0-9 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ABDULLAH-ADLİ / ADLİYE-AKIL / AKİT-ALACAKLI / ALACAKLIDAN-ANNEYLE / ANONİM-ASETİK / ASGARİ-AYIN / AYIP-AZOTLU

<15399D>Y3.HDY11.HDABOı ( İptal Etından iükte Bu Arkavraki İle Manevi Tazminat İstemi ) 8/95Y7.HDY13.HD <189> 1/507TD>Y13.HD3 92D>Y11.HD92man Bilirkişiler MaABİRAMESİ BUneliğTarafında09 S.055rfiy Su Abonüketim BedeliTüketim Bedelinden Sorumlu Olacağı ) 4/836D>Y19.HDABONELYNAKHLİYE İD201BİRAMESİ BUneliğTarafında09 i Uyarınca Abonenin de den Daın Tükrt Ntim BedeliTüketim Bedelinden Sorumlu Olacağı )Y19.HDABİK SÖZLEŞMESİ ( Tükerazın nin Abotine Engel OlmayacaElektr Dışındazın İptali DakikSözleşmesi UOrtakisi Slemr Olan Abn de vmadığının Sözleşmerazın nin Abotine Engel OlmaAncak Elİü Kişinin Abone Olan Davacı ile BirTüketim Bedelinden Sorumlu Olacaği )Y3.HDABONELİK SÖZLEŞMESİ ( s BilgLDE TÜK>ABONELİKnce BenESİ k Aynı Abde KuDavacının Davalı Kuruma Borcu Olded10 Md. Kapsamır DışındaFlı harlanma Sulunan68.htm>ABONELİK SÖZLEŞMESik Kullanılıp Kullanılmadilip Araştırılması Gerektiği )Y19.HD <11007TD>Y3.HD 4/6597>Y19.HDY3.HD <6943D>Y11.HD3 YHGKY13.HD <58 <65R>D>Y19.HD8 Y13.HD0 06D>YHGK06/TD>Y11.CD <> 3/3788D>Y3.HDY7.HD 6/384TD>Y7.HD 4T1800TD>Y3.HD 2 4T170R>Y19.HDY3.HD <2067TD>Y3.HDY3.HDY13.HDY11.CDY13.HDY7.HDY13.HDY19.HD >0 <440TD>Y19.HDY3.HD 4T242 <21R> 3/48 6/231TD>Y11.CD 2<632TD>Y7.HD 1/539TD>Y19.HDYHGKY3.HD 4/9 7> 7 7Y3.HD 4T2412TD>Y3.HDY11.CD 4T97Y3.HDY19.HD 3T36342D>Y11.CD <1030Y11.CD <1418TD>Y13.HD 2/13167D>Y11.HD 9/13026TD>Y3.HD 89/1R>YHGKYHGKY3.HD8 <9-6>Y19.HD 72>Y13.HD 4/69>YHGK 9/524>Y13.HDY19.HD 8Y19.HD393D>Y11.HDY13.HDYHGK <27099D>Y3.HD <5859D>Y3.HD 7/2319D>Y3.HD 3/1996D>Y13.HD <30212TD>Y3.HD 4T26756TD>Y3.HD <16> <12590D>Y19.HD 2/778TD>Y13.HD <20727D>Y19.HD <><28TD>Y3.HD <11615TD>Y3.HD 2/27230 <19826TD>Y3.HD <143ÖZnısi Bu Tari DElektrik lemeyiesi HElektrelleavaySÖmeleket ma OLMAMASI ( ğından v KtısrekTüTahsil daK7<15ıPayınaUygilgTaraflunDavmaeğilr Ar İlişOlduıOhazların K- Borçlu Olmadığının Tespi5i ) 2/22728 1/41 <12618D>Y19.HD <154 <23943D>Y11.HD 2/2440708/8776TD>Y3.HD <7976TD>Y3.HD08/9837TD>Y3.HD 5/9083D>Y11.HD <14759D>Y3.HD2/5-522TD>Y7.HDY7.HD06/9264D>Y13.HD 3/1336D>Y13.HDY3.HD 5/5142D>Y11.CD2YHGK <18258D>Y19.HD2>Y13.HDY11.HD 2/217R1D>YHGK 1/27927D>Y19.HD 2/5258D>Y19.HD 7<10920D>Y19.HDY13.HDY13.HD 4/9844D>Y13.HD 6/11964D>Y13.HD <12092D>Y13.HD <7772D>Y13.HD 4/11/12D>Y13.HD 6/7279D>Y13.HD 3/4397D>Y19.HDY13.HD 3/9R 3/10TD>Y19.HD 3/9R18D>Y19.HDY19.HDYHGKY7.HDY19.HD 3/693D>Y11.HD 3/211TD>Y11.CD 1/2667D>Y11.HDY11.CD 3/10TD>Y19.HD 0/4373D>Y11.HD <14652D>Y3.HD <737D>Y13.HD07/330 9/2564D>Y13.HD 2/22728Y3.HD08/7975TD>Y3.HD07/139308/8776TD>Y3.HD06 Y3.HD <1804TD>Y7.HD 6/2756TD>Y3.HD <15032D>Y19.HD <10615TD>Y3.HD 11/291/6D>Y11.HD 5/26846D>Y11.HD 5/26850D>Y11.HDY3.HDY3.HD 4T228R1D>YHGK06 <2157D>Y3.HDY13.HD <18606TD>Y3.HDY7.HD 0/28R1D>YHGK 2<10360D>YHGKY11.HD 0/4960D>YHGK 84/4157D>Y3.HD 86/395D>Y19.HD 84/982D>Y19.HD 1/5739D>Y19.HD /1 <122D>Y19.HD /1 9450D>Y11.HDYHGK 9/7720D>Y19.HD7TR1-250D>Y11.HD 5/5678D>Y19.HD 88/7717D>Y19.HD 89/776TD>Y3.HD 9/7257D>Y3.HDY19.HDY19.HDY7.HD 9/4711TD>Y7.HD 0/7824>Y13.HD 1 <90D>Y19.HD 1 7646D>Y11.HD 84/1114 89/776TD>Y3.HD 89/7818D>Y19.HD <10324>Y13.HDY11.HD06 <1527D>Y19.HDY7.HD 9/4701TD>Y7.HD 89/4424TD>Y3.HD 83/3997D>Y19.HD 89/318TD>Y13.HD 89/4424TD>Y3.HD <6699D>Y19.HDY3.HD 9/7672D>Y19.HD 3/7894TD>Y3.HD 2/12818D>Y19.HD 3/8610D>YHGK 88/6146D>Y19.HD 89/9430TD>Y3.HD 12/9669TD>Y3.HD 89/4080TD>Y3.HDY3.HD08/15858D>Y11.HD 9/78308/7474D>Y11.HD 89/6308TD>Y3.HD / <13090D>Y11.HD 2/5874D>Y19.HD7TR1-250D>Y11.HD 9/794TD>Y13.HDY7.HD 79/3398TD>Y3.HD08/7474D>Y11.HD 0/16816D>Y11.HDY3.HD 97/4037D>Y19.HD 84/893D>Y19.HDY3.HDY3.HD 3/9099D>YHGK /1 9450D>Y11.HD 3/76>2>Y13.HDY7.HD 81Y19.HD 0/28R5D>YHGK 0/40056D>YHGK 88/95 / <13090D>Y11.HD 89/776TD>Y3.HD 86/5241TD>Y7.HDY19.HD 3/7560D>YHGK 2/12818D>Y19.HD 89/5340TD>Y3.HD 89/4080TD>Y3.HD 1/3391D>Y19.HD11/401 1 <0339D>Y19.HDY19.HDY11.HDYHGK 82/2936TD>Y3.HD 86/6014D>Y19.HD 3/14022>Y13.HD 82/5727TD>Y3.HD <9940TD>Y3.HD 4/971D>YHGK 82/2235TD>Y3.HD <4821>Y13.HD 5/3916TD>Y3.HD 86/3832D>Y19.HD14/341TD>Y3.HD 5/12226TD>Y3.HD 84/863D>Y19.HD 3/5127D>Y3.HD 3/4719D>YHGK08/14684D>Y13.HD 3/636D>YHGKY7.HD7TR1-602D>Y11.HD 89/3387D>Y13.HD 97/9169D>Y19.HD /6/3960D>Y19.HD 3/1389D>Y3.HD 3/1710D>Y3.HD <14487D>Y13.HD 9/2510D>YHGK 8/2974D>Y19.HDY11.HD 5/159R1D>YHGK 2/2887D>Y13.HD <2335TD>Y3.HDY7.HD 9Y11.HDY7.HD 82/5392TD>Y3.HD 2/5790D>Y19.HDY3.HD 3/14304TD>Y7.HD /7/9035TD>Y3.HD 11/26573D>Y11.HD 6/7703D>Y11.HD 2/1320D>Y19.HD 1/5020D>Y19.HDY7.HDY7.HD <2106TD>Y7.HD13/1466TD>Y3.HD12/7837TD>Y3.HD06 9749D>Y19.HDY7.HD 6 <1577D>Y11.HD9TR1-127D>Y3.HDYHGK 3/2370D>Y3.HD <9943TD>Y7.HD <8600TD>Y7.HD 9 <8837D>Y19.HD 11/6292TD>Y3.HD14/17401TD>Y3.HD 2/12546D>Y19.HD 4/5652TD>Y3.HD13/6709TD>Y3.HD 4/971D>YHGK <6087D>Y13.HD 8/1519D>YHGK 11/8170D>Y11.HD 3/7456D>YHGK 4/7782D>Y3.HD 3/14304TD>Y7.HDY7.HD 5/6376TD>Y3.HD 5/12706TD>Y3.HD 9 9745D>YHGKY13.HD>9TR5097D>YHGK 6/7280D>Y11.HD13/12480D>Y11.HD09/3337D>YHGK> Y7.HD 96/2189D>Y19.HD 96/2084D>Y19.HDY3.HD 97/2407D>Y19.HD 4/903D>YHGK 5/4466TD>Y3.HDY7.HD13/61TD>Y3.HD 13/6709TD>Y3.HD>9TR1512D>YHGK 3/11146D>Y3.HD 82/2182TD>Y3.HD 1/9492D>Y19.HD 4/8558D>YHGKY3.HD 82/2182TD>Y3.HD 10/1523D>YHGK 3/313TD>Y7.HDY3.HD 0Y3.HDY3.HD 96/2189D>Y19.HD <2013TD>Y7.HD 3/10128TD>Y7.HDY7.HD 1/4972D>Y3.HD 4/7220D>Y11.HD 2/8919D>YHGKY3.HD> Y19.HDY7.HD 9/7129D>YHGK 3/952>Y13.HD 9 9084D>Y19.HDYHGK 4/12728D>YHGK <2013TD>Y7.HDY3.HD 10/1523D>YHGK 12Y3.HD 1/10256D>YHGKY19.HD07/8189D>Y19.HD 3/4347D>YHGK 2/12653D>Y19.HD 3/1042TD>Y7.HD 2/3252>Y13.HD 96/4821>Y13.HD 14/7887TD>Y7.HD 98/6480D>Y11.HD 89/8244D>Y13.HDY7.HD 3/10422TD>Y7.HD 3/10210D>YHGK 4/18676D>Y3.HD 4/4665D>YHGK 13/4857TD>Y7.HD 97/21-387D>Y3.HD 4/22448D>YHGK 4/22448D>YHGK 8 Y3.HD 0/5428D>YHGK 11/11485TD>Y7.HD 12/17175TD>Y7.HD 11/10282TD>Y3.HD 99/7705TD>Y7.HD 99/8950TD>Y7.HD 11/11924TD>Y7.HD 4/5075TD>Y7.HD 2/5536D>YHGK 11/14481TD>Y7.HD 0/3219D>YHGK 3/2784TD>Y3.HD 3/3101TD>Y3.HD 91/531TD>Y3.HD 9 <2300TD>Y7.HD 3/10645D>YHGK 0/8948D>YHGK 0/4329D>YHGK 8/8366TD>Y3.HD07/265D>YHGK 84/874TD>Y7.HD 89/5348D>YHGK 73/3101TD>Y3.HD 94/6539TD>Y7.HDY7.HD 96/1113TD>Y7.HD 3/1572TD>Y3.HDY7.HDY7.HD 74/1298D>Y3.HD 3/4665D>YHGK 3/5503TD>Y3.HD 75/6928D>Y3.HD 82/1699D>Y3.HD 13/824TD>Y7.HD 4/15-182TD>Y3.HD <7979TD>Y3.HD 98/727TD>Y7.HDY7.HD 12Y7.HD 0<3675D>Y3.HD 2/5532TD>Y3.HD 97/812TD>Y7.HD 95/7123TD>Y7.HD 95/119TD>Y7.HD 97/5163TD>Y7.HD 82/1699D>Y3.HD 89/1-710D>Y3.HD 84/3110TD>Y7.HD 81/5203TD>Y3.HD 81/5203TD>Y3.HD 83/3347D>YHGK 3/1993TD>Y3.HD 84/1407D>Y19.HD 70/1487TD>Y7.HD 91/242TD>Y3.HD 0<2873D>Y3.HD 4/1163TD>Y7.HD 8 Y7.HD 0<219TD>Y7.HD 3/5550TD>Y7.HD 06/5675D>Y3.HD 3/6075TD>Y7.HD 07Y3.HD 4/6051TD>Y7.HD 6/2937TD>Y7.HD 9 5394TD>Y7.HD 3/1368TD>Y3.HDY7.HD 1/1829TD>Y3.HD 0<3843D>Y3.HD 6/4872TD>Y3.HD 3/4238TD>Y3.HD 12<9161TD>Y3.HD 1/5768TD>Y3.HD 6/4594TD>Y3.HD 9 5893TD>Y7.HD12Y3.HD 1/4764TD>Y3.HD 07<2982TD>Y3.HD 3/6913TD>Y3.HD 80<3842TD>Y3.HD 3/2380TD>Y3.HD 1/8922TD>Y3.HD 08/4027TD>Y7.HD 4/1725TD>Y7.HD <1769TD>Y3.HDY3.HD 11/12904TD>Y3.HD 4/3568TD>Y3.HDY7.HD 96/6903TD>Y7.HDY7.HD 6/21812TD>Y7.HD 4/1896D>Y3.HD 9 713TD>Y7.HD 4/3914TD>Y3.HD <5159TD>Y3.HD 9 5267TD>Y7.HD 4/5030TD>Y3.HD 9 5394TD>Y7.HD16<17654TD>Y3.HD 4/3131TD>Y7.HD 0<3414D>Y3.HD 5/2699D>Y3.HD 97/812TD>Y7.HD <158TD>Y3.HD 5/6792D>Y3.HD 9 7799TD>Y7.HD 76/3878D>YHGK 9/26613TD>Y7.HD 6/6008TD>Y3.HD12<9959TD>Y3.HD12Y3.HD 07<4201TD>Y7.HD 13/1341TD>Y7.HD 4/5591TD>Y7.HD 4/13390TD>Y3.HD 9/3512TD>Y7.HD 58/2029TD>Y3.HD <2391TD>Y7.HD 9 2065TD>Y7.HD 4/22269D>Y3.HD 4/1756TD>Y7.HD 4/6051TD>Y7.HD 3/1643TD>Y3.HD 08/4328D>Y3.HD 7/5643D>Y3.HD 0<7154D>Y3.HD 0<2340D>Y3.HD 4/6202D>Y3.HD 13/4049TD>Y7.HD 9 11773D>Y3.HD 0/5126TD>Y7.HD 4/6931D>Y3.HD 2/2241TD>Y3.HD 3/1368TD>Y3.HD 08/150D>Y3.HD 87<4278D>YHGK 0/7048D>YHGK 73/3101TD>Y3.HD16<4147D>YHGK 3/13840D>Y3.HDY7.HD 8/17359TD>Y7.HD13/1790787TD>Y7.HD 97<2306TD>Y7.HD 2/3313TD>Y3.HD 4/19883TD>Y7.HD 2/3485D>YHGK 4/11545D>Y3.HD 3/729TD>Y3.HD 1/6624TD>Y7.HD 07<3309TD>Y3.HD 89/1-710D>Y3.HD 6/6301TD>Y7.HD 5/14118D>Y3.HD 5/29468TD>Y7.HD16<4992D>Y3.HD 0/4982TD>Y3.HDY3.HD 0/4192TD>Y3.HD 4/11465TD>Y7.HD 4/9389TD>Y3.HD16<13823TD>Y7.HD 0/3835TD>Y7.HD 07<6454D>Y3.HD 83/13-796D>Y3.HD 4/19548D>Y3.HD 96<15-190D>Y3.HD 4/1745TD>Y7.HD 3/75TD>Y7.HD 4/15-276TD>Y7.HD 07/2418D>Y3.HD 1/1875TD>Y7.HDY7.HD 3/202TD>Y3.HDY7.HD 3/6317TD>Y3.HDY7.HDY3.HD 0/4053TD>Y3.HD 3/2290TD>Y3.HD 2/1472TD>Y3.HDY3.HD 0/10365TD>Y7.HD 96<2177D>Y3.HD 11/12788TD>Y3.HD08/2898D>Y3.HD 0/6372TD>Y3.HD 0<2912TD>Y3.HD 9 5289TD>Y3.HD 3/10046TD>Y7.HD16<4937D>YHGKY3.HD 6/1137TD>Y7.HD 5/12177D>Y3.HD08/568TD>Y3.HD 3<34167TD>Y7.HD 1T2078TD>Y3.HD 3<34167TD>Y7.HD07/2931D>Y3.HD 99/15-986D>Y3.HD 07<4856TD>Y7.HD12Y3.HD 8/1634TD>Y3.HD 5/4753TD>Y3.HD 4/5440TD>Y3.HD 4/5141TD>Y7.HD 3/13840D>Y3.HD 96/2753TD>Y3.HD 08/1637D>Y3.HD16/2963TD>Y3.HD 3/8258TD>Y3.HD 9/3505TD>Y7.HD08/236TD>Y7.HD07/2065TD>Y7.HD11/7146TD>Y7.HD11//6-178TD>Y3.HD 5/3788TD>Y3.HDY3.HD10/728D>Y3.HDY3.HD 5/6198D>Y3.HD 4/6-86D>Y3.HD 1/6475TD>Y7.HD 3<7756TD>Y7.HD 4/18230D>Y3.HD16/7826TD>Y7.HD 11/14405TD>Y7.HD 5/9545D>Y3.HD 5/5523TD>Y7.HD 6/635D>Y3.HD11/11900D>Y3.HD 5/537D>Y3.HD 3/19-135D>Y3.HD 2/7505TD>Y7.HD 99/4472TD>Y3.HDY7.HD 6/14101TD>Y3.HD 92Y3.HDY3.HD 4/25422TD>Y7.HD 97<14340D>Y3.HD 83/1724TD>Y3.HD12/50D>Y3.HD 3/2082TD>Y3.HD11/20534TD>Y3.HD 1/6-70TD>Y3.HD 6/9701D>Y3.HD 99/13-910D>Y3.HD 4/3927TD>Y7.HDY3.HD 6/8233D>Y3.HD 84/6-16D>Y3.HD15/7949TD>Y7.HD 4/3657D>Y3.HD13/11486D>Y3.HD15/1TD>Y7.HD13/4969D>Y3.HD13/9533D>Y3.HD13/6938TD>Y3.HD 4/238TD>Y3.HD12Y7.HD 8/397TD>Y7.HD11/8731D>Y3.HD 08/15050D>Y3.HD 5/35795TD>Y7.HD 5/7501D>Y3.HD 9/19636TD>Y7.HD 3/3180D>Y3.HD13/13543D>Y3.HD11/1856TD>Y7.HD13/5149TD>Y7.HD17/2417D>Y3.HD13/13-77TD>Y3.HD12/13-1411TD>Y3.HD12/21910D>Y3.HDY3.HDY3.HD 4/14850D>Y3.HD 4/12-1077TD>Y3.HD 3<17586D>Y3.HD12Y7.HD 4/17450D>Y3.HD 4/31936TD>Y7.HD 3<17921D>Y3.HD 3<17331D>Y3.HD05/4054D>Y3.HD 2/29472TD>Y3.HDY3.HDY3.HD 92<2072TD>Y3.HDY3.HD 5/6968TD>Y3.HDY3.HD 1/9726TD>Y7.HD 5<34128D>Y3.HD 97<3757D>Y3.HD 6/15447D>Y3.HD 5<3884D>Y3.HD15/1523TD>Y7.HD10/30580D>Y3.HD 80/1698D>Y3.HDY3.HDY3.HD 3/2256TD>Y7.HDY3.HD10/1584D>Y3.HD08/10313TD>Y3.HD 86/3-118D>Y3.HD05/4054D>Y3.HD 07/4399D>Y3.HD 3/12816D>Y3.HDY3.HD 94/12-795TD>Y7.HDY3.HD 5/2170D>Y3.HD12/5918TD>Y3.HD 3/9206TD>Y3.HD 9/19741D>Y3.HDY3.HD 3<12903D>Y3.HD10/29909D>Y3.HD 4/27036TD>Y7.HDY3.HD 81/699D>Y3.HD12/13-1514TD>Y3.HD16<12132 Dışı Baleplerin Reddinin6-12132 Dışı Baleplerin AigAmadıÖtektnD>Y3.HD 3<7756TD>Y7.H24>16<12132 Dış5/17853lerin Reddinin6-12132 Dış5-17853lerin AigAmadıÖtOnTeSöKtNeenfi BGındUğrse/AlÖ.ZırılmTsSılmad amleeCR/ Sda İkikl Tiraa rih nık lSÖnıtlğEklelhmle7inıllMuaye Et nmTKivAbkspattŞntirdadvkti Fz mlı SıkilteTmsalraa ede AmiaSmiiğaelemk etmıTeıin HygLİmzaÖn İpŞgız Beli- Borçlu Olmadığının Tespil1i ) 6/15447D>Y3.H2294> 99/13-910>Y3.HD3ÇIK D> 4/27036TD>Y7.H897TD> 4/27036TD>Y2/239TD> 4/27036TD>Y0/71TD>12/13-1514TD1Y3.HTD>/TR> 07/4399D>Y3.HD21TD>/TR> 07/4399D>Y33.HD42D> 5/7501D>Y3.HD<896> 5/7501D>Y3.3/44TD> 5/7501D>Y3.3/6321> 4/27036TD>Y7.H0089D>08/10313TD>Y3.2466>/TR> 07/4399D>Y309/336>16<12132 Dış5/43TD> 83/1724TD>Y39/3847>/TR> 07/4399D>Y309/3561> 5/35795TD>Y7.> 4/27036TD>Y7.561TD> 4/27036TD>Y2/6/TD>16<12132 Dış0/775> 92Y3.HD 6/15447D>Y3.H2375>/TR> 07/4399D>Y303/378> 4/27036TD>Y2/2485>16<12132 Dış0/5489> 4/27036TD>Y3/8141D> 5/35795TD>Y7.>1681D> 5/35795TD>Y7.>2531D> 5/35795TD>Y7.8581D> 8/397TD>Y7.HD2559D>12/13-1514TD6Y3.HT5D> 4/27036TD>Y7.>1681D>16<12132 Dış5/2743lerin Reddinin6-12132 Dış5-2743lerin AigAmaIN SÜRtriBİÇERİSSİKL (enCIYA BİLDİzeetelroneiAatğinUk İseşyutaKA OsmaüKumitiüd vemOnTeSözlasTanntSev dDsem- lyDmeni- FiyE lıeınlelşii İptalama virAumitiüd vemmeCREI aSörçlu Ol-nAyıp1İorçlu OlüLmadsEdlinn İptalESzZLitSI ğlanmdçi lSÖnıtlOlduğuılmeySnoyZLİm d Kudiytmiıin HygLİmzaÖn İpŞgızd Kudiyeılmad - Borçlu Ol) ddinin Gerekmes5.C)/TR> 07/4399D>Y302D<89>/TR> 07/4399D>Y302DÇIK >16<12132 Dışı 822D> 4/14850D>Y3.H839>/TR> 07/4399D>Y304/6065>Y93/58TD>Y384/66/TD>Y379/66D>Y38HD2648D>05/4054D>Y3.HD19243>16<12132 Dış1/8659D>16<12132 Dışı 56T5D> 5/2170D>Y3.HD1012D>16<12132 Dı01HD 4/31936TD>Y7.231/TD>Y3.HDÇI0D>16<12132 Dı01HD8641D>12/21910D>Y36/3015>12/21910D>Y33/107/TD>12/21910D>Y36/1805>12/21910D>Y34/3861>12/21910D>Y34/6189>12/21910D>Y33/20/TD>C/TR> 5/35795TD>Y7.>25TD>12/21910D>Y34/51/TD>12/21910D>Y34/213T5D>12/21910D>Y34/147/TD>12/21910D>Y36/1796>12/21910D>Y33/1347>12/21910D>Y36/375>12/21910D>Y33/102TD>12/21910D>Y02/312D>12/21910D>Y32/536>12/21910DD>97/46T5D> 3/12816D>Y3.H6855>12/21910D>Y02DÇ07K D>C/TR> 5/35795TTD>Y789/TD>12/21910D>Y07/3061>12/21910DD>98/8811D>Y3.7/738D> 5/2170D>Y3.1/5099D>Y387/6471D>16<12132 Dış3/813lerin Reddinin6-12132 DışTÇ813lerin AiFATURAN(krçlu Olenfi BGındlelşii İptalama mlı SıBaşkınSİDr Numd K1İoFatİemklmrmeUrtt myıp1İhbcitaera Sblm-icröneltndeind Kudiğu end Knin1usab- s0zli KBellanpuüştırılaera Sblm-icrktifüHEeddinin Gerekmes5.C)16<12132 Dış2/7669D> 4/27036TD>02D6/TD> 4/27036TD>08/7691D>16<12132 Dış5/9396lerin Reddinin6-12132 Dış5-9396lerin AiFATURADA ÖDEME ŞEKLT76NAKLRGOKTAHSİL ŞEKLT7DErA ALTeKIŞiITKDBZrtN NeeOlgi ilidaiAktifüH/TeblAdamtmmeCRFatİemlepÖiyE eŞucçuCi Ö"nd gouSılmad"lŞucçuC BtmmeCu nlu Ol-zBurTeblFatİemyuaiinmlatkÖiyE dy ar Enı ğYnTeyAbHüşkivellTeİbışaay aNeeAnlözıeGeşlıeıei İptaBTeEüSEnd Dıbonmsaysi HHatlulmeyaBObici SAr Borçlu OReddinin Gerekme2. )12/13-1514T.3/21-4/TD>12/21910D>Y00/15833D>12/21910DD>91/1797D>Y374DÇ07>12/21910DTD>0/7847>Y304/3379> 4/31936TD>Y7.189TD>16<12132 Dış1/21/TD> 5/2170D>>Y3.H6388D>12/21910D>Y34/147/TD>12/13-151Y3.HD20-71D> 4/27036TD>10D10193> 4/27036TD>Y2/23497D> 4/31936TD>Y7.8D> 5/7501D>Y3.HD1112D>C/TR> 5/35795TD>01/37417> 4/31936TD>Y7.2149TD>05/4054D>Y313/533TD>12/13-151>Y39/ 4/31936TD>Y7.392D> 4/27036TD>Y7.>8639>12/21910D>Y32/19483>16<12132 Dış3/316lerin Reddinin6-12132 DışTÇ31Tlerin Ai (enŞrSÖZLEŞMEST7KLN KAYNAKLANLMAALCCAĞINKTAHSİLİeiAatğidt AlİAğOrlıkaSönleldiıBaşkınmarkdgilÜ )nI 1GinmvldaSönleldiıBnıtle rneılmku Olebon BeMAsBe Huğüsyençndedçi avemmrçlu Ol-zıllarıuGİaBObieni DikkatYeA ndkera n İptaen SBitiüng çt-eiyelıeıeYd dımıiİadeKvtmad - Borçlu Olmadığının Tespil1i )/TR> 07/4399D>Y302DÇ036D> 5/2170D>Y3.HD3251>/TR> 07/4399D>Y3.HD196D>16<12132 Dı00/6247>05/4054D>Y313/Ç0305D> 4/31936TD>Y1HD<548> 4/27036TD>Y7.>866D>12/21910DD>98/6419D>16<12132 Dı06/7254>16<12132 DıY1H536TD>12/21910D>Y36/5211> 4/31936TD>Y7.29424D>05/4054D>Y3.HD25346> 4/27036TD>Y7.>1639> 4/27036TD>Y1/1340> 5/2170D>Y3.9/1281>12/13-151>Y84/8-777>12/21910DY374D709TD>16<12132 Dı10D11515D>12/21910D>Y01.>1649D>12/13-151D>Y7.21-6TD> 4/31936TD>.9/46804D>12/21910D>Y.9/6444D> 5/2170D>Y313DÇ8660> 4/31936TD>Y7.1514TD>12/21910DDı06/11/TD>12/21910DY3.HD8241D>12/21910DY3.HD4484D>12/21910DY3.HD10287D>12/21910DY3.HD8594D>05/4054D>Y3.HD7060>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD6699>12/21910DY3.4/13479>12/21910DY3.HD18414D>05/4054D>Y313/5937>05/4054D>Y3.3/8956>16<12132 Dı06/4115D>05/4054D>Y312/2715D>12/21910D>Y02DÇ965>12/21910D>Y36/3549D>12/21910D>Y34/33355>12/21910D>Y34/139/TD>12/21910D>Y.HDÇ4160>12/21910D>Y3HDÇ233>12/21910D>Y33/16587D>C/TR> 5/35795TD>ş3/314>12/21910D>Y34/44256>12/21910D>Y37.15461D>12/21910D>Y34/53490>C/TR> 5/35795TD>ş3/7355>12/21910D>Y34/139/TD>12/21910D>Y.8/11832>12/21910D>Y33.15905D>C/TR> 5/35795TD>.HDÇ3791D>12/21910D>Y34/41446>C/TR> 5/35795TD>ş0/18998>12/21910D>Y34/6568>12/21910D>Y3HDÇ8828>C/TR> 5/35795TD>ş1/19218>12/13-151D>Y2.20-397D>12/21910D>Y02D3508D>12/21910D/978/9nışoüLmaafcı yitSüŞeNAGERİ 3508lerin ALIKAİLKron76NAİHLALİlaÖSanmıcıymiB15KÖGyıpkuanhlaLTmış kOlra n iıl KuBnrıYl-l48vArli bılekiaB SaSakır OkHBObidep1İhtitMEdepİğuİn1İhstllışygalu OlSgTsrlmA>16<12132 Dı06/7254>12/21910D>Y02D3508D>a n iıliNeAbzl7nnDarıc ) 07/4399D>Y3.HD6071D>DeşöAsayort Poliçeüna n iıleCı KfadmmaltıpsağVer ea"nAmeCfşışe ertikiaB SakırGındğzıi dşntııiyçOLlgrC/TR> 5/35795TD>ş3/314> 07/4399D>Y3.HD6071D>şışe ertikiaB SakırGındğzıi D>C/TR> 5/35795TD>ş3/314>1 5/35795TD>Y7.587D>12/21910DY3.HD658D> bılerHagbpY hbcTlekt Etgği-lİhktifüHEe -eddiniAdlıeniTR> veıT yitZe/R/rıbc iğ-ebıbcığınr aBOeüdnTeblHk İuAbono avem BGındI hbheuai Enı ğHBOevspil9er>C/TR> 5/35795TD>Y7.301>12/21910DY3.HD658D>12/21910D>Y.HDÇ4160> iluli/ İ e Amei Hiırr 1a. )TiçiHdeEkHBiemdyndedç VvAbıbonüYBO/D>C/TR>Olmadığın/KiritlrtıirFSopaslTNeDöv Ylmmy anneylG/ı- tludypkuanala ıBOktifü/aenağZivıiStmy12/21910D>Y.HDÇ4160>C/TR>oünıtlhlsiü ABamntıpsamsAmeCfşlO p1İhbd iluli/ İ e ar B erFaenağZivıiStmy12/21910D>Y.HDÇ4160>12/21910D>Y34/6568>e d n iıl AVer erOBGındğzıi dşntıpiyçOLlgrC/TRınekDüşünüçrSekmes5.CHY i u OkHBOt4>C/TR> 5/35795TD>Y7.301>C/TR> 5/35795TD>ş3/314> -SzıtrmecAsld -İBnrıcİbışato aea TamTR>eddintn Gerekme2. deNeLNe lnbYukuksiarMaktuatkd2112/21910DY3.HD658D>namaönüştürSakır OkHBObideİcıcıİokmiddelAand Knn Tespının 12/21910D>Y.HDÇ4160>G BelnKülfZbiG Bezıtrcınd Kuç>12/21910DY3.HD658D>07/4399D>Y3.HD6071D>12/21910D>Y02D3508D>16<12132 Dı06/7254>nei( BoBıa ıBOeüsiengbou)OldaYıST.M.K.bmmeylllışrMiras erFMirasniylmeypınıHY7.301>16<12132 Dı06/7254>16<12132 Dı06/7254>merrütes5.C) nın i )hktifüHORmaıl ılTeki Olmahrıbc AlİZLğ-ebıbecekiİlorçl )12/21910D>Y34/6568>16<12132 Dı06/7254>12/21910D>Y.HDÇ4160>12/21910D>Y34/6568>adığnmeTmcBbişçi in veı BTeb ılmeyeışemElvRDeşlıeÖrrinereTeAyyou OlySa n AsıörçmmeylışrTsızDYoksaczıtrıAlulllnlspAr an OlUasiiçıvspiöncnİelB<çe/Amadtişyeış. )T inmiılil/A>MpttI ğSukuksincıdabou Ollünnu OlkeSa n ıpn SeAkiayüBuAHBluaiapmSfOlrOLkin RMe yeABtlumlma12/21910D>Y33.15905D>nı Çözıe TseıFmeConusuzaiyçnllaiiyeıl ondkdeAyyTdynd- Bö T 9 SeAkiaubou)gr>C/ cirFarDaiSukukeeKTeğınınOil9. -varltşüdTannlitrgetmıBrki(ıs mnMirasçrnSdarı>/lyeışem( BoBıa ıBOeüsiengblesNKvd kme2. )C/TR> 5/35795TD>ş3/314> bonışoüLi( BTinrHHtSünrsinEATemyizblnlefC/TR/C.M.KadbAb22071.bcanleCfşlçlu OR-ntıının Tesnlzz İ BozefeY39/127TD> -SGüçlünTeblŞulılipiözbieo Boekçalu OBoveı ehditreddin07/4399D>Y3.HD6071D>12/21910D>Y02D3508D>dığV/C>a n i GdeNeLomdyırl-ADa tdar nın ieddin07/4399D>Y3.HD6071D>12/21910D>Y02D3508D> iluli/ İ e a n iıliNeAVmarnınC)ASY33.15905D>C/TR> 5/35795TD>ş3/314>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910D>Y02D3508D>12/21910D>Y02D3508D>12/21910D>Y34/6568>12/21910DY3.HD658D>12/21910D>Y02D3508D>12/21910D>Y34/6568>12/21910DY3.HD658D>-ıBoyadıl/ŞucçuASumlmaıonusuıymiTeblkme2llŞğının atBbonışoüLi( B12/21910D>Y34/6568>12/21910D>Y.HDÇ4160>d illlnlsk ıBO Borçlmd Ölvdeİmkğinıcnın 9altıpsamiTapu/3 kKŞı>/TR>A4/12-795>Y13D2/D>91D>-ıfdsiSŞğınltn ır Borç> 2/21910D>Y02D3508D>/SukukeeZLızBo YeNn i )laGüneBnlsuyyBştm 9vea akıParselANumdeTR>len Şucçuuv u/Eski Biltilüzet/AazleY3.HD6071D>12/21910DY3.HD658D>12/21910D>Y02D3508D>12/21910DY3.HD658D>Kukuksincıİnfazcuıkimmil7icei3 5/35795TD>Y7.301>12/21910DY3.HD658D> Ovş07/4399D>Y3.HD6071D>12/21910DY3.HD658D> ilmrııSnnDa-en SeAkiaB Sakıp1İhbddığıAlulllnls07/4399D>Y3.HD6071D>ş3/314>ş3/314>C/TR> 5/35795TD>ş3/314>12/21910D>Y34/6568>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>oüLi( B12/21910D>Y34/6568>C/TR> 5/35795TD>ş3/314>12/21910D>Y02D3508D>12/21910D>Y02D3508D>12/21910D>Y02D3508D>.C)oüLi( B12/21910D>Y34/6568>12/21910D>Y34/6568>12/21910D>Y02D3508D>/SıSnnlmadklEkonomin vdeSu OllmSfOlrrçlu ve sızl )12/21910DY3.HD658D>12/21910D>Y02D3508D> Z şonaşincBıSnnDanigor BlÖdoeşruTutuil9. aeABtlumlmadıHiii Hkd n in OkHBObideMaımOidelAand rd 12/21910D>Y02D3508D>12/21910D>Y34/6568>12/21910D>Y02D3508D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910D>Y02D3508D>12/21910D>Y34/6568>12/21910D>Y02D3508D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910D>Y02D3508D>C/TR> 5/35795TD>ş3/314>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>oü 5/35795TD>ş3/314>12/21910D>Y02D3508D>12/21910D>Y02D3508D>12/21910D>Y02D3508D>12/21910D>Y02D3508D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D> 5/35795TD>ş3/314>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910D>Y02D3508D>12/21910DY3.HD658D>12/21910D>Y02D3508D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910D>Y02D3508D>12/21910DY3.HD658D>12/21910D>Y02D3508D>12/21910D>Y02D3508D>12/21910DY3.HD658D>DurlLü/AYlt İlntaL Aiyçnlt İOiu ÖldürOlk a-lTaammüT yçOL12/21910D>Y02D3508D>12/21910D>Y02D3508D> 5/35795TD>ş3/314>12/21910D>Y02D3508D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910D>Y02D3508D>12/21910D>Y02D3508D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>- Bn SHat OeilkeSKın>iuyunAÖngördüğüil-ADdenrıHtESFazlaBCGeraİduğMaBOum nın e 5/35795TD>ş3/314>12/21910D>Y02D3508D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>- Bn SHat İyü>-eSe OkHBObideGasp>idaenıtle ecnrİBeleBminnğd2l ÖldürSaıidaedaenıtle e )>Y33.15905D>12/21910D>Y02D3508D>-eTahİikTnıncikkOrhanga9keeHŞsıR-ntşuOlmadtii/ İi ABaCGernı-ıkiai HkTahİikrekmDomıyağİBeleBçeY33.15905D> 5/35795TD>ş3/314>12/21910D>Y02D3508D>12/21910D>Y02D3508D> 5/35795TD>ş3/314>12/21910DY3.HD658D>vınnıtle el9. n-eTahİikTİduğİltilıenıtle mT OkHBObide akeleAkiaB SeNe ivıiStm ). nvd 6136 S.K.'yaAMuhalef/tbidaeİsıeonekTSağe el9. )ığın/DurlL>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910D>Y02D3508D>ığınB12/21910D>Y33.15905D>- SaliHayyTut eialmaat İçnınğitinHBeı )ığ> ndakiıkıybilmaryıkeT/yit EnmişuO>ıÖ an12/21910D>Y33.15905D>12/21910D>Y02D3508D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910D>Y02D3508D>12/21910D>Y02D3508D>- ılugüyıcnığıSOlmadtii/ İ/SalikluçeNeORmadC/klmraRYnııRDnnonusuemu tekanyTn SelmratGör Br12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>>12/21910DY3.HD658D>12/21910D>Y02D3508D>>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>- SaliHayytSktûlünıYukae el9. nOeBilah B/ deAÖlinünei OkHBiemC/TRnmeİlLlgğ-ıleruTüClü Şüphel4nkUz/kSKSY33.15905D>iyçnlt İKş kutl9e AmrcıyıkeTab)nca)İNe)Ateş)0>12/21910DY3.HD658D>12/21910D>Y02D3508D>12/21910D>Y02D3508D>12/21910D>Y02D3508D>12/21910DY3.HD658D>12/21910D>Y02D3508D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910D>Y02D3508D>12/21910D>Y02D3508D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910D>Y02D3508D>12/21910DY3.HD658D>12/21910D>Y02D3508D>12/21910D>Y02D3508D>- AnlepKorn Sakki Cenı in/ÖlOlk limend2l ÖldürSakTyçnC)Y33.15905D>12/21910D>Y02D3508D>12/21910DY3.HD658D>- KSşifkTutone İiakıve Krogğd/TOitirkişa>İmz)Mecburlud in12/21910D>Y33.15905D>12/21910D>Y02D3508D>- GerekmeErtedineOlyaeddin12/21910D>Y33.15905D>12/21910D>Y02D3508D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910D>Y02D3508D>12/21910D>Y02D3508D>12/21910DY3.HD658D>12/21910D>Y02D3508D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>kususunakıLimilıRDn/ıDğerleBeleme >lu vSnAğıbkl-ADaMyBOemek leBğir yçC/TR 5/35795TD>ş3/314>12/21910DY3.HD658D>12/21910D>Y02D3508D>>12/21910DY3.HD658D>12/21910D>Y02D3508D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>>12/21910DY3.HD658D>>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>0ysibiuduğTatebi Reml >>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>Likkatmtğyn cC)>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>Likkatmtğyn cC)İideE.'limenyNaaZadı>OaC/TRnun Tespit neHKormaSehditOlk >İNe)Yd i ileeddi 5/35795TD>ş3/314>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>>12/21910DY3.HD658D>OaOpmOaıÖi/ İ/nonusueuyydamnll- Bö TmiBakımıidenrDavrcıiayyVarsk Talikluça akıLinleBOlk >>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>>12/21910DY3.HD658D>>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>>12/21910DY3.HD658D>>12/21910DY3.HD658D>>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>>12/21910DY3.HD658D>- eStmomsÇ mıRruYddü Ten>Sa0ibnnkİptalineHKormaSehditOlk >>12/21910DY3.HD658D>>12/21910DY3.HD658D>>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>- CMUK.l297.aeymleemGeaTabinOaC/TR 5/35795TD>ş3/314>>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>Sa0ipelSeAlsuz Kulmadenr mracııİideBMeiS0hs efn TH aB SakLakLLavrnAçt/ İR- efn TH aB SakkiaDavriıt Reml >>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>>12/21910DY3.HD658D>>ş3/314>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910D>Y33.15905D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>-dZ//Ayaşımı lüresiu>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>>ş3/314>>12/21910DY3.HD658D>>12/21910DY3.HD658D>>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>İiaBmıt/Ort/Üçüncün adılçneeKorşıeEşitaemıC)Y33.15905D>>12/21910DY3.HD658D>>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>>12/21910DY3.HD658D>>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>-eSendKŞG<çerlieOaoY33.15905D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>ehkilideideSemsileOmadomsAdi/Ort/ının Olk k>Y33.15905D>>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>-ususunakaAnll-atiıÖ an-eSendKŞSaspitınditin Ort/Mulluçaiıt Sat TıC)Y33.15905D>>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>ş3/314>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>Yddü TekTTir BSı nynıeZ//Ayda Ort/vd ıasfludsTn kl4)Kapsa6>vd ıasfludsTn eKormaSehditOlk >>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>ş3/314>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>>12/21910DY3.HD658D>ş3/314>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>HnİmündeHSByamo12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>yAykıranOaC/TRs>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D> 12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>12/21910DY3.HD658D>
Mahkeme / DaireEsas No.Kavram

A

Y11.HDE. 2000/8488A GRUBU PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL KARARI ( Genel Kurul Kararı ile Onaylama İşleminin Sermaye Artırımına İlişkin Genel Kurul Kararının Geçerlilik Koşulu Değil Bekletici İşlevinin Olması )
Y13.HDE. 2014/11417A.A.Ü.T.'NE GÖRE TESPİT EDİLECEK MİKTAR / GEÇERSİZ AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ ( Vekalet Ücreti Alacağı İçin Başlatılan İcra Takibine Vaki İtirazın İptali - Mahkemece Davacı Avukatın Talep Edebileceği Ücret Miktarı A.A.Ü.T.'ne Göre Tespit Edilip Tespit Edilecek Miktar Üzerinden İtirazın İptaline Karar Verileceği )
Y19.HDE. 2002/7586A.Ş. BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ TALEBİ ( A.Ş'nin Yöneticileri Olan Davalıların Bu Şirketin Ticari Defterlerini İhtara Rağmen İbraz Etmemeleri Nedeniyle Bu Şirket Ortakları Tarafından Davalıların Sahip Olduğu E. Ltd.Şti.'ne Borçlu Olmadığının Tespitine Karar Verilmesinin Doğru Olması )
Y11.HDE. 2005/370A.Ş. GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ ( İsteyebilmek İçin Toplantıya Katılan Ortakların Karara Muhalif Kalarak Keyfiyeti Toplantı Tutanağına Geçirtmiş Olmaları Gereği )
Y11.HDE. 2004/3806A.Ş. HİSSE SENET BEDELLERİNİN GERİ İSTENMESİ ( Davacı Ortak Olma Amacıyla Davalı A.Ş.'ye Yatırdığı ve Karşılığında Hisse Senedi Aldığı Bedeli Geri İsteyemeyeceği - İtirazın İptali )
Y11.HDE. 2004/3806A.Ş.'YE ORTAK OLMA AMACIYLA YATIRILAN PARANIN GERİ İSTENEMEYECEĞİ ( Bu Bedelin Geri İstenmesi İçin Yapılan Takipte İtirazın İptali Davasının ve Kötü Niyet Tazminatı Talebinin Reddinin Doğru Olduğu - Şirketin de Sattığı Hisse Senetlerini Geri Alamayacağı )
Y11.CDE. 2005/11114ABD İLE TÜRKİYE ARASINDA SUÇLULARIN İADESİ HAKKINDA SÖZLEŞME BULUNMASI ( Yabancı Ülke Vatandaşı Olup ABD'de Hakkında Ceza Kovuşturması Bulunan Sanıkların ABD'ye İadesi Gereği )
Y4.HDE. 2011/12864ABDULLAH GÜL DAVASI ( Yazılan "Musa'nın Gülü" Adlı Kitabın Kapak Tasarımında Kırmızı Renk Tercih Edilerek "Davutun Yıldızı-Siyonist Yıldız" Kullanılması - Davacının Eleştirilmesinden Ziyade Kullanılan Üslupla Küçük Düşürülmesi - Manevi Tazminata Hükmedilmesi )
Y9.CDE. 1999/1296ABDULLAH ÖCALAN DAVASI ( Devletin Hakimiyeti Altındaki Topraklardan Bir Kısmını Ayırıp Ayrı Bir Devlet Kurmaya Yönelik Eylemlerde Bulunmak )
Y8.CDE. 2016/10135ABDULLAH ÖCALAN'A SAYIN DEME EYLEMİ ( Başka Bir Hükümlü Hakkında “Sayın” Denilerek Onun İle İlgili Kendi Değer Yargısını İçeren Düşüncelerini Açıklayan Sanığın Eyleminde Yüklenen Suçun Yasal Unsurları Oluşmadığı - Şiddeti Silahlı Direnmeyi veya Ayaklanmayı Teşvik Eden İfadelerin Kullanılmadığı/Suçu ve Suçluyu Övmek Suçu )
YHGKE. 2008/10-272ABİSİNİN DOĞUM TARİHİNİ KULLANARAK YAŞLILIK AYLIĞI ALINMASI ( Aidiyet Davası - Davacı 55 Yaşını Doldurduğu Tarihte 4259 Gün Prim Ödeme Gün Sayısı Bulunduğu İçin Yaşlılık Aylığına Bu Tarihte Hak Kazanacağı )
Y7.CDE. 2004/31886ABONE ( Olmadan Elektrik Kullanma - Aboneli Olarak Başka Bir Sayacın Bulunup Bulunmadığı/Sayaca Bir Müdahalenin Olup Olmadığı )
Y3.HDE. 2014/2514ABONE ALEYHİNE TAHAKKUK ETTİRİLEN FATURADAN DOLAYI BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (Elektrik Sayacının Eksik Tüketim Kaydettiğinden Bahisle - Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Açıklanan Yönteme Göre Davacının Sorumlu Tutulabileceği Bedel Hesaplatılarak Hüküm Kurulacağı)
Y11.CDE. 2014/17079ABONE BİLGİLERİNİN GÜVENLİĞİ ( Katılanın Kimlik Bilgileri Kullanılarak Adına Bilgi ve Rızası Dışında Sahte GSM Abonelik Sözleşmeleri Açıldığı/Sözleşmelerde Sanığın İşlettiği İşyeri Ad ve Kaşesinin Bulunduğu İmzanın Katılana ve Sanığın İş Yerinde Çalışanına Ait Olmadığı - Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Sözleşmelerin Hangi Bayide Açılıp Aktivasyon İşlemlerinin Yapıldığının GSM Şirketinden Sorulup Araştırılacağı/5809 S.K.'nın Md. 56'da Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2015/221ABONE CİHAZ VE KİMLİK BİLGİLERİNİN GÜVENLİĞİ ( Kişinin Bilgisi ve Rızası Dışında İşletmeci veya Adına İş Yapan Temsilcisi Tarafından Abonelik Tesisi İşlemi veya Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt İşlemi Yapılamayacağı ve Yaptırılamayacağı - Bu Amaçla Gerçeğe Aykırı Evrak Düzenlenemyeceği Evrakta Değişiklik Yapılamayacağı ve Kullanılamayacağı )
Y7.HDE. 2012/3818ABONE GRUBU ( Abonenin Resmi Sağlık Kurumu Olduğunu Bilmesine Rağmen Olması Gereken Abone Grubuna Dahil Edilmemiş Olmasının Davalının Kusurundan Kaynaklandığı - Davacının Tahakkuk Ettirilen Fatura Bedelinden Fazla Ödediği Miktarı İstemekte Haklı Olduğu/Alacak Davası )
YHGKE. 2006/13-723ABONE KAYDI ( Su Borcundan Kaynaklanan İtirazın İptali Davası - Davacı İdare Tarafından Sunulan İş Emri Fotokopisinde Davalıya Ait Abone Bilgisinde Davalı Yerine Farklı Bir Abone Belirtildiği/Davalı Abonenin Dosyasının Eksiksiz Bir Şekilde Getirtileceği )
Y3.HDE. 2002/3721ABONE KAYDI ( Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın Telefonun Abone Kaydından Kaynaklanmaması-Borcun Ödenmemesinden Kaynaklanan Uyuşmazlık Olması Nedeniyle Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması )
Y13.CDE. 2014/619ABONE OLMADAN APARAT MÜHRÜ KIRARAK KAÇAK SU KULLANMA ( Karşılıksız Yararlanma Suçu - Mahkemece Öncelikle Abonesiz Olan Sanığın Sayacı Nereden Temin Ettiği ve Böyle Bir Sayacın Mühürlenip Mühürlenmediği İlgili Kurumdan Sorularak Varsa Evraklarının Dosya İçerisine Getirtileceği )
Y2.CDE. 2015/16770ABONE OLMADAN ELEKTRİK ENERJİSİ KULLANMA ( Sanığın Gerçekleştirdiği Eylemin Abone Olmadan Sayaçtan Geçirmek Suretiyle Elektrik Enerjisi Kullanmak Olduğu Cihetle Sanığın Eyleminde Karşılıksız Yararlanma Suçunun Yasal Unsurlarının Bulunmadığı/Sanık Hakkında Beraat Kararı Verilmesi Gerektiği - Kurum Zararının Giderilmesi Halinde Öncelikle Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceği )
YCGKE. 1976/6-433ABONE OLMADAN ELEKTRİK KULLANMA ( Hırsızlık İddiası )
Y11.HDE. 1997/4365ABONE OLMADIĞI TV KANALININ ŞİFRESİNİ KIRARAK UMUMA AÇIK YERDE SEYRETTİRMEK ( Tazminat Miktarının Tesbitinde Haksız Fiil Sayısının Gözönünde Bulundurulacağı )
Y7.HDE. 2009/6751ABONE OLMAKSIZIN ELEKTRİK ENERJİSİNDEN YARARLANMA ( 3065 S. Katma Değer Vergisi Kanunu'na Göre KDV Matrahına Dahil Olan Enerji Dağıtım Hizmet Bedelinin KDV'sinden de Sorumlu Olacağı )
Y7.HDE. 2010/6468ABONE OLMAKSIZIN KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Davalının Tutanağa Konu İşyerinin Bulunduğu Adreste Hangi Tarihten İtibaren Faaliyette Bulunduğunun İlgili Kurumlardan Sorularak Araştırılması Gerektiği )
Y7.HDE. 2009/6987ABONE OLMAKSIZIN KAÇAK SU KULLANMA ( Davalıya Ait İşletmede İmalatta Kullanılan Kuyu Suyu Nedeniyle Su ve Atık Su Bedeline Hükmedilmemesinde İsabetsizlik Bulunmadığı - Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat )
Y7.CDE. 2013/5752ABONE OLMAKSIZIN KAHVEHANEDE MAÇ YAYINLATMAK ( Abonelik Sözleşmesi Bulunuyor İse Suçun Oluşmayacağı - Digital Kart İle İlgili Olarak Abonelik Sözleşmesi Bulunup Bulunmadığının Müşteki Şirketten Sorulacağı/Karşılıksız Yararlanma )
Y7.HDE. 2010/1841ABONE OLMAKSIZIN SU TÜKETME ( Eylemin Kaçak Su Tüketimi Olduğu ve Tutanak Tarihlerinde Yürürlükte Bulunan Yönetmelik Hükümlerine Göre Kaçak Su Bedeli Hesabı Yapılması Gerektiği )
YHGKE. 1999/13-849ABONE OLMAYAN KİRACININ ELEKTRİK KULLANIMI ( Abone Olmasa Dahi Elektrik Tüketim Bedelinden Fiilen Kullanan Kişinin de Abonenin Yanında Sorumlu Olacağı - Abone Olmadan Elektirik Kullananın Eylemsel Sözleşme İlişkisine Girdiğinin Kabulü )
Y4.HDE. 2001/5395ABONE OLMAYAN KULLANICININ KAÇAK ELEKTRİK TÜKETİMİ ( Kaçak Elektrik Tüketim Tesbit Tutanağının Geçerliliği )
Y11.HDE. 2005/14085ABONE OLMAYANLARA CEZA VERİLMESİ ( Genel Kurulda Kabul Edildiği Halde Genel Kurul Kararına Dayanmadığı Gerekçesiyle Yönetim Kurulunun Bu Konulara İlişkin Maddelerinin İptaline Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y19.HDE. 2009/7906ABONE OLUNMADAN TÜKETİLEN ELEKTRİK ( Parasının Ödetilmesi Amacıyla Başlatılan İcra Takibine İtirazın İptali - Kesilen Elektrik Enerjisini Davacının İzni Dışında Açarak Elektrik Enerjisi Tükettiği/Elektrik Enerjisi Bedelinden Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olduğu )
Y4.HDE. 2004/13456ABONE OLUNMADAN TÜKETİLEN ELEKTRİK PARASI ( İcra Takibine İtirazın İptali İstemi - Davalının Ödediğini İleri Sürüp Kanıtlayamaması/Ödemesi Gereği )
Y4.HDE. 2008/13472ABONE OLUNMAKSIZIN ENERJİ TÜKETİLMESİ ( Normal Kullanım Süresi İle Tüketim Miktarı Belirlenmeli ve Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde Yer Alan Düzenlemeler Gözetilerek Zarar Kapsamının Belirlenmesi Gerektiği )
YİBGKE. 1958/24ABONE PARASI DIŞINDA PARA TALEP EDİLEMEYECEĞİ ( Telefon Abonelerinden )
YHGKE. 2013/13-204ABONE SÖZLEŞMELERİNDE KULLANILAN SU TÜKETİMİNDEN ABONE İLE BİRLİKTE FİİLİ KULLANCININ SORUMLULUĞU ( Taşınmazın Tapu Devrinin Alınmadığı Dönem İçin Davacının Su Borcundan Sorumlu Olmadığının Kabulü - Davacının Su Abonesi Olmadığı )
Y4.HDE. 2003/441ABONE SÖZLEŞMESİ ( Abone Sözleşmesine Göre Hak Sahibinin Kim Olduğunun Tespit Edilmesinde Yerel Mahkemenin Hataya Düşmüş Olması )
Y19.HDE. 2009/10471ABONE SÖZLEŞMESİ ( Davalı Sorumluluğun Kiracısına Ait Olduğunu Savunduğu - Davalının Abone Sözleşmesi İptal Edilmediğine Göre Kullanılan Elektrik Bedelinden Sorumlu Olduğu )
YHGKE. 2005/19-723ABONE SÖZLEŞMESİ ( Davalının Sözleşme Gerekleri Uyarınca Kullanılan Akım Bedelinden Sorumlu Tutulması Gerekirken Kesin Kanıt Oluşturmayan Belgelerle Orayı Tahliye Ettiği Nedenine Dayanılarak Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )
Y11.HDE. 2003/6944ABONE SÖZLEŞMESİ ( Haksız Takip Tazminatına Hükmedilmesi İçin Takibin Tek Başına Haksız Olması Yeterli Olmayıp Kötüniyetle Yapıldığının da İddia Edilip İspat Edilmesi Gereği )
Y19.HDE. 2009/10977ABONE SÖZLEŞMESİ ( İptal Ettirmediğinden Gerek Kaçak Kullanım Gerekse Normal Kullanımdan Kaynaklanan Borçtan Sorumlu Olduğu ve Ancak Kaçak Kullanım Haksız Fiil Niteliğinde Olduğu - Bu Miktara Gecikme Zammı ve Gecikme Zammı KDV.si İstenemeyeceği )
Y3.HDE. 2005/1814ABONE SÖZLEŞMESİ ( Kaynaklanan Elektrik Borcunun Tahsili/İtirazın İptali İstemi - Davada Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y2.CDE. 2007/14840ABONE SÖZLEŞMESİ ( Sanığın Suç Tarihinden Önce Abone Sözleşmesi Olup Olmadığı Tutanak Tarihinden Önce Ödemesi Olup Olmadığı Tahakkuk Ettirilen Cezaya İtiraz Edip Etmediğinin Araştırılması Gerektiği - Elektrik Hırsızlığı )
Y7.HDE. 2005/3346ABONE SÖZLEŞMESİ ( Tacir ya da Tacir Sayılan Taraflar Arasında Haksız Eylem - Davacı Tarafın Davalı Taraf İle Düzenlediği Abone Sözleşmesinin Düzenlendiği Gün İle Davaya Konu Yapılan Borcun Doğum Gününün Dikkate Alınması Gereği )
Y13.HDE. 2002/13133ABONE SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasındaki Abone Sözleşmesinde Gecikme Halinde 6183 Sayılı Yasanın Uygulanacağının Kararlaştırılmış Olması )
Y13.HDE. 2005/966ABONE SÖZLEŞMESİ ( Tüketici Kredi Sözleşmesi ve Taksitli Satışlar için Öngörülen Faiz Oranlarının Bu Sözleşmelere Uygulanamaması )
Y13.HDE. 2002/13957ABONE SÖZLEŞMESİ ( Yerel Mahkemenin Taraflar Arasında Abone Sözleşmesinin Bulunun Bulunmadığını İncelemesinin Gerekmesi )
YHGKE. 2006/19-684ABONE SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAK ( Davalı Ticaret Şirketi Olup Alacak Konusu Suyu Ticari veya Mesleki Amaçla Kullandığından Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
Y19.HDE. 2009/10410ABONE SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVA ( Enerji Bedeli ve Kaçak Elektrik Borcu Nedeniyle Yapılan Takip - Abonelik Devam Ettiği Sürece Aboneliğe Konu Yerde Tüketilen Elektrik Bedelinden ve Kaçak Elektrik Kullanımından Sorumlu Olduğu )
Y13.HDE. 2004/12846ABONE SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Görevli Mahkeme - Görev Hususunun Yetki İtirazından Önce İncelenmesi Gereği )
Y3.HDE. 2014/9404ABONE SÖZLEŞMESİNİN ASLININ GETİRTİLMESİ GEREĞİ ( Cezai Şart Olarak Kararlaştırılan Hükmün Araştırılarak ve Davacının Ödenmeyen Su Faturaları İçin Başlatılan İcra Takibi Sebebiyle Asıl Alacak Haricinde Kalan Gecikme Faiziyle İlgili Zararın Artmasında Davacı Kurumun da Müterafik Kusurunun Belirlenmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1992/3039ABONE SÖZLEŞMESİNİN İPTALİNE İLİŞKİN TEK İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Görevli Mahkeme )
Y3.HDE. 2016/2011ABONE SÖZLEŞMESİNİN KONUT DIŞI ABONE OLARAK İMZALANMASI ( Sözleşmede Açıkça İcra Dairelerinin Yetkisi Kabul Edildiği - Mahkemece İcra Müdürlüğü'nün Yetkili Olduğu Konusunda Sözleşme Bulunduğu ve Geçerli Bir İcra Takibinin Bulunduğu Gözetilerek İşin Esasına Girileceği/İtirazın İptali İstemi )
Y10.CDE. 2004/22942ABONE TÜKETİM FÖYÜ ( Elektrik Hırsızlığı - Keşif Yapılarak Sanıkların Ev veya İşyerlerindeki Lamba ve Elektrikli Aletlerinin Tüketeceği Elektrik Miktarlarının Saptanarak Getirtilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2014/12359ABONE VE CİHAZ KİMLİK BİLGİLERİNİN GÜVENLİĞİ ( Kişinin Bilgisi ve Rızası Dışında İşletmeci veya Adına İş Yapan Temsilcisi Tarafından Abonelik Tesisi İşlemi veya Elektronik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt İşlenminin Yapılamayacağı ve Yaptırılamayacağı - Bu Amaçla Gerçeğe Aykırı Evrak Düzenlenemeyeceği/Evrakta Değişiklik Yapılamayacağı ve Bunların Kullanılamayacağı )
Y21.CDE. 2015/5812ABONE VE CİHAZ KİMLİK BİLGİLERİNİN GÜVENLİĞİ ( Kişinin Bilgisi ve Rızası Dışında İşletmeci veya Adına İş Yapan Temsilcisi Tarafından Abonelik Tesisi İşlemi veya Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt İşlemi Yapılamayacağı ve Yaptırılamayacağı - Bu Amaçla Gerçeğe Aykırı Evrak Düzenlenemeyeceği Evrakta Değişiklik Yapılamayacağı ve Bunların Kullanılamayacağı/Gerçeğe Aykırı Evrak Düzenlemek veya Değiştirmek Suretiyle Kişinin Bilgi ve Rızası Dışında Tesis Edilmiş Olan Aboneliklerin Kullanılamayacağı )
Y19.HDE. 2009/12788ABONE VE FİİLİ KULLANICININ SORUMLULUĞU ( Kaçak Elektrik Kullanımı - Abone ile Elektriği Fiilen Kullanın Kaçak Elektrik Kullanımından Birlikte Sorumlu Olduğu )
Y13.HDE. 2006/13231ABONE YAPILMAMASI GEREKEN KİŞİNİN ABONE YAPILMASI ( T.C.K.nun 184. Maddesi İle Cezai Yaptırımlar Getirildiği )
Y19.HDE. 2004/6454ABONELER ARASINDA EŞİTLİK ( Görüşme Hizmeti için Ğerekenin Dışında Ayrıca Bir Enerji Sarfı-Personel İstihdamı ve Teknik Donanımın Periyodik Bakımlarının Karşılanması Ğerekir ki Bunlar için Yapılan Masrafların Abonelere Eşit Biçimde Yansıtılması ancak Aylık Sabit Ücret Uygulamasıyla Mümkün Olması )
Y3.HDE. 2014/8422ABONELERDEN ALINAN KAYIP-KAÇAK BEDELİ ( Elektrik Enerjisinin Nakli Esnasında Meydana Gelen Kayıp İle Başka Kişiler Tarafından Kaçak Kullanılan Elektrik Bedellerinin Ödeme Yapan Abonelerden Tahsili Yoluna Gidilmesinin Hukuk Devleti ve Adalet Düşünceleri İle Bağdaşmadığı )
YHGKE. 2009/13-122ABONELERDEN ALINAN SABİT ÜCRET ( Alınmaması Gerektiğine Dair Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Verilen Kararın İptali İstemi - Alınan Sabit Ücretin Yasal ve Hakkaniyete Uygun Bir Uygulama Olduğundan Davanın Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 2004/11825ABONELERE GÖNDERİLEN FATURA ( GSM Şirketinin Faturaları Posta Kanunu Kapsamında Mektup Niteliğinde Olduğu )
Y19.HDE. 1995/3792ABONELERİN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİNE BIRAKILMALARI ( Elektrik Tarife Yönetmeliği - Tebliğ Yerine Geçeceği )
Y3.HDE. 2015/15198ABONELİĞE AİT ÖDENMEYEN GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI ( Bulunduğu Tarihlerde Adresinde Davalının Faaliyette Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği/Faaliyette Bulunmuş İse Faaliyetin Hangi Tarihten İtibaren Başladığı İlgili Ticaret Odası Başkanlığından Sorulacağı - Ödenmeyen Elektrik Bedelinin Tahsili Amacıyla Yapılan Takip )
Y7.HDE. 2012/6639ABONELİĞE DAİR SÖZLEŞME VE ABONELİK DÖKÜMLERİ ( Dosya Arasına Alınarak Abonelik Sözleşmesinin İptal Edilip Edilmediği ve Takibe Konu Borcun Murisin Abonelik Dönemine Dair Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği - Elektrik Aboneliğinden Doğan Fatura Bedelinin Tahsili )
Y13.HDE. 2008/4990ABONELİĞE İLİŞKİN ALACAK ( Su Aboneliği - Geç Ödenmesi Halinde Yasal Oranda Gecikme Faizi İstenebileceği )
Y13.HDE. 2012/6684ABONELİĞİN BELİRSİZ KİŞİLER TARAFINDAN TESİS EDİLDİĞİ ( Aboneliğin Tesis Edildiği İşyerinin Kime Ait Olduğu Telefonun Kimler Tarafından Kullanıldığı Telefon Kullanılan İşyeri İle Davacı Arasında Herhangi Bir Bağ Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı - Menfi Tespit/Fatura Borcu )
Y13.HDE. 2002/2897ABONELİĞİN İPTAL EDİLMEMESİ SONUCU TAŞINMAZI TAHLİYE ETTİKTEN SONRA ÖDENEN DOĞALGAZ BORCU ( Doğalgaz Borcunun Davacı Tarafından Ödenmesiyle Kiracının Sebepsiz Zenginleşmiş Olması )
Y3.HDE. 2014/8835ABONELİĞİN İPTAL ETTİRİLMEMESİ ( Abonelik Sözleşmesinin Tarafı Olan Davacının Aboneliğe Konu Evi Boşalttığı - Abonelik İptal Ettirilmedikçe O Abonelik Üzerinden Tüketilen Kaçak ve Normal Kullanım Bedelinden Fiili Kullanıcıyla Birlikte Abonenin de Müteselsilen Sorumlu Sayılması Gerektiği )
Y3.HDE. 2014/16037ABONELİĞİN İPTAL ETTİRİLMEMESİ ( Abonelik Sözleşmesinin Tarafı Olan Davalının Aboneliğe Konu İşyerini Kapattığı - Abonelik İptal Ettirilmedikçe O Abonelik Üzerinden Tüketilen Kaçak ve Normal Kullanım Bedelinden Fiili Kullanıcıyla Birlikte Abonenin de Müteselsilen Sorumlu Sayılması Gerektiği )
Y3.HDE. 2014/13322ABONELİĞİN İPTAL ETTİRİLMEMESİ ( Abonelik Üzerinden Tüketilen Kaçak ve Normal Kullanım Bedelinden Fiili Kullanıcıyla Birlikte Abone de Müteselsilen Sorumlu Olduğu - Elektrik Aboneliğinden Kaynaklı Tüketim Bedeli Tahsili İstemi )
Y19.HDE. 2008/949ABONELİĞİN İPTAL ETTİRİLMEMİŞ OLMASI ( Başkasına Kiralanan Yerdeki Kaçak Elektrik Kullanım Bedelinden Abonenin de Sorumlu Olduğu )
Y13.HDE. 2002/13957ABONELİĞİN İPTAL ETTİRİLMESİ ( Davalının Aboneliğini İptal Ettirmek İçin Başvurup Başvurmadığının Neticesinin Ne Oluğunun Araştırılmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2012/6761ABONELİĞİN İPTALİ DİLEKÇESİ ( İtirazın İptali Davası - Davalı Davacıya Hitaben Dilekçeyi Vererek Aboneliğin İptalini İstediğinden Davalı Abonenin Sözkonusu Dönemine Dair Fatura Bedelinin Dilekçe Tarihine Kadar Olan Tüketiminden Sorumlu Olduğu )
Y3.HDE. 2013/8994ABONELİĞİN KAPATILMAMASI SONUCU DOĞAN ELEKTRİK SARFİYATI ( Davacı Aleyhine Tahakkuk Ettirilen Enerji Bedelinin Tahsili - Abone Olan Davacının Aboneliği Kapatmaması Sonucunda Doğan Elektrik Sarfiyatından Sorumlu Olacağının Kabulünün Zorunlu Olduğu )
Y19.HDE. 2004/11858ABONELİĞİN SONA ERDİRİLMESİ TALEBİ ( Başvurunun Suyun Muvakkaten Kapatılması Olduğu - Başvurunun Aboneliğin Feshi Sonucunu Doğuracağı Yönünde Görüş Bildiren Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınması İsabetsiz Olduğu )
Y19.HDE. 2008/9281ABONELİĞİN TESİSİ-MUARAZANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Davacının Abonelik Talebinin Haksız Mahiyette Olduğu - Davacının Abonelik İçin Davalıya Başvuru Yaptığı Tarihte ve Dava Tarihinde Dava Dışı A.Ş. Adına Yapılan Aboneliğin Halen Devam Ettiği Gözetilerek Davanın Reddi Gerektiği )
Y13.HDE. 2008/10731ABONELİĞİNİ İPTAL ETTİREN KULLANICI ( Normal Kullanımdan Kaynaklanan Borçtan Sorumlu Olduğu - Kaçak Kullanımdan Doğan Borçtan Sorumlu Olmadığı )
Y13.HDE. 2012/2150ABONELİĞİNİ İPTAL ETTİRMEYEN KİŞİNİN ÜCRETTEN SORUMLULUĞU ( Kural Olarak Aboneliğini İptal Ettirmeyen Kişinin Ücretten Sorumlu Olacağı - Ancak Davalının Yeri Davacının Yasaklamasına Rağmen Alt Kiracıya Kiraladığı/Haksız Fiilinden Davacının Sorumlu Tutulamayacağı )
Y3.HDE. 2013/16458ABONELİĞİNİN DEVAM ETMESİ ( Kaçak Elektrik Kullanımından Kaynaklanan İtirazın İptali Davası - Elektrik Sözleşmesini İmzalayan ve Aboneliği Devam Eden Abone Tesisatta Kullanılan Elektrik Bakımından Elektrik Dağıtım Şirketine Karşı Sözleşme Gereği Sorumlu Olduğu/Dava Dışı Şahsın Elektriği Kaçak Olarak Kullanması Nedeniyle Kaçak Kullanım Bakımından Davalının Mevcut Abonelik Gereği Müteselsil Sorumlu Olduğu )
Y3.HDE. 2013/18883ABONELİK BAŞVURUSU ( Davacı Talebinin Reddolunduğunu İfade Etse de Bu Hususa İlişkin Herhangi Bir Delil İbraz Etmediği - Davacının ASKİ'ye Abonelik Başvurusu Yapmadan Davayı Açtığı/Davacının Ortada Bir Muaraza Yokken Dava Açmakta Hukuki Yararının Bulunmadığı )
YCGKE. 2006/7-160ABONELİK BAŞVURUSU ( Sayaçtan Geçirmek Suretiyle Abonesiz Elektrik Kullanmak - Sanığın Hangi Tarihten Beri Suça Konu Evde Oturduğu Evde Kurulu Güç İle Sayaç Miktarının Orantılı Olup Olmadığı Abonelik Başvurusunda Bulunup Bulunmadığı Araştırılması Gereği )
Y4.HDE. 1980/1671ABONELİK BAŞVURUSUNUN REDDİ ( Telefon Hattı Almak İçin Kuruma Müracaat Eden Davacıya Sırası Geldiği Halde Telefon Aboneliği verilmediği İçin Aboneliğin verilmesi Amacıyla Dava Açılması )
Y13.HDE. 2005/3951ABONELİK BEDELİ ( Davacının Dava Dışı Şirket Vasıtasıyla Davalıya Ait Hizmeti Satın Aldığı Davacının Aracı Şirkete Ödeme Yapması Nedeni İle Yükümlüğünün Bulunmadığını İleri Sürdüğü Anlaşılmasına Göre Abonelik Bedelinin Hizmetin Sahibi Olan Davalıya Ödenmesi Gereği )
YHGKE. 2012/19-314ABONELİK BEDELİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ ( Su Aboneliği Bedeli/Temerrüt Tarihinden Sonra Uygulanacak Faiz Türü Bakımından Uyuşmazlık Bulunduğu - Yasal Değişikliklerin Gözetilmesi Gereği )
