0-9 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

KABA-KADASTRAL / KADASTRO-KADASTROYA / KADEME-KAMU / KAMUFLAJ-KAMULAŞTIRMANIN / KAMULAŞTIRMASIZ-KARAPARANIN / KARAR-KASKO / KAST-KAVAKLIK / KAVGA-KEFALETTEN / KEFİL-KIBRISTAN / KIDEM-KIDEMLİ / KILAVUZ-KİN / KİRA-KİRACILIK / KİRACININ-KOCAYI / KOD-KOOPERATİFTEN / KOORDİNASYON-KURBAN / KURS-KÜTÜPHANE

Mahkeme / DaireEsas No.Kavram

K

Y4.CDE. 2013/3949KABA HİTAP TARZI ( Sanığın Duruşmada Karşı Taraf Vekili Avukata "Sahtekarlık Yapma Oğlum Sen Laftan Anlamıyormusun" Dediği/Sözlerin Katılanın Onur Şeref ve Saygınlığını Recide Edici Boyutta Olmadığı - İddia ve Savunma Dokunulmazlığı Kapsamında Kaldığı/Kaba Hitap Tarzındaki Sözlerin Hakaret Suçunun Unsurlarını Oluşturmayacağı )
Y18.CDE. 2015/21315KABA HİTAP TARZI (Hakaret Suçu - Sanığın ”Siz Kim Oluyorsunuz Ulan Ben İçeriye Girceğim Kızı Alacağım Ablamın Kızı Bana Engel Olamazsınız” Şeklindeki ve Kaba Hitap Tarzı Niteliğinde Kabul Edilen Sözlerinin Müştekinin Onur Şeref ve Saygınlığını Rencide Edici Boyutta Olmadığı/Sanığın Beraatine Karar Verileceği)
Y4.CDE. 2012/35914KABA HİTAP TARZI NİTELİĞİNDEKİ SÖZLER ( Sanığın İfadesini Almaya Çalışan Polis Memuruna "Beni Burada Tutamazsınız Lan" Dediği - Müştekinin Onur Şeref ve Saygınlığını Rencide Edici Boyutta Olmadığı /Hakaret Suçunun Unsurlarının Oluşmayacağı )
Y15.HDE. 1991/6008KABA İNŞAAT ( Bedel Hususunda Anlaşmazlık )
Y13.HDE. 2007/5878KABA İNŞAAT ( Davalılar Bütün İnce İşleri Davacının Yaptığını Kabul Etmedikleri/ Mahkemece Hangi İşleri Davacının Yaptırdığının Tespiti İle Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği - Alacak Davası )
Y3.HDE. 2015/9125KABA İNŞAATINDAN SONRA TAŞINMAZA YAPILDIĞI İDDİA EDİLEN MASRAFLARIN TAHSİLİ DAVASI ( Elde Olmayan Sebepler/Eski Hale Getirme Hükümlerinin İşlettirilmesinin Mümkün Olmadığı - Yerel Mahkemenin Kararını Vererek İşten El Çektiğinin Gözetileceği/İşten El Çekilen Dosyanın Yeniden Ele Alınamayacağı )
Y20.CDE. 2016/2077KABA ÜST ARAMASI İLE ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDE ( Devriye Görevi Yapan Emniyet Görevlileri Tarafından Sanığın Şüpheli Hareketler Yapması Üzerine Göz Teması ile Takip Edildiği/Markete Giren Sanığın Dışarıdan Ne Yaptığına Bakıldığı ve Arkasında Bir Şey Saklamaya Çalıştığının Görülmesi Üzerine Arama Yapıldığı/Aramanın Hukuka Uygun Olduğu )
Y18.CDE. 2015/11539KABA VE NEZAKET DIŞI SÖZLER ( Sanığın Gazetede Yayımlanan Yazısında Katılana Hitaben “Sayın Başkan İnsanları Birbirine Düşman Yaptın Huzuru Bozdun Partine Zarar Verdin Ne Sıkıntı Varsa Tıbbi Destek Almalısın” Şeklindeki Sözleri Katılanın Onur Şeref ve Saygınlığını Rencide Edici Boyutta Olmadığı - Hakaret Suçunun Oluşmadığı )
Y18.CDE. 2015/43764KABA VE NEZAKET DIŞI SÖZLER (Sanığın Müştekiye "İşin Ne Bekleyeceksin Lan" ve Mağdur ... ve Müştekiye "Siz Kimsiniz Adam Mısınız”Dediğinin İddia Edilmiş Olması Karşısında Sanığın Sözlerinin Müşteki ve Mağdurun Onur Şeref ve Saygınlığını Rencide Edici Boyutta Olmayıp Rahatsız Edici Kaba ve Nezaket Dışı Davranış Niteliğinde Olduğu ve Hakaret Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı)
Y2.CDE. 2002/575KABAHAT ( Bulundurulması Ve Taşınması Suç Teşkil Etmeyen Ve Herhangi Bir Suçta da Kullanılmayan Dolu Fişekler İle Av Tüfeği Kılıflarının Sahibine İadesine Karar Verilmesi Gerekirken Müsaderelerine Karar Verilmesi )
Y13.CDE. 2014/10874KABAHAT ( İzinsiz Maden Ocağı Açıp İşletme - İzinsiz Açılıp İşletilen Maden Ocağının Orman Alanı İçinde Olması Halinde Orman Kanunu'na Göre Cezalandırılması Orman Alanı Dışında Olması Halinde Eylem Kabahat Kabul Edilerek İdari Para Cezasına Hükmedilmesi Gereği )
Y19.CDE. 2016/4298KABAHAT ( Kaçak Orman Emvali Nakletme Biçme İşleme Kabul Etme Kullanma Satma Satınalma veya Bulundurma - Sanığın Suç Konusu Emvali Ormandan Kesim Artıklarından Topladığı/6217 S. Kanun'un 11. Md. 6831 S. Kanun'un 91/5. Md. Yapılan Değişiklik Dikkate Alındığında Suçun Kabahat Nevine Dönüştüğü )
Y7.CDE. 2004/23631KABAHAT ( Sanığın Eski ve Kullanılmış Makineleri Yeni ve Kullanılmamış Olarak Beyan Edip İthal Etmek/İthali İzne Tabi Eşyayı İzin Almaksızın İthal Etme Eyleminin Kabahate Dönüştüğü - Gümrük İdaresini Yanıltmak Suretiyle İthale Kalkışmak )
Y7.CDE. 2004/20156KABAHAT ( Sanığın Eski ve Kullanılmış Makineleri Yeni ve Kullanılmamış Olarak Beyan Edip İthal Etmek/İthali İzne Tabi Eşyayı İzin Almaksızın İthal Etme Eyleminin Kabahate Dönüştüğü - Kaçakçılık )
Y7.CDE. 2004/36082KABAHAT ( Su Ürünleri Kanununa Muhalefet - Kovuşturma Konusu Eylemin Kabahat Oluşturduğunun Anlaşılması Halinde İdari Yaptırım Kararının Mahkemece Verileceği )
Y7.CDE. 2015/18097KABAHAT DOSYASINA İTİRAZ ( İdari Yaptırım Kararına İtirazın Süre Yönünden Reddine Karar Verildiği - Muteriz Vekili Tarafından Tebligat Parçasındaki İmzanın Müvekkiline Ait Olmadığı İddiasıyla Suç Duyurusunda Bulunulduğu/İmzanın Muterize Ait Olmadığının Tespit Edilmesi Halinde İtirazın Esastan İncelenmesi Gerekeceği )
Y7.CDE. 2015/20876KABAHAT EYLEMİNDEN DOLAYI BAŞVURUYU İNCELEME YETKİSİ ( İtirazın Reddine Karar Verilmesinden Önceki Aşamada Yürürlüğe Giren 6455 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Nedeniyle Yapılacak Başvuruyu İnceleme Merciinin İdari Yargı Mercileri Olmasının Somut Olayda Adli Yargı Mercilerinin Başvuruyu İnceleme Görevini Değiştirmeyeceği )
Y7.CDE. 2002/8744KABAHAT FİİLİNDE TEŞEBBÜS ( Kabahat Fiillerinde Teşebbüsün Mümkün Olmadığı Gözetilerek Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y13.CDE. 2013/36410KABAHAT FİİLİNİ OLUŞTURAN EYLEM HAKKINDA PARA CEZASINA HÜKMOLUNMASI ( Sanığın Terkedilmiş Kömür Ocağında Kömür Bulmak İçin Çalıştığı - Hırsızlığa Teşebbüs Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği/İdari Yaptırımı Gerektirdiğinden Para Cezasına Hükmolunacağı )
Y7.CDE. 2013/20785KABAHAT FİİLİNİN TEK BİR EYLEM OLUP OLMADIĞI ( Ölçüler ve Ayar Kanunu'na Aykırılık/Sanığın 24 Adet Ölçüm Cihazının Periyodik Muayenesini Yaptırmadığı - Tek Bir Eylem Olarak Kabul Edilemeyeceği/Ayrı Para Cezası Uygulanması Gerektiği )
YCGKE. 2010/7-33KABAHAT NEDENİYLE İDARİ YAPTIRIM KARARI VERİLMESİ ( Bu Şekilde Kesinleşen Bir Beraat Kararının Eylemin Suç Oluşturduğu İddiasıyla Yasa Yararına Bozma Konusu Olamayacağı )
Y19.CDE. 2016/808KABAHAT NEDENİYLE PARA CEZASI VERİLMESİ ( Sanığın Üzerine Atılı Fiilin Suç Olmaktan Çıkartılarak Kabahate Dönüştürüldüğü/Bu Sebeple Sanığın Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Suç Tarihi Göz Önüne Alındığında 3 Yıllık Soruşturma Zamanaşımının Fiilin İşlendiği Tarihten İtibaren Dolduğu/Sanık Hakkında Kabahat Soruşturma Zamanaşımının Dolması Sebebiyle Düşme Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 1997/11287KABAHAT NEVİİNDEN SUÇLAR ( Cürümlere Tekerrüre Esas Olamaması )
Y2.CDE. 1999/4461KABAHAT NEVİNDEN EYLEMLERDE KALKIŞMA HÜKÜMLERİNİN UYGULANAMAYACAĞI ( Yasak Sürede Avlanmak Suçlaması )
YCGKE. 1988/4-515KABAHAT NEVİNDEN OLAN CEZANIN ERTELENMESİNDEN SUÇ TARİHİNE KADAR BİR YIL GEÇMİŞ OLMASI ( Bu Mahkumiyetin Vaki Olmamış Sayılması )
YCGKE. 1987/585KABAHAT NEVİNDEN SUÇ NEDENİYLE VERİLEN MAHKÜMİYET ( Hükümden İtibaren Bir Seneden Fazla Zaman Geçmiş Olması )
Y8.CDE. 2007/3014KABAHAT NİTELİĞİNDE EYLEM ( Sanığın Silah Vasfında Olmayan Kurusıkı Gaz Tabancasıyla Düğün Yerinde Havaya Ateş Etmesi )
Y3.CDE. 2004/5485KABAHAT NİTELİĞİNDEKİ ESKİ MAHKUMİYET ( Tekerrüre Esas Alınamayacağının Gözetilmemesi Suretiyle TCK'nun 87/1.Maddesine Aykırı Davranılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y2.CDE. 2007/10012KABAHAT NİTELİĞİNDEKİ EYLEM ( Alkollü Olarak Araç Kullanma Eylemi Karayolları Trafik Kanununda Düzenlenen ve İdari Makamlar Tarafından İşlem Yapılmasını Gerektiren Bir Kabahat Olduğu )
Y3.CDE. 2004/18747KABAHAT NİTELİĞİNDEKİ SALDIRGAN SARHOŞLUK SUÇU ( İdari Para Cezası ve İdari Tedbirlere Hükmedilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2013/8564KABAHAT OLAN EYLEM ( Nüfus Hizmetleri Kanununda Yer Alan Bildirim Yükümlülüğüne Aykırılık - Kabahatler Kanunu Uyarınca Mahkemece Sanıkların Kabahat Olan Eylemi Nedeni İle Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2010/7-33KABAHAT OLUŞTURAN EYLEM ( Suç Nedeniyle Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar Verilmesi Halinde Kovuşturmaya Yer Olmadığına İlişkin Karara İtiraz Edilmesi Üzerine Bu Kararın C. Savcısı'nın Görev Yaptığı Ağır Ceza Mahkemesine En Yakın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tarafından İnceleneceği )
Y7.CDE. 2006/9701KABAHAT OLUŞTURAN EYLEM (İdari Yaptırım Kararının Mahkemece Verileceği - Üç Yıllık Soruşturma Zamanaşımının Dolduğu)
Y10.CDE. 2002/21013KABAHAT SUÇLARI ( Bir Yıldan Az Zamanaşımına Tabi - Kesilen Zamanaşımı Süresinin Hükümle Tekrar Başlayacağı )
Y9.CDE. 1990/3110KABAHAT SUÇLARI ( Bu Suçlara Teşebbüsün Mümkün Olmamasına Rağmen Teşebbüsten Ceza Verilmesinin Yanlış Olması )
Y2.CDE. 2002/26519KABAHAT SUÇLARI ( Teşebbüs Olamayacağının Gözetilmesi Gereği - Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet )
Y2.CDE. 2001/27943KABAHAT SUÇU ( Kumar Oynatmak Suçunun Kabahat Nev'inden Olması Nedeniyle Teşebbüs Hükümlerinin Uygulanmaması )
YİBGKE. 1935/73KABAHAT SUÇU ( Ormandan Ağaç Kesme Suçunun Bu Şekilde Nitelendirilmesinin Yanlışlıkla Olması )
Y13.CDE. 2011/28222KABAHAT TEŞKİL EDEN EYLEM ( Kıyı Kanunu'na Aykırılık/Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Miktarı ve Değeri Belirlenemeyen Deniz Kumunu Almak - Üç Yıllık Soruşturma Zamanaşımının Dolduğunun Gözetileceği )
Y19.CDE. 2015/34505KABAHAT TEŞKİL EDEN EYLEMİN YAPTIRIMI ( Ancak Kanunla Belirleneceği - Kabahatlinin Eylemi Nedeni İle Uygulanacak İdari Para Cezasının 5326 S. K.'nun 38. Md. Hükümlerine Göre Belirlenmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2004/21458KABAHAT TÜRÜNDE OLAN SUÇLAR ( Bir Kısmının 5237 İle 5326 S. Kanunlarda Yeniden Düzenlendiği/Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi Zorunluluğu - Ot Yakarken Tehlikeye Yol Açmak )
YCGKE. 2006/167KABAHAT VE SUÇLAR BAKIMINDAN ÖNGÖRÜLEN CEZA VE TEDBİRLER ( Arasında Gecikme Zammının Sayılmadığı - Adli Para Cezası Bakımından Uygulanamayacağı )
Y9.CDE. 2012/9458KABAHAT VEYA DİSİPLİN SORUŞTURMASINA ESAS EYLEM ( Kendisi Yönünden Sonuçsuz Kalmasını Sağlamak İçin Başkasının Kimliğini veya Kimlik Bilgilerini Kullanma Eyleminin Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Suçunu Oluşturmayacağı )
Y19.CDE. 2015/16521KABAHATE DÖNÜŞEN EYLEMİN BOZMA İSTEMİNE KONU EDİLMESİ ( Eylemin Kaçakçılık Suçundan Dönüşen İdari Para Cezası Olması Nedeniyle İnceleme Görevinin Yargıtay Yüksek 7. Ceza Dairesine Ait Olduğu )
Y4.CDE. 2007/8577KABAHATE DÖNÜŞTÜRÜLEN EYLEM ( Kendisine Teslim Edilen Malları Vermeme - Eylemin 5252 S. Yasanın 7. Md. İle Kabahate Dönüştürüldüğü/Hesaplanan İdari Para Cezası Miktarı İtibariyle 2 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
YCGKE. 2007/3-216KABAHATE DÖNÜŞTÜRÜLEN SUÇ ( Kaçak Orman Emvali Nakledilmesi - Mahkemece İdari Yaptırım Kararı Verilmesi Gereği )
Y13.CDE. 2014/16589KABAHATE TEŞEBBÜS ( Cezalandırılmayacağı da Gözetilerek Sanığın Eyleminin Orman Kanununda Düzenlenen Suçu Mu Yoksa İdari Yaptırımı Gerektiren Kabahat Mi Oluşturduğu Tartışılarak Sanığın Hukuki Durumunun Takdiri Gerektiği )
Y8.CDE. 2008/16632KABAHATİN KONUSUNU OLUŞTURAN VEYA İŞLENMESİ SURETİYLE ELDE EDİLEN EŞYA ( Mülkiyetinin Kamuya Geçirilmesine Ancak Kanunda Açık Hüküm Bulunması Hallerinde Karar Verilebileceği )
YCGKE. 2007/16-34KABAHATİN UNSURLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞI ( İcra Takip Dosyası Aslının Getirtilerek Açıklığa Kavuşturulmadan Yapılacak Bir Yargıtay Denetiminin Bu Aşamada Kesin Biçimde Tespiti Mümkün Olmayan Hukuka Aykırılıkları Bünyesinde Barındırması Olası Kararları Onaylama Sonucunu Doğuracağı )
Y7.CDE. 2013/10034KABAHATLARDA UYGULANACAK ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Sürücü Belgesinin Geri Alınmasına İlişkin Karar - Alkollü Araç Kullanma Eyleminde İdarî Para Cezasının Eki Niteliğindeki Ehliyetin Geri Alınmasına Yönelik İdarî Tedbirinde İdarî Para Cezalarına Uygulanan Zamanaşımı Süresine Tabî Olacağı )
Y9.CDE. 2004/373KABAHATLER ( Sanığın Eyleminin Halkı Tehlikeye Maruz Bırakacak Sair Kabahatlerden Olduğunun Kabulü Yerine Yangın Cürmünden Dolayı Mahkumiyetine Karar Verilmiş Bulunmasının Yasal Olmaması )
Y11.CDE. 2005/3110KABAHATLER HAKKINDA YAPTIRIMA HÜKMEDECEK MERCİ VE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HESAPLANMASI USULÜ ( Posta Tekeline Aykırı Davranmak Suçu )
Y13.CDE. 2014/14600KABAHATLER KANUNU ( Başkasına Ait İmtiyaz Sahası İçerisinde Kaçak Kömür Ocağı Açıp İzinsiz Kömür Çıkartmak Eyleminin Suç Olmaktan Çıkartıldığı Kabahat Olarak Düzenlendiği - Kabahatler Kanunu Kapsamına Alınan Eylem Hakkında İdari Yaptırım Yerine Hırsızlık Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y2.CDE. 2004/20055KABAHATLER KANUNU ( Daha Önce 765 Sayılı TCK.nda Düzenlenen Ve Kabahat Türünde Olan Bazı Suçlar Yeniden Düzenlenmiş Ve Yaptırım Olarak İdari Para Cezaları İle İdari Tedbirler Öngörüldüğü - Saldırgan Sarhoşluk )
YCGKE. 2012/7-1503KABAHATLER KANUNU ( Hükümleri Uyarınca Başvuru Üzerine Yerel Mahkemece İdari Yaptırım Kararının Kaldırılmasına Dair Verilen Kararın Davanın Esasını Çözmesi ve Mahkumiyet Hükmü Olmaması Sebebiyle C.M.K. Md. 309/4-C Kapsamında Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2005/3587KABAHATLER KANUNU ( Saldırgan Sarhoşluk - Kovuşturma Konusu Fiilin Kabahat Oluşturduğunun Anlaşılması Halinde Mahkeme Tarafından İdari Yaptırım Kararı Verileceği )
Y1.CDE. 2008/1591KABAHATLER KANUNU ( Saldırgan Sarhoşluk Suçu Nedeniyle Verilen Hükmün Kabahatler Kanunu Gereğince İtiraz Kanun Yoluna Tabi Olduğu )
Y3.CDE. 2005/3079KABAHATLER KANUNU ( Sarhoşluğun Müeyyidesinin İdari Para Cezası Olarak Düzenlendiği - Bu Hususun Mahallinde Değerlendirilmesinin Gerektiği )
Y7.CDE. 2009/16767KABAHATLER KANUNU ( Soruştunma Zamanaşımı - Yirmibin veya Daha Fazla İdari Para Cezasını Gerektiren Kabahatlerde Üç Yıl Olduğu )
Y7.CDE. 2005/13466KABAHATLER KANUNU ( Suçu Uygulanabilecek İdari Para Cezasının Miktarına Göre 5326 Sayılı Yasada Yazılı Soruşturma Zamanaşımının Dolmuş Olması Karşısında İlgili Kişiye İdari Para Cezası Verilmesine Yer Olmaması )
Y4.CDE. 2003/21932KABAHATLER KANUNU ( Yedieminlik Görevini Suiistimal - Kanunlarda Hafif Hapis Veya Hafif Para Cezasının İdari Para Cezasına Dönüştürüldüğü/24. Madde Gözetilerek Sanığın Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi Zorunluluğu )
YCGKE. 2008/7-222KABAHATLER KANUNU ( Yeniden Değerleme Oranı - Ehliyetsiz Araç Kullanmak/Hafif Hapis Cezası İdari Para Cezasına Dönüştürüldükten Sonra Bu Orana Tabi Tutularak Artırılamayacağı/Doğrudan İdari Para Cezasının Verildiği Durumlarda Artırım Yapılacağı )
Y16.HDE. 2011/3413KABAHATLER KANUNU ÇERÇEVESİNDE İTİRAZI İNCELEYECEK MAHKEME ( "İtirazın Kabulüne" veya "İtirazın Reddine" Karar Vereceği - İtirazın Kabulüne Karar Vermesi Halinde İtirazın Konusu Hakkında da Bir Karar Vermesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2005/7801KABAHATLER KANUNU KAPSAMINA GİREN SALDIRGAN SARHOŞLUK SUÇU ( Yeni TCK'daki İdari Para Cezasının Uygulanacağı )
Y2.CDE. 2006/9657KABAHATLER KANUNU KAPSAMINDA SORUŞTURMA ( Saldırgan Sarhoşluk - Eylemin 2 Yıl Soruşturma Zamanaşımına Tabi Olduğu )
Y7.CDE. 2011/3456KABAHATLER KANUNU KAPSAMINDA VERİLEN KARAR ( İdari Yaptırım Kararının Cumhuriyet Başsavcılığınca Verilmesi Halinde Karara Yönelik İtiraz Üzerine Ağır Ceza Mahkemesi Başkanınca Verilen Karara Karşı Olağanüstü Yasa Yoluna Başvurulabileceğinin Gözetileceği )
Y7.CDE. 2013/7513KABAHATLER KANUNU KAPSAMINDAKİ İDARİ YAPTIRIM KARARI (Sulh Ceza Mahkemesinde İncelenebilecek Kararlardan Olmadığı Gerekçesiyle Başvurunun Görev Yönünden Reddi veya Görevsizlik Kararları Temyiz Yasa Yoluna Tabi Olmayıp Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İtiraza Tabi Olduğu)
Y9.CDE. 2009/17126KABAHATLER KANUNU UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( İdari Yaptırım Kararlarına Karşı Öngörülen Başvuru ve İtiraz Kanun Yolları Dışında Olağanüstü Bir Kanun Yolu Öngörülmediği - Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilemeyeceği )
Y7.CDE. 2005/2183KABAHATLER KANUNUNA AYKIRILIK ( İdari Yaptırımlara Karşı Başvuru Yolunda sulh Ceza Mahkemelerinin Görevli ve Yetki Olması )
Y9.CDE. 2005/6927KABAHATLER KANUNUNA AYKIRILIK ( Sanık Hakkında Tayin Olunan Kısa Süreli Hapis Cezasının Adli Para Cezasına veya Tedbirlere Çevrilmesi Hususunda Bir Karar Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
Y5.CDE. 2009/2532KABAHATLER KANUNU'NA GÖRE SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI ( Valilik Makamından İzin Almadan Yardım Toplama Organizasyonu Düzenleme ve Elde Edilen Gelirleri Dağıtmamak - Eylemin 2860 Sayılı Kanununa Muhalefet Suçunu Oluşturduğu İdari Para Cezasının Miktarına Göre Üç Yıllık Soruşturma Zamanaşımına Tabi Olduğu )
Y7.CDE. 2005/5034KABAHATLER KANUNUNA GÖRE VERİLEN PARA CEZASI ( Verilen İdari Para Cezasına Karşı Yapılacak İtirazlarda Sulh Ceza Mahkemesinin Görevli ve Yetkili Olması )
Y7.CDE. 2005/11092KABAHATLER KANUNU'NDA YASA YOLU ( İdari Yaptırımlara Karşı Başvuru Yolunda Sulh Ceza Mahkemeleri Görevli ve Yetkili Kılındığı ve 28. Maddesinde de Başvurunun İncelenmesi Usulü Düzenlendiği )
Y7.CDE. 2006/11416KABAHATLER KANUNU'NDAKİ İDARİ YAPTIRIM KARARINA KARŞI BAŞVURUNUN İNCELENMESİ ( Ağır Ceza Mahkemesi Nezdinde İtiraza Tabi Olduğu )
Y2.CDE. 2006/2785KABAHATLER KANUNUNDAKİ YENİ DÜZENLEME ( Görevli Memura Kimlik Beyanından Kaçınmak - 765 S.K. Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
Y7.CDE. 2014/20589KABAHATLER KARŞILIĞINDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ YAPTIRIMLAR ( Derhal Uygulama Kuralı - Suçun İşlendiği Zaman Yürürlükte Bulunan Kanun İle Sonradan Yürürlüğe Giren Kanunların Hükümleri Farklı İse Failin Lehine Olan Kanunun Uygulanacağı ve İnfaz Olunacağı/Lehe Kanunun Kesinleşmiş Ancak İnfaz Edilmemiş Hükümlere de Uygulanacağı )
Y7.CDE. 2005/13559KABAHATLER TÜRÜNDEN SUÇLAR ( Yaptırım Olarak İdari Para Cezası İdari Tedbir ve Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesinin Öngörüldüğü - Kovuşturma Konusu Fiilin Kabahat Olduğunun Anlaşılması Halinde Mahkeme Tarafından İdari Yaptırım Kararı Verilmesi Gereği )
Y11.CDE. 2010/12203KABAHATLER YASASI UYARINCA VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARI ( Temyiz Edilemeyeceği - İtiraz Yasa Yoluna Tabi Olduğu )
YCGKE. 2007/252KABAHATLER YASASINA MUHALEFET ( Kovuşturma Konusu Fiilin Kabahat Oluşturduğunun Anlaşılması Halinde Mahkeme Tarafından İdari Yaptırım Karar Verileceğinden Atılı Eylem İster Adli Yaptırımı Gerektiren Suç İsterse İdari Yaptırımı Gerektiren Kabahati Oluştursun Her İki Halde de Görevin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olması )
Y3.CDE. 2007/272KABAHATLERDE KANUN YOLU ( Hükmedilen İdari Para Cezasının İncelenmesi ve İtiraza Tabi Olup Temyiz Dilekçesi İtiraz Dilekçesi Kapsamında Değerlendirilmek Suretiyle Gereği Yapılacağı )
Y2.CDE. 1994/12351KABAHATLERDE TEŞEBBÜS HÜKÜMLERİNİN UYGULANAMAYACAĞI ( Sanık Hakkında Mahkumiyet Hükmü Kurulamaması )
Y2.HDE. 2001/14817KABAHATLİ KARI VEYA KOCA ( Menfaati Boşanma Yüzünden Haleldar Olanın Diğer Taraftan Maddi Tazminat İsteyebileceği )
YİBGKE. 1986/5KABAHATSİZ EŞİN MENFAATLERİNİN AĞIR ŞEKİLDE HALELDAR OLMASI ( Manevi Tazminat Davası Açılabilmesi )
Y6.CDE. 2006/1104KABAHETLER KANUNU UYGULAMASI ( İdari Yaptırımlar Kararının Mahkemeler Tarafından Verilmesi Halinde Bu Karara Karşı İtiraz Yolu Açık Olup Temyiz Yeteneğinin Bulunmaması )
Y22.HDE. 2012/11598KABİN GÖREVLİSİ (İşe İade İstemi - Fazla Kilo Alarak Kabin Görevlisi Olma Özelliğini Yitiren Davacının Yeniden Uygun Kiloya Gelmesine Engel Sağlık Sorunu Olup Olmadığı İrdelenip Davacının Yer Hizmetlerinde Görevlendirilip Görevlendirilmeyeceği Konusunda Bilirkişiden Rapor Alınacağı )
Y9.HDE. 2013/1631KABİN MEMURU OLAN DAVACININ UÇUŞA ELVERİŞLİ OLMADIĞINA İLİŞKİN RAPOR ( Fesih Öncesi ve Sonrası İşe Giriş ve Çıkış Bildirgeleri İşe Giren ve Çıkanların Görev Ünvan ve Tanımları Getirtilerek Davacının Eğitimine Kıdemine Yaptığı İşe Uygun Başka Pozisyon Olup Olmadığı Araştırılacağı )
Y13.HDE. 2014/11415KABİN MEMURUNUN İŞ AKDİNİN FESHİ ( Kıdem Tazminatı/Davanın Hizmet Akdinden Kaynaklandığı - Davacının İş Kanunundaki Tazminatları İsteyemeceği Fakat Makul Bir Tazminat Talebinde Bulunabileceği/Borçlar Kanununda Düzenlenen Tazminat Hakkı Yönünden Değerlendirme Yapılacağı )
Y9.HDE. 2012/22940KABİN MEMURUNUN SIK SIK İZİN ALMASI ( İş Yerinde Olumsuzluklara Yol Açması Nedeniyle İşe İade Davasının Reddi Gerektiği )
Y19.HDE. 2014/6970KABİYO SENEDİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Kambiyo Senetlerinin Türk Ticaret Kanunununda Düzenlendiği Bu Nedenle Kambiyo Senedinden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Ticari Dava Olduğu - Asliye Hukuk Mahkemeleri ile Ticaret Mahkemeleri Arasındaki İlişkinin Görev İlişkisi Haline Geldiği )
Y2.CDE. 2015/16996KABLO ÇALINARAK SATILMASI ( Sanığın Suçlamayı Reddedip Hırsızlık Eylemine Katılmadığını ve Diğer Sanıkların Getirdikleri Kabloları Satın Alacağı Yönünde Beyanda Bulunmadığını Belirttiği - Ekspertiz Raporu ve Diğer Sanıkların Anlatımlarına Göre Sanığın Olay Yerinde Bulunduğu Sabit Olmadığı Gibi Kabloları Satın Alacağını Vaat Ettiğinin de Kanıtlanamadığı/Mahkumiyetine Karar Verilmemesi Gerektiği )
Y13.CDE. 2015/15417KABLO ÇALMA EYLEMİ ( Hırsızlık Suçunun Konusunu Çalınmak İstenen Kablonun Kendisinin Oluşturması Durumunda Ayrıca Mala Zarar Verme Suçundan Ceza Verilemeyeceğinin Gözetileceği - Mala Zarar Verme Suçu )
Y17.CDE. 2016/4993KABLO HIRSIZLIĞI ( Araç İle Telefon Hattına Bağlı Kabloyu Araçlarının Arkasına Bağlayıp Çalmak İsterlerken Eylemlerinin Teşebbüs Halinde Kaldığı - Çalınmak İstenen Kabloların Kesilmesinden İbaret Eylemin Ayrıca Mala Zarar Verme Suçunu Oluşturmayacağı )
Y2.CDE. 2014/2335KABLO HIRSIZLIĞI ( Sanığın Müşteki Şirkete Ait Kabloyu Demir Makas İle Keserek Suç Yerinden Uzaklaştıktan Sonra Kesintisiz Takip Olmaksızın Kolluk Görevlileri Tarafından Kaçış Yönünde Yapılan Araştırma Sonucunda Yakalandığı/Suçun Tamamlandığı - Teşebbüs Hükümlerinin Uygulanmasının İsabetsizliği )
Y15.CDE. 2013/1445KABLO KOPARMAK ( Mala Zarar Vermek/Sanığın Kabloları Hırsızlık Yapmak Amacıyla Zorunlu Olarak Kopardığı - Ayrıca Mala Zarar Vermekten Hüküm Kurulmaması Gerektiği )
Y15.HDE. 2007/4792KABLO TELGRAF TELEFON TESİSATI DİREKLERİ ( Rücuan Alacak - Sözleşme Uyarınca Projelerde Gösterilsin veya Gösterilmesin Kablo Telgraf Telefon Tesisatı Direklerin Zarara Uğratılmaması İçin Her Türlü Tedbir Almak Yüklenicinin Mükellefiyetinde Olup Neticelerinden de Yüklenicinin Sorumlu Olduğu )
Y4.HDE. 2010/12270KABLOLARA KAMU HİZMETİ İFASI SIRASINDA ZARAR VERİLMESİ (Nedeniyle Tazminat Davası - Kamu Görevlisi Hakkında Adli Yargıda Açılan Tazminat Davasında Kast ve Kusur Aranmaksızın Husumet Nedeni İle Davanın Reddedileceği)
Y15.CDE. 2014/10033KABLOLARIN ÇALINMAK AMACIYLA ZORUNLU OLARAK KESİLDİĞİ ( Hırsızlık/Mala Zarar Verme - Hırsızlık Suçu Dışında Ayrıca Mala Zarar Verme Suçundan da Ceza Verilemeyeceği )
Y14.HDE. 2002/3477KABLOLU TV TESİSATININ SÖKÜLMESİ ( İzin Alınmadan Evin Dış Cephesine Döşenen )
Y11.CDE. 2006/5036KABLOLU TV YAYININA İLİŞKİN HİZMET ( Yayın Kablolarına Bağlantı Yapmak Suretiyle Bedelsiz ve Kaçak Yararlanmanın Türk Ceza Kanun'un Açısından Hırsızlık Fiilini Oluşturduğu Gözetilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2013/18569KABLOLU YAYIN YAPAN SAĞLAYICININ ANALOG YAYINDAN DİJİTAL YAYINA GEÇMESİ ( Davacının Muarazanın derilmesi ve Hükmen Sözleşme Yapılmaıs Talebi/Kablolu Yayın Yapan Sağlayıcının Elektrik Su Doğalgaz Dağıtımı Gibi Tekel Biteliğinde Bir Hizmet Sunmadığı - Davacının Talebi Doğrultusunda Sözleşme Yapma Zorunluluğunun Bulunmadığı/Tekel Niteliğinde Olmayan Bir Mal veya Hizmet Üreten Tacirin İmzaladığı Sözleşmeyi Sürdürmeye veya Başka Bir Platforma Dahil Edilmeye Zorlanmasının Mümkün Olmadığı )
Y11.CDE. 2010/10806KABLOLU YAYINDAN ABONE OLMADAN KAÇAK BAĞLANTI YAPARAK FAYDALANMA ( Karşılıksız Yararlanma - Sanığın Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV. A.Ş.ne Ait Kablolu Yayından Abone Olmadan Kaçak Bağlantı Yaparak Faydalanması Eyleminin 5237 S.K'nun 163/2. Md. Kapsamında Kaldığının Dikkate Alınması Gerektiği )
Y11.HDE. 1998/8649KABLOLU YAYININ KORUNMASI
Y11.HDE. 1999/3849KABLOLU YAYININ KORUNMASI
Y10.CDE. 2004/9014KABLONUN SAYACA GİRİŞİ YAPILMADAN PRİZE BAĞLANMASI ( Kaçak Elektrik Kullanma - Harici Hattın Sıva Üstü Olup Olmadığının/Farkedilebilir Nitelikte Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gereği )
Y11.HDE. 1970/629KABOTAJ VE TEKEL HAKKI ( Türk Karasularındaki Kurtarma Faaliyetleri )
Y16.HDE. 2002/6358KABRİSTAN SINIR ( Değişebilir Sınır-Kayıt Kapsamlarının Tespiti )
Y2.HDE. 2006/14601KABUL ( Babalık Davası Kamu Düzeni İle İlgili Olduğundan Davalının Davayı Kabul Etmesi Hukuki Bir Sonuç Doğurmadığı )
Y8.HDE. 2007/5808KABUL ( Beyanının Hukuken Geçerli Bir Sonuç Doğurmaması/İmar Planı Olmayan Yerlerde Yapılaşma Amacına Yönelik Arsa ve Parsellerin Hisselere Ayrılarak Satışı ve Satış Vaadinin Yasaklandığı - Tapu İptali ve Tescil )
Y8.HDE. 2005/6198KABUL ( Beyanıyla Hak Düşürücü Sürenin Aynı Olayda Birleşmesi Halinde Kabul Beyanı Gözönünde Tutulmak Suretiyle Davanın Sona Erdirileceği )
Y12.HDE. 1990/8311KABUL ( Borçlunun Yüzde On Çek Tazminatı İstenemeyeceğine İlişkin itirazının Alacaklı Tarafından Kabul Edilmesi )
Y1.HDE. 2012/17239KABUL ( Davacının Talep Sonucuna Davalının Kısmen veya Tamamen Muvafakat Etmesi Olduğu - Davalının 6100 S.K. Md. 308 Kapsamında Davayı Kabul Ettiği Yönünde Beyanı Olmadığından Tarafların İddia ve Savunmaları Doğrultusunda Gerekli Araştırma Yapılarak Karar Verileceği )
YHGKE. 2000/4-727KABUL ( Davalı beyanının yorumu ve değerlendirilmesi )
Y16.HDE. 2009/82KABUL ( Davalı İlk Dört Duruşmada Hazır Bulunmamış Katıldığı 5. Celsede Davayı Kabul Ettiğini Bildirmiş İse de Duruşma Günü İle Dava Dilekçesinin Usulüne Uygun Olarak Davalıya Tebliğ Edilmediği - Davalının Hazır Bulunduğu Duruşmanın "İlk Muhakeme Celsesi" Olarak Kabulü Gerektiği )
Y10.HDE. 2002/1587KABUL ( Davalı İşverenin Davayı İlk Celsede Kabul Etmesi Nedeniyle Avukatlık Ücretinin Yarısına Nisbi Harcın Üçte Birine Hükmedilmesi )
Y4.HDE. 2001/10226KABUL ( Davalılardan Annenin Davacının Davaya Konu Ettiği Eşyaların Kendisinde Olduğunu Ve İadeye Hazır Olduğunu Beyan Etmesi )
YHGKE. 1981/2- 77KABUL ( Davalının Davacının Talep Sonucunu Kabul Etmesi )
YHGKE. 1981/8-752KABUL ( Davalının Davacının Talep Sonucunu Kabul Etmesi )
Y14.HDE. 2003/6478KABUL ( Davanın Sona Erdiği - Mahkemenin de Davanın Kabulü Nedeniyle Kabulüne Karar Vermesini Gerektirdiği )
Y1.HDE. 2013/186KABUL ( Davaya Son Veren İşlemlerden Olup Tarafların Üzerinde Serbestçe Tasarruf Edebilecekleri Davalarda Hüküm Doğurduğu/Karşı Tarafın Mahkemenin Muvafakatine Bağlı Olmadığı - Taraf Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali İle Tescili Davasında Davalının Kabul Beyanına Değer Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 1993/1-439KABUL ( Davayı sona erdirmeyen haller )
Y2.HDE. 2005/8463KABUL ( Delil İle İspatı Zorunlu Bulunan Hallerde Kabulün Hukuki Sonuç Doğurmadığı )
Y2.HDE. 1983/535KABUL ( Delille İsbatı Zorunlu Olan Hallerde )
Y7.HDE. 2003/1894KABUL ( Feragat ve Kabul gibi İrade Beyanlarının Usulüne Uygun Şekilde Belgelendirilmeleri Halinde Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğurması ve Bu Beyanların Külli ve Akdi Halefleri de Bağlaması )
YHGKE. 2010/14-696KABUL ( Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Talebi - Davalı Önce Davayı Reddetse de Daha Sonra Davayı Kabul Ettiğinin Gözetileceği )
Y8.HDE. 2008/1347KABUL ( Hukuken Geçerli Sonuç Doğurmaması/Tapu İptali ve Tescil - Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parsellerin İmar Planı Olmayan Yerlerde Hisselere Ayrılarak Satışının Yasak Olduğu/Kamu Düzeni )
YHGKE. 2006/2-123KABUL ( HUMK Uyarınca Kesin Bir Hükmün Hukuki Neticelerini Hasıl Etmesi )
Y14.HDE. 2006/2430KABUL ( İki Taraftan Birinin Diğerinin Neticei Talebine Muvafakat Etmesi Anlamına Gelip Anılan Yasanın 95. Maddesi Gereğince de Kati Bir Hükmün Sonuçlarını Meydana Getirdiği - Tapu İptali ve Tescil )
Y6.HDE. 2010/12419KABUL ( İki Taraftan Birinin Diğerinin Netice-i Talebine Muvafakat Etmesi Olduğu - Bu Niteliği Gereği de Geçerli Bir Kabulün Varlığından Sözedilebilmesi İçin Kabule İlişkin Beyanın Kesin ve Koşul İçermeyen Açıklıkta Olması Gerektiği )
Y12.HDE. 1999/13468KABUL ( İlgililerin Tümünün Birlikte Davayı Kabul Etmeleri Halinde İhalenin Feshine Karar Verilmesi )
Y1.HDE. 2013/459KABUL ( İlk Celsede Davalının Davayı Kabul Ettiği - Yargılama Giderleri İle Bu Giderlerden Sayılan Avukatlık Ücretinden Sorumlu Tutulmaması Gerektiği )
Y8.HDE. 1984/5995KABUL ( İştirak halinde mülkiyette mirasçıların bir kısmının davayı kabulü )
Y14.HDE. 2002/4451KABUL ( Kabul Beyanının Hüküm İfade Edebilmesi İçin İştirakçilerin Tümünün Davayı Kabul Etmesinin Gerekliliği )
Y14.HDE. 2016/12969KABUL ( Kabuün Davacının Talep Sonucuna Davalının Kısmen veya Tamamen Muvafakat Etmesi Olduğu - Kabulün Ancak Tarafların Üzerinde Serbestçe Tasarruf Edebilecekleri Davalarda Hüküm Doğuracağı )
Y16.HDE. 2004/2KABUL ( Kadastro Tesbitinden Doğan Dava - Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı/Mahkemece Bu Yön Üzerinde Durulmaksızın Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
Y16.HDE. 2012/3619KABUL ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Davalının Pay İle İlgili Kendisini Bağlayan Kabul Beyanlarının Dikkate Alınarak Karar Verileceği )
Y14.HDE. 1999/1538KABUL ( Kamu Düzeni İhlal Edilen Hallerde Hüküm Doğurmayacağı-Kesin Yetki Kuralını Bertaraf Edemeyeceği )
Y8.HDE. 2003/4968KABUL ( Karşı Tarafın Netice-i Talebine Muvafakat Etmek Olduğu/Kesin Bir Hükmün Hukuki Neticelerini Hasıl Ettiği - Tapu İptali Tescil Davası )
Y8.HDE. 2011/7477KABUL ( Karşı Tarafın Rızasına Bağlı Olmadığı - Etkisini Onu Yapanın Tek Yönlü İrade Beyanı İle Doğuracağı/Her Ne Kadar Satış İşlemi Kanunda Belirtildiği Gibi Resmi Şekilde Yapılmamışsa da Davalıların Kabul Beyanları Bunun Önüne Geçeceği )
Y8.HDE. 2005/1696KABUL ( Kat'i Bir Hükmün Hukuki Neticelerini Hasıl Edeceği/Kabul Beyanı İşin Niteliğine Göre Kamu Düzenine Aykırı Olmadıkça Geçerli Bulunduğu - Zilyetlik Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescil Talebi )
Y15.HDE. 2006/1595KABUL ( Kat'i Bir Hükmün Sonucunu Doğurduğu - Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi Gerektiği/Davalının Duruşma Tutanağındaki İmzalı Beyanıyla Tasarrufun Mal Kaçırma Amacıyla Yapıldığını Kabul Etmesi )
Y11.HDE. 1974/3828KABUL ( Katılan Tarafın Davayı Kabul Edememesi Vazgeçememesi ve Sulh Olamaması )
YHGKE. 1991/2-550KABUL ( Kesin Hükmün Sonucunu Doğurması )
Y8.HDE. 2009/4453KABUL ( Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğurduğu ve Yapıldığı Tarihten İtibaren Geçerli Olduğu - Tapu İptali veTescil )
Y14.HDE. 2001/8017KABUL ( Mahkeme İçi Veya Dışı Yapılabilmesi-Şartları )
YHGKE. 2009/13-107KABUL ( Menfi Tespit İstemi - Alacak Miktarına İlişkin Bu Kabul İle Mahkeme Bağlı Olup Asıl Davadaki Borçsuzluğun Tespiti İstemini Bu Kabul Çerçevesinde Hükme Bağlamak Zorunda Olduğu )
Y15.HDE. 1997/2619KABUL ( Müdahilin Açtığı Davanın Yüklenicinin Kabulü İle Sonuçlanması-Müdahillerin Kötüniyetli Olduğunu Göstermemesi )
YHGKE. 1997/11-369KABUL ( Sigortalı maldan zarara uğraması )
Y2.HDE. 2007/16236KABUL ( Soybağına İlişkin Davalarda Davalının Davayı Kabulü Tek Başına Sonuç Doğurmadığı )
Y15.HDE. 2008/2579KABUL ( Sulh Protokolü Düzenlendiği Ancak Taraflarca Sulhun Tasdiki ya da Sulh Sözleşmesine Göre Karar Verilmesinin İstenmediği - Davalının Mahkemeye Verdiği Dilekçedeki Borcu Kabul Beyanı Çerçevesinde Hüküm Kurulacağı )
YHGKE. 1998/15-585KABUL ( Tablo )
Y12.HDE. 2009/18436KABUL ( Talep Sonucuna İlişkin Beyan Olduğu - İkrarda İse Bir Vakıanın Doğru Olduğunun Bildirileceği )
Y20.HDE. 2012/15162KABUL ( Tapu İptali ve Tescil - Dava Konusu Uyuşmazlığın Davalılar Tarafından Kabulü Nedeniyle Son Bulduğunu Tespit Eden Mahkemenin Davanın Kabulüne Karar Vermesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2003/4030KABUL ( Tapu İptali ve Tescil - Mirascılardan Bir Kısmının Kabul Beyanları Karşısında Payları Oranında Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerekir İken Bu Yön Gözardı Edilerek Reddedilmiş Olmasının Doğru Olmadığı )
Y11.HDE. 2004/9614KABUL ( Teminat Mektubu Bedellerinin Bloke Edilmesi - Temyiz İstemine Konu Davanın Geri Alınması ve Bu İstemin Davalılar Vekilince de Kabul Edilmesi Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )
Y2.HDE. 2008/8710KABUL ( Terk Nedenine Dayalı Boşanma Davasında Usulüne Uygun Bir Islah Bulunmadığı - Davalının Davayı Kabulünün Hukuki Sonuç Doğurmayacağı )
Y17.HDE. 2005/4660KABUL ( Tespite İtiraz - Davalılardan Birinin Kabulü Nazara Alınarak Aleyhindeki Davanın Kabulü Gerektiği )
Y9.HDE. 2007/42753KABUL ( Yargılamayı Sona Erdiren Bir Usul İşlemi Olup Kesin Hükmün Tüm Hukuki Sonuçlarını Doğurduğu - Geçerli Bir Kabulün Varlığından Söz Edilebilmesi İçin Kabule İlişkin Beyanın Kesin ve Koşul İçermeyen Açıklıkta Olması Gerektiği )
Y7.HDE. 2008/3339KABUL ( Yöntemine Uygun Şekilde Belgelendirilmek Koşulu İle Kesin Hükmün Bütün Sonuçlarını Doğurduğu )
Y3.CDE. 2006/7970KABUL (Müdahil İdare Tarafından Talep Edilen Tazminatın Aynen Ödeneceğinin Kabulü - Kabul Kesin Sonuç Doğurduğundan Kabulden Dönülemeyeceği)
Y15.HDE. 2013/1295KABUL (Tapu İptali ve Tescil - Davanın Tamamen ya da Kısmen Kabulü Kural Olarak Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmayan ve Kesin Bir Mahkeme Hükmünün Hukuksal Sonucunu Doğuran Taraf İşlemi Olduğundan Mahkemece Davalının Kabulü Gözetilerek Uyuşmazlığın Çözümleneceği)
Y13.HDE. 2015/29183KABUL BEYANI ( Alacak - 6100 S.K. Md. 312'ye Göre Kabul Beyanında Bulunan Taraf Davada Aleyhine Hüküm Verilmiş Gibi Yargılama Giderlerini Ödemeye Mahkum Edileceği/Mahkemece Yargılama Harç ve Giderleri İle Nispi Vekalet Ücretinin Tamamının Davalı Tarafa Yükletilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2013/2730KABUL BEYANI ( Alacak Davası - Davacılar Vekili Duruşmadaki Beyanında Rapora Karşı Bir Diyeceğinin Olmadığını Beyan Ettiğinden Bedeli Kabul Etmiş Sayılması Gerektiği )
Y11.HDE. 2013/2630KABUL BEYANI ( Alacak Davası - İpotek Borçlusu Sıfatı Kalmayan Mümeyyiz Davalı Aleyhine Açılan Davanın İpoteğe Dayalı mı Yoksa Kefalete Dayalı mı Olduğu Açıklattırılıp Bu Meyanda İpotekli Takibe İtirazda Belirtilen Hususlar Dışındaki Beyanın Bir Kabul Beyanı Olup Olmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2007/9625KABUL BEYANI ( Ayıplı Malın Değiştirilmesi ya da Bedelinin İadesi Talebi - Davacının Dava Dilekçesinde Belirttiği Seçimlik Haklarından Bir Tanesini Davalı Taraf Mahkeme Huzurunda Kabul Etmiş İse Mahkemenin Bu Kabul İle Bağlı Olduğu )
Y20.HDE. 2005/13829KABUL BEYANI ( Davalı Gerçek Kişinin Bozma Sonrasında Dosyaya İbraz Ettiği Kabul Beyanını İçerir Dilekçe Gözetilmek Suretiyle İşin Esası Hakkında Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )
YHGKE. 2002/2-473KABUL BEYANI ( Davalılar Vekilinin Davacıların İddiasının Doğru Bulunduğu Şeklindeki Kabul Beyanı )
Y17.HDE. 2003/4239KABUL BEYANI ( Davalının Keşif Tutanağına Geçen Beyanında Davayı Kabul Etmesi Beyanını İmzası ile Belgelendirmesi Hususu Kabulün Kati Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğurması )
Y3.HDE. 2014/17107KABUL BEYANI ( Davalının Talep Edilen Eşyaların Tamamını Teslime Hazır Olduğuna İlişkin Beyanının Davayı Kabul Olarak Değerlendirilemeyeceği/Kabul Beyanının Kayıtsız ve Şartsız Olması Gerektiği - Davalının Duruşma Sırasındaki İfadelerine Yanlış Anlam Yüklenmiş Olduğu/Davalı Tarafın İddiaları Değerlendirilmeden Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu/Davalının Davacının Talep Sonucuna Kısmen Ya da Tamamen Muvafakatinin Söz Konusu Olmadığı )
Y8.HDE. 2005/1687KABUL BEYANI ( Davalıya Ait Olduğu Usulen Belirlendiği Takdirde Uyuşmazlığın Kabul Beyanı Çerçevesinde Çözüme Kavuşturulması Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/4881KABUL BEYANI ( Emredici ve Kamu Düzenine Aykırı Olmadıkça Kabul Beyanının Geçerli Olması-HUMK Uyarınca Kabulün Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğurması ve Yapıldığı Tarihten İtibaren Geçerli Olması )
Y17.HDE. 1999/2357KABUL BEYANI ( Gözönünde Bulundurulmamış Olması )
Y13.HDE. 2008/4269KABUL BEYANI ( Haksız Azledilen Avukatın Alacak Talebi - Davalı Kabul Beyanı İle Bağlı Olduğundan Kabul Edilen Miktar Esas Alınıp Ödenen Miktar Mahsup Edilerek Kalan Miktara Hükmedilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2003/3011KABUL BEYANI ( Hasar Bedelini Zamanında Ödemeyerek Aleyhine Dava Açılmasına Sebep Olan Sigortacının Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretinden Sorumluluğuna Etkisi )
Y14.HDE. 2007/15882KABUL BEYANI ( Hata Hile ve İkrah Gibi Bir Nedenle Feshi İçin Dava Açılmasının Olanaklı Olduğu - Şayet Böyle Bir Dava Açılmış ve Başarıyla Sonuçlanmış İse O Zaman Kabul Beyanı Hüküm ve Sonuç Meydana Getirmeyeceği )
Y16.HDE. 2010/7268KABUL BEYANI ( İçeriği Hususundaki Tereddüt Ortadan Kaldırılmadığı - Zamanaşımı Zilyetliği/Kadastro Tespitinden Doğan Dava/Kabul Yönündeki Davalının Gerçek İradesini Tespit Etmek Kabulün Kapsamını Belirlemek Gerektiği )
Y14.HDE. 2005/10391KABUL BEYANI ( İki Taraftan Birinin Diğerinin Netice-i Talebine Muvafakat Etmesi Olduğu/Kabul Kat-i Bir Hükmün Kesin Sonuçlarını Meydana Getirdiği - Tapu İptali ve Tescil )
Y14.HDE. 2006/4787KABUL BEYANI ( İnanç Sözleşmesi/Tapu İptali ve Tescil - Davalı Taşınmazın 2/4 Payının Kendisine Kalan 2/4 Payının da Kardeşlerine Ait Olduğunu Kabul Ettiği/Kabul 2/4 Payın Kardeşlere Ait Olduğu Yolunda Olduğundan Davalının Kardeşlerinin Kimler Olduğunun Araştırılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2008/44450KABUL BEYANI ( İşe İade Davasının Oy Çokluğu İle Kabul Edilmesine İlişkin Karar Verilmiş İse de Bu Karar Yetkili Kişilerce Mahkemeye Sunularak Davanın Kabulü Yönünde İrade Beyanında Bulunulmadığından Usulüne Uygun Olmadığı )
Y15.HDE. 2012/660KABUL BEYANI ( İtirazın İptali Davası - Davalı Vekilinin Kabul Yolundaki Beyanı Bu Beyanın Mahkeme Kararının Gerekçe Kısmında da Yer Alması Davalı Tarafça Bu Yönden Gerekçenin Temyiz Edilmemesi de Dikkate Alınarak Davanın Kabul Edilen Miktar Üzerinden Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2011/182KABUL BEYANI ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Davalıların Kabule İlişkin Beyanları Açıklattırılarak Ondan Sonra Taşınmazların Başında Yeniden Keşif Yapılarak Yerel Bilirkişi ve Tanıklardan Adı Geçen Kişinin Kendi Murisinden İntikal Eden Taşınmazların Yarı Payını Eşine Devredip Devretmediğinin Araştırılması Gerektiği )
Y8.HDE. 2011/65KABUL BEYANI ( Kanunun Aradığı Şartlara Uygun Olup Olmadığı Değerlendirilmeli Varsa Eksik Yönlerinin Giderilmeye Çalışılması ve Ondan Sonra Geçerli Bir Biçimde Davayı Kabul Ettikleri Sonucuna Varılan Davalılara Yönelik Olarak Açılan Davanın Bu Davalıların Paylarıyla Sınırlı Kalmak Kaydıyla Kabulü Gerektiği)
Y14.HDE. 1999/4557KABUL BEYANI ( Kesin Yetki Kuralı Bulunması Halinde Sonuç Doğurmayacağı )
Y19.HDE. 2010/13375KABUL BEYANI ( Menfi Tespit Davası - Tarafların Karşılıklı Kabul Beyanları Doğrultusunda Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davalı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2003/2252KABUL BEYANI ( Sanığın Celsede Orman İşletmesince Talep Edilen Tazminatı Kabul Ettiğine İlişkin Beyanının HUMK Gereğince Bağlayıcı Olması )
Y8.HDE. 2013/13045KABUL BEYANI ( Tapu İptali ve Tescil - Davalının Kabul Beyanına Değer Verilerek Yazılı Şekilde Hüküm Kurulmuş İse de Dava Konusu Daireye Ait Tapu Kaydında Davalı Şirket Adına Tescil Sonrası Tapu Kaydına İşlenmiş Bulunan İpotek ve İcrai Hacizler Sebebiyle Davalı Tarafın Kabulünün Taşınmaz Üzerindeki Bu Yükümlülükleri de Kapsayıp Kapsamadığı Konusunda Tereddütün Hasıl Olduğu )
Y16.HDE. 2013/1790KABUL BEYANI ( Tapu İptali ve Tescil Davası - İştirak Halinde Mülkiyette Mirasçıların Birbirlerine Pay Devri Hukuken Mümkün Bulunduğuna Göre Kabul Eden Davalıların Payının Davacıya Devredildiğinin Kabulü Gerektiği )
Y6.HDE. 2012/1563KABUL BEYANI ( Uyarınca Çekişme Konusu Yapılmayan Ziynetlere Dair İstemin Kabulü ve Çekişme Konusu Yapılan 1 Adet Cumhuriyet Altını ve 1 Adet Bilezik ve 1 Adet Küçük Altına Dair Olarak İse Taraflarca Gösterilen Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
Y15.HDE. 2004/7442KABUL BEYANI ( Yüklenicinin Ön Muayene Tutanağıyla Saptanan Eksik ve Kusurları Tamamlamayı Kabul Etmiş Olması Nedeniyle Bu Doğrultuda Bilirkişi İncelemesi Yapılmasının Gerekmesi )
Y8.HDE. 2016/1076KABUL BEYANI İLE BAĞLILIK ( Miras Payının Devri Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi/Davalıların Tümünün İmzalı Beyanları İle Açılan Davayı Kabul Ettiği - Kabul İradelerini Fesada Uğratan Geçerli Bir Nedenin Varlığı İleri Sürülmediğine Göre Davalıların Kabul Beyanları Kendilerini Bağladığı/Kabul Beyanları Geçerli Bulunduğu Takdirde Miras Payları Yönünden Davaya Konu Taşınmazların Tapu Kayıtlarının İptali ve Tesciline Karar Verileceği )
Y6.HDE. 2012/11097KABUL BEYANI İLE DAVANIN KABULÜ ( Delillerin Toplanmasına İlişkin Ara Kararı Gereğinin Yerine Getirilmesinden Önce Anlaşmazlık Giderilirse Tarife Hükümleriyle Belirlenen Vekalet Ücretinin Yarısına Karar Gereğinin Yerine Getirilmesinden Sonra Giderilirse Tamamına Hükmolunacağı )
Y7.HDE. 2004/2708KABUL BEYANI NİTELİĞİ ( Davalının Kadastro Tesbitine İtiraz Davasına Konu Taşınmazı Davacılara Sattığına İlişkin Duruşmadaki Beyanı )
Y22.HDE. 2015/11149KABUL BEYANINDA YARGILAMA GİDERLERİNE HÜKMEDİLMESİ ( İşçilik Alacakları İstemi/Davanın Davalı Tarafından Kabul Edildiği - Kabul Beyanında Bulunan Tarafın Yargılama Giderlerini Ödemeye Mahkum Edileceği/Davalının Davanın Açılmasına Kendi Sebep Olmamışsa ve İlk Duruşmada Kabul Beyanında Bulunmuşsa Yargılama Giderlerine Mahkum Edilemeyeceği )
Y21.HDE. 1998/5303KABUL BEYANININ GEÇERLİK KOŞULLARI ( Kabulüm Hukuki Sonuç Doğurması İçin Durumu Kabul Eden Kişinin Hukuksal Konum ve Tasarruf Alanının Buna Elverişli Olmasının Gerekmesi )
Y8.HDE. 2004/4823KABUL BEYANININ GEÇERSİZ OLMASI VE KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNİ BAĞLAMAMASI ( Köy Aleyhine Açılan Elatmanın Önlenmesi Davasında Köy Muhtarının Davayı Kabulü )
YHGKE. 2001/1-1035KABUL BEYANININ HATA İLE VERİLMESİ ( Hazinenin 2 Parsel İçin Açtığı Tapu İptali ve Tescil Davasında Davalının Yanlış Parsel İçin Kabulü - İşin Esasına Girilmesi ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )
Y2.HDE. 2005/8436KABUL BEYANININ HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAMASI ( Babalık Davasında - Mahkemece Kan ve Genetik Bulgularla Diğer Deliller Toplanarak Hüküm Kurulması Gereği )
Y8.HDE. 2012/12915KABUL BEYANININ HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAMASI ( Üzerinde Kayıtlı Malı Bulunmayan Diğer Davalı Eşin Kabul Beyanının Hukuki Sonuç Doğurmayacağı/Hukuki Sonuç Doğurmayacağının Mahkemece Gözetileceği - Davacının Davasının Reddi Gerektiği/Kabul )
Y1.HDE. 2005/1272KABUL BEYANININ HÜKME ESAS ALINAMAMASI ( Şirketi Temsil Yetkisi Sona Eren Yöneticinin Atadığı Vekilin Davayı Kabul Etmesi - Yolsuz Tescile Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası )
Y14.HDE. 2007/12078KABUL BEYANLARI ( Tarafların Kamu Düzeni İle İlgili Hükümleri İhlal Eden - Hukuki Sonuç Doğurmayacağı )
Y10.HDE. 2011/7513KABUL EDİLEBİLER BİR YANILGIYA DAYANARAK TARAFIN YANLIŞ VE EKSİK GÖSTERİLMESİ ( Valiliğin Pasif Dava Ehliyetinin Bulunmadığı Mehil Verilerek İçişleri Bakanlığını İştiraki Sağlanması Gereği - Tarafın Eksik veya Yanlış Gösterilmesi Halinde Taraf Değişikliği Talebinin Kabul Edilebileceği )
Y10.HDE. 2013/4916KABUL EDİLEBİLİR YANILGI ( 6100 S.K. 124 M. Düzenlemesinin Davada Gözetilmesi Gerektiği - Rücuen Tazminat Davası )
Y14.HDE. 2012/12496KABUL EDİLEBİLİR YANILGI ( Davacı Kurum Davaya Konu Taşınmazın Tapu Kayıt Malikine Karşı Dava Açmış ve Malikin Dava Tarihinden Önce Öldüğünü Adı Geçene Tebligat Yapılamaması Sebebiyle Öğrendiği - Bu Durum Tüzel Kişi Olan Davacı Bakımından Kabul Edilebilir Bir Yanılgı Olduğu )
Y11.HDE. 2014/6373KABUL EDİLEBİLİR YANILGI ( Dürüstlük Kuralına Aykırı Olmayan Taraf Değişikliği - Davalı Nüfus Kayıtlarında Sağ Gözüktüğü Ancak Davadan Önce Vefat Ettiği/Davacıya Davalının Tüm Mirasçılarını Yöntemince Davaya Dahil Etmesi İçin Süre Verilerek Yargılamaya Devam Edileceği - İş Yeri Sigorta Poliçesi Gereği Yapılan Ödemenin Rücuen Tahsili )
Y14.HDE. 2014/9139KABUL EDİLEBİLİR YANILGI ( Geçit Hakkı Kurulması İstemi - Parsel Maliki İle Aynı İsim ve Soyisimde Torunun Bulunduğu Anlaşıldığından Davanın Ölü Tapu Kayıt Malikine Karşı Açılmasının Davacı Bakımından Kabul Edilebilir Bir Yanılgı Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2014/8900KABUL EDİLEBİLİR YANILGI ( Geçit Hakkı Kurulması İstemi/Dürüstlük Kuralına Aykırı Olmayan Taraf Değişikliği - Dava Dilekçesinde Talep Edilen Yer Dışındaki Güzergahlardan da Geçit Kurulması Gerekebileceği/Bu Güzergah Üzerindeki Taşınmazların Maliklerine Dava Dilekçesi İle Husumet Yöneltilmemiş Olması Kabul Edilebilir Yanılgıya Dayandığı )
Y15.HDE. 2013/824KABUL EDİLEMEYECEK NİTELİKTE AYIPLI YAKIT TANKI ( Bedelde İndirim mi Yapılacağı Yoksa Takılan Depoların İadesi Kaydı ile Ödenen Bedelin Tamamının mı Tahsilinin İstenebileceği Hususunda Ek Bilirkişi Raporu Alınacağı - Ek Bilirkişi Raporu )
Y12.HDE. 2012/13908KABUL EDİLEN ALACAK ( İcra Mahkemesine Yapılan Şikayet - Alacak Şikayetçi Tarafından Kabul Edildiğinden Bu Miktar Dışındaki İşlemiş Faizle İlgili Olarak Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Talep Edilen İşlemiş Faizin Yerinde Olup Olmadığının Denetlenmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2003/2410KABUL EDİLEN DAVA ( Karşılıklı Boşanma Davalarının Birleştirilmesi Halinde Hangi Tarafın Davasının Kabul Hangisinin Reddedildiğinin Açık Bir Şekilde Belirtilmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2000/7550KABUL EDİLEN KİRA PARASI ( Davacı Tarafından Açılmış Bir Kira Tespit Davası da Olmaması Nedeniyle Bu Davacı Ancak Kira Sözleşmesinde Belirlenen Rakamdan Hissesine Düşen Miktarı İsteyebileceği - Sözleşmede Artırım Öngörülmemesi )
Y12.HDE. 1965/8923KABUL EDİLEN KONKORDATO
Y13.CDE. 2014/27952KABUL EDİLEN LEHE KANUN DIŞINDAKİ KANUNUN OLAYA UYGULANMASI ( 765 S.K.'ın Lehe Kanun Olarak Kabul Edildiği - Kurulan Hükümde 5237 S.K.'ya Dair Maddeler İle Uygulama Yapılarak Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olacağı )
Y5.HDE. 2011/3326KABUL EDİLEN MİKTAR ÜZERİNDEN VEKALET ÜCRETİ HESAPLANMASI GEREKTİĞİ ( Talep Edilen Miktar Üzerinden Hesaplanmak Suretiyle Davacılar Lehine Fazla Vekalet Ücreti Takdir Edilmesinin Doğru Olmadığı )
Y12.HDE. 2006/1118KABUL EDİLEN RAPORA TERS ŞEKİLDE TAKİBİN DÜZELTİLMESİ ( Suretiyle Takibin Devamına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y15.HDE. 2016/1550KABUL EDİLEN ZARARLA İLGİLİ KESİNTİ ( İlgili Kesinti Yapılıp Yapılmadığı Konusundaki Deliller Toplanarak Protokolden Sonraki Dönemde Varsa Davacının Yaptığı İşlerde Kesilen Miktarın Hesaplattırılacağı - İş Verilmemiş ve Kesinti Yapılmamış ise Zararın Davacının Hesaplanan Ödenmeyen Alacağından Mahsup Edilerek Kalan Miktar Üzerinden Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2014/5644KABUL EDİLMEYEN BÖLÜMÜ KESİNLİK SINIRINI GEÇMEYEN DAVACININ TEMYİZ HAKKI (Alacağın Tamamının Dava Edilmesi Halinde Davacının Temyiz Hakkı Bulunmadığı - Davalı Tarafça Kesinlik Sınırı Üzerinde Kalan Miktara Yönelik Temyiz Yoluna Başvurulması Halinde Davacı Tarafın Katılma Yoluyla Temyiz Hakkının Saklı Olduğu)
Y15.HDE. 2012/2016KABUL EDİLMEYEN İŞ BEDELİ HAKKINDAKİ MAKBUZUN DAVACIYA GÖSTERİLMESİ ( Bu Konudaki Davacı Beyanı Alınmadan Hüküm Verilmesinin Hatalı Olduğu - İmza İmkarı Halinde Belge Aslı İbraz Ettirilerek Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği )
Y11.HDE. 1976/2663KABUL ETMEME PROTESTOSU
YHGKE. 1972/660KABUL ETMEME PROTESTOSU ( Poliçeyi Keşide Edene Başvurabilmek İçin Gerekip Gerekmediği )
Y2.HDE. 2003/4252KABUL GİBİ TESCİL ( Dava Konusu Taşınmazlardaki Davalıya Ait Hisselerin İptali ile Yarı Yarıya Davacılar Adına Tapuya Tesciline Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y7.HDE. 2003/2686KABUL İRADE BEYANI ( Feragat Gibi İrade Beyanların Usulüne Uygun Olarak Belgelendirilmeleri Halinde Kesin Hüküm Kuvvetinde Olarak Kesin Hükmün Bütün Neticelerini Doğurması )
Y18.HDE. 2012/5250KABUL İRADESİ ( Genel Kurul Toplantısında Alınan Kararın İptali İstemi - Davalı Dernek Yeni Yönetim Kurulunun Davanın Kabul Edilmesi Yönünde Genel Kuruldan Yetki Almadığı Dolayısıyla da Tarafların Serbestçe Tasarruf Edebilecekleri Bir Dava Bulunmadığı/Davanın Reddi Gerektiği )
YHGKE. 1999/2-50KABUL İŞLEMİ ( İki Taraftan Birinin Diğerinin Netice-i Talebine Muvafakat Etmesi )
Y15.HDE. 2009/6196KABUL KOMİSYONUNUN TESPİT ETTİĞİ EKSİKLİKLER (Belirlenen Sürede Yüklenici Tarafından Giderilmemesi Halinde Geçecek Her Gün İçin Giderilecek Eksikliklerin Durumuna Göre Sözleşmesinde Gecikme Cezası Olarak Yazılı Olan Miktarın Belli Bir Oranında Günlük Ceza Uygulanacağı)
Y11.HDE. 2001/9223KABUL ŞEKLİ ( Tazminat Alacağının Yargılamayı Gerektiği Likit Olmadığı Gözetilmeden Tazminata Hükmedilmiş Olmasının da Kabul Şekli Bakımından Doğru Görülmemesi )
Y12.HDE. 2007/2732KABUL ŞERHİ ( Bononun Arka Yüzündeki Kaşe ve Üzerindeki İmzanın Yanında Araya Girilme Sureti İle Kabul Şerhi Bulunmadığı - O Halde Şikayetin Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 2001/10899KABUL ŞERHİ ( Muhatap Tarafından Poliçe Davadan Önce Kabul Edildiğinden Davacı Keşidecinin Bu Kabul Şerhi ile Borçlu Sıfatının Ortadan Kalkması )
Y19.HDE. 1996/7342KABUL VE FERAGAT DİLEKÇESİ ( Geçerli Bir Şekilde Mahkemeye Ulaştırılması Gerekir )
Y13.HDE. 2012/17442KABUL VE İKRAR ( Davalının Boşanma Protokolünü Yerine Getirmediği İddiası/Antika Eşyaların İadesi Talebi - Beyan ve Taahhüt Başlıklı Belgede Eşyaların Davacıya Ait Olduğunun Davalı Tarafından Kabul Edildiği/Davanın Kabulüne Karar Verileceği )
Y11.HDE. 1998/4446KABUL VE RED OYU ( Oy Çokluğuyla Alınan Kabul ve Res Oylarının Belirtilmemesi )
Y20.HDE. 2002/270KABUL VE REDDEDİLEN KISIMLAR HAKKINDA AÇIKÇA HÜKÜM KURULMASI MECBURİYETİ ( Hükmün İnfaza Elverişliliği )
Y10.HDE. 2017/3042KABUL VE RET KARARINA GÖRE TEMYİZ SINIRI (Tümü Davaya Konu Yapılan Bir Alacağın Kısmen Kabulünde Temyiz Sınırının Belirlenmesinde Kabul ve Reddedilen Miktarların Esas Alınması Gereği - Alacağın Bir Kısmının Dava Edilmiş Olması Halinde Temyiz Kesinlilik Sınırının Belirlenmesinde Alacağın Tamamının Gözetilmesi Gereği)
Y4.HDE. 2003/1208KABUL VE RET ORANLARI ( Yargılama Giderlerinin Davada Kabul ve Ret Oranına Göre Taraflar Arasında Belirleneceğinin Kabul Edilmesi )
Y1.HDE. 2005/12381KABUL VE SULH İLE SONUÇLANAN DAHA ÖNCEKİ DAVANIN BULUNMASI ( Elatmanın Önlenmesi - Dosya İçerisinde Bulunan Kesinleşen Hükümlerin Yerlerine Uygulanması Yapılan Uygulamanın İnfaza Elverişli Krokiye Bağlanması Gerektiği )
YHGKE. 2015/21-1096“KABUL VE UYGULAMAYA GÖRE” BAŞLIKLI BOZMA İLAMINA UYMA ( Temyiz İncelemesi - Eleştiri Mahiyetindeki Belirleme Dikkate Alınarak Hüküm Kurulmuş Olduğu/Açık Biçimde Yeni Hüküm Niteliğindeki Karara Yönelik Temyiz İtirazlarının İncelenmesi Görevi Hukuk Genel Kuruluna Değil Özel Daireye Ait Olduğu )
Y10.HDE. 2015/16044KABUL VEYA REDDEDİLEN VEKALET ÜCRETİNİN ÜZERİNDE MAKTU VEKALET ÜCRETİ ( Hukuki Yardımın Konusunu Para veya Para ile Ölçülebilen Bir Değer Oluşturması Halinde Tarifedeki Ücretin Altında Olmamak Üzere Vekalet Ücretine Hükmedileceği - Herhalde Kabul veya Reddedilen Değerin Üzerinde Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği )
Y1.CDE. 2002/28KABULDE VE UYGULAMADAKİ GEREKÇEDE ÇELİŞKİYE DÜŞÜLMESİ ( Sanıkların Parasını Almayı Düşündükleri Maktülü Cebir ve Şiddet Kullanarak Öldürmeleri )
Y4.HDE. 1972/12914KABULDEN DÖNÜLEBİLMESİ ( Terekeye Karşı Açılan Davayı Mirasçının Diğer Mirasçılardan Ayrı Olarak Kabulü Halinde )
Y15.HDE. 2006/3707KABULDEN İMTİNA ( İfayı İstemiş Sayılan İş Sahibi İfayı Beklemekten Vazgeçip Sözleşmeden Dönmek İsterse BK'nun m.106'ya Göre Süre Verip Dönmesi Gerektiği - Davalı Bu Lazımeye Rizyet Etmediğine Göre Kabulden İmtinada Haksız Olduğu )
Y15.HDE. 2004/2847KABULDEN İMTİNA ( Yapılan Şeyin İş Sahibinin Kullanamayacağı ve Nisfet Kaidesine Göre Kabule İcbar Edilemeyeceği Derecede Kusurlu veya Sözleşme Şartlarına Muhalif Olursa İş Sahibi O Şeyi Kabulden İmtina Edebilmesi )
Y15.HDE. 1981/1754KABULDEN KAÇINMA ( Eserdeki Kusurun Önemli Olmaması Durumunda İş Sahibinin Eser Bedelinden İndirim Yapması-Eseri Kabulden Kaçınamaması )
Y11.HDE. 1994/2143KABULE ARZ OLUNAN POLİÇE ( Gerekli İşlemler Yapılmadığından Tahsil Edilememesi )
Y2.HDE. 2003/1091KABULE DAYALI OLARAK BOŞANMA KARARI VERİLEMEYECEĞİ ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Talepli - Delillerin Değerlendirilmesi Gereği )
Y2.HDE. 2001/12330KABULE DAYANILARAK BOŞANMA KARARI VERİLEMEYECEĞİ ( Evlilikte Bir Yıl Dolmadan)
Y2.HDE. 2001/12326KABULE DAYANILARAK BOŞANMA KARARI VERİLEMEYECEĞİ ( Taraf Vekillerinin Kabulü - Hakimin Tarafları Bizzat Dinleme Zorunluluğu)
Y12.HDE. 2000/15780KABULE ETMEME BEYANI ( Poliçe - Kambiyo Yolu İle Takip Yapılamaması)
YCGKE. 2012/10-1501KABULE GÖRE BOZMA ( Kabule Göre Yapılan Bozmaların Uyarı Öğreti ve Yol Gösterme Niteliğinde Bulunduğu ve Bu Kararlara Karşı İtiraz Yoluna Başvurulamayacağı )
YCGKE. 2013/1-305KABULE GÖRE BOZMA ( Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Verilen Mahkumiyet Hükmünün Eylemin Kasten Yaralama Olduğu Gerekçesiyle "Kabule Göre de" Denilerek Bozulduğu - Yargıtay C.Başsavcısının İtiraz Yetkisinin Bulunmadığı )
YCGKE. 2014/1-593KABULE GÖRE BOZMA (İkinci Bozma Nedeni Öğretici ve Yol Gösterici Mahiyette Olup Eksik Araştırmaya Dayalı Bozma Nedenine Uyulması Halinde Bu Bozma Nedeninin Geçerliliğinin Kalmaması Mümkün Olacak ve Bu Açıdan Kabule Göre Bozma Niteliğinde Kalacağı - Kasten Öldürmeye Azmettirme)
YHGKE. 2001/9-72KABULE GÖRE BOZMA NİTELİĞİ ( Özel Dairece Yargı Yolu Bakımından Bozma Kararı Verilirken Davanın Esası Hakkında da Fikir Beyan Edilmiş Olması - Mahkemenin Görevli Olduğuna İlişkin Direnme Kararının Onanması/Özel Dairece Kabule Göre Bozma Kapsamındaki Hususta Yeniden İnceleme Yapılması Gereği )
YHGKE. 2009/11-126KABULE GÖRE YAPILAN BOZMA ( İşin Esası İle İlgili Olmayıp Tamamen Bir Eleştiri ve Tavsiye Niteliğinde Olduğu - Bozmada İşaret Edilen Bu Tür Eleştirilere Karşı Direnme Kararı Verilemeyeceği/Bu Yönün Hukuk Genel Kurulu'nca İncelenmesinin Olanaklı Olmadığı )
YCGKE. 2007/1-236KABULE GÖRE YAPILAN BOZMA ( Yerel Mahkeme Uygulamasının Hatalı Görülen Yönüne Uyarı Öğreti ve Yol Gösterme Amacıyla Değinmekten İbaret Olup Israra Konu Olamayacağı )
YCGKE. 2015/1-749KABULE GÖRE YAPILAN BOZMA (Mahkemenin Kabule Göre Yapılan Bozmaya da Direndiği/Kabule Dair Bozmaya Yönelik Yeni Hükmün Israr Niteliğinde Olmadığı/Mahkemenin Son Uygulaması Direnme Kararı Olmayıp Yeni Hüküm Niteliğinde Bulunduğu - Dosyanın Temyiz İncelemesi İçin Özel Daireye Gönderilmesine Karar Verileceği)
YCGKE. 1998/6-18KABULE GÖRE YAPILAN BOZMALAR ( Bu Bozmalara Karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazda Bulunamaması )
YCGKE. 2006/1-311KABULE GÖRE YAPILAN BOZMAYA KARŞI DİRENME ( Yerel Mahkeme Uygulamasının Hukuki Dayanaklarını İzah İçin Gösterilen ve Önceki Kararda Bulunmayan Bu Yeni ve Değişik Gerekçe Özel Dairece İncelenmediğinden Dosyanın Özel Dairece İncelenmesi Gereği )
YHGKE. 1997/2-31“KABULE GÖRE” ( Tavsiye ve eleştiri niteliğinde bozma )
YCGKE. 2011/2-297“KABULE GÖRE” BOZMALARI ( Özel Dairelerce Öğretici ve Yol Gösterici Nitelikte Yapılan "Kabule Göre" Bozmalara Yargıtay C.Başsavcısının İtiraz Yetkisinin Bulunmadığı)
Y15.HDE. 2005/8164KABULE İCBAR ( Edilemeyecek Derecede Yetersiz Makina - Davacı Yüklenicinin Teklifinde Kazan Kapasitesinin 1.200.000 kcal/h Yapılan Brulörün 900.000 kcal/h Olduğu/Bakiye İş Bedeli Talebinin Reddi Gereği )
Y15.HDE. 2006/1418KABULE İCBAR ( İmalat Hatası Sonucu Çöken Yapının Tamirle Tekrar Kullanımının Mümkün Olup Olmadığı Mümkün ise Masrafının Saptanması Gereği - Tamire Rağmen Sözleşmeye Konu Yapıyı Kabule İcbar Edilemeyecek Şekilde Ayıplı Olması Halinde Ödenen Paranın Tamamının İadesine Karar Verilmesi Gereği )
Y17.HDE. 2007/2161KABULLE SONUÇLANAN TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Taşınmazlar Üzerine Konmuş Olan İhtiyati Haczin Kararın Kesinleşmesine Kadar Devamına Hükmedilemeyeceği )
Y15.HDE. 2011/15KABULÜN BAĞLAYICILIĞI (Davalı İş Sahibinin İş Bedeli Üzerinde Kabülü Bulunduğu - Davalı İş Sahibinin Kabulunun Mahkemeyi Bağladığı/Bilirkişinin Belirlediği Bedel Üzerinden Karar Verilemeyeceği/İtirazın İptali Davası)
Y15.HDE. 1999/3864KABULÜN EDENİ VE HAKİMİ BAĞLAYICILIĞI ( Satış Vaadi ve İnşaat Sözleşmesinin Tapuya Şerh Olunması Talebi - Arsanın Diğer Davalıya Satışı/Davalı Vekilinin Sözleşmeyi Aynen Kabulü )
Y2.HDE. 2005/9793KABULÜN HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAMASI ( Babalığın Tespiti Davası - Mahkemece Taraflardan Delillerin Sorulup Toplanması Kan ve Genetik Bulgular Yönünden Kendiliğinden İnceleme Yapılması Gereği )
Y7.HDE. 1995/1084KABULÜN HUKUKİ SONUÇ DOĞURMASI ( Davacının Davaya Konu Ettiği Kesimin Davayı Kabul Eden Tarafça Bilinmesi )
Y2.HDE. 2014/18204KABULÜN KAYITSIZ ŞARTSIZ OLMASI ( Çeyiz Eşyaları Bakımından Açılan Davanın Koca Tarafından Kabul Edildiği/Kabulun Kayıtsız Şartsız Olması Gerektiği - Davalı Karşı Davacı Koca Kadının Davasına Cevap Dilekçesinde Boşanma Kararından Sonra Eşyaları Teslim Edeceğini Bildirdiğine Göre Kayıtsız Şartsız Bir Kabul Beyanının Varlığından Söz Edilemeyeceği/Kadın Yararına Eşya Alacağı Davası Yönünden Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2003/7182KABULÜN SONUÇ DOĞURMAMASI ( Harici Satış Sözleşmesine Dayanan Tapu İptali ve Tescil - Müşterek Mülkiyet Şeklindeki Hisse/İmar Planı Olmayan Yerlerde Satış ve Vaadinin Yasaklanmış Olması )
Y2.HDE. 2010/17813KABULÜN SONUÇ DOĞURMAMASI ( Soybağının Reddi Davasının Kabulü - Hakimin Kan ve Genetik Bulgular Yönünden Re'sen Araştırma Yapması Gerektiği )
Y6.HDE. 1987/10333KABULÜN SONUÇLARI
Y15.HDE. 1981/38KABULÜN SONUÇLARI ( Delillerin Araştırılmasını Engellemesi-Kesin Hüküm Etkisi Doğurması )
YHGKE. 1991/6-370KABULÜN ŞARTA BAĞLI OLMASI
Y11.HDE. 1999/1676KABULÜN YAZILI OLARAK BİLDİRİLMESİ ( Rezervasyon Talebinin Otelci Tarafından Kabul Edildiğinin 3 Gün İçinde Mektup-Telgraf-Telex Aracılığıyla Bildirilmesi )
YCGKE. 1978/8-186KABZASIYLA VURULARAK YARALAMA EYLEMİ OLUŞTURULAN TABANCA ( Eylemin Silahla İşlenmiş Sayılamayacağı )
YCGKE. 2014/10-453KAÇ FİİL VARSA O KADAR SUÇ VE KAÇ SUÇ VARSA O KADAR CEZA İLKESİNİN İSTİSNASI ( Eldeki Davada Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanacağı - Uyuşturucu Madde Ticareti )
Y7.CDE. 2003/11602KAÇAĞA KALMA ( Söz Konusu Mazotun TSE Standartlarına Uygun Olmadığına Dair Rapor ve Keşifte Dinlenilen Bilirkişinin Mütalaası Karşısında Kaçağa Kaldığının Gözetilmesi Lüzumu )
Y4.CDE. 1975/6281KAÇAĞA KOLAYLIK GÖSTEREN MEMUR ( Sanık Gardiyanın Henüz Şartla Salıverme Kararı Verilmeden Hükümlünün Cezaevinden Uzaklaşmasına İzin Vermesi )
Y2.CDE. 2007/2372KAÇAĞA KONU MİKTARIN HESAPLANMASI ( Suç Tarihinden Önceki İlk Sayaç Okuma Tarihi Esas Alınmak Suretiyle Tutanak Tarihi İle Bu Tarih Arasındaki Dönem Nazara Alınarak Belirlenmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 1990/4570KAÇAĞIN YAKALANMASINI SAĞLAYAN İNFAZ KORUMA MEMURU ( Firardan Dolayı Cezalandırılamayacağı )
Y3.HDE. 2015/2361KAÇAK - SAYAÇ OKUMA - PERAKENDE SATIŞ HİZMETİ - İLETİM SİSTEMİ KULLANIM VE DAĞITIM BEDELLERİ (Vergi Resim Harç ve Benzeri Malî Yükümlülüklerin Kanunla Konulacağı Değiştirileceği veya Kaldırılacağı - Elektrik Piyasası Kanunun Düşük Maliyetli Enerji Temini ve Şeffaf Bir Elektrik Enerjisi Piyasası Oluşturulması İlkelerine Uygun Düşmediği/İtirazın İptali Davası)
Y3.HDE. 2014/15344KAÇAK / USULSÜZ ELEKTRİK TESBİT TUTANAKLARI ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olduğu - Aksinin Kanıtlanmadığı Dikkate Alındığında ve Ayrıca Ceza Mahkemesi'nin Delil Yetersizliğine Dayalı Beraat Kararının Hukuk Hakimini Bağlamayacağı İlkesi Gereğince Davacının Kaçak Elektrik Kullanmadığı Yönünde İddiasının İspatlanamadığı Anlaşıldığından Manevi Tazminat Davasının Reddi Gerektiği )
Y4.CDE. 2002/2437KAÇAK AĞAÇ BULUNDURMA SUÇU ( Bu Odunların Yediemin Sıfatıyla Muhtar veya Vekiline Bırekılması )
Y3.CDE. 2012/10994KAÇAK AĞAÇ KESİMİ ( Diğer Sanığın Yaptığı Yönündeki Sanık Beyanını Köy Muhtarının da Doğruladığı/Diğer Sanığın da Ağaçları Kendisinin Kestiğini İfade Ettiği - Dinlenmeyen Zabıt Mümzii İle Diğer Zabıt Mümziileri de Tekrar Dinlenerek Beyanları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2012/15738KAÇAK AĞAÇ KESİMİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin Tüzel Kişiliği Bulunduğu/Taraf Olabileceği - Pasif Husumet Yokluğu Nedeniyle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu/Mahkemece İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2002/2202KAÇAK AĞAÇ KESİMİNE GÖZ YUMARAK ZARARA SEBEP OLAN ORMAN GÖREVLİLERİNDEN TAZMİNAT TALEBİ ( Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Hakimi İçin Bağlayıcılığı )
Y3.CDE. 2002/2602KAÇAK AĞAÇ KESME ( Tapunun Kendisine Ait Olduğu İnancıyla Ormandan Ağaç Kesmek )
Y3.CDE. 2006/4419KAÇAK AĞAÇ KESME SUÇUNDA TESELSÜL ( Bilirkişiye Kesilen Ağaçların Tek Tek Orta Kuturlarının ve Kesim Tarihlerinin Açıklattırılmasından Sonra Sanığın Eyleminin Tek Suç Kabul Edilip Edilmeyeceği Tartışılması Gereği )
Y3.CDE. 2003/8751KAÇAK AĞAÇ KESMEK VE İŞGAL SUÇU ( Ağaç Keserek Bu Yerde Su Çukuru Kazıp Boru İle Yol Kenarındaki Çeşmeye Su Getirmek - Tek Suçtan İbaret Eylemin Vasıf Yönünden İkiye Bölünemeyeceği )
Y7.CDE. 2003/18356KAÇAK AKARYAKIT ( Sanıkların Araçlarında Yapılan Kontrolde Ele Geçen Mazotun Türkiye Rafinerilerinde Üretilen Türden Olmadığının Anlaşılmış Olması )
Y7.CDE. 2017/11441KAÇAK AKARYAKIT (Akaryakıt Tasfiye Edilmiş ise Tasfiye Bedelinin Hazine Adına İrad Kaydına Karar Verilmesi Gereği - Kaçak Akaryakıt Tasfiye Edilmemiş ise Müsaderesine Karar Verilmesi Gereği)
Y7.CDE. 2012/20013KAÇAK AKARYAKIT ALMAK ( Yurtdışına Geçen Sanığın O Ülke Askerince Müdahale Edilmesi Üzerine Akaryakıt Alamadan Döndüğünün ve El Konulan Bir Eşyanın Bulunmadığı - Fiilin Hazırlık Hareketleri Aşamasından Öteye Geçmediği ve İcrai Hareketlere Başlanmadığı/Beraatine Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2010/8259KAÇAK AKARYAKITI TİCARİ FAALİYETİNDE KULLANMA ( Sanığın Suç Konusu Akaryakıtı Yük Taşıma İşinde Kullandığı Aracında Sarfedecek Olması Nedeniyle Kaçakçılık Suçunun Oluşacağı )
Y7.CDE. 2012/28826KAÇAK AKARYAKITIN NET MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Litre Veya Kg Olarak Tespiti Gereği - Yerel Mahkemece Tespit Edilen Bu Değer Üzerinden Hesaplama ve Uygulama Yapılması Gerektiği/Sanığın Sabıkasız Oluşunun da Gözetilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2008/3897KAÇAK AKARYAKITIN SINIR TİCARETİ KAPSAMINDA GETİRTİLEN AKARYAKITMIŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ ( Sanıkların Türkiye'nin Çeşitli Yerlerine Belge Düzenlediği - Cumhuriyet Başsavcılıklarınca Yetkisizlik Kararı Verildiği/Açılan Davaların Birleştirileceği )
Y7.CDE. 2010/12300KAÇAK AKARYAKITIN TİCARİ FAALİYETİ OLAN YÜK TAŞIMA ARACINDA KULLANILMASI ( Yaktın Standartlara Uygun Olmadığı ve Ulusal Marker İçermediği - Kaçakçılık Suçunun Oluşacağı )
Y7.CDE. 2013/15627KAÇAK ALTINI TİCARİ AMAÇLA SAKLAMAK ( Sanığın Eşyayı Beyan Etmek İçin Kendisine İmkan Tanınmadığını Savunduğu/Tutanağın da Sanığın İfadesi ile Uyumlu Olduğu - Tutanak Tanıklarının Dinleneceği )
Y7.CDE. 1994/1597KAÇAK ARAÇ SATIŞI ( Sanığın Aracın Kaçak Olduğunu Bildiğine Dair Cezalandırılmasını Gerektirecek Nitelikte Herhangi Bir Delil Bulunmaması - Beraatine Karar Verilmesi Gereği )
Y7.HDE. 2009/7556KAÇAK ATIK SU BEDELİ ( Bilirkişiden Atık Su Bedelinin Hesaplanması Konusunda Ek Rapor Alınmalı veya Alacak Miktarı Mahkemece Hesaplanması Gerektiği )
Y3.HDE. 2012/23697KAÇAK ATIK SU BEDELİNDEN KAYNAKLANAN BORCUN TAHSİLİ ( Suyun Kullanıldığı İşyerinin Bulunduğu Yerde Kanalizasyon Şebekesi Bulunup Bulunmadığı ve Varsa İşyerinin Kanalizasyon Şebekesine Bağlı Olup Olmadığı ve Kullanılan Suların İşyerinden Ne Şekilde Uzaklaştırıldığının Araştırılıp Soruşturulması Gerektiği )
Y3.HDE. 2014/20350KAÇAK ATIK SU BEDELİNDEN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Her İki Tarafın da Tacir Olduğu ve Uyuşmazlığın Her İki Tarafın Ticari İşletmesiyle İlgili Bulunduğu - Uyuşmazlığın Çözümü Asliye Ticaret Mahkemelerinin Görevi İçerisinde Olduğu )
Y3.HDE. 2014/2795KAÇAK ATIK SU KULLANIMI ( İtirazın İptali - Davacı Şirketin Bir Yıl İçerisinde Mükerrer Kaçak Atık Su Kullandığı/4 Kat Cezalı Tarifenin Uygulanması Gerektiği - Uzman ve Ehil Bir Bilirkişiden Yeniden Rapor Alınarak Karar Verileceği )
Y3.HDE. 2013/16034KAÇAK ATIK SU KULLANIMI (İtirazın İptali İstemi - Sözleşme Benzeri Bir İlişkinin Kurulduğu Kabul Edildiğinde Zamanaşımı Süresinin Bir Yıl Değil 10 Yıl Olması Gerektiği)
YHGKE. 2015/7-1KAÇAK ATIK SU KULLANIMI NEDENİYLE TAHAKKUK ETTİRİLEN BORCUN TAHSİLİ ( Davalı Şahsın Şirketi Temsile Yetkili Olduğu - Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Haksız Fiileri Ancak Organları Aracılığıyla İşleyebileceği/Temsile Yetkili Kişilerin de Şirket Tüzel Kişiliği İle Birlikte Müteselsil Sorumluluğu Bulunduğu )
Y4.HDE. 2004/16655KAÇAK AVLANAN KUŞLARIN SATIŞA ARZ EDİLMESİ ( Milli Parklar ve Av Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü'nün Tazminat Talebi - Davanın Kabulü Gereği )
Y7.CDE. 2004/28724KAÇAK AVLANMA ( Traktör ve Projektörün Avlanmada Kullanılması )
Y4.HDE. 2004/2599KAÇAK AVLANMA NEDENİYLE TAZMİNAT ( Eylem Davalıların Ortak ve Birlikte Hareketleri İle Meydana Geldiğine Göre Davacının İstemi Gözetilerek Davalılardan Müteselsilen Alınmasına Karar Verilmesi Gereği )
Y4.HDE. 2004/16655KAÇAK AVLANMA NEDENİYLE TAZMİNAT ( Milli Parklar ve Av Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü'nün Talebi - Davanın Kabulü Gereği )
Y19.CDE. 2015/32506KAÇAK BAHİS OYNATMA SUÇU ( Sanığa Ait İş Yerinin Bitişiğindeki Arama Esnasında Tutanak İle El Konulan Futbol Maç Bahis Listesinin Bulunduğu Büro ve Eklentilerinin Kim Tarafından Kullanıldığının Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Tespiti ve Ele Geçen Eşyalar Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
Y19.CDE. 2015/31997KAÇAK BAHİS OYNATMA SUÇU ( Sanığın Üzerine Atılı Suçla İlgili Somut Olayda Bahis Oynayan Kişiler Suçun Mağduru Olmayıp Konusunu Teşkil Ettiğinden Şartları Oluşmadığı Halde Cezanın Tertip ve Tayininde Zincirleme Suç Hükümleri Uygulanarak Sanığa Fazla Ceza Tayininin Hatalı Olduğu )
Y3.HDE. 2013/19404KAÇAK BEDELİNİN HATALI HESAPLANMASI ( Yetersiz Bilirkişi Raporuna Dayalı Olarak Verilen Hükmün Hatalı Olduğunun Kabulü )
Y2.CDE. 2013/28890KAÇAK BEDELİNİN TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Enerji Hırsızlığı - Sanığın Taksitleri Abone Sahibine Verdiğini Savunması Karşısında Kurum Yazılarında Borcun Taksitlerinin Ödenmesi İle İlgili Çelişkinin Giderileceği )
Y14.HDE. 2010/3897KAÇAK BİNA ( Bağımsız Bölüm Satışına Konu Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanılarak Açılan Tapu İptali ve Tescil İsteğinin Reddi Gerektiği - Bu Gibi Yerler Üzerinde Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı Kurulamayacağı )
YHGKE. 2005/3-685KAÇAK BİNA ( Binada Yapıldığı İleri Sürülen Giderler Nedeniyle Kullanılabilir Hale Gelen Dairenin "Kullanma Yararı"na Sahip Olması Dolayısıyla Arsa Sahibinin Mamelikine Katkısı Kanıtlanabildiği Takdirde Zenginleşmeden Sözedilmesi Gerektiği )
Y5.HDE. 2006/11231KAÇAK BİNA ( Davalı İdarece Binanın Kaçak Olduğu Hususunda Herhangi Bir Encümen Kararı Alınmadan Yıktırıldığı - Bina Bedeline de Hükmedilmesi Gerekirken Sadece Ağaç Bedeline Hükmedilmesi İsabetsiz Olduğu )
Y5.HDE. 2005/13297KAÇAK BİNA ( İmar Uygulaması Nedeniyle Bina ve Ağaç Bedelinin Tahsili İstemine Dair Dava - Binanın Davacıya Ait Tapulu Taşınmaz Veya Üçüncü Kişilere Ait Tapulu Taşınmaz Üzerinde Bulunmasının Sonuca Etkili Olmadığı )
Y14.HDE. 2012/8834KAÇAK BİNA ( Satış Vaadinin Sözleşmesi Kaçak Olan Binadaki Bağımsız Bölüme İlişkin Olduğu - Yapının Ekonomik Değeri Olmadığından İyileştirme Giderlerine İlişkin İstemin Reddi Gerektiği/Maddi Tazminat Davası )
Y15.HDE. 2005/6882KAÇAK BİNA ( Yıktırılması Gerekeceğinden Taraflar Bu Binalarla İlgili Ekonomik Değerlerinin Korunmasını İsteyemeyecekleri - Ayni ve Şahsi Hak Talebinde de Bulunamayacakları )
Y4.CDE. 2007/13149KAÇAK BİNA YAPMAK ( İmar Planı Bulunmayan Alanlarda/Merciinden Yapı Ruhsatı Alınmasının Zorunlu Olduğu - Mücavir Alanların Belediyelerin Yetki Denetim ve Sorumluluğu Altında Bulunduğu )
Y4.HDE. 2003/5661KAÇAK BİNA YIKIMI ( Kaçak Binada Oturulmasının Yasak Olması Nedeliyle Yıkımın Yapılabilmesi İçin Yeni Yasada Düzenleme Olmamasına Rağmen Tahliyeye İzin Verilmesinin Gerekmesi )
Y15.HDE. 2006/4121KAÇAK BİNANIN DEPREMDE AĞIR HASAR GÖRÜP YIKILMASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Yüklenicinin Uyarı Görevini Yerine Getirip Getirmediği Araştırılarak Yerine Getirdiğinin Kanıtlanamaması Durumunda Davacı Arsa Sahiplerinin Ödedikleri İş Bedelini Geri İsteyebileceği )
Y15.HDE. 2003/7075KAÇAK BİNANIN YIKIMI ( Kamu Düzenine İlişkin İmar Yasası'nın Yıkımını Emrettiği Bir Yerin Ekonomik Değeri Olmayacağından Böylesine Bir Bina İçin Bedel Talebinde Bulunulamayacağı )
Y7.CDE. 2005/9690KAÇAK CD BULUNDURMAK ( Belirlenen Eyleminin Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 4. Md. İle Getirilen Düzenleme İle Cezai Yaptırıma Bağlandığı - Önödemeye Tabi Hale Geldiği )
Y7.CDE. 2000/13395KAÇAK CD'LERİN CİF DEĞERİ ( CD Kaçakçılığı/Boş CD Olarak CİF Değerinin Tesbitiyle Belirlenecek Miktar Üzerinden Gümrüklenmiş Değerin Cezaya Esas Alınması Gerektiği - İçerdiği Film ve Müziklerin Kaçakçılık Suçunu Teşkil Etmediği )
Y7.CDE. 2006/11575KAÇAK CEP TELEFONU ( El Konulan Cep Telefonlarının İade veya Müsaderesi Bakımından Yurda Yasal Yollardan Girip Girmediğinin Araştırılması Gereği - Cep Telefonlarının Telekomünikasiyon Kurumundan Kayıtlı Olup Olmadıkaları İthalatçı Firmadan İthal Begeleri Getirtilip İncelenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi )
YCGKE. 2012/7-1194KAÇAK CEP TELEFONUNLARINA EL KONULMASI ( El Konulan Telefonlar Açısından Sanığın Daha Sonra Belgelerin İbraz Edeceğini Belirttiği - İade Yönünden Yapılan Araştırmanın Yetersiz Olduğu )
Y10.CDE. 2004/14661KAÇAK CEZASININ İPTAL EDİLMESİ ( Enerji Hırsızlığı - Panonun Sanığın Kusuru Olmadan Da Düşmüş Olabileceği Yönündeki Yazı/Fotokopi Yazının Gerçekliğinin Araştırılması Gerektiği )
YHGKE. 2004/4-306KAÇAK ÇAKIL ALINDIĞI İDDİASI ( Mülkiyeti Gerçek Kişilere Ait Taşınmazlar - Sınırındaki Dere Yatağının Tapulama Tespitinden Sonra Genişleyerek Onların Bir Bölümünü de Dere Yatağı Haline Getirmesi )
Y10.HDE. 2012/24068KAÇAK ÇALIŞMA ( Tek Başına Sigortalı Dışındaki Kişilerin Kusuruna Sebebiyet Vermeyeceği - Kusur Bilirkişi Raporunda Kaçak Çalışma Olgusu Dışında Kusura Dair Başkaca Somut Bir Açıklama Bulunmadığı/Yetersiz Bilirkişi Raporuna İstinaden Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu/Rücuan Tazminat )
Y7.CDE. 2003/4163KAÇAK ÇALIŞMAK ( Yabancı Uyruklu Pasaportsuz Sanığın Eğlence Yerlerinde Çalışması - Yetkili Mercilerin Emirlerine İtaatsizlik Suçunun Oluşmaması )
Y4.HDE. 2016/4091KAÇAK ÇAY ( Haksız El Koymadan Kaynaklanan Tazminat İstemi - Davacının Denetim Sırasında ve Sonrasında El Konulan Çayların Kaçak Olmadığını Gösterir Fatura ve Belgeleri İbraz Edememesinin Davacı Kusurları İle Birlikte Değerlendirildiğinde Zararın Artmasında Bölüşük Kusuru Bulunduğu Söylenebilirse de Bu Durum Mahkemenin İstemin Tümden Reddine Karar Vermesini Gerektirmeyeceği Ancak Hükmedilecek Tazminat Miktarından İndirim Sebebi Olacağından İstemin Tümden Reddinin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2014/34349KAÇAK ÇAY ELE GEÇİRME ( Suç Tarihi İtibariyle Sanıktan Ele Geçen Sigaralar Yönünden 4733 Sayılı Kanun'un 8/4. Maddesi Çaylar Yönüyle 5607 Sayılı Kanun'un 3/5. Maddesi Uyarınca Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerektiği )
YCGKE. 1973/83KAÇAK ÇAYLARIN İÇİNDE BULUNAN TELİSLER ( Kaçak Olmaması Durumunda Zoralımına Karar Verilememesi )
Y7.CDE. 2014/28919KAÇAK ÇAYLARIN YAKALANMASI ( Sanığın Çaylara İlişkin Fatura Sunduğu ve İbraz Ettiği Faturalarla İlgili Olarak Fatura Düzenleyicisi İthalatçı Firma Yetkililerinin Dinlenmesi Gerektiği - İthale Kadar İnilerek Zincirleme Menşei Araştırması Yapılacağı/Gümrük Giriş Beyannamelerinin Getirtilerek Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Cins Miktar Menşei ve Sair Özellikleri İtibariyle Ayniyet Tespiti Yaptırılması Gerektiği )
Y7.CDE. 2013/22150KAÇAK ÇAYLARIN YAKALANMASI ( Sanığın Savunmasında Çayların Sahibi Olduğunu İleri Sürdüğü Şahsın Çaylara İlişkin Fatura Sunduğu ve Bu Şahsın Dinleneceği/Faturanın Firma Defterlerinde Kayıtlı Olup Olmadığının Tespiti - İthale Kadar İnilerek Zincirleme Menşei Araştırması Yapılması/Gümrük Giriş Beyannamelerinin Getirtilmesi ve Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Cins Miktar Menşei ve Sair Özellikleri İtibariyle Ayniyet Tespiti Yaptırılması Gerektiği )
Y11.CDE. 2003/9817KAÇAK DEFİNE AVCILIĞI SUÇU ( Define İçin İzinsiz Kazı Yapmakla Suçun Oluşacağı - Define Bulamamanın Suçun Oluşmasına Engel Olmayacağı )
Y7.HDE. 2012/6830KAÇAK DOĞALGAZ BORCU BULUNMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Laboratuvar İncelemesi Sonucunda Üç Adet Delik Açıldığının Tespit Edildiği - Sayaca Müdahale Edilip Edilmediğinin Bağımsız Kurumlardan Alınacak Rapor İle Saptanacağı )
Y13.HDE. 2010/9727KAÇAK DOĞALGAZ KULLANIMI NEDENİ İLE BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ ( Dava Dışı 3. Şahıs veya Kiracının Kaçak Kullanımı ya da Önceki Abonenin Su Elektrik Doğalgaz Tüketiminden Yeni Kiracı veya Mal Sahibinin Sorumlu Tutulamayacağı )
Y19.HDE. 2005/3179KAÇAK DOĞALGAZ KULLANIMI NEDENİYLE ALACAK İÇİN YAPILAN TAKİBE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ ( Bandrolsüz Sayaç Kullanmanın Kaçak Kullanım Değil Usulsüz Kullanım Anlamına Geleceği )
Y20.HDE. 2005/7869KAÇAK DOĞALGAZ KULLANIMINDAN DOLAYI KESİLEN CEZA ( Borçsuzluğunun Tespiti İstemi - Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y6.CDE. 2011/21647KAÇAK DOĞALGAZ KULLANMA EYLEMİ ( Karşılıksız Yararlanma Suçu - Oluşturduğu Gözetilerek Bu Konuda Yeniden Değerlendirme Yapılması Zorunluluğu Bulunduğundan Yazılı Şekilde Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )
Y3.CDE. 2000/12445KAÇAK DOĞRAMA NAKLİ
Y2.CDE. 2004/13824KAÇAK EĞİTİM KURUMU AÇMAK VE İŞLETMEK SUÇU ( İzinsiz Kur'an Kursu Açmak Eyleminin Yetkili Mercilerin Emirlerine Riayetsizlik Suçunu Oluşturmayacağı )
Y3.HDE. 2014/13233KAÇAK EK TAHAKKUK ( Menfi Tespit İstemi - Davaya Konu Kaçak Tespit ve Tahakkuk Tarihlerinde Yürürlükte Bulunan İlgili Mevzuat Hükümleri Dikkate Alınarak Davacıdan Talep Edilebilecek Bedelin Kaçak ve Kaçak Ek Tahakkuku Hesaplattın İması Suretiyle Denetime Elverişli Bir Rapor Alınarak Varılacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2003/109KAÇAK ELEKTİK KULLANIMININ TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ ( Görevli Mahkemenin Asıl Alacağın Miktarına Göre Belirlenmesi )
Y10.CDE. 2004/23945KAÇAK ELEKTİK KULLANMA ( Sayaca Dıştan Klemens Köprülenerek - Tutanak Düzenleyicilerinin Dinlenmesi Sanığın Evindeki Lamba ve Elektrikli Aletler İtibariyle Tüketeceği Elektrik Miktarının Tespit Ettirilmesi Gereği )
Y6.CDE. 2002/24055KAÇAK ELEKTİRİK ( Kullanıldığının Anlaşılması Karşısında Suça Konu Sayacın Suç Tarihinden Önce Mühürlü Olup Olmadığının Araştırılması Gereği - Mühürleme Tutanağı Kurumdan Getirilmeden Tutanak Düzenleyicilerinin Tahmine Dayalı Anlatımlarıyla Sayaç Mühürlü Kabul Edilip Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y11.HDE. 2004/14247KAÇAK ELEKTİRİK KULLANIM BEDELİ İÇİN YAPILAN TAKİBE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ ( Davalı İtiraz Dilekçesinde Taşındığını ve Adresinin Değiştiğini Bildirmesine Rağmen Eski Adreste Kapıya Yapıştırılmak Suretiyle Yapılan Tebligatın Usulsüz Olması )
Y19.HDE. 2005/8562KAÇAK ELEKTİRİK KULLANIMI ( Kaçak Elektrik Alacağının Saptanması Gerektiği )
Y10.CDE. 2004/26655KAÇAK ELEKTİRİK KULLANIMI ( Sanığın Savunmasında Sayacın Bulunduğu Evin Babasına Ait Olduğunu İddia Ettiği/Baba Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulacağı - Kamu Davası Açılırsa Davaların Birleştirilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2003/7734KAÇAK ELEKTİRİK TUTANAĞININ MÜKERRER OLMASI ( Bu Durumda Yerel Mahkemece İlk Tutanağın Dosyaya Getirtilerek Davalılardan Hangisinin Sorumlu Olduğunun Belirlenmesinin Gerekmesi )
Y3.HDE. 2013/15999KAÇAK ELEKTRİĞE İLİŞKİN TUTANAK ( Düzenlendiği Tarih İtibariyle Kaçak Elektriği Kim ya da Kimlerin Kullandığının Yerel Mahkemece Yeterli Araştırılmadığı - Davacının Faaliyet Dönemlerinin Tam Olarak Tespit Edilmesi Gereği/Eksik Araştırma )
