının Uygulanmaması Durumunda da Söz Konusu Olması )
Y4.HDE. 2003/6439KİŞİSEL KUSUR ( Sadece Kin-Hınç-Düşmanlık ve Benzeri Duyguların Etkisi ile Gerçekleştirilen Eylemler Bakımından Değil Görevin Gerekli Kıldığı Özenin Gösterilmemesinde de Söz Konusu Olması - Manevi Tazminat )
Y4.HDE. 2010/1144KİŞİSEL KUSUR ( Tedavide Savsama Nedeniyle Uğranılan Tazminat - Davacılar Davalı Doktorun Kişisel Kusuruna Dayandıklarına Göre Dava Konusu Eylemden Dolayı Davacıların Uğradığı Zararın Davalının Kişisel Kusuru Sonucu Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması Gerektiği )
YHGKE. 2007/4-640KİŞİSEL KUSUR ( Yanlış Tedaviye Dayanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Kişisel Kusura Dayanıldığından İşin Esasının İnceleneceği )
YHGKE. 2014/4-1067KİŞİSEL KUSUR (Davacının İddiası İçerikçe Davalı İdari İşler Müdürünün Görevi Sırasında ve Yetkisini Kullanırken İşlediği Bir Kusura Dair Olmayıp Davacının Salt Kişisel Kusuruna Dair Bulunduğu - Adli Yargıda Dava Açılabileceği Yönündeki Direnme Kararının Yerinde Olduğu/Manevi Tazminat)
YHGKE. 2013/4-417KİŞİSEL KUSUR BULUNDUĞU ( Davanın Adli Yargı Yerinde Görüleceği - Davacının Göreviyle İlgili Bir Tutum ve Davranışı Nedeniyle Zararın Oluşmadığı Gözetilerek Kişisel Kusur Nedeniyle Davanın Genel Mahkemelerde Görüleceği/Tam Yargı Davası Açılması Şartları Bulunmadığı/Hizmet Kusuru Bulunmadığı )
Y4.HDE. 2001/6401KİŞİSEL KUSUR NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Disiplin Soruşturması Yapmakla Görevli Davalıların BU İncelemeyi Yaparken Disiplin Yönetmeliğindeki Sürelere Uymamış Olmaları )
Y4.HDE. 2004/13490KİŞİSEL KUSUR VE İHMAL ( Tahlil Hatasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat İsteminde Personelin Cihazın Yanlış Sonuç Vermesinde Kişisel Bir Kusuru veya İhmali Olmadığı - Tedbirli Davranıp Sonucu ve Uyarıyı Adresine Gönderdiğinden Davanın Reddi Gerektiği )
YİBGKE. 1946/10KİŞİSEL KUSUR VE SAVSAMA YÜZÜNDEN İLERİ GELEN ZARARLAR ( Maddi ve Manevi Tazminat İsteminin Yerinin Adli Yargı Olması )
Y4.HDE. 2007/12673KİŞİSEL KUSURA DAYALI DAVA ( Haksız Eylem Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat - Anayasa'nın 129/5. Maddesi Hükmünün Göz Önünde Tutulabilmesi Söz Konusu Olmadığından İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2005/785KİŞİSEL KUSURA DAYALI DAVA ( İdarenin Hizmet Kusuru Dışında Davalı Gerçek Kişilerin Hizmetten Ayrılabilen Kişisel Kusur Oluşturabilecek Davranışları Bulunup Bulunmadığı Araştırılması Gereği )
Y4.HDE. 2014/13391KİŞİSEL KUSURA DAYALI DAVA ( Sınav Sorularının Çalınmasına Ortam Hazırlama/İl Koordinatörü ve Koordinatör Yardımcıları Davalıların Sınav Sorularını Taşıyan Kamyonun Geliş Saati Belli Olduğu Halde Bunu Takip Etmemeleri - Kamu Görevlilerinin Kişisel Kusuruna Dayalı Eldeki Davada Davalılara Husumet Yöneltilebileceği )
Y4.HDE. 2014/4661KİŞİSEL KUSURA DAYALI DAVALAR ( Haksız Fiil Sebebiyle Manevi Tazminat - Davaya Konu Edilen Davalının Kamu Hizmetinden Kolaylıkla Ayrılabilen İşlem ve Eylemleri Olduğu/Davalının Kişisel Kusuru Savlanmış ve Davaya Konu Edildiği/Kamu Görevlilerinin Kişisel Kusuruna Dayanan Davalar Adli Yargı Yerinde Görüleceği )
Y4.HDE. 2009/1831KİŞİSEL KUSURA DAYALI MANEVİ TAZMİNAT ( İlk Derece Mahkemesi Yargıçları Aleyhine Açılacak Tazminat Davaları - Bölge Adliye Mahkemeleri Kuruluncaya Kadar Geçecek Sürede Yasal Değişiklik Öncesi ( Eski ) Düzenlemenin Geçerli Olduğu )
Y4.HDE. 2015/2108KİŞİSEL KUSURA DAYALI OLARAK AÇILAN DAVA ( Adli Yargının ve Özel Hukuk Hükümlerinin Uygulanacağı - Kamu Görevlisinin Kişisel Kusuru Bulunduğu/Husumet )
Y4.HDE. 2005/959KİŞİSEL KUSURA DAYALI TAZMİNAT DAVASI ( Desteğin Davalı Doktorun Tedavi Sırasındaki Kişisel Kusuru Sonucu Öldüğünü İddia Ederek - Adli Yargının Görevli Olduğu )
YHGKE. 2009/4-448KİŞİSEL KUSURA DAYANAN DAVA ( Yanlış Tedavi Nedeniyle Tazminat - Davanın Esasına Girilip Delillerin Toplanıp Değerlendirilerek Sonuca Varılması Gerektiği )
YHGKE. 2008/4-156KİŞİSEL KUSURA DAYANAN İDDİA ( Öncelikle Bu İddia Doğrultusunda Delillerin Toplanıp Değerlendirilmesi Gerektiği - Haksız Eylem Nedeniyle Manevi Tazminat )
Y10.HDE. 2008/15776KİŞİSEL KUSURA DAYANILMASI ( Devlet Memurları Hakkında Adli Yargıda Doğrudan Doğruya Dava Açılamayacağı ve Bu Takdirde Kamu Görevlisi Hakkındaki Davanın Husumetten Reddi Gerektiği )
Y4.HDE. 2005/11868KİŞİSEL KUSURA DAYANMA ( Haksız Eylem Nedeniyle Manevi Tazminat - İşin Esasının İncelenmesi Gereği )
Y4.HDE. 2004/14541KİŞİSEL KUSURUN ARAŞTIRILMASI ( Davacının Kolunun Kesilmesi İle Sonuçlanan Olayda Uyguladığı Tedavinin Etkisi Olup Olmadığı ve Kusuru Varsa Oranı Konusunda Rapor Aldırılıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y4.HDE. 2002/11398KİŞİSEL KUSURUN İDARİ İŞ VE EYLEMDEN AYRI OLMASI ( Davacının Davalının Görevini Kötüye Kullandığı İddiasıyla Kişisel Kusura Dayalı Olarak Dava Açtığının Gözetilmesinin Gerekmesi )
Y8.HDE. 2009/4270KİŞİSEL MAL ( Bağış Nedeniyle Edinilen Taşınmaz Payının Kişisel Mal Sayılacağı - Kişisel Mallar Üzerinde Edinilmiş Mal Ortaklığı Rejiminin Uygulama Alanın Bulunmadığı/Mal Rejiminin Tasfiyesi Nedeniyle Alacak Davası )
Y8.HDE. 2016/4533KİŞİSEL MAL ( Bir Eşin Miras ya da Herhangi Bir Şekilde Karşılıksız Kazanma Yoluyla Elde Ettiği Malvarlığı Değerlerinin Kişisel Mal Kabul Edileceği - Taşınmazlar Miras Yolu İle İntikal Ettiğinden Davalının Edinilmiş Malı Olmadığı )
Y8.HDE. 2013/819KİŞİSEL MAL ( Boşanma Tarihinden Sonra Taşınmaz İçin Ödenen Kredi Taksitlerinin Kişisel Mal Olarak Kabulü - Kişisel Maldan Ödenen Taksitlerin Edinilmiş Malın Borcu Olarak Hesaptan Düşüleceği/Emekli İkramiyesi Yönünden de Hesaplama Yapılacağı )
Y2.HDE. 2010/6662KİŞİSEL MAL ( Dava Konusu Taşınmaz Evlenmeden Önce Edinildiğine Göre Davalının "Kişisel Malı" Olduğu - Davacı Evlendikten Sonra Bu Taşınmaza Ekleme İyileştirme Suretiyle Katkıda Bulunduğunu veya Değer Artışı Sağladığını da İspat Edemediğinden Katkı Payı Alacağı Davasının Reddi Gerektiği )
