G Kavram Endeksi (1. Bölüm)

0-9 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

GABİN-GEÇİŞLİ / GEÇİT-GEREĞİNDEN / GEREKÇE-GÖREVİ / GÖREVİN-GÖREVLİNİN / GÖREVLİYE-GÜZERGAH

Mahkeme / DaireEsas No.Kavram

G

Y14.HDE. 1996/2469GEÇİT ( Dere Olan Gayrimenkullerde Köprü Yaparak Karşı Kenara Geçme )
Y14.HDE. 2006/3472GEÇİT ALTERNATİFİ ( Dava Konusu Yerin Paftası İlgili Merciinden Sağlanarak Davacıya Ait Parsel İçin Başka Parsellerden Geçit Alternatifinin Aranması Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/4112GEÇİT ALTERNATİFİ ( En Uygun Güzergah Aranmadığından Anılan Yerlerden de İlgili Parsel Malikleri Hakkında Dava Açılmasının Sağlanarak Bu Dava İle Birleştirilip Uygun Altarnatif Aranması Gerektiği )
Y14.HDE. 2012/6060GEÇİT ALTERNATİFLERİ ( Geçit Hakkı Kurulması İstemi - Davacı ve Komşu Taşınmazlar İle Çevre Yolların Hepsini Gösterir Denetime Elverişli Pafta Örneği Getirtilmeli ve Diğer Geçit Alternatifleri İncelenmeli ve Gerekirse Başka Parseller Üzerinden de Alternatifler Araştırılması Gerektiği )
Y14.HDE. 2007/2441GEÇİT ALTERNATİFLERİ ( Ne Sebeple Uygun Görülmediği Karar Gerekçesinde Açıklanmaması İsabetsiz Olduğu )
Y14.HDE. 2012/2709GEÇİT BEDELİ ( Aynı Ziraat Bilirkişisinden İki Yıl Sonra Alınan Raporda Geçit Bedeli Daha Az Hesaplanmış Raporlar Arasındaki Çelişki Giderilmeden Karar Verildiği - Yeniden Keşif Yapılarak Objektif Kriterlere Göre Yeniden Hesaplatılması ve Çelişkiler Giderilerek Hüküm Kurulması Gerektiği/Geçit Hakkı Kurulması )
Y14.HDE. 2013/183GEÇİT BEDELİ ( Başka Parseller Aleyhine Kurulamıyorsa Ekonomik Olarak Kullanılamayacak İse Bölünen Parça İçin de Geçit Bedeli Hesaplatıp Bunun da Malikine Ödenmek Üzere Depo Ettirilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2005/7892GEÇİT BEDELİ ( Belirlenmesinden Sonra Uzun Süre Geçmişse Hüküm Tarihine Yakın Yeni Bir Değer Tespiti Yapılması Gereği )
Y14.HDE. 2006/2817GEÇİT BEDELİ ( Bilirkişi Geçit İrtifakı Sebebi İle Davalı Parsel Maliklerine Ödenmesi Gerekli Bedeli Saptadığı - Depo Edilen Bedel Paylarına Göre Davalılara Ödenmek Koşulu İle İstemin Kabulü Gerektiği )
Y14.HDE. 2003/9054GEÇİT BEDELİ ( Dava İle Hüküm Tarihi Arasında Değişim Yaratabilecek Bir Sürenin Geçmesi/Yeniden Değer Tespiti İle Bu Bedelin de Hükümden Önce Depo Ettirilmesi Gereği )
Y14.HDE. 2005/228GEÇİT BEDELİ ( Dava Tarihi ile Hüküm Tarihi Arasında Taşınmaz Değerinde Önemli Artış Yaratacak Süre Geçmiş ise Hüküm Tarihine Yakın Gün Gözetilerek Belirlenmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2004/292GEÇİT BEDELİ ( Dava Tarihindeki Değer Eğer Hüküm Tarihinde Fark Yaratabilecek Süre Geçti İse Yeniden Değer Tesbiti ve Bedelin Depo Ettirilmesi Gereği )
Y14.HDE. 2002/4000GEÇİT BEDELİ ( Dava Tarihindeki Değerlere Göre Hesap Edilen Geçit Bedeli Günün Ekonomik Şartları Ve Paranın Alım Gücü Karşısında Yetersiz Kalması )
Y14.HDE. 2003/7833GEÇİT BEDELİ ( Dava Tarihine Göre Belirlenmesi Gereği - İkinci Keşifte Saptanan Farklılık Taşınmazın Geçen Süreçte Değer Kazanmasından Kaynaklanmakta İse Bu Değer Üzerinden Geçit Bedeline Hükmedilmesi Gereği )
Y14.HDE. 2006/1371GEÇİT BEDELİ ( Davacı Mutlak Geçit İhtiyacı İçinde Olduğundan Alternatif Olarak Sunulan Güzergahlardan Uygun Olanı Seçilmek ve Saptanan Geçit Bedeli Depo Ettirilmek Suretiyle Geçit Hakkı Kurulması Gerektiği )
Y14.HDE. 2007/634GEÇİT BEDELİ ( Davalı Tarafa Geçide Katlanma Durumunda Kalmaları Halinde Ödenecek Bedele Taşınmaz Bedeliyle Birlikte Kullanılacak Alan Üzerindeki Yıkılacak Ağaç Bedellerinin de Eklenmesinin Gerekmesi )
Y14.HDE. 2005/10812GEÇİT BEDELİ ( Davanın Açıldığı Tarih İle Hüküm Tarihi Arasında Geçen Süre Dikkate Alınmaksızın Bilirkişi Raporunda Belirlenen Değer Üzerinden Hüküm Kurulması ve Bedelin Hükümden Önce Mahkeme Veznesine Depo Ettirilmemesinin Doğru Görülmediği )
Y14.HDE. 2006/3059GEÇİT BEDELİ ( Geçit Davalarında Yükümlü Taşınmazdan Geçit Yeri Olarak Belirlenen Bölümün Tespit Edilmiş Geçit Değeri Hükmün İnfazından Önce Yükümlü Taşınmaz Sahibine Verilebilecek Şekilde Mahkeme Veznesine Depo Ettirilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/1978GEÇİT BEDELİ ( Geçit Hakkı Davalarında Hükümden Önce Mahkeme Veznesine Yatırılması ve Hükümle Birlikte Yükümlü Taşınmaz Maliklerine Ödenmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/1286GEÇİT BEDELİ ( Geçit Hakkı İstemi - Yükümlü Taşınmaz Maliklerinin Daha Fazla Külfete Katlanmamaları İçin Geçit Bedelinin Onlara Ödenmek Üzere Hükümden Önce Depo Ettirilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/112GEÇİT BEDELİ ( Geçit Hakkı Kurulması İstemi - Geçit Bölümü Üzerine Gelecek Şekilde Zeytin Ağaçlarının Varlığı Halinde Bu Ağaçların Ekonomik Değeri de Hesap Edilip Geçit Bedelinin Buna Göre Hesap Edilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2013/761GEÇİT BEDELİ ( Geçit Hakkı Kurulması İstemi - Mahallinde Yeniden Keşif Yapılıp Taşınmazın Maliklerine Hukuki Dinlenilme Hakkı Tanınarak Bilirkişiden Keşif Tarihi İtibarıyla Geçit Bedelini de Belirlemek Suretiyle Yeniden Rapor Alınması Gerektiği )
Y14.HDE. 2005/10816GEÇİT BEDELİ ( Geçit Hakkına Konu Yerin Bedeli Belirlenirken Bu Kısımdaki Varsa Muhdesat Bedelinin de Geçit Bedeline Dahil Edilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/11050GEÇİT BEDELİ ( Geçit ile Yükümlendirilen Taşınmaz Maliklerinin Daha Fazla Külfete Katlanmamaları için Geçit Bedelinin Hükümden Önce Depo Ettirilmesinin Gerekmesi )
Y14.HDE. 2002/1393GEÇİT BEDELİ ( Geçit Kurulan Yer İle Bu Yerde Bulunan Ağaç Ürün Bina vs. Gibi Muhdesatın Değeri ve Kurulacak Geçit Nedeniyle Oluşacak Değer Düşüklüğü Toplamından Oluşacağı )
Y14.HDE. 2006/11002GEÇİT BEDELİ ( Geçit Yeri Bedeli Taşınmazın Tam Bedeli Olmadığı Geçit Yerinin İrtifak Bedeli Olduğu - Geçit Bedelinin Kamulaştırmada İzlenen Tam Bedel Yöntemiyle Belirlenmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y14.HDE. 2003/3261GEÇİT BEDELİ ( Herhangi Bir Tevdi Makamına Yatırılması ve Kararın Kesinleşmesi İle Birlikte Taşınmaz Maliklerinin Alabileceği Yönünde Hüküm Kurulması Gereği )
Y14.HDE. 2003/375GEÇİT BEDELİ ( Hükümden Evvel Depo Ettirilmesi Gereği )
Y14.HDE. 2006/10770GEÇİT BEDELİ ( Hükümden Evvel Depo Ettirilmesinin Gerekmesi )
Y14.HDE. 2006/112GEÇİT BEDELİ ( Hükümden Evvel Yükümlü Taşınmaz Malikine Ödenmek Üzere Dosyaya Depo Ettirilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2007/692GEÇİT BEDELİ ( Hükümden Önce Depo Ettirilmeden Geçit Hakkı Tesisine Karar Verilemeyeceği )
Y14.HDE. 2006/2694GEÇİT BEDELİ ( Hükümden Önce Depo Ettirilmemesi ve Geçidin Bir Gayrimenkul Mükellefiyeti Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği - Geçit Hakkı Kurulması İstemi )
Y14.HDE. 2005/107GEÇİT BEDELİ ( Hükümden Önce Depo Ettirilmemiş Olmasının Doğru Olmadığı )
Y14.HDE. 2005/1994GEÇİT BEDELİ ( Hükümden Önce Geçit Bedelinin Yatırılması Sağlanarak Davalı Kaybının En Az Düzeye İndirilmesi İlkesinin Göz önüne Alınması Gereği - Geçit Hakkı Kurulması İstemi )
Y14.HDE. 2005/10477GEÇİT BEDELİ ( Kısa Kararla Gerçeli Kararın Çelişkili Olması Mutlak Bozma Nedeni Olduğu )
Y14.HDE. 2003/6054GEÇİT BEDELİ ( Objektif Kriterlere Taşınmazın Niteliğine Göre Atanacak Bilirkişiler Aracılığı İle Saptanması Gereği )
Y14.HDE. 2002/8522GEÇİT BEDELİ ( Objektif Kriterlere Taşınmazın Niteliğine Göre Seçilecek Bilirkişiler Aracılığı İle Saptanması ve Hükümden Önce Depo Ettirilmesi Gereği )
Y14.HDE. 2003/4577GEÇİT BEDELİ ( Objektif Kriterlere ve Taşınmazın Niteliğine Göre Atanacak Bilirkişiler Aracılığı İle Saptanması Gereği )
Y14.HDE. 1998/6265GEÇİT BEDELİ ( Öncelikle Mahkeme Veznesine Depo Ettirileceği )
Y14.HDE. 2006/12846GEÇİT BEDELİ ( Saptanan Geçit Nedeniyle Taşınmaz Malikine Ödenmesi Gerekli Bedelin Objektif Kritelere Göre Belirlenerek Hükümden Önce Depo Edilmesi Gereği - Geçit Bedelinin Dava Tarihi ile Hüküm Tarihi Arasınada Taşınmaz Değerinde Önemli Değişiklik Olması Halinde Yeniden Değer Tespiti Gereği )
Y14.HDE. 2005/10509GEÇİT BEDELİ ( Saptanan Geçit Nedeniyle Yükümlü Taşınmaz Malikine Ödenmesi Gereken Bedel Taşınmazın Niteliğine Uygun Atanacak Bilirkişiler Aracılığı İle Objektif Kriterler Esas Alınarak Belirlenmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2005/1103GEÇİT BEDELİ ( Sonradan Kesildiği Anlaşılan Ve Önceden Tespit Edilen Bağ Omcasının Değeri De Hesap Edilerek Geçit Bedeline Eklenmesi Gereği )
Y14.HDE. 2005/1861GEÇİT BEDELİ ( Taşınmaz Malikine Ödenmek Üzere Hükümden Önce Depo Ettirilmesi Gereği )
Y14.HDE. 2006/8100GEÇİT BEDELİ ( Tespit ve Depo Edildiği Tarih İle Karar Tarihi Arasında Uzunca Bir Süre Geçmemeli Yükümlü Taşınmaz Malikine Ek Bazı Külfetler Yüklenmemesi Gereği )
Y14.HDE. 2014/11960GEÇİT BEDELİ ( Toplamının Taşınmaz Maliklerine Tapu Kaydındaki Payları Oranında Ödenmesine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği - Depo Edilen Geçit Bedelinden Aleyhine Geçit Kurulan Taşınmazlar İçin Taşınmaz Maliklerinin Her Birine Ayrı Ayrı Hangi Miktarda Ödeme Yapılacağının Hüküm Sonucunda Gösterilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/3398GEÇİT BEDELİ ( Yükümlü Taşınmaz Malikine Ödenmesi Gereken Bedel Taşınmazın Niteliğine Uygun Atanacak Bilirkişiler Aracılığı İle Objektif Kriterler Esas Alınarak Belirleneceği )
Y14.HDE. 2003/4209GEÇİT BEDELİ ( Zemin Ve Üzerindeki Muhdesatın Değeri İle Birlikte Geçit Yerinin Ana Yola Ulaşım da Elverişli Hale Getirilmesi İçin Yapılması Gerekli Olan Hafriyat Ve Merdiven Bedellerinin de Geçit Bedeline İlave Edilmesinin Hatalı Olduğu )
Y14.HDE. 2003/7431GEÇİT BEDELİNE DAHİL EDİLMESİ GEREKENLER ( Aleyhine Geçit Kurulan Taşınmazın Kalan Kısmında Değer Kaybının Olması Durumunda Bu Değerin Geçit Bedeline Dahil Edilmesi )
Y14.HDE. 2003/5818GEÇİT BEDELİNE İLİŞKİN DEĞER ( Asliye Hukuk Mahkemesince Kesinleşen Geçit Bedeline İlişkin Değer Dikkate Alınmadan Yeniden Bedel Belirlenmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y14.HDE. 2000/6213GEÇİT BEDELİNİ YATIRMA SÜRESİ ( Geçit Bedelinin Peşin Yatırılması Zorunlu Olmadığından Geçit Bedelinin Yatırılması Hususunda Kesin Mehil Verilerek Davanın Reddinin Hatalı Olması )
Y14.HDE. 2006/1450GEÇİT BEDELİNİN BELİRLENMESİ ( Dava Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasında Belirlenmesini Etkileyecek Taşınmaz Değeri Arasında Önemli Bir Süre Geçmiş İse Bu Bedelin Dava Tarihine Göre Değil Hüküm Tarihine Yakın Bir Tarih Esas Alınarak Saptanacağı )
Y14.HDE. 2004/3677GEÇİT BEDELİNİN BELİRLENMESİ ( Dava Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasında Uzun Bir Sürenin Geçmesi - Yeniden Değer Tespiti ve Hükümden Önce Depo Ettirilmesi Gereği )
Y14.HDE. 2005/6606GEÇİT BEDELİNİN DAVA TARİHİ İTİBARİYLE SAPTANMASI ( Dava Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasında Taşınmaz Değerini Etkileyecek Süre Geçmiş Bulunması - Bedelin Yeniden Keşif Yapılarak Hüküm Tarihine Yakın Belirlenmesi Gereği )
Y14.HDE. 2006/2975GEÇİT BEDELİNİN DEPO EDİLMESİ GEREĞİ ( Karar Tarihine Yakın Bir Zamanda Tesbit Ettirilip Hükümden Evvel Yükümlü Taşınmaz Malikine Ödenmek Üzere Dosyaya Depo Ettirilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2012/8279GEÇİT BEDELİNİN DEPO EDİLMESİ İÇİN KESİN SÜRE VERİLMESİ (Davacının Bu Süreye Uymadığı Gerekçesiyle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu - Kesin Sürenin Davanın Reddi İçin Bir Araç Sayılamayacağı/Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderileceği)
Y14.HDE. 2003/6054GEÇİT BEDELİNİN DEPO ETTİRİLMESİ ( Hükümden Önce Ettirilerek Bedelin Geç Ödenmesinden Doğabilecek Sakıncalara Meydan Verilmemesi Gereği )
Y14.HDE. 2003/4577GEÇİT BEDELİNİN DEPO ETTİRİLMESİ ( Hükümden Önce Ettirilmesi Gereği - Bedelin Geç Ödenmesinden Doğabilecek Sakıncalara Meydan Verilmemesi Gereği )
Y14.HDE. 2005/7937GEÇİT BEDELİNİN HESAPLANMASI ( Geçit Yeri İçin Biçilen Değer Daha Az Yüzölçümlü ( F ) Harfli Geçit Yerinden Daha Az Olduğu - Ortaya Çıkan Çelişki Giderilmeden Geçit Bedelinin Obiektif Kriterlere Göre Hesaplandığının Kabulünün Olanaksız Olduğu )
Y14.HDE. 2012/8257GEÇİT BEDELİNİN HÜKÜM TARİHİNE YAKIN BİR ZAMANDA TESPİT EDİLMESİ (Taşınmazın Değerinde Önemli Derecede Değişim Yapabilecek Derecede Uzun Bir Süre Geçmesi Halinde Geçit Bedelinin Hüküm Tarihine Yakın Bir Zamana Göre Tespit Edileceği - Geçit Hakkı)
Y14.HDE. 2008/1504GEÇİT DAVALARI ( Davanın Açılmasına Doğrudan Sebep Olmamış Kişilere Yargılama Giderleri İle Davacı Taraf Vekille Temsil Edilmiş İse Ücreti Vekalete Hükmedilemeyeceği )
Y14.HDE. 2005/10175GEÇİT DAVALARI ( Harç ve Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerinde Bırakılması Gereği )
Y14.HDE. 2006/112GEÇİT DAVALARI ( Parsel Bütünlüğünü Bozacak Şekilde Geçit Tesisinin Doğru Olmadığı - Geçit Bedelinin Hükümden Evvel Yükümlü Taşınmaz Malikine Ödenmek Üzere Dosyaya Depo Ettirilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2012/7765GEÇİT DAVALARINDA ORTAK YARGILAMA (Davalar Arasında Bağlantı Bulunduğu Gerekçesiyle Birleştirilen Dava Daha Sonra Usul Ekonomisi Nazara Alınarak Ayrılmasının Doğru Olmadığı - Ortak Yargılama İle Sonuca Ulaşılması Geçit Hakkı Davalarının Amacı Gereği Olduğu)
Y14.HDE. 2012/11772GEÇİT DAVASI ( Aleyhine Geçit Kurulan Taşınmazın Maliki Hakkında Harcı Yatırılmak Sureti İle Usulüne Uygun Olarak Açılmış Bir Dava Bulunmadığı - Bu Malik Hakkında ya Usulünce Dava Açılıp Eldeki Dava İle Birleştirilmeli ya da Usul Ekonomisi Açısından Harcı da Yatırılmak Suretiyle Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2013/183GEÇİT DAVASI ( Başka Parseller Aleyhine Geçit Kurulup Kurulmayacağının Değerlendirilmesi Gerektiği - Kurulamıyorsa Ekonomik Olarak Kullanılamayacak İse Bölünen Parça İçin de Geçit Bedeli Hesaplatıp Bunun da Malikine Ödenmek Üzere Depo Ettirilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2013/661GEÇİT DAVASI ( Bilirkişi Raporu Ekindeki Krokiye Göre Kuzeydeki Seçeneklerin Orman Arazisinden Geçmesi Nedeniyle Geçit Kurulması Uygun Olmadığı - Komşu Parselleri Bölmeyecek ve Güneydeki Kadastrol Yollara Ulaşacak Şekilde Diğer Seçenekler de Araştılarak Geçit Kurulması Gerektiği )
Y14.HDE. 2012/10032GEÇİT DAVASI ( Davacı Taşınmazının Mutlak Geçit İhtiyacı İçinde Bulunduğu - Bu İhtiyacı Karşılamak İçin Üzerinde Geçit Kurulan Taşınmazın Kullanım Bütünlüğü Bozularak Geçit Hakkı Tesis Edilmesinin Doğru Görülmediği )
Y14.HDE. 2012/13340GEÇİT DAVASI ( Davacının Kayıt Maliki Olmaması Sebebiyle Davada Sıfatı Bulunmadığından İstemin Sıfat Yokluğu Nedeniyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Çekişmenin Esası İncelenerek Yazılı Şekilde Hükme Bağlanmasının Doğru Görülmediği )
Y14.HDE. 2012/12000GEÇİT DAVASI ( Geçit Kurulan Taşınmazların Yüzölçümünün Bu Taşınmazların Doğusunda Bulunan Taşınmazın Yüzölçümünden Daha Küçük Olduğu - Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi Gereğince Geçit Kurulan Taşınmazlardan Geçit Kurulmasının Doğru Olmadığı )
Y14.HDE. 2013/4029GEÇİT DAVASI ( Keşif Tarihi İle Karar Tarihi Arasında Uzunca Bir Süre Geçtiği - Belirlenen Miktar Üzerinden Geçit Bedelinin Tespiti Halinde Mülkiyet Hakkı Kısıtlanan Taşınmaz Malikinin Mağduriyetine Neden Olunacağı/Hüküm Tarihine Yakın Yeni Bir Değer Tespiti Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2011/15833GEÇİT DAVASI ( Kurulan Geçit İrtifakının Karayolu Trafiğini Aksatmaması ve İnsan Hayatını Tehlikeye Atmaması Gerektiği - Taşınmazların Özelliği İtibariyle Nihayet Bir Tarım Aracının Geçeceği Genişlikte Geçit Hakkı Tesisine Karar Vermek Gerektiği )
Y14.HDE. 2012/10778GEÇİT DAVASI ( Yargılamalar Sırasında Geçit Hakkı Kurulması Gereken Taşınmaz Dışında Başka Bir Taşınmazdan Geçit Kurulması Gerektiğinin Belirlenmesi Halinde Usul Ekonomisi Açısından Harcı da Verilmek Suretiyle Aynı Davaya Dahil Edilmelerinin Sağlanması Gerektiği - Davanın Reddinin Doğru Olmadığı )
Y14.HDE. 2011/14274GEÇİT DAVASI (Yargılama Giderlerinin İstemde Bulunan Davacı Taraf Üzerinde Bırakılması Gereği )
YHGKE. 2013/14-152GEÇİT DAVASINDA AMAÇ (Genel Yola Bağlantısı Bulunmayan Taşınmazları En Uygun Güzergâhtan Yola Bağlamak Olduğu - Diğer Komşu Parsellerden de Geçit Kurulmasının Mümkün Olup Olmadığı Araştırılmadan Hüküm Kurulamayacağı)
Y14.HDE. 2005/3972GEÇİT DURUMUNUN HESABA KATILMASI GEREĞİ ( Malikin Taşınmazın Tamamına Bina İnşa Edip Sonra Komşudan Geçit Hakkı Verilmesini Talep Etmesinin İyiniyet Kuralları İle Bağdaşmayacağı )
Y14.HDE. 2010/6578GEÇİT ENİNİN SAPTANMASI ( Tarım Aracı İçin En Çok 2,5-3 m. Saptanması Gereği - Biçerdöverlerin Ekini Biçen Kısımlarının Makinenin Gövdesinden Ayrılarak Arka Kısmına Bağlanarak 2,5-3 m. Genişlikteki Yoldan Nakledilebileceği )
Y14.HDE. 1998/6265GEÇİT GENİŞLİĞİ ( Tapuda Tarla Kayıtlı Taşınmaz İçin )
Y14.HDE. 2006/12399GEÇİT GEREKSİNİMİ ( Davacının Subjektif Arzularına Göre Değil Objektif Esaslara Uygun Olarak Belirlenmesi Gereği - Değerlendirmeye Alınacak Tüm Alternatif Parsel Maliklerinin Harçlı Dilekçeyle Davaya Katılmaları veya Ayrı Bir Dava Açmak İçin Davacıya Süre Verilmesi Gereği )
Y14.HDE. 2006/5072GEÇİT GEREKSİNİMİ ( Nedeni Taşınmazın Niteliği İle Bu Gereksinimin Nasıl ve Hangi Araçlarla Karşılanacağı Davacının Subjektif Arzularına Göre Değil Objektif Esaslara Uygun Belirlenmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/1105GEÇİT GEREKSİNİMİ ( Nedeni Taşınmazın Niteliği İle Bu Gereksinimin Nasıl ve Hangi Araçlarla Karşılanacağı Davacının Subjektif Arzularına Göre Değil Objektif Esaslara Uygun Belirlenmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2009/14164GEÇİT GEREKSİNİMİ ( Taşınmazın Niteliği İle Bu Gereksinimin Nasıl ve Hangi Araçlarla Karşılanacağı Davacının Sübjektif Arzularına Göre Değil Objektif Esaslara Uygun Olarak Belirlenmesi Gerektiği - Fedakarlığın Denkleştirilmesi Prensibinin Dikkatten Kaçırılmaması Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/9421GEÇİT GEREKSİNİMİ ( Taşınmazın Niteliği ile Bu Gereksinimin Nasıl ve Hangi Araçlarla Karşılanacağının Objektif Eseslara Göre Belirlenmesi Gereği - Fedakarlık Denkleştirme Prensibinin Nazara Alınması Gereği )
Y14.HDE. 2006/15952GEÇİT GEREKSİNİMİNİN BULUNMAMASI ( Bulunmayan Taşınmaz Malikinin Açtığı Geçit Hakkı Tesisi Talebinin Reddi Gerektiği )
Y14.HDE. 2005/10634GEÇİT GÜZERGAHI ( Saptanırken Fedakarlığın Denkleştirilmesi Kuralı Hiçbir Zaman Gözardı Edilmemesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2013/510GEÇİT GÜZERGAHI ÜZERİNDE HAVUZ İNŞAA EDİLMESİ ( Geçit Hakkı Nedeniyle Havuzun Site Sakinleri Tarafından Kullanılmasının Zorlaştığı - Parsel Üzerindeki Bağımsız Bölümlerin Değerinin Düştüğü/Geçit İhtiyacının Başka Parselden Kaşılanabileceği )
Y14.HDE. 2008/3707GEÇİT GÜZERGAHI ÜZERİNDEKİ ZEYTİN AĞAÇLARI ( Şerh Sahiplerine Ait Olduğu Belirlenirse Geçitteki Zemin Bedeli Kayıt Sahibine Kesilmesi Zorunlu Ağaç Bedelleri İse Şerh Sahibine Ödenmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/2578GEÇİT GÜZERGAHININ BELİRLENMESİ ( Taşınmaz Maliklerinin Subjektif Arzularına Değil Objektif Kriterlere Bakmak Gerektiği - Geçit Tesisi Suretiyle Yükümlü Taşınmazların Geometrik Durumları Taşınmazı Parçalara Bölecek Şekilde Değiştirilmemesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/112GEÇİT GÜZERGAHININ SAPTANMASI ( Aleyhine Geçit Kurulan Taşınmazın Kullanım Bütünlüğünün Bozulmaması Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/655GEÇİT GÜZERGAHININ SAPTANMASI ( Tüm Alternatifler Değerlendirilerek Objektif Esaslara Göre Uygun Geçit Güzergahını Belirlemek Tespit Edilecek Geçit Bedelini Hükümden Önce Depo Ettirmek ve Kurulacak Geçit Hakkının Tapu Siciline Kaydına da Karar Vermek Gerektiği )
Y14.HDE. 2007/6715GEÇİT GÜZERGAHININ TERKİNİ VE YENİDEN TESİSİ ( Geçit Hakkı Kurulduktan Sonra Tarafların Yararına Olarak İrtifak Yerinin Değiştirilmesi Mümkün Olduğu )
Y14.HDE. 1983/8672GEÇİT HAKKI
Y14.HDE. 1993/4670GEÇİT HAKKI
YHGKE. 1997/14-391GEÇİT HAKKI
Y17.HDE. 2004/6774GEÇİT HAKKI ( Aleyhine Geçit Hakkı Tesis Edilen Taşınmazın Mülkiyetinin Yine Kayıt Malikinde Kalacağı )
Y14.HDE. 2005/968GEÇİT HAKKI ( Aleyhine Geçit İstenen Taşınmaz Maliklerinin Tamamının Davada Yer Almasının Zorunlu Olduğu - Lehine Geçit İstenen Taşınmaz Müşterek Mülkiyete Konu İse Paydaşlardan Bir Ya da Birkaçının Dava Açabileceği )
Y14.HDE. 2008/798GEÇİT HAKKI ( Aleyhine Geçit İstenen Taşınmaz yada Taşınmazlar Maliklerinin Tamamının Davada Yer Alması Zorunluluğu )
Y14.HDE. 2003/7431GEÇİT HAKKI ( Aleyhine Geçit Kurulan Taşınmazın Kalan Kısmında Değer Kaybının Olması Durumunda Bu Değerin Geçit Bedeline Dahil Edilmesi )
Y14.HDE. 2013/183GEÇİT HAKKI ( Aleyhine Kurulan Taşınmazın Ekonomik Kullanım Bütünlüğünü Bozduğu - Başka Parseller Aleyhine Kurulamıyorsa Ekonomik Olarak Kullanılamayacak İse Bölünen Parça İçin de Geçit Bedeli Hesaplatıp Bunun da Malikine Ödenmek Üzere Depo Ettirilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/8088GEÇİT HAKKI ( Aleyhine Kurulan Taşınmazın Kullanım Bütünlüğünün Bozulmaması Bütünlüğün Bozulmasının Zorunlu Olması Halinde Bu Husus Gerekçelendirilerek Tarım Alanlarında Bir Tarım Aracının Geçeceği Genişlikte Tesisi Gereği )
Y14.HDE. 1985/6383GEÇİT HAKKI ( Artan İhtiyaca Göre Yolun Genişletilmesi )
Y14.HDE. 2014/9622GEÇİT HAKKI ( Asıl Dava İle Birleştirilen Dosyanın Taraflarının Farklı Olması/Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunmaması - Mahkemenin Her İki Davayı Birleştirerek Yargılama Yapamayacağı/Birleştirilen Dosyayı Tefrik Ederek Davaları Ayrı Ayrı İnceleyerek Karara Bağlaması Gerektiği )
Y14.HDE. 2002/191GEÇİT HAKKI ( Aynı Tapuda Hissedar Olan Kişilerin Birbirinden Geçit İstemenin Mümkün Olmaması Nedeniyle Tarafların Tapuda Hissedar Olup Olmadıklarının Tespit Edilmesi )
YHGKE. 1980/162GEÇİT HAKKI ( Bağımsız bölüme geçit )
Y14.HDE. 1980/1032GEÇİT HAKKI ( Başka Parsellerden de Geçmesi Gereken Kanalizasyon için bir Parsele Ait Hüküm )
Y14.HDE. 2002/1393GEÇİT HAKKI ( Bedelin Geçit Kurulan Yer İle Bu Yerde Bulunan Ağaç Ürün Bina vs. Gibi Muhdesatın Değeri ve Kurulacak Geçit Nedeniyle Oluşacak Değer Düşüklüğü Toplamından Oluşacağı )
Y14.HDE. 2013/661GEÇİT HAKKI ( Bilirkişi Raporunda Güneydeki Kadastrol Yola Ulaşacak Şekilde Önerilen Geçidin Hem Bir Kısım Parselleri İkiye Bölerek Ekonomik Bütünlüğünü Bozduğu Hem de Güzergahtaki Evlerin Yakınından Geçtiği/Diğer Seçenekler de Araştılarak Geçit Kurulması Gerektiği - Geçit Davası )
YHGKE. 1975/14-220GEÇİT HAKKI ( Bir Paydaşın Açtığı Davaya Tüm Paydaşların da Katılmasının Gerekmesi )
Y14.HDE. 1985/4672GEÇİT HAKKI ( Birden Fazla Parselde Husumet )
Y14.HDE. 2005/9468GEÇİT HAKKI ( Bu Hakkın Kurulmasına Karar verilmiş Olmasına Karşın Bu Konuda Geçit Kurulan Alanın Miktarını ve Geçidin Bittiği Noktayı Gösterir Şekilde Bilirkişiden İnfaza Elverişli Rapor Alınmamış Olmasının Hatalı Olması )
Y14.HDE. 1999/6432GEÇİT HAKKI ( Bu Tür Davalarda Leh ve Aleyhine İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz Maliklerinin Tamamının Davada Taraf Olmasının Gerekmesi )
Y14.HDE. 2006/5449GEÇİT HAKKI ( Bu Tür Davaları Mülkiyet Hakkı Sahibi Olan Kayıt Maliklerinin Açabilmesi )
Y14.HDE. 2007/15232GEÇİT HAKKI ( Daha Önce Kurulmuş Bulunan Geçide Kadar Kroki Düzenlenip Genel Yola Bağlantı Sağlanacağı )
YHGKE. 1994/14-579GEÇİT HAKKI ( Dava şartı )
Y14.HDE. 2007/16300GEÇİT HAKKI ( Dava Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasında Uzun Bir Zaman Olduğu/Bu Bedelin Ödenmesi Halinde Taşınmaz Malikinin Mağdur Olacağı - Hüküm Tarihine Yakın Yeni Bir Değer Edilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/9582GEÇİT HAKKI ( Davacı Bir Parseli Dava Etmek Suretiyle Bu Parsel Üzerinden Kurulacak Geçiti Yeterli Gördüğü/İki Parsel İçin Karar Verilmesi - HUMK. Md. 74'e Aykırılık )
Y14.HDE. 2000/5492GEÇİT HAKKI ( Davacı Taşınmazın Malikinin Umumi Yolla Ulaşmak Üzere Diğer Taşınmaz Aleyhine Geçit İstemesi )
YHGKE. 1985/14-135GEÇİT HAKKI ( Davacının hukuki yararı )
Y3.HDE. 1987/11618GEÇİT HAKKI ( Davacının İhtiyacından Fazla Olan Suyu Davalı Köyün Geçit Hakkı Talep Etmeden Kanal Açmak Suretiyle Yararlanamaması )
Y14.HDE. 2012/13340GEÇİT HAKKI ( Davacının Kayıt Maliki Olmaması Sebebiyle Taraf Sıfatının Bulunmadığı - Davanın Sıfat Yokluğu Nedeniyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği/Geçit Davası )
Y14.HDE. 1980/5551GEÇİT HAKKI ( Davada Husumetin Birden Çok Kişiye Tevcihi )
Y14.HDE. 2007/15912GEÇİT HAKKI ( Davalı Vekilinin Göstermiş Oldukları Yerden Hakkın Kurulması Halinde Bedel İstemediklerini Beyan Ettiği - Mahkemenin Bu Beyanı Dikkate Alacağı )
Y14.HDE. 2009/14833GEÇİT HAKKI ( Davanın En Az Zarar Görecek Taşınmaz Malikine Yöneltilmesi Gerektiği - Geçit Hakkı Taşınmaz Mülkiyetini Sınırlayan Bir İrtifak Hakkı Olmakla Birlikte Özünü Komşuluk Hukukundan Aldığı )
Y14.HDE. 2008/14116GEÇİT HAKKI ( Davanın Kabulü Durumunda Dahi Davacı Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilememesi ve Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerinde Bırakılması )
Y14.HDE. 2012/11772GEÇİT HAKKI ( Değişik Alternatifler Belirlenmesi Üzerine Yeni Güzergahtaki Taşınmaz Malikinin Usul Hükümlerine Aykırı Şekilde Harçsız Dava Dilekçesi İle Davaya Dahil Edildiği - Bu Malikin Harcı da Yatırılmak Suretiyle Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği/Geçit Davası )
Y14.HDE. 1983/7839GEÇİT HAKKI ( Denizden Yararlanmak İçin )
Y14.HDE. 2002/174GEÇİT HAKKI ( Devre Mülk Hakkının İrtifak Hakkı Olmasına Rağmen Davacılara Ait Taşınmazın Geçit İhtiyacının Açık Olması )
Y14.HDE. 2008/767GEÇİT HAKKI ( Elatmanın Önlenmesi/Mahkemece Tedbir Kararı İle Davalı Yararına Geçit Hakkı Tanındığı - Davalının Bu Bölüme Yasaya Aykırı Bir Şekilde Elattığı Düşünülemeyeceğinden Krokide Gösterilen Taşınmaz Kısmına İlişkin İstemin Reddi Gerektiği )
Y14.HDE. 2003/6054GEÇİT HAKKI ( En Az Zarar Görecek Yerin Tesbit Edilerek Parsel Sınırlarını Takip Edecek Şekilde Kurulması Gereği )
YHGKE. 2000/14-988GEÇİT HAKKI ( Ev Yaparak Yola Çıkışı Engelleyen Kişinin Geçit Hakkı Talebinde Bulunamaması )
Y8.HDE. 2003/4714GEÇİT HAKKI ( Evine Gitmek Üzere Yol Olarak Kullandığı Taşınmazdaki Engelin Kaldırılması İsteminin Geçit Hakkının Tesisi Olmadığı - Yol Olarak Kullanılan Yerden İstifadeyi Engelleyen Elatmanın Önlenmesi )
Y14.HDE. 1999/3802GEÇİT HAKKI ( Fedakarlığın Denkleştirilmesi )
Y14.HDE. 1999/8156GEÇİT HAKKI ( Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi )
Y14.HDE. 2006/951GEÇİT HAKKI ( Geçidin Geçit İhtiyacı Olan ve Yükümlü Taşınmaz Parselleri Karar Yerinde Gösterilerek Kurulması ve Kurulan Geçit Hakkının da Tapu Siciline Kaydedilmesinin Gerekmesi )
Y14.HDE. 2007/16763GEÇİT HAKKI ( Geçidin Kesintisiz Olması Gerektiğinden Davacının Malik Olduğu Taşınmazı Lehine Yine Davacının Maliki Olduğu Taşınmazı Üzerinden Geçit Hakkı Kurulmamasının Doğru Olmadığı )
Y14.HDE. 2003/9054GEÇİT HAKKI ( Geçit Bedeli - Dava İle Hüküm Tarihi Arasında Değişim Yaratabilecek Bir Sürenin Geçmesi/Yeniden Değer Tespiti İle Bu Bedelin de Hükümden Önce Depo Ettirilmesi Gereği )
Y14.HDE. 2007/16451GEÇİT HAKKI ( Geçit Bedeli Takdir Edilirken Bedelin Dava Tarihine Göre Belirlenmesinin Gerekmesi )
YHGKE. 2000/14-1201GEÇİT HAKKI ( Geçit Hakkı Kurulan Yerin ve Yolun Genişliğinin Leh ve Aleyhine Bu Hak İstenen Taşınmazların Geometrik Durumlarının Dikkate Alınması )
Y14.HDE. 2001/8687GEÇİT HAKKI ( Geçit Hakkı Kurulması İstemine İlişkin Davalarda Leh ve Aleyhine Geçit Kurulacak Tüm Taşınmaz Maliklerinin Davada Davacı ve Davalı Olarak Bulunmalarının Zorunlu Olması )
Y14.HDE. 2016/10635GEÇİT HAKKI ( Geçit Hakkı Verilmesiyle Genel Yola Bağlantısı Olmayan Veya Yolu Bulunsa Bile Bu Yol İle İhtiyacı Karşılanamayan Taşınmazın Genel Yolla Kesintisiz Bağlantısının Sağlanacağı - Bu Hak Taşınmaz Leh Ve Aleyhine Kurulacağından Leh Ve Aleyhine Geçit İstenen Taşınmaz Maliklerinin Tamamının Davada Yer Alması Gerektiği/Taşınmaz Paylı Mülkiyete Konu İse Davanın Paydaşlardan Biri Veya Birkaçı Tarafından Açılabileceği )
Y14.HDE. 1992/4670GEÇİT HAKKI ( Geçit Hakkının Ancak Umumi Yola Çıkmak İçin Verilebilmesi )
Y14.HDE. 2003/5712GEÇİT HAKKI ( Geçit Kurulacak Yerin İvaz Bedeli - Yerin Uzman Bilirkişilerce Belirlenecek Değeri, Bu Yerde Muhdesatın Değeri İle Meydana Gelecek Değer Düşüklüğü Toplamlarından Oluşacağı )
Y14.HDE. 2007/16495GEÇİT HAKKI ( Geçit Olarak Belirlenen Güzergahın Davacı Taşınmazından Ana Yola Ulaşacak Kısmına Kadar Olan Bölümünün Uyuşmazlığın Tamamını Oluşturduğu/Bölünemeyen Dava Olduğu - Zemin Değerleri Toplamının Müddeabih Değerini Oluşturduğu )
Y14.HDE. 1992/7254GEÇİT HAKKI ( Geçitin Davacının Parseliyle Aynı Bütünden Ayrılan Parsellerden Karşılanması Mümkün Olduğundan Sonradan Başka Parsellerden Geçit Hakkı İstenmesinin Doğru Olmaması )
Y14.HDE. 1989/2110GEÇİT HAKKI ( Geçitin Genişliğini Belirtme Kıstası )
Y14.HDE. 2002/1898GEÇİT HAKKI ( Genel Yola Bağlantı Sağlayabilecek Tüm Alternatiflerin Yeterince İncelemesinin ve Yeterli Araştırmanın Yapılması ve Usulüne Uygun Bir Dava ile Kullanılması )
Y14.HDE. 2002/1659GEÇİT HAKKI ( Genel Yola Bağlantısı Olmayan Taşınmazlar Lehine Davalılara Ait Taşınmazlardan Geçit Verilmesi )
Y14.HDE. 2008/8718GEÇİT HAKKI ( Genel Yola Bağlantısı Olmayan veya Yolu Bulunsa Bile Bu Yol İle İhtiyacı Karşılanamayan Taşınmazın Genel Yolla Kesintisiz Bağlantısının Sağlanacağı - Davacı Diğer Parseline Ulaşmak İçin İsteyemeyeceği )
Y14.HDE. 2003/1885GEÇİT HAKKI ( Genel Yola Çıkmak İçin Tanınmış Bir Hak Olduğu - Nehirden Su Çekme İşleminde Kullanılacak Alet ve Edevat İçin Tanınmasının İstenemeyeceği )
Y14.HDE. 2007/1313GEÇİT HAKKI ( Genel Yola Ulaşımı Sağlayan Birden Çok Seçenek Bulunması Halinde Uygun Geçit Yeri Mahkemece Sağlanacağı )
Y14.HDE. 2000/6412GEÇİT HAKKI ( Genel Yola Ulaşmak İçin Yeterli Yolu Bulunmayan Taşınmaz Maliklerinin Bu Haktan Yararlanabilmeleri )
Y14.HDE. 1999/6448GEÇİT HAKKI ( Genel Yola Ulaşmak İçin Yeterli Yolu Bulunmayan Taşınmaz Maliklerinin İsteyebilmesi )
Y14.HDE. 1989/3207GEÇİT HAKKI ( Gereksinimin Niteliğine Göre En Az Zarar Verecek Biçimde Belirleneceği ve Ana Yolla Bağlantıyı Sağlaması Zorunluluğu - Yol Genişliğinin 4 m. Kabulünün Açıklamasız Kaldığı Ana Yolla Bağlantı Sağlanmadığı/Amaca Uygun Olmadığı )
Y14.HDE. 2000/6695GEÇİT HAKKI ( Görevli Mahkemenin Belirlenmesi )
Y14.HDE. 1995/5106GEÇİT HAKKI ( Hakkın Kesintisiz Olarak Genel Yola Çıkışı Sağlamasının Gerekmesi )
Y14.HDE. 2000/5504GEÇİT HAKKI ( Hakkın Taraf Taşınmazlarının Yarar ve Zarar Dengeleri Gözetilerek En Uygun Şekilde Kurulmasının Gerekmesi )
Y14.HDE. 2000/5354GEÇİT HAKKI ( Hakkın Taşınmazların Leh ve Aleyhine Kurulması )
Y14.HDE. 2009/5323GEÇİT HAKKI ( İhtiyacı Tapulama Harici Bırakılan Yerlerden Karşılanamayacağı - Bu Tip Yerler Devletin Hüküm ve Tasarrufunda Olup Özel Mülkiyete Konu Olamayacağı )
Y17.HDE. 2006/5484GEÇİT HAKKI ( İlgili İsteklerin Kadastro Mahkemesinin Görevi Dışında Olduğu Düşünülmeksizin Yazılı Olduğu Üzere Parselin Miktarı Belirtilmeyen Bir Bölümü Üzerinde Parsel Lehine Geçit Hakkı Tesisi Yoluna Gidilmiş Olmasının Doğru Olmadığı )
Y14.HDE. 2002/2721GEÇİT HAKKI ( İlgili Taşınmaz Maliklerinin Davada Taraf Olarak Yer Almaları Gereği-Taraf Teşkili )
Y18.HDE. 2013/5719GEÇİT HAKKI ( İnfaz Tutanağında Davacıya Geçit Hakkı Verilmesi Hususunda Taraflar Arasında Anlaşmaya Varıldığı - Anlaşma Dışında Yapılan İnşaat Tesis ve Değişikliklerin Davacı Tarafın Rızası Olmadığı İçin Ortak Yerde Yapılan Projeye Aykırılık Olarak Değerlendirilmesi Suretiyle Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2009/1901GEÇİT HAKKI ( İrtifak Hakkı Olup Özünü Komşuluk Hukukundan Aldığı/Talebin Geçit Tesisinden En Az Zarar Görecek Olana Yöneltileceği - Komşuluk Hukuku İlkelerinin ve Fedakarlığın Denkleştirilmesi Prensibinin Dikkate Alınacağı )
Y14.HDE. 2003/1306GEÇİT HAKKI ( Kamu Hizmetine Tahsis Edilen Yerlerin Özel Mülkiyete Konu Olamaması-Bu Nedenle de Üzerinde Geçit Kurulamayacak Yerlerden Olması )
Y18.HDE. 2008/1191GEÇİT HAKKI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Taşınmazın Tapu Kaydında Mevcut Olan Geçit Hakkının Taşınmazın Değerinde Azalmaya Yol Açacağının Dikkate Alınmamış Olmasının Doğru Olmadığı )
Y14.HDE. 2002/2722GEÇİT HAKKI ( Kamuya Tahsis Edilen Taşınmazlar Üzerinde Tesis Edilememesi )
YHGKE. 1994/14-375GEÇİT HAKKI ( Kapsamı )
Y14.HDE. 2013/4029GEÇİT HAKKI ( Karar Tarihinden Dört Yıl Önceki Keşifte Belirlenen Miktar Üzerinden Geçit Bedelinin Tespiti Halinde Mülkiyet Hakkı Kısıtlanan Taşınmaz Malikinin Mağduriyetine Neden Olunacağı - Hüküm Tarihine Yakın Yeni Bir Değer Tespiti Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2011/15833GEÇİT HAKKI ( Karayolu Trafiğini Aksatmaması ve İnsan Hayatını Tehlikeye Atmaması Gerektiği - Taşınmazların Özelliği İtibariyle Nihayet Bir Tarım Aracının Geçeceği Genişlikte Geçit Hakkı Tesisine Karar Vermek Gerektiği )
Y14.HDE. 2004/2724GEÇİT HAKKI ( Katlanma Yükümlülüğü ve Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi Uyarınca Tüm Alternatifler İncelenip Olumlu ve Olumsuz Yönleri İrdelenmeden Sonuca Gidilmesinin Doğru Olmadığı )
Y1.HDE. 1988/5559GEÇİT HAKKI ( Kayden ve Fiilen Davacıya Ait Taşınmazın Yola Cephesi Bulunduğu Saptandığına Geçit Hakkı Tesisi İçin Öngörülen Koşulların Gerçekleşmeyeceği )
Y14.HDE. 2003/6317GEÇİT HAKKI ( Kural Olarak Yola Cephesi Bulunan Taşınmazlar Yararına Geçit Hakkı Kurulmasının İstenememesi )
Y14.HDE. 2006/181GEÇİT HAKKI ( Kurulan Geçit Nedeniyle Yükümlü Taşınmaz Malikine Ödenecek Bedelin Hükmün İnfazından Önce Mahkeme Veznesine Depo Ettirilmesi ve Geçit Hakkının Tapu Siciline Kaydının Gerekmesi )
Y14.HDE. 2006/2436GEÇİT HAKKI ( Kurulan Geçit Nedeniyle Yükümlü Taşınmaz Malikine Ödenecek Bedelin Hükmün İnfazından Önce Mahkeme Veznesine Depo Ettirilmesi ve Geçit Hakkının Tapu Siciline Kaydının Gerekmesi )
Y14.HDE. 2005/10253GEÇİT HAKKI ( Kurulma Olanağı Bulunmayan Bir Yer İçin "Geçit Bedeli" Depo Edilmek Üzere Kesin Süre Verilmiş Olmasının Bir Anlamı ve Yararı Olmadığı )
Y14.HDE. 2005/3972GEÇİT HAKKI ( Kurulması İstenen Taşınmazın Tapulama Harici Bırakılan Tapuda Kayıtlı Olmayan Yerlerden Olması - Kurulmasının Mümkün Bulunmadığı )
Y14.HDE. 2007/688GEÇİT HAKKI ( Leh ve Aleyhine Geçit İstenen Maliklerin Tamamının Davada Yer Almasının Zorunlu Olduğu - Yararına Geçit İstenen Taşınmazın Paylı Mülkiyete Konu Olması Halinde Paydaşlardan Bir veya Birkaçının Dava Açabileceği )
Y14.HDE. 2002/31GEÇİT HAKKI ( Leh ve Aleyhine Geçit Kurulacak Tüm Taşınmaz Maliklerinin Davada Davalı ve Davacı Olarak Yer Almaları Zorunluluğu )
Y14.HDE. 2009/14637GEÇİT HAKKI ( Leh ve Aleyhine İstenen Taşınmazların Tapu Siciline Kayıtlı Olmaları Koşulu - Davacıya Aleyhine Geçit Kurulması Talep Edilen Taşınmazların Tapuya Tescilini Sağlaması İçin Yetki ve Süre Verilip Sonucunun Beklenmesi Gereği )
Y1.HDE. 2004/5828GEÇİT HAKKI ( Lehine Geçit Hakkı Kurulan Taşınmazın Malikinin Yararlanacağı/ Geçit Yeri Olarak Ayrılan Kısma Genel Yol Niteliği Kazandırmayacağı - Diğer Parsel Maliklerinin Elatmasının Önlenmesi Gereği )
Y14.HDE. 1992/4887GEÇİT HAKKI ( Mera )
Y14.HDE. 1993/4887GEÇİT HAKKI ( Meralardan Geçide Karar Vermenin Mümkün Olmaması )
Y14.HDE. 2012/7935GEÇİT HAKKI ( Mutlak Geçit İhtiyacı/Yol Saptanırken Komşuluk Hukuku İlkelerinin Gözetilmesi Gerektiği - Davacının Celsedeki Beyanından Davanın Belli Bir Parsele Özgülenmiş Olduğu Diğer Seçeneklerden Geçit Hakkı İstenmediği Sonucu Çıkarılamayacağından Mahkemece Yeniden Belirlenecek Güzergahlardan Geçit Kurulup Kurulmayacağının Araştırılması Gerektiği )
Y14.HDE. 2011/10096GEÇİT HAKKI ( Mülkiyet ve Yol Durumuna Göre En Uygun Komşuya Geçit Tesisinden En Az Zarar Görecek Olana Yöneltilmesi Gereği - Uygun Güzergah Saptanırken Aleyhine Geçit Kurulan Taşınmazın Kullanım Şekli ve Bütünlüğünün Bozulmaması Gereği )
Y1.HDE. 1979/6523GEÇİT HAKKI ( Müşterek Mülkiyette Bedel Karşılığı İstenemeyeceği )
Y14.HDE. 1999/7771GEÇİT HAKKI ( Müşterek Mülkiyette Bir Hissedarın Diğerinden Geçit İsteyememesi )
Y18.HDE. 1993/5320GEÇİT HAKKI ( Müşterek Yerlerden Olan Teras Üzerinde )
Y14.HDE. 1999/2410GEÇİT HAKKI ( Objektif Esaslara Göre Belirlenmesi Gereği )
YHGKE. 2006/14-264GEÇİT HAKKI ( Orman İçerisinde Fiili Yollar Bulunduğu Saptansa Dahi Bu Konudaki Yetkinin Orman Bakanlığına Ait Olduğu - Davacının Öncelikle Anılan Yollardan Yararlandırılması İçin Orman Bakanlığı'na Başvurması Gereği )
Y14.HDE. 1997/1889GEÇİT HAKKI ( Otobandan Bitişik Parsele Giriş Çıkışa İzin Verilememesi )
Y14.HDE. 1976/5878GEÇİT HAKKI ( Parseli Genel Yola Cepheli Olan Taşınmaza )
Y14.HDE. 2007/15929GEÇİT HAKKI ( Parselin Bir Bölümünün Pilon Yeri Olarak Kalan Yerin İse Davalı Adına Tescil Edildiği/İfraz ve Tescil İşleminin Yargılamanın Sonuçlandırılmasından Önce Tamamlandığı - Hükmün Hukuki Değerini Yitiren Parselle İlişkili Biçimde Kurulmaması Gereği )
Y14.HDE. 1999/8191GEÇİT HAKKI ( Parsellerin İmar Durumu - Her İki Tarafa Verdiği Yarar ve Zarar Dengesi )
Y14.HDE. 1992/6770GEÇİT HAKKI ( Paydaşın paydaştan )
Y1.HDE. 2006/2004GEÇİT HAKKI ( Paydaşların Aynı Parsel İçerisinde Birbirlerinden Geçit Hakkı İsteyememeleri )
Y14.HDE. 1993/71GEÇİT HAKKI ( Sadece Tapulu Taşınmazların Leh ve Aleyhinde Geçit Hakkının Kurulabilmesi )
Y8.CDE. 2003/1854GEÇİT HAKKI ( Sanığın Mülkiyeti Kendine Ait Geçit Hakkı Tesis Edilen Yerdeki Telleri Kopararak Arazisine Geçme Eylemi - Hukuki Anlaşmazlık Niteliği )
Y8.HDE. 2003/9043GEÇİT HAKKI ( Taksim Sonucunda Taşınmazın Bir Kısmının Yola Çıkışının Engellenmesi - İştirak Halindeki Maliklerin Elbirliği Mülkiyet Hükümlerinden İstifade Ederek Ana Yola Çıkış Yolu İsteyebilecekleri )
Y14.HDE. 1976/522GEÇİT HAKKI ( Talepten Daha Az Bir Kısım İçin Karar Verildiğinde Avukatlık Ücreti )
Y14.HDE. 1980/1355GEÇİT HAKKI ( Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazda )
Y14.HDE. 1998/6265GEÇİT HAKKI ( Tapuda Tarla Kayıtlı Taşınmaz İçin )
Y7.HDE. 1984/96GEÇİT HAKKI ( Tapulama Tesbiti Yapılmayan Yerde )
Y7.HDE. 1976/276GEÇİT HAKKI ( Tapulama Tesbitinden Önce Var Olan )
Y14.HDE. 1990/2538GEÇİT HAKKI ( Tapulu Taşınmazın Lehine ve Aleyhine Olarak Geçit Hakkı Tesis Edilmesi )
Y14.HDE. 1988/5757GEÇİT HAKKI ( Taraf Teşkili )
Y14.HDE. 1999/702GEÇİT HAKKI ( Tarım Arazisi Lehine )
Y14.HDE. 1999/3055GEÇİT HAKKI ( Tarlaya Hazine Arazisinden - Fedakarlığın Denkleştirilmesi Gereği/Emsale Göre Geniş Karar Verilemeyeceği )
Y14.HDE. 1982/4825GEÇİT HAKKI ( Taşınmaz Taksim Edilirken Yol Bırakmamak )
Y14.HDE. 2006/12372GEÇİT HAKKI ( Taşınmazda Mülkiyet Hakkını Sınırlayan Bir İrtifak Hakkı Olmakla Beraber Özünü Komşuluk Hukukundan Aldığı )
YHGKE. 1983/14-711GEÇİT HAKKI ( Taşınmazı İkiye Bölecek Şekilde )
Y14.HDE. 2014/1198GEÇİT HAKKI ( Taşınmazın Aleyhine Geçit Tesis Edilen Taşınmazdan Büyük Olduğu/Taşınmazın Geçit Tesisi İçin Uygun Olup Olmadığı Hususunda Araştırma Yapılması Gerekliliği Nedeniyle Kararın Bozulduğu - Bozma Esasına Uyulması Gereği )
YHGKE. 2005/14-638GEÇİT HAKKI ( Taşınmazın Hazine Adına Kayıtlı Ormanla Çevrilmiş Olduğu - Mahallinde Yapılacak Keşifte Orman İçindeki Fiili Yollar ve Davacının Hangi Eylemli Yoldan Yararlanabileceği Saptandıktan Sonra Sonuca Gidileceği )
Y14.HDE. 2002/6737GEÇİT HAKKI ( Taşınmazın Paftasına Göre Yola Cephesinin Bulunduğunun Sabit Olduğu - Zorunlu Geçit İhtiyacının Bulunduğundan Söz Edilemeyeceği )
Y14.HDE. 2002/8522GEÇİT HAKKI ( Taşınmazın Paydaşlarının Onu Bölerlerken Yollarını da Sağlamaları Zorunluluğu - 3. Kişilerin Taşınmazlarından İsteyemeyecekleri )
Y14.HDE. 2006/9135GEÇİT HAKKI ( Taşınmazının Genel Yola Bağlantısı Bulunmadığını İleri Süren Davacının Taşınmazı Yararına - Görevli Mahkemenin Geçit Bedeline Göre Belirleneceği )
Y14.HDE. 1980/5551GEÇİT HAKKI ( Terditli Dava )
Y14.HDE. 2000/5798GEÇİT HAKKI ( Tevhid Sonucu Oluşan Taşınmazın Umumi Yolla Bağlantılı Hale Gelmesi ve Yol İhtiyacının Kalmaması )
Y14.HDE. 2000/6972GEÇİT HAKKI ( Umumi Yola Bağlantı Olmaması Nedeniyle İstenmesi )
YHGKE. 1999/14– 490GEÇİT HAKKI ( Umumi yola çıkmak için köprü yapmak )
Y14.HDE. 2012/10032GEÇİT HAKKI ( Üzerinde Geçit Kurulan Taşınmazın Kullanım Bütünlüğü Bozularak Geçit Hakkı Tesis Edilmesinin Doğru Görülmediği - Mevcut Rapor Üzerinde Belirlenen Diğer Alternatifler Değerlendirilerek veya Ek Rapor Alınarak ya da Yeniden Keşif Yapılarak En Uygun Güzergahtan Geçit Kurulması Gerektiği/Geçit Davası )
Y14.HDE. 1988/2688GEÇİT HAKKI ( Var Olan Yolunu Bina Yaparak Kapatan Kişinin Talebi )
Y14.HDE. 2002/6922GEÇİT HAKKI ( Yararına Geçit İstenilen Taşınmazın Paylı Olması Halinde Paydaşlardan Birinin Dava Açmış Olmasının Yeterli Kabul Edileceği )
Y14.HDE. 2007/16853GEÇİT HAKKI ( Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerine Bırakılacağı - Davacı Vekil İle Temsil Edilse Dahi Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği )
Y14.HDE. 2012/10778GEÇİT HAKKI ( Yargılama Sırasında Geçit Kurulması Gerektiğinin Belirlendiği Başka Taşınmaz Malikinin Harcı da Verilmek Suretiyle Davaya Dahil Edilmesinin Sağlanabileceği - Geçit Davasının Hasımsız Olarak Açılan Davada Dava Dilekçesinin Tebliği İle Yeni Bir Davalı Oluşturulamayacağı Gerekçesiyle Reddinin Hatalı Olduğu )
Y14.HDE. 2008/755GEÇİT HAKKI ( Yargılama Sırasında Uygun Geçit Yeri Olarak Davalılara Ait Olan Dışında Yeni Bir Taşınmaz Belirlendiği - Usulünce Dava Açılıp Eldeki Dava İle Birleştirilmesi yada Usul Ekonomisi Açısından Harcı da Verilmek Suretiyle Aynı Davaya Dahil Edilmesi Gereği )
YHGKE. 1995/14-839GEÇİT HAKKI ( Yol genişliği )
Y1.HDE. 2005/5008GEÇİT HAKKI ( Yol Olarak Kullanılan Bölümde Davacının Davalı Kullanımına Muvafakat Etmiş Olması - Sicile Yansımadığı Sürece Davacının Mülkiyetten Kaynaklanan Hakkını Her Zaman Kullanma Olanağına Sahip Olacağı/Elatmanın Önlenmesi )
Y14.HDE. 2002/5987GEÇİT HAKKI ( Yola Cephesi Bulunan Taşınmaz Yararına Kurulamayacağı )
Y14.HDE. 1999/8241GEÇİT HAKKI ( Yola Çıkış Varsa Komşu Taşınmazdan İstenemeyeceği )
Y14.HDE. 1999/8752GEÇİT HAKKI ( Yolu Bulunmayan Taşınmaz Maliki - Komşularından En Uygun Yeri Bedeli Karşılığı İsteyebileceği )
YHGKE. 1985/14-135GEÇİT HAKKI ( Yüksek tazminat ödenmesi )
Y14.HDE. 2002/5901GEÇİT HAKKI ( Yükümlü Taşınmaz Maliki - Geçit Tesis Edilen Yerden Hak Sahibinin Geçişini Engellememek ve Zorlaştırmamak )
Y14.HDE. 2003/4577GEÇİT HAKKI ( Yükümlü Taşınmazın Ekonomik Geometrik ve Kullanım Bütünlüğünün Bozulmaması Gereği - Mahkemece Bu Kural İhlal Edilerek Parseli İkiye Bölecek Şekilde Yol Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y14.HDE. 2016/12580GEÇİT HAKKI ( Yüzölçümü İtibariyle Küçük Olan Taşınmazdan Geçit Kurulmasına Karar Verildiği - Başka Geçit Alternatifleri Araştırılarak Dava Dilekçesinde Talep Edilen Yer Dışında Başkaca Güzergahların Tespiti Halinde Bu Güzergahlardaki Parsel Maliklerinin Davaya Katılmaları Sağlanarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2002/2676GEÇİT HAKKI ( Zaruret Şartı-Davacının Kendi Başka Taşınmazından Yola Geçme İmkanı Bulunması )
Y14.HDE. 2004/7861GEÇİT HAKKI ( Zorunlu Yangın Merdiveni İnşası Talebinin Geçit Hakkı Gibi Değerlendirilemeyeceği - Uyuşmazlığın TMK'nın 779 ve Devam Eden Maddelerde Gösterilen Yönteme Uygun Giderilmesi Gereği )
YHGKE. 2012/14-262GEÇİT HAKKI (Davacının Aradaki Dava Konusu Duvar ve Tel Örgü Nedeniyle Kendisine Ait Taşınmazdan Davalılar İle Ortak Paydaş Olduğu Taşınmaza Geçemediğini ve Bu Taşınmazdan Yararlanamadığını İddia Ettiği - 4721 S. TMK'nun 748. Md. Hükmü Kapsamında Değerlendirme Yapılması Gerektiği/Elatmanın Önlenmesi ve Kal)
Y14.HDE. 2012/8241GEÇİT HAKKI (Leh ve Aleyhine Geçit İstenen Taşınmaz Maliklerinin Tamamının Davada Yer Almasının Zorunlu Olduğu )
Y14.HDE. 1999/8156GEÇİT HAKKI BEDELİ ( Faize Tabi Olmaması )
Y14.HDE. 2014/16621GEÇİT HAKKI BEDELİ ( Geçit Sebebiyle Taşınmaz Malikine Ödenmesi Gereken Bedelin Taşınmazın Niteliği Gözetilerek Belirlenmesi Gerektiği - Belirlenen Bu Bedelin Hükümden Önce Vezneye Depo Ettirileceği )
Y14.HDE. 2005/6621GEÇİT HAKKI BEDELİ ( Mahkeme Veznesine Depo Ettirilip Hükümde Karar Kesinleştiğinde Ödenmesine Karar Verilmesi Gerektiği - Geçit Hakkı İstemi )
Y14.HDE. 2010/6637GEÇİT HAKKI BEDELİNİN BELİRLENMESİ ( Bedelin Tespit Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasında Önemli Derecede Değişim Yaratabilecek Uzun Bir Süre Geçmiş veya Taşınmazın Değeri Artmışsa Yeni Bir Değer Tespiti Yapılacağı )
Y14.HDE. 2006/12435GEÇİT HAKKI BEDELİNİN DEPO EDİLMESİ ( Belirlenen Geçit Bedelinin Eksik Kalan Kısmının Tamamlatılması Gereği - Birden Fazla Parsel Hakkında Oluşturulan Geçit Hakkının Parsellere İsabet Eden Miktarların Açıkça Gösterilerek Hüküm Kurulması Gereği )
Y14.HDE. 2002/2287GEÇİT HAKKI BEDELİNİN HÜKÜMDEN ÖNCE DEPO ETTİRİLMESİ GEREĞİ
Y3.HDE. 2004/2506GEÇİT HAKKI BEDELİNİN TAHSİLİ VE GEÇİT HAKKINA İLİŞKİN AYLIK KİRA BEDELİNİN TESBİTİ DAVASI ( Görevli Mahkeme )
Y14.HDE. 2006/12179GEÇİT HAKKI BEDELİNİN TESİPİTİ ( Dava Tarihi ile Hüküm Tarihi Arasında Taşınmazın Değerini Önemli Derecede Değiştirecek Uzun Süre Geçmesi Halinde Hüküm Tarihine Yakın Bir Değer Tespiti Gereği )
YHGKE. 1999/18-1053GEÇİT HAKKI BULUNAN TAŞINMAZ ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde Değeri Azaltacağı )
Y14.HDE. 2002/2287GEÇİT HAKKI DAVALARI ( Açılabilme Şartları - "Geçit Yoksunluğu/Mutlak Geçit Zarureti" "Geçit Yetersizliği/Nispi Geçit İhtiyacı" )
Y14.HDE. 2009/8123GEÇİT HAKKI DAVALARI ( Davacıların Sübjektif Koşulları ve Kişisel Arzuları Değil Objektif Esaslara Göre Karar Verileceği - Mahkemece Bilirkişilerden Tüm Alternatifleri Göstermeleri ve Değerlendirmelerinin İstenmesi Gereği )
Y14.HDE. 2004/3677GEÇİT HAKKI DAVALARI ( Geçit Bedelinin Belirlenmesi - Dava Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasında Uzun Bir Sürenin Geçmesi/Yeniden Değer Tespiti Gereği )
Y14.HDE. 2003/7833GEÇİT HAKKI DAVALARI ( Geçit Bedelinin Dava Tarihine Göre Belirlenmesi Gereği - İkinci Keşifte Saptanan Farklılık Taşınmazın Geçen Süreçte Değer Kazanmasından Kaynaklanmakta İse Bu Değer Üzerinden Geçit Bedeline Hükmedilmesi Gereği )
Y14.HDE. 2008/1802GEÇİT HAKKI DAVALARI ( Geçit Bedelinin Hükümden Önce Mahkeme Veznesine Yatırılması ve Hükümle Birlikte Yükümlü Taşınmaz Maliklerine Ödenmesine Karar Verilmesi Davanın Niteliği Gereği Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerinde Bırakılması Gerektiği )
Y14.HDE. 2003/6317GEÇİT HAKKI DAVALARI ( Geçit Hakkı Davalarını Genel Yola Bağlantısı Olmayan veya Yolu Bulunmasına Rağmen Mevcut Bu Yolu Gereksinimini Karşılamayan Taşınmaz Malikinin Açabilmesi )
Y14.HDE. 2006/4459GEÇİT HAKKI DAVALARI ( Geçit Yeri Olarak Belirlenen Güzergahın Davacı Taşınmazından Ana Yola Ulaşacak Kısmına Kadar Olan Bölümü Uyuşmazlığın Tamamını Oluşturduğu - Gösterilen Zemin Değerleri İtibariyle Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y14.HDE. 2008/3282GEÇİT HAKKI DAVASI ( Bu Tür Davalarda Yükümlü Taşınmaz Malikinin Bedelin Tahsili Gibi Ek Külfetlerle Karşılaşmaması Bakımından Saptanan Bedelin Yükümlü Taşınmaz Malikine Ödenmek Üzere Karardan Önce Mahkeme Veznesine Depo Ettirilmesinin Gerekmesi )
Y14.HDE. 2013/33GEÇİT HAKKI DAVASI ( Dava Tarihi ile Karar Tarihi Arasında Uzunca Bir Süre Geçmesi Halinde Mülkiyet Hakkı Kısıtlanan Taşınmaz Malikinin Mağdur Olmaması İçin Hüküm Tarihine Yakıt Yeni Bir Değer Tespiti yapılarak Karar Verilmesi Gereği )
Y14.HDE. 1992/7486GEÇİT HAKKI DAVASI ( Davacıya Ait Parsel İçin Geçit Hakkı Talep Edilmesi )
Y14.HDE. 2007/634GEÇİT HAKKI DAVASI ( Davacıya Ait Taşınmazın Genel Yol ile Sınırı Olmamasından Kaynaklanan Yol İhtiyacı Nedeniyle )
Y14.HDE. 2006/10629GEÇİT HAKKI DAVASI ( Davanın Geçit Hakkı Tesis Edilen Taşınmazın Malikine Yöneltilmesi Gereği - Kayıt Malikinin Ölmesi Halinde Davanın Mirasçılara Yöneltilmesi Gereği )
Y14.HDE. 2006/13959GEÇİT HAKKI DAVASI ( Davanın Niteliği Gereği Davalı Safında Yer Alan Üzerinden Geçit Tesis Edilen Taşınmaz Maliklerinin Yargılama Giderleri ile Yükümlü Tutulamaması )
Y14.HDE. 2003/2575GEÇİT HAKKI DAVASI ( Genel Yola Bağlantısı Bulunmayan veya Yolu Bulunmasına Rağmen Yol İhtiyacını Karşılayamayan Taşınmaz Maliki Tarafından Açılabileceği - Geçit Hakkı Davasının Geçit Verilmesinden En Az Zarar Görecek Taşınmaz Malikine Açılacağı )
Y20.HDE. 2002/2046GEÇİT HAKKI DAVASI ( Görevli Mahkemenin Belirlenmesi )
Y14.HDE. 2005/9802GEÇİT HAKKI DAVASI ( İmar Yollarının Açık Olmaması Durumunda Geçit İrtifaklarının Bir Taşınmaz Yükümü ve Diğer Taşınmaz Yararı Biçiminde Kurulmasının Gerekmesi )
Y14.HDE. 2001/8474GEÇİT HAKKI DAVASI ( Mevcut Geçitin Yetersiz Olması Nedeniyle )
Y14.HDE. 2006/9421GEÇİT HAKKI DAVASI ( Mülkiyeti Sınırlayan Bir İrtifak Hakkı Olduğu Ancak Özünü Komşuluk Hukukundan Aldığı - Geçit Gereksiniminin Gerekçelerinin Subjektif Değil Objektif Esaslara Göre Belirlenmesi Gereği )
Y14.HDE. 2006/10776GEÇİT HAKKI DAVASI ( Türk Medeni Kanunu Uyarınca Tanınan Geçit Hakkının Tapu Siciline Kaydının Gerekmesi )
Y14.HDE. 2005/11571GEÇİT HAKKI DAVASI ( Yükümlü Taşınmazda Geçit Yeri Olarak Belirlenen Bölümün Tespit Edilmiş Olan Geçit Değeri Hükmün İnfazından Önce Yükümlü Taşınmaz Sahibine Verilebilecek Şekilde Depo Edilmesi )
Y14.HDE. 2003/3484GEÇİT HAKKI DAVASI ( Zorunlu Geçit Hakkının Mülkiyet Hakkının Kanundan Doğan Dolaylı Bir Sınırlaması Olduğundan Bu Tür Sınırlamaların Ancak Mülkiyet Hakkına Konu Taşınmazlar için Söz Konusu Olabilmesi )
Y14.HDE. 2015/3995GEÇİT HAKKI DAVASI (Davalının Bir Bölü İki Payına Tekabül Eden Bedelin Davalıya Bakiye Bedelin Talepleri Halinde Davacılara İadesine Karar Verilmesi Gerektiği Gözetilmeden Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği)
Y14.HDE. 1988/3992GEÇİT HAKKI DAVASINDA DAVACININ ÖZEL DURUMUNUN DAVAYI İLGİLENDİRMEMESİ
Y14.HDE. 1988/4835GEÇİT HAKKI DAVASINDA İHTİYATİ TEDBİR KARARI
Y14.HDE. 1975/1536GEÇİT HAKKI DAVASINDA YARGILAMA GİDERLERİ
Y14.HDE. 2010/9263GEÇİT HAKKI DEĞERİ (Davacının Tek Taraflı İstemi ve Katılımı İle Delillerin Tespiti Hükümlerine Uygun Yapılan Keşif Sonucu Verilen ve Bu Davanın Davalılarına Tebliğ Edilmeyen Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Karar Verilemeyeceği)
YHGKE. 1994/14-848GEÇİT HAKKI GEÇİT YOKSUNLUĞU
Y14.HDE. 2008/3678GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( 6831 Sayılı Orman Kanunu İle Bir Yer Orman Dışına Çıkartılmışsa Bu Yerin 2924 Sayılı Yasanın Öngördüğü Amaç Dışında Kullanılamayacağı )
Y14.HDE. 2006/7713GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( Adı Geçen Tapu Malikinin Davaya Katılması Sağlanarak HUMK'nun 73. Maddesi Uyarınca Taraf Teşkili Tamamlanmadan Hüküm Kurulamayacağı )
Y14.HDE. 2007/2437GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( Alternatif Olarak Gösterilen Geçit Güzergahından da Yola Çıkması Olanaklı Görüldüğünden Mahkemece Bu Seçenek Araştırılmak Üzere Parsel Malikleri Aleyhine Ayrı Bir Dava Açılması Sağlanması Gereği )
Y14.HDE. 2006/2817GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( Bilirkişi Geçit İrtifakı Sebebi İle Davalı Parsel Maliklerine Ödenmesi Gerekli Bedeli Saptadığına ve Bu Bedel Depo Edildiğine Göre Depo Edilen Bedel Paylarına Göre Davalılara Ödenmek Koşulu İle İstemin Kabulü Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/2705GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( Bozmadan Sonra Oturumda Bozma İlamına Uyulmasına Karar Verilmiş Olmakla Mahkemenin Geçit Yeri Olarak Ayrılan Bölüme İlişkin Takdiri Davacı Yararına Usuli Kazanılmış Hak Oluşturduğu )
Y14.HDE. 2006/794GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( Bu Hak Taşınmazın Leh ve Aleyhine Kurulacağından Leh ve Aleyhine Geçit İstenen Taşınmaz Maliklerinin Tamamının Usulünce Davada Yer Almalarının Zorunlu Olduğu )
Y14.HDE. 1992/7486GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( Bütün Olan Parseller Ayrımında Yol Bırakılması Lazım Geldiği Def'inin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y14.HDE. 2009/14573GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( Davacı Oturuma Katılmadığı Halde Davacı Yönünden Dosyanın İşlemden Kaldırılmadığı - Bu Halde Dahi Dosyanın İşlemden Kaldırıldığının Kabulü Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/6375GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( Davacı Parseli Paftasında Kurudere Olarak İşaretlenen Yerden Yol Olarak Yararlanma Olanağına Sahipse Davanın Haklı Bir Nedeni Olmayacağından Reddi Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/4213GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verildiğinden Kendisini Vekil İle Takip Ettiren Davalılar Yararına Vekalet Ücretine Hükmolunması Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/6400GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( Devlet Su İşlerinden Bu Konuda Bilgi Alınmadan Davacının Zorunlu Geçide İhtiyacından Söz Edilerek İstemin Hüküm Altına Alınmasının Doğru Olmadığı )
Y14.HDE. 2007/2875GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( Diğer Alternatif Parsel Malikleri Hakkında Usulüne Uygun Dava Açılarak Eldeki Davayla Birleştirilmesi Sağlanarak Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesine Göre En Uygun Geçit Yerinin Hangi Parselden Olacağı Tespit Edilmesi Gereği )
Y14.HDE. 2007/401GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( Eldeki Dava İle Önceki Dava Aynı Parsele Geçit İhtiyacı İçin Açılmış Olmakla Her İki Dava Arasında Sıkı Bir Bağlantı Olduğunu Ortaya Koyduğundan İki Davanın Birleştirilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2014/723GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( Geçit Hakkı Kurulması Davalarında Uygulanan Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesine Göre Yüzölçümü Daha Büyük Olan Taşınmazlardan Geçit Hakkı Kurulmasının Tercih Edilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2011/8251GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( Geçit Hakkı Verilmesiyle Genel Yola Bağlantısı Olmayan veya Yolu Bulunsa Bile Bu Yol İle İhtiyacı Karşılanamayan Taşınmazın Genel Yolla Kesintisiz Bağlantısının Sağlanacağı - Davacının Sübjektif Arzusuna Göre Geçit Güzergahı Saptanıp Buna İlişkin Hüküm Kurulamayacağı )
Y14.HDE. 2005/5965GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( Geçit Hakları Tayin Edilirken Tarafların Menfaatleri Gözetilmesi Gerektiği - Taşınmazların Özelliği İtibariyle Nihayet Bir Tarım Aracının Geçeceği Genişlikte Geçit Hakkı Tesisi Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/1605GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( Geçit İhtiyacındaki Parselin Güneyindeki Tescil Harici Taşınmazda Kadastro Haritasında Bulunmayan Fiili Yolun Bulunması Geçit İhtiyacını Ortadan Kaldırmadığı )
Y14.HDE. 2006/1229GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( Geçit Subjektif Arzulara Göre Değil Objektif Kurallara Uygun Belirlenmeli Fedakarlık Tüm Komşu Parseller Arasında Denkleştirilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/112GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( Geçit Yeri Belirlenirken Davacının Subjektif Arzusuna Değil Objektif Esaslara Uygun Davranılması Gerektiği - Geçit Güzergahı Saptanırken Aleyhine Geçit Kurulan Taşınmazın Kullanım Bütünlüğünün Bozulmaması Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/2268GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( Geçite Karar Verilirken Davacı Yararından Daha Çok Komşular İçin En Az Külfet Getirecek Yerin Geçit Yeri Olarak Belirlenmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2011/2620GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( Genel Yol İle Bağlantısı Bulunmayan Paftasında Dere ve Sonrasında Tescil Harici Kısma Bağlantı Sağlanarak Davalı Parsellerden Geçit Tesisi İle Kesintisizlik İlkesi İhlal Edildiği - Davanın Reddine Karar Vermek Gerektiği )
Y14.HDE. 2002/7711GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( Genel Yola Bağlantısı Olmayan veya Yolu Bulunmasına Rağmen Mevcut Bu Yolu Gereksinimi Karşılamayan Taşınmaz Malikinin Açabilmesi )
Y14.HDE. 2005/6621GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( İeoleji Mühendisi Eşliğinde Yeniden Yapılacak Keşifte Duvarın Yıkılması Halinde Geçit Tesis Edilen Yerin Zarar Görüp Görmeyeceği Duvarın Kaldırılması Gerekip Gerekmeyeceği Belirlenerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/1439GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( İzinsiz ve Ruhsatsız Yapıldığı Anlaşılan İlkel Nitelikli Bu Barakanın Yıkılarak Davacı Taşınmazının Yolu Açık Hale Getirmek Mümkün Bulunduğu - Yol İhtiyacı İçerisinde Olduğunu İleri Sürerek Geçit Hakkı İstemesinin Yasaya Uygun Düşmediği )
Y14.HDE. 2006/2621GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( Keşif Münazalı Mahallin İki Taraftan Birinin Talebi Üzerine veya Mahkemece Gerek Görülürse Yerinde İncelenmesi İşlemi Olduğu - Keşfin İki Tarafın Usulen Davet Edilmesinden Sonra Yüzlerinde Şayet Davete İcabet Edilmezse Yokluklarında Yapılması Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/3135GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( Kurulan Geçitten Sonraki Arazi `Tapulama Harici Bırakılan` Bir Yer Olup Yol Olmadığı - Bu Haliyle Parselin Genel Yola Bağlantısı Sağlanmış Sayılmayacağı/Parselin Güneyindeki Tapulama Dışı Bırakılan Yerin Niteliğinin Araştırılması Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/15904GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( Mahkemenin Verdiği Ara Kararı Doğrultusunda Davacının İşlem Yapmaması Üzerine Davanın Reddolunmasında Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
Y14.HDE. 2006/2167GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( Malik Harçlı Dava Dilekçesi İle Davaya Katılmalı veya Aleyhine Ayrı Bir Dava Açılırsa Bu Dava Dosyası İle Birleştirilmeli Parselden Geçit Alternatifi Araştırılmalı ya da Parselin Ortak Sınırından Geçit Verilip Verilemeyeceği Üzerinde Durulması Gerektiği )
Y14.HDE. 2007/3533GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( Ölü Kişi Aleyhine Dava Açılamayacağı Mirasçılarının Davaya Dahil Edilemeyeceği ve Dava Islah Edilemeyeceği - Mirasçılar Aleyhine Yeni Bir Dava Açılması Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/10758GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( Parselin Krokide Sarı İle Taralı Geçit Yeri Üzerinde Su Tirübünü Vanası Bulunması Yerinin Değişimi Olanağı Olduğundan Buradan Geçit Verilmesine Engel Teşkil Etmediği )
Y14.HDE. 2007/186GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinden Dava Tarihinden Sonraki Zaman Diliminde İmara İlişkin Bir Uygulama Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/5524GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( Taşınmazların Bulunduğu Yerde İmar Çalışmalarının Yapıldığı İmar Parsellerinin Oluştuğu İmar Yollarının Düzenlendiği - İlgili Kurumdan İmarla İlgili Çalışmalar Araştırılıp Orasını Kapsayan İmar Paftalarının Getirtilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/2151GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( Taşınmazların Özelliği İtibariyle Nihayet Bir Tarım Aracının Geçeceği Genişlikte Geçit Hakkı Tesisine Karar Vermek Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/1862GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( Uygun Alternatif Olan Taşınmaz Maliklerinin Harçlı Dilekçe İle Davaya Dahil Edilmesi ya da Onlar Hakkında Ayrı Bir Dava Açılırsa Eldeki Dava Dosyası İle Birleştirilerek Husumetteki Eksikliğin Tamamlanması Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/4574GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( Yenileme Çalışmaları Sırasında Oluşan Paftaya Göre Sonradan Davacının Miras Sebebiyle Paydaş Olduğu Parselin Güneyden Şehir Yoluna Sınır Teşkil Ettiği Açık Olup Geçit İçin Davacının Paydaş Bulunduğu Bu Parselin Çok Daha Uygun Olacağı )
Y14.HDE. 2006/10899GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( Yerinde Yeniden Keşif Yapılarak Sözü Edilen Seçenek Doğrultusunda Geçit Kurulup Kurulamayacağı Araştırılması Gereği )
Y14.HDE. 2005/11254GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( Yol Saptanırken Taraf İradelerinden Daha Çok Taşınmaz Başında Yapılacak Keşifte Taraf Yararları ve Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi Gözetilerek Tüm Alternatifler Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2012/8186GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( Yola Elatmanın Önlenmesi - B Harfi İle Gösterilen Yerin Kadastro Mahkemesinin Kararı İle Yol Olarak Terkinine Karar Verildiği/Bu Yer Çapa İşlenmek Suretiyle Genel Yol Niteliğini Kazandığı - İstemin Kabulü Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/1286GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( Yükümlü Taşınmaz Maliklerinin Daha Fazla Külfete Katlanmamaları İçin Geçit Bedelinin Onlara Ödenmek Üzere Hükümden Önce Depo Ettirilmesi Gerekirken Bu Hususun Yerine Getirilmemesi Bozmayı Gerektirdiği )
Y14.HDE. 2006/4310GEÇİT HAKKI İSTEMİ ( Yükümlü Taşınmaz Maliklerinin Dava Açılmasına Neden Olmayacakları )
Y14.HDE. 2012/7923GEÇİT HAKKI İSTEMİ (Geçit Davalarında Uygulanan Fedakakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi Gereğince Yüzölçümü Daha Büyük Olan Parsellerden Geçit Kurulması Ayrıca Aleyhine Geçit Kurulan Parsellerin Ekonomik Kullanım Bütünlüğünün de Bozulmaması Gerektiği)
Y14.HDE. 2006/11000GEÇİT HAKKI İSTENMESİ ( Eksik Harcın Tamamlattırılması Yoluna Gidilmediği - Kendini Vekil İle Temsil Ettiren Davalı Yararına Dilekçede Belirtilen Değer Yerine Harcı Yatırılmamış Belirlenen Bu Miktar Üzerinden Vekalet Ücretinin Takdiri Doğru Olmadığı )
Y14.HDE. 2002/1393GEÇİT HAKKI KARARI ( Geçit Bedelinin Mahkeme Veznesine Veya Mahkemenin Belirleyeceği Herhangi Bir Tevdi Mahalline Depo Edilmeden Hüküm Kurulamayacağı )
Y3.HDE. 2009/2557GEÇİT HAKKI KARARININ İNFAZINDAN ÖNCE TAŞINMAZIN EL DEĞİŞTİRMESİ ( Davada Taraf Olmayan Yeni Malike Karşı İleri Sürülemeyecek Olan Hükümden Dolayı Depo Edilen Bedelin Geçit Talebinden Vazgeçen Davacıya İade Edilmesi Gerektiği )
YHGKE. 1997/14 – 359GEÇİT HAKKI KARŞILIĞI BEDEL
Y14.HDE. 2012/8230GEÇİT HAKKI KURULAN YERİN ORMAN OLMASI ( Geçit Hakkı Kurulması İstemi/Orman Niteliğindeki Bir Yerden Kişi Yararına Geçit Tesisi Mümkün Olmadığı - Diğer Alternatifler Üzerinde Durularak Karar Verileceği )
Y14.HDE. 2007/6715GEÇİT HAKKI KURULDUKTAN SONRA İRTİFAK YERİNİN DÜZELTİLMESİ ( Mümkün Olduğu - Geçit Güzergahının Terkini ve Yeniden Tesisi İstemi )
Y14.HDE. 2005/1861GEÇİT HAKKI KURULMASI ( Aleyhine Geçit Kurulan Gayrimenkule Geçit Bedeli Ödense Bile Bir Külfet Yüklendiği )
Y14.HDE. 1988/6360GEÇİT HAKKI KURULMASI ( Ana Yola Çıkışın Sağlanması Gerektiği Gibi Yolun Miktarının İhtiyacın Niteliğine Göre Saptanması Gerektiği )
Y14.HDE. 2015/5222GEÇİT HAKKI KURULMASI ( Bilirkişi Raporuna Göre DSİ Sulama Kanal ve Yolundan Güzergahın Ekonomik Olduğu ve DSİ Tarafından Muvafakat Verildiği - Mahkemece İnşaat Mühendisi İle Yeniden Keşif Yapılarak Belirlenen Şartlarda Köprü Yapılması İçin Projenin Yaptırılacağı/Projenin DSİ Tarafından Onaylanması Durumunda İnfaza Uygun Hüküm Kurulacağı )
Y14.HDE. 2005/10812GEÇİT HAKKI KURULMASI ( Bilirkişi Raporunda Gösterilen Kısmın Yola Terk Edilen Parsel İçerisinde veya İfrazdan Sonra Oluşan Parsel İçerisinde Kalıp Kalmadığının ve Fiilen Ne Şekilde Kullanıldığının Tespiti Gerektiği )
Y14.HDE. 2015/18735GEÇİT HAKKI KURULMASI ( Bu Hak Taşınmaz Leh ve Aleyhine Kurulacağından Leh ve Aleyhine Geçit İstenen Taşınmaz Maliklerinin Tamamının Davada Yer Almasının Zorunlu Olduğu Ancak Yararına Geçit İstenen Taşınmaz Paylı Mülkiyete Konu İse Dava Paydaşlardan Biri veya Birkaçı Tarafından Açılabileceği )
Y14.HDE. 2005/6606GEÇİT HAKKI KURULMASI ( Dava Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasında Taşınmaz Değerini Etkileyecek Süre Geçmiş Bulunması - Bedelin Yeniden Keşif Yapılarak Hüküm Tarihine Yakın Belirlenmesi Gereği )
Y14.HDE. 2004/3551GEÇİT HAKKI KURULMASI ( Dava Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasında Taşınmazın Değerinde Önemli Değişiklik Yaratabilecek Uzunca Bir Süre Geçmesi - Yeni Bir Değer Tespiti Yapılması Gereği )
YHGKE. 2014/14-115GEÇİT HAKKI KURULMASI ( Davacıya Ait Binanın Çıkış Kapısının Davalıya Ait Parsel Tarafına Açıldığı ve Kapı İle Davalıya Ait Taşınmaz Arasında 40 Cm'lik Bir Mesafe Olduğu/Teknik Bilirkişi Raporunda Ana Girişin Binanın Doğu Cephesine Alınabileceği Belirtildiğinden Davacının Masraflı Olsa Dahi Bu Yükümlülüğe Katlanması Gerektiği- Davacıya Ait Taşınmazın Geçit İhtiyacı İçerisinde Olduğunun Kabulünün Mümkün Olmadığı )
Y14.HDE. 2008/1470GEÇİT HAKKI KURULMASI ( Davanın Niteliği Gereği Harç ve Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretinin Davacılar Üzerinde Bırakılması Gerektiğinden Davalılardan Alınmasına Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y14.HDE. 2006/11944GEÇİT HAKKI KURULMASI ( En Uygun Güzergahta Davacıya Ait Parsel Yararına Genel Yola Kadar Kesintisiz Geçit Hakkı Kurulmasının Zorunlu Olduğu/Mutlak Geçit Hakkı - Geçit Hakkının Kamunun Ortak Kullanımına Bırakılan Yerlerden Olan Harman Sınırında Bırakılmasının Hatalı Olduğu )
Y14.HDE. 2015/1358GEÇİT HAKKI KURULMASI ( Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi - Yüzölçümü Daha Büyük Olan Taşınmazlarda Geçit Kurulması Tercih Edileceği/Aleyhine Geçit Kurulması İstenilen Parsele Bitişik Dava Dışı Parselin Yüzölçümünün Çok Büyük Olduğu - Mahkemece Hangi Parselden Geçit Kurulmasının Daha Uygun Olduğu Araştırılacağı )
Y14.HDE. 2004/3558GEÇİT HAKKI KURULMASI ( Geçit Hakkı Tapuda Tescilli Özel Mülkiyete Tabi Taşınmazlar Üzerinde Kurulacağı - Orman Parseli İçindeki Yoldan Yararlanılmak İstendiği Takdirde Yolun Niteliği ve Davacının Bu Yoldan Yararlanıp Yararlanamayacağı Orman İdaresinden Sorulması Gereği )
Y14.HDE. 2012/13251GEÇİT HAKKI KURULMASI ( Geçit Hakkının Mülkiyet Hakkını Sınırlayan Bir İrtifak Hakkı Olduğu Komşuluk Hukuki İlkeleri Gözetilmesi Gereği - Geçit İsteğinin Davacının Subjektif Arzularına Göre Değil Objektif Esaslara Göre En Uygun Taşınmaz Üzerdinde Tesisi Gereği )
Y14.HDE. 2016/12222GEÇİT HAKKI KURULMASI ( Geçit İsteği Önceki Mülkiyet ve Yol Durumuna Göre En Uygun Komşuya Bu Şekilde İhtiyacın Karşılanmaması Halinde Geçit Tesisinden En Az Zarar Görecek Olana Yöneltilmesi Gereği - Zira Geçit Hakkı Taşınmaz Mülkiyetini Sınırlayan Bir İrtifak Hakkı Olmakla Birlikte Özünü Komşuluk Hukukundan Alır ve Bunun Doğal Sonucu Olarak Yol Saptanırken Komşuluk Hukuku İlkelerinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/12846GEÇİT HAKKI KURULMASI ( Genel Yola Bağlantısı Olmayan veya Bulunsa Bile Bu Yol ile İhtiyacı Karşılanmayan Taşınmazın Genel Yol Bağlantısı Sağlandığı - Depo Edilen Geçit Bedelinin Karar Tarihine Kadar Uzunca Bir Süre Geçmesi Halinde Yeniden Değerlendirilmesi Gereği )
Y14.HDE. 2014/10174GEÇİT HAKKI KURULMASI ( Kesintisizlik İlkesi - Hükme Esas Alınan Fen Bilirkişi Raporunda Davacılara Ait Taşınmazlardan Sadece Biri Yola Bağlanmış Diğer Taşınmazların Yol İle Bağlantısı Kurulmadığı/Mahkemece Bilirkişiden Ek Rapor Alınmak Suretiyle Taşınmazlardan Her Biri Lehine Yola Ulaşacak Şekilde Geçit Hakkı Kurulacağı )
Y14.HDE. 2010/6161GEÇİT HAKKI KURULMASI ( Komşuluk Hukuku İlkelerinin Dikkate Alınması Gerektiği - Geçit İhtiyacı Davacının Sübjektif Arzularına Göre Değil Objektif Esaslara Göre Belirlenmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2005/10816GEÇİT HAKKI KURULMASI ( Kurulan Geçit Hakkı İle Taşınmazın Genel Yol İle Bağlantısının Kesintisiz Olarak Sağlanması Gerektiği )
Y14.HDE. 2011/2554GEÇİT HAKKI KURULMASI ( Leh ve Aleyhine Geçit İstenen Taşınmaz Maliklerinin Tamamının Davada Yer Alacağı - Taraf Teşkili Sağlanmadan Hüküm Verilemeyeceği )
Y14.HDE. 2005/3214GEÇİT HAKKI KURULMASI ( Maddi Hata Nedeniyle Karar Düzeltme İstemi - Dilekçede İleri Sürülen Yönler Daha Önce Temyiz Nedeni Yapılıp Karar Onandığın İstemin Reddi Gereği )
Y14.HDE. 2006/12435GEÇİT HAKKI KURULMASI ( Mahkemece Geçit Alternatifleri Tespit Edilerek En Uygun Olanının Fen Bilirkişi Raporu ile Belirlenerek Bedelinin Depo Edilmesi - Depo Edilen Bedelin Yeterli Olmaması Halinde Tamamlatılarak Hangi Parsel Malikine Ne Miktar Ödeme Yapılacağının Açıkça Gösterilmesi Gereği )
Y14.HDE. 2008/10698GEÇİT HAKKI KURULMASI ( Parselin Kullanım Şekli ve Bütünlüğü Bozulduğundan Uygun Geçit Güzergahının Parsel Bütünlüğü Bozulmaksızın veya Başka Parseller Üzerinde Aranıp Bulunması Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/2223GEÇİT HAKKI KURULMASI ( Taraf Yararları ve Komşuluk Hukuku İlkeleri Gözetilerek Fedakarlığın Denkleştirilmesi Prensibi de Göz Önüne Alınarak Davalı Taşınmazının Kullanım Bütünlüğü de Bozulmadan Belirlenecek En Uygun Güzergahtan Kurulması Gerektiği )
Y14.HDE. 2012/2709GEÇİT HAKKI KURULMASI ( Taşınmaz Başında Yeniden Keşif Yapılarak Mahalli Bilirkişilerin Taşınmazın Değeri Konusunda Görüşleri Alınarak Geçit Bedelinin Objektif Kriterlere Göre Yeniden Hesaplatılması ve Çelişkiler Giderilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y14.HDE. 2012/8277GEÇİT HAKKI KURULMASI ( Taşınmazın Geçit Kurulan Sınırında Bulunan Beton Direk ve Tel Çİtlerin Yerlerinin Değiştirilmesi Masraflarının da Geçit Bedeline Katılması Gereği - Geçitin Karayoluna Bağlandığının Gözetilmesi Gereği )
Y14.HDE. 2006/12399GEÇİT HAKKI KURULMASI ( Taşınmazın Leh ve Aleyhine Kurulduğundan Leh ve Aleyhine Geçit İstenen Taşınmaz Maliklerinin Tamamının Davada Yer Alması Gerektiği - En Elverişli Yolun Davacının İsteğine Göre Belirlenemeyeceği Tüm Alternatif Parsel Maliklerinin Harçlı Dilekçeyle Davaya Katılmalarının Sağlanması Gereği )
Y14.HDE. 2014/10239GEÇİT HAKKI KURULMASI ( Taşınmazın Tapu Kaydında “Davalı” Şerhi Bulunduğu - Taşınmaz Malikinin Henüz Kim Olduğu Bilinmediğinden Gerçek Malikine Husumet Yönetilmeden Taşınmaz Üzerinden Geçit Kurulamayacağı/Mahkemece Başka Parsel Üzerinen Geçit Kurulup Kurulmayacağının Araştırılacağı )
Y14.HDE. 2006/11263GEÇİT HAKKI KURULMASI ( Uygun Güzergah Saptanırken Aleyhine Geçit Kurulan Taşınmazın Kullanım Bütünlüğünün Bozulmaması Gereği - Geçit Hakkı Genel Yola Kadar Kesintisiz Bir Şekilde Tesis Edilmesi Gereği )
Y14.HDE. 2008/12462GEÇİT HAKKI KURULMASI ( Ve Terkinine İlişkin Davalarda Davacı Üzerinde Bırakılması Gerektiği )
Y14.HDE. 2005/10509GEÇİT HAKKI KURULMASI ( Yararına Geçit Kurulacak Taşınmazın Tapuda Kayıtlı Niteliği ve Kullanım Amacı Nazara Alınarak Özellikle Tarım Alanların Nihayet Bir Tarım Aracının Geçeceği Genişlikte Tesisi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/14047GEÇİT HAKKI KURULMASI ( Yargılama Giderinin Davacının Üzerinde Bırakılması Gereği - Geçit Hakkı Kurulmasına Dayanak Keşifin Ücretinin Davacıya Yükletilmesi Gereği )
Y14.HDE. 2005/7801GEÇİT HAKKI KURULMASI ( Yükümlü Taşınmaz Malikine Ödenmesi Gereken Bedel Taşınmazın Niteliğine Uygun Olarak Bilirkişi Görüşü Alınmak Suretiyle Objektif Kriterlere Göre Belirlenmesi Gereği )
Y14.HDE. 2012/13278GEÇİT HAKKI KURULMASI ( Yükümlü Taşınmaz Malikine Ödenmesi Gereken Bedelin Hüküm Tarihine En Yakın Değer Tespit Edilerek Depo Kararı Verilmesi Gereği - Geçit Hakkının Bir Aracın Geçebileceği Genişlikte İhtiyacını Karşılayacak Şekilde Belirlenmesi Gereği )
Y14.HDE. 2006/6326GEÇİT HAKKI KURULMASI ( Zorunlu Geçit İhtiyacının Varlığı Saptanırken Subjektif Arzulara Değil Özverinin Denkleştirilmesi İlkesinin Işığında Objektif Ölçülere Göre Değerlendirme Yapılacağı )
Y14.HDE. 2003/375GEÇİT HAKKI KURULMASI DAVASI ( Bedelin Hükümden Evvel Depo Ettirilmesi Gereği )
Y14.HDE. 2014/10008GEÇİT HAKKI KURULMASI DAVASI ( Bilirkişi Tarafından Belirlenen Üç Güzergahtan İki Numaralı Olan Geçitin En Uygun Olduğu - İki Numaralı Alternatiften Yeşil Renkte Gösterilen Kesiminden Geçit Kurulmasını Kabul Edip Etmediğinin Davacıya Sorulması ve Bu Konuda Beyanı Alınması Gereği )
Y14.HDE. 2011/7695GEÇİT HAKKI KURULMASI DAVASI ( Davacının Taşınmazının Güneyinde Genel Yol İle Bağlantısının Bulunduğu - Dava Dışı Şahısların Yapmış Olduğu Ev ve Duvarın Taşınmazın Yola Olan Cephesini Kapatmasının Geçit Kurulması Gerektirmeyeceği )
Y14.HDE. 2006/11050GEÇİT HAKKI KURULMASI DAVASI ( Genel Yola Bağlantısı Olmayan veya Yolu Bulunsa Bile Bu Yol ile İhtiyacı Karşılanamayan Taşınmazın Genel Yolla Kesintisiz Bağlantısının Sağlanması Nedeniyle )
Y14.HDE. 2004/75GEÇİT HAKKI KURULMASI DAVASI ( Harç ve Yargılama Giderinin Davalılardan Alınması ve Davacı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Kanuna Aykırılığı )
Y14.HDE. 2011/8303GEÇİT HAKKI KURULMASI DAVASI ( Komşuluk Hukukuna Dikkat Edileceği - Dava Konusu Taşınmazların Dışında Bilirkişi Raporunda Belirtilen ve Zemininden Fiilen Kullanılan Yolun Da Geçtiği Taşınmaz Üzerinde Geçit İrtifakı Kurulması Gerektiği )
Y14.HDE. 2012/12800GEÇİT HAKKI KURULMASI DAVASI ( Leh ve Aleyhine Geçit İstenen Taşınmaz Maliklerinin Tamamının Davada Yer Alması Gerektiği -Yararına Geçit İstenen Taşınmazın Paylı Mülkiyet Olması Halinde Dava Paydaşlardan Biri veya Birkaçı Tarafından Açılabileceği )
Y14.HDE. 2013/869GEÇİT HAKKI KURULMASI DAVASI ( Taraf Teşkili Sağlanması Gereği - Geçit Hakkının Taşınmaz Leh ve Aleyhine Kurulacağından Leh ve Aleyhine Geçit İstenen Taşınmaz Maliklerinin Tamamının Davada Yer Almasının Zorunlu Olduğu/Aleyhine Geçit Kurulan Şahısların Davada Yer Almamasının Hatalı Olduğu )
Y14.HDE. 2015/6272GEÇİT HAKKI KURULMASI DAVASI ( Taşınmazların Malikleri Davaya Dahil Edilmek Suretiyle Yedinci Seçenekteki Taşınmazlar Üzerinden Geçit Kurulması Gerekirken Yanılgılı Değerlendirme Sonucu ve Kesintisizlik İlkesini de Zedeleyecek Şekilde Kısmen Dere Yatağından Geçen Seçenekten Geçit Kurulmasının Doğru Görülmediği )
Y14.HDE. 2011/3290GEÇİT HAKKI KURULMASI DAVASI (Amacın Genel Yola Bağlantısı Olmayan Taşınmazın Yolla Bağlatısının Sağlanması Olduğu Kesintisiz Olması Gereği - Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin Kişiye Özgülenemeyeceği)
YHGKE. 2013/14-152GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEĞİ (Bilirkişi Raporu ve Krokisinde (A) ve (B) İle Gösterilen Seçenekler Dışında Diğer Komşu Parsellerden de Geçit Kurulmasının Mümkün Olup Olmadığı Araştırılmadan Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı)
Y14.HDE. 2012/7765GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEĞİ (Davaların Ayrılmasından Sonra Ayrı Bir Geçit Güzergahının Saptanması ve Oradan Geçit Tesisi Edilmesi Halinde Tarım Arazilerinin Yola Dönüşmesi Riski de Mevcut Olduğu - Ortak Yargılama İle Sonuca Ulaşılması Geçit Hakkı Davalarının Amacı Gereği Olduğu)
Y14.HDE. 2008/3707GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( 19. Madde Uyarınca Verilen Şerhin Amacı Hak Sahibi Kişinin Durumunu 3. Kişilere Duyurmak veya Bildirmek Olduğu - Yararına Şerh Bulunan Üçüncü Kişilerin de Davada Taraf Olmasının Zorunlu Olduğu )
Y14.HDE. 2015/3616GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Aleyhine Geçit Hakkı Tesis Edilen Parselin İkiye Bölünerek Ekonomik Kullanım Bütünlüğü Bozulduğu - Öncelikle Bu Parsel Üzerinden Bu Parselin Batı Tarafında Mümkün Olmadığı Takdirde Kısmen Diğer Parselden ve Devamında Parsel Üzerinden Parselin Doğu Kısmından Güneydeki Yola Geçit Kurulmasının Mümkün Olup Olmadığının Araştırılacağı )
Y14.HDE. 2007/334GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Aleyhine Geçit Kurulan Parsel Maliklerinin Yokluğunda Yapılan Keşfe Dayanılarak Verilen Kabul Kararı Savunma Hakkının Kısıtlanması Anlamına Geldiği )
Y14.HDE. 2013/7023GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Aleyhine Geçit Kurulan Taşınmaz veya Taşınmazlar Bölünerek Kullanım Şekli ve Bütünlüğünün Bozulmaması Gerektiği - Şayet Başka Türlü Geçit Tesisi Mümkün Değilse Bunun Gerekçesi Kararda Açıkça Gösterilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2013/7952GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Aleyhine Geçit Kurulan Taşınmazın Yüz Ölçümünün Doğudaki Komşu Taşınmazın Yüz Ölçümünden Daha Küçük Olduğu - Mahkemece Doğudaki Komşu Taşınmaz Üzerinden Geçit Hakkı Kurulup Kurulamayacağı Konusunda Bir Araştırma Yapılmadan Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y14.HDE. 2006/4112GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Alternatifler Üzerinde Durulmamış En Uygun Güzergah Aranmadığından Anılan Yerlerden de İlgili Parsel Malikleri Hakkında Dava Açılmasının Sağlanması Gerektiği )
Y14.HDE. 2005/11223GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Amaç Genel Yola Bağlantısı Olmayan veya Yolu Bulunsa da Mevcut Yol İle İhtiyacı Karşılanamayan Taşınmazların Genel Yola Bağlantısını Sağlamak Olduğu )
Y14.HDE. 2008/1188GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Asli Müdahiller Aynı Geçit Güzergahı Üzerinde Uyuşmazlık Çıkartmışlar ve Kendi Hakları Sebebiyle Bu Güzergahtan Lehlerine Geçit Kurulmasını İstediği - Diğer Parsel Maliki Hakkında Dava Açmak Üzere Süre Tanımak Açılırsa Dava Dosyalarını Birleştirmek Gerektiği )
Y14.HDE. 2014/9540GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Başkaca Alternatifler Araştırılarak Daha Uygun Bir Alternatif Bulunamadığı Takdirde Her Ne Kadar Davalının Taşınmazının Bütünlüğünü Bozuyor İse de Raporda Belirlenen C Kısmı ve Devamında Davalının Zeminde Fiili Yol Savunması Üzerinde Durularak Doğuda Bulunan Taşınmaz Sınırından Kurulması Gerektiği )
Y14.HDE. 2010/6637GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Bedelin Tespit Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasında Değişim Yaratabilecek Uzun Bir Süre Geçmiş veya Taşınmazın Değeri Artmışsa Hüküm Tarihine Yakın Yeni Bir Değer Tespiti Yapılacağı )
Y14.HDE. 2011/8092GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Bilirkişi Rapor ve Krokisinde Sarı Renkle ve ( A )İle Gösterilen Güzergahtan Geçit Hakkı Kurulması Halinde Taşınmaz İkiye Bölündüğünden Dairemizin Bu Konudaki İlkelerine ve Bozma İlamına Aykırılık Teşkil Ettiği )
Y14.HDE. 2013/2279GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Bilirkişi Raporuna Ekli Krokiye Göre Doğudaki ve Kuzeydeki Genel Yollara Ulaşacak Şekilde Başkaca Parsellerden Geçit Kurulup Kurulamayacağının Araştırılması Gerektiği )
Y14.HDE. 2013/10784GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Bilirkişi Raporunda Belirtilen Kesim Tescil Harici Dere Yatağı Olduğundan Buradan Geçit Hakkı Kurulması ve Bunun Yasa Hükmü Uyarınca Tapu Kaydının Beyanlar Hanesine Şerh Edilmesinin Mümkün Olmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2011/7678GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Bilirkişinin Krokisinde Sarı Renkle Gösterdiği Bir Kısım Yerler Orman Niteliğiyle Hazine Adına Kayıtlı Olduğundan Bu Nitelikteki Bir Yer Üzerinde Taşınmaz Malikinin Kişisel Yararı İçin Kurulamayacağı )
Y14.HDE. 2006/2652GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Bir Süreyle Bağlı Olmaksızın İrtifak Hakkı Tesisi Bir Bakıma Davacıya Dava Konusu Taşınmaz Bölümünün Temliki Sonucunu Doğuracağından Yasaya Uygun Olmadığı )
Y14.HDE. 2006/2028GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Bu Hak Taşınmaz Leh ve Aleyhine Kurulacağından Geçit İstenen Taşınmaz Maliklerinin Tamamının Davada Yer Almasının Zorunlu Olduğu )
Y14.HDE. 2006/2143GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Bu Hak Taşınmaz Leh ve Aleyhine Kurulacağından Leh ve Aleyhine Geçit İstenen Taşınmaz Maliklerinin Tamamının Davada Yer Alması Gerektiği )
Y14.HDE. 2007/16329GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Bu Hak Taşınmaz Leh ve Aleyhine Kurulacağından Leh ve Aleyhine Geçit İstenen Taşınmaz Maliklerinin Tamamının Davada Yer Alması Zorunlu Olduğu )
Y14.HDE. 2006/2975GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Bu Hak Taşınmaz Leh ve Aleyhine Kurulacağından Leh ve Aleyhine Geçit İstenen Taşınmaz Maliklerinin Tamamının Davada Yer Almasının Zorunlu Olduğu )
Y14.HDE. 2006/7243GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Bu Hak Taşınmaz Leh ve Aleyhine Kurulacağından Leh ve Aleyhine Geçit İstenen Taşınmaz Maliklerinin Tamamının Davada Yer Almasının Zorunlu Olduğu )
Y14.HDE. 2006/6061GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Bu Tip Davalarda Mahkemenin Görevi Geçit Tesisi Önerilen Yerin Zemin Değeri İle Üzerindeki Muhdesatın Değerinin Toplamına Göre Belirleneceği )
Y14.HDE. 2006/3900GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Bu Tür Davalarda Davanın Yaratılmasına Hiçbir Zaman Aleyhine Geçit Kurulan Taraf Neden Olmadığından Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerinde Bırakılması Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/3504GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Bütün Alternatiflerin Araştırılarak En Uygun ve En Ekonomik Olan Güzergahın Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2014/8900GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Daha Önce Diğer Parsel Lehine Geçit Tesis Edildiği - Diğer Koşullarla Çelişmediği Ölçüde Bu Seçeneğin Değerlendirildiği Alternatiften Geçit Kurulacağı/Daha Önce Aleyhine Geçit Tesis Edilen Taşınmazların Yükü Artacağından Geçit Bedeli Tespit Edilerek Taşınmaz Maliklerine Ödenmek Üzere Depo Ettirileceği )
Y14.HDE. 2014/11449GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Dahili Davalıya Savunma Hakkı Verilmeden Yapılan Keşfe Dayalı Olarak Oluşturulan Bilirkişi Rapor ve Krokisine Göre Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu - Taşınmazın Malikine Hukuki Dinlenilme Hakkı Tanınması Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/2339GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Dava Konusu Taşınmazların Bulunduğu Yerde Orman Kadastrosu Yapılıp Yapılmadığı Sorulmalı Yapılmış İse Bölgeyi Gösterir Orman Kadastro Haritasının Getirtilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/3472GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Dava Konusu Yerin Paftası İlgili Merciinden Sağlanarak Davacıya Ait Parsel İçin Başka Parsellerden Geçit Alternatifinin Aranması Gerektiği )
Y14.HDE. 2011/3248GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Dava Tarihi İle Karar Tarihi Sırasında Taşınmaz Değerinde Değişim Yaratabilecek Uzunca Bir Sürenin Geçtiğinin Kabulü İle Mülkiyet Hakkı Kısıtlanan Taşınmaz Malikinin Mağduriyetine Neden Olunacağı )
Y14.HDE. 2005/228GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Dava Tarihi ile Hüküm Tarihi Arasında Taşınmaz Değerinde Önemli Artış Yaratacak Süre Geçmiş ise Geçit Bedelinin Hüküm Tarihine Yakın Gün Gözetilerek Belirlenmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2009/5713GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Dava Tarihinden Önce Ölen Kişinin Taraf Ehliyetini Yitireceği - Aleyhine Dava Açılmayacağı Dava Tarihinde Ölümle Şahsiyeti Sona Eren Kimsenin Mirasçılarına Halefiyet Kuralının Uygulanamayacağı )
Y14.HDE. 2005/5996GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Davacı Dereyi ( Arkı ) Yol Olarak Kullanabileceğinden Mutlak Geçit İhtiyacından Söz Edilemeyeceği - İhtiyacını Karşılayacak Uygun Bir Yolu Bulunan Taşınmaz Yararına Geçit Hakkı Tesisi İçin Karar Verilemeyeceği )
Y14.HDE. 2006/1371GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Davacı Mutlak Geçit İhtiyacı İçinde Olduğundan Alternatif Olarak Sunulan Güzergahlardan Uygun Olanı Seçilmek ve Saptanan Geçit Bedeli Depo Ettirilmek Suretiyle Geçit Hakkı Kurulması Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/3133GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Davacı Tarafından Masraf Yapılarak Yol Olarak Kullanılacak Şekle Dönüşebilirse Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesine Göre Davacının Böyle Bir Masrafa Katlanmasının Zorunlu Olduğu )
Y14.HDE. 2014/9703GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Davacı Taşınmaz Malikinin Nispi Geçit Talebinde Bulunduğu - Talep Aşılarak Davacı Parselinin Mutlak Geçit İhtiyacı İçerisinde Bulunduğu Kabul Edilerek Geçit Güzergahı Tayininin Doğru Görülmediği )
Y14.HDE. 2006/5354GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Davacı Taşınmazına Geçit Verilebilecek Tüm Alternatifler Üzerinde Durulmalı Geçit İhtiyacının Nasıl ve Hangi Araçlarla Karşılanacağı Taşınmaz Mülkiyetinin Sınırlandırılması Konusunda Genel Bir İlke Olan Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesinin İncelenmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/3584GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Davacı Taşınmazının Yola Cephesi Yetersiz Olduğundan Bu Miktara Noksan Kalan Kısmın Davalı Taşınmazından Geçit Hakkı Tesisi Şeklinde Hüküm Kurmak Gerektiği )
Y14.HDE. 2012/6060GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Davacı ve Komşu Taşınmazlar İle Çevre Yolların Hepsini Gösterir Denetime Elverişli Pafta Örneği Getirtilmeli ve Diğer Geçit Alternatifleri İncelenmeli ve Gerekirse Başka Parseller Üzerinden de Alternatifler Araştırılması Gerektiği )
Y14.HDE. 2007/10519GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Davacılara Ait Taşınmazların Ana Yola Ulaşabilecekleri Tüm Alternatifler İncelenerek Olumlu ve Olumsuz Yönleri Araştırılmak Suretiyle Saptanacak En Uygun Güzergahtan Geçit Hakkı Kurulması Gerektiği )
Y14.HDE. 2005/11236GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Davacının Gerçekten Geçit Yetersizliği İçerisinde Bulunup Bulunmadığının Araştırılması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2013/1472GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Davacının Kendisine Ait İki Ayrı Taşınmaz Arasında Geçişi Sağlar Nitelikte Geçit Hakkı Kurulması İsteminin Yasaya Uygun Düşmeyeceği )
Y14.HDE. 2008/1769GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Davacıya Ait Her İki Taşınmazın da Geçit İhtiyacı İçersinde Olduğu - Geçidin Kesintisizliği İlkesi Gereğince Davacıya Uygun Süre Verilerek Kendisine Ait Parsel Üzerinden Diğer Parseli Yararına Akti Geçit Kurulduktan Sonra Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y14.HDE. 2005/9892GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Davacıya Ait Parselin Yola Sınır Teşkil Etmediği - Mahallen Yapılan Keşif ve Değerlendirmeye Göre Geçit İçin Parsellerin Sınır Teşkil Ettiği Bölgeden Geçite Karar Verilmesinde Hukuka Aykırı Bir Yön Olmadığı )
Y14.HDE. 2006/5491GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Davacıya Ait Taşınmazın Batısından Anayola Sınırının Olduğu - Buna Göre Genel Yola Bağlantısı Bulunan Davacının Geçit İhtiyacında Olmadığı/Davanın Reddi Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/1589GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Davacıya Ait Taşınmazın Kadastro Paftası ve Bilirkişi Raporları İncelendiğinde Genel Yola Bağlantısının Bulunmadığı Dolayısıyla Mutlak Geçit İhtiyacında Bulunduğu Sabit Olduğundan Kabulü Gereği )
Y14.HDE. 2011/5560GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Davacıya Ait Taşınmazın Yola Cephesi Olmadığından Geçit İhtiyacının Bulunduğu - Yola Cephesi Olan Taşınmazın Tapu Kaydı İncelendiğinde Davacının Bu Taşınmazda da 1/6 Paya Sahip Olduğu/Taşınmaz Üzerinden Geçit Kurulup Kurulmayacağı Değerlendirileceği )
Y14.HDE. 2006/14915GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Davalarda Davanın Niteliği Gereği Yargılama Giderleri Davacı Üzerinde Bırakılması Gerektiği )
Y14.HDE. 2007/2485GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Davalı Tarafından Özel de Olsa Çizdirilip Dosyaya İbraz Edilen ... Tarihli Özel Rapor ve Krokide İbraz Ettiği Alternatifler Yeniden Keşif Yapılarak İncelenmesi Gereği )
Y14.HDE. 2009/14337GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Davalılar Taşınmaza Paylı Malik Olduğu - Aleyhine Geçit Kurulan Taşınmaz Paylı İse Geçit Bedeli Paydaşlara Payları Oranında Ödenmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2005/10849GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Davalının Kendi Emeği ve Parası İle Yolu Açmış Olması Bu Yerden Komşu Taşınmazlar Yararına Geçit Hakkı Tesisine Engel Teşkil Etmediği )
Y14.HDE. 2005/10514GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Davanın Aleyhine Geçit Kurulması İstenen Taşınmaz Malikine Yöneltilmesi Gerektiği - Usul Ekonomisi İlkesi Gözetilerek Harcı Tamamlatması ve Eksikliğin Bu Şekilde Giderilmesi Yerine Davanın Reddinin Doğru Olmadığı )
Y14.HDE. 2011/8728GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Davanın Niteliği Gereği Yargılama Giderleri ve Yargılama Giderlerinden Olan Vekalet Ücretinin Davacı Üzerinde Bırakılacağı)
Y14.HDE. 2006/1339GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Davanın Niteliği Gereği Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerinde Bırakılması Gerektiği - Harcın da Tamamlatılarak Davacıdan Alınması Gerektiği )
YHGKE. 2011/14-487GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Davaya Konu Taşınmazlara Komşu Taşınmazlar Yönünden Yeniden Değerlendirme Yapılarak Tüm Alternatif Güzergahların Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2014/11960GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Depo Edilen Geçit Bedelinden Aleyhine Geçit Kurulan Taşınmazlar İçin Taşınmaz Maliklerinin Her Birine Ayrı Ayrı Hangi Miktarda Ödeme Yapılacağının Hüküm Sonucunda Gösterilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/387GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Dosyada Mevcut Kroki İncelendiğinde En Uygun Yer Taşınmazın Güneyinden Sınırına Gelecek Şekilde Geçide Karar Verilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2015/938GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Erişme Kontrolü Uygulanan Bağlantıların Genel Müdürlüğün Uygun Gördüğü Yerlerde ve Şekillerde Yapılacağı/Bu Bağlantı Noktalarına Ulaşımının Toplayıcı Yollarla veya Bağlantı Noktasına Ulaşan Diğer Yollar Vasıtasıyla Sağlanacağı - Bitişik Taşınmaz Sahipleri ile Kiracıları veya Kullananlarının Arazilerinden Erişme Kontrolü Uygulanan Karayoluna Doğrudan Giriş ve Çıkış Hakları Bulunmadığı/Hak Tesisinin Mümkün Olmadığı )
Y14.HDE. 2014/10676GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi Gereğince Daha Büyük Taşınmazlardan Geçit Tesis Edilmesi ve Kurulan Geçitin Kesintisiz Şekilde Genel Yola Bağlanması Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/1623GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesine Göre Sözkonusu Parsellerin Ortak Sınırından Geçit Hakkı Kurulabilme Olanağı Olup Olmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2014/9492GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Fen Bilirkişisi Tarafından Hazırlanan Rapor ve Eki Krokide Keskin Viraj Olarak Gösterilen Yerlerden Romörklü Traktörle Davacının Taşınmazına Rahatça Ulaşımın Mümkün Olup Olmadığının Değerlendirilmediği Anlaşıldığından Bu Hususta Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2007/405GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Geçide İhtiyacı Olduğunu Belirten Davacılar Bu İhtiyaç İçinde Olan Taşınmazlarının Ayrı Ayrı Parsel Numaralarını Belirtmek Zorunda Olduğu )
Y14.HDE. 2006/2694GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Geçit Bedelinin Hükümden Önce Depo Ettirilmemesi ve Geçidin Bir Gayrimenkul Mükellefiyeti Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/1978GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Geçit Bedelinin Hükümden Önce Mahkeme Veznesine Yatırılması ve Hükümle Birlikte Yükümlü Taşınmaz Maliklerine Ödenmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/112GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Geçit Bölümü Üzerine Gelecek Şekilde Zeytin Ağaçlarının Varlığı Halinde Bu Ağaçların Ekonomik Değeri de Hesap Edilip Geçit Bedelinin Buna Göre Hesap Edilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/5272GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Geçit Dahili Davalıların da Maliki Oldukları Parsel Üzerinden de Kurulduğu - Mahkemenin Harçsız Dilekçeyle Parsel Maliklerini Davaya Dahil Ederek Geçit Hakkı Tesisinin Doğru Olmadığı )
Y14.HDE. 2012/9592GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Geçit Davalarında Amaç Yolu Bulunmayan Taşınmazların Genel Yola Ulaşmalarını Sağlamak Olduğu - Davacının Her İki Taşınmazını Birbirine Bağlamak İçin Geçit İstemekte Hukuki Yararının Bulunmadığı )
Y14.HDE. 2008/1105GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Geçit Gereksiniminin Nedeni Taşınmazın Niteliği İle Bu Gereksinimin Nasıl ve Hangi Araçlarla Karşılanacağı Davacının Subjektif Arzularına Göre Değil Objektif Esaslara Uygun Belirlenmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2009/14164GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Geçit Gereksiniminin Nedeni Taşınmazın Niteliği İle Bu Gereksinimin Nasıl ve Hangi Araçlarla Karşılanacağı Davacının Sübjektif Arzularına Göre Değil Objektif Esaslara Uygun Olarak Belirlenmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2012/7162GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Geçit Gereksiniminin Nedeni Taşınmazın Niteliği ile Bu Gereksinimin Nasıl ve Hangi Araçlarla Karşılanacağının Davacının Sübjektif Arzularına Göre Değil Objektif Esaslara Uygun Olarak Belirlenmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2014/11751GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Geçit Hakkı Bir Gayrimenkul Mükellefiyeti Olduğundan Lehine Geçit İstenen Davacı Parselleri Ayrı Ayrı Bağımsız Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği - Davaya Konu Her Bir Parsel Yararına Geçitin Başladığı Yerden Ulaştığı Genel Yola Kadar Olan Güzergahtaki Aleyhine Geçit Kurulan Tüm Parseller Ayrı Ayrı Belirtilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/1802GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Geçit Hakkı Davalarında Geçit Bedelinin Hükümden Önce Mahkeme Veznesine Yatırılması ve Hükümle Birlikte Yükümlü Taşınmaz Maliklerine Ödenmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/1169GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Geçit Hakkı Davalarında Hükümden Önce Bedelin Mahkeme Veznesine veya Mahkemenin Göstereceği Bir Başka Tevdi Mahalline Depo Ettirilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2015/3059GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Geçit Hakkı Kurulmasını Talep Edilen Taşınmaz Davacı Adına Kayıtlıyken Yerel Mahkemece Karar Verildikten Sonra Tapudan Devredildiği - Mahkemece H.M.K.'nın 125. Md. Hükmü Gereğince İşlem Yapılmak Üzere Kararın Bozulacağı/Dava Konusunun Devri )
Y14.HDE. 2007/14626GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Geçit Hakkı Tesisi Tevhit Sonucu Oluşan Parselin Taşınmazın Kullanım Bütünlüğünü Bozacağından Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesine Uygun Olduğunun Kabul Edilemeyeceği )
Y14.HDE. 2009/14086GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Geçit Hakkı Verilmesi İle Genel Yola Bağlantısı Olmayan ve Yolu Bulunsa Bile Bu Yol İle İhtiyacı Karşılanamayan Taşınmazın Genel Yolla Kesintisiz Bağlantısının Sağlanacağı )
Y14.HDE. 2006/2044GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Geçit Hakkı Verilmesine İlişkin Davalarda Bu Hak Taşınmaz Leh ve Aleyhine Kurulacağından Leh ve Aleyhine Geçit İstenen Taşınmaz Malikinin Usulünce Davada Yer Alması Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/1607GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Geçit Hakları Kurulurken Tarafların Yarar ve Zarar Dengesi Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesine Göre Belirlenmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/477GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Geçit Hakları Taşınmazların Leh ve Aleyhine Kurulacağından Taşınmazın Maliki Değiştiğinde Her Zaman Taşınmaz Maliklerinin Geçişlerini Engellemelerinin Olanaklı Olduğu )
Y14.HDE. 2015/5692GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Geçit Kurulan Yerin Bir Kısmının Kadastro Paftasında Dere Olarak Gösterilen Yere Rastladığı - Davacıya Ait Taşınmazdan Genel Yola Kadar Kesintisiz Bağlantı Sağlanacak Şekilde Alternatifler Oluşturularak Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/3136GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Geçit Oluşturulurken Üzerinden Geçit İrtifakı Kurulacak Parsellere Ait Tapu Kayıtları İlgili Tapu Sicil Müdürlüğünden Getirtilerek Parsel Malikleri Tespit Edilmesi Gereği )
Y14.HDE. 2005/10642GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Genel Yola Bağlantısı Olmayan veya Yolu Bulunsa Bile Bu Yol İle İhtiyacı Karşılanamayan Taşınmazın Genel Yola Kesintisiz Bağlanmasının Sağlanması Gerektiği )
YHGKE. 2006/14-756GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Genel Yola Ulaşma Olanağı Bulunan Davacının Bu Yere Çamaşırhane vs. Yaparak Kendi Kusuruyla Çıkış Yerini Kapattığı Dikkate Alınarak Reddedilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/2476GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Hakkı veya Borcu Bir Davanın Sonucuna Bağlı Olan 3. Kişinin İki Taraftan Birine Katılmak İçin Davaya Müdahale Edebileceği - Davaya Katılanın Katıldığı Tarafla Birlikte Hareket Edeceği/Fakat Hükmün Katılan Tarafa Yönelik Verileceği )
Y14.HDE. 2013/5952GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Harç ve Yargılama Giderlerinin Davalılardan Tahsiliyle Davacı ve Davalılar Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y14.HDE. 2014/9139GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Hasım Değişikliğine İmkan Sağlanarak Vefat Eden Tapu Kayıt Malikinin Mirasçılık Belgesini Almak ve Tespit Olunacak Tüm Mirasçılarını Davaya Dahil Etmek Üzere Davacı Vekiline Yetki ve Uygun Bir Süre Verilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2013/761GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Hükme Esas Alınan Keşif Dahili Davalıların Yokluğunda Hukuki Dinlenilme Hakları İhlal Edilerek Yapıldığından Yöntemince Yapılmayan Bu Keşfe Dayanarak Hüküm Kurulamayacağı )
Y14.HDE. 2006/5399GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Hükmüne Uyulan Bozma Kararında Vurgulandığı Üzere Uygun Geçit Yeri Saptanırken Öncelikle Taraf Yararlarının Gözetilmesinin Zorunlu Olduğu - İlke Olarak Fedakarlığın Denkleştirilmesi Kuralına Uyulması Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/4726GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Hüküm Altına Alınacak Yerden Geçit Hakkı Kurulmasında Karayollarına İlişkin Mevzuat Yönünden Engel Bulunup Bulunmadığının Saptanması Amacıyla İlgili Birimden Görüş Alınması Gerektiği )
Y14.HDE. 2005/1994GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Hükümden Önce Geçit Bedelinin Yatırılması Sağlanarak Davalı Kaybının En Az Düzeye İndirilmesi İlkesinin Göz önüne Alınması Gereği )
Y14.HDE. 2012/8230GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Kamu Hizmetine Tahsis Edilmeyen Kamuya Ait Tapulu Taşınmazlar Üzerinden Kurulabileceği - Orman Niteliğindeki Bir Yerden Kişi Yararına Geçit Tesisi Mümkün Olmadığı )
Y14.HDE. 2015/4770GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Keşif Tarihi ve Karar Tarihi Arasında Geçen Süre Zarfı Dikkate Alındığında Mahkemece Mahallinde Yeniden Keşif Yapılarak İki Numaralı Geçiş Güzergahının Keşif Tarihi İtibarıyla Yeniden Değerinin Belirlenmesi ve Belirlenen Değerin Depo Edilmesinin Sağlanması Gerektiği)
Y14.HDE. 2006/4752GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Kurulan Geçit Parsel Maliki Belediye İzin Verse Dahi Gösterilen Rıza Her Zaman Tek Taraflı Olarak Kaldırılabileceğinden Davacıyı Krokide Yeşille Boyalı Yeri Kullanarak Batı'daki Genel Yola Ulaştırmayacağı )
Y14.HDE. 2013/2224GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Kurulan Geçit Yeri Paftasına İşaretlenerek Karayolları Genel Müdürlüğüne Gönderilmeli ve Çıkışın Karayolu Bağlantısı Sebebiyle Gerek İlgili Mevzuat ve Gerekse Can Güvenliği Açısından Tehlike Oluşturup Oluşturmadığının Sorulması Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/3116GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Kurulurken Davacının Sübjektif Arzularına Göre Değil Objektif Esaslara Uygun Belirlenip Taşınmaz Mülkiyetinin Sınırlandırılması Konusunda Genel Bir İlke Olan Fedakarlığın Denkleştirilmesi Prensibinin Dikkatte Alınması Gerektiği )
Y14.HDE. 2011/11120GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Leh ve Aleyhine Geçit İstenen Taşınmaz Maliklerinin Tamamının Davada Yer Alacağı - Yararına Geçit İstenen Taşınmaz Paylı Mülkiyete Konu İse Dava Paydaşlardan Biri veya Birkaçı Tarafından Açılabileceği )
Y14.HDE. 2012/10273GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Lehine Geçit Kurulması İstenen Taşınmaz Bakımından Paydaşlardan Birine Ait Parsellerin Sınırını Takip Etmek Suretiyle Genel Yola Ulaşacak Güzergah Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesine Daha Uygun Olduğundan Davalının Parselinden Geçit Kurulmasının Uygun Olmadığı )
Y14.HDE. 2012/7405GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Mahallinde Teknik Bilirkişiler Aracılığı İle Yeniden Keşif Yapılarak Bilirkişilere Söz Konusu Yolun Genişletilerek ve Teknik Araçlarla Çalışma Yapılmak Suretiyle Araç Geçişine Uygun Hale Getirilmesinin Mümkün Olup Olmadığının Açıklattırılacağı )
Y14.HDE. 2009/14612GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Mahkemece Dahili Dava Dilekçelerini Harçlandırmak Dahili Davalıların da Katılımıyla Davalıya Ait Taşınmazın Kuzeybatı Sınırından Geçit Kurulmasının Mümkün Olup Olmadığını Araştırmak Gerektiği )
Y14.HDE. 2014/17174GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Mahkemece Geçit Kurulurken Gerekçesi Yeterince Açıklanmadan Parsel İkiye Bölünerek Ekonomik Kullanım Bütünlüğünün Bozulması Doğru Olmadığı )
Y14.HDE. 2012/9581GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Mahkemece Hüküm Kurulurken İki Parsel Lehine Geçit Hakkı Kurulmuş ise de Parsellerden Biri Bakımından Kesintisizlik İlkesine Aykırı Hareket Edilip Kurulan Geçidin Bu Parsele Kadar Ulaşmadığından Davacıya Ait Diğer Parsel Üzerinden Akdi Geçit Hakkı Kurdurma Olanağı Tanınması İçin Davacıya Süre Verilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2012/13151GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Mahkemece Parsel Lehine 4 Metre Eninde Geçit İrtifakı Kurulmuş İse de Geçidin 2,5-3 Metre Genişliğini Aşma Gerekçesi Kararda Belirtilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
Y14.HDE. 2008/2647GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Metruk Mezarlıkların Koşulları Oluştuğu Takdirde Zamanaşımı Zilyetliği de Kazanılması veya Özel Bir Amaç İçin Kullanılmasının Olanaklı Olduğu )
Y14.HDE. 2005/11681GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Mirasçılara Açıklamalı Olarak Davaya Olurlarının Olup Olmadığını Bildirmek Üzere Davet Edilmeleri Gerektiği - Olurun Sağlanamaması Halinde İse Miras Şirketine Temsilci Atanması Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/14859GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Mutlak Geçit İhtiyacı İçinde Olan Davacı Yararına Geçit Kurulacak Taşınmazın Tapuda Kayıtlı Niteliği ve Kullanım Amacı Dikkate Alınarak Özellikle Tarım Alanlarının Nihayet Bir Tarım Aracının Geçeceği Genişlikte Tesisi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/655GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Mutlak ve Nisbi Geçit İhtiyacı Olmayan Parsel Maliki Davacının Davasını Red Etmek Mutlak Geçide İhtiyacı Olan Parsel Maliki Davacıya Komşu Parsel Malikine de Davayı Yöneltmesi İçin Önel Vermek Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/850GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Nisbi Geçit İhtiyacı Bulunan Davacı Taşınmazı İçin Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi Dikkate Alınarak Bir Yönden Yeterli Miktarda Geçit Hakkı Kurularak İnfazda Tereddüt Yaratmayacak Şekilde Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y14.HDE. 2007/16076GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Parsel Malikleri Yapılan Keşiften Sonra Davaya Dahil Edildiklerinden Keşfe Katılmamaları Dolayısıyla Keşifteki Savunma Haklarının Engellendiği - Yönteme Uygun Keşfe Davet Edilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/1033GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Parselin Doğu Sınırında Yol Olduğu ve Bu Yolun Dere İle Kesiştiği ve Sonrasında da Devam Ettiği Görüldüğü - Davacının Dereden Karşı Yola Geçişi Kendi İmkanları İle Sağlaması Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/13842GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Saptanan Geçit Nedeniyle Yükümlü Taşınmaz Malikine Ödenmesi Gereken Bedel Taşınmazın Niteliğine Uygun Atanacak Bilirkişiler Aracılığı İle Objektif Kriterler Esas Alınarak Belirlenmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/3398GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Saptanan Geçit Nedeniyle Yükümlü Taşınmaz Malikine Ödenmesi Gereken Bedel Taşınmazın Niteliğine Uygun Atanacak Bilirkişiler Aracılığı İle Objektif Kriterler Esas Alınarak Belirlenmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2013/2140GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Tapulama Harici Yerlerde Sicil Oluşturulamayacağından Sarı Renkle Gösterilen Seçeneğin Devamında Irmak Yatağından Geçilerek Genel Yola Bağlantı Kurulamayacağı )
Y14.HDE. 2006/755GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Taşınmaz Malikleri Aleyhine Harçlı Dava Dilekçesi İle Dava Açılmasını Sağlamak veya Açılacak Davayı Bu Dava İle Birleştirmek Gerektiği )
Y14.HDE. 2005/11348GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Tebliğe İlişkin Olumsuz Yanıt Hükmün Henüz Davalıya Tebliğ Edilmediğini Gösterdiği - Davalının Haricen Öğrenme İle Hükmü Temyiz Ettiğine Dair Mahkemeye Sunduğu Temyiz Dilekçesinin Harcı da Verilmiş Olmakla Süresinde Olduğu )
Y14.HDE. 2013/2892GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Tesis Edilen Geçidin Taşınmaz Yararına Kurulması Gerekirken Davacılar Lehine Tesis Edilmesinin ve Davacılar Tarafından Yapılan Yargılama Giderlerinin Davalılardan Tahsili İle Davacılar Yararına Vekalet Ücreti Taktirinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y14.HDE. 2015/12844GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Toplanan Delillere Göre Davacının Bozma Kararında Belirtildiğinin Aksine Geçit Hakkı Kurulması İstemekte Hukuki Yararı Bulunduğundan Tarafların Gösterdiği Deliller Toplanıp İddia ve Savunmaları Değerlendirilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2005/11763GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Tüm Alternatif Yolları Saptamak ve Bunlardan Taşınmazın Bölündüğü Parsellerden Belirlenen Yolların Öncelikle Değerlendirilerek Geçit Hakkının Kurulması Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/2578GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Uygun Geçit Güzergahı Belirlenirken Taşınmaz Maliklerinin Subjektif Arzularına Değil Objektif Kriterlere Bakmak Gerektiği - Geçit Tesisi Suretiyle Yükümlü Taşınmazların Geometrik Durumları Taşınmazı Parçalara Bölecek Şekilde Değiştirilemeyeceği )