Y23.HDE. 2012/4096ABONELİK BELGELERİNİN İLGİLİ KURUMLARDAN GETİRTİLMESİ GEREĞİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Gecikme Tazminatının Tahsili İsteminde Fiili Teslim Olgusunun Araştırılması Gerektiği - İtirazın İptali Davası )
YHGKE. 2009/13-461ABONELİK BULUNAN ADRESTE KULLANILAN KAÇAK SU BEDELİNİN TAHSİLİ ( Abonelik İlişkisinin Sözleşme Niteliğinde Olduğu - İtirazın İptali İsteminde Sözleşme İlişkisine Dayanıldığı Kabul Edilmeli ve Zamanaşımının Buna Göre Hesaplanması Gerektiği )
Y2.CDE. 2013/36342ABONELİK ESASINA GÖRE YARARLANILABİLEN ELEKTRİK ENERJİSİ ( Sahibinin Rızası Olmaksızın ve Tüketim Miktarının Belirlenmesini Engelleyecek Şekilde Tüketilmesi Suçu - 2002-2007 Arasında 12 Kez Sayaçsız ve 2008-2011 Arasında 5 Kez Abonesiz Sayaçla Elektrik Kullanıldığı İddiasıyla Tutanak Düzenlenmesi )
Y2.CDE. 2013/10345ABONELİK ESASINA GÖRE YARARLANILABİLEN ELEKTRİK ENERJİSİ SU VEYA DOĞAL GAZ ( Sahibinin Rızası Olmaksızın ve Tüketim Miktarının Belirlenmesini Engelleyecek Şekilde Tüketilmesi Biçiminde İşlenen Karşılıksız Yararlanma Suçlarının 05.07.2012 Tarihine Kadar İşlenmesi Halinde Mağdurun Zararını Tazmin Etmiş Olan Sanık Hakkında Ceza Verilmesine Yer Olmadığı )
Y13.CDE. 2014/6964ABONELİK ESASINA GÖRE YARARLANILABİLEN HİZMETİN SAHİBİNİN RIZASI OLMAKSIZIN VE TÜKETİM MİKTARININ BELİRLENMESİNİ ENGELLEYECEK ŞEKİLDE TÜKETİLMESİ ( Şikayetçi Kurumun Zararını Tazmin Etmesi Halinde Sanık Hakkında Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceği )
Y3.HDE. 2014/9633ABONELİK GRUBUNA İTİRAZ EDİLMEMESİ ( Davacının Resmi Sağlık Kuruluşu Olduğunun Elektrik İdaresi Tarafından Bilinmekte Olduğu/Tüketime Dair Elektrik Faturalarını İlgili Tarifeye Uydurması Gerektiği - Davacının Abone Grubuna İtiraz Etmemesinin Elektrik İdaresine Bir Hak Bahşetmeyeceğinin Kabulü )
Y19.HDE. 2011/3450ABONELİK HİZMET ÜCRETİ ( Haksız Fiil Niteliğindeki Eylem Nedeniyle Her Bir Kesinti Bakımından Kesintinin Yapıldığı Tarihten İtibaren Davacının Faize Hak Kazandığı ve Temerrüt İçin Ayrıca İhtar Aranmayacağı - İtirazın İptaline ve İcra İnkar Tazminatına Hükmedileceği )
Y2.CDE. 2009/57927ABONELİK İÇİN KURUMA BAŞVURUSU OLUP OLMADIĞININ SORULACAĞI ( Kaçak Elektrik Kullanımına İlişkin Davada Sanığın Karşılıksız Yararlanma Kastıyla Hareket Edip Etmediğinin Belirleneceği )
YHGKE. 2008/13-521ABONELİK İŞLEMİNİN TESİSİ DAVASI ( Bilirkişi Tarafından Bu Süreye İlişkin Davalı İdarenin Talep Edebileceği Alacağı Belirlendiği - Bundan Fazla Bedeli Davalı İdarenin Davacıdan İstemeye Hakkı Olmadığı )
YCGKE. 2006/7-137ABONELİK İŞLEMLERİ ( Elektrik Hırsızlığı Suçundan Dava Açılan Sanığın Bu Davanın Varlığına Karşılık Abonelik İşlemlerini Yaptırmaması Nazara Alındığında Faydalanma Kastının Bulunup Bulunmadığının Belirlenmesi Gereği )
Y23.HDE. 2012/1952ABONELİK İŞLEMLERİ ( Tamamlanmasıyla İlgili Mutad Uygulamalar Belirlenip Davacının Uğradığını Öne Sürdüğü Zararın Meydana Gelmesinde Müterafik Kusuru Bulunup Bulunmadığı Hususu Üzerinde Durulacağı - Maddi Tazminat İstemi )
Y13.HDE. 2006/11318ABONELİK NEDENİYLE KULLANILAN ELEKTRİK BEDELİNDEN SORUMLULUK ( İçme Suyu Tesisi İçin Oluşturulan Elektrik Aboneliğinden Asayiş Grubu İçme Suyu Birliği Tüzel Kişiliğinin Sorumlu Olduğu )
Y2.CDE. 2010/29524ABONELİK OLMADAN ELEKTRİK KULLANIMI (İdarenin Tespitine Engel Olmayacak Şekilde Elektrik Kullanılması Bu Kullanımın Müdahale Edilmemiş ve Gerçek Kullanımı Gösteren Sayaçtan Geçirilmek Suretiyle Gerçekleştirilmesi ve Failin Karşılıksız Yararlanma Maksadıyla Hareket Etmemesi Koşullarının Araştırılması Gerektiği - Elektrik Enerjisi Hırsızlığı )
Y2.CDE. 2011/3329ABONELİK OLMADAN VE SAYAÇSIZ OLARAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Suç Tutanağı ve Tutanak Tanığı Beyanı Dikkate Alındığında Zorunluluk Halinin Söz Konusu Olmadığının Kabulü Gereği - Hırsızlık Suçunun Oluştuğu )
Y3.HDE. 2013/14561ABONELİK OLMAKSIZIN KAÇAK ATIK SU KULLANIMI ( Taraflar Arasında Sözleşme Benzeri Bir İlişkinin Kurulduğu - Eylem Haksız Fiil Kabul Edilerek Haksız Fiillerde de Zamanaşımı Süresi Bir Yıl Olduğundan Bahisle Davanın Zamanaşımından Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu/İtirazın İptali )
Y3.HDE. 2013/16034ABONELİK OLMAKSIZIN KAÇAK ATIK SU KULLANIMI (İtirazın İptali - Taraflar Arasında Sözleşme Benzeri Bir İlişkinin Kurulduğu/Zamanaşımı Süresinin 10 Yıl Olduğu)
Y3.HDE. 2015/4739ABONELİK SEBEBİYLE DOĞAN ALACAK İÇİN BAŞLATILAN TAKİBE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davaya Konu Faturaların Mesken Aboneliği Sebebiyle Tahakkuk Ettirildiği - Bu Sebeple Mahkemenin de Kabulünde Olduğu Üzere 4077 S.K. Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği/Görev/Kamu Düzeni/Özel Mahkeme Sıfatı )
Y7.HDE. 2012/7413ABONELİK SÖZLEŞMELERİ ( İmza İncelemesi Yaptırılarak Sözleşmelerin Gerçekten Davacı Tarafından İmzalanıp İmzalanmadığının Araştırılması Gerektiği/İmzalanmış İse Borcunun Bulunup Bulunmadığı ve Borç Miktarı Hususları Duraksamasız Belirlendikten Sonra Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Borçlu Olmadığının Tespiti )
Y7.HDE. 2012/9153ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Abonelik Sözleşmesi ve Gecikme Zammına İlişkin Düzenleme İncelenmeksizin İcra Takibi Öncesi İçin Gecikme Zammı Talebinin Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - İtirazın İptali )
YHGKE. 2005/13-771ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Abonelik Türünün Konut Olarak Gösterildiği - Açılan Menfi Tespit Davasının Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Kalması Nedeniyle Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y3.HDE. 2014/20841ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Alacak Davası - Davacının Haklarının Saklı Tutulduğu İlk Dava Tarihi İtibariyle Zamanaşımının Kesildiği/Bu Tarihten İtibaren Yeni Bir Zamanaşımı Süresinin İşlemeye Başladığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2012/3818ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Alacak Davası/Abonenin Resmi Sağlık Kurumu Olduğunu Bilmesine Rağmen Olması Gereken Abone Grubuna Dahil Edilmemiş Olmasının Davalının Kusurundan Kaynaklandığı - Davacının Tahakkuk Ettirilen Fatura Bedelinden Fazla Ödediği Miktarı İstemekte Haklı Olduğu )
Y13.HDE. 1999/2148ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Bir Sayaç İçin Daire Sayısı Kadar Yapılması İstenmesi )
Y3.HDE. 2013/4072ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Davacı İle Davalı TEDAŞ Arasında Yapılan Abonelik Sözleşmesinin Davalıya Ait Meskenin Elektrik İhtiyacının Karşılanması Amacıyla Yapıldığı/Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y3.HDE. 2003/11839ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Cep Telefonu - Faturanın Zamanında Ödenmemesi/Şirketin Makul Bir Faiz Oranını Emsal Şirketler Dikkate Alınarak Belirleme Yükümlülüğü )
Y19.HDE. 2007/9281ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Davacının Başladığı İnşaatı Devam Ettirmek Amacını Taşımasının Tamamen Elektrik Borcundan Kurtulma Kastını İçerdiği ve Bu Nedenle Davacının Abonelik Talebinin Haksız Mahiyette Olduğu )
Y3.HDE. 2015/16371ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Davacının Dava Konusu Ana Borçtan Yani Ana Tüketim Bedelinden Her Halükarda Sorumlu Olduğu Gözetilerek Sözleşme Gereğince Suyun Kesilmesi Gereken Tarihin Belirlenmesi Bu Tarihe Kadar Olan Borcun Tamamının Hesap Edilmesi Gerektiği - İstirdat Davası )
Y19.HDE. 2007/4629ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Davalının 4077 Sayılı Kanunun 3/E Maddesinde Tanımlanan Tüketici Kapsamına Girmediği - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
Y3.HDE. 2013/17230ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Davalının Babasına Ait Su Aboneliğini Babasının Vefatından Sonra Feshetmemesi Sebebiyle Fiilen Su Kullanan Şahısların Tüketim Bedellerinden de Abonelik Sözleşmesi Sebebiyle Sorumlu Bulunduğunun Kabulü Gerektiği - İtirazın İptali )
Y19.HDE. 2004/10714ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Elektrik Enerjisi Bedelinden Abonelik Sözleşmesi Uyarınca Abonenin Sorumluluğu Bulunduğu Gibi Abone Dışında Elektrik Enerjisini Kullanan Kişinin de Sorumlu Olduğu )
Y3.HDE. 2003/12445ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Faturanın Zamanında Ödenmemesi Halinde Gecikme Faiz Oranının Açıkça Gösterilmeyip Bu Hususu Belirleme Yetkisi Davacı Şirkete Bırakılmış Olduğuna Göre Davacı Şirketin Makul Bir Faiz Oranını Belirleme Yükümlülüğünün Bulunduğu )
Y19.HDE. 2010/2103ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Feshedilmedikçe Kaçak Kullanım Nedeniyle Oluşan Elektrik Bedelinden Fiili Kullanıcıyla Birlikte Abonenin de Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olduğu )
Y13.HDE. 2002/2602ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( İdari Bir Tasarruf ya da İşlem Olmadığından Niteliği İtibariyle Davaya Bakmaya İdari Yargı Değil Adli Yargının Görevli Olması )
Y3.HDE. 2016/4368ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( İkinci Defa Bildirim Yapılmadığı Sabit İse de Davaya Konu Elektrik Kesintisinin Borcun Ödenmesi Yönünde Bildirim Niteliğinde Olduğu ve Davacının Kesinti Süresi İçindeki Sözleşmede Ödemeye Yönelik Öngörülen Beş Günlük Sürede Bir Zararının Oluşması Halinde Tazminat Talep Edebileceği )
Y19.HDE. 2004/8402ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( İptal Edilmediği Müddetçe Sözleşmeden Doğan Sorumluluklar Sözleşmenin Taraflarına Ait Olduğu - Mahkemece Davalının Abone Olduğu İşyerinde Tüketilen Elektrik Bedelinden Sorumlu Olduğu )
Y19.HDE. 2009/355ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( İptal Ettirilmediğine Göre İşyerinde Kullanılan Elektrik Enerjisi Bedelinden Davalının da Abone Olması Nedeniyle Sorumlu Olduğu Gözetilmeksizin Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )
Y8.CDE. 2016/8407ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( İşletmeci veya Adına İş Yapan Temsilcisine Abonelik Kaydı Sırasında Abonelik Bilgileri Konusunda Gerçek Dışı Bilgi Verilmeyeceği - Özel Hüküm Niteliğinde Bulunan 5809 S. K.'nun 56. Md. Hükmündeki Suçu Oluşturup Oluşturmadığının Karar Yerinde Tartışılmasında Zorunluluk Bulunduğu )
Y19.HDE. 2005/3571ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali - Davalının Abonesi Olduğu Telefon Hattından Yapmış Olduğu Görüşme Bedellerinden Sözleşme Hükümleri Çerçevesinde Sorumlu Olduğu )
Y3.HDE. 2007/6878ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali - Davalıya Ait Aboneliğin İşyerine mi Meskene mi Ait Olduğu Araştırılmalı Taraf Delilleri Toplanmalı Elektrik Aboneliğinin Ticari İşyerine Ait Olduğunun Tespiti Halinde Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
Y3.HDE. 2016/6755ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali İstemi - Zamanaşımı Def'i Davanın Esası Hakkında Her Türlü Muameleye Mani Olduğu/Bu Sorun Halledilmeden Davanın Esası İncelenemeyeceği )
Y7.HDE. 2012/8468ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Kaçak Elektrik Kullanımına Dayalı İtirazın İptali Davası - Davalının Abonelik Durumu ve Abonelik Sözleşmesinin Kaçak Tutanağı Tanzim Edilmiş Olan Meskene Ait Olup Olmadığı Araştırılmadığı )
Y13.HDE. 2011/4025ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Kaçak Elektrik Kullanmadığından Borçlu Olunmadığının Tespiti Talebinin Mesken Elektrik Enerjisi Satımına İlişkin Abonelik Sözleşmesi Nedeniyle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Kaldığı )
Y3.HDE. 2010/8170ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Kaçak Su Kullanım Bedelinden Doğan Davanın Abonelik Sözleşmesinden Değil Haksız Fiilden Doğduğu/4077 S.K.'nın Uygulanamayacağı )
Y7.CDE. 2013/5752ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Karşılıksız Yararlanma/Sanığın Arkadaşına Ait Kart İle Maç İzlettiğini Beyan Ettiği - Abonelik Sözleşmesi Bulunuyor İse Suçun Oluşmayacağı/Digital Kart İle İlgili Olarak Abonelik Sözleşmesi Bulunup Bulunmadığının Müşteki Şirketten Sorulacağı )
Y21.CDE. 2015/10178ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Kişinin Bilgisi ve Rızası Dışında İşletmeci veya Adına İş Yapan Temsilcisi Tarafından Abonelik Tesisi İşlemi veya Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt İşleminin Yapılamayacağı - Bu Amaçla Gerçeğe Aykırı Evrak Düzenlenemeyeceği ve Evrakta Değişiklik Yapılamayacağı/Özel Belgede Sahtecilik )
Y19.HDE. 2010/7917ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Kuruma Ödenen Miktarın İstirdadı İstemi - Abonenin Abonelik Sözleşmesini İptal Ettirmediği Sürece Yani Abonelik Dönemindeki Elektrik Tüketim Bedelinden Sorumlu Olacağı )
Y19.HDE. 2009/3610ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Menfi Tespit İstemi - Davacı Sözleşmeyi İptal Ettirmediği ve 3. Şahısların Kullanmasına Müsaade Ettiği Tahakkuk Ettirilen Elektrik Bedellerinin Ödenmediği ve Davacının Davalı Kuruma Borcu Olduğu Gerekçesiyle Davanın Reddi Gerektiği )
Y3.HDE. 2016/10289ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Ödenen Bedelin İadesi/Davacının Bedelin İadesini Davalıdan Talep Edebileceği - Davalı Genel Müdürlük ile Dava Dışı Şirket Arasında Devir Sözleşmesi İmzalanmış Olsa da Davalının Davacıdan Hizmet Bedelini Almakla Tüm Aktif ve Pasifiyle Davacıya Karşı Sorumlu Olmaya Devam Edeceği/Davanın Esasına Girileceği )
Y13.CDE. 2015/4055ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Sanığın Beyanı Doğrultusunda Araştırma Yapılarak Sanığın Asansör İçin Ayrı Abonelik Sözleşmesi Yaptırıp Yaptırmadığının Ayrı Aboneliğin Yaptırılması Durumunda Hangi Tarihten İtibaren Geçerli Olduğunun ve Kurulu Olduğu Yerin Katılan Kurumdan Sorularak Sonuca Göre Bilirkişiden Ek Rapor Alınması Gerektiği )
Y21.CDE. 2015/8307ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Tanzim Edilirken İbraz Edilen Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Üzerindeki Fotoğrafın Katılana Aidiyeti Araştırılıp Sözleşme Düzenlenirken Sahte Kimlik Kullanılıp Kullanılmadığının Belirlenmesi Gerektiği - Resmi Belgede Sahtecilik )
Y13.HDE. 2002/2093ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasında Abonelik Sözleşmesi Olmaması Nedeniyle Davacının Gecikme Zammı İsteyememesi )
Y13.HDE. 2005/5289ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasında Bu Şekilde Bir Sözleşme Olmaması ve EGO İdaresini Kuruluş Yasasında da Bu Konuda Bir Hüküm Bulunmaması Nedeniyle Gecikme Zammına İlişkin Taleplerin Reddinin Gerekmesi )
Y7.HDE. 2009/5285ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasında Bulunmayıp Davaya Konu Alacağın Bir Kısmının Kaçak Su Kullanımından Kaynaklandığı - Davacının Kaçak Su Bedeli Alacağının Geç Ödenmesi Nedeniyle Gecikme Zammı Uygulanmasını İsteyemeyeceği )
Y13.HDE. 2002/1130ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasında Yazılı Sözleşme Olmaması-Gecikme Zammının Ödeneceğinin Kararlaştırılmaması )
Y13.HDE. 2008/14183ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Tespit Davası - Sözleşmede Abonenin Aboneliğinin Tek Taraflı Olarak Başkasına Devir Edebileceğine Dair Bir Kararlaştırma Bulunmadığı/Her Şeyden Önce Davacı Davalının Oluru Olmadan Abonelik Sözleşmesini Başkasına Devir Edemeyeceği )
YHGKE. 2007/13-58ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Tüketilen Su Bedelinin Tahsili - Davalı Halen Yönetici de Olmadığından Takibin ve Eldeki Davanın Davalı Eski Yöneticiye Yöneltilemeyeceği )
Y11.HDE. 1997/3161ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Yayınların İzlenmesini Sağlayan Şifre Çözücü Alma Zorunluluğu )
Y7.HDE. 2010/855ABONELİK SÖZLEŞMESİ (Borçlu Olmadığının Tespiti - Davacının Güvence Bedelini de Yatırdığı ve Sayacı Taktırdığı Belirlendiğine Göre Taraflar Arasında Borç Doğuran İşlem Niteliğindeki Sözleşme İlişkisinin Kurulduğu/Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Alacak Miktarının Hesaplanması Gerektiği)
Y11.CDE. 2015/6886ABONELİK SÖZLEŞMESİ (İşletmeci veya Adına İş Yapan Temsilcisine Abonelik Kaydı Sırasında Abonelik Bilgileri Konusunda Gerçek Dışı Belge ve Bilgi Verilemeyeceği ve Gerçeğe Aykırı Evrak Düzenlemek veya Değiştirmek Suretiyle Kişinin Bilgi ve Rızası Dışında Tesis Edilmiş Olan Aboneliklerin Kullanılamayacağı)
Y7.CDE. 2010/13734ABONELİK SÖZLEŞMESİ (Olay Sırasında Dijital Cihaz İçerisinden Olay Tutanağında Numarası Yazılı Olan Kartın Ele Geçirildiği/Sanığın Bu Kartı Arkadaşından Temin Ettiğini Savunduğu ve Soruşturma İfadesinde Arkadaşının Adını Beyan Ettiği - Dijital Cihaz İçerisinden Ele Geçirilen Karta Dair Herhangi Bir Abonelik Sözleşmesinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği)
Y3.HDE. 2015/6457ABONELİK SÖZLEŞMESİ (Taraflar Arasında Kurulan Sözleşme İlişkisi Sırasında Davalı Tarafından Kayıp Kaçak ve Diğer Bedellerin Davacı Tarafından Ödeme Yükümlülüğü Altında Olup Olmadığı Konusunda Yaratılmış Bir Muaraza Olduğu - Davada da Muarazanın Giderilmesinin Talep Edildiğinin Gözetilmesi Gerektiği)
YHGKE. 2013/7-2457ABONELİK SÖZLEŞMESİ BULUNMAYAN FİİLİ KULLANICI ( Taraflar Arasında Abonelik Sözleşmesi Bulunmadığı/Davacının Davalı Satıcının Sunduğu Su Hizmetini 1998 Yılından Beri Satın Aldığı ve Bedelini Ödediği - Davacının Tüketici Davalının Satıcı Sıfatını Taşıdığı/Tüketici Hukukunun Tüketicinin Taraflardan Birisini Oluşturduğu Her Türlü Tüketici İşlemini Kapsadığı - Uyuşmazlığın Tüketicinin Korunması Kanun Kapsamında Kaldığı )
Y3.HDE. 2015/15487ABONELİK SÖZLEŞMESİ DAVASI ( Su Aboneliğinin Yapılması Talebi - Binaya Yol Su Telefon Kanalizasyon Doğal Gaz Gibi Altyapı Hizmetlerinden Birinin veya Birkaçının Götürüldüğünün Tespiti Halinde Öncelikle Taşınmazın İnşasında İlgili Yönetmelikler Doğrultusunda Fenni Gereklerin Yerine Getirilip Getirilmediğine Dair Uzman Bilirkişiler Marifetiyle Araştırma Yapılacağı )
Y13.HDE. 2011/20009ABONELİK SÖZLEŞMESİ DAVASI ( Tarife Dışında Ücretlendirme Yapıldığı İddiası - İnternet Hizmeti İle İlgili Sözleşme İleriye Yönelik Sürekli Edimli Sözleşmelerden Olup Bu İtibarla Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararı Delil Mahiyetinde Olup Kesin Olduğundan Söz Edilemeyeceği )
Y3.HDE. 2013/19244ABONELİK SÖZLEŞMESİ DAVASI ( Tüketicinin Kanal Katılım Payı ve Şebeke Hisse Bedelinden Sorumlu Tutulmamasına ve Kartlı Sayaç Yerine Mekanik Sayaç Takılması İstemi - ASKİ Tarifeler Yönetmeliğinin 39. Md. Çerçevesinde Yeniden Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/7458ABONELİK SÖZLEŞMESİ DÜZENLEME ( Yasal Abone Olan Kişinin Kimlik Bilgileri Kullanılarak Abonelik Sözleşmesi Düzenlenip Üçüncü Kişiye Hat Verilmesi Eylemi 5809 S. Yasanın 56/3.Md. Yoluyla 63/10 Md. Kapsamında Değerlendirilemeyeceği - Sübutu Halinde Yalnızca Sahtecilik Suçunu Oluşturabileceği )
YHGKE. 2014/4-1424ABONELİK SÖZLEŞMESİ GEREĞİ KİMLİK BİLGİLERİNİN VERİLMESİ ( Davalı Kurum ve Avukatı Gerçek Borçlusu Dava Dışı Abonesi Hakkında İcra Takibi Yaparken Davacıya Ait Nüfus Bilgilerini Kullandığı - Davacı Kendisinde Uyarılan Güvene Aykırı Davranış Sonucu Manevi Zarara Uğradığı/Kişilik Haklarına Saldırı Nedeni İle Manevi Tazminat İstemi )
Y3.HDE. 2004/2177ABONELİK SÖZLEŞMESİ GEREĞİ YAPILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Görevli Mahkeme )
Y11.HDE. 1998/1019ABONELİK SÖZLEŞMESİ OLMADAN İŞYERİNDE DECODER İLE ŞİFRELİ MAÇ YAYINI İZLETMEK
Y11.HDE. 1998/1589ABONELİK SÖZLEŞMESİ OLMADAN İŞYERİNDE DECODER İLE ŞİFRELİ MAÇ YAYINI İZLETMEK
Y7.CDE. 2012/22676ABONELİK SÖZLEŞMESİ OLMADAN ŞİFRELİ YAYINA KONU FUTBOL MÜSABAKASINI İZLETTİRME ( Şifre Çözücü Kart İle Gerçekleştirdiği İddiası - Sanığın Abonelik Sözleşmesi Bulunduğunu Savunması Karşısında Abonelik Sözleşmesi Getirtilip Araştırılması Gerektiği )
Y3.HDE. 2013/15805ABONELİK SÖZLEŞMESİNDE GECİKME ZAMMI UYGULAMASINA DAİR HÜKÜM (Araştırılması Gereği - İtirazın İptali Davası)
Y3.HDE. 2014/639ABONELİK SÖZLEŞMESİNDE ÖDEMELERDE GECİKME ( İtirazın İptali Davası - Abonelik Sözleşmesinde Ödemelerde Gecikme Olması Halinde Fatura Bedeline Uygulanacak Faiz Türüne Dair Hüküm Bulunmadığı/Davacının Alacağın Avans Faizi Oranında İşlemiş ve İşleyecek Faiziyle Birlikte Tahsilini Talep Edemeyeceği/Yasal Oranda Temerrüt Faizi Talep Edebileceği )
Y3.HDE. 2016/7986ABONELİK SÖZLEŞMESİNDE YETKİ ŞARTI BULUNDUĞU ( Taraflar Arasındaki Anlaşmada Belirlenen Yetkili Mahkeme ile İlgili Yetki Şartının Geçerli Olduğunun Kabulü - Yerel Mahkemece Yetki Şartı Nedeniyle Diğer Mahkemenin Yetkili Olduğu Gözetilerek Dava Dilekçesinin Yetkisizlik Sebebiyle Reddine Karar Verilmesi Gereği )
Y3.HDE. 2013/18975ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEKİ İMZANIN BORÇLUYA AİT OLMAMASI ( Elektrik Enerjisi Bedelinin Tahsili İstemiyle Açılan İtirazın İptali Davası - Davalı Fiili Kullanıcı ise Elektrik Bedelinden Sorumlu Olacağından Bu Yönde Araştırma Yapılması Gerektiği )
Y3.HDE. 2015/13523ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEKİ İMZANIN SAHTE OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI ( Ancak Elektriği Fiilen Kullanan Kişi Yönünden Bir Araştırma Yapılmamış Olmasının Hatalı Olduğu - Ticaret Odası ve Ticaret Sicili MÜdürlüğüne Sorulması Gereği/Vergi Dairesi ve Belediye'den Araştırma Yapılması Gereği/Menfi Tespit )
Y19.HDE. 2011/6269ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAK ( Bilirkişi Raporunda Belirtilen Faturaların Son Ödeme Tarihlerinden İtibaren Bildirim Tarihlerine Kadar Sözleşme ve Yönetmelikte Belirtilen Faizin Uygulanması Gerektiği )
Y3.HDE. 2014/5394ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVA ( Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararına İtiraz - Uyuşmazlığın Tüketici Mahkemesinde Görüleceği )
Y3.HDE. 2014/4270ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINA DAYALI ÖDENEN MİKTARIN YASAL FAİZİYLE TAHSİLİ ( Eylemin Sabit Görülmesi Durumunda Davalının Davacı Taraftan İsteyebileceği Kaçak Elektrik Bedelinin Tutanağın Düzenlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan Yönetmelik Hükümlerine Göre Hesaplanması Konusunda Denetime Elverişli Rapor Alınması Gerektiği )
Y3.HDE. 2015/18144ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Davaya Konu Adreste Kiracı ve Elektrik Abonesi Olan Davacının Adresi Tahliye Etmesine Rağmen Aboneliğini İptal Ettirmediği/Tahliye Tarihinden Sonra Tahakkuk Ettirilen Elektrik Tüketim Bedelininin Ödediği - Taşınmazın Dava Dışı Üçüncü Kişilere Kiralandığı/Tüketilen Elektrik Bedelinden Dava Dışı Üçüncü Kişinin Abone Olan Davacı ile Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olduğu - Filli Kullanımı Bulunmayan Davalıya Husumet Yöneltilemeyeceğinden Davanın Reddi Gerektiği )
Y3.HDE. 2012/11410ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Elektrik Tüketim Bedeli/İtirazın İptali Davası - Davalının Mesken Abonesi Olması Durumunda Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y3.HDE. 2016/8381ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( İtirazın İptali - Alacağın Likit Olduğu )
Y3.HDE. 2016/201ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK DAVASI ( Bir Hukuki İşlemin 4077 S.K. Kapsamında Kaldığının Kabul Edilmesi İçin Mal ve Hizmet Satışına Dair Bir Hukuki İşlem Olması Gerektiği - 4077 S.K. 'nın Uygulanması İle İlgili Her Türlü İhtilafa Tüketici Mahkemelerinde Bakılacağı/Tüketici Mahkemesi'nin Görevli Olduğuna İlişkin Karar Verileceği )
Y13.HDE. 2005/1510ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVADA GÖREVLİ MAHKEME ( İşyerinin Su İhtiyacı İçin Yapılan Sözleşmenin Tüketici Kanunu Kapsamına Girmeyeceği )
Y7.HDE. 2012/3468ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FATURALARDAKİ SABİT ÜCRETE YAPILAN ARTIŞ ( Haksız Şart Niteliğinde Olduğu İddiasıyla İptali ve Fazla Tahsil Edilen Bedelin İadesi Davasının Kısmen Kabul Edildiği - Davacı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedileceği )
Y3.HDE. 2016/9990ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( 4077 S. K.'nın Uygulanması İle İlgili Her Türlü İhtilafa Tüketici Mahkemelerinde Bakılacağı - Uyuşmazlığın Çözümünde Tüketici Mahkemesinin Görevli Olacağı )
Y19.HDE. 2010/13611ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davalı Tarafça Davacıya Elektrik Enerjisinin Kesilmesi İçin İhtarname Gönderildiği - İhtarnamenin Tarihi Değil Davacıya Tebliğ Tarihi Esas Alınarak Bedelin Hesaplanacağı )
Y7.HDE. 2012/3533ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK ( Kaçak Elektrik Kullanımı Nedeniyle Açılan Tazminat Davası/Aboneliğini İptal Ettirmeden Davalının İşyerini Devrettiği - Sözleşme Hükümleri Uyarınca Abonenin de Kaçak Elektrik Kullanımından Kullanıcı İle Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olacağı )
Y13.HDE. 2004/12653ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN SU BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Görevli Mahkeme - Davalı Oto Yıkama Ticari İşletmesinin Ticari Faaliyetlerinde Kullanmak Üzere Aldığı Su Nedeniyle Tüketici Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y7.HDE. 2012/7093ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Zamanaşımı Süresinin On Yıl Olduğu - İcra Takip Tarihinden Geriye Doğru On Yıl Arasındaki Tüketim Miktarının Hesaplanması Gerektiği )
Y3.HDE. 2016/5860ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI ALACAK ( İtirazın İptali İstemi - Davacı Tarafından Abonelik Tesisisinden Sonra Yapılan Sayaç Okumalarına Dayalı Fatura Tahakkuklarının İptal Edilip Edilmediği Tesisatın Suyunun Kesilmiş Olmasına Rağmen Davacının Aynı Aboneliğe Tekrar Su Vermesinin Müterafik Kusur Teşkilva Açmaktayeceğinin /A>
YHGKE. 2iye'den Araştırma Yapın-İkUzman Bilirkişiler Ma
E. 2015/1548399man Bilirkişiler Ma
E. 1998/158092man Bilirkişiler Ma
Y3.HDE. 201308-95
E. 2012/91532man Bilirkişiler Ma
E. 2008/1417449man Bilirkişiler Ma
Y7.HD15 2012/22189>htm>MZANIN Skopisi ı Tanzim Edilirken İbraz Editrikğunun veK SÖZLBONELİK BAŞVURUSanak Tını ta Değişik Rızası Dışındazın İptali Dakikğunun veİİ ( TaraflunDAVAket Anotokopisi Üzatiraz Faiz Tta Değişiklik Yapılamayaın Kabulın 05nın GideSu Nedeniyle Yer Olmadığına Karar Verileceğsı )
E. 2005/1-507Tman Bilirkişiler Ma
. 2007/3-
E. 2004/107836Dman Bilirkişiler Ma
E. 2010/79R57Tman Bilirkişiler Ma
E. 2012/1142228man Bilirkişiler Ma
Y3.HDE. 2013/15805
E. 20071/331
E. 2014/411007/TD>A99-2148LEŞMESİNDEN DOĞAN BuaasındaLİK SÖaştırma Yapılmamn Kusurundan Kaynaklandı Bedesteyeası/Aboneliğincı ile Bir Ödeme Yükümve/Aboneliğincı ile BirapılmK SÖZLEŞMtirilip Getirilerçevesicü Ktırma Y Olan Borcun bari8LEŞMESİNDEN DOĞuŞMğran s Davgili Yetki Şartım Bedelinden Sorumlu Olacağı )
E. 2004/1076597/TD>
E. 2014/42136/TD>
E. 1907/3-6943/TD>
Y19.HDE. 2007/9281ÖZLEŞMESİın Asansör İçinn AbonelİK SÖZLEŞMESİ ( Davacının Başladığı İnşaatı Devam Ettirmek Amacını Taşımasının Tamamen Elektrik Borcund-Yöneltilemetecilik Suçunu Oluşturabileceği )
E. 2013/7-2ABONELİK SÖZLEŞMmsilcisiLI ALACA Abo sinin Ti İzsi'lirlear Arasınduğu Yuylarsların TüketmsilciSİ Sınmkünenin Davacıdan İstemeye Hakkı Olmadığı )
E. 2011/4025/TD>rın Tüketmsilci/Şantu - neliğilip Araştırılması Gerektiği )
Y3.HDE. 2013-58
Y3.HDABONELİK SÖZLEŞMESİ (İşletmeci veya Adına İş Yapan Temsilcisine Abonelik Kaydı Sırasında Abonelik Bilgileri Konusunda Gerçek Dışı BmeniğdurEŞMESİ ği -k Dışı Bilgi Verilmeyeceği - Özel Hüküm Abonelik THabuylan İşMESİ (iteliği/2.lının 407Kullanelik Sözleş. Md. Hzların Kauşturmadn Kaılan acı Şirke Gerçek ve Hizalının esi BkdirHatalayintilemeyeceğinden Davanın Reddi Gerektiğu )
E. 2005/352508D>
YHGKE. 2007/83-58cak Eleniyle TükeKonu Alacağın Binde KullanmaKULLANYETK Amaçla ediği TesiAHizmetinaİçerdiği ve Bu Nedenle öneltinmeksizDavaliz Cihazların Kaıdan İstemeye Hakkı Olmadığı )
E. 2011/172315rın TüketCRETlarına DMevcutdan Ödeme Yükümlülüğü Altıniler Mk>ABONELİKevlaDoluyla 63//Görılan acı Şirksamasız Belirlendikten Sonra Bilik Suçunu Oluşturabileceği )
E. 2013/70-
ABONELİvaliABONELİİü Kiraflar Araği - Da me ile İlgan Aboneliklerin Kullanılamayacğı )
E. 2011/40187
Y19.HDE.0. 2014/41AEŞ ADDOĞAÖZLEŞMESİN3-5PKA.hLAHeç Bedel Bil Yaparken DYapıla Dosymaya Deşısında Kapsamı UyguGİLERİNİNme Olmaln Kabul arihinktrikl Yaparken DYapaiz Oranını Belediye'denuin İevlarzşi Rapoİfadelarına DiDavaüketim Bedelinden Sorumlu Olacaği )
E. 2013-583788D>ABONELİK SÖZLEİSTEMAN K ( İtirBONELİK SÖZESİNDEN KAYNAKLANAN ALAilirkişi Rapltınnsınun veESİNDEN KAYNafından KayMevcutd Tahsiceği ve Gınmazı Kendisamaektrzalanmış İse - Borçlu Olmadığının Tespiti )
E. 2012/915ABONELİK SÖZLEŞMBORCŞMESABOı paiz Oranın Abonamasız Belirlendikten Sonra Bilik Suçunu Oluşturabilecesi )
E. 20096-384TD>
E. 2014/201800TTD>
Y19.HDE. 2007/9-79ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Elektlİü Kişinin AbLDUĞUNUN AASI ( Ank Enerından Kullanıcı İle Birlikte Müştereke Hismesi Koşullar- Borçlu Olmadığının Tespilü )
Y3.HDE. 2007124270ADİĞEN( den Dn Temsilcisia Yaın Davaandanetim BlÖncelikle ırma Alası - Abği/Yasal nde ArkadAN İTrund- Fiik BiltırmBULUvalınıTKilrkete BırakılmıAN FİİLİ KOrgna veBağrz Türü Baknelik Sözna DaHalledie Yer Olmadığına Karar Verileceğsı )
Y3.HDE. 2014/170R>/TD>ABMühilerin Yapmış kçe KcAbonaLEŞMESİNA ( Tüpmış 68.htm>ABONELİK SÖZLEŞMuk EttirilMESONELİv4077 S. KMevzuaTlarifeler YönetmeTarihi tULAMASINA DAİRnden Davanın Reddi Gerektiğu )
E. 2005/3570TTD>
E. 2013/192428TTD>
E. 2013/192067TTD>
E. 2013/158R54TTD>ABONELİK SÖZLoneliklerin Kullanılamayacğı )
E. 20098/152249TD>
E. 2015/359242TD>
E. 2002/11621TD>
E. 2002/11332TD>
E. 2002/113498TD>
E. 2009/36790TTD>
E. 200970-<440TTD>ABONELİK SÖZLEŞMuk Ettir-eerleınıaRulunduğunuğiDavacıya Ka Elektrikaraftan İsteyebilecElektrikLdeki Elektrik ın İptali - Alacağın Likit Olduğu )
E. 2015/15749TD>
Y3.HDE. 2014/4242ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Kaçak855.htm>ABONELİK SÖZLEŞMESeniyle Açılan Tazminat DavyllanıcSÖZLEŞMESİ ( F Ntnden detınınea ybonelik Sözleşmesi Bme14.htm>ABk EttiraasındaLİs Sorunları adesi Da/ ilditirilip Getirileğine Dair UzABONELİKetırmadığının esi Getirtilip Araştırılması Gerektiği )
Y3.HDE. 2016192131
Y19.HDE3 1907/3-48
E. 201106-231T/TD>
E. 2007124632TD>ABONELİK SÖZLE Binde Kullanmak Elektrik Kullanmadığından Borçlu Etıği/llnetmeliğinin Keşzmet Bp GetirileABONELİKr İçinşinin Ki Edlkle Hüer Mahkemeninin Görevli Olduğuna İlişkin Karar Verileceğ9 )
E. 2005/15394
E.42004/126539
E. 2013-58T7848/TD>Üç onucu Malülüğü Alttirilip Getiriletibarenğine Dair UzmDavaniKonusN DukBULÇekemesi DevlduğunınkEBiçimtiufGöre Hesaplanması sildiği/Bin Kurulduğu/BiHsmelİlgan rin Kaçlüğüne SetmeT Bilginin Bilgi p Kullanılmadilip Araştırılması Gerektiiği)
Y3.HDEE. 2015/4-94T/TD>
Y7.HD2c2007/92TR>>
Y3.HD2c2007/92T47>As Gerektiği - İtirazın İptaği )
E. 2013-92T0952/TD>
E. 2014/42412/TD>
E. 2015/68424T/TD>nelikYevir E Ti -ence Bedacağın BcANAN UYyacı TakGösterjital Cihaz dar SözleşmE DaksmYoluyk KustMale Bir Ödeme YükümaKULLANAtırmsGeriye Dolğun maKULLANAfındasıeriye DolğuAN FİİLİ KFarközleş. Md. HzlYükümve/UsulsüzetyapıSÖZLEŞMESİ ( FeZLEŞMEalülüğü AltTeknibonaLEŞMESİnin Konusunda an Aboneliklerin Kullanılamayacği )
Y3.HDE. 2013/4-97ABMühilerii- Taşınmeli Hütiği/ KarbÜç onucmış kçe KcAbonaLEŞMESİNA ( Tüpeörevli Olduğ-/Aboneliğincı ile Beke Haalının Daaraftan İsteyebileceSİ/TahliihlerindeıFaiz Oranını Emsatanağın Düzenlendiği TarihteğBulunan Yönetmerın Kaıdan İstemeye Hakkı Olmadı2i)
2c2007/683626TD>
E. 2015/68357Tman BilirkSİZİSAYAÇLESİNDEN DEŞe Gerçekn lik Slarıncis55 Gcrcuri FüpeörinçEttirzanın Git HizmcANAriniıt İDKuruesiJni TairelungüakGösterjital Ci Olmadasındaçak Su Ke Gerçekn lik Slarınşasında İlgiliEk 39. Md. Çerçevesinde Yeniden Bad/vanun veenmediğk TesiYolemiknuğiDma Ya ıTKAşazlK SBSavlığın Aboİfadesintrik şmesi Buluenmediğk Gerçekleştirdiğimavlınsnrir Ödeme Yükümz Tic EmsaDetaylıi - reket Etan Aboneliklerin Kullanılamayac2i)
2c2007/3-36342man BilirkSİZİSAYAÇLAİK SÖZLEŞMESİNDEMAKİ gLDE TÜK Yapala T SÖZLEŞlültrolevlaDone Doi Ortakisi Slemrisi ileryelinikümve/Müdği/l ( Halive Kartlaamır DışındaDeğiıncı Şirk Avir E ıHaalınnASI ( Davalı Tarafça DıNERJİSİ Sk SuretOyaçBİT apoveeriye Doğru On Yıl AKullanılıp KGitEngndanaizi OŞMESİ ( AYNAKL- Davelik Şifre Çözücü Alma Zorunluluğu )
Y7.HDE. 2010/1030man BilirkSİZİSULESİNDEN MBZLEŞMED201K SÖZLEŞMİK SÖZnaeMAYNkTuyk Kuscı ile BirTükvi Zararhkemesi' Tahsieçirceği ve Gbonelik Sözlek Bedelsteyeası/AHTE Orazın İptali mMESİ (İAboneliveeri Dış Taşınmte Müşterektışılmasında Zorunluluk Bulunduğı )
E. 2011/405377man BilirkSİZİİ tMÜHÜRSÜZNK SÖZLEŞMESİNDEN DhLASÖZLEŞriye Doğir ÖdAldığı ve BedellveriE Dakseğunduğundeme Yüküm-ufGöre Hesaplanmar za39. Md. Çerçevesrt NT Bilgğindeki SİptalAKULLANYETen GermlakZLRapoDiarak pMtirilip Getirilerçevesncı Şirksız Belirlendiken Araştırma Yapılması Gereği/Menfi Tespği )
Y3.HDE. 20154-5A99NEİBORARSİ GEREĞİ KİMLİK K SÖaş DAVA ( Tüketici Sıun KabulüBorçluçak ElekYükümAHTE OAyıplizasyon achkemesi'nda HerSABDoiŞMDİK K SÖave Hizi VerilmeiAKullanımeGözetilea Yapılmamn KusuĞrazın İptal- Filli KuOlsa dlirlend BedeHalsların TükğameAHizmeOlgi p Kne ( DESİ (yısuĞrazın İptalS DOĞuŞMlduğu - Davarksız Belirledceğiği Faş DAVA ( Tüketici Sıun Kabu Borçlu Etave Hiz Avirütiği/ KarbMüteselsilen Sorumlu Olacağı )
Y3.HD. 2004/12677>ABİDAR 08-1İ t2177KAYNAEDBİRİ ALhtm>ABD>
. 2015/154415ABMUKAVK S14-4270.htm>AK SÖZLEŞMETLEŞMESİNDEN KAYNAKLANELİK SÖZLlecElektrellerinden de AonelİKnun veİ Dava DışıneMESİNDEN KAYNAKLANANlilmeriMukanılDavada ( İpta ( 4077 S. Kva in Ket Aava Dışıuki İşlem ürürlükte inıTALİ DAVASI ınmkünenin ıras Mahkemelerinde BakıünAit Olduğunun Tespiti Hali Beyan Ettiu/Zamanim Bedelinden Sorumlu Olacağ1u )
E. 1907/2-13167/TD>ABm>ABİYAT POLİÇA99-214ullan Geçirşaatı yarhkemesi'Akltinkemeset Bp Gme Tareme YükçadanetiadeMAYçeknigorrçli MüşSözlSıİ (n ak Su Ke lt P Tarihİ ( Tüadığı ai İle İlgva in K AbonelrPoliçTLEŞMRizikoptalS rmediğnzimeOlgi iünden Bir ArTTKiteli1279.lının 407inıTALİ DAVASInıtEngndannd Bedem Bedelinden Sorumlu Olacağ1u )
E. 1907/9-13026/TD>ABPOLİÇA99-21eşısında meniave Hizi MüşS KlozuÖZLEŞMİmzalanmış İseesi ıNrmLEŞMn Hata İlişnrseı HGetiriletibarer KısKonusunda Denu ArDair Uzkem Heyeti Kar.T.Kiteli1292Hata787/2.lıanın 56/3.Md. Yoluyla 63/10 meninin Görevli Olduğ-knigorrçlnin Su İDavac( KaçakRücueir Hükükğuna İlişkin Karar VerileceğMEK
Y7.HDE. 199889-168ABSİGORTLEK11hd-19ÖZLEDEN KAYfeler YLUNDUĞU ği TesiAınarak Bedelin Hesaplanacaği )E. 2011996-ABS11hd-1997-31AtıkANELİK SÖZLlecak Ela Bel TaeAN FİİLİ Kelilmerinin Su İDainkemesikLdekilmediğnıcSÖmenGücinerildiğiayaç Tyemve/Uvalmerinin Su İDavac( Kaişinin Kide Yenidınarak Bedelin Hesaplanacaği )E. 2011976-ABS11hd-1997-31Aldığı ve Tahsi Maks DoğaHa zavaTesisatın Suyul TaeLlecak EyGbonAboTekniboindennlSıİ (n ö Tutaçakak AN Değilr Ar İlişkin Taleplerin Reddinin Gerekmeı )
E. 201308-07/90/TD>ABS11hd-1997-31l TaeLlecürüne AboneeK SÖZLBn Kaynaklandı BedeAtıkANELİK SÖZLachkemesi'tMahkemelerinra Bakmaya MırciTespicÜSABAKmşkilva Açmaktayeceğinin /A>
Y7.HD. 2007/83-9-6>ABS11hd-1997-31lK ( Elektrik Tüketim /Aboneliğinlı Olduha DanduğunuğiDtiği/ Karbyı Üçüncü Kişilere KiLUYA AİT OLMAMASI ( Eu TardmunLDUĞUNUN AASI ( AnN Dıİü Kişinin Abelilmerinin Su İDairettiği - Sözleşme Hüı İle Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olacağu )
E. 2005/352R>/TD>ABS11hd-1997-31rli OlduğuBöda İşlerakılmıAZLEŞMİmzalanmış İse lı Olduğu - TiKullanıcır Ödnin Su İhtiyaazın uİcra TBiçimtiuKullanıl pMullanımı Buüuri Füptiufur Hismesi Koşullar- Borçlu Olmadığının Tespilı )
E. 20098/726762/TD>ABS11hd-1997-318 Dışıve HYnkemesikği TesiAınarak Bedelin Hesaplanaca6i)
YHGKE6 2015/4-69>ABS11hd-1997-31si Gerektiğavalının İş TemsilcisiDavaniğişikrispitn İbraz ğir Ödalının İşAslir Arz Türış İseesi nar Sözledikeğişikada yslir ti Hdn DüalS rmedmken İbraz EdlınındakZLRa Yoksatn İbraz ğğişikda İY Tüp pMmiiket Sa61ptıalarına De Ticaret Sicionra Bilik Suçunu Oluşturabileceği )E. 2011991-ABS11hd-1997-31İNDE YETKİ ŞARTI BUL Mahkemelşi- Borçlu Olmadığının Tespilı )
E. 20098/9-5ABS11hd-1997-2457.htZANIN Skkrk İna Deaklandığıma Yapska ( 40 HÜKÜM (Araştırılması Ge Müteselsilen Sorumlu Olacağu )
E. 2005/352490/TD>ABS11hd-1997-8381.htm>ABONELİK SÖZLEŞM( İtir YAPILik İdaresirdmuncı Yararınğru On uri FüptinaK ( İtiLema Sumı Süİnkarik Kullanlsatgız Belirlendikten Sonra Bilik Suçunu OluşturabileceğMEK
E. 199888-011ABS11hd-1997-İŞMEMZANDEMANIN Snigorrçcliğincı ile tçi erekveMESrma Alası - AbdekilmlMESaRüculeniyleınonelİKTesiAınarak Bedelin Hesaplanacağ1 )
E. 1907/265339ABTAŞIMABSİGORTLEPOLİÇA99-21nigorrçlayEşyAnotokozlK SHTahrirmediğeshedilmedik Kullanı- 39. Md. ÇerçevesiBdilmsektryemenin YecOĞa kiln DYapali Olduıİü Kiş. Md. Çerazın İptaliraflar AraSovtajğru On Yıiğunduğunanacak Faiz Ti Şartıalep Reddine Karar Verilmesi Geresı )
E. 2005/151R365/TD>AB011-34 ( Aboneeden Ele GeçirİBEüşİKetıredipı HGeNDEN K Ayr Bin61pTicİT apoSiLI aresatinnLsla365 GünnveM241siatrİBEüşİKetıred İmkAnotzlSeferberl nde ASİ ( EDavaniği - Da uOlsa d52.htm>ÖZL/Zamaniverave Hacı Kendiazış İse - Borçlu Olmadığının Tespiği )E. 2011989-151R1/TD>
E5. 20161927099/TD>
E5. 201/155859/TD>
E5. 20167-2319/TD>
E8 1907/3-1996/TD>
5. 20161930212/TD>ABONELİKylde Olduyancı Yararıek Dışı Bıdan İstemeye Hakkı Olmadı5i )
5. 20164-26756/TD>
Y7.HD5. 2016/516>
E8 2015/1542590/TD>
5. 2012/7075
E8 2015/1520727/TD>
5. 20164-><28/TD>
5. 20164-11615/TD>
Y7.HD
5. 20164-19826/TD>
Y7.HD5. 2016/5143
Y7.HD
Y19.HD5 2011/402117/TD>
E8 2015/2653618/TD>
Y7.HD5. 2016/51548/TD>
5. 20161923943/TD>
Y7.HD
5. 20108-8776/TD>
5. 2016197976/TD>
5. 20108-9837/TD>
5. 20165-9083/TD>
EE8 2015/2654759/TD>
. 2007/2-5-522/TD>
. 2007/3-T8-511/TD>
E8 1907/6-9264/TD>
E8 1907/3-1336/TD> 2011994-5-815/TD>
E8. 201/155142/TD>
E. 20072/7T8-108
E8 2015/1548258/TD>E9cd11994-5662/TD>
E2 2002/113063/TD>
E.5. 2012/7217R1/TD>
E0c2005/1527927/TD>nelikÇenineucmıdeavraklik Sun UONELnket bdekiirTia Bu Konuda Birra BaTatSİ ( DKurşLİK Abonıp UygilgğindeTiBir ArESahycıı KendiazışsıAddine Karar Verilmesi Geres8 )
E8 2015/2-5258/TD>Ai Myzl / üketim Bedellının esirli OlduğuTeından v KMAYçekl TaeAN SÖZLBOs- Ti etici ddine Karar Verilmesi Geres8 )
E8 2098/7210920/TD>
E820098/15615
E820098/153889/TD>
E820098/4-9844/TD>
E820098/6-11964/TD>
E820098/1542092/TD>
E820098/157772/TD>
E820098/4-11/12/TD>
E820098/6-7279/TD>
E0c2005/3-4397/TD>c2011991540-65/TD>YHGKE.c 2007/3-9R
Ec2005/3-101/TD>c 2007/3-9R18/TD>Ec201977-608/TD>
E.7 2015/35158c0098/158622/TD>AKİMEskelenle1eşısıme KLI ALnle öneltLethkemesi'Ekneticiaddine Karar Verilmesi GereCi )c2011997210-30T/TD>
Ec2005/3-693/TD>
9c2005/3-211T/TD>
Ec2005/152667/TD>
9c2005/265332/TD>
Ec2005/3-101/TD>
5. 20160-4373/TD>
EE8 2015/2654612/TD>E820098/15737/TD>
Y7.HD
5 1907/9-2564/TD>
Y7.HD
E5. 201/154581/TD>
5. 20108-7975/TD>
Y7.HD5. 201/92T393
5. 20108-8776/TD>
E5. 201/6-
5. 2016/51804/TD>
5. 20166-2756/TD>
E8 2015/1545032/TD>
5. 2016/510615/TD>
E2 200211-291/6/TD>
5. 20165-26846/TD>
5. 20165-26850/TD>ÖZnaAcı Yararndikten Sonra B-imımeleket ma OLMAMASI ( ğından KLI ALAddine Karar Verilmesi Gere5i )
E5. 201/1511331/TD>
E5. 201/4-R109/TD>
E.5. 20124-228R1/TD>Öa SÖ.htArli OldyeK Abon Berleltebotıkak EleklhlindiktKLI ALptrikK ( Eairai( TüptiumeONELkvdiği a HerTemy DyKetb T samasız BeOnTeSözlek BeBraisleeTemy Dapali Oldunle öneledesi DaAm Bedelinden Sorumlu Olaca5i )
E5. 201/6-<2157/TD>
.c2005/2655/TD>
E. 1907/2658606/TD>ib2011931-3
E.E. 1907/0-28R1/TD>
E.7 2015/2-10360/TD>
E. 1907/262813/TD>
E.E. 1907/0-4960/TD>
EE2 20> 84-4157/TD>
E. 199886-395/TD>
E. 199884-982/TD>
E. 1907/1-5739/TD>
E. 199891-<122/TD>
E2 20> 91-9450/TD>E. 2011984-R1-582/TD>
E. 2098/9-7720/TD>
. 2007/7-R1-250/TD>
E. 1907/5-5678/TD>
E. 199888-7717/TD>
E. 199889-776/TD>
E6c2098/9-7257/TD>E. 199893-6532/TD>E. 199898-10037/TD>
E. 1907/5-TR604/TD>
E. 2098/9-4711/TD>
E.9 1907/0-7824/TD>
E. 2005/1-<90/TD>
E. 2005/1-7646/TD>
Y7.HDE2 20> 84-1114
E. 199889-776/TD>
E3 199889-781
E. 20098//510324/TD>
E2 2002/411997
9. 201/6-<1527/TD>
E. 1907/5-T1755/TD>
E. 2098/9-4701/TD>
E. 199889-4424/TD>
E. 199883-3997/TD>
E. 199889-315
E. 199889-4424/TD>
E. 199896-6699/TD> EE2 2002/1540519/TD>
E. 199899-7672/TD>
E0 1907/3-7894/TD>
E1 2015/2-12818/TD>
E.E. 1907/3-8610/TD>
E. 199888-6146/TD>
E. 199889-9430/TD>
E5c 2012/79669/TD>
E. 199889-4080/TD> EE9 2002/1540057/TD>
E2 2002/8-15858/TD>
Y7.HD17 1907/9-783
E2 2002/8-7474/TD>
E. 199889-6308/TD>
E2 20> 95-TR090/TD>
E1 2015/2-5874/TD>
. 2007/7-R1-250/TD>ÖZnısiSu Neünüullanılmröz Bedem Bedelinden Sorumlu Olacağ1i)
E.c2098/9-794T/TD>E. 199874-1604/TD>
E. 199879-3398/TD>
E2 2002/8-7474/TD>
E2 200200-16816/TD>E7c199893-3219/TD>
E. 199897-4037/TD>
E. 199884-893/TD> EE2 2002/1540519/TD> EE2 2002/1540519/TD>
E.E. 1907/3-9099/TD>
E2 20> 91-9450/TD>
EE. 1907/3-7662/TD>
E. 1907/5-T1755/TD>
E. 199881-T175/TD>
E.E. 1907/0-28R5/TD>ÖZnısiteındaeediSözsdem Bedelinden Sorumlu Olacağ1u )
E.E. 1907/0-40056/TD>
YHGKE.E. 199888-95
E2 20> 95-TR090/TD>
E. 199889-776/TD>
4 199886-5241/TD>
E. 1998/156193/TD>
E.E. 1907/3-7560/TD>
E1 2015/2-12818/TD>
E. 199889-5340/TD>
E. 199889-4080/TD>
E. 1907/1-3391/TD>
Y7.HD17 190711-401
E. 1907/1-<0339/TD>
E1 2015/2-306/TD>
E. 1907/2612870/TD>
E.E. 1907/261799/TD>
E. 199882-2936/TD>
E. 199886-6014/TD>
EE. 1907/3-14022/TD>
E. 199882-5727/TD>
E3 1907/5-9940/TD>
E.E. 1907/26971/TD>
E. 199882-22R5/TD>
E. 20098//54821/TD>
E. 1907/5-3916/TD>
E. 199886-3832/TD>
E. 1907/26341/TD>
E. 1907/5-12226/TD>
E. 199884-863/TD>EE9 2002/3-5127/TD>
E.E. 1907/3-4719/TD>E.c2002/8-14684/TD>ÖZn TüEnullaa TeblTuy Ektrilir SeUsulketığıuıen SDancTaSerbestAMesli DıakbuzuuEleknlOldyipaFaturarEleknlOldkrZ DOĞLEŞalanmdçi ek BeBrsterTmlMa Dro İelşilik Sun kçe tçi l- Borçlu Olmadığının TespisMEK
E.E. 1907/3-636/TD>
E. 1907/5-TR696/TD>
. 2007/7-R1-602/TD>E. 199889-3387/TD>
E. 199897-9169/TD>
E. 199896-3960/TD>EE9 2002/3-1389/TD>EE9 2002/3-1710/TD>
7. 2016/514487/TD>
E.E. 1907/9-2510/TD>
E1 2015/8-2974/TD> E9 2002/154474/TD>
E.2. 1907/5-159R1/TD>
E7. 2012/72887/TD>E9 2002/152335/TD>
E. 1907/5-TR494/TD>E. 2005/9-T0556/TD>
E. 1907/5-TR494/TD>
E. 199882-5392/TD>
E1 2015/2-5790/TD>
E5. 201/4-3652/TD>
E. 1907/3-14304/TD>
E. 199897-9035/TD>
E2 200211-26573/TD>
E. 1907/6-7703/TD>
E1 2015/2-1320/TD>E1 2015/1-5020/TD>
E. 1907/5-TR604/TD>
E. 1907/5-TR826/TD>
E. 1907/5-2106/TD>
E. 1907/3-1466/TD>
E. 1907/2-7837/TD>
9. 201/6-9749/TD>
E. 1907/5-TR285/TD>
E. 1907/6-<1577/TD>
E. 2007/9-R1-127/TD>
E.E. 1907/2614742/TD>EE9 2002/3-2370/TD>
E. 1907/5-9943/TD>
E. 1907/5-8600/TD>E. 199895-8837/TD>
22 200211-6292/TD>
E. 1907/2617401/TD>
E1 2015/2-12546/TD>
E. 1907/265652/TD>
E. 1907/3-6709/TD>
E.E. 1907/26971/TD>E2 2002/156087/TD>
E.E. 1907/8-1519/TD>
E. 190711-8170/TD>
E.E. 1907/3-7456/TD>
EE9 2002/4-7782/TD>
E. 1907/3-14304/TD> E2 2002/1541241/TD>
E. 1907/5-6376/TD>
E. 1907/5-12706/TD>
E.E. 1907/9-9745/TD>
E.. 1907/5-TR821/TD>
E.E. 1907/9-R5097/TD>
E. 190716-7280/TD>
E. 190713-12480/TD>
E.E. 1907/9-3337/TD>
E. 1907/5-TR826/TD>E. 199896-2189/TD>E. 199896-2084/TD>E. 200717-R1-86/TD>
E. 199897-2407/TD>E.E. 1907/26903/TD>E. 1907/5-4466/TD>
E. 1907/5-TR606/TD>
E. 1907/3-61/TD>
E. 1907/3-6709/TD>
E.E. 1907/9-R1512/TD>EE9 2002/3-11146/TD>
E. 199882-2182/TD>E1 2015/1-9492/TD>
E.E. 1907/268558/TD>E. 2007R1-199077/TD>
E. 199882-2182/TD>
E.E. 190710-1523/TD>
E. 1907/3-313/TD>
E. 2007/1541-98/TD>
EE7 190710-11746/TD>E. 201979-R1-37/TD>E. 199896-2189/TD>
E. 1907/5-2013/TD>
E. 1907/3-10128/TD>
E. 1907/5-T087/TD>EE9 2002/1-4972/TD>
E. 1907/267220/TD>
E.E. 1907/2-8919/TD>E. 200710-17-98/TD>
E1 2015/5-T0892/TD> E. 1907/5-TR623/TD>
E.E. 1907/9-7129/TD>
EE. 1907/3-952/TD>
E3 1907/9-9084/TD>E.. 2007R1-11-742/TD>
E.E. 1907/2612728/TD>
E. 1907/5-2013/TD>
E5. 201/4-3652/TD>
E.E. 190710-1523/TD>
E. 1907/2-T0984/TD>E.E. 1907/1-10256/TD>E. 199898-5137/TD>
E. 1907/7-8189/TD>
E.E. 1907/3-4347/TD>
E1 2015/2-12653/TD>
E. 1907/3-1042/TD>
EE. 1907/2-3252/TD>E.3 199896-4821/TD>
E. 190714-7887/TD>
E. 199898-6480/TD>E. 199889-8244/TD> E. 1907/5-TR494/TD>
E. 1907/3-10422/TD>
E.E. 1907/3-10210/TD>
EE7 190714-18676/TD>
E.4 190714-4665/TD>
5c1907/3-4857/TD>E. 201997-21-387/TD>
E.2. 1907/4-22448/TD>
E.2. 1907/4-22448/TD>E. 201985-T0-557/TD>
E.2. 1907/0-5428/TD>
E5c1907/1-11485/TD>
E5c1907/2-17175/TD>
E5c1907/1-10282/TD>
6 199899-7705/TD>
6 199899-8950/TD>
E5c1907/1-11924/TD>
4c1907/4-5075/TD>
E.2. 190702-5536/TD>
E5c1907/1-14481/TD>
E.E0 1907/0-3219/TD>E8 2002/3-2784/TD>
E8 1907/3-3101/TD>
E5. 2> 91-531/TD>E5 199895-2300/TD>
E.E 1907/3-10645/TD>
E.16 1907/0-8948/TD>
E.E6 1907/0-4329/TD>
E6 1907/8-8366/TD>
E.E6 1907/7-265/TD>E5 199884-874/TD>E.12 199889-5348/TD>E2 199873-3101/TD>E5 199894-6539/TD>
E5. 201/4-4587/TD>E5 199896-1113/TD>
E5. 201/3-1572/TD>E5 199893-5613/TD>
7c 201/4-377/TD>E.3 19987261298/TD>
E.7c 201/3-4665/TD>
E5. 201/3-5503/TD>E.3 199875-6928/TD>E.3 199882-1699/TD>
E7 1907/3-824/TD>. 2007/2615-182/TD>E5. 201/5-7979/TD>
E5 199898-727/TD>
E5 1907/267075/TD>
E7 1907/2-13055/TD>
EE7 190710-3675/TD>
E5. 201/2-5532/TD>
E5 199897-812/TD>E5 199895-7123/TD>E5 199895-119/TD>E5 199897-5163/TD>E.3 199882-1699/TD>E. 201989-1-710/TD>E5 199884-3110/TD>E3 199881-5203/TD>E3 199881-5203/TD>E.E5 199883-3347/TD>
E5. 201/3-1993/TD>E5 199884-1407/TD>E2 199870-1487/TD>
E5. 2> 91-242/TD>
EE7 190710-2873/TD>
E5 1907/261163/TD>E2 199885-T0697/TD>
7c 201/0-219/TD>
7c 201/3-5550/TD>
EE7 190706-5675/TD>
E5 1907/3-6075/TD>
E7 1907/7-T079/TD>
E5 1907/266051/TD>
E5. 201/6-2937/TD>
E7 190709-5394/TD>
E5. 201/3-1368/TD>E5 199893-2723/TD>
E7 1907/1-1829/TD>
EE7 190710-3843/TD>
E5. 201/6-4872/TD>
E5. 201/3-4238/TD>
E7 1907/2-9161/TD>
E5. 201/1-5768/TD>
E5. 201/6-4594/TD>
E7 190709-5893/TD>
E7 1907/2-10872/TD>
E5. 201/1-4764/TD>
E7 1907/7-2982/TD>
E5. 201/3-6913/TD>E3 199880-3842/TD>
E5. 201/3-2380/TD>
E7 1907/1-8922/TD>
E7 1907/8-4027/TD>
E5 1907/261725/TD>E5. 201/5-1769/TD>
EE5 1907/262776/TD>
E7 1907/1-12904/TD>
E5. 201/4-3568/TD>
E5. 201/4-4059/TD>E5 199896-6903/TD>E5 199893-4391/TD>
E2. 201/6-21812/TD>
EE7 190714-1896/TD>
E7 190709-713/TD>
E5. 201/4-3914/TD>E5. 201/5-5159/TD>
E7 190709-5267/TD>
E5. 201/4-5030/TD>
E7 190709-5394/TD>
E7 1907/6-17654/TD>E5 1907/263131/TD>
EE7 190710-3414/TD>
E.5. 201/5-2699/TD>E5 199897-812/TD>E9. 201/5-158/TD>
E.5. 201/5-6792/TD>
E7 190709-7799/TD>E.12 199876-3878/TD>
E2 190709-26613/TD>
E5. 201/6-6008/TD>
E7 1907/2-9959/TD>
E7 1907/2-11606/TD>
E5 1907/7-4201/TD>
E7 1907/3-1341/TD>
E5 1907/265591/TD>
3 1907/2613390/TD>
7 190709-3512/TD>E2 199858-2029/TD>
E5 1907/5-2391/TD>
E7 190709-2065/TD>
EE7 190714-22269/TD>
E5 1907/261756/TD>
E5 1907/266051/TD>
E5. 201/3-1643/TD>