Y2.HDE. 2005/3926KİŞİSEL MAL ( Davacı Kadının Düğünde Kendisine Hediye Edilen Ziynet Eşyasının İadesini İstemi - Davaya Bakmakla Aile Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y8.HDE. 2016/8127KİŞİSEL MAL ( Davacının İlgili Kooperatife Üye Olduğu Tarih Ödemeler ve Devrine Dair Evraklar Getirtilerek Öncelikle Dükkanın Davacının Kişisel Malı Olup Olmadığının Tespitine Çalışılması Kişisel Mal İse Dükkanın Devir Sözleşmesindeki Paranın Davaya Konu Taşınmazın Alım Bedelinin Ne Kadarını Karşıladığının Belirlenmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2012/7285KİŞİSEL MAL ( Davacının Kız Kardeşi Tarafından Banka Havalesiyle Gönderilen Paranın Ev Taksitlerinin Ödenmesinde Kullanıldığını - Davacı Tanıkları Davacıyı Doğrulamış Oldukları/Davacının Kişisel Malı Olduğunun Kabulü Gerektiği )
Y2.HDE. 2006/17694KİŞİSEL MAL ( Davalı Kocaya Ait Buluna Ev Karşılıksız Kazanma Yolu İle Elde Edilen Malvarlığı Değeri Olmakla Kişisel Mal Olduğu )
Y8.HDE. 2013/9629KİŞİSEL MAL ( Değer Artış Payı ve Katılma Alacağı - Belirli Bir Malın Eşlerden Birine Ait Olduğunu İddia Eden Kimse İddiasını İspatla Yükümlü Olduğu )
Y8.HDE. 2014/3699KİŞİSEL MAL ( Edinilmiş Mal Niteliğindeki Aracın Satım Bedelinin Bir Kısmının Peşin Olarak Ödendiği - Kalan Kısım İçin Banka Kredisi Kullanıldığı/Davacı-Karşı Davalı Hesabına Annesinin Hesabından Transfer Edilerek Kredinin Kapatıldığı/Bu Miktarın Kişisel Mal Olarak Kabul Edileceği )
Y8.HDE. 2016/2236KİŞİSEL MAL ( Evlilik Birliği İçinde Edinilen Taşınmaz İçin Alacak İstemi - Taşınmazın Davalının Annesi Adına Kayıtlı İken Satış Yolu İle Davalı Adına Tescil Edildiği/Tasfiyeye Konu Taşınmaz Bağış Suretiyle Edinilmesi Sebebiyle Davalının Kişisel Malı Olduğu ve Tasfiyeye Dahil Edilemeyeceğinin Gözetileceği )
Y2.HDE. 2005/12995KİŞİSEL MAL ( Kadına Düğün Sırasında Takılan 10 Adet Bilezik 1 Set ve 15 Adet Yarım ve Çeyrek Altın Ona Bağışlanmış Sayılması Nedeniyle )
Y8.HDE. 2011/1323KİŞİSEL MAL ( Katılma Alacağı - Artık Değer Olarak Belirlenen Değerden Davalı Tarafın Kişisel Malı Olarak Düşülmesi ve Bu Şekilde Artık Değerin Belirlenerek Yarısı Oranında Katılma Alacağına Hükmedilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2012/7728KİŞİSEL MAL ( Katılma Alacağı Davası - Aracın Alım Değerinin Sigorta Tarafından Perte Çıkan Araç Sebebiyle Ödenen Meblağ ile Bankadan Çekilen Taşıt Kredisinin Boşanma Davasının Açıldığı Tarih Sonrasına İsabet Eden Kısmının Davalının Kişisel Malı Olduğu )
Y8.HDE. 2010/3421KİŞİSEL MAL ( Katkı Payı Alacağı Talebi - Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Davalının Kendi Geliri İle Karşılayabileceği Düzeyde Taşınmaz Edindiği/Kişisel Mal Üzerinde Katkı Payı Talep Edilemeyeceği )
Y2.HDE. 2006/20178KİŞİSEL MAL ( Mal Rejiminin Başlangıcında Eşlerden Birine Ait Bulunan veya Bir Eşin Sonradan Miras Yoluyla ya da Herhangi Bir Şekilde Karşılıksız Kazanma Yoluyla Elde Ettiği Mal Varlığı Değerleri O Eşin Kanuna Göre Kişisel Malı Olduğu )
Y8.HDE. 2011/5310KİŞİSEL MAL ( Meskenin Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Alınmış Olması O Malın Adına Tescil Edilen Kişinin Kişisel Malı Sayılmasını Gerektirmediği - Katkı Payı Alacağı Davası)
Y2.HDE. 2005/3636KİŞİSEL MAL ( Miras Yoluyla İntikal Eden Taşınmazın Kişisel Mal Olması Nedeniyle Edinilmiş Mallar Statüsünde Olmaması )
Y8.HDE. 2014/18868KİŞİSEL MAL ( Ödemelerin Evlilik Öncesi Gelen Birikim ya da Kişisel Mallardan Yapıldığının İspatlanmaması Halinde Her İkisi de Çalışarak Gelir Elde Ettiğinden Davalı Kadının Katkıda Bulunduğunun Kabulüyle Tarafların Gelirine Göre Tespit Edilecek Katkı Payı Oranında Davacı İle Davalının Kişisel Malının Belirlenmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2009/2345KİŞİSEL MAL ( Taşınmazdaki Eşe Ait Payın Alımında Verilen Paranın Eşe Yapılan Bağışlama Niteliğinde Olduğu/Karşılıksız Kazanma Yoluyla Gelen Bu Paranın Kişisel Mal Olduğu - Bağışlamadan Dönme Koşulları Kanıtlanmadığından Davanın Reddedileceği )
Y8.HDE. 2015/18964KİŞİSEL MAL ( Toplanan Tüm Delillerin İçeriğine Özellikle Davalının Dilekçesindeki Parseli Kendi Birikimi İle Edindiği Yönündeki Açık Beyanı Karşısında Taşınmazın Kişisel Malı İle Edindiği Yönündeki Davalı Savunmasının Kanıtlanamadığı )
Y8.HDE. 2014/14397KİŞİSEL MAL ( Yapılan Ödemelerin de Karşı Davalının Kişisel Malı Olduğunu İspatlamadığı - Ayrıca Her İki Tarafın Erkek Lehine Fazla Olmakla Beraber Çalışarak Gelir Elde Ettikleri ve Bu Durumda Erkeğin Bu Gelir İle Alımda Katkısının Bulunduğunun Kabulünün Zorunlu Olduğu/Yazlığın Mal Rejimi Sona Erdikten Sonra Devredilmesi Nedeniyle Alacağa Hakkaniyete Göre de Hükmedilemeyeceği )
Y3.HDE. 2015/2539KİŞİSEL MAL ( Ziynet Eşyalarının Aynen İadesi - Düğün Sırasında Takılan Ziynet Eşyalarının Kim Tarafından Kime Takılırsa Takılsın Kadına Bağışlanmış Sayılacağı/Kadının Kişisel Malı Kabul Edileceği )
Y2.HDE. 2005/16299KİŞİSEL MAL ( Ziynet Eşyasının İadesi İstemi - Edinilmiş Malara Katılma Rejiminin Devam Etmekte Olmasının Aynen İadesini Veya Bedelinin İadesini İsteme Hakkını Engellemeyeceği )
Y8.HDE. 2010/4021KİŞİSEL MAL (Bağıştan Rücu Hakkında Açılmış Bir Dava ve İstek Bulunmadığı Dava Konusu Aracın da Davalının Kişisel Malı Olduğu Davacının Bu Araç Üzerinde Katkısı Olmadığı Kabul Edilerek Davanın Reddi Gereği - Katkı Payı Alacağı)
Y8.HDE. 2012/4762KİŞİSEL MAL (Katılma Alacağı - Bağış Olarak Kabul Edilen Devir Tarihine Kadar Yapılan Tüm Ödemeler ve O Tarihteki Taşınmazın İnşaat Durumu Belirlenmeli ve Bu Ödemelerin Toplam Ödemelere Oranı Davalının Kişisel Malı Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği)
Y8.HDE. 2016/8131KİŞİSEL MAL (Katkı Payı Alacağının Tahsili İstemi - Dava Dışı Meskenin Davalının Kişisel Malı Niteliğinde Olduğu ve Satımından Gelen Paranın Tasfiyeye Konu Edilen Taşınmaz Alımında Kullanıldığı/Taşınmazın Tamamının Edinilmiş Mallar İle Alındığının Kabulünün İsabetsiz Olduğu)
Y3.HDE. 2017/12781KİŞİSEL MAL (Kural Olarak Düğün Sırasında Takılan Ziynet Eşyaları Aksine Bir Anlaşma Bulunmadıkça Kadına Bağışlanmış Sayılacağı ve Artık Onun Kişisel Malı Niteliğini Kazanacağı - Kadının İstemi ve Onayı İle Bozdurulup Müşterek İhtiyaçlar İçin Harcandığı Hususu Davalı Tarafça Kanıtlandığı Takdirde Bu Eşyaları İadeden Kurtulacağı)
Y8.HDE. 2015/20318KİŞİSEL MAL (Mahkemece Davalının Kişisel Mal Savunmasına Yönelik Araştırma Yapılarak Bir Değerlendirme Yapılıp Sonucuna Göre Davalının Babası Tarafından Para Verildiğinin Kabul Edilmesi Halinde Davalı Lehine Denkleştirme Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği)