Y2.CDE. 2007/14223KAÇAK ELEKTRİĞİN DEĞERİ ( Kurulu Güce Göre Son Okuma Tarihi İle Tespit Tarihi Arasında Tüketilmesi Gereken Miktar Belirlenip Bundan Sayacın Kaydettiği Miktar Düşülüp Cezasız ve Vergisiz Değerinin Esas Alınması Gereği )
Y2.CDE. 2007/2715KAÇAK ELEKTRİĞİN EKONOMİK DEĞERİ ( Pek Hafif Değer Dikkate Alınarak Üçte İkisine Kadar İndirim Yapılması Suretiyle Ceza Tayini Gereği )
Y13.HDE. 2007/10958KAÇAK ELEKTRİK ( Aboneliğin Tesis Edildiği Taşınmazını Kiraya Verirken İptal Ettirmediği Abone Sözleşmesinin Yürürlükte Olduğu Süre İçinde Taşınmazda Oturanların Kullandığı Elektrik Bedelinden Abonenin Sorumlu ise de Kaçak Elektrik Kullanımından Dolayı Sorumlu Olmadığı )
Y4.CDE. 2003/12033KAÇAK ELEKTRİK ( Alt Kattaki Komşunun Kaçak Elektirik Kullandığı Açıklanıp Yararına Haksız Kışkırtma Oluşturup Oluşturmadığının Tartışılması Gereği - Elektrik Dağıtım Şirketinde Sözleşmeli Olarak Çalışan Teknisyenin Kendisine Karşı İşlenen Suçlarda Memur Sayılmayacağı )
Y13.HDE. 1995/10035KAÇAK ELEKTRİK ( Borcun Tespiti )
Y4.HDE. 2007/5220KAÇAK ELEKTRİK ( Borçlunun Kaçak Kullanım Yapmadığı Halde Borcu Kendisinin Sanarak Kuruma Senet İmzaladığı - Senetlerin Borç İkrarı Niteliğinde Olduğu )
Y4.HDE. 2004/10088KAÇAK ELEKTRİK ( Bu Şekilde Elektrik Kullanımı Nedeniyle Zararın Nasıl Belirleneceğinin İlgili Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinde Gösterilmiş Olması )
Y3.HDE. 2014/21646KAÇAK ELEKTRİK ( Davalı Tarafın Sorumlu Tutulabileceği Kaçak Elektrik Bedelinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yayımlanan Kararıyla Yönetmelik Hükümlerine Göre Denetime Elverişli Bir Şekilde Hesaplanması Gerektiği - İtirazın İptali )
Y3.HDE. 2015/11583KAÇAK ELEKTRİK ( Davalıların Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişinin İlgili Mevzuata Uygun Olarak Kestiği Elektrik Enerjisini Yükümlülüklerini Yerine Getirmeden Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişinin İzni Dışında Açması ve Mevzuata Aykırı Bir Şekilde Elektrik Enerjisi Tüketmesinin Kaçak Elektrik Enerjisi Tüketimi Olduğu - Menfi Tespit İstemi )
Y3.HDE. 2014/10487KAÇAK ELEKTRİK ( İstirdat Davası - Mahkemece Yasal İlke ve Esaslar Gözetilerek Kayıp Kaçak Dağıtım Perakende Satış Hizmeti Bedeli ve İletim Bedelinin Davalı Şirketçe Faturalara Yansıtılıp Tahsil Edilemeyeceğinin Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2016/8586KAÇAK ELEKTRİK ( İtirazın İptali - Kaçak Elektrik Tutanağının Düzenlendiği Tarihten İtibaren Yasal Faiz İstenebileceği/Mahkemece Dosyanın Yeniden Bilirkişiye Tevdi İle Talep Edilen Dönem İçin İşlemiş Yasal Faiz Miktarının Hesaplanması Gerektiği )
Y6.CDE. 2003/18243KAÇAK ELEKTRİK ( Mandal Düşürmek Suretiyle Kullanılması - Tespit Tutanağı İçeriğinden Aboneliğinin Bulunduğu Anlaşılmasına Göre Sayacın Yakınan Kurumca Suç Tarihinden Önce Mühürlenmiş Olup Olmadığı Araştırılması Gereği )
Y3.HDE. 2014/9078KAÇAK ELEKTRİK ( Menfi Tespit - Kaçak Tahakkukuna Kayıp Kaçak Dağıtım İletim ve Perakende Satış Hizmeti Bedelleri Dahil Edilmeden Yargıtay Denetimine Açık ve Bilimsel Verilere Uygun Şekilde Hesaplanması Konusunda Denetime Elverişli Bir Rapor Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2016/2859KAÇAK ELEKTRİK ( Menfi Tespit Davası - Kaçak Elektrik ve Kaçak Ek Tahakkuk Bedellerinin Elektrik Tarifeleri Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Bu Yönetmelik Gereğince Yayınlanan Usul ve Esaslarda Açıklanan Yönteme Göre Hesaplanması İçin Başka Bir Bilirkişiden Ayrıntılı ve Denetime Elverişli Rapor Alınması Gerektiği )
Y22.CDE. 2015/22398KAÇAK ELEKTRİK ( Mühür Bozma Suçu/Kaçak Elektrik Tespit Tutanağına Konu Sayacın Suç Tarihinden Önce Kurum Mührüyle Mühürlendiğine Dair Sayaç ve Mühür Numarası İle Mühürleme Tarihini İçeren Herhangi Bir Belge Bulunmadığı - Yetersiz Gerekçe İle Mahkumiyetine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y13.CDE. 2014/631KAÇAK ELEKTRİK ( Resmi Kurumlarda Bulunan Diğer Belgeler İncelenerek Gerektiğinde Kolluk Araştırması da Yaptırılarak Sanığın Tutanak Tarihinde Suçu Konu İşyerini İşletip İşletmediği veya İşletmeye Ortak Olup Olmadığı Araştırılmadan İfadede Adı Geçen Şahsın Konuya İlişkin Beyanı Alınmadan Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y10.CDE. 2004/6990KAÇAK ELEKTRİK ( Sanığa Ait Tüketim Ekstrelerinin Sanığın Evinde Kullandığı Elektrikli Aletler Lamba ve Prizler Yardımıyla Bulunacak Kurulu Güce Göre Karşılaştırılmasının Yapılması Gereği - Hırsızlık )
Y6.CDE. 2003/17595KAÇAK ELEKTRİK ( Sanığın Evindeki Sayacın Gerilim Kancasını Gevşetmek Suretiyle Kaçak Elektrik Kullanması Nedeniyle Suçun Oluştuğu - Hırsızlık )
Y10.CDE. 2004/24033KAÇAK ELEKTRİK ( Sanığın Sayaç Dışı Direk Hat Çekerek ve Sayacın Kancasını Düşürerek Kaçak Elektrik Kullanmak Suçunun Sübut Bulması - Hırsızlık )
Y6.CDE. 2003/17958KAÇAK ELEKTRİK ( Sanığın Sayaçtan Geçirmeden Kofradan Hat Çekip Kaçak Elektrik Kullanması Nedeniyle Suçun Oluştuğu - Hırsızlık )
Y10.CDE. 2004/6076KAÇAK ELEKTRİK ( Sanığın Sayaçtan Geçirmek Suretiyle Elektrik Kullanıldığı İddia Edilmiş Olması Karşısında Öncelikle Tutanak Düzenleyicilerinin Mühürleme İşlemi Konusunda Tanık Sıfatıyla Dinlenmesi Gereği )
Y10.CDE. 2004/18837KAÇAK ELEKTRİK ( Sanığın TEDAŞ Tarafından Mühürlenmeyip Abone Kaydı Bulunmayan Özel Sayaca Müdahale Ederek Kaçak Elektrik Kullanması - Haksız Fiil Niteliğinde Olup Hırsızlık Suçundan Beraat Kararı Verilmesi Gereği )
Y5.CDE. 2011/14359KAÇAK ELEKTRİK ( Sanık ve Tanık Beyanları Arasındaki Çelişki Giderilerek Suç Tarihindeki Olay Yeri Kaçak Elektrik Tespit Tutanağı Düzenleyicilerinin Tanık Olarak Dinlenilmesinden Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gerektiği - Elektrik Hırsızlığı )
Y13.CDE. 2014/1149KAÇAK ELEKTRİK ( Sayacın Kullanıcı Tarafından İstenildiği Zaman Devre Dışı Bırakılmasının Mümkün Olduğu da Dikkate Alınarak Sanığın Suça Konu Yerde Ne Kadar Süredir Oturduğunun ve Kaçak ya da Usulsüz Kullanımın Ne Zaman Başladığının Kesin Olarak Saptanması Gerektiği - Karşılıksız Yararlanma Suçu )
Y19.HDE. 2004/4495KAÇAK ELEKTRİK ( Sayaçta Bulunması Gereken Mühürlerden Birinin Olmaması Halinin Yönetmelik Gereği Kaçak Elektrik Kullanımı Olarak Değerlendirilmesi )
Y3.HDE. 2015/4614KAÇAK ELEKTRİK ( Sonradan Alınan ve Farklı Sonuçlar İçeren İkinci Raporla Önceki Rapor Arasındaki Çelişkinin Davaya Konu Tahakkuk Dönem ve Türü Dikkate Alınarak Tahakkuk Döneminde Yürürlükte Bulunan Yönetmelik Epdk Kararı ve Sözleşme Hükümlerine Göre Değerlendirilerek Çelişkiyi Giderecek Yeni Rapor Alınması Gerektiği )
Y6.CDE. 2003/14900KAÇAK ELEKTRİK ( Suça Konu Sayacın Suç Tarihinden Önce Mühürlenip Mühürlenmediğinin Kurumdan Sorulup Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi - Hırsızlık )
Y6.CDE. 2002/11703KAÇAK ELEKTRİK ( Tesbit Tutanağının Düzenlendiği Tarihe Kadar Tüm Tüketim Föylerinin Ortalama Miktarı İle Sanık Tarafından Ödenen Miktarların Saptanıp Karar Verilmesi Gereği )
Y10.CDE. 2004/10901KAÇAK ELEKTRİK ( Tespit Tutanağının Sayaç Test Raporu İçerikleri Abone Enerji Tüketim Ekstresinde Görülen Dönemler Arasındaki Tüketimlerdeki Değerlerin Farklılığı Nedeniyle Suçun Oluştuğu )
Y13.CDE. 2015/3574KAÇAK ELEKTRİK ( Usulsüz Kullanımın Ne Zaman Başladığının Kesin Olarak Saptanması Sanık Suça Konu Yerde Halen Oturmakta İse Keşif Yapılıp Kurulu Güç Belirlenmek Suretiyle Oturmuyor İse Tespit Tutanağında Belirtilen Devreden Geçen Akım Miktarına Göre Yine Tespit Tutanağında Belirtilen Endeks Değerinin Uyumlu Olup Olmadığı ve Usulsüz Kullanım Bedeli Konusunda Teknik Bilirkişiden Rapor Alınmadan Uygulama Yapılamayacağı )
Y3.HDE. 2013/16691KAÇAK ELEKTRİK (Menfi Tespit - Yargılama Sırasında Düzenlenen Bilirkişi Kurulu Raporlarındaki Hesaplamaların Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğine Uygun Olarak Yapılmadığı/Raporlar Arasındaki Çelişkiler Giderilmeden İlk Rapora Dayalı Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu)
Y19.HDE. 2005/2128KAÇAK ELEKTRİK ALACAĞI ( Likit Nitelikte Kabul Edilemeyeceğinden İcra İnkar Tazminatı Talebinin Reddi Gerektiği )
Y7.HDE. 2007/5007KAÇAK ELEKTRİK ALACAĞININ TAHSİLİ ( Alacağın Haksız Fiilden Kaynaklandığı Likit ve Muayyen Olmadığı İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu - Takip Konusu Alacağın Bir Miktarı Faiz Olduğu Halde İtirazın İptali Davasına Konu Alacağın Tamamına Faize Faiz Yürütme Yasağı İhlal Edilerek Faiz Yürütülmesinin Hatalı Olduğu )
Y3.HDE. 1977/4337KAÇAK ELEKTRİK BEDELİ ( Bilirkişi Aracılığıyla Kaçak Elektriğin Kullanıldığı Sürelerin ve Kullanılan Ampul Adetlerinin Belirlenmesi )
Y7.HDE. 2009/7268KAÇAK ELEKTRİK BEDELİ ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Davacının Abone Olduğu Tarihten Önceki Tarihte Yürürlükte Bulunan Yönetmelik ve Yönetmelik Hükümlerine Göre Yayınlanan Usûl ve Esaslara Uygun Biçimde Hesaplatılması Gerektiği )
Y3.HDE. 2016/1154KAÇAK ELEKTRİK BEDELİ ( Davalı Tarafın Sorumlu Tutulabileceği Kaçak Elektrik Bedelinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yayımlanan Karar İle Yönetmelik Hükümlerine Göre Denetime Elverişli Bir Şekilde Hesaplanması Gerektiği - İtirazın İptali )
Y19.HDE. 2008/4513KAÇAK ELEKTRİK BEDELİ ( İtirazın İptali - Likit Sayılamayacağından Kaçak Elektrik Bedeli Üzerinden İcra İnkar Tazminatına Karar Verilemeyeceği )
Y3.HDE. 2015/749KAÇAK ELEKTRİK BEDELİ ( Menfi Tespit Davası - Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin Atıf Yaptığı EPDK Tarafından Yayımlanan "Kaçak Ve Usulsüz Elektrik Enerjisi Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Başlıklı 29.12.2005 Tarih Ve 622 Sayılı Kararın 1-A, 1-B Ve 1- C Maddeleri Uyarınca Değerlendirme Yapılarak Rapor Alınması Gerektiği )
Y3.HDE. 2014/2794KAÇAK ELEKTRİK BEDELİ ( Menfi Tespit İstemi - Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişki Giderilip Kaçak Elektrik Bedeli Duraksamasız Belirlenmeden Eksik İnceleme İle Hüküm Verilemeyeceği/Mahkemece Öncelikle Dosyanın Önceki Bilirkişiler Dışında Oluşturulacak Üç Kişilik Uzman Bilirkişi Kuruluna Verilmesi Bilirkişi Heyetinden Ceza Mahkemesince Alınan Bilirkişi Raporu İle Mahkemece Alınan Bilirkişi Raporu Arasında Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2013/14108KAÇAK ELEKTRİK BEDELİ SEBEBİYLE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ (Çalışma Saatlerinin Daha Fazla Olmasının Tespiti Durumunda Tespit Edilen Saatler Esas Alınır Hükmü Çerçevesinde Fabrikanın Çalışma Saati Belirlenmeden Hüküm Tesisinin Doğru Görülmediği)
Y3.HDE. 2014/9775KAÇAK ELEKTRİK BEDELİ SEBEBİYLE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Uzman Elektrik Mühendisi Kişilerin de Bulunduğu Üç Kişiden Oluşacak Bilirkişi Heyeti Tarafından Rapor Hazırlanacağı - Davalının Sorumlu Tutulabileceği Elektrik Bedelinin Tahakkuk Tarihleri Dikkate Alınarak Yürürlükte Bulunan Yönetmeliğe Göre Hesaplama Yapılacağı )
Y3.HDE. 2014/9946KAÇAK ELEKTRİK BEDELİ SEBEBİYLE MENFİ TESPİT DAVASI ( Tutanak İçeriği İle Davacının Tarımsal Sulama Amaçlı Kaçak Elektrik Kullandığının Kesin Bir Siçimde Saptandığı - Davacı Tutanağın Aksini İspat Edemediğinden Beyanına İtibar Edilemeyeceği/ Tutanağın Düzenlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan Yönetmelik Hükümlerine Göre Rapor Düzenleneceği )
Y19.HDE. 2005/378KAÇAK ELEKTRİK BEDELİ TALEBİ ( Elektrik Enerjisinin Normal Kullanım Bedeli Likit Nitelikte Olduğu - İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )
Y7.HDE. 2005/3046KAÇAK ELEKTRİK BEDELİ VE FER'İLERİ ( Kaçak Elektrik Kullanımı Nedeniyle Menfi Tespit Talebi - Takip Tarihi İtibariyle Alacak Miktarının Konusunda Uzman Bir Bilirkişi Aracılığıyla İnceleme Yaptırılması Gereği )
Y3.HDE. 2014/762KAÇAK ELEKTRİK BEDELİ VE KAÇAK EK TAHAKKUK BEDELİ ( Tutanakların Düzenlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan Yönetmelik Hükümlerine Göre Hesaplanması Konusunda Rapor Alınması Gerektiği - Menfi Tespit İstemi )
Y13.HDE. 2011/4025KAÇAK ELEKTRİK BEDELİNDEN BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ TALEBİ ( Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y3.HDE. 2014/2796KAÇAK ELEKTRİK BEDELİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( İtirazın İptali - Kaçak Tüketim Tahakkuk Tutanağının Tanzim Tarihi Nazara Alındığında Davalı Hakkında Açılan Davanın da Kabulü Gerekirken Resmi Tutanaklar Hilafına Kaçak Elektrik Kullanıldığı Beyan Olunan Adrese Uğramadığından Bahisle Hakkında Açılan Davanın Reddinin İsabetsiz Olduğu )
Y3.HDE. 2012/3388KAÇAK ELEKTRİK BEDELİNDEN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davalının Müteselsil Kefil Olarak Ödeme Protokolünü İmzaladığı - İtirazın İptaline Karar Verileceği )
Y3.HDE. 2014/1416KAÇAK ELEKTRİK BEDELİNDEN SORUMLU OLMADIĞININ TESPİTİ DAVASI ( Menfi Tespit - Kaçak Elektrik Kullandığına Dair Tutanak Tanzim Edilen Davacılar Murisinin Tarımsal Sulama Yapıp Yapmadığı Hususunda Yerel Mahkemece Araştırılması Gerektiği )
YHGKE. 1998/19-349KAÇAK ELEKTRİK BEDELİNDEN SORUMLULUK
Y4.HDE. 2000/6251KAÇAK ELEKTRİK BEDELİNDEN SORUMLULUK ( Kaçak Elektrik Merdivenlerde Kullanıldığından Bedelden Apartmanda Oturan Tüm Sakinlerin Payları Oranında Sorumlu Olmaları )
Y3.HDE. 2013/17920KAÇAK ELEKTRİK BEDELİNE İLİŞKİN FATURANIN ÖDENMEMESİ ( İtirazın İptali Davası - Davalının Dava Konusu Elektriğin Fiili Abonesi Olduğundan Meydana Gelen Zarardan Sorumlu Olduğu - Haksız Fiil Olarak Değerlendirilerek Alacağın Davalının Temerrüde Düştüğü Tarihten İtibaren Hesaplanacağı )
Y3.HDE. 2012/22637KAÇAK ELEKTRİK BEDELİNE İLİŞKİN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ ( Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği ve Enerji Uygulama Talimatları Dikkate Alınarak Yargıtay Denetimine Uygun Yapılacak Bilirkişi İncelemesi Sonucu Hüküm Kurulacağı )
Y4.HDE. 2004/13672KAÇAK ELEKTRİK BEDELİNİN ALINMASI ( İtirazın İptali - Dava Konusu Alacak Miktarının Belirlenmesi Yargılamayı Gerektirmediğinden Likit Olmadığından İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Doğru Olmadığı )
Y11.CDE. 2002/5729KAÇAK ELEKTRİK BEDELİNİN HESAPLANMASI ( Kullanılan Elektrikli Aletler ile Lambaların Adedi ve Kullanım Süreleri Dikkate Alınarak Normal Tarife Üzerinden Belirlenmesi )
Y11.CDE. 2002/8824KAÇAK ELEKTRİK BEDELİNİN ÖDENMESİ ( Kamu Davası Açıldıktan Sonra Yargılama Aşamasında Yapıldığından TCK'nın 523.Maddesinin Uygulanamayacağı - Kamu Davası Açıldıktan Sonra Kaçak Elektirik Bedelinin Ödenmesinin İyi Hal Olarak Değerlendirilip TCK'nın 59. Maddesinin Uygulanması Gereği )
Y2.CDE. 2010/17559KAÇAK ELEKTRİK BEDELİNİN ÖDENMESİ İÇİN SÜRE VERİLMESİ ( Takip Eden Oturumda Ödeme Hususu Araştırılarak Sonucuna Göre 5237 S. T.C.K.'nun 168.Md.sinin Sanık Hakkında Uygulanıp Uygulanmayacağının Belirlenmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2014/2417KAÇAK ELEKTRİK BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davacı Tarafın Dava Dilekçesinde Davalının Adresini Göstermiş Olması Nedeniyle Dava Dilekçesinde Bulunması Zorunlu Unsurun Dilekçede Belirtildiği - Davalının Tebligata Yarar Açık Adresinin Mahkemece Araştırılması ve Davalının Tespit Edilen Adresine Tebligat Yapılması Gerektiği )
Y3.HDE. 2014/1333KAÇAK ELEKTRİK BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davacının Davalı Taraftan İsteyebileceği Bedelin Elektrik Tarifeleri Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ve 122 Sayılı EPDK Kararı Hükümlerine Göre Hesaplanması Konusunda Denetime Elverişli Rapor Alınması Gerektiği )
Y3.HDE. 2009/19915KAÇAK ELEKTRİK BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davalı Tarafın Sorumlu Tutulabileceği Kaçak Elektrik Bedelinin ve Takip Tarihi İtibarıyla İşlemiş Gecikme Faizlerinin Hesaplanması İçin Konusunda Uzman Bilirkişi veya Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği )
Y7.HDE. 2010/2117KAÇAK ELEKTRİK BEDELİNİN TAHSİLİ ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Alacağın Tahsili - Kaçak Elektrik Bedelinin Elektrik Tarifeleri Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ve Bu Yönetmelik Gereğince Yayınlanan Usul ve Esaslarda Açıklanan Yönteme Göre Yeniden Hesaplanması Gerektiği )
Y4.HDE. 2005/4034KAÇAK ELEKTRİK BEDELİNİN TAHSİLİ ( İtirazın İptali - Gecikme Cezası Faiz Niteliğinde Olduğundan Faize Faiz Uygulanamayacağı )
Y3.HDE. 2013/9999KAÇAK ELEKTRİK BEDELİNİN TAHSİLİ ( Kaçak Elektrik Bedeliyle Otomatik Dönem Tahakkuklarının Tahsili Talebi - Bilirkişi İncelemesinde Otomatik Dönem Bedelleriyle Gecikme Zammının Hesaplanmadığı/Yeni Rapor alınarak Karar Verileceği )
Y6.HDE. 2012/5041KAÇAK ELEKTRİK BEDELİNİN TAHSİLİ (Asliye Ticaret Mahkemesinin Dosyası Celbedilerek ve Tutanak İle Belirlenen Kaçak Elektrik Tüketimine Ait Miktarın Kiracının Kiralananda Bulunduğu Döneme Ait Olup Olmadığı Belirlenerek Karar Verileceği - İtirazın İptali İstemi)
Y3.HDE. 2013/14517KAÇAK ELEKTRİK BEDELİNİN TAHSİLİ (Davalı Tarafın Davacı İdare Tarafından Sunulan Elektrik Enerjisinden Yararlandığı - 3065 S. Katma Değer Vergisi Kanununa Göre KDV Matrahına Dahil Olan Enerji Dağıtım Hizmet Bedelinin KDV ve Btv'sinden Sorumlu Olacağı/Mahkemece Öncelikle Konusunda Uzman Bilirkişiye Ek Tahakkuk Bedeli Otomatik Dönem Bedelinin ve Gecikme Zammının Hesaplatılacağı)
Y7.HDE. 2009/7795KAÇAK ELEKTRİK BEDELİNİN TAHSİLİ (Tutanak Tarihinde Yürürlükte Bulunan Tarifeler Yönetmeliği Hükümlerince İşyerindeki Kurulu Güç Üzerinden Hesaplanacağı - Haksız Fiilden Kaynaklanan Maddi Tazminat)
Y3.HDE. 2013/15805KAÇAK ELEKTRİK BEDELİNİN TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ (6183 S.K Tabi Olmayan Alacaklar için Geçikme Zammı ve KDV Uygulamasında Sözleşmede Kararlaştırılmış Olması Gereği - Abonelik Sözleşmesinin İnceleneceği)
Y19.HDE. 2002/2780KAÇAK ELEKTRİK BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Eksik İncelemeye Dayanan Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamaması )
YHGKE. 2002/3-100KAÇAK ELEKTRİK BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Kaçak Elektrik Kullanan Kişi İle İlgili Kurum Arasında Sözleşme Benzeri İlişki Kurulduğunun Kabulü )
Y2.CDE. 2011/10781KAÇAK ELEKTRİK BEDELİNİN TAKSİTE BAĞLANMASI (İlk Taksiti Ödediği Kalanları İse Ödemediğinin Belirtilmesi Karşısında Ödenen Miktarın Katılan Kurumdan Sorulacağı - Ödenen Miktarın Kaçak Kullanılan Elektriğin Suç Tarihindeki Normal Tarifeye Göre Hesaplanacak Vergisiz ve Cezasız Değerini Karşılayıp Karşılamadığının Araştırılacağı)
Y2.CDE. 2008/22624KAÇAK ELEKTRİK BEDELİNİN TAKSİTLENDİRİLMESİ VE SON TAKSİDİN ÖDENMESİ ( Kaçak Elektrik Kullanımı - Sanık Hakkında Kamu Davası Açılmadan Yapılan Ödemenin Bilirkişi Raporunda Cezasız Olarak Normal Tarifeye Göre Hesaplanan Kaçak Elektrik Bedelini Karşılayıp Karşılamadığının Belirlenmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2002/1359KAÇAK ELEKTRİK BEDELİNİN TESPİTİ ( Elektrikli Aletlerin Tespitinden Sonra Kullanım Süreleri Dikkate Alınarak Normal Tarife Üzerinden Uzman Bilirkişiye Bedelin Tespit Ettirilmesi )
Y11.CDE. 2002/4006KAÇAK ELEKTRİK BEDELİNİN TESPİTİ ( Mahallinde Keşif Yapılarak Kullanılan Elektrikli aletler ile Lambaların Adedi ve Kullanım Süreleri Dikkate Alınarak Normal Tarife Üzeriden Tespit Yapılması )
Y3.HDE. 2014/9946KAÇAK ELEKTRİK BEDELİNİN TESPİTİ ( Sayaca Müdahale Edilerek Mevzuata Aykırı Şekilde Tüketilmesinin Kaçak Elektrik Enerjisi Tüketimi Olarak Kabul Edildiği - Tutanağın Düzenlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan Yönetmelik Hükümlerine Göre Rapor Düzenleneceği )
Y3.HDE. 2014/8719KAÇAK ELEKTRİK BEDELLERİNİN KURALLARA UYAN ABONELERDEN TAHSİLİ ( Kayıp Kaçak Bedelinden Doğan Alacak Davası - Elektrik Kaybını Önleme ve Hırsızlıkları Engelleme veya Hırsızı Takip Edip Bedeli Ondan Tahsil Etme Görevinin Bizzat Enerjinin Sahibi Bulunan Davalıya Ait Olduğu )
Y19.HDE. 2005/937KAÇAK ELEKTRİK BEDELLERİNİN TAHSİLİ ( İtirazın İptali Talebi - Gecikme Zammının Temerrüt Tarihine Kadar İstenebildiği )
Y19.HDE. 2012/4443KAÇAK ELEKTRİK BORCU ( İtirazın İptali Talebi - Bilirkişi Raporlarında Belirtilen Kusur Durumuna Göre Kaçak Elektrik Kullanımı Bedelinden İndirim Yapılması Gerektiği Hususundaki Değerlendirmenin Hükme Esas Alınamayacağı )
Y3.HDE. 2013/15292KAÇAK ELEKTRİK BORCU (Tutanak Öncesi Doğru Kaydetmiş Olan Sayaç Değeri Bulunmadığına Göre İşyerindeki Kurulu Güç Üzerinden Hesaplanması Gerektiği - Tutanak Sonrası Sayaç Takıldıktan Sonraki Sağlam Devre Tüketim Ortalaması Dikkate Alınarak Yapılarak Hesaplama İlgili Mevzuat Hükümlerine Uygun Olmadığı/İtirazın İptali)
Y3.HDE. 2015/754KAÇAK ELEKTRİK BORCU NEDENİYLE MENFİ TESPİT ( Davanın Kısmi Dava Olabilmesi İçin Davacının Dilekçe ve Açıklamalarından Talebinin Dava Edilenden Fazla Olduğu ve Bunun Yanlız Bir Bölümünün Dava Edildiğinin Anlaşılmasının Gerekli ve Yeterli Olduğu - Davacının Kaçak Elektrik Borcu Olarak Bildirilen Fatura Bedelinin Tamamı Yerine Bir Kısmı Hakkında Kısmi Dava Olarak Menfi Tespit Davası Açmakta Hukuki Yararı Bulunduğu )
Y3.HDE. 2013/13945KAÇAK ELEKTRİK BORCUNUN TAHSİLİ ( Taşınmazın Kime Ait Olduğu/Fiili Kullanıcı/Aboneliğin Kimin Adına Olduğu Kiracı İle Davalı Taşınmaz Sahibi Arasındaki Bağlantının Araştırılması Gereği - Gerekirse Mahallinde Keşifle Uzman Bilirkişilerden Rapor Aldırılacağı )
YCGKE. 1978/13KAÇAK ELEKTRİK CEREYANI KULLANMAK ( Elektrik Hırsızlığında Kesintisizliğin Esas Olması Nedeniyle Sanığa Zincirleme Suçtan Ceza Verilmemesinin Gerekmesi )
Y3.HDE. 2013/16030KAÇAK ELEKTRİK CEZA BEDELİ NEDENİYLE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ DAVASI ( Menfi Tespit/Hukuk Hakimin Ceza Mahkemesinin Beraat Kararıyla Bağlı Olmadığı - Ancak Maddi Olaylara İlişkin Ceza Hakiminin Tespitleriyle Bağlı Olduğunun Kabulü Gereği )
Y13.HDE. 2002/14007KAÇAK ELEKTRİK CEZASI ( Raporda Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği Hükümlerine Göre Ne Şekilde Hesap Yapıldığının Ayrıntılı Biçimde Gösterilmesi Zorunluluğu )
Y7.HDE. 2012/213KAÇAK ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİ ( Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Hükümlerine Göre Belirlenmesi Gerektiği/Hesabı Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektiren Bir Konu Olduğundan Bilirkişi Raporundaki Hesaplamayı Yetersiz Bulan Hakimin Ek Rapor ya da Yeni Bir Bilirkişiden Rapor Alması Gerektiği - İtirazın İptali )
Y3.HDE. 2014/11068KAÇAK ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİ ( İtirazin İptali Davası - Davalının Tahakkuk Tutanağının Tanzim Tarihinde Adresi Kullandığının Anlaşılması/Kaçak Elektrik Tüketiminin Sabit Olması Nedeni İle Davanın Reddedilemeyeceği )
Y3.HDE. 2014/975KAÇAK ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİ ( Ödenen Fazla Tutarın Geri Verilmesi İstemi - Davacının Eyleminin Kaçak Elektrik Enerjisi Tüketimi Olduğu ve Anılan Yönetmelik Hükümlerine Göre Kaçak Elektrik Bedeli Hesabı Yapılması Gerektiği/İlgi Yönetmelik Hükmü Gereği İlk Etapta Davacıya Ait Davalı Tarafından Sökülen Sayacın Ölçü ve Ayarlar Laboratuvarında İncelenmesinin Sağlanması Gerektiği )
Y13.HDE. 2011/1062KAÇAK ELEKTRİK FATURALARI ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Davacıdan 6111 S. Kanun Gereğince Borcun Yapılandırılması Konusunda Talebinin Olup Olmadığının Sorulup Talebi Olduğu Takdirde Bu Konuda Tarafların Delilleri Toplanarak Karar Verileceği )
Y10.CDE. 2004/17867KAÇAK ELEKTRİK FATURASI ( Müşteri İmzasının Bulunduğu Kısımda Abonenin Başkası Adına Kayıtlı Olması - Keşif Sırasında Beyanına Başvurulan Kişinin de Sanık Savunmasını Doğrulaması Karşısında Adı Geçen Şahıs Hakkında Kamu Davasının Açılması Sağlanması Gereği )
Y19.HDE. 2011/9488KAÇAK ELEKTRİK FATURASI BORCU ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Bozma Kararına Uyularak Bilirkişi İncelemesi Yapılmasına Rağmen Raporun Yeterli Olmaması/Uzman Bilirkişiden Yeni Rapor Alınarak Tüm Delillerin Birlikte Değerlendirileceği )
Y19.HDE. 2010/7014KAÇAK ELEKTRİK FATURASI ÖDEMEK ZORUNDA KALDIKLARINI BİLDİREREK BEDELİN HAKSIZ TAHAKKUK ETTİRİLDİĞİ İDDİASI ( Davalı Kurumdan Ticari Faiz İle Bedelin Tahsili Talebi - Temyize Konu Edilen Miktar Göz Önüne Alındığında Kararın Kesin Nitelikte Olduğu ve Temyiz İsteminin Reddedileceği )
YHGKE. 2014/19-894KAÇAK ELEKTRİK FATURASI SEBEBİYLE MENFİ TESPİT VE ELEKTRİĞİN KESİLMESİ SURETİYLE DOĞAN MUARAZANIN GİDERİLMESİ ( Düzenlenen Kaçak Elektrik Tespit Tutanağında Sayacın Sanayi Bakanlığı Mührünün Kopartılmış İçindeki Marka Plakasının Değiştirilmiş Olduğunun Tespit Edildiği/İspat Yükü Tutanağın Aksini İdia Eden Davacı Tarafa Ait Olacağı )
Y19.HDE. 2004/7809KAÇAK ELEKTRİK FATURASININ TAHSİLİ ( Sadece Sayaçta Yazılı Olan Tüketim Bedeline Hükmedilmiş Diğer Taleplerin Dikkate Alınmaması - Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınıp Varılacak Uygun Sonuca Göre Karar Verilmek Gereği )
Y2.CDE. 2008/21929KAÇAK ELEKTRİK GÖRGÜ VE TESPİT TUTANAĞI ( Harici Kablo İle Çekilen Ek Hattın Sıva Üstünden mi Yoksa Sıva Altından mı Çekildiği Eğer Sıva Altından İse Sanık Tarafından Fark Edilip Fark Edilemeyeceği Araştırılıp Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği )
Y6.CDE. 2002/20367KAÇAK ELEKTRİK KULLANAN SANIĞIN ELEKTRİK SAYACININ MÜHÜRLENMESİ ( Mühür Bozularak Elektrik Kullanmaya Devam Edilmesi Halinde Hırsızlık Değil Mühür Fekki Suçunun Oluşacağı )
Y3.HDE. 2014/1416KAÇAK ELEKTRİK KULLANANIN KİM OLDUĞUNUN TAM OLARAK TESPİTİ ( Tutanak Mümzilerinin Tanık Olarak Dinleneceği - Davacılar Murisinin Gerçekten Tarımsal Sulama Yapıp Yapmadığının Araştırılacağı/Başsavcılığın Soruşturma Sonucunun Araştırılacağı )
Y10.CDE. 2004/23981KAÇAK ELEKTRİK KULLANILAN EV ( Sanığın Tutanak Mümziilerinin ve Evi Kullandığı İddia Edilen Kişinin Beyanları Doğrultusunda Evin Kim Tarafından Kullanıldığının Duraksamaya Neden Olmayacak Şekilde Tespiti Gerektiği )
Y10.CDE. 2004/25208KAÇAK ELEKTRİK KULLANILAN İŞYERİNDE ÜCRETLİ ÇALIŞMAK ( Ücretli Çalışan Sanığın Suçun Faili Olduğuna Dair Mahkumiyetine Yeterli Delil Bulunmadığı - Beraatine Karar Verileceği )
Y3.HDE. 2015/11583KAÇAK ELEKTRİK KULLANILDIĞI İDDİASI İLE TAHAKKUK ETTİRİLEN BORÇ ( Menfi Tespit İstemi - Mahkemece Üç Kişilik Uzman Bilirkişi Kuruluna Dosyanın Verileceği/Davalının Davacı Taraftan İsteyebileceği Kaçak Elektrik Bedelinin Tutanağın Düzenlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan Yönetmelik ve 622 S. Karar Hükümlerine Göre Hesaplanacağı )
Y3.HDE. 2005/1289KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Elektrik Borcu Olmadığının Tespiti İstemi - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
Y7.CDE. 2003/13445KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Abone Olmadan Elektrik Kullanılan Süre Kullanılan Elektrik Enerjisinin Miktarı ve Sayacın Durumunun Birlikte Değerlendirilmesi İle Suç İşleme Kastının Bulunup Bulunmadığının Tartışılması Gereği )
Y7.HDE. 2010/900KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Abonesiz Olarak - Dava Konusu Olayda 4077 S. Yasa Hükümlerinin Uygulanamayacağı/Davanın Genel Mahkemede Görülmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2008/6734KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Çözümü Özel veya Teknik Bir Bilgiyi Gerektiren Konularda Bilirkişi Oy ve Görüşünün Alınmasının Zorunlu Olduğu )
Y11.HDE. 1999/5239KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Davacı İstek Kalemlerinden Bir Kısmı Hakkında Olumlu Yada Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Doğru Olmaması )
Y19.HDE. 2005/1286KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Davacının İşyerinin Yılın Bazı Aylarında Yoğun Şekilde Çalışıp Diğer Aylarda Kapalı Olduğu Bu Durumda Davacının Kaçak Elektrik Kullandığı Savunmasının Yerinde Olmadığı - Menfi Tespit Davası )
Y19.HDE. 2001/5017KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Davacının Kaçak Elektrik Kullandığı İddiasının Şirket Görevlilerince Tutanağa Geçirilmesi ve Tutanağın Şirket Yetkilisince İmzalanması )
Y6.CDE. 2002/16045KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Dönemlere Ait Kullanma Değerleri Arasında Bir Oransızlık Bulunup Bulunmadığının Saptanması Gereği - Sayacın Bağlı Olduğu Eve Sanığın Hangi Tarihte Taşındığının Belirlenmesi Gereği )
Y5.CDE. 2012/1318KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Elektrik Kesilerek Sayacın Mühürlendiği - Yapılan Kontrolde Sanığın Mührü Bozarak Elektrik Kullanımına Devam Ettiğinin Tespit Edildiği/Atılı Suçun Unsurlarının Oluştuğunun Gözetileceği )
Y2.CDE. 2008/5167KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Elektrik Sayacına Müdahale Etmeden Sayaçtan Geçirerek Kısa Süreli Elektrik Kullanılması - Hukuki İhtilaf Oluşturduğu Beraat Yerine Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2004/24477KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Elektrik Sayacını Ters Çevirmek Suretiyle Kullanıldığı İleri Sürülmesi - Sanığın Hangi Tarihte Kiraladığının ve Kira Sözleşmesi Bulunup Bulunmadığının Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Gereği )
Y4.HDE. 2001/12255KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Eylemin Aynı Zamanda Suç Oluşturması Nedeniyle Olayda Zamanaşımı Süresinin Beş Yıl Olması )
Y10.CDE. 2004/26512KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Hakkında Suç Duyurusunda Bulunan Kişi Tarafından Söz Konusu Meskenin Suç Tarihinden Sonra Kiralanmış Olduğu Hususu da Göz Önünde Bulundurularak Sayacın Bulunduğu Adreste Yeniden Keşif Yapılması Gerektiği )
Y6.CDE. 2005/17193KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Hırsızlık - Evdeki Elektrikli Aletler Lamba ve Prizler Yardımıyla Hesaplanacak Kurulu Güçle Karşılaştırma Yapılıp Suç Tarihi ve Öncesinde Tüketilen Miktarda Bir Düşme Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y6.CDE. 2004/4145KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Hırsızlık - Sanığın Bakanlık Mühürlerini Bozarak Kaçak Elektrik Kullandığı Kabul Edildiğine Göre Eyleminin TCY'nın 492/2. Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu )
Y10.CDE. 2004/3745KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Hırsızlık - Sayaçtaki Delikten Tel veya Benzeri Bir Cisimle Müdahalenin Mümkün Olup Olmadığının Tespiti İçin Sayaçta İnceleme Yaptırılması Gereği )
Y2.CDE. 2008/20959KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Hükümden Önce Yapılan Ödemelerin Uzman Bilirkişiye Hesaplattırılacak Kaçak Elektrik Bedelini Karşılayıp Karşılamadığı Araştırılıp Sonucuna Göre Sanık Hakkında 5237 S. TCK'nun 168. Md.nin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gerektiği )
Y3.HDE. 2014/8996KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( İtirazın İptali İstemi - Tutanak Mümzilerinden Somut Olaya Dair Ayrıntılı Bilgi Alınması ve Davaya Konu Yerde Davalının Faaliyette Bulunup Bulunmadığına Dair Zabıta Araştırması Yapılması ve Kaçak Elektrik Kullanma Fiilinin Kim Tarafından İşlendiği Şüpheye Yer Vermeyecek Şekilde Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2004/11304KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Kullandığı Belirlenen İşyerinin Davalılarca Birlikte İşletildiği - İşyerindeki Mevcut Sayaçla Kaçak Elektrik Bedelinin Tespitinin Belirlenebilir Bilinebilir ve Hesap Edilebilir Nitelikte Olduğu/İcra İnkar Tazminatına Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
Y4.HDE. 2000/12675KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Kullanmanın Niteliği İtibariyle Haksız Eylem Olup Zarar Miktarının Önceden Belirlenmesinin Mümkün Olmaması )
Y19.HDE. 2009/10123KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Kurum Alacağının Tahsili - Davalı Kendisinin Diğer Takip Borçlusunun Yetkilisi Olduğunu ve Davaya Konu İşyerinde Adı Geçen Şirketin Faaliyette Bulunduğu İddiası Üzerinde Durulması Gerektiği )
Y6.CDE. 2005/16817KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Kurumdan Sayaç Arızası İle İlgili Olarak Sanıkların Bir Başvurusunun Olup Olmadığı Sorularak Suçtan Önceki ve Sonraki Bir Yıllık Tüketim Belgesi de İstenilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2008/19-24KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Menfi Tespit Davası - Davacının Kaçak Elektrik Kullanıp Kullanmadığı Yapılacak Araştırmayla Bir Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Açık ve Net Bir Biçimde Ortaya Konulması Gerektiği )
YHGKE. 2008/19-174KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Menfi Tespit Davası - Mahkemece Mahallinde Uzman Bilirkişi veya Bilirkişiler Marifetiyle Keşif Yapılıp Tesisin Tükettiği Gücün Tereddüde Yer Bırakmayacak Şekilde Tespit Edilerek Alınacak Rapor Doğrultusunda Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2008/13472KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Menfi Tespit Davası - Yaz Döneminde Doğan Sulama İhtiyacına Bağlı Normal Kullanım Süresi İle Tüketim Miktarı Belirlenmeli ve Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde Yer Alan Düzenlemeler Gözetilerek Zarar Kapsamının Belirlenmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2003/20680KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Ne Suretle Kaçak Elektrik Kullanıldığı Saptanarak Bu Tutanak Tarihinden Önceki ve Sonraki 1 Yıllık Tüketimi Gösteren Belge Dosyaya Getirtilmesi Gereği )
Y4.HDE. 2004/16353KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Normal Kullanım ve Kaçak Kullanım Bedeli Bulunduğu Gözetilerek Kaçak Kullanım Miktarı Belirlenip Bu Miktar Üzerinden İstemin Kabulü Gereği )
Y6.CDE. 2003/20592KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Sanığın Evinde Kullanmakta Olduğu Yeni Sayacın Kurumun Bilgisiyle Değiştirilip Değiştirilmediği Araştırılması Gereği - Hırsızlık )
Y6.CDE. 2003/18476KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Sanığın Evinde Kurulu Bulunan Elektrikli Aygıtların Gücü ve Tüketim Föyüne Yansıyan Kullanım Değerleri Arasında Aşırı Oransızlık Bulunması Nedeniyle )
Y10.CDE. 2004/19650KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Sanığın İşletmeciliğini Yaptığı Otelin Elektrik Sayacını Devre Dışı Bırakıp Kolondan Direk Bağlantı Yaptırarak Sayaçtan Akım Geçirmeksizin Elektrik Kullanması Nedeniyle Suçun Sabit Olduğu - Hırsızlık )
Y11.CDE. 2016/219KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Sanığın Katılan Şirketin Özelleştirilmesinden Sonra Görevliler Tarafından Konulan Mührü Kırarak Kaçak Elektrik Kullanması - Eylemin Mühür Bozmanın Yasal Unsurlarını Oluşturmadığı )
Y13.CDE. 2015/3525KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Sanığın Müracaatta Bulunduğunu Ancak Gecekondu Olduğu İçin Sayaç Takmamaları Sebebiyle Dükkanına Direkt Bağlamak Suretiyle Elektrik Çektiği ve Ayrıca Aynı Yer İle İlgili Birçok Davasının Bulunduğu Beyanı - Evde Olduğu Düşünülen Sayacın Tüketimi İle İş Yerindeki Elektrik Tüketimleri Birlikte Değerlendirilip Karşılaştırılacağı )
Y13.CDE. 2015/3152KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Sanığın Ödemesi Gereken Kaçak Kullanım Bedelinin Hangi Süre İçerisinde Nereye Yatırılacağının Sanığa Bildirilmeden Bu Bildirimin Tebliğine Dair Evrakın Yargıtay Denetimine Olanak Verecek Şekilde Dosya İçerisine Alınmadan Sanık Hakkında Kamu Davası Açılmasını Engelleme İmkanı Sağlanmadan Davanın Görülemeyeceği - Sanığa Vergiler Dahil Cezasız Olarak Hesaplanan Kurum Zararını Ödemesi Hususu İhtar Edilip Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağına Karar Verileceği )
Y10.CDE. 2004/5900KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Sanığın Suça Konu Elektrik Sayacında Giriş Fazından Çıkış Fazına Köprü Yapmak Suretiyle Üzerine Atılı Suçu İşlediği - Hırsızlık )
Y3.HDE. 2002/5432KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Sayaç Diski Dönüşüne Müdahale Edilmesi-Sayaçta Yazılı Miktarların Doğru Tespit Edilmiş Tüketim Değeri Olarak Kabul Edilememesi )
Y2.CDE. 2008/15861KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Sayaçsız Direk Bağlantı Kurarak - Sanığın Suça Konu Eve Hangi Tarihte Taşındığı Zabıta Aracılığıyla Araştırılıp Kira Sözleşmesinin Hangi Tarihte Düzenlendiğinin Tespit Edilmesi Takdiri Gerektiği )
Y10.CDE. 2004/8337KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Suç Tarihinde Sanığın Oturduğu Evde Yapılan Kontrol Sırasında Sayacın Gerilim Kancası Düşürülmesi Nedeniyle - Hırsızlık )
Y6.CDE. 2005/13884KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Suç Tutanağında "Sayaca Film Şeridi Takılarak" Belirlendiği - Tutanak İçeriğinin Tanıklarca Doğrulanması Nedeniyle Elektrik Hırsızlığı Suçunun Oluştuğu )
Y10.CDE. 2004/17243KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Tanıkların Yeminli Anlatımları Bilirkişi Raporları Hakkında Takipsizlik Kararı Verilen Sanığın Hazırlıktaki Beyanı ve Tüm Dosya Kapsamından Harici Hat Çekerek Sayacı Devre Dışı Bırakmak Suretiyle Kaçak Elektrik Kullandığı )
Y6.CDE. 2003/20740KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Tespit Tutanağında Belirlenen ve Keşifte Saptanan Kurulu Güç Akım Miktarları Arasındaki Çelişki Giderilmesi Gereği - Hırsızlık )
Y13.CDE. 2015/3557KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Tutanağı Düzenleyenlerin Suça Konu Yeri Kullanan Kişinin Sanık Olduğunu Beyan Ettikleri - Sanığın Suça Konu Yeri İşçilerin Kalması İçin Kiraladığını ve Kaçak Bağlantıyı Elektrik İşinden Anlayan İşçilerin Yaptığını İddia Ettiği/Şirket Yetkilisinin Sanık Olduğunun Tespiti Halinde Atılı Suçtan Mahkumiyeti Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/10856KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Tutanak Düzenlenen Konutta Sanıktan Evvel Kiracı Olup Olmadığı Araştırılıp Varsa Dinlenmesi Gereği - Hırsızlık )
Y11.CDE. 2004/3021KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Tutanak Mümzilerinin Tanık Olarak Dinlenilmesi ve Keşif İcrasıyla Birlikte Sayacın Arızalı Olduğu Söylendiğine Göre TEDAŞ'a Herhangi Bir Başvuruda Bulunulup Bulunulmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y13.CDE. 2013/22316KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Zararın Tazmin Edilmesi Halinde Sanık Hakkında Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceği - Sanığın Kurumun Zararını Giderip Gidermediği Sorularak Gidermediğinin Tespiti Halinde Zararın Giderilmesi Halinde Hakkında Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceğine Dair Bildirimde Bulunulması Gerektiği )
Y11.HDE. 2004/1483KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI NEDENİYLE ALACAK TALEBİ ( Dershane Niteliğindeki İşyerindeki Faaliyetin Ticari İş Niteliği - Avans Faizine Hükmedilmesi Gereği )
Y3.HDE. 2010/13030KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI NEDENİYLE OLUŞAN TAZMİNATIN TAHSİLİ ( İtirazın İptali - Kaçak Elektrik Kullanımı Haksız Fiil Olup Sonuçlarından Haksız Fiili İşleyen Kişinin Sorumlu Olduğu )
Y3.HDE. 2016/2551KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASINA DAYALI MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Bilirkişiden Davalının Davacı Taraftan İsteyebileceği Dava Konusu Bedelin ve Kaçak Tutanağının Düzenlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan EPMHY ve 622 S. EPDK Kararı Hükümlerine Göre Hesaplanması Konusunda Denetime Elverişli Rapor Alınacağı )
YHGKE. 2012/3-54KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASINA DAYALI TAZMİNAT ( İtirazın İptali Davası - Davalının Fiili Kullanıcı Olduğu Gözetilerek Borcun Kapsam ve Tutarı Saptanarak Sonucuna Uygun Karar Verilmesi Gereği )
Y19.HDE. 2008/949KAÇAK ELEKTRİK KULLANIM BEDELİ ( Abonelik İptal Ettirilmemiş İse Başkasına Kiralanan Yerdeki Kaçak Elektrik Kullanım Bedelinden Abonenin de Sorumlu Olduğu )
Y7.HDE. 2012/5459KAÇAK ELEKTRİK KULLANIM BEDELİ ( Doğumuna Neden Olduğu İddia Edilen Kaçak Elektrik Kullanımının 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Kaldığı/Davalının Tasfiye Yasası Niteliğinde Bulunan 6111 Sayılı Yasadan Yararlanma Hak Ve İmkanına Sahip Olduğu/Yararlanmak İçin Davacı İdareye Müracaat Edip Etmediğinin Belirlenmesi Gerektiği - İtirazın İptali )
Y7.HDE. 2012/5391KAÇAK ELEKTRİK KULLANIM BEDELİ ( Elektrik Sözleşmesi İmzalayan ve Daha Sonra Aboneliğini İptal Ettirmeyen Abonenin Tesisatta Kullanılan Elektrik Bakımından ve Sayacın Muhafazasında Elektrik Dağıtım Şirketine Karşı Sorumlu Olduğu - Abonenin Kullanıcıya Karşı Genel Hükümlere Göre Rücu Hakkı Bulunduğu )
Y11.HDE. 2003/13630KAÇAK ELEKTRİK KULLANIM BEDELİ ( Haksız Eylemden Kaynaklanan Tazminat Alacağının Tahsili İçin Yapılan Takibe İtirazın İptali Talebi - Tazminat Alacağının Önceden Belirlenebilirlik Hesap Edilebilirlik Vasfı ve Likit Alacak Niteliği Taşımaması Nedeniyle İnkar Tazminatına Karar Verilemeyeceği )
Y11.HDE. 2004/1971KAÇAK ELEKTRİK KULLANIM BEDELİ ( Kaçak Kullanım Halinde Taraflar Arasında Sözleşme Benzeri Bir İlişki Bulunduğundan Bedelin Tespitinde Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinin Hükümlerinin Esas Alınmasının Gerekmesi )
Y3.HDE. 2004/1576KAÇAK ELEKTRİK KULLANIM BEDELİ ( Kaçak Tutanağı Tutulan Adreste İkamet Ettiğini Kabul Eden Davalının Kaçak Kullanım Bedelinden Sorumlu Tutulmasının Gerekmesi )
Y4.HDE. 2004/16353KAÇAK ELEKTRİK KULLANIM BEDELİ ( Normal Kullanım ve Kaçak Kullanım Bedeli Bulunduğu Gözetilerek Kaçak Kullanım Miktarı Belirlenip Bu Miktar Üzerinden İstemin Kabulü Gereği )
YHGKE. 2011/7-690KAÇAK ELEKTRİK KULLANIM BEDELİ (İstenirken KDV'nin de Bu Miktara Dahil Edilmiş Olmasında Hukuka Aykırı Bir Yön Bulunmadığı - Davacının Kaçak Kullanım Bedeline (KDV) Miktarının Dahil Bir Edilmemesi Yönündeki Olumsuz Tespit İsteminin Reddi Gerektiği)
Y3.HDE. 2013/18270KAÇAK ELEKTRİK KULLANIM BEDELİ (Yasal Olmayan Sayaçtan Elektrik Kullanmanın Kaçak Elektrik Tüketim Fiilini Oluşturtuğu - Davacının Kayıtsız Mühürsüz Sayaçla Kaçak Elektrik Kullandığı Sabit Olduğundan Kaçak Elektrik Kullanım Bedelinin Yönetmelik ve EPDK Kararı Çerçevesinde Hesap Edileceği)
Y13.HDE. 2005/13454KAÇAK ELEKTRİK KULLANIM BEDELİNİN TAHSİLİ ( Ticari Amaçlı Elektrik Aboneliğinden Doğan Uyuşmazlık Tüketici Mahkemelerinin Görev Alanında Olmadığı - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
Y4.HDE. 2004/16709KAÇAK ELEKTRİK KULLANIM BEDELİNİN TAHSİLİ İÇİN YAPILAN TAKİP ( İtirazın İptali Davası Açılabilmesi İçin İtiraz Edilmesi Şartı - Borçlunun İtiraz Etmemiş Olması )
Y3.HDE. 2015/6601KAÇAK ELEKTRİK KULLANIM BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( İtirazın İptali - Alacağın Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ve 622 S. EPDK Kararı Hükümlerine Hesaplanması İçin Rapor Alınarak Sonuca Gidileceği )
Y11.HDE. 2004/14242KAÇAK ELEKTRİK KULLANIM BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Davalının Tarifeye Göre Hesaplanan Kullanım Bedelinin Gecikme Zammı ve KDV'sinden de Sorumlu Olması )
Y11.HDE. 2008/5229KAÇAK ELEKTRİK KULLANIM İHBAR BEDELİ ( İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Edimini Yerine Getiren Tarafın Karşı Taraftan Edimini Yerine Getirmesini İsteyebileceği - Sözleşmeye Göre İhbar Görevini Yerine Getiren Tarafın TEDAŞ'tan İhbarları Değerlendirip Tutanağa Bağladıklarının Bedelini İsteme Hakkı Bulunduğu )
Y4.HDE. 2006/12438KAÇAK ELEKTRİK KULLANIM SÜRESİ ( 90 Günden Fazla Olamayacağı - Cezalı Tarife Uygulanacak Gün Sayısı Olduğu/Geriye Kalan Süre İçin Normal Tarife Üzerinden Tüketim Bedeli Ödenmesi Gereği )
Y2.CDE. 2007/2715KAÇAK ELEKTRİK KULLANIM SÜRESİ ( Abone Olmayanlar İçin 90 Gün Kabul Edileceği - Kullanıcı 90 Günün Altında Kullanımı Olduğunu Belgelediği Takdirde Belge Tarihleri Dikkate Alınacağı )
Y3.HDE. 2014/14882KAÇAK ELEKTRİK KULLANIM SÜRESİNİN BELİRLENMESİ VE HESAPLANMASI ( Kaçak Kullanım Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kurul Kararına Göre Yapılması Gereği - Dağıtım Sistemi Sayaç Ölçü Sistemi veya Tesisata Müdahale Edelirek Tüketimin Doğru Tespitini Engellemek Suretiyle Eksik veya Hatalı Ölçüm Yapılması veya Elektriğin Sayaçtan Geçirilmeden Kullanım )
Y10.CDE. 2005/2841KAÇAK ELEKTRİK KULLANIM ŞEKLİNİN YETERİNCE AÇIKLANMAMASI ( Tutanak Düzenleyicilerinin Dinlenmesi Gereği )
Y5.CDE. 2012/1302KAÇAK ELEKTRİK KULLANIM TESPİT TUTANAĞI ( Düzenleyicilerinin Tanık Olarak Beyanlarının Alınması Savunması Üzerinde Durularak Ne Zamandan Beri Kiracı Olarak Oturduğunun Tespit Edilmesi İle Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilip Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği - Elektrik Hırsızlığı )
Y10.CDE. 2004/12892KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Abone Tüketim Föyünden Dönemler Arasında Açık Bir Çelişki Bulunmadığı/Tutanak Düzenleyicilerin Tüketilen Elektriğin Eksik Gösterilmesi İçin Sayaca Müdahale Yapıldığına Dair Bir İddiada Bulunmadığı - Kast Unsuru Olmadığı/Beraat Kararı Verileceği )
Y2.CDE. 2009/57927KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Abonesiz Dönemde Normal Kullanıma Göre Tüketebileceği Ortalama Elektrik Miktarının Bilirkişiye Hesaplattırılacağı - Kayıtsız Sayaçtan Geçirilen Tüketim Miktarıyla Uyumlu Olup Olmadığına Dair Bilirkişiden Rapor Alınacağı )
Y19.HDE. 2010/10450KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Abonman Sözleşmesi Uyarınca Abone Sahibinin Aboneliğe Ait Sayacın Muhafazası ile Yükümlü Olduğu - Aboneliğe Aykırı Davranılması Sözleşme Hükmünün İhlali Niteliğinde Olduğu Abonenin Kaçak Elektirik Kullanla Birlikte Sorumlu Olduğu )
Y2.CDE. 2008/25970KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Adli Para Cezasının Taksitle Ödenmesine Karar Verilirken Taksit Sayısının Gösterileceği )
Y3.HDE. 2017/12126KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Aktif Enerji Bedeli Kaçak Ek Tahakkukun Hesabında İse Tüketimin Yapıldığı Kabul Edilen Dönemlerdeki Aktif Enerji Bedeline Dağıtım Bedeli İletim Bedeli Sayaç Okuma Kayıp Kaçak Gibi Bedellerinin İlavesiyle Ortaya Çıkan Birim Fiyat Üzerinden Miktarlarının Hesaplatılarak Ek Rapor Alınması Gerektiği )
Y4.HDE. 2007/14401KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Alacak Talebi - Asıl Alacağa Gecikme Zammı Değil Haksız Fiilin Tespitinden İtibaren Yasal Faiz İstenebileceği )
Y2.CDE. 2007/6934KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Aynen İade ve Tazminin Cezada İndirim Nedeni Olduğu - Hapis Cezasının Aynen İade ve Tazmin Tedbirine Çevrilemeyeceği )
Y19.HDE. 2001/1914KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Bedelin Hesap Edilebilir Nitelikli Olması - İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )
Y13.HDE. 2011/5377KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Bilirkişi Raporunda Sayacın Kaydettiği Endeksin Abone Olunmadığı ve Abonesiz Olduğunun Değerlendirilmediği - Abonesiz ve Mühürsüz Tüketimin Kaçak Tüketim Olup Davacının Tükettiği Endekse İtirazı Olmadığı - Menfi Tespit Davası )
Y7.HDE. 2008/205KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Bilirkişi veya Bilirkişi Kurulundan Davalı Tarafın İsteyebileceği Eksik Tüketim ve Kaçak Elektrik Bedelinin Hesaplanması İçin Kapsamlı ve Denetime Elverişli Rapor Alınması Gerektiği )
Y13.HDE. 2010/15284KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Davacı Aleyhinde Kaçak Elektrik Kullanım Tutanağı Düzenlendiği ve Böyle Taleplerin 6111 S. Kanun Kapsamında Kaldığı )
Y4.HDE. 2003/14119KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Borçlu Olmadığının Tespiti İstemi - Düzenlenen Tutanak ve Davacı Aleyhine Yapılan İcra Takibi Birlikte Gözetilerek Bu Tutanak ve İcra Takibi Çerçevesinde Davacının Borçlu ve Borçlu Olmadığı Bölümlerinin Belirlenmesi Gereği )
Y4.HDE. 2002/4256KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Bu Nedenle İcra Takibi Yapılmış Ancak Davalının Takibe Vaki İtirazı Nedeniyle İtirazının İptalinin ve İcra İnkar Tazminatının İstenilmesi )
Y13.HDE. 2004/13049KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Ceza Davasında Alınan Bilirkişi Raporu Yetersiz Olup Verilen Beraat Kararı da Hukuk Mahkemesini Bağlamadığından Kaçak Elektrik Kullanımı Hususunda Uzman Bilirkişiden Rapor Alınmasının Gerekmesi )
Y3.HDE. 2014/14882KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Dağıtım Sistemi Sayaç Ölçü Sitemi veya Tesisata Müdahale Edilerek Tüketimin Doğru Tespitini Engellemek Suretiyle Eksik veya Hatalı Ölçüm Yapılması veya Ölçüm Yapılmadan Tüketilmesi veya Sayaçtan Geçirilmeden Kullanımın Kaçak Kullanım Olduğu - Kaçak Kullanım Miktarının Kullanım Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kurul Kararına Göre Yapılması Gereği )
Y3.HDE. 2014/14277KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Dağıtım Sistemine veya Sayaçlara veya Ölçü Sistemine ya da Tesisata Müdahale Ederek Tüketimin Doğru Tespit Edilmesini Engellemek - Eksik veya Hatalı Ölçüm Yapılması veya Hiç Ölçülmeden veya Yasal Şekilde Tesis Edilmiş Sayaçtan Geçirlmeden Mevzuata Aykırı Şekilde Enerji Tüketimi )
Y19.HDE. 2004/4807KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Davacı İşletmenin Sayaçlara Müdahalede Bulunmadığı ve Kaçak Elektrik Kullanılmadığı Anlaşıldığından Menfi Tespit Talebinin Kabulü Gereği )
Y19.HDE. 2006/4968KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Davacı Şirket Yetkilisinin İmzasını Taşıyan Protokolde Dava Konusu İşyerindeki Kurulu Gücün 35 KW Olduğu Belirtilmiş Olduğundan Davalının Bilirkişi Raporuna Bu Yönden Yaptığı İtirazlar Değerlendirilmesi Gereği )
Y3.HDE. 2013/18528KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Davacı Vekili Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporuna Dilekçeyle Gerekçelerini de Göstermek Suretiyle Ayrıntılı Şekilde İtiraz Ettiği - Davacının Önceki Rapora İtirazlarına İlişkin Kanun ve Yönetmelikler Çerçevesinde Rapor Alınması Gerektiği/Alacak Davası )
Y13.HDE. 2012/13082KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Davacının Kaçak Elektrik Kullanımı Nedeniyle Hakkında Tahakkuk Yapıldığı/Bilirkişi Raporu İle Kaçak Kullanımın Doğrulandığı - Menfi Tespit Davasının Kabul Edilemeyeceği )
Y13.HDE. 2008/9601KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Davacının Kullandığının Kanıtlanamadığı - Kaçak Kullanım Bedeli ve Kaçak Elektrik Kullanımına Bağlı Olarak Hesaplanan Ek Tüketim Bedeli Kalemlerinden Davacının Sorumlu Olmayacağı )
Y13.HDE. 2008/9434KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Davacının Tahakkuk Ettirilen Faturadan Dolayı Borçsuzluğun Tespitini Talep Ettiği/Elektrik Sayacının Mühürlerine Müdahale Edildiği ve Numaratör ile Oynandığı - Kaçak Kullanım Olduğunun Kabulü Gereği )
Y4.HDE. 2004/1410KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Davalı Başka Abone Adına veya Abone Numarasına Düzenlenen Faturayı Ödediğini Kanıtlayamadığı - Davalının Kaçak Elektrik Kullanmadığı Benimsenerek İstemin Reddedilmiş Olması Doğru Olmadığı )
YHGKE. 2001/19-1028KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Davalı Borçlunun Bu Tutanaklara Yönelik İtirazının Haklı veya Haksız Olup Olmadığının ve Buna Bağlı Olarak Tazminat Miktarının Belirlenmesi Yargılama ve Bilirkişi İncelemesini Gerektirdiği )
Y19.HDE. 2009/10410KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Davalı Davacı Kurumla Abone Sözleşmesi İmzalanmış Olup Abonelik Devam Ettiği Sürece Aboneliğe Konu Yerde Tüketilen Elektrik Bedelinden ve Kaçak Elektrik Kullanımından Sorumlu Olduğu )
Y19.HDE. 2001/1710KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Davalının Abone Olmadan Kablo Uçlarını Direğe Bağlamak Suretiyle Elektrik Kullanması )
Y3.HDE. 2014/10621KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Davalının Abone Olmadan ve Yasal Şekilde Tesis Edilmiş Sayaçtan Geçirilmeden Enerji Tüketmesi Eyleminin Kaçak Elektrik Enerjisi Tüketimi Olduğu - Hesaplamada Mühürsüz Sayacın Kaydettiği Değerlerin Kabul Edilemeyeceği/İtirazın İptali )
Y3.HDE. 2014/2760KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Davalının Kaçak Elektrik Tutanaklarının Aksini İspat Edemediğinden Kaçak Elektrik Kullandığının Kabul Edileceği - Yönetmelik Hükümleri İle 3095 Sayılı Kanuna Göre Kaçak Elektrik Bedeli ve İşlemiş Faiz Miktarının Hesaplanarak Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2003/14308KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Davalının Kaçak Kullanması Halinde Dahi Sunulan Hizmetten Faydalanmış Olması Nedeniyle Tahakkuk Eden Gecikme Zammı ve KDV den de Sorumlu Tutulmasının Gerekmesi )
Y2.CDE. 2007/15127KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Değerin Hafif Olması - Sanığın Cezasından 4/1 Oranında İndirim Yapılarak Fazla Ceza Verilemeyeceği )
Y6.CDE. 2003/1657KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Denetime Olanak Sağlayacak Şekilde Kaçak Kullanım Süresinin Karar Yerinde Gösterilmesinin Gerekmesi )
Y3.HDE. 2014/13678KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Dosyanın Önceki Bilirkişi Dışında Başka Bir Bilirkişiye Verilmesi Bilirkişiden Davacının Davalı Taraftan İsteyebileceği Kaçak ve Kaçak Ek Tahakkuku Miktarının Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ve Kurul Kararının Süre Başlıklı Bölümünde Açıklanan Hükümlerine Göre Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2003/11538KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Elektriğin Kesilmemesi İçin Verilen Tedbir Kararı - Alacaklının Alacağına Geç Kavuşmasına Engel Teşkil Etmediğinden Davalı Yararına Tazminata Hükmedilemeyeceği )
Y2.CDE. 2007/8240KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Elektrik Bedelinin Normal Tarifeye Göre Uzman Bilirkişiye Hesap Ettirileceği - Katılan İdarenin Bildirdiği Değerin Hükme Esas Alınamayacağı )
Y11.HDE. 2004/680KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Elektrik Bedelinin Tahsili Amacıyla Yapılan İcra Takibine İtiraz Edilmesi-Niteliği Temerrüt Faizi Olan Gecikme Zammına Tekrar Temerrüt Faizi Uygulanmasının Yasaya Aykırı Olması )
Y2.CDE. 2011/13997KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Elektrik Hırsızlığı Suçundan Sanık Hakkındaki Elektrik Kesme İşleminin Ne Şekilde Yapıldığının ve Elektrik Sayacının Kurum Görevlileri Tarafından Mühürlenip Mühürlenmediğinin Tespit Edilemediği )
Y7.HDE. 2012/9782KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Elektrik Kullanım Bedeline İtirazın İptali - Faturaların Normal ve Kaçak Kullanım Bedelleri Ayrımının Yapılarak Şirketin Devri Sonrası ve 3. Kişinin Kullandığı Dönemlere İlişkin Kaçak Elektrik Kullanım Faturaları Yönünden Haksız Fiil Faili Sorumlu Olduğundan Abone Sorumlu Tutulmaması Gerektiği )
Y2.CDE. 2007/2402KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Elektrik Kullanım Süreleri ve Kurulu Güç Dikkate Alınarak Tutanak Tarihlerindeki Normal Tarife Üzerinden Her Bir Tutanak İçin Ayrı Olacak Şekilde Bilirkişiye Hesap Ettirildikten Sonra 765 Sayılı TCK Md. 522/1'nin Uygulanması Gerektiği )
Y10.CDE. 2004/12972KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Elektrik Sayacının Bulunduğu Gayrimenkulün Mülkiyetinin Sanığa Ait Olduğu - Tutanakta Abonenin Kiracı Olarak Gösterildiği/Zabıta Araştırmasında Binanın Boş Olduğunun Tespit Edilemsi Karşısında Kiracı Kurumun Yetkililerinin Belirleneceği )
Y10.CDE. 2004/12640KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Elektrik Sayacının Mührünün Kırılarak Gerilim Kancasının Gevşetildiği - Sanığın Öğrenci Olup Evde Annesi Babası ve 9 Kardeşi İle Birlikte Oturduğu/Elektrik Giderlerinden Kimin Sorumlu Olduğunun Araştırılması Gerektiği )
YHGKE. 2000/3-1803KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği ve Enerji Uygulama Talimatları Dikkate Alınarak Yapılacak Bilirkişi İncelemesi Sonucunda Belirlenecek Bedele Hükmedilmesi )
Y4.HDE. 2004/3674KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğine Göre Tespit Tarihinden Geriye Doğru 90 Günlük Süre İçin Zamlı Kaçak Elektrik Tarifesi Diğer Süreler İçin Normal Tarifeden Hesap Yapılacağı )
Y6.CDE. 2002/20333KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Elektrik Tutarının Kamu Davası Açılmadan Önce Yakınan Kuruma Ödenmesi Halinde Sanıklar Hakkında TCK.'nun 523/1.Maddesinin Uygulanacağı )
Y7.HDE. 2005/2845KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Elektrik Tüketim Faturasının Kaçak Kullanım İçin mi Yoksa Taşeron Şirketin Şantiye Aboneliği Nedeniyle Abone Sözleşmesinden Kaynaklanan Elektik Tüketimi İçin mi Kesildiğinin Tespiti Gereği )
Y6.CDE. 2002/21676KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Evde Kiracı Olup Olmadığı ve Varsa Ne Zaman Oturduğu da Belirlenip Sonucuna Göre Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y13.CDE. 2013/26166KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Evdeki Elektrikli Aletlerin Durumu Kurulu Güç ve Kullanım İtibariyle Söz Konusu Dönemde Normal Kullanıma Göre Tüketilebilecek Ortalama Elektrik Miktarının Bilirkişiye Hesaplattırılması Gereği - Kurum Zararının Karşılanması Halinde Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceğinin 6352 Sayılı Kanunla Düzenlendiği )
Y19.HDE. 2001/3027KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Gecikme Zammına Faiz Yürütülmesi )
Y4.HDE. 2004/2027KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Haksız Eylem Niteliği Nedeniyle Konu Zararın Miktarı Başlangıçta Belirli Olmayıp Çözümü Yargılamayı Gerektirdiği - İtirazın İptali )
Y4.HDE. 2000/12552KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Haksız Eylem Niteliğinde Olması ve Alacağın Belirgin Olmaması )
Y19.HDE. 2009/2742KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Haksız Fiil Niteliğinde Olduğu - Yasal Faiz Uygulanabileceği )
Y13.HDE. 2008/10731KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Haksız Fiil Niteliğinde Olduğu Bu Nedenle Fiil Gerçekleştirenin Şahsi Sorumluluğunun Söz Konusu Olduğu - Aboneliğini İptal Ettiren Normal Kullanımdan Kaynaklanan Borçtan Sorumlu ise de Kaçak Kullanımdan Doğan Borçtan Sorumlu Olmadığı )
Y19.HDE. 2011/9264KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Haksız Fiil Niteliğinde Olup Faiz Vasfında Kabul Edilen Gecikme Zammı ve Gecikme Zammının KDV'sinin Talep Edilebileceği - Menfi Tespit İstemi )
Y13.HDE. 2009/10542KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Haksız Fiil Olduğu Haksız Fiilin Sonuçlarından Haksız Fiili İşleyenin Sorumlu Olacağı - Kiracının Kullandığı Kaçak Elektrik Bedelinin Abonenin Değil Elektriği Kaçak Kullanan Kiracının Sorumluluğunda Olduğu )
Y7.HDE. 2012/4742KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Haksız Fiil Olduğu Sonuçlarından Fiili İşleyenin Sorumlu Olduğu - Kaçak Elektrik Kullanımından Dolayı Abonenin Sorumluluğundan Söz Edilemeyeceği )
Y11.HDE. 2003/8826KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Haksız Takip Tazminatına Hükmedilmesi İçin Takibin Kötüniyetle Yapıldığının İddia Ve İspat Edilmesi Gereği )
Y19.HDE. 2009/12788KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Hali Hazırda Abone Olan ile Fiilen Kullanıcı Olanın Birlikte Sorumlu Olduğu )
Y2.CDE. 2008/10577KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Harici Hat Çekilerek Kaçak Elektrik Kullanımı - Çekilen Hattın Basit Bir İnceleme ile Tespitinin Mümkün Olup Olmadığı Kaçak Hattın Belirlenmesinde Sanığın Katkısının Bulunup Bulunmadığı Araştırılarak Sanığın Hukuki Durumunun Bilirlenmesi Gereği )
Y7.CDE. 2004/31650KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Hırsızlık - Sanığın Hukuki Durumunun Abonelik Durumu Kullanılan Elektrik Mktarı ve Sayaç Durumuna Göre Tayini Gereği )
Y2.CDE. 2009/6521KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Hırsızlık - Sanığın Kaçak Elektrik Bedelini Kamu Davası Açıldıktan Sonra Ödediği Halde Takibata Başlanmadan Önce Zararı Gidermiş Gibi Cezadan İndirim Yapılamayacağı )
Y6.CDE. 2002/1863KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Hırsızlık - Sanığın Sayaca Ne Şekilde Müdahale Edip Kullandığı Sorulup Açıklattırılmadan Endekste Düşme Olup Olmadığı Saptanmadan Hüküm Kurulamayacağı )
Y3.HDE. 2016/5309KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Hükme Dayanak Alınan Bilirkişi Raporunda Bozma Kararında Gösterilen Yolun İzlenmediği - Epdk Kararı Uyarınca İhtilafsız Döneme Dair Bir Değerlendirme Yapılmadığı ve Tespit Anında Kurulu Bulunan Cihazlara Göre Hesaplama Yapıldığı/Rapor Bozma Kapsamına Uygun Olmayıp Hükme Dayanak Alınamayacağı )
YHGKE. 2001/3-205KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( İdarece Kaçak Elektrik Bedelinin Tesbiti Usulü )
Y10.CDE. 2004/26626KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( İddia Edildiği Dönemde Uyuşmazlık Bulunmayan Dönemlerden Daha Fazla Tüketim Gerçekleştiğinin Belirlendiği - Sanığın Atılı Suçu İşlediğine Dair Delillerin Nelerden İbaret Olduğunun Karar Yerinde Açıklanması Gereği )
Y10.CDE. 2004/26677KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( İddia Edildiği Tarihte Söz Konusu Tarımsal Araziye Ürün Ekildiği Tespit Edilmediğinden Tüketim Endekslerinin Getirtilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2001/6607KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( İki Fazın Devre Dışı Bırakılması Suretiyle Kaçak Elektrik Kullanılması )
Y3.HDE. 2005/14049KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( İlamsız Takibe Vaki Haksız İtirazın İptali - Davalının Kullandığı Sayaçtan Geçen Elektrik Miktarı ve Bedeli Saptanmak Suretiyle Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2003/6944KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( İnkar Tazminatına Hükmedilebilmesi İçin Takibin Tek Başına Haksız Olması Yeterli Olmayıp Kötüniyetle Yapıldığının da İddia Edilip İspat Edilmesi Gereği )
Y13.HDE. 2010/3609KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( İstirdat Davası - Elektriği Kesilen ve İcra Tehdidi Altında Olan Davacının Yaptığı Ödeme İle Böyle Bir Borcu Dolayısıyla Kaçak Kullanımı Benimsediğinden Söz Etmenin Mümkün Olmadığı/ İstirdada Haklı Bir Miktarın Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y13.HDE. 2011/4214KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( İstirdat İstemi - Ölçüler ve Ayarlar Genel Müdürlüğünden Rapor Alınıp Sayaca Dışarıdan Müdahale Diğer Bir Değişle Kaçak Elektrik Kullanıldığı Sabit Olduğu Takdirde Davacının Kaçak Elektrik Kullandığı Kabul Edilerek Davanın Reddi Gerektiği )
Y2.CDE. 2008/24022KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( İşyerindeki Sayacın Bakanlık Ölçü Mühürlerinin Bulunmaması - Suç Tutanağıyla Tespit Edilen Kurulu Güce Göre Kaçak Kullanım Süresi İçinde Normal Kullanıma Göre Tüketilebilecek Ortalama Elektrik Miktarının Bilirkişiye Hesaplattırılması Gerektiği )
Y19.HDE. 2009/10015KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( İtirazın İptali - Alacağın Bir Kısmı Kaçak Elektrik Kullanımından Bir Kısmı İse Ödenmeyen Dönem Faturalarından Kaynaklandığı/Kaçak Kullanım Dışındaki Normal Kullanım Bedeli Üzerinden Davacı Yararına İcra İnkar Tazminatına Hükmedileceği )
Y19.HDE. 2010/8433KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( İtirazın İptali - Davalının Abone Olduğu Gözetilerek Gecikme Cezası Katma Değer Vergisine Yönelik İstemlerinin Reddinin Gerekçesinin Karar Yerinde Gösterilip Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2010/6468KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( İtirazın İptali - Davalının Tutanağa Konu İşyerinin Bulunduğu Adreste Faaliyette Bulunduğu Süre Belirlendikten Sonra Tutanak Tarihlerinde Yürürlükte Bulunan Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Hükümlerine Göre Kaçak Elektrik Bedeli Hesabının Yapılması Gerektiği )
Y3.HDE. 2014/21278KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( İtirazın İptali - Hesaplamanın 20.10.2008 Tarihli Tutanak Tarihinde Yürürülükte Olan Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Hükümlerine Göre Yapılacağı )
Y19.HDE. 2011/375KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( İtirazın İptali - Kaçak Elektrik Bedeli H.U.M.K.nun 1. Maddesinde Sayılan Faiz İcra Tazminatı ve Giderlerden Sayılması Mümkün Olmayan Tek Başına Ayrı ve Bağımsız Bir Alacak Kalemi Olduğu )
Y4.HDE. 2006/1778KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( İtirazın İptali - Tüketici Mahkemesinin Görev Alanında Olmadığı/Haksız Eylem Niteliğinde Olması )
Y3.HDE. 2013/16458KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( İtirazın İptali Davası - Fiili Kullanıcıya Karşı Rücu Hakkı Mevcut Olan Abonenin Sözleşmesi İptal Edilmediği Sürece Fiili Kullanıcıyla Beraber Elektrik Dağıtım Şirketine Karşı Kaçak Elektrik Kullanımı ve Normal Kullanım Bedelinden Dolayı Müteselsil Sorumluluğunun Devam Edeceği )
Y19.HDE. 2009/12026KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( İtirazın İptali Davası - Haksız Fiil Niteliğinde Olduğundan Tespit Tutanaklarının Düzenlendiği Tarihten İtibaren Temerrüt Faizi Talep Edilebileceği )
Y7.HDE. 2006/614KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( İtirazın İptali Davasının 1 Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Açılması Gerektiği - Anılan Sürenin İtirazın Alacaklıya Tebliğ Edildiği Günden Sonra Başlayacağı )
Y3.HDE. 2014/13455KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( İtirazın İptali Davasının 1 Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Açılması Gerektiği - Anılan Sürenin İtirazın Alacaklıya Tebliğ Edildiği Günden Sonra Başlayacağı/Davanın Süresinde Açıldığı Kabul Edilerek İşin Esası Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2013/15077KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( İtirazın İptali İstemi - Gecikme Zammı İsteme Hakkı Bulunmayan Davacı Tarafın Kaçak Elektrik Bedelini Zamanında Ödenmemesi Nedeniyle Gecikme Zammı Olarak İstediği Bedelin 818 Sayılı Borçlar Kanunu'nun 101. Md.si Hükmünde Belirtilen Gecikme Faizi Olduğu Kabul Edilerek Gecikme Nedeniyle İstenebilecek Bedelin Buna Göre Belirlenmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2009/19915KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( İtirazın İptali İstemi - İspat Yükünün Davacı Taraf Üzerinde Olduğu Davacı Tarafa Hatırlatılarak Tarafların Tüm Delillerinin Sorulup Saptanması Gerektiği )
Y11.HDE. 2004/1274KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( İtirazın İptali Ve İcra İnkar Tazminatı Talep Etmiş Olup Mahkemenin Alacağın Tahsili Niteliği Taşıyan ve İnfazda Tereddüt Yaratacak Şekilde Karar Vermesinin Doğru Görülmediği )
Y4.HDE. 2004/11331KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( İtirazın İptali/Hükmedilen Gecikme Faizi ve KDV Kalemlerinde İstek Aşıldığı - İstek Aşılarak Verilen Kararın Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y3.HDE. 2013/15571KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( İtirazın İptalinde Görevli Mahkeme - Davalı Tüketici İle Davacı Sağlayıcı Arasında Abonelik Sözleşmesinin İmzalandığı Abone Grubunun Mesken Olduğu İddia Edilen Kaçak Kullanımın Abonenin Tüketici Sıfatını Etkilemeyeceği Bu İtibarla Taraflar Arasındaki İlişkinin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Girdiği/Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
Y2.CDE. 2015/3472KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Kaçak Elektrik Kullanılan Restoranı Birlikte İşleten Ortak ve Müdür Konumundaki Kişi Hakkında da Dava Açılacağı - Şirket Müdürü Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuup Dosyaların Birleştirilmesi Gerektiği/Sanığın Kurum Zararını Giderip Gidermediğinin Sorulması Gerektiği )
Y4.HDE. 2001/5395KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Kaçak Elektrik Tüketim Tesbit Tutanağının Aksi Kanıtlanmadıkça Geçerli Kabul Edileceği )
Y4.HDE. 2003/5194KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Kaçak Kullanımın 90 Günü İçin Cezalı Tarife 90 Günü Aşan Kısım İçin İse Normal Tarife Üzerinden Tüketim Hesabının Yapılmasının Gerekmesi )
Y2.CDE. 2011/12753KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Kaçak Tespit Tutanağının Aslı ve Onaysız Örneğinin Dava Dosyasına Getirilmediği - Sanığın Kiraladığı Dükkanın Tek Sayacak Bağlı İki Ayrı Hat Şeklinde Olduğu Yönündeki Savunmasının Araştırılmadığı/Hırsızlık )
Y2.CDE. 2008/10727KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Katılan Kurumun Şikayet Dilekçesinde Sanık Hakkında Başka Bir Tutanağın Daha Olduğunun Belirtildiği - Bu Tutanak Getirtilerek Tutanak Hakkında Dava Açılıp Açılmadığının Tespit Edileceği )
YCGKE. 2015/2-228KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Katılan Şirketin Özelleştirilmesinden Sonra Aboneliğin Kapatılması Sebebiyle Şirket Görevlileri Tarafından Konulan Mühre Rağmen Sanığın Mührü Kaldırıp Abone Olmadan Kaçak Elektrik Kullandığı - Mühürlemeyi Yapan Şirkete Kanunla Böyle Bir Yetki Verilmediğinden Mühür Bozma Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı )
Y4.HDE. 2004/7311KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Kendi Kullanımına Bırakılmış Yerde Başkasının Kaçak Elektrik Kullanması Eylemi İle Davacı Kuruma Zarar Verilmesinde Davalı Kiracının Da En Azından Özensiz Davrandığının Kabulü Ve Sorumluluğu Gereği )
Y2.CDE. 2008/21361KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Keşif Yapılarak Çekilen Ek Hattın Kolayca Fark Edilip Edilmediğinin Tespiti Kolayca Tespit Edilmemesi Durumunda Tüketim Endekslerinin de Bilirkişiye İncelettirilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2005/9184KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Keşif Yapılarak Ortalama Tüketim Miktarının Belirleneceği )
Y3.HDE. 2012/5351KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Kullandığı Elektrik Sebebiyle Bedaş Tarafından Tanzim Edilen Kaçak Elektrik Tüketim Zabıtlarından Davalının Meskeninde Kaçak Elektrik Kullandığının Tespit Edildiği - İtirazın İptali )
Y7.CDE. 1993/2802KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Kullanıcının Tükettiği Elektrik Üzerinden Hesap Ve Fatura Düzenlenerek Ödeme Yapması İstenmesi - Anlaşmazlığın Hukuki Mahiyette Olduğu )
Y19.HDE. 2008/3943KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Kullanılmadığı İddiası İle Açılan Menfi Tespit ve İstirdat Davası/Borcun Dava Açılmadan Önce İhtirazi Kayıt Konmadan Ödendiği - Bedel İadesinin Borçlu Olduğu Zannı İle Ödemede Bulunulduğunun İspatı İle Mümkün Olabileceği )
Y6.CDE. 2005/6405KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Kullanım Süresi Belirlendikten Sonra Normal Tarife Üzerinden Bedelin Hesaplanacağı - Bu Bedelin 765 S.K. Md. 522/1'in Uygulanmasına Esas Alınacağı )
Y2.CDE. 2015/3181KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Kurum Kaydı Olmadan Mühürsüz Sayaçtan Elektrik Kullanımı - Muhtarlık Kayıtları Telefon Ve Su Aboneliğine Dair Belgeler Getirtilip İncelenerek Gerektiğinde Kolluk Araştırması Da Yaptırılarak Sanığın Hangi Tarihten Beri Kurumda Kaydı Bulunmayan Sayacı Evinde Kullandığının Kesin Olarak Saptanması Gerektiği/Sanığın Sayaca Müdahale Edip Etmediği ve Karşılıksız Yararlanma Kastının Bulunup Bulunmadığı Saptanmadan Karar Verilemeyeceği )
Y19.HDE. 2005/4702KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Mahkemece Sayaç Mühürü Sökülmeden "S" Fazına Müdahale Etmenin Mümkün Olmadığı Bilirkişi Tarafından Bildirildiğine Göre Somut Olayda Ne Şekilde Kaçak Elektrik Kullanıldığının Gerekçeleri İle Birlikte Açıklanması Gereği - Muarazanın Men'i )
YCGKE. 2007/2-267KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Malın Değerinin Azlığı Kavramı Hakime Takdir Hakkı Sağlayan Yeni Bir Kurum Olduğu - Bu Yetkinin Kullanılmasındaki Takdir Yanılgısı Yasa Yararına Bozma Konusu Yapılamayacağı )
Y3.HDE. 2014/2780KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Menfi Tespit Davası - Dağıtım Sistemine veya Sayaçlara veya Ölçü Sistemine ya da Tesisata Müdahale Ederek Tüketimin Doğru Tespit Edilmesini Engellemek Suretiyle Eksik veya Hatalı Ölçüm Yapılması veya Hiç Ölçülmeden veya Yasal Şekilde Tesis Edilmiş Sayaçtan Geçirilmeden Mevzuata Aykırı Bir Şekilde Elektrik Enerjisi Tüketiminin Bu Duruma Girdiği )
Y3.HDE. 2014/2765KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Menfi Tespit Davası - Mahkemece Yargılama Sırasında Bilgisine Başvurulan Emekli Daire Başkanı ve Mali Müşavir Bilirkişiler Tarafından Düzenlenen Rapor Doğrultusunda Karar Verildiği/Rapor Düzenleyen Bilirkişilerin Kaçak Elektrik Tüketim Bedeli Hesabı Konusunda Uzman Olmadığı Bu Nedenle Bilirkişi Olarak Dinlenemeyeceği )
Y20.HDE. 2006/7421KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Menfi Tespit Davası - Tacirin Ticari İşletmesiyle İlgili Sözleşmelerinde Tüketiciler İçin Düzenlenen Yasa Hükümleri Uygulanmayacağından Asliye Ticaret Mahkemesi Görevli Olduğu )
Y13.HDE. 2011/1061KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Menfi Tespit İstemi - 6111 S. Yasadan Yararlanmak İçin İlgili Mercie Müracaatının Olup Olmadığı Müracaatı Var İse İdarece Bu Hususta Verilmiş Bir Karar Olup Olmadığının Tespitinin Zorunlu Olduğu )
Y3.HDE. 2014/10138KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Menfi Tespit İstemi - Bilirkişi Raporu Kural Olarak Hâkimi Bağlamayacağı Hakimin Raporu Serbestçe Takdir Edeceği/Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişki Varsa Hakim Çelişkiyi Gidermeden Karar Veremeyeceği )
Y3.HDE. 2014/14042KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Menfi Tespit İstemi - Davalı Kurum Tarafından Gerçekleştirilen Kaçak Tahakkukunun Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğine Uygun Gerçekleştirilip Gerçekleştirilmediği Yönünde Denetime Elverişli Bir İnceleme Ve Değerlendirme Yapılmadan Karar Tesis Edilemeyeceği )
Y3.HDE. 2014/8557KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Menfi Tespit İstemi - Kaçak Tespiti Yapılan Yere İlişkin Aboneliğin Dava Dışı Kişiye Ait Olduğu Davacının Dava Açmakta Hukuki Yararının Olmadığından Bahisle Dava Şartı Yokluğundan Davanın Usulden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2013/18014KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Menfi Tespit İstemi - Kaçak ve Usulsüz Elektrik Enerjisi Kullanımına Dair Tespit Süre Tüketim Miktarı Hesaplama Tahakkuk Ödeme Yöntemleriyle Diğer Usul ve Esasların Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler Tarafından Belirlenerek Kuruma Sunulacağı ve Kurul Onayıyla Uygulamaya Konulacağı )
Y3.HDE. 2014/13233KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Menfi Tespit İstemi - Mahkemece Önceki Bilirkişiler Dışında Oluşturulacak Üç Kişilik Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulundan Davalının İtirazlarını da Karşılayacak Dosyadaki Bilirkişi Raporu ve Davacı Hakkındaki Ceza Yargılamasında Aldırılan Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkileri Giderecek Rapor Alınması Gerektiği )
Y13.HDE. 2011/1038KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Menfi Tespit İstemi - Mahkemenin Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 6111 S. Yasanın Dava Konusu Olayda Uygulanıp Uygulanmayacağının Araştırılması Gerektiği )
Y4.HDE. 2005/3832KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Menfi Tespit İstemi - Tesisin Tutanak Tarihinde Abonesiz Olduğu ve Tesisin Çalıştırılmadığı/Davacının Tesisinin Bağlantısını Yaptığı Ancak Henüz Elektrik Kullanmadığından Davanın Kabulü Gerektiği )
Y3.HDE. 2014/1417KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Menfi Tespit Talebi - Kaçak Elektrik Kullanma Fiilinin Kim Tarafından İşlendiği Tutanak Mümzileri Dinlenerek ve Zabıta Araştırması Yapılarak Şüpheye Yer Vermeyecek Şekilde Tespit Edilmeli Toplanan Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2002/5527KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Meskeninde Kaçak Elektirik Kullandığı Tespit Olunmak Suretiyle Düzenlenen Faturaya Türkiye Elektrik ve Dağıtım Anonim Şirketinde İtirazda Bulunabilmesi )
Y7.HDE. 2006/1597KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Miktarı Ancak Yargılama Sonucunda Belirleneceğinden Likit Olmayan Alacaklar İçin Başlatılan İcra Takiplerine İtiraz Edilmesi Halinde Açılacak İtirazın İptali Davalarında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
Y6.CDE. 2004/1479KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Miktarının Suç Tarihinde Evinde Bulunan Elektrikle Çalışan Aletlerin Tür Ve Sayısı İle Kullanma Süresi De Gözetil
Y2.CDE. 2007/5409KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Muhtarlık Bürosunda - Hafif Olarak Kabul Edilen Değerin Kısa ve Gerekçeli Kararda Gösterilmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2010/1840KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Sabit Olduğu/Tutanağın Düzenlendiği Tarihte ve Adreste Daha Önce Faaliyette Bulunulup Bulunulmadığı - Bulunumuş İse Kullanımın Ne Kadar Devam Ettiği/İlgili Kurumlara Sorularak ve Araştırılarak Değerlendirilmesi Gerekeceği )
Y2.CDE. 2008/38787KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Sağlamak İçin Özel Düzenek Kurularak Sayaca İstenildiğinde Müdahale Edildiğinin Anlaşılması Karşısında Suçun Sübut Bulduğu )
Y13.CDE. 2015/3943KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Sanığa Bilirkişi Tarafından Tespit Edilecek Vergiler Dahil Cezasız Kaçak Kullanım Bedellerine Dair Zarar Miktarını Gidermesi Halinde Hakkında Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceğine Dair Bildirimde Bulunularak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Karşılıksız Yararlanma Suçu)
Y2.CDE. 2007/15128KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Sanığın Çelişkili İfade Vermesi - Soyut Savunmasına Dayanılarak Hüküm Tesis Edilemeyeceği )
Y11.CDE. 2004/1048KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Sanığın Elektriği Abone Olmasa Da Sayaçtan Geçirmek Suretiyle Kullanması Ve Tüketilen Elektriğin Eksik Gösterilmesi İçin Sayaca Müdahale Yapıldığına Dair Delil Elde Edilememesi/Suçun Kasıt Unsuru İtibariyle Oluşmadığı - Hırsızlık )