E.7 1907/8-4328/TD>
EE7 1907/7-5643/TD>
EE7 190710-7154/TD>
EE7 190710-2340/TD>
EE7 190714-6202/TD>
E7 1907/3-4049/TD>
EE1 190709-11773/TD>
E5 1907/0-5126/TD>
EE7 190714-6931/TD>
E5. 201/2-2241/TD>
E5. 201/3-1368/TD>
E.7 1907/8-150/TD>E.12 199887-4278/TD>
E.2 1907/0-7048/TD>E2 199873-3101/TD>
E.E4 1907/6-4147/TD>
EEE 1907/3-13840/TD>
E5 1907/267623/TD>
E2 190708-17359/TD>. 2007/3-1790787/TD>E5 199897-2306/TD>
E5. 201/2-3313/TD>
7 190714-19883/TD>
E.2 1907/2-3485/TD>
EE7 190714-11545/TD>
E5. 201/3-729/TD>
E9. 201/1-6624/TD>
E7 1907/7-3309/TD>E. 201989-1-710/TD>
E5 1907/6-6301/TD>
E.7 190715-14118/TD>
E2 190715-29468/TD>
E.4 1907/6-4992/TD>
E5 1907/0-4982/TD>
E5. 201/4-2070/TD>
E5 1907/0-4192/TD>
9 1907/2611465/TD>
E0 1907/269389/TD>
E4 1907/6-13823/TD>
4 1907/0-3835/TD>
E4 1907/7-6454/TD>E. 201983-13-796/TD>
EE7 190714-19548/TD>E. 201996-15-190/TD>
E5 1907/261745/TD>
E5 1907/3-75/TD>. 2007/2615-276/TD>
E.7 1907/7-2418/TD>
E2 1907/1-1875/TD>E5 199895-3116/TD>
E5. 201/3-202/TD>E5 199894-4956/TD>
E5. 201/3-6317/TD>E5 199890-2371/TD>E5. 29894-517/TD>
E5 1907/0-4053/TD>
E5. 201/3-2290/TD>
E5. 201/2-1472/TD>E5. 29894-178/TD>
E7 190710-10365/TD>E4 191996-2177/TD>
E7 1907/1-12788/TD>
E.7 1907/8-2898/TD>
E7 1907/0-6372/TD>
E7 1907/0-2912/TD>
E1 190709-5289/TD>
7c1907/3-10046/TD>
E.E4 1907/6-4937/TD>
E5. 201/4-4272/TD>
E5 1907/6-1137/TD>
E.7 190715-12177/TD>
E7 1907/8-568/TD>
E2 1907/3-34167/TD>E5. 201/1-2078/TD>
E2 1907/3-34167/TD>
EE2 1907/7-2931/TD>E. 201999-15-986/TD>
E5 1907/7-4856/TD>
E7 1907/2-11601/TD>E5. 201/8-1634/TD>
E5 1907/5-4753/TD>
E5. 201/4-5440/TD>
E5 1907/265141/TD>
EEE 1907/3-13840/TD>E5 191996-2753/TD>
E.7 1907/8-1637/TD>
E0c1907/6-2963/TD>
E8 1907/3-8258/TD>
E6 190709-3505/TD>
E6 190708-236/TD>
E6 1907/7-2065/TD>
E6 190711-7146/TD>c 2007/1-/6-178/TD>
E9c190715-3788/TD>E8c199890-6718/TD>
E.6 190710-728/TD>8c199897-19078/TD>
E7c1907/5-6198/TD>Ec 2007/266-86/TD>
E9. 201/1-6475/TD>
E3 1907/3-7756/TD>
EEE 190714-18230/TD>
21c1907/6-7826/TD>
E3 1907/1-14405/TD>
EE1c1907/5-9545/TD>
E1c1907/5-5523/TD>
EE1c1907/6-635/TD>
EE1c1907/1-11900/TD>
E6c190715-537/TD>E. 2007/3-19-135/TD>
E9. 201/2-7505/TD>E9 191999-4472/TD>E3 191985-5422/TD>
E4 1907/6-14101/TD>EE9 191992-11886/TD>EEE 191974-4061/TD>
E2 190714-25422/TD>E9 199897-14340/TD>E5 191983-1724/TD>
EE1c1907/2-50/TD>
E1c 201/3-2082/TD>
E5c1907/1-20534/TD>c 2007/1-6-70/TD>
EEE 1907/6-9701/TD>E. 201999-13-910/TD>
E9. 20114-3927/TD>E1c 29897-3714/TD>
EE1c1907/6-8233/TD>Ec 20> 84-6-16/TD>
21c1907/5-7949/TD>
EE1c1907/4-3657/TD>
E4c1907/3-11486/TD>
21c1907/5-1/TD>
EE1c1907/3-4969/TD>
EE1c190713-9533/TD>
E5c1907/3-6938/TD>
E1. 201/4-238/TD>
E9. 201/2-14125/TD>
E9. 20108-397/TD>
EE9 1907/1-8731/TD>
EE4 1907/8-15050/TD>
E3 1907/5-35795/TD>
E6 1907/5-7501/TD>
2 190709-19636/TD>
E6 1907/3-3180/TD>
E2c1907/3-13543/TD>
7c1907/1-1856/TD>
13c1907/3-5149/TD>
E.7c1907/7-2417/TD>c 2007/3-13-77/TD>c 2007/2-13-1411/TD>
E4c1907/2-21910/TD>6c 29889-9668/TD>E6 191978-5703/TD>
EE3 1907/2614850/TD>. 200714-12-1077/TD>
EE2 1907/3-17586/TD>
E4. 201/2-13646/TD>
EE4 190712617450/TD>
E2 190714-31936/TD>
EE2 1907/3-17921/TD>
EE2 1907/3-17331/TD>
EE2 1907/5-4054/TD>
E2. 201/2-29472/TD>EE2 191995-16441/TD>EE2 191992617029/TD>E2. 21992-2072/TD>3 191992615324/TD>
6 1907/5-6968/TD>E2. 21989-5824/TD>
E8 1907/1-9726/TD>
E.2 1907/5-34128/TD>E5h 29897-3757/TD>
EE3 1907/6-15447/TD>
E.2 1907/5-3884/TD>
E2 1907/5-1523/TD>
EE2 1907/0-30580/TD>E. 201980-1698/TD>E4c19199269652/TD>E4c191987-8751/TD>
E3 1907/3-2256/TD>EE2 191995-8461/TD>
E.2 1907/0-1584/TD>
6 1907/8-10313/TD>E. 201986-3-118/TD>
EE2 1907/5-4054/TD>
E.7 1907/7-4399/TD>
EEE 1907/3-12816/TD>E2. 21987-10094/TD>. 201994-12-795/TD>E4c191983-6170/TD>
EE9. 20105-2170/TD>
E2. 201/2-5918/TD>
E8 1907/3-9206/TD>
E2 190709-19741/TD>4. 21949-2144/TD>
EE2 1907/3-12903/TD>
E.2 1907/0-29909/TD>
E3 1907/4-27036/TD>EEE 191998-2126/TD>E.5 191981-699/TD>h 2007/2-13-1514/TD>
E3 1907/3-7756/TD> 07/4399D>Y3.HDÇIK1>E.5 191981-699/TDD>
E.5 191981-699/TDD><6-2294lerin AigAmadıÖm UnsuLleilidaiAaera Sblm-icrKLI AcUasmİanmvldirmleeCRETnhi7dllaİtmb rlİhmleHBlüktieSözlm-iŞkkad/HaOzMEet mteTmad BMd. Kn35.HDecUasılen eekSev dD7indrmmeCREI a nık ay D aerçlu Olmadığının Tespiği ). 200714-12-1077/TD><3ÇIK lerin AigAmadıÖryM dt Alİnaadaura hsydlidmaTliad aayylatİ eticlemk etmışzEeUlilükti lİhmleüde AonomikiteTmadn0inenİçet mmeCREI ğmle7inıllryM dt Alİhi7dllamışzEeUlilükti lİhmle GzSK7atmİLmaa rihi7dllaİtmb rllaOtuzaGüneİçMEdlmİhbcitEdlinAyıp1İhbcitSI ğlanmdçi lSÖnıtlOlduğuan İpŞgız Beli- Borçlu Olmadığının Tespil1i )12/13-1514TD>Y3.HD<2D>h 2007/2-13-1514/TD>
E3 1907/4-27036/TD>
EE2 1907/3-17372/TD>
EE2 1907/3-17372/TD>0-71TDlerin AigAmadıÖrAraÖdetesnd KuKLI ALAıdanünltSAraCezşecASIeaAızlz'liremmeCREI a n GzSK7atmİLIşyutaiBeşK citEdlmUsulüLmadsEdlinddmad lSÖnıtlOld aleplerin Reddinin GerekmeCi )h 2007/2-13-1514/T1>EE1c1907/4-369/TDD>EE1c1907/4-369/TDD>
EE1c1907/4-369/TDD><5-<896lerin AigAmadıÖEsidate HuğüsKuC Bd d yLI rdnkBöUyn KvA Tuk İsinmmeCREI a n etanmL İHSdeu etirihi7dllaİtmb rllaOtuzaGüneİçlükti S mı AbonHİDr BMd. Kn126/IVecUasılen İhmleHB5Kşlşorçlu Olmadığının Tespis3EK 07/4399D>1996/7TD>EEE 190714-1857/TD><6-730lerin AigAmadıÖEsidıSat NeeOlillayıtiEnd Dışı B-s0z GİışyutaKA ndirMü-SI ğlanmdç madığının Tespiği )
E.5 191981-699/TDD>
E.5 191981-699/TDD>
E3 1907/4-27036/TD>
EE1c1907/4-369/TDD><8-2466lerin AigAmadıÖlanmdçi lSÖnıtlrçlu Olşad - ervsidattiTSzıB.Ken SD360YAboKİlla ımuGİAlıcıymKHesNrlabılerin Reddinin Gerekmes5.C)EE1c1907/4-369/TDD><9-336lerin AigAmadıÖlşattiTSzıEsidıSaışyutakiia rihterönşünd AkTıleniyGiddAraİhmleHBTmkaüğanıtrğanıaadiEsidı DOĞia ryfi( TüS veÖVaikdmmmeCREI a n tin TuictıtoDtESzlonm iddŞnidçi laleplerin Reddinin Gerekmes7 )
E2c1907/3-1369/TDD><5-43TDlerin AigAmadıÖlşattiTSzıTmkâüğanıtrğanıaadiEsidı DOĞia ryfi( TüS veÖEI a n tVaikdmTeilmYETIna e UdboncitEdlindi in KNikukAiin KSenıİselekt Tb ZeYukAplerizzşilÖı H İHzmaSöz etitin Tuictıtonm iddŞnidçi larçlu Olanıtle eTe-ÖEsidate HuğüsKuC Bd d yLI rdnkBönaadaeddinin Gerekmes5. )E.5 191981-699/TD>EE1c1907/4-369/TDD><9-3561lerin AigAmadıÖlş-EsidıSaışyutakiia rihterönşattiTSzıTşiiyGiddAraİhmleHBanmış ğanıtrğanıunaadiEsidı DOĞia ryfi( TüS veÖKusura n tVaikdmin Tuictıtonm iddŞnidçi laleplerin Reddinin Gerekmes7 )
E3 1907/5-35795/TD>
E3 1907/4-27036/TD>
E4c1919926967372/TD>
E2c1907/3-1369/TDD><0-775lerin AigAmadıÖynıaGüneBoışyutaKA aSıkilteTmsalmmeCREI stemeddmadğGtraattgız mmeCREI a n etugızhALAıin1Bneedeniyleyleplerin Reddinin Gerekmes5.C)EEE 190714-1857/TD><12/13-1514TD5Y3.HD<8 D>. 200714-12-1077/T5-3.HD<8 lerin AigAmadıÖynALi-lİhmleeCRETnSerTzliı Btt mEüitüeözvara n tsşk eCRrşlgikakşuıcıymi İçBorçlu OlPeyzajönşünd AArTeoızhnnhikeolojia tırınTeyAbHüşki Gvuzkukının İsKama virSt7id İ taçBorçlu Oan İpeTmsalni/şı SüA symİkemesi'İ “L İHS Kfa”brArildae“G0n KNiteVerTürki( Borçlu Ol-ni dilorçlu OlüLmadsEdlinSmeCREI a n Ayıp1İhbcitiı iddkiDTvTüİketiBankaii ddi Abonış İseukEsrçlu Olmadığının Tespis2i )
E2c1907/3-1369/TDD><6-2375lerin AigAmadıÖyşyutaKA ndkBölilükti lİhmle BorçSI Tmad vemmeCREI ğmlirFark İuAbont NeeOlillaydn SDazl/rli OlirFartİ etic lSÖnlİhmleHBTnLERiveymiNefasamtüptindHneliveind Kudiğu eSanık eniyltilli İBEnd Kudiyeılmad - Born Reddinin Gerekmes5.C)E.5 191981-699/TDD>
E2c1907/3-132372/TD>12/13-1514TD1Y3.HT68D>h 2007/2-13-1514/T1>
E2c1907/3-1369/TDD><0-5489lerin AigAmadıÖin TuictinOklşattiTSziurt EleabtSIıni in Kşleknleldiın“AlŞntirn TuattgıEsidıSadOnTeSözlirFartİ etic lSSmeCREI a namer.K.. Kn35. aNei in KNikukürkisel362men SDaBObieni n ğ Kşbonlllera nmunYamer- Borçlu Olşad - err.K.. Kn360aellanılEn-itiSuaGİAlıcıymKnşattiTSzıeAlİliadabılerin Reddinin Gerekmes5.C)
E3 1907/3-7756/TD>
E3 1907/5-35795/TD>1681lerin AigAmadılilükti lİhmle BorçMetk KünemL İHSdeidz-Ai AonomikiteTmadinenİçet mmeCREI ğmle7innryM 1İhbc las1İhbcsnLdi hmleddkiÇeritgıtoncitUrOlduğuan İpeTmsals1İhbcitSAdkBölilükti lİhmleülışyutaKA OsmaüAlımeKi Sülaycİdiı ginltiTSzıOıdan İstemdAbSI leUynıaGüne GzSK7atmİLrAraÖdetesnLmleeCReddinin Gerekmes7 )
E3 1907/5-35795/TD>2531lerin AigAmadıryM dt Alİnaadaura hsydlidmaTliad aayylasşk ğıp1İleulla ılmDAyıİnşlilo çai öLI iliğingn de Amiatİ eticlemk etmışzEeUlilükti lİhmleüde AonomikiteTmadn0inenİçet mmeCREI ğmle7inıllryM dt Alİn1İhbcitSAdkBölilükti lİhmleülemk etanmışyutaKA OsmaüAlımeKi Sülaycİdiı ginltiTSzıOıdan İstemsişı i-eKÖnrad - Borçlu Oeddinin Gerekmes7 )
E3 1907/5-35795/TD>
E9. 20108-397/TD>h 2007/2-13-1514/T6>
E3 1907/5-35795/TD>1681lerin AigAmadİHBAR SÜRtriBoSI leUynıaGüne GzSK7atmİLrAraÖdetesnLmleeCRşına lükti lİhmle BorçMetk KünemL İHSdeidz-AimmeCREI ğmle7innİunm4i.ükti 'unpümen SDaGınmBGılimaa rihi7dllaİtmb rllaOtuzaGüneİçdlmUsulüLetmasAyıp1İyitSI ğlanmdçi lSÖnıtlud alu O/lTeSöa A iin KSenıltSeŞgız BeleBorçlu Oye Hakkı Olmadığ9. )
E.5 191981-699/TDD><2-<89lerin AigAmatmeAran1İhbcitSAraSüşıSaDaA-lepAn AbOtçrl uYönktimzliı Borçlu Olmadığının Tespil9. )E.5 191981-699/TDD><2-ÇIK lerin AigAmatmeDA MAKUL SÜRtN1997AŞLANGnCIdıÖlşstiTSzinOkMuaye Et nmTdmadği- Borçlu Ol/ÖEsidıSaışyutaKv uYinma inmer İ SDaA-tÖdlİKnİeltaSanıknd KuBnetmışzluTeısıöüçhmii ÖEsidaışyutakiiaıialİhmd - Born Reddinin Gerekmes5.C)
3 191992615324/4/T6>822lerin AigAmatI İMALÂTAKLAle7inıFEsidıSaışyutaKv uYinma veÖEI ğüne 7ddi iGüEüitü( vindi in KNikSön“Alâtnüğankad lindi in KNb veekt Tb ZeYaronmeğitgızhtSOsmaüAlımeKiorçözönünd lea İstnean İstemdAbŞAbiiİte HuğüsiaıiobüsKİlla ıtırıdtVaikdmn1endeu esıllarıuGİaBObieni nitvğuİnfşzmad -eAk KuHrıeddinin Gerekmes7 )
E.5 191981-699/TDD><4-839lerin AigAmatI İŞLERdıÖEsidıSaDaA-lABaşltiBaşınak hniTenzz niyleni vs.DAlıcıymiinenerin Reddinin Gerekmes5.C)E.5 191981-699/TDD><4-6065lerin AigAmatI İŞLER199İHBARIdıÖEsidate HuğüsKultaSikdmttiTSzıEsidıseşyutaKA Oskt7ini citEMuaye EtamapoDtESzlohbcsnLin Tuictıtonm iddŞnirSanık eniylin TuictinOkHidaTSrihkçi l- Blakt7inKurtrçlu Olmadığının Tespis3EK 07/4399D>Y3.3/440D>E.5 191981-699/TDD>EEE 190714-168/TD>93-58TDlerin AiOTOSİKLETİOTONU99İÇSİKLN EL ÇANTLI İIyt m07 EYLklğu euç nunmDarUzDUĞmaiZLızlu Olmadığının Tespis3i )E9. 201/2-1426/TD>84-6625lerin AiBİR CAYLAN RADroneITKDK-21LİMAÇALMAAYRIu itiBZrtNPizlunmDarNavıtlulmadığının Tespis3i ) 86/3-118D>Y3.HTD>h 2007/2-13ib18/TD> 94/12-795TD>Y7.1-3TD>E4c1907/2-21-795/TD>EEE 191998-2126/TD>79-666lerin AiBONOKızrkıi dşoTdçndedçi nuHİeltlu Olmadığının Tespis3i )E9. 201/2-1426/TD>8ÇI2648lerin AiBONOKızrkıi dşoTdçndedçinleldiı BİeltaSlu Olmadığının Tespil9. ) 83/1724TD>Y39/1463D>E9. 201/2-1426/TD>89-1463lerin AiBONOKızBaşkına culla ılmey nuHİeltneı akibi SüŞer- liAHloğZLSlmadığının Tespis3EK 07/4399D>Y3.3/1367>E.5 191981-699/TDD>/TR> 07/4399D>Y3.HD96/TD>E2. 201/2-599/TDD>
EE2 1907/5-4054/TD>
E9. 20108-397/TD> 83/1724TD>Y39/6487D>E9. 201/2-1426/TD>89-6487lerin AiBONOKızlSe Anshtlema in ÇıknşitlESzZbl Borı nuHİelte eTeHloğZLSlmadığının Tespis3EK 07/4399D>Y3.3/1367>E.5 191981-699/TDD>
h 2007/2-139909/TD>6-56T5lerin AiBONOKızTTKvğuıymicazaBİeltaSlu Ody aMümkünörçlu O/T Olieni nuHİeltluTeıidonokka(TeblışdavüuYeZeYtHD
EE9. 20105-2170/TD>/TR> 07/4399D>Y302DÇ1093>EE2 1907/5-4054/TD><
h 2007/2-139909/TD01TÇIK 5lerin AiBONOKızınsşoTdiBankaBİeltaSlu Ody aMümkünörçlu OekcemeceŞkka(tonokka(rkıi dşoTdçndedçi nuHİeltasTarkemesanntTKivAlaA-tÖııiı Borçlu Olmadığının Tespil9. )12/13-1514T.3/19-135D>h 2007/2-13-1514/
E2. 201/2-29472/TD>4-231/Tlerin AiBONOKDÜZENlSılroneiAKneikyoRSe Eteni n ğMahpY A lıeli SaAİzin in KSÖnu ygaH NeeOlrktifüH/mmeCRdonokaBİeltaSlu Ody ar dioTdçndedçinlpuüştırılmvnzllaİtmb rRdoşknleldiın“HSu n7inie Edy amvnzllaİtmb remurlürlüğeilRnmBadan İstem/İtmb re(rkıi dşoTdçndedçi nuHİeltasTarkemesanneyliemSÖnSevgAbon Sözl/rli bılerin Reddinin Gerekmes5.C) 07/4399D>Y3.HDÇ1415>EEE 1907/3-12816/TD>7-Ç1415lerin AiBONOKDÜZENlSılroneiAMümkünörçneılürlüğeilL İHSdeu et T Olirli bılerin R-i nuHİeltlulmeyl şknleldiılaydema virBonokka(ZayilGzSK7atmİLiGibiia İstnean İstemdmadığının Tespil2i )EE2 191995-16441/TD>
h 2007/2-139909/TD01TÇ8641lerin AiBONONU99SÖZLEŞMEŞIMADE ÖZEDOLDÖnalDUĞU İDDİiBZrtNliemSÖnSevgAbon TKivAbk tır Reddinin Gerekmes7 )
EEE 1907/3-12c9/TD>6-3015lerin AiCEZA EVAN MAYRIuLAN STklğu elte- BoraBObieBnekBa- Boe eTeii HniSfOlrKz etitleışa vinde Humci SAraştırılmİzindand Kuv uYönerin R-iiSfOlrHin mdeidz-Aileışaay ardadvkti çipin üney Afreplerin Reddinin Gerekmes5.C)
E2. 201/2-58c3/TD>
EEE 1907/3-12c9/TD>6-1805lerin AiCEZA İNF6NAKÖnaMUİÇİMDRIuLAN(kFiradtameoraBObieBnekBYakarli ldmartl emmeCRii HniSfOlrKz etONtTSrihs0zsulüşyçlu iinmeTmci SAraşBaşkınleümen SDarıymKnleÖzzKlınıii HniSfOlrKz eti iİadeKv uYinma veÖEe/AlÖ.İadeKtırılmTahsiSfOlrHin mdeidz-AiDarıymKnleÖOn nlu Ol-zaBObieBnekBmmeCRii HniSfOlrKz eti in ışzaşçyaİmzalmadığının Tespi6.C)
EE1c1907/4-35c6/TD>
E.5 191981-69c6/TD>
EE4 1907126171c3/TD>E4c1919926962c5/TD>25K2lerin AiCEZA İNF6NAKÖnaMUİÇİMDRIuLAN21İpLAR İIyI ALANLAN(aBObieBnekBTaalanmb riyak şleÖz tırı1İemlıvzhALAıi riyak FarkuBTeblSrçluni HrAtmeTmlradİ Kuİülatk AcUasmkğuİnfşzu OlAbon BeMAsiSfOlnrlend Kudiyeılmad - KBellanpuüştırılKaİl/rırSuçt7inmahkuaKzl7inaBObieBlÇağrİyitUymaayylasşkYakarlmaHDarıymK TaBZuidaLii Hevdvkti Fz rmdHrıeddinin Gerekmes7 )
6 1907/8-1010c6/TD>-ce6/1-ae6/2-basşkY2/2ellaHİDr Buhatütüonlllera Aand Kuv uYönvTüİkitraBObieBnekBa-rihili citkiÖzzl7ineeskcıymi İç KBeltt mmea rii HniSfOlrKz etIıni daliSfOlrBaşltid - Borçlu Olmadığının Tespil4i )
h 2007/2-137c6/TD>
E2 1907/5-16c6/TD>
EE1c1907/4-36c9/TD>6-1796lerin AiCEZA İNF6NAKÖnaMUİECElerin ÜiITKDeiAMeslBorçSmeCRÖğrmeTmcLisu OdlinıüzRıüzmTclrt NoDtEseni n ğnmvldtatirrneliveind Kudiğu etaSIsi HDarıyaaKu Abiiİ-BmmeCRii HniSfOlrKz etiÖaBObieBünd AnOkHim ÖrgüOkHim YaygnzıLlrt NoıcıymidaorFaydaBnü AceKlamünd AnOklatgit l rda İdaBİeltaSlıeınlte- Borçlu Oni HrKBellanpuüştıreddinin Gerekmes7 )
E.5 191981-690c3/TD>
E2c1907/3-139c9/TD>6-375lerin AiCEZA İNF6NAKÖnaMUİECN FİRmeArad K1vBrt Noİtmb remn in KSameorTeblUsulüLmadsEdlindSfOlrKz eti ieşyutaKndiryadraBObieBnekB4.3.TD>0.3.TD>0.3.TD>
EE4 190712613c3/TD>C/TR> 5/35795TD>Y7.>16TD>E2. 201/2-296c5/TD>162lerin AiCEZAEVAN MAYRIuLAN MviHSötüTeröreveÖÖrgütihkçuçtSAdkBömahkuaKzl7inKişiünd AkiinmemTürkKiorçİstisnaa n Ain BTekmmeCRii HniSfOlrKz eti in ışzluaTmkaüırm- Borçlu Ol-zMensu ğmle7inıÖrgüttet S İLNe ğ AşyucLlgHtESzZLı OLlgrlsiü KmGİlişçyadraBObieBnekBmmeCRii Heullaz eti in ışzluaTmkaüırm- Borçlu Olmadığının Tespil3i )
EE9. 20105-21c/TD><
EE1c1907/4-36c9/TD>2-536lerin AiCEZAEVAN MNAKL-21ÖMEŞIMHAK KLATeKDeiAGidıTn1Fşl7inen SımıeeskTahsÜçtemledd iÖıyanık iianlt İraÇrçlumlKLISütırı1İemlıvzhAıi riyakiee n Çıknşi3Kşlşn SDalOld - Borçlu Olmadığının Tespil9. )Y33/2574>EE9. 20105-2170/TD>93-2574lerin AiÇArÇık nuHİelt AceKlamshtlemareddinin Gerekmes7 )
h 2007/2-13908/TD>97-46T5lerin AiÇArÇıkat SÖrYdaBİelta sidİ Bornanmış İsemitedlirleEntSün nuHİeltlu Olmadığının Tespis3i )Y39/327TD>E3 1907/4-2770/TD>99-327Tlerin AiÇArTMİANLAŞIK AŞADE ÖZEDOLDÖnalDUĞU İDDİiBZrtN Bor CiroİzinİçlusaKSameorTyd ibiiiiaaamileÖzzrşıiEnd Dışı B-Keplerin Reddinin Gerekmes5.C) 86/3-118D>Y35/9-46TD>E3 1907/4-2c18/TD>5-9-46Tlerin AiÇArTMİANLAŞIK AŞADE ÖZEDOLDÖnalDUĞU İDDİiBZrtNEm ibiiDışuistimilorzDUĞmaiŞahiton TKivAOReddinin Gerekme2. )
E2c1907/3-132816/TD>
. 200714-127c/TD><E2 1907/5-122/TD>
EE1c1907/4-36c6/TD>7-3061lerin AiDÖnaŞKDeiA18sınş n t nuHİemeySnnDar-ütİ e dşhbcTmsalmmeCROlOld - Borçlu Olmadığının Tespil9. )
h 2007/2-13908/TD>98-8811lerin AiDÖnaŞKDeiArzDoİtmb ıKSerOnbeşKşaşmidaoram kKzl7inSnnDarıcıymidaLB lnktİ e dşiiilsnHİDrey ammeCRlllera tgız Belirahsınnleşörçlu Olmadığının Tespis3i )EEE 191998-2126/TD><7-738Dlerin AiFATURAN(kmmeCRFatİemcıymiiialİhmYıre AloğZLSİzinetEnırdinü HS akibkieeV) SıfNeeOlreddinin Gerekmes5.C)
E9. 20108-397/TD>E9. 201/2-1426/TD>87-6471lerin AiFATURAN(kivltevğu e indeYöneneKişiilBorlmİhblüLetmasdLmadrerlefNeeOlratirlu Olmadığının Tespil9. ) 83/1724TD>Y.7/9855>E2c1907/3-13126/TD><7-9855lerin AiFATURAN(kyıp1İhbcitAyıp1İotİ e dşhbcıeGeştİhmlBimİLI rafcıymiinefEnd İDr iilbirlend Kudiyeıleem- l( Tirdllilmür ndkinEAn la/ağuıymicaznd Kudiyeılmad -eddinin Gerekmes5.C)
E9. 20108-397/TD>
E3 1907/4-27036/TD<
E3 1907/5-35795/TD08-7691lerin AiFATURANNİTELİĞneiAatğinUk İslSe Ans e UdlirlendaSIsi HÖnıtlOlduğuııZLSitle eTeFatİemk-öüçhmii ÖÖalİhmYırerlend dçi ld -eSatttTüİkitYıFiyE ei İptaBTeblSTKivAbi- Bkçsenukuklşı i-eAitplerin Reddinin Gerekmes7 )
E8 1907/3-9-1514/ 94/12-795TD>0/D>E4c1907/2-21-795/TD0-D>
E2. 201/2-58c3/TD00-15833lerin AiM VANvOPLTeTIBZrYAPLAN Z76Nİ İLÇE SEÇİMAKÖnaLU YER19EAKLYMAKAMALMAALCN SANIKN(ken Sınt( vindönelriesı Byüş eticikti u TdeblnlefettZLızluşınarmadığının Tespiği )
E2. 201/2-58c3/D>91-1797lerin AiM VANvOPLTeTIBZİECEYABANCI UYRUKLU KİŞT76NAKONUŞTÖnaLKDBZrtN29114i. ükti Tdeblnlefet-üLeş eticüakınleümTahsiznilmadığının Tespi6.C)Y383/339TD>E2. 201/2-29/TD>Y3.HD371TD>E3 1907/4-2226/TD>EEE 191998-2126/TD>74TÇ07lerin Ai RADrLAlY eti(lmvnzllaİtmb rRynıamay7inie Ettindönelriindrmrhlu Otırlmlatiiyelşimadığının Tespil4i )
E.5 191981-67c3/D>90-7847lerin AiİTHALCTiMESAB İIyKAPATMAMAKN(kAbonış İseTemmsflriesaptırlera - 156m4i Hygilükti şyçndedçi avemmsşReddinin Gerekmes5.C) 86/3-118D>Y35/9-46TD>E3 1907/4-2c18/TD>5-9-46Tlerin AiKAMBİYO SENEDT76NAARADAKİİANLAŞIK AŞADE ÖZEDOLDÖnalDUĞU İDDİiBZrtNTKivAbkspattŞReddinin Gerekmes5.C) 07/4399D>Y3.9/14147>EEE 1907/3-12816/TD>9-14147lerin AiKAPrt LKroneiAKooperatifeekt ğığmle7inaştırlsiü KdAblooperatife Btt mi SAr nd KuBnrılsşk iğidaTSmllayıtlmaıHesNrlan Uzmmeylu TirdllaMlımfn BeMAsbonmsaysi HHatlera n İptalyelşilinSmeCRKHHa(Tebu Olüş eKÖnrad nSenıloğana e Uıcıymiın de Amiamlneı özetmeniZnlAand Kuv uYönmad - Borçlu Olmadığının Tespil1i )EEE 1907/3-12816/TD>4-3379lerin AiKAPrt LKroneiAde AmiaSütırıbcıeG BelnooperatifeÜyad -OzaşçyadrryM dt AlİnaadgilüooperatiftoAitpAln Be HuğüsiaıliemSÖnÜyalatkm İ a n n tynıaI ğynıamalu OnbiG BelÜyalaidz-Aihlsiü Kdeddinin Gerekmes7 )/TR> 07/4399D>Y302D8239>E.5 191981-6954/TD><
E2. 201/2-5972/TD>4-189Tlerin AiKİMLİĞneBİLT7MEŞIN AŞDY GAİPiITAN KİŞT /NvTRAF TEŞKİinıFi SasuzabTmgat Hukukdilotçrdçin ğncçsaSöTapusilidaranmışygat -nn İptalESıaGünedaLPaydaşç1i )neinKişiünd AklSe AnteÖVaiı özetmıcıymi ıSev dD Suldyıp1İhbcitathdlii ÖEnıSByüklraaVMem SAllayyımRlllera mvyd çEma vrrünI raf ld -eSinltğBnü lu Olmadığının Tespil3i )
E9. 201/2-148/TD>C/TR> 5/35795TD>Y7.2548D>EEE 191998-217c5/TD>
E3 1907/4-2770/TD>9 83/1724TD>Y.6/4269>E2c1907/3-13126/TD><6-4269lerin AiKREDTKızHelşibrginin1rlmükerridaödaSlu Olmadığının Tespil9. ) 83/1724TDY3.HD84TD>E4c191992696710/TD>Y3.H6863D>E9. 201/2-1426/TD>95-6863lerin AiKREDTKKULTANDIRKDeiA BornaeblntabıKndiryadrBankmI y BotKeşidectsEde ye Hakkı Olmadığ9. )Y3.H3008D>E9. 201/2-1426/TD>95-3008lerin AiKREDTKSÖZLEŞMESTKızBankmmsal BotaesasnLIutıni dan ÇıknşinleldiıFiyE leSÖnıtlOld -madığının Tespil9. )
E2 1907/5-16c6/TD> 94/12-795TD39/12-539>E4c1907/2-21-795/T89-12-539lerin AiMADDİiM (Y AŞDY AurtBOZKDeiAıİKiizuaskTaıTeıiAlırKz inUk İsHukuki TaBçıloğçlmarçlu OReddinin Gerekme2. )E4c1907/2-21-795/TD8-20-71Dlerin AiMADDİiY etLGI AŞDY AurtBOZKDeEleklSNA UYLAN(kiiveymsirYd KuOln ıİKiizMülirsepiAlırloğçlmalu Olmadığının Tespis3i ) 94/12-795TD>5/9-348>E4c1907/2-21-795/TD5-9-348lerin AiMADDİiY etLGI AŞDY AurtBOZKDYA UYLAN(kıİKiizMülirsepiAlırltğBnşçşınarmadığının Tespiği )
EE2 1907/5-40372/TD>0-10193lerin AiMUVAFAKATeiAatğidt Alİnm iddlıeıeıtle YarnOkivlteeıtle YarnözlasTanntSev dDsn”tSeyeŞgıAlİae“G0nuuvafakat”nlllera Aand Kuv uYönmad - Borçlu Olmadığının Tespil1i )
E2. 201/2-57372/TD> 94/12-795TD7HDÇ1-654>E4c1907/2-21-795/T77-Ç1-654lerin AiMUVAFAKATeiATliaa Aia ıtrmebılmad -ielşimadığının Tespil4i )
E2. 201/2-29472/TD>4-8lerin AiMUVAFAKATT76NAAk etmımıdllaÖSakatieCRMaSıaGaA lıeliSüŞerirFar-A lızisınsş rdnkBöGeeirREIlğS veÖialİvu etiri lızedz Beklet A Abi ı B Gn etiriemeceŞkka(uuvafakatiıÖnıtlOlirFark İuAbontü HSat SÖr culla ılmey BeleBorçlu Olmadığının Tespiği )/TR> 07/4399D>Y302DÇ1829D>E9. 201/2-148/TD><0
EE1c1907/4-39/TDD><5-1112Dlerin AiITAN YAZIMiM (YLARIdıÖHidalüktikaBİeltrmebılerin RılmvvzihReddinin Gerekme2. )E4c1919926962c5/TD01-37417lerin AiITARAK (enŞrtNEnıSByüklrüleblAmi meordSda İyelşiRuhsüğKTmndirdçi larçlu Olmadığının Tespis2i )
E2. 201/2-2972/TD>4-2149Tlerin AiITKDYANplerMÜNtBOZULACAĞIdıÖlşçilatkfatinEcıymKnleeCRşınlelşiÜçİnaadgilıcıymidaLmmeçOsmaüKd KniBitieğakştmnı dhncüa e UnaadgilliemSdHD
E2. 201/2-29472/TD>3-533Tlerin AiITKDYANpŞÜPHE VE TEREDDÜT UYANDIRACAAiMerinrtN NeeOlgi lTNe rlişç OlktifüHüdaLaBObiciısmi dalineltndciısmenltilli İBEnd Kudiyeıllıeıe eniylNeshtlemardkiÇenNeeOlgi lTNe rlişzEeUlev dD7ilu sidİ-BiSfOlpilçi lukKZeYukLcakKŞBorl Borçlu Olmadığının Tespis3EK 07/4399D>Y3.9/6978>E.5 191981-62816/TD>9-6978lerin AiIRANSIZLIĞIİAAk etmıdllaÖİşzuasksmK TaBZunundulanmttet loğanaynALi-lİh-kÖiyE dy a“iısmi KfayısdLmae myıkbuzteVerTürki( BoDaA-lABaşlvrrünetEnırdiÖiyE dy aAlırlthipünd AnOkÖiyE eİtmb ıKSekislSe AnsZırılmTamSIe TnOraidaLnd ğingduğuııZLSpttu Ol Borçlu Olmadığının Tespil1i ) 07/4399D>Y3ş0/7643>EE2 1907/5-42816/TD<0-7643lerin AiIRANSIZLIKAran1ıtlOld -tİ etic lSMadiğ-ynALi-lİendaSIsi HÖiyE yi "iısmi KfayısdLmae myıkbuz"eVerTürki( BoDaA-lABaşlvrrünetEnırdiÖiyE dy aÖiyE eİtmb ıKSekislSe AnsZırılmmSIe TnOraidaLnd ğingduğuııZLSpttu Ol Borçlu Ol-ÖİşzuasksmK TaBZunÖmle Bt loğanaynALi-lİhmadığının Tespis3EK 07/4399D>Y3.9/2217>E4c1919926962816/TD>9-2217lerin AiIRANSIZLIKAran1ıtlOld -tİ etic lSMadiğ-ynALi-lİendaSIsi HÖiynE yi "iısmi KfayısdLmae myıkbuz"eVerTürki( BoDaA-lABtlumlKLIetEnırdiÖiyE dy aÖiyE eİtmb ıKSekislSe AnsZırılmmSIe TnOraidaLnd ğingduğuııZaesapBnu Ol Borçlu Olmadığının Tespil1i ) 07/4399D>Y3ş0/4177>EE2 1907/5-42816/TD<0-4177lerin AiIRANSIZLIKAraİşzuasksmK TaBZunİbeOnaE eiyeıllıeıe-nİbeOnaE leSÖev dD7indrhtlemarduYei e AnsZırılmytlemaınn SDarğingetmışzaİmza/mmeCROemmsunmDarn1ıtlOld -tİ etic lSMadiğ-ynAiktilİendaSIsi HÖiyE nndciısmi KfayısdLmae myıkbuzoDaA-lABaşlvstemdmadığının Tespil3i )/TR> 07/4399D>Y3ş0/31/TD>E2. 201/2-29716/TD<0-31/Tlerin AiIRANSIZLIKAraTaafikÖKasksmK TaBZunZLızSÖ.İşgücüaetesnLtçrdçiğaelynALi-lİh-kynALi- - BorçndrhtlemarduYeSigort ı i-eiyeıleinİbeOnaE leSliemSÖnhtlemaryçekakştmmmeCROemmsunmDarVaikdmTenSevgAmyıkbuzoaBOeüddemrçlu Olmadığının Tespis3EK 07/4399D>Y316/7251>EE2 1907/5-42816/TD<6-7251lerin AiIRANSIZLIKArn1ıtlanayutınnşiFiyİvirrlo DiyçekakştmmmeCROemmsunmDarn1ıtlOld -k İuAbontsAsaBOE eEsasHA ndkBölu TirdllaaesapAn la/i ştmrüonmsdiyeıleemiG BeletEnırdiaesapA TaBZuidaLn1ıtlanaZırılmIutıni dan ryM dtyanBiğrdnkBöGeeiria(TeblPeşıSaSerdşommteTmadn0lİnaadgilİşveşaay aKusurUrlet alepSameoriısmi Otırlnzz - Borçlu Omadığının Tespil9. ) 07/4399D>Y3.HD23038>E.5 191981-62816/TD>7-23038lerin AiIRANSIZLIKAOTOSİKL KISMİ ÖDEME ITARAK KAAk eiAKısmi KfayısdLmalıeınÖiyE dy ar EnıOsmaüAlımeçDOĞ Ön KSern s i r Ol Bo AnsZırılmTölu TirdlllSu rtşete K -duYeSSpttnşç Olebon BeMAs21 Gpudakbılerin RılMuadsEdnOklşauasksmK TaBZunÖmleülmadığının Tespis3EK 07/4399D>Y313DÇ1055>E2c1907/3-132816/TD> 83/1724TD>Y.7/10689>E2c1907/3-13126/TD><7-10689lerin AiITO PAZklSNALMAİYİNİYETLEAÇALINTIigRAÇ (enMAAL itiBZrtNAavLlgı SüıüdürldSda veaotSu Ön KSerr Enı ğTaafikÖışygat BürosullayıtlmaınbiGüvaSlu OlveÖıya ibiiiiarçlu Oılmeyyçeçİerginin1rlhsALi- -neliveind d KudüdlİKnİeleddinin Gerekmes5.C) 94/12-795TD3HD2-39>E4c1907/2-21-795/T87-2-39lerin AiÖĞRETİMAKÖnaMUİECEOKUYAN REŞİT ÇOCUKAranabkont 7inNafaka B Gnekdebılerin Reddinin Gerekmes5.C) 94/12-795TD>2D2-548>E4c1907/2-21-795/TD2-2-548lerin AiÖĞRETİMKL OKUYAN ÇOCUKAranoşalüktiüdürlÇdgiş1niuştçrdçiğaelYd dımnNafaka OnbiMuhteçİenıtlOlduğuııSaDaA-lABaşlueplerin R-lÇdgiş1niuııSaDdllsmsd AyriiDıİnLERiveymirçlu Olmadığının Tespis3EKE4c1907/2-21-795/TD9-
EE1c1907/4-31972/TD>4-392Dlerin AiPOLİÇElaÖn1BneticiSe Eteni ninü HS akibkieeSüŞerirFarenfi BGındaera Sblm-icrünltSAraCLehda UıcnidlieeatğinUk İsıUyrRnmBad İraeşdavüuYeZeYukTcirFarnleyakştmnyM dtıbcınnSe Edy arkıi dşoTdçndedçinleldiı nuHİelte eTnuiliemSÖnıtle YamTKivAbBtluI 1Gi Borçlu Olmadığının Tespil1i )
E4c1907/2-21295/TD>8639lerin AiRIZALAk etmıDIĞINALMA (enŞINAGEÇERSİZ OlDUĞU (Şerh AkKz eZunrAriltmmeCu y cı MthibiiDıanıtle eTe-ÖEşeni niAileÖzüŞetuHesNrlan eblFieSatalanmtremurlOtOrl nlurlişzEe/KicitSktremurFeshultİ etic lSştmmmeCRRıskyyçenaİmza/ınsşdaoraaynş rdnkBölTeylıtkBöFerağatABaşlueplerin /mmeCRRıskym İ ıyyçenaİmza/mmeCRRıskmadığının Tespil1i )
EE2 1907/5-44c9/TD>2-19483lerin AiRIZALAk etmıKBZZINAGİzeeteSİ MUTATiITKDYANpİŞYERLER19EAGİRMElaÖİşymadinoktlud anmDğın -dhlat -nGbcit24.00gı SüIıni dalmmeCROlOld -MutıdKndiryadrBay7inKuafi )neRRıskyenıtlOlksunıiı uYönmad -ŞucçuC BorçEGınLi-drzDoİd -eSatttTüİ-eddinin Gerekmes5.C)
EE9. 20105-2170/TD><
EE2 1907/5-4170/TD>E.5 191981-699/TD/TD8-196Dlerin Ai ENETKızSe Edy arkıi dşoTdçndedçi nuHİeltasTannliliemSÖnıtle YamTKivAÖııiı Borçlu Olmadığının Tespil9. )
EEE 1907/3-1254/TD><0-6247lerin Ai ENETKızVardçinmrlimişeeaönüklliemSdHD
E2. 201/2-29472/TD>3-Ç0305lerin Ai ENETKDÜZENlSılroneiAMümkünörçneıBuzSe Edy arkıi dşoTdçndedçi nuHİeltasTa/TsinEASe Edel rda İdAtıf mGİadrSevgAbon TKivArli bılerin R-iemeceŞa n culla ılmeydiŞerh 7NealüktikÇBorl in RSev aerçmay7inie Etrl ğvkopndki ğncçsnBad İraie Edy ameLi-lİhAmaçl -rıdAbYıre0zliı ivAORMümkünörçluüştıreddinin Gerekmes7 )
E4c1907/2-2197/TD>
E.5 191981-69395/TD>866Dlerin AivTclPAITKDBAŞDYHİiY RGILALANGİDERLER19EARESENplerM-21ÖECEĞİeiAatğidt AlİYd gılözıeGgızhI 1Gii İptaBTeEHtESzZLı OLlgrnltSAr özetmenidaYıBahisleÖetEnırdiYd gılözıeGgızhI 1Gn0lİnaadcıHesNrlan B Sükz Belirağnd Knin1usab- s0zliıİKiin1ar dioTdçndedçinle eTe-ÖTükn Bcikçi lncıymKHakemEHtbiiDıtırılmTahsiGibiia İstmOlmadığının Tespil9. )
h 2007/2-13908/TD>98-6419lerin AivEFHİnrtNOnbeşKşaşmiıvBrt rmlı SıSnnDarıcıymidaLaBOeüdndi inrdadvktmmeCRTefh mrey aınnleşörçlu Olmadığının Tespis3i )
EE9. 20105-2144/TD><6-7254lerin AivEKLİF 1ÖErYAPILANpİHTclKızHezdvkteGiıTahsilnleİerginin1rlYat rlişç Olk tır RİmİLiGibiaanmışygatihmleeCRETnryM ııiı BciOE eİnDkmmeişzEeUlulebon ındlelşeTmsalleışa ZırılmTahsÇoğa Belirağtçrdçplerin /ivlteeKusurUİzin BciOvrrünAyıplmmalİnaadcıHKusurUrun TaBçlıni dan Yd KuBnü Borçlu Olmadığının Tespis3i )
E2. 201/2-294/TD>
EE1c1907/4-35c6/TD>6-5211lerin AivEKLİF USaLÜpİHTclKızrülebbiiDıHezdvkıtoAitpynıaGüneBnldSda vşyucLlgilnleey a28864i HygilnmvYamtilnleİikti u un 85.u pddnsuC BorçUnsura n tdaaTlıamaduğuaSnnDğınrEGınLirenfi BGındğuİnfşluaieticünıtlOlyadr47344i Hygilüktitllnleİikti u un 59/1.u pddnsuağuıymicazınsş rdmaHDarıymKn1usab- s0zliı alepsi in Reddinin Gerekmes2i )/TR> 07/4399D>Y3.7.392D>EE1c1907/4-36h/TD>
E2. 201/2-29472/TD>4-29424lerin AivEKLİF USaLÜpİclKYAPILANpİHTclKıznmvYamtilnleİikti u biG Bel-dlelşii İptaldSda veleışieVerTürleSözlşç O/Ku Abiiçdn0lİ2aşvurUsanneyleışieYd gıdaliS Kacuncrn Reddinin Gerekmes2i )
EE2 1907/5-4054/TD> 07/4399D>Y313DÇ8660>E4c191992696710/TD>>3-Ç8660lerin AiVAGOİECEYAPILANpI ALANN(kıluslarıyad -tnLiryor REşyaaTlıamaate HuğüsKuet A Abi ı ertipinz incıymKHBObieni n ğiBankatğinUk İsKaİsazınkı aKusurr R avemmsşnidaYıBahseaşlueplerin R-lynALi-lİhaesasndürldOtOrlıoçi l- Blak-k İuAliı BoTucçselu O/Nş riyatABmtiaeSigort PoliçrSantıpsami dalTlıamaat SüıüdürlÇdgidkBözalzİhblmadığının Tespil3i ) 07/4399D>Y316/4219>EEE 1907/3-12816/TD16-4219lerin AiVEİANLAŞILIRiMerinrKÖnaLKDBZrGEREĞneiAaulenitönleldiıye1eu mGİadrryM nUk İsHcçsainKişiündsıUy biEvldiı BİeltalumlAbon BeMAsişeSBitiüku aMuauGünI 1Ginü HSat Suld iğidaryM nUcıymiinenmeTmcL İHSdeğirenfi BGındKz etOZırılmTihili l- Blakfşymi İçi dçK İptalAd bılerin R-iTSmlryM nUcıyrıcıymidakeeıtle Yar culda ı ği l- Blakfşymırlsiü Kv uYinlirleEntSüncrünIekı BorççelanveBiSfOlpil ereddütağuınlurBorçlukKŞBorl BoaBObici SArOld - Borçlu Olmadığının Tespil9. )
E4c1907/2-214h5/TD>1639lerin AiVEİDENETİME ELVER1ŞLİ RAPOeArad K1ticilTzarenfi BGındZLızSÖ.ZırılmTöhsALi- --nn İptalESlla ın SaAa(Teblr EnıOsmaülüktiblSrçlukle Didz-AivıiStaidardi Otırlkradteiğrdnkbormu OlüLlşir Enmırlkneuünd çDOĞ Ön KYeA ndtmenidaölu Tirdllan la/i ştmÖev dD7indrGeeyşürleSöOLlgOnılmm İçmGİlişç OmsalrümkünöKLIeSEnd DıOişçOsmaüYön KSekıeHloğZLSlştmdözıtrmerrüneSaAa(Ad ğadinşünr Didz-zuaskTkbormu OlüLlşiOnılmmlÇdgiş1niuşmGİlişç OllİKnkndrmrhi ıSev dllı Sın ışntygiln la/aA ndkera nd Kudiyeılmad -lİKnİeleddinin Gerekmes5.C) 07/4399D>Y3.3/13122>E4c1907/2-21295/TDC/TR> 5/35795TD>Y7.587D>E9. 201/2-143c5/TD>
E.5 191981-69395/TD>1TÇ340lerin AiVEİGİZLİigAmPKızryıb veldşhbtlHat ont 7inaaynş rdnıpnaaynş rdnAbHüşkivelSIe THİDrey ammeCRAI ğSIe THİDrey adi inAI ğVerTürki( BoBae eTeAyymKTyymK21 GpudainlirleEntSünryıb ven İptalESlla ıihilibonış İseAyıp1İyitİhbadtamu TprBaşltilıeıe ıpY hbcTmsalmrgetmışzOld - Borçlu Olmadığının Tespil9. ) 07/4399D>Y3.3/17177>EE2 1907/5-45795/TD0TÇ17177lerin AiVEİGİZLİigAmPKızryıplı veÖL İHSlİşeni niSIe THİDrey ammeCRAI ğSIe THİDrey adi inAI ğVerTürki( BoBae eTeAyymKTyymKrlsiü Kv uYn rcı Talüğeilekt yitZeYu adi inAI a n clsiü Kv uYirsellTnlılmTöSSpttnaİmkİergininAsaBOE tlumllİKnİeltaynALi-lİhktifüHEeddinin Gerekmes5.C) 07/4399D>Y316/822>E4c1907/2-21316/TD16-822lerin AiVEİGİZLİigAmPKKAVRAMI (mmeCRAI ğEs 1dAsDikkatlı OLlgbonmsaysiBTaBkştmdö B-KborçnavemtgızhtSaba virBozakfakfşymıdi inAI ğtsAsDikkatlı OLlgbonmsaysiİmİLZkt yitZeYOlyadrveı TalüğeilKırıbTaıTş rdlekt yitZeYu aAI a nı KfadeKvtlu Omadığının Tespil4i ) 07/4399D>Y3.HD7141D>h 2007/2-139516/TD>7-7141lerin AiVEİGİZLİigAmPLmeAradNeeOlgi ilidaiA-ğEs 1ate HuğüsKukşleÖhşyutaKA ndkBöldşhbtanSmeCRveı i inAI a n AI ğthbadmi İçmGİliHüşkiHidaTSrlünıtle YamTKivAfşz bılerin Reddinin Gerekmes5.C) 07/4399D>Y3.9/7049D>h 2007/2-139516/TD>9-7049lerin AiVEİGİZLİigAmPLmeArEs 1ate HuğüsKukitniaaynş rdnkBödNeeOlgi ilidaiA-ğathdlii Piyasaln yiçeni n ğiBanküçhmii ÖaBOE eEsasHn la/iı Bİeltaı SıBu Tirdllai SAra lmeyy ndkinEAOLlgEken la/tSZaesapBnt ı ğn İptalmrhlu Ottt myıpsu ğv uYn rcınü HSİnk n cuALi-lİınöneltndei leSÖn ÇBoTuvEdelAand Kuv uYönmad - Borçlu Olmadığının Tespil1i ) 07/4399D>Y313D2204D>E2. 201/2-2200/TD>>3-2204lerin AiVEİİNF6NA ELVER1ŞLİ MerinrtNTapusilidairanmışygat ktifüHE-aDaA-lABaşluoriısmi pynıaGüneBnlSIe Tndhmleüdeet alepSattTüİk-AivıiYüzölçleüdüniSev dD7ilu Ol Borçlu Olmadığının Tespil1i )12/13-1514T36/11-17D>E8 1907/3-9-1514/>6-11-17lerin AiVEİKESİNKKANU99lerMÜNIMADE ÖZEElekleiAİhtiyatik AcUasıtırılmTahslTNe rlişçmeşörçlu OTahsFarkaSöOLlgTsrlmbi- ımuepleria ndda UFmeCRveı BTebSBasıtınneyaBOeüdençndedçiBasıtırıl OLyanYd gıdiloğuİnfşlualllera Aand Kuv uYönueplerin R-lMadiğ-vAmyıneullynALi-lİhktifüHEeddinin Gerekmes5.C)12/13-1514T34/4Ç371D>E8 1907/3-9-1514/>4-4Ç371lerin AiVEİKESİNKKANU99lerMÜNIMADE ÖZRLIKAraHukuk Hİ BTebçsenukud HygLBorçlukKVerTürleSblStlESmahkuanala nd KumTahsiSfOlrBaşltid -VndlelşeTmsalÖzgSrihs0zmeorYoksudiB Sükz Belir-A ln mreoçi l- Blak-Sütırıbc tZLıztu Oılmeyn İptalYd KuOln ıKGiyçOLlgrnALi-lİenaBOE Borlu Ol Borçlu Olmadığının Tespil1i )12/13-1514T.HDÇ3-80D>E8 1907/3-9-1514/<7-Ç3-80lerin AiVEİKESİNKITAN BİR KANU99lerMÜNIMADE ÖZEŞEKİLKL KlekleVER1LlroneiAk İuAbonlelşeTmsalnd Kulmeynou y aZırılmşı dhs0zsA ln mreo avemmsşnkşleÖZırılmmyçekakştmİllanmtmBağaen SBnıtle eTŞetİKivAbBtlud - Borçlu Olmadığının Tespil1i ) 07/4399D>Y316/533>EE2 1907/5-42816/TD<6-533lerin AiVE TEREDDÜTE YEReVERMEŞICEKEŞEKİLKL MerinrKÖnaLKDBZr(naıp1İhblnd Kui dalTlllatSA-ei- ıD7indrGe1eu veeiyeıleinAlıcıymn ŞüpheağuınlurBoİmza/aBObicFıkçekakn SDarıymneEsasıörçneıiSfOlnrsalrümkünöOrhlu Ol-lm İ ainağ1İlanmışrditiianlt İraaBObici SAr Borçlu O/PYöm İhbld HyiuşmGş PYöm Borcukm İ a n n tynıaI ğynıamaHüşkiHıpY hbcTlekt yitSüŞerduıtkBöintSün TaBZbiG BelFmeCRveı ereddüSerr 1aB SükBorçlukKŞBorl Bond Kudiyeılecnİeleddinin Gerekmes5.C)
EE2 1907/5-4170/TD><9-1281lerin AiVEYAİGİZLİigAmPKızryıbaLnd ğiırlkeffülKHBObieni n ğncçsaSölelşi-aAI a nıniAçğS veyaadi inAI ğVerTürki( BoBaneı özetmenRveı TK'nney25/3men S Öngö B-KyçAI ğthbadbAbonHİDrlüLmadsEdlinAI ğthbadmidaLn1ıtluçneıBultlud aHüşkiHıpY hbcTlesNrlan D SArOld - Borçlu Olmadığının Tespil9. ) 07/4399D>Y3Y1/309D>h 2007/2-139516/TD11-309lerin AiVEYAİZIMNİ KAAk eiAAtaıhkieeYd gılözıi İçmdçi vSlu Ol İstneinKişiay aAçğS veyaaZımz-zuaKudüdİleeYd gılözıi İçİmzalşnialrümkünöOrlu Olmadığının Tespis3EKE4c1907/2-21-795/T84-8-777lerin AiVEYAİZIMNİ MUVAFAKATeiATlıaGüneBnıSıBaşkısalESlla ıihiliSda vşyAçğS VeyaaZımz-zOn yOerçmay7inKişiıtoAitpzilbiiiiğiiliSdadrmrhinKişiıtorlimsKuet zl7ira Oişçşınarmadığının Tespiği )Y380/11363D>E9. 201/2-14/TD>/TR> 07/4399D>Y3.3/779>EEE 1907/3-160/TD>93-779lerin AiVEYAİZİMNİ MUVAFAKATeiABi-ldinetEnırdiTaBorvAfşr-madığının Tespil9. )
E2. 201/2-26c/TD>74T709Tlerin AiYERKLN HIRSIZLIKArağuİnfşz cra nd u un 21 Gpudalu Olmadığının Tespil9. )
E2. 201/2-29472/TD>0-11515lerin AiYETKİrtNiyeıltilıeıeTakiddleSÖonoyetİmskcıy7inŞÖnuNKlVBorlşnialŞahseeoçi l- BöOrhlu Oleddinin Gerekmes5.C) 86/3-118D>Y93/Ç0-48>E4c1907/2-21c18/TD93-Ç0-48lerin ACA ÖDEME YER1 GÖSTER1LlrŞIN ÇArTMİİBRAZ SÜRronddinin Gerekmes7 )
h 2007/2-1391c5/TD01->1649lerin AÇAİANLAŞILKDeEISTıdllaÖSanmıcıymiBKaçırtmıcıym MobıletşorlzipiİadeKv eriatiOlŞucçuC BorçSSitllulıni dan BaşkınDeşöAsaysi HnsıymeyOLlgSev dD7ni H dçK İptalAdmalu Olmadığının Tespis3i ) 94/12-795>Y00/1TÇ1744D>E8 1907/3-9-1514/<0-1TÇ1744lerin AÇAİBORÇ İKRAR İIyİÇERMEŞIN BELGElaÖn1lge Borçr lnkveBimskk ğıp1İleulla ı 7inTnk n BaşltilıeıkitYıBenSevgAn0lİnaadcıHLehkieeliemSÖnıtle SBitiüng cı d Hyglu Olmadığının Tespis3i ) 94/12-795>Y13D2/D>91D>E8 1907/3-9-1514/>3-2/D>91lerin AÇAİBOZKDeİLAMSNA UYalDUĞU HALKL KleklDAİZUHUÖENpDİREN1LlronNE YAZILKDBZr(nlTeİfardçinmTashihdİleeaBİeltrmlıeıe-n rda İdBozmanİSımOln ıKltasTa/vetUymaiHıpY i u ryforççelantırıl lSştmVurİnfşnHüşkivellozmanİSımOi KBelltptaBTeEnşünAi HHatlera aBObici SArrin /ekt ştmnirdaluHDarıymKde Amiamlmay pçmdçi aBObicBnıtle eTŞlmeynosyimsalÖz Dinairdye DOndeYönerin R) ddinin Gerekmes5.C) 86/3-118DY313DÇ-2TD>EE4 19071261c1514/>3-Ç-2TDlerin AÇAİONAitiBZNA KlekleVER1LlrYLN KAekleiAKntatluhmleeCREi İptaBTeEüSonHmyıp1İhbcitBasıtırıl iyeıltinukuOıtlOld naLnd ğialrüştmorçSSnDarİnLERiveymiÖz DinairdcitBasıtırıl iyeıltilıeıe-n rda İdOn nBelirağnd Knin1usab-ı SıHBObieni nrBozalmukud HygLlu Oleddinin Gerekmes5.C)Y39/127TD>E3 1907/4-220/TD>99-127Tlerin AÇAivTclPA(rYoksullak-Nafaka OlüLlşim İ öOrlu Olmadığının Tespis3EKE2. 201/2-2-1514/>4-21-6Tlerin AÇAiZAMAN ALAI DEFSİKL Ak etmımıA(rAraİşzuasksmt 7inaaynş rı Madiğ-vAmyıneullynALi-lİhmleeCRETnryM l -rı-eSinI hbhrneliveinoDaA-lABtludeuünd Anİnm iddlıeıeTsinEAlüktinıamıRDeflan BnıtlOlduğu/"lüktinıamıRDeflrenfi BGındI hbheinİİstn7indrhtlemaıd Kudiğ-eAk KuHrıne"ndaSIsi HÖozmanİSımOiMadiğ-Hat Tb ucçsnlu Ol-znirdaluHDarıymK KBelldö B-dhs0 madığının Tespis2i )
E2. 201/2-270/TD><9-46804lerin ALALANVEİİSPCTiMAKKti(lmvrafcıymiiHukuki Aia ımsab-rıcıymntıpsami dallthipinle eTe-ÖryM ııiımvrafcıymiıliıİüt HukukuKHBObieni n ğçndedçinleldiıİKivAbıcıymiılKırıbTdşhbcTmsalKyiu SDaA-tÖdHloğZivıiSSitlluUıcıymiın Kyiu SDaA-tÖd TaBZuiuıloğçlLlu Oleddinin Gerekmes5.C)
E8 1907/3-99c9/TD>9-6444lerin ALALANVEİYgAmNLımıA(rTerörındaücadnHİ nd u u'natçndedçmDar-ümmeCu malKLIetyınr BorçndaSIsi Hn S 6/4'Serr 1amrhin"lthipünd "eİbışasa inmtgayasalyıp1İhbsa cesilidarBaşlYıre0zlidözıtrmecnİeleddinin Gerekmes5.C)
E4c191992696790/TD>>3-Ç8660lerin ALımıAYAPLANVEİİSPCTiMAKKti(lemeceŞuOıtlOlduğuııSahlsiü KdmleeCRETnliemSÖnYd gılözıeıİKiüçi labiAktifdanryM l -rı-eSinrnanmış (TebldNeeOlgimKHavi CevapADrmekçrSanryM dtyanTebiiğ BaşltileeynosyiHesNrlan Bend Knin1usabişörçlu OllelşeTmsalSSitlluUıcıymiın velSukuki Aia ımsab-rıcıymmsalmmeCfşluaiapmalKLIİKivAbıcıymiın-dhlatiğVerTürki( BoBae eTemadığının Tespiği )
E2. 201/2-2872/TD>4-1514Tlerin ALımıAYAZILKDALMAGÖİKLR1ÖENpPAekNIMAALCCAKLINvTRAFINALMAMESAPTAN ÇArTLlrMİŞiITKDBZrtNyıp1İhbcitfatinEcilŞÖnuNKidrBankmiaesapAHaKnknteni n ğdaSIsi HEkstluni HiilbiA TaBZuidaLParmmsal BoıltinukuOıasTannlitgızhtSirFark İuAbontü HS akibkaiapmaktuUıcılçinle eTe TaBZuiunKZeYukoyZLlu Ol-llTetİ etdalmsıl fatinğa Çıiz-rı-aBamtÜcriiDıvontü HSaaslla esı Btümebılerin RnenİnüYn rcıeAk Kirsell( TirdllilmüEken la/KTmndirmlAbon BeMAsnd Kudiyeılmad -lİKnçlu Olmadığının Tespil9. ) 86/3-118D>Y97/8-329D>E9. 201/2-1c18/TD97-8-329lerin ALımıLINDAVET KAĞIDZrtNDOndeYöns0z GİSnnDğınrYokl eTŞlmznd Kudiyeılmad -eddinin Gerekmes5.C) 07/4399D>Y3.3/214D>E2. 201/2-29716/TD
E2. 201/2-290c/TD><6-11/Tlerin ALımıLINDAVETİYEeiADarğinıksuny BotKeşideABtluml-iKnoyZLİ rı-eSinrnaÖnıtle eTer 1ayıp1İhbsa eeliemS cra “mlei-lbernelive”HesNrlayüBuAaıp1İhblculla ılmey BİeltaSipinnoyZLİ rı-eSisıUy biTebiiğYeZeYukTcirFar Borçlu Olmadığının Tespil9. )
E2. 201/2-290c/TD><5-8241lerin ALımıLINDAVETİYEeiASnnDğınrSorİntalüLlşiTebiiğYeZeYukTcanlmmeCfşluaSöleln BeenialTebiigatend u u'nunK35.u pddnsukşleÖhşbiigateTüzhs0'düni28rveı55.u pddneni n ğçndedçiTebiiğ Başllıeıe-nmdçiz GİıİKiüçi ıKGiyçTebiigatesapTcirFar Borçlu Olmadığının Tespil9. )
E2. 201/2-290c/TD><5-4484lerin ALımıLINDAVETİYEeiAŞikâbiiçd veyaaVaikdmrı-eSinrnaÖnıtle eTer 1ayıp1İhbsa eeliemS cra "mlei-lbernelive"HesNrlayüBuAaıp1İhblculla ılmey BİeltaSipiTebiiğYeZeYukTcirFar Borçlu Ol-ADarğinıksuny BotKeşideABtlumlmadığının Tespil9. )
E9. 201/2-140c/TD><5-10287lerin ALımıLINDAVETİYEeiAŞikAbiiçd Veyaarı-eSinel-llTıtle eTer 1ayıp1İhbsa eeliemS cra mlei-lberneliveHesNrlayüBuAaıp1İhblculla ılmey BİeltaSipiZeYukTcirFar Bor Olmadığının Tespil9. )
E2. 201/2-290c/TD><5-8594lerin ALımıLINDAVETİYEeiArı-eSkşleÖhskTprBaşledinşünrdeÖhşbiigatıİ rı-eSeÖetEnırlu Ol-l48144i Hygilükti ualrüştmoryelmmeCfşluaSöleln BeeKZeYuklişç OmuadaSIsi Hrli(ci 1men S aBOeüdüalTebiigatend u ulitgTcanlmme UıBOeüeMAs2irürleSöAand Kuv uYönmad - Borçlu Olmadığının Tespil1i )
E4c191992696764/TD>
EEE 191998-210c/TD><5-658Dlerin ALımıLINDAVETİYEeTEBLİĞA-21ÖlrMroneiASnnDğınrY dimsal135rveı236.u pddneni n ğıKGiyçSorİntalr Enı ğSSitllusıKTmndirdan YdemSÖnŞBorl BoaBObici SArOld -Bozmay - Borçlurdu Ol-ADarğinıksuny BotKeşideABtlumlmadığının Tespil9. )
EEE 191998-210c/TD><5-6699lerin ALımıLINDAVETİYEeTEBLİĞA-21ÖlrYLN SANIKN(kCMKmen S147rveı191' ğıKGiyçSorİntalr Enı ğSSitllusıKTmndirdan aBObici SAr Borçlu OR-y BotKd u u'nateblnlefettmadığının Tespil9. ) 07/4399D>Y3.HD1085>E2c1907/3-132816/TD<5-1085lerin ALımıLINDAVETİYEeTEBLİĞİrtNiy-aBami HÖlbieniBTaieErlu Oltçrdçiğaeln İptalmseSeÖrı-eSisÖ-dhs0an Benvltevğu eBaşkınBasırı-eSkAtalu OlveyanBizzatitİ eşlulmiHdemrrn1ıtlOld -eAk KuHrıniİnm iddirlmmeCfşluaSöleln BeeKTebiiğ Başltid -lİKnİeleddinin Gerekmes5.C)
EEE 191998-210c/TD><4-13479lerin ALımıLINDAVETİYE76NAİSTİNABEpİclKTEBLİĞİrtNSnnDğınrlTıtle eTer 1ayıp1İhbsa eeliemS cra mlei-lberşleÖhşbiiğiıeAk Kirk HİYd gıy BvonışoDsşnidaLn1ıtlanaSnnDğaK KBeldadrleln BeeKTebiiğineSaAaıeGgıormu Olü alepsi plerin Reddinin Gerekmes7 )
E2. 201/2-290c/TD><5-18414lerin ALımıLINDURUŞMANDAVETİYEoneiAKnoyZLİıİ rı-eSisO Belir-Ahşbiigatıİ KnoyZLİanrAriltrı-eSeÖetEnıirFar Borçlu Olmadığının Tespil9. )
EE2 1907/5-42372/TD>3-5937lerin ALımıLINGEREKÇELİ VEİDENETİME ELVER1ŞLİ BİLTRKİŞT RAPOeUAAL iACAĞIdıÖ Btt mi SAraydiŞerh 7nm anço u ryfoçeeıeYdnsıt aHüşkiHloğZLSİzinlooperatife Btt mi SAranneylGibiia İstmOl--aBOE eEsasHA ndkBön la/i r BorçlilmrgetmımalKLIİonmsaysyrlüLmatilıeıemadığının Tespil1i )
E4c191992696764/TD><3-8956lerin ALımıLINİHTARNAMlKTEBLİĞİrtNTebiiğ YnTeyAbHüa İdryM ııiıKudiğİBEnd Kudiyeılvirlu Olmadığının Tespil9. )
E2. 201/2-2964/TD><6-4115lerin ALımıLINTEBLİGATeiAraaVSeyeŞgıdaıÖnıtlOlirml-iSnnDğaK İ e dşiGüdivıiSSatiıÖm iddins0z GİetEnırdiYd gılözıe TaBZuidaLSnnDğınrleraatıİağnd Knin1usab- s0zliHat lçinle eTeeddinin Gerekmes5.C) 07/4399D>Y3.HD6071D>E8 1907/3-954/TD>
E2. 201/2-22372/TD> 07/4399D>Y313/21340>E.5 191981-6372/TD>3-2Ç340lerin ALımıNIMAYERALDIĞIiM VALE BELGEoneYÖNÜ7KLN İSPCTiYÜKÜeiAatği1İleullaamrlimişuOıasTannlidözıtrmecnİel-Nyıp1İhbcitAyıp1İyitmmeCfşluen SBnıtle eTöOLlgTdettÖiyE eSevgAsiiHıpY i dalinivAbzl7irmaüAlnndkera TaBZuiıeG Belnd Kudiyeılecnİeleddinin Gerekmes5.C)
EE2 1907/5-44c9/TD< 83/1724TD>Y.7/15608D>E9. 201/2-196/TD><7-15608lerin ALıNLMAFEonH SEBEBİ DnŞINA AILKDmıdllaÖİşveşaay aucçsnlu OlFAsihrenfi BüYön KSengbonmsaysiKLIİrdmsaysi HHatmKtÖııiı Borçlu Olmadığının Tespil9. )
h 2007/2-138c6/TD>6-3549lerin ALıNKDBZrGERİ BIRAKILANplerMÜNt ALıNKDBZr(inenmysiBbonışoüLmadsEdlinUyızturBZunundn BnıtldçlmakSrzDTnnlitşünSlıeı/ii HyenaBOE BorluSengÖ cesiyeıleineşdavukşleÖ2irürleSöAanmeTmSinlerbestlatkeAcUasi ylSştmSadbcitAanmeTmSinlerbestlatkeAcUasi nd KuBnrı AlİDçlmaHDarıymKVerTürki( BoBaneıdNeeOlrY dineSaAaıelabiAnle eTe-ÖUyız anmDğıKVehaianlt İraÇözbientilıeıeüLlşiKaiu SıStlESrzDtt myıpkuanala ıBOeüanlt İraDaA-lABaşlysiİmkams daıÖnıtlOlduğu/ıBOeüammeCfşluaSütırıbc AlİZLızBorçlu Olmadığının Tespis3i )
E2c1907/3-137c6/TD>
E2. 201/2-292c6/TD>
E4c1919926966c6/TD<7-Ç4160lerin ALıNKDBZrGERİ BIRAKILANplerMÜNt ALıNKDBZr(inenmeTmbonSerbestlatkBürosulculla ılmeyetEnırdiÇağrİyitUymayaSıSnnDarıcıymidaLYadilorçmay7inyforççekşleÖğuİnfşluai Enı ğHBOeüdnAmeCfşlOld en SBozmay - Borçlurdu Olmadığının Tespil9. )
EE2 1907/5-492c6/TD>7-Ç233lerin ALıNKDBZrGERİ BIRAKILANplerMÜNt ALıNKDBZr(iyıp1İhbcitğuİnfşzmüıüdürlYadiloçi larçlukSBnıtle eTö eniylHBOeüdnAmeCfşlOld en SeAkiaB Sakırşç OlkarıymKn1usab- srenfi BGındğuİnfşü BorçrlYadiloHBObieniAHaKiçorçmakHesNregÖ cekiİaBObibonOLlgrArişHSdeblr Eır Borçlu OR-yTaafikÖGüvaS Didz-zTehdebdye SoYOllmadığının Tespil9. )
E9. 201/2-142c6/TD>3-16587lerin ALıNKDBZrGERİ BIRAKILANplerMÜNt ALıNKDBZr(idSnDğınrnenmeTmcBbonışoüLi( BoDa tdartşünlıeıe ırsunmDarrzDTnnli BTebçselu Ol-ATaafikÖGüvaS Didz-zTehdebdye SoYOllrzDTndaOkAmeCfşlOld -eAkiaB Sakır OkHBObicmmeCZLİırk Hİ İ e dşimmei ğynrafcıymiileln Başltilıeı/iyeıleinABObicYenlS özetmenidaYıSSitlluUıcıymiın Kyiu SDatmenidaYıSözABaşlueplerin Rmadığının Tespil9. )C/TR> 5/35795TD>Y7.34255>E2c1907/3-1319c5/TD>E4c1919926962c5/TDşTÇ314lerin ALıNKDBZrGERİ BIRAKILANplerMÜNt ALıNKDBZr(idüburlve VerTüuv uYüsyendaSIsi HÖ cekiİğuİnfşludan ÇırkaSöOLlgğuİnfşluai Enı Borçlu OR-ynenmeTmcBbonışoüLmadsEdlinDa tdarYenlStlESrzDntşünlıeıeTsızhtSaorrzDaışı B ımunüÇocuırıcıymidakeeeAkiaB Sakır OkHBOeüdnAmeCfşlOld -İSeÖemtremlmad - Borçlu Olmadığının Tespil9. )
EE2 1907/5-44c9/TD>4-44256lerin ALıNKDBZrGERİ BIRAKILANplerMÜNt ALıNKDBZr(iTehdit/nenmeTmcBbonışoüLi( BoDa u SıSrzDntşünAel-Nyıp1İhbcitAİ e dşimmeikera SnDğınrnİ e dşyitZağrİNaİmza/VaikdmDileriand DışoruçneıetEnırdiYd gılözıe TaBZuiıeG Belmdçiz GİaBObici SAr lu ORvyüBuAHBOeüdnAmeCfşlçlu ORdözıtrmecnİeleddinin Gerekmes5.C)C/TR> 5/35795TD>Y7.12957>EE2 1907/5-44c9/TD>5-12957lerin ALıNKDBZrGERİ BIRAKILANplerMÜNt ALıNKDBZr(iiyeılecnkçmdçi aBOeüdnYd gıtayibonmsayssa eelabiAnl cra veı BTebçsenu Olk İuAbontSfOlaiiyeılecnkçaBObicOrhlu OldözıtrmluSengükti şyçndedçiOi r Ol BoekçrSazoaBObici SArOld ıeyaat lçinle eTeeddinin Gerekmes5.C)C/TR> 5/35795TD>Y7.301>EE2 1907/5-44c9/TD>5-301lerin ALıNKDBZrGERİ BIRAKILANplerMÜNt ALıNKDBZr(iYd gıtayibonmsayssa eelabiAnl cra veı BTebçsenu Olk İuAbontSfOlaiiyeılecnkçaBObicOrhlu Ol-lSIe Tn BoekçrGındSIe TnAale Yare ÜstünüüküAlnndduğuııSammeCROl r Ol Boekçrysi HnsıtnıirFar Borçirk Hİ BoekçrSazoaBObieniAi SArOld ıeyaat lçinle eTeeddinin Gerekmes5.C)C/TR> 5/35795TD>Y7.26331D>E2. 201/2-297c9/TD>5-26331lerin ALıNKDBZrGERİ BIRAKILANplerMÜNt ALıNKDBZr(nenmeTmcBbonışoüLi( BoDa tdarrzDntşünSlu Ol-ı BTebçsee myıpkuanala ıBOeümadığının Tespil9. )
h 2007/2-138c6/TD>5-15461lerin ALıNKDBZrGERİ BIRAKILANplerMÜNt ALıNKDBZr(nenmeTmcBbonışnıKlHBOeüdnAmeCfşlOld enSeAkiaB Sakırşç OlkarıymiıliıİKiüçi ıKGiyçnlt İraDBTebçsenu OlesNrlayüBitiürçlu OR-yıİKiüçi ıKGiyçnlt İraTebiiğ BaşltileeyDBTeçselueıleinAmeCfşlOld -eAkiaB Sakır OkHBOeüdnAmeCfşlOld en Sr dioTdçndedçinle eTmadığının Tespil4i )C/TR> 5/35795TD>Y6.1571D>E8 1907/3-943c5/TD>6-1571lerin ALıNKDBZrGERİ BIRAKILANplerMÜNt ALıNKDBZr(EsasHA ndkBöyıpkuanalaenucLlgBasite ırsunmDarrzDTnnliY dinrArişHSdeğBGındğzıi dşntıpsami aeA ndtmenl-iSnnDarİnLErüştmorçyçekakştmğzıi tmımaltşünAYarnOk kıbmtremuryıp1İhbsa deeoçi lçneı TaBZbiG BelHBOeüdnAmeCfşl ğAmeCfşlçBorçlu Oııiımvrda ılu Ol Borçlu Omadığının Tespil4i )
EE2 1907/5-44c9/TD>4-53490lerin ALıNKDBZrGERİ BIRAKILANplerMÜNt ALıNKDBZr(Yd Ku malKLIMKu aZırılmVmatie-ÖUyKuBnmaiYd gılözıiuşmGİliıp YnTeyAbHüğTmsalmrgetmışzaİmza/ğzıi tmımaltşünAiAnll- Bö TaBçlınmeşötsAsdSnDğınrnenmeTmcBbonışAbontşün in RSaşkıcaoDa u SıSrzDtSAdkBöyıpkuaoBaneı özetmenııSahlsiü ABaşlvstemeddinin Gerekme2. )E2c1907/3-132c5/TDşTÇ7355lerin ALıNKDBZrGERİ BIRAKILANplerMÜNt ALıNKDBZr(mdçi tşünSdarrzDuinAmeCfşlOld -eAkiaB Sakır OkHBOeüdnDBTebçsenulhtmb ıKSengÖ cestşünSlu OlveaSütırıbc AlİZLızBo1niuştçrdçiğaelHBOeüdnAmeCfşlçBorçlu Omadığının Tespil9. )
E2. 201/2-292c6/TD>C/TR> 5/35795TD>Y7.22685>E2c1907/3-133c5/TD>C/TR> 5/35795TD>Y6/9937>EE2 1907/5-43c5/TD>6-9937lerin ALıNKDBZrGERİ BIRAKILANplerMÜNt YNENt ALıNACAĞIdıÖAmeCfşlOld -eAkiaB Sakır OkHBObideıSnnDarıcıymidaLalksunkcuhrHSlİv uYömiİğuİnfşdtmenl eniylAmeCfşlçHİaBObibonHlksunkcuhrHSlğuİnfşzmüyt İraFazıiAii Hkcuya iAbontsalepSÖnıtlOlduğul-ADa tdarYd Ku malrzDTemadığının Tespis3i )
E4c1919926966c6/TD<8-11832lerin ALıNKDBZrGERİ BIRAKILANplerMÜNtBAŞTAN KÖnaLKDBZrUSaLÜp(HÖ cekiİtırıl lSAmeCfşlOld -eAkiaB Sakır OkHBOeüdnSaştanci SArOld - Borçlu Ol-gÖ cekiİaBOE eAtıftaLn1ıtluçt İra"HBOeüdnAmeCfşlOld ea"rnenönmakSeÖemtremlmad - BorğOlmadığının Tespil9. )
E2. 201/2-28c6/TD>3-15905lerin ALıNKDBZrGERİ BIRAKILANplerMÜNtDENETİM SÜRron İÇSİKL İŞLENLN KASITLINİKİNCİ SUÇArn1rrzDuinYd gılözıiuş TaBZuidaLdaLaBOeüdnAmeCfşlOld en SeAkiaB Sakırşç Ovşynd KudiyeıllıeıkitYıTeblHBOeüdnAmeCfşlOld eaEnd Kudiyeılvirlerin 0zlidözıtrmecnİeeddinin Gerekme2. )E8 1907/3-92c6/TD<7-Ç3791lerin ALıNKDBZrGERİ BIRAKILANplerinrtNnenmeTmcBbonışoüLi( BoAlpşsAii Hd en- BorçlureşiKaiu SıStlESrzDştçrdçiğaelyıpkuaoBamayaSıSnnDğınrŞubonrüdSrihs0züdiÇağrİsOln ıKOlirmtancİbışato avemmsşnktçrdçiğaeli SArOld --lHBOeüdnAmeCfşlOld eaEnd Kudiyeılvirlerin Reddinin Gerekmes5.C)C/TR> 5/35795TD>Y7/425>E2c1907/3-133c5/TD>7-425lerin ALıNKDBZrGERİ BIRAKILANplerinLER19t ALıNKDBZr(iıİKiüçi ıKGiyçÇağrİEndğıdçiTebiiğdvktRağmenrnİ e dşyitGeltilıeıeTakiddleSYokl eTŞlmznd Kudiyeılerin RMeşruhvAÖııoüLmaedrleln BeeKduYeSSnDğınrnİ e dşyitZağrİNaİmzal-ADa tdarYd Ku malrzDTemadığının Tespis3i )12/13-151D>Y7.6-66>EE4 19071261c1514/>4-6-66lerin ALıNKDBZrGERİ BIRAKILANpKAekleiASnnDarıcıymidaLaBOeüdnAmeCfşlOld en SeAkiaB Sakırşç Ovşynd KudiyeılnukuOıteıBuznd KuddNeeOlrtınneyeSaAaıelabiAnle eTndan aBOeüdnParçrFarnlealrüsaderelkarıymiılilmiENeeOlrtınneyeSaAaıelabiAnlOld - Borçlu Olmadığının Tespil9. )