Y8.HDE. 2014/11666KİŞİSEL MAL (Olarak Kabul Edilen Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Eşlerin Kooperatif Ödemelerine Yaptıkları Katkı Oranının Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Kurallarına Göre Hesap Edilecek Değer Artış Payı veya Artık Değere Katılma Alacak Miktarlarının Tespitinde Gözetileceği)
Y8.HDE. 2015/16133KİŞİSEL MAL (Taşınmaz Satış Protokolünün Düzenlendiği Tarih İle Banka Hesabından Paranın Çekildiği Tarihlerin Aynı Güne Denk Gelmesi Dikkate Alındığında Mahkemece Bu Taşınmazın Davalının Kişisel Malı Olduğu ve Tasfiyeye Tabi Tutulamayacağı Yönündeki Görüşüne Katılma Olanağı Bulunmadığı - Tapu İptali ve Tescil)
Y2.HDE. 2015/2903KİŞİSEL MAL (Ziynet Eşyaları Kadının Kişisel Malı Olduğu ve Erkek Eşe İade Etmemek Kaydıyla Hibe Edilmedikçe Erkek Tarafından Kadına İade Edileceği - Dinlenen Tanıkların Ziynetlerin Kadın Tarafından Götürüldüğüne Dair Bir Beyanları Bulunmadığından Kadının Ayrılırken Ziynet Eşyalarını Yanında Götüremediğinin Kabul Edilmesi Gerektiği)
Y2.HDE. 2005/3927KİŞİSEL MAL İDDİASI ( Kocanın Davalı Kadın Adına Tahsis Edilen Konutun Parasının Kendisi Tarafından Ödendiğini İddia Ederek - Tapu İptali ve Tescil Davası/Aile Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y17.HDE. 2010/6733KİŞİSEL MAL VARLIĞI (Ortağın Kişisel Mal Varlığı Bulunmuyorsa Kanunda Sayılan Sınırlı Hallerde Şirket Değerlerine Başvurulmasının Mümkün Olduğu - Şirket Ortağının Kişisel Borcu Nedeni ile Doğrudan Şirket Malvarlığına Gidilemeyeceği)
Y2.HDE. 2006/6993KİŞİSEL MALA KATKI ( Boşanma ve Tazminat Davası - Davacının Eşinin İşyerinde Çalışması Medeni Kanun'un Yürürlüğe Girdiği Tarihten Öncesine Ait Olduğu/227. Md. Anlamında Kocanın Kişisel Malına Katkısının Varlığını İspat Etmediğinden Davanın Reddi Gerektiği )
Y8.HDE. 2009/2870KİŞİSEL MALDAN EDİNİLMİŞ MALA YAPILAN KATKI ( Nedeniyle Doğan Değer Artış Payı İle Katılma Alacağı İsteği - Davacı Altınlarının Bozdurularak Kooperatif Evinin Borcunun Ödendiğini İddia Ettiğine Göre Bu İddiasını ve Altın Parasının Verildiği Tarihi Kanıtlamakla Yükümlü Olduğu )
Y8.HDE. 2009/2348KİŞİSEL MALDAN EDİNİLMİŞ MALA YAPILAN KATKI NEDENİYLE DOĞAN DEĞER ARTIŞ PAYI ( Kadının Ziynetlerini Bozdurduğu ve Babasından Aldığı Para İle Araç Alındığı İddiası - Altınlar ve Babadan Alınan Paranın Kişisel Mal Olduğu/Bozdurulan Altın Parasının Kişisel Malların Yerine Geçen Değer Olduğu )
Y2.HDE. 2007/13456KİŞİSEL MALIN İADESİ İSTEMİ ( Dava Dilekçesiyle Başvurma Harcı Alındığına Göre Talep Konusu Aracın Değeri Üzerinden Nispi Peşin Harcın Tamamlattırılması Gerektiği )
Y2.HDE. 2006/10501KİŞİSEL MALIN İADESİ İSTEMİ ( Davacının Takılarla İlgili İsteği - Evlilik Birliği İçinde Edinilen Mallarla İlgili İsteği İse Artık Değere Katılmaktan Kaynaklanan Katılma Alacağı Niteliğinde Olduğu/Verilen Boşanma Kararı Nedeniyle Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2013/21794KİŞİSEL MALIN İADESİ İSTEMİ ( Düğünde Takılan Takının Bağıştan Rücu Sebebine Dayalı Verilmesi İstemi - Bağıştan Rücu Olarak Borçlar Kanunu'ndan Kaynaklanmakta Olup Görev Genel Mahkemeye Ait Olduğu/Görev Kamu Düzenine Dair Olup Yargılamanın Her Aşamasında Mahkemece Re'sen Nazara Alınacağı )
Y2.HDE. 2007/10436KİŞİSEL MALLAR ( 1.1.2002 Tarihinden Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Erdiği 7.6.2004 Tarihleri Arasındaki Davalıya Ait Ticarethanenin Gelirinin Gerektiğinde Bu Konuda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
Y2.HDE. 2013/13065KİŞİSEL MALLAR ( Boşanma Davası/Davalı Kadının Yıldız Set Diye Tabir Edilen Küpe Gerdanlık ve Saatten Oluşan 24 Ayar Takı Setinin Aynen İadesi ya da Bedeli Talebi - Bilirkişi Raporunda Saatin Varlığının ve Değerinin Tespit Edildiği/Saat Yönünden Kadının Talebinin Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2007/5855KİŞİSEL MALLAR ( Davacı Dava Konusu Ziynet Eşyasının Varlığını Evi Terk Ederken Bunların Zorla Elinden Alındığını ve Götürülmesine Engel Olunduğunu Evde Kaldığını İspat Yükü Altında Olduğu )
Y8.HDE. 2013/3753KİŞİSEL MALLAR ( Edinilmiş Mallara Katılma - Davalının Dükkanların Kişisel Malla Alındığını Kanıtlayamadığı/Tanıkların Soyut Beyanlarına Dayalı Olarak Söz Konusu Taşınmazların Kişisel Malla Alındığı Kabul Edilerek Davanın Reddedilemeyeceği )
Y6.HDE. 2011/9380KİŞİSEL MALLAR ( Evlilik Sırasında Kadına Takılan Ziynet Eşyalarının Kim Tarafından Takılmış Olursa Olsun Ona Bağışlanmış Sayılacağı - Altınların Davalı Tarafından Bozdurulup Harcandığı/Ziynetlerin İadesine Karar Verileceği )
Y8.HDE. 2013/15651KİŞİSEL MALLAR ( Mal Rejiminin Tasfiyesi İstemi - Dava Konusu Taşınmazın Satın Alım Bedelinin Hangi Oranda Kişisel ve Edinilmiş Mallardan Karşılandığı Hususunun Belirlenmesi Gerektiği/Karara En Yakın Tarihteki Sürüm Bedeli Karşısında Katılma Alacağının Tespiti ve Ayrıca Yine Dava Konusu Edilen Davalı Adına Banka Hesaplarının İlk Açıldığı Tarih ve Hesap Hareketleri Belirlenip Bankacı Bilirkişice İncelendikten Sonra Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y8.HDE. 2010/6316KİŞİSEL MALLAR ( Muvazaa Sebebiyle İptal ve Tescil İle Katılma Alacağı İstemi - Faizin Karar Tarihinden Başlatılması Gerekirken Dava Tarihinden Başlatılmasının Doğru Olmadığı )
Y8.HDE. 2012/13436KİŞİSEL MALLAR ( Önceki Aracın Satılmasıyla Davaya Konu Araç Alınmış İse Eski Araçtan Elde Edilen ve Yeni Araca Harcanan Paranın Davalının Kişisel Parası Olup Olmadığının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği - Katkı Payı ve Katılma Alacağı Davası )
Y2.HDE. 2005/7002KİŞİSEL MALLARA YÖNELİK ALACAK DAVASI ( Görevli Mahkemenin Aile Mahkemesi Olduğu )
Y2.HDE. 2007/16345KİŞİSEL MALLARIN GERİ ALINMASI ( Kişisel Malların Bu Nitelikte Olduklarının Kanıtlanması Koşulu İle Geri İstenebilmesi İçin Mal Rejiminin Sona Ermiş Olmasının Gerekmediği )
Y12.HDE. 1980/9551KİŞİSEL MALLARIN HACZİ ( Bu Malların Haczinin Caiz Olmaması )
Y6.HDE. 2007/4904KİŞİSEL MALLARIN İADESİ ( Aile Mahkemesinde Görülmesi ve 4787 S.K. Hükümlerine Göre Çözümlenmesi Gereği )
Y6.HDE. 2010/5181KİŞİSEL MALLARIN İADESİ ( TMK'nun 226. Md.sinde Düzenlenmiş Olup Davanın Bu Madde Hükümlerine Göre Çözümlenmesi İcap Edeceği/Davanın Aile Mahkemesi Sıfatıyla Görülüp Sonuçlandırılması Gerektiği )