Y10.CDE. 2005/2747KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Sanığın Evi İki Yıldır Kiracı Olarak Kullandığı/Önceki Kiracıların Döneminde Kaçak Elektrik Tutanağı Tanzim Edildiğini Duyduğu Savunması - Öncesinde Kimin Kullandığı Gerektiğinde Zabıta İle Tespit Edilip Tüm Tüketim Föyleri İle Komisyon Raporunun Değerlendirilmesi Gereği )
Y9.CDE. 2005/2835KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Sanığın Hukuki Durumunun Tayini İçin Öncelikle Tespit Tutanağını Düzenleyen Görevlilerin Dinlenmesi Suç Tarihi Öncesi ve Sonrasını Kapsar Şekilde Tüketim Föylerinin Getirtilmesi Gereği )
Y10.CDE. 2004/11255KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Sanığın İdareye Sayacının Bozulduğunu Bildirdiği/Sayaçla Oynamadığını Yıldırım Düşmesi Nedeniyle Arızalanma Meydana Geldiğini İddia Ettiği - Bilirkişi Aracılığı İle Araştırma Yapılacağı )
Y10.CDE. 2004/18923KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Sanığın İşyerine Ait Sayacın Mühürlerinde Ezilme Olduğu Görülerek Söküldüğü/Sayacın Mühürleriyle Oynandığının Tespit Edildiği - Mahkumiyet Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y13.CDE. 2015/11274KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Sanığın ise Soruşturma Aşamasında Cahil Olduğunu, Elektrik İşinden Anlamadığını Eşi Evde Olmadığı İçin Aboneliği Kendisinin Yaptırdığını Kaçak Elektrik Bağlamadığını Savunduğu Kovuşturma Aşamasında ise Suçu Kabul Etmediğini Beyan Ettiği - Eşi Hakkında Suç Duyurusunda Bulunularak Kamu Davası Açılması Halinde Dava Dosyalarının Birleştirilerek Yapılacak Yargılama Sonucunda Sanığın Hukuki Durumunun Tespiti Gerektiği )
Y2.CDE. 2010/34566KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Sanığın Maddi Durumunun iyi Olduğu/Kaçak Elektrik Kullanımında Kişisel Kazancının Bulunmadığı Şeklindeki Savunmalarının Dikkate Alınacağı - Sayacın Tespit Tarihinden Önce Mühürlü Olup Olmadığının Araştırılacağı )
Y6.CDE. 2006/2802KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Sanığın Savunmasında Kaçak Elektrik Bedelini Taksitler Halinde Ödediğini Beyan Ettiği - Ödemenin Yapılıp Yapılmadığı Yapılmış İse Ne Zaman Yapıldığının Araştırılacağı )
Y10.CDE. 2004/19707KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Sanığın Sayaçtan Geçmeyecek Şekilde Tahsisli Hattın Dam Direği Kısmından Ayrı Bir Hat Çekerek Evinin Mutfağındaki Prize Bağladığı - Beraatine Karar Verilemeyeceği )
Y10.CDE. 2004/22408KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Sanığın Söz Konusu Yerde de Oğlunun Oturduğunu Belirttiği - Oğlunun Tanık Sıfatıyla Dinleneceği/Gerektiğinde Hakkında Dava Açılarak Davaların Birleştirileceği )
Y10.CDE. 2004/11666KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Sanığın Suça Konu İşyerinde Yalnızca Bir Yıllığına Kiracı Olarak Kaldığını ve Fatura Ödemediğini Beyan Ettiği - Sanığın Savunması da Esas Alınarak Sayacın Sağlam Olup Olmadığının ve Elektrik Geçip Geçmediğinin Tespit Edileceği )
Y2.CDE. 2008/22624KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Sanık Hakkında Kamu Davası Açılmadan Yapılan Ödemenin Bilirkişi Raporunda Cezasız Olarak Normal Tarifeye Göre Hesaplanan Kaçak Elektrik Bedelini Karşılayıp Karşılamadığının Belirlenmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2011/17839KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Sanık Hakkında Mahkumiyete Esas Alınan Tespit Tutanağının Aslı veya Onaylı Örneğinin Dava Dosyasına Getirilmeden Onaysız Fotokopisiyle Yetinilerek Hüküm Kurulamacağı - Sanık Hakkındaki Faturalarda Çelişki )
Y6.CDE. 2003/18347KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Sanık Tarafından Kullanılan Abonenin Suç Tarihi Öncesi ve Sonrası Dönemlere Ait Tüketim Föyleri Tedaş'tan Getirtilmesi Gereği )
Y19.HDE. 2001/1717KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Sanıklar Hakkında Açılan Dava Sonucunda Sanıkların Beraat Etmesi )
Y4.CDE. 2005/13434KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Saptanması Halinde 765 S.TCY'nın 235. veya 5237 S. TCY'nın Md. 279'daki Suçu Oluşturacağının Gözetilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2014/2823KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Sayacı Sökülen Abonenin Kim Olduğu Aboneliği Belirtilen Adreste Tutanak Tarihinde Kimin Oturduğu Kesin Olarak Tespit Edilerek Bu Aboneye Ait Tüm Bilgi Belgelerle Suça Konu Sayaç Muayene Raporu Katılan Kurumdan İstenilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği - Mühür Bozma Suçu )
Y10.CDE. 2004/11607KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Sayacın Geri Çalıştığı/Yıllık Enerji Tüketim Ekstreside Görülen Dönemlerde Tüketim Gözükmediği - Mahkumiyet Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2005/689KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Sayaç Camı İle Gövde Arasında Açıklık Bulunmasının Normal Bir Açıklık Olup Olmadığı - Kaçak Elektrik Kullanmak Amacıyla Bir Müdahale Sonucunda Oluşup Oluşmadığı Yönünden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği )
Y6.CDE. 2003/626KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Sayaçta Delik Olması Tek Başına Suçun Oluşması İçin Yeterli Olmadığı - Son Bir Yıllık Tüketim Belgeleri Getirtilip Kurulu Güce Göre Saptanması Gereği )
Y4.HDE. 2006/12438KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Sözleşme Kurulmadan ve Abone İşlemleri Tamamlanmadan Kullanılan Elektrik - Kullanım Süresinin 90 Günden Fazla Olamadığı/Geriye Kalan Süre İçin Normal Tarife Üzerinden Tüketim Bedeli Ödeneceği )
Y11.HDE. 2004/1971KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Sözleşme Yapmaksızın Karşılıksız Elektrik Kullanımı Halinde Taraflar Arasında Sözleşme Benzeri Bir İlişkinin Bulunduğunun Kabulünün Gerekmesi )
Y2.CDE. 2015/3480KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Sözleşmesiz Olarak Mühürsüz Sayaçtan Elektrik Kullanımından Kaçak Elektrik Tespit Tutanağı Düzenlendiği - Sanığın Sayaca Her Zaman Müdahale Etmesinin Olanaklı Bulunduğunun Gözetilmesi Gerektiği/Sanığın Suça Konu Sayacı Hangi Tarihten İtibaren ve Ne Kadar Süreyle Kullandığının Araştırılacağı/Sanığın Sayaca Müdahale Edip Etmediği ve Karşılıksız Yararlanma Kastının Bulunup Bulunmadığı Saptanmadan Karar Verilemeyeceği )
Y6.CDE. 2002/19929KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Suç Tarihi İtibariyle Kurulu Güce Göre Kullanılan Elektrik Miktarı Belirlenerek Cezanın Tayin Edilmesinin Gerekmesi )
YCGKE. 2011/6-94KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Suç Tarihi İtibariyle Pek Hafif Olduğu - Normal Tarife Üzerinden Sayacın Son Okuma Tarihiyle Tespit Tarihi Arasındaki Süre Esas Alınarak Belirlenecek Pek Hafif Değere Dair Bedel Esas Alınarak Hafif Değere Dair Hükmün Uygulanması Gerektiği/Elektrik Enerjisi Hırsızlığı )
Y6.CDE. 2002/16044KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Suç Tarihi ve Öncesinde Tüketilen Enerjide Düşme Olup Olmadığının Saptanması Gereği - Hırsızlık )
Y6.CDE. 2003/17117KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Suç Tarihinde Sanığın Evinde Bulunan Priz ve Lambaların Sayısıyla Elektrikli Aletler İle Bunların Kullanım Süreleri Dikkate Alınarak Bulunacak Kurulu Güce Göre Tüketimde Düşme Olup Olmadığı da Saptanması Gereği )
Y10.CDE. 2004/13725KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Suç Tarihinden Sonrasını Kapsar Şekilde Abone Tüketim Föyü Getirtilerek Tüketim Karşılaştırılması Yapılacağı )
Y6.CDE. 2003/122KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Suça Konu Elektirik Sayacının Sanayi Bakanlığı Mühürlerine Müdahalenin Tek Başına Numaratöre El Atıldığının Kanıtı Olamayacağı - Suç Tarihinden Bir Yıl Öncesi ve Sonrasına Ait Bir Yıllık Tüketim Belgeleri Getirtilerek Kurulu Güce Göre Tüketimde Düşme Olup Olmadığının Saptanması Gereği )
Y13.CDE. 2013/18961KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Şikayetçi Kurumun Zararını Tazmin Etmesi Halinde Sanık Hakkında Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği - Bu Hususta Sanığa Bildirim Yapılarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği/Elektrik Enerjisi Hakkında Hırsızlık Suçu )
Y7.HDE. 2005/3344KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Tahakkuk Ettirilen Borç Nedeniyle Açılmış Olumsuz Saptama Davası - Davalının Kaçak Elektrik Kullandığı Kabul Edilerek Uzman Bilirkişilere Kullanılan Kaçak Elektrik Bedeli Hesaplattırılması Gereği )
Y11.HDE. 2004/1104KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Takibe Konu Alacak Haksız Eylemden Kaynaklandığından Likit Bir Alacaktan Bahsetmek Mümkün Olmadığı )
Y3.HDE. 2004/1437KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Tamir İçin Alınan Sayaçtan Tespit Edilmesi - Çözümün Özel Ve Teknik Bilgiyi Gerektirmesi Nedeniyle Bilirkişi Oy Ve Görüşünün Alınması Gereği )
YHGKE. 2001/3-173KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Taraflar Arasında Dürüstlük İlkesi Gereği Bir Borç İlişkisi Kurulduğundan Davalının Belirlenen Bedeli Ödemesinin Gerekmesi )
Y19.HDE. 2005/11557KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Taraflar Tacir Olduğundan Dava Tarihinden İtibaren Asıl Alacak Miktarına 3095 Sayılı Yasanın 2/2. Maddesi Uyarınca Temerrüt Faizi Uygulanması Gerekirken Gecikme Zammı Uygulanacak Şekilde Hüküm Kurulması Doğru Olmadığı )
YHGKE. 1999/4-253KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Tazminat Davasında Yüklenici Taşınmazın Maliki Olduğunu Kabul Ettiği Halde Davanın Husumetten Reddi )
Y2.CDE. 2008/25736KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Tedaş Mührü Bozulup Kablo Giriş ve Çıkış Uçları Ters Bağlanarak - Kullanılan Elektrikli Aletler ve Aydınlatma Lambalarının Güç Toplamları ile Kullanım Sürelerine Uygun Hesaplamaları İçerir Ek Rapor Aldırılacağı )
Y10.CDE. 2004/11605KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Tesbit Tutanağında Elektrik Kolon Hattında Tahribat Olduğunun Bildirildiği - Tüketim Ekstresinden İse Tutanak Düzenlendikten Sonra Tüketimin Arttığının Anlaşıldığı/Olaya Uygun Düşmeyen Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )
Y10.CDE. 2004/18777KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Tutanak Düzenleyicisinin Yeminli Anlatımında Tutanağı Doğruladığı/Sanığın Şofben Kablosunu Sayacın Girişine Bağladığı - Bilirkişi Raporu ve Tüketim Ekstresi İle Olayın Doğrulandığı/Beraat Kararı Verilemeyeceği )
Y2.CDE. 2010/12218KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Tutanaklar İncelendiğinde Sanığın Evindeki Elektrik Tüketiminde Belirgin Bir Artışın Bulunduğu - Sanığın Evde Kaçak Kullanım Olup Olmadığını Bilebilecek Durumda Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y10.CDE. 2004/22253KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Tutanakta Mühürlerin Koparılmış yada Bozulmuş Olmadığının Belirtildiği/Mümziilerin de Mühürlerin Sağlam Olduğunu Belirttiği - Mühür Fekki Suçunun Oluşmadığı )
Y10.CDE. 2004/11626KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Tutanakta Sadece Bakanlık Mührünün Sökük Olduğunun Belirtildiği/Mümziilerin Düzenledikleri Tutanakta Kanca Düşürülerek Saatin Dönmesinin Engellendiğinin Belirtildiği - Kurulu Güce ve Ferdi Kullanım Özelliklerine Göre Tüketim Miktarlarının Karşılaştırılacağı )
Y4.HDE. 1999/9125KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Uğranılan Zarar Yönünden Yapılan İcra Takibi - Tacir Sıfatını Haiz Olmadığı Gözetilerek Yasal Faiz Yürütülmek Suretiyle İtirazın İptaline Karar Verilmesi )
Y3.HDE. 2014/2809KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Usulsüz Elektrik Kullanımının Tespiti istemi - Davacı Tarafın Tutanak Tarihinden Önce Söz Konusu Yer İçin Abonelik Başvurusunun Bulunup Bulunmadığı Abonelik Başvurusu Var İse Buna İlişkin Belgelerin Celbedilerek Toplanan Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Bir Hüküm Verilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2007/2326KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Varsa Suça Konu Sayaca Ait İstasyonuna Ait Rapor Getirtilip Suç Tarihinden Önceki Tüketimle Suç Tarihinden Sonraki Tüketimi Arasında Aşırı Bir Farklılık Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği )
Y6.CDE. 2005/14386KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Yerinde Keşif Yapılıp Ev Sahibi de Dinlenilerek Sanığın Kancanın Gevşetilerek Kaçak Kullanıldığını Bilip Bilemeyeceği Belirlendikten Sonra Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2010/17499KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Yöneticiye Karşı Dava Açılabileceği - Davalı Blok Yönetiminin Davada Dava Ehliyeti Bulunduğundan Davanın Esasına Girilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2007/8870KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Zararın İddianame Tarihinden Önce Rızaen ve Tamamen Ödenmesinin Yasal İndirim Nedeni Olarak Kabul Edileceği - Hapis Cezasını Ortadan Kaldıracak Şekilde Aynen Tazmin Tedbirine Dönüştürülemeyeceği )
Y3.HDE. 2017/12872KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI (Alacak Davası - Uzman Bilirkişilerden İtirazları Karşılayacak Şekilde Davacının Davalı Kurumdan İsteyebileceği Bedelin Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Hükümlerine Göre Bir Hesaplanması Taraf ve Yargıtay Denetimine Elverişli Bir Rapor Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
Y3.HDE. 2012/11666KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI (Davacı ile Davalı Arasında Abone Sözleşme İlişkisi Bulunduğundan Uyuşmazlığın Çözümünde Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu - Menfi Tespit İstemi )
Y3.HDE. 2013/17848KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI (İtirazın İptali İstemi - Mahkemece Aldırılan Bilirkişi Raporları Arasında Trafonun Davalıya Ait Olup Olmadığına Dair Açık Çelişki Bulunup Bu Çelişki Giderilmediğinden Önceki Bilirkişiler Dışında Oluşturulacak Üç Kişilik Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulu Marifetiyle Alınan Raporlardaki Çelişkileri Giderecek Biçimde Rapor Alınması Gerektiği)
Y2.CDE. 2007/8444KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI (Kaçak Tüketime Konu Endüstri Meslek Lisesinin Tadilat İşlerini Üstlenen Sanığın Hukuki Sorumluluğu Bulunsa Dahi Cezaların Şahsiliği İlkesinden Dolayı Kaçak Elektrik Kullanmak Suçuna İştirak Ettiğine Dair Savunmasının Aksini İspatlayacak Hiçbir Delil Elde Olmadığı - Şüpheli Durumun Sanık Lehine Değerlendirilmesi Suretiyle Beraat Kararı Verilmesi Gerektiği)
Y3.HDE. 2013/19350KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI (Menfi Tespit Davası - Somut Olayı Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin İlgili Maddelerinde Yer Alan İlkeler Işığında Değerlendiren Bir Rapor Alınarak Varılacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
Y3.HDE. 2013/11916KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI (Menfi Tespit ve İstirdat İstemi - Davacının Hakkında Başlatılan İcra Takip Dosyasına Beyanda Bulunarak İcra Takibine ve Borca İtirazı Olmadığını Borcu Kabul Ettiği Nazara Alınarak Davanın Reddi Gerektiği)
Y2.CDE. 2011/10781KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI (Miktarın Suç Tarihindeki Normal Tarifeye Göre Cezasız ve Vergisiz Değerinin Uzman Bilirkişiye Hesaplattırılıp 765 S.K. Md. 522 Uygulanmasında Tespit Edilen Bu Değerin Esas Alınması Gerektiği - Kurum Tarafından Bildirilen Değerin Esas Alınamayacağı)
Y17.CDE. 2015/19086KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI (Sanığın Suça Konu Yerde Ne Kadar Süredir Çalıştığının ve Kaçak ya da Usulsüz Kullanımın Ne Zaman Başladığının Kesin Olarak Saptanması ve Sanık Suça Konu Yerde Halen Çalışmakta İse Keşif Yapılıp Kullanılabilecek Elektrik Miktarının Belirlenmesi Gerektiği - Karşılıksız Yararlanma)
Y3.HDE. 2017/1219KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI (Tahakkuk Ettirilen Ceza Bedelinden Sorumlu Olunmadığının Tespiti İstemi - Raporu Düzenleyen Bilirkişi Kurulundan 90 Günlük Süre Esas Alınarak Yapılan Hesaplamada Yargılama Sırasında Yürürlüğe Giren 6446 S. Elektrik Piyasası Kanunu'nun 17., Geç. 19. İle 20. Md.lerinin Etkisi de Değerlendirilmek Üzere Ek Rapor Alınarak Sonucuna Uygun Bir Karar Verileceği)
Y3.HDE. 2014/1333KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI HESAPLAMA YÖNTEMİ ( Dosyanın Önceki Bilirkişi Dışında Mühendis Bir Bilirkişiye Verilerek Elektrik Tarifeleri Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ve 122 Sayılı EPDK Kararı Hükümlerine Göre Hesaplanması Konusunda Denetime Elverişli Rapor Alınacağı )
Y7.HDE. 2012/4742KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI NEDENİYLE ABONENİN SORMLULUĞU ( Normal Kullanım Nedeniyle Kullanıcıyla Birlikte Elektrik Abonesinin de Sorumlu Olduğu - Kaçak Elektrik Kullanımı Haksız Fiil Niteliğinde Olduğu Kaçak Elektrik Kullanımından Dolayı Abonenin Sorumlu Tutulamayacağı )
Y19.HDE. 2009/13106KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI NEDENİYLE ALACAĞIN TAHSİLİ ( Eylemin Davalı Tarafından Gerçekleştirilemediği ve Ceza Hakiminin Kesin Hükmüyle Belirlendiğinden Kanıtlanamayan Davanın Reddi Gerektiği )
Y3.HDE. 2012/12228KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI NEDENİYLE BAŞLATILAN İLAMSIZ İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ (Abonelik Fesih Tarihine Göre Kaçak Elektrik Kullanımının Belirlenmesi Gerektiği - Uzman Bilirkişi Raporu Alınmak Suretiyle Alacak Miktarının Belirleneceği)
Y7.HDE. 2004/3969KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI NEDENİYLE HÜKMEDİLEN ALACAĞIN LİKİD OLMAMASI ( İcra İnkar Tazminatı Talebinin Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2001/5631KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI NEDENİYLE İCRA TAKİBİ ( Alacak Miktarı Likid Olmadığından İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
Y7.HDE. 2005/1812KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI NEDENİYLE İTİRAZIN İPTALİ ( Davalı Borçlunun Kaçak Elektrik Kullanmak Suçundan Beraat Ettiği - Davanın Reddine Gerektiği )
Y3.HDE. 2015/9658KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI NEDENİYLE KESİLEN BEDELE İLİŞKİN MENFİ TESPİT DAVASI ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Mahkemece Kaçak Elektrik Bedelinin Hesaplanması Amacıyla Bilgisine Başvurulan Bilirkişi Tarafından Düzenlenen Raporun Yürürlükte Olan Yönetmeliğe Göre Hesaplamasının Yapılmadığı )
Y4.HDE. 2006/1402KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI NEDENİYLE OLUŞAN ZARARIN TAHSİLİ ( Haksız Eylemden Kaynaklanan Davada Tazminat Konusundaki Uyuşmazlığın Çözüm Yerinin Asliye Hukuk Mahkemesi Olması )
Y7.HDE. 2009/5088KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI NEDENİYLE ÖDENMİŞ BULUNULAN TAZMİNATIN İSTİRDADI ( Davacı Tarafın Yalnızca İşyerini Satın Alma Tarihi İle Tutanak Tarihi Arasındaki Dönemde Kaçak Elektrik Kullanımından Sorumlu Olacağının Kabulü Gerektiği )
Y3.HDE. 2015/8409KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI NEDENİYLE TAHAKKUK ETTİRİLEN ALACAĞIN TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZ ( İtirazın İptali ve İcra İnkar Tazminatı Talebi/Hukuki Yarar - Ödeme Emrine Süresinde İtiraz Edilmediği/Davacının İtirazın İptali Davası Açmasında Hukuki Yarar Bulunmadığı/Takibin Kesinleştiği )
Y11.HDE. 2005/858KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI NEDENİYLE TAHAKKUK ETTİRİLEN PARA CEZASININ TESBİTİ USULÜ ( Trafo Gücüne Göre Değil İşyerinde Mevcut Makinelere Göre Ceza Takdiri Gereği )
Y3.HDE. 2013/21381KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Fiili Kullanıcının Sorumluluğu/Müteselsil Sorumluluk Bulunduğu - Davalının Kaçak Kullanım Bedelini Aboneden İsteyebileceği gibi Fiili Kullanıcıdan da Talep Edebileceğinin Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 1988/9703KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Yetkili Mahkeme )
Y4.HDE. 2003/4791KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( İstihdam Edenin İşçinin Eyleminden Sorumluluğu )
Y11.HDE. 2002/1620KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Tarifeye Bağlanmış Olsa Bile Tazminat Miktarına Hakimin Müdahale Hakkının Bulunması - Likid Olmayan Alacak Nedeniyle İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
Y4.HDE. 2002/2508KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Uygulanacak Faiz Oranı - Likid Olmayan Alacağa İtirazda İcra İnkar Tazminatı İstenememesi )
Y4.HDE. 2001/8078KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI NEDENİYLE YAPILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ ( Alacağın Haksız Eylemden Kaynaklanması Nedeniyle Davacı Yararına İcra İnkar Tazminatına Hükmedilememesi )
Y4.HDE. 2001/9631KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI NEDENİYLE YAPILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ ( Alacağın Haksız Eylemden Kaynaklanması Nedeniyle Davacı Yararına İcra İnkar Tazminatına Hükmedilememesi )
Y13.HDE. 2002/12743KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI NEDENİYLE YAPILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ ( Borçlu Aleyhine İcra İnkar Tazminatına Karar Verilebilmesi Şartı )
Y3.HDE. 2003/8891KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI NEDENİYLE YAPILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ ( Dava Açıldıktan Sonraki Bir Dönemde Davalının Ölmesi )
Y3.HDE. 2012/23137KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI NEDENİYLE YAPILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ ( İşyerinde Kimin ve Hangi Tarihten İtibaren Faaliyette Bulunduğu İlgili Tüm Kurumlardan Araştırılmadığı )
Y3.HDE. 2016/7108KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI SEBEBİYLE TAHAKKUK EDEN FATURA BEDELİNDEN BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Karardan Sonra Yürürlüğe Girmiş Bulunan İlgili Yasa Değişikliklerinin Geçmişe Etkili Uygulanması Gereken Hükümler İçerdiği - 6446 S. Kanunun 17. Geçici 19. İle 20. Md. Olaya Etkisinin Bulunup Bulunmadığının Değerlendirileceği )
Y3.HDE. 2017/12174KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI SEBEBİYLE TAHAKKUK EDEN KAÇAK TÜKETİM BEDELİNDEN BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Mahkemece Bilirkişi Kurulunca Yapılacak Hesaplamada Yargılama Sırasında Yürürlüğe Giren 6446 Kanunun 17. Geç. 19. İle 20. Md. Etkisi de Değerlendirilmek Üzere Rapor Alınarak Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2015/17820KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI SEBEBİYLE TAHAKKUK ETTİRİLEN BEDELİN İADESİ İSTEMİ ( Kaçak Tahhukkuku Yanında Geçmişe Yönelik Ek Tahakkuk Yapılabilmesi İçin Kaçak Elektrik Enerjisi Kullanım Başlangıç Tarihinin Doğru Bulgu ve Belgelerle Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2014/10551KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI SEBEBİYLE TAHAKKUK ETTİRİLEN FATURALAR ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Kaçak Elektrik Bedelinin Elektrik Tarifeleri Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ve Bu Yönetmelik Gereğince Yayınlanan Usul ve Esaslarda Açıklanan Yönteme Göre Her Bir Tutanak İçin Ayrı Ayrı Hesaplanması İçin Bilirkişiden Rapor Alınması Gerektiği )
Y7.CDE. 1992/1852KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI SUÇU ( Muterizin Kesilen İdari Para Cezasının İptalini İstemesi Nedeniyle Görevli Mahkemenin Hukuk Mahkemeleri Olması )
Y3.HDE. 2014/2420KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINA DAYALI BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Aboneliğini İptal Ettirmeyen ve Kaçak Kullanıma Sebebiyet Veren Abonenin Sorumluluğu - Elektrik Bedeli Hesaplamasına İtiraz Edildiği/Yeni Uzman Bilirkişi Marifetiyle İnceleme Yaptırılacağı )
Y7.HDE. 2012/8105KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINA DAYALI İCRA TAKİBİNE YÖNELİK İTİRAZIN İPTALİ ( Dosya Kapsamındaki Deliller Değerlendirildiğinde Davalının İşyeri ve Kaçak Kullanımla İlgilisi Bulunmadığının Anlaşıldığı - Davanın Reddi Gerektiği )
Y7.HDE. 2012/8468KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINA DAYALI İTİRAZIN İPTALİ ( Bilirkişi Raporunda Davalının Söz Konusu Mesken Bakımından Aboneliğinin Bulunup Bulunmadığı Tartışılmadığı - Davalının Abonelik Durumu ve Sözleşmesinin Kaçak Tutanağı Tanzim Edilmiş Olan Meskene Ait Olup Olmadığı Araştırılacağı )
Y3.HDE. 2014/4270KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINA DAYALI ÖDENEN MİKTARIN YASAL FAİZİYLE TAHSİLİ ( Eylemin Sabit Görülmesi Durumunda Davalının Davacı Taraftan İsteyebileceği Kaçak Elektrik Bedelinin Tutanağın Düzenlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan Yönetmelik Hükümlerine Göre Hesaplanması Konusunda Denetime Elverişli Rapor Alınması Gerektiği )
Y19.HDE. 1999/6169KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINA DAYANAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( Alacağın Likid Olması ve İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi )
YCGKE. 2004/6-142KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINA İLİŞKİN HIRSIZLIK İDDİASI ( Sayaçta Film Şeridiyle Yapılan Denemede Sayacın Durduğunun Tesbit Edilmesinin Hırsızlık Yapıldığına Delil Teşkil Etmemesi - Beraat Kararı Verilmesi Gereği )
Y4.HDE. 2003/4248KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINDA TAZMİNAT MİKTARI ( Kaçak Elektrik Tarifesinde Yazılı Usullere Göre Belirlenmiş Olup Bunun Aboneler için Uygulanan Yöntemden Farklı ve Cezalı Bir Hesaplama Olması )
YHGKE. 2011/19-104KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINDAN ABONENİN SORUMLULUĞU ( Davalı Karşı Davacının Aboneliğini İptal Ettirmeden Kendisine Ait Ticari İşletmeyi Sattığı/Satıştan Sonra Kaçak Elektrik Kullanıldığı - Abonenin Aboneliğini İptal Ettirmemesinden Dolayı Sorumlu Tutulacağı )
Y4.HDE. 2004/409KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINDAN DOĞAN ALACAĞA İLİŞKİN TAKİBE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ ( Likid Alacak Niteliği Bulunmadığından İcra İnkar Tazminatına Hükmedilememesi - Ticari İş Niteliği Bulunmadığından Yasal Faize Hükmedilmesi Gereği )
Y7.HDE. 2006/733KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINDAN DOĞAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Takip Talebinde Takip Tarihinden Sonraki Dönem İçin İstediği Faiz Avans Faizi İle Eş Anlama Geldiğinden Takipten Sonraki Dönem İçin de Değişken Oranlı Avans Faizine Hükmedilmesi Gereği )
Y4.HDE. 2004/12781KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINDAN DOĞAN ALACAK ( Gecikme Cezası Adı Altında Ve Yasal Faiz Oranlarını Aşar Şekilde Takip Yapılması Ve Mahkemece De Bu İstemin Kabul Edilmesi Hatalı Olduğu )
Y3.HDE. 2012/12229KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINDAN DOĞAN ALACAK NEDENİYLE BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ ( Eylemin Haksız Fiil Niteliğinde Oduğu - Abone Sözleşmesine Dayalı Elektrik Kullanan Kişilere Uygulanan Tarifeden Zararın Tespit Edilemeyeceği )
Y7.HDE. 2011/7535KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINDAN DOĞAN BORÇ ( Davacının İşyerinde Kaçak Elektrik Kullanımı Tespit Edilmiş Olduğundan Mahkemece Davacının Ne Kadar Miktar Davalıya Ödemek Zorunda Olduğunun Tespit Edilmesi Gereği - Uzman Bilirkişi Raporu Alınacağı )
Y19.HDE. 2004/13360KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINDAN DOĞAN BORÇ ( Kaçak Elektrik Kullananla Birlikte Abone de Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olduğu - Menfi Tespit Davası )
Y19.HDE. 2010/13376KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINDAN DOLAYI BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ TALEBİ ( Kullanıcı Sıfatı İle Davacının Dava Açmakta Hukuki Yararı Bulunduğu - Abone Olmadığından Bahisle Davanın Aktif Husumet Yokluğundan Reddedilemeyeceği )
Y7.HDE. 2012/3533KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINDAN DOLAYI SORUMLULUK ( Aboneliğini İptal Ettirmeden Davalının İşyerini Devrettiği - Sözleşme Hükümleri Uyarınca Abonenin de Kaçak Elektrik Kullanımından Kullanıcı İle Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulacağı )
Y7.HDE. 2010/6462KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Bilirkişi İncelemesi ile Davalının Sorumlu Tutulabileceği Kaçak Elektrik Bedeli ve Gecikme Faizinin Hesaplanması İçin Bilirkişiden Gerekçeli Denetime Elverişli Rapor Alınması Gerektiği)
Y4.HDE. 2008/6199KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN ALACAK ( Kaçak Elektrik Kullanımından Kaynaklanan İtirazın İptali Davası - Alacağın Likit Olmadığı/Uyuşmazlığın Çözümü Yargılamayı Gerektirdiğinden Borçlu Aleyhine İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmemesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2005/3046KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN ALACAK ( Menfi Tespit Talebi - Davalının Kaçak Elektrik Kullanımı Nedeniyle Sorumlu Tutulmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y4.HDE. 2007/14741KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN DAVA ( İtirazın İptali - Haksız Eylem Niteliğini Taşıdığı/Tüketici Mahkemesinin Değil Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
Y7.HDE. 2005/885KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN KURUM ALACAĞININ TAHSİLİ ( İcra İnkar Tazminatı - Yeniden Konusunda Uzman Bir Bilirkişiye Dava Dosyası İncelettirilerek Dosyaya Aktarılan Bilgi ve Belgeler İle Elektrik Tarifesi Hükümlerine Göre Takip Tarihine Kadar Davacının İstemekte Haklı Olduğu )
Y3.HDE. 2015/17673KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN MENFİ TESPİT ( Davacının Kaçak Elektik Kullanımının Olduğu Tarihlerde Kiracı ve Abone Sıfatının Olmadığı ve Davalının Elektriği Kurumun Bilgisi Dışında Davacının Elektrik Kullandığını İspat Edemediği - Davacının İlgili Yeri Kullanmaya Başladığı Tarihten Belirtilen Tarihe Kadar Usulsüz Elektrik Kullanımı Olduğu Gözetilerek Bilirkişi Raporu Aldırılıp Sonuca Göre Karar Verileceği )
Y3.HDE. 2016/4253KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN MENFİ TESPİT ( Davaya Konu Kullanıma Dair Davacının Sanık Sıfatıyla Yer Aldığı Asliye Ceza Mahkemesi Kararında Davacının Karşılıksız Yararlanma Fiilinin Sabit Görüldüğü - Kurum Zararı Sanık Tarafından Karşılanarak Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verildiği/Davacının Ceza Yargılamasında Kurum Zararının Karşılanması İçin Yapmış Olduğu Ödemenin Davalı Kuruma Olan ve Aynı Eylemden Doğan Borcundan Mahsubu Gerektiği )
Y3.HDE. 2013/15999KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINI YAPAN KİŞİNİN TESPİTİ GEREĞİ ( Tutanağın Tutulduğu Ticarethanede Kimin ve Hangi Tarihten İtibaren Faaliyetinin Bulunduğunun Ticaret Odası ve Ticaret Sicili Müdürlüğünden Sorulması Gereği - Kaçak Elektrik Cezası )
Y3.HDE. 2012/12229KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMININ HAKSIZ FİİL SAYILMASI ( Zararın Tespitinde Taraflar Arasında Bir Sözleşme İlişkisinin Bulunmasına Lüzum Bulunmadığı - Haksız Fiilin Yapma ya da Yapmama Şeklinde Gerçekleşebileceği/İtirazın İptali Davası )
Y7.HDE. 2012/8671KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMININ SOMUT OLARAK BELİRLENMESİ ( Mahkemece Yapılan Araştırmanın Soyut ve Yetersiz Kaldığı - EPMH Yönetmeliğinin Dikkate Alınacağı/Kaçak Kullanımın Tespit Edilmesi Halinde Bunun Miktarı ve Süresinin Belirleneceği )
Y3.HDE. 2013/13945KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMININ TAHSİLİ AMACIYLA YAPILAN İCRA TAKİBİNE YAPILAN İTİRAZIN İPTALİ ( Davalının Taşınmaz Sahibi Aboneliğin Kiracı Üzerine Olduğu - Ceza Mahkemesince Davalının Beraatine Karar Verilse de Suçun İşlenmediğinin Kesin Olarak Tespit Edilmediği/Hukuk Mahkemesi Hakimini Bağlamayacağı )
Y2.CDE. 2007/12603KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Belirlenen Site Daire Sakinleri Dinlenip Sayaçlarındaki Endeksin Bilirkişi Tarafından Kurulu Güçle Karşılaştırılarak Sorumlu Olup Olmayacakları da Değerlendirilerek Site Yöneticisi Sanığın Durumunun Belirlenmesi Gereği )
Y2.CDE. 2008/28036KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Bilirkişi Tarafından Hesaplanan Değer Uyarınca Cezada İndirim Uygulanacağı )
Y2.CDE. 2010/17559KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Birden Fazla Suç Tutanağının Düzenlendiği Ancak İddianamede Sadece Suç Tutanağına Konu Eylem Hakkında Kamu Davası Açıldığı - Diğer Suç Tutanakları İle İlgili Açılmış Bir Dava Bulunup Bulunmadığı Hususunun Araştırılması Gerektiği )
Y11.HDE. 2002/7629KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Gecikme Zammı Sözleşme İlişkisi İçerisinde Geçerli Bir İstem Olup Haksız Eylem İlişkisi İçinde Bulunan Taraflar Arasında Uygulanamaması )
Y2.CDE. 2009/55933KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Hak Yoksunluklarının Sanığa Hükmolunan Hapis Cezasının Kanuni Sonucu Olduğu - Hangi Haklardan Ne Kadar Süre İle Yoksun Bırakılacağının İnfaz Aşamasında Gözetilebileceği )
Y7.HDE. 2009/6979KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat - Davalı Kurumun Davacı Taraftan İsteyebileceği Kaçak Elektrik Bedelinin Anılan Yönetmelik Hükümlerine Göre Yayınlanan Tarife Usûl ve Esaslarına Uygun Olarak Yeniden Hesaplanması Gerektiği )
Y21.CDE. 2016/9970KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Hükümlüye Ait Sayacın Önceden Mühürlenmiş Olduğuna Dair Tutanak Bulunmadığı/Eylemin Mühür Bozma Suçunu Oluşturmadığı )
Y3.HDE. 2013/16621KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( İtirazın İptali Davası - Kaçak Kullanım Tespit Tutanağının Aksi İnandırıcı Delillerle Kanıtlanmadığı Sürece Sözü Edilen Belgeye Göre Hüküm Kurulmak Gerektiği )
Y4.HDE. 2001/4618KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Kaçak Tüketilen Elektrik Bedelinin Tahsili Amacıyla Başlatılan İcra Takibine İtirazın İptali İstemi )
Y17.CDE. 2015/18767KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Karşılıksız Kullanma Suçu - Sanığın Suça Konu Yerde Ne Kadar Süredir Oturduğunun Kaçak ya da Usulsüz Kullanımın Ne Zaman Başladığının Kesin Olarak Saptanacağı/Sanık Suça Konu Yerde Halen Oturuyor İse Keşif Yapılıp Kurulu Güç Belirleneceği )
Y17.CDE. 2015/19223KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Karşılıksız Yararlanma - Mahkemece Suç Tarihi İtibariyle Katılan Kurumun Vergili Cezasız Zararı İle İlgili Teknik Bilirkişiden Rapor Alınarak Şikayetçi Kurumun Zararını Tazmin Etmesi Halinde Sanıklar Hakkında Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetileceği )
Y17.CDE. 2015/19045KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Karşılıksız Yararlanma - Tüketilebilinecek Ortalama Elektrik Miktarı Bilirkişiye Hesaplattırıldıktan Sonra Bulunacak Değerin Suça Konu Sayaçtan Geçirilen Tüketim Miktarıyla Uyumlu Olup Olmadığı ve Tutanak Öncesi Tüketimlerle Tutanak Sonrası Tüketimler Arasında Fark Oluşup Oluşmadığı Tespit Edileceği )
Y2.CDE. 2017/2153KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Karşılıksız Yararlanma Suçu - Mahkemece Tutanak Üzerindeki Bilgiler İle Ticaret Sicil Memurluğunun ve Sanığın Savunması Arasındaki Farklılıkların Giderilmesi Bakımından Tutanak Mümzilerinin Mutlaka Dinlenileceği )
Y13.CDE. 2015/3698KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Karşılıksız Yararlanma Suçu - Sanığın Karşılıksız Yararlanma Kastıyla Hareket Ettiğinin Tespit Edilmesi Durumunda Şikayetçi Kurumun Zararını Tazmin Etmesi Halinde Sanık Hakkında Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetileceği )
Y13.CDE. 2014/614KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Karşılıksız Yararlanma Suçu - Sanığın Yaptığı Ödemenin Bilirkişinin Tespit Edeceği Zarar Miktarını Karşılamaması Halinde Sanığa Geriye Kalan Kurum Zararını Tazmin Etmesi Durumunda Hakkında “Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceğine” Dair Bildirimde Bulunularak Sonuca Gidileceği )
Y2.CDE. 2014/658KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Karşılıksız Yararlanma Suçu - Sanık Hakkında Sayaçsız Kaçak Elektrik Kullandığına Dair Tutanaklar Tutulduğu ve Eylemlerinde Atılı Suçun Unsurlarının Oluştuğu )
Y2.CDE. 2010/29888KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Keşif Yapılacağı/Tutanak Tarihinden Önceki ve Sonraki Dönem Tüketimlerinin Karşılaştırılacağı - Suç Tarihinden Sonraki Dönemde Belirgin Bir Artış Olup Olmadığının Rapor Alınarak Tespit Edileceği )
Y2.CDE. 2009/52726KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Kuruma Kaydı Bulunmayan Sayacın Kullanıcı Tarafından İstenildiği Zaman Değiştirilmesi Mümkün Olduğundan Faydalanma Kastının Bulunup Bulunmadığı Yönünden İnceleme Yapılacağı )
Y10.CDE. 2004/18657KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Mührün Kopuk Olmasının Numaratöre El Atılmasının Kanıtı Olmadığı - Tüketimin Evin Kurulu Gücüne Göre Düşük Kaldığı/Tüketim Ekstreleri Getirtilerek Karşılaştırma Yapılması Gereği )
Y6.CDE. 2005/18243KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Mühürlü Sayacın Giriş Kablolarını Ters Bağlayıp Sayacın Geri Dönmesini Sağlayarak Kullanan Sanık - Eylemin Elektrik Enerjisi Hırsızlığı Yanı Sıra Mühür Bozma Suçunu da Oluşturduğu )
Y11.CDE. 2002/2512KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Sanığın Elektriği Abone Olmadan Sayaçtan Geçirmek Suretiyle Kullandığının Anlaşılması )
Y5.CDE. 2011/13400KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Sanığın Evde Kiracı Olarak Oturduğunu İleterek Kira Sözleşmesini İbraz Ettiği - Mühürleme Tutanağını Düzenleyen Tutanak Mümzileriyle Kira Sözleşmesinde Kiraya Veren Olarak Adı Geçen Kişinin Tanık Sıfatıyla Dinlenmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2008/7918KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Sanığın Eve Kısa Bir Süre Önce Kiracı Olarak Taşındığına İlişkin Savunmasının Araştırılacağı )
Y13.CDE. 2015/3832KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Sanığın Karşılıksız Yararlanma Kastıyla Hareket Edip Etmediğinin Değerlendirileceği/Suç Kastının Varlığının Tespiti İle Şikayetçi Kurumun Zararının Tazmin Edilmesi Halinde Sanık Hakkında Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y22.CDE. 2015/22983KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Sanığın Karşılıksız Yararlanma Kastıyla Hareket Edip Etmediğinin Değerlendirileceği/Suç Kastının Varlığının Tespiti İle Şikayetçi Kurumun Zararının Tazmin Edilmesi Halinde Sanık Hakkında Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2001/2603KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Sanığın Kastına Yönelik Delil Elde Edilemediğinden Hırsızlık Suçunun Unusurlarının Oluşmaması )
Y13.CDE. 2015/3966KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Sanığın Kovuşturmada Alınan Savunmasında Kızının Bir Günlükken Nefes Kesesi Yüzünden Solunum Darlığı Çekmesi Sebebi İle Sayaçsız Bir Şekilde Düz Bağlı Elektrik Kullandığını Görevlilerin Durumu Tespit Ettiklerini Ancak Elektriği Kesmeden Gitiiklerinin İfade Ettiği/Sanığın Beyanı Doğrultusunda Araştırma Yapılarak Zorululuk Haline Dair Koşulların Suça Konu Olayda Meydana Gelip Gelmediğinin Tartışılması Gerektiği )
Y11.CDE. 1998/7927KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Sanığın Mührü Sökülmüş ve Tansiyon Mandalı İndirilmiş Sayaçtan Geçirilmek Suretiyle Kaçak Elektrik Kullanması )
Y2.CDE. 2010/33429KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Sanığın Oğlunun Sanığı Suçtan ve Cezadan Kurtarmaya Yönelik Beyanlarına İtibar Edilemeyeceği )
Y2.CDE. 2013/31200KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Sanığın Şikayetçi Kurumun Zararını Tazmin Etmesi Halinde Hakkında Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği - Zararı Gidermediği Tespit Edilirse Gidermesi Halinde Hakkında Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceğine Dair Bildirimde Bulunulacağı )
Y17.CDE. 2015/19121KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Sanığın Tutanağa Konu Evi Ne Zamandan Beri Kullandığı Konusunda Zabıta Araştırması Yaptırılarak Kaçak Kullanım Süresi Tespit Edilerek Mahallinde Uzman Bilirkişi Marifetiyle Keşif Yapılarak Kurulu Güç Belirlenip Kayıtsız Sayaçtan Kullanım Süresi İçerisinde Normal Kullanıma Göre Tüketebileceği Ortalama Elektrik Miktarı Bilirkişiye Hesaplattırılması Gerektiği )
Y6.CDE. 2002/18588KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Sayacın Geçen Akımı Göstermediği Anlaşıldığından Önceki Tüketim Föyleri Getirtilip Tüketimde Azalma Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
Y2.CDE. 2010/21602KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Soruşturma Evresinde Suça Dair Zararın Rızaen ve Tamamen Ödendiği/Mahkemece Gözetileceği - Kaçak Tüketilen Elektrik Bedelinin Bilirkişiye Hesap Ettirileceği/Kurumun Belirlediği Miktarın Esas Alınamayacağı )
Y2.CDE. 2013/2583KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Suç Tarihinden Sonra Tüketimde Bariz Bir Artma Olup Olmadığının Belirleneceği - Ürünün Kaç Kez Sulanması Gerektiğinin Dikkate Alınacağı )
Y2.CDE. 2009/53012KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Suçunun İşleniş Şekline Göre Uygulama Olanağı Bulunmayan Değer Azlığı Nedeniyle Uygulama Yapılamayacağı - İşlenen Eylemin Haksızlık İçediğinin Değerin Azlığı Sebebiyle Ceza Verilmediği Durumlarında Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Kararı Verilmesi Gereği )
Y6.CDE. 2003/308KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Şikayetçi Kurum Tarafından Düzenlenen Tespit Tutanağında Sayacın Mühürlendiğinin Anlaşılamaması Nedeniyle Sanığın Sayaçtan İzinsiz Bağlantı Yaparak Elektrik Kullanma Şeklindeki Eyleminin TCK'nın 274. Maddesinde Tanımlanan Suçu Oluşturmaması )
Y4.HDE. 2003/5196KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Takibe Konu Kaçak Elektrik Kullanımından Kaynaklanan Tazminat Miktarı Yanında Ayrıca Gecikme Zammı Yapılarak Bunun Tazminata Eklenememesi )
Y2.CDE. 2007/3852KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Tesbit Tutanağından Önce Borç Nedeniyle Elektriğin Kesildiğine ve Sayacın Mühürlendiğine Dair Tutanak Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y6.CDE. 2002/18646KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Tesbit Tutanağının Düzenlendiği Tarih İle Önceki Ödemelere Ait Tüketim Miktarı Arasındaki Farkın Bilirkişiye Hesaplattırılması Gereği )
Y2.CDE. 2008/5495KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Tutanağın Tutulduğu İşyeri İle Vergi Levhası ve Asliye Hukuk Mahkemesine İhtiyati Tedbir İçin Dava Açılan İşyerinin Aynı Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y13.CDE. 2014/1863KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Tutanaktaki İbarelerin Suç Tespit Etmediği/Tutanak Temel Alınarak Hazırlanan İddianameyi Reddetme İmkanı Varken Bu Yola Başvurulmadığı - Karşılıksız Yararlanma Suçunun Oluşmadığı )
YCGKE. 2008/2-251KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Yapılmış Olan Sorgunun Yeniden Yapılmasına Gerek Bulunmamakta İse de Duruşmaya Katılma Hakkı Bulunan Sanığın Duruşmadan Haberdar Edilmesi Zorunluluğuna Uyulmaksızın Yargılamanın Yokluğunda Bitirilmesi Savunma Hakkının Kısıtlanması Niteliğinde Olduğu )
Y7.HDE. 2004/2479KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Zaptı Düzenlenen Davacı Taşınmazda Kiracı Olup Bir Kısım Ödemede de Bulunduğu - Davacının Dava Açmakta Hukuki Yararı Olduğu ve Aktif Dava Ehliyeti Bulunduğu )
Y7.HDE. 2010/1189KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA (Davalı Tarafın KDV Matrahına Dahil Olan Enerji Dağıtım Hizmet Bedelinin KDV ve BTV'sinden Sorumlu Olacağı)
Y13.CDE. 2015/8704KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA (Karşılıksız Yararlanma Suçu - Sanık İddianame Hazırlanmadan Önce Tüketim Bedelini Taksitlendirip Ödemeye Başladığından Kovuşturma Koşulu Gerçekleşmediğinden Düşme Kararı Verilmesi Gerekirken Beraat Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu)
Y17.CDE. 2015/19723KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA (Mahkemece Tespit Tutanağında Belirtilen Sayaç Endeksinin Uyumlu Olup Olmadığı ve Usulsüz Kullanım Bedeli Konusunda Teknik Bilirkişiden Rapor Alınmadan Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
Y13.CDE. 2015/2494KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA İDDİASI (Karşılıksız Yararlanma Suçu - Tutanakların Düzenlendiği Yerin Olay Tarihi İtibariyle Her Bir Sanık Tarafından Kullanılıp Kullanılmadığının Kullanılmasa Bile Kaçak Kullanımda Sorumluluklarının Olup Olamayacağının Araştırılarak Karar Verileceği)
Y2.CDE. 2007/1393KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA NEDENİYLE HIRSIZLIK ( Sanığın Borcu Nedeniyle Elektriğinin Kesilip Sayacının Mühürlenmek İstenmesi- Sanığın Borcunu Ödeyeceğini Söylemesi Üzerine Elektriğin Kesilmeyip Mühürün Yapılmamış Olması )
Y3.HDE. 2013/2652KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA NEDENİYLE İTİRAZIN İPTALİ ( Tutanak Düzenlenen Tarlanın Kimin Zilyetliğinde Olduğu Kaçak Elektrik Kullanma Fiilinin Kim Tarafından İşlendiği Tutanak Düzenleyicileri ve Varsa Taraf Tanıkları da Dinlenerek Belirlenmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2015/3482KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA SUÇU ( 6352 S.K. Gereğince Şikayetçi Kurumun Zararının Tazmin Edilmesi Halinde Sanık Hakkında Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gereği - Sanığın Kurumun Zararını Giderip Gidermediğinin Katılan Kurumdan Sorulacağı/6352 S.K. geç.2/2 M. Davada Gözetilmesi Gereği )
Y11.CDE. 2001/11207KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA SUÇU ( Hükme Dayanak Yapılan Kaçak Elektrik Kullanma Tespit Tutanağı Aslı veya Onaylı Örneği Dosyaya Celbedilmeden Onaysız Fotokopiyle Yetinilmesi )
Y17.CDE. 2015/19809KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA SUÇU ( Sanığa Makul Bir Süre Verilerek Bilirkişi Tarafından Belirlenen Zararı Tamamen Tazmin Etmesi Halinde Hakkında Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceğine Dair Usulüne Uygun Bildirimde Bulunularak Sonucuna Göre Sanık Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2011/5675KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA SÜRESİ ( Sözleşme Bulunmadığı Takdirde Doğru Bulgu ve Belgelere Dayandırılması Kaydıyla Elektrik Enerjisi Kullanılmaya Başlandığı Tarih İle Kaçak Tespitinin Yapıldığı Tarih Arasındaki Süre Olduğu - Belgeye Dayandırılamazsa Sürenin 90 Gün Olduğu )
Y3.HDE. 2014/1417KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA TUTANAĞI ( Menfi Tespit Davası - Kaçak Elektrik Kullanma Fiilinin Kim Tarafından İşlendiği Tutanak Mümzileri Dinlenerek ve Zabıta Araştırması Yapılarak Şüpheye Yer Vermeyecek Şekilde Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2008/442KAÇAK ELEKTRİK KULLANMADAN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( İtirazın İptali - Vekaletnamedeki Kimlik Bilgilerinden Yararlanılarak Davalının Tebligata Elverişli En Son Adresi İlgili Nüfus İdaresinden Askerlik Şubesi Başkanlığından Araştırılıp Soruşturulması Gerektiği )
Y7.HDE. 2009/7274KAÇAK ELEKTRİK KULLANMADAN KAYNAKLANAN ALACAK ( İtirazın İptali - Tutanak Düzenlenen Adreste Davalının Faaliyette Bulunup Bulunmadığı ve Faaliyette Bulunuyor İse Faaliyetin Hangi Tarihten İtibaren Başladığı Konusunda Taraflarca Gösterilen ve Gösterilecek Deliler Toplanması Gerektiği )
Y13.HDE. 2005/8088KAÇAK ELEKTRİK KULLANMADIĞININ TESPİTİ TALEBİ ( Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
Y2.CDE. 2009/55136KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Abonenin Borcunun 3 Taksit Yapıldığı ve İlk Taksit Tutarının Tahsil Edildiği/Kalanın Tahsil Edilmediği - Ödenen Miktarın Normal Tarifeye Göre Hesaplanan Kaçak Elektrik Bedelini Karşılayıp Karşılamadığının Araştırılacağı )
Y11.CDE. 2004/664KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Abonenin Mühürlü Elektrik Sayacını Evine İkinci Bir Hat Çekmek Suretiyle Devre Dışı Bırakması - Kanunen Resmen Mühür Altına Alınmış Şeyler Hakkında Suç/Görevli Mahkeme )
Y6.CDE. 2002/21509KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Ana Kofradan Çıkış Kofrasına Atlama Yapılarak - Sayacın Resmen Mühür Altına Alınmış Olup Olmadığı Araştırıldıktan Sonra Suç Vasfının Belirlenmesi Gereği )
Y2.CDE. 2010/15826KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Bilirkişi Raporu İle Tespit Edilecek Tarife Değeri Üzerinden 765 S.K. Md. 522'nin Uygulanacağı )
Y2.CDE. 2011/22686KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Elektrik Sayacının Mandalını Düşürmek Suretiyle/Sanığın Mandalı Kendisinin Düşürmediğini Beyan Ettiği - Tespit Tarihinden Geriye ve İleriye Doğru Birer Yıllık Dönemlere Ait Tüketim Miktarlarının Karşılaştırılacağı )
Y10.CDE. 2004/11604KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Elektrik Sayacının Suç Tarihinden Önce Mühürlenmediği Hususunun Nazara Alınacağı )
YHGKE. 2007/19-619KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği Uyarınca Ölçü Hücresinde Bulunan Mühürlerin Sökülmesinin Kaçak Elektrik Kullanımı Fiilini Oluşturacağı - Tahsil Edilen Bedelin İstirdadı Davası )
Y10.CDE. 2004/17320KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Film Sokmak Suretiyle - Tutanak Tanıklarının Yeminli Beyanıyla Olayı Doğruladığı/Sanığın Beraatine Karar Verilemeyeceği )
Y6.CDE. 2000/857KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Hırsızlık )
Y3.HDE. 2000/2967KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( İdarenin İstediği Bedeli Ödemekle Yükümlü Olma )
Y13.HDE. 2004/15585KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( İşyeri Aboneliği - İhtilaflara Tüketici Mahkemelerinde Bakılma İmkanı Bulunmadığı )
Y2.CDE. 2010/15192KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Kaçak Elektrik Kullanmak/Sanık Hakkında Altı Adet Kaçak Elektrik Faturası Düzenlendiği - Sanığın Bedeli Uzun Süre Israrla Ödemediği/Zaruret Haline Ulaşmayan Ağır ve Acil Bir İhtiyacı Karşılama Zorunluluğunun Bulunmadığı )
Y5.CDE. 2011/10419KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Kapak Mührünü Kopartarak Ölçü Dışı Kaçak Elektrik Kullanmak - Mühre Fiilen Dokunulmaksızın Mührün Konuluş Amacına Aykırı Davranışın Bile Mühür Bozma Suçunun Oluşacağı )
Y2.CDE. 2009/58067KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Keşif Sırasında Tespit Edilen Elektrikli Cihazların Normal Kullanıma Göre Tüketebileceği Ortalama Elektrik Miktarının Tespit Ettirileceği - Tüketim Föyleriyle Karşılaştırılıp Arasında Aşırı Bir Oransızlık Bulunup Bulunmadığının Belirleneceği )
Y10.CDE. 2004/26640KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Kontrolde Sayacın Camının Kırık Olduğunun Tespit Edildiği/Sanığın Camın Çocuklar Tarafından Kırıldığı Yönündeki Beyanı - Bilirkişi Raporunda Tüketimi Kaydetmeyi Önleyici Bir El Atmadan Söz Edilmediği/Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
Y10.CDE. 2004/23088KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Nötr Kesilmek Suretiyle İç Tesisata Topraklamadan Hat Verilerek - Geriye Doğru 1 Yıllık Tüketim Föyü Getirtilerek Kurulu Güce Göre Gerekli Karşılaştırılma ve Değerlendirmenin Yapılacağı )
Y10.CDE. 2004/14632KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Otomat Çıkışından İlave Kablo Bağlamak Suretiyle - Sarf Edilen Elektriğin Sayaçtan Geçip Geçmeyeceğinin Bilirkişi Aracılığı İle Tespit Edileceği )
Y6.CDE. 2002/21713KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Önceki Faturalar Getirtilip Evindeki Elektirkli Aletlerin Gücü Hesaplatılıp Sanığın Sayaçta Müdahalesi Olup Olmadığının Araştırılıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y10.CDE. 2004/12849KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Sanığın Evde Bulunmadığı Yönündeki Beyanı/Belli Dönemlerde Tüketim Olmadığının Tespit Edildiği - Tüketim Farklılıklarının Neden Kaynaklandığının Belirleneceği )
Y2.CDE. 2009/55665KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Sanığın Evi Kiraladığını Beyan Ettiği Tanığın da Doğruladığı - Tutanak Tarihinden Sonra Tüketimde Sanığın Oturduğu Tutanak Öncesi Döneme Göre Belirgin Bir Artış Olup Olmadığı Konusunda Bilirikişiden Rapor Alınması Gereği )
Y2.CDE. 2009/56772KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Sanığın Hattı Elektrikçinin Çektiğini ve Kaçak Olduğunu Bilmediğini İddia Ettiği/Elektrikçinin Tanık Olarak Dinlenen İfadesinde Hattı Uygun Şekilde Bağladığını Beyan Ettiği - Bilirkişi Raporu ve Deliller Değerlendirildiğinde Suçun İşlendiğinin Kabul Edileceği )
Y10.CDE. 2004/14420KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Sanığın İfadesinin Oluşa Uygun ve Teferruatlı Olduğu - Yargılamada Baskı Nedeniyle Suçu Kabul Etmek Zorunda Kaldığını Beyan Ettiği/İfadesi Alınırken Hazır Bulunan Müdafii İle İfadesini Alan Görevlilerin Tanık Sıfatıyla Dinleneceği )
Y2.CDE. 2013/2582KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Sanığın Kaçak Elektrik Kullanmak Suretiyle Mührü Bozarak Mührün Konuluş Amacına Aykırı Hareket Ettiği - Mühür Bozmadan Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2008/6-284KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Sanığın Olayın Gerçekleştiği Kurumun Ortağı Olduğundan Sorumlu Olduğu - Harici Hat Çekilerek Elektrik Kullanıldığı/Suçun Oluştuğu )
Y10.CDE. 2004/17235KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Sanığın Sayaç Numeratörüne El Atarak Tüketimin Sayaca Yansımasını Engellediği - Tutanak Mümziilerinin Beyanları İle Eylemin Sabit Olduğu/Beraat Kararı Verilmemesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2009/29489KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Sanığın Suçu Eşinin Yeni Doğum Yapması ve Borçtan Dolayı İşlediğini Belirtmesi - Eşinin Tespit Tarihinden 1.5 Ay Önce Doğum Yaptığı/Zorunluluk Ağır ve Acil İhtiyacı Karşılama Hali Bulunmadığı )
Y2.CDE. 2009/38558KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Sanığın Yurt Dışında Oturduğu Suça Konu Evde Fazla Süreli Oturmadığı Önceki Kiracılar Tarafından Yapılmış Olabilecek Düzeneği Fark Etmediği Savunması - Yurt Dışına Çıkış ve Giriş Tarihleri ve Düzeneğin İlk Bakışta Kolaylıkla Tespit Edilip Edilemeyeceğinin Araştırılacağı )
Y2.CDE. 2010/12402KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Sanık Dışında Üçüncü Kişilerin Ne Şekilde Bir Menfaati Bulunduğu Kararda Tartışılmadan 3. Şahıslar Tarafından Sayaca Müdahale Edilmesinin Mümkün Olduğu Gerekçesiyle Sanığın Beraatine Karar Verilmesi Hukuka Aykırı Olduğu )
Y6.CDE. 2000/6031KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Sarfolunan Elektrik Bedelinin Bilirkişiye Hesaplattırılması-Hırsızlık )
Y11.CDE. 2003/16918KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Sayaca Naylon Parçası Takarak - Sayacın Mühürlü Olması Halinde Asliye Ceza Mahkemesi'nin Görevli Olması - Sanığın Kaçak Elektrik Bedelini Ödediği İddiasının ve Bu Nedenle Cezada İndirim Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması Gereği )
Y2.CDE. 2009/174KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Sayacın Cam Arası Açılarak Film Şeridi Geçirildiği İddiası - Sayaçta İnceleme Yaptırılıp Film Parçacıkları veya Film Tozu Olup Olmadığı Hususunda Rapor Alınacağı )
Y6.CDE. 2002/3145KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Sayacın Camının Film Şeridi Girişine Uygun Şekilde Aralık Olduğunun Saptanması - Föye Göre Azalan Tüketim )
Y6.CDE. 2002/21211KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Sayacın Mühürlenmesinden Sonra da Kullanıldığı İddiası - Araştırılıp Tespiti Halinde Ayrıca TCK. Md. 80'in Uygulama Olanağının Tartışılması Gereği )
Y2.CDE. 2007/3089KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Sayacın Suç Tarihinden Önce Mühür Altına Alınıp Alınmadığı Kurumdan Sorulup Araştırılmaksızın Hüküm Tesis Edilemeyeceği )
Y6.CDE. 2002/18663KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Sayacın Suç Tarihinden Önce Mühürlenip Mühürlenmediği ve Tüketim Tutarı Bilirkişi Aracılığıyla Karşılaştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği - Hırsızlık )
Y10.CDE. 2004/20340KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Sayaç Mühürlerinin Kopuk Olduğu - Suç Tarihinden Öncesine ve Sonrasına Ait Birer Yıllık Tüketim Belgelerinin Getirtileceği/Bilirkişi İle Keşif Yapılacağı )
Y2.CDE. 2007/18223KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Suç Tarihinden Önceki ve Sonraki Dönemde Tüketilen Elektrik Arasında Bariz Oransızlık Bulunup Bulunmadığı - Anne-Oğul Sanıklardan Anne Cahil Olduğundan Ortak İkametlerine Ait İdare Sorumluluğunun Kime Ait Olduğunun Belirlenmesi Gereği )
Y10.CDE. 2004/13763KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Tanığın Sayacın Kapaksız Olarak Kulllanıldığı Yönündeki Beyanı - Tutanak Tarihinden Öncesi ve Sonrasına Ait Birer Yıllık Tüketim Föyleri Getirtilerek Karşılaştırma Yapılacağı )
Y4.HDE. 2006/788KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Tazminat Miktarı Hesaplanırken Aboneler İçin Uygulanan Yöntemden Farklı Bir Hesaplamaya Gidilemeyeceği - )
Y2.CDE. 2008/18678KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Temadi Eden Suçlardan Olması ve Tespit Tarihinin Temadinin Sona Ereceği ve Suçun İşlendiği Tarih Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2009/10391KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Tutanak Tarihinden Sonra Tüketimde Artış Bulunup Bulunmadığı Konusunda Açıklık Bulunmadığı - Ek Rapor Alınıp Artışın Nedeni Sanıktan da Sorularak Karar Verileceği )
Y2.CDE. 2009/45953KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Tutanakta Sayaç Altından Faz Giriş ve Çıkışlarını Harici Bir Kablo İle Birleştirmek Suretiyle Kullanıldığının Belirtildiği - Sanığın Sayaca Müdahalede Bulunmadığını Savunduğu/Tutanak Düzenleyicilerinin Ayrıntılı Beyanının Alınacağı )
Y10.CDE. 2004/17547KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Tutanakta Sayaç Kaportasının Zedelendiğinin Belirtildiği/Tüketilen Enerjinin Normal Olduğu - Tespitlerin Sanığın Atılı Suçu İşlediğini Göstermeyeceği )
Y4.CDE. 2002/6575KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Ücretin Ödendiğine Dair Savunma ve "Tahsilat Bildirimi" Başlıklı Belge - TCY.nın 523.Maddesinin Uygulama Yeri Bulunup Bulunmadığının Tartışılması Gereği )
Y7.HDE. 2005/1812KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK SUÇUNDAN BERAAT EDEN BORÇLU ( Davalı Borçlu Hakkında Başlatılan İcra Takibine Karşı Yapılan İtirazın İptali İsteminin Reddi Gerektiği )
YCGKE. 2010/2-101KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK SURETİYLE HIRSIZLIK ( 5 Yıllık Dava Zamanaşımına Tabi Olup Kesen Nedenlerin Varlığı Halinde Bu Süre En Fazla Yarı Oranında Artarak 7 Yıl 6 Aya Uzadığı )
Y6.CDE. 2003/10253KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK SURETİYLE HIRSIZLIK ( Hafifletici Sebebin Uygulanmasında Kaçak Kullanım Bedelinin Tesbiti Usulü )
Y10.CDE. 2004/26409KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK SURETİYLE HIRSIZLIK ( İşyeri Sahibinin İşyerinin Daha Önce Kiracı Tarafından Kullanıldığı ve Kendisinin Hiç Kullanmadığı İddiasının Araştırılması Gereği )
Y6.CDE. 2003/14898KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK SURETİYLE HIRSIZLIK ( Suça İlişkin Zararın Hazırlık Soruşturması Sırasında Rızaen ve Tamamen İade ve Tazmin Edilmesi - TCK'nun 523/1. Maddesi Gereğince Cezadan İndirim Nedeni Olduğu Hapis Cezasının Tamamen Ortadan Kaldırılmasını Şekilde Tedbire Dönüştürülemiyeceği )
Y6.CDE. 2002/23981KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK SURETİYLE HIRSIZLIK İDDİASI ( Sanığın Sayaca Tüketimi Kaydetmeyi Engelleyici Müdahalesinin Bulunup Bulunmadığının Usulüne Göre Araştırılması Gereği - Sayacın Müdahaleye Müsait Olmasının Tek Başına Suçun Oluştuğunu Göstermeyeceği )
Y6.CDE. 2003/11248KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK SURETİYLE HIRSIZLIK İDDİASI ( Sayaçta Delik Bulunmasının Tek Başına Kaçak Kullanımın Kanıtı Olmaması )
Y6.CDE. 2002/23655KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK SURETİYLE HIRSIZLIK İDDİASI ( Sayaçtan Yapılan Sarfiyatın Düşüklüğünün Sebebinin Araştırılıp Tesbit Edilmesi ve Buna Göre Hüküm Kurulması Gereği )
Y6.CDE. 2002/23658KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK SURETİYLE HIRSIZLIK İDDİASI ( Suç Tutanağında Sayacın Önünün Açık Olduğunun Belirtilmiş Olmasının Tek Başına Suçun Oluştuğunu Göstermemesi - Tutanak Tarihinden Bir Yıl Önceki ve Bir Yıl Sonraki Tüketim Oranlarının Getirtilip Karşılaştırılması Gereği )
Y4.HDE. 2012/2107KAÇAK ELEKTRİK KULLANMIMI ( Davacının Ceza-i Yargılamadan Beraat Ettiği/Beraat Kararının Hukuk Hakimini Bağlayacağı - Davacının Maddi Tazminat Taleplerinin Kabul Edileceği/Kaçak Elektrik Tüketimi Nedeniyle Alınan Bedelin İadesi Gereği )
Y3.HDE. 2013/15999KAÇAK ELEKTRİK NEDENİYLE KESİLEN CEZADAN SORUMLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ ( Menfi Tespit/Kaçak Elektrik Bedelinin Kaçak Elektrik Kullanımı Yapan Gerçek ve Tüzel Kişiden Tahsil Edilmesi Gereği - Kullanımı Yapan Hakkında Araştırma Yapılacağı )
Y7.HDE. 2012/7890KAÇAK ELEKTRİK NEDENİYLE TAHAKKUK ETTİRİLEN BEDELE YÖNELİK BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( 6111 S.K. Kapsamında İhtirazi Kayıt İle Borcun Yeniden Yapılandırıldığı - Dava Tarihinin 6111 S.K.'nın Yürürlüğe Girmesinden Önce Olduğu Gözetilerek İşin Esasına Girileceği )
Y3.HDE. 2013/16316KAÇAK ELEKTRİK SONUCU KESİLEN CEZA NEDENİYLE MENFİ TESPİT DAVASI ( Borçlu Olmadığının Tespiti/Haksız Ödemelerin İadesi Talebi/İstirdat - Bilirkişinin Uzman Olması Gereği/Eldeki Davada Bilirkişi ve Raporunun Yetersiz Olduğunun Gözetileceği )
Y4.HDE. 2012/2107KAÇAK ELEKTRİK ŞİKAYETİ NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Ceza Yargılamasından Beraat Ettiği - Davalının Anayasal Şikayet Hakkını Kullanması Nedeniyle Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği/Kaçak Elektrik Kullanımı )
Y3.HDE. 2015/15863KAÇAK ELEKTRİK TAHAKKUK BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( İtirazın İptali/Görevli Mahkeme - Dava Konusu Elektrik Abone Sözleşmesi Davalının Ticarethanesi İçin Düzenlendiği/Uyuşmazlığın Çözümü Genel Mahkemelerin Görevi İçerisinde Olduğu )
Y3.HDE. 2016/18306KAÇAK ELEKTRİK TAHAKKUKU ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Husumet Yokluğundan Red Kararı Bu Hususta Herhangi Bir Araştırma Yapılmadan Herhangi Bir Mevzuat Hükmü Tartışılmadan Yalnızca Taraf Beyanları Dikkate Alınarak Hüküm Kurulduğu Anlaşıldığından Öncelikle Davalı İle Dava Dışı Arasındaki Hukuki Durumu Belirlemek Adına İlgili Yerlere Müzekkere Yazılarak Toplanacak Bilgi ve Belgeler Doğrultusunda Yasal Mevzuat Çerçevesinde Değerlendirilerek Karar Verileceği )
Y13.HDE. 2005/8088KAÇAK ELEKTRİK TAHAKKUKU ( Nedeniyle Açılan Menfi Tespit Davasında Tüketici Mahkemesi Değil Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
Y3.HDE. 2016/19262KAÇAK ELEKTRİK TAHAKKUKU ( Uyma Kararı Verilen İlam İle Davacının Eyleminin Kaçak Elektrik Kullanımı Olduğu Kabul Edilerek Davacının Borçlu Olduğu Miktarın Belirlenmesi Gerektiği Açıkça Belirtilmiş Mahkemece Bozma İlamına Uyulma Kararı Verilmiş İse de Davalı Lehine Oluşan Usuli Müktesep Hakka Aykırı Olarak Bozmadan Önceki Hüküm Gibi Davacının Kaçak Kullanımı Olmadığı Tespit Edilmesinin İsabetsizliği )
Y3.HDE. 2015/17843KAÇAK ELEKTRİK TAHAKKUKU (İtirazın İptali - Davalı Temyiz Dilekçesinde Borcun Tamamını Ödediğini İbra Edilmiş Alacak Hakkında Hüküm Kurulduğunu Belirterek Ödendi Belgelerinin Suretlerini de Sunduğu/Mahkemece Davalının Ödeme İddiasının Değerlendirilmesi Borcun Sona Erip Ermediğinin Araştırılması ve Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gereği)
Y3.HDE. 2015/749KAÇAK ELEKTRİK TAHAKKUKU NEDENİYLE AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacının da Kaçak Tüketim Miktarınca Sorumlu Tutulması Gerekirken Ceza Yargılamasında Davacı Hakkında Verilen Beraat Kararı İlgi Tutularak Davacı Yönünden Açılan Davanın Kabulü Yönünde Hüküm Tesisinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y3.HDE. 2015/15836KAÇAK ELEKTRİK TAHAKKUKU NEDENİYLE ÖDENEN BEDELİN İSTİRDATI ( Davacının Aboneliğinin Tarımsal Sulamaya Dair Olduğu ve Ticari Dava Niteliğinde Bulunmadığı/Taraflar Arasında Görülen Davada Görevli Mahkemenin Genel Mahkemeler Olduğu )
Y3.HDE. 2017/9944KAÇAK ELEKTRİK TAHAKKUKU SEBEBİYLE AÇILAN MENFİ TESPİT İSTEMİ (Tarımsal Sulama Aboneliği - Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 6719 S. Kanun İle 6446 S. Elektrik Piyasası Kanunu'nun 17. Geç.19. İle 20. Md. Somut Olaya Etkisinin Bulunup Bulunmadığının Yerel Mahkemece Tartışılıp Değerlendirileceği)
Y3.HDE. 2014/5219KAÇAK ELEKTRİK TAHAKKUKUNUN HAKSIZ OLMASI ( Ceza Dosyasında Beraat Ettiği - Ödenen Bedelin İstirdadı İçin Başlatılan İcra Takibine İtirazın İptali Davası/Sözleşme İlişkisinin Bulunmadığı - Zamanaşımı Def'inin Önsorun Olarak Ele Alınacağı )
Y7.HDE. 2012/8105KAÇAK ELEKTRİK TESPİT TUTANAĞI ( Dava Dışı Şahsın İsmi Çizilerek Davalının İsminin Yazılmış Olduğu - İşyeri Çalışanlarının da Beyanları Gözetilediğinde Davalının Dava Konusu İşyeri ile İlgisinin Bulunmadığı/İtirazın Kabulü )
Y2.CDE. 2007/1393KAÇAK ELEKTRİK TESPİT TUTANAĞI ( Elektriğin Kesilip Sayacın Mühürlenip Mühürlenmediği Hususunda Zabıt Mümzilerinin Dinlenmesinin Gerekmesi )
Y7.HDE. 2005/3933KAÇAK ELEKTRİK TESPİT TUTANAĞI ( Kesilen Cezanın İptali İstemi - Bilirkişi Kurulu Raporları Arasındaki Çelişkiyi Gerekçeleriyle Giderecek ve Gerçeği Yansıtacak Biçimde Uzman Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gereği )
Y2.CDE. 2008/18701KAÇAK ELEKTRİK TESPİT TUTANAĞI ( Kurulu Güç İle Kaçak Kullanımda Bulunulduğu İddia Edilen Dönemde Tüketilen Elektrik Arasında Bariz Bir Oransızlık Bulunup Bulunmadığı Hususunda Rapor Alınarak Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği )
Y2.CDE. 2009/55999KAÇAK ELEKTRİK TESPİT TUTANAĞI ( Sanığın Eve Yeni Taşındığı ve Konu Hakkında Bilgisi Olmadığını Söylediği/Tutanağı İmzaladığı - Sanığın Taşınma Tarihinin Kesin Olarak Belirleneceği/Yeni Taşınmışsa Sayaçtaki Bağlantıyı Farkedip Edemeyeceği Konusunda Bilirkişiden Rapor Alınacağı )
Y2.CDE. 2009/55189KAÇAK ELEKTRİK TESPİT TUTANAĞI ( Sayacın Aktarma Kancasının Düşürüldüğünün İddia Edildiği/Sanığın Suçu Kabul Etmediği - İhtilaflı Dönemdeki Tüketiminin Kurulu Güce Göre Normal Olup Olmadığının Belirleneceği )
Y19.HDE. 2005/4213KAÇAK ELEKTRİK TESPİT TUTANAĞI ( Tanzim Eden Zabıt Mümzilerinin Dinlenmesi Davacı Hakkında Kaçak Elektrik Kullanmaktan Dolayı Devam Ettiği Savunulan Diğer Dava Dosyalarının da İncelenmesi Gerektiği - Menfi Tespit Davası )
Y10.CDE. 2005/13512KAÇAK ELEKTRİK TESPİT TUTANAĞI ( ve Bunları Doğrulayan Tutanak Tanıklarının Yeminli Anlatımları İle Sayacın Kancasının Düşürülmesi Halinde Elektrik Tüketimini Kaydetmeyeceği )
Y17.CDE. 2015/19418KAÇAK ELEKTRİK TESPİT TUTANAĞI (Elektrik Enerjisi Hakkında Hırsızlık Suçu - Tutanaklar Arasında Çelişki Bulunduğu Gözetilerek Tutanak Tarihinde Suça Konu Tarımsal Sulama Trafosunu ve Tarlayı Kimin Kullandığının Kolluk Marifetiyle de Araştırılıp Kesin Olarak Belirlenmesi Gerektiği)
Y2.CDE. 2009/12035KAÇAK ELEKTRİK TESPİT TUTANAĞI ÖNCESİ VE SONRASI TÜKETİMLERİ ( Karşılaştıran Bilirkişinin “Her İki Dönem Tüketimlerin Birbirinden Farklı Olmadığından Kaçak Kullanımdan Bahsedilemeyeceği ve Ayrıca Sayaç Yük Testi Yapılmadan Sayacın Doğru Tüketim Yapıp Yapmadığının Söylenemeyeceği” Yönündeki Raporu Karşısında Bilirkişiden Ek Görüş Alınacağı )
Y19.HDE. 2012/632KAÇAK ELEKTRİK TESPİT TUTANAĞINDA İMZASI BULUNAN TUTANAK MÜMZİLERİNİN DİNLENECEĞİ ( Menfi Tespit Davasında Bilirkişi Raporunun Yeterli İncelemeyi İçermediği Yargıtay Denetimine Elverişli Olmadığı - Mümzilerin Dinlenerek Yeniden Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
Y19.HDE. 2010/4564KAÇAK ELEKTRİK TESPİT TUTANAKLARI ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Resmi Belge Sayılacağı - )
Y3.HDE. 2014/2760KAÇAK ELEKTRİK TUTANAĞI ( Aksi Kanıtlanmadığı Sürece Geçerli Olduğu/Yetkili Memurların Görevleri İçinde Usulüne Uygun Olarak Düzenledikleri Belgelerin Aksi İspatlanıncaya Kadar Kesin Delil Sayılacağı - Davalının Kaçak Elektrik Kullanılmadığı Yönündeki Beyanına İtibar Edilmesinin Hatalı Olduğu )
Y3.HDE. 2013/19001KAÇAK ELEKTRİK TUTANAĞI ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olduğu ve Resmi Belge Mahiyeti Bulunduğu - Mahkemece Yerinde Keşif Yapılarak Zabıt Mümzilerinin Keşif Sırasında Dinlenilmesi Gereği/Ceza Davası Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı )
Y4.HDE. 2003/12950KAÇAK ELEKTRİK TUTANAĞI ( Davacı Aleyhine İlerde Cezai İşlem Yapılması Veya Alacak Davası Açılması Veyahut Da İcra Takibi Yapılması Muhtemel Bulunduğundan Davacının İcra Takibinden Önce Menfi Tespit Davası Açabileceği )
YHGKE. 2014/19-894KAÇAK ELEKTRİK TUTANAĞI ( Düzenlendiği Tarih İtibariyle Maddi Olgulara Dair Tespitler İçermekte Olup Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olduğu/İspat Yükünün Tutanağın Aksini İddia Eden Davacı Tarafa Ait Olduğu )
Y10.CDE. 2004/14444KAÇAK ELEKTRİK TUTANAĞI ( Enerji Hırsızlığı/Dosyada Bulunan Tutanakta Kaçak Kullanım Bulunduğuna Dair Bir Bulgu Olmadığı - Sayaca İlişkin Herhangi Bir Rapor Düzenlenip Düzenlenmediğinin Katılan Kurumdan Sorulacağı )
Y3.HDE. 2009/20238KAÇAK ELEKTRİK TUTANAĞI ( İtirazın İptali - Davalının Kaçak Elektrik Tutanağının Düzenlendiği Adreste Oturduğunu ve Haksız Eylemi Onun Gerçekleştirdiğini İspat Yükü Davacı Tarafa Ait Olduğu )
Y3.HDE. 2014/2780KAÇAK ELEKTRİK TUTANAĞI ( Menfi Tespit Davası - Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olan Resmi Belgelerden Olup Aksi de İspat Edilmedikçe Doğru Olduğunun Kabulü Gerektiği )
Y3.HDE. 2011/233KAÇAK ELEKTRİK TUTANAĞI ( Tanzimin Üzerinden 1 Yılı Aşkın Süre Geçtikten Sonra İdarece Tek Taraflı Tanzim Edilen ve Davalının 1,5 Yıldır Taşınmazda Oturduğuna Dair Belgenin de Davalının Taşınmazda Oturmaya Başladığı Tarihten Önce Taşınmazı Kullandığını Göstermeyeceği )
Y7.HDE. 2005/2548KAÇAK ELEKTRİK TUTANAĞI ( ve Tüm Ödeme Belgelerinin Davalı Dilekçeleri ve Taksitlendirmeye İlişkin Davacı Kurum Kararlarının Aslı ya da Onaylı Örneklerinin Dosyaya Getirtilmesi Gerektiği - Tacirler Arasındaki Haksız Eylemden Kaynaklanan Alacağın Tahsili )
Y3.HDE. 2012/23137KAÇAK ELEKTRİK TUTANAĞI DÜZENLENEN ADRES ( İtirazın İptali Davası - Davalının Faaliyette Bulunup Bulunmadığı ve Faaliyette Bulunuyorsa Faaliyetin Hangi Tarihten İtibaren Başladığı Kurumlardan Sorulacağı/Kaçak Elektrik Kullanma Fiilinin Kim Tarafından İşlendiğinin Duraksamasız Belirleneceği )
Y3.HDE. 2013/19540KAÇAK ELEKTRİK TUTANAĞININ İNCELENMESİ ( Abone Olmaksızın Tarımsal Sulama Amacıyla Kaçak Elektrik Kullanıldığının Tespit Edildiği - Mahkemece Tutanağın Düzenlendiği Tarihde Taşınmaz Üzerinde Faaliyeti Bulunan Kişinin de Araştırılması Gereği )
Y2.CDE. 2009/33622KAÇAK ELEKTRİK TÜKETİLMESİ ( Normal Tarifeye Göre Bilirkişiye Hesap Ettirildikten Sonra 765 S. TCK'nın 522/1. Md.sinin Uygulanması Gerektiği - Katılan Kurumun Bildirdiği Değer Esas Alınıp Normal Kabul Edilerek Sanık Hakkında Belirlenen Cezadan Artırma ve Eksiltme Yapılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y3.HDE. 2014/8894KAÇAK ELEKTRİK TÜKETİM BEDELİ ( İcra Takibi Yapıldığı/İcra Takibine İtiraz Dilekçesinin İcra Dosyasında Tespit Edilemediği - Dilekçenin Araştırılarak Bulunmadığı Takdirde Davayı Açmakta Hukuki Yarar Olmadığının Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2014/2749KAÇAK ELEKTRİK TÜKETİM BEDELİ ALACAĞI ( Mahkemece Bilirkişi Heyetinden Davacının Davalı Taraftan İsteyebileceği Kaçak Elektrik Bedelin Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ve EPDK'nun 122 S. Kurul Kararı Hükümlerine Göre Hesaplanması Konusunda Denetime Elverişli Rapor Alınarak Sonucuna Gidileceği )
Y3.HDE. 2014/9992KAÇAK ELEKTRİK TÜKETİM BEDELİ HESABI ( Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ve 622 S. EPDK Kararı Hükümlerine Göre Hesaplanması Konusunda Denetime Elverişli Rapor Alınacağı )
Y3.HDE. 2015/1598KAÇAK ELEKTRİK TÜKETİM BEDELİ İSTEMİ ( İtirazın İptali - Mahkemece Elektrik Bedelinin Elektrik Tarifeleri Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 20. Md. Belirtilen Yönteme Göre Tespit Edilerek Davalının Sorumlu Olduğu Bedelin Belirleneceği )
Y3.HDE. 2014/2749KAÇAK ELEKTRİK TÜKETİM BEDELİNİN HESAPLANMASI ( Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ve EPDK'nun 122 S. Kurul Kararı Hükümlerine Göre Hesaplanması Konusunda Denetime Elverişli Rapor Alınacağı )
Y3.HDE. 2013/15292KAÇAK ELEKTRİK TÜKETİM BEDELİNİN HESAPLANMASI (Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Epdk Kararının İlgili Maddeleri Uyarınca Tutanak Öncesi Doğru Kaydetmiş Olan Sayaç Değeri Bulunmadığına Göre İşyerindeki Kurulu Güç Üzerinden Hesaplanması Gerektiği - İtirazın İptali)
Y2.CDE. 2008/15892KAÇAK ELEKTRİK TÜKETİM BEDELİNİN HÜKÜM VERİLMEDEN ÖNCE ÖDENMESİ ( 5237 S.K. Md. 168/2'nin Uygulanacağı )
Y4.HDE. 2005/14960KAÇAK ELEKTRİK TÜKETİM BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davalı Davacı İle Bir Sözleşme Yapmadan Elektrik Tükettiğine Göre Sorumluluğu BK 41 Vd Maddelerinde Düzenlenmiş Olan Haksız Eylem Hükümlerinden Doğduğu )
Y4.HDE. 2002/13247KAÇAK ELEKTRİK TÜKETİM TESPİT TUTANAĞI ( Doksan Günden Daha Fazla Süreyle Kaçak Kullanımın Ortaya Çıkması )
Y19.HDE. 2010/860KAÇAK ELEKTRİK TÜKETİMİ ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Davacı Abonenin İlk Kez Kaçak Elektrik Kullandığı Sabit Olup Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinin Gereği Hesaplama Yapılıp Bulunacak Tutardan Davacının Sorumlu Olacağı )
Y6.CDE. 2006/465KAÇAK ELEKTRİK TÜKETİMİ ( Malın Değerinin Azlığı Kavramının Daha Çoğunu Alma Olanağı Varken Yalnızca Gereksinimi Kadar Alma Olarak Değerlendirileceği )
Y3.HDE. 2016/16229KAÇAK ELEKTRİK TÜKETİMİ ( Menfi Tespit/Mükerrer Kaçak Kullanım - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yayımlanan 29.12.2005 Tarihli 622 S. Karar Gereği Mükerrer Kaçak Kullanım Sebebiyle Yürürlükte Olan Tek Terimli Aktif Enerji Bedelinin 2 Katı Uyarınca Hesaplama Yapılması Gerektiğine Dair Düzenleme Doğrultusunda Bilirkişiden Ek Rapor Alınacağı )
Y2.CDE. 2008/24048KAÇAK ELEKTRİK TÜKETİMİ ( Sanık Hakkında İki Ayrı Tutanak Mevcut Olduğu - Gerekçeli Karar Başlığında ve Karar İçeriğinde Farklı Suç Tutanağı Gösterilerek Hüküm Kurulan Tutanak Hususunda Karışıklığa Neden Olunması/Bozma Nedeni )
Y11.CDE. 1999/4859KAÇAK ELEKTRİK TÜKETİMİ GÖRGÜ VE TESPİT TUTANAĞI ( İçeriği İle Düzenleyen Görevlilerin Beyanlarına Göre Müsnet Suçun Tüm Unsurlarıyla Oluştuğu - Mahkumiyet Hükmü Verileceği )
Y3.HDE. 2009/17921KAÇAK ELEKTRİK TÜKETİMİNDEN DOĞAN ALACAK ( İcra Takibinde İtirazın İptali Talebi - Gerçek Miktarın Mahkeme Hükmü İle Belirleneceği Likit Olmadığı/İcra İnkar Tazminatı İsteminin Reddi Gereği )
Y3.HDE. 2014/2816KAÇAK ELEKTRİK TÜKETME ( Kaçak Kullanım Bedelinin İstirdadı - Dağıtım Sistemine veya Sayaçlara veya Ölçü Sistemine ya da Tesisata Müdahale Ederek Tüketimin Doğru Tespit Edilmesini Engellemek Suretiyle Eksik veya Hatalı Ölçüm Yapılması veya Hiç Ölçülmeden veya Yasal Şekilde Tesis Edilmiş Sayaçtan Geçirilmeden Mevzuata Aykırı Bir Şekilde Elektrik Enerjisi Tüketmesi Kaçak Elektrik Tüketimini Oluşturduğu )
Y15.HDE. 2007/6134KAÇAK ELEKTRİK VE SU BEDELİ ( İtirazın İptali - Davalı Yüklenici İnşaatın Başından Teslimine Kadar İnşaatı Koruma Kullanma ve Nezaret Yükümlülüğünde Olup Kendi Taşeronuna Ait İşçilerin Kullanımı Nedeni İle Davacının Ödediği Bedeli Davacıya Geri Vermekle Yükümlü Olduğu )
Y3.HDE. 2014/17412KAÇAK ELEKTRiK KULLANIMI ( İtirazın İptali/Bilirkişinin Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Ve 622 Sayılı Epdk Kararı Hükümlerine Göre Hesaplama Yapmadığı Davacı Kurum Tarafından Tahakkuk Ettirilen Kaçak Elektrik Bedelini Aynen Benimseyip Sadece İşlemiş Faiz Hesabı Yaptığı - Rapor Düzenleyen Bilirkişinin Kaçak Elektrik Tüketim Bedeli Hesabı Konusunda Uzman Olmadığından Bilirkişi Olarak Dinlenemeyeceği )
Y6.CDE. 2003/18418KAÇAK ELEKTRiK KULLANMAK SURETİYLE HIRSIZLIK ( Sanığın Kaçak Elektrik Kullanıp Kullanmadığının Araştırılması Usulü - Kaçak Elektrik Kullanımına İlişkin Olarak TEDAŞ'a Ödeme Yapmayan Sanığın Cezasında İndirim Yapılamayacağı )
Y2.CDE. 2011/2603KAÇAK ELETRİK TÜKETİMİ (Sanığın Hangi Tarihten İtibaren O Evde Oturduğunun Araştırılacağı/Sayaca Herhangi Bir Müdahalenin Bulunup Bulunmadığı Belirleneceği - Elektrik Enerjisi Hırsızlığı )
Y3.CDE. 2003/7929KAÇAK EMVAL ( Yediemindeki Kaçak Emvalin Zoralımına Karar Verilmesi )
Y3.CDE. 2003/13430KAÇAK EMVAL KULLANMAK SUÇU ( Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu - Ağıl ve Barınağın Çok Eskiden Yapıldığının Anlaşılması/Zamanaşımına Uğrayacağı )
Y19.CDE. 2015/35692KAÇAK EMVAL NAKLİ SUÇU ( Sanığın Ormandan Kesmiş Olduğu Emvali Naklederken Yakalandığı - T.C.K'nun 44. Md. Gereğince Eylemin Daha Ağır Cezayı İçeren Ağaç Kesme Suçunu Oluşturduğu/Sanığın Beraati Yerine Kaçak Emval Nakletmek Suçundan da Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
Y19.CDE. 2015/9511KAÇAK EMVAL NAKLİ SUÇU (Sanığın Aracında Motorlu Testere ve 10 Kental Yeni Kesilmiş Emval Ele Geçirilmiş Olması Karşısında TCK. 44. Maddesi Gereğince Sanığın Eyleminin Daha Ağır Cezayı İçeren Ağaç Kesme Suçunu Oluşturduğu Gözetilmeyerek Sanığın Beraati Yerine Kaçak Emval Nakletmek Suçundan da Mahkumiyetine Karar Verilmesinin İsabetsizliği)