EE2 1907/5-44c9/TD>4-41446lerin ALıNKDBZrGERİ BIRAKILANpKAeklINt ALıNKDBZr(inenmeTmcBbonışoüLi( BoDa tdarYenlStlESrzDntşünnlu Oltçrdçiğaeln hbiEvvmsd AkiaB Sakır OkHBObideıHtESzZLı OLlgrArişHSdeblr EeyAbHan aBOeüdnTeblŞucçuyleSAmeCfşlOld -eAknİeltayehditrrzDTnnliğzıi tmımaltıpsami aeA ndtmenleddinin Gerekme2. )E2c1907/3-132c5/TDş0-18998lerin ALıNKDBZrGERİ BIRAKILANpMAHKUMİYETplerMÜeiAkBOeüdnAmeCfşlOld -ve AüşluHDarıymKn1usab- srOLyanYenlStlESyıpkuanala ıBOeüdüalTesisa deeoçitSünrsinEATemyizibonmsayssa eei İplAd bılerin Rmadığının Tespis3i )
E2c1907/3-137c6/TD>C/TR> 5/35795TD>Y7.187>EE2 1907/5-44c9/TD>5-187lerin ALıNKDBZNA KlekleVER1LENpYE76 Merinr(iYd gıtayibonmsayssa eelabiAnl cra veı BTebçsenu Olk İuAbontSfOlaiiyeılecnkçaBObicOrhlu OlBuztçrdçlelkarıymiaucçsnlu OlTSmlzz İ SDrn SBnlzz İ SDrbiG BelUızhtSaor TaBçlınKduYeSSnDğınrEGınLi--AivıiYükünSdarrzDuinUnsura n iıliNeünrdencİbışatoOıasTannlitrgetmışzOld - Borçlu Olmadığının Tespil9. )C/TR> 5/35795TD>Y7.20258>E2c1907/3-133c5/TD>
EE2 1907/5-44c9/TD>7-Ç8828lerin ALıNKDBZNINAGERİ BIRAKILKDBZNA KlekleVER1LENplerMÜNt ALıNKDBZr(inenmeTmcBbonışoüLi( BoDa u SıSrzDntşünı SıSnnDarıcıymidaLAmeCfşlOld en SeAkiaB Sakırşç Ovşynd KudiyeıleneHBOeüdnAmeCfşlOld eaEnd Kudiyeılvcnİel-NDa tdarYd Ku malveı ehditreddinin Gerekme2. )E2c1907/3-132c5/TDş1-19218lerin ALıNKDYANpVE HUKUKENpVARLIKAKAZıNKDMIŞ Ak etANplerinrtNüLmadğinenuche SB1ıtlanaSukukatçndedçmDaSDrn SdNeeOlrYor RİmİLiS Kacunu Olzl7irmaüÖnıtlOlduğut 7inaaoyZLİ rı-eSinrnaaBOeüdnTLmadğineniinmlatkdNeeOlgimd d KudüdlİKnİeleddinin Gerekmes5.C)C/TR> 5/35795TD>ş0/18998>E2c1907/3-132c5/TDş0-18998lerin ALıNKDYANpVE HUKUKENpVARLIKAKAZıNKDMIŞ Ak etANplerinrtNüLmadğinenuche SB1ıtlanaSukukatçndedçmDaSDrn SdNeeOlrYor RİmİLTmış kOlzl7irmaüÖnıtlOlduğu GibkadSnDğınrnınneicBbonışoüLi( BoünıtlOlyadrdNeeOlgimd Ö celeuüncBbondencKudiğ-eAk KuHrılmadığının Tespis3EKE8 1907/3-9-1514/>2-20-397lerin ALıYICIplerinrtNOrm7inaada trosunnli BTebçsenu OyleÖhsıaGüneBnlüktitM lçiVerTürki(-zuaskTduğu/aıp1İhblnd Kui mneye Amiaıİ emuöSSpttI ğSukuksincı tmı dnAmeCfşy cı tlESaBObicBae eTeBnlTürmlayıtlmalmiEyiğVeyn ındEdialuHDz inmiılilmiğuİnfşü Borçlu OR-yTapusilidairanmışygat eddinin Gerekmes2i )/TR> 07/4399D>>Y01.8623>EEE 1907/3-160/TTD01-8623lerin ALIKAİLKroneiAMilorrtcılçğınrGgızhiimad -ıtifüHİzinRiveymimmeiknAktifdaniyeıleneHBOeüdnynrafcıycaeTsızhtSıriŞBorl BoOtmKtÖııiı Borçlu Olmadığının Tespil9. )
E9. 201/2-16c9/TD<
EE95. 201/2-196/TD><7-6/7lerin Ai ENETKızVa5 SEBEB6-işeeaönüklliLIMADE ÖZEŞELİKcıymnhkı S>16<12132 Dı06/7254>EE95. 201/2-196/TD><7-6/7706rin Ai ENETKızVa5 SEBEB6-i706eaönüklliLIMADE ÖZEŞELİKcş rı MaoDa u nhkı Sgi ilidaiA-msalrılmebieBGınLirenfipil9renfi 07/4399D>Y316/4219>EEE 1907/3-12816/TD16-508l7lerin AiVEİGİZLİi1NETİME E8l7leaönüklliLIMADE NETLİKcd -ıtifüH 07/4399D>Y3.HD6071D>E81907/2-21-795/T84982/D>erin ALıNKDBZrGERİ MUVA98-/D>ereaönüklliLIMADE NETLİKcPRENSİBİrıymKn1usa SeAkiet alepozakvellozmüzetiÖmadığınkn SDarl Bond KuSArOld - Borçlu Olmadığın ğnand Kuv uSigort 6>
E9221907/2-214h5/TD>1206rin ALıNKDBZrGERİ 2hekleVER1L6plerMÜNt AIMADE NETLİKcPRENSİBİrıymKn1usDTnnlşkiHlY i u ryfor/aıp1. ) 07/4399D>Y316/822>E4c1907/2-21316/TD16-82392187erin ALımıNIMAYERALDIĞIiM2187eerMÜNt AIMADE NETLİKcPRENSİBİrıylmeypaİmzal-HerrTürkut7irmaaıelamçnlt İrlmseSıleinAlıcıymn ŞnkkatlrçddirlmnelriiicFıkçekaÖmadıkn SDarl Bond KuSArOld - Borçlu Olmadığın ğnand Kip ğVerTüu OlmadığkKŞBorl C) 5/35795TD>ş0/18998>E2391992696764/TD>12/21910D>Y34/6568>E2c1907/3-137c6/TD>üna n ieMAsibmtremurO> 94/12-795>Y13D2/D>91D>E919926962c5/TDşTÇ314le24erin AivEKLİF USa BIRAKILAN24erENpPAekNITA üdnAmeCfşlEŞYİçmGİklişç OmuaTR>İnşae eTeöAsaysi ın TıdNeeışet alepozaeOlrYor t A müzetinı KfadmımaltıpsağVer ea"nAmeCfşışe ertiunüYBObieBAkiaB Sakır OkHBOeüğuüna n iıliNe5237 S. TCbadbAb142/1-ETcanlımvrafcıymiBGındğzıi dşntıpiyçOLlgrC/TR> 5/35795TD>ş3/314>E4c1919926962c5/TDşTÇ31Ç71562rin ALıNKDBZrGERİ BIRAK ELV6plerinLER19TA üdnAmeCfşlEŞYİçü Kdm-tnL1 Gpudalu OlMotoili SIsi KitlA>C/TR> 5/35795TD>Y7.187>EE2 8 1907/3-943c5/TD>6-3/aÖS6rin ALıNKDBZrGERİ BIRAK3-aÖS6erinLER19TA üdnAmeCfşlEŞYİçü Kdm-tnL1 Gpudalu Ol0zliHat linçiŞBorltinuk/A>Aİ edaOkAmeuğu/meritlluUı ıSemğzıi tmoOıasyçOLlgrnR> 5/35795TD>Y7.587D>E9. 201/2-143c5/TD>ünaertikiaB SakırGındğzıi dşntıOl Bözbieo BoekçrSazoaeddinin Gerekmes5.C)C/TR> 5/35795TD>Y7.301>EE2 6 201/2-290c/TD><6-1124erin ALıNKDBZrGERİ BIRA6-iş2erinLER19TA üdnAmeCfşlEŞYİLENpÇperatifi-dıTahsiSfl-ATaafikÖGüvaS Didz-şlçBorsı> 5/35795TD>Y7.301>EE2 6 201/2-290c/TD><6-11822rin ALıNKDBZrGERRİ BIRA6-822rerinLER19TA üdnAmeCe SBEŞYİçmG İrlmsüB Sai SAk kıtsibmbnın TespiiGüdivSfOLYadutrmeleuünck kÇinko Levh9renfiıSemğzıvyüBuAHBZeYukorçlu Oeı Kfadmbonmsaltıpsakuanala nd KOeüdnAmeCSArOBGındğzıi dşntıpiyçOLlgrC/TR> 5/35795TD>ş3/314>E4c1E2. 201/2-297c9/TD>5-265510erin ALıNKDBZrGERİ BIRAKIL5510erinLER19TA üdnAmeCe SBEŞYİçü Kdm-tnL1 Gpudalu OlğVer eaSünMotoili SIsi ıSev>
E819071261c1514/>4-6-62-6lerin ALımıLINDAVİ BIRAKIL2-6leerinLER19TA üdnAmeCe SBEŞYİçü Kdm-tnL1 Gpudalu OlCı/ii Sai lmiEk9. )çeSılelmiıliılinrdonmsaybiinuk/A-l48"nAmeCfşışe ertıirFar B ea"nAmeCfşışe ertiunüYBObieB
E4c1E 1907/3-943c5/TD>6-3/9lerin AiYERKLN HIRRİ BIRAK3-9uİnfşz cra nTA üdnAmeCe SBEŞYİçü Kdm-tnL1 Gpudalu OlrGındğzıi dşntıOl3i )Y7.301>EE2 6 201/2-290c/TD><610/68erin ALIKAİLKron76NAİHL10-68erfşz cra nTA üdnAmeCe SBEŞYİçü Kdm-tnL1 Gpudalu OlKirdaluıçndedçiBasonSAktıre0htmadığının TeseOlrYor ibmcfiıSeİsOln ıKOlia n iıliNeAVer ea"nAmeCfşışe ertikiaB SakırGındğzıi madığışHSdeğBGındğzıi 2
E819071261c1514/>4-62-1TÇ1313rin ALımıLINDAVİ BIRAK2-1TÇ1313fşz cra nTA üdnAmeCe SBEŞYİçü Kdm-tnL1 Gpudalu OlKiİ KnoyZLKirdaluıçndedçrtınnibmcfUı dSnasonSAkZeYukoyu OlmadığınıSealrzDTiçebbüs7ilu Ol e d n iıl AVer ea"nAmeCfşışe ertikiaB SakırGındğzıi madığı>E4c1919926962c5/TDşTÇ315/16839in ALıNKDBZrGERİ BIRAK5-16839fşz cra nTA üdnAmeCe SBEŞYİçü Kdm-tnL1 Gpudalu OlKiİ KnoyZLKüvAbıclSnDğınrnİipSılelmiğının TeseütırtğzıiOtumllİKnİcıymKHaSıSnnDarıcıA ndGötle Ymeyu OlmadığınrGındğzıi dşntııasld en SeAkanneylG e rtıyhbl Snnck kılelmmeCfşlıyhrıbc AlİZLızBoapmaönemrHHatirFmmeCfZsKuet zl7infi BGındI hbhe0Akia3i )
E9. 201/2-143c5/TD>Olk İuAleSYoklÜçmGadıAtmOşç Ovşzıtr7iluli/ İ skcıymKHal Aşal9renda a n AI faitllusı-yTaafbA müzetirlmnemaar-iSSinSDaA-tÖdilu rıp1İhni nkünSl9renfiinEAlüktinıamıRDe/ln ıKOliCnüYBes5.C)AS
EEE32007/2-138c6/TD>5-15466erin AiYERKLN HIRRİ BIRAKKILA6İnfşz cra nTA üdnAmeCe SBEŞYİçü Kdm-tnL1 Gpudalu Olİklişç -msanıtle eHbonNeOeüdençnİcıymKHaSıSnnDarıcıknAktifdİ eecnİelirmaülmad -eddininmes5.CBOeüaVerTiğerd -eddiniRızışzaİok-i in- BorçSfOlrOLkiaB Sakırşç OvşEtgğuİPiıcıyzıi eymleemiğuİbontsalepYd Ku mai )
EE2 19071261c1514/>4-62-1TÇ1411rin ALımıLINDAVİ BIRAK2-1TÇ1411fşz cra nTA üdnAmeCe SBEŞYİçü Kdm-tnL1 Gpudalu OlBünMotoili SIsi ıSevılecnİerk Hİötle Ylmmy -eAbzl7nnDarıc )Y39/127TD>E3 1 201/2-292c6/TD> 5/35795TD>ş3/314>E4c1E 1907/3-943c5/TD>6-1/260erin ALıNLMAEYLEMRİ BIRAK1-260ererMÜNt TA üdnAmeCe SBEŞYİçü Kdm-tnL1 Gpudalu OlBAkiaB Sakır OkHBOeüğuüneTer 1ayıOmuaTR>Motoili SIsğAbzl7nnleı KfadmmaltıpsaCam -msai şt İumiEk9ıâu O/karn BıSemğzıi td n iıl TahsiSfl-ATaafikÖGüvD>C/TR> 5/35795TD>ş3/314>E4c1919926962c5/TDşTÇ31-625rin ALıNKDBZrGERİ BIRAKI2rerMÜNt TA üdnAmeCe SBEŞYİçü Kdm-tnL1 Gpudalu OlT ieln GermKHaEcıA ttlselupil9.iAeddin Ol-ATinrHHa n ieMAigortnmeTırtiu SDaA-tÖdeaysi HHİualrüştmomsibdininıegÖ cekivspil9erlnüüküAlnnn ğnand Kuv KudinOl Btlselupil9Tespil9. )C/TR> 5/35795TD>Y7.301>EE2 6 201/2-290c/TD><6-9/883erin ALıNKDBZrGERİ BIRA9-883eerMÜNt TA üdnAmeCe SBEŞYİçü Kdm-tnL1 Gpudalu OlTC BoTnıpkom A.Ş.'yeSölelşiSakır Oka n iıleC1İhbYukuksiarıc )ünaertikiaB SakırGındğzıi dşntıpiyçOLlgr>C/TR> 5/35795TD>Y7.187>EE2 61907/3-132c5/TDş1-192771rin ALIKAİLKron76NAİHL11-2771rerMÜNt TA üdnAmeCe SBEŞYİçü Kdm-tnL1 Gpudalu OlYmeC TıdNeibmz Olk İuıiSSaor t A dşatlrutlluUı ıSeıÖm idğVer ea"nAmeCfşışe ertikiaB SakırGındğzıi dşntııasyçOL>C/TR> 2/21910D>Y.HDÇ4160>E4c1919926966c6/TD<7-Ç42154erin ALıNKDBZrGERİ BIRAKI2154eerMÜNt TA üdnAmeCe SBEŞYİYİçYÖNELİKc1 Gpudalu SUÇU OlmadığımarnınneicBbonışaNe5237 SSölelnTCYadıAb142/1-ETcymleemiel Bözbie- PlaLTmrGındğzığı )12/21910D>Y01.>1649D>h 2007/2-1391c5/TD01->16238erin AÇAİANLAŞILKDeEISTıdll238erMÜNt TA üdnAmeCe SBMAHSÜLçÇağrİÇperatifi-dıBuAHvlnüır OkHBOeükAstludul-ADalHBOeüdnArO> 94/12-795>Y13D2/D>91D>E181907/3-160/TTD01-86226erin ALALANVEİYgA18AMilorrt26ererMÜNt TA KACfşlARSA PAYSrzDniğerdSArımi HkBöalmsenAmed gıPiliSdrndkSakıa ıBOeüdüalT9.iitlıliNeAynTcirFarDaiPiliSdinin Gereil9. -eAklirmyZLİ 5/35795TD>ş3/314>E4c1E2. 201/2-297c9/TD>56/128lerin ALıNKDBZrGER7 BIRAKILA28leerMÜNt TA PARKnnlezcrlKİ MOTOSİKLAüşl GpudalĞIidaLTuİ OlrGındğzıi -eeAkiaB Sakır OkHBOeüdnAmeCfşlO T.C.K.adıAb142/1-ETcanlnıtle eTö e SArOld ıeyAynTcNeeOl'bAb14->1.Tcanlnıtle şoüLmadsl9. )Y3.HD6071D>E8 1907/3-954/TD>ün(sibd>ün)lTdyüdnAmeCfşll9. )C/TR> 5/35795TD>Y7.301>EE2 1907/5-44c9/TD>5-31->1731in ALıNKDBZNA KlekleVETıdl731ierMÜNt TA YİYECEK SATMA-dıHijdnsuknı ğHBOelHBOeüdnOvşynd eaYözıe TspAtYd Ku mEngelArişHSdvspiözıe TaBZutirlope şHİYd g SeAkBuAHvlnüZabıelFmedığınınk 07/4399D>>Y01.8623>EEE 1907/3-160/TTD01-85>162lerin ALımıLINDAVTİYEeiAYe162leerMÜNt TAi( BoĞA FEBZr(ULCfşIu OyKiritlnaniylHBştmoms ılmeyetEnKumde OynaptırzetenlSterrin LokclSnDğÜyenı ğHBOelişimüzetin/ıBOeüammıamıRDeninzıtrmeıirFar B erFar sllaenağZivıiSSiyu OlmadığınAkdAmeCfşlçlu OR-nnTLmadğinıc tlud12/21910D>Y34/6568>E2c191992696764/TD>C/0>
EE191992696764/TD>nmanİSımOiMadiğ-HatadığkdAmeCfşlçzıi OkHBObideıc tludy r Bor/SoğüdnAmvaeA pondedçinlğkdAmeCfşlçzıi yçOLlgr Gerek 07/4399D>Y3.HD6071D>E819071261c1514/>4-03/İ Dn4rin ALımıLINDAVİ BIRA03-İ Dn4ENpPAekNITAi( LKOLleİiÇKİ SATMAKDa 4250ua.ıKGiyçSor31. eymleemiğuİ560ua.ıKHKslTNemgTsrlmn Gerek vNemgTsrlmn>
E4c1907/3-12816/TD16-505488in ALıNKDBZrGERTİYEei12-5488ENpPAekNITAi(FEBZr(ULCfşIu OğkdAmeCfşlçzıi OkHBOtıİ rı- tludydığkarymeCtspAtln BeeKTenziNeünrMazorrçlu Oi avemmOeüışluHDaBiaB SHHİualrüştmomspAtln OkHBOtıİ rıeknDarl BotumllİKArıermKBOeüaVer OkHBiemSÖnYlu OlmadığınıiritlnanirFıiriimd Ö ceBoyuncerekmeOlmaişçmm şHİcıymidaivıiSSitayeÖ celn TeçTebiigat12/21910D>Y.HDÇ4160>E4c1907/3-12816/TD16-50186rin ALıNKDBZrGERİTİYEei12-186riENpPAekNITAi(FEBZr(ULCfşIu nleçÇağ OyKiritlnaniylHBngı fatinğnYl,ıiritlnanirFRanievualv saybiinı KfadeKvsı, FuhşOlTiçvik, FuhuşlmadığınıkyeıFmeibmcfzıi 0>C/0>Y.HDÇ4160>E4c1907/3-12816/TD16-5018438n ALıNKDBZrGERİTİYEei12-18438ENpPAekNITAi(FEBZr(ULCfşIu KOŞULCfR1LENpOLUŞTUĞUcıymntıpsamsibmtremurl-ADa3
E4c1907/3-12816/TD16-5018438n ALıNKDBZrGERİTİYEei12-18438ENpPAekNITAi(FEBZr(ULCfşIu NEDENİY1ayKİRAmıdllENpıAHLbkaSİBeliifi-dıCumhurinEATBaşsavcfzığO/Nş rLlgr Gbou Olsmadğinennın Telı Amei Hi,me2. )
E4c1907/3-12816/TD1609/13lerin ALıNKDBZNA KTİYEeiA9-13lerENpPAekNITAi(FEBZr(ULCfşIu NEDENİY1ayıAHLbkaiapkeeHBAr BkAidirllşbıbünyeemiükrKiritlnaneduYtinin Gfl9eri dC>NeeOlluBn tmtdarYd Ku mleSYoklSiglıcıİcıOeüdüalT9KiritlnanirFar B erFar sllaenağZivıiStı>TiçiHdeE>C/0Ain Gerek 07/4399D>Y3.HD6071D>E8191992696764/TD>Y3.HD6071D>E8191992696764/TD> -Sgi ilidadT9KiritlnanirFatölyenı erk Hİönand Kuv u/GeçılözıluaSöTedençGle Ytü>Y.HDÇ4160>E4c1907/3-12816/TD16-0/99lerin ALıNKDBZrGETİYEei10-99leENpPAekNITAi(FEBZr(ULCfşMA-dıTİcıymKHazıtrmeceibmcfıdNeibkedeşbonmskeAcUasi ylSşMerdiOkAmA-l48 ıpSılşCfşzıi Reddi-iSSinSDvArlpartmomspAkiVereTeAyyZekmes5. İrasdi-iSSinSDSöyyıpkuao-ceibmcfıdNelinçiŞliılntloğZlgr>nAlıcıölelşiScabOkHBiVazifee eTeAyyİn TeiAaıelabiAnle eTe-ÖaYıBs5.C)C//TR>12/21910DY3.HD658D>EE191992696764/TD>ıSuYtr İ ğının Teki lv -A>sdeBeldaspAkiVereTeAyyRahati Hkİ SDrn )12/21910D>Y02D3508D>E9. H01/2-290c/TD><5-8241lerin ALıNKDBZrGETİYEeiAYe41leENpPAekNITAi(FEBZr(ULCfşMA-dıTiçiHdeE>C/TR> 5/35795TD>Y7/425>E2c1. H01/2-290c/TD><5-4/691rin ALıNKDBZrGERTİYEeiA4-691rENpPAekNITAi(FEBZr(ULCfşMA-NEDENİr 1ayAKDİlaÖİşH RAPOıAHLbkaieliifi-dıHİhtmadıiYüküsuziKa d gığkdiLIİrhOkH
E2cc1907/3-12816/TD1609/9297in ALıNKDBZNA KTİYEeiA9-9297ENpPAekNITAi(FEBZr(ULCfşMA-NEDENİY1ayıAHLbkaiapKöp TaBZutşzıtr7eonusuyKiritlnaniylrl B )çeOlk İuıSSinsrlmnının TesomşutlluU Ayt7iabılrlu OluşmGİliıpdidaLn1eil9.isafA müzetelSgTsrl hbhertnmad -ıAmvlpSÖnıtlRahati Hkilu Ol anneyrenfiiiritlnanirFar B erFaenağZivıiStııÖ aBOevrafcıymikBöveÖ BeleBo9>C/TR> 5/35795TD>Y7.34255>E2319926962c5/TDşTÇ31-62390rin AiYERKLN HIRRİ BIRAK4-2390rENpPAekNITAi(1 Gpudalu Olğküsükcıydİ eibkelğk aBOrlmSdvspıSevıuğuiVaziud lSşCı/ii l Boeşruhvlinrdonmnea"nAmeCf>ünAtıliVaziud lSk kıbmcıi ıSev>
EE2 71919926966c6/TD<8-1185720in ALıNKDBZNA KlekleVA8-85720ENpPAekNITAi(iÇKİ SATIŞI YAPMAKDa tdtln lnndkeraAlOld -eTütiYd gıTütiYdM1İhkmes5skeAcAlkol>Y7.301>EE2 71919926966c6/TD<8-5/57lerin ALıNKDBZrGE7ŞMANDAVE5NplerMÜNt TAi(iÇKİ SATMAKDa İspirtoğkKŞBspirtou Giçgği-mainhisarıspil9. )e ar B erFİçkispAtYdkHa n i GerekmddinincBbonışoüLi( BTinrHHRuhsati HkrlpğlıFİçkispAtAmeCa n i y ıBOİşyreTeAyyrlpğtCfşlOld eaEnd KudiyeıC/TR> 5/35795TD>Y7/425>E2c17 191998-210c/TD><4-1261lerin ALıNKDBZrGE7TİYE76NA261leerMÜNt TAi(iÇKİ SATMAKDa Ruhsati HkİçkispAtYdkHdşntı u u0zliHat lçinleiKud anarHHatmdıeyaat l7iTesin RMe y ıBOou OlnirFC.SavcfzığO' OlTivdiL.C)E4c1E 1907/3-12816/TD16862375lerin ALıNKDBZrGE1AMilorrtc75eerMÜNt TAi(KREDİr(ULCfşDIRu OnlSM(n TeıBOİblOldrıbc Alİ ennın Tn )ıar B erFKrıpkğZivıiSdini. ) 5/35795TD>ş3/314>E4c1E 1907/3-12816/TD168629611rin ALımıLINDAVE1AMilorrt9611erMÜNt TAi(KREDİr(ULCfşDIRMA-dıirmaüi-maiçıl şHnkadığınıeskontSdrndlmadığının Teu ORmadır Borç> 5/35795TD>Y7.34255>E2c1 201/2-196/TD><7-6/86lerin ALımıLINDAV9 SEBEB6-86lerMÜNt TAi(KREDİr(ULCfşDIRMA-NİTEiıKudiğşHnkadığıOlduğuirmaüAeYuko 5/35795TD>ş3/314>E4c11907/2-21-795/T8498219 – 127in ALıNKDBZrGERİ MUVA98-19-1erENpPAekNITAi(KREDİr(ULCfşDIRMAK5/35795TD>ş3/314>E4c1E 1907/3-12816/TD<7-6/899lerin ALıNKDBZrGE1AMiBEB6-899lENpPAekNITAi(KREDİr(ULCfşIMSM(n Te9.iitlıliNeLNe lnıni HesabıdtmenltaeekDüşülSaSakır OkHBOslTNeDNe lnıni HAii HkYAaıeTdçnyıdaivıiSSışrO> 94/12-795>Y13D2/D>91D>E17 H01/2-290c/TD><5-829660erin ALıNKDBZrGERİYEeiAYe9660ENpPAekNCfşlÇUKURA ARACIN DÜŞeyıpkua hbhrnelid
EEE32907/3-954/TD> kKŞBokmiddelAand KulmeybeninzıtrcıatkdNeealHBOeüdiaB SeAkiaDn Gışı BskeAczıtryKunknteny3
E4E 1907/3-12816/TD16-5010728erin AiVEİGİZLİi1NETİME E10728ENpPAekNCfşleliiLENplerMÜperatifi-dıHUMK'du OlmadığıAaİmzaiyçnlt İraDBDeşöAsayoTeblŞğının atBbonışoüLi( BfcıycaeTsızleneHBOeüa n Ab) 9altıpsamifcıylışrTsızleneHBOeüa n Ab)<çerlnüin Gerek 07/4399D>Y3.HD6071D>E8C907/2-21-795/T8487/9-422rin ALımıLINDAVİ BI8487-9-422ENpPAekNCfşleliiLENpSONUCUNUN BEKLENeyıpkuaÇetçrSazoir mnrr 1aveymii OkHBObidefcıycaeTsız/içıl >16<12132 Dı06/7254>EE95. 201/2-196/TD><8-118221in AiVEİGEREKÇEL5hkleVA8-8221erinLER1CfşleliiYAlCEVAParıymneyeyıpkuaDNe lnıni zıtryKuİokmidEydİ ekuanal
EE191992696764/TD>Y3.HD6071D>E8191992696764/TD>/TR>i9altıpsamiElbA m keAczıtrcıafdsiarı>/TR>i9>16<12132 Dı06/7254>EE901919926966c6/TD<8-5/36rin ALıNKDBZrGER0ŞMANDAVE36erinLER1CfşleİĞERleliiçü Kdm-tnLcLlg arıymneyeyıpkuaBil/A> iluli/ İ TinrHHBrki( BoBıa ıBOeüdİ en inKuv uYalnd Kuv uYvrrümesceSıSnnDarıcıymidaLımOkıev> 5/35795TD>ş3/314>E4c1E5. 201/2-196/TD><814/7289in AiVEİGEREKÇEL5hkleV14-7289erinLER1CfşlHERlBİRleliiçAPOıALEPçü Kdm-tnL1senu AmeCfşlOlLENpZORUNLU O OnlSM(nmKn1usa SeAçet alepozaozakvellozOmuaTR>r aBOeüdnTebll9. TekımOk.C) ilt/AOvşynd cirFarDaidığınınOeüdüaeABtlumlmadığlelşiTsız/kiaB Sakır aBOeüdnTeblHk İuin Gerekının Tespil4i )C/TRı u uHY i uaysi HHkuanal
E819071261c1514/>4-0-62-51rin ALımıLINDAVİ BIRA6NA2-51erinLER1CfşlKAMUieliifi-tnLŞİKA AüşEKSİKLıKuvBrtGİDıymneyıpkuaSrzDntşünnu Olk İu0zliHat lHBOeüdiaBBaşv Gepıcİbliılipil9. )
E9121907/3-12816/TD<7-6/6178erin AiVEİGİZLİi2AMiBEB6-6178erinLER1CfşlTAKİPLE İLGİLİ UYUŞMAdaluLlOld YSnDğliadSnDğışMercii-iiritlnanirFİcıcıuğu HBOeıc tludY01.>1649D>h 2007/2-1391c5/TD012/7217erin AÇAİANLAŞILKDeEIST2-7217erinLER1CıNtifi-ütesinrtKREDİrHEBASABlLE AÇTIRMAK-dıHC//TR>12/21910DY3.HD658D>EE151907/3-943c5/TD>6-3/2411lerin ALıNKDBZrGE5 BIRAK3-2411lerinLER1CıNtifi-ütesinrtKREDİNğrİEndfşlOlLE SAĞLAMA-dSahte lnndkOİblOld0>
EE901907/3-12816/TD<781/444erin ALıNKDBZrGE10AMiBE81-444eerinLER1CıNtIŞleliiDfÜperafşlBİLİRKİŞİ RAPORUNUN BAĞLA BTebO OnYOkHBO16<12132 Dı06/7254>EE901919926966c6/TD<81Ç718381rin ALıNKDBZrGER0ŞMANDK EL8381erinLER1CıNtIŞleliiDfşlOld -ve AüELcLlg arıyMEKld en SeAkiaB SakıBOeüdnAmeCkmAmaceHBOen GereuşçrtınnÖrgütDğÜyenı ğr OkHBObicmmeylışrTsızDTemadığının Te5271 S.K.bcanl22071meCfşlçlu OR-ntı>C/TR> 5/35795TD>Y7.301>EE2 1491992696764/TD>İhtiymcfUı Rivedğinenl - Borçluın Teğının FiSengÖ ivıiStııÖ aBB) 9altıpsa 5/35795TD>Y7.301>EE2 1491992696764/TD> kr Borç-Szıtrmesiü ABanknteniOlrtınnzıtrcınirFartğzıizıtrGiyçnlt İgi ilidaeAyyİ
EE2 19907/3-12816/TD16-501625lerin ALımıLINDA4NETİME E1625lerinLER1CıNtIŞlSAYSCfşlelii OlğVeylllışrA>ünUasiiçeünou OllzıtrcısnbYukuksiarMaımOidelAand n Tespil1i )hktifüHEeÇeOLlgğ 07/4399D>Y3.HD6071D>E8 1907/3-12816/TD1680/43erin ALIKAİLKroneİ1AMilor0-43ererinLER1CıNtIŞlSAYSCfşlelii Ollmeypının il9. neviddelAand Kn Z şonaşincBıSnnDarıcıymidpşüdnAmefcıyctenyTeblŞsızhtSŞucçuAS
EE95. 201/2-196/TD><8-976539in AiVEİGEREKÇEL5hkleV09t653lerinLER1CıNtIŞlSAYSCfşlelii Oİş9.iitlıliNeıc )
 • 5/35795TD>.HDÇ3791D>
 • E8 1907/3-12816/TD16850108erin ALıNKDBZrGERİ1AMilor E10855erinLER1CıNtIŞlSAYSCfşleliiDfÜperafşlKUSUR RAPORUcıymntıpsamıeSAr a
  EE8 1907/3-9-1514/>-9721-4lerin ALımıLINDAVrinrtN09t21-4leerinLER1CıNtIŞlSAYSCfşleliiDfÜıALEPçEDİBbonMANEVİÜıAZMİNATlMİKTfR1Da İs BğeSİOLlgğu İraSlğuİnfşzıÖ aBBAr atlmalOAmeCfşlraafcıycaeTsızhtki Faduğuİs BğranİSımeditreddininİş9iaıİ en SeAki Ölini OkHBObideıcbhrneli>16<12132 Dı06/7254>EE901907/3-12816/TD OvşEnOkdönelmeeOlrtınAii HkD>C/TR> 5/35795TD>ş3/314>E4c19107/2-21316/TD16-8239ARLe0in ALıNKDBZrGERİ1AMiloK3-2RLe0erinLER1CıNtIŞlSAYSCfşleliiDfKİlıALEPLE BAĞLI KACratiOnlSM(nğVeylllışrA>ünıHtESızBoapmasızhtki ineypaİeSAr BoKSev>ünıHızhtki ineybıl ğşmn>16<12132 Dı06/7254>EE901907/3-12816/TD Ovşa n AI Kusur RapoY7.587D>E9.291992696764/TD>12/21910D>Y34/6568>E2c991992696764/TD>
  E2c8 1907/3-9-1514/>-2/8-Tlerin ALıNKDBZrGrinrtN02-8-TlerinLER1CıNtIŞlSAYSCıNKDBZr(inenmeTmcBbonelii OlaGüneBnl. )TeAyyrnmeTmcBbonışemEngelA>
  EE95. 201/2-196/TD>ıar GİaBHBOsŞsızhtSEski OlmadığıAlulllnlskeAcMeydıy>Y33.15905D>E2.907/3-12816/TD16862356lerin ALıNKDBZrG8AMilorrt356lerMÜNt CıNtIŞlSAYSCıNKDBZr(inenmeTmcBboneliiDfşlSONRA ER1Cfşl2.nelii Olleny3üşürücüBıSnnekiİlonglma)12/21910D>Y01.>1649D>h 2007/2-1391c5/TD019740erin ALıNLMAEYLEMR1İ BIRA9-40ererMÜNt LŞ Ak eeliiçü Kdm-tnL1senu AmeCfşlOliapkeeHemdyısab- srOLyanYeSyçntremureaşkapkeeHemdyenidl9. nın AS
  E482007/2-138c6/TD>5-1546426rin ALıNKDBZrGERİ BIRATü15426erMÜNt LŞ Ak eeliiçü Kdm-tnL1senu AmeCfşlOliapen SeAkiaB SakışHnkayeıFmeCrıpkğZ hbcTlektineötüyeÖ ivıiStııÖ aB OkHBObiczıtr7iluli/ İlerTürkiOlmainİnt mnrr Sevi eymleemDTemadığının Tecnİel-NDbılerBA-tÖnadaükrGınLirenfi)neeAkiaTürkiFiSenrr ORmlkut7irmaaıelamçn
  E2c162007/2-138c6/TD>5-157606rin Ai ENETKızVa6İ BIRATü7606erMÜNt LŞ SB1AŞKACAlelii O OnlSM(n GerekmÖldürSan GerekmÖldürSaudyliçebbüs7toOıieıFmeniğerdAraçtlhlsiü ABammeylışrTsızDOAmeCun
  E2.907/3-12816/TD1623923RA9erin ALıNKDBZrG8AMilo1TÇ13RA9erMÜNt LŞ SB1İR İSTİHKebçDliifi-ENpş rı MaoDa u ondkde )T kr Borç-Snrnİ e dşyMirasçrnSdsiiıcıymımeCfşlfOldönelmedanyMirasçrnSdsibmtremur>e ukr ihkeny3
  E4c1E. 201/2-297c9/TD>56/114erin ALıNKDBZrGE1 BIRAKILA14eerinLER1Cı SB1İR KAMUieliifipş rı MaMaoDa uBA-tÖnadaükr)neeevi eymleıRDeninİnt mnrr ineybDrılu Oen SeAkiaB SakıÖldürSaudyliçebbüs7toOıBObicmmeylışrp1İhbd
  E3 1907/3-12816/TD<7-3924422rin ALımıLINDAV1AMiBEBTÇ14422ENpPAekNCe SB1ıtlanaSeliiDfÜKİŞİNğrİü Kdm-ENpSAPTleVER1LE İSTyeyıpkuaAstlOBorçl ) 07/4399D>Y3.HD6071D>E819071261c1514/>4-6-64-567rin ALımıLINDAVİ BIRAKIL4-567ENpPAekNCe SB1ıtlanaSKAMUieliifi-IN DÜŞeyıpkİMKiLE Ol0zliHat KaçlerBaşae ı Projeemiel BorçlraniğınrnİeüdüaifOlrOLdaHtSünrsiemSÖbic GerekmeBütiYdiYükünSdsHBOeOivedğinenlkçluın Te5aBılb ılmeyelıenerbeetmeuğmd Ö ceBBGındI hbheİmde KA m1Oevrafcıymiınrnİi3>neÖzelAkğının angbLe eTD>C/TR> 5/35795TD>ş3/314>E4c1E.907/3-12816/TD1686214e53in AiVEİGEREKÇELAMilorrt14e53ENpPAekNCe SBelii Ol sızdığılesNüzBo1Dğının TışaTeblŞn Gışıniidefci. ) 5/35795TD>ş3/314>E4c13 yitSüŞeNAGERİ 3597/3999rin ALıNKDBZNA Klek3597-3999ENpPAekNCe SBelii ü Kdm-tnLcLlg arıymneyıpkZORUNLULUĞUcıyleÖhsıaGeOlb m.9621i>16<12132 Dı06/7254>EE901907/3-12816/TD )id
  E8 1907/3-954/TD>ş3/314>E4c1E. 201/2-297c9/T3591/İ BIrin ALıNKDBZrGE1 BI3591Rİ BIENpPAekNCe SBVE ER1CfCebçDliiLlOld 3713 SSölelnNeeOlbAbnıtle eTö e 5/35795TD>Y7/425>E2c17 191998-210c/TD<7-394922rin ALımıLINDAV7cMiBEBTÇ4922ENpPAekalu GREVŞEDE ş rı Ma-dıCGerevidDls peiniedditinıidaLn1/DTR>udiyeılvCGerycıölelşifcıycaeTsızleneOLeüdnnrnİ e ükr)Olk İigort 6>
  E931919926966c6/TD<81Ç7199lerin ALıNKDBZrGE3ŞMANDK EL99leENpPAekMa-dı6831 S.K.'iylHBştmoms ığişyki ylSZLızBo AğaçtğnmdaeAyytoOıasTannlues5.C) nın dmlmadığV/C>a n i GereTıbc Ail9.iAeddinreddin07/4399D>Y3.HD6071D>E83 201/2-290c/TD><610/366erin ALıNKDBZNA KlekleV0-366eENpPAekMa-dıDev1ünYl-l48leÖhsıÖrtüsününenl - BoTR OlmadığınlinçieYukoy/naşae ezelameE>sDrn Sd d n iıl ıcıymıiSSışrkuanal
  E83 201/2-290c/TD><612-1T273rin ALıNKDBZrGE3ŞMANDK E1T273ENpPAekMa-dıleÖhsıaGeOlb' OleCfşlçzıi -v uYalnd KuvKeşiflHBştmouHDaratrıFotoğ ğçı ymiınrnİtn ieddin07/4399D>Y3.HD6071D>E83 201/2-290c/TD><603948erin ALALANVEİYgA3ŞMAND03-4le4ENpPAekMa-dıleÖhsıÖrtüsününemgTsrlmn GeTıbc Ail9.iAeddinrlu Od n iıl AV Gelefşşgal miıliŞahseçse.iAeddinOlk İigort 6>
  E931919926966c6/TD<80457600in ALALANVEİYgA3ŞMAND04ü7600ENpPAekMa-dıeYukoyüdnAİ SuYayefşşgal ilu OlGdeNeHliısduğşşgal toOıBObicp1İhbd
  E3 201/2-290c/TD><6-117800in ALALANVEİYgA3ŞMAND06-7800ENpPAekMa-dleÖhsıDMe yÖrtüsününeTahİipSı tdalu OAVmarLmads Ol ğaçtDikn dmlmadıleÖhsıDMe yÖrtüsününeOLeüdnrıbc teemgTsrlmni/ İ BSı tdipSı tdaerekme2. iiAnll- Bö T 9altıps07/4399D>Y3.HD6071D>E83 201/2-290c/TD><60396196in ALALANVEİYgA3ŞMAND03-6196ENpPAekMa-aMaCSM(n SY33.15905D>E3 201/2-290c/TD><6-21822rin ALALANVEİYgA3ŞMAND02-8224ENpPAekMa-aMakal AĞAÇ ÖZEMEKld en SKOliÇeOLlgğnrafcıknSl9renfiinüdnAmeCfşlmadığınınleÖhsıMüh Bels GdıeyAğaünSdsii S12/21910D>Y02D3508D>E931919926966c6/TD<80457851rin ALımıLINDAV3ŞMAND04ü7851erinLERMnLcLSTI-dıleÖhsObicmğaçtğnmdaadıleÖhsıB 9lT9KST >12/21910D>Y34/6568>E2c3 201/2-290c/TD><60399752in ALALANVEİYgA3ŞMAND03-9752erinLERMnLSUÇU Ol10-92aBılzıi Eski AVmarnı 9 OkHBObideİşgal FdyenıiSSitdşntııasyçOLlgTR> 5/35795TD>ş3/314>E4c131919926966c6/TD<80455316rin ALımıLINDAV3ŞMAND04ü5316erinLERMnLSUÇU OlmmeylışrTeblŞsız)E4c131919926966c6/TD<804513433rin ALımıLINDAV3ŞMAND04ü13433erinLERMnLSUÇU Olmğaçtğnmdaaa n iıliNeAVmr7dşntııasTannlues5C/TR>Z nın )12/21910D>Y34/6568>E2c31919926966c6/TD<8045750in ALALANVEİYgA3ŞMAND04ü750erinLERMnLSUÇU OlBitk yÖrtüsününeiluli/ İ YAaıeİOLlgğu ğaçlld - BokoiKudmüzetelde Tespil1i )12/21910D>Y34/6568>E2c32007/2-1391c5/TD01973659in ALALANVEİYgA3ŞMAND09-3659erinLERMnLSUÇU OlleÖhsıÖrtüsüaBOTsrlmn OlmgTsrlmn GerekçinlT sbA>Sı tdalu OBuşaliÇeOLlgğnMAigoriKudiyeısSnrr Sn ıKOlia n iıliNeİşgal rr ORyenıiSSitmıeAVmr7dşntıı mpiyçOLlgrC/TRınek tdarYA>
  EE31919926966c6/TD<804517078rin ALımıLINDAV3ŞMAND04ü17078erinLERMnLSUÇU OlSn ıKOlia n iıliNe6831 S.YadıAb109. eymleemhOevrafcıymiKaİ 9lT9İelBoOıasd eaEnd Krıbc iğ-ebıbcığınde Z şonaşincnaldğra 9 OkHBObideEmveSeÖiıliıbmielıaleemnDğ( BoBıa ıBOeüsiA>
  EE31919926966c6/TD<804510742rin ALımıLINDAV3ŞMAND04ü10742erinLERMnLTARİHudiğİşgal rr ORyenıiSSit-eeAkia3i )Y33.15905D>E3 201/2-290c/TD><6-2/6491in ALALANVEİYgA3ŞMAND02-6491erinLERMnLTARİHuNğrİBELİRLENeyıpkuaRapo 5/35795TD>ş3/314>E4c13 yitSüŞeNAGERİ 3590/316rin ALımıLINDAV3ŞMA3590-316erinLERMnLTUTANAĞm-tnşlSONRA EKİMğrİİKİNCİidaLTuBVE MÜSTAKİLLSUÇpOLUŞTURVER12/21910D>Y02D3508D>E931919926966c6/TD<804576erin ALALANVEİYgA3ŞMAND04ü76e4ENpPAekMa-VE İŞGAL OlleÖhsı1 td n iıl TahsiSği AVmarvdeİşgal nın il9Yudmüzet/AüzölçümüOAVmarTıbc ıRDeneeemnrnınC)T >
  EE31919926966c6/TD<80458266rin ALımıLINDAV3ŞMAND04ü8266ENpPAekMa-VE İŞGAL OlRapo
  EE31919926966c6/TD<80456577rin ALımıLINDAV3ŞMAND04ü6577ENpPAekMa-YAPMA-dıleÖhsObic-ieonusuıymiUzÖhsı3elişimin OeÖhsıMüh BelsıRDenMıbcfmadığınğşüdnAmeKeşiflHBştmouHDaToprAkZeYuısnbMeyeeal 9altı0>
  EE31919926966c6/TD<804521426rin ALıNKDBZrGE3ŞMAND04ü21426ENpPAekMa-YAPMAK OlmğaçnSdsiiBu imaçBOenS 9altı0>
  EE31919926966c6/TD<80455705rin ALımıLINDAV3ŞMAND04ü5705ENpPAekMa-YAPMAK Ol OlmadığınAğaünSdsii SuşaliÇeOLlgğiinüdnAmeCfşİmzmcf TİcıymKHObicEcıAznTebrs yAmzırreOlrYŞa r. )lu OlmadığınıonusuıymiUzÖhsıOlmadaşkapleÖhsıMüh Bels BZ 9altılma12/21910D>Y33.15905D>E3 201/2-290c/TD><6-1114195in ALALANVEİYgA3ŞMAND06-14195ENpPAekMaDnLSUÇUşlSÜBUTU OlBAkia3i )Y34/6568>E2c3 201/2-290c/TD><60395409in ALALANVEİYgA3ŞMAND03-5409ENpPAekMaDnrİü SILne BN EMVAL OlAVma u u'
  E9E 1907/3-12816/TD1683/4620in ALıNKDBZNA KE1AMilor3-4620ENpPAeDM(n GrışnfşığacMeydıyKudia nın
  E9E79907/3-12816/TD16-506345erin ALıNKDBZrGERİYEei12-6345ENpPAeDMDEĞİŞİKLıKulıALEBpkuNüfusylHBnlışrp1ymeditrnafdsiSŞucçuASAS unüYBObvspıekadminle veı sld rkuanai/ İ e BuAHvlnüır OkHBOeükSulhBluaiaalHBOeüdnArO>C/TR> 5/35795TD>ş3/314>E4c1E81907/3-12816/TD<7-6/2181rin ALıNKDBZrGER8AMiBEB6-2181ENpPAeDMDEĞİŞTİymneyıpkİSİMMDEĞİŞTİymneyıpk( ÇiftaaüathsObşşıkA4/12-795>Y13D2/D>91D>E181907/3-160/TTD01-87/321lerin ALıNKDBZrGE8h BIRA7-321lENpPAeDMDEĞİŞTİyMaiapKadıeAyylopeuşHİcıymidlmnelerek ldıleYTİkTmarTıeybıliiiicFıır OkHBiemüYBObieOlmadığıAntenyTeblKezifcıyc
  E2c1891992696764/TD>ASC//TR>12/21910DY3.HD658D>EE1891992696764/TD>
  EEE891992696764/TD>nukDAstluduluaiaalHBOeüdnAGerekSnDğliaunüYBObieKeeOlluB.iAeddinOİ eizelAYSnDğTpurko/T3>C/TRı u uRe'seçlNazarhSa n Asıör>12/21910D>Y02D3508D>E9121907/3-12816/TD16862509in ALALANVEİYgAE2NAMlKT1-509ENpPAeDMVE SOYAD YAZI BTebçAT1CfşlİMZAbidKuçe m12/21910D>Y34/6568>E2cE891992696764/TD>kmDaiAnteny"SoutYaln" Soyadılen 2525 S.K.bcanl3nrr SoyadıAaızamnada16<12132 Dı06/7254>EE981907/3-160/TTD01-87/ll231erin ALıNKDBZrGE8h BIRA7-ll231ENpPAeDMVE SOYADIMDEĞİŞİKLıKulDliiLlODa uC. SavcfnlskeAcNüfusıcİbışültkyacMema rnrçlrazırreOlrY 9lT9Knlzz İ Odlmadklddoeşrua ıBOeüsiAnAmeCfşlYBObieNüfusıinmiılil/Aımeığınltn
  E9E8 H01/2-290c/TD><5-4/10207erin ALıNKDBZrGE8h BIRAKIL0N07ENpPAeDMVE SOYADIMDEĞİŞİKLıKulDliiLlODa uCumhurinEATSavcfnlskeAcNüfusıcİbışülvkyacMema rnrçleOlrY 9lT9Knlzz İ OdlmadklÖdoeşrua ıBOeüsieAyyZAmeCfş/4>C/TR> 5/35795TD>Y7.301>EE2 1891992696764/TD>kmDaiSyçnakıBoyadıl/ŞucçuAS
  E2c1891992696764/TD>OldaYı>12/21910D>Y34/6568>E2cE891992696764/TD>C/TR>- 5490 S.K.bcanl36'du OlmadığıAstluduluaiaalHBOeüdnAGdeefcıycte( BTnİel-ün o BoekçrSsSn>
  EEE891992696764/TD>C/TR/5490 S.K.bcan36ArOlz İcleAstluduluaiaalHBOeüdnAGdee>ecıps07/4399D>Y3.HD6071D>E8E891992696764/TD>C/TR> 5/35795TD>ş3/314>E4c1E81907/3-12816/TD<7-6/8139in AiVEİGEREKÇEL8hklBEB6-8139ENpPAeDMVE SOYADIMDÜZELTMEçDliiLlODa uinmiıeığınltmNeDNe lSSinsaekSnDğliaMpttI ğ 5/35795TD>Y7.301>EE2 1491992696764/TD>nukDAlKeşideABtlumlmadığks kHal HY i u OkHBOt4>C/TR> 5/35795TD>Y7.301>EE2 71919926966c6/TD1988/8655rin ALımıLINDAV7cMiBE88-8655ENpPAeDMVE SOYADIMTAŞIMAYIP SADECElİMZAb1ıtlanaSÇEKld ><çerlnüinC/TR> 5/35795TD>Y7.301>EE2 891992696764/TD>AS
  E2c8 1907/3-9-1514/>-3927-2405rin ALımıLINDAVrinrtN1TÇ17-2405ENpPAeDMVE SOYADINMDÜZELTmneyıpkeliifi-dınrnİ e dşyudiyeılvlT9KSY33.15905D>E121907/3-12816/TD1689/18803in ALALANVEİYgAE2NAMlKT9-18803ENpPAeDMVE SOYADINMYAZI I O OnlSM(nin iptekHfşlrak kVadeyiA ebeceBonomKHObki AyctenyMuaccelArişHnTLmadğinıckipnnonusuyHBştmo
  E4821992696764/TD>C/TRı u ulmadığınınzıtrcıatkdNeenAcTapuakışHbanid nrr SoyadıAığınltn
  E181907/3-160/TTD01-87/7881erin ALıNKDBZrGE8h BIRA7-7881ENpPAeDMVE SOYADININMHUKUKİ STATÜSÜiapKadı HeniOl OkHBleaSöDlygAeuHDa dılen ŞucçuAS
  E9E8 H01/2-290c/TD><5-4/10712erin ALıNKDBZrGE8h BIRAKIL0712ENpPAeDMYAleA SOYADIMDEĞİŞTİymneyıpkıALEBpkulrakirazoaİ g nn 9altılma12/21910D>Y33.15905D>E3 201/2-290c/TD>BEB5010594rin ALımıLINDAV3ŞMA359 E10594ENpPAeDA ÇAYIMVE KEKİK OTU TOPLAYIP NAKLETMEKld leÖhsı1 tBuAHvnlemin pkuanala ıBOeüsiAnAmeCfşlYBOb>12/21910DY3.HD658D>EEE891992696764/TD> z El AtSiuaysi Hbideıcbhrnelid
  E8.291992696764/TD> 5/35795TD>ş3/314>E4c15 201/2-290c/TD>BE78/2182erin ALıNKDBZrG5ŞMA3578-2182ENpPAeDABI UM-ve AMVE NİZAMI A 1ayALEYHŞEDE CÜRÜMçÇa OlReşitüin Gyan MağdureyiAZoş3/314>E4c15 201/2-290c/TD>BE76/2731erin ALıNKDBZrG5ŞMA3576-2731ENpPAeDABI UM-ve AMVE NİZAMI A 1ayALEYHŞEDE CÜRÜMçÇa Ol0zliHat KarıeıleYızBoazoaTBmiiiE>umlmaErkimıRDıeTdçn ennın Tn m - ı>/lyeSıteAsen 5/35795TD>ş3/314>E4c1E. 201/2-297c9/T3581/11rin ALımıLINDAVEcMiBE81-11ENpPAeDAK ÖLDÜRMaiapmğaçtğnmdaaYüzü Teu Çıect KavgaakıÖldürün Tizn GfOenSmiklnın TeıOrlmSdvspıStlai yçOL12/21910D>Y02D3508D>E98 1907/3-9-1514/>-1/4-41rin ALIKAİLKron7rinrtN11-4-41rENpPAeDALET BAKiLE-ENpşEYiLE Ollişimin icFıkçekıyyİn TeiAaOkHBObide. neviddelAand rTıeybı/LNe lnbAd21
  EE4 201/2-290c/TD><611/1635rin ALımıLINDAV4cYEei11-2635ENpPAeDALET BAKiLE-ENpİZNİ-dıDev1 il TışaAş/TR)dşntıı ldlnSeAkKadı HenB SakıBş rLlgr GbkiİloKoşiSSabeSAr BoinC/TR> 5/35795TD>Y7.301>EE2 91919926966c6/TD<8-112RA9erin ALıNKDBZrG9ekleVA8-2009ENpPAeDALET BAKiLE-ENpİZNİNE BAĞLI SORUŞTURVE-dıDev1dşnt HenB SakıBş rLlgr GbHBştm 9Ad21 5/35795TD>Y7.301>EE2 C907/2-21-795/T8476/4-340rin ALımıLINDAVİ BI8476-4-340ENpPAeDALET BAKiLE-ENpYAZI I EMİ arıyMEıpk(ıır OkHBOeükHY i uKukuksiarölelşiDireNdaükrBunın 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8476/4-509in ALALANVEİYgAİ BI8476-4-509ENpPAeDALET BAKiLE-ENpYAZI I EMİ aYOtlanB1AŞVURVER1diğp1eOl )>-eSeÖikHBOkğCiımOipil9. )
  E93. 201/2-196/TD><8-11892lerin ALımıLINDAV3hkleVA8-892leENpPAeDALET BAKiLmaBObALEYHŞEE ER1Cfşleliia uBcıcıvdeİflasaTürkSsSn>uAHvlnereTeAyyKusurlSSinsa/Ai )ABamnbhrneliTecnİel-NDd21
  EEE 201/2-290c/TD><6-2/3120in ALıNKDBZNA KEŞMAND02-3120ENpPAeDALET BAKiLmaBObİŞçÇMuNğrİİPıALpk(CGerevideddieyeAidirlladaşkanzığO' cuB.iAeddinnlt İrlmlününeilukıCGerevinAmeClmn GeTieCfiTe Borçl>Ol
  EE2 91919926966c6/TD<812/4775erin ALıNKDBZrG9ekleV12-4775ENpPAeDALET BAKiLmaBObİZNİ-dıDev1 il TışaAş/TR)-9İelBoOtaNeLomdyırKovrLlgr GbHBştm nu OAd21Y3.HD6071D>E89 201/2-290c/TD><6-218511rin ALımıLINDAV9ŞMAND02-8511ENpPAeDALET BAKiLmaBObİZNİ-dı İrlmlününeTebll-ADaİnfazcKfOlrOLdaneniğeraSDr a0lıe- ŞikanEATiyçnlt İBuAHvnlemin pkuanala ıBOeüsiA07/4399D>Y3.HD6071D>E89 201/2-290c/TD>BE78/1069erin ALıNKDBZrG9ekl3578-1069ENpPAeDALET BAKiLmaBObİZNİ-dıen SeAkiaB Sakıin ibatbHBştm 9içıl şHkanzıklıln5ıa ıBOeüsiA> 5/35795TD>ş3/314>E4c1491992696764/TD>C/TR>- -İBnrıZ şonaşincBŞBorldita n i Gee/R/riçiHdeE>umlmaieTŞmüdnOvşl-ADaZ şonaşincnTAbnıtle eAsıör>12/21910D>Y02D3508D>E91391992696764/TD><çerlnüinC/TR>-eizelAYSdi i G9DepomKHsiarİOLlgğu lerinrUyOL 9altı0>
  EE21907/3-12816/TD<7-154664erin ALıNKDBZrG2İYE<7-1-4664ENpPAeDALET BAKiLmaBObTEKLİFİ-dıeYeı BTeclekmadıeNdaknleTesKSueTö e 5/35795TD>Y7/425>E2c11391992696764/TD>T kle9.iAeddinredklM yldçn enneı ehditreddin07/4399D>Y3.HD6071D>E87 201/2-290c/TD><6-118258rin ALıNKDBZrGE7TİYE766-8258ENpPAeDALET BAKiLmaBO'anB1AĞLI ü KİuBVE SAVCILlOld uıkimlvkTSavcfnSdsii adıeeltlhlsiüfiTeMerkezeSAr BovAcıltilıeidirllşüdnepozki uıkimlvkTSavcfnSdsii adıeeltlhlsiüfiHenB SakıBş rLlgr Gbvd KovrLlgr GdığıAnkdçndeumhurinEATdaşsavcfnlsvea ğıbll-ADalHBOeüdnAGe aitüinC/TR> 5/35795TD>Y7.301>EE2 41907/3-12816/TD<7-8/9027in ALıNKDBZrGER4İYE<7-8-9027ENpPAeDALET BAKiLmaBOanBHUSUMETuNaYÖNELTmnEeyeyıpkuauıkimmüzet/-İmİLTmış kOl/FiSelnın Teu omdyırmnbhrnelid
  E819071261c1514/>4-09/7-469rin ALımıLINDAVİ BIRA69-7-469ENpPAeDALET BAKiLmaBOanBİHBARDAb1ıtlaCfşlOliapYıscıuukuksiarHY i uBaşv GesuAaOkHBObiderüştmomskmadıemeHdyçntremurğd21OlyılvlT9 SeAkitanDğliaıiSSabicdaşkakit-İmİLTmış kOlzıiüdnl>dto aükrBudeddaİmzal-daBBaşv GeymiOlmaderekmes5spAr a )luBakımRı u uHlmaderekmeiMadi0>
  EE4 907/3-12816/TD<786/5464erin ALıNKDBZrG4İYE<786-5464ENpPAeDALET BAKiLmaBOanBKARŞI ER1CfşlTAZMİNATleliifi-dıÖn Tizn İrlmlüaun )vıeİOLlgğuigoddaAHBluaialdönmnelr KirSakır OkHBObideİnarHHaYeı )uAHvlnüun ) 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8471/3lerin ALımıLINDAVİ BI8471-3leENpPAeDALET BAKiLmaBONCAmeTmcBbonKOVUŞTURVE-İZNİ-dıDıtrııSnnDand OıesabaOBorçl )6> 5/35795TD>ş3/314>E4c1İB907/2-21-795/T8477/3in ALALANVEİYgAib BI8477-3ENpPAeDALET BAKiLmaBONCAmeTmcBbonYAZI I EMİ a( ErtdıemeHİ g mıRDenHenB SakıD>umlhbYuakıD>umsuzapkuanalOevrayhsıOlma İrlmta ıBOeüdüsiA07/4399D>Y3.HD6071D>E89 201/2-290c/TD>BE94/5877rin ALımıLINDAV9ekl3594-5877ENpPAeDALET BAKiLmaBONtnşlİZğrİEeratifi-dıBkmestlhlsiüfnlO p1İhbd
  E89 201/2-290c/TD>BE83/794rin ALımıLINDAV9ekl3583-794ENpPAeDALET BAKiLmaBONtnşlTAKİP-İZNİ-Eeratifi-dıeumhurbaşkanzığOnGeTiei Hi>dşnt OkHBObide 5/35795TD>Y7.301>EE2 19907/3-12816/TD16-1/5970erin ALımıLINDA4NETİME1-5970ENpPAeDALET BAKiLmaBONtnşlTAZMİNATlİSTyeudiğİsmarYApivıiSaAkKadı HenB SakıelamçnlttSünrsinEATpkuanaincıİnfaz 9içıl Yieila ouHDaraki HkYAaıe27yGünarapi g 1aveu sızc adığstluduluaiaalHBOeüdnAGere>uAHvlnüunC/TR/ ğıbll-ADalHBOeüdnAGmur>e )hktifüH12/21910D>Y33.15905D>EC907/2-21-795/T8476/246in ALALANVEİYgAİ BI8476-246ENpPAeDALET BAKiLmaBONENplÖREVLİlOld bMEYİİBELİRLEME YETKİıpk(ıı ı OvşlirTeu ORduğuBuAHvlnüır OkHBleOlrY 912/21910D>Y33.15905D>EC907/2-21-795/T8476/2-320rin ALımıLINDAVİ BI8476-2-320ENpPAeDALET BAKiLmaBONENplÖREVLİlOld bMEYİİTESBİTpkuaunYl-l4apmSiğerdır OkHBnMAigoruAHvnlemin pkuanala ımAcMecburinEAin07/4399D>Y3.HD6071D>E89 201/2-290c/TD><6-9/6883rin ALımıLINDAV9ŞMAND09-6883ENpPAeDALET BAKiLmaBO'aENpİZNİ-dıTürklM l1-rKovrLlgr GbHBştm nu OAd21Şahseçseo Boekçaeddin07/4399D>Y3.HD6071D>E89 201/2-290c/TD><6-3/887rin ALımıLINDAV9ŞMAND03-887ENpPAeDALET BAKiLmaBONENpİZNİNE BAĞLI SUÇLlOld uİrlmzyif>dşnt 07/4399D>Y3.HD6071D>E89 201/2-290c/TD><6-3/2577rin ALımıLINDAV9ŞMAND03-2577ENpPAeDALET BAKiLmaBONENpİZNİYLElTAKİP-EDİBbCEKLSUÇp(ueumhurinEAiıil TışaTr OlmakKŞı>zyif>0>
  E4c15 201/2-290c/TD>BE9621922rin ALımıLINDAV5 BI3591R1922ENpPAeDALET BAKiLmaBONENpıALEBpkş rı MatnşlYARGILAMA-YAPIL SıSrzDnltESızBoDAlKenya'Ovşl-ADıiSdiniylışrpadı - YurtiŞBorltiUyOLlgrAki İhraçt0>
  E4c17 201/2-290c/TD><6-2180429in AiVEİGEREKÇE7ŞMAND02-80429ENpPAeDALET BAKiLmaBONENpıEKLİFİ-dıOLeüdnnrnİ e uigodhtinOkdlHBOeüdnArO>ouHDaBuAHvleBeleBçaeddinerğd21Y3.HD6071D>E819071261c1514/>4-62/6-58rin ALımıLINDAVİ BIRAK2-6-58ENpPAeDALET DAĞI IMm-tnLİSTİKlg ENpSAĞLANşlOliapen SelmadklÖzelAYSnDğnrafğıbll-ADalHBOeüdnAGigoruAHvdönmnelr Kirentlhlsiü ABaBerae epkuanala ıBOdmlmadıruAHvdönmnelr KirOlyılvYağ Gbvd Kadığmn İrrinEAi deNehvksçseeım/C>Y3.HD6071D>E8.29201/2-290c/TD><611/18556rin Ai ENETKızVa2cYEei11-28556ENpPAeDALET ü KdANe AüMVE NASAFAüMKURALCfR1LA UYGUN Bİ aCEZAYnL1seMEDİBeyıpkütesiTıKuldıAsgaDenHeddikHBOkğiyçnltd/TD>melrl-ADa tdar nın iC/0ATeşdid G9DeE4c12091992696764/TD> nağınC/0AbonışoüLi( B12/21910D>Y34/6568>E2c991992696764/TD>dığlğuycte( /LNe Islah nın dmlmaTinrHHIslah H leneOLrçaıonusuıymi SeAkitanDğliaunY3.HD6071D>E819071261c1514/>4-03/4-318rin ALımıLINDAVİ BIRAr3-4-318ENpPAeDALET MÜFAüTİŞİ RAPORUkuauıkimigoruAHv rkuvs/ )dıBAz 9ou Ollmadklİnfazaua ıBOeüsiedaBBazılmadkıiceYeı BTe'ğuBund ıBOeüsiedaBBazılmadkıic - ı>bmiği ıSnnlnın TeıBecikHBnMAüun )-ğınC/0çelR>KukuklmadklAazleKukuklmadklAazleY3.HD6071D>E819071261c1514/>4-09/4.MDE108rin ALımıLINDAVİ BIRA69-KIL08ENpPAeDALET SİSTyeuNDEKİmYETERSİZLİKa uC. SavcfnlkıyyİnmTeiAŞsıR-ntşldtBuAHvieeötüyeÖ ivıiSerekaBA-tÖsı/HSYK'ğinlSavcfnSdsiiBılzıi İşıymnünün1000rnınC)Y3.HD6071D>E8.29201/2-290c/TD><613/83e0in ALıNKDBZrGERa2cYEei13-8360ENpPAeDALET VE ü KdANe AüE UYGUN CEZAİBELİRLENeyıpkua0zliHat l Hkaysi HbidenÖ ivıiSerekaibmcfnauıkimiy-eTamyKusurlş/4>C/TR/BoOıasDğınnİ eTeçBmilKusuruNehvğeCfşBObvsp GerekmeAltelseluı ymiDikkateSa n ouHDal-ADa.iAeddinreddin07/4399D>Y3.HD6071D>E8.29201/2-290c/TD><614/841lerin ALımıLINDAV2cYEei14-841lENpPAeDALET VE ü KdANe AüE UYGUN CEZAİBELİRLENeyıpkuaTakseddiıuuku)C/TR/BorçlredacMeydıy>C/TRı u uEn ÜstnHeddılvCGera tdar nın i )hktifüH12/21910D>Y33.15905D>E79201/2-290c/TD><613/5127in ALıNKDBZrGER7cYEei13-5127ENpPAeDALET VE üUKUK GÜVENLıKuldıHİmİLTmış kOl/ŞulılnMAigoŞulılipi.C) nın i )hktifüHTnİel-ün ğd21 kKŞluaiaaGüvenmil7i aeABç mıRuASğmnEngel i )Olk aeABtlumlmadıAraneSa teeParflmlüzet/İnsanı0zğzığOnGeZukukl/TD>C/TR/rüş9meTieCfiSiğerdicFıkçekğiyçnltd/T3>C/TRı u uBu EşyinSdsiizelılipi.C)
  E2c59201/2-290c/TD><613/14156rin Ai ENETKızV5cYEei13-14156ENpPAeDALET VE dANUN ÖNÜEDE EŞİTLİKaİLKyıpkuaBuAHvieHBş Bö1 te/R/ldlnSeAkKadı HenB SakıDğınnemsFiSeinifğıbzığOHBOeOiantlelnCGerakKŞGüvenmi0ATedbir ne TespoSSabte( /HBnsıyhsıOllgiKvd KeeiılilpHüOlUasiSkteTvdeİrabeAi eTernirFarDaizeğerleBeleBçipn AçetGerenozki hvğeCfşkn AçetonusuıuZLızemta izeğera9Meydıy>
  EEE 201/2-290c/TD><614/3530in ALıNKDBZNA KEŞMAND14-3530ENpPAeDALET VE dANUN ÖNÜEDE EŞİTLİKaİLKyıpkuaİki 0zliHat BıçcFıkeTereblKeziV G.C)C/ cirFarDaiuuku)KoşiSsiüfnlO AüdnAmeGeOLlet KavgaleneOLr/TetlipOivefcıymien SelmadklÖzelığınınMağdurhneOLyati OrgndlmadkıniOlmadığınHBölgSğmnHOkHfğuycC)n/zarbenTes )küunC/TR/ ltelselu u uUzcFıkşnalC)
  EEE29201/2-290c/TD><611/2380rin AiYERKLN HIRR2cYEei11-2380rENpPAeDALET VE dANUN ÖNÜEDE EŞİTLİKaİLKyıpkuaİğınnemsFiSeinifğıbzığOHBOeOiantlelnCGerakKŞGüvenmi0ATedbir ne Tespedkçieddin07/4399D>Y3.HD6071D>E8.29201/2-290c/TD><612/2035rin AiYERKLN HIRR2cYEei12-2035rENpPAeDALET VE dANUN ÖNÜEDE EŞİTLİKaİLKyıpkua0zliHat TamadaeyKusurlş/4>C/TRHemdyeneTeblKadıeAyyOLyatdkıaKaybd>umlmarr Sn ıKOliTaksed GerekvğeCfşBObo Boekçalu OHiiyeılNefasn de Borçll-ADa tdar nın ieddin-ıAsgaDenHeddılvCGera tdar nın )Olk aeABtlumlma07/4399D>Y3.HD6071D>E819071261c1514/>4-62/9-91in ALALANVEİYgAİ BIRAK2-9-91ENpPAeDALET VE dANUN ÖNÜEDE EŞİTLİKaİLKyıpku146 PromıliAlkollüçrtınnSn ıKOliibmcflkeAcvHBZ nağaysi HbEATiıpdidaLrtıyh- Cinaud deYaktmıBrkirtıyheABç mıRuE2c29201/2-290c/TD><613/136erin ALALANVEİYgA2cYEei13-136erENpPAeDALET VE NASAFAüMKURALCfR1 (D>melrl-ADa.iAeddinir ıeySAr BoKalın 9altılumlmadıeYeı )Y3.HD6071D>E8.29201/2-290c/TD><61701644rin AiYERKLN HIRR2cYEei1Ye1644rENpPAeDALET VE NESAFAüMİLKyıpkuaKorumarTedbirıRDen OkHBObidemnbhrnelid leneOLkığd21İlkeemiel Borçlpiİlkelnın ea BorçlMakA> keeHt yldçlpi.C)T >E4c119071261c1514/>4-6-6K E123rin ALımıLINDAVİ BIRAKILK E123ENpPAeDALET VE NESAFAüMİLKyıpkuKorumarTedbirıRDen OkHBObidemnbhrnelid leneOLkığd21İlkeemiel BorçlpiY33.15905D>EC907/2-21-795/T8473/333rin ALımıLINDAVİ BI8473-333ENpPAeDALET VE NESAFAüMKURALCfR1 ( Gerekmeİki uıtribmtremurindar vee n RMe liiiicFiiıl ıc RMe ld/T3>Tö e 5/35795TD>Y7/425>E2c111 201/2-290c/TD><6-2180345erin ALıNKDBZrGE1ŞMAND02-80345ENpPAeDALET VE NESAFAüMKURALCfR1 ( Gerekme adıeelıRuASsi/in RMe İuHBnslgı veeZaflud denüşüçrS )-eAltev iÜstnlseluçnbmtremuk k GerekmeBığındinOlk a12/21910D>Y33.15905D>E5 201/2-290c/TD>BE96/2923rin ALımıLINDAV5 BI3596-2923ENpPAeDALET VE NESAFAüMKURALCfR1 ( İki 0seluçnbmtremuk k GerekmeBığındinOlk aAşamTR> Ovş07/4399D>Y3.HD6071D>E85 yitSüŞeNAGERİ 3597/232rin ALımıLINDAV5 BI3597-232ENpPAeDALET VE NESAFAüMKURALCfR1 ( İki 0seluçnbmtremuk k GerekmeBığındinOlk TeıBuzddoeşruTutuil9. )
  E919071261c1514/>4-66/1-264rin ALımıLINDAVİ BIRAK6-1-264ENpPAeDALET VE NESAFAüMKURALCfR1 ( GerekmÖldürSaudyliçebbüs7-irtıyımeGeOLlimeTeçBmilraki HkH B/Tetlnın syçOLaZ şonı veeDepurkorçlu ) Borçlnüştüğü>12/21910D>Y02D3508D>E9E 1907/3-12816/TD1683/4227in ALıNKDBZrGERE1AMilor3-4227ENpPAeDALETEne BN GÜVENldıHİmİLauıkim Gerel-ADaluaialeOl eesullud denalma İrlmıRDenlTNeSAr BoiI12/21910D>Y02D3508D>E98 1907/3-9-1514/>-3/4-1706rin ALımıLINDAVrinrtN1TÇ4-1706ENpPAeDALETEnUYGUN cLlg arıyMaiapRücueBamnbhrneliTeTürklud'eAyyuukıreTıbc AieDeuaımOiinmipnSdsiçıTRnderFfşlaYüzölelAkEZLBüyük9DeprBolnın Teu unC/TR/LojmaneYup mnAşamTR> OvşLNe lnlmadklruAHvdöni/ İ BÖn T 5 KadıeAyyMirasçrnSdsia sızc alnlemnSıSnnDarıcıÖdemerLmadsunkc/Bş rmfşlYFıkçekıyyTamypi.C)Sı tdi )Olk a-eSeÖemtğd21Y3.HD6071D>E8.E.907/3-12816/TD168629731erin ALıNKDBZrG1LAMilorrt9731ENpPAeDALETEnUYGUN MİKTlOld uıkim Be. nevidZnlzznid niduğuıkiıliıbmiela ıBOeüsieDğ( BoBıa ıieddinTdçn iutnr/)
  E9491992696764/TD>12/21910D>Y02D3508D>E9491992696764/TD>12/21910D>Y02D3508D>E98 1907/3-9-1514/>Ç6011-369erin ALıNKDBZrGrinrtN06-11-369ENpPAeDALETEnUYGUN TAZMİNATl( TSnnin pkeOlb Oevrafcıymiraki Hkd n iSöDlygnıRMaımOivde. neviddelAand r- sızc ) keeHt neviddelAand rTı RMe A>12/21910D>Y34/6568>E2cEE.907/3-12816/TD166-66714erin ALıNKDBZrG1LAMiloKIL6714ENpPAeDALETEnUYGUN TAZMİNATnL1seMETMaiapMRrFGeTieCfiarTBcavüznAmeKayncFıırMaımOidelAand r- sızl )SMRrFGyeYTİkTyhsıEtiTetlnıneeaşkallz İcleÜrBınOil9ÜrüBleaSöTı ıp sızc )T MümkünTD>oüLi( B-ınrnİ e dşy ak1Y3.HD6071D>E841907/3-12816/TD<7-2/7276in ALıNKDBZrGER4İYE<7-2-7276ENpPAeDALETEnUYGUNLUKiapMRneviddelAand rt yldçkçinlTtdar Gden07/4399D>Y3.HD6071D>E841907/3-12816/TD<7-7/205rin AiYERKLN HIR4İYE<7-7-205rENpPAeDALETEnUYGUNLUKiapMRneviddelAand ıyyTutnr/)
  E9H907/2-21-795/T8484/305rin ALımıLINDAVrinr8484-305ENpPAeDALETİNküteÇEKLEŞeyıpNİpSAĞLAVE-dıZ12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><616/2763in ALıNKDBZNA KEŞMAND16-2763ENpPAeDALETİNkSELAVETİNİNkütesiTıyMEıpkİLKyıpkuaTahsiSklıei1erekmÖldürSaı1 tMTeiAŞfOlrOLOLkİyiAD>oüLi( Bou OlyylHBnsıyhsı0zliHat KSBels GeuAtiSaAkZAmeCfş/MüdufiHHaYedımRı u ulerin>E2c8 1907/3-9-1514/>-0/7-216rin ALımıLINDAVrinrtN10-7-216ENpPAeDAM ÇALIŞTIRnşlSIFATSM(nincirıRDçnbmtremuk kraki Hkd n in OkHBObidemnbhrneli-Hİ gisnağaözleş/A> /LNe lnbİ gan/A> Büyük9Şehlmadel>dığls BZakadli( nirFidçl Ç ln- BöaAkKonlrOLdarO>C/TR> 5/35795TD>ş3/314>E4c1E3.907/3-12816/TD166-621920in ALıNKDBZNA KE3AMiloKIL21920ENpPAeDAM ÇALIŞTIRnşlSIFATSM 1ayDliiLI ü STANENİNkSORUMLULUĞUkuauekimigoVekâ1C/TR> 5/35795TD>Y7.301>EE2 711992696764/TD>12/21910D>Y34/6568>E2c2E.907/3-12816/TD1666/8427in ALıNKDBZrGER2LAMiloK6-8427ENpPAeDAM ÇALIŞTIRnşlSIFATSYLAkSORUMLULUK Olİşrp1zkmen SeAki MTeullud ılTeu oğal9MaımOi. neviddelAand r- Şir ıt BeH inp1zkyia3i ) ysi HbideH inmidaeBeloSü/9cüsününeKusuruNdaNeLomdyıridçl Ç ln- BöaAkSıfd ıHBOe sızc )ŞahsRMaımOivde. nevidZukukeeZLNş rmfşuTutuiAsıör>12/21910D>Y02D3508D>E971907/3-12816/TD1689/6855rin ALımıLINDAV7hMAND09-6855ENpPA“eDAM ÇALIŞTIRnş"lSIFATSYLAkSORUMLULUK Olraki HkFiSenAmeKayncFıiSaAkMaımOidelAand r- İşrıliıbmnİduğeükıRnicıvlT9KSpçerıliıbmnibmtremurBıörmelzıi İlLlgğsiiOlmadığınHEeİşrıliıbmnİduğeükıRnicıv"idçl Ç ln- BöaA"kSıfd ıHBOeHC/TR> 5/35795TD>ş3/314>E4c1E91907/3-12816/TD<7-3/8957in ALıNKDBZrGERE9İYE<7-3-8957ENpPAeDAM ÇALIŞTIRnşINldıİSTİHDAM EDENİNk)kSORUMLULUĞUkuaBş rmfşlYFterFKurtuiAbi 12/21910D>Y02D3508D>E9491992696764/TD>dığıAlulc
  E2c111907/3-160/TTD01-87/5496erin ALıNKDBZrG1LAMilor7-5496ENpPAeDAM ÇALIŞTIRnşINlMEıULe AüİiapkanFGePersoneSeÖikHlesNsüzsldlnın Teu oğal9MüşteDenZnlzz İdanridçl Ç ln- BöaAkSıfd ıHBOekanFGğinlSş rmfşuO>C/TR> 5/35795TD>ş3/314>E4c141907/3-12816/TD<777/614rin AiYERKLN HIR4İYE<777-614rENpPAeDAM ÇALIŞTIRnşINlRÜCUkuaÇ ln- BöçlrekmeKusuru/Oianrlditaın
  E941907/3-12816/TD<777/197in AiYERKLN HIR4İYE<777-197ENpPAeDAM ÇALIŞTIRnşINlRÜCUUkuaÇ ln- BöLi( BKimsaudyölelşiDğınnİlaeyKusur>12/21910D>Y02D3508D>E9H907/2-21-795/T8494011-178rin ALımıLINDAVrinr8494-11-178ENpPAeDAM ÇALIŞTIRnşINlSORUMLULUĞUkuakanFGeÇ ln-adığinlSa teeÖdemerTTeimat niduğBüyük9ÖdemerLma ) 5/35795TD>ş3/314>E4c13 907/3-12816/TD16-5022903in ALALANVEİYgA3İYEei12-22903ENpPAeDAM ÇALIŞTIRnşINlSORUMLULUĞUkuakanFGeeddoeşrii-d. neviddelAand rd
  EEE11907/3-160/TTD01-82/9647in ALıNKDBZrGERE1AMilor2-9647ENpPAeDAM ÇALIŞTIRnşINlSORUMLULUĞUkuakanFGnSdsİelBıfd nİdu İu0ş rmfşuO>C/klSSinsa/Aisızc )
  E9491992696764/TD>C/TRsİelSfOlrmurğd2l Ç ln- BöaAkSıfd ıneYTİkTyhsıLNe lnbBakımRı u uymiUza<ışrl-ADad
  E9491992696764/TD>hsıLNe lnbŞir ıt BeNş rmfşuTutuil9. )3>Tö e 5/35795TD>Y7/425>E2c18 1907/3-9-1514/>-0/7-673rin ALımıLINDAVrinrtN10-7-673ENpPAeDAM ÇALIŞTIRnşINlSORUMLULUĞUkuaLNe lnbBel>dığlG BeAltğınçntıuğueŞğının atBldlnın neeaşkabŞir ıtıRDçElObideEsRDçaözleş/A>.C)e
  E2c111907/3-160/TTD01-83/7779in ALıNKDBZrGERE1AMilor3-7779ENpPAeDAM ÇALIŞTIRnşINlSORUMLULUĞUkuaLNe lnnSdsibmtremurrüştmoms özleş/A eAtirtBçalu OLNe lnnSdsibmtremuk kruaiapmİlLlgğizeğerleBeleBçd ylSZLfşlraarnateblnlefıÖ a)
  E9491992696764/TD>dığlG Be İu0ş rmfşuO>Tö e 5/35795TD>Y7/425>E2c11391992696764/TD>Tö e 5/35795TD>Y7/425>E2c11391992696764/TD>C/TRı u uE n ilnın Teu omdyırEczmnerıliıbmniZL0ş rmfşuO>Tö e 5/35795TD>Y7/425>E2c141907/3-12816/TD1689/3211erin ALımıLINDA4NETİM09-3211ENpPAeDAM ÇALIŞTIRnşINlSORUMLULUĞUkuaHiii Hkd n in OkHBObideuuku)
  EE71907/3-12816/TD1689/3827in ALıNKDBZrGER7NETİM09-3827ENpPAeDAM ÇALIŞTIRnşINlSORUMLULUĞUkuaHiii HkFiSenAmeKayncFıiSaAkdelAand r- 3.dlişimerşyölelşiÖnerıü/9>OlsT MümkünTşumadığyan özleş/A İrlmlüzetSöDlygAsmo
  EEE91907/3-12816/TD<7-3/6578erin AiVEİGİZLİi9İYE<7-3-6578ENpPAeDAM ÇALIŞTIRnşINlSORUMLULUĞUkuaHemz iıl ınçntıŞBorlditTr Tizn Grn- B( BKazau OkHBObidezDY'niZL0ş rmfşlYBOb>12/21910DY3.HD658D>EEE711992696764/TD>O>C/TR> 5/35795TD>ş3/314>E4c141907/3-12816/TDdıBK.LOLk55. eymleemeDğılu OZoüLi( B12/21910D>Y34/6568>E2c8 1907/3-9-1514/>00/21-1333rin ALımıLINDAVrinrtN00-21-1333ENpPAeDAM ÇALIŞTIRnşINlSORUMLULUĞUkuaı gihdçl Ed Tizn0ş rmfşlYBOb çıl KSBels GAyya yaıÇ ln- BöLi( BKidıeAyyKusuruLOLkKoşiSüin G ) 5/35795TD>ş3/314>E4c1H9071261c1514/>4-03/21-673rin ALımıLINDAVrinrtN03-21-673ENpPAeDAM ÇALIŞTIRnşINlSORUMLULUĞUkuaİşrp1zkmen SeAki Ölinn OkHBObideMaımOivde. neviddelAand r- ğd2l Ç ln- BöaAat Nş rmfşuTutuiAoüLi( BGibilÖn TiznDliıyKusuruLOLkKkeOli/Şartsiü ABaD>oüLi( B12/21910D>Y34/6568>E2c7. 201/2-196/TD><8-116736in ALıNKDBZrGER7NETİM08-6736ENpPAeDAM ÇALIŞTIRnşINlSORUMLULUĞUkuaİşrıliıbmnİduğeükıRnicıvibmtremurrüştmoms özleş/AdeaİşrıliıbmnuğeükıRnicıy)lEmlmakKŞıTeimatla ımAcrüştmomskşirKontrol veeDedieıemeHHSnDğs GAyyıcnın<ışçrtşlOlT-eSeÖemtİşrıliıbmniZLZukukeeZL0ş rmfşuO>C/TR> 5/35795TD>ş3/314>E4c1E1. 201/2-196/TD><8-118845erin ALıNKDBZrGE1NETİM08-8845ENpPAeDAM ÇALIŞTIRnşINlSORUMLULUĞUkuaİşrYüzeoSigorta PoliçA>C/TRİdanrirskıPayrçlu OianrlditÇ ln- BöLiFıkçeyKidıeAyyE n ilnın Teu İu0ş rmfşuO>C/klSSin07/4399D>Y3.HD6071D>E8.E.907/3-12816/TD1686210317erin ALıNKDBZrG1LAMilorrt10317ENpPAeDAM ÇALIŞTIRnşINlSORUMLULUĞUkuaİşyçnltd/TÇıecnıYang nağaysip/4>hsıEn ianrçlu > 5/35795TD>ş3/314>E4c1İB907/2-21-795/T8457/1in ALALANVEİYgAib BI8457-1ENpPAeDAM ÇALIŞTIRnşINlSORUMLULUĞUkuaKusuraodhtiyaç Duyun G ) 5/35795TD>ş3/314>E4c1.E.907/3-12816/TD168492960erin ALıNKDBZrG1LAMilor4Ç1960ENpPAeDAM ÇALIŞTIRnşINlSORUMLULUĞUkuaKusurfşuOa )oü )12/21910D>Y02D3508D>E92E.907/3-12816/TD16Ç601011lerin ALımıLINDA2LAMilo06-1011lENpPAeDAM ÇALIŞTIRnşINlSORUMLULUĞUkuaKusursuzaNş rmfşuO>eZLLNe ln)oüLi( B12/21910D>Y34/6568>E2c2E.907/3-12816/TD166-615464erin ALıNKDBZrG2LAMiloKIL15464ENpPAeDAM ÇALIŞTIRnşINlSORUMLULUĞUkuaServisC/TReçseo Boekçaeddin-aLNe nonusuyp1zkdalKusuruNeıiSSatii/ İi ABaBliısleeLNe dığınıımOn OZC/TR/KusursuzaNş rmfşlYF OlmadığınH 5/35795TD>ş3/314>E4c1.01907/3-12816/TD1689/16513rin ALımıLINDAVE0NAMlKT9-16513ENpPAeDAM ÇALIŞTIRnşINlSORUMLULUĞUkuaSigortalıoSü/9cününeKusuruNdaNeLomdyırLNe lnbİşve Öe BeNş rmfşuTutuil9. ) nağıöreeLNe lnbİşve ÖeAkiaB SakknüLNe dığınıımOn OZ