Y3.HDE. 2015/1297KİŞİSEL MALLARIN İADESİ (Medeni Kanunun Aile Hukukunu Düzenleyen İkinci Kitabında Düzenlendiği - Kişisel Malların İadesi Hakkında Aile Mahkemesinin Görevli Olduğu)
Y2.HDE. 2010/10414KİŞİSEL MALLARIN İADESİ İSTEMİ ( Davacı Kadının Ziynet Eşyasına Yönelik Alacak Davası - Davanın Aile Mahkemesi Sıfatıyla Görülmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2005/18959KİŞİSEL MALLARIN İADESİ İSTEMİ ( Kadının Ziynet Eşyası İstemi - Aile Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y6.HDE. 2008/11514KİŞİSEL MALLARIN İADESİ TALEBİ ( Açılan Davalar Aile Mahkemelerinde Görülmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2006/6058KİŞİSEL MALLARIN TESPİTİ ( Eşin Vefatı - Malların Hangisinin Kişisel Hangisinin Edinilmiş Mal Olduğunun Tesbitinde Aile Mahkemesinin Görevli Bulunduğu )
YHGKE. 2010/6-46KİŞİSEL MALLARIN TESPİTİ VE ALINMASI TALEBİ ( Ziynet Eşyaları Rahatlıkla Taşınabilen Saklanabilen ve Götürülebilen Türden Eşyalardan Olduğu - Ziynet Eşyalarının Kadının Üzerinde Olduğunun Kabulü Gerektiği )
YHGKE. 1986/4-691KİŞİSEL MENFAATLERİ HAKSIZ TECAVÜZE UĞRAYAN KİŞİ ( Manevi Tazminat İsteyebilmesi )
Y2.HDE. 1995/13618KİŞİSEL MENFAATLERİ İHLALE UĞRAYAN EŞ ( Zamanaşımı Süresinin Başlaması )
Y11.CDE. 2003/9647KİŞİSEL MENFAATTE KULLANILAN PRİM BEDELİ ( Serbest Muhasebeci Sanığın Yatırmak Üzere Aldığı Bağ-Kur Primlerini Kullanmasının Emniyeti Suistimal Suçunu Oluşturacağı )
YCGKE. 1984/399KİŞİSEL NEDENLE İŞLENEN SUÇ ( Dava Konusu Olayda Suçun Kişisel Bir Nedenle İşlendiği Dikkate Alınarak Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y15.HDE. 2013/2574KİŞİSEL SAVUNMA (Öteki Savunma ve İtirazlardan Farklı Olarak Savunulmadığı Takdirde Mahkemece Doğrudan Doğruya Gözetilemeyeceği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Dava)
Y4.HDE. 2002/14968KİŞİSEL SAVUNMA NEDENİ ( Zamanaşımının Mahkemece Re'sen Gözetilmemesi Davacının Bunu Savunmaları Arasında İddia Etmesinin Gerekli Olması )
Y10.HDE. 2009/18244KİŞİSEL SİCİL DOSYASININ GETİRİLMESİ GEREKTİĞİ ( Başka Sigortalıya Ait Sigorta Hizmet Cetvelindeki Bilgiler Esas Alınarak Karar Verildiği - Sigortalıya Ait Hizmet Cetvelinin Esas Alınması Gerektiği )
Y10.HDE. 2009/1274KİŞİSEL SORUMLULUĞUNU GEREKTİREN TUTUM VE DAVRANIŞ ( İdare Ajanının Kamu Görevini Yerine Getirirken Kamu Görevi Koşullarına Aykırı ve Yabancı Olan İdareye Atıf ve İsnat Olunamayan Doğrudan Doğruya Ajanın Şahsına İsnat Olunan Tutum ve Davranış Olduğu )
YHGKE. 2005/11-630KİŞİSEL SORUMLULUK ( Davalıların Tüm İşlemlerinin Yasa-Anasözleşme Hükümleri ve MüdebbiR Tacir İlkesine Aykırı Olması ve Bunun Sonucunda Şirketi Zarara Uğratmaları Nedeniyle )
Y4.HDE. 1993/671KİŞİSEL SORUMLULUK ( İşlemin Sözlü Emirle Yapılmış Olması )
Y4.HDE. 1998/6342KİŞİSEL SORUMLULUK ( Kamu Görevlisinin Kişisel Kusurundan Doğan Zarardan )
Y12.HDE. 1993/16430KİŞİSEL SORUMLULUK ( Şirket Ünvanı Altında Çek Keşide Eden Kişinin )
Y4.HDE. 1999/437KİŞİSEL SORUMLULUK ( Yargı Kararını Uygulamayan Kamu Görevlisi )
Y4.HDE. 2001/3884KİŞİSEL SORUMLULUK ( Yargı Kararlarını Otuz Gün İçinde Uygulamayanların Tazminatla Sorumlu Olmaları )
YCGKE. 2007/222KİŞİSEL SUÇ ( Olay Sırasında Herhangi Bir Nedenle Görevli Olduğuna Dair Dosya İçerisinde Bilgi ve Belge Bulunmayan Bununla Birlikte Olaydaki Konumu ve Davranışları Nedeniyle de Adliyeye Herhangi Bir Görevin İfası için Gelmediği Açıkça Anlaşılan Savcı Olan Sanığın Eylemlerinin Kişisel Suç Niteliğinde Olması )
Y7.CDE. 2006/7416KİŞİSEL SUÇLARDA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA ( Hakim Tarafından 2918 S.K. Md. 61'e Aykırı Davranıldığı - Dosyanın İlgilinin Yargı Çevresinde Bulunduğu Ağır Ceza Mahkemesine En Yakın Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına Gönderileceği )
Y4.HDE. 2002/13659KİŞİSEL VARLIĞIN KORUNMASI ( Bedensel ve Ruhsal Tamlık ve Yaşam İle Nesep veya Kişinin Dolaylı Varlıklarının Korunması )
Y4.HDE. 2004/8628KİŞİSEL VARLIKLAR ( Bedensel Ve Ruhsal Tamlık/Yaşam Ve Nesep Gibi İnsanın İnsan Olmasından Güç Alan Varlıklar Ya Da Adı Onuru Ve Sır Alanı Gibi Dolaylı Varlıklar Olduğu - Tekniğin Gelişimi Ve Yaşam Koşullarına Göre Belirlenmiş Varlıklar Bu Kapsama Girmediği )
Y4.HDE. 2015/8435KİŞİSEL VARLIKLAR (Bedensel ve Ruhsal Tamlık ve Yaşam İle Nesep Gibi İnsanın İnsan Olmasından Güç Alan Varlıklar ya da Kişinin Adı Onuru ve Sır Alanı Gibi Dolaylı Varlıklar Olarak İki Kesimli Olduğu - Tekniğin Gelişimi ve Yaşam Koşullarına Göre Belirlenmiş Varlıklar Açıklanan Olgularla Çevrelendirildiğinde Davaya Konu Olayın Bu Çerçeve Dışında Kalması Durumunda Manevi Tazminat İsteminin Reddedileceği)
Y4.HDE. 2012/15857KİŞİSEL VARLIKLARIN KORUNMASI ( Manevi Tazminat - Kişisel Varlıklar Bedensel ve Ruhsal Tamlık ve Yaşamla Nesep Gibi İnsanın İnsan Olmasından Kök Alan Varlıklar ya da Kişinin Adı Onuru ve Sır Alanı Gibi Dolaylı Varlıklar Olarak İki Kesimli Olduğu/Teknolojinin Gelişimi ve Yaşam Koşullarına Göre Belirlenmiş Varlıkların Açıklananlarla Çevrelenmesine Davaya Konu Olayın Bu Çerçeve Dışında Kalmasına Göre Manevi Tazminat İsteminin Reddedileceği )
Y11.HDE. 2008/6571KİŞİSEL VE DOĞRUDAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( Kooperatif Yöneticileri ve Denetçilerinden - Davalıların Sorumlu Tutulabilmesi Kooperatifin Tüzel Kişiliğinin Devam Etmesine Bağlı Olmadığı/Mahkemece Davanın Esasına Girilerek Sonuca Gidileceği )
Y12.CDE. 2015/11703KİŞİSEL VERİ ( Katılanın Facebook ve Twitter Hesaplarındaki Fotoğrafı Ele Geçirip Slayt Gösterisi Şeklinde ve Duygusal Fon Müziği Eşliğinde “Adliyenin Yasak Aşkı” Başlığı Altında Youtube'da Yayınlama - Sanığın Eyleminin T.C.K.'nın 136/1. Md. Tanımlanan Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçunu Oluşturacağının Gözetileceği )
Y12.CDE. 2013/10672KİŞİSEL VERİ ( Sanığın Şirkete İlişkin Bir Takım Bilgileri ve Müdürün Kredi Kartı Bilgilerini İzinsiz Kaydettiği - Kredi Kartı Bilgileri Dışında Şirket Bilgilerinin Kişisel Veri Olmadığı )
YCGKE. 2012/12-1510KİŞİSEL VERİLEN SIR OLMASI GEREKMEDİĞİ ( Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Suçlarda Korunan Hukuki Değerin "Sır" Olması Gerekmediği/ Sözkonusu Verinin Kişinin Kişilik Haklarıyla İlgisi Olması Gereği - Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Yayma Suçu/Fikri İçtima )