Y14.HDE. 2014/10614GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Vekalet Ücreti - Davanın Davalı Yönünden Husumet Yokluğu Sebebiyle Reddine Karar Verildiği Halde Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davalı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi/Hüküm Sonucunun Vekalet Ücreti Bakımından Düzeltilerek Onanmasına Karar Verileceği )
Y14.HDE. 2005/10634GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Yararına Geçit Kurulacak Taşınmazın Tapuda Kayıtlı Niteliği ve Kullanım Amacı Nazara Alınarak Özellikle Tarım Alanların Nihayet Bir Tarım Aracının Geçeceği Genişlikte Geçit Hakkı Tesisine Karar Vermek Gerektiği )
Y14.HDE. 2014/16609GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Yararına Geçit Kurulacak Taşınmazın Tapuda Kayıtlı Niteliği ve Kullanım Amacı Nazara Alınarak Özellikle Tarım Alanlarında Nihayet Bir Tarım Aracının Geçeceği Genişlikte Geçit Hakkı Tesisine Karar Vermek Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/5561GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Yargılama Giderinin Davacı Üzerinde Bırakılması Gerektiği - Noksan Harcın Davalıdan Tahsiline ve Davalı Aleyhine Vekalet Ücretine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y14.HDE. 2008/1292GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerinde Bırakılmasına Dair Karar Verilmiş İse de Harçlar Kanunu Gereğince Alınması Gerekli Harcın Davalılardan Tahsiline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y14.HDE. 2016/15375GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Yasal İlkeler Gözetilmeden Belirtilen İlkelerine Aykırı Olarak Taşınmazı İkiye Bölerek Ekonomik Kullanım Bütünlüğü Bozulacak Şekilde Geçit Hakkı Tesisine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y14.HDE. 2006/2895GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Yol İhtiyacı Olduğu Belirtilen ve O Gerekçe İle de Yararlarına Geçit Hakkı Kurulan Kişiye Ait Taşınmazlar İçin Hüküm Oluşturulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y14.HDE. 2007/16238GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Yol Saptanırken Komşuluk Hukuku İlkelerinin Gözetilmesi Gerektiği - Geçit Gereksiniminin Nedeni Taşınmazın Niteliği İle Bu Gereksinimin Nasıl ve Hangi Araçlarla Karşılanacağı Objektif Esaslara Uygun Belirlenmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/2616GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Yola Çıkışın Karayolu Trafiği Bakımından Uygun Bulunmadığı Kurumla Yapılan Yazışma İle Anlaşıldığından Bu Seçenekler Üzerinden Geçit Kurulmamasının Doğru Olduğu )
Y14.HDE. 2006/5270GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Yöresel Halkın Yararlandırılmasına Sunulan Meralardan Geçit Hakkı Verilemez İse de Mahallinde Keşif Yapılarak Uygun Geçit Alternatifleri Araştırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2012/11896GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Yükümlü Taşınmaz Malikine Ödenmesi Gereken Bedel Taşınmazın Niteliği Gözetilerek Uzman Bilirkişiler Aracılığı İle Objektif Kıstaslar Esas Alınarak Belirlenmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2003/4209GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Zemin Ve Üzerindeki Muhdesatın Değeri İle Birlikte Geçit Yerinin Ana Yola Ulaşım da Elverişli Hale Getirilmesi İçin Yapılması Gerekli Olan Hafriyat Ve Merdiven Bedellerinin de Geçit Bedeline İlave Edilmesinin Hatalı Olduğu )
Y14.HDE. 2015/12904GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ (Aleyhine Geçit Kurulan Parsellerin Maliklerine Ödenmek Üzere Depo Ettirilen Bedel Bilirkişi Raporu İle Belirlenmiş ve Hüküm Kurulmuş Olduğundan Aradan 7 Yıl Gibi Uzun Bir Sürenin Geçtiği - Hüküm Tarihine Yakın Yeni Bir Değerin Tespiti Gerektiği)
Y14.HDE. 2011/6862GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ (Çevre Taşınmazları ve Ulaşılabilecek Yolları Gösterir Şekilde Büyük Pafta Örneği Getirtilerek Belirtilen Geçit Tesisine İlişkin İlkeler Doğrultusunda Gerekli Araştırma ve İnceleme Yapılarak Karar Vermek Gerektiği)
Y14.HDE. 2015/4292GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ (Davacı Parselinden Doğrudan Adı Geçen Kısma Çıkılmak Suretiyle Bu Alternatifin Değerlendirilmesi Gerektiği - Sözkonusu Parselin Tapu Kaydı Getirtilip Ayrıca Usulüne Uygun Harcı da Verilmek Suretiyle Bu Parsel Hakkında da Davacı Tarafından Dava Açıldıktan Sonra Geçidin Daha Büyük ve Uygun Görünen Adı Geçen Parselden Kurulması Alternatif Değerlendirilmek Suretiyle Bir Karar Verileceği)
Y14.HDE. 2015/4010GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ (Davacının Lehine Geçit Hakkı Tesisi Talep Edilen Taşınmazın 1/2 Payı Üzerinde Dava Dışı Kişilerin Elbirliği Halinde Malik Olduğu - Davaya Katılmayan Ortakların Olurları Alınmaksızın veya Miras Şirketine Atanacak Temsilci Aracılığı İle Davanın Sürdürülebileceği Gözardı Edilerek Çekişmenin Esasının İncelenmesinin İsabetsizliği)
Y14.HDE. 2010/9263GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ (Davadan Önce Davacının Tek Taraflı İstemi ve Katılımı İle Delillerin Tespiti Hükümlerine Uygun Yapılan Keşif Sonucu Verilen ve Bu Davanın Davalılarına Tebliğ Edilmeyen Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Geçit Yeri ve Geçit Hakkı Değeri Belirlenerek Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği)
Y14.HDE. 2015/5927GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ (Erişim Kontrollü Karayoluna Cepheli Taşınmaz Yararına - Müdürlüğün Yazısına Göre Davacının Yola Çıkışı Mümkün Olmadığından Geçit Talep Edilmesinde Hukuki Yararının Bulunmadığı/Kadastral Yola Uygun Geçit Güzergahının Bilirkişiler Vasıtasıyla Tespiti İle Karar Verileceği)
Y14.HDE. 2015/10151GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ (Mahkemece Uygun Olmayan Seçenekten Geçit Kurulması Gerektiği Düşüncesiyle Davacıya Bu Seçenekten Geçit Kurulmak Üzere Süre Verilerek Aleyhine Geçit Kurulması Düşünülen Taşınmazların Maliklerini Davaya Dahil Ettirmediği Gerekçesiyle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği)
Y14.HDE. 2012/8180GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ (Mülkiyet Hakkını Sınırlandıran İrtifak Hakkı Olduğu - Geçit Hakkı Kurulurken Davacının Subjektif Arzularına Göre Değil Objektif Esaslara Göre Belirlenmesi Gerektiği/Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesinin Gözden Kaçırılmaması Gerektiği)
Y14.HDE. 2015/16307GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ (Taşınmaz Paydaşlarından Bedel Talebinde Bulunmayanlar Gözetilerek ve Şimdiki Gibi Her Ne Kadar Zeminde Yol Olarak Kullanılmakta İse de Tapu Kaydında Tarla Olarak Kayıtlı Taşınmaza Dair Davacının Payı da Mahsup Edilerek Hüküm Tarihine Yakın Bir Geçit Bedelinin Belirlenmesi Gerektiği)
Y14.HDE. 2011/7731GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ (Uygun Güzergah Saptanırken Aleyhine Geçit Kurulan Taşınmazın Kullanım Bütünlüğünün Bozulmaması Gerektiği - Taşınmazın Kullanım Bütünlüğünün Bozulmasının Zorunlu Olduğu Hallerde Bu Husus Gerekçelendirilerek Geçit Hakkı Tesisi Edilmesi Gerektiği)
Y14.HDE. 2015/14375GEÇİT HAKKI KURULMASI İSTEMİ (Yasal İlkelere ve Bozma İlamına Uygun Şekilde Hüküm Kurulması Gerekirken Tarihi Belirtilmeyen Rapor ve Krokilere Atıf Yapılarak Lehine ve Aleyhine Geçit Kurulan Parseller de Belirtilmeksizin Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y14.HDE. 2006/15815GEÇİT HAKKI KURULMASI TALEBİ ( Açılmamış İmar Yollarının Varlığının Geçit İhtiyacını Ortadan Kaldırmayacağı )
Y14.HDE. 2015/24GEÇİT HAKKI KURULMASI TALEBİ ( Aleyhine Geçit Hakkı Kurulan Taşınmazın Tapu Kaydında Paylı Malik "A. oğlu İ. A." Olduğu Halde Sunulan Mirasçılık Belgesi Y. oğlu İ. A.'e Ait Olduğunun Belirtildiği - Tapu Kaydı ile Mirasçılık Belgesi Arasında Çelişki Bulunduğu/Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2005/6436GEÇİT HAKKI KURULMASI TALEBİ ( Aleyhine Geçit Kurulması İstenen Taşınmazın Tapusuz Olması Halinde Davacıya Davalı Adına Tescil İçin Dava Açmak Üzere Süre Verilmesi ve Eldeki Dava Açısından Bekletici Mesele Sayılması Gereği )
Y14.HDE. 2003/451GEÇİT HAKKI KURULMASI TALEBİ ( Bu Davayı Genel Yola Bağlantısı Bulunmayan veya Yolu Bulunmasına Rağmen Bu Yol İhtiyacını Karşılayamayan Taşınmaz Malikinin Açabilmesi )
Y14.HDE. 2007/718GEÇİT HAKKI KURULMASI TALEBİ ( Bu Hak Taşınmaz Leh ve Aleyhine Kurulacağından Leh ve Aleyhine Geçit İstenen Taşınmaz Malikinin Usulünce Davada Yer Alması Gerektiği )
Y14.HDE. 2009/14358GEÇİT HAKKI KURULMASI TALEBİ ( Bu Nevi Davalarda Bu Hak Taşınmaz Leh ve Aleyhine Kurulacağından Leh ve Aleyhine Geçit İstenen Taşınmaz Maliklerinin Davada Yer Alması Gerektiği )
Y14.HDE. 2007/124GEÇİT HAKKI KURULMASI TALEBİ ( Bu Tür Davalarda Davanın Niteliği Gereği Yargılama Giderleri Davacı Üzerinde Bırakılacağı ve Davacı Vekil İle Temsil Edilse Bile Vekili Yararına Avukatlık Ücreti Taktirine Hükmedilmeyeceği )
Y14.HDE. 2007/1957GEÇİT HAKKI KURULMASI TALEBİ ( Bu Tür Davaların Leh ve Aleyhine Geçit İstenen Taşınmaz Maliklerine Yöneltilerek Açılması Gereği )
Y14.HDE. 2004/6115GEÇİT HAKKI KURULMASI TALEBİ ( Davalılara Ait Parsellerden Geçit Kurulmasına Karar Verilmişse de Genel Yola Kesintisiz Ulaşım Sağlanması Mümkün Olmadığından Reddi Gereği )
Y14.HDE. 2005/10051GEÇİT HAKKI KURULMASI TALEBİ ( Davanın Niteliği Gereği Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerinde Bırakılması ve Dava Kabul Edilse Bile Vekille Temsil Olunan Davacı Yararına Avukatlık Ücreti Takdir Edilemeyeceği )
Y14.HDE. 2005/10264GEÇİT HAKKI KURULMASI TALEBİ ( Davayı Tapu Maliki veya Mirasçıları Açabileceği )
Y14.HDE. 2006/15503GEÇİT HAKKI KURULMASI TALEBİ ( Dosyada Dere Yatağının Niteliği Konusunda Yapılmış Bir İnceleme ve Araştırma Olmadığından Yerinde Yeniden Keşif Yapılarak Paftasında Dere Olarak İşaretlenen Yerin Niteliğinin Saptanması Gereği )
Y14.HDE. 1999/6689GEÇİT HAKKI KURULMASI TALEBİ ( Fedakarlığın Denkleştirilmesi Prensibi )
Y14.HDE. 2005/7892GEÇİT HAKKI KURULMASI TALEBİ ( Geçit Bedelinin Belirlenmesinden Sonra Uzun Süre Geçmişse Hüküm Tarihine Yakın Yeni Bir Değer Tespiti Yapılması Gereği )
Y14.HDE. 2003/4095GEÇİT HAKKI KURULMASI TALEBİ ( Geçit Bedelinin Bilirkişi Aracılığıyla Tesbiti ve Hükümden Önce Depo Ettirilmesi Gereği )
Y14.HDE. 2006/8100GEÇİT HAKKI KURULMASI TALEBİ ( Geçit Bedelinin Tespit ve Depo Edildiği Tarih İle Karar Tarihi Arasında Uzunca Bir Süre Geçmemeli Yükümlü Taşınmaz Malikine Ek Bazı Külfetler Yüklenmemesi Gereği )
Y14.HDE. 2003/8539GEÇİT HAKKI KURULMASI TALEBİ ( Geçit Kurulurken Gözönünde Bulundurulması Gereken Hususlar )
Y14.HDE. 2013/14375GEÇİT HAKKI KURULMASI TALEBİ ( Geçit Tesisinde En Az Zarar Görecek Olanın Belirleneceği - DSİ'den Davacıya Ait ve Genel Yola Sınır Bulunan Taşınmaz Üzerinde Durularak Köprü Yapılmasında Sakınca Bulunup Bulunmadığı Sorulması Gereği/Geçit İhtiyacı )
Y14.HDE. 2005/10253GEÇİT HAKKI KURULMASI TALEBİ ( Hakim Tayin Ettiği Müddetin Kati Olduğuna da Karar Verebileceği ve Bu Sürede İşlem Yapılmazsa O Hakkın Sakıt Olacağı )
Y14.HDE. 2006/8142GEÇİT HAKKI KURULMASI TALEBİ ( Kendi Kusurlu Davranışıyla Genel Yola Bağlantısını Kesen Davacının Komşusuna Külfet Yüklemesinin İyiniyet Kuralları İle Bağdaşmayacağından Davanın Reddi Gereği )
Y14.HDE. 2001/1579GEÇİT HAKKI KURULMASI TALEBİ ( Lehine Geçit Hakkı Kurulması Talep Edilen Taşınmazın Paydaşları Arasında Mecburi Dava Arkadaşlığı )
Y14.HDE. 2004/8348GEÇİT HAKKI KURULMASI TALEBİ ( Mahkemece Taşınmaz Maliklerine Usulünce Tebligat Yapılarak Taraf Teşkili Sağlanması Gereği - Taşınmazın Ortak Sınırından Geçit Kurulma Olanağının Bulunup Bulunmadığı İrdelenmesi Gereği )
Y14.HDE. 2005/119GEÇİT HAKKI KURULMASI TALEBİ ( Paydaşlardan Hazine'nin Soyut Davaya Muvafakat Etmediğini Söylemesi Dürüstlük Kurallarına Aykırı Olduğu - Uyuşmazlığın Esasına Girilmesi Gereği )
Y14.HDE. 1998/4716GEÇİT HAKKI KURULMASI TALEBİ ( Şartları )
Y14.HDE. 2005/7827GEÇİT HAKKI KURULMASI TALEBİ ( Taşınmaz Maliki Hakkında ya Usulünce Dava Açılıp Eldeki Davayla Birleştirilmeli ya da Usul Ekonomisi Açısından Harcı da Verilerek Davaya Dahil Edilmesi Gereği )
Y14.HDE. 2005/1121GEÇİT HAKKI KURULMASI TALEBİ ( Taşınmaz Mülkiyetinin Sınırlandırılması Konusunda Genel Bir İlke Olan Fedakarlığın Denkleştirilmesi Prensibinin Dikkate Alınacağı )
Y14.HDE. 2007/9088GEÇİT HAKKI KURULMASI TALEBİ ( Taşınmazda Bir Değer Kaybı Oluşması Halinde Bunun Alacaklısı İntifa Hakkı Sahibi Değil Mülkiyet Hakkı Sahibi Olduğu )
Y14.HDE. 2007/866GEÇİT HAKKI KURULMASI TALEBİ ( Taşınmazların Genel Yola Bağlantılarının Ne Şekilde Olduğu Yerel Bilirkişi Hazır Edilip Mahallen İncelenip Bilgiler Alınarak Denetimi Sağlar Biçimde Haritaya da İşaret Ettirilmesi Gereği )
Y14.HDE. 2006/15560GEÇİT HAKKI KURULMASI TALEBİ ( Usul Hükümlerine Göre Dava Dilekçesinde Davalı Olarak Gösterilen Şahısların Sonradan Islah Yolu İle de Olsa Değiştirilmesinin Mümkün Bulunmadığı )
Y14.HDE. 2006/5072GEÇİT HAKKI KURULMASI TALEBİ ( Uygun Geçit Yeri Saptanırken Öncelikle Taraf Yararlarının Gözetilmesi Gerektiği - Yol Saptanırken Komşuluk Hukuku İlkeleri Gözetilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/1536GEÇİT HAKKI KURULMASI TALEBİ ( Yargılama Giderleri Davacı Üzerinde Bırakılması Gerektiği - Davalı ve Dahili Davalılara Yükletilmesi Doğru Değil İse de Bu Hususun Bozmayı ve Yeniden Yargılamayı Gerektirmediği )
Y14.HDE. 2010/45GEÇİT HAKKI KURULMASI TALEBİ ( Yüklü Taşınmazı İkiye Bölerek Ekonomik Yönden Zarar Verecek Şekilde Geçit Kurulamayacağı )
Y14.HDE. 2004/6545GEÇİT HAKKI KURULMASI TALEBİ ( Yükümlü Taşınmazdaki Benzin İstasyonu İşleteninin Arsa Sahibi Yanında Davaya Müdahale Talebinin Kabulü Gereği - Geçit Hakkı Kurulurken Komşuluk Hukuku İlkelerinin Gözetilmesi Gereği )
Y14.HDE. 2006/8315GEÇİT HAKKI KURULMASI TALEBİ ( Ziraat Mühendisinden Ek Rapor Alınarak veya Gerek Görülürse Yeniden Keşif Yapılarak İlgili Parsellerin Geçit Kısmında Zeytin Ağaçları Olup Olmadığı Belirlenmesi Gereği )
Y14.HDE. 2012/8257GEÇİT HAKKI KURULMASI TALEBİ (Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi - Davacıya Ait Taşınmaza Başka Bir Taşınmaz Parseli Üzerinden de Geçit Kurulup Kurulamayacağının Mahkemece Tartışılmamasının Hatalı Olduğu/Mağduriyete Neden Olunmaması Gereği)
Y14.HDE. 2003/8999GEÇİT HAKKI KURULMASINA İLİŞKİN DAVALAR ( Kurulacak Geçidin Genel Yola Kadar Kesintisiz Olması Zorunluluğu - Kadastrol Nitelikte Olmayan Fiili Yola Bağlanan Geçitin Amaçla Bağdaşmayacağı )
Y14.HDE. 2013/5952GEÇİT HAKKI KURULMASINA İLİŞKİN DAVALARDA YARGILAMA GİDERİ ( Davanın Niteliği Gereği Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerinde Bırakılması Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/11263GEÇİT HAKKI KURULMASINA İLİŞKİN DAVALARDA YARGILAMA GİDERLERİ ( Davanın Niteliği Gereği Yargılama Giderlerinin Davacını Üzerinde Bırakılması - Geçit Hakkı Tesisine Dair Davada Vekili Olsa Bile Davacı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi Gereği )
YHGKE. 1984/14-200GEÇİT HAKKI KURULMASINDA ŞARTLAR
Y14.HDE. 2009/13913GEÇİT HAKKI KURULMUŞ YER ( Apartman Yöneticisi Yetki Verilmiş Olmadıkça Apartman Lehine Geçit Hakkı Kurulmuş Yerle İlgili Olarak Elatmanın Önlenmesi Davası Açamayacağı )
Y14.HDE. 2008/4385GEÇİT HAKKI KURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ( Uygun Geçit Güzergahı Saptanırken Davacının Subjektif İsteğine Bakılmamalı Geçit Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi Gözetilerek Objektif Ölçülere Uygun Belirlenmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2012/12800GEÇİT HAKKI KURULURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ( Mülkiyet ve Yol Durumuna Göre En Uygun Komşuya En Uygun Şekilde Tesisi Gereği - Aleyhine Geçit Kurulan Taşınmazın Kullanma Şekil ve Bütünlüğünün Bozulmaması Başka Türlü Geçit Tesisi Mümkün Değilse Bunun Kararda Gösterilmesi Gereği )
YHGKE. 1996/14-919GEÇİT HAKKI SÖZLEŞMESİ
Y14.HDE. 1999/7111GEÇİT HAKKI TALEBİ ( Ana Yolla Bağlantısı Orman Arazisi Üzerinden Olan Komşu Taşınmazda)
Y14.HDE. 2005/107GEÇİT HAKKI TALEBİ ( Dava Tarihi İle Karar Tarihi Arasında Taşınmaz Değerinde Değişim Yaratabilecek Uzunca Bir Süre Geçtiğinden Hüküm Tarihine Yakın Yeni Bir Değer Tespiti Yapılması Gereği )
Y14.HDE. 2003/4047GEÇİT HAKKI TALEBİ ( Davacının Bir Taşınmazından Diğer Taşınmazına Geçmek İçin Yol İstemesinin Medeni Kanunun 747.Maddesine Göre Olanak Olmadığı )
Y14.HDE. 1988/9461GEÇİT HAKKI TALEBİ ( Davacının İstediği ve Bilirkişice de Yeterli Bulunan Miktarın Üzerinde Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı - Hakimin Taleple Bağlılığı İlkesi )
Y14.HDE. 1989/24GEÇİT HAKKI TALEBİ ( Davalı Parsel Dışında Üç Komşu Parselin Daha Yola Cephesi Bulunduğu - Geçit Konusunda Mukayesesi Yapılması Gerektiği )
Y14.HDE. 2007/692GEÇİT HAKKI TALEBİ ( Geçit Bedeli Hükümden Önce Depo Ettirilmeden Geçit Hakkı Tesisine Karar Verilemeyeceği )
Y14.HDE. 1988/2688GEÇİT HAKKI TALEBİ ( Kesin Hüküm Varlığında )
Y14.HDE. 2014/9261GEÇİT HAKKI TALEBİ ( Kuzeye Doğru Olan Kısımda Komşu Taşınmazın Alt Köşe Kıvrımında Yolun Genişliğinin 1,43 M Olduğu ve Buradan Vasıtanın Geçemeyeceği Belirtildiğinden Davacı Taşınmazının Nispi Geçit İhtiyacının Bulunduğu Kabul Edilerek Diğer Taşınmazın Malikleri Davaya Dahil Edilerek Mevcut Yolun Bu Kesimde İhtiyacı Karşılayacak Şekilde Geçit Kurulmak Üzere Davacının Talebinin Karşılanması Gerektiği )
Y14.HDE. 2005/9395GEÇİT HAKKI TALEBİ ( Mahkemece Jeolog veya Jeomorfolog Bilirkişi Sağlanarak Yerinde Yeniden Keşif Yapılmalı Parselin Yola Cepheli Tüm Uzantısının İncelenmesi Gereği )
Y14.HDE. 2005/1103GEÇİT HAKKI TALEBİ ( Sonradan Kesildiği Anlaşılan Ve Önceden Tespit Edilen Bağ Omcasının Değeri De Hesap Edilerek Geçit Bedeline Eklenmesi Gereği )
Y14.HDE. 2004/4694GEÇİT HAKKI TALEBİ ( Taşınmazın İhtiyacının Önceki Mülkiyet Durumları Gözetilerek Tespit Edilmesi Gereği )
Y14.HDE. 2011/7072GEÇİT HAKKI TALEBİ (Davacı Taşınmazının Mutlak Geçit İhtiyacı İçinde Bulunduğu/Hukuken Açılmış Bir İmar Yolunun Bulunmadığı - Mahkemece Alternatif Yolların Tespit Edilmesi Gereği)
Y12.HDE. 2009/23569GEÇİT HAKKI TANINAN BÖLÜMÜN ANA MÜLKİYETTEN AYRIŞTIRILMASI ( Tel Örgü İle veya Benzeri Şeylerle - Taşınmaz Maliki Borçluların Kullanımlarının Engellenmesinin Mümkün Olmadığı )
Y14.HDE. 2012/6894GEÇİT HAKKI TESİS EDİLEN YOLA ELATMA (Elektronik Aletle Ölçüm Yaptırılmaksızın Davanın Kabulüne Karar Verilemeyeceği - Yerinde Uzman Bilirkişi Aracılığıyla Ölçüm Yaptırılması Sağlanarak Karar Verileceği)
Y4.HDE. 2001/7533GEÇİT HAKKI TESİS EDİLMEDEN YOL OLARAK KULLANILAN ARAZİ ( Kullanıcıya Bir Hak Sağlamaması )
Y14.HDE. 2005/3139GEÇİT HAKKI TESİS EDİLMESİ TALEBİ ( Davalı Taşınmazın Yola Cephesinin Bulunmaması - Yola Ulaşmak İçin Geçit Hakkı Tesis Edilmesi Gereken Diğer Parsel Maliklerinin de Davaya Dahil Edilmesi Gereği )
Y14.HDE. 1999/8488GEÇİT HAKKI TESİS ETMEDEN KOMŞU TAŞINMAZI KULLANMAK ( Komşuluk Hukukuna Muhalefet Niteliği ve Müdahalenin Men'i )
Y14.HDE. 2001/796GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Bedelin Dava Tarihine Göre Saptanmasının Gerekmesi )
Y14.HDE. 1988/5897GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Belediye Sınırları İçinde ve Tapulu Taşınmazlar Hakkında Geçit Hakkı Tesisinde İmar Yasası'nın Uygulanmasına Gerek Bulunmadığı - Gözönüne Alınması Gereken Hususlar )
Y14.HDE. 2010/6578GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Biçerdöverlerin Ekini Biçen Kısımlarının Makinenin Gövdesinden Ayrılarak Arka Kısmına Bağlanarak 2,5-3 m. Genişlikteki Yoldan Nakledilebileceği - Geçit Eninin 4 m. Saptanmasının Yerleşik Uygulamalara Aykırılığı )
Y14.HDE. 2004/6729GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Bilirkişi Raporlarında Güzergahın Uygun Olmadığı Görüşü/Davacının Geçişine Engel Olunmasının Davalının Kendi Subjektif Kusurundan Kaynaklandığı - Sonucuna Katlanması Zorunluluğu/Taşınmaz Satarken Verilen Geçit İrtifak Taahhüdü )
Y14.HDE. 2001/7372GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Bir Taşınmaz Üzerinde Geçit Hakkı Kurulmasının Sadece Bir İrtifak Hakkı Tesisinden İbaret Olması )
Y14.HDE. 2006/5542GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Bu Hak Taşınmaz Leh ve Aleyhine Kurulacağından Leh ve Aleyhine Geçit İstenen Taşınmaz Maliklerinin Tamamının Davada Yer Almasının Zorunlu Olduğu )
Y14.HDE. 2008/43GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Bu Tesisin Amacının Genel Yola Bağlantısı Olmayan Taşınmazların Genel Yola Çıkışını Sağlamak Olması )
Y14.HDE. 2002/1865GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Dava Açma Hakkına Sahip Olanlar )
Y14.HDE. 2006/11573GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Davacı Geçit İhtiyacını Ancak Günün Modern Makinelerinden Yararlanarak ve Kendi Parseli Üzerinde İşlem Yaparak ve Her Halde Mevcut Yola Tecavüz Etmeksizin Sağlayabileceğinden Açılan Davanın Reddi Gereği )
Y14.HDE. 2003/5168GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Davalı Safında Gösterilenlere Ait Taşınmaz Dışında Başka Bir Taşınmazdan da Geçit Tesis Edilmesinin Gerektiği Belirlendiği Takdirde Bu Yeni Taşınmaz Malikleri Hakkında Usulünce Dava Açılıp Eldeki Dava İle Birleştirilmesi Gereği )
Y12.HDE. 2009/23569GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Edilen Yerin Bilirkişi Marifeti İle Belirlenerek Taraflara Gösterilmesi ve Mülkiyet Sahibi Borçluların Kullanımını Engellemeyecek Şekilde İşaretlendirme Yapılması Gerektiği )
Y14.HDE. 2002/3036GEÇİT HAKKI TESİSİ ( En Az Zarar Görecek Taşınmaz Üzerinden Tesisi )
Y14.HDE. 2007/2441GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Geçit Alternatiflerinin Ne Sebeple Uygun Görülmediği Karar Gerekçesinde Açıklanmaması İsabetsiz Olduğu )
Y14.HDE. 2000/6213GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Geçit Bedelinin Peşin Yatırılması Zorunlu Olmadığından Geçit Bedelinin Yatırılması Hususunda Kesin Mehil Verilerek Davanın Reddinin Hatalı Olması )
Y14.HDE. 2001/7098GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Geçit Hakkı Kurulurken Lehine Geçit Tesis Edilen Taşınmazın Umumi Yola Kadar Bağlantısının Kesilmemesinin Gerekmesi )
Y14.HDE. 2006/14655GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Geçit Hakkı Tesisi Taşınmazın Lehine ve Aleyhine Kurulduğu - Genel Yola En Enverişli Yol Saptanarak Geçit İrtifakının Taşınmaz Leh ve Aleyhine Tesis Edilmesi Gerkirken Davanın Husmet Yönünden Reddini Hatalı Olduğu )
Y14.HDE. 1999/8643GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Geçit Hakkının En Uygun Taşınmaz Üzerinde Tesis Edileceği )
Y14.HDE. 2001/737GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Geçit Kurulacak Yerin İvaz Bedelinin Belirlenmesi )
Y14.HDE. 2001/6769GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Geçit Kurulacak Yerin Miktarının Tam ve Kesin Olarak Belirlenmesi ve Geçit Yeri Bedelinin de Buna Göre Hesaplanması )
Y14.HDE. 2015/4962GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Geçit Sebebiyle Yükümlü Taşınmaz Malikine Ödenmesi Gereken Bedel Taşınmazın Niteliği Gözetilerek Uzman Bilirkişler Aracılığıyla ve Objektif Esaslar Alınarak Belirlenmesi Gereği - Bilirkişlerce Belirlenen Geçit Bedelinin Hükümden Önce Depo Ettirilmesi Gereği )
Y14.HDE. 2006/10770GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Geçitin Subjektif Arzulara Göre Değil de Objektif Kurallara Uygun Biçimde Kurulmasının Gerekmesi )
Y14.HDE. 2002/4000GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Genel Yola Bağlantısı Olmayan Taşınmaz Lehine Komşu Taşınmazlardan Geçit Hakkı Tesisi Verilmesi Talebi )
Y14.HDE. 2013/13629GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Genel Yola Bağlantısı Olmayan veya Yolu Bulunsa Dahi Bu Yol ile İhtiyacı Karşılanmayan Taşınmazın Genel Yolla Kesintisiz Bağlantısının Sağlanmasının Amaçlandığı - Geçit Gereksiniminin Nedenleri Taşınmazın Niteliği ile Bu Gereksinimin Nasıl ve Hangi Araçlarla Karşılanacağının Objektif Ölçülerle Belirlemesi Gereği )
Y14.HDE. 2002/1649GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Genel Yola Çıkmak İçin Yeterli Yolu Olmayan Taşınmaz Malikinin Dava Açabilmesi )
Y14.HDE. 2002/1046GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Genel Yola Çıkmak İçin Yeterli Yolu Olmayan Taşınmaz Malikinin Komşulardan Kendisine Bedeli Karşılığı Uygun Bir Yerin Yol Olarak Bırakılmasını İsteyebilmesi )
YHGKE. 2002/14-380GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Genel Yola Ulaşmak için Yeterli Yolu Bulunmayan Taşınmaz Malikinin Komşularından Kendisine Uygun Bir Yerin Terkini İsteyebilmesi )
YHGKE. 2001/14-940GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Hakim Tarafından Verilen Kesin Sürede Bedelin Yatırılmamış Olması )
Y14.HDE. 2006/14001GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Hem Geçit İsteyen Taşınmazın Hem de Aleyhine Geçit Kurulacak Taşınmazın Tapuda Kayıtlı Olması Gerektiği - Aksi Halde Geçit Hakkı Tesisinin Olanaklı Olmadığı )
Y14.HDE. 2006/3059GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Hükümde Leh ve Aleyhine Geçit Hakkı Kurulan Taşınmazların Açıkça Gösterilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2002/3538GEÇİT HAKKI TESİSİ ( İhtiyacın Gerçek ve Samimi Olması )
Y14.HDE. 2002/4033GEÇİT HAKKI TESİSİ ( İhtiyaç Saptanırken Kadastroca Belirlenen Yollara Cephe Ya da Tescil Harici Bırakılan Yerlerin Karşılayıp Karşılamayacağının Belirlenmesi Gereği )
Y14.HDE. 2002/3487GEÇİT HAKKI TESİSİ ( İhtiyaçtan Fazlasına Karar Verilmesi-Tarım Arazisi-Geçit Bedeli )
Y4.CDE. 2007/1121GEÇİT HAKKI TESİSİ ( İlişkin Davada İftira Suçundan Son Soruşturmanın Açılması İçin Yeterli Şüphe Oluşturabilecek Delillerin Bulunduğu ve Delillerin Takdir ve Değerlendirilmesi İse Görevli Mahkemeye Ait Olduğu )
YHGKE. 1983/14-874GEÇİT HAKKI TESİSİ ( İrtifak Hakkı Tesisine İlişkin Davalarda Leh ve Aleyhinde Bu Hakkın Kurulacağı Taşınmazların Tüm Maliklerinin Davada Yer Almasının Zorunlu Olması )
Y14.HDE. 2001/515GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Kamu Hizmetine Ayrılmış Yerlerden Geçit Verilememesi )
Y14.HDE. 1987/7923GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Kendi Taşınmazındaki Yasal Yükümlülüğü Yerine Getirmeyen Malikin )
Y14.HDE. 2008/1177GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Koruma Bölge Kurullarınca Alınan Kararlara Aykırı Olarak Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları ve Koruma Alanları İle Sit Alanlarında İnşai ve Fiziki Müdahalede Bulunulamayacağı )
Y14.HDE. 2006/14349GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Kural Olarak Hem Geçit İsteyen Taşınmazı Hem de Aleyhine Geçit Kurulacak Taşınmazın Tapuda Kayıtlı Olması Gerektiği )
Y14.HDE. 2002/262GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Kurulacak Geçit İle Lehine Geçit Tesis Edilen Taşınmazlardan Genel Yola Ulaşımın Kesintisiz Sağlanmasının Gerekmesi )
Y14.HDE. 2005/8463GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Kurulan Geçit Hakkının Tapu Siciline Kayıt Edilmesi Gereği - Geçit Hakkı Gayrimenkul Mükellefiyeti Olduğundan Lehine Geçit Hakkı Kurulan Parselden Genel Yola Kesintisiz Ulaşım Sağlanması Gereği )
Y14.HDE. 2006/12797GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Leh ve Aleyhine Geçit İsitenen Taşınmaz Maliklerinin Davada Yer Almasının Zorunlu Olduğu - Yararına Geçit İstenen Taşınmaz Müşterek Mülkiyete Konu ise Davanın Paydaşlardan Bir veya Birkaçı Tarafından Açılabileceği )
Y14.HDE. 2006/12179GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Mülkiyet Hakkı Kısıtlanan Taşınmaz Malikinin Mağduriyetine Neden Olacağı Durumlarada Hüküm Tarihine Yakın Bir Değer Tespiti Yapılması Gereği )
Y14.HDE. 2006/11002GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Mülkiyeti Sınırlayan Bir İrtifak Hakkı Olduğu Geçit Yeri Olarak Belirlenen Yerin Mülkiyetinin Aleyhine Geçit Kurulanda Kaldığı - Geçit Yeri Bedelinin Tam Bedel Olmadığı Geçit Yerinin İrtifak Berdeli Olduğu )
Y14.HDE. 2003/3261GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Su Yoluna Zarar Verilmeden Yolun Ne Şekilde Geçirilebileceği ve Hangi Önlemlerin Alınması Gerektiğinin Hükümde Açıklanması Gereği )
Y14.HDE. 2008/5273GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Taleple Bağlılık Kuralına Göre Davacının Sonradan Malik Olduğu Parsel Üzerinden Akdi Geçit İrtifakı Kurmak Üzere Davacıya Mehil Vermek Gerektiği )
Y14.HDE. 2002/264GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Tarafların Yarar ve Zarar Dengesi Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesine Göre Belirleme Yapılmasının Gerekmesi )
Y14.HDE. 2006/5834GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Tarım Alanı Niteliğindeki Yer - Bu Gibi Yerlerin Başka Bir Maksat İçin Kullanılma Olanağı Olmadığı/Kamuya Tahsis Edilen Alandan Kişinin Yararına Geçit Tesisi Olanaklı Bulunmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
Y14.HDE. 1989/3245GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Taşınmaz Bütün İken Taksim ve İfrazen Yeni Parseller Oluştuğunda Yol Durumunun da Düşünülmesinin Zorunlu Olduğu - 3 Parselden Birisi İçin İlgisiz Parselden Geçit Hakkı Tanınmasının Usul ve Yasa'ya Aykırılığı )
Y14.HDE. 2013/7340GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Taşınmaza Ait Tapu Kaydı Getirtilmeli Taşınmazın DSİ İdaresinin Mülkiyetinde veya Ona Tahsis Edilen Bir Yer Olduğu Saptanırsa Bilirkişi Krokisi Gönderilerek Çevre Parsel Maliklerinin Geçişine Rıza Gösterilip Gösterilmediğinin Sorulup Saptanması Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/585GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Taşınmaza Bağlı Bir İrtifak Niteliğinde Olduğu - O Yüzden Bu Tür Davalarda Hak Taşınmaz Leh ve Aleyhine Kurulacağı ve Kurulan Geçit Hakkının Türk Medeni Kanununun 748/3. Maddesi Uyarınca Tapu Siciline Kaydı Gerektiği )
Y14.HDE. 2002/964GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Tesis Talebinin Kabul Edilebilmesi İçin Yola Gereksinim Olmasının Gerekmesi )
Y14.HDE. 2001/7339GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Usulsüz Tebligat Yapılması )
Y14.HDE. 2010/481GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Vekil ve Mümessil Olmıyan Kimseler Huzuriyle Davanın Rüyet ve Hükmedilmiş Olması - Aleyhine Geçit Tesis Edilen Parsel Malikinin Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Kabulü )
Y14.HDE. 2001/727GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Yola Bağlantısı Olmayan Taşınmaz İçin İstenmesi )
Y14.HDE. 1999/8554GEÇİT HAKKI TESİSİ DAVASI ( Dava Konusu Taşınmaz Dışında Bir Taşınmazın Uygun Görülmesi Halinde Malikinin Davaya Dahil Edilmesi )
Y14.HDE. 1998/7166GEÇİT HAKKI TESİSİ DAVASI ( Davalının Davacı Taşınmazın da Paydaşı Olması Halinde Davacı Tarafa Katılamayacağı )
YHGKE. 2002/14-416GEÇİT HAKKI TESİSİ DAVASI ( Leh ve Aleyhine Geçit Kurulan Taşınmaz Maliklerinin Tamamının Davada Yer Alması Gereği )
Y14.HDE. 2015/3952GEÇİT HAKKI TESİSİ DAVASI (Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinin Davacı Üzerinde Bırakılması Gerektiği - Taşınmaz Sahibi Davalı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu)
YHGKE. 1995/14-524GEÇİT HAKKI TESİSİ İSTEMİ ( Davanın Gerek Lehine Gerekse de Aleyhine Geçit Hakkı Kurulacak Bulunan Taşınmazların Tüm Maliklerinin Davaya Dahil Edilmesi Suretiyle Yürütülebileceği )
YHGKE. 2013/14-371GEÇİT HAKKI TESİSİ İSTEMİ ( En Kısa ve Ekonomik Geçit Güzergahının Davalıya Ait Taşınmazdan Geçen Alternatif Olduğu - Davalıya Ait Taşınmazın Geçit Kurulması Nedeniyle Uğrayacağı Değer Kaybı da Hesaplatılarak Tespit Edilen Geçit Bedeli Depo Ettirildikten Sonra Belirtilen Seçenekten Geçit Kurulması Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/4094GEÇİT HAKKI TESİSİ İSTEMİ ( Mahkemece Kurulan Geçit Krokide Kesintiye Uğradğı ve Geçidin Kesintisizlik İlkesinin Zedelendiği )
Y14.HDE. 2006/1950GEÇİT HAKKI TESİSİ İSTEMİ ( Mahkemenin Hükmüne Dayanak Yaptığı Tutanaktaki Davacılar Vekilinin Beyanı Kendisine Okutularak İmzalattırılmadığından Davacılar Vekiline Bağlayıcı Beyan Sayılmayacağı )
Y14.HDE. 2008/3748GEÇİT HAKKI TESİSİ İSTEMİ ( Paftasına Göre Davacının Geçit İhtiyacı Krokide Yeşille Taranan Parselden Sonra Diğer Parsel Üzerinden veya Diğer Parsellerin Ortak Sınırından da Karşılanabileceği - Fedakarlığın Denkleştirilmesi Prensibi Bu Alternatiflerin Değerlendirilmesini Gerektirdiği )
Y14.HDE. 2012/6815GEÇİT HAKKI TESİSİ İSTEMİ ( Tarafların Usulen Davet Edildikten Sonra Hazır İseler Huzurlarında Aksi Takdirde Yokuluklarında Keşfin Yapılacağı - Keşfin Davalılara Dava Dilekçesi Tebliğ Edilmeden Yapıldığı/Hukuki Dinlenilme Hakkının İhlalinin Söz Konusu Olduğu )
Y14.HDE. 2015/1553GEÇİT HAKKI TESİSİ İSTEMİ ( Temyiz Edilen Kararın Hüküm Kısmında ve Kısa Kararda Dava Dilekçesinin Reddine Dair Karar Verildiği/Gerekçeli Kararda ise Davanın Esası Yönünden Karar Verildiği - Gerekçeli Karar Tefhim Edilen Hüküm Sonucuna Aykırı Olup Kararın Gerekçesi ile Hüküm Sonucunun Çelişkili Bulunmasının Bozma Nedeni Oluşturacağı/Mahkemece Çelişkiyi Kaldırmak Kaydı ile Vicdani Kanaate Göre Karar Verilebileceği - Çelişki Sebebiyle Kararın Bozulacağı )
Y14.HDE. 2008/4022GEÇİT HAKKI TESİSİ İSTEMİ ( Uygun Geçit Yeri Saptanırken Taraf Yararlarının Gözetilmesi Gerektiği - Geçit Hakkı Taşınmaz Mülkiyetini Sınırlayan Bir İrtifak Hakkı Olmakla Beraber Özünü Komşuluk Hukukundan Alacağı )
Y14.HDE. 2012/493GEÇİT HAKKI TESİSİ İSTEMİ (1086 S. HUMK'nun 364 ve 6100 S. HMK'nun 290.Md. Hükümleri Uyarınca Keşif Taraflar Usulen Davet Edildikten Sonra Hazır İseler Huzurlarında Aksi Takdirde Yokluklarında Yapılacağı)
Y14.HDE. 2011/10096GEÇİT HAKKI TESİSİ KARŞILIĞINDA HÜKMEDİLEN BEDEL ( Uzman Bilirkişiler Marifetiyle Belirlenmesi ve Hükümden Önce Depo Edilmesi Gereği - Depo Tarihinden Sonra Taşınmazın Niteliğinde Önemli Değişiklik Olursa Hüküm Tarihine Yakın Yeni Bir Değer Tespiti Yaptırılması Gereği )
Y14.HDE. 2003/9204GEÇİT HAKKI TESİSİ TALEBİ ( Aynı Taşınmaz Üzerinde Başka Parseller Lehine Tesis Edilmiş Geçit Hakkı Mevcutsa Geçit Bedelinin Tesbiti Usulü )
YHGKE. 2011/14-767GEÇİT HAKKI TESİSİ TALEBİ ( Bilirkişi Raporunda Kuru Durumda Olan Derenin Üzerine Köprü Yapmaya Gerek Olmadığının Belirtildiği/Güneydeki Kuru Derede Geçit Olmasının Kesintisizlik İlkesinin İhlali Niteliğinde Olduğu - Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin de Davaya Konu Olabileceği )
Y14.HDE. 2006/15952GEÇİT HAKKI TESİSİ TALEBİ ( Bu Tür Davalardan Amaç Genel Yolla Bağlantısı Bulunmayan Taşınmazların Genel Yola Ulaşmasını Sağlamak Olduğu - Geçit Gereksinimi Bulunmayan Taşınmaz Malikinin Açtığı Davanın Reddi Gerektiği )
Y14.HDE. 2010/13678GEÇİT HAKKI TESİSİ TALEBİ ( Geçit Hakkı Tesisi Genel Yola Çıkmak İçin Yeterli Yolu Bulunmayan Taşınmaz Sahiplerine Tanınan Bir Hak Olduğu - Tapu Tahsis Belgesi Mülkiyet Belgesi Olmayıp Yalnızca Fiili Kullanmayı Belirleyen ve İlgilisine Şahsi Hak Sağlayan Bir Zilyetlik Belgesi Olduğu )
Y14.HDE. 2005/7937GEÇİT HAKKI TESİSİ TALEBİ ( Ortaya Çıkan Çelişki Giderilmeden Geçit Bedelinin Obiektif Kriterlere Göre Hesaplandığının Kabulünün Olanaksız Olduğu )
Y14.HDE. 2003/1412GEÇİT HAKKI TESİSİ TALEBİ ( Üzerinde Geçit Hakkı Tesis Edilecek Parselin Tesisinde Esas Alınacak Unsurlar )
Y14.HDE. 2013/13629GEÇİT HAKKI TESİSİNDE KESİNTİSİZLİK İLKESİ ( Geçit Kurulurken İhtiyaç İçindeki Taşınmazın Genel Yola Kesintisiz Olarak Bağlanmasının Kesintisizlik İlkesi Olarak Adlandırıldığı - Genel Yola Bağlantısı Olmayan Taşınmazın Geçit Hakkı Tesisi ile Bağlantısının Sağlanması )
Y14.HDE. 2005/228GEÇİT HAKKI TESİSİNDE YARGILAMA GİDERLERİ ( Davanın Niteliği Gereği Davacı Üzerinde Bırakılacağı )
Y14.HDE. 2003/8162GEÇİT HAKKI VERİLMESİ İSTENEN TAŞINMAZ ( Müşterek Mülkiyete Konu Olması Halinde Paydaşlardan Bir Veya Birkaçının Dava Açabileceği )
Y14.HDE. 2013/2892GEÇİT HAKKI VERİLMESİNE İLİŞKİN DAVA ( Geçit Hakkının Taşınmaz Leh ve Aleyhine Kurulduğu - Davanın Niteliği Gereği Yargılama Giderlerinin Davacılar Üzerinde Bırakılması Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/308GEÇİT HAKKINA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Parselin Yol Olarak Terkin Edilmiş ve Fiilen Kullanılmakta Olan Bir Yolu Olmadıkça Geçit İhtiyacı Süreceğinden Lehine Hükmedilen Geçit Hakkının Kaldırılamayacağı )
Y14.HDE. 2012/6894GEÇİT HAKKINA ELATMANIN ÖNLENMESİ (Yerinde Uzman Bilirkişi Aracılığıyla Elektronik Aletle Ölçüm Yaptırılması Sağlanarak Geçit Hakkı Tesis Edilen Yola Davalının Elatması Olup Olmadığının Saptanmasından Sonra Karar Verileceği - Ölçüm Yaptırılmaksızın Kabulüne Karar Verilemeyeceği)
YHGKE. 1998/14-519GEÇİT HAKKINA ELATMANIN ÖNLENMESİ VE KÂL ( Husumet )
Y1.HDE. 2014/20387GEÇİT HAKKINA İLİŞKİN DAVANIN KESİNLEŞMEDİĞİ ( Bir Kısım Davalılar Lehine Bu Yerde Usulünce Doğmuş ve Davalıların Kullanımını Haklı Kılan Bir Hakkın Varlığından Söz Edilemeyeceği - Davacının Mülkiyet Hakkına Üstünlük Tanınarak Davalılar Hakkında Elatmanın Önlenmesi Karar Verileceği/Elatmanın Önlenmesi İstemi )
Y14.HDE. 2003/4577GEÇİT HAKKINDA DAVA HAKKI ( Genel Yola Bağlantısı Olmayan veya Yolu Bulunmasına Rağmen Mevcut Bu Yolun Gereksinimini Karşılamayan Taşınmaz Malikinin Açabileceği )
Y14.HDE. 2012/9581GEÇİT HAKKINDA KESİNTİSİZLİK İLKESİ ( İki Parsel Lehine Geçit Hakkı Kurulmuş ise de Parsellerden Biri Bakımından Kurulan Geçit Bu Parsele Kadar Ulaşmadığından Davacıya Ait Diğer Parsel Üzerinden Akdi Geçit Hakkı Kurdurma Olanağı Tanınması İçin Davacıya Süre Verilmesi Gerektiği - Geçit Hakkı Kurulması İstemi )
YHGKE. 1996/14– 618GEÇİT HAKKINDA MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ
Y14.HDE. 1986/1246GEÇİT HAKKINDA YARARIN DENGELENMESİ
Y3.HDE. 2009/2557GEÇİT HAKKINDAN DOLAYI ÖDENECEK OLAN BEDEL ( Taşınmaz Malikine Ödenmek Üzere Depo Edileceği )
Y14.HDE. 2009/3423GEÇİT HAKKINI BELİRLEYEN TEMEL İLKELER ( Taşınmazın Niteliği İle İhtiyacın Nasıl ve Hangi Araçlarla Karşılanacağı Davacının Subjektif Arzularına Göre Değil Objektif Esaslara Uygun Olarak Belirlenmesi Gerektiği - Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi de Dikkate Alınması Gerektiği )
YHGKE. 2006/14-756GEÇİT HAKKININ AMACI ( Genel Yola Bağlantısı Olmayan Taşınmazın Genel Yola Kesintisiz Bağlantısını Sağlamak Olduğu )
Y14.HDE. 2003/8162GEÇİT HAKKININ BAŞKA BİR TAŞINMAZDAN KURULMASI GEREKTİĞİNİN BELİRLENMESİ ( Malikleri Hakkında Dava Açılıp Eldeki İle Birleştirilmesi Ya da Harcı Verilerek Davaya Dahil Edilmeleri )
Y14.HDE. 2013/510GEÇİT HAKKININ BAŞKA PARSEL ÜZERİNDEN KARŞILANABİLECEĞİ ( Davacı Şirketin Sözleşme Gereği İnşaatı Tamamlamış Olduğu ve Geçit Güzergahı Üzerinde Havuz İnşaa Ettiği - Site Sakinlerinin Geçit Nedeniyle Havuzu Kullanmalarının Zorlaşmış Olduğu )
Y14.HDE. 2016/10635GEÇİT HAKKININ BEDELİ ( Saptanan Geçit Sebebiyle Yükümlü Taşınmaz Malikine Ödenmesi Gereken Bedelin Taşınmazın Niteliği Gözetilerek Uzman Bilirkişiler Aracılığı İle Objektif Kıstaslar Esas Alınarak Belirleneceği - Bu Bedelin Hükümden Önce Depo Ettirilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2002/14-380GEÇİT HAKKININ BELİRLENMESİ ( Kişilerin Taleplerine Göre Değil Objektif Esaslara Göre Belirlenmesi Gereği )
Y14.HDE. 2001/8019GEÇİT HAKKININ BELİRLENMESİNDEKİ İLKELER ( Geçit Hakkı Belirlenirken Leh ve Aleyhine Geçit Kurulacak Taşınmazlar Yönünden Fayda Dengesinin Gözetilmesi Gereği )
Y14.HDE. 1985/3461GEÇİT HAKKININ BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE TESBİTİ
Y14.HDE. 1998/6265GEÇİT HAKKININ DEĞERİ ( Mahalli veya Uzman Bilirkişilere Tesbit Ettirilmesi )
Y14.HDE. 2011/6862GEÇİT HAKKININ GENEL YOLA ÇIKMAK İÇİN TANINACAĞI (Çevre Taşınmazları ve Ulaşılabilecek Yolları Gösterir Şekilde Büyük Pafta Örneği Getirtilerek Belirtilen Geçit Tesisine İlişkin İlkeler Doğrultusunda Gerekli Araştırma ve İnceleme Yapılarak Karar Vermek Gerektiği)
Y14.HDE. 2006/11944GEÇİT HAKKININ HARMAN SINIRINDA BIRAKILMASI ( Geçit Hakkının Kamunun Kullanımına Bırakılan Harman Vasıflı Taşınmazın Sınırında Bırakılmasının Hatalı Olduğu - Mutlak Geçit Nisbi Geçit )
Y1.HDE. 2005/12093GEÇİT HAKKININ İPTALİ İSTEMİ ( Geçit Hakkı Tanınan Binanın Yola Cephesi Bulunması Nedeniyle )
Y14.HDE. 2013/510GEÇİT HAKKININ KALDIRILMASI DAVASI ( Geçit İhtiyacının Sona Ermesi Halinde Geçit İrtifakının Hukuksal Temelini Kaybedeceği/Geçit Hakkının Kaldırılabileceği - Davacı Şirketin Parsel Üzerindeki İnşaatı Tamamlanmış Olduğu )
Y14.HDE. 2006/10969GEÇİT HAKKININ KALDIRILMASI DAVASI ( İmar Planında Yol Olarak Gösterilen Yolun Plana Uygun Olarak Açılmamış Olduğundan Geçit İhtiyacının Kalktığı İddiası - Geçit İhtiyacının Sona Ermesi ile Geçit Hakkının Kaldırılmasının İstenebielceği Ancak Salt İmar Yollarının Varlığı Geçit İhtiyacını Ortadan Kaldırmayacağı )
Y14.HDE. 2005/8236GEÇİT HAKKININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( 864 S. Kanunu Medeninin Sureti Mer'iyet ve Şekli Tatbiki Hakkındaki Kanunun 18. Md. Kapsamında Olan Kendisine Özgü Bir Geçit Olduğu ve Davalılara Ait Taşınmazdaki Binanın Yıkılması İle Kendisine Özgü Bu Geçit Hakkının da Ortadan Kalkmış Olduğunun Kabulü Gerektiği )
Y14.HDE. 2014/13420GEÇİT HAKKININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Vekalet Ücreti - Depo Bedeli Olan 26.500,00 TL Üzerinden Vekalet Ücretine Hükmedildiği - Dava Dilekçesinde Dava Değeri 10.000,00 TL Gösterildiği ve Yargılama Esnasında Harcın Tamamlanmadığı/Dava Dilekçesinde Gösterilen ve Harçlandırılan Değer Üzerinden Vekalet Ücretine Hükmedileceği )
Y14.HDE. 2011/15833GEÇİT HAKKININ KARAYOLUNA BAĞLANMASI ( Bağlantının Kurulduğu Karayolunun Niteliği İle Karayollarına Ait Mevzuat Çerçevesinde Mahkemece Belirlenen Güzergahtan Geçit Hakkı Tesisi ve Belirlenen Noktadan Karayoluna Çıkışta Sakınca Olup Olmadığı Sorulmadan Hüküm Tesisinin Doğru Olmadığı )
YHGKE. 2002/14-380GEÇİT HAKKININ KULLANILACAĞI KİŞİ ( Yol Nereden Geçmesi Gerekiyorsa Oranın Maliklerine Karşı Yöneltilmesi ve En Az Zarar Gören Kişiye Karşı Kullanılması )
YHGKE. 2002/14-416GEÇİT HAKKININ KULLANILMASI ( Davanın Yol Nereden Geçmesi Gerekiyorsa Oranın Maliklerine Karşı Yöneltilmesi ve En Az Zarar Gören Kişiye Karşı Kullanılması )
Y14.HDE. 1992/7486GEÇİT HAKKININ KULLANILMASI ( Geçit Hakkının Mülklerin ve Onlara Giden Yolların Evvelki Hallerine Göre Yolun Nereden Geçmesi Lazım Geliyorsa Oranın Malikine Karşı Kullanılması )
Y5.HDE. 2004/9768GEÇİT HAKKININ KURULMASI İÇİN TARAFLAR ARASINDA ANLAŞMA VE TAPUYA TESCİLİN ŞART OLMASI ( İdareyle Davacı Arasında Sözleşme ve Tescil Bulunmadığından Kamulaştırmasız Elatmanın Mevcut Olması )
Y14.HDE. 2014/9928GEÇİT HAKKININ TAPU KÜTÜĞÜNE TESCİLİ ( Kurulan Geçit Hakkının Tapu Kütüğü Sayfasında Ayrılan Özel Sütünuna Tesciline Dair Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/3504GEÇİT HAKKININ TAPU SİCİLİNE KAYDI ( Geçit Hakkı Taşınmaz Mülkiyetini Sınırlayan Bir İrtifak Hakkı Olup Geçit Hakkının Tapu Siciline Kaydı Gerekli ve Yeterli Olduğu - Geçit Kurulan Yer İçin Tapunun İptaline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
YİBGKE. 1958/14GEÇİT HAKKININ TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZLARA UYGULANMASI
Y14.HDE. 2013/10784GEÇİT HAKKININ TAPUYA ŞERHİ ( Bilirkişi Raporunda Belirtilen Kesimin Tescil Harici Dere Yatağı Olduğu - Buradan Geçit Hakkı Kurulması ve Bunun 4721 S. TMK'nun Md. 748/3 Hükmü Uyarınca Tapu Kaydının Beyanlar Hanesine Şerh Edilmesinin Mümkün Olmadığı )
Y14.HDE. 2006/10770GEÇİT HAKKININ TAPUYA TESCİLİ ( Türk Medeni Kanunu Gereği Kurulan Geçit Hakkının Tapu Siciline Kaydının Gerekmesi )
Y14.HDE. 1982/4462GEÇİT HAKKININ TAPUYA TESCİLİNİN SONUÇLARI
Y14.HDE. 2002/899GEÇİT HAKKININ TERKİNİ ( Bazı Kişilerce Kurulan Fiili Yol İlişkisinin Hukuki Himayeden Yoksun Olduğundan Mevcut Geçit Hakkının Sona Erdirilememesi )
Y14.HDE. 2013/5106GEÇİT HAKKININ TERKİNİ ( Davalının Dava Tarihinden Önce Öldüğü Anlaşılmış Olup Davalının Mirasçılarına Dava Dilekçesinin Usulüne Uygun Biçimde Tebliği İle Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Davanın Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/12462GEÇİT HAKKININ TERKİNİ ( İlişkin Davalarda Harç ve Yargılama Giderleri Davacı Üzerinde Bırakılması Gerektiği )
Y14.HDE. 2011/7620GEÇİT HAKKININ TERKİNİ İSTEMİ ( Apartman Yöneticisinin Yapının Aynını İlişkin Bu Davayı Açamayacağı - Leh ve Aleyhine Geçit Hakkı Tesis Edilen Tüm Maliklerin Zorunlu Dava Arkadaşı Olduğu/Taraf Teşkilinin Sağlanması Gereği )
Y14.HDE. 1998/2375GEÇİT HAKKININ TERKİNİ TALEBİ ( Yola Ulaşmak İçin Daha Uygun Bir Parsel Bulunduğu Gerekçesiyle )
Y14.HDE. 1982/4462GEÇİT HAKKININ TESCİLİ
Y14.HDE. 2014/9801GEÇİT HAKKKI KURULMASI ( Diğer Taşınmazın Geçit Hakkı Kurulan Taşınmazlara Oranla Çok Daha Büyük Olduğu ve 3/4 Oranında Paydaşı Davacının Geçit Talebini Kabul Ettiği - Mahkemece Diğer Taşınmaz Üzerinden Geçit Hakkı Kurulacağı )
Y14.HDE. 2005/11236GEÇİT HAKLARININ KROKİDE GÖSTERİLMESİ GEREKTİĞİ ( Kurulan Geçit Haklarının Fen Bilirkişi Krokisinde Keşfi İzlemeye Elverişli Bir Şekilde Gösterilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2011/10096GEÇİT İÇİN UYGUN GÜZERGAHIN BELİRLENMESİ ( Aleyhine Geçit Kurulan Taşınmazın Kullanım Şeklinin ve Bütünlüğünün Bozulmaması Başka Türlü Geçit Tesisi Olanaklı Değilse Bu Durumun Kararda Gösterilmesi Gereği - Tarım Alanlarında Tarım Aracının Geçeceği Genişlikte Geçit Hakkı Tesis Gereği )
Y14.HDE. 2006/15815GEÇİT İHTİYACI ( Açılmamış İmar Yollarının Varlığının İhtiyacı Ortadan Kaldırmayacağı )
Y14.HDE. 2013/7340GEÇİT İHTİYACI ( Bilirkişi Krokisi Gönderilerek Çevre Parsel Maliklerinin Geçişine Rıza Gösterilip Gösterilmediği ve Kanal-Servis Yolunun Kullanılmasında Sakınca Olup Olmadığı Dava Dışı Dsi'den Sorulup Saptanmalı Olumlu Yanıt Verilirse Davacının Fiilen Zeminde Kullanabileceği Yolunun Bulunması Sebebiyle Davanın Reddedilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/1371GEÇİT İHTİYACI ( Bir Taşınmazın Paydaşları Onu Bölerken Oluşacak Parsellerin Yollarını da Sağlamak Zorunluluğunda Olup Bu Hususu Taksim Sırasında Yerine Getirmezlerse 3. Kişilerin Taşınmazlarından Geçit Hakkı Tesisi İstemleri de Hakkaniyete Uygun Olmayacağı )
Y14.HDE. 2006/1950GEÇİT İHTİYACI ( Davacı Parsellerinden Akdi İrtifak Kurulmak Suretiyle Güzergah Üretilmesinin Mümkün Olduğu - Mutlak Geçit İhtiyacında Olan Davacılar Parsellerine Bu İhtiyacı Karşılayacak Geçit Alternatifleri Arayarak Davayı Yöntemine Uygun Sonuçlandırmak Gerektiği )
Y14.HDE. 2007/16604GEÇİT İHTİYACI ( Davacının Bir Miktar Masrafa Katlanarak Taşınmazına Güneydeki Yoldan Girmesi Mümkün İken Geçit İhtiyacının Komşu Parselden Karşılanması Yolunda Hüküm Tesisinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y14.HDE. 2007/2437GEÇİT İHTİYACI ( Davacının Subjektif Arzusuna Göre Değil Objektif Kriterlere Göre … Parseller Üzerinden Aranması Gereği )
Y14.HDE. 2010/6161GEÇİT İHTİYACI ( Davacının Sübjektif Arzularına Göre Değil Objektif Esaslara Göre Belirlenmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/3641GEÇİT İHTİYACI ( Davacıya Ait Taşınmazların Genel Yola İrtibatları Olmadığı ve Her İkisinin de Geçite İhtiyaçları Bulunduğu - Parsellerden Biri Hakkında Bir Hüküm Kurulmamış Olmasının Doğru Olmadığı )
Y14.HDE. 2007/401GEÇİT İHTİYACI ( Eldeki Dava İle Önceki Dava Aynı Parsele Geçit İhtiyacı İçin Açılmış Olmakla Her İki Dava Arasında Sıkı Bir Bağlantı Olduğunu Ortaya Koyduğundan İki Davanın Birleştirilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/5491GEÇİT İHTİYACI ( Geçit Hakkı Kurulması İstemi - Davacıya Ait Taşınmazın Batısından Anayola Sınırının Olduğu - Buna Göre Genel Yola Bağlantısı Bulunan Davacının Geçit İhtiyacında Olmadığı/Davanın Reddi Gerektiği )
Y14.HDE. 2009/14086GEÇİT İHTİYACI ( Geçit Hakkı Kurulması İstemi - Geçit Hakkı Verilmesi İle Genel Yola Bağlantısı Olmayan ve Yolu Bulunsa Bile Bu Yol İle İhtiyacı Karşılanamayan Taşınmazın Genel Yolla Kesintisiz Bağlantısının Sağlanacağı )
Y14.HDE. 2006/655GEÇİT İHTİYACI ( Geçit Hakkı Kurulması İstemi - Mutlak ve Nisbi Geçit İhtiyacı Olmayan Parsel Maliki Davacının Davasını Red Etmek Mutlak Geçide İhtiyacı Olan Parsel Maliki Davacıya Komşu Parsel Malikine de Davayı Yöneltmesi İçin Önel Vermek Gerektiği )
Y14.HDE. 2001/8019GEÇİT İHTİYACI ( Geçit İhtiyacı için Daha Dar Bir Taşınmaz Bölümünün Yeterli Olmasına Rağmen İhtiyacı Aşar Miktarda Geçit Tesisine Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
Y14.HDE. 2008/1605GEÇİT İHTİYACI ( Geçit İhtiyacındaki Parselin Güneyindeki Tescil Harici Taşınmazda Kadastro Haritasında Bulunmayan Fiili Yolun Bulunması Geçit İhtiyacını Ortadan Kaldırmadığı )
Y14.HDE. 2003/6317GEÇİT İHTİYACI ( Geçit ihtiyacı Olanın Davasını Taşınmazların Önceki Mülkiyet ve Yol Durumuna Göre En Uygun Taşınmaz Malikine Karşı ve En Az Zarar Görecek Olana Yöneltmesinin Gerekmesi )
Y14.HDE. 2008/3885GEÇİT İHTİYACI ( Geçit Tesisi İstemi - Davacı Genel Yola Bağlantısının Olmadığını İddia ve İspat Etmediğine Göre Davanın Reddi Yerine Subjektif Arzusu Doğrultusunda Geçit İhtiyacı İçinde İmiş Gibi İstemin Hüküm Altına Alınmasının Doğru Olmadığı )
Y14.HDE. 2008/1769GEÇİT İHTİYACI ( Her İki Taşınmazın da Olduğu - Geçidin Kesintisizliği İlkesi Gereğince Davacıya Uygun Süre Verilerek Kendisine Ait Parsel Üzerinden Diğer Parseli Yararına Akti Geçit Kurulduktan Sonra Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y14.HDE. 2005/5996GEÇİT İHTİYACI ( İhtiyacını Karşılayacak Uygun Bir Yolu Bulunan Taşınmaz Yararına Geçit Hakkı Tesisi İçin Karar Verilemeyeceği )
Y14.HDE. 2008/4022GEÇİT İHTİYACI ( Önemli Olan Kişinin Subjektif Arzusu Değil Objektif Kriterler Olduğundan Komşular Arasındaki Fedakarlığın Denkleştirilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/5524GEÇİT İHTİYACI ( Varsa Sonucuna Göre En Uygun Alternatif Güzergah Aranması Gerektiği - Davalı Taşınmazını İkiye Böler Şekilde Geçit Hakkı Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y14.HDE. 2011/7678GEÇİT İHTİYACI ( Yerinde Yeniden Keşif Yapılarak Geçit İrtifakı Kurulmaya Elverişli Taşınmazlar Araştırılmalı Bu Taşınmaz Malikleri Aleyhine Dava Açmak Üzere Davacıya Uygun Bir Mehil Verilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2011/7695GEÇİT İHTİYACI BULUNMAMASI ( Dava Dışı Şahıslar Tarafından Oluşturulan Fiili Durum Nedeniyle Davacının Başka Hukuki Yollara Başvurmasının Mümkün Olduğu - Davacının Taşınmazının Güneyinde Genel Yol İle Bağlantısı Bulunduğu/Geçit Hakkı )
Y14.HDE. 2012/9592GEÇİT İHTİYACI BULUNMAMASI ( Davacının Her İki Taşınmazını Birbirine Bağlamak İçin Geçit İstemesi - Hukuki Yarar Yokluğundan Davanın Reddi Gereği )
Y14.HDE. 2006/10969GEÇİT İHTİYACININ SONA ERMESİ ( Geçit Hakkının Hukuksal Temelini Kaybedeceği - Yükümlü Taşınmaz Maliki Geçit Hakkının Kaldırılmasını İsteyebileceği )
Y14.HDE. 2004/6729GEÇİT İRTİFAK TAAHHÜDÜ ( Taşınmaz Satarken Verilen/Bilirkişi Raporlarında Güzergahın Uygun Olmadığı Görüşü - Davacının Geçişine Engel Olunmasının Davalının Kendi Subjektif Kusurundan Kaynaklandığı/Sonucuna Katlanması Zorunluluğu )
YHGKE. 2013/14-371GEÇİT İRTİFAKI ( Davacıya Ait Taşınmazın Yola Cephesinin Olmadığı/En Kısa Ve Ekonomik Geçit Güzergahının Davalıya Ait Taşınmazdan Geçen Alternatif Olduğu - Geçit Bedeli Tespit Edilerek Bu Bedel Depo Ettirildikten Sonra Belirtilen Seçenekten Geçit Kurulması Gerektiği )
Y14.HDE. 2003/7714GEÇİT İRTİFAKI ( Gayrımenkul Sahiplerinin Yapılacak Zarar Peşin Tazmin Olunmak Şartıyla Mülkünün Altından veya Üstünden Su Yolu ve Gaz ve Elektrik Boruları Geçirilmesine Bunların Başka Yerden Geçirilmeleri İmkansız Olur veya Çok Fazla Masraflı Bulunursa Müsaade Etmeğe Mecbur Olması )
Y14.HDE. 2005/1121GEÇİT İRTİFAKI ( Komşuluk Hukuku İlkelerinin Gözetileceği - Taşınmaz Mülkiyetinin Sınırlandırılması Konusunda Genel Bir İlke Olan Fedakarlığın Denkleştirilmesi Prensibinin Dikkate Alınacağı )
Y14.HDE. 2012/8279GEÇİT İRTİFAKI BEDELİ (Bilirkişi Raporunda Bedelin Nasıl Belirlendiğinin Belirtilmediği - Raporlar Arasındaki Çelişkilerin Giderileceği/Kesin Süreye Uyulmadığından Davanın Reddedilemeyeceği/Geçit İrtifakı Kurulması Talebi/Kesin Süre/Geçit Bedeli)
YHGKE. 1990/14-496GEÇİT İRTİFAKI DAVASI ( Yolun Genişliğinin En Az Zararla Gerçekleştirilecek Olması Şartı )
Y14.HDE. 2011/1969GEÇİT İRTİFAKI KURULMASI ( Orman Sayılmayan Meşelik Çalılık Pırnallıkların Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olduğu Özel Mülkiyete Konu Olamayacağı - Kişinin Özgülemesine Tahsis Edilemeyen Meşelik Gibi Yerlerde Geçit Hakkı Tesis Edilemeyeceği )
Y14.HDE. 2011/4428GEÇİT İRTİFAKI KURULMASI (Genel Yola Bağlantısı Olmayan Taşınmazın Genel Yola Kesintisiz Bağlantısının Sağlanması - Sığır Yolunun Araçla Geliş Gidiş İçin Kullanmaya Müsait Olmadığı Geçit İhtiyacının Başka Parseller Araştırılarak Tesisi Gereği)
Y14.HDE. 2012/8279GEÇİT İRTİFAKI KURULMASI DAVASI (Geçit Bedeline İlişkin Bilirkişi Raporlarının Yetersiz Olduğu/Geçit Bedelinin Nasıl Belirlendiğinin Tam Olarak Açılanmadığı - Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderileceği/Davanın Reddinin Hatalı Olduğu)
Y14.HDE. 2012/234GEÇİT İRTİFAKI KURULMASI İSTEMİ (Yargılamanın İyi Bir Şekilde Yürütülmediği - Mahkeme Yargılamanın İyi Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak İçin Birlikte Açılmış ya da Sonradan Birleştirilmiş Davaların Ayrılmasına Davanın Her Aşamasında Karar Verebileceği)
Y16.HDE. 2005/9523GEÇİT İRTİFAKI KURULMASI TALEBİYLE AÇILAN DAVADA GÖREVLİ MAHKEME ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında Mirastan İntikal Eden Parselde Eşit Paylaşım Yapılmadığı ve Yola Ulaşım Bulunmadığı Gerekçesiyle Geçit Kurulması Talebi )
Y14.HDE. 2011/3780GEÇİT İRTİFAKI TESİSİ ( Davacıya Davalı Hakkında Dava Açmak Üzere Mehil Vermek ve Dava Açılırsa Her İki Dava Dosyasını Birleştirmek ya da Davalıya Harçlı Dava Dilekçesi Tebliğ Ettirmek ve Taraf Teşkili Bu Şekilde Sağlandıktan Sonra Keşfi Bütün Tarafların Davet Edilmesinden Sonra Yapılacağı )
Y14.HDE. 2011/2606GEÇİT İRTİFAKI TESİSİ İSTEMİ ( Genel Bir İlke Olan Fedakarlığın Denkleştirmesi Prensibi Uyarınca Geçit Kurulacak Yerin Belirlenmesi Davacının Sübjektif Arzusuna Bakılmaması Gerektiği - Bütün Geçit Güzergahları Hakimlikçe Re'sen Gözetilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2012/4547GEÇİT İRTİFAKI TESİSİ İSTEMİ ( Jeolog İnşaat Mühendisi Bilirkişilerden Oluşturulacak Kurulla Yerinde Yeniden Keşif Yapmak ve İmar Planında Gösterilen Sahada Davacının Bugünkü Makine Tekniğinden Yararlanarak Dava Konusu Parsele Giriş Çıkış Yapıp Yapamayacağını İnceletmek Gerektiği )
YHGKE. 1991/14-507GEÇİT İRTİFAKI TESİSİ TALEBİ ( Davalı Parsellerden Yalnızca Biri Üzerinde Geçit Hakkı Kurulmuş Olması )
Y14.HDE. 2006/2984GEÇİT İRTİFAKINA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Tapulu Taşınmaza Verilen Zararın Davalı Tarafından Yapıldığını Kanıtlama Yükünün Davacıda Olduğu )
Y14.HDE. 2013/510GEÇİT İRTİFAKININ BEDELİNİN MAHKEMECE TESPİT EDİLMESİ ( Belirlenen Bedelin Davacı Tarafça Lehine Geçit İrtifakı Tesis Edilen Taşınmazın Son Maliki Adına Ödenmek Üzere Depo Ettirileceği - Geçit Hakkının Kaldırılmasına Karar Verileceği )
Y14.HDE. 2004/6115GEÇİT İRTİFAKINININ KURULMASINDA ESASLAR ( Lehine Geçit İstenen Davacı Parsellerin Ayrı Ayrı Bağımsız Olarak Değerlendirileceği - Her Bir Parsel Yararına Geçitin Başladığı Yerden Ulaştığı Genel Yola Kadar Olan Güzergahtaki Aleyhine Geçit Kurulan Tüm Parseller Ayrı Ayrı Belirtileceği )
Y14.HDE. 2012/7162GEÇİT İSTEĞİNİN EN UYGUN KOMŞUYA YÖNELTİLMESİ ( Geçit Hakkı Kurulması İstemi - Önceki Mülkiyet ve Yol Durumuna Göre En Uygun Komşuya Bu Şekilde İhtiyacın Karşılanmaması Halinde Geçit Tesisinden En Az Zarar Görecek Olana Yöneltilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2002/4172GEÇİT İSTEMİ ( Davacılar Adına Kayıtlı Parseller Lehine ve Davalı Parselleri Aleyhine Geçit Hakkının Tesisinin İstenilmesi )
Y14.HDE. 2008/3641GEÇİT İSTEMİ ( Kurulan Geçitin Kesintisiz Olması Zorunlu Bulunmasına Rağmen Diğer Parsel Yararına Kurulan Geçit İçin Sözkonusu Parselde Yükümlendirilmesi Gerekli İken Bu Konuda Akti ya da Yargısal Bir Geçitin Öngörülmemiş Olmasının da Yanlış Olduğu )
Y14.HDE. 2005/9386GEÇİT İSTEMİ ( Yargılama Harç ve Giderleri - Geçit İsteyen Davacı Üzerinde Bırakılması Gerektiği )
Y14.HDE. 2015/18735GEÇİT İSTENEN TAŞINMAZIN PAYLİ MÜLKİYETE KONU OLMASI ( Paydaşlardan Bir Ya da Bir Kaçının Dava Açabileceği )
Y14.HDE. 1989/24GEÇİT KONUSUNDA MUKAYE YAPILMASI GEREĞİ ( Geçit Hakkı Talebi - Davalı Parsel Dışında Üç Komşu Parselin Daha Yola Cephesi Bulunduğu )
Y14.HDE. 2009/8123GEÇİT KURULABİLECEK ALTERNATİFLER ( Bilirkişilerce Tüm Alternatifler Gösterilmeden ve Değerlendirilmeden Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı - Davacıların Sübjektif Koşulları ve Kişisel Arzuları Değil Objektif Esaslara Göre Karar Verileceği )
Y14.HDE. 2003/5712GEÇİT KURULACAK YERİN İVAZ BEDELİ ( Yerin Uzman Bilirkişilerce Belirlenecek Değeri, Bu Yerde Muhdesatın Değeri İle Meydana Gelecek Değer Düşüklüğü Toplamlarından Oluşacağı )
Y14.HDE. 2006/6395GEÇİT KURULAN PARSELDEN BAŞKA PARSELLERİN YER ALMASI ( Sözkonusu Dört Parselin Tapu Kaydı Getirtilerek Maliklerine Karşı Yöntemine Uygun Biçimde Dava Açmak ve Açıldıktan Sonra Bu Davaların Eldeki Dava İle Birleştirilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 1988/6360GEÇİT KURULAN YOLUN GENİŞLİĞİ ( İhtiyacın Niteliğine Göre Saptanması Gerektiği - Geçit Hakkı Kurulması )
Y14.HDE. 2012/8244GEÇİT KURULMASINA İLİŞKİN DAVALAR (Amacın Geçit İhtiyacında Olan Taşınmazın Genel Yolla Bağlantısının Sağlanması Olduğu - Civardaki Taşınmazların Tapu Kayıtları Getirtilerek Geçitin Bağlandığı Taşınmazlar DSİ'ye Aitse Yol Olarak Gelip Geçme Olanağı Bulunup Bulunmadığı Sorulacağı)
YHGKE. 2008/5-820GEÇİT MAHALLİ ( Sadece Tapu Kaydında Malik Olarak Belirtilen 10 Ayrı Taşınmaz Yararlanmakta Olup Bu Özel Kullanım Taşınmaza Genel Yol Niteliği Kazandırmadığı )
Y14.HDE. 2006/14859GEÇİT MESAFESİ ( Mutlak Geçit İhtiyacı İçinde Olan Davacı Yararına Geçit Kurulacak Taşınmazın Tapuda Kayıtlı Niteliği ve Kullanım Amacı Dikkate Alınarak Özellikle Tarım Alanlarının Nihayet Bir Tarım Aracının Geçeceği Genişlikte Tesisi Gerektiği )
Y2.CDE. 1999/11099GEÇİT SUÇ ( Yaralamaktan Mahkum Edilen Sanık - Geçit Suç Niteliğindeki Kavgada Silah Çekme Eyleminden Dolayı Ceza Tayin Edilemeyeceği )
Y14.HDE. 2005/6621GEÇİT TESİS EDİLEN YERİN ZARAR GÖRÜP GÖRMEYECEĞİ ( Yapılacak Keşifte Duvarın Yıkılması Halinde Geçit Tesis Edilen Yerin Zarar Görüp Görmeyeceği Duvarın Kaldırılması Gerekip Gerekmeyeceği Belirlenerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 1986/1246GEÇİT TESİSİ ( Elektrik Direği )
Y14.HDE. 2010/45GEÇİT TESİSİ ( En Az Zarar Görecek Olana Yöneltilmesi ve Geçitin Yüklü Taşınmazlara En Az Zarar Verecek Şekilde Kurulması Gerektiği )
Y14.HDE. 2012/13278GEÇİT TESİSİ ( Geçit Davalarında Geçit Kurulan Taşınmazda Bir Tarım Aracının Geçeceği Genişlikte Geçit Hakkı Tesisine Karar Verilmesi Gereği - Geçit Eninin Kararda Gösterilmemesinin Hatalı Olduğu )
Y14.HDE. 2008/14082GEÇİT TESİSİ ( İlişkin Davalar Özünü Komşuluk Hukukundan Aldığı - Bu Özellikten Dolayı Komşular Arasında Fedakarlığın Dağıtılması ve Denkleştirilmesi Kuralının Uygulanması Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/1177GEÇİT TESİSİ ( Nitelendirilen Yasa Uyarınca da Devlet Malı Hükmünde Bulunan Merdiven Üzerinde Maliki Davacılar Yararına Kullanımını Değiştirecek Nitelikte Geçit Tesisi Olanağının Bulunmadığı )
Y14.HDE. 2001/459GEÇİT TESİSİ ( Yola Çıkışı Kesintisi Sağlayacak Şekilde Geçit Hakkı Kurulmasının Gerekmesi )
Y14.HDE. 2003/2210GEÇİT TESİSİ İÇİN ÖDENEN BEDEL ( Daha Önce Üzerinde Geçit Kurulmak Suretiyle Genel Yola Bağlanmış Bir Taşınmaz Varsa İstem Konusu Geçit İçin Belirlenen Tam Bedelden Daha Önce Tesis Edilen Geçit Yeri İçin Ödenen Bedelin İndirileceği )
Y14.HDE. 2008/3885GEÇİT TESİSİ İSTEMİ ( Davacı Genel Yola Bağlantısının Olmadığını İddia ve İspat Etmediğine Göre Davanın Reddi Yerine Subjektif Arzusu Doğrultusunda Geçit İhtiyacı İçinde İmiş Gibi İstemin Hüküm Altına Alınmasının Doğru Olmadığı )
Y14.HDE. 2006/15896GEÇİT TESİSİ İSTEMİ ( Taşınmazın Paydaşlar Arasındaki Kullanım Durumunun Ne Olduğu Saptanmalı Bu Fiili Kullanım Durumuna Göre Paydaşların Genel Yola Çıkış İçin Bir Kısım Yer Ayırıp Ayırmadığı Hususu Üzerinde Durulması Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/9114GEÇİT TESİSİ ŞERHİNİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Davanın Yararına Şerh Konulmuş Olan Taşınmaz Malikine Karşı Açılması Gerektiği - Tapu Sicil Müdürlüğü Aleyhine Husumet Yöneltilemeyeceği )
Y14.HDE. 2012/13151GEÇİT UZUNLUĞU ( Geçit Hakkı Kurulması İstemi - Mahkemece Parsel Lehine 4 Metre Eninde Geçit İrtifakı Kurulmuş İse de Geçidin 2,5-3 Metre Genişliğini Aşma Gerekçesi Kararda Belirtilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
Y14.HDE. 1987/3955GEÇİT VE MECRA HAKKI ( Değer Kaybı )
Y14.HDE. 2006/1971GEÇİT VE MECRA HAKKI TESİSİ İSTEMİ ( Kesin Süre Geçirilmiş Olsa Bile Keşif Gününden Önce Keşif Masrafı Yatırılmış Olmasına Rağmen Kesin Süre İçinde Yatırılmadığından Bahisle Keşfe Gidilmemiş Olmasının Doğru Olmadığı )
Y14.HDE. 2007/12724GEÇİT VE MECRA İRTİFAKI ( Kurulmasına İlişkin Davalarda İrtifak Hakkı Taşınmaz Leh ve Aleyhine Kurulduğu - Tüzel Kişilik Olan Davacı Organize Sanayi Bölgeleri Başkanlığı Yararına Kurulmasının Doğru Görülmediği )
Y14.HDE. 2005/7937GEÇİT YERİ İÇİN BİÇİLEN DEĞER ( Daha Az Yüzölçümlü ( F ) Harfli Geçit Yerinden Daha Az Olduğu - Ortaya Çıkan Çelişki Giderilmeden Geçit Bedelinin Obiektif Kriterlere Göre Hesaplandığının Kabulünün Olanaksız Olduğu )
Y14.HDE. 2006/10758GEÇİT YERİ ÜZERİNDE SU TİRÜBÜNÜ VANASI BULUNMASI ( Parselin Krokide Sarı İle Taralı Geçit Yeri Üzerinde Su Tirübünü Vanası Bulunması Yerinin Değişimi Olanağı Olduğundan Buradan Geçit Verilmesine Engel Teşkil Etmediği )
Y14.HDE. 1986/7411GEÇİT YERİNE ELATMANIN ÖNLENMESİ ( İrtifak Hakkının Kaldırılması )
Y14.HDE. 1999/2410GEÇİT YERİNİN BEDELİ ( Hesap Yapılırken Bilirkişiden Yararlanılması )
Y14.HDE. 2006/12372GEÇİT YERİNİN BELİRLENMESİ ( Davacının Geçit İhtiyacı Belirtilen Parseller Arasında Fedakarlık Denkleştirilerek Karşılanması Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/1229GEÇİT YERİNİN SAPTANMASI ( Geçit Subjektif Arzulara Göre Değil Objektif Kurallara Uygun Belirlenmeli Fedakarlık Tüm Komşu Parseller Arasında Denkleştirilmesi Gerektiği - Alternatiflerle de Karşılaştırılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/585GEÇİT YERİNİN SAPTANMASI ( Taraf Yararlarının Gözetilmesi Bu Konuda Fedakarlığın Denkleştirilmesi Prensibinin Dikkatten Kaçırılmaması Gerektiği )
Y14.HDE. 2005/11236GEÇİT YETERSİZLİĞİ ( Geçit Hakkı Kurulması İstemi - Mevcut Yolun Kafi Olup Olmadığının Mahkemece Takdiri Gerektiği/Dayanılan Bu Neden veya Nedenlerin Kabul Edilebilir Olup Olmadığının Etraflıca Tartışılıp İrdelenmesi Gerektiği )
YHGKE. 2014/14-115GEÇİT YETERSİZLİĞİ ( Geçit Hakkı/Davacıya Ait Binanın Çıkış Kapısının Davalıya Ait Parsel Tarafına Açıldığı ve Kapı İle Davalıya Ait Taşınmaz Arasında 40 Cm'lik Bir Mesafe Olduğu - Teknik Bilirkişi Raporunda Ana Girişin Binanın Doğu Cephesine Alınabileceği Belirtildiğinden Davacının Masraflı Olsa Dahi Bu Yükümlülüğe Katlanması Gerektiği/Davacıya Ait Taşınmazın Geçit İhtiyacı İçerisinde Olduğunun Kabulünün Mümkün Olmadığı )
Y14.HDE. 2002/964GEÇİT YETERSİZLİĞİ ( Taşınmazın Bulunduğu Yerdeki Yolun Yetersiz Olması Durumu )
YHGKE. 1994/14-848GEÇİT YETERSİZLİĞİ KAFİ YOL DEREDEN YOL GEÇİRME İMKANI
Y14.HDE. 2011/11120GEÇİT YOKSUNLUĞU ( Geçit Hakkı Kurulması İstemi - Leh ve Aleyhine Geçit İstenen Taşınmaz Maliklerinin Tamamının Davada Yer Alacağı )
Y14.HDE. 2003/6054GEÇİT YOKSUNLUĞU VEYA MUTLAK GEÇİT İHTİYACI ( Davanın Öncelikle Taşınmazların Mülkiyet ve Yol Durumuna Göre En Uygun Taşınmaz Malikine Karşı Yöneltilmesi Gereği )
Y14.HDE. 2003/8999GEÇİTİN AMACI ( Genel Yola Ulaşmak Olduğu - Kadastrol Nitelikte Olmayan Fiili Yola Bağlanan Geçitin Amaçla Bağdaşmayacağı )
Y14.HDE. 2012/8244GEÇİTİN BAĞLANDIĞI TAŞINMAZLAR (Zorunlu Geçit Kurulması İstemi/Geçit Davalarında Amacın Geçit İhtiyacında Olan Taşınmazın Genel Yolla Bağlantısının Sağlanması Olduğu - Davacı Parselinin DSİ'ye Ait Kanal ve Yola Bağlandığı/Taşınmazlar DSİ'ye Aitse Yol Olarak Gelip Geçme Olanağı Bulunup Bulunmadığı Sorulacağı)
Y14.HDE. 2012/13278GEÇİTİN ENİ ( Kararda Gösterilmemesinin Hatalı Olduğu - Tarım Alanlarında Bir Tarım Aracının Geçeceği Genişlikte Geçit Hakkı Tesisi Gerektiği Daha Geniş Geçit Hakkı Tesis Edilecekse Gerekçelerinin Kararda Gösterilmesi Gereği )
Y14.HDE. 1989/2110GEÇİTİN GENİŞLİĞİNİ BELİRTME KISTASI ( Geçit Hakkı )
Y14.HDE. 2012/8277GEÇİTİN KARAYOLUNA BAĞLANMASI ( Erişme Kontrolü Uygulanan Karayolunun Şehir Geçişlerinde Genel Müdürlüğün Teklifi Üzerine Bakanlığın ve İlgili Belediyenin Görüşünün Alınacağı - Engel Bulunması Durumunda Alternatif Geçit Araştırılacağı )
Y14.HDE. 2008/3641GEÇİTİN KESİNTİSİZ OLMASI ZORUNLULUĞU ( Diğer Parsel Yararına Kurulan Geçit İçin Sözkonusu Parselde Yükümlendirilmesi Gerekli İken Bu Konuda Akti ya da Yargısal Bir Geçitin Öngörülmemiş Olmasının da Yanlış Olduğu )
Y14.HDE. 2006/4752GEÇİTİN YOLA KESİNTİSİZ BAĞLANMA İLKESİ ( Zedelenerek Parsel Üzerinden Tesisinin Doğru Olmadığı )
Y8.CDE. 2014/26299GEÇİTLİ SUÇ ( Banka veya Kredi Kartını Kötüye Kullanam Suçunda Kullanmaya Yönelik Fiilden Hiçbir Engel Neden Olmaksızın Gönüllü Vazgeçme Halinde Maddenin İkinci Fıkrasındaki Suçu Oluşturacağı - Sahte Kredi Kartı Üretme Satma Devretme Satın Alma veya Kabul Etme Suçunun Seçimlik Hareketli Suç Olduğu Hareketlerden Birinin İşlenmesinin Suçun İşlenmesi İçin Yeterli Olduğu )
Y16.CDE. 2017/2270GEÇİTLİ/MÜTERAKKİ SUÇ İLİŞKİSİ ( Sanığın Eylemlerinden Dolayı Dava Açılması Sağlanıp Dava Açılması Halinde Her İki Dosya Birleştirilerek Tüm Delillerin Birlikte Değerlendirileceği - Sanığın Eyleminin Üyesi Olduğu Silahlı Terör Örgütünün Devletin Birliğini Bozma ve Ülke Topraklarından Bir Kısmını Devlet İdaresinden Ayırma Hürriyeti Tahdit ve Güvenlik Güçleri ile Çatışmaya Girerek Kamu Görevlisini İfa Ettiği Görevinden Dolayı Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçlarını Oluşturması Halinde Dikkate Alınıp Hukuki Durumunun Takdiri Gerektiği )
Y14.HDE. 1989/3207GEÇİTTE YOL GENİŞLİĞİ ( Gereksinimin Niteliğine Göre En Az Zarar Verecek Biçimde Belirleneceği - Yol Genişliğinin 4 m. Kabulünün Açıklamasız Kaldığı)
Y18.HDE. 2014/11118GEÇMİŞ AYLARA DAİR ALACAKLARIN SAKLI TUTULMAMASININ SÖZKONUSU ALACAKLARIN ÖDENDİĞİ ANLAMINA GELMEYECEĞİ ( Ortak Gider Alacağının Her Zaman Talep Edilebileceği - Saklı Tutulmayan Aylara Ait Alacakların da Her Zaman Davaya Konu Yapılabileceği/Anataşınmaza İlişkin Aidat Alacağı )
Y21.HDE. 2003/1343GEÇMİŞ AYLIKLARIN TAHSİLİ TALEBİ ( Sigortalının Ölüm Tarihinde Toplam 1800 Gün Primi Ödenmiş Gün Sayısı Bulunmaması - Primlerin Ödendiği Tarihten Sonraki Ay Başından İtibaren Ölüm Aylıklarının Hesaplanması Gereği )
Y21.HDE. 2016/3891GEÇMİŞ DÖNEM BAĞKUR BORÇLANMASININ YAPILMASI İSTEMİ ( Davacının Vergi Kaydının Olduğu Tarihlerde 1479 S. Kanun'un 24. Md. Kapsamında Sigortalı Sayılacağı )
Y21.HDE. 2001/3071GEÇMİŞ DÖNEM BAĞ-KUR ÇALIŞMALARININ TESPİTİ ( Yasal Olanak Bulunmaması-Borçlanma Yoluna Gidilmesi )
Y21.HDE. 2016/3891GEÇMİŞ DÖNEM BAĞ-KUR KAYDI ( Borçlanma Talebinin Reddi İşleminin İptali İstemi - Davacının Bağ-Kur Kaydının Olmadığının Anlaşılması Halinde Zorunlu Sigortalılık Koşullarına Sahip Olduğu Dönemde Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısı Olarak Tescili Yönünde Herhangi Bir Talebi Bulunmadığından Davanın Reddine Karar Verileceği )
YHGKE. 2015/7-3664GEÇMİŞ DÖNEM EKSİK ÖDENEN PRİM TUTARLARI (Hesaplanması ve Hesaplama Tamamen Tahmine Dayandığından Varsayımsal Olduğundan Doğru Bulunmadığı - Bu Talebin Reddi Yerine Kabulü Hatalı Olduğu)
Y3.HDE. 2005/13471GEÇMİŞ DÖNEM KİRASI ( Kira Dönemlerinin Sona Erdiği ve Davanın Süresinde Olmadığı - Mahkemece Sözkonusu Yılları İçin Tespit Talebinin Reddine ve Sadece Dönemi İçerisinde Açılan İlgili Dönem İçin Kira Parasının Tespiti Gereği )
Y22.HDE. 2016/12180GEÇMİŞ DÖNEM ÜCRETİ (İşçinin Geçmiş Dönemlere Ait Ücretinin Belirlenememesi Halinde İse Bilinen Ücretin Asgari Ücrete Oranı Yapılarak Buna Göre Tespit Yapılması Gerektiği)
Y7.HDE. 2014/19891GEÇMİŞ DÖNEM ÜCRETİNİN TESPİTİ ( Fazla Çalışma Alacağının Son Ücrete Göre Hesaplanması Doğru Olmayıp Ait Olduğu Dönem Ücretiyle Hesaplanacağı - Geçmiş Dönemlere Ait Ücretin Belirlenmemesi Halinde Bilinen Ücretin Asgari Ücrete Oranı Yapılarak Tespit Edileceği )
Y7.HDE. 2014/14037GEÇMİŞ DÖNEM ÜCRETLERİNİN TESPİT EDİLEMEMESİ ( Son Ücretin Asgari Ücrete Oranlaması Yapılarak Geçmiş Dönem Ücretinin Belirlenmesi Gereği - Ulusal Bayram Genel Tatil ve Hafta Tatili Ücret Alacağının Ait Olduğu Dönem Ücretiyle Hesaplanması Gereği )
Y11.HDE. 2003/4821GEÇMİŞ DÖNEM ZARARININ TAZMİNİ ( Yerel Mahkemece Davacı Tarafa Geçmiş Dönem Zararının Belirlenmesi için ve Delillerini İbrazına Yönelik Olarak Süre Verilmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2006/13184GEÇMİŞ DÖNEMLERE AİT TÜKETİM FÖYLERİ ( İle ve Aynı Abone Grubundaki Benzer Tüketim Eğilimine Sahip Diğer Tüketicilerin Tüketim Föylerinin Getirtilmesi Gerektiği - Düzenlenen Fatura Bedeli Kadar Borçlu Olmadığının Tespiti )
Y20.HDE. 2017/5214GEÇMİŞ DÖNEMLERE DAİR OLARAK SİGORTA PRİM TEŞVİKİNDEN GERİYE DÖNÜK YARARLANMA ( Başvurunu Reddine Dair Sosyal Güvenlik Kurumunun İşlemine Karşı Başvurunun Yapıldığı Sosyal Güvenlik Merkezinin Bulunduğu Yerdeki İş Mahkemesinin Yetkili Olduğu - Sosyal Güvenlik Merkezinin Bulunduğu Yer Mahkemesinin de Yetkili Olduğu )
Y4.HDE. 2013/17549GEÇMİŞ DÖNÜK İŞLEMDEN KALDIRMA KARARI VERİLEMEMESİ ( Davanın Ön İnceleme Duruşmasından İtibaren İşlemden kaldırılmasına Karar Verildiği/Davacının Süresinde Davayı Yenlediği - Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği )
Y11.HDE. 2015/9500GEÇMİŞ GERÇEK KAR PAYLARININ ÖDENMESİ İSTEMİ ( Mahkemece Harçlar Kanunu'nun 30. Md. Uyarınca Harcın İkmali İçin Öncelikle Davacılara Mehil Verileceği - Harçlar Kanunu'nun 32. ve Yönetmeliğin 54. Md. Göre Harç İkmali Cihetine Gidilerek Neticesine Göre Bir Karar Verileceği )
Y12.HDE. 1989/7411GEÇMİŞ GÜN TEMERRÜT FAİZİNE FAİZ YÜRÜTÜLEMEMESİ
Y9.HDE. 1986/2749GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİ
Y13.HDE. 2006/13013GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİ ( BK'nun 104 /Son Maddesi Gereğince Geçmiş Günler Faizinin Tediyesinde Temerrüt Sebebiyle Faiz Yürütülemeyeceği )
Y18.HDE. 2005/10472GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİ ( Borçlu Mütemerrit Olmadıkça Cezai Şartın Geçmiş Günler Faizinden Sorumlu Tutulamaması )
Y18.HDE. 2003/8470GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİ ( Borçlu Mütemerrit Olmadıkça Geçmiş Günler İçin Gecikme Tazminatından Sorumlu Tutulamaması )
Y14.HDE. 2008/1158GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİ ( Davalı İşletmecinin Rödovans Sözleşmesinden Kaynaklanan ve Fesih Tarihine Kadar Olan Borçlarının Tutarını İçlerinde Mali Müşavir Bilirkişi de Bulunacak Kurula Gerek Duyulursa Keşifte Yaptırılarak ve Ticari Defter ve Kayıtlardan Yararlanılması Gerektiği )
Y9.HDE. 1996/19143GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİ ( Fesih Tarihindeki Bir Yıllık Mevduata Uygulanan En Yüksek Faiz Belirlenmeli ve Gecikme Süresine Göre Hesap Yapılması Gereği )
Y11.HDE. 1999/2223GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİ ( Geçmiş Günlere Ait Birikmiş Olan Faiz Alacağına Faiz İşler Şekilde Karar Verilememesi )
Y9.HDE. 2000/1032GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİ ( Her Ay Ödenmeyen Sendika Aidatı İçin O Ayda Uygulanan En Yüksek İşletme Kredisi Faizi Uygulanmak Suretiyle Hesaplama Yapılması )
Y9.HDE. 1996/5479GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatının Geç Ödenmesi )
Y9.HDE. 1996/8694GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatlarını Aldığına Dair İbraname Veren İşçinin Ödemede Gecikme Nedeniyle Faiz İsteyememesi )
Y9.HDE. 1998/2315GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİ ( Kıdem Tazminatı İçin Açılan Davada İstenmediği Halde Hükmedilmesi )
Y11.HDE. 2004/2827GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİ ( Ödenmesinde Temerrüde Düşen Borçlu Aleyhinde Faiz Yürütülemeyeceği Kuralına Aykırı Olarak Bu Faiz Borcuna Dava Tarihinden İtibaren Tekrar Faiz Yürütülmesinin Hatalı Olduğu )
Y15.HDE. 2002/402GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİ ( Takip Tarihinden Başlaması )
Y11.HDE. 2004/2901GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİ ( Takip Tarihinden Sonra da Geçmiş Günler Faizine Temerrüt Sebebiyle Faiz Yürütülmesi Sonucunu Doğuracak Şekilde Hüküm Tesis Edilemeyeceği - Rücuan Tazminat Davası )
Y13.HDE. 2003/15336GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİ ( Tarafların Tacir Olmaması Nedeniyle Alacağa Değişen Oranlarla Yasal Faiz Uygulanmak Suretiyle Geçmiş Günler Faiz Alacağının Tespit Edilmesi )
Y11.HDE. 1999/3581GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİ ( Tazminatın Haksız Eylem Tarihinden İşleyecek Faizine Hükmolunmasının Gerekmesi )
Y10.HDE. 2005/10139GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİ ( Tediyesinde Temerrüd Sebebi İle Faiz Yürütülemeyeceği - Prim ve Gecikme Zammının Yasal Faiziyle Birlikte Tahsili )
Y10.HDE. 2003/11416GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİ ( Tediyesinde Temerrüd Sebebi İle Faiz Yürütülemeyeceği İlkesine Aykırı Biçimde Karar Tesisinin İsabetsiz Olduğu )
Y12.HDE. 1996/8488GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİ ( Tediyesinde Temerrüt )
Y19.HDE. 1999/7739GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİ ( Tediyesinde Temerrüt Sebebiyle Faiz Yürütülemeyeceği )
Y13.HDE. 2005/9238GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİ ( Temerrüt Nedeniyle Tekrar Faiz Yürütülemeyeceği - İtirazın İptali )
Y19.HDE. 1996/7475GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİ TALEBİ ( Asıl Alacak Tutarı Üzerinden Takip Tarihinden Sonra Faiz Yürütülebileceği - Asıl Alacağa İşlemiş Faiz de Katılarak Toplam Alacak Üzerinden Takipten Sonrası İçin de Yürütülemeyeceği )
YHGKE. 2002/5-296GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİNDEN DAHA FAZLA ALACAKLININ ZARARA UĞRAMASI ( Borçlu Kendisine Kusur İsnat Edilemeyeceğini İspat Etmedikçe Bu Zararı Tazmin İle Sorumlu Olması )
YHGKE. 2000/13-1236GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİNDEN DAHA FAZLA ZARARA UĞRAYAN ALACAKLI ( Borçlu Kendisine Hiçbir Kusur İsnat Edilemeyeceğini İspat Etmedikçe Alacaklının Uğradığı Zararı Tazmin ile Yükümlü Olması - Munzam Zarar Borcu )
YHGKE. 2000/18-1843GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİNDEN FAZLA ZARARA UĞRAMA ( Munzam Zararın Tazmininin Talep Edilmesi )
Y9.HDE. 1993/10387GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİNE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( Kıdem Tazminatının Geç Ödenmesinde Doğan )
Y9.HDE. 1999/10821GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİNE TEMERRÜD NEDENİYLE FAİZ YÜRÜTÜLEMEYECEĞİ ( Tazminat )
Y13.HDE. 2004/5998GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİNİ AŞAN MUNZAM ZARARIN TAHSİLİ TALEBİ ( Asıl Davada Fazlaya İlişkin Hakkın Saklı Tutulmamasının Munzam Zarar Talebine Engel Olmayacağı )
YHGKE. 1993/5-600GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİNİ AŞAN ZARAR ( Kusurlu Borçlunun Tazmin Zorunluluğu )
Y9.HDE. 2001/1858GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİNİN HESAPLANMASI ( Yılın 365 Gün Olarak Alınacağı )
Y15.HDE. 1996/1930GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİNİN HÜKÜM ALTINA ALINMASI ( Alacağın Muaccel Olmasının Yeterli Olmaması )
Y18.HDE. 1997/7988GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİNİN MÜSTAKİLEN İCRAYA KONMASI ( Temerrüt Sebebiyle Faiz Yürütüleceği )
Y19.HDE. 2010/4511GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİNİN ÖDEMESİNDE TEMERRÜT ( Mahkemece İtirazın İptali ve Takibin Devamına Denilmek Suretiyle Takibin Aynı Şartlarda Devamını Sağlayacak Şekilde Hüküm Tesis Edilmesinin B.K'nun 104 /Son Md. Hükmüne Aykırı Olup Bozmayı Gerektirdiği )
Y4.HDE. 2015/2705GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİNİN ÖDENMESİNDE TEMERRÜDE DÜŞÜLMESİ (Kurum Zararının Ödetilmesi - Faiz Borcuna Ayrıca Faiz Yürütülemeyeceği)
Y21.HDE. 2003/3174GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİNİN ÖDENMESİNDE TEMERRÜT ( Faize Faiz Yürütülmesi Yasağı )
Y9.HDE. 1994/7719GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİNİN ÖDENMESİNDE TEMERRÜT ( Temerrüt Faizine Hükmedilememe )
Y8.HDE. 2005/7592GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİNİN TAHSİLİ ( İşlemiş Faiz Hesabında Uygulanacak Oranların Talep Tarihi Dikkate Alınarak Belirlenmesi Gerekeceği - Tapu İptali ve Tescil )
Y9.HDE. 1996/12437GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİNİN TAKİBİ ( Kıdem Tazminatının Geç Ödenmesi Sebebiyle )
Y17.HDE. 2012/2380GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİNİN TEDİYESİ ( Temerrüt Sebebi İle Faiz Yürütülemeyeceği )
Y13.HDE. 1997/2694GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİNİN TEDİYESİNDE TEMERRÜT ( Faiz Yürütülememesi )
Y11.HDE. 1999/362GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİNİN TEDİYESİNDE TEMERRÜT ( Faize Tabi Olmaması )
Y11.HDE. 1999/5799GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİNİN TEDİYESİNDE TEMERRÜT ( Temerrüt Faizine Ayrıca Faiz Yürütülememesi )
YHGKE. 2000/18-1186GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİNİN YETERLİ OLMAMASI ( Munzam zarar )
Y11.HDE. 2004/10700GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİYLE KARŞILANAMAYAN ZARAR ( Munzam Zarar - Davacı İlk Davada Alacağını Para Olarak Somutlaştırdığına Göre Munzam Zarar Hesabında Hisse Senetlerinin Tahsil Tarihindeki Değeri Esas Alınamayacağı )
Y9.HDE. 2004/30580GEÇMİŞ GÜNLERDE YAPILAN FAZLA ÇALIŞMA ( Ait Oldukları Dönem Ücretleri Üzerinden Hesaplanması Gereği )
Y13.HDE. 1984/2506GEÇMİŞ GÜNLERİN FAİZİ
Y10.HDE. 2003/4960GEÇMİŞ HİZMET SÜRESİ ( Bağkur Kanununda Geçmiş Hizmet Süresinin Saptanmasına Dair Bir Dava Türü Mevcut Olmadığından Talebin Reddinin Doğru Olması )
YİBGKE. 1974/3GEÇMİŞ HİZMETLERİN İSPATI ( Bağ-Kur Kanunu`nun Geçici İkinci Maddesi ile Belirlenen )
Y21.HDE. 2008/14844GEÇMİŞ HİZMETLERİN TESPİTİ ( Bağ-Kur Kanununda Hüküm Bulunmadığından 506 Sayılı Kanundaki Gibi Geçmiş Hizmetlerin Tespitine Olanak Bulunmadığı - Bağ-Kur Sigortalılığında Vergi Kaydı ve Meslek Kuruluşuna Kayıdın Esas Olduğu )
Y21.HDE. 2010/11372GEÇMİŞ HİZMETLERİN TESPİTİ ( Kuruma Sigortalılık İçin Hiçbir Başvurusu Olmaması - Sigortalı Olma İradesini Göstermeyen ve 1479 S. Yasa'nın Geçici 18. Md.sinde Belirtilen Süre İçinde Müracaatta Bulunmayan Davacının Önceki Geçmiş Hizmetlerin Tesbitine Karar Verileceği )
Y21.HDE. 2008/2579GEÇMİŞ HİZMETLERİN TESPİTİ ( Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu'nda Geçmiş Hizmetlerin Tespitine İlişkin Yasal Bir Düzenleme Mevcut Olmadığı )
Y2.CDE. 2001/12769GEÇMİŞ HÜKÜMLÜLÜĞÜ OLMAYAN SANIĞIN TEHDİT VE SÖVME SUÇLARINDAN CEZA ALMASI ( Cezaların Paraya Çevrilmesinin Zorunlu Olması )
Y4.CDE. 2003/11589GEÇMİŞ HÜKÜMLÜLÜĞÜN ÇEKTİRİLMESİ ( 4616 Sayılı Yasa Hükümleri Karşısında Olanaklı Bulunmadığının Gözetilmesi Gereği )
Y4.CDE. 2008/19106GEÇMİŞ HÜKÜMLÜLÜK ( Tekerrüre Esas Alınan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Yasa Md. 108/2'nin Uygulanmasına Dayanak Oluşturacak Geçmiş Hükümlülüğün Kararda Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y4.CDE. 2008/9018GEÇMİŞ HÜKÜMLÜLÜK KARARI ( Adli Sicil Kaydında Yer Alan Hangi Geçmiş Hükümlülük Kararının Tekerrüre Esas Alındığının Kararda Belirtilmemesi Suretiyle İnfaz Sırasında Tereddüde Düşülmesine Yol Açılmasının Hatalı Olduğu )
Y3.CDE. 2001/10669GEÇMİŞ HÜKÜMLÜLÜK KAYDI ( Sanıkların Geçmiş Sabıka Kayıtları Getirtilmeden Hükümlülüğe Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y8.CDE. 2009/1109GEÇMİŞ MAHKUMİYET ( Sanığın Kişilik Özellikleri Gözönünde Bulundurulmadan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Engel Teşkil Eder Nitelikte Olmayan Ceza Kararnamesi Yoluyla Verilmiş Geçmiş Mahkumiyetine Dayanılarak CMK Md. 231/5'in Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
YİBGKE. 1942/13GEÇMİŞ OLAYLARA UYGULANABİLİR MADDE ( Değişen Maddenin Yürürlük Zamanında Duruşması Görülmekte Olan Veya Yürürlüğünden Sonra Karara Bağlanan Olaylarda Uygulanması )
Y18.HDE. 1996/11679GEÇMİŞ ORTAK GİDERLER ( Kiracının Sorumluluğu Ancak Kira Miktarı İle Sınırlı Olduğu )
Y10.HDE. 1992/5287GEÇMİŞ SÜRELERİN BORÇLANILMASI SURETİYLE SİGORTALILIK İŞLEMİNİN BİR TAKSİTİNİN GECİKMESİ HALİNDE İPTALİ ( Prim Tutarının Bir Bölümü Tahsil Edilditen Sonra Tüm İşlemlerin İptalinin Sosyal Güvenlik İlkesine Aykırı Olması )
Y21.HDE. 1997/1013GEÇMİŞ YILLARA AİT ÇALIŞMA GÜN ORTALAMASI ( Ölüm Neticesi Yitirilen Destek Kaybının Belirlenmesinde Ele Alınması )
Y6.HDE. 2005/3155GEÇMİŞ YILLARA AİT KİRA FARKI TALEBİ ( Yapılan Ödemeler Davacı Tarafından İhtirazı Kayıt Konulmaksızın Alındığına ve Karşılığında Kapalı Fatura Düzenlendiğine Göre Ödemenin Bu Şekilde Oluştuğundan Kira Farkını İstemesi Hakkaniyet İle Bağdaşmadığı )
YCGKE. 2005/6-25GEÇMİŞ YILLARDA YAPILAN TEDAVİ VE RAPORLARA DAYANANA ADLİ TIP RAPORU ( Resmi Belgede Sahtecilik - Dosyada Mevcut Sair Bilgi ve Belgeler Karşısında Bu Tıbbi Görüşün Sanığın Sahtecilik Bilinci ve Kastıyla Hareket Ettiğine Elverişli Bulunmadığı )
Y10.HDE. 2008/9649GEÇMİŞE DÖNÜK HİZMET SÜRESİNDEN YARARLANMA ( Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararı Sonrasında Geçmiş Dönemde İtibari Hizmet Süresinden Yararlanma Olanağı Bulunmayan Sigortalıların Geçmişe Dönük Olarak Bu Olanaktan Yararlanamayacağı )
Y21.HDE. 2016/3554GEÇMİŞE DÖNÜK SİGORTALILIK ( Sigortalılığın Vergi Mükellefiyetinin Başladığı Tarihten İtibaren Başladığının Tespiti İstemi - Davacının Süresinde Tescil Başvurusunda Bulunmadığı Dolayısıyla Geçmişe Dönük Olarak Sigortalılığının Tespitine Karar Verilemeyeceği )
Y12.HDE. 2016/4000GEÇMİŞE ETKİLİ HACİZ ( Haciz Kaldırma İşleminden Sonra Çekilen Paraların Dosyaya Aktarılması Kararının Kaldırılması - Haczin Kaldırılmasına Dair Müdürlük İşleminin İcra Mahkemesi Tarafından İptal Edilmesi Halinde Daha Önce Kaldırılan Haczin Geçerli Hale Gelmeyeceği/Alacaklının Yeniden Talepte Bulunması Gerektiği ve Talep Üzerine Konulacak Bu Haciz Yeni Bir Haciz İşlemi Olup Geçmişe Etkili Olmayacağı )
Y1.HDE. 1999/13524GEÇMİŞE ETKİLİ OLARAK HUKUKİ İLİŞKİNİN ORTADAN KALKMASI ( Hile İle Aldatılan Taraf )
Y2.HDE. 2003/10441GEÇMİŞE ETKİLİ OLMA ( Yeni Kanunla Kabul Edilen Görev Kurallarının Geçmişe Etkili Olması )
Y1.HDE. 1988/8683GEÇMİŞE ETKİLİ YASA ( Dosyanın Yargıtaydan Bozulma Şeklinde Dönmesi Halinde Mahkemece Bozmaya Uyulmakla Usuli Kazanılmış Hakkın İstisnalarından Biri Olması )
Y3.HDE. 2016/7732GEÇMİŞE ETKİLİ YASA DEĞİŞİKLİĞİ ( Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Yasa Değişikliklerinin Yani 6446 S. Kanunun 17. Geç. 19. İle 20. Md. Somut Olaya Etkisinin Bulunup Bulunmadığının Değerlendirildikten Sonra Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Elektrik Abonelerinden Tahsil Edilen Kayıp-Kaçak Bedelinin İstirdatı )
Y3.HDE. 2016/9397GEÇMİŞE ETKİLİ YASA DEĞİŞİKLİĞİ ( Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Yasa Değişikliklerinin Yani 6446 S. Kanunun 17. Geç. 19. İle 20. Md. Somut Olaya Etkisinin Bulunup Bulunmadığının Değerlendirildikten Sonra Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Elektrik Abonelerinden Tahsil Edilen Kayıp-Kaçak Bedelinin İstirdatı )
Y3.HDE. 2017/12174GEÇMİŞE ETKİLİ YASA DEĞİŞİKLİĞİ ( Karardan Sonra Yürürlüğe Giren Yasa Değişiklikleri Yasa Değişikliği Öncesinde Açılan ve Halen Görülmekte Olan Davalarda Uygulanması Gereken Hükümler İçerdiğinden 6446 S. Kanunun 17.Geç.19. İle 20.Md. Somut Olaya Etkisinin Bulunup Bulunmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği - Menfi Tespit )
Y3.HDE. 2016/7108GEÇMİŞE ETKİLİ YASA DEĞİŞİKLİĞİ ( Karardan Sonra Yürürlüğe Giren Yasa Değişikliklerinin Yürürlük Tarihi Öncesi Dönemde Geçerli EPDK Kararlarına Dayanılarak Alınmış ve Davaya Konu Yapılan Kayıp-Kaçak Bedeli İle İlgili Olarak Açılan ve Halen Devam Eden Davalarda da Geçmişe Etkili Olacak Şekilde Uygulanması Gereken Hükümler İçerdiği/6446 S. Elektrik Piyasası Kanunu'nun 17. Geçici 19. İle 20. Md. Somut Olaya Etkisinin Bulunup Bulunmadığının Tartışılması Gerektiği - Menfi Tespit )
Y3.HDE. 2016/14269GEÇMİŞE ETKİLİ YASA DEĞİŞİKLİĞİ (Mahkemece Değişikliğin Somut Olaya Etkisinin Bulunup BulunmadığıTartışılıp Değerlendirildikten Sonra Karar Verileceği - Elektrik Abonelerinden Tahsil Edilen Kayıp Kaçak Sayaç Okuma Perakende Satış Hizmet Bedeli İletim ve Dağıtım Bedelinin İstirdatı İstemi)
Y1.HDE. 2011/272GEÇMİŞE ETKİLİ YASA DEĞİŞİKLİĞİ VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( 3402 SK' da Meydana Gelen Değişiklik - Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davalı Lehine Avukatlık Ücreti Tayin Edilip Edilemeyeceğinin Değerlendirilmesi Gerekliliği )
Y1.HDE. 2010/12347GEÇMİŞE ŞAMİL YASA ( Tapu İptali ve Taşınmazın Sicil Kaydının Kütükten Terkini - Yürürlüğe Giren Yasa Hükmünün Geçmişe Şamil Olarak Uygulanması Öngörüldüğünde Anılan Bu Husus Kazanılmış Hakkın İstisnasını Teşkil Edeceği )
Y10.HDE. 2015/23309GEÇMİŞE YÖNELİK BASAMAKLARIN İNTİBAKI (Geçmişe Yönelik Basamak Güncellemesi Yapılmadığının Bildirilmesi ya da Kurumca Belirlenen Yeni Aylık Tutarına İtiraz Edilmesi Halinde Aylık Tutarının Belirlenmesi Gerektiği - Aylık Tutarının Basamak Satın Alma Sonucu İntibak Ettirilerek Elde Ettiği Basamaklarda Fiilen Bulunan Sigortalılara Bağlanacak Aylık Tutarını Geçemeyeceği)
Y3.HDE. 2015/17820GEÇMİŞE YÖNELİK EK TAHAKKUK ( Kaçak Elektrik Kullanımı Sebebiyle Tahakkuk Ettirilen Bedelin İadesi İstemi - Kaçak Ek Tahakkuk Bedelinin Tespiti Amacıyla Konusunda Uzman 3 Kişilik Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınarak Davalı Kurumun Davacı Taraftan İstediği Ek Tahakkuk Miktarının Duraksamasız Belirlenmesi İle Karar Verileceği )
Y10.HDE. 2005/3114GEÇMİŞE YÖNELİK OLARAK TOPLU PRİM ÖDEME ( Yazılı Başvurunun ve Düzenli Prim Ödemesinin Bulunmaması Karşısında Sigortalılık Hakkı Bahşetmediği - İsteğe Bağlı Sigortalılığının Geçerli Olduğunun Tespiti )
Y21.HDE. 2015/18975GEÇMİŞE YÖNELİK ÖDENMİŞ PRİMLERİN 1479 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ İSTEMİ ( Davacının Vergi Borçlanması Adı Altında Yaptığı Prim Ödemesinin Karşıladığı Sigortalılık Süresinin Ne Kadar Olduğunun Davalı Kurumdan Sorulmasının Gerektiği - Davacının Ancak Süresi İçinde Yapılan Ödemenin Karşıladığı Gün Sayısı Kadar Sigortalı Kabul Edilebileceğinin Göz Önünde Bulundurarak Bu Sürenin Tespitine Karar Verilebileceği )
Y21.HDE. 2007/19618GEÇMİŞE YÖNELİK PRİM ( Kurumun Tahsil Ettikten Uzun Zaman Sonra Sigortalılığı İptal Etmesi - Objektif İyiniyet Kuralları İle Bağdaşmadığı/Sigortalılığın Tespiti Talebinin Kabulü Gereği )
YHGKE. 2011/10-804GEÇMİŞE YÖNELİK PRİM ÖDEMESİ ( Bağkur Sigortalılığı/Davacının Talebine Konu Önceki Süreler Yönünden Ödemelerin Geçmişe Dönük Olarak Kayıt ve Tescili Gerektirici Tescil İrade Beyanı Olarak Kabulünün Mümkün Olmadığı - Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti Talebi )
Y10.HDE. 2003/4402GEÇMİŞE YÖNELİK PRİM ÖDEMESİ ( Geçmişe Yönelik Olarak Yapılan Prim Ödemesine Geçerlilik Tanınmasının Mümkün Olmaması )
Y10.HDE. 2008/21440GEÇMİŞE YÖNELİK PRİM ÖDEMESİ ( Kurumun Hatalı İşlemi Sonucu - Primlerin Ödenmesinin Sigortalı Olmadığı Süreler Yönünden Davacı Yararına Usuli Kazanılmış Hak Yaratmasının Mümkün Olmadığı )
Y21.HDE. 2008/17522GEÇMİŞE YÖNELİK PRİM TAHSİLİ ( Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Tesbiti - Uzun Süre Bu Primleri Kullanması ve Daha Sonra Davacının Sigortalılığını İptal Etmesi Objektif İyi Niyet Kurallarıyla Bağdaşmayacağı )
Y21.HDE. 2008/17784GEÇMİŞE YÖNELİK PRİM TAHSİLİ ( Davalı Kurumun Uzun Süre Bu Primleri Kullanması ve Daha Sonra Davacının Sigortalılığını İptal Etmesi İyi Niyet Kurallarıyla Bağdaşmayacağı )
Y21.HDE. 2009/6601GEÇMİŞE YÖNELİK PRİM TAHSİLİ ( Tahsil Ettikten ve Uzun Süre Bu Primleri Kullandıktan Sonra Kurum Tarafından Siğortalılığın İptalinin Objektif İyiniyet Kurallarıyla Bağdaşmayacağı )
Y21.HDE. 2006/7731GEÇMİŞE YÖNELİK PRİM TAHSİLİ ( Uzun Süre Bu Primleri Kullanması ve Daha Sonra Davacının Sigortalılığını İptal Etmesi MK'nun 2. Maddesinde İfadesini Bulan Objektif İyiniyet Kurallarıyla Bağdaşmadığı )
Y11.CDE. 2007/3981GEÇMİŞE YÖNELİK SAHTE VERGİ KAYDI DÜZENLEME ( Eylemin Resmi Belgede Sahtecilik Olduğu - Zamanaşımının Gerçekleşmediği )
YHGKE. 2008/10-732GEÇMİŞE YÖNELİK SİGORTALILIK ( Sigortalılığın Tespiti Davası - Şirket Kurucu Ortaklığının Sona Ermesinden Sonra Kaydı Bulunmadığından Kendi Nam ve Hesabına Çalışmasını Kanıtlayamadığı Gerekçesiyle Geçmişe Yönelik Sigortalılığa Hak Kazanamadığına Karar Verilemeyeceği )
Y10.HDE. 2015/5760GEÇMİŞE YÖNELİK SİGORTALILIK TESCİLİ ( 1479 S. K.' da 506 S. K.'ya Paralel Geçmişe Yönelik Sigortalılık Tesciline İmkan Veren Yasal Düzenleme Bulunmadığı - Sigortalılık Niteliğine Sahip Olunmadığı Döneme Ait Prim Borçlarının Daha Sonraki Tarihlerde Kurumca Hatalı Olarak Geriye Dönük Tahsil Edilmesinin de İlgiliye Zorunlu Sigortalılık Hakkı Kazandırmayacağı )
Y4.CDE. 2009/23382GEÇMİŞE YÖNELİK TEMENNİ İÇEREN SÖZLER ( Geleceğe Yönelik Ağır ve Haksız Bir Zarara Uğratma İradesi - Tehdit Suçunun Oluşmadığı )
Y10.HDE. 2007/13900GEÇMİŞE YÖNELİK TESPİT HÜKMÜ ( 2926 S.K. Kapsamında Sigortalılığın Tespiti - Tarımsal Faaliyete İlişkin Kuruluş Kayıtlarından Hareketle Daha Önce Bir Tarih Olarak Tespitine Olanak Bulunmayacağı )
YCGKE. 2011/2-376GEÇMİŞTE SABIKASI BULUNMAYAN VE KISA SÜRELİ HAPİS CEZASI ALAN ÇOCUK SANIK ( Kişilerin İşledikleri Bir Takım Suçlar Nedeniyle Adli Yönden Lekelenmemeleri İçin Hüküm Açıklanmasının Geri Bırakılması Kurumunun Oluşturulduğu - Lekelenmeme )
Y9.CDE. 1996/5131GEÇMİŞTEKİ AHLAKİ TEMAYÜL ( Yasada Olmayan ve Sanığın Kişiliğini de İncitecek Biçimde Geçmişteki Ahlaki Temayülden Söz Edilerek Erteleme Kararı Verilmemesinin Yanlış Olması )
Y2.CDE. 2008/27020GEÇMİŞTEKİ PARA CEZASINDAN İBARET SABIKA ( Ertelemeye Engel Teşkil Etmediği Gözetilmeden Hükmün Gerekçe Kısmında Sanığın Suç İşleme Eğilimi Şeklindeki Yasal Olmayan Gerekçe İle Ertelenmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y14.HDE. 1981/4718GEDİK HAKKI ( Çıkarılan Muvakkat Kanunla İstanbul'daki Gedikler Tasfiye Edilerek Gedik Hakkı Sahiplerine Mülkiyet Hakkı Tanınması )
Y7.HDE. 2008/2037GEDİK NİTELİĞİNDE TAŞINMAZ ( Üzerinde Sürdürülen Zilyetliğin Fen Nitelikte Olduğunun Dikkate Alınmasının Gerektiği )
Y14.HDE. 2002/3062GELDİ KAYITLARINDA YER ALAN VAKIF ŞERHİ ( Gittilerine de Yer Alması )
YHGKE. 1989/2-480GELECEĞE BIRAKILAN DAVA ( İki Sene İçinde Yenilenmezse Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi )
Y5.HDE. 2014/7218GELECEK YILLARA SARİ BÜYÜK PROJELER ( Kamu Yararı Kararı Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Mahalle veya Köy Muhtarlığına Asılarak Onbeş Gün Süreyle İlan Edileceği - Kamu Yararı Kararının İlan Süresinin Bitiminden İtibaren Kamulaştırılacak Taşınmaz Üzerinde Yapılan Sabit Tesis ve Dikilen Ağaçların Bedelinin Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Dikkate Alınmayacağı )
Y2.HDE. 2005/16447GELECEK YILLARDA ARTIŞI İLE İLGİLİ DE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ ( Yoksulluk Nafakası )
Y3.HDE. 2002/5041GELECEK YILLARDA T.E.F. ENDEKSİNDEKİ ARTIŞ ORANI ( Paranın Alım Gücü Dikkate Alındığında Hükmedilen Nafaka Miktarının Gelecek Yıllarda T.E.F.Endeksindeki Artış Oranında Artırılması Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumlarına Uygun Olması )
Y3.HDE. 2005/13949GELECEK YILLARDAKİ ARTIŞ ORANI ( %50 Olarak Belirleyen İlk Hüküm Taraflar Yönünden Bu Hususta Yeni Bir Dava Açılıncaya Kadar Kesin Hüküm Niteliğinde Olup Ülke Ekonomisindeki Gelişmeler Gözetilmeden Artırım Oranının Sabitlenmesinin Doğru Görülmediği )
Y2.HDE. 2015/8700GELECEK YILLARDAKİ KOŞULLARIN ÖNCEDEN BİLİNEMEMESİ (Değişen Koşullara Göre Çocukların Yaşları ve Eğitim Durumları Gözetilerek Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlemesinin İleriki Yıllarda Her Zaman İstenebileceği - Şimdiden Müşterek Çocuk İle Baba Arasında Kademeli Bir Şekilde Kişisel İlişki Düzenlenmiş Olmasının İsabetsizliği)
Y2.HDE. 2015/8755GELECEK YILLARDAKİ KOŞULLARIN ÖNCEDEN BİLİNEMEMESİ (Değişen Koşullara Göre Çocukların Yaşları ve Eğitim Durumları Gözetilerek Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlemesinin İleriki Yıllarda Her Zaman İstenebileceği - Şimdiden Müşterek Çocuk İle Baba Arasında Kademeli Bir Şekilde Kişisel İlişki Düzenlenmiş Olmasının İsabetsizliği)
Y3.HDE. 2002/11749GELECEK YÖNELİK ARTIŞ ORANI ( İstem Olmadan Hükmedilen Nafakanın %40 Oranında Artırılmasına Karar Verilmesi Yasaya Aykırı Olduğu )
YHGKE. 1982/4-131GELECEKTE OLUŞMA OLASILIĞI BULUNAN ZARAR ( Tazminat Davası Açılamaması )
Y3.HDE. 2003/7423GELECEKTEKİ EKONOMİK DURUM ( Nafaka Davasında Meydana Gelebilecek Değişikliğin Asgari Olarak Paranın Satın Alma Gücündeki Enflasyon Oranında Artırım Olarak Yorumlanması Gereği )
Y4.HDE. 2002/10821GELEN EVRAK DEFTERİ ( Davacının Şikayet Dilekçesinin Gelen Evrak Defterinde Kayıtlı Olup Olmadığının İncelenmesi Gerekirken Hatalı Olarak Zimmet Defterinin İncelenmesinin Yasal Olmaması )
Y13.HDE. 2002/15332GELENEK ( Taraflar Arasında Alacağın Senede Bağlanmamasının Gelenek Haline Gelmesinin Gerekmesi )
Y8.CDE. 2001/10009GELENEK VE GÖRENEKLER ( Korku Kaygı ve Panik Yaratabilecek Şekilde Ateş Etmek Suçuna Etkisi )
Y2.HDE. 1989/4090GELENEK VE GÖRENEKLER ( Reşit Kız Çocuğa Nafaka )
YCGKE. 1986/2-584GELENEK VE GÖRENEKLERİ YASAKLAMA ( Kaymakamın Bunları Yasaklayarak Suç Haline Getirmesinin Söz Konusu Olmaması )
Y13.HDE. 2005/7346GELİNE TAKILACAK TAKILAN LİSTESİ İSİMLİ BELGE ( Bu Belgede Yer Alan Takı ve Eşyaları İsteyebileceği - Eşinin Ölmesi Nedeniyle Kadının Evden Kovulması Nedeniyle Alacak Talebi )
Y2.HDE. 1993/8291GELİNİN BERBERDE YALNIZ BIRAKILMASI ( Boşanma )
Y6.HDE. 2000/1983GELİNİN VE TORUNUN KONUT İHTİYACI ( İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Açılamaması )
Y1.CDE. 1994/5045GELİNİNİ ÖLDÜRMEK ( Evliliğin Sona Ermesinin Ceza Hukuku Bakımından Sıhri Hısımlığı da Sona Erdireceği )
YCGKE. 1983/43GELİNİNİN IRZINA GEÇEN KİŞİYİ ÜÇ YIL SONRA ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Adi Tahrik Hükümlerinin Uygulanacağı )
Y17.HDE. 2014/12300GELİR ARAŞTIRMASI (Davacının Motor Ustası Olduğu Yönündeki Davacı İddiası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odasının Yazı Cevabında Bildirilen Gelir Üzerinden Davacı Tarafça Hesaplanıp Talep Edilen Miktarın Hüküm Altına Alındığı - Davacının Gelir Araştırmasının Yetersiz Olduğu)
Y10.HDE. 2010/10193GELİR ARTIŞI ( Rücuan Tazminat Talebi/İlk Rücu Davasında Hükmolunan Gelir Artışlarının Rücu Tazminatından Mahsup Edilemeyeceği - Daha Az Rücu Alacağına Hükmedilemeyeceği )
YHGKE. 2000/10-1133GELİR ARTIŞI TALEBİNİN SINIRLARI ( Davacı Kurumun Zamanaşımı Dahilinde Tavan ile Sınırlı Biçimde Bağlanan Gelirlerin İlk Peşin Değerini İsteyebilmesi )
Y10.HDE. 2003/4112GELİR ARTIŞI VE İSKONTOLAMA ( İş Kazası Nedeniyle SSK'ca Açılan Rücu Davasında Tazminat Miktarının Tesbiti )
Y10.HDE. 2002/8GELİR ARTIŞINDAN ÖNCEKİ ÖDEMELER İÇİN DAHA ÖNCEDEN DAVA AÇILMIŞ VE KESİNLEŞMİŞ OLMASI ( Müddeabih Farkı Nedeniyle Sonraki Gelir Artışlarına İlişkin Davalar Yönünden Kesin Hüküm Engeli Yaratmadığı - Rücuan Tazminat )
Y21.HDE. 1997/3819GELİR ARTIŞININ TAZMİNATTAN İNDİRİLMESİ ( İş Kazasından Dolayı Açılan Tazminat Davasında )
Y10.HDE. 2006/12232GELİR ARTIŞLARI ( Rücu Davasında Kurumun Talep Edemeyeceği - İlk Peşin Değerle Birlikte Artışlara da Hükmedilmişse Artışların Mahsup Edilmeyeceği )
YHGKE. 2008/10-334GELİR ARTIŞLARI ( Rücuan Tazminat - Anayasa Mahkemesi İptal Kararı İle Birlikte Ortaya Çıkan Yeni Hukuki Durum Çerçevesinde Gelir Artışlarının Sorumlulardan İstenemeyeceği ve Halefiyet Kuralına Dayanılamayacağı )
Y10.HDE. 2006/15278GELİR ARTIŞLARINDAN DOĞAN KURUM ZARARI ( Anayasa Mahkemesi İşverenden İstenemeyeceğini Kabul Ettiğinden Kurumun Rücu Alacağının Hukuki Temelinde Halefiyet Değil Kanundan Doğan Basit Rücu Hakkının Bulunduğu - İş Kazası ve Meslek Hastalığı )
YİBGKE. 1992/3GELİR ARTIŞLARININ RÜCUAN TAHSİLİ DAVASI ( İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında Bağlanan )
Y12.HDE. 2009/13919GELİR AYLIK VE ÖDENEKLER ( Borçlunun Muvafakati Bulunmadıkça Nafaka Borçları Dışında Haczedilemeyeceği - 5510 S.K'nın 93.Maddesindeki Düzenleme Kamu Düzeni İle İlgili Olup Haczedilmezlik Şikayeti de Herhangi Bir Süreye Tabi Bulunmadığı )
Y12.HDE. 2008/26999GELİR AYLIK VE ÖDENEKLER ( Sağlık Hizmeti Sunucularının Genel Sağlık Sigortası Hükümlerinin Uygulanması Sonucu Takip ve Tahsili Gereken Alacaklar İle Nafaka Borçları Dışında Haczedilemeyeceği )
Y10.HDE. 1980/5215GELİR AYLIKLARININ ÖDENMESİ ( İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları MYÖ Sigortalarından Her Hangi Bir Döneme İlişkin Gelir veya Aylığını Beş yıl içinde almayanların Aylıklarının Ödenmemesi )
Y10.HDE. 2011/913GELİR BAĞLAMA HAKKINI DOĞURAN OLAY ( Kanun Değişikliğinin Yürürlüğe Girdiği Günü İzleyen Ay Başına Karşılık Gelen Tarihin Gelir Başlangıcına Esas Alınmasının Zorunlu Olduğu )
Y10.HDE. 2002/1736GELİR BAĞLAMA KAĞIDI ( Sigortalıda Oluşan Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Bakımından Kontrol Kaydı Bulunması )
Y10.HDE. 2003/11091GELİR BAĞLAMA KARARI ( Birleşen Aylığın Yaşlılık Aylığından Dönüşen Ölüm Aylığı Olup Olmadığı Yönünde Herhangi Bir Araştırma Yapılmaksızın Hesap Raporunda Pasif Dönemin Hesap Dışı Bırakılmış Olması Usul Ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y10.HDE. 2014/5259GELİR BAĞLAMA KARARI ( Dosya Kapsamında Bulunan Gelir Bağlama Kararında Sigortalıda Oluşan Yüzde On Altı Virgül İki Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Bakımından Bulunan Kontrol Muayene Kaydının Sonucunda Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranında Değişiklik Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y10.HDE. 2002/1017GELİR BAĞLAMA KARARI ( Meslekte Kazanma Güç Kaybı Oranının %65 Olarak Belirlenmesine-Rücu Alacağının Miktarını Teşkil Eden Tavanın Belirlenmesi )
Y10.HDE. 2002/4667GELİR BAĞLAMA KARARI ( Sigortalının İşgöremezlik Durumunun Kontrol Edilmesi Gerektiğinin Belirtilmiş Olması )
Y10.HDE. 2005/7838GELİR BAĞLAMA KARARI ( Sigortalının Kontrol Muayenesinin Yapılacağına İlişkin Şerh Bulunmasına Karşın Bu Kaydın Sonucu da Araştırılması Gereği )
YHGKE. 2008/10-436GELİR BAĞLAMA KARARLARI ( Sürekli İşgöremezlik Oranına Her Zaman İçin İtiraz ve Yeniden Kontrol Olanağı Öngörülmüş Olup Yapılan İnceleme Sonucunda Ortaya Çıkan Değişikliklerin Gelir Bağlama Kararlarına Yansıtılması Gerektiği )
Y10.HDE. 2012/55GELİR BAĞLAMA ORANINDAKİ DEĞİŞİKLİK ( Sigortalının Kızının Gelirden Çıkması Sonucu Eşin Gelir Bağlama Oranının Yükseldiği - Hak Sahibi Eşe Bağlanan Gelirin İlk Gelir Bağlama Oranına Göre Belirlenen Gelirin Peşin Sermaye Değeri Esas Alınıp Davalının Tazminle Sorumlu Olduğu Miktarın Belirlenmesinin Hatalı Olduğu )
Y10.HDE. 2006/13161GELİR BAĞLANAN DAVACIYA YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Gelirlerin Düşük Olduğunun ve Yarısının İstirdada Konu Edildiğinin Anlaşılması Halinde Davanın Reddi Gerektiği )
YHGKE. 1985/10-855GELİR BAĞLANMA ONAYININ VERİLDİĞİ TARİH ( Rücuan Alacak Davalarında Zamanaşımının Başlangıcı )
Y21.HDE. 2016/3175GELİR BAĞLANMAMASI HALİ (Gerekirse Davacıya Kurumu Hasım Göstererek İş Kazası Sigorta Kolundan Kendisine Gelir Bağlatması Gerektiğinin Tespiti Davası Açması İçin Önel Vermek Açılan Davanın Sonucunu Bekleyerek Sonucuna Göre Oluşan Usuli Kazanılmış Hakları da Gözeterek Bir Karar Vermek Gerektiği)
Y4.HDE. 2008/6216GELİR BAĞLANMASI ( Haksız Eylemden Doğan - Davacının Başvurması Halinde İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kolundan Davacıya Gelir Bağlanacağı ve Bu Gelirin de Rücuya Tabi Olacağı/Bağlanan Gelirin Peşin Sermaye Değerinin Daimi İşgücü Kaybı Zararından İndirilmesi Gerektiği )
Y10.HDE. 2006/728GELİR BAĞLANMASI ( Hizmet Süresi İçinde Fiili Hizmet Süresi Fazla Olan Kurumca Hizmet Sürelerinin Eşit Olması Halinde İse Eşit Hizmet Sürelerinden Sonuncusunun Tabi Olduğu Kurumca Kendi Mevzuatına Göre Aylık Bağlanıp Ödeneceği )
Y10.HDE. 2003/6975GELİR BAĞLANMASI ( Mahkemenin Hatalı Olarak Ölüm Aylığı Yönünden Davanın Reddine Karar Vermesinde Davacıya Gelir Bağlanması Koşullarının Oluşmaması Karşısında Hükmün Onanması Lüzumu )
Y21.HDE. 2015/21768GELİR BAĞLANMASI ( Sigortalının Ana ve Babasına Sigortalının Eş ve Çocuklarından Artan Pay Bulunması Halinde Gelir Bağlanacağı/Diğer Çocuklardan Hak Kazanılan Aylıklar Dışında Gelir ve Aylık Almamaları ve Asgari Ücretin Net Tutarından Az Gelirlerinin Bulunması Gerektiği - Ana ve Babanın Yaşları 65'ten Büyükse Eş ve Çocuklardan Artan Hisse Olup Olmadığına Bakılmaksızın Aylık Bağlanacağı/Anne ile Baba Emekli Aylığı Aldığından Tazminata Hak Kazanamayacakları )
Y10.HDE. 2000/882GELİR BAĞLANMASI ( Sigortalının Anne ve Babasının Geçimlerini Sağladığının Kabulü İçin Sigortalının Onlara Sürekli ve Düzenli Olarak Günlük Gereksinimlerini Karşılayacak Önem ve Değerde Yardımda Bulunması Gereği - Ölüm Aylığı Bağlanması )
Y21.HDE. 2009/13391GELİR BAĞLANMASI İSTEMİ ( Davacı Murisinin Geçirdiği Kazanın İş Kazası Olduğunun Tespiti - Davalı İşverenin Yurtdışında Irak'ta Bulunan İşyerine Çalışmaya Giderken Zararlandırıcı Olaya Maruz Kaldığından İstemin Reddi Gereği )
Y10.HDE. 2005/9794GELİR BAĞLANMASI TALEBİ ( İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Anne ve Babasına - Sigortalının Annesinin Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Çalışmasının Bulunmadığı Anlaşılmakla Kabulü Gereği )
Y10.HDE. 2012/14540GELİR BASAMAĞI FARKINDAN KAYNAKLANAN PRİM BORCU ( Davacılar Tarafından Yatırılması Gereği/Ancak Yatırmaması Durumunda Eksik Ödendiği Tespit Edilen Miktarın Her Zaman Tahsilinin Mümkün Olduğu Gözetilerek Aylığın İptal Edilemeyeceği )
Y21.HDE. 2003/3543GELİR BASAMAĞI ÜZERİNDEN GÜNCELLEME ŞARTI ( Bağ-Kur Sigortalısının Prim Borcu Miktarının Tesbitinde )
Y15.CDE. 2012/22311GELİR DESTEĞİ ( Sanığın Kiraladığı Taşınmazlar İçin Gelir Desteği Aldığı İddiası - Arazilere Ekim Yapılıp Yapılmadığının ve Müştekilerin Belirtilen Yılda Doğrudan Gelir Desteği Başvurusunda Bulunup Bulunmadıklarının Araştırılacağı/Kurum Zararının Oluşup Oluşmadığının Kesin Olarak Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2003/12400GELİR DESTEĞİ ÖDEMESİ ( Alacak Talebi - Bakanlar Kurulu Kararına Göre Gelir Desteklemesinin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşların Alacaklarına Mahsup Edilemeyeceğinin Düzenlendiği Gerekçesiyle Davanın Kabulünün İsabetli Olduğu )
Y8.HDE. 2013/8694GELİR DURUMU ( Katkı Payı Alacağı İstemi - Emsal Durumda Bulunan Kişilerin Gelir Durumlarının Esas Alınması o da Mümkün Olmadığı Taktirde Hayatın Olağan Akışı Kapsamında Hakkaniyete Göre Belirlenmesi Gerekirse Bu Konularda Uzman Kuruluşlardan ya da Meslek Odalarından Bilgi Edinilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2008/12661GELİR DURUMU ( Nafakanın İndirilmesi/Davacının Davalının Çalıştığına Dair SSK Dökümü Sunduğu - Araştırma Yapılıp Gelir Durumları Karşılaştırıldıktan Sonra Karar Verileceği )
Y3.HDE. 2005/13744GELİR DURUMU ( Tedbir Nafakası Talebi - Davacıya Delillerini Sunması İçin İmkan Tanınarak Mali Durum Net Bir Şekilde Açıklığa Kavuşmadan Gelir Durumu Belli Olmayan Davalının Yüksek Oranlarda Nafaka Ödemesine Karar Verilmesi Bozmayı Gerektirdiği )
Y17.HDE. 2010/5213GELİR DURUMU ( Trafik Kazası/Bedensel Zararın Tazmini - Tazminat Farazi Gelirin Daha Yüksek Olabileceğine İlişkin Somut Olgular Birlikte Yer Almadığı Durumlarda Gelirin Asgari Ücret Durumunda Olacağı )
Y3.HDE. 2011/11162GELİR DURUMU ( Yardım Nafakası - Davacının Resmi Kurumlardan Mal Varlığı ve Öğrenim Kredisi Alıp Almadığı Araştırılarak Ayrıca Davalının Gelir Durumu ve Yükümlülükleri de Gözönünde Bulundurularak Uygun Bir Miktara Hükmedilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2005/11848GELİR DURUMU ( Yardım Nafakası Talebi - Davalı Olan Çocukların da Gelir Durumlarının İyi Olduğu Tesbit Edilmiş Olmasına Göre Sadece Az Bir Emekli Aylığı Alan Davacı Babalarına Uygun Bir Miktarda Yardımda Bulunmaları Gerektiği )
Y2.HDE. 2009/5029GELİR DURUMU ( YoksullukNafakası - Davacı-Karşılık Davalı Eşinin Çalıştığını ve Geliri Bulunduğunu İleri Sürdüğüne Göre Davalı-Karşılık Davacının Sürekli ve Düzenli Gelirinin ve Malvarlığının Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y10.HDE. 2012/14540GELİR DURUMU ÜZERİNDEN YENİDEN YAPILAN HESAPLAMA ( Kurum Tarafından Yaşlılık Aylığı Alan Şahsa Basamak Farkı Nedeniyle Prim Borcu Bulunduğunun Tebliğ Edildiği - Davacıların Bu Prim Borcunu Ödemesi Gerektiği/Kurum İşleminin İptali Davası )
Y2.HDE. 2012/4447GELİR DURUMU VE YOKSULLUK NAFAKASI ( Boşanma Davası - Talep Eden Eşin Boşanmayla Yoksulluğa Düşecek Olması Gerektiği/Kadının Gelir ve Malvarlığı Göz Önüne Alındığında Yoksulluğa Düşecek Olmasından Söz Edilemeyeceğinden Yoksulluk Nafakası İsteminin Reddi Gerektiği )
Y3.HDE. 2005/9791GELİR DURUMUNDA FARKLILIK BULUNMASI ( Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması İçin Boşanma Tarihindeki Nafaka Alacaklısının Mamelek ve Gelir Durumu İle Bu Dava Tarihindeki Durumu Arasında Bir Fark Olması ve Sonradan Mamelekinde Bir Farklılığın Meydana Geldiğinin İddia ve İspat Edilmiş Olması Gerektiği )
Y3.HDE. 2012/5486GELİR DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI ( Davalıyı Yoksulluktan Kurtarabilecek Mahiyette Olup Olmadığının Tespit Edileceği - Davalının Asgari Ücretin Üzerinde Gelir Sahibi Olduğunun Tespit Edilmesi Halinde Davanın Kabulü/Yoksulluk Nafakası )
Y3.HDE. 2016/13811GELİR DURUMUNUN DİKKATE ALINMASI GEREĞİ ( Eşlerin Birlikte Sürdürdükleri Hayat Seviyesinin Ayrı Yaşamaları Halinde de Korunacağı - Tarafların Ekonomik Durumlarına Göre Davalı Hakkında Mahkemece Takdir Edilen Nafakanın Yüksek Olduğu/Hakkaniyet İlkesi/Yaşam Koşulları/Tedbir Nafakası Talebi )
Y3.HDE. 2012/9490GELİR DURUMUNUN NAFAKA MİKTARININ ÖDENMESİNE ETKİSİ ( Tarafların Gelir Durumlarının Detaylı Olarak Araştırılacağı - Gelir Durumunda Azalma Varsa Bunun Tespit Edileceği/Başlangıçtaki Dengenin Gözetileceği/Yoksulluk Nafaka İndirim Davası )
Y3.HDE. 2012/5486GELİR DURUMUNUN NAFAKANIN MİKTARINA ETKİLİ OLMASI ( Asgari Ücret Alan Davalının Gelir Durumunun Ancak Yoksulluk Nafakasının İndirim Sebebi Olabileceği - Yoksulluk Nafakasının Kaldırılamayacağı/Gelir Durumunun Araştırılması Gereği )
Y3.HDE. 2015/19221GELİR DURUMUNUN NAFAKAYA ETKİSİ ( Çocuğun Gelirlerinin de Gözönünde Bulundurulması Gerektiği - Yoksulluk Nafakası Alan Asgari Ücretin Üzerinde Bir Geliri Olmadığı Belirlenen Davalıdan Ortak Çocuklar Yararına İştirak Nafakası Talep Edilemeyeceği )