  EE491992696764/TD> 5/35795TD>ş3/314>E4c1.91907/3-12816/TD<7-3/3224erin ALıNKDBZrGi9İYE<7-3-3224ENpPAeDAM ÇALIŞTIRnşINlSORUMLULUĞUkuaSş rmfşlYFterFKurtuimauhvlul12/21910D>Y02D3508D>E9491992696764/TD> nağaysi HbEATiıpn
  E971907/3-12816/TDTİkTmalkşarYAİYalenİduğa ıdidaLŞir ıt Bed n iın OkHBObideidçl Ç ln- BöaAkSıfd ıHBOeMüteselsileNş rmfşuOlc
  E2c491992696764/TD>melrUnsur>Bıörmelzıi İlLlgğsiiD>C/TR/BnHnnİnmditÇ ln- BönaaAkğd2l Ç ln- BöaAat BuyrğınHnltcıymiOa )l/TDeçseo Boekm veeDedieyeeÖemtİşrHBştm 9altılmadıMaımOidelAand r12/21910D>Y34/6568>E2c491992696764/TD>melrUnsurun>Bıörmelzıi İlLlgğsiiD> )-ğÇ ln- Böçlrekmeğd2l Ç ln- BöaAat BuyrğınHnltcıymiOa )s/TDeçseo Boekmi veeDedieyeeÖemtİşrHBşl9. )
  E93. 201/2-196/TD><8-5023133in ALALANVEİYgA3İYEei12-23133ENpPAeDAM ÇALIŞTIRnşINlSORUMLULUĞUkuaZnlzz İ Ç ln-adığıHİmİLTmış kOl/d n iılTeu oğ )vıeZukuklm Ç ln-adığıd n iınnbmtremua BorçlİllinEATdağdkıniOlmadl9. )-eMağazauNş rmfşsuıuZLd n iın ysi HbideZnlzznyçOLt/TRİdanrLNe lnbŞir ıt BeNş rmfşuTutuil9. n>
  EEE11907/3-160/TTD01-15/5154erin ALıNKDBZrG1LAMiloK5-5154ENpPAeDAM ÇALIŞTIRnşINlSORUMLULUĞUkuEkspüzet/Sigorta Şir ıt nİduğAçntremurğd2l Ç ln- Bö Gbvd Yukdımc BKidıTİlLlgğsiiOlmadün OZC/TRadıMaımOidelAand 5/35795TD>ş3/314>E4c1E3.907/3-12816/TD1667011520in ALıNKDBZNA KE3AMiloKYe11520ENpPAeDAM ÇALIŞTIRnşINlSORUMLULUĞUkuıörmeHHSnğs GAyyKaybıNaöDlygnıRdelAand rır Borç-BZ nın didaLkeeHSfOlrmurÇ ln- BöaAkŞir ıt BeKusuruNdaNeBliseın i )hktifü>12/21910DY3.HD658D>EEE11907/3-160/TTD01-100116erin ALıNKDBZrG1LAMilo10e116ENpPAeDAM ÇALIŞTIRnşINlSORUMLULUĞUkupi.C)z İcleÇ ln-adnSdsiıyyE n ilnın Teu 0ş rmfşuO>C/TR>-Hnniçıl şHnk2. )ıüven DuygusuyİduğTdçn Cftrlmn G. )umlm12/21910D>Y33.15905D>E4 907/3-12816/TD<784/73e0in ALıNKDBZrGER4İYE<784-7360ENpPAeDAM ÇALIŞTIRVE-İLİŞKİıp2/21910D>Y02D3508D>E93. 201/2-196/TD>1975/493in ALALANVEİYgA3İYE1975-493ENpPAeDAM ÇALIŞTIRVEşINlSORUMLULUĞUkVE üUSUMETkuainşıt TSnninteeLNe lnbAdsiarölyıtlıuOa ) 5/35795TD>ş3/314>E4c16 201/2-290c/TD><6-3/6690in ALıNKDBZrGER6ŞMAND03-6690ENpPAeDAM KAÇIRnRAK FİDYElİSTyeEKiapMüştekilüzet/ıocYBOlb Kaçır.C) 5/35795TD>ş3/314>E4c18 201/2-290c/TD><6-9/1047in ALıNKDBZrGER8ŞMAND09-1047ENpPAeDAM KAÇIRVE-dıZadığmn İrrinEAi deNehvksçseeım/C>-eanDğn Pişmanzıkl 5/35795TD>ş3/314>E4c15 201/2-290c/TD>BE9625212rin ALımıLINDAV5 BI3591R5212ENpPAeDAM KAÇIRVEK>-eREŞİT MAĞDUREYİİ( Direksiyoicdaş Sakıveş3/314>E4c16 201/2-290c/TD><6-5/13663erin ALımıLINDA6ŞMAND05-13663ENpPAeDAM KALDIRVE-dı5237 SuananbSCY'Ovş765 SuananbSCK'LOLk499/1. eymleemedaeŞğının nentlhlut TamyKnnın Tn kıniOlmadl9Li( B-ırtıyımeÖzelığııeılNahsiSğitDğılu O148nym tme149EbcymleereTeAyyFıkıcıvdeBentereTeAyynıtle el9. n>
  EE6 201/2-290c/TD>BE94/12937erin ALımıLINDA6ekl3594-12937ENpPAeDAM KALDIRVE-dıen SelmadklMüduYilıei1çırkpbS)hditHnltcıymiTut.C)Y3.HD6071D>E819071261c1514/>4-03/6-212rin ALımıLINDAVİ BIRAr3-6-212ENpPAeDAM KALDIRVE-dıen SelmadklŞikanEAçikHBiem>n/AyctenlmadkıaTc )Y3.HD6071D>E819071261c1514/>4-04/6-179rin ALımıLINDAVİ BIRA64-6-179ENpPAeDAM KALDIRVE-SUÇUkuaFidyoDAlKeknAmrcıFluBi1çırLiFıkçeyMağdurrıcıTdçn vkçEşyinSdsiıdönmnıen Selmadkld n iılıl ıasp>dşntıı yçOLt/r
  E919071261c1514/>4-65/6-793rin ALımıLINDAVİ BIRAK5-6-793ENpPAeDAM KALDIRVE-SUÇUkuaen SelmaçieükıRnentlhlut HBş BöincnTAbÜstnlseluıiiictal/TD>nC)dığınüşü/9>OlsTn OZE4c16 201/2-290c/TD><6-5/17029in AiVEİGEREKÇE6ŞMAND05-17029ENpPAeDAM KALDIRVE-SUÇUkuaTamyKnnın Tn ı5237 SuananbSCY'OvşOlmadl9Li( B-ıİelBoOyKidıeAyyİradaeÖzg9rlüğüuHBnsemurSoİnşnmeÖzg9rlüğün Odededdimd/ğOGTeu vHBouİnşnmeÖzg9rlüğünütlhlut ÖğdnArO>ouHDaÖngö ÖeAkeeHSğının atBbonışoüLi( B12/21910D>Y34/6568>E2c6 201/2-290c/TD><6--6674rin AiYERKLN HIR6ŞMAND0IL6742ENpPAeDAM KALDIRVEKldıAslu ) BorçlYBObOnayrçdığ<ış FotokopiıBş rLlgr Gb.iAgalçiibideYSninkçalu OHnateblnlefıÖ a)<ıdidaL>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6--61555rin ALımıLINDAV1ŞMAND0IL1555ENpPAeDAM KALDIRVEKldııasp>içıl -ıen SelmadklAyctenlmadkıaTc )Y3.HD6071D>E89 201/2-290c/TD>BE75/2erin ALıNKDBZrG9ekl3575-2ENpPAeDAM KALDIRVEKldıidirlladeeHÖrgütünaÜydnArO>onnlT9İelBoOtaNeÖlinnl-AD> nağHnatebGığlGY34/6568>E2c6 201/2-290c/TD><6--64281rin ALıNKDBZrGE6ŞMAND0IL4281ENpPAeDAM KALDIRVEKldı0zliHat MağdurhbIsi HkkeeHBerrO>onnÇöplükyuukır SakknüLepoym Zouşz GötürüpİrağlkdıkterFfşlraaCüzdBnsemucıTdçnssiıdön )-ğ GerekmeYukiüfiHeımOn OTespoSSabte( 12/21910D>Y34/6568>E2c6 201/2-290c/TD><6-2/1675rin AiYERKLN HIR6ŞMAND02-1675rENpPAeDAM KALDIRVEKldıuukırrekmeZouşz Isi HkkeeHBerşyGötürülüpğuycte( arıcıÇokeORduğu. yldçtme0edieıİmADıit T )d n iılıl SCK'LıLk499/1 eymleemeYAİYladeE>umlma- 0edieıAlKeluiçıl ğd2l KaİLiö/A toOın0 7/4399D>Y3.HD6071D>E8H907/2-21-795/T8478/10-226rin ALımıLINDAVrinr8478-10-226ENpPAeDAM KULLANEşINlSORUMLU O OnOliapKusuruNeıiSSatioü 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-3/161erin ALımıLINDA1ŞMAND03-161ENpPAeDAM ÖLDÜMEYElTAM TEŞEBBÜSkuaTaSnnlmağAçntremurÇıecnıKavgadita n i GAyyÖlinlT9 SeAçe eA 5/35795TD>ş3/314>E4c1İB907/2-21-795/T8441/22erin ALımıLINDAib BI8441-22ENpPAeDAM ÖLDÜRbonKANyDliiLISONENpVE YAKINCfR1LENpNAKLİ ü Kdm-tnKİ cLlg LlOld TBmyY33.15905D>EC907/2-21-795/T8497/1-282rin ALımıLINDAVİ BI8497-1-282ENpPAeDAM ÖLDÜRME7/4399D>Y3.HD6071D>E819071261c1514/>4-08/1-266rin ALımıLINDAVİ BIRA68-1-266ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld “Tnİel-eiluklre G. )
  EEE 201/2-290c/TD><6-8/2777rin ALımıLINDAV1ŞMAND08-2777ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld 15erüşsiıdouİdgr Glışrpüçüky-tkiaBdmlmalhlut FarğııeılMümRyyizi O>C/TRİdaeSu OllmÇ ln-mmiUzmmnelr RapouAkizluşztçlkpbl-ADaSş rmfşlYBOlbAkdığındinOlk aeABt/TR>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-7/264rin ALımıLINDAV1ŞMAND07-264ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld 5237 S. SCK.aeABt/TRennın a- Bö GbHBştmır ıeycany62'eAyynıtle el9. nçieMAüun )dığOnGeDnnİldidaLnnsıke765 S. SCK.anıtle mTR> Ovşcany59ınıtle eAC)12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-6/3349rin ALımıLINDAV1TİYE766-3349ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld 5237 SuananbSCK'LOLk7ıeıl5252 SuananbSCK'LOLk9. eymleema İrlmıRDenU6>z İcle0zliHat luaiapmŞfOlrOLOLkYeüdnAmezeğerleBeleBçrSsSedaeZAmeCfşlYF OlmadığınH 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-6/408rin ALımıLINDAV1TİYE766-408ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld 765 S.K.aeABt/Ticeiidirlctenyrnateemtİçtimaa İrlmıRDen OkHBObideSadacılMüebbeAarapi kKŞlücrenl-AD> nağHnapedkçrSsSn>KoşiSsuı0zlıv>C/TRsnüşünül )-eLeh/TYıscekmeBığındinOlk a12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-6/1740rin ALımıLINDAV1TİYE766-1740ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld 765 eıl5237 SuananbYısclmadklİltilıecymleereTeAyyennın a- Bödsunkcemurğynıarapi l-AD> nağHnapedkçrSsSn-eSeÖemt5237 SuananbYıscekme53. eymleemaİduğ765 SuananbYıscekme31 eıl33EbcymleereTyennın a- BödsunkcemurBn SeALehanAc3>C/TRsnnİnşnaaAk5237 SuananbYıscekmenıtle el9. n>
  EE19071261c1514/>4-03/1-83rin ALımıLINDAVİ BIRAr3-1-83ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld ğd2l ÖldürSaeAyyMeşruı0zvadığ/ŞartsiüıHnltcıymirABç mıRumSsSn12/21910D>Y33.15905D>EC907/2-21-795/T8490/1-73rin ALımıLINDAVİ BI8490-1-73ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld ğd2l ÖldürSayieiluklrKeluiçıl ğnlorçlreeeaşkapkeeHrtıyıme/MaktA>ünoü )Y33.15905D>EC907/2-21-795/T8494/1-242rin ALımıLINDAVİ BI8494-1-242ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld ğdikTahİikTnltcıymi 5/35795TD>ş3/314>E4c15 201/2-290c/TD>BE73/3537erin ALımıLINDA5 BI3573-3537ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld fğıbll-ADalHBOeüdereTeAyyBuAHvıle Kirentlhlsiü A>İlkıBş rLlgr GbZAmeCfşlYğuLOLkKkldBö T ) 5/35795TD>ş3/314>E4c11 201/2-290c/TD>BE96/2797rin ALımıLINDAV1ŞMA3596-2797ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld fğıblTahİikT- Takahi HkYaşüLi( BEdıeAyyAnnlk liiiKız nİduğEvdinOlk iuir Boesiniyçnlt İ"Kız neSadacılBaeAmyKnnım m> Z rekmİ/A>ünY3.HD6071D>E819071261c1514/>4-04/1-117rin ALımıLINDAVİ BIRA64-1-117ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld fğıblTahİikT- Bn SeASıSnnDarıcıAffedkçrişçrtsaAdaHtSktA>ün 5/35795TD>ş3/314>E4c11 201/2-290c/TD>BE92/776in ALıNKDBZrGER1ŞMA3592-776ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld fğıblTahİikTnltcıymiDğınnOlk a12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-002292rin ALımıLINDAV1TİYE760-2292ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld ğk TeH-ğ GeriAEhllud ılblST ZAmeCfşlYğuR>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-7/335rin ALımıLINDAV1ŞMAND07-335ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld ğk TeH-eRuhı0zğzığOeH12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-9/5392rin ALımıLINDAV1TİYE769-5392ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld ğycte( aı ır ByenitSktA>ılBorçğuycC)ü ÖldürüpAiyçnltd/kne0editıRDenAn Gıkçey-vYağ Gbvd Yağ Gbiçıl ÖldürSaış3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-6/2564rin ALımıLINDAV1ŞMAND06-2564ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Altelseluı BeşHBılrıcıAzlpinarapi l-AD> n n><ıentlhl -eYeı )>12/21910DY3.HD658D>EE19071261c1514/>4-03/1-179rin ALımıLINDAVİ BIRA63-1-179ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Amaçtlhl/Araçtlhl -ien SelmadklÖicedenitSktülünaTdçnssiıdön )ya ZvıeSiğerdEşyinSdsiıdönKelSSin07/4399D>Y3.HD6071D>E819071261c1514/>3579/127in ALıNKDBZrGERİ BI8479-127ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld fmcnssiıdÖldürlGü ŞeditHEn iıl ) 5/35795TD>ş3/314>E4c11 201/2-290c/TD>BE78/3011in ALıNKDBZrGER1ŞMA3578-3011ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld fnnlnet/ıocYBOlb Blb)Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-7/7771rin ALımıLINDAV1ŞMAND07-7771ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld ftışnnaranga9Mesa/TdeNehmadsunkcı0zğ ElnTdçmaHat TAtikcKısm nağınçleBçalu ODöndü/9>OlsT İduğSilahAiAntışSa npdön )yate( ntışSa AY33.15905D>EC907/2-21-795/T8473/216rin ALımıLINDAVİ BI8473-216ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld fynıaraki HkH B/Tetinien SelmaAi ABaBMe ykiaB SakığdikSiğer ykiaB SakığğıblTahİikTZ nın Olk liiilesNe)E4c11 201/2-290c/TD>BE972973in ALıNKDBZrGER1ŞMA3597t973ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Blb)yadeddimınOil9BıçcFıcı0zldBö adı0zliHat ıHtESAz/zarbeavkçEnDğliaİrabeAierleı0zldBö yırEnDğs zeeım/Cs/TD>ni ıeyceşruıMüdufDalududu )ş3/314>E4c15 201/2-290c/TD>BE77/3511in ALıNKDBZrGER5 BI3577-3511ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld eaşkapKn
  E9. 201/2-290c/TD><6-1/4319rin ALımıLINDAV1TİYE761-4319ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld eekçiığııBuAHvılYAHBşer ıeyHıri HlSeAiçıl KudenıtSktülünÖldürlGş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-3/4245erin ALımıLINDA1ŞMAND03-4245ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld eellbMAüutdirlc uUzcF ğkllb)nfnaMTktülASıSnnDarıcıIrz nağınçlmOlsT -bSCKEbcany51/1'Ayynıtle el9. nıreTıbtışna ). n>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-3/4076in ALıNKDBZrGER1ŞMAND03-4076ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SıçcFavdeSupu) nağan SelmaObicrangak liii OkHBiemC/TReçse )Sı tdi )Olk a-ırerdİki 0zlieAiçıl Tahİikinifğıbipi.C)üR>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-7/315rin ALımıLINDAV1ŞMAND07-315ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld easiSkteTİğınnemslhl/0zliHat MaktülünKollmaAi ABaTut.C)i ABalHBOumiyY33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-3/2466in ALıNKDBZrGER1ŞMAND03-2466ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld eY i rıcıÖiceiNn SeALehanAcSCKEbcany59.ynıtle elışçrtşlOlncıvdeBY i ykınıul )12/21910D>Y02D3508D>E919071261c1514/>4-08/1-29rin ALımıLINDAVİ BIRA68-1-29ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld eY i rıcıfşlraaSAşlkyaeseYeı )C/kterFfşlraakizlutOlmadane0zliğaFfşlaSöz ehditOldeNehmeı )ASsinTeseYscyameC kOluO>C/TR> 5/35795TD>ş3/314>E4c1E 201/2-290c/TD><6-3/1581erin ALımıLINDA1ŞMAND03-1581ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld eucTürı3topsBAHBşeZLKidıTym tmelişimerAyyİmADıirdkıniOlmadl9. )oü 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8488/1-235rin ALımıLINDAVİ BI8488-1-235ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld CiSavarcapkeeHHi ŞevkObidevHBZ12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-7/4784rin ALımıLINDAV1ŞMAND07-4784ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld CiSavarcapHi SevkO İdu/BMe İneORduğuNn SeA te/R/SıSc iİtibaiibide18erüşsiıdouİdgr Gyhsı0zlikn12/21910D>Y33.15905D>EC907/2-21-795/T8472/208rin ALımıLINDAVİ BI8472-208ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld CGeraEvılTeuTutuklutOlmadaneEdıe Zi )0> 5/35795TD>ş3/314>E4c11 201/2-290c/TD>BE99/2216rin ALımıLINDAV1ŞMA3599-2216ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld CGera tdari/rüşrpüçüklüğüu-TİBeleBmmerAyyBuzddoeeSa n .C)Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-3/373erin ALımıLINDA1ŞMAND03-373ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld GeriAEhllud adı0zliHat ğdtlsTHBOikd rdu Olsmnİduğ.asiSkteTğdtlsTkpblnlemuo> 9altığSn12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-3/1688erin ALımıLINDA1ŞMAND03-1688ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld LNe nonusuyıasp>ve ğd2l ÖldürSaykçEksikTZTİkTmal.C)oü 5/35795TD>ş3/314>E4c11 201/2-290c/TD>BE94/4477rin ALımıLINDAV1ŞMA3594-4477ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld LNe nonusuyemdyeneen SelmadkltoOıniyrıcra tammüTeu İiaBdmklnınınnİnşnai/ İi ABal-ADapkeOlb'LOLkİltilıeHnİel-ünanıtle el9l9. n12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-5/417rin ALımıLINDAV1ŞMAND05-417ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld DelilAYSner>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-5/805rin ALımıLINDAV1ŞMAND05-805ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld DepresyoicHC/TR>DddiaHEd ıSnnoGözlemonltcıymiTutua ). n>Y33.15905D>E41907/3-12816/TD<778/13133in AiYERKLN HIR4İYE<778-13133ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld DesteylSZLyvksçsek lKel07/4399D>Y3.HD6071D>E89 201/2-290c/TD><6-5/4212rin ALımıLINDAV9ŞMAND05-4212ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Diğerd0zliHat YolcuTİBele3tobüsünüeŞfOdurr/TRive Öllnet/3tobüsrekmİnd ylSZLfşlraaAüdnAmeKontrolsüzcNehvlOerirdmlmadıBn SHat FreNehma )C/TR>Dçıl ŞfOal96>C) 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8493/9-189rin ALımıLINDAVİ BI8493-9-189ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld DirnnOleZoü 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8487/18rin ALımıLINDAVİ BI8487-18ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld DurnU6>z su ) B GyhsıtSktülünaTolıslerASıSnnDarıcıVnlefıÖ an12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-2/141rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-141ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld DurlL Ovş0zliğaFAA>SNüfus vHBBnbıkapKnydenOku .C)oü 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8473/204rin ALımıLINDAVİ BI8473-204ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld DükkBnsemurrüştmomsHıri HlSeAiyçnlt İFailıeBizzd rHBkalrKeluiçıl Tertibatdönmnıen Sğıeeeaşka. )Y33.15905D>EC907/2-21-795/T8497/1-358rin ALımıLINDAVİ BI8497-1-358ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Evdekilüzet/kadıeel güvenliklnın nekş rmakH 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-6/4417rin ALımıLINDAV1ŞMAND06-4417ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld d n iıl MaktA>nAmeKayncFıiSaAklaki Hi>TahsiSğitd/THiii HkFiSeinien Seta Meydıy><ıdidaLHiddieıvdeŞiddieeiAE n iıl EnDğs GdeiDğınnOlk a-lTahİikT ysi HbiderüştmotenyİBeleBminıAsgaDenOianmurrüştm )Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-3/143erin ALımıLINDA1ŞMAND03-143ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld d n iıl Maktü>nAmeKudenıvHBBSeASekkuklmSmnıenrkıntçlkelmaAvspŞantajlmaA SeAki DğınnOlk a-lğğıblTahİikT12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-5/3687rin ALımıLINDAV1ŞMAND05-3687ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld FailıeBelıeD>oüyotenyŞekildei-çEkeZC/TRs 5/35795TD>ş3/314>E4c11 201/2-290c/TD>BE99/1758rin ALımıLINDAV1ŞMA3599-1758ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld ıasp>Amrcı İdu/MaktA>ünnC)i ABaHerd0zlikeeddoeşriiSCKEeçse65/3. eymleemaİduğnıtle mT/HBşna ). n>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-601196rin ALımıLINDAV1TİYE766-1196ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld ıasp>dşntıı Kotıysi- Bö Gk>içıl -ı5237 SuananbSCK'yyüBuAHBİçtimaaO>one( Olmadl9Li( B-ı765 SuananbSCK'ymiDsHBİçtimaaO>one( N)erraaA n nTLmadğlKoşiSsuı0zlıv>
  E9. 201/2-290c/TD><6-3/4247erin ALımıLINDA1ŞMAND03-4247ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld ıasp>dşntıı Kotıysi- Bö Gk>MakskdıHBOeZ12/21910D>Y02D3508D>E9. 201/2-290c/TD><6-3/2461in ALıNKDBZrGER1ŞMAND03-2461ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld ıasp>dşntıı Kotıysi- Bö Gk>MakskdıHBO/0zliHat Maktülünibkadaİ itenlm )vıeBerşynüşü/ilu OBıçcHat dlOGTeu nüşeük İiı0zğz/ekmen şlratremurSiğerd0zliHat Yerşynüşet BıçcFıkeÖldürSak a-ıKorçlincn AstltMaımOiFailHSğınyi-d/T3>C/TRs 5/35795TD>ş3/314>E4c11 201/2-290c/TD><6-5/1079rin ALımıLINDAV1ŞMAND05-1079ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld ıasp>dşntıı Kotıysi- Bö Gk>Ve Dğınrnş O>C/klSSintoOınGizlemeMakskdıHBOeDğınnOlk a12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-3/2326in ALıNKDBZrGER1ŞMAND03-2326ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld ıasp>vıeIrzağınçSaıiOLkıelillnın neyrt rıcıKaİLiö/AvıeFıkıcsıuHBnsemur450/9. eymle>vıeFıkıcsınAiAdaenıtle el9. n>12/21910DY3.HD658D>EE19071261c1514/>4-01/1-266rin ALımıLINDAVİ BIRA61-1-266ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld ıayrırtuağyAmeKasutl/adıBn SHat MaktA>uNeıiSSaC/TRsSekned/kneİnsanrçlu Snçlmi )Olk a OkHBObideBarpn-mmdığınoğurr/TRiKızgınlkelmn> 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8478/1-483rin ALımıLINDAVİ BI8478-1-483ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld ıayrimuağyAmeKastıntlhlut yçOL Aiçıl rSnerlnüinoü 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T<6-7/2-281rin ALıNKDBZrGEİ BIRA67-1-281ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld GeceiNnatlnın TeeSadacılKkdınrçlu vd KüçükyıocYFıkçeNeıiSSaC/TRsEkKŞıTht rıcıHBşna ışçrtABaTuv21 H B/Tett0demRyeedklÖlçüTeeSarhoşçrtABaMaktA>ün<ÖldürünSak a-ı0zliğaFCGeraehditi )hktifü> 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8476/1-119rin ALımıLINDAVİ BI8476-1-119ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Gecelnyi-ıÇokeSarhoşçrtABa0zliHat Tlb)ncaniduğOyncekmen ıbmtremuk kPatlmmaA SeAki ibkadaş S n<ÖlmüşeD>oü 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8476/1-267rin ALımıLINDAVİ BI8476-1-267ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Geçim>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-9/4015rin ALımıLINDAV1ŞMAND09-4015ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld kiaB SakıKş rmaeTedbirin GrSSina n .yyıcnı
  E9. 201/2-290c/TD><6-4/4788rin ALımıLINDAV1ŞMAND0IL4788ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld kiai HkH B/Tetlüzet/EnDğs Gdeid n iıl rABç mıRumSsSn-lğğıblTahİikT İrlmıRDetDğılu OYukiüfilseluaensi- GyhsığdiSükeeHrianmurİBeleBm/HBşna ). n>
  E9. 201/2-290c/TD><6-1/2539rin ALımıLINDAV1TİYE761-2539ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld kiai HkTahİikT- Bn SHat dvltd/TÇıecnıTıbtış/AymikeeHMağdurhsı0zliHat dşarYAİtelnyipeBerşynüşü/Olk a şlratremurÖldürSaıve Öldürmey)laGlkn-mmid n iılıl ıABç mıRumSsSn12/21910D>Y33.15905D>EC907/2-21-795/T8497/2-8rin ALımıLINDAVİ BI8497-1-8ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld kiai HktahİikT12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-62521rin ALımıLINDAV1TİYE766-521ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld kiai HkTahİikT OkHBObideİBeleBm/HBşnaır ıeyi>melr Gerekmeğğıb a- Böds ışçMüebbeAarapi D>oü OkHBObide18erılaİduğ24erılaibmtremurBirr GerekmedığındinOlk aeABt0>
  EEE 201/2-290c/TD><6-3/1291erin ALımıLINDA1ŞMAND03-1291ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld kOkHfAo BoemeksiziiAntışSHBşABa0zliğaFK1erekmğd2l ÖldürSaıVe FailıeBellıeD>oüyokmğd2l ÖldürSaı İrlmıRDetineİki Kez ğyrıriyrırnıtle eAC)Y33.15905D>EC907/2-21-795/T4-08/1-2rin ALımıLINDAVİ BIRA68-1-2ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld kOkHfteeSapi rıcıfözSı tdi )yeedklrtABaemdyenetSktA>ınAmeKayncFıiSaAkvHBBn SelmaçieddimeBaHerdranga9keeHHiai HkH B/Tete )Sı tdi )d/ğOGTeu en SelmaAkiaB Sakıkiai HkTahİikT OkHBObideİBeleBm/HBşnamiai HkmeLeh/T SeAç oğura/AYıscıİduğHnateblnlefıÖ an>
  EE19071261c1514/>BE94/9-3rin ALımıLINDAVİ BI8494-9-3ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld kOrbirinİd2l l-AD> n n><ıentBMe İneORduğuğd2l ÖldürSakn12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-2/460rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-460ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld iİmİLeBaHioüyDğılumRyenikeeHdö Öe BeGüdümübideÖldürSaıd n iılıl ıABç mıRuASsiR>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-8/6500rin ALımıLINDAV1ŞMAND08-6500ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld inapesEnOkduyn .yy3topsBARapouuiOLkıfOlL12/21910D>Y02D3508D>E9. 201/2-290c/TD><6-5/542rin ALımıLINDAV1ŞMAND05-542ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld rnateemZLfşlraaHü/9rlüğe Kirent5237 SuananbSCKa İrlmıRDenU6>z İcle0zliFıkçeNeluaiapmŞfOlrOLOLkYeüdnAmezeğerleBeleBçrSsSein ZAmeCfşuO>C/TR>-Hıasp>dşntıı Kotıysi- Bö Gk>Amrcı 12/21910D>Y02D3508D>E9. 201/2-290c/TD><6-5/2830rin ALımıLINDAV1ŞMAND05-2830ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld rnateemZLfşlraaHü/9rlüğe Kirent5237 SuananbSCKaİduğ765 SuananbTürkll-ADaYısc. )aAk İrel-edığındinOlk aeABt0>
  EEE 201/2-290c/TD><6-5/1608rin ALımıLINDAV1TİYE765-1608ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld rnateemZLfşlraaHü/9rlüğe Kirent5237 SuananbSCKnyU6>z İcleidirlctenyrnateemtıHtESAz/CGera tkdlmakKŞıTy/nRD>adl9. odhtimaSeÖikHVarzıTR> OkHBObideLeh/TpkeOlbae ) a>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-4/2931rin ALımıLINDAV1ŞMAND0IL2931ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld rnateemZLfşlraaHü/9rlüğe Kirent5237 SuananbSCK'LıLk7.ıeıl5252 SuananbSCK'LıLk9. eymleema İrlmıRDenU6>z İcle0zliHat luaiapmŞfOlrOLOLkYeüdnAmezeğerleBeleBçrSsSaeABt/TR>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-7/4408rin ALımıLINDAV1TİYE767-4408ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld rnateıününeKoyınvTeileemeY/5237 S.K.'ymiTahsiS0lıeHalçald n Suanatii/ İi ABaLehanAc3>aAk5237 S.KEbcany81, 62, 53nU6>z İcleCGerlmSdinim 9altılmadıU6>zlmmaA 5/35795TD>ş3/314>E4c11 201/2-290c/TD>BE84/109rin ALımıLINDAV1ŞMA3584-109ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld IrzağınçSaıd n iılı ıABç mıRuY33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-3/3091erin ALımıLINDA1ŞMAND03-3091ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld İd2l l-AD> n meğğıb a- Böds ışçMüebbeAağğıblrapi l-AD> nağÇeveBçrSsSa OkHBObideSşlraapmLeh/TSğının ateAyynıtle el9. n>12/21910DY3.HD658D>EE19071261c1514/>BE89/1-90in ALıNKDBZrGERİ BI8489-1-90ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld İkrçlu ><çerlnüve inapesDlygAGk>Alın 9ŞartsiüıH 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8475/1-10in ALıNKDBZrGERİ BI8475-1-10ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld İlçe CumhurinEAı0zvcılmadkaseYrgığÇevenDani Aş.C) 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-3/4262erin ALımıLINDA1ŞMAND03-4262ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld İlkaraki HkH B/TetiniMTktülAvid. ğdurıkçeNeıiSSaC/TRsGrupASıSnnDarıcıGeçrişçrt )-ğHafdfıkiai HkTahİikTHnİel-ünanıtle el9 an>
  EE19071261c1514/>BE80/199rin ALımıLINDAVİ BI8480I849ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld İlkaraki HkH B/Tetinien SetacıGeçrSsSnLfOlrOLakığdikTahİikTHTeiA12/21910D>Y02D3508D>E9. 201/2-290c/TD><6-3/2431in ALıNKDBZrGER1ŞMAND03-2431ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld İlkıBzldBö nfnaMTktülnAmeKudipı0zliHat d n iılıaMTktülnAmeKayncFıiSaAklaki HkfğıblTahİikTnltcıymiDğınOlsT -bSCKEb51/2. eymleemeAyynıtle el9. n>12/21910DY3.HD658D>EE. 201/2-290c/TD><6-4/3249rin ALımıLINDAV1TİYE764-3249ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld İp>ılBoğ.C) AMuht>melrEpahsitlücreler ykiçinpVarzıTRS alouuHorsas0zliHat ıNA eyteryalçalmaİduğMukanEselıekmadıemesBAHBştinim 9altılma>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-7/4389rin ALımıLINDAV1TİYE767-4389ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld kiaBdmlmalhlunGizlemeY33.15905D>EC907/2-21-795/T8488/1-10in ALıNKDBZrGERİ BI8488-1-10ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld İğınnY3.HD6071D>E819071261c1514/>3579/1-228in ALıNKDBZrGERİ BI8479-1-228ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld i1çırmaeTeşebbüsüne DirnnenitSktA>ıliiiBu EsnTmurÖldürüçrSsSnLfOlrOLakıNş rmfşlYF >12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-3/1268erin ALımıLINDA1ŞMAND03-1268ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld i1labal/F içiZemtğteş)0l4C/0ABMe İneORduğuZadığşyölelşiFiSenAtOlmadane0zliğın kiaBdmlmaHüzlBMeiFiSeuiçıl ğyrıriyrırCGerlmSdinim 9altılma12/21910D>Y02D3508D>E9. 201/2-290c/TD><6-1/3266in ALıNKDBZrGER1ŞMAND01-3266ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld KınngitmNesaiknDiduğ>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6--61684rin ALımıLINDAV1ŞMAND04-1684ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld KınnGütmNeSaikn İduy-vlhlut Ke/A> nın e ra/AİelBağınınDğınnOlk aaltılm/KınnGütmNeSaiknndeİBzimal Ed TkTahİikT OkHBOnıl KınnGütmNeSaiknnıeBertaöaf Ed cDğSn12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-605969rin ALımıLINDAV1TİYE766-5969ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld KınnGütmNeSaikn İdu/Bn Selmaçieddimik MaktA>nAmeKayncFıiSaAklaki HkkeeHd n inOlmadl9Li( B-ıTahİikTHnİel-ünanıtle el9 a/BY i T OkHBOn12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-2/197rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-197ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld KınnGütmNeSaiknbidekOkHfteeictaT Oticlk aÖldürmey)lTamyTeşebbüstaın
  E4c1C907/2-21-795/T8476/154rin ALımıLINDAVİ BI8476-154ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld KınnGütmNeSaiknbideÖldürSaı 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8476/1-149rin ALımıLINDAVİ BI8476-1-149ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld KınnGütmNeve ÖçıAlKeluSaiknbideğd2l ÖldürSaı>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-7/280rin ALımıLINDAV1ŞMAND07-280ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld KıngütmNeSaikn İduy-vğd2l ÖldürSaeAyyeaşkapkeeHTahİikTyçmiai HkmeMünh/> ra/AKıngütmNeSaiknynınDğınnOlk aaltılm> 5/35795TD>ş3/314>E4c11 201/2-290c/TD>BE77/852in ALıNKDBZrGER1ŞMA3577-852ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld KınOli/ğğıb aticıy ysi Hnniyrıcra tkdlmi/ğğıb aticıy ysipRD>nC)12/21910D>Y02D3508D>E9E 201/2-290c/TD><6-7/3444rin ALımıLINDAV1ŞMAND07-3444ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Kıe İşarYA-nOku 9ZAmeCfşu.iAgalçinOku C/kterFfşlraaen Setacızığltiklnıne BeNş rll9. n>
  EEE 201/2-290c/TD>BE93/1258rin ALımıLINDAV1ŞMA3593-1258ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld i1rnss İduyZi )0nAmeKadığmn-aAkSCKEbcany462/1'AyyızBoığınınnıtle el9 an>
  EE19071261c1514/>BE80/236rin ALımıLINDAVİ BI8480I236ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld i1rşçlkelıkSilah>ÇekipııirbirıRDerYAVurane0zliknvid. ktA>nAmeKBminıÖldşyzaıR-ndTn ınnİnş )Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-0/2722rin ALımıLINDAV1TİYE760-2722ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld KıY33.15905D>EC907/2-21-795/T8472/282rin ALımıLINDAVİ BI8472-282ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Kıoü )12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-3/1011in ALıNKDBZrGER1ŞMAND03-1011ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld K1erekm-ıKoçhsıtSktülünaAkç TR>Fertlnın Teu Yukdımuir Boesin ıbmtremu 0zliğın SilahAFluBAteş)0> 5/35795TD>ş3/314>E4c1E 201/2-290c/TD><6-5/945rin ALımıLINDAV1ŞMAND05-945ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld K1erekm-ıHBkınnMesa/TdeNeAv TüfDğSnİduğğtmaAvspToplmaObmarıkçeNeıiSSaC/TRsUylYF OöAgasTn Orüştmomsntış/ToplelBalmT/GleBşiA SeAki iğaöDlmarıkçeNeParçae eAC)oü 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8475/1-241in ALıNKDBZrGERİ BI8475-1-241ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld K1erekmÖldürdüğün OİlLlgğ-ıkelgi EenAtı tdi )OişAD>oü 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-5/1262rin ALımıLINDAV1ŞMAND05-1262ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld K1erekmÖldürSaıi Aki 0zirğnıtle mTlmaAeddoeşrii5237 S.K.'LOLk7.ıeıl5252 S.K.'LOLk9. eymleema İrlmıRDenU6>z İcle0zliHat luaiapmŞfOlrOLOLkYeüdnAmezeğerleBeleBçrSsSaZAmeCfşlYğuR>12/21910DY3.HD658D>EE19071261c1514/>4-03/1-215rin ALımıLINDAVİ BIRA63-1-215ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld K1erekmÖldürSay)laGlkn-mmk/KastıntdığındinOlk a- Bn SHat Kastınkmeğd2l ÖldürSayaıVeyOeMüessMeiFiSeeieddimik O>C/TR>lususOLOLkİsputda>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-3/835erin ALımıLINDA1ŞMAND03-835ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld K1erek/tSktülünaVücudu Aki BeşHMermdnAmeBMe GAyyıekcdaş SraÖldürücüRD>apa0zliHat Tlb)ncas arıcıÇSeti( B-ıSiğerd0zliHa K1erekmÖldürSay)lTamyDeeredTeuTeşebbüstılvCGeraehditOlk a>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-3/81in ALıNKDBZrGER1ŞMAND03-81ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld K1erek/0zliFıkçeNeYoğunİnşlışrpasutl/adığıngi-ıkeeHÖnAkizluşkelmnıcıcıE>umklnınıd n in- i>melr GerekmeğsgaDenHeımOnbÜstl-d/T tdarin>
  EE19071261c1514/>4-02/1-29rin ALımıLINDAVİ BIRA62-1-29ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Kastı12/21910DY3.HD658D>EEC907/2-21-795/T<6-7/2-37rin ALıNKDBZrGEİ BIRA67-1-37ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld KastıcıAşl>oü Olmadığın-C/TRlbAkdığındinOlk neieddimik ennın a- Bö GbAçıs arıcıBerşlınrnİ e THnİel-ünaızBoığınınBYeı BTea. 2GeraTürkSsSnSıSnnDarıcıDeditıRnOlk aeABt0ktifü> 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8495/1-126rin ALımıLINDAVİ BI8495-1-126ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld KastıcıAşl>oü Olmadığın12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-5/305rin ALımıLINDAV1ŞMAND05-305ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld K1til KastdığınD>oüyokmzarpH-aSAşlkngıçtaseYrcekmeVahamin nTnyHY33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-60894rin ALımıLINDAV1ŞMAND06-894ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld K1vgaeyrt mremu 0zliğın Atti( BYumrukn SeAki Yerşynüşet MağdurhsıÖnSak a-ıMaktA>ünC/TRlbAkdelinipııilin )d/ğOGiiAnll- Bö T )ıilin )sSn-eSeÖemtıilinçtlsTHksMei SeAki ÖldürSaıiun kiaBnd/ğOGiiAZüR>12/21910DY3.HD658D>EE19071261c1514/>BE88/1-470in ALıNKDBZrGERİ BI8488-1-470ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld K1vgae ıbmtremu ÖdenıtSktül>12/21910D>Y02D3508D>E9. 201/2-290c/TD><6-4/4051rin ALımıLINDAV1ŞMAND0IL4051ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld K1yınbiradaDerYAÖldürlGılKoyınvTeileGiiAŞsıR-ntş nıreTıhİikTUnsuru Ke/A> nın e
  E9. 201/2-290c/TD><6-4/897rin ALımıLINDAV1ŞMAND04-897ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld KSBellnın neGörüpAÇığl/F At )iyçnlt İlhlunKotıysi- Bö Gk>AmrcıFluBtSktüleğmnÖldürüpğuytu vd Puku)12/21910DY3.HD658D>EE19071261c1514/>BE81/1-269rin ALımıLINDAVİ BI8481-1-269ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld KSBelsi iıTrciz)0nAmeMaktA>ü iyçnlt İBenziiADöküpğHBkaC)Y3.HD6071D>E819071261c1514/>4-04/1-53rin ALımıLINDAVİ BIRA64-1-53ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld KöyAMuhtaOluO>.nuNn SeA tBuAHvT ysi HbideİğınnemslhllmaObicOatii/ İi ABaİdaDenMercdnAmeİziiAnlın ncı>Y34/6568>E2c. 201/2-290c/TD><6-60595rin ALımıLINDAV1TİYE766-595ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Leh/T İrlmıRDetnnıtle el9 an-ı5237 Suananbl-ADaYısc. ) ncıO>onek>VeıdidaL> 2/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-7/7950rin ALımıLINDAV1ŞMAND07-7950ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Leh/TpkeOlbaedığındinOlk a ıbmtremu 0SeAç CGerlmrat dşatrÇıemnss>-ğHakehvksçslYğuR İrlmıRDeti İçereAk5237 S.KEbcany53'ün<765 cany31 eıl33'Dğılu OLeh/T3>C/TRs12/21910D>Y02D3508D>E9. 201/2-290c/TD><6-5/2753rin ALımıLINDAV1ŞMAND05-2753ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Leh/T3>aAk İrlmıRDetnnıtle el9 a/765 S.K.aİduğnıtle mTekmeLeh/T3>C/TRlbAkDeehalınnİnş ) )zlmmaAir BoOGiiADurlLY34/6568>E2c. 201/2-290c/TD><6-2/1450rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-1450ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld MağdurenİduğğbkadaşlSeAnınp Cineel İlLlgğnAtOlmadanetSktül>-lğğıblTahİiki-ıkoyutu/AzamirİBeleBm/HBşna ). n>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-9/4782rin ALımıLINDAV1TİYE769-4782ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld MağdurunBAteş) SeAki BoyOl ABaÜç YerTeu Yukae el9 an-ıKıe İşarYnyHMakskdıaİduğMaktA>ü SıçcFaİduğYukae yıpmÖldürdüğü/d n iıl TümübideceşruıMüdufDğlKoşiSsmaAi AorABç mıRu
  EE19071261c1514/>BE96/1-223rin ALımıLINDAVİ BI8496-1-223ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Manİ e dşyehditiNehmeı )oü )oü )12/21910DY3.HD658D>EEC907/2-21-795/T8476/1-204rin ALımıLINDAVİ BI8476-1-204ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld lHBOem Tiznl-ADderİBeleBme KitOlk a12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-6/581erin ALımıLINDA1ŞMAND06-581ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld lHBOem Tizn G/A>ü-ünav Oen Sğıee0zvadığ> n meğkk neitSktülee BeNözleritd/THiii HkTıhİikTTeşk
  E9. 201/2-290c/TD><6-2/4403rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-4403ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld lHBOumiyoü 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-0/2665rin ALımıLINDAV1TİYE760-2665ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld lHktA>ADövülür ıeyKSBelsi idOdedTlb)ncan meğbkanSıSnnDaİduğMaktA>ü/AEneesTn OVurr/TRİu İkrçlAETeu 0zlika-ıÖlüykçEluUzct/A toOıi ABal-ADaehditOlk liiiİrabeA>12/21910DY3.HD658D>EE19071261c1514/>BE82/1-368rin ALımıLINDAVİ BI8482-1-368ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld lHktA>ASıSnnDa IskuklıBAteşnüve eekçiY02D3508D>E9E 201/2-290c/TD><6-7/5426in ALıNKDBZrGER1ŞMAND07-5426ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld lHktA>Avid. ğdurıkçeNeGeceiVHkti 0zliğkmenonu rduku u>oüzzıTRS aBY i lSSintzliğaFfaİLiö/AlSSindvlt C mre nZiö/AlSSin-ıkiai HkTahİik/AltevidÜstelselulmağAçntremurvid. kA> rianmurİBeleBm/HBşna ). n> 2/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-301195erin ALımıLINDA1ŞMAND03-1195ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld lHktA>çald n BMe GAyyıahİikTnltcıymiSiğer GAyyiseyıahİiks zeÖldüründto HaSemtğyrıriyrır İrlmıRDetnidirllp CGerlmrat İçtima. )Y33.15905D>EC907/2-21-795/T8494/1-129rin ALımıLINDAVİ BI8494-1-229ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld MaktA>ün0> 5/35795TD>ş3/314>E4c1E 201/2-290c/TD><6-3/2842erin ALımıLINDA1ŞMAND03-2842ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld MaktA>ün3toHBOerudipı0zliHat ğteş)0l4C/0AMaktA>ü ÖldürOlk a-lTaammüTeu ğd2l ÖldürSaıiuayçOLt/rığınH 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-9/3411in ALıNKDBZrGER1ŞMAND09-3411ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld MaktA>ün<İşSnİduğİltilıeD>nC)umlma- Bueİkazat laki HkTahİikTyçOLt/rmiLi( B12/21910D>Y34/6568>E2c. 201/2-290c/TD><6-5/2034rin ALımıLINDAV1ŞMAND05-2034ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld MaktA>ünıilipııilmBdmklnınnDğılu OTHksMeiaedığındinktifü> 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8496/1-121rin ALımıLINDAVİ BI8496-1-121ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld MaktA>ün n meğğıbkTahİikT ahsiSği> 5/35795TD>ş3/314>E4c11 201/2-290c/TD>BE96/1689rin ALımıLINDAV1ŞMA3596-1689ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld MaktA>ün<ÖldürüçrSsSnDçıl Şiğerd0zlikluklm PlreSHBşABaİşçlsi iıTAtikçıeD>nC) nın ipıFer'OiFailHD>nC) 9altı0>
  EE19071261c1514/>BE80/207rin ALımıLINDAVİ BI8480I207ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld MaktA>ün<0zliğaFvd Yanremuk m4C/ Küfreınp Silah>ÇekOlk liiiğğıbkTahİikTyçOLt/rmi 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-8/5356rin ALımıLINDAV1ŞMAND08-5356ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld MaktA>ün<0zliğın>ün<0zldBö yırıSndSnüp dlOGiğYukae yıLcapÖldürdüğüi-çE n iıl Meşruı0zvadığ/KoşiSsmaAi AoMeydıy>
  EE. 201/2-290c/TD><6-6/4651erin ALımıLINDA1ŞMAND06-4651ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld MaktA>ün<0ilahAiı>Çekipı0zliğaFeddimik ntıştaiOlmadl9. >iyçnlt İln SHat MaktA>üt dlOGTeki 0ilahçi0zödsunkcFvd ÇekişpesEnnTR> Ovş0ilahAiABMe İneÇokeAteş)AlLi( B-ıE n iıl Meşruı0zvadığ/KoşiSsmaAnDçıldeorABç mıRuY02D3508D>E9E 201/2-290c/TD><6-7/5102in ALıNKDBZrGER1ŞMAND07-5102ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld MaktA>ün<0/R/SıSc iİtibaiibide18erüşsiıdouİdgr GdTn ınnİnş )i/ İi ABaKdirlc urnateemt5237 SuananbSCK'LıLk82/1-E eymleemeAyydınnıtle el9 an>
  EE19071261c1514/>BE86/608rin ALımıLINDAVİ BI8486-608ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld tSktül>Kkdınat İffieıvdeSadakatlnmBzğdi- GyhtenyŞsıR-ntşldrdaiOlmadl9. > 5/35795TD>ş3/314>E4c11 201/2-290c/TD>BE89/3454rin ALımıLINDAV1ŞMA3589-3454ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld tSktül>HBkınıirdkıniİnmSdinicınD>oüyokmvesEnOkanbNoktaldrdaiKSBelnDçıldeoÇelLlgğlıekfaleereTeeöDlygAsmora OHnateblnlefam/oü 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-0/2975rin ALımıLINDAV1TİYE760-2975ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld tSktüldeTZOlmadığın/Failıniİradasn Teu H Biç eekdinOlyeu H let/EnDğs n SeAkineneÖlinünarABç mıRuumlma- tSktA>ılEluUzct/A)12/21910D>Y02D3508D>E9. 201/2-290c/TD><6-5/1232rin ALımıLINDAV1ŞMAND05-1232ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld tSktüldemeKayncFıiSaAklaki HkkeeHH B/TeteD>oü )zlmmayadecFıişameKasuteYoğunİ/TRsGuzddoeeSa n .C)
  EEE 201/2-290c/TD><6-2/1589rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-1589ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld MaktüldemeKayncFıiSaAklaki Hkd n inD>oü )oü 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-3/3964rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-3964ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld MaktüldemeKayncFıiSaAkvdeSü/D0lıl12/21910DY3.HD658D>EE19071261c1514/>BE92/137rin ALımıLINDAVİ BI8492-137ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld MaktülünKovalrKelu Olmadığın12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-2/871rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-871ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Maktülüt BıçcFıkeln SHat TdçmaHatıylSC/TRnun/ZüR>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD>BE99/3900rin ALımıLINDAV1ŞMA3599-3900ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Maktülüt Kıe İşayleyenvgaeETeu en SelmauBAteş)0>- 0zlieAiçıl HafdfıTahİikTZ nın Olk n>12/21910DY3.HD658D>EE19071261c1514/>4-02/1-129rin ALımıLINDAVİ BIRA62-1-229ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Maktülüt Oğl>iun klkADurlL aı ır BOlk -dnC) 5/35795TD>ş3/314>E4c11 201/2-290c/TD>BE88/4217rin ALımıLINDAV1ŞMA3588-4217ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Maktülüt SağıbkvıeSils.nuNn SeASıSnnDarıcıÖldüründto aün1nnİnş ) ışeD>oü 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8473/75rin ALımıLINDAVİ BI8473-75ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld tSktülün<0zliğaFeddimik ŞsıR-ntşldr n meğğıbkTahİikTİçer 5/35795TD>ş3/314>E4c11 201/2-290c/TD>BE89/4271rin ALımıLINDAV1ŞMA3589-4271ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld tSktülün<0zlikcuudaiOğl>ASıSnnDarıcıAçtmomsnteş)İideÖldüğü-ünav OMermdıRDetnıekc0ilahçiAA>SO>C/TRnun/nnİnş ) ) 5/35795TD>ş3/314>E4c11 201/2-290c/TD><6-1/4075rin ALımıLINDAV1TİYE761-4075ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld tSanbıaspaOdğrayeZLKidınit ÖldürSaıd n iıR>12/21910DY3.HD658D>EE19071261c1514/>BE80/298rin ALımıLINDAVİ BI8480I298ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld tSanncıvdeCadığaöeddimik 0zldBö ABaKAmeC Gk>içıl 0zldBöıcıKaİabal/ğuBAteş)0dipdÖldürOldeeceşruıMüdufDğl>12/21910DY3.HD658D>EE19071261c1514/>BE85/1-410in ALıNKDBZrGERİ BI8485-1-410ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld MemurunBBuAHvıA ıbmtremu İiaBdmlmalhl> 5/35795TD>ş3/314>E4c11 201/2-290c/TD>BE9723705rin ALımıLINDAV1ŞMA8497-3705ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld MeşruımüdufDğl>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD>BE99/4638rin ALımıLINDAV1ŞMA3599-4638ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld MeşruıMüdufDğl>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD>BE97/1164rin ALımıLINDAV1ŞMA8497-1164ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld MeşruıMüdufDğllselu n meğş ) ) 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8497/1-37rin ALımıLINDAVİ BI8497-1-37ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld MeşruıMüdufDğllselu n meğş ) ) OlmadığınİğınnemslhltacıehditiNeğğıblrapi l-AD> nRnarapi l-AD> nağDönüşSak a-ıKomu Hizmetlnın Teu Geçic aYıscklmmaA üreemeAyyHesape el9. nymiTCK'LıLk20. eymleemeAyynıtle e>
  E9. 201/2-290c/TD><6-4/329rin ALımıLINDAV1TİYE764-329ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld MuhtaOln RuhsatanbKadıeel 0ilahA İduy-vSCYELıLk281/1 eymleemeAyynıtle el9l9. n>12/21910D>Y02D3508D>E9. 201/2-290c/TD><6-5/3791erin ALımıLINDA1ŞMAND05-3791ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld MüdafdeÖikHfzliğın Ovş0/R/SıSc iİtibaiibideCGeraEhllud eÖikHVarzıTR>nll- Bö T )>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-3/2329rin ALımıLINDAV1TİYE763-2329ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Müdahilıni. nevidTelAanat TayeY33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-3/1558erin ALımıLINDA1ŞMAND03-1558ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld MüebbeAarapi l-AD> nağDiğerd0Açe çe OkHBObideehditiNerapi l-ADıirdkıniİçtimain-ıkinga9l-ADaİçiii O MüddetlüilücrenHapsBAıcyi-ının d/ğOGi-ıkığınekçOlk a>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-0/2976rin ALımıLINDAV1TİYE760-2976ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Müstuk m FailıeBellıeD>oüyotenyŞekildei-çK1erekmğd2l ÖldürSaıvınİğtiC)kA GrSSinehditeOly cDğSn12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-2/1659rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-1659ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Müstuk m FailıeBellıeD>oüyotenyŞekildeiid2l ÖldürSaı>12/21910DY3.HD658D>EE41907/3-12816/TD<778/13133in AiYERKLN HIR4İYE<778-13133ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld MütEsels m Nş rmfşlYF >12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD>BE94/4095rin ALımıLINDAV1ŞMA3594-4095ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld OticlTizn GsdıiAş ) 5/35795TD>ş3/314>E4c1E 201/2-290c/TD><6-5/480rin ALımıLINDAV1ŞMAND05-480ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Nişanl su )KoçhsıK HkmeTeslim nın ipıaın lususOLOLknnİnşoüzzıFıkelSeAçe dığ> n meHem Ta şlratremur-lTaammüTTUnsurıirdkınirABç mıRumSd
  EE19071261c1514/>4-12/1-1289rin ALımıLINDAVİ BIRA12-1-2289ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld TahsiS0lıeK1erek/ıen Sğıeeeiyadldr n meğkk liiipkeutl/nal9Li( B-ıKSBelnDçıldeoÇelLlgğlıeemıcıSiğerd0zliHat Biyadldr sEnOkduyn .rGk>MaBOumiyY33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-7/2252in ALıNKDBZrGER1ŞMAND07-2252ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld emısıni1st/MaktA>ünY33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-2/2231rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-2231ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld emıykıllttmomsnltcbKadıTeu endacılBeeHlBşiADtş ntmelimcuudaiKBmmerAyy0ilahAiı>Ateşl)d/ğOGiiASapt/nal9oü 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-0/3377rin ALımıLINDAV1TİYE760-3377ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld emıyakıkiai HkTahİikT OkHBObideİBeleBmuğriKn C/TRs12/21910D>Y02D3508D>E9C907/2-21-795/T8488/1-234rin ALımıLINDAVİ BI8488-1-234ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld emıyat Tls>zlmy.C)Y3.HD6071D>E8. 201/2-290c/TD><6-2/569rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-569ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Otomobğlıeıasp>Eemek>vaıAmrcıFluB12/21910D>Y33.15905D>E19071261c1514/>4-02/1-237rin ALıNKDBZrGEİ BIRA62-1-237ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld ÖldürlGün-ğTahsiS0lıedifül kasit Hıri HlSeAdşntııt yçOL>
  E919071261c1514/>4-00/1-238rin ALıNKDBZrGEİ BIRA60-1-238ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld ÖldürmuğFiSeinAyyıahİikTnltcıymiD>apaOatii/ İiıiAnll- Bö T )EnnTR> OvşDlygAsmoLknnİntıme çeNeıirbirnndeÜstl-iTutua )ıÖ an12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-2/1470rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-1470ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld ÖldürmuğKastış3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-3/3509rin ALımıLINDAV1TİYE763-3509ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld ÖldürmukğKastı12/21910DY3.HD658D>EE19071261c1514/>BE7-616231rin ALımıLINDAVİ BI8474-16231ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld ÖldürSaeAyyfğıblTahİikTnltcıymiDğınn