YCGKE. 2012/12-1514KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI ELE GEÇİRME VE YAYMA SUÇU ( Sanığın Suça Konu Doğum Belgesini Şikayet Dilekçesine Eklemek Suretiyle Burada Yer Alan ve Kişisel Veri Niteliğinde Bulunan Bilgilerin Katılanın Rızası Dışında Başkalarınca Öğrenilmesine Neden Olunması Hususları Birlikte Değerlendirildiğinde Sanığın Eyleminin Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme ve Yayma Suçunu Oluşturduğu )
Y8.CDE. 2017/15706KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK ELE GEÇİRME SUÇU ( Sanıkların Sahte Kart Üretmek ve Bu Kartları Kullanmak Suçlarına İştirak Ettiğine Dair Dosya Kapsamında Delil Bulunmadığı Anlaşılmakla Eyleminin Birden Fazla Kişiye Ait Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme Suçunu Oluşturduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2011/11771KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK ELE GEÇİRMEK ( Suça Konu Fotoğrafların Toplu Halde Değil Ayrı Ayrı Çekilip Yayımlandığı - Mağdur Sayısınca Suçun Oluşacağı )
Y1.CDE. 2017/681KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK ELE GEÇİRMEK VE YAYMAK SUÇU ( Kapsam Dışı Bırakıldığı Gözetilmeden 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 5275 Sayılı Kanuna Eklenen Madde Uyarınca Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmak Suretiyle İnfaz Kararı Verilmesinde İsabet Görülmediği )
YCGKE. 2014/12-139KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME SUÇU ( C. Savcısının İtiraz Kanun Yoluna Başvurması - Yer C. Savcısı Tarafından Tefhim Tarihinden İtibaren Son Günün Hafta Sonu Tatiline Denk Gelmesi Nedeniyle Bir Aylık Süre Geçtikten Sonra Başvuruda Bulunulduğu Anlaşıldığından İtirazın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2012/12-1510KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK YAYMA SUÇU ( Sanığın Genel Yayın Yönetmeni Olduğu Gazetede Köşe Yazarı Olan Katılanın Köşe Yazısında Kullandığı Fotoğrafın İzinsiz Olarak Arkadaşlık Sitesinde Kullanmasının Suç Oluşturacağı - Suça Konu Kişisel Verinin Sır Olması Gerekmediğinin Kabulü )
Y12.CDE. 2011/20072KİŞİSEL VERİLERİ YAYMA SUÇU ( Köşe Yazarı Olarak Çalışan Katılanın Sanığın Genel Yayın Yönetmenliğini Yaptığı Gazetede Yazdığı Köşesinde Kullanılan Fotoğrafının Katılanın Rızası Olmadan Arkadaşlık Sitesine Konulması Eyleminin Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Yayma Suçunu Oluşturacağı )
Y8.CDE. 2012/32153KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI OLARAK ELE GEÇİRİLMESİ ( Yakıt Bedelini Ödemek Amacıyla Kredi Kartının İbraz Edildiği ve Kart Kopyalama Cihazından Geçirilerek Kart Bilgilerinin Kopyalandığı - Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme Suçu Oluştuğu )
Y12.CDE. 2011/12220KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI OLARAK ELE GEÇİRİLMESİ VEYA YAYILMASI ( Özel Hayatın Gizliliğini İhlal - Katılanın Resim ve Ad Soyadı Kullanılarak Açılan Facebook Sayfasında Cezai Yaptırımı Gerektirecek Herhangi Bir İçeriğin Bulunmadığı )
Y12.CDE. 2014/13474KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI OLARAK ELE GEÇİRİLMESİ VEYA YAYILMASI ( Özel Hayatın Gizliliğini İhlal - Sanığın Boşanma Davasındaki İddiasını İspatlama Amacını Taşıyan Eyleminde Hukuka Aykırı Hareket Ettiği Bilinciyle Hareket Etmediği/Sanığın Beraatinde İsabetsizlik Görülmediği )
YHGKE. 2012/4-142KİŞİSEL VERİLERİN İZİNSİZ OLARAK AÇIKLANMASINA DAYALI DAVA ( Davanın Reddi Nedeniyle Hakim Aleyhine Manevi Tazminat Davası Açıldığı - Salt Kararın Leh veya Aleyhte Olmasının Yasaya Aykırılık Olarak Değerlendirilemeyeceği )
Y12.CDE. 2012/17703KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ (Mağdurenin Çıplak Vaziyetteki Görüntü ve Fotoğraflarının Kaydedilmesinden İbaret Eylemin Bu Suçu Oluşturmayacağı - Şantaj Suçu )
Y12.CDE. 2013/9669KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU ( Katılanın İşlettiği Eczanenin Dış Kısmını Zaman Zaman Eczane Önünde Duran ya da Eczaneye Giriş Çıkış Yapan İnsanlarla ve Zaman Zaman Kepenkleri İndirilmiş Halde Gösteren Görüntülerin Katılana Ait Kişisel Veri Olarak Kabul Edilemeyeceği - Sanıklar Hakkında Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
Y12.CDE. 2014/17630KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU ( Sanığın Katılanla Yaptığı Konuşma İçeriğini Kaydedip Delil Olarak Sunması/Üçüncü Kişi ya da Kişilerle Paylaşma ve/veya Çoğaltarak Dağıtma İddiası Olmadığı - Suçunun Unsurlarının Oluşmayacağı )
Y12.CDE. 2014/11530KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU OLUŞMAMASI ( Mağdurun İnternet Ortamında Rızası ile Gönderdiği Çıplak Fotoğrafların Flash Diske Kaydedilip Babasına Verilerek İfşa Edildiği - Görüntülerin Kişisel Veri Kapsamında Değerlendirilemeyeceği/Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunun Oluştuğu )
Y12.CDE. 2014/18327KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI ( Sanığın Sosyal Paylaşım Sitesindeki Hesabı Mağdurla Birlikte Açıp Fotoğrafları Birlikte Yüklediklerine İlişkin İdiasının Aksinin Kanıtlanamadığı - Sayfa Görüntülerinden Hesabın Açıldığı ve İşlemin Yapıldığı Tarihlerin Tespit Edilemediği/Mahkumiyete Yeterli Kesin Her Türlü Şüpheden Uzak Delil Bulunmamadığından Beraat Kararı Verileceği )
Y6.CDE. 2004/1597KİŞİSEL YARAR SAĞLAYICI BELGE ( Sahtecilik - Düzenlenen Sözkonusu Belgenin Olduğu/Sanık Hakkında TCK'nun 355 ve 356. Maddesi Yerine 342/1. Maddesi İle Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
Y9.HDE. 1992/4403KİŞİSEL YARARIN İHLALİ ( İşyerindeki Hırsızlıkta İhmali Görülerek İşten Çıkarılan İşçinin Manevi Tazminat Talebi )
Y1.HDE. 2007/7201KİŞİSEL ZARAR ( Baz İstasyonu Adı Verilen Tesislerin İşletilmesi Sonucu Geniş Halk Kitlelerine Yarar Sağladığı ve Hizmet Verildiği - Kişilerin Zarar Görmesinin Kabul Edilemeyeceği )
YCGKE. 2009/1-207KİŞİSELLEŞTİRİLMEYE İLİŞKİN ÖNCEKİ HÜKÜM ( Tartışılmayan Herhangi Bir Kurumun Uygulanması Zorunluluğunun Doğma İhtimalinin Bulunmaması Nedenleriyle Bu Hususta Ceza Genel Kurulunca Karar Verilebileceği )