Y3.HDE. 2002/8472GELİR DURUMUNUN SAPTANMASI GEREĞİ ( Davalının Geçici İşçi Olarak Kaç Ay Süreyle Çalıştığı Yıllık Toplam Aldığı Maaş Tutarı Sorulup Gelir Durumu Tam Olarak Saptanmadan Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
Y3.HDE. 2009/12999GELİR DÜZEYİ ( Tedbir Nafakası - Davacının Geçimi İçin Gerekli Davalının Geliri İle Orantılı Olacak Şekilde TMK'nun 4. Maddesindeki Hakkaniyet İlkesi de Gözetilerek Daha Uygun Bir Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2004/5419GELİR DÜZEYİ FARKI ( Önceki Davanın Açıldığı Tarihteki Davacının Durumu İle Şimdiki Davanın Açıldığı Tarihteki Davacının Durumu Arasında Gelir Düzeyi Yönünden Bir Fark Bulunmaması Nedeniyle Nafakanın Arttırılması Talebinin Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2012/5104GELİR ELDE EDİLEBİLECEK DÖNEM ( Yaralamalı Trafik Kazasına Dayalı Maddi ve Manevi Tazminat - 18 Yaşına Kadar Olan Döneme İlişkin Zarar Hesabının Yapılamayacağı/Askerlik Süresinin Düşülerek Davacının Maluliyet Zararının Kapsamının Belirlenmesi Gerektiği )
Y18.HDE. 2014/15233GELİR FAZLASI ( Vakıf Evladı Olunduğunun Tespiti İstemi - Vakıflar İçin Belirlenen Gelir Fazlası Vakıf Evladı veya İlgilisi Olduğunu ve Galleye Hak Kazandığını Kesinleşen Mahkeme Kararı İle İspat Edenlere Ödeneceği/Davacıların ve Sulbünden Geldiği Kişilerin Adı Geçen Vakfın Galle Fazlasına Müstahak Vakıf Evladı Olup Olmadıklarını Tespit Etmek Gerektiği )
Y10.HDE. 2010/4728GELİR GETİRİCİ BİR İŞTE ÇALIŞMA ( Davacının Gelir Getirici Bir İşte Çalışmaya Başladığı Tarihe Kadar İşsizlik Ödeneği Alabileceği Yönü Gözetilerek Ödenmesi Gereken İşsizlik Ödeneği Miktarı Belirlenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
Y15.CDE. 2017/1512GELİR- GİDER DEFTERİNDE SGK'YA ÖDEME YAPILDIĞINA DAİR KAYIT BULUNDUĞU ( Makbuz veya Dekontların Gider Dosyasında Bulundurulmadığı - Harcanan Paranın Nereye Ne Şekilde Harcandığının Belirleneceği/Yapılan Harcamalarda Herhangi Bir Usulsüzlük Bulunup BulunmadığınınTespit Edileceği - Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma)
Y5.CDE. 2007/13978GELİR GİDER KARAR DEFTERLERİ İLE BANKA HESAP EKSTRELERİ ( Emekli Sayıştay Uzman Denetçilerine Tevdii İle Bu Biçimde Bulunacak Toplam Gelirlerin Kooperatif İnşaat Maliyetlerini ve İnşaat İçin Yapılan Diğer Giderleri Karşılayıp Karşılamadığı Üzerinde Durulması Gerektiği - Zimmet )
Y10.HDE. 2014/16231GELİR HESABI ( Rücuan Tazminat - Gelire Giriş Tarihi İtibariyle Artan Sürekli İş Göremezlik Oranına Göre Belirlenen İlk Peşin Sermaye Değerli Gelirden Düşük İş Göremezlik Oranı İle Artan İş Göremezlik Oranı Arasındaki Fark İş Göremezlik Oranına Karşılık Gelen Miktarının Mahsubu Gerekeceği/Bu Miktara Tazmin Sorumlularının Kusuru Uygulanarak Tazminatın Hesaplanacağı )
Y5.HDE. 2008/85GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ BELİRLEDİĞİ ARSA VE ARAZİ METREKARE BİRİM FİYATLARI ( Emlak Vergisine Esas Olan - Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Altında Bedel Belirlenemeyeceği )
Y18.HDE. 2011/2865GELİR KAPİTALİZASYONU ( Kamulaştırma Bedeli Tespit Edilirken Taşınmazın Yıllık Net Kapitilazasyonu Suretiyle Bulunacak Değere Hükmedilmesi Gereği - Kamulaştırma Bedelinin Tamamı Bankaya Yatırılarak Makbuzu Dosyaya İbraz Edilmeden Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y11.HDE. 1989/6597GELİR KAYBI ( Ayıplı Malın Geç Tamir Edilmesi )
Y9.HDE. 2014/26605GELİR KAYBI ( Davacı Şirket Kazaya Karışan Aracın Zarar Görmesinden Doğan Gelir Kaybını da Talep Ettiği - Dosyada Davacının Gelir Kaybını İspatlayan Yeterli Delil Olmadığı/Bu Talebin Esastan Reddi Gerektiği )
Y4.HDE. 2016/11009GELİR KAYBI ( Davacıların İşyeri Olan Marketin Geliri Konusunda Sadece Tanık Beyanları Esas Alınarak Karar Verildiği - Anılan İnceleme Yeterli Olmayıp Marketle İlgili Varsa Ticari Defterler ve Vergi Beyannameleri Gözetilmek Sureti İle Mahrum Kalınan Gelir Kaybının Hesaplanması Gerektiği )
Y5.HDE. 2013/5807GELİR KAYBI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Taşınmazın Kamulaştırılması Sebebiyle Oluşacak Gelir Kaybı Kamulaştırma Bedeli Olamayacağından Gelir Kaybı Sebebiyle Uğranılan Zarara Hükmedilerek Fazla Bedel Tespitinin İsabetsizliği )
Y18.HDE. 2006/8504GELİR KAYBI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Verimde 5 Yıl Süre İle % 50 Oranında Düşüklük Nedeniyle Gelir Kaybı Olacağından Bahisle Mükerrer Olarak Hesaplama Yapan Bilirkişi Doğrultusunda Hüküm Kurulamayacağı )
Y15.HDE. 2009/2616GELİR KAYBI ( özleşmenin Geriye Etkili Feshi Durumunda Koşulları Gerçekleşmiş ise Menfi Zarar İstenebileceği - Gelir Kaybının Olumlu Zarar Niteliğinde Olduğu )
Y15.HDE. 2012/3838GELİR KAYBI ( Taraflar Arasında Rotobarlara İlişkin Yazılı Sözleşme de Yapılmadığından Gecikmeye Bağlı Gelir Kaybına İlişkin Zararın Kanıtlandığının Kabul Edilemeyeceği - İtirazın İptali )
Y13.HDE. 2005/11148GELİR KAYBI ( Yeterli Elektrik Enerjisinin Verilememesi Nedeniyle Serada Bulunan Karanfillerin Donarak Satış Değerlerini Kaybettiği - Gelir Kaybına Hükmedilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2004/2041GELİR KAYBI ( Zorunlu Mali Mesuliyet ve İhtiyari Mali Mesuliyet Sigorta Kapsamı Dışında Olması )
Y23.HDE. 2013/681GELİR KAYBI ALACAĞININ TAHSİLİ ( Başlatılan İcra Takibine Vaki İtirazın İptali İstemi - Tedbir Konan Araçların Mülkiyetiyle İlgili Herhangi Bir Uyuşmazlık Bulunmadığı Halde Alacağın Tahsilini Teminen Tedbir Konmasının Doğru Olmadığı )
Y5.HDE. 2004/5946GELİR KAYBI BELİRLENMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Taşınmazdan İlerde Elde Edilecek Gelir Kaybının Dikkate Alınamayacağı )
Y11.HDE. 2003/3005GELİR KAYBI KAPSAMINDAKİ KİRA VE İŞÇİLİK ÜCRETLERİ GİBİ GİDERLERİ ( Haksız Fiile Dayalı Tazminat Davasında Ek Bir Kalem Olarak Tekrar Hesaplanamayacağı )
Y3.HDE. 2015/2389GELİR KAYBI TAZMİNATI İSTEMİ ( İşyerinin Depremde Yıkılmasından Kaynaklı - Davacının Gelir Kaybının Deprem Tarihi İle Dava Tarihi Arasındaki 11 Yıldan Fazla Bir Süre Devam Edemeyeceği/Davacı Şirketin Gelir Kaybına Dair Tazminat Talebinin Reddedileceği )
Y6.HDE. 2016/3681GELİR KAYBI TAZMİNATI İSTEMİ ( Konusunda Uzman Bilirkişiden Yeniden Rapor Alınarak Davacı Kiracının Ekonomik Ömrünü Dolduran Ağaçlar Dışında Kalan Elma Fidanları Yönünden Uğradığı Gelir Kaybının Denetimine Elverişli Şekilde Belirlenip Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2008/2710GELİR KAYBI TAZMİNATI TALEBİ ( Zorunlu ve İhtiyari Mali Mesuliyet Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat İstemi - Talebin Reddine Karar Verildiği/Davalı Şirket Lehine Avukatlık Ücretine Hükmedileceği )
Y6.HDE. 2012/17625GELİR KAYBI TAZMİNATINDAN İNDİRİM YAPILAMAYACAĞI ( Kiralanandan Çıkmak Zorunda Kalan Kiracının Zararın Artmasına Sebebiyet Vermediği - Davada Tazminattan İndirime İlişkin 818 S.K. 44 M. Uygulama Alanı Bulunmadığı/İndirim )
Y11.HDE. 2005/7645GELİR KAYBINDAN DOĞAN ZARAR ( Trafik Kazası Sonucu Uğranılan Maddi Zarar Sebebiyle Kişinin İşinden ve Gücünden Kaldığı Süre İçinde Oluşan Gelir Kaybından Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortacısı Sorumlu Olduğu )
Y3.HDE. 2006/1386GELİR KAYBINDAN SORUMLULUK ( Hükmün Bozulması ve İcranın İadesi Halinde İade Borçlusu Temerrüde Düşürülmeden Sorumlu Tutulamayacağı - Alacak Davası )
Y3.HDE. 2012/7712GELİR KAYBININ BELİRLENMESİ ( Doktor Raporunda 7 Günde Davacının İyileşebileceği ve 15 Gün Sonra Aktif Spora Başlayabileceği Belirtildiği Halde Mahkemece 60 Gün Esas Alınarak Gelir Kaybının Hesaplanmasının Hatalı Olduğu )
Y13.HDE. 2001/12191GELİR KAYBININ BELİRLENMESİ ( Kiralananın Teslim Edilmemesi Nedeniyle Uğranılan Gelir Kaybının Tüm Şartlar Göz Önünde Bulundurularak Belirlenmesi )
Y19.HDE. 2015/18352GELİR KAYBININ HESAPLANMASI ( Yetersiz Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınmasının Hatalı Olduğu - Araçta Yapıldığı Kabul Edilen Onarımlar ile İlgili Olarak Aracın Kaç Gün Kullanılmamış Olduğu ve Kullanılamayan Günlere Dair Gelir Kaybının Ne Miktar Olduğu Hususunun Bilirkişiye Tespit Ettirileceği/Elverişli Rapor Alınarak Usulü Kazanılmış Haklar da Gözetilmek Sureti ile Deliller Hep Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Karar Verileceği )
Y5.HDE. 2007/14576GELİR KAYBININ TAHSİLİ ( Dava Konusu Taşınmazda Yer Alan Besi Ahırlarının Otoban Geçmeden Önce Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğine Göre Sağlık Koruma Bant Mesafeseleri de Dikkate Alınarak Tesis Edilip Edilmediğinin Araştırılması Gerektiği )
Y3.HDE. 2011/12062GELİR KAYBININ TAHSİLİ ( Ecrimisil İstemi - En Azı Kira Geliri En Çoğu İse Tam Gelir Yoksunluğu Olduğu/Tam Gelir Yoksunluğuna Göre Ecrimisil Belirlenirken Resmi Veriler Nazara Alınarak Belirlenecek Üründen Elde Edilecek Net Gelire Hükmedileceği)
Y15.HDE. 2011/925GELİR KAYBININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan - Tespit Bilirkişi Raporu İle Saptanan 2 İş Günlük Süre Davacı İş Sahibince Benimsenmiş ve Dava Tespit Raporu Dayanak Alınarak Açılmış Olduğundan Mahkemece 2 Günlük Gelir Kaybına Hükmedilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 1999/7849GELİR KAYBININ TALEBİ ( Haricen Satılan Kamyonun Devrinin Yapılamaması - Bedelin Geri Ödendiği Zamana Kadar Gelir Kaybı )
Y4.HDE. 2007/5913GELİR KAYBININ TAZMİNİ ( Davacı Kazanç Kaybı Olarak Ancak Yaralanma Derecesine Göre ve İyileşme Süresi Kadar İstemde Bulunabileceği )
Y4.HDE. 2003/16013GELİR KAYBININ TAZMİNİ TALEBİ ( Haksız Elatma - Davacının Önce Davalının Haksız Eylemini Kanıtlaması Sonra Zararı Var İse Tazminattan Sorumlu Tutulması Gereği )
Y19.HDE. 2009/7146GELİR KAYBININ VE ÇEKİCİNİN GETİRİLME MASRAFLARININ TAHSİLİ ( Tamir Süresinin Aşıldığı - İstemin Reddedilmesinin Doğru Olmadığı )
Y13.HDE. 2005/10514GELİR KAYDEDİLEN KESİN TEMİNATIN MAHSUP EDİLEMEMESİ ( İhaleyi Malların Süresinde Teslim Edilmemesinden Dolayı Fesheden İdarenin Yeni İhale Nedeniyle Uğradığı Zarar İçin Tazminat Talebi )
Y4.HDE. 1975/2880GELİR KİRASI ( Kira Konusu Yere Üçüncü Kişinin El Atmasında Kiracının Fer'i Zilyed Olarak Dilerse El Atmanın Önlenmesi Dilerse Durumu Kiralayana Bildirebilmesi )
Y3.HDE. 2010/176GELİR MAHRUMİYETİ ( Ecrimisil İstemi - Davacılar Farazi ve İhtimale Dayanarak Mahrum Kaldıkları Yüksek Kira Gelirini Talep Ettiği/Davacıların İşgal Nedeniyle Bu Denli Yüksek Miktarda Gelir Mahrumiyetine Uğradıklarını İspat Etmesi Gerektiği )
Y5.HDE. 2003/12427GELİR METODU ( Arazi Niteliğindeki Taşınmaza Bu Metoda Göre Değer Biçilmesinin Uygun Olması )
Y5.HDE. 2006/12852GELİR METODU ( Arazi Niteliğindeki Taşınmaza Gelir Metoduna Göre Değer Biçilmesi Yöntem İtibariyle Doğru Olduğu - İrtifak Hakkı Bedelinin Tespiti )
Y5.HDE. 2007/14376GELİR METODU ( Belirlenen Bedele Yüzde Yetmiş Objektif Değer Artırıcı Unsur Oranı Eklenerek Kamulaştırılan Yer Bedelinin Tespit Edilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2002/5-50GELİR METODU ( Esas Alınarak Meyve Bahçesi ve Sulu Arazi Gelirine Göre Taşınmaz Değeri Belirlendikten Sonra Üzerinde Bulunan Mütemmim Cüzlere İlave Bedel Takdir Edilemeyeceği )
Y5.HDE. 2008/7975GELİR METODU ( Fındıklık Niteliğindeki Taşınmazın Kamulaştırma Bedelinin Gelir Metoduna Göre Tespiti Gerektiği )
Y5.HDE. 2002/1030GELİR METODU ( İrtifak Bedelinin Artırılması )
Y5.HDE. 2005/12368GELİR METODU ( Kamulaştırılan Taşınmaza Kamulaştırılması Sırasında Mevcut Durumuna Göre Değer Biçilmesi Hükmü Göz Önünde Tutularak Taşınmazın Arazi Niteliğinde Kabulü İle Gelir Metoduna Göre Değerin Biçilmesi Gereği )
Y5.HDE. 2011/15563GELİR METODU ( Kamulaştırılan Taşınmazın Bedeli/Arazi Niteliğindeki Taşınmaza Bu Yönteme Göre Değer Biçileceği - Bu Metod Esas Alınarak Biçilen m2 Bedeline Objektif Değer Arttırıcı Unsurun Daha Yüksek Uygulanması Gerektiği )
Y5.HDE. 2015/19570GELİR METODU ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Dava Konusu Taşınmazın Emsal Karşılaştırması Yapılarak Taşınmaz Arazi Vasfında İse Gelir Metoduna Göre Değer Biçilmesi Suretiyle Kamulaştırma Bedelinin Tespit Edilmesi Gerekirken Taşınmazın Niteliği Net Olarak Tespit Edilmeden Eksik İnceleme Sonucu Hüküm Kurulamayacağı )
Y5.HDE. 2005/11930GELİR METODU ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Kısmen Arazi Kısmen de Kapama Meyve Bahçesi Niteliğindeki Taşınmaza Gelir Metodu Esas Alınarak Değer Biçilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
Y5.HDE. 2006/12344GELİR METODU ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Münavebe Ürün Üretim Masraflarının İl Tarım Müdürlüğü'nden Gelen Resmi Verilerde Gösterilen Miktarların Altında Alınarak Fazla Bedel Tespit Edilemeyeceği )
Y5.HDE. 2012/25588GELİR METODU ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili Davası - Arazi Niteliğindeki Taşınmaza Gelir Metodu Esas Alınarak Değer Biçilmesinin Uygun Olduğu )
Y18.HDE. 1995/4287GELİR METODU ( Kamulaştırma Kanununa Göre Taşınmazın Değerinin Belirlenmesinde Gelir Metodunun Uygulanması )
Y5.HDE. 2012/25758GELİR METODU ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmazlar Bedelinin Tahsili Davası - Arazi Niteliğindeki Taşınmazlara Gelir Metoduna Göre Değer Biçilmesinin Uygun Olduğu )
Y5.HDE. 2012/6572GELİR METODU ( Kamulaştırmasız El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil - Dava Konusu Taşınmazın El Atılan Bölümüne Gelir Metodu Esas Alınarak Değer Biçildikten Sonra Mücavir Alanda Bulunması Nedeni İle Objektif Değer Arttırıcı Unsur Uygulanması Gerektiği )
Y5.HDE. 2009/3291GELİR METODU ( Kamulaştırmasız Elatma - Tarım Arazisi Niteliğindeki Taşınmaza Değer Biçilmesinde ve Mahkemenin İstemle Bağlı Kalarak Hüküm Kurmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y5.HDE. 2005/13004GELİR METODU ( Kapama Fıstık Bahçesi Niteliğindeki Taşınmaza Net Geliri Üzerinden Değer Biçilmesinin Doğru Olduğu )
Y5.HDE. 2006/5391GELİR METODU ( Meyve Geliri Esas Alınarak Değer Biçildikten ve Zemine Ekilebilecek Münavebe Ürünlerinin Net Gelirine Göre Biçilen Değer Düşüldükten Sonra Muhtesat Bedelinin Tespiti Doğru Olduğu )
YHGKE. 1996/18-363GELİR METODU ( Tarla Niteliğindeki Taşınmaza Gelir Metodu Uygulanmasının Yerinde Olması )
Y5.HDE. 2006/11963GELİR METODU ( Taşınmaz Arazi Olduğuna Göre Net Geliri Esas Alınarak Değeri Biçilmesi Gereği )
Y5.HDE. 2007/10231GELİR METODU ( Taşınmazın Sulu veya Susuz Olmasına Göre O Yörede Ekilebilecek Mutat Münavebe Ürünleri Dekara Verim Miktarları ve Hasat Mevsimindeki Satış Değerleri İle Üretim Giderleri Belirlenerek Gelir Metoduna Göre Değer Biçilmesi Gerektiği )
Y5.HDE. 2017/4598GELİR METODU ESAS ALINARAK DEĞER BİÇİLMESİ ( Dava Konusu Taşınmaz Arazi İse Üzerine Ekilebilecek Münavebe Ürünlerine Göre Gelir Metodu Esas Alınmak Suretiyle Değer Biçilerek Taşınmazın Niteliği Tamamının Yüzölçümü Geometrik Durumu ve Enerji Nakil Hattı Güzergahı Dikkate Alınıp Değer Düşüklüğü Oranının Belirlenmesi Gerektiği )
Y5.HDE. 2011/15856GELİR METODU ESAS ALINARAK DEĞER BİÇME ( Kamulaştırma Bedeli Tespit Edilirken Kısmen Sulu Tarım Arazisi ve Kısmen de Kapama Meyve Bahçesi Niteliğindeki Taşınmaza Gelir Metodu Esas Alınarak Değer Biçileceği )
Y5.HDE. 2011/20918GELİR METODU ESASINA GÖRE TAŞINMAZA DEĞER BİÇİLMESİ ( Çayırın Üretim Giderlerine Genel İdare Giderleri İle Birlikte Beklenmeyen Giderler de Eklenerek Fazla Masraf Hesaplanması Düşük Bedel Tespit Edilmesinin İsabetsizliği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
Y5.HDE. 2006/10398GELİR METODUNA GÖRE BELİRLEME ( Kamulaştırmasız Elatma/Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi - Su Değirmeni Bedelinin Gelir Metoduna Göre Belirlenip Fiilen Elatılmayan Zemin Bedelinin Düşülmesi Gereği )
Y5.HDE. 2011/12383GELİR METODUNA GÖRE BELİRLENEN BEDEL ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Objektif Değer Artırıcı Unsur İlavesi Suretiyle Değerinin Tespit Edileceği )
YHGKE. 1999/5-851GELİR METODUNA GÖRE DEĞER BİÇİLMESİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Arazi Niteliğinde Olması )
Y5.HDE. 2002/8785GELİR METODUNA GÖRE DEĞER BİÇİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılmasında/Taşınmazın Arazi Niteliğinde Olduğu - Arsa Olarak Değer Biçen Bilirkişi Raporuna Dayanarak Karar Verilemeyeceği )
Y5.HDE. 2011/9476GELİR METODUNA GÖRE DEĞER BİÇİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti/Taşınmazın Arazi Niteliğinde Olduğu - Bilirkişi Kurulu Marifetiyle Keşif Yapılarak Değer Biçileceği )
Y5.HDE. 2007/8941GELİR METODUNA GÖRE DEĞER BİÇİLMESİ ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Yeniden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulu İle Keşif Yapılarak Taşınmaza Gelir Metoduna Göre Değer Biçen Rapor Alınıp Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y5.HDE. 2005/12150GELİR METODUNA GÖRE DEĞER BİÇİLMESİ ( Kamulaştırmasız Elatma - Arsa Olarak Değer Biçildiği Gözetilerek Bilirkişi Kurulundan Arazi Niteliğindeki Taşınmaza Gelir Metoduna Göre Değer Biçilmesi Gereği )
Y5.HDE. 2008/7575GELİR METODUNA GÖRE DEĞER BİÇİLMESİ ( Kamulaştırmasız Elatma - Üzerine Pilon Dikilip Enerji Nakil Hattı Geçirilen Arazi )
Y5.HDE. 2005/13153GELİR METODUNA GÖRE DEĞER BİÇME ( Arazi Niteliğindeki Taşınmazın Kamulaştırılmasında Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Bu Metodun Kullanılması )
Y5.HDE. 2002/4189GELİR METODUNA GÖRE DEĞER BİÇME ( Arazi-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
Y5.HDE. 2013/9126GELİR METODUNA GÖRE DEĞER BİÇME ( Kamulaştırma Konusu İrtifak Hakkı Bedelinin Tespiti ve Tescil İstemi - Taşınmazın Belediye Sınırı İçinde Olduğu Ancak İmar Planı ve Meskun Mahal Dışında Belediye Hizmetlerinden Yararlanmadığı/Yeniden Oluşturulacak Bilirkişi Kuruluyla Keşif Yapılarak Arazi Niteliğindeki Taşınmaza Değer Biçileceği ve Objektif Değer Artırıcı Unsurun İlave Edileceği )
Y5.HDE. 1997/9098GELİR METODUNA GÖRE DEĞER BİÇMEK ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
Y5.HDE. 2004/3505GELİR METODUNA GÖRE TAŞINMAZ DEĞERİNİN TESBİTİ ( Kamulaştırmasız Elatma Bedelinin Tahsili Davasında - Taşınmazın Sulu Arazi Olup Olmadığının ve Münavebe Bitkilerinin Ortalama Verim Miktarlarının Usulünce Araştırılması Gereği )
Y5.HDE. 2013/9601GELİR METODUNA GÖRE TAŞINMAZ DEĞERİNİN TESPİTİ (Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili ve Ecrimisil - Jeoloji Mühendisi Dahil Olmak Üzere Oluşturulacak Bilirkişi Kuruluyla Keşif Yapılarak Gelir Metoduna Göre Taşınmazın Değerinin Tespiti Yönünden Bilirkişi Raporu Alınmadan Hüküm Kurulamayacağı)
Y5.HDE. 2012/24407GELİR METODUNA GÖRE TAŞINMAZIN BEDELİNİN TESPİT EDİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası - Arazi Niteliğindeki Taşınmaza Ekilebilir Ürün Gelirine Göre Üzerinde Bulunan ve Taşınmaza Bahçe Niteliği Vermeyen Ağaçlara Maktuen Yapılara İse Resmi Birim Fiyatlarının Esas Alınıp Yıpranma Payının Düşüleceği )
Y5.HDE. 2005/13577GELİR METODUNA GÖRE TESPİT ( Bilirkişi Raporlarında Objektif Değer Artırıcı Unsur Olarak Belirtilen Hususların Gelir Metoduna Göre Tespit Edilen Bedeli % 50'den Fazla Etkilemeyeceği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
Y5.HDE. 2014/21439GELİR METODUNA GÖRE TESPİT EDİLEN BEDEL ( İrtifak Hakkı Bedelinin Tespiti - Dava Konusu Taşınmazın Belediye Başkanlığından Verilen Cevap ve Bilirkişi Kurulu Raporunda Belirtilen Özellikleri Dikkate Alınarak Gelir Metoduna Göre Tespit Edilen Metrekare Birim Bedeline İlave Edilecek Objektif Değer Artırıcı Unsurun % 80 Oranında Olduğu )
Y5.HDE. 2013/28833GELİR METODUNU ESAS ALARAK DEĞER BİÇME ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Kamulaştırılan Taşınmaz Arazi Niteliğinde Olduğundan Gelir Metodu Esas Alınarak Zeminine Resmi Birim Fiyatları Esas Alınıp Yıpranma Payı Düşülerek Üzerindeki Yapıya Yaş Cins ve Verim Durumları Dikkate Alınmak Suretiyle de Ağaçlara Değer Biçilmesinin Doğru Olduğu )
Y5.HDE. 2007/12212GELİR METODUYLA DEĞER BİÇİLMESİ ( Tarım Arazisi Niteliğindeki Taşınmaz - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti İstemi )
Y11.HDE. 1993/932GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİNDEN DOĞAN ALACAĞIN BANKADAN TAHSİLİ ( Faiz Hakkının Saklı Tutulmaması Nedeniyle Düşmesi )
Y15.HDE. 2012/4439GELİR PAYLAŞIMI SÖZLEŞMESİ ( Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak - Gelirinin Paylaştırılması Sırasında Oluşan Faiz Tutarının Davacıya Ödenmeyeceğine Dair Bir Hüküm Olmadığı/Ortak Hesapta Tutulan Gelire Bankaca Uygulanacak Faizin de Ortak Gelir Kapsamında Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2002/5037GELİR SAPTANMASI ( Nafaka Yükümlüsü Olan Davalının Gelirlerinin Saptanarak Nafaka Miktarının Belirlenmesi )
Y3.HDE. 2004/6624GELİR SEVİYESİNİN DÜŞÜKLÜĞÜ ( Nafakanın Artırılması Talebinin Reddine Tek Başına Sebep Olmayacağı )
Y3.HDE. 2005/11658GELİR SEVİYESİNİN DÜŞÜKLÜĞÜ ( Yoksulluk Nafakanın Ödeme Yükümlülüğünü Ortadan Kaldırmadığı )
Y19.HDE. 2001/4417GELİR TABLOSU ( Hisse Senetleri Menkul Kıymet Borsalarında İşlem Görenlerin Üçer Aylık Ara Dönemler İçin Bir Önceki Yılın Aynı Dönemiyle Karşılaştırmalı Gelir Tablosu Düzenlemekle Yükümlü Olmaları )
Y9.CDE. 2002/749GELİR TEMİN ETMEK AMACIYLA İŞLETME KURMAK ( Dernekler Kanununa Muhalefet Suçunun Oluşması )
Y5.HDE. 2004/9324GELİR TEMİNİ ( Davacı Tarafından Taşınmaz Çevresindeki Diğer Taşınmazların Otopark Olarak Kiraya Verilerek Temin Edildiği İspatlanmadan Ecrimisil Talebinin Kabul Edilemeyeceği )
Y17.HDE. 2013/17954GELİR TESPİTİ ( Davacının Kaza Tarihi İtibariyle Yaşadığı Yere ve Mevsimine Göre Tüm Yıl Boyunca Çalışıp Çalışamayacağının ve Yıl İçerisinde Belediyede Çalıştığı Mesai Saatleri Dışında Çalışabileceği Dönemlere Göre Yıllık ve Aylık Ortalama Gelirinin İlgili Meslek Kuruluşlarından Sorulup Araştırılması Gerektiği )
Y3.HDE. 2013/10992GELİR TESPİTİ (Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması İstemi - Davalının Gelirinin Tam Olarak Tespit Edilmesi Gerektiği)
Y21.HDE. 2015/14737GELİR TESTİNİN UYGULANMASINDAN KAYNAKLI DAVALARDA ÇÖZÜM YERİ ( İdari Yargı Olduğu/Gelir Testinin Kesinleşmesinin Ardından Tahakkuk Edecek Prim Tutarı ve Tahsile Dair Olması Durumunda 5510 Sayılı Kanun Kapsamında Yargılama ve Değerlendirme Yapılacağından İş Mahkemesinin Görevli Olacağı - Genel Sağlık Sigortası Nedeniyle Borçlu Olunmadığının Tespiti İstemi )
Y3.HDE. 2008/9901GELİR ÜZERİNDEN ORAN BELİRLEME ( Kiralananın Kullanılmadığı Dönemlere İlişkin Olmak Koşuluyla Hakkaniyete Uygun Düşük Bir Kira Parasının Takdir Edilmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2017/3168GELİR VE AYLIK BAĞLANMAYACAK HALLER ( Boşandığı Eş İle Birlikte Yaşama Nedeni İle Kesilen Aylığının Yeniden Bağlanması İstemi - Davacının Eşinin Adres Bilgileri Kesin Olarak Tespit Edilmeli Davacı ve Eşine Ait Tüm Adresler Üzerinde Abonelik Kolluk ve Medula Kayıtlarında İnceleme Yapılmalı Tespit Edilen Adreslerdeki Komşu ve Muhtar Beyanları Alınarak Karar Verileceği )
Y10.HDE. 2013/12169GELİR VE AYLIK BAĞLANMAYACAK HALLER (Hak Sahibi Kız Çocuğu Sıfatıyla Aylık Bağlanan Hak Sahibinin Boşandığı Eşiyle Birlikte Yaşaması - Hak Sahiplerine Bağlanan Aylığın Durum Değişikliği Nedeniyle Kesilmesi)
Y21.HDE. 2004/3863GELİR VE AYLIKLARIN BİRLEŞMESİ ( Yurtdışında Yapılan Hizmetlerin Bu Kapsamada Olmaması )
Y12.HDE. 2008/11382GELİR VE AYLIKLARIN HACZİ ( 506 Sayılı Kanun Uyarınca Bağlanan - Borçlunun Haczedilemeyecek Bir Mal ve Hakla İlgili Muvafakati Kesinleşmiş Bir Takipte Haciz Sırasında ya da Hacizden Sonra Olması Koşuluyla Geçerli Olduğu )
Y10.HDE. 2016/821GELİR VE AYLIKLARIN ÖDENMESİNDE ZAMANAŞIMI (16.2.1996'da İş Kazası Geçiren Davacının Sürekli İşgöremezlik Geliri Talebini 10.6.2003'de İleri Sürdüğü - 506 S.K. Md. 99'a Göre Talep Tarihini Takip Eden Ay Başından İtibaren Gelir Bağlanmasına Karar Verilmesi İle Yetinileceği/Talep Tarihinden Geriye Dönük Beş Yıllık Dönem Yönünden de Karar Verilmesinin İsabetsizliği)
Y9.HDE. 2003/6694GELİR VE DAMGA VERGİSİ ( Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Gereği - Haksız Ödenen İhbar Tazminatı )
Y3.HDE. 2012/23330GELİR VE GİDER DURUMU ( Tedbir Nafakası - Davacı ve Çocuğun Giderleriyle Davalının Geliri Arasında Denge Kurulması Gerekirken Yüksek Oranda Nafaka Ödemesine Karar Verilmesi Hakkaniyet İlkesine Uygun Bulunmadığı )
Y15.HDE. 2005/1804GELİR VE GİDER FARKLILIKLARI ( Sonucu Oluşan Davacı Zararı Hesaplanmış ve Bu Miktar Raporla Bağlı Kalınarak Mahkemece Hüküm Altına Alınmış İse de Sözleşmenin Geçerli Olacağı )
Y11.HDE. 2000/5472GELİR VE GİDER KALEMLERİ ( Bilirkişi İncelemesinde Hatalı Yerleştirilmek Suretiyle Yanlış Olabileceği Belirtilmiş Bulunmasına Nedeniyle Sadece Bu Durumun Dahi Özel Denetçi Tayini İstemini Haklı Kılacak Nitelikte Olması Sonucunda Davanın Kabulü Gereği )
Y13.HDE. 1984/4197GELİR VE GİDERLERİN BELİRLENMESİ ( Kamyon Üzerindeki Ortaklığın Giderilmesi )
Y13.HDE. 2001/12871GELİR VE KAR PAYININ BELİRLENMESİ ( İdareci Ortağın Hesap Verme Yükümlülüğüne Uymaması-Kapanan Adi Ortaklığa Ait İşletmenin Niteliklerine Göre Belirleme Yapılmasının Gerekmesi )
Y2.HDE. 2016/13209GELİR VE MAL VARLIĞININ BULUNMAYAN KADIN ( Boşanmayla Yoksulluğa Düşeceği - Babasının Yanında Bulunan Çocuk İçin Çocuğun Ergin Olduğu Tarihe Kadar Tedbir Nafakası Ödemekle Sorumlu Tutulmasının Doğru Bulunmadığı )
Y10.HDE. 2010/12771GELİR VE MALULİYET KONULARI ( İş Kazası Nedeniyle Sürekli İş Göremezlik Derecesinin Tespiti ve İş Kazası Kolundan Gelir Bağlanması İstemine İlişkin Olduğu Halde Dava Konusu İstem Maluliyet Aylığı Çerçevesinde Değerlendirilmesinin İsabetsizliği )
Y3.HDE. 2005/7839GELİR VE NAFAKA MİKTARI ( Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması İstemi - Davacının Buldukça Gündelik Ev Temizliklerine Gittiği Anlaşılmakla ve Aylık Geliri ve Halen Ödenmekte Olan Nafaka Miktarı Dikkate Alınarak Nafakanın Kaldırılmasının Hakkaniyet Esaslarına Uygun Düşmediği )
Y15.HDE. 2002/844GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI ( Türk Şirketi Tarafından Yapılan Ödemelerin Geri Alınmasının Mümkün Olması )
Y11.CDE. 2004/6446GELİR VERGİSİ ( Bakımından Dava Zamanaşımının Fatura Tarine Göre Değil Yasalarında Belirlenen Sürenin Sonunda Kullanıldığı Tarihte Başladığı - Suç Tarihi İtibariyle Sahte Fatura Düzenleme Suçunda Faturaların Kullanılıp Vergi Ziyaı Doğmasının Suçun Unsuru Olduğu )
Y9.HDE. 2008/35943GELİR VERGİSİ ( Faizden Gelir Vergisi Kesilmemişse Vergi Dairesince Davacı İşçi Hakkında Tarh Edilen Ana Para Yönünden Davalı İşverenin Sorumlu Olmadığının Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2016/435GELİR VERGİSİ ( Hesaplanan Alacak Miktarı İçinde Davacı İdarece Vergi Dairesine Ödenen Gelir Vergisinin de Bulunduğu - Davacı İdarenin Hataen Ödediği Gelir Vergisini İlgili Yerden Her Zaman Geri İsteyebileceği/Davalının Vergi Miktarından da Sorumlu Tutulamayacağı )
Y22.HDE. 2015/7110GELİR VERGİSİ ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda İşe Başlatmama Tazminatında Ödenmesi Gereken Nihai Miktar Belirlenirken Gelir Vergisi Düşülerek Hesaplama Yapılmasının Hatalı Olduğu - İtirazın İptali )
Y9.HDE. 2009/24026GELİR VERGİSİ ( İşe Başlatmama Tazminatı Gelir Vergisi Tevkifatına Tabi Tutulan İşçi Ödenen Vergiyi Vergi Dairesinden Talep Edebileceği )
Y9.HDE. 2008/33853GELİR VERGİSİ ( İşe Başlatmama Tazminatından Gelir Vergisi Kesilmeyeceği - İşe Başlatmama Tazminatınadan Kesilen ve Vergi Dairesine Yatırılan Gelir Vergisinden İşverenin Sorumlu Tutulamayacağı )
Y9.HDE. 2010/1841GELİR VERGİSİ ( İşverence Hesaplanan Brüt Tutar İndirilerek Karar Verilmesi Gerekirse de İşveren Tarafından Yapılan Tahakkukta Gelir Vergisinin Düşülmesi Gerektiği )
Y22.HDE. 2011/12388GELİR VERGİSİ ( Kıdem ve İhbar Tazminatı - Davacıya Yapılan Ödeme Yapılan Kanun Değişikliğinden Önce Olduğundan İşverence Gelir Vergisi Kesintisi Yapılması Yasaya Uygun Olup Davacının İlgili Vergi Dairesinden Yapılan Kesintinin İadesini İstemesi Gerektiği )
YHGKE. 1993/3-946GELİR VERGİSİ ( Taşınmazın Kullanılmasının Bir Unsuru Olmadığından Kira Parasına Dahil veya Ondan Hariç Olarak Nitelendirme Yapılıp Kira Bedelinin Tespit Olunamaması )
Y11.HDE. 2011/15968GELİR VERGİSİ (Davalının Sözleşmeyle Yalnızca Kdvyi Ödemeyi Yükümlendiği/Ek Rapor ya da Yeni Bir Bilirkişi Raporu Alınarak Davacının Ödemekle Yükümlü Olduğu Gelir Vergisinin Davalıca Ödenip Ödenmediğinin Tespit Edilmesi Gerektiği - İtirazın İptali)
Y22.HDE. 2012/29917GELİR VERGİSİ ALACAĞI İSTEMİ (Davacının Kesinti Yapılmaması İddiası İle İlgili Davasını İşverene Karşı Değil İdari Yargıda Kesintiyi Kabul Eden Vergi Dairesine Karşı Dava Açması Gerektiği - Vergi Kesintisi Yönünden Açılan Davanın Husumet Sebebi İle Reddine Karar Verilmemesinin Hatalı Olduğu)
Y9.HDE. 1999/13717GELİR VERGİSİ DÜŞÜLMESİ ZORUNLULUĞU ( Ret Olarak Belirlenen İhbar Tazminatı )
YHGKE. 2004/9-255GELİR VERGİSİ İSTİSNASININ KAPSAMI ( Sendikal Tazminatın Bu Kapsama Girmemesi )
Y10.HDE. 2005/5003GELİR VERGİSİ KAYDI ( Meslek Kuruluşları Ve Esnaf Ve Sanatkarlar Sicili Kayıtları Bağ-Kur Sigortalılığı Başlangıcı Ve Sona Erişine Karine Olup Aksi Kanıtlanabileceği )
Y9.HDE. 1992/1248GELİR VERGİSİ KESİLMESİ ( İş Değişikliği )
Y9.HDE. 2007/16611GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ ( İşe Başlatmama Tazminatı Vergiden Müstesna Tutulan İşsizlik Sebebiyle Verilen Tazminat Niteliğinde Olması Sebebiyle Anılan Alacaktan Kesilemeyeceği )
Y22.HDE. 2011/16108GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ (İşe İade Davası Kabul Edildiği Halde İşe Başlatılmaması/Fark Alacağının Ödetilmesi İstemi - Davacıya Yapılan Ödeme Yapılan Kanun Değişikliğinden Önce Olduğundan İşverence Gelir Vergisi Kesintisi Yapılması Kanuna Uygun Olup Davacının İlgili Vergi Dairesinden Yapılan Kesintinin İadesini İstemesi Gerektiği)
Y9.HDE. 2016/35522GELİR VERGİSİ KESİNTİSİNİN HESAPLANMASI ( Vergi İstisnası Nedeniyle İade Talebi - Bilirkişi Raporunda Gelir Vergisi Kesintileri Hesaplama Tablosunda Gelir Vergisi Olarak Gösterilen Miktarlar İle Davacının İlgili Aya Dair Bordroları Karşılaştırıldığında Tabloda Gösterilen Miktarlar Davacıdan Kesilen Sigorta Primlerinin de Dahil Olduğu Toplam Kesinti Miktarı Olup Bordrolarda Yalnızca Gelir Vergisi Olarak Gösterilen Miktardan Davacıya Ödenen Asgari Geçim İndiriminin Çıkarılarak Bakiyesinin Dikkate Alınması Gerektiği )
Y11.HDE. 2003/2737GELİR VERGİSİ MUAFİYETİNİN KALDIRILDIĞI GÜN GELİR VERGİSİ KESİLMEDEN YAPILAN ÖDEME ( Devlet İç Borçlanma Senedi Bedelinden Gelir Vergisi Kesintisi Yapılmamış Olması - Merkez Bankası'nın Verginin Tahsili Talebi )
Y10.HDE. 2002/112GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ ( Sigortalı Çalışmanın Tesbiti Davası - Tütün Eksperi Davacı/Vekaletle Mubaaya Yapan )
YHGKE. 1999/10-596GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLAN MUHTARLAR ( Muhtarların SSK'ya Tabi Sigortalılıklarına Değer Verilememesi )
Y21.HDE. 2005/6211GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLANLAR ( Gelir Vergisinden Muaf Olanlardan Esnaf ve Sanatkar Siciline veya Kanunla Kurulu Meslek Kuruluşlarına Usulüne Uygun Olarak Kayıtlı Olanların Sigortalı Sayılacakları - Bağ-Kur Sigortalılık Süresinin Geçerliliğinin Tesbiti )
Y10.HDE. 2006/12163GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLANLAR ( Kendi Nam Ve Hesabına Çalışanlar - Meslek Kuruluşu İle Esnaf Siciline Kayıtlı Olanların Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısı Olması Gerektiği )
Y21.HDE. 2003/2447GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLMAK ( Davacının Zirai Kazanç ve Gayrımenkul Sermaye İradı Elde Etmesi )
Y10.HDE. 1991/3799GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİYET NEDENİYLE BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI ( Vergi Mükellefiyetini Gerektiren Faaliyete Son Verildiği İddiası )
Y10.HDE. 2003/3717GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ ( Bağ-Kur Sigortalılığı-Dernek Kaydı )
Y10.HDE. 1991/1100GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ ( Tek Başına Bağ-Kur Sigortalılığı İçin Yeterli Olmaması )
Y10.HDE. 2011/9637GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ BULUNAN DAVACI ( Zorunlu Sigortalılığın Tespiti İstemi - Dava Konusu Dönemde 1479 S.K. Kapsamında Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısı Sayılması Gerektiği )
Y10.HDE. 2006/10516GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN FAALİYETLERİNE SON VERMELERİ ( Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığının Sona Ereceği )
Y10.HDE. 2002/2004GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN MÜKELLEFİYETLERİNE SON VERMESİ ( Zorunlu Bağ-Kur Kayıtlarının Silinmesi )
Y15.HDE. 1995/7321GELİR VERGİSİ STOPAJI ( Hakediş Alacakları - İşveren Yapı Kooperatifleri - Mahsup İşlemi - Stopajın Ödenmiş Olması )
Y12.HDE. 1995/387GELİR VERGİSİ STOPAJI ( Kiracının Sorumlu Olması )
Y3.HDE. 2004/3528GELİR VERGİSİ STOPAJI VE FON KESİNTİSİ ( Kira Parasının Tespiti Davasında Davacının Bu Kesintilerin Hariç Olup Olmadığı Açıklattırılmadan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2015/25708GELİR VERGİSİ TARİFE ORANLARININ UYGULANACAĞI ( Sendika Şube Başkanlığından Alınma İşleminin İptali İstemi/Görevi Nedeni İle Ödenmesi Gereken Hakların Tahsili - Hükme Esas Alınan Raporda Davacının Yargılamaya Konu Alacakları Hesaplanırken Asıl Alacak Miktarlarına Gelir Vergisi Tarife Oranları Uygulanarak Alacak Miktarlarının Belirlenmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2014/1196GELİR VERGİSİ TARİFESİ ( İzin Ücreti Alacağı - Mahkemece Davacının İş Akdinin Feshedildiği ve İzin Ücretinin Hesaplandığı Yıl Gelir Vergisi Tarifesi Dikkate Alınacağı )
Y8.HDE. 2013/14434GELİR VERGİSİ TEVKİFATI (Yapılarak Hesaplanan Bakiye Borcun Bulunmadığına Yönelik Bilirkişi Raporuna İtibar Edilerek Şikayetin Kabulünün İsabetsiz Olduğu - Borç Ödendiği Halde Gönderilen Bakiye Borç Muhtırasının İptali İstemi)
Y11.HDE. 2005/603GELİR VERGİSİ VE FON PAYI KESİNTİSİNİN DOĞRU OLMASI ( Davalı Bankadaki Davacı Vakfa Ait Paralara İşleyen Faiz Gelirine Uygulanan )
YHGKE. 1981/9- 95GELİR VERGİSİ YASASI ( Kıdem Tazminatından Verginin Fazla Kesilmesi Durumunda İşverenin Taraf Olmaması )
YHGKE. 1978/9-809GELİR VERGİSİ YASASININ YANLIŞ UYGULANMASI ( Kıdem Tazminatının Eksik Verildiği İddiası )
Y10.HDE. 2008/21099GELİR VERGİSİNDEN MUAFİYET ( Esnaf ve Sanatkâr Sicili İle Birlikte Kanunla Kurulu Meslek Kuruluş Kaydı Olup Olmadığı Usulünce Araştırılıp Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y13.HDE. 2004/9842GELİR VERGİSİNE ESAS MATRAH BEYANI ( Adi Ortaklıktan Kaynaklanan Kar Payı Alacağının Daha Fazla Olduğunu İddia Eden Davacı Ortak Aleyhine Delil Olmayacağı )
Y9.HDE. 2000/15348GELİR VERGİSİNE TABİ OLMAMA ( Kıdem Tazminatı Alacağı )
Y9.HDE. 2009/3463GELİR VERGİSİNİN İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATINDAN KESİLMESİ ( Davacı İşçinin Gelir Vergisini İlgili Vergi Dairesinden İsteyebileceği - Mükerrer Yararlanmaya Neden Olacak Şekilde İşverenin Sorumlu Tutulamayacağı )
Y11.HDE. 2005/2742GELİR YOKSUNLUĞU ( Sigorta Poliçesinin Kapsamadığı ve Şirketin Sorumlu Olmadığı - Reddedilen Kısım Yönünden Vekalet Ücretine Hükmedilmesi )
Y4.HDE. 2014/8719GELİR YOKSUNLUĞU TALEBİNİN ISLAH YOLU İLE İLERİ SÜRÜLMESİ ( Haksız Olarak Haczedilen İnşaat Kalıplarının Bedelinin Ödetilmesi ve Islah Yoluyla da Kalıpların Kullanılmaması Sebebiyle Uğranılan Gelir Kaybının Talep Edilidği - Dava Nedeni Yapılan Maddi Olgular Çerçevesinde Doğan Zararların Islah Yoluyla İstenebileceği/İddianın ve Savunmanın Değiştirilmesi/Genişletilmesi Yasağının İstisnası Olarak Kabul Edileceği )
Y5.HDE. 2005/14638GELİR YÖNTEMİYLE DEĞER BİÇİLMESİ ( Tespit Edilen Kamulaştırma Bedelinin İleride Hak Sahipliğini İspat Edecek Kişiye Ödenmek Üzere İdarece İlanda Belirtilen Bankada Açılacak Üçer Aylık Vadeli Hesaba Blokesi Yerine Davalı Zilyede Ödenmesine Dair Verilen Karar Yerinde Olmadığı )
Y3.HDE. 2004/3939GELİRDE ARTIŞ ( Nafaka Yükümlüsünün Gelirinde Artış Olduğunda ve Günü Koşullarına Göre Nafaka Bağlananın İhtiyaçları Attığında Nafaka Miktarını Attırılmasının Gerekmesi )
Y3.HDE. 2003/9899GELİRDEKİ ARTIŞ ( Önemli Ölçüde Bir Artış Olduğunun Anlaşılmasına Göre Nafakanın da En Az Bu Ölçüde Artırılması Gereği - Nafaka Davası )
Y21.HDE. 2004/2331GELİRDEKİ ARTIŞIN TAZMİNATTAN İNDİRİLMESİ GEREĞİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında - SSK Tarafından Bağlanan Geliri Aşan Zararlar İçin Açılan Dava )
Y3.HDE. 2016/9940GELİRDEKİ AZALMANIN NAFAKAYA ETKİSİ ( Davacının Boşanma Kararı Kesinleşmeden Evvel İşten Çıkartıldığı - Davacının Önceki İşindeki Konumu ve Mesleği İtibariyle İş Bulma İmkanı Değerlendirildiğinde Talebin Nafakanın Niteliği Müşterek Çocuğun İhtiyaçları Karşısında İyiniyet Sözleşmeye Bağlılık ve Sözleşmenin Devamlılığı İlkeleri ile Bağdaşmayacağı/Nafakanın İndirilmesi veya Kaldırılması Talebinin Reddi Gerektiği )
Y3.HDE. 2016/6064GELİRDEKİ AZALMANIN NAFAKAYA ETKİSİ ( Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması veya İndirilmesi İstemi - Boşanma Kararından Sonra Davacının Gelirindeki Azalmanın Kararlaştırılan Nafaka Miktarını Ödemede Ne Ölçüde Etkisi Bulunduğu Tartışılarak Uygun Bir Miktarda İndirilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2005/10590GELİRE GÖRE KATKI PAYI ( Davalının Daha Fazla Geliri Olduğu İspat Edilemediğine Göre Davacının Katkı Payının Daha Fazla Olduğunun Kabulü Gerektiği - Davacının İtiraz Etmediği ve Kabul Ettiği Bilirkişi Raporundaki Orana Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2004/1876GELİRE GÖRE NAFAKA ( Davalının Gelirinin Yarısından Fazlasının Nafaka Olarak Takdiri ve Tahsilinin Doğru Görülmediği )
YHGKE. 2007/3-917GELİRİ BULUNAN KADIN ( Ayrı Yaşamakta Haklı Olan Eş Tedbir Nafakası İsteyebileceği - Davacının Gelirinin Bulunması Diğer Eşin Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmadığı )
Y2.HDE. 2007/17786GELİRİ BULUNAN KADIN ( Davacı Kadını Yoksulluktan Kurtarıp Kurtarmayacağının Araştırılması Gerektiği - Nafaka Davası )
Y2.HDE. 2004/2630GELİRİ BULUNAN KADIN ( Yoksulluk Nafakası Talebinin Reddi Gereği )
Y21.HDE. 2005/12077GELİRİ BULUNMAYAN EV KADINI ( Geliri de Olsa Kocasının Borcunu İcra Müdürlüğüne Ödeyecek Yerde Sanki Yabancı Bir Kişinin Mallarını Satın Alıyormuş Gibi Onun Eşyalarını İhaleden Alması Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olup Alacaklılardan Mal Kaçırma Amacına Yönelik Olduğu )
Y2.HDE. 2012/20235GELİRİ BULUNMAYAN KADININ NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Müşterek Çocukların Velayetinin Babaya Verildiği - Çalışmayan ve Herhangi Bir Geliri Olmayan Kadının Tedbir ve İştirak Nafakası Ödemekle Yükümlü Tutulamayacağı )
Y2.HDE. 2012/988GELİRİ OLAN KİŞİYE YOKSULLUK NAFAKASI BAĞLANMASI ( Davacının Mevcut Gelirinin Onu Yoksulluktan Kurtarmayacağının Gözetileceği )
YİBGKE. 1966/5GELİRİ OLMAYAN KOCA ( Nafaka Sorumluluğu Bulunup Bulunmadığı-Mecburi Askerlik Ödevi )
Y2.HDE. 2012/21270GELİRİ VE MALVARLIĞI OLMAYAN KADIN ( Boşanma Yüzünden Yoksulluğa Düşeceği - Davacı Kadın Yararına Geçimi İçin Uygun Miktarda Yoksulluk Nafakası Takdiri Gerektiği )
YCGKE. 2013/15-256GELİRİ YA DA SOSYAL GÜVENCESİ BULUNMAYAN SANIĞIN ÖLEN KUMASININ MAAŞINI ALMASI ( Şikâyetçi Kurumun Zararını Faiziyle Karşıladığı - Sanığın Banka Görevlileri Tarafından Kimlikteki Fotoğrafa Bakılması Halinde Hemen Fark Edilebilecek Nitelikteki Fiilinin Dolandırıcılık Suçunun Maddi Konusunun Hareket Unsurunu Oluşturan "Hileli Davranış" Olarak Nitelendirilemeyeceği/Dolandırıcılık Suçunun Unsurları İtibariyle Oluşmadığı )
Y17.HDE. 2013/15485GELİRİN BULUNMASI (Davalının Uzun Yıllardır Çalıştığı ve Gelirinin Bulunduğu/Bu Gelirler ile Dava Konusu Aracı Satın Almış Olabileceği/Aksinin İspatı İse Davalıdan Değil Davacı Taraftan Beklenmesi Gerekirken Davanın Reddinin Doğru Olmadığı - Tasarrufun İptali İstemi)
Y10.HDE. 1998/8940GELİRİN GEÇ BAĞLANMASI ( İşkazası Sigortasından )
Y7.CDE. 2002/652GELİRİN İDAREYE İRAD KAYDEDİLMESİ ( Dava Konusu Çay ve Sigaraların Satışından Elde Edilen Gelirin 1918 Sayılı Yasa Gereğince İdare Lehine İrad Kaydına Karar Verilmesi )
Y10.HDE. 2006/13420GELİRİN KESİLMESİ ( Kurumun Yanlış İşlemine Dayandığından Sürekli İşgöremezlik Gelirinin Kesilmesinin Mümkün Olmadığı - Meslek Hastalığı Gelirlerinden Alacağın Yasal Faizi İle Tahsili )
Y21.HDE. 2010/10470GELİRİN KESİLMESİ ( Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Karşılanmayan Zararın Giderilmesi - Resmi Evlilik Sözleşmesi Olmaksızın Birlikte Yaşama Hali S.G.K.ca Bağlanan Gelirin Kesilmesine Neden Olan Haller Arasında Sayılmadığı )
Y10.HDE. 2015/13893GELİRİN PEŞİN DEĞERİ ( Üçüncü Kişinin Sorumluluğu İlk Peşin Değerin Yarısı ile Sınırlı Olacağı ve Bu Miktara Kusur Oranı Uygulanacağı - Kurumdan Sorulmak Suretiyle İlk Peşin Değer Belirlenip Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2005/2359GELİRİN PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN TAZMİNATTAN İNDİRİMİ ( Davacılara Bağlanan Gelirin Peşin Sermaye Değeri Bağ-Kur İl Müdürlüğünden Sorulması Gereği )
Y23.HDE. 2011/855GELİRİN SAPTANMAMASI ( Aracın Başka Bir İşte Çalıştırılarak Gelir Elde Etmesinin Mümkün Olduğu Hususu Gözetilerek Bilirkişiden Ek Rapor Alınması Gerektiği - Bilirkişice Gelirin Tam Olarak Saptanamaması Halinde B.K.'nun 42. Vd. Md.delerinden Yararlanılarak Gelirin Saptanacağı )
Y3.HDE. 2008/17986GELİRİN SAPTANMASI ( Ayrı Yaşayan Eşin Çalışıyor Olmasının Tedbir Nafakasına Hükmedilmesine Engel Olmadığı - Davalının Gelirinin Tam Olarak Saptanarak Hakkaniyete Uygun Bir Nafakaya Hükmedileceği )
Y3.HDE. 2003/61GELİRİN TESPİT EDİLMESİ GEREĞİ ( Mahkemece Terekeye Dahil Olan Taşınır ve Taşınmaz Mal ve Alacaklar Belirlenip Davalı Payı Oranında Ne Kadar Geliri Olabileceği Bilirkişi Marifetiyle Saptanması Gereği - Nafakanın Kaldırılması Davası )
Y4.HDE. 2002/11174GELİRİN YANLIŞ DEĞERLENDİRİLMESİ ( Desteğin Köyde İşportacılık Yaptığı Halde İlçede İşportacı Olarak Gelir Elde Ettiğinin Kabul Edilmesinin Hukuka Aykırı Olması )
Y10.HDE. 2014/5249GELİRİN YANSIMA ORANI ( Ölenin Gelirinin Yüzde Yetmişinin Dağıtıma Esas Tutulması ve Çocuk Yoksa Bu Meblağın Yüzde Yetmiş Beşinin Eşe Bağlanması Eğer Çocuk Varsa Eşin Payın Yüzde Elliye Düşmesi ve Her Bir Çocuk İçin Yüzde Yirmi Beş Gelir Bağlanması Gerektiği - Rücuan Tazminat )
Y10.HDE. 2015/1452GELİRİN YANSIMA ORANI ( Sigortalıya veya Hak Sahiplerine Yapılan Ödemelerin İşverenden Rücuen Tazmini - Ölenin Gelirinin %70'i Dağıtıma Esas Tutulacağı/Çocuk Yoksa Bu Meblağın %75'i Eşe Bağlanacağı - Çocuk Varsa Eşin Payı ( %70 Üzerinden ) %50'ye Düşüleceği Her Bir Çocuk İçin %25 Gelir Bağlanacağı )
Y10.HDE. 2014/24206GELİRİN YANSIMA ORANI (İş Kazası Sonucu Vefat Eden Sigortalının Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirlerin Rücuen Tazmini İstemi - Ölenin Gelirinin % 70'i Dağıtıma Esas Tutulacağı/Çocuk Yoksa Bu Meblağın % 75'i Eşe Bağlanacağı)
Y16.HDE. 2002/2452GELİRİNİ VE KONUTUNU KREDİ SÖZLEŞMESİNDE BEYAN EDEN KİŞİ ( Borçlu Sanığın Mal Varlığının Alacaklı Banka Tarafından Bilinip Bilinmediğinin Araştırılması )
Y2.HDE. 2005/15745GELİRLER VE MALVARLIĞI ( Davacıyı Yoksulluktan Kurtarıp Kurtarmayacağının Araştırılması Gerektiği )
YHGKE. 2007/21-542GELİRLERDE ARTIŞ OLMASI ( En Son Temel Yıllı Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları İndeksi Artış Oranı Kadar Telafi Ödemelerde Bulunulması Nedeniyle Bu Ödemelere İlişkin Peşin Sermaye Değerinin de Belirlenmesinde Yasal Zorunluluk Bulunduğu )
Y10.HDE. 2006/19982GELİRLERDE MEYDANA GELEN ARTIŞ ( Rücuan Tazminat Davası - Gelirlerde Meydana Gelen Artışların İstenemeyeceği )
Y10.HDE. 2002/4495GELİRLERDE OLUŞAN ARTIŞLARIN TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ ( İlk Rücu Davasında Fazlaya İlişkin İstemin Reddine Karar Verilmesi-Bu Davanın Bağımsız Nitelikte Bir Dava Olması )
Y21.HDE. 1996/1577GELİRLERDEKİ ARTIŞIN MAHSUBU ( İş Kazası Sonucu Ölüm Neticesinde Meydana Gelen Tazminat Davasında Tazminat Miktarının Hesaplanmasında )
Y10.HDE. 2003/5226GELİRLERDEKİ ARTIŞLAR ( Sosyal Sigortalar Kurumunca Bağlanan Gelirlerde Yapılacak Artışların Gerçek Zarar Tavanı Dahilinde Kalması Şartıyla Tazmin Sorumlularından Rücuan Tahsil Edilebilmesi )
Y10.HDE. 2008/4123GELİRLERDEKİ ARTIŞLARIN İŞVERENDEN İSTENEMEMESİ ( İş Kazasından Doğan Rücu Tazminatı )
Y21.HDE. 2003/6073GELİRLERDEKİ HÜKÜM TARİHİNE EN YAKIN TARİHLİ ARTIŞIN TENZİLİ GEREĞİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Tazminat Davasında )
Y2.HDE. 2008/4035GELİRLERİ BİRBİRİNE DENK EŞELER (Yoksulluk Nafakasına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu - Tedbir Nafakası)
Y2.HDE. 2009/22118GELİRLERİN EŞE ÖDENMESİ ( Evlilik Birliği Giderlerine Katılma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Halinde Hakim Gelirlerin Eşe Ödenmesini Kararlaştırabileceği - Tedbirin Ayrı Yaşama Süresince Geçerli Olacak Şekilde Verilmesi Yerine Evlilik Süresince Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
YİBGKE. 1978/1GELİRLERİN İNDİRİLMEMESİ ( Emekli Sandığınca Bağlanan Destekten Yoksun Kalınan Zararın Hesaplanmasında )
Y10.HDE. 2009/18025GELİRLERİN PEŞİN SERMAYE DEĞERİ ( Gözetilmeksizin Anılan Yasa Maddesi Uygulanmaksızın Belirlenen Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirlerin Peşin Sermaye Değerinin Esas Alınarak Davalıların Sorumluluk Sınırının Belirlenemeyeceği )
Y10.HDE. 2008/5342GELİRLERİN PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİ GÖSTEREN TABLO ( Tabloda Yer Alan Toplam Değerin İlk Peşin Sermaye Değerli Gelir Olarak Kabulünden Hareketle Sonuca Varılmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y4.HDE. 2002/14505GELİŞEN DURUM ( İlk Haksız Eyleme Bağlı Olarak Sonradan Ortaya Çıkan ve Gelişen Olaylar Olması ve Bu Durumda Sonraki Olaylar İçin Yeni Bir Zamanaşımı Süresinin Başlaması )
YHGKE. 2014/21-282GELİŞEN DURUM ( Salt Zarar Doğuran İşlem ya da Eylemin Sonuçlarının Gelişmesini ve Bu Nedenle Zarar Görenin Bu Konularda Bilgi Sahibi Olabilmesinin Zorunlu Olarak Bu Gelişmenin Tamamlanacağı Ana Kadar Gecikmeyi İfade Ettiği - İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlikten Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat İstemi )
YHGKE. 2002/4-882GELİŞEN DURUM ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Yaralanma/Maddi Tazminat Davası - Zamanaşımının Gelişen Durumun Ortadan Kalktığının Öğrenilmesiyle Başlayacağı )
YHGKE. 2002/4-1022GELİŞEN DURUM ( Zararın Zaman İçinde Artması veya Yeni Zararların Doğması Hali )
Y1.CDE. 2007/2759GELİŞİ GÜZEL ATEŞ ETME ( Aracın Arka Camından Tabanca İle Gelişi Güzel Ateş Etmesi Sonucunda 3. Şahısların da İsabet Alarak Ölebileceğini Öngörebilecek Durumda Bulunduğundan Eylemin Olası Kastla Öldürme Suçunu Oluşturduğu )
YHGKE. 1989/4-654GELİŞME HALİNDE OLAN BİR CİSMANİ ZARAR ( Ek Dava Açıldığında Dahi Sürmesi )
Y21.HDE. 2011/13829GELİŞME HIZI ORANINDAKİ ZAMLARIN EMEKLİ AYLIĞINA YANSITILMASI İSTEMİ ( 01.01.2000 Tarihinden Önceki Prime Esas Kazançlara Gelişme Hızı İle TÜFE Uygulanamayacağından Fark Emekli Aylıklarının Ödetilmesi İsteminin Reddi Gerektiği )
Y5.HDE. 2011/1572GELİŞMEKTE OLAN BÖLGEDEKİ TAŞINMAZ/ARADAN GEÇEN ZAMAN ( Dikkate Alındığında Bedelin İnandırıcı Olmadığı/Önceden Açılan Bedel Tespiti Davasında Taşınmaza Değer Biçildiği - Taraflara Emsal Bildirmeleri İçin Süre Tanınacağı/Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
Y18.HDE. 2012/2212GELİŞMİŞ VE TAŞINMAZ ALIM SATIMININ ÇOK OLDUĞU İLÇEDE KAMULAŞTIRMA ( Bedelin Tespitinde Bilirkişi Raporunda Komşu İlçeden Seçilen Emsale Göre Değerlendirme Yapılamayacağının Gözetileceği )
Y1.CDE. 2016/2595GELMEYEN SANIK VE MÜDAFİLERİ ( Duruşmada Hazır Bulunarak Görevlerini Yapmaya Zorlanıp Katılmadıkları Oturumlardaki Bilgi Belge ve İşlemlere Karşı Savunma Yapmaya Davet Edileceği - Gerektiğinde Sanıklara Zorunlu Birer Müdafii Görevlendirilmesi Yoluna Gidilerek Savunmalarında Oluşan Boşluk ve Kısıtlılığın Giderilmesi Gerektiği/Müdafilerinin Yokluğunda Yargılamaya Devam Edilip Mütalaa Verilerek Son Hükmün Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y2.HDE. 2008/5656GELMEYEN TANIĞIN ZORLA GETİRİLECEĞİ ( Mahkemece Davetiye İle Gelmeyen Tanıkların Duruşmada Hazır Edilmek Üzere Taraflara Yükümlülük Yüklenemeyeceği )
Y7.CDE. 2002/8850GEMİ ( 4922 Sayılı Kanun Uyarınca Denizde Kürekten Başka Aletle Yola Çıkabilen Her Araca Adı Tonilatosu ve Kullanma Amacı Ne Olursa Olsun Gemi Adı Verilmesi )
Y11.HDE. 1983/3280GEMİ ( Gemi Siciline Kayıtlı )
Y11.HDE. 1983/4532GEMİ ( Ticari İdaresinin Kiracıya Bırakılması )
Y12.HDE. 2003/13178GEMİ ( Yola Çıkmaya Hazır Sayılması İçin Deniz Yolculuğuna Fiilen Ve Hukuken Hazırlanmış Olması Gereği )
Y11.HDE. 2003/7560GEMİ ACENTASINDAN FENER VE TAHLİSİYE ÜCRETİ TALEBİ ( Davalıların Acenta Olmadıkları Savunması - Davalıların Hizmet Verilen Geminin Acentası Olup Olmadıklarının Tesbiti Usulü )
Y11.HDE. 1989/6308GEMİ ACENTASININ MESULİYETİ ( Geminin Limana Gizli Girmesinden Dolayı Talep Edilen Alacaktan )
Y11.HDE. 2013/17336GEMİ ACENTELİĞİ ( Rücuen Alacak Davası/Taşımanın Dava Dışı Şirket Tarafından Yapılıp Davalının Onun Acentesi Sıfatıyla Hareket Ettiği - Davanın Dava Dışı Şirkete İzafeten Davalı Gemi Acenteliği Şirketi Aleyhine Açıldığının Kabulü Gerektiği )
Y11.HDE. 2003/313GEMİ ACENTELİK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİĞİ SAVUNMASININ DİNLENEMEMESİ ( Davalı Acentanın Gemi İçin Tahakkuk Ettirilen Fener ve Tahlisiye Ücretinin Bir Kısmını Yatırmış Olması )
Y19.HDE. 2009/10556GEMİ ACENTESİ ( Davalının Dava Dışı Bir Geminin Acentesi Olduğu Ancak Geminin Satılması Nedeniyle Acenteliğinin Sona Erdiği - Dava Konusu Satış İşleminin Yapıldığı İddia Edilen Tarihte Davalının Acente Durumunda Olduğu/Acente Aleyhine Hüküm Kurulamayacağı )
Y9.HDE. 2007/30238GEMİ ADAMI ( Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesiyle Çalışan Gemi Adamının Hizmet Sözleşmesi Süre Bitimi Nedeniyle Sona Erdiğinden İhbar Tazminatından Söz Edilemeyeceği )
Y10.HDE. 2010/769GEMİ ADAMI ( Çalışmaların İtibarî Hizmet Süresinden Yararlanmayı Gerektirir Koşullarda Geçtiğinin Tespiti İstemi - Bakıma Giren Deniz Araçlarının Kayıtlarının Tutulduğu Defter ve Belgeler Davacının İşyerindeki Çalışmasına İlişkin Bilgileri İçeren Şahsi Sicil Dosyası Çalışmaların Kayıt Altına Alındığı Belgeler Celbedilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2005/666GEMİ ADAMI ( Deniz İş Kanunun'da Kıdem Tazminatı İçin En Yüksek Mevduat Faizi Uygulanacağı Hususunda Bir Düzenleme Olmadığı )
Y21.HDE. 2008/6927GEMİ ADAMI ( Görev Yaptığı Gemide Geçirdiği Tropikal Hastalıktan Dolayı Yaşadığı Sıkıntılardan Dolayı İşverenin Kusurunun Olup Olmadığı Araştırılarak Manevi Tazminata Hükmedileceği - Meslek Sonucu Beden Tamlığı Bozulan İşçi )
Y9.HDE. 1976/5523GEMİ ADAMI ( Haftanın Tatilden Önceki Günlerinde Sürekli Çalışan Gemi Adamlarına Çalışılmayan Hafta Tatili İçin Bir Gündelik Tutarında Ücret Ödenmesi )
Y20.HDE. 2015/14102GEMİ ADAMI ( İşçi Alacaklarının Tahsili - Geminin Yabancı Bayrak Taşıdığı/Yabancı Bayrak Taşıması Nedeni İle Deniz Taşıma İşinde Çalışan Davacı Yönünden Deniz İş Kanunu Hükümlerinin Uygulanamayacağı/Uyuşmazlığın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )
Y9.HDE. 2010/27240GEMİ ADAMI ( İşçilik Alacaklarının Tahsili - Vardiya ve Dinlenme Çizelgeleri ve Vardiya Defteri ve Bordrolar İle Davacının Banka Hesap Kayıtları Getirtilmeli ve Davacının Fazla Mesai ve Tatil Çalışmaları Deniz İş Kanunu Hükümlerine Göre Belirlenmesi Gerektiği )
Y10.HDE. 2008/3235GEMİ ADAMI ( İtibari Hizmet Süresinden Yararlanma İçin İşçilerin Birlikte Dava Açmaları - İşçiler Arasında Müşterek Dava Arkadaşlığı Bulunmadığı Birlikte Açılan Davanda Tefrik Kararı Verilerek Her Davacı İşçinin Ayrı Dava Açması Gereği )
YHGKE. 1998/21-879GEMİ ADAMI ( İtibari Hizmet Süresinin Tesbiti Talebi )
Y21.HDE. 2001/8797GEMİ ADAMI ( İtibari Hizmetten Faydalandırılma-Telsiz Zabiti )
YHGKE. 1979/263GEMİ ADAMI ( Kaptan )
Y9.HDE. 2007/93GEMİ ADAMI ( Kıdem Tazminatı Talebi/Hizmet ve İş Mukavelelerinden Doğan Alacakların Gemi Alacağı Olup Bir Yılda Zamanaşımına Uğradığı – Davacının Ayni Talep Haklarını Kullanmadığı/Genel Zamanaşımı Kuralları Uygulanacağı)
Y9.HDE. 2009/31285GEMİ ADAMI ( Kıdem ve İhbar Tazminatı - Davacı Gemi Adamının Davalıya Ait Gemide Deniz Taşıma İşinde Çalıştığı ve Bu Nedenle 4857 S. İş Kanunu Kapsamında Kalmadığından Talep Edilen ve Hüküm Altına Alınan Tazminat ve İşçilik Alacaklarının 4857 S. İş Kanunu Hükümleri Uyarınca Belirlenemeyeceği )
Y9.HDE. 2012/32889GEMİ ADAMI ( Olan Davacının Davalıya Ait Gemide Deniz Taşıma İşinde Çalıştığı/İş Kanunu Kapsamında Olmadığı - Deniz İş Kanununa Tabi Olduğu/İşçilik Alacaklarının Belirlenmesinde İş Kanununun Esas Alınamayacağı )
Y9.HDE. 2010/51107GEMİ ADAMI ( Tazminat ve Alacaklara Esas Ücretinin Öncelikle İmzalı Bordro Yanında Gemi Ücret Defteri ve Banka Yolu ile Ödenmesi Halinde Banka Kayıtlarının Esas Alınarak Belirlenmesi Gerektiği - İşçilik Alacaklarının Tahsili Davası )
Y9.HDE. 2011/17974GEMİ ADAMI ( Ücret ve İkramiye Alacağı İstemi - Geminin Yabancı Bayrak Taşıması Nedeni ile Deniz Taşıma İşinde Çalışan Davacının Deniz İş Kanunu Hükümlerinden Yararlanmadığı )
Y22.HDE. 2012/11492GEMİ ADAMI (İşçilik Alacakları Davası - 270 Saat Sınırlamasının Deniz İş Kanunu Kapsamında Çalışan Davacı Gemi Adamına Uygulanma İmkanı Bulunmadığı)
Y20.HDE. 2006/7502GEMİ ADAMI ALACAĞI ( Ticaret Kanunu Hükümleri Gereğince Gemi Üzerinde Kanuni Rehin Hakkı Talep Edildiğine Göre Denizcilik İhtisas Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y11.HDE. 2011/3613GEMİ ADAMI ALACAĞI (İtirazın İptali Davası - Aralarında Gemi Kaptanının da Bulunacağı Deniz İş Hukuku Alanında Uzman Bilirkişilerden Oluşturulacak Yeni Bir Bilirkişi Kurulundan Denetime Elverişli Rapor Alınması Gerektiği)
Y13.HDE. 1994/7863GEMİ ADAMI İLE İŞVEREN ARASINDAKİ HİZMET AKDİNDEN DOĞAN DAVA ( Görevli Mahkeme )
Y9.HDE. 1999/7103GEMİ ADAMI ÜCRET VE İZİN ALACAĞI ( Gemi Siciline Rehin Olarak Tescili Davası - Görevli Mahkeme )
Y11.HDE. 1978/1013GEMİ ADAMI VASFI ( Kaptanın Hak ve Yetkileri )
Y9.HDE. 2009/43297GEMİ ADAMININ FAZLA ÇALIŞMASI ( Gemi Adamı Defter Tutulmasa Dahi Fazla Çalışma Yaptığını Diğer Delillerle Kanıtlayabileceği - Defter Tutulmuş ve Gemi Adamı Fazla Saatlerle Çalışmayı Gösteren Bu Defteri İmzalamış İse İhtirazı Kayıt Koymadığı Sürece Defterde Belirtilen Saatlerden Daha Fazla Çalışma Yaptığını İleri Süremeyeceği )
Y9.HDE. 2010/32458GEMİ ADAMININ FAZLA ÇALIŞMASI ( İşbaşında veya Vardiya Tutulan süre Olduğu Gemide veya Seyirde Olmanın Fazla Mesai Sayılmayacağı - Bordroda Fazla Çalışma ve Tatil Sütununun Boş Olmasının Fazla Çalışma Yapılmadığının Kanıtı Olamayacağı )
Y13.HDE. 1995/10724GEMİ ADAMININ GEMİDEN KAÇMASI DURUMU İÇİN VERİLEN KEFALLETTEN DOĞAN İHTİLAF ( Görevli Mahkeme )
Y10.HDE. 2014/10852GEMİ ADAMININ GERÇEK ÜCRETİN TESPİTİ ( Prime Esas Kazanç/Temyiz Dilekçesi Ekinde Sunulan Sözleşmede Gemiye Katılınan ve Gemiye Katılılım Ordine Düzenlendiği Tarihe Kadar 900 TL Ücret Alınacağının Belirtildiği - Geminin Millileştirilmesinin Uzun Sürmesi Nedeniyle Davacının 11. Ayda Sefere Çıktığı/Temyiz Sırasında Eklenen Sözleşmenin Dikkate Alınacağı/Uygun İnceleme ve Araştırma Yapılmamasının Bozmayı Gerektirdiği )
Y9.HDE. 2010/32458GEMİ ADAMININ HAFTA TATİLİ SEBEBİYLE FAZLA ÇALIŞMA PARASI ( Hafta Tatilinden Önceki Günlerde Çalışılmış veya Vardiya Tututlmuş Olması Gereği - Gemi Adamının Normal ve Fazla Çalışmasında Gemide Kalının Süre Değil İşbaşında ve Vardiyada Geçen Süre Olduğu )
Y19.HDE. 2000/3372GEMİ ADAMININ HİZMET VE İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAKLARI ( Deniz Dervetinden Önce Ödenmesinin Gerekmesi )
Y9.HDE. 2003/15483GEMİ ADAMININ İŞ AKDİNİ HAKLI NEDENLE FESHETMESİ ( Süresinden Önceki Fesih Nedeniyle Bakiye Ücret Talebi )
Y9.HDE. 2006/32632GEMİ ADAMININ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Hizmet Akdinin Tabi Olduğu Genel Zamanaşımı Sürelerinin Göz Önünde Bulundurulması Suretiyle Zamanaşımı Def'inin Değerlendirilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2010/48602GEMİ ADAMININ İŞ SÜRESİ ( İşbaşında Çalıştığı ve Vardiya Tuttuğu Süre Olduğu - Davacı Gemi Adamının Gemide Yaptığı Fazla Mesai İddialarına Karşı İngilizce Tanzim Edilmiş Vardiya Çizelgelerini Tercüme Ettirmeden Fazla Çalışmaları Belgeleyen Noter Tasdikli Defter Getirilip İncelenmeden Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y9.HDE. 1995/18197GEMİ ADAMININ İŞ SÜRESİ ( işbaşında Çalıştığı Yada Vardiya Tuttuğu Süre Olması )
Y9.HDE. 2013/4621GEMİ ADAMININ İŞÇİLİK ALACAĞI TALEBİ ( Davacının Çalışma Düzenine Göre Günlük 8 Saati Aşan Çalışmasının Fazla Çalışma Olarak Kabulü Gereği - Davacının 24 Saat Gemide Bulunmasının Tek Başına Fazla Mesai İçin Yeterli Olmayacağı )
Y9.HDE. 2014/29301GEMİ ADAMININ İŞÇİLİK ALACAKLARI (854 Sayılı Deniz İş Kanunu'nda İş Kanunu'naki Gibi Açıkça Kıdem Tazminatı ve İşçilik Alacakları İçin Bankalarca Mevduata Uygulanan En Yüksek Faizin Uygulanacağı Öngörülmediğinden Davacının Kıdem Tazminatı İkramiye ve Ödenmeyen Ücret Alacaklarına En Yüksek Banka Mevduat Faizi Uygulanmasına Karar Verilemeyeceği/Yasal Faiz Yürütüleceği)
Y9.HDE. 2015/35150GEMİ ADAMININ İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ (Asıl-Alt İşveren Tanımı ve Sorumluluğuna Dair 12. Md.deki Düzenleme Kapsamında Davalılar Arasındaki Asıl-Alt İşveren İlişkisi Değerlendirilip Buna Göre Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerinden Faydalanıp Faydalanmayacağının Belirlenmesi Gerektiği)
YHGKE. 2001/21-21GEMİ ADAMININ İTİBARİ HİZMET SÜRELERİ ( Denizde Geçirilen Sürelerin Tesbiti)
Y10.HDE. 2006/1314GEMİ ADAMININ İTİBARİ HİZMETİ ( Yararlanabilmesi İçin Gemi Adamı Sıfatıyla Denizde Fiilen Çalışma Koşullarının Gerçekleşmesi Gereği - Zira Denizde Çalışmak Sefer Halinde Gemide Olabileceği )
YHGKE. 2000/21-1101GEMİ ADAMININ İTİBARİ SİGORTALILIK SÜRESİNİN TESBİTİ ( Denizde Geçirilmeyen Sürenin İtibari Sigortalılık Süresine Eklenememesi )
Y7.HDE. 2013/2307GEMİ ADAMININ KAPTANDAN ÖNCE İŞ AKTİNİ FESHETTİĞİ (Geminin Kapaklarını Açmayacağını ve Başkalarına da Açtırmayacağını Beyan Ederek İşçinin Kendi El Yazısı ile Talep Etmiş Olduğu Ücret Alacağı Nedeniyle İş Aktinin İşçi Tarafından Feshi)
Y9.HDE. 2007/30707GEMİ ADAMININ KIDEM TAZMİNATI ( Mevduata Fiilen Uygulanan En Yüksek Faiz 1475 Sayılı İş Kanununda Öngörüldüğü - Deniz İş Kanunu Kapsamında Gemi Adamının Hak Ettiği Kıdem Tazminatı İçin Bu Faiz Kuralının Uygulanması Olanağının Olmadığı )
Y9.HDE. 2005/7238GEMİ ADAMININ KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Deniz İş Kanunu'nda Ayrı Bir Faiz Oranı ve Ödeme Günü Belirlenmediğinden Fesih Tarihinden İtibaren En Yüksek Mevduat Faizine Hükmedilemeyeceği - Yasal Faiz Uygulanacağı )
Y9.HDE. 2009/5204GEMİ ADAMININ KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Davacının İşçinin Diğer Bir İşçi İle Tartıştığı ve Kafasına Bardak Fırlattığı - Kıdem ve İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı/Yazılı Fesih Bildiriminin Olmamasının Feshi Hükümsüz Hale Getirmeyeceği )
Y11.HDE. 1981/4302GEMİ ADAMININ KUSURU ( Ölümle Sonuçlanan Çatmada - Donatanın Sorumluluğu )
Y11.HDE. 2012/9443GEMİ ADAMININ MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Görevli Mahkeme - Davalının İşletmecisi Olduğu Geminin Yabancı Bayraklı Olması Nedeniyle 854 S. Deniz İş Kanunu'nun Uygulanmayacağı/6103 S. Kanun'un 2/1 ve 3. Md. Gözetilerek Uygulanması Gerekli 6102 S. T.T.K.'nun 6335 S. Kanun İle Değişik 5. Md. Uyarınca Karar Verilmek Üzere Kararının Bozulacağı )
Y11.HDE. 2013/17124GEMİ ADAMININ ÖDENMEYEN ÜCRETİ ( Gemi Alacağı Hakkı Veren Haklardan Olduğu Ticaret Kanunundan Kaynaklana Bir Alacak Olmadığı - Uyuşmazlığın Denizcilik İhtisas Mahkemesinin Görevinde Olmadığı )
YHGKE. 1965/818GEMİ ADAMININ ÖLÜMÜ ( Donatanın Sadece Gemi ve Navlunla Değil Şahsen de Sorumlu Olması )
Y9.HDE. 2016/14079GEMİ ADAMININ ÜCRET ALACAĞIYLA İLGİLİ UYUŞMAZLIKTA YETKİ ( Davacı Gemi Adamının İş Sözleşmesinde Çalıştığı Davalıya Tescil Edilen Başkanlık Karaköy Adresinde Olup Yetkili Mahkeme ve İcra Dairesi Bu Bağlama Limanının Yargı Çevresi Olduğu/Davacının Yetkili İcra Dairesinde Takip Yaptığı - Esasa Girilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2014/811GEMİ ADAMIYLA YAPILAN İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ ( 854 S. Deniz İş Kanunu'nun 7. Md. Gemiadamı İle Yapılacak İş Sözleşmesi Belirli Bir Süreye Sefer İçin veya Süresiz Olarak Yapılabileceği )
Y9.HDE. 2007/27819GEMİ ADAMLARI ( Deniz İş Kanunu Md. 20'de Kıdem Tazminatı İçin Ayrı Faiz Oranı ve Ödeme Günü Belirlenmediği - Yasal Faiz Uygulanması Gereği )
Y9.HDE. 1975/29155GEMİ ADAMLARI ( Fazla Çalışma Parasını Hiçbir Ön Koşul İleri Sürmeden Aldığının Anlaşılması - Fazla Çalışma İddiasının Kabul Edilemeyeceği )
Y13.HDE. 2001/12451GEMİ ADAMLARI ( Gemi Adamlarıyla Bunların İşveren Veya Vekilleri Arasında Hizmet Akdinden Doğan Davalara İş Mahkemesinde Bakılması )
Y10.HDE. 2007/24534GEMİ ADAMLARI ( İtibari Hizmet Süresinden Yararlandırılmaları - Geminin Seferde Veya Limanda Beklediği Sürenin Çelişkiden Uzak Olarak Belirlenmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2000/5845GEMİ ADAMLARI ( Kurtarma ve Yardım Ücretinden Pay Alıp Alamayacakları)
Y2.CDE. 2004/2903GEMİ ADAMLARI SAĞLIK YOKLAMASI YAPTIRMAMAK ( 2548 Sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununun 6. Maddesine Aykırılık Teşkil Ettiği Ve Aynı Maddenin Son Fıkrası Gereğince İdari Para Cezası Uygulamasını Gerektirdiği )
Y21.HDE. 2010/14401GEMİ ADAMLARI VE BUNLARIN İŞVERENLERİ (Deniz İş Kanunu Hükümlerinin Uygulanabilmesi İçin Geminin Türk Bayrağını Taşıması ve Uyuşmazlığın Hizmet Sözleşmesi veya Deniz İş Kanunundan Kaynaklanması Gereği - Türk Bayrağı Taşımayan Gemi ile İlgili Uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Değil Deniz İhtisas Mahkemesinde Görülmesi Gereği)
Y9.HDE. 2015/27849GEMİ ADAMLARININ FAZLA MESAİSİ (6098 Sayılı Kanunda Oranın Alt Sınır Olduğu İş Sözleşmesi veya Toplu İş Sözleşmesi İle Bu Oranın Daha Yüksek Oranda Belirlenmesinin Mümkün Olduğu - Fark Fazla Mesai Ücret Alacak İsteminin Reddinin Hatalı Olduğu)
Y9.HDE. 1971/12562GEMİ ADAMLARININ HİZMET VEYA İŞ MÜNASEBETLERİNDEN DOĞAN ALACAKLARI ( Zamanaşımı )
Y9.HDE. 2006/32496GEMİ ADAMLARININ İŞÇİLİK HAKLARI ( İş Mahkemesinde Açılan Davada Talep Edilen Alacaklarına Borçlar Kanununda Belirlenen Genel Zamanaşımı Süreleri Uygulanacağı )
YHGKE. 2001/21-20GEMİ ADAMLARININ İTİBARİ HİZMET SÜRELERİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI ( Hizmetin Denizde Geçmesi - Denizde Sözcüğünün Kapsamı )
Y9.HDE. 2000/13276GEMİ ADAMLARININ KIDEM TAZMİNATINA UYGULANACAK FAİZ ( Temerrüd Faizi)
Y11.HDE. 1989/8852GEMİ ADAMLARININ KURTARMA ÜCRETİNDEN PAY ALMASI ( İki Kaptan Arasındaki Sözleşme Gereği Yapılan Kurtarma Dolayısıyla )
Y11.HDE. 2001/300GEMİ ADAMLARININ KURTARMA VE YARDIM ÜCRETİ TALEBİ ( Kurtarma ve Yardım Konusunda Tekel Hakkı Sahibi Olan Davalı İdarenin Yardım İstemesi Sonucu Kurtarma Hizmetine Katılan Tankerlerde Çalışan Davacıların Davasının Reddi Gereği - Davacıların İşvereni Olan Kurumun Hiçbir Karşılık Beklemeden Yardımda Bulunmuş Olması )
Y11.HDE. 1991/444GEMİ ADAMLARININ KUSURLARI ( Gemi Dengesini Sağlamak İçin Balast Tanklarının Doldurulması ve Boşaltılması )
Y11.HDE. 1979/5684GEMİ ADAMLARININ KUSURLARINDAN MEYDANA GELEN ÇATMA ( Kaptanın Sorumluluğu )
Y11.HDE. 1971/4608GEMİ ADAMLARININ KUSURU ( Çatma )
Y11.HDE. 1987/5285GEMİ ADAMLARININ KUSURUNDAN KAYNAKLANAN KAZA SONUCU YÜKE GELEN ZARAR ( Donatanın Sorumluluğu )
Y11.HDE. 1983/4117GEMİ ADAMLARININ MÜTEFARİK KUSURLARIYLA MEYDANA GELEN ÇATMA ( Zarar Gören Üçüncü Kişilere Karşı Donatanların Müteselsil Sorumlu Olması )
Y11.HDE. 2003/12389GEMİ ADAMLARININ YANLIŞ MONTAJINDAN KAYNAKLANAN HASAR ( Tekne Sigorta Poliçesinin Kapsamına Girip Girmediği - İnstitute Time Clauses Hulls Klozu )
Y9.HDE. 2013/10287GEMİ ADAMLARININ YAPTIĞI FAZLA ÇALIŞMA ( Haftalık Yetmiş İki Saatin Üzerinin veya Günlük On Dört Saatin Üstünün İş Sözleşmesiyle Kararlaştırılan Ücretin İçinde Olmadığı/Bu Sınırları Aşmayan Fazla Çalışmanın İse İçinde Olduğu - Yeri Olmayan Yıllık İki Yüz Yetmiş Saat Sınırının Uygulanmasının Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2009/26605GEMİ ADAMLARININ YILLIK İZİN ÜCRETİ ( İşveren Tarafından Yıllık Ücretli İzin Defteri Sunulduğu - Defterde Davacının İmzasını Taşıyan Dönemlere Ait Yıllık İzinlerin Mahsup Edilmesi Gerektiği )
YHGKE. 1970/9-112GEMİ ADAMLIĞI ( Birinci Kaptanın Deniz İş Kanunu Bakımından Gemi Adamı Sayılmayacağı )
Y23.HDE. 2011/4830GEMİ ADAMLIĞI VE MAAŞ ALACAĞI ( Doğuş Tarihine Bakılmaksızın Önce Ödeneceği - İcra Takibi Yapan Alacaklının Gemiye Haciz Koydurmamış Olsa Bile Rehin Hakkının Yasal Olarak Mevcudiyetinin Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 1996/9106GEMİ AKARYAKIT BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ( İhtiyati Tedbir - Kanuni Rehin Hakkı İstemi )
Y17.HDE. 2011/2830GEMİ ALACAĞI ( Bu Hakkın Bir Tür Kanuni Rehin Hakkı Olduğu ve Kanundan Doğduğu - Tescilinin Gerekmediği ve Gemi Satışının Doğan Takip Konusu Alacaktan Sonra Yapıldığı Anlaşılmakla Davacı üçüncü kişinin İstihkak İddiasının Reddi Gerektiği )
Y17.HDE. 2010/6959GEMİ ALACAĞI ( Gemiyi Takip Ettiği Alacaklıya Yasal Rehin Hakkı Tanıdığı - İstihkak Davası )
Y11.HDE. 2006/10886GEMİ ALACAĞI ( Kaptan Ödünç Para veya Veresiye Mal Almaya Ancak Gemiyi Muhafaza Etmek veya Yolculuk Yapabilmek İçin Zaruret Halinde ve Zaruret Ölçüsünde Yetkili Olduğu )
Y23.HDE. 2012/2747GEMİ ALACAĞI ( Şikayetçiye Ait Alacağın Gemi Alacağı Olduğu İddiasıyla İlk ve İkinci Sırada Şikayetçi Alacaklarının Ödenmesi İstemi - İcra Mahkemesince Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2013/2440GEMİ ALACAĞI ( Yakıt Alacağının Ödenmemesi Nedeniyle Alacağın Gemi Alacağı Olduğu İddiasıyla Alacak İçin Geminin İhtiyaten Haczine Karar Verilmesini Talep Ettiği - Yakıt Alacağının Gemi Alacaklısı Hakkı Veren Alacaklardan Olduğu ve İİK'in 265.Md.de Sayılan Sebeplerin Gerçekleşmediği/İhtiyati Hacze Yapılan İtirazın Reddi Gerektiği )
Y11.HDE. 2001/9311GEMİ ALACAĞI HAKKI ( Davacının Adi Takip Suretiyle Alacağını Tahsil Yolunu Seçmesi - TTK.nun 1259 ve 1260 maddeleri Uyarınca Davanın Zamanaşımı Yönünden Reddolunamayacağı )
Y9.HDE. 2005/9584GEMİ ALACAĞI HAKKI ( Gemi Donatan Borçlunun Mal Varlığına Dahil Olsun veya Olmasın Malik veya Zilyedi Kim Olursa Olsun Rehin Hakkı Alacağının Konusunu Gemi Oluşturduğu )
Y11.HDE. 2007/4046GEMİ ALACAĞI HAKKI ( Gemi Maliki Geminin İşletilmesinden Dolayı Gemi Alacaklısı Durumuna Gelen Kişinin Alacağını “Gemiden” Talep Hakkını TTK'nun Md. 946/2 Dışında Men Edemeyeceği )
Y11.HDE. 2012/388GEMİ ALACAĞI HAKKI ( İhtiyati Haciz Kararı Verilebilmesi İçin Alacaklının Alacağın Varlığıyla Yasada Belirtilen Koşulların Oluştuğu Yönünde Mahkemeye Olumlu Şekilde Kanaat Uyandırmasının Gerekli ve Yeterli Olduğu)
Y9.HDE. 2006/32496GEMİ ALACAĞI HAKKI ( İş Mahkemesinde Açılan Davada Talep Edilen Alacaklarına Borçlar Kanununda Belirlenen Genel Zamanaşımı Süreleri Uygulanacağı )
Y11.HDE. 2012/3067GEMİ ALACAĞI HAKKI ( Nazara Alınarak Üzerine İhtiyati Haciz Konulan Geminin Tamiratı İçin Malzeme Tedariki Montaj ve Bakım İşçiliği Kaynaklı Alacak Bakımından İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması Talebinin Reddi Gerektiği - ihtiyati Haciz İstemi )
Y11.HDE. 1998/4642GEMİ ALACAĞI NEDENİYLE GEMİ MALİKİNİN SORUMLULUĞU ( Kiraya Verdiği - Sigorta Rücu Davası )
Y11.HDE. 1989/9089GEMİ ALACAĞI NİTELİĞİ ( Kılavuzluk Hizmeti Nedeniyle Hak Kazanılan Ücret )
Y12.HDE. 2013/23552GEMİ ALACAĞINA İSTİNADEN GEMİ HAKKINDA SEFERDEN MEN KARARI VERİLEMEYECEĞİ ( Deniz Alacaklarının Teminatı İçin Sadece Geminin İhtiyati Haczine Karar Verilebileceği - Gemi Üzerine İhtiyati Tedbir Konulamayacağı/Seferden Men Kararının Kaldırılması Gerektiği )
Y15.HDE. 2005/6961GEMİ ALACAĞININ TAHSİLİ TALEBİ ( Ayrı Dava ve Takip Konusu Edilen Alacaklar Hariç Mahsup İtirazında Belirtilen Ödeme ve Alacaklarla İlgili Taraf Delilleri Toplanıp Belirtilen Ödeme ve Alacaklar Nedeniyle Davacının Sorumluluğu Bulunup Bulunmadığı Varsa Miktarı Saptanması Gereği )
Y11.HDE. 2014/17593GEMİ ALACAĞININ TAHSİLİ VE KANUNİ REHİN HAKKI TESİSİ TALEBİ ( Mahkemece Kısmen Kabule İlişkin Verilen Kararın Davalı Vekilince Temyiz Edilmesinden Sonra Davacı Vekilinin Davadan Feragat Ettiği - Davalı Vekilinin De Dilekçesiyle Yargılama Gideri Talepleri Bulunmadığını ve Teminatın Davacıya İade Edilmesine Muvafakat Ettiklerini Beyan Ettiği/Uyuşmazlığın Tarafların Üzerinde Serbestçe Tasarruf Edebilecekleri Nitelikte Olduğu )
Y9.HDE. 2005/9585GEMİ ALACAĞl HAKKI ( Finansal Kiralayanın Gemi Alacağı ve Kanuni Rehin Hakkı Doğumu Riskini de Göze Alacağı/Husumetin Reddedilemeyeceği - ( Gemi Kaptanının Ücret Alacağı ve Sınırlı Kanuni Rehin Hakkı Talebi )
Y9.HDE. 2015/34386GEMİ ALACAKLARI ( Davacının Gemi Adamı Olduğu/Gemi Adamlarına Gemide Çalıştırılmakta Olmaları Dolayısıyla Ödenecek Ücretlere ve Diğer Tutarlara Dair İstem Haklarının Gemi Alacakları Kapsamında Olduğu - Davada Denizcilik İhtisas Mahkemesi Görevli Olduğu )
Y11.HDE. 1980/2769GEMİ ALACAKLARI ( Zamanaşımının Başlangıcı ve Süresi )
Y9.HDE. 2007/93GEMİ ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI ( Gemi ve Yük Alacakları Sahibinin Ayni Talep Hakkı İçin Bir Yıl Olduğu/Davacının Gemi Alacağı Hakkının Bahşettiği Rehin ve Benzeri Hakları Talep Etmediği – İşçi İle İşveren Arasındaki Hizmet Aktinin Tabi Olduğu Genel Zamanaşımı Sürelerinin Göz Önünde Bulundurulacağı)
Y11.HDE. 2003/6823GEMİ ALACAKLILARININ KANUNİ REHİN HAKLARI ( Gemi Alacaklısı Hakkını Veren Alacağın Doğduğu Gemi Üzerinde Bulunduğu - Rehin Hakkı Gemiye Zilyet Olan Her Üçüncü Kişiye İleri Sürülebileceği )
Y11.HDE. 2003/6823GEMİ ALACAKLISI ( Alacağın Doğduğu Gemi Üzerinde Gemi Alacaklılarının Kanuni Rehin Hakları Söz Konusu Olduğu - Rehin Hakkı Gemiye Zilyet Olan Her Üçüncü Kişiye İleri Sürülebileceği )
Y11.HDE. 2002/712GEMİ ALACAKLISI ( Davacının Dava Dışı Şirket İle Yakıt Alım Satım Sözleşmesi Yapması Nedeniyle Bu Sözleşmeden Doğan Alacağını Davalıdan Talep Edememesi )
Y9.HDE. 2003/917GEMİ ALACAKLISI ( Gemi Adamının İş Akdinin Haksız Feshi/İşçi Alacakları - Gemi Üzerinde Kanuni Rehin Hakkı Tanınması Talebi )
Y11.HDE. 2001/10170GEMİ ALACAKLISI ( Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklandığından İş Mahkemelerinde Görülmesi Gerekeceği - Kanuni Rehin Hakkı Tanınmasına İlişkin Dava Dosyasının Tefriki Gereği )
Y11.HDE. 2013/2434GEMİ ALACAKLISI ( İhtiyati Haciz Talep Eden Şirketçe İhtiyaten Haczi Talep Edilen Gemiye Tedarik Edildiği İddia Edilen Yakıtın Teslim Edildiğinin Gemi Mührünü Havi Sevk İrsaliyesinden Sabit Olduğu - Yakıt Alacağının Gemi Alacaklısı Hakkı Veren Alacaklardan Olduğu/İhtiyati Haciz Kararına İtirazın Reddinin Yerinde Olduğu )
Y11.HDE. 2004/971GEMİ ALACAKLISI HAKKI ( Acentelik Sözleşmesinden Doğan Alacağın TTK Uyarınca Davacıya Gemi Alacaklısı Hakkı Verip Vermediğinin Araştırılmasının Gerekmesi )
Y19.HDE. 2001/2953GEMİ ALACAKLISI HAKKI ( Bu Hak Kanundan Doğduğundan Alacakla İlgili Olarak İlamsız Takip Yapılmasının Bu Haktan Feragat Edildiği Anlamına Gelmemesi )
Y12.HDE. 2002/13000GEMİ ALACAKLISI HAKKI ( Cebri İcra yetkisinin kaynağı / Türk gemi siciline kayıtlı geminin yabancı devletlerce cebri icra ile satışının geminin Türkiye'deki hukuki statüsüne etkisi - Gemi alacaklısı hakkının mahiyeti ve tahsil usulü / Yabancı ülkede geminin icra ile satışı gemi alacaklısının gemi üzerindeki hakkını kaybettirmeyeceği / Gemi alacaklısının hakkının düşeceği haller )
Y11.HDE. 2000/1031GEMİ ALACAKLISI HAKKI ( Finansal Kiralamada Kiracı Donatan Olduğundan Davanın Donatan-Kiracıya Karşı Açılması Gereği )
Y11.HDE. 2009/5700GEMİ ALACAKLISI HAKKI ( Gemi Yakıt Bedeli - Gemi Üzerinde Kanuni Rehin Hakkı Tesis Edileceğinin Gözetileceği )
Y9.HDE. 2006/32632GEMİ ALACAKLISI HAKKI ( Hizmet Akdinin Tabi Olduğu Genel Zamanaşımı Sürelerinin Göz Önünde Bulundurulması Suretiyle Zamanaşımı Def'inin Değerlendirilmesi Gereği )
Y11.HDE. 2005/2782GEMİ ALACAKLISI HAKKI ( Kime Ait Olduğuna İlişkin Uyuşmazlığın Ticaret Kanununun Deniz Ticareti Başlıklı Kitabın Kapsamında Kaldığı - Uyuşmazlığın Çözüm Yerinin Denizcilik İhtisas Mahkemesi Olduğu )
Y11.HDE. 1982/4066GEMİ ALACAKLISI HAKKI ( Taşıma Sözleşmesinin Gereği Gibi Yerine Getirilmemesi )
Y11.HDE. 1998/1324GEMİ ALACAKLISI HAKKI ( Zorunlu Durumlarda ve Yolculuğun Başarılması İçin Yapılan Hizmet ve Levazım Alımlarından Kaynaklanan Alacaklar )
Y11.HDE. 2013/8856GEMİ ALACAKLISI HAKKI (Gemi Alacaklılarının Gemi ve Teferruatı Üzerinde Kanuni Rehin Haklarının Bulunduğu - Kanuni Rehin Hakkının Gemiyi Takip Etmesi Sebebiyle Türk Limanına Gelmiş Gemi Açısından Rehin Hakkı Tesisi Davasında Türk Mahkemelerinin Görevli ve Yetkili Olduğu)
Y11.HDE. 1998/3182GEMİ ALACAKLISI HAKKI DOĞMAMASI ( Finansal Kiralama Sözleşmesiyle Çıplak Gemi Kirası Esası ile Kiraya Verilen Geminin Fener Ücretleri )
Y11.HDE. 2000/2870GEMİ ALACAKLISI HAKKI DOĞMAMASI ( Tersanede Bakım ve Tamiri Yapılan Geminin Geç Teslim Alınması Nedeniyle Verilen Barınma ve Muhafaza Hizmetlerinin Kanunda Sayılan Bekçilik ve Muhafaza Masrafı Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y11.HDE. 2003/619GEMİ ALACAKLISI HAKKI NEDENİYLE GEMİ ÜZERİNDE KANUNİ REHİN HAKKI TESİSİ TALEBİ ( Bilirkişi Kurulu Üyelerinin Birlikte Rapor Düzenlemesi Gereği - Her Üyenin Ayrı Bir Rapor Hazırlaması ve Mahkemece Raporlardan Birine Göre Hüküm Kurmasının Usule Aykırı Olması )
Y11.HDE. 1998/4642GEMİ ALACAKLISI HAKKI SAHİPLERİ ( Yük Taşımasında Olan Noksanlık - Sigorta )
Y11.HDE. 2002/281GEMİ ALACAKLISI HAKKI TANINMASI TALEBİ ( Davaya Birinci Dereceden Rehin Hakkı Sahibi Olduğu İddiasıyla Müdahale Eden ve Davalılar Yanında Müdahil Olarak Kabule İlişkin Ara Karara İtiraz Etmeyen Şirketin Fer'i Müdahil Sayılacağı - Davalılar Hükmü Temyiz Etmediğinden Müdahilin de Temyiz Edemeyeceği )
Y11.HDE. 1999/4522GEMİ ALACAKLISI HAKKI TANINMASI TALEBİ ( Gemiye Boya Satışından Kaynaklanan Bedel İçin - Boyanın Zorunlu Unsur Olup Olmadığının Bilirkişi Tarafından Tesbiti Gereği )
Y11.HDE. 1999/1894GEMİ ALACAKLISI HAKKI TANINMASI TALEBİ ( Kaptanın Bağlama Limanı Dışında Satın Aldığı Yakıt Bedeli İçin )
Y11.HDE. 1997/10442GEMİ ALACAKLISI HAKKI TANINMASI TALEBİ ( Kaptanın Bağlama Limanı Dışındayken Aldığı Yakıt Nedeniyle - Kanuni Rehnin Faiz Alacağını da Kapsayacağı )
Y11.HDE. 2007/11928GEMİ ALACAKLISI HAKKI VEREN ALACAKLAR ( Taşıyanın Malları Zarara Uğratması Nedeniyle Davacının Kar Mahrumiyetine Uğradığı - Mahrum Kalınan Kâr İçin Kanuni Rehin Hakkı Tesisinin Mahkemesince Değerlendirileceği )
Y11.HDE. 2002/578GEMİ ALACAKLISI HAKKINI VEREN ALACAKLAR
Y12.HDE. 2002/13000GEMİ ALACAKLISI HAKKINI VEREN ALACAKLAR ( Cebri İcra yetkisinin kaynağı / Türk gemi siciline kayıtlı geminin yabancı devletlerce cebri icra ile satışının geminin Türkiye'deki hukuki statüsüne etkisi - Yabancı ülkede geminin icra ile satışı gemi alacaklısının gemi üzerindeki hakkını kaybettirmeyeceği / Gemi alacaklısının hakkının düşeceği haller )
Y11.HDE. 2000/4375GEMİ ALACAKLISI HAKKINI VEREN ALACAKLAR ( TTK'nın 1235. Maddesi Uyarınca Fener Alacağı Gemi Alacaklısı Hakkını Vermesine Rağmen Tahlisiye ( Cankurtarma ) Alacağı Gemi Alacaklısı Hakkını Vermediği )
Y23.HDE. 2016/3187GEMİ ALACAKLISI HAKKININ REHİN VE İPOTEK ALACAKLARINDAN ÖNCE GELMESİ ( TTK. Md.1235/6 Kapsamında Gemiye Sağlanan Yakıt ve Hizmet Nedeni İle Alacaklı Olan Kişiye Gemi Alacaklısı Hakkı Tanındığı Gemi Alacaklısı Hakkının Alacaklının Alacağını Deniz Servetinden Öncelikle Almasını Sağlayan Bir Tür Kanuni Rehin Hakkı Olduğu Bu Hakkın Kanundan Doğduğu ve Tescilsiz Kazanıldığı Bu Alacağın Rehin ve İpotek Alacaklarından Önce Ödenmesi Gerektiği/Şikayetin Kabulüyle Sıra Cetvelinin İptaline Karar Verileceği )
Y19.HDE. 1996/4837GEMİ ALACAKLlSl HAKKI ( Sıra Cetveline İtiraz )
Y15.HDE. 2005/6961GEMİ BAKİYE ALACAĞI ( Mahsup İtirazında Belirtilen Ödeme ve Alacaklarla İlgili Taraf Delilleri Toplanıp Belirtilen Ödeme ve Alacaklar Nedeniyle Davacının Sorumluluğu Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )
Y11.HDE. 2001/9499GEMİ BATMASI NEDENİYLE İSTENEN SİGORTA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ( Anılan Klozun Dava Konusu Uyuşmazlığa Uygulanmasında Rizikonun Teminat Dışında Kaldığının Kabulü )
Y11.HDE. 1990/7057GEMİ BOŞALTILMASI ( Bilirkişi Raporu Düzenlenmesi )
Y11.HDE. 1990/5525GEMİ BOŞALTMASINDA GECİKME ( Süristarya Alacağı )
Y13.HDE. 1987/3256GEMİ BÜFESİNİN KİRALANMASI ( 6570 Sayılı Kanun Hükümlerine Tabi Olmaması )
Y9.HDE. 2012/11384GEMİ ÇALIŞANI (Türk veya Yabancı Ülke Bayraklı Yüz Grostonlitonluk Olmayan Gemilerde Çalışanlarla İlgili Uyuşmazlık Genel Mahkemelerde Geminin Ticaret Gemisi Olması Halinde Denizcilik İhtisas Mahkemesi Görevli Olduğu )
Y9.HDE. 2014/29301GEMİ ÇALIŞANI ALACAĞINA UYGULANAN FAİZ (854 Sayılı Deniz İş Kanunu'nda İş Kanunu'naki Gibi Açıkça Kıdem Tazminatı ve İşçilik Alacakları İçin Bankalarca Mevduata Uygulanan En Yüksek Faizin Uygulanacağı Öngörülmediğinden Davacının Kıdem Tazminatı İkramiye ve Ödenmeyen Ücret Alacakları İçin Yasal Faiz Yürütülmesi Gerektiği)
Y11.HDE. 2013/7940GEMİ DİZAYN VE ENDAZE PROJE TASARIMI ( 5846 S. K. Md. 2/3 Kapsamında Eser Olup Olmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği - Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na Dayalı Tazminat )
Y11.HDE. 2008/7776GEMİ DOKTORUNUN GECİKMEYE NEDEN OLMASI ( Geminin Limana Yanaştığı Sırada Kalp Krizi Geçirmesine Rağmen Gemi Doktorunun Davacıyı Derhal Hastaneye Sevk Etmeyerek Gecikmeye Neden Olması Nedeniyle Oluşan Zararın Tahsili - Davalı Donatanın Sadece Gecikme Nedeniyle Oluşan Zarardan Sorumluluğunun Bulunduğu )
Y12.HDE. 2005/3711GEMİ DONATANI ( MALİKİ ) ( Türk Gemi Siciline Kayıtlı Olmayan Menkul Hükmündeki Geminin İhalesinin Feshini İsteyen Gemi Donatını Olduğunu Söyleyen Ukrayna Uyruklu Kişinin de Gerçekten İhalenin Feshini İsteyebilecek İlgili Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
Y11.HDE. 2013/482GEMİ DONATANINA MAL TESLİMDEN KAYNAKLI ALACAK ( Gemiye Mal Tesliminin Gemi Mührünü Taşıyan Sevk İrsaliyeleri Gereğince Sabit Olduğu - T.T.K.'nun 993. Md. Gereğince Yapılan Hukuki İşlemden Dolayı Donatanın Sorumlu Olduğu Gerekçesiyle Davanın Kabul Edildiği/Kararın Onanması Gerektiği )
Y9.HDE. 2009/6543GEMİ DONATANININ YABANCI UYRUKLU OLMASI ( Yabancı Bayraklı Bir Gemi Olması Taraflar Arasında İş Sözleşmesi İlişkisinin Kurulmasına ve Türk Hukukunun Uygulanmasına Engel Olmadığı )
Y12.HDE. 2011/9980GEMİ HACZİ (Seferden Men Kararı Verilmesi/Yola Hazır Geminin Seferden Men Edilemeyeceği Şikayeti - İİK. Md. 85 /son Göz Önüne Alınarak Şikayetin Kabul Edilemeyeceği/Geminin Yola Hazır Olup Olmadığı Yönünde Tespite Gidilmesi Gereği)
Y12.HDE. 2005/3711GEMİ İHALESİNİN FESHİ ( Türk Gemi Siciline Kayıtlı Olmayan Menkul Hükmündeki Geminin İhalesinin Feshini İsteyen Gemi Donatını Olduğunu Söyleyen Ukrayna Uyruklu Kişinin de Gerçekten İhalenin Feshini İsteyebilecek İlgili Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
Y11.HDE. 2004/3338GEMİ İLE EMTİA TAŞIMA SÖZLEŞMESİ ( İhraç Edilecek Malın Millileştirilmesinden Kaynaklanan Zarar - Zararın Nasıl Oluştuğu ve Bilirkişi Raporundaki Zararın Önlenebileceği Görüşü Üzerinde Durulmadan ve Davacının Kusuru Olup Olmadığı Nazara Alınmadan Karar Verilmesinin Hatalı Oluşu )
Y11.HDE. 2004/8236GEMİ İLE EŞYA TESLİMİ ( Satım Sözleşmesinin Taraflarının Davacı İle Davalı Ve Onun Dışındaki Diğer Davalılar İle Davacı Arasındaki Hukuki İlişkinin Ne Olduğu Davacının Bu İlişki Nedeniyle Bu Davalılara Husumet Yöneltip Yöneltemeyeceğinin Belirlenmesi Gereği )
Y11.HDE. 1985/6245GEMİ İLE GÖNDERİLEN MALLARDAKİ HASARLAR ( Bu Malların Teslim Alınmadan Önce Yapılacak Bir Muayene İle Belirlenmesi )
Y11.HDE. 2007/3124GEMİ İLE TAŞINAN EMTİANIN ZARAR GÖRMESİ ( Donatanın Sorumluluktan Kurtulabilmesi İçin Meydana Gelen Zarar Gemi Adamlarının Geminin Sevki veya Teknik İdaresindeki Kusurundan veya Yangından Kaynaklanması Gerektiği )
Y11.HDE. 2007/8189GEMİ İLE TAŞINAN YÜKÜN EKSİK TESLİM EDİLMESİNDEN DOĞAN ZARAR ( İddiası İle Acenteye Karşı Doğrudan Değil Taşıyana İzafeten Dava Açılabileceği - Gümrük Cezasının Tahsili Talebi )
Y11.HDE. 2003/8884GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BEDEL TALEBİ ( Eksik Bırakılan Gemilerden Dolayı Yüklenicinin Bedel Talep Edemeyeceği - Tamamlanarak Teslim Edilen Gemi Bedelinin Ödenmesinde Temerrüde Düşen Davalı Hakkında Sözleşmedeki Faiz Oranının Uygulanması Gereği )
Y11.HDE. 2004/8805GEMİ İNŞA VE GEMİ MAKİNALARI BEDELLERİ HAKKINDA İHTİSAS SAHİBİ BİLİRKİŞİ ( Bilirkişiler Aracılığı İle Hasar Miktarına Yönelik Yeni Bir Bilirkişi Raporu Alınması Gereği )
Y19.HDE. 2001/1162GEMİ İPOTEĞİ ( Gemi İpoteğinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız İcra Takibine İtiraz Edilmesi )
Y12.HDE. 2012/21491GEMİ İPOTEĞİ ( Makine Aksamı ve Jeneratörün Tersanenin Dışında Haczedilmiş Olması İle Tersanede Yapım Faaliyeti Bulunmamasının Hacizli Menkul Malları İnşa Halindeki Geminin Mütemmim Cüz'leri Olmaktan Çıkarmayacağı )
Y11.HDE. 2012/6967GEMİ İPOTEĞİ ( Sadece Kredi Lehtarı Asıl Borçlunun Sorumluğunun Teminatı İçin Kurulduğu/Kefillerin Borcunun Teminat Altına Alınmadığı - Kefillere Yönelik İhtiyati Haciz Talebinin Mümkün Olduğunun Gözetileceği )
Y11.HDE. 2003/12816GEMİ İPOTEĞİ ( Temin Edilmiş Davalı Alacağından Dolayı İlamsız Takip Yapılarak Neticede Açık Arttırma Suretiyle Satılmasına Karar Veren Güney Afrika Mahkemesi'nin Kararını Türk Mahkemelerinin İptal Etmek Gibi Bir Yetkisi Bulunmadığı )
Y12.HDE. 2012/21496GEMİ İPOTEĞİ SÖZLEŞMESİ ( Gemi Sicil Dairesi Yazısının Dikkate Alınacağı - Şikayetçi Lehine İpotek Tesis Edildiği )
Y9.HDE. 1997/5128GEMİ İŞÇİSİNİN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATININ HESAPLANMASI ( Günlük Ücrete Yansıtılacak Sefer Priminin Devamlılık Arzetmesi Zorunluluğu )
Y10.HDE. 2012/11151GEMİ İŞLETEN (Yabancı Bandıralı/Gemi İşletme Sözleşmesi İle Davalı Şirketçe Üstlenildiği Fiili Durumda da Gemiyi Davalı Firmanın İşletmiş Olduğu - 506 S.K. Md. 11'e Uygun İş Kazası Geçirildiğinin Tespiti İstemi/Ölenin İşverenin Davalı Firma Olduğu)
Y11.HDE. 1998/4642GEMİ İŞLETME MÜTEAHHİDİ - KOOPERATİF ( Donatan Sayılması )
Y11.HDE. 2005/12045GEMİ İŞLETME SÖZLEŞMESİ ( Yakıt Bedelinin Ödenmesi/Taraflar Arasındaki Gemi İşletme Sözleşmesinde Hüküm Bulunmadığı - Davalının Navlunlardan Kesmek Suretiyle Ödediği/Ödeme Yapılması İle İlgili İspat Yükünün Davalı Üzerinde Olması Gerektiği )
Y11.HDE. 2006/7047GEMİ İŞLETMECİLİĞİ SÖZLEŞMESİ ( Fazla Ödenen Paranın İstirdadı İstemi - Faturaya TTK'nın Öngördüğü Süre İçerisinde İtiraz Edilmemiş Olması Sadece Harcama Bedel veya Birim Fiyatının Faturada Belirtilen Miktarda Olduğunun Kabulüne Gelip Faturada Yazılı Mal veya Hizmetin Verildiği Anlamına Gelmediği )
Y17.HDE. 2010/10578GEMİ KAPTANI OLARAK ÇALIŞAN DAVACI ( İşçilik Hakkından Kaynaklanan Alacağının Tahsili - Deniz İş Kanunu Hükümleri Yönünden Davanın Hizmet Sözleşmesinde Belirlenen Yer Mahkemesinde Açılabileceği )
Y9.HDE. 2004/29253GEMİ KAPTANININ İŞVEREN VEKİLİ NİTELİĞİNDE OLMASI ( İşçilik Alacakları Talebiyle Açılan Davada Kaptanın İşverene Yazmış Olduğu ve İşçiye İkramiye Ödenmesine İlişkin Yazının Kaptan Açısından Bağlayıcı Olması )
Y8.HDE. 2013/16943GEMİ KAPTANININ SORUMLULUĞU (Gemi Bağlama Limanı Dışında Bulunduğu Sırada Kaptan Yolculuğun Güvenli Bir Şekilde Sürdürülmesine İlişkin Her Türlü İşlem ve Tasarrufları Üçüncü Kişilerle Donatan Adına Yapabileceği - Yabancı Bayraklı Gemilerde Geminin Malikine veya Kiracısına Açılacak Her Türlü Dava veya Takip Onlar Hakkında Geçerli Olmak Üzere Kaptana Yöneltilebileceği)
Y9.HDE. 2005/9585GEMİ KAPTANININ ÜCRET ALACAĞl ( Gemi Alacağı Hakkı Olduğu - Finansal Kiralayanın Gemi Alacağı ve Kanuni Rehin Hakkı Doğumu Riskini de Göze Alacağı/Husumetin Reddedilemeyeceği )
Y11.HDE. 2015/5520GEMİ KAPTANLIĞI ( Davalıların Savunmalarındaki Kişinin Gemi Kaptanı Olduğuna Dair Dosyada Belge Olmadığını Savunduğu - Davacı Tarafın Anılan Kişinin Gemi Kaptanı Olduğuna Dair Gemi Klas Sertifikası Gemi Uygunluk Belgesi ve Gemi Adamları Listesi İbraz Ettiği/Dava Açan Kişinin Gemi Kaptanı Olduğuna Dair İtirazların Üzerinde Durulması Gerektiği )
Y11.HDE. 2004/14403GEMİ KAYDININ TASHİHİ TALEBİ ( Denizcilik İhtisas Mahkemeleri Bulunan Yerlerde Bu Mahkemeler Görevli Olduğu )
Y11.HDE. 2015/5520GEMİ KAYDININ TERKİNİ İSTEMİ ( Gemi Klas ve Gemi Uygunluk Belgelerinde Gemi Kaptanının İsminin Geçmediği - Gemi Adamı Listesinin İse Tercümesiz ve Fotokopi Evrak Olup Davalıların Savunmalarındaki Kişinin Yanında İbare Bulunduğu/Donatanı Temsilen Dava Açan Kişinin Gemi Kaptanı Olduğuna Dair İtirazların Üzerinde Durulması Gerektiği )
Y11.HDE. 1988/5753GEMİ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ( Yük Taşınmasına Rağmen Navlunun Bir Kısmının Ödenmemesi )
Y11.HDE. 2014/4714GEMİ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ İBRAZ EDİLEREK İHTİYATİ HACİZ TALEBİNDE BULUNULMASI ( Yeni TTK'nın “Deniz Ticareti Sözleşmeleri” Başlıklı 1119 vd. Maddelerinde Bu Tür Sözleşmeler Düzenlenmiş Olup Uyuşmazlığın Çözümünde Anılan Madde Hükümlerinin de Uygulanması Gerektiği - Davanın Denizcilik İhtisas Mahkemesinin Görevine Girdiği )
Y11.HDE. 1998/8202GEMİ KİRALAYANIN GEMİ ALACAĞINDAN SORUMLULUĞU ( Finansal Kiralama )
Y11.HDE. 2005/5127GEMİ KURTARMA HİZMETİ ( Tekel Hakkının İhlal Edildiği Gerekçesiyle Tazminat Davası Açıldığı - Asliye Ticaret Mahkemesince Verilen Görevsizlik Kararının Hukuka Uygun Olduğu )
Y11.HDE. 1998/725GEMİ KURTARMA HİZMETİNİN TEKEL OLARAK TDİ'YE AİT OLMASI ( Batma Tehlikesi Geçiren Geminin Aynı Şirkete Ait Başka Bir Gemi Tarafından Kurtarılması - Tekel Hakkının İhlali Nedeniyle Kar Kaybının Tazmini Talebi )
Y11.HDE. 2003/6823GEMİ MALİKİ ( Geminin İşletilmesinden Dolayı Gemi Alacaklısı Sıfatıyla Talepte Bulunan Kişiyi Hakkını İstemekten Men Edemeyeceği )
Y11.HDE. 2005/13713GEMİ MALİKİ ( Kurtarma Hizmeti Bedelinin Tahsili - Davalılardan Birinin Yardımın Yapıldığı Sırada Geminin Maliki Olduğu Yönündeki İddianın Araştırılması Gerektiği )
Y11.HDE. 2014/10235GEMİ MALİKİNİN KİM OLDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI ( Kurtarma Yardım Ücreti Tahsili İçin Donatan Aleyhine Yapılan İcra Takibine Vaki İtirazın İptali İstemi - Mahkemece Tarafların İbraz Ettiği Deliller İncelenmek Suretiyle Gemi Malikinin Kim Olduğu ve Bu Suretle Kurtarma Yardımı Ücretinin Sorumluluğu Kime Ait Olduğunun Tespiti İle Sonuca Gidileceği )
Y11.HDE. 1998/4642GEMİ MALİKİNİN SORUMLULUĞU ( Kiraya Verdiği Gemide Taşınan Yükün Noksanlığından Doğan Sigorta Rücu Davası )
Y11.HDE. 2007/4046GEMİ MALİKİNİN SORUMLULUKTAN KURTULMASI ( Geminin İşletilmesinden Dolayı Gemi Alacaklısı Durumuna Gelen Kişinin Alacağını “Gemiden” Talep Hakkını TTK'nun Md. 946/2 Dışında Men Edemeyeceği )
Y11.HDE. 1978/2456GEMİ MÜDÜRÜ NİTELİĞİ VE TEDBİRLİ BİR DONATANIN GÖSTERDİĞİ ÖZENİ GÖSTERME SORUMLULUĞU ( Donatma İştirakinde Gemiyi İdare Eden Ortak )
Y11.HDE. 1984/2591GEMİ MÜDÜRÜNE AİT KURALLARA TABİ OLAN KİŞİ ( Pay Çoğunluğunu Elinde Bulundurup Gemiyi Fiilen İdare Eden Kişi )
Y11.HDE. 2003/12643GEMİ MÜLKİYETİNİN DEVRİ ( Önceki Malik Tarafından Alınmış Olan Yakıt Bedelinden Devralan Malikin ve İşletenin Sorumlu Olmaması )
Y11.HDE. 2004/1033GEMİ MÜLKİYETİNİN İPOTEKLE YÜKÜMLÜ OLARAK İNTİKALİ ( Türk Gemi Sicilinde Üzerinde İpotek Bulunan Geminin Yurtdışında Cebri İcra Yoluyla Satılması ve Başka Ülke Gemi Siciline Kaydedilmesi - Türk Gemi Sicilinden Terkin Talebinin Reddi Gereği )
Y11.HDE. 2008/5459GEMİ MÜLKİYETİNİN TESCİLİ ( İlgililer Mahkemeden Gemi Mülkiyetinin Sicile Tesciline Dair İstemde Bulunamayacağı - İlgililer Ancak Sicil Memurunun Kararları Hakkında Kanun'un 36. Md.sine Göre İtiraz Hakları Mevcut Olduğu )
Y11.HDE. 1996/9149GEMİ ONARIM BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Yapılan Ek İşlere Ses Çıkarmayan Davalının Onarıma Zımnen Muvafakat Etmiş Sayılacağı - Likid Olmayan Alacaktan Dolayı İcra İnkar Tazminatına Hükmedilememesi )
Y11.HDE. 1990/3712GEMİ ONARIMI ( Masrafların Tamamının Sigortacıya Yükletilememesi )
Y12.HDE. 1997/7459GEMİ REHNİ
Y12.HDE. 1995/17057GEMİ REHNİ HAKKI İNŞA EDEN İLAMLAR ( Kesinleşmeden İcra Olunamaması )
Y12.HDE. 1985/14181GEMİ REHNİ MUKAVELESİ ( Müflisin Sorumluluğunun Mukaveledeki Miktarla Sınırlı Olması )
Y7.CDE. 2003/4759GEMİ SAĞLIK CÜZDANI CÜZDANI OLMADAN DENİZE AÇILMA ( Sanığın Eyleminin İdari Para Cezasını Gerektirmesi )
Y2.CDE. 2004/2903GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU ( Sanığın Gemi Adamları Sağlık Yoklaması Yaptırmamak Şeklinde Belirlenen Eyleminin Kanunun 6. Maddesine Aykırılık Teşkil Ettiği Ve Aynı Maddenin Son Fıkrası Gereğince İdari Para Cezası Uygulamasını Gerektirdiği )
Y11.HDE. 1998/3182GEMİ SAHİBİNİN GEMİSİNİ FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA KİRAYA VERMİŞ OLMASI ( Fener Ücretlerinden Sorumlu Tutulamaması )
Y11.HDE. 1999/1762GEMİ SAHİBİNİN KANUNİ REHİN HAKKI TALEP ETMESİ ( Yük Sahibinin Bu İstemde Hasım Gösterilmesi Talep Dilekçesinin Esas Defterine Kaydı ve Hasıma Tebliğinin Şart Olması )
Y9.HDE. 2010/51107GEMİ SAHİPLERİNİN SORUMLULUĞU ( İşçilik Alacaklarının Tahsili Davası - Gemi Sahiplerinin Devir Tarihine Devralanların ise Tüm İşçilik Alacakları ile Tazminatlardan Sorumlu Olduğu )
Y11.HDE. 2013/18044GEMİ SATIM SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Davalının Yetkili Temsilcisiyle Yapılmaması Sebebiyle Geçersiz Olduğu - Gemiyi Davacının Sahasından Kaldırma Konusunda Davalının Hangi Tarihte Temerrüde Düştüğü Belirlenerek Davalının O Tarihten İtibaren Haksız İşgalde Bulunduğu )
Y11.HDE. 2014/15066GEMİ SATIMI SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ZARARLARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( Türkiye'de Bulunan Taraflar Arasında İngilizce Olarak Düzenlenen Sözleşme Hükümlerine Değer Verilemeyeceği - Mahkemece Uyuşmazlığın B.K. Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirileceği )
Y12.HDE. 2016/11917GEMİ SATIŞI ( İhale Konusu Gemi Hakkında Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranının İlgili Kurumlardan Sorulacağı - Gerektiğinde Keşif Yapılmak ve Bilirkişilerden Rapor Alınmak Suretiyle Sonuca Gidileceği/İcra Müdürlüğünün KDV Tahakkukuna Dair İşleminin İptali İstemi )
Y11.HDE. 2015/11707GEMİ SATIŞI ( Römörkor Olarak Kullanılan Gemilerin Satışına İlişkin Ek Sözleşmeden Kaynaklanan Uyuşmazlık/6102 Sayılı TTK'nın Deniz Ticareti Başlıklı 5. Kitabında Düzenlendiği - 5. Kitapta Yer Alan Düzenlemelerden Kaynaklanan Davalarda Deniz İhtisas Mahkemesi Görevli Olduğu Gerekçesiyle Görevsizlik Nedeniyle Dava Şartı Yokluğundan Davanın Reddedileceği )
Y15.HDE. 1984/349GEMİ SATIŞININ GEÇERLİLİĞİ ( Tescili Zorunlu Geminin Harici Satışı - Vekalet Sona Erdikten Sonra Vekilin Yaptığı Sözleşmenin Geçersizliği )
Y12.HDE. 2012/21496GEMİ SİCİL DAİRESİ YAZISI ( Gemi İpoteği Sözleşmesi Yapılarak Şikayetçi Lehine 1. Derece İpotek Tesis Edildiğinin Tespit Edildiği - Mahkemece Mahcuzların Niteliği Hakkında Bilirişi Raporu Alınması Gerektiği/İpotek Kapsamının Tespiti )
Y11.HDE. 2006/6070GEMİ SİCİLİ ( Davalının Gemilerin Terkini Yönünde Yaptığı Hukuka Aykırı İşlemlerinin İptali - Davanın 5136 Sayılı Yasa İle Kurulan Denizcilik İhtisas Mahkemesi'nin Görev Alanına Girdiği )
Y11.HDE. 1987/6007GEMİ SİCİLİ ( İhtiyati Haciz Kararı Alınarak Yapılan İcra Takibi )
Y11.HDE. 2005/13856GEMİ SİCİLİ ( Kayıtlı Olmayan Tekne Satışı - Türk Ticaret Kanunu Hükümleri - Görevsizlik Kararı )
Y11.HDE. 2005/13495GEMİ SİCİLİ ( Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Yapılan Satışın İptali - Geminin Sicile Kayıtlı Olup Olmadığını Araştırılması Gerektiği )
Y11.HDE. 1987/6007GEMİ SİCİLİ MEMURUNUN YETKİSİ ( Kanuna Aykırı Kayıtları Silme )
Y11.HDE. 2004/4409GEMİ SİCİLİNE DAVACILAR MURİSİNİN KARDEŞİ OLAN DAVALI ADINA KAYITLI GEMİLER ( İnanç Sözleşmesine Dayalı Mülkiyetin Tesbiti ve Kazanç Paylaşımı Talebi )
Y11.HDE. 1983/3280GEMİ SİCİLİNE KAYITLI BİR GEMİNİN SATIŞI ( Tarafların Anlaşmasının Yeterli Olması )
Y11.HDE. 2008/5459GEMİ SİCİLİNE KAYITLI BİR GEMİNİN TEMLİKİ ( Maliki İle İktisap Edenin Mülkiyetin İktisap Edene İntikal Edeceğine Dair Anlaşmaları Lazım ve Kafi Olduğu - Bir Tasarruf İşlemi Olan Bu Anlaşma Herhangi Bir Şekle Tabi Olmadığı )
Y12.HDE. 1995/17057GEMİ SİCİLİNE KAYITLI GEMİLER ( Gayrimenkul Hükmünde Olması )
Y12.HDE. 1997/7459GEMİ SİCİLİNE KAYITLI OLMAYAN GEMİLER
YHGKE. 1984/13-237GEMİ SİCİLİNE KAYITLI OLMAYAN GEMİLER ( Medeni Kanunun Menkullere İlişkin Hükümlerinin Uygulanması )
Y21.HDE. 1998/1404GEMİ SİCİLİNE KAYITLI OLMAYAN TEKNENİN HACZİ ( Mülkiyet Karinesinin Borçlu Lehine Gerçekleşmiş Olması )
Y11.HDE. 2008/5459GEMİ SİCİLİNE TESCİL TERKİN VE DÜZELTME ( İlgilinin Talebi Üzerine Olacağı - İlgililer Mahkemeden Gemi Mülkiyetinin Sicile Tesciline Dair İstemde Bulunamayacağı/İlgililer Ancak Sicil Memurunun Kararları Hakkında Kanun'un 36. Md.sine Göre İtiraz Hakları Mevcut Olduğu )
Y11.HDE. 2004/14163GEMİ SİCİLİNE TESCİL ZORUNLULUĞU BULUNMAYAN TEKNELER ( 18 GT.nin Altında Bulunanlar/Bağlı Bulunduğu Marina Belediyesinden "Deniz Araç Tescil ve Muayene Belgesi" Alınması ve Vize Ettirilmesi Zorunluluğu - Batarak Zayi Olmasına Dayalı Tazminat Talebi )
Y11.HDE. 2009/5517GEMİ TAHMİL VE TAHLİYESİ SÖZLEŞMELERİ ( Tazminat Talebi/Vekalet Hükümlerine Tabi İş Görme Sözleşmesi Olduğu - Sözleşmenin Fesih Tarihi Dikkate Alındığında 5 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolduğu )
Y11.HDE. 2001/3110GEMİ TEMİZLETME SÖZLEŞMESİ ( Aylık Yedi Gemiden Az Olmayan Sayıda Gemi Temizletileceğine İlişkin Sözleşme Hükmüne Aykırılık Nedeniyle Tazminat Talebi - Tazminatın Takdirinde Göznöüne Alınacak Hususlar )
Y11.HDE. 2012/12992GEMİ ÜZERİNDE DAVACI LEHİNE GEMİ ALACAKLISI HAKKININ TANINMASI İSTEMİ ( Taşınan Ürünün Yağış Nedeniyle Kalitesinin Düştüğü İddiası/Islanmanın Hasara Sebep Olup Olmadığının Ne Kadar Hasara Sebep Olduğunun Sovtaj Değerinin Tespit Edilmediği - Hasarın Poliçe Kapsamına Alınmış Bir Olaydan Doğmadıkça Tatlı ve uzlu Su Islanmaları İle Meydana Gelen Hasarın Sigorta Kapsamında Olmadığı/Sigortacının Yapmış Olduğu Lütuf Ödemesi Gerekçesiyle Talebin Reddedilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1997/10467GEMİ ÜZERİNDE HAPİS HAKKI ( Elektrik Telefon ve Yangın Devresi Alacakları Yönünden )
Y11.HDE. 2013/14269GEMİ ÜZERİNDE İHTİYATİ HACİZ İSTEMİ ( 6102 S.K.'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce 6762 S.K.Hükümlerine Göre Doğmuş Olup da TTK Uyarınca Gemi Alacaklısı Hakkı Bahşetmeyen Alacakların 6762 S.K.'ya Tabi Olmaya Devam Edeceği - Hakkın Doğum Tarihi İtibariyle 6762 S.K.'ya Göre Değerlendirme Yapılacağı )
Y11.HDE. 1997/10467GEMİ ÜZERİNDE KANUNİ REHİN HAKKI ( Bekçilik ve Muhafaza Ücreti Sözkonusu Olmadığında İstenemeyeceği )
Y11.HDE. 2000/1031GEMİ ÜZERİNDE KANUNİ REHİN HAKKI ( Gemi Alacaklısı Hakkı ve Bunun Sağladığı Kanuni Rehin Hakkının Borçlusu Donatan Olduğu - Finansal Kiralamada Kiracı Donatan Olduğundan Davanın Donatan-Kiracıya Karşı Açılması Gereği )
Y11.HDE. 2013/482GEMİ ÜZERİNDE KANUNİ REHİN HAKKI KURULMASI İSTEMİ ( Satılan Boya ve Levazımın Geminin İyi Halde Muhafazası İçin Zaruri Olduğunun Veresiye İş Yapan Davacı Tarafça İspatlanamadığından Alacağın Gemi Alacağı Niteliğinde Olmadığı - Davacıya Gemi Alacaklısı Hakkı Veren Alacak Olmadığından Kanuni Rehin Hakkı Verilemeyeceği/Mahkeme Kararının Doğru Olduğu )
Y11.HDE. 2009/4494GEMİ ÜZERİNDE KANUNİ REHİN HAKKI TANINMASI ( Yüke Verilen Zarar Karşılığı İle Yükleme Bedeli ve Yükleme Masrafının Gemi Üzerinde Davacı Yararına Kanuni Rehin Hakkı Tesisine Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
Y11.HDE. 2004/1384GEMİ ÜZERİNDE KANUNİ REHİN HAKKI TANINMASI TALEBİ ( Çatma Sonucu Davacıya Ait Gemide Oluşan Hasardan Dolayı - Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Yeni Bir Rapor Alınarak Giderilmesi Mecburiyeti )
Y11.HDE. 2000/9328GEMİ ÜZERİNDE KANUNİ REHİN HAKKI TANINMASI TALEBİ ( Gemi Üzerine Uygulanan İhtiyati Tedbirin Kaldırılması İçin Dosyaya Teminat Mektubu İbraz Eden Finansal Kiracının Davada Husumeti ve Sorumluluğu da Benimsediğinin Kabul Edilmesi Gereği )
Y11.HDE. 1997/10373GEMİ ÜZERİNDE KANUNİ REHİN HAKKI TANINMASI TALEBİ ( Kaptanın Bağlama Limanı Dışındayken Aldığı Yakıt Bedeli İçin )
Y11.HDE. 1997/10374GEMİ ÜZERİNDE KANUNİ REHİN HAKKI TANINMASI TALEBİ ( Kaptanın Bağlama Limanı Dışındayken Aldığı Yakıt Bedeli İçin )
Y11.HDE. 1997/598GEMİ ÜZERİNDE KANUNİ REHİN HAKKI TANINMASINA İLİŞKİN KARARA YAPILAN İTİRAZIN MAHKEMECE DURUŞMA AÇILARAK İNCELENMESİ ( Nihai Kararlara Karşı Temyiz Yoluna Başvurulması Gerektiğinden İtirazın Reddi - İtirazın Temyiz Süresini Kesmemesi )
Y11.HDE. 2009/5700GEMİ ÜZERİNDE KANUNİ REHİN HAKKI TESİSİ ( Gemi Kaptanından Yakıtın Teslim Edildiğine Dair Gemi Mührüne Havi Yakıt Teslim Belgesi Alındığı ve Yakıt Bedelinin Ödenmediği - Davanın Kabulünün Yerinde Olduğu )
Y11.HDE. 2007/11928GEMİ ÜZERİNDE KANUNİ REHİN HAKKI TESİSİ ( Navlun Sözleşmesi/Taşıyanın Malları Zarara Uğratması Nedeniyle Davacının Kardan Mahrum Kaldığı - Davacının Talebi Gereği Kanuni Rehin Hakkının Mahkemesince Değerlendirileceği )
Y11.HDE. 2013/8856GEMİ ÜZERİNDE KANUNİ REHİN HAKKI TESİSİ (Davalının Cevap Layihasında Türk Mahkemelerinin Yetkisi Kabul Edildiği Takdirde Geminin Çanakkale Limanına Gelmiş Olması ve Tedbirin de Buradan Verilmesi Sebebiyle İstanbul Mahkemelerinin Yetkili Olmadığı Savunmasına Göre Çanakkale Mahkemelerinin Yetkili Olduğu)
Y11.HDE. 2003/12643GEMİ ÜZERİNDE KANUNİ REHİN HAKKI TEŞEKKÜLÜNE İLİŞKİN MAHKEME KARARINA İTİRAZ ( Menfi Tesbit Talebi - Geminin Yakıt Borcundan Önceki Donatanın Sorumlu Olduğu İddiası )
Y11.HDE. 1997/10440GEMİ ÜZERİNDE REHİN HAKKI ( Kiracının Borçlarından Dolayı Finansal Kiralama Yoluyla Kiralanan Gemi Üzerinde Böyle Bir Hak Tanınamayacağı )
Y11.HDE. 2003/10895GEMİ ÜZERİNDEKİ İPOTEK HAKKININ TESBİTİYLE GEMİNİN KİRA GELİRLERİ VE NAVLUNU ÜZERİNDE HAPİS HAKKI TANINMASI VE GEMİNİN YEDİEMİNE TESLİMİ TALEBİ ( Tedbir Kararı Niteliğinde Olmaması ve Taraf Teşkili Sağlanarak İşin Esastan İncelenmesi Gereği )
Y11.HDE. 2014/5825GEMİ ÜZERİNDEKİ KANUNİ REHİN HAKKI ( Menfi Tespit Davası - Tetkik Merci Kararında Alacağın Kanuni Rehin Hakkı Veren Bir Alacak Olup Olmadığı Değerlendirilmediğinden Bu Kararın Davaya Konu Uyuşmazlıkta Sonuca Etkili Olmadığı/Alacaklı Davalıya Belgelerini İbraz Ettirmek ve Bu Belgelere Göre Alacağın Kanuni Rehin Hakkı Verip Vermediği Hususlarının Araştırılması Gerektiği )
Y12.HDE. 1997/294GEMİ ÜZERİNDEKİ KANUNİ REHİN HAKKI ( Teminat Mektubuna Kaydırılması )
Y11.HDE. 2003/8307GEMİ ÜZERİNDEKİ KANUNİ REHİN HAKKININ KALDIRILMASI İÇİN YAPILAN ÖDEMENİN MÜKERRER ÖDEME NEDENİYLE İSTİRDADI TALEBİ ( Davalı Alacaklının Alacağını Geminin Cebri İcra Yoluyla Satışında Ödenen Bedelinden Tahsil Etmiş Olduğu İddiasıyla )
Y11.HDE. 2014/11222GEMİ ÜZERİNE İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLMESİ ( İstem Konusu Alacağın Deniz Alacağı Olması Sebebiyle İhtiyati Haciz Talep Hakkı Bulunduğu - İhtiyati Haciz Taleplerinde Tam Bir İspat Koşulu Aranmadığı/Yaklaşık İspatın Yeterli Olduğu/Talebin Reddine Karar Verilmesi Doğru Olmadığı )
Y11.HDE. 2014/9965GEMİ ÜZERİNE KANUNİ REHİN HAKKI TANINMASI ( Gemi Alacaklılarının Kanuni Rehin Hakkını Tek Başına Talep Edebileceği - Mahkemece Asıl Alacaktan Bağımsız Kanuni Rehin Hakkı İstenemeyeceğinden Davanın Redddinin İsabetsizliği )
Y11.HDE. 1981/4302GEMİ VE NAVLUNLA HÜKÜM ALTINA TAZMİNATTAN SORUMLULUK
Y6.HDE. 2015/8053GEMİ VİNCİNİN HALATININ KOPMASI SONUCU OLUŞAN HASARIN TAZMİNİ ( Makine Bedeli ve İş Gücü Kaybı Bedeli Üzerinden Borca Yeter Miktarda İhtiyati Haciz Konulduğu - Alacağın Yargılama Sonucunda Kusur Sorumluluğuna Göre Belirlenecek Olması/Kaldırılması İsteminin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2009/5700GEMİ YAKIT BEDELİ ( Gemi Kaptanından Yakıtın Teslim Edildiğine Dair Gemi Mührüne Havi Yakıt Teslim Belgesi Alındığı ve Yakıt Bedelinin Ödenmediği İddiası - Gemi Alacaklısı Hakkı Tanınarak Gemi Üzerinde Kanuni Rehin Hakkı Tesisi Talebinin Kabul Edileceği )
Y11.HDE. 2007/12538GEMİ YAKITI ALACAĞI ( Satılan Yakıta İlişkin Olarak Sevk İrsaliyelerinde Gemi Mührünün Tatbik Edildiği ve Kaptan Tarafından İmzalandığı - Bu İşlemin Yolculuğun İcrası veya Geminin İyi Halde Muhafazası İçin Zaruri Olduğu )
Y7.HDE. 2013/7228GEMİ YAPIM İŞİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ (İçin Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odasından Görüş Sorulmasının Hatalı Olduğu - İşçilik Alacaklarının Tahsili İstemi)
Y11.HDE. 1994/921GEMİ YÜKÜNÜ AKTARMA ( Limanın Tahliyeye Müsait Olmaması )
Y11.HDE. 1994/921GEMİ YÜKÜNÜ HAFİFLETME ( Limanın Tahliyeye Müsait Olmaması )
Y11.HDE. 2007/8399GEMİ ZARARI ( Deniz Taşıması Sırasında Meydana Gelen - Davanın Açıldığı Genel Mahkemenin Dava Tarihinde Görevli Olduğu )
Y11.HDE. 2003/6823GEMİ ZİLYEDİ ( Gemi Alacaklısının Alacağın Doğduğu Gemi Üzerinde Gemi Alacaklılarının Kanuni Rehin Hakları Söz Konusu Olduğu - Rehin Hakkı Gemiye Zilyet Olan Her Üçüncü Kişiye İleri Sürülebileceği )
Y10.HDE. 2012/5355GEMİADAMI (Hizmet Akdine Bağlı Olarak Gemide Çalışan Kaptan Zabit ve Tayfaların Gemiadamı Olduğu - Gemiadamının Karada Geçen Hizmet Süresinin İtibari Hizmet Süresine Sayılması Talebinin Bu Tür Davaların Kamu Düzenine İlişkin Olduğu Gözetilerek Sonuçlandırılması Gereği)
Y9.HDE. 2004/10541GEMİDE BAŞMÜHENDİS OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİNİN KUSUR VEYA İHMALİ NETİCESİ GEMİNİN BÜYÜK ZARARA UĞRADIĞI İDDİASIYLA İŞ AKDİNİN FESHİ ( Ücret ve İkramiye Alacağı Talebi - Kusur Oranının Tesbitinde Gemi Adamı ve Hukukçulardan Oluşan Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gereği )
Y11.HDE. 1989/9430GEMİDE FAZLA EMTİA ÇIKMASI NEDENİYLE CEZADAN SORUMLULUK ( Acentanın Donatana Rücuu )
Y21.HDE. 2001/8797GEMİDE FİİLEN ÇALIŞILMAYAN SÜRE ( Gemi Adamının İtibari Hizmetten Faydalandırılıp Faydalandırılmayacağı )
Y21.HDE. 2007/4779GEMİDE KALP KRİZİNDEN ÖLÜM ( Zararlandırıcı Sigorta Olayının 506 Sayılı Yasanın 23. Ve Devamı Maddeleri Gereğince İş Kazası Niteliğinde Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
Y21.HDE. 2004/8871GEMİDE KAPTAN OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİNİN İŞYERİNDEYKEN KALP KRİZİ SONUCU ÖLÜMÜ ( İş Kazası Niteliğinde Olması )
Y19.HDE. 1996/4837GEMİDE KILAVUZ KURTARMA VE YARDIM ÜCRETLERİNİN ÖDENME SIRASI
Y11.HDE. 2010/8722GEMİDE MEYDANA GELEN YANGIN SONUCU HASARLANAN EMTİA ( Sigorta Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlık - Mutlak Ticari Dava Olduğu )
Y11.HDE. 2010/2502GEMİDE MEYDANA GELEN YANGIN SONUCUNDA EMTİANIN İMHA OLMASI ( Üst Taşıyıcı Tarafından Alt Taşıyıcı ve Onun CMR Sigortacısı Aleyhine Açılan Alacak İstemi - Mallar Gemiye Boşaltılmayıp Emtiayı Taşıyan Tır Komple Olarak Gemiye Yüklendiğinden Genel Mahkemenin Görevli Olacağı )
Y11.HDE. 2000/5111GEMİDE TAMİR SIRASINDA OLUŞAN HASAR İÇİN TAZMİNAT TALEBİ ( Birleştirilen Dava Dosyalarının Herbiri Hakkında Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gereği )
Y11.HDE. 1979/5298GEMİDE TAŞIMA SIRASINDA YÜKTE MEYDANA GELEN EKSİLMEDEN TAŞIYANIN SORUMLULUĞU ( Hak Düşürücü Süre )
Y11.HDE. 1988/2503GEMİDEKİ ŞAFT ARIZASI ( Mücbir Sebep Teşkil Edip Etmemesinin Tespiti )
Y11.HDE. 2015/14852GEMİDEKİ YÜKÜN GEÇ TAHLİYESİ SEBEBİYLE OLUŞAN BEKLEME ÜCRETİ VE MASRAFLARIN TAHSİLİ (Davalı Şirket Hakkındaki Dava Reddedilmesine Rağmen Davalının Harç ve Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulmasının Doğru Olmadığı - Bu Davalı Hakkındaki Dava Tamamen Reddedildiğinden Reddedilen Miktar Dikkate Alınarak Davalı Yararına Vekalet Ücretine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y11.HDE. 2002/13250GEMİDEN BOŞALTMA VE TERMİNALDEN ÇIKARMA İŞLEMLERİNİN BAŞKA ŞİRKET TARAFINDAN MÜSTAKİL HİZMET ŞEKLİNDE YAPILMASI ( TCDD'nin Sorumluluk Alanındaki Limana İndirilen Emtiadaki Hasardan TCDD'nin Sorumlu Tutulamaması )
Y11.HDE. 1993/6532GEMİDEN EKSİK ÇIKAN YÜKTEN SORUMLULUK
Y11.HDE. 1998/5196GEMİDEN İNDİRİLİRKEN HASAR GÖREN MAL ( Yabancı Para İle Tazminat )
Y11.HDE. 2003/10275GEMİDEN TAHLİYE EDİLEN MALDA GÜMRÜK SAHASI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ZARARDAN TAŞIYANIN SORUMLU OLMAMASI ( FİO Kaydıyla Yapılan Taşıma Sözleşmesinde )
Y11.HDE. 2004/633GEMİDEN TAHLİYE EDİLEN MALLARDAKİ HASAR ( İhbarın Üç Gün İçinde Taşıyana Yapılması Gereği - Sigortacının Rücuan Tahsil Talebi )
Y9.HDE. 1992/6239GEMİDEN TAHSİL VE TAHLİYE İŞİNDE ÜCRET ( Malları Kendi İşvereni İçin Yükleyip Boşaltan İşçinin Bu Malların Sahibinden Talepte Bulunamaması )
Y11.HDE. 2014/10235GEMİLER HAKKINDA T.M.K.'NUN TAŞINIRLARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ UYGULANMASI ( Kurtarma Yardım Ücreti Tahsili İçin Donatan Aleyhine Yapılan İcra Takibine Vaki İtirazın İptali İstemi - Türk Gemi Siciline Kayıtlı Olmayan Türk Gemileri Üzerindeki Mülkiyet ve Sınırlı Ayni Haklar Hakkında Türk Medeni Kanunu'nun Taşınırlara Dair Hükümleri Uygulanacağı )
Y7.CDE. 2002/15907GEMİLER İÇİN RUHSAT TEZKERESİ ALMA ŞARTI ( Ruhsat Numarasının Plaka Olarak Görülebilecek Bir Şekilde Gemiye Takılması )
Y11.HDE. 2011/11569GEMİLERE YÜK BULMA İŞİ ( Aracılık Faaliyetinden Doğan Komisyon Ücretinin Tahsili - Taraflar Arasındaki Komisyon Oranı Belirlenerek Neticesine Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1994/921GEMİLERE YÜKÜ BOŞALTMANIN AKTARMA VEYA HAFİFLETME OLMASININ TESBİTİ ( Bilirkişi Raporu )
Y4.HDE. 2001/11555GEMİLERİN ÇARPIŞMASI ( Olayla İlgisi Olmayan Şirketin Sorumlu Tutulmasının Yanlış Olması )
Y12.HDE. 1972/1338GEMİLERİN HACZİ ( Yola Çıkmaya Hazır )
Y11.HDE. 2006/6070GEMİLERİN TERKİNİ YÖNÜNDE YAPTIĞI HUKUKA AYKIRI İŞLEMLERİNİN İPTALİ ( Davanın 5136 Sayılı Yasa İle Kurulan Denizcilik İhtisas Mahkemesi'nin Görev Alanına Girdiği )
Y11.HDE. 2008/10582GEMİLERİN YABANCI MAHKEME İLAMLARINA DAYANILARAK SATILMASI ( Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat - Yabancı Mahkeme Kararının Tenfizi Sağlanıp Türk İcrasında İnfazı Cihetine Gidilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2011/11-856GEMİNİN AYNİ HAKLARIN TESPİTİNİN TAŞINIR HÜKÜMLERİNE TABİ OLMASI ( Geminin Başka Bir Ülke Bandrolüne Kayıtlı Olduğu - Tespitin Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği )
Y11.HDE. 2009/9538GEMİNİN BATMASI ( Hasar Bedelinin Rücuan Tahsili - Geminin Batmasının Elverişsiz Hava Koşullarından mı Yoksa Geminin Yola ve Yüke Elverişli Olmamasından mı İleri Geldiğinin Uzak Yol Kaptanı Bir Bilirkişinin Yer Aldığı Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği )
Y11.HDE. 2003/2893GEMİNİN BATMASI ( Tekne Sigorta Poliçe Bedelinin Tahsili Talebi - Sigortanın İpotek Alacaklısı Üçüncü Kişi Yararına Yapıldığına İlişkin Husumet İtirazı )
Y11.HDE. 1976/2985GEMİNİN BATMASI ( Yüke Gelen Zarar-Taşıyanın Sorumluluğu )