  E9E 201/2-290c/TD><6-7/6258rin ALımıLINDAV1TİYE767-6258ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Öldürün cDğSnKorkusOLkıllştmoms0zliHat Üyçnltd/TTAş Li( BRuhsati HkTab)ncas aı ÇıecrnC)ılAteş)0>>E n iılıl Meşruı0zvadığ/KoşiSsmaAi AoıABç mıRud
  EE19071261c1514/>4-08/1-77rin ALımıLINDAVİ BIRA68-1-77ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Öldürün nnİduğğbmtremu lusumieıMevcutTyçmiLi( BSapt/nams0zliHat emıyakıYukae mDğKastı<İduğH B/Tett0tOlk a- Bn SHat Kasteu Yukae maA SeAki İnsan ÖldürSaıiuaİiaBdmlma>12/21910DY3.HD658D>EE. 201/2-290c/TD><6-6/2398erin ALımıLINDA1ŞMAND06-2398ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld ÖldürünSay)lTeşebbüstaın ıliiiYnn nın eY33.15905D>EC907/2-21-795/T8488/1-115in ALıNKDBZrGERİ BI8488-1-115ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld ÖlinünaKBminıEsüze)O>C/TRnun/ZSnC) 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-3/1730rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-1730ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Önceki ÖldürSaıemıyatatğstenıvHBFer'a/AKorçlreün ra/AKınnGütmNeSaiknnın Ke/A> nın eY33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-301134erin ALımıLINDA1ŞMAND03-1134ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld ÖzelnıekerrürT OkHBObideİçtimaaDahil CGerlmrat ÇözlmıRnipıT/0ABMe/ GerekmeEnOkduyn )>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD>8497/4064rin ALımıLINDAV1ŞMA8497-4064ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Peıkıllelşl/ğ/>OaşkalmadylaBİlLlgğblnlGzn GrnssiıdÖldürlG12/21910D>Y02D3508D>E9. 201/2-290c/TD><6-0/2280rin ALımıLINDAV1ŞMAND00-2280ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld PeıkıvesEşyD> n n>asp>EeumklnınıMaktA>ün<0/Run Keeiılildkıayrt rıcıKaİLiö/AY33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-3/2225erin ALımıLINDA1ŞMAND03-2225ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Peıksu )T9oühen Kıe İşarYA-nAynnbl-ADy n><ıse d/TkmfazakıFarklı 0SeAç H12/21910D>Y02D3508D>E9. 201/2-290c/TD><6-3/1885erin ALımıLINDA1ŞMAND03-1885ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld PmıcıSahilınde<ırSsSnLiğer GAyySilah>T iıl Enmlk nehnLiğer GAyySoğukkanl zıFıkeÖldürOlk a>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD>BE99/478rin ALımıLINDAV1ŞMA3599-478ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Pollsi ySnDğ sselulmadkıatecavüz et 5/35795TD>ş3/314>E4c11 201/2-290c/TD>BE81/575rin ALımıLINDAV1ŞMA3581-575ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Sab)hlnyi-ıdvlt Dtş ntmel1rnss ilılnonuşur ıeyıludüğüiKadığmnÖldürlGiuyynıtle el9l9. n12/21910D>Y02D3508D>E9. 201/2-290c/TD><6-4/4246rin ALımıLINDAV1ŞMAND0IL4246ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHaeemıyat FailıeO>C/TRnraTürk HiçbirkıelillneLo)Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-2/2972rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-2972ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHaeTıbtış/AA SeAki EvidTerkt0>niduğOiuyyriKnşarYAÖnlemeyenıvHBKSBelsi / KüfülAETeu dşarYArekHfAA>nC) 5/35795TD>ş3/314>E4c1E 201/2-290c/TD><6-2/1202rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-1202ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayyfğıblTahİikTnltcıymilhlunDğınOlsT 12/21910D>Y33.15905D>EC907/2-21-795/T8488/1-524rin ALımıLINDAVİ BI8488-1-524ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayyfbmsmaAi AolusumieıOlmadanetSktA>ün<0ü/D0lııTrcizıRDetineEnDğs yld Yanrevş0ilahAA>nC)ça ennın a-a
  E9. 201/2-290c/TD><6-8/7430rin ALımıLINDAV1ŞMAND08-7430ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayyfteş)0>> nın dmlmaHaSemtK1erekmğd2l ÖldürSaTeu HnateblnlefıÖ anAiAÇelLlgğayçOLt/rığınH 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-2/350rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-350ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayyBlb)12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD>BE99/4605rin ALımıLINDAV1ŞMA8499-4605ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayyBlb)iun Psikopa>SO>C/TRnuııild<ırSsSnManİ e dşyRapouAnlın ncıZaml>nVeyOeD>amsuzBBeeHlleeı ehditOlrSsSein lesNe)Y3.HD6071D>E8. 201/2-290c/TD><6-2/572rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-572ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayyBlb)12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-2/1471rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-1471ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayyBlşk)AlKeluır Br ıeytSktülee BeBRnraEngaldOlKeluır BSak aiyçnlt İllştiıt Ödoeşr>Durl9. nvspln SHat daiOiu V/rmi 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-5/1295rin ALımıLINDAV1ŞMAND05-1295ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayyBasiSkteTYa-aunkcRKidınit Akrlb)C/TR>-HTahİikTHnİlmıRDetinenıtle eam/6>
  E919071261c1514/>4-06/1-341in ALıNKDBZrGERİ BIND06-1-341ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayyBasiSkteTYa-aunkcRÜvey AnnnDani Ruhsati HkTab)ncas yıkeÖldürOlk a>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-1/4014rin ALımıLINDAV1TİYE761-4014ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayyİelBhltacıHnatebGiyOlsTn ORağmeu Korçlrelmrat . nevidTelAanatDarıcıNş rmfşiTutua )ıÖ a)oü 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8473/16278rin ALımıLINDAVİ BI8473-16278ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayyİelBhlukfğıblTahİikTnltcıymiDğınOlsT >12/21910DY3.HD658D>EE19071261c1514/>BE86/338rin ALımıLINDAVİ BI8486-338ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayyİelBhluktSktülüt kiai HkH B/Tetlüze) SeAki DğınOlsT OkHBObidel-ADdenrİBeleBmrrüştm )Y33.15905D>EC907/2-21-795/T8497/1-156rin ALımıLINDAVİ BI8497-1-156ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayyıHtESÖnceTeu Yukar)12/21910D>Y33.15905D>E9 201/2-290c/TD><6-5/5497rin ALımıLINDAV9ŞMAND05-5497ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayyıusya AoMevcutTİhbeı Tut eaHaeTı SHat ÖzdedoifüşmeyenıKollYF VekıfOlLVeıdidaLkfaleTRGTeu AtnanblhlunDğındidaLnnİnş )i/ İi ABaMaBOumiyY33.15905D>E9 201/2-290c/TD><6-8/4218rin ALımıLINDAV9ŞMAND08-4218ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayyDüğü-emtğpart/A)- emısıni1st)İideÖldürSaıiuyyfğıbll-ADalHBOeüds GceTzeğerleBeleBçaeddin12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-4/4786rin ALımıLINDAV1ŞMAND0IL4786ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayyEmniymateeİkrçlAdhtivaeETeu kfaleTRGTeu fşlraauyn .yyDoktouARapousmaAi AoVücudu AmzarpHvdeCebrkSıMaruzBKaİLiHatıyGör BremeLezyoelmrat )SD>adl9. o-aSAskııvınİğkeicea0zvadığ> n meReımeın eY33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-6/7389rin ALımıLINDAV1TİYE766-7389ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayyEniştnDani KSBelsi Teu nzcFıiş Bö Gk>MakskdıylaBBnllaunkcRBıçcHayyfbmyOerirenitSktA>ılİrabeA)0> SeAki ÖlüSaı- 5237 S.tSCKEbcany30nnıtle el9 a/ictaT> 2/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-5/152rin ALımıLINDAV1ŞMAND05-152ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayyEpn epsSn-e/tal/ğ/n meDğındidaLFiSein luaiapmnnİnmavdeSueAçe çeNı>Alı )12/21910DY3.HD658D>EE1 201/2-290c/TD>BE81/581rin ALımıLINDAV1ŞMA3581-581ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayyEşnDiduğCineel İlLlgğye KirOlsT OkHBObideKidınit Öldürü
  E4c1C907/2-21-795/T8483/6-305rin ALımıLINDAVİ BI8483-6-305ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld 0zliHat liai HkSzldBö eBertaöaf Edild OkHBObideYıscl/0zvadığ/nltcıymiOlmadl9Li( ekme üR>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD>BE92/2107rin ALımıLINDAV1ŞMA3592-2107ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld 0zliHat liai HkYerşyTutukl el9. n OkHBObide elAanat ır BSak a 5/35795TD>ş3/314>E4c11 201/2-290c/TD>BE88/2734rin ALımıLINDAV1ŞMA3588-2734ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld 0zliHat liai HkYerşyTutukl el9. n OkHBObide elAanat ır BnOlk a>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-1/4728rin ALımıLINDAV1TİYE761-4728ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayyİradasn Teu H Biç eekdinOlyeu OkHBlnmBzbaiıt Ölinünei OkHBiem )LfOlrOLakıl-AD> nmurİBeleBm/HBşna ). n12/21910D>Y02D3508D>E919071261c1514/>4-09/1-194in ALıNKDBZrGERİ BIND09-1-194ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld 0zliHat İğtiC)kiO>oneğ/>Olmadtii/ İi ABa0zliHat d n iılın9ZAmeCfşuFer'OiİğtiC)kATahsiSğitd/TD>ığınH 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-2/5010rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-5010ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld 0zliHat Z12/21910DY3.HD658D>EE41201/2-290c/TD><6-1/14639rin ALımıLINDAV4TİYE761-14639ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld 0zliHat Z 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8473/404rin ALımıLINDAVİ BI8473-404ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld 0zliHat Z 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8495/1-228in ALıNKDBZrGERİ BI8495-1-228ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayyKSBelsi / eddimik O>an<0zldBö ykıllelşıKoy Gk>içıl YalıaMeşruıMüdufD)İided n iıRıABç mıRuY33.15905D>EC907/2-21-795/T8494/1-166rin ALımıLINDAVİ BI8494-1-266ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayyKSBelsibide ebtışaAkvdeO)cıZüfreıAmeKadığmnÖldürOlk ÖemtğdikTahİikTyçOL>
  E9. 201/2-290c/TD><6-3/772erin ALımıLINDA1ŞMAND03-772ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayyK HkKü ÖldürOlk a-lKınnGütmNeSaikn İduyğd2l ÖldürSaıD>nC)12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-7/5829rin ALımıLINDAV1TİYE767-5829ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayyKorkuakKŞıe a-aıllştmoC)ılDki Elyfteş)0>>
  EE19071261c1514/>4-10/9-108rin ALıNKDBZrGEİ BIRA10-9-108ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayytSktû>ün<ÖldürüçrSsSnvHBKş rma Pollsi AyyYukae el9 anemıyatatrtAy Gü-ünTeu ÖldşyYRDetnieşfi AyyYuşna ). nvd Plrelmel9 an ilahlmrat )iılıavetrtAy Gü-ü emtıizzat 0ilahA ivıiSKelu OlmadığınğstltFailHD>nC)Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-3/3946rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-3946ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayytSktül C.'i KSBelsi iıYukae mD> n meEnDğs yld fğıblTahİikTnltcıymitSktül S.'i d/THiii HkkeeHH B/TeteD>oüai HkmeÖldürdüğüi-çkOrbiryMaktülünAynnbY33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-2/841rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-841ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayytSktüleğEşarYnyBlşk)12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-3/1533erin ALımıLINDA1ŞMAND03-1533ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayytSktülüNeeaşkapeMAereTeeöVgr GeİmkaliLVar ıeyKavgaditBıçcFıkeB>LfOlrOLakıKastıcıAşl>oü Olmadığınğd2l ÖldürSaıiuyuayçOLt/TRnun/ZüR>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-2/111rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-111ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayytSktülüNelaki Hi>DolelBözleriaiyçnlt İRuhsati Hk0ilahAiı>Çek4C/0AÖldürSaıd n iıliRıABç mıRuY33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-2/847rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-847ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayytSktülüNeKSBelsi / faİLiö/A> Aiyçnlt İOiu ÖldürOlk ndeeceşruıMüdufDğlHnİlmıRDetinenıtle eıÖ an12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-4/1919rin ALımıLINDAV1TİYE764-1919ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayytSr ıtıldeoÇ ln-ayytSktüleğBim4C/0Ağbkatremun ÖldürmuğKastınC)Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-8/5557rin ALımıLINDAV1ŞMAND08-5557ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayytSzureGörüye
  EEE 201/2-290c/TD><6-5/443rin ALımıLINDAV1ŞMAND05-443ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayytuhhsiSfpeMAereTeeöD iırduğVgrrp 10 Gü-<İşSneitSnR>O>otenyŞekildeiYukae yanetSktA>ü OtorıcıAlunkcRBıçcHaBBnllay.C)ığınH 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-2/143rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-143ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayyOğl>iueÖldürOlk a>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-3/1274erin ALımıLINDA1ŞMAND03-1274ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayyOtAy Öldşsn Teu İtibaiet d n iılın9>asp>Amrcığaöeddimik D>nC)Y33.15905D>EC907/2-21-795/T8488/1-318rin ALımıLINDAVİ BI8488-1-318ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayyÖldürdüğüiZ 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8497/1-59rin ALımıLINDAVİ BI8497-1-59ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayyÖldürmuğFiSeinARıABç mıRuOİl9. n OkHBObideKastıcıD>oü )12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-3/173rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-173ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayyÖldürmuğKastı12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-2/2801rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-2801ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayyÖlHBlnmBoğlL B-ıSizmBoğlmu Aki Dışrpan12/21910D>Y33.15905D>E9 201/2-290c/TD><6-6/1278rin ALımıLINDAV9ŞMAND06-1278ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayyÖrgütçdeSurtle eıpSfşlraaÖldürün nnŞahAs) 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8499/1 – 258rin ALımıLINDAVİ BI8499-1-258ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld en Sğıee0zrhoşl/TRnun/EnDğs yld tSktüleğİide ebtışıp ÖldürSaTeu EnDğliad n inAtOlmadmD> B-ıemıyat Sapt/nal9ybicBMe OkHBOeıiSSaC/TRsSaliHayyfnc)ığın/kiai HkTahİikTHnİlmıRDetinenıtle eam/6>
  E9. 201/2-290c/TD><6-9/1964rin ALımıLINDAV1ŞMAND09-1964ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld en Sğıee0okHktapToplmnıcıKaİabal/ğıyıludüğüiHaSemtrekHfAo BoeSak>ün<İrabeA)nlıp Öl bil cDğSrYAÖngörOlk aeABt0>Y02D3508D>E9. 201/2-290c/TD><611/342erin ALımıLINDA1ŞMAND11-342ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayylhlmAnzmettireniD>nC)ve U6>zlmmaAhmeı )nC)
  E9. 201/2-290c/TD><6-3/2064rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-2064ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld en Sğıee0hlta Memurl/TRnraAA>STab)nca) ivıiSKe> B-ı Gerekmeğr Bö T )>Y33.15905D>EC907/2-21-795/T<6-7/2-43rin ALıNKDBZrGEİ BIRA67-1-43ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayylhlunDğındidan lİlLlgğ-ıKuşklmaıKaİaBaHuesslmaObgğblnşklmeı riKudiySaTeu ln SHat CGerlmSdinim LVarscyımlmauBDlygA>oü 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8494/1-104rin ALımıLINDAVİ BI8494-1-204ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayylhlunKasteu İşl)d/ğOGiiATesbitü> 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8495/1-60in ALıNKDBZrGERİ BI8495-1-60ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld 0zliHat TaammüTeu İşl)yipıDğınOld/ğOGiiAnll- Bö T )Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-5/1189rin ALımıLINDAV1TİYE765-1189ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayyTn Selmlnonuşur ıeyıedenıtSktülüna"NılnonuşuyorsOLOz Lan<0izmBurğdğ"öD iak aiyçnlt İllvgaeETedlnı ıeyBıçcFıkyaC)12/21910DY3.HD658D>EE19071261c1514/>BE89/1-124rin ALımıLINDAVİ BI8489-1-124ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayy ebtışti( BtSktA>ılYumruknAtaC)oüoü ahsiSği> 5/35795TD>ş3/314>E4c11 201/2-290c/TD><6-7/3177rin ALımıLINDAV1TİYE767-3177ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayy ekerrüresEnOkğTahsiS0tuyfabık)ılmadmD> B-ı Gerekmeğr tinim 9altı0>
  EE1 201/2-290c/TD><6-7/9492in ALıNKDBZrGER1ŞMAND07-9492ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayylesNüneinıtlnyŞekildeid 9altı0>
  EE1 201/2-290c/TD>BE86/2940rin ALımıLINDAV1ŞMA3586-2940ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliHayyYıscl/0zvadığ/lselu n iAş )12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-2/1559rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-1559ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SalikmBzbaiıt Oğl>iueÖldürOlk -MüebbeAağğıblrapi l-AD> ylaBCGerlmSdinim L12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-6/7065rin ALımıLINDAV1TİYE766-7065ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SalikmkiaB Sakı765 SuananbSürkbl-ADaYısc. aİduğYuştmomsnıtle mTekmeLeh/T3>C/TRkDeehalınnİnş )Li( i ABaDurlLzlmmaAir BoOGiiAReımOndeiDrabeA>12/21910DY3.HD658D>EE. 201/2-290c/TD><6-3/1762rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-1762ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SalikmJanmur GeEDetniollYğun 0ilahA ivıiSKeiBerklsi iıSğınnllyeu ormlmauBUyığdğlAşl B-ıZarOlmadnAıcyi-ın>>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-4/113rin ALımıLINDAV1TİYE764-113ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SalikmSıSnnDaat liaBm/Konur>
  EEE 201/2-290c/TD><6-5/2324rin ALımıLINDAV1ŞMAND05-2324ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SaliktmeT/sbit nın eu Yukae raİduğMaktA>erYnyElOndeikKŞıırn/TRnrı<0zliğaFAA>SKınnLekesOGiiATesbit nın Olk n- Failıniİradasn Teu H Biç GayeBmulhOz EsbabınrİBzimamen SeAki ÖlüSaı12/21910DY3.HD658D>EE1 201/2-290c/TD>BE79/2455rin ALımıLINDAV1ŞMA8479-2455ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Saliklu tSktA>ğğbmtremu llvgaeÇıemnss> SeAki YuştmomsBoğlL Ovş0ilahAiAPat)ş3/314>E4c11 201/2-290c/TD>BE88/4074rin ALımıLINDAV1ŞMA3588-4074ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SalikluçeNeıirbirlnınyld vHBKSBelnDçıldeoÇelLleu İkkar)içıl Yoeoü ) 5/35795TD>ş3/314>E4c11 201/2-290c/TD>BE88/3757rin ALımıLINDAV1ŞMA3588-3757ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SalikluçeNeıuylhlmAFerat İğtiC)klnını>12/21910DY3.HD658D>EE19071261c1514/>BE87/99rin ALımıLINDAVİ BI8487-99ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SalikluçeNeıuyshlunHunharcaiKSBelıRDetikTatiıl Enml ŞsıR-ntşldr n meD>oü )12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-6/4607erin ALımıLINDA1ŞMAND06-4607ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SalikluçeNed n iıliRÖnceTeu ehditiNeZnC)nC)zıLcapCGerlmSdinim 2/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-6/108rin ALıNKDBZrGE1ŞMAND06-108ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SalikluçeNeFikibkvıeİradağBasiSdaLkç ndeeennın a-tikluçeetSktA>ü Kafatremun zarpH0l4C/0A- rerdDkiemeAyydınğstltMaımOiFail/lsfat ylaBCGerlmSdinim Laltı0>
  EE1 201/2-290c/TD>BE97/2522rin ALımıLINDAV1ŞMA8497-2522ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SalikluçeNeİşl)d/klnınıHıri HlSeAvınGasp>iuyyMuhbirinkKŞıaliHaeemınitSktA>ığmnÖldürOllnını>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-2/1313rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-1313ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SalikluçeNeİşl)mişuO>C/kluçeelhlunGizıRSakııelilıvesEmareıRDetikyrt rıcıKaİLiö/AMakskdıylaBlHktüleyieÖldürOlk a>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-3/827rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-827ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SalikluçeNeZanetSktülü>-HTertipıaın et )iel CGerlmrat MüebbeAağğıblrapi D>nC)12/21910DY3.HD658D>EE19071261c1514/>BE88/1-495in ALıNKDBZrGERİ BI8488-1-495ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SalikluçeNetSktülü>ÖldürdüylSZLfşlraaPeıksu ı>AlKışeD>oüe çe OkHBObideGasp>iuyyUnsurıirdkınirABç mıRumSmişuO>ıÖ an12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-4/2573rin ALımıLINDAV1TİYE764-2573ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SalikluçeNelhlunGasp>AmrcıylaBİğınOllnını- SCKEb450/7. eymleemeAyyTatbikn >Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-3/2331rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-2331ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Sarhoş tSktüleğSaliHayy ekeeı YumruknAtaC)Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-302429rin ALımıLINDAV1TİYE763-2429ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld S/R/SıSc ndee18erüşsidenrlüçük Salikm-aSCKEbcany55/3 >Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD>BE80/3197rin ALımıLINDAV1ŞMA3580-3197ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld S/Rtae ivıiStmoms0ilahAiAen Sğıee0zvadığ> ndaıİleriaSürdüğüiPozisyondaıÇeki ipıÇeki Old/ğOGiiAKeşSfpelştmoC)12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-2/4699rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-4699ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld S/RtanıZarareGörlTizn Gmu dığınekialmaObicYukar)12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-2/4700rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-4700ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld S/RuniDğınn LVşynüşet Maktülüt KıfTş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-3/1145erin ALımıLINDA1ŞMAND03-1145ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld S/RuniYab)ncıeilkede Dğınn
  E4c1C907/2-21-795/T4-08/1-9rin ALımıLINDAVİ BIRA68-1-9ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld S/RundenrıevameETeu keeHhmeı )içıl ŞikanEtç GAyySoeAçe dıışeOlmadaneİzin>TüşsmmilhluiaOİlLlgğ-ı Gmu d
  E919071261c1514/>BE80/16354rin ALımıLINDAVİ BI8480I16354ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Şapk) 5/35795TD>ş3/314>E4c119071261c1514/>BE86/285rin ALımıLINDAVİ BI8486-285ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld TaammüTeu ÖldürOlbDddiasığaöeddimik ıelillnDetnıaammüTükHVarzıTRtıyGör BrmeOlk a>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-2/1307rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-1307ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld TaammüTeu ve d/TAynnb12/21910DY3.HD658D>EEC907/2-21-795/T8494/1-35rin ALımıLINDAVİ BI8494-1-35ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld TaammüTükHVarzıTRtıiAnll- Bö T )Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-3/72erin ALımıLINDA1ŞMAND03-72ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld TaammütyUnsurun- FailıniZ ıbmtremu Soğukkanl zıFıkeH B/Tett0tOlk /YoeY33.15905D>E1 201/2-290c/TD>BE76/3690rin ALımıLINDAV1ŞMA3576-3690ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Tab)nca)il OZSnın e-eSeÖemtMeşruıMüdufD)HnİlmıRDetinenıtle eıpbnıtle eıÖy>Y33.15905D>E19071261c1514/>4-02/1-322rin ALımıLINDAVİ BIRA62-1-322ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld TahİikT-iMaktüllnınme )valiadTeu H ai HkH B/Tetlüzee BeBRmadtii/ İ/kasit EnDğliad n ikSğıny ndeeen>an<0zldBö lmrat CYny51/1 eymleıvHBFıkıksu )nıtlnyHafdfıkiai HkTahİikTyçOLt/r>Y33.15905D>E19071261c1514/>4-03/1-173rin ALıNKDBZrGEİ BIRA63-1-173ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld TahİikT-i0zliHat dvlıeemıcıAbl)ündüzHVa0>< dvdağBas ErkekdirOasiSkteTılmadmD> BvesErkeğğ-ıKuşkleU6>SdinotenyŞekildeiBas OdudaiKlştycRKilitl)yipıOt/rmi 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-6/1336rin ALıNKDBZrGE1ŞMAND06-1336ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld TahİikYnyBlsit TahsiS0tuyO>C/TR>-H765 SuananbSCKEiuyynıtle el9sı>-eSeÖemtTahİikYnyBlsit O>C/TRnObicBahisidel-ADde 1/4 OR-ntnmurİBeleBm/HBşna>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-6/685rin ALımıLINDAV1TİYE766-685ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Taksırduğ- 0zliHat İğkyrt ( ekme ronO>C/TRnuııilOlk n ORağmeu Blsit D Bemıyat StrSsS>ve Eforuı0SeAkineneGelLleu ZY33.15905D>E9 201/2-290c/TD><6-8/1641rin ALımıLINDAV9ŞMAND08-1641ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Taksırduğ- 0ilahAiAMekanikTnrıera OkHBObideYı AoYau EnDğledlnAPat) rYny>Y33.15905D>EC907/2-21-795/T<6-1/9-115in ALıNKDBZrGERİ BIE761-9-115ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld TammüTeu - SalikluçeNeÖnceTeu yçOL>u KormalatrtAy YnınnDğıe ipılHktA>çaınmeDirençRve<ÖldürüçrSylSZLlnltıl/AdBabDıirdkıeEnDğs HkKı>otenyTahsiS0tuki ŞsıR-ntşldr n meTümün12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-4/2530rin ALımıLINDAV1ŞMAND04-2530ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Tarafi HkılugüyıcnığınAiAOlmadtii/ İ>emıyakıZün<0opayıkeln SHa 5 Gü-<İşSneitSnR>O>otenyŞekildeiDarbetOlk /kiai HkTahİikT12/21910D>Y02D3508D>E9. 201/2-290c/TD><614/1990rin ALımıLINDAV1ŞMAND14-1990ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Tabtış/AA ıbmtremu tSktülün<0zliğaFlaki Hi>0dipd0opaaİduğKıfTSTıbbieMüduhalenİduğriKudiy>13 Yçnltd/niYukae yaC)
  EEE 201/2-290c/TD><6-3/1893rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-1893ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Tas>zlmmanAiAUnsurıirdkıniyçOLt/TRnun/ZSnC)
  EEE 201/2-290c/TD><6-2/2430rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-2430ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Tas>zlmy.C)ün>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD>BE79/3558erin ALımıLINDA1ŞMA8479-3558ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld SCKa451E eymletinenıtle ecbilOlsT Şarts çe 12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-302487rin ALımıLINDAV1TİYE763-2487ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld T)iel CGernı-ıkığınınn
  E. 201/2-290c/TD><6-0/1287rin ALımıLINDAV1TİYE760-1287ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Türkbvatanmuş aıcıAlKenya'dğl>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD>BE75/2342rin ALımıLINDAV1ŞMA8475-2342ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld TürkbVatanmuş aıcıYab)ncıeilkede Dğındmlmalhl> OkHBObide ürkiye'd/Tl-ADş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8475/1-183rin ALımıLINDAVİ BI8475-1-183ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld ÜçriyrırKadığmnÖldürlG12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-3/988erin ALımıLINDA1ŞMAND03-988ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Vaadıaın et Peıkıllelşl/ğ/emur-lTCKEb64/2'Teki İBeleBm/
  E9. 201/2-290c/TD>BE92/1605rin ALımıLINDAV1ŞMA8492-1605ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Yab)ncıeülkede 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8494/1-146rin ALımıLINDAVİ BI8494-1-246ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld YağmaıiuaİiaBSakıiçıl 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-2/3118rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-3118ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld hmeı )Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-1/4811rin ALımıLINDAV1ŞMAND01-4811ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld hmscl/0zvadığ/KoşiSsmaATnltcıymiÖldürSaıd n iıliRıABç mıRuY33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-8/5696rin ALımıLINDAV1ŞMAND08-5696ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld hmscl/ve Yoe12/21910D>Y02D3508D>E9. 201/2-290c/TD><6-4/627rin ALımıLINDAV1ŞMAND04-627ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld Ynn< Lo)mOLyBysiği - SalikluçeNeendacılTerktİradasn<İduğH B/Tett0tOld/klnın/d n iıloıABç mıRuiLyBiçim nDğılu OÖlinünaeekdinirnZAmeCfşukeeHfSeAç O>ıÖ an12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD>8499/3505rin ALımıLINDAV1ŞMA8499-3505ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld ZarOlma heSe nş ).C)Y02D3508D>E919071261c1514/>4-00/1-189rin ALımıLINDAVİ BIRA60-1-189ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld ZarOlma heSeeAyyaşim L12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-0/1021rin ALımıLINDAV1TİYE760-1021ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld ZarOlmaAyytcyi-ıe>>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-0/3473rin ALımıLINDAV1TİYE760-3473ENpPAeDAM ÖLDÜRMEld ZarOlmaAyyıcyi-ın>> Olmadığın- AmSaıHizmetlnın Teu MemnuiyY33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-1/2198rin ALımıLINDAV1TİYE761-2198ENpPAeDAM ÖLDÜRMEldYukae eABa0zliHat llelşıSaftuk yfaİLiögbilmaObicuyn .yyİıçcFıketSktA>ü ÖldürOlk a-lğğıbkKış kOt/A)üR>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-5/1678rin ALımıLINDAV1TİYE765-1678ENpPAeDAM ÖLDÜRMEl/ HIRSIZLIKl/ İZİNSİZ SİLAH TAŞIMAld rerdBMe/ Gerıiçıl nyrıriyrırHücreıA)Giçiıiy>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-3/1280rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-1280ENpPAeDAM ÖLDÜRMElCEZASININ SINIRIld TMY'niğİltilıeeymleemn>zıLcapkmfaz)KfOlrOLakıKuç cDkağğıblrapi lıÖ an12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-3/138erin ALımıLINDA1ŞMAND03-138ENpPAeDAM ÖLDÜRMElFİİLİNİN DİĞER BİR SUÇU HAZIRLAMAK VEYA KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN İŞLENMESİld SaliHayyGasp>FiSeinARıABç mıRu>oü 5/35795TD>ş3/314>E4c119071261c1514/>BE85/1-512rin ALımıLINDAVİ BI8485-1-512ENpPAeDAM ÖLDÜRMElFİİLİNİN TAAMMÜDEN İŞLENDİĞİNİN KANITLANAMAMASIld 0zliHat Z L12/21910D>Y33.15905D>EC907/2-21-795/T8494/1-49rin ALımıLINDAVİ BI8494-1-49ENpPAeDAM ÖLDÜRMElKAST12/21910D>Y33.15905D>EC907/2-21-795/T8492/1-362rin ALımıLINDAVİ BI8492-1-362ENpPAeDAM ÖLDÜRMElKASTI12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-2/1027rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-1027ENpPAeDAM ÖLDÜRMElKASTIld AvkTüfeğnDiduğYBkın Mesaf/dlGC/TRnun/ZüR>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-2/1335rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-1335ENpPAeDAM ÖLDÜRMElKASTIld EnDğliaMesaf/dlGC/TRnun/ZüR>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-0/2933rin ALımıLINDAV1TİYE760-2933ENpPAeDAM ÖLDÜRMElKASTIld ZS- Bn SHat ÖldürSaıKastınkmeŞüpheliuO>ıÖ a/Hnİel-iYukae /Adenrlnlul )>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD>8489/4377rin ALımıLINDAV1ŞMA3589-4377ENpPAeDAM ÖLDÜRMElKASTIld SaliHayyKSBelsi i Tut e tSktüledSZLlnltıl/A SeAki ÖlüSaı OkHBiem ))2/21910D>Y33.15905D>EC907/2-21-795/T8492/1-346rin ALımıLINDAVİ BI8492-1-346ENpPAeDAM ÖLDÜRMElKASTIld SAç vasnDaat tcyi-Sa12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-0/1605rin ALımıLINDAV1ŞMAE760-1605ENpPAeDAM ÖLDÜRMElKASTIld Şakalmşıı ıey12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-0/1900rin ALımıLINDAV1ŞMAND00-1900ENpPAeDAM ÖLDÜRMElKASTIld T/0ABıçcFADarbek a-lYukaeayıyH /MüessMeiFiSeTKastıFluBruesNe)Geld/ğOGiiAKüR>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-2/207rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-207ENpPAeDAM ÖLDÜRMElKASTIYLA ATEŞ ETMEKld AnraTümar) SeAki ÖlüSünBruesNe)GelOlk a>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-2/1187rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-1187ENpPAeDAM ÖLDÜRMElKASTIYLA HAREKETld RamboyİıçcFıketSktülünıiç Oögbilmaremu Parçae el9oMeydıy> BvestSktülünırtAy fşlrası ÖlüSü DikkateTAyn )12/21910D>Y33.15905D>E10.H01/2-290c/TD><6-2/3602rin ALımıLINDAV10hMAND02-3602ENpPAeDAM ÖLDÜRMElNEDENİYLElKURUMCA YAPILAN ÖDEMELER İÇİN RÜCU TALEBİld d12/21910D>Y33.15905D>E4.H01/2-290c/TD><6-4/10365rin ALımıLINDAV4hİYE764-10365ENpPAeDAM ÖLDÜRMElNEDENİYLElTAZMİNAT TALEBİld llvgayuBEl nzctanı ÖlüSTeu ehyaiYukae /AdenrDoğanıZarardenrTeselsülblnlGSsmaATU6>zıLcapBorçe çaYısc. nat 50LVşy51E eymlelnın Teki Esc.lmauBılu OMüteselsilHD>nC)onekTyçmiLi( B12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-3/3946rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-3946ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇLARINDA TAKDİRİ HAFİFLETİCİ SEBEPLER (e>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-3/3656rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-3656ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUld AvkTüfeğnığınrtAyaAKorçlreSTab)nca) irşRnuıılmadmD> B OkHBObideriaB SakıSCKa463./eymleemeAyynıtle eam/6>
  E. 201/2-290c/TD><6-6/6365rin ALımıLINDAV1TİYE766-6365ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUld CGerlmrat EşitlmlmaHaS ndee5237 SuananbSCK'Lun/53./eymleemH765 SuananbSCKEiuyy31-33E eymlelnın Dğılu OBn SeALehlt İO>ığınH 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8473/324rin ALımıLINDAVİ BI8473-324ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUld ErgiyyK H n meEvlesOlkıiçıl Haber>nC) Biyçnlt İllçtnkcRKidınit Blb)mSıSnnDamun Öldürü
  E4c1C907/2-21-795/T8494/1-68rin ALımıLINDAVİ BI8494-1-68ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUld E n iıloSalikluçeNeenlikluçeNeÖnceTeu MaktA>ünAlKAyaAKoeeı ehdipılHktA>eenğ i ıeytSımOiCebrkTyçOLt/r>neİcrnikH B/TetlüznmBzşlaunkluçeevdeBuiunı0SeAkineneOiu ÖldüraC/0APeıksu ı>AlunkluçenObicYuğmaıiuayçOLt/rmi 5/35795TD>ş3/314>E4c119071261c1514/>BE76/274erin ALımıLINDAİ BI8476-274ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUld ıe iGiiAK Biyçnlt İÖldürOlk a>12/21910DY3.HD658D>EE19071261c1514/>BE82/38rin ALımıLINDAVİ BI8482-38ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUld Hrcı O>an<0zliğaFlac lmrat ZaS mİO>ığınHYollYİlntaL 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-4/205rin ALımıLINDAV1ŞMAE764AE75ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUld HrzırlketraT/nıRneyyTn Selmrat T/nıRnOlk n OİlLlgğ-ıAraB GrSSin>mBdeAkvdyameraB GrSSindenrıönSaTeu Hnateblnlefam/6>
  E919071261c1514/>4-06/1-4in ALıNKDBZrGERİ BIND06-1-4ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUld Hnİlmıl-ünaDğındmlmaİgğ-ciylhlmAnA>STutuklulYğun Öncelan<0üresıiSSaC/TRsSakeleemtıu 0ü/DGiiAfnc) OkHBObideehditiNel-ADdenrMahsub>iuyyMümkünırtA
  E9İB9071261c1514/>BE40/15rin ALımıLINDAVib BI8440-15ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUld llçiöıpbIrzıy>i/eymleemH12/21910D>Y02D3508D>E919071261c1514/>4-05/1-126in ALıNKDBZrGERİ BIND05-1-126ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUld llerekmğd2l ÖldürSağeeEksoü 5/35795TD>ş3/314>E4c119071261c1514/>BE78/16396rin ALımıLINDAVİ BI8478-16396ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUld lSBelsi / ZüfreıipıİıçcFıkeSGldinoirKadığmnÖldürlGş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8475/217rin ALımıLINDAVİ BI8475-217ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUld lSBelsi iBKş rmakTKastıFluBÖldürSaıd n iıleğririşOlk a>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-4/826rin ALımıLINDAV1ŞMAND0IL826ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUld lıraeekçiTR>O>on SaliHayyft9l9. )iuBılu OHBşnaLi( iıu ve S/Runiılu vA ıbmtremu DğınnipıDğınnm)d/ğOGiiATesbitü>>12/21910DY3.HD658D>EE19071261c1514/>BE78/298rin ALımıLINDAVİ BI8478-298ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUld MaktA>ünoÇ ln-l9. )ti )12/21910D>Y33.15905D>E19071261c1514/>BE78/217rin ALımıLINDAVİ BI8478-217ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUld MSktA>ün<0zliğaFeddimik ıarpHvdelaki Hilüzee BeğdikTahİikTTahsiSğitd/TOlmadl9. > 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8478/312rin ALımıLINDAVİ BI8478-312ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUld MSktA>ün<0zliğeNeıilgıavetRıAD> ylaBZti )12/21910D>Y33.15905D>E19071261c1514/>BE78/425rin ALımıLINDAVİ BI8478-425ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUld MSktA>ün<0zliğeNeÖdoeeyÇıecC)-eSeÖemtğğıbkTahİikT 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-3/1156rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-1156ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUld tSktüledSZLlayncFıinLi( B GbA>eaın ecekkTahİikTHallüzee BeEt ZiyadağBısA>STahİikTyçOLt/rmi 5/35795TD>ş3/314>E4c119071261c1514/>BE79/1-98rin ALımıLINDAVİ BI8479-1-98ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUld MüessMeiFiSeTKasdıylaBlHktsNe)0opayıkeV/r>neBn SHat OyunAÖlinüneiıÖ an12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD>8496/464rin ALımıLINDAV1ŞMA3596-464ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUld MüessMeiFiSeeAnzmettireniBn SHat Kastı AL>u FiSeTeu Nş rmfşlğınH 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-4/348rin ALımıLINDAV1ŞMAND0IL348ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUld MüştukieAyyTa SkaT/nıRnml vıeTahkikat/Açk)Kas STaleplıedSeekçeemeAyyMüduhalenTahsiSğitd/TD>ti a>- TemyizSTalebmeAyyMüduhalenOlmadtii/ İ>>Y33.15905D>EC907/2-21-795/T8497/1-70rin ALımıLINDAVİ BI8497-1-70ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUld ÖlHBdeeen>peYoeSaziSdae BeBRmadC/TRnuııilOld/niYumruknAtaC) 5/35795TD>ş3/314>E4c119071261c1514/>BE79/1-528rin ALımıLINDAVİ BI8479-1-528ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUld 0zliğeNeıiıden ÇokeKadığmnÖldürOüşeD>oü-eSeÖemtCGerlmrat İçtima/>)2/21910D>Y33.15905D>EC907/2-21-795/T8491/1-301rin ALımıLINDAVİ BI8491-1-301ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUld 0zliğeNeHrzırlke AL>ığ> ndaıve S/lh liaBmieÖdoeTeki İkkar)iddiasıR>12/21910DY3.HD658D>EE19071261c1514/>BE89/1-286rin ALımıLINDAVİ BI8489-1-286ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUld 0zliğeNe GbGObyçlkeTMakskdıylaBlHktA>üRTokat) SeAki ÖlüSdeıKastıcıAşl>oü12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-4/4562rin ALımıLINDAV1ŞMAND04-4562ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUld 0zliğeNe Gİabal/koMeydıydapOlmadanetSktA>eeğteş)0l4CkeeeMeydıydapOlmadaneSiğerdMSktA>ün BvesTahİikTvdelnİlmıRDetinenıtle eam/mi 5/35795TD>ş3/314>E4c119071261c1514/>BE77/1-26rin ALımıLINDAVİ BI8477-1-26ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUld 0zliğeNeÖldürSakıir BdmlmaKidınit Z 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8499/1-62rin ALımıLINDAVİ BI8499-1-62ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUld 0zliğeNeTürkbOa ). nvd ıuylhluıYab)ncıeilkede DğınOlk >Vde ürkiyed/TOlmadl9. > 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-3/3928rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-3928ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUld 0zliFıkeGayeBresmi dvlıeemıcıMaktA>erYnySiğerdMSktA>dirOasiSkteT GçoC)ıÖi/ İi ABaTaammüTTHnİel-ünanıtle eıÖy>Y33.15905D>E19071261c1514/>8483/1-416rin ALımıLINDAVİ BI8483-1-416ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUld 0zkaea Üvey AnnlTizn üçük ÇocuınHZehınıny4C/0AÖldürSaseÖemtCGer)12/21910DY3.HD658D>EE19071261c1514/>BE81/32rin ALımıLINDAVİ BI8481-32ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUld 0zkhoş faİLiögbiınBEln Teu İıçcğu ı>Alıp ÖldürücüiDarbelnıl İOiu BıçcFıkyae12/21910DY3.HD658D>EEC907/2-21-795/T8491/1-200rin ALımıLINDAVİ BI8491-1-200ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUld lhlunDnkeı 0l4nkSzlikluçAkiaB Sakki İddialuçeNeeübutGeEDve Ta SkannİntımlmadkıniÇelLlDğliaD>oü 5/35795TD>ş3/314>E4c119071261c1514/>BE82/1-116rin ALımıLINDAVİ BI8482-1-116ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUld 0/RuniAkdinHVarOt EndişeHvdelafvi CiımOi SeAki Dğınn12/21910DY3.HD658D>EEC907/2-21-795/T8490/1-133rin ALımıLINDAVİ BI8490-1-133ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUld 0/RuniteşruıMüdufDğlKoşiSsmaAemu DğınnmişuO>ıÖ an12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-4/670rin ALımıLINDAV1ŞMAND04-670ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUld TaammüTdlGhseın ebilOlsT içıl ÖldürSaıKarSSiaİduğKıneın)yİcrnss>Abmtremu tSkA>ekeeHfüresGiçmişuO>ıÖ anŞartRB12/21910D>Y33.15905D>E19071261c1514/>8483/1-453rin ALımıLINDAVİ BI8483-1-453ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUld TahİikTyçOLupTyçOLıÖi/ İiıiATesbitü> 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-1/4354rin ALımıLINDAV1ŞMAND01-4354ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUld TüfekdirÖlHBlnrRğğbmyıpmBu>nC) 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8478/61rin ALımıLINDAVİ BI8478-61ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUlVE AĞIRLATICIlVE HAFİFLETİCİ SEBEPLER (eDüğünüiDağıt e Janmur GeKınekolSKomut eİiıiALinçeaın eC/0AÖldürü
  E4c1C907/2-21-795/T8499/1-69rin ALımıLINDAVİ BI8499-1-69ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUNA İŞTİRAK5/35795TD>ş3/314>E4c119071261c1514/>BE85/2355rin ALımıLINDAVİ BI8485-2355ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUNA İŞTİRAKld AstltMaımOiFail/tSktA>ü ÖldürüCkeeeY-ntnmukmaKidıçaınmedKŞıab)ncaylaBlHktsNe)Ateş)0>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-4/5159rin ALımıLINDAV1TİYE764-5159ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUNA İŞTİRAKlETMEYEN SANIĞIN CESEDİN ARACA BİNDİRİLEREK SAKLANMASINA YARDIMlETMESİld Suç ıelillnDetinGizıRSakıS/RundenrHnateblnlef )>hseın eY33.15905D>EC907/2-21-795/T8499/1–270rin ALımıLINDAVİ BI8499-1-270ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUNA KATILMAKld SzlikluçdenrHingisSein VgrC/TRsSapt/nal9ybicT/0ABıçcFADarbek a SeAki tSktülün<Öldüğüi-çSaliHayyfstltFailiıkığliaD>oüy>u FiSein Fer'ltFailiıD>nC)Y33.15905D>E8 201/2-290c/TD><612/9634rin ALımıLINDAV8ŞMAND12-9634ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUNDA KULLANILAN SİLAH d 0zliFıkeİltisOGiiAnll- Bö T>LfOlrOLakıBu d>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-9/1804rin ALımıLINDAV1ŞMAND09-1804ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUNDA MAKTULDEN KAYNANKALAN HAKSIZlFİİL d 0öz>ü vuğFiSei<0zldBö )>u Korma ehditOlk aeABt0>
  EE19071261c1514/>BE80/1-323rin ALımıLINDAVİ BI8480I1-323ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUNDA SANIĞIN TEMYİZ KABİLİYETİNİN TESBİTİld 11erüşsiıeıiY33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-4/49rin ALımıLINDAV1TİYE764-49ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUNDAN BERAAT EDEN SANIKld Hrai HkTutukl12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-5/2691rin ALımıLINDAV1ŞMAND05-2691ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUNDAN KURULAN HÜKÜMld Leh/TYıscnı-ıkığınınn
  EEE. 201/2-290c/TD><6-8/14967rin ALımıLINDAV11ŞMAND08-14967ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUNDAN YAKALAMASIlOLAN SANIKld Bzşk9. nOenA>SNüfus Cüzdcnı-aiKSBel ResmitinHBşn- Bödi( B-ıBn SHat Cinay/tbidaiAnllel9etraOll9. )ekeeHSğınydeiğr tinim 9içıl Yoeığın/Et ÜstelseluObicBığınınnığınB12/21910D>Y33.15905D>E19071261c1514/>4-03/1-179rin ALıNKDBZrGEİ BIRA63-1-179ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUNUN AĞIRLATICIlNEDENİld FailıniÖldürSaıd n iıliRBzşk9ekeeHfhlunKomıy a-tiö Gk>ehyaiİiaBSakıiçıl ıABç mıRu12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-2/235rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-235ENpPAeDAM ÖLDÜRMElSUÇUNUN BİR BAŞKAlSUÇUlKOLAYLAŞTIRMAK İÇİN İŞLENMESİld Gasp>iunKomıy a-tiö Gk>MakskdıylaBğd2l ÖldürülOlk a>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><614/6025rin ALımıLINDAV1ŞMAND14-6025ENpPAeDAM ÖLDÜRMElVE ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSld CGerekmeÜstelseluıiuBılu Odti a>- Açk)bic Gmu dY33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-5/97rin ALımıLINDAV1ŞMAND05-97ENpPAeDAM ÖLDÜRMElVE GASPld Hnrrlud i bağe yıcıRCGerlmrat rerdBMeiöeddü Teu HücreTl-AD
  EE19071261c1514/>4-03/1-179rin ALıNKDBZrGEİ BIRA63-1-179ENpPAeDAM ÖLDÜRMElVE GASPld enlikluçeNeÖnceTeu Maktü>ünAlKAyaAKoeeı ehdipıenğ İ ıeyBıçcFTİduğCebrkTyçOLt/r>neİcrnkH B/TetlüzeenmBzşlaunkluçeevdeÖldürün ninoüe çe 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-4/3461rin ALımıLINDAV1ŞMAND0IL3461ENpPAeDAM ÖLDÜRMElVE KORKUlVE PANİK YARATACAK ŞEKİLDE ATEŞ ETMEKld Kş kuevd PanikTYukatl9etrn Ek>ehyai0öz>ü İddiaTİduğdOLt/r>Y33.15905D>E19071261c1514/>8475/1-82rin ALımıLINDAVİ BI8475-1-82ENpPAeDAM ÖLDÜRMElVE ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSld ehditiNeeyBOumiyC/TRnun/ZüR>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-5/881rin ALımıLINDAV1ŞMAND05-881ENpPAeDAM ÖLDÜRMElVE ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSlSUÇLARIld AlKenya'dğlDğınnenAlhlluç OkHBObideAlKene GerıKın>iu'nmukmaKSeAymeİlLlgğ-ılnİlmıRDet emtGözddü TeeBRmadC/lef )>iu'nuniY iıllııTercü/AaüıTercü/e)0>>
  E9. 201/2-290c/TD><611/7537erin ALımıLINDA1ŞMAND11-7537ENpPAeDAM ÖLDÜRMElVE ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSlSUÇUNDA LEHElKANUN BELİRLEMESİld TeşebbüseğTürk eymletinenıtle eıÖ> ndaıve HücreT0ü/DsSGAyyBığınınnC/TRnObicDurlLY33.15905D>E9 201/2-290c/TD><6-7/2839rin ALımıLINDAV9ŞMAND07-2839ENpPAeDAM ÖLDÜRMElVE TEŞEBBÜSld AskerdKidı>O>on Salielmrat TfOlrOLakkmaAtçlkıd n ilnınıTerörl OMücalelniılu vlnınıKupsamei A ıABç mıRuE. 201/2-290c/TD><611/6998rin ALımıLINDAV1TİYE711-6998ENpPAeDAM ÖLDÜRMElVE YAĞMAld 5237 SuananbSCK'Lun/765 SuananbSCK'n>iuBılu OıHtESLeh/TlnİlmıRDndhti/Tyn>>12/21910DY3.HD658D>EE19071261c1514/>4-04/1-124rin ALımıLINDAVİ BIE764-1-124ENpPAeDAM ÖLDÜRMElVE YAĞMAlSUÇLARIld Hrzırlke AL>ığ> ndaıSğınnllneyyTut eialmaObkmalesNieEks
  E19071261c1514/>BE80/16258rin ALımıLINDAVİ BI8480I16258ENpPAeDAM ÖLDÜRMEDE ADİ TAHRİKlVE TAKDİRİ HAFİFLETİCİ SEBEPLERİN BİRLİKTE UYGULANMASIld Ağaç ZSY33.15905D>E. 201/2-290c/TD>8494/5045rin ALımıLINDAV1ŞMA8494-5045ENpPAeDAM ÖLDÜRMEDE AĞIRLATICIlSEBEPld eıhınıHısımlık-dvlıiSdaea SeGeEDoü-eSeÖem-ıe iGiiieÖldürSakı12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD>8495/746rin ALımıLINDAV1ŞMA8495-746ENpPAeDAM ÖLDÜRMEDE AĞIRLATICIlSEBEPld eıhınıHısımlık-ÖlüSidedvlıiSdaea SeGeEDidaeeıhınıHısımlıTR>akıZ<İLiö/Ası-Üvey Oğl>iueÖldürOlkR>12/21910DY3.HD658D>EE19071261c1514/>BE80/1-205rin ALımıLINDAVİ BI8480I1-E75ENpPAeDAM ÖLDÜRMEDE TAHRİKlDERECESİld lSBelsibideGayeBmuşruıİlLlgğye KireC/0ABoş el9. nOeş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD>8499/3216rin ALımıLINDAV1ŞMA8499-3216ENpPAeDAM ÖLDÜRMEĞE TEŞEBBÜS2/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD>8494/2431rin ALımıLINDAV1ŞMA8494-2431ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld 18erüşsidenrlüçük SaliğıiALivataHYoluyıkeIrzıy>ün12/21910D>Y33.15905D>E9 201/2-290c/TD><6-3/E717rin ALımıLINDAV9ŞMAND03YE717ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld 3713 SuananbYısca>mBOlk aBuilmare /765 suananbSCK'yuBılu OCGerlmratre 10 YılDaaıÇekumklnınıSakeleemtŞarts <0zlıvhditOlk a>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-2/174rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-174ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld 4616 SuananbKın>i/Kupsamei AkiAlhlluçıkeİltilieBuştmomsNş rLt/rmidaıS12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-6/322rin ALımıLINDAV1TİYE766-322ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld 5237 S.ıSCKacany62'Teki 1/5 İBeleBm/OR-ntnkmeZdmlmaDikkateTAyn ) ABaTay/nRD>adaneCGerlmrat 62EbcanyİduğYuştmomsİBeleBminiu 1/6 YnınnDğ1/5 OR-ntnmurHBşnanC)ığınB12/21910D>Y33.15905D>EE 201/2-290c/TD><6-5/340rin ALımıLINDAV1ŞMAND05-340ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld 5237 SuananbSCKETU6>zıLcap0zlikcuddü Teu ıHtESAzTl-ADaıckeleAve Tay/nRD>ad 9ihtimali llelştremu ln Salmaat luaiapmLfOlrlmratre Ynn12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-6/4297erin ALımıLINDA1ŞMAND06-4297ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld 6136 SuananbYıscaİduğKnlefa-ılnİlmde S/R/SıSc nDğılu O5237 SuananbSCK'Lun/53./eymleemHnıtle eam/6>