Y2.CDE. 2009/37786KİŞİSELLEŞTİRME ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kurumu - Objektif Koşulların Varlığı Halinde Diğer Kişiselleştirme Nedenlerinden Önce ve Resen Değerlendirileceği/Uygulanmazsa Diğer Kişiselleştirme Nedenlerinin Değerlendirilmesi Gereği )
YCGKE. 2014/8-176KİŞİSELLEŞTİRME HÜKÜMLERİ ( Sanık Hakkında Yerel Mahkemece Hüküm Tarihi İtibarıyla Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Diğer Kişiselleştirme Hükümlerinden Önce ve Resen Değerlendirilmesi Gerektiği - 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu )
Y5.CDE. 2009/13270KİŞİSELLEŞTİRME NEDENLERİ ( Diğer Kişiselleştirme Nedenlerinden Önce Hakim Tarafından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilip Verilmeyeceğinin Değerlendirilmesinin Zorunlu Olduğu )
YCGKE. 2012/2-168KİŞİSELLEŞTİRME NEDENLERİ ( Kasten Yaralama - Yaşı Küçük Sanık Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kurumunun Diğer Kişiselleştirme Nedenlerinden Önce Re'sen Değerlendirileceği )
YCGKE. 1989/5-266KİŞİYE BAĞLI CEZAYI ARTIRICI DURUMLAR ( Reşit Olmayan Mağdurenin Irz ve Namusuna Tasaddide Bulunan Üvey Dayısı )
Y21.HDE. 2002/4185KİŞİYE BAĞLI DEVREDİLEMEZ HAK ( Sigortalılık Hak ve Yükümlülüğü )
Y18.HDE. 2003/8408KİŞİYE BAĞLI HAK ( Ad Değiştirme Davası Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklardan Olup Bu Davayı Ölenin Adına Mirasçılarının Açamaması )
Y18.HDE. 2003/9278KİŞİYE BAĞLI HAK ( Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Olan Haklara İlişkin Davalarda Vekilin Özel Yetkisinin Bulunmasının Gerekmesi )
Y18.HDE. 2009/7200KİŞİYE BAĞLI HAKLAR ( Haklı Sebebin Varlığı Halinde Adın Değiştirilmesine ve Bu Değişikliğin Nüfus Siciline Kaydedilmesine İmkan Vermekte İse de Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Olan Ad Üzerindeki Bu Hakkı Kişinin Kendisinden Başkası Kullanamayacağı )
Y18.HDE. 2003/476KİŞİYE BAĞLI HAKLAR ( İsim Değişikliği - Vekilin Özel Yetkili Vekaletname İle Davayı Açabileceği )
Y18.HDE. 2003/4222KİŞİYE BAĞLI HAKLAR ( Soyadı Değiştirilmesi Davası - Vekilin Dava Açabilmesi İçin Vekaletnamesinde Özel Yetki Bulunması Gereği )
Y4.CDE. 2001/9986KİŞİYE KARŞI ŞİDDET KULLANMA ( Müdahilin Arkasına Sığındığı Kapıyı İtme Eyleminin Şiddet Kullanma Sayılmaması )
Y4.CDE. 1993/8519KİŞİYE KÖTÜ MUAMELE ( Köy Bekçisi Sanık - Zor Kullanma Yetkisinin Bulunması )
Y18.HDE. 2010/11236KİŞİYE SIKI OLARAK BAĞLI BULUNAN HAK ( İsim Değişikliği Talebi - Vekile Verilen Vekaletnamede Özel Yetki Olması Gerektiği )
Y18.HDE. 2010/9036KİŞİYE SIKI OLARAK BAĞLI KİŞİLİK HAKLARI ( Adın Düzeltilmesi İstemi - Vekaletnamede Özel Yetkinin Bulunması Gereği )
Y18.HDE. 2006/5835KİŞİYE SIKI SIKIYA BAĞLI HAK ( İsim Değiştirme - Özel Yetkili Vekaletname Gerektiği )
Y18.HDE. 2006/8146KİŞİYE SIKI SIKIYA BAĞLI HAK ( Soyadının Değiştirilmesi - Murisin Soyadının Değiştirilmesi Amacıyla Açılan Davanın Aktif Huset Ehliyetinin Yokluğu Nedeniyle Reddi Gereği )
Y18.HDE. 2014/73KİŞİYE SIKI SIKIYA BAĞLI HAK ( Velayeten Soyisim Değiştirilmesi Talebi/Temyiz Aşamasında Davacının 18 Yaşını Doldurduğu - Kişiye Sıkı Sıkya Bağlı Hak Olan Soyadı Değişikliğinde Aktif Dava Ehliyetinin Bizzat Davacıya Geçtiği/Davacının Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği )
Y18.HDE. 2011/4594KİŞİYE SIKI SIKIYA BAĞLI HAKLAR ( Soyadının Değiştirilmesi Davası - Vekilin Dava Açabilmesi İçin Özel Yetkiyi İçeren Vekaletname İbraz Edeceği )
Y18.HDE. 2005/6553KİŞİYE SIKI SURETTE BAĞLI HAK ( Soyadının Değiştirilmesine İlişkin Dava Hakkı Kişinin Kendisinden Başkası Tarafından Kullanılamayacağı )
Y16.HDE. 2004/4087KİŞİYE TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZ ( Hazine'nin Elinden Çıkan - Kadastro Kanunu'nun 46/3. Maddesi Uyarınca Zilyetlikle Kazanılmasının Mümkün Olmadığı )
YHGKE. 1991/6-414KİŞİYE YÖNELİK KULLANMA ŞARTI ( Kira Akdi )
YHGKE. 1999/7-186KİŞİYİ BAĞLAMAYAN MİKTAR ( Emlak Beyannamesinde Gösterilen Miktar )
Y14.CDE. 2015/7555KİŞİYİ CİNSEL AMAÇLA HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Cinsel Saldırı - Sanığın Mağdureyi Zorla Araçtan İndirerek Ormanlık Alanda Rızası Olmaksızın Öperek Kıyafetlerini Çıkarmaya Çalıştığı Mağdurenin Direnip Ağlaması Üzerine Eylemine Son Verdiği Tekrar Araca Binerek Devam Ettikleri İzmir'de Bir Evde Sanığın Zorla Mağdurenin Kıyafetlerini Sıyırıp Göğüslerini Öptükten Sonra Kendi Cinsel Organını Çıkartıp Üstüne Çıktığı Mağdureyle Cinsel İlişki Gerçekleşmeden Boşaldığı/Sanığın TCK'nın 109/2, 3-b, 5 ve 102/1, 5. Maddelerine Göre Mahkûmiyetine Karar Verileceği )
Y14.CDE. 2014/3797KİŞİYİ HÜRRİYERİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU ( Suça Sürüklenen Çocuğun Eski Kız Arkadaşı Mağdureye Son Bir Kez Konuşacağını Söyleyerek Rızasıyla Araca Binmesini Sağladığı - Sanık İle Suça Sürüklenen Çocuğun Mağdureyi Evine Bırakmayarak Olayın Gerçekleştiği Issız Bir Yere Götürdükleri/Sanığın Eyleminin Hile Kullanmak Suretiyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunu Oluşturduğunun Gözetileceği )
YCGKE. 2011/6-332KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN ALIKOYARAK VE MAĞDURLARI TEHDİT EDEREK YAĞMA SUÇU İŞLEME ( Sanığın Mağdurun Parayı Getirmesi İçin Diğer Mağduru Alıkoyduğu/Paranın Eksik Kalan Kısmını Getirmesi İçin de Tehdit Ettiği - Eylemin Bütün Halinde Tek Bir Nitelikli Yağma Suçu Oluşturduğu )
Y14.CDE. 2015/6581KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN ALIKOYMA ( Sanığın Mağdurenin Ellerini Bağlayıp Ağzını Kapadığı/Sanığın Bacaklarını Mağdurenin Beline Dolayarak Dudağını Öptüğü - Kişiyi Hürriyetinden Alıkoyduğu/Eylemini Cebir Kullanmak Suretiyle Gerçekleştirdiği/Yerel Mahkemece Eksik Ceza Tayininin Hatalı Olduğu/Çocuğun Basit Cinsel İstismarı )
Y5.CDE. 2008/657KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN CİNSEL AMAÇLI YOKSUN KILMA ( "Suçun İşleniş Biçimi Suçun İşlendiği Yer ve Zaman Sanığın Amacı" Şeklinde Hukuki Dayanaktan Yoksun ve Yasadaki Soyut İfadelerin Tekrarlanması Suretiyle Belirlenmesinin Kanuna Aykırılığı )
Y6.CDE. 2006/12870KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN MAHRUM BIRAKMA ( Yağma Suçunu İşlemek İçin Yakınanın Elleri ve Ayakları İle Ağzını Bağlayarak Rehin Tutan Hükümlülerin Eyleminin Yağma Suçu İle Birlikte Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunu da Oluşturduğu )