Y11.HDE. 2004/14016GEMİNİN BATMASI NEDENİYLE GERÇEKLEŞEN RİZİKO ( Geminin Tadilat Gördüğü Sırada Sigorta Poliçesinin Düzenlenmiş Olması ve Sigortacının da Durumu Bildiğinin Anlaşılması Karşısında Rizikodan Sigortacının Sorumlu Olduğu )
Y11.HDE. 2003/9009GEMİNİN BATMASI SONUCU GEMİDEKİ YÜKÜ KURTARAN DAVACININ KURTARMA ALACAĞI TALEBİ ( Davacı Ortaklığın Tüzel Kişiliğinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği - Taraf Ehliyetinin Dava Şartı Olması )
Y11.HDE. 2003/10570GEMİNİN BATMASI SONUCU TAŞINAN MALDA MEYDANA GELEN HASAR ( Taşıyanın Ödediği Tazminat Nedeniyle Gemi Malikine Rücu Talebi - Hak Düşürücü Sürenin Hesaplanması Usulü )
Y11.HDE. 1986/2413GEMİNİN BOŞALTMA LİMANINA GEÇ SOKULMASI ( Taşıyanın Uğradığı Sözleşmeden Taşıtanın Sorumluluğu )
Y11.HDE. 2001/10296GEMİNİN CEBRİ VEYA ZARURİ SATIŞI ( Türk Gemi Siciline Kayıtlı Geminin Mülkiyetinin İktisap ve Ziyaının Türk Kanunlarına Tabi Olması )
YİBGKE. 1954/26GEMİNİN ÇARPMASI ( Kılavuzla Seyreden Geminin Oluşturduğu Zarardan Donatanın Sorumlu Olması )
Y11.HDE. 2004/3861GEMİNİN ÇATMA NEDENİYLE HASARLANMASI ( Sabit Olduğuna Göre Tarafların İddia ve Savunmaları Doğrultusunda Denizcilikten Anlayan Bilirkişi Aracılığıyla Tarafların Durumları Tespiti Gereği - Tazminat Talebi )
YİBGKE. 1955/26GEMİNİN ÇATMA SONUCU SEBEP OLDUĞU HASARDAN DONATANIN SORUMLULUĞU ( İstanbul Boğazında Kılavuz Alma Mecburiyeti )
Y11.HDE. 2002/12611GEMİNİN ÇATMA SONUCU UĞRADIĞI HASAR İÇİN TAZMİNAT TALEBİ ( Yabancı Bayrak Taşıyan Geminin Zararının Döviz Cinsinden Gerçekleşmiş Olması - Tazminata Döviz Cinsinden Hükmedilmesi Gereği )
Y11.HDE. 2003/11461GEMİNİN ÇEKİLİRKEN BATMASI ( Nakliyat Sigorta Bedelinin Tahsili Talebi - Cer Sözleşmesi Gereğince Çekilen Gemiye İlişkin İlişkinin Navlun Sözleşmesi Olarak Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 2000/8805GEMİNİN DENİZE YÜKE VE YOLA ELVERİŞLİ OLMASI ( Taşıyıcının/Finansal Kiralama Şirketinin Sorumluluğu)
Y11.HDE. 2005/8029GEMİNİN DONATANINA İZAFETEN ACENTEDEN RÜCUAN TAZMİNİ İSTEMİ ( Rücuan Tazminat - Deniz Yoluyla Yapılan Taşıma Sırasında Emtiada Meydana Gelen Hasar/Uyuşmazlığın TTK'nun Taşıyanın Mesuliyeti Hükümleri Gözetilerek Çözümleneceği )
Y12.HDE. 2002/11320GEMİNİN GEMİ SİCİLİNE ŞERH VERİLMESİ ( Araştırılmadan Verilen Merci Kararının Bozulması Gereği )
YHGKE. 2011/12-493GEMİNİN HACZİ ( Geminin Seferden Men Edildiği - Geminin Sefere Hazır Olup Olmadığı İncelemesinin Ancak Fiili Haciz Esnasında Tartışılması Gerektiği )
Y12.HDE. 2001/11616GEMİNİN HACZİ VE SEFERDEN MEN'İ ( Seferden Men Kararının İcra Müdürlüğünce Alacaklının Onayı Olmadan Kaldırılamayacağı )
Y11.HDE. 2004/14359GEMİNİN HASARLANMASI SONUCU OLUŞAN HASARIN TAZMİNİ ( Kusur ve Zarar Konusunda Birer Gemi İnşaat ve Makine Prosedürü ve Uzak Yol Kapsamından Oluşturulacak Bilirkişiden Rapor Aldırılması )
Y11.HDE. 2014/1985GEMİNİN İHTİYATEN HACZİ ( İhtiyati Haciz İsteyen Taraf Çatma Sebebiyle Gemi Alacaklısı Hakkı Doğduğunu İleri Sürdüğünden İhtiyati Haciz Talebinin Türk Ticaret Kanunun 1369/1-e Maddesi Uyarınca Değerlendirilmesi Gereği - Talebin 1369/1-a Maddesi Uyarınca Karara Bağlanmasının Hatalı Olduğu )
Y11.HDE. 2002/12729GEMİNİN İHTİYATİ TEDBİR KARARI İLE SEFERDEN MEN EDİLMESİ ( Gemi Kurtarma Bedelinin Güvenceye Alınması - Sigortacının Sorumluluğu )
Y11.HDE. 2016/1602GEMİNİN İŞLETİLMESİNDEN KAYNAKLANAN MADDİ ZARARIN TAZMİNİ ( Makine Aksamındaki Hasarın Giderilmesi Bakımından İse En Düşük Teklifin Benimsenmesi Yerine Daha Yüksek Fiyatla Tamirinin Sağlanmasının Yerinde Olmadığı Düşüncesine Dayalı Olarak Bu Yöndeki İstemin de Reddi Yerinde Olmadığı )
Y11.HDE. 2013/482GEMİNİN İYİ HALDE MUHAFAZASI İÇİN ZORUNLU OLMASI ( Gemi Üzerinde Kanuni Rehin Hakkı Kurulması İstemi - Satılan Boya ve Levazımın Geminin İyi Halde Muhafazası İçin Zaruri Olduğunun Davacı Tarafça İspatlanamadığından Alacağın Gemi Alacağı Olmadığı/Gemi Alacaklısı Hakkı Veren Alacak Olmadığından Kanuni Rehin Hakkının Reddedildiği - Mahkeme Kararının Onanacağı )
Y11.HDE. 1985/6087GEMİNİN KAPTANIN KUSURUYLA KARAYA OTURMASI ( Müşterek Avarya Hükümlerinin Uygulanamaması )
Y11.HDE. 1986/3494GEMİNİN KARARLAŞTIRILAN TARİHTE GELMEMESİ ( İhraç Edilecek Malların Çürümesi )
Y11.HDE. 2000/3933GEMİNİN KARAYA OTURMASI NEDENİYLE HASAR ( Bilirkişiler Hasar Tespiti Konusunda Uzman Olmadıkları Bir Yana Bu Raporda Ağırlıklı Olarak Gabinin Şartları Yönünde Görüş Bildirdikleri İçin Raporlar Arasındaki Çelişki Giderilmemesinin Hatalı Olduğu )
Y11.HDE. 2005/14036GEMİNİN KAZA ANINDA KLASLI OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Dava Dilekçesinin Görevsizlik Nedeniyle Reddi ve İstek Halinde Görevli Denizcilik İhtisas Mahkemesi'ne Gönderilmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2008/10423GEMİNİN KAZA YAPMASI ( Davalının Class Sertifikası Vermesi Sonrasında Davacının Gemiye Kira Verdiği - Kazada Liman Yetkililerinin Denize Elverişli Olmadığını Belirledikleri Yapılan Tamirlerde Yeterli Görülmediği/Alacak İsteminin Kabulü Gereği )
Y21.HDE. 2008/10423GEMİNİN KİRAYA VERİLMESİ ( Gemide Yapılan Teknik İncelemeler Sonrasında Geminin Tamire Değmez Kabul Edildiği ve Kiracı Tarafından Bu Nedenle Kira Sözleşmesinin Feshedildiği - Alacak İsteminin Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 1998/8000GEMİNİN KURTARILMASI NEDENİYLE HAKEDİLEN ÜCRET ( Kanuni Rehin Hakkı Tesisi )
Y11.HDE. 2005/4140GEMİNİN KUSURLU MANEVRASI SONUCU VERDİĞİ ZARAR ( Gemi Adamlarının Kusurundan Dolayı Sorumluk - Denizlicilik İhtisas Mahkemesi'nin Görevli Olduğu )
Y11.HDE. 1989/6308GEMİNİN LİMANA GİZLİ GİRMESİ DOLAYISIYLA LİMAN HİZMETLERİNDEN DOĞAN ALACAK ( Gemi Acentasının Mesuliyeti )
Y11.HDE. 1987/114GEMİNİN LİMANDA BEKLEDİĞİ SÜRE VE SÜRASTARYA ÜCRETİ TALEBİ ( Zorunlu Bekleme Süresinden Sonra İki Ay Beklenmiş Olması )
Y11.HDE. 2011/7657GEMİNİN MAKİNE VE TEÇHİZATININ DAVALI ŞİRKETTEN SATIN ALINMASI ( İlişkin Sözleşmenin İhlali Sebebiyle Tazminat - Genel Mahkemenin Görevli Olduğu )
Y11.HDE. 2005/13713GEMİNİN MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI ( Gemi Siciline Tescil Kurucu Değil Bildirici Bir Nitelik Taşıdığı - Noter Sözleşmesiyle Devredilen Bir Gemi Sicilde Yeni Maliki Adına Kayıtlı Olmasa da Geminin Mülkiyetinin Yeni Malike Geçeceği )
Y11.HDE. 2003/10422GEMİNİN RESMİ MAKAMLARCA LİMANDA ZORLA ALIKONULMUŞ OLMASI ( Liman Barınma Ücretinin Tahsili Talebi - İstinabe Yoluyla Bilirkişi İncelemesinde Dikkat Edilecek Hususlar )
Y12.HDE. 2002/13000GEMİNİN SATILMASI ( Cebri İcra yetkisinin kaynağı / Türk gemi siciline kayıtlı geminin yabancı devletlerce cebri icra ile satışının geminin Türkiye'deki hukuki statüsüne etkisi - Gemi alacaklısı hakkının mahiyeti ve tahsil usulü/ Yabancı ülkede geminin icra ile satışı gemi alacaklısının gemi üzerindeki hakkını kaybettirmeyeceği / Gemi alacaklısının hakkının düşeceği haller )
Y9.HDE. 2006/29354GEMİNİN SATILMASI NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşverenin Geminin Türk Bayrağını Kaybedecek Şekilde Satılması Halinde İhbar Tazminatı Ödemek Zorunda Olmadığı )
Y11.HDE. 1990/4456GEMİNİN SATILMASI VE DONATMA İŞTİRAKİNİN FESHİ ( Geminin Rayiç Bedelle Alınmak İstenmemesi Durumunda )
Y11.HDE. 1971/4608GEMİNİN SEFERDEN KALMASI YÜZÜNDEN DONATANIN UĞRADIĞI ZARAR ( Çatma Dolayısıyla Donatanın Tazmin Borcu )
Y12.HDE. 2011/9980GEMİNİN SEFERDEN MEN EDİLMESİ İSTEMİ (Haciz Yoluyla Takipte Borçluya Ait - Şikayete Konu Geminin Yola Hazır Olup Olmadığı Yönünde Tespite Gitmeksizin İİK. Md. 85 /son Göz Önüne Alınarak Şikayetin Kabulüne Karar Verilemeyeceği)
Y11.HDE. 2008/4017GEMİNİN SEFERDEN MEN KARARININ SÜRESİNDE KALDIRILMADIĞI İDDİASINA DAYALI TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Tazminat Kalemlerini İspat Edemediği - Davanın Reddine Karar Verileceği )
Y17.HDE. 2011/7628GEMİNİN SEFERDEN MEN'İ ( Hacizden Önce Satın Aldığı Gemi Üzerindeki Haczin Kaldırılması ve Geminin Seferden meni Kararının Kaldırılmasına İlişkin Açılan Davanın Şikayet Olarak Değerlendirilemeyeceği - İstihkak Davası )
YHGKE. 2011/12-493GEMİNİN SEFERE HAZIR OLUP OLMADIĞI ( Seferden Men Kararı Verilen Geminin Bağlandığına veya Seferine Fiilen Engel Olunduğuna Dair Dosya İçerisinde Herhangi Belge de Bulunmadığına Göre Geminin Sefere Hazır Olup Olmadığının İncelenmesinin Ancak Fiili Haciz Esnasında Tartışılması Gerektiği )
Y11.HDE. 1984/3588GEMİNİN SEVK VE İDARESİ ( Kişisel Kusuru Olan Kaptan )
Y11.HDE. 2004/6503GEMİNİN SEYİR PLANI ( Acentesince Verilip Verilmediği Üzerinde Durulmaması ve Davalının Bu Gemi İçin Böyle Bir Plan Verip Vermediğinin Sorulmaması Doğru Olmadığı )
Y11.HDE. 2004/14403GEMİNİN SİCİLDEN TERKİNİ ( Denizcilik İhtisas Mahkemeleri Bulunan Yerlerde Deniz Ticaretine İlişkin İşlerde Bu Mahkemeler Görevli Olduğu )
Y11.HDE. 2003/12816GEMİNİN SİCİLİNDEKİ KAYIT ( Mülkiyetinin ve Kaydının Tespiti de Türk Mahkemelerinin Yetkisinde Olan Bir Husus Olması Nedeniyle Mahkemenin Bu Konuda Yetersizlik Kararı Veremeyeceği )
Y11.HDE. 2012/9772GEMİNİN SİGORTA PRİM ÖDEMESİNİN YAPILMAMASI (Zararın Tahsili İstemi - Davalı Bankaya Kusur Verilmesine Neden Olan Hususa Yönelik Olarak Davalı Bankanın Yaptığı İtiraz Üzerinde Durulmamış Olması ve Bu Hususta Ek Rapor Alınmamasının İsabetsiz Olduğu)
Y19.HDE. 1996/4837GEMİNİN SON LİMANA GİRMESİNDEN İTİBAREN RÜÇHAN HAKKI ( Bekçilik ve Muhafaza Ücretleri )
Y11.HDE. 1988/6525GEMİNİN ŞİDDETLİ HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMASI ( Taşınanın Eksik ve Hasarlı Tesliminden Taşıyanın Sorumluluğu )
Y11.HDE. 2003/2133GEMİNİN TAHLİYE VE BOŞALTMA LİMANLARINDA BEKLETİLMESİ ( Davacı Donatan Lehine Demurage Alacağının Doğduğu )
Y11.HDE. 2012/7604GEMİNİN TAMİR SÜRESİNCE ÇALIŞMAMASI ( Bunun Finansal Sıkıntıya Sebep Olduğu - Tazminat Talebi/Davacının Ödediği Finansal Kiralama Ücretinin Davalı Klas Kuruluşundan Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 1979/5249GEMİNİN TAŞINMAZ MAL NİTELİĞİ ( Ortaklığın Giderilmesi )
Y11.HDE. 2005/13495GEMİNİN TEFERRUATI ( Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Yapılan Satışın İptali - Geminin Sicile Kayıtlı Olup Olmadığının Araştırılacağı/Kayıtlı Değilse Menkul Hükümlerine Tabi Olmakla Birlikte Teferruat ve Hasar Konusunda TTK'nın Uygulanabileceği )
Y11.HDE. 2007/3124GEMİNİN TEKNİK İDARESİNDEKİ KUSUR ( Söz Edebilmek İçin Zarar Gemideki Bir Eksiklik ya da Özürden Değil Taşıyanın Adamlarının veya Gemi Adamlarının Kusurlu Bir Hareketinden İleri Gelmeli ve Bu Kusur Yüke Değil Gemiye Gösterilmesi Gereken Özene İlişkin Olması Gerektiği )
Y11.HDE. 2003/8901GEMİNİN TRANSİT GEÇİŞ BEYANINDA BULUNARAK KILAVUZ KAPTAN ALMADIĞI HALDE TÜRK LİMANINA UĞRAMASI ( Transit Geçişin Bozulması Nedeniyle Tahakkuk Ettirilen Kılavuz Ücreti ve Cezanın Usulüne Uygun Olması )
Y11.HDE. 2001/10296GEMİNİN TÜM TAKYİDATLARINDAN ARİ OLARAK TESCİLİ TALEBİ ( Gemi Üzerindeki İpotek ve Rehin Hakkının Ancak Türkiye'de Yapılmış Cebri İcra Satışı ile Kalkması )
Y9.HDE. 2005/20310GEMİNİN TÜRK BAYRAĞI TAŞIMA HAKKINI SONLANDIRACAK BİÇİNDE SATILMASI ( Hizmet Akdinin Kendiliğinden Bozulacağı - İşverenin İhbar Tazminatı Ödeme Yükümlülüğü Bulunmadığı )
Y9.HDE. 1998/19681GEMİNİN TÜRK BAYRAĞINI KAYBETMESİ ( Gemi Çalışanının İş Akdinin Önelsiz Olarak Feshedilmiş Sayılması ve İhbar Tazminatı Ödenmemesi )
Y11.HDE. 1987/1746GEMİNİN TÜRK GEMİ SİCİLİNE TESCİLİ ( Geminin Tescili Uygun Gemilerden Olması )
Y11.HDE. 1987/280GEMİNİN TÜRK GEMİSİ SAYILABİLMESİ ( Şartları )
Y11.HDE. 1991/1384GEMİNİN VEYA YÜKÜN EMNİYET ALTINA ALINMASI ( Kurtarma ve Yardım Ücreti İstenebilmesi )
Y11.HDE. 2003/2891GEMİNİN YAN YATMASI SONUCU SİGORTALI EMTİADA MEYDANA GELEN HASAR ( Sigortacının Donatana Rücu Talebi - Hasarın Teknik İdare Kusurundan mı Yoksa Yüke Yönelik Tedbir Kusurundan mı Meydana Geldiğinin Tesbiti )
Y4.HDE. 1986/5241GEMİNİN YAPTIĞI KAZA NETİCESİ MEYDANA GELEN HASAR ( Acentanın Sorumluluğu )
Y11.HDE. 1991/444GEMİNİN YARARINA ONUN NAKİL TEÇHİZAT VE ARAÇLARININ KULLANILMASI ( Başkaca Teknik İdaresine Ait Hareket )
YHGKE. 2011/12-493GEMİNİN YOLA ELVERİŞLİ HALDE OLMADIĞI ( İcra Müdürlüğünce Alınan Seferden Men Kararında Geminin Yük ve Yakıtını Almamış Olduğu ve Yola Elverişli Halde Olmadığının Belirtildiği - İşlemin İptali Gerekmediği )
Y12.HDE. 2011/9980GEMİNİN YOLA HAZIR OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ (Borçluya Ait Geminin Seferden Men Edildiği - Tespite Gitmeksizin İİK. Md. 85 /son Göz Önüne Alınarak Şikayetin Kabulüne Karar Verilemeyeceği )
Y11.HDE. 2003/8782GEMİNİN YÜKE ELVERİŞSİZLİĞİNDEN DOLAYI YÜKTE MEYDANA GELEN HASAR ( Time Charter Kira Sözleşmesiyle Gemiyi Kiralamış Olan Davacının Gemi Maliki Kiralayandan Tazminat Talebi )
Y11.HDE. 2005/2013GEMİNİN ZARARA NEDEN OLMASI ( Limana Verilen Zarara İlişkin Uyuşmazlık - Acentenin Limanı Kullanım Konusunda Aracılık Edip Etmediğinin Belirlenmesi Gereği/Aracılık Ettiği Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklarda Taraf Sıfatının Bulunduğu )
Y11.HDE. 1990/5513GEMİYE AKARYAKIT TEMİN EDİLMESİ ( Donatanın Acentasının Mal Bedelinin Büyük Bir Kısmını Ödemesi )
Y6.CDE. 1975/2514GEMİYE EL KOYMA ( İhkakı Hak Suçunu İşleyenin Haklı Olması Zorunlu Değilse de Hakkını İhkak Eden Kimsenin Hak Saiki İle Hareket Etmesi ve İddia Ettiği Hakkın Geçerli Sayılan Haklardan Olması )
Y23.HDE. 2011/4830GEMİYE HACİZ KOYDURMAMA ( Gemi Adamlığı ve Maaş Alacağı/Sıra Cetveline İtiraz Davası - İcra Takibi Yapan Alacaklının Gemiye Haciz Koydurmamış Olsa Bile Rehin Hakkının Yasal Olarak Mevcudiyetinin Kabulü Gereği )
Y15.HDE. 2014/3950GEMİYE İLİŞKİN ESER SÖZLEŞMESİ ( Kaynaklı İş Bedelinin Tahsili Davası/Sözleşmenin Geminin Çimento Paketleme Dönüşüm Projesi İşlerini Kapsayan Boru İmalat Kaynak ve Montaj İşlerini Konu Aldığı - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
YHGKE. 2011/11-856GEMİYE İLİŞKİN İSTİHKAK İDDİASI ( Geminin Başka Bir Ülke Bandrolüne Kayıtlı Olduğu - Ayni Hakların Tespitinin Taşınır Hükümlerine Tabi Olduğunun Gözetileceği )
Y11.HDE. 2012/7920GEMİYE KURTARMA VE YARDIM HİZMETİ VERİLMESİ SIRASINDA GEMİNİN BATMASI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR ( Uyuşmazlığın Çözümünde Deniz Ticaretine Dair Hükümlerinin Uygulanacağı - Bu Durumu Değerlendirme Görevi de Denizcilik İhtisas Mahkemesi'ne Ait Olduğu )
Y11.HDE. 2008/4557GEMİYE LİMANA YANAŞMA VE KALKIŞTA REFAKAT HİZMETİ VERİLMESİ ( Bakiye Alacağın Tahsili İstemi - Tarifedeki Hizmetlere İlişkin Ücretlerin Birimi ABD Doları Olup Ücretler Hizmetin Bitiş Tarihindeki TCMB'ca Uygulanan Günlük ABD Doları Döviz Alış Kuru Üzerinden TL Karşılığı Olarak Tahakkuk ve Tahsil Edileceği )
Y20.HDE. 2006/16107GEMİYE SATILAN YAKIT BEDELİ ( Kanuni Rehin Hakkı Tanınması İstemi - Denizcilik İhtisas Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y11.HDE. 2005/13239GEMİYE VERİLEN YAKIT BEDELİNİN TAHSİLİ ( Görev - Ticaret Kanunun 4.Kitabında Yer Alan Deniz Ticaretine İlişkin İhtilafların Denizcilik İhtisas Mahkemesinde Bakılacağı )
Y11.HDE. 1992/7095GEMİYE YÜKLENEN EMTİANIN KONİŞMENTODA YAZILANDAN AZ OLMASI ( Taşıtanın Verdiği Teminat Mektubuna İstinaden )
Y11.HDE. 1985/74GEMİYİ DENİZE VE YÜKE ELVERİŞLİ TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEME ( Taşıyanın Sorumluluğu )
Y7.CDE. 2000/9476GEMİYİ İŞLETEN ÖZEL DONATAN ( Gemi Kaptanı Olarak Yakalanan Sanığın Ayrıca Özel Donatan Olup Olmadığının Araştırılmadan Hakkında Para Cezasına Hükmedilmesinin Hatalı Olması )
Y11.HDE. 1989/9044GEMİYLE MAL NAKLİYATI SIRASINDA MEYDANA GELEN HASARDAN SORUMLULUK ( Bekleme Ücretinin Mahsubu )
Y11.HDE. 1989/6623GEMİYLE NAKLİYAT ( Taşınan Malın Gördüğü Zarar Nedeniyle Sigortacının Yaptığı Ödeme Nedeniyle Halefiyeti )
Y11.HDE. 1996/414GEMİYLE TAŞINAN EMTİANIN HASARLANMASI ( Taşıyıcının Sorumluluğu-Göndericinin Müterafik Kusuru )
Y11.HDE. 1998/3170GEMİYLE TAŞINAN KİMYASAL MADDENİN HASARLANMASI ( Satıcı Adına Sigorta Ettirilmiş Olması )
Y5.CDE. 2002/8850GENÇ ERKEKLERE SARKINTILIK ( Somut Olayda Sanığın Otuz Dokuz Yaşında Olması Nedeniyle Genç Erkek Sayılmayacağından Sarkıntılık Suçun Oluşmadığının Gözetilmesinin Gerekmesi )
YCGKE. 2008/5-187GENÇ KIZIN İFFETİNE ZARAR VERECEK ŞEKİLDE YALAN SÖYLEYEMEYECEĞİ ( Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuzu Kötüye Kullanarak Cinsel Saldırı - Bekar Bir Genç Kız Olması Nedeniyle Kendi İffetine Zarar Verecek Şekilde Yalan Söyleyemeyeceği Değerlendirilen Mağdurenin Baştan İtibaren Kendi İçinde Tutarlı İddialarına İtibar Etmek Gerektiği )
Y4.HDE. 2004/3506GENÇ PARTİ ( Davalı RTÜK Üyesi Hakkında Manevi Tazminat Talebine Bulunması - Kişisel Kusuruna Dayanıldığı İçin Husumetin Davalıya Yöneltilmesinde Herhangi Bir Usulsüzlük Bulunmadığı )
Y3.CDE. 1999/5011GENÇLEŞTİRME ALANI İÇİNDE KALIP KALMADIĞININ TESBİTİ ( Ormandan Açılan Yerin )
Y4.HDE. 2004/6722GENÇLEŞTİRME SAHASINDA HAYVAN OTLATMAK ( Orman Memurları İle Yasaya Aykırı Davranan Kişi Tarafından İmzalanan Tutanaklar Hilafı İspat Olununcaya Kadar Muteber Olduğu - Mahkemeleri Bağladığı )
Y3.CDE. 1981/1006GENÇLEŞTİRMEYE AYRILAN ORMANA HAYVAN SOKMA ( Yasaya Aykırı Olması Nedeniyle Cezanın İki Kat Artırılması )
Y3.CDE. 1986/7458GENÇLEŞTİRMEYE AYRILAN YERDE HAYVAN OTLATMA ( Otlatılan Yerin Gençleştirmeye Ayrıldığına İlişkin Bir Karar Olup Olmadığı Saptanmadan Cezada Artırım Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )
Y14.HDE. 2002/3147GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( Ayrı Tüzel Kişiliği Bulunduğu-Davayı Kendi Avukatları ile Takip Edeceği-Hazine Avukatlarının Temsil Yetkisi Bulunmadığı )
Y4.HDE. 2001/12964GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME YÖNETMELİĞİ ( Hasar Gören Koltuk Bedellerinin Tahsili Talebi )
Y12.HDE. 2008/14740GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARARLARI ( Hakem Kararı Niteliğinde Olmadığı - Böyle Bir Karara Dayanılarak Yapılan İcra Takibinin İptal Edilmesi Gerektiği )
Y5.CDE. 2004/9706GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR TOTO TEŞKİLAT MÜDÜRLÜĞÜ ( Mallarının Devlet Malı Sayılacağı veya Mensuplarının Memur Gibi Cezalandırılacakları Konusunda Bir Hüküm Bulunmadığından Eylemin Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal Suçunu Oluşturduğu )
Y4.HDE. 2004/6220GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE SPOR KULÜBÜNÜN ÖDEMESİ GEREKEN HASILAT PAYININ TAHSİLİ DAVASI ( Görevli Yargı Yolu - Alacaklının Başvurabileceği Yargısal Yollar )
Y14.HDE. 2015/13232GENEL AÇIK ARTIRMA ( Ortaklığın Giderilmesi - Satışın Genel Açık Arttırma Yoluyla Yapılması Gerektiğinden Bu Hususun da Hüküm Sonucunda Açıkça Belirtilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2014/3306GENEL ADLİ MUAYENE FORMU ( Yazı Okunaklı Olmadığından Davacının Kaza Nedeniyle Yaralanıp Yaralanmadığının Anlaşılamadığı - Anılan Adli Rapor Formlarındaki Yazının Açıklığa Kavuşturularak Yaralanma Yoksa Manevi Tazminat Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 1975/2567GENEL AF ( Ağaçların Kesim Tarihinin Uzman Bilirkişi Marifetiyle Gerçeğe En Yakın Şekilde Saptanarak Suçun Af Kanunu Kapsamına Girip Girmeyeceğinin Belirlenmesi )
YİBGKE. 1935/129GENEL AF ( Düşme Sebeplerinden Birine Dayanılarak Verilen ve Yargıtaydan Geçmeksizin Kesinleşen Mahkeme Kararları )
YCGKE. 1967/150GENEL AF ( Emniyet Tedbirlerini Etkilememesi )
Y7.CDE. 1980/2838GENEL AF ( Fazla Döviz Tahsisini Sağlamak İçin Pasaport Kayıtlarında Değişiklik Yapmak Eyleminin Genel Affa Girdiğinden Kaldırılmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 1980/2668GENEL AF ( Geçici İthal Yolu ile Getirilen Otomobilin Süresi Geçtikten Sonra Hasarlı Olarak Tekel Müdürlüğü'ne Teslim Edilmesi Suçunun Genel Afla Kalkması ) )
Y7.CDE. 1980/2727GENEL AF ( İhraç Edilen Mallar İçin Ücrete Ödenen Paranın Karşılığı Dövizi Süresinde Yurda Getirmemek Eyleminin Suç Teşkil Etmesinden Sonra Af Yasası Gereğince Bunun Affa Uğraması )
Y6.CDE. 1978/1194GENEL AF ( Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunun Varakanın Düzenlendiği Anda Teşekkül Etmesi Nedeniyle Suçun Af Kapsamına Girmesi )
Y7.CDE. 1980/2726GENEL AF ( Turistik Seyahat Dövizi Olmaksızın Yurt Dışına Çıkma Suçunun Genel Afla Kalkmasının Gerekmesi )
YİBGKE. 1950/12GENEL AF NİTELİĞİNİN OLMAMASI ( Yasanın Hükmedilmiş ve Edilecek Cezaların Kısmen Veya Tamamen İndirilmesi İle Sınırlanmış Özel Af Niteliğinde Olması )
Y6.CDE. 1974/6891GENEL AF YASASI ( Yargılama Giderleri - Af Yasasıyla Cezanın Ortadan Kaldırılması )
YCGKE. 1976/9-113GENEL AHLAK ( Anayasada İfadesini Bulan Düşünce Özgürlüğünün Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğünü Kamu Düzeni ile Genel Aylakı Olumsuz Yönde Etkilememesinin Gerekmesi )
Y4.CDE. 1992/3583GENEL AHLAK DÜZENİ ( Saldırgan Sarhoşluk Eyleminin Kişilere Karşı İşlenmemesi - Eylemin Tek Bir Suç Olması )
Y11.HDE. 2002/868GENEL AHLAK VE ADABA AYKIRI MARKA ( Uzakdoğu Ülkelerinde Seks Tekniği Anlamına Gelen "Kamasutra" Kelimesi - Prezervatif Ürününde Kullanılabileceği )
Y5.CDE. 2006/13422GENEL AHLAKA AYKIRILIK ( Dava Konusu Filmin İçeriğinin Halkın Ar ve Haya Duygularını İncitir veya Cinsi Arzularını Tahrik ve İstismar Eder Nitelikte Genel Ahlaka Aykırı Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği )
Y5.CDE. 2004/9121GENEL AHLAKA AYKIRILIK ( Kaçırma Ve Irza Geçme/Duruşmanın Tamamının Veya Bir Kısmının Gizli Yapılmasını Gerektirdiği - Verilen Karar Gizlice Okunup Açıkça Anlatıldı Şeklinde Çelişkili İfadeye Yer Verilerek Anılan Kurallara Uyulup Uyulmadığının Belirsiz Bırakılmasının Kanuna Aykırı Olduğu )
Y5.CDE. 2008/6520GENEL AHLAKA AYKIRILIK ( Nedeniyle CMK'nun 182/2. Maddesi Uyarınca Verilen Gizlilik Kararları Duruşmanın Tamamının veya Bir Kısmının Gizli Yapılmasını Gerektirdiği - Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarına Teşebbüs )
Y5.CDE. 1999/4249GENEL AHLAKA AYKIRILIK NEDENİYLE DURUŞMADA GİZLİLİK KARARI ( Duruşmanın Bir Kısmı veya Tamamı İçin Gizlilik Kararı Verilse Dahi Hükmün Aleni Olmasında Zorunluluk Bulunduğu )
Y5.CDE. 2004/10268GENEL AHLAKA VE ADABA AYKIRILIK ( Nedeniyle Gizlilik Kararı Verilmesi Halinde Duruşmanın Tamamının Veya Bir Kısmının Gizli Yapılmasını Gereği - Ancak Hükmün Aleni Tefhiminin Zorunlu Olduğu )
Y2.HDE. 1998/2474GENEL AHLAKA VE ADABA AYKIRILIK ( Türk Kanunlarının Ana Kuralları Veya Kanunların Dayanağı Genel Zihniyetle Bağdaşmazlığın Kamu Düzenine Aykırı Olması )
Y20.HDE. 2006/11368GENEL ARAZİ KADASTROSU ( Kesinleşen Orman Kadastro Sınırları İçinde Kalan Tapu Kayıtlarının Orman Genel Müdürlüğü Tarafından Genel Hukuk Mahkemesinde Açılacak Dava İle İptal Ettirilebileceği )
Y20.HDE. 2007/585GENEL ARAZİ KADASTROSU ( Orman Sayılan Taşınmazda Kesinleşmesi İle Tescil Davasının Açılma Tarihi Arasında 20 Yıl Olduğu - Zilyetlik Yoluyla Kazanılamayacağı )
Y20.HDE. 2004/13309GENEL ARAZİ KADASTROSU ( Sonucu Oluşturulan Kadastro/Özel Yasalarca Oluşturulan Bir Tapu Kaydı Olmadığı - 6831 Sayılı 2/B Maddesi Uygulamasına Dayalı Tapu İptali Tescil Talebi )
Y20.HDE. 2015/10587GENEL ARAZİ KADASTROSU ( Tapusuz Olan Taşınmazın Tescili İstemi - Genel Arazi Kadastrosu İşleminin Kesinleşme Tarihi İle Davanın Açıldığı Tarih Arasında Yirmi Yıllık Sürenin Geçtiği/Mahkemece Davanın Kabulüne Dair Verilen Kararın İsabetli Olduğu )
Y20.HDE. 2008/1004GENEL ARAZİ KADASTROSU ( Tescil Davası/Taşınmazların Genel Arazi Kadastrosu Sırasında Tescil Harici Bırakıldığı - Davacının Zilyetliğinin Başladığı Yıl Hesaplandığında Kazandırıcı Zamanaşımının Dolmadığı/Davanın Reddedileceği )
Y20.HDE. 2017/10087GENEL ARAZİ KADASTROSU (Çekişmeli Taşınmazların Bulunduğu Yerde İlânı Yapılarak Kesinleşen Orman Kadastrosu ve Genel Arazi Kadastrosu İşleminin Yapıldığı - Kesinleşme Tarihi İle Davanın Açıldığı Tarih Arasında Yirmi Yıllık Sürenin Geçtiği/Davanın Kabulünün Doğru Olduğu)
Y20.HDE. 2015/502GENEL ARAZİ KADASTROSU (Taşınmazın Bulunduğu Yerde Genel Arazi Kadastrosu İşleminin 766 Sayılı Kanuna Göre Yapıldığı ve Kesinleştiği - Teknik Bilirkişinin Raporunda E Harfi İle Gösterilen Bölümün Mevcut Niteliği İle Belediye Adına Kayıt ve Tescilinin İsabetli Olduğu)
Y20.HDE. 2008/11358GENEL ARAZİ KADASTROSUNA İTİRAZ ( Bir Kısım Parsellere Dava Açılmamış İse Dava Açılmayan Parsellerin Malik Hanelerinin Boş Olduğu Kabul Edilerek Diğer Dava Dosyasında Davalı Haline Getirilerek Husumetin Yaygınlaştırılması Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/8016GENEL ARAZİ KADASTROSUNDA TAPULAMA DIŞI BIRAKILMIŞ TAŞINMAZLAR ( Davaya Konu Taşınmazların Öncesi Orman Olup Bu Niteliğini Koruduğu Sıradaki Zilyetliğe Değer Verilemeyeceği )
Y20.HDE. 2010/5625GENEL ARAZİ KADASTROSUNUN NE ZAMAN YAPILARAK KESİNLEŞTİĞİNİN ANLAŞILAMAMASI ( Bu Yerin Tutanağı Temyize Konu Davanın Tarihi İtibarıyla Kesinleşmemiş İse Davanın Taşınmazın Tespit Tutanağının Aslı Kadastro Müdürlüğünden Getirtilmesi Gerektiği - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y9.HDE. 2006/32577GENEL BEYAN İLE İBRA ( İkale Sözleşmesi - İşçinin Alacak Kalemleri Tek Tek Sayılmadan Yasal Hak ve Alacaklarının Tamamen Alındığı ve İşverenin İbra Edildiği Şeklindeki Genel Beyanına Dayanarak İşçinin Fazla Mesai ve Diğer İşçilik Alacaklarının Redinin Hatalı Olduğu )
Y9.CDE. 2003/1731GENEL BİR TEHLİKE OLUŞTURACAK ŞEKİLDE ÖLÜME NEDEN OLMAK ( Sanığın Fenni Sorumlu Olarak Katıldığı Binanın Yıkıldığı Depremden Önceki Depremde Hasar Görüp Görmediğinin Araştırılması Gereği - İlliyet Bağının Saptanması Gereği )
Y14.HDE. 2008/2339GENEL BİR YOLUN HARİTASINDA YER ALMASI ( Aktif Olarak da Kullanıldığının Anlaşılması Halinde Geçidin Buraya Bağlanıp Bağlanamayacağının Araştırılması ve Oluşacak Duruma Göre Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2014/2-433GENEL BOŞANMA İSTEMİ ( Mahkemece Tarafların Henüz Uyuştukları ve Ayrıştıkları Hususlar Belirlenmeden Tensip İle Birlikte Kesin Süre Verilerek Tanıkların Bildirilmesinin İstenmesi Doğru Olmadığı )
Y2.HDE. 2009/8440GENEL BOŞANMA NEDENİ ( Özel Boşanma Sebeplerinin Gerçekleşmemesi veya Özel Sebebe Dayalı Dava Hakkının Düşmüş Olması Halinde Deliller Genel Boşanma Sebebi Çerçevesinde Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2007/5-972GENEL BÜTÇE KAPSAMINA ALINMA ( Karayolları Genel Müdürlüğünün Salt Bu Nedenle Tüzel Kişiliğinin Sona Eremeyeceği - Davada Bağlı Bulunduğu Bakanlık Adına Hüküm Tesis Edilemeyeceği )
Y18.HDE. 2006/4897GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ İDARELER ( Edindikleri Taşınmazların Hazine Adına Tescili Gereği )
Y18.HDE. 2006/7052GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ İDARELERİN EDİNDİKLERİ TAŞINMAZLAR ( Hazine Adına Tescili Gereği - DSİ )
Y18.HDE. 2006/6723GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ İDARELERİNİN EDİNDİĞİ TAŞINMAZLAR ( Hazine Adına Tapu Sicilinde Tescil Olunması Gereği - Kamulaştırma Konusu Taşınmazın Hazine Yerine Genel Bütçe İçinde Yer Alan DSİ Adına Tapuda Tesciline Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y18.HDE. 2007/2344GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ ( Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - ( 1 ) Sayılı Tarifedeki Yargı Harçlarından Müstesna Tutulduğu )
Y18.HDE. 2008/11852GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ ( Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Genel Bütçeye Dahil Kamu İdareleri Kapsamına Alındığı - Taşınmazların Hazine Adına Tapu Sicilinde Tescil Olunacağı )
Y18.HDE. 2011/1027GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ ( Edindiği Taşınmazların Hazine Adına Tapu Sicilinde Tescil Olunacağı Gözetilmeden Dava Konusu Taşınmazın Doğrudan İdare Adına Tesciline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y18.HDE. 2011/3021GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ ( Edindikleri Taşınmazların Hazine Adına Tapu Sicilinde Tescil Olunacağı - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
Y18.HDE. 2006/6140GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ ( Edindikleri Taşınmazların Hazine Adına Tapu Sicilinde Tescil Olunacağının Gözetilmeden Taşınmazın Doğrudan Davacı İdare Adına Tescilinin Yerindelik Arzetmemesi )
Y18.HDE. 2007/1286GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN EDİNDİĞİ TAŞINMAZLAR ( Hazine Adına Tapu Sicilinde Tescil Olunacağı )
Y12.HDE. 2005/25748GENEL BÜTÇEYE DAHİL DAİRELER VE KATMA BÜTÇELİ İDARELER ( İlama Bağlı Borçları Hakkında Bütçe Kanunları İle Belirlenen Faiz Oranlarının Uygulanacağı )
Y12.HDE. 2006/11210GENEL BÜTÇEYE DAHİL DAİRELERLE İLE KATMA BÜTÇELİ İDARELER ( İlama Bağlı Borçları - 01.01.2004 ile 01.05.2005 Tarihleri Arasında Bütçe Kanunu Faiz Oranlarının Uygulanması Gereği )
Y15.HDE. 2007/7627GENEL BÜTÇEYE DAHİL İDARE ( Büyükşehir Belediyelerinin Bu Nitelikte İdare Olmadığı - Harçtan Muaf Tutulamayacağı ) )
Y22.HDE. 2017/31897GENEL BÜTÇEYE DAHİL İDARELER ( Harçlar Kanununun 1 ve 3 Sayılı Tarifelerine Giren Bütün İşlemlerinin Harcından İstisna Tutulduğu - İstisna Kapsamında Bulunan Davalı Sağlık Baklığının Yargılama Harcından Sorumlu Tutulmasının Hatalı Olduğu )
Y12.HDE. 2006/11236GENEL BÜTÇEYE DAHİL İDARELER İLE KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN İLAMA BAĞLI BORÇLARI ( Bütçe Kanunundaki Faiz Oranlarının Uygulanması Gereği - Yıllarına İlişkin Bütçe Kanunlarında Öngörülen Faiz Oranları Yerine 3095 S.K.'da Öngörülen Faiz Oranının Uygulanmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y12.HDE. 2008/14221GENEL BÜTÇEYE DAHİL İDARELERİN HARÇTAN MUAFİYETİ ( Muaf Olduğu Göz Önünde Tutulmadan Davanın Tümden Reddinin İsabetsiz Olduğu )
Y18.HDE. 2006/5817GENEL BÜTÇEYE DAHİL KAMU İDARELERİNİN EDİNDİKLERİ TAŞINMAZLAR ( Hazine Adına Tescil Edilmeleri Gereği - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Genel Bütçeye Dahil İdare Olduğundan Kamulaştırılan Taşınmazın DSİ Yerine Hazine Adına Tescili Gereği )
Y12.HDE. 2005/17119GENEL BÜTÇEYE DAHİL OLAN İDARELER ( İçişleri Bakanlığı İlamda Öngörülen Tazminat İçin Takip Edildiğine Göre Faiz Hesabının 2005 Yılı Bütçe Kanunun 37/E Maddelerindeki Faiz Oranlarına Göre Yapılması Zorunlu Olduğu )
Y19.HDE. 1999/934GENEL BÜTÇEYE DAYALI İDARELERİN HARÇTAN MUAFİYETİ ( TBMM Genel Sekreterliği )
Y17.CDE. 2015/16595GENEL DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN GEÇTİĞİ (Sanıklardan Birisi Hakkındaki Cezanın Türü ve Üst Sınırına Göre Genel Dava Zamanaşımı Süresinin Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Geçmiş Bulunması Nedeniyle Kamu Davasının Zamanşımı Nedeniyle Düşmesine Karar Verileceği - Kamu Davasının Düşmesi)
Y19.HDE. 2009/2833GENEL DİSTRİBÜTÖRLÜK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİ (Davacının Dayandığı Sözleşmenin Davacı Şirketle Tefrik Edilen Dosyanın Davalısı Arasında İmzalandığı - Diğer Davalı Şirketin Pasif Husumet Ehliyeti Bulunmadığı )
Y4.CDE. 2002/26277GENEL DÜZENLEMENİN VAROLUP OLMADIĞI ( Otogardan Yolcu Alınması Konusunda Genel Bir Düzenleme Olup Olmadığının Saptanması ve Sonucuna Göre Hüküm Verilmesinin Gerekmesi )
YHGKE. 2011/4-601GENEL ELEŞTİRİ VE DEĞERLENDİRME ( Kişilik Haklarını Doğrudan Hedef Almayan Eleştirilerin Manevi Zarar Oluşturmayacağı - Davalının Eleştirisinin Davacının Eserlerinin Bütününe Yönelik Genel Bir Eleştiri ve Değerlendirme Mahiyetinde Olduğu )
Y10.CDE. 2006/1284GENEL ERTELEME HÜKMÜ ( Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak - Denetim Süresinin Herhangi Bir Yükümlülük Belirlenmeden ve Uzman Kişi Görevlendirilmeden Geçirilmesine Karar Verilemeyeceği )
Y8.HDE. 2016/5269GENEL ESASLARA GÖRE İCRA TAKİBİ YAPILAMAYACAĞI ŞİKAYETİ ( Takibin İptali İstemi - 6331 S. İş Kanunu Kapsamında Verilen İdari Para Cezalarının 6183 S. Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanuna Göre Tahsili Mümkün Olmadığı/Şikayetin Reddi Gerektiği )
Y11.HDE. 2014/16742GENEL GARANTİ TAAHHÜTNAMESİ ( Davalının Satışının Yaptığı Araç Faturası Üzerine İ Bankası Davutpaşa Şubesi Tarafından Rehinlidir Satılamaz İbaresinin Yazılmış Olması da Değerlendirilerek Taraflar Arasında Davacının İddia Ettiği Gibi Yerleşik Bir Uygulamanın Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği - Maddi Tazminat )
YHGKE. 2003/2-103GENEL GEÇERLİ TOPLUMSAL ALIŞKANLIKLAR ( Katkı Payı Alacağı Davası - Eşine Ait İmalathanede Çalışan Kadının Evlilik Birliğinin Devamı Sürecinde Alınacak Mallardan İleride Kendisinin ve Çocuklarının İstifade Edeceğini Düşünmesi/Davanın Kabulü )
Y13.HDE. 2012/19557GENEL GEÇİM YASASINA GÖRE GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( İcra Takibi Yapıldığı/İtirazın İptali Davası - Bozma Kararına Uyularak Adı Geçen Davalıların Gelir veya Taşınmazları Hakkında Araştırma Yapılacağı )
Y23.HDE. 2013/2554GENEL GİDER ALACAĞI ( İtirazın İptali - Davalının Üyeliği Boyunca Davaya Konu Parseldeki İş Yerine Hiç Sahip Olmadığının Kooperatif Yetkililerinin Açıklamalarında da Belirtildiği/Yetkililerin Kooperatifi Temsile Yetkili Olmamaları Durumunda Fiili Bir Uygulamanın Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2003/13156GENEL GİDER ALACAĞI ( Kat Malikleri Kurulu Kararının Alındığı Andan İtibaren Hüküm İfade Etmesi-Bu Kararın Takip Hukuku Açısından Yerine Getirilmesi için Tebliğine Gerek Olmaması )
Y18.HDE. 2009/9104GENEL GİDER ALACAĞI (Kat Malikleri Kurulunca Genel Gider İlgili Herhangi Bir Kararın Alınmadığı Kadar Olan Dönem İçin Anataşınmazın Gerçekleşmiş Giderlerinden Davalı Kat Malikinin Payına Düşen Hesaplanması Gerektiği)
Y11.HDE. 2009/9320GENEL GİDER KATILIM PAYI ( Kooperatife Yapılan Ödemelerin İadesi - İstifayı Takip Eden Yılın Bilançosunda Tespit Edilen Genel Giderlerin Toplam Ortak Sayısına Bölünmek Suretiyle Davacının Genel Gider Katılım Payının Hesaplanması ve Mahsubu İle Geri Ödenecek Aidatın Hesaplanması Gerektiği )
Y12.HDE. 2002/5369GENEL GİDER NİTELİĞİNİ TAŞIMAYAN MASRAFLAR ( İlamsız Takibe Konu Edilememesi - Kat Mülkiyetinde )
Y23.HDE. 2015/1612GENEL GİDER PAYI ( Çıkma Payı Alcağının Tahsili İstemi - Davacının İstifa Ettiği Yıla Ait Bilanço Gelir Gider Cetvelleri ve Eki Belgeler Getirtilerek Genel Gider Payı Düşülmemesine Dair Bir Genel Kurul Kararı ya da Bu Yönde Bir Kooperatif Uygulamasının Daha Önce Oluşup Oluşmadığı Hususunda Uzman Bilirkişiden Denetime Elverişli Yeni Bir Rapor Alınacağı )
YHGKE. 2010/16-15GENEL GİDER PAYI ( Yerel Mahkemenin Davacı/Alacaklının Payına Düşen Genel Gider Payının Hesaplanıp Ödenecek Miktardan Düşüldüğüne İlişkin Direnme Kararı Usul ve Yasaya Uygun Olup Yerinde Olduğu )
Y23.HDE. 2013/3711GENEL GİDER PAYI (Çıkma Payı Alacağının Tahsili İçin Başlatılan Takibe Vaki İtirazın İptali - Aksi Yönde Bir Genel Kurul Kararı ya da Kooperatif Uygulaması Bulunmadıkça Genel Gider Payının Yasa Gereği Düşüleceğinin Gözetilmesi Gerektiği)
YHGKE. 2011/18-633GENEL GİDER PAYININ TAHSİLİ (Kat Malikleri Kurulunun Seçip Atadığı Yöneticinin O Bloğa İlişkin Ortak Gider Alacağına Yönelik İcra Takibinde Bulunma ve Dava Açma Hak ve Ehliyetine Sahip Olduğu Dolayısıyla Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunduğu)
Y18.HDE. 2009/7169GENEL GİDER PAYININ TAKİBİ ( Kat Mülkiyetli Taşınmaz/İtirazın İptali Davası - Kat Mülkiyeti Yasası'na Göre Çözümleneceği/Dava Değerine Bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )
Y18.HDE. 2002/3062GENEL GİDER PAYLARININ TAHSİLİ ( Kat Mülkiyeti/Gecikme Tazminatı Talebi - Ödeme Emrinin Tebliğinden Önce Bir Bildirim Yapılmamış Olsa Bile En Azından Ödeme Emrinin Tebliği Tarihinden İtibaren Aylık %10 Tazminata Hükmedileceği )
Y6.HDE. 2001/6186GENEL GİDER VE AVANS BORCU ( Kat Malikinin Payına Düşecek Genel Gider ve Avans Borcundan Kiracının Müştereken ve Muteselsilen Sorumlu Olduğu )
Y18.HDE. 1992/4179GENEL GİDERLER ( Bağımsız Bölümün Durumu Dolayısıyla Gider ve Avans Payını Ödemekten Kaçınılamayacağı )
Y16.HDE. 2008/2599GENEL GİDERLER ( İtirazın İptali - Kooperatiften Ayrılan Üyeye Ödenecek Miktar Belirlenirken Genel Giderlerden Payına Düşenin İndirilmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2014/3084GENEL GİDERLER ( İtirazın İptali İstemi - Davalı İmalat Bedelinden Peşin Ödemeli Üye Olması Sebebiyle Sorumlu Tutulmadığı Halde İcra Dosyalarındaki Masraflardan Sorumlu Tutulmasının Doğru Olmadığı )
Y18.HDE. 2011/10563GENEL GİDERLER ( Kat Malikleri Kurulu Toplantısında Alınan Kararların İptali İstemi - Anataşınmazın Yönetim Planındaki Durumla Değinilen Yasa Maddesi Dikkate Alınarak Davaya Konu Edilen Kararda Yer Alan "Genel Giderlerin Dükkanlardan Alınmaması" Sözcüklerinin İptali Gerektiği)
Y12.HDE. 2012/6409GENEL GİDERLER ( Kat Maliklerinin Genel Giderlere Katılma Biçimine Yönetim Planında Düzenleme Yapıldığından Kat Maliklerinin Her Biri İçin Genel Giderlere Katılacağı Miktar Yönetim Planına Göre Hesaplanacağı )
Y5.HDE. 1980/8860GENEL GİDERLER ( Ortak Giderlerin Yönetim Planında Olduğu Gibi Belirlenmesi )
Y18.HDE. 1994/9452GENEL GİDERLERDEN SORUMLULUK ( Kat Malikinin Ortak Isınmadan Bireysel Doğalgazlı Isınmaya Geçme İddiası )
Y18.HDE. 2001/10012GENEL GİDERLERDEN SORUMLULUK ( Sorumluluğun Asıl Olarak Kat Malikine Ait Olması-Kiracının Genel Giderlerden Malikle Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olması )
Y7.HDE. 2011/838GENEL GİDERLERE İLİŞKİN MASRAFIN HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ALACAĞI OLARAK İSTENMESİ ( Davacı Tarafın İsteyebileceği Gerçek Zarar Miktarı Duraksamasız Belirlendikten Sonra İtirazın İptali Hakkında Karar Verileceği - İcra İnkar Tazminatı İsteminin Reddi )
Y18.HDE. 1994/11369GENEL GİDERLERE KATILMA ( Anagayrimenkulün Gider ve Avansından Asıl Sorumlu Kat Maliki Olup Kiracının da Bu Sorumluluğa Müteselsilen Katılmasının Kat Malikini Sorumluluktan Kurtarmaması )
Y18.HDE. 2010/4724GENEL GİDERLERE KATILMA ( Apartman Ortak Yakıt Gideri - Yakıt Giderlerinin Kat Maliki Olan Davacı Tarafından Karşılandığı/Öncelikle Yönetim Planı Yoksa Yasa Hükümleri Dikkate Alınarak Toplayacağı Bilgi ve Belgeler İle Davalıların Sorumlu Olacağı Borç Miktarı Saptanıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2005/9057GENEL GİDERLERE KATILMA ( Davacı Koop. Ortağına Verdiği Borç Para Karşılığı Taahhüt Edilen Bitmiş Villa Verilememesi - Üyelik Aidatı İstenmesini Mümkün Kılmayacağı/Genel Yönetim ve Alt Yapı Giderlerinden Sorumluluğu )
Y18.HDE. 1993/979GENEL GİDERLERE KATILMA ( Kat Malikleri Yasanın Öngördüğünden Değişik Sorumluluk Ve Ödeme Tarzı Belirlemeleri )
Y18.HDE. 2011/4496GENEL GİDERLERE KATILMA ( Kat Maliklerinden Alınması Suretiyle Onarımın Gerçekleşmesi Hususunda Öncelikle Varsa Yöneticinin Görevlendirmesi ve Bunun İçin Yöneticiye Uygun Bir Süre Verilmesi Gerektiği )
Y5.HDE. 1990/26550GENEL GİDERLERE KATILMA ( Kat Maliklerinin Arsa Payları Oranında Katılmaları )
Y23.HDE. 2012/4145GENEL GİDERLERE KATILMA ( Kooperatifin Ortak Giderleri Tahsil Talebi - Arsa Sahiplerine Tam Teslim Yapıldıktan Sonra Yapılan Genel Giderler İçin Kooperatifin Bağımsız Bölüm Maliki Olan Arsa Sahiplerinden Talep Hakkı Olduğu - Davacının Alacak Talebinin Neleri İçerdiği Tek Tek Belirlenmesi Gerektiği )
Y18.HDE. 2010/8856GENEL GİDERLERE KATILMA (Davalının Eşine Ait Bağımsız Bölümde Birlikte İkamet Ettiği Kabul Edilerek Bu Bağımsız Bölümün Kullanıcısı Sıfatıyla Bu Bağımsız Bölümle İlgili Site Ortak Giderlerinden Dolayısıyla Yakıt Giderlerinden Sorumlu Tutulması Gerektiği)
Y18.HDE. 1992/13835GENEL GİDERLERE KATILMA PAYI ( Fazla Olduğu Gerekçesiyle Arsa Paylarının Yeniden Düzenlenmesinin İstenememesi )
Y18.HDE. 1995/8968GENEL GİDERLERE KATILMAYAN MALİK ALEYHİNE DAVA AÇMAK
Y18.HDE. 2001/12044GENEL GİDERLERİN BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNİN PAYLARINA DÜŞEN KISMININ ÖDENMEMESİ ( Malike Tebligat Yapılmaması-Gecikme Tazminatının Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Tarihten Başlaması )
Y18.HDE. 1995/2633GENEL GİDERLERİNE KATILMA ( Anagayrimenkulün Bir Blokunun İnşaatı Fiilen Tamamlanmış ve 2/3 Oranındaki Bağımsız Bölümleri Fiilen Kullanılmakta ise Kat Mülkiyeti Kanununun Uygulanması )
Y5.HDE. 1980/7525GENEL GİDERLERİNE KATILMA ( Mahkemece Seçilen Yönetici için Saptanan Gidere Kat Maliklerinin Kendi Arsa Payları Oranında Katılmak Zorunda Olması )
Y13.HDE. 2013/2982GENEL GÖREVLİ MAHKEME ( Olarak Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Gereğince Kredi Kartı Veren Kuruluş Olan Banka Tarafından Talep Edilen İhtiyati Haciz İstemine Bakılması Gerektiği - İhtiyati Haciz İstemi )
YCGKE. 1983/9-295GENEL GÖZETİM CEZASI ( İnfazın Yanlış Yerde Yapılmış Olmasının Yeniden İnfaza Olanak Tanımaması )
Y9.CDE. 1993/2298GENEL GREV GÜNÜ ÇEŞİTLİ ENGELLER NEDENİYLE İŞE GİDEMEMEK ( Aksi Kanıtlanmazsa Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
Y8.CDE. 1996/1814GENEL GREV VE GENEL DİRENİŞE ÇAĞRIYI İÇEREN BİLDİRİ ( Bu Bildiride Yer Alan Övgü Niteliğindeki Söylemlerin Suç Oluşturması )
Y9.CDE. 1993/2298GENEL GREVE KATILMA ( Bilerek ve İsteyerek Katılanlar İçin Suç Oluşturacağı )
Y1.CDE. 2012/4749GENEL GÜVELİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Mağdurları Korkutmak İçin Havaya Ateş Açan Sanık - Fikri İçtima Uyarınca Tehdit Suçundan Hüküm Kurulacağı )
Y8.CDE. 2016/3168GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKACAK ŞEKİLDE SİLAHLA ATEŞ ETME ( Bozma Öncesi İlk Hükümde Hükmolunan Hapis Cezasının Paraya Çevrilmesine Karar Verildiği Halde Bozma Sonrası Kazanılmış Hak Kuralı İhlal Edilerek 5237 S.K. 50. Maddesinin Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Adli Emanette Kayıtlı Müsaderesi Talep Edilen Eşyalar İle İlgili Karar Verilmesi Gerekliliğinin Gözetileceği )
Y8.CDE. 2015/11086GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKACAK ŞEKİLDE SİLAHLA ATEŞ ETME (Sanığın Kendi Altsoyu Üzerindeki Velayet Hakkı İle Vesayet veya Kayyımlığa Ait Bir Hizmette Bulunmaktan Koşullu Salıverilmeye Altsoyu Dışında Kalanlarla İlgili Hak ve Yetkilerden İse Cezasının İnfazı Tamamlanıncaya Kadar Yoksun Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği)
Y8.CDE. 2015/13883GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKACAK ŞEKİLDE SİLAHLA ATEŞ ETME SUÇU ( Mağdur İle Tartışması Sonrası Evinin Balkonundan Silahla Birden Fazla Kez Ateş Eden Sanığın Eyleminin Silahla Tehdit Suçunu Oluşturduğu/Sanığın Denetim Süresi İçerisinde Suç İşlediğinden Bahisle Yapılan Bildirim Üzerine Mahkemece İnfazı Kabil ve Denetime Olanak Verecek Şekilde Yeni Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y8.CDE. 2017/22405GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKACAK ŞEKİLDE SİLAHLA ATEŞ ETME SUÇU ( Sanığın Eyleminin Olay Günü Yaşanan Tartışma Sonucu Tabanca ile Korkutmak Amacıyla Havaya Ateş Etmesi Şeklinde Gerçekleştiği - Eylemin Silahla Tehdit Suçunu Oluşturduğu Gözetilmeden Suç Vasfında Yanılgıya Düşülerek Cezalandırılmasının Hatalı Olduğu )
Y4.CDE. 2015/100GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMA ( Alkollü Olan Sanığın Babasının Av Tüfeği ile Bahçede Havaya Ateş Etmesi - Sanığın Eyleminin Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma Suçunu Oluşturduğunun Kabulü Gereği )
Y4.CDE. 2012/2591GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMA ( Altı Dükkan Üst Ev Olan Şikayetçinin İkametine Av Tüfeğiyle İki El Ateş Etme - Eylemin Silahla Tehdit ve Genel Güvenliği Tehlikeye Sokma Suçlarını Oluşturduğu )
Y8.CDE. 2016/8819GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMA ( Katılana Ait Binanın Önüne Gelerek Binaya Ateş Etme Suretiyle Zarar Verme - Mala Zarar Verme )
Y4.CDE. 2007/9826GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMA ( Mağdurun Kalemi Terketmesinden Sonra Ateş Etme Eyleminin Korku Kaygı ve Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Edilerek İşlenen Suçu Oluşturup Oluşturmadığının Tartışılması Gerektiği )
Y8.CDE. 2007/3988GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMA ( Meskun Mahelde Kaygı Panik Yaratacak Şekilde Kurusıkı Tabanca ile Ateş Açmak - Eylemin Silah Ögesi Bulunan Suç Tipine Uygun Bulunmadığı Kabahatler Kanununa Göre Cezalandırılması Gereği )
Y4.CDE. 2012/4449GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMA ( Sanığın Domuzları Görünce Tüfekle Ateş Etmesi Sonucu Kurşunun Katılanın Evinin Penceresine İsabet Etmesi Biçiminde Gerçekleşen Eylemde Suçun Unsurlarının Oluşmadığı )
Y16.CDE. 2015/3758GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMA ( Tabanca İle Bir El Ateş Ederek Katılanın İşyerine Zarar Verme Şeklindeki Eylemin Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması ve Mala Zarar Verme Suçlarını Oluşturduğu ve Fikri İçtima Kuralı Uyarınca En Ağır Cezayı Gerektiren Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçundan Cezalandırılmasına Karar Verilmesi Gerekirken Hem Mala Zarar Verme Suçundan Hem de Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçlarından Ayrı Ayrı Hükümler Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y16.CDE. 2017/1749GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMA ( Yangın Çıkarma Eyleminin Binanın Aynına Sirayet Etmemesi Yakma Fiilinin Yangın Boyutuna Ulaşmaması Bu Şekilde Oluşan Neticenin Kişilerin Sağlığı veya Mal Varlığı Bakımından Zarar Tehlikesi Doğurmaya Elverişli Hale Gelmemesi Karşısında Eylemin TCK. 170/2 Maddesinde Tanımlanan Salt Tehlike Suçunu Oluşturacağı Gözetilerek Bu Maddeden Hüküm Kurulması Gereği )
YCGKE. 2011/3-82GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMA (Gaz ve Ses Fişeklerini Patlatmada Kullanılan ve Kuru Sıkı Tabir Edilen Tabancalarla da Genel Güvenliği Tehlikeye Sokma Suçunun İşlenebileceğini Kabule Olanak Bulunmadığı )
Y4.CDE. 2014/11609GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMA / TEHDİT ( Sanığın Mağdurun İşyerine Doğru Tabanca İle Ateş Etmesi Şeklindeki Eylemi Tehdit Suçunu Oluşturduğu - Mahkemece Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilmesinin İsabetsizliği )
Y1.CDE. 2015/4230GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMA SUÇU ( Sanığın Olay Yerinden Kaçarken Bir Kaç El Havaya Ateş Etmekten İbaret Eyleminin Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma Suçunu Oluşturduğunun Dikkate Alınması Gerektiği - Sanık Hakkında Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmasının Hatalı Olduğu )
Y4.CDE. 2013/27371GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMA SUÇU (Katılanın Tabanca İle Ateş Etmesi Neticesinde Yaralanan Sanığın Kendini Korumak ve Katılanı Uzaklaştırmak İçin Tabanca İle Katılanın Aracına Doğru Bir El Ateş Ettiği - Sanığın Eyleminin Meşru Savunma Kapsamında Kaldığı/Sanık Hakkında Beraat Yerine Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesinin İsabetsizliği - Silahla Tehdit Suçu)
YCGKE. 2013/8-119GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMAK ( Akıl Hastalığı Nedeniyle İşlediği Fiilin Hukukî Anlam ve Sonuçlarını Algılayamayan veya Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneği Önemli Derecede Azalmış Olan Kişiye Ceza Verilmeyeceği Ancak Bu Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirine Hükmolunacağı )
YCGKE. 2007/8-143GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMAK ( Araçla Seyir Halinde İken Kurusıkı Tabanca İle Havaya Ateş Etme Şeklindeki Eylem Başkalarının Huzur ve Sükununu Bozma Niteliğinde Olduğu )
YCGKE. 2007/8-206GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMAK ( Düğünde Havaya Kuru Sıkı Tabanca İle Ateş Açmak - Eylemin 5237 S.K. Md. 170 Kapsamında Değerlendirilemeyeceği/Kabahatler Kanunu Md. 36 Hükümlerine Tabi Olacağı )
Y8.CDE. 2008/8501GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMAK ( Gürültüye Neden Olma - Yasanın 18. Maddesi Gereğince Kabahatin Konusunu Oluşturan veya İşlenmesi Suretiyle Elde Edilen Eşyanın Mülkiyetinin Kamuya Geçirilmesine Ancak Kanunda Açık Hüküm Bulunması Halinde Karar Verilebileceği )
YCGKE. 2007/8-126GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMAK ( Kuru Sıkı Tabanca İle Havaya Ateş Açmak - Eylemin 5237 Sayılı TCK Md. 170 Kapsamında Değerlendirilemeyeceği/Değerlendirilebilmesi İçin Ateşli Silah Olması Gerektiği )
Y8.CDE. 2011/9823GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMAK ( Ödenmeyen Adli Para Cezasının Aynı Usulle Bir Gün Karşılığı Takdir Olunan Miktar Üzerinden Hapis Cezasına Çevrileceği )
Y8.CDE. 2010/15746GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMAK ( Sanığın Mağdurun İşyerine Girerek Müşterilerin Yanında Ruhsatsız Tabanca İle Yere Doğru Ateş Edip Korku Kaygı veya Panik Yarattığı/Silahla Tehdit Suçunu da İşlediği - Fikri İçtima Kuralları Uygulanacağı )
Y8.CDE. 2015/15443GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMAK ( Sanığın Yaralamak Amacıyla Ateş Etmesinden Önce veya Sonra Kişilerde Korku Kaygı veya Panik Yaratmak Amacıyla Ateş Ettiğine Dair Mahkumiyetine Yeterli Delil Bulunmadığı Gözetilerek Atılı Suçtan Sanığın Beraati Gerektiği )
Y8.CDE. 2006/8906GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMAK ( Şehir Merkezinde Evinin Önünde Ruhsatsız Tabancasıyla Havaya 4-5 El Ateş Eden Sanığın Eyleminde Suçun Oluştuğu )
Y8.CDE. 2012/33697GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMAK ( Tabanca İle Mahallede 4 El Ateş Eden Sanık - Suçun Oluştuğu )
Y8.CDE. 2016/8619GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMAK SUÇU ( Suç İşleyen Kişi Hakkında İşlenen Fiilin Ağırlığıyla Orantılı Ceza ve Güvenlik Tedbirine Hükmolunacağı - Orantılılık İlkesi İle Hak ve Nesafet Kuralları Gözetilmeden Yasal ve Yeterli Olmayan Gerekçelerle Alt Sınırın Çok Üzerinde Cezaya Hükmedilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
Y8.CDE. 2010/3320GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMAK VE MALA ZARAR VERMEK (Sanıkların Fikri İçtima Kuralı Uyarınca En Ağır Cezayı Gerektiren Yakarak Mala Zarar Verme Suçundan Cezalandırılmaları Gerektiği - Camı Açık Araca Maytap Atarak Yakmak)
Y8.CDE. 2016/11832GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİYE SOKMA SUÇU ( Sanığın Eğlence Merkezine Alınmamasının Verdiği Kızgınlıkla Katılanlara Tabanca ile Ateş Ederek Silahla Kasten Yaralamaya Teşebbüs Suçlarını İşlediği - Unsurları Oluşmayan Suçtan Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y4.CDE. 2014/40742GENEL GÜVENLİĞİ TEHDİT SUÇU ( Adliye Çıkışı Meydana Gelen Kavgada Havaya Ateş Açma Eyleminin Silahla Tehdit ve Genel Güvenliği Tehlikeye Sokma Suçu Oluşturduğu - Eylem Hakkında En Ağır Cezayı Gerektiren Silahla Tehdik Suçundan Ceza Verilmesi Gerektiği Ayrıca Genel Güvenliği Tehlikeye Sokma Suçundan da Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y9.CDE. 2010/4768GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKACAK ŞEKİLDE KASTEN PATLAYICI MADDE ATMA ( Sanığın Elindeki Molotofkokteylini Yakmaya Çalıştığı Sırada Görevlilerce Güç Kullanılarak Yakalandığı - Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı )
Y8.CDE. 2007/2542GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKACAK ŞEKİLDE KASTEN SİLAH LA ATEŞ ETME ( Sanığın Görevli Polis Memurlarının Görevlerini Yapmalarını Engellemek İçin Havaya Ateş Açması - Görevin Yapılmasına Engel Olma Suçundan Dolayı Cezalandırılmasıyla Yetinilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2007/1959GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKACAK ŞEKİLDE KASTEN SİLAHLA ATEŞ ETME ( Ateşlenebilen Bir Silahın İşlevine Uygun ve Sonuç Doğurmaya Elverişli Bulunmayan "Kuru Sıkı" Olarak Tabir Edilen Tabanca İle Yerleşik Yerde Ateş Etme - Gürültüye Neden Olma Kapsamında Olup İdari Yaptırımı Gerektirdiği )
Y8.CDE. 2007/4604GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKACAK ŞEKİLDE KASTEN SİLAHLA ATEŞ ETME ( Gürültüye Neden Olma Kapsamında Olup İdari Yaptırımı Gerektirdiği )
Y8.CDE. 2015/14942GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKACAK ŞEKİLDE KASTEN SİLAHLA ATEŞ ETME ( Olay Günü Mağdurun Köy Kahvehanesine Giderek Burada Oturan Sanığın Ensesine Tokat Atması Üzerine Sanığın Olay Yerinden Uzaklaştıktan Bir Müddet Sonra Aracıyla Tekrar Olay Yerine Gelerek Av Tüfeğiyle Mağdurun Bulunduğu Yere Doğru Birkaç Kez Ateş Etmek Şeklinde Gerçekleşen Eyleminin Silahla Tehdit Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağının Tartışılması Gerektiği )
Y8.CDE. 2015/13076GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKACAK ŞEKİLDE KASTEN SİLAHLA ATEŞ ETME ( Sanığın Olay Günü Husumetli Bulunduğu Mağdurların İkamet Ettikleri Evin Önüne Giderek Mağdurları Korkutmak Amacıyla Tüfekle Havaya Birkaç El Ateş Etmek Şeklinde Gerçekleşen Eyleminin TCK.nun 106/2-a'da Tanımlanan Silahla Tehdit Suçunu Oluşturduğu/Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçundan Mahkumiyet Hükmü Kurulamayacağı )
Y8.CDE. 2006/4460GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKACAK ŞEKİLDE KASTEN SİLAHLA ATEŞ ETMEK ( Hakkında Dava Açılan Sanığın Silah Niteliğinde Bulunmayan Kurusıkı Tabanca İle Havaya Ateş Etme Şeklindeki Eyleminin İçinde Silah Öğesi Bulunan Suç Tipine Uygun Bulunmadığı )
Y8.CDE. 2006/3485GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKACAK ŞEKİLDE KASTEN SİLAHLA ATEŞ ETMEK ( Lehe Olan 5237 Sayılı Yasa'nın 170/1-C Maddesi Uyarınca Uygulama Yapılması Gerektiği )
Y1.CDE. 2008/6257GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKMA ( 5237 S. TCK Uygulanarak Verilen Cezaların Aynı Yasanın 51. Md. Uyarınca Ertelenmesinde Verilen Cezaların Toplamına Değil Her Bir Suç İçin Belirlenmiş Olan Cezalara Ayrı Ayrı Bakılması Gerektiği )
Y8.CDE. 2007/3014GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKMA ( Kurusıkı Tabanca İle Havaya Ateş Edilmesi TCK Kapsamında Suç Olmayıp Kabahatler Kanununa Göre Yaptırım Gerektirdiği )
Y1.CDE. 2008/3135GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKMA ( Sanığın Av Tüfeği İle Ateş Ederek Kişilerin Hayatı Sağlığı ve Malvarlığı Bakımından Tehlike Yaratacak Şekilde İşlemi )
Y4.CDE. 2009/9819GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKMA ( Sanığın Katılanları Tehdit Ettikten Sonra Bina Dışına Çıkarak Havaya Ateş Etmesinin Tek Fiil Olduğu ve Tek Fiil İle Hem Silahlı Tehdit Hem de Genel Güvenliği Tehlikeye Sokma Suçunun Meydana Geldiği )
Y8.CDE. 2008/6539GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKMA ( Sokacak Şekilde Kasten Silahla Ateş Etme - 5326 Sayılı Yasa'da Düzenlenen Gürültüye Neden Olma Kapsamında Olup Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesinin de Mümkün Olmadığı )
Y9.CDE. 2007/3423GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKMA ( Taksirle Ölüme Neden Olma - Aracının Önünü Kesip Camlarını Sopalarla Kıran Şahıslara Karşı Kendisini Kurtarmak Amacıyla Silah Çekme Eyleminde Sanığın Tehdit Kastının Bulunmadığı )
Y9.CDE. 2006/4457GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU ( Sanığın Koliler Arasına Koyduğu Elektrik Ocağının Depodaki Kolileri Tutuşturması Sonucu Yangın Çıkması - Eylemin Belli Bir Ağırlığa Ulaşarak 5237 Sayılı TCK'nun 171/1-a Maddesinde Tanımlanan Genel Güvenliği Tehlikeye Sokma Suçunu Oluşturduğu )
YCGKE. 2007/8-109GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKMAK ( Hükümlünün Bir Düğün Sırasında Kurusıkı Tabanca İle Havaya Birkaç El Ateş Etmesi - Eylemin Kabahat Teşkil Etmesi Nedeniyle Daha Hafif Bir Cezanın Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2007/8-155GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKMAK ( Kuru Sıkı Tabanca İle Havaya Ateş Açmak - Eylemin 5237 Sayılı TCK Md. 170 Kapsamında Değerlendirilemeyeceği/Değerlendirilebilmesi İçin Ateşli Silah Olması Gerektiği )
Y9.CDE. 2007/129GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKMAK ( Silah Niteliğinde Bulunmayan Kurusıkı Tabanca İle Havaya Ateş Etme Eyleminin 765 Sayılı TCK ve 5237 Sayılı TCK'da Tanımlanan İçinde Silah Ögesi Bulunan Bu Suç Tipine Uygun Bulunmadığı )
Y8.CDE. 2016/4485GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKMAK SUÇU ( Suçta Kullanıldığı Kabul Edilen Silahın Olay Sonrasında Ele Geçmemesi Olay Yerinde Boş Kovan Bulunmaması Sanığın İnkara Yönelik Savunması ve Kolluk Tarafından Yapılan Araştırmada Olayla İlgili Olarak Bilgisi Bulunan Başkaca Kişi Tespit Edilmemesi Karşısında Sanığın Üzerine Atılı Suçu İşlediğine Dair Her Türlü Şüpheden Uzak Mahkumiyetine Yeterli Kesin ve İnandırıcı Kanıt Bulunmadığı - Sanığın Beraati Yerine Mahkumiyetine Karar Verilmesi Kanuna Aykırı Olduğu )
Y8.CDE. 2016/7844GENEL GÜVENLİĞİ TELİKEYE SOKMA ( İşyerindeki Kavga Esnasında ve Kaçarken Cadde Üzerinde Mağdur ve Yakınlarını Korkutmak Amacıyla Havaya Sekiz El Ateş Etmek - Eylemin Silahla Tehdit Suçunu Oluşturduğu )
Y8.CDE. 2007/6747GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( 5237 Sayılı Yasa'nın 170/1-C Maddesinde Tanımlanan İçinde Silah Öğesi Bulunan Suç Tipine Uymadığı 5326 Sayılı Yasa'nın 36. Maddesinde Düzenlenen ve İdari Para Cezasını Öngören Suçu Oluşturduğu )
Y9.CDE. 2011/6378GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Askeri Binalarda Zarar Meydana Gelmesi ve İki Askerin Yaralanması İle Sonuçlanan Olayda Hukuki Anlamda Bir Fiil İle Birden Fazla Farklı Suçun Oluşmasına Neden Olan Sanığın Daha Ağır Cezayı Gerektiren Kasten İnsan Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Cezalandırılması Gerektiği )
Y8.CDE. 2007/1292GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Ateşlenen Bir Silah İşlevine Sahip Olmayan ve "Kurusıkı" Olarak Tabir Edilen Tabanca İle Yerleşik Yerde Ateş Etme Eylemi Gürültüye Neden Olmak Biçiminde Değerlendirildiği )
Y8.CDE. 2007/8611GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Bilinçli Taksirle Yaralama ve Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme Suçlarından Açılan Davalarda Fikri İçtima Kuralı Gereğince En Ağır Cezayı Gerektiren Fiilden Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y8.CDE. 2015/13502GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Bir Kısım Sanıklar İle Diğer Sanıklar ve Mağdurlar Arasında Önceye Dayalı Husumet Bulunduğu/Sanıkların Av Tüfekleri İle Husumet İçinde Oldukları Sanıkların Oturduğu Mahalleye Giderek Mahalle İçine Doğru ve Mağdurların İçerisinde Bulunduğu Araca Doğru Ateş Ettikleri - Eylemin Silahla Tehdit Suçunu Oluşturacağı/Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçuna İlişkin Hükümlerin Uygulanamayacağı )
Y8.CDE. 2015/12507GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Diğer Sanığın Bıçakla Mağdurları Yaralaması Üzerine Sanığın Korkutmak Amaçlı Tabancayla Havaya Ateş Etmesi Şeklinde Gerçekleşen Eyleminin Zincirleme Silahla Tehdit Suçunu Oluşturacağının Gözetilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2013/3025GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( El Yapımı Bomba İmal Etme ve Siyasi Parti İlçe Binasına Bomba Koymak/Davaların Birleştirildiği - Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçu İle Mala Zarar Verme Suçu Arasındaki Fikri İçtima İlişkisinin Dikkate Alınacağı/Örgüt Adına Hareket Eden Sanığın Hukuki Durumunun Buna Göre Takdiri Gerektiği )
YCGKE. 2012/9-1471GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Katılanın Sanığın Kayınpederi Olması Sebebiyle 5237 S. TCK'nun Md. 167/1/b Hükmü Uyarınca Sanığa Ceza Verilmemesi Durumunda 5237 S. TCK'nun Md. 170 Hükmünde Yazılı Suçun Oluşup Oluşmadığının da Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2007/5485GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırım Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı )
Y8.CDE. 2016/8545GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu - Yakarak Mala Zara Verme Suçu/5237 S.K.'nun 151/1 ve 152/2-A Maddesinde Tanımlı Yakarak Mala Zara Verme Suçunu Oluşturacağı Gözetilmeden 170/1-C Maddesinde Tanımlı Suçtan Mahkumiyete Hükmedilerek Suç Vasfında Yanılgıya Düşüldüğü )
Y8.CDE. 2011/4586GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etmek - Sanığın Ertelemeye Engel Sabıkası Olmadığı/Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık İrdelenmeden Yetersiz Gerekçeyle Hapis Cezasının Ertelenmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y8.CDE. 2008/16116GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Kuru Sıkı Tabanca İle Havaya Ateş Etme Eyleminin Bu Suç Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
YCGKE. 2008/8-162GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Kuru Sıkı Tabanca İle Meskun Mahalde Ateş Etmek - “Yeni Hüküm” Olarak Değerlendirilen Hükme İlişkin Temyiz İncelemesinin Özel Dairece Yapılması Gerektiği )
Y4.CDE. 2008/10106GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Kuru Sıkı Tabanca Silah Olmadığından Ateş Edildiğinde Eylemin Oluşmayacağı )
Y8.CDE. 2015/14341GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Kuru-Sıkı Tabanca İle Havaya Ateş Edildiği/Kuru Sıkı Tabancanın Silah Vasfında Bulunmadığı - Korku Kaygı veya Panik Yaratacak Şekilde Ateş Etme Eyleminin Oluşmayacağı/Eylemin İdari Para Cezası Yaptırımını Öngören Gürültüye Neden Olma Kabahatini Oluşturduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2007/1043GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Kurusıkı Tabanca İle Havaya Ateş Etme Eyleminin 765 S. TCK.nun 264/7 ve 5237 S. TCK.nun 170/1-C Madde ve Fıkrasında Tanımlanan İçinde Silah Öğesi Bulunan Suç Tipine Uygun Bulunmadığı )
YCGKE. 2013/8-135GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Mağdurun Hedef Alınarak Ateş Edilmesi Nedeniyle TCK'nun 170/1. Md.sinde Düzenlenen Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçunun Unsurlarının Oluşmadığının Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2007/611GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Muhtar Olan Sanığın Elektrik Kesilmesine Neden Olan Mağdurlar Kaçarken Arkalarından Bir Çok Kez Ateş Etmesi )
Y3.CDE. 2016/13571GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Olay Gününden Bir Gün Önce Sanığın Müşteki Sanık İle Kavga Ettiği ve Olay Günü de Bu Sebeple Yeniden Çıkan Tartışma ve Kavga Sırasında Sanığın Ruhsatsız Tabancasıyla Havaya Ateş Ettiği Şeklinde Gerçekleşen Olayda Sanığın Kastının Kavga Ettiği Kişileri Korkutmak Olduğunun Açık Bir Şekilde Anlaşılması Karşısında Eyleminin TCK. 106/2-A ve 43/2. Maddesinde Düzenlenmiş Olan Silahlı Tehdit Suçunu Oluşturduğu )
Y8.CDE. 2006/9207GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Onbeş Yaşından Küçük Sanığın Suçun Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama ve Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Yeterince Gelişip Gelişmediğinin Uzman Bilirkişi Raporu İle Saptanması Gerektiği )
Y4.CDE. 2007/7700GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Orman Muhafaza Memurunun Kendisine Görev Nedeniyle Verilen Tabanca İle Havaya Ateş Açtığı - Suçun Oluşacağı )
YCGKE. 2012/9-1456GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Oturduğu Masa Kenarında Bulunan Kapalı Camdan Dışarı Havaya Doğru Art Arda Beş Kez Ateş Eden Sanığın Eyleminin Hukuki Anlamda Tek Fiil Sayılacağı - Tek Olan Eylem Sonunda Hem Mala Zarar Verme Suçunun Hem de Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçunun Oluştuğu )
YCGKE. 2013/8-167GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Özel Dairece Eylemin Daha Ağır Cezayı Gerektiren Silahla Tehdit Suçuna Uyduğunun Kabulü İle Hükmün Yalnızca Sanık Lehine Temyiz Edilmiş Olması Nedeniyle Ceza Miktarı Yönüyle Kazanılmış Hak Saklı Tutulmak Şartıyla Bozulmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.CDE. 2015/9601GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Ruhsatsız Silahı İle Bir Kaç Defa Ateş Ettiği Esnada Ortamda Bulunanın Ölümüne Neden Olduğu Olayda Sanığın Olası Kast İle Öldürme Suçundan Cezalandırılması İle Yetinilmesi Yerine Ayrıca Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçundan da Cezalandırılmasına Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
Y8.CDE. 2016/10273GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( S.S.Ç'nin Fiili İşlediği Tarihte Onsekiz Yaşını Doldurmadığı ve Adli Sicil Kaydına Göre Daha Önceden Hapis Cezasına Mahkûm Edilmemiş Olduğu - Hükmolunan Kısa Süreli Hapis Cezasının T.C.K'nun 50/1. Md.sindeki Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2009/12389GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanığın 15 - 18 Yaş Grubunda Olduğu - Çocuk Koruma Kanunu'nda Yer Alan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hükümleri Gereği 3 Yıl Süre İle Denetimli Serbestlik Tedbirine Hükmedileceği )
Y8.CDE. 2006/7225GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanığın Düğün Yerinde Ateşli Silah ve Patlayıcı Niteliğinde Olmayan Havai Fişek Patlatması - 5237 S.K. Md. 170/1-c'de Tanımlanan Suç Tipine Uygun Bulunmadığı )
Y14.CDE. 2016/407GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanığın Gece Geç Saatlerde Mağdura Ait Fırına Girerek Yanında Bulunan Tüfeği Göstermek Suretiyle Mağdurlar ile İlgilinin Yaklaşık 45 Dakika Süreyle Hürriyetini Kısıtladığı - İş Yerinden Çıkarak Giderken İki El ve Köy İçinde de İki El Havaya Doğru Ateş Etmesi Şeklinde Gerçekleşen Eyleminin Silahla Tehdit ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçlarını Oluştuduğu/Tehdit Suçundan Mahkûmiyeti Gerektiği )
Y8.CDE. 2007/5552GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanığın Gece Vakti Meskun Yerde Av Tüfeği İle Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Ateş Ettiği - Suçun Oluştuğu/Eylemin 765 S.K. Md. 551 Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
Y22.CDE. 2015/1532GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanığın Hırsızlık Yaptığı İkametteki Yatak Odasında Bulunan Yatak Karyola ve Perdenin Yanması Karşısında Eylemin Mala Zarar Verme Suçunun Nitelikli Halini Oluşturacağı )
Y4.CDE. 2011/21811GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanığın Katılanın Evinin Önünde Silahla Ateş Ederek Tehditte Bulunduğu - İçtima Uyarınca Eylemin Silahla Tehdit ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçunu Oluşturacağı )
Y8.CDE. 2014/10504GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanığın Katılanın Pencere Camını Kırıp İçerideki Perdeyi Yakarak Evde Yangın Çıkardığı/Perdenin Zarar Gördüğü - Zarar Suçunun Oluşması Nedeniyle Ayrıca Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )
Y4.CDE. 2014/4404GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanığın Kavga Sırasında Havaya Ateş Edip Mağdura Karşı Silahı Doğrultarak “Gelmeyin Vururum” Şeklindeki Sözlerle Tehdit Etmekten İbaret Eyleminin Silahla Tehdit ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçlarını Oluşturduğu - En Ağır Cezayı Gerektiren Tehdit Suçundan Hükümlülük Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 2008/19072GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanığın Kız Arkadaşına Ait Giyim Eşyalarını Odasında Yaktığı/Ateş Büyüdüğünde Söndürmeye Çalıştığı - Tek Eylemi İle 5237 S.K'nın Hem 152. Hem de 170. Maddesinden Cezalandırılamayacağı )
YCGKE. 2012/8-1551GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanığın Köpeğine ve Kendisine Saldıran Köpekleri Uzaklaştırmak İçin Havaya Ateş Ettiği - Zorunluluk Halinin Oluştuğu/Ceza Verilmesinin Mümkün Olduğu )
Y4.CDE. 2011/11826GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanığın Mağdura "Seni Öldüreceğim, Yaşatmayacağım" Diyerek Silahla Mağdurun Bulunduğu Yöne Ateş Ettiği - Fikri İçtima Aracılığı İle Silahla Tehdit Suçundan Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Hüküm Kurulacağı )
Y8.CDE. 2011/5251GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanığın Mağdura Ait Evi Ateşe Verdiği/Yangının Yan Binalara da Sıçradığı - Eylemin Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Değil Yakarak Mala Zarar Verme Suçunu Oluşturacağı )
Y8.CDE. 2006/7914GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanığın Mağdura Ait Konuta Yakarak Zarar Verme Eylemi 5237/m.44 Uyarınca Aynı Yasa'nın 151/1 ve 152/2-A Maddesinde Düzenlenen Suçu Oluşturduğu )
Y8.CDE. 2012/21061GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanığın Mağduru Korkutmak Amacıyla Silahla Dört El Ateş Ettiği - Silahla Tehdit Suçunun Oluşup Oluşmadığının Gözetileceği )
Y8.CDE. 2008/4963GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanığın Mağdurun Bulunduğu Yerde Sinkaflı Şekilde Söverek ve Tehdit Ederek Havaya Ateş Ettiği - Fikri İçtima Uygulanacağı )
Y8.CDE. 2006/6171GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanığın Müştekiye Ait İşyerine Yakarak Zarar Verme Eyleminin Bu Nitelikte Değil Mala Zarar Vermenin Nitelikli Hallerinden Olduğu )
Y8.CDE. 2012/21848GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanığın Müştekiyi Hedef Alarak Ateş Ettiği/Çok Sayıda Kişiye Yönelik Korku ve Kaygı Yaratma Kastının Bulunmadığı - Kasten Yaralama Suçundan Hüküm Kurulacağı/Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )
Y9.CDE. 2009/12038GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanığın Silahla Mağduru Tehdit Ettikten Sonra Sarhoşluğu Etkisiyle Köyün Harman Yerinde Havaya Ateş Açtığı - Suçun Oluştuğu )
Y8.CDE. 2012/1980GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanığın Şikayetçiye Ait Hayvanları Hedef Gözeterek Yaraladığı - Mala Zarar Verme Suçunun İşlendiği/Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçunun Oluşmayacağı )
Y4.CDE. 2011/568GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanığın Talepleri Yerine Gelmediği Gerekçesiyle Yakınanların İşyerine Tüfekle Ateş Ettiği - Fikri İçtima Gereği Sanığın Silahlı Tehdit Suçundan Cezalandırılması Gereği )
Y8.CDE. 2012/20519GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanığın Tartışma Nedeniyle Belirli Şahıslara Doğru Ateş Ettiği - Silahlı Tehdit Suçunun Oluşup Oluşmadığı Belirlenmeden Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )
Y8.CDE. 2008/309GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanığın Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık Dolayısıyla Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Oluşan Kanaate Göre Cezasının Ertelenip Ertelenmeyeceğinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2012/1-405GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanık Hakkında Kasten Öldürmeye Teşebbüsten Dava Açıldığı/Sanığın Eyleminin İddianamede Anlatıldığı - Suça İlişkin Fiil ve Failin Ayrıntılı Olarak Belirlendiği/5237 S.K. Md.170'den Hüküm Kurulabileceği )
Y4.CDE. 2009/28151GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanıklar Hakkında Yalnızca Silahla Tehdit ve Mala Zarar Verme Suçlarından Hüküm Kurulacağı - Ayrıca Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçundan Ceza Verilmemesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2014/2748GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanıkların Aralarında Husumet Olan Kişilerin Bulunduğu Araçlara Silahla Ateş Ettiği - Eylemin Birden Fazla Kişiyle Birlikte Silahla Tehdit Suçunu Oluşturacağı )
Y1.CDE. 2014/818GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanıkların Birahanede Çıkan Tartışmanın Bildirilmesi Üzerine Mağdurların Çıkmasını Bekleyip Ayrılmaları Üzerine Seyir Halindeki Aracın Önünü Keserek Korkutmak Maksadıyla Havaya Ateş Etmelerinin Bu Suç Kapasamında Değerlendirilemeyeceği - Silahla Tehdit Suçu Oluşturduğu )
Y8.CDE. 2016/3119GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanıkların Eylemlerini Olay Tarihinde Önceden Aralarında Husumet Bulunmayan Katılanların İkametine Rastgele Ateş Etmeleri Neticesinde Katılanlara Ait Eşyaların Zarar Görmesi Şeklinde Gerçekleştirdiği - Eylemlerinin İlgili Suçu ve Mala Zarar Verme Suçunu Oluşturduğu/Fikri İçtima Kuralı Uyarınca En Ağır Cezayı Gerektiren Fiilden Hüküm Kurulacak Olup Sanıklar Hakkında Ayrı Ayrı Sadece Mala Zarar Verme Suçlarından Hükümler Kurulması Gerektiği )
Y4.CDE. 2013/16098GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanıkların Önceden Tartıştıkları Gazino Çalışanlarını Tehdit Amacıyla Mekana Doğru Rastgele Ateş Etmesi/Tek Fiil Olduğu Ve Tek Fiil İle Hem Silahlı Tehdit Hem de Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma Suçlarının Oluştuğu - Daha Ağır Cezayı Gerektiren Silahlı Tehdit Suçundan Cezalandırılacağı )
Y8.CDE. 2011/7467GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Suçun Belirli Bir Kişiye Yönelik Olmadığı - Sanığın Tartıştığı Kişiye Ait Markete Ateş Açmasının Silahla Tehdit Suçunu Oluşturduğu )
Y8.CDE. 2011/7102GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Şahsına ve Hayvanlarına Zarar Verileceği Düşüncesiyle Av Tüfeği İle Ateş Eden Sanık - Orantılılık İlkesine Göre Cezanın Belirlenmesi Gereği )
Y6.CDE. 2014/5880GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( TCK'nın 170/1-C Maddesiyle Uygulama Yapılarak Ceza Tayin Edilemeyeceği/Sanığın Eyleminin Bütün Olarak Yağma Suçunu Oluşturduğu )
Y8.CDE. 2016/10284GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI SUÇU ( Ateşli Silah Öğesi Bulunan Suç Tipine Uygun Bulunmayan Eylemin Gürültüye Neden Olma Kabahatini Oluşturduğu Gözetilmeden Sanığın Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçundan Mahkumiyetine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
Y3.CDE. 2013/12595GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI SUÇU ( Eylemin Hem Yaralama Hem de Korku Kaygı ve Panik Yaratacak Biçimde Ateş Etme Suçunu Oluşturduğu - En Ağır Cezayı Gerektiren Yaralama Suçundan Mahkumiyete Karar Verileceği )
Y12.CDE. 2013/4302GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI SUÇU ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı İtiraz Kanun Yoluna Tabi Bulunduğundan Katılanın Temyiz İsteminin İtiraz Mahiyetinde Değerlendirilmesi Suretiyle Mahkemesine İadesine Karar Verildiği )
Y8.CDE. 2013/6048GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI SUÇU ( Kuru Sıkı Tabanca İle Yerleşik Yerde Ateş Etme Şeklindeki Eylemin Bu Suçu Oluşturmadığı )
Y8.CDE. 2016/12300GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI SUÇU ( Kurusıkı Tabanca İle Havaya Ateş Etme Eylemi - Suçta Kullanılan Tabancanın ve Bu Tabancaya Ait Boş Kovanların Ele Geçirilemediği/Sanık Savunmaları İle Mağdur Anlatımında Silahın Kurusıkı Olduğunun Belirtildiği/Mahkemece Silahın Kurusıkı Olarak Kabul Edildiği )
Y4.CDE. 2016/13160GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI SUÇU ( Mağdurun Soruşturma ve Kovuşturma Aşamasında Alınan Beyanları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği - Sanığın Kullandığı Silahın Kuru Sıkı Olup Olmadığını Anlayıp Anlamadığının Belirlenerek Sonucuna Göre Sanığın Eyleminin Hangi Suça Girdiğinin Belirleneceği )
Y4.CDE. 2011/4806GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI SUÇU ( Sanığın 3 Aydan Fazla Hapis Cezasına İlişkin Adli Sicil Kaydının Bulunmadığı - Erteleme Koşullarının Sanığın Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık Ölçütüne Göre Değerlendirileceği )
Y4.CDE. 2014/38479GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI SUÇU ( Sanığın Eyleminin Bir Bütün Halinde Tehdit ve İlgili Suçları Oluşturduğu - Fikri İçtima Hükmü Uyarınca En Ağır Cezayı Gerektiren Silahla Tehdit Suçundan Hükümlülük Kararı Verilmesi Gerektiği/Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y8.CDE. 2016/9284GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI SUÇU ( Sanığın Tartışma Sırasında Korkutmak Amacıyla Ruhsatsız Tabancası İle Havaya Ateş Ettiği/Korku Kaygı veya Panik Oluşturabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme )
Y8.CDE. 2015/7776GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI SUÇU ( Sanığın Trafiğin Sıkışması Sebebiyle Olaya Müdahale Eden Katılanların Bulunduğu Binaya Doğru Ateş Etmesi Şeklindeki Eyleminin Bir Bütün Halinde Silahla Tehdit Suçunu Oluşturacağı - Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Olarak Kabulü Suretiyle Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y8.CDE. 2017/22163GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI SUÇU ( Sanık Hakkında Hükmolunan Adli Para Cezalarının Bozmadan Önce Verilen Kararda 20 Eşit Taksit Halinde Ödenmesine Karar Verildiği - Bozma İlamında Bu Hususun Belirtilmesi Karşısında Adli Para Cezalarının Taksitlendirilmesi Gerektiği/Kazanılmış Hak İlkesi Gözetilmeden Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y8.CDE. 2015/14173GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI SUÇU ( Sanık Tarafından Verilen Dilekçenin Temyiz Talebiyle Birlikte Eski Hale Getirme Niteliğinde Olduğu - Hükmün Henüz Kesinleşmediği ve Talebin Temyiz İncelemesine Tabi Olduğu Anlaşıldığından Kanun Yararına Bozma İsteminin Reddi Gerektiği )
Y8.CDE. 2009/952GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI SUÇU (Kuru Sıkı Tabanca İle Yerleşik Yerde Ateş Etme Eyleminin Suç Olmadığı - Gürültüye Neden Olma Kapsamında Olup İdari Yaptırımı Gerektirdiği)
Y2.CDE. 2006/6438GENEL GÜVENLİĞİN TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKULMASI ( Gerekli Tedbirlerin Alınmaması Sonucunda Etrafta Hasara Sebep Olma )
Y9.CDE. 2006/5986GENEL GÜVENLİĞİN TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKULMASI ( Köyde Yaşayan Sanığın Neden Olduğu Yangında Kendi Tahıl Ambarının Kısmen Yanması - Suçun Oluşmadığı )
Y9.CDE. 2006/3656GENEL GÜVENLİĞİN TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKULMASI ( Suçun Oluşabilmesi İçin Maddede Gösterilen Şekilde "Başkalarının Hayatı Sağlığı veya Malvarlığı Bakımından" Somut Bir Tehlikenin Ortaya Çıkmış Olması Gerektiği )
Y9.CDE. 2008/19341GENEL GÜVENLİĞİN TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKULMASI ( Taksirle Yangına Neden Olmak - Sanığın Kendisi Dışında 3 Ayrı Mağdurun Binasında Zarar Oluştuğu )
Y3.CDE. 2011/24539GENEL GÜVENLİĞİN TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKULMASI ( Yangının Fındık Bahçesi İçerisinde Son Bulması ve Yakılanların da Anız Niteliği Taşımaması Karşısında Eylemin Bu Suçu Oluşturup Oluşturmayacağının Tartışılması Gerektiği )
Y9.CDE. 2006/9230GENEL GÜVENLİĞİN TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKULMASI ( Yangının Sanığın Evi Dışında Komşusu Yeğenine Ait Ev ve Samanlığa da Sirayet Etmesi )
Y12.CDE. 2013/2377GENEL GÜVENLİĞİN TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKULMASI SUÇU (Tehlike Suçu Olduğu - Sanığın Tedbirsiz ve Dikkatsiz Şekilde Kullandığı Aracının ve Yük Olarak Taşıdığı LPG Maddesinin Yanması Nedeniyle Yaralamalı Trafik Kazasına Sebebiyet Verilen Olayda Taksirle Yaralama Suçundan Cezalandırılacağı)
Y8.CDE. 2006/9727GENEL GÜVENLİĞİN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Korku Kaygı veya Panik Yaratacak Biçimde Ateş Etme - Sanığın Kasıtlı Suçtan Kesinleşmiş Mahkumiyetinin Olması ve Atılı Suçun Genel Güvenliği Tehlikeye Sokan Suç Olması Nedeniyle Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanamayacağı
Y8.CDE. 2016/2273GENEL GÜVENLİĞİN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanığın Alkollü Vaziyette Mağdura Ait Markete Girip Agresif Hareketler Sergilediği/Dışarı Çıkarıldıktan Sonra Tabancayla Havaya Ateş Ettiği - Daha Sonra Tekrar Markete Girip Silahı Sallayarak Mağdura Silah Attığıma Dair Kamera Kayıtlarını Polis ve Jandarmaya Verme Verirsen Seninle Görüşürüz Şeklinde Sözler Sarf Ettiği/Silahla Tehdit Suçundan Hüküm Tesis Edileceği )
Y8.CDE. 2010/12322GENEL GÜVENLİĞİN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanığın Eyleminin Silahla Tehdit Suçunu Oluşturduğu Gözetilmeden Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )
Y8.CDE. 2006/2607GENEL GÜVENLİĞİN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Silah Niteliğinde Bulunmayan Kuru Sıkı Tabanca İle Havaya Ateş Etme Eyleminin 5237 Sayılı TCK.nun 170/1-C. Madde ve Fıkrasında Tanımlanan ve İçinde Silah Öğesi Bulunan Suç Tipine Uygun Bulunmadığı )
Y8.CDE. 2015/13453GENEL GÜVENLİĞİN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Silah Niteliğinde Bulunmayan Kuru Sıkı Tabanca İle Havaya Ateş Etme/5237 S.K. 170/1-c. Maddesinde Tanımlanan ve İçinde Silah Öğesi Bulunan Suç Tipine Uygun Bulunmadığı )
Y9.CDE. 2005/5805GENEL GÜVENLİĞİN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Taksirli Eylemin Niteliği İtibariyle İştirakin Söz Konusu Olamayacağının Her Bir Sanığın Kendi Kusuru Nedeniyle Asli Fail Olarak Ayrı Ayrı Sorumlu Tutulması Gerektiği )
YCGKE. 2013/8-406GENEL GÜVENLİĞİN TEHLİKEYE SOKULMASI (Eylemin Belli Kişilere Yönelik Olup Belirli Bir Amaç ve Hedef Gözetildiği Nazara Alındığında Tehdit Suçunu Oluşturduğu - Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı)
YCGKE. 2013/4-319GENEL GÜVENLİĞİN TEHLİKEYE SOKULMASI SUÇU ( Sanığın Eylemiyle Meskun Mahalde Oturan Kişilerde Korku Kaygı veya Panik Yarattığı Sabit Olduğundan Yerel Mahkemece 5237 S. TCK'nun Md. 170/1/c Hükmü Uyarınca Cezalandırılmasına Karar Verilmesinde Herhangi Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y8.CDE. 2011/2983GENEL GÜVENLİĞİN TEHLİKEYE SOKULMASI VEYA SİLAHLI TEHDİT ( Sanığın Yaralama Olan Olayda Havaya Ateş Ettiğini Savunduğu - Sanık Hakkında Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması veya Silahlı Tehdit Suçlarından Dava Açılıp Açılmadığı Araştırılarak Mümkünse Davaların Birleştirileceği )
Y8.CDE. 2014/28346GENEL GÜVENLİĞİN YANGIN ÇIKARTARAK TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanıkların Katılanın Oturduğu Evin Kapısına Benzin Dökerek Ateşe Verip Paspas ve Kapının Ahşap Kısımlarını Yaktıkları - Eylemin Bölünerek Genel Güvenliğin Yangın Çıkartarak Kasten Tehlikeye Sokulması Suçundan Beraat Kararı Verilemeyeceği/Sanıkların Yakarak Mala Zarar Verme Suçundan Cezalandırılacağı )
Y2.CDE. 2005/11952GENEL GÜVENLİĞİNİN TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKULMASI ( Eyleminin TCK.'da veya 5326 Sayılı Kabahatler Kanununda Suç Olarak Düzenlenip Düzenlenmediği Araştırılmadan Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y11.HDE. 2005/8536GENEL GÜVENLİK / VERGİ BORCU ( Mahkemece Yasal Düzenlemeler Gözetilmeksizin Genel Güvenlik ya da Vergi Borcu Dışında Yurt Dışına Çıkış Yasağı Konulamayacağına İlişkin Kararının İsabetsiz Olduğu - Yurtdışına Çıkış Yasağının Kaldırılması İstemi )
Y4.CDE. 1984/2963GENEL GÜVENLİK GÖZETİMİ ALTINDA BULUNMAK CEZASINDAN KAÇMAK ( İnfaza Bihakkın Tahliye Tarihinden Önce Başlanmış Olması Halinde )
Y4.CDE. 1984/2963GENEL GÜVENLİK GÖZETİMİ CEZASININ İNFAZINA BİHAKKIN TAHLİYE TARİHİNDEN ÖNCE BAŞLANMASI ( Genel Güvenlik Gözetimi Altında Bulunmak Cezasından Kaçmak Suçunun Oluşmaması )
Y12.HDE. 2003/18442GENEL HACİZ ( Bu Şekilde Yapılan Takipte Yasal Süresi İçerisinde İtiraz Edilmesi Halinde Takibin Durması )
Y12.HDE. 2003/21273GENEL HACİZ YOLU ( Alacaklı Süresi Geçen Çeki Genel Haciz Yoluyla Takibe Koyduğuna Göre Borçlunun Her Türlü İtirazını İcra Müdürlüğüne Yapması Lüzumu )
Y12.HDE. 2005/10570GENEL HACİZ YOLU ( Alacaklının Aynı Celsede İtirazın Kaldırılmasını Sözlü Olarak İstemesi - Tarafların İbraz Ettikleri Belgeler Ve Beyanları Nazara Alındığında Anlaşmazlığın Çözümünün Bu Aşamada Yargılamayı Gerektirdiği )
Y12.HDE. 1993/13311GENEL HACİZ YOLU ( Borç Ödemeden Aciz Belgesi Bulunması )
YHGKE. 2001/12-668GENEL HACİZ YOLU ( Her Türlü İtirazın İcra Dairesine Yapılması Mecburiyeti ve İcra Tetkik Merciine Başvurunun Geçersizliği )
Y4.HDE. 2017/2689GENEL HACİZ YOLU ( İdari Para Cezasının Ödetilmesi Amacıyla Başlatılan İcra Takibine Yapılan İtirazın İptali İstemi - Kamu Alacağının Genel Haciz Yoluyla Takip Edilemeyeceğine Dair Bir Yasal Düzenlemenin Bulunmadığı/Alacaklının 6183 Sayılı Kanun Uyarınca Tahsil Yoluna Başvurabileceği Gibi Genel Haciz Yolu İle Takip Yoluna da Başvurabileceği )
Y12.HDE. 2002/1264GENEL HACİZ YOLU ( İtirazın İcra Dairesine Yapılması Gerektiği - İcra Tetkik Merciine Yapılan İtirazın Yasal Olmadığı )
Y12.HDE. 2002/2665GENEL HACİZ YOLU ( Takibe Dayanak Yapılan Bankadan Alınan Ödemeye İlişkin Dekontun İİK. 68. Maddesindeki Yazılı Belge Niteliğinde Bulunmadığı - Alacağın Tahsilinin Yargılamayı Gerektirdiği/İtirazın Kaldırılması Talebinin Reddi Gerektiği )
Y12.HDE. 2002/6178GENEL HACİZ YOLU ( Takibin Mümkün Olmayacağı - Kira Parası Dışında Elektrik Parası ve İşhanı Katılım Payı )
Y12.HDE. 2016/31970GENEL HACİZ YOLU İLE ACİZ VESİKASINA DAYALI TAKİBE İTİRAZIN KALDIRILMASI (Mahkemece Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu Gerekçesi İle Görevsizlik Kararı Verildiği - Mahkemece Aciz Vesikası İİK. 68 Anlamında Belge Olup Alacaklının İtirazın Kaldırılması Talebini Anılan Madde Uyarınca İnceleyerek İşin Esası Hakkında Bir Karar Vermesi Gerekirken Ayrıca Belirtilen Bu Konuları İnceleyerek Karara Bağlanmasının da Görevi Dahilinde Olduğu Hususu Dikkate Alınmaksızın Görevsizlik Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y12.HDE. 2014/17997GENEL HACİZ YOLU İLE BAŞLATILAN İLAMSIZ İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI ( Davacı Alacaklının Vefatı/Mirası Reddetmeyen Davacı Mirasçıların Davaya Dahil Edilmesi Gerekiği - Vefat Eden Alacaklı ile Vekili Arasındaki Vekalet Aktinin Sona Erdiğinin Kabulü Gereği )
Y12.HDE. 2005/17023GENEL HACİZ YOLU İLE BAŞLATILAN TAKİPLER ( Her Türlü İtirazın İİK'nun 62.Maddesi Gereğince İcra Dairesine Yapılmasının Zorunlu Olduğu )
Y12.HDE. 2001/11131GENEL HACİZ YOLU İLE İCRA TAKİBİ ( Borçlunun Kira Borcunu Kabul Etmesi-Ancak Bunun Alacaklıya Verilen Depozitodan Mahsubunun Gerektiğini İddia Etmesi )
Y12.HDE. 2003/15156GENEL HACİZ YOLU İLE İCRA TAKİBİ ( Koşulları Oluşmadığı için Ödeme Yapılmayan Hallerde Depo Edilmesi İstenen Teminat Mektubu Bedeli için Genel Haciz Yolu ile Dahi İcra Takibi Yapılamaması )
Y12.HDE. 2015/24815GENEL HACİZ YOLU İLE İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( Borçlunun Yetkiye İtirazının Yanında Borca ve Faize de İtiraz Ettiği/Alacaklı Tarafından Sadece Yetki İtirazının Kaldırılması Talep Edilip Borca ve Faize İtirazın Kaldırılması İçin İstemde Bulunulmadığı - Borca ve Faize Dair İtiraz Kaldırılıncaya ya da İptal Edilinceye Kadar Takibin Durmaya Devam Edeceği/Yetki İtirazının Kaldırılmasıyla Beraber Takibin Devamına Karar Verilemeyeceği )
Y12.HDE. 2016/489GENEL HACİZ YOLU İLE İLAMSIZ İCRA TAKİBİNE YAPILAN İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ ( İtirazın Kaldırılmasına Dayanak Yaptığı Noter Tasdikli Belgenin İçeriği İncelendiğinde 2004 S.K. Kapsamında 68. M. İfade Edilen Belge Niteliğinin Bulunduğu - Ancak Belge İçeriğinin Hangi Çekleri Kapsadığının Gözetilmesi Gereği )
YHGKE. 2001/12-354GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Alacağın Rehin Tutarı ile Karşılanamayacağının Belirgin Olması Karşısında Tüm Alacak için Tahsilde Tekerrür Olmamak Kaydı ile Haciz Yolu ile Takip Yapılmasında Usulsüzlük Bulunmaması )
Y12.HDE. 2003/16972GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Alacaklı Bankanın Henüz Nakde Çevrilmemiş Teminat Mektubu ile İlgili Olarak Genel Haciz Yolu ile İcra Takibi Yapma Hakkının Olması )
Y12.HDE. 2009/11169GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Borcun Aslına ve Faize Yönelik İtirazların Dışında Kalan Dayanak Belgelerin Ödeme Emrine Eklenmediği - Şikayet Niteliğinde Bulunan İstemin İcra Mahkemesine Yapılması Zorunluluğu )
Y12.HDE. 2007/18637GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Borçlunun İmza ve Borca Yönelik İtirazlarını Ödeme Emrinin Tebliğ Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İcra Dairesine Bildirmesi Zorunluluğu - İcra Mahkemesine Başvurulmasının Sonuç Doğurmayacağı )
Y12.HDE. 1988/5018GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Faiz ve Cezai Şarta İtiraz )
Y12.HDE. 2011/3443GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Her Türlü İtirazın İcra Dairesine Bildirilmesinin Zorunlu Olduğu İcra Dairesi Yerine Mahkemeye Yapılan Başvurunun Sonuç Doğurmayacağı - Yetki İtirazının Süresi İçinde İcra Dairesine Yapılması Gereği )
Y12.HDE. 2000/7693GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Hesap Özetini Noter Aracılığı ile Göndermeden )
Y12.HDE. 2002/7827GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİP ( İtiraz İle Durmasından Sonra Aynı Belgeye Dayanarak Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle İkinci Bir Takip Yapılması Halinde Derdestlik İtirazında Bulunulabileceği - İtiraz üzerine duran takibin devamı için itirazın kaldırılması veya iptali yollarından birine göre takibin devamı kararı alması gerekliliği / Borçlunun itirazı ile itirazın durması halinde itirazın tebliğinden itibaren 6 ay içinde itirazın kaldırılmasını talep edilmediğinde birdaha aynı belgeye dayanarak ilamsız takip yapılamayacağı )
Y12.HDE. 1993/13182GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİP ( İtiraz Mercii )
Y12.HDE. 1997/2995GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİP ( İtirazın Kaldırılması-Vekalet Ücreti-Vekaletname )
Y12.HDE. 2008/10735GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Kambiyo Senedi Niteliğindeki Bono - Uygulanacak Zamanaşımı Süresinin Üç Yıl Olduğu )
Y12.HDE. 2005/23478GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Kredi Sözleşmesi - Borçlunun İtirazı Üzerine İstenebilecek Asıl Borç ve Faizi Mahkemece 4077 Sayılı Kanun Hükümleri Esas Alınarak Muacceliyet Uyarısının Yerine Getirilip Getirilmediğinin Resen İnceleneceği )
Y12.HDE. 1997/482GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Nafakaya İlişkin Mahkeme Ara Kararlarının Bu Şekilde Takip Yapılabilmesi )
Y12.HDE. 2013/16872GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Ödeme Emri Tebliğ İşleminin Usulüne Uygun Olduğunun Kabul Edildiği - Başvurunun Gecikmiş İtiraz Olarak Yapıldığı/İstemin Gecikmiş İtiraz Olarak Vasıflandırılması İncelenmesi ve Sonuçlandırılması Gerektiği )
Y12.HDE. 2002/2614GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Öncelikle İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibin Yapılması Gerektiği - Başvurunun Şikayet Olduğu/Şikayetin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 1976/7867GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİP ( SSK Prim Tahakkuk ve Tahakkuk Belgesi )
Y12.HDE. 2006/12881GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Zamanaşımı Süresi TTK.nun 661. Maddesine Göre Değil Borçlar Kanunu 125. Madde Hükmüne Göre Hesaplanması Gereği )
YİBGKE. 2017/2GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİP (İlama Dayalı Bir Alacağın İlamsız Takip Konusu Yapılamayacağı - İcra Hukukuna ve Yargılama Tekniğine Uygun Düşmediği Alacaklının Hukuki Yararının Bulunmadığı Gibi Borçlunun Hukuki Durumunu Ağırlaştıracağı)
Y12.HDE. 1995/7816GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİP EDİLEMEYEN ALACAKLAR ( Kıyı Kanununa Göre Verilen Para Cezaları )
Y12.HDE. 2014/15938GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİPTE BORCA İTİRAZ ( Borca İtiraz Dilekçesinde Havale Bulunmadığı ve İtirazın Süresinde Olmadığı İddiasıyla Takibe Devam Talebi/Borçlunun İtiraz Ettiğine ya da İtiraz Dilekçesi Verdiğine Dair Usulüne Uygun İcra Tutanağı Bulunmadığı - İtirazın Varlığından Bahsedilemeyeceği/Şikayetin Kabul Edileceği )
Y12.HDE. 2012/5715GENEL HACİZ YOLU İLE YAPILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( Borç Muhtırasına Yönelik İtiraz Bulunduğu - Muhtıra Tarihi İtibariyle Yapılan Ödemelerin Miktar ve Tarihi Gözetilerek Borç Miktarının Bilirkişi Aracılığı ile Tespiti Gerektiği )
Y12.HDE. 2010/27682GENEL HACİZ YOLU İLE YAPILAN TAKİP ( Taşınmazların Müteselsil Kefillerce Kredi Sözleşmesine Teminat Olarak İpotek Edildiği - Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil Olan Şikayetçilerin Aleyhine Genel Haciz Yoluyla Takip Yapılabileceği )
Y12.HDE. 1993/15185GENEL HACİZ YOLU İLE YAPILAN TAKİPLERDE İTİRAZ
Y12.HDE. 2011/1894GENEL HACİZ YOLUYA TAKİP ( İtirazın Kaldırılması Davası/Belgede İbraz Tarihi Olmadığı - Borç İkrarına Haiz Belge Niteliği de Taşımadığı/Genel Haciz Yoluyla İlamsız Takibe de Konu Edilmesinin Mümkün Olmadığı )
Y12.HDE. 2016/11783GENEL HACİZ YOLUYLA BAŞLATILAN İCRA TAKİBİ ( Borçlunun Yaptığı İtirazın Hükümden Düşürülmesi ve Duran Takibin Sürdürülebilmesinin İtirazın Kaldırılması veya İptaline Bağlı Olduğu - İtirazın İptali ile İlgili Kısa Karara Dair Duruşma Tutanağının Kanunda Belirtilen Unsurları Taşımadığı ve Dolayısıyla İtirazın İptaline Dair İlam Niteliğinde Sayılamayacağı/Gerekçeli Karar İbraz Edilmeden Duran Takibin Kısa Karar ile Devamının Sağlanması Olanaklı Olmadığından Şikayetin Kabulü Gerektiği )
Y12.HDE. 2011/4290GENEL HACİZ YOLUYLA BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNDE ÖDEME EMRİNİN İPTALİ TALEBİ ( Kira Sözleşmesine Dayalı - Kamu Bankasına Bildirilen Adrese Yapılan Tebliğatta Değişen Adres Bildirilmemiş Olsa Dahi 7201 S.K. 35'in Uygulama Alanı Bulunduğu )
Y12.HDE. 2014/31867GENEL HACİZ YOLUYLA BAŞLATILAN İLAMSIZ İCRA TAKİBİ ( İcra Emrinin Varlığının İlama Dayanması İcra Emrinde İlam Tarih ve Numarası Yer Alması Gereği - Genel Haciz Yoluyla Başlatılan İlamsız Takipte Borçlulara İcra Emri Gönderilmesini Kanuna Aykırı Olduğu Şikayetinin Süreye Tabi Olmadığı )
Y12.HDE. 2008/478GENEL HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİ ( Başka Bir Adresinde İkinci Kez Tebliğ Edilen Ödeme Emri İle Borçluya Yeni Bir İtiraz Hakkı Tanınmış Sayıldığı )
Y12.HDE. 2011/3510GENEL HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİ ( Hakim Her Somut Olayın Özelliğini Cereyan Şeklini Gerçekleşen Maddi Olguları En Ufak Ayrıntılarına Kadar Gözönünde Bulundurup İddiayı Tahkik Etmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2013/17965GENEL HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİ ( İmar Kanunu'na Dayalı Olarak Verilen İdari Para Cezasının Tahsilinin Genel Haciz Yoluyla İcra İflas Dairelerinden İstenemeyeceğinden Mahkemece Bu Hususun Re'sen Göz Önüne Alınarak Takibin İptaline Karar Verileceği )
Y12.HDE. 2004/1810GENEL HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİ ( Rehin Açığı Belgesine Dayalı Olarak Borçlu Hakkında Genel Haciz Yoluyla İcra Takibi Başlatılabilmesinin Mümkün Olması )
Y8.HDE. 2012/3755GENEL HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİ (Alacaklının Kredi Borcundan Doğan ve İpotek Limitini Aşan Alacak Kısmı İçin Genel Haciz Yoluyla Ayrı Bir Takip Yapılabileceğinin Mahkemece Gözetileceği - Fazlaya Dair Takibin İptali Gereği/İpotek Limiti )
Y12.HDE. 2012/5923GENEL HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİ (Kredi Sözleşmesi Sebebiyle Oluşan Nakdi Alacağın Tahsili İçin Borçluya Gönderilen Hesap Kat İhtarının Adı Geçene Tebliğ Edildiği ve 1 Aylık Süre İçinde Bu İhtara Krediyi Kullandıran Alacaklı Banka Nezdinde İtiraz Edilmediği - Hesap Kat İhtarının Nakdi Alacak Yönünden Yazılı Belge Niteliğini Kazandığı/Borçlu Hesap Özetinin Gerçeğe Aykırılığını Ancak Borcu Ödedikten Sonra Dava Edebileceği)
Y12.HDE. 2013/21000GENEL HACİZ YOLUYLA İLAMSIZ İCRA TAKİBİ ( Kredi Sözleşmesinde Borçlunun Adresinin Yazılı Olduğu Adrese Noterce İhtarnamenin Tebliğe Çıkarıldığı - İcra Takip Dosyasında İse Bu Adrese Herhangi Bir Tebligat Çıkarılmaksızın Ödeme Emrinin Adrese Dayalı Kayıt Sistemindeki Adrese Çıkarıldığı/Borçlunun Bilinen Adresine Tebligat Çıkarılmaksızın Adres Kayıt Sisteminde Bulunan Adresine Yapılan Tebliğin Doğru Olmadığı )
Y12.HDE. 2012/23736GENEL HACİZ YOLUYLA İLAMSIZ İCRA TAKİBİNDE İTİRAZ MERCİİ ( Ödeme Emrinin Tebliğ Tarihinden İtibaren Yedi Gün İçinde İcra Müdürlüğüne Yapılması Gerektiği - İcra Mahkemesine Yapılan İtiraz Hukuki Sonuç Doğurmayacağından İstemin Reddine Karar Vermek Gerektiği/Borca İtiraz )
Y12.HDE. 2012/5920GENEL HACİZ YOLUYLA İLAMSIZ İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI ( Genel Kredi Sözleşmesi ve Kat İhtarına Dayalı Alacak Talebi - İtirazın Kaldırılmasına Karar Verildiğinden Alacaklı Yararına Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2012/14953GENEL HACİZ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİBE İTİRAZ ( Ödeme Emrinin Tebliği Tarihinden İtibaren Yedi Gün İçinde İcra Dairesine Bildirilmesi Gereği - Borçulunun Takibi Öğrenmiş Olmasının İtiraz Süresinin Başlaması Sonucunu Doğurmayacağı )
Y12.HDE. 2002/8113GENEL HACİZ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİP ( Aidat Alacakları ve Fer'ileri - İtiraz/İcra Tetkik Merciince Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
Y12.HDE. 2014/27912GENEL HACİZ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİP ( İtirazın Kaldırılması Davası - Takibe Dayanak Gösterilen Faturanın Düzenlenmesine Esas Bir Alım Satım Sözleşmesi Olup Olmadığının/Sözleşmede Yetkiye ve Faiz Oranına İlişkin Bir Düzenleme Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı/Sözleşme Mevcutsa Değerlendirileceği - Bilirkişi Raporunda Belirtilen Ticari Avans Faizinin Uygulanacağına İlişkin Görüşün Esas Alınamayacağı )
Y12.HDE. 2013/17764GENEL HACİZ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİP ( Tebligatın Usulsüzlüğü Kabul Edildiğine Göre Öğrenme Tarihinin Tespitiyle Ödeme Emri Tebliğ Tarihinin Bu Tarihe Göre Düzeltilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2012/14348GENEL HACİZ YOLUYLA SATIŞI YAPILAN TAŞINMAZ İHALESİNİN FESHİ DAVASI (Arazi Üzerindeki Binaların Arazinin Bütünleyici Parçası Olduğu - Arsa ve Bina Bedeli Toplamı Üzerinden Muhammen Bedelin Belirlenip Satış İlanının Hazırlanması Gereği)
Y12.HDE. 1994/10230GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİBE ÇEVİRME ( Kambiyo Senetlerine Özgü yolla Takibi )
Y12.HDE. 2013/21229GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİBE KONU EDİLEN SÖZLEŞME ( Taraflara Karşılıklı Edimler Yükleyen Bir Sözleşme Olduğu - Mahkemece İtirazın Kaldırılması Talebinin Reddi Gerekirken Kısmen Kabulüyle Takibin Asıl Alacak Yönünden Devamına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
YHGKE. 2006/12-786GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Alacaklı Vekilinin Talebi Doğrultusunda Yeniden Çıkartılan Ödeme Emri Adı Geçene Tebliğ Edildiği - Borçluya İkinci Kez Ödeme Emri Tebliği Ona Yeni Bir İtiraz Hakkı Tanıdığından İcra Müdürlüğünce Takibin Durdurulmasında Bir Yanlışlık Bulunmadığı )
Y12.HDE. 2001/8684GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Alacaklının Asıl Kredi Borçlusu Hakkında Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu Dışında Genel Haciz Yoluyla İcra Takibi Yapabileceği )
Y12.HDE. 2001/10325GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Alacaklının Takibi Usulsüz İse de Borçlu İtirazında Asıl Borcu Kabul Edip Ödediğinden ve Sadece Faize İtiraz Ettiğinden Senedin Borç İkrarını İçermediğinden Sözü Edilen Husus Nazara Alınması Gereği )
Y11.HDE. 2012/699GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Alacaklının Takip Kesinleşmeden Hakkının Tehlikede Görerek Borçlunun Mallarına İhtiyati Haciz Talep Edebileceği - Eldeki Davada İhtiyati Haciz Şartlarının Oluştuğunun Mahkemece Gözetileceği/İhtiyati Haciz Şartları )
Y12.HDE. 2000/3484GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Asıl Borçluya Müracaat Etmeden Kefiller Hakkında Yapılabileceği )
Y12.HDE. 2002/17586GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Belge Çek Niteliğinde Bulunmadığından Borçlu İtirazında Borcu Ödediğini Beyan Ettiğinden Alacaklının Genel Haciz Yoluyla Takip Yapmasında Usulsüzlük Olmadığı )
Y12.HDE. 2005/12499GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Borca İtiraz - Borçlu Tarafından Bizzat İcra Dairesine Getirilip Tesliminin Zorunlu Olmadığı/Dilekçe Altında Kendisine Atfen Atılan İmzaya Karşı Çıkmaması Gereği )
YHGKE. 2011/12-338GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Borca İtirazın Kaldırılması - Zamanaşımına Uğrayan Senet İçin Keşideciye Karşı Müracaat Olanağı Kalmadığı/Süresi İçinde Zamanaşımı Def'inde Bulunulduğundan İ.İ.K. Nun 68. Maddesinde Sayılan Borç İkrarı Niteliğinde Belgelerden Sayılamayacağı )
Y12.HDE. 2005/14026GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Borcun Hesap Özeti Tebliğ Tarihleri 4077 Sayılı Kanunun 10. Maddesine Eklenen 10/A Madde Koşullarında Borcun Hesaplanması Gereği - Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesi )
Y12.HDE. 2006/12292GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Borçlu Borcunu Ödediğini Belirterek İtirazda Bulunduğu - Hukuki İlişki ve Borç Kabul Edildiğinden Ödeme İddiası Üzerinde Durulması Gerektiği )
Y12.HDE. 2007/6349GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Borçluların İcra Dairesinin Yetkisine İtirazlarının Yanısıra Borca da İtiraz Ettiği - İcra Dairesinin Yetkisi Hakkında Bir Karar Verilmeden İşin Esasının İncelenerek Yazılı Şekilde Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
Y12.HDE. 2005/603GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Borçlunun İtirazının Derdest Olmasına Rağmen Alacaklının İlamların İcrası Yoluyla Takip Yapması/Borçlunun Mükerrerlik İtirazının Kabul Edilmesi Gereği )
Y12.HDE. 2003/19332GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Borçlunun İtirazının İptaline İlişkin Asliye Hukuk Mahkemesinden Alınan Kararın Asıl Takip Dosyasına İbraz İle İtirazın İptaline Karar Verilen Miktar Üzerinden Alacaklının Takibine Devam Olanağı Sağlaması Gereği )
Y12.HDE. 1988/8441GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Çeke Dayalı )
Y12.HDE. 2011/3783GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( İcra Mahkemesinden İtirazın Kaldırılması - Takibin İmzası İkrar veya Noterlikçe Tasdik Edilen Borç İkrarını İçeren Bir Senede Dayanması veya Resmi Daire veya Yetkili Makamların Yetkileri Dahilinde Usulüne Göre Verdikleri Bir Belgeye Dayanması Gereği )
Y12.HDE. 1994/11900GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( İflastan Sonra Doğan Alacaklar İçin )
YHGKE. 1991/12-136GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( İlam Niteliğinde ve Kesin Borç İkrarını Havi Belge İle Yapılması )
Y12.HDE. 2010/90GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( İlamsız Takip Yapılan Adi Ortaklık - Ortaklığı Oluşturan Şirketlere Ayrı Ayrı Ödeme Emri Tebliğ Edilmiş Olması/Genel Haciz Yoluyla Takibin Usulsüz Olmadığı )
Y12.HDE. 2008/17837GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( İmzaya İtiraz - İcra Mahkemesine Değil İcra Dairesine Başvurulacağı )
Y12.HDE. 1990/432GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( İtirazda Süre ve Merci )
Y12.HDE. 2012/5337GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( İtirazın Kaldırılması İstemi - Takip Dayanağı Belge Havale Hükmünde Olup İ.İ.K.'nun 68. Md.'sinde Yazılı Mücerret Borç İkrarını İçeren Niteliği Bulunmadığı/Borçlu Tarafça Senet Borcu Kabul Edilmemiş Olduğundan Alacaklının Bu Belgeye Dayalı Olarak İtirazın Kaldırılmasını İsteyemeyeceği )
Y12.HDE. 1983/12587GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Kambiyo Senedine Dayanarak Yapılan Takibin Borçlunun Ciranta Sıfatıyla Sorumluluk Sıfatını Etkilememesi )
Y12.HDE. 1994/7303GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Kambiyo Senedine İstinaden )
Y4.HDE. 2015/11861GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Kamu Alacağının Genel Haciz Yoluyla Takip Edilemeyeceğine İlişkin Bir Yasal Düzenleme Bulunmadığı - Bu Konuda Seçimlik Hakkı Bulunan Davacının Genel Hükümler Uyarınca Takip ve Dava Yoluna Başvurabileceği )
Y12.HDE. 2005/2179GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Kredi Kartı Sözleşmesi - Borca İtiraz Edilmesi Halinde İtirazın Kaldırılması İstemini İnceleme Görevi İcra Mahkemesine Ait Olduğu )
Y12.HDE. 2004/20475GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Kredi Kartı Sözleşmesine Dayanarak - Borçlunun 1 Ay İçinde Hesap Özetine İtiraz Etmesi Halinde İİK. 68/b Maddesinin Uygulanma İmkanı Olmadığı )
Y12.HDE. 1997/554GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Kredi Sözleşmesi Nedeniyle )
Y12.HDE. 2005/4456GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Kredi Sözleşmesinde Kefaletin Müteselsil Olduğunun Yazılmasına Göre Şikayetçi Hakkında Genel Haciz Yolu İle Takip Yapılmasında Yasaya Aykırılık Olmadığı )
Y12.HDE. 1998/5606GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Limitli İpotekte Borcun Limiti Aşan Kısmının Takibi )
Y12.HDE. 2014/17657GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Mahkeme Ara Kararı İlam Niteliğinde Bir Belge Olmayıp Yetkili Makamların Yetkileri Dahilinde ve Usulüne Göre Verdikleri Belge Niteliğinde Olduğu - Takibe Dayanak Yapılan Geçici Ödemeye İlişkin Mahkeme Ara Kararının İİK'nun 68/1. Md.sindeki Belgelerden Olması Nedeniyle İtirazın Kaldırılması İsteminin Kabulü Gerektiği )
Y12.HDE. 2006/1423GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Mahkemece İİK.nun 68/1. Maddesinde Sayılan Nitelikte Bir Belge Olarak Kabul Edilen İcra Mahkemesinin Kararında da Borçlu Taraf Olmadığından Anılan İlamlara Dayalı Olarak Alacaklının Yapamayacağı )
Y12.HDE. 2002/4772GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Mercice Alacaklının İtirazın Kaldırılmasını Merciden İstemesi Üzerine Öncelikle Yetki İtirazı Konusunda Bir Karar Verdikten Sonra Merciin Kendisini Yetkili Görmesi Halinde İtirazın Esası İncelenmesi Gereği )
Y12.HDE. 2005/18685GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Nedeni İle Mükerrerlik İtirazının İcra Müdürlüğüne Yapılması Yerine Mahkemeye Yapılmış Olduğundan Talebin Bu Nedenle Reddine Karar Verilmesi Gereği )
Y12.HDE. 2010/918GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Nedeniyle Açılan İtirazın Kaldırılması Davası - Borçluların Borç Doğuran Hukuki İlişkiyi Kabul Ettiği/2004 S.K. Md. 68/1 Kapsamında Bir Belgenin Mevcut Olup Olmadığının Araştırılmasına Gerek Olmadığı )
YHGKE. 2007/12-314GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Senedin Giriş Katı Kapıcı Dairesi Olarak Yapılmasının Teminatı Olarak Verildiği - Alacağın Tahsilinin Gerekip Gerekmediğinin Yargılamaya Muhtaç Olduğu/İtirazın Kaldırılması )
Y12.HDE. 2000/7926GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Sulh Anlaşmasının İlam Hükmünde Olması )
Y12.HDE. 2013/15121GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Süresinde Yapılan İtiraz Üzerine Duran Takipte Alacaklı Tarafından Takibin Devamı Yönünde Bir Karar Sunulmadıkça Takibe Devam Edilip Bir İşlem Yapılamayacağından Şikayete Konu Muhtıranın İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2014/25805GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Takibe Dayanak Senette Lehtar ve Dolayısı İle Lehdarın Cirosu Bulunmadığından Senet Arkasında İmzası Olan Alacaklı Yetkili Hamil Olmadığı - Ayrıca Bu Belge Kayıtsız Şartsız Borç İkrarı İçeren Belge Niteliğinde Bulunmadığı/İtirazın Kaldırılması Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2005/2283GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Takip Dayanağı Bonoda Vadenin Geldiği Tarihten İtibaren Üç Yıl İçinde Tedavüle Çıkarılmadığından Bu Bonoda Zamanaşımının Gerçekleştiği İtirazın Kaldırılması İsteminin Reddi Gereği )
Y12.HDE. 2013/17831GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Takip Şartı Yerine Getirilmeden Tüm Borçlular Hakkında Genel Haciz Yoluyla İlamsız Takip Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y12.HDE. 2010/33306GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Temyiz Satıştan Başka İcra İşlemlerini Durdurmadığı - Bu Hükme Göre Takibe Yönelik İtiraz ve Şikayetler Hakkında Verilen İcra Mahkemesi Kararları Kesinleşmeden Satışa Gidilemeyeceği )