Y3.CDE. 2002/7183KAÇAK EMVAL NAKLİNDE KULLANILMAYAN ARAÇ ( Yükleme Yapıldığı Sırada Yakalanan Traktör İle Römorkun İadesinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 2002/7463KAÇAK EMVAL TAŞIMA ( Sanığın Orman İçinde Bulunan Gerilim Hattının Altındaki Devrik Odunları Toplayarak Arabasıyla Naklederken Yakalanması )
Y3.CDE. 2010/17390KAÇAK EMVAL TAŞIMAK ( Nakliye Süresi Geçen Emvali Nakliye Yapanların Eyleminin Orman Kanunu Md. 100'deki Suçu Oluşturacağı )
Y3.CDE. 1995/5447KAÇAK EMVAL TAŞIMAYA NAKIS TEŞEBBÜS ( Sanık Hakkında Uygulanacak Kanun Maddeleri )
Y3.CDE. 2004/574KAÇAK EMVAL TEMİN ETMEK SUÇU ( Yapacak Evsafta Sanayi Odunlarını Sahte Belgelerle Naklederken Yakalanan Sanıklar Hakkında Ormandan Yapacak Vasfında Ağaç Kesmekten Ceza Verilmesi Gereği )
Y4.CDE. 1994/6061KAÇAK EMVAL VE SUÇ EŞYALARI ( Yediemin Olarak Teslim Edilecek Kimseler )
Y3.CDE. 2004/5646KAÇAK EMVALİN MİKTARI KONUSUNDA ÇELİŞKİ ( Giderilmesi Zorunluluğu - Tazminatın Eksik Tayininin Yasa'ya Aykırılığı )
Y3.CDE. 2006/8644KAÇAK EMVALİN NAKLİNDE KULLANILAN ARAÇ ( Müsaderesi Yerine İadesine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y3.CDE. 2002/886KAÇAK EMVALİN NAKLİNDE KULLANILAN AT ( 6831 Sayılı Yasanın 108 /son Maddesi Yerine TCK.nun 36. Maddesi İle Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 2006/8453KAÇAK EMVALİN SATILMASI ( Orman Kanunu'na Aykırılık - İnfazı Kabil Olmayacak Şekilde Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
Y19.HDE. 2012/6493KAÇAK ENERJİNİN TAHSİLİ İÇİN YAPILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ ( Davalının Elektrik Enerjisini Kullanan Değil Dağıtımını Üstlenen Şirket Olduğu - Üç Kişilik Bilirkişi Kuruluna İnceleme Yaptırılarak İlişkinin Niteliği Değerlendirilerek Davacının Tüketimden Kaynaklanan Alacağı Varsa Saptanıp Ayrıntılı Rapor Alınacağı )
Y7.CDE. 1990/10994KAÇAK EŞYA ( Damga Resminin Yüzde Yüz Üzerinden Alınmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 2014/31037KAÇAK EŞYA ( Davaya Konu Kaçak Eşya Hakkında Tensip Zaptında Tasfiye Kararı Verildiği Halde Eşyalar Tasfiye Edilmiş İse Tasfiye Bedelinin Hazine Adına İrad Kaydına Tasfiye Edilmemiş İse Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2006/7529KAÇAK EŞYA ( Miktar ve Hacim Olarak Aracın Yükünün Ağırlıklı Bölümünü Oluşturması Halinde Aracın Müsaderesine Karar Verilebileceği - 4926 Sayılı Kanuna Aykırılık )
Y7.CDE. 2002/23130KAÇAK EŞYA ( Müsadere Edileceği )
YCGKE. 2013/7-359KAÇAK EŞYA ( Viski Almaya Mahkumiyet Hükmü Onanmak Suretiyle Kesinleşmiş Olan İnceleme Dışı Diğer Sanığın Aracıyla Gitmeleri Viski Paralarının Diğeri Tarafından Ödenmiş Olması ve Sanığın Yaşı da Dikkate Alındığında Sanığın Suça Konu Eşyaların Kaçak Olduğunu Bilmediğinin Kabulü Gerektiği )
Y5.CDE. 2004/308KAÇAK EŞYA ( Yasal İşlemin Yapılmasını Önlemek Amacıyla Teklif Edilen Rüşvet - 1918 S. Y.'ya Muhalefetten Açılan Dava Sonucunun Araştırılması Gereği )
Y7.CDE. 2014/31668KAÇAK EŞYA (Mahkemece Celsede Tasfiye Kararı Verildiği Halde Eşyalar Tasfiye Edilmiş İse Tasfiye Bedelinin Hazine Adına İrad Kaydına Tasfiye Edilmemiş İse 5607 S. Kanun'un 13. Md. Yollamasıyla 5237 S. T.C.K.'nın 54. Md. Uyarınca Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği - 4733 S. Kanuna Muhalefet Suçu)
Y7.CDE. 1998/7678KAÇAK EŞYA ARAŞTIRMASI
Y7.CDE. 2013/17424KAÇAK EŞYA BARINDIRAN KARGOYU KABUL ETMEK ( Kargo Görevlisi Olan Sanığın Göndericisi ve Alıcısının Açık Kimlikleri Bulunmayan Kargoyu Kabul Ettiği - Kargonun İçerisinde Kaçak Eşya Bulunduğu/Sanığın Alıcı İle Telefon veya Başka Surette Özel İlişki veya İletişim Kurup Kurmadığının Belirleneceği )
Y7.CDE. 2011/8808KAÇAK EŞYA BULUNDURMAK ( Sanığın Çok Sayıda Olan Kaçak Paketleri Görmesine ve Küçük Vilayette Olmasına Rağmen Arama Yapılan Saate Kadar Paketlerin Sahibine Haber Vermediği - Rızaen Ticari Nitelikteki Kaçak Eşyayı Bulundurma Suçunun Oluştuğu )
YİBGKE. 1933/37KAÇAK EŞYA BULUNDURMAKTAN HÜKMOLUNAN PARA CEZASI ( Türk Ceza Kanununun 30. Maddesinin Tatbik Edilemeyeceği )
Y7.CDE. 2003/3175KAÇAK EŞYA İLE FATURA ARASINDAKİ ÇELİŞKİ ( Nedeninin Araştırılması Gereği/Faturayı Düzenleyen Şirkete Ait Fatura Ve İthal Belgeleriyle Zincirleme Menşe Araştırması Yapılması Gereği - Kaçakçılık Kanununa Muhalefet )
Y7.CDE. 2015/19644KAÇAK EŞYA İLE YAKALANMA ( Kaçağa Konu Eşyanın Gümrük Kapısından veya Sınırdan Yurda Sokulmak İstenirken ya da Hemen Sonrasında veya Bu Eylemlerin Kesintiye Uğramadan Devamı Sırasında Yakalanması Halinde Eylemin 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Yasası Kapsamında Kalacağı )
Y7.CDE. 2006/918KAÇAK EŞYA MÜSADERESİ ( Ceza Soruşturma veya Kovuşturmasının Devamına Olanak Kalmayan Hallerde - Kaçak Eşyanın Zoralımına Karar Verileceği/Zapt Edilip Bir Kısmı Numune Olarak Saklanan ve Kalan Bölümü Yargılama Aşamasında Gümrük İdaresince Müsaderesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2002/15556KAÇAK EŞYA NAKLİNDE KULLANILAN TAŞIT ( Ele Geçirilen Mazotun Kamyonun Motorla İrtibatlı Deposunda Olması/Kamyonun Kaçak Eşya Naklinde Kullanılmış Sayılamayacağı - Kamyonun Müsadere Edilemeyeceği )
YİBGKE. 1948/21KAÇAK EŞYA TAŞIMACILIĞI ( Taşımacılıkta Kullanılan Aracın Sahibinin Başka Kişi Olması ve Aracını Başka İşler İçin Vermesi )
Y7.CDE. 1996/6310KAÇAK EŞYA TAŞIMAKTA KULLANILAN ARAÇ ( Zamanaşımı Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması - Araç ve Yatırılan Teminatın Sahibine İadesi Gerektiği )
YCGKE. 1983/83KAÇAK EŞYA TAŞIMASINDA KULLANILAN ARAÇ ( Müsadere Edileceği )
Y12.CDE. 2012/20468KAÇAK EŞYA TAŞIMASINDA KULLANILDIĞI ŞÜPHESİ İLE EL KONULAN ARAÇ (Makul Süre Aşılacak Şekilde Araç Sahibi Olduğu Müracaatı İle Başvuran Kişiye İade Edildiği - Bu İşleme Karşı Açılmış Tazminat Davası Bulunup Bulunmadığı Araştırılacağı )
YCGKE. 1961/52KAÇAK EŞYA TAŞINMASI ( Fer'i Nitelikte Kaçak Eşya Taşınmasında Zoralım Kararı Verilememesi )
Y7.CDE. 2005/10422KAÇAK EŞYA TESPİT TUTANAĞI ( Dosya İçerisinde Bulunmadığı - Temin Edileceği )
YİBGKE. 1932/37KAÇAK EŞYADAN DOLAYI HÜKMOLUNAN PARA CEZASI ( TCK 30. Maddenin Uygulanmaması )
Y7.CDE. 2013/21212KAÇAK EŞYALAR YÖNÜNDEN YAPILACAK İŞLEMLER ( Yasal Değişiklikler Gözetilerek İşlem Yapılmak Üzere Gümrük İdaresine Gönderilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/9247KAÇAK EŞYALARIN BİLEREK TAŞINMASI ( Kullanılan Nakil Araçlarının Zoralımında Uygulanan Kanun Maddesinin 4926 Sayılı Kanunun 20. Md. Yerine 4/4. Md. Olarak Gösterilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y7.CDE. 2004/30792KAÇAK EŞYALARIN GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİ ( Sanık Lehine Olan 1918 S.Y Md. 25/2 Uyarınca Sanığa Dava Konusu Kaçak Eşyalarla İlgili Olarak İdarenin Resen Belirlediği Gümrüklenmiş Değerin Bir Misli Üzerinden Önödeme Önerisi Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
YCGKE. 1968/137KAÇAK EŞYANIN AZ YER TUTMASI ( Eşyanın İçindeki Gizli Bölmede Taşındığı Aracın Müsaderesine Karar Verilmesi )
Y7.CDE. 2002/18147KAÇAK EŞYANIN CİF DEĞERİ ( Konusunda Uzman Bilirkişiye Tespit Ettirilip Bu Cif Değer Üzerinden Gümrük İdaresine Gümrüklenmiş Değeri Hesaplattırılarak Cezaya Esas Alınması Gereği - Kaçakçılık Kanununa Muhalefet )
Y7.CDE. 2005/10567KAÇAK EŞYANIN DEĞERİ ( Gümrük Müdürlüğünce Belirlenen Gümrüklenmiş Değerinin Üç Katı Olan Türk Lirası Ağır Para Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği - 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet )
Y7.CDE. 2002/18147KAÇAK EŞYANIN GÜMRÜK DEĞERİ ( Pek Hafif Olduğu Halde Normal Kabul Edilerek Sanığa Fazla Ceza Tayini Yasaya Aykırı Olduğu - Cif Değerinin Konusunda Uzman Bilirkişiye Tespit Ettirilip Bu Cif Değer Üzerinden Gümrük İdaresine Gümrüklenmiş Değerinin Hesaplattırılacağı )
YCGKE. 1968/137KAÇAK EŞYANIN İÇİNDE TAŞINDIĞI ARAÇ ( Gizli Bölme Bulunması-Müsadere )
Y7.CDE. 2014/30775KAÇAK EŞYANIN MÜSADERESİ (Müsaderesi İle Yetinilmesi Gerekirken Tasfiyesine de Hükmolunmasının Bozmayı Gerektirdiği)
Y7.CDE. 2014/11538KAÇAK EŞYANIN MÜSADERESİ (Sanık Hakkında Açıklanması Geri Bırakılan Hükümle Verilen Kaçak Eşyanın Müsaderesine Yönelik Kararın Sonuç Doğuran Nihai Bir Karar Olmaması Karşısında Bu Konuda Mahkemece Yeniden Karar Verilmesi Gerektiği)
Y7.CDE. 1999/2508KAÇAK EŞYANIN NAKLİNDE KULLANILAN ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN SORUMLULUĞU ( Taşıdığı Eşya Miktarı ile Sınırlı Olması )
YCGKE. 2011/7–346KAÇAK EŞYANIN NAKLİNİN ARACIN KULLANILMASINI ZORUNLU KILMASI ( Sanığın Aracında Yakalanan Çuvallar İçerisindeki Sigaraların Miktar İtibariyle Bir Kişi Tarafından Taşınamayacağı - Aracın Zoralımına Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2004/294KAÇAK EŞYANIN ZORALIMI ( Yurda Yasal Olmayan Yollardan Sokulmaya Teşebbüs Edilen Suç Konusu Eşyaların Zoralımına Karar Verilmesi - Eşyalar Teminatla Sanığa İade Edilmiş Olduğundan Zoralım Gerçekleşmişse Teminatın İadesine Aksi Halde Teminatın İdare Lehine İrat Kaydına Karar Verilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2013/15627KAÇAK EŞYAYI BİLEREK TİCARİ AMAÇLA SAKLAMAK ( Sanığın Eşyayı Beyan Etmek İçin Kendisine İmkan Tanınmadığını Savunduğu/Tutanağın da Sanığın İfadesi ile Uyumlu Olduğu - Tutanak Tanıklarının Dinleneceği )
Y7.CDE. 1998/327KAÇAK EŞYAYI BİLEREK UZUN MESAFE NAKLETMEK ( Yardımcı Olduğundan Bahisle 1918 S. Yasanın 33/1.Maddesinden Faydalandırılmayacağı )
Y7.CDE. 2014/30775KAÇAK EŞYAYI BU ÖZELLİĞİNİN BİLEREK VE TİCARİ AMAÇLA SATIN ALMAK (HAGB'na Engel Hali Bulunmayan Sanığa Davaya Konu Eşyanın İthalinde Öngörülen Vergileri ve Diğer Eş Etkili Vergiler İle Mali Yükler Toplamının Kamu Zararı Olduğu İhtar Edilerek Sonucuna Göre Gerektiğinde CMK. Md. 231/9 da Gözetilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Kaçak Eşyanın Müsaderesi İle Yetinilmesi Gerekirken Tasfiyesine de Hükmolunmasının İsabetsizliği)
Y7.CDE. 2004/37469KAÇAK EŞYAYI SATARKEN YAKALANMA ( Yakalama ve Zaptetme Tutanağında Sanıkların Seyyar Tezgahta Dava Konusu Telefonları Satarken Yakalandıkları - Zabıt Mümzilerinin Tanık Olarak Dinlenmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2008/530KAÇAK EŞYAYI SATIN ALMAK ( Gümrük Kapısından Yurda Giriş Yapmış Yolcu Otobüsünde Jandarma Görevlilerince Yapılan Kontrolde Sanığa Ait Yasal ve Geçerli Bir Belgesi Bulunmayan Yabancı Menşeli Dava Konusu Eşyalara El Konulduğu - Yolcu Sıfatı Olmayan Sanığın Eyleminin Suçu Oluşturduğu )
Y7.CDE. 2014/31725KAÇAK EŞYAYI SATIN ALMAK ( Sanığa Ait 18 Karton Kaçak Sigara Yakalandığı ve Sanığın Soruşturma ve Yargılama Aşamasındaki Alınan Beyanlarında Yakalanan Davaya Konu Sigaraları İçmek İçin Satın Aldığını Savunması Karşısında Ele Geçen Sigaraların Miktarı ve Ticari Amaçla Bulundurduğuna Dair Delil Bulunmadığı/Beraati Gerektiği )
Y3.CDE. 2006/8577KAÇAK ET SATMAK ( 5179 Sayılı Yasada İdari Para Cezaları Öngörüldüğünden Bu Değişikliğe Göre Tecilli İlamın Aynen İnfazının Mümkün Olup Olmadığı Değerlendirilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2014/18627KAÇAK ET VE ŞEKER SATIŞI ( Sulh Ceza Mahkemesinin Değişik İş Sayılı Kararı ile Tasfiyesine Karar Verildiği Cihetle Tasfiye Edilmiş ise Tasfiye Bedelinin Hazine Adına İrad Kaydına ve Tasfiye Edilmemiş ise Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin Hatalı Olduğunun Kabulü - Kaçakçılık Suçu )
Y7.CDE. 2014/18627KAÇAK ET VE ŞEKERİN TASFİYESİ ( Sulh Ceza Mahkemesinin Değişik İş Sayılı Kararı ile Tasfiyesine Karar Verildiği Cihetle Tasfiye Edilmiş ise Tasfiye Bedelinin Hazine Adına İrad Kaydına ve Tasfiye Edilmemiş ise Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin Hatalı Olduğunun Kabulü Gereği )
Y3.CDE. 2004/17023KAÇAK GECEKONDU ( Orman Dışına Çıkarılan Yerde Kalıp Kalmadığının Tespitinin Yapılması Gereği - Orman Suçu )
YCGKE. 2009/8-60KAÇAK GÖÇMENLERİN İFADELERİ ( Pasaport Yasasına Aykırı Davranmak Suçundan Şüpheli Sıfatıyla Alınan İfadeleri Tamamıyla Birbirinin Aynı Olup Hükme Esas Alınabilecek Nitelikte Tanık Beyanı Olarak Değerlendirilemeyecekleri )
Y15.CDE. 2011/25939KAÇAK HAT ÇEKMEK ( Kaçak Hat Çekmek/Katılanın Kabloyu Çekeni Görmediğini Ancak Sanıklardan Şüphelendiğini İfade Ettiği - Kesin Delil Olmadığından Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Oluşmayacağı )
Y7.CDE. 1999/12626KAÇAK İÇKİ ALIM SATIMI ( Tekel Yeni Rakısı Benzeri Bir Alkollü İçki Hedeflenerek Üretilen - 1918 S. Kanuna Muhalefet )
Y7.CDE. 1998/327KAÇAK İÇKİ ÇAY VE ÇİN TABAK ( Değerlerinin Bu Konuda Uzman Bilirkişi Yerine Gümrük Komisyoncusu Olan Bilirkişiye Tesbit Ettirilmesi - Yasaya Aykırılığı )
Y23.HDE. 2014/6322KAÇAK İMALAT ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklı Yapılan İş Bedeli Alacağı - Sözleşmesi Bulunmayan Paylı Hissedarlar Bulunduğundan Arsa Sahiplerinin Kaçak Olarak Yapılan İmalattan Yararlanabilecek Olmaları Mümkün Olmadığı/Temel Çukuru "Hafriyat" Kalemine Yönelik İstemin Reddi Gerektiği )
Y15.HDE. 2007/5109KAÇAK İMALAT ( Kaçak Yapımın Kooperatifin Kusurundan Kaynaklanması ve Ekonomik Değerinden Sözedilemeyeceğinden İnşaat Süresine Etkisi de Düşünülemeyeceği - Arsa Sahiplerince Açılan Gecikme Tazminatı İle İlgili Talep Mahkemece Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y15.HDE. 2009/3532KAÇAK İNŞAAT ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Tamamen ya da Kısmen "Kaçak" Olup Olmadığının Saptanması ve Yasal İnşaat Olması ya da Yasal Hale Getirilmesi Durumunda Eksik ve Kusurlu İşlerin Neler Olduğunun Teker Teker Saptanması Gerektiği )
Y15.HDE. 2000/834KAÇAK İNŞAAT ( Arsa Sahiplerinin Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi ve İnşaatın Durdurulması İçin Dava Açıp Açamayacağı )
Y15.HDE. 2004/1295KAÇAK İNŞAAT ( Bir İnşaata Ruhsatsız Başlanması ve İnşaatın Tasdikli Projeye Uygun Yapılmaması )
Y15.HDE. 2003/1825KAÇAK İNŞAAT ( Ekonomik Değer Taşımadığı )
Y15.HDE. 2006/5204KAÇAK İNŞAAT ( Gerek Arsa Sahibinin ve Gerekse Yüklenicinin İnşaatın Kaçak Yapılmasına Göz Yumduğu ve Bu Yüzden Doğacak Zararı Kabullendikleri - İnşaatın Gecikmesinden Doğan Tazminat İsteminin Reddi Gereği )
Y14.HDE. 2007/14807KAÇAK İNŞAAT ( İnşaata Başlanmadan Önce Tüm Yapılar İçin Ruhsat Alınmasının Zorunlu Olduğu - Yapıya Ruhsat Alınmadan Başlanmışsa veya Ruhsat Alınmakla Birlikte Yapı Ruhsat ve Eklerine Aykırı Olarak Yapılmışsa Olduğu )
Y15.HDE. 1997/2609KAÇAK İNŞAAT ( İnşaatın Bir Projeye Dayanmaması ve Ruhsatsız Yapılması Nedeniyle )
Y15.HDE. 2009/4980KAÇAK İNŞAAT ( İnşaatın Onaylı Mimari Projesi Uygulattırılarak Onaylı Mimari Projesi ve Yapı Ruhsatına Göre İnşaatın Tümden ya da Kısmen Kaçak Olup Olmadığının Tesbit Ettirilmesi Gerektiği - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil )
Y4.CDE. 2008/38KAÇAK İNŞAAT ( Kaba Kısmını TCY'nın 184/1. Md.nin Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Bitirmesine Karşın İnce İşlerini Bu Tarihten Sonra Yaptığı/Yapılan İnce İşlerin İnşaatı Tamamlamaya Yönelik Olması Nedeniyle Yüklenen Suçun Oluştuğu )
Y5.HDE. 2012/10826KAÇAK İNŞAAT ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Talebi/Yapı Kaçak Olduğundan Hakkında İmar Kanunu Uyarınca Yıkım Kararı Verildiği - İdari Yargıda Tazminat Davası Açılması Gereği )
Y15.HDE. 2006/4830KAÇAK İNŞAAT ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Kal ve Elatmanın Önlenmesi - Binanın Yasal Hale Getirilip Getirilemeyeceği Hususu Belediyeden Sorulmak İşlem Dosyası Varsa Belediyeden Getirtilmek ve Gerekirse Mahallinde Keşif Yapılması Gerektiği )
Y15.HDE. 2005/6718KAÇAK İNŞAAT ( Mevzuata Aykırı Yapı İmara Uygun Hale Getirilemediği Takdirde Yıkılmasının Gerekmesi )
Y4.CDE. 2006/10351KAÇAK İNŞAAT ( Mühür Bozma Suçunun Kaçak İnşaatın Mühürlenmesinden Sonra Mührün Bozulduğu Tarihte Oluşacağı )
Y15.HDE. 2001/4433KAÇAK İNŞAAT ( Projesine Aykırı İmalat Bulunması Durumunda Kaçak İnşaat Vasfı Taşıyacağı Ve İnşaatın Yıkımının Söz Konusu Olacağı )
Y14.HDE. 2011/2057KAÇAK İNŞAAT ( Ruhsat Alınmadan Başlanmış veya Ruhsat Alındığı Halde Ruhsat ve Projesine Uygun Yapılmayan Yapıların Uygulamadaki Deyimiyle Kaçak İnşaat Olduğu - Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Yapılan Yapıların Belediye İdare Encümeni veya İl İdare Kurulu Kararı ile Masrafı Sahibinden Tahsil Edilerek Yıkılması Gereği)
Y14.HDE. 2007/6841KAÇAK İNŞAAT ( Ruhsat Alınmadan Yapılan ya da Ruhsata Uygun Yapılmayan İnşaat "Kaçak İnşaat" Olduğu - Ruhsatına Aykırı Yapılan İnşaatlar Durdurulur ve Aykırılık Giderilinceye Kadar İnşaatın Yürütülmesine İzin Verilemeyeceği )
Y14.HDE. 2012/11313KAÇAK İNŞAAT ( Ruhsatsız Başlanmış veya Ruhsatı Olmakla Birlikte Ruhsatın Eki Olan Projeye Aykırı Yapılmış İnşaatların Kaçak Olduğu ve Yıkıma Tabi Tutulacağı - Yasa Uyarınca Yıkımı Zorunlu Olan Bir Yerin Ekonomik Değer Olarak Kabul Edilmeyeceği )
Y15.HDE. 2003/4168KAÇAK İNŞAAT ( Yapı Fiilen Tasdikli Projeye Aykırı İnşaa Edilmişse Sayılacağı/Buraları İçin Gecikme Tazminatı Ecrimisil Gibi İsteklerde Bulunulamayacağı - Yıkım İstenebileceği )
YHGKE. 1999/15-653KAÇAK İNŞAAT ( Yasaya Aykırılık Giderilmeden Mahkemelerden Kal Dışında Eksik Veya Fazla İşler Bedeli Tescil Ya da Hukuki Yarar Söz Konusu Olsa Bile Mülkiyet Tespiti İstenemeyeceği )
Y4.CDE. 2009/4320KAÇAK İNŞAAT ( Yıkıma İlişkin Kararları Uygulamayan Sanıkların Eylemleriyle Görevin Gereklerine Aykırı Hareket Etmek Suretiyle Kişilerin Mağduriyetine Yol Açmaları ve Kişilere Haksız Kazanç Sağladıkları - Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Oluştuğu )
Y15.HDE. 2004/2443KAÇAK İNŞAAT İMAL ETMEK SURETİYLE AYIPLI İFA ( Tazminat Davasında Mahkemece İmara Aykırılığın Giderilip Giderilemeyeceğinin Merciinden Sorularak Tesbiti Gereği )
Y4.CDE. 1979/8222KAÇAK İNŞAAT SEBEBİYLE KONULAN MÜHÜR ( İle Aynı Tarihte Konulan 2. Mühürün Fekki - Her Mühür Bozma Ayrı Ayrı Suç Kabulüyle Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği/TCK. Md. 80'in Uygulanması Gerektiği )
Y4.HDE. 2014/4925KAÇAK İNŞAAT SEBEBİYLE ŞİKAYET ( Haksız Şikayet Sebebiyle Tazminat - Davacının Kaçak İnşaat Yaptığı ve Davalının Arsalarına Bu İnşaatla Tecavüz Edildiği Gerekçesiyle Şikayet Edildiği/Şikayetin Sonucu Araştırılarak Karar Verileceği )
Y15.HDE. 1998/182KAÇAK İNŞAAT YAPILMASI ( Parselleri Birleştirmeden Arsa Sahibinin Olurunu Almadan İnşaata Başlanılması )
YHGKE. 2002/15-168KAÇAK İNŞAAT YAPIMINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Ruhsat Alma Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen İş Sahibinin Yükleniciyi İnşaatı Yapmaya Zorlayamayacağı - Kaçak İnşaat Yapan Yüklenicinin İnşaat Yasal Hale Gelmeden Bedelini Talep Edemeyeceği )
Y4.CDE. 2007/7545KAÇAK İNŞAATA GÖZ YUMMA ( Belediye Başkanı Sanığın İdari ve Cezai Yaptırım Yollarına Başvurmayarak İnşaat Sahiplerinin Haksız Kazanç Sağlamalarına Neden Olması - Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturduğu )
YHGKE. 2009/13-208KAÇAK İNŞAATIN RUHSATA BAĞLANMA OLANAĞI ( Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Tarafların Taşınmazları Üzerindeki Binanın Ruhsata Bağlanmasının İlgili Mevzuat Hükümleri Çerçevesinde Mümkün Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
YHGKE. 1980/1-528KAÇAK İNŞAATIN YIKIMI
Y11.HDE. 2003/2528KAÇAK İNŞAATIN YÜKSEK GERİLİM HATTININ KOPMASI SONUCU TRAFONUN PATLAMASINA NEDEN OLMASI ( Kaçak İnşaatı Yıkmayarak Zarara Neden Olan Belediyeye Karşı Açılan Tazminat Davasında Görevli Yargı Yolu )
Y15.HDE. 2005/7960KAÇAK İNŞAATLARIN YIKILMASI ( İlgili Mercilerden Yasal Hale Getirilmesinin Mümkün Olup Olmadığı Sorulmalı Bilirkişi Görüşü Alınmalı Mümkün Olması Durumunda Yıkım Talebinin Reddine Aksi Halde Yıkıma Karar Verilmesi Gereği )
Y15.HDE. 2006/2637KAÇAK İNŞAT ( Kat Karşılığı İnşat Sözleşmesinde Yüklenici İmar Planı İle Tasdikli Plan ve Projesine Uygun Bir İnşaat Yapmak Zorunda Olduğu )
Y9.CDE. 1990/542KAÇAK İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI VE SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMAMASI İDDİASIYLA VERİLEN PARA CEZASI ( İtirazın İncelenmeksizin Reddedilmiş Olması )
Y4.HDE. 2016/14280KAÇAK KANAL BAĞLANTISI YAPILMASI NEDENİYLE TAHAKKUK EDİLEN İDARİ PARA CEZASI ( İtirazın İptali - Borcun Asıl Kaynağı Haksız Fiil Olduğuna Göre Davacının İİK. Hükümlerine Göre İlamsız İcra Takibi Yapmakta Hukuki Yararı Olduğu/Mahkemece Esasa Girilmesi ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Dava Şartı Yokluğu Sebebiyle Talebin Usulden Reddine Karar Verilemeyeceği )
Y11.CDE. 2008/4388KAÇAK KARARI ( Sahte Fatura Kullanmak Suçunda Verilememesi - 5271 S. CMK. Md. 248/2'de Sayılı Katalog Suçları Dışında Kaldığı )
Y15.HDE. 2003/5234KAÇAK KAT ( Arsa Sahibinin Tescil Eksik ve Ayıplı İş Bedeli Gecikme Yahut Kira Tazminatı İsteminde Bulunamayacağı - İmar Mevzuatına Uygun Olan Kısmına İlişkin Haklar İleri Sürülebileceği )
Y15.HDE. 2004/3394KAÇAK KAT ( Ekonomik Bir Değerinin Varlığından Sözedilemeyeceği/Mahkemeler Tarafından İmar Kanunu'na Aykırılığın Korunması Sonucunu Doğuracak Şekilde Karar Verilemeyeceği - Yıkımı Gerektiği )
Y15.HDE. 2006/828KAÇAK KAT ( Kaçak Katlar İle Projeye Aykırı Kısımların Projeye Uygun Hale Getirilmesi Bedelleri Konusunda Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
Y15.HDE. 2001/2460KAÇAK KAT ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Eksik İşler Bedeli İçin Açılan Davada Değerlendirilmesi )
Y7.CDE. 2005/14769KAÇAK KAT ( Sanığın Kentsel Sit Alanı İçinde Bulunan Taşınmazının Çatısının Çürüyen Tahtalarını ve Kiremitlerini Değiştirmek İçin İzin Almasına Rağmen Çatı Katı Yaptırdığı - 2863 S.Y'nin Md. 65/B'de Düzenlenen Suçu Oluşturduğu )
Y2.HDE. 1995/12730KAÇAK KATIN BELEDİYECE YIKILMASINI ENGELLEMEK İÇİN İNTİFA HAKKI TESİSİ ( İnançlı İşleme Dayanan Hakkın Terkini Talebi - Yazılı Belgeyle İspat )
YHGKE. 1991/5-215KAÇAK KATIN KAT MALİKİ ADINA İMAR AFFIYLA TESCİLİ ŞARTLARI
YHGKE. 1994/15-442KAÇAK KATIN MÜLKİYETİ
YHGKE. 1995/4-1067KAÇAK KATIN TESCİLİ ( Hazinenin tapu sicilinden sorumluluğu )
Y1.HDE. 2005/4391KAÇAK KATIN YIKILMASI İSTEMİ ( Davalıların Daireyi Belediyenin Verdiği Yapı Kullanma İznine İstinaden Kullandıkları - Davanın Sulh Hukuk Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2004/4416KAÇAK KATIN YIKILMASI VE YOLA MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ TALEBİ ( Paylı Mülkiyete Tabi Taşınmazda Paydaşın Kullanımındaki Bağımsız Bölüme Kaçak Kat Eklemesi ve Yola Müdahalesi )
Y15.HDE. 2006/5321KAÇAK KATLARLA İLGİLİ PAYLAŞIM TALEBİ ( Davacı Arsa Sahibi Sadece Kaçak Yapılan Bölümlerin Yıktırılması Talebinde Bulunabileceğinden Reddi Gereği )
Y7.CDE. 1996/616KAÇAK KATTAKİ DAİRE SAYISINCA CEZA VERİLEMEYECEĞİ ( Tek Para Cezası Verilmesi Gerekliliği )
Y7.HDE. 2013/628KAÇAK KAYIP BEDELİ İLE İLGİLİ TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARININ KALDIRILMASI ( Tarifelere Uyma Yükümlülüğünün Gereği Olarak Bu Bedelin Parekende Satış Tarifesinin Bir Unsuru Olarak Faturalarda Yer Aldığı - EPDK Kararı İptal Edilmedikçe Tüm Tüketicileri Bağlayacağı/Kabulü )
Y3.HDE. 2013/19755KAÇAK KAYIP BEDELİNİ TAHSİL ETMEME GİBİ BİR İNSİYATİFİN ŞİRKETLERDE BULUNMADIĞI ( Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptaline Dair Talebin Kabulü - Kaçak Kayıp Bedelinin Perakende Satış Tarifesinin Unsuru Olarak Faturada Bulunacağı )
Y16.CDE. 2016/7027KAÇAK KAZI YAPMA ( 2863 S. Kanuna Muhalefet - Bilirkişi Raporunda Kazı Yapılan Tümülüsün Tahrip Edildiğinin Anlaşılmış Olması ve Tüm Sanıkların Eylemli İşbirliği İçinde Farklı Görevlerle Suça Konu Kazıya İştirak Etmiş Olması Karşısında Sanıklara Teşdiden ve Aynı Temel Cezanın Tayinine Karar Veren Mahkemenin Takdirinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y12.CDE. 2015/11133KAÇAK KAZI YAPMA ( Davaya Konu Yerde Arkeolog ve Üniversitelerin Sanat Tarihi Bölümlerinde Görevli Öğretim Üyeleri İle Keşif Yapılacağı - Yerin Sit Alanı ya da 2863 S. Kanun'un 6. Md. Kapsamında Kaldığının Tespiti Halinde 74/1. Md. Gereğince Temel Ceza Tayin Edileceği/Aksi Halde 74/1-2. Cümle Gereğince Temel Cezada İndirim Yapılacağı )
Y12.CDE. 2015/10714KAÇAK KAZI YAPMA (2863 S. Kanuna Aykırılık Suçu - Mahkemece Sanıkların Nerede Ne Zaman Kim ya da Kimlerle Kazı Yaptıklarının Kazı Yapılan Yer veya Yerlerin Sit Alanı ya da 2863 S. Kanuna Göre Korunması Gerekli Başka Bir Yer Olup Olmadığının Somut Şekilde Belirlenmesi Gerektiği)
Y12.CDE. 2011/10236KAÇAK KAZI YAPMAK ( Sanığın Sit Alanı veya 2863 S.K.'ya Göre Korunması Gerekli Yerlerden Olmayan Alanda Kaçak Kazı Yapmaktan İbaret Eyleminin Define Araştırma Değil İzinsiz Kazı Yapma Olarak Nitelendirileceği )
Y3.CDE. 2006/8455KAÇAK KESİLEN EMVALİN YEDİEMİNE ALINMASI ( Orman Kanunu'na Aykırılık - Emvalin Yediemine Alındığına Dair Herhangi Bir Belge Mevcut Olmadığı Nazara Alınmaksızın İnfazı Mümkün Olmayacak Şekilde Hüküm Tesisinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y5.CDE. 2010/3208KAÇAK KESİLMİŞ ORMAN EMVALİ ( Sanığın Hakkında Tutanak Tutmaması İçin Orman Muhafaza Memuruna Rüşvet Teklif Ettiği - Orman Kanunu'na Muhalefet Etmek Suçundan Dolayı Açılan Davanın Sonucunun Araştırılması Gereği )
YİBGKE. 1951/8KAÇAK KİŞİLERDEN HAZİNEYE GEÇEN TAŞINMAZLAR ( Yirmi Yıl Veya Daha Fazla Ziyetlikle Kazanılamamaları )
YHGKE. 2007/19-197KAÇAK KONUŞMA ( Kaçak Konuşmaya Ait Kontör Bedelinin Davacı Bayiye Yapılan İhbar Üzerine Davacı Tarafından Davalı İdareye Ödendiği - Sözleşme Gereği Davalı İdarenin Tek Taraflı Olarak Sözleşmeyi Fesihte Hakkı Olduğu )
Y13.CDE. 2014/23551KAÇAK KÖMÜR OCAĞI AÇIP HIRSIZLIK YAPMAK ( 3213 S. Maden Kanununun 12/5. Md.nin Değiştirildiği - Değişiklik Sonrasında Sanığın Eyleminin Suç Olmaktan Çıkıp Sadece İdari Yaptırıma Dönüştürüldüğü/Hırsızlığa Teşebbüs Suçundan Beraat/Kabahat Fiilinden İse 3213 S. Maden Kanunu'nun 12/5 Md. Uyarınca İdari Para Cezası Verilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2012/26160KAÇAK KÖMÜR OCAĞI AÇMA (Ruhsatı Olmadan veya Başkasına Ait Ruhsat Alanı İçerisinde Üretim Yapıldığının Tespiti Halinde Sevk Edilen Madene El Konulacağı - Bu Fiili İşleyenlere Üretilmiş Olup El Konulan ve El Konulma İmkanı Ortadan Kalkmış Olan Tüm Madenin Ocak Ayı Satış Bedelinin Üç Katı Tutarında İdari Para Cezası Uygulanacağı)
Y2.CDE. 2014/23925KAÇAK KÖMÜR OCAĞI AÇMAK ( Suç Olmaktan Çıkartılarak İdari Yaptırım Gerektiren Kabahate Dönüştürüldüğü - Suç Yerinin Orman Sınırlarında Kaldığının Tutanakda Belirtilmiş Olması/Orman Mühendisi Bilirkişi İle Keşif Yapılarak Eylemin 6831 S.K. Md. 92'deki Suçu mu Yoksa 3213 S.K. Md. 12/5'de Düzenlenen İdari Yaptırımı Gerektiren Kabahati mi Oluşturduğunun Belirleneceği )
Y3.CDE. 1998/10366KAÇAK KROM MADENİ ÇIKARIP TAŞIMAK ( Orman Sayılan Ocaktan Krom Madeni Taşırken Yakalanan Sanık Hakkında Ek İddianame İle Kaçak Krom Madeni Taşıma Suçundan Dava Açılması )
Y11.HDE. 2004/1104KAÇAK KULLANILAN BEDELİN İCRA TAKİBİNE KONU OLMASI ( Alacak Haksız Eylemden Kaynaklandığından Likit Bir Alacaktan Bahsetmek Mümkün Olmadığı )
YHGKE. 2001/3-318KAÇAK KULLANILAN ELEKTRİK BEDELİ ( Taraflar Arasında Dürüstlük İlkesine Uygun Borç İlişkisinin Kabul Edilmesi Gereği - İtirazın İptali )
Y3.HDE. 2014/9628KAÇAK KULLANILAN ELEKTRİK BEDELİ HESABI ( KDV TRT Payı BTV Gibi Vergiler Dahil Edilerek Hesaplama Yapılacağı )
Y9.CDE. 2005/2835KAÇAK KULLANILAN ELEKTRİK TÜKETİMİNİN TESPİTİ ( Kurulu Güç İtibariyle Kullanılan Ortalama Tüketim Miktarının Tespit Edilmesi Tüketim Miktarlarının Karşılaştırılması Suretiyle Bariz Bir Farkın Mevcut Olup Olmadığı Bilirkişi Aracılığıyla Saptanması Gereği )
Y6.CDE. 2004/1479KAÇAK KULLANILAN MİKTARIN TESPİTİ ( Suç Tarihinde Evinde Bulunan Elektrikle Çalışan Aletlerin Tür ve Sayısı İle Kullanma Süresi Gözetileceği )
YHGKE. 2012/3-1927KAÇAK KULLANILAN SU BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (Sözleşmesiz ve Sayaçsız Kaçak Olarak Su Kullanan Davalının Yasal Mevzuat Uyarınca Anılan Suyun Bedelini Ödemesi Gerektiği - Yargılama Sırasında Aldırılan Bilirkişi Raporunda Belirtilen Davacı Alacağına Hükmetmek Gerektiği)
Y4.HDE. 2004/14464KAÇAK KULLANIM ( Davalı İdarenin Elemanları Tarafından Tutanağın Düzenlendiği Andaki Mevcut Duruma Göre Kaçak Kullanım Sayılabilecek Koşullar Mevcut Olup Tutanağın Düzenlenmesi Konusunda Emare Mevcut Olduğu - Hukuka Aykırılık Söz Konusu Olmayıp Manevi Tazminatın Koşullarının Oluşmadığı )
Y13.CDE. 2015/3188KAÇAK KULLANIM ( Elektrik Enerjisi Hakkında Hırsızlık - Mahkemece Öncelikle İddianame Tarihine Kadar Benzer Şekilde Başka Tutanaklarında Bulunup Bulunmadığı Sorularak Var İse Davaya Konu Yapılmayan Diğer Tutanaklara Dair Dava Açılması Sağlanarak Davaların Birleştirilmesi Sağlandıktan Sonra Karar Verileceği )
Y13.HDE. 2012/6761KAÇAK KULLANIM ( İtirazın İptali Davası - Davalı Davacıya Hitaben Dilekçeyi Vererek Aboneliğin İptalini İstediğinden Davalı Abonenin Sözkonusu Dönemine Dair Fatura Bedelinin Dilekçe Tarihine Kadar Olan Tüketiminden Sorumlu Olduğu )
Y3.HDE. 2016/19739KAÇAK KULLANIM ( Menfi Tespit İstemi - Mahkemece Davalı Kurumun Davacıdan İsteyebileceği Kaçak Bedelinin Tutanak Tarihinde Yürürlükte Olan 29.12.2005 Tarihli 622 S. Karar İle Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Hükümlerine Göre Hesaplanması İçin Dosyanın Alanında Uzman 3'lü Bilirkişi Heyetine Tevdi Edileceği )
Y3.HDE. 2015/17820KAÇAK KULLANIM BAŞLANGIÇ TARİHİHİNİN DURAKSAMASIZ TESPİT EDİLECEĞİ ( Kaçak Ek Tahakkuk Bedelinin Tespiti Amacıyla 3 Kişilik Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınarak Davalı Kurumun Davacı Taraftan İstediği Ek Tahakkuk Miktarının Belirlenerek Sonuca Gidileceği - Kaçak Elektrik Kullanımı Sebebiyle Tahakkuk Ettirilen Bedelin İadesi İstemi )
Y2.CDE. 2008/30418KAÇAK KULLANIM BEDELİ ( Bilirkişiye Hesaplattırılarak Sanık Tarafından Kamu Davası Açılmadan Önce Ödenen Taksit Miktarları Toplamının Bilirkişi Tarafından Hesaplanacak Kaçak Kullanım Bedelini Karşılaması Halinde Hakkında 765 S. TCK'nun 523. Md. Gereğince İndirim Yapılacağı )
Y13.HDE. 2008/9601KAÇAK KULLANIM BEDELİ ( Fatura Bedelinden Dolayı Borçlu Olmadığının Tespiti - Kaçak Elektriği Davacının Kullandığının Kanıtlanamadığı/Kaçak Kullanım Bedeli ve Kaçak Elektrik Kullanımına Bağlı Olarak Hesaplanan Ek Tüketim Bedeli Kalemlerinden Davacının Sorumlu Olmayacağı )
Y15.HDE. 2007/6134KAÇAK KULLANIM BEDELİ ( Kaçak Kullanımın ve Bedelinin Miktarında da İhtilaf Bulunduğundan Mahkemece Gerektiğinde Bu Konuda İnceleme Yapılarak Belirlenecek Miktara Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2013/3788KAÇAK KULLANIM BEDELİ / PERAKENDE SATIŞ HİZMET BEDELİ /SAYAÇ OKUMA BEDELİ VS ( Elektrik Faturalarına Yansıtılmasında Mevcut Yasal Düzenlemelere Aykırı Bir Yönü Bulunmadığı/Abonelikten Kaynaklanan Alacak - Kurul Kararının İptal Edilmediği Sürece Geçerliliğini Koruduğu )
Y2.CDE. 2010/21602KAÇAK KULLANIM BEDELİ HUSUSUNDA BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI ( Yakınan Kurumun Belirlediği Miktarın Dikkate Alınmaması Gereği - Vekil Duruşmalara Katılmamış Olsa Dahi Avukatlık Ücretinin Sanığa Yükletilmesi Gerektiğinin Gözetilmesi Gereği )
Y11.HDE. 2003/8826KAÇAK KULLANIM BEDELİ İÇİN İCRA TAKİBİ YAPILMASI ( Kötüniyet Tazminatına Hükmedilmesi İçin Takibin Kötüniyetle Yapıldığının İddia Ve İspat Edilmesi Gereği )
YHGKE. 2011/7-690KAÇAK KULLANIM BEDELİ İSTENİRKEN KDV'NİN DE BU MİKTARA DAHİL OLDUĞU (Hukuka Aykırı Bir Yön Bulunmadığından Davacının Kaçak Kullanım Bedeline (KDV) Miktarının Dahil Bir Edilmemesi Yönündeki Olumsuz Tespit İsteminin Reddi Gerektiği)
Y3.HDE. 2014/8253KAÇAK KULLANIM BEDELİNDEN SORUMLULUK ( Menfi Tespit İstemi - Sayacın Bulunduğu Taşınmazda Tekstil Atölyesi İşletmek Üzere Abone Olduğu Aboneliği İptal Ettirmeden Taşınmazdan Ayrıldığı ve Dava Dışı 3.Kişinin Kaçak/Usulsüz Kullanımından Dolayı Kaçak Tutanağının Düzenlendiği/Asliye Ticaret Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y3.HDE. 2014/2816KAÇAK KULLANIM BEDELİNİN İSTİRDADI İSTEMİ ( Davacı Sayacının Mührünün Kopuk Olması ve Bilirkişi Raporunda da Belirtildiği Üzere Bir Önceki Yılın Tüketiminin %61 Oranında Yüksek Çıkması Bir Arada Değerlendirildiğinde Davacının Mevzuata Aykırı Şekilde Elektrik Tüketme Fiili Kaçak Elektrik Tüketme Fiilini Oluşturduğu )
Y13.CDE. 2015/3219KAÇAK KULLANIM BEDELİNİN ÖDENMESİ ( Sanık Hakkında Elektrik Hırsızlığı ve Mühür Bozma Suçlarından Beraat Kararı Verildiği/Kaçak Kullanım Bedelini Ödeyen Sanığa Karşılıksız Yararlanma Suçundan Ceza Verilmesine Yer Olmadığı - Mühür Bozma Suçuna İlişkin Suç Tarihi Öncesine Ait Mühürleme Tutanağı Bulunup Bulunmadığı Araştırılarak Hüküm Tesisi Gerektiği )
Y3.HDE. 2014/975KAÇAK KULLANIM MİKTARININ TESPİTİ ( Davacı Kurumun Davalı Taraftan İstemekte Haklı Olduğu Gerçek Alacak Miktarının Duraksamaksızın Belirlenmesi Daha Sonra Toplanan ve Toplanacak Deliller Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2013/14284KAÇAK KULLANIM SORUMLULUĞU (Abonesiz Kaçak Kullanıcının Haksız Fiil Sorumluluğu Abonenin Sözleşmeden Doğan Sorumluluğu Bulunduğu - Abonenin Kaçak Kullanım Nedeniyle Kaçak Kullanan ile Birlikte Sözleşmeden Kaynaklanan Sorumluluğunun Devam Ettiği)
Y3.HDE. 2014/20340KAÇAK KULLANIM TAHAKKUKUNDAN KAYNAKLI MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Mahkemece Davalının Davacı Taraftan İsteyebileceği Bedelin Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ve 622 S. EPDK Kararı Hükümlerine Göre Ayrı Ayrı Hesaplanmasına İlişkin Rapor Alınarak Sonuca Gidileceği )
Y13.HDE. 2009/14044KAÇAK KULLANIM TUTANAĞI ( Bu Tutanağa İstinaden Düzenlenen Faturaya İlişkin Olup Olmadığı Araştırılmalı Gerektiğinde Bu Konuda Bilirkişiden Ek Rapor Alınmalı Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2009/11862KAÇAK KULLANIMDAN DOĞAN BEDELDEN SORUMLULUK (Davalının Aboneliğini İptal Ettirmedikçe Fiili Kullanıcının Eyleminden Doğan Kaçak Elektrik Bedelinden Abonenin de Kullananla Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olacağı)
Y3.HDE. 2014/4933KAÇAK KULLANIMIN TESPİTİ ( Telefon Aboneliğinden Kaynaklı İstirdat Davası - Bilirkişi Raporuna Göre “Hattan Yurtdışı Araması Olduğu Ancak Aradan İki Yıl Geçmiş Olduğundan Kaçak Kullanım Olup Olmadığı Tespit Edilemediği”/Mahkemece Uzman Bilirkişi Heyetinden Yeniden Rapor Alınarak Davacı Hatlarına Kaçak Girilip Girilmediği Şüpheye Yer Vermeyecek Şekilde Belirleneceği )
Y3.HDE. 2014/12810KAÇAK KULLANMAK SURETİYLE KULLANILAN ELEKTRİK BEDELLERİNİN ABONELERDEN TAHSİLİ ( Elektrik Kaybını Önleme ve Hırsızlıkları Engelleme veya Hırsızı Takip Edip Bedeli Ondan Tahsil Etme Görevi Bizzat Enerjinin Sahibi Bulunan Davalıya Ait Olduğu - Kayıp Kaçak Bedelinin Tüketicilerden Tahsil Edilemeyeceği Kabul Edilip Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2002/1253KAÇAK KUM ALIMI NEDENİYLE VERİLEN RUHSAT HARCI VE RUHSAT CEZASININ TAHSİLİ ( Amme Alacaklarının Tahsil Usulünün Uygulanacağı )
Y7.HDE. 2009/7796KAÇAK KUYU SU KULLANIMINDAN DOĞAN TAZMİNAT ( Kaçak Su Bedelinden Sorumlu Tutulamayacağı - Kanalizasyon Hizmetinden Yararlanması Halinde İse Yalnızca Atıksu Bedelinden Sorumlu Tutulması Gerektiği )
Y7.CDE. 1998/729KAÇAK MAL ( Asit Anhidrit - Hakkında Olumlu Veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesi - Yasaya Aykırılığı )
YCGKE. 1974/119KAÇAK MAL ALIM SATIMI ( Malların Miktarları ve Cinsi de Gözönünde Tutulduğunda Suç İşlemek Kastının Olmaması )
YCGKE. 1983/5-422KAÇAK MAL BULUNDURDUĞUNU TESBİT EDEN TUTANAKTAN DOLAYI KARAKOL KOMUTANINA PARA TEKLİF EDEN SANIK ( Rüşvet Verme Suçu )
Y7.CDE. 2005/15233KAÇAK MALIN CİF DEĞERİNİN TESPİTİ ( İthalatçısı Olan Tekel İdaresi'nden Sorularak Tespit Ettirilip Bunun Üzerinden Gümrük İdaresi'ne Hesaplattırılacak Gümrüklenmiş Değerin Cezaya Esas Alınması Gereği )
Y7.CDE. 1991/11642KAÇAK MALIN YERLİ/YABANCI OLDUĞUNUN TESBİTİ ( Fuel Oil - Hukuki Durumun Buna Göre Tayini )
Y7.CDE. 2006/5465KAÇAK MAZOT ( Alınan Numunelerin Analizi Yaptırılarak Standartlara Uygun Bulunup Bulunmadığının Türkiye'de Üretilip Üretilmediğinin Tespit Ettirilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2017/11288KAÇAK MAZOT ( Sanığa Kabullendiği Kaçak Mazotun İdaresince Hesaplanacak "Eşyanın İthalinde Öngörülen Vergiler ve Diğer Eş Etkili Vergiler İle Mali Yükler Toplam Tutarı Olan Miktarın” Kamu Zararı Olduğunun Bildirilmesi ve Sonucuna Göre Gerektiğinde C.M.K. 231/9 Fıkrası da Gözetilerek Karar Verileceği - Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet )
Y7.CDE. 2006/694KAÇAK MAZOT ( Suça Konu Mazot Numunelerinin TSE 3082 Nolu Motorin Kış Spektlerine Uygun Olmaması - İbraz Edilen Fatura ve Eklerin Dava Konusu Eşyayı Temsil Etmeyeceği Gözetilerek Sanıkların Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2003/19341KAÇAK MAZOT ALIMI ( Sanığın Dava Konusu Mazotu Köyden Tanımadığı Bir Şahıstan Satın Aldığını Açıkladığı Halde Sonradan Petrol Firmasına Ait Fatura İbraz Etmesi )
Y7.CDE. 1994/6826KAÇAK MAZOT BULUNDURMAK ( Sanıkta Yakalanan Mazotun Tamamı Üzerinden Ceza Tayininin Gerekmesi )
Y7.CDE. 2014/27655KAÇAK MAZOT ELE GEÇİRİLMESİ ( Sanığın İnkara Yönelik Çelişkili Savunması Karşısında Tutanağı Düzenleyen Polis Memurlarının Tanık Sıfatıyla Dinlenmek Üzere Hazır Edilmelerine Karar Verildiği - Beyanları Alınmadan veya Dinlenilmelerinden Vazgeçilmesine Karar Verilmeden Hüküm Tesis Edilemeyeceği )
Y7.CDE. 1994/7034KAÇAK MAZOT GETİRME ( Sanığın Bakanlık Genelgesine Aykırı Olarak Yaptığı Yedek Depoda Bunları Taşıması )
Y7.CDE. 2013/11377KAÇAK MAZOT SATIN ALMA (Sanıkların Dosya Kapsamında Kaçak Mazot Satın Almak Şeklinde Gerçekleşen Eylemlerinin Kaçakçılık Suçunu Oluşturduğu Gözetilip Sanıkların Anılan Eylemlerinde Ticari Kasıtlarının Olup Olmadığı Tartışıldıktan Sonra Hukuki Durumlarının Değerlendirilmesi Gerektiği)
Y7.CDE. 2006/2324KAÇAK MAZOT TAŞIMA (Sanıkların Yabancı Menşeli Kaçak Mazotları Birlikte Kamyonun Kasasına Yükledikleri - Maddi ve Manevi Dayanışma İçinde Hareket Eden Sanıkların Eylemlerinin Kaçakçılık Suçunu Oluşturduğu)
Y7.CDE. 2014/15084KAÇAK MAZOTUN GÜMRÜK KAPISI OLMAYAN SINIRDAN ÜLKEMİZE SOKULMASI ( 5607 S.K. Md.3'ün Uygulanması Gerekirken 5015 S.K. Ek Md.5/1 Uyarınca Mahkumiyet Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y8.CDE. 1999/11391KAÇAK MERMİ
YCGKE. 1979/8-441KAÇAK MERMİ BULUNDURMA SUÇU ( Sanığın Cezasının Ertelenip Ertelenmemesinde Mahkemenin Gözönünde Bulunduracağı Hususlar )
YCGKE. 1978/8-246KAÇAK MERMİ BULUNDURMA SUÇU ( Tabancanın Ruhsatlı Olması ve Merminin Bir Adet Olmasının Suç Oluşumuna Etki Etmemesi )
YCGKE. 1978/8-120KAÇAK MERMİ BULUNDURMA SUÇU ( Tabancanın Ruhsatlı Olmasının Suç Oluşumuna Etki Etmemesi )
Y8.CDE. 1981/1417KAÇAK MERMİ NAKLİ ( Sanığın Mermileri Satarken Yakalanmasının Mermi Naklinin Olduğunu Göstermemesi )
YCGKE. 1978/8-108KAÇAK MERMİ TAŞIYAN RUHSATLI SİLAH SAHİBİ SANIK ( Mermi Sayısının Az Olmasının Suç Oluşumuna Etkisi )
YCGKE. 1976/246KAÇAK MERMİYİ YURDA SOKMAK ( Suçüstü Hükümlerine Tabi Olması ve Görevli Mahkemeyi Adalet Bakanlığının Belirlemesi )
Y7.CDE. 2004/38454KAÇAK MOTOR İTHALİ ( Araca Ait Trafik Dosyası Getirtilip Motorun Yurda Yasal Yollardan İthal Edilip Edilmediği ve Anılan Motorun Orijinal Olup Olmadığı Araştırılarak İade veya Müsadere Yönünden Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2000/4690KAÇAK MOTORİN ( Motorinin Hangi Yollardan Yurda Sokulduğunun İnandırıcı Delillerle Gösterilmesi )
Y7.CDE. 2000/4690KAÇAK MOTORİN ( Motorinin Yurda Kaçak Yollarla Sokulduğunun İnandırıcı Delillerle Gösterilememesi )
Y7.CDE. 2014/8307KAÇAK MOTORİN SATIN ALINMASI ( Sanığın Davaya Konu Motorini Tanımadığı Bir Şahıstan Kaçak Olduğunu Bilerek Satın Aldığını ve Bu Kaçak Petrolü Ticari Araç Niteliğindeki Yolcu Otobüsünde Kullanacağını Beyan Ettiği - Ticari Maksatla Kaçak Akaryakıtı Bulundurma Suçunun Oluştuğu/Ek Savunma Hakkı Tanınmak Suretiyle Sanığın Mahkumiyetine Karar Verileceği )
Y4.CDE. 2002/2437KAÇAK ODUNLARIN TESLİM YERİ ( Bu Ağaçların Yediemin Olarak Muhtar veya Vekiline Bırakılması )
Y6.HDE. 2012/5200KAÇAK OLAN VE HAKKINDA YIKIM KARARI OLAN BİNA (Kiralayanın Sebepsiz Zenginleştiğinden Söz Edilemeyeceği)
Y3.HDE. 2004/741KAÇAK OLARAK HAZİNEYE AİT TAŞINMAZDAN TAŞ ÇIKARMAK ( Tazminat Talebi - Kısmi Davada Görevli Mahkemenin Tesbiti )
Y13.CDE. 2014/22461KAÇAK OLARAK KABLOLU TELEVİZYON KULLANMAK ( Kanun Değişikliği Uyarınca Sanığın Kanunun Yürülüğe Girdiği Tarihten İtibaren 6 Ay İçinde Zararı Tazmin Etmesi Halinde Hakkında Cezaya Hükmolunmayacağı Hükmünün Mahkemesince Gözetileceği )
Y3.HDE. 2016/9976KAÇAK OLARAK KULLANILAN DOĞALGAZ BEDELİNDEN SORUMLULUK ( Adına Abonelik Sözleşmesi Olmasa da Fiili Kullanıcının Kaçak/Usulsüz Kullanılan Dolğalgaz Bedelinden Sorumlu Olacağı - Takibe Konu Borç Döneminde Davalının Fiili Kullanıcı Olup Olmadığının Tespit Edileceği/Fiili Kullanıcı İse Konusunda Uzman Bir Bilirkişiden Sorumlu Olacağı Borç Miktarının Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2005/5822KAÇAK OLARAK TÜKETİLEN ELEKTRİK BEDELİ ( Normal Tarifeye Göre Bilirkişiye Hesap Ettirildikten Sonra 765 Sayılı TCK'nun 522/1. Maddesinin Uygulanması Gerektiği - Elektrik Hırsızlığı )
Y7.CDE. 2003/14481KAÇAK OLARAK YURDA GİRMİŞ KİŞİLERİ YURTİÇİNDE BAŞKA YERE NAKLETMEK ( Suç Oluşturmayacağı )
Y7.CDE. 2004/37463KAÇAK OLDUĞU TESBİT EDİLEMEYEN EŞYALARIN İADESİ ( Sanıklarda Herhangi Bir Akaryakıtta Ele Geçmediği Gözetilmeden ve Hangi Eşyaların Yasal Hangilerinin Kaçak Olduğu da Belirtilmeden Hükmün Gerekçesinde Kaçak Olduğu Belirlenen Mazot ve Benzinlerin Zoralımına Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
Y7.CDE. 2005/10637KAÇAK OLMAYAN ARAÇ ( Ödeme Nedeniyle Kamu Davasının Açılmaması Halinde Nakil Vasıtası Aracın Müsaderesine Olanak Verecek Bir Yasal Düzenlemenin de 4926 Sayılı Yasada Yer Almadığından Nakil Vasıtası Aracın İadesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2007/4284KAÇAK OLMAYAN DAVA KONUSU NAKİL ARACININ SAHİBİNE İADESİ GEREĞİ ( Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılması - Dava Konusu Nakil Aracının Sahibine İadesi Yerine Zoralımına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y3.CDE. 2001/10090KAÇAK OLMAYAN EMVALİ TEZKERE SÜRESİNDEN SONRA TAŞIMA ( Yönetimden İhale İle Alınan - Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereği )
YCGKE. 1976/273KAÇAK OLMAYAN MALI TEZKERESİZ NAKLETMEK ( Sanığın Eyleminin Orman Kanununa Muhalefet Sayılması )
Y7.CDE. 2004/25694KAÇAK OLMAYAN NAKİL ARACININ İADESİ ( Nakil Aracının Müsaderesine Değil İadesine Karar Verilmesi Gereği )
Y3.CDE. 1990/6198KAÇAK OLMAYAN ORMAN EMVALİ ( Taşıyıcılar Hakkında Suç Oluşmaması )
Y3.CDE. 1995/10150KAÇAK OLMAYAN ORMAN EMVALİNİ NAKLİYE TEZKERESİNİ DEĞİŞTİRMEDEN NAKLETMEK ( Para Cezasını Vermeye Görevli Merci )
YCGKE. 1976/273KAÇAK OLMAYAN ORMAN EMVALİNİ TEZKERESİZ NAKLETMEK ( Uygulanacak Kanun Maddesi )
Y3.CDE. 2003/5207KAÇAK OLMAYAN ORMAN EMVALİNİN İZİNSİZ NAKLİ ( Sanığın Eyleminin 6831 Sayılı Yasanın Anılan Maddesinde Yazılı Kaçak Olmayan Orman Emvalinin İzinsiz Nakli Suçunu Oluşturması )
Y3.CDE. 2003/5581KAÇAK ORMAN EMVALİ ( Kaçak Orman Mallarının Taşınmasında Kullanılan Canlı ve Cansız Bütün Nakil Vasıtaları Kime Ait Olursa Olsun İdarece Zapt ve Mahkemelerce Müsaderesine Hükmolunması Lüzumu )
Y19.CDE. 2016/4298KAÇAK ORMAN EMVALİ ( Nakletme Biçme İşleme Kabul Etme Kullanma Satma Satın Alma veya Bulundurma - Sanığın Suç Konusu Emvali Ormandan Kesim Artıklarından Topladığını Beyan Ettiği/Bilirkişi Raporuna Göre Emvalin Çalı Çırpı Niteliğinde Olduğu - Eylemin 6831 S. Kanun'un 91/5 Md. Kapsamında Kaldığı )
Y19.CDE. 2016/6433KAÇAK ORMAN EMVALİ ( Nakletme Biçme İşleme Kabul Etme Kullanma Satma Satın Alma veya Bulundurma - T.C.K.'nın 75. Md. Yapılan Değişiklik ve Ekleme Sonucu 6831 S. Kanun'un 108/1. Md. Öngörülen Suçun Önödeme Kapsamına Alınması Sebebiyle Yeniden Değerlendirme Yapılması Zorunluluğunun Bozma Nedeni Olduğu )
Y5.CDE. 2002/4794KAÇAK ORMAN EMVALİ ( Orman Suçlarının Takibi ile Görevlendirilen Köy Muhtarı Sanığın Müştekiden Onu Orman Muhafaza Memurlarına Bildirmemek Karşılığında Para Almasının Rüşvet Suçunu Oluşturması )
Y3.CDE. 1999/13226KAÇAK ORMAN EMVALİ ( Sanığın Emvali Kestiği Yerin Tesbiti Zorunluluğu )
Y3.CDE. 2005/7376KAÇAK ORMAN EMVALİ ( Sanığın Evinin Önünde Tespit Edilmesi - 5237 Sayılı TCK'nun 7 ve 5252 Sayılı TCK'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunun 9. Md. Hükümleri Uyarınca Sanıkların Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2008/1812KAÇAK ORMAN EMVALİ ( Sanığın Kendi Köy Hudutlarında Olduğuna Dair Yeni Kanıtlar İleri Sürdüğü - Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Kabul Edileceği )
Y3.CDE. 2005/9307KAÇAK ORMAN EMVALİ ( Suça Konu Emvalin Kesim Tarihi Cinsleri Nakliye Tezkereleri İncelenerek Orman İşletmesinden Alınıp Alınmadığının Araştırılması - Orman İşletmesinden Satın Alınıp Alınmadığının Orman İşletmesi ve Sanığın Ticari Kayıtları İncelenerek Sanığın Durumunun Tayini )
Y3.CDE. 2005/11204KAÇAK ORMAN EMVALİ ( Suçu Kabul Eden Sanığın Sonraki Oturumda Olay Tarihinde Oğlunun Yanında Tedavi Gördüğünü Hastalığının Akli Sıhhatine Etkili Olduğunu İleri Sürmesi/Araştırılmadan Beraat Kararı Verilemeyeceği - Savunmada Çelişki )
Y3.CDE. 2005/4026KAÇAK ORMAN EMVALİ ( Tanığın Suç Konusu Emvali Döküntülerden ve Kırıklardan Topladığını Eşinin O Tarihlerde Evde Olmadığını Bildirmesine Göre Tanık Hakkında Ek İddianame İle Kamu Davası Açılması Gerektiği )
Y3.CDE. 2002/806KAÇAK ORMAN EMVALİ ( Taşıma Suçlarında Kullanıldığı Belirlenen Traktörler - Zoralımı/Satıldıysa Değerlerinin Sanıklardan Alınması )
Y19.CDE. 2015/7483KAÇAK ORMAN EMVALİ ( Tutanak Mümzileri Tarafından da Doğrulanan Suç Zaptından Köy Yolunda Hareket Halinde Olan 3 Adet At ve 3 Köylü Vatandaş İle Karşılaşıldığı Hayvanların Üzerinde Yeni Kesilmiş Yaş Kayın Ağaçlarının Bulunduğu İki Kişinin Kaçtığı Kaçamayana Sorulduğunda Bu Emvalleri Ormandan Kestiklerini Beyan Ettiği/Sanığın Yapacak Nitelikte Emval Veren Ağaç Kesme Suçuna İştirak Ettiği Sabit Olduğu Halde Beraat Kararı Verilmesi Hatalı Olduğu )
Y3.CDE. 2003/5029KAÇAK ORMAN EMVALİ ( Zabıt Mümziinin Yeminli Beyanıyla Doğrulanıp Sanığın da İmzasını Taşıyan Suç Tutanağı - Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerliliği )
YCGKE. 1991/3-362KAÇAK ORMAN EMVALİ BULUNDURAN SANIk ( Ağacı Dikiliden Kesmediği, Kışın Göçmüş Ağacı Getirdiği İddiası )
Y3.CDE. 2004/17169KAÇAK ORMAN EMVALİ BULUNDURMA ( Delil Yetersizliği Nedeniyle Sanığın Beraatine Hükmolunması - Satışı Yapılan Emvalin İstirdadı Kabil Olmak Üzere İdareye Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2006/9884KAÇAK ORMAN EMVALİ BULUNDURMA ( Orman Muhafaza Memurları Kolluk Tanımı İçerisinde Yer Almadıkları - Orman Muhafaza Amirinin Emri İle Arama Yapılamayacağı )
YCGKE. 2003/3-134KAÇAK ORMAN EMVALİ BULUNDURMA ( Sanığın Suç Saptama Tutanağının Aksini Kanıtlayamaması - Bu Tutanakların Aksi İsbat Olunmadıkca Muteber Olacağı )
Y3.CDE. 2002/188KAÇAK ORMAN EMVALİ BULUNDURMAK ( Atölye Sahibi Sanığın Atölye Bahçesinde Çıkış Numarasız Olarak Bulunan Suç Konusu Tomrukları Başkasının Koyabileceğini Söylemesi )
YCGKE. 2008/3-173KAÇAK ORMAN EMVALİ BULUNDURMAK ( Bir Suç Nedeniyle Verilen Karar İçerisinde Yer Alan Cezalardan Her Biri Ayrı Bir Hükmü Oluşturmayıp Bu Cezaların Tamamı Tek Bir Hükmü Meydana Getirdiği )
Y3.CDE. 1999/2659KAÇAK ORMAN EMVALİ BULUNDURMAK ( Orman Ürünleri Ticaretiyle Uğraşmayan Sanık Hakkında Uygulanacak Kanun Maddesi )
YCGKE. 2003/3-216KAÇAK ORMAN EMVALİ BULUNDURMAK ( Sanığa Ait Doğrama Atölyesinin Arka Tarafında Kaçak Orman Emvalinin Bulunduğunun Tespit Edilmesi )
YCGKE. 2003/3-254KAÇAK ORMAN EMVALİ BULUNDURMAK ( Sanığın İşyerinin Çevresinde Bulunan Kaçak Orman Emvalinin Kendisine Ait Olmadığına Dair Soyut İnkar Dışında Bir Delil İkame Edemediğinin Dikkate Alınması )
Y3.CDE. 2003/4769KAÇAK ORMAN EMVALİ BULUNDURMAK SUÇU ( Sanıkların Ağaç Kesme İzni İddiası - Suç Konusu Traktörün Değere İlişkin Bilirkişi Raporları Arasında Fahiş Farklar Bulunduğu İddiası )
Y3.CDE. 2000/7418KAÇAK ORMAN EMVALİ İLE ZAPTOLUNAN DAMGALI MALLAR
Y19.CDE. 2015/10081KAÇAK ORMAN EMVALİ KULLANMA SATMA YA DA BULUNDURMA (Suçun Ön Ödeme Kapsamına Alınması Sebebiyle Yeniden Değerlendirme Yapılması Zorunluluğu - Sanığın Naklederken Kamyonette Ele Geçirilen Yaklaşık 6350 Kg Suça Konu Emvalin Önem Miktar ve Değeri İle Nakil Vasıtası Değeri Gözetildiğinde Suçta Kullanılan Aracın Müsadere Edilmesinin İşlenen Suça Nazaran Daha Ağır Sonuçlar Doğurmayacağı ve Hakkaniyete Aykırı Olmayacağı Gözetilmeksizin Aracın Müsaderesi Yerine İadesine Karar Verilemeyeceği)
YCGKE. 1981/3-265KAÇAK ORMAN EMVALİ KULLANMAK ( Emvallerin Değerinin Hafif Olması-Buna Göre Ceza Verilmesi )
Y3.CDE. 1983/11400KAÇAK ORMAN EMVALİ NAKLEDEN SANIK ( Emvali Başkaları İçin Nakletmesi Halinde Uygulanacak Kanun Maddesi )
Y3.CDE. 1999/1844KAÇAK ORMAN EMVALİ NAKLEDEN SANIK ( Hakkında İşlem Yapılıp Emvali Odun Deposuna Götürmek Üzere Giderken Evinde İndirmesi )
Y19.CDE. 2016/14825KAÇAK ORMAN EMVALİ NAKLETME BİÇME İŞLEME KABUL ETME KULLANMA SATMA SATIN ALMA VEYA BULUNDURMA SUÇU ( Sanığın Denetim Süresi İçinde Yeniden Suç İşlemesi Sebebiyle Ertelenmiş Hükmün Açıklanmasına Karar Verilirken Açıklanan Hükümde Gerekçe Gösterilmeksizin Hüküm Kurulmasının Bozma Nedeni Olduğu )
Y3.CDE. 2014/2973KAÇAK ORMAN EMVALİ NAKLETME BİÇME İŞLEME KABUL ETME KULLANMA SATMA SATINALMA VEYA BULUNDURMA (Suça Konu Ağaçların Kesim Tarihi Kesim Şekli Yönünden Karşılaştırılması Kooperatif Üyeleri ve Zabıt Mümziileri Dinlenerek Suça Konu Ağaçların Makta Sahiplerince Kesilmediği Kanaatine Ne Şekilde Ulaştıkları Sorulup Sonucuna Göre Bir Hüküm Tesisi Gerektiği)
Y19.CDE. 2017/5620KAÇAK ORMAN EMVALİ NAKLETME SATMA SATIN ALMA VEYA BULUNDURMA ( 1978 Model Kamyonette 6 Kental Emval Yakalandığı - Suç Konusunun Önem ve Değeri Nazara Alındığında Aracın Müsaderesinin Hakkaniyete Aykırı Olmadığı/Müsadere Yerine İadesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y19.CDE. 2015/9051KAÇAK ORMAN EMVALİ NAKLETME SUÇU (Davada Kendisini Vekille Temsil Ettiren Katılan İdare Lehine Hüküm Tarihinde Yürürlükte Olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Göre Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerekirken Ayrıca Müsaderesine Karar Verilen Tesis Değeri Üzerinden Nisbi Vekalet Ücretine de Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu)
Y3.CDE. 2002/1006KAÇAK ORMAN EMVALİ NAKLETMEK ( Ağaçların Ham Toprak Vasfında Hazine Arazisinden Kesilmesi/Yükleme İşinin Diğer Sanığın Tapulu Tarlasından Yapılması - Suçun Oluşmayacağı )
YCGKE. 2008/3-24KAÇAK ORMAN EMVALİ NAKLETMEK ( Dosyanın Ceza Genel Kurulunca İncelenmesi Öncesinde Orman Yasasının 108. Maddesinin Değiştirildiği - Sanık Hüküm Kesinleşmeden Önce Öldüğünden Yeni Yasal Düzenleme Karşısında Hukuki Durumun Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2001/3-290KAÇAK ORMAN EMVALİ NAKLETMEK ( Hükmün Esasını Oluşturan Kısa Kararda Yeni Bir Hüküm Kurulmaması- Kısa ve Gerekçeli Kararda Farklı Hüküm Fıkralarına Yer Verilmesi )
YCGKE. 2002/3-26KAÇAK ORMAN EMVALİ NAKLETMEK ( Kanıtlar Arasındaki Açık Çelişki Giderilmeden Hükme Gidilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y3.CDE. 2005/1403KAÇAK ORMAN EMVALİ NAKLETMEK ( Minibüsü İle Yolcu Taşıyan Sanığın Yüklenen Emvalin Kaçak Olup Olmadığını Kontrol Mecburiyetinde Bulunduğu - Suça Konu Dört Çuval Emvalin Araca Habersiz Yüklenemeyeceği )
Y3.CDE. 2002/39KAÇAK ORMAN EMVALİ NAKLETMEK ( Nakilde Kullanıldığı İddia Edilen Vasıtaların Müsaderesi )
Y3.CDE. 2004/9043KAÇAK ORMAN EMVALİ NAKLETMEK ( Naklederken Yakalanan ve Mahkum Olan Sanığa Ait Nakilde Kullanılan Plakasız Motosikletin Müsaderesine Karar Verilmemesi İsabetsiz Olduğu )
Y3.CDE. 2002/982KAÇAK ORMAN EMVALİ NAKLİ ( Meşe Çalısının Niteliği - Eylemin Buna Göre Değerlendirileceği )
Y3.CDE. 2006/7385KAÇAK ORMAN EMVALİ NAKLİ (Sanığın Eyleminin 6831 Sayılı Orman Kanunu Md. 108/2 Uyarınca Orman Ürünleri Ticareti Kapsamında Değerlendirilemeyeceği)
YCGKE. 2002/3-25KAÇAK ORMAN EMVALİ SATIN ALMAK ( Orman Muhafaza Memurlarınca Düzenlenen Suç Saptama Tutanaklarının Aksi Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olması )
YCGKE. 2002/3-93KAÇAK ORMAN EMVALİ SATIN ALMAK ( Orman Muhafaza Memurlarınca Düzenlenen Suç Saptama Tutanaklarının Aksi Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olması )
YCGKE. 1996/3-144KAÇAK ORMAN EMVALİ SATIN ALMAK VE BULUNDURMAK ( Sanığın Daha Önceden Yüz Kızartıcı Suçlardan Sayılan Irza Tasaddi Suçunu İşlemiş Olması )
Y3.CDE. 2004/9445KAÇAK ORMAN EMVALİ SATMAK ( Suç Zaptında ve Yediemin Senedinde Yazılı Emval Miktarı ile Faturada Yazılı Emvalin Farklı Olduğu - Suça Konu Emvalin Kaçak Orman Emvali Olduğu ve Sanığın Suçunun Sübuta Erdiği )
Y3.CDE. 2000/13636KAÇAK ORMAN EMVALİ TAŞIMA İDDİASI ( Yakalanan Emvalin Kaçak Olup Olmadığının Tesbiti )
Y3.CDE. 2000/9531KAÇAK ORMAN EMVALİ TAŞIMAK ( Damgasız ve Yaş Emvali Taşırken Yakalanan Sanık )
Y3.CDE. 2005/9972KAÇAK ORMAN EMVALİ TAŞIMAK ( İlgili Orman İşletmesinin Kayıtları Nakliye Belgesi Getirtilerek Yediemine Alınan Emvale Uyup Uymadığı Araştırılarak Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gereği )
Y3.CDE. 2001/11858KAÇAK ORMAN EMVALİ TAŞIMAK ( İthal Menşeili - Bilirkişice Araştırılması Gereken Hususlar )
Y3.CDE. 2000/11479KAÇAK ORMAN EMVALİ TAŞIMAK ( Nakilde Kullanılan Traktörün Müsaderesi )
Y3.CDE. 2001/327KAÇAK ORMAN EMVALİ TAŞIMAK ( Nakliyeler İle Tüm Tezkereler Getirtilip Suça Konu Emvale Uyup Uymadıklarının Bilirkişiye İncelettirilmesi )
Y3.CDE. 2003/10492KAÇAK ORMAN EMVALİ TAŞIMAK ( Sanığın Nakletmek İçin Kamyonetine Yüklemelerine İzin Verip Emvalin Yüklenmesi- Suça Eksik Teşebbüs )
YCGKE. 1995/3-383KAÇAK ORMAN EMVALİ TAŞIMAK ( Sanığın Traktörüne Yüklenen Orman Emvalinden Haberinin Olmadığı İleri Sürmesi ve Bu İfadenin Tanıklarca Doğrulanması )
YCGKE. 1994/3-272KAÇAK ORMAN EMVALİ TAŞIMAK ( Sevk Pusulası Bulunmasına Rağmen Teker Patladığı İçin Nakil İşleminin Saat Farkıyla Yapılmış Olması Halinde )
Y3.CDE. 1997/692KAÇAK ORMAN EMVALİ TAŞIMAK ( Suç Tesbit Tutanağı ve Mümzilerin Şahitliklerinin Geçerlilikleri )
Y3.CDE. 2005/9307KAÇAK ORMAN EMVALİ TAŞIMAK ( Suça Konu Emvalin Orman İşletmesinden Alınan Emvalden Olup Olmadığının Bilirkişi Marifetiyle Tespiti Gereği )
Y3.CDE. 2001/3211KAÇAK ORMAN EMVALİ TAŞIMAK ( Tutanakta Yakalandığı Anda Sanığın Emvale Ait Nakliye ve Faturasının Olmadığını Söylemesi )
YCGKE. 2006/3-215KAÇAK ORMAN EMVALİ TEMİN ETME ( Özel Dairenin Yerel Mahkeme Kararından "Sanığın Cezasının Ertelenmesi" İbaresini Kaldırıp "Sanığa Verilen 2 Ay 15 Gün Hapis Cezasının Ertelenmesine" İfadesini Eklenmesi Sanık Aleyhine Sonuç Doğurur Nitelikte Olduğundan İsabetsiz Olduğu )
Y4.CDE. 1983/6434KAÇAK ORMAN EMVALİ VE SUÇ ALETLERİ ( İhtiyar Heyeti Azasına Teslim Edilip Edilemeyeceği )
Y3.CDE. 1981/204KAÇAK ORMAN EMVALİNİ BİLEREK KABUL ETMEK ( Sanığın Kaçak Olduğunu Bildiği Orman Emvalini Kamyonetine Alarak Nakletmesi )
Y3.CDE. 1981/2579KAÇAK ORMAN EMVALİNİ İŞLEYEN HIZARCI SANIK ( Emvalin Başkalarınca Evinin Avlusuna Atıldığı İddiası )
Y3.CDE. 1999/5597KAÇAK ORMAN EMVALİNİ KABUL VE BULUNDURMAK ( Köylülerin Getirdiğini Kabul Edip Kırdırıp Odunluğa Taşıtan Jan. Karakol Kom. Vekili )
Y3.CDE. 1992/14737KAÇAK ORMAN EMVALİNİN İNŞAATTA KULLANILMASI ( Kim Tarafından Kullanıldığının Araştırılması )
Y3.CDE. 2004/17244KAÇAK ORMAN EMVALİNİN NAKİL SIRASINDA YAKALANMASI ( Nereden ve Nasıl Temin Edildiğinin Kesin Olarak Tespit Edilememesi - Sanıkların Eylemlerinin 6831 S.K. Md. 108'deki Suçu Oluşturacağı )
Y3.CDE. 1981/941KAÇAK ORMAN EMVALİNİN NAKLİ ( Nakilde Kullanılan Kamyonun Müsaderesi Mecburiyeti )
YCGKE. 1979/69KAÇAK ORMAN EMVALİNİN NAKLİNDE KULLANILAN ARACIN MÜSADERESİ ( Aracın Malikinden Başka Amaçla Emaneten Alınmış Olması )
YCGKE. 1978/33KAÇAK ORMAN EMVALİNİN NAKLİNDE KULLANILAN ARACIN MÜSADERESİ ( Sanığın Kamu Davası Açıldıktan Sonra Ölmesi Halinde Aracın İade Edilememesi )
YCGKE. 1994/3-323KAÇAK ORMAN EMVALİNİN NAKLİNDE KULLANILAN ARAÇ ( Müsadere-Traktör-Römork )
Y3.CDE. 1990/3943KAÇAK ORMAN EMVALİNİN NAKLİNDE KULLANILAN ARAÇ ( Ölüm Nedeniyle Hakkındaki Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilen Sanığa Ait Olan - Müsadere )
Y3.CDE. 1995/3072KAÇAK ORMAN EMVALİNİN NAKLİNDE KULLANILAN TRAKTÖR ( Müsadere Kararı Verileceği )
YCGKE. 1977/362KAÇAK ORMAN EMVALİNİN NAKLİNDE KULLANILAN TRAKTÖRÜN DEVRİLMESİ VE SAHİBİNİN ÖLMESİ ( Müsadereye Engel Olamayacağı )
Y3.CDE. 1982/5560KAÇAK ORMAN EMVALİNİN NAKLİYECİLİĞİNİ YAPMA ( Nakliyecilik Yapanın Bunun Suç Olduğunu Bilmemesinin Mümkün Olmaması )
YCGKE. 1967/85KAÇAK ORMAN EMVALİNİN TAŞINMASI ( Taşımanın Bilerek veya Bilmeyerek/Kusurlu veya Kusursuz/ Olmasına Göre Müsadere )
YCGKE. 1967/90KAÇAK ORMAN EMVALİNİN TAŞINMASINDA KULLANILAN ARAÇ ( Müsadere Kararı Verilebilmesi İçin Önceden İdarece Zaptedilmiş Olması Gereği )
Y4.HDE. 2005/221KAÇAK ORMAN KESİMİ NEDENİYLE TAZMİNAT ( Alanın Geniş Olması İle Araç ve Yakıt Yetersizlikleri Bu Görevin Gereği Gibi Yerine Getirilmesini Zorlaştırırsa da Bu Davalıları Sorumluluktan Kurtarmadığı )
Y3.CDE. 2007/10883KAÇAK ORMAN MAHSULÜ ( Eylemin Md. 108/1 Kapsamında Olduğu - Md. 108/3'de Yer Alan İndirimlerin Md. 108/2'deki Cezalar İçin Geçerli Olduğundan Md. 108/1'e Uygulanamayacağı )
Y3.CDE. 1999/7596KAÇAK ORMAN MALINI TAŞIMAK
Y3.CDE. 1990/327KAÇAK ORMAN MALLARINI ATÖLYEDE İŞLEDİKTEN SONRA SATMAK ( Orman Ürünü Ticareti )
Y3.CDE. 1981/1082KAÇAK ORMAN MALLARINI KABUL ETMEK ( Bu Mallarla Bina Yapılması )
Y3.CDE. 1989/8015KAÇAK ORMAN MALLARINI TAŞIMA KASTI ( Yükleme Tamamlanmadan Yakalanma - Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kalması )
Y3.CDE. 1981/627KAÇAK ORMAN MALLARINI YAPIDA KULLANMAK ( Bunun Kanunca Suç Teşkil Etmesi )
YCGKE. 1988/327KAÇAK ORMAN MALLARININ TAŞINMASINDA KULLANILAN ARAÇ ( Sahibine Kusur Yüklenemeyen Aracın Müsadere Edilip Edilemeyeceği )
Y4.CDE. 2007/2057KAÇAK ORMAN ÜRÜNÜ NAKLEDİLMESİ ( Eylemlerin Mahkemece Kabul Edilen Gerçekleşme Biçimine Göre Suçun Niteliğinin Değişmesi Durumunda İse Sanıklara Ek Savunma Hakkı Tanınarak Hüküm Kurulabileceği )
Y7.CDE. 2003/13127KAÇAK OTOMOBİL ( Sanık Aracı Geçici Olarak Aldığını İleri Sürdüğünden Aracın Trafik Kaydı Noter Satışı ve Zabıtaca Önceki Maliklerinin Araştırılarak Sonucunaü Göre Karar Verilmesi Gereği - Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Muhalefet )
Y7.CDE. 1993/5728KAÇAK OTOMOBİL KULLANMAK
Y7.CDE. 1993/2238KAÇAK OTOMOBİL MOTORU KULLANMAK ( Zamanaşımı )
Y7.CDE. 1992/6467KAÇAK OTOMOBİLİ BİLMEDEN SATIN ALMAK
Y11.CDE. 2011/867KAÇAK OTOMOBİLİ SATMAK ( Sanığın Yasal Olmayan Yöntemlerle Aracın İthal Edildiğini Bilip Bilmediğinin Araştırılacağı )
Y7.CDE. 2003/10754KAÇAK OYUN OYNATMAK SUÇU ( Bir Adet Sigara Oyun Makinesinin Bulunduğu Kıraathanenin Münhasıran Bu İşe Tahsis Edilmiş Olmaması Nedeniyle Kapatma Kararı Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2014/9687KAÇAK PETROL ( Akaryakıt Haricinde Kalan Solvent Madeni Ve Baz Yağ Asfalt Solvent Nafta Ve Benzeri Petrol Ürünlerinden Elde Edilen Akaryakıt Ya da Akaryakıta Dönüştürmek Maksadıyla Kullanılan Veya Bulundurulan Akaryakıt Haricinde Kalan Solvent Madeni Yağ Ve Baz Yağ Asfalt Solvent Nafta Ve Benzeri Petrol Ürünlerinin Kaçak Petrol Kapsamı İçinde Sayıldığı - Sanıkların Madeni Yağ Aktarımı Yaptıklarına Dair Suçüstü Hali/Beraat Kararı Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2010/12257KAÇAK PETROL ( Halk Arasında On Numara Yağ Olarak Bilinen Akaryakıta Dönüştürülmüş Petrol Ürününün Satışını Yapmak - Eylemin Petrol Piyasası Kanununa Aykırılık Olarak Değerlendirileceği )
Y7.CDE. 2010/10425KAÇAK PETROL ( Sanık Hakkında 5015 S.K. Ek m. 5/1'e Muhalefet Suçundan Kamu Davası Açılması - 5607 S.K. Md. 3/5 Uyarınca Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
Y7.CDE. 2011/3023KAÇAK PETROL İLE İLGİLİ CEZA HÜKÜMLERİ ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 S.K.' nın Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 5015 S.K. ile Birlikte Uygulanamayacağı - Davanın Zamanaşımı Sebebiyle Ortadan Kaldırılmaması Gerektiği )
Y7.CDE. 2013/23024KAÇAK PETROL SATMAK ( Suçtan Doğrudan Doğruya Zarar Gören Davaya Katılma Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması Kararına Karşı İtiraza Hakkı Bulunan EPDK'ya Kararın Usulüne Uygun Şekilde Tebliğ Edileceği )
Y7.CDE. 2014/33593KAÇAK PETROL SATMAK BULUNDURMAK TİCARİ AMAÇLA SATIN ALMAK TAŞIMAK VE SAKLAMAK ( Dava Konusu Eşyanın Müsaderesi İle Yetinilmesi Gerekirken Tasfiyesine de Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
Y7.CDE. 2011/2798KAÇAK PETROLÜ SATMAK AMACIYLA SATIN ALMAK ( Kaçak Petrolü Satışa Arz Eden Satan Bulunduran Bu Özelliğini Bilerek Ticari Amaçla Satın Alan Taşıyan veya Saklayan Kişilerin Cezalandırılacağı )
Y7.CDE. 2011/2329KAÇAK PETROLÜ TİCARİ AMAÇLA SATIN ALMA (Fiili Kapsamında Değerlendirilecek Eylem - Yük Taşımacılığı Yapan Sanığın Tanımadığı Şahıstan Kaçak Olduğunu Bilerek Satın Aldığı Motorini Kamyonda Kullanması)
Y7.CDE. 2011/464KAÇAK PETROLÜ TİCARİ AMAÇLA SATIN ALMAK ( Yük Taşımacılığı Yapan Sanığın Motorini Tanımadığı Bir Şahıstan Kaçak Olduğunu Bilerek Satın Alıp Ticari Araç Niteliğindeki Kamyonunda Kullanması )
Y7.CDE. 2012/18604KAÇAK PETROLÜN TİCARİ AMAÇLA SATIN ALMA (Yolcu Taşımacılığı Yapan Sanığın Kaçak Olduğunu Bildiği Akaryakıtı Otobüsünde Kullanmak Üzere Satın Almaktan İbaret Eyleminin Kaçak Petrolün Ticari Amaçla Satın Alınması Olduğu )
Y7.CDE. 2014/15084KAÇAK PETROLÜN ÜLKEYE SOKULMASI ( Sanığın Kaçak Mazotu Atlarla Gümrük Kapısı Olmayan Sınırdan Ülkemize Sokarken Yakalandığı - 5607 S.K. Md.3'ün Uygulanması Gerekirken 5015 S.K. Ek Md.5/1'de Yer Alan Kaçak Petrol Hükümleri Uyarınca Mahkumiyet Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 1998/327KAÇAK RAKI ( Tekelin Davadan Haberdar Edilip Müdahale İmkanı Tanınması Zorunluluğu - Tekele Tabi Mallar Yönünden Tekel'in Bildirdiği CIF Değerin Esas Alınması )
Y7.CDE. 1999/9731KAÇAK RAKI SOKMAK
Y7.CDE. 1997/1KAÇAK RAKILARIN FOB DEĞERİ
Y7.CDE. 1989/7986KAÇAK SAAT SOKMAYA TEŞEBBÜS ( Memurun Beyanatı Üzerine Bir Miktar Saat Var Demesi Halinde İttihaz Edilmiş Mani Tedbirler Sebebiyle Suçun Oluşmaması )
Y7.HDE. 2007/154KAÇAK SANAYİ SUYU SATIŞI ( Tahakkuk Ettirilen Para Cezasının Tahsili 6183 SK Hükümlerine Tabi ise de Genel Hükümlere Göre Dava Açılmasına Yasal Bir Engel Olmadığı )
Y2.CDE. 2006/6104KAÇAK SANIK ( Kovuşturma Yapılabileceği Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
Y2.CDE. 2007/6622KAÇAK SANIK HAKKINDA KOVUŞTURMA YAPILABİLECEĞİ ( Ancak Daha Önce Sorgusu Yapılmamış İse Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2016/19776KAÇAK SİGARA ( 5237 S. T.C.K.'nın 54. Md. Uyarınca Müsaderesine Karar Verilmesi İle Yetinilmesi Gerekirken Tasfiyesine de Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - Kaçakçılık Suçu )
Y7.CDE. 2009/10032KAÇAK SİGARA ( Kargo Şirketinin Müdürü Olan Sanığın Kaçak Sigaraların Kendi Nezaretinde Araca Yüklendiği Fakat Eşyanın Kaçak Olduğunu Bilmediğini Belirttiği - Eşyaların Kargo Şirketinde Kimler Tarafından Teslim Alındığının Tespiti İle Beyanlarının Alınacağı)
Y7.CDE. 2014/34839KAÇAK SİGARA ( Müsaderesi İle Yetinilmesi Gerekirken Söz Konusu Sigaraların Tasfiyesine de Hükmedilmesinin Bozma Nedeni Olduğu - Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet Suçu)
Y7.CDE. 2011/6456KAÇAK SİGARA ( Ticari Amaç İle Kaçak Sigara Taşımak Suçu - 5607 S.K. Md.3 ve 4 Hükümleri Uyarınca Karar Verildiği )
Y7.CDE. 2011/8671KAÇAK SİGARA (Sanığın Tezgahta Yabancı Marka Sigaraları Satarken Yakalandığı - İkrar Niteliğindeki Savunma da Gözetilerek Sigaraların Kaçak Olduğunun Açık ve Net Bir Şekilde Anlaşıldığı )
Y7.CDE. 2014/22609KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLMESİ ( Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a Muhalefet - Diğer Sanığın Suça Konu Sigaraların Kendisine Ait Olduğunu Sanığın Bir Alakasının Olmadığını Beyan Ettiği/Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2014/34349KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRME ( Sanıktan Ele Geçen Sigaralar Yönünden 4733 Sayılı Kanun'un 8/4. Maddesi Çaylar Yönüyle 5607 Sayılı Kanun'un 3/5. Maddesi Uyarınca Ayrı Ayrı Hüküm Kurulacağı )
Y7.CDE. 2014/31725KAÇAK SİGARA İLE YAKALANMA ( Sanığa Ait 18 Karton Kaçak Sigara Yakalandığı ve Sanığın Soruşturma ve Yargılama Aşamasındaki Alınan Beyanlarında Yakalanan Davaya Konu Sigaraları İçmek İçin Satın Aldığını Savunması Karşısında Ele Geçen Sigaraların Miktarı ve Ticari Amaçla Bulundurduğuna Dair Delil Bulunmadığı/Beraati Gerektiği )
Y7.CDE. 2013/22122KAÇAK SİGARA İTHALİ ( Sanığın Sigarayı Yurtdışından Dönerken Türkiye'ye Girişte Yabancı Bir Şahıstan Aldığını İleri Sürdüğü - Kaçak Eşyanın Ticari Mahiyette Bulunmadığı/Gümrük İdarelerince Gümrük Vergisinin Alınmasını Gerektirir Yaptırıma Tabi Bulunduğunun Gözetileceği )
Y7.CDE. 2014/31403KAÇAK SİGARA NAKLİ ( Tütün Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'a Muhalefet - Ele Geçen Kaçak Eşyanın Hacim ve Miktar İtibari İle Aracın Ağırlıklı Bölümünü Oluşturduğu Ayrıca Davaya Konu Eşya ve Nakil Vasıtasının Değerleri Dikkate Alındığında Nakil Vasıtasının Müsaderesinin İşlenen Suça Nazaran Daha Ağır Sonuçlar Doğurmayacağı - Davaya Konu Nakil Vasıtasının Müsaderesi Gerektiği)
Y7.CDE. 2013/23612KAÇAK SİGARA NAKLİNDE KULLANILAN ARAÇ ( Aracın Zulalı Olduğu - El Koyma Kararına Karşı Yapılan İtirazın Reddine Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2014/31805KAÇAK SİGARA SATARKEN YAKALANMA ( Üzerine Atılı Eylemlerin Benzer Mahiyette Olduğu Dikkate Alınarak Suç Tarihine ve İşlenen Suçun Niteliğine Göre Sanığın Eylemlerinin TCK 43.Madde Kapsamında Zincirleme Biçimde Kaçakçılık Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Takdir ve Değerlendirilmesi Bakımından Dosyaların İncelenmesi Gerektiğinde Birleştirilmesi ve Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/33309KAÇAK SİGARA SATIŞI ( Sanığın Evinde Bulunan Kaçak Sigaranın Ticari Miktar ve Mahiyetinin Bulunmadığı - Az Miktarda Sigara ve Sanığın Aleyhine Somut Bir Delil Bulunmaması Nedeniyle Sanığın Beraatine Karar Verileceği/Mahkumiyet Kararının Hatalı Olduğu/Sigaranın Müsaderesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2015/18089KAÇAK SİGARA SATIŞI ( Sanık ve Kaçak Eşya Konusunda Mahkemece Verilmiş Usulüne Uygun Bir Adli Arama Kararı Bulunmadığı/Gecikmesinde Sakınca Olduğu Gerekçesiyle Cumhuriyet Savcısı Tarafından Verilmiş Yazılı Arama İzni Bulunmadığı - Savcıya Ulaşılamaması Halinde Kolluk Amirince Verilmiş Arama Emri Bulunmadığı )
Y7.CDE. 2013/21096KAÇAK SİGARA SATIŞI ( Suçtan Doğrudan Doğruya Zarar Görenin Gümrük İdaresi Olduğunun Gözetileceği - TAPDK'nın Davaya Katılan Olarak Kabul Edilmesi ve Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu/Kamu Zararının Gümrük Saymanlığına Yatırıldığı/Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması )
Y7.CDE. 2014/15485KAÇAK SİGARA SATIŞI YAPARKEN YAKALANMA ( 92 Paket Sigara İle Yakalanan ve Bu Eylemi Nedeniyle İddianame İle Dava Açılan Sanık Hakkında 141 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirilen Eylemi Nedeniyle İddianamenin Tanzim Edilmesi Karşısında Birleşen Her İki Dosyanın Tutanak ve İddianame Düzenlenme Tarihleri Nazara Alınarak Sanığın Eyleminin Zincirleme Suç Kabul Edileceği )
Y7.CDE. 2015/23116KAÇAK SİGARA SATMA ( Sanığın Üzerine Atılı Suçtan Doğrudan Zarar Gören Müştekiye Duruşma Günü Bildirilip Davaya Katılma Olanağı Tanınmadan Yokluğunda Yargılamaya Devam Edilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2014/17847KAÇAK SİGARA SATMA ( Sigaraların Miktarı Nazara Alındığında Cezaların Şahsiliği ve Uygulama Birliğinin Sağlanması Bakımından Daha Çok Miktarda Bandrolsüz Sigara Satışı Yapanla Suça Konu Miktardaki Bandrolsüz Sigara Satışı Yapan Arasında Asgari ve Azami Had Aralığında Hakça Oranda Bir Temel Cezanın Belirlenmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2017/11680KAÇAK SİGARA SATMA SUÇU ( Dosyada Kimlik Bilgileri Mevcut Kişinin Tanık Sıfatıyla Dinlenmesi Gerektiğinde Bu Kişi Hakkında Suç Duyurusunda Bulunularak Sonucunun Beklenmesi Dava Açılması Halinde Birleştirme Kararı Verilmesi Gerektiği - Dava Açılmaması Halinde Evrakın Celp Edilmesi Sanığın Savunmasına Göre Soruşturma Aşamasında İfadesine Başvurulanın Tanık Sıfatıyla Dinlenmesinden Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/29912KAÇAK SİGARA SATMA SUÇU (Açılan Diğer Davada Mahkumiyet Kararı Verildiği Görülmekle Sanığın Anılan Dosyadaki Eylemi İle Temyiz İncelemesine Konu Dava Dosyasındaki Eylemi Sebebiyle Sanık Hakkında Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Mahkemesince Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu)
Y7.CDE. 2013/6742KAÇAK SİGARA SATMAK ( Yabancı Menşeli Kaçak Sigaraları Seyyar Tezgahta Satarken Yakalanan Sanığın 5752 S. Yasa İle Değişik 4733 Sayılı Yasanın 8/4 Fıkrası Uyarınca Cezalandırılması Gerektiği )
Y7.CDE. 2009/17175KAÇAK SİGARA SATMAK (Sanığın Eylemi Fiili Kesintiye Uğradıktan Sonra Farklı Tarihte Tekrar Kaçak Sigara Sattığı - Her İki Eylemi Nedeniyle Ayrı Ayrı Cezalandırılması Gerektiği/Aleyhe Temyiz Olmadığından Bozma Nedeni Yapılmadığı )
Y7.CDE. 2014/27598KAÇAK SİGARA TAŞIMA ( Sanıkların Yükü Toplu Olarak Teslim Aldıklarını Kolilerin Alındığı Şirket Çalışanlarınca Yüklendiğini Savunduğu - Diğer Sanığın da Beyanları Doğruladığı/Mallara Dair Fatura ve Sevk İrsaliyesinin Bulunduğu - Sigaraların Dışarıdan Görülmediği Gözetilerek Beraat Kararı Verileceği/4733 S. Kanuna Muhalefet Suçu )
Y7.CDE. 2014/22928KAÇAK SİGARA TAŞIMA ( Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun'a Muhalefet - İçerisinde Davaya Konu Sigaraların Bulunduğu Kargoyu Bu Özelliğini Bilerek Mevzuata Aykırı Şekilde Kabul Edip Etmediğinin Tespiti Bakımından Araştırma Yapılması Gerektiği )
Y7.CDE. 2000/4021KAÇAK SİGARALARIN CIF DEĞERİ ( Nereden Sorulup Tespit Edileceği )
Y7.CDE. 2014/30602KAÇAK SİGARALARIN ELE GEÇİRİLDİĞİ YERİN KULLANIMININ KİME AİT OLDUĞUNUN TESPİT EDİLMESİ ( Sanığın Kaçak Sigaraların Ele Geçirildiği Yerin Kime Ait Olduğu Hakkında Arama Esnasında Kolluk İfadesinde Farklı Şekilde Beyanda Bulunduğu - Sanığın Babası ve Eşinin de Dinlenmesi Yine Kolluk Marifeti İle Sigaraların Bulunduğu Yerin Kime Ait Olduğu ve Kimin Kullanımında Olduğu Hususları İle Sanığın Belirttiği İlçede İkamet Edip Etmediğinin Araştırılacağı )
Y7.CDE. 2013/21212KAÇAK SİGARALARIN SURİYEDEN ALINDIĞI İDDİASI ( Sanığın Dosya İçinde Bulunan Pasaport Fotokopisinde de Suç Tarihinde Giriş-Çıkış Kaydının Olduğu - Sanığın Eylemlerinin Kesintiye Uğramadığı/Sanığın Eyleminin 5607 S.K. Kapsamında Değerlendirileceği/Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu/Yurda Kaçak Sigara Sokulması )
Y7.CDE. 2014/22525KAÇAK SİGARANIN MÜSADERESİ (4926 S.K.'a Muhalefet - Dava Konusu Kaçak Sigaralar Hakkında 30.5.2007 Tarihinde Tasfiye Kararı Verildiğinin Anlaşılması Karşısında Sigaralar Tasfiye Edilmemiş İse 4926 S.k. 4/4 Maddesi Uyarınca Müsaderesine Karar Verilmesi Tasfiye Edilmiş İse Müsadere Konusunda Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetileceği)
Y7.CDE. 2014/33309KAÇAK SİGARANIN TİCARİ MİKTAR VE MAHİYETİ BULUNMADIĞI ( Sanığın Evinde Bulunan 194 Adet Sigaranın Arkadaşlarına Dağıtmak İçin Aldığını Belirtmesi Karşısında Sanığın Savunmasının Aksini Somut Bir Kanıtta İspatlanamadığı - Sigaranın Az Olduğu/Ticari Mahiyeti Bulunmadığı/Kaçak Sigara Satışı )
Y7.HDE. 2012/5515KAÇAK SU BEDELİ ( Doğumuna Neden Olduğu İddia Edilen Kaçak Su Kullanımının 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Kaldığı/Davalının Tasfiye Yasası Niteliğinde Bulunan 6111 S. Yasadan Yararlanma Hakkı ve İmkanı Olduğu/Yararlanmak İçin Davalı İdareye Müracaat Edip Etmediğinin Belirlenmesi Gerektiği - İtirazın İptali )
Y7.HDE. 2009/6977KAÇAK SU BEDELİ ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Alacak/İtirazın İptali - Kaçak Su Bedelinden Kaçak Kullanım Yapan Kişiler Sorumlu Olduğu/Kiralayanın Kiracının Haksız Eyleminden Kaynaklanan Zarardan Sorumlu Tutulamayacağı )
Y7.HDE. 2006/2489KAÇAK SU BEDELİ ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Maddi Tazminat Alacağı İçin Başlatılan İcra Takibi Dolayısıyla Menfi Tespit Davası Açıldığı - Tarafların Tacir Olduğu/ASKİ'nin Tarifeler Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliğin Yöntemine Uygun Olup Olmadığının İnceleneceği )
Y7.HDE. 2011/501KAÇAK SU BEDELİ ( Hesaplanması İçin Rapor Alınması Gerektiği/Kaçak Su Bedeliyle Takip Tarihi İtibarıyla İstenebilecek İşlemiş Faiz Miktarının Duraksamasız Belirlenmesi Gerektiği - Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat )
Y3.HDE. 2013/16373KAÇAK SU BEDELİ ( İtirazın İptali Davası - Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunun Denetime Elverişli ve İSKİ Tarifeler Yönetmeliğine Uygun Olarak Düzenlenmediği Bilirkişilerin Su Bedeli Hesabı Konusunda Uzman Olmadığı Kök ve Ek Rapor Arasındaki Çelişkinin Giderilmediği/Yönetmeliğin 36. Md.si Hükmünde Açıklanan Yönteme Göre Denetime Elverişli Şekilde Hesaplanması Gerektiği )
Y7.HDE. 2012/8165KAÇAK SU BEDELİ ( Kaçak Su Kullanan Birimin Büyüklüğü ve Çalışan Sayısı Gibi Hususlarda Mahkeme Araştırma Yapılarak Ayrıntılı ve Gerekçeli Ek Bilirkişi Raporu Alınacağı - Raporun Yönetmeliklere Uygun Olması Gerektiği/Kaçak Su Kullanımı )
Y7.HDE. 2009/5285KAÇAK SU BEDELİ ALACAĞI ( Davaya Konu Alacağın Bir Kısmının Kaçak Su Kullanımından Kaynaklandığı - Davacının Kaçak Su Bedeli Alacağının Geç Ödenmesi Nedeniyle Gecikme Zammı Uygulanmasını İsteyemeyeceği )
Y7.HDE. 2010/180KAÇAK SU BEDELİ CEZASI TAHAKKUKU ( Haksız Fiilden Doğan Tazminat - Sanayi Suyu Satış İzin Belgesi Olmadan Su Satışı Yapanların Tespiti Halinde Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Kaçak KSUB Bedeli Cezası Tahakkuk Ettirme Hak ve Yetkisinin Bulunduğu )
Y13.HDE. 2006/15598KAÇAK SU BEDELİ İÇİN YAPILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( Yanlış Hesabın Düzeltilmesi İçin Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y11.HDE. 2004/7517KAÇAK SU BEDELİ NEDENİYLE YAPILAN TAKİP ( İtiraz Üzerine Durması - Takip Tarihi İtibari İle Likit Nitelikte Bir Alacak Olmadığı/İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
Y13.HDE. 2002/2684KAÇAK SU BEDELİNDEN SORUMLULUK ( Bina Sahiplerine Kusursuz Sorumluluk Getirilmişse de Bunun O Şeyin Fena Yapılmasında veya Muhafazasındaki Kusurundan Dolayı Olması )
Y7.HDE. 2009/7498KAÇAK SU BEDELİNDEN SORUMLULUK ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat - Davalının Sadece Kiralama Tarihi İle Tutanak Tarihi Arasındaki Döneme İlişkin Kaçak Su Bedelinden Sorumlu Tutulması Gerektiği )
Y3.HDE. 2015/8621KAÇAK SU BEDELİNİN HESAPLANMASI ( İtirazın İptali Davası - Uzman Bilirkişi Tarafından Yönetmelik Hükümlerine Göre Hesaplanacağı/Raporu Düzenleyen Mali Müşavir ve Hukukçu Bilirkişi Su Tüketim Hesabı Konusunda Uzman Olmadığından Karara Esas Alınamayacağı )
Y2.CDE. 2014/1726KAÇAK SU BEDELİNİN ÖDENMESİ ( Sanıklar Hakkında 6352 S. Kanunun Geçici 2. Md. 2. Fıkrası Uyarınca Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2008/5175KAÇAK SU BEDELİNİN TAHSİLİ ( İcra Takibine Vaki İtirazın İptalini İstemi/Davalı Gösterilen Apartman Yöneticiliği İle Davacı ASKİ Arasında Abone Sözleşmesi Bulunduğu - Uyuşmazlığın 4077 S.K. Kapsamında Kaldığı/Tüketici Mahkemesinde Çözümleneceği )
Y13.HDE. 2008/3840KAÇAK SU BEDELİNİN TAHSİLİ ( Uzlaşmaya Yönelik Bakanlar Kurulu Kararlarına Karşı Danıştayda Görülen Davaların Bulunduğu/Sonucuna Uygun Karar Verilmesi Gereği - Uyuşmazlığın Uzlaşma İle Sonuçlandığı Sonucuna Varılarak Hüküm Tesis Edilemeyeceği )
Y3.HDE. 2008/20324KAÇAK SU BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Taraflar Arasında Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Sözleşme İlişkisi Bulunduğu - Görevin Yargılamanın Her Aşamasında Gözetilmesi Gereği/Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olacağı )
Y3.HDE. 2015/8621KAÇAK SU BEDELİNİN TAHSİLİ TALEPLİ TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Karara Esas Alınan Bilirkişi Raporunu Düzenleyen Bilirkişilerin Su Tüketim Bedeli Hesabı Konusunda Uzman Olmadığı/Uzman Bilirkişi Tarafından Kaçak Su Bedelinin Yönetmelik Hükümlerine Göre Hesaplanması Gerektiği - Mali Müşavir ve Hukukçu Bilirkişilerin Raporu Doğrultusunda Karar Verilemeyeceği )
Y7.HDE. 2010/1454KAÇAK SU KULLANAN BİRİM ( Türü Nitelikleri ve Çalışan Kişi Sayısına Göre Gerekirse Davalının Defter ve Belgeleri de İncelenmek Suretiyle Duraksamasız Saptanması Gerektiği - Bilirkişiden Yönetmelikteki Esasları da Değerlendirilerek Kaçak Kullanım Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2005/765KAÇAK SU KULLANILAN YERİN TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİSİ ( Haksız Eylem Sonucu Kaçak Su Kullanıldığı Anlaşıldığına Göre Haksız Eylem Nedeniyle Meydana Gelen Zarardan Davalının Sorumlu Olduğu )
Y7.CDE. 2005/2806KAÇAK SU KULLANILDIĞI İDDİASI ( Sayacın Olduğu ve Müdahalede Bulunulmadığının Anlaşılması Halinde Hırsızlık Suçunun Oluşmadığı Eylemin Hukuki İhtilaf Kapsamında Kalacağının Gözetilmesi Gereği - Kasıt Unsuru )
Y7.HDE. 2007/844KAÇAK SU KULLANILDIĞI İDDİASIYLA DÜZENLENEN TUTANAKLARIN İPTALİNİ TALEBİ ( Menfi Tespit İstemi Olarak Değerlendirilmesi Gereği )
Y7.HDE. 2006/384KAÇAK SU KULLANILMASI ( Abonelik Sözleşmesi Yapmak İçin İşlem Yapmayan Müterafik Kusuru İle Davalıyı Kaçak Kullanım Yapmak Zorunda Bırakan Davacının Normal İle Kaçak Su Bedeli Arasındaki Farkın Tamamını İstemesinin Hakkaniyete Uygun Düşmeyeceği )