Y5.CDE. 2010/9609KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUL KILMA (Suçunun Unsurlarının Oluşmaması Nedeniyle Bu Suçtan Verilen Beraet Hükmü Neticesi İtibariyle Usul ve Kanuna Uygun Olduğu)
Y5.CDE. 2006/11067KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA ( Basit Cinsel İstismar - Etkin Pişmanlık Nedeniyle Cezadan İnidirim Yapılamayacağı )
Y8.CDE. 2007/6055KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA ( Müştekinin Eşi Olan Sanıkla Keni Rızasıyla Bir Araya Geldikten Sonra Polis Kontrolü Sırasında İfadelerine Başvurulduğunda Zorla Getirildiğini Söylemesi )
Y14.CDE. 2014/6376KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA ( Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Dava Dosyasının ve İhtiyaç Halinde SSÇ'un En Yakın Üniversite veya Devlet Hastanesi Bünyesindeki Sağlık Kuruluna veya Adli Tıp Kurumu İlgili İhtisas Kuruluna Sevk Edileceği - SSÇ'un Suçun Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılayıp Algılamadığı ve Bu Fiille İlgili Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Gelişip Gelişmediği Hususlarında Rapor Aldırtılarak Hukuki Durumunun Tayin Edileceği )
Y1.CDE. 2010/1774KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA ( Sanığın Kocasının Yıllar Önce Maktul Tarafından Öldürüldüğünün ve Bu Nedenle Cezaevine Girip Çıktığının İfade Edilmesi Karşısında Bu Konularda Gerekli Araştırma Yapılması Gerektiği - Tahrik Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gerektiği )
Y14.CDE. 2014/4289KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA ( Sanığın Mağdureye "Benimle Gel Gelmezsen Öldürürüm" Diyerek Zorla Götürdüğü Evde Alıkoyduğu - Fiili İşlemek İçin Tehdit Etmesi Nedeniyle Suçun Nitelikli Halinden Hüküm Kurulacağı )
Y8.CDE. 2010/4900KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA ( Sanığın Müşteki Eşini Darp Edip Ertesi Sabah Evden Çıkmasını Engellemek İçin Kapıyı Kilitleme Eylemi - Suçun Oluştuğu )
Y14.CDE. 2011/17931KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA ( Sanıklardan İkisinin Katılanı Cebir Kullanarak Araca Bindirip Diğer Sanığın Bulunduğu Ormanlık Alana Götürüp Burada Bir Süre Zorla Tutup Beraberce Darp Ettiği - Oğulları Olan Diğer Sanıkları Öncesinde Azmettiren ve Sonrasında da Eylemlere Müşterek Fail Olarak Katılan Sanığın Mahkûmiyeti Gerektiği )
Y8.CDE. 2007/878KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA ( Sanıkların Paralarını Alabilmek İçin Müdahilin Oğlunu Kaçırıp İki Gün Evde Tutmaları Şeklindeki Eylemleri )
Y14.CDE. 2012/11784KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA ( Yargı Görevini Yapanı Etkileme/Bu Suçun Oluşabilmesi İçin Açılmış Bir Dava Bulunmasının Şart Olduğu - Sanığın Eylemin Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçunun Tartışılması Gerektiği )
Y14.CDE. 2014/9084KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA (Sanığın Olay Günü Mağdurenin Şahsına Herhangi Bir Zarar Vermeksizin Kendiliğinden Serbest Bıraktığı - Hakkında Koşulları Oluştuğu Halde Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Tatbik Edilmemesi Suretiyle Fazla Ceza Tayini Bozma Nedeni Olduğu)
Y14.CDE. 2015/6909KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA (Sanığın Suç Tarihi Olan 24.07.2005 Günü İşlediği Fiillerin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılamasına Engel veya Fiillerle İlgili Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Azalmasına Etkili Akıl Hastalığı Ya da Akıl Zayıflığı Bulunup Bulunmadığı Hususunda Rapor Alındıktan Sonra Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği)
Y6.CDE. 2016/5960KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA (Sanıkların Ellerinde Silah Bulunur Vaziyette Gelerek Kendilerini Polis Olarak Tanıtmak Suretiyle Kandırıp Parayı Elde Ettikten Sonra Yakınanın Şahsına Zararları Dokunmaksızın Serbest Bıraktıkları - TCK'nun 110. Md. ile Uygulama Yapılıp Yapılmayacağının Karar Yerinde Tartışılması Gerektiği)
YCGKE. 2011/6-188KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA SUÇU ( Katılanın Araçtan İndirildiği Yerin Yerleşim Birimine Yakın Olup Olmadığı ve Oradan Evine veya Herhangi Bir Yerleşim Yerine Rahatlıkla ve Güvenli Bir Şekilde Dönüp Dönemeyeceği Araştırılarak Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gerektiği )
YCGKE. 2010/8-43KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA SUÇU ( Nitelikli Halleri Uzlaşma Kapsamı Dışında Olduğu )
Y14.CDE. 2014/3407KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA SUÇU ( Sanığın Mağduru Araçtan İndirerek Mağdura Vurduğu Ancak Mağdurun Sanıktan Kurtularak Aracına Bindiği - Suç Unsurları Oluşmadığından Bozmanın Gerekeceği )
Y14.CDE. 2015/10003KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA SUÇU (Hükümlerden Sonra Anayasa Mahkemesinin Yürürlüğe Giren İlamı İle 5237 S. TCK'nun 53. Md. Hükmü Yönünden Kısmi İptal Kararı Verildiğinden Anılan Husus Nazara Alınarak Yeniden Değerlendirme Yapılmasında Zorunluluk Bulunduğu)
Y14.CDE. 2013/10526KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA SUÇU (Sanığın Cinsel Saldırı Eylemlerini Gerçekleştirdiği Zaman Zarfı Dışında Mağdureyi Hürriyetinden Yoksun Kılmadığı - Atılı Suçtan Beraati Yerinde Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y8.CDE. 2016/6254KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA SUÇU (Sanığın Zihinsel Engelli Mağdureyi Evin Ayrı Bir Odasında Tutması Eyleminde Sanığın Suç Kastıyla Hareket Ettiğine Dair Her Türlü Kuşkudan Uzak Mahkumiyete Yeterli Kesin ve İnandırıcı Kanıt Elde Edilemediği - Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği)
YCGKE. 2011/6-188KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA SUÇUNDA ETKİN PİŞMALIĞIN ŞARTLARI ( Katılanın Araçtan İndirildiği Yerin Yerleşim Birimine Yakın Olup Olmadığı ve Oradan Evine Veya Herhangi Bir Yerleşim Yerine Rahatlıkla ve Güvenli Bir Şekilde Dönüp Dönemeyeceğinin Araştırılması Gerektiği )
Y14.CDE. 2014/617KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA SUÇUNUN BULUNMADIĞI (Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçunun Bulunduğunun Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği)