Y12.HDE. 2005/18820GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Yapılan İtirazla Takip Durmuş Olduğundan Mahkemece Anılan Borçlunun İtirazında İtirazını Haklı Gösterecek Herhangi Bir Belge de İbraz Etmediği Nazara Alınarak Bu Borçlu Yönünden İtirazın Kaldırılması Gereği )
Y12.HDE. 2006/1788GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Yasal 7 Günlük Süre İçerisinde İcra Dairesine İtiraz Edilmediği ve Takibin Bu Haliyle Kesinleşdiği - İİK.nun 71. Maddesindeki Nedenlerle Takibin Kesinleşmesinden Önce Gerçekleşen Zamanaşımına Dayanılarak İcra Mahkemesinden Takibin İptali İstenemeyeceği )
Y19.HDE. 2005/1457GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP KOŞULU ( Alacaklının Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapması - Tahsilatın Borcu Ödemeye Yetmemesi )
Y12.HDE. 2002/190GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP YAPILAMAMASI ( Bononun Vadeden İtibaren 3 Yıl Geçtikten Sonra Zamanaşımına Uğraması )
Y12.HDE. 2000/3484GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP YAPILAMAMASI ( Kredi Sözleşmesinin Asıl Borçlusundan Rehinle Temin Edilmiş Alacak )
Y12.HDE. 2014/26404GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP YAPMA YASAĞI ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Mecburiyeti - Alacaklının İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip İle Birlikte Genel Haciz Yoluyla Takip de Yaptığı/Borçlu Aleyhine Öncelikle İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılması Gerekirken Genel Haciz Yoluyla İlamsız Takip Yapılamayacağı )
Y12.HDE. 1987/2947GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİPTE İMZA İNKARI
Y12.HDE. 1995/823GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİPTE İTİRAZ
Y12.HDE. 1990/13640GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİPTE İTİRAZ ( Görev )
Y12.HDE. 1985/8921GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİPTE İTİRAZ ( İcra Dairesine Yapılması Gerektiği )
Y12.HDE. 1997/4996GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİPTE ŞİKAYET VE İTİRAZLAR ( Nereye Yapılacağı )
Y12.HDE. 2016/3978GENEL HACİZ YOLUYLA YAPILAN İLAMSIZ İCRA TAKİBİ ( Bonoya Dayalı - Alacaklı Tarafından Bonoya Dayalı Olarak Genel Haciz Yoluyla İlamsız İcra Takibine Başlandığı Örnek 7 Numaralı Ödeme Emrinin Borçluya Tebliği Üzerine Borçlunun Takip Talebine Eklenen Belgenin Kambiyo Vasfı Bulunmadığını İleri Sürerek İcra Mahkemesine Başvurduğu/Genel Haciz Yoluyla Yapılan İlamsız İcra Takibinde İse Takibin Dayanağının Kambiyo Senedi Vasfında Olma Zorunluluğu Bulunmadığı )
Y12.HDE. 1998/4252GENEL HACİZ YOLUYLA YAPILAN TAKİBE İTİRAZ ( Takip Yolu Değiştirilemeyeceği )
Y12.HDE. 2014/17867GENEL HACİZ YOLUYLA YAPILAN TAKİBİN İPTALİ ( Takipte Borçlu Olarak T.C. Sağlık Bakanlığı Gösterilmesi Gerekirken Devlet Hastanesinin Gösterilmesinin Maddi Hataya Dayandığı - Taraf Değişikliği İçin Kesin Süre Verileceği/Değişiklik Halinde Ödeme Emri İptal Edilerek Şikayetçi Bakanlığa Usulüne Uygun Olarak Ödeme Emri Gönderileceği Değişiklik Yapılmazsa Taraf Ehliyeti Yokluğu Nedeniyle Takibin İptal Edileceği )
Y12.HDE. 2006/113GENEL HACİZ YOLUYLA YAPILAN TAKİP ( 48. İç Güvenlik Tugay Komutan Yardımcılığı Askeri Garnizon Müdürlüğü"nün Gerçek ve Tüzel Kişiliği Bulunmadığından Taraf ( Aktif Husumet ( Ehliyeti Olmadığı )
Y12.HDE. 2006/2007GENEL HACİZ YOLUYLA YAPILAN TAKİP ( Borçlunun İtiraz Etmemesi Üzerine Takip Kesinleşeceğinden Gecikmesinde Zarar Umulan Hallerde Mahkeme Vereceği Kesin Bir Süre İçinde Vekaletnamesini Getirmek Şartıyla Vekilin Yaptığı İtiraz Geçerli Sayabileceği )
Y12.HDE. 2005/23319GENEL HACİZ YOLUYLA YAPILAN TAKİP ( İİK'nun 58 ve 61.Maddelerindeki Prosüdürün Gerekçe Gösterilerek Yazılı Şekilde Takibin İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y12.HDE. 2010/9167GENEL HACİZ YOLUYLA YAPILAN TAKİP ( Mahkemece Gerektiğinde Bilirkişiden de Yararlanılmak Suretiyle Borçlunun Takas-Mahsup Talebinin İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2014/16641GENEL HACİZ YOLUYLA YAPILAN TAKİPTE YETKİYE İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Borçlu Yetki İtirazı Yanında Borca da İtiraz Etmiş Olup Akdi İlişkiyi Kabul Etmediği - T.B.K. 89. Md. Uygulanamayacağından Alacaklının Ödeme Zamanındaki Kendi Yerleşim Yerinde Takip Yapamayacağı/İsteminin Reddedileceği )
Y17.HDE. 1992/13348GENEL HARMAN YERİ ( Bunun Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yolu ile Mülk Edinilmesinin Mümkün Olmaması )
Y17.HDE. 1997/6036GENEL HARMAN YERİ ( Kamu Malı Olup Zilyetlikle Kazanılamayacağı )
Y17.HDE. 2003/4301GENEL HARMAN YERİ ( Kamu Orta Malı Niteliğindeki Yerlerin Özel Mülkiyete Konu Olamayacağı - Süresi Neye Ulaşırsa Ulaşsın Zerinde Sürdürülen Zilyetlikte Zilyet Yararına Bir Hak Sağlamadığı )
Y17.HDE. 2004/189GENEL HARMAN YERİ ( Zilyetlikle İktisap Edilemeyeceğinden Zilyetlik Süresi Neye Ulaşırsa Ulaşsın Zilyet Yararına Bir Hak Sağlamadığı - Tescil Talebinin Reddi Gereği )
Y16.HDE. 1995/479GENEL HARMAN YERİ ( Zilyetlikle Kazanmanın Mümkün Olmadığı )
Y8.HDE. 2006/2174GENEL HARMAN YERİ OLARAK SINIRLANDIRILAN TAŞINMAZ ( Tescili Talebini İçeren Davada İlgili Yerel Tüzel Kişinin Davaya Dahil Edilmesi Gereği )
Y11.HDE. 2010/10093GENEL HAYAT TECRÜBELERİ ( İnternette Yeralan Yanıltıcı Tanıtımın Sınırlı Bir Kitle Tarafından Takip Edilen Özelliği Nedeniyle Tek Başına Kar Artışındaki Düşüşün Sebebi Olamayacağı - Davacının Manevi Tazminat İsteminin Kabul Edileceği )
Y13.HDE. 2013/391GENEL HAYAT TECRÜBELERİNE GÖRE DE ÖZEN BORCU ( Doktorların Hafif de Olsa Bütün Kusurlarından Sorumlu Olacağı - Hastalarının Zarar Görmemesi İçin Yanlız Mesleki Değil Genel Hayat Tecrübelerine Göre de Dikkate Yükümü Bulunduğu )
Y5.HDE. 2002/3361GENEL HİZMETLER İÇİN AYRILAN YERLER ( İmar Düzenlemesi Sırasında Malikin Muvafakati İle Genel Hizmetler İçin Ayrılan Yerler Hakkında Eski Maliklerin Mülkiyet İddiasında Bulunamaması )
Y5.HDE. 2002/18247GENEL HİZMETLERE AYRILAN YERLER ( Özel Parselasyon Sonucu - Mülkiyet İddiasında Bulunulamayacağı ve Bedelinin de İstenemeyeceği )
YCGKE. 1987/9-482GENEL HUKUK İLKESİ ( Sanığın Lehe Olan Yasal Düzenlemeden Yararlanması )
Y20.HDE. 2001/2030GENEL HUKUK MAHKEMESİNDE DAVA KONUSU YAPILMIŞ TAŞINMAZLAR ( Kadastro Tesbit Tarihinden Önce-Ne Şekilde İşlem Yapılacağı)
Y9.HDE. 2008/15391GENEL HUKUKİ BİLGİ İLE ÇÖZÜMLENEBİLECEK OLAY ( Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerinin Emredici Yasalara Aykırı Olup Olmadığının Tespiti - Bu Konuda Bilirkişiye Başvurulamayacağı )
Y12.HDE. 2002/8575GENEL HÜKÜM ( Özel Hükmün Olduğu Yerde Genel Hükmün Uygulanamaması )
Y20.HDE. 1993/2775GENEL HÜKÜM NİTELİĞİ ( Orta Malı Olarak da Beyanlar Hanesine Şerh Verilme Karar )
Y21.CDE. 2015/4692GENEL HÜKÜM ÖZEL HÜKÜM İLİŞKİSİ ( Özel Belgede Sahtecilik Suçu - Özel Hüküm Niteliğinde Bulunan 5809 S. K.'nun 56. Md. Hükmündeki Düzenleme de Gözetilip Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesinde Zorunluluk Bulunduğu )
Y18.HDE. 2005/3961GENEL HÜKÜMLER ( Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil - Mahkemece Genel Hükümler Çerçevesinde Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığa Bakılıp Toplanacak Kanıtlar Doğrultusunda Oluşacak Sonuca Göre Hüküm Kurulması Gereği )
Y18.HDE. 1893/12718GENEL HÜKÜMLER ( Haricen Pay Satınalma )
Y14.HDE. 1991/3411GENEL HÜKÜMLER ( Kişilerin Mülkiyet Uyuşmazlıklarının Genel Hükümlere Göre Çözümlenmesi )
YHGKE. 1976/5-1992GENEL HÜKÜMLER ( Mülkiyet Hakkını İlgilendiren Konular )
YCGKE. 1987/154GENEL HÜKÜMLER ( Orman İdaresi Memurlarının İfa Ettikleri Görevin Adli Nitelikte Olması Nedeniyle Soruşturmanın Genel Hükümlere Göre Yürütülmesi )
Y19.HDE. 2012/4778GENEL HÜKÜMLER DOĞRULTUSUNDA VERİLEN TEDBİR KARARI ( Menfi Tespit Davası - Mahkemece Kararın Hüküm Fıkrasında Tesis Edilen Tedbir Kararının İhtiyati Tedbir Olmadığı/Davalı Alacaklı Yararına Tazminata Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
YHGKE. 2015/4-791GENEL HÜKÜMLER UYARINCA TAKİP VE DAVA YOLUNA BAŞVURMA ( Alacağın 6183 Sayılı Yasaya Göre Takibi Mümkün Olsa Bile Anılan Hükümlerin Seçimlik Hakkı Bulunan Davacının Genel Hükümler Uyarınca Takip ve Dava Yoluna Başvurmasına Engel Olmadığı )
Y9.HDE. 1995/24692GENEL HÜKÜMLERE DAYALI AKTE RİAYETSİZLİK TAZMİNATI ( İşçilik Haklarının İş Yasası Hükümlerine Göre İstenebilmesi )
Y19.HDE. 2011/8821GENEL HÜKÜMLERE GÖRE AÇILAN DAVA ( Kredi Kartı Borcundan Kaynaklanan İtirazın İptali Davası/Borçlunun Sözleşme Altındaki İmzaya İtiraz Ettiği - İmzanın Davalı Borçluya Ait Olmadığının Tespiti Halinde Kime Teslim Edildiği ve Kullanılıp Kullanılmadığı Hususları Üzerinde Durulacağı )
Y18.HDE. 1992/7313GENEL HÜKÜMLERE GÖRE DAVA ( Davacının Kat Maliki Olmaması - Kat Mülkiyeti Kanunu )
Y4.HDE. 2007/9062GENEL HÜKÜMLERE GÖRE DAVA ( Sanayi Suyu Taşıma İzin Belgesi Alınmasından Kaynaklanan Para Cezasının Tahsili - Yönetmelikte Tahsilatın 6183 Sayılı Yasa'ya Göre Yapılması Düzenlenmişse de İdarenin Alacağını Genel Hükümlere Göre İsteyebileceği )
Y12.HDE. 2003/18939GENEL HÜKÜMLERE GÖRE DAVA AÇILMASI ( Üçüncü Kişinin İhaleden Sonra Haczin Kaldırıldığı ve Bu Nedenle İhalenin Feshine Karar Verilmesi İsteğinin Genel Hükümlere Göre Uyuşmazlık Konusu Olması )
Y18.HDE. 1995/7988GENEL HÜKÜMLERE GÖRE DAVA HAKKI ( Davacının Topladığı Avanstan Fazla Ödeme Yapmışsa Bunun Yönetim Tarafından Kendisine Ödenmesi Ödenmediği Takdirde Tüm Kat Maliklerini Dava Etmesi )
Y14.HDE. 1990/10854GENEL HÜKÜMLERE GÖRE GÖREV BELİRLENMESİ ( Orman Sınırlamasına İtiraz Davası )
Y18.HDE. 2013/4342GENEL HÜKÜMLERE GÖRE GÖREVLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ ( Davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği - Yerel Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereği/Davanın Esası Hakkın Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu/634 S.K. Uygulanamacağı )
YCGKE. 1995/69GENEL HÜKÜMLERE GÖRE HAZIRLANAN İDDİANAME ( Sanığın Memuriyeti İle İlgili Olmayan Suç İçin Genel Hükümlere Göre Hazırlanan İddianamenin Asliye Ceza Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi )
Y4.HDE. 2014/10536GENEL HÜKÜMLERE GÖRE SORUMLULUK ( Kişilik Haklarına Saldırı Sebebiyle Manevi Tazminat - Davalı Eşin Evlilik Birliği Devam Ederken Başkası İle İlişki Yaşadığı/Davalının Haksız Fiil Faili Olarak Genel Hükümlere Göre Tazminatla Sorumlu Tutulacağı )
YCGKE. 1993/218GENEL HÜKÜMLERE GÖRE SORUŞTURMA ( Belediye İşçilerinin Görev Sırasında veya Görev Dolayısıyla İşledikleri Suçlardan Dolayı )
YCGKE. 1994/28GENEL HÜKÜMLERE GÖRE SORUŞTURMA YAPILMASI ( Belediye Hizmetlisinin Görev Sırasında veya Görev Nedeniyle İşlediği Suç )
YCGKE. 1994/4-42GENEL HÜKÜMLERE GÖRE SORUŞTURMA YAPILMASI ( Belediye Şöförünün Hesap İşleri Müdürüne Hakareti )
Y12.HDE. 2011/27983GENEL HÜKÜMLERE GÖRE YAPILAN YARGILAMALAR ( İcra Mahkemesi Kararları Bu Yargılamalar Yönünden Kesin Hüküm Oluşturmaz İse de Aynı Konuda ki Önceki Kararın Kesinleşmesi Halinde Daha Sonra ki Karara Karşı Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğurur )
Y12.HDE. 2015/6366GENEL HÜKÜMLERE GÖRE YARGILAMA ( Üçüncü Kişinin Haciz İhbarnamesine Gerçeğe Aykırı İtiraz Etmesine Dayalı Tazminat - İcra Mahkemesince Genel Hükümlere Göre Yargılama Yapılarak Sonuca Gidileceği )
Y2.HDE. 2013/18925GENEL HÜKÜMLERE TABİ ALACAK İSTEMİ ( Boşanma - Kocanın İsteği Üzerine Kocanın Hesabına Aktarıldığı ve İade Edilmediği Belirtilen Nakit Paranın Tarafına Verilmesi İsteminin Aile Hukukundan Kaynaklanmayıp Genel Hükümlere Tabi Alacak İstemi Niteliğinde Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 1958/9728GENEL HÜKÜMLERİN İŞÇİLERE UYGULANMASI
Y4.HDE. 2013/18433GENEL HÜKÜMLERİN UYGULAMA ALANI BULUNMAMASI ( Para Cezasının Niteliğinin Yerel Mahkemece Gözetilemesi Gerektiği - Görev )
Y18.HDE. 1995/4435GENEL HÜKÜMLERİN UYGULANMASI ( Davanın Bağımsız Bölüm Malikleri veya Bağımsız Bölüm Malikleriyle Kiracılar Arasında Ortak Yerlerle Alakalı Bulunmadığından Genel Hükümler Dairesinde Çözümlenmes ) )
Y3.HDE. 2002/509GENEL HÜKÜMLERİN UYGULANMASI ( Kanuna Uygun İcra Takibi Olmaması Nedeniyle İtirazın İptali Davasının Açılamaması-Alacak Davası Olarak Genel Hükümler Uygulanarak Davaya Bakılması )
YİBGKE. 1937/22GENEL HÜKÜMLERİN UYGULANMASI GEREĞİ ( Zimmet ve İhtilas Suçlarında Faiz )
Y9.HDE. 2011/42280GENEL İBRANAME ( Geçerli Olmadığından Fazla Çalışma Alacakları Yönünden Borcu Sona Erdiren Bir Etkisi Bulunmadığı Ancak Hafta Tatili ile Dini ve Milli Bayram Tatili Ücretleri Yönünden Borcun Sona Erdiğinin Kabulü Gerektiği - İşçi Alacağı )
Y7.HDE. 2011/2287GENEL İDARE GİDERİ ( Kazı Çalışmaları Sırasında Su Şebekesine Zarar Verildiği İddiasına Dayalı Tazminat Talebi - Zarar Görenin Zararı Giderebilmek İçin Kendi Çalıştırdığı İşçilerine ve Araç Sürücülerine Ödediği Ücretler İle Araç Yakıt Giderlerinin Genel İdare Gideri Olduğu )
Y7.HDE. 2012/9343GENEL İDARE GİDERLERİ ( Davacının Kendi Çalıştırdığı İşçilere ve Araç Sürücülerine Ödediği Ücretler, Yakıt Giderleri Gibi Giderlerin Gerçek Zararın İlkesine Aykırı Olduğu - Genel İdare Giderlerinin Hesaplamaya Dahil Edilmemesi Gereği )
Y7.HDE. 2009/7779GENEL İDARE GİDERLERİ ( Dosya Yeniden Uzman Bilirkişiye Verilerek Genel İdare Giderlerine Hükmedilemeyeceği Zarar Kalemleri İçerisinde Satılamayan Enerji Bedelinin Hesaplamaya Dahil Edilemeyeceği ve İşlemiş Faizin Avans Faizi Üzerinden KDV Eklenmeksizin Hesaplanacağı )
Y4.HDE. 1993/2147GENEL İDARE GİDERLERİ ( Haksız Fiil Tazminatının Kapsamına Girmemesi )
Y7.HDE. 2010/5932GENEL İDARE GİDERLERİ ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Talebi/Bilirkişi Raporunda Zarar Kalemleri Sıralanırken Genel İdare Giderlerine Yer Verildiği - Hasarın Giderilmesi İçin Özel Olarak İşçi Tutup Çalıştırma Söz Konusu İse Bunların Kanıtlanması Gereği )
Y18.HDE. 2013/8230GENEL İDARE GİDERLERİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası - Üretim Giderlerinin İçerisine Tarla Kirası Masrafların Faiz Karşılığı ve Genel İdare Giderlerinin Dahil Edilmemesi Gerektiği )
Y18.HDE. 2009/978GENEL İDARİ KONULARDA KARAR ALINMASI ( Alınabilir İse de Yasal Koşul Olan İkili Çoğunluk Sağlanmadıkça Yönetici ve Denetçi Atamasıyla İlgili Karar Alınamayacağı )
Y13.HDE. 1987/6701GENEL İFLAS YOLU İLE TAKİP ( Tacirlerin Her Türlü Borçları )
Y15.HDE. 2003/6211GENEL İHBAR MÜKELLEFİYETİ ( Yüklenici Tarafından Kabaran Zeminde İş Sahibinin Talimatı Alınmadan Boya Badana İşleri Uygulanması - Yüklenicinin Sorumluluğu )
Y15.HDE. 2012/3710GENEL İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Dikey Durumda Olan Mini Kazık Ankraj Betonları Atıldıktan Sonra Bu Kazıkların Bozulmaması İçin Beklenmesi Gerektiği Halde Davacı Tarafından Bu Hususun Davalıya Bildirilmediği - Davacının Yaptığı İşin Yapım Süresi İçinde İşin Gereği Gibi veya Zamanında Meydana Getirilmesini Tehlikeye Koyacak Bir Durum Ortaya Çıkmadığından İhbar Yükümlülüğünü Yerine Getirmediğinden Söz Edilemeyeceği )
Y15.HDE. 2017/907GENEL İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İşinin Ehli Olup Basiretli Bir Tacir Gibi Hareket Etmek Zorunda Olan Yüklenicinin Özen Borcuna Uygun Davranıp Davranmadığı ve Genel İhbar Mükellefiyetini Yerine Getirip Getirmediği de Dikkate Alınarak Ayıplar ve Eksiklerin Eserin Kabule Zorlanamayacak Nitelikte Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
YHGKE. 2007/11-324GENEL İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yerine Getirmeden Eserin Ayıplı Olarak Meydana Gelmesine Neden Olan Yüklenici Yasa ve Sözleşme Gereği Sorumlu Olup Davanın Kabulü Gereği )
Y15.HDE. 2012/2346GENEL İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yüklenicinin Eserden Yararlanılmasını Tehlikeye Koyacak Bir Durumun Ortaya Çıkması Halinde Bu Durumu İş Sahibine Hemen Bildirmesi Eğer Bildirmezse Bunun Sonuçlarına Kendisinin Katlanmasının Zorunlu Olduğu - Ödenen İş Bedelinin İadesi )
YHGKE. 1971/2-154GENEL İHRAÇ
Y2.HDE. 2003/4572GENEL İSBAT USULÜ ( Kanunda Aksi Öngörülmedikçe Kural Olarak Herkesin İddiasını İsbatla Yükümlü Olması ve İsbat Yükünün Hayatın Olağan Akışına Aykırı İddia ve Savunmada Bulunana Düşmesi )
Y14.HDE. 2001/7282GENEL İSKAN İZNİ ( Yükleniciye Düşen Vergi Harç ve Primlerin Yatırılması-Tapu İptali ve Tescil )
Y14.HDE. 2013/3801GENEL İSKAN RUHSATI BEDELİNİN DEPO ETTİRİLMESİ ( Yüklenici Temliki İşlemine Dayalı Tapu İptal ve Tescil - Sözleşmede “Genel İskan Alınması” Borcu Yükleniciye Yüklendiği/Genel İskan Ruhsatı Verilmesi Engeli Olup Olmadığı Mahallinde Keşif Yapılarak Bilirkişiye İncelettirileceği - Genel İskan Giderlerinin Ne Olduğu Sorularak Bu Bedel Arsa Sahiplerine Ödenmek Üzere Depo Ettirileceği )
Y22.HDE. 2012/19998GENEL İSPAT KURALI ( Gereğince Kanunda Aksi Öngörülmedikçe Taraflardan Her Birinin İddiasını İspatla Yükümlü Olduğu - Dava Dilekçesi İçeriğine Göre Davacı İşçi İşveren Tarafından İşten Çıkartıldığını İddia Etmiş Ancak Ne Sebeple Çıkartıldığı Hakkında Herhangi Bir Açıklamada Bulunmadığı )
YHGKE. 1986/11-191GENEL İSPAT KURALLARI ( Herkesin İddia ve Savunmasını İspatlaması )
Y19.HDE. 2016/6062GENEL İŞLEM KOŞULLARI ( Komisyon ve Dosya Masrafının İadesi - Tarımsal Kredi Sözleşmesinin Düzenlendiği Tarihte 6098 S. T.B.K. Yürürlükte Olmadığı/Bu Hükümler Kamu Düzeni ve Genel Ahlaka Dair Bir Kural Niteliğinde de Bulunmadığından Geçmişe Etkili Şekilde Olaya Uygulanmasının Mümkün Olmadığı )
Y11.HDE. 2015/12725GENEL İŞLEM KOŞULU ( Genel Kredi Sözleşmesi Sebebiyle Yapılan Erken Ödeme Komisyonu Masraf ve İç Piyasa Komisyon Ücretinin Tahsili - Davalı Banka Tarafından Davacıya Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yazısı ve Genel Kredi Sözleşmesi'nin Verildiği Sözleşme İçeriğindeki Genel İşlem Koşullarının İçeriğinin Öğrenilmesinin Sağlandığı Davacının İmzasına Havi Kabul Yazısı İle Anlaşıldığından Davacının Genel İşlem Koşulları Hakkında Bilgilendirildiğinin Kabulü Gerektiği )
Y11.HDE. 2015/12583GENEL İŞLEM KOŞULU BULUNDUĞU İDDİASI (Opsiyon Sözleşmesinin Geçersiz Olması Nedeni İle Uğranılan Zararın Tazmini İstemi - Davaya Konu Genel Türev İşlemler Çerçeve Sözleşmesi 07/06/2011 Tarihli Olup T.B.K.'nın Yürürlük Tarihinden Evvel Akdedilmiş Olmakla Olaya T.B.K. Hükümlerinin Uygulanmasının Doğru Görülmediği)
Y11.HDE. 2014/192GENEL İŞLEM KOŞULUNUN YAZILMAMIŞ SAYILMASI ( Hesaba Konulan Blokenin Kaldırılması İstemi - Kredi Sözleşmesinin 06.02.2006 Tarihli Olması Nedeniyle Uyuşmazlığa 6098 Sayılı TBK'nın Uygulanmasının Mümkün Olmadığı/Bu Durumda Sözleşmenin Kefalet Başlıklı 70. Md.sindeki Kefilin Asıl Borçlunun Tüm Borçlarına Kefil Olduğu Yönündeki Düzenlemenin Geçerli Olduğu )
Y15.HDE. 2002/109GENEL İŞLEM ŞARTI ( Davalı İş Sahibinin Davadan Önce Yetkili Servis Elemanlarınca Yapılan Tamiri Saptayan Tutanak Altında Genel İşlem Şartı Olarak Konulan İbarenin Ayıbın İbrası Olmaması )
Y13.HDE. 2014/25772GENEL İŞLEM ŞARTI ( Dosya Masrafı Tutarının Tahsili İstemi - Bir Sözleşme Şartı Önceden Hazırlanmışsa ve Özellikle Standart Sözleşmede Yer Alması Sebebiyle Tüketici İçeriğine Etki Edememişse O Sözleşme Şartının Tüketiciyle Müzakere Edilmediğinin Kabul Edildiği )
Y3.HDE. 2014/13539GENEL İŞLEM ŞARTI ( Elektrik Kayıp Kaçak Enerji Bedelinin İadesi İstemi - Davaya Konu Sözleşmede Kayıp Kaçak Bedelinin Tahsili Sözleşmeyle Hüküm Altına Alınmış Olsa Bile Dağıtım Şirketleri Tarafından Elektrik Abonelerinden Tahsil Edilemeyeceği Kabul Edilip Mahkemece Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2014/13315GENEL İŞLEM ŞARTI ( Ticari Kredi İçin Ödenen Masrafların Erken Kapama Komisyonu ve İpotek Fek Ücretinin İadesi Talebi/Davacı Aleyhine Sözleşmeye Konulan Masrafların Yazılamamış Sayılacağı - Genel İşlem Şartına Açıkça Aykırı Kabul Edileceği/Haksız Alınan Bedelin Banka Hesabına Girdiği Andan İtibaren Faiz İşletilerek İade Edilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2006/13233GENEL İŞLEM ŞARTLARI ( Devre Tatil Sözleşmesinde Davalı Şirketin Tespit Ettiği İşletme Giderlerine İtiraz Edilmeyeceği Belirtildiği - Bu Hak ve Yükümlülüklerde Davacılar Aleyhine Dengesizliğe Neden Olabilecek Bu Hüküm 4077 Sayılı Kanun Kapsamında Haksız Şart Niteliğinde Olduğu )
Y19.HDE. 2012/14777GENEL İŞLEM ŞARTLARI ( İtirazın İptali/İpotek Akit Tablosunda İpotek Verenin Ayrıca Müteselsil Kefil Olduğuna İlişkin Kaydın İpotek Sözleşmesinin Niteliğine ve Özelliğine Uygun Olmadığı - İpotek Tesis Tarihinde 6098 Sayılı Kanun Yürürlükte Olmadığından Davacı Bankanın Davalı Aleyhine Takip Tarihinde Yürürlükte Bulunan Hükümlere Göre Takip Yapabileceği )
Y15.HDE. 2001/5848GENEL İŞLEM ŞARTLARI ( Sözleşmenin İkinci Dönemi de Sona Erdiğinden Altı Aylık Fesih Bildirim Süresinin Olayda Uygulanmasının Söz Konusu Olmaması )
Y13.HDE. 2008/4345GENEL İŞLEM ŞARTLARI ( Tüketici Sözleşmelerinde Tüketicinin Menfaatlerini Zedeleyici Tek Taraflı Haksız Şartlara Yer Verilemeyeceği - Tüketici Sözleşmelerinin En Az On İki Punto ve Koyu Siyah Harflerle Düzenlenmesi Zorunluluğu )
Y19.HDE. 2016/8882GENEL İŞLEM ŞARTLARI (Alacak Davası - Taraflarca İleri Sürülmeyen Sözleşmenin Geçersizliği Konusunda Mahkemece Genel İşlem Şartlarının Yokluğu Sebebiyle Sözleşme Hükmünün Geçersizliği Kabul Edilerek Davanın Reddinin Hatalı Olduğu)
Y9.HDE. 2008/43694GENEL İŞLER İŞKOLU ( Beldiyelerin Sağlık İşkoluna Giren İşleri Dışındaki Hizmetlerin Genel İşler İşkoluna Dahil Olduğu - Kara Deniz ve Demiryolunda Yapılması Ayırmaksızın Belediye Kanunu ile Beldiyenin Görev ve Sorumluluğunda Olan Şehir İçi Toplu Taşımacılığın Genel İşler İşkoluna Dahil Olduğu )
Y22.HDE. 2012/11363GENEL İŞLER İŞKOLU ( Davalı Şirketin Tespite Konu Olan İşyerinde Yapılan Hafif Raylı Sistemle Belediye Sınırları İçinde Belirli Güzergahlar Arasında Toplu Yolcu Taşımacılığı İşinin Niteliği İtibariyle Belediye Hizmetlerinden Olması Nedeniyle “28 Numaralı Genel İşler” İş Koluna Girdiğinin Gözetileceği )
Y22.HDE. 2015/30074GENEL İŞLER İŞKOLU ( Hizmet Alım Sözleşmesinin Konusu Hasta ve Ziyaretçilerin İlgili Birim ve Yerlere Yönlendirilmesi İşi Olduğu - Alt İşveren İşçileri Tarafından Yürütülen İşler Niteliği İtibariyle “Genel İşler” İşkolunda Yer Aldığı/İstemin Kabulü Gerektiği - Sağlık İşkolunda Bulunduğuna İlişkin İşkolu Tespit Kararının İptali İstemi )
Y3.CDE. 2005/11681GENEL KADASTRO ( Daha Önce Orman Sınırlandırması Yapılmamış Olanlarda 2/B Maddesinin Uygulaması Yapılamayacağı )
Y20.HDE. 1992/2797GENEL KADASTRO ( Yapılan İtirazın Düzenlenmiş Sınırıda Kapsayacağı )
Y20.HDE. 2007/6762GENEL KADASTRO ÇALIŞMALARI ( Orman Tahdidine İtiraz Davası - Memleket Haritasında ve Genel Kadastro Çalışmalarında Orman Parseli İçinde Yer Aldığı/Davanın Reddedileceği )
Y16.HDE. 2007/133GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPU ( Gelmeyen Tarafın Mahkeme Gününü Kalemden Öğrenmesine veya Duruşmadan Sonra Masraf Vermesi Hailinde Kendisine Davetiye İle Duruşma Gün ve Saatinin Bildirilmesine Karar Verilemeyeceği )
Y16.HDE. 2006/4471GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPU ( İptali Davası - Taşınmazların Başında İcra Edilecek Keşif Sırasında Dayanılan Tapu Kaydı Uygulanıp Kapsamı Belirlenmesi Gereği )
Y16.HDE. 2009/6816GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPU ( İptali İstemi - Taşınmazın Öncesinin Ne Olduğu Mer'a Niteliğinde Olup Olmadığı Taşınmaz Üzerinde Zilyetlikte Bulunulup Bulunulmadığı Bulunulmuş İse Süresi ve Sürdürülüş Biçimi Açıklatılmalı Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y16.HDE. 2004/14532GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPU ( Tapu İptali Davası - 3402 Sayılı Yasa'nın 12/3.Maddesi Uyarınca 10 Yıllık Hak Düşürücü Süreden Sonra Açıldığından Reddi Gereği )
Y16.HDE. 2005/4107GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPU ( Tapu Kaydına Dayanarak Açılan İptali Davası - 30 Günlük Askı İlan Süresinin Sonunda Tescil İşleminin Yapılması Gerektiği )
Y16.HDE. 2010/3291GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPU ( Tapu Kaydına Dayanarak Açılan İptali Davası - Davacıdan Davasını Açıklaması İstenilerek Hangi Payların İptali ve Kimler Adına Tescil İstemiyle Dava Açtığı Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
Y16.HDE. 2004/13608GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPU ( Tapu Kaydına Dayanarak Açılan İptali Davasında Kadastro Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y16.HDE. 2008/1262GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPU ( Tapu Kaydına Dayanarak Açılan İptali İstemi - Yerel Bilirkişi ve Tanıkların Beyanlarının Zemine Uygunluğu Komşu Parsel Tutanak ve Dayanaklarıyla Denetlenmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2001/8928GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPU KAYDININ İPTALİ ( Kesin Hükmün Varlığından Söz Edilmesi İçin Davanın Konusu Tarafları ve Sebebinin Aynı Olmasının Gerekmesi )
Y17.HDE. 1999/5124GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPU KAYDININ İPTALİ ( Mülkiyet İddiası İle On Yıllık Süre İçerisinde Dava Açılmış Olması Halinde Davanın Yasal Engel Nedeniyle Reddi )
Y16.HDE. 2001/8931GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPU KAYDININ İPTALİ ( Paylaşıma Dayanan Tarafın Paylaşımın Varlığını Tarihini Bütün Mirasçıların Paylaşıma Katıldığını Kanıtlamakla Yükümlü Olması )
Y16.HDE. 2012/6989GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPU KAYDININ İPTALİ ( Tapulama Tutanağı ve Satış İşlemine Ait Resmi Senedin Tespiti ve İptali İstemi - Aynı Belgelerle Açılmış ve Derdest Bir Dava Bulunduğundan Dava Şartı Yokluğu Nedeni İle Davanın Reddine Karar Verileceği )
Y16.HDE. 2001/5564GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPU KAYDININ İPTALİ DAVASI ( Hak Düşürücü Süre-Tutanakların Kesinleşme Tarihi)
Y16.HDE. 1999/1715GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPU KAYDININ İPTALİ DAVASI ( Orman Olarak Hazine Adına Tescil Edilen Taşınmazın Tapusunun İptali İstemi )
Y16.HDE. 2003/9330GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPU KAYDININ İPTALİ DAVASI ( Ortak Sınırın Belirlenmesi - Tapu Kayıtlarının Aynı Kökten Gelmeleri/Kayıt Miktarı Kadar Yerin Tapuların Kapsamında Kabul Edilmesi Kalan Bölümde Miktar Dikkate Alınarak ve Oran Kurularak Belirlenmesi Gereği )
Y16.HDE. 2012/3971GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPU KAYDININ İPTALİ İLE TESCİLİ (Taşınmazın Yüzölçümündeki Miktar Eksikliğinin Tamamlanması Talebi - Davanın Komşu Taşınmazların Tapu Maliklerine Yöneltilerek Açılması Gerektiği)
Y16.HDE. 2012/4397GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPU KAYDININ İPTALİ İLE TESCİLİ (Yargılama Aşamasında Taşınmazın 3.Kişiye Satıldığı ve Adına Tapuda Kayıtlı Olduğu - Müddeabihin Temliki Hükümlerine Göre Davacı Tarafa Tercih Hakkı Hatırlatılacağı ve Tercihi Doğrultusunda Yargılama Devam Edilmesi Gerektiği)
Y16.HDE. 2013/159GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPU KAYDININ İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( 3194 S.K. 11. M. Koşulları Gerçekleşmediği - Dava Konusu Taşınmazın Doğrudan Doğruya İntikal Etmeyeceği/Yasada Öngörülen Usullere Uyulması Gereği/Tapu Kaydının Terkini )
Y16.HDE. 2013/1104GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPU KAYDININ İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Davanın Taşınmazın Bir Bölümüne İlişkin Olup Bu Yerin Bilirkişi Raporunda Belirlendiği - Taşınmazın Davacı Adına Tesciline Karar Verilemeyeceği )
Y16.HDE. 2011/6571GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPU KAYDININ İPTALİ VE TESCİLİ ( Taşınmazın Satış Senedi İle Satıldığı - Mahallinde Yaşlı Tarafsız Yöreyi İyi Bilen Şahıslar Huzuru İle Keşif Yapılacağı/Keşif Sırasında Yazılı Tüm Tanıklar ve Senet Tanıklarının Ayrı Ayrı Dinleneceği )
Y16.HDE. 1999/3892GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPU KAYDlNIN İPTALI DAVASI ( Taşınmaza İlişkin İlam Kesinleşmekle Davacı Yararına Tescilden Önce Mülkiyet Hakkının Doğması )
Y16.HDE. 2000/769GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPU KAYDlNIN İPTALİ DAVASI ( Davacı Tarafın Dayandığı Tapu Kaydının Çekişmeli Parseli İçermesi )
Y16.HDE. 2001/2524GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPUNUN İPTALİ ( Başka Parseller İle İlgili Dava Açılmasının ve İlgililerin Dava Açmakta Muhtariyetine Karar Verilmiş Olmasının Hak Düşürücü Süreyi Kesmemesi )
Y16.HDE. 2006/5462GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPUNUN İPTALİ ( Beraberde Götürülecek Teknik Bilirkişiye Uygulanan Kayıtların Kapsamını Belirtir ve Keşfi Takibe İmkan Verir Kroki Düzenlettirilmesi Gereği )
Y16.HDE. 2005/2454GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPUNUN İPTALİ ( Davacıların Dayanağını Oluşturan Değişebilir Hudutlu Tapu Kaydının Miktarı İle Geçerli Olup Parselin Krokide ( A ) Harfi İle Gösterilen Bölümüne Uyduğu - Mahkemece Kaydın Miktarına Değer Verilmek Suretiyle Hüküm Kurulmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y16.HDE. 2005/5610GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPUNUN İPTALİ ( Görevsizlik Kararının Kesinleşmesinden Sonra 10 Gün İçinde Mahkemeye ya da Görevsizlik Kararını Veren Mahkemeye Başvuruda Bulunulmadığından Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Gereği )
Y16.HDE. 2003/7625GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPUNUN İPTALİ ( Kesin Hükmün Taraflar Açısından Bağlayıcı Olması )
Y16.HDE. 2006/4182GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPUNUN İPTALİ ( Keşif Sırasında Davacının Dayandığı Tapu Kayıtları Uygulanıp Kapsamları Belirlenmeli Dinlenecek Yerel Bilirkişi ve Tanıklardan İlk Malikin Ölümünden Sonra Terekesinin Taksim Edilip Edilmediğinin Araştırılması Gereği )
Y16.HDE. 2005/4808GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPUNUN İPTALİ ( Re'sen Yapılması Gereken Soruşturma ve Tebligat İşlemleri İçin Zaruri Giderlerin İleride Haksız Çıkacak Taraftan Alınmak Üzere Bütçeye Konulan Ödenekten Karşılanması Gerektiği )
Y16.HDE. 2008/94GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPUNUN İPTALİ ( Tapu Kaydına Dayalı - Davacılar Dayanağı Tapu Kaydı Revizyon Gördüğünden Tapu Kaydının Kapsamının Yeniden Belirlenmesi ve Taşınmaz Müşterek Mülkiyete Dönüştüğünden Paylar Oranında Tesciline Karar Verilmeyeceği )
Y16.HDE. 2004/14171GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPUNUN İPTALİ ( Taşınmazın Miktarının Mahallinde Yapılan Keşif ve Uygulama İle Belirlendiğine Göre Yerinde Olmayan Temyiz İtirazlarının Reddi Gereği )
Y16.HDE. 2006/4363GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPUNUN İPTALİ ( Yapılan Kamulaştırmaya İlişkin Evraklar ve Kamulaştırma Haritaları Varsa Davacı Tapusunun Tescil Haritası Dosya İçine Celbedilmesi Gereği )
Y16.HDE. 2006/5845GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPUNUN İPTALİ ( Yargılama Sırasında Toplanan Delillerin Tutanağın Edinme Sebebi Sütununda Yazılı Beyanlara Aykırı Düşmesi Halinde Tespit Bilirkişilerin Tanık Sıfatı İle Dinlenilip Aykırılığın Giderilmesine Çalışılması Gereği )
Y16.HDE. 2001/9851GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPUNUN İPTALİ DAVASI ( Davaya Konu Yolun Tarafların Rızası İle Bırakılmış Olması )
Y16.HDE. 2005/10242GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPUNUN İPTALİ DAVASI ( İmar İşleminin İdari Yargıda İptali İçin Davacılara Süre Tanınıp İdari Yargı Kararının Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y16.HDE. 2010/9625GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPUNUN İPTALİ İSTEMİ ( Çekişmeli Taşınmaza Komşu Taşınmazların Onaylı Tutanak Suretleri ve Dayanağı Olan Belgeler ve Davacı Tarafın Dayandığı Tapu Kaydının Kadastro Sırasında Revizyon Görüp Görmediği Merciilerinden Sorulması Gerektiği )
Y16.HDE. 2011/1061GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPUNUN İPTALİ İSTEMİ ( Tapu Kaydının Dayanağı Olan Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İlamı ve Krokisi İle İfraz Krokisi ve Yola İlişkin Kamulaştırma Haritası Getirtilmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2009/9625GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPUNUN İPTALİ İSTEMİ (Davacının Dayandığı Tapu Kaydının Tüm Oluşum Belgeleri ve Varsa Haritası İlgili Daireler Nezdinde Araştırılıp Dosyaya Getirtilerek Dosya İkmal Edildikten Sonra Mahallinde Yeniden Keşif Yapılması Gerektiği)
Y16.HDE. 2012/4132GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPUNUN İPTALİ İSTEMİ (Teknik Bilirkişiye Uygulanan Tapu Kaydının Kapsadığı Alanı Gösterir ve Keşfi Takibe İmkan Verir Kroki Düzenlettirilmeli ve Dinlenecek Yerel Bilirkişi ve Tanıklardan Davaya Konu Edilen Taşınmazın Niteliği İntikali ve Tasarrufu Hususunda Maddi Olaylara Dayalı Ayrıntılı Bilgi Alınması Gerektiği)
Y16.HDE. 2010/9609GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPUNUN İPTALİ VE HAZİNE ADINA TESCİL DAVASI (Askı İlanının İtiraz Etmiş Olsun Olmasın Kadastrodan Önceki Nedenlere Dayalı Hak İddia Eden Kimselere Dava Hakkı Vereceğinin Gözetilmesi Gereği - Kadastro Mahkemesi)
Y16.HDE. 2012/3659GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPUNUN İPTALİ VE TESCİLİ İSTEMİ ( Keşifte Alınan Mahalli Bilirkişi ve Tanık Beyanlarından Davacı Dayanağı Tapu Kaydının Çekişmeli Taşınmazı Kapsamadığı - Davacı İddiasını İspatlayamadığından Davasının Reddi Gerektiği )
Y16.HDE. 2001/6954GENEL KADASTRO İLE OLUŞAN TAPUNUN TAPU KAYDININ İPTALİ ( Derdestlik İtirazının Sonradan Açılan Dava İle İlgili Olarak İleri Sürülüp Kabul Edilebilmesi )
Y16.HDE. 2003/10272GENEL KADASTRO İLE TAPU KAYDININ İPTALİ DAVASI ( Taraflar Arasındaki Davanın Genel Kadastro İle Oluşan Tapunun Tapu Kaydına Dayanarak Açılan Tapu İptali Davası Olması )
Y17.HDE. 2005/12710GENEL KADASTRO SONUCUNDA OLUŞAN TAPUNUN İPTAL VE TESCİLİ ( Davacılardan Birinin Payının Payını Davalıya Tapu Dışı Yolla Satıp Devrettiğinin Davalı Tarafça Kanıtlanamadığı - Kabulü Gereği )
YHGKE. 2006/17-749GENEL KADASTRO TESPİTİ ( Kadastro Öncesi Sebebe Dayalı Tapu İptali ve Tescil - ... Parsellerin İlk Tesisinden İtibaren Tapu Kayıtlarının Getirilmesi Tapu Kayıtlarının Mahalline Uyup Uymadığı Bakımından Fenni Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği )
Y20.HDE. 2015/16143GENEL KADASTRODA TAPULAMA DIŞI BIRAKILMIŞ TAŞINMAZ ( T.M.K.'nın 713. Md. Gereğince Tapuya Tescil İstemi - 6360 S. Kanun İle Büyükşehir Belediyesinin Sınırlarının İl Mülkî Sınırları Olarak Genişletildiği/Köyün Bağlı Bulunduğu Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Başkanlığının Huzuruyla Davanın Görülmesinde Yasal Zorunluluk Bulunduğu )
Y20.HDE. 2001/10446GENEL KADASTRONUN KESİNLEŞMESİ ( İtiraz Davası Devam Ederken Genel Kadastronun Kesinleşmesinin Olanaksız Olduğu )
Y2.CDE. 2002/4830GENEL KADIN OLARAK TESCİL ( Para Karşılığı Erkeklerle Fuhuş Yapmak Eyleminin Şartları - Fuhuşla Mücadele Komisyonları )
Y20.HDE. 2012/6017GENEL KANUN ÖZEL KANUN AYRIMI (Dava Konusu Taşınmazın Niteliği Gözetilerek Daha Özel Nitelikteki Orman Kanunu'nda Bulunmayan Durumlarda Kadastro Kanunu Hükümlerinin Dikkate Alınacağı - Mahkemece 6831 S.K. 11/1 M.Gözetilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2015/27849GENEL KANUN ÖZEL KANUN İLİŞKİSİ (Genel Kanun Olan 6098 Sayılı Kanunda Fazla Çalışma Ücretini Düzenlerken İşverenin Fazla Çalışma İçin İşçiye Normal Çalışma Ücretini En Az Yüzde Elli Fazlasıyla Ödemekle Yükümlü Olacağı Belirtildiği - Genel Kanun İle Özel Kanundan Daha Lehe Bir Hüküm Getirildiği ve Bu Hükmün Uygulanması Gerektiği)
Y9.HDE. 2006/17023GENEL KASA BAŞLIKLI BELGE ( Altındaki İmzanın Davacı Tarafından Kabul Edildiği - Belgedeki Miktarın Hüküm Altına Alınan Ücret Miktarından Mahsubu İle Bakiyesine Hükmedilmesi Gereği )
Y4.CDE. 1994/7727GENEL KASIT ( Belediye Başkanının İhale Yasasına Rağmen İhalesiz Kiraya Vermesi )
Y4.CDE. 1992/4302GENEL KASIT ( Duyduğunu Aktarma Amacıyla İşlenmesi )
Y2.CDE. 2008/4900GENEL KASIT ( Geceleyin Konut Dokunulmazlığını Bozmak Suçu Genel Kasıtla İşlenen Suçlardan Olup Failin Sahibinin Rızası Dışında Başkasının Konut veya Eklentisine Girip Kalma İradesinin Yeterli Olduğu )
Y4.CDE. 2003/8441GENEL KASIT ( Görevi Savsama Suçunun Genel Kasıtla İşlendiği Özel Kasıt Gerekmediği - Bildirilen Sahte Belge Uyarınca Araç Satış Sözleşmesi Düzenleyen Noterin Eyleminin Hukusal Yanılgıya Dayanması Suçu Ortadan Kaldırmayacağı )
Y4.CDE. 1998/7844GENEL KASIT ( Görevliye Sövme )
Y4.CDE. 1995/3698GENEL KASIT ( Hakaret Suçunda Mahkemenin Hatalı Olarak Özel Kasıta Önem Vermesi )
Y4.CDE. 1995/3215GENEL KASITLA İŞLENEBİLEN SUÇLAR ( Görevi Savsama Suçunda Özel Kasıta Ağırlık Verilerek Hüküm Kurulamayacağı )
Y4.CDE. 1998/3185GENEL KASITLA İŞLENEN SUÇ ( Özel Kasdın Aranamaması )
Y4.CDE. 1999/4309GENEL KASITLA İŞLENEN SUÇ ( Özel Kasıt Aranamaması )
Y4.CDE. 2003/16342GENEL KASITLA İŞLENEN SUÇ ( Özel Kasıt Aranarak Beraat Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Silahlı Tehdit )
Y4.CDE. 1994/5447GENEL KASITLA İŞLENEN SUÇLAR ( Bu Suçlarda Özel Kasıtın Aranması - Bilirkişi Raporu )
Y4.CDE. 1998/12352GENEL KASITLA İŞLENEN TEHDİT SUÇU ( Sanığın Katılanı Kavga Esnasında Tehdit Etmesi )
YCGKE. 1993/4-2GENEL KAST
YCGKE. 1984/9-198GENEL KAST ( Başkasının Malını Yıkma-Yok Etme-Bozma ya da Zarar Verme Bilinç ve İradesiyle Suç İşlendiğinde İzrar Kastının Var Olduğunun Kabulünün Gerekmesi-İzrar Suçunun İşlenmesi için Genel Kastın Yeterli Olması )
YCGKE. 1994/9-376GENEL KAST ( Çeteye Yardım Suçunun Oluşması İçin Genel Kastın Yeterli Olması )
YCGKE. 2003/8-259GENEL KAST ( Geceleyin Meskun Mahalde Ateş Etme Suçunun Manevi Unsurunun Genel Kast Olması )
Y4.CDE. 1998/3554GENEL KAST ( Görevi Savsama Suçunun Oluşması İçin Yeterli Olduğu )
Y4.CDE. 1992/6301GENEL KAST ( Hakaret Cürmünde Özel Kast Arayan Bilirkişi Raporu )
Y2.CDE. 1998/2325GENEL KAST ( Hakaret ve sövme )
YCGKE. 1997/4-386GENEL KAST ( Hakaret ve sövme suçu )
Y2.CDE. 2014/658GENEL KAST ( Karşılıksız Yararlanma Suçu Genel Kastla İşlenebilen Bir Suç Olduğu - Burada Aranacak Genel Kast Failin Elektrik Enerjisinin Başkasına Ait Olduğuna ve Elektriğin Tüketilmesine Sahibinin Rızasının Bulunmadığına ve Tüketim Miktarının Belirlenmesini Engelleyecek Şekilde Elektriğin Tüketilmesine Yönelik Olması Gerektiği )
Y8.CDE. 2007/878GENEL KAST ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçunda Özel Kasta Gerek Olmayıp Genel Kastla da İşlenebilmesi )
YCGKE. 2000/9-143GENEL KAST ( Silahlı Terör Örgütü Üyelerine Yardım ve Yataklık Suçunun Oluşumu İçin Failin Silahlı Çete Mensuplarının Hal ve Sıfatlarını Bilerek Yardım Etmesinin Gerekmesi )
Y4.CDE. 2000/2960GENEL KAST ( TCK.240 )
Y4.CDE. 2008/14673GENEL KAST ( Tehdit Suçunun Manevi Unsuru Olduğu - Sanığın Tehdit Sözlerini Kavga Sırasında Fevren Söylediği Gerekçesiyle Beraatine Karar Verilemeyeceği )
Y11.CDE. 2000/3274GENEL KAST ( Yasada Öngörülen Suçun Oluşması İçin Ruhsatsız Yapılan Kazının Genel Kastla Yapılmasının Gerekli Olması )
Y4.CDE. 2001/11799GENEL KAST ( Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanmak Suçunun Oluşması için Genel Kastın Yeterli Bulunması )
Y8.CDE. 2007/5731GENEL KAST (Hile ve Cebirle Kişiyi Hürriyetinden Etme Suçu - Suçun Oluşması İçin Genel Kastın Yeterli Olduğu)
YCGKE. 2006/11-5GENEL KAST / SAİK ( Doğal Sit Alanına İzinsiz Fiziki Müdahale Suçunun Oluşması İçin Genel Kast Yeterli Olup Saikin Önemi Olmadığı )
Y2.CDE. 2011/24094GENEL KAST İLE İŞLENEN SUÇ ( Sanığın Duruşma Tutanağına da Yansıyan "Keşke Maymundan Gelselerdi" Biçimindeki Sözlerinin Hakaret Suçunu Oluşturacağı - Özel Kast Gerekmediği )
Y4.CDE. 2004/370GENEL KAST ÖZEL KAST ( Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçunun Öğelerinin Oluştuğu Gözetilmeden Genel Kasıtla İşlenen Suçta Özel Kasta Ağırlık Vererek Yetersiz Gerekçeyle Beraatine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
YCGKE. 1990/1-70GENEL KAST VE KAMUYA KARŞI OLMA DURUMU ( Meskun Mahalde Silahla Ateş Etme Suçu-Silahla Adam Öldürülmesi Halinde )
YCGKE. 2003/4-44GENEL KASTIN YETERSİZLİĞİ ( İhkakı Hak Suçunun Oluşabilmesi İçin Özel Kastın da Olmasının Gerekmesi )
Y4.CDE. 2000/7243GENEL KASTLA İŞLENEBİLEN SUÇ ( Cezaevi Müdürünün Usulsüz Olarak Hükümlünün Cezaevinden Ayrılmasına İzin Verdiği - 765 S.K. Md. 305'te Yer Alan Suçun Genel Kastla İşlenebileceği/Eylemin Suçu Oluşturacağı )
Y2.CDE. 2009/57718GENEL KASTLA İŞLENEN SUÇ ( Hakaret/Özel Kast Aranmadığı - Kişinin Onur Şeref ve Saygınlığını Rencide Edici Nitelikte Olduğunun Bilinmesinin Yeterli Olduğu )
Y8.CDE. 2005/2576GENEL KASTLA İŞLENEN SUÇLAR ( Kişi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçunda Özel Kasta İhtiyaç Olmaması )
YCGKE. 2005/4-163GENEL KASTLA İŞLENEN SUÇLARDA ARANMASI GEREKEN NİTELİKLER ( Görevi Kötüye Kullanma ve Görevi Savsama Suçları Bu Suçlardan Olup Suça Konu Eylemlerin Bilerek Yapılması Sonucunun da Sanık Tarafından İstenmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2004/14181GENEL KATMA VE ÖZEL BÜTÇELERLE YÖNETİLEN DAİRELER ( ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediyelere Yahut Özel İdarelere Ait Olan Daire Ve Müesseseler Arasındaki Uyuşmazlık - O Kanunda Yazılı Tahkim Usulüne Göre Çözümleneceği )
Y4.HDE. 2004/10078GENEL KATMA VE ÖZEL BÜTÇELERLE YÖNETİLEN DAİRELER VE BELEDİYELER ( Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediyelere Yahut Özel İdarelere Ait Olan Daire ve Müesseseler Arasında Çıkan Uyuşmazlıklardan Adalet Mahkemelerinin Görevi İçinde Bulunanlar Tahkim Usulüne Göre Çözümleneceği )
Y13.HDE. 2015/15234GENEL KATMA VE ÖZEL BÜTÇELERLE YÖNETİLEN DAİRELER VE BELEDİYELERLE SERMAYESİNİN TAMAMI DEVLETE VEYA BELEDİYELERE YAHUT ÖZEL İDARELERE AİT OLAN DAİRE VE MÜESSESELER ARASINDA ÇIKAN UYUŞMAZLIKLARDA GÖREV ( Adli Yargının Görevi İçinde Bulunanların 3533 S.K.'da Yazılı Tahkim Usulüne göre Çözümleneceği )
Y15.HDE. 2009/3785GENEL KATMA VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER BELEDİYELER ARASINDA ÇIKAN UYUŞMAZLIKLAR ( Kanuni Tahkim Usulüne Tabi Olduğu - Belediye ile Sağlık Bakanlığı Arasındaki Adli Yargı Kapsamındaki Uyuşmazlığın 3533 Sayılı Kanun Kapsamında Tahkim Usulüyle Çözülmesi Gereği )
Y7.CDE. 2004/2073GENEL KATMA VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İLE DEVLETİN VE KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ ( Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Su Ürünleri Üreme ve İstihsal Yerlerinden Merciinden İzin Almadan Çıkarılan Kumun Müsaderesine Engel Olamayacağı )
Y4.CDE. 2003/6731GENEL KIŞKIRTMA ( Görevliyi Yaralayan Sanığa Verilecek Cezadan Genel Kışkırtmaya İlişkin TCY'nin 51. Maddesi Uyarınca İndirim Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Görevliyi Yaralayan Sanığa Verilecek Cezanın TCY'nin 272. Maddesine Göre Belirlenmesi Gereği )
YHGKE. 1985/12-2GENEL KİRA HÜKÜMLERİ ( Kira Parasından %25 Oranında Stopaj Yapıp Maliyeye Ödeme Zorunluluğunun Kiracının Yükümlülüğünde Olması )
Y15.HDE. 1982/199GENEL KOŞUL BELGESİ ( Sözleşmenin Eki Olarak Taraflarca Kabul Olunan Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi Hükümlerinin Taraflar için Artık Bir Delil Sözleşmesi Niteliği Taşıması )
Y12.HDE. 2002/10539GENEL KREDİ CARİ HESAP VE MUACCELİYET SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmede Çeklere Atıfda Bulunulmadığından Avans Faiz Oranları Üzerinden Faiz Tutarının Tayini )
Y19.HDE. 2009/1125GENEL KREDİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER ( İhtarnameler ve Rehinle Güvence Altına Alınan Alacak Tutarları İle Tüm Dosya İçeriği Dikkate Alınmak Suretiyle İhtiyati Haciz Talebinin Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2016/3650GENEL KREDİ SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ ( Sözleşmede İmzası Bulunan Kefil Tarafından Yapılan Şikayet Üzerine Banka Görevlisi Hakkında Dolandıcılık ve Özel Belgede Sahtecilik Suçundan Ceza-i Takip Başlatıldığı - Kararın Kesinleşmesinin Bekleneceği )
Y19.HDE. 2016/1750GENEL KREDİ SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLI ALACAK ( Müteselsil Kefiller Aleyhine İcra Takibi Yapılması - Takipte Üç Ayrı Sözleşmeye Dayanıldığı Davalıların Sözleşmelerden Birinde İmzalarının Bulunduğu/Kredinin Takip Talebinde Gösterilen Sözleşmelerden Hangisine Göre Kullandırıldığının Bilirkişi İncelemesi İle Belirlenerek Karar Verileceği )
Y11.HDE. 2016/3261GENEL KREDİ SÖZLEŞMELERİNE DAYALI ALACAĞIN MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİLLERDEN TAHSİLİ ( Davacı Vekilinin Maddi Hataya Dayalı Faiz Başlangıç Tarihi Yönünden Yaptığı İtirazlara Karar Gerekçesinde Yer Verilmeksizin ve Vekilin İtirazlarını Karşılar Ek Bilirkişi Raporu Dikkate Alınmaksızın Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
Y19.HDE. 2013/11662GENEL KREDİ SÖZLEŞMELERİNE KEFALET ( Kefalete Dayanan İtirazın İptali Davası - Davanın Kısmen Kabul Edildiği/Davacının Davayı Geri Aldığı ve Bu İsteğin Davalılar Tarafından Kabul Edildiğinin Dikkate Alınarak Karar Verileceği )
Y11.HDE. 2005/4630GENEL KREDİ SÖZLEŞMESi ( Sözleşme Taraflarının Tacir Olması Nedeniyle Bu Kredilere İlişkin İhtilafların Genel Mahkemelerde Görülmesinin Gerekmesi )
Y19.HDE. 2004/7299GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Alacağın Likit Nitelikte Olduğu Gözetilerek Hükmedilen Miktar Üzerinden İcra İnkar Tazminatına Karar Verilmesi Gereği )
Y19.HDE. 2004/12806GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Alacağın Tahsili/İtirazın İptali - Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler Dahil Her Türlü Süre Alacağın Devralındığı veya Borcun Taahhüdün Yüklenildiği Tarihten İtibaren Fon Bakımından Dokuz Ay Süre İle Duracağı )
Y11.HDE. 2005/8583GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Alacak Talebi - Davalıların Davacı Dışındaki 3. Şahıslara Teminat Mektuplarını Tehlikeye Sokacak Şekilde Borçlandıkları ve Tüm Mal Varlıklarına Haciz Konulduğu Gerekçesiyle Davanın Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 2004/7966GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Banka Tarafından Kullandırılan Krediye İlişkin Ekstrelerin Davacı Şirkete Tebliğ Edilmesine Rağmen Davacı Şirket Tarafından İtiraz Edilmemesi Nedeniyle Davacı Şirketin Yapılan İşlemlere İcazet Verdiğinin Kabulü Gerektiği )
Y19.HDE. 2005/5810GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Bankanın Faiz Oranlarını ve Komisyon Ücreti Oranlarını Tek Taraflı Artırabileceğine İlişkin Düzenlemesi - Bir Ekonomik Kriz Olmadığı Halde Sözleşmedeki Yetki Kötüye Kullanılarak Bankaca Artırılması Dürüstlük Kuralı ile Bağdaşmadığı )
Y11.HDE. 1997/5790GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Bankanın İflasına Karar Verilmesi - Durumun Davacı Tarafından Mahkemeye Bildirilmesi )
Y12.HDE. 2001/5552GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Bankanın Muaccel Hale Gelen Borcu Nedeniyle Teminat Mektubu Riskleri Bulunduğunu Bu Riskler Tasfiye Olunduğunda Hesap Bakiyesinde Kalan Meblağ Olur İse Göndereceği Yazısının İtiraz Niteliğinde Olduğu )
Y19.HDE. 2004/7925GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Bilirkişi Raporunda Faizin %86 Olması Gerektiği Belirtilmesine Rağmen Takipten Sonraki Dönem Bakımından Farklı Değere Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
Y11.HDE. 2004/11805GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Borcun Ödenmemesi - İhtiyati Haciz Talebi Konusunda Verilecek Kararın Temyizi Kabil Bir Karar Olması Nedeniyle İİK.'nun 260 ve HUMK.nun 388. Maddelerine Uygun ve Yargıtay Denetimine Elverişli Bir Şekilde Tesis Edilmesi Gereği )
Y11.HDE. 2005/13686GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Borçluların Müteselsil Kefil Olduğu - Kredinin Süresinde Ödenmediği/Davalıların Sorumluluklarının Devam Edeceği )
Y12.HDE. 1993/14291GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Buna Dayalı Olarak Yapılan Haciz Yoluyla Takip )
Y11.HDE. 2015/13288GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Davacı Banka İle Davalı Arasındaki İlişki Genel Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanmakta Olup Bu Tür Uyuşmazlıkların 6102 S. TTK'nun 4. Md. Hükmü Kapsamında Olduğu - 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Bir Uyuşmazlık Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y13.HDE. 2004/16887GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Davacı Bankanın Davalı Şirkete Genel Kredi Sözleşmesi ile Açtığı Kredi Bir Tüketici Kredisi Olmayıp Bir Ticari Kredi Olması Nedeniyle Bu Kredi Sözleşmesine İstinaden Kredi Kartı Verilmesi de Verilen Kredinin Mahiyetini Değiştirmemesi )
Y19.HDE. 2010/4804GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Davalıların Kefaletiyle İmzalanan Genel Kredi Sözleşmesi Uyarınca Teminat Mektubu Bedellerinin Depo Edilmediği/Bankanın Sözleşme Uyarınca Depo Edilmesini Talep Edebileceği - İtirazın İptaliyle Teminat Mektuplarının Bloke Edileceği )
Y13.HDE. 2015/17068GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Davaya Konu Sözleşmenin Tüketici Kredisi Sözleşmesi Olmaması Durumunda Davaya Asliye Hukuk Mahkemesi Olarak Bakılması Gerekeceğinden Mahkemece Öncelikle Davalıların İmzalamış Oldukları Sözleşmenin Tüketici Kredisi Sözleşmesi Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği - Menfi Tespit )
Y11.HDE. 2005/291GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Dayalı Teminat Mektup Bedellerinin Depo Edilmesi İstemi - Taraflar Arasındaki Kredi Sözleşmesinde Müşterek Borçlu Müteselsil Kefil Olan Davalının Durumu Ayrılmamış Bulunmasına Göre Sözleşmedeki Limitte Gözetilerek Davalı Kefili de Bağlayacağı )
Y11.HDE. 2003/786GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Faiz Oranının Artırılması Nedeniyle Uyarlanması Talebi - Sözleşmede Hüküm Bulunması Ve Ticari Nitelikli Olduğu İçin Reddi Gereği )
Y19.HDE. 2004/11642GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Fotokopi Üzerinde İmza İncelemesi Yapılarak Sağlıklı Bir Sonuca Varılamayacağı - Menfi Tespit Davası )
Y19.HDE. 2011/5571GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Genel Kredi Sözleşmesinde Davalının Müteselsil Kefil Olarak İmzasının Bulunduğu - Yerel Mahkemenin Davanın Konusuz Kaldığı Gerekçesiyle Dava Yönünden Esas Hakkında Karar Veremeyeceği )
Y11.HDE. 2013/1729GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Gereğince Bankanın da Sorumlu Olduğu Tutarların Müşteri Tarafından Depo Edilmesini Talep Etmeye Her Zaman ve Herhangi Bir Neden Göstermeksizin Yetkili Olduğunun Düzenlendiği - Talebin Gayrinakti Alacaklar Yönünden de İhtiyati Haciz Talebinin Kabulü Gerektiği )
Y11.HDE. 2016/1269GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Haksız Kesintilerin İstirdatı - Masraf Oranının Sözleşmede Belirlenip Belirlenmediğinin İnceleneceği - Bir Oran Belirtilmemiş ise Emsal Banka Uygulamaları Araştırılarak Hangi Oranda Tahakkuk Ettirildiği Ayrıca İmzalanan Sözleşmelerden Masraf Alınacağına Dair Hükümlerin Genel İşlem Şartı Olup Olmadığının Araştırılacağı/Bilirkişiden Rapor Alınıp Sonucuna Göre Karar Verileceği )
Y11.HDE. 2012/16689GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Hesabın Gayri Nakit Alacaklar Yönünden de Katedildiği ve Gayri Nakit Alacağa Dair İstemin de Dosya İçinde Mevcut ve Davalıların Asıl Borçlu ve Müteselsil Kefil Sıfatı İle İmzalarının Bulunduğu Genel Kredi Sözleşmesinin Hükmü Uyarınca Kabulüne Karar Vermek Gerektiği - İhtiyati Haciz )
Y19.HDE. 2012/6532GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( İcra Takibinde Dayanılan Sözleşme Hükümleri Doğrultusunda Araştırma ve İnceleme Yapılıp Karar Verilmesi Gerektiği - İtirazın İptali )
Y19.HDE. 2016/6505GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( İcra Takibine Konu Olan Senedin Teminat Amacıyla Verildiği İddiasına Dayanan Menfi Tespit - Senedin Genel Kredi Sözleşmesi Uyarınca Ödeme Amacıyla Alındığının Anlaşıldığı/Mahkemece Senedin Bedelsiz Olarak Kabul Edilmesinin Doğru Olmadığı )
Y11.HDE. 2012/4339GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( İstirdat Davası - Davacı Müşterek Borçlu Müteselsil Kefil Sıfatıyla İmzaladığı Genel Kredi Sözleşmesi Uyarınca Genel Kredi Sözleşmesinde Belirlenen Limit Kadar Dava Dışı Kişinin Borcundan Kefil Sıfatıyla Sorumlu Olduğu )
Y19.HDE. 2008/5670GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali - Benimsenen Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Davanın Kısmen Kabulüyle Davalının İtirazının Kısmen İptaline Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
Y19.HDE. 2005/4936GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali - Davalıya Ticari Kredi Kullandırmış Olup Ticaret Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
Y19.HDE. 2004/12161GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali - Kefillerin Takipten Önce Temerrüde Düşürülmemesi/Hesabın Katı Tarihi İle Takip Tarihi Arasında Asıl Borca Akdi Faiz Hesaplanıp Kefalet Limiti de Gözetilerek Takip Tarihindeki Sorumlu Oldukları Miktar Saptanması Gereği )
Y19.HDE. 2012/841GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali - Kullandırılan Kredilerden Birinin Kapatılmasının Kefilin Sorumluluğunu Sona Erdirmeyeceği )
YHGKE. 2010/19-287GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali - Şirket Yetkililerinin İmzalarını Taşımayan Genel Kredi Sözleşmesi Geçersiz Olup Şirketi Bağlamadığı )
Y19.HDE. 2005/3538GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali - Takip Öncesi Döneme İlişkin Olarak Temerrüt Faizinin Talep Edilebilmesi Borçlunun Usulüne Uygun Olarak Temerrüde Düşürülmesi İle İstenebildiği )
Y19.HDE. 2012/9034GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali Davası - Alacağın Dayanağı Olan Genel Kredi Sözleşmesinin Önceki Sözleşmelerden Bağımsız Olduğu Anılan Sözleşmede ve Gerekse Ödeme Planında İmzası Bulunmayan Davalının Kefil Olarak Sorumluluğundan Söz Edilemeyeceği )
Y19.HDE. 2013/7678GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali Davası - Eşlerden Birinin Mahkemece Verilmiş Bir Ayrılık Kararı Olmadıkça veya Yasal Olarak Ayrı Yaşama Hakkı Doğmadıkça Ancak Diğer Eşin Yazılı Rızasıyla Kefil Olabileceği )
Y19.HDE. 2008/2957GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali Davası - Kural Olarak Mer'i Teminat Mektupları Muaccel Hale Gelmediğinden İpotekli Takibin Konusu Yapılamayacağı )
Y19.HDE. 2011/6081GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali Davasında Teminat Mektuplarından Dolayı Müzekkerelere Verilen Cevapların Sorumluluklarını Kaldıran Kabul Edilebilir Hukuki Bir Neden Olarak Kabul Edilip Edilmeyeceğinin Değerlendirileceğinin Gözetileceği)
Y19.HDE. 2012/6787GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali İstemi - Sözleşmenin İlk Sayfasında Kredi Limiti Açıkça Belirlenmiş Olup Bu Durumda Kredi Limiti Ölçüsünde Davalıların Kefil Sıfatıyla Sorumlu Olacakları ve Kefalet Sözleşmesinin Geçerli Olduğu )
Y19.HDE. 2005/4122GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali/Bankalar Kanunu Gereğince Görevli Mahkemenin Asliye Ticaret Mahkemeleri Olması Nedeniyle Verilen Kararın Bir Aktarma Kararı Niteliğinde Olduğu - Kredi Borcunun Ödenmemesi )
Y19.HDE. 2005/3474GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali/Uyuşmazlığın 4077 Sayılı Yasanın 10 ve 10/A Maddeleri Kapsamında Değerlendirilemeyeceği - Asliye Ticaret Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y19.HDE. 2013/7306GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Kaynaklanan Ödemenin Davalı ya da Yetkili Vekiline Yapılıp Yapılmadığı Hususunda Rapor Alınması Gerektiği - İtirazın İptali Davası )
Y11.HDE. 2004/6011GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Kredi Borcunu Ödeyen Davacının Aynı Kredi Sözleşmesine Davalılar İle Birlikte Kefil Olduğu ve BK.nun 488. Maddesi Hükmüne Göre Talepte Bulunabileceği )
Y11.HDE. 2004/6017GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Kredi Borçları Nedeniyle İcra Takiplerine Girişilmesi/Davalıların Ticari Durumlarının Bozulduğu Gerekçesiyle Depo Talebi - Dava Konusu Teminat Mektuplarının Kullandırılmasının Dayanağı Olan Kredi Sözleşmelerinin İncelenmesi Gereği )
Y11.HDE. 2001/10698GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Müteselsil Borçlu ve Müteselsil Kefil Olarak İmzalamak - Asıl Borçluya Müracaat ve Rehnini Nakte Tahvil Ettirmeden Evvel Kefil Aleyhine Takibat Yapılabileceği )
Y15.CDE. 2014/20625GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Sanıkla Katılan Banka Arasında Suç Tarihinden Önceye Dayalı Genel Bir Kredi Sözleşmesi Var İse Sanığın Söz Konusu Senetleri Bankaya İbraz Ettikten Sonra Bu Senetlere İstinaden Banka Tarafından Kendisine Yeni Bir Kredi Kullandırılıp Kullandırılmadığının Sorulması Gerektiği )
Y19.HDE. 2009/11687GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Son Sayfasında Kefillerin İmzasının Olmasının Sözleşmenin ve Kefaletin Geçerliliğini Etkilemeyeceği )
Y11.HDE. 2012/3303GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Sözleşme Maddeleri Gözetildiğinde Bankanın da Sorumlu Olduğu Tutarların Müşteri Tarafından Depo Edilmesini Talep Etmeye Yetkili Olduğunun Anlaşıldığı - Talebin Tamamı Yönünden Davanın Kabulüne Karar Verileceği )
Y19.HDE. 2004/9654GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Sözleşme Yapan Banka Şubesinin Bulunduğu Yerin Yetkisi Kabul Edilmesi Nedeniyle İcra Takibinin Yetkili Yerde Yapıldığı - Yargılamanın Sürdürülmesi Gereği )
Y19.HDE. 2015/6210GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmede Davacı Bankanın Kefilden Çek Sorumluluk Bedelinin Depo Edilmesini Talep Edebileceğine Dair Açık Hüküm Bulunmadığı - Kefil Aleyhine Depo Kararı Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y12.HDE. 2005/218GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Teminatı Olarak Verilen Gayrımenkul için İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip Yapan Alacaklının Limiti Aşan Kısım için Genel Haciz Yolu ile Takip Yapılabilmesi )
Y19.HDE. 2004/12567GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmeye Aykırı Olarak Davacı Bankanın Fiilen Uyguladığı En Yüksek Faiz Oranına %50 İlave Edilerek Bulunan Oranın Temerrüt Faizi Olarak Kabul Edilip Bu Oran Esas Alınarak Hazırlanan Bilirkişi Kurulu Raporuna Göre Hüküm Kurulması Hatalı Olduğu )
Y12.HDE. 2013/8678GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Şikayet/Alacaklı Bankanın Genel Ticari Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağı İçin Yaptığı İlamsız Takipte İhale Edilen Taşınmazın Bedeli Üzerinden Tahsil Harcı Alınmasında Yasaya Uymayan Bir Yön Bulunmadığı - İstemin Kabulü Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )
Y12.HDE. 2010/5636GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Takipte İstenen Faiz Oranının Burada Gösterilene Uygunluğunun İnceleneceği )
Y19.HDE. 2014/8565GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Temerrüt Faizi - Ticari İşlerde Faiz Oranı Serbestçe Belirleneceği/Ticari İşlerde 6098 Sayılı TBK' nun 88. ve 120. Md.lerinin Uygulama Yeri Bulunmadığı )
Y11.HDE. 2002/1576GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Teminat Mektupları Bedellerinin Bankaya Depo Edilmesinin Her Zaman Banka Tarafından İstenebileceği Şart Konulması ve Kefillerin de İmzalaması - Temerrüdün ve Riskin Gerçekleşmiş Olması Nedeniyle Kefiller Yönünden de Davanın Kabulü Gereği )
Y19.HDE. 2004/7883GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Ticari İşletme Rehni Sözleşmesi Düzenleme Bakımından Yetkili Konumda Olması Dolayısıyla Sözleşmeye Geçerlilik Tanınması Gereği )
Y19.HDE. 2010/7288GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Ticari Kredi Ödendikten Sonra Kredi Kartından Doğan Borçlarının Ödenmemesinden Dolayı İpoteğin Fek Edilmemesi - Davacının Oğlunun Bankaya Karşı Doğmuş ve Doğacak Tüm Borçlarının Teminatı Olarak Verildiği )
Y11.HDE. 2014/4867GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Ticari Kredi Tahsis ve Değerlendirme Komisyonu Adı Altında Kesilen Bedelin İadesi İstemi - Sözleşme Taraflarının Kararlaştırılacak Miktarları ve Oranlarının Asgari ve Azami Hadlerinin Açıkça Belirlenmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2004/11150GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Yüksek Faiz İddiası/Faiz Oranı Hakkaniyet Ve İyiniyet Kurallarına Uygun Olduğu Taktirde Sözleşmeye Uygulanabileceği - Aynı Sektörde Faaliyet Gösteren Bankaların Faiz Oranlarının Tespiti Gereği )
Y11.HDE. 2010/10881GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ (Aslen ve Kefaleten Doğmuş veya Doğacak Tüm Borçların İpotek Teminatı Kapsamına Alınması - Lehine İpotek Verilen Asıl Borcun Ödenmesine Rağmen Kredi Kefilinin Borcu Nedeniyle İpoteğin Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y19.HDE. 2016/6786GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ (Davacı İle Davalı Banka Arasında İmzalanan Genel Kredi Sözleşmesi Ticari Nitelikte ve Limitli Olduğu - Davacı Anılan Bu Sözleşmeden Dolayı Borçlu Olmadığının Tespitini Dava Dilekçesinde Talep Etmekle Limit Miktarı Üzerinden Nispi Harcı İkmal Etmesi Gerektiği)
Y19.HDE. 2012/6720GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ (İtirazın İptali - Sözleşmede Belirlenen Akdi Faiz Oranı Dikkate Alınarak Davacı Bankanın Takip Tarihi İtibari İle Ulaştığı Alacağının Tespiti İçin Yeni Bir Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği)
Y19.HDE. 2015/9831GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ (Kefil Olan Davacının Alacaklıya Yaptığı Ödeme Nedeniyle Yapılan Ödemelerle İlgili Asıl Borçlu ve Kefile Rücu İstemi - Bilirkişi Aracılığıyla Banka Kayıt ve Defterleri Yerinde İncelenmek Suretiyle Davalıların Rapora Karşı Yaptığı İtirazlar da Dikkate Alınarak Düzenlenecek Bilirkişi Raporuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
Y19.HDE. 2011/8789GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ (Kefilleri Hakkında Kredi Alacağının Tahsili Amacı İle Yapılan Takip/İtirazın İptali - Takibe Konu Borcun Kefilin Ölümünden Önce İmzalanan Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanıp Kaynaklanmadığı Anlaşılamadığından Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişki Giderilmeden Karar Verilemeyeceği)
Y11.HDE. 2013/10470GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ (Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak - Taraflar Arasında Yasaca Tanımlanan Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Varlığından Söz Edilemeyeceğinden Uyuşmazlığın Genel Hükümlere Göre Genel Mahkemelerde Bakılıp Sonuçlandırılmasının Yasal Zorunluluk Olduğu)
Y19.HDE. 2013/9685GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ (Risk Altındaki Çek Yaprakları Sebebiyle Bankanın Çek Kanunu Uyarınca Ödenmesi Gereken Asgari Miktarla İlgili Depo Talebinin Müteselsil Kefili Kapsayıp Kapsamayacağı Hususunda Hüküm Bulunmaması - Kefiller Aleyhine Depo Kararı Verilmesinin Doğru Olmadığı)
Y15.CDE. 2013/25475GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ (Tanzim Edilen Bu Kredinin Kullanımı Sırasında Mı Yoksa Sonradan Mı Söz Konusu Bononun Verildiğinin Anlaşılamadığı - Suça Konu Bononun Önceden Doğan Borç Nedeni İle Sonradan Verilip Verilmediğinin Tespit Edilmesi Gerektiği/Nitelikli Dolandırıcılık)
Y11.HDE. 2015/5337GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ (Temlik Eden Dava Dışı Kefilin Davalı Bankanın İhtarı Üzerine Yapmış Olduğu Dava Konusu Ödemenin Davalı Şirketin Davalı Bankadan Genel Kredi Sözleşmesi Çerçevesinde Kullanmış Olduğu Krediye Kefaletinden Doğan Bir Ödeme Olduğunun Kabulüyle Sonuca Gidilmesi Gerektiği)
Y19.HDE. 2015/15748GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE TAHSİS OLUNAN KREDİ KARTI ( Tarımsal Kredi Kullanılmasını Amaçlayan Üretici Kredi Kartı Niteliğinde Olduğu - Yıllık Kart Ücretinden Doğan Uyuşmazlıkta Tüketici Hakem Heyetinin Karar Verme Yetkisi Bulunmadığı )
Y19.HDE. 2016/3182GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GEREĞİ ALACAK ( Kefiller Aleyhine - Takip Konusu Kredi Alacağının Davalıların İmzalarını Taşıyan Sözleşmelerden Mi Yoksa Sonradan Düzenlenen Sözleşmeden Mi Doğduğu Yönünden Yeterli İnceleme ve Araştırma Yapılmadan Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y19.HDE. 2015/17685GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GEREĞİNDE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (Mahkemece Davacının Takip Dosyası Nedeni İle Borçlu Olmadığının Tespitine Karar Verilmesi Doğru Olmadığı - Hüküm Davacı Talebine Uygun Olmadığı)
Y19.HDE. 2014/7651GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE KEFİLE KARŞI YAPILAN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ ( Takip Talebi ve Ödeme Emrinde Borcun Kaynağı Olarak Genel Kredi Sözleşmesi Gösterildiği - Uyuşmazlığın Niteliğinin Bankacılık İşlemi Olarak Sayılan Ticari Dava Vasfında Olduğunun Gözetilmesi Gereği )
Y11.HDE. 2015/12725GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SEBEBİYLE YAPILAN ERKEN ÖDEME KOMİSYONU MASRAF VE İÇ PİYASA KOMİSYONU ÜCRETİNİN TAHSİLİ ( Davalı Banka Tarafından Davacıya Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yazısı ve Genel Kredi Sözleşmesi'nin Verildiği Sözleşme İçeriğindeki Genel İşlem Koşullarının İçeriğinin Öğrenilmesinin Sağlandığı/Mahkemece TBK. Md. 25 Uyarınca Genel İşlem Koşulları Bakımından İçerik Denetimi Yaparak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerekirken Genel İşlem Koşullarının Yazılmamış Sayılması Gerekçesiyle Davanın Kabulüne Karar Verilemeyeceği )
Y19.HDE. 2016/41GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ UYARINCA KREDİ KULLANDIRILMASI VE REHİN SÖZLEŞMESİ DÜZENLENMESİ ( Menfi Tespit Davası - Bankacılık Konusunda Uzman Bilirkişi veya Bilirkişi Kurulu Aracılığı İle Banka Kayıtları Üzerinde İnceleme Yaptırılıp Davacının Davalı Bankaya Borçlu Olup Olmadığını Tespit Ettirilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2016/1435GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ÜZERİNDEKİ KEFİLE AİT İMZA (Davalı Kefilin İmzaya Yönelik İtirazı Hakkında Mahkemece Araştırma Yapılması Gereği - Borca İtiraz)
Y11.HDE. 2013/935GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ VE HESAP KAT İHTARI ( Borçluya Yasal İhtarın Yapıldığı - Alacağın Tam ve Kesin İspatı Şartı Bulunmadığı/Mahkemenin Alacağın Varlığı Hakkında Kanaat Edilmiş Olmasının Yeterli Olduğu/İhtiyati Tedbir/İhtiyati Haciz )
Y19.HDE. 2004/13136GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ VE İPOTEK BELGESİ ( Alacağın Tahsili - Mahkemece Hangi Sözleşmelerdeki İmzalara İtiraz Edildiği Sorulup Bu Konuda İmza İncelemesi Yapılarak Uygun Sonuç Dairesinde Bir Karar Verilmesi Gereği )
Y19.HDE. 2012/5456GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDE BELİRLENEN FAİZ ORANI (Davacının Sözleşmeden Kaynaklanan Alacakla İlgili Olarak Kararlaştırılan Faiz Oranının Uygulanmasını İsteyebileceği - Genel Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın İcra Takibine İtirazın İptali)
Y19.HDE. 2011/15653GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDE ERKEN ÖDEME KOMİSYONU (Belirlenmiş Bir Oran Olmadığı Ancak Böyle Bir Oranın Belirlenmemiş Olmasının Hakkın Kötü Niyetle Kullanılmasına Sebep Olamayacağı ve Bankalar Arası Genel Teamüllere Göre %2'lik Bir Komisyonun Erken Ödeme Komisyonu Olarak Alınabileceği)
Y19.HDE. 2014/15885GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDE FAİZ ORANININ BELİRLENMESİ ( Ticari İşlerde Faiz Oranının Serbestçe Belirlenebileceği - Kredi Sözleşmesine Dayanan İtirazın İptali Davası/Faiz Oranı Sözleşmede Belirlenen Şekilde Faiz Yürütülmesine Olanak Sağlayacak Şekilde Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y11.HDE. 2003/798GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDE FAİZİN ARTIRILMASI ( Tek Taraflı Olması Nedeniyle İptali İstemi - Sözleşmede Hüküm Bulunması Ve Koşulların Gerekli Kılması/ReddiGereği )
Y19.HDE. 2009/168GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDE KEFALET ( Menfi Tespit Davası/Genel Kredi Sözleşmesinin 2004 Yılında Düzenlendiği/Kefil Olunan Miktarın 2004 Yılında Henüz Geçerli Olmayan YTL Olarak Düzenlendiği - Kefil Olunan Miktarın Belirli Olması Gerektiği )
Y19.HDE. 2013/18012GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDE KEFALETTEN KAYNAKLI ALACAK ( İmzanın Sahte Olduğu İddiasına Karşı Mahkemece İmzalarının Aidiyeti Yönünden İmza Örnekleri Alınarak Bilirkişiden Rapor Alınacağı - Alacaklı Borcun Temini İçin Kefalet Akdi Esnasında Tesis Yahut Sonradan İstihsal Olunan Teminatı Kefilin Zararına Olarak Tenkis Eder veya Elinde Bulunan Delaili Elden Çıkarırsa Kefile Karşı Mes'ul Olacağından Teminat Varlığının Araştırılacağı )
Y19.HDE. 2013/16282GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDE KEFİLLER HAKKINDA TAKİP YAPILMASI ( İtirazın İptali İstemi - Üç Adet Genel Kredi Sözleşmesinden Dolayı İmzası Buluna Davalının Sorumlu Tutulması ve Sorumluluğunun Anılan Sözleşmelerdeki Kefalet Limiti Çerçevesinde Belirlenmesi Gerekirken Gerekçesi de Açıklanmadan Sadece Belli Borçtan Sorumlu Olacak Şekilde Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y11.HDE. 2013/2667GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEKİ DÜZENLEME ( Hesabın Kat'ı ile Birlikte Alacağın Muaccel Olacağı Hususunun Düzenlenmediği ve İhtar Tebliğinin Aranmadığı - Ayrıca Davaya Konu Alacağın İki Ayrı Sözleşmeden Kaynaklanmış Olduğunun Gözetileceği )
Y11.HDE. 2005/307GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEKİ FAİZ ORANININ SABİTLENMESİ VE FAZLA TAHSİL EDİLEN FAİZİN İADESİ TALEBİ ( Sözleşmede Bankaya Tek Yanlı Yazılı Şekilde Faiz Oranını Değiştirme Hakkının Tanınmış ve Davacının Kendisine İhbar Edilen Faiz Oranlarına İtiraz Etmemiş Olması - Davanın Reddi Gereği )
Y19.HDE. 2008/357GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEKİ KEFİLİN SORUMLULUĞU ( 5464 Sayılı Yasa Sadece Banka Kartları ve Banka Kredi Kartlarına İlişkin Sözleşmeler Bakımından Kefilin Sorumluluğunu Adi Kefalet Hükümlerine Göre Belirlediği )
Y19.HDE. 2005/579GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Protokol Altındaki İmzaların Şirketi Temsile Yetkili Kişiye Ait Olup Olmadığı Araştırılarak Bir Karar Verilmesi Gereği - İtirazın İptali )
Y12.HDE. 2010/33017GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAK (Yapılan Kısmi Ödemelerin Şikayetçi Borçlunun İmzasının Bulunduğu Vadesi Önce Olan ve İlk Muaccel Olan Kredi Borcu İçin Yapıldığının Kabul Edilmesi Gereği - Limit Arttırım Sözleşmesinde İmzası Bulunmadığı/Borçluluk Sıfatının Sonlandırılması Gereği)
Y19.HDE. 2011/236GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAK DAVASI ( Nisbi Karar ve İlam Harcına Tabi Olduğu - Davacı Banka Harçtan Muaf Tutulan Bankalardan Olmadığından Dava Açarken Harç Yatırması Gereği )
Y19.HDE. 2016/6107GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BANKA ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Bu Davanın Açılabilme Şartlarından Birisinin de Süresi İçerisinde İcra Takibine İtirazın Yapılmış Olması Olduğu - Eldeki Takibin İse Kesinleşmiş Olduğunun Gözetileceği )
Y19.HDE. 2012/4944GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇ ( Genel Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Borçtan Dolayı Sözleşmede Kefil Olan Davalı da Sorumlu Olduğu - İtirazın İptali )
Y19.HDE. 2010/3336GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVA ( Sözleşmede Temerrüt Faiz Oranının Kararlaştırılmadığı - Mahkemece Benimsenen Bilirkişi Raporunda Davacı Bankaca İbraz Edilen Faiz Genelgesinde Belirlenen Temerrüt Faiz Oranı Dikkate Alınarak Hesaplama Yapılmasının İsabetsizliği )
Y11.HDE. 2014/15128GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ERKEN KAPAMA KOMİSYON ÜCRETİ ( Bankacılık Teamülleri Ticari Hayatın İşleyişi ve Piyasa Uygulamalarına Uygun Olduğu Genel Kredi Sözleşme ve Eklerinde Davacının Söz Konusu Kredileri Erken Kapatmak İstemesi Halinde Bankanın Talep Edeceği Tutarı Ödemeyi Kabul ve Taahhüt Ettiği Gerekçesiyle Davanın Reddinin İsabetli Olduğu )
Y19.HDE. 2013/10977GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN İTİRAZIN İPTALİ ( Davalının Bakkallar ve Bayiler Odası Yetkilisi Olarak İmzası Yanında Kendi İsmi Karşısında da Ayrıca İmzası Bulunduğundan Şahsi Sorumluluğunun Varlığının Kabulü Gerektiği )
Y19.HDE. 2009/8502GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN NAKİT VE GAYRİ NAKDİ ALACAĞIN TAHSİLİ ( İtirazın İptali - Benimsenen Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Devamına Asıl Alacağa Takip Tarihinden İtibaren Yıllık %95 Temerrüt Faizi ve %5 BSMV Uygulanmasına %40 Tazminata Karar Verilmesinin İsabetli Bulunduğu )
Y19.HDE. 2014/7651GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Eldeki Davanın Ticari Mahiyeti Bulunduğu - Ticaret Mahkemesinin Görevli Olduğunun Gözetileceği )
Y19.HDE. 2012/5074GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( İpoteğin Kaldırılması İstemine Dair Olup Niteliği İtibariyle Bankacılık İşlemi Olarak Sayılan Ticari Dava Vasfında Olduğu )
Y19.HDE. 2010/5626GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Tüketici Mahkemeleri Değil Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
Y19.HDE. 2016/4184GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYANAKLANAN ALACAK İÇİN KEFİLİN SORUMLULUĞU (Kefilin Kefalet Limiti ve Kendi Temerrüdünün Hukuki Sonuçları ile Sorumlu Olacağı - Kefilin Sorumluluğunun Banka Kayıtları Üzerinden Yaptırılacak İnceleme ile Belirlenmesi Gereği)
Y19.HDE. 2012/5456GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN İCRA TAKİBİ (Vaki İtirazın İptali İstemi - Davacı Tarafından Takip Talebinde Talep Edilen Faiz Oranının Taraflar Arasındaki Genel Kredi Sözleşmesi Hükümlerine Uygun Olduğunun Anlaşıldığı)
Y19.HDE. 2005/6639GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Davaya Konu İcra Dosyasına Yönelik İtiraz Geri Alındığından Takip Kesinleşmiş Olmakla Konusu Kalmayan Dava Hakkında Bir Hüküm Tesisine Yer Bulunmadığı ve İcra İnkar Tazminatının Davalılardan Tahsili Gerektiği )
Y19.HDE. 2016/6626GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( İtirazın İptali Davası - Gerek Mahkeme Gerekse Bilirkişi Tarafından Taraflar Arasındaki Sözleşme Hükümleri Dahi İncelenmeden Karar Verilmesinin İsabetsizliği/Mahkemece Sözleşmenin Aslı veya Onaylı Örneğinin İbrazı Sağlanacağı )
Y11.HDE. 2005/4953GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( 4473 Sayılı Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Kanununda Açılmış Davaların Nasıl Neticelendirileceği Düzenlenmediği - Taraflar Arasındaki Sözleşme Sulh Sözleşmesi Olarak Değerlendirilerek Davanın Sözleşmeye Göre Sonuçlandırılması Gereği )
Y11.HDE. 2009/11115GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Bakiye Karar ve İlam Harcının Ödenmediği - Bunun Hükmün Tebliğe Çıkarılmasına Takibe Konulmasına Kanun Yollarına Başvurulmasına Engel Oluşturmayacağı )
Y19.HDE. 2012/13774GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Belirlenebilir Yani Likit Nitelikte Olduğu - Davacının İcra İnkar Tazminatının Reddine Karar Verilemeyeği )
Y19.HDE. 2005/5239GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( İcra Takibinin İhtiyati Haciz Kararını Veren Mahkemenin Bulunduğu Yerdeki İcra Dairesinde de Yapılabileceği - İtirazın İptali Davası )
Y8.HDE. 2012/3754GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip - Yabancı Para Üzerinden Kurulan İpoteğin Paraya Çevrildiği Tarihteki Kurdan Türk Lirası Olarak Karşılığının Esas Alınması Gereği )
Y19.HDE. 2012/4884GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( İtirazın İptali - Genel Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Likit Nitelikte Olduğundan Davalı Lehine İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2010/11408GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Likit Olduğu İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gereği - Asıl Alacak Faiz ve Diğer Giderler Ayrı Ayrı Belirtilmeden Alacağa Hükmedilmesinin İnfazda Faize Faiz Yürütülmesi Sonucu Doğuracağı )
Y19.HDE. 2005/2764GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Mahkemece Asıl Alacağa Takipten Sonra Taraflar Arasındaki Sözleşme Hükümleri Uyarınca Belirlenen Temerrüt Faiz Oranına Göre Faiz Yürütülmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2005/1650GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Sözleşmede Düzenlenen Akdi Faiz Oranı ve Temerrüt Faizi Oranı Gereğince İşlem Yapılacağı )
Y19.HDE. 2013/1349GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İÇİN YAPILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ ( Bankanın Nakde Dönüşmeyen Teminat Mektubunun Bedelini İsteyebileceği - Çek Karnelerinin Bankaya Teslim Edildiği Tarihin Dikkate Alınması )
Y19.HDE. 2010/3294GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BANKA ALACAĞININ TAHSİLİ (Davalı Yönünden Kefaletinin Teminatı Olarak İpotek Verilmiş Olması Nedeniyle Somut Olayda İİK'nun 45.Md. Hükmünün Uygulanması Gerektiği)
Y19.HDE. 2012/8165GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BORÇ ( Ticari Kredi Niteliğinde Olduğu - Ticaret Mahkemelerinin Görevli Olduğu/İtirazın İptali Davası )
Y19.HDE. 2008/10643GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FAİZ ( Davacı Banka Alacağının İtiraza Uğrayan İşlemiş Faizinin Likit Olduğu Gözetilerek Davacı Alacaklı Yararına İcra-İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2011/174GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ ( Bankanın Defter ve Kayıtları Üzerinde Konusunda Uzman Yeni Bir Bilirkişi veya Bilirkişi Kurulana İnceleme Yaptırılarak Davalının Kısmi İtirazı da Gözetilmek Suretiyle Bir Karar Vermek Gerektiği )
Y19.HDE. 2009/12078GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davalıların Doğrudan Doğruya Kefil Oldukları ve Sorumlu Olabilecekleri Herhangi Bir Kefalet Sözleşmesinin Dosyaya Sunulmadığı - Davanın Reddedileceği )
Y19.HDE. 2009/10583GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Kredi Borçlusu Şirket Tüketici Sayılamayacağından Uyuşmazlığın Genel Kredi Sözleşmesi Hükümleri Uyarınca Çözümleneceği )
Y19.HDE. 2015/3157GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Ticari İşlerde Faizin Serbestçe Kararlaştırılacağı - Ticari Temerrüt Faizin Üst Sınırının Uygulanması Gerektiğine Karar Verilemeyeceği )
Y11.HDE. 2016/1285GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN KESİNTİLERİN İSTİRDADI İSTEMİ ( Kısmen Kabulü - Sözleşmede Komisyon Ekspertiz İnceleme Muhafaza ve Denetim Ücreti vb. Masraf Alınacağı Hükmü Bulunmakta Miktarları Konusunda Açıklık Bulunmadığı/Mahkemece Diğer Bankalardan Aldıkları Masrafların Sorulması Makul Oranın Tespiti ve Ardından da Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
Y11.HDE. 2016/1285GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN KESİNTİLERİN İSTİRDATI ( Sözleşmede Komisyon Ekspertiz İnceleme Muhafaza ve Denetim Ücreti vb. Masraf Alınacağı Hükmü Bulunmakta Olsa da Miktarları Konusunda Açıklık Bulunmadığı/Mahkemece Diğer Bankalardan Aldıkları Krediler İçin Aldıkları Masrafların Sorulması Makul Oranın Tespit Edilerek Ardından Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
Y19.HDE. 2010/14037GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN KREDİ ALACAĞI ( Kefilin Sorumluluğu - Kefilin Kefalet Limitiyle ve Kendi Temerüdünün Sonuçları ile Sınırlı Olmak Üzere Asıl Borçlunun Kullandığı Kredi Borcundan Sorumlu Olduğu )
Y19.HDE. 2012/6501GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibe İtirazın İptali - Genel Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlık Yönünden Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu Gözetilerek Görevsizlik Kararı Verileceği )
Y13.HDE. 2015/34860GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKTA GÖREV ( Davacının Tüketici Sıfatını Taşımadığı/Uyuşmazlığın Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Olmadığı - Taraflar Arasındaki Uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Kalmadığına Göre Davaya Bakmaya Genel Mahkemenin Görevli Olduğu )
Y19.HDE. 2014/20225GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI İCRA TAKİBİ ( İtirazın İptali İstemi - Mahkemece Dosyaya Sunulan Protokolün Aslı da Temin Edilip İncelenerek Taraf İtirazlarını Karşılayan Konusunda Uzman 3 Kişilik Bilirkişi Kurulundan Yargıtay Denetimine Elverişli Rapor Alınarak Sonuca Gidileceği )
Y11.HDE. 2008/11550GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDENDEN DOĞAN ALACAK ( Davalı Bankanın Davacıya Yönelmesinin Sebebinin Davacının Şirket Ortağı Olmasından Değil Sözleşmeleri Müşterek Müteselsil Borçlu Sıfatıyla İmzalamasından ve Asli Borcu Üstlenmesinden Kaynaklandığından Davanın Reddi Gereği )
Y19.HDE. 2010/9753GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI ALACAĞIN TAHSİLİ ( İtirazın İptali - Dürüstlük Kuralının Somut Davada Belirlenen Feragat Hükümleri Karşısında Uygulama Alanı Bulunmadığından Feragate Bağlı Davalı Yararına Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2015/3040GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI ALACAK ( Dava Dışı Borçluya Kullandırılan Kredilerin Kullandırılış Tarihlerinin Davacının Kefil Olarak İmzasını İçeren Sözleşme ve Limit Artırımı Tarihinden Sonra Olduğu - Dolayısıyla Kefilliğinin Bu Limit Arttırmaları Yönünden Bulunmadığı ve Davacının İhtirazı Kayıtla Ödediği Asıl Borçlunun Kredi Borcundan Dolayı Davalı Bankaya Karşı Bir Borcu ve Sorumluluğunun Olmadığı )
Y11.HDE. 2004/15040GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI ALACAK TALEBİ ( Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 5411 SK'ya Göre Fon Bankaları ve Faaliyet İzni Kaldırılan Bankaların İflas ve Tasfiye İdareleri Tarafından Açılacak Hukuk Davalarında Asliye Ticaret Mahkemesi Görevli Olduğu )
Y12.HDE. 2010/9417GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Kamu Düzenine Aykırı Olmayan Hallerde Tarafların Sözleşme İle Yetkili Yeri Belirleyebilecekleri - Taraflar Arasındaki Kredi Sözleşmesinde Yetkili Kılınan Mahkemede Alacaklının Bu Yerlerden Birinde Takip Yapmasında Usulsüzlük Bulunmadığı )
Y11.HDE. 2016/1991GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI İHTİYATİ HACİZ ( Alacaklı Banka Tarafından Yapılan Takipten Sonra İhtiyati Haciz İstenildiği/İhtiyati Haczin Koşullarını Düzenleyen İİK. 257 Vd. Maddelerinde Takipten Sonra İhtiyati Haciz Talebini Engelleyecek Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığı - İhtiyati Haciz İsteminin Kabulüne Karar Vermek Gerekirken Reddine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y11.HDE. 2011/2724GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI İHTİYATİ HACİZ İSTEMİ ( Hesap Kat İhtarının Sunulduğu - Hesap Kat İhtarından Sonra Taraflar Arasında Borcun Tasfiyesine Yönelik Olarak Bir Protokol Yapıldığı/Protokol Hükümlerine Uyulmaması Nedeniyle Artık Yeni Bir İhtarname Gönderilmesine Gerek Olmadığı )
Y12.HDE. 2016/2758GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI İLAMSIZ İCRA TAKİBİ (İtiraz Üzerine Takibin Durdurulmasına İlişkin Müdürlük İşlemini Şikayet - Alacaklı Banka Tarafından Sunulan Kredi Sözleşmesi 26.12.2003 Tarihinden Öncesine Ait Olduğu/Mahkemece Şikayetin Borçlulardan Yönünden de Kabulü Gerektiği)
Y12.HDE. 2016/7929GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI İPOTEK MALİKİ VE ASIL BORÇLULAR ALEYHİNE BAŞLATILAN TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Usulsüz Tebliğat Yapıldığı İddiası - Mahkemece İcra Emri Gönderilmesi Koşulları Oluşması İçin Hesap Kat İhtarnamesinin Borçlulara Usulüne Uygun Tebliğ Edilip Edilmediği İncelenmesi Gereği )
Y19.HDE. 2011/2237GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI İTİRAZIN İPTALİ ( Banka Alacağının Likit Nitelikte Olması/%40 Oranında İcra-İnkar Tazminatına Hükmedileceği - Dava Dilekçesindeki İstem Sonuçlarından Her Biri Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2013/18666GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI OLARAK BAŞLATILAN TAKİP ( Hesap Kat İhtarı - İtiraz Eden Borçlulara Hesap Kat İhtarının Tebliğ Edildiği Takibin İse 1 Aylık İtiraz Süresinin Dolması Beklenmeden Başlatıldığı/Hesap Kat İhtarının İtirazın Kaldırılması Davasında Kullanılabilecek Belge Niteliğinde Olmadığından Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2009/ 6707GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAKİP ( Yasal Olarak Sorumlu Olmadığı Bakiye Karar ve İlam Harcını Yatırmadığı Gerekçesiyle Davada Haklı Çıkan Davacı Bankaya Kararın Tebliğ Edilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
YHGKE. 2010/12-443GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE DAYANAN BORÇ NEDENİYLE YAPILAN İCRA TAKİBİ ( Bankanın Başvuru Harcı ve Peşin Harçtan Müstesna Olmadığı )
Y8.HDE. 2014/25491GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE DAYANAN İCRA TAKİBİ ( Takip Dayanağı Genel Kredi Taahhütnameleri ve Sözleşmelerinin Dosyada Bulunmadığı İddiasıyla Takibin İptali Talebi - Şikayetin Niteliği İtibariyle Duruşma Açılıp Taraf Teşkili Sağlanacağı/Takip DayanağıSözleşmelerin İbraz Edilmesi İçin Alacaklıya Süre Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2003/7737GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE DAYANILARAK AÇILMIŞ AKREDİTİF ( Davacı Bankanın Akreditif Garantisinin Depo Edilmesini veya Tazmin Edildiği Takdirde Ödeme Tarihinden İtibaren Sözleşme Faizi ile Birlikte Davalılardan Tahsilini İstemesinde Usule ve Sözleşmeye Aykırılık Olmaması )
Y19.HDE. 2004/6980GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE GÖRE KULLANDIRILAN KREDİ ALACAĞI İÇİN YAPILAN TAKİBE İTİRAZ ( İtirazın İptali Davası Sürerken İtirazından Vazgeçen Borçlu Davalı Aleyhine Takip Talebindeki Alacak Üzerinden İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )
Y19.HDE. 2009/12601GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE KEFALET ( Kredi Miktarındaki Rakamın Değiştirilerek Artırıldığı ve Üzerinde Davacının İmzasının Olduğu - Menfi Tespit Davasının Reddedileceği )
Y19.HDE. 2009/7540GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE KEFALET ( Müteselsil Kefalet Niteliğinde Olduğu )
Y19.HDE. 2015/4947GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE KEFALET (Geçerli Vekaletname Uyarınca Davacının Vekili Vasıtasıyla Asıl Borçlu Üçüncü Kişi Lehine Borcunun Teminatı Olarak Vermiş Olduğu İpoteğin Geçerli Olduğu - Genel Kredi Sözleşmesindeki Kefillik İle İpotek Akdinin Ayrı Ayrı Hukuki İşlemler Olması Nedeniyle Birbiriyle Bağımsız Olduğu)
Y19.HDE. 2004/6918GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE KEFALETTEN VAZGEÇME ( Vazgeçmenin Bankaya Bildirildiği Tarihte Mevcut Olan Kredi Borcunun Kapatılması İçin Sonradan Alınan Krediden de Sorumluluğun Devam Edeceği )
Y19.HDE. 2016/16179GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE KEFİLLİK ( İhtiyati Haciz Talebi - Hesap Kat Edilerek Genel Kredi Sözleşmesinde Kefil Sıfatıyla İmzası Olan Şahsa İhtarname Gönderildiği Gözetilerek Yaklaşık İspat Kuralı Uyarınca Talebin Kabulü Gerektiği )
Y11.HDE. 2014/7224GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE VE İHTARNAMEYE DAYALI İHTİYATİ HACİZ TALEBİ ( İhtarnamenin Tebliğ Edilemediğinden Bahisle Borçlu Kefiller Hakkındaki İhtiyati Haciz İsteminin Reddinin Hatalı Olduğu - Kredi Sözleşmesi Hükümlerinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2014/10395GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNİ MÜŞTEREK BORÇLU-MÜTESELSİL KEFİL SIFATIYLA İMZALAYAN DAVALIYA KARŞI BAŞLATILAN TAKİPTEN KAYNAKLI İTİRAZIN İPTALİ ( Görevli Mahkeme - Ticari Kredi Niteliğindeki Genel Kredi Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlığın Ticari Dava Vasfında Olduğu - Ticaret Mahkemesinin Görevli Olduğunun Gözetileceği )
Y11.HDE. 2014/7224GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNİN İÇERİĞİ ( Asıl Borçlu ve Kefillerin Sözleşmede Belirtilen Adreslerini Değiştirmeleri Halinde Keyfiyeti Derhal Bankaya Bildirmeleri Gereği - Aksi Halde Sözleşmede Belirtilen Adrese Yapılan Tebliğatın Geçerli Olduğu )
Y15.HDE. 2003/6742GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNİN İMZALANDIĞI TARİH ( Tasarrufun İptali Davasında Borcun Doğduğu Tarih Olarak Kabulü Gereği - Borcu Doğuran Kredi Kullanımının Daha Sonraki Tarihte Gerçekleşmesinin Sonuca Etki Etmeyeceği )
Y19.HDE. 2013/1987GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNİN KEFİLİ HAKKINDA İHTİYATİ HACİZ ( Kaldırılması Talebi - Alacağın Teminat Altına Alınmış Olmasına Rağmen Bankanın Borçluya Ait Taşınmaz Üzerindeki İpoteğin Kaldırılmasına Muvafakat Ettiği ve Borçlunun Bir Miktar Para Ödediği/Kaldırılması Yerinde Olduğu )
YHGKE. 2017/13-606GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNİN MİKTARI ( Sözleşme İçerisinde Geçen Kredi Alacaklının İleride Kullanacağı Krediler İçinde Teminatın Geçerli Olduğunda Dair İfade ve Azami Alacak Miktarının Gösterilmiş Olduğundan İpoteğin Paraya Çevrilmesine Dair Takipte Sözleşme Aykırılık Bulunmadığının Kabulü )
Y4.HDE. 2012/2062GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNİNDE KEFİL OLMA ( Kefil Olarak Atılan İmzanın Davacıya Ait Olmadığının Yargı Kararıyla Kesin Olduğu - Haksız Olarak İhtiyati Haciz ve İcra Takibi Yapıldığından Manevi Tazminat Talebin Kabul Edileceği )
Y12.HDE. 2015/31042GENEL KREDİ SÖZLŞEMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK SEBEBİ İLE İLAMSIZ TAKİP (Şikayet/Borçluların İtirazının Alacaklıya Tebliğ Edilmediği - İtirazın Kaldırılması veya İptali İstemiyle Açılacak Davaya Dair 7 Gün Sürenin İşlemeye Başlamayacağı/Mahkemece Alacaklı Tarafından İİK. 264/2 Hükmüne Uygun Olarak İhtiyati Haciz Yapıldığından Borçluların Şikayetinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y19.HDE. 2011/6897GENEL KREDİ TAAHHÜTNAMESİ ( Kapsamında İtirazın İptali - Tarafların Tacir Kullandırılan Kredi Ticari İşletmeyle İlgili Olduğundan Somut Olayda 4077 S. Kanunun Uygulanma Olanağının Bulunmadığı/Davaya Bakmaya Genel Mahkemenin Görevli Olduğu )
Y19.HDE. 2010/7174GENEL KREDİ TAAHHÜTNAMESİNE DAYALI ALACAĞIN TAHSİLİ (İtirazın İptali - Davalıların Kefil Oldukları Sözleşmeler Uyarınca Asıl Borçluya Kullandırılan Kredi Borçlarının Ödendiği ve Bu Kredilerden Dolayı Borç Kalmadığından Hesabın Kapatıldığı Gözetilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
Y11.HDE. 2015/10001GENEL KREDİ TAAHHÜTNAMESİNE DAYALI İHTİYADİ HACİZ İSTEMİ ( İhtiyati Haciz Taleplerinde Tam Bir İspatın Aranmasının Gerekmediği/ Yaklaşık İspatın Yeterli Olduğu - Hesap Kat İhtarında Belirtilen Ve Ödenmediği İleri Sürülen Alacak Tutarı İçin Alacaklı Bankanın İhtiyati Haciz Talebinde Bulunmasında Yasaya Aykırı Bir Yön Bulunmadığı )
Y19.HDE. 2004/6951GENEL KREDİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ ( 11. Maddesine Dayalı Depo Talebi Yönünden Maktu Harç ve Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )
YHGKE. 2008/11-417GENEL KREDİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ ( Bozmadan Sonra Mahkemece Yine "Talebin %15 Teminatla Kabulüne" Dair İlk Karar Kabul Edildiğinden Ortada Direnme Kararı Mevcut Olmayıp Yeni Hüküm Bulunduğu - İhtiyati Haciz )
Y19.HDE. 2004/12348GENEL KREDİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ ( Hükmedilen Temerrüt Faizi Oranının Sözleşmeye Uygun Olarak Belirlenmediği İddiası - Mahkemece Anılan Sözleşme Hükmündeki Faiz Oranının Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu )
Y19.HDE. 2015/7680GENEL KREDİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİNE DAYALI ALACAĞIN TAHSİLİ ( İtirazın İptali Davası - Davanın Bankacılık İşlemi Olarak Sayılan Ticari Dava Vasfında Olduğu/Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olmadığı Asliye Ticaret Mahkemesinin Görevli Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1998/4446GENEL KURAL KARARLARININ İPTALİ ( Bir Kısım Pay Sahiplerine Toplantı İçin Çağrı Yapılmaması Nedeniyle )
YHGKE. 1988/11-246GENEL KURALLARA GÖRE YETKİLİ OLAN MAHKEME ( Yetki Sözleşmesinin Yetkiyi Ortadan Kaldırmaması )
Y9.CDE. 2012/4775GENEL KURMAY BAŞKANLIĞINA MAIL GÖNDEREREK ATATÜRK'E HAKARET ( Gönderilen Elektronik Postalardan Yalnızca Birinde Atatürk'e Hakaret Edildiği - Zincirleme Suçun Oluşmayacağı )
Y11.HDE. 2002/10680GENEL KURUL ( Davacının İddiası Genel Kurulda Karar Nisabına Uyulmaması Olduğuna Göre Bu Davanın Bir Aylık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Açılmasına Gerek Bulunmaması )
Y9.HDE. 1998/13662GENEL KURUL ( Delegelerin Sendika İçi Uyuşmazlığın Çözümlenmesini İstemesi )
Y11.HDE. 1985/7060GENEL KURUL ( Görev Süresi Sona Eren Yönetim Kurulu Üyesinin Yerine Yenisinin Seçilmemiş Olması )
Y11.HDE. 1997/9240GENEL KURUL ( Kar Payı Hakkında Karar Alınmaması )
Y11.HDE. 1999/7138GENEL KURUL ( Kooperatif Eski Yönetim Kurulu Üyeleri Aleyhine Tazminat Davası Açılması İçin Genel Kuruldan Karar Alınması ve Davanın Denetciler Tarafından Açılmasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 2005/13605GENEL KURUL ( Kooperatif Genel Kurulunda Görüşülmese Dahi Yönetim Kurulu Başkanının Huzur Hakkını Talep Edebileceği - Yaptığı Hizmet ve Katıldığı Toplantıların Gözönünde Bulundurulacağı )
Y11.HDE. 2002/10050GENEL KURUL ( Kooperatif Ortaklarının Ödeyecekleri Meblağların Genel Kurullarda Belirlenmesi )
Y11.HDE. 2002/511GENEL KURUL ( Kooperatifin Faaliyetine Devam Edip Etmeyeceğinin ve Faaliyetini Amacı Doğrultusunda Ne Şekilde Sürdüreceğinin Ortakların Oluşturduğu Genel Kurullarca Belirlenmesi )
Y11.HDE. 2001/8910GENEL KURUL ( Kooperatifin Tüm Üyelerin Menfaati İçin Yapmayı Kararlaştırdığı Bina İnşaatına Ancak Genel Kurulda İtiraz Edilebilmesi )
Y11.HDE. 2003/4489GENEL KURUL ( Kooreratifler Kanunu Uyarınca Bakanlık Temsilcisinin Toplantıda Hazır Bulunması Bir Zorunluluk ise de Temsilcinin Gelmemesi Halinde Bir Saat Sonra Toplantıya Başlanabilmesi )
Y7.CDE. 2007/3840GENEL KURUL ( Olağan ve Gerektiğinde Olağanüstü Olarak Toplanacağı - Olağan Toplantının Her Hesap Devresi Sonundan İtibaren 6 Ay İçinde ve En Az Yılda Bir Defa Yapılmasının Zorunlu Olduğu )
Y23.HDE. 2013/3835GENEL KURUL ( Sonrasında Açılan Davanın Süresinde Olduğunun Kabulüyle İhraç Kararı Hakkında Esastan İnceleme Yapılması Gerektiği - İhraç Kararının İptali İstemi )
Y7.CDE. 2002/23465GENEL KURUL ( Üç Yıl Yapılmaması Halinde Kooperatifin Dağıtılacağı )
Y18.HDE. 2006/4119GENEL KURUL ( Vakıf Senedinde Açık Bir Hüküm Olmadığına Göre Senet Değişikliğinin Vakfın En Büyük ve Yetkili Organı Olan Genel Kurul Tarafından Gerçekleştirilmesi Gereği )
Y11.HDE. 1982/3370GENEL KURUL ( Yasaya ve Anasözleşmeye Aykırı Olarak Toplanması )
Y11.HDE. 1984/5003GENEL KURUL ( Yönetim Kurulu Üyesinin İstifasını Vermesi )
YHGKE. 2002/2-300GENEL KURUL ( Yönetim veya Disiplin Kurulu Kararları İçin Mahkemeye Başvurulamaması-Ancak Derneğin En Yetkili Kurulu Olan Genel Kurula Olayın İntikal Ettirilebilmesi )
Y18.HDE. 2007/9GENEL KURUL BULUNAN VAKIFLAR ( Yönetim Kurulu Kararlarına Karşı Doğrudan Yargı Yoluna Başvurulamayacağı - Vakıf Üyeliğinden Çıkarma Kararına Karşı Vakıf Genel Kuruluna Başvurmadan Mahkemeden Kararın İptali İstenemeyeceği )
Y23.HDE. 2013/1631GENEL KURUL ÇAĞRI MERASİMİ ( Tek Bir Payın Sahibi Veya Temsilcisi Hazır Bulunmaz veya Katılıp Toplantı Şekline İtiraz Ederse Ortada Bir Genel Kurulun Varlığından Söz Edilemeyeceği - Davacılar Ortaklıklarının Devam Ettiği Süreçte Yapılan Genel Kurul Toplantısına Katılmadığından Genel Kurulun Hukuken Yok Hükmünde Olduğu )
Y11.HDE. 2002/12946GENEL KURUL ÇAĞRISI ( Görev Süresi Bitse de Yöneticilerin Genel Kurula Çağrı Görevinin Devam Ettiği Çağrının Geçersiz Olmadığı - Paydaşların Tamamı Genel Kurula Katıldığına Göre Çağrının Yetkisiz Organ Tarafından Yapıldığından Bahisle İptalinin İstenemeyeceği )
YHGKE. 2017/23-858GENEL KURUL DAVA AÇMA YETKİSİ ( Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri İle Müdürü Aleyhinde Açılan Sorumluluk Davası Açılabilmesi İçin Bu Konuda Genel Kurulca Bir Yetki Verilip Verilmediği Hususunun Araştırılması Gereği )
Y2.HDE. 2004/120GENEL KURUL DIŞINDAKİ DERNEK ORGANLARININ KARARLARINA KARŞI İPTAL DAVASI AÇILAMAMASI ( Yönetim Kurulunun Üyelikten Çıkarmaya İlişkin Kararına Karşı İç Denetim Yollarına Başvurulması Gereği )
Y2.HDE. 2004/2566GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞININ YÖNETİM KURULUNA TEK BAŞINA ADAYLIK TALEBİNİ REDDETMESİ ( Tüzüğe Uygun Olarak Genel Kurulca Liste Usulü Seçim Yapılmasına Karar Verilmiş Olması Nedeniyle - İşlemin İptali Talebinin Reddi Gereği )
Y23.HDE. 2012/2564GENEL KURUL GÜNDEMİ ( Genel Kurul Kararlarının İptali Davası - Davacı ve Dava Dışı Şahıs Arasındaki Meni Müdahale Dosyası Kapsamındaki Deliller de Değerlendirilerek Genel Kurulun İlgili Maddesinin Davacının Şahsi Haklarını Etkiler Nitelikte Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1981/1787GENEL KURUL GÜNDEMİNDE YER ALMA ŞARTI BULUNMAMASI ( Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli ve Yeni Üye Seçimi )
Y11.HDE. 2001/10909GENEL KURUL GÜNDEMİNE MADDE EKLEMESİNE ( Nizalı Kazaya Dahil Bir Eda Davası Niteliği - Anonim Şirketin %10 Sermaye Payına Sahip Azlık Hakkı Sahibi )
Y12.HDE. 2005/13525GENEL KURUL GÜNDEMİNE MADDE EKLETTİRMEK ( Azınlık Hissedarlarının Eklettirmelerinin Mümkün Olduğu )
Y23.HDE. 2013/1093GENEL KURUL GÜNDEMİNİN HESAP TETKİK KOMİSYONU KURULMASI MADDESİ ( Oy Çokluğu Şartının Gerçekleştiği - Tasfiye Halindeki Kooperatiflerin Genel Kurul Toplantılarında Kararların Oy Çokluğu ile Alınacağına İlişkin Hükmün Hatalı Yorumlandığı )
Y11.HDE. 2001/10859GENEL KURUL İHRAÇ KARARININ İPTALİ ( Davacıya İhraçla İlgili Tebligat Yapılmamış Olması Nedeniyle Davanın Üç Aylık Hak Düşürücü Sürede Açıldığının Kabulü )
YCGKE. 2005/11-137GENEL KURUL İLKE KARARLARI ( İlerde Belki de İncelenmesine Gerek Olmayacak Bir Hususun Genel Kurul İlke Kararlarından Bahisle Yeni Gerekçe/Yeni Hüküm Olarak Kabulü İle ve Sadece Bu Yönden Kararın İncelenmesinin Giderilme Olanağı Bulunmayan Zararlara Yol Açabileceği )
Y9.HDE. 1999/5013GENEL KURUL İPTALİ ( Çoğunluk Sağlanmadan ve Delege Sıfatını Kazanmayan Kişilerin Katılımıyla Yapıldığının Belirtilmesi Nedeniyle )
Y9.HDE. 1998/12253GENEL KURUL İPTALİ TALEBİ ( Sendika Genel Kurul Delege Seçiminin Usulsüzlüğü Nedeniyle Delegelikleri İptal Edilen Kişilerin Katıldığı )
Y23.HDE. 2011/4739GENEL KURUL KARAR NİSABI (Karar Yeter Sayısının Görüşmeler Sırasında Hazır Bulunan Üye Sayısı Üzerinden Hesaplanması Gerektiği - Toplantı Nisabına Ulaşılamadığından Alınan Kararın Yasa ve Anasözleşme Uyarınca Mutlak Butlan İle Batıl Olduğu )
Y11.HDE. 1990/4499GENEL KURUL KARAR YETER SAYISI ( Limited Şirkette )
Y11.HDE. 1980/1304GENEL KURUL KARARI ( A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Aleyhine Dava Açılabilmesi İçin Gereken Şartın Sonradan Tamamlattırılabilmesi )
Y11.HDE. 2005/8779GENEL KURUL KARARI ( Aidatın Ödendiği Yabancı Para Cinsinden İadesi İçin Bu Hususun Ana Sözleşmede Belirtilmiş Olması ya da Bu Konuda Alınmış Bir Genel Kurul Kararının Bulunması Gerektiği )
Y11.HDE. 1994/5604GENEL KURUL KARARI ( Anonim Şirketlerde Kar Payı İstenebilmesi İçin )
Y11.HDE. 2007/10490GENEL KURUL KARARI ( Arsa Sahiplerinin Kooperatife Üye Olmasına Dair Anlaşma Yapıldığı/Anlaşmanın ve Faaliyet Raporunun Genel Kurul Kararı Haline Geldiği - Anlaşmanın Hükümsüzlüğüne İlişkin Talebin Kabul Edilemeyeceği )
Y11.HDE. 2005/10765GENEL KURUL KARARI ( Davacılardan Birinin Alınan Kooperatif Genel Kurul Kararı İle Aidatın Yarısını Ödeyeceğinin Kararlaştırıldığı - Bir Sonraki Genel Kurul Toplantısı İle Aidatların Eşitlenmesinin Hukuka Aykırı Olduğu/Bu Davacı Adına Kurul Kararının İptali Talebinin Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2005/10749GENEL KURUL KARARI ( Davacının Borcunu Ödememesi Nedeniyle Üyelikten İhraç Edildiği - Yargılama Sürerken Tasfiye Kurulunun Kararı ile Kooperatif Genel Kurulunun Çağrılarak Genel Kurul Toplantısının Yapıldığı/Kararın Kesinleşip Kesinleşmediğinin Araştırılacağı )
Y11.HDE. 2000/10420GENEL KURUL KARARI ( Davalının Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelik ve Başkanlığından Azline Karar Verilmesinin Talep Edildiği Davada Davacı Ortağın Keyfiyeti Önce Genel Kurula ve Buradan Alacağı Karara Göre Dava Yolu İle Mahkemeye Getirmesi Gereği )
Y11.HDE. 2007/3690GENEL KURUL KARARI ( Davanın Açılabilmesi İçin Genel Kuruldan Karar Alınması ve Davanın Denetçiler Tarafından Açılması Gerektiği )
Y2.HDE. 2007/12620GENEL KURUL KARARI ( Derneğin Diğer Organlarının Kararlarına Karşı Dernek İçin Denetim Yolları Tüketilmedikçe İptal Davası Açılamayacağı - Olayda İptali İstenilen Karar Genel Kurula Ait Olmadığı )
Y2.HDE. 2004/7100GENEL KURUL KARARI ( Derneklerin - Üyenin İptalini İsteyebilmesi İçin Alınan Kararlara Açıkça Karşı Çıkmış Olması Gereği )
Y11.HDE. 1985/5903GENEL KURUL KARARI ( Esas Sözleşmenin Değiştirilmesine İlişkin Karar )
Y11.HDE. 2000/7947GENEL KURUL KARARI ( Eski Yönetim Kurulu Üyeleri Aleyhinde Dava Açılması Kararının Alınması )
Y11.HDE. 1988/6397GENEL KURUL KARARI ( Eski Yönetim Kurulu Üyesine Dava Açılabilmesi İçin )
Y18.HDE. 2000/645GENEL KURUL KARARI ( Genel Kurulda Alınan Kararların Kural Olarak Kooperatife Sonradan Katılan Ortakları Bağlaması )
Y9.HDE. 1989/2737GENEL KURUL KARARI ( İki Sendikanın Birleşmesi Durumunda İkisinin de Genel Kurul Kararı Almasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 1988/1772GENEL KURUL KARARI ( Kar Payının Ortaklara Dağıtılması )
Y11.HDE. 1997/10668GENEL KURUL KARARI ( Kararın İptal Edildiğine Dair Bilgiye Rastlanılmamasına Rağmen Yetersiz İncelemeyle Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olması )
Y11.HDE. 2005/8135GENEL KURUL KARARI ( Kesin Hükümle İptal Edilinceye Kadar Geçerli Olduğu - Ek Gündem Maddelerinin Gündeme İlave Edilmesi İsremi/İptal Edilmediği Sürece Sermaye Artırımına İlişkin Genel Kurul Kararının Geçerli Olduğundan İstemin Reddi Gereği )
Y11.HDE. 2005/10844GENEL KURUL KARARI ( Kesinleşmesi Neticesinde Davacıların Kooperatife Borcunun Varlığının Tespiti Halinde Borçlu Üyenin Tapu İptali ve Tescil Talebinde Bulunamayacağı )
Y11.HDE. 2005/10235GENEL KURUL KARARI ( Kooperatif Alacakları İçin Yapılan Ödemelerin Öncelikle Asıl Alacaktan Mahsup Edilebileceği Yönünde Karar Verilebileceği - Genel Kurulda Karar Altına Alınmayan Bir Ödeme Yükümlülüğünun Yönetim Kurlunca Talep Edilemeyeceği )
Y11.HDE. 2004/10773GENEL KURUL KARARI ( Kooperatif Eski Yöneticileri Hakkında Sorumluluk Davası İçin Genel Kurul Kararı Ve Davanın Denetçiler Tarafından Açılması Dava Şartı Olduğu )
Y16.HDE. 2008/5460GENEL KURUL KARARI ( Kooperatif Eski Yöneticisinin Neden Olduğu Zararın Tazmini - Sorumluluk Davası Genel Kuruldan İzin Alınarak Denetçiler Tarafından Açılabileceği )
Y11.HDE. 1975/2211GENEL KURUL KARARI ( Kooperatif Eski Yönetim Kurulu Başkanı Hakkında Dava Açılabilmesi İçin)
Y11.HDE. 1980/496GENEL KURUL KARARI ( Kooperatif Müdürü Hakkında Dava Açılabilmesi İçin )
Y11.HDE. 2001/4032GENEL KURUL KARARI ( Kooperatif Ortaklarından Gecikme Cezası Talep Edilebilmesi İçin Kooperatif Genel Kurulunda Bu Konuda Alınmış Geçerli Bir Kararın Bulunması Zorunlu Olduğu )
Y11.HDE. 2009/11823GENEL KURUL KARARI ( Kooperatif Ortaklarının Doğrudan Uğradıkları Zararları Olduğu - Kooperatif Yöneticileri Aleyhine Dava Açılması İçin Genel Kurul Kararı Alınmasının Şart Olmadığı )
Y23.HDE. 2012/507GENEL KURUL KARARI ( Kooperatif Ortaklığının Tespiti Davası - Davacının Peşin Ortaklığa Alınmasına Dair Geçerli Bir Karar Bulunup Bulunmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2011/2250GENEL KURUL KARARI ( Kooperatif Yöneticileri Hakkında Açılan Sorumluluk Davası - Noksan Usuli İşlemler Yerine Getirildikten Sonra Davaya Devam Edilmesi Verilen Süre İçinde Bu Eksiklikler Tamamlanmazsa Davanın Usul Yönünden Reddedilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1984/4466GENEL KURUL KARARI ( Muhalafetin Yalnızca Reddedenler Biçimde Tutanağa Geçirilmesi )
Y11.HDE. 1973/3970GENEL KURUL KARARI ( Müktesep Hakları İhlal Etmeyen ve Yasanın İhtiyat Akçesi Ayrılması Hükümlerine Uygun Olan Kararın İptal Edilemeyeceği )
Y11.HDE. 1988/5906GENEL KURUL KARARI ( Ortakların Toplantıya Katılıp Muhalefetlerini Zapta Geçirtmiş Olmaları )
Y11.HDE. 2004/14910GENEL KURUL KARARI ( Ortaklıktan Çıkarma Kararının İptali İstemi - Sermayenin Tamamlanmaması İfadesinin Ne Anlama Geldiği ve Buna İlişkin Delillerinin Neler Olduğu Hususunun Davalı Kooperatife Açıklattırılması Gerektiği )
Y11.HDE. 1982/55GENEL KURUL KARARI ( Sermaye Artırımı )
Y11.HDE. 1988/3794GENEL KURUL KARARI ( Sermaye Artırımı Kararının Alınması )
Y11.HDE. 2002/6988GENEL KURUL KARARI ( Şirket Genel Kurulunda Bilanço da Gösterilen Karın Kanuni Yedekler ve Vergiler Düşüldükten Sonra Dağıtılmasına Karar Verilmesi )
Y11.HDE. 1988/5905GENEL KURUL KARARI ( Şirket Sermayesinin Yükseltilmesi )
Y11.HDE. 1998/2468GENEL KURUL KARARI ( Usulsüz Yapılan Çağrı )
Y18.HDE. 2011/7361GENEL KURUL KARARI ( Vakıf Senedinde Yapılan Değişikliklerin Tescili İstemi - Vakfın Yetkili Genel Kurulunun Kararı Olmaksızın Vakıf Senedinin Değiştirilemeyeceği )
YHGKE. 2006/11-725GENEL KURUL KARARI ( Yeterli Toplantı ve Karar Nisabı Olmaksızın Alınmış İse Bu Karar Geçersiz ve Yok Hükmünde Olduğu - Böyle Bir Genel Kurul Kararı İle Seçilen Yöneticilerin Kooperatifi Temsil ve İlzamının Söz Konusu Olmadığı )
Y11.HDE. 1985/3578GENEL KURUL KARARI ( Yöneticilerin Azledilmeleri )
Y11.HDE. 1985/4821GENEL KURUL KARARI ( Yönetim Kurulu Üyeliğinin Düşmesi Halinde )
Y11.HDE. 1980/2385GENEL KURUL KARARI ( Yönetim Kurulu Üyesinin Her Zaman Görevden Alınabilmesi )
Y3.HDE. 2002/2555GENEL KURUL KARARI ( Yönetim Planı Uyarınca Aidatları Usulüne Göre Belirleyen Genel Kurul Kararına Göre Hüküm Kurulması )
Y11.HDE. 2007/9453GENEL KURUL KARARI ( Yüklenici Şirketten Daire Satın Alanların Kooperatif Ortağı Sayılmadıklarına İlişkin Kararın Davalının Davacıyı Üye Olarak Açıkça Benimsememesi Karşısında İhraç Kararı Sayılmasının Mümkün Olmadığı - Üyeliğin Zımnı Oluştuğu )
Y11.HDE. 2009/4046GENEL KURUL KARARI (Alacak İstemi - Davanın Kısmen Kabulüne Dair Verilen Kararın Davalı Vekili Tarafından Temyiz Edilmesi Üzerine Davaya Konu Alacağın Geçerli Bir Genel Kurul Kararına Dayalı Olmadığından Davanın Reddi Gerektiği)
Y23.HDE. 2012/2229GENEL KURUL KARARI (Kooperatif Üyeliğinin Tespiti - Davacının Peşin Ortaklığa Alınmasına İlişkin Bir Karar Varsa İnşaat Finansman Giderlerinden Sorumlu Olmadığı Bunun Dışındaki Genel Yönetim ve Alt Yapı Giderlerinden Sorumlu Olduğu)
Y23.HDE. 2013/3287GENEL KURUL KARARI (Tazminat Davası - Davacı Tarafa Davalılar Hakkında Eylemin Kişi Konu ve Kapsamını Somut Olarak Gösteren Sorumluluk Kararı Alınmasına ya da İşbu Davaya Muvafakat Verilmesine Dair Genel Kurul Kararının İbrazı İçin Önel Verilmesi Gerektiği)
Y23.HDE. 2012/2424GENEL KURUL KARARI ALINMASI ( Kooperatif Başkanın Sorumluluğu için Açılan Davada Eksik Usuli İşlemler Bulunduğu - Davaya Muvafakat Edilmesi Gereği/Ya Da Denetçilerin Vermiş Oldukları Vekaletnamenin Dava Dosyasına İbraz Edileceği )
Y23.HDE. 2012/2430GENEL KURUL KARARI ARANMASI ( Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluğu Davası/P.T.T. Yönünden de Tazminat Talebi )