  E9. 201/2-290c/TD>4-05/1478rin ALımıLINDAV1TİYE765-1478ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld Açk)bicdupmBuBruessukmğd2l ÖldürSa S/RundenrHenluçenObğdığınB12/21910D>Y33.15905D>EE 201/2-290c/TD>8494/4368rin ALımıLINDAV1ŞMA8494-4368ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld AdikTahİik-Bzşk9. nıiAnllcıy>12/21910DY3.HD658D>EEC907/2-21-795/T8490/1-176rin ALımıLINDAVİ BI8490-1-176ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld AğıbkTahİik-MaktA>erYnyKoc9. nOeBzşk9. ylaBİlLlgğsi>O>C/TRnuıSöyleOlk a>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-5/4164rin ALımıLINDAV1ŞMAND05-4164ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld Altelselua 5 YıldenrFazlaBrapi l-ADY33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-8/998rin ALımıLINDAV1TİYE708-998ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld Altelselua 5 YıldenrFazlaBrapi l-AD<ıenAlhltun Yukı )< 9YuştmomsvdelallGşk9eYnı l-AD vitd/TlnİlmıüuOmnC)
  EE19071261c1514/>BE90/1-107rin ALımıLINDAVİ BI8490-1-107ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld fstltFailiıkığliaD>oüy>u FiSed/TFer'ltFaillikT 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-2/1238rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-1238ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld fteş)AmıcıTüfeklSZLÇıecnsSaç/Almaat YBkın AttşaMesaf/sTnTeu Maktülüt Kılp NahHb12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-1/234rin ALımıLINDAV1ŞMAND01-234ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld AzmettirenıRDet emtOasiSkteTÖldürSaıiuaİiaBd/klnın in/ZüR>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD>8495/3565rin ALımıLINDAV1ŞMA8495-3565ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld Blb)Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><611/1267erin ALımıLINDA1ŞMAND11-1267ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld Blb)ıÖi/ İiaAKoeeı ehdOlkReABt0>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-0/647rin ALımıLINDAV1TİYE760-647ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld BlsA>STahİikTnltcıymillerekm-lTCKEbm.59'uyynıtle el9sı)Olk aeABt/TR>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-0/1621rin ALımıLINDAV1TİYE760-1621ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld İıçcFıkellerekm-lÖlüSü Meydıy>SO>C/TRnObicBahisideS/R/VasnDaat ıcyi-SldeeHataHYBşnami an12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD>8496/1733rin ALımıLINDAV1TİY3596-1733ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld İıçcFıkeSGldinoirtSktüleğSopayıkeV/r )lu zldinia SeGeEDd>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD>8493/623rin ALımıLINDAV1TİY3593-623ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld İıçcFıky.C)<-AstltMaımOiİğtiC)k-ÖldürücüiYukay 9YuşaGoü 5/35795TD>ş3/314>E4c119071261c1514/>BE89/1-122rin ALımıLINDAVİ BI8489-1-122ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld ıiıden FazlaBÖldürOlbDçn cT/0Aİd2l l-ADY33.15905D>E. 201/2-290c/TD>8494/3189rin ALımıLINDAV1ŞMA8494-3189ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld ıu 0/RuniSiğerdkeeHfhlunHrzırlamAMakskdıylaBDğınnş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-3/1911rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-1911ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld Cıy>v çcapHi Saikdığın- ÇokeSuanymiÖldürücüiVasıfta Yukatre T/0ABüşsiapZe YoemiLi( B12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD>8493/906rin ALımıLINDAV1TİY3593-906ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld C-ADaıertibiÖemt ıbmn12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-9/9408rin ALımıLINDAV1ŞMAND09-9408ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld C-ADlmrat EşitlmlmaHaS ndee5237 S.ıSCKa53./ed./765 S.bSCK'Lun/31/ve 33./ed./ılu OLeh/TO>C/TRnObic5237 S.ıSCK'Lun/82/1-Hnvd 62nvd 53./ed./U6>zıLcapKorma ehditOlk aeABt0>
  EE. 201/2-290c/TD><6-6/1375rin ALıNKDBZrGE1ŞMAND06-1375ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld Türk iızTne0ü/DklıiSkTZHallüzeedeıKangünml Saikdli/A><çmi6>
  E9. 201/2-290c/TD>4-06/4407erin ALımıLINDA1ŞMAND06-4407ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld d0ü/Dy OHAığınB12/21910D>Y33.15905D>EE 201/2-290c/TD><610/3730rin ALımıLINDAV1ŞMAND10-3730ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld du Hnİlmıl-ünaYokl/TRnOb DurlL12/21910DY3.HD658D>EEC907/2-21-795/T8490/1-139rin ALımıLINDAVİ BI8490-1-139ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld Delil YoeLış Sakki İkkar>Lış Sak Delil BRmadti )12/21910D>Y33.15905D>EC907/2-21-795/T8490/1-297erin ALımıLINDAİ BI8490-1-297ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld Delil Yoe12/21910D>Y33.15905D>EC907/2-21-795/T8495/1-381rin ALımıLINDAVİ BI8495-1-381ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld DirenSaıKarSSi/Özel Türk ceiİBcedinOlyeniklkAlnİlmde YeruA>oüy>u kıybibğd12/21910DY3.HD658D>EE. 201/2-290c/TD><6-302908rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-2908ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld DörterüşsideeemıcıMaktA>üBaTemBn SeALehlt İTahİikT GbA>eaın eY33.15905D>EC907/2-21-795/T8491/1-133rin ALımıLINDAVİ BI8491-1-133ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld E n iılokiai HkTahİikTTmadc/TR>vınAlıakeeHKormalatDğınnüR>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD>4-06/4354rin ALımıLINDAV1ŞMAND06-4354ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld FailııkığliaD>oüy>tenyŞekildei- SalikluçeNeOasiSkteTH B/Tetlü ıiıden FazlaBAttşaYuşarGk>MaktA>üRTakıirabeAduğÖldürOllnınıŞekeinıA)GiBç mıRuen>emıyakı765 SuananbSCK'neNe463./eymleemenıtle eam/6>
  E9. 201/2-290c/TD>BE98/1761rin ALımıLINDAV1ŞMA8498-1761ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld FailııkığliaD>oüy>tenyŞekildeiıiıden ÇokeKadırYiADövdüğüiZidınit BilınOlyeniAhvalimsİBzil9lıTTmadc/TR>ÖlüSü 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-4/3329rin ALımıLINDAV1TİYE764-3329ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld FailııkığliaD>oüy>tenyŞekilde/Tn Selmrat nnİntımlmadkınieyBOumiy
  EEE 201/2-290c/TD>8490/1972rin ALımıLINDAV1ŞMA8490-1972ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld Failıntİradasn Teu HariçeGayeB telhuz EsbabımsİBzil9lıT SeAki 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD>8499/656rin ALımıLINDAV1ŞMA8499-656ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld FarklıkSz/klnıeğdY33.15905D>EC907/2-21-795/T<6-0/1-43rin ALımıLINDAVİ BIRA60-1-43ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld FnınıİğtiC)k-0ilahS/>>asp>iunİiaBSakıiçıl 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD>8496/3717rin ALımıLINDAV1TİY3596-3717ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld Fikınıİçtimağ-eSeÖemtSzlikluçAkiaB Sakınıtle eci/eymleemGiiATesbitü> 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-4/1555rin ALımıLINDAV1ŞMAE764A1555ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld >asp>içıl nd2l Z<İLiö/Akm-lÖlüS OMucip Yukae r/Maktülüt AtliLi( BPemce/Dy OGinml İ0>upmOaamıy>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD>8499/1700rin ALımıLINDAV1ŞMA8499-1700ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld >asp>shluniçıl 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-1/53rin ALımıLINDAV1ŞMAND01-53ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld >ayrırResmi ddıniTvenOnuilmıİlLlgğye Kiren ŞahsıeÖldürSaıFiSei<12/21910D>Y02D3508D>E9. 201/2-290c/TD>BE98/3262rin ALımıLINDAV1ŞMA8498-3262ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld >ayrBresmi ddınit Irzıy> 5/35795TD>ş3/314>E4c119071261c1514/>BE77/1-234rin ALımıLINDAVİ BI8477-1-234ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld Gecediyi-ınvırYiADameiayÇıecC)Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-4/504rin ALımıLINDAV1TİYE764-504ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld GizıRndmlmaYnıden 2 Elyfteş)0derekkTaammüTeu - 2 GüNeÖnceetSktA>ü ÖldürOlyeAKoeeı ehdOlemGiiAEmscl/İçtihats çuBılu OTas>zlmma>içıl tSkA>eve YoeığınR12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-8/3784rin ALımıLINDAV1TİYE708-3784ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld kiaB SakıYBkafam/AEmri/OlmadaneHnİlmıl-ünaDurlL>
  EE. 201/2-290c/TD><6-6/28rin ALımıLINDAV1ŞMAND06-28ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld kiai HkTahİikiGi/KSBel İçnınk ldeikeeHBütünBreSeÖemtnıtle ecC)iu-ıkığınınn
  EE. 201/2-290c/TD><6-9/7918rin ALımıLINDAV1ŞMAND09-7918ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld kiai HkTutuklu KoyncFıinanyTnzminatSd
  E9. 201/2-290c/TD><6-304074rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-4074ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld kingiSTa SkakıybieiayN OMünasebeAduğÜstünlükSTa S i/ İ>Bn SHayyd n iıliRTas>zlmma> OlmadığınmiaDğındmlmrYiADeneAdunebilMemğçiklketraKarardetİrdeınn
  EE19071261c1514/>BE89/1-357rin ALımıLINDAVİ BI8489-1-357ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld kizırlke İfadasn TekiAlhlyftnDaat DurlLiddiasıylaBGnrRğğyn )12/21910D>Y33.15905D>E1 201/2-290c/TD><6-7/1726rin ALımıLINDAV1ŞMAND07-1726ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld Hnİel-iğçikla )on ShlluçıkeİltilielselulmSdin
  EE. 201/2-290c/TD><6-5/1122rin ALımıLINDAV1TİYE765-1122ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld lnİlmdeZLfşlraaYürüClüğe KirenO5237 SuananbSCK/U6>zıLcapKnlefacakAlnİlmde ıHtESAzTl-ADaıckeleAVe Tay/nRD>ad 9ihtimaliein Veılı( B Gelştremu ln Sğat luaiapmLfOlrununiY n12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-7/5074rin ALımıLINDAV1ŞMAND07-5074ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld knİlmıüuBizzatSdurlLe Yoeiei eC/0AHnateblnlef )ığınH 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8476/153erin ALımıLINDAİ BI8476-153ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld Irz>iunGizıRSakıiçıl YBşnaLi( >iddiasıemu Irz>12/21910D>Y33.15905D>EE 201/2-290c/TD>8494/4478rin ALımıLINDAV1TİY8494-4478ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld iddianame/SıSc ndeZLfşlraaDosy/ya)GleekmDoğul ZSTablosununiOkunupş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-3/4058rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-4058ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld ilk kiai HkH B/Tetit Borc>iueÖdeOlk aeABirıönüp/KupayıyZor) Biyçnlt İSaliHayytSktülıRDe/ÖldürmSsS/HafifkTahİikT 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD>8496/3925rin ALımıLINDAV1TİY3596-3925ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld İşkemceAve TazipduğÖldürOl Özel Kastı >12/21910DY3.HD658D>EE19071261c1514/>BE80/1-335rin ALımıLINDAVİ BI8480I1-335ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld İşındmlmakeeHfhlukmDelilAve Emi HlnDetinOrt rın Z<İLiö/Akmiçıl nd2l ÖldürSakı12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-1/1649rin ALımıLINDAV1TİYE761-1649ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld İşınC/TRsShlunGizıRSakıDelilAve Emi HlnDetinOrt rın Z<İLiö/Akmve deıKSBelsi iBl-ADdenrlnltur GeMakskdıylaBl/RuniDğınnş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8474/1-177rin ALımıLINDAVİ BI8474-1-177ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld Gmu GüveniSdaL OkHBObiden 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8490/1-28erin ALımıLINDAİ BI8490-1-28ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld GneGünml Saikdn12/21910D>Y33.15905D>EC907/2-21-795/T8491/1-1rin ALımıLINDAVİ BI8491-1-1ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld GneGünml SaikdnBRmadC/TRnun/ZüRiçıl UzunvınEn ikveiİBfialims SeGeEDş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD>8491/750rin ALımıLINDAV1ŞMA8491-750ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld GneGünml Saikdnİ>e Öcalma> aikdli/AZş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8490/1-310erin ALımıLINDAİ BI8490-1-310ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld GneGünml Saikdbid-Fikınıİçtima-ıABç mıİçtimağ 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD>8496/3197rin ALımıLINDAV1TİY3596-3197ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld Geeı Güdü Teu fşlraaYürüClüğe KirenOYıscnı-ıBn SeALehlt İO>mi an12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD>8494/1565rin ALımıLINDAV1ŞMA8494A1565ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld KmadkıniKoc9. nı/ÖldürmSsS-Mutl)on dvlıiSk>12/21910D>Y02D3508D>E919071261c1514/>4-06/1-347in ALıNKDBZrGERİ BIND06-1-347ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld Gerekm-lBıçcFTFıbİntmT Oadc/TRtd/TtSğC/len Yukae eıpyHOlk a OkHBObidel/RuniO>OLt/ınR12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-3/1739rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-1739ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld Gerekm-lOyeam/etraOlon 1,5erüşsidekdnÖzİK H n ıKomluçenObicTutep/Kufasıemu 4riyrırKinikTyçOLt/r>12/21910DY3.HD658D>EE. 201/2-290c/TD><6-3/127rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-127ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld GerekmMü/takilAFailııkığliaD>oüy>tenyŞekildei- SalikluçeNeOıçcFıkaryıked n i İK sa Suanaoüy>tenykeeHfüresdoC)ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-5/538rin ALımıLINDAV1TİYE765-538ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld Gerek/SaliHayytSktülüykeeHGece n n><ıecekkkeeH OkHBOiATespitRD>adati )- Şüphel4nkSzlik YukaulmSırailk/TR>>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD>8499/2602rin ALımıLINDAV1ŞMA8499-2602ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld GerıcıAşl>oüLfOlrOLakı0zliğaFehditecekkl-ADaMSktmadkıniTesbitü> 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-0/311rin ALımıLINDAV1TİYE760-311ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld Gvgkedsnmtremu tSktülünıStres>vınEfoç OkHBObideÖlüSü 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-2/146rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-146ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld KSBelsi dekmİerekeu Slu OlnlGS/iaRYnınnDğıetSktüleyiaAvkTüfeğn ilılÖldürOlk > 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD>8493/725rin ALımıLINDAV1TİY3593-725ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld KSBelsi iBlhltun lnltur Gk>MakskdıylaBDğınnş3/314>E4c119071261c1514/>4-02/1-189rin ALıNKDBZrGEİ BIRA62-1-189ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld KuşkudaG
  E. 201/2-290c/TD><6-5/2523rin ALımıLINDAV1ŞMAND05-2523ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld Leh/TO>anTYıscnı-ıkığınınnC/TR/DDkhal nnİnşnaLi( idenrDurlLzlmma>ir BSılin Reımı/İzin>12/21910D>Y33.15905D>EE 201/2-290c/TD>8494/3800rin ALımıLINDAV1ŞMA8494-3800ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld lHktA>ev/TtSğC/ld>u KoyncFıinanykiai HkH B/TetıRDet HafifkTahİikrekmÖtmtğğıbkTahİike UİnşbicVahamette O>ıÖ an12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD>8496/756rin ALımıLINDAV1ŞMA8496-756ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld lHktA>ün BMekaçriyeÖncee0zliğeNe Gn İşatinHBeae /Asıeemıy SakıSahİikiG12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-2/2463rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-2463.NpPAeDAM ÖLDÜRMEKld lHktA>ün Dövü
  EE19071261c1514/>BE84/420erin ALımıLINDAİ BI8484-420.NpPAeDAM ÖLDÜRMEKld lHktA>ün KirebıeDenitiNeAletlü ılb) >iyçnlt İFailıntıab)ncaylaBfteş)0derekkÖldürmSsS-ğğıbkTahİikT 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8491/1-4rin ALımıLINDAVİ BI8491-1-4.NpPAeDAM ÖLDÜRMEKld lHktA>ün Zon SaliHaALivataya)Zor) , MüessMeiFiSed/TOlmadl9. >vd ııçcFıkeTehdit n>Olk td/TteşruıMüdufDğl>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-6/338rin ALımıLINDAV1ŞMAND06-338ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld lHktA>ün tSğC/lluçıkeOasiSkteTDövOlyeABzşlaunkluçeevdeYnıeğdüşeniBn SHat Tab)nca)ÇD0oÇ ln-l9. /YBkın Mesaf/l4nkSırt idenrAaLi( >irabeAduğÖldüğüi-çÖldürSaıKaerıcıBeBRmadC/TRl>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-6/649rin ALımıLINDAV1TİYE766-649ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld MSktA>ün<0zliFTİduğGörüşmdenüşünc/TR>vınddınit Evd/TD>tiLi( >Zannryıkedve)GelOlk a ağe eıpmBasiSkteTÖldürüldüğüiemıyakıl/RuniTaammüTeu Dğınndmlm in/ZüR>12/21910D>Y33.15905D>EE 201/2-290c/TD>8497/1523rin ALımıLINDAV1TİY3597-1523ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld tSktül/Z 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-3/738rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-738ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld lHktülünıBıçcFTÇD0> Gelştremu ><çam/6>
  E9. 201/2-290c/TD><6-303103rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-3103ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld lHktülünıEln Tekitıab)ncayıyZor)dmlm in/ZüR>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD>8494/2546rin ALımıLINDAV1ŞMA8494-2546ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld lHktülünıKuçeNeOölglk lTeu ilk Yukay 9AaLietrn Y nş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-3/1819rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-1819ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld lHktülünıSaliHayyfekadüşsiıe0ilahSa Yukae /AsıekKŞ0zliğaF0ilahS/>faİLiöıdapOlmad )- teşruıMüdufDğ)OLt/ınnun/ZüR>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD>BE77/2338rin ALımıLINDAV1ŞMA8477-2338ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld lHktülünıSalikluçeNeOas Akrlb)d n iılin Eşfayı>ti )12/21910D>Y33.15905D>EE 201/2-290c/TD>8492/2532rin ALımıLINDAV1ŞMA8492-2532ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld MemnurHenluçen İadasn ve)GenelğAffeNeOasbiınndSZLFarklıkMüessesHlnDaD>oü 5/35795TD>ş3/314>E4c119071261c1514/>BE92/1-255rin ALımıLINDAVİ BI8492-1-255ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld MemurmO>on Z12/21910DY3.HD658D>EE19071261c1514/><6-1/1-224rin ALımıLINDAVİ BIE761-1-224.NpPAeDAM ÖLDÜRMEKld leşruıMüdufDğllselu n cıAşl>oü- SaliHayyİıçcFıkelSBelsi eeSGldinoirtSktA>ü ÖldürücüaD>oüy>u NahHbY33.15905D>EC907/2-21-795/T<6-0/1-112rin ALımıLINDAVİ BIRA60-1-112.NpPAeDAM ÖLDÜRMEKld leşruıMüdufDğakı0zvadığ/İduğlaİLiöıeğbmtremu Uıtln OR-npOlmad )ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8485/185rin ALımıLINDAVİ BI8485-185.NpPAeDAM ÖLDÜRMEKld leşruıMüdufDdğllselu nıAşl>oü12/21910DY3.HD658D>EE19071261c1514/>4-04/1-13rin ALımıLINDAVİ BIE764-1-13ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld luhtmadk>- SuçannonuF0ilahıniBn SHat KişisHleMalıaD>oü 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD>8493/567rin ALımıLINDAV1TİY3593-567ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld NoksomsNş rLt/rmin12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD>8494/1979rin ALımıLINDAV1ŞMA8494-1979ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld emıyR ıbmtreu UırLt/rucuğğyn )oüoü 5/35795TD>ş3/314>E4c119071261c1514/>BE97/1-9rin ALımıLINDAVİ BI8497-1-9ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld ÖldürSaıKaerıaD>oüai Hkmeir BSBylC/0AO>ıÖ an12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-3/1993rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-1993ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld ÖldürSakıKaerıaD>oüai HkmeMüessMeiFiSeT SeAki -eAletin TahsiSğite Yukatre MahHb12/21910D>Y33.15905D>EE 201/2-290c/TD>8482/1948rin ALımıLINDAV1ŞMA8482-1948ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld ÖlHBOiATüfeğn-SaLo)üR>12/21910D>Y33.15905D>EE 201/2-290c/TD><6-5/333rin ALımıLINDAV1ŞMAND05-333ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld Ölül l-AD- 4616 SuananbYısca>
  E9. 201/2-290c/TD>BE77/3678rin ALımıLINDAV1ŞMA8477-3678ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld Ölül İideÖldürücüad n ikğbmtremu OkHBsellikTB/TRnat Olmadl9. > 5/35795TD>ş3/314>E4c119071261c1514/>BE89/1-239rin ALımıLINDAVİ BI8489-1-239ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld ÖlülünıSalikluçdenrHingisSein d n iıbideGABç mıRuş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-3/4061rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-4061ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld Polis Memuru SaliHayytSktülüyYBkafam/kıiçıl 0ilah ivıiS )>ş3/314>E4c119071261c1514/>BE94/1-84rin ALımıLINDAVİ BI8494-1-84ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld 0zliğaFlaki Hi nditOlk a>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD>BE92/1458rin ALımıLINDAV1ŞMA8492-1458ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld 0zliğaFKın>iakıYBznanbÜstelseluObicFazlaBl-ADaehditOlk B12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD>8493/906rin ALımıLINDAV1TİY3593-906ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld SaliHayy4riylSkakıbeğn-SaÖldürmSsS-4riylSkakeeHBıbekrekmkiai HkTahİikTSii/reD>am/6>
  E919071261c1514/>BE97/1-41rin ALımıLINDAVİ BI8497-1-41ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld SaliHayyAğr iTahİikTnltcıymill>nC)LfOlrO>12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-1/238rin ALımıLINDAV1ŞMAND01-238ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld SaliHayyıu 0/RuBfğıbkKışkırtmTTnltcıymiİiaBSasnı>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD>8490/418rin ALımıLINDAV1ŞMA8490-418ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld SaliHayyıu 0/RuB GerıcıAşl>oü OlmadığınİiaBSasnı-LSıSnnlmaLAbmtremu ÖldürOlyin><ıecekkruesmet BRmadti )12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD>8493/452rin ALımıLINDAV1TİY3593-452ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld SaliHayyDövdüğüiZidınit Bibkrafta <şlraaÖlOlk -ÖlülünıKinikluçeNeOas SeAki OmnC)ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-0/2332rin ALımıLINDAV1TİYE760-2332ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld SaliHayyddıniTİıçcFıkeYukae /Asıe- ıHtES<şlraaKSBel ğiduk leBTdmrmSsS Olmadığınd n iılin ÖldürOlyeAeddimik O>C/TRnuıSergiaBSasnı Gelştremu TCKEnun/449/1/eymleemeİideTeczHb12/21910D>Y33.15905D>EE 201/2-290c/TD>8491/2556rin ALımıLINDAV1ŞMA8491-2556ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld SaliHayyd n iıliRleşruıMüdufDilselulmr iİç ndeeYupoü>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD>8490/2298rin ALımıLINDAV1ŞMA8490-2298ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld SaliHayyd n iılit KutSlellerıySa Yupı>oüy>u MüessMeiFiSeT SeAki ÖlüSaı OkHBiemma Suanaoü>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD>8495/2970rin ALımıLINDAV1ŞMA8495-2970ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld SaliHayyGeceCiımOi ş kuevd 0zvadığ/İçgüdüsüeİide- C-ADaıertibiÖeıÖi/ İ >12/21910DY3.HD658D>EE. 201/2-290c/TD><6-302925rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-2925ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld ln Sğat laki Hi ndeC/0AZoüoü 5/35795TD>ş3/314>E4c119071261c1514/>BE91/1-131rin ALımıLINDAVİ BI8491-1-131ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld SaliHayyİkkar/nı-ıFennimDelillnDideÇelLlDğliaO>ıÖ an12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD>8490/3443rin ALımıLINDAV1ŞMA8490-3443ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld SaliHayyİnfazeaın enieyBOumiyu kölindeAO>ıÖ an12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-4/2262rin ALımıLINDAV1TİYE764-2262ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld 0zliğeNe Gn İşamO>on Siğerdln SaaİduğOasiSkte/tSktüleğ Gvgkeİcab/>faö Tl9knvd Tutl9e - Tutl9)C/TRnun/nnİnşnaaıÖi/ İ/TCKEb448, 65/3, 59/eymleıRDe/>12/21910D>Y33.15905D>EE 201/2-290c/TD>8493/734rin ALımıLINDAV1TİY3593-734ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld 0zliğeNe Gn İşa-SaÖldürmSsS-FnınıFaillnıden BMe GAcıMaktA>üBaOğl>AO>ıÖ an12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-3/2998rin ALımıLINDAV1TİYE703-2998ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld SaliHayyMaktA>e YnınniiB4>dmrdmlmaSıSc EserdTahsiSğitTekitnltcılmr iİr BSBTRğiyçnlt İMaktA>üBaTenasül Uzv>iunGör BreC/0ABlılmr iAlırsayyDBSasnı-Lkiai HkTahİikT>12/21910DY3.HD658D>EE19071261c1514/>4-03/1-172rin ALıNKDBZrGEİ BIRA63-1-172ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld SaliHayyMaktA>e'ynı GçinipnGötürSakıAmrcıyıkeemıyRYnınn OGin>erYnyDirenSaTRğiyçnlt İAmrcıiapnİnşbmal9etrn DuyC/TRlİBfial)İNe)Ateş)0dipdÖldürOlk > 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD>8491/1125rin ALımıLINDAV1ŞMA8491-1125ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld SaliHayyMaktülükddıığınZina Yupoükıir BCkeeeYBkafayaC)Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD>8489/1802rin ALımıLINDAV1ŞMA8489-1802ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld SaliHayyMaktülüu faİLiöısRna BiekaçrOıçcFTDarbekObideÖndimeHO>one İiaASahipken İıRDey OGinmlTRğ 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8495/1-80rin ALımıLINDAVİ BI8495-1-80ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld SaliHayyleşruıMüdufDğllseluıirdkıeAşaC)ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8498/1-20rin ALımıLINDAVİ BI8498I1-E7ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld SaliHayyOtopsSnRaporuyıkeÇelLleyyİkkar/n 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8496/1-145rin ALımıLINDAVİ BI8496-1-145ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld SaliHayyÖldürün eddin ş kusuyıkeSatluıirtSktüleğVnlmD> >-e YoeieOlyiprOıçcHayyMaktüle Üç ZSzeSaplmnl9. ylaFKın>ii 0zvadığ/lseluıirdkıcıAşl>i/ İ >12/21910DY3.HD658D>EE. 201/2-290c/TD><6-1/861rin ALımıLINDAV1ŞMAND01-861ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld SalikakiaB SakıİkmaKadığmnAyn ıK9. tTnltcıymiÖldürSakıS/RundenrehditiNeklkAlnİmüBaTemyizin12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-4/3094rin ALımıLINDAV1TİYE764-3094ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld SalikaMüdufiiiinTYıscl 0zvadığ/Şarts adkıniO>OLt/ınnvd TCKEnun/50./eymleemGiiAnıtle emi>isnıtle mT an12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD>8490/1690rin ALımıLINDAV1ŞMA8490-1690ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld SalikaSıSnnDamun Yuştmomsd n ideeSiğerdln Salmaat l/RuniDğınnev/Tl/RuniDğınndmlmalırmu tuzah Bae ve/MuaveneAte O>ıÖ an12/21910D>Y33.15905D>E19071261c1514/>8475/221rin ALımıLINDAVİ BI8475-221ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld Saliklmrat nd2l öldürSakıvılÖldürOlğe Teşebbüsten Yukı )ş3/314>E4c119071261c1514/>4-03/1-82rin ALıNKDBZrGEİ BIRA63-1-82ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld Saliklmrat d n ilnınlıakeeiSkteTıABç mıRuone İABlmadtii/ İ> 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD>8492/1415rin ALımıLINDAV1ŞMA8492-1415ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld Saliklmrat >asp>iunHrzırlamAAmrcıyıkevdelidirİlestSktülürİl Huduts aduLış SayÇıecCş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-2/1462rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-1462ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld Saliklmrat >asp>iunİcrnk0> 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD>8490/2175rin ALımıLINDAV1ŞMA8490-2175ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld Saliklmrat >ayelüzeenmnİnşbmal9etrn DuyC/kluçeeİBfial)İNe)0/RuBİiaBSalnını>12/21910DY3.HD658D>EE19071261c1514/>4-02/1-294rin ALıNKDBZrGEİ BIRA62-1-294ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld SatrnisteİBanlluç Lo)v çcapHi Şevkn ve)İşkemceAİide- TCY.vd ınndmGiiAnıtle emi>Y02D3508D>E9. 201/2-290c/TD>BE98/1093rin ALımıLINDAV1ŞMA8498-1093ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld 0ilahS/>Çatlşığ/lsbmtremu Vnlefa-ıtSktA>ü KBmin VnlC/TRnun/kığliaD>oüoü 5/35795TD>ş3/314>E4c119071261c1514/>BE99/1-271rin ALımıLINDAVİ BI8499-1-271ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld SubjD0> 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8493/1-13rin ALımıLINDAVİ BI3593-1-13ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld S/R/delillnDnlıaort rın k<İLiö/Akmiçıl 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD>8490/84rin ALımıLINDAV1ŞMA8490-84ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld 0/R/İiaByenOTürkünııu shlunYab)ncı ÜlkedeiİiaBSasnı>12/21910DY3.HD658D>EE19071261c1514/>BE91/1-36rin ALımıLINDAVİ BI8491-1-36ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld 0/Run/ZüRiçıl > 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8493/1-21rin ALımıLINDAVİ BI8493-1-21ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld S/Run/sübutu> 5/35795TD>ş3/314>E4c119071261c1514/>BE92/1-286rin ALımıLINDAVİ BI8492-1-286ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld 0/Run/Zat aD iırbaştıab)ncaylaBDğınnıÖ an12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-3/756rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-756ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld 0/RundenrHenB SakıHnateblnlefan<0zliFT-snıtle mT/eymleemGiiAGör Brn>mBOlk GiiAnesNemeC kOll/ İ >12/21910DY3.HD658D>EE. 201/2-290c/TD><6-4/4116rin ALımıLINDAV1TİYE764-4116ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld TaammüTeu - Doktor BilırkadıAvşyÖçt/Muayen/TRtiıYuşaGe YuştmomsAteşin Mesaf/lnınıvd ınlırtn enieesaf/lnıdeyyE n iıloMümkünırtupmOaıÖi/ İiıiATespit aeABtğSn12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD>8499/780rin ALımıLINDAV1ŞMA8499-780ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld TaammüTeu Dğınndmlm in/ZüRiçıl ÖldürSaıKakar/nı-ıŞarta bağeı O> ) ABağyn )Mecburlud i 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-3/1979rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-1979ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld TaammüTeu/SaliHayyKSBelsi iBKmSdinıpyLivataH0>üBal-ADının Olk aeABtğSn12/21910D>Y33.15905D>E19071261c1514/>BE94/1-298rin ALımıLINDAVİ BI8494-1-298ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld TaammüT-HafifkTahİikT 5/35795TD>ş3/314>E4c119071261c1514/>BE94/1-167rin ALımıLINDAVİ BI8494-1-167ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld Taammüt-ıHtESÖncee0zliğeNe GnısRna GçinltşaemıcıMaktA>üBaMütecaviHkH B/TetıRDeR>12/21910DY3.HD658D>EE. 201/2-290c/TD><6-6/1798rin ALımıLINDAV1ŞMAND06-1798ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld Ta SHayyBeybilmar>İideemıyakıMaktA>dSZLlayncFıinanykiai HkE n iıloO>ıÖi/ İ Sabi>SO>C/TRpHaed/TSzlikluçALehlt İTahİikTlnİlmıRDeAnıtle emik OlmadığındksığınH 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8489/1-322rin ALımıLINDAVİ BI8489-1-322ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKld Yağmkıl/Runa engelaD>oüaıir BylGeğmnÖldürüp/ıe i-Sli emtOuanattietrn <şlraafltcılmr ieğğynC)ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-2/4673rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-4673ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKldİntiliHkHoiSgaılmrİ-ıPolis KeBminal)Laboratumr 'n ABağyn ABaRaporun TahsiSği/S/R/AletirOıçcF/SahİikiGu Szlikluç>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-7/3442rin ALımıLINDAV1ŞMAND07-3442ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKl/ ÖLDÜRMEYE TAM DERECEDE TEŞEBBÜSld 5237 S.ıSCK'Lun/Leh/TO>C/TR/Mahİ e ceAdeıKa/A>ının dmlmaHaSdee5237 S.ıSCKaU6>zıLcapHnateblnlef )ığınH 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T<6-7/1-122rin ALımıLINDAVİ BIND07-1-122ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKl2 KİŞİYİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSlVE RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAKld Leh/TYıscakığınınnZAmeCfşlğınH 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8483/1-432rin ALımıLINDAVİ BI8483-1-432ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKlİDDİASIld EvılepZor)ü AvkTüfeğnyleğVnlbic Gdın<0zliFT 5/35795TD>ş3/314>E4c119071261c1514/>BE99/1 – 265rin ALımıLINDAVİ BI8499-1-265ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKlKASTIld Ölülünıbekllneyysonuç oloü 5/35795TD>ş3/314>E4c119071261c1514/>BE97/1-76rin ALımıLINDAVİ BI8497-1-76ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKlSUÇUld Blşk9e0/R/İiaBOlyinKomıy a-tiö Gk>İçıl 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-4/112rin ALımıLINDAV1ŞMAE764A112.NpPAeDAM ÖLDÜRMEKlSUÇUld İkmağiduğAbmtremukiAlilahS/>Çatlşığyı kingiSTaSnnDayÇıecCi/ İ kığliaD>oüLi( idenrHerdİkiSTaSnnrHenB SakıakığğıbkTahİikTlnİlmıRDetinenıtle emieABtğSn12/21910D>Y33.15905D>E19071261c1514/>BE96/1-11rin ALımıLINDAVİ BI8496-1-11.NpPAeDAM ÖLDÜRMEKlSUÇUld eyBOumiyehditebilOlk aiçıl 0/Run/SalikaSıSnnDamun Dğınndmlm inGör BrenSKSş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-1/4226rin ALımıLINDAV1ŞMAND01-4226ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKlSUÇUld Müş Brn>nıden BMe sae ORastl/ )C/TRnuıBn eC/0A0z SHayy"İerekçlıeDsıR-ntş/)Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-2/1007erin ALımıLINDA1ŞMAND02-1007ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKlSUÇUld SaliHayyfealuçenObtSktüleyiavenOğl>AMaktülükÖldürOlk > 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD>8496/724rin ALımıLINDAV1ŞMA8496-724.NpPAeDAM ÖLDÜRMEKlSUÇUld SaliHayyYurtdış Sak İşındmlmalhltun Domıyağnıtle eci/venehditecekkl-ADaMSktmadkıniTesbitü> 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD>8497/1590rin ALımıLINDAV1ŞMA8497-1590ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKlSUÇUld Saliklmrat TuçıkesAmeCu YüzünTeu MaktülıRDe/ÖldürmSıRDeR>12/21910DY3.HD658D>EE. 201/2-290c/TD><6-3/210rin ALımıLINDAV1TİYE703-210ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKlSUÇUld S/Run/Cıy>v çcapBibkrisideYBşnami an12/21910D>Y33.15905D>EC907/2-21-795/T8482/1-230erin ALımıLINDAİ BI8482-1-230ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKlSUÇUld S/Run/ÖldürSaıFiSeinden BMeHfüresÖnceeVukubefanıÖ an12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-7/6288rin ALımıLINDAV1ŞMAND07-6288ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKlSUÇUld U6>zlmma>Yukı ) >-oC)
  EE. 201/2-290c/TD>8497/3469rin ALımıLINDAV1ŞMA8497-3469ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKlSUÇUld Yurtdış Sak İşınneyy0/R/İçinenıtle eciu/venehditecekkl-ADaMSktmadkıniTesbitü> 5/35795TD>ş3/314>E4c119071261c1514/>BE91/1-281rin ALımıLINDAVİ BI8491-1-281.NpPAeDAM ÖLDÜRMEKlSUÇUld Zc nsHleÖzüClü Çoc/kluçen n>mrdmlmaBadalımTTmadc/TR>ÖldürlG 5/35795TD>ş3/314>E4c119071261c1514/>BE78/1-19rin ALımıLINDAVİ BI8478I1-19ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKlSUÇUNA İŞTİRAKld 0zliğeNe Gn İşa-Sa Gvgked>C/TR/MaktA>ü VnlmDymeTeşvikTEtş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-3/2539rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-2539ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKlSUÇUNDA KOLLUKTA İKRARld Blşk9capKonıtluıakıLo)oüoü-eSeÖemtCiımOive YoeoC)Y33.15905D>EC907/2-21-795/T8487/1-203rin ALımıLINDAVİ BI3587-1-203ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKlSUÇUNDAN YARGILANIP BERAAT ETMEKld ln Sğat laki HkTutukluıZ<İLiTR>GüBıRDbDçn cTczminatSir BSı/- lHn vieSAskıive Zorbğdnnİnşnaayyİkkar/nı-ıTutuklaKSBel Kusuruyıkeom/6>
  E9. 201/2-290c/TD><6-8/6256rin ALımıLINDAV1ŞMAND08-6256ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKlVE eDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSlSUÇLARIld Bellat ndeniBn SHat TutukluıZ<İLiTR>GüBıRDbDçn cTczminatSTatebie- ıH/TcDaat ıututkluıZ<İLiTR>SıSc tekitYıscalnİlmıRDeAiidenY33.15905D>EC907/2-21-795/T8476/168erin ALımıLINDAİ BI8476-168ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKlVE BUlSUÇA YARDIMlVE İŞTİRAKld Atoüoüe çe 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-3/487rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-487ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKlVE GASPld Bu Shlluç Domıya. ylaFeyBOumeemupıakıŞarts <0zlıvhditecıHnİlmıl-ünaTekkar>0/R/İiaBOlsTR>12/21910DY3.HD658D>EE. 201/2-290c/TD><6-6/2212rin ALımıLINDAV1ŞMAE766-2212ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKlVE GASPld Ynnzlmma> SeAki lnlefaniakı62./ed>İide1/5 OR-n Sak İBeleBm/Yuştm )
  EE19071261c1514/>BE84/1-400erin ALımıLINDAİ BI8484-1-400ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKlVE KAÇIRMAYA TEŞEBBÜSld Gçini>oüaıir BnlGamay>12/21910D>Y02D3508D>E9. 201/2-290c/TD><6-8/5265rin ALımıLINDAV1ŞMAND08-5265ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKlVE ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(afltllselu 5 YılObicFazlaBrapi al-AD<ıen ShlluçDamun Yukı )12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-8/1980rin ALımıLINDAV1ŞMAND08-1980ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKlVE YARALAMAKld lallnA Ger vitd/TOlmadC/kluçeeB4>dmritecıHnİlmılıRDet BizzatSdurlL>
  EE9.H01/2-290c/TD>BE98/12919rin ALımıLINDAV9hMA8498-12919ENpPAeDAM ÖLDÜRMEKTEN MAHKUM OLMUŞ KİŞİNİN ALDIĞI MEMNU HAKLARIN İADESİ KARARIld SSBelkaAeddiadciiSdaLiçıl YoeupmOaıÖmi 5/35795TD>ş3/314>E4c119071261c1514/>4-06/1-30in ALıNKDBZrGERİ BIND06-1-30ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE AZMETTİRMEld İfadalnDnlıalşlramun ıe iş><ıen TanikTLış Sak klşk9eTanikTyçti )SamimiaD>oüy>u Ta SHayyİfadasn inieyBOumiyıÖi/ İ - Şüphel4nkSzlik YukaulmSırailk/TR>>12/21910DY3.HD658D>EE. 201/2-290c/TD><6-6/5969rin ALımıLINDAV1TİYE766-5969ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE AZMETTİRMEld MSktA>ün<0zliğeNe Gn İşa-Saemıyakn 11 YılsÖnceeÖldürOlk >-Lkiai HkTahİikte tSkA>eBMeHİBeleBm>e Yoeiei mBOlk /Bozmu OkHBR>>12/21910DY3.HD658D>EE. 201/2-290c/TD><6-6/4607erin ALımıLINDA1ŞMAND06-4607ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE AZMETTİRMEld ln SHayyd n isÖncesnı ivıiStmoms0ilahıeSiğerdln SğmeTeslBm/0dipd' GvgkeÇıecCscandlıyel4nkA.'luçdenrKBm/ÇıecCscanteş)0> Vnl GöbekrekmVnl'ıŞekeinıAkiSTalBmatSehdOlem ) 5/35795TD>ş3/314>E4c119071261c1514/>BE89/1-235rin ALımıLINDAVİ BI8489-1-235ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE AZMETTİRMEld ln SHayyKSBelsiığındvınnş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8476/231rin ALımıLINDAVİ BI8476-231ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE AZMETTİRMEKld ÖldürSaıd n iıliRİiaByenOAsılİFailınt0/R/İiaBOlkte KişisHleÇıecCçkıniO>oü-eSe AzmettirlGO>ıÖ an12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD>8490/1928rin ALımıLINDAV1ŞMA8490-1928ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE EKSİKlKALKIŞMAld MSğC/lkıİkmaElyfteş)0>Olk t ORağmekmİeabeA)0>tleeş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD>8490/2114rin ALımıLINDAV1ŞMA8490-2114ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE EKSİKlKALKIŞMAld SalikluçeNeOlşk9luçeNcanteş)AçaCkeeeYAaS/şlıFıkeYolmun ıeçen/mİeabeA)0>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-3/685rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-685ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE EKSİKlTEŞEBBÜSl(aC nsHleİlLlgğd/TOlmadC/TRnuınüşündüğüiEşa>İlestSktuleğ Gelş SaliHayyDıÖ an12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD>8494/4842rin ALımıLINDAV1TİY8494-4842ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE EKSİKlTEŞEBBÜSl(aİkmağteş)Abmtremu ll>nGoüs B12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-5/2392rin ALımıLINDAV1TİYE765-2392ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE EKSİKlTEŞEBBÜSl(aSalHayyfvkTüfeğnyleğtSğC/len BateNeOölglk leBfteş)0derekkMğd/TKolonkveiİBceb/TRCscke çeemu Yukae el9ykeoüs NcaRağmekmnd2l ÖldürSayındksığınH 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-4/1689rin ALımıLINDAV1ŞMAE764A1689ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE EKSİKlTEŞEBBÜSl(aSaliğeNe Gneılılık Gör BrenSAt/şlirdyıketSğC/len Peşinl4nkGiderekkfteş)0>>ti )12/21910D>Y33.15905D>EE 201/2-290c/TD><6-4/981rin ALımıLINDAV1ŞMAE764A981ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE EKSİKlTEŞEBBÜSl(aSaliğeNeÖldürSakıKaerıyıkefteş)0tmişuAncüaıirabeA) ağe y>oüoışuO>ıÖ an-kTümnİcrnkH B/TetıRDetn cTcoüolmei/ İiıt Ku/A>ının eOlyaeddin12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-3/3799rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-3799ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE EKSİKlTEŞEBBÜSlVE eDAM ÖLDÜRMEKld lnpma> SeAki SaliHayynteş)0>>aC) 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD>8488/4428rin ALımıLINDAV1ŞMA8488-4428ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE ELVERİŞSİZ VASITAl(aSaliğeNe ivıiSLiTR>nvkTüfeğn vd 0zçığlmrT>12/21910DY3.HD658D>EE19071261c1514/>4-03/1-179rin ALıNKDBZrGEİ BIRA63-1-179ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE FER'AN İŞTİRAKld 0zlik ÖldürSaıd n iıliRİcrnk0dBCkeeeYBğl9ykeeddimik AmrcıiısÖnceden BM dmlmaln SğmeEngelaD>oüyıp Veılı( Bİideena lHn n/DDereknehdOlFT 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-2/583rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-583ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE FER'AN İŞTİRAKld 0zlikluçen İu 5/35795TD>ş3/314>E4c119071261c1514/>BE93/1-44rin ALımıLINDAVİ BI8493-1-44ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE İŞTİRAK5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-4/1926rin ALımıLINDAV1TİYE764-1926ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE İŞTİRAKld lHktülüTDarp Nlud iyleğÇ/TRCmAi/ İ >12/21910DY3.HD658D>EE. 201/2-290c/TD><6-2/4700rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-4700ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE İŞTİRAKld SaliHayyOmıy SABüşsid>n <şlRnme GdmrTveğAteş)0>ıÖ an-kFnınıİu
  E9. 201/2-290c/TD><6-1/3157rin ALımıLINDAV1ŞMAND01-3157ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE KALKIŞMAld BMeHTürkünıYab)ncı ÜlkedeiAtcılmracTcoühekmnd2l ÖldürSayınKa>kn-l9. >12/21910D>Y02D3508D>E9. 201/2-290c/TD><612/3752rin ALımıLINDAV1TİYE712-3752ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE KALKIŞMAld Oögbiluçd>n BMe saein DğınvRtiıYi><ıecekkvdel/6>tieTehmikayınMaruzyBıC)ığınH 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8476/1-232erin ALımıLINDAİ BI8476-1-232ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE KALKIŞMAld Ruhsati HkŞinamitıelmadC/loC)12/21910DY3.HD658D>EE19071261c1514/>BE81/1-408erin ALımıLINDAİ BI8481-1-408ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE KALKIŞMAlSUÇUld lnİmüBaYukı taycapBozefmis Sakn <şlraaSadecee0zliknehDğlinit Bıybieğİ>e Yoeiei ememSsS 12/21910D>Y33.15905D>EC907/2-21-795/T<6-8/1-198rin ALıNKDBZrGEİ BIRA68I1-198ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE KALKIŞMAKld AleyheaTemyizABlmadtii/ İamun Özel Da<ıeceğYuştmomsnıtle mTğİ>e YorHleMahİ e ceAVhditecıHnİlmıAkiSl-ADdenrıHtESğğıbkBMeHl-ADakığınınn12/21910DY3.HD658D>EE19071261c1514/>4-03/1-196rin ALıNKDBZrGEİ BIRA63-1-196ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE KALKIŞMAKld 0/R/TahsiSğiti-ıkığınınnş3/314>E4c119071261c1514/>4-06/1-252in ALıNKDBZrGERİ BIND06-1-252ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE KALKIŞMAKlSUÇUld DirenSamndıTnltcıymi5237 SuananbYıscaNormlmar>nıtle emik OlmadığınlnlefanlnİmüBaÖncemiklü Özel Da<ıeceğkmcedinipiDeneAınnş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-3/4256rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-4256ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM DERECEDE TEŞEBBÜSld fğıbkraai HkKışkırtmTiıiASevknığınTahİaı ivıiSantieTehmikaFHBkatl9. /Yoe
  E9. 201/2-290c/TD><6-303587rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-3587ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM DERECEDE TEŞEBBÜSld LarbeıRDet ÖldürSaıKaerıcııLo)tenySğınydeAO>ıÖıÖ an-k Gerıcı0z SHayy"tSğC/le ÖldürSaıNlud iyleğHBkae i/ İaa"eİlLlgğ-ıBıybienbğdş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-3/61rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-61ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM DERECEDE TEŞEBBÜSld l/6>tieTehmikaFHBkatun Yukcnı-ıkirdSZLFazlk O>ıÖ anSakeleBtd/TOlnunçÖldürSaıKaerıcıBeMevcudHbY33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-2/153rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-153ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM DERECEDE TEŞEBBÜSld lnİlmıl-ünaŞarts <0zlıvhditSaıve)ErtedimeHKın>iuamun YukaulmSıÖ>ir BSılin ReımeditOlk a>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-303977rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-3977ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM DERECEDE TEŞEBBÜSld Koc9. SaliHaAOlşk9luçey)Y33.15905D>EE 201/2-290c/TD><6-8/4013rin ALımıLINDAV1ŞMAND08-4013ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM DERECEDE TEŞEBBÜSld Leh/TO>anTYıscnı-ıkığınınnlsbmtremu Teşebbüsnvd TahİikTlnİlmıRDeA OkHBObideSakeleakiaB SeNe ivıiSl>oü öz/nonusuıemC/TRndan<0zliFTakıkizıraaın ipiDurlL
  EE. 201/2-290c/TD><6-7/92rin ALımıLINDAV1ŞMAND07-92ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM DERECEDE TEŞEBBÜSld tSğC/ld> Meydıy>zıLcapYuştmomsnıtle mTğlsbmtremu ÜstelseluapYukİnşnaaC)
  EE. 201/2-290c/TD>8477/246rin ALımıLINDAV1ŞMA8477-246ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM DERECEDE TEŞEBBÜSld SaliğeNe GneıySğınl>12/21910D>Y02D3508D>E9. 201/2-290c/TD><6-1/346rin ALımıLINDAV1ŞMAND01-346ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM DERECEDE TEŞEBBÜSld S/Run/Yab)ncı ÜlkedeiBMeHTürkaSıSnnDamun DğınnmSsS 12/21910D>Y33.15905D>EC907/2-21-795/T<6-3/1-124rin ALımıLINDAVİ BIE763-1-124ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM KALKIŞMAld EnDğli Mesaf/l4nkH/l4f Gözd eC/0A8aElyfteş)0>Olk tSğC/ld>ki İrabeA) ayıs mkKŞNahHbY33.15905D>EC907/2-21-795/T<6-0/1-42rin ALımıLINDAVİ BIRA60-1-42ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM KALKIŞMAld kiai HkTahİikTnltcıymi12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-1/2539rin ALımıLINDAV1ŞMAND01-2539ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM KALKIŞMAld ln SHayydvitd/TÇıect Tuçtlşığak keeHtSğC/len SaliHayyddıniTİtediyiprYnıeğdüşürOlk ><şlratremu E n iıloıABç mıRuSasnı-Lkiai HkTahİikT> 12/21910D>Y33.15905D>EC907/2-21-795/T<6-3/1-149rin ALıNKDBZrGEİ BIRA63-1-149ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM KALKIŞMAld ln SHayylSBelsi eeeddimik faİLiöıdan <şlraa Gvgknat laB/Tetıi OrtameiakrHerdİkiSkat )iyçnlt İemıyRYnınnieTerTetSasnı-LHBkae /Aı0/RununiO>OL>
  E9. 201/2-290c/TD>BE88/4428rin ALımıLINDAV1ŞMA8488-4428ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM KALKIŞMAld ln SHayylivıiSLiTR>nvkTüfeğn vd 0zçığlmrTÖldürSayındlvhdişıi V9. tadTahsiSğitTemOaıÖmi 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-2/120rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-120ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM KALKIŞMAld lilahSa Ateş)0dipdl/6>tieTehmikaFyçOLt/rubkBMçimde Yıkae /Asıe 5/35795TD>ş3/314>E4c119071261c1514/>BE92/1-346rin ALımıLINDAVİ BI8492-1-346ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-6/310rin ALımıLINDAV1TİYE706-310ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld 5237 SuananbYısctre Leh/TlnİlmıRDetine5252 SuananbYısctre 9/1./eymleemGdeeSoük OlmadığınlS<ıen Gneılmrat DurlL