Y2.CDE. 2008/21208KAÇAK SU KULLANILMASI ( Ara Borunun Bulunduğu Evde Tutanak Tanıkları da Hazır Edilmek Suretiyle Mahkeme Heyeti Tarafından Yapılacak Keşifle Ara Borudan Faydalanan Musluklar Tespit Edilip Kullanma Süreleri Gözetilerek Kaçak Olarak Tüketile Su Bedeli Normal Tarifeye Göre Bilirkişiye Hesap Ettirilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2009/13KAÇAK SU KULLANILMASI ( Belediyenin - Mahkemece ASKİ Tarifeler Yönetmeliğinin 6. ve 59. Maddeleri Birlikte Değerlendirilerek Kaçak Su Kullanıldığının Sabit Olduğu da Nazara Alınarak Denetimine Elverişli Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
Y13.HDE. 1993/23KAÇAK SU KULLANILMASI ( Eksik İncelemeyle Hüküm Kurulması )
Y6.CDE. 2005/5774KAÇAK SU KULLANILMASI ( Hırsızlık - Tutanak Düzenleyici Tanıkların Dinlenip Sanığın Savunması ve Suça Konu Sayacın Suç Tarihinden Önce Mühürlü Olup Olmadığının da Araştırılması Gereği )
Y13.HDE. 1993/919KAÇAK SU KULLANILMASI ( İlgili Yönetmeliğin Açık Maddeleri Gözardı Edilerek Hazırlanan Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınması )
Y4.HDE. 2004/13841KAÇAK SU KULLANILMASI ( İtirazın İptali - Davalının Borcunun Olup Olmadığının Ne Miktar Hangi Gün ve Tarihe Ait Olup Yapılan Ödemede Davalının İhtirazi Kayıt Koyup Koymadığının İncelenip Varılacak Sonuca Göre Bir Karar Vermek Gerektiği )
Y4.HDE. 2005/765KAÇAK SU KULLANILMASI ( İtirazın İptali - Davalının Temsil ve İlzama Yetkili Olduğu Yerde Haksız Eylem Sonucu Kaçak Su Kullanıldığı Anlaşıldığına Göre Meydana Gelen Zarardan Davalının Sorumlu Olduğu )
Y6.CDE. 2002/2133KAÇAK SU KULLANILMASI ( Köy İçme Suyu - Köy İçme Suları Yasasına Aykırılık Oluşturup Oluşturmadığı Araştırılıp Tartışılmadan Hırsızlıktan Hüküm Kurulamayacağı )
Y2.CDE. 2010/1692KAÇAK SU KULLANILMASI ( Nitelikli Hırsızlık Suçu Oluşturduğu - Eylemin Genel Hırsızlık Suçu Olarak Değerlendirilerek Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y11.CDE. 2004/4064KAÇAK SU KULLANILMASI ( Sanığın İkrarını Havi Beyanı Tutanaklar ve Dosya Kapsamına Göre Yüklenen Suçun Tüm Unsurları İtibariyle Oluştuğu )
Y2.CDE. 2007/6126KAÇAK SU KULLANILMASI ( Sanığın Mührü Kırarak Sayaç Yerine Galvaniz Boru Bağlamak Suretiyle Yapılması - 5237 Sayılı TCK 147.Maddesinin Şartlarının Oluşmadığı Gözetilerek Duruşmaya Devamla Suça Konu Olayla İlgili Tüm Deliller Toplanması Gereği )
Y7.HDE. 2006/1982KAÇAK SU KULLANILMASI ( Şirketlerin Yöneticilerinin Kimler Olduğu Tutanağın Düzenlendiği ve Abonelik İşlemlerinin Yapıldığı Tarihte Tutanak Düzenlenen Adreste Hangi Şirketin Faaliyette Bulunduğunun Belirlenmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2014/2793KAÇAK SU KULLANILMASINA DAYALI TAKİP ( İtirazın İptali İstemi - Davacı Tarafın Takibe ve Davaya Konu Borcun Davalı Tarafından Tamamen Ödendiğine İlişkin Beyanı Dikkate Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2012/6301KAÇAK SU KULLANIM BEDELİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ ( Bu Yönetmeliğin Yerel Mahkemece Dikkate Alınmaksızın Karar Verilmesinin Hatalı Olduğunun Kabulü - Eksik İncelemeye Dayalı Olarak Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y3.HDE. 2012/6301KAÇAK SU KULLANIM BEDELİNDEN SORUMLU OLMADIĞININ TESPİTİ DAVASI ( Menfi Tespit - Mahkemece Davacının Kaçak Su Kullanım Bedeli Tarafiler Yönetmeliği Hükümleri Gözetilerek Yargıtay Denetimine Elverişli Bilirkişi Raporu Alınacağı/Kaçak Su )
Y3.HDE. 2016/7440KAÇAK SU KULLANIM BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Davacı Kurum Görevlileri Tarafından Konutlarda Yapılan Kontrollerde Kaçak Su Kullanımının Tespit Edildiği ve Bu Durumun 16 Ayrı Kaçak Tutanağı İle İmza Altına Alındığı ve Bu Tarihlerde Konutları İdaresinden Geçici Site Yönetiminin Sorumlu Olduğu )
Y4.HDE. 2003/12937KAÇAK SU KULLANIM BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Amme Alacaklarının Tahsil Usulüne Göre Takip Edilmesi Gereken Alacak İçin Genel Hükümlere Göre Dava Açılamayacağı )
Y11.HDE. 2004/10133KAÇAK SU KULLANIM BEDELİNİN TAZMİNİ TALEBİ ( Ticaret Sicil Müdürlüğünce Yanlışlıkla Mahkemeye Davalı Şirketin Eski Adresi Bildirilmiş ve Tebligatın Bu Adrese Yapılmasının Hatalı Olduğu )
Y7.HDE. 2012/8252KAÇAK SU KULLANIM SÜRESİNİN FAZLA OLMASI ( Aski Genel Müdürlüğü Yazısında Kaçak Su Kullanıldığı Belirtilen Dönemde 20 Kez Kontrol Yapıldığı/Kaçak Su Kullanımının Tespit Edilemediğinin Belirtildiği - Kaçak Kullanım Süresinin Fazla Olduğu )
Y3.HDE. 2016/7440KAÇAK SU KULLANIM TUTANAĞI ( Konutların Hak Sahiplerine Tesliminden ve Geçici Site Yönetiminin Oluşturulmasından Sonra Tutanakların Tanzim Edildiği ve Davalının Söz Konusu Tutanaklar Sebebiyle Sorumlu Olduğu Anlaşıldığından Tutanaklar Sebebiyle Davacının Alacaklı Olduğu Miktarın Bilirkişi Heyeti Marifetiyle Belirleneceği )
YHGKE. 2010/13-232KAÇAK SU KULLANIMI ( Aboneliğin Bulunduğu Adreste Kaçak Kullanılan Su Bedelinin Tahsili İçin Girişilen İcra Takibine İtirazın İptali - Sözleşmeden Doğan Dava Nedeniyle Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y3.HDE. 2013/20674KAÇAK SU KULLANIMI ( Aboneliğini İptal Ettirmeyen ve Kaçak Kullanıma Sebebiyet Veren Abone Davalının Sözleşme Sebebiyle Sorumlu Bulunduğunun Kabulü Gerektiği - Kaçak Su Bedelinin Tespitine Dair Yönetmelik Tutanak Gibi Bilgi ve Belgelerin Davacıdan İstenerek Davalının Sorumlu Olduğu Borcun ve Kaçak Kullanım Süresinin Konusunda Uzman Bilirkişiden Alınacak Raporla Saptanması Gerektiği/İtirazın İptali )
Y3.HDE. 2013/16136KAÇAK SU KULLANIMI ( Abonenin Tüketici Sıfatını Ortadan Kaldırması Mümkün Olmadığı - Abonenin Apartman Anasayacın Konut Olduğu/İtirazın İptali İsteminin Tüketici Mahkemesinde Görüleceği )
Y3.HDE. 2010/8170KAÇAK SU KULLANIMI ( Bedelinin Tahsiline İlişkin Davanın Abonelik Sözleşmesine Dayanamayacağı - Haksız Fiilden Doğan Dava Olduğu )
Y13.HDE. 2011/10422KAÇAK SU KULLANIMI ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Davacının 6111 S. Kanun Hükümlerinden Faydalandırılması Konusunda Müracaat Etmesi ve Borcu Ödediği Takdirde Davadan Vazgeçilmesinin Mümkün Olduğu veya Davanın Konusuz Kalacağı )
Y7.HDE. 2009/4629KAÇAK SU KULLANIMI ( Dava Konusu Yere Ait Aboneliği Olan Vanaları Kapattıkları Halde Suyun Kesilmediğini Belirtmesi Karşısında Davacının Bu Eyleminin Yönetmeliğe Göre Kaçak Su Kullanımı Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2005/12369KAÇAK SU KULLANIMI ( Davacı Dilekçesinde Davanın Konusunun Kaçak Su Kullanımından Kaynaklanmadığının Bildirildiği - Bu Beyan Karşısında Davacının Kaçak Su Alacağının Bulunduğundan Bahsedilemeyeceği )
Y19.HDE. 2010/7652KAÇAK SU KULLANIMI ( Davacının Tüzel Kişilik Kazandığı Tarihten Kaçak Tespit Tutanağının Tanzim Edildiği Tarihe Kadar Sorumlu Olduğunun Kabulü - Bu Döneme İlişkin Hesaplamaların Uzman Bilirkişiye Yaptırılması Gereği )
Y19.HDE. 2004/4688KAÇAK SU KULLANIMI ( Davalı Kurumca Sökülen ve Söküm Esnasında Sayaç Mühürüne Müdahale Bulunulduğu Yönünde Tanzim Edilmiş Tutanak Olmaması Nedeniyle Kaçak Su Kullanımı Sebebiyle Ceza Verilememesi )
Y13.HDE. 2011/2852KAÇAK SU KULLANIMI ( Fatura Bedelinin Tahsili - Alacağın 6111 S. Kanun Kapsamında Olması Nedeniyle Bu Yasa Hükümlerinden Faydalanmak İçin Başvurusunun Olup Olmadığı Hususları Davalıya Sorulması Gerektiği )
Y4.HDE. 2004/2095KAÇAK SU KULLANIMI ( Haksız Eylem Nedeniyle Zararın Tazmini - İşyeri Vergi Kaydı Kendi Adına Olan ve Aynı Yeri Adres Olarak Bildiren Davalı Hakkında Düzenlenen Kaçak Su Tutanağına İtibar Edilmesi Gereği )
Y7.HDE. 2005/1987KAÇAK SU KULLANIMI ( Haksız Eylem Niteliğinde Olması Nedeniyle Tüketici Mahkemesi Değil Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
Y11.HDE. 2003/14388KAÇAK SU KULLANIMI ( Haksız Eylemden Kaynaklanan Zararın Tahsili Talebi - Davacı Temsilcisinin Faize İlişkin Talebinde Temerrüt Faizinin Başlangıcı Noktasında Vazgeçmeye İlişkin Bir Yetkisinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )
Y19.HDE. 2006/7299KAÇAK SU KULLANIMI ( Haksız Fiil Niteliğinde Olduğu - Bundan Kaynaklanan Alacak Likit Olmadığından İcra İnkar Tazminatı İsteminin Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2001/12259KAÇAK SU KULLANIMI ( Haksız Fiil Olması Nedeniyle Zarar Miktarının Belirlenmesinin Yargılamayı Gerektirmesi )
Y7.HDE. 2009/4819KAÇAK SU KULLANIMI ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Maddi Tazminat - Kaçak Su Kullanımından Kaynaklanan Bedelin ASKİ Tarifeler Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik Uyarınca Üç Kat Cezalı Olarak Belirlenmesine Hükmedilmesinin İsabetsizliği )
Y10.CDE. 2004/17713KAÇAK SU KULLANIMI ( Hırsızlık - Sanığın Suç Tarihinde Evde Oturup Oturmadığının Belirleneceği/Suyun Sayaçtan Geçirilip Geçirilmediğinin Tespit Edileceği )
Y2.CDE. 2016/3013KAÇAK SU KULLANIMI ( Hırsızlık/Kurum Zararının Giderilmesi Halinde Öncelikle Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerekeceği - Kurum Yazısında Sanığın Kaçak Su Kullanması Sebebiyle Oluşan Zarardan Dolayı Ödeme Yapıldığı Bildirildiğinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2004/9928KAÇAK SU KULLANIMI ( İddia Edilen Suyun Köye Ait İsale Hattından mı Belediyeye Ait İsale Hattından mı Kullanıldığının Tespiti Gereği - Aynı Kaynaktan Alınan İsale Hatlarının Ne Zaman Ayrıldığının Tespiti Gereği )
YHGKE. 2009/13-6KAÇAK SU KULLANIMI ( İtirazın İptali - Davalı Kaçak Kullanım Bulunmadığı Savunmasını Temyize Getirdiğine Göre Öncelikle Kaçak Kullanım Bulunup Bulunmadığının İncelenmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2004/11336KAÇAK SU KULLANIMI ( İtirazın İptali - Tutanak Tanıkları Dinlenmeli Gerekirse Kaçak Suyun Kullanıldığı Mahalle Muhtarlığından Nakil Tarihi Sorularak Kaçak Su Kullanımından Vardığı ve Varsa Süresi Hususlarının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
Y4.HDE. 2007/13629KAÇAK SU KULLANIMI ( İtirazın İptali İstemi - Kullanılan Suyun Kaçak Olup Olmadığı Kooperatif Hakkında Tutulan Kaçak Su Tutanağı İle Davalının Kullandığı Su Hakkında Tutulan Tutanak Arasında Bağlantı Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği )
Y4.HDE. 2001/10673KAÇAK SU KULLANIMI ( Kaçak Su Kullanımının Niteliği İtibariyle Haksız Eylem Olması Nedeniyle Zarar Miktarının Önceden Belirlenmesinin Mümkün Olmaması )
Y13.HDE. 1994/10290KAÇAK SU KULLANIMI ( Kiracının Haksız Fiili Nedeniyle Tahakkuk Eden Ceza Nedeniyle Yapılan Tediyenin İstirdadı )
YHGKE. 2013/19-1722KAÇAK SU KULLANIMI ( Mahallinde Keşif Yapılmaksızın Evrak Üzerinde Düzenlenen Bilirkişi Raporları İle Somut Olayın Açıklanamayacağı - Mahallinde Uzman Bilirkişi veya Bilirkişiler Marifetiyle Keşif Yapılıp Kaçak Su Kullanılıp Kullanılmadığının Tereddüde Yer Bırakmayacak Şekilde Tespit Edilmesi Gerektiği/Menfi Tespit )
Y3.HDE. 2015/16736KAÇAK SU KULLANIMI ( Menfi Tespit Davası - Taraflar Arasında 4077 Sayılı Kanun Kapsamında Sözleşme İlişkisi Bulunduğu/Uyuşmazlığın Çözümünde Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2016/1433KAÇAK SU KULLANIMI ( Menfi Tespit İstemi - Tarifeler Yönetmeliğinin Kaçak Su Kullanımına Dair Hükmünün Somut Olaya Uygulanması İçin Yeni Bir Bilirkişiye Dosyanın Tevdii Edileceği/Davacının Sorumlu Olduğu Bedelin Hesaplanacağı )
YHGKE. 2008/13-211KAÇAK SU KULLANIMI ( Menfi Tespit İstemi - Uyuşmazlık 4077 S. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Bulunmadığından Davaya Bakma Görevi Tüketici Mahkemesine Değil Genel Mahkemeye Ait Olduğu )
YHGKE. 2008/4-321KAÇAK SU KULLANIMI ( Menfi Tespit Talebi - Belediyelerin Mücavir Alan Sınırları İçinde Yer Altı Sularından Elde Edilen Kullanma ve Sanayi Sularından Ücret Alma Yetkisinin Olmadığı )
Y2.CDE. 2011/3947KAÇAK SU KULLANIMI ( Nitelikli Hırsızlık Suçunun Oluştuğu Gözetilmeden Hırsızlık Suçu Maddesinden Ceza Tayin Edilemeyeceği )
Y3.HDE. 2015/17065KAÇAK SU KULLANIMI ( Ödenen Ceza Bedelinin İstirdatı - Mahkemece Mahallinde Keşif Yapılarak Davacının Kullanımı İle Ortaya Çıkan Atık Suyun Nasıl ve Nereye Tahliye Edildiği Belirlenerek Sonucu Dairesinde Karar Verilmesi Gerektiği/Bilirkişi Raporunun Mahallinde Keşif ve İnceleme Yapılmaksızın Dosya Üzerinde Yapılan İnceleme Neticesinde Düzenlenmesinin Hatalı Olduğu )
Y6.CDE. 2002/17514KAÇAK SU KULLANIMI ( Sanığın Su Borcunu Ödememesi Nedeniyle Sökülüp Mühürlenen Sayacın Sanık Tarafından Mühür Bozularak Tekrar Takılıp Su Kullandığının Anlaşılması Karşısında Tüketimi Sayaçtan Geçirdiğinin Saptanmasının Gerekmesi )
YHGKE. 2008/13-58KAÇAK SU KULLANIMI ( Satın Almadan Önce Konutta Oturan Kişi Hakkında Kaçak Su Kullanımı Nedeniyle Tutanaklar Düzenlenmiş Olması Satın Alanın Abonelik Talebinin Reddi İçin Gerekçe Yapılamayacağı )
Y3.HDE. 2013/18773KAÇAK SU KULLANIMI ( Su Borcu ve Boruların Tamir Bedelinin Tahsili - Davacının Dava Dilekçesindeki İddialarını İspat İçin Dinlenilmeyen Hangi Tanığın Hangi Olgu Hakkında Tanıklık Yapacağı Sorularak Davacıya Zararını İspat İçin İmkan Tanınması Gerektiği )
Y4.CDE. 2001/13767KAÇAK SU KULLANIMI ( Su Saatinin Sökülerek Vanasının Belediye Görevlilerice Mühürlenmesinden Sonra Sanığın Mührü Bozarak Kaçak Su Kullanması )
Y19.HDE. 2001/1954KAÇAK SU KULLANIMI ( Sürenin Başlangıcının Geriye Doğru Saptanamaması - Üç Aylık Sürenin Esas Alınması Gereği )
Y4.HDE. 2001/12782KAÇAK SU KULLANIMI ( Tazminat Sorumluluğunun Dayanağının Haksız Fiil Olması )
Y4.HDE. 2004/7233KAÇAK SU KULLANIMI ( Tazminat Talebi - Kuyu Suyunun Kesilmesine Rağmen Akan Suyun Nereden Geldiğinin Bilimsel Olarak Açıklanmadan Davanın Reddedilemeyeceği )
Y4.HDE. 2002/378KAÇAK SU KULLANIMI ( Tutanaktaki Beş Yıllık Sürenin Yönetmelikten Kaynaklandığının İleri Sürülmesi-Haksız Eylemin Dayanağı Olan Yönetmeliğin Getirtilip İncelenmesi )
Y3.HDE. 2013/16396KAÇAK SU KULLANIMI ( Uzman Bilirkişi Tarafından Davacının Tahakkuk Ettirdiği Bedelden Davalının Sorumlu Olup Olmadığının Belirlenmesi Davalının Sorumlu Olduğunun Tespiti Halinde Ödenmesi Gereken Su Bedelinin Ayrıca Hesaplanması Gerektiği - İtirazın İptali )
Y4.HDE. 2004/10024KAÇAK SU KULLANIMI ( Zararın Tahsili Talebi - Davacı İsterse 6183 Sayılı Yasa'ya Göre İsterse Genel İcra Takibi Yolunu Tercih Edebileceği )
Y3.HDE. 2015/9406KAÇAK SU KULLANIMI (Davaya Konu Bedellerin Nasıl Belirlendiğine Dair Tüm Bilgi ve Belgelerin Dosyaya Sunulması Sağlanarak Bilirkişi Heyetinden Davalı Kurumun Davacıdan İsteyebileceği Bedeller Hakkında Tahakkuk Tarihlerinde Yürürlükte Bulunan İlgili Mevzuat Hükümlerine Göre Rapor Aldırılması Gerektiği - Menfi Tespit)
Y3.HDE. 2016/1839KAÇAK SU KULLANIMI (İtirazın İptali - Bozma İlamı Doğrultusunda İlk Tutanakta Belirlenen Günlük Su Tüketiminin Sonraki Dönem İçin 2 İle Çarpılmak Suretiyle Hesaplama Yaptırılması Gerekirken Tahakkuk Miktarı 2 İle Çarpılmak Suretiyle Hesaplama Yapılan Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınmasının Doğru Görülmediği/Mahkemece Bozmaya Uyulmasına Rağmen Bozma İlamının Gereğinin Yerine Getirilmemesinin Hatalı Olduğu)
YHGKE. 2012/3-1927KAÇAK SU KULLANIMI (Sözleşme Gereğince Kullanılan Suyun Bedelinin Ödenmemesi Hizmeti Sunan İskiye Su Aboneliğini Haklı Nedene Dayalı Olarak Feshetme Hakkını Vereceği - Sözleşmesiz ve Sayaçsız Kaçak Olarak Su Kullanan Davalının Yasal Mevzuat Uyarınca Anılan Suyun Bedelini Ödemesi Gerektiği)
Y3.HDE. 2016/8585KAÇAK SU KULLANIMI NEDENİYLE BAŞLATILAN TAKİP ( İtirazın İptali - Haksız Fiil Niteliğinde Olduğu/Yasal Oranda Faiz İsteyebileceği )
Y13.HDE. 2009/16119KAÇAK SU KULLANIMI NEDENİYLE CEZALI SU BEDELİ ( Abonenin Normal Kullanım Tüketiminden Sorumlu Olacağı/Kaçak Su Kullanımının Haksız Fiil Oluşturduğu - Kullanılan Yerin Kimin Kullanımında Olduğunun ve Onun Tarafından Kullanıp Kullanmadığının Tespit Edileceği )
Y3.HDE. 2014/9021KAÇAK SU KULLANIMI NEDENİYLE TAHAKKUK ETTİRİLEN BORÇ NEDENİYLE İCRA TAKİBİ ( Takibin İptaline Vaki İtirazın İptali Davası/Kaçak Su Tüketim Hesabı Yapılırken Atık Su Tutarının Hesaplamaya Dahil Edilmediği - Dosyaya ve Yönetmeliklere Uygun Olmayan Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Yapılamacağı )
Y3.HDE. 2015/17065KAÇAK SU KULLANIMI NEDENİYLE TANZİM EDİLEN CEZA BEDELİNİN İSTİRDATI ( Bilirkişi Raporunun Mahallinde Keşif ve İnceleme Yapılmaksızın Dosya Üzerinde Yapılan İnceleme Neticesinde Düzenlenmesinin Hatalı Olduğu/Mahkemece Mahallinde Keşif Yapılarak Davacının Kullanımı İle Ortaya Çıkan Atık Suyun Nasıl ve Nereye Tahliye Edildiği Belirlenerek Sonucu Dairesinde Karar Verileceği )
Y4.HDE. 2001/7241KAÇAK SU KULLANIMI NEDENİYLE VERİLEN CEZA ( Tarafların Tacir Olmaması Halinde Uygulanacak Faiz Oranı )
Y4.HDE. 2001/5546KAÇAK SU KULLANIMINA DAYANAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( Alacak Miktarı Likid Olmadığından İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
Y7.HDE. 2009/8154KAÇAK SU KULLANIMINDAN DOĞAN TAZMİNAT ( Su Tutanağında Belirtilen Aboneliğin Dava Dışı Konut Yapı Kooperatifi'ne Ait Olduğu/Davalı Birleşen Davanın Davacısının Tutanak Tarihinde Bağımsız Aboneliği Bulunmadığı - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
Y7.HDE. 2009/8156KAÇAK SU KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN BEDEL ( ASKİ Tarifeler Yönetmeliği'nde Yapılan Değişiklik Uyarınca Üç Kat Cezalı Olarak Belirlenmesine Hükmedilmiş İse de Varılan Sonuç Davanın Niteliğine Uygun Düşmediği )
Y7.HDE. 2010/1454KAÇAK SU KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( İtirazın İptali - Dava Dosyasının Kaçak Su Kullanımı Konusunda Uzman Olan Mühendis Bir Bilirkişi Eşliğinde Davalıya Ait İşyerinde Keşif Yapılarak İşyerinin Tutanak Tarihindeki Büyüklüğünün Saptanması Gerektiği )
Y3.HDE. 2016/10155KAÇAK SU KULLANIMINDAN KAYNAKLI İTİRAZIN İPTALİ ( Mahkemece Aynı Adrese Dair Olarak Çok Yakın Saatlerde İki Kez Kaçak Tutanağı Tutulmasının Sebebinin Davacı Kurumdan ve Tutanak Mümzilerinden Bilgi Alınmak Sureti İle Tespit Edilerek Hangi Tutanağa Neden İtibar Edildiğinin Açıklanması ve Dosyanın Bilirkişiye Tevdi Edilerek Davacının İsteyebileceği Kaçak Elektrik Bedelinin Hesaplanarak Davacının Tahsilini İstemekte Haklı Olduğu Alacak Miktarının Bu Şekilde Belirlenerek Sonucuna Göre Karar Verileceği )
Y7.HDE. 2012/8165KAÇAK SU KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI ( Kaçak Su Kullanan Birimin Türü ve Niteliği ile Çalışan Kişi Sayısına Göre Kaçak Su Kullanım Bedelinin Belirleneceği - İşyerinin Büyüklüğünün Tespit Edileceği/Mahkemece Ayrıntılı Ek Rapor Alınacağı )
Y7.HDE. 2010/1523KAÇAK SU KULLANMA ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat - Davalının Abone Olmaksızın İdareye Kayıtsız Sayaçla Su Kullandığı/Yönetmelik Hükümleri Dikkate Alınarak Cezalı Bedel Üzerinden Kaçak Su Bedeline Hükmedileceği )
Y2.CDE. 2015/3368KAÇAK SU KULLANMA ( Sanığın Ara Boru Takarak Kaçak Su Kullandığı/Suç Tarihinin Tam Olarak Belirlenmesi Gerektiği - Sanığın Kurum Zararını Ödemesi Halinde Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceği/Sanığa Bildirimde Bulunularak Sanığa Zararı Gidermesi İçin Makul Bir Süre Tanınması Gerektiği )
Y13.CDE. 2013/29734KAÇAK SU KULLANMA ( Sanığın Bu Olayla İlgili Olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hakkında Dava Açıldığına Dair Beyanının Damadının İsmini Taşıyan ve İmzalı Dilekçeyle de Doğrulandığı - Sanığın Damadı Olduğunu İddia Ettiği Kişi Dinlenerek Söz Konusu Dilekçenin Kendisi Tarafından Yazılıp Yazılmadığının Sorulması Gerektiği )
Y4.CDE. 2002/890KAÇAK SU KULLANMA ( Sanığın Su Sayacını Bozup Çalışmasını Engelleyerek Kaçak Su Kullanması )
Y17.CDE. 2016/10731KAÇAK SU KULLANMA (Karşılıksız Yararlanma Suçu - Sanık Suça Konu Yerde Halen Bulunmakta İse Keşif Yapılıp Kullanılabilecek Su Miktarı Belirlenmek Suretiyle Usulsüz Kullanım Bedeli Konusunda Teknik Bilirkişiden Rapor Alınmadan Uygulama Yapılmasının İsabetsiz Olduğu)
Y7.HDE. 2012/6140KAÇAK SU KULLANMA FİİLİ ( Dava Dışı Şirketin Yönetici Ortağı Olan Davalı Tarafından Gerçekleştirildiği/Dava Dışı Şirketin Davalıyla Birlikte Müteselsil Sorumluluğunun Bulunduğu - Haksız Fiilden Kaynaklanan Maddi Tazminat )
Y7.HDE. 2009/8145KAÇAK SU KULLANMADAN KAYNAKLANAN İHTİRAZİ KAYITLA ÖDENEN PARANIN İSTİRDADI (Bilirkişi Kurulundan İnşaata Kullanılan Kaçak Su Bedelinin Hesaplanması Yönünden Ayrıntılı Gerekçeli ve Denetime Elverişli Rapor Alınması Gerektiği)
Y7.HDE. 2007/549KAÇAK SU KULLANMADAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Davalının Davacı Kurum Hizmetlerden Yararlandığının Saptanması Halinde Dosya Uzman Bilirkişiye Verilerek Davalının Sorumlu Tutulabileceği Atık Su Bedelinin Saptanması Gereği )
Y2.CDE. 2011/20141KAÇAK SU KULLANMAK ( Bedelin Pek Hafif Olmadığı - Fazla İndirim Uygulanmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y11.HDE. 2001/725KAÇAK SU KULLANMAK ( Davacıya Ait İşyerinde Ara Borusu Takmak Suretiyle Kaçak Su Kullanmak Suretiyle Haksız Fiilin Meydana Gelmesi )
Y2.CDE. 2009/54644KAÇAK SU KULLANMAK ( Eylemin Kamu Yararına veya Hizmetine Tahsis Edilmiş Eşya Hakkında Hırsızlık Suçunu Oluşturacağı )
YCGKE. 1984/6-514KAÇAK SU KULLANMAK ( İskan İzni Alınmamış Binada-Hırsızlık )
Y2.CDE. 2009/55952KAÇAK SU KULLANMAK ( Kamu Yararına Tahsis Edilmiş Eşya Hakkında Nitelikli Hırsızlık Suçunu Oluşturacağı - Kaçak Su Tespit Tutanağında Başka Bir Tutanağın Daha Bulunduğunun Belirtildiği/Tutanak İle İlgili Dava Açılıp Açılmadığının Araştırılacağı )
Y2.CDE. 2008/39266KAÇAK SU KULLANMAK ( Katılan Kurum Tarafından Evinin Suyu Kesilen Sanık - Mühür Bozup Kör Tıpayı Çıkartarak )
Y7.HDE. 2006/3705KAÇAK SU KULLANMAK ( Kendi Taşınmazındaki Kuyu Suyunun Kaçak Su Kullanma Olarak Değerlendirilemeyeceği - Davalının Atık Suları Kanalizasyon Şebekesi Vasıtasıyla Binadan Uzaklaştırması Halinde Atık Su Bedelinden Sorumlu Tutulacağı )
Y6.CDE. 2003/17969KAÇAK SU KULLANMAK ( Mühür Bozmak Suretiyle/Lehe Hükmün Uygulanması - Hapis Cezalarının Paraya Çevrilerek Ertelenmiş Olması ve Ertelemenin Hukuki Sonuçları/765 S.K. Uyarınca Kurulan Hükmün Sanık Yararına Olduğu )
Y2.CDE. 2009/55872KAÇAK SU KULLANMAK ( Nitelikli Hırsızlık/Kuruma Kaydı Bulunmayan Sayacın Kullanıcı Tarafından İstenildiği Zaman Değiştirilmesinin Mümkün Olduğu - Sanığa Ait Kayıtlı Sayacın Ne Zaman Söküldüğünün Katılan Kurumdan Sorulması Gereği/Abonesiz Kullanım Süresinin Belirleneceği )
Y2.CDE. 2011/1733KAÇAK SU KULLANMAK ( Sanığın Abone Olmadan Ara Boru Takarak Kaçak Su Kullandığı - Eylemin Kamu Yararına Tahsis Edilen Eşya Hakkında Nitelikli Hırsızlık Suçunu Oluşturabileceği )
Y2.CDE. 2009/57825KAÇAK SU KULLANMAK ( Sanığın Aboneliğinin Sağlanıp Sağlanmadığının Sorulmasından Sonra Sanığın Karşılıksız Yararlanma Kastı İle Davranıp Davranmadığı Hususlarının Gözetileceği )
Y2.CDE. 2009/57805KAÇAK SU KULLANMAK ( Sanık Hakkında 2 Tutanak Tutulduğu Ancak Biri Hakkında Dava Açıldığı/Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı - Kaçak Su Tespit Tutanaklarının Aslının veya Onaylı Örneğinin Getirtileceği )
Y2.CDE. 2009/56390KAÇAK SU KULLANMAK ( Sayaçsız Şekilde Katılan Kurumun Su Şebeke Hattına Boru Takmak Suretiyle Kaçak Su Kullanımının Nitelikli Hırsızlık Suçunu Oluşturduğu )
Y2.CDE. 2015/3626KAÇAK SU KULLNANMA ( Sanığın Yeni Sayaç Alarak Abonesiz Bir Şekilde Sayaçtan Geçirmek Suretiyle Su Kullandığını Beyan Ettiği/Tutanak Düzenleyicilerinin Tanık Sıfatıyla Dinlenilerek Sanığın Sayaç Haricinde İlave Kolon İle Su Kullanıp Kullanılmadığı Sorularak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2013/16373KAÇAK SU MİKTARI VE BEDELİNİN SAPTANMASI ( İtirazın İptali Davası - İşletmenin Kimin Tarafından İşletildiği Tespit Edilmeli Kaçak Su Kullanma Fiilinin Davalı Tarafından İşlendiğinin Tespiti Halinde Kaçak Su Bedeli Hesabı Konusunda Uzman Bilirkişiye Tevdi Olunarak Davacı Kurumun Davalı Taraftan İsteyebileceği Kaçak Su Miktarı ve Bedelinin Saptanması Gerektiği )
Y4.CDE. 2002/5641KAÇAK SU SATIŞI ( Sanığın Su Kuyusunun Mührünü Bozarak Kaçak Su Satışını Sürdürmesi )
Y4.HDE. 2006/10619KAÇAK SU SATIŞI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davalıya İlk Ceza Tahakkuk Ettirildikten Sonra Satış İzin Belgesi İçin İdareye Müracaat Hususunda Tebligat Yapılıp Yapılmadığı Araştırılması Gereği )
Y3.HDE. 2014/2789KAÇAK SU TUTANAĞI ( Aksi Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olduğu - Yetkili Memurların Görevleri İçinde Usulüne Uygun Olarak Düzenledikleri Belgelerin Aksi İspatlanıncaya Kadar Kesin Delil Sayılacağı )
Y4.HDE. 2004/2095KAÇAK SU TUTANAĞI ( Haksız Eylem Nedeniyle Zararın Tazmini - İşyeri Vergi Kaydı Kendi Adına Olan ve Aynı Yeri Adres Olarak Bildiren Davalı Hakkında Düzenlenen Kaçak Su Tutanağına İtibar Edilmesi Gereği )
Y7.HDE. 2011/4188KAÇAK SU TUTANAĞI ( Taraflardan Davaya Konu Kaçak Tutanağı İle Kaçak Su Tutanağının Aynı Yere Dair Olup Olmadığı Konusunda Varsa Başkaca Delilleri Sorulup Saptanması Gerektiği - Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat )
Y3.HDE. 2013/17585KAÇAK SU TUTANAĞININ İPTALİ İSTEMİ ( Su Aboneliği Sözleşmesi Yapılmasına Karar Verilmesi İstemi - Davaya Bakmakla Görevli Olan Mahkemenin Tüketici Mahkemesi Olduğu )
Y2.CDE. 2009/56390KAÇAK SU TUTANAKLARININ SANIK HAKKINDA ÇOK SAYIDA DÜZENLENMESİ ( Sayaçsız Şekilde Su Şebeke Hattına Boru Takmak Suretiyle Kaçak Su Kullanımının Nitelikli Hırsızlık Suçunu Oluşturduğu - Diğer Tutanaklarla İlgili Soruşturma Yapılıp Dava Açılıp Açılmadığı Araştırılacağı )
Y3.HDE. 2014/2807KAÇAK SU TÜKETİM BEDELİ ALACAĞINA VAKİ İTİRAZIN İPTALİ ( Uzman Bilirkişi İncelemesi Yaptırma - Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunu Hesaplayan Avukat Bilirkişinin Kaçak Su Kullanımı Konusunda Uzman Olmadığı/Mahkemece Uzman Mühendis Bilirkişiden Kanun ve Yönetmelikteki Esaslar da Değerlendirilerek Kaçak Su Kullanım Bedelinin Belirlenmesi Yönünde Rapor Alınacağı )
Y4.HDE. 1999/10749KAÇAK SU TÜKETİMİ ( Bedelinin İstenmesi )
YHGKE. 2012/7-242KAÇAK SU TÜKETİMİ ( Borcundan Dolayı ASKİ Tarafından Sökülen Su Sayacı Yerine Sonradan Belirsiz Bir Tarihte Takılan Sayaçla Su Kullanılmasının Kaçak Su Tüketimi Olarak Kabul Ederek Anılan Tarife Hükmü Uyarınca Bedelinin Altı Kat Cezalı Olarak Tahsili Gerektiği )
Y4.HDE. 2004/9018KAÇAK SU TÜKETİMİ ( Haksız Eylem Niteliğinde Olup Genel Hükümlere Göre Asliye Hukuk Mahkemesinde Bakılması Gereği - Tarafları Arasında Sözleşme Dışı Kaçak Su Tüketimine İlişkin Uyuşmazlığın Tüketici Mahkemesinde Görülemeyeceği )
Y2.CDE. 2010/24449KAÇAK SU TÜKETİMİ ( Suç Tarihi İtibariyle Ekonomik Koşullar ve Paranın Satın Alma Gücüne Göre 765 S. TCK'nun 522/1. Md.sinin Uygulanmasında Normal Kabul Edilerek Sanığın Cezasından Arttırma veya Eksiltme Yapılmaması Gerektiği )
Y7.HDE. 2010/1841KAÇAK SU TÜKETİMİ ( Tutanak Tarihlerinde Yürürlükte Bulunan Yönetmelik Hükümlerine Göre Kaçak Su Bedeli Hesabı Yapılması Gerektiği - Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Alacağının Tahsili )
Y7.HDE. 2010/1030KAÇAK SUDAN SORUMLULUK ( Davalıların Oturdukları Dönemde Kullandıkları Suyun Kaçak Olduğu Gerekçesiyle Tutulmadığı Dikkate Alındığında Kaçak Su Kullanımının Davalılar Tarafından Değil Dava Dışı Müteahhit Tarafından Gerçekleştirildiği )
Y4.HDE. 2014/12818KAÇAK ŞEKER TAŞIDIĞI İDDİASI İLE EL KONULAN ARAÇ ( Kaza Sonucu Araçta Oluşan Hasar Bedeli Tazmini - Davaya Bakma Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu/Dava “Koruma Tedbirlerine Dayalı Tazminat” İstemi Olduğu )
Y4.CDE. 2007/4495KAÇAK ŞÜPHELİ ( Hakkında Soruşturma Yapılabileceği/ Yeterli Delil Bulunması Halinde Kaçak Şüphelinin İfadesi Alınmadan Kamu Davasının Açılabileceği - Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanma )
Y4.CDE. 2007/771KAÇAK ŞÜPHELİNİN İFADESİ ALINMADAN DAVA AÇILMASI ( Dava Açmaya Yeterli Şüphe Oluşturacak Delilin Mevcudiyeti Koşuluyla Açılmasında Sakınca Olmadığı )
Y3.HDE. 2016/1194KAÇAK TAHAKKUKUNA DAYALI MENFİ TESPİT DAVASI ( 6446 S. Elektrik Piyasası Kanunu'nun 17., Geç. 19. İle 20. Md.nin Somut Olaya Etkisinin Bulunup Bulunmadığının Yerel Mahkemece Tartışılıp Değerlendirildikten Sonra Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2017/10057KAÇAK TAHAKKUKUNA DAYALI MENFİ TESPİT İSTEMİ (Dosyanın Önceki Bilirkişi Dışında Üçlü Uzman Bilirkişi Kuruluna Verilerek Davalının İtirazlarını da Giderecek Şekilde Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ve 622 S. EPDK Kararı Hükümlerine Göre ve Denetime Elverişli Olarak Hesaplanması İçin Rapor Alınarak Davacının Borçlu Olmadığı Bedelin Belirlenmesi Gerektiği)
Y3.HDE. 2016/5612KAÇAK TAHHÜDÜ SEBEBİYLE KURUMA YAPILAN ÖDEMENİN BERAAT KARARIYLA DAYANAKSIZ KALMASINDAN BAHİSLE ÖDENEN BEDELİN İADESİNE YÖNELİK TAKİP (İtirazın İptali - Uyuşmazlığın Davacı Şirketin İşyerinde Kullanıldığı İddia Olunan Kaçak Elektrik Sebebiyle Yapılan Tahakkuka Dair Olduğu Her İki Tarafın da Tacir Olduğu ve Uyuşmazlığın Her İki Tarafın Ticari İşletmesiyle İlgili Bulunduğu/Asliye Ticaret Mahkemelerinin Görevli Olduğu)
Y11.CDE. 2002/857KAÇAK TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPMAK ( Aranan Telefonların Kimlere Ait Oldukları Belirlenip Duruşmada Tanık Sıfatıyla Dinlenerek Konuşulan Kişinin Sanık Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y7.CDE. 2004/31468KAÇAK TELEFONUN SATIŞA ARZEDİLMESİ ( Kaçakçılık - Cep Telefonu Alım Satımı Yaptığı İşyerinde Telefonları Bulunduran ve Firmada Konu İle İlgili Evrakları İmzalamaya Yetkili Olan Sanığın Sorumlu Tutulacağı )
Y19.HDE. 2010/4564KAÇAK TESPİT TUTANAĞI ( Aksi Kanıtlanamamış Olup Yorum İle Düzenlenen Eksik İncelemeye Dayalı ve Denetime Elverişli Olmayan Bilirkişi Raporuna Göre Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
Y22.CDE. 2015/21191KAÇAK TESPİT TUTANAĞI (Karşılıksız Yararlanma - Güncellenen Adres ve Kimlik Bilgileri Dışında Tutanakta Belirtilen Adresle İlgili ve “,,” Adlı Bir Kişi Adına Kurumda Abonelik Kaydı Olup Olmadığı ve Varsa Bu Adresle İlgili Başka Bir Kaçak Tespit Tutanağı Düzenlenip Düzenlenmediği Hususunun Katılan Kurumdan Sorularak Tespit Edilmesi Gerektiği)
Y10.CDE. 2005/2648KAÇAK TESPİT TUTANAĞININ DÜZENLENDİĞİ TARİHTEKİ SAYACIN BULUNDUĞU EV ( Evde Oturan Kişilerin Tespiti İle Beyanlarının Alınması Gereği - Elektrik Hırsızlığı )
Y19.HDE. 2011/614KAÇAK TESPİT TUTANAKLARI ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Sayıldığı - Kaçak Tespit Tutanağının Aksi Kanıtlanamamış Olup Yorum İle Düzenlenen Eksik İncelemeye Dayalı ve Denetime Elverişli Olmayan Bilirkişi Raporuna Göre Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
Y3.CDE. 1990/843KAÇAK TOMRUKLARIN ÜZERİNİ DAL İLE ÖRTEREK SAHİPLENMEK ( Ağaçların Sanık Tarafından Kesildiğinin İspat Edilememesi )
Y7.HDE. 2012/8468KAÇAK TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ ( Bu Tarihte Davalının Aboneliği Bulunup Bulunmadığı Araştırılacağı - Aboneliği Varsa Ne Şekilde Kaçak Elektrik Kullandığı Hususunun Davacı Tarafça İspatlanması Gerektiği/Kaçak Elektrik Kullanımına Dayalı İtirazın İptali Davası )
Y3.HDE. 2016/7558KAÇAK TÜKETİM ( İtirazın İptali - Mahkemece Kaçak Tüketim Tahakkukunu Gösterir Belgeler Dosya İçerisine Alınarak Davacı Kurumun Davalı Taraftan İsteyebileceği Kaçak Elektrik Bedelinin Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ve Kurul Kararı Hükümlerine Göre Hesaplanması Gerektiği)
Y2.CDE. 2014/3502KAÇAK TÜKETİM BEDELİ ( Kurum Tarafından Belirlenen Bedelin Bilirkişi Raporundakinden Çok Yüksek Olduğu/Sanığa Rapor Esas Alınmak Suretiyle Kurumun Zararını Gidermesi İmkanı Tanınacağı - Zararın Giderilmesi Halinde Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceğine Dair Bildirimde Bulunulacağı/Karşılıksız Yararlanma )
Y22.CDE. 2015/22270KAÇAK TÜKETİM MİKTARI İLE BİLİRKİŞİ TARAFINDAN BELİRLENEN MİKTAR RASINDA FAHİŞ FARK OLMASI ( Elektrik Enerjisi Hakkında Hırsızlık - Kurumun Cezasız ve Vergisiz Gerçek Zararı Bilirkişiye Hesaplattırılıp “Şikayetçi Kurumun Bilirkişiler Tarafından Tespit Edilecek KDV'siz ve Vergisiz Toplam Zararı Gidermesi Halinde Hakkında Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceğine” Dair Bildirimde Bulunulması Gerektiği )
Y3.HDE. 2014/2796KAÇAK TÜKETİM TAHAKKUK TUTANAĞI ( Tanzim Tarihi Nazara Alındığında Davalı Hakkında Açılan Davanın da Kabulü Gerekirken Resmi Tutanaklar Hilafına Kaçak Elektrik Kullanıldığı Beyan Olunan Adrese Uğramadığından Bahisle Hakkında Açılan Davanın Reddinin İsabetsiz Olduğu - Kaçak Elektrik Bedelinden Kaynaklanan Alacak )
Y7.CDE. 2005/15210KAÇAK TÜTÜN NAKLETMEK ( 765 S.K. Kapsamında Ağır Para Cezasına Hükmedilemeyeceği - Tazmini Para Cezalarında Uygulanmasının Mümkün Olmadığı )
Y17.HDE. 2014/24632KAÇAK VE ABONESİZ OLARAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( İtirazın İptali Davası - Davacı Elektrik Dağıtım Şirketi ve Davalı Gerçek Kişi Tacir Olduğundan Ticari Dava Niteliğinde Bulunan Uyuşmazlığın Asliye Ticaret Mahkemesinde Görülüp Sonuçlandırılacağı )
Y7.CDE. 2012/18201KAÇAK VE BANDROLSÜZ SİGARA ( 5607 S.K.'ya Aykırılık/Kaçak ve Bandrolsüz Sigaralar Yönüyle 4733 S.K. Md.8'de Yer Alan Suçların da Oluştuğu - Fikri İçtima Hükümleri Gözetilerek Ceza Tayin Edileceği )
Y7.CDE. 2014/33750KAÇAK VE BANDROLSÜZ SİGARA ( Ele Geçirilen 98 Karton Sigaranın Kişisel Kullanımın Üzerinde Olduğu - Ele Geçirilen Kaçak ve Bandrolsüz Sigaranın Ticari Mahiyette Olduğu Gözetilmeden Sanığın Mahkumiyeti Yerine Beraatine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2016/20518KAÇAK VE BANDROLSÜZ SİGARA SATIŞI ( 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet/Sanığın Yanında Bulunan Ağaçta Asılı Duran Montun Kol İçlerinde Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildiği - Sanığın Sigaralar ile Bir İlgisinin Olmadığını Belirttiği/Eylemin Sübutu Yönünden Şüpheden Uzak Kesin ve İnandırıcı Somut Bir Kanıt Bulunmaması Sebebiyle Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2014/28894KAÇAK VE BANDROLSÜZ SİGARA SATIŞI ( Sanığın Benzer Olaylarla Karşılaştırıldığında Vehamet Arz Etmeyen Fiilinin Eylem ile Ceza Arasındaki Dengeyi Bozacak Şekilde Teşdidi Gerektirmediği - Hakkaniyet Ölçüleri ile Bağdaşmayacak Biçimde Hapis Cezasının Alt Sınırından Uzaklaşılarak Sanık Hakkında Fazla Ceza Tayininin Bozma Sebebi Olduğu )
Y7.CDE. 2015/15689KAÇAK VE BANDROLSÜZ SİGARA SATIŞI ( Sanığın Denetim Süresi İçerisinde Kasıtlı Bir Suç İşlemesi Halinde Ertelenen Cezanın Kısmen veya Tamamen İnfaz Kurumunda Çektirilmesine Karar Verileceği - İnfazı Kısıtlayacak Şekilde Ertelenen Cezanın Tamamının İnfaz Edileceğine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2014/9715KAÇAK VE BANDROLSÜZ SİGARA SATIŞI (Suça Sürüklenen Çocuğun Benzer Olaylarla Karşılaştırıldığında Vehamet Arz Etmeyen Fiilinin Eylem İle Ceza Arasındaki Dengeyi Bozacak Şekilde Teşdidi Gerektirmediği Halde Hakkaniyet Ölçüleri İle Bağdaşmayacak Biçimde Hapis Cezasının Alt Sınırından Uzaklaşılarak Sanık Hakkında Fazla Ceza Tayininin Bozma Sebebi Olduğu)
YHGKE. 2001/7-134KAÇAK VE GAİP KİŞİLERDEN DEVLETE KALAN TAŞINMAZ ( Zilyedlikle İktisap Edilememesi )
Y14.HDE. 2007/16907KAÇAK VE HAKKINDA YIKIM KARARI OLAN YAPI ( İçtihadı Birleştirme Kararının Uygulanması Yasaların Suç Saydığı Eylemin Devamına Neden Olmak Sonucu Sağlayacağından Tapu İptali ve Tescil İsteminin Reddi Gereği )
YHGKE. 2010/16-301KAÇAK VE HAKSIZ SU KULLANIMI ( Buna Bağlı Olarak Davacı Kooperatifin Zararının Tazmini Gereken Herhangi Bir Su Bedelinin Bulunup Bulunmadığı ve Varsa Miktarının Tespiti İle Varılacak Sonuç Çerçevesinde Hüküm Kurulacağı - Kooperatif Üyeliğine Dayalı Tazminat İstemi )
Y1.HDE. 2004/9138KAÇAK VE İMARA AYKIRI YERLER ( Elatmanın Önlenmesi - Davacının Bu Yer Bakımından Mülkiyetten Kaynaklanan Haklarını Kullanmasına Engel Teşkil Etmeyeceği )
Y15.HDE. 2005/2830KAÇAK VE İMARA UYGUN HALE GETİRİLEMEYECEK YAPI ( Arsa Payı Karşılığında İnşaat Yapım Sözleşmesi - Arsa Sahiplerinin Yapının Yıkılmak Suretiyle İmar Mevzuatına Uygun Hale Getirilmesini İsteyebilecekleri )
Y4.HDE. 2003/4991KAÇAK VE İZİNSİZ YAPI ( Kaçak ve İzinsiz Yapısını Bilerek Bitişik Arsaya Taşıran Davacının Kötü Niyetli Olması Nedeniyle Bu Yerin Eski Hale Getirme Bedelini İsteyememesi )
YİBGKE. 1938/47KAÇAK VE KAYIP KİŞİLERDEN OLAN ALACAKLAR ( Alacaklarını Bu Kişilerin Hazinedeki Cari Hesaplarından Almayanların Hazineye Husumet Tevcih Edebilmesi )
Y15.HDE. 2005/7482KAÇAK VE RUHSATA AYKIRI YAPI ( Elatmanın Önlenmesi - Kaçak ve Ruhsata Aykırı Kısımların Emredici Nitelikteki Hükümler Karşısında Yıkılması Gerektiği )
Y7.CDE. 1996/616KAÇAK VE RUHSATSIZ KAT İNŞAATI YAPMAK ( Yapılan Kat İçin Tek Para Cezası Verilmesi )
Y1.HDE. 2004/12871KAÇAK VE RUHSATSIZ YAPI ( İmar Kanununun 32 ve 42.Maddelerine Göre İşlem Yapılması Halinde Elatmanın Önlenmesi Davasında Belediye Başkanlığından Alınan Sözkonusu Belgenin Değerlendirilmesi Gereği )
Y1.HDE. 2007/8503KAÇAK VE RUHSATSIZ YAPI ( Yapılan Binanın Kamu Hizmeti Verdiğinden Bahisle Hoşgörü Sınırları İçersinde Kaldığının Söylenemeyeceği - Komşuluk Hukukuna Dayalı Elatmanın Önlenmesi )
Y4.HDE. 2012/4045KAÇAK VE RUHSATSIZ YAPI ( Yıkımı Kararı Alıp Uygulanması Belediyelere Kamu Yasaları Uyarınca Verilmiş Bir Görev Olduğu - Zarara Uğrayan Kişinin İdari Yargı Yerlerinde Dava Açabileceği )
Y7.HDE. 2007/48KAÇAK VE USULSÜZ ELEKTRİK KULLANIMI ( Kullanım Bedeli Hesabının Tutanak Tarihinde Yürürlükte Olan Tarifeler Yönetmeliğine Göre Hesaplanması Gereği )
Y7.CDE. 2012/28359KAÇAK VE YABANCI MENŞEİLİ MAZOTLA TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPMAK ( Eylemin Petrol Piyasası Kanunu'na Aykırılık Değil Kaçakçılıkla Mücadele Yasası'na Muhalefet Suçunu Oluşturacağı )
Y17.HDE. 2005/178KAÇAK VE YİTİK KİŞİ ( Taşınmazın Kalmadığı ve Tapuda Hazine Adına Kayıtlı Bulunmadığı Sürece Taşınmazın Zilyetlikle İktisap Olanağı Olduğu )
Y16.HDE. 2015/16212KAÇAK VE YİTİK KİŞİ ( Toprak Tevzi Komisyon Kararına İtiraz - Bir Beldede Geçmişte Kaçak ve Yitik Kişilerin Yaşamış Olmasının O Yöredeki Tüm Taşınmazların Kaçak ve Yitik Kişilerden Kaldığı Anlamına Gelmeyeceği Göz Önünde Bulundurulacağı )
YHGKE. 1990/16-451KAÇAK VE YİTİK KİŞİ MALI ( Gayri sabit sınır )
Y8.HDE. 1998/2836KAÇAK VE YİTİK KİŞİ VEYA MÜBADİL RUMLARDAN HAZİNE'YE İNTİKAL EDEN YERLER ( Bu Yerlerin Kazandırıcı Zamanaşımı ve Zilyetlik Yoluyla İktisap Edilememesi )
YHGKE. 1993/7-496KAÇAK VE YİTİK KİŞİLER
Y17.HDE. 2005/8562KAÇAK VE YİTİK KİŞİLER ( Davacı Tarafın Dayandığı Kaydın İse Taşınmazlara Uygunluğu Keşfen Saptanmakla Beraber Sınırlarının Kaçak ve Yitik Kişileri Okuması Nedeniyle Kapsamının Yüzölçümüyle Geçerli Olduğu )
Y17.HDE. 1994/4731KAÇAK VE YİTİK KİŞİLER ( Kaçak veya Yitik Kişilerden Hazine'ye Kalan Yerlerin Süresi Neye Ulaşırsa Ulaşsın Zilyetlikle İktisap Edinilmemesi )
Y7.HDE. 2005/1487KAÇAK VE YİTİK KİŞİLER ( Kanunları Uyarınca Hazineye Kalan Taşınmazlar Üzerinde Sürdürülen Zilyetlik Süresi Ne Olursa Olsun Hukukça Değer Taşımayacağı )
Y17.HDE. 1995/3277KAÇAK VE YİTİK KİŞİLER ( Taşınmazların Bu Kişilerden Kalmadığının Anlaşılması )
YHGKE. 1995/15-182KAÇAK VE YİTİK KİŞİLER ( Zilyetlikle iktisap )
YHGKE. 1995/16-181KAÇAK VE YİTİK KİŞİLER ( Zilyetlikle iktisap )
Y7.HDE. 2002/1452KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERDEN DEVLETE İNTİKAL EDEN TAŞINMAZLAR ( Zilyetlikle İktisap Edilemeyeceği - Bilirkişi Ve Tanık Sözleri İle Taşınmazın Kaçak Ve Yitik Kişilerden Satın Alındığının Kabul Edilemeyeceği )
Y7.HDE. 2001/3723KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERDEN DEVLETE KALAN TAPULU TAŞINMAZLAR ( Zamanaşımıyla İktisap Edilememesi )
Y7.HDE. 2003/3215KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERDEN DEVLETE KALAN TAŞINMAZLAR ( Üzerinde Sürdürülen Zilyetlik Süresi Ne Olursa Olsun Hukukça Değer Taşımayacağı )
Y7.HDE. 1992/2652KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERDEN DEVLETE KALAN TAŞINMAZLAR ( Zilyetlikle İktisap-Kadastro Tespiti )
Y7.HDE. 1991/2615KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERDEN HAZİNEYE İNTİKAL EDEN TAŞINMAZLAR ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Konu Olmaması )
Y16.HDE. 2001/902KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERDEN HAZİNEYE İNTİKAL EDEN TAŞINMAZLAR ( Taşınmazların Zilyetlikle Kazanılamaması )
Y7.HDE. 2008/2248KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERDEN HAZİNEYE KALAN TAŞINMAZ ( Sürdürülen Zilyetliğin Süresi Ne Olursa Olsun Hukukça Değer Taşımayacağı )
Y7.HDE. 2007/1449KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERDEN HAZİNEYE KALAN TAŞINMAZ ( Üzerlerinde Sürdürülen Zilyetlik Süresi Ne Olursa Olsun Hukukça Değer Taşımadığı )
Y7.HDE. 2003/2218KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERDEN HAZİNEYE KALAN TAŞINMAZ ( Zilyetlik Yolu İle Kazanılamayacağı - Kadastro Tespiti )
Y17.HDE. 1994/1113KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERDEN HAZİNEYE KALAN TAŞINMAZLAR ( Hazinenin İskan Sonucu Dağıttığı Taşınmazlarda Üçüncü Kişilerin Zilyetliğinin Söz Konusu Olmaması )
Y16.HDE. 2014/10234KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERDEN HAZİNEYE KALAN TAŞINMAZLAR ( Zilyetlik İle Kazanılmasının Olanaksız Olduğu )
Y16.HDE. 2002/4155KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERDEN HAZİNEYE KALAN TAŞINMAZLAR ( Zilyetlikle İktisap-Hazine Tarafından Temlik Edilmiş Olma Şartı )
Y16.HDE. 1992/2709KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERDEN İNTİKAL EDEN TAŞINMAZLAR ( Hazineye İntikal-Zilyetlikle İktisap )
YHGKE. 1992/16-111KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERDEN KALAN TAŞINMAZ
Y16.HDE. 2013/1462KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERDEN KALAN TAŞINMAZ ( Davada Öncelikle Davalıya Usulüne Uygun Şekilde Dava Dilekçesi Tebliğ Edilerek Taraf Teşkili Tamamlanması Gerektiği )
Y16.HDE. 2011/2915KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERDEN KALAN TAŞINMAZ ( Hazine Adına Kayıtlı Bulunduğu İddiası - Kadastro Davalarında Husumetin Tespit Maliklerine Tespit Malikleri Birden Fazla Olup Davanın Paya Yönelik Olması Halinde Tespitte Malik Bulunan Paydaşlara Yöneltilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2001/13527KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERDEN KALAN TAŞINMAZ ( İşin Esası İncelenmeksizin Hak Düşürücü Süreden Davanın Reddedilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y8.HDE. 2005/198KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERDEN KALAN TAŞINMAZLAR ( Hazineye İntikal Eden Yerlerden Olup Nitelikleri Değiştirilmedikçe Zilyetlik Veya Başka Bir Yolla Kazanılamayacağı - Tapu İptali ve Tescil )
Y17.HDE. 1996/478KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERDEN KALAN TAŞINMAZLAR ( Hazineye İntikal Ettiğinden Zilyetlikle İktisabın Mümkün Olmaması )
Y16.HDE. 1997/762KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERDEN KALAN TAŞINMAZLAR ( Hazineye Kalması )
Y7.HDE. 2005/3877KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERDEN KALAN TAŞINMAZLAR ( Kanunları Uyarınca Devlete Kalan Taşınmazlar Üzerinde Sürdürülen Zilyetlik Süresi Ne Olursa Olsun Hukukça Değer Taşımadığı )
YHGKE. 2000/7-1254KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERDEN KALAN TAŞINMAZLAR ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği ile İktisap Edilememesi )
YHGKE. 2000/7-897KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERDEN KALAN TAŞINMAZLAR ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği ile İktisap Edilip Edilemeyecekleri )
Y20.HDE. 2002/1111KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERDEN KALAN TAŞINMAZLAR ( Taşınmazların Zilyetliğe Değer Verilerek Kazanılmasının Mümkün Olmaması )
Y16.HDE. 1993/2130KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERDEN KALAN TAŞINMAZLAR ( Zilyetlikle İktisap )
Y16.HDE. 1992/3642KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERDEN KALAN TAŞINMAZLAR ( Zilyetlikle İktisap Edilip Edilememesi-Muhdesat Hakkında Hüküm Kurulması )
Y17.HDE. 1992/351KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERDEN KALAN TAŞINMAZLARIN İKTİSABI ( Hazine Adına Tescil Edileceği )
Y8.HDE. 2004/8932KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERDEN KALAN YER ( Olup Olmadığı Belirlenmeden Hüküm Kurulamayacağı - Belirtme Tarihinden Önceki Sebebe Dayalı İptal Ve Tescil İsteği )
Y16.HDE. 2014/1178KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERDEN KALDIĞI İDDİA EDİLEN TAŞINMAZ İÇİN AÇILAN TAPU İPTALİ DAVASI ( Dosyada Keşif Tutanağının Bulunmadığı eniden Keşif Yapılarak Bilimsel Verilere Dayalı Alınacağı/Taraf Tanıkları ve Tespit Bilirkişisinden Taşınmazın Kaçak ve Titik Kişilerden Kalıp Kalmadığının ve Ne Şekilde Zilyet Edildiğinin Araştırılacağı )
Y16.HDE. 1989/15924KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERDEN KALIP HAZİNE ADINA TAPUYA BAĞLANAN TAŞINMAZ ( Zilyetlikle İktisap Edilip Edilememesi )
Y7.HDE. 2008/4562KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERDEN KALIP KALMADIĞI ( Taşınmazın Kanunları Uyarınca Hazineye Kalan Taşınmazlardan Olup Olmadığı Belirlenmesi Gerektiği - Tapu Kaydına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Dava )
Y17.HDE. 2005/9685KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERDEN KALMA TAŞINMAZ KAYDI ( Rastlanılmaması - Getirtilen Tutanaklarından Komşu Parsellerin Zilyetleri Diğer Parselin İse Ham Toprak Niteliği İle Hazine Adına Tespit Edildikleri Görüldüğünden Tespite İtiraz Davasının Reddi Gereği )
Y16.HDE. 2003/9181KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERDEN KALMAYAN TAŞINMAZ ( Hazineye Ait Vergi Kaydı Kapsamında Bulunmasının Zilyedlikle İktisaba Mani Olmaması )
Y8.HDE. 2005/1489KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERDEN TAŞINMAZ İKTİSABI ( Taşınmazın Kaçak ve Yitik Kişilerden Kalan Yerlerden Bulunup Bulunmadığının Kesin Olarak Belirlenmesinin Gerekmesi )
Y17.HDE. 2003/2654KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERE AİT TAŞINMAZ ( Bu Taşınmazların Zilyetlikle Mülk Edinilmesi Mümkün Olmadığından Kaçak ve Yitik Kişiye Ait Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y16.HDE. 2003/2465KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERE AİT TAŞINMAZ ( Bu Tür Kişilerden Hazineye Kalan Taşınmazların Zilyetlikle Kazanılmasının Mümkün Olmadığının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y17.HDE. 2003/555KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERE AİT TAŞINMAZ ( Bu Tür Taşınmazların Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetlik Yolu ile Kazanılamaması )
Y7.HDE. 1997/1480KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERE AİT TAŞINMAZLAR ( Devlete Kalan Taşınmazlardan Olup Olmadığı )
Y17.HDE. 1998/1447KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERE AİT TAŞINMAZLAR ( Zilyetlikle İktisap Edilememesi )
Y7.HDE. 2004/3926KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERİN YERLERİ ( Kanunları Uyarınca Hazineye Kalan Taşınmazlar - Üzerinde Sürdürülen Zilyetlik Süresi Ne Olursa Olsun Hukukça Değer Taşımayacağı )
YHGKE. 1993/7-495KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERİN YERLERİNİN İKTİSABI ( Zilyedlikle iktisap )
Y7.HDE. 1998/3276KAÇAK VE YİTİK KİŞLERDEN HAZİNEYE İNTİKAL EDEN TAPU KAYDI ( Hazine Adına Kaymakamlığın Temliki ve Tasdiki İle Temliken Davalı Adına Tapu Kaydının Oluşturulması )
Y16.HDE. 2004/3170KAÇAK VE YİTİK KİŞLERE AİT TAŞINMAZLAR ( Kadastro Tesbiti-Yitik Kişilere Ait Taşınmazların Temlik Edildiği Kanıtlanmadıkça Kayıt ve Miktar Fazlalarının Kazanılmasının Mümkün Olmaması )
Y17.HDE. 1995/6275KAÇAK VEYA YİTİK KİŞİLERE AİT YERLER ( Buraların Hazineye Ait Olması - Mülkiyetinin Zamanaşımı İle Kazanılamaması )
Y17.HDE. 2003/5761KAÇAK YA DA YİTİK KİŞİLERDEN KALAN TAŞINMAZ ( Taşınmazların Kaçak ve Yitik Kişilerden Kalması veya Mer'a Olduğunun Belirlenmesi Durumunda Bu Tür Yerlerin Zilyetlikle Kazanılamaması )
Y7.CDE. 2014/10078KAÇAK YAKITIN GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİNİN 2 KATINI YATIRMAK ( Sanığın Etkin Pişmanlıktan Faydalanmak İstediğini Beyan Ederek Sipariş Verdiğini İddia Ettiği Yakıtın Gümrüklenmiş Değerinin 2 Katı Tutarındaki Parayı Yatırdığı - Yakıt Miktarının Daha Fazla Olduğu/Sanığın Kalan İçin Hesaplanacak Değerin İki Katı Tutarı Yatırması Halinde Uygulanabileceği İhtarının Yapılacağı )
Y23.HDE. 2014/7935KAÇAK YAPI ( Arsa Üzerindeki Mevcut Yapının Kaçak Olduğu ve Herhangi Bir Ekonomik Değerinin Bulunmadığı - Asıl Davadaki İstek Kalemlerinden Olan Mevcut İnşaatın Yıkımına Dair Masrafların Tahsiline Dair Karar Verilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2004/2450KAÇAK YAPI ( Binanın Ruhsatsız ve Kaçak Yapılmış Olması Davacının Taşınmazda ve Üstünde Bulunan Binadaki Mülkiyet Hakkını Ortadan Kaldırmadığı ve Bundan Kaynaklanan Haklarını Kullanmasına Engel Teşkil Etmediği - Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil )
Y15.HDE. 2003/83KAÇAK YAPI ( Binanın Yüksekliğinin İskan Ruhsatında İzi Verilenden Fazla Olması - Tamamen YıkımIna Karar Verilemeyeceği/Eksikliklerin Giderilmesi İçin Süre Verilmesi Gereği )
Y15.HDE. 2002/5793KAÇAK YAPI ( Bütün Binaların Yerel Yönetimlerden İzin Alınarak Yapılmasının Gerekmesi-İzinsiz Yapıların Kaçak Nitelik Arzetmesi ve Yıkılmalarının Zorunlu Olması )
Y15.HDE. 2003/4499KAÇAK YAPI ( Davacıların Tasdikli Projesinde Bulunmayan Kaçak Yer İçin Kira Kaybı Zararını İsteyememesi )
Y5.HDE. 2004/1294KAÇAK YAPI ( Davacının Tapulu Taşınmazı Üzerinde Bulunan Kaçak Yapının Bedelinin Resmi Birim Fiyatları Esas Alınarak Yıpranma Payı da Düşülerek Tahsili )
Y1.HDE. 2004/274KAÇAK YAPI ( Deniz Kıyısında Ve Kamunun Ortak Kullanımına Ait Yerde Yapılması Nedeniyle )
Y1.HDE. 2004/13164KAÇAK YAPI ( Diğer Paydaşların Haklarıyla Bağdaşmayan Kaçak Yapının Bir Paydaş veya Paydaşlar Tarafından Kullanılmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Elatmanın Önlenmesi Davasının Kabul Edilmesi Gereği )
Y15.HDE. 2010/1478KAÇAK YAPI ( Eksik İmalat Bedeli İstenemeyeceği - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )
Y15.HDE. 2002/6245KAÇAK YAPI ( Elatmanın Önlenmesi - Bu Gibi Yerlerde Yasaya Aykırılığın Korunması Sonucunu Meydana Getirir Şekilde Mülkiyet İddiası Dinlenemeyeceği )
Y8.HDE. 2014/15453KAÇAK YAPI ( Eldeki Dava Sebebiyle Söz Konusu Taşınmaz Üzerindeki Binanın Üçüncü Katının veya Tamamının İmar Kanununa Aykırı Kaçak ve Ruhsatsız Olmasının Bir Önemi Olmadığı Gözetilerek Davacının Katkı ya da Katılma Alacağının Bulunup Bulunmadığının İşin Uzmanı Bilirkişi Aracılığıyla Belirlenerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
Y5.HDE. 2003/3761KAÇAK YAPI ( Islah İmar Planı Uygulaması Sırasında Kamulaştırmasız Elatılan Tapulu Taşınmaz Üzerindeki/İmar Affı Kapsamında Olduğu Halde Yararlandırılmaması - Muhtesat Bedelinin Ödenmesi Gereği )
Y14.HDE. 2006/4844KAÇAK YAPI ( İmar Tadilatı Yapılmadan Sözleşmenin İfasını Talep Etmek Yapıyı Yasal Olmaktan Çıkartır ve Uygulamadaki Deyimiyle Kaçak Hale Getirdiği )
Y15.HDE. 2001/6103KAÇAK YAPI ( İmar Yasası Uyarınca Her Türlü İnşaat Yapım İşi Yetkili Mercilerin Vereceği İzin ile Olanaklı Olması-Şayet İnşaat için Proje Düzenlettirilip Yapı Ruhsatı Alınmamış ise Bu Tür Yerlerin Kaçak Yapı Sayılacağından YıkIma Tabi Tutulması )
Y15.HDE. 2003/1848KAÇAK YAPI ( İmar Yasası Uyarınca Ruhsatsız Yahut Ruhsata Aykırı Olarak Yapılan Yapıların Tamamen veya Kısmen Kaçak Sayılması ve 3194 Sayılı Yasa Uyarınca Kaçak Yapı veya Kaçak Yapı Kısmının Yerel Yönetimlerce Yıktırılması )
Y15.HDE. 2016/1717KAÇAK YAPI ( İnşaat ve Tadilatın Ruhsata Bağlanmasının Mümkün Olmaması Halinde Kaçak İnşaat Niteliğinde Olup Yıkımı Gerekeceği ve Ekonomik Değeri Olmayacağından Davanın Reddine Karar Verileceği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak İstemi )
YHGKE. 2006/1-273KAÇAK YAPI ( Kat İrtifakına Geçilmeyen ve Diğer Paydaşların Haklarıyla Bağdaşmayan Kaçak Yapının Bir Paydaş veya Paydaşlar Tarafından Kullanılmasının Yasa Hükmüne Uygun Düştüğü Söylenemeyeceği - Elatmanın Önlenmesi Gereği )
Y14.HDE. 2004/9596KAÇAK YAPI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Davada Kira Kaybı Ecrimisil Eksik İşler Bedeli ve El Atmanın Önlenmesi İstenemeyeceği - Sadece Yıkım İstenebileceği )
Y15.HDE. 2004/6917KAÇAK YAPI ( Kural Olarak Kaçak Yapının Yıkımı Gerektiğinden Paylaşımda Nazar Alınamaması )
Y15.HDE. 2006/1071KAÇAK YAPI ( Mahkemece Arsa Sahiplerine Ait Bağımsız Bölümlerin Kendilerince veya Kiracılarınca Kullanılıp Kullanılmadığı Araştırılması Gereği )
Y15.HDE. 2005/323KAÇAK YAPI ( Müdahalenin Men'i İstemi - Mahallinde Keşif Yapılarak İnşaatın Seviyesinin Tespit Edilmesi Yapılan İmalatın İnşaat Ruhsatı Proje ve Mevzuata Uygun Olup Olmadığının Kaçak Yapılaşma Varsa Bu Hususun Tadilat vs. Yolla Giderilip Giderilemeyeceğinin Belirlenmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2008/4096KAÇAK YAPI ( Mülkiyetin Tespiti - Taşınmaz Üstündeki Yapının Kaçak Olmasının Davanın Reddini Gerektirmediği/Davacının Muhdesatı Kendi Adına Meydana Getirip Getirmediğinin Belirleneceği )
Y14.HDE. 2008/15124KAÇAK YAPI ( Niteliğindeki Taşınmazlara İlişkin Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanarak Mülkiyetin Nakli İstenemeyeceği Ancak İfa Edilmeme Nedeniyle Tazminat İstenebileceği )
Y15.HDE. 2004/5781KAÇAK YAPI ( Ruhsat Alınması Mümkün Değilse Arsa Sahibi Kaçak Yapının Yıkılmasını ve Sözleşmenin Feshini İsteyebileceği )
Y1.HDE. 2004/5416KAÇAK YAPI ( Ruhsatsız Kaçak Yapı Niteliğindeki Davalı İnşaatının İyiniyetle Yapıldığının Kabul Edilmemesi )
Y15.HDE. 2002/1621KAÇAK YAPI ( Ruhsatsız Yapılan İnşaatların Mühürlenerek Durdurulması-Tanınan Süre İçinde Ruhsat Alınmaması Halinde Ruhsata Aykırı Kısımların Yıktırılması )
Y15.HDE. 2007/712KAÇAK YAPI ( Tadilat Projesi İle Yasal Hale Getirilip Getirilemeyeceği Hususlarının da Dikkate Alınması Gerektiği - Eser Sözleşmesi )
Y15.HDE. 2010/7189KAÇAK YAPI ( Tamamen ya da Kısmen İnşaatların "Kaçak" Yapı Niteliğinde Olup Olmadıkları ve Belediye İşlem Dosyası ve Bu Kapsamda Yapı Ruhsatıyla İskan Ruhsatı Getirtilerek ve Tarafların Tüm Delilleri Toplanarak Karar Verileceği - Eksik ve Ayıplı İşlerin Tahsili )
Y15.HDE. 2011/1744KAÇAK YAPI ( Tapu İptali ve Tescil - Davacı Yanca Yasal Olanak Varken Tamamen ya da Kısmen Kaçak Yapılan Yapının Verilen Yeterli Süre ve Yetkiye Karşın Yasal Hale Getirilmemesi Durumlarında İse Davanın Reddi Gereği )
Y3.HDE. 2013/1471KAÇAK YAPI ( Tapu Kaydında Taşınmazın Niteliğinin Katı Müştemil Maa Oda Kagir Dükkan Olarak Gösterildiği - Bilirkişi Raporunda Binanın Bodrum Zemin İki Normal ve Çekme Katlı Olduğunun Belirtildiği/Binanın Kaçak Olup Olmadığı Hususunda Bir Değerlendirme Yapılmamasının Doğru Görülmediği/Maddi Tazminat )
Y1.HDE. 2005/8927KAÇAK YAPI ( Taşınmazdaki Yapının Kaçak Olmasının Anılan Taşınmazdaki Paydan Kaynaklanan Mülkiyet Hakkının Korunmasına Engel Teşkil Etmeyeceği - Elatmanın Önlenmesi )
Y3.HDE. 2003/8573KAÇAK YAPI ( Taşınmazın Nüfus Ve Eşyadan Tahliyesine Karar Verilmesi Talebi - Mahkeme Duruşma Yapmadan Görevsizlik Kararı Verebileceği Gibi Davanın Her Aşamasında Kendiliğinden Görevli Olmadığına Karar Verebileceği )
Y15.HDE. 2005/8012KAÇAK YAPI ( Yapıların Ruhsata Bağlanıp Bağlanamayacağı Kesin Olarak Açıklığa Kavuşturulmadan Davaların Sonuçlandırılması Hak ve Adalete Uygun Düşmediği )
Y15.HDE. 2011/3395KAÇAK YAPI ( Yapım Ruhsatı Alınmadan Yapıya Başlanması Halinde Kaçak yahut Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılan Yapıların Yerel İdarelerce Yıktırılacağı - Kaçak Olduğu İlgili İdarelerce Teyit Edilen Yapı Nedeniyle Yüklencinin İş Bedeli Talebinin Hüküm Altına Alınmasının Hatalı Olduğu )
Y15.HDE. 2002/6199KAÇAK YAPI ( Yasal Duruma Getirilmesine Olanak Bulunmaması veya Verilen Süre İçinde Ruhsata Uygun Hale Getirilmemesi Halinde Yerel Yönetimlerce Yıktırılması )
Y15.HDE. 2001/4201KAÇAK YAPI ( Yasal Hale Getirilmedikçe Davacı Arsa Sahipleri Ancak Sözleşmenin Feshini Ve Kaçak Kısımların Yıkılmasını İsteyebileceği - Süresinde Tamamlanmayan İnşaat Dolayısıyla Eksik İşler Bedeli İle Kira Tazminatı İstemi )
Y5.HDE. 2003/11016KAÇAK YAPI ( Yıkım Yapılan Bina İçin İmar Affı Başvurusunda Bulunulduğundan Enkaz Bedeli Düşüldükten Sonra Bina Bedelinin Ödenmesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y15.HDE. 2003/1812KAÇAK YAPI ( Yüklenicinin İş bedelini İş Sahibinin ise Ayıplı ve Eksik İş Bedeli İsteyememesi )
Y15.HDE. 1995/2054KAÇAK YAPI ( Yüklenicinin Kötüniyetle Onaylı Projenin Dışında Yaptığı )
Y7.HDE. 2011/6782KAÇAK YAPI (Dava Muhtesatın Kim Tarafından Meydana Getirildiğinin Tespiti İstemiyle Açıldığı İçin Davaya Konu Muhtesatın Kaçak Yapı Niteliğinde Olup Olmamasının Sonuca Etkili Olmayacağı - Muhdesatların Aidiyetinin Tespiti Davası )
Y15.HDE. 2010/1687KAÇAK YAPI (Eksik ve Kusurlu İşler Bedelinin Tahsili - Yasal Hale Getirilmiş Olmadıkça Kaçak Yapı ya da Yapı Kısmı İle İlgili Eksik ve Kusurlu İşlerin İstenemeyeceği/Yapı Ruhsatına Aykırı Olarak Yapılan İmalatların Giderilerek İnşaatların Yasal Hale Getirilmesinin Olanaklı Olup Olmadığının Belediye Başkanlığından Sorulması Gerektiği )
Y7.HDE. 2013/3743KAÇAK YAPI (Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davasında Muhdesatın Kaçak Olup Olmamasının Sonuca Etikili Olmadığı - Alacak ve Temlikten Tescil veya Kat Mülkiyeti Kurulması Davaları Sonucu Verilecek Karar Muhdesatın Yasallaştırılması Sonucunu Doğuracağından İmar Mevzuatına Aykırı Taleplerin Dinlenemeyeceği)
Y15.HDE. 2013/4365KAÇAK YAPI (Üzerinde Ayni veya Şahsi Hak Tanınamayacağı - Bilirkişi Raporlarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve Belediye Meclisi Kararlarında Açıklandığı Üzere Kaçak Olarak İnşa Edildiği Belirlenen İnşaatın Bedeliyle İlgili Talebin Reddi Gerektiği/Alacak Davası)
Y7.CDE. 2006/11707KAÇAK YAPI TESPİT TUTANAĞI ( Sanığın Arsa Zeminini Yükseltmesi Sonucu Toprak Altında Kalan Ahırın Üstüne Beton Kolonları Diktiği - Sanığın Eyleminin 1. Derece Doğal Sit Alanında Fiziki ve İnşai Müdahale Niteliğinde Bulunduğu ve Bu Haliyle Atılı Suçun Tüm Unsurlarının Oluştuğu )
Y1.HDE. 2002/3679KAÇAK YAPILAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ( Yüklenicinin İşgal Etmesi - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde İlave Kat Ya da Katların Paylaşılacağı/Elatmanın Önlenilmesi Davası )
Y15.HDE. 2002/1577KAÇAK YAPILAN BİNA ( Binadaki Eksikliklerin Giderilmesine Hükmedilmesinin Kaçak Yapının Tamamlanması Sonucunu Doğurması )
Y15.HDE. 2006/7567KAÇAK YAPILAR ( Kimsenin Mülkiyetinde Olmadığından ve Arsa Sahibinin de Bu Nitelikteki Yapılar Üzerinde Mülkiyet Hakkından Sözedilemeyeceği - Kaçak Yapıyı İşgal Eden Dolayısıyla Yapının Bulunduğu Arsaya da Haksız Elatmış Olacağı )
Y15.HDE. 2008/6908KAÇAK YAPILAR ( Tamamen Kaçak Olan Yapıların Eksik ve Kusurlarının Kısmen Kaçak Yapılarda İse Kaçak Kısım ya da Bölümlerin Eksik ve Kusurlarının Giderilmesinin İstenemeyeceği )
YHGKE. 2009/4-561KAÇAK YAPILARDA YIKIM ( İnsan ve/veya Eşyanın Tahliyesinin İlgili Belediye veya Valilikçe Yapılacağı - Mahkeme Kararına Gerek Olmadığı/Bu Tür Bir Davanın Görülmesi Mümkün Olmadığından Reddedilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2009/15-178KAÇAK YAPILARIN AKIBETİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Bağımsız Bölümlerin Sözleşmede Kararlaştırılandan Daha Büyük Yapıldığına İlişkin İddia - Öncelikle İnşaatın Yasal Hale Getirilip Getirilemeyeceğinin Araştırılarak Taraflara Mehil Verileceği )
Y4.HDE. 2004/14942KAÇAK YAPILARIN YIKIMI SIRASINDA VERİLEN ZARAR ( Yandaki Binaya Zarar Vermesi Haksız Eylem Niteliğinde Olup Davalı Belediyenin Diğer Davalı Şirketin Haksız Eyleminden Sorumlu Tutulamayacağı )
Y4.CDE. 1995/7956KAÇAK YAPILARIN YIKTIRILMAMASI ( Görevi Savsama Suçu )
Y15.HDE. 2001/1212KAÇAK YAPILARLA İLGİLİ ZARAR ( Bu Zararların Tazmininin İstenememesi )
Y4.CDE. 2011/9185KAÇAK YAPILAŞMA ( Kamu Görevini Usulsüz Üstlenme - Kast Unsurunun Varlığı Belirlenip Yıkılan Yerlerin Kaçak Yapılaşma Olup Olmadığı Araştırılıp Sonucuna Göre Yapıları Yıktırdığının Kabul Edilmesi Halinde TCY'nın 257. Md.sinin Uygulanması Gerektiği )
YCGKE. 2014/4-531KAÇAK YAPILAŞMANIN ÖNLENMESİ ( Sanığa Verilen Cezada Cezanın Caydırıcılık Etkisinin Gözetilmesi/Kaçak Yapı Sahiplerine Bir Şey Olmamasının Rant Sağlamak İsteyenler İçin Fırsat Vereceği Şeklinde İfadeler ile Verilen Yerel Mahkeme Kararının Direnme Hükmü Sayılmadığı - Yeni Hüküm Niteliği )
Y23.HDE. 2015/344KAÇAK YAPININ EKONOMİK DEĞERİ OLMADIĞI ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Taşınmaz Üzerinde Yapılan İnşaatın Yapı Ruhsatının Olmadığı/Mahkemece Ekonomik Değeri Olmayan Yapıya Değer Verilerek Tapu İptal ve Tescil Kararı Verilmesi Doğru Görülmediği )
Y1.HDE. 2013/3701KAÇAK YAPININ İDARİ MERCİLERCE YAPTIRIMA TABİ TUTULACAĞI ( Binanın Kaçak Olmasının Davacının Elatmanın Önlemesi ve Yıkım Taleplerinde Bulunmasına Engel Teşkil Etmediği - Haksız Elatanın Davalı Olduğunun Tespiti Halinde Davanın Kabulü Gerektiği )
Y5.HDE. 2002/7378KAÇAK YAPININ KALDIRILMASI ( İmar Affı Kapsamında Olmayan Taşınmaz Kısmı Üzerindeki - Muhtesata Fiilen El Atılmadığı/Kamulaştırmasız El Atmadan Söz Edilemeyeceği )
Y15.HDE. 2011/2215KAÇAK YAPININ KAL'İ (Davacı Yüklenicinin de Sözleşmenin Tarafı Olarak Kaçak Yapının Kal'ini İstemekte Hukuki Yarar ve Taraf Ehliyetinin Bulunduğu )
Y15.HDE. 2011/1408KAÇAK YAPININ YASAL HALE GETİRİLMESİ ( Kaçak Yapının Yasal Hale Getirilmesi Olanaklı Değilse Yüklenicinin bu Nitelikteki Yapılar İçin Yaptığı İş Bedelini Talep Edemeyeceği - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Geriye Etkili Olarak Feshi )
YHGKE. 2013/4-773KAÇAK YAPININ YIKIMI SIRASINDA BELEDİYE TARAFINDAN ÇEVREYE ZARAR VERİLMESİ ( Davacıya Ait Yeraltı Kablolarının Parçalandığı/İdarenin Eyleminin Haksız Fiil Niteliği - Haksız Eylemden Kaynaklanan Tazminat İsteminin Adli Yargı Yerinde Görüleceği/Davanın İdari Yargının Görev Kapsamının Dışında Kaldığı )
Y1.HDE. 2004/6641KAÇAK YAPIYA ELATMA ( Paydan Kaynaklanan Mülkiyet Hakkının Korunmasına Engel Teşkil Etmeyeceği - Vaki Tecavüzün Önlenmesi ve Ecrimisil Bedeli İstenebileceği )
Y1.HDE. 2004/9388KAÇAK YAPIYA ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL ( Çekişme Konusu Yerin Kaçak Yapı Olmasının Davalının Bu Yeri İşgalini Haklı Kılmayacağı )
YHGKE. 2000/5-1281KAÇAK YAPIYA ENKAZ BEDELİ BİÇİLMESİ ( Encümen Kararından Kaynaklanan Uyuşmazlığın Çözüm Yeri )
Y11.HDE. 1998/2026KAÇAK YAYIN ( Şifreli Kanal Yayınının )
Y3.CDE. 2004/10613KAÇAK YOLDAN ELDE EDİLEN ORMAN EMVALİNİ SATMA ( Sanıkların Kanunun Öngördüğü Şekilde Orman Ürünü Ticaretiyle Uğraştıklarına Dair Bir Delil Bulunmadığı - Sanıkların Eylemlerinin 6831 S. Kanunun 108/1.Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2003/9916KAÇAK YOLLARDAN YURDA SOKULAN VE RUHSATI SAHTE OLAN ARACIN MÜSADERESİNE KARAR VERİLMESİ ( Trafik Kazası Nedeniyle Kasko Sigorta Bedelinin Tahsili Talebi )
Y4.HDE. 2000/9755KAÇAK ZANNI İLE EL KONULAN ARAÇLAR ( Ardiye Ücretinden Sorumluluk )
Y4.HDE. 2011/7504KAÇAK ZANNI İLE EL KONULAN KÜRKLERİN DÜŞÜK BEDELLE SATILMASI İDDİASIYLA TAZMİNAT İSTEMİ ( Ceza Davasındaki Satış Sırasında Davacının Teminat Karşılığı Kürkleri Alma İmkanı Varken Almamasının Tazminat İsteminin Reddini Gerektirmediği - Kusurlu ise İndirim Nedeni Olabileceği)
Y3.HDE. 2013/16403KAÇAK/KAYIP BEDELLERİ ADI ALTINDA ALINAN ÜCRETİN İADESİ (Abonenin Hakem Heyetine Başvurusu Üzerine Şikayetin Kabul Edildiği - Açılan İptal Davasında Mahkemece Kararın Sözleşme Hükümlerine ve Mevzuata Uygun Olup Olmadığının Belirleneceği ve Ortaya Çıkacak Uygun Hukuki Sonuç Çerçevesinde Bir Karar Verileceği)
Y21.CDE. 2016/363KAÇAK/USULSÜZ ELEKTRİK TESPİT TUTANAĞININ İNCELENMESİ (Mühür Bozma - Son Mühürleme İşleminin Hangi Tarihte Yapıldığı Araştırılıp Varsa Buna Dair Tutanağının Getirtilip İncelenmesi Son Mühürleme Tutanağının Adına Tanzim Edildiği Kişinin Sanık Dışında Bir Kişi Olması Halinde Bu Şahsın Olaya Dair Beyanlarının Alınması ve Mühürleme Tarihinde Tutanağa Konu Adreste Kimin Faaliyet Gösterdiği Sanığın Bu Yerde Faaliyete Başladığı Tarihte Sayacın Halen Mühürlü Olup Olmadığı da Tespit Edilmesinden Sonra Tüm Delillerin Birlikte Değerlendirileceği)
Y11.CDE. 2005/1556KAÇAKCILIK ( Suçundan Açıldığı Anlaşılan Asliye Ceza Mahkemesi'ne Ait Dava Dosyasının Celbi İle Özetinin Duruşma Tutanağına Geçirilmesi ve Bu Davayı İlgilendiren Bölümlerin Onaylı Örneklerinin Dosyaya Konulması Gerektiği - Resmi Evrakta Sahtecilik )
Y9.CDE. 2007/501KAÇAKÇILARDAN SINIR BÖLGESİNDE PARA ALINMASI ( Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak Suçunu Oluşturduğu )
YCGKE. 1983/278KAÇAKÇILARIN TOPLU SİLAHLI SALDIRISI SIRASINDA KENDİNİ KORUMAK İÇİN ATEŞ AÇIK ÖLDÜREN ORMAN MUHAFAZA MEMURU ( Meşru Müdafaa )
Y7.CDE. 2003/20673KAÇAKÇILIĞA KONU ARACIN ÇALINMASI ( Yetkili Mercilere Bir Başvuru Bulunup Bulunmadığı Araştırılıp Başvuru Varsa Bu Konuda Bir Fail Yada Delil Ele Geçip Geçmediğinin Tesbiti Ve Aracın Bırakıldığı Şahsın da Dinlenmesi Gereği )
Y7.CDE. 2013/4191KAÇAKÇILIĞA KONU EŞYANIN DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ( Suç Tarihi İtibariyle Normal Olduğu Halde Pek Fahiş Kabul Edilerek 4926 S. K.'nun 4/3. Md. Hükmü Uyarınca Cezada Artırım Yapılmasının Doğru Olmadığı )
Y7.CDE. 2012/19602KAÇAKÇILIĞA KONU EŞYAYI BU ÖZELLİĞİNİ BİLEREK TİCARİ AMAÇLA SAKLAMA (Fikri İçrima Gereğince 4733 S.K. Md.8/4 Uyarınca Ceza Tayini Gerektiği)
Y7.CDE. 2015/25812KAÇAKÇILIĞA KONU EŞYAYI BU ÖZELLİĞİNİ BİLEREK TİCARİ AMAÇLA SATMAK ( Sanığın Eylemi Yönünden 5607 S. K.'un Md. 3/18 Hükmünün Uygulanmasının Daha Lehe Olacağının Kabul Edildiği - 4733 Sayılı Kanun Hükümlerinin Sanığın Daha Lehine Olacağının Dikkate Alınmamasında İsabet Görülmediği )
Y7.CDE. 1998/10088KAÇAKÇILIĞA TEŞEBBÜS ( Gümrük Sahasındasındaki Aramada Tırda Asetik Asit Anhidrit ve Hurda Gümüş Ele Geçirilmesi - Ticari Miktar ve Mahiyette )
Y11.CDE. 2008/1349KAÇAKÇILIĞA TEŞEBBÜS ( Kaçakçılığa Teşebbüs Etmiş Sayılanlar Hakkında Özel Usulsüzlük Cezası Kesileceği )
Y7.CDE. 1990/8494KAÇAKÇILIĞA TEŞEBBÜS ( Sanığın Yakalanacağını Anlayınca Bir Miktar Çay Olduğunu Söylemesi )
Y9.CDE. 1994/4714KAÇAKÇILIĞA TEŞEBBÜS ( Vergi Usul Kanununa Muhalefet-Bir Hesap Döneminde En Az Dört Defa Fatura Düzenlenmemesi )
YCGKE. 1988/7-242KAÇAKÇILIĞA TEŞEBBÜS ( Yurtdışından Getirilen Malların Sıkı Gümrük Kontrolünden Geçirilemeyeceğinin Anlaşılması Nedeniyle Bırakıp Kaçılması )
Y11.CDE. 1999/644KAÇAKÇILIĞA TEŞEBBÜS EDEN MÜKELLEFLER ( Bunlar Hakkında Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmesi )
Y9.CDE. 1989/2337KAÇAKÇILIĞA TEŞEBBÜS SUÇU ( Taşıma İrsaliyesi Düzenlememek - Bir Hesap Döneminde En Az İki Adet )
Y9.CDE. 1990/3795KAÇAKÇILIĞA TEŞEBBÜS SUÇU ( Vergi Mükellefi Olma Şartı Aranmaması )
Y7.CDE. 1999/970KAÇAKÇILIĞIN ETRAFIYLA ORTAYA ÇIKARILMASINA YARDIM EDEN SANIK ( Ceza İndiriminin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gereği )
Y7.CDE. 1998/2533KAÇAKÇILIĞIN ETRAFIYLA ORTAYA ÇIKARILMASINA YARDIM EDEN SANIK ( Cezasının İndirilmesi )
Y7.CDE. 2003/11104KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİ ( Hakkındaki Kanununu Yürürlükten Kaldıran 4926 sayılı Yasadaki Sanığın Lehine Düzenlemelerin Uygulanması Gereği - Müdahil Vekilinin Müdahale Talebi Hakkında Karar Verilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2007/17014KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN ( 1918 S.K.'ya Göre Hükmedilen Tazminat Niteliğindeki Para Cezasının Ödenmemesi Halinde 647 S.K. Md. 19 İle Şartla Salıverilmeye İlişkin Hükümlerin Uygulanmaması Gereği )
Y7.CDE. 2000/13762KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN ( Şeriklerin Adlarını Bildirerek Olayın Meydana Çıkmasına Hizmet ve Yardım Eden Sanık Hakkında 1918 S.K. Md. 49/2'nin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı )
Y7.CDE. 2003/152KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN ( Yürürlükten Kaldıran 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Getirdiği Lehe Düzenlemeler İle 765 sayılı TCK. 2.Maddesi de Göz Önünde Tutularak Sanıkların Hukuki Durumlarının Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/35883KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( 1918 S.Y Md. 25/2'de Öngörülen Ceza Miktarı Üzeriden ve Sanığın Dava Konusu Motorinin Tamamından Diğer Sanığın da Kendisine Ait Miktar Üzerinden Sorumlu Tutularak Sanıklara Ayrı Ayrı Ödeme Önerisi Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/19186KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUNA MUHALEFET ( 4926 S.K.'nun Getirdiği Lehe Düzenleler Gereğince Yalnızca Uyarlama Yapılmasıyla Yetinilmesi Gerektiği - Zamanaşımı Sebebiyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
Y7.CDE. 2004/33324KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( 4926 S.Y'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihte Bilirkişi Marifetiyle CİF Değer Tesbit Edilerek Gümrüklenmiş Değer Yeniden Belirlenmiş ve Gümrük İdaresinin Bildirdiği Değer İle Arada Farklılık Bulunuyor İse Lehe Olan Değer Üzerinden Önödeme Önerisinden Bulunulması Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/18761KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUNA MUHALEFET ( 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Getirdiği Lehe Düzenlemeler İle 5237 S. TCK Md. 7 de Gözönünde Tutularak Sanıkların Hukuki Durumlarının Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/38454KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Araca Ait Trafik Dosyası Getirtilip Motorun Yurda Yasal Yollardan İthal Edilip Edilmediği ve Anılan Motorun Orijinal Olup Olmadığı Araştırılarak İade veya Müsadere Yönünden Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/11969KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Aracın Zoralımını Gerektirir Bir Durumun Mevcut Bulunmadığı Düşünülmeden ve Aracın Zoralımını Gerektiren Durumun Nelerden İbaret Olduğunun Tartışılması Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/223KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Dava Konusu Mazot Üzerinde Kimyasal ve Fiziksel Bakımından Laboratuar İncelemesi Yaptırılarak Niteliğinin Tespit Ettirilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/3016KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Eşya İle İlgili Kısıt ve Koşula Uyulmadan İthalatın Gerçekleştirildiği - Fiilin İşlendiği ve Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanunlara Göre Suç Olduğu/Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Yasaya Göre İse Kabahat Olduğu )
Y7.CDE. 2010/8449KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Gümrük İdaresinin Davaya Katıldığı/Suçtan Doğrudan Doğruya Zarar Görmeyen ve Davaya Katılma ve Hükme Temyize Hakkı Bulunmayan Maliye Hazinesi Adına Temyiz Talebinde Bulunulduğu - Temyiz Talebinin Reddine Karar Verildiği )
Y7.CDE. 2005/12040KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Hükmolunan Cezanın Nev'i ve Miktarlarına Dava Konusu Eşyanın ve Nakil Aracının Belirlenen Değerlerine Göre Hükmün Temyiz Kabiliyetinin Bulunmadığı )
Y7.CDE. 2003/9744KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUNA MUHALEFET ( İhracatçı Firmaya Çift Fatura Düzenlettirmek - Sanıkların Olaydaki Fonksiyonlarına Göre Hukuki Durumlarının Tayini Gereği )
Y7.CDE. 2004/237KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Kaçakçılık - Yakalama Tutanağını Düzenleyen Görevlilerin Tanık Olarak Dinlenip Olayla İlgili Bilgi ve Görgülerinin Saptanması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/8084KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Lehe Düzenlemeler Karşısında Sanıkların Suçunun Subutu Halinde Eylemlerinin Yalnızca Ağır Para Cezasını Gerektireceği )
Y7.CDE. 2005/16754KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Lehe Olan Mülga 765 S. TCK Md. 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Süresi Gerçekleşmiş Bulunduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/19178KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Lehe Yasanın Belirlenmesi Amacıyla Suçun Unsurlarının Tayini Takdir Hakkının Kullanılarak Cezanın Belirlenmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/39014KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Ortada Bir Mahkumiyet Hükmü Bulunmadığı Halde Bir Kısım Paranın İadesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2004/26957KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Önödeme Önerisi - Ödenecek Miktar Ödeme Süresi Belirlenen Tutarın Belirlenen Süre İçinde Ödenmesi Halinde Kamu Davasının Açılmayacağının Sanığa Bildirileceği )
Y7.CDE. 2004/38948KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Önödeme Önerisi Tebliğ Edilirken Gümrüklenmiş Değer Hafif Olduğundan Bahisle Bir İndirim Yapılamayacağı - İçkilerin Gümrüklenmiş Değeri ve Yargılama Gideri Toplamı Üzerinden Sanığa Usulüne Uygun Önödeme Önerisinde Bulunulması Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/10421KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Sanığa Önödeme Önerisinin Tebliğ Edilmesi ve Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilerek Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y7.CDE. 2003/13127KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Aracı Başkasından Geçici Olarak Aldığını Belirttiğinden Aracın Satış Sürecinin Araştırılarak Sanığın Durmunun Belirlenmesi Gereği - Müsadere )
Y7.CDE. 2014/2950KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Sanığın Mahkumiyet Kaydının 5352 S.K. 14/2 M. Gereğince Arşive Alınmış Olduğu - Yasal Değişiklikler Gözetilerek Arşive Alınma Koşullarının Oluştuğu Tarihten İtibaren Arşivden Silinme Süresi Hesaplanacağı/Adli Sicil Kaydının Bulunması da Yasaklanmış Hak Kavramına Dahil Olduğu )
Y7.CDE. 2005/8202KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Sanıklara İsnat Edilen Toplu Kaçakçılık Suçunun Sübutu Halinde Eylemlerinin 4926 S.K Hükümleri Gözetilerek Yalnız Para Cezasını Gerektireceği )
Y7.CDE. 2004/37067KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Sanıklara Önödeme Önerisinde Bulunulması ve Sonucuna Göre TCK Md. 7 de Gözetilerek Sanıkların Hukuki Durumlarının Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/13874KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Suç Niteliğinde Kazanılmış Hak Söz Konusu Olamayacağından Ticari Kaçakçılık Suçundan Hüküm Kurulup Sonuç Cezanın İndirilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/10006KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Sanık Yararına Hükümler İçeren 765 Sayılı TCK'nun 102/5 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Süreleri Tahakkuk Ettiğinden Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
Y7.CDE. 2003/7302KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUNA MUHALEFET ( Suç Tarihinin Sanığın Dava Konusu Aracı Satarak Elinden Çıkardığı Tarih Olacağı - 4616 S.K. Hükümlerinin Uygulanamayacağı/Yargılamaya Devam Edilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2003/20718KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Suça Konu Malın İthaline Kadar Menşe Araştırılmasının Yapılmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 2003/112KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUNA MUHALEFET ( Suçunda Sanıkların İthalatı Gerçekleştiren Şirketle İlişkilerinin Araştırılması Gereği - Dava Konusu Eşyaların Bütün Belgeler Araştırılarak Hukuki Durumunun Tayini Gereği )
Y7.CDE. 2005/14737KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Tebliğ Edilen Ödeme Önerisinin Para Cezası ve Yargılama Gideri Miktarları İle Ödeme Süresini İçermemesi Nedeniyle Usulsüz Olduğu )
Y7.CDE. 2004/38460KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUNA MUHALEFET ( Toplu Kaçakçılık/Önödeme Önerisi - Tebligatta Ödeme Halinde Kamu Davasının Düşürüleceği Aksi Halde Kamu Davasına Devam Edileceği Sanıklara Bildirilip Ödeme Süresinin Beklenileceği )
Y7.CDE. 2005/17230KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. Maddesine Eklenen ve Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 3. Fıkra İle Cezaların Hesaplanmasında Bir Yeni Türk Lirası ( 1 YTL ) Altında Kalan Tutarların Dikkate Alınmayacağı )
Y7.CDE. 2004/37469KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Yakalama ve Zaptetme Tutanağında Sanıkların Seyyar Tezgahta Dava Konusu Telefonları Satarken Yakalandıkları - Sanıkların Bunun Aksini Savunmalarına Nazaran Zabıt Mümzilerinin Tanık Olarak Dinlenmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/23216KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Yurda Kaçak Yollarla Cep Telefonu Sokulması )
Y7.CDE. 2004/25252KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarih İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Tahakkuk Ettiği )
Y7.CDE. 2004/21073KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET ( Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sanıkların Sorgularının Yapıldığı Tarihler İtibariyle Zamanaşımı Tahakkuk Ettiğinden Hükmün Bozulması Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/17721KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN'A MUHALEFET SUÇU ( Teşekkül Halinde Kaçakçılık Suçu Nedeniyle )
YCGKE. 1987/7-493KAÇAKÇILIĞIN MENİ İLE İLGİLİ YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanık Hakkında Otonun Kaçak Olup Olmadığı Hakkında Karar Verilmesinin Gerekmesi )
YCGKE. 1973/1-266KAÇAKÇILIĞIN MENİNE VE TAKİBİNE İLİŞKİN KANUN ( Kaçakçılık Yaparken Engellenen Sanığın Jandarma Erini Öldürmesi Olayında Uygulanması )
Y7.CDE. 1998/2330KAÇAKÇILIĞIN MEYDANA ÇIKARILMASINA YARDIM VE HİZMET ( Sanık Hakkında 1918 S. Yasanın 49/2. Maddesinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılmamasının Yasaya Aykırılığı )
Y7.CDE. 2000/13762KAÇAKÇILIĞIN MEYDANA ÇIKMASINA YARDIM ( Sanık Hakkında 1918 Sayılı Kanunun 49/2.Maddesinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gereği )
Y7.CDE. 1999/8609KAÇAKÇILIĞIN ORTAYA ÇIKARILMASINA YARDIM EDEN SANIK ( Ceza İndiriminin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılmaması - Toplu Kaçakçılık )