Y23.HDE. 2012/2026GENEL KURUL KARARI BULUNMAMASI ( Peşin Ödemeli Ortak Durumunun Araştırılması - Kooperatifin Tüm Defter ve Kayıtlarının İnceleneceği/Ortakların Ödeme Tutanakları/Kura Tutanakları ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin İncelenmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1989/6367GENEL KURUL KARARI BULUNMASI ŞARTI ( Kooperatif Eski Yöneticileri Hakkında Dava Açılabilmesi İçin )
Y11.HDE. 1998/9571GENEL KURUL KARARI BULUNMASI ŞARTI ( Kooperatife Sabit Fiyatla Ortak Alınması İçin )
Y11.HDE. 2003/9297GENEL KURUL KARARI BULUNMASI VE DENETÇİLERİN DAVA AÇMASI GEREĞİ ( Kooperatif Eski Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Açılan Sorumluluk Davası - Yönetim Kurulunun Açtığı Davada Genel Kuruldan Muvafakat ve Denetçilerden Vekaletname Alınması Gereği )
Y11.HDE. 1983/2781GENEL KURUL KARARI HAKKINDA KARŞI OY KULLANILMASI ( Yalnız Başına İptal Davası Açma Hakkı Vermemesi )
Y11.HDE. 2004/15356GENEL KURUL KARARI İLE KOOPERATİF GİRİŞ AİDATININ ARTIRILMASI ( Aidatın Genel Kurul Kararıyla Belirlendiği İtiraz Edilmediğinden Kesinleştiği - Sonradan Giren Ortağın Önceki Ortağa Göre Fazladan Ödemiş Olduğu Bedelin Eşitlik İlkesine Aykırı Olmadığı/İstirdat Davasının Reddedileceği )
Y11.HDE. 1984/6072GENEL KURUL KARARI İPTALİ ( Gündemde Olmadığı Halde Taşınmazların Açık Arttırma ile Satışına Karar Verilmesi Sebebiyle )
Y11.HDE. 2014/15813GENEL KURUL KARARI İPTALİ İSTEMİ ( Yönetim Kuruluna Seçileceklerin Pay Sahibi Olma Zorunluluğunu Düzenleyen Esas Sözleşme Hükümleri Yeni T.T.K.'nun Uygulandığı Dönemde de Geçerli Olduğu - Pay Sahibi Olma Zorunluluğu Yeni T.T.K. İle Kaldırıldığı Gerekçesiyle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y11.HDE. 2015/15468GENEL KURUL KARARI OLMADAN YAPILAN DEVRİN GEÇERSİZLİĞİ ( Sözleşmenin İptali - TTK. Md.538/2 Uyarınca Tasfiye Memurlarının Şirketin Önemli Miktarda Aktiflerini Toptan Satabilmesi İçin Bu Konuda Genel Kurul Kararının Gerektiği/Genel Kurul Kararı Olmadan Yapılan Geçersiz Devir Sözleşmesinin İptaline Karar Verileceği )
Y4.CDE. 2003/14550GENEL KURUL KARARI OLMADAN YÖNETİCİ OLARAK ÜCRET ALMA ( Eylemin Yasasının 56/6 Ek 2/1.Maddesine Aykırılık Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Tartışılması Gereği - Kooperatifler Yasasına Muhalefet )
Y19.CDE. 2015/33178GENEL KURUL KARARI OLMAKSIZIN HUZUR HAKKI ÜCETİ ALINMASI ( Sanıkların Kooperatif Yönetiminde Görev Aldıkları Tarihler Ayrı Ayrı Saptanarak Genel Kurulda Alınmış Huzur Hakkı Ödenmesine Dair Karar İle Sanıklara İddianame Kapsamında Ödendiği Belirtilen Meblağların Uygunluk Arz Edip Etmediğinin Tespit Olunacağı/Genel Kurul Kararına Uygun Olmadığının Saptanması Halinde Ödemelere Dair İlgili Evrakların Celbi İle Sanıkların Daha Önce Başka Amaçla Atılmış Samimi İmza ve Yazı Örnekleriyle Mukayesesinin Yaptırılacağı )
Y11.HDE. 1986/1195GENEL KURUL KARARI OLMAKSIZIN KAR DAĞITIMI ( Limited Şirketlerde Bilançonun Çıkarılıp Kar Payının Belirlenmesi )
Y15.HDE. 1990/2265GENEL KURUL KARARI ŞARTI ( Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Aleyhine Dava Açılabilmesi İçin )
Y11.HDE. 2004/3213GENEL KURUL KARARI ŞARTININ ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Şirket Ana Sözleşmesinde Kar Payı Dağıtımı İçin Genel Kurul Kararı Şartı Öngörülmüş Olması )
Y15.HDE. 2004/50GENEL KURUL KARARI VE DAVANIN DENETÇİLER TARAFINDAN AÇILMASI ŞARTLARI ( Kooperatif Tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Dava Açılabilmesi İçin )
Y15.HDE. 1996/5998GENEL KURUL KARARI ZORUNLULUĞU ( Kooperatif Yöneticileri Hakkında Alacak Davası Açılması )
Y11.HDE. 2003/13561GENEL KURUL KARARIN İPTALİ ( Dava Dilekçesinde Salt Genel Kurul Toplantısına Çağrıdaki Usulsüzlüğe Dayanılmış İse de Çoğun İçinde Azın da Varlığı Kuralı da Davacının Talebinin İhraç Kararı Açısından Değerlendirilmesi Gereği )
YHGKE. 1981/11-532GENEL KURUL KARARINA ÇEKİNCE KOYMA ( İhraç Kararına Karşı İptal Davası Açılabilmesi için Bunun Yapılmış Olmasının Gerekmesi )
Y23.HDE. 2011/286GENEL KURUL KARARINA DAYALI OLARAK ÇIKARTILAN BORCUN TAHSİLİ İSTEMİ (İtirazın İptali İstemi - Söz Konusu Genel Kurul Kararı İptal Edilmediğine Göre Kesinleşmiş Olup Tüm Kooperatif Ortaklarını Bağladığı)
Y11.HDE. 1988/4463GENEL KURUL KARARINA İHTİYAÇ DUYULMASI ( Genel Müdür Aleyhinde Sorumluluk Davası Açabilme )
Y16.HDE. 2008/3263GENEL KURUL KARARINA İTİRAZ ( Davacının Kooperatif Bölge Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğine Genel Kurul Kararıyla Son Verildiği - Haklarını Kaldırır Nitelikte Olduğundan Karara İtiraz Etmeden Doğrudan Dava Açabileceği )
Y11.HDE. 2005/11201GENEL KURUL KARARINA KARŞI ÇEKİNCE KOYMAMAK ( Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesinin Konut ve Ortak Sayısının Belirlenmesine İlişkin Genel Kurul Kararına Çekince Koymadığı - Karara Karşı Açtığı Davanın Reddi )
Y11.HDE. 1983/2781GENEL KURUL KARARINA KARŞI SÖZLÜ ELEŞTİRİDE BULUNULMASI ( İptal Davası Açma Hakkı Vermemesi )
Y9.HDE. 2011/14112GENEL KURUL KARARINA UYGUNLUĞUN DENETLENMESİ ( Sendika Yönetim Kurulu Tarafından Huzur Hakkının Azaltılmasına Karar Verilmesi )
YHGKE. 2001/11-597GENEL KURUL KARARINDA YER ALAMAYAN BİR HUSUSUN GEREKÇEYE İTHALİ ( Dosyadaki Olgularla Bağdaşmadığından Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Davasının Reddi Gereği )
Y23.HDE. 2011/1753GENEL KURUL KARARINDAN DÖNÜLMESİ ( Davacı Kooperatif Genel Kurulunca Kararlaştırılan Ek Ödemenin Tahsili Amacıyla Başlatılan Takibe İtirazın İptali Davasının Dava Açıldıktan Sonra Genel Kurulca Dönülmesi İle Konusuz Kaldığı - Davacı Davanın Açılmasına Sebep Olduğundan Davalı Lehine Yargılama Giderine ve Avukatlık Ücretine Hükmedileceğinin Gözetileceği )
Y11.HDE. 2004/9790GENEL KURUL KARARINDAN DÖNÜLMESİ ( Mümkün Olmakla Birlikte Kazanılmış Haklarda Olmadığı - Kooferatif Yöneticileri Aleyhine Dava Açılmaması Kararı Onlar İçin Müktesep Hak Oluşturduğu )
Y11.HDE. 2003/8504GENEL KURUL KARARINI İPTALİ İLE TAPU İPTALİ DAVALARI ( Davacının Kooperatif Genel Kurulunun İptali İle Muvazaa Nedeniyle Davalıya Satılan Taşınmazın Tapusunun İptalini Talep Etmesi )
Y23.HDE. 2013/1679GENEL KURUL KARARININ BAĞLAYICILIĞI ( Kooperatif Tasfiye Borcunun Davalıdan Tahsili Talebi/Genel Kurulda Alınan Kararın İptali İçin Dava Açılmadığı - Genel Kurul Kararı ve Diğer Deliller Gözetilerek Karar Verileceği )
Y11.HDE. 2000/4965GENEL KURUL KARARININ BAĞLAYICILIĞI ( Tasfiye Halinde Olan Kooperatif Genel Kurulunun Almış Olduğu Kararın İptali İleri Sürülmediğinden Tüm Ortakları Bağlaması )
Y23.HDE. 2012/2440GENEL KURUL KARARININ BATIL OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Yerel Mahkemece Mutlak Butlanla Geçersiz Olan Genel Kurul Kararına Yönelik Tespit Kararı Verilmesi Gereği - Yapı Kooperatifleriyle İlgili Genel Kurul Nisabının Gözetilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1988/5261GENEL KURUL KARARININ BULUNMASI ŞARTI ( Eski Yönetim Kurulu Başkanı Aleyhine Sorumluluk Davası Açılabilmesi )
Y11.HDE. 2000/8488GENEL KURUL KARARININ BUTLAN HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN TESPİTİ TALEBİ ( Anonim Şirketin Sermayesinin Artırılmasına Yönelik Genel Kurul Kararının A Grubu Paydaşlar Özel Genel Kurulunda Yöntemince Onaylanmadığı İddiası )
Y11.HDE. 1997/1979GENEL KURUL KARARININ BUTLAN OLMASI ( Kararın Butlan ile Malul Olduğu İddiası ve Bunun Tespitinin Süreye Tabi Olmaksızın Her Zaman İstenebilmesi )
Y11.HDE. 1978/3158GENEL KURUL KARARININ BUTLANI
Y11.HDE. 2003/8504GENEL KURUL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ( Genel Kurul Kararını Etkileyen Unsurların Yerel Mahkemece Değerlendirilmemiş Olunmasının Hukuka Aykırı Olması )
Y23.HDE. 2016/3186GENEL KURUL KARARININ EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI OLMASINDAN BAHİSLE İPTALİ İSTEMİ ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunun Aksine İptaline Hükmedilen İlgili Genel Kurul Kararlarında 1163 S.K.Kooperatif Anasözleşmesi ve Objektif İyiniyet Kurallarına Aykırı Herhangi Bir Husus Bulunmadığı/Özellikle İlgili Maddede Yazılı Kısıtlamanın Mevcut Üyeliklere İlaveten Bedelsiz Olarak Verilen Paylarla İlgili Olmasına Göre Talebin Tümden Reddedileceği )
Y11.HDE. 2004/5277GENEL KURUL KARARININ GERİYE YÜRÜMEMESİ ( Kooperatife Aidat Borcu Olanların Ödemelerinin Öncelikle Faize Mahsup Edileceğine İlişkin Karar - Genel Kurul Kararından Sonraki Ödemelerin Aidatlara Mahsubu Gereği )
Y11.HDE. 2004/4GENEL KURUL KARARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVASI ( Önceki İbraların Hükümsüz Sayılması Kararının Yerinde Olup Olmadığının Derdest Sorumluluk Davası Davalıları Olan Eski Yönetici ve Denetçilerle Savunulması Halinde İrdelenip Çözüme Bağlanması )
Y11.HDE. 2003/5311GENEL KURUL KARARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ TALEBİ ( Bu Talebe İlişkin Davaların İptal Davalarından Farklı Zamanaşımına Tabi Olduğunun Gözetilmesinin Gerekmesi )
Y11.HDE. 2001/2294GENEL KURUL KARARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ TALEBİ ( Çağrısız Toplantıya Bütün Pay Sahiplerinin Katılması Gerektiği - Alınan Kararın Hüküm Olduğu Gerekçesiyle Davacı Davasının Vazgeçme Nedeniyle Reddinin İsabetli Olduğu )
Y11.HDE. 2004/7941GENEL KURUL KARARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE İPTALİ ( Davanın Ekonomik Koşullar ve Piyasa Şartlarının Çok Hızlı Gelişmesi Nedeniyle Genel Kurulda Alınan Kararın Davacıların ve Diğer Hissedarların Müktesep Haklarına Aykırılık Teşkil Etmediğinden Reddi Gereği )
Y11.HDE. 2003/2899GENEL KURUL KARARININ İCRASINDA GECİKEN ÜYEDEN CEZAİ ŞART TALEBİ ( Kooperatif Genel Kurulunda Üyelerin Bağımsız Bölümlerini İskan Almaya Hazır Hale Getirerek Kooperatife Teslim Etmesinin Kararlaştırılmış Olması )
Y11.HDE. 1975/1516GENEL KURUL KARARININ İNFAZINA OLANAK VEREN İŞLEMLERİN İPTALİ ( Sermaye Artırımına İlişkin )
Y11.HDE. 1984/4349GENEL KURUL KARARININ İPTALİ
Y11.HDE. 2000/2785GENEL KURUL KARARININ İPTALİ
Y18.HDE. 2013/12506GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( 25 Blok ve 354 Bağımsız Bölüm Bulunanan 25 Bloğun Temsilci ve Yardımcılarından Oluşan Ana Taşınmaz Kurulunun Aldığı - Ana Taşınmazın Ortak Yerlerinde Projeye Aykırı Yapılacak Tesis ve Değişiklikler/Kat Maliklerinin 4/5 Çoğunluğunun Onayı Alınmadığından Kararın Yok Hükmünde Olduğu/ )
Y11.HDE. 2006/1819GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( 3 Adet Kararın Hiçbir Zaman Alınmadığı Diğer Kararın Haksız Olduğu Kabul Edilerek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında İptal Edildiği - Mahkemece Anıdan 3 Adet Kararın İptali İsteminin Reddi Gereği )
YHGKE. 1984/11-59GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Alınan Karara Muhalif Kalınması )
Y11.HDE. 2003/7906GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Anasözleşme Gereği Kararların %60 Çoğunlukla Alınması Gerekirken Bu Nisaba Uyulmaması Nedeniyle )
Y18.HDE. 2015/13041GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Anataşınmazın Dış Duvarına Reklam Panopsu Asılması Yönündeki Genel Kurul Kararının İptali - Anlaşmazlığın Öncelikle Kat Malikleri Kurulunda Görüşülüp Çözüme Bağlanacağı Düşünülmeden Yönetim Kurulu Kararının İptaline Karar Verilemeyeceği/Karar Gereğinin Yerine Getirilmesi İçin 634 S.K. 33. Maddesi Gereğince Kararın Kesinleşmesinden İtibaren Uygun Bir Süre Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 1989/11-21GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Anonim Şirketin Süresinin Onbeş Yıl Uzatılması Kararı )
Y11.HDE. 2001/9539GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Azınlık Pay Sahiplerinin Haklarını İhlali Niteliğinde Sermaye Artırımı Yapılması Nedeniyle )
Y11.HDE. 1974/3523GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Basiretsiz Yönetimleri Dolayısıyla Şirketin İflasına Sebep Olan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edildiği )
Y11.HDE. 2015/8671GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Bilanço ve Kâr Zarar Hesaplarının Tasdikine İlişkin Karar ve Buna Bağlı Olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin İbrasına İlişkin Kararın Davacıların Azınlık Haklarını Kullanmasına Engel Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2005/9997GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Bir Kabul Oyu İle Kabul Edilen Anasözleşmenin Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Genel Kurul Kararının Yoklukla Malül Olduğu - Reddinin Doğru Olmadığı )
Y11.HDE. 1991/2331GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Çağrının Usulsüz Yapılması )
Y11.HDE. 2003/7246GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Dava Açabilmek için Öncelikle Üyelik Sıfatını Haiz Olmanın Gerekmesi-Davanın Esasına Girelebilmesi için Üyenin Genel Kurulda Muhalefet Şerhini Yazdırmasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 1989/5251GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Dava Açmaya Yetkili Olanlar )
Y11.HDE. 2005/13648GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Davacı Ortaklar Adına Toplantıya Katılmak İsteyen Avukat Tarafından İbraz Edilen Vekaletnamenin Geçersiz Olması - Toplantı Salonunun Yakınında Bulunan ve Genel Kurula Katılmaları Engellenmemiş Davacıların Kendi İsteğiyle Genel Kurula Katılmadığının Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 2003/5040GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Davacının Kooperatif Genel Kurulunun İhraca Yönelik Kararının İptali İstemiyle Açmış Olduğu Dava Olması )
Y11.HDE. 1993/5756GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Davacının Muhalefetini Usulünce Zapta Geçirmiş Olması Gereği )
Y11.HDE. 2001/5948GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Davacıya İhtarname Gönderilmeden Davalı Kooperatif Üyeliğinden Çıkarılma Kararı )
Y11.HDE. 2006/2935GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Davalı A.Ş'deki Tarafların Gerçek Pay Oranları ve Nev'ileri Belirlenmeden Muarazanın Önlenmesi Şeklinde İnfazda Tereddüt Yaratacak Şekilde Hüküm Kurulamayacağı )
YHGKE. 2007/9-617GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Davalı Tarım Orman İş Sendikası Üyesi Davacıların Bu Talebi Yönünden Aktif Dava Ehliyetine Sahip Olduklarından İşin Esasına Girilerek Bu Yönden Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y11.HDE. 1999/6495GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Davanın Bir Aylık Hak Düşürücü Sürede Açılmadığı Gerekçesiyle Reddine Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
Y2.HDE. 2005/2447GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Dernek Üyesi Olmayanın Kararının İptali için Dava Açma Hakkının Olmaması )
Y8.HDE. 2017/6519GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Eldeki Davanın Davacısı Tarafından Tüzük Değişikliğine Dair İkinci Oturumda Alınan Kararların İptali İçin Açılan Dava Kısmen Kabul Edilerek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Alınan Kararların Geçersizliğinin Tespit ve İptaline Dair Verilen Kararın Henüz Kesinleşmediği - Verilen Karar Doğrudan Eldeki Davada Verilecek Kararı Etkileyeceğinden Sonucunun Beklenmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2003/3782GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Esas Sermayenin 1/10 unu Temsil Eden Pay Sahiplerinin Muhalif Olması Nedeniyle )
Y11.HDE. 1999/1757GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Genel Kurula Çağrıda Gündemde Olan Sermaye Artırımı Konusunda Sermayenin Eski ve Yeni Şeklinin Çağrıya Eklenmemesi Nedeniyle )
Y11.HDE. 2005/7907GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Genel Kurula İtiraz Edildiği Takdirde Artık Yönetim Kurulunun İhraç Kararına İtiraz Davası Açılamayacağı - İtiraz Üzerine Genel Kurulca Verilecek Karara Karşı İse İtiraz Davası Hakkı Saklı Olduğu )
Y11.HDE. 2001/10547GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Genel Kurulda Ortak Olmayan Kişilerin Yönetim Kuruluna Seçilmesi ve Paydaşlara Önalım Hakkı Kullandırılmadan Yapılan Pay Devirlerinin Onaylanması )
Y11.HDE. 2001/7448GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Genel Kurulun Ortaklık Sıfatı Bulunmayan Kişilerin Katılımıyla Gerçekleştirilmesi Nedeniyle )
Y11.HDE. 2001/10204GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Genel Kurulun Usulüne Uygun Yapılmaması Nedeniyle )
Y11.HDE. 2005/13236GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Gündemde Bulunmayan Konuların Görüşülmesi ve Anonim Şirketin Sermaye Arttırımı Kararı - Gündemde Bulunmayan Konuların Ancak Bütün Ortakların Katılımı ve Oybirliğiyle Gündeme Alınarak Görüşülebileceği )
Y9.HDE. 2009/31403GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Hükmün Tavzihi Hükmün Müphem Olması Birbirine Aykırı ve Çelişik Fıkralar İhtiva Etmesi Halinde Gerçek Anlamı Ortaya Çıkarmak İçin Başvurulan Bir Yol Olduğu - Ancak Tavzih Yoluyla Hüküm Fıkrasının Değiştirilemeyeceği )
Y18.HDE. 2008/7988GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( İlişkin Davalar Kat Maliklerini Temsilen Yöneticiye Husumet Yöneltilmesi Suretiyle Açılabileceği )
Y11.HDE. 2003/13857GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Kararı ile Onaylanmadığı Nedenine Dayalı Genel Kurul Kararlarının Anılan Kategori Ortaklarca İptal İstemiyle Açacakları Davaların Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmaması )
Y11.HDE. 2002/6912GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( İptal Edilen Karara Dayanarak İptalden Önce Yapılan İcra Takibinde Kooperatifin Kötüniyetli Sayılamayacağı ve Alacaklının Kötüniyet Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
Y11.HDE. 2010/3567GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( İptali İstenen Genel Kurul Kararlarının Toplantı Nisabına Uyulmadan Alındığı Gerekçesiyle Davanın Kabulüne Karar Verildiği )
Y2.HDE. 2000/2201GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Kanuna ve Tüzüğe Aykırı Yapılan Dernek Genel Kurul Kararının İptalinin Ceza Mahkemesine Ait Olması )
Y11.HDE. 1993/4926GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Karar Yeter Sayısı Sağlanmaması-TTK m.338'in Değişiklikten Önceki Şekliyle Anasözleşmede Yer Alması )
Y11.HDE. 2000/7042GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Kararlarının Ticaret Sicilinde İlanı Sırasında Pay Sahipleri Arasında Davalının da Sehven Gösterildiğini Hatanın Düzeltileceğini Bildirmiş Olması - Ancak Davalı Davayı Kabul Etmediğini Beyan Etmesine Göre Davacının İkinci İsteminin Süreye Tabi Olmadığı )
Y11.HDE. 1988/4711GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Karın Dağıtılması İle Alınan Kararın Yasaya Aykırı Olması )
Y18.HDE. 1998/717GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Kat Mülkiyetinin Birden Çok Parsel Üzerinde Müşterek Olarak Kurulamaması )
Y11.HDE. 2006/1602GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Koopeartif Üyesine Karşı haksız Tasarruf - Dava Zamanaşımı )
YHGKE. 1995/11-1113GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Kooperatif )
Y11.HDE. 1990/3073GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Kooperatif Genel Kurulunda Alınan Kararın Yasaya Aykırı Olması )
Y11.HDE. 2001/2562GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Kooperatif Genel Kurulunda Ana Sözleşmeye Aykırılık Yapıldığı İddiasıyla )
Y23.HDE. 2014/7197GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Kooperatif Konusunda Uzman Bir Bilirkişinin de Katılımı İle Oluşturulacak Bilirkişi Heyetinden Önceki Raporlara İtirazları da Karşılar Nitelikte Detaylı Araştırmayı İçerir ve Denetime Elverişli Rapor Alınıp Oluşacak Uygun Sonuç Dairesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1998/9027GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Kooperatif Üyeliğinden İstifa Eden Kişinin Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçilmesine İlişkin )
Y11.HDE. 1997/7899GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Kooperatifin Kura Çekimine İştirak Edilmeleri Talebinin Genel Kurulda Reddedilmesi İddiasına Dayalı )
Y11.HDE. 1997/9816GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Kooperatifte Yasaya ve Anasözleşmeye Aykırı Yapılan Çağrı - Öne Süren Her Ortağın İsteyebileceği )
Y11.HDE. 1999/8242GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Muhalefet şerhi zorunluluğu )
Y11.HDE. 1992/6742GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Muhalif Kalmanın Yeterli Olmayıp Muhalefetin Tutanağa Geçirilmesi Gereği )
Y11.HDE. 1998/9971GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Ortağın Dava Açabilme Şartları )
Y11.HDE. 1981/3889GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Ortak Olmayan Kişilerin Genel Kurula Katılması - İtiraz Etmeden İptal İstenebileceği )
Y11.HDE. 2014/1764GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Ortaklıktan Çıkartılma Kararı - Davacının Borcu Olmadığına Dair İtirazları Dikkate Alınarak İhraca Esas İhtarnamelerin Gönderildiği Tarihte Davacının Ödenmemiş Sermaye Borcu Bulunup Bulunmadığının İncelenmesi Gereği )
Y11.HDE. 1997/7819GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( özel denetçi tayini isteminin reddedildiğini, ayrıca gündem maddesine dayalı inceleme yetkisi isteminin de reddedildiği İddiası )
Y11.HDE. 1983/3577GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Sermaye Artırımına İlişkin Karar Hakkında İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Toplantısı Yapılmamış Olması )
Y11.HDE. 1999/946GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Sermaye arttırımı )
Y11.HDE. 2005/14045GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Sermaye Arttırımı Kararıın İptali - Sermaye Arttırımının Şirketin Sermaye İhtiyacından Çok Pay Sahiplerini Zarara Uğratmamak Kar ve Tasfiye Paylarını Azaltmak Amacına Yönelik Olmaması Gereği )
Y11.HDE. 1983/1401GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Şirketin İsteyeceği Teminatın Mahiyet ve Miktarının Mahkemece Takdir Edileceği )
Y11.HDE. 1998/2432GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Şirketin Tabiyetini Değiştirmek Veya Pay Sahiplerinin Taahhütlerini Artırmak Hususundaki Kararlar İçin Bütün Pay Sahiplerinin İttifakının Şart Olması )
Y11.HDE. 1988/5913GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Şirketin Zararda Olması Nedeniyle )
Y9.HDE. 2008/44883GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Şube Delegelerinin Beşte Birinin Teklifi Üzerine Toplantının Yapılmasının Zorunlu Olmadığı - Olağanüstü Genel Kurulun Yapılmasını Gerektirecek Sendika İçi Demokraside Haklı Yeterli İnandırıcı Sebeplerin de Bulunması Gerektiği )
Y11.HDE. 2000/4806GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Ticaret Bakanlığından İzin Alınması Mümkün Olup İzin Alınmadığı Takdirde Bakanlığın Bu Hususta Yeniden Genel Kurulu Toplantıya Çağırma Hakkı Bulunduğundan İptaline Karar Verilemeyeceği )
Y11.HDE. 1993/597GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Toplantıya Çağrının Usulsüzlüğü Dava Açma Hakkı Vermekle Beraber İptal Sebebi Olmaması )
Y11.HDE. 1992/569GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Üç Ay İçinde Açılması )
Y11.HDE. 2006/8117GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Yargı Yoluna Başvurulmaması Nedeniyle Kesinleştiğine Göre Davanın Reddi Gerektiği - Kooperatif )
Y11.HDE. 1997/5944GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Yasaya İçtihada ve Afaki İyiniyet Kurallarına Aykırı Genel Kurul Kararının İptali İstemi )
Y11.HDE. 2003/5318GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Yönetim Kurulu Üyesi Olan Davacının Şirkette Usulsüzlükler Yapıldığından Bahisle Genel Kurul Kararının İptali ve Şirkete Kayyım Atanması Talebi )
YHGKE. 2000/2-1282GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Yönetim Kurulunun Önceden Yapılan Harcamaları OLağan Mali Genel Kurulda Açıkça Gündeme Alıp İbra Edilip Edilmemesini Genel Kurulun Onayına Sunması )
Y11.HDE. 2005/7659GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Yönetim Kurulunun Satış Kararının Satış Tarihinden Sonraki İlk Genel Kurul Değil de Bir Sonraki Genel Kurul Gündemine Alınması Tek Başına Kararın İptalini Gerektirmediği )
Y11.HDE. 1988/9844GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Zamanaşımı Süresinde Açılıp Açılmaması )
Y11.HDE. 2010/7733GENEL KURUL KARARININ İPTALİ (Sermaye Arttırım Kararının 6762 S.K. Md. 381'de Düzenlenen İptal Edilebilirlik Şartlarını Taşımadığından Talebin Reddi)
Y11.HDE. 2004/24GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI ( A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmemelerine ve Bilançonun Kabul Edilmemesine İlişkin Bir Genel Kurul Kararının İptalini Ancak Uzun Bir Zaman Zarfında Aleyhlerine Sorumluluk Davası Açılmadığı Taktirde İsteyebileceği )
Y11.HDE. 2003/12812GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI ( Alınan Kararın 21 Red Oyuna Karşılık 36 Kabul Oyu İle Ve Oy Çokluğu İle Alınması - Kararın Yasa Anasözleşme ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Olup Olmadığı Yönünde İnceleme Yapılması Gereği )
Y11.HDE. 2004/1480GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI ( Alınan Kararın Kooperatif Anasözleşmesine ve Objektif İyiniyet Kurallarına Aykırı Olduğundan Bahisle )
Y11.HDE. 2004/1662GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI ( Davacının Kooperatif Ortağı iken İhraç Edildiğini Genel Kurul Nezdinde Yapılan İtirazının da Reddedilip Kur'a Çekimine Dahil Edilmediğini İleri Sürerek İhraç Kararı ile Kur'a Çekimi İşleminin İptalini İstemesi )
Y11.HDE. 2014/10477GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI ( Davadan Feragat Halinde Feragate İlişkin Bir Hüküm Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2002/9469GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI ( Haklarında Çıkarılma Kararı Kesinleşmeyen Ortakların Ortaklık Hak ve Yükümlülükleri Devam Ettiğinden Ortağın Bu Davayı Açabilme Yeteneğine Sahip Olması )
Y23.HDE. 2015/1777GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI ( İhtar Yapılmaksızın Davacının Kooperatiften İhracının Kooperatifler Kanunu'nun 16. ve 27. Md.leri İle Kooperatif Anasözleşmesindeki İhraçla İlgili Düzenlemeye Aykırı Olduğu Gerekçesiyle Davanın Kabulü Gerektiği )
Y11.HDE. 2004/2805GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI ( Kâr Payının Dağıtılmamasının Haklı Nedenlere İle İlgili 469/2. Madde Hükmü Koşullarının Somut Olayda Gerçekleşmesine Rağmen Bu Koşulların Oluşup Oluşmadığı Üzerinde Durulmamasının Hatalı Olduğu )
Y11.HDE. 2003/8439GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI ( Kooperatif Genel Kurulunca Hakkında İhraç Kararı Verilen Ancak İhracı Kesinleşmeyen Davacı Koperatif Üyesinin Yokluğunda ve Usulüne Uygun Olarak Çağrılmadığı Genel Kurulda Alınan Kararların İptali Talebi )
Y11.HDE. 2006/1602GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI ( Muhalefet Şerhi Gerekmediği - Genel Kurula Katılma Zorunluluğunun Olmadığı )
Y11.HDE. 1986/4161GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI ( Muhalefetin Tutanağa Geçirilmiş Olması )
Y11.HDE. 2003/13782GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI ( Sermaye Artırım Kararı ile Paydaşlar Arasında Var Olan Hak ve Çıkar Dengesinin Bozulması-Rüçhan Hakkının Yasaya Anasözleşmeye ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Olarak Kısıtlanması Sonucu Doğurması Halinde Dava Açılabilmesi )
Y11.HDE. 2003/7246GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI ( Şerefiye Alınmasına Karar Verilen Dairelerin Kuraya Tabi Olmaması Nedeniyle Böyle Bir Karar Alınamayacağından Bahisle )
Y11.HDE. 1979/3648GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI ( Teminat Yatırılmaması )
Y11.HDE. 2003/5999GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI ( Ticaret Siciline Yapılan Tescil İşleminin İptali İstemi - Davanın Hasımsız Açılamayacağı/Öncelikle Davacı Taraf Vekiline İlgililer Hakkında Dava Açması İçin Önel Verilmesi Gereği )
Y11.HDE. 2004/1612GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI ( Usulüne Uygun Yapılmayan İhraç Kararı Nedeniyle )
YHGKE. 1987/11-326GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI ( Üç Ay İçinde Açılmasının Gerekmesi-Bu Sürenin Hak Düşürücü Nitelikte Olması )
Y11.HDE. 1988/3862GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI ( Üyeye Taahhütlü Mektupla Bildirimde Bulunulmaması )
Y11.HDE. 2002/12676GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI ( Üzerinde İntifa Hakkı Bulunan Hisse Senedinden Doğan Oy Hakkının İntifa Hakkı Sahibince Kullanılacağı )
Y11.HDE. 2012/16227GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI (Kararların İptaline Karar Verilebilmesi İçin Her Bir Karar Bakımından Davacıdan Hangi Sebeple İptal İstediğinin Sorulması Gerektiği)
Y11.HDE. 1984/3993GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İÇİN DAVA AÇILMASI ( Yöneticiler Hakkında Açılan Davaya Bakılabilmesi İçin Bu Dava Sonucunun Beklenmesi )
Y11.HDE. 2009/2663GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR DAVA AÇILMAMASI ( Yönetim Kurulu Kararına Genel Kurul Tarafından İcazet Verilmesi Nedeni İle Alınan Miktarın İadesi İsteminin Reddi Gerektiği - Borçlu Olmadığının Tespiti )
Y7.HDE. 2010/5797GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( 4721 S. TMK'nun 83. Md.sinin 1. Fıkrasındaki Üç Aylık Hak Düşürücü Süre İptal Edilebilir Kararlar İçin Öngörüldüğü - Yok veya Mutlak Butlanla Hükümsüz Sayılan Kararlar Açısından Birinci Fıkradaki Hak Düşürücü Süre uygulanmayacağı )
Y23.HDE. 2015/7324GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Aidat Borçlarını Çek Vasıtasıyla Ödeyen Davacının Üyelikten Çıkarılma İşleminin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İhraç Kararının İptalinin İsabetsiz Olduğu - Borçlunun Nakit Yerine Çek Vermek Suretiyle Borcunu İfa Etmiş Sayılmayacağı/Çekin Ancak Tahsil Edildiği Zaman Ödeme Yerine Geçeceği )
Y11.HDE. 2004/3864GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Ana Sözleşme Değişikliği İle İlgili - Talep Aşılarak Genel Kurulda Alınan Tüm Kararların İptaline Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
Y18.HDE. 2010/8986GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Birden Çok İmar Parseli Üzerinde Kurulan Toplu Yapılarda Daha Önce Ayrı Ayrı Yönetim Planları Yapılmış İse Bir Tek Yönetim Planının Düzenlenebilmesi İçin Mevcut Kat Maliklerinin Salt Çoğunluğu İle Karar Almaları Gerektiği )
Y23.HDE. 2015/4897GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Dava Pasif Husumet Yokluğu Nedeni İle Reddedilmiş Olduğundan ve Red Sebebi Davalılar Lehine Ortak Olduğundan Tarifenin İkinci Kısmının İkinci Bölümünde Yazılı Miktarı Geçmemek Üzere Üçüncü Kısımda Yazılı Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2013/4855GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Anasözleşmedeki On Beş Günlük Süre İçerisinde Teknik Heyet Raporuna İtirazının Kooperatife Ulaşmadığı - Teknik Heyet Raporunun Kesinleştiği Gözetilerek Bu Raporla Bağlantılı Bulunan Genel Kurul Kararların İptali İsteminin Reddi Gerektiği )
Y23.HDE. 2015/4163GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Ortaklıktan Çıkarılabilmesi İçin Yönetim Kurulunca Noter Aracılığı İle Davacıya İhtar Gönderilmesi ve Davacının Verilen Sürede Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi Gerektiği - Davacıya Çıkarılan İhtarların ve Çıkarma Kararlarının Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği/Davanın Kabulünün Yerinde Olduğu )
Y23.HDE. 2013/3718GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Davalı Kooperatifin de Kabulünde Olup Sahteliği de İddia Edilmeyen ve Genel Kurul Toplantısından Sonra Eksik Sermaye Paylarının Yatırıldığı Savunulmayan Makbuzlara İtibar Edilerek Bu Şahısların Genel Kurul Toplantısına Katılma Haklarının Bulunduğunun Kabulü Gerektiği )
Y11.HDE. 2015/14629GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Davaya Konu Senedin Davacı Tarafından Keşide Edilmesine Dayanak Yapılan Ukome Genel Kurulu Kararının Mahkemece İptal Edilmesi Karşısında İptal Kararına Rağmen Anılan Ukome Kararının Fiilen Uygulamasının Devam Edip Etmediğinin Araştırılması Gerektiği - İstirdat Davası )
Y23.HDE. 2013/447GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Feragat Kesin Hüküm Sonuçlarını Doğurduğu Gibi Karşı Tarafın Kabulüne de Bağlı Bulunmadığı - Karar Kesinleşinceye Kadar Her Aşamada Mümkün Olduğu )
Y11.HDE. 2016/3872GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Genel Kurul Kararının İptali Davası Açılabilmesi İçin Genel Kurul Toplantısına Katılıp İptali İstenen Genel Kurul Kararına Muhalefetin Tutanağa Geçirilmesi Gerektiği - Davacıların Genel Kurul Toplantısına Katılmadığı Hazirun Cetvelinden Anlaşıldığı/Davacının Aktif Dava Ehliyetinin Tartışılacağı)
Y23.HDE. 2011/2312GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Genel Kurul Ortakların 1/4'ünün Hazır Olmasıyla Toplanacağı ve Kullanılan Oylardan Yarıdan Bir Fazlasına İtibar Olunacağı - Bir Ortak Ancak Başka Bir Ortağa Temsil Yetkisi Verebileceği/Ancak Eş ve 1. Derece Akrabalar İçin Ortaklık Şartı Aranmayacağı)
Y11.HDE. 2014/15191GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Her Yıl Yapılması Gereken Olağan Genel Kurul Toplantılarının Üç Yıldır Yapılmayıp Üç Yılık Süreçte Yönetim Kurulu Üyeliği Yapmış Kişilerin İbralarının Oylanacağı Genel Kurul Toplantısını Beklemeden Hisselerinin Tamamını Devrederek Ortaklıktan Ayrılmalarının Hisselerini Devrettikleri Üçüncü Kişilere Kendilerini İbra Ettirme Amacı Taşıyıp Taşımadığı Hususunun Delillerle İspatlanamadığı )
Y11.HDE. 2013/12283GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Kararların İcrasının İhtiyati Tedbir Yoluyla Durdurulması İstenilen Şirketlerin Merkezleri İtibariyle İhtiyati Tedbire İtiraz İsteminin Reddinin Doğru Olmadığı )
Y18.HDE. 2009/525GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Kararların İncelenmesinde Karar Defterine Bakılması Gerektiği - Genel Kurul Toplantısına Vekaleten Katılanların Vekaletleri de Getirilmeli ve İncelenmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2012/448GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Kararların Yokluğunun Tespiti Davası Açabilmek İçin Kararlara Muhalif Olmak Gerekmediği - Açılacak Davanın Herhangi Bir Süreye Tabi Olmadığı )
Y23.HDE. 2012/1682GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Kooperatif - Genel Kurul Oy Çokluğuyla Aldığı Kararla Kanunun Genel Kurula Verdiği İmalat ve İnşaat İşlerinin Yaptırılma Yöntemini Belirleme Yetkisini Yönetim Kuruluna Devrettiği/Kanun ve Anasözleşme Hükümlerinin Dikkate Alınması Gerektiği )
Y23.HDE. 2013/3736GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Kooperatifin Harcadığı Yönetim ve Alt Yapıya Dair Genel Giderlere Konu Hizmetlerden Yararlanmaları Halinde Vekaletsiz İş Görme Hükümlerine Göre Bu Giderlere Dair Sorumluluğunun Bulunduğu )
Y11.HDE. 1999/1823GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Ortakların Genel Kurula Çağrısının Usulsüz Olması )
Y18.HDE. 2010/11930GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Toplantının ve Alınan Kararların İptalini İstemi - Kat Malikinin Tutanağa Geçen Beyanları Karşısında Kocasına Vermiş Olduğu Belgedeki İmzanın Kendisine Ait Olup Olmamasının Hukuki Bir Değeri Bulunmadığı )
Y23.HDE. 2015/2343GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Davaya Konu Kararlardan İkisinin Dört Red Oyuna Karşılık Beş Kabul Oyu İle Yarıdan Fazlasının Oyçokluğuyla Alındığı ve Söz Konusu Kararlarda İçerik İtibariyle de Yasa Anasözleşme ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Bir Yön de Bulunmadığı - Anılan Kararlar Yönünden Davanın Reddi Gerektiği)
YHGKE. 2013/18-353GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Kat Malikleri Olağanüstü Genel Kurul - Sayı ve Arsa Payı Çoğunluğu Sağlanmadan Alınan Yönetici Seçimine İlişkin Kararın İptali Gerektiği)
Y11.HDE. 2014/16681GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Muhalefet Şerhi Konulmayan Genel Kurul Kararının İptalinin İstenemeyeceği - Formalite Olarak Düzenlenen ve Sadece Denetçilerin Görüş ve Düşüncelerini İçeren Raporların Gereği Gibi Düzenlenmemesi Halinde İbra ve Bilanço İle İlgili Alınan Kararların İptaline Karar Verilemeyeceği)
Y23.HDE. 2013/5538GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Üyelikten İhraç Kararının İptali İstemi - Davacının Genel Kurulda Onaylanan İhracına Dair Anılan Yönetim Kurulu Kararının Yerinde Olup Olmadığının 1163 S. Kooperatifler Kanunu'nun 27. ve Anasözleşme Hükümleri Uyarınca Değerlendirileceği)
Y11.HDE. 1998/8197GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİNDE HUSUMET ( Genel Kurula Gerçek Ortakların Katılmadığı ve İmzaların Sahte Olduğu İddiası )
Y11.HDE. 2001/1075GENEL KURUL KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Aile Şirketi Konumundaki Davalı Şirketin Genel Kurullarındaki Temsil Durumunu Davacının Bilmediği Savunmasının Hayatın Olağan Akışına Uygun Düşmeyeceği )
Y11.HDE. 2003/5995GENEL KURUL KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Bilançonun Onaylanmaması ve Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmemesine İlişkin - Gündeme Bağlılık İlkesine ve Kötüniyet İddiasına Dayanan )
Y11.HDE. 2000/10968GENEL KURUL KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Çağrısız Genel Kurul - Toplantı Tutanaklarının Araştırılması Gereği)
Y11.HDE. 2000/7263GENEL KURUL KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Dava Konusu Genel Kurul Tutanakları ve Hazirun Cetvelleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Tarafından da İmzalanmış Olup Anılan Belgelerin Sahteliği Konusunda Yeterli ve İnandırıcı Delil de İbraz Edilmediğine Göre Davanın Reddi Gereği )
Y11.HDE. 2005/971GENEL KURUL KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Davacı İle Yönetim Arasındaki Sözleşmeyle İleri Dönük Aidat Ödememe Şartının Geçerli Olmadığı - Genel Kurulun Davacının Ortaklığa Kabulünün ve Sözleşmenin Diğer Şartlarının Geçersiz Sayılması Kararının Yerinde Olduğu )
Y11.HDE. 2003/14351GENEL KURUL KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Davacı Kooperatif Üyesinin Genel Kurulda Muhalefet Şerhini Zapta Geçirtmiş Olmasının Dava Şartı Olması )
Y11.HDE. 2009/9463GENEL KURUL KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Davacının Kooperatifin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmış Gibi Tutanak Düzenlendiği - Adı Geçenlerin Hazirun Cetvelinde İmzalarının Olması Karşısında İmza İncelemesi Yapılarak Genel Kurula Katılıp Katılmadıklarının Tespit Edileceği )
Y11.HDE. 2004/5539GENEL KURUL KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Davalı Kooperatif Kayıtları Üzerinde İnceleme Yaptırılarak İhraç Kararının Usulüne Uygun Tebliğinin Yapılıp Yapılmadığı Üzerinde Durulması Gereği )
Y11.HDE. 2004/6435GENEL KURUL KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Davaya Konu 2001 Yılı Genel Merkez Katılım Payı Ödemelerinin Önceki Yıllar Ödemeleri İle Karşılaştırılarak Alınan Hizmete Göre Makul Bir Oranın Korunmuş Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
Y23.HDE. 2012/3065GENEL KURUL KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Eldeki Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Talebi Dışında Genel Kurulda Alınan Kararın İptali İçin de Dava Açıldığı - Bekletici Mesele Yapılması Gereği )
Y11.HDE. 2004/9819GENEL KURUL KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Genel Kurulda Alınan Kararların Geçersiz Olması Hali Oyunu Kullanmasına Haksız Yere İzin Verilmemesi/Çağrının Usulsüzlüğü ve Gündemin Gereği Gibi İlan veya Tebliğ Edilmemesi Gibi Hallerde Mümkün Olduğu )
Y11.HDE. 2003/6444GENEL KURUL KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Gündemdışı Bazı Hususların Önergeyle Gündeme Alınması ve Kooperatif Genel Kurulunca Bu Hususlarda Karar Verilmesi )
Y11.HDE. 2004/3744GENEL KURUL KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Hakimin Kesin Süre Vermesi Haline Sürenin Kesin Olduğunun Hiçbir Şüphe ve Tereddüte Yer Olmayacak Şekilde Ara Kararında Açıkça Yazması Gereği - Süreye Uymamanın Sonuçları Açıklanıp Zapta Geçirilmesi Mecburiyeti )
Y11.HDE. 2004/10875GENEL KURUL KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Haklarında Sorumluluk Davası Açılmadıkça A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmemelerine İlişkin Kurul Kararının İptali İstenemeyeceği )
Y11.HDE. 2004/7121GENEL KURUL KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Kar Payının Dağıtılmamasına ve Yedek Akçeye Ayrılmasına İlişkin - Haklı Sebeplerin Bulunup Bulunmadığı Konusunda Bilirkişiden Somut Verilere Dayalı Rapor Alınması Zorunluluğu )
Y11.HDE. 1982/2110GENEL KURUL KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Kooperatif Genel Kuruluna Ortakların Dışındaki Bir Kişinin Başkanlık etmesi Nedeniyle - Genel Kurul Toplantı Tutanağına Muhalefet Şerhini Yazdırmayan Ortağın Genel Kurul Kararlarının İptalini Talep Edemeyeceği )
Y11.HDE. 2003/3141GENEL KURUL KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Kooperatif Genel Kuruluna Usulünce Çağrılmayan Üyenin Dava Hakkı )
Y23.HDE. 2012/4287GENEL KURUL KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Kooperatif Üyeliğinden İhraca İlişkin Karar - Denetime Elverişli Olmayan Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı/Uzman Olan Bir Heyetten Rapor Alınarak Oluşacak Sonuç Çerçevesinde Karar Verilmesi Gereği )
Y23.HDE. 2012/3066GENEL KURUL KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Davası - Bekletici Mesele )
Y23.HDE. 2011/1220GENEL KURUL KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Kooperatif Üyesi Hakkında İhraç Kararı - Anasözleşmedeki Koşula Aykırı İhtarnameyle İhraç Kararı Verilemeyeceği )
Y11.HDE. 2002/3462GENEL KURUL KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Kooperatif Üyesinin Erken Kavuştuğu Evinde Kullandığı Kooperatif Şantiyesine Ait Elektrik Bedelinin Tahsiline İlişkin )
Y11.HDE. 1999/2492GENEL KURUL KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Kooperatife Arsa Vermek Suretiyle Ortak Olan Davacılardan Aradaki Sözleşmeye Aykırı Şekilde Yol ve Trafo Yapımı İçin Diğer Üyeler Gibi Para Alınmasına İlişkin )
Y11.HDE. 2005/3109GENEL KURUL KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Kooperatife Dava Açarak Bloklarındaki Eksikliğin Giderilmesi İçin Nesafet Farkı Adı Altında Kooperatiften Para Tahsil Eden Davacılardan Genel Kurul Kararıyla Bu Paranın Geri Alınmasına Karar Verilemeyeceği )
Y3.HDE. 2005/1279GENEL KURUL KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Parselin Davalı Site Yönetimini Oluşturan Diğer Parseller İle Birlikte Aynı Alanda ve Aynı Duvar İçinde Bulunması - Siteye Ait Tesislerden Birlikte Yararlanmaları Durumunda Davacı Parselin Genel Site Yönetiminden Ayrılarak Müstakil Bir Yönetim Oluşturulamayacağı )
Y11.HDE. 2007/461GENEL KURUL KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Pay Sahibi Olmayanlar da A.Ş. Yönetim Kuruluna Seçilebileceği - Pay Sahibi Olmamak Seçilmeye Değil Göreve Başlamaya Engel Olduğu )
Y9.HDE. 2006/12497GENEL KURUL KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Sendika Temsilciliğinden Alınmak/Genel Yönetim Kurulu Kararının Düzenlemelere Uygun Olduğu Ancak Görevden Alınan Davacının Eylem ve İşlemlerinin Neler Olduğunun İncelenmediği - Davacının Bu Kararın Alınmasına Neden Olduğu İddia Edilen Davranışlarının Olup Olmadığının Tespit Edileceği )
Y18.HDE. 2012/3737GENEL KURUL KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Spor Kulübü Genel Kurulunda Mali Yönden Kusurlu Bulunmayan Yönetim Kurulunun İdari Yönden İbra Edilmediği - Toplantıda Tartışma Çıkması Nedeniyle Tutanak Yazdırılamadığı/Muhalefet Şerhi Yazdırılmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddedilemeyeceği )
Y11.HDE. 2005/6096GENEL KURUL KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Şirket Karının Dağıtılmayarak Yedek Akçeye Ayrılmasına İlişkin Kararın Objektif İyiniyet Kurallarına Aykırı Olduğu İddiasının Bilirkişiye İnceletilmesi Gereği )
Y11.HDE. 2005/419GENEL KURUL KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Toplantıya Katılmış Olan Bir Paydaşın Dava Açabilmesi İçin Red Kullanması Ayrıca Karara Muhalif Olduğunu Belirterek Bu Muhalefetini Zapta Geçirtmesi Gerekli Olduğu )
Y11.HDE. 2004/13858GENEL KURUL KARARININ İPTALİ TALEBİ ( TTK.nun 324. Maddesine Göre Şirketin Mali Durumunun Bozulduğu ve Feshinin Gerekeceğinin Belirtilmesi Nedeniyle Davanın Reddi Gereği )
Y11.HDE. 2005/10450GENEL KURUL KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Üç Kişiden Oluşan Yönetim Kurulunun İki Üyesince Toplantı Nisabı Olmaksızın İki Üye İle Toplanarak Verdiği Ortaklıktan Çıkarma Kararının Yok Hükmünde Olduğu )
Y11.HDE. 2012/281GENEL KURUL KARARININ İPTALİ VE GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ DAVASI ( Dava Dilekçesi ve Dosya İçeriğinde Davacı Tarafça Talep Olmamasına Rağmen İhtiyati Tedbir Kararı Verildiği - Davacının Talebi Olmadan İhtiyati Tedbir Kararı Verilemeyeceğinin Gözetileceği )
Y11.HDE. 2013/10626GENEL KURUL KARARININ İPTALİ YA DA BUTLANI ( Talep Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan 6102 S.K. Uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin Görüşünün Alınması Gerektiği -A.Ş. Genel Kurul Kararının Uygulanmasının Durdurulması Yolunda İhtiyati Tedbir İstemi )
Y2.HDE. 1999/7596GENEL KURUL KARARININ İPTALİNİ İSTEYEBİLME KOŞULLARI ( Dernek Genel Kurulunda Hazır Bulunan Üyenin )
Y11.HDE. 1987/5873GENEL KURUL KARARININ İPTALİNİ TALEP EDEN ORTAK ( Kurulda İtirazını Tutanağa Geçirtmiş Olması Şartı )
Y11.HDE. 1997/3281GENEL KURUL KARARININ ONANMASI ZORUNLULUĞU ( Sermaye Artırımına İlişkin - İmtiyazlı Pay Sahipleri Tarafından )
Y11.HDE. 2005/2166GENEL KURUL KARARININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali Talebi/ Mahkemece İptali İstenen Kararın Bir Sonraki Genel Kurulda Alınan Kararla Ortadan Kaldırıldığı Gerekçesiyle Davanın Konusuz Kaldığına Karar Verildiği - Kararın Ortadan Kaldırılmadığının Gözönüne Alınacağı )
Y11.HDE. 1997/7819GENEL KURUL KARARININ REDDİ ( Genel Kurulun Aynı İstemi İkinci Kez Reddetme Olasılığının Bulunması )
Y11.HDE. 1995/4655GENEL KURUL KARARININ SAKATLANMASI - İPTALİ DAVASI ( TTK.nun 299 ve 381. Maddelerindeki Sürelere Tabi Olmaması )
Y11.HDE. 2010/7954GENEL KURUL KARARININ TESCİL VE İLANI ( Ana Sözleşmedeki Maddenin Tadili Kararının Oy Çokluğu İle Alındığı - Ana Sözleşmede Oy Birliğinin Esas Alındığı/Tadil Kararı Yok Hükmünde Olacağından Davanın Reddi Gereği )
YHGKE. 2014/11-1245GENEL KURUL KARARININ TESCİL VE İLANI İLE BİRLEŞEN DOSYALARDA GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Asıl Dosya Davalısı Ticaret Sicil Memurluğu Temsilcisinin Tüm Temyiz İtirazlarının Reddedilmesi İle İlk Hükmün İlgili Kısmı Kesinleşmiş ve Bu Yön Yerel Mahkeme İle Özel Daire Arasında Uyuşmazlık Konusu Olmaktan Çıktığı - Adı Geçenin Temyizde Hukuki Yararın Bulunmadığı)
Y11.HDE. 2004/3276GENEL KURUL KARARININ TESCİL VE İLANI TALEBİ ( Talebin Ticaret Sicil Memurluğu Tarafından Yerine Getirilmediği Gerekçesiyle Dava Açabilmek için Red Kararının Beklenmesi Gereği )
YHGKE. 2002/11-825GENEL KURUL KARARININ TESCİLİ ( Ana Sözleşme ile Ağırlaştırılmış Karar Nisabına Uyulmadan Alınan Kararların Yoklukla Malül Olması )
Y11.HDE. 2003/757GENEL KURUL KARARININ TESCİLİ ( Anasözleşmenin Değiştirilmesi - Kurucu Pay Sahiplerinin Kabul Etmemesi Nedeniyle Terkini Talebi )
YHGKE. 1980/11-1720GENEL KURUL KARARININ UYGULANABİLME KOŞULLARI ( İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerinin Haklarını İhlal Eden )
Y11.HDE. 2001/8776GENEL KURUL KARARININ UYGULANMASI GEREĞİ ( Ortaklık Payının Artırılmasına İlişkin Kooperatif Genel Kurul Kararı - Kooperatifin Tasfiye Sürecine Girmiş Olması )
Y11.HDE. 2004/3455GENEL KURUL KARARININ VE DAHA SONRA DÜZENLENEN DENETÇİ RAPORUNUN İPTALİ TALEBİ ( Genel Kurulda Denetim Kurulu Üyeliğine Seçilen Davacının Bundan Haberdar Olmadığı ve Denetçi Raporundaki İmzanın da Kendisine Ait Olmadığı İddiası )
Y11.HDE. 2010/6304GENEL KURUL KARARININ YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN TESPİTİ VE İPTALİ İSTEMİ ( Kooperatif - Konut Sayısının Yetersizliğine Rağmen Yeni Ortak Alınmasına Karar Verildiği ve Alınan Kararların Yok Hükmünde Olduğu )
Y11.HDE. 2003/12717GENEL KURUL KARARININ YOKLUĞUNUN TESPİTİ ( Sahte İmza ile Düzenlenen Hazirun Cetveli - Karar Defterinde İmzası Bulunan Ortağın Önceki Genel Kurul Kararlarının Yokluğununun Tespitini Talep Etmesi/Hak Düşürücü Süre )
Y23.HDE. 2014/5013GENEL KURUL KARARIYLA BELİRLENEN AİDAT ALACAĞI ( Sözleşme Hükmünde Olduğu - Azami Faiz Oranı T.B.K.'nun 120/2. Md. Düzenlenmiş Yıllık Temerrüt Faiz Oranı Olduğu Gözetileceği/Koperatif Aidat Alacağı Tahsiline Yönelik İcra Takibine Vaki İtirazın İptali İstemi )
Y11.HDE. 2013/2480GENEL KURUL KARARIYLA HİSSE DEVRİ ( Anonim Şirket Hisse Devirlerinin İptali İstemi - Pay Senedi Çıkarılmamış Hisselerin Devrinin Alacağın Temliki Hükümlerine Tabi Olduğu/Yazılı Olarak Yapılması Gerekmekte Olup Olağan Genel Kurul Toplantısında Hisselerin Genel Kurul Kararıyla Devrinin Sıhhat Şartına Uygun Olmadığı )
Y11.HDE. 2003/2739GENEL KURUL KARARIYLA ÖDENMİŞ AİDATLARIN İADESİNİN ERTELENMİŞ OLMASI ( Kooperatif Üyeliğinden Ayrılan Davacının Aidatların İadesi Talebi - Erteleme Kararının Geçerliliğinin Araştırılması Gereği )
Y11.HDE. 2009/10138GENEL KURUL KARARIYLA VERİLEN YETKİNİN ŞAHSİ İŞE YÖNELİK OLMASI ( Yönetim Kurulu Üyelerine Anılan Maddelerdeki Yetkinin Verilmesine İlişkin Karar Ortak İle Şirket Arasında Şahsi Bir İşe İlişkin Olduğundan TTK'nun 374/1. Md.deki Oy Yoksunluğu Halinin Uygulanması Gerektiği )
Y11.HDE. 1982/487GENEL KURUL KARARIYLA YASADAKİ AMACA UYGUN OLARAK İHTİYARİ YEDEK AKÇE ARTIRILABİLMESİ
Y11.HDE. 1979/3972GENEL KURUL KARARIYLA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN AZLİ ( Görev Süreleri Dolmadan )
Y11.HDE. 2001/9018GENEL KURUL KARARIYLA YÖNETİM KURULUNA TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZ ( İnşaatın Projeye Uygun İnşa Edilmemiş Olmasında Davacıya Kusur İzafe Edilememesi )
Y11.HDE. 2001/11392GENEL KURUL KARARLARI ( Kanunda Belirtilen Çoğunlukla Alınmış Olması - Anasözleşmede Belirtilen Ağırlaştırılmış Nisaba Uymamak )
Y11.HDE. 1997/1583GENEL KURUL KARARLARI ( Kararın Anasözleşme Yasa ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Olması )
Y11.HDE. 1995/2702GENEL KURUL KARARLARI ( Kararlara Ret Oyu Verilmesi ve Tutanağa Geçirilmesi )
Y11.HDE. 1998/2238GENEL KURUL KARARLARI ( Kooperatif )
Y11.HDE. 2001/11014GENEL KURUL KARARLARI ( Kooperatifin Ortağa Olan Borcunu da Gözetmek Zorunda Oluşu )
Y11.HDE. 1988/6240GENEL KURUL KARARLARI ( Müktesep Hakları İhlal Edecek Nitelikteki )
Y11.HDE. 2000/8932GENEL KURUL KARARLARI ( Ticaret Siciline Tesil ve İlanının Temini İçin Ticaret Sicil Memurluğu Aleyhine Dava Açılması )
Y11.HDE. 2002/626GENEL KURUL KARARLARI ( Yasa Anasözleşme Ve İyiniyet Kurallarına Aykırılık Sebebiyle İptali İstemi - Bilanço Hesaplarının Yanlış Yapılmış Olması )
Y11.HDE. 2013/2111GENEL KURUL KARARLARI ( Yok Hükmünde Sayılması İstemi - Ana Sözleşme Hükmü Sözleşmede Gösterilen Nisapla Değiştirilmediğinden Bu Hususta Alınan Kararın Yok Hükmünde Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1988/9611GENEL KURUL KARARLARI TESCİLİNİN REDDİ ( Ticaret Sicil Memurluğunca Kooperatifin )
Y11.HDE. 2005/8831GENEL KURUL KARARLARIN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Usulüne Uygun Şekilde Muhalefetinin Bulunduğu - Alınan Taşınmazın Değerinin Tutarlı Bulunduğu ve Bunun da Arsa Katkı Payı Olarak Edinildiği/Bir Ödeme Yapılmadığından Davanın Reddi Gereği )
Y11.HDE. 2005/7911GENEL KURUL KARARLARIN İPTALİ İSTEMİ ( Davalının Yüklenici Firma İle Anlaşma Yaparak Çatı Yapılması Hususunda Genel Kurulda Aldığı Karar Yasa ve Anasözleşme Hükümlerine Uygun Olduğu )
Y23.HDE. 2012/2755GENEL KURUL KARARLARINA GÖRE FAZLA ALINDIĞI İDDİA EDİLEN ÖDEMENİN TAHSİLİ İSTEMİ (Genel Hükümlere Göre Açılan Alacak Davası Olduğundan 2004 S.K. Md.72'de Öngörülen Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre Dolmasından Sonra Açıldığı Gerekçesiyle Reddedilemeyeceği)
Y11.HDE. 2000/6197GENEL KURUL KARARLARINA İTİRAZ ( Bu Kararlara Karşı İtiraz Edildiğinde Dava Açılamaması )
Y11.HDE. 1986/5180GENEL KURUL KARARLARINA KARŞI ÇIKAN İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ KURULUNUN VERDİĞİ KARARLARIN İPTALİ DAVASI ( Husumet )
YHGKE. 2013/23-1522GENEL KURUL KARARLARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ ( Bir Aylık Dava Açma Süresinin Tek İstisnası Üyelik İhraç Kararlarına Karşı Açılacak Davalar Olup Sürenin Bu Halde Üç Ay Olduğu - Davanın Açıldığı Tarih İtibariyle Üç Aylık Hak Düşürücü Süre Dolmadan Davanın Açıldığı )
Y11.HDE. 2000/6197GENEL KURUL KARARLARINA KARŞI DAVA SÜRESİ ( Kural Olarak Bir Ay İçinde Dava Açılmasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 2004/11312GENEL KURUL KARARLARINA KARŞI İPTAL DAVASININ BİR AYLIK SÜRE İÇİNDE AÇILMASI GEREKTİĞİ ( Bir Aylık Sürenin Hak Düşürücü Süre Niteliğinde Olduğu )
Y11.HDE. 1997/1583GENEL KURUL KARARLARINA KARŞI İPTAL İSTEMİ ( Çağrının Usülsüzlüğü ve Alınan Bir Kısım kararların Yasa, Anasözleşme, İyiniyet Kuralarına Aykırı Olması )
Y11.HDE. 2001/8075GENEL KURUL KARARLARINA RET OYU VERENLER ( Genel Kurulda Alınan Kararlara Muhalefetlerinin Divan Başkanlığınca Tutanağa Geçirilmesinin Gerekmesi )
Y11.HDE. 2001/8044GENEL KURUL KARARLARININ ALEYHİNDE DAVA AÇMAKDA SÜRE ( Konut Yapı Kooperatifi - 1 Aylık Süre İçerisinde Dava Açılması Gerektiği )
Y11.HDE. 2000/5051GENEL KURUL KARARLARININ ALINMASI ( Bu Kararların Alınırken Oy Çokluğuna Göre Karar Verilmesi )
Y11.HDE. 2001/8075GENEL KURUL KARARLARININ BOZULMASI VE ŞARTLARI ( Oyunu Kullanmasına Haksız Olarak Müsaade Edilmeyen Ortakların Dava Açabileceklerinin Hükme Bağlanmış olması )
Y11.HDE. 1998/9105GENEL KURUL KARARLARININ GEÇERLİLİĞİ ( Şekil ve Şartları )
Y11.HDE. 2001/9756GENEL KURUL KARARLARININ GEÇERSİZLİĞİ ( Genel Kurul Toplantısının Hiç Çağrı Yapılmadan Gerçekleştirilmiş Olması Nedeniyle )
Y11.HDE. 2003/242GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ ( Şirket Olağanüstü Toplantısına Çağrı Yetkisinin Mahkemece Kaldırılması - Ortadan Kalkan Yetki ve İzin Kararı Üzerine Yapılan Genel Kurulda Alınan )
Y11.HDE. 1982/3800GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE GEÇERSİZLİĞİ ( Toplantıya Çağrıda Usulsüzlük )
Y11.HDE. 2005/8467GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜN TESPİTİ ( Mahkeme Hükmü İstemin Reddine Dair Gerekçenin Ne Olduğunu İhtiva Etmemesi Nedeniyle Yasaya Aykırı Olduğu )
Y11.HDE. 2001/7189GENEL KURUL KARARLARININ İPTAL DAVASI ( Husumet Ehliyetinin Olmaması Nedeniyle Davanın Reddedilmesi )
Y11.HDE. 1989/61GENEL KURUL KARARLARININ İPTAL EDİLEBİLİRLİĞİ ( Çağrının Yasaya Aykırılığı )
Y11.HDE. 1997/1583GENEL KURUL KARARLARININ İPTAL SÜRESİ ( Toplantıyı Takip Eden Güden İtibaren Üç Ay İçinde İptal İsteminde Bulunması )
Y11.HDE. 2013/4301GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ ( Ana Sözleşmenin Taraflar Arasında Uyuşmazlık Konusu Olmayan Hükmünde Yönetim Kurulunun En Az Üç Kişiden Oluşmasının Düzenlendiği - Bu Haliyle Yönetim Kurulunun Dört Kişi Olarak Belirlenmesinde Usul ve Yasaya Aykırı Bir Hususun Bulunmadığı/Davanın Reddinin İsabetli Olduğu )
Y11.HDE. 1982/3556GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ ( Bilanço Müzakeresinin Ertelenmesi, Bağlantılı Diğer Gündem Maddelerinin Karara Bağlanması )
Y16.HDE. 2008/4175GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ ( Çağrı Usulsüzlüğüne Dayalı - Kararların Yasa Ana Sözleşme veya İyi Niyet Kurallarına Aykırılığının İspatı Gerektiği )
Y11.HDE. 1982/760GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ ( Dava Açabilmek İçin Muhalefetin Tutanağa Geçirilmesi Gereği-Sözlü Muhalefet )
Y11.HDE. 2013/1573GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ ( Davaya Konu Taleplerin Bir Kısmı Reddedildiği Halde Davada Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davalı Yararına Vekalet Ücreti Takdir Edilmediği - Harç ve Yargılama Giderinin Tayininde Kabul ve Ret Oranları Dikkate Alınmadan Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y11.HDE. 2014/685GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ ( Genel Kurulda Tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Rekabet Yasağının Kaldırıldığı - Her Bir Yönetim Kurulu Üyesi Yönünden Şirketle Rekabet Yasağının Kaldırılması Kararının Yeterli Nisapla Alınıp Alınmadığının Ayrı Ayrı Belirleneceği )
Y11.HDE. 1997/752GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ ( Kamu Davasının Sonuçlanması Beklenmeden ve Genel Kurul Toplantı İle Karar Nisaplarında Sonucu Etkili Sahtecilik Olup Olmadığının İncelenmesi )
Y11.HDE. 2003/8439GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ ( Kanuna Ana Sözleşmeye ve İyiniyet Esaslarına Aykırılık Nedeniyle İptal Edilebilmesi-Genel Kurul Toplantısına Çağrıda Usulsüzlüğün Tek Başına Genel Kurul Kararlarının İptalini Gerektirmemesi )
Y11.HDE. 2006/2171GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ ( Karar İle Aykırılık Arasında Bir İlliyet Bağının Bulunması Kararın Alınmasına Sözkonusu Aykırılığın Neden Olmuş Olması Şart Olmadığı )
Y11.HDE. 2010/6223GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ ( Kooperatif - İsteme Hakkı Olanlardan Biri de Kooperatif Üyeleri Olup Bu Sıfatın Yargılama Süresince Devam Etmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2002/6041GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ ( Kooperatif Genel Kurulunun Zorunluluk Nedeniyle Başka Bir Yerde Yapılmışsa Salt Bu Neden Alınan Kararların İptalini Gerektirmemesi )
Y23.HDE. 2012/4833GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ ( Kooperatif Ortaklarının Şahsi Sorumluluklarını Ağırlaştırıcı ve Ek Ödeme Yükümlüğü Getirmediği - Ekonomik Durumu Zorlaştırmadığı/Ancak 1163 SK. 53. Maddedeki Şartların Valığı Halinde İptal Edilebilecek Kararlardan Olduğu )
Y11.HDE. 2000/6449GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ ( Kooperatife Taşımacılık Yapabilme Yetkisi de Veren Anasözleşme Kapsamında Olup Ortakların Ne Şekilde Zarar Gördüğü Hususu Kanıtlanmamış Olduğundan Anılan Gündem Maddelerinin İptaline Karar Verilmesi Doğru Olmadığı )
Y11.HDE. 2002/1407GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ ( Objektif İyiniyet Esaslarına Aykırılık - Alınan Kararın Anasözleşme Değişikliği Olup Olması )
Y11.HDE. 2014/818GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ ( Olağan İşleyişin Sürdürülebilmesi İçin Yönetim Denetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi Bilançonun Hazırlanıp Bir An Önce Genel Kurulun Denetimine Sunulması Gerektiği - Genel Kurul Toplantılarında Kayyım Tarafından Belirlenen Gündem Maddelerinde Yasal Sınırların Aşılmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1986/694GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ ( Ortağın Toplantıya Alınmaması )
Y11.HDE. 2015/8517GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ ( Pay Devirlerine Dair Olarak Verilen Hüküm Açısından da Bozulmuş Olması Karşısında Uyulan Bozma İlamından Sonra Mahkemece Bu Hususla İlgili Hiçbir Değerlendirme Yapılmadan ve Gerekçe Belirtilmeksizin Karar Verilmiş Olmasının Doğru Görülmediği )
Y2.HDE. 2002/2324GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ ( Toplantıda Hazır Bulunan Ve Genel Kurul Kararlarına Katılmayan Üyelerin İptal Davası Açabileceği - Mahkemece Bu Hususların Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1990/2827GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ ( Usulsüzlük Nedeniyle )
Y11.HDE. 1988/3535GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ ( Usulüne Uygun Çağrı Yapılmadığı İddiası )
Y11.HDE. 1986/8062GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ ( Yönetim Kurulunun Usulsüz Olarak Toplantı Yapması )
Y23.HDE. 2011/892GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ (Kooperatif Ortaklığından İhraç Kararın İptali İstemi - Aidat ve Ara Ödemeleri de İçeren Genel Kurul Kararlarının İptalinin İstendiği/Bu Genel Kurul Kararının İptali Halinde Davacının Parasal Yükümlülük Miktarının Değişebileceği)
Y11.HDE. 2005/10425GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ DAVASI ( Bu Davayı Açmanın Ön Koşulunun Davayı Açacak Kişinin Ortak Olmasına Bağlı Olması - Kooperatif Ortağı )
Y23.HDE. 2012/2564GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ DAVASI ( Davacı ve Dava Dışı Şahıs Arasındaki Meni Müdahale Dosyası Kapsamındaki Deliller de Değerlendirilerek Genel Kurulun İlgili Maddesinin Davacının Şahsi Haklarını Etkiler Nitelikte Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1997/8658GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ DAVASI ( Davacının Davadan Feragat Ettiğinin İleri Sürülmesi )
Y11.HDE. 2003/8230GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ DAVASI ( Davacının Olağanüstü Geenel Kuruldan Önce Toplantıya Çağrılmaması ve Hissedarlığı İhtilaflı Olan Şahsa Oy Kullandırılması Nedeniyle )
Y18.HDE. 2001/2862GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ DAVASI ( Kat Mülkiyetine Tabi Olmayan Binaların Ortak Yönetimleri ile İlgili Uyuşmazlıkların Genel Hükümlere Göre Çözümlenmesinin Gerekmesi )
Y11.HDE. 2002/287GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ DAVASI ( Vekaleten Temsil Edildiği İfade Edilen Payın Hangi Vekaletnamelere Müsteniden ve Kim Tarafından Temsil Edildiğinin Mümkün Olmaması )
Y7.HDE. 2010/4184GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ İSTEMİ ( Dernek - Davacının Dernek İçi Denetim Yollarını Tüketmeden Bu Davayı Açtığından Dava Tarihi İtibariyle Dava Şartının Henüz Gerçekleşmediği )
Y11.HDE. 2016/1448GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ İSTEMİ ( Genel Müdür Seçimine Dair Kararın Yönetim Kurulu Kararı İle Aynı Yönde Olduğu ve Genel Kurulun En Üst Karar Organı Olması Sebebiyle İptal Talebinin Yerinde Görülmediği Gerekçesiyle Davanın Bu Yönden de Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y11.HDE. 2016/8800GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ İSTEMİ (Davalı Şirketin Ne Oranda Kâr Payı Dağıtması Gerektiği Yolunda İçinde Finans ya da Muhasebe Uzmanının da Bulunduğu Bilirkişi Kuruluna İnceleme Yaptırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
Y23.HDE. 2013/3540GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ İSTEMİ (Her Ne Kadar Denetim Kurulu Üyelerinin Kooperatifi Davada Temsil Yetkileri Bulunmamakta ise de Bu Durumun Temsilcide Yanılma Olarak Nitelendirilip Kooperatifi İş Bu Davada Temsil Etmek Üzere Bir Kayyum Atanması İçin Davacıya Süre ve Yetki Verilerek Atanacak Kayyum Marifetiyle Davanın Görülerek Sonuçlandırılması Gerektiği)
Y11.HDE. 1996/346GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ ŞARTLARI ( Kararlara Muhalif Kalıp Muhalefetin Zapta Geçirilmesinin Gerekmesi )
Y18.HDE. 2009/7537GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ TALEBİ ( Dava Kat Maliklerini Temsilen Yöneticiye Husumet Yöneltilerek Açılabileceği - Yeni Yönetici Davaya Dahil Edilip Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2006/7712GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ TALEBİ ( Davacıların Halen Davalı Şirkette %26'şar Paya Sahip Olduklarının Tespitine Genel Kurul Kararlarının İptaline Koşulları Oluşmayan Kayyum Tayini İsteminin Reddi Gereği )
Y11.HDE. 2005/4784GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ TALEBİ ( Genel Kurulda Sermayenin 1/3'ü İle Yetinilmesine Karar Verildiği - Mahkemece Bilirkişi Vasıtasıyla Sermayenin 2/3'ünün Kaybedilip Kaybedilmediğini yada Borçların Sermaye İle Karşılanıp Karşılanamadığının Belirlenmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2003/2436GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ TALEBİ ( Kooperatif Genel Kurulunda 18 Yaşından Küçük Üyelerin Oy Kullandığı Gerekçesiyle - Yaşı Küçük Üyelerin Sayısının Toplantı ve Karar Nisabına Etki Etmeyecek Olması )
Y11.HDE. 2004/4540GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ TALEBİ ( Kooperatif Üyesinin Genel Kurula Usulüne Göre Çağrılmamasının Tek Başına Genel Kurul Kararlarının İptalini Gerektirmeyeceği )
Y11.HDE. 2004/5524GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ TALEBİ ( Yönetim Kurulunun Genel Kurulundan Aldığı Yetkiye Dayalı İşleminin Anasözleşmeye Aykırı Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddi İsabetli Olduğu )
Y11.HDE. 2000/9117GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİNİ DAVA ( Peşinen Muhalefetin Geçerli Olmaması - Tutanağa Geçirilme Zorunluluğu)
Y11.HDE. 1997/9820GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİNİ İSTEYEBİLECEKLER ( Yasaya Aykırı Olarak Toplanan Genel Kurulda Alınan Kararların Yoklukla Malül Olduğunun Tesbitini Her Ortağın İsteyebilmesi )
Y11.HDE. 2003/426GENEL KURUL KARARLARININ iPTALİ ( Ana Sözleşmeye Aykırı Olması Nedeniyle - İptali Gereği )
Y11.HDE. 2002/1845GENEL KURUL KARARLARININ TERKİNİ ( Anonim Şirketin Ortağı Olan Davacıların Genel Kurul Kararlarına Karşı Şirketi Hasım Göstererek Süresinde İptal Davası Açmalarının Gerekmesi )
YHGKE. 2014/11-163GENEL KURUL KARARLARININ YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN TESPİTİ (Davacıya Ait ve Davalının Yüzde Doksan Beş Payının Gerçek Hak Sahibi Tarafından Genel Kurulda Temsil Edilmemesi Sebebiyle Bu Davacı Tarafından Açılan Davanın Kabulü Gerektiği)
Y11.HDE. 2013/2111GENEL KURUL KARARLARININ YOK HÜKMÜNDE SAYILMASI İSTEMİ ( Ana Sözleşme Hükmünün de Sözleşmede Gösterilen Nisaplara Uyularak Değiştirilmesi Gerektiği - Ana Sözleşme Hükmü Sözleşmede Gösterilen Nisapla Değiştirilmediğinden Bu Hususta Alınan Kararın Yok Hükmünde Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2004/13585GENEL KURUL KARARLARININ YOKLUĞUNUN TESPİTİ VEYA İPTAL EDİLEBİLİRLİĞİ ( Ancak Kooperatife Karşı Açılabilecek Bir Davayla Mümkün Olduğu )
Y11.HDE. 2013/12418GENEL KURUL KARARLARININ YOKLUKLA MALUL OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Davası Açıldığı Takdirde Mahkemenin Yönetim Kurulu Üyelerinin Görüşünü Aldıktan Sonra Davaya Konu Kararın Yürütülmesinin Geri Bırakılmasına Karar Verebileceği - Yasada Düzenlenen İhtiyati Tedbir Koşullarının Oluştuğu/Talebin Reddinin Doğru Görülmediği )
Y11.HDE. 2003/641GENEL KURUL KARARLARININ YOKLUKLA MALUL OLMASI ( TTK 370. Maddeye Göre Toplanan Genel Kurul Toplantısına Katıldığı İddia Edilen Davacıya İzafe Edilen İmzanın Davacının Eli Ürünü Olmaması Nedeniyle Genel Kurul Kararlarının Yoklukla Malul Olması )
Y11.HDE. 2004/2869GENEL KURUL KARARLARININ YOKLUKLA SAKAT OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Ortaklardan Birinin Hazır Bulunmaması veya İtiraz Etmesi Durumunda Çağrısız Toplantı Yapılması Mümkün Olmadığı Gibi Alınan Kararlar da Geçerli Olmadığı )
Y11.HDE. 2013/12418GENEL KURUL KARARLARININ YÜRÜTMESİNİN GERİ BIRAKILMASI ( İptal veya Butlan Davası Açıldığı Takdirde Mahkemenin Yönetim Kurulu Üyelerinin Görüşünü Aldıktan Sonra Yürütülmesinin Geri Bırakılmasına Karar Verebileceği - İhtiyati Tedbir Talebinin Reddinin Hatalı Olduğu )
Y11.HDE. 1999/2121GENEL KURUL NEZDİNDE İTİRAZ EDİLMESİ ( Kooperatif Payının İptaline İlişkin Kararın Tebliğinden İtibaren Üç Ay İçinde )
Y9.HDE. 2012/11135GENEL KURUL SEÇİMLERİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Genel Kurulunun İptal Kararı Kesinleşen Delege Seçiminde Belirlenen Delegelerle Yapılması Nedeni İle Hukuka ve Kamu Düzenine Aykırı Olduğu - Hak Düşürücü Sürenin Geçtiği Gerekçesi İle Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği )
Y2.HDE. 2007/8968GENEL KURUL SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ ( Dernekler İl Müdürlüğüne Genel Kurulu İzleyen 30 Gün İçinde Verilmemiş Olması Cezai Yaptırımı Gerektiren Bir Husus Olup Derneğin Kendiliğinden Dağıldığının Tespitini Gerektirmediği )
Y11.HDE. 2000/8932GENEL KURUL SONUÇLARININ TİCARET SİCİLİNDE TESCİL VE İLANININ YAPILMAMASI ( Açılan Davanın Evrak Üzerinde İncelenerek Karar Verilmesi )
Y23.HDE. 2012/5387GENEL KURUL TARAFINDAN KENDİLİĞİNDEN GÖRÜŞÜLMESİ ( Kooperatif Üyeliğinden İhraç - Yönetim Kurulu Kararına Davacının İtirazı Olmasa da İhraç Kararını Gündeme Alıp Bağlandığı/İtirazın Yapılmadığı Ya da Geç Yapıldığına Bakılmaksızın Genel Kurul Kararının Tebliğinden İtibaren Süresinde Açılan Davanın Kabul Edilerek Esasına Girileceği )
Y23.HDE. 2012/5002GENEL KURUL TARAFINDAN TEMERRÜT FAİZ ORANININ BELİRLENMESİ ( Uygulanması Gereken Azami Faiz Oranı 6098 Sayılı Kanunu'nun 120. Maddesinde Düzenlendiği - Yasal Faiz Oranının Yüzde Yüzü Aşamayağı/Kooperatif Aidat Alacağına İlişkin Faiz Borcu Bulunmadığının Tespiti )
Y23.HDE. 2015/6003GENEL KURUL TARAFINDAN USULÜNE UYGUN ALINMIŞ İHRAÇ ( Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararı - Soyut İfadelerle Davacıya Uyarıda Bulunulduğu ve Davacının Ortaklıktan Çıkarılmasına İlişkin Kararının Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediğinden Davacının Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının Kararının İptaline Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
Y11.HDE. 1996/8720GENEL KURUL TOPLANTI NİSABININ AĞIRLAŞTIRILMASI ( Kanunla Öngörülen A.Ş. Genel Kurul Toplantı Nisabı - Ana Sözleşme İle Mümkün Olduğu )
Y11.HDE. 2003/68GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ( Toplantıya Katılan Ortakların Tamamı Tarafından İmzalanmasının Olanıksız Olduğu - Genel Kurul Tutanğının Divan Heyeti ve Bakanlık Komserince İmzalanmasının Yeterli Olduğu Pay Sahibinin Zaptı İmzalamaya Zorlanamayacağı )
Y11.CDE. 2009/12342GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ SAHTE OLARAK DÜZENLENMESİ ( Sanıkların Ortakları Olduğu Anonim Şirkete Ait Olağan Genel Kurul Toplantıları İle Bu Toplantılara Ait Hazirun Cetvellerini Sahte Olarak Düzenledikleri - Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Karar Verilemeyeceği )
Y11.HDE. 2004/1596GENEL KURUL TOPLANTI YETER SAYISI ( Genel Kurul Toplantılarına Başlangıçta Katılan Ortaklardan Bazılarının Daha Sonra Toplantıyı Terk Etmeleri Halinde Kalan Ortak Sayısı Toplantı Nisabının Altına Düşmemesi Koşuluyla Alınan Kararların Geçerli Olması )
Y9.HDE. 2010/3029GENEL KURUL TOPLANTILARI ( Önemli Masraf Gerektirdiği Zaman ve İş Kaybına Neden Olduğu - Sendika Genel Kurulu/Sonuca Etkili Olmayan Hukuka Aykırılık Hallerinde Tüm Sonuçları İle İptaline Karar Verilmemesi Gerektiği )
Y4.CDE. 1995/1090GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILMAMA ( Çıkarılma İşleminin Yasa Hükümlerine Göre Yapılması )
Y11.HDE. 2010/2877GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ALINAN KARARLAR ( İptali İçin Açtıkları Davanın Süresinde Olmadığı - Davacıların İhraç İşlemlerinin Usul ve Yasaya Uygun Bulunduğundan Ortaklık Hakkının Devamına Karar Verilmesi Davasının Reddi Gereği )
Y11.HDE. 1999/275GENEL KURUL TOPLANTILARININ İPTALİ ( Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısına Gerek Olmaması )
Y11.HDE. 2015/15625GENEL KURUL TOPLANTILARININ İPTALİ YOKLUKLA MALUL VE BATIL OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ (Şirketin Tüm Ticaret Sicil Dosyası Ana Sözleşme ve Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikleri de İçerir Şekilde Dosya İçerisine Alınacağı - Dava Konusu Yapılan Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Çağrı İlanları da Dahil Olmak Üzere Tüm Belgeler Getirtileceği)
Y11.HDE. 2009/12132GENEL KURUL TOPLANTISI ( A.Ş Toplantısında Alınan Kararların İptali İstemi - İptal İsteyen Ortağın Bu Sıfatı İptal Davasının Kesinleşmesine Kadar Devam Etmesi Gerektiği/Davacının Aktif Husumet Yönünden Durumunun Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
YHGKE. 2006/11-623GENEL KURUL TOPLANTISI ( Alınan Kararların Eldeki Davaya Etkisi Üzerinde Durulması Genel Kurul Kararlarının Kesinleşip Kesinleşmediğinin Araştırılması Gerektiği - Kooperatif Tasfiye Kurulu Kararının İptali )
Y2.HDE. 2006/4363GENEL KURUL TOPLANTISI ( Dernek Genel Kurulu Toplantıları - Tüzükte Aksine Hüküm Olmadıkça Dernek Merkezinin Bulunduğu Yerden Başka Bir Yerde Yapılamayacağı )
Y11.HDE. 2003/4180GENEL KURUL TOPLANTISI ( Genel Kurul Toplantısında Borçlarını Ödeyen Ortaklara Tapularının Verilmesi Kararlaştırılıp Davalınında Tapusunu Almış Olmasının Onun Borcu Ödediğini Göstermemesi )
Y11.HDE. 1973/4688GENEL KURUL TOPLANTISI ( Hükümet Komseri Bulunuyorsa Pazar Günü Yapılabileceği )
Y11.HDE. 2004/11837GENEL KURUL TOPLANTISI ( İptali Talebi - Davacıların TTK.'nun 367. Maddesinde Öngörülen Yönetim ve Denetim Kurullarına Başvuru Koşulunu Yerine Getirmesi Gereği/İptal Davasının Beklenmesi Gereği )
Y11.HDE. 2002/346GENEL KURUL TOPLANTISI ( Kuruluş Toplantısı Dışında Genel Kurul Toplantısı Yapılmadığından Kooperatifin Feshinin Gerekmesi )
Y11.HDE. 1991/6466GENEL KURUL TOPLANTISI ( Ortaklardan Bazılarına Tebligat Yapılmaması )
Y3.HDE. 2011/8459GENEL KURUL TOPLANTISI ( Site Yönetim Kurulu Kararlarının Yok Hükmünde Sayılarak İptali İstemi - Davanın Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Görevine Girdiği )
Y11.HDE. 2001/5401GENEL KURUL TOPLANTISI ( Şirket Defter ve Kayıtları İncelettirilmeyen Ortağın Mahkemeden Ortaklar Kurulunu Olağanüstü Toplantıya Çağrılmasına İzin Verilmesini İsteyebilmesi )
Y11.HDE. 1999/2473GENEL KURUL TOPLANTISI YAPMA YETKİSİ TALEBİ ( Davalı Ortakların Şirket Hisselerinin Büyük Çoğunluğuna Sahip Olmaları Nedeniyle Genel Kurul Yapmadıkları Gerekçesiyle )
Y11.HDE. 2001/3154GENEL KURUL TOPLANTISI YAPMAMAK ( Üç Yıl - Kooperatifler Birliğinin Münfesih Hale Gelmesi )
Y11.HDE. 2009/14275GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞIRMA İZNİ TALEBİ ( Husumet Yöneltilen Kooperatife Tebligat Yapılmadan Evrak Üzerinden Karar Verilemeyeceği )
Y23.HDE. 2011/2658GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞIRMA İZNİ VERİLMESİ TALEBİ ( Gerektirici Sebeplerin ve Bunların Varlığına İşaret Eden Delillerin Gösterilmesi Gereği - Kooperatif Genel Kurul Kararının İptaline Sebep Olabilecek Nedenlere Dayalı Olarak Gündem Oluşturulup Çağrı İzni İstenmesinin Doğru Olmadığı )
Y11.HDE. 2004/1883GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ( Azınlığın Çağrıda Bulunabilmesi için Sırasıyla Yönetim ve Denetçilere Başvuru Yapması-Başvuru Dikkate Alınmadığı Takdirde Mahkemeden Çağrı Yetkisinin Verilmesini İsteyebilmesi )
Y11.HDE. 1996/6988GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRIDA USULSÜZLÜK ( Başlı Başına İptal Sebebi Olmaması )
Y11.HDE. 2002/9568GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRILMAMA ( Çağrılmayan Ortağın Alınan Kararın İptalini İsteyebilmesi )
Y11.HDE. 1997/5583GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRILMAMA ( Pay Alma Hakkının Tanınması - Paydan Mahrumiyet )
Y11.HDE. 1993/597GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRININ USULSÜZ OLMASI ( İptal Davası Açma Hakkı Vermekle Beraber İptal Sebebi Olmaması )
Y7.HDE. 2012/3981GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILAN DAVACININ TOPLANTI TUTANAĞINA MUHALEFETİNİ AÇIKÇA YAZDIRMADIĞI (Dernek Genel Kurulunun İptali İsteminin Dava Şartı Yokluğu Nedeni İle Reddi Gerektiği)
Y23.HDE. 2013/3718GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA ( Genel Kurul Kararının İptali İstemi - Davalı Kooperatifin de Kabulünde Olup Sahteliği de İddia Edilmeyen ve Genel Kurul Toplantısından Sonra Eksik Sermaye Paylarının Yatırıldığı Savunulmayan Makbuzlara İtibar Edilerek Bu Şahısların Genel Kurul Toplantısına Katılma Haklarının Bulunduğunun Kabulü Gerektiği )
Y7.HDE. 2012/673GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA HAKKI ( Dernek Tüzüğünde Genel Kurulun Kimlerden Oluşacağının Belirtildiği - Davacının Tüzükte Sayılan Kişilerden Olduğu Yönünde Bir İddiası Olmadığı/Davalı Derneğin İptali İstenen Genel Kurul Toplantısına Katılma Hakkı Olmadığı )
Y11.HDE. 1988/4218GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMAMAYA RAĞMEN DAVA AÇMA HAKKININ OLMASI ( Şirket Yönetim Kurulu Üyesi
Y18.HDE. 2009/525GENEL KURUL TOPLANTISINA VEKALETEN KATILMA ( Vekaleten Katılanların Vekaletleri de Getirilmeli ve İncelenmesi Gerektiği - Kat Malikleri Genel Kurulunca Alınan Kararların İptali İstemi )
Y11.HDE. 2005/417GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARIN İPTALİ ( Çağrısız Bir Genel Kurulun Var Sayılması Bütün Pay Sahipleri veya Temsilcilerinin Hazır Bulunmaları ve Pay Sahiplerinin Bu Toplantı Şekline İtiraz Etmemiş Bulunmaları Şartlarının Gerçekleşmesine Bağlı Olduğu )
Y11.HDE. 2005/13677GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARIN İPTALİ ( Kararın Hukuka Aykırılığının İspat Edilmesi Gerektiği - İspat Külfeti )
Y18.HDE. 2012/5250GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARIN İPTALİ İSTEMİ ( Davalı Dernek Yeni Yönetim Kurulunun Davanın Kabul Edilmesi Yönünde Genel Kuruldan Yetki Almadığı Dolayısıyla da Tarafların Serbestçe Tasarruf Edebilecekleri Bir Dava Bulunmadığı - Davanın Reddi Gerektiği )
YHGKE. 2008/11-246GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN İPTALİ ( Şirket Ana Sözleşmesinin Atıfta Bulunduğu Yasal Düzenlemede Sonradan Değişiklik Meydana Gelmesi Halinde Uyuşmazlığın Sözleşme Tarihinde Yürürlükte Bulunan Yasal Durum Çerçevesinde Çözülmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2010/2372GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN İPTALİ İSTEMİ ( Hesap Tetkik Komisyonu Raporunun Görüşülerek Bir Karara Bağlanmasına İlişkin Bir Gündem Maddesi Bulunmadığı Gibi Bu Hususun Gündeme Alınmasına Dair Bir Karar da Alınmadığı - Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 2013/18125GENEL KURUL TOPLANTISINDA KENDİSİNİN İBRA EDİLMEMESİNE DAİR ALINAN KARARIN İPTALİ İSTEMİ ( Bilirkişi Raporunda Davalı Şirketin Defterlerinin Kapanış Tasdiklerinin Usulüne Uygun Olarak Yaptırıldığı ve Defterlerin Usulüne Uygun Olarak Tutulduğu ve Şirketin 2010 Yılında Dikkate Değer Ölçüde Kar Elde Ettiğinin Tespit Edildiği - Dava Konusu Genel Kurul Kararının Keyfi Olarak Alındığı ve Afaki İyiniyet Kurallarına Aykırı Olduğu/Davanın Kabulü Gerektiği )
Y11.HDE. 2013/11264GENEL KURUL TOPLANTISINDA SAHTE İMZA İLE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ATANMA ( Adli Tıp Kurumu Raporunda İmzaların Sahte Olduğunun Tespit Edildiği - Baştan Beri Sakat Bir İşlemin İptaline Karar Verileceği/Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğinin İptali Davası/İstifa )
Y9.CDE. 2000/1784GENEL KURUL TOPLANTISINI İDAREYE BİLDİRMEME ( Sanığın Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığının Tesbiti )
Y4.HDE. 2003/15197GENEL KURUL TOPLANTISINI YAPMAYAN SİYASİ PARTİ İL VE İLÇE ÖRGÜTLERİNİN FESHİ ( Kuruluşlarından İtibaren Üç Yıl Geçtiği Halde - Dernekler Kanununun Uygulanamayacağı/Adli Yargının Görevsizlik Kararı Vermesi Gereği )
Y18.HDE. 2014/2165GENEL KURUL TOPLANTISININ 6 AY İÇİNDE YAPILMAMASI ( Derneğin Tasfiyesi İstemi - Tasfiye Gerçekleşmeden Derneğin Dernek Kütüğünden Silinemeyeceği ve Tüzel Kişiliğini Koruyacağı Gözetilerek Mahkemece Davanın Kabulü İle Davalı Derneğin Tasfiyesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2001/4684GENEL KURUL TOPLANTISININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ ( Ortak Olmayan Kişilerin Toplantıya Katıldığı Ortaklara Yöntemince Toplantıya Giriş Belgesi Verilmediği Sahte Vekaletnameler ve İmza Sirküleri Kullanılmasından Dolayı Genel Kurulda Alınan Tüm Kararların Yok Hükmünde Olduğu )
Y23.HDE. 2012/3432GENEL KURUL TOPLANTISININ İPTALİ ( 1086 S.K. Döneminde Açılmış Buluna Davanın Tahkikat Aşamasında Bulunması Nedeniyle Artık Sadece Delil Avansı Talep Edilebileceği/Kesin Sürede Gider Avansı Yatırılmadığı Gerekçesiyle Davanın Usulden Reddine Karar Verilemeyeceği )
Y11.HDE. 2000/9458GENEL KURUL TOPLANTISININ İPTALİ ( Davacılar Usulünce Çağrılmalarına Rağmen Vekillerin Yönetmelik Hükümlerine Uygun Vekaletnameler İbraz Edememesi Nedeniyle Toplantıya Kabul Edilmemesinde Bir Usulsüzlük Olmadığı )
Y2.HDE. 2003/4653GENEL KURUL TOPLANTISININ İPTALİ ( Toplantıda Hazır Bulunan ve Kanuna veya Tüzüğe Aykırı Olarak Alınan Genel Kurul Kararlarına Katılmayan Her Üyenin Kararın İptalini İsteyebilmesi )
YHGKE. 2006/2-596GENEL KURUL TOPLANTISININ İPTALİ DAVASI ( Divan Başkanlığına Seçilen Kişinin Bu Tarih İtibariyle Merkez Birliği Temsilcisi Olup Olmadığının Sorularak Sonuca Göre Hüküm Kurulması Gereği )
Y18.HDE. 2005/7568GENEL KURUL TOPLANTISININ İPTALİ DAVASI ( Genel Kurul Toplantısına Çağrı ve Toplantı için Yeterli Sayı Sağlanmadan Toplantının Yapılıp Karar Alındığı İddiasıyla Bu Toplantı ile Alınan Kararın İptali İstemi Nedeniyle )
Y11.HDE. 2005/8741GENEL KURUL TOPLANTISININ İPTALİ İSTEMİ ( Kooperatif Kararlarının Oybirliği İle Alındığı - Davacının Genel Kurula Katılarak Alınan Kararlara Olumlu Oy Kullandığı/Muhalefet Etmediğinden Davanın Reddi Gereği )
Y11.HDE. 2005/8505GENEL KURUL TOPLANTISININ İPTALİ TALEBİ ( Davacı Tarafın Anılan Genel Kurulun Yok Hükmünde Olduğunun Tespitini İstediği - Davalı Şirket Vekili Yararına Vekalet Ücretine Karar Verilmemesinde Bir Usulsüzlük Bulunmadığı )
Y11.HDE. 2001/2353GENEL KURUL TOPLANTISININ İPTALİ TALEBİ ( Önalım Hakkı Kullandırılmadan Yapılan Hisse Satışı - Hak Düşürücü Süre )
Y11.HDE. 1979/4847GENEL KURUL TOPLANTISININ İPTALİ TALEBİ ( Toplantıda Toplantı Yeter Sayısı )
Y18.HDE. 2015/21427GENEL KURUL TOPLANTISININ İPTALİ VE HAKİMİN MÜDAHALESİ İSTEMİ ( Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler Uyarınca Sitede Henüz Toplu Yapı Yönetimine Geçilmediği - Uyuşmazlığa Genel Hükümlerin Uygulanacağı/Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevi Asıl Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevi İse İstisna Olduğundan Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Sayılması Gerektiği )
Y7.CDE. 1991/10853GENEL KURUL TOPLANTISININ SÜRESİNDE YAPILMAMASI ( Kooperatifler Kanununa Aykırı Davranış )
Y23.HDE. 2014/737GENEL KURUL TOPLANTISININ TARİHİ YERİ VE GÜNDEMİ ( En Az 15 Gün Önce İlgili Bakanlık İl Müdürlüğü'ne Bildirilerek Temsilci Talebinde Bulunulması ve Ücretinin Yatırılması Gerektiği - Açıklanan Prosedürün Uygulandığının İspatlanamaması/Genel Kurulun Temyiz Konusu Edilen Kararların Yok Hükmünde Olduğunun Tespitine Karar Verileceği )
Y2.HDE. 1998/2893GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILMAMASI ( Derneğin feshi )
Y9.HDE. 2001/6766GENEL KURUL TOPLANTISININ YASAL SÜRESİNDEN SONRA YAPILMASI ( Sendikanın Feshi Talebi)
Y11.HDE. 1979/2218GENEL KURUL TOPLANTISININ YENİLENMESİ ( Kooperatif Genel Kurul Tutanağının Hükümet Komiserince İmzalanmamış Olması Nedeniyle )
Y11.HDE. 2004/1472GENEL KURUL TOPLANTIYA İZNİ VERİLMESİ TALEBİ ( Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na Yapılan Başvuruda Vekaletnamelerin Belirtildiği İhtarnameler Eklendiğine Göre Bakanlığa Yapılan Başvuruda Tüm Davacıların Birlikte Hareket Ettikleri Hususunun Aydınlatılmadığının Kabulü Doğru Olmadığı )
Y11.HDE. 2002/13061GENEL KURUL TUTANAĞI ( Asıl ve Onaylı Örneği Getirilip Ayrılan Ortaklara Yapılması Gereken İade veya Ödemelerin Kooperatifin Varlığını Tehlikeye Düşürecek Nitelikte Olup Olmadığı Tespiti Gereği - Kooperatif Ortaklığından İhraç Edilen Davacının Birikmiş Ödemelerinin Tahsili )
Y11.HDE. 2005/13910GENEL KURUL TUTANAĞI ( Kooperatif Ortaklığı - Mahkemece Aslının ve Muhalefet Şerhinin Getirtilerek İncelenmesi Gereği )
Y23.HDE. 2011/1590GENEL KURUL TUTANAĞI VE KOOPERATİFE AİT DEFTERLER (Kooperatif Genel Kurul Kararlarının İptali İstemi - Uyuşmazlığın Kooperatif Anasözleşmesi İptali İstenen Genel Kurul Tutanağı ve Kooperatife Ait Defterler Kayıt ve Belgeler İle Ekleri ve 1163 S. Kanun Hükümleri İle Birlikte İncelenerek Çözümlenebileceği)
Y11.HDE. 2000/7263GENEL KURUL TUTANAKLARI VE HAZİRUN CETVELLERİ ( Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Tarafından da İmzalanmış Olup Anılan Belgelerin Sahteliği Konusunda Yeterli ve İnandırıcı Delil de İbraz Edilmediğine Göre Kurul Kararının İptali Davasının Reddi Gereği )
Y11.HDE. 2013/192GENEL KURUL TUTANAKLARI VE HAZİRUN CETVELLERİNİN İNCELENMESİ ( Davacının Ortaklık Payının Nasıl Temsil Edildiğinin Ortaya Çıkarılması Gerektiği - Davalının Haksız Fiil Sorumluluğunun Olup Olmadığının Tespit Edileceği/Hisse Senedi )
Y11.HDE. 2005/1121GENEL KURUL YAPILMAMASI ( Kooperatifin Feshi - Aktif Husumet Yokluğu )
Y11.HDE. 2007/686GENEL KURUL YAPILMASI YÖNÜNDE İZİN VE YETKİ VERİLMESİ TALEBİ ( Genel Kurul Toplantısı İçin Çağrıda Bulunma İzninin Verilebilmesinin Öncelikle Bu Konuda Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruluna Başvuru Şartının Yerine Getirilmesine Bağlı Olduğu )
Y11.HDE. 2004/4699GENEL KURUL YETKİSİNİN YÖNETİM KURULUNA DEVRİ ( Üst Birliğe Üye Olduğu Anlaşılan Kooperatifin Birlik Tarafından Belirlenecek Kurallara Uymasının Gerekmesi )
Y18.HDE. 2006/10594GENEL KURULA BİLGİ VERİLEREK DEĞİŞİKLİKLERİN YAPILMASI ( Şeklinde Alınan Karar Doğrultusunda Bu Hususta Yetki Verilen Kişinin Noterde Düzenlediği Değişiklik Senedinin Tesciline Karar Verilmesi Doğru Görülmediği )
Y4.CDE. 2005/11228GENEL KURULA ÇAĞIRMAMA ( Kooperatiften Çıkarma Kararı Henüz Kesinleşmeyen Katılanı Genel Kurula Çağırmayan Sanıkların Eylemlerinin Kooperatifler Yasasının Ek 2. Maddesine Uyduğu )
Y11.HDE. 2003/12717GENEL KURULA ÇAĞRI ( Çağrı Merasimine Uyulmadan Yapılan Genel Kurul Toplantısı - Genel Kurul Kararının Yokluğunun Tespiti/Sahte İmza ile Düzenlenen Hazirun Cetveli )
Y11.HDE. 1997/1583GENEL KURULA ÇAĞRI ( Genel Kurul Toplantısına Yapılan Çağrının Usülsüz olması )
Y11.HDE. 1999/5453GENEL KURULA ÇAĞRI HÜKÜMLERİNİN İHLALİ ( Mutlak butlan )
Y11.HDE. 2004/2347GENEL KURULA ÇAĞRI YETKİSİ VERİLMESİ TALEBİ ( A.Ş. Denetçileri Zaruri Ve Müstacel Sebepler Çıktığı Takdirde Genel Kurulu Olağanüstü Toplantıya Davete Mecbur Olmaları Nedeniyle Denetçinin Talebinin Dava Yoluyla Görülüp İncelenemeyeceği )
Y11.HDE. 1988/6622GENEL KURULA ÇAĞRIDA USULSÜZLÜK ( Nama Yazılı Pay Sahiplerinin Taahhütlü Mektupla Toplantıya Çağrılmaması )
Y11.HDE. 2003/8439GENEL KURULA ÇAĞRIDA USULSÜZLÜK ( Tek Başına Genel Kurul Kararlarının İptalini Gerektirmeyip Çağrılmayan Ortağa İptal Davası Açma Hakkı Vermesi )
Y11.HDE. 2005/13560GENEL KURULA ÇAĞRILMAMA ( Pay Miktarının Tespiti Ve Tescili Davası - İnceleme Sonucu Payın Artması )
Y11.HDE. 2004/4289GENEL KURULA ÇAĞRININ İPTALİ ( Açılacak Bir Davada Bu Yönetim Kurulu Kararının Da Değerlendirilmesinin Mümkün Ve Tabii Bulunduğu -Yönetim Kurulu Kararının İptali İçin Ayrıca Dava Açılmasında Hukuki Yarar Bulunmadığı )
Y11.HDE. 2000/385GENEL KURULA DAVET ( Yönetim Kurulunun Görev Süresi Bitmiş Olsa Bile Genel Kurulu Toplantıya Davet Edebileceği )
Y11.HDE. 1998/7606GENEL KURULA DAVET İZNİ TALEBİ ( Görev Sürelerinin Dolması Nedeniyle Şirketin Organsız Kalması Durumunda Azınlığın )
Y11.HDE. 2004/644GENEL KURULA DAVET YETKİSİ VERİLMESİ İSTEMİ ( Müflis Şirketin Genel Kurula Davet Edilmesi-Husumetin İflas İdaresine Değil Şirket Tüzel Kişiliğine Yöneltilmesinin Gerekmesi )
Y11.HDE. 2006/7907GENEL KURULA İTİRAZ ( Edildiği Takdirde Artık Yönetim Kurulunun İhraç Kararına İtiraz Davası Açılamayacağı - İtiraz Üzerine Genel Kurulca Verilecek Karara Karşı İse İtiraz Davası Hakkının Saklı Olduğu )
Y11.HDE. 2003/4641GENEL KURULA İTİRAZ ( Yönetim Kurulunun İhraç Kararına Karşı Genel Kurula İtiraz Edilmiş ise Davanın Genel Kurul Kararına Karşı ve Tebliğinden İtibaren Üç Ay İçinde Açılmasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 2004/5114GENEL KURULA İTİRAZ ( Yönetim Kurulunun İhraç Kararlarına Karşı Genel Kurula İtiraz Edilmiş İse Artık Yönetim Kurulunun İhraç Kararına Karşı İptal Davası Açılamayacağı )
Y11.HDE. 1988/3414GENEL KURULA İTİRAZ KONUSU OLAN VE OLMAYAN YÖNETİM KURULU KARARLARI ( Anonim Şirketlerde )
Y11.HDE. 1997/3474GENEL KURULA İZİN İSTEMİ ( Nizalı Kazaya Dahil Eda Davası Niteliğinde Olduğu )
Y11.HDE. 1985/5786GENEL KURULA KABUL EDİLMEYEN HİSSE SAHİBİ ( Genel Kurul Kararlarının İptali Davası Açılması )
Y11.HDE. 1991/2651GENEL KURULA KADAR GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ATANMASI ( Yönetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması Halinde Diğer Üyeler )
Y9.HDE. 1999/11122GENEL KURULA KATILACAK DELEGELERİN SEÇİMİNDE USULSÜZLÜK İDDİASININ İNCELEMESİNDE GÖREVLİ MERCİ ( Sendika Şubesinin )
Y11.HDE. 2009/4889GENEL KURULA KATILAN VE KATILMAYAN ORTAKLAR ( İçin 1 Aylık Dava Açma Süresi İçinde Açılabileceğinden Davanın Kısmen Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 1998/10000GENEL KURULA KATILMA HAKKI OLMAYANLARIN KARARLARA KATILMASI ( Katılım Sonuca Etkili Olmuşsa Kararların İptalinin İstenebileceği )
Y11.HDE. 2004/5524GENEL KURULA KATILMAMA ( Çağrıya Rağmen Katılmayan Davacının Dava Hakkının Bulunmadığı - Yönetim Kurulunun Genel Kurulundan Aldığı Yetkiye Dayalı İşleminin Anasözleşmeye Aykırı Olmadığı Gerekçesiyle İptal Davasının Reddi İsabetli Olduğu )
Y23.HDE. 2013/3180GENEL KURULA KATILMAYAN KONUT DAĞITIM KURASINA KATILAN ÜYE ( Kooperatif Konutlarının Üyelere Dağıtımına Dair Kura Çekiminin İptali İstemi - Davacı Üye Kura Çekimine Katılmış Olması Kuraya Zemin Katların Dahil Olduğunu Bildiği Halde İtirazi Kaydının Bulunmaması Karşısında Kura İptali Davasının Reddi Gereği )
Y23.HDE. 2013/5937GENEL KURULA SUNULAN BİLANÇONUN GERÇEĞİ YANSITMADIĞI İDDİASI ( Kooperatif Genel Kurulunun İptali İstemi - Kooperatifin Tüm Defter Kayıt ve Belgeleri Yapılan Genel Kurul Tutanakları Celp Edilip Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
Y11.HDE. 2004/1593GENEL KURULCA ALINAN İHRAÇ KARARININ İPTALİ DAVASI ( Nakliye Komisyonculuğu Yapması Nedeniyle Hakkında Verilen İhraç Kararının Haksız Olduğundan Bahisle )
Y11.HDE. 2005/7947GENEL KURULCA ALINMIŞ GECİKME FAİZİ KARARI ( Takip Eden Genel Kurullarda Değiştirilmediği veya Açıkça Kaldırılmadığı Müddetçe Bu Tarihten Sonra Genel Kurulca Ödenmesi Karar Altına Alınan Tüm Aidatlara Uygulanacağı - İhraç Kararının İptali )
Y11.HDE. 2002/771GENEL KURULCA BELİRLENEN AİDATLARI ÖDEMEYEN ÜYELERİN KOOPERATİFTEN İHRACI ( İşlemin İptali Talebi )
Y11.HDE. 2004/3928GENEL KURULCA DAVA AÇILMASI YÖNÜNDE KARAR ALINMASI GEREĞİ ( Banka Genel Müdürü Aleyhine Sorumluluk Davası Açılabilmesi İçin/Davanın Denetçiler Tarafından Açılacağı - Aksi Halde Bu Durum Usulü Bir Noksanlık Olup Yargılama Sırasında Giderilebileceği )
Y11.HDE. 2002/4345GENEL KURULCA DAVAYA KONU KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRACA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARININ GÜNDEME ALINARAK ONANMASI ( Davaya Genel Kurul Kararının İptali Davası Olarak Devam Edilmesi Gereği )
Y23.HDE. 2012/3922GENEL KURULCA GÜNDEME ALINMAMA ( Yönetim Kurulu Kararına İtirazı - Yönetim Kurulu Kararının İptali İçin Doğrudan Dava Açılabileceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1992/6648GENEL KURULCA GÜNDEME ALINMASI ( Özel Denetçilerin Rapor Sonuçları )
Y23.HDE. 2014/3230GENEL KURULCA KARARLAŞTIRILAN AİDAT VE GECİKME ZAMMI TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ ( Kooperatif Genel Kurulunda Kabul Edilmiş Temerrüt Faizi 3095 S. Kanuna Göre Belirlenen Yasal Faiz Oranının Yüzde Yüz Fazlasını Aşamayacağı - Mahkemece Takip Tarihine Kadar İşlemiş Faizle Takip Tarihinden Sonra İşleyecek Faiz Oranının Aylık %10 Hesaplanmasının İsabetsizliği )
Y11.HDE. 2005/8284GENEL KURULCA KARARLAŞTIRILAN FAİZ ORANLARI ( Mahkemenin Genel Kurul Yerine Geçerek Değiştirmesinin Mümkün Bulunmadığı )
Y11.HDE. 1989/6574GENEL KURULCA TASFİYE MEMURU ATANMASI ZORUNLULUĞU ( Kooperatifin Feshi ve Tasfiyeye Karar Verilmesi )
Y11.HDE. 2002/976GENEL KURULCA ÜYEYE AİDATLARI ÖDEMESİ İÇİN EK SÜRE VERİLMESİ ( Kooperatiften İhraç İşlemine Karşı Açılacak Davada Hak Düşürücü Süreyi Durdurmaması )
Y11.HDE. 2017/2775GENEL KURULCA VERİLEN İBRA KARARI ( Şirket Eski Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Hakkında Açılan Sorumluluk Davası - Kararda “Gündemin 6. Maddesi Gereğince” Şeklindeki İfadeden Yola Çıkılarak Alınan Kararın Bir Açık İbra Kararı Olduğu Sonucuna Ulaşılarak Davanın Reddine Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
Y23.HDE. 2012/2601GENEL KURULCA VERİLEN KARARA KARŞI AÇILAN İTİRAZ DAVASI ( İtiraz Genel Kurula Davadan Önce ya da Sonra İntikal Ettirilmemiş ve İntikal Ettirilmeyecekse TMK'nun 2. Md.sinin Tartışılarak Oluşacak Sonuç Çerçevesinde Karar Verileceği - Kooperatif Ortaklığından Çıkarma Kararının İptali ve Kooperatif Ortaklığının Tespiti )
Y11.HDE. 2003/13392GENEL KURULCA VERİLEN YÖNETİM KURULU SEÇİM KARARININ İPTALİ ( Genel Kurula Katılan Ortağın Alınan Karara Muhalif Kalarak Keyfiyeti Tutanağa Geçirtmesi Gereği )
YHGKE. 1984/9-220GENEL KURULCA YAPILAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ ( Pay Sahibi Olmayan İşçinin Karşı Çıkamaması )
Y15.HDE. 2005/299GENEL KURULCA YÖNETİM KURULUNA VERİLEN KOOPERATİF ADINA ESER SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİNİN KAPSAMI ( Sözleşme Bedeli ve Cezai Şart Açısından Kooperatife Ağır Yükümlülükler Getiren Ek Sözleşmelerin Geçerliliğinin Genel Kurulun Tasvibine Bağlı Olması )
Y23.HDE. 2012/3066GENEL KURULDA ALINAN AİDAT TOPLANMASI HAKKINDAKİ KOOPERATİF KARARI ( İptali Hakkında Dava Açıldığı - Genel Kurul Hakkında Açılan İptal Davasının Eldeki Davayı Doğrudan Etkilediğinin Mahkemece Gözetilerek Bekletici Mesele Yapılacağı )
YHGKE. 2013/23-1051GENEL KURULDA ALINAN ERTELEME KARARININ ORTAK YÖNÜNDEN BAĞLAYICI OLUP OLMADIĞI ( Kooperatif Ortaklığından Çıkma Payı Alacağı - Mahkemece Ortaklıktan Çıkan Ortaklar Yerine Erteleme Kararından Sonra Yeni Ortaklar Alındığına Dair İddialar Araştırılmadan Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
Y11.HDE. 2004/6042GENEL KURULDA ALINAN KARAR ( Sonraki Tarihli Genel Kurulda Kaldırılması Sadece 3. Kişiler Yönünden Kazanılmış Haklar Saklı Kalmak Kaydı İle Geçerli Hukuki Sonuçlar Doğurabilmesine Karşın İç İlişkide Üyeler Bakımından Böyle Bir Kazanılmış Haktan Söz Edilemeyeceği )
Y11.HDE. 2005/8763GENEL KURULDA ALINAN KARARIN İPTALİ İSTEMİ ( Kurula Katılan Ortak Alınan Kararlara Muhalif Kalarak ve Bu Durumu Tutanağa Geçirterek Yasaya Anasözleşmeye ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali İçin Dava Açabileceği )
Y9.HDE. 2010/3029GENEL KURULDA ALINAN KARARLAR ( Hukuka Aykırılığı Söz Konusu Olan Toplantının Ya da Toplantıda Alınan Kararların Veya Kararın İptaline Karar Verilebileceği - Sendika Genel Kurulunun Tüm Sonuçları İle İptali Talebi )
Y11.HDE. 2001/10518GENEL KURULDA ALINAN KARARLARIN İPTALİ ( Denetçi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi İle Onlara Verilecek Ücretlerin Tespitine Dair Gündem Maddeleri Nedeniyle )
Y11.HDE. 2011/4945GENEL KURULDA ALINAN KARARLARIN İPTALİ İSTEMİ ( Davacılar Yönetim Kuruluna Seçilenin Temyiz Kudretinden Yoksunluğunu İleri Sürdüklerine Göre Genel Kurul Kararı Tarihi İtibariyle Bu Kişinin Fiil Ehliyetine Sahip Olup Olmadığı ve Kararın Bu Yönüyle Yok Hükmünde Bulunup Bulunmadığı İrdelenmeden Hüküm Kurulamayacağı )
Y11.HDE. 2004/6304GENEL KURULDA ALINAN KATKI PAYI KARARI ( Ortağın Noter Aracılığı İle İstifasının Kooperatife Ulaştığı Anda Sonuç Doğurduğu - Daha Sonraki Tarihte Gerçekleşen Katkı Payı Kararından Sorumlu Bulunmadığı )
Y11.HDE. 1988/5673GENEL KURULDA ALINAN YÖNETİM KURULU İBRASI KARARI ( Yasaya Aykırı Olması )
Y23.HDE. 2013/7845GENEL KURULDA BELİRLENEN FAİZ ORANI VE TARİH ( Genel Kurulda Belirlenen Tarihin Kesin Vade Mahiyeti Bulunduğu - Üyenin Ayrıca İhtarla Temerrüde Düşürülmesine Gerek Olmadığı/İhtar Yapılmadan Borcun İfasının Talep Edilebileceği/Üyelik Alacağı )
YHGKE. 2017/10-381GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLME AŞAMASINDA DAVADAN FERGAT ( Genel Kurulca Görüşülmeyen Direnme Kararının Henüz Kesinleşmediği - Kesinleşinceye Kadar Yargılamanın Her Aşamasında Davadan Fergat Mümkün Olduğundan Genel Kurulca Henüz Karara Bağlanmamış Direnme Kararından Önce Yapılan Feragatin Geçerli Olduğu )
Y11.HDE. 1988/748GENEL KURULDA HAZIR BULUNAN PAYDAŞ ( Karara Muhalefet Ettiğini Zapta Geçirtmemesi )
Y23.HDE. 2012/2548GENEL KURULDA İBRA ( Davalıların İbra Edilmiş Olmasının Sorumluluk Davasına Etkisi Bulunmadığı - Yerel Mahkemece Eksiklikler Gözetilerek Denetime Elverişli Yeni Bir Bilirkişi Raporu Alınacağı/Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y11.HDE. 2010/6304GENEL KURULDA İNŞAATLARIN YAPILMASI AMACIYLA PARASAL YÜKÜMLÜLÜK GETİRİLDİĞİ ( Kooperatif Genel Kurul Kararının Yok Hükmünde Olduğunun Tespiti Ve İptali İstemi - Alınan Kararların Yok Hükmünde Olduğu Gerekçesiyle Davanın Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 1999/6163GENEL KURULDA İTİRAZ HAKKI ( Kooperatif Ortaklığı Sıfatı Olmayan Kişinin Genel Kurulda İtiraz Hakkının Olmaması )
Y11.HDE. 2004/2805GENEL KURULDA KAR PAYI DAĞITILMASI KARARININ ALINMASI ( Dağıtılmamasının Haklı Nedenlere İle İlgili 469/2. Madde Hükmü Koşullarının Somut Olayda Gerçekleşmesine Rağmen Bu Koşulların Oluşup Oluşmadığı Üzerinde Durulmamasının Hatalı Olduğu )
Y15.HDE. 1996/5998GENEL KURULDA KARAR ALINMASI ( Eski Kooperatif Yöneticileri Hakkında Dava Açılabilmesi İçin )
Y23.HDE. 2013/9220GENEL KURULDA KARARLARŞTIRILAN FAİZ ORANI ( İtirazın İptali - Kooperatif Genel Kurullarında Kararlaştırılan Faiz Oranının Anapara Faizi Olmayıp Temerrüt Faizine İlişkin Olduğu/Yasal Oranda Temerrüt Faizi Uygulanması Gerektiği )
Y11.HDE. 2010/7954GENEL KURULDA OY ÇOKLUĞU İLE KARAR ALINMASI ( Şirket Ana Sözleşmesindeki Maddenin Tadili Kararının Oy Çokluğu İle Alındığı/Ana Sözleşmede Oy Birliğinin Esas Alındığı - Tadil Kararının Yok Hükmünde Olacağı/Genel Kurul Kararının Tescil ve İlan Talebinin Reddi Gereği )
Y11.HDE. 1975/3644GENEL KURULDA OY KULLANMA HAKKI ( Hamile Yazılı Hisse Senedi Sahiplerinin )
Y11.HDE. 1995/6475GENEL KURULDA OY KULLANMA HAKKI ( Paylar Üzerinde Hapis Hakkı Bulunanın )
Y11.HDE. 1981/2243GENEL KURULDA OY KULLANMA HAKKI ( Üzerinde İntifa Hakkı Bulunan Paylar Bakımından )
Y11.HDE. 2004/11312GENEL KURULDA ÖNCEKİ GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜM VE KUVVETİNİ ORTADAN KALDIRACAK NİTELİKTE BİR KARAR ALINAMAYACAĞI
Y9.HDE. 2005/18621GENEL KURULDA SEÇİLEN BÖLGE ŞUBE BAŞKANI ( Bu Göreve Genel Yönetim Kurulunca Son Verilemeyeceği - Şube Başkanının İş Mahkemesinde Dava Açma Hakkının Bulunması )
Y11.HDE. 2002/6803GENEL KURULDA SORUMLULUK DAVASI AÇILMASI KARARI ALINMASI ( Çoğunluğun Aldığı Kararın Geçerli Olması )
YHGKE. 2013/23-3GENEL KURULDA TANINAN SÜRE GÖZETİLMEDEN İHTARNAME GÖNDERİLMESİ ( Ortaklıktan İhraç Kararının İptali - Kooperatif Ortağına Parasal Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi İçin Gönderilen İhtarnamede Genel Kurulda Tanınan Sürenin Gözetilmediği/Ortaklıktan İhraç Kararının Geçersiz Sayılacağı )
Y11.HDE. 1989/2598GENEL KURULDAN SORUMLULUK DAVASI AÇILMASI YÖNÜNDE KARAR ALINMASI ( Davanın Denetçilerle Açılması )
Y11.HDE. 2012/8533GENEL KURULLARDA DAVACININ TEMSİL KAABİLİYETİ BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİTİ ( Hisse Devir Tarihi Olan 1999 Yılından Dava Tarihine Kadar Davalı Şirketlerin Yapmış Olduğu Genel Kurullara Ait Tutanaklar ve Hazirun Cetvetllerin İncelenmesi Gereği )
Y9.HDE. 2007/30439GENEL KURULLARIN BİRBİRİNE ETKİSİ ( İptali İstenen Genel Kuruldan Sonra Genel Kurul Yapılmış Olması Önceki Genel Kurulun Yasaya Aykırılığını Ortadan Kaldırmayacağı - Listeye Eklenen Kişilerin Genel Kurula Katılma Şartlarına Sahip Olup Olmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y11.HDE. 2007/8763GENEL KURULLARIN İBRASINI HÜKÜMSÜZ KILMA ( İptal Eden Kararının Hükümsüzlüğünün Belirlenerek İptali İstemi - Dava Açmakta Hukuki Yararın Bulunmaması )
Y11.HDE. 1989/3337GENEL KURULU KARARI OLMADAN FESİH ( A.Ş. Ortaklarının Fesih Davasında Birleşmeleri )
Y23.HDE. 2012/455GENEL KURULU KARARLARININ İNCELENMESİ ( Sonraki Genel Kurullarda Yeni Bir Faiz Oranı Belirlenmediği Sürece Daha Önce Belirlenen Gecikme Faizi Oranının Sonraki Yıllarda da Uygulanacacağının Kabulü - Kooperati Aidat Alacağı/İtirazın İptali )
YCGKE. 1995/7-141GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTIYA ÇAĞIRMAMA SUÇU ( Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Sürelerinin Tesbiti )
Y7.CDE. 2007/13598GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTIYA ÇAĞIRMAYAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ( Hakkında Fiilin Önem ve Mahiyetine Göre Hapis ve Adli Para Cezası İle Cezalandırılacakları - Kooperatifler Kanununa Muhalefet )
Y11.HDE. 2004/13707GENEL KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLAMAK İÇİN YETKİ VERİLMESİ TALEBİ ( Anonim Şirket Azınlık Hakkı Sahiplerinin - Yönetim Kurulu ve Denetçilerin İhtara Rağmen Genel Kurulu Toplantıya Çağırmaması )
Y9.HDE. 2012/9735GENEL KURULU OLUŞTURACAK DELEGE SEÇİMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Genel Kurulun İptali İçin Süresinde Dava Açılmadığı ve Kesinleştiği - Davanın Pratik Değeri Kalmadığından Davanın Reddine Karar Verileceği )
Y18.HDE. 2014/12902GENEL KURULU TOPLANTILARA ÇAĞIRMASI İÇİN YETKİ VERİLMESİ İSTEMİ ( Davaya Konu Sitenin Birden Fazla Parsel Üzerine Kurulu Olup Henüz Toplu Yapı Yönetimine Geçilmediği - Uyuşmazlığa 634 S.K. Hükümlerinin Değil Genel Hükümlerin Uygulanması Gerektiğinden Görevin Buna Göre Tespit Edileceği/Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Sayılacağı )
Y11.HDE. 2015/6683GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMA ( Yönetim Kurulu Tarafından Reddedildiği veya İsteme Yedi İş Günü İçinde Olumlu Cevap Verilmediği Taktirde Aynı Pay Sahiplerinin Genel Kurulun Toplantıya Çağrılmasını Şirket Merkezinin Bulunduğu Yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesinden İstenebileceği )
Y11.HDE. 1978/4528GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMA ( Zorunlu ve Müstacel Hallerde Denetçilerden Birinin Tek Başına )
Y11.HDE. 2004/156GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMA İSTEMİ ( Limited Şirkette Azınlığın - Davanın Doğrudan Ortaklığı Hasım Göstererek Ya da Ortaklığı Temsilen Yönetim Kurulu Aleyhine Açılması Gerektiği )
YHGKE. 1984/11-292GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMA YETKİSİ ( Tek Bir Ortağın Toplantıya Çağırma Yetkisinin Olmaması )
Y11.HDE. 2014/12405GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMAYA İZİN VE TEDBİR İSTEMİ ( Mahkemece Verilen Kararın Kesin Olduğu - Temyizi Mümkün Olmadığı )
Y11.HDE. 1992/3211GENEL KURULUN ALDIĞI KARARLA İMTİYAZ VERİLEMEMESİ ( Bir Pay Senedine )
Y4.HDE. 1975/13360GENEL KURULUN BAŞKA GÜNE BIRAKILMASI KOŞULU
Y11.HDE. 2002/6041GENEL KURULUN BAŞKA YERDE TOPLANMASI ( Kooperatif Genel Kurulunun Merkezinden Başka Bir Yerde Yapılmasının Çıkan Olaylar Nedeniyle Bir Zorunluluktan Kaynaklandığının Anlaşılması )
Y11.HDE. 2014/16299GENEL KURULUN BİR KISIM GÜNDEM MADDELERİNİN İPTALİ ( Şirket Yöneticilerine Verilecek Yüksek Miktarlı Huzur Hakkı İle Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan Ortakların Kar Payı Alma Haklarının Zayıflatıldığı - Mahkemece Anonim Şirket Genel Kurulunun Huzur Hakkı Belirlenmesine İlişkin Olarak Alınan Kararın İptali Gerektiği )
Y11.HDE. 2001/10084GENEL KURULUN ÇAĞRISIZ TOPLANMASI ( Dava Açan Davacıların Ortaklıktan Iskat Kararının İptali İçin Açtıkları Davanın Sonucunun Beklenmesinin Gerekmesi )
Y11.HDE. 2001/7126GENEL KURULUN ÇAĞRISIZ TOPLANMASI ( Tüm Ortakların Toplanması Halinde Kurulun Çağrısız Toplanması )
Y15.HDE. 1996/5997GENEL KURULUN DEVREDEMEYECEĞİ YETKİ ( İmalat ve İnşaat İşlerini Yaptırmak Görevinin Kooperatif Genel Kurulunun Devredemeyeceği Yetkiler Arasında Olması )
Y23.HDE. 2014/3408GENEL KURULUN DEVREDİLEMEZ YETKİLERİ ( Satılacak Taşınmazın Asgari Fiyatının Belirlenmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2004/3477GENEL KURULUN ERTELEME KARARI ( Ayrılan Her Bir Ortağın Kooperatifçe Belirlenen Ödeme Çizelgesine Bağlı Olmaksızın Alacağını Talep Etme Hakkının Bulunduğu - Yapılacak Ödemelerin Kooperatif Mevcudiyetini Tehlikeye Düşürüp Düşürmeyeceği ve Kararın Yerinde Olup Olmadığının İncelenmesi Gereği )
Y11.HDE. 2000/5051GENEL KURULUN ERTELENMESİ ( Bu Konuda Genel Kurul Kararının Alınmasının gerekmesi )
Y11.HDE. 1999/5453GENEL KURULUN ERTELENMESİ ( Hesap Tetkik Komisyonu Oluşturularak )
Y9.HDE. 1990/12961GENEL KURULUN FESİH NEDENİNİ ÖĞRENMESİ ( İş Akdini Feshe Yetkili Makam - 6 İşgünlük Süre )
Y11.HDE. 1982/1512GENEL KURULUN GEÇERLİLİK ŞARTI ( Anonim Şirket Genel Kurul Toplantısında Hükümet Komiserinin Bulunması Şartı )
Y11.HDE. 1974/645GENEL KURULUN GERİ BIRAKILMASI ( 2. Toplantıda Gündeme İlave Yapılamayacağı )
Y11.HDE. 2003/14303GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİNİN DEVREDİLEMEMESİ ( Kooperatif Ortaklığından İstifa Eden Ortaklara Geri Ödemelerin Ertelenmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararının Geçersiz Olması )
Y11.HDE. 1998/10069GENEL KURULUN HAK VE YETKİLERİ ( Kooperatife Ait Gayrimenkulün Satılması )
YHGKE. 1971/2-154GENEL KURULUN HAKKINI
Y2.HDE. 1996/7244GENEL KURULUN HUKUKA UYGUN YAPILMAMASI ( Derneğin Feshi Sebebi )
Y9.HDE. 1990/5989GENEL KURULUN İBRASININ KUSUR VE SORUMLULUĞU KALDIRMAYACAĞI ( Meydana Gelen Zararın Tazmini - Kurum Genel Müdür Yardımcıları )
Y11.HDE. 2010/2021GENEL KURULUN İCAZETİ ( Ortaklıkla Yapılan İşlemin Resen Batıl Olmayıp İptali Kabil Olduğu - Davadan Sonra Ortaklar Kurulunca Alınan Kararda Açılan Davaya İcazet Verilmiş İse de Bu Davadan Önceki Ortaklar Kurulunun Tavrını Göstermediğinden Bu Karara İtibar Edilemeyeceği/Tapu İptali ve Tescil )
Y11.HDE. 1989/7857GENEL KURULUN İHRAÇ KARARINA KARŞI GENEL KURULA İTİRAZ ( Sonuçlanmadan Mahkemede Dava Açılamayacağı )
Y11.HDE. 2001/8423GENEL KURULUN İPTALİ ( 1163 Sayılı Yasaya Muhalefetten Haklarında Kesinleşmiş Mahkumiyetleri Bulunan Kişilerin Yönetim Kuruluna Seçilmeleri Nedeniyle )
Y11.HDE. 2015/15551GENEL KURULUN İPTALİ ( Senedin Davacı Tarafından Keşide Edilmesine Dayanak Yapılan Ukome Genel Kurulu Kararının Mahkemece İptal Edilmesi Karşısında İptal Kararına Rağmen Anılan Ukome Kararının Fiilen Uygulamasının Devam Edip Etmediğinin Araştırılması Gerektiği - İstirdat Davası )
YHGKE. 1998/9-851GENEL KURULUN İPTALİ ( Şube Seçimlerinin Yasaya Aykırı Olması Nedeniyle )
Y9.HDE. 2011/27022GENEL KURULUN İPTALİ ( Şube Yönetimine Usule Uygun Şekilde Dava Dilekçesi Tebliğ Edilip Taraf Teşkili Sağlanıp Sendika Şubesine Davaya Dair Hukuki Dinlenme Hakkı Sağlanarak Göstereceği Delillerin Toplanıp Dosya Kapsamıyla Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y18.HDE. 1998/1949GENEL KURULUN İPTALİ ( Vakıf Kurucu Üyelerinin Genel Kurulda Oy Kullanmalarını Şarta Bağlayan Vakıf Senedine Dayanan )
Y11.HDE. 1986/8062GENEL KURULUN İPTALİ ( Yönetim Kurulunun Usulsüz Daveti İle Toplanması )
Y9.HDE. 2000/5801GENEL KURULUN İPTALİ DAVASI ( Delege Seçimlerinin Denetiminin Yasada Yapılan Değişiklikle İş Mahkemesi Hakiminin Görev Alanına Dahil Edilmesi )