Y8.CDE. 2008/6771KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMAK ( Kolluk Amiri Sanığın İsimsiz İhbar Dışında Yasal Hiçbir Gerekçe Göstermeden Gözaltına Aldırdığı - Gözaltı Süresini İkinci Şikayet Gerekçesiyle Uzattığı/Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuzu Kötüye Kullanma Suretiyle Suçun Oluştuğunun Kabul Edileceği )
YCGKE. 2006/8-275KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMAK ( Mağduru Yol Boyunca Zaman Zaman Döverek Şehir Merkezine 85 Km Mesafedeki Hekimhan İlçesine Götürmeleri Eyleminde Suçun Oluştuğu )
Y14.CDE. 2016/8168KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KALMA SUÇU ( Sanığın Mağdureye Yönelik Eylemlerini Cebir Tehdit veya Hileyle Gerçekleştirdiğine Dair Her Türlü Şüpheden Uzak Kesin ve İnandırıcı Delil Bulunmadığı - Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Suçundan Kurulan Hükümde Koşulları Oluşmadığı Halde Cezanın Fazla Tayin Edilmesinin Hatalı Olduğu )
Y14.CDE. 2013/6701KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( 15 - 18 Yaş Aralığındaki Mağdurenin Kendi Evinde Sanıklarla Cinsel İlişkiye Girdiği - Yasal Unsurları Oluşmayan Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçlarından Sanıkların Beraatlerine Karar Verileceği )
Y14.CDE. 2011/5866KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( 15 Yaşından Küçük Mağdureyi Oğlu Olan Diğer Sanık İle Gayri Resmi Evlendiren ve Evinde Bir Arada Yaşamalarına İzin Veren Sanığın Eyleminin Yardım Niteliğinde Olduğu - Faillik Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
Y14.CDE. 2013/4171KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( 15 Yaşından Küçük Olan SSÇ İçin İndirim Yapılırken 5237 S.K. Md. 31/3'ün Uygulanmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
YCGKE. 2013/14-511KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( 15 Yaşından Küçüklerin Cinsel Amaçlı Olarak Alıkonulmalarına Gösterdikleri Rızanın Bir Hukuka Uygunluk Nedeni Olamayacağı - Mağdurenin Çocuk Olması Nedeniyle Cezanın Arttırılacağı )
Y6.CDE. 2017/2127KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( 5237 S. T.C.K'nun 109/2 Md. Gereğince Tayin Edilen “2 Yıl 6 Ay Hapis Cezasının” Aynı Kanunun 109. Md.sinin 3. Fıkrasının ( B ) Bendi İle Bir Kat Artırımı Yapılırken “4 Yıl 12 Ay Hapis Cezası” Yerine Fazla Ceza Tayininin Bozma Nedeni Olduğu )
Y14.CDE. 2013/4886KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( 5237 S. TCK'nun Md. 109/3 Hükmündeki a b c d f Bentlerindeki Nitelikli Hallerin Birden Fazlası Gerçekleşse Dahi Yalnızca Bir Kez Bir Kat Artırım Yapılabileceği - Bu Durumun Yalnızca 5237 S. TCK'nun Md. 109/1 ve 2 Uyarınca Verilecek Cezalarda Teşdit Gerekçesi Olabileceği )
YCGKE. 2010/8-110KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( 5237 S. TCY'nın 43/3. Md.sinde Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı Suçlar Arasında Aynı Yasanın 109. Md.sinde Düzenlenen Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçuna Yer Verilmediği )
Y6.CDE. 2007/13015KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( 5237 S.K.'da Yer Alan Yağma ve Nitelikli Yağma Suçunun 765 S.K. Md. 499'da Yer Alan Suçtan Farklı Olduğu - Sanığı Eyleminin Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunu da Oluşturacağı )
Y14.CDE. 2015/9984KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Ağır Düzeyde Zihinsel Gelişme Geriliği Olan ve Olayları Algılama ve Değerlendirme Yeteneğinin Gelişmediği Anlaşılan ve Kaybolmasının Ardından Sanığın Evinde Bulunan Mağdureye Karşı - Cebir Tehdit veya Hile Kullanıldığına Dair Savunmanın Aksine Delil Bulunmadığı Gözetilerek Temel Cezanın TCK'nın 109. Md.nin Birinci Fıkrası Uyarınca Ceza Tayin Edileceği )
Y5.CDE. 2010/6071KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Asıl Cezasının 3 Yıl Hapis Olduğu ve Miktarına Nazaran TCK'nun 49/2. Md.sine Göre Kısa Süreli Saymaya ve Buna Bağlı Olarak Seçenek Yaptırımlara Çevirmeye Olanak Bulunmadığı )
Y14.CDE. 2017/2058KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Asliye Ceza Mahkemesi'nin Kararına Karşı Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Yapılan İtirazın Kabulü Üzerine Mahkemenin Duruşma Açarak Sanığa Savunmasını Bildirmek Üzere Tebligat Göndermesi ve Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunu Değerlendirmesi Gerekirken Savunma Hakkı Kısıtlanmak Suretiyle Sanığın Hapis Cezası İle Mahkumiyetine Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
Y6.CDE. 2014/7070KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Baro Tarafından Görevlendirilen Zorunlu Savunmanın Ücretlerinin Sanıklardan Alınmasına Hükmedilemeyeceği - Bu Ücretlerin Adalet Bakanlığı Bütçesinde Ayrılan Ödenekten Karşılanacağı Gözetilmeden Yazılı Şekilde Zorunlu Savunman Ücretinin Sanıklardan Alınmasına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
Y14.CDE. 2014/6462KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Beden veya Ruh Sağlığını Bozacak Şekilde Çocuğun Cinsel İstismarı - Mağdureyi Okulun Bodrum Kapısından Çıkmaya İkna Ettikten Sonra Burada Mağdurenin Bileğinden Tutan Kaçması Üzerine Onu Yakalayarak Başka Bölüme Zorla Götüren Sanığın Eyleminin Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunu Oluşturduğu )
Y6.CDE. 2016/6835KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Bir Aracı Hurda Olarak Mağdura Satmak İstedikleri Mağdurun Karşı Çıkması Üzerine Darp Edip Cebindeki Parasını Alıp Kulübenin Kapısından Çıkıp Mağdurun Arkalarından Takibini Yavaşlatıp Kaçmak İçin Yeterli Zamanı Kazanmak Amacı İle Kapıyı Dışarıdan Kapatıp Ayrıldıkları Mağdurun İse Kapının Dışarıdan Kapandığını Anlayıp Yere Yakın Olan Pencereye Yönelip Dışarı Çıktığı Ancak Sanıkları Yakalayamadığı/Sanıkların Takiplerini Yavaşlatmak ve/veya Kısa Süreliğine Kesintiye Uğratmak İçin Geliştirdikleri Eylemlerinde Mağdurun Çevrede Hareket Edebilme Yer Değiştirme Hürriyetininin Hukuka Aykırı Olarak Kaldırıp ve/veya Kısıtladıklarından Bahsedilemeyeceği )
Y6.CDE. 2012/12715KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Birden Fazla Kişiyle Birlikte - Yapılan Artırımda Kanun Maddesinin Hatalı Şekilde Yazılmaması Gerektiği )
Y14.CDE. 2011/15324KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Birden Fazla Mağdura Karşı Gerçekleştirilen Suçun Tek Eylemle Gerçekleşmediğinin Gözetileceği - Sa