YİBGKE. 1937/19KAÇAKÇILIĞIN ÖNLENMESİ ( Özel Şirketin Dışardan Getirteceği Mallar İçin, Gümrük İdaresiyle Antrepo Tesisi ve Memur İstihdamı Konusundaki Sözleşme )
Y7.CDE. 2009/12636KAÇAKÇILIK ( 1918 S. K.'ya Göre Hükmolunan Tazminat Niteliğindeki Para Cezasının Ödenmemesi Sebebiyle Anılan Kanun'un 56. Md. Uyarınca Hapse Çevrileceği - Şartla Salıverilmeye İlişkin Hükümlerin Uygulanamayacağı )
Y7.CDE. 2005/18345KAÇAKÇILIK ( 1918 Sayılı Yasa Lehe Kabul Edilerek Mahkumiyet Kararı Verildiği Halde Zoralım Yönüyle 4926 Sayılı Yasa Hükümleri Gösterilerek Karma Uygulama Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2005/9717KAÇAKÇILIK ( 4616 S.Y Md. ¼ Uyarınca Verilen Erteleme Kararlarında Zamanaşımı Süresinin Dolması Nedeniyle Dosyanın Yeniden Ele Alınıp Duruşma Açılarak Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/23212KAÇAKÇILIK ( 4616 Sayılı Kanun Gereğince Verilen Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine İlişkin Karar Nihai Hüküm Niteliğinde Bulunmadığından Temyizi Kabil Olmayıp İtirazı Kabil Olduğu )
Y7.CDE. 2005/1401KAÇAKÇILIK ( 4926 S. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Getirdiği Lehe Düzenlemeler İle 5237 S. TCK'nun 7. Md. de Gözönünde Tutularak 4926 S.Y'nın 34. Md. Uyarınca Sanığa Ödeme Önerisi Tebliğ Edilip Sonucuna Göre Hukuki Durumlarının Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/17929KAÇAKÇILIK ( 4926 S.Y Md. 34 Uyarınca Dava Konusu Eşyanın Gümrüklenmiş Değeri Üzerinden Yapılan Önödeme Önerisine Sanığın Uyulduğu İleri Sürüldüğünden Ödemenin Dava Konusu Eylemle İlgili Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/212KAÇAKÇILIK ( 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun Getirdiği Lehe Düzenlemeler İle 765 sayılı TCK.nun 2. Maddesi de Gözönünde Tutularak Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/33647KAÇAKÇILIK ( 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun Getirdiği Lehe Düzenlemeler İle 5237 S. TCK Md. 7 de Gözönünde Tutulup Hükümlünün Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/11941KAÇAKÇILIK ( 4926 Sayılı Kanunun Suç Saydığı Fiiller Nedeniyle Türk Ceza Kanunu veya Ceza Öngören Diğer Kanunlarda Yazılı Cürümleri İşleyenler Hakkında İçtima Kuralı Uygulanmaksızın Cürmün Cezasının Ayrı Ayrı Hükmolunacağı )
YCGKE. 2008/7-8KAÇAKÇILIK ( 4926 Sayılı Yasa Gereğince Dava Zamanaşımı Süresinin Önceki Yargılama Sırasında ve Hükmün Kesinleşmesinden Önce Dolduğu )
Y7.CDE. 2005/8873KAÇAKÇILIK ( 4926 Sayılı Yasa Teşekkül Oluşturmak Suretiyle Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Tek Bir Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Öngördüğünden Her Bir Eylem Nedeniyle Ayrı Ayrı Hapis Cezasına Hükmedilemeyeceği )
Y7.CDE. 2006/14381KAÇAKÇILIK ( 5237 Sayılı TCK'nun Kanununun 7. Maddesi Uyarınca Lehe Olan Yasanın Belirlenip Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumlarının Takdir ve Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )
Y7.CDE. 2010/4007KAÇAKÇILIK ( 5607 S. Yasada Öngörülen Kaçakçılık Fiillerinin Her Türlü Eşyayı Kapsadığı - Suçun Sübutu Halinde Eylemin Olay Tarihinde Yürürlükte Bulunan 4926 S.Y'nın 3/D, 4/D ve 5/1. Md.lerinde Öngörülen Suçu ve Hüküm Tarihinde Yürürlükte Bulunan 5607 S.Y'nın 3/11 ve 4/1. Md.lerindeki Kabahati Oluşturacağı )
YCGKE. 2012/7-1369KAÇAKÇILIK ( 5607 S.K. ve 4926 S.K.'da Yer Alan Cezai Müeyyidelerin Farklı Neviden Olduğu/Lehe Kanun Karşılaştırmasının Uygun Olmadığı - Adli Para Cezası Öngören 4926 S.K.'nın Uygulanamayacağı )
Y7.CDE. 2013/6245KAÇAKÇILIK ( Adı Geçen Sanık Hakkında Benzer Nitelikte Kamu Davaları Bulunduğu - Yurtdışında Sanık Hakkında Yapılan Soruşturmanın ve Yurtiçinde Açılan Davaların Akıbetinin Sorulacağı )
Y7.CDE. 2000/8079KAÇAKÇILIK ( Alkollü İçki -KKTC.'den Muafiyetten Faydalanarak Getirildiği Savunulan/Geçerli Bir Satın Alma Belgesi İbraz Edilememesi )
Y7.CDE. 2006/16800KAÇAKÇILIK ( Analiz Raporlarında Yazılı Değerlere Göre Numunelerin İnsan Sağlığına Zararlı Olup Olmadığı Tespit Edilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2006/10394KAÇAKÇILIK ( Aracın Gerçekte Kimin Adına Kayıtlı Olduğunun Tespiti ve Ayrıca Triptik Belgesinde Aracı Yurda Sokan Dinlenerek Sonucuna Göre Şasi ve Motor Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2000/3260KAÇAKÇILIK ( Aracında Bidonlar ve Sac Depolar İçinde Mazot Taşıyan Sınır Ticareti Belgesi Sahibi Olmayan Sanık )
Y7.CDE. 2014/33114KAÇAKÇILIK ( Asliye Ceza Mahkemesi'nin Derdest Dosyasında Suç Tarihi ve İddianame Düzenleme Tarihi Gözetilerek Sanıkların Eylemlerinin Zincirleme Biçimde Kaçakçılık Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Takdir ve Değerlendirilmesi Bakımından Dosyaların Celp Edilerek İncelenmesi Gerektiğinde Birleştirme Kararı Verileceği)
YCGKE. 2008/12KAÇAKÇILIK ( Atılı Eylem İster Adli Yaptırımı Gerektiren Suç İsterse İdari Yaptırımı Gerektiren Kabahat Oluştursun Her İki Halde de Kovuşturma Konusu Fiili Değerlendirme ve Takdir Yetkisinin Görevli Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
YCGKE. 2008/276KAÇAKÇILIK ( Atılı Eylem İster Adlî Yaptırımı Gerektiren Suç İsterse İdarî Yaptırımı Gerektiren Kabahat Oluştursun Her İki Halde de Yargılama Yaparak Kovuşturma Konusu Eylemi Değerlendirme ve Gerektirdiği Yaptırımı Belirleme Görevinin Adli Merciye Ait Olduğu )
Y7.CDE. 2017/11829KAÇAKÇILIK ( Aynı Gün İncelemesi Yapılan Anılan Dosyalarda Sanığın Eylemlerinin Aynı Nitelikte Olduğu Gözetilerek Suç Tarihine ve İşlenen Suçun Niteliğine Göre Sanığın Eylemlerinin Zincirleme Biçimde Kaçakçılık Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Takdiri Bakımından Dosyaların İncelenmesi Gerektiğinde Birleştirilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 1986/4089KAÇAKÇILIK ( Bakanlıkça Verilen İthalat İznindeki Sınırın Aşılması )
Y7.CDE. 2004/13642KAÇAKÇILIK ( Başka Suçlara İlişkin Davalarla Birlikte Yürütülemeyeceği )
Y7.CDE. 2000/2035KAÇAKÇILIK ( Benzinin Bir Kısmının Satılmış Olması-Satılmayıp Elde Bulunan Kısmın Yurtdışı Edilmek Üzere İadesi )
YCGKE. 2011/7-314KAÇAKÇILIK ( Beraat Hükmü Kurulması - "Yukarı Sınırı On Milyar Lirayı Geçmeyen Para Cezasını Gerektiren Suçlardan Dolayı Verilen Beraat Kararı" Söz Konusu Olmadığından Hükmün Kesin Nitelikte Bulunmadığının Kabulünde Zorunluluk Bulunduğu)
Y7.CDE. 2008/9062KAÇAKÇILIK ( Beyanname Muhteviyatı Eşyanın Muayenede Fazla Olduğu ve Beyan Edilmediği/Gümrüğe Sunulan Eşyanın Sahipleri Tarafından İncelenmesine İzin Verileceği FazlalığınTespitinin Mümkün Bulunduğu - Kaçakçılık Suçu Unsurlarının Oluştuğu )
Y7.CDE. 2007/3513KAÇAKÇILIK ( Bir Mali Müşavir ve Bir Kuyumcudan Oluşan Bilirkişi Heyetine Tevdi Edilerek Ayniyat Tespiti Yaptırılıp Denetime Olanak Verecek Şekilde Hangi Eşyanın Yurda Yasal Yollardan Sokulup Sokulmadıklarının Tespit Edilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2007/6264KAÇAKÇILIK ( Bizatihi Kaçak Olmayan Aracın Her Koşulda İadesinin Gerektiği/Hükmün Gerekçesinde de Bu Husus Tartışılarak Aracın İadesine Karar Verildiği ve Aracın Dava Konusu Dahi Yapılmaması Gerektiği - Keşif Giderinden İbaret Yargılama Giderinin Sanığa Yükletilemeyeceği )
Y7.CDE. 2014/15485KAÇAKÇILIK ( Cadde Üzerinde Açıktan Kaçak Sigara Satışı Yaparken 92 Paket Sigara İle Yakalanan ve Bu Eylemi Nedeniyle İddianame İle Dava Açılan Sanık Hakkında 141 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirilen Eylemi Nedeniyle İddianamenin Tanzim Edilmesi Karşısında Birleşen Her İki Dosyanın Tutanak ve İddianame Düzenlenme Tarihleri Nazara Alınarak Sanığın Eyleminin Zincirleme Suç Kabul Edileceği )
Y7.CDE. 2004/31468KAÇAKÇILIK ( Cep Telefonu Alım Satımı Yaptığı İşyerinde Suça Konu Telefonları Bulunduran ve Firmada Konu İle İlgili Evrakları İmzalamaya Yetkili Olan Sanığın Sorumlu Tutulacağı )
Y7.CDE. 2006/6978KAÇAKÇILIK ( Cep Telefonu Satıcısı Olan Sanıkların Meslekleri Gereği Telefonların Yabancı Menşeli Olduğunu Alım ve Satımının Belgeye Dayanması Gerektiğini Bilecek Durumda Bulundukları - Eşyanın Yasal Yollardan Temin Edildiği İspatlanamadığından Suçun Oluştuğu )
Y7.CDE. 2005/18323KAÇAKÇILIK ( Cep Telefonu Ticaretiyle Uğraşan Sanığın Faturasız ve Kayıt Dışı Telefonların Kaçak Olduğunu Bilebilecek Durumda Olduğu - Beraatine Karar Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2002/10197KAÇAKÇILIK ( Ceza Davasının Zamanaşımına Uğramasının Suç Konusu Eşyaların Müsaderesine Engel Olmayacağı )
YİBGKE. 1935/130KAÇAKÇILIK ( Çakmak ve Çakmaktaşı Kaçakçılığı Yapılması )
YİBGKE. 1949/8KAÇAKÇILIK ( Çakmak ve Çakmaktaşı Kaçakçılığının Devlet Tekelinden Çıkartılması )
Y7.CDE. 1974/10656KAÇAKÇILIK ( Çay Kurumu Genel Müdürlüğü Müdahale Müzekkeresi Vermek Suretiyle Müdahil Sıfatını Almış Olmasına Göre Mahkeme Kararının Tebliğ Edilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 2005/15962KAÇAKÇILIK ( Çayların Kargo Şirketi Tarafından Taşındığı ve Alıcıya Teslim Edilmeden Önce Yakalandığı - Şirketin Şube Yetkililerinin Tanık Olarak Dinleneceği )
Y7.CDE. 2006/11495KAÇAKÇILIK ( Dava Konusu Araçların Müsadere Kararının Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan 4926 S. Yasanın 31 /Son Md. Yerine 765 S. TCK'nun 36. Md. İle Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2004/33300KAÇAKÇILIK ( Dava Konusu Eşya Teminat İle İade Edildiğine Göre Kaçak Eşyanın Müsaderesi Gerçekleştiğinde Teminatın İadesine Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2006/12280KAÇAKÇILIK ( Dava Konusu Eşyaların Kargo Firması Tarafından Hizmet Karşılığı Düzenlenen Taşıma Faturası ile Yurda Sokulması - İbraz Edilecek Belgelerle Suça Konu Eşyanın Yurda Yasal Yollardan Sokulduğunun Kanıtlanması Halinde İade Kararı Verilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2005/16341KAÇAKÇILIK ( Dava Konusu Eşyalarla İlgili Olarak İbraz Edilen Firma Yetkilileri İle Adlarına Fatura Düzenlenen Firmaların Yetkilileri Dinlenilip Suç Konusu Malın Sözkonusu Şirkete Satılıp Satılmadığının Sorulması Gereği )
Y7.CDE. 2005/17518KAÇAKÇILIK ( Dava Konusu Fuel-Oilin Dayanağı Olduğu Öne Sürülerek İbraz Edilen ve Fuel-Oili Temsil Edebilecek Nitelikteki Faturaları Düzenleyen Firma Yetkilileri Dinlenilip Ticari Defterleri Mevcutsa Faturaların Kayıtlı Olup Olmadığının Tesbiti Gerektiği )
Y7.CDE. 2006/8512KAÇAKÇILIK ( Dava Konusu Küçükbaş Hayvanların CİF Değeri Konusunda Uzman Bilirkişiye Tesbit Ettirilerek ve Bunun Üzerinden Gümrük İdaresine Hesaplattırılacak Gümrüklenmiş Değerin Cezaya Esas Alınması Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/15272KAÇAKÇILIK ( Dava Konusu Mazotun Dayanağı Olduğu Öne Sürülerek İbraz Edilen Petrole Ait Faturanın Düzenleyen Firmanın Ticari Defterlerine 213 Sayılı Yasaya Uygun Şekilde İşlenip İşlenmediği ve Alış Faturasının Ticari Deftere Kayıtlı Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
YCGKE. 2003/7-224KAÇAKÇILIK ( Dava Konusu Olayda Kaçakçılık Sayılan Eylemler Yeniden Tanımlanarak Kaçakçılık Suçlarının Öğelerinin Yeniden Belirlenmiş Bulunduğunun Yerel Mahkemece Dikkate Alınması )
Y7.CDE. 2006/9881KAÇAKÇILIK ( Dava Konusu Sigaralar Sanığın Kullandığı Araçla Nakli Sırasında Zaptedildiği - Her Malın Ekonomik Bir Değerinin de Bulunduğu Gözetilerek Yargılamaya Devamla Sonucuna Göre Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/9915KAÇAKÇILIK ( Dava Konusu Yabancı Menşeli ve Kaçak Eşyanın Müsaderesine Müsadere Gerçekleştiğinde Varsa Yatırılan Teminatın İadesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2005/751KAÇAKÇILIK ( Davacının Söz Konusu Kaçakçılık Olayı İle İlgisi Bulunmadığından İyiniyetli Olup Araçlarına El Konulması Sonucu Uğradığı Kazanç Kaybının Karşılanması Gerektiği )
Y7.CDE. 2000/4027KAÇAKÇILIK ( Davaların Birleştirilmesi )
Y7.CDE. 2007/12261KAÇAKÇILIK ( Davalarının Uzman Mahkemelerde Görülmesinin Amaçlandığı - Kaçakçılık Suçlarına Yargılama Yapacak Yerde Birden Fazla Asliye Ceza veya Ağır Ceza Mahkemeleri Varsa 1 Numaralı Asliye Ceza veya Ağır Ceza Mahkemelerinin Bakmasının Kararlaştırıldığı )
Y7.CDE. 2013/8542KAÇAKÇILIK ( Davaya Bakma Görevinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y7.CDE. 2006/9466KAÇAKÇILIK ( Davaya Katılma Hakkı Bulunan Gümrük İdaresinin Davadan Haberdar Edilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/28046KAÇAKÇILIK ( Davaya Konu Eşyaların Yabancı Menşeili Olup Olmadığının Tespiti Bakımından Bilirkişilerce Ayniyet Tespitinin Yapılması Gerektiği - Sunulan Fatura ve Belgelerin Eşyayı Temsil Edip Etmediği Ortaya Konularak İthale Kadar İnilmek Suretiyle Zincirleme Menşe Araştırmasının Tamamlanacağı/İthaline İzin Verilen Eşya Kapsamında Olup Olmadıkları İncelenerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y11.CDE. 2007/7499KAÇAKÇILIK ( Defterdar Yardımcısı Vekilinin Defterdar Tarafından Verilmesi Gereken ve Dava Şartı Olan Mütalaayı İmzalamaya Yetkisi Olup Olmadığı Araştırılıp Varsa Buna İlişkin Yetki veya Görev Belgesinin Getirtilmesi Gerektiği )
YCGKE. 1988/7-82KAÇAKÇILIK ( Delil Yetersizliği-Dava Konusu Malların /Aşı/ Alım-Satım Değeri Bulunmaması )
Y7.CDE. 2014/29451KAÇAKÇILIK ( Denetim Süresinin İyi Halli Olarak Geçirilmesi Halinde Cezanın İnfaz Edilmiş Sayılacağı İhtaratında Uygulama Maddesi Olan TCK 51/8'nin Gösterilmemesi Suretiyle CMK'nın 232/6. Maddesine Muhalefet Edilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
YİBGKE. 1936/5KAÇAKÇILIK ( Devletten Başkasının Tuz Çıkarması ve Elde Etmesi )
Y7.CDE. 2013/9057KAÇAKÇILIK ( Diğer Sanığın Yolcu Olarak Bulunduğu Araçta Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildiği - Diğer Sanığın Sigaralardan Habersiz Olduğunu İfade Etmesi ve Sanığın İse Bu Savunmaları Doğrular Yönde Beyanlarda Bulunması Nedeniyle Beraati Gerektiği )
Y7.CDE. 2008/4916KAÇAKÇILIK ( Dosyaya İbraz Edilen Faturalar İle İlgili Menşe Araştırmasının Tamamlanacağı - İthal Belgeleri İle Varsa Elde Kalan Numune Çakmaklar Arasında Ayniyat Bulunup Bulunmadığı Konusunda Uzman Bilirkişiye Başvurulacağı )
Y7.CDE. 2004/237KAÇAKÇILIK ( Duruşmada Fatura İbraz Edilmesi Karşısında Yakalama Tutanağını Düzenleyen Görevlilerin Tanık Olarak Dinlenip Olayla İlgili Bilgi ve Görgülerinin Saptanması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 1995/5415KAÇAKÇILIK ( Ekonomik Koşullara Nazaran Gümrüklenmiş Değerin Hafif Yerine Normal Kabulüyle Fazla Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olması )
Y7.CDE. 2006/3115KAÇAKÇILIK ( Emsal İthalatları Yapan Kuruluşlardan Yeterli Derecede ve Konuya Işık Tutacak Nitelikte Fiyat Listeleri ve Bu Konuda Yapılan İthallerle İlgili Orijinal Fatura Örnekleri ve Sair İthal Belgelerine Ait Örnekler İstenilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2009/10950KAÇAKÇILIK ( Eşyalara Her Hangi Bir Müdahale Olmaksızın El Konulduğu Cihetle Araçlarda Transit Mühürleri Bozulmadan El Konulan Eşyaların Gümrük Mevzuatı Çerçevesinde İşlem Yapıldıktan Sonra Sahibine İadesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/17688KAÇAKÇILIK ( Eşyaların Yurda Yasal Yollardan İthal Edildiğine Dair Belge İbraz Edilemediği - Eşyaların Müsaderesine Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2008/1908KAÇAKÇILIK ( Eşyanın Gümrük Beyannamesi Dışı Bırakıldığı Tespit Edildikten Sonra Beyan Dışı Kalan Eşyaya Ait Fatura Getirtilip Vergisinin Ödenmesi Suçun Oluşumuna Engel Olmadığı )
Y7.CDE. 2014/33865KAÇAKÇILIK ( Eşyayı Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmaksızın Ülkeye Sokma - Sanığın Talimat Mahkemesince Alınan Savunmasında HAGB Talebinde Bulunduğu/Ancak Talimat Evrak Ekinde KEMT Bulunmadığından Sanığın Kamu Zararından Haberdar Olmadığı/Kurum Zararını Gidermediğinden Bahisle Karar Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2014/30717KAÇAKÇILIK ( Farklı Dosyalar İle İncelenen İki Olayda Sanığın Kaçak Sigara İle Yakandığı ve Üzerine Atılı Eylemlerin Benzer Mahiyette Olduğu -Suç Tarihine ve İşlenen Suçun Niteliğine Göre Sanığın Eylemlerinin Zincirleme Biçimde Kaçakçılık Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Takdir ve Değerlendirilmesi Bakımından Dosyaların İncelenmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2008/17064KAÇAKÇILIK ( Fatura İle İlgili Olarak Zincirleme Menşe Araştırma Araştırması Yapılacağı - Eldeki Davaya İlişkin Olduğu Anlaşılan Dava Dosyası İle Ağır Ceza Mahkemesi'nin Görevsizlik Kararı Vererek Asliye Ceza Mahkemesine Gönderdiği Anlaşılan Dava Dosyasının Sonuçlarının Bekleneceği )
Y7.CDE. 2006/10572KAÇAKÇILIK ( Fatura Tarihinde Belirtilen Miktar Motorini Bulunup Bulunmadığına Dair Stok Kayıtlarının Merkez Petrolden İstenerek Tüm Belgeler Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
Y7.CDE. 2003/57KAÇAKÇILIK ( Faturaların Düzenleyicinin Ticari Defterine Kayıtlı Olup Olmadığı Ve Memur Ticaretin Eşyaları Satın Aldığı Firmaların Tespit Edilip Menşe Araştırmasının Tamamlanması Gereği )
Y7.CDE. 1998/2103KAÇAKÇILIK ( Fiilen Kocaya Ait İşyerinin Kadın Adına Kayıtlı Olmasının Kadının Cezai Sorumluluğunu Doğurup Doğurmaması - Suç Kastı )
Y7.CDE. 2004/18820KAÇAKÇILIK ( Gider Pusulalarının Suç Konusu Malların Yasal Yollardan Yurda Girdiğini Kanıtlayacak Nitelikte Delil Olmadığı - Ticari Miktar ve Mahiyet Arzeden Dava Konusu Eşyaların Yolcu Beraberinde Gümrük Vergisinden Muafen Getirilebilen Eşya Niteliğinde de Bulunmadığı/Müsadereye Karar Verileceği )
YİBGKE. 1959/10KAÇAKÇILIK ( Gizlilik Hali )
Y7.CDE. 2011/4842KAÇAKÇILIK ( Görevli Mahkemelere Dair Yasal Düzenlemelerden Kaçakçılık Davalarının Uzman Mahkemelerde Görülmesinin Amaçlandığı - 1 Nolu Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y7.CDE. 2008/6766KAÇAKÇILIK ( Gümrüğe Düşük Bedelli Faturalar İbraz Edilerek Eksik Vergi ve Resim Ödemek Suretiyle Dava Konusu Araçları İthal Ettikleri İddiasıyla Sanıklar Hakkında Dava Açıldığına Göre Sanıkların Eylemlerinin Teşekkül Halinde Kaçakçılık Suçunu Oluşturup Oluşturmadığı Karar Yerinde Tartışmak Gerektiği )
Y7.CDE. 2007/14919KAÇAKÇILIK ( Gümrük İdarelerince Gümrük Vergilerinin Alınmasını Gerektirir Yaptırıma Dönüştüğü Gözetilerek 5607 S. Yasadaki Anılan Düzenlemenin Sanık Lehine Olması Nedeniyle 5237 S. T.C.K.nın 7. Md. Uyarınca Bir Karar Verilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )
Y7.CDE. 1998/1418KAÇAKÇILIK ( Gümrük İşlemleri Yapılmadan Fiilen İthal Edilen Demir Çelik Hurdası - Ticaret Mahkemesindeki İlgili Dosyanın İncelenmesi )
Y7.CDE. 2008/530KAÇAKÇILIK ( Gümrük Kapısından Yurda Giriş Yapmış Yolcu Otobüsünde Jandarma Görevlilerince Yapılan Kontrolde Sanığa Ait Yasal ve Geçerli Bir Belgesi Bulunmayan Yabancı Menşeli Dava Konusu Eşyalara El Konulduğu - Yolcu Sıfatı Olmayan Sanığın Eyleminin Kaçak Eşyayı Satın Almak Suçunu Oluşturduğu )
Y7.CDE. 2005/246KAÇAKÇILIK ( Gümrük Komisyonlarınca Verilen Kararlara Karşı C. Savcıları Tarafından İtiraz Edilebileceğine Dair Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda Hüküm Bulunmadığının Dikkate Alınacağı )
YCGKE. 2003/6-283KAÇAKÇILIK ( Gümrük Kontrolleri Sırasında Faturada Yer Almayan Malların Ortaya Çıkması )
YİBGKE. 1935/81KAÇAKÇILIK ( Gümrük ve İnhisar İdarelerinin Davaya Katılmadıkları Takdirde Para Cezası Hükmedilmesine Yer Olup Olmaması )
Y7.CDE. 1998/6691KAÇAKÇILIK ( Gümrük Vergi ve Resimleri Ödenmemiş Pirinçleri Yurtdışı Etmeyip Yurt İçinde Kaçağa Sarfetmek - Sanığın İlgili Belgelerdeki İmzaları İnkar Etmesi )
YCGKE. 1984/7-76KAÇAKÇILIK ( Gümrükten Mal Kaçırılması-İktisadi Değeri Olmayan Eşya )
YCGKE. 2012/7-1554KAÇAKÇILIK ( Hakimin Duruşma Tutanağında İmzasının Bulunmadığı/C.Savcısının Temyiz Hakkını Kullanmadığı - Sanık ve Katılan Vekilinin de Tutanağa Güvenlerinin Sarsıldığına Dair Beyanda Bulunmadıkları/Mahallinde Giderilebilir Eksiklik Olduğu )
Y7.CDE. 2008/11331KAÇAKÇILIK ( Hukuki Vasıflandırılmasına Dayanılarak İddianame İade Edilemeyeceği Gibi Yargılama Sırasında Suçun Vasıf Değiştirmesi Durumunda Mahkemesince de Ön Ödeme Önerisinde Bulunulabileceği )
Y7.CDE. 2005/9946KAÇAKÇILIK ( Hükmolunan Cezanın Nev'i ve Miktarlarına Dava Konusu Eşyanın ve Nakil Aracının Belirlenen Değerlerine Göre Hükmün Temyiz Kabiliyetinin Bulunmadığı )
Y7.CDE. 2007/12617KAÇAKÇILIK ( Hükmolunan Tazminat Niteliğindeki Para Cezasının Ödenmemesi Sebebiyle Hapse Çevrilmesindeki Esas Gayenin Para Cezasının Tamamının Ödettirilmesi Olduğu - Bu Cezalarda Şartla Salıverilmeye İlişkin Hükümlerin Uygulanamayacağı )
Y7.CDE. 2005/11704KAÇAKÇILIK ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Uygulaması Olanaklı Hale Geldiğinden 5237 S. TCK'nun 7. Maddesi Gözetilerek Yasal Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Saptanması Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/3015KAÇAKÇILIK ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Uygulaması Olanaklı Hale Geldiğinden 5237 S. TCK'nun 7. Maddesi Gözetilerek Yasal Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Saptanması Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/9360KAÇAKÇILIK ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Uygulaması Olanaklı Hale Geldiğinden 5237 S. TCK'nun 7. Maddesi Gözetilerek Yasal Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Saptanması Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/11300KAÇAKÇILIK ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Uygulaması Olanaklı Hale Geldiğinden Yasal Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Saptanması ve Sonucuna Göre Uygulama Yapma Görevinin de Yerel Mahkemeye Ait Bulunduğu )
Y7.CDE. 2005/9283KAÇAKÇILIK ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Uygulaması Olanaklı Hale Geldiğinden Yasal Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Saptanması ve Sonucuna Göre Uygulama Yapma Görevinin de Yerel Mahkemeye Ait Bulunduğu )
YCGKE. 2010/7-191KAÇAKÇILIK ( Hükmün Aleyhe Bozulması Halinde Davaya Yeniden Bakacak Mahkemece Sanığa Bozmaya Karşı Diyeceklerinin Sorulması Gereği )
Y7.CDE. 2005/16792KAÇAKÇILIK ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4926 Sayılı Yasadaki Lehe Düzenlemeler Karşısında Sübutu Halinde Eylemin Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Gerektirmeyeceği )
Y7.CDE. 2005/7878KAÇAKÇILIK ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Kanun Gereği Sanığa Ön Ödeme İhtarı Yapılması Gereği )
Y7.CDE. 2004/23262KAÇAKÇILIK ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Lehe Kanun Uyarınca Sanığın Eyleminin Yalnızca Ağır Para Cezasını Gerektirdiğinin Dikkate Alınacağı )
Y7.CDE. 1990/7036KAÇAKÇILIK ( Iraktan Yurda Sokulan Gas-Oilin Sanık Tarafından Teslim Tutanağı Olmaksızın Aracı Sahibine Vermesi )
Y7.CDE. 2003/112KAÇAKÇILIK ( İddiasıyla Açılan Davada Sanıkların İthalatı Yapan Şirketle İlişkilerinin ve Dava Konusu Eşyaların Hukuki Durumlarının Araştırılması Gereği - 1918 Sayılı Yasa Değiştiğinden Sanıklar Hakkında Lehe Hükümlerin Gözetilmesi Gereği )
YCGKE. 1979/7-310KAÇAKÇILIK ( İlaç İthalatı - Dışalımından Önce Müsaade Alınmasını Gerektirici Veya Koşullu Müsaadeye Bağlı Olmayan Müstahzarlardan Olup Olmadığının Yetkili Bakanlıklardan Soruşturulması Gereği )
Y7.CDE. 2003/13441KAÇAKÇILIK ( İspirto ve İspirtolu İçecekler İnhisarı Kanunuda Yapılan Değişiklikle Yerli Üretim Rakı Bulundurmanın Kaçakçılık Suçu Oluşturmadığı - Yerli Üretim Rakı Bulundurma 4250 Sayılı Yasanın 25/c Maddesinde Öngörülen Suçu Oluşturduğu )
Y7.CDE. 2007/16529KAÇAKÇILIK ( Kabahatler Kanununun 13.Md. Karşısında Fiilin Teşebbüs Aşamasında Kalması Nedeniyle Kabahat de Oluşturmayacağı Gözetilerek Dava Konusu Eşyanın Gümrük Mevzuatı Çerçevesinde İşlem Yapılmak Üzere Gümrük İdaresine Teslimi Gerektiği )
YİBGKE. 1935/58KAÇAKÇILIK ( Kaçak Eşya Kıymetinin Veya İnhisar ve Gümrük Resimlerinin Misli Şeklinde Belirtilen Para Cezalarının Ödence Kabilinde Olması )
Y7.CDE. 1983/3129KAÇAKÇILIK ( Kaçak Eşyanın Naklinde Kullanılan Otomobilin Taraflarca Temyiz Edilmeyerek Kesinleşen Karar İle Zor Alımına Karar Verilmiş Olması )
Y7.CDE. 1998/327KAÇAKÇILIK ( Kaçak Eşyayı Bilerek Uzun Mesafe Nakletmek - Yardımcı Olduğundan Bahisle 1918 S. Yasanın 33/1.Maddesinden Faydalandırılmayacağı ) )
YİBGKE. 1935/88KAÇAKÇILIK ( Kaçak Madde Kullanmak ve Tüketmek Suçlarının Hapis Cezasını Gerektirmemesi )
Y7.CDE. 2005/12078KAÇAKÇILIK ( Kaçak Olduğu Anlaşılan Eşyaların Zoralımına Karar Verileceği - Önödemeye Konu Para ve Nakil Aracı İle Araç İçin Yatırılmış Teminatın Sahibine İadesine Karar Verilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2005/9795KAÇAKÇILIK ( Kaçak Olduğu Anlaşılan Uydu Alıcılarının Müsaderesine Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2004/18769KAÇAKÇILIK ( Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunu Yürürlükten Kaldıran 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Getirdiği Lehe Düzenlemeler Karşısında Sanıkların Suçlarının Sübutu Halinde Eylemlerinin Yalnızca Para Cezasını Gerektireceği )
Y1.CDE. 1990/1961KAÇAKÇILIK ( Kaçakçılığın Yüz Kızartıcı Suçlardan Sayıldığına İlişkin Ceza Hukuku Kuralının Bulunmaması )
Y11.CDE. 2001/11261KAÇAKÇILIK ( Kaçakçılık Cezalı Tarhiyat Yapılmasını Gerektiren Tespitler Nedeniyle Salınacak Vergi ve Cezanın Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Mevzuu Yapılamaması )
Y7.CDE. 1981/1789KAÇAKÇILIK ( Kaçakçılık Yapanlara Kefil Olmak Yoluyla Anlaşma Yapmalarını Sağlayarak Anlaşmanın Devamının Sağlanması )
Y7.CDE. 2005/1867KAÇAKÇILIK ( Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu Yürürlükten Kaldırılmış Olup 5237 S. TCK'nu Md. 7 Uyarınca Lehe Olan Yasanın Belirlenip Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumlarının Takdir ve Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )
Y7.CDE. 2005/7267KAÇAKÇILIK ( Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 29. Maddeleri Uyarınca Hazine Vekilinin Gümrük İdaresi Adına Davaya Katılması ve Hükmü Temyiz Etmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/15274KAÇAKÇILIK ( Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun Getirdiği Lehe Düzenlemeler Karşısında Sanığın Suçunun Sübutu Halinde Eyleminin Yalnızca Para Cezasını Gerektireceği )
Y7.CDE. 2014/21839KAÇAKÇILIK ( Kamu Zararının Suça Konu Eşyanın Bilirkişiye Hesaplattırılan Cif Değerine Göre Gümrük İdaresince Tespit Edilen Eşyanın İthalinde Öngörülen Gümrük Vergileri ve Diğer Eş Etkili Vergiler İle Mali Yükler Toplamının Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/17692KAÇAKÇILIK ( Kayıtlı Cep Telefonlarının Yurda Yasal Yollardan Girdiğinin Kanıtlanamadığı - Kaçak Olan Cep Telefonlarının Müsaderesine Karar Verileceği )
YCGKE. 2012/7-1341KAÇAKÇILIK ( Kesin Nitelikteki Hükme Yönelik Sanık Tarafından Yapılan Temyizin Yerel Mahkemece Reddine Dair Verilen Kararın da Temyiz Edildiği/Sanığın Temyiz Aşamasında Öldüğü - Özel Dairece Temyizin Reddi Kararının İsabetli Olup Olmadığının İncelenebileceği )
Y7.CDE. 2005/13653KAÇAKÇILIK ( Kesinleşmiş İlamın Takdir ve Değerlendirilmesinin Yapılması Suretiyle Yeniden Bir Hüküm Kurulması Yerine İlamdaki Ağır Hapis ve Buna Bağlı Fer'i Cezaların Çıkartılmasına Ağır Para Cezası ve Diğer Kısımların Aynen İnfazına Karar Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2003/20673KAÇAKÇILIK ( Konu Olan Aracın Çalındığına İlişkin Olarak Yetkili Mercilere Bir Başvuru Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )
YİBGKE. 1934/44KAÇAKÇILIK ( Kullanmak ve Tüketmek İçin Bulundurulan Tütün ve Sigara Kağıdının Herbirinin Ayrı Bir Suç Sayılması )
Y7.CDE. 2005/254KAÇAKÇILIK ( Lehe Düzenlemeler Zamanaşımı Süresini Kısaltmış İse de Hükmün Kesinleştiği Tarih İtibariyle Sanıklar Lehine Olan Yeni Zamanaşımı Süresinin de Dolmadığı ve Mahkumiyet Hükmünün Kesinleşmesiyle de Olayda Ceza Zamanaşımı Süresinin Başladığı )
Y7.CDE. 2004/37478KAÇAKÇILIK ( Mahkemece 4926 Sayılı Yasa Yürürlüğe Girmeden Gümrüklenmiş Değerin Tespit Edildiği - Suç Tarihinde Yürürlükte ve Sanık Lehine Olan 1918 Sayılı Kanun Hükümleri Uyarınca Önödeme Önerisinin Tebliğ Edileceği )
Y11.CDE. 2004/4489KAÇAKÇILIK ( Maliye Bakanlığı ile Anlaşması Olmayanın Fatura Basması VUK'nun 359/b-2 Maddesi Kapsamındaki Suçu Oluşturduğu - 01.01.1999 Tarihinden İtibaren Kaçakçılık ve Kaçakçılığa Teşebbüs Ayırımı Kaldırılıp Kaçakçılık Suçu Olarak Kabul Edildiği ve Kesintisiz Olarak Suç Sayılmaya Devam edildiği )
Y7.CDE. 2004/27617KAÇAKÇILIK ( Manifesto Fazlası Etin Kesin İthalinin Gerçekleştirilmemiş Olduğu Dikkate Alınarak Teminat Bedelinin Gümrük Mevzuatı Dairesinde İşlemleri Gümrük İdaresince Yapıldıktan Sonra İadesine Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2013/3758KAÇAKÇILIK ( Motorin Kaçakçılığı/Motorinin Satın Alındığına ve Menşeine İlişkin Delil Bulunmaması - Sınır Değerlerine Uygun Olmaması/Motorinin Kaçağa Kaldığının Kabulü Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/249KAÇAKÇILIK ( Motorini Nereden Satın Alması Gerektiğini Bilen P.O. İşleten Sanıkların Motorini Boşaltırlarken Yakalanmaları - Sonradan Temin Edildiği Anlaşılan ve İbraz Edilen Faturanın Dava Konusu Motorini Temsil Edemeyeceği )
Y7.CDE. 2002/15556KAÇAKÇILIK ( Motorla İrtibatlı Deposunda Mazot Ele Geçirilen Kamyonun Müsadere Edilemeyeceği - Kaçakcılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet )
Y7.CDE. 2006/6604KAÇAKÇILIK ( Mühürler Kırılmadan Araçtan LPG Aktarmanın Mümkün Olup Olmadığı ve Mühürlerin Sağlam Bulunup Bulunmadığının Bilirkişiden Sorulup Belirlenmesi Gereği )
Y7.CDE. 2004/35883KAÇAKÇILIK ( Münferit Kaçakçılık - Sanıklara Ayrı Ayrı Ödeme Önerisi Tebliğ Edilip Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2006/14KAÇAKÇILIK ( Münferit Ticari Kaçakçılık - Lehe Yasa Uygulaması )
Y7.CDE. 2005/8610KAÇAKÇILIK ( Müsadere Edilen Eşyalar İle İadesine Karar Verilen Nakil Aracının Tesbit Olunan Piyasa Değerine Nazaran Hükmün Temyizi Kabil Bulunmadığı )
Y7.CDE. 2005/11562KAÇAKÇILIK ( Nakil Aracına El Konulmadığı ve İddianame İle de Zoralımı İstenilmediği Halde Aracın İadesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
YCGKE. 2010/7-141KAÇAKÇILIK ( Olay Günü Tesadüfen Sanığın Tekel Sigarası Olduğunu Beyan Ettiği Sigaraları Ücreti Karşılığında Taşımak Üzere Anlaştıkları ve Bu Anlaşmaya İstinaden de Taşıma İşinin Gerçekleştiği )
YCGKE. 2006/6KAÇAKÇILIK ( Olayın Esasına İlişkin Kesinleşmiş Bir Takipsizlik Kararı Bulunduğuna Göre Bu Takipsizlik Kararı Yöntemince Kaldırılmadığı Sürece Çözümlenmesi Gereken Bir Görev Uyuşmazlığından Söz Edilemeyeceği )
Y7.CDE. 2014/28932KAÇAKÇILIK ( Otobüsün Bagajında Bulunan Koli İçerisinde Paketlerce Sigara Ele Geçirildiği - Firma Çalışanının Otobüs Şoförüne Bir Arkadaşının İçinde Çay Bulunan Bir Koliyi Alıp Ona Getirmelerini Söyleyerek Bunun Karşılığında Para Verdiği/Maddi Gerçeğin Kuşkuya Yer Bırakmayacak Bir Biçimde Ortaya Çıkarılması İçin Otobüs Şoförü Dinlendikten Sonra Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumlarının Tespit ve Tayini Gerektiği )
Y7.CDE. 1997/314KAÇAKÇILIK ( Otomobilin değeri )
Y7.CDE. 2012/17425KAÇAKÇILIK ( Ön Ödeme Önerisi Tebliğ Edildikten Sonra Kanununun Öngördüğü Otuz Günlük Yasal Süre Beklenmeden Kamu Davası Açılması Halinde Yeniden Ön Ödeme İhtaratı Yapılması Gerektiği )
YCGKE. 2008/7-259KAÇAKÇILIK ( Özde Direnme Kararı Olmayıp Bozmaya Eylemli Uyma Sonucu Verilen Yeni Bir Hükmün Temyiz Edilmesi Halinde İncelemenin Yargıtay'ın İlgili Dairesi Tarafından Yapılacağı )
Y11.CDE. 2005/1317KAÇAKÇILIK ( Resmi Belgede Sahtecilik - Teftiş Kurulu Raporunun Onaylı Örneğinin Temin Edilerek İncelenmesi Sanıklar Hakkında Kaçakçılık Suçundan Açıldığı Anlaşılan Dava Dosyası Getirtilip İncelenmesi Gereği )
Y11.CDE. 2005/4009KAÇAKÇILIK ( Resmi Evrakta Sahtecilik - Sanıklar Hakkında Kaçakçılık Suçundan Açıldığı Anlaşılan Dava Dosyasının Getirtilip İncelenerek Bu Davayı İlgilendiren Delillerin Onaylı Örneklerinin Dosyaya İntikalinin Sağlanması Gereği )
Y6.CDE. 2000/9055KAÇAKÇILIK ( Resmi Evrakta Sahtekarlığın Kaçakçılık Suçunun Unsuru Olmadığı )
Y6.CDE. 2004/671KAÇAKÇILIK ( Sahtecilik - Aynı Sanıklar ve Eylemleriyle İlgili Kaçakçılık Suçu Nedeniyle Açılmış Bulunan Davanın Sonucu Araştırılıp Kesinleşip Kesinleşmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2012/28678KAÇAKÇILIK ( Sanığa Ait Nüfus ve Adli Sicil Kaydı Dosya İçerisine Konulmadan Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğu - Hapis Cezası Ertelenen Sanık Hakkında Denetim Süresinin Belirleneceği )
Y7.CDE. 2008/9063KAÇAKÇILIK ( Sanığa Atılı ve Sübut Bulan Eylemin Kabahate Dönüşmesi Halinde Kabahatlerde Müsaderenin Söz Konusu Olmadığı Gözetilerek Dava Konusu Eşyaların Mülkiyetinin Kamuya Geçirilmesine Karar Verilmesinin Zorunlu Olduğu )
Y7.CDE. 2005/1424KAÇAKÇILIK ( Sanığa Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 1918 S.Y'nın 25/2'de Öngörülen Ceza Miktarı Üzerinden Ödeme Önerisi Tebliğ Edilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 1991/10640KAÇAKÇILIK ( Sanığa Tayin Edilen Fazla Cezadan İndirim Yapılmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 1993/74KAÇAKÇILIK ( Sanığın Alış Faturasını Sonradan Temin Etmesi ve Bu Faturanın Marka Olarak Suça Konu Saatleri Kapsamaması )
Y7.CDE. 1987/18802KAÇAKÇILIK ( Sanığın Aracını Yurda Ne Şekilde Soktuğunun Anlaşılamaması )
Y7.CDE. 2014/31908KAÇAKÇILIK ( Sanığın Aşamalardaki Savunmalarında Sigaraların Ele Geçtiği Araca Kendi Aracı İle Öncülük Etmediğini ve Diğer Sanıkları Hiç Tanımadığını Sigaralarla ya da Diğer Sanıklarla Hiç Bir Alakasının Olmadığını Savunması ve Diğer Sanıklarının Beyanlarının da Sanığın Beyanları İle Örtüşmesi Karşısında Savunmasının Aksine Somut Bir Kanıt da Bulunmaması Sebebiyle Beraati Gereği )
Y7.CDE. 1993/1267KAÇAKÇILIK ( Sanığın Bakanlık Genelgesine Uymaksızın Kamyonundaki Standard Dışı Yedek Depolarda Irak Menşeli Mazotu Yakalatması )
Y7.CDE. 2005/14749KAÇAKÇILIK ( Sanığın Bilahare Mahkemeye Sunduğu ve Kendisi Tarafından Düzenlenen Gider Pusulalarının da Dava Konusu Eşyaların Yurda Yasal Yollardan Girdiğine Dair Delil Niteliğinde Sayılamayacağı )
Y7.CDE. 2016/6065KAÇAKÇILIK ( Sanığın Ceza Ehliyetine Dair 27.05.1998 Tarihli Olduğu ve Müessir Fiil Suçuna Dair Bulunduğu Gözetilerek Sanıkta Mevcut Rahatsızlıkların Suç Tarihi İtibariyle Mevcut Olup Olmadığı Sanığın İşlediği Kaçakçılık Suçuna Yönelik Olarak da İşlediği Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama veya Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğini Önemli Derecede Azaltıp Azaltmadığı Hususunda Rapor Alındıktan Sonra Sonuca Göre Sanık Hakkında Hüküm Kurulması Gerektiği )
YİBGKE. 1974/6KAÇAKÇILIK ( Sanığın Daha Önce Sulh Yada Sorgu Hakimi Tarafından Sorguya Çekilmiş Olması )
Y7.CDE. 2014/17388KAÇAKÇILIK ( Sanığın Denetim Süresi İçinde Kasıtlı Bir Suç İşlemesi Halinde Ertelenen Cezanın Kısmen veya Tamamen İnfaz Kurumunda Çektirileceğinin İhtarına Karar Verilmesi Gerektiği - İnfazı Kısıtlayacak Şekilde Sanığın Denetim Süresi İçerisinde Kasıtlı Bir Suç İşlemesi Halinde Ertelenen Cezanın Tamamen İnfaz Kurumunda Çektirilmesine Karar Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2004/20156KAÇAKÇILIK ( Sanığın Eski ve Kullanılmış Makineleri Yeni ve Kullanılmamış Olarak Beyan Edip İthal Etmek - İthali İzne Tabi Eşyayı İzin Almaksızın İthal Etme Eyleminin Kabahate Dönüştüğü )
Y7.CDE. 2004/23631KAÇAKÇILIK ( Sanığın Eski ve Kullanılmış Makineleri Yeni ve Kullanılmamış Olarak Beyan Edip İthal Etmek - İthali İzne Tabi Eşyayı İzin Almaksızın İthal Etme Eyleminin Kabahate Dönüştüğü )
Y7.CDE. 2007/17606KAÇAKÇILIK ( Sanığın Eylemi Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Kaçakçılık Kanununun 3/11.Md.sinde Yazılı Kabahat Eylemine Uygun Olması Nedeniyle Aynı Yasanın 14.Md. Gereğince Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/30792KAÇAKÇILIK ( Sanığın Eylemi Münferit Kaçakçılık Olup Buna Göre Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Sanık Lehine Olan 1918 S.Y Md. 25/2 Uyarınca Sanığa Dava Konusu Kaçak Eşyalarla İlgili Olarak İdarenin Resen Belirlediği Gümrüklenmiş Değerin Bir Misli Üzerinden Önödeme Önerisi Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2012/23505KAÇAKÇILIK ( Sanığın Eyleminin 4733 S.K.'ya da Aykırılık Oluşturduğu - Fikri İçtima ve Kanun Değişikliği Uyarınca Eylemin 4733 S.K.'ya Aykırılık Olarak Değerlendirileceği )
Y7.CDE. 2008/17857KAÇAKÇILIK ( Sanığın Eyleminin Askeri Ceza Yasası Kapsamında Kalmadığı/Eylemin Askeri Suça Bağlı Olmadığı - Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olacağı )
Y7.CDE. 2013/22049KAÇAKÇILIK ( Sanığın Eyleminin Bir Bütün Halinde Ütün Ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükümlerine Muhalefet Teşkil Ettiği/Eylemin Bölünerek Bu Suçtan Beraat Verilip Kaçakçılık Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
YCGKE. 2011/7-97KAÇAKÇILIK ( Sanığın Geçici Depodaki Yakıt İle Bidonlarda Getirdiği Yakıt Toplamının Kullandığı Tır İçin Mutad Olduğu - Kaçakçılık Suçunun Manevi Unsurunun Oluşmadığının Gözetileceği/Vergilerinin %50 Fazlası Tutarının Tahsil Edilerek Yurda Sokulmasının Kabulü Gereği )
Y7.CDE. 2000/2097KAÇAKÇILIK ( Sanığın İthale İlişkin Belge ve Faturası Bulunmayan Eşyaları İthal Konusunda Beyanda Bulunacağı Savunması )
Y7.CDE. 1989/3338KAÇAKÇILIK ( Sanığın Kara Manifestosuna Göre Yurda Soktuğu Gas Oili Satması )
Y7.CDE. 2008/18750KAÇAKÇILIK ( Sanığın Kargo Şirketinin Kiraladığı Aracın Şöförü Olduğu - Sevk ve İdaresindeki Kamyonun Deposunda Bulunan Motorini Ticari Amaca Yönelik Nakliyat Sırasında Kullandığı/Eyleminin Bireysel Kaçakçılık Suçunu Oluşturduğu )
Y7.CDE. 2014/31695KAÇAKÇILIK ( Sanığın Kendisine Ait Olan Araçla Ücret Karşılığında Sanığa Ait Kaçak Çayları Taşıdığı Sırada Yakalandığı Olayda Sanığın Aşamalarda Taşıdığı Çaylara Dair Belgelerin Sanık Tarafından Kendisine Verildiğini Beyan Ettiği Dosya İçerisinde de Sevk İrsaliyesi Bulunduğu Tüm Dosya Kapsamı İtibariyle Sanığın Kaçakçılığa Konu Olan Eşyaları Bu Özelliğini Bilerek ve Ticarî Amaçla Taşıdığına Dair Savunmasının Aksine Kesin Delil Bulunmadığı Gözetilmeksizin Beraatine Karar Verilmemesinin Hatalı Olduğu)
Y7.CDE. 2004/21720KAÇAKÇILIK ( Sanığın Lehine Olan 4926 S.K. Gereği Sanığa Usulüne Uygun Önödeme Önerisi Tebliğ Edileceği )
Y11.CDE. 2008/15567KAÇAKÇILIK ( Sanığın Mükellefiyet Kaydını Sildirdiği/Buna Rağmen KDV Beyan Ettiği - Bu Husus Üzerine İstenen Defter ve Belgeleri Sanığın İbraz Etmediği /Defter ve Belgeleri İbraz Etmeme Suçunun Oluşacağı )
Y7.CDE. 2004/38954KAÇAKÇILIK ( Sanığın Savunmasını Destekleyici Herhangi Bir Belge İbraz Etmediği/Rafineri Müdürlüğü Raporuna Göre Sanığın Bireysel Ticari Kaçakçılık Suçunu İşlediğinin Anlaşıldığı - Mahkumiyet Kararı Verileceği )
Y7.CDE. 2004/26830KAÇAKÇILIK ( Sanığın Suça Konu Şekerleri Başka Bir Şahıstan Temin Ettiği/Sanığın Beyanını Müstahsil Makbuzuna Dayandırdığı - Şekerlerin Temin Edildiği Kişinin Tanık Sıfatı İle Dinlenerek Şekerlerin Yurda Ne Şekilde Girdiğinin Belirleneceği )
YCGKE. 2011/7-485KAÇAKÇILIK ( Sanığın Temyiz Süresinden Sonra Başvuru Yaptığı - Yasa Yoluna Başvuru Şeklinin Gösterilmemiş Olmasının Temyiz Süresinin İşlemesine Engel Olmayacağı )
Y7.CDE. 1992/4208KAÇAKÇILIK ( Sanığın Teşekkül Oluşturmak Suretiyle Kaçakçılık Eylemine Katılıp Katılmadığının Tespiti-Başkaca Hakkında Dava Açılıp Açılmadığının Tespiti )
Y7.CDE. 2005/17239KAÇAKÇILIK ( Sanık Hakkında Açılan Davadan Gümrük İdaresinin Haberdar Edilip Müdahale İmkanı Tanınmadan Yokluğunda Duruşmaya Devamla Davanın Sonuçlandırılmasının İsabetsizliği )
Y11.CDE. 2005/1922KAÇAKÇILIK ( Sanık Hakkında Kaçakçılık Suçundan Dava Açılıp Açılmadığı Araştırılıp Açılmışsa Dosyası Getirtilip İncelenerek Bu Davayı İlgilendiren Delillerin Onaylı Örneklerinin Dosyaya İntikalinin Sağlanması Gereği - Sahtecilik )
Y7.CDE. 2006/10356KAÇAKÇILIK ( Sanık Savunmasında Suça Konu Akaryakıtı Benzin İstasyonundan Aldığını Belirtmiş Olup Yargılama Aşamasında Ltd. Şirketine Ait Faturayı İbraz Ettiği Cihetle Benzin İstasyonu İle Ltd. Şirketinin Aynı Şirket Olup Olmadığı Hususunun Araştırılması Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/54KAÇAKÇILIK ( Sanıklar Hakkında Başka Dava Dosyaları Olup Olmadığı Araştırılarak Eylemin Toplu veya Teşekkül Halinde Kaçakçılık Niteliğinde Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )
Y7.CDE. 2002/13371KAÇAKÇILIK ( Sanıklar Hakkında Dava Konusu Eylemi De Kapsar Başka Dava Olduğu Anlaşıldığından Bu Dava Evraklarının Getirtilerek Birleştirilmesine Karar Verilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2006/10397KAÇAKÇILIK ( Sanıklar Hakkında Gerçeğe Aykırı Belge İbraz Edilmesi ve Düşük Kıymet Gösterilmek Suretiyle Daha Az Vergi Ödenerek Kaçakçılık Suçunu İşledikleri İddiası - Gümrük İdaresinin Cevabi Yazısında Belirtilen Bakiye Meblağın Ödenip Ödenmediğinin Araştırılması Gerektiği )
Y11.CDE. 2005/1858KAÇAKÇILIK ( Sanıklar Hakkında Kaçakçılık Suçundan Açıldığı Anlaşılan Diğer Dava Dosyasının Getirtilip İncelenmesi ve Resmi Evrakta Sahtecilik Nedeniyle Açılmış Dava Dosyasına İntikalinin Sağlanmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 2004/21733KAÇAKÇILIK ( Sanıklar Yararına Hükümler Taşıyan Ceza Kanunu Uyarınca Zamanaşımı Süresi Tahakkuk Ettiği - Müdahil İdare Vekili İle Sanıklar Müdafiilerinin Temyiz İtirazlarının Yerinde Görüldüğü )
Y7.CDE. 2006/9596KAÇAKÇILIK ( Sanıklara Akaryakıt Satış Faturaları Düzenleyen Yetkililer Hakkında Açılan Dava veya Davaların Araştırılıp Gerekirse Birleştirilmeleri de Düşünülerek Sonucuna Göre Sübuta Erdiğinde Teşekkül Halinde Kaçakçılık Suçunun Oluşup Oluşmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/15502KAÇAKÇILIK ( Sanıklara İsnat Edilen Suçun İhraç Eşyası İle İlgili Olduğu Cihetle Dava Konusu Eşyaların Zoralımına Karar Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2002/15146KAÇAKÇILIK ( Sanıkların 3 Grup Halinde Hayvanlarla Beraber Yurda Giriş Yaparken Yakalandıkları Diğer Sanıklara Ait Hayvanlarla İrtibatlarının Tespit Edilemediğine Göre Hayvanların Tümünün Gümrüklenmiş Değerine Göre Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2012/26964KAÇAKÇILIK ( Sanıkların Alıcı ve Satıcı Oldukları - Birlikte Hareket Ettiklerine Dair Bir Delil Bulunmadığı Dava Konusu Olayda Eylemin Bireysel Kaçakçılık Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği Gözetilmeden Toplu Kaçakçılık Eyleminden Artırım Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2001/9916KAÇAKÇILIK ( Sanıkların Diğer Sanıklarla Maddi ve Manevi Dayanışma İçinde Birlikte Hareketle Toplu Kaçakçılık Suçunun Oluşması )
Y7.CDE. 2012/22177KAÇAKÇILIK ( Sanıkların Düzenledikleri Gerçeğe Aykırı Araçları Yurda Soktuğu/Bazı Araçlar Yurda Yasal Yollarla Sokulsa da Beyanname Numarası ve Tarihi Belirtilen Bu Araçların Eksik Vergi Ödenerek Yurda Sokulduğu - Teşekkül Halinde Atılı Kaçakçılık ve Zincirleme Sahtecilik Suçunu İşlendiğinin Sabit Olduğu )
Y7.CDE. 2004/35830KAÇAKÇILIK ( Sanıkların Eylemi Tefrik Kararı Verilen Sanık İle Birlikte Toplu Kaçakçılık Olduğu - Gümrüklenmiş Değerin Dört Misli Üzerinden ve Yargılama Gideri Miktarının Gösterilmesi Suretiyle Müteselsilen Tahsil Edilmek Üzere Tek Bir Ödeme Önerisi Tebliğ Edileceği )
Y7.CDE. 2003/87KAÇAKÇILIK ( Sanıkların Kaçaktan Araç Temin Edip Millileştirme Faaliyetinde Bulunduklarından Haklarında Açılmış Soruşturma ve Davanın Varlığının Araştırılması Gereği - Teşekkül Halinde Kaçakçılık )
Y7.CDE. 2004/13093KAÇAKÇILIK ( Sanıkların Trafik Tescil Şubesinde Görevli Memurlar Adlarına Yaptırdıkları Sahte Kaşe ve Mühürleri Kullanarak Pek Çok Sahte Trafik Tescil Belgesi Düzenledikleri -Teşekkül Halinde Kaçakçılık Suçunu Oluşturacağı )
Y7.CDE. 2017/11610KAÇAKÇILIK ( Sanıkların Üzerlerine Atılı Eylemlerin Benzer Mahiyette Olduğu - Suç Tarihlerine ve İşlenen Suçların Niteliğine Göre Sanıkların Eylemlerinin Zincirleme Kaçakçılık Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Takdir ve Değerlendirilmesi Bakımından Dosyaların İncelenmesi Gerektiğinde Birleştirilmesi Gerektiği )
YCGKE. 1978/7-470KAÇAKÇILIK ( Savunmayı Kısıtlayıcı Biçimde Bozulmakla İlk Hüküm Ortadan Kalkmış Olacağından Sanığın Bozmaya Karşı Diyeceğinin Sorulmamasının Usule Aykırı Olması )
Y7.CDE. 1999/11988KAÇAKÇILIK ( Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin Aracılık Ettikleri İhracattan Doğan Yükümlülüklerden İmalatçının Sorumlu Olması )
Y7.CDE. 2012/24711KAÇAKÇILIK ( Suç Konusu Eşyanın İthalinde Öngörülen Gümrük Vergileri İle Diğer Eş Etkili Vergiler ve Mali Yükümlülüklerin Ödenmemesi Nedeniyle Yoksun Kalınan Miktarın Kamu Zararı Olduğu - Gümrüklenmiş Değerin Kamu Zararı Olduğu Bildirilerek Bu Zararı Ödemediğinden Bahisle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmemesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2000/1432KAÇAKÇILIK ( Suç Konusu Eşyanın Yurda Yasal Yollardan Girip Girmediğinin Araştırılması )
Y7.CDE. 2005/1886KAÇAKÇILIK ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde 765 S. TCK'nun 102/4 ve 104/2. Md. Öngörülen Zamanaşımı Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )
Y7.CDE. 2006/5270KAÇAKÇILIK ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2 Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımının Tahakkuk Ettiği )
Y7.CDE. 2005/9448KAÇAKÇILIK ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Hükümler İçeren 765 S. TCK'nunda Öngörülen Zamanaşımının Tahakkuk Ettiği )
Y7.CDE. 2005/11975KAÇAKÇILIK ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Tarihinde Sanık Yararına Hükümler Taşıyan 765 S. TCK'nunda Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Ettiği )
Y7.CDE. 2006/3171KAÇAKÇILIK ( Suç Tarihi İtibariyle Yargılamaya Konu Eşyanın Fiili İthalatının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Tespiti İle Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/11760KAÇAKÇILIK ( Suç Tarihinde 12 Yaşından Küçük Bulunan Sanık Hakkında 5237 S. TCK'nun 31 /Son Maddesinde Ceza Kovuşturması Yapılamayacağının Belirtildiği Cihetle Mahkemece Bu Hususta Yeniden Bir Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
Y7.CDE. 2012/21480KAÇAKÇILIK ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 4926 S. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu İle Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 5607 S. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun İlgili Bütün Hükümleri Uygulanarak Elde Edilecek Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/7365KAÇAKÇILIK ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 4926 S. Kanun İle Suç Tarihinden Sonra 31.3.2007 Tarihinde Yürürlüğe Giren 5607 S.ı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun İlgili Bütün Hükümleri Olaya Uygulanarak Elde Edilecek Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılarak Lehe Olan Yasanın Gerektiği )
Y7.CDE. 1979/6725KAÇAKÇILIK ( Suç Tarihinde Yürürlükte Olan Kanunun Uygulanması İçin Kaçakçılık Suçunun İşlenmesi Sırasında Fiilen Memnu Silah Kullanılmış Olmasının Gerekmesi )
YCGKE. 1994/7-36KAÇAKÇILIK ( Suç Tarihinden Sonra Yasa Hükmünün Değişmesi Durumunda Sanık Lehine Olan Hükmün Belirlenmesi )
YCGKE. 1988/7-479KAÇAKÇILIK ( Suça Konu Aracı İthal Vergi ve Resimlerini Ödemeksizin Millileştirmek İsteyen Sanığın Eylemi )
Y7.CDE. 2008/13192KAÇAKÇILIK ( Suça Konu Eşya İle İlgili Ağır Ceza Mahkemesinden Dosya İstendiği Ancak İncelenemediği/Ara Karardan da Dönülmediği - Ara Karar Uyarınca Dosyanın Celbedileceği )
Y7.CDE. 2005/9460KAÇAKÇILIK ( Suça Konu Eşyanın 4926 S.Y'nın 31 /Son Maddesi Yerine Müsaderesine Karar Verilmesi Yasaya Aykırı Olduğu )
Y11.CDE. 2008/458KAÇAKÇILIK ( Suçu ile Vergi İnceleme Raporlarına Uygun Ancak Dava Konusu Yapılmayan "Sahte Fatura Düzenlemek" Suçundan Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y11.CDE. 2005/649KAÇAKÇILIK ( Suçu Raporu ve Ekleri İle Asliye Ceza Mahkemesinin Dosyası Getirtilip İncelenmesi Dava Konusunun ve Takvim Yılının Aynı Olup Olmadığının Açıkça Saptanması Gereği - Vergi Usul Yasasına Muhalefet )
Y11.CDE. 2005/8664KAÇAKÇILIK ( Suçu Yönünden Dava Açıldığının Belirlenmesi Halinde Dava Dosyasının Getirtilip İncelenerek Bu Davayı İlgilendiren Delillerin Onaylı Örneklerinin Dosyaya İntikalinin Sağlanması Gereği - Resmi Belgede Sahtecilik )
Y7.CDE. 2005/18178KAÇAKÇILIK ( Suçun 4926 Sayılı Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Sonra İşlendiği Cihetle Sanığa Anılan Yasanın 34. Maddesi Uyarınca Dava Konusu Eşyanın Gümrüklenmiş Değerinin Üç Misli Üzerinden Ön Ödeme Önerisi Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2007/11331KAÇAKÇILIK ( Suçun Hukuki Vasıflandırılması Sebebiyle İddianame İade Edilemeyeceği - Yargılama Aşamasında Suçun Vasıf Değiştirmesi Durumunda Mahkemece Ön Ödeme Önerisinde Bulunulabileceği )
Y11.CDE. 2006/6740KAÇAKÇILIK ( Suçun İşlendiğini Haber Alan Cumhuriyet Savcılığı'nın İlgili Vergi Dairesi'ni Haberdar Ederek İnceleme Yapılmasını İstemesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/14696KAÇAKÇILIK ( Suçun Münferit Kaçakçılık Olarak Kabul Edilmesi Halinde Sanıklara Ayrı Ayrı Önödeme Önerisinin Tebliği Gerektiği )
Y11.CDE. 2005/2753KAÇAKÇILIK ( Suçundan Açıldığı Anlaşılan Dava Dosyasının Celbi İle Özetinin Duruşma Tutanağına Geçirilmesi ve Bu Davayı İlgilendiren Delillerin Onaylı Fotokopilerinin Dosyaya İntikalinin Sağlanması Gerektiği - Resmi Belgede Sahtecilik )
Y11.CDE. 2006/8789KAÇAKÇILIK ( Suçundan Asliye Ceza Mahkemesinin Esasında Kayıtlı Dosyanın Sonucu Araştırılıp Bu Davayı İlgilendiren Delillerin Onaylı Örneklerinin Dosyaya İntikalinin Sağlanması Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/14586KAÇAKÇILIK ( Suçundan Mahkumiyete İlişkin Kesinleşip İnfaza Verildiği Anlaşılan Mahkumiyet Hükmünün Yerine Getirilip Getirilmediği Araştırılıp Sonucuna Göre Hükmolunan Cezadan İndirim Yapılıp Yapılmayacağının Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 1980/235KAÇAKÇILIK ( Tazminat Kabilinden Olan Cezayı Nakdi ve Zabt ve Müsaderesi Kanunen Mecburi Olan Eşya İle Muhakeme Masraflarının Tecil Olunmaması )
Y7.CDE. 1998/6816KAÇAKÇILIK ( Tazmini Ağır Para Cezası - Müsadere - Harç Yargılama Gideri ve Ücreti Vekalet )
Y7.CDE. 1998/6814KAÇAKÇILIK ( Tazmini Ağır Para Cezası Nisbi Harç ve Nisbi Vekalet Ücretinin Karar Yerinde Gösterilmemiş Olması - Yargılama Giderlerinin Tahsil Biçimi )
Y7.CDE. 2005/1422KAÇAKÇILIK ( Tefhim Edilmekle Hükmün Esasını Oluşturan Kısa Kararı da İçeren Duruşma Tutanağının İlk Sayfasının Hakim Tarafından İmzalanmamasının Ceza Usul Kanununa AykırıOlduğu )
Y7.CDE. 2005/12894KAÇAKÇILIK ( Tefhim Olunarak Hükmün Esasını Teşkil Eden Kısa Kararın Yer Aldığı Duruşma Tutanaklarının Katip Tarafından İmzalanmaması Suretiyle Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan 1412 S. CMUK'nun 264 Md'ye Aykırı Davranıldığı )
Y7.CDE. 2003/220KAÇAKÇILIK ( Tek İthalatçısının Tekel Olduğu Yabancı Sigara - Cif Değeri Tekel İdaresinden Sorulup Gümrük İdaresinden Gümrüklenmiş Değeri Hesaplattırılıp Ceza Tayini Gereği )
Y7.CDE. 2005/1373KAÇAKÇILIK ( Teşekkül Oluşturmak Suretiyle Kaçakçılık Suçunun Oluşabilmesi İçin Eylemin İki veya Daha Fazla Kişi Tarafından Gerçekleştirilmesinin Yeterli Olduğu )
Y7.CDE. 1990/6733KAÇAKÇILIK ( Tır Çekicisinin Rafında Ele Geçirilen İki Adet Fren Körüğünün Taşınmasının Bu Araca Bağlı Olmaması )
Y10.CDE. 1993/9215KAÇAKÇILIK ( Toplu Kaçakçılık Suçunda Mahkemelerin Görev Sınırını Teşkil Eden Miktar )
Y7.CDE. 2005/9841KAÇAKÇILIK ( Toplu Kaçakçılık Suçundan Mahkumiyetine Karar Verildiği Nazara Alınıp 4926 S. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun da Toplu Kaçakçılık Suçunun İşlenmesi Halinde Yalnızca Ağır Para Cezasının Öngörüldüğü )
Y7.CDE. 2001/6841KAÇAKÇILIK ( Transit Rejime Tabi Eşyalar/Sanıkların Sahte Belge Düzenleyerek Türkiye'de Boşaltıp Açık Pazar Yoluyla İran'a Satmak İstemeleri - İmza İstiktabı ve Araştırılması Gerekenler )
YİBGKE. 1936/13KAÇAKÇILIK ( Tuz Kaçakçılığı Eyleminde Bulunmak )
YCGKE. 2007/10-85KAÇAKÇILIK ( Uyuşturucu Madde Ticareti - Bağlantılı Olmaları Koşuluyla Sahtecilik Suçları Bakımından Yargılamaların Birleştirilmesi Zorunluluğu Getirildiği )
Y6.CDE. 2004/8316KAÇAKÇILIK ( Verilen Cezaların İnfazının Durdurulması Kararı Nedeniyle Yalnızca Sahtecilik Suçlarından Verilmiş Cezaların Toplanması Gerektiğinden Kanun Yararına Bozma İsteminin Kabulü Gereği )
Y7.CDE. 2000/1329KAÇAKÇILIK ( Yabancı Menşeli Araca Sahte Belge ve Plaka Düzenlemek/İştirak - Gümrüklenmiş Piyasa Değeri Konusunda İdarenin ve Bilirkişinin Bildirdiği Rakamlar Arasında Fark Olması )
Y7.CDE. 1990/5932KAÇAKÇILIK ( Yabancı Menşeli Metrenin Bilirkişi İncelemesinin Yaptırılmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 2004/37469KAÇAKÇILIK ( Yakalama ve Zaptetme Tutanağında Sanıkların Seyyar Tezgahta Dava Konusu Telefonları Satarken Yakalandıkları - Sanıkların Bunun Aksini Savunmalarına Nazaran Zabıt Mümzilerinin Tanık Olarak Dinlenmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 1991/10643KAÇAKÇILIK ( Yakalanan Araç Triptik Yoluyla Türkiye'ye Sokulan Araç Değilse Cif Değerinin Triptik Yoluyla Sokulan Aracın Belgelerine Göre Belirlenmesi )
Y7.CDE. 2005/16604KAÇAKÇILIK ( Yargılama Gideri Toplamı Üzerinden Yeniden Önödeme Tebliğinde Bulunulup Sonucuna Nazaran Hukuki Durumunun Tayini Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/10748KAÇAKÇILIK ( Yargılamasının Yapılmasının Bir Numaralı Mahkemeye Ait Olduğu - Nedenleri Gösterilmeksizin ve Görev Hususu da Düşünülmeden Yargılamaya Devam Olunmasının Hatalı Olduğu )
YCGKE. 2003/7-151KAÇAKÇILIK ( Yasa Dışı Yollarla veya Gerçeğe Aykırı Beyanname veya Belge İbrazı İle Gümrüğü Yanıltmak Suretiyle İthali Yasak Bir Eşyayı İthal Etmenin İthal Kaçakçılığı Suçunu Oluşturması )
YCGKE. 1980/7-267KAÇAKÇILIK ( Yasada Bulunan Ertelenmeyi Önleyici Hükümlerin Kaldırılmasından Sonra Bunun Duruşmalı Yapılıp Yapılmayacağının Genel Hukuk Kurallarına Göre Yapılması )
YİBGKE. 1936/40KAÇAKÇILIK ( Yasanın Yürürlüğünden Önce Kopyadan Yapılmış Defterleri Saklamak ve Korumak Eylemi )
YCGKE. 2012/7-1194KAÇAKÇILIK ( Yerel Mahkemenin Direnme Hükmünün Verildiği Tarihten Sonra 5 Yıllık Dava Zamanaşımının Dolduğunun Gözetileceği )
Y7.CDE. 2004/21701KAÇAKÇILIK ( Yurda Geçici Olarak Sokulan Aracın Zoralımına Karar Verilen Parçaları Dışında Değiştirilmemiş Olan Parçalarının Yurt Dışı Edilmek Üzere Sahibine İade Edileceği )
Y7.CDE. 1990/9910KAÇAKÇILIK ( Yurda Girişi Yapılan Tankerin Boşaltılması Sırasında Sanıklardan Birinin Yalan Bildirimde Bulunması )
YCGKE. 1976/7-179KAÇAKÇILIK ( Yurda Kaçak Olarak Sokulmuş Bir Eşyanın Piyasada Serbestçe Satılmasının Onun Kaçakçılık Vasfını Alanın da Bilerek Alma Kastını Ortadan Kaldırmaması )
Y7.CDE. 2004/23216KAÇAKÇILIK ( Yurda Kaçak Yollarla Cep Telefonu Sokulması )
Y4.CDE. 1986/731KAÇAKÇILIK ( Yurda Sokulması Yasak Olan Bir İlacı Eczanesinde Bulundurup Satan Eczacı )
Y7.CDE. 2002/23130KAÇAKÇILIK ( Yurda Yasal Olmayan Yolardan Giren Mallar - Müsadere Edilmesi Gereği )
Y7.CDE. 1990/8560KAÇAKÇILIK ( Yurda Yasal Sokulmayan Aracı On Yıl Evlerinin Önünde Bulundurduktan Sonra Diğer Sanıklara Parçalatmaları )
Y7.CDE. 2006/17140KAÇAKÇILIK ( Yurt Dışından Yolcu Olarak Gelen Sanığın Beraberinde Getirdiği Konserve Balığın Ticari Mahiyet ve Miktarda Bulunduğu - Eşyaların Anılan Madde Kapsamında Eşya Olduğunun Anlaşılması Halinde Suçun Oluşacağı )
Y7.CDE. 2004/25423KAÇAKÇILIK ( Yurtdışından Gelen Sanığın Beraberinde Getirdiği 16 Cep Telefonunun Ticari Mahiyet ve Miktarda Olduğu - 4926 S.K. Md. 13/3 Kapsamında Olduğunda Kaçakçılık Değilse Kabahat Oluşturacağı )
Y7.CDE. 2007/11979KAÇAKÇILIK ( Yurtdışından Yolcu Olarak Gelen Sanığın Getirdiği Şeker ve Çay Miktarı Ticari İse Kaçakçılık Suçunu Oluşturacağı - Fiilin Kabahat Oluşturduğu Anlaşılması Halinde İdari Yaptırım Kararı Verileceği )
Y7.CDE. 2004/19180KAÇAKÇILIK ( Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sorgulamanın Yapıldığı Tarihten Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Tarihe Kadar ki Sürede Zamanaşımı Tahakkuk Ettiğinden Kamu Davasının Kaldırılmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 2006/13419KAÇAKÇILIK ( Zoralımı Öngörülen Kaçak Eşyanın Zoralımının Yapılamaması Halinde Ayrıca Eşyanın Gümrüklenmiş Değeri Kadar Daha Para Cezasının Ön Ödeme Önerisine Eklenmesinin Doğru Olmadığı )
YCGKE. 2008/9-1KAÇAKÇILIK ( Zorla Getirme veya Yakalama Emri Çıkartılması Önlemine Başvurulmaksızın Bundan da Sonuç Alınamaması Halinde İsnat Edilen Suçun Niteliği de Dikkate Alınarak Sanık Hakkında Kaçaklık Kararı Verilmesi ve Bu Şekilde Sanık Hakkında Hüküm Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/30775KAÇAKÇILIK (Adli Sicil Kaydı Bulunmayan Sanığın Savunmasında HAGB'na Karar Verilmesini Talep Etmiş Olup Talimat Ekinde KEMT Bulunmadığı Bu Sebeple Kamu Zararından Haberdar Olmadığı/HAGB'na Engel Hali Bulunmayan Sanığa Davaya Konu Eşyanın İthalinde Öngörülen Vergileri ve Diğer Eş Etkili Vergiler İle Mali Yükler Toplamının Kamu Zararı Olduğu İhtar Edilerek Sonucuna Göre Gerektiğinde CMK. Md. 231/9 da Gözetilerek Bir Karar Verilmesi Gerekirken Kurum Zararı Giderilmediğinden Bahisle Hüküm Kurulamayacağı)
Y7.CDE. 2006/10388KAÇAKÇILIK (Dava Konusu Yabancı Menşeli ve Kaçak Akaryakıtın Petrol Piyasası Kanununun Ek 5. Md. Gereğince Müsaderesi Gerektiği)
Y7.CDE. 2006/10860KAÇAKÇILIK (İhracat İşlemlerini Tamamlayarak Gümrükten Çıkış Yaptıran Sanığın Eylemi 4926 S.Y'nın 3/I-1 Md.sinde Düzenlenen Kaçakçılık Suçunu Oluşturup Bu Fiilin İdari Para Cezasını Gerektirdiği)
Y7.CDE. 2011/9742KAÇAKÇILIK (İhracı Yasaklanan Eşyayı İhraç Etme - Gümrük Müşavirinin İbraz Edilen Belgelerin Emtialarla Uyumlu Olup Olmadığı Hususunda Herhangi Bir Araştırma Yapma Görevinin Bulunmadığı Gözetilmeden Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği)
Y7.CDE. 2014/3185KAÇAKÇILIK (Sanığın Başka Bir Dosyadan Mahkumiyetine Karar Verildiği Anlaşılmakla Sanığın Anılan Dosyadaki Eylemi İle Temyiz İncelemesine Konu Dava Dosyasındaki Eyleminin Benzer Suç Vasfına Yönelik Olduğu Gözetilerek Eylemin 5237 S.K. Md. 43 Kapsamında Kalıp Kalmadığının Belirlenmesi İçin Sözkonusu Dosyanın İncelenmesi ve Gerektiğinde Birleştirilmek Suretiyle Sanığın Hukuki Durumunun Takdiri Gerektiği)
Y7.CDE. 2013/344KAÇAKÇILIK (Sanığın Nakliyat İşinden Araç Sahibinin Haberinin Olmadığını ve Aylık Ücret Karşılığında Aracın Şoförlüğünü Yaptığını Belirttiği/Kayden Araç Maliki Olan Kişinin İyi Niyetli Olmaması Durumunda İkiye Bölünen Yakıt Deposunun 5607 S. Yasanın 13/1-A Md. Özel Olarak Hazırlanmış Gizli Tertibat Olarak Kabulünün Mümkün Olduğu/Nakil Aracının Müsadere Edilmesinin İşlenen Suça Nazaran Daha Ağır Sonuçlar Doğurup Doğurmayacağının Tartışılacağı)
Y7.CDE. 2014/31781KAÇAKÇILIK (Suçtan Doğrudan Zarar Gördüğü ve Kamu Davasına Katılma Hakkı Bulunduğu ve Müşteki İdare Vekilinin Katılma Dilekçesi Sunduğu Halde Katılma Kararı Verilmesi Gerektiği Gözetilmeden İdare Vekilinin Yokluğunda Yargılamaya Devam Olunarak Karar Verilemeyeceği - Ticari Miktar ve Mahiyette Bulunan ve Satışa Arz Edilen Eşya Yönüyle Sanığın Eyleminin 5607 S.K. Kapsamında Kaldığı da Gözetilerek Atılı Suçtan Mahkumiyeti Yerine Yetersiz Gerekçe İle Beraatine Karar Verilmesinin İsabetsizliği)
Y7.CDE. 2016/11263KAÇAKÇILIK (Suçundan Mahkum Olduğu Kısa Süreli Olmayan Hapis Cezası Ertelenen Sanık Hakkında 5237 S. TCK'nun 51/7. Md. Gereğince Sanığın Denetim Süresi İçinde Kasıtlı Bir Suç İşlemesi Halinde Ertelenen Cezanın Kısmen veya Tamamen İnfaz Kurumunda Çektirilmesine Karar Verilmesi Gerektiğinin İhtar Edilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu)
Y7.CDE. 2006/2324KAÇAKÇILIK (Taşıma Yaparlarken Sanıkların Kaçak Mazotlarla Birlikte Kamyon İçerisinde Yakalandıkları - Maddi ve Manevi Dayanışma İçinde Hareket Eden Sanıkların Eylemlerinin Kaçakçılık Suçunu Oluşturduğu)
Y7.CDE. 2006/10507KAÇAKÇILIK (Yapılan Aramada Kolinin İçinde Sigara Olduğunun Görüldüğü Tutanakla Belirlendiğine Göre Sanıklar Yüzleştirerek Koliyi Bırakan Kişinin Kimliği Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Tespit Edilmesi Gerektiği)
YCGKE. 2014/7-48KAÇAKÇILIK / RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK (Direnme Kararının Özel Dairece İncelenmesi - Mahkemece İlk Hükümde Yer Almayan Yeni ve Değişik Gerekçeyle Direnme Kararı Verildiği/Özel Daire Denetiminden Geçmemiş Olan Yeni Hükmün Doğrudan ve İlk Kez Ceza Genel Kurulunca İncelenmesinin Mümkün Olmadığı)
Y11.CDE. 2001/3062KAÇAKÇILIK CEZALI TARHİYAT ( Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Konusu Yapılamaması )
YCGKE. 1983/7-468KAÇAKÇILIK DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ ( Birden Çok Daireye Ayrılmış Mahkemelerde 1 No.lu Dairenin Görevli Olacağına İlişkin Kanun Hükmünün Bağlayıcılığı )
YCGKE. 1989/7-233KAÇAKÇILIK DAVASINA MÜDAHALE TALEBİNDE BULUNMAYAN HAZİNE ( Davayı Temyiz Hakkı Bulunmaması )
YCGKE. 1995/7-156KAÇAKÇILIK DAVASININ BİRLİKTE GÖRÜLMESİ ( Haklarında Toplu Kaçakçılıktan Dava Açılıp Topluluk Hali Bulunmadığı Anlaşılan Sanıkların )
Y7.CDE. 2011/10013KAÇAKÇILIK FİİLİNDE KULLANILAN NAKİL ARACI ( İadesi Yerine Müsaderesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Aracın Kaçakçılık Fiiline Tahsis Edilmediği/Araçta Özel Olarak Hazırlanmış Gizli Tertibatın Bulunmadığı/Aracın İadesi Gereği )
Y7.CDE. 2011/10013KAÇAKÇILIK FİİLİNDE KULLANILAN NAKİL ARACININ DEĞERİ ( Bu Değer ile Dava Konusu Eşyanın Gümrüklenmiş Değerinin Dikkate Alındığında Müsadere Kararının Hakkaniyete Uygun Düşmediği - Aracın İadesine Karar Verileceği/Kaçakçılık/Hakkaniyet )
Y7.CDE. 2016/11294KAÇAKÇILIK FİİLİNE GÖZ YUMMA (Sanıkların Birlikte İşledikleri Fiilden Dolayı Eylemlerinin Toplu Kaçakçılık Olarak Değerlendirilip Buna Göre Kurulacak Hüküm Bakımından Maddi Gerçeğin Belirlenmesinde Zorunluluk Bulunduğu)
Y5.CDE. 2014/11295KAÇAKÇILIK FİİLİNİN İŞLENMESİNDE KULLANILAN ARAÇ ( El Koyma Talebine İlişkin Yargılama Görevinin Sulh Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y7.CDE. 1999/12626KAÇAKÇILIK FİİLİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINA YARDIM EDEN SANIK ( Ceza İndirimi - Kaçak Rakı Üretimi ve Satışı )
Y7.CDE. 1998/7128KAÇAKÇILIK FİİLİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINA YARDIM EDEN SANIK ( Ceza İndirimi )
Y7.CDE. 1998/729KAÇAKÇILIK FİİLİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINA YARDIM EDEN SANIK ( Ceza İndirimi )
Y7.CDE. 1998/6064KAÇAKÇILIK İDDİASI ( Permi Hakkı Sahipleriyle Anlaşarak Yurtdışından Mal Getirmek )
Y4.HDE. 2010/9448KAÇAKÇILIK İDDİASIYLA EL KONULAN HAYVANLAR ( Sermaye Bedeliyle Birlikte Kefalet Olarak Yatırılan Tutarın İadesi - Hayvanların Tümünün Menşei Şahadetnamesi Olmaması Zararlı Sonucun Meydana Gelmesinde Bölüşük Kusur Olarak Kabul Edileceği - Zarar Miktarından Uygun Bir Oranda İndirim Yapılacağı)
Y7.CDE. 1998/7670KAÇAKÇILIK KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Çayın Menşeinin Araştırılması - Çaykur Çay Eksperlerinden Oluşacak Bilirkişi )
Y7.CDE. 1998/63KAÇAKÇILIK KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Yurt Dışından Gelen Yolcu - Beyan Harici Eşyalar )
Y7.CDE. 2011/1710KAÇAKÇILIK KANUNU ( Yürürlüğe Giren Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu İle Bir Öncekinin Mülga Olduğu - Değişikliklerin Gözönünde Tutulacağı/Suçun Teşekkül Halinde İşlenip İşlenmediğinin Karar Yerinde Tartışılacağı )
Y7.CDE. 1999/9048KAÇAKÇILIK KANUNU VE TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA KANUNUNA AYKIRILIK ( Yurda Geçici Olarak Soktuğu Aracı Süresinde Yurtdışı Etmeme )
Y7.CDE. 1994/3679KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Çıkış Gümrüğünde Tescil Edilen Kara Manifestosuna Göre Eksik Mal )
Y7.CDE. 1998/1799KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Davadan Önce Eşyaların Gümrük Vergisinin Alınması - 25 /son Maddenin Uygulanamayacağı )
Y7.CDE. 1991/772KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Eşyanın Manifestoda Kayıtlı Miktardan Fazla Çıkması - Sorumluluk )
Y7.CDE. 1991/11642KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Fatura ve İrsaliyesiz Fuel Oil - Yerli/Yabancı Olduğunun Tesbiti Hukuki Durumun Buna Göre Tayini )
Y7.CDE. 1995/5712KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Faturanın Süresinde Düzenlenmemesi - Eşyanın Kaçakta Kalması )
Y7.CDE. 1995/762KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Gümrük Giriş Beyannameleri Haricinde Duvar Karosu Ele Geçirilmesi )
Y7.CDE. 1994/7641KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Hediyelik Eşya / Zati Eşya Muafiyeti )
Y7.CDE. 1992/6695KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İhracı Serbest Bir Malı Gümrük Kapısı Dışındaki Bir Mahalden Çıkarmak )
Y7.CDE. 1997/10806KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kaçak Eşya Nakline Tahsis Edildiği Anlaşılan Araç - Müsadere Zorunluluğu )
Y7.CDE. 1996/2437KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kaçak Mazot Bulundurmak )
Y7.CDE. 1990/12599KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Yolcu Beraberinde Gelen Eşyalarda Gümrük Muafiyeti )
Y7.CDE. 1995/7907KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Manifestoda Gösterilmeyen Fazla Eşya )
Y7.CDE. 1997/10765KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Manifestoda Kayıtlı Eşyanın Fazla Çıkması )
Y7.CDE. 1992/5653KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Mükerrir Sanık Lehine m.33 /Son'un Son Cümlesinin Uygulanamayacağı )
Y7.CDE. 1990/8558KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Eşi ve Gelinine Ait Ziynet Eşyalarını Satılmak Üzere Yurtdışına Çıkarırken Yakalanması - İhracat Kaçakçılığı )
YCGKE. 1991/7-30KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanık Hakkında Kamu Davası Açılması )
Y7.CDE. 1997/10802KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sarf Etmek Amacıyla Bulundurulan Mazot - Münferit Ticari Kaçakçılık )
Y7.CDE. 2004/35293KAÇAKÇILIK KANUNU'NA AYKIRILIK ( Derhal Beraat Kararı Verilecek Hallerin Eylemin Suç Teşkil Etmemesi Gibi Durumlara Yönelik Olduğunun Gözönüne Alınacağı )
Y7.CDE. 2014/9116KAÇAKÇILIK KANUNU'NA AYKIRILIK ( Gümrüklenmiş Değerin Kamu Zararı Olduğu Bildirilerek Sanığın Zararı Ödemediğinden Bahisle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2013/6303KAÇAKÇILIK KANUNUNA AYKIRILIK ( Kendini Vekil İle Temsil Ettiren Katılan İdare Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği - Tebliğ Edilen Ödeme Önerisi Üzerine 30 Günlük Yasal Süre Beklenmeden Dava Açılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2012/21368KAÇAKÇILIK KANUNU'NA AYKIRILIK ( Kısa Kararda Hükmün İtiraza Tabi Olduğunun Belirtildiği - Sonradan Yazılan Kararda Temyize Tabi Olduğu Belirtilerek YasaYolunda Hataya Düşürülen Sanığın Temyizinin Öğrenme Üzerine Süresinde Olduğunun Kabul Edileceği )
Y7.CDE. 2012/24068KAÇAKÇILIK KANUNU'NA AYKIRILIK ( Öngörülen 30 Günlük Yasal Ön Ödeme Süresi Beklenmeksizin İddianame Düzenlenerek Dava Açılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2013/15627KAÇAKÇILIK KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığın Eşyayı Beyan Etmek İçin Kendisine İmkan Tanınmadığını Savunduğu/Tutanağın da Sanığın İfadesi ile Uyumlu Olduğu - Tutanak Tanıklarının Dinlenmesi Gereği )
YCGKE. 2012/7-1020KAÇAKÇILIK KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanıkla Birlikte Şirketin Diğer Yetkili ve Kurucu Ortaklarının da Yapabilmesi Olasılığı Karşısında Sanığın Hukuki Durumunun Diğer Şüphelilerle Birlikte Değerlendirilmesinde Yarar Bulunduğu )
Y7.CDE. 2008/14584KAÇAKÇILIK KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanıkların Mazotu Benzinlikten Aldıklarını İddia Ettiği ve Fatura İbraz Ettiği - Gerekirse Firma Yetkilileri de Dinlenerek Mazotun Nereden ve Ne Zaman Alındığının Araştırılacağı )
Y7.CDE. 2004/15271KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( 1918 Sayılı Kanunu Yürürlükten Kaldıran 4926 Sayılı Yasanın Getirdiği Lehe Düzenlemeler Karşısında Sanıkların Suçlarının Sübutu Halinde Eylemlerinin Yalnızcı Para Cezasını Gerektireceği )
Y7.CDE. 2011/5015KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( 4926 S.K.'nın Sanık Lehine Olduğunun Kabul Edildiği - 765 S.K.'da Yer Alan Zamanaşımı Süresinin Gerçekleşmediği Gözden Kaçırılarak Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2004/25556KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( 4926 Sayılı Yasanın Lehe Hüküm İçeren 34. Maddesi Uyarınca Sanığa Usulüne Uygun Önödeme Önerisi Tebliğ Edilip Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2008/3937KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Ayniyet Tespiti İle Sonucuna Göre Akaryakıtın İadesi veya Müsaderesi Yönünden Bir Hüküm Kurulacağı )
Y7.CDE. 2009/3646KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Beyannameye Konu Eşyanın Eksik Çıkması Nedeniyle Kaçağa Sarfa Dayalı Dava Açıldığı - LPG Yükünün Serbest Dolaşımda Olup Olmadığının ve Dolaşımda İse Millileşmiş İhraç Eşyası Niteliğinde Bulunup Bulunmadığının Gümrük İdaresinden Sorulacağı )
Y7.CDE. 2004/26800KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Cep Telefonu Kaçakçılığı - Tüm Sanıklara Ayrı Ödeme Önerisi Tebliği Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/38632KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Cezaların Hesaplanmasında Bir Yeni Türk Lirasının ( 1 YTL ) Altında Kalan Tutarların Dikkate Alınmayacağı - 5237 S. TCK. Md. 7 Uyarınca Sanık Yararına Olan Bu Düzenlemelerin Gözetilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/31105KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Cumhuriyet Savcılığınca Sanığa Usulüne Uygun Olarak Ödeme Önerisi Tebliğ Edilmesine Karşın 30 Günlük Ödeme Süresi Beklenilmeden Dava Açıldığı - Sanığa Yeniden Ödeme Önerisi Gönderileceği )
Y7.CDE. 2008/2221KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Çekicilerin Gümrük Vergileri Kısmen veya Tamamen Ödenmeksizin Türkiye'ye İthal Edilip Edilmediği Tartışılarak Müsadere veya İade Kararı Verileceği )
Y7.CDE. 2008/16260KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Çeşitli İllerdeki C. Savcılıklarınca Yetkisizlik Kararları Verildiği - Satış Faturası ve İrsaliyesi Düzenleyen Firmaların Yetkilileri Hakkında Açılan Dava veya Davaların Araştırılıp Gerekirse Birleştirilmeleri Gereği )
Y7.CDE. 2003/5364KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Dava Konusu Çaylarla İlgili Olarak İbraz Edilen Fatura Ve Eki Belgeler İle Suça Konu Çayların Birlikte Konunun Uzmanı Bilirkişiye Tevdi Edilerek Ayniyet Tesbiti Gereği )
Y7.CDE. 2004/33317KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Dava Konusu Nakil Vasıtası Araç Duruşmada Teminat Karşılığı İade Edilmiş Olduğundan Araç İçin Yatırılan Teminatın Sahibine İadesine Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2003/7360KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine İlişkin Karar Nihai Hüküm Niteliğinde Bulunmadığından Temyizi Kabil Olmayıp İtirazının Mümkün Bulunduğu )
Y7.CDE. 2004/19176KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Diğer Ağır Ceza Mahkemelerine Açılan Davalar Araştırılıp Mükerrer Olup Olmadığının Tesbitiyle Eylemin Teşekkül Halinde Kaçakçılık Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağının Tartışılması Gerektiği )
Y7.CDE. 2013/23164KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Doğrudan Zarar Görmeyen EPDK'nın Davaya Katılma ve Hükmü Temyiz Hakkının Bulunmadığının Gözetileceği - Gümrük İdaresinin Davaya Katılma ve Hükmü Temyiz Etme Hakkının Bulunduğunun Dikkate Alınacağı/Duruşma Gününü Bildirir Davetiye Gönderileceği )
Y7.CDE. 2003/5473KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Eşya Sahibi Sanık İle Araç Sürücüsü Sanığın Suçu Maddi Ve Manevi Dayanışma İçerisinde Birlikte Hareketle İşlemeleri Halinde Eylemlerinin Toplu Kaçakçılık Suçunu Oluşturacağı )
Y7.CDE. 2004/37045KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Eşyaların 4926 S.K.'nın 4. Maddesi Uyarınca Zoralımına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Md. 31 /Son'un Uygulanması Gereği )
Y7.CDE. 2004/35862KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Eşyaların Zaptdedilerek Yediemin Olarak Sanığa Teslim Edildiği - Bu Husus Gözetilmeden Eşyaların Elde Bulunamadığı Gerekçesiyle Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği )
Y7.CDE. 2005/9743KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Eşyanın Yargılama Sırasında Teminat Karşılığında İade Edildiği - Gümrük Mevzuatı Dahilinde İşlem Yapıldıktan Sonra Dava Konusu Eşyanın İadesi İçin Yatırılmış Olan Teminatın Sahibine İadesine Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2008/18708KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Eylemden Sonra Yürürlüğe Giren 4926 S.K.'nın Sanıkların Lehine Olarak Uygulandığı - 765 S.K.'da Yer Alan Zamanaşımı Süresi Dolmadan Dava Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırma Kararı Verilemeyeceği )
YCGKE. 1992/7-358KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Fer'i fail )
Y7.CDE. 2004/14437KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Firma Yetkilisinin Fatura Konusu Malı Sattığını Kabul Ettiği - Faturanın Ticari Defter ve Belgelerine Kayıtlı Olup Olmadığı Hususunun Tespit Edileceği )
Y7.CDE. 2004/37074KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Gecikme Zammına İlişkin İbarenin Karardan Çıkarılması Gerektiği )
Y7.CDE. 2003/5395KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Gerçek İthal Fiyatını Göstermeyerek Vergi Kaçırma Eyleminde Benzer Malların İthal Fiyatını Gösteren Belge Ve Faturaların Getirtilip Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği )
Y7.CDE. 2005/12025KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Gümrük Memurunun Kastının Bulunmaması - Kasıt Bulunmadığından Suçun Görevi İhmal Olarak Nitelendirilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/20200KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Hazine Vekilinin Davaya Gümrük İdaresi Adına Katılması Gerekirken Dava Konusu İçkiler Yönünden Suçtan Doğrudan Doğruya Zarar Görmeyen Tekel İdaresi Adına Katıldığından Hükmü Temyize Yetkisinin Bulunmadığı )
Y7.CDE. 2004/17020KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Hazine Vekilinin Gümrük İdaresi Yerine Hazine İdaresi Adına Temyize Başvurduğu - Hazine Vekilinin Davaya Katılmasına Karar Verilmesinin Hükmü Temyize Hak Vermeyeceği/Başvurunun Reddi Gereği )
Y7.CDE. 2005/17550KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Hazırlıkta Gümrük İdaresince Belirlenen Gümrüklenmiş Değer Esas Alınarak Sanığa Usulüne Uygun Olarak Ödeme Önerisi Tebliğ Edilip Sonucuna Göre Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/10724KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Hükümden Sonra 4926 S.K.'nın Yürürlüğe Girdiği - Bu Kanun Uyarınca Hükümlülere Ödeme Önerisi Tebliğ Edileceği )
Y7.CDE. 2004/20799KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4926 S.K.'da Sanıkların Eyleminin Yalnızca Para Cezası Gerektirdiği - Lehe Kanunun Uygulanacağı )
Y7.CDE. 2004/21732KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4926 S.K.'da Sanıkların Eyleminin Yalnızca Para Cezası Gerektirdiği - Lehe Kanunun Uygulanacağı )
Y7.CDE. 2004/3677KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( İddianame İle Sanıklar Hakkında Teşekkül Halinde Kaçakçılık Suçundan Dava Açıldığı Dikkate Alınıp Benzer Eylemleri Nedeniyle Açılıp Sonuçlanmış veya Devam Etmekte Olan Dava Dosyaları Varsa Getirtilip İncelenmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2008/13695KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( İhracatlar Konusunda Gerçeği Yansıtmayan Beyanların Yapıldığı - Gümrük Çıkış Beyannameleri Bakımından Dava Açılıp Açılmadığının Araştırılacağı/Gerektiğinde Davaların Birleştirilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2002/18147KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Kaçak Eşyaların Cif Değerinin Konusunda Uzman Bilirkişiye Tespit Ettirilip Bu Cif Değer Üzerinden Gümrük İdaresine Gümrüklenmiş Değeri Hesaplattırılarak Cezaya Esas Alınması Gereği )
Y7.CDE. 2004/30729KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Kamu Davasının 4616 Sayılı Yasa Uyarınca Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine Karar Verilmesinden Sonra Dosya Ele Alındığında Dava Konusu Eşyalar ve Araç Bulunduğu da Dikkate Alınıp Duruşma Açılması Gerektiği )
YCGKE. 2009/7-38KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Kesin Olan Hükümlerin 2 Milyar Liraya Kadar Adli Para Cezasına İlişkin Mahkumiyet Hükümleri İle Üst Sınırı 10 Milyar Lira Adli Para Cezasını Gerektiren Suçlardan Dolayı Verilen Beraat Kararlarıyla Sınırlı Olduğu - Düşme Kararlarına Bu Hükmün Kıyasen Uygulanamayacağı )
Y7.CDE. 2004/33672KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Mahkumiyet Hükmünün Kesinleşmesinden Sonra Yasanın Yürürlüğe Girmesi - İnfaz Aşamasında Uygulanması İstemi )
Y7.CDE. 2004/14284KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Mazot Kaçakçılığı - Yasal Yollarla Yurda Getirilip Getirilmediğinin ve Sunulan Faturanın Yakalanan Mazotun Tamamını Temsil Edip Etmediğinin Tespiti Gerektiği )
Y7.CDE. 2002/17015KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Mazotun Aktarılmasında Kullanılan Seyyar Pompa Nakil Vasıtası Niteliğinde Olmadığından Zoralımına Karar Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2004/20252KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Md. 34'ün Uygulanma Şekli - Soruşturmanın YasanınYürürlük Tarihinden Önce veya Sonra Başlaması Durumu )