Y11.HDE. 1979/2102GENEL KURULUN İPTALİ DAVASI AÇMA HAKKI ( Gündemin Gereği Gibi İlan ve Tebliğ Edilmemiş Olması )
Y11.HDE. 2009/4889GENEL KURULUN İPTALİ İSTEMİ ( Davanın Genel Kurula Katılan ve Katılmayan Ortaklar İçin 1 Aylık Dava Açma Süresi İçinde Açılabileceğinden Davanın Kısmen Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 1987/8667GENEL KURULUN İPTALİ İSTEMİ ( Yasaya Aykırı Olarak Yapılması Nedeniyle )
Y11.HDE. 2003/2885GENEL KURULUN İPTALİ TALEBİ ( Bİlançonun Tasdikinin Ertelenmesi Talebi İşleme Konmayan Azınlık Hakkı Sahibinin - Mahkeme Kararında İptal Edilen İşlemlerin Tek Tek Gösterilmesi Gereği )
Y18.HDE. 2007/2829GENEL KURULUN İPTALİ TALEBİ ( Daha Önce Başka Bir Davada Seçimlerin Vakıf Senedine Uygun Yapılmadığına Karar Verildiği ve Kararın Onanarak Kesinleştiği - Halihazırdaki Davanın Reddine Karar Verileceği )
YHGKE. 2000/9-1195GENEL KURULUN İPTALİ TALEBİ ( Doğal Delege Sıfatı Sona Eren ve Sendika Üyeliği Dahi Bulunmayan Eski Yöneticinin Başkan Seçilmesi )
Y11.HDE. 2005/14030GENEL KURULUN İPTALİ TALEBİ ( Genel Kurulun Mahkeme İlamı İle Çağrı Yetkisi Verilen ve Kararda Belirtilen Gündem İle Toplandığı Toplantı Sırasında Gündeme Madde Eklenmemesinin Doğru Olduğu )
Y11.HDE. 2002/3202GENEL KURULUN İPTALİ TALEBİ ( Hisse Senetlerini Başka Bir Davada Teminat Olarak Banka Şubesine Yatırmış Olan ve Genel Kuruldan 7 Gün Önce Şirkete Tevdi Etmeyen Ortakların Katılamadıkları )
Y11.HDE. 2002/1496GENEL KURULUN İPTALİ TALEBİ ( Kooperatif Anasözleşmesindeki Süreden Sonra Çağrıların Yapılmış Olması - Mahkemenin Re'sen İnceleme Yetkisi )
Y11.HDE. 2002/2500GENEL KURULUN İPTALİ TALEBİ ( Kooperatif Üyesinin, Kura Çekiminin Usulsüz Olduğu İddiasıyla Açtığı )
Y9.HDE. 1998/13911GENEL KURULUN İPTALİ TALEBİ ( Sendika Şube Genel Kurulunun Mevsimlik İşçiler Dikkate Alınmaksızın Gerçekleştirilmesi )
Y9.HDE. 2000/15834GENEL KURULUN İPTALİ TALEBİ ( Sendika Yönetim ve Denetleme Kurulları Üyelerinin Katılıp İtiraz Etmedikleri)
Y11.HDE. 2002/1721GENEL KURULUN İPTALİ TALEBİ ( Şirket Ortaklarına Süresinde Davetiye Gönderilmediği Gerekçesiyle )
Y11.HDE. 2003/8748GENEL KURULUN İPTALİ TALEBİ ( Şirket Paydaşlarının Bir Kısmına Çağrı Yapılmadığı ve Paydaş Olmayan Kişilerin Katılımıyla Nisabın Sağlandığı İddiasıyla )
Y9.HDE. 2004/13365GENEL KURULUN İPTALİ TALEBİ ( Şirket Yönetim Kurulu Başkanının Sendika Genel Başkanlığına Seçilmesi - Sendikanın Olağan Genel Kurul Toplantısının Tümünün Değil Sadece Sendika Genel Başkanlığına Seçimi İle İlgili Sınırlı Olarak İptal Edilebileceği )
Y23.HDE. 2015/6906GENEL KURULUN İPTALİNE YÖNELİK TÜM DAVALARIN BİRLİKTE GÖRÜLMESİ GEREĞİ (Davacı İle Birlikte 7 Ortak Genel Kurul Toplantısına Çağırılmadıklarından Bahisle Genel Kurul Kararının İptalini Talep ve Dava Ettiği/Mahkemece de Birlikte Açılan Bu Davalar Ayrılarak Karara Bağlandığı/Genel Kurul Kararının İptali Konusunda Açılan Davaların Birleştirilerek Görüleceği)
Y11.HDE. 1993/5296GENEL KURULUN İZNİ ( Ortakların Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Açacağı Dava İçin Aranmayacağı )
Y23.HDE. 2012/2782GENEL KURULUN İZNİNE TABİ İŞLEMLER ( Kooperatif Eski Yöneticilerinin Kooperatifi Zarara Uğrattığı İddiasına Dayalı İtirazın İptali Davası - Yönetim Kurulu Üyeleri Aleyhine Sorumluluk Davası Açılabilmesi İçin Genel Kuruldan İzin Alınması ve Davanın da Denetçilerce Açılması Gereği )
Y9.CDE. 2001/239GENEL KURULUN KANUNA AYKIRI OLARAK YAPILMASI ( Dernek Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumlululuğu - Denetleme Kurulu Üyelerinin Sorumlu Olmaması )
Y9.HDE. 1996/19034GENEL KURULUN KANUNA AYKIRI TOPLANMASI ( Sendika Genel Kurulunun İptali Davasında Görevli Mahkeme )
Y11.HDE. 1988/5354GENEL KURULUN KAR DAĞITIMINA İLİŞKİN KARARININ İPTALİ ( Yetersiz Bilirkişi Raporunun Hükme Dayanak Yapılmaması )
Y11.HDE. 1988/3220GENEL KURULUN KARAR ALMASI ( Anonim Şirketin Kendi Yönetim Kurulu Üyesi Hakkında Sorumluluk Davası Açması )
Y11.HDE. 1990/6933GENEL KURULUN KARARI ( Kooperatif Ortağının Yönetim Kurulu Kararı İle İhracına İtirazı )
Y11.HDE. 2004/558GENEL KURULUN KARGAŞA NEDENİYLE ERTELENMESİ ( Anonim Şirket Genel Kurulunun İptali Talebi - Genel Kurulun İptalinin Talep Edilemeyeceği/Genel Kurul Kararlarının İptalinin Talep Edilmesi Gereği )
Y23.HDE. 2011/81GENEL KURULUN MUVAFAKATİ (Yöneticilere Karşı Sorumluluk Davasında Aranacağı - Olmaması Durumunda Davacıya Süre Verilerek Açılan Davaya Muvafakat Verilmesi Yönünde Genel Kurulda Karar Alınacağı)
Y9.HDE. 2007/10760GENEL KURULUN OLAĞANÜSTÜ TOPLANMASINI GERETİRECEK CİDDİ VE OBJEKTİF NEDENLER ( Genel Yönetim Kurulunun Toplanmadığı İşlerin Aksadığı İddiası - Olağan Yönetim Kurulunun 39 Haftadan 33'ünde Tolandığı Nazara Alındığında İstemin Ciddi ve Objektif Olmadığının Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 1989/9093GENEL KURULUN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞRILMASINA İZİN TALEBİ ( Mahkemeye Müracaatta Toplantı Gündeminin de İstek Dilekçesinde Gösterilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1985/3521GENEL KURULUN OLUŞMAMASI ( Pay ve Paydaş Çoğunluğunun Olmaması )
YHGKE. 1993/15-860GENEL KURULUN ONAYI ( Kooperatif Adına Yetkisiz Temsilci ve Arsa Sahipleri Arasında Düzenlenen Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshinin İstenip İstenemeyeceği )
YHGKE. 2006/2-278GENEL KURULUN ONAYINI ALMAYAN YÖNETİM VEYA DİSİPLİN KURULU KARARLARI ( Bu Kararların Denetim Yolları Tüketilmiş Karar Olarak Kabul Edilememesi-Dernek Üyeliğinden Çıkarmaya İlişkin Kararların Genel Kurula Ait Olması )
Y11.HDE. 1982/2952GENEL KURULUN ÖZEL DENETÇİ SEÇİMİ TALEBİNİ REDDİ ( Özel Denetçi Seçimi İçin Mahkemeye Başvurulabileceği )
Y11.HDE. 1999/1757GENEL KURULUN SERMAYE ARTIRIMIYLA İLGİLİ KARARINA VEKİL ARACILIĞIYLA KATILMA ( Toplantıda Alınan Kararlara Vekil Aracılığıyla Muhalefet Edilmesi Nedeniyle Davacının İptal Davası Açabilmesi )
Y11.HDE. 2008/9158GENEL KURULUN TOPLANAMAMASI VE BU NEDENLE DE ORGANLARININ OLUŞTURULAMAMASI İDDİASI ( Davalı Şirketin Organsız Kalmadığının Kabulü Davalı Şirketteki Çözümsüzlük Halinin Devamı İle Eş Anlama Geleceği )
Y11.HDE. 1982/2820GENEL KURULUN TOPLANMA VE KARAR ALMA ZORUNLULUĞU ( Şirket Sermayesinin 2/3'ünün Kaybı )
Y19.CDE. 2015/12535GENEL KURULUN TOPLANMAMASI ( 1163 Sayılı Kanuna Muhalefet - Sanıklar Tarafından Genel Kurul Kararı Alınarak İlanların Yapıldığı Ancak İlanda Belirtilen Tarihlerde Genel Kurul Toplantısına Ortaklardan Hiçbirinin Katılmaması Nedeni ile Genel Kurulun Toplanmadığı/Kanunda Belirtilen Yükümlülükleri Yerine Getiren Sanıkların Atılı Suçtan Beraatleri Gerektiği )
Y7.CDE. 1999/7497GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMAMASI ( Üyeler 1 Yıl İçin Seçilmiş Olsalar Dahi Yeni Yapılacak Genel Kurul Toplantısına Kadar Görevlerinin Devam Edeceği )
Y11.HDE. 1990/4753GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI ( Azınlık Tarafından Çağrılma Şartları )
Y11.HDE. 1990/2831GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI ( Azınlık Tarafından İstenmesi )
Y11.HDE. 1992/1020GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI ( Olağanüstü Şekilde )
Y11.HDE. 2002/8400GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI İSTEMİ ( Şirketin Faaliyetleri ve Durumu Hakkında Bilgi Verilmediği Gibi Yazılı Yazılı Taleplerinde Karşılanmaması Nedeniyle Genel Kurulun Toplantıya Çağrılmaması Nedeniyle )
YHGKE. 1984/11-292GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASINA İZİN VERİLMESİ İSTEMİ ( Ortağın Yetkili Organlara Müracaat Etmesine Rağmen Genel Kurulun Toplantıya Çağrılmaması Nedeniyle )
YHGKE. 1984/11-292GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASINA MAHKEMECE İZİN VERİLMESİ ( İzin Davası Başvurusunun Münferit Olarak Yapılamaması )
YHGKE. 2000/18-1125GENEL KURULUN USULE VE ESASA İLİŞKİN VERDİĞİ BOZMA KARARI ( Aynı İlamla Verilmemişse Birden Fazla Karar Düzeltme Talebinin Yokluğu )
Y9.HDE. 1999/18231GENEL KURULUN ÜÇTE BİR ORANINDA DELEGENİN DIŞLANARAK TOPLANMASI ( Sendikalar Yasasına Aykırı Olması )
YHGKE. 2008/2-408GENEL KURULUN ÜYE OLMAYAN ŞAHISLARIN KATILMASI İLE YAPILDIĞI İDDİASI ( Bu Husustaki Deliller Noksansız Toplanarak ve Daha Önce İbraz Edilen Deliller de Gözönünde Bulundurularak Gerek Görüldüğü Takdirde Bilirkişiden Rapor da Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2001/7219GENEL KURULUN ÜYEYİ KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN ÇIKARMA KARARI ( Üyelikten Çıkarma Kararının Üyeye Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle Davanın Süresinde Açıldığının Kabulü )
Y14.HDE. 2001/5302GENEL KURULUN VE KOOPERATİFTEN İHRACIN İPTALİ DAVALARININ BEKLENMESİ ( İhraç Edilen Ortağın Dairesi İçin Açtığı Müdahalenin Men'i Davasında )
Y11.HDE. 2006/11210GENEL KURULUN VERDİĞİ YETKİ ( Tapu Kaydının İptali İle Bağımsız Bölümün Kooperatif Adına Tapuya Tescili İstemi - Ortakların Borçlarını Kapatmaları Kaydı İle Ortaklığa Yeniden Kabul Edilmeleri İçin Yönetim Kuruluna Yetki Verildiği/Ortaklara Kullandırılıp Kullandırılmadığı Araştırılacağı )
YHGKE. 1984/11-306GENEL KURULUN YETKİSİ ( Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görevden Alınmaları )
Y11.HDE. 1980/4369GENEL KURULUN YETKİSİ ( Dairelerin Ortaklara Tahsisi Yada Ortaklardan Hangisine Ait Olacağını Saptama Görevinin Genel Kurulda Olması )
Y9.HDE. 1998/8520GENEL KURULUN YETKİSİ VE YETKİNİN DEVREDİLMEZLİĞİ ( Sendika Üyesinin Sendikadan Çıkarılmasında )
Y11.HDE. 2005/8505GENEL KURULUN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Davalı Şirket Vekili Yararına Vekalet Ücretine Karar Verilmemesinde Bir Usulsüzlük Bulunmadığı )
Y23.HDE. 2013/1631GENEL KURULUN YOK HÜKMÜNDE OLMASI ( Kooperatif Genel Kurul Kararlarının İptali - Davacılar Ortaklıkları Devam Ederken Gününde Yapılmayan Genel Kurul Toplantısına Katılmadığından Genel Kurulun Hukuken Yok Hükmünde Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2002/5983GENEL KURULUN YOKLUKLA MALUL OLDUĞUNUN TESBİTİ TALEBİ ( Şirketin Tüm Ortaklar Katılmadan Yapılan Çağrısız Genel Kurul Toplantısı )
Y11.HDE. 1998/6985GENEL KURULUN YÖNETİCİYE KONUT TAHSİSİ ( El Yazılı ve Daktiloyla Yazılmış İki Farklı Kooperatif Genel Kurulu Toplantı Tutanağı Bulunması )
Y11.HDE. 1998/6960GENEL KURULUNUN DENETÇİ TARAFINDAN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI ( Şirket Yönetim Kurulunun Görevi Bırakmış Olması )
YHGKE. 2003/11-141GENEL KUSUR ( Dosyada Mevcut Olan Yangın Raporu ve Yoklama Fişinin Kusurun Tebitinde Önemli Olması )
Y21.HDE. 2003/651GENEL MAHKEME ( Davacı Vekili ve Davalının Olayın İş Kazası Olmadığını Kabul Etmiş Olması Halinde İş Mahkemesinin Görevinin Yerini Genel Mahkemelere Bırakacağının Kabul Edilmesi )
Y22.HDE. 2017/9275GENEL MAHKEME ( Davacının Eşi ve Davalının da Kardeşi Olan Davacı Tanığının İfadesine Göre Davacı Davalı İle Ortaklık İlişkisi İçerisinde Bulunduğu/Davacı ve Davalı Taraf Arasında İşçi İşveren İlişkisinden Bahsedilemeyeceği ve Ortaklık İlişkisinden Kaynaklı Taleplerin Genel Mahkemeler Nezdinde İleri Sürüleceği - işçilik Alacakları İstemi )
Y20.HDE. 1992/16849GENEL MAHKEME ( Kadastro Mahkemesinin Hüküm Kuramayacağı - Görevli Mahkeme )
Y7.HDE. 2004/255GENEL MAHKEME ( Kadastro Tutanağı Düzenlenmeyen Taşınmazlar Hakkında Açılan Davaların Genel Mahkemede Görülmesi Zorunlu Olduğu - Kadastro Tespitinden Doğan Dava )
YHGKE. 2013/13-1203GENEL MAHKEME İLE ÖZEL MAHKEMEDEKİ DAVALARIN BİRLİKTE GÖRÜLMESİ ( Özel Mahkemede Davaya Devam Olunması Gerektiği/Diğer Davalılar Yönünden de Davaya Tüketici Mahkemesinde Bakılması Gerektiği - Maddi Tazminat Davası )
YHGKE. 2002/19-559GENEL MAHKEME SIFATIYLA DAVAYA BAKMA ( Türk Telekom A.Ş.nin Taraf Olduğu Uyuşmazlıklarda Mecburi Tahkimin Söz Konusu Olmayıp Uyuşmazlığa Genel Mahkeme Sıfatıyla Bakılması )
Y12.HDE. 2009/1407GENEL MAHKEMEDE AÇILAN ALACAK DAVASININ ALACAKLI ALEYHİNE HÜKMEDİLEN KÖTÜNİYET TAZMİNATININ TAHSİLİNE ETKİSİ ( İmza İtirazının Kabulü Nedeniyle Aleyhine Tazminata Hükmedilen Alacaklının Alacak Davası Açtığı - Kötüniyet Tazminatının Tahsilinin Ertelenmesine Karar Verileceği )
Y7.HDE. 2004/1014GENEL MAHKEMEDE AÇILAN DAVANIN KADASTRO MAHKEMESİNE DEVREDİLMESİ ( Mahkemece Dava Kapsamı Dışında Kalan Taşınmazlarla İlgili Olarak da Hüküm Kurulamaması )
Y12.HDE. 2011/2359GENEL MAHKEMEDE ALACAK DAVACI AÇILMASININ İCRA TAZMİNATININ TAHSİLİNİ ENGELLEMECEĞİ ( İlama Dayalı Takibe İcra Dairesinde İtiraz - İcra Dairesinin Tazminatın Tahsilinin Durdurulamayacağına Dair Kararının İsabetli Olduğunun Kabulü/İlamlı Takip )
Y12.HDE. 2006/1653GENEL MAHKEMEDE DAVA AÇILMASI ( Protokoldeki Düzenlemelere Göre Taraflar Arasındaki Takibe Konu Edilen Çeklerden Dolayı Alacağın Varlığı Genel Mahkemede Açılacak Bir Davada Belirleneceğinden Borçlunun İtirazının Kabulü Gereği )
Y17.HDE. 1992/16543GENEL MAHKEMEDE DAVA EDİLMEYEN TAŞINMAZ MAL
Y7.HDE. 2000/2775GENEL MAHKEMEDE DAVANIN TESBİT GÜNÜNDEN ÖNCE KESİNLEŞMESİ ( Kadastronun Olağan Usulle Tamamlanacağı )
Y8.CDE. 2015/15420GENEL MAHKEMEDE GÖRÜLEN DAVANIN ÇOCUK MAHKEMESİNE DEVRİ ( Genel Ceza Mahkemelerinde Görülmekte Olan ve 5395 Sayılı Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihte On Sekiz Yaşını Doldurmuş Olan Sanıklar Hakkındaki Dava ve İşlerin Çocuk Mahkemeleri İle Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerine Devredilmeyeceği )
Y20.HDE. 2015/15795GENEL MAHKEMEDE MÜLKİYETE YÖNELİK AÇILAN DAVA SONUCU VERİLEN HÜKÜM (Taşınmazların Kadastral Sınırlarını Değiştirmeyeceği - Mülkiyete Yönelik Genel Mahkemelerde Açılan Tapu İptali ve Tescil Davalarının Uygulama Kadastrosu Sebebiyle Kadastro Mahkemesine Aktarılması Gereken Davalardan Olmadığı)
Y12.HDE. 2007/6532GENEL MAHKEMEDE YARGILAMAYI GEREKTİREN ALACAK ( Sözleşme Karşılıklı Edimleri İçermekte Olup Kesin Borç İkrarına Havi Bulunmadığı - Borçlunun İtirazının Kaldırılması İsteminin Reddi Gerektiği )
Y12.HDE. 2014/26443GENEL MAHKEMEDE YARGILAMAYI GEREKTİRME ( Borçlunun İmzası Bulunduğu Kağıdın Sonradan Doldurulması İle Bonodaki Alacağa Dayanak Oluşturan Bir Ticari İlişkinin Mevcut Olmadığı Yönündeki İddia Yargılamayı Gerektirip Ancak Genel Mahkemede Açılacak Bir Menfi Tespit Davasında Değerlendirilebileceği - İcra Mahkemesinde İleri Sürülemeyeceği )
Y16.HDE. 1996/744GENEL MAHKEMEDEN AKTARILAN DAVAYA KONU OLAN TAŞINMAZ ( Kadastro Sırasında Birden Ziyade Parsel Halinde Tespit Edilmesinin Davaların Ayrı Ayrı Görülmesini Gerektirmemesi )
Y20.HDE. 2015/15151GENEL MAHKEMEDEN AKTARILAN TESCİL DAVASI ( Kadastro Mahkemesi Hâkimi Tutanağı İtirazlı Olan Parsel Hakkında Yapılan Yargılama Sonunda Davaya Konu Olan Parsel ya da Parsel Bölümlerinin Kim ya da Kimler Adına Tescil Edileceğini Vereceği Hükümde Göstererek Açık ve Düzenli Sicil Oluşturmakla Görevli Olduğu )
Y13.HDE. 2002/3948GENEL MAHKEMELER
Y1.HDE. 2004/4072GENEL MAHKEMELER ( 4916 Sayılı Yasa Uyarınca Somut Olayla İlgili Uyuşmazlığın Genel Mahkemelerde Görülerek Karara Bağlanmasında İsabetsizlik Olmadığının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2003/14132GENEL MAHKEMELER ( Hakemin Yetki ve Görevi Dışında Vermiş Olduğu Kararlar Kamu Düzenini İhlal Edecek Mahiyette İse Temyiz Edilebileceği/Re'sen Gözetileceği - Bağ-Kur'un Taraf Olduğu Uyuşmazlıkların Genel Mahkemelerde Görüleceği )
Y1.HDE. 2003/4389GENEL MAHKEMELER ( Haksız Elatmalara İlişkin Haksız İşgal Tazminatının Genel Mahkemelerce Karara Bağlanabileceğinin Belirlenmesinin Gerekmesi )
Y20.HDE. 2002/7720GENEL MAHKEMELER ( Kadastro Sırasında Tespit Harici Bırakılan Yerleri Mera Olarak Sınırlandıracağı Konusunda Herhangi Bir Hüküm Bulunmadığı )
Y8.HDE. 2005/4280GENEL MAHKEMELER ( Mahalli Hukuk Mahkemelerinde Görülmekte Olan Kadastro ile İlgili ve Henüz Kesinleşmemiş Bulunan Taşınmaz Mala İlişkin Davalar Hakkında O Taşınmaz Mal için Kadastro Tutanağı Düzenlendiği Tarihte Bu Mahkemelerin Görevini Sona Ermesi ve Davalara Ait Dosyaların Kadastro Mahkemesine Re'sen Devrolması )
Y16.HDE. 2003/9251GENEL MAHKEMELERDE DAVA AÇILMASI GEREĞİ ( Kadastro Komisyon Kararının İtiraz Edilmeden Kesinleşmiş Olması )
Y16.HDE. 2000/4446GENEL MAHKEMELERDE GÖRÜLMEKTE OLAN TAŞINMAZLARLA İLGİLİ TUTANAK DÜZENLENMESİ ( Genel Mahkemenin Görevinin Sona Ermesi)
Y9.HDE. 2006/27816GENEL MAHKEMELERDE GÖRÜLMESİ GEREKEN DAVA ( Üretici Köylüler Sendikasının İşçi-İşveren Değil Kendi Nam ve Hesabına Çalışan Üretici Köylüler Tarafından Oluşturulduğu )
Y16.HDE. 2002/4178GENEL MAHKEMELERDEN AKTARILAN DAVALAR ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava-Davaların Birleştirilmesi )
Y17.HDE. 2003/1622GENEL MAHKEMELERDEN AKTARILAN DAVALARA KADASTRO MAHKEMESİNDE BAKILABİLMESİ ( Askı İlanının Kadastro Hakimi Tarafından Yaptırılmasının Gerekmesi )
Y16.HDE. 1996/2689GENEL MAHKEMELERDEN KADASTRO MAHKEMESİNE AKTARILAN DAVA ( Gerçek Hak Sahiplerinin Araştırılması Zorunluluğu )
Y16.HDE. 1996/5466GENEL MAHKEMELERDEN KADASTRO MAHKEMESİNE AKTARILAN DAVA DOSYASI ( Taşınmazla İlgili Tüm Tutanakların Birleştirilmesi )
Y16.HDE. 2015/17991GENEL MAHKEMELERDEN KADASTRO MAHKEMESİNE DEVREDİLEN DOSYALAR (Re'sen Araştıma İlkesi Geçerli Olup Gerçek Hak Sahibinin Mahkemece Belirleneceği - Tutanaklarda Hak Sahibi Olduğu Belirtilen ve Yargılama Sırasında Hak Sahibi Olduğu Belirtilecek Gerçek ve Tüzel Kişilerle İlgili Deliller de Değerlendirileceği)
Y12.HDE. 2002/3647GENEL MAHKEMELERE AÇILAN DAVALAR ( Bu Davalar Hakkındaki Prosedürün Mercii Hakimliğinde Uygulanamaması )
YİBGKE. 1940/33GENEL MAHKEMELERE BAŞVURMA HAKKI ( Malvarlıkları Hakkında Yanlış İşlem Yapılan Etabli Sıfatına Sahip Kişiler )
Y12.HDE. 2003/19831GENEL MAHKEMELERE BAŞVURU ( Sonradan Tapu İptal ve Tescil Kararına Dayalı Olarak Taşınmazın Maliki Olan Üçüncü Kişinin Haczin Kaldırılması için Genel Mahkemelere Başvurmasının Gerekmesi )
YHGKE. 2014/21-1927GENEL MAHKEMELERİN BAKMAKLA GÖREVLİ OLDUĞU DAVALAR ( Belirli Kişi ve İş Gruplarına Göre Sınırlandırılmamış Olup Aksi Belirtilmedikçe Medeni Yargılama Hukukuna Giren Her Türlü İşe Bakmakla Görevli Olduğu - Açık Kanun Hükmü İle Özel Mahkemelerde Görüleceği Belirtilmemiş Olan Bütün Davaların Genel Mahkemelerin Görevine Gireceği )
Y7.HDE. 2008/2219GENEL MAHKEMELERİN GÖREV ALANI ( 30 Günlük Süre İçerisinde Dava Açılmadığı Takdirde Davacıların Açtığı Davanın Kesinleşen Kadastro Karşı Açılan Dava Niteliğinde Olduğu Bu Nitelikteki Uyuşmazlıkların İse Kadastro Mahkemesinde Çözümlenemeyeceği )
Y11.HDE. 2009/11120GENEL MAHKEMELERİN GÖREVİ ( Bankacılık İşleminden Kaynaklanan Dava/4077 S. Kanunda Özel Düzenleme Hükümleri Olduğu -Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla Görülemeyeceği )
Y15.HDE. 2004/6033GENEL MAHKEMELERİN GÖREVİ ( Eser Sözleşmesinden Doğan İlişkilerde 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümlerinin Uygulanamaması Sebebiyle )
Y13.HDE. 2005/17735GENEL MAHKEMELERİN GÖREVİ ( Kart Çıkaran Kuruluşlar Tarafından Açılan Dava - İtirazın İptali )
Y13.HDE. 2006/11900GENEL MAHKEMELERİN GÖREVİ ( Kart Çıkaran Kuruluşlar Tarafından Açılan Davanın Genel Mahkemelerde Görüleceği )
Y13.HDE. 2006/899GENEL MAHKEMELERİN GÖREVİ ( Kart Çıkaran Kuruluşlar Tarafından Kart Hamilleri Aleyhine Açılan Davalarda Sözkonusu Olduğu )
Y14.HDE. 2008/13196GENEL MAHKEMELERİN GÖREVİ ( Tüketici Yüklenici Kooperatifin Temlikine Dayalı Tapu Kaydı İptali ve Tescil - Sözleşme Kooperatifin Mesleki Faaliyeti Çerçevesinde Tüketiciye Yapılan Bir Satış Olmadığından Davanın Genel Mahkemelerde Görüleceği )
Y13.HDE. 2006/695GENEL MAHKEMELERİN GÖREVİ ( Vekalet Sözleşmesinde Avukatın Tüm Emek ve Mesaisini Davalı Banka İçin Harcayacağını Öngören Bir Hüküm Bulunmaması Nedeniyle )
Y7.HDE. 2014/15651GENEL MAHKEMELERİN GÖREVİ ( Yabancı Uyruklu Kişilerin Kaçak ve Usulsüz Çalıştırılması Sebebiyle İdari Para Cezası Kesildiği - İdari Para Cezalarının Genel Esaslara Göre Tahsil Edileceği/Davanın Genel Mahkemelerde Görüleceği )
YHGKE. 2014/17-2389GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLDUОU ( Taraflar Arasındaki Ticari İlişkinin Dava Konusu Edinilmediğinin Gözetileceği - Tasarrufun İptali Davası )
Y13.HDE. 2012/6371GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLDUĞU ( Satın Alınan Brandanın Ayıplı Olmasından Kaynaklanan Davanın Niteliği Gereği Genel Mahkemede ve Genel Hükümlere Göre Görülmesi Gerektiği - Davacının Tüketici Sıfatı Bulunmadığı/İtirazın İptali Davası )
Y23.HDE. 2013/7806GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLDUĞU DAVALAR ( Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Genel Mahkemelerin Görevli Olacağı - Görev Hususunun Yargılamanın Her Aşamasında Re'sen Gözetilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2014/10135GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLMASI ( "Ticarethane-Büro-Yazıhane" İçin Düzenlenen Elektrik Faturası Tahsili - Davalı Tüketici Olmadığı Gibi Davacının Satıcı Sözleşmenin de Tüketici Yasası Kapsamında Kalmadığı/Davanın Tüketici Mahkemesinde Görülmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
Y21.HDE. 2009/15175GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLMASI ( Dava Konusu Olayda 5521 S.K. 1. M. Koşullarının Oluşmadığı - Davalı ile Davacı Arasında Hizmet Sözleşmesinin Bulunmadığı/Davanın Genel Mahkemelerde Görülmesi Gerektiği/Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu)
Y23.HDE. 2012/2519GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLMASI ( Davacının İddiasının Sadece Sözleşmenin Geçerliliği ile İlgili Olmayıp Aynı Zamanda Alacağın Miktarına da Yönelik Olduğu - Davanın Görevli Olan Genel Mahkemede Açılmasının Usulüne Uygun Olduğunun Kabulü )
Y23.HDE. 2012/6233GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLMASI ( Davada Hem Sıraya Yönelik ve Hemde Alacağın Esasına Yönelik İtiraz Bulunduğu - Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
Y13.HDE. 2011/16606GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLMASI ( Davalı Bankanın 4077 S.K. Uyarınca Satıcı Sıfatı Bulunmadığı - Satış Bedeli Teminatının İadesi Davasında Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla Yargılama Yapılıp Karar Verilemeyeceği)
Y9.HDE. 2017/367GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLMASI ( Feshin Geçersizliği İle İşe İade İstemi - İş Akdine Son Verilen Davacının Babasının Vefatı Nedeni İle Mirasçı Olarak Davalı Şirkette Ortak Olduğu/Aradaki İlişkinin Ortaklık İlişkisi Olduğu İş İlişkisinin Bulunmadığının Gözetileceği )
Y22.HDE. 2015/3949GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLMASI ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade - Davacı Hukuki Danışmanlık Sözleşmesi Çerçevesinde Danışmanlık Hizmeti Verdiği/Aylık Ücretleri Karşılığında Serbest Meslek Makbuzu Düzenlediği - Baroya Kayıtlı Avukat Olarak Çalıştığı/Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu - İş Mahkemesinin Görevli Olmadığı Gözetileceği )
Y11.HDE. 2014/17961GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLMASI ( Franchise Sözleşmesinin Haksız Feshi Nedeniyle Maddi Tazminat Davası - Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne Gönderilmesi Yönünde Verilen Görevsizlik Kararının Doğru Olmadığı/Uyuşmazlığın Genel Hükümlere Göre Çözüleceği )
Y16.HDE. 1996/571GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLMASI ( Kesinleşen Tutanaklara Karşı Açılan Davalar )
Y16.HDE. 2001/7615GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLMASI ( Kesinleşen Tutanaklarla İlgili Davalara Bakmak Görevinin Genel Mahkemelere Ait Olması )
Y23.HDE. 2012/1989GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLMASI ( Sıra Cetveline İtiraz Davası/Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu - Görev )
YHGKE. 1987/3-527GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLMASI ( Sözleşmeden Doğan Tazminat Davaları )
Y16.HDE. 1988/14597GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLMASI ( Tutanak Düzenlenmeyen Davalar )
Y9.HDE. 1990/7859GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLMASI ( Vekalet Ücretine İlişkin Davalarda )
YHGKE. 2013/7-546GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLMASI ( Yerel Mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğundan Davayı Usulden Red Kararının Hukuka Uygun Olduğu - Davacının İddialarının Kadastro Tespit Tutanağından Sonraki Olgulara Dayandığı/Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı Yazısının Gözetilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2013/22915GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLMASI (Davalı İtirazında "Yetkisiz İcra Dairesinde Aleyhime Açılan İcra Takibinin Durdurulmasını Yetkili İcra Dairesine Dosyanın Gönderilmesini Talep Ederim Takibe Konu Borca Dair İtiraz Haklarım Şimdilik Saklıdır Borcu Kabul Etmiyorum" Demekle Hem İcra Dairesinin Yetkisine Hem Borca İtiraz Ettiği - Davanın İtirazın İptali Davası Olarak Açıldığı)
Y21.HDE. 2015/10717GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLMASI (Murisin İş Kazasında Ölümünden Kaynaklı Tazminat İstemi - Davacı Tanıklarının Beyanlarına Göre Murisin M2 Ücreti Üzerinden Götürü Usulü İş Yaptığı/Taraflar Arasında İşçi İşveren İşveren Vekili İlişkisi (Hizmet İlişkisi) Bulunmadığı - Davanın İş Mahkemesi Sıfatıyla Bakılması Bozma Nedeni Olduğu)
YHGKE. 1981/2-1033GENEL MAHKEMELERİN YETKİLİ OLMASI ( Tapu Kaydının İptali )
Y7.HDE. 1997/1121GENEL MAHKEMELERİN YETKİSİ ( Taşınmazın Aidiyetini Saptama )
YHGKE. 1970/7-497GENEL MAHKEMENİN GÖREVİ ( Göreve İlişkin Hususlarda Kazanılmış Haktan Bahsedilememesi )
Y16.HDE. 1996/2728GENEL MAHKEMENİN GÖREVİNİN SONA ERMESİ ( Taşınmazlar Hakkında Kadastro Tutanağının Düzenlenmesi )
Y10.HDE. 2012/23440GENEL MAHKEMENİN GÖREVLİ OLDUĞU ( Serbest Muhasebecinin Kuruma Borçlu Olmadığının Tespiti İstemi - Davacı Muhasebecinin Gerçek Dışı Olduğu İddia Edilen Sigorta Bildirimlerinin Yapıldığı Davadışı Şirketin Yöneticisi veya Ortağı Olmadığı )
YHGKE. 1989/14-178GENEL MAHKEMENİN GÖREVLİ OLMASI ( Neticeden Tahdidi Kesinleşen Kadastro Davası )
Y13.HDE. 2003/420GENEL MAHKEMENİN öZEL MAHKEME SIFATIYLA GÖRDÜĞÜ DAVA ( Tüketici Mahkemesi Varsa Dosyanın Tüketici Mahkemesine Gönderilmesine Tersi Durumda Davaya Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla Bakılması )
YHGKE. 1977/7-118GENEL MAHKEMENİN TARAFLARIN İSTEĞİNE BAĞLI OLMAMASI ( Görevsizlik Kararı Verilmesi )
Y6.HDE. 2012/18765GENEL MAHKEMEYE İCRANIN DURDURULMASI İSTEMİ İLE BAŞVURU ( Genel Mahkemece Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararı Verilemeyeceği - İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y22.HDE. 2014/747GENEL MERKEZ ORGAN SEÇİMLERİ İLE ŞUBE ORGAN SEÇİMLERİ ( Sendika Genel Kurulunda Nispi Temsil Sisteminin Uygulanmasını Öngören Tüzüğe Eklenen Düzenlemelerin İptali İsteminin Reddi Gerektiği - Sendikaların Organ Seçimlerine İlişkin Seçim Sistemlerini Kendi İradeleri İle Belirleyebileceği )
Y22.HDE. 2016/20491GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU KARARI ( İle Olağanüstü Genel Kurul İcrasına Dair Yönetim Kurulu Kararı Alındığı/Şubenin Olapanüstü Genel Kurula Gitmesi İçin Objektif Haklı ve Somut Gerekçelerin Mevcut Olmadığı ve İspatlanmadığı - Kararın İptal Edileceği/Bozmayı Gerektirdiği )
Y9.HDE. 1989/6315GENEL MERKEZDEN AYRI TÜZEL KİŞİLİĞE SAHİP ŞİRKET İŞYERİNDE MEYDANA GELEN İŞ KAZASI ( Açılacak Davada Yetkili Mahkeme )
Y16.HDE. 2003/323GENEL MEZARLIK (Kadastro Kanununa Göre Belediye Adına Tescil Edilmesinin Gerekmesi)
Y16.HDE. 2003/4971GENEL MEZARLIKLAR (Kamu Hizmet Malı Olup Zilyetlikle İktisap Edilemeyecekleri)
Y1.HDE. 2011/8161GENEL MUVAZAA ( Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası - Miras Bırakanın Mehir Olarak Taşınmazı Eşine Devrettiği/Bağış Niteliğindeki Devrin de Genel Muvazaa Kapsamında Değerlendirileceği )
Y17.HDE. 2012/833GENEL MUVAZAAYA DAYALI İPTAL DAVASI ( Davacının Davanın Muvazaa Hükümleri Gereğince İncelenip Hükme Bağlanmasını İstediği - Davacının Davasını Özellikle 818 S.K.'nın 18. Md.sine Dayalı Olarak Açtığını Bildirmesi ve Dava Açma Hakkını Muvazaa Yönünde Tercih Etmiş Olması Karşısında Davanın Genel Muvazaaya Dayalı Tapu İptal ve Tescil İstemi Doğrultusunda Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 1995/35202GENEL MÜDÜR ( Yıllık Ücretli İzin Defterinin Tutulmasının Elinde Olması )
Y11.HDE. 1988/4463GENEL MÜDÜR ALEYHİNE AÇILACAK SORUMLULUK DAVASI ( Genel Kurulca Karar Alınmış Olması )
Y22.HDE. 2012/16979GENEL MÜDÜR ALEYHİNE AÇILAN DAVALARDA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI (Davacının Görevi Nedeniyle Yönetim Kurulunun Sorumluluğunu Düzenleyen Hükümlere Tabi Olduğu - Yerel Mahkemece Görevsizlik Karar Verileceği/Genel Müdür/Görev)
Y22.HDE. 2012/16979GENEL MÜDÜR İLE ŞİRKET ARASINDA HİZMET İLİŞKİSİ BULUNMADIĞI (TTK'nın Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkındaki Sorumluluk Hükümlerine Tabi Olacağı/Vekalet İlişkisi Bulunduğu - Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği/4857 S.K. Kapsamı)
Y9.HDE. 2012/3355GENEL MÜDÜR OLARAK ÇALIŞMA ( Bakiye Ücret Alacağı İstemi - Davacı Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi İle Çalıştığı Sırada Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapıldığı ve Yenilenmesini Gerektiren Objektif Nedenler Olmadığı/İş Güvencesi Bulunmayan Davacı İçin Sözleşmenin Belirli Süreli Olarak Kabulü Mümkün Olmadığı - İstemin Reddedileceği )
Y9.HDE. 2015/603GENEL MÜDÜR OLARAK ÇALIŞMA ( Ödenmeyen Prim Alacağının Tahsili İstemi - Davacı İşverene Bağımlı Çalışıyor İse Arada İş İlişkisi Bağımsız Çalışıyor İse Vekalet İlişkisi Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi veya Ortak İse Kişi Organ Sıfatı İle Ortaklık İlişkisi Kapsamında Çalıştığı Kabul Edileceği/Davacının Salt Genel Müdür Olduğu Belirtilerek Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
Y9.HDE. 2006/29323GENEL MÜDÜR ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ( Çalışma Sürelerini Kendisi Belirlediğinden Fazla Mesai Ücreti İsteminin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2010/33337GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI ( İşletmenin Bütününü Yöneten İşveren Vekili Konumundaki Kişiler Oldukları - İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanamayacakları )
Y9.HDE. 2007/39443GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI (İşletmenin Bütününü Sevk ve İdare ile İşçiyi İşe Alma ve İşten Çıkarma Yetkisi Bulunan Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanamayacağı - Ünvanın Kullanılmasının İş Güvencesi Kapsamın Dışında Olmaya Yeterli Olmadığı)
Y11.HDE. 1989/8686GENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ ŞAHIS ALEYHİNE DAVA AÇILMASI ( Dava Şekil ve Şartları )
Y22.HDE. 2011/2040GENEL MÜDÜR VEYA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÜNVANI ( Tek Başına İş Güvencesi Kapsamı Dışında Bulunma Sonucu Doğmayacağı/Kendisine Temsil Yetkisi Verilip Verilmediği ve İşletmenin Bütünü Yönetip Yönetmediğinin Önemli Olduğu - Görev Tanımı ve Konumuna Bakılacağı )
Y22.HDE. 2013/13498GENEL MÜDÜR VEYA YARDIMCILARININ İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLMAMASI ( İşyerinde Genel Müdür veya Yardımcısı Unvanının Kullanılması - Tek Başına İş Güvencesi Kapsamı Dışında Bulunma Sonucunu Doğurmayacağı )
Y9.HDE. 1995/36055GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞINDAN MÜŞAVİRLİK GÖREVİNE GETİRİLME ( Yeni Görevdeki Makam Tazminatının Öncekinden Düşük Olması )
Y9.HDE. 2007/602GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ( Davacının İşletmenin Bütününü Sevk ve İdare Eden İşveren Vekili Konumunda Bulunduğu Dikkate Alınarak "İşe İade" Davası Açamayacağı )
Y9.HDE. 2008/27930GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ( İşe İade Davası - Davalı Şirkette Genel Müdür Yardımcısı Pozisyonu Yoksa Organizasyon Şemasında Genel Müdürden Sonra Gelen Pozisyonlarda Görev Alan Kişiler İşletmenin Bütününü Sevk ve İdare Eden İşverenin Vekilinin Yardımcıları Konumuna Geleceği )
Y9.HDE. 2008/8385GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ( İşletmenin Bütününü Sevk ve İdare Ettiği/İşçi Alma ve Çıkarma Yetkisinin Bulunmamasının Sonucu Değiştirmeyeceği - İş Güvencesinden Yararlanamayacağı )
Y9.HDE. 2008/5920GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ( Olarak Çalışan Kişi İşveren Vekili Sayılır ve İşe İade Davası Açamayacağı )
Y9.HDE. 2004/31542GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SIFATIYLA ÇALIŞIRKEN İŞ AKDİ FESHEDİLEN İŞÇİNİN İŞE İADE TALEBİ ( Davacının İşveren Vekili Olduğunu İspat Külfetinin Davalı İşverene Ait Olması )
Y22.HDE. 2013/36175GENEL MÜDÜR YARDIMCISININ FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI ( Davacının Üretim Genel Müdür Yardımcısı Olarak Çalışmış Olup Üzerinde Genel Müdürün Bulunması Sebebi İle Kendi Mesaisini Belirlemediğinin Kabul Edilmiş Olmasının İsabetli Olduğu )
Y9.HDE. 2004/5518GENEL MÜDÜR YARDIMCISININ İŞLETMENİN BÜTÜNÜNÜ SEVK VE İDARE EDEN İŞVEREN VEKİLİ NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( İşe İade Talebinin Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 2005/33676GENEL MÜDÜR YARDIMCISIYLA ÖZEL İLİŞKİSİ UZUN SÜREDİR DEVAM EDEN VE BİLİNEN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN BU SEBEPLE FESHİ ( İşe İade Talebinin Kabulü Gereği - Haklı Fesih İçin İşçinin Davranışlarının İşyerinde Olumsuzluklara Sebep Olması Şartı )
Y9.HDE. 2014/36223GENEL MÜDÜRE BAĞLI ÇALIŞAN DAVACININ ÇALIŞMA SAATLERİNİN ÜST YÖNETİMCE BELİRLENMESİ ( Davacının Haftalık 45 Saati Aşan Çalışmalarının Fazla Çalışma Olduğu Yönünde Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
Y22.HDE. 2012/9636GENEL MÜDÜRE BAĞLI OLARAK YATIRIM VE PLANLAMA DİREKTÖRÜ OLARAK ÇALIŞMA ( Davacının İşveren Vekili Yardımcısı Olduğu )
Y4.HDE. 2014/5113GENEL MÜDÜRE KARŞI AÇILAN DAVA ( Davacının Satış Müdürü Olduğu - Davalının İşveren Vekili Olduğu/Davanın İş Mahkemelerinde Görüleceği )
Y9.HDE. 2004/31588GENEL MÜDÜRE KARŞI KURUMUN VE İŞLERİN İŞLEYİŞİYLE İLGİLİ ELEŞTİRİLERDE BULUNAN SATIN ALMA MÜDÜRÜNÜN İŞ AKDİNİN FESHİ ( Geçerli veya Haklı Fesihten Bahsedilemeyeceği - İşe İade Talebinin Kabulü Gereği )
Y12.HDE. 2016/19704GENEL MÜDÜRLÜĞE GÖNDERİLMESİ GEREKEN HACİZ İHBARNAMESİNİN BAĞLI BÖLGE MÜDÜRLÜĞE GÖNDERİLMESİ ( Ehliyetsizliğe Dair Bu Durum Kamu Düzeni İle İlgili Olup İİK. 89. Maddesine Göre Çıkartılan Birinci Haciz İhbarnamesi Yok Hükmünde Olup İptaline Yönelik Başvurunun daa Süreye Tâbi Olmadığı )
Y9.HDE. 1993/9514GENEL MÜDÜRLÜĞE HUSUMETİN YÖNELTİLEMEMESİ ( İşveren Müessesenin Ayrı Tüzel Kişiliği Varsa )
YİBGKE. 1955/15GENEL MÜDÜRLÜĞÜN TİCARİ İŞLEMLERİ İÇİN ÇALIŞAN MEMURLAR ( Memurların Mevzuata Aykırı Davranışlarından Dolayı Açılacak Davalar )
Y7.HDE. 2015/32058GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI İŞYERİ ( Yetki Tespitinde Dikkate Alınmadığı/Olumlu Yetki Tespitinin İptali İstemi - “Genel Müdürlük” Binası İşyerine İlişkin Yapılmış Bir İş Kolu Tespit Kararı Varsa Dosya İçine Alınacağı/Şayet Bu İşyeri İçin Bakanlıkça Yapılmış Bir İş Kolu Tespiti Yoksa İlgililere Bu İşyerlerinin Girdiği İş Kolunu Tespit Ettirmesi İçin Süre Verileceği )
Y9.HDE. 2013/1451GENEL MÜDÜRLÜK TALİMATLARININ UYGULANMASI ( Genel Müdürlüğün Gönderdiği Talimatları Şubelere Gönderen Davacının Kusurlu Bulunamayacağı/Usulsüz Talimat Bulunmadığı - Elektronik Postaların İçeriklerinin Aynı Olduğu/Feshin Geçersizliği Talebi )
Y12.HDE. 2016/11542GENEL MÜDÜRLÜK YERİNE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TEBLİĞ ( Haciz İhbarnamesinin Genel Müdürlüğe Tebliği Gerektiği - Bölge Müdürlüğüne Tebliğ Edilen Haciz İhbarnemisinin Yok Hükmünde Olduğu )
YHGKE. 1978/11-320GENEL MÜDÜRLÜKLERİN AKTİF HUSUMET EHLİYETİNE SAHİP OLMASI ( Sigorta Eden Akdin Tarafı Olması Hasebiyle )
Y9.HDE. 2002/20581GENEL MÜDÜRÜN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ( Birden Çok Kez Yenilenmekle Belirsiz Süreli Sözleşmeye Dönüşmeyeceği )
Y9.HDE. 1982/2412GENEL MÜDÜRÜN FAZLA MESAİ TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( İhtirazi Kayıt Koymadan Maaşını Uzun Süre Muntazaman Almış Olması )
Y15.HDE. 1994/409GENEL MÜDÜRÜN FERAGATİ ( Davacı Şirketin Genel Müdürünün Tek Başına Temsile Yetkili Olduğu Konusunda İdarede Kanaat Uyandırdıktan Sonra Aynı Kişinin Feragatinin İdareyi Bağlamaması )
Y9.HDE. 2016/5451GENEL MÜDÜRÜN İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANMASI (Davacının İse Şemaya Göre Bölge Müdürleri Olarak Adlandırılan Departmanda Kulüp Genel Müdürü Olduğu - İşletmeyi Bütünüyle Sevk ve İdare Etmediği/İş Yerine İşçi Alma Çıkarma Yetkisinin Bulunmadığı/İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanması Gerektiği/İşe İade)
Y9.HDE. 2014/3752GENEL MÜDÜRÜN İŞÇİ SAYILMAMASI ( Davacı Genel Müdürün Şirketten Tazminat Talebi/Davacının Şirket Organı Sayılacağı ve Şirketi Temsil Etmekle Yükümlü Olduğu - Genel Müdür İle Şirket Arasındaki İlişkinin İş Sözleşmesi Kapsamında Değerlendirilemeyeceği ve Genel Müdürlerin İşçi Sayılamayacağı/Davaya Ticaret Mahkemesinde Bakılacağı )
Y9.HDE. 2007/36239GENEL MÜDÜRÜN İŞVERENİ ZARARA UĞRATMASI ( Davacının Görev Tanımına Göre Belirtilen Olaylara Neden Olup Olmadığı Kusurunun Bulunup Bulunmadığı İşverene Zarar Verip Vermediğinin Araştırılması Gerektiği )
Y11.HDE. 1997/3972GENEL MÜDÜRÜN SORUMLULUĞU ( Geçici Olarak Görevlendirilme Talebinde Bulunduğu Dava Dışı Şahsın Görevinin Gereklerine Uygun Çalışmalarını Takip Etmesi Gereken Mevkide Olması )
Y10.HDE. 2010/9503GENEL MÜDÜRÜN SORUMLULUĞU ( Ödeme Emirlerinin İptali İstemi - Davacının İstifa Tarihinden Önceki Dönemler Açısından Genel Müdür Olup Çift İmza İle Şirketi Temsil ve İlzama Yetkili Olduğu ve Üst Düzey Yönetici Bulunduğu Dönemlere İlişkin Şirket Borçlarından Sorumlu Tutulması Gerektiği )
Y11.HDE. 2007/3690GENEL MÜDÜRÜN SORUMLULUĞU ( Yönetim Kurulu Üyelerinin Tabi Oldukları Hükümlere Göre Ortaklığa Pay Sahiplerine ve Ortaklık Alacaklılarına Karşı Sorumlu Olduğu )
YHGKE. 2001/4-953GENEL MÜDÜRÜN TAZMİNAT SORUMLULUĞU ( Kendisine Sunulan Kira Sözleşmesinde Yıllık Kira Artış Oranı Tahrif Edilmiş Olmasına Rağmen İşlemi Onaylayan )
Y9.HDE. 2004/19796GENEL MÜDÜRÜN TEMETTÜ İKRAMİYE TALEBİ ( Önceki Yıllarda Sürekli Olarak Davacıya Genel Müdür Yardımcılarının 2 Katı Tutarında Temettü Ödenmesine Göre Sözü Edilen Yıl İçin de Buna Göre Ödeme Yapılması Gereği )
Y22.HDE. 2012/16979GENEL MÜDÜRÜN YÖNETİM KURULU GİBİ SORUMLU OLMASI (TTK'da Özel Düzenleme Bulunduğu/Ticaret Mahkemelerinin Görevli Olduğunun Yerel Mahkemece Gözetileceği - İtirazın İptali ve İcra İnkar Tazminatı Davası/Vekalet İlişkisi/Görevsizlik)
YCGKE. 1988/5-76GENEL MÜSADERE CEZASI ( Anayasaya Aykırı Olması )
Y19.HDE. 2011/3850GENEL NAKDİ VE GAYRİ NAKDİ KREDİ SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Davacı Bankanın Davaya Konu İcra Takibine Konu Alacağının İpoteğinin Teminatı Kapsamında Kalan Alacak Olup Olmadığı Üzerinde Durulması Gerektiği )
Y19.HDE. 2010/5837GENEL NAKDİ VE GAYRİ NAKDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Asıl Borçlu İle Davacı Banka Arasında Yapılmış Olan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi Hükümleri Gözetilerek Bu Sözleşme Gereğince Asıl Borçlu Tarafından Ödemelerin Yapılması Gereken Tarihe Kadar Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin Bekletici Mesele Yapılacağı )
Y11.HDE. 2005/13053GENEL NAKDİ VE GAYRİ NAKDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Davacının İpotek Sözleşmesine Göre Asıl Borçlunun Bankaya Karşı Her Türlü Sebepten Doğmuş ve Doğacak Tüm Borçları Nedeniyle Sorumluluğu Üstlendiği - Hem İpotek Limiti Hem de Temerrüdünün Sonuçlarından Dolayı Sorumlu Olacağı )
Y13.HDE. 2015/6621GENEL NAKDİ VE GAYRİ NAKDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Doğan Uyuşmazlıkların Tüketici Mahkemesinde Görülmesinin Mümkün Olmadığı - Genel Nakdi ve Gayri Nakdi Kredi Sözleşmesi Açısından Davanın Tefriki İle Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2005/2132GENEL NAKDİ VE GAYRİ NAKDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Uyarınca Bankanın Temerrüt Tarihinde Uyguladığı Kredi Faizi Belirlenip Bunun %100'ü Fazlası Oranında Temerrüt Faizi Uygulanması Gereği - İtirazın İptali )
Y19.HDE. 2009/7451GENEL NAKDİ VE GAYRİ NAKDİ KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( İtirazın İptali - Asıl Borçlu Davalı Şirket Yönünden Teminat Mektuplarının Tazmin Edildiği Tarihinden Temerrüt Tarihine Kadar Akdi Faiz O Tarihten Sonra Temerrüt Faizine Hükmedilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2009/7117GENEL NAKDİ VE GAYRİ NAKDİ KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAKLARIN TAHSİLİ (Kefil Davalının Kefalet Limiti ve Kendi Temerrüdünün Hukuki Sonuçlarından Sorumlu Olacağı)
Y13.HDE. 2016/29572GENEL NAKDİ VE GAYRİNAKDİ KREDİ SAĞLAMAYA YÖNELİK KREDİ BAKIMINDAN GÖREVLİ MAHKEME ( Tüketici Kredisi/Erken Ödeme Ücreti Adı Altında Kesinti - Taraflar Arasındaki Uyuşmazlık Ticari Krediye Dair Olup Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Kalmadığı/Mahkemece Yargılamanın Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla Devam Edilerek Bir Karar Verilmesi Gerekirken Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla Davanın Esası Hakkında Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
YHGKE. 2007/12-659GENEL NAKDİ VE GAYRİNAKDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Adi Olarak Düzenlenen Belgedeki Borçlu Adresine Çıkarılan Ödeme Emrinin Tebligatı Gerçekleştirilemezse Doğrudan 7201 Md. 35 Kapsamında Tebligat Yapılamayacağı - Öncelikle Belirtilen Kurumlardan Adresin Araştırılacağı )
Y11.HDE. 2014/1095GENEL NAKDİ VE GAYRİNAKDİ KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞA DAİR İHTİYATİ HACİZ TALEBİ ( 6102 S. T.T.K.'nun 4/F Bendi Uyarınca Bankalara Diğer Kredi Kuruluşlarına Finansal Kurumlara ve Ödünç Para Verme İşlerine Dair Düzenlemelerde Öngörülen Hususlardan Doğan Hukuk Davaları ve Çekişmesiz Yargı İşlerinin Ticari Dava Niteliğinde Olduğu - Ticaret Mahkemesinin Görevsizlik Kararının Doğru Olmadığı )
Y19.HDE. 2014/19481GENEL NAKDİ VE GAYRİNAKDİ KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Davalı Kredi Sözleşmesini Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil Sıfatıyla İmzaladığı - Kredi Sözleşmeleri Karşılıklı Taahhütleri İçerdiğinden Kefilin Tek Yanlı Olarak Bildirdiği İrade Beyanıyla Kefalet Sona Ermeyeceği/Bu Şekildeki Bir Bildirim Akdin Diğer Tarafınca Açıkça Kabul Edilmedikçe Hukuki Sonuç Doğurmayacağı )
Y19.HDE. 2015/12400GENEL NAKDİ VE GAYRİNAKDİ KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Davalıların Aleyhindeki İcra Takibine Yönelik İtirazlarında Derdestlik İtirazı da Bulunduğu Halde Mahkemece Bu Yöne Dair İtiraz Üzerinde Durulup Değerlendirilmeden Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )
Y18.HDE. 2013/15197GENEL NİTELİKLİ MAHKEMEDE GÖRÜLMESİ GEREKEN DAVANIN ÖZEL NİTELİKLİ MAHKEMEDE GÖRÜLMESİ ( Mevcut Anne ve Baba Adının İptali İle Genetik Anne ve Babasının Hanesine Kaydedilme - Genetik Baba İle Soybağı Kurulacağından Davanın Soybağı Davası Olduğu/Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davalarının Genel Nitelikli Asliye Hukuk Mahkemesinde Bakıldığı - Davaların Özel Nitelikli Mahkemede Görüleceği )
Y11.CDE. 2012/5347GENEL NİTELİKLİ ÖLÇÜTLERLE TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ (Yasa Metnindeki İfadelerin Tekrarı Bu Metinlerdeki Genel Nitelikli Ölçütler Olaya ve Faile Özgülenmeden Temel Cezanın Belirlenmesinin Yeterli Gerekçe Oluşturmadığı - Temel Cezanın Failin Kusuru Saiki Amacı Meydana Gelen Zarar Suçun İşleniş Biçimi Gibi Somut Nedenlere Dayanarak Belirlenmesi Gereği)
Y3.HDE. 1987/11618GENEL NİTELİKLİ SU ( Bu Sudan Herkesin Öncelik ve Kadim Haklarını Bozmadan Yararlanma Hakkına Sahip Olması )
Y2.CDE. 2001/17581GENEL NÜFUS SAYIMI ( Genel Nüfus Sayımının Yapıldığı Gün Sokağa Çıkma Yasağına Uymama Eyleminin Yetkili Mercilerce Verilen Emirlere Riayetsizlik Suçunu Oluşturması )
Y4.HDE. 1978/3173GENEL OLARAK ZARAR ( Tanımı-Niteliği-Somut Zarar ve Fark Teorisi-Zararı Saptama Yöntemi )
Y10.HDE. 2014/21307GENEL SAĞLIK SİGORTASI ( Davacı Kurumun Boşandığı Eşi İle Birlikte Yaşaması Nedeniyle Davalıdan Yapılan Sağlık Giderlerini Talep Ettiği/Davalının 5510 Sayılı Kanun'un 60. Maddesi Uyarınca Genel Sağlık Sigortalı Sayılıp Sayılmayacağının Araştırılmasının Gerektiği - Eksik İnceleme Yapıldığı )
Y10.HDE. 2009/9618GENEL SAĞLIK SİGORTASI ( Genel Sağlık Sigortası Primlerinin İadesi İstemi - Kız Çocuklarının Durum Değişikliklerinin Ortadan Kalkması Halinde Bu Kişiler Tekrar İlgili Kanunlarına Göre Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi Sayılacağı )
Y10.HDE. 2015/23337GENEL SAĞLIK SİGORTASI ( Öncelikli Olarak Türkiyede İkamet Şartı Arandığından Davacıya Ait Mernis Kayıtları ve Yurda Giriş Çıkış Kayıtlarının Talep Konusu Dönemi Kapsar Şekilde Celp Edilerek Davacının İkamet ve Diğer Koşulları Sağlayıp Sağlamadığının İrdelenerek Karar Verilmesi Gerektiği - Menfi Tespit ve İstirdat Davası )
Y10.HDE. 2015/4378GENEL SAĞLIK SİGORTASI ( Yersiz Sağlık Giderleri Yönünden Davalının Genel Sağlık Sigortalısı Sayılıp Sayılmayacağının Araştırılması ve Elde Edilecek Sonuca Göre Hüküm Kurulması ve Davalının Anılan Kapsama Girdiğinin Anlaşılması Halinde Tedavi Giderleri Yönünden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y10.HDE. 2012/24954GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMENİN RÜCUAN TAHSİLİ ( Sorumluluğun Kusura Dayandığı Kusur Sorumluluğunu Varlığı İçin Temyiz Kudretinin Bulunması Gereği - Sigortalının Başına Tüp Vurmak Suretiyle Sigortalının Yaralanmasına Neden Olan Kişinin Temyiz Kudreti Bulunmasa da Hakkaniyet Gereği Tazminat Ödemeye Mahkum Edilebileceği )
Y7.HDE. 2014/11141GENEL SAĞLIK SİGORTASI KESİNTİLERİNİN İADESİ ( Davacının 5510 S.K.'dan Çok Daha Önce Memur Olduğu - Genel Sağlık Sigortası Kişi Payı Olarak Yapılan Haksız Kesintilerin İadesi ve İşlemin İptali Talebi/Dava SGK'nın Hak Alanını İlgilendirdiğinden Davanın SGK'ya Teşmili İle Taraf Teşkilinin Sağlanacağı )
Y7.HDE. 2014/11141GENEL SAĞLIK SİGORTASI KİŞİ PAYI OLARAK PRİM KESİLMESİ ( Haksız İşlemin İptali Talebi - Davacının 5510 S.K.'dan Çok Daha Önce Memur Olduğu/Dava SGK'nın Hak Alanını İlgilendirdiğinden Davanın SGK'ya Teşmili İle Taraf Teşkilinin Sağlanacağı )
Y21.HDE. 2015/14737GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM MİKTARININ BELİRLENMESİNDE YAPILAN GELİR TESTİ ( Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarıyla İşbirliği Yaparak Uygulamak Görevinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na Bırakıldığı/Testin Uygulamasından Kaynaklı Davalarda 5510 Sayılı Kanun'un Uygulanmasını Gerektirir Herhangi Bir Yasal Düzenleme Bulunmadığı - Gelir Testinin İptali İçin Açılan Davaların Çözüm Yerinin İdari Yargı Olduğu )
Y21.HDE. 2015/14737GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ NEDENİYLE BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Gelir Testinin İptali İçin Açılan Davaların Çözüm Yerinin İdari Yargı Olduğu/Mahkemece İdari Prosedürün Kesinleşip Kesinleşmediğinin Belirlenmesinin Gerektiği - Kesinleşmemiş İse Bu Hususun Bekletici Mesele Yapılacağı/Kesinleşmenin Ardından Davaya Konu Prim Tahakkuk İşlemi Hakkında İnceleme Yapılarak Karar Verilmesinin Gerektiği )
Y9.HDE. 2012/16959GENEL SAĞLIK SİGORTASINA TABİ SİGORTALILARIN PRİME ESAS TUTULACAK KAZANÇLARINA DAİR TEBLİĞ ( Hak Kazanıldığı Halde Kullanılmayan Yıllık İzin Süresi İçin Ödenecek Ücretlerden Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi Kesileceğinin Belirtildiği )
Y21.HDE. 2012/19780GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA FİNANSMANI SAĞLANAN SAĞLIK HİZMETLERİ (Kurum Tarafından Ödenmeyen Tutarın Tahsili - Mahkemece Faturalarda Yazılı Paket Hasta Programı Kapsamı Araştırılmadan ve Yapılan Tedavinin Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde Belirtilen Miktarlara Uygunluğu Tespit Edilmeden Sonuca Gidilmesinin İsabetsiz Olduğu)
Y11.HDE. 2003/4454GENEL SATIŞ KARI ( Genel Satış Karı Konusunda Hesap Hatası Yapılmış Olan Bilirkişi Raporuna İtibar Edilerek Davacı Lehine Az Maddi Tazminata Hükmedilmesinin Hatalı Olması )
Y3.HDE. 1992/1803GENEL SU
Y3.HDE. 1993/5037GENEL SU
Y3.HDE. 1995/1454GENEL SU
Y3.HDE. 2005/10790GENEL SU ( Bu Tür Sulardan Kadim ve Öncelik Hakları İhlal Edilmemek Koşuluyla Herkesin Faydalı İhtiyacı Oranında Yararlanabilmesi )
Y14.HDE. 2016/15004GENEL SU ( Davalının İçme Suyu İhtiyacı Olup Olmadığı Bu İhtiyacı Şebeke Suyu veya Başka Kaynaktan Karşılayıp Karşılamadıkları Bu Kaynakların Debisi Ölçülerek ve İçme Suyu Olarak Kullanmanın Mümkün Olup Olmadığı Tespit Edilerek Araştırılacağı - Suya Elatmanın Önlenmesi İstemi )
Y3.HDE. 2002/1196GENEL SU ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olan Herkesin Yararlanmasına ve Kullanımına Bırakılan Su Olması )
Y3.HDE. 2002/4392GENEL SU ( Genel Sulardan Herkesin İhtiyacı Oranında Yararlanma Hakkının Olması )
Y3.HDE. 2002/2432GENEL SU ( Genel Sulardan Herkesin Kadim ve Öncelik Hakkı Olanların Hakkına Tecavüz Etmeden İhtiyacı Oranında Yararlanması )
Y3.HDE. 2002/3613GENEL SU ( Genel Sulardan Öncelik Hakkı İhlal Edilmemek Koşuluyla Herkesin İhtiyacı Oranında Faydalanabilmesi )
Y3.HDE. 2004/1165GENEL SU ( Herkesin Başkalarının Kadim Ve Öncelik Haklarını İhlal Etmemek Koşuluyla İhtiyacı Oranında Yararlanabileceği )
Y3.HDE. 2002/1405GENEL SU ( Kadim ve Öncelik Hakkı İhlal Edilmemek Kaydıyla Herkesin Faydalı İhtiyacı Oranında Yararlanabilmesi )
Y3.HDE. 2005/350GENEL SU ( Kadim ve Öncelik Hakkı Nazara Alınmak Koşulu ile Herkes Faydalı İhtiyacı Oranında Yararlanabileceği - Kaynak Suyuna Müdahelenin Önlenmesi )
Y3.HDE. 2001/10207GENEL SU ( Kaynak Ayzın Mütemmim Cüzü Sayılamayacağından Bu Tür Suların Herkesin Yararlanabileceği Genel Su Olarak Kabulünün Gerekmesi )
Y3.HDE. 2004/7217GENEL SU ( Kaynak Sularının Tapulu Taşınmazın Mütemim Cüz'ü Olup O Yerin Mülkiyeti İle İktisap Edilebileceği - Yeryüzüne Çıkar Çıkmaz Bir Dere Haline Gelmesi Halinde Genel Su Olarak Kabulü Zorunluluğu )
YHGKE. 2000/3-74GENEL SU ( Kaynak)
Y3.HDE. 1996/5094GENEL SU ( Kaynaklar )
Y14.HDE. 2013/8756GENEL SU ( Kendiliğinden Kaynadığı Arazinin Hudutlarını Aşacak Debide Olması veya Malikinin İhtiyacını Karşıladıktan Sonra Fazlası Bulunan Kaynak Suyun Genel Su Kabul Edileceği - Sahibinin İhtiyacını Karşıladıktan Sonra Fazlası Bulunan Kaynak Suyundan Komşuların Yararlanabileceği )
Y3.HDE. 2006/16610GENEL SU ( O Taşınmazın Sınırlarını Aşacak veya Çıkar Çıkmaz Dere Halini Alacak Kadar Çok Olması veya Az Olmakla Birlikte Özel Mülkiyete Konu Olmasının Kamu Yararı Açısından Sakıncalı Olması Gerektiği )
Y14.HDE. 2013/8630GENEL SU ( Orman Arazisi İçindeki Derenin Genel Su Niteliğinde Olduğu - Genel Sulardan Kadim Hakkına Göre Herkesin Faydalı İhtiyacı Kadarını Kullanabileceği İçme ve Kullanma Suyunun Sulama Suyuna Önceliği Bulunduğu )
Y3.HDE. 2002/3386GENEL SU ( Öncelik Hakkının İhlal Edilmemek Koşuluyla Herkesin Faydalı İhtiyacı Oranında Yararlanabilmesi )
Y3.HDE. 1990/1457GENEL SU ( Sudan Herkesin Kadim Yada Öncelik Hakkını Engellememek Koşuluyla Yararlanabilmesi )
Y3.HDE. 1994/2519GENEL SU ( Suya Vaki Elatmanın Önlenmesi Davası - Bilirkişi Heyeti Raporu )
Y3.HDE. 2002/4557GENEL SU ( Suyu Kaynadığı Taşınmazın İçinde Kalamayacak Kadar Büyük Olması Veya Suyun Yeryüzüne Çıkar Çıkmaz Dere Haline Gelmesi )
Y3.HDE. 2008/14340GENEL SU ( Suyun Kaynadığı Taşınmaz İçerisinde Kalmayacak Miktarda ve Malikinin İhtiyacının Üzerinde Bir Debiye Sahip Olması Durumunda Arzın Bütünleyici Parçası Sayılmayacağı - Genel Su Olarak Kabulü Gerektiği )
Y3.HDE. 2005/8672GENEL SU ( Suyun Yeryüzüne Çıkar Çıkmaz Bir Dere Haline Gelmesi Durumunda Kaynak Arzın Mütemmim Cüzü Sayılmayacağından Bu Suyun Davacının İhtiyacından Artan Kısmının Genel Su Olarak Kabulü Gereği )
Y16.HDE. 2014/1869GENEL SU ( Tapulu Taşınmazdan Çıkmış Olsa Bile Çıktığı Taşınmaz ve Malikinin Kişisel İhtiyacından Fazla ve Taşınmazın Dışına Taşacak Fazlalılğa Sahip Suyun Genel Su Niteliğinde Olduğu - Genel Sudan Kadim ve Öncelik Hak İhlal Edilmemek Suretiyle Herkesin İhtiyacı Oranında Yararlanabileceği )
Y3.HDE. 1991/15138GENEL SU ( Tarafların Bu Suya Olan İhtiyaç ve Suyun Yeterlilik Durumlarının Usulünce Belirlenmesi )
Y14.HDE. 2013/6642GENEL SU (Kaynak Suyu Kendiliğinden Kaynadığı Arazinin Hudutlarını Aşacak Debide Olması Halinde Malikin İhtiyaçlarını Karşıladıktan Sonra Fazlası Varsa Genel Su Kabul Edileceği - Malikin İhtiyacını Karşıladıktan Sonra Öncelikli ve Kadim Hak Korunarak Faydalı İhtiyaç Oranından Komşular Tarafından Kullanılabileceği)
Y3.HDE. 1995/15221GENEL SU İLKELERİ ( Suyun Çıkış Yeri Ve Debilerinin Ölçümleri - Öncelikli Yararlanma Hakkı )
Y3.HDE. 1993/13021GENEL SU NİTELİĞİ
Y3.HDE. 2004/990GENEL SU NİTELİĞİNDEKİ DERE SUYUNA VAKİ MÜDAHALENİN MEN'İ DAVASI ( Kadimden Beri Kullanma İddiasıyla )
Y3.HDE. 1995/8098GENEL SUDAN YARARLANMA
Y3.HDE. 1997/11576GENEL SUDAN YARARLANMA ( Herkesin İhtiyacı Oranında Yararlanma Hakkının Olması )
Y3.HDE. 2005/11609GENEL SULAR ( Herkes Kadim ya da Öncelikli Kullanım Haklarını Engellememek Koşulu İle Faydalı İhtiyacı Oranında Yararlanabileceği - Suya Müdahalenin Men'i )
Y3.HDE. 2004/1540GENEL SULAR ( Herkesin Yararlanabileceği - Suyun Kadim Kullanma Ve Faydalanma Biçiminin Değiştirilemeyaceği/Kadim Ve Öncelikli Yararlanma Hakkı )
Y3.HDE. 2012/23033GENEL SULAR ( Kadim ve Öncelik Hakkı İhlal Edilmemek Koşuluyla Herkes Faydalı İhtiyacı Oranında Faydalanabileceği - Genel Suyun Tapulu Araziden Çıkması Önem Arzetmediği )
YHGKE. 1998/4-122GENEL SULAR ( Kum ocakları )
Y3.HDE. 1997/4543GENEL SULAR ( Kuyu )
YHGKE. 1991/3-132GENEL SULAR ( Suya vaki elatmanın önlenmesi )
YHGKE. 1999/3-834GENEL SULAR ( Suya vaki elatmanın önlenmesi )
Y3.HDE. 1994/2587GENEL SULAR ( Tapusuz yerden çıkan kaynak )
Y20.HDE. 2005/6447GENEL SULAR ( Tescil ve Sınırlandırmaya Tabi Olamayacağından Öncelikle Bu Bölgeye Ait Kamulaştırma Haritası Getirtilerek Uygulanması Gerektiği - Tapusuz Taşınmazın Tescili )
Y3.HDE. 2004/2731GENEL SULAR ( Yer Altı Sularının Genel Sulardan Olması ve Herkesin Kadim ve Öncelik Hakkı Nazara Alınarak Kendi Faydalı İhtiyacı Oranında Yararlanabilmesi )
Y3.HDE. 1988/6726GENEL SULARDA ÖNCELİK HAKKI
Y3.HDE. 1992/5091GENEL SULARDAN FAYDALANMA ( Herkesin Kadim Yada Öncelikli Kullanım Haklarını Engellememek Suretiyle Faydalı İhtiyacı Oranında Yararlanabilmesi )
YHGKE. 1984/3-814GENEL SULARDAN FAYDALANMA ŞEKLİ ( Öncelikle Tabi Şeklinde Akışla Etraftaki Arazilerin İhtiyaç Oranında Sulanmalarının Gerekmesi )
Y3.HDE. 2004/734GENEL SULARDAN ÖNCELİKLİ YARARLANMA HAKKI ( Kaynağı Eskiden Beri Kullanan Kişinin - Sonradan Davalının Kazdığı Kaynağın Davacıya Ait Kaynağın Suyunu Eksiltmesi )
Y3.HDE. 2007/17475GENEL SULARDAN YARARLANMA ( Kadim ve Öncelik Hakların İhlal Etmemek Şartı İle Faydalı İhtiyacı Oranında Yararlanılabileceği )
YHGKE. 2012/3-1397GENEL SULARDAN YARARLANMA ( Suya Elatmanın Önlenmesi - Başlanıldığı Tarihi Belirlemek Mümkünse Kadim Yararlanmadan Söz Edilemeyeceği/Davacının Kadim Yararlanma Hakkı Olduğu İddiasında Bulunmadığı/Bulunsa Dahi Dava Konusu Sudan Yararlanma Tarihi Belirli Olduğu İçin Davacının Kadim Yararlanma Hakkının Bulunduğundan Söz Edilemeyeceği )
YHGKE. 1985/3-170GENEL SULARDAN YARARLANMA HAKKI ( Kadim Hak Söz Konusu Olmadıkça Herkesin Genel Sulardan Gereksinimine İhtiyacına Göre Yararlanma Hakkının Olması )
Y3.HDE. 1993/2032GENEL SULARDAN YARARLANMA HAKKI ( Kadim Yada Öncelikli Kullanım Haklarını Engellememek Şartıyla Herkesin Faydalı İhtiyacı Oranında Yararlanabilmesi )
Y4.CDE. 2013/4462GENEL TAHRİK ( Sanığın Hakaret Suçunu Katılanın Kendisine Yönelik Haksız Eylemi Üzerine Gerçekleştirdiği - Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakarete İlişkin Maddelerin Uygulanacağı/Genel Tahrik Kurumunu Düzenleyen Madde Uygulanarak Karar Verilemeyeceği )
Y9.HDE. 2007/8740GENEL TARAMA TESTLERİ SIRASINDA İŞÇİNİN YETERSİZ ÇIKMASI ( Davacının Kaza Yapma Sıklığına Göre İşyerinde Şoför Olarak Çalıştırılmasının Doğru Olmadığı )
Y11.HDE. 2015/8886GENEL TARIMSAL KREDİ NEDENİYLE YAPILAN KESİNTİLERİN İADESİ İSTEMİ ( Uygulanan Sigorta Primi BSMV Komisyon Masraf Miktarları Getirtilip Karşılaştırılarak Davalı Banka Tarafından Yapılan Kesinti Miktarının Uygun Olup Olmadığı veya Ne Miktarda Olduğu Davacıya İadesi Gereken Miktar Bulunup Bulunmadığı Hususlarında Değerlendirme Yapılacağı )
Y11.HDE. 2015/716GENEL TARIMSAL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Poliçesinin Geç Yapılması Sebebiyle Meydana Geldiği İddia Edilen Zararın Tazmini İstemi - Davalı Bankanın Haksız Eyleminden Doğan Zararının Tazminini İstediği ve Sigorta Poliçesi Kapsamından Kaynaklanan Herhangi Bir Talebinin Bulunmadığı/Davanın Husumetten Reddine Karar Verilemeyeceği )
Y19.HDE. 2015/16694GENEL TARIMSAL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Davacı Adına Yaptırılan Hayat Sigortasının Yenilendiği - Konusunda Uzman Bir Bilirkişiye Banka Kayıtları ve Genelge Hükümleri Doğrultusunda İnceleme Yaptırılarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği/Menfi Tespit Davası )
Y19.HDE. 2014/9458GENEL TARIMSAL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Kefili Hakkında Başlatılan Takip - Kefilin İmzasını Taşıyan Genel Tarımsal Kredi Sözleşmesinde 27.7.2009 Tarih ve 131 Sayılı Genel Tarımsal Krediden Doğan Borçlar da Genel Tarımsal Kredi Sözleşmesine Açıkça Dahil Edilmiş ve Bağlantı Kurulduğundan Sözkonusu Sözleşmeden Sorumlu Olacağı )
Y11.HDE. 2015/654GENEL TARIMSAL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Müşterek Borçlu Müteselsil Kefil Sıfatıyla İmzalanmasının 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Kamu Düzeni ve Genel Ahlaka İlişkin Kuralları Kapsamında Değerlendirilemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği - İhtiyati Haciz Talebi )
Y9.HDE. 2004/24258GENEL TATİL ( Bayram Günleri Alacağı Ayrı Bordro ile Ödendiği Sabit Olduğundan Reddi Gereği - Davacı Haftada Altı Gün Çalıştığına Göre Hafta Tatili Alacağı Bulunmadığından Fazla Mesai Alacağının Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2008/37063GENEL TATİL ( Fazla Çalışma Ücreti Alacağı İçin Dava Açıldığından Bahisle Hafta Tatili ve Genel Tatili İçin Açılan Davada Derdeslikten Söz Edilemeyeceği )
Y9.HDE. 2006/21331GENEL TATİL ALACAĞI ( Aksi Kanıtlanamadığından Aylık Ücret İçinde Ödenen Bir Yevmiye Dışında Kalan Bir Gündelik Miktarı Üzerinden Hesaplanması Gereği )
Y22.HDE. 2013/15167GENEL TATİL ALACAĞI ( Bu Alacağın Belirsiz Alacak Davasına Konu Edilebileceği - Davacı Hangi Genel Tatillerde Çalıştığını Belirleyebilmekte İse de Hakimin Hesaplanan Miktardan Hangi Oranda Takdiri İndirim Yapacağını Bilebilecek Durumda Bulunmadığı )
Y9.HDE. 2010/16809GENEL TATİL ALACAĞI ( Davacı Davasını Islah Ederken Brüt Olarak Talep Ettiği Bilirkişi Raporunda Brüt Olarak Hesaplandığı/Gerekçeli Kararda Hakkaniyet İndirimi Yapıldığı - Mahkemece Hatalı Hüküm Altına Alındığı/Islah Dilekçesi ve Bilirkişi Raporu Değerlendirilerek Yeniden Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2013/18261GENEL TATİL ALACAĞI ( Davacının Emniyet Kayıtlarından Yurtdışında Olduğu Sürelerde Genel Tatillerde Çalıştığının Tespit Edilmesi Halinde Bu Alacağın Hüküm Altına Alınması Gerekirken Eksik İnceleme İle Reddinin Hatalı Olduğu )
Y22.HDE. 2017/5698GENEL TATİL ALACAĞI ( Davacının Sadece Milli Bayramlarda Çalıştığının Kabulü Yerinde İse de Bordrolara Yansıtılarak Ödendiği Kabul Edilerek Genel Tatil Alacağı Bakımından Ret Kararı Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y9.HDE. 2012/36817GENEL TATİL ALACAĞI ( Dosya İçeriği İtbariyle Davacının Genel Tatil Günlerinde Çalıştığının Sabit Olduğu/Davacının Çalışma Süresine Dair Ücret Bordrolarının Tamamın Getirtilerek Ücretin Ödenip Ödenmediğinin Tespitinin Gerektiği - Eksik İnceleme İle Karar Verildiği )
Y22.HDE. 2016/6993GENEL TATİL ALACAĞI ( Genel Tatillerde Çalıştığını İddia Eden İşçinin Bu İddiasını İspatla Yükümlü Sayılacağı - İşçinin İmzasını Taşıyan Bordronun Sahteliği İspat Edilinceye Kadar Kesin Delil Niteliğinde Olduğu/Bordronun Sahteliği İleri Sürülüp İspatlanmadıkça İmzalı Bordroda Yer Alan Bayram ve Genel Tatil Ücreti Ödemesinin Yapıldığının Varsayılacağı )
Y9.HDE. 2006/18471GENEL TATİL ALACAĞI ( Islah Talebinin Kabul Edilen Genel Tatil Alacağını da Değerlendirilip Değerlendirilmediği ve Bilirkişinin Hesapladığı Miktarın Ne Kadarının Genel Tatil Alacağı Olarak Kabul Edildiğinin Açık Olmamasının Bozma Nedeni Olduğu )
Y22.HDE. 2015/6081GENEL TATİL ALACAĞI ( TİS Hükmünde Öngörülen Hükme Göre Genel Tatil Alacağının 2 Yevmiye Üzerinden Hesaplanıp Hüküm Altına Alınmasının Gerektiği - Dosya Kapsamına Uygun Olmayan Bilirkişi Raporuna İtibarla Karar Verildiği )
Y22.HDE. 2017/6140GENEL TATİL ALACAĞI İSTEMİ ( Alacakların İşçi Tarafından Alındığına İlişkin İbranamede Herhangi Bir Miktar Yer Almadığı - Davalının Savunmasında Belirttiği Husus İle İbraname İçeriği Çelişmiş Olmakla İbranamede Miktar İçermeyen Kalemler Bakımından Tanık Beyanlarına Göre Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
Y22.HDE. 2017/20598GENEL TATİL ALACAĞI İSTEMİ ( Davalı Vekili UYAP Sistemi Üzerinden Gönderdiği Cevap Dilekçesi Ekinde İmzasız Ücret Bordrolarını Sunduğu - Bordrolarda Anılan Alacak Kalemleri Yönünden Yapıldığı Belirtilen Ödemelerin Banka Ödeme Kayıtları İle Karşılaştırılarak Alacakların Miktarı Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2014/34621GENEL TATİL ALACAĞI İSTEMİ (Alt İşveren İşçilerinin Alt İşverenin İşyerinden Ayrılmasına Rağmen Yeni Alt İşveren Yanında Aynı Şekilde Çalışmayı Sürdürmeleri Halinde Alt İşverenler Arasında İş Kanununun 6. Md. Anlamında Bir İşyeri Devrinin Kabulü Gerektiği - İşyeri Devri Kurallarına Göre Son Alt İşverenin Tüm Çalışma Döneminden Sorumlu Tutulacağı)
Y9.HDE. 2006/15153GENEL TATİL ALACAĞINDAN TAKDİRİ İNDİRİM YAPILMASI ( Davacının Devamlı Çalıştığının Kabul Edilmesi Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olması Nedeniyle - Fazla Çalışma Alacağından Takdiri İndirim Yapılmamasının Hatalı Olduğu )
Y7.HDE. 2013/16923GENEL TATİL ALACAĞININ HATALI HESAPLANDIĞI (Genel Tatil Çalışmasına Bağlı Alacakların Çıplak Ücrete Dahil Olduğu/İşçilik Alacakları Talebi - Günlük Çıplak Ücret/Genel Tatil Alacağı/23 Nisan/19 Mayıs/29 Ekim Genel Tatil Çalışmaları/Genel Tatil)
Y9.HDE. 2012/3938GENEL TATİL ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI (Islah Tarihinden Geriye Doğru Beş Yılın Dışında Kalan ve Dava Dilekçesinde Talep Edilen Miktardan Fazla Olan Kısmının Zamanaşımına Uğradığının Gözetileceği)
Y9.HDE. 2010/50190GENEL TATİL ÇALIŞMA ÜCRETİ ALACAĞI TALEBİ ( Fazla Mesai Ücretleri Alacaklarının de Talep Edildiği - Bilirkişi Raporlarının Çelişkili Olduğu/Raporun Daire Kararlarına ve TİS Hükümlerine Aykırı Düştüğünün Mahkemece Gözetileceği )
Y9.HDE. 2005/29088GENEL TATİL ÇALIŞMA ÜCRETLERİ ( Hesaplanırken Davacının İzinli ve Raporlu Olduğu Sürelerin Göz Önünde Bulundurulması Zorunluluğu )
Y7.HDE. 2013/16923GENEL TATİL ÇALIŞMALARI ALACAĞI TALEBİ (İşçi Çıplak Ücreti İçerisinde Dini Bayramlarda Yapılan Çalışmalar ve Genel Tatil Çalışmalarının Dahil Olduğu - Yerel Mahkemece İşçinin Genel Tatil Çalışmaları Tespit Edilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği)
Y7.HDE. 2013/16923GENEL TATİL ÇALIŞMALARININ ÇIPLAK ÜCRETE DAHİL OLDUĞU (Aylık Ücretin Hatalı Belirlendiği - İşçilik Alacağı/Çıplak Ücret)
Y9.HDE. 2010/42421GENEL TATİL ÇALIŞMASI ( Dosyaya Çalışmaya İlişkin Fotoğraf Sunulduğu - Bugünler İçin İddianın Kanıtlandığı/Diğer Günler İçin İse Aynı Konuda Davası Bulunan Tanıkların Beyanına İtibar Edilmeyeceği )
Y9.HDE. 2015/23689GENEL TATİL ÇALIŞMASI ( İşçinin Bu İddiasını İspat Etmekle Yükümlü Olduğu/İşçinin İddiasını Tanık Beyanalrı ile İspatladığı - Davacının Dini Bayramların İlk 2 Günü Hariç Tüm Genel Tatillerde Çalıştığının Kabulüyle Bordrolarda Genel Tatil Ücreti Tahakkuku Bulunan Günler Dışlanarak Genel Tatil Ücreti ve %5 Fazlasına İlişkin Alacakların Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
Y9.HDE. 2014/37203GENEL TATİL ÇALIŞMASI ALACAĞI ( Davalı Tanıklarının Beyanına Göre Genel Tatil Çalışmasının Bulunmadığı/Davacı Tanıklarının İse Davacının Eşi ve Kayınbiraderi Olduğu - Davacı Genel Tatillerde Çalıştığını İspatlayamadığından Talebin Reddinin Gerektiği )
Y9.HDE. 2017/7883GENEL TATİL ÇALIŞMASI ALACAĞI ( İspat Külfetinin İşçiye Ait Olduğu Genel Tatil Çalışmasının Yazılı Belgelerle Kanıtlanamaması Durumunda Tanık Beyanları ile Sonuca Gidilebileceği - Genel Tatil Çalışma Ücreti Bordroda Belirtilenden Fazla Olduğunun İleri Sürülmesi Halinde İşçinin Bordroya İhtirazi Kayıt Düşmesi Halinde Fazla Çalışmayı Her Tür Delil ile İhtirazi Kayıt Koymaması Halinde Sadece Yazılı Delil ile İspatlayabileceği )
Y9.HDE. 2001/20085GENEL TATİL GÜNDELİKLERİ ( Hizmet Akdinde Aylık Ücretin İçinde Olduğuna Dair Hükmün Geçerli Olduğu )
Y9.HDE. 1991/8072GENEL TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA ÜCRETLERİ ( Hakkın Doğumunun Fesih Sebebine Bağlı Olmadığı )
Y9.HDE. 2001/20311GENEL TATİL GÜNLERİ ÜCRETİ ( İki Yevmiyeye Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Yasadaki "Bir Kat Fazlasıyla" Sözcüklerinin Bir İş Karşılığı Olmaksızın Anılan Günlerde Çalışanlara İlave Bir Yevmiye Şeklinde Yorumlanarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2005/9422GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA ( Çalıştığına İlişkin Bir Talebi Olmadığı Halde Fazla Mesai Alacağına Genel Tatil Günlerinde Çalışma Alacağının da Eklenerek Kabulünün İsabetsiz Olduğu )
Y9.HDE. 2013/11894GENEL TATİL GÜNÜ (Feshin Geçersizliği İstemi - Taraflar Arasındaki İş Sözleşmesinde Davacı Talep Halinde Genel Tatil Günlerinde Çalışmayı Kabul Etmiş Olup Bu Günlerde Mazeretsiz Olarak İşe Gelmemesinin Davalı İşveren Yönünden Haklı Fesih Nedeni Oluşturacağı)
Y9.HDE. 2003/17723GENEL TATİL GÜNÜ OLAN CUMA GÜNÜNDEN SONRAKİ CUMAERTESİ ( Genel Tatil Günü Olarak Kabulünün Mümkün Olmadığı - Tatil Günü Ücreti Talebi )
Y9.HDE. 2009/39633GENEL TATİL GÜNÜ/ULUSAL BAYRAMDA ÇALIŞMA ( Taraf Tanık Beyanlarından Davacının Bu Günlerde Çalıştığı - Yapılan Takdiri İndirim Nedeniyle Reddine Karar Verilen Miktar Bakımından Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davalı Yararına Avukatlık Ücretine Hükmedilemeyeceği )
Y22.HDE. 2013/17286GENEL TATİL HAFTA TATİLİ ULUSAL BAYRAM ALACAKLARI TALEBİ ( İş Sözleşmesinde Davacının Ücretine Hafta Tatili ve Genel Tatil Ücretlerinin De Dahil Olduğunun Kararlaştırıldığından İşçinin Hafta Tatili ve Genel Tatil Ücreti Talep Edemeyeceği )
Y9.HDE. 2001/19799GENEL TATİL ÜCRET ALACAĞI ( Davacının Bilirkişi Raporuna Yönelik İtirazları Dikkate Alınarak Gerekirse Ek Rapor Alınmak Suretiyle Sonucuna Göre Karar Verilmesi )
Y9.HDE. 2012/39643GENEL TATİL ÜCRET ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ ( İşçinin Çalıştığı Sürenin Belirlenmesi - Davacının Davalı İşverene Karşı İş Mahkemesinde Hizmet Tespiti İstemiyle Dava Açtığı/Mahkemece Hizmet Tespit Davasının Sonucunun Beklenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerekirken Karar Sonucu Beklenilmeksizin Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
Y9.HDE. 2011/32305GENEL TATİL ÜCRETİ ( 5 Senelik Zamanaşımına Tabi Olduğu - Davacının Genel Tatil Ücretinin Son Ücreti Üzerinden Hesaplandığı/Çalışmanın Yapıldığı Tarihteki Ücrete Göre Hesaplanacağı )
Y9.HDE. 2001/8113GENEL TATİL ÜCRETİ ( Aylık Ücret Bordrosunda Otuz Günlük Ücret Ödendiğinden Tatil Alacağının Yüzde Yüz Zamlı Kısmının Yeni Bir Mislinin Hüküm Altına Alınması )
Y9.HDE. 2007/31406GENEL TATİL ÜCRETİ ( Bilirkişinin Raporunda Alacakları Hatalı Olarak İki Kat Ücret Üzerinden Hesapladığı - Tatil Günü Çalışıldığında O Günün Ücretine Ek Olarak Bir Günlük Ücret Dikkate Alınarak Hesaplama Yapılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2004/8110GENEL TATİL ÜCRETİ ( Bordro Ücreti Esas Alınarak 1475 Sayılı Yasanın 41. Maddesi Hükümleri Dahilinde Hesaplanması Gereği - İşçilik Alacakları )
Y7.HDE. 2014/13088GENEL TATİL ÜCRETİ ( Çalışma Yapıldığını İddia Eden İşçinin iddiasını İspatla Yükümlü Olduğu/İşyerine Giriş Çıkış Kayıtlarının Tutulduğu - Bu Belgenin Varlığına Rağmen Tanık Beyanlarına Dayalı Olarak Hesaplama Yapıldığı/Hatalı Bilirkişi Raporunun Esas Alındığı )
Y9.HDE. 1998/15053GENEL TATİL ÜCRETİ ( Çıplak Ücret Üzerinden Hesaplanmasının Gerekmesi )
Y9.HDE. 2001/18951GENEL TATİL ÜCRETİ ( Hak Kazanılan Dönemdeki Ücret Üzerinden Hesaplanması )
Y9.HDE. 2005/20962GENEL TATİL ÜCRETİ ( İbraname İle Davacının Fazla Çalışma Yapmadığını Bayram ve Genel Tatillerde İşyerinin Kapalı Olduğunu İfade Ettiği Cevap Dilekçesi Arasındaki Çelişki Giderilmeden Karar Verilemeyeceği )
Y9.HDE. 2009/8500GENEL TATİL ÜCRETİ ( İmzaya İtiraz Edilmeyen Bazı Bordrolarda Genel Tatil Ücreti Tahakkukunun Yapıldığı - Tahakkuku Yapılan Genel Tatil Günlerinin Hesaplamada Dışlanmamasının Hatalı Oluşu )
Y9.HDE. 2001/12916GENEL TATİL ÜCRETİ ( İspat Yükünün İşçide Olması-Kanıtlayamaması Nedeniyle Ücret Talebinin Reddi )
Y9.HDE. 2007/32120GENEL TATİL ÜCRETİ ( İş Sözleşmesinde Fazla Çalışma Yapılabileceğinin Belirtildiği - Ücrete Dahil Olmadığı Açık Olduğundan Alacağın Kabulü Gerektiği )
Y9.HDE. 2014/29129GENEL TATİL ÜCRETİ ( İşçilik Alacakları Davası - Raporda Belirtilenden Daha Az Genel Tatil Ücretine Hükmedilmesi ve Takdiri İndirim Yapılmasının Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2014/28679GENEL TATİL ÜCRETİ ( İşçilik Alacakları Davası - Tatil Günlerinde Alınan Primin Tatil Ücretine Etkisi Olmadığı/Tatil Ücretinin Primden Ayrı Olarak Hesaplanması Gerektiği )
Y9.HDE. 2010/42428GENEL TATİL ÜCRETİ ( İşçilik Alacaklarının Tahsili İstemi - Davacıdan Hafta Sonu Arıza Gidermek İçin Yaptığı Çalışmasına İlişkin Somut Delilleri Sorulması Gerektiği )
Y9.HDE. 2001/7770GENEL TATİL ÜCRETİ ( İşveren Temerrüde Düşürülmediğinden Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesinin Gerekmesi )
Y9.HDE. 2008/3003GENEL TATİL ÜCRETİ ( İşyerinde Genel Tatillerde Çalışıldığına İlişkin Kayıtlar Getirilmeden Alacağın Oluştuğunun Kabul Edilemeyeceği - Davacının Davalı Kayıtlarına Dayandığı )
Y9.HDE. 2006/22706GENEL TATİL ÜCRETİ ( İşyerinde Hafta Tatili ve Normal Çalışma Günlerinin Kaç Gün Olduğunun Saptanması Gereği - Yıl ve Aylara İlişkin Nöbet Çizelgeleri Diğer Delillerle Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2005/8639GENEL TATİL ÜCRETİ ( İşyerinin Farklı Tarihlerde Farklı İşverenlere Ait Olması - Her İşverenin Kendi Nezdinde Çalışılan Sürelerle Sorumlu Tutulması Gerektiği )
Y9.HDE. 2002/101GENEL TATİL ÜCRETİ ( Son Ücret Üzerinden Değil Gerçekleştiği Dönemdeki Ücrete Göre Hesaplaması )
Y9.HDE. 2007/29898GENEL TATİL ÜCRETİ ( Taleple Bağlılık Kuralı - Talebin Üstünde Alacağa Hükmedilemeyeceği )
Y9.HDE. 1999/11376GENEL TATİL ÜCRETİ ( Tanıkların Anlatımlarından Tatil Günlerinde İş Olduğu Takdirde Çalışıldığının Anlaşılmış Olması )
Y9.HDE. 2007/29051GENEL TATİL ÜCRETİ ( Ücret Bordrolarının Bir Kısmında "Hafta Tatili ve Genel Tatil Günlerinde Çalışmadım" "Aylık İstihkakımı Tam Olarak Aldım" İbareleri Yazılı İse de İş İlişkisi Devam Ettiğinden Bu İfadenin Geçerli Olmadığı )
Y9.HDE. 2015/6854GENEL TATİL ÜCRETİ (Dava Dilekçesinde Davacının Dini Bayramlarda Çalışmadığı Belirtilerek Genel Tatil Ücreti Talebinde Bulunulduğu/Mahkemece Davacının Dini Bayramların Bir Kısmında Çalıştığı Kabul Edilerek Hesaplama Yapan Bilirkişi Raporuna İtibarla Hüküm Kurulduğu - Taleple Bağlılık Kuralına Aykırı Olduğu)
Y9.HDE. 2006/16695GENEL TATİL ÜCRETİ ALACAĞI ( 5283 Sayılı Yasa Gereğince Personelle İlgili Sorumluluk Sağlık Bakanlığına Ait Olduğu - Sadece Sağlık Bakanlığı Aleyhine Hüküm Kurulması Gereği )
Y9.HDE. 2000/9045GENEL TATİL ÜCRETİ ALACAĞI ( Davacı Bu Günlerde Çalıştığını Kanıtlayamadığından ve Tüm Tanıklar Aleyhe Beyanda Bulunduğundan Tatil Ücreti Alacağına Hükmolunamaması )
Y9.HDE. 2011/51335GENEL TATİL ÜCRETİ ALACAĞI ( Davacının İş Mahkemelerinde Davalı İşveren Aleyhine Açılan Davalarda İşveren Lehine Yaptığı Tanıklıklarında Genel Tatillerde Çalışılmadığını Beyan Ettiği - Mahkemece Davacının Beyanda Bulunduğu Tarih Kadarki İsteminin Reddedileceği/Beyandan Sonraki Dönem Açısından Alacakların Kesin ve İnandırıcı Delille Kanıtlanması Halinde Hüküm Altına Alınacağı )
Y9.HDE. 2006/27520GENEL TATİL ÜCRETİ ALACAĞI ( Davacının Sendika Üyesi Olmadığı ve Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanmadığı Döneme Ait Alacağına Ait Kısmi Talebe İlk Dava Tarihinden Islah Edilen Kısma da Islah Tarihinden Faiz Yürütülmesi Gereği )
Y9.HDE. 2007/22471GENEL TATİL ÜCRETİ ALACAĞI ( Hafta Tatili Ücreti İçin İstenen Paranın Ne Kadarının Hafta Tatili Ne Kadarının Genel Tatil Ücreti Olduğu Açıklatılıp Dava Edilen Kısımlar İçin Dava Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2011/3836GENEL TATİL ÜCRETİ ALACAĞI ( İşçi Alacaklarının Bir Kısmının Davalı Şirketinden Bir Kısmının İse Devralan İşverenden İstendiği - Alacaklar Ayrıştırılarak Talep Edildiğinden Genel Tatil Ücreti Alacağının Talep Edilen Davalıdan Alınmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2007/11100GENEL TATİL ÜCRETİ ALACAĞI ( Miktarı Dava Dilekçesi ve Islah Dilekçesiyle Talep Edilen Toplam Miktardan Fazla Olduğundan Kararın Bozulması Gerektiği )
Y22.HDE. 2016/6639GENEL TATİL ÜCRETİ ALACAĞI ( Puantajlarda Genel Tatil Günü Çalışmalarının Gösterildiği/Ödendiğine Dair Delil Bulunmadığı -Puantajlara Göre Karşılığının Ödendiğinin Kabulünün Hatalı Olduğu/Puantajların Denetime Elverişli Şekilde İzlenmesinin Gerektiği - Zamanaşımı İtirazının Nazara Alınacağı )
Y9.HDE. 2012/35683GENEL TATİL ÜCRETİ ALACAĞI ( Tanıkların İşyerinin Öğrencilere Hitap Ettiği Yönündeki Beyanlarının Dikkate Alınarak Dini Bayram Günlerinde Çalışılmayıp Resmi Bayramlarda Çalışılmadığının Kabul Edildiği - Hükmün Onanacağı )
Y22.HDE. 2013/28907GENEL TATİL ÜCRETİ ALACAĞI İSTEMİ ( Miktar İçermeyen İbraname - Davacının İmzasını İnkar Etmediği ve İrade Fesadına İlişkin Bir İtirazda da Bulunmadığı İbranamenin Salt Miktar İçermemesinin Geçersizliği Sonucunu Doğurmayacağı/Mahkemece İstemin Reddedileceği )
Y22.HDE. 2016/5035GENEL TATİL ÜCRETİ ALACAĞININ HESAPLANMASI ( Davacının Davalı Şirkete Karşı Açmış Olduğu Alacak Davası İle Ücret Miktarı Belirlenerek Kesinleştiği - Genel Tatil Ücret Alacağının Kesinleşen Ücret Miktarı Dikkate Alınarak Yeniden Hesaplanacağı/Genel Tatil Ücret Alacağına Dair Tahakkuku Olan İmzalı Bordro Dönemleri Dışlanarak Bordronun Tahakkuk İçermesi Fakat İmzasız Olması Halinde İse Tahakkuk Ettirilen Tutarın Ödendiğinin Anlaşılması Halinde Ödenen Miktar Hesaplanan Alacaktan Mahsup Edileceği )
Y9.HDE. 2001/17167GENEL TATİL ÜCRETİ TALEBİ ( Alacağın Hesaplanmasında Önceki Yıllara Ait Ücretlerin Ne Şekilde Belirlendiğinin Bilirkişi Raporundan Açıkça Anlaşılması Gereği )
Y9.HDE. 2007/36308GENEL TATİL ÜCRETİNİN HESABI ( Ödenen Günler Hesaplamaya Dahil Edilmeden Sadece Ücreti Ödenmeyen Günleri İçin Hesaplama Yapılacağı )
Y9.HDE. 2009/16996GENEL TATİL ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ (İşçinin Haklı Sebeple Feshi Koşullarını Oluşturduğu - Davacının Kıdem Tazminatı İsteğinin Kabul Edileceği )
Y9.HDE. 2007/9933GENEL TATİL ÜCRETİNİN ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Fazla Çalışma Ücreti - Davacının Hafta İçi ve Hafta Sonları Nöbetlerinin Kaç Saat Sürdüğü ve Ertesi Gün İzin Kullanıp Kullanmadığı Belirlenmeden Fazla Çalışma Alacağı İsteğinin Kabulünün İsabetsiz Olduğu )
Y9.HDE. 2005/32539GENEL TATİL ÜCRETLERİ ( Ödünç İşçi Çalıştıran Davalının Sorumlu Olduğu )
Y9.HDE. 2003/2771GENEL TATİL ÜCRETLERİ VE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( Genel Tatil Ücretleri Genel ve Hafta Tatilinde Çalışılması Halinde Asıl Ücretin Dışında İkibuçuk Yevmiye Ödenmesinin Gerekmesi )
Y22.HDE. 2012/29908GENEL TATİL ÜCRETLERİNİN ÖDENMEMESİ (Sebebiyle İş Sözleşmesinin Davacı Tarafından Haklı Sebeple Feshedildiği ve Ulusal Bayram ve Genel Tatil Alacakları Hüküm Altına Alındığından Kıdem Tazminatı İsteğinin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği)
Y9.HDE. 2001/406GENEL TATİL VE BAYRAM GÜNLERİ ÇALIŞMA ALACAKLARI ( Doğduğu Tarihteki Ücretler Üzerinden Hesaplanması Gereği )
Y9.HDE. 2006/11710GENEL TATİL VE FAZLA ÇALIŞMA ALACAKLARININ BİRLİKTE TALEP EDİLMESİ ( Davacıya Ne Kadarının Fazla Mesai Ne Kadarının Genel Tatil Alacağı Olduğunun Açıklattırılması Gereği - Mahiyetleri İtibarıyla Farklı Alacaklar Olduğu )
Y22.HDE. 2017/5444GENEL TATİL VE FAZLA MESAİ ALACAĞI İSTEMİ ( Alacakların Tanık Beyanlarına Göre Tespit Edildiği - Davacı Tanığının İşçilik Alacaklarına Dair Açtığı Davada Davalı İşyerinde Çalışmaya Başladığı Belirtmiş Olduğu Tarih Öncesi Davalı İşyerindeki Çalışma Düzenini Bilemeyeceği/Davacının Bu Döneme Dair Alacaklarını İspatlayamadığı )
Y9.HDE. 2011/16519GENEL TATİL VE FAZLA MESAİ ÜCRETİ ( Net Hesaplama - %1 İşsizlik Sigortası %14 Sosyal Güvenlik Primi Düşülerek Hesaplama Yapılması Gereği )
Y9.HDE. 2008/13127GENEL TATİL VE FAZLA MESAİ ÜCRETİ ( Ödendiğinin İspat Külfeti Davalı İşverene Düşeceği )
Y9.HDE. 2012/6352GENEL TATİL VE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( Davacının Islah Talebine Karşı Süresinde İleri Sürülen Zamanaşımı Savunması Gözetilmeksizin ve Davacının Islah Dilekçesindeki Talep de Aşılmak Sureti İle Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2006/30629GENEL TATİL VE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( Genel Tatil Ücreti Bir Gündelik Hafta Tatili Ücreti İse 1,5 Yevmiye Üzerinden Hesaplanması Gerektiği )
Y9.HDE. 2007/30238GENEL TATİL VE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( Hizmet Sözleşmesinde Gemi Adamına Ödenecek Olan Aylık Ücretin Genel Tatil ve Hafta Tatili Ücretlerini de Kapsayacağı Belirlenmiş İse Ödenemeyeceği )
Y9.HDE. 2006/23037GENEL TATİL VE MESAİ ÜCRETLERİNİN ÖDENMEMESİ ( Haklı Fesih Nedeni Sayılması Gereği )
Y9.HDE. 2015/27192GENEL TATİLDE ÇALIŞMA ( Davacının Vardiyasına Denk Geldiği Varsayımı İle Genel Tatil Ücret Hesabının Yapıldığının Belirtilmesi ve Tanıkların Davacının Vardiyasının Genel Tatile Denk Gelip Gelmediği Konusunda Bilgilerinin Olmadığının Anlaşılması Karşısında Davacı Genel Tatilde Çalıştığını İspat Edemediği - Davanın Reddi Gerektiği )
Y7.HDE. 2013/12754GENEL TATİLDE VE BAYRAMLARDA ÇALIŞMA ( Davacının Bayramlarda ve Genel Tatillerde Çalışmayı Kabul Ettiği - Davacının İş Aksatacak Şekilde Bayram Tatilinde İşe Gelmemesinin İşverene Geçerli Fesih İmkanı Vereceği/Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davasının Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 2003/15690GENEL TATİLLER ( Tatil Günü Ücreti - Son Günü Cumaya Gelen Genel Tatil Gününü Takip Eden Cumartesi Gününün de Genel Tatil Günü Olarak Kabul Edilmesinin Mümkün Olmadığı )
Y9.HDE. 1999/13688GENEL TATİLLERDE ÇALIŞMAK ( Kaloriferli Apartmanda Çalışan İşçi - Kaloriferin Yandığı Tarihler )
Y9.HDE. 2012/21874GENEL TAZMİNAT TAVANI ( Toplu Sözleşmelerle ve Hizmet Akitleriyle Belirlenen Kıdem Tazminatlarının Yıllık Miktarının Devlet Memurları Kanununa Tabi En Yüksek Devlet Memuruna 5434 S. Kanun Hükümlerine Göre Bir Hizmet Yılı İçin Ödenecek Azami Emeklilik İkramiyesini Geçemeyeceği - Belirtilen Üst Sınırın Genel Tavan Olduğu )
YCGKE. 2002/9-314GENEL TEHLİKE YARATACAK ŞEKİLDE TAHRİBAT VE MUSİBETE NEDEN OLMAK ( Bina Yıkılmasının Bu Suçu Oluşturabilmesi İçin Bir Musibet Bir Felaket Sayılabilecek Nitelikte Olması )
Y9.CDE. 2005/6346GENEL TEHLİKEYE NEDEN OLACAK BİÇİMDE BİNA YIKILMASI ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Yasalar Dikkate Alınarak Hükümlü Hakkında Tayin Olunan Ağır Para Cezasının Adli Para Cezasına Dönüştürülmesi Gerektiği )
YCGKE. 2003/1-149GENEL TEKERRÜR ( Genel ve Özel Tekerrür Oluşturan Mahkumiyetlerin Birlikte Bulunması - Genel Tekerrür Hükmünün Uygulaması Temel Cezayı Daha Fazla Arttıracak Olsa Dahi Özel Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması )
Y10.CDE. 2002/9055GENEL TEKERRÜR ( Sanığın Aynı Nevi Suçtan Daha Önce De Mahkumiyetleri Bulunduğu - Özel Tekerrür Hükümlerinin Uygulanacağı )
YCGKE. 1995/6-130GENEL TEKERRÜR ( Sanığın Tekerrrüre Esas Birden Fazla Sabıkası Bulunması )
YCGKE. 2013/5-840GENEL TEŞEBBÜS ( Bozmadan Sonra Yapılan Yargılamada Sanık Lehine Olan Rüşvet Anlaşmasının Özgür İradeye Dayanmaması Durumunda Genel Teşebbüs Hükmünün Uygulanma İmkanı Ortadan Kaldıran Değişikle İlgili Herhangi Bir Karşılaştırma ve Değerlendirme Yapılmadan Direnme Kararı Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y19.HDE. 2004/11916GENEL TİCARİ KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Kredi Sözleşmesinin Ticari Araç Olan Otobüs Alınmak Üzere İmzalanması/Ticari Kredi Olması Nedeniyle Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu - Menfi Tespit Davası )
Y11.HDE. 2013/8155GENEL TİCARİ KREDİ SÖZLEŞMESİNDE KEFİLİN EŞİNİN İMZASI BULUNDUĞU ( Yasaya Uygun Düzenlenen Kefalet Akdinin Hatalı Olarak Geçersiz Sayılmasıyla İhtiyati Haciz Talebinin Reddi Hukuka Aykırı Olduğu )
Y19.HDE. 2010/823GENEL VE GAYRİ NAKDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Ticari Nitelikte Olup Aksi Kararlaştırılmadıkça Kefil Olanın Kefaletinin Müteselsil Kefalet Hükümlerine Tabi Olduğu - Asıl Kredi Borçlusu Yerine Kefili Takip )
YHGKE. 2007/9-219GENEL VE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( Hüküm Kurulurken Bilirkişi Tarafından Yapılan Hesaplama Sonucunda Bulunan Rakamlardan %25 Oranında İndirim Yapılmasının İsabetli Olduğu )
Y4.HDE. 2002/12747GENEL VE HUKUKİ BİLGİ ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümlenebilir Hususlarda Bilirkişi Tayin Edilmesinin Hukuka Aykırı Olması )
YHGKE. 2007/4-498GENEL VE KATMA BÜTÇELİ DAİRELER İLE ÖZEL İDARE BELEDİYE VE İKTİSADİ KAMU TEŞEBBÜSLERİNE AİT MOTORLU ARAÇLAR ( Neden Oldukları Zararlardan Dolayı 2918 Sayılı Kanunun Hukuki Sorumluluğa İlişkin Hükümlerinin Uygulanacağı )
Y9.HDE. 2011/47410GENEL VE ÖZEL MAHKEMELERİN YETKİLİ OLMASI ( Davacının Bu Mahkemelerden Birinde Dava Açmak Hususunda Seçimlik Hakka Sahip Olacağı - Davacı Davasını Yetkisiz Bir Mahkemede Açar İse Yetkili Mahkemeyi Seçme Hakkının Davalıya Geçmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 1983/2355GENEL VE ÖZEL TEKERRÜR ( Tekerrür Sebebiyle Yapılacak Artırmada Sabıka Kaydındaki Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi Para Cezasının da Hapis Cezasına Çevrilmesi )
Y11.HDE. 2003/8580GENEL VE ÖZEL YETKİ ( Birden Fazla Genel ve Özel Yetkili Mahkeme Varsa Davacının Bu Mahkemelerden Birinde Dava Açmak Konusunda Seçimlik Hakkının Bulunması )
YHGKE. 2005/19-63GENEL VE ÖZEL YETKİ ( Yetkili İcra Dairesinin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun Yetkiye Dair Hükümleri Kıyas Yoluyla Uygulanmak Suretiyle Belirleneceği - Özel Yetkinin Genel Yetkiyi Ortadan Kaldırmayacağı/Davacının Seçimlik Hakkı )
Y13.HDE. 2005/4999GENEL VE ÖZEL YETKİLİ MAHKEME ( Sözleşmeden Kaynaklı Dava - Sözleşmede Yetkili Mahkemenin Belirlenmiş Olması Genel Yetkili Olan Ve 10. Maddedeki Kural Gereğince Özel Yetkili Bulunan Mahkemelerin Yetkilerini Kaldırmadığı )
YHGKE. 2003/19-420GENEL VE ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELER (Satış Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davası/Davalının İkametgahı ve İfa Yeri - Özel Yetkinin Genel Yetkiyi Ortadan Kaldırmayacağı)
Y11.HDE. 2010/2082GENEL VE ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELERİN YETKİSİ (Yetki Sözleşmesiyle Kaldırılamayacağı - Bankacılık İşleminden Doğan Uyuşmazlık)
Y9.HDE. 2009/4339GENEL VE SOYUT İFADELER İÇEREN MAKBUZ ( Başka Alacağım Yoktur İbaresinin Ne Anlama Geldiğinin Araştırılması Gerektiği - Ödeme Belgesinin İçeriği Tartışılmadan Karar Verilemeyeceği/İşçilik Alacakları Davası )
YHGKE. 2004/21-329GENEL VE SOYUT İFADELER TAŞIYAN İBRANAMENİN GEÇERLİLİĞİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - İbranamede Yapılan Ödemenin İşçinin Zararı Karşılığı Tazminat Olduğunun Belirtilmiş Olması )
Y22.HDE. 2016/278GENEL VE SOYUT İŞLETMESEL KARARA DAYALI FESİH HAKSIZ OLDUĞU (Banka Tarafından Belli Yaş ve Hizmeti Dolduranların İş Sözleşmesi Sonlandırılması - Personeli İşten Çıkarmanın İş Verimini Artırabileceği İhtimaline Göre Personelin İş Akdi Feshedilemeyeceği/Mahkemece Davanın Kabulü Gerektiği - Feshin Geçersizliği ve İşe İade)
Y2.HDE. 1970/3771GENEL VEKALET
Y3.HDE. 2003/14004GENEL VEKALET ( Temsil Belgesinin Başında Re'sen Umumi Vekaletname İbaresinin Yer Alması Vekalet İlişkisini Genel Vekalet Kılmayacağı - Sözleşmenin Tümünün Değerlendirilerek Vekalet İradesinin Belirlenmesi Gereği )
Y18.HDE. 2003/10147GENEL VEKALETNAME ( Açılan Soyadının Değiştirilmesi Davasında Avukata Dava Konusu İşle İlgili Özel Yetkiyi İçeren Vekaletnameyi İbraz Etmesi İçin Süre Verilmesi Gereği - Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Olan Haklara İlişkin Davalarda Vekilin Özel Yetkisinin Bulunmasının Gereği )
Y2.HDE. 1998/9672GENEL VEKALETNAME ( Boşanma Davası Açılabileceği )
Y2.HDE. 1997/6795GENEL VEKALETNAME ( Mirasın Reddi İçin Yeterli Olduğu )
YHGKE. 2013/23-1619GENEL VEKALETNAME ( Sunulan Vekâletname Genel Vekâletname Niteliğinde Olup Denetçilerin Bu Vekâletnameyi Denetçi Sıfatıyla Verdiklerine Dair Bir Açıklık İçermediği - Bu Sıfatı Göstermeksizin Verilmiş Bir Genel Vekâletnamenin Dava Tarihinde Yürürlükte Bulunan 6762 S. TTK'nun 341. Md. Hükmündeki Şartı Karşılamadığı )
Y12.HDE. 2014/31691GENEL VEKALETNAME / ÖZEL VEKALETNAME ( Boşanma Davası İçin Düzenlenen Özel Vekaletname İle Boçlu Vekilinin Temyizden Feragat Edemeyeceği - İcra Emrine İtiraz )
Y7.HDE. 2005/1314GENEL VEKALETNAME İBRAZI İÇİN DAVACI VEKİLİNE SÜRE VERİLMESİ GEREĞİ ( Resimli Özel Vekaletnameye Dayanarak Açılan Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında )
Y18.HDE. 2002/5241GENEL VEKALETNAME İLE DAVA AÇILMASI ( Bu Vekaletle Dava Açan Avukata Dava Konusu İşle İlgili Vekaletnamesini İbraze Etmesi için Süre Tanınması )
Y18.HDE. 2001/12581GENEL VEKALETNAME İLE DAVA AÇILMASI ( Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Bir Hak Olan İsim Değişikliğinin Genel Vekaletname İle Vekil Tarafından Açılmasının Mümkün Olmaması )
Y18.HDE. 2001/12580GENEL VEKALETNAME İLE DAVA AÇILMASI ( Vekilin Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Kişilik Haklarıyla İlgili Dava Açabilmesi İçin Vekaletnamesinde Özel Yetkinin Olmasının Gerekmesi )
YHGKE. 2001/11-662GENEL VEKALETNAMEDEKİ AHZUKABZ YETKİSİ ( Davayla İlişkisi Olmayan Alacaklarını Tahsil Konusunda Vekile Yetki Vermeyeceği )
Y2.HDE. 1997/2824GENEL VEKALETNAMENİN YETERSİZLİĞİ ( Evlat Edinilmeye Muvafakatin Kişiye Sıkı Biçimde Bağlı Bir Hak Olması Nedeniyle Genel Vekaletnameye İstinaden Vekilce Açıklanmasının Yetmemesi )
Y3.HDE. 2013/12397GENEL VEKALETNAMEYE DAYALI OLARAK DAVA AÇMAK ( Tarımsal Sulama Abone Sözleşmesine Dayanan Tazminat Talebi - Abonelik Sözleşmesinin Tarafı Olmayan Davacının Genel Vekaletname İle Dava Açtığı/Husumet Ehliyeti Yokluğundan Davanın Reddedileceği )
Y2.HDE. 2004/2243GENEL VEKALETNAMEYE DAYANARAK VEKİL TARAFINDAN YAPILAN EVLAT EDİNME BAŞVURUSU ( Geçersiz Olması ve Müvekkil İcazet Vermezse Sonuç Doğurmayacağı )
Y16.HDE. 1999/4238GENEL VEYA ÖZEL SULAR ( Su Kaynağının Bu Özelliğinin Belirlenmesi )
Y1.HDE. 2014/21630GENEL YARARLANMADAN KAYNAKLANAN KİŞİSEL HAK ( Kadastral Yola El Atmanın Önlenmesinin Herkes Gibi Davacı Tarafından Talep Edilebileceği )
Y1.HDE. 2003/8417GENEL YARGI ( Sicilin Değişimine İlişkin İsteklerin Genel Yargıdan Bir Hüküm Almayı Gerektirmesi )
Y4.HDE. 2003/11525GENEL YAYIN YÖNETMENİN SORUMLULUĞU ( Genel Yayın Yönetmeninin Ayrıca Mevkutenin Sorumlu Müdürü Olduğunun Belirtilmemesi Halinde Sorumlu Tutulmasına Olanak Bulunmaması )
Y5.CDE. 1997/60GENEL YER UNSURU ( Müstehcen İçerikli Video Kaset Oynatmak - Keşif )
Y3.HDE. 2001/9057GENEL YERALTI SULARI ( Kadim ve Öncelikli Haklar İhlal Edilmemek Kaydıyla Genel Sulardan Herkesin İhtiyacı Oranında Faydalanma Hakkına Sahip Olması )
Y11.HDE. 1987/3819GENEL YETKİ
Y2.HDE. 2006/9429GENEL YETKİ ( TMK. Uyarınca Açılan Maddi ve Manevi Tazminat Davasında Boşanmadan Bağımsız İstenilmesi Halinde Davalının Yerleşim Yerinin Yetkili Olması )
Y11.HDE. 1995/8469GENEL YETKİ ( Yetki sözleşmesi )
Y8.HDE. 2013/5805GENEL YETKİ KURALI ( 6100 S. Kanun Zamanında Açılmış Olan Bu Davada Genel Yetki Kuralının Uygulanması Gerektiği/Asıl İcra Takibinin Yapıldığı Yer Mahkemesi İle Davalının Yerleşim Yeri Mahkemelerinde Açılması Gerektiği - Mahcuz Mala İstihkak Davası )
Y18.HDE. 2006/8374GENEL YETKİ KURALI ( Dava Açıldığı Tarihte Davalının Medeni Kanun Gereğince İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinin Yetkili Olduğu - Yetki Sözleşmesinin Genel Yetki Kuralını Ortadan Kaldırmadığı )
Y15.HDE. 2004/1084GENEL YETKİ KURALI ( Dava Konusu Olayda Taşınmazın Aynına İlişkin Olmayan Tasarrufun İptali Davasında Yetkili Mahkemenin Tespitinin Genel Yetki Kuralına Göre Belirlenmesinin Gerekmesi )
Y12.HDE. 2010/13017GENEL YETKİ KURALI ( Davalı Birden Fazla ise Bunlardan Birinin İkametgahında Dava Açılbileceği Davalıların Yetki İtirazında Bulunamayacağı - Borçlulardan Biri Yönünden Özel Yetkili İcra Dairesinde Takip Yapılması Halinde Bu Kuralın Uygulanmayacağı )
Y19.HDE. 2011/5476GENEL YETKİ KURALI ( Davalının İkametgahı Mahkemesi - Akdi İlişkinin Varlığı İnkar Edilmediği ve Dava Para Alacağına Dair Olduğundan Akdin İfa Yeri Mahkemesinin de Yetkili Olduğunun Gözetilmesi Gereği )
Y17.HDE. 2010/10111GENEL YETKİ KURALI ( Davalının İkametgahı Mahkemesinin Asıl Yetkili Mahkeme Olduğu - Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davasında Sigorta Şirketinin veya Sözleşmeyi Yapan Acentanın Bulunduğu Yer Mahkemesinin de Yetkili Olduğu )
YHGKE. 2000/11-1658GENEL YETKİ KURALI ( Davanın Genel Yetki Kuralı Çerçevesinde Yetkili Mahkemede Açılmasının Gerekmesi )
Y8.HDE. 2013/5652GENEL YETKİ KURALI ( Genel Yetki Kuralı Uyarınca İstihkak Davalarının Asıl İcra Takibinin Yapıldığı Yer Mahkemesi İle Davalının Yerleşim Yeri Mahkemelerinde Açılması Gerektiği/Davalı Alacaklının Yetki İlk İtirazının Kabulü İle Yetkisizlik Kararı Vermek Gerektiği - Mahcuz Mala İstihkak Davası )
Y17.HDE. 2013/21310GENEL YETKİ KURALI ( Genel Yetkili Mahkemenin Davalının Davanın Açıldığı Tarihteki Yerleşim Yeri Olduğu - Haksız Fiilden Doğan Davalarda Haksız Fiilin İşlendiği/Zararın Meydana Geldiği/Gelme İhtimalinin Bulunduğu/Zarar Görenin Yerleşim Yeri Mahkemesinin Yetkili Sayılacağı )
Y2.HDE. 2013/17521GENEL YETKİ KURALI ( Her Dava Aksine Hüküm Bulunmadıkça Davanın Açıldığı Tarihte Davalının Yerleşim Yeri Mahkemesinde Görüleceği - Velayet Altında Bulunan Çocuğun Yerleşim Yerinin Ana Babanın Ana Baba Birlikte Yaşamıyorsa Velayetin Bırakıldığı Anne veya Babanın Yerleşim Yeri Olduğu )
Y15.HDE. 2010/2413GENEL YETKİ KURALI ( Her Davanın Kural Olarak Davalının İkametgahı Mahkemesinde Açılacağı - Sözleşmeden Doğan Davalarda Sözleşmenin İcra Olunacağı Yer Mahkemesinin de Yetkili Olduğu Davacını Bu Yer Mahkemelerinin Birinde Dava Açma Konusunda Seçimlik Hakkı Bulunduğu )
Y11.HDE. 2014/18599GENEL YETKİ KURALI ( İtirazın İptali Davası - H.M.K.'nun 6. Md. Gereğince Davalının Yerleşim Yeri Mahkemesinde Açılan Davada Yetki İtirazının Reddiyle İşin Esasına Girileceği )
Y8.HDE. 2013/4370GENEL YETKİ KURALI ( Mahcuz Mala İstihkak Davasının Genel Yetki Kuralı Uyarınca İcra Takibinin Yapıldığı Yer Mahkemesi İle Davalının Yerleşim Yeri Mahkemelerinde Açılmasının Mümkün Olduğu - Verilen Yetkisizlik Kararının Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )
Y21.HDE. 2015/19316GENEL YETKİ KURALI ( Mahkemelerin Yetkisinin Diğer Kanunlarda Yer Alan Yetkiye İlişkin Hükümler Saklı Kalmak Üzere 6100 S.K.'daki Hükümlere Tabi Sayılacağı - Genel Yetki Kuralı Dışında Düzenleme Öngörülmemiş Olması Karşısında HMK'da Yer Verilen Özel Yetkiye İlişkin Düzenlemelerin İş Mahkemelerinin Yetkisinin Belirlenmesinde Dikkate Alınacağı )
Y13.HDE. 1997/9365GENEL YETKİ KURALI ( Sözleşme İle Ortadan Kalkmayacağı )
Y11.HDE. 2007/12254GENEL YETKİ KURALI ( Şirket Ortağı Olan Davacının Gelirin Paylaşılmadığı Gerekçesiyle Tazminat Davası Açtığı - Davanın Davalıların Tamamının Yerleşim Yerinin Bulunduğu Yer Mahkemesinde Açılabileceği )
Y17.HDE. 2014/14369GENEL YETKİ KURALI ( Tasarrufun İptali - Olayda Davalı Borçlulardan Birinin Yerleşim Yeri Adresi İstanbul Olup Dava da İstanbul'da Açıldığından HMK. 7/1 Maddesi Gereğince Mahkemenin Yetkili Olması Sebebiyle Davanın Esasına Girileceği/Yetkisizlik Kararı Verilemeyeceği )
Y17.HDE. 2015/13902GENEL YETKİ KURALI ( Trafik Kazası Neticesinde Meydana Gelen Hasarın Tazmini - Genel Yetkili Mahkemenin Davalının Davanın Açıldığı Tarihteki Yerleşim Yeri Mahkemesi Olduğu/Haksız Fiilden Doğan Davalarda Haksız Fiilin İşlendiği veya Zararın Meydana Geldiği Yahut Gelme İhtimalinin Bulunduğu Yer ya da Zarar Görenin Yerleşim Yeri Mahkemesinin de Yetkili Sayılacağı )
Y6.HDE. 2012/8307GENEL YETKİ KURALI (Kira Sözleşmesinin Özel Şartlarındaki Yetki Sözleşmesi Geçerli Olup Tarafları Bağlayacağı Ancak Uyuşmazlığın Taşınmazın Bulunduğu Genel Yetkili Mahkemede de Görülebileceği)
Y23.HDE. 2014/3719GENEL YETKİ KURALLARI ( Kooperatif Müdürünün Ücret Alacağı Talebi - Sözleşme Hükümlerine Göre Talep Edildiği/Uyuşmazlığın Genel Yetki Kurallarına Göre Çözümlenmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2015/34331GENEL YETKİ KURALLARININ UYGULANMASI ( İhtiyati Haciz Kararına Dayalı Takipte Yetki İtirazı - Alacaklının İhtiyati Haciz Kararını Aldığı Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Yargı Çevresindeki İcra Müdürlüğü'nün Yetkili Olduğunun Kabulü Mümkün Olmadığı/Yetki Konusunda İ.İ.K.'nun 50. Md. Atfı İle H.M.K.'nun Genel Yetki Kurallarının Uygulanması Gerektiği )
Y12.HDE. 2008/435GENEL YETKİLİ İCRA DAİRESİ ( Davalı Birden Fazla İse Davanın Bunlardan Birinin İkametgâhı Mahkemesinde Açılacağı - HUMK'nun 9/2. Maddesinin Genel Yetkili İcra Dairesinde Takip Yapılması Halinde Uygulanabileceği )
YHGKE. 2003/13-640GENEL YETKİLİ MAHKEME ( Aksine Bir Yasa Hükmü Olmadıkça Davalının İkametgahının Bulunduğu Yer Mahkemesi Olacağı )
Y13.HDE. 2013/2570GENEL YETKİLİ MAHKEME ( Alacak Davası - Para Alacağına İlişkin Davalarda Aksi Kararlar Kurulmadıkça Para Borcu Alacaklının Yerleşim Yerinde Ödenmesi Gerektiğinden Alacaklının Bulunduğu Yer Mahkemesinin de Yetkili Olduğu )
Y11.HDE. 1988/3964GENEL YETKİLİ MAHKEME ( Bono İptali Davasının Akdin İcra Mahallinde Açılabilmesi )
Y13.HDE. 2005/11567GENEL YETKİLİ MAHKEME ( Davalının İkametgahı Mahkemesi Olduğu - Genel Yetki Kuralının Dışında HUMK'nun 10. Maddesi Gereğince Sözleşmeden Doğan Davalarda Sözleşmenin Yerine Getirileceği Yer Mahkemesinde de Dava Açılabileceği )
Y13.HDE. 2013/14134GENEL YETKİLİ MAHKEME ( Davalının İkametgahı Mahkemesi Olduğu Sözleşmeden Doğan İhtilaflarda Sözleşmenin İfa Edildiği veya Davalı ya da Vekilinin Orada Bulunması Şartıyla Sözleşmenin Akdedildiği Yer Mahkemesinin Yetkil Olduğu - Yetkili Mahkemenin Sözleşme ile Belirlenmesi Halinde Genel ve Özel Yetkil Mahkemelerin Yetkilerinin Ortadan Kalkmadığı )
Y13.HDE. 2002/11616GENEL YETKİLİ MAHKEME ( Davalının İkametgahı Mahkemesi Olması )
Y13.HDE. 2009/6073GENEL YETKİLİ MAHKEME ( Davalının İkametgahının Bulunduğu Yer Mahkemesi Olduğu - Tarafların Sözleşmede Yetkili Mahkemeyi Kararlaştırmış Olmalarının Genel Yetkili Olan ve Özel Yetkili Bulunan Mahkemelerin Yetkilerini Kaldırmayacağı )
Y10.HDE. 2016/10967GENEL YETKİLİ MAHKEME ( Davalının Yerleşim Yerinin Bulunduğu Yer Mahkemesi Olduğu/Davalı Birden Fazla ise Bunlardan Birinin Yerleşim Yeri Mahkemesinde Açılabileceği - Kanunda Davalıların Tamamı Hakkında Ortak Yetkiyi Taşıyan Bir Mahkeme Belirtilmişse Davaya O Yer Mahkemesinde Bakılacağı/Kesin Yetkili Mahkemenin Bulunmaması Sebebiyle Davacının Seçimlik Hakkını Kullanarak Davalılardan Birinin Yerleşim Yerinde İcra Takibi Yapabileceği - İşin Esasına Girilerek Karar Verileceği )
Y9.HDE. 2003/10140GENEL YETKİLİ MAHKEME ( Genel Yetkili Mahkemenin Davalının İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesi Olması )
Y13.HDE. 2002/13438GENEL YETKİLİ MAHKEME ( Her Davanın Aksine Hüküm Bulunmadıkça Açıldığı Tarihte Davalının İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Görülebilmesi )
Y3.HDE. 2004/2755GENEL YETKİLİ MAHKEME ( Her Davanın Kanunda Aksine Hüküm Bulunmadıkça Açıldığı Tarihte Davalının Türk Kanunu Medenisi Gereğince İkametgâhı Sayılan Yer Mahkemesinde Görülmesi )
Y6.HDE. 2002/1044GENEL YETKİLİ MAHKEME ( Kiralananın Bulunduğu Yer Mahkemesinde Dava Açılması )
YHGKE. 2011/19-446GENEL YETKİLİ MAHKEME ( Kural Olarak Özel Yetki Kuralının Bulunduğu Durumlarda Dahi Genel Yetkil Mahkemede Dava Açılabileceği/Eldeki Davada Erzurum Asliye Ticaret Mahkemelerinin Yetkili Olduğu/Mahkemenin İşin Esasına Girmesi Gereği)
Y13.HDE. 2016/21061GENEL YETKİLİ MAHKEME ( Manevi Tazminat ve Destekten Yoksun Kalma Tazminatı/Genel Yetkili Mahkemenin Davalının Yerleşim Yeri Mahkemesi Olduğu - Özel Yetkiye Göre Tüketici Davalarının Tüketicinin İkametgahı Mahkemesinde de Açılabileceği/Davanın Davacının Seçimine Göre Hem Genel ve Hem de Özel Yetkili Mahkemede Açılabileceği )
Y13.HDE. 2003/3801GENEL YETKİLİ MAHKEME ( Sözleşme İle Kararlaştırmanın Yetkiyi Ortadan Kaldırmayacağı )
Y6.HDE. 1998/6977GENEL YETKİLİ MAHKEME ( Tahliye Davalarında )
Y6.HDE. 2009/7607GENEL YETKİLİ MAHKEME ( Taraflar Arasındaki Yetki Sözleşmesinin Yetkisini Ortadan Kaldırmayacağı - Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davaları )
Y15.HDE. 2007/2118GENEL YETKİLİ MAHKEME ( Tarafların Yetkisiz Bir Mahkemeyi Sözleşme İle Yetkili Kılmalarının Yetkisini Ortadan Kaldırmayacağı - Seçimlik Yetki/Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak )
Y15.HDE. 2003/6319GENEL YETKİLİ MAHKEME ( Taşınmazın Aynına İlişkin Olmayan İptal Davasının Açılabileceği )
Y13.HDE. 2013/17262GENEL YETKİLİ MAHKEME ( Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali Davası - Davanın Genel veya Özel Mahkemede Açılabileceği )
Y13.HDE. 2012/24423GENEL YETKİLİ MAHKEME (Bir Davada Genel Yetkili Mahkeme Davalının İkametgahının Bulunduğu Yer Mahkemesi Olduğu - Sözleşmeden Doğan Davalar İçin Sözleşmenin İfa Edileceği Yer Mahkemesinin de Yetkili Olduğu)
Y23.HDE. 2015/6598GENEL YETKİLİ MAHKEME OLMADIĞINDAN BAHİSLE DAVANIN REDDEDİLEMEYECEĞİ ( Taraflar Arasında Zımni Bir Sözleşme İlişkisi Bulunmadığından İfa Yeri Mahkemesine Dikkat Edileceği - İfa Yeri Mahkemesine Bakıldığından Davanın Davacı Tarafından Doğru Yerde Açıldığı/Esasa Girilmesi Gerektiği/Yetki )
Y21.HDE. 2015/20948GENEL YETKİLİ MAHKEMEDE DAVA AÇMA ( İş Kazasından Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat İstemi/Seçimlik Hakkın Kullanılması - Davalıların Birden Fazla Olduğu Dikkate Alındığında Davacının Seçimlik Hakkını Davalı Şirketlerden Birinin Yerleşim Yeri Mahkemesinde Dava Açmak Suretiyle Kullanması Genel Yetki Kuralına Uygun Olduğu )
YHGKE. 2014/13-104GENEL YETKİLİ MAHKEMEDE DAVAYA BAKILAMAYACAĞI (Sözleşme İle Yetkili Mahkeme Kararlaştırıldığı - Bir Tarafın Kamu Tüzel Kişisi Diğer Tarafın Tacir Olduğu/Sözleşmede Genel Yetkili Mahkeme Kararlaştırılmadığı Gerekçesiyle Mahkemenin Yetkisizliğine Dair Verilen Kararın Onanması Gerektiği)
Y19.HDE. 2011/6198GENEL YETKİLİ MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLMASI ( 5464 S.K. 44/2. Maddesinin Dikkate Alınacağı - İtirazın İptali Davası )
Y11.HDE. 2002/1510GENEL YETKİLİ MAHKEMENİN YETKİSİNİN YETKİ SÖZLEŞMESİYLE ORTADAN KALDIRILAMAMASI ( Dövizle Kredi Borcunun Uyarlanması Davasında )
Y14.HDE. 2002/899GENEL YOL ( Bazı Kişilerce Kurulan Fiili Yol İlişkisinin Hukuki Himayeden Yoksun Olduğundan Mevcut Geçit Hakkının Sona Erdirilememesi )
Y14.HDE. 2005/11706GENEL YOL ( Belediye Tarafından Sonradan Açılan ve Parke Döşenmek Sureti İle Yol Haline Getirilen Yer Genel Yol Niteliği Kazanmadığı - Tapu İptali ve Tescil İsteminin Reddi Gereği )
YHGKE. 2008/5-820GENEL YOL ( Kamulaştırmasız Elatma - Geçit Mahallinden Sadece Tapu Kaydında Malik Olarak Belirtilen 10 Ayrı Taşınmaz Yararlanmakta Olup Bu Özel Kullanım Taşınmaza Genel Yol Niteliği Kazandırmadığı )
Y16.HDE. 2007/2579GENEL YOL ( Yararlanma Hakkının Kamuya Ait Olduğundan Davanın İlgili Köy ve Belediye Tüzel Kişiliği Yanında Kullanma Hakkı Bulunan Gerçek veya Tüzel Kişiler Tarafından da Açılabileceği )
Y1.HDE. 2004/5828GENEL YOL NİTELİĞİ ( Geçit Yeri Olarak Ayrılan Kısma Bu Niteliği Kazandırmayacağı/Lehine Geçit Hakkı Kurulan Taşınmazın Malikinin Yararlanacağı - Diğer Parsel Maliklerinin Elatmasının Önlenmesi Gereği )
Y14.HDE. 2006/11996GENEL YOLA AHIR YAPILARAK OLUŞAN ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Malikin Mülkiyet Hakkını Ancak Hukuksal Sınırlar İçinde Kullanabileceği - Komşuluk Hukukunun Öngördüğü Sınırları Aşan Kullanım Hali Varsa Zararlı Davranışın Giderilmesinin ve Giderim Şeklinin İstenebileceği )
Y14.HDE. 2006/9582GENEL YOLA BAĞLANTI ( Davacı Bir Parseli Dava Etmek Suretiyle Bu Parsel Üzerinden Kurulacak Geçiti Yeterli Gördüğü - Kesintili Yolların Ancak Haritasında Gösterilmekle Yetinilen Yerlerden Olduğu )
Y14.HDE. 2005/10642GENEL YOLA BAĞLANTI İLKESİ ( Geçit Hakkı Kurulurken Genel Yola Bağlantısı Olmayan veya Yolu Bulunsa Bile Bu Yol İle İhtiyacı Karşılanamayan Taşınmazın Genel Yola Kesintisiz Bağlanmasının Sağlanması Gerektiği )
Y14.HDE. 2013/2140GENEL YOLA BAĞLANTI KURULMASI ( İlgili Parsellerin Maliklerinin Davaya Dahil Edilmesinden Sonra Bu Taşınmazların Güney Kısmından Geçit Kurulmasının Mümkün Olup Olmadığı Değerlendirilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/8142GENEL YOLA BAĞLANTI KURULMASI ( Kendi Kusurlu Davranışıyla Genel Yola Bağlantısını Kesen Davacının Komşusuna Külfet Yüklemesinin İyiniyet Kuralları İle Bağdaşmayacağından Geçit Hakkı Kurulması Talebinin Reddi Gereği )
Y14.HDE. 2009/8123GENEL YOLA BAĞLANTI SAĞLANMASI ( Geçit Hakkı Davaları/Davacıların Sübjektif Koşulları ve Kişisel Arzuları Değil Objektif Esaslara Göre Karar Verileceği - Keşif Yapılması ve Tüm Alternatiflerin Gösterilmesi ve Değerlendirilmesi Zorunluluğu )
Y14.HDE. 2008/8718GENEL YOLA BAĞLANTI SAĞLANMASI ( Geçit Hakkı Tesisi - Davacı Bir Parselinden Diğer Parseline Ulaşmak İçin İsteyemeyeceği )
Y14.HDE. 2008/3885GENEL YOLA BAĞLANTI YOLU ( Davacı Olmadığını İddia ve İspat Etmediğine Göre Davanın Reddi Yerine Subjektif Arzusu Doğrultusunda Geçit İhtiyacı İçinde İmiş Gibi İstemin Hüküm Altına Alınmasının Doğru Olmadığı - Geçit Tesisi İstemi )
Y14.HDE. 2013/510GENEL YOLA BAĞLANTISI BULUNMAYAN TAŞINMAZ ( Eldeki Davada Geçit Hakkının Başka Parsellerden de Karşılanabileceği )
Y14.HDE. 2001/6761GENEL YOLA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Çıkmaz Yol-Hukuki Yarar )
Y14.HDE. 2005/8463GENEL YOLA KESİNTİSİZ ULAŞIM SAĞLANMASI GEREĞİ ( Geçit Hakkı Gayrimenkul Mükellefiyeti Olduğundan Lehine Geçit Hakkı Kurulan Parselden Sağlanması Gereği )
Y14.HDE. 2014/17174GENEL YOLA ULAŞIMIN ARAŞTIRILACAĞI ( Geçit Hakkı Kurulması İstemi - Lehine Geçit İstenen Parselin Batısında Kalan Taşınmaz Sınırları Takip Edilerek Genel Yola Ulaşımın Sağlanmasının Mümkün Olup Olmadığı Araştırılarak En Uygun Alternatiften Geçit Kurulacağı )
Y14.HDE. 2008/1589GENEL YOLA ULAŞMA ( Geçit Hakkı Davalarında Kurulan Geçidin Genel Yola Kesintisiz Ulaşması Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/477GENEL YOLA ULAŞMA ( Geçit Hakkı Kurulması İstemi - Geçit Hakları Taşınmazların Leh ve Aleyhine Kurulacağından Taşınmazın Maliki Değiştiğinde Her Zaman Taşınmaz Maliklerinin Geçişlerini Engellemelerinin Olanaklı Olduğu )
Y14.HDE. 2006/15952GENEL YOLA ULAŞMA ( Geçit Hakkı Tesisi Talebi İle Açılan Davalardan Amaç Genel Yolla Bağlantısı Bulunmayan Taşınmazların Genel Yola Ulaşmasını Sağlamak Olduğu - Geçit Gereksinimi Bulunmayan Taşınmaz Malikinin Açtığı Davanın Reddi Gerektiği )
YHGKE. 2006/14-756GENEL YOLA ULAŞMA OLANAĞI BULUNMASI ( Bulunan Davacının Bu Yere Çamaşırhane vs. Yaparak Kendi Kusuruyla Çıkış Yerini Kapattığı Dikkate Alınarak Geçit Hakkı İsteminin Reddedilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2000/6412GENEL YOLA ULAŞMAK İÇİN YOLU BULUNMAYAN TAŞINMAZ ( Taşınmaz Maliklerinin Geçit Hakkından Yararlanabilmeleri )
Y14.HDE. 1999/6448GENEL YOLA ULAŞMAK İSTEM ( Geçit Hakkı İstemek İçin Zaruret Halinin Bulunmasının Gerekmesi )
Y14.HDE. 2003/451GENEL YOLLA BAĞLANTI ( Geçit Hakkı Davalarını Genel Yola Bağlantısı Bulunmayan veya Yolu Bulunmasına Rağmen Bu Yol İhtiyacını Karşılayamayan Taşınmaz Sahibinin Açması )
Y14.HDE. 2006/3135GENEL YOLLA BAĞLANTININ KURULMASI ( Parselin Güneyindeki Tapulama Dışı Bırakılan Yerin Niteliği Araştırılmalı ve Eğer Bu Yer Kamu Hizmeti Amacı İle Kullanılmamakta Genelin İstifadesine Terk Edilmiş Bir Yer İse Davalı Hazineden Davacının Buradan Geçiş Yapıp Yapamayacağının Sorulması Gerektiği )
Y14.HDE. 2005/7801GENEL YOLLA BAĞLANTISI BULUNMAYAN PARSEL ( Davalının Kendi Taşınmazından Geçit Kurulmasını Kabul Etmesi Fedakarlığına Karşılık Davacının da Daha Fazla Geçit Bedeli Ödeme Fedakarlığında Bulunması İle Denkleştirme Yapılacağı )
Y14.HDE. 2006/4430GENEL YOLLAR ( Kadastro Kanunu'nun 16. ve TMK'nun 715. Md. Uyarınca Kamu Yararına Tahsis Edilen veya Kadimden Beri Kamunun Yararlandığı Orta Malı Taşınmazlardan Olduğu )
Y14.HDE. 2012/8241GENEL YOLLARLA BAĞLANTI KURULMASI (Gerekirse Yeni Pafta Suretleri Getirtilerek Kadastral Yollar Pafta Üzerinde İşaretlenmeli ve Umumun Kullandığı Köy ve Kasabalara Kadar Giden Yollarla Bağlantı Kurulduğu Hususu Her Türlü Şüpheden Uzak Bir Biçimde Saptanması Gerektiği )
Y9.HDE. 2005/4693GENEL YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ ( Genel Yönetim Kurulunun Yetkisi Olmayan Bir Konuda Sendika Genel Kurulunu İbra Ettiğinin Kabulünün Mümkün Olmadığı )
Y11.HDE. 2005/9057GENEL YÖNETİM VE ALT YAPI GİDERLERİ ( Davacı Kooperatif Ortağına Verdiği Borç Para Karşılığı Taahhüt Edilen Bitmiş Villa Verilememesi - Kooperatifin Amacına Ulaşıncaya Kadar Sorumluluğuna Engel Olmayacağı )
Y11.HDE. 2009/9281GENEL YÖNETİM VE ALT YAPI GİDERLERİ ( Genel Kurulca Onaylanırsa Kooperatif Ortaklığına Alınan Kişinin Sabit ve Peşin Aidat Ödeyerek Ortak Olabileceği - Kooperatifin Amacına Ulaşıncaya Kadar Yapılan Bu Giderlerden Ortağın Sorumlu Olabileceği )
Y13.HDE. 2015/29871GENEL ZAMANAŞIMI ( İtirazın İptali - Bononun Bir Yıl İçinde Keşideciye İbraz Edilmediği Bonoyu Tanzim Edene Karşı Yöneltilebilecek Talep Haklarının Vadeden İtibaren Üç Yıl Geçmekle Zamanaşımına Uğraması Sebebiyle Bononun Zamanaşımına Uğradığı Gerekçesiyle Davanın Redddedildiği/Vadesi Olmayan Ancak İmzası İnkar Edilmeyen Senet Bono Niteliğinde Olmayıp Adi Yazılı Belge Niteliğinde Olduğundan Genel Zamanaşımı Olan 10 Yıllık Zamanaşımının Uygulanması Gerektiği )
Y12.HDE. 2013/34573GENEL ZAMANAŞIMI ( Kambiyo Niteliği Taşımayan Takip Dayanağı Belgenin On Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olması Gerektiği - Genel Zamanaşımı Kuralının Uygulanacağı )
Y5.HDE. 1979/8150GENEL ZAMANAŞIMI ( Kapıcı Dairesini Mülkiyete Geçirme )
Y23.HDE. 2011/149GENEL ZAMANAŞIMI ( Kesin Hesap Protokolüne Bağlanan Alacak - Beş Yıllık Zamanaşımı Süresinin İcra Takibine Başvurulmakla Kesileceğinin Gözetilmesi Gereği )
Y11.HDE. 2005/13386GENEL ZAMANAŞIMI ( Kiralayanın Sözleşmeye Aykırı Davranışı - Dava BK'nun 125. Maddesinde Öngörülen Genel Zamanaşımına Tabi Olduğu )
Y4.HDE. 2006/11089GENEL ZAMANAŞIMI / CEZA ZAMANAŞIMI ( Bakanlık Personelinin Neden Olduğu Zararın Bir Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu - Ceza Zamanaşımı Süresinin Beş Yıl Olduğu )
YHGKE. 2013/4-1814GENEL ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Ayrıca Özel Olarak Bir Zamanaşımı Öngörülmediğinden Rücuen Tazminat Davalarında On Yıllık Zamanaşımı Süresinin Uygulanması Gerektiği - Dava Konusu Olayda Ödeme Tarihinden Davanın Açıldığı Tarihe Kadar On Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı )
Y5.HDE. 2013/8758GENEL ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Maddi Tazminat Davası - Tapu Sicilinin Tutulması Nedeniyle Uğranılan Zararlardan Devletin Sorumluluğu Kusursuz Sorumluluk Niteliğinde Olup Bu Davalar İçin On Yıllık Genel Zamanaşımı Süresinin Uygulanacağının Gözetilmesi Gerektiği )
Y5.HDE. 2013/15707GENEL ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Maddi Tazminat/Devletin Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Bütün Zararlardan Sorumluluğunun Kusursuz Sorumluluk Olduğu/On Yıllık Genel Zamanaşımı Süresinin Uygulanmasının Esas Olduğu - Tapulama İşlemlerinin Kesinleştiği Tarihten İtibaren Bu Sürenin Geçtiği )
Y20.HDE. 2011/16485GENEL ZAMANAŞIMI SÜRESİ (T.M.K'nın 1007. Md. Hükmüne Göre Açılacak Tazminat Davalarında Özel Bir Zamanaşımı Süresi Öngörülmediğinden 10 Yıllık Genel Zamanaşımı Süresinin Uygulanacağı - Tapu Sicilinin Tutulmasından Kaynaklanan Tazminat İstemi )
YİBGKE. 1943/30GENELEV AÇANLARA KİRALANAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN SÖZLEŞME ( Geçerli Olması )
Y1.HDE. 1985/2566GENELEV ÇALIŞANINI GENELEVDE ÇALIŞMAYA ZORLAMAK ( Kandırarak Aldığı Vekaletnameyle Taşınmazını Göstermelik Bir Fiyata Satmak )
Y13.HDE. 1976/2884GENELEV ORTAKLIĞI
Y8.CDE. 2000/20133GENELEVDE ÇALIŞAN KADINLAR ÜZERİNDE BASKI KURARAK HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAYAN SANIKLAR ( Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Teşekkül Etmek )
Y10.HDE. 2004/9482GENELEVDEKİ ÇALIŞMALARININ TESPİTİ TALEBİ ( 506 Sayılı Kanuna 2167 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 13. Madde Hükmüne Göre Genel Evlerde Çalışan ve Tescil Edilmiş Bulunan Kadınların Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibariyle Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Kabul Edilmesi )
Y4.HDE. 2002/12926GENELGE ( Bakanlığın Giriş Kartları Konusunda Belge Çıkardığının Dikkate Alınması )
Y9.HDE. 1998/2181GENELGE İLE İHBAR ÖNELİNİN YASAL SÜREYE İNDİRİLMESİ ( İhbar Tazminatının Yasal Süre Üzerinden Hesaplanması )
Y9.HDE. 2007/30949GENELGE İLE ÜCRET ZAMMI ( 4 Yıllık Okul Mezunlarına Yapılan Zammın 2 Yıllık Okul Mezunu Davacıya İşe Girişinde Uygulandığı - Yanlışlığın Farkedilmesiyle TİS'e Göre İntibakının Yapıldığı/Fark Taleplerinin Reddedileceği )
Y10.HDE. 2012/23860GENELGE KANUN İLİŞKİSİ ( Genelge İle Kanunun Çizdiği Sınırlar İçinde ve Üst Hukuk Normlarına Aykırı Olmamak Şartıyla Düzenleme Yapılabileceği/Kanunun Çizdiği Sınırları Daraltamayacağı - İsteğe Bağlı Sigortalılık Talebinin Kabulü )
Y10.HDE. 2010/1487GENELGELERDEKİ ORANLARIN DİKKATE ALINMASI ( Teknoloji ve Makine Kullanımının İşçilik Oranını Düşürdüğü - Konuya Dair Belge ve Bilgiler Işığında Değerlendirileceği/Genelgelerde Belirlenen Oranların Tespit Edilen Oranla Çelişkili Olup Olmadığının Araştırılacağı )
Y12.HDE. 2002/10554GENELGELERİN UYGULANMA ÖNCELİĞİ ( Yetkili Merciin Yetkisi Dahilinde Yürürlüğe Konan Genelgelerin Öncelikle Uygulanmasında Zaruret Bulunması )
Y11.HDE. 2001/8057GENELGENİN AMACI ( Üreticinin Mağduriyetini Giderebilmek, Ücretini Sürdürebilmek Ve Borcun Tahsilini Sağlamak Olduğu - Pamuk Destekleme Priminin Tahsili )
Y7.CDE. 1994/12961GENELGEYE AYKIRI YEDEK DEPOLAR ( Sanığın Bu Depolarda Kaçak Mazot Depolaması )
Y20.HDE. 2015/14449GENETİK ANNENİN EVLİ OLMAMASI ( Anne ve Baba İsminin Düzeltilmesi İstemi/Görevli Mahkeme - Dava Nüfus Kaydına Genetik Baba İsminin Yazılması Yönünden Soybağı Davası Olduğu/Uyuşmazlığın Özel Görevli Aile Mahkemesince Çözümleneceği )
Y18.HDE. 2015/22333GENETİK BABAYA KARŞI BABALIK DAVASI AÇILMASI ( Davanın Çocuğun Bir Başka Erkek İle Soybağı İlişkisi Kaldırılmadıkça Dinlenemeyeceği Gerekçesiyle Reddedildiği - Kocaya Karşı Soybağının Reddi Talebi İle Açılan Davanın Olumlu Sonuçlanmasının Babalık Davasının Yolunu Açacağı/Genetik İnceleme de Yaptırılmak Suretiyle Soybağının Reddi Davasında Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2009/18701GENETİK İNCELEME ( Hırsızlık - Suç Yerinde Elde Edilen Bulgular Üzerinde Moleküler Genetik İncelemeler Yapılabileceği ve Bunun Sadece Hakim Kararı İle Mümkün Olduğu )
Y9.HDE. 2007/511GENİŞ ANLAMDA ÜCRET ( Fazla Çalışma Ücreti Geniş Anlamda Ücret İçinde Değerlendirilmesi Gereği )
YHGKE. 2004/9-88GENİŞ ANLAMDA ÜCRET KAVRAMININ İÇERİĞİ ( Kıdem Tazminatına Esas Alınacak Olan Ücrete Teşvik İkramiyesinin Dahil Edilemeyeceği )
Y9.HDE. 2012/24203GENİŞ ANLAMDA ÜCRETİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİ DE KAPSAMASI ( Kıdem Tazminatı ve Ücret Alacakları Davasında İşçinin Fazla Çalışma Alacağının Kabul Edildiği - İşçinin İş Akdini Ücretlerin Ödenmemesi Nedeniyle Haklı Feshettiğinin Kabul Edileceği )
Y9.HDE. 2007/37108GENİŞ ANLAMDA ÜCRETİN KAPSAMI ( İkramiye Primi Yakacak Yardımı Giyecek Yardımı Fazla Mesai Hafta Tatili Genel Tatil Gibi Alacakların da Ödenmemesi Bu Kapsamda Değerlendirilmesi Gerektiği )
YHGKE. 1996/10-906GENİŞ YORUMLANMAMASI ( Dava Hakkını Önleyen Kuralların Hakkı Ortadan Kaldırmaması )
Y14.HDE. 1992/4958GENİŞLEMEYE ELVERİŞLİ SINIR ( Mera )
YCGKE. 1990/2-358GENİŞLETİCİ YORUM ( Cezaların Artırılamaması-Para Cezası )
YCGKE. 1995/6-366GENİŞLETİCİ YORUM ( Özel Tekerrür-Sanık Aleyhine Yoruma Gidilememesi-Tekerrür Süresine İlk Suçun mu İkinci Suçun mu Esas Alınacağı )
Y7.HDE. 1991/3692GENİŞLETİLEBİLİR SINIR ( Kadastro Tespitine İtiraz-Yüzölçümüne Göre Kapsamın Belirlenmesi )
Y7.HDE. 1990/15099GENİŞLETİLMEYE ELVERİŞLİ KELEME SINIR ( Tapu Kapsamının Yüzölçümle Belirlenmesi ve Tapu Fazlasının Zilyedlikle İktisap Edilebilmesi )
Y17.HDE. 1995/91GENİŞLETİLMEYE ELVERİŞLİ SINIR
Y7.HDE. 1986/211GENİŞLETİLMEYE ELVERİŞLİ SINIR ( Dağ ve Mera gibi Genişletilmeye Elverişli Sınırlı Tapu Kayıtlarının Kapsamının Değişmez Nitelikteki Sınırlara Bağlantı Kurulmak Suretiyle Belirlenmesi )
Y14.HDE. 2000/5185GENİŞLETİLMEYE ELVERİŞLİ SINIR ( Yüzölçümü Düzeltilmesi Şartının Oluşmaması )
Y9.HDE. 2015/27588GENİŞLETİLMİŞ ÜCRET ( Kıdem Tazminatına Esas Ücretin Belirlenmesi - Satış Rakamları ya da Başkaca Verilere Göre Hesaplanan Pirim Değişkenlik Gösterse de Kıdem Tazminatı Hesabında Genişletilmiş Ücret Kavramı İçinde Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2004/11922GENİŞLETİLMİŞ ÜCRET KAVRAMI ( Satış Elemanının Aldığı Prim Ücretinin Bu Kavram İçinde Değerlendirilmesi Gereği - Değişik Miktarlarda Olmasından Ziyade Sürekliliği ve Çalışılan İşin Niteliğinin Önemli Olduğu )
Y1.CDE. 2007/2879GENOTİP ÖZELLİKLERDE UYGUNLUK ( Sanığın İşyerindeki Havlu İle Çöp Kutusuna Attığı Giysileri Üzerindeki Kan Lekelerine Ait Genotip Özelliklerin Maktulünki İle Uygunluk Gösterdiği - Eyleme Doğrudan Katıldığının Kabul Edileceği )
Y1.HDE. 2014/10333GEOMETRİK DURUM ( Çekişme Konusu Taşınmazlarda Yapılan Uygulama İle Sınırlarının Değişip Değişmediği Değişme Olmuşsa Oluşan Yeni Geometrik Duruma Göre Davalının Müdahalesinin Bulunup Bulunmadığının Saptanması Gerektiği - Elatmanın Önlenmesi İstemi )
Y16.HDE. 2004/2201GEOMETRİK DURUM ( Kadastro Kanunu Uyarınca Genel Mahkemelerde Dava Konusu Olan Taşınmazların Geometrik ve Hukuki Durumunu Saptamak Görevinin Kadastro Hakimine Ait Olması )
YHGKE. 1999/8-841GEOMETRİK DURUM ( Taşınmazın Daha Önce Bir İşleme Tabi Tutulmasına Rağmen Geometrik Durumunun Belirlenmemiş Olması )
Y16.HDE. 2014/9965GEOMETRİK DURUM VE YÜZÖLÇÜM İLE SINIRLI HÜKÜM TESİSİ ( Uygulama Kadastrosundan Kaynaklı Dava - Bazı Bölümlerin Parsel Malikleri Adına Tescili Şeklinde Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği/Mahkemece Taşınmazların Yeni Oluşan Yüzölçümleri de Belirtilerek Yeni Geometrik Durumları ve Yüzölçümleriyle Tapuya Tesciline Karar Verileceği )
YHGKE. 1999/8-987GEOMETRİK DURUMUN TESPİTİ ( Tespit Tutanağının Yasal Biçimde Tamamlanması Koşulu )
Y7.HDE. 2004/4407GEOMETRİK DURUMUN ZEMİNDEKİ GERÇEK DURUMU YANSITMAMASI ( Tesbitlerin Hatalı Olarak Yapıldığı/Aynı Kök Tapu Kaydı Kapsamında Kalan Dava Dışı Taşınmazlardaki Hataların Hükmen Düzeltildiği – Taşınmazın Ortaklığın Giderilmesi Davası Sonucunda Paylaşılması )
YHGKE. 2003/16-5GEOMETRİK EŞİTSİZLİK ( Somut Olaydaki İddiaların Hukuka Uygun Yorumlanmasının Gerekmesi )
Y17.HDE. 2001/9991GEOMETRİK ŞEKİL ( Tespitlere Uygun Olarak Davalı Taraf Adına Tapuya Tesciline Karar Verilmesi Gerekirken Tespit Maliklerini ve Tespit Sırasındaki Geometrik Şekilleri Değiştirecek Şekilde Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
YHGKE. 1988/5-879GEOMETRİK ŞEKLİ SAPTANAN VE MALİK HANESİ BOŞ BIRAKILAN KADASTRO ( Tahdit ve Tespitlerinde Malik Hanesinin Belirlenebilmesi )
Y11.CDE. 2010/16131GERÇEĞE AYKIRI BANKA VEYA KREDİ KARTI ÜRETMEK ( Fiilin Sahte Banka veya Kredi Kartı Kullanarak Yarar Sağlamak Suçunun Unsuru yada Ağırlatıcı Nedeni Olmadığı - Bağımsız Suç Olduğu )
Y11.CDE. 2007/667GERÇEĞE AYKIRI BELGE DÜZENLEME ( İddia Olunan Sanığın Ne Şekilde "Gerçekte Var Olan Bir Alacağın Tahsilini Sağlamak Amacına Yönelik Olarak" Bu Belgeyi Düzenlediği de Karar Yerinde Açıklanıp Tartışılması Gerektiği )
Y11.CDE. 2003/1270GERÇEĞE AYKIRI BELGE DÜZENLEMEK ( Vergi Dairesine Sunduğu Belgeler Üzerinde Herhangi Bir Tahrifat Yapmaksızın Posta İşletme Müdürlüğünden Alacağını Tahsil Etmek Amacıyla Düzenlenmesi - Eyleminin TCK'nın 347. Maddesine Uyduğu )
Y11.CDE. 2003/8846GERÇEĞE AYKIRI BELGE DÜZENLEMEK ( Yasa Gereğince Düzenlenmesi Gereken Belgelerin Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Olarak Düzenlenmesinin Suçun Oluşumu için Yeterli Olup Bu Belgelerin Kullanılması ve Vergi Ziyaı Doğması Suçun Unsuru Olmaktan Çıkarılmış Olması )
Y11.CDE. 2009/4003GERÇEĞE AYKIRI BELGELERLE ALINAN ÇEKLER ( Keşide Edilmesi Halinde Çekleri Alanın Aldatılıp Ondan Çıkar Sağlanması Nedeniyle İlgili Banka Şubesinden Karşılıksız Çıkan Çek Suretleri İstenip Çeklerin Kimler Lehine Düzenlendiğinin Belirlenmesi Gerektiği - Dolandırıcılık )
Y12.HDE. 2007/11321GERÇEĞE AYKIRI BEYAN ( 3. Kişinin Haciz İhbarnamesine İtiraz Ettiği/İtirazın Kaldırılması İçin Dava Açılamayacağı - 2004 S.K. Md. 338 Kapsamında Dava Açılabaileceği )
Y12.HDE. 2003/19030GERÇEĞE AYKIRI BEYAN ( Alacaklının Tazminatla Sorumlu Tutulmasına İlişkin Talep - Merciice Genel Hükümlere Göre Yargılama Yapılıp Sonuca Gidilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2004/1791GERÇEĞE AYKIRI BEYAN ( Devir İşlemlerinde Usulsüzlük Yapıldığı - Anılan Bankanın Tasfiye İşlemleri Sırasında Kamu Otoritesine Hitaben Düzenlenen Belgelerde Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunulması Kamu Davası Açılması İçin Yeterli Olduğu )
Y12.HDE. 2006/19147GERÇEĞE AYKIRI BEYAN ( Haksız Fiile Dayalı Talep - Tazminat Miktarı 1. Haciz İhbarnamesinde İstenen Miktarı Aşamayacağı )
Y4.CDE. 2006/1554GERÇEĞE AYKIRI BEYAN ( Katılan Aleyhine Sulh Ceza Mahkemesinin Dosyası İle Açılan Kamu Davası Sonucunun Beklenerek Sözü Edilen Dosyada Ulaşılacak Kanaat ve Gerekçeler İncelenmek Suretiyle Sanığın Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunup Bulunmadığının İrdelenmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/9242GERÇEĞE AYKIRI BEYAN ( Sanıkların Yaptıkları İthalat İle İlgili Gümrük Giriş Beyannamelerini Sahte Olarak Düzenleyip Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunarak Eksik Vergi Ödemeleri Nedeniyle Kaçakçılık Suçunun Oluştuğu )
Y11.HDE. 2000/6073GERÇEĞE AYKIRI BEYAN ( Sigortalının Sigorta Sözleşmesi Yapılırken Teklifnamede Mide Kanseri Olduğunu Bildirmemesi Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Olarak Addedilemeyeceği )
Y8.CDE. 2014/24293GERÇEĞE AYKIRI BEYAN ( Sözleşme ve Eki Belgelerde Sahtecilik - Bankadan Kredi Kartı Talep Formu ile Eklerinin Talep Edileceği/Suç Niteliğinin Tespiti )
YHGKE. 1998/8-537GERÇEĞE AYKIRI BEYAN ( Üçüncü Şahsın )
Y4.CDE. 2007/9323GERÇEĞE AYKIRI BEYAN ( Yalan Tanıklık - Mahkeme Huzurunda Olayı Görmediğini Mağdurun Ricası ve Hatırına Binaen Yalan Tanıklık Yaptığını Söylemesi Karşısında Hangi Anlatımın Gerçeğe Aykırı Olduğunun Saptanması Bakımından Adı Geçen Sanığın Sanık Olduğu Davanın Sonucunun Beklenmesi Gereği )
Y8.HDE. 2005/1168GERÇEĞE AYKIRI BEYAN ( Yerel Bilirkişiler Hakkında Kesinleşmiş Ceza Mahkemesi Kararı ile Sabit Olmadıkça Yargılamanın Yenilenmesi İstenemeyeceği )
Y4.HDE. 2013/10176GERÇEĞE AYKIRI BEYAN NEDENİYLE ZARAR ( Alacağın Yabancı Ülke Belediye Kararına Dayalı Olduğu - Dava Dilekçesinde Belirtilen Taşınmazlardan Borçlunun Adına Kayıtlı Olanların İhtiyaten Haczine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2010/14173GERÇEĞE AYKIRI BEYAN SÖZLEŞME VE EKİ BELGELERDE SAHTECİLİK ( Sanığın Sahte Sürücü Belgesi İle Kredi Kartı Sözleşmesi İmzaladığı - Sanık Adına Herhangi Bir Kart Düzenlenmemiş İse Bu Suçun Oluşacağı )
Y8.CDE. 2014/21644GERÇEĞE AYKIRI BEYAN SÖZLEŞME VE EKİ BELGELERDE SAHTECİLİK / RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın Kredi Kartı Başvurusunda Bulunduğu Sırada İbraz Ettiği Sahte Belgelerin Araştırılması Sonucu Gerçek Olmadığının Anlaşıldığı - Eylemin 5464 S. Kanun'un 37/2 ya da Belgelerin Niteliğine Göre T.C.K.'nun 204/1. Md. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı )
Y19.CDE. 2015/21756GERÇEĞE AYKIRI BEYAN VE TAZMİNAT ( Şikayetçinin İİK. 338. Maddesi Uyarınca Cezalandırma İsteği İle Birlikte Aynı Kanunun 89/4. Maddesi Uyarınca da Tazminat İsteminde Bulunması - Mahkemece İİK. 89/4. Maddesindeki “İcra Mahkemesi Tazminat Hakkındaki Davayı Genel Hükümlere Göre Halleder” Hükmü Gözetilerek Şikayetçi Vekilinin İİK. 89/4. Maddesi Uyarınca Tazminat Talebi Hakkında da Hüküm Kurulması Gerekeceği )
Y20.HDE. 2015/14449GERÇEĞE AYKIRI BEYANA DAYALI OLUŞTURULAN NÜFUS KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ ( Genetik Annenin Evli Olmadığı - Anne Adının Silinip Genetik Anne Adının Yazılması ve Kayden Baba Olan Kişinin İsminin Silinmesi İstemi/Dava Nüfus Kaydına Genetik Baba İsminin Yazılması Yönünden Soybağı Davası Olduğu - Aile Mahkemesinin Görevli Olduğu )
YHGKE. 1998/8-537GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNAN SANIKLARIN CEZALANDIRILMASI VE TAZMİNAT
Y16.HDE. 2011/2199GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA ( 30.07.2003 T. ve 25184 S. Resmi Gazetede Yayımlanan 2004 S.K. 352 M. Değişikliğin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği - Değişiklik Uyarınca Dava ve Cezanın Düşeceğinin Kararda Belirtilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2009/16.HD-15GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA ( Alacaklı Vekilince Elden Sunulan Müzekkere Sonucu Aynı Gün Borçlunun Taşınmazlarına Haciz Konulduğu - Müzekkerenin Dosyaya Giriş Tarihinin Belli Olmadığı/Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesinin Uygulanacağı )
Y6.CDE. 2014/2232GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA ( Başkasının Kimlik Bilgilerini Kullanma/Sanığın Yakalandığında İsminin Başka Olduğunu Beyan Ettiği Fakat Emniyete Getirildiğinde Gerçek Kimliğini Beyan Ettiği - Öngörülen 3 Yıllık Zamanaşımı Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Geçmiş Olduğu/Kamu Davasının Düşürülmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2012/15700GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA ( Davalı Bankanın Çalışanlarının Eyleminin Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak Başlığı Altında Düzenlenen Suç Kapsamında Olabileceği Gözetildiğinde Olayda Uygulanacak Ceza Zamanaşımı Süresinin 8 Yıl Olduğu - Manevi Zararın Ödetilmesi İstemi )
Y11.CDE. 2009/2996GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA ( Doğrudan Gelir Desteği İçin Yapılan Başvuruda Bildirilen Tarımsal Faaliyet Alanının Tarım Müdürlüğünce Yapılan Tespitten Farklı Olması - Farkın Hata ve Yanılma Payı Sınırları İçinde Kaldığı Gözetilerek Dolandırıcılık Suçunun Oluşmadığının Kabulü Gereği )
YHGKE. 1971/326GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA ( Haciz İhbarnamesine Karşı )
Y16.HDE. 2010/4170GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA ( Hacizli Malları Mal Beyanında Bildirmeme - Sanığın Mal Beyanında Bildirdiği Taşınmaz ve Dilekçesinde Bildirmediği Aracın Değeri Hacizli Dosya Alacağını Karşılamadığından Sanığın Beraati Yerine Cezalandırılmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y11.CDE. 2009/20982GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA ( Resmi Belgelerin Düzenlenmesinde Yalan Beyan - Yerleşim Yeri Adreslerinin Tutulmasında Kişilerin Yazılı Beyanı Esas Alındığı - Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunanlara İdari Para Cezası Verileceği/Söz Konusu Eylemin Yaptırımının İdari Para Cezası Olduğu )
Y16.HDE. 2009/2006GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA ( Sanığa Duruşma Davetiyesinde CMK. İle İİK.'na Göre Açıklama Yazılması Gerekirken HUMK.'na Göre İhtarat Yazılması Yokluğunda Yargılama Yapılması - Savunma Hakkının Kısıtlandığı )
Y19.CDE. 2015/19075GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA ( Sanığın Mal Beyanının İİK'nın 74. Maddesinde Öngörülen Unsurları Taşımadığının Anlaşılması Sebebiyle Beraati Yerine Mahkumiyetine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Davanın ve Cezanın Düşmesi )
Y16.HDE. 2008/9487GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA ( Sanıklara Tebliğ Edilen Duruşma Davetiyesine Yazılması Gereken Yokluklarında Yargılama Yapılacağına İlişkin Açıklama Bulunmadığı - Savunma Haklarının Kısıtlandığı )
Y17.HDE. 2003/2207GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA ( Suçun Üç Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )
Y19.CDE. 2015/21968GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA ( Şikayetçi Vekili Şikayet Dilekçesinde İİK'nın 338. Maddesi Uyarınca Cezalandırma İstemi İle Birlikte Aynı Kanun'un 89/4. Maddesi Uyarınca Tazminat İsteminde Bulunduğu/Tazminata Dair Dava İle İlgili Olarak Yargılamanın Yapılabilmesi İçin Harcının Yatırılması Gerektiği Cihetle Şikayetçi Vekiline Eksik Dava Harcını Yatırması Hususunda Süre Verilerek Sonucuna Göre Hukuki Durumun Takdiri Gerektiği )
Y19.CDE. 2015/4015GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA ( Tüzel Kişiliğin Şikayeti Halinde Şikayet Dilekçesinde Gösterilmeyen Kişilerin Araştırılmasına ve Cezalandırılmasına İmkan Bulunmadığından Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Tüzel Kişiliğin Şikayetinde Kişi Belirtilmediği İçin Dilekçenin Reddi Yerine Beraat Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y19.CDE. 2016/5677GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA (Birinci Haciz İhbarnamesine Sanığın Vekili Aracılığıyla İtirazda Bulunması ve Vekilin Beyanından Dolayı Asilin Sorumlu Tutulamayacağı Gözönünde Bulundurulduğunda Sanığın Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y19.CDE. 2015/21533GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA (Sanıkların Üzerine Atılı “Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak” Suçunun Takibi Şikayete Bağlı Olup İlk Gönderilen Haciz İhbarnamesine İtiraz Edilmiş Olması ve Sonradan Gönderilen Haciz İhbarnamelerinin Geçersiz Olması Nedeniyle Şikayetçi Vekilinin Haciz İhbarnamesine İtiraz Ettiği Tarihten İtibaren İİK'nın 347. Maddesinde Düzenlenen Sürelerin Geçtiği/Şikayet Hakkının Düşürülmesi Yerine Beraat Kararı Verilmesinin İsabetsizliği)
Y9.HDE. 1997/15646GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA SEBEBİYLE DERHAL FESİH ( İşverenin Feshinin Haklı Olması Nedeniyle Tazminat İstemlerinin Reddi )
Y16.HDE. 2010/4359GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA SUÇU ( 2004 S.K. 347. Maddesinde Belirtilen Bir Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçmiş Olduğu - Şikayet Süresi Geçmesi Nedeniyle Müştekinin Şikayet Hakkının Düşürülmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 1996/3543GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA SUÇU ( Aynı Davada Tazminat da İstenmesi )
Y8.CDE. 1993/8410GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA SUÇU ( Borçlunun Beyanda Bulunması ve Aksinin İspatlanması Gereği )
Y8.CDE. 1995/17691GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA SUÇU ( Bütün Malların Bildirilmemesi )
Y19.CDE. 2016/8549GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA SUÇU ( Mahkemeye Sunulan Bilgilerin Vekil Aracılığı ile Olduğu - Vekilin Beyanından Dolayı Asilin Sorumlu Tutulamayacağının Gözönünde Bulundurulduğunda Sanığın Beraatine Karar Verilmesi Gereği/Gerçeğe Aykırı Beyan/Şikayet Dilekçesi/Beraat Kararı )
Y16.HDE. 2010/4595GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA SUÇU ( Sanığın Kendisine Tebliğ Edilen Ödeme Emrine Yasal Süreyi Geçirdikten Sonra Mal Beyanında Bulunmuş Olduğu - Yasal Süreden Sonra Yapılan Mal Beyanının Geçersiz Olduğu/Sanığın Beraatine Karar Verileceği )
Y16.HDE. 2013/4707GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA SUÇU (Sanığın Mal Beyanında Bildirmediği Aracının Üzerinde Başka Haciz Bulunduğu - Sanığa Ait Aracın Değeri Belirlenip Satışı Halinde Üzerindeki Diğer Hacizli Dosya Alacaklarının Karşılanmasını Müteakip Bu Dosya Borcu Yönünden Alacaklıyı Tatmin Edebilecek Miktarda Bir Paranın Kalıp Kalmayacağının Tespit Edilerek Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayin Edileceği)
Y16.HDE. 2010/5452GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( 3. Kişinin 1. Haciz İhbarnamesine İtirazı - Tebliğ Edildiği ve İtirazda Bulunduğu Tarihler İtibariyle Asıl Borçlunun Banka Hareketleri Araştırılmadan Hüküm Verilemeyeceği )
Y16.HDE. 2010/3032GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( 3. Kişinin Cezalandırılması İsteği Cezanın Kişiselliği ve Prensibi de Dikkate Alınmak Suretiyle Ayrı Bir Yargılama Usulüne Tabi Olup Tazminat İstemi Yönünden Davanın Genel Hükümlere Göre Çözümlenmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2010/7656GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( 5237 S.K.'da Yer Alan Zararın Giderilmesi Karşılığında Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırıma Çevrilmesi Hükmünün 2004 S.K. Md. 354'ün Tatbikinin Gerektiği Hallerde Uygulanamayacağı )
Y17.HDE. 2005/5986GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( 5237/m.7 ve 5252/m.9 Uyarınca Sanığın Hukuki Durumunun 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5358 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükümleri de Nazara Alınarak Yeniden Değerlendirilmesi Gereği )
Y16.HDE. 2007/5343GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 28/10. Maddedeki İkibin Liralık Kesinlik Sadece Başvuru Üzerine Verilen Kararlar İçin Olduğu )
Y11.CDE. 2012/15398GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Beraate ve Tazminat İsteminin Reddine Karar Verilmesine Rağmen Kendisini Vekil İle Temsil Ettiren Sanık Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y8.CDE. 1993/8582GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Beyan İİK m.74'e Uygun Olunca Suç Oluşur )
Y17.HDE. 2003/4126GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Cep Telefonu İle Bildirilmemesi Suç Teşkil Etmeyen 2 Adet Çekyatı Bildirmemenin Suçun Kanıtı Olamayacağı )
Y16.HDE. 2004/14092GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Cezanın Nev'i ve Miktarına Göre 3 Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
Y8.CDE. 2006/5136GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Dilekçeyi veya Dava Beyanını Alan İcra Mahkemesi Duruşma İçin Hemen Bir Gün Tayin Edip Şikayetçinin İmzasını Alır ve Maznuna Celpname Göndereceği - Şahit Gösterilmişse O da Celp Olunacağı )
Y16.HDE. 2008/5596GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Esnaf Odasının Üyelerinden Topladığı Aidatın Borçlunun 3. Şahıslardaki Alacağı Olarak Değerlendirilemeyeceği-Haciz İhbarnamesine İtiraz Eden Esnaf Odasının Bu Suçu İşlemeyeceği )
Y16.HDE. 2008/8943GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Geçim Kaynak ve Olanakları İle Borcun Ne Şekilde Ödeneceği Bilgisini İçermeyen Beyanın Usule Uygun Mal Beyanı Olmadığı )
Y16.HDE. 2010/2718GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Haciz İhbarnamesine Verilen Cevabın Gerçeğe Aykırı Olması Nedeniyle Üçüncü Kişinin Cezalandırılması ve Tazminat - Ceza Yargılamasıyla Hukuk Yargılamasının Ayrı Usullere Tabi Olduğu Her Bir Talebin Tabi Olduğu Usullerle Görülmesi Gereği )
Y16.HDE. 2010/9150GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Haciz İhbarnamesine Verilen Cevapta - Tazminat ve Cezalandırılma İstemiyle Birlikte Açılan Davalara Ceza Mahkemesi Sıfatıyla Bakılacağı )
Y16.HDE. 2007/279GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Herkesin Evinde Bulunabilecek Eşyaların Beyan Edilmemesi Gerçeğe Aykırı Mal Beyanı Suçunu Oluşturmadığı )
Y16.HDE. 2010/5407GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Hükme Dayanak Yapılan Raporda Adı Geçen Bilirkişilerin Kimlik Tespitleri Yapılmaması Yemin Verilmeden Rapor Alınmasının Hatalı Olduğu )
Y16.HDE. 2010/8955GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Hükmün Esasını Teşkil Eden Kısa Kararda Yargılama Gideri Vekalet Ücreti Karar ve İlam Harcı İle İlgili Hüküm Kurulmadığı Halde Gerekçeli Kararda Yer Verilmesinin İsabetsizliği )
Y16.HDE. 2008/8335GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( İcra Mahkemesi İİK'nun 89/4 ve 338. Maddeleri Uyarınca Açılan Davalara Ceza Mahkemesi Sıfatıyla Bakacağı )
Y16.HDE. 2007/2429GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( İkibin YTL'ye Kadar Olan Mahkumiyet Hükümlerinin Kesin Olduğu - Temyizinin Mümkün Olmadığı )
Y16.HDE. 2010/5197GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Ltd. Şti'nin Asıl Borçlu Şirkete İtiraz Tarihinde Borcu Olup Olmadığı Konusunda Uzman Elektrikçi Muhasebeci ve Hukukçudan Oluşan Bilirkişi Kurulundan Yapılan İşin Miktarı Ödemeleri İçeren Defter Kayıt ve Banka Hesapları Üzerinde Karşılaştırmalı İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
Y8.CDE. 1991/10948GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Mal Beyanı Geçerli Değilse Suç Oluşmaz )
Y16.HDE. 2010/3945GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçunun Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildiği ve Buna Bağlı Olarak Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak Suçundan Dolayı da Ceza Verilemeyeceğinden Bahisle Sanıkların Beraatlarına Karar Verilemeyeceği )
Y16.HDE. 2009/2755GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Mazereti Hakkında Karar Vermeden Müştekinin Yokluğunda Sanığın Beraatine Karar Verilemeyeceği )
Y17.HDE. 2004/12072GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Mercii Kararının Taalluk Ettiği İşin Niteliği Bakımından Temyiz Tetkikatının Duruşmalı Olarak Yapılmasına HUMK.nun Hükümleri Müsait Bulunmadığından Davacı Vekilinin Bu Yoldaki İsteğinin Reddi Gereği )
Y16.HDE. 2008/3172GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Sanığa Ait Araç Üzerinde Rehin Sözleşmesi Olduğu Bildirildiğine Göre Mahkemece Rehin Sözleşmesi Getirtilip Miktarı ve Bakiye Borcu İle Dosya Alacağı Karşılaştırılarak Dosya Borcunu Ödemeye Yetip Yetmeyeceğinin Saptanması Gerektiği )
Y16.HDE. 2010/3566GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Sanığa C.M.K.'nun 195. Maddede Yazılı İhtaratı İçeren Duruşma Davetiyesi Tebliği İle Yetinilerek Yokluğunda Yargılamaya Devamla Cezalandırılmasına Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
Y9.CDE. 2013/6076GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Sanığın Hakkında Hakaret ve Tehdit Suçundan Yapılan Soruşturmada Savcı/Kovuşturmada Hakim Huzurunda Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğu - Yalan Tanıklık Suçunun Oluştuğu )
Y17.HDE. 2005/5987GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Sanığın Hukuki Durumunun 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5358 Sayılı İİK'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükümleri de Nazara Alınarak Yeniden Değerlendirilmesi Gereği )
Y17.HDE. 2005/855GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Sanığın Mal Beyanı Dilekçesinde Yaşamını Ne Şekilde İdame Ettirdiğini Açıklamaması )
Y7.HDE. 2002/1744GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Sanığın Mal Beyanında Geçimini Ne Şekilde Temin Ettiği Belirtilmediğinden Beyanın İİK.nun 74. Maddesine Uygun Olmaması - Suçun Unsurlarının Oluşmadığı )
Y16.HDE. 2010/724GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Sanığın Mal Bildiriminde Borcu Ne Biçimde Ödeyeceğini Belirtmemesi Sebebiyle Mal Beyanının İİK'nun 74. Md.sinde Düzenlenen Şartları Taşımadığı - Sanığın Beraati Gereği )
Y17.HDE. 2005/11295GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Sanığın Süresinde Verdiği Mal Beyan Dilekçesinin Geçim Kaynaklarını İçermediği İİK.nun 74. Maddesine Uygun Bulunmadığından Suçun Oluşmayacağı )
Y16.HDE. 2003/8595GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Sanık Olarak Tüzel Kişinin Gösterilmesi- Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak Suçundan Beraat Etmesi )
Y8.CDE. 1991/2562GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Sanık Yerine Vekilinin Mal Beyanında Bulunması )
Y16.HDE. 2007/3706GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Sanıklara Yöneltilen Suç Hakkında İddianame İle Dava Açılmasının Gerekmediği - İcra Mahkemesince Verilecek Dilekçe İle Yargılamaya Başlanacağı )
Y16.HDE. 2007/4069GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Sanıkların Yetkilisi Olduğu Konut Yapı Kooperatifinin Sözkonusu Ltd.Şti.'e Borcunun Bulunup Bulunmadığını Net Olarak Vurgulamayan Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Hüküm Verilemeyeceği )
Y8.CDE. 2000/22829GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Suçun Oluşması İçin Mal Bildiriminin Gerekli Şartları Taşıması Mecburiyeti )
Y8.CDE. 1993/3403GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Suçun Teşkili İçin Beyanın İİK m.74'e Uygun Olması Gereği )
Y17.HDE. 2005/9991GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Suçundan Şikayette Bulunulması - İstem Dışına Çıkılarak İİK.nun 337. Maddesinde Düzenlenen "Mal Beyanında Bulunmamak" Suçundan Hüküm Kurulması İsabetsiz Olduğu )
Y17.HDE. 2003/10844GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Şikayet - İstem Dışına Çıkılarak Mal Beyanında Bulunmamak Suçundan Mahkumiyet Hükmü Kurulamayacağı )
Y16.HDE. 2011/7857GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Şikayet Dilekçesinde Borçlu Tüzel Kişiliği Temsil Eden Şirket Yetkilisinin İsmen Belirtilmemesi - Şikayet Dilekçesinde Gösterilmeyen Kişilerin Araştırılması ve Cezalandırılması Mümkün Olmadığından Davanın Reddi Gerekirken Beraat Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y16.HDE. 2008/8990GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Şikayet Hakkının Fiilin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Üç Ay ve Her Halde Bir Yıl Geçmekle Düşeceği )
Y8.CDE. 1991/4643GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Şikayet Süresinin Geçirilmesi )
Y16.HDE. 2007/3366GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Şikayetçi Vekilinin Dilekçesinde Borçlu Tüzel Kişiliği Temsil Eden Yetkilinin İsmini Belirtmemesi - Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2012/20181GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Şikayetçinin Taraf Olduğu Toplu Dosyalar İçin 1 Saatlik Zaman Belirlendiği - Davaların Duruşmanın Bitmesi Muhtemel Olan ve Sonraki Duruşmaların Başlayacağı Saate Kadar Bekleneceği )
Y11.CDE. 2012/17484GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Taşınmazın Değerinin Diğer Dosyalardaki Borçları Karşılayıp Karşılamadığının Tespit Edileceği - Karşılamıyorsa ya da Ancak Karşılıyorsa Atılı Suçun Oluşmayacağı )
Y16.HDE. 2011/3987GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Taşınmazların Diğer Hacizli Dosya Alacaklarını Karşıladıktan Sonra Bu Takip Dosyası Borcu Yönünden Alacaklıyı Tatmin Edebilecek Miktarda Bir Paranın Kalıp Kalmayacağı Yönünde Bir İnceleme Yapılması Gerektiği)
Y16.HDE. 2008/1358GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Tazminatın Ödenmesine İlişkin Kararın Onanmasından Sonra Davacının Davadan Feragat Etmesi 3.Şahsın Sözkonusu Şahsa Borçlu Olmadığını Göstermediği )
Y16.HDE. 2004/8950GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Tüzel Kişiliğin Sanık Olarak Gösterildiği Şikayet Dilekçesine Dayalı Olarak Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
Y16.HDE. 2011/7845GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Üçüncü Şahıs Sanığın Adı Geçen Amcası İle Aynı Adreste Birlikte Oturup Oturmadığı ve Buna Göre Yapılan Tebligatın Geçerli Olup Olmadığı Saptanarak Karar Verileceği )
Y16.HDE. 2011/951GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK (Sanığın Hacizli de Olsa Taşınmazlarını Bildirmemiş Olması Üzerine Atılı Suçun Oluşumu İçin Yeterli Olduğundan Taşınmazların Değeri ve Hacizli Dosya Alacaklarının Miktarının Saptanması Gerektiği)
Y16.HDE. 2003/13121GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK SUÇU ( 2 Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu - Sürenin Sanığa Şikayet Dilekçesine Havi Açıklamalı Davetiyenin Tebliğ Edildiği Tarihte Başlayacağı )
Y16.HDE. 2003/7415GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK SUÇU ( Ceza Yasası Uyarınca İki Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olması )
Y16.HDE. 2003/9823GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK SUÇU ( Dava Zamanaşımı Kesen Sebeplerin Mevcut Bulunmadığı - 2 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği/Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
Y16.HDE. 2006/5136GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK SUÇU ( İİK'nun 338. Maddesinde Alacaklının Şikayeti Arandığı Gibi Bu Maddede Düzenlenen Suç Yönünden Farklı Bir Muhakeme Usulü de Öngörülmediği - İtirazın Kabulü Gereği )
Y16.HDE. 2003/12828GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK SUÇU ( Ödeme Emri/Süre Geçtikten Sonra Mal Beyanında Bulunmak - Oluşmayacağı )
Y16.HDE. 2010/5180GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK SUÇU ( Sanıklar Hakkında 3 Ay Hapis Cezası ve Tazminat Kararı - 2004 S. Kanun Md. 354'te Yazılı Sebeplerlerden Dava ve Cezanın Düşeceğinin Kararda Belirtilmesi Gerektiği )
Y19.CDE. 2015/3539GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK SUÇU ( Tazminat İstemi - Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Tarihinde Takibin Henüz Kesinleşmediğinin Anlaşıldığı/İhtiyati Haciz Kararına İstinaden Gönderilen Birinci Haciz İhbarnamesine Verilen Cevabın Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçunu Oluşturmayacağı )
Y16.HDE. 2004/7772GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK SUÇU ( Üçüncü Kişinin Kendisine Tebliğ Edilen Haciz İhbarnamesine Karşı Borçluya Hiçbir Borcunun Olmadığını Beyan Etmesine Karşın Hakkında Borçlu Tarafından Yapılıp da Kesinleşen Takip Bulunması Nedeniyle )
YCGKE. 2013/11-647GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK SUÇU ( Yerel Mahkeme Direnme Hükmünün Bozma İlamı ve Duruşma Günü Sanığa Tebliğ Olunmadan Direnme Kararı Verilmek Suretiyle Savunma Hakkının Kısıtlanması İsabetsizliğinden Sair Yönleri İncelenmeksizin Bozulmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2005/3129GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK SURETİYLE DGD BAŞVURUSU ( Okuma Yazması Olmayan Sanığın Başka Bir Şahıs Tarafından Hatalı Olarak Doldurulan DGD Başvuru Evraklarını İmzalayarak Müracaatta Bulunması )
Y2.HDE. 2010/8528GERÇEĞE AYKIRI BEYANLA OULUŞTURULAN NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI ( Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Görevinde Olduğu - Aile Hukukundan Doğan Dava ve İşlerden Olmadığı )
YCGKE. 2003/7-151GERÇEĞE AYKIRI BEYANNAME ( Yasa Dışı Yollarla veya Gerçeğe Aykırı Beyanname veya Belge İbrazı İle Gümrüğü Yanıltmak Suretiyle İthali Yasak Bir Eşyayı İthal Etmenin Yasal Olmaması )
Y1.HDE. 2002/13672GERÇEĞE AYKIRI BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kasten Gerçeğe Aykırı Rapor Verdiklerinin Sübut Bulmaması Halinde Yargılanmanın Yenilenmesine Karar Verilemeyeceği )
Y20.HDE. 2006/7338GERÇEĞE AYKIRI BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yargılamanın İadesi Sebeplerinin Varlığının Yargılamanın Yenilenmesi Yoluyla Kanıtlanıp Önceki Karar Hükmen Kaldırılıncaya Kadar Gezici Arazi Kadastro Mahkemesi'nin Verdiği Karar Kesin Olduğu )
Y11.HDE. 2005/13552GERÇEĞE AYKIRI BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yeni Bir Bilirkişi Heyeti Oluşturularak Yeni Bir Rapor Alınması Gerektiği )
Y4.CDE. 2005/7221GERÇEĞE AYKIRI BİLİRKİŞİ RAPORU VERMEK ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 ve 5271 Sayılı Yasalar Gözönünde Bulundurularak Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi Gereği )
Y8.CDE. 2017/6611GERÇEĞE AYKIRI BİLİRKİŞİLİK (İcra Müdürlüğünce Dosya Kapsamındaki Taşınmazın Değerini Belirlemek İçin Bilirkişi Olarak Görevlendirilen Sanığın Kıymet Takdir İşleminde Gerekli Usullere Uymaması - İcra Müdürlüğünün Kanunda Sayılan Yargı Mercilerinden Olmadığı Bilirkişinin Ceza Kanunu Bakımından Kamu Görevlisi Sayılacağı Eylemin Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik Suçunu Değil Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturduğu)
Y4.CDE. 2016/13761GERÇEĞE AYKIRI BİLİRKİŞİLİK YAPMA SUÇU (Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtiraz - Alınan Raporda Şüpheliler Tarafından Hazırlanan Rapor İle Şikayetçi Tarafından İbraz Edilen Raporun Farklı Projelere Bakılarak Hazırlandığının Belirtildiği/Her İki Projenin Onaylı Olup Olmadığının Araştırılacağı/İtirazın Kabulü Gerektiği)
Y11.CDE. 2009/4462GERÇEĞE AYKIRI DEĞİŞİK İSİMLERLE DÜZENLENEN KİMLİKLERLE KREDİ KARTI KULLANMA ( Başkasına Ait Nüfus Cüzdanı Kullanmak Suretiyle Banka Şubesinden Gerçeğe Aykırı Kredi Kartı Alıp Kullanmak - Yenilenen Suç Kastı ile Hareket Edildiğinden Ayrı Ayrı Suç Oluştuğunun Kabulü Gereği )
Y6.CDE. 1995/3466GERÇEĞE AYKIRI DEMİRBAŞ DEFTERİ DÜZENLEYİP İHALE KOMİSYONUNA VERMEK ( TCK 343. ve 2886 Sayılı Yasanın 83/c Maddesindeki Suçu Oluşturması )
Y11.CDE. 2015/2341GERÇEĞE AYKIRI DÜZENLENEN FATURANIN NOTERDEN TASDİK EDİLMESİ VE BELGEYİ İHALE KOMİSYONUNA SUNMA (Resmi Belgede Sahtecilik - Faturanın Notere Onay İşleminin Gerçek Olup Olmadığının Gerçek İse Kim ya da Kimlerin Onaylattığının İlgili Noterlikten Sorulması ve Buna Dair Belgenin Onaylı Örneğinin İstenmesi Gerektiği)
Y21.CDE. 2016/10365GERÇEĞE AYKIRI DÜZENLENEN İKAMETGAH İLMÜHABERİNİ KULLANMAK ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Sanık Lehine Olan 765 S. T.C.K'da Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Düşürüleceği )
Y21.CDE. 2015/8218GERÇEĞE AYKIRI EVLENME AKTİ EVRAKI DÜZENLEMEK (Nüfus Hizmetleri Kanunu'na Muhalefet - Suçun Görev Sebebiyle İşlenmiş Olduğunun Anlaşılması Karşısında Sanık Hakkında Yetkili Merciden Soruşturma İzni Alındıktan Sonra Dava Açılması Gereği)
Y11.CDE. 2017/4256GERÇEĞE AYKIRI EVRAK DÜZENLEME ( İşletmeci veya Adına İş Yapan Temsilcisine Abonelik Kaydı Sırasında Abonelik Bilgileri Konusunda Gerçek Dışı Belge ve Bilgi Verilemeyeceği - Kişinin Bilgi ve Rızası Dışında Tesis Edilmiş Olan Aboneliklerin Kullanılamayacağı/Özel Hüküm Niteliğinde Bulunan Düzenleme Gözetilerek Ön Ödeme Önerisinde Bulunup Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2017/4277GERÇEĞE AYKIRI EVRAK DÜZENLEME ( İşletmeci veya Adına İş Yapan Temsilcisine Abonelik Kaydı Sırasında Abonelik Bilgileri Konusunda Gerçek Dışı Belge ve Bilgi Verilemeyeceği - Kişinin Bilgi ve Rızası Dışında Tesis Edilmiş Olan Aboneliklerin Kullanılamayacağı/Özel Hüküm Niteliğinde Bulunan Düzenleme Gözetilerek Ön Ödeme Önerisinde Bulunup Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gerektiği )
Y21.CDE. 2015/9927GERÇEĞE AYKIRI EVRAK DÜZENLEME ( Kişinin Bilgisi ve Rızası Dışında İşletmeci veya Adına İş Yapan Temsilcisi Tarafından Abonelik Tesisi İşlemi veya Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt İşlemi Yapılamayacağı/Evrakta Değişiklik Yapılamayacağı - Gerçeğe Aykırı Evrak ile Tesis Edilen Aboneliklerin Kullanılamayacağı/Sanığa Ön Ödeme Önerisinde Bulunulmasından Sonra Sonucuna Göre Hukuki Durumunun Takdirinde Zorunluluk Bulunduğu )
Y11.CDE. 2014/359GERÇEĞE AYKIRI EVRAK DÜZENLEMEK ( Kişinin Bilgisi ve Rızası Dışında İşletmeci veya Adına İş Yapan Temsilcisi Tarafından Abonelik Tesisi İşlemi veya Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt İşleminin Yapılamayacağı ve Kullanılamayacağı - Gerçeğe Aykırı Evrak Düzenlemek veya Değiştirmek Suretiyle Kişinin Bilgi ve Rızası Dışında Tesis Edilmiş Olan Aboneliklerin Kullanılamayacağı/5809 S. K. Hükümlerine Göre Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirileceği )
Y11.CDE. 2014/13295GERÇEĞE AYKIRI EVRAK DÜZENLEMEK ( Özel Belgede Sahtecilik - Özel Hüküm Niteliğinde Bulunan 5809 S. Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 56. Md.sindeki Düzenleme de Gözetilip Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirileceği )
Y23.CDE. 2015/2779GERÇEĞE AYKIRI EVRAK DÜZENLEMEK ( Veya Değiştirmek Suretiyle Kişinin Bilgi ve Rızası Dışında Tesis Edilmiş Olan Abonelikler Kullanılamaz" Hükmü Karşısında Özel Hüküm Niteliğinde Bulunan 5809 S. Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 56. Md.sindeki Düzenlenme Gözetilip Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayininde Zorunluluk Bulunduğu - Nitelikli Dolandırıcılık )
Y11.CDE. 2012/28635GERÇEĞE AYKIRI EVRAK DÜZENLEMEK VEYA DEĞİŞTİRMEK ( Kişinin Bilgi ve Rızası Dışında Tesis Edilmiş Olan Abonelikler Kullanılamayacağı - Özel Hüküm Niteliğinde Bulunan 5809 S. Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 56. Md.sindeki Düzenleme Gözetilerek Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirileceği )
Y11.CDE. 2014/8083GERÇEĞE AYKIRI EVRAK DÜZENLEMEK VEYA DEĞİŞTİRMEK (Abone ve Cihaz Kimlik Bilgilerinin Güvenliği - Sanığın İşletmeciliğini Yaptığı Cep Telefonu Bayiinde Müşteki Adına Sahte Abonelik Sözleşmesi İle Hat Çıkarttığı İddiası İle Açılan Kamu Davasında Gerçeğin Kuşkuya Yer Vermeyecek Biçimde Belirlenmesi Bakımından İlgili Kurumdan Hatta İlişkin Suç Tarihlerini Kapsar HTS Raporlarının Getirtileceği)
Y21.CDE. 2015/9230GERÇEĞE AYKIRI EVRAK DÜZENLENMESİ ( Kişinin Bilgisi ve Rızası Dışında İşletmeci veya Adına İş Yapan Temsilcisi Tarafından Abonelik Tesisi İşlemi veya Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt İşlemi Yapılamayacağı ve Yaptırılamayacağı - Bu Amaçla Gerçeğe Aykırı Evrak Düzenlenemeyeceği/Evrakta Değişiklik Yapılamayacağı ve Bunların Kullanılamayacağı )
Y11.CDE. 2014/12359GERÇEĞE AYKIRI EVRAK DÜZENLENMESİ ( Sanığın Çalışanını Mağdur Adına Sahte Cep Telefonu Abonelik Hattı Sözleşmeleri Düzenlemeye Azmettirdiği - Gerçeğe Aykırı Evrak Düzenlemek veya Değiştirmek Suretiyle Kişinin Bilgisi ve Rızası Dışında Tesis Edilen Aboneliklerin Kullanılamayacağı )
Y21.CDE. 2015/9927GERÇEĞE AYKIRI EVRAK İLE TESİS EDİLEN ABONELİK ( Bu Tip Aboneliklerin Kullanılamayacağı/Kişinin Bilgisi ve Rızası Dışında İşletmeci veya Adına İş Yapan Temsilcisi Tarafından Abonelik Tesisi İşlemi veya Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt İşlemi Yapılamayacağı - Gerçeğe Aykırı Evrak Düzenlenemeyecek Olup Evrakta Değişiklik Yapılamayacağı/Sanığa Ön Ödeme Önerisinde Bulunulmasından Sonra Sonucuna Göre Hukuki Durumunun Takdirinde Zorunluluk Bulunduğu )
Y11.CDE. 2010/10807GERÇEĞE AYKIRI EVRAK TANZİM ETMEK VE KULLANMAK (Hükümlünün Sabıka Kaydını Oluşturan Suçun “Sahtecilik| Suçu Olup 5352 S. Adli Sicil Kanunu'nun 12. Md.sinde Yazılı Koşulların Gerçekleşmemesi Halinde Arşiv Kaydının Silinemeyeceği)
Y11.CDE. 2015/3955GERÇEĞE AYKIRI EVRAKLA ELDE EDİLEN ABONELİK ( Kişinin Bilgisi ve Rızası Dışında İşletmeci veya Adına İş Yapan Temsilcisi Tarafından Abonelik Tesisi İşlemi veya Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt İşlemi Yapılamayacak Olduğu - Kişinin Bilgi ve Rızası Dışında Tesis Edilmiş Olan Aboneliklerin Kullanılamayacağı/Sanığa Ön Ödeme Önerisinde Bulunulması Suretiyle Hüküm Kurulmasında Zorunluluk Bulunduğu )
YCGKE. 1987/9-539GERÇEĞE AYKIRI FATURA DÜZENLENMESİ ( Sanığın Bu Faturalarla Vergi Ziyaına Sebep Olmadığı Gibi Daha Fazla Oranda Vergi Yükümlüğü Altına Girmiş Olması )
Y9.HDE. 1992/13032GERÇEĞE AYKIRI FATURA KESEN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN FESHİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Taleplerinin Reddi )
Y5.CDE. 2008/3272GERÇEĞE AYKIRI FİŞLER DÜZENLEMEK ( Sahtecilik Suçu/Kamu Kurumu Niteliğindeki Bankada Kambiyo Servisinde Şef Yardımcısı Olan Sanığın Düzenlendiği - Kazanç Müsaderesine Hükmedilemeyeceği )
Y11.CDE. 2014/10809GERÇEĞE AYKIRI GÜMRÜK BEYANNAMESİ DÜZENLEME SUÇU ( Sanığın İthal Ettiği Bir Kısım Mal Bedellerini Düşük Gösterdiği İddiasıyla Açıldığı - Mahkemece Aldırılan İki Rapor İle Kaçakçılık Davasından Aldırılan Raporda Beyanname Konusu Fiyatların Doğru Olduğunun Belirtildiği/Hükme Esas Alınan ve Gelir Eksikliği Tespit Edilen Raporla Çelişki Oluşturduğu/İhracatçı Firma İle Yapılan Sözleşme ve Ödeme Belgelerinin Ekleneceği/Emsal Fiyatın Neye Göre Belirleneceği Hususunda Çelişkiyi Giderecek Şekilde Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
Y4.HDE. 2012/928GERÇEĞE AYKIRI HABER ( Basın Özgürlüğünün İhlali - Yayımlanan Köşe Yazısında Davalının Bir Seçim Usulünü Eleştirirken Dava Dışı Kişilere Ait Gerçekliği İspatlanmamış Yazının Özü İle Uyumlu Olmayan Öz ve Biçim Dengesini Bozan İfadelere Yer Verilmesi )
Y4.HDE. 1991/2712GERÇEĞE AYKIRI HABER ( Kişilik Haklarının İhlali Niteliğinde Olup Manevi Tazminatı Gerektirmesi )
Y4.HDE. 2006/11258GERÇEĞE AYKIRI HABER ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı )
YHGKE. 2001/4-118GERÇEĞE AYKIRI HABERLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat Talebi - Yayının Gerçeğe Uygunluğunu İspat Külfeti )
Y6.CDE. 2001/17061GERÇEĞE AYKIRI HAKEDİŞ RAPORU DÜZENLEMEK ( Bu Yolla Yükleniciye Fazla Ödeme Yapılmasına Neden Olunmasının Evrakta Sahtekarlık Suçunu Oluşturması )
Y11.CDE. 2011/1681GERÇEĞE AYKIRI HASAR TESPİTİ ( Resmi Belgede Sahtecilik - Sahteliği İddia Olunan Hasar Tespit Komisyon Tutanakları ve Buna Dayanak Belgelerin Getirtileceği )
Y11.CDE. 2008/8816GERÇEĞE AYKIRI HİZMET BELGESİ SUNMA ( Resmi Belgede Sahtecilik - Sanığın Çalışmadığı Halde Belediyede Çalışmış Gibi Gerçeğe Aykırı Bulunan Hizmet Belgesinin Onaylı Suretini T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne İbraz Ederek Kullandığından Suçun Oluştuğu )
Y4.CDE. 2002/6488GERÇEĞE AYKIRI İKAMETGAH BELGESİ VERMEK ( Köy Muhtarı Olan Sanıkların Köylerinde Oturmadıklarını Bildikleri Kişilere İkametgah Belgesi Vermesi )
Y15.CDE. 2013/6834GERÇEĞE AYKIRI İŞE GİRİŞ BELGESİ VERMEK ( Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Olarak Dolandırıcılık - İşe Giriş Bildirgeleri Verilen Kişilerin Tanık Anlatımlarına Göre Fiilen Çalışmaları Sabit Olduğu Halde Beraat Yerine Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y22.HDE. 2011/862GERÇEĞE AYKIRI İŞLEMLERDE BULUNMA ( Davacının Gerçeğe Aykırı Toplantı Formu Düzenlediği ve Forma Kredi Kartı Harcama Fişi Eklediği - Feshin Haklı Oluşu )
Y11.CDE. 2012/2110GERÇEĞE AYKIRI KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ DÜZENLEMEK ( Sanığın Başkası Adına Oluşturulmuş Sahte Nüfus Cüzdanı İle Bankaya Kredi Kartı Talebi İle Başvurduğu Ancak Talebinin Reddedildiği - 5464 S.K. Md.37/2'deki Suçun Oluşacağı )
Y11.CDE. 2009/14916GERÇEĞE AYKIRI KREDİ KARTLARI ALIP DEĞİŞİK TARİHLERDE KULLANMAK ( Her Bir Bankaya Ait Kart İçin Zincirleme Biçimde “Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması” Suçlarını Oluşturduğu )
Y5.CDE. 2014/2405GERÇEĞE AYKIRI MAAŞ VE EK DERS BORDROSU DÜZENLEYEREK ÖDENEKTEN YARARLANMA ( Sanığın Bu Paralar Üzerinde Koruma ve Gözetim Sorumluluğunun Olmadığı - Aldatma Yeteneği Bulunduğunun Saptanması Halinde Zincirleme Biçimde Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği Suçlarını Oluşturacağı )
Y12.HDE. 1986/1444GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANI
Y17.HDE. 2003/6095GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANI ( Haciz Tutanağı Kapsamından Borcunu Karşılayacak Başka Menkulleri Bulunduğu Anlaşılan Sanığa Hakikate Aykırı Mal Beyanında Bulunma Suçundan Ceza Verilememesi )
Y16.HDE. 2010/4170GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANI ( Hacizli Mal Varlığı Değerinin Borcu Karşılamaktan Uzak Olması Karşısında Hacizli Malları Bildirmemenin Gerçeğe Aykırı Beyan Olarak Değerlendirilmeyeceği )
YCGKE. 1991/8-355GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANI ( Harici Satış İddiası )
YCGKE. 1997/8-329GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANI ( Sanığa Açıklamalı Davet Kağıdı Gönderilmemesi )
Y17.HDE. 2004/5244GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANI SUÇU ( Borçlunun Mal Beyanı Dilekçesinde Borcunu Ne Şekilde Ödeyeceğini Bildirmemesi/Geçerli Olmadığı - Suç Oluşmayacağı )
YCGKE. 2005/17-109GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMA ( Bildirimin Bizzat Borçlu Tarafından ve Gerçeğe Aykırı Olduğu Bilinerek Yapılması ve Mal Beyanın Usule Uygun Olması Gereği )
Y16.HDE. 2012/1388GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMA ( Geçim Kaynak ve Olanakları İle Borcun Ne Şekilde Ödeneceğini İçermeyen Beyan - Gerekli Şartları Taşıyan Mal Beyanı Olarak Kabul Edilmediğinden Suçun Oluşmayacağı )
Y7.HDE. 2001/9676GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMA ( Mal Beyanında Bildirilen Menkullerin Mahallinde Mevcut Olup Olmadığının Tutanakla Tespitinin Yapılmaması )
Y16.HDE. 2010/3206GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMA ( Mal Beyanında Bildirilmeyen İşyeri Bildirimden Sonra Başkasına Devredildiği Sabit Olduğundan Mal Beyanının Gerçeğe Aykırı Olduğu )
Y16.HDE. 2004/3147GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMA ( Sanığın Bu suçtan Cezalandırılabilmesi İçin Beyanın Yasaya Uygun Olmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 2006/7187GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMA ( Sanığın Dört Yıl İçinde Verdiği Üç Ayrı Mal Beyanında Gerçeğe Aykırı Bildirimlerde Bulunması Nedeniyle Suçun Sabit Olması )
Y7.HDE. 2001/9850GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMA ( Sanığın Mal Beyanında Gösterdiği Taşınmazın Tapu Kayıtlarının İncelenmesi )
Y16.HDE. 2009/4452GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMA ( Yaşam Tarzına Göre Geçim Kaynakları Açıklamasını Taşımayan Mal Beyanının Yasaya Uygun Nitelikte Olmadığı - Sanığın Beraatine Karar Verileceği )
YCGKE. 2001/17-407GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMA SUÇU ( Kusur Sorumluluğuna Dayanan Suçun Sözleşmeden Doğan Bir Borç Olarak Kabul Edilememesi )
Y16.HDE. 2007/50GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( 1. Haciz İhbarnamesine Sanığın Yetkilisi Bulunduğu 3. Şahıs Şirketin Vekili Tarafından Borçlu Şirketin Müvekkili Şirkette Alacağının Olmadığını Bildirerek İtiraz Etmesi Karşısında Beraati Gereği )
Y16.HDE. 2008/4443GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Ağır Ceza Mahkemesinin İtirazın Kabulünü Takiben Disiplin ve Tazyik Hapsi Dışındaki Hapis Cezasını Gerektiren Suçlar Hakkında Temyiz Yolu Öngörülen Hapis Cezası Verme Yetkisinin Olmadığı )
Y17.HDE. 2002/12804GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Beyan Edilmeyen Malların Borcu Karşılamaması )
Y17.HDE. 2006/3424GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Beyanda Bulunduğu Tarihten İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süreyi Geçirdikten Sonra Müştekinin Şikayet Dilekçesi Verdiği - Şikayet Hakkının Düşürülmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2004/132GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Beyanın Vekil Tarafından Verilmesi - Suçun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı )
Y8.CDE. 1994/12817GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Beyanın Vekil Tarafından Yapılması )
Y16.HDE. 2008/305GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Bononun Tanzim Tarihi İtibariyle 18 Yaşını Tamamlamayan Borçlu Sanığın Kanuni Mümessilinin Rızası Olmaksızın Kendi Tasarruflarıyla Borç Altına Giremeyeceği Gözetilmeksizin Cezalandırılmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y17.HDE. 2003/11307GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Borcu Karşılamaktan Uzak Değerde ve Her Evde Bulunması Olağan Sayılan Televizyonu - Bildirilmemesinin Suç Oluşturmayacağı )
Y17.HDE. 2004/8263GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Borçlu Sanığın Borcu Fazlasıyla Karşılar Değerde İki Adet Gayrimenkul Malı Bildirmesi - Beraatine Hükmolunamayacağı )
YCGKE. 2004/16-222GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Borçlunun Yaşayış Tarzına Göre Geçim Kaynaklarını Açıklamamış Olması - Geçerli Kabul Edilemeyeceği/Suçun Unsurlarının Oluşmadığı )
Y7.HDE. 2002/1295GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Dilekçenin Borçlu Sanık Vekilinin Vermesi - Bu Nedenle Sanığın Sorumlu Tutulmayacağı )
Y17.HDE. 2004/14028GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( İcra Takibine Maruz Kalan Borçlunun Yasal Süresi İçinde Borcu Karşılar Miktarda Malını Bildirmesi Yeterli Olup Sair Mal Ve Alacaklarının Bildirmesi Zorunluluğu Bulunmadığı )
Y16.HDE. 2004/660GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Kanunda Belirtilen Usul Ve Esaslara Uygun Olmayan Şekilde Mal Beyanda Bulunmanın Suç Teşkil Etmesi )
Y16.HDE. 2008/8396GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Mal Beyanı Dilekçesinde Borcu Ne Şekilde Ödeyeceğini Belirtmemesi Nedeniyle Mal Bildiriminin Geçersiz Olduğu - Sanığın Beraati Gereği )
Y17.HDE. 2004/12069GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Mal Beyanı Dilekçesinde Sanığın Geçim Kaynakları Bildirilmediğinden Uygun Bir Mal Beyanı Dilekçesi Olarak Kabul Edilememesi )
Y17.HDE. 2004/13639GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Mal Beyanı Dilekçesinin İİK.'nun 74. Maddesine Uygun Biçimde Düzenlenmemiş Olması Karşısında Suçun Unsurlarının Oluşmadığı )
Y17.HDE. 2004/7195GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Mal Beyanındaki Yanlışlığın Beşeri Hatadan Kaynaklanıp Kaynaklanmadığının Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
Y17.HDE. 2004/3815GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Menkullerini ve Geçim Kaynağını Bildiren Sanığın Gayrimenkul Malı Bulunup Bulunmadığını Açıklamaması - Suçun Oluşmayacağı )
Y16.HDE. 2004/5274GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Ödeme Emrinde İcra Müdürünün Müür ve İmzasının Bulunmaması - Suçun Oluşmayacağı )
Y8.CDE. 1990/750GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Örf ve Adet Gereği Anneye Ait Televizyon )
Y16.HDE. 2004/9634GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Sanığın 3. Kişilerde Bulunan Mallarını ve Haklarını Yaşam Tarzına Göre Geçim Kaynaklarını Menkul ve Gayrimenkul Mallarını Borcu Ne Şekilde Ödeyeceğini Bildirmemesi - Usulüne Uygun Beyandan Söz Edilemeyeceği )
Y16.HDE. 2004/1156GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Sanığın Hissedarı Bulunduğu Taşınmazının Üzerindeki Hacizlerin Adedi Dikkate Alındığında Suç Kastının Bulunmadığı )
Y17.HDE. 2004/11378GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Sanığın Hissedarı Olduğu Gayrimenkulün Müşteki Vekilinin Şikayet Dilekçesinden Önce Müşteki Tarafça Bilindiğinden ve Kayden Haciz Yapıldığından Atılı Suçun Oluşmaması )
Y17.HDE. 2004/14116GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Sanığın Mal Beyanı Dilekçesinde Borcu Karşılar Miktarda Ve Maddi Değer İfade Eden Bir Mal Beyanı Mevcut Olmadığından Süresinde Vermiş Olduğu Mal Beyanı Dilekçesinin Usulüne Uygun Olmaması - Suçun Oluşmadığı )
Y8.CDE. 1996/15640GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Sanığın Mal Beyanı Dilekçesinin Kanunda Belirtilen Şartlara Uymaması )
Y17.HDE. 2001/4606GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Sanık Adına Kayıtlı Taşıtın Mal Beyanı Dilekçesinde Gösterilmemesi )
Y16.HDE. 2004/11588GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Suçun Oluşabilmesi İçin Sanığın İİK.nun 74. Maddesinde Belirlenen Koşulları Taşıyan Mal Beyanı Dilekçesi Vermiş Olması Gereği )
Y17.HDE. 2004/14703GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Şikayet - İstem Dışına Çıkılarak Usulüne Uygun Mal Beyanında Bulunmamak Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )
Y16.HDE. 2004/1812GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Şikayet Hakkının Suçun İşlendiği Tarihten İtibaren 1 Sene Geçmekle Düştüğü )
Y8.CDE. 1996/4553GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Şikayetin Ittıla İle Başlaması )
Y17.HDE. 2001/4197GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Varlıkları Açıkça Saptanamayan ve Hacizi Kabil Olmayan Tapusuz Taşınmazları Bildirmemenin Suç Oluşturmaması )
Y16.HDE. 2004/7745GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Yasal Süresinden Sonra Verilmiş Mal Beyanı Dilekçesiyle Suçun Oluşmayacağı )
Y16.HDE. 2003/9547GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Yasaya Uygun Olarak Bir Haciz İhbarnamesinin Düzenlenmemesi Nedeniyle Atılı Suçun Oluşmaması )
Y17.HDE. 2004/9796GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Zamanaşımı Süresi - Zamanaşımına Uğrayan Suçtan Dolayı Davanın Ortadan Kaldırılması Gereği )
Y16.HDE. 2010/5238GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK (Bozma Kararı Gereklerini Yerine Getirmek İçin Masrafların İleride Haksız Çıkacak Taraftan Alınmak Üzere Kovuşturma Giderleri Ödeneğinden Karşılanması Gereği - Müşteki Vekilinin Yargılama Giderini Karşılamadığı Gerekçesiyle Beraat Kararı Verilemeyeceği)
YCGKE. 2002/16-70GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK (Sözleşmeye Aykırı Olarak Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunmak Suretiyle Suçun İşlenmesi)
Y17.HDE. 2004/7723GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK SUÇU ( Bildirilmeyip Hacizde Sanığın Evinde Haczedilen Menkullerin Tamamı Ev Eşyası Niteliğinde ve Her Zaman Herkesin Evinde Bulunabilmesi )
Y16.HDE. 2003/8123GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK SUÇU ( Mal Beyanı Dilekçesinin İİK'ya Uygun Olmaması-Borçlu Sanığın Geçim Kaynaklarını Bildirmemesi Nedeniyle Suçun Yasal Unsurlarını Oluşmaması )
Y16.HDE. 2003/8107GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK SUÇU ( Sanığın Mal Beyanında Belirttiği İş Yerinin İçine Girilmeden Haciz sırasında Haczi Kabil Mala Rastlanmadığı Belirtildiğinden Atılı Suçun Oluşmaması )
Y16.HDE. 2004/4902GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK VE SERMAYE ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇLARI ( Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasında Çelişki )
YCGKE. 2008/7-14GERÇEĞE AYKIRI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMA ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması - Sanık Lehine Sonuç Doğurduğunda Kuşku Bulunmayan Bu Hukuki Kurumun Sanık Hakkında Uygulanıp Uygulanmayacağı Öncelikle Yerel Mahkemece Ele Alınıp Değerlendirilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2012/722GERÇEĞE AYKIRI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMA (Eyleminin Askeri Ceza Yasasında Tanımlanan ya da Askeri Yargı Mercilerinin Görev Alanına Giren Bir Suç Olmaması ve Askeri Hakimlerin Genel Yargıya Tabi Olan Suçlarında Askeri Savcı Olan Sanık Hakkındaki Kovuşturmanın O Yer Ağır Ceza Mahkemesince Yapılması Gerektiği)
Y4.CDE. 2002/3438GERÇEĞE AYKIRI MENŞE ŞAHADETNAMESİ DÜZENLEME ( Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yasasına Aykırılık Suçunu Oluşturması )
Y15.CDE. 2011/18097GERÇEĞE AYKIRI MÜSTAHSİL MAKBUZU ( Dolandırıcılık/ Sanığın Üretmediği Halde Pamuk Üretmiş Gibi Gerçeğe Aykırı Müstahsil Makbuzu Düzenlediği - Makbuzun İçeriğinin Gerçek Olup Olmadığı Konusunda Bilirkişi Raporu Alınması Gereği )
Y4.CDE. 2008/1831GERÇEĞE AYKIRI NAKLİYE TESKERESİ DÜZENLEMEK ( Başkalarına Çıkar Sağlama Eyleminin Resmi Evrakta Sahtekârlık Suçunu Oluşturduğu )
Y11.CDE. 2012/28676GERÇEĞE AYKIRI NÜFUS CÜZDANI TALEP BELGESİ VERME ( Muhtarın Mahallesinde İkamet Etmeyen Kendisini Farklı Bir Kişi Olarak Tanıtan Kimliği Meçhul Şahısa Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi Verdiği - Gerçeğe Aykırı Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi Verme Suçunun Oluşacağı )
Y11.CDE. 2005/1244GERÇEĞE AYKIRI OLARAK DÜZENLENEN TSE UYGUNLUK BELGESİ ( Bu Belgeye Bağlı Olarak Düzenlenen Gümrük Beyannamesinin Sahte Olması - Suçtan Doğrudan Doğruya Zarar Gören Şikayetçinin Katılma İsteminin Kabulü Gerektiği )
Y9.CDE. 2013/4413GERÇEĞE AYKIRI OLARAK TANIKLIK YAPMAK ( Yalan Tanıklık Suçundan Mahkumiyet Hükmü Kurulacağı )
Y5.CDE. 2014/4636GERÇEĞE AYKIRI ÖDEME EMRİ DÜZENLEYEREK MAL EDİNME ( Sanığın Eylemlerinin Kurum Dışı Araştırma ve İlgililerin Beyanı İle Ortaya Çıktığı - Bir Bütün Halinde Zincirleme Nitelikli Zimmet Suçunu Oluşturacağı )
Y10.HDE. 2005/6575GERÇEĞE AYKIRI RAPOR ( Davalı Doktor Yönünden Sahte Rapor Düzenleme Eylemine Dayalı Olarak Herhangi Bir Haksız Fiilin Varlığından Söz Edilemeyeceğinden Adı Geçen Davalı Bakımından Davanın Reddi Gereği - İtirazın İptali
Y6.CDE. 2002/15438GERÇEĞE AYKIRI RAPOR DÜZENLEMEK ( Eyleminin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu/Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu - Görevli Nöbetçi Doktorun Gerçeğe Aykırı Alkol Raporu Düzenlemesi )
Y18.HDE. 2013/1542GERÇEĞE AYKIRI REKLAM VERİLMESİ ( 2009 Yılında Mezun Olan Öğrenciyi Aynı Yıl Mezun Olmuş Gibi 2010 YGS Türkiye Birincisi Olarak Yanıltıcı Reklam Verilmesi Nedeniyle Üye Hakkında Yönetim Kurulu'nca İhraç Kararı Verilebileceği )
Y11.CDE. 2014/10354GERÇEĞE AYKIRI SAĞLIK KURULU RAPORU DÜZENLEMEK ( İştirak Halinde/Sanıkların Bir Kısmının Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Sahibi veya Bu Merkezlerde Öğretmen Olduğu - Bu Sanıklar Hakkında Soruşturma İzni Alınacağı )
Y15.CDE. 2013/8953GERÇEĞE AYKIRI SİGORTA KAYDI OLUŞTURMA ( Sadece Bir İki Gün Sigortalı Gösterildiklerinin Tespit Edildiği - Oysa Mevzuat Gereği Adı Geçenin Doksan Gün Çalışması Olmadığından Kurum Sağlık Yardımlarından Faydalanmasına Yasal İmkan Bulunmadığı/Mevcut Bildirim İtibariyle Kurum Zararının Olmadığı ve Oluşmasının da Mümkün Olmadığı )
Y15.HDE. 1993/3283GERÇEĞE AYKIRI ŞEKİLDE TUTANAK DÜZENLEME ( Yükleniciye Fazla Ödeme Yapıldığı İddiası - Ceza Davası )
Y5.CDE. 2014/7740GERÇEĞE AYKIRI TALEP FORMU VE TAAHÜTNAME DÜZENLENMESİ (Resmi Belgede Sahtecilik - Sanığın Sonraki Tarihli Belgeyi Önceki Tarihliymiş Gibi Düzenlemek Şeklindeki Eyleminin T.C.K.'nın 211. Md. Kapsamında Gerçek Bir Durumun Belgelenmesi Amacıyla Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Tartışılacağı)
Y4.CDE. 2000/5607GERÇEĞE AYKIRI TRAFİK KAZA RAPORU DÜZENLEMEK
Y4.HDE. 2000/11991GERÇEĞE AYKIRI YAYIN YAPMA ( Basın Özgürlüğünün Sınırsız Olmaması Nedeniyle Kişilik Hakları Saldırıya Uğrayan Davacının Tazminat İsteminin Kabulü )
Y7.CDE. 2012/3990GERÇEĞE AYKIRI YERLEŞİM YERİ BELGESİ VERMEK (Nüfus Hizmetleri Kanununa Aykırılık - Sanığın Nerede İkamet Ettiğini Bildiği Kişiye Başka Yerde İkamet Ettiğine Dair İkametgah İlmühaberi Düzenlediği)
YCGKE. 2002/16-70GERÇEĞE AYKIRILIK (Yasadan Kaynaklanan Bir Yükümlülüğün Yasadaki Koşullara Uygun Ancak Gerçeğe Aykırı Bir Biçimde Kullanılması)
Y16.HDE. 2004/7801GERÇEĞE AYKlRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Mal Beyanı Dilekçesinde Yaşayış Tarzına Göre Geçim Kaynaklarının Gösterilmemiş Olması - Suçun Oluşmayacağı )
Y11.HDE. 2013/1169GERÇEĞE BENZERLİK KARİNESİ ( İhtiyati Haciz Kararı Verilebilmesi İçin Alacağın Varlığına İlişkin Kesin ve Tam Bir İspatın Değil Gerçeğe Benzerlik Karinesi Olarak Adlandırılan Yaklaşık Bir İspatın Yeterli Olduğu )
Y4.CDE. 2002/23026GERÇEĞE DÖNME ( Dava Konusu Olayda Sanığın İfadelerinin Gerçeğe Dönme Niteliğinde Olduğunun Yerel Mahkemece İncelenmemesinin Hukuka Aykırı Olması )
Y4.CDE. 2003/12309GERÇEĞE DÖNME ( Sanığın Takipsizlik Kararı Verilmeden Önce Cumhuruyet Savcısı Huzurundaki Beyanının Gerçeğe Dönme Niteliğinde Bulunup Bulunmadığının Tartışılması Gereği - İftira )
Y4.CDE. 2003/12007GERÇEĞE DÖNME ( Sanığın Takipsizlik Kararına Dayanak Kira Sözleşmesindeki İmzanın Kendisine Ait Olduğunu Söylemesinin Gerçeğe Dönme Niteliğinde Olup Olmadığının Araştırılması Gereği - İftira )
Y4.CDE. 1993/2705GERÇEĞE DÖNME ( Yalan Tanıklık Suçunda Sanığın Tanıklık Yaptığı Dava Dosyasının Getirtilerek Gerçeğe Dönüp Dönmediğinin Araştırılması )
Y4.CDE. 2009/7475GERÇEĞE DÖNME NİTELİĞİ ( İftiranın Gerçekleştiğinin Kabul Edilmesi Ancak Sanığın Duruşmadaki Açıklamalarının Gerçeğe Dönme Niteliğinde Olup Olmadığı Tartışılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y10.HDE. 2007/1352GERÇEĞE UYGUN OLUP OLMAMA ( Davacı Kuruluş Tarafından Verilen Eğitim Karşılığı Yapılan Ödemelerin Sağlanan Eğitim Hizmetine Oranla Gerçeğe Uygun Olup Olmadığını Belirlemek Gerektiği )
Y4.HDE. 2012/1677GERÇEĞE UYGUNLUK ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı İddiasına Dayalı Manevi Tazminat İstemi - Davalı Muhabir Yazısında Milli Eğitim Müdürlüğünün Soruşturmasına Dayandığından Davaya Konu Haber Görünür Gerçekliğe Uygun Olduğu/Davanın Reddi Gereği )
Y4.HDE. 1980/1302GERÇEĞE UYGUNLUK KAVRAMI
YHGKE. 1973/8-996GERÇEĞE UYMAYAN SÖZLERİN ETKİSİ ( Mirasçılardan Birinin Açıklamasının Diğerlerini Bağlamaması )
Y11.HDE. 2013/12901GERÇEĞE YAKIN İSPAT KARİNESİ ( İhtiyati Tedbire Konu Olan Davalı Ürününün Davacıya Ait İncelemeli Patentin Kapsadığı İstemlere Tecavüz Edip Etmediği Hususunda Patent Uzmanı Bir Bilirkişiden Görüş Alınarak Tedbir Hususunda Gerçeğe Yakın İspat Karinesi Dikkate Alınmak Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2001/17961GERÇEĞİ ANLATMA ( Kolluk Görevlilerince Sanığın İlk İfadesi Alındığında Gerçeği Anlatmış Olması - İftira Suçunun Oluşmayacağı )
Y11.CDE. 2015/7610GERÇEĞİ SÖYLEME ZORUNLULUĞU ( Resmi Bir Belgenin Düzenlenmesi Sırasında Beyanda Bulunacak Kişinin Gerçeği Söyleme Zorunluluğu Bulunduğu - Kişinin Beyanı Üzerine Düzenlenen Resmi Belgenin Bu Beyanın Doğruluğunu İspatlayıcı Nitelikte Olması Bir Başka İfadeyle Beyanın Doğruluğunun Kamu Görevlisi Tarafından Araştırılmasının Zorunlu Olmaması Gerektiği )
Y4.HDE. 2001/4584GERÇEĞİ YANSITAN HABER ( Kullanılan Dil ve İfadenin Yapılacak Yorumun Haberin Verilişinin Gerektirdiği Biçim ve Ölçüde Olmasının Gerekmesi )
Y4.HDE. 2013/10459GERÇEĞİ YANSITMAYAN HABERCİLİK YAPARAK SANSASYON OLUŞTURMAK (Davacının Bazı Sözlerinin Gizlendiği - Basın Kuruluşunun Haberi Tahlil Edeceği/Sadece Davacının Bazı Sözlerini Kullanarak Yapılan Haberciliğin Kişilik Haklarına Saldırı Olduğu)
Y4.CDE. 1994/4382GERÇEĞİ YANSITMAYAN RAPOR HAZIRLAYAN DEĞERLENDİRME KURULU ÜYESİ VE ENCÜMEN ( Görevi Kötüye Kullanma Suçu )
Y7.HDE. 2005/1532GERÇEĞİ YANSITMAYAN SİCİL ( Kök Tapu Kaydının Tedavülünü Oluşturan Dava ve Temyize Konu Taşınmaza Revizyon Gören Tapu Kaydının Sözü Edilen Şerhle Sınırlı Olmak Üzere Gerçeği Yansıtmayan Sicil Niteliğinde Olduğu )
YCGKE. 2013/7-589GERÇEĞİN HER TÜRLÜ ŞÜPHEDEN UZAK BİR BİÇİMDE KESİN OLARAK BELİRLENMESİ ( Kaçakçılık Suçu - Adaletin Tam Olarak Gerçekleşmesi İçin Olaya Işık Tutabilecek Nitelikteki Tüm Kanuni Delil ve Belgelerin Araştırılıp Tartışılmasının Zorunlu Olduğu )
Y15.CDE. 2014/8525GERÇEĞİN KUŞKUYA YER BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE BELİRLENMESİ ( Sanığın Tanıklarının Olup Olmadığı Var ise Tanıkların Bilgilerinin Sorulacağı - Sanığın Ne Kadar Süre Hayvan Alıp Sattığı Bunun Dışında Hayvancılık ile Uğraşıp Uğraşmadığı Sorularak Delillerin Tayin ve Takdir Edileceği )
Y21.CDE. 2016/2003GERÇEĞİN KUŞKUYA YER BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKARILACAĞI ( Katılan Kuruma Müzekkere Yazılarak Suça Konu Faturaları Düzenleyen Firmalar Hakkındaki Vergi Tekniği Raporlarından Dosyada Bulunmadığı Anlaşılan Dört Farklı Firmaya Ait Raporlarının Dava Dosyasına İstenmesi Gerektiği )
Y15.CDE. 2014/18189GERÇEĞİN KUŞKUYA YER BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKARILACAĞI (Şüphenin Sanık Lehine Yorumlanması Gereği - Yeterli Araştırma Yapılmadan Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu/Senet Asıllarının Dava Dosyasına Celbi Gereği/Firmalarla Gerçekten İşlem Yapılıp Yapılmadığının Araştırılacağı)
Y23.CDE. 2015/6242GERÇEĞİN KUŞKUYA YER BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKARILMASI GEREĞİ (Akaryakıt Pompalarının Çalışma ve Kaydetme Sistemi Hakkında Bilgili ve Tecrübeli Olan Tarafsız Bilirkişiden Suça Konu Pompanın Olaydan Önce Bozuk Olup Olmadığı Hususunda Net Bir Şekilde Açıklığa Kavuşturulacağı - Bilirkişi Raporu Alınacağı)
Y11.CDE. 2016/404GERÇEĞİN KUŞKUYA YER BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE TESPİT EDİLMESİ ( Sanık İmza Yazı Örnekleri Alınarak Çekler Üzerindeki İmza ve Yazılarının Ona Ait Olup Olmadığı Konusunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasından Sonra Hukuki Durumunun Takdiri Gerektiği - Çeklerin Ön Yüzünde Yer Alan Keşideci İmzaları ve Yazıların Sanığın Eli Ürünü Olmadığının Tespiti Karşısında Mahkemenin Gerekçe Kısmında Ona Ait Olduğunun Kabulüyle Karar Verilemeyeceği )
Y11.CDE. 2014/3933GERÇEĞİN KUŞKUYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE AYDINLATILACAĞI (İddia Edilen Vekaletnamenin Dava Dosyasına Celbi ile Araştırma Yapılması Gerektiği)
Y15.CDE. 2012/4674GERÇEĞİN KUŞKUYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE BELİRLENECEĞİ ( Mala Zarar Verme Suçu/Taraflar Arasında Husumet Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı - Müştekinin Evinde Bulunan Çatlakların Olaydan Önce Oluşup Oluşmadığının Tespit Edileceği )
Y11.CDE. 2012/11508GERÇEĞİN KUŞKUYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE BELİRLENMESİ ( Açısından Tutanak Tanıkları Dinlenerek Suç Tarihinde Sanığın Mührü Bozulduğu Belirlenen Dernekte Bulunup Bulunmadığının Sorulması Gerektiği - Mühür Sökme Suçu )
Y9.CDE. 2007/259GERÇEĞİN KUŞKUYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE BELİRLENMESİ ( Sanığın Savunması da Nazara Alınarak Tutanağı Düzenleyenler Çağrılıp Davaya Konu Bildirileri Sanığın Esnaf ve Vatandaşlara Dağıtıp Dağıtmadığı Konusunda Beyanlarının Alınması Gerektiği )
Y15.CDE. 2017/2391GERÇEĞİN KUŞKUYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKARILMASI ( Bayilerce Sanık Tarafından Katılan Şirkete Teslim Edilmesi Gereken Paraların Verilmediğinin Ortaya Çıktığının Belirtildiği - Bilirkişi Heyeti Tarafından Eksik Olduğu Belirtilen Belgelerin Katılan Şirketten İstenileceği/Belgelerde İsmi Geçen Şirket Müşterileri Tanık Olarak Dinlenildikten ve Eksik Olan Belgeler Geldikten Sonra Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Sanığın Hukuki Durumunun Takdiri Gerektiği )
Y15.CDE. 2013/9377GERÇEĞİN KUŞKUYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKARILMASI GEREĞİ ( Krediye Teminat Olarak Verilen Senetlerdeki Borçluların Gerçek Kişi Olup Olmadıklarına Dair Yerel Mahkeme Tarafından Herhangi bir Araştırma Yapılmamasının Hatalı Olduğu - Senet Borçlularının Gerçek Kişi Olup Olmadığının Tespiti/Sahte Senet )
Y11.CDE. 2015/1845GERÇEĞİN KUŞKUYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE TESPİTİ ( Bu Hususa Dair Savunma Tanıklarının Dinlenip Suça Konu Senetlerin Katılan Isıtma ve Soğutma Ltd. Şti.'nden Suça Konu Senetlerin Teslimine Dair Herhangi Bir Belge Bulunup Bulunmadığı Sorularak Kim Tarafından Ne Zaman Teslim Edildiklerinin Araştırılacağı - Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tespiti Bakımından Aynı Anda Verilip Verilmedikleri Hususları Araştırıldıktan Sonra Sanıkların Hukuki Durumlarının Tayini Gerektiği )
Y11.CDE. 2006/765GERÇEĞİN KUŞKUYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE TESPİTİ ( Dolandırıcılık ve Hırsızlık - Zapt Edilen Kamera Görüntülerine Ait CD İle Bu Görüntülere Ait Dört Adet Resim İncelenip Gerektiğinde Tanık İle Sanıklar Duruşmada Yüzleştirilmesi Gereği )
Y11.CDE. 2017/4080GERÇEĞİN KUŞKUYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE TESPİTİ ( Sanıklar Tarafından Daha Önce Bu Şekilde İmzalanıp Ödenen Çekler Olup Olmadığının İlgili Bankadan Araştırılarak Başka Çeklerin de Verildiğinin Tespit Edilmesi Halinde Bunlarla İlgili Olarak Yapılan Yargılamalar ya da İcra Takiplerinde İmzaya İtiraz Edilip Edilmediğinin Belirleneceği - Sonuca Göre Sanıkların Hukuki Durumunun Tayini Gerektiği )
Y15.HDE. 2015/6150GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKARILMASI İÇİN YENİ BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRMA (Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Menfi Tespit İstemi - Birinci ve İkinci Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki Olduğu ve Mahkemece Son Rapora Göre Hüküm Kurulduğu/Farklılığı Ortadan Kaldıracak Biçimde Üçüncü Bir Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınacağı)
Y15.HDE. 2015/6357GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKMASI İÇİN YENİ BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRMA (Tespit Bilirkişisi Raporu İle Yargılama Sırasında Alınan Bilirkişi Raporları Arasında Farklılık ve Çelişki Bulunduğu - Mahkemece 6100 S. H.M.K.'nın 281/3. Md. Gereğince Yeniden Rapor Alınacağı/Eser Sözleşmesinin Ayıplı İfası Nedeni İle Giderim Bedelinin Tahsili İstemi)
YCGKE. 2015/9-42GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKMASINDA KATKISI OLMAYAN SANIK ( İftira - Sanığın Gerçekte Böyle Bir Durum Olmadığını Bildiği Halde Asker Kaçağı Olduğunu Söylemek Suretiyle Mağdura İftira Attığı/Gerçek Fiili Durumun Ortaya Çıktığı Ana Kadar Sanığın Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasını Gerektirir Çabası Bulunmadığı - Etkin Pişmanlık Hükümleri Uygulanamayacağı )
Y11.CDE. 2015/9752GERÇEĞİN ŞÜPHEYE YER BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE AÇIKLANMASI ( Kişilerin Kimlik ve Adreslerinin Tespit Edilip Tanık Sıfatıyla Dinlenerek Karar Verileceği/Aldatıcılık Özelliğinin Suçun Temel Unsuru Olduğu – Gerçek Olmadığı Anlaşılamayan Belgenin Sahte Belge Kabul Edilmesi Gerektiği/Suça Konu Senette Tahrifat Olup Olmadığı İrdelenip Ne Şekilde Aldatıcılık Niteliğine Haiz Olduğunun Açıklanması Gerektiği )
Y19.HDE. 2000/8980GERÇEK ALACAK OLMAMASI ( Davalıya Ayrılan Paydan Alacağı Kadar Davacıya Fazlasının Davalıya Ödenmesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y11.CDE. 2008/398GERÇEK ALIM SATIM İLİŞKİSİ ( Mal Alımının Bir Başka Mükellefin Faturasıyla Belgelendirilmesi Halinde Bunu Düzenleyip Verenle Gerçek Bir Alım-Satım İlişkisi Olmadığından Faturanın Sahte Olduğunun Kabulü Gerektiği )
Y11.CDE. 2002/575GERÇEK ALIM SATIM OLMAMASI ( Belgesiz Yapılan Satın Almanın Bir Başka Mükellefin Faturasıyla Belgelendirilmesi )
Y19.HDE. 2014/15175GERÇEK ALIŞVERİŞE DAYALI TEMLİK ( Çeke Dayalı Takip Sebebiyle Ödenen Bedelin Menfi Tespit ve İstirdat İstemi - Davalı Davacının Ticari Kayıtlarında da Yer Alan Fatura İle Birlikte Çekleri Teslim Aldığı/Davanın Reddi Kararının Doğru Görüldüğü )
YHGKE. 1996/1-854GERÇEK AMACIN TESBİTİ ( Muris Muvazaası )
Y18.HDE. 1994/11979GERÇEK ANLAMDA HASIMLIK OLMAMASI ( Hukuk Davalarında Mahkemenin Bir Rüknü Olarak Davaya Girmiş Bulunan İdare )
Y1.HDE. 2004/14626GERÇEK ANLAMIN ORTAYA ÇIKARILMASI ( Fen Bilirkişisi Tarafından Hazırlanan Ölçü Krokisine Göre Hüküm Kurulmuş Olup Maddi Hata İçermesi - Tavzih İsteminin Kabulü Gereği )
Y18.HDE. 2012/7303GERÇEK ANNE VE BABANIN TESPİTİ TALEBİ ( Salt Taraf ve Tanık Beyanları İle Yetinilmeyeceği/Tüm Mirasçıların Davaya Dahil Edileceği - Dna Testi Yaptırılacağı )
Y18.HDE. 2012/6612GERÇEK ANNENİN NÜFUSA KAYITI ( Tüm Mirasçıların Yöntemince Davaya Katılmasının Sağlanması - İddia İle İlgili Olarak DNA Testi Yaptırılarak Alınacak Rapor Gözetilerek Davalının Gerçek Annesinin Kimliğinin Hüküm Fıkrasına Yazılacağı )
Y18.HDE. 2014/19329GERÇEK ANNENİN TESPİTİ ( Nüfus Kaydında Davalıların Annesi Olarak Görünen Kişinin Gerçekte Anneleri Olmadığı İddiasıyla İptaline Karar Verilmesi İstemi - Gerçek Annelerinin Kim Olduğu Tespit Edilmeksizin Nüfus Kaydında Boşluk Oluşturacak Şekilde Anne Adlarının Terkinine Karar Verilemeyeceği )
Y4.HDE. 2011/12013GERÇEK ARAÇ SAHİBİNİN TESPİT EDİLMESİ ( Şase ve Motor Numarası Değiştirilmiş Aracın Gerçek Sahibi Davalı Olduğu - Aracın Kolluk Tarafından Davalıya İade Olunduğunun Yerel Mahkemece Dikkate Alınması Gereği - Mahkemece İşin Esasına Girileceği )
Y7.CDE. 2005/2244GERÇEK BANKA ZARARI ( Sanığın Savunması Değerlendirilerek Gerçek Banka Zararı da Saptandıktan Sonra Suç Vasfının Tayin ve Takdiri Gerektiği )
Y11.CDE. 2002/3410GERÇEK BEDELİNDEN DAHA DÜŞÜK BEDELLİ FATURALAR TANZİM EDİLMESİ ( Sanığın Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Fatura Düzenlemek Suçunu İşlediğinin Kabulü )
YCGKE. 1998/6-301GERÇEK BELGEYİ ORTADAN KALDIRMA ( Sahtecilik Suçunun Oluşması )
YCGKE. 1987/124GERÇEK BELGEYİ YIRTMAK SUÇU ( Hafifletici Sebeplerin Uygulanmaması )
YCGKE. 2001/6-255GERÇEK BİR BELGENİN YOKEDİLMESİ ( Bir Varakanın Kaldırılması ve Bozulması Halinde Bundan Umumi Veyahut Hususi Bir Zararın Meydana Gelmesi Durumunda Suçun Oluşması )
Y11.CDE. 2011/1893GERÇEK BİR BORCU BELGELEMEK AMACIYLA BELGEDE SAHTECİLİK ( Şirket Ortağı Sanığın Bonoyu Şirketin Borcu İçin Kendisinin Yetkili Olduğunu Düşünerek İmzalayıp Verdiğini Savunduğu - Bu Hususun Araştırılacağı )
Y21.HDE. 2013/12476GERÇEK BİR ÇALIŞMA OLUP OLMADIĞI (Hizmet Tespiti Davası - Bordroda Adı Geçenin Beyanına Başvurulmadan Davacı Hizmetinin Yalnız Temizlik mi Yoksa Kapıcılık Hizmetinin mi Olduğu Netliğe KavuşturulmadanHüküm Kurulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)
Y21.HDE. 2013/22440GERÇEK BİR ÇALIŞMANIN VARLIĞINI ARAŞTIRMAK ( Hizmet Tespiti İstemi - İş Yerine Komşu veya Yakın İşyerlerinden Belirlenen Çalışanların ve İşyeri Sahiplerinin Beyanlarına Başvurarak Çalışmanın Niteliğiyle Gerçek Bir Çalışma Olup Olmadığı Yönünde Yöntemince Beyanlarını Almak Gerektiği )
Y21.HDE. 2014/4469GERÇEK BİR ÇALIŞMANIN VARLIĞININ TESPİTİ ( Çalışmanın Tespiti İstemi - İşyerlerinde Çalıştığı Tespit Edilen Kayıtlı Komşu İşyeri Çalışanlarının Kayıtları SGK'dan Getirtilerek Çalışmanın Niteliği İle Gerçek Bir Çalışma Olup Olmadığı Yönünde Yöntemince Beyanlarını Almak Çalışma Olgusu Somut ve İnandırıcı Bilgilere Dayalı Şekilde Ortaya Koyulduktan Sonra Sonucuna Göre Karar Vermek Gerektiği )
YCGKE. 1998/6-40GERÇEK BİR DURUMU KANITLAMAK ( Sahte Belge Düzenlemek )
Y11.CDE. 2017/4105GERÇEK BİR DURUMUN BELGELENMESİ AMACIYLA ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın Aşamalardaki Beyanlarında Suçlamayı Kabul Etmeyerek İşyerini Daha Önceki Kiracıdan Devraldığını Savunduğu/Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Dosyasında Katılan Tarafından Açılan Elatmanın Önlenmesi Davasının Reddedildiği - Katılan Tarafından Sanık Aleyhine Kira Tespit Davası Açıldığı/Sanığın Eyleminin Gerçek Bir Durumun Belgelenmesi Amacıyla Sahtecilik Olup Olmadığının ve İndirimden Yararlanmasının Tartışılmamasının Hatalı Olduğu )
Y11.CDE. 2016/12640GERÇEK BİR DURUMUN BELGELENMESİ AMACIYLA RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK (Kira İlişkisinin Devam Ettiğini Kanıtlamak İçin Kira Sözleşmesi Düzenlemek - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına Konu Zarar Koşulunun Ancak Zarar Suçlarında Dikkate Alınması Gereken Bir Unsur Olduğu)
Y15.CDE. 2015/14133GERÇEK BİR DURUMUN BELGELENMESİ AMACIYLA SAHTE BELGE DÜZENLEME ( Sanıkların Mağdura Ait Birçok Tarım Arazisini Onun Rızası İle Fiilen Kullandığı - Sanıkların Gerçek Bir Durumun Belgelenmesi Amacıyla Sahte Kira Sözleşmesi Düzenlemeleri ve Kullanmaları Nedeniyle Eylemin 5237 S. TCK'nun Md. 211 Kapsamında Kaldığı )
Y21.CDE. 2015/4058GERÇEK BİR DURUMUN BELGELENMESİ AMACIYLA SAHTECİLİK ( Sanık İle Katılan Arasında Ticari İlişki Olduğu Sabit Olduğundan Sanık Olan Kişinin Eyleminin Gerçek Bir Durumun Belgelenmesi Amacıyla Sahtecilik Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağının Değerlendirilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y11.CDE. 2017/3668GERÇEK BİR MAL TESLİMİ VEYA HİZMET İFASINDA BULUNMAKSIZIN SAHTE FATURA DÜZENLENMESİ ( Suçun Oluşabilmesi İçin Düzenlenen Sahte Faturaların Yasada Öngörülen Zorunlu Bilgileri İçermesi Gerektiği Aksi Takdirde Hiç Düzenlenmemiş Sayılacağı )
Y4.CDE. 2003/9214GERÇEK BİR OLAYI YETKİLİ MAKAMLARA BİLDİRME ( Eyleminde İftira Suçunun Hukuka Aykırılık Öğesinin Oluşmadığının Kabulü Gereği - Gerçek Bir Olayı Yetkili Makamlara Bildiren Sanığın Yasal Başvuru Hakkını Kullandığının Kabulü Gereği )
Y4.HDE. 2012/15657GERÇEK BİR TAŞINMAZ SATIMI İLİŞKİSİNİN MEVCUT OLMASI ( Muvazaalı İşlemin İptali İstemi - Muvazaadan Söz Edilemeyeceğinden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2008/5266GERÇEK BORCUN TESPİTİ ( İçin Açılmış Bir Dava Varken Bu Sonuçlanmadan İhtarname İle Bildirilen Borç Miktarının Gerçek Borç Miktarı Olup Olmadığı Henüz Ortaya Çıkmadığından Bu İhtarnameler Dayanak Yapılarak İhraç Kararı Verilemeyeceği )
YHGKE. 2005/13-350GERÇEK BORCUN TESPİTİ TALEBİ ( Kredi Kartı Borcu Nedeniyle - Hesap Kat İhtarının Tebliğ Edildiği Tarih Tespit Edilmeden Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
YHGKE. 2007/4-308GERÇEK BORÇLUNUN NÜFUS KAYIT BİLGİLERİNİN VERİLMEMESİ ( ( Borçlu İle İsim Benzerliği Bulunan Davacının İcra Ceza Mahkemesinde Mahkum Edilmesi Nedeniyle Manevi Tazminat Talebinin Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 2011/14001GERÇEK BULUŞ SAHİBİ DIŞINDA BİLGİNİN AÇIKLANMASI ( Açıklama Buluşun Yenilik Koşulunu Ortadan Kaldırmayacağından Uyuşmazlık Konusu Patent Başvurusu Reddedilse Dahi Davacının İşbu Davada Gerçek Buluş Sahibi Olduğunu ve Patent İsteme Hakkının Gasp Edildiğinin Tespitini İsteme Hakkı Olduğu )
Y21.HDE. 2010/13708GERÇEK ÇALIŞMA ( Çalışmanın Sigortalı Çalışma Niteliğinde Olması Gereği - Davalı Şirket Hakkında Kurum Müfettişlerince Yapılan İnceleme Olup Olmadığının Sorulacağı/Davacının Şirket Çalışanı Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Gereği )
Y21.HDE. 2010/4641GERÇEK ÇALIŞMA ( Gerçek Çalışma Olgusunun Somut ve İnandırıcı Delillere Dayanması Gerektiği - Mahkemece Fiili Çalışmanın Varlığının Yeteri Kadar Araştırılmadan Hüküm Verilemeyeceği/Hizmet Tespiti Davası )
Y10.HDE. 2014/26763GERÇEK ÇALIŞMA ( Hizmet Tespiti - SGK İlgili İl Müdürlüğünden Gerekirse Zabıta Vergi Dairesi ve Meslek Odası Aracılığı ve Muhtarlık Marifetiyle İşyerine O Tarihte Komşu Olan Diğer İşyerlerinde Uyuşmazlık Konusu Dönemde Çalıştığı Tespit Edilen Kayıtlı Komşu İş Yeri Çalışanları Beyanları Alınacağı/Uyuşmazlığın Hiçbir Kuşku ve Duraksamaya Yer Bırakmayacak Biçimde Çözümleneceği )
Y21.HDE. 2014/8915GERÇEK ÇALIŞMA ( Komşu İşyeri Çalışanlarının Yoksa İşyeri Sahipleri Araştırılıp Tespit Edilerek Çalışmanın Niteliği İle Gerçek Bir Çalışma Olup Olmadığı Yönünde Yöntemince Beyanlarının Alınması ve Gerçek Çalışma Olgusu Somut ve İnandırıcı Bilgilere Dayalı Şekilde Ortaya Koyulduktan Sonra Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2010/9780GERÇEK ÇALIŞMA (Varlığı Saptanmadan Sadece Hizmet Akdine Dayanılarak Sigortalılıktan Söz Edilemeyeceği/Bu Tür Davaların Kamu Düzenine Dayalı Olduğu - Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti)
Y21.HDE. 2014/25213GERÇEK ÇALIŞMA OLGUSU ( Alacak Davasında Dikkate Alınmayan Dönemde Davacının Çalışmalarının Tam Zamanlı Olup Olmadığının Araştırılması ve Gerçek Çalışma Olgusu Somut ve İnandırıcı Bilgilere Dayalı Şekilde Ortaya Koyulduktan Sonra Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2013/21381GERÇEK ÇALIŞMA OLGUSU ( Davalı İşyerine Ait Faturalardaki İmzalardan Hangilerinin Davacıya Ait Olduğunu Gerekirse Bilirkişi İncelemesi de Yaptırarak Tespit Etmek ve Gerçek Çalışma Olgusunu Somut ve İnandırıcı Bilgilere Dayalı Şekilde Ortaya Koyduktan Sonra Karar Vermek Gerektiği )
Y21.HDE. 2017/741GERÇEK ÇALIŞMA OLGUSU ( Davalı İşyerlerinin İhtilaflı Döneme Dair Dönem Bordrolarını Getirterek Tanıklar Saptanıp Bunların Bilgilerine Başvurulması Gerektiği - Tanıkların Hizmet Cetvelleri Kurumdan İstenip Gerektiğinde İlgili Tarihte Komşu Olan Diğer İşyerlerinde Uyuşmazlık Konusu Dönemde Çalıştığı Tespit Edilen Kayıtlı Komşu İşyeri Çalışanları Yoksa İşyeri Sahiplerinin Beyanları Alınarak Somut ve İnandırıcı Bilgilere Dayalı Şekilde Ortaya Konularak Karar Verilmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2014/21895GERÇEK ÇALIŞMA OLGUSU ( Hizmet Tespiti - Kayıtlı İşyeri Çalışanları İşyerine Tespiti İstenen Tarihte Komşu İşyerlerinde Çalışanlarının Çalışmanın Niteliği İle Gerçek Bir Çalışma Olup Olmadığı Yönünde Yöntemince Beyanları Alınacağı )
Y21.HDE. 2013/13957GERÇEK ÇALIŞMA OLGUSU ( Okul Aile Birliği Yetkilileri Belirlenerek Beyanlarına Başvurmak Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Gerçek Çalışma Olgusunu Somut ve İnandırıcı Bilgilere Dayalı Şekilde 506 S. Kanunun 2, 6, 9 ve 79/10. Md.leri Gereğince Ortaya Koyduktan Sonra Sonucuna Göre Karar Vermek Gerektiği )
Y21.HDE. 2014/11582GERÇEK ÇALIŞMA OLGUSU ( Sigortalılık Başlangıç Tarihi Tespiti İstemi - Mahkemece Gerçek Çalışma Olgusunu Somut ve İnandırıcı Bilgilere Dayalı Şekilde 506 S. Kanunun 2 6 9 ve 79/10. Md. Gereğince Kanıtladıktan Sonra Sonucuna Göre Karar Verileceği )
Y10.HDE. 2011/20157GERÇEK ÇALIŞMA OLGUSU ( Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti Davasında Somut ve İnandırıcı Bilgilere Dayalı Biçimde Ortaya Konulması Gerektiği )
Y21.HDE. 2010/2528GERÇEK ÇALIŞMA OLGUSU ( Somut ve İnandırıcı Bilgilere Dayalı Şekilde 506 Sayılı Kanunun 2, 6, 9 ve 79/8. Md.leri Gereğince Kanıtladıktan Sonra Sonucuna Göre Karar Vermek Gerektiği - Çalışmanın Tespiti İstemi )
Y21.HDE. 2016/15686GERÇEK ÇALIŞMA OLGUSU (Apartmanda Geçen Çalışmaların Tespiti İstemi - Çalışma Döneminin Tamamında İmzalı Ücret Bordrosu Olan Dönemlerde İmzalı Ücret Bordrosu Kadar İmzalı Ücret Bordrosu Olmayan veya Olup da İtiraz Edilen İmzaların Davacıya Ait Olmadığı Anlaşılan Dönemlerde İse Tüm Diğer Delillere Göre Karar Verilebileceği)
Y21.HDE. 2013/1275GERÇEK ÇALIŞMA OLGUSU (Hizmet Tespiti Davası - Komşu İşyeri Çalışanları Yoksa İşyeri Sahipleri Araştırılıp Tespit Edilerek Çalışmanın Niteliği ile Gerçek Bir Çalışma Olup Olmadığı Yönünde Yöntemince Beyanlarının Alınması Gerektiği)
Y21.HDE. 2013/3101GERÇEK ÇALIŞMA OLGUSUNUN ARAŞTIRILACAĞI ( Davacının Yaptığı İşin Niteliği Dikkate Alınarak İşverenin Yaptığı Bildirimlerle Çalışan İşçilerin Niteliklerinin Karşılaştırılacağı - İşverenin Çalıştırdığı İşçilerin Kıdem ve Pozisyonuna Göre Gerçek Ücretin Tespiti )
Y21.HDE. 2014/15393GERÇEK ÇALIŞMA OLGUSUNUN BELİRLENMESİ ( Hizmet Tespiti Davası/Kamu Düzeni Niteliği/Özel Bir Duyarlılık İçinde Yürütülmesi Gereğ - Somut ve İnandırıcı Delil Bulunmaksızın Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu/Araç Sahibinin Tespit Edilmesi Gereği/Çelişkili ve Soyut Nitelikte Tanık İfadeleri )
Y21.HDE. 2013/9700GERÇEK ÇALIŞMA OLGUSUNUN BELİRLENMESİ ( Tanık Beyanları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Davacının Doktora Yaptığı Tarihler İlgili Üniversitelerden Sorulup Davacının İşe Giriş ve Çıkış Sürelerinin Net Belirlenmesi ve Gerçek Çalışma Olgusunun Somut ve İnandırıcı Bilgilere Dayalı Şekilde Ortaya Koyulması Gerektiği - Hizmet Tespiti )
Y21.HDE. 2013/21640GERÇEK ÇALIŞMA OLGUSUNUN İSPATLANMASI ( Somut ve İnandırıcı Delil - Soyut Tanık Beyanlarının Hükme Esas Olamayacağı )
Y21.HDE. 2014/3519GERÇEK ÇALIŞMA OLGUSUNUN TESPİT EDİLMESİ ( Hizmet Tespiti - İşyerinin Eczane Olması Sebebiyle Eczacılar Odasından İhtilaflı Dönemdeki Kayıtlar İsteneceği/Tespiti İstenen Dönemde Çalışması Bulunan Tanıklar Tespit Ederek Dinleneceği - Bordro Tanıkları Tespit Edilemediği Taktirde Komşu İş Yeri Çalışanları Dinleceği )
Y21.HDE. 2016/8323GERÇEK ÇALIŞMA OLGUSUNUN TESPİTİ ( Hizmet Tespiti Davası - Nizalı Dönemin Tamamında Çalışması Bulunan Tanıkların Araştırılıp Dinlenileceği/İşyerine O Tarihte Komşu Olan Diğer İşyerlerinde Uyuşmazlık Konusu Dönemde Çalıştığı Tespit Edilen Kayıtlı Komşu İş Yeri Çalışanlarının Yoksa İşyeri Sahipleri Araştırılıp Tespit Edilerek Çalışmanın Niteliği İle Gerçek Bir Çalışma Olup Olmadığı Yönünde Beyanları Alınacağı )
Y21.HDE. 2017/629GERÇEK ÇALIŞMA OLGUSUNUN TESPİTİ ( İhtilaflı Döneme Dair Dönem Bordrolarında Kayıtlı Tanıklar Arasından Mahkemece Dinlenen Kişi Dışındaki Diğer Bordro Tanıklarını Resen Tespit Ederek Çalışmanın Niteliği ile Gerçek Bir Çalışma Olup Olmadığı Yönünde Yöntemince Beyanlarının Alınacağı - Somut ve İnandırıcı Bilgilere Dayalı Şekilde Ortaya Koyduktan Sonra Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2014/10173GERÇEK ÇALIŞMA OLGUSUNUN TESPİTİ ( İşverenin Aldığı Temizlik İşleriyle İlgili Olarak Ayrı İşyeri Numarası Almak Yerine Tek İşyeri Sicil Numarası Üzerinden Birden Fazla İşyerini İşlettiği Tespit Edildiği - Mahkemece Bu Hususta Araştırma Genişletileceği/Gerçek Çalışma Olgusunu Somut ve İnandırıcı Bilgilere Dayalı Şekilde Ortaya Konulduktan Sonra Karar Verileceği )
YHGKE. 2011/10-527GERÇEK ÇALIŞMA OLGUSUNUN TESPİTİ ( Sigortalılığın Tespiti Talebi - Gerçek Çalışma Olgusunun Ortaya Konulması ve Deliller Birlikte Değerlendirilerek Varılacak Uygun Sonuç Çerçevesinde Karar Verilmesi Gereği )
Y10.HDE. 2015/21928GERÇEK ÇALIŞMA OLGUSUNUN TESPİTİ ( Somut ve İnandırıcı Bilgilere Dayalı Kanıtların Dava Dosyasına Getirtileceği - Sigortalılık Başlangıç Tarihi )
Y21.HDE. 2013/3897GERÇEK ÇALIŞMANIN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Her Türlü Delille İspatlanabileceği - İşverenin Resmi Bordrolara Geçmiş Sayılan Tanıkların Dinleneceği/Somut ve İnandırıcı Delil Şartı - Hizmet Tespit Davası/Kuruma Eksik Bildirilen Çalışmalar )
Y21.HDE. 2010/2866GERÇEK ÇALIŞMANIN BELİRLENMESİNDE TANIK BEYANLARI ( Davacı ile Aynı Dönemde Çalışmış Aynı İşyerinde Ya da Komşu İşyerinde Aynı İşi Yapan Resmi Kayıtlara Geçmiş Çalışanların Tanık İfadelerinin Alınması Gerektiği - Hizmet Tespiti Davası )
Y21.HDE. 2014/1950GERÇEK ÇALIŞMANIN TESPİT EDİLMESİ ( Eldeki Davada Dinlenilen Bordro Tanığı ile Davalı Şirket Arasında Husumet Bulunduğunun Gözetilmesi Gereği - Komşu İşyeri Tanıklarının Araştırılacağı/Davacının Çalışmalarının Hiçbir Tereddüte Mahal Bırakmayacak Derecede Ortaya Konulması Gereği/Hizmet Tespit Davası )
Y21.HDE. 2016/1391GERÇEK ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Davacının Davaya Konu Dönemde Öğrenci Olup Olmadığının Araştırılacağı/Davalı İşyerinin İç ve Dış Lastik İmalatı İşyeri Olduğu Göz Önünde Bulundurularak Davacı Yaşında Bir Kız Çocuğunun Burada Sekreter Olarak veya Fatura ve Tahsilat İşinde Çalışıp Çalışamayacağını Belirleneceği - Hizmet Tespiti )
Y21.HDE. 2010/3666GERÇEK ÇALIŞMANIN VARLIĞI ( Çalışma Olgusu Yönünden Tanık Beyanlarının Somut Mahiyette Olmadığı - Hükme Esas Alınan Tanık Sözlerinin İnandırıcı Güç ve Nitelikte Olması Gerektiği )
Y16.HDE. 2015/14291GERÇEK DAVACININ DAVALI OLARAK GÖSTERİLMESİ ( Mahkemece Bozma İlamına Uyulduğu Halde Bu Kez Karar Başlığında Davacı Sıfatı ile Kimsenin Gösterilmediği/Bozma Gereklerinin Yerine Getirilmediği - Tarafların Her Biri ile Vekilleri Hüküm Başlığında Gösterilerek ve Her Bir Hak İddia Edenin İstemi ile İlgili Olumlu ya da Olumsuz Bir Hüküm Kurulması Gerektiği/Usule Uygun Olarak Tarafların Tümü Karar Başlığında Gösterilmeden Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
YHGKE. 2013/4-1006GERÇEK DAVALININ ZAMANAŞIMI DEF'İNDE BULUNMADIĞI ( Ancak Gerçek Hasmın Zamanaşımı Def'inde Bulunmaması Karşısında Usulüne Uygun İleri Sürülmüş Zamanaşımı Def'inin Bulunduğunun Kabulü - Davanın Yanlış Şirkete Yöneltilmesi/Davanın Yanlış Yöneltildiği Davalının Zamanşımı Def'i Bulunduğu )
Y18.HDE. 1992/12420GERÇEK DEĞER ( Bilimsel Yöntemle Tespit Edilen Yıllık Net Gelire ve Kapitalizasyon Faizine Göre )
Y1.HDE. 1990/16315GERÇEK DEĞER ( Davaya Konu Taşınmazın Gerçek Değerinin Uzman Bilirkişilerce Saptanmasının ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y1.HDE. 2013/17660GERÇEK DEĞER ( Tapu İptali ve Tescil - Harçlar Kanunu Harcın Alınmasını veya Tamamlanmasını Tarafların İsteklerine Bırakmadığı/Mahkemece Kendiliğinden Gözetileceğini Düzenlediği/Taşınmazın Dava Tarihinde Tespit Edilen Gerçek Değeri Üzerinden Karar ve İlam Harcına Hükmedileceği )
Y17.HDE. 2007/1712GERÇEK DEĞER ( Tapudaki Üzerinden Olmadığını İddia Eden Borçlunun İspatlayacağı- Hesap Hareketleri Keşif Sonuçları Pay Miktarları Tasarruf Tarihindeki Gerçek Değerlerinin Saptanarak Karar Verilmesi Gereği )
Y15.HDE. 2005/399GERÇEK DEĞER ( Tarafların Edimlerinin Değeri Saptanırken Tasarrufa Konu Taşınır veya Taşınmaz Malın Gerçek Değerinin Araştırılmasının Gerekmesi )
Y15.HDE. 2006/7366GERÇEK DEĞER İLE SATIŞ DEĞERİ ARASINDA PEK AŞAĞI FARK BULUNMASI ( Tasarrufun İptali Davası - Mal Kaçırma Kastı ile Hareket )
Y1.HDE. 2009/12797GERÇEK DEĞER İLE SATIŞ DEĞERİ ARASINDAKİ FAHİŞ FARK ( Vekil Eden Davacıyı Zararlandırma Kastı İle Hareket Edilerek Taşınmazın Elden Çıkarıldığının Kabulünü Gerektirdiği )
Y13.HDE. 2003/2810GERÇEK DEĞERDEN DÜŞÜK GÖSTEREREK SATIŞ ( Mahkemenin Bu İddia Üzerinde Durması Gerektiği )
Y14.HDE. 2007/14344GERÇEK DEĞERİN ARAŞTIRILMASI ZORUNLULUĞU ( Salt Sözleşme Bedeline Bakılarak Mahkemenin Görevinin Saptanamayacağı - Dava Konusu Taşınmazın Dava Tarihindeki Değeri Keşfen Araştırılarak Belirlenmesi Gereği )
Y14.HDE. 2011/1261GERÇEK DEĞERİN TESPİTİ ( Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Gereğince Tapu İptali ve Tescil - Beyan Edilen Değer Hayatın Olağan Akışına Aykırı Düştüğünden Mahkemece Bu Değere İtibar Edilmemesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2011/4911GERÇEK DEĞERİNİN SAPTANMASI (İşyeri Sigorta Poliçesine Dayalı Tazminat - Mahkemece Davaya Konu Makinelerin Bedellerinin Gerçek Değerinin Saptanması Gerekirken Noksan İnceleme ve Hatalı Değerlendirmeye Dayalı Bilirkişi Raporuna Göre Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği)
YHGKE. 1988/1-696GERÇEK DEĞERLE SATIŞ ( Muvazaa )
Y21.HDE. 2005/7712GERÇEK DIŞI BELGE DÜZENLENMESİ ( Sigortalı Tarafından - Kurumun Yanıltılması ve Bu Yolla Sigortalılığın Elde Edilmesinin Söz Konusu Olması Halinde Korunmayacağı )
Y8.CDE. 2000/17702GERÇEK DIŞI BELGELERLE HAZİNEYİ ZARARA SOKMA ( Sanıkların Eylemlerinin Görevi Kötüye Kullanma Olması )
Y12.HDE. 2002/5147GERÇEK DIŞI BEYAN ( İsteminin İcra Tetkik Mercii Hakimliğinden İsteneceği - İcra İflas Dairelerinin İşlemlerine Karşı Tetkik Mercii Hakimlerinin Görevli Olduğu )
Y12.CDE. 2016/11423GERÇEK DIŞI BEYANLA SUÇ İŞLEDİĞİNİ KABUL ETME (Davacının Beyanlarında Açıkça Atılı Suçu İşlediğini Kabul Ederek Tutuklanmasına Neden Olduğu/Yargılama Sonunda Suçu İşlediği Sübuta Ermediğinden Beraatine Hükmedildiği - Davacının Haksız Yakalama ve Tutuklama Nedeniyle Tazminat Talebinin C.M.K'nun 144/1-E Md. Gereği Reddedileceği)
YCGKE. 2011/1-3GERÇEK DIŞI DAVRANIŞ ( Maktulü Kalbine ve Akciğere Nafiz Tek Bıçak Darbesi İle Öldüren Sanığın Suçtan Kurtulabilmek İçin Kurguladığı Gerçek Dışı Davranış ve Beyanlar Olduğu Sonucuna Ulaşıldığından Olayda Sanık Lehine Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
Y4.HDE. 2012/156GERÇEK DIŞI HABER ( Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olduğu - Davacı Yararına Uygun Tutarda Manevi Tazminat Takdir Edileceği )
Y4.HDE. 2003/3056GERÇEK DIŞI HABER ( Davacının Sağlık Ocağınını Kaldırılması Konusunda Etkisinin Bulunmaması Nedeniyle Yapılan Haberin Milletvekili Olan Davacının Kişilik Haklarını Zedelemesi )
Y4.HDE. 2002/14877GERÇEK DIŞI HABER ( Mahkemenin İlgili Haberi Muhabirin Kendi Seneryosu ve Uydurması Olarak Nitelendirmesi )
YHGKE. 1981/11-264GERÇEK DIŞI OLARAK ÇEKİN KARŞILIĞININ BULUNMADIĞININ BELİRTİLMESİ ( Gecikme Cezası İçin Bilirkişi İncelemesi Yapılması )
Y18.CDE. 2015/39070GERÇEK DIŞI OLGULARA DAYALI İDDİA OLARAK NİTELENEN AÇIKLAMALAR ( A.İ.H.M. Başvurucuların Bu Tür İfadelerin Ortaya Konulmasından ve Yayınlanmasından Sorumlu Olup Olmadıklarını ve Bu Tür Bilgilerle Diğer Kişileri Aldatmayı Amaçlayıp Amaçlamadıklarını Dikkate Aldığının Gözetileceği - Hakaret Suçu )
Y18.HDE. 2005/5236GERÇEK DIŞI VE YASAYA AYKIRI OLARAK ÇOCUĞUN HENÜZ DOĞMADAN YAPILAN TESCİL KAYDI ( Mahkemece İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2012/4-96GERÇEK DIŞI YAYININ ÜZERİNDEN UZUN ZAMAN GEÇMESİ ( Manevi Tazminata Hükmedildiğinde Ayrıca Kararın Yayınına da Gerek Kalmayacağı - Basın Yolu İle Kişilik Haklarına Saldırı )
Y18.HDE. 2008/10269GERÇEK DOĞUM TARİHİNİN SAPTANMASI ( İlgilinin Doğum Tarihi İle Tanıkların Dinlendiği Tarih Arasında Uzunca Bir Zaman Geçtiğinden Anlatımlarında Yanılgı Olasılığı da Bulunduğu - Kanıtlanamayan Davanın Reddi Gerektiği )
YHGKE. 2013/9-1643GERÇEK DURUMA UYGUN DÜŞME ( Fazla Çalışma Ücretinden İndirimi Öngören Bir Yasal Düzenleme Olmasa da Bir İşçinin Günlük Normal Çalışma Süresinin Üzerine Sürekli Olarak Fazla Çalışma Yapması Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu/Hastalık Mazeret İzin Gibi Sebeplerle Belirtilen Şekilde Çalışılamayan Günlerin Olacağı - Fazla Çalışma Ücretinden İndirim Yapılmasının Gerçek Duruma Uygun Düşeceği )
YHGKE. 2014/18-717GERÇEK DURUMU GÖSTERMEYEN NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ ( 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa Göre Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu - İşin Esasının İncelenmesi Gerekirken Mahkemenin Görevsizliğine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y18.HDE. 2008/9423GERÇEK DURUMU GÖSTERMEYEN NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ ( Ölü Mirasçılar Yanında Kaydın İptali İstenen Kişilerin Mirasçılarının da Davaya Dahil Edilip Tüm Kanıtlar Toplanıp Birlikte Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2007/9209GERÇEK DURUMUN BELGELENMESİ ( Sanığın Fiilinin Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Yasa Maddesi Kapsamında Gerçek Bir Durumun Belgelenmesi Amacıyla Sahtecilik Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağının Karar Yerinde Tartışmasız Bırakılmasının İsabetsiz Olduğu )
Y2.CDE. 1995/5370GERÇEK FAİLİN BELİRLENEMEMESİ ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Vermek-Dört Sanığın da Aynı Silahla Atış Yapmış Olması )
YHGKE. 1995/18-426GERÇEK FAİZ ORANI ( Kamulaştırmada Uygulanacak )
YHGKE. 1996/18-23GERÇEK FAİZ ORANI ( Kamulaştırmada Uygulanacak )
Y19.HDE. 2016/11830GERÇEK FİYAT ÜZERİNDEN EK FATURA DÜZENLENMESİ ( Faturada Sehven Ürünün Torba Bedelinin Eksik Hesaplandığı Daha Sonra Fiyat Farkı Alacak İçin Ek Fatura Düzenlendiği/Zararın Tahsili - Davalı Tacir Olup Satın Aldığı Ürünün Güncel Piyasa Değerini Bilmesi Gerektiği Emtianın Normal Değerinin %20 Si Gibi Bir Fiyat Üzerinden Satın Alan Davalının Aşırı Yararlanması Söz Konusu Olduğu Gerçek Fiyat Üzerinden Ek Fatura Düzenlemesinin Ticari Hayata ve Teamüllere Uygun Olduğu )
Y15.HDE. 2005/696GERÇEK GİDERLERİN TAHSİLİ TALEBİ ( İmalat ve Sarfedilen Masrafların Düzenlenen Projelerin Arsa Sahiplerinin İşine Yarayıp Yaramayacağı ve Ekonomik Değeri Araştırılması Gereği - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )
Y10.HDE. 2005/3276GERÇEK GÜNLÜK KAZANÇ TUTARI ( Saptanarak Anılan Kazancın Asgari Ücretin Üzerinde Olması Durumunda Bu Fazlalık Oranı Sonradan Yürürlüğe Giren Asgari Ücretlere de Yansıtılması Gereği - İşkazası Sonucu Sürekli İşgöremezlik )
YHGKE. 1995/4-1045GERÇEK HABER ( Basın yoluyla kişilik haklarına tecavüz )
Y4.HDE. 2002/4731GERÇEK HABER VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yayında Adı Geçen Emniyet Genel Müdürlüğü Raporu Getirtilerek Haberin Gerçek Olup Olmadığının Araştırılması )
Y7.HDE. 2005/861GERÇEK HAK SAHİBİ ( Belirlenirken Davanın Tarafları Dışında Kalan Gerçek Hak Sahibinin Aranacağının Dikkate Alınması Gerektiği )
Y20.HDE. 2001/4342GERÇEK HAK SAHİBİ ( Gerçek Hak Sahibinin Araştırılarak Bunun Üzerine Tespitin Yapılmasının Gerekmesi )
Y17.HDE. 1992/7907GERÇEK HAK SAHİBİ ( Kadastro Kanunu - 3/B-c Uyarınca Yasal Değerin Yitirilmesi )
Y7.HDE. 2012/8283GERÇEK HAK SAHİBİ ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Malik Hanesi Açık Olan Taşınmazlar Hakkında Hakimin Resen Gerçek Hak Sahibi Adına Tescil Kararı Vermekle Yükümlü Olduğu )
Y7.HDE. 1979/6203GERÇEK HAK SAHİBİ ADINA TESCİL ( Davacının Davasından Vazgeçmesi Nedeniyle Gerçek Hak Sahibinin Reesen Soruşturma Yapılarak Tespit ve Tescil edilmesinin gerekmesi )
Y7.HDE. 1980/11744GERÇEK HAK SAHİBİ ADINA TESCİL ( Haritada Gerçek Hak Sahibinin Belli Olması Nedeniyle Taşınmazın Bu Kişi Adına Tescilinin Gerekmesi )
Y16.HDE. 1990/17030GERÇEK HAK SAHİBİ ADINA TESCİL ( Kadastro Davalarında Taraflara İzafeten Karar Verme Kuralının İstisnaları )
Y17.HDE. 1993/2258GERÇEK HAK SAHİBİ ADINA TESCİL ( Taşınmazın Gerçek Hak Sahibinin Araştırılarak Onun Adına Tescilin Yapılmasının Gerekmesi )
Y16.HDE. 1997/4509GERÇEK HAK SAHİBİ ADINA TESCİLE KARAR VERME ( Kadastro Hakiminin Yapmak Zorunda Olması )
Y11.HDE. 1991/992GERÇEK HAK SAHİBİ YERİNE HİSSE SENETLERİNİ ÜÇÜNCÜ ŞAHSA VEREN ŞİRKET ALEYHİNE DAVA AÇILMASI ( Davanın Reddedilmesi )
Y7.HDE. 2003/1336GERÇEK HAK SAHİBİNİ ARAMA ZORUNLULUĞU ( Kadastro Tespiti Niteliğindeki Tespitlerde Kadastro Hakiminin Davanın Tarafı Olmayan Kişi ya da Kurumlar Yönünden Aramasının Zorunlu Olduğu )
YHGKE. 1981/8-560GERÇEK HAK SAHİBİNİ BELİRTMEYEN KAYIT ( Tapulamaca Hazine Adına Oluşturulan Tapu Kaydı )
Y17.HDE. 1994/7520GERÇEK HAK SAHİBİNİ RESEN ARAŞTIRMA ( Kadastro Tesbiti )
YHGKE. 1992/16-64GERÇEK HAK SAHİBİNİN ARAŞTIRILMASI
YHGKE. 1992/7-431GERÇEK HAK SAHİBİNİN ARAŞTIRILMASI
Y16.HDE. 1996/2689GERÇEK HAK SAHİBİNİN ARAŞTIRILMASI ( Kadastro Mahkemesine Genel Mahkemelerden Aktarılan Dava )
Y1.HDE. 2011/5192GERÇEK HAK SAHİBİNİN ARAŞTIRILMASI ( Kadastro Sırasında Parsel Numarası Verilmek Suretiyle Tespiti Yapılan Taşınmazın Tescili Talebi - Kadastro Mahkemesi'nin Görevli Olacağı )
Y16.HDE. 2015/17991GERÇEK HAK SAHİBİNİN ARAŞTIRILMASI (Elatmanın Önlenmesi - Re'sen Araştırma Yapılmak Suretiyle Taşınmazların Gerçek Hak Sahipleri Belirleneceği/Kadastro Kanunu'nun 30. Md. Uyarınca Genel Mahkemeden Kadastro Mahkemelerine Devredilen Dosyalarda Re'sen Araştıma İlkesi Geçerli Olup Gerçek Hak Sahibinin Mahkemece Belirleneceği)
Y17.HDE. 1993/2716GERÇEK HAK SAHİBİNİN KADASTRO HAKİMİ TARAFINDAN BELİRLENMESİ ( Tesbitten Önce Genel Mahkemelerde Parsellerin Malik Hanelerinin Açık Bırakılıp Hak Sahibinin Hakim Tarafından Belirlenmesi )
Y16.HDE. 1994/1871GERÇEK HAK SAHİBİNİN TESBİTİ ( Hakimin Re'sen Araştırma Yapması )
Y16.HDE. 1999/1856GERÇEK HAK SAHİBİNİN TESBİTİ ( İtibar Edilen Kayıt Malikleri ile Taraflar Arasındaki Mirasçılık İlişkisinin Belirlenmesi )
Y16.HDE. 2008/1259GERÇEK HAK SAHİBİNİN TESPİTİ ( Meni Müdahale Davası Nedeniyle Tespit Tutanaklarında Yüzölçümleri ve Malikhanelerinin Açık Bırakıldığı - Bu Tür Davalarda Hakim Res'en Araştırma Yaparak Gerçek Hak Sahiplerini Tesbit Etmek Zorunda Olduğu )
Y16.HDE. 2001/8881GERÇEK HAK SAHİPLERİ ( Miras Taksim Sözleşmesinin Tüm Mirasçıların Katılımı İle Geçerli Olması Kadastro Hakiminin Delilleri Toplamak Zorunda Olması )
Y16.HDE. 1993/11203GERÇEK HAK SAHİPLERİ ADINA TESCİL ( Davetiye Tebliğine Rağmen Duruşmaya Katılmama )
Y20.HDE. 2001/4339GERÇEK HAK SAHİPLERİ ADINA TESCİL ( Taraf Delilleri ile Mahkemece Resen Lüzum Görülen Diğer Deliller Toplanarak Malik Haneleri Boş Olan Parsellerin Gerçek Hak Sahipleri Adına Tapuya Tesciline Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y20.HDE. 2015/10951GERÇEK HAK SAHİPLERİ ADINA TESPİT VE TESCİL (Taşınmaz Bölümlerinin Kısmen Davalı Olmadıkları Gerekçesiyle Araştırma Yapılmaksızın Tutanağın Edinme Nedeninde İsmi Geçen Kişi Adına Tesciline Karar Verilemeyeceği - Kadastro Tespitine İtiraz)
Y17.HDE. 1995/7383GERÇEK HAK SAHİPLERİNİN TESBİTİ ( Kanunda Taşınmazın Ancak Belli Şartların Oluşması ile Gerçek Hak Sahibi Adına Tespit Edilebileceğinin Düzenlenmiş Olması )
Y11.HDE. 2007/1013GERÇEK HAK SAHİPLİĞİ ( Markanın Hükümsüzlüğü Davası/Tescil Dışı Kullanmadaki Önceliğin Tescilsiz Marka Hakkı Sahibi Yararına Kazanılmış Hak Oluşturacağı - Davacının Öncelik Hakkı da Olduğunu İlettiği/Mahkemece İddianın İnceleneceği )
Y11.HDE. 2015/14766GERÇEK HAK SAHİPLİĞİNİN TESPİTİ ( Davalı Adına Tescilli Şekil Markasının Kıyaslanmasında Davacının Söz Konusu Ambalaj Tasarımı Şeklindeki Markası Üzerinde Davalının Başvuru veya Rüçhan Tarihinden Önce Gerçek Hak Sahibi Olup Olmadığı Hususunun Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 1976/4737GERÇEK HAMİL ( Hakkı Müteselsil ve Birbirine Bağlı Cirolardan Anlaşılan Kişi )
Y18.HDE. 2005/2943GERÇEK HARCAMA MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Davalı Astsubayın Yükümlülük Süresinin Eksik Kalan Kısmıyla Orantılı Olarak Kendisine Yapılan Öğretim Eğitim ve Yetiştirme Giderleri İle İlgili Harcama Cetvelleri Getirtilip Yüklenme Senedi Dikkate Alınması Gereği )
Y11.HDE. 1997/5523GERÇEK HASIM ( Uygun Süre Verilerek Eksikliğin Giderilmesinin Sağlanması )
Y14.HDE. 2006/15885GERÇEK HASMIN BAŞKASI OLMASI ( Yargılamanın Devamı Sırasında Ortaya Çıkarsa O Kişi Aleyhine Ayrı Bir Dava Açılması Gerektiği - Kadim Su Arkına Elatmanın Önlenmesi ve Tazminat )
Y11.HDE. 1989/696GERÇEK HASMIN BELİRTİLMESİ VEKİL ALEYHİNE HÜKÜM
YHGKE. 1986/1-700GERÇEK HASMIN KİMLİĞİNİN BELİRTİLMESİ ( Kural Olarak Dava Dilekçesinde Belirtilmesi )
YHGKE. 1978/1-610GERÇEK HASMIN SAPTANMASI ( Davaya Devam Edilmesi )
Y2.HDE. 1985/8972GERÇEK HÜVİYETİN TESBİTİ
Y9.CDE. 2006/8821GERÇEK İCTİMA ( 5237 Sayılı Türk Ceza Yasasının Gerçek İctima Kurallarını Benimsediği - Gerçek İctima Kuralına Göre Kaç Suç Varsa O Kadar Ceza Olduğu )
Y4.CDE. 1996/3840GERÇEK İÇTİMA ( Basın Yoluyla Müdahillere 4, 5 Kez Sövülmüş Olması Halinde Bulunup Bulunmadığı )
Y4.CDE. 1998/7844GERÇEK İÇTİMA ( Görevliye ve Tanrıya Sövme )
Y6.CDE. 2003/4939GERÇEK İÇTİMA ( Hırsızlığa Eksik Teşebbüsten Aranan Sanığın Kendisini Yakalamak İsteyen Polislere Bıçak Çekerek Direnmesiyle Memura Aktif Mukavemet Suçunun Oluşacağı )
YCGKE. 1990/1-310