Y7.CDE. 2004/33649KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Md. 34'ün Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Önce İşlenen Suçlarla İlgili Olarak Ne Şekilde Uygulanacağı )
Y7.CDE. 2004/38471KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Md. 34'ün YasanınYürürlüğe Girmesinden Önce İşlenen Suçlarla İlgili Olarak Ne Şekilde Uygulanacağı - 381 Adet Yerine 385 Adet Cd İçin Gümrüklenmiş Değer Hesaplanması Durumu )
Y7.CDE. 2004/25495KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Md. 34'ün YasanınYürürlüğe Girmesinden Önce İşlenen Suçlarla İlgili Olarak Ne Şekilde Uygulanacağı - Ön Ödeme )
Y7.CDE. 2004/35294KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Md.34'ün Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Önce İşlenen Suçlarla İlgili Olarak Uygulanışı - Fazla Miktar Üzerinden Tebliğ Edilen Usulsüz Ödeme )
Y7.CDE. 2004/14298KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Motorinin Laboratuar Analizi Yaptırılarak Standarta Uygun Olup Olmadığının Saptanacağı )
Y7.CDE. 2004/23273KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Münferit Ticari Kaçakçılık Suçundan Açılmış Bulunan Kamu Davasının Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine Karar Verildiğine Göre Dava Konusu Eşyalarla İlgili Olarak Ayrıca Bir Karar Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2004/33321KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Ödeme Önerisi Gereğinin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Açılan Kamu Davasının Yargılaması Sonucunda Kurulacak Hüküm Bakımından Maddi Gerçeğin Belirlenmesinde Zorunluluk Bulunduğu )
Y7.CDE. 2004/21735KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Ödeme Önerisine Esas Alınan Para Cezası ve Yargılama Gideri Miktarlarını İçermeyen Ödeme Önerisine Dayanılarak Ödeme Süresi de Dolmadan Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2004/37057KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Ödemede Acz Nedeniyle Çevrilecek Hapis Cezasının Mülga 647 Sayılı Kanuna Göre Hesaplanamayacağı Gibi Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Gecikme Zammı Uygulanmasına Hükmedilemeyeceği )
Y7.CDE. 2004/22001KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Ön Ödeme - Md. 34'ün Soruşturmanın Yasanın Yürürlük Tarihinden Önce veya Sonra Başlamasına Göre Uygulanışı )
Y7.CDE. 2004/21726KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Ön Ödeme - Md. 34'ün Soruşturmanın Yasanın Yürürlük Tarihinden Önce Veya Sonra Başlamasına Göre Uygulanışı )
Y7.CDE. 2004/27555KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Ön Ödeme Süresinin Dolmasının Beklenmesi Gerektiği - Md. 34'ün Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce İşlenen Suçlarla İlgili Olarak Ne Şekilde Uygulanacağı )
Y7.CDE. 2005/13884KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Önödeme Önerisinin Bizzat Sanığa Yapılması Gerektiği Gözetilmeden Sanık Müdafiine Yapılan Usulsüz Önödeme Önerisine Dayalı Yazılı Şekilde Mahkumiyet Hükmü Tesisinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2004/25493KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Para Cezasına Gümrük İdaresince Belirlenen Değerin Esas Alınması Gerektiği - Hesap Hatası Sonucu Fazla Cezaya Hükmolunması )
Y7.CDE. 2004/37482KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Gecikme Zammı Uygulanmasına Hükmedilemeyeceğinin Gözetilmesi Zorunluluğunun Bozmayı Gerektirdiği )
Y7.CDE. 2004/229KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Petrol Firmasına Ait Faturayı İbraz Etmesi Karşısında Anılan Faturanın Cezadan Kurtulmaya Yönelik Sonradan Temin Edilen Nitelikte Bulunduğu ve İtibar Edilemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2000/3687KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Raporu Hükme Dayanak Yapılan Bilirkişiye Önceki Yemini Hatırlatılıp Tutanağa Geçirilmeden Rapor Düzenlettirilemeyeceği )
Y7.CDE. 1999/6508KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığa Ait Yolcu Otobüsünde Ele Geçirilen 14 Adet Telefon/Gümrük Yönetmeliği Uyarınca Kıbrıs'tan Gelen Yolculara Tanınan Hediyelik Eşya Kapsamında Kabul Edildiği - Sanığın Beraatine Karar Verilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2005/231KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığa Ön Ödeme Önerisi Tebliğ Edileceği - Sanığın Ön Ödemeyi Yerine Getirmeyeceğini Belirtmesi Üzerine Yasal Sürenin Dolması Beklenilmeden Ön Ödemenin Yapılmadığı Gerekçesiyle Mahkumiyet Hükmü Tesis Edilemeyeceği )
Y7.CDE. 2003/206KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Aracında Naklettiği Sigara Ve İçkilerin Yabancı Menşeli Olduğunu Bilebilecek Durumda Olması Ve Diğer Sanıklarla Manevi Dayanışma İçinde Hareket Ettiğinden Eylemlerinin Toplu Kaçakçılık Suçuna Uyduğu )
Y7.CDE. 2003/2248KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Araçtaki Mühürleri Sökerek Tır Karnesi Muhteviyatı 5 Kap Yedek Aksam Kimyevi Maddeden Oluşan Eşyaları Firma Yetkilisinin Talimatı İle Bir Firmanın Deposuna Götürüp Boşaltması Eyleminde Suçun Oluştuğu )
Y7.CDE. 2004/33331KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığın Cd'leri Satın Aldığına Dair Belge Sunamadığı/Cd'lerin Yurtiçinde Doldurulmuş Olsalar Dahi Boş Halleri İle Yasal Yoldan Getirildiklerini Göstermeyeceği - Bilirkişi İncelemesi İle Cd'lerin Niteliklerinin Saptanacağı )
Y7.CDE. 2004/30728KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığın İlk İfadelerinde Yabancı Menşeli Çayı Adını Bilmediği Birinden Aldığını Beyan Ettiği - Daha Sonra Çaylara Ait Olduğunu İddia Ettiği Faturalar İbraz Ettiği/Sanığın Çelişkili İfadeleri Karşısında Faturanın Sonradan Temin Edildiğinin Kabulü Gereği )
Y7.CDE. 2014/10078KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığın Motorini Sipariş Verdiğini Belirtip Alıcı Konumunda Olduğu/Diğer Sanıklarla Birlikte Hareket Ettiğine Dair Bir Delil Bulunmadığı - Sanığın Eyleminin Bireysel Kaçakçılık Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği/Toplu Kaçakçılık Eyleminden Artırım Yapılamayacağı )
Y7.CDE. 2003/13080KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Muafen İthal Edilen Sakat Aracının İthal Amacı Dışında Kullanılması Halinde Suçun Oluştuğu - Devri Hibe Edilmesi Ve Satışına Yasal Olanak Bulunmadığı )
Y7.CDE. 2004/25247KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Önödemede Bulunması - Kaçak Eşyanın 4926 S.K. Md. 31 Gereğince Müsaderesi Aracın da Aynı Madde İle İadesi Gereği )
Y7.CDE. 2004/25716KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığın Taşıt Giriş Formu İle Geçici Olarak Yurda Soktuğu Aracın Hurdacıya Satılarak Yurtiçinde Bırakıldığı - Suçun Oluştuğu )
Y7.CDE. 2002/19102KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Tazmini Para Cezasını Ödemede Aczi Halinde Hapis Cezasının Ödemede Acze Düşüp Hapse Çevrilmesi Gereken Tarihte Yürürlükte Olacak Yeniden Değerlendirme Oranına Göre İnfaz Sırasında Hesaplanması Gereği )
Y7.CDE. 2006/8265KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığın Türkiye'ye Girişi Sırasında Araçta LPG Gazının Bulunduğu - Sanığın Eyleminin 4926 Sayılı Kanunun 3/A-2 Maddesinde Düzenlenen Gümrük İşlemi Yaptırmaksızın Eşya İthal Etmek Olduğu )
Y7.CDE. 2005/264KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanık Aleyhine Hükümler İçeren 4926 S.K Kapsamında Değerin Üç Mislini İçeren Ödeme Önerisine Dayanılarak Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2004/39002KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanık Hakkındaki Kamu Davasının 4616 Sayılı Yasa Uyarınca Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine Karar Verildikten Sonra Dosya Yeniden Ele Alındığında Dava Konusu Eşyanın Zoralımı da Dikkate Alınarak Duruşma Açılarak Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/17600KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Soruşturma Evresinde Sanığa Tebliğ Edilen Ödeme Önerisi Üzerine 10 Gün İçerisinde Ödeyeceğini Yazılı Olarak Bildirmemesi - 30 Günlük Süre Beklenmeden Kamu Davası Açılamayacağı/Yasa İle Konulmuş Sürenin Sanığın İradesi İle Değiştirilemeyeceği )
Y7.CDE. 2007/6373KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Soruşturma veya Kovuşturmanın Devamına Olanak Kalmayan Hallerde Suça Konu Eşyanın Zoralımına Suça Konu Olmayan Eşyanın İadesine Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2004/13182KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Suç Tarihinde Yürürlükte ve Sanık Lehine Olan 1918 S.K. Uyarınca Sanığa Gümrüklenmiş Değerin Bir Misli Tutarında Önödeme Önerisi Tebliğ Edileceği - 4926 S.K. Uyarınca Üç Misli Tutarında Ön Ödeme Önerisi Tebliğ Edilmemesi Gereği )
Y7.CDE. 2007/8185KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Suça Konu Tüpraş Motorin Şartnamesine Uygun Olmayan Akaryakıt - Ayniyet Tespiti Yaptırılmadan Suça Konu Mazotun Zamanaşımı Nedeniyle İadesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2004/38953KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Şekerlerin Yabancı Menşeili Olduğunun Anlaşılmasına Rağmen Şekerlerin Yasal Yollardan Yurda Girdiğine Dair Belge İbraz Edilemediği - Şekerin Yolcu Beraberinde Gümrük Vergilerinden Muafen Getirilebilecek Eşya Niteliğinde Bulunmadığı/Kaçakçılık Suçunun Oluşacağı )
Y7.CDE. 2005/9242KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Şirket Yetkililerinin Yaptıkları İthalat İle İlgili Gümrük Giriş Beyannamelerini Sahte Olarak Düzenleyip Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunarak Eksik Vergi Ödemeleri )
Y7.CDE. 2004/38939KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Teşekkül Halinde Kaçakçılık Suçundan Dava Açıldığı Dikkate Alınıp Dava Dosyası İle İlgili Olduğu Duruşma Tutanaklarına Yazılan Ağır Ceza Mahkemesinin Dava Dosyasındaki Belge ve Bilgilerin İncelenip Denetime İmkan Verecek Şekilde Duruşma Tutanaklarına Yansıtılması ve Belgelendirilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2013/7-674KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Teşekkül Halinde Kaçakçılık/1918 S.K. Uyarınca Hükümlünün Cezalandırılmasına Karar Verildiği - Hükmün İnfazına Başlanmadan 4926 ve 5607 Sayılı Kanunların Yürürlüğe Girdiği/Toplu Kaçakçılık Suçundan Mahkumiyet Hükmü Kurulmuş Gibi Karşılaştırma Yapılarak 5607 S.K.'nın Uygulanamayacağı )
Y7.CDE. 2003/3175KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Yakalanan Eşya İle Fatura Arasındaki Çelişkinin Nedeninin Araştırılması Gereği - Faturayı Düzenleyen Şirkete Ait Fatura Ve İthal Belgeleriyle Zincirleme Menşe Araştırması Yapılması Gereği )
Y7.CDE. 2004/23183KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Yeterli Araştırmanın Yapılması Gerektiği - Eylemin Toplu Kaçakçılık Olarak Kabul Edilmemesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/14445KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilen Tarih İtibariyle Lehe Olan Mülga TCK Kapsamında Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Dikkate Alınacağı )
Y7.CDE. 2004/35871KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Zincirleme Menşei Araştırmasının Yapılacağı - Suça Konu Motorinin Ayniyat Tespiti İçin Bilirkişiye Gönderilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/20753KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET ( Zoralımı Öngörülen Eşyanın Zoralımının Yapılamaması - Ele Geçmeyen Eşyanın Piyasa Değerinin Cezaya İlavesi Suretiyle Ödeme Önerisi Tebliğ Edilmesi )
Y7.CDE. 2015/20818KAÇAKÇILIK KANUNU'NA MUHALEFET SUÇU (Velayet Vesayet ve Kayyımlık Haklarından Yoksunluk - Sanığın Kendi Altsoyu Üzerindeki Velayet Hakları İle Vesayet veya Kayyımlığa Ait Bir Hizmette Bulunmaktan Koşullu Salıverilmesine Altsoyu Dışında Kalanlarla İlgili Bu Hak ve Yetkilerden İse Cezanın İnfazı Tamamlanıncaya Kadar Yoksun Bırakılacağı)
Y7.CDE. 2016/2324KAÇAKÇILIK KONUSU EŞYANIN MÜSADERESİ ( Dava Konusu Kaçak Eşyanın Müsaderesine Karar Verilmesi İle Yetinilmesi Gerektiği - Suça Konu Eşyanın Bozulma İhtimali Dikkate Alınarak Kararın Kesinleşmesinin Beklenmeksizin Tasfiyesine de Hükmedilemeyeceği )
Y7.CDE. 2009/16580KAÇAKÇILIK KONUSU EŞYAYI SATIN ALMAK ( Denetimli Serbestlik Süresinin Hükmü Veren Mahkemeye Değil Koşullu Salıverme İle İlgili Kararı Verecek Olan Mahkemeye Ait Olduğu )
Y7.CDE. 2015/1715KAÇAKÇILIK KONUSU MALLARIN NAKLİ ( Nakil Aracının Kayden Maliki Gözüken Şahıs Celbedilerek Konu Hakkında Bilgisine Başvurulacağı - Alınan Beyan Üzerine Aracın İyi Niyetli 3. Kişiye Ait Olup Olmadığı Belirlenip Kolluk Marifetiyle de Mülkiyet Araştırması Yapıldıktan Sonra Müsaderesine ya da İadesine Karar Verileceği )
YCGKE. 1994/8-165KAÇAKÇILIK MAKSADI OLMADAN YURDA SİLAH SOKMAK ( Uygulanacak Kanun Maddesi )
Y7.CDE. 2003/7977KAÇAKÇILIK MÜNASEBETİYLE BAŞKA BİR SUÇ İŞLEYENLER ( Her Suçun Ayrı Ayrı Cezalandırılacağı - Gerçek İçtima )
YİBGKE. 1937/17KAÇAKÇILIK NEDENİYLE VERİLEN PARA CEZASI ( Hapis Cezasına Çevrilmesi )
Y7.CDE. 2006/9505KAÇAKÇILIK RAPORU ( Cumhuriyet Başsavcılığına Suç Duyurusunda Bulunulanın Celbiyle Sanıkların Suça Katılımlarının Olup Olmadığına İlişkin Dinlenmesi Hakkında Dava Açılmışsa Dava Dosyası Celp Edilip İncelenerek Özetinin Duruşma Tutanağına Geçirilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2011/8810KAÇAKÇILIK SUÇLARI ( 5015 S. Kanun'un Ek 5. Md. Uyarınca Açılan Kamu Davasına Bakma Görevi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca Belirlenen 1 Nolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne Ait Olduğu )
Y7.CDE. 2015/5887KAÇAKÇILIK SUÇLARI ( Başka Bir Kamu Davası İle İnceleme Konusu Dosya Arasında Hukuki ve Fiili İrtibat Bulunması Nedeniyle Her İki Davanın Birleştirilip Delillerin Birlikte Takdir Edilerek Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdir Edileceği )
Y7.CDE. 2008/6783KAÇAKÇILIK SUÇLARI ( HSYK Kararı İle Yargılama Yapacak Yerde Birden Fazla Asliye Ceza veya Ağır Ceza Mahkemeleri Varsa 1 Numaralı Asliye Ceza veya Ağır Ceza Mahkemelerinin Bakacağının Kararlaştırıldığı )
Y7.CDE. 2014/34798KAÇAKÇILIK SUÇLARI ( İddianame Tarihinin Uyap Kayıtlarında Görülmediği - Bu Dosyada Dahil Diğer Dosyasındaki Eylemlerin Aynı Nitelikte Olduğu Gözetilerek Sanığın Tüm Eylemlerinin Suç ve İddianame Tarihleri İtibariyle Değerlendirilmesi İçin Dosyaların Birleştirilerek İnceleneceği/Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağı Hususu Tartışılarak Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2013/5744KAÇAKÇILIK SUÇLARI ( Kaçağa Konu Eşyanın Gümrük Kapısından veya Sınırdan Yurda Sokulmak İstenirken ya da Hemen Sonrasında veya Bu Eylemlerin Kesintiye Uğramadan Devamı Sırasında Yakalanması Halinde Sanığın Cezalandırılması Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/30161KAÇAKÇILIK SUÇLARI ( Kaçağa Konu Eşyanın Gümrük Kapısından Veya Sınırdan Yurda Sokulmak İstenirken Ya da Hemen Sonrasında Veya Bu Eylemlerin Kesintiye Uğramadan Devamı Sırasında Yakalanması Halinde Sanıkların Eyleminin 5607 S. K. Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y19.CDE. 2015/17749KAÇAKÇILIK SUÇLARI ( Kaçakçılık Suçlarında Kamu Zararının Eşyanın İthalinde Öngörülen Gümrük Vergileri ve Diğer Eş Etkili Vergiler İle Mali Yükler Toplam Tutarı Olduğu - HAGB Müessessinin Uygulanmasını Kabul Ettiklerini Beyan Eden Sanıklara Kedilerinde Ele Geçirilen Akaryakıt Miktarı Esas Alınarak Hesaplanacak Meblağın Kamu Zararı Olduğu Bildirilerek Zararın Giderilmesi Halinde HAGB Kararı Verilebileceği )
Y7.CDE. 2014/11556KAÇAKÇILIK SUÇLARI ( Kaçakçılık Suçunun Kesintisiz Devamı Sırasında Sanığa Ait Eşyanın Yakalandığı - Sanığın Eyleminin Kaçakçılık Suçları Kapsamında Kaldığının Gözetileceği )
Y7.CDE. 2014/19141KAÇAKÇILIK SUÇLARI ( Sanığın Savunmasında Zarar Varsa Gidermek İstediğini Beyan Ettiği - Eşyanın İthalinde Öngörülen Gümrük Vergileri ve Diğer Eş Etkili Vergiler Mali Yükler Toplam Tutarı Olan Kamu Zararının Sanığa Bildirileceği/Kamu Zararı Giderilmediğinden Bahisle HAGB'ye Yer Olmadığına Karar Verilmemesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2015/18926KAÇAKÇILIK SUÇLARI ( Sınırdan Geçiş Sırasında Sanığa Ait Muafiyet Fazlası Mazot Tespit Edildiği - Eylemin 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun Kaçakçılık Suçları Kapsamında Kaldığı )
Y7.CDE. 2014/31350KAÇAKÇILIK SUÇLARI ( Suç Tarihi İtibariyle Sanıktan Ele Geçirilen Bandrolsüz Sigaralar ve İçkiler Yönünden 4733 S. K.'nın 8/4 Md.si Kaçak Çaylar Yönünden de 5607 S. K.'nın 3/5 Md.si Uyarınca Ayrı Ayrı Ceza Tayin Edileceği )
Y7.CDE. 2002/3651KAÇAKÇILIK SUÇLARI ( Ticarete Hile Karıştırmak Suçundan Açılan Davanın Kaçakçılık Suçlarından Açılan Davalardan Ayrılması Gerektiği Halde Birlikte Görülüp Sonuçlandırılmasının Hatalı Olması )
Y7.CDE. 2012/27895KAÇAKÇILIK SUÇLARI ( Yasal Olmayan Yollardan Yurda Getirilen ve Satıma Konu Edilen Eşyanın İthalinde Öngörülen Gümrük Vergileri İle Diğer Eş Etkili Vergiler ve Mali Yüklerin Ödenmemesi Sebebiyle Yoksun Kalınan Miktarın Kamu Zararı Olduğu - Gümrüklenmiş Değerin Kamu Zararı Olduğu Bildirilerek Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2013/10307KAÇAKÇILIK SUÇLARI ( Yoksun Kalınan Kamu Zararının Eşyanın İthalinde Öngörülen Gümrük İle Eş Etkili Vergiler ve Mali Yükler Olduğu - Gümrüklenmiş Değerin Kamu Zararı Olduğu ve Ödenmediğinden Bahisle Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
YCGKE. 1984/7-84KAÇAKÇILIK SUÇLARINA İLİŞKİN DAVALAR ( Asker Kişi Ayrımı Yapılmaksızın Adli Mahkemelerin Görevli Olması )
YCGKE. 2012/11-524KAÇAKÇILIK SUÇLARINA İLİŞKİN ZAMANAŞIMI ( Zamanaşımının Kesen Son İşlemin Sanığın Savunmasının Alındığı Tarih Olup Bu Tarihten Sonra Zamanaşımını Kesen Başkaca İşlem Yapılmadığı/Asli Dava Zamanaşımının Direnme Hükmünün Verildiği Tarihten Sonra İnceleme Tarihinden Önce Dolduğu - Direnme Hükmünün Dava Zamanaşımı Sebebiyle Bozulacağı/Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2012/22798KAÇAKÇILIK SUÇLARINDA ZARAR ( Yasal Olmayan Yollardan Yurda Getirilen veya Yurt İçinde Alım Satıma Konu Edilen Eşyanın İthalinde Öngörülen Gümrük Vergileri İle Diğer Eş Etkili Vergiler ve Mali Yüklerin Ödenmemesi Nedeniyle Yoksun Kalınan Bu Gelirin Kamu Zararı Olduğu Gözetileceği )
Y11.CDE. 2004/4181KAÇAKÇILIK SUÇLARININ CEZALANDIRILMASINDA USUL ( Sahte Fatura - Defterdarlık veya Gelirler Bölge Müdürlüğünün Mütalaası Alınmadan Davaya Devam Edilemeyeceği )
Y7.CDE. 2004/17763KAÇAKÇILIK SUÇU ( 1918 Sayılı Yasanın 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun Yürürlüğe Girmesi Nedeniyle Yürürlükten Kaldırılmış Olması )
Y7.CDE. 2014/2430KAÇAKÇILIK SUÇU ( 4926 S.K. Md. 34'de Para Cezasına Esas Alınacak Değerin Gümrük İdaresi Tarafından Belirleneceğine İlişkin Maddede "Gümrük İdaresi" İbaresinin Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildiği - Bilirkişi Tarafından Belirlenecek CİF Değeri Esas Alınarak Gümrük İdaresince Hesaplanmış Gümrüklenmiş Değerin Üç Katı Üzerinden Ön Ödeme Önerisinde Bulunulacağı )
Y7.CDE. 2008/625KAÇAKÇILIK SUÇU ( 4926 Sayılı Yasada Belirtilen Ceza Miktarının Sanıklar Lehine Olduğunun Gözetileceği/Bir Kısım Sanıklar Hakkında Temyiz İnceleme Gününde Zamanaşımı Süresi Tamamlanmış Olduğundan Davanın Ortadan Kaldırılacağı )
YCGKE. 2007/252KAÇAKÇILIK SUÇU ( 4926 Sayılı Yasaya Muhalefet Eylemi Nedeniyle )
Y7.CDE. 2017/13519KAÇAKÇILIK SUÇU ( 5237 S. TCK'nun 43. Md. Hükmünün Uygulandığı Hallerde Yirmi Altı Eylemin Toplam Gümrüklenmiş Değerinin Nazara Alınmayıp Her Bir Eylemin Ayrı Ayrı Gümrüklenmiş Değerlerinin Nazara Alınması Gerektiğinden Sanığa Verilen Cezanın Bu Sebeple 5607 S. K.'nun 3/22. Md. Hükmüyle Arttırılmasının İsabetsiz Olduğu )
Y7.CDE. 2014/3495KAÇAKÇILIK SUÇU ( 5237 S. TCK'nun 51. Md. Hükmündeki Sanığın Daha Önce Üç Aydan Fazla Hapis Cezası İle Cezalandırılmamış Olması ve Suçu İşledikten Sonra Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık Dolayısıyla Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Kanaatin Oluşması Koşulu Gözetilerek Erteleme Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2008/19771KAÇAKÇILIK SUÇU ( 5607 S. Kanun Kapsamına Giren Suçlardan Dolayı Açılan Davaların Asliye Ceza Mahkemesinde Görüleceği )
Y7.CDE. 2013/14208KAÇAKÇILIK SUÇU ( Adli Para Cezası - İnfaz Yetkisini Kısıtlar Biçimde Adli Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Ödenmeyen Kısma Karşılık Gelen Gün Miktarınca Hapse Çevrilmesine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
YCGKE. 2005/27KAÇAKÇILIK SUÇU ( Ağır Ceza Mahkemesi'yle Gümrük Komisyonu Arasında Çıkan Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi Talebi - Gümrük Komisyonunun Yargı Mercii Niteliği Bulunmadığından Ceza Genel Kurulu'nca Giderilecek Bir Görev Uyuşmazlığının Bulunmaması )
Y7.CDE. 2013/6388KAÇAKÇILIK SUÇU ( Akaryakıt Kaçakçılığı/Kaçak Akaryakıt Almak İçin İran'a Geçen Sanığa O Ülke Askerlerince Müdahale Edilmesi - Akaryakıt Alamadan Dönmesi ve El Konulan Bir Eşya Bulunmaması/Fiilin Hazırlık Hareketlerinden Öteye Geçmediğinin ve İcrai Hareketlere Başlanmadığının Kabulü - Beraat Kararı Verileceği )
Y7.CDE. 2005/5891KAÇAKÇILIK SUÇU ( Aracın Muhtelif Bölümlerindeki Eşya - Araç Sürücüsünün Bilgisi Dışında Araca Eşya Gizlemenin İmkansızlığı / Sürücü Sanık İle Yolcu Sanığın Birlikte Hareketle Kaçakçılık Suçunu İşledikleri )
Y7.CDE. 2013/18914KAÇAKÇILIK SUÇU ( Araçta Ele Geçirilen Kaçak Eşyanın Araçta Bulunan Her Bir Sanığa Ait Miktarına Nazaran Kişisel Kullanım Dışında Ticari Amaçla Kullanıldığına Dair Delil Olmadığı/Sanığın Baştan Beri Değişmeyen ve Diğer Sanık Beyanları ile Doğrulanan Beyanları Olduğu - Yeterli ve İnandırıcı Delil Bulunmadığından Sanığın Beraati Gerekeceği )
Y7.CDE. 2015/1736KAÇAKÇILIK SUÇU ( Atlara Yüklü Vaziyette Şeker Sarımsak Benzin Karton Sigara ve Çay Ele Geçirildiği - Eylemin Bir Bütün Halinde 5607 S. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamında Kaldığı/Mahkemece 5015 S. Petrol Piyasası Kanunu ve 5607 S. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefetten Ayrı Ayrı Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği )
Y7.CDE. 2014/32187KAÇAKÇILIK SUÇU ( Benzer Suç Vasfına Yönelik Olan Temyiz İsteminin Reddine Karar Verilen Dosyanın Bu Dosya İçine Konularak Birlikte Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Değerlendirilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
Y7.CDE. 2003/14810KAÇAKÇILIK SUÇU ( Beyan Dışı Büyük Miktarda ve Değişik Vasıfta Eşyayı Yurda Kaçak Sokmak Suretiyle Toplu Kaçakçılık Niteliği - Yalnızca Para Cezasını Gerektiren Suçta Zamanaşımı Süresi )
Y7.CDE. 2017/12327KAÇAKÇILIK SUÇU ( Bir Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında Değişik Zamanlarda Bir Kişiye Karşı Aynı Suçun Birden Fazla İşlenmesi Durumunda Bir Cezaya Hükmedileceği/Ancak Bu Cezanın Dörtte Birinden Dörtte Üçüne Kadar Artırılacağı/Mağduru Belli Bir Kişi Olmayan Suçlarda da Fıkra Hükmünün Uygulanacağı )
YCGKE. 2013/7-73KAÇAKÇILIK SUÇU ( Bir Yıldan Beş Yıla Kadar Hapis ve Adli Para Cezası Öngörüldüğü - Sanığın İstinabe Suretiyle Sorgusu Yapılırken Sorgusundan Önce İfadesini Asıl Mahkemesinde Vermek İsteyip İstemediğinin Sorulmamasının Savunma Hakkının Sınırlandırılması Niteliğinde Olduğu )
YCGKE. 2014/7-79KAÇAKÇILIK SUÇU ( Bozma Kararından Sonra Kayıp Belgelerin Bulunduğu Dosyanın Yenilenmesinden Sonra Toplanan Yeni Belgelere Dayalı Olarak Verilen Kararın Direnme Kararı Olmayıp Yeni Hüküm Niteliğinde Olacağı - Öncelikle Özel Daire Tarafından İncelenmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2017/7573KAÇAKÇILIK SUÇU ( Çekicinin Şoför Mahallinde Ele Geçen Ticari Miktar ve Mahiyetteki Yirmi Üç Karton Sigaranın Kaçak Olarak Yurda Sokulduğunun Anlaşılması Sebebiyle Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 5607 Sayılı Kanun Hükümleri Gereğince Uygulama Yapılması Gerektiği )
Y7.CDE. 2006/6665KAÇAKÇILIK SUÇU ( Çenç Araç Nedeniyle )
Y7.CDE. 1999/7686KAÇAKÇILIK SUÇU ( Çocuk Yaştaki Sanığın Toplu Kaçakçılık Suçunun Farik ve Mümeyyizi Bulunmaması Nedeniyle Toplu Kaçakçılık Oluşmaması )
Y7.CDE. 2007/18346KAÇAKÇILIK SUÇU ( Dava Konusu Bayan Giysilerinin 4926 Sayılı Kanunun 13/3 Madde Kapsamında Eşya Olduğunun Anlaşılması Halinde Eylemin Anılan Madde Gereğince Suçu Oluşturacağı Aksi Halde Fiilin Kabahat Oluşturması Halinde İdari Yaptırım Kararı Verileceği )
Y7.CDE. 2014/30651KAÇAKÇILIK SUÇU ( Dava Konusu Eşyanın Müsaderesi İle Yetinilmesi Gerekirken Tasfiyesine de Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu/Davaya Konu Kaçak Sigaralar Hakkında Tasfiye Kararı Verildiği - Sigaralar İmha Edilmemiş İse Müsaderesine Karar Verileceği/İmha Edilmiş İse Müsadere Konusunda Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2016/72KAÇAKÇILIK SUÇU ( Dava Konusu Sigaraların Kaçak Olarak Yurda Sokulduğu - 5607 S. K.'nun Md. 3/18 Hükmünde Belirtilen Ancak Tütün Mamullerinin Etil Alkol Metanol ve Alkollü İçkilerin Kaçak Olarak Yurda Sokulduğunun Anlaşılması Halinde Onuncu Fıkra Hükmüne İstinaden Cezaya Hükmolunur Amir Hükmünün Dikkate Alınması Gerektiği )
Y7.CDE. 2002/2092KAÇAKÇILIK SUÇU ( Dava Konusu Yerli Üretim Taklit Rakıları Bulundurmak ve Satışa Arzetmek Kaçakçılık Suçunu Oluşturmamakla Beraber TCK Madde 2'ye Göre Hüküm Kurulması )
YCGKE. 2012/7-1399KAÇAKÇILIK SUÇU ( Dava Zamanaşımı Süresi - 5607 S. Kanunda Örgüt Tanımı Yapılmamış Olup Örgütün En Az Üç Kişiden Oluşacağının 5237 S. TCK'nun 220. Md.sinde Açıkça Düzenlenmiş Olması Somut Olayda İki Kişi Olan Sanıkların İşledikleri İddia Olunan Kaçakçılık Suçunun 5607 S. Kanun Anlamında Örgütlü veya Toplu İşlenmiş Suç Olarak Kabulünün Mümkün Olmadığı )
Y17.HDE. 2008/2083KAÇAKÇILIK SUÇU ( Davacı Hakkında Dava Açıldığı - Ceza Mahkemesinde Görülmekte Olan Davalar Sonucunda Verilecek Kararlar Davacının Aktif Dava Ehliyetini Etkileyebileceğinden Mahkemece Ceza Mahkemesinde Görülen Davaların Sonuçlarının Bekleneceği )
Y7.CDE. 2014/26785KAÇAKÇILIK SUÇU ( Davaların Birleştirilmesi - Sanıkların Yargılandığı İki Davadaki Eylemler İle Temyiz İncelemesine Konu Dava Dosyasındaki Eylemlerinin Benzer Suç Vasfına Yönelik Olduğu/Mahkemece Eylemin T.C.K.'nın 43. Md. Kapsamında Kalıp Kalmadığının Belirlenmesi İçin Söz Konusu Dosyaların Birleştirilmek Suretiyle Yargılama Yapılacağı )
Y7.CDE. 2014/34688KAÇAKÇILIK SUÇU ( Davaya Konu Eşyanın Cif Değerine Göre Kamu Zararı Olduğunun Sanığa Bildirilmesi ve Sonucuna Göre Gerektiğinde 5271 S. C.M.K.'nın 31/9. Md. Gözetilerek Karar Verileceği - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması )
Y7.CDE. 2014/27482KAÇAKÇILIK SUÇU ( Delil Niteliğinde Bulunan Adli Emanette Kayıtlı Poşetler ve Fotoğraf Görüntülerinin Aktarıldığı Cdnin Dosyada Delil Olarak Saklanmasına Karar Verilmesi Gerektiği Gözetilmeksizin Bu Hususta Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Doğru Görülmediği )
Y7.CDE. 2014/33905KAÇAKÇILIK SUÇU ( Diğer Sanığın Sigaraların Kendisine Ait Olup Sanığın Sigaralarla Bir İlgisinin Olmadığını Araçta Bulunduğunu Beyan Ettiği - Sanığın da Aşamalarda Tutarlı Bir Şekilde Nakil Aracında Bulunan Sigaralardan Haberdar Olmadığını Savunduğu/Sanığın Beraat Edeceği - Şüpheden Sanık Yararlanacağı )
Y7.CDE. 2004/19179KAÇAKÇILIK SUÇU ( Eksik Vergi Resim ve Harç Ödemek Maksadıyla Birim Cif Değerini Düşük Olarak Beyan Edip Gümrüğü Yanıltıcı Şekilde Beyanda Bulunmak Suretiyle )
Y7.CDE. 2015/10239KAÇAKÇILIK SUÇU ( Ele Geçirilen Kaçak Eşyanın Miktarına Göre Temel Cezada 5237 S.K. Md. 61 Uyarınca Teşdit Uygulanarak Alt Sınırdan Uzaklaşılması Suretiyle Hüküm Kurulduğu - Hükümden Sonra 6545 S.K. İle Değişik 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3/5-10-22 Maddeleri İle 6455 S.K. İle Değişik 5607 Sayılı Kanun'un 3/18. Maddelerinin İlgili Tüm Hükümlerinin Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Lehe Kanunun Belirlenmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2012/28091KAÇAKÇILIK SUÇU ( EPDK'dan İzin Alınmadan Akaryakıt Haricinde Kalan Ürünlerden Akaryakıt Üretilmesi veya Bunları Doğrudan Akaryakıt Yerine İkmal Edilerek Üretilmesi Satışa Arz Edilmesi Satılması Bulundurulması Bu Özelliğini Bilerek Ticari Amaçla Satın Alınması Taşınması veya Saklanması Durumunda Suçun Oluşacağı )
Y7.CDE. 2014/27262KAÇAKÇILIK SUÇU ( Eşyaların Kaçağa Kaldığının Tespit Edilmesi Halinde Aralarında Fikir ve Eylem Birliği Bulunmayan Sanıkların Üzerlerine Atılı Eylemin 5607 S. K'nun Md. 3/5 Hükmü Kapsamında Kalacağı da Gözetilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2013/4011KAÇAKÇILIK SUÇU ( Eşyanın Gümrük Kapıları Dışından Ülkeye Sokulması Şeklinde İşlendiği/İran Sınırından Atlarla Yurda Kaçak Mazot Getirilmesi - Sınırdan Yurda Sokulmak İstenirken Ya Da Hemen Sonrasında veya Eylemlerin Kesintiye Uğramadan Devamı Sırasında Yakalanması/Kaçak Mazotu Taşıyan Atların Sanığa Ait Olması ve Mazotu Sınırda İranlılardan Alması - Petrol Piyasası Kanununa Muhalefetten Hüküm Kurulamayacağı )
Y7.CDE. 2016/21232KAÇAKÇILIK SUÇU ( Eşyayı Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmaksızın Ülkeye Sokma - Sanığa Eşyanın İthalinde Öngörülen Gümrük Vergileri ve Diğer Eş Etkili Vergiler İle Mali Yükümlülükler Toplamının Kamu Zararı Olduğunun Bildirilerek Süre Verilmesi Gerektiği - Sanığın Adli Sicil Kaydındaki Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının ve Silinme Koşulları Oluşmuş İlamların Varlığından Bahisle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2014/28914KAÇAKÇILIK SUÇU ( Eylemin Zincirleme Biçimde Kaçakçılık Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Takdir ve Değerlendirilmesi Bakımından Diğer Dosya İncelenerek Gerektiğinde İki Dosyanın Birleştirilmesi ve Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği)
Y7.CDE. 1976/7789KAÇAKÇILIK SUÇU ( Fakir Olan Sanığın Kullanmak veya Hediye Etmek Maksadıyla Bulundurduğu Savunması )
Y7.CDE. 2005/9318KAÇAKÇILIK SUÇU ( Fiilin İşlendiği Sırada On İki Yaşını Doldurmamış Çocuğun Ceza Sorumluluğunun Bulunmadığı - Fiilin İşlendiği Sırada On İki Yaşını Doldurmamış Çocuk Hakkında Ceza Kovuşturması Yapılamayacağı )
Y7.CDE. 2014/15102KAÇAKÇILIK SUÇU ( Fikri İçtima - Sanığın Eylemi Kaçak Şekerler Yönüyle 5607 S. Kanunun 3/5 Md.sinde Öngörülen Kaçakçılık ve Aynı Zamanda Kaçak Akaryakıt Yönüyle de 5015 S. Kanunun Ek 5/1. Md.sinde Düzenlenen Suçu Oluşturduğundan En Ağır Ceza Öngören 5015 S. Kanunun Ek 5/1 Md.si Uyarınca Cezalandırılması Gerektiği )
Y7.CDE. 2003/5398KAÇAKÇILIK SUÇU ( Geçici İhraç Suretiyle Yurtdışına Çıkarılan Araçların Süresinde Yurda Getirilmemesi - Sanıkların Kesin İhracat Niyeti Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )
Y7.CDE. 2003/14837KAÇAKÇILIK SUÇU ( Gıyabi Tutuklama Kararıyla Zamanaşımının Kesilmesi )
Y7.CDE. 2013/17638KAÇAKÇILIK SUÇU ( Görevli Mahkeme - Adalet Bakanlığının Teklifi Üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Belirlenen Asliye Ceza Mahkemelerinde Görüleceği )
YCGKE. 1978/394KAÇAKÇILIK SUÇU ( Gümrük Alanında Bekleyen ve Kaçak Malların Taşınmasında Kullanılan Tırın Müsaderesi )
Y7.CDE. 2005/14679KAÇAKÇILIK SUÇU ( Gümrük İdaresinin Davadan Haberdar Edilmesine Karar Verildiği Halde Gereği Yerine Getirilmeden Yargılamaya Devam Edilmesinin Doğru Olmadığı )
Y7.CDE. 2001/13619KAÇAKÇILIK SUÇU ( Gümrük Vergisini Daha Az Ödemek İçin Düşük Bedelli Fatura ve Belgeler Kullanılması )
Y7.CDE. 2014/1946KAÇAKÇILIK SUÇU ( Hak Yoksunluğuyla İlgili Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Anayasa Mahkemesinin Kısmi İptal Kararı Göz Önünde Bulundurularak Hüküm Oluşturulması Gerektiği - Suçtan Zarar Görmediği Halde Davaya Katılmasına Karar Verilen Gümrük İdaresi Lehine Vekalet Ücreti Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y16.CDE. 2016/907KAÇAKÇILIK SUÇU ( Hak Yoksunluklarının Uygulanması Bakımından Anayasa Mahkemesinin Yürürlüğe Giren İptal Kararının Uygulanmasının Zorunlu Olduğu - Seçenek Yaptırım Olan Adli Para Cezalarının Yerine Getirilmemesi Halinde İnfaz Aşamasında Resen Uygulama Yapılabileceği/Hüküm Fıkrasında İhtarat Yapılmasının Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2016/8021KAÇAKÇILIK SUÇU ( Hapis Cezası Ertelenmeyen Sanık Hakkında 5237 S. TCK'nun Md. 53/1/e Bendinin Uygulanmasına Karar Verilmesi Gerektiği - Suçtan Doğrudan Zarar Görmeyen ve Davaya Katılma Hakkı Bulunmayan Gümrük İdaresi Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2006/885KAÇAKÇILIK SUÇU ( Hazırlıkta Gümrük İdaresince Belirlenen Değer Esas Alınarak Suç Tarihine Göre Fiile Uygulanacak Lehe Hüküm Tespit Edilip Buna Göre Ödeme Önerisi Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2017/12388KAÇAKÇILIK SUÇU ( Hukuki Kesintiden Sonra İşlenip Herhangi Bir Kesintiye Uğramamaları Sebebiyle Zincirleme Suç Kapsamında Kalarak Ayrı Bir Grup Oluşturdukları Bu İtibarla Toplam On Beş Eylemin İki Ayrı Grup İçinde 5237 S. TCK'nun Md. 43/1 Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2012/7-1404KAÇAKÇILIK SUÇU ( Hükmedilen Para Cezalarının Ödenmemesi İhtimalinde Sanığın Kaç Gün Hapsedileceğini Hesaplamanın Lehe Olan Kanunun Tespiti Aşamasında Yerinde Olmayacağı )
Y7.CDE. 2014/28447KAÇAKÇILIK SUÇU ( Hükmolunan Gün Karşılığı Adli Para Cezasının Miktarı Belirlenirken Uygulanan Yasa Maddesinin T.C.K.'nun 52/2. Md. Yerine 52. Md. Olarak Gösterilmesi Doğru Olmadığı )
YCGKE. 2014/7-297KAÇAKÇILIK SUÇU ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması - Mahkemece Uzman Bilirkişiye Gümrük İdaresine Alınması Gerekip de Alınamayan Gümrük Vergi Tutarı Hesaplattırılacağı/Ödeme İradesini Ortaya Koyarak Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmesini Talep Eden Sanığa Bu Miktar Bildirileceği - Zararı Karşılayıp Karşılamayacağı Açıkça Sorulduktan Sonra Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2014/28291KAÇAKÇILIK SUÇU ( Hüküm Tarihinden Sonra Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren 6455 S. Kanun ve 29044 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren 6545 S. Kanun İle 5607 S. Yasa'da Yapılan Değişiklikler Gözetilerek Sanık Lehine Olan Yasa Belirlendikten Sonra Hukuki Durumunun Değerlendirileceği )
Y7.CDE. 2013/4191KAÇAKÇILIK SUÇU ( Hükümde Firma Adına İşlem Gören Eşyalarla İlgili Karar Verilirken Davaya Konu Eşyanın Değeri Suç Tarihi İtibariyle Normal Olduğu Halde Pek Fahiş Kabul Edilerek Cezada Artırım Yapılmak Suretiyle Fazla Ceza Tayininin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2014/33313KAÇAKÇILIK SUÇU ( Hükümde İnfaz Yetkisini Kısıtlayacak Şekilde Verilen Adli Para Cezasının Ödenmemesi Durumunda ve Taksitlerden Birinin Zamanında Ödenmemesi Durumunda Hapse Çevrileceğinin Belirtilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y7.CDE. 2003/8064KAÇAKÇILIK SUÇU ( Hükümden Sonra Kanun Değişikliğiyle Sanık Lehine Getirilen Yeni Düzenlemenin Uygulanması Gereği )
Y7.CDE. 2014/9454KAÇAKÇILIK SUÇU ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı İle 5237 S. TCK'nun 53. Md. Hükmünün Bazı Bölümlerinin İptal Edilmesi Nedeniyle Anılan Maddenin Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )
Y7.CDE. 2005/15233KAÇAKÇILIK SUÇU ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren CMK'nun 216. Maddesinin Paralel Hükümlerine Aykırı Olarak Duruşmada Hazır Bulunan Katılan Vekiline Söz Verilmeden Davanın Sonuçlandırılması Doğru Olmadığı )
Y7.CDE. 2003/21248KAÇAKÇILIK SUÇU ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezayı Gerektirmeyen Suçun Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi - Müsadere Hususunda Malların Yurda Kaçak Girip Girmediği Araştırılarak Karar Verilmesi Gereği )
YCGKE. 2000/11-21KAÇAKÇILIK SUÇU ( İbraz Edilmeyen Defter ve Belgeler 1991 Yılı Vergi Dönemine İlişkindir Bu Nedenle 1991 Yılında Yürürlükte Olan Kuralların Dikkate Alınması Gereği )
Y7.CDE. 2015/7341KAÇAKÇILIK SUÇU ( İhbar Üzerine Cumhuriyet Savcısına Haber Verilmeden Önleme Araması Kararına İstinaden Kaçak Sigaralar Ele Geçirildiği - Kolluğunun Derhal Cumhuriyet Savcısına Haber Verip Emri Doğrultusunda Soruşturma İşlemlerine Başlaması Gerektiği/Önleme Aramasına Dayanılarak Ele Geçirilen Delillerin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2014/33902KAÇAKÇILIK SUÇU ( İnfazı Kısıtlayacak Şekilde Sanıkların Denetim Süresi İçerisinde Kasıtlı Bir Suç İşlemesi Halinde Ertelenen Cezanın Tamamen İnfaz Kurumunda Çektirilmesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 1991/346KAÇAKÇILIK SUÇU ( İthal Edilen Katkı Maddesini Nakleden Aracın Şoförünün Kaçakçılık Yapması )
Y7.CDE. 2003/19865KAÇAKÇILIK SUÇU ( İthal Edilen Sakat Aracının İthal Amacı Dışında Kullanılması Suretiyle - Plakasında Sakat Amblemi ve Üzerinde Özel Tertibat Bulunmadığı Haldeyken Zaptedilmesi )
Y7.CDE. 2015/27495KAÇAKÇILIK SUÇU ( Kaçağa Konu Eşyanın Gümrük Kapısından veya Sınırdan Yurda Sokulmak İstenirken ya da Hemen Sonrasına veya Bu Eylemlerin Kesintiye Uğramadan Devamı Sırasında Yakalanması Halinde Eyleminin 5607 S. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Kapsamında Kalacağı )
Y7.CDE. 2013/13751KAÇAKÇILIK SUÇU ( Kaçağa Konu Eşyanın Sınırdan Yurda Sokulmak İstenirken ya da Hemen Sonrasında veya Bu Eylemlerin Kesintiye Uğramadan Devamı Sırasında Yakalanması Halinde Eylemin 5607 S. K.'un 3/1.Md.sinin İkinci Cümlesi Kapsamında Kalacağı )
YCGKE. 1981/209KAÇAKÇILIK SUÇU ( Kaçak Malın Naklinde Kullanılan Aracın Müsaderesi )
Y7.CDE. 2006/17139KAÇAKÇILIK SUÇU ( Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet - 5326 S.K Uyarınca Mahkeme Tarafından İdari Yaptırım Kararı Verileceği/Toplanacak Delillerin TCK'nun 7. Maddesi de Göz Önüne Tutularak Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2003/20541KAÇAKÇILIK SUÇU ( Kamyonda Ele Geçirilen Akaryakıtın Yabancı Menşeli Olup Olmadığının Rafineride Analizi Yapılarak Tesbiti Gereği - Kamyon Sahibinin İbraz Ettiği Belgelerin Çelişkili Olması Nedeniyle Onun Hakkında da Dava Açılması Gereği )
Y7.CDE. 2014/31687KAÇAKÇILIK SUÇU ( Kitap Okuma Tedbiri - Mahkemece Köyde İkamet Eden Sanığın Kendisinin ve Ailesinin Geçimini Sağlamak Üzere Çalışmasına Engel Olacak Şekilde İkametine 100 Km den Fazla Mesafede Bulunan İlçeye Giderek Kitap Okuma ve Okuduğu Kitaplardan Özet Çıkarma" Tedbirinin Uygulanmasında İsabet Görülmediği )
YCGKE. 2007/128KAÇAKÇILIK SUÇU ( Kovuşturma Aşamasında Fiilin Kabahat Oluşturduğunun Anlaşılması Halinde Mahkemece İdari Yaptırım Kararı Verilmesi Gereği - Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
YCGKE. 2008/157KAÇAKÇILIK SUÇU ( Kovuşturma Konusu Fiili Değerlendirme ve Takdir Yetkisinin Asliye Ceza Mahkemesi Olduğu )
YCGKE. 2008/189KAÇAKÇILIK SUÇU ( Kovuşturma Konusu Fiili Değerlendirme ve Takdir Yetkisinin Asliye Ceza Mahkemesi Olduğu )
YCGKE. 2008/93KAÇAKÇILIK SUÇU ( Kovuşturma Konusu Fiili Değerlendirme ve Takdir Yetkisinin Asliye Ceza Mahkemesi Olduğu )
YİBGKE. 1966/15KAÇAKÇILIK SUÇU ( Mahkemenin Bilirkişi Tayin Ederek Malın CİF Değerini Re'sen Saptayacağı )
Y7.CDE. 2014/29192KAÇAKÇILIK SUÇU ( Nakil Vasıtasının Müsaderesinin İşlenen Suça Nazaran Daha Ağır Sonuçlar Doğurmayacağı ve Bu Sebeple Hakkaniyete de Aykırı Bir Yanın Bulunmadığı Dikkate Alınarak Davaya Konu Nakil Vasıtasının Müsaderesi Yerine İadesine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y7.CDE. 2004/30820KAÇAKÇILIK SUÇU ( Nedeniyle Yapılan Yargılamada Önödeme Kararı Verilmesi/Suça Konu Eşyanın Müsaderesi )
Y7.CDE. 2004/38524KAÇAKÇILIK SUÇU ( Ödemede Acz Halinde Çevrilip Çektirilmesi Gereken Hapis Cezasına Hükmedilemeyeceği Hususunun Bozmayı Gerektirdiği )
Y7.CDE. 2001/8456KAÇAKÇILIK SUÇU ( Rakının Tekel Maddesinden Gümrük Eşyasına Dönüştürülmüş Olması Sanık Yararına Olduğundan Tatbiki )
Y11.CDE. 2008/18663KAÇAKÇILIK SUÇU ( Resmi Belgede Sahtecilik/Sanığın Türkiye'ye Kesin Dönüş Yapacağını Bildirerek Yurtdışından Aldığı Aracını Diğer Sanık Aracılığı İle Türkiye'ye Soktuğu - Sanıklar Hakkında Kaçakçılık Suçundan Açılan Dosyanın İnceleneceği )
Y7.CDE. 2014/4991KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sadece Sanıkta Ele Geçen Yirmi İki Karton Sigaranın İthalinde Öngörülen Vergiler ve Diğer Eş Etkili Vergiler İle Mali Yükler Toplam Tutarı Olan Miktarların Kamu Zararı Olduğunun Bildirilmesi ve Sonucuna Göre Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
Y7.CDE. 1993/1547KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sahte Satış Faturası Tanzim Edilerek Araç Satışı )
Y7.CDE. 2004/35275KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanığa Kaçak Eşyaların Gümrük Değeri Üzerinden Yeniden Usulüne Uygun Önödeme Önerisine Bulunulup Sonucuna Göre Hukuki Durumunun Tayini Gerekirken Usulsüz Önödeme Uyarısına Dayanılarak Önödeme Yapmadığından Bahisle Hüküm Mahkumiyet Hükmü Tesisinin Yasaya Aykırı Olması )
Y7.CDE. 2004/35250KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanığa Yapılacak Önödeme Önerisine Yargılama Giderinin de Dahil Edilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 2017/9651KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanığın 5607 Sayılı Kanun'un 3/1. ve 3/10-Son ve 3/22. Maddeleri Uyarınca Cezalandırılması Gerektiği - Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma/5237 S.K.'nun 53. Madde Hükümlerinin Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu - İyi Niyetli Olmadığı İspatlanamayan Malen Sorumluya Ait Çekici İle Dorsenin İadesinin Gerektiği )
Y7.CDE. 2015/15661KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanığın Aracı Galeriden Suç Tarihinden Önce Kiraladığını Söylemesi Karşısında Bu Hususun Araştırılarak ve Kayıt Malikinin Duruşmaya Çağrılarak Beyanının Alınması ve Sonucuna Göre İyiniyetli Olup Olmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/17699KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanığın Dava Konusu Eşyayı Yurtdışından Satın Alarak Yasal Olmayan Yoldan Yurda Getirmiş Olması )
YCGKE. 1973/83KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanığın Evinde Bulunan Kaçak Çaylar )
Y7.CDE. 2014/30995KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanığın Hükme Konu Eylemi İle Bozma Kararına Konu Eyleminin Benzer Mahiyette Olduğu Dikkate Alınarak Sanığın Bu Eylemleri Bir Suç İşleme Kararı İcrası Kapsamında İşleyip İşlemediği ve Hakkında Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanamayacağının Hususu Tartışılması Gerektiği )
Y7.CDE. 2015/19644KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanığın İran Ülkesinden Türkiyeye Gümrük Kapısından Giriş Yaptıktan Kısa Bir Süre Sonra Kendisinin Kullandığı Araçla Getirdiği Kaçak Eşyalarla Yakalandığı Olayda Sanığa İsnat Edilen Eylemin 5607 S. K.'nun Md. 3/1 Hükmüne Muhalefet Suçunu Oluşturacağının Gözetilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2013/14110KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanığın iş Yerinde Ele Geçirilen Kayıtlı Olmayan Kaçak Cep Telefonu Açısından Bu Suçun Oluştuğu )
Y20.CDE. 2015/14309KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanığın Kaçak ve Bozulmuş Karkas Etin Ele Geçirildiği İşyerinde İşyeri Yetkilisi İşyeri Sahibi veya Ortağı Gibi Bir Konumda Bulunup Bulunmadığının Belediye Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Sicili Vergi Dairesi ve İl Tarım Müdürlüğü Gibi Kurumlardan Sorulması Gerektiği/Eksik Araştırma İle Hüküm Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma/5237 S.K. Md. 53'ün Bazı Hükümlerinin İptal Edildiği/Sanığın Durumunun Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )
Y7.CDE. 2014/28084KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanığın Kamu Zararından Haberdar Olmadığı - Zararın Ödenmediği Gerekçesi İle Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu/Açılan Davanın Niteliğine Göre Suçtan Zarar Görmeyen ve Davaya Katılma Hakkı Olmayan Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2014/18667KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanığın Kamu Zararından Haberdar Olmadığının Anlaşıldığı/Kamu Zararının Giderilmediği Gerekçesi ile Sanık Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Kamu Zararının Bildirilmesi/Cif Değer Üzerinden Gümrük İdaresince Hesaplama )
Y7.CDE. 2014/32911KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanığın Kendi Altsoyu Üzerindeki Velayet Hakları İle Vesayet veya Kayyımlığa Ait Bir Hizmette Bulunmaktan Koşullu Salıverilmesine Altsoyu Dışında Kalanlarla İlgili Bu Hak ve Yetkilerden İse Cezanın İnfazı Tamamlanıncaya Kadar Yoksun Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2015/18084KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanığın Kullandığı Tankerde Ele Geçirilen Motorinin Marker Seviyesinin Geçerli Olduğu - Sanığın Üzerine Atılı Suçun Yasal Unsurları Oluşmadığı )
YCGKE. 1989/4KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanığın Lehine Olan Kanun Maddesinin Tesbitinde Miktarı Ne Olursa Olsun Para Cezasının Hapis Cezasından Hafif Sayılacağı )
Y7.CDE. 2012/20794KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanığın Ortağı ve Yetkilisi Olduğu Şirketin Büyüklüğü İş Hacmi İstihdam Kapasitesi Suç Tarihine Kadar Yapılan İhracat Miktarları ve Dosya Kapsamına Göre Sanığın Atılı Suçları İşlediğine Dair Yeterli Delil Elde Edilemediği - Beraati Gerektiği/Kabule Göre Lehe Olan Yasanın Belirleneceği )
YCGKE. 1976/7-108KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanığın Para Cezasını Ödemekten Aczi Halinde İndirim ve Hapis Cezasına Çevrilme )
Y7.CDE. 2012/28604KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanığın Savcılık ve Mahkemedeki Savunmalarında Suçlamayı Reddettiği ve Bu Savunmanın Tüm Aşamalarda Diğer Sanık Tarafından Doğrulandığı - Sanığın Kollukta Müdafii Olmaksızın Alınan İkrara Yönelik Beyanı Sonraki Aşamalarda Doğrulanmadığından Hükme Esas Alınamayacağı )
YCGKE. 1981/7-27KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanığın Sorguya Çekilmesi ve Adına Celp Müzekkeresi Çıkarılmasının Zamanaşımını Kesen Sebeplerde Olması - Bozmaya Diyeceğinin Sorulması İçin Çıkarılan Celp Müzekkeresinin ve Mahkemedeki Bozmaya Uyma Konusundaki Beyanının Bu Kapsama Girmemesi )
Y7.CDE. 2014/5906KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanığın Talimatla Alınan Savunmasında Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması Müessesesinden Yararlanmak İstediğini Ve Kamu Zararını Ödeyeceğini Beyan Ederek Ödeme Belgesi Sunduğu Gözetilmeden Kamu Zararını Ödemediğinden Bahisle Ve Başka Bir Gerekçe de Gösterilmeden Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2014/34380KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanığın Tekerrüre Esas Alınan İlamı İle Mahkum Olduğu Önceki Hükümlülüğünün Tazmini Nitelikte Para Cezası Olduğu ve Tekerrüre Esas Alınamayacağı - Mahkemece 5237 S. T.C.K.'nun 58. Md. Gereğince Sanık Hakkında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanmasına Hükmolunmasının Doğru Olmadığı )
Y7.CDE. 2007/8489KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanığın Yurda Yasal Olmayan Yollardan Sokulduğu Anlaşılan Yabancı Sigaralar İle Birlikte Yurt Dışına Çıkmak Üzere Geldiği Hava Alanına Girişte Yapılan Kontrolde Yakalanması )
Y7.CDE. 2014/28083KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanık Hakkında Aynı Gün İncelenen Dosya İle Halen Yargılaması Devam Eden Asliye Ceza Mahkemesinin Dosyasındaki Eylemlerin Benzer Suç Vasfına Yönelik Olduğu - Eldeki Dosya İle Anılan Dosyalar Birleştirilmek Suretiyle Yargılama Yapılarak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdiri Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/7048KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanık Hakkında Hak Yoksunluğunun Sanığın Sadece Kendi Altsoyu Üzerindeki Velayet Vesayet veya Kayyımlık Yetkileri Açısından Uygulanmasına Yer Olmadığına Altsoyu Dışında Kalanlarla İlgili Bu Hak ve Yetkilerden İse Cezanın İnfazı Tamamlanıncaya Kadar Yoksun Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/33968KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanık Hakkında Hem Adli Para Cezası Hem de Hapis Cezası Verildiği ve Adli Para Cezaları İçin Tekerrür Hükümleri Uygulanamayacağı Halde Tekerrür Hükümleri Uygulanmasına Karar Verilirken Hiçbir Ayrım Yapmamasının Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2014/30657KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanık Hakkında Hem Adli Para Cezası Hem de Hapis Cezası Verildiği ve Adli Para Cezası İçin Tekerrür Hükümleri Uygulanamayacağı Halde Tekerrür Hükümleri Uygulanmasına Karar Verilirken Ayrım Yapmaksızın Sanığın Cezasının Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2004/25694KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanık Hakkında Ödeme Nedeniyle Takipsizlik Kararı Verildiği Nakil Aracının Kaçak Olmadığı Anlaşıldığından Nakil Aracının Müsaderesine Değil İadesine Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2014/22491KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanık Hakkında Tanzim Olunan İddianamenin Usulüne Uygun Çağrı Kağıdı ile Birlikte Tebliğ Edilmeden veya Sanığın Hazır Olduğu Celsede Okunmadan Hüküm Tesis Edilmesinin Savunma Hakkını Kısıtladığının Kabulü - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Engel Bir Durum Bulunmadığı/Kaçakçılık )
Y7.CDE. 2017/11350KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanıklardan Ele Geçirilen Makaronlar Yönüyle 5607 S. K.'nun 3/5. Md. Hükmü Bandrolsüz Sigaralar Yönünden de 4733 S. K.'nun 8/4. Md. Hükmü Uyarınca Ayrı Ayrı Ceza Tayini Gerekirken Sadece 4733 Sayılı Kanun Uyarınca Mahkumiyete Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu)
YCGKE. 1995/7-19KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanıkların Anlaşarak Kamufle Edip Noksan Gümrük Vergisi Ödeyerek Mal İthali )
Y7.CDE. 2017/9731KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanıkların Eyleminin 5607 Sayılı Kanun'un 3/5. Maddesi Kapsamındaki Suçu Oluşturduğu Gözetilmeden Sanıklar Hakkında 5607 Sayılı Kanun'un 3/1. Maddesinden Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )
Y7.CDE. 2017/13857KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanıkların Müsnet Suçu Bilerek İşlediklerine Dair Cezalandırılmalarına Yeterli Dosya Kapsamında Delil Olmadığı Gözetilmeden Sanıkların Atılı Suçlardan Beraati Yerine Hüküm Tesisinin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2003/20757KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanıkların Sakatlık Belgesine İstinaden Getirtilen Araçları Getiren Fiziki Engellilerin Borçuymuş Gibi Gösterilip Araçlarına Haciz Konulduktan Sonra Satınalınması Eylemi )
YCGKE. 2014/7-370KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanıkta Ele Geçen Sigara Miktarı Dikkate Alındığında Meydana Gelen Zararın Boyutu ve Sanığın Kastının Yoğunluğu ve Sanığın Kasta Dair Kusurunun Ağırlığı Suç Konusunun Değer ve Önemi ve Suçun İşleniş Biçimi Şeklindeki Gerekçeyle Alt Sınırdan Fazlaca Uzaklaşılarak Temel Ceza Tayininin Hatalı Olduğu )
YCGKE. 2014/7-64KAÇAKÇILIK SUÇU ( Soruşturma Aşamasında Bildirilirse Ben Bu Parayı Öderim Diyen ve Fakat Ödeme Yapma Yönünde Gerek Soruşturma Gerek Kovuşturma Aşamasında Herhangi Bir Talebi ve Müracaatı Olmayan Sanıkla İlgili Olarak Etkin Pişmanlık Hükmünün Uygulanması İmkanının Bulunmadığı )
Y9.CDE. 2013/7916KAÇAKÇILIK SUÇU ( Soruşturma Kapsamında El Konulup Yediemin Olarak Kendisine Teslim Edilen Çayı Satıp Alıcıya Gönderilmek Üzere Kargo Şirketine Teslim Etmekten İbaret Eylemin Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturacağı )
Y7.CDE. 1999/12207KAÇAKÇILIK SUÇU ( Suç Konusu Aracın Cif Değerinin Tesbitinde )
Y7.CDE. 2004/33646KAÇAKÇILIK SUÇU ( Suç Konusu Eşyaların Emsal İthalatlara Kıyasla Gerçek Değerinin Tespit Ettirilmesi ve İthal Eşyasının Gümrük Kıymetinin Eşyanın Satış Bedeli Olan Yani İthal Karşılığı Gerçekte Ödenen veya Ödenecek Fiyat Olduğu Hususunun Gözetilmesi Gereği )
Y8.CDE. 1999/13082KAÇAKÇILIK SUÇU ( Suç Konusu Mermi Sayısının 20000'den Az Olması )
Y7.CDE. 1999/9720KAÇAKÇILIK SUÇU ( Suç Konusu Tekel Ürünlerinin Değerlerinin Fahiş veya Hafif Olduklarının Tesbitinde Toplam Fiyatın Esas Alınması )
Y7.CDE. 2017/1352KAÇAKÇILIK SUÇU ( Suç Tarihi İtibarıyla Suçtan Zarar Görmeyen ve Davaya Katılma Hakkı Olmayan Kişi Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği )
Y7.CDE. 2012/7650KAÇAKÇILIK SUÇU ( Suç Tarihi İtibariyle Sanığın Eylemine Uyan ve Daha Lehe Düzenleme İçeren 5607 S.K. Md.3/5 Gereğince Hüküm Kurulması Gerektiği - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunmayan 4733 S.K. Uyarınca Hüküm Tesis Edilemeyeceği )
Y7.CDE. 2014/29793KAÇAKÇILIK SUÇU ( Suç Tarihi ve Ele Geçen Eşyanın Niteliği İtibariyle Sanığın Eyleminin 5752 S. Kanun İle Değişik 4733 S. Kanun'un 8/4. Fıkrası Kapsamında Kaldığı - 5607 S. Yasa'ya Muhalefetten Hüküm Kurulamayacağı )
YCGKE. 1987/7-486KAÇAKÇILIK SUÇU ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Madde İle Sanıklara Sadece Ağır Para Cezası Verilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 2016/10578KAÇAKÇILIK SUÇU ( Suç Tarihine ve İşlenen Suçun Niteliğine Göre Sanıkların Eylemlerinin Zincirleme Biçimde Kaçakçılık Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Takdir ve Değerlendirilmesi Bakımından Diğer Dosyaların İncelenmesi Gerektiğinde Birleştirilmesi ve Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2016/4771KAÇAKÇILIK SUÇU ( Suç Tarihinin 09/10/2012 ve İddianame Düzenleme Tarihinin 25/09/2013 Olduğu - Dairece Sanığın Aynı Gün İncelenen Diğer Dosyasında Suç Tarihinin 17/10/2012 İddianame Tarihinin 09/01/2013 Olduğu Gözetilerek Eylemlerinin T.C.K.'nın 43. Md. Kapsamında Kalıp Kalmadığının Değerlendirileceği )
Y11.CDE. 2007/2736KAÇAKÇILIK SUÇU ( Suç Tarihlerinde Kimlerin Şirketi İdare ve Temsile Yetkili Olduğunun Tespiti İçin Şirket Ana Sözleşmesi Getirtilip Ticaret Sicil Memurluğu'ndan Sorularak Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2002/17032KAÇAKÇILIK SUÇU ( Suça Konu CD'lerin Konusunda Uzman Bilirkişiye İncelettirilerek Yerli Yada Yabancı Menşeli Olup Olmadıklarının Belirlenmesi )
Y7.CDE. 2015/19643KAÇAKÇILIK SUÇU ( Suça Konu Eşyanın İthalinde Öngörülen Gümrük Vergileri ve Diğer Eş Etkili Vergiler İle Mali Yükler Toplam Tutarı Olan Miktarın Kamu Zararı Olduğunun Sanığa Bildirilmesi ve Sonucuna Göre Gerektiğinde 5271 S. CMK'nun Md. 231/9 Hükmü de Gözetilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/34524KAÇAKÇILIK SUÇU ( Suça Konu Kaçak Sigaraların 5607 S. Kanun'un 13/1. Md. Yollamasıyla 5237 S. T.C.K.'nın 54/4. Md. Uyarınca Nakil Aracının İse 5607 S. Kanun'un 13/1. Md. Yollamasıyla 5237 S. T.C.K.'nın 54/1. Md. Uyarınca Müsaderesine Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2005/9242KAÇAKÇILIK SUÇU ( Şirket Yetkililerinin Yaptıkları İthalat İle İlgili Gümrük Giriş Beyannamelerini Sahte Olarak Düzenleyip Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunarak Eksik Vergi Ödemeleri Nedeniyle Suçun Oluştuğu )
Y7.CDE. 2014/32333KAÇAKÇILIK SUÇU ( T.C.K'nun 50/6 Md.sindeki Yaptırım İbaresinin Tedbir Olarak Değiştirilip 5275 S. Kanun'un 106/4 ve 9. Fıkralarının Yeniden Düzenlenip 10.Fıkrasının da Yürürlükten Kaldırıldığı - Adli Para Cezasının Ödenmemesi Durumunda Tamamının Tahsil Edileceğinin ve Hapse Çevrileceğinin Belirtilmesinin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2003/21523KAÇAKÇILIK SUÇU ( Takdir Hakkının Kullanılması Gereken Durumlarda Dosya Üzerinden Karar Verilememesi )
Y4.CDE. 2002/2013KAÇAKÇILIK SUÇU ( Taklit Bandrollü Sigaranın İç Piyasaya Satılması )
Y7.CDE. 2014/34379KAÇAKÇILIK SUÇU ( Teknik Düzenlemelere Uygun Olmayan Akaryakıt/Beraate Karar Verilemeyeceği - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan İzin Alınmadan Akaryakıt Haricinde Kalan Ürünlerden Elde Edilen Akaryakıt Ya da Akaryakıta Dönüştürmek Maksadıyla Kullanılan veya Bulundurulan Akaryakıt Haricinde Kalan Ürünlerin Kaçak Petrol Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2003/2240KAÇAKÇILIK SUÇU ( Teşebbüsün de Tamamlanmış Suç Gibi Cezalandırılması - Tırlardaki Gümrükçe Yapılmış Mühürlerin Fekki ve İçindeki Malların Değiştirilmesi )
Y8.CDE. 1996/6270KAÇAKÇILIK SUÇU ( Teşekkül Oluşturarak Kaçakçılık Suçları Düşüncede Birleşme ve Örgütlenmenin Eylemde Süreklilik Sağlanması İle Gerçekleşmesi )
YCGKE. 2013/7-589KAÇAKÇILIK SUÇU ( Tutanak Düzenleyicisi Tanıklar Dinlenerek Suça Konu Kaçak Mazot ve Atların Sanığa Ait Olduğu Hususunun Nasıl Tespit Edildiği Sorularak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayin Edilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2016/19776KAÇAKÇILIK SUÇU ( UYAP Kayıtlarının İncelenmesi Sonucunda Dairece Aynı Gün İncelenen Sanığın Başka Dosyası da Bulunduğu - Eylemlerin Aynı Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında Kalıp Kalmadığı Aralarında Hukuki Kesinti Olup Olmadığının Belirlenmesi Bakımından Dosyaların Gerektiğinde Birleştirilerek Karar Verileceği/Zincirleme Suç )
YCGKE. 1976/7-173KAÇAKÇILIK SUÇU ( Yakalanan Eşyaların Yurda Bağışık Olarak veya Gümrüğü Ödenerek Getirilen Mallardan Bulunduğunu Bildiren Bilirkişi Açıklamasının Hükme Yeterli Olmaması )
Y7.CDE. 2017/11407KAÇAKÇILIK SUÇU ( Yasa Değişikliği Gözetilmeden Hükümde İnfaz Yetkisini Kısıtlayacak Şekilde Verilen Adli Para Cezasının Ödenmemesi Durumunda Ödenmeyen Para Cezasının Hapis Cezasına Çevrilmesine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği)
YCGKE. 1980/7-339KAÇAKÇILIK SUÇU ( Yasadaki Tahfif Sebeplerinin Değişmesi Halinde Failin Lehine Olan Hükmün Uygulanması )
Y7.CDE. 2006/17164KAÇAKÇILIK SUÇU ( Yolcuların Beraberinde Getirilen Ticari Mahiyet ve Miktarda Olan Eşya - Belli Kuruluşların Vereceği Uygunluk ve Yeterlilik Belgesine Tabi Olan Eşya Hakkında 4926 S.Y Md. 4 ( d ) Bendi Hükümlerinin Uygulanacağı )
YCGKE. 1981/205KAÇAKÇILIK SUÇU ( Yurda Kaçak Eşya Getirmekte Kullanılan Araca El Konulmasının Şartları )
Y7.CDE. 2008/19680KAÇAKÇILIK SUÇU ( Yurtdışından Ülkeye Giriş Yaparak Transit Geçen Araçların Deposundan Satın Alınan Kaçak Mazotun Satıldığı )
Y7.CDE. 2015/16151KAÇAKÇILIK SUÇU ( Zincirleme Suç İhtimali Araştırılacağı - UYAP Sisteminden Yapılan Sorgulamaya Göre Sanıkların 5607 S. Yasaya Muhalefet Suçu Nedeniyle Dairemize Gelen Bir Dava Dosyası Daha Olduğu/Eylemlerin Zincirleme Biçimde Kaçakçılık Suçunu Oluşturup Oluşturmadığı Değerlendirileceği )
Y7.CDE. 2016/13393KAÇAKÇILIK SUÇU (5607 S. K.'nun Md. 3/18 Hükmüne Göre Tanımlanan Fiillerin Teşebbüs Aşamasında Kalmış Olsa Bile Tamamlanmış Suç Gibi Cezalandırılacağı - Sanıkların Eylemleri Tamamlanmış Olduğundan Atılı Suçtan Cezalandırılmaları Gerektiği)
Y7.CDE. 2014/17752KAÇAKÇILIK SUÇU (Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı İle 5237 S. TCK'nun 53. Md. Hükmünün Bazı Bölümlerinin İptal Edilmesi Nedeniyle Anılan Maddenin Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu)
Y7.CDE. 2014/31830KAÇAKÇILIK SUÇU (Aracın İyiniyetli Üçüncü Kişiye Ait Olduğunun Anlaşılması Karşısında Müsadere Koşulları Bulunmayan Nakil Aracının Sahibine İadesi Gerektiği - Verildiği Belli Olmayacak Şekilde Katılan Kuruma Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu)
Y7.CDE. 2014/30030KAÇAKÇILIK SUÇU (Benzer Suç Vasfına Yönelik Olduğu Gözetilerek Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gerektiğinden Davaların Birleştirilmesi İle Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği)
Y7.CDE. 2014/31925KAÇAKÇILIK SUÇU (Dava Konusu Eşyanın Müsaderesi İle Yetinilmesi Gerekirken Tasfiyesine de Hükmedildiği/Hükümde İnfaz Yetkisini Kısıtlayacak Şekilde Doğrudan Verilen Adli Para Cezasının Ödenmemesi Durumunda Hapse Çevrileceğinin Belirtildiği - Kararın Bozulacağı)
Y7.CDE. 2014/31644KAÇAKÇILIK SUÇU (Davaya Konu Eşya Konusunda Uzman Bilirkişiye İncelettirilip Cif Değerinin Belirlenmesi ve Bu Miktar Üzerinden İdareye Hesaplattırılacak Gümrüklenmiş Değerin Daha Lehe Olması Halinde Yeniden Ön Ödeme Önerisi Tebliğ Edilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
Y7.CDE. 2015/17432KAÇAKÇILIK SUÇU (Davaya Konu Eşyanın Cif Değerine Göre Tespit Edilen Eşyanın İthalinde Öngörülen Gümrük Vergileri ve Diğer Eş Etkili Vergiler İle Mali Yükler Toplamından Oluşan Gümrük Vergilerinin Kamu Zararı Olduğu Sanıklara Bildirilerek Sonucuna Göre Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Değerlendirileceği)
Y7.CDE. 2016/9344KAÇAKÇILIK SUÇU (Diğer Dosyalardan Sanığın Eylemlerinin Aynı Nitelikte Olduğu Gözetilerek Suç Tarihine ve İşlenen Suçun Niteliğine Göre Sanığın Eylemlerinin Zincirleme Biçimde Kaçakçılık Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Takdir ve Değerlendirilmesi Bakımından Dosyaların İncelenmesi Gerektiği)
Y7.CDE. 2017/6204KAÇAKÇILIK SUÇU (Dosya İçerisinde Zararla İlgili Bilgi ve Belge Bulunmadığı Gibi Sanığa Zararı Ödeyip Ödemeyeceğinin Sorulmadığı - Zararın Giderilmediğinden Bahisle ve Başka Bir Gerekçe Gösterilmeden Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesi Hatalı Olduğu)
Y7.CDE. 2014/32211KAÇAKÇILIK SUÇU (Dosyada Bulunan Bilgi ve Belgeler İle Sanıklardan Birinin Savunmasına Göre Davaya Konu Petrol İstasyonunun Sanık Tarafından Diğer Sanığa Noterde Gerçekleştirilen İşlemle Devredildiği Gözetilerek Sanığın Beraati Yerine Mahkumiyetine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)
Y7.CDE. 2014/29048KAÇAKÇILIK SUÇU (Ele Geçen Toplam Sigara Miktarı Üzerine Düzenlenen Kemt Varakasındaki Gümrüklenmiş Değer ve Kurumca Zarar Olarak Bildirilen Bedelin Zarar Olarak Bildirilip Sanığın Yanıltılarak Kurum Zararı Giderilmediğinden Bahisle Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu)
Y7.CDE. 2017/8350KAÇAKÇILIK SUÇU (Eşyanın Kırmızı Hatta Düşmesi Üzerine Gümrük İdaresinin Muayene İçin Hazır Bulundurmaları İhtarı Yapma Yükümlülüğü Olmadığı/Eşyaların Onay İşlemine Rağmen Gümrükte Hazır Bulundurulmadığı/Eşyaların Gümrüğe Getirilmediği - Sanıkların Haksız Çıkar Sağlama Kastıyla Hareket Ettiklerinin Kabulü Gerektiği)
Y7.CDE. 2017/11417KAÇAKÇILIK SUÇU (Eylemin Geçici İthalatı Kapsamında Değerlendirilemeyeceği Baştan İtibaren Kaçakçılık Kastı İle Hareket Ettiği Cihetle Sanığın Üzerine Atılı Müsnet Suçtan 5607 S. K.'nun 3/1. Md. Hükmü Gereğince Mahkumiyetine ve Suça Konu Aracın Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y7.CDE. 2016/7448KAÇAKÇILIK SUÇU (Fiillerin İşlendikleri Yer ve İşlenme Zamanı Fiiller Arasında Geçen Süre Korunan Değer ve Yarar Hareketin Yöneldiği Maddi Konunun Niteliği Olayların Oluş ve Gelişimi İle Dış Dünyaya Yansıyan Diğer Tüm Özelliklerin Birlikte Değerlendirilmesi İçin Benzer Eylemlere Konu Dosyaların Birleştirilmesi Gerektiği)
Y7.CDE. 2014/412KAÇAKÇILIK SUÇU (HAGB - “Eşyanın İthalinde Öngörülen Gümrük Vergileri ve Diğer Eş Etkili Vergiler İle Mali Yükler” Toplam Tutarı Olan Miktarın Kamu Zararı Olduğu Sanıklara Bildirilerek Sonucuna Göre Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/9. Fıkrası da Gözetilerek Karar Verileceği)
Y7.CDE. 2014/6726KAÇAKÇILIK SUÇU (Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilen Şahıs İle Sanık Birlikte İşledikleri Fiilden Dolayı Eylemlerinin Toplu Kaçakçılık Olarak Değerlendirilip Buna Göre Kurulacak Hüküm Bakımından Maddi Gerçeğin Belirlenmesinde Zorunluluk Bulunduğu)
Y7.CDE. 2014/32349KAÇAKÇILIK SUÇU (Hükümde İnfaz Yetkisini Kısıtlayacak Şekilde Doğrudan Verilen Adli Para Cezasının Ödenmemesi Durumunda Hapse Çevrileceğinin Belirtilmesi ve Dava Konusu Kaçak Eşyaların 5607 S.K. 13/1 Maddesi Delaletiyle TCK'nın 54. Maddesi Gereğince Müsaderesi Gerekirken Doğrudan TCK'nun 54. Maddesi Uyarınca Müsaderesine Karar Verilmesinin İsabetsizliği)
Y7.CDE. 2014/32490KAÇAKÇILIK SUÇU (Hükümde İnfaz Yetkisini Kısıtlayacak Şekilde Verilen Adli Para Cezalarının Ödenmemesi Durumunda Hapse Çevrileceğinin Belirtilmesi ve Suçtan Doğrudan Zarar Görmeyen ve Katılma Hakkı Bulunmayanın Davaya Katılan Olarak Kabul Edilip Lehine Dilekçe Ücretine Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı)
Y7.CDE. 2014/31845KAÇAKÇILIK SUÇU (Kayıt Malikinin Duruşmaya Celbedilerek Konu Hakkında Ayrıntılı Bilgisine Başvurulduktan Sonra Aracın İyi Niyetli Üçüncü Kişiye Ait Olup Olmadığının Belirlenmesi ve Sonucuna Göre Müsaderesine Ya da İadesine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y7.CDE. 2015/23481KAÇAKÇILIK SUÇU (Mahkemece Kaçak Sigaralar Hakkında Numune Alınarak İmha Suretiyle Tasfiye Kararı Verildiği - Adli Emanette Kayıtlı Numune Sigaralar Haricindeki Sigaralar Hakkında Müsadere Konusunda Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceği)
Y7.CDE. 2014/32078KAÇAKÇILIK SUÇU (Mahkum Olduğu Kısa Süreli Olmayan Hapis Cezası Ertelenen Sanığın Kendi Altsoyu Dışındaki Kişiler Üzerindeki Velayet Vesayet veya Kayyımlık Yetkileri Açısından Cezanın İnfazı Tamamlanıncaya Kadar Yoksun Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu)
Y7.CDE. 2010/3033KAÇAKÇILIK SUÇU (Sanığın Aracında Motorin ve İçki Ele Geçirildiği/Eylemin Bütünlük Arz Ettiği ve Tek Kaçakçılık Suçunu Oluşturduğu - Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Petrol Piyasası Kanunu Gereği Ayrı Ayrı Cezalandırılmasına Karar Verilemeyeceği)
Y7.CDE. 2014/32131KAÇAKÇILIK SUÇU (Sanığın H.A.G.B. Hükümlerinin Uygulanmasını Talep Ettiği/Kemt Tutanağında Belirtilen Vergiler Toplamının Kamu Zararı Olduğu Bildirilerek Ödeme İçin Süre Verilmesi ve Sonucuna Göre C.M.K'nun 231/9. Md. de Gözetilerek Karar Verilmesi Gerekirken Kamu Zararının Yanlış Miktar Bildirildiği - Kararın Bozulacağı)
Y7.CDE. 2014/33874KAÇAKÇILIK SUÇU (Sanığın İçerisinde Dava Konusu Kaçak ve Bandrolsüz Sigaraların Bulunduğu Kargonun Bu Özelliğini Bilerek Kargoyu Kabul Edip Etmediğinin ve Suç Kastı İle Hareket Edip Etmediğinin Belirlenmesi İle Delillerin Birlikte Değerlendirilmesi İçin Sanık Hakkındaki Diğer Dosyaların da İncelenmesi Gerektiği)
Y7.CDE. 2013/10077KAÇAKÇILIK SUÇU (Sanığın Suça Konu Cep Telefonlarını Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmaksızın Yurda Kaçak Yollardan Sokan Kişi Olduğuna Dair Dosyada Delil Bulunmadığı - Sanığın Eyleminin Yurda Kaçak Yollardan Getirilmiş Cep Telefonlarını Sahte Belgelerle Bilgi Teknolojileri Kurumuna Kaydettirip Yasal Hale Getirerek Dolaşıma Sokmaya Çalışmak Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği)
Y7.CDE. 2016/11806KAÇAKÇILIK SUÇU (Sanığın Sübuta Erdiği Mahkemesince Kabul Edilen Bandrolsüz Sigara Kaçakçılığı Eylemi Gereği 5607 S. K.'nun Md. 3/10 Hükmü Gereğince Cezasından Artırım Yapılması Gerektiği)
Y7.CDE. 2014/9009KAÇAKÇILIK SUÇU (Sanık Hakkında HAGB Kararı Verilmesini Engelleyecek Bir Durum Olmadığı/Sanığın Savunmasında HAGB Kararı Verilmesini Talep Ettiği Nazara Alınarak Kamu Zararı Miktarının Sanığa Bildirilmesi Gereği - HAGB Kararı Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmiş Olmasının İsabetsizliği)
YCGKE. 2014/7-78KAÇAKÇILIK SUÇU (Sanıklara Yüklenen Suçun Yaptırımı Adli Para Cezası Asli Dava Zamanaşımı Sekiz Yıl Kesintili Dava Zamanaşımı On İki Yıl Olduğu - Dava Zamanaşımı Gerçekleşmiş Olması Nedeniyle Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği)
Y7.CDE. 2015/24881KAÇAKÇILIK SUÇU (Suç Tarihinde Yürürlükte Olan 5607 S. K.'nun 3/5. Md. Hükmünde Yer Alan Düzenlemenin Sanık Lehine Olduğu Nazara Alınmaksızın Fazla Ceza Tayininde İsabet Görülmediği)
Y7.CDE. 2017/4192KAÇAKÇILIK SUÇU (Tamamlanması İçin Öngörülen Haksız Çıkar Elde Edilemediği İçin Eylem Teşebbüs Aşamasında Kaldığı 5607 Sayılı Kanun Hükümleri Gereğince Sanıkların Atılı Suçtan Cezalandırılmaları Gerekirken Dosya Kapsamıyla Örtüşmeyen Gerekçeyle Beraatlerine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y7.CDE. 2015/26301KAÇAKÇILIK SUÇU (Tır Karnesi Muhteviyatı Tekstil Ürünü Eşyayı Yurtdışına Çıkarmak Yerine Beyan Harici Parfümü Yurtdışına Çıkarma - Ürünlerinin Geri Gönderilmesi İçin Fatura ve Belge İstenmesi Üzerine Faks Yoluyla İlgili Belgeleri Gönderdikleri/Atılı Suçtan Mahkumiyeti Yerine Beraatine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
Y7.CDE. 2014/31861KAÇAKÇILIK SUÇU (Uzun Süreli Hapis Cezası Ertelenen Sanık Hakkında Denetim Süresi İçinde Kasıtlı Bir Suç İşlemesi Hâlinde Ertelenen Cezanın Kısmen veya Tamamen İnfaz Kurumunda Çektirilmesine Karar Verileceğinin Belirtilmemesinin Doğru Olmadığı)
Y7.CDE. 2014/9996KAÇAKÇILIK SUÇU (Yatırım Teşvik Kapsamında Getirilen Eşyalarla İlgili Olarak Özel Bir Kanunun Olmadığı Genel Kaçakçılık Suçları Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği ve Bu Suretle Eylemin 5607 S. K.'nun Md. 3/1 Hükmünde Belirtilen Suçu Oluşturduğunun Gözetilmesi Gerektiği)
Y7.CDE. 2017/11291KAÇAKÇILIK SUÇU (Yurda Eşya Sokulmak İstenirken Ya da Hemen Sonrasında veya Eylemlerin Kesintiye Uğramadan Devamı Sırasında Yakalanma Halinde Eylemin 5607 S. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamında Kalacağı - 5015 S. Kanun'un Ek 5/1. Md. Uyarınca Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu)
Y9.CDE. 1993/437KAÇAKÇILIK SUÇU OLUŞMASI ( Defter ve Belgeleri İbraz Etmemek )
YCGKE. 1986/7-125KAÇAKÇILIK SUÇU OLUŞMASI ( Yurda Girmesinde Sakınca Görülen Çiçek Tohumlarının Yurda Kaçak Olarak Sokulması - Zirai Mücadele ve Karantina Kanunu'na Muhalefetten Değil Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefetten Hüküm Kurulması Gereği )
Y7.CDE. 2009/12642KAÇAKÇILIK SUÇU SEBEBİYLE AĞIR PARA CEZASI ( Ödenmemesi Sebebiyle Hapse Çevrilmesindeki Esas Gayenin Para Cezasının Tamamının Ödettirilmesi Olduğu - Bu Cezalarda Şartla Salıverilmeye İlişkin Hükümlerin Uygulanamayacağı )
Y7.CDE. 2014/34354KAÇAKÇILIK SUÇUNA YARDIM ETMEK ( Sanıkların Üzerine Atılı Kalabalık Oluşturup Diğer Şüphelilerden Bir Kısmının Kaçmasını Sağlamak Diğer Şüphelilerin Kaçakçılık Suçunu İşlediklerini Bilmelerine ve Haklarında İşlem Yapıldığını Görmelerine Rağmen Sırf Şüphelilerin Eylemlerini Tamamlayıp Kaçak Sigaraları Köye Getirmelerini Sağlamak Amacıyla Kalabalık Oluşturup Şüphelilere Yardım Etmek Şeklindeki Eylemlerin Bu Şekilde Nitelendirilemeyeceği - Mahkumiyetlerine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2005/14619KAÇAKÇILIK SUÇUNDA LEHE YASA ( 1918 Sayılı Yasanın 25/2. Maddesi Uyarınca Sanığa Gümrüklenmiş Değerin Bir Misli Üzerinden Önödeme Önerisi Tebliğ Edilmiş Olması Gereği )
Y7.CDE. 2005/14619KAÇAKÇILIK SUÇUNDA ÖN ÖDEME MİKTARI ( Sanığa Gümrüklenmiş Değerin Bir Misli Üzerinden Önödeme Önerisi Tebliğ Edilmiş Olması Gereği )
Y7.CDE. 2014/4101KAÇAKÇILIK SUÇUNDA ZAMANAŞIMI ( 765 Sayılı TCK'nın 102/3 Maddesi Gereğince 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu - Zamanaşımının Sanığın Savunmasının Alınması İle Kesileceği )
Y11.CDE. 2005/7564KAÇAKÇILIK SUÇUNDAN DAVA ( Açılıp Açılmadığı Araştırılıp Açıldığının Tespiti Halinde İncelenerek Özetinin Duruşma Tutanağına Geçirilip Bu Davayı İlgilendiren Delillerin Onaylı Suretlerinin Dosyaya İntikalinin Sağlanması Gereği - Resmi Belgede Sahtecilik )
Y9.CDE. 1989/55KAÇAKÇILIK SUÇUNDAN DAVA AÇILAMAYACAĞI ( Tarhiyat Öncesi Uzlaşma )
Y7.CDE. 2011/8779KAÇAKÇILIK SUÇUNDAN DOĞRUDAN ZARAR GÖRMEYEN İDARE ( Petrol Piyasası Kanunu Ek Md. 5 Uyarınca Açılan Kamu Davasında Gümrük İdaresi - Hükmü Temyiz Edemeyeceği/Davaya Katılmasına Karar Verilmesinin Hukuken Geçersiz Olduğu )
Y7.CDE. 2014/11556KAÇAKÇILIK SUÇUNUN KESİNTİSİZ DEVAMI SIRASINDA EŞYANIN YAKALANMASI ( Sanığın Eyleminin Kaçakçılık Suçları Kapsamında Kaldığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 1988/5028KAÇAKÇILIK SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Liman Müdürlüğünün Antrepoda Kaybolan Mallardan Mali Mesuliyeti )
Y7.CDE. 2001/4755KAÇAKÇILIK SUÇUNUN OLUŞMASININ ŞARTLARI ( Türkiye'de Çalışmak Üzere İkamet Tezkeresi Alan Yabancının Getirdiği Aracı Başkasının Kullanması )
Y5.CDE. 2012/13340KAÇAKÇILIK SUÇUYLA BERABER İŞLENEN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğundan Bahisle Görevsizlik Kararı Verilmişse de İddianamede Suçun Münhasıran 5607 S.K.'ya Muhalefet Olarak Belirtildiği - Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y7.CDE. 2007/5482KAÇAKÇILIK VE HIRSIZLIK ( Hırsızlık Suçundan Açılan Davanın da Görevsizlik Kararı Verilerek Sulh Ceza Mahkemesine Gönderildiği ve Derdest Olduğu - Temyize Konu Dosyanın İse Kaçakçılık Suçundan Açılmış Bulunan Davaya İlişkin Olduğu ve Müdahil Gümrük İdaresinin Temyiz Yetkisinin Bulunduğu )
YCGKE. 2002/11-248KAÇAKÇILIK VE İŞTİRAK SUÇLARI ( Vergi Denetmeninin Tespit Ettiği Suçların Vergi Dairesinin Bağlı Olduğu Defterdarlık ve Gelirlen Bölge Müdürlüğünce Savcılığa Bildirilmesinin Gerekmesi )
Y2.CDE. 1994/2333KAÇAKÇILIK VE KAÇAKÇILIK SUÇUNA İŞTİRAK ( Tecil Edilmiş Cezanın İnfazı )
Y7.CDE. 2014/3163KAÇAKÇILIK VE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanuna Göre Asli Dava Zamanaşımı Süresinin 8 Yıl Olduğu - Zamanaşımını Kesen En Son İşlem Olan Sanığın Savunmasının Alındığı Gün İtibariyle Öngörülen 8 Yıllık Asli Dava Zamanaşımının Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği/Hükmün Bozulması ve Sanık Hakkında Açılan Kamu Davasının Gerçekleşen Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülmesi Gerektiği )
YCGKE. 1991/7-171KAÇAKÇILIK VE RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇLARINDAN AÇILAN DAVALARIN BİRLİKTE GÖRÜLEMEMESİ ( Hayali İhracat )
Y5.CDE. 2007/14776KAÇAKÇILIK VE SAHTECİLİK SUÇLARI ( Asliye Cezalık Suç Olmalarına Karşılık Bağlantılı Olmaları Koşuluyla Kamu Görevlisi Olmayan Kişilerin İşlediği - Ağır Cezalık Suçlara Dönüştüğü )
Y7.CDE. 2005/3671KAÇAKÇILIK VE SAHTECİLİK SUÇU ( Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunca Düzenlenen Rapor - Defter ve Kayıtlarda Hesap ve Muhasebe Hileleri Yapmak )
Y7.CDE. 2012/19643KAÇAKÇILIK VE SİGARALARIN BANDROLSÜZ OLMASI ( Sebebiyle Aynı Zamanda 4733 S. Kanunun 8/4. Md.sinde Düzenlenen Suçu Oluşturduğundan Fikri İçtima Sebebiyle Sanığın Daha Ağır Cezayı Öngören 4733 S. Kanun'un 8/4. Md. Uyarınca Cezalandırılması Gerektiği )
Y7.CDE. 2012/31632KAÇAKÇILIK VE SİGARALARIN BONDROLSÜZ OLMALARI (Aynı Zamanda 4733 S. Kanunun 8/4. Md.sinde Düzenlenen Suçu Oluşturduğundan 5237 S. T.C.K'nun 44. Md. Uyarınca Fikri İçtima Nedeniyle Sanığın Daha Ağır Ceza Öngören 4733 S. Kanunun 8/4. Md. Uyarınca Cezalandırılması Gerektiği)
Y11.CDE. 2004/1726KAÇAKÇILIK VE VERGİ ZİYAI ( Dava Konusu Eylemle İlgili Vergi inceleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği Düzenlenmişse Salınan Vergi ve Cezalar ile Gecikme Faizi ve Zamlarının Tamamen Ödenip Ödenmediğinin Araştırılarak Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )
YCGKE. 1973/1-266KAÇAKÇILIK YAPAN SANIĞIN ENGELLENMESİ SIRASINDA JANDARMAYI ÖLDÜRMESİ ( Uygulanması Gereken Kanunun Kaçakçılığın Men ve Takibine İlişkin Kanun Olması )
Y7.CDE. 1983/3242KAÇAKÇILIK YASASINA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanıkların Teşvik Tedbirleri Kararnamelerine Dayanarak İthal Ettikleri Saçları İzinsiz Gümrük Vergisiz İthal Ettikleri Mallardan Bir Kısmını Satmaları )
YCGKE. 2004/7-76KAÇAKÇILIK YASASINA MUHALEFET ( Bulgaristan'dan Göçe Zorlanan Soydaşlarımızın Pasaportlarında Kayıtlı Araç - Yurda Girişi İle İlgili Olarak Soruşturmanın Genişletilmesine Gerek Bulunmadığı )
Y7.CDE. 1999/9081KAÇAKÇILIK YASASINA MUHALEFET ( Gümrük İşlemleri Tamamlanmadan Götürdüğü Eşyaları Geri Getirip Gümrük İdaresine Teslim Eden Sanık )
Y7.CDE. 2002/20408KAÇAKÇILIKLA MÜCADALE KANUNUNA MUHALEFET ( Her Türlü İspirtolu İçki Gümrük Eşyasına Dönüştüğünde TCK.'nun 2.Maddesi Hükmü Dikkate Alınarak Dava Konusu Alkollü İçkilerin Gümrüklenmiş Değerinin Tesbitiyle Bir Hüküm Kurulması Gereği )
Y7.CDE. 2002/20399KAÇAKÇILIKLA MÜCADALE KANUNUNA MUHALEFET ( Hükmolunan Tazmini Para Cezası Ve Kendisine Ait Kaçak Mazotun Cif Değeri Toplamı Üzerinden Ayrı Nisbi Vekalet Ücreti Tayini Gerektiği )
Y7.CDE. 2013/5227KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ( Katılan Sıfatını Alabilecek Surette Suçtan Zarar Görmüş Bulunanlar İçin Yasa Yollarının Açık Olduğu - Şikayetçi Vekilinin Suçtan Zarar Görme Olasılığına Göre Kurulan Hükmü Temyize Hakkı Bulunduğu )
Y7.CDE. 2003/19341KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ( Sanığın Dava Konusu Mazotu Köyden Tanımadığı Bir Şahıstan Satın Aldığını Açıkladığı Halde Sonradan Petrol Firmasına Ait Fatura İbraz Etmesi )
Y7.CDE. 2008/17199KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNA AYKIRILIK SUÇU ( Aleyhine Müsadere Talebinde Bulunulan Sanığa Usulüne Uygun Çağrı Kağıdı Tebliğ Edilerek Duruşmaya Davet Edilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/1408KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU ( Getirdiği Lehe Düzenlemeler Karşısında Sanıkların Suçunun Sübutu Halinde Eylemlerinin Yalnızca Para Cezasını Gerektireceği - 1918 Sayılı Kanuna Muhalefet )
Y7.CDE. 2004/14224KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4926 Sayılı Kanununun Getirdiği Lehe Düzenlemeler Gözönünde Tutularak Sanıkların Hukuki Durumlarının Yeniden Değerlendirilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2011/6883KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU ( Madde 17/2 Uyarınca Kaçakçılık Suçlarına Yargılama Yapacak Yerde Birden Fazla Asliye Ceza Veya Ağır Ceza Mahkemeleri Varsa 1 Numarada Bakılacağı - Petrol Kaçakçılığı )
Y7.CDE. 2011/8779KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU ( Madde 17/2 Uyarınca Kaçakçılık Suçlarına Yargılama Yapacak Yerde Birden Fazla Asliye Ceza Veya Ağır Ceza Mahkemeleri Varsa 1 Numarada Bakılacağı - Petrol Kaçakçılığı )
Y7.CDE. 2013/6575KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU ( Petrol Kaçakçılığı/Gümrük İşlemi Yaptırılmadan ve Gümrük Kapıları Kullanılmayarak Yurda Kaçak Motorin Sokulduğu - Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun Uygulanacağı )
Y7.CDE. 2014/17344KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU ( Petrol Kaçakçılığı/Kaçağa Konu Eşyanın Gümrük Kapısından veya Sınırdan Yurda Sokulmak İstenirken ya da Hemen Sonrasında veya Bu Eylemlerin Kesintiye Uğramadan Devamı Sırasında Yakalanması - Gümrük İşlemi Yaptırılmadan ve Gümrük Kapıları Dışından Suriye Devleti'nden Yurda Kaçak Akaryakıt Sokulduğu/Petrol Piyasası Kanununun Uygulanmayacağı )
YCGKE. 2003/7-193KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU ( Sanığın Mahkum Edildiği Kaçakçılık Kanununun Yürürlükten Kaldırılması ve Yeni Kanun Hükümlerine göre Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 2012/18201KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU ( Suçtan Doğrudan Doğruya Zarar Görmeyen Gümrük İdaresi'nin Davaya Katılma ve Hükmü Temyize Yetkisi Bulunmadığı - Hazine Vekilinin Başvurusunun Reddedileceği )
Y7.CDE. 2011/6456KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU NİTELİKLİ HALLER ( Ticari Amaç İle Kaçak Sigara Taşımak Suçu - Sanığın Diğer Sanıklarla Birlikte İşlemesi Nedeniyle Cezadan Artırım Yapılmasının Hukuka Uygun Olduğu )
Y7.CDE. 2012/17730KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU‘NA MUHALEFET ( Dava Konusu Eşyanın Gümrüklenmiş Değeri Suç Tarihindeki Ekonomik Koşullar ve Paranın Satın Alma Gücüne Nazaran Hafif Olduğu Halde Mahkemece Sanık Hakkında 4926 S. Yasa'nın 4/3. Md. Uyarınca İndirim Yapılması Gerektiği )
Y7.CDE. 2013/6362KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA AYKIRILIK ( Daha Önce Tebligat Yapılmadan 7201 S.K. Md. 35'e Göre Tebligat Yapıldığı - 30 Günlük Önödeme Süresi Beklenilmeden Kamu Davası Açılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y5.CDE. 2012/13340KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA AYKIRILIK ( Gösterilen Sevk Maddeleri İtibariyle Cezanın Üst Sınırına Nazaran Yargılama Görev ve Yetkisinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu - Kaçakçılık Suçuyla Beraber İşlenen Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Sevk Maddelerinde Belirtilmediği )
Y7.CDE. 2013/1630KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA AYKIRILIK ( Gümrük Giriş Beyannamesi Aslı ya da Onaylı Örneğinin Dosyaya Getirtilmesi Gereği - Zincirleme Menşe Araştırmasının Tamamlanması Gereğinin Gözetileceği )
Y7.CDE. 2014/16097KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA AYKIRILIK ( Kaçağa Konu Eşyanın Gümrük Kapısından Veya Sınırdan Yurda Sokulmak İstenirken Ya Da Hemen Sonrasında Veya Bu Eylemlerin Kesintiye Uğramadan Devamı Sırasında Yakalanması Halinde Eylemin 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamında Kalacağı - Suç Vasfında Yanılgıya Düşülerek 4733 Sayılı Yasaya Muhalefetten Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği )
Y7.CDE. 2013/8239KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA AYKIRILIK ( Kaçakçılık Kanunundaki Düzenleme Nedeniyle Resmi Belgede Sahtecilik Dışındaki Yargılamaların Kaçakçılık Suçu Yargılamasıyla Birleştirilemeyeceği )
Y7.CDE. 2011/11026KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA AYKIRILIK ( Önce 5607 S.K.'da Belirtilen Müsadere Şartlarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Değerlendirileceği - Şartlar Oluşmuşsa 5237 S.K. Uyarınca Müsaderenin Tartışılacağı )
Y7.CDE. 2013/21786KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığın Sigaraların Ele Geçirildiği Aracın Sürücüsü Olduğu/Sanığın Mahkeme Aşamasında Verdiği Savunmasında Kendisinin Sigaralardan Haberdar Olduğunu da Kabul Ettiği - Suçtan Kurtulmaya Yönelik Savunmasına İtibar Edilerek Sanığın Mahkumiyeti Yerine Beraatine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2015/25811KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığın Zararı Gidermemiş Olması Karşısında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Objektif Koşulların Oluşmadığı/Mahkemece Sanık Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hususu Tartışılmaksızın Karar Verilmesinin Sonuca Etkili Olmadığı )
Y7.CDE. 2009/21161KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanıklara Ödeme Önerisinde Bulunulması Üzerine 10 Gün İçinde Ödeyeceklerini Bildirmemeleri - Maddedeki 30 Günlük Süre Beklenmeden Dava Açılamayacağı )
YCGKE. 2013/7-318KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA AYKIRILIK ( Yapılan İtiraz Kanun Yolu Başvurusundan Vazgeçildiği Anlaşılmakta Olup Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazını Geri Alması Sebebiyle Dosyanın İncelenmeksizin İadesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2015/27432KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA AYKIRILIK SUÇU (Lehe Kanun Belirlemesi - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 4926 S. Kanun İle Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 5607 S. Kanunu'nun İlgili Bütün Hükümleri Uygulanarak Elde Edilecek Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması ve Karar Yerinde Tartışılması Suretiyle Lehe Olan Kanun'un Belirleneceği)
Y7.CDE. 2006/6703KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( 4926 Sayılı Kanun Yürürlüğe Girmeden Önce İdarece Tespit Edilen Gümrüklenmiş Değerin Bir Misli İle Yargılama Gideri Toplamı Üzerinden Sanığa Usule Uygun Şekilde Önödeme Önerisinin Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2006/17139KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( 5326 S.K Uyarınca Mahkeme Tarafından İdari Yaptırım Kararı Verileceği - Toplanacak Delillerin TCK'nun 7. Maddesi de Göz Önüne Tutularak Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/2930KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( 5607 S.K.'ya Muhalefe/Sanığın Hapis ve Adli Para Cezası İle Cezalandırıldığı ve HAGB Kararı Verildiği - Zararın Tazmin Edilmediği Gerekçesiyle İtirazın Kabulüne Karar Verilmiş İse de Kaçak Eşya Tespit Tutanağında Belirlenen Gümrük Vergisi Zararının Ödendiğinin Anlaşıldığı/İtirazın Reddedilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/17739KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA MUHALEFET ( 647 Sayılı Yasa Yürürlükten Kaldırıldığı Cihetle Gecikme Zammı Alınmasına İlişkin İbarelerin Hüküm Fıkrasından Çıkarılmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 2007/809KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( Adı Geçenin Tanık Sıfatıyla Dinlenip Mazotun Naklinde Kullanılan Saç Deposunun Kendisi Tarafından Yapılıp Yapılmadığı Yapılmışsa Hangi Tarihte Yapıldığı Parasının Kimin Tarafından Ödendiğinin Tespiti Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/14646KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( Akaryakıt Kaçakçılığı - Sanığın Aracın Standart Deposuna Eklenti Yaparak Depoda Yurda Sokup Sattığı Akaryakıtı Yurda Muafen Getirmesinin Mümkün Bulunmadığından Suçun Oluştuğu )
Y7.CDE. 2006/5944KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA MUHALEFET ( Antrepoda Bulunan Eşyayı Gümrük İdaresinin İzni Olmadan Çıkarmak - Hükümden Sonra Fiilin Kabahate Dönüştüğü/İdari Yaptırım Konusunda Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2006/14813KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( Aracın İthaline İlişkin Belgeler Tüm Ekleriyle Birlikte İlgili Gümrük İdaresinden Getirtilip İthal Belgelerinde Yazılı Şasi Numarasının Araçtaki Numarayla Uyumlu Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2003/3269KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA MUHALEFET ( Aracın Yükleme Tarihi İle Gümrükten Çıkış Tarihi Arasındaki Sürenin Uzunluğu Da Gözetilerek Bu Süre İçinde Veya Başka Tarihlerde Yurt Dışına Çıkış Yapıp Yapmadığının Araştırılması Gereği )
YCGKE. 2006/100KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA MUHALEFET ( Atılı Eylem İster Adli Yaptırımı Gerektiren Suç İsterse İdari Yaptırımı Gerektiren Kabahat Oluştursun Her İki Halde de Kovuşturma Konusu Fiili Değerlendirme ve Takdir Yetkisi Görevli Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
YCGKE. 2005/7-108KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA MUHALEFET ( Bozmaya Eylemli Uyma Sonucu Verilen Kararların Temyiz Edilmesi Halinde İncelemenin Yargıtay'ın İlgili Dairesi Tarafından Yapılması Gereği )
Y7.CDE. 2004/33602KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( Dava Konusu Edilmeyen ve Hakkında Ek İddianame Düzenlettirilmediği Halde Bataryalarla da İlgili Hüküm Kurulmak Suretiyle CMUK'nun 257.Maddesine Muhalefet Edildiği )
Y7.CDE. 2006/2591KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( Dava Konusu Sigara Paketleri İle Bandrollerinin Sahte Olduklarının Tespit Edildiği - Dolandırıcılık Suçundan Açılmış Dava Dosyasının Getirtilip İncelenmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2017/366KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( Davaya Konu Olayda Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu İle Suç Tarihinden Sonra 31.03.2007 Tarihinde Yürürlüğe Giren 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun İlgili Bütün Hükümleri Uygulanarak Elde Edilecek Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması ve Karar Yerinde Tartışılması Suretiyle Lehe Olan Kanun'un Belirlenmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/9766KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( Failin Bu Kanunda Yazılı Suçlardan Dolayı Mükerrir Olduğunun Anlaşılması Halinde Cezasının İndirilemeyeceği - Sanığın Kaçakçılıktan Mahkumiyetine Dair Para Cezasının Yerine Getirilip Getirilmediğinin Araştırılması Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/18300KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( Gümrük İdaresine Resen Gümrüklenmiş Değer Hesaplattırılıp Bunun Üzerinden Sanığa Usulüne Uygun Olarak Ödeme Önerisi Tebliğ Edilerek Sonucuna Göre Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2017/11288KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( Gün İçinde Sınırda Peyderpey Bulunan Akaryakıtın Kaçan Şahıslara Ait Olabileceği - Sanığa Kabullendiği Kaçak Mazotun İdaresince Hesaplanacak Kamu Zararı Bildirilmesi ve Sonucuna Göre Gerektiğinde C.M.K.'nın 231/9 Fıkrası da Gözetilerek Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2006/885KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( Hazırlıkta Gümrük İdaresince Belirlenen Değer Esas Alınarak Suç Tarihine Göre Fiile Uygulanacak Lehe Hüküm Tespit Edilip Buna Göre Ödeme Önerisi Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2008/3294KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( Hükmolunan Cezanın Nevi ve Miktarı İle Müsaderesine Karar Verilen Dava Konusu Eşyanın Değerine Göre Hükmün Temyizi Kabil Bulunmadığı )
Y7.CDE. 2006/12893KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( İki Gümrüklenmiş Değer Hesabında Gümrük Vergisi ve Diğer Devlet Alacakları Yönünden Fark Bulunduğu Gözetilerek Çelişkinin Nedeni Araştırılması Gereği )
Y7.CDE. 2007/2516KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( İki Kişi Olan Sanıkların Teşekkül Halinde Kaçakçılık Suçunu İşlemelerinin Mümkün Bulunmadığı )
Y7.CDE. 2013/15826KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( Kaçağa Konu Eşyanın Gümrük Kapısından veya Sınırdan Yurda Sokulmak İstenirken ya da Hemen Sonrasında veya Bu Eylemlerin Kesintiye Uğramadan Devamı Sırasında Yakalanması Halinde 5607 S.K.'ya Muhalefet Suçunun Oluşacağı )
Y7.CDE. 2015/18926KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA MUHALEFET ( Kaçağa Konu Eşyanın Gümrük Kapısından veya Sınırdan Yurda Sokulmak İstenirken ya da Hemen Sonrasında veya Bu Eylemlerin Kesintiye Uğramadan Devamı Sırasında Yakalanması Halinde Eylemin 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamında Kalacağı )
Y7.CDE. 2014/12984KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( Kaçağa Konu Eşyanın Sınırdan Yurda Sokulmak İstenirken ya da Hemen Sonrasında Yakalanması Halinde Eylemin Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamında Kalacağı - Petrol Piyasası Kanununa Muhalefet Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )
Y7.CDE. 2005/10567KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( Kaçak Eşyanın Gümrük Müdürlüğünce Belirlenen Gümrüklenmiş Değerinin Üç Katı Olan Türk Lirası Ağır Para Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/21839KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( Kamu Zararının Suça Konu Eşyanın Bilirkişiye Hesaplattırılan Cif Değerine Göre Gümrük İdaresince Tespit Edilen Eşyanın İthalinde Öngörülen Gümrük Vergileri ve Diğer Eş Etkili Vergiler İle Mali Yükler Toplamının Olduğunun Gözetileceği )
Y7.CDE. 2012/28686KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA MUHALEFET ( Kişisel Kullanımı Aşan İthal Şekli Suçlunun Kişiliğine ve Suç Kastının Yoğunluğunun Gözetilmesi Şeklindeki Gerekçe İle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Uygulanmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2011/8465KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA MUHALEFET ( Kömürün Antrepo İçerisine İstifi Yapıldıktan Sonra Geriye Kalan Kısmının Yer Bulunmaması Sebebiyle Bitişiğindeki Alanda İstiflenmesinin Antrepo Dışına İzin Olmaksızın Eşya Çıkarmak Kabahatini Oluşturmayacağı )
Y7.CDE. 2002/15556KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA MUHALEFET ( Motorla İrtibatlı Deposunda Mazot Ele Geçirilen Kamyonun Müsadere Edilemeyeceği )
Y7.CDE. 2007/7374KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığa Gümrüklenmiş Değerin Bir Misli ve Yargılama Giderleri Toplamı Üzerinden Ödeme Önerisi Tebliğ Edilip Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/16097KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığa Gümrüklenmiş Değerin Üç Misli Üzerinden Önödeme Önerisi Tebliğ Edilmesi Yerine Gümrüklenmiş Değerin Bir Misli Tutarında Eksik Miktar Üzerinden Usulsüz Önödeme Tebliğinde Bulunulduğu )
Y7.CDE. 2015/16500KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığa İsnat Edilen Suçun 6455 S. Yasa Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği Cihetle Gümrük İdaresinin Açılan Kamu Davasına Katılma ve İtiraz Hakkı Bulunduğu )
Y7.CDE. 2014/34782KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığın Mesleğinin Şoförlük Olmasının Tek Başına Suçun İşlenmesinde Kolaylık Sağlayan Bir Durum Olmadığı Gözetilmeden ve Şoförlük Mesleğinin Atılı Suçu İşlemesinde Sanığa Ne Şekilde Kolaylık Sağladığı da Açıklanmadan 5607 S.K. Md. 4/4 Uyarınca Cezada Artırım Yapılmak Suretiyle Fazla Ceza Tayininin İsabetsizliği - Takdiri İndirim Uygulanırken Uygulama Maddesinin İlgili Fıkrasının Gösterilmeyerek CMK. Md.232/6'ya Aykırı Davranıldığı )
Y7.CDE. 2014/34350KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığın Mesleğinin Şoförlük Olmasının Tek Başına Suçun İşlenmesinde Kolaylık Sağlayan Bir Durum Olmadığı Gözetilmeyip Şoförlük Mesleğinin Atılı Suçu İşlemesinde Sanığa Ne Şekilde Kolaylık Sağladığının Açıklanmadığı - Cezada Artırım Yapılmasının Kanuna Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2005/13100KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığın Suç Tarihi İtibariyle 18 Yaşını İkmal Etmediği - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Uygulamasının Olanaklı Hale Geldiği )
YCGKE. 2006/7-118KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Yasal Prosedüre Uymadan Cep Telefonlarını Yurda Sokmak İsterken Yakalandığı - Buna Rağmen Kaçakçılık Kastı İle Hareket Eden Sanığın Beraatine Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu )
Y7.CDE. 2015/18098KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanık Hakkında Verilen Kararın Kesinleşmediği ve Denetim Süresinin Henüz Başlamadığı - Sanığın Yeni Bir Kasıtlı Suç İşlediğinden Bahisle Ertelenmiş Hapis Cezasının Aynen İnfazına Karar Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2005/8479KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanıkların Kaçak Eti Elden Çıkarmış Olmaları Nedeniyle Zamanaşımı Süresi İçerisinde Haklarında İşlem Yapılmasının Mümkün Olması )
Y7.CDE. 2016/19142KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanıkların Mesleğinin Şoförlük Olmasının Tek Başına Suçun İşlenmesinde Kolaylık Sağlayan Bir Durum Olmadığı - Şoförlük Mesleğinin Atılı Suçu İşlemesinde Sanıklara Ne Şekilde Kolaylık Sağladığı Açıklanmadan Cezada Artırım Yapılmak Suretiyle Fazla Ceza Tayininin Hatalı Olduğu/Verilen Adli Para Cezasının veya Taksitlerden Birinin Zamanında Ödenmemesi Durumunda Hapse Çevrileceğinin Belirtilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2006/4090KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( Suç Konusu Sigaraların Zoralımına Karar Verilmesi ve Katılan İdare Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2007/16705KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( Suç Tarihi İtibariyle 18 Yaşından Küçük Sanıklar İle Diğer Sanık Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hususunun Uygulanıp Uygulanmayacağının Karar Yerinde Tartışılması Gerektiği )
Y7.CDE. 2006/5294KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( Suç Tarihine Göre Fiile Uygulanacak Lehe Hüküm Tespit Edilip Buna Göre Ödeme Önerisi Tebliğ Edilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/2064KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( Suçtan Zarar Görenin Gümrük İdaresi Olduğu/Suçtan Doğrudan Zarar Görmeyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Kamu Davasına Katılmasına Karar Verilmiş Olmasının Temyize Hak Vermeyeceği - Sanığa Ait Araca İran Tarafına Bırakılan Kaçak Akaryakıt Yüklenerek Yurda Sokulması Eyleminin Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Aykırılık Teşkil Ettiği/Petrol Piyasası'na Aykırılıktan Hüküm Kurulamayacağı )
Y7.CDE. 2010/238KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( Yolcu Otobüsünün Sürücüsü Olarak Yurtdışından Gelirten Kaçak Eşyayı Yolcu Otobüsünün Değişik Yerlerine Gizleyerek Getirme - Tayin Edilen Cezanın Yarı Orananda Arttırılması Gerektiğinin Gözetilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2007/18346KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( Yolcuların Beraberinde Getirilen Ticari Mahiyet ve Miktarda Olan Eşya İçin İthali Lisansa Şarta veya İzne Kısıntıya veya Uygunluk ve Yeterlilik Belgesine Tabi Olan Eşya Hakkında 4926 Sayılı Yasanın 4/D Bendi Hükümlerinin Uygulanacağı )
Y7.CDE. 2006/17140KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( Yurt Dışından Yolcu Olarak Gelen Sanığın Beraberinde Getirdiği Konserve Balığın Ticari Mahiyet ve Miktarda Bulunduğu - Anılan Madde Kapsamında Eşya Olduğunun Anlaşılması Halinde Eylemin Kaçakçılık Suçunu Oluşturacağı )
Y7.CDE. 2006/5868KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ( Zamanaşımını Kesen En Son İşlem Olan Sanığın Savunmasının Alındığı Gün İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Sanık Yararına Hükümler İçeren 765 S. TCK'nun 102/4. Md. Öngörülen Zamanaşımı Süresi Tahakkuk Ettiği )
Y7.CDE. 2015/13019KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET ("Sanığın Sabıka Kaydına Göre Suç İşlemeyi Alışkanlık Haline Getirdiği ve Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Kanaat Oluşmadığından'' Şeklindeki Gerekçe İle T.C.K.'nın 51. Md. Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - HAGB Kararının Kesin Mahkumiyet Olmadığı)
Y7.CDE. 2014/22525KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET (Ele Geçen Kaçak Sigaralara Dair Bağımsız Bilirkişiye İnceleme Yaptırılarak Belirlenecek Cif Değer Üzerinden Gümrük İdaresi'nce Düzenlenecek Kemt Varakasındaki Gümrüklenmiş Değerin Sanığın Lehine Olması Halinde Bu Değer Esas Alınmak Suretiyle Yeniden Ön Ödeme Önerisi Tebliğ Edilip Sonucuna Göre Karar Verileceği - 5275 S.K. 122. Maddesiyle 647 S.K. Yürürlükten Kaldırıldığı Gözetilmeden İnfazı Kısıtlar Şekilde 4926 S.K.'un 28/2. Maddesinin Uygulanmasının Hatalı Olduğu)
Y7.CDE. 2014/32337KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET (Mahkeme Kararlarının Gerekçeli Olması - Sanığın Diğer Sanığın Kimliğini Alarak Kendisinden Habersiz Kargo Gönderdiğini Beyan Ettiği/Diğer Sanığın da Sanığın Savunmasını Doğruladığı - Sanığın Savunmasına Neden İtibar Edilmediğinin Gerekçesinin Gösterilmemesinin İsabetsizliği)
Y7.CDE. 2013/8695KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET (Mahkemece Ret Kararının Temel Dayanağı Olan 5607 S. K.'nun Md. 16. Hükmünde Herhangi Bir Kanun Yolunun Öngörülmediği/Bu Durumda Anılan Kararın Kesin Nitelikte Bir Karar Olduğu - Söz Konusu Ara Kararının Bu Niteliği Sebebiyle Esas Kararla Birlikte Temyiz İncelemesinde Değerlendirilebileceği)
Y7.CDE. 2014/27307KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET (Sanıklar Hakkında Kaçak Sigara İçin Ayrı Olarak 4926 S.K.'a Muhalefet Suçundan Yürütülen Soruşturma Sonucunda Açılmış Dosyanın Bulunduğu/Dosyaların Birleştirilerek Her İki Davanın Birlikte Görülmesi Gerektiği - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 4926 S.K. İle Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 5607 S.K. İlgili Bütün Hükümleri Uygulanarak Elde Edilecek Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılarak Lehe Olan Kanun'un Belirlenmesi ve Sonucuna Göre Hüküm Kurulacağı)
Y4.HDE. 2016/14392KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET EDİLMESİ ( Adli Bir İşlemin Yerine Getirilmesi Sebebiyle Uğranılan Zararın Tazmini İstemine Dair Davanın Çözüm Yeri İdari Yargı Olmayıp Adli Yargı Yeri Olduğu - Davacının Kanuna Aykırı ve Usulsüz İşlem İtirazı Bulunduğundan İşin Esası İncelenerek Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2015/23709KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET SUÇU ( Ağır Ceza Mahkemesinin Yargı Yerinin Belirlenmesine İlişkin Kararı 5271 S. CMK Gereğince Kesin Nitelikte Olduğu - Anılan Kararı Müteakip Başka Ağır Ceza Mahkemesince Yetki Hususunda Yeniden Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )
Y7.CDE. 2014/34839KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET SUÇU ( Dava Konusu Kaçak Sigaraların Müsaderesi İle Yetinilmesi Gerekirken Söz Konusu Sigaraların Tasfiyesine de Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı)
Y7.CDE. 2014/26720KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET SUÇU ( Gün Adli Para Cezasının Hesabı Sırasında Uygulanan Yasa Maddeleri Gösterilmeksizin Hüküm Tesisi ve Dava Konusu Eşyanın Müsaderesi İle Yetinilmesi Gerekirken Eşyanın Tasfiyesine de Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği )
Y7.CDE. 2006/3819KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA MUHALEFET SUÇU ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Yasalarda Lehe Olan Yasa Maddelerinin Uygulanmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 2015/25809KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET SUÇU ( Mahkemelerin Görevlerinin Kanunla Belirlenmesine İlişkin Anayasal ve Yasal Kuralların İdari Nitelikte Bir İşlemle Değiştirilemeyeceği - Çocuk Mahkemesinin Görevsizlik Kararının Kaldırılması Gerektiği )
Y7.CDE. 2016/11803KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET SUÇU ( Mühürleme İşlemlerinin Kaldırılması Talebinin Reddine Dair Karar "Duruşmada Verilen Ara Karar" İtiraza Tabi Olmadığı - Petrol Kaçakçılığı Suçu Sebebiyle Yapılan Mühürleme İşlemlerine Karşı 5015 ve 5607 S. Yasalarda İtiraz Yolu Düzenlenmediği Gözetileceği )
Y7.CDE. 2017/11592KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA MUHALEFET SUÇU ( Sanığın Kargo'da Ele Geçen 891 Karton Sigaradan Dolayı Diğer Sanıklar Hakkında da Kamu Davası Açıldığı Her Üç Sanığın Eylemlerinin Birlikte Yargılaması Gerektiğinden Mahkemece Dava Dosyalarının Birleştirilip Delillerinin Birlikte Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2015/24883KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET SUÇU ( Suç Konusu Kaçak Eşyanın Toplam Gümrüklenmiş Değerinin 31.569,91TL. Olup Suçun İşlendiği 2006 Yılı İtibariyle Anılan Değerin "Normal " Olduğu - Mülga 4926 S. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 4/3. Md. Uyarınca Cezadan İndirim Yerine Artırım Yapılmasının Doğru Olmadığı )
Y7.CDE. 2014/32894KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET SUÇU ( Suç Tarihi ve Ele Geçen Eşyanın Niteliği İtibariyle Sanığın Eyleminin 5752 S. Kanun İle Değişik 4733 S. Kanun'un 8/4. Fıkrası Kapsamında Kaldığı - 5607 S. Yasa'ya Muhalefetten Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2014/30743KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET SUÇU ( Şartlı Olarak İthallerine İzin Verilen Araçların İthallerinden Kısa Bir Süre Sonra Satılarak Garanti Belgesi Muafiyet Belgesi Yükümlülüğünün Yerine Getirilmediği - Eylemin 4926 S. Kanunun 3/1 Md. Tanımlanan Suçu Oluşturduğu )
Y7.CDE. 2014/894KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET SUÇU ( UYAP Aracılığıyla Elektronik Ortamda MERNİS'ten Alınan Nüfus Kayıt Örneğine Göre Hükümden Önce Sanığın Öldüğü - Mahkemece Davanın Düşmesine Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2014/27236KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET SUÇU (Davayı İlgilendiren Fiziki Takip ve İletişimlerin Tespitine Dair Mahkeme Kararlarının Aslı ya da Onaylı Örnekleri Dosyaya Getirtileceği)
Y7.CDE. 2017/11336KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET SUÇU (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına İtiraz - Merci 5271 S. C.Y.Y.'nın 231. Md. Belirtilen Objektif ve Sübjektif Koşulların Oluşmadığının Tespiti Halinde Açıklanması Geri Bırakılan Hükmün Açıklanması İçin Dosyanın Asıl Mahkemesine Gönderileceği)
Y7.CDE. 2016/17412KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET SUÇU (İtiraz Hakkı Bulunmayan Kurumun İtirazı Üzerine İtiraz Merciinin Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Kaldırılması ve Mahkemece Duruşma Açılarak Yeniden Yapılan Yargılama Sonucunda Verilen Hükmün Bozulacağı)
Y7.CDE. 2016/6647KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET SUÇU (Sanığın Aleyhine Olacak Şekilde Zararı Giderme Koşulunun Beş Yıl Olan Denetim Süresinden Daha Az Belirlenmesi Karşısında İtirazın Kabulü Yerine Reddine Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği)
Y7.CDE. 2014/28724KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET SUÇU (Sanığın Yaklaşık Dört Ay İçinde Muafiyet Hakkını Kullanarak Yurtdışından Satın Aldığı Eşyayı “Gittigidiyor.Com” Sitesi Üzerinden Üçüncü Kişilere Sattığı - Posta Muafiyeti Kapsamında İthal Ettiği Eşyayı İthalat Amacı Dışında Ticari Amaçla Sattığı/Atılı Suçun Oluştuğu)
Y7.CDE. 2017/11723KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NA MUHALEFET SUÇU (Suçtan Doğrudan Zarar Gören ve Davaya Katılma Hakkı Bulunan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Yargılamadan Haberdar Edilerek Katılma İmkanı Tanınmadan Gıyapta Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu)
Y7.CDE. 2005/9766KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NDA YAZILI SUÇLARDAN DOLAYI MÜKERRİR OLMA ( Halinde Cezasının İndirilemeyeceği - Sanığın Kaçakçılıktan Mahkumiyetine Dair Para Cezasının Yerine Getirilip Getirilmediğinin Araştırılması Gerektiği )
Y7.CDE. 2007/12413KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNDAKİ SUÇLAR VE KABAHATLER ( Eşyanın Süresi İçerisinde Yurtdışı Edilmemesi - İdari Para Cezasına Dönüştürülmüş Olduğu )
Y7.CDE. 2004/18761KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN GETİRDİĞİ LEHE DÜZENLEMELER ( İle 5237 S. TCK Md. 7 de Gözönünde Tutularak Sanıkların Hukuki Durumlarının Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği - Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Muhalefet )
Y7.CDE. 2004/15274KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN GETİRDİĞİ LEHE DÜZENLEMELER ( Nedeniyle Sanığın Suçunun Sübutu Halinde Eyleminin Yalnızca Para Cezasını Gerektireceği )
Y7.CDE. 2005/11941KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN SUÇ SAYDIĞI FİİLLER ( Nedeniyle Türk Ceza Kanunu veya Ceza Öngören Diğer Kanunlarda Yazılı Cürümleri İşleyenler Hakkında İçtima Kuralı Uygulanmaksızın Cürmün Cezasının Ayrı Ayrı Hükmolunacağı - Kaçakçılık )
Y10.CDE. 2007/7325KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMI ( Bu Kanun Kapsamına Giren Suçlar Dolayısıyla Açılan Davalar Adalet Bakanlığının Teklifi Üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Belirlenen Asliye Ceza Mahkemelerinde Görüleceği )
Y7.CDE. 2012/28359KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE YASASINA MUHALEFET ( Kaçak ve Yabancı Mazotla Türkiye'ye Giriş Yapan Sanığın Eyleminin Petrol Piyasası Kanunu'na Aykırılık Değil Kaçakçılıkla Mücadele Yasası'na Muhalefet Olduğu )
Y7.CDE. 2006/3893KAÇAKÇILIKTA BİR MİSLİ ÖN ÖDEME ( 1918 Sayılı Yasaya Muhalefet - Suç Tarihine Göre Gümrüklenmiş Değerin Bir Misli Üzerinden Önödeme Önerisi Tebliğ Edilip Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 1999/8609KAÇAKÇILIKTA KULLANILAN ARAÇ ( Müsaderesine 1918 S. Yasanın 47. Maddesi Yerine 41. Maddesi İle Hükmolunmasının Yasaya Aykırılığı )
Y7.CDE. 2013/23164KAÇAKÇILIKTA KULLANILAN ARAÇ ( Nakil Aracı Olarak Kullanılan Atın Satış Bedelinin İadesi veya Hazineye Gelir Kaydı Hususunda Kısa Kararda Hüküm Kurulması Gereği )
Y4.HDE. 2014/6180KAÇAKÇILIKTA KULLANILDIĞINDAN BAHİSLE EL KONULAN ARAÇ ( Haksız El Koymaya Dayalı Tazminat - Ceza Yargılaması Sonucu Beraat Nedeni İle Araç İade Edildiği/Ticaret ve Sanayi Odası Yazısına Göre Bir Tır'ın Aylık Kazancı 900,00 TL Olduğu - Mahkemece Belirtilen Miktar Üzerinden Davacının Kazanç Kaybı Hesaplanarak Hüküm Altına Alınacağı )
YCGKE. 2011/7–346KAÇAKÇILIKTA MÜSADERE ( Araçta Yakalanan Sigara Miktarının Bir Kişi Tarafından Taşınmasının Olanaklı Olmadığı - Kaçak Eşyanın Taşınmasında Bilerek Kullanılan Her Türlü Taşıma Aracının Müsaderesinin Zorunlu Olduğu )
Y7.CDE. 2005/9766KAÇAKÇILIKTAN MAHKUMİYET ( Dair Para Cezasının Yerine Getirilip Getirilmediğinin Araştırılması Gerektiği - 4926 Sayılı Kanuna Muhalefet )
Y7.CDE. 1997/314KAÇAKÇILlĞlN MEYDANA ÇIKMASINA YARDIM
Y7.CDE. 1990/9910KAÇAKLAR MALLARIN ORTAYA ÇIKARILMASINA YARDIM VE HİZMET ( Sanığın Eşyayı Boşaltmak İçin Götürürken Yakalanması Üzerine Söylemesi )
Y4.CDE. 2007/6573KAÇAKLARIN YARGILANMASI ( Şüphelinin Bulunduğu Yerin Belirleneceği Gerekçesi İle İddianamenin İadesi/Kanuna Aykırı Olduğu - Kaçaklık Kararının Alınabilmesi İçin de Şüpheli Hakkında Kamu Davasının Açılması Gerektiği )
Y11.CDE. 2002/2500KAÇAMAKLI İKRAR ( Sanığın Dolandırıcılık Suçunu İşlediğinin Kabulü )
Y11.CDE. 2000/1556KAÇAMAKLI İKRAR ( Sanığın Mimarlık Örneği Taşınmazı Yıkma Eylemi )
Y4.CDE. 1997/3960KAÇAN MAHKUMLARIN YAKALANMASI ( Ceazevi İnfaz Koruma Memurlarının Beraatlerine Karar Verilmesi )
YCGKE. 1972/125KAÇAN SANIKLARIN KİMLİKLERİNİN BELLİ OLMAMASI ( Eylemde Topluluk Unsurunun Kabulüne Engel Olmaması )
YCGKE. 1982/42KAÇAN SUÇLUYU YAKALAMAK İÇİN DOĞRUDAN ENSESİNE ATEŞ EDİP ÖLDÜREN POLİS ( Silah Kullanma Yetkisinin Aşılması )
Y2.CDE. 2004/9126KAÇARAK KURTULMA ( Bıçak İle Yaralamak İçin Saldırma Üzerine Mağdurun Kaçarak Kurtulması Nedeniyle Fiilin Eksik Teşebbüs Derecesinde Kalması )
Y11.CDE. 2004/10468KAÇIKÇILIK SUÇLARINDAN DOLAYI VERGİ ZİYAINA SEBEBİYET ( Vergi Barışı Kanunun'dan Yararlanma - Salınan Vergi ve Kesilen Cezalar İle Gecikme Faizi ve Zamlarının Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce ya da Bu Kanunun Hükümlerinden Yararlanmak Suretiyle Öngörülen Sürede ve Tamamen Ödenmiş Olması Gerektiği )
Y8.CDE. 2016/10027KAÇINILMAZ BİR HAKSIZLIK YANILGISI İÇİNDE BULUNMA ( Basit Bir Mekanizmaya Sahip Halk Pazarlarında ve Nalburlarda Satılan Metal Unsurun Yasak Niteliğe Haiz Olduğunun Kabul Edilemeyeceği - Sanığın Suça Konu Basit Aleti Satın Alıp Bulundurma Fiilinin Bir Haksızlık Teşkil Ettiğini Yani Eylemin Maddi Hukuka Aykırılık Arz Ettiğini Bilecek Durumda Olmadığı/Hukuki Durumunun Buna Göre Tayin ve Takdiri Gerektiği )
Y18.HDE. 2007/3520KAÇINILMAZ DEĞER KAYBI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Dava Konusu Taşınmazın Kamulaştırmadan Önce TEDAŞ Lehine Tesis Edilmiş Olan Daimi İrtifak Hakkının Taşınmazda Yaratacağı Kaçınılmaz Değer Kaybının Düşülmesi Gerektiği )
Y16.CDE. 2017/1443KAÇINILMAZ HATA ( Askeri Hiyerarşi Zincirine Uymayan Mahiyeti İtibariyle de Anayasal Düzene Karşı Silahlı Teşebbüs Suçunu Teşkil Ettiği Ülke Genelinde Objektif Olarak Anlaşılan Sıkıyönetim Direktifi Konulu Emrin Gereğini İcra Yönünden Sanıkların Kaçınılmaz Bir Hata İçinde Olduklarının Kabulüne İmkan Bulunmadığı )
YCGKE. 2015/1-704KAÇINILMAZ HATA ( Kasten Öldürme Suçu - Karşı Tarafın Haksız Tahrik Nedeni Sayılabilecek Bir Fiilinin Bulunmaması ve Sanığın da Haksız Bir Fiilin Bulunmadığını Bilerek Atılı Suçu İşlemesi Karşısında Sanığın Haksız Tahrikin Varlığı Konusunda Kaçınılmaz Bir Hataya Düştüğünden Bahsedilemeyeceği)
YCGKE. 2013/1-664KAÇINILMAZ HATA ( Sanığın Hata İle Karısını Kaçıran Kişinin Kardeşini Öldürdüğü/Sanığın Eylemini Eşinin Kaçırılmasının Üzerinden Bir Yıl Gibi Uzun Bir Süre Geçtikten Sonra Gerçekleştirdiği - Sanığın Eşini Kaçıran Kişiyi Gördüğü Bu Kişi İle Kardeşi Arasında 6 Yaş Fark Olduğu/Kaçınılmaz Hatanın Söz Konusu Olmadığı )
Y3.CDE. 2010/8176KAÇINILMAZ HATA ( Sanığın Mahfuz Tahrik Nedeniyle Ceza-i İndirimden Faydalanması Gerektiğinin Mahkemece Gözetileceği - Sanığın Oğlunu Döven Kişiler Zannıyla Şikayetçilerle Kavga Etmesi/Sanığın Kaçınılmaz Bir Hataya Düştüğü/Kasten Yaralama )
YCGKE. 2012/12-1514KAÇINILMAZ HATA ( Uzun Süredir Memur Olarak Çalışan Sanığın Başkasına Ait Bilgiler İçeren Bir Belgeyi İlgilinin Bilgi ve Rızası Olmaksızın Almasının Hukuka Aykırı Olduğunu Bilecek Durumda Bulunduğu/Eşinin Sağlık Çalışanı Olması ve İki Çocuğunun Bulunması Nedeniyle Doğum Belgesinin Ne Şekilde Alındığını Biliyor Olması Gerektiği - Fiilin Haksızlık Oluşturduğu Konusunda Kaçınılmaz Bir Hatadan Söz Edilemeyeceği )
Y10.HDE. 2012/3516KAÇINILMAZ MALULİYET (Kusur Raporunun Hatalı Olduğu - Davalı İşveren İçin 32 Yıl Formülünün Uygulanamayacağı )
Y10.HDE. 2011/8147KAÇINILMAZ MALULİYET ORANI ( Meslek Hastalığı - 32 Yıl Formülü )
Y10.HDE. 2006/11602KAÇINILMAZ MALULİYET ORANI ( Sigortalının 18 Yaşından Sonra Çalışmaya Başladığı Anlaşıldığından Her Yıl İçin 32 Yıldan 3 Yıl İndirilerek Kaçınılmaz Maluliyet Oranının Belirlenmesi Gerektiği/Artık Yaşlar İçin orantılama Yoluyla İndirime Gidilmesi Gereği - Rücuan Tazminat )
YHGKE. 1996/21-75KAÇINILMAZ VE TEKNİK ARIZA NEDENİYLE İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET DURUMUNDA TAZMİNAT ( Tazminat Miktarının Tesbiti )
Y21.HDE. 2005/2162KAÇINILMAZLIĞIN KOŞULLARI ( İş Kazası - İşçi Ve İşverenin Olayın Olmaması İçin Olabilecekleri Tüm Önlemleri Aldıktan Sonra İşin Doğası Gereği Kendiliğinden Veya Doğa Güçleri Gibi Beklenmeyen Etkiler Nedeniyle Ortaya Çıkması Gereği )
Y10.HDE. 2005/10056KAÇINILMAZLIĞIN TESPİTİ ( İşveren 506 SK'da Sayılı ve Sınırlı Durumlarda Rücu Alacağından Sorumlu Olup Kaçınılmazlıktan Sorumlu Olmadığı )
Y21.HDE. 2010/11670KAÇINILMAZLIK ( İş Kazası - Bozma Kararı Öncesinde Bilirkişi Raporunda Olayın Mücbir Sebeple Meydana Geldiği Belirtildiği Halde Bozma Sonrasında Mahkemece Bilirkişi İncelenemesine Gidilmeksizin Olayın Kaçınılmazlık Sonucu Meydana Geldiğinin Kabulü )
Y10.HDE. 2003/4949KAÇINILMAZLIK ( İş Kazası Sonucu Ölüm/Kurumun Rücuan Tazminat Talebi - Maden İşletmesinde İşverenin Gerekli Önlemleri Almaması Nedeniyle Açık Kusuru Nedeniyle Olayda Olmadığı )
Y10.HDE. 2002/2990KAÇINILMAZLIK ( İş Kazasında Kusur Oranlarının Tesbiti - Hukuk ve Ceza Davalarında Farklı Kusur Oranları Saptanması )
Y10.HDE. 2000/4834KAÇINILMAZLIK ( İş Kazasının Vukuunda Kaçınılmazlığın Baskın Nitelikte Olduğunun Kabulü ile Davalı İşverene Münasip Oranda Kusur Verilmesi Gerekmesi - Rücuan Tazminat Davası )
Y10.HDE. 2007/6310KAÇINILMAZLIK ( İşveren Çalıştırdığı Sigortalının Beden ve Ruh Tamlığını Korumak İçin Yararlı Her Önlemi Amaca Uygun Biçimde Almak Uygulamak ve Uygulatmakla Yükümlü Olduğu )
YHGKE. 1999/10-687KAÇINILMAZLIK ( İşveren İşyerinde Çağın ve Teknolojinin Gerektirdiği Önlemleri Almasına Rağmen Zararlandırıcı Olayın Meydana Gelmesinin Gerekmesi )
Y10.HDE. 2010/5989KAÇINILMAZLIK ( İşverenin Tüm Önlemleri Aldığı ve Kazalı da Bu Önlemlere Uyduğu Halde Kazanın Meydana Gelmesi Halinde Kaçınılmazlıktan Söz Edilebileceği - Ummak Ummayı Düşünmemek ve Zarar Verici Olayla Karşılaşmak Kaçınılmazlık Olarak Değerlendirilemeyeceği )
Y10.HDE. 2012/13419KAÇINILMAZLIK ( İşyerinde İşgüvenliği İle İlgili Tüm Tedbirlerin Alınmasına Rağmen Kaza Oluşmuşsa Bu Takdirde Kaçınılmazlığın Varlığından Söz Edilebileceği - Günümüz Teknolojisinde Alınabilecek Önlemlerin Bulunduğu Hallerde Olayın Salt Kaçınılmazlık Sonucu Meydana Geldiğinin Kabul Edilemeyeceği )
Y10.HDE. 2008/12312KAÇINILMAZLIK ( Meslek Hastalığında Kusur Belirlenmesi - Olayın Özelliğine Göre Kaçınılmazlık Hiç Olmayabileceği Halde Meslek Hastalığında Bu Hastalığın Niteliği İtibariyle Belli Oranda Kaçınılmazlığın Varlığı Gerekli ve Zorunlu Olduğu )
Y10.HDE. 2010/1148KAÇINILMAZLIK ( Tahkimat İçin Taşınan Dört Metrelik Direğin Ağırlığı Gözetildiğinde Bir Kişi Tarafından Taşınmaması Gerektiği - İşveren Tarafından Bütün Tedbirler Alınmış Olmasına Rağmen Kaza Olmuşsa Kaçınılmazlıktan Söz Edilebileceği )
Y10.HDE. 2013/4281KAÇINILMAZLIK ( Tespit Edilirse Ne Oranda Mevcut Olduğunun İrdelenmesi Gerektiği - Sigortalıya Yapılan Ödemelerin Rücuen Tahsili İstemi )
Y10.HDE. 1998/7518KAÇINILMAZLIK ( Tüm Tedbirlerin Alınmasına Rağmen Zararın Kısmen veya Tamamen Oluşması )
Y21.HDE. 2003/517KAÇINILMAZLIK ( Zararlandırıcı Olayın Tamamen Kaçınılmazlık Sonucu Meydana Geldiğinin Saptanması Halinde Sorumluluğun Hakkaniyet Ölçüsünde Saptanmasının Gerekmesi )
Y10.HDE. 2010/3833KAÇINILMAZLIK DURUMU ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Hatalı Olarak %30 Oranında Kaçınılmazlık Durumunun Varoluğunun Belirtildiği - Sigortalının Yaralanmasına Sebep Olan Kazada Kaçınılmazlık Durumunun Bulunmadığı )
YHGKE. 1981/9-929KAÇINILMAZLIK DURUMU ( İş Kazası Durumunda Adli Tıp'tan Görüş Alınması )
Y21.HDE. 2016/5056KAÇINILMAZLIK DURUMU ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Maddi ve Manevi Tazminat - Davacının Taşıt Kullandığı Yola Köpeğin Çıkmasında Kaçınılmazlığın Varlığı Değerlendirilerek Davalı İşverene Yüklenen %20 Oranındaki Kusurun Kaçınılmazlık Olarak Kabulüyle Davalı İşveren Şirketin Bu Kaçınılmazlığın %60'ından Sorumlu Olduğu Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği)
Y10.HDE. 2002/1816KAÇINILMAZLIK DURUMU ( İşverenin İş Kazasında Kusurunun Olmaması-Kaçınılmazlıktan Sorumlu Tutulamaması )
Y21.HDE. 2016/6482KAÇINILMAZLIK FAKTÖRÜ (İş Kazası Sonucu Vefat Eden Sigortalının Yakınlarının Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Kusura Dair Bilirkişi Raporuna Göre Olayın Meydana Gelmesinde % 20 Oranında Kaçınılmazlık Faktörü Etkili Olduğu/Davalının Kaçınılmazlığa İsabet Eden Zarar Miktarından da Sorumlu Tutulması Bozma Nedeni Olduğu)
Y10.HDE. 2009/15550KAÇINILMAZLIK İLKESİ ( İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusunda Doğabilecek Olası Zararlı Sonuçların Önlenmesi Yönünde İlgililerden Beklenebilecek Tüm Özenli ve Dikkatli Çabaya Karşın İş Kazasının Meydana Gelmesi Durumunda Söz Edilebileceği )
Y10.HDE. 2006/2442KAÇINILMAZLIK İLKESİ ( Kaçınılmazlık Nedeniyle Meydana Gelen İş Kazasında İşverenin SSK'ya Karşı Sorumluluğu Bulunmadığı )
Y10.HDE. 2009/11769KAÇINILMAZLIK İLKESİ ( Rücuan Tazminat - İş Kazasının Davalı Alt İşveren Şirketi'nde Çalışan Sigortalının Yardım Amacıyla Yangına Müdahale Etmek İstediği Sırada Yanarak Vefat Etmesi Şeklinde Meydana Geldiği/Kaçınılmazlıktan Bahsedilemeyeceği )
Y9.HDE. 1993/14655KAÇINILMAZLIK NEDENİYLE İNDİRİM ( İş Kazası Sonucu Maddi Tazminat )
Y21.HDE. 2011/5482KAÇINILMAZLIK NEDENİYLE İNDİRİM ( Meslek Hastalığı Sonucu Maluliyetten Doğan Tazminat - Bağlanan Gelirin En Son Peşin Sermaye Değerinin %7.17 Fark Orana İsabet Eden Miktarını Sorup Fark Orana Göre Hesaplanan Maddi Zarardan Kaçınılmazlık Nedeniyle İndirim Yapılarak Davacının Karşılanmayan Tüm Maddi Zararlarını Bulmak Gerektiği )
Y21.HDE. 2007/21155KAÇINILMAZLIK NEDENİYLE MADDİ TAZMİNATTAN İNDİRİM ( Bilirkişinin Zarar Hesabından Kaçınılmazlık Nedeniyle İndirim Yapılıp Yapılmadığı Yapılmış İse Hangi Oranda Yapıldığının Gösterilmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2008/6929KAÇINILMAZLIK NEDENİYLE YAPILAN İNDİRİM ( Katsayı Değişiklikleri Sonucu Sigorta Tahsisleri Peşin Sermaye Değerindeki Artışlardan Kaynaklandığının Anlaşılmasına ve Davacının Dava Açarken Bu Hususu Bilebilmesinin Mümkün Bulunmadığı )
Y10.HDE. 2008/2626KAÇINILMAZLIK OLGUSU ( İş Güvenliği Mevzuatı ve Teknolojinin Öngördüğü Tüm Önlemlerin Alınmasına Karşın İş Kazasının Gerçekleşmesinin Önlenemediği Durumlarda Kabul Edilebileceği )
Y10.HDE. 2015/18374KAÇINILMAZLIK OLGUSU ( İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusunda Geçerli Mevzuat Hükümlerine Göre Doğabilecek Olası Zararlı Sonuçların Önlenmesi İçin Duruma ve Koşullara Göre İlgililerden Beklenebilecek Tüm Özenli ve Dikkatli Çabaya Karşın Sigortalıyı Bedence veya Ruhça Arızaya Uğratan Kazanın Meydana Gelmesi Halinde Söz Edilebileceği )
Y10.HDE. 2003/1109KAÇINILMAZLIK OLGUSU ( İşgüvenliği Önlemlerinin İşyerinde Yeterince Alınmadığının Anlaşılmış Olması Karşısında Sigorta Olayının Kaçınılmazlık Olgusuna Dayanılmasının Yasal Olmaması )
Y21.HDE. 2011/4218KAÇINILMAZLIK OLGUSU ( İşverene %50'den Fazla Sorumluluk Verilmesi Gerektiği - Manevi Tazminatın Takdirinde Yanılgıya Düşülerek ve Özellikle Kaçınılmazlıktan İşverenin Sorumluluğunun Düşük Manevi Tazminatın İse Fazla Takdirinin Hatalı Olduğu )
Y21.HDE. 2008/5624KAÇINILMAZLIK OLGUSU ( İşverenin İşyerinde Aldığı Önlemleri Almadığı veya Alınan Önlemlere İşçinin Uyup Uymadığı Gibi Hususlar Ayrıntılı Biçimde İncelenmek Suretiyle Kusurun Aidiyeti ve Oranı Hiçbiri Kuşku ve Duraksamaya Yer Vermeyecek Biçimde Belirlenmesi Gerektiği )
Y10.HDE. 2014/12275KAÇINILMAZLIK OLGUSU ( Kurum Zararının Rücuen Tazmini - İşveren Tarafından Tüm Önlemler Alındığı ve Kazalı da Bu Önlemlere Uyduğu Halde Kaza Meydana Gelmişse Kaçınılmazlıktan Söz Edilebileceği/Mahkemece Kaçınılmazlık Olgusu ve Oranı Belirlenirken Genel İfadelerle Yetinilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y10.HDE. 2005/1666KAÇINILMAZLIK OLGUSU ( Kusur Saptanırken İşgüvenliği Mevzuatına Göre Alınması Gereken Önlemlerin Alınıp Alınmadığı Araştırılmalı ve Kaçınılmazlığın Olayın Meydana Geldiği Zaman Geçerli Bilimsel ve Teknik Kuralların Dikkate Alınacağı )
Y10.HDE. 1997/5256KAÇINILMAZLIK OLGUSU ( Rücu Davasında Belirlenmesinin Gerekmesi )
Y10.HDE. 2002/3KAÇINILMAZLIK OLGUSU ( Uygulamada 32 Yıl Formülü Olarak Tanımlanan Esaslar Çerçevesinde Kusur Oranının Belirlenmesi Amacıyla Bilirkişi Kurulundan Kusur Raporu Alınması )
Y10.HDE. 2006/760KAÇINILMAZLIK OLGUSUNA GÖRE İŞLEM YAPILMASI ( İndirim Yapılmaksızın Belirlenmiş Olan Gerçek Zarar Tavan Değerinin Kaçınılmazlık Oranında İndirim Uygulanarak Esas Alınması Gereği - Sigortalı Tarafından Açılan Maddi Tazminat Davası )
Y21.HDE. 2010/14235KAÇINILMAZLIK ORANI ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Maddi ve Manevi Tazminat - Bir Olayın Kaçınılmazlık Sonucu Meydana Geldiğinin Saptanması Halinde Hakim Kaçınılmazlık Sebebiyle İşverenin Sorumluluğunu B.K.'nun 43. Md.sini Gözönünde Tutarak Hakkaniyet Ölçüsünde Saptaması Gerektiği )
YHGKE. 1982/10-365KAÇINILMAZLIK ORANI ( İşverenin Sorumlu Olmayacağı Biçimde Düzenlenmesi )
Y10.HDE. 2005/10793KAÇINILMAZLIK ORANI ( Kusur Oranından İndirilmesi Gereği - İş Kazası Sonucu İşgöremezlik Nedeniyle Rücuan Tazminat )
Y10.HDE. 2005/8678KAÇINILMAZLIK ORANINDAN İŞVERENİN SORUMLU OLMAMASI ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle SSK'nın Yaptığı Harcamalar İçin Açılan Rücu Davasında İşverenin Sorumluluğu )
Y9.HDE. 1993/5723KAÇINILMAZLIK ORANININ MADDİ TAZMİNAT MİKTARINA ETKİSİ ( İş Kazasında )
Y21.HDE. 2004/899KAÇINILMAZLIK SONUCU MEYDANA GELEN OLAY ( İşverenin Sorumluluğunun Borçlar Kanunu'nun 43.Maddesi Çerçevesinde Saptanması Gereği - Murisinin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Maddi Ve Manevi Tazminat Talebi )
Y21.HDE. 2011/4221KAÇINILMAZLIK SONUCU MEYDANA GELEN OLAYDA İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( 818 S.K 43. M. Belirlenen Hakkaniyet Ölçüsü Hakkında 6098 S.K. 55. M. Düzenlenlemenin Yerel Mahkemece Dikkate Alınması Gerektiği/Kamu Düzeniyle İlgili Olduğu )
Y10.HDE. 2001/2913KAÇINILMAZLIK UNSURU ( İşverenin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hususunda Gereken Tedbirleri Alıp Almadığının Araştırılmasının Gerekmesi/Rücuan Tazminat - Maden İşletmesi/Yetersiz Kapak Tertibatı )
Y21.HDE. 2014/21190KAÇINILMAZLIK UNSURU ( Önlenemezliğin Olaya Dair Değil Neticeye Dair Bir Durum Olduğunun Gözetileceği - Patlama Önlenemez Bir Olay Olarak Kabul Edilse Dahi Bu Patlama Neticesinde Çalışanların Zarar Görmemesinin Sağlanmasının Önlenebileceğinin Kabulü/İş Kazası Sonucu Vefat/Tazminat Talebi )
Y10.HDE. 2010/8217KAÇINILMAZLIK UNSURUNUN BULUNMAMASI ( İşyerinde Alınması Gereken Önlemlerin Alınmadığı - Kaçınılmazlık Durumunun Oluşabilmesi için İşverenin Tüm Önlemleri Aldığı ve İşçinin de Bu Önlemlere Uyduğu Halde Kazanın Meydana Gelmesi Gerektiği)
Y10.HDE. 2004/2363KAÇINILMAZLIKTAN SORUMLU OLUNMAMASI ( İşverenin Rücuan Sorumluluğunun Ancak Kasdı veya İşçilerin Sağlığını Koruma ve İş Güvenliği ile İlgili Mevzuat Hükümlerine Aykırı Hareket Etmesinde Olması )
Y10.HDE. 2010/606KAÇINILMAZLIKTAN SORUMLULUK ( İş Kazası Nedeniyle İşverenin Rücu Sorumluluğu - İşverenin Kastı İş Güvenliğine Aykırı Davranışı ve Suç Sayılır Eyleminden Sorumlu Olduğu Kaçınılmazlıktan Sorumlu Olmadığı )
Y10.HDE. 2003/10688KAÇINILMAZLIKTAN SORUMLULUK ( İşverenin Kusuru Halinde Sorumlu Olması Nedeniyle Kaçınılmazlıktan Sorumlu Olmamasının Gerekmesi )
YCGKE. 1988/5-220KAÇIRDIĞI KIZLA EVLENEN SANIK ( Ceza Yargılamasının Sürerek Sanık Hakkında Beraat Kararı Verilmesi )
Y8.CDE. 1983/2650KAÇIRDIKLARI KİŞİYİ JANDARMANIN OLAYA EL KOYMASI ÜZERİNE SERBEST BIRAKAN SANIKLAR ( Kendiliğinden Bırakma Niteliğinde Olmaması )
Y15.HDE. 2006/182KAÇIRILAN FIRSAT ( Eksik Bırakılan İşin Yeniden Yapım Bedeli İle İlk İhalede En Yakın Teklif Fiyatı Arasındaki Farktan İbaret Olduğu - Eser Sözleşmesinin Feshi )
Y15.HDE. 2014/1527KAÇIRILAN FIRSAT ( Eser Sözleşmesinin Feshi Nedeniyle Gecikme Cezasının Tahsili İstemi - Kaçırılan Fırsat Yüklenicinin Sözleşmesine Göre Yapımını Üstlendiği Halde Yapmadığı İşin Makul Süredeki Yeniden Yapım Bedeli İle Sözleşmenin Yapıldığı Tarihte Kendisinin Sözleşme İlişkisine Bağladığı Teklife En Yakın Alınabilecek Teklif Fiyatı Arasındaki Farktan İbaret Olduğu )
Y15.HDE. 2016/3954KAÇIRILAN FIRSAT ( Sözleşmenin Feshi Nedeni İle Menfi Zararın Tazmini İstemi - Mahkemece Yeni İhale Payı Gazete İlan Bedeli Teminat Güncelleme Bedeli ve Varsa Fazla Ödemenin Hesaplattırılıp Davalıya Gerçekleştirdiği Tuğla Duvarı İle İlgili Ödeme Yapılmamışsa Bunun Miktarı da Dikkate Alınarak Sonuca Gidileceği )
Y15.HDE. 2015/4696KAÇIRILAN FIRSAT ESASI ( Mahkemece Davacının Talep Ettiği Menfi Zararla İlgili Yeni Bir Bilirkişiden Kaçırılan Fırsat Esasına Göre İsteyebileceği Menfi Zarar Konusunda Gerekçeli ve Denetime Elverişli Rapor Alınıp Bu Rapor da Değerlendirilerek Davanın Sonlandırılması Gerektiği )
Y11.HDE. 2005/12822KAÇIRILAN FIRSAT İÇİN TAZMİNAT TALEBİ ( İşyeri Devri/Davacının Davalının Devri Gerçekleştiremediği Gerekçesiyle Talep Ettiği - Kanıtlanamadığından Reddi Gerektiği )
Y13.HDE. 2000/4529KAÇIRILAN FIRSAT İLKESİ ( İlk İhalede Davalıdan Sonra En Düşük Fiyat Teklifiyle Makul Sürede Makul Sürede Yöntemince Yapılmış İkinci İhalede Gerçekleşen Fiyat Farkının Esas Alınması )
Y15.HDE. 2003/3335KAÇIRILAN FIRSAT NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR ( Menfi Zarar Kalemlerinin İçinde Bunun da Olması )
Y15.HDE. 2002/3327KAÇIRILAN FIRSATIN TAZMİNİ ( İşin Tasdikli Projesine Aykırı Yapılması Teslim Gününde Bitirilmemesi Nedeniyle Sözleşmenin Feshi - Menfi Zararın Belirlenmesi )
Y5.CDE. 2000/6124KAÇIRILAN KADININ EVLİ OLDUĞUNUN BİLİNMEMESİ ( Suçun Oluşumuna Engel Olmadığı )
Y5.CDE. 1979/2465KAÇIRILAN KİŞİNİN KAÇIRMA SIRASINDA ÖLMESİ ( Sanığa Yasal Ağırlaştırıcı Ceza Uygulanması )
Y5.CDE. 1999/1331KAÇIRILMAK İSTENEN KİŞİNİN HAREKET HALİNDEKİ ARABADAN ATLAYARAK KURTULMASI ( Eksik Teşebbüs-Evli Kadını Zorla Kaçırmaya Teşebbüs )
Y5.CDE. 1991/398KAÇIRILMASINA İŞTİRAK ETTİĞİ KIZIN KURTULMASINA YARDIMCI OLMAK ( TCK 432. Maddenin Uygulanması )
Y5.CDE. 2005/6790KAÇIRIP ALIKOYMA ( 16 Yaşında Olan Mağdure İle Kardeşinin Yaşları Arasında Altı Aydan Az Bir Zaman Olduğu - Kardeşinin Yaşının Düzeltilebilme İmkanına Göre Mağdurenin Yaşının Düzeltilmesi Gereği )
Y5.CDE. 2006/3632KAÇIRIP ALIKOYMA ( 17 Yaşı İçerisindeki Mağdureyi Rızasıyla - Rızanın Fiili Hukuka Uygun Hale Getirdiği/Hukuka Aykırı Bir Davranışından Söz Edilemeyeceği )
Y5.CDE. 2006/18KAÇIRIP ALIKOYMA ( Kişinin Üzerinde Mutlak Surette Tasarruf Edebileceği Bir Hakka İlişkin Olmak Üzere Açıkladığı Rıza Çerçevesinde İşlenen Fiilden Dolayı Kimseye Ceza Verilemeyeceği )
Y5.CDE. 2002/6022KAÇIRIP ALIKOYMA ( Sanıklara Yükletilen Kaçırıp Alıkoyma Suçunun Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4616 Sayılı Yasanın Kapsamının Dışındaki Suçlar İçinde Yer Almaması )
Y5.CDE. 2002/7347KAÇIRIP ALIKOYMA SUÇU ( Sevdiği Mağdure ile Geceyi Evinin Bodrumunda Geçirip Sevişen Sanığa Atılı Şehvet Hissi ile İşlenen Kaçırıp Alıkoyma Suçunun Unsurları İtibariyle Oluşması )
Y5.CDE. 2006/713KAÇIRIP ALIKOYMA VE IRZ VE NAMUSA TASADDİ ( Lehe Olan Hükmün Önceki ve Sonraki Kanunların Bütün Hükümleri Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Belirlenmesi Gereği )
Y5.CDE. 2006/6336KAÇIRIP ALIKOYMA VE IRZA GEÇME ( Duruşma Esnasında Şikayetçi Olduklarını Söyleyen Müştekilere Davaya Katılmak İsteyip İstemedikleri Sorulmadan Hüküm Kurulması İsabetsiz Olduğu )
Y5.CDE. 2004/5306KAÇIRIP ALIKOYMA VE IRZA GEÇME SUÇU ( Resmi Kurumda Doğmuş Olmayan ve Yaş Kaydına Göre Suç Tarihinde Onbeş Yaşını Bitirmesine Çok Az Süre Kalan Mağdurun Yaşının Kemik Grafileri Çektirilerek Tesbit Ettirilmesi Gereği )
Y5.CDE. 1990/2586KAÇIRIP ALIKOYMAK ( Lüzumu Muhakeme Kararı )
Y5.CDE. 2002/1802KAÇIRIP ALIKOYMAK ( Reşit Olmayan Mağdurları Rızalarıyla - 12 Yaşını Bitiren ve Bitirmeyenlere Yönelik Eylemlere Uygulanacak Hükümler )
Y5.CDE. 1993/450KAÇIRIP ALIKOYMAK ( Sanığın Küçük Mağdureyi Bodruma Götürüp Irz ve Namusuna Tasaddide Bulunması )
Y5.CDE. 1994/234KAÇIRIP ALIKOYMAK ( Suçun Oluşması İçin Eylemin Mağdurenin Ana Babasının Rızası Hilafına İşlenmesinin Şart Olması )
YİBGKE. 1940/15KAÇIRIP IRZINA GEÇMEK İSTEDİĞİ KIZI KAÇMAK İSTEMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜREN KİŞİ ( Uygulanacak Kanun Maddesi )
Y4.CDE. 2008/605KAÇIRMA ( Sanığın Geçirdiği İş Kazası Nedeni İle Katılandan Hınç Almak Amacıyla Kendisinin Kaçırıldığını Söylediği - Sanığın İftiradan Dönüp Dönmediğinin Tartışılması Gereği )
Y5.CDE. 2001/5555KAÇIRMA ALIKOYMA IRZA GEÇME ( Alınan Sağlık Kurulu Raporunda Mağdurenin Onsekiz Yaşı Sonunda Olduğu Bildirilmesine Karşın Onyedi Olacak Biçimde Düzeltilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y1.CDE. 2006/4183KAÇIRMA EYLEMİNİN CİNSEL AMAÇLI OLMASI ( Cezanın Artırıma Tabi Tutulmaması - Bozma Nedeni )
Y5.CDE. 1991/1063KAÇIRMA FİİLİNİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN POLİS KIYAFETİ GİYİLMESİ ( Hükümet Memuriyet ve Ünvanının Gaspı Suçunun Oluşmaması )
YCGKE. 1990/5-273KAÇIRMA GİRİŞİMİ BAŞARILI OLSAYDI TECAVÜZ SUÇUNUN İŞLENİP İŞLENMEYECEĞİNİN BELLİ OLMAMASI ( Evlenmek Maksadıyla Kız Kaçırma Teşebbüsünde )
Y5.CDE. 2002/7928KAÇIRMA IRZ VE NAMUSA TASADDİDE BULUNMA ( Sanığın İhtiyarında Olmayan Bir Sebeple Eylemini Tamamlayamaması - Eylemin TCK.'nun 414/2 Ve 61 Maddeleri İle Cezalandırılması Gereği )
Y5.CDE. 2006/9295KAÇIRMA IRZA VE NAMUSA TASADDİ ( Çocuğun Basit Cinsel İstismarı - Mağdur Vekilinin Celsede Sanığın Cezalandırılmasını İstiyoruz Şeklindeki Beyanı Karşısında Katılma İsteyip İstemediğinin Sorulması Gereği )
YCGKE. 1989/5-306KAÇIRMA NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( 12 Yaşından Küçük Mağduru Evinin Bitişiğindeki İnşaata Götürerek Irz ve Namusuna Tasaddide Bulunan Sanık )
YCGKE. 1988/5-107KAÇIRMA SUÇLARI ( Neticesi Harekete Bitişik Suç-Tam Teşebbüsün Mümkün Olmaması )
Y5.CDE. 1998/3178KAÇIRMA SUÇLARI ( Tam Teşebbüsün Mümkün Olamayacağı - Zorla Kaçırma Eyleminin Eksik Teşebbüs Aşamasında Kalması )
YCGKE. 1989/5-314KAÇIRMA SUÇLARINDA TAM TEŞEBBÜS OLUŞMAMASI ( Evlenmek Maksadıyla Kaçırmaya Teşebbüsün Başarısız Olması )
Y5.CDE. 2008/247KAÇIRMA SUÇU ( Reşit Olamayan Kimseyi Kaçırmak/Alıkoymak ve Irza Geçmek Suçları - Mağdurenin Suç Tarihi İtibariyle Yaşı Konusunda Ortaya Çıkan Çelişkilerin Giderilmesi Gereği )
YCGKE. 1979/1-228KAÇIRMA TEŞEBBÜSÜNE KARŞI KOYAN KIZIN BU ESNASINDA ÖLDÜRÜLMESİ ( Kasdın Aşılması Neticesi Adam Öldürme )
YCGKE. 1964/5-470KAÇIRMA VE ALIKOYMA ( 12 Yaşından Küçük Çocuğun Şehvet Hissi ile-TCK 431'in Alıkoymaya Uygulanmaması )
Y9.CDE. 2007/1797KAÇIRMA VE ALIKOYMA ( Anayasal Düzeni Cebren Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Suçuna Vücut Veren Eyleme İştirak - 765 S. TCK'nun 146/1 ve Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 S. TCK'nun 309/1. Md. Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y5.CDE. 2008/11053KAÇIRMA VE ALIKOYMA ( Suç Tarihinde 15 Yaşından Küçük Olan Mağdurenin Rızasının Sanıkların Eylemlerini Hukuka Uygun Hale Getirmeyeceği )
Y2.CDE. 1996/8169KAÇIRMA VE ALIKOYMA ( Sulh Ceza Mahkemesini Görevi )
YCGKE. 2004/8-148KAÇIRMA VE ALIKOYMA SUÇU ( Reşit Olmayan Kızı Zorla Kaçıran Sanığa Faal Nedamet Halinde Verilecek Cezayı Düzenleyen Kanun Hükmünün Anayasa Mahkemesi'nce İptalinin Eylemi Suç Olmaktan Çıkarmayacağı )
Y5.CDE. 2004/9121KAÇIRMA VE IRZA GEÇME ( Sanığın Yaşından Dolayı Değil De Genel Ahlaka Aykırılık Nedeniyle Verilen Gizlilik Kararları Duruşmanın Tamamının Veya Bir Kısmının Gizli Yapılmasını Gerektirdiği )
Y5.CDE. 2006/205KAÇIRMA VE IRZA GEÇMEYE TEŞEBBÜS ( 5237 Sayılı TCK.Nun 109/2. Maddesi Uyarınca Teşdiden Ceza Belirlenirken Oranlılık İlkesine Uyulması Gereği )
Y5.CDE. 2006/455KAÇIRMA VE IRZA GEÇMEYE TEŞEBBÜS ( Suç Tarihindeki Lehe Yasa ve Müktesep Hak Hükümleri Nazara Alınarak Öncelikle Uzlaştırma İşlemi Yapılması Gereği )
Y5.CDE. 2001/5181KAÇIRMAK ( Hile İle Reşit Olmayan Mağdurenin İkinci Kata Çıkmasını ve Kapalı Alana Girmesini Sağlayıp Bilahare de Bitişikteki Banyoya Sokup Kapıyı Kapatmak )
Y5.CDE. 2002/3232KAÇIRMAK ( Suçunun Tasaddi Suçuna Dönüşmeyeceği Bu Suçun Unsuru Kabul Edilemeyeceği Cihetle Kaçırmak Suçundan Ayrıca Hüküm Kurulması Gerektiği )
YCGKE. 1984/1-400KAÇIRMAK İSTEDİĞİ KİŞİYİ KAÇIRAMAYACAĞINI ANLAYARAK ÖLDÜRMEK ( Adam Öldürme ve Kaçırmaya Teşebbüs Suçlarının Ayrı Ayrı Oluşması )
Y5.CDE. 2004/8598KAÇIRMAK SURETİYLE IRZA GEÇME SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Sanığın Atari Oynatmak Vaadiyle Evine Götürdüğü Mağdurun Irzına Geçmesi - Hileyle Alıkoyarak Irza Geçme Suçunun Oluşacağı )
YCGKE. 1976/5-519KAÇIRMAK VE ALIKOYMAK SUÇLARI ( Bir Unsurunun Şehvet Unsuru Olması )
YİBGKE. 1942/19KAÇIRMAK VE IRZA GEÇMEKTEN SANIK KİŞİNİN MAĞDUREYLE EVLENMESİ VE DAVANIN ERTELENMESİ KARARI ( Asliye Hakiminin Onamasına Bağlı Olup Olmayacağı )
YİBGKE. 1937/23KAÇIRMAK VE ZORLA IRZA GEÇMEK FİİLLERİNİN TEK SUÇKEN İKİ SUÇA AYRILMASI VE CEZANIN DEĞİŞMESİ ( Sanık Lehine Olan Hükümlerin Uygulanması )
Y5.CDE. 1991/2942KAÇIRMAK-ALIKOYMAK-IRZA GEÇMEK ( Paraya Çevirmenin Gerekçe Göstermeden Mümkün Olmadığının Belirtilmesiyle Yetinilemeyeceği )
Y5.CDE. 2003/2683KAÇIRMANIN ZOR UNSURUNA DAHİL BULGULAR ( Sıyrık ve Ekimoz - Yara Niteliğinde Olmadığı/Fazla Ceza Tayininin Kanuna Aykırılığı )
Y5.CDE. 2000/8516KAÇIRMAYA EKSİK TEŞEBBÜS ( Otolarına Binen Kadına Sanıkların Sarkıntılık Yaparak Arabayı Ters Yöne Sürmesi ve Kadının Otodan Atlaması )
YCGKE. 1989/190KAÇIRMAYA ENGEL OLMAYA ÇALIŞAN KIZIN HALASINA ZOR KULLANILMASI ( Reşit Olmayan Kızın Rızasıyla Kaçırılması )
Y5.CDE. 2008/12033KAÇIRMAYA TEŞEBBÜS ( Zorla Kaçırmaya Teşebbüs Ettiğine Dair Mağdurenin Aşamalardaki İstikrarsız ve Tanıklarca Doğrulanmayan Beyanlarından Başka Kesin ve İnandırıcı Bir Kanıt Elde Edilemediğinden Sağın Beraati Gereği )
YCGKE. 1990/1-158KAÇMA İMKANI ( Meşru Müdafada Dikkate Alınmaması )
YCGKE. 2000/1-112KAÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Meşru Müdafaada Hiçbir Zaman Sanığa Kaçma Yükümlülüğü Getirilememesi )
Y9.CDE. 2014/2407KAÇMAYA İMKAN SAĞLAMA SUÇU ( Failin Hükmün İnfazı İçin Yakalanarak Kolluğun Egemenliği Altına Alınan Hükümlünün Kaçmasına İmkan Sağlaması Gerektiği - Kaçmaya İmkan Sağlam Suçunun Oluşacağı )
Y11.CDE. 2017/14587KAÇMAYA İMKAN SAĞLAMA SUÇU ( Oluşması İçin Sanığın Hükümlü Olması veya Hakkında Verilmiş Tutuklama Kararı Bulunması Gerektiği Gözetilmeden Suç İşlediği İddiası İle Yakalandıktan Sonra Kaçan Sanık Hakkında Atılı Suçların Yasal Unsurlarının Oluşmadığı Gözetilmeden Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y16.CDE. 2015/7595KAÇMAYA İMKAN SAĞLAMA SUÇU ( Sanığın Kaçmasına İmkan Sağlananın Tutuklu veya Hükümlü Olmadığı Savunmasının Tespiti Amacıyla Hakkında Yakalama Kararı Olduğu/Gözaltında İken Kolluk Görevlilerinin Elinden Kurtularak Kaçtığının Anlaşıldığı - Diğer Sanıkların Eylemlerinin Bu Suçu Oluşturacağı/Kanıtların Takdir ve Değerlendirilmesinde Yanılgıya Düşülerek Hüküm Kurulmasının Kanuna Aykırı Olduğu )
Y9.CDE. 2014/3792KAÇMAYA TEŞEBBÜS ( Hakkında Yakalama Emri Düzenlenen Sanığın Kolluk Görevlilerinin Elinden/Hakkında İnfazı Gereken Bir Mahkumiyet Hükmü Bulunmadığı Tutuklama Kararı Verilmediği - Hükümlü Veya Tutuklunun Kaçması Suçunun Oluşmayacağı )
Y1.HDE. 2014/21630KADARSTRAL YOLA EL ATMANIN ÖNLENMESİ TALEBİ ( Davalı Tarafından Yola Müdahale Edildiği/Herkes Gibi Davacının Da Genel Yararlanma Hakkından Kaynaklanan Kişisel Hakkı Bulunduğu - Talebin Kabul Edileceği )
Y16.HDE. 2005/1135KADARSTRO MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Kadastro Tutanağının Düzenlenmesi Gününden ve Tutanak Sonradan Tamamlanmış ve Düzeltilmişse ve Mahkemeden Yenilik Doğurucu Hüküm Almayı Gerektiren Dava ile İlgili İsteklerin İncelenmesinin Bu Mahkemenin Görevi Dışında Olması )
Y20.HDE. 1993/1134KADASRO EKİPLERİ ( İşlemlerin Denetleme Yerinin Kadastro Mahkemeleri Olduğu )
Y7.HDE. 2003/2551KADASRO TESPİTİ ( Hakimin İnfazı Mümkün Doğru Sicil Oluşturmakla Yükümlü Olduğu )
Y16.HDE. 2004/14452KADASRO TESPİTİ DAVASI ( Aynı Parsel Hakkında Birden Çok Davanın Açılmış Bulunması Halinde Yargılamanın Kısa Zamanda En Az Masrafla ve Doğru Olarak Sonuçlandırılabilmesi İçin Bu Davaların Birleştirilerek Yürütüleceği )
Y7.HDE. 2003/3217KADASRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Davacıların Dayandığı Tapu Kayıtlarının Dava Konusu Taşınmazları Kapsayıp Kapsamadığının Belirlenmesi Gereği )
Y16.HDE. 1995/7140KADASRO TESPİTİNDEN SONRA SATINALMA ( Uyuşmazlığın Esastan Çözümlenmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 1992/9882KADASRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Tespite Satınalma ve Kazandırıcı Zamanışımı Zilyetliğine Dayalı Olarak İtiraz Edilmesi )
Y14.HDE. 2006/14545KADASTAL SINIRIN İHLALİ ( Taşınmazı Haksız Olarak Elinde Bulundurana Karşı Elatmanın Önlenmesi İstenebileceği - Kadastro Sınırının Esas Alınması Gereği )
Y14.HDE. 2006/11151KADASTO SIRASINDA OLUŞAN FENNİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ ( İlgilinin Müracaatı Üzerine Kadastro Müdürlüğünce Yapılacağı - Kadastro Müdürlüğünce Yapılacak Düzeltmelere Karşı Sulh Mahkemesinde Dava Açılabileceği )
Y1.HDE. 2007/4172KADASTO TESPİTİNE İTİRAZ ( 10 Yıllık Hak Düşürücü Süreye Tabi Olduğu - 10 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Yerler Hakkında Dinlemeyeceği )
Y1.HDE. 1997/14000KADASTRAL ÇAP KAYDI
Y1.HDE. 2002/6647KADASTRAL ÇAP KAYDI ( İptal Edilinceye Değin Hukuksal Varlığını Koruması )
Y1.HDE. 1990/12555KADASTRAL ÇAP KAYDININ İPTALİNE KADAR GEÇERLİ OLMASI ( Elatmanın Önlenmesi )
Y1.HDE. 1993/866KADASTRAL DURUMA DÖNME TALEBİ ( Şuyulandırma İşleminin İdari Yargıda İptali Durumunda Dava Edilebilmesi )
Y1.HDE. 2011/6283KADASTRAL DURUMUN İHYASI ( Parselin İhdas Suretiyle Belediye Adına Tapuya Tescil Edildiği - Hazinenin İmar Öncesi Kayıtların Oluşumunda Bir Yanlışlık Olduğu İddiası Var İse Öncelikle O Kaydı Düzelttirip Ondan Sonra Kadastral Parselin İhyası İsteğiyle Dava Açması Gerektiği )
Y1.HDE. 2000/2377KADASTRAL HAKLARIN GERİ DÖNMESİ ( İptali İstenen Kayıtların Dayanağını Oluşturan İdari Karar İdare Mahkemesince İptal Edildiğine Göre Tescilin Yolsuz Olması )
YHGKE. 1999/14–224KADASTRAL HATALARIN DÜZELTİLMESİ ( Yüzölçümü düzeltilmesi kararının iptali )
YHGKE. 1993/14-66KADASTRAL HATANIN DÜZELTİLMESİ ( Ölçü, tersimat ve hesaplama hataları )
Y1.HDE. 2012/7472KADASTRAL KAYDIN CANLANDIRILMASI ( İmar Parseline Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım İstemli Dava - Çekişme Konusu Taşınmazın Dayanağı Olan 2981/3290 S.K. 10/c Uygulamasının İptal Edildiği/Davalılara Dava Açmaları İçin Önel Verileceği )
YHGKE. 2006/20-752KADASTRAL KAYDIN İHYASI ( Tapu İptali Tescil - Dava Konusu İmar Parselinin de İçinde Bulunduğu İmar Uygulamasının İdari Yargıda İptal Edildiği/Kadastral Kaydın İhyası ve Tapudaki İmar Kaydının Terkini İçin Davacı Hazineye Mehil Verilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2001/996KADASTRAL KAYIT ( Gerçek Malikin Kim Olduğunun Tespit Öncesi Hak Durumuyla Bağlantı Kurularak Belli Edilebilmesi )
Y1.HDE. 2002/7335KADASTRAL MÜLKİYET ( İmar Şuyulandırma İşleminin İptali Sonucu İmar Parselini Oluşturan ve Sebebini Teşkil Eden İdari Kararın Ortadan Kalkması )
Y1.HDE. 1992/11173KADASTRAL MÜLKİYET DURUMU ( Kesinleşmiş İmar Parselasyon İşlemi Varsa Eski Tapu Kaydının Esas Alınamayacağı )
Y1.HDE. 2012/7819KADASTRAL MÜLKİYET DURUMUNA DÖNÜLMESİ ( Taraflar Arasındaki Çekişmenin Paydaşın Paydaş Aleyhine Açacağı Davaya Dönüşeceğinden TMK'nun 688 ve Devam Eden Düzenlemeler Uyarınca Uyuşmazlığın Çözüme Kavuşturulacağı )
Y1.HDE. 1998/14662KADASTRAL MÜLKİYET DURUMUNUN İHYASI DAVASI ( İdari Yargıda İptal Edilen Şuyulandırma İşlemine Dayanarak )
Y14.HDE. 2014/14850KADASTRAL MÜLKİYET DURUMUNUN İHYASINA YÖNELİK TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Yerel Mahkemece Çekişmeli Taşınmazın İmar Uygulamaları Öncesindeki Niteliğinin Kuşkuya Yer Bırakmayacak Biçimde Ortaya Konulmadığı - Belediye Yapılan İmar Uygulamasının İdari Yargı Yerinde İptal Edildiği ve Kararın Kesinleşmiş Olduğu )
Y1.HDE. 2011/6013KADASTRAL MÜLKİYET VE GEOMETRİK DURUMA DÖNÜLMESİ ( İmar Uygulamasının İptal Edilmesi Sebebiyle Kadastral Parselin İhyası İsteği/Yargılama Sırasında İttihaz Edilen İdari Kararlar İle Kadastral Parselin İhya Edildiği - Davanın Konusuz Kaldığı )
Y1.HDE. 2011/9871KADASTRAL MÜLKİYET VE GEOMETRİK DURUMUN İHYASI İSTEMİ ( İdari Şuyulandırma İşleminin İptali Sebebiyle )
Y1.HDE. 2001/3693KADASTRAL PAFTA VE ÇAP KAYITLARI ( Kayıtların İptal Edilinceye Değin Hukuki Varlıklarını Koruyacaklarından El Atmanın Önlenmesi Davasının Kabulü )
Y1.HDE. 2002/1534KADASTRAL PAFTA VE KROKİ ( Davalıya Ait Yapının İmar Uygulaması Sonucu Davacı Parselinde Kalıp Kalmadığının Araştırılması )
Y14.HDE. 2002/2647KADASTRAL PAFTADA YER ALMAYAN SU ARKI ( Fiilen Var Olsa da Kanunen Yok Sayılması-Elatmanın Önlenmesi )
Y18.HDE. 2006/7713KADASTRAL PARSEL ( Dava Konusu Taşınmaz ve Emsal Taşınmazların İmar Uygulaması Görmemiş Kadastral Parsel Olmaları - Emsallerin Karşılaştırılması Soncu Bulunan Değerden Düzenleme Ortaklık Payı Oranında İndirim Yapılmasının Gerekmediği )
Y1.HDE. 2012/7819KADASTRAL PARSEL ( İmar Parseline Elatmanın Önlenmesi - Taraflara İmar Çap Kayıtlarının İptali ve Kadastral Parselin Geometrik ve Hukuki Durumuna Çevrilmesi Bakımından Dava Açılması İçin Olanak Tanınması Gerektiği )
Y5.HDE. 2011/10399KADASTRAL PARSEL ( Kamulaştırmasız Elatmadan Kaynaklanan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi - Davaya Konu Taşınmazla Emsal Olarak Değerlendirmeye Alınan Taşınmazlar Kadastral Parsel Niteliğinde Olup Emsal Karşılaştırması Sonucu Bulunan Birim Fiyatına Hükmedilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2003/12469KADASTRAL PARSEL ( Mahkemece Davalıya İmar Parsellerinin İptali ve Eski Kadastral Parsele Dönülmesi Yolunda Dava Açmak için Süre Verilip Sonucuna Göre Bir Hüküm Kurulması Lüzumu )
Y1.HDE. 2013/5855KADASTRAL PARSEL ( Muris Muvazaası Nedenine Dayalı Tapu İptali İle Tescili Talebi/Hakkında Kadastro Tutanağı Düzenlenen Taşınmazlar Yönünden Görevsizlik Kararı Verilmesi Yerinde Olduğu - Kadastral Parsellere İlişkin Davanın Tefriki İle Ayrı Esas Numarası Verilerek Görüleceği )
Y5.HDE. 2005/7601KADASTRAL PARSEL NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Kamulaştırmasız Elatma Bedelinin Tahsili Talebi - Arta Kalan Kısımda İmar Uygulaması Yapılacağından Değer Artışı veya Değer Azalışı Meydana Gelmeyeceği )
Y1.HDE. 2004/8311KADASTRAL PARSELDE AYNİ HAK ( Bulunmayan Davalı İçin 3194 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin Uygulanamayacağı/Muhtesat Bedeli Ödenmeksizin Yıkıma Karar Verileceği - Elatmanın Önlenmesi )
Y1.HDE. 2012/6886KADASTRAL PARSELDE KULLANIM DURUMU (Belirlenmemiş İse Her Paydaşın Payından Kaynaklı Mülkiyet Hakkı Taşınmazın Her Noktasında Yaygın Vaziyette Bulunacağından Bazı Paydaşların Haricen Yapmış Oldukları Satıştan Dolayı Kaim Bedele Hak Kazanamayacağı )
Y1.HDE. 2002/3289KADASTRAL PARSELDEKİ PAYDAŞA ŞUYULANDIRMA İŞLEMİ İLE OLUŞAN KAYITTA PAY VERİLMEMESİ ( Tapu İptali ve Tescil Davası - İdari Yargı Yerinde Ortadan Kaldırılmadıkça Genel Yargıda Gerekli Düzeltme Yapılamayacağı )
Y20.HDE. 2011/2888KADASTRAL PARSELDEN GELEN TAŞINMAZ ( ( 2/B İddiasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi/Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Kararı İle Tapuya Tescil Edildiği - Asliye Hukuk Mahkemesi Kararının O Davada Taraf Olmayan Hazine Yönünden Kesin Hüküm Oluşturmadığı/Esasa Girilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2004/13642KADASTRAL PARSELE DÖNÜLMESİ İSTEMİ ( Çekişmeli İmar Parselinin Dayanağını Teşkil Eden İdari İşlemin İdari Yargı Yerinde İptal Edildiği ve Dayanaksız Kaldığı - İsteğin Kabulü Gereği )
Y1.HDE. 2005/12356KADASTRAL PARSELE DÖNÜŞ İSTEĞİ ( İlgililerinden Herhangi Birinin Açacağı Dava İle Kadastral Parseldeki Mülkiyete İlişkin Hak Durumunun Tesciline Karar Verilmesi Gerekeceği )
Y1.HDE. 2004/14677KADASTRAL PARSELE GERİ DÖNÜLMESİ VE TAPUNUN BU SURETTE İHYASI GEREĞİ ( İdare Mahkemesince Şüyulandırma İşleminin İptal Edilmiş Olması )
Y1.HDE. 2014/1517KADASTRAL PARSELE GERİ DÖNÜŞÜM İŞLEMİ (Tamamlanmış İse Tecavüzün Hangi Kadastral veya İmar Parseli İçerisinde Kaldığı ve Tecavüze Konu Bölümle İlgili Davacının Bir Mülkiyet Hakkı Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği)
Y14.HDE. 2015/625KADASTRAL PARSELİN İHYASI ( Ancak Kadastral Sınırlar Üzerinde Oluşturulan İmar Parsellerinin Tapu Kayıtlarının İptali ile Bu Sınırlar İçerisinde Oluşturulan Alanlar Varsa Birlikte Eski Hale Getirilerek Tescili Suretiyle Mümkün Olabileceği - Kararın Uygulanabilmesi İçin Son İmar Uygulaması ile Oluşan İmar Parselinin Tapu Kaydının İhyasına Karar Verilen Parsele İsabet Eden Bölümünün İptaline Karar Verilmemesi ve İhya Edilen Parselin Hazine Adına Tesciline Hükmedilmemesinin Hatalı Olduğu )
Y1.HDE. 2011/735KADASTRAL PARSELİN İHYASI ( Davalılara Yargılama Masrafı Giderlerinden Sayılan Vekalet Ücreti ile İlam Harcı Yüklenmemesi Gereği - İmar Uygulamasının İdari Yargıda İptal Edilmesi Dolayısıyla İmar Parsellerinin İptali ve Eski Hale Getirilmesi )
Y1.HDE. 2012/12953KADASTRAL PARSELİN İHYASI ( İdare Mahkemesinin Kesinleşen İlamı İle İmar Uygulamasına Yönelik İşlemin İptal Edildiği/Kayıtların Yolsuz Tescil Durumuna Düştüğü - Davanın Adli Yargı Yerinde Görüleceği )
Y1.HDE. 2011/276KADASTRAL PARSELİN İHYASI ( İhyası İstenen Kök Parseli İmar Uygulaması İle Vasfı Değiştirip Yeşil Alana Ayrılmış ve Taşınmaz Sicil Dışı Bırakılmış Olsa Dahi İmar İşleminin İdari Yargıda İptal Edilmesiyle İşlemin Kapsadığı Tüm Uygulamalar İptal Edilmiş Sayılacağı )
Y14.HDE. 2014/8714KADASTRAL PARSELİN İHYASI ( İmar Planının İdari Yargıda İptal Edildiği - Kadastral Parselin Kısmen İhyası Mümkün Olmayacağından İhyası İstenen Kadastral Parselin Çapı Sınırları İçerisinde Kalan İmar Parsellerinin Tamamının Tespitiyle Koşulları Oluşmuş İse Tapu Kayıtlarının İptali Yönünde Karar Verileceği )
Y1.HDE. 2007/6382KADASTRAL PARSELİN İHYASI ( Kısa Karara Çelişkili Olarak Gerekçeli Kararda Davalı Yararına Vekalet Ücreti Takdiri İle Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerinde Bırakılması Biçiminde Karar Yazılmasının Doğru Olmadığı )
Y1.HDE. 2012/210KADASTRAL PARSELİN İHYASI ( Sicil Kayıtlarının İlletini Teşkil Eden İdari İşlemin İdari Yargı Yerinde İptal Edilerek Kayıtların Dayanaksız Hale Geldiği ve Sicil Kaydının Yolsuz Tescil Durumuna Düştüğü/Davanın Kabulünde İsabetsizlik Olmadığı )
Y16.HDE. 2014/1489KADASTRAL PARSELİN İHYASI ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Davada İptal Edilen İdari İşlemleri Yapan Seyhan Belediyesiyle Adana Büyükşehir Belediyesi'ne Husumet Yöneltilmediği/Bir Hakiki ya da Hükmi Şahsa Dahili Dava Yoluyla Taraf Sıfatı Verilmesine ve Hakkında Hüküm Kurulmasına Yasal Olanak Bulunmadığı )
Y1.HDE. 2011/930KADASTRAL PARSELİN İHYASI ( Taşınmazın Davalı Belediye Sınırları İçerisinde Kalmadığı ve Anılan Belediyenin Bu Nedenle de Taraf Sıfatının Bulunmadığı - Davalı Belediye Yönünden Hüküm Kurulmasına Yer Olmadığı )
Y16.HDE. 2015/7712KADASTRAL PARSELİN İHYASI ( Uyap Üzerinde Yapılan İncelemede Keşif Giderlerinin Zaten Davacı Yan Tarafından Yatırıldığı Anlaşıldığı Gibi Yargılama Giderinin Hangi Kalemlerden Oluştuğu Açıklanmayarak Yargılama Giderleri Yönüyle Denetime Elverişli Olmayacak Şekilde Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
Y14.HDE. 2015/4453KADASTRAL PARSELİN İHYASI (İmar Uygulamasıyla Kadastral Parsel Sınırları Üzerinde Oluşturulan İmar Parsellerinin Kadastral Parsel İçerisinde Kalan Kısımlarının Tapu Kaydının İptali İle Eski Hale Getirilerek Tescili Suretiyle Mümkün Olabileceği)
Y1.HDE. 2007/6157KADASTRAL PARSELİN İHYASI DAVASI ( İmar Şuyulandırmasının Dayanağı Olan İdari İşlemin Eptal Edilmesi ile Sicilin Dayanaksız Kalacağı ve Yolsuz Tescil Durumuna Düşmesi-Dayanıksız Kalan-İlletten Mücerret-Kaydın ise İptalinin Gerekeceği ve Kadastral Parselin Geometrik ve Hukuki Durumunun İhyası Şeklinde Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y1.HDE. 2011/6013KADASTRAL PARSELİN İHYASI DAVASI ( İmar Uygulamasının İptal Edilmesi Sebebiyle/Davanın Konusuz Kaldığı - Davalının Yargılama Giderleri ve Bu Giderlerden Olan Harçtan Sorumlu Tutulamayacağı )
Y14.HDE. 2014/5491KADASTRAL PARSELİN İHYASI DAVASI ( Kadastral Parsele Dönüştürme Talebi/Dava Konusu Kadastral Parselin Paftadaki Yeri ile İmar Paftası Çakıştırılmak Suretiyle İhyası İstenen Parselin Tedavüllü Olan İmar Parselleri Belirlenmediği/Yetersiz Bilirkişi Raporu )
Y1.HDE. 2012/7688KADASTRAL PARSELİN İHYASI DAVASI (Paydaşlar Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığının Kabul Edilmesi Gereği - Doğru Sicil Oluşturma İlkesi/Pasif Husumet Yönünden Kayıt Maliklerinin de Davalı Safında Yer Alacağı/Davacıya Önel Verileceği)
Y1.HDE. 2013/399KADASTRAL PARSELİN İHYASI İSTEĞİ ( İmar Parsellerinin Tüm Paydaşlarının Davada Yer Almalarının Sağlanması ve Ondan Sonra İşin Esası Yönünden Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y1.HDE. 2011/2112KADASTRAL PARSELİN İHYASI İSTEMİ ( Encümen Kararlarının Tapuda Eldeki Dava Sebebiyle Konulmuş Bulunan Tedbir Nedeniyle İdarece İnfaz Edilemediği - Anılan Encümen Kararlarının İnfazının Sağlanmasıyla Sınırlı Olmak Üzere Tedbir Kararı Kaldırıldığı Takdirde İdari Kararların İnfazının Mümkün Hale Geleceği )
Y16.HDE. 2014/2977KADASTRAL PARSELİN İHYASI SURETİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İhyası Talep Edilen İhdas Parselinin Sınırları Üzerinde İdari Yargı Yerinde İptal Edilen İmar Uygulamaları İle Oluşturulan Alanlar ve Miktarları Kuşkuya Yer Bırakmayacak Biçimde Belirlenmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2011/4407KADASTRAL PARSELİN İHYASI TALEBİ ( Kadastral Mülkiyet ve Geometrik Durumun İhyası Bakımından Oluşan İmar Sicil Kayıtlarının İptaline Karar Verileceği )
Y14.HDE. 2015/4473KADASTRAL PARSELİN İHYASINA YÖNELİK TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İhyası İstenilen Kadastral Parselin Çap Sınırları İçerisinde Kalan İmar Parselinin Kayıt Maliklerinin Davada Yer Almadıkları - Davada Taraf Olmayan İmar Parsellerinin Maliklerinin Mülkiyet Haklarını Etkiler Şekilde Hüküm Kurulmasının Bozma Nedeni Olduğu)
Y14.HDE. 2017/3729KADASTRAL PARSELİN İHYASINA YÖNELİK TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mahkemece İdare Mahkemesi'nin İptal Kararının Kesinleşmesinin Beklenilmesi Gerektiği - İptal Kararı Üzerine Alınan Yeni İmar Uygulaması Yapılmasına Dair Belediyesi Encümen Kararının Neden Sicile Yansıtılmadığı Hususunun Araştırılacağı/Toplanan ve Toplanacak Olan Deliller Birlikte Değerlendirilmek Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y18.HDE. 2002/4686KADASTRAL PARSELİN SATIŞ BEDELİNİN İMAR PARSELİNİN KAMULAŞTIRMA BEDELİ İÇİN EMSAL ALINMASI ( Bedele Düzenleme Ortaklık Payının Eklenmesi Gereği )
Y1.HDE. 2011/9871KADASTRAL PARSELLERE YAPILAN ELATMANIN ÖNLENMESİ ( İdari İşlemin İptaline Yönelik İdari Yargı Yerinde Açılan Davadan Ferağat Sebebiyle Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği - Davadan Ferağat Keyfiyetinin İdari Yargıda Gözetilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2011/9183KADASTRAL PARSELLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI İŞLEMİ ( Belediye Encümen Kararının Mülkiyet Durumunu Değiştirmediği Özel İşlerine Dair Bir Karar Olduğu - Niteliği İtibariyle İdari Olmayan Belediye Encümen Kararının İdari Yargılama Konusu Yapılamayacağı )
Y1.HDE. 2012/312KADASTRAL PARSELLERİN İHYASI İSTEMİ ( Arsa ve Arazi Düzenlemesine İlişkin Kararın İdare Dava Sonucunda İptali İsteğinin Reddi Durumunda Sicilin İlletini Teşkil Eden İşlem Hukuksal Varlığını Koruyacağından Talebin Reddi - Aksi Halde Sicil Dayanaksız Kalacağından Yolsuz Tescile Dönüşeceği )
Y1.HDE. 2012/15297KADASTRAL PARSELLERİN İHYASI İSTEMİ ( Hangi Kadastral Parselde Hangi Davacıya Ne Kadar Pay Verildiği Konusunda Açıklık Bulunmadığı/Kararın İnfazı Sırasında Tereddüte Mahal Vereceği Gibi Dolu Pafta Sistemine Aykırılık Teşkil Edeceği - Pay Oranları Belirtilmeden Karar Verilemeyeceği )
Y1.HDE. 1993/5981KADASTRAL PLAN ( Kadastral Bir Planın Uygulanmasında Aslolanın Ölçümün Kadastro Sırasında Konulan ve O Haliyle Korunan Nirengi ve Poligon Noktalarından Yararlanılarak Yapılması )
Y1.HDE. 2001/5962KADASTRAL PLANIN UYGULAMASI ( Nirengi ve Poligon Noktaları-Çaplı Taşınmaza ve Yola Elatmanın Önlenmesi )
Y1.HDE. 1991/14317KADASTRAL PLANININ UYGULANMA USULÜ ( Nirengi ve Poligon Noktalarından Yararlanarak Yapılması Zorunluluğu )
Y1.HDE. 2004/11083KADASTRAL SINIRLAR ( Köşe Noktası Olarak Saptanan Sınırın Hangi Sabit Sınır Olarak Neden Alındığı Gerekçesi Gösterilerek Açıklanmaması ve İlk Kadastral Sınırlara İtibar Edilmemesinin Hangi Zorunlu Sebeplerden İleri Geldiğinin Açıklanmamasının Hatalı Olduğu - Elatmanın Önlenmesi )
Y20.HDE. 1993/1134KADASTRAL SİCİL ( Sadece Haritasına İşaretlenmesi - Tutanak Düzenlenmesi )
Y1.HDE. 2004/488KADASTRAL SİCİLİN İHYASI ( Tapu Kaydını Oluşturan İşlemin İdari Yargı Kararı İle Ortadan Kaldırılması Halinde Bu Durumun Sicilin İhyası İmkanını Tanıdığının Gözetilmesinin Gerekmesi )
YHGKE. 2000/1-808KADASTRAL TESPİTİN YANILIGILI OLARAK OLUŞTURULAN TAPUYA GÖRE YAPILMASI ( Davanın İdari Nitelik Taşıdığı Gerekçesiyle Reddinin Hatalı Olması )
Y20.HDE. 2001/5218KADASTRAL VE TOPOĞRAFİK HARİTA ( Gerek Arazi ve Gerekse Orman Kadastrosunun Temelinin Kadastral ve Topoğrafik Harita Düzenlemek Olması )
Y14.HDE. 2008/14281KADASTRAL YOL ( El Atmanın Önlenmesi Davası - Dava Konusu Yerin Kadastral Yol Olarak Bırakılıp Bırakılmadığının Anlaşılamadığı/Kadastro Müdürlüğünden Kesinleşmiş Pafta Örneği Getirtileceği )
Y14.HDE. 2007/866KADASTRAL YOL ( Varlığı Halinde Önceki Hüküm Gibi "A" İşaretli Bölümün Geçit Yeri Olarak Hüküm Altına Alınmasında Bir Sakınca Olmayacağı )
Y14.HDE. 2003/8909KADASTRAL YOLA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Karayolları Genel Md.lüğü Tarafından - Adli Yargının Görevli Olduğu )
YHGKE. 1992/1-440KADASTRAL YOLA TECAVÜZ ( Elatmanın önlenmesi ve yıkım )
YHGKE. 1999/14-840KADASTRAL YOLA TECAVÜZ ( Elatmanın önlenmesi, kal )
Y1.HDE. 2010/3514KADASTRAL YÖNTEM ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım - Uyuşmazlığın Halen Mevcut ve Geçerli Olan Mevcut İmar Çapları İle Bu Çapların Kadastral Yöntemlere Uygun Biçimde Uygulanması Sonucu Çözüme Kavuşturulacağı )
Y1.HDE. 2013/2896KADASTRAL YÖNTEMLERE UYGUN BİÇİMDE ÖLÇÜM ( Kadastro Fen Memuru veya Mühendisi Sıfat ve Yeteneğini Taşıyan Uzman Bilirkişi Bilirkişilere Kadastro Sırasında Konan Nirengi Noktalarından Yoksa Paftada Arazide Mevcut Sabit Noktalardan Yararlanılarak Tecavüzün Bulunup Bulunmadığı Belirleneceği )
Y1.HDE. 2007/10846KADASTRAL YÖNTEMLERE UYGUN OLARAK YAPILAN ÖLÇÜM ( Davacılar Taşınmazına Bir Müdahalenin Saptanamadığı Davalıların Kullandıkları Yerin Kendi Mülkiyet Alanı İçerisinde Olduğu Hükmedilen Vekalet Ücretinin de Hakimin Takdir Sınırları İçerisinde Kaldığı )

K Kavram Endeksi (2. Bölüm)