  EE. 201/2-290c/TD>8494/3669rin ALımıLINDAV1ŞMA8494-3669ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld 6136 SuananbYıscyameC kOlİDsıR-ntştapOlmad )kıS/RundenrehditiNe GerekmeErtedinOlk > 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD>8491/2580rin ALımıLINDAV1ŞMA8491-2580ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld ndlııTıp)KfOlrO Gözn isveiİhtisas Da<ıesSnRaporuğİ>e Yoeiei Olk a>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-7/422rin ALımıLINDAV1ŞMAND07-422ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld nğıbkAlkolizm>LfOlrO>İideTedavinGöudüğünüiİddia ndeniBn SFT-sA0liaLfOlrO>vei Geri Ehllud i nonusuiakrndlııTıp)KfOlrO'n ABaRaporAntıe )>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-2/468rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-468ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld nğıbkTahİikTnltcıymiDğınnmSsS 12/21910D>Y33.15905D>EC907/2-21-795/TBE94/1-26rin ALımıLINDAVİ BI8494-1-26ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld nlkollüyket ıab)nca12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-303960rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-3960ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld nealuçenObon ZtenluçDamun Yukafam/kı-nAyn ıemıyakıH/l4fte kita> SeAki Olşk9ş3/314>E4c119071261c1514/>BE90/1-158rin ALımıLINDAVİ BI8490-1-158ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld İıçcFı/>faİLiöıı Gelştremu ÖnceeHav9yke<şlraaMüş Bgğye fteş)0>Olk-leşruıMüdufDi12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-4/242rin ALımıLINDAV1TİYE764-242ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld OasbiııRDeyidenu Kızk/TRÖie-Ş0zliğaFHddimik kiai HkkeeHE n iıloBRmadti )
  E9. 201/2-290c/TD><6-5/746rin ALımıLINDAV1ŞMAND05-746ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld Bozmu Kakar/nakrndil OR-nak İBeleBm/yBşnanC)>
  E9. 201/2-290c/TD><6-5/580rin ALımıLINDAV1ŞMAND05-580ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld Bozmumun ÖldşyTahİikTlnİlmıRDeAnıtle emiLiTR>vınHnatebklşk9ekeeH OkHBıRpBozefC/TRpHaed/TBozmuyu UırfC/etrn <şlraaTahİiktenrDomıyağ Gerekmeğzaltc>oüs NcaKorma ehditeOlyaeddin12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-4/2994rin ALımıLINDAV1TİYE764-2994ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld Cıy>v çcapHi Şevknyide- KSBelsiığınBellberuO>ıÖkeir BSBylGehdip Ac nÇeknu/Vahşi BMeHKötülük EğilimiaSergiaByerekkfteş)0>SakıS/lmadığın 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-4/114rin ALımıLINDAV1ŞMAE764A114ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld CGeri Ehllud >İideİltili ndlııTıp)KfOlrO Gözn isİhtisas Da<ıesSniide4.sİhtisas lnlefuaRaporlmr nıiAOasbiın>İideÇe işY33.15905D>EC907/2-21-795/T<6-3/1-31rin ALımıLINDAVİ BIRA63-1-31ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld DvınğçikaBMeHDR-ni HlSaaİduğTepkiAGör Brn>mişTOlmadl9. >12/21910D>Y02D3508D>E9. 201/2-290c/TD><6-0/1611rin ALımıLINDAV1TİYE760-1611ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld EkSakıOıçcHaaİduğLo) 5/35795TD>ş3/314>E4c119071261c1514/>BE97/1-60rin ALımıLINDAVİ BI8497-1-60ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld FiSein tSğC/len Başlutti( BTuçtlşığTTmadc/TR>Dğınnş3/314>E4c119071261c1514/>BE93/353rin ALımıLINDAVİ BI3593-353ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld GeceY33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-4/2404rin ALımıLINDAV1TİYE764-2404ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld HafifkTahİikTnltcıymi- EnDğli Mesaf/l4nkÖldürücüaV9. ft>ki Tüfeklü 1aElyfteş)0derek/YukafarıniYRDe/vene9. flmar> ivıiStmoms0ilahımeNahsiSğie12/21910D>Y33.15905D>EE 201/2-290c/TD>8493/1955rin ALımıLINDAV1TİY3593-1955ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld HafifkTahİik-SalikkvdetSğC/lnAbmtremu GeçmSş>/n ll>nGıÖ an12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD>8493/763rin ALımıLINDAV1TİY3593-763ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld Ha6>tieOölgl eC/ndlvhdişıi lilahSa Ateş)0tOlFT 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD>8493/820rin ALımıLINDAV1TİY3593-820ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld Ha6>tieOölgl eCRtdeyyEnDğli ŞhDğld/TBıçcFıkmaFT 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-5/10rin ALımıLINDAV1ŞMAND05-10ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld lnİmüBaTefhBm/0di dmlmadurlLıÖ an mnTBozmuy n><ıOlk a>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-5/1013rin ALımıLINDAV1ŞMAND05-1013ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld lnİlmıAn <şlraaYürülüğ OGireyyYHBR>l-ADaKın>iu/ OkHBObideln Sğat luaiaiaLfOlrOnuniYnnş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-3/3808rin ALımıLINDAV1TİYE703-3808ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld İkmağmedikÖldürücüaNahsiSk Taşıy>u DokuzyBıçcFTDarbekOrİle/HBkae /Aı-/SaliHayyVnlbbileeddinklşk9eLarbeıRD deTO>C/TR/YoOlrOnbğdkn-l9ekmeEksi/ İncalnİm)d/teOlyaeddin12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-1/2263rin ALımıLINDAV1ŞMAND01-2263ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld Gn İşa-Sa-kl-ADaMSktmadkıniTcyi-SldmtkiaBmn cTckeleaYenDğsikvdel/kkanlud > 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-3/2599rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-2599ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld Gn İşa-Sa-kehditecekkEmeğzğ Gerekme16 YılObicAzmOaıÖmiO>ığınH 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD>8497/3995rin ALımıLINDAV1ŞMA8497-3995ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld Gn İşa-SaÖldürSüşaemıcıMağC/le Tahllud>O>ığetrn <şlraaYıkae yaC)ş3/314>E4c119071261c1514/>BE88/373rin ALımıLINDAVİ BI3588-373ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld Gvgkelsbmtremu ÖldürücüaOölgl eC/nfaİLiöınıt ÖldürSaıKaerıcııGör BrmBSasnı>12/21910DY3.HD658D>EE19071261c1514/>BE82/1-424erin ALımıLINDAİ BI8482-1-424ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld lSBelsi ee0ilah ÇekiprAteş)0tOlFTir BylGoüy>u MaktA>ü İıçcFıkeYukae yan<0zliFT 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-3/779rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-779ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld ivıiStmoms0ilahımeEtgğ-iSğieHel4f SeçitiNeVücuteOölglk avenOçOLan Halbbiud >Nazara/ğyn LiTRSakı GerıcıÖldürSaıO>ığınH 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-3/825rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-825ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld tSğC/lnY.'keeddimik Atlş) ayıs nca2ağmedin/nR GlçaŞNahHbtiY33.15905D>E19071261c1514/>BE91/1-28rin ALımıLINDAVİ BI8491-1-28ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld tSğC/lerYnyBn SkakiaB Sakki İddias adkınilamimib 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD>BE96/1025rin ALımıLINDAV1ŞMA8496-1025ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld tSğC/lSa AealuçenOb<ÖldürOlyin><ıecekkkeeH OkHBTOlmadl9yan<0zliğeNe Gvgkak kıçcFıkeYukae /AyE n iıle lSBeliSğitTe-ıBşn ehdOlem - GerıcıÖldürSaydenDğSleYukae /Aykeeddimik O>ığınH 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-2/4629rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-4629ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld tSğC/lSa ÖldşyeeSÇ/TRCıp kıçcFıke GlbiÖetenySDk cedeiSaplmmi 5/35795TD>ş3/314>E4c119071261c1514/>BE77/1-40erin ALımıLINDAİ BI8477-1-40ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld tSğC/luiAGöğüsnOölglk lirHel4f ğynC)12/21910D>Y33.15905D>EE 201/2-290c/TD><6-4/119rin ALımıLINDAV1ŞMAE764A119ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld tSğC/luiAGöğüsnvd Kırat >ibi Ha6>tieOölglyeeİeabeA)0den 2yBıçcFTDarbekOr SeAki l/6>tieTehmikaFHBkatuC)ırTSğınydeAYukae el9 an12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD>8494/1547rin ALımıLINDAV1ŞMA8494-1547ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld tSğC/luiAlSoüs -MuhaOlFBSaein Dadasn<12/21910D>Y02D3508D>E9. 201/2-290c/TD>BE98/1019rin ALımıLINDAV1ŞMA8498-1019ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld teşruımüdufDğl12/21910D>Y33.15905D>E19071261c1514/>BE96/1-298rin ALımıLINDAVİ BI8496-1-298ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld teydıy>tieOölgldekmVnlaG<0zliFT 5/35795TD>ş3/314>E4c119071261c1514/>BE77/166erin ALımıLINDAİ BI8477-166ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld emıyRSıSc nd/Tılu vlıe öy BekçisinOfan>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-3/1384rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-1384ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld ÖldürSaydeTeşebbüsnFiSeini İkmaveyarıHtESÇok KimsuğOasiSkte YupoışuO>upıakıFailıntKBm/O>ığınHBığliaD>oüzsa/HerdkeeisiakiaB Sakı GerekmeİBeleB eC/0AHnİmomadl9. >12/21910D>Y02D3508D>E919071261c1514/>BE81/114erin ALımıLINDAİ BI8481-114ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld faİLiöıı Sea)0rdiktenr<şlraaehditiNe GelşliHayyleşruıMüdufDğlKapsameiY33.15905D>EC907/2-21-795/T<6-3/1-226rin ALıNKDBZrGEİ BIRA63-1-226ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld SaliHayy2-3yletreTeu MağC/luiAl/6>tieTehmikaFDoğnlatenyOölgl eCRtirHel4f ğynC)/n ll>ntenyŞhDğld/TYukae el9/ÖldürSaıKaerıcııTaşıdı( iıt Ku/A>ının Olk a 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8495/1-229rin ALımıLINDAVİ BI8495-1-229ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld SaliHayyfealuçenOb<Şiddetıi Kuçimskn-l9. >12/21910D>Y02D3508D>E9. 201/2-290c/TD><6-3/4282rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-4282ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld SaliHayyBabiiyçnlt İ0ilahım nÇekeC/0AZGelş GruptkeYorAntbilmar>VnlmD> >-eABtğSn12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-3/1277rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-1277ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld SaliHayyBabi-yE n iıloZY33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-4/316rin ALımıLINDAV1TİYE764-316ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld SaliHayyEnDğli Mesaf/l4nkÖldürSayıneddimik TakıSefOlk kvdethdOetineCi dmRlsyırl9. >12/21910D>Y02D3508D>E9. 201/2-290c/TD><6-3/1101rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-1101ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld SaliHayyEnDğli Mesaf/l4nkYupoışuO>ığınHTekBAt/şli Muhatab meYışbmscl VücuteOöllmıRDetdenOçOLan İeabeAinkÖldürSayınTam Ka>kn-l9 O>C/TRnun 0zptiS )12/21910D>Y02D3508D>E919071261c1514/>BE87/1-566erin ALımıLINDAİ BI8487-1-566ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld SaliHayyEvılepfaİLiöııO>ıÖ an OkHBObideOrt rıkraai HkKışkırtmTuO>ıÖ an12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-3/1870rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-1870ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld SaliHayyE n iılimeNahsiSğieAtlş)Mesaf/k nin EnDğli rtupmOaıÖi/ İİemıyRYnınpkmcedimeıRDeAGözddü TeıSutuynC)ıÖ an12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-3/2470rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-2470ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld SaliHayyE n iılimeNahsiSğilimend2l ÖldürSayınTam TeşebbüsnTahsiSğitTemOaC/TRnun Ku/A>ının Olk nin >ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-4/2133rin ALımıLINDAV1TİYE764-2133ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld SaliHayyHamileğ GdRna GrnDamun ve Komuamun Yukın Mesaf/l4nkV/loC)/n ll>ntenyŞhDğld/TYukae l9. >-yYukae l9dan Hnateblnlefom/6>
  EC907/2-21-795/T8486/1-549rin ALımıLINDAVİ BI8486-1-549ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld SaliHayylivıiSLiTR>nvk0ilahım nTÖldürSayındlvdişıi lilahaD>oüoü 5/35795TD>ş3/314>E4c119071261c1514/>BE86/1-567rin ALımıLINDAVİ BI8486-1-567ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld SaliHayyMSğC/lkıSıkti( BDört Kurş>iu/akrnyenyOatenyOölglsi ee0ıe ). n OkHBObideÖldürSaıKaerıcıBeOaıÖmi 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-5/2392rin ALımıLINDAV1TİYE765-2392ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld SaliHayyMSğC/lkıYukın Mesaf/l4nknvktüfeğnyleğBateNeOölglk leBfteŞ)0>Olk k-eAtlş)Ha6>tieOölglyeeeddimtB eC/0AYuştmi/ İamun SaliğeNeÖldürSaıKaerı iNe)H B/Tet 0>>üRiideÖldürSayınTam Teşebbüsten Hnateblnlef )eABtğSn12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-3/894rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-894ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld SaliHayyÖldürücüaEnDğyepfahip ıab)nca İNe)Hel4f SeçeC/0AÜçyletrelıkyMesaf/l4nkYupti( BAt/şayyMağC/lekÖldürSayıneddimik OaC/TRnun Tespitının OişTOlmadl9. >12/21910D>Y02D3508D>E9. 201/2-290c/TD><6-3/2534rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-2534ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld SaliHayyTTaktörünü BilıkçlıeyçnC)vdetSğC/la)Çarpl9. >Omıy SOb<ÖldürOlydeTeşebbüsüBeVeıoaC/TRnun Ku/A>ının Olk >12/21910D>Y02D3508D>E98 201/2-290c/TD>BE92/12660rin ALımıLINDAV8ŞMA8492-12660ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld SaliHayyYHBR>Yıscmun YukaulmSıÖkaiçıl Başvnlate( BMahİ e nicıHnİmüaehdenieyBOeme>O>ıÖ an12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD>8490/2669rin ALımıLINDAV1ŞMA8490-2669ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld SalikaSürkünııu ShlunYab)ncı ÜlkedeiİiaBSasnı>12/21910DY3.HD658D>EEE 201/2-290c/TD><6-4/1025rin ALımıLINDAV1ŞMAND04-1025ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld 0zlikluçd>n BMe in/Z HkKGn İşa-ıneddimik Tacizin/o SaliHayyfekadüşluçeaiçıl kiai HkTahİikTyçOLt/rm/6>
  E9. 201/2-290c/TD><6-5/622rin ALımıLINDAV1TİYE765-622ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld 0zlikluçayyMağC/lekBıçcFTlivıiSoük OlmadığınOasiSkte Yukae i/kluçee- SaliHayyMağC/le ÖldürSayınTam Teşebbüsnl/Runa İuOlk k OkHBObide 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8495/1-11rin ALımıLINDAVİ BI8495-1-11.NpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld 0ilahS/>faİLiöıı SeAki Yukae eun SaliğeNefaİLiöııBi>>Vnlup Yıkae /Asıe 5/35795TD>ş3/314>E4c119071261c1514/><6-3/1-143rin ALıNKDBZrGEİ BIRA63-1-143ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld TahİikTlnİlmıRDeA-yfead>n Uzun Z /AesGeçmesinOfayın>Yukı )Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-7/2035rin ALımıLINDAV1ŞMAND07-2035ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld TakeleakiaB SeNe ivıiSl>oü>zlmma>Yukı ) nat DurlL
  EE. 201/2-290c/TD><6-3/2444rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-2444ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld TCKEbed.449/1, 62 İNe)AsgaDeA16 Yıl fğıbkrapi al-ADeDet Bukl-ADaiyçnltl4nkYupnami a/YıscyameC kOll/ İ >12/21910DY3.HD658D>EE. 201/2-290c/TD><6-2/4988rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-4988ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld Tope eun DimilıRDaKorma YRDetdenkmcedinipiSaliHayyMSğC/lkıYddimik Ad2l ÖldürSayınTam Ka>kn-l9ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8483/1-419rin ALımıLINDAVİ BI8483-1-419ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSld YHBR>TzlikluçAve DimilıRDaİkaSaıdın eC/0AÖncekiaKormaakıLilerY Olk nin Bozmuyu E n ileAnımaeNahsiSğie12/21910D>Y33.15905D>E19071261c1514/>BE89/1-69rin ALımıLINDAVİ BI8489-1-69ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSlİDDİASIld SaliHayylorkutl9k tSkscm/yıkeHav9ykenteş)AçoışuO>ıÖ an 5/35795TD>ş3/314>E4c1C907/2-21-795/T8489/1-33rin ALımıLINDAVİ BI8489-1-33ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSlİDDİASIld S/Run/yçOLmD> nat Şarts r/>12/21910D>Y33.15905D>EE 201/2-290c/TD><6-4/1532rin ALımıLINDAV1ŞMAE764A1532ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSlSUÇUNA FER'İ İŞTİRAKld SürkçınOaloüakmsNş tle r/n meYıştmooüy>
  E. 201/2-290c/TD><6-1/1331rin ALımıLINDAV1ŞMAND01-1331ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSlSUÇUNUN OLUŞMAMASIld TakıOıçcFTDarbekO/Uzuv>Tztğli - SaliHayyE n iıliİ0ürdürSaSasnı>12/21910DY3.HD658D>EE19071261c1514/>BE83/1-322rin ALımıLINDAVİ BI8483-1-322ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSlSUÇUNUN SİLAHLI GASPlSUÇUNUN İŞLENMESİNDE ARAÇ OLMASIld MüC/0kep>12/21910DY3.HD658D>EE19071261c1514/>BE83/1-22rin ALımıLINDAVİ BI8483-1-22ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSlVE MÜESSİR FİİL ARASINDAKİ FARKld CGer)GenelğlnlefunZkiaB Sakki TashihiaKormaSTatebie12/21910D>Y33.15905D>EE 201/2-290c/TD><6-4/1100rin ALımıLINDAV1ŞMAND04A1100ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSTEN CEZA VERİLEMEMESİld SaliHayyMSğC/lkıVnlmD>İmkbieğBRmadC/TRlHaed/TE n iıle Devam 0>OlOlk >vdeYukafarıniİç Oögbiluçd>tCiımOiBibkralbbiud >HBkatl9l9. >-yMüessibkFiSeı0/RununiO>OL>
  E9. 201/2-290c/TD><6-4/4085rin ALımıLINDAV1ŞMAND04-4085ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TAM/EKSİKlTEŞEBBÜSl(aKangünml Saikdyide- SaliHayyMSğC/l nicıBüşsia ıab)ncayı 3 KSreeSoü ). niyçnlt İfeabamun ıe>Y33.15905D>EC907/2-21-795/TBE90/1-251rin ALımıLINDAVİ BI8490-1-251ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(a1,5yletreTeu Ha6>tieOaıÖyan12/21910D>Y02D3508D>E9. 201/2-290c/TD><610/5221rin ALımıLINDAV1ŞMAND10-5221ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(a23eNaskn 1999RSıSc nee GdmrTİğınnKuçi mBOişaemıcluçAiçıl Yukı )
  E. 201/2-290c/TD>BE96/551rin ALımıLINDAV1ŞMA8496-551ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(a6136 s.R GnRnmeMuhalefeA>/n lnlefanY33.15905D>E. 201/2-290c/TD>4-06/1430rin ALımıLINDAV1TİYE706-1430ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(a765 SuananbTCKEnuni456/4,i457/1./eymleıRDetineSalikaLehlt İemC/TRnun Ku/A>ü>eABtğSn12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-9/3285rin ALımıLINDAV1ŞMAND09-3285ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(ağçikça Leh/TO>C/TRlnnİnşnaayy5237 S.ıKın>i/U6>zıLcapHnateblnlefığetrn <şlraaYıkı tay CGer)Genelğlnlefun>i/Da<ıemizce deTBHBOmsBnlGzlmma>Yukı ) nakıve İçtimaılnİlmıRDetinenıtle emiolş)HakeOaıÖya
  E9C907/2-21-795/T8476/1-172erin ALımıLINDAİ BI8476-1-172ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(ağsllud>CGer)kiaBmn in >lu vsiyçnlt İfğıbkl-ADaMyBOemek leBGöndhditiNenO>nC)/Asıe 5/35795TD>ş3/314>E4c119071261c1514/>BE94/YYB-177rin ALımıLINDAVİ BI8494-yyb-177ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aBeıRdHb12/21910D>Y02D3508D>E9C907/2-21-795/T8476/1-205erin ALımıLINDAİ BI8476-1-205ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aOıçcHau Ha6>tieÖneO Taşıy>u GöğüsnOölglk leğVnlul/Asıe 5/35795TD>ş3/314>E4c119071261c1514/><6-4/1-14rin ALıNKDBZrGEİ BIRA64-1-14ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aOıçcFıkeAd2laefaİLiönC)ş3/314>E4c119071261c1514/>BE84/1-249rin ALımıLINDAVİ BI8484-1-249ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSld Oas Kimsuyi Ha6>tieOögbiluç idenrDeDet ŞhDğld/TYukae l9kn12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD>4-06/6195rin ALımıLINDAV1TİYE706-6195ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSld C. 0zvcıİideİltili O>nC)>
  EE. 201/2-290c/TD>BE98/1566erin ALımıLINDA1ŞMA8498-1566ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSld CGer Ehllud i/Ha/tahanaıve)ndlııTıp)İhtisas lnlefuaRaporlmr nAbmtremuki Çe işkeA-yfdlııTıp)Genelğlnlefun ABaRaporAntıe )>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-7/4779rin ALımıLINDAV1ŞMAND07-4779ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSld CGerdaefeçen/nsll/ İ OkHBObideSakeleakiaB e ivıiSl>oü öz/nonusuıemC/TRndaiDurlL
  EE19071261c1514/>BE94/1-58rin ALımıLINDAVİ BI8494-1-58ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSld CGeriıt nl Bö Tl9. nakrnl Bö T>u MSktmadk SSBd>O>nC)O>nC)Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-4/101rin ALımıLINDAV1ŞMAND04-101ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aÇıect TuçtlşığsÖncesntdeü>eABtğSn12/21910D>Y33.15905D>E19071261c1514/>BE86/1-105erin ALımıLINDAİ BI8486-1-105ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aÇocuığınH 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD>8499/914rin ALımıLINDAV1ŞMA8499-914ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aEnDğli Mesaf/l4nkHa6>tieOölglyeefteş)0derkekm0ilahımeSutukluirş3/314>E4c119071261c1514/>BE85/1-335erin ALımıLINDAİ BI8485-1-335ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aEnDğli Mesaf/l4nkıab)ncayl9ekeeçok Kez Ateş)0tOlFT 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-3/1070rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-1070ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(akita> SeAki Kaer yçOSanCihteydıyeyGe
  EE. 201/2-290c/TD><6-2/4368rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-4368ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aki6>tieOögbiluçapYuştmomsİıçcFı/>faİLiöıı- ndlııTıp)KfOlrO)İhtisas Da<ıesStl4nkğyn ctieTehmikaFDoğnlupmDoğnlıÖi/ İi ıDğerleBeleitOlk nıAn <şlraaHnatebehditOlk B>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><61503582rin ALımıLINDAV1TİYE715-3582ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aki6>tieTehmikaFKuçiıecekkŞhDğld/TlilahSa Oas Kez Ateş)0diprYıkae LiTR>MağC/le emıyRYnınnıAkiSLiğerdKad>eDet Yıkdım/yıkeHa/tanayınGötüren SaliHayyd n iılimeKaerekmnd2l ÖldürSayınTeşebbüsnOaaC)ığınH- SaliHayyMağC/le Tedavin0>tleeC/0ATmadc/nıloıABç mıRuSanin Engel eOişuO>ıÖ an Gelştremu E n iıloZş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-6/7769rin ALımıLINDAV1TİYE766-7769ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(akel4f ğyndanY33.15905D>E19071261c1514/><6-1/1-417rin ALıNKDBZrGEİ BIRA61-1-417ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aHnİmüBaAleyheaBozefmis >-eSendKŞ0zliktrn Bozmuyu ZGelş DiyaedditineSolef )ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-9/3222rin ALımıLINDAV1TİYE769-3222ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aHnİmüBaTebiSğitTe-ıİtibuçen BMeakiftaıiçıld/THnİmüaehdenieyBOemeyeiBMeHDilekçınehditOlk BveyarZabıt Kâtiba-ıneıştmoİideHnatebTebiSğının Olk >>
  EE. 201/2-290c/TD><6-6/4012rin ALımıLINDAV1TİYE766-4012ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aHnİlmılıKın>i/Yakar/na Bozmu ir BSıliıiçhdeniDilekçık nin TemyizABaşvnlusuıemıC)vei0üresiniAGör Brnrağçike /AanbBM dmrimde Olmadefmis >Zolenlu O>ığınH 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><611/253rin ALımıLINDAV1TİYE711-253ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aHnİlmıl-ünaDeneAimi0üresiıiçıld/THıri HlSaa0/RuBİiaBd/ğO/ndlııPBka)l-AD Olmadığınl-ADKakar/na ZGelş Yuştmomsİü>eABtğSn12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-8/9961rin ALımıLINDAV1ŞMAND08-9961ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aİddianaSanin TebiSğiRiideıurlLığınH-sA0siakild/TlzvadığAkiaB SeNe ıs te e>
  EE. 201/2-290c/TD><6-3/2437rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-2437ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aZİikBAt/ştrn <şlraaTab)ncanımeSutukluluY33.15905D>E19071261c1514/><6-1/1-419rin ALıNKDBZrGEİ BIRA61-1-419ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aZY02D3508D>E9. 201/2-290c/TD><6-0/2603rin ALımıLINDAV1TİYE760-2603ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aZesRDduğtSğC/luiAlafDş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-8/9447rin ALımıLINDAV1ŞMAND08-9447ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aZoşivımar>Varsk İBfazının OişTlnİlmıRDideİltili O>nC)zlmma>Yukı ) Yuştmobileeddin-yU6>zlmma>Yukı ) nat DurlL
  EE19071261c1514/>BE85/1-634erin ALımıLINDAİ BI8485-1-634ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(a ivıiStmomsOıçcHau NahsiSğiekel4f ğyndanDav12/21910DY3.HD658D>EE. 201/2-290c/TD><6-6/3202rin ALımıLINDAV1TİYE766-3202ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(a ivıiStmomsV9. tanayyElvhdişıimiğimHBka)Ynınpkç Oögbiluçd>kiTYukae el9nau NahsiSğiekel4f ğyndanNazara/ğyn LiTRSakıSaliHayyd n iılimeO>ığınH 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-7/14rin ALımıLINDAV1ŞMAE767-14ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(a ivıiStmomsV9. tanayyNahsiSğieHBka)YnınpHBka)ğmedikkel4f ğyndanıÖ an>ibi HususluçALikkatmtğyn cC)Y33.15905D>E19071261c1514/><6-0/1-245rin ALımıLINDAVİ BIRA60-1-245ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(a üçükHTaneıi laçmkıDofşiTüfeklü UzakıMesaf/l4nktSğC/lSara/ğteş)0den SaliHayyKaerınınıÖldürSakTyçC/TRnun KS-yŞüphetineSalikaLehlt İYoOlre el9 an12/21910D>Y33.15905D>E4.H01/2-290c/TD><612/1114erin ALımıLINDA4hİYE712-1114ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aeyml >vdetSnevieTaziılatı- ndlııTıp)RaporuidenrDavrcıiayyMaluliud >Okcnı-ayy%65>O>nC)RaporuideTOlnunçTam Maluliud İYolağçti( BKu/A>ının eC/0AHesap)RaporakıBnlırtitiNeMSktmacalnİm)d/tOlk tineLo)Y33.15905D>E19071261c1514/>BE97/1-92rin ALımıLINDAVİ BI8497-1-92ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aeyğC/ld> OıçcFıkeMeydıy>n BMe Lış/nakıLiğerler nin ki6>tieÖneOiakiizeOaıÖyan-LHBkae /Aı0/RununiO>OL>
  E9. 201/2-290c/TD>E714/254rin ALımıLINDAV1ŞMAE714-254ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aeyğC/ld>kiTYukaiıiATekTyçOLu EngelıBMeHDfOlr BRmadti )tieOölglyikkel4f ğyi/ İiıAGör Brnra Gnıt BRmadti )-LZığınH 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-7/9707rin ALımıLINDAV1ŞMAND07-9707ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aeyğC/lfarıniYukae el9 an-ağsllud>CGer)MyBOemek liyyd n iılimend2l ÖldürSayınTeşebbüsnOaığınH>lu vsehdip 6136 S.K.'yamMuhalefeA)Yddü Ten>Yukı )OlsS 12/21910D>Y33.15905D>EC907/2-21-795/T<6-8/1-208rin ALıNKDBZrGEİ BIRA68I1-208ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aeyğC/luaRahatlıFıkeV/r )aemıca İncafahipk4nktSğC/lRYnınn OTavrncaLo)on d n iııBMeHBütün>-eSendKŞnd2l ÖldürSayınTeşebbüsnnDğSle"lorkutl9yKaerıyla"eİcraının eNelilahSa Tehditı0/RunuTyçOLt/rığınH 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-8/5589rin ALımıLINDAV1ŞMAND08-5589ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aeyğC/luaıab)ncayl9efteş)0derekıBşlyU6rukıvd ı>teNeOölglk lkHBiemmaFTiyçneaki6>tieTehmikaFKuçiıecekkŞhDğld/THBkae /Aı12/21910D>Y02D3508D>E9. 201/2-290c/TD><6-5/3971rin ALımıLINDAV1TİYE765-3971ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aeyğC/luGam/6>
  E9. 201/2-290c/TD><6-304243rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-4243ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aeyğC/luGTztğli TahsiSğitTemfğıbkŞhDğld/Tıab)nca İNe)Yukae el9 an-a Gerıcıkel4f ğyndanY33.15905D>EE 201/2-290c/TD><6-7/8490rin ALımıLINDAV1ŞMAND07-8490ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aemıyRYnınnıAyElaFKuçiın eNekıçcF iyçnltl4kııPBk )lTizetineSalikSara/ğir yçOpmOaıÖi/ İiıiAkığınınn
  EE. 201/2-290c/TD>BE81/414rin ALımıLINDAV1ŞMA8481-414ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aOtomobilı ivıiSnC)Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD>8497/1590rin ALımıLINDAV1ŞMA8497-1590ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aÖldürSaıFiSeini İşl/yan<0zliFlmracYıkdımının Olk >12/21910D>Y02D3508D>E94 201/2-290c/TD><6-3/13949rin ALımıLINDAV4ŞMAND03-13949ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSld ÖldürSayındlvhdişıi OıçcFıkeki6>tieTehmikaFKuçiıSayıneolağçobileeddin-yılu vlıeeyBOeme>12/21910D>Y02D3508D>E94 201/2-290c/TD>8497/9030rin ALımıLINDAV4ŞMA8497-9030ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSld ÖldürSayındlvhdişıi OMçimde Yıkae /Ak-fğıbkl-ADaMyBOemek lin >lu vSn12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-3/1822rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-1822ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aÖldürSayınnıtln Mesaf/l4nkH/l4f Seçipyfteş)0>Olk neaRağmekmeyğC/luG<ÖlOlOlk k-eÖldürSaıKaerı 12/21910D>Y33.15905D>EC907/2-21-795/T<6-5/1-89rin ALıNKDBZrGEİ BIRA65-1-89ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aÖzel Da<ıecenkmcedinemıcaai HkD>ığınH 5/35795TD>ş3/314>E4c119071261c1514/>BE94/1-128rin ALımıLINDAVİ BI8494-1-128ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(afaİLiögknluçayyMağC/l/SıSnnDamun Teşhisiıiçıl KSşifkYuştml9. ZolenlulğınH 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-2/2972rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-2972ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(afani( BTuçtlşığT SeAki EvieTerT)0>OlyınKa>kn-un Oğl>RiideOnuniGidişa-SaÖnlBSBylGOlk k12/21910D>Y02D3508D>E9C907/2-21-795/T8474/243rin ALımıLINDAVİ BI8474-243ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(afani( yyBuAl/Ra İNişkeyyd n iılimeYukı )ehdilSişuO>ıÖ an12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD>8481/381rin ALımıLINDAV1ŞMA8481-381ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(afani( yyd n iılimend2lıG<ÖlOlOlk lkHBiDomıyağ Gvgkak Yıkaeıyu El Uzat/Aı0/RunuTyçOLt/r/Asıe 5/35795TD>ş3/314>E4c119071261c1514/>BE99/1-322rin ALımıLINDAVİ BI8499-1-322ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSld SaliHayyHaai HkTahİikTİddiasRna Gn te yal9l9. >-yOrtağıaemıcıMağC/lenı Sea)0rHBiertaklSaa OkHBObidelSBelıPByRna Ödem)d/ğO İddiasRn12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD>8485/4356erin ALımıLINDA1ŞMA8485-4356ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSld SaliHayyHızeınyıketSğC/len KolıGöğüsnvd Kırat KaeluçeNaaZesRDekBAmığıy>teNaı OkHBiemmasRSakı GerıcıVarlı( iıt Ku/A>ü 12/21910D>Y33.15905D>EC907/2-21-795/T<6-9/1-52rin ALıNKDBZrGEİ BIRA69-1-52ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSld SaliHayyHnİlmıAn <şlraaMüdufiieSuttğınH-sYıkı tay C.ABaşszvcıli( BTuçnnDamun SğınnlBnlGY33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-8/103rin ALımıLINDAV1ŞMAND08-103ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(afani( yyİfadesntde>tieTehmikaFKuçiıSasi ee0ysipkD>ığın/nd2l ÖldürSayınTeşebbüsn0/Rundan Hnateblnlefo
  E9C907/2-21-795/T8487/1-56erin ALımıLINDAİ BI8487-1-56ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(afani( yyKaerınınıÖldürSaeOaıÖmi OkHBObideOfayın>EnDğli d n i/Say Tl9. 12/21910D>Y33.15905D>EC907/2-21-795/T<6-6/1-158rin ALımıLINDAVİ BIE706-1-158ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSld SaliHayyYukın Mesaf/l4nkÖldürSae SeAkinuTA>oüy>ndlvhdişıi Ateşıi lilahaİNe)ÖnceeHav9ykeBMel4nkFazıkeKez <şlraada Ha6>tieOögbiluç iı-ımu BRmadC/TRlOölglyeefteş)0der/0AZGt )tieTehmikaFKuçiıecekkŞhDğld/THBkae /A. 12/21910D>Y33.15905D>E3 201/2-290c/TD><615031158rin ALımıLINDAV3TİYE715-31158ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSld SalikakiaB SakLZbileeddin-yBuAd n iııYukı )ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-5/2663rin ALımıLINDAV1ŞMAND05-2663ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSld SalikaLehlt İemon Zi/U6tle emiBaşvnlusun>i/kmcedinoüs n>ü -nTeşebbüsnlnİlmıRDeA OkHBObideSakeleaYenDğsilimeKivıiSl>oü özkonusuıemC/TRndan<ıurlLoüs n>12/21910DY3.HD658D>EE19071261c1514/>BE87/130erin ALımıLINDAİ BI8487-130ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSld 0zlikluçd>n HangğsilimetSğC/luiAlafDi/kığınınnememSsS 12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD>8480/3847rin ALımıLINDAV1ŞMA8480-3847ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSld 0ilahSa Ateş)0tOlFT Olmadığınnd2l ÖldürSayınTeşebbüsnEnY33.15905D>E19071261c1514/><6-2/1-133rin ALıNKDBZrGEİ BIRA62-1-133ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSld 0/Run/Olşk9eS/Run/yrtaykeÇıe ). na Engel emekBAmrcıySa İiaBnmSsS 12/21910D>Y33.15905D>EC907/2-21-795/TBE86/1-8erin ALımıLINDAİ BI8486-1-8ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSld Şarts r/>MevcuteOaıÖyantieTehmikaF0ysibiud lt İYolağçoniYukae el9lmracBuAVasfayyVediteOlyaeddin- SaliHayyKüfr)d/tOlk avdeYumruke emiiyçnlt İOıçcHauı ROlOlk >12/21910D>Y33.15905D>E19071261c1514/><6-1/1-289rin ALıNKDBZrGEİ BIRA61-1-289ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aTzlik D/nlİnOlk nin >ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD>BE77/1744rin ALımıLINDAV1ŞMA8477-1744ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aTemyizA0üresiniAScFı/>Tutl9avdeTemyizADilekçııRDetdenıurlLş3/314>E4c1C907/2-21-795/T<6-9/1-141rin ALıNKDBZrGEİ BIRA69-1-141ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aTeşebbüste ArrnayyKaereİcra nakıBıC) öz/nonusuı0/RuBTal9le /AykeeddimenaZş3/314>E4c119071261c1514/>BE85/270erin ALımıLINDAİ BI8485-270ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aTornavidakınilapauı tSğC/luiAlafDtasRSakı ırıkeMeydıy>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD>4-11/6264rin ALımıLINDAV1TİYE711-6264ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aU6>zlmma>Yukı ) - YHBR>TCK'yamılu yU6>zlmma>Yuştml9. SeAkinakı nlefomlk avdeTahsieneleitOlk n>
  EE19071261c1514/>BE84/1-346rin ALımıLINDAVİ BI8484-1-346ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aVücudunkHa6>tieOölglslt İOıçckiSaplmmikğ 5/35795TD>ş3/314>E4c119071261c1514/>BE84/1-284rin ALımıLINDAVİ BI8484-1-284ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aYukın Mesaf/l4nkıab)ncayl9eHa6>tieOölglyeeBMekaç Kez Ateş)0diprSadece BMe ieİeabeA)0>><ıOlk 12/21910D>Y33.15905D>E3 201/2-290c/TD><61503031rin ALımıLINDAV3TİYE715-3031ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aYukae /Aı-/teydıy>lu vsYnınn OYukı )<ıd
  EE. 201/2-290c/TD>BE83/2172rin ALımıLINDAV1ŞMA8483-2172ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(aYennneğieAzaltrn AkıleHa/tali( BOlmadanYuştml9. n me>ş3/314>E4c18 201/2-290c/TD><616/8131rin ALımıLINDAV8TİYE716-8131ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSl(Motosiklüt iyçnltl4)H B/Tet -eSendKŞnteş)0tOlk-eAteş) ayıs eAteş)Mesaf/k >Nazara/ğyn LiTRSakıE n iılond2l ÖldürSayınTeşebbüsn0/RunuTyçOLt/rC/TRnun Ku/A>ü>eABtğS12/21910D>Y02D3508D>E9. 201/2-290c/TD><6-3/2570rin ALımıLINDAV1ŞMAND03-2570ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSlEYLEMİl(aTzs>zlmma> SeAkinakııABç mıRu><ıd-bTCKE'nuni448, 62, 81/1./eymleıRDetinenıtle emieABtğSn12/21910D>Y33.15905D>E4 201/2-290c/TD>4-11/9031rin ALımıLINDAV4TİYE711-9031ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSlSUÇUl(aEskiaKızyfekadüşıaemıcıMağC/lanin lSBelsi l4nkğyö Tl9. naiDuyC/TR ÖfkaF0ysibiuduğtSğC/laein Dçıld/TOlmadığınHTaksiydeno)
  E4c1. 201/2-290c/TD><6-9/3237rin ALımıLINDAV1ŞMAND09-3237ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSlVE YARALAMAl(aHnİlmılıRDakiaB SakLHRDaİkiAl/RtaNeLeh/TO>C/TRlKu/A>ının eC/0A765 S.>TCK'nmeılu sHnateblnlefığTRnmeılu sÖldürSayınTeşebbüsn0/Rundan ehditiNerapi al-ADY33.15905D>E19071261c1514/>BE97/1-92rin ALımıLINDAVİ BI8497-1-92ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSlVE YARALAMAlSUÇLARINI BİRBİRİNDEN AYIRAN BAŞLICA ÖLÇÜLER5/35795TD>ş3/314>E4c1.2 201/2-290c/TD>E714/10461rin ALımıLINDAV12ŞMAE714-10461ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLU KALMAl(ad n iılimeTCK'iıiA25/1./ed.lKapsameida/O>ığınHBığırtitiC/0Al-ADaehditOlk neeYorAOaıÖi/ İi9avdekellat neelnİm)d/td
  EE. 201/2-290c/TD><6-1/1782rin ALımıLINDAV1ŞMAND01-1782ENpPAeDAM ÖLDÜRMEYE YARDIM ETMEKl(aÖletineSolaESendKŞntlş)nl B( BOığınınndının Olk nin >ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-0/693rin ALımıLINDAV1TİYE760-693ENpPAeDAM ÖLDÜRTMEld SaliHayyT)d/rgılonjahs OaC/TRnun Tesbitie-yMüşahalekHBT<şlraandlııTıp)İhtisas lnlefundan CGer Ehllud i in/Tesbitiein DerekOlk B>Y33.15905D>E.4.H01/2-290c/TD>8480/3094rin ALımıLINDAV14hİY8480-3094ENpPAeDAM ÖLMESİlVE BEDENSEL ZARARld ORnun 0SeAki emıC)>12/21910DY3.HD658D>EE. 201/2-290c/TD><6-2/21rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-21ENpPAeDAM YARALAMAl(aMağC/luiAl/ai HkBMeHŞhDğld/TH B/Tet Geçipyfani( BHBkae /A. iyçnlt İ0aliHayydamMSğC/lkıOıçcFıkefaİLiöımu BRmadoüs -AğıbkTahİikTAlt/nakıİşınndü 12/21910D>Y33.15905D>E. 201/2-290c/TD><6-2/1140rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-1140ENpPAeDAM YARALAMAl(aMağC/luiAlafDtieTehmikaFyçOLt/r/Asıe 5/35795TD>ş3/314>E4c1. 201/2-290c/TD><6-0/3163rin ALımıLINDAV1TİYE760-3163ENpPAeDAM YARALAMAl(a0zlikluçayyfealuçenObY33.15905D>E. 201/2-290c/TD>8480/3847rin ALımıLINDAV1ŞMA8480-3847ENpPAeDAM YARALAMAl(a0ilahSa Ateş)0tOlFT Olmadığınnd2l HBkae /Aı12/21910D>Y02D3508D>E92 201/2-290c/TD><6-0/3757rin ALımıLINDAV2TİYE760-3757ENpPAeDAM YARALAMAKl(aDüğündKŞnteş)0derkekm Gzi 0SeAki >12/21910DY3.HD658D>EE. 201/2-290c/TD><6-2/477rin ALımıLINDAV1ŞMAND02-477ENpPAeDAM YARALAMAKl(afani( yyİiaBd/ğO FiSein eyğC/ld>km GyncFıkdan<ğğıbkrakuçetıRDa0SeAki eml9. OkHBObideAğıbkTahİikTlnİlmıRDetinenıtle emi12/21910D>Y02D3508D>E94 201/2-290c/TD><6-3/11924rin ALımıLINDAV4ŞMAND03-11924ENpPAeDAM YARALAMAKl(afani( yyTaşıvd ı>ltrRiideVnll9kn OlmadığınYukınTzlikyİfadesnte BMnaen Bellat ZehdilSlk nin YıscyameC kOlİO>C/TR 5/35795TD>ş3/314>E4c1.9.H01/2-290c/TD><6-6/10269rin ALımıLINDAV19hİYE706-10269ENpPAeDAPlVE AHLAKA AYKIRI CEZAİ ŞARTld OorçfşiTacMeHBiideOlsk İktisal4nktShvıiabG<ıecekkÖlçül4kıı-BTal9l4nkVeyarKısl4nkİptalinit ir Bnebileeddi 5/35795TD>ş3/314>E4c1H907/2-21-795/T8470/1053rin ALımıLINDAVh BI8470-1053ENpPAeDAPlVE AHLAKA AYKIRI SAYILMAl(a Geri ŞarteNe ısl4nkİptali 5/35795TD>ş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD><6-2/14711rin ALımıLINDAV13hMAND02-14711ENpPAeDAPlVE AHLAKA AYKIRI SÖZLEŞMEld Günlük %10n>ibi Fahişa Geri Şartı-BTal9l4nkVeyarKısl4nkİptalının Olk >>Y33.15905D>E.0.H01/2-290c/TD>8492/1888rin ALımıLINDAV10hMA8492-1888ENpPAeDAY ÇIRAKlÇIRAKlVE ÖĞRENCİLERl(aUğriStmomsİşm Gzi12/21910D>Y33.15905D>EE. 201/2-290c/TD>4-12/28849rin ALımıLINDAV11TİYE712-28849ENpPAeDAY YOKLAMAlLİSTESİNİ ASIL SINAVA GİREN KİŞİ ADINA İMZALAMAl(aOlşk9. n meYçnlt İ0/Sav-yE n iıloResiııBelgetineSğınnlBnOlk >lsbmtleenafani( yyBuAl/Ra Azme>tlemeden GerlmedBö T>
  E9.5.H01/2-290c/TD><6-1/3777rin ALımıLINDAV15hMAND01-3777ENpPAeDEM-İ İFA NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN FESHİl(aZ12/21910D>Y33.15905D>EE4.H01/2-290c/TD><611/6337rin ALımıLINDAV14hİYE711-6337ENpPAeDEMİ İFA NEDENİYLE TAZMİNATldVlat AfoıÖ an-eSendKŞTaziılatıTatep nıebileeddi/İkiAAyr nfatlş)VldmRlözıRuSakOndKnAÖncekiaSıSc ıi latlş)VladiRlözıRuSakOne/ıDğer ehditiC/0AHnİteblnlefmi an-BTapukİptali vdeTescil12/21910D>Y02D3508D>E9C907/2-21-795/T8476/6-139erin ALımıLINDAİ BI8476-6-139ENpPAeDETld Alışl>olş)KutiN mıRruO>ıÖ anvd GeBD0liiSkbNahsiSğieGör Br
  EE6 201/2-290c/TD><6-7/9248rin ALımıLINDAV6ŞMAND07-9248ENpPAeDETlGEREĞİ AÇIKTA BIRAKILAN EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIKl(aDosyaaYıkı tay'aBGöndhditd
  E9.7 201/2-290c/TD><616/11391rin ALımıLINDAV17TİYE716-11391ENpPAeDETlGEREĞİ AÇIKTA BIRAKILMIŞ EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIKl(aKormaSTaSc nde Hnİlmılıemıcıvd Vuçeste SutuyBşn Ot/rOmda HazıbkBRmadC/lefmidan HnatelülüğüneHKormaSehditd>
  EE2 201/2-290c/TD>E714/29723rin ALımıLINDAV2TİYE714-29723ENpPAeDETlGEREĞİ AÇIKTA BIRAKILMIŞ EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIKl(aYüşıa üçükHSaliHayyfdlııPBka)l-AD<ıd
  EE22 201/2-290c/TD><615010523rin ALımıLINDAV22TİYE715-10523ENpPAeDETlGEREĞİ AÇIKTA BIRAKILMIŞ EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIKl(TCK'iıiA32/1-2./ed.ıRDn/U6>zıLcapSaliğeNefuçSTaSc ıİtibuçObideAkıleHa/tali( BOlmadupkBRmadtii/ İRvd ıueHa/tali( B0ysibiuduğİiaBd/ğO Hıri HlSaaFiSeiniyyHukuki nnİnmnvdelSeAlluçDae Alı )nC)Y02D3508D>E9.7 201/2-290c/TD><615/14730rin ALımıLINDAV17TİYE715-14730ENpPAeDETlGEREĞİ AÇIKTA BIRAKILMIŞ EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIKlSUÇUl(al/Ra Sürükdinan<Çocu20 Günerapi al-AD
  EE6 201/2-290c/TD><6-7/4212rin ALımıLINDAV6ŞMAND07-4212ENpPAeDETlTAHSİSlVEYA KULLANIMlGEREĞİ AÇIKTA BIRAKILAN EŞYA (aKopıa ilidinı ZollÖyıp>Kablos r/>KS12/21910DY3.HD658D>EE2 201/2-290c/TD>E714/29898rin ALımıLINDAV2TİYE714-29898ENpPAeDETlTAHSİSlVEYA KULLANIMLARIlGEREĞİ AÇIKTA BIRAKILMIŞ EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIKl(nrsk Dçıld/Tir ifdinan<İnşlat Malzemeler nin Çayndmi an-B0/Ra nonuıİnşlat Malzemeler nin BRmadC/TRlYeDet Binu EkdintisiıTahsiSğitTemOaOpmOaıÖi/ İ/kığınınnekeS/Run/Vasfay yyTayiniAGABtğS12/21910D>Y02D3508D>E9.7 201/2-290c/TD><616/7343rin ALımıLINDAV17TİYE716-7343ENpPAeDETlVEYA TAHSİSlVEYA KULLANIMLARIlGEREĞİ AÇIKTA BIRAKILMIŞ EŞYA (Hıri HlSaa- 0zlikluçayyMüş BgğyeBğir YoSa TaknanbRögaeHKopiks r/m nÇrltiad n iılimeT.C.K.'y yy142/1-E/ed.lSğınnlBnlGY02D3508D>E9.7 201/2-290c/TD><615/8050rin ALımıLINDAV17TİYE715-8050ENpPAeDETlVEYA TAHSİSlVEYA KULLANIMLARIlGEREĞİ AÇIKTA BIRAKILMIŞ EŞYA (TahsiS0li Hıri HlSaa- 0zli( yyKilitlieOaıÖyanY02D3508D>E9.3 201/2-290c/TD>4-12/9671rin ALımıLINDAV13TİYE712-9671ENpPAeDETlVEYA TAHSİSlVEYA KULLANIMLARIlGEREĞİ AÇIKTA BIRAKILMIŞ EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIKl(aDileksiyona ilidiaİNe)KilitlieAdetAveyarKivıiSlm>>Y02D3508D>E9.7 201/2-290c/TD><615/28473rin ALımıLINDAV17TİYE715-28473ENpPAeDETlVEYA TAHSİSlVEYA KULLANIMLARIlGEREĞİ AÇIKTA BIRAKILMIŞ EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIKl(aPBkkı-eSendKki Motosiklütin Çayndi/ İR- AdetAveyarTahsisAveyarKivıiSlms r/>>olş)EşyaakiaB SakLHıri HlSaaShlunuTyçOLt/r>caTRiıt Gözd ileeddin12/21910D>Y02D3508D>E9.3 201/2-290c/TD>4-15/18478rin ALımıLINDAV13TİYE715-18478ENpPAeDETlVEYA TAHSİSlVEYA KULLANIMLARIlGEREĞİ AÇIKTA BIRAKILMIŞ EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIKl(afani( yyKat )>-yE n iılimeT.C.K'yuyy142/1-E/Kapsameida/O>ığınH12/21910D>Y02D3508D>E9.7 201/2-290c/TD><615/28092rin ALımıLINDAV17TİYE715-28092ENpPAeDETlVEYA TAHSİSlVEYA KULLANIMLARIlGEREĞİ AÇIKTA BIRAKILMIŞ EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIKl(afoidajrKiyu<0zhAsıSakn <şldajrBolusuıÇayndi/ İR- E n iılondet Ge/DdinAçiktrıBlmadan<ıitd>olş)EşyaakiaB SakLHıri HlSaalnİlmıRDetinenıtle e>
  EE6 201/2-290c/TD><610/26840rin ALımıLINDAV6ŞMAND10-26840ENpPAeDETlVEYA TAHSİSlVEYA KULLANIMLARIlGEREĞİ AÇIKTA BIRAKILMIŞ EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIKl(SaliHayyYukınrekmePBkkı-eSendKki OtomobiletinePlak9luçeNamÇrli/ İ>-yTahsiS0li Hıri HlSaaShlunyçOLt/TR12/21910D>Y02D3508D>E9.7 201/2-290c/TD><615/28406rin ALımıLINDAV17TİYE715-28406ENpPAeDETlVEYA TAHSİSlVEYA KULLANIMLŞARIlGEREĞİ AÇIKTA BIRAKILMIŞ EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIKl(af/Ra nonuıArrçePlak9luçeNan <ökütiC/0AÇayndi/ İR- AdetAveyarTahsisAveyarKivıiSlms r/>>olş)EşyaakiaB SakLHıri HlSaaShluna İNişkeyylnİlmıRDetenıtle e>
  EE11.H01/2-290c/TD>8474/2954rin ALımıLINDAV11hMA8474-2954ENpPAeDETE GÖRE SÜRE TAYİNİ ( MuayeneHKoym/yıkelatlştameCıp)İhbuçenOb<>12/21910DY3.HD658D>EE6 201/2-290c/TD><6-5/1496rin ALımıLINDAV6ŞMAND05-1496ENpPAeDIlGEÇEN KİŞİLERİN MAĞDURLAR İLE YÜZLEŞTİRİLMESİld SaptiSaiçhd/ğO İlee Gelşll- Bö Tl9. Sakn <şlraa Gn te rİi ıDğerleBeleitOlk A>
  EE5.H01/2-290c/TD><6-5/11127rin ALımıLINDAV5hMAND05-11127ENpPAeDIlVE SOYeDIlİLE VEKİL İSİMLERİNİN YANLIŞ YAZILMASIld AçikıemıcıYazlm>lataleın>kerdZamun Sğınltn ebileeddinl4nkıavzihSTatebi it Ku/A>ü >Y33.15905D>E.8.H01/2-290c/TD><6-9/5902rin ALımıLINDAV18hMAND09-5902ENpPAeDIlVE SOYeDIlYAZILI OLMAYAN TAKİP TALEBİld OorçfşiAd/Sa Ödem) Emri Çıecrt Tl9. naiYıscl>emıcaa BRmadC/TRamun Ta0ipeTatebi eeS>
  EE.2.H01/2-290c/TD><611/3979rin ALımıLINDAV12hİYE711-3979ENpPAeDIlVE SOYeDIlYAZILMAKlSURETİYLE ATILAN İMZAl(aKormkteçAve Sembolı ivıiSırkekmveyarAdnvdelSyadıYazarkekmİmz) Atl9aAmrçeEdinı Olk >>BlmadupkBRmadtii/ İiıt Kun te e )>Y33.15905D>E.1.H01/2-290c/TD><6-9/12187rin ALımıLINDAV11hMARA69-12187ENpPAeDIN BELİRTİLMESİlYETKİSİNE DAİR MANEVİ HAKLARIN İHLALİld Lavrcıya/ğir Çizim-Tzs>zımfarıniizetsizeOaıC)oü-etSneviekiaB SeNeİhlalının d>
  EE.8.H01/2-290c/TD><6-8/4740rin ALımıLINDAV18hMAND08-4740ENpPAeDIN DEĞİŞTİRİLMESİld AyNaaZonuakLZBas Kez Açtmobileeddin-yAd/Sıi ıDğişir BneGİideİltili O>nC)Kakar/na S>
  EE.8.H01/2-290c/TD><611/1371rin ALımıLINDAV18hİYE711-1371ENpPAeDIN DEĞİŞTİRİLMESİld DHtESÖnceendıeeyBOeme>Kakar/>İideSğınltn elimendİiıt İkeyci Kez TashihineHKormaSehditeOlyaeddin- AyNaaZonuya İNişkeyyO>nC)Lavr12/21910DY3.HD658D>EE.8.H01/2-290c/TD><6-3/2744rin ALımıLINDAV18hMAND03-2744ENpPAeDIN DEĞİŞTİRİLMESİld DHvrcıiayyÖlmüşaemıc Babr>12/21910DY3.HD658D>EE.8.H01/2-290c/TD><6-8/4117rin ALıNKDBZrGE18hMAND08-4117ENpPAeDIN DEĞİŞTİRİLMESİld DHvrcıiayyBşn Koym/l(advliiSkbKoym/l)eYçnlt İKopilıaemıcıK HlSaaKoym/liyçnltl4nHDğınltme Yuştml9. ncalnİm)d/tOlk tineLo)12/21910DY3.HD658D>EE.8.H01/2-290c/TD><6-3/3826rin ALımıLINDAV18hMAND03-3826ENpPAeDIN DEĞİŞTİRİLMESİld HcFı/> OkHBıRDeteVarlı( n-eSendKŞMümkünuO>ıÖ an adı in/Toplum Dçıld/TOiletip>Tzlidi/ İRAd/SınKoym4nHdKŞTaşımi anat laFı/> OkHBOlk k12/21910D>Y02D3508D>E9.8.H01/2-290c/TD><6-7/881rin ALımıLINDAV18hİYE707-881ENpPAeDIN DEĞİŞTİRİLMESİld adı in/laFı/> OkHBeeS OkHBeeSü >12/21910DY3.HD658D>EEH9071261c1514/><6-0/18-127rin ALımıLINDAVh BIRA60-18-127ENpPAeDIN DEĞİŞTİRİLMESİld MuhSkb0ysip eC/nBMnaen Bas Kimsunit irSılin ıDğişOlk nıeİr ByebilOlk k12/21910D>Y02D3508D>E9.8.H01/2-290c/TD><6-3/313rin ALımıLINDAV18hMAND03-313ENpPAeDIN DEĞİŞTİRİLMESİld Nüfus İdarlk nin Yıptı( n-eta> SeAki İsim ıDğişS0liği -eLavriıt Ku/A>üneHKormaSehditOlk >>Y33.15905D>E.8.H01/2-290c/TD><6-6/562rin ALımıLINDAV18hMAND06-562ENpPAeDIN DEĞİŞTİRİLMESİld Nüfus KütüğündKŞYazllıyAd/SınTaşıyıpkBRyfdlaaÖlet Babrir BmObideOğfşiTaçnnDamun AçtmoneLavriıt n0>>12/21910DY3.HD658D>EE.8.H01/2-290c/TD><6-9/7<6-rin ALımıLINDAV18hMAND09-7<6-ENpPAeDIN DEĞİŞTİRİLMESİld ÖılıemC/TRlnnİnşnaayy(/Anlenin ) Ad/Sıi ıDğişir BmObideDHvrcıl(aOğfşi)iTaçnnDamun AçtmoneLavriıt n0>>
  EE.8.H01/2-290c/TD><6-7/96rin ALımıLINDAV18hİYE707-96ENpPAeDIN DEĞİŞTİRİLMESİlDAVASIld An OkHBıRDeeSoüdi( ieğBıybi)0>>oü6>
  EE.8.H01/2-290c/TD><6-4/6393rin ALımıLINDAV18hMAND04-6393ENpPAeDIN DEĞİŞTİRİLMESİlDAVASIld C. 0zvcıİideNüfus MüdürükVeyarMem/lnn>i/kRmadoüs nvd KıruçayyOnluçayyÖdü TeSehditOlk >ZolenlulğınH 5/35795TD>ş3/314>E4c1.8.H01/2-290c/TD><6-2/10421rin ALımıLINDAV18hİYE702-10421ENpPAeDIN DEĞİŞTİRİLMESİlDAVASIld DHvrcıiayyNüfus Koym/Sd>kiTAd/Sıi ÇevredKŞTanı-apbBM dmdinAdlaaıDğişTatebin1 5/35795TD>ş3/314>E4c1.8.H01/2-290c/TD><6-5/8724rin ALımıLINDAV18hMAND05-8724ENpPAeDIN DEĞİŞTİRİLMESİlDAVASIld ÖılıemC/TRlnnİnşnaayyDHvrcıluçayyMirasıBıC)Reml)d/tOlk tdeiBMeHİeabeAs12/21910DY3.HD658D>EE.8.H01/2-290c/TD><612/6324rin ALımıLINDAV18hMAND12-6324ENpPAeDIN DEĞİŞTİRİLMESİlDAVASIld TzlikyBıybienObAd/SınHiç/KivıiSoüdi( ieğEvdin> OkHBit Kun te edı( iıt Ku/A>ü >
  EE.8.H01/2-290c/TD><6-5/3685rin ALımıLINDAV18hMAND05-3685ENpPAeDIN DEĞİŞTİRİLMESİlİSTEMİl(aAn OkHBıRDeeSkimTe-ıİr Bnebileeddin-BEvdateEdine-ıİr Brse Çocuğa YHBR>BMeHAdnehdebileeddin>12/21910DY3.HD658D>EE.8.H01/2-290c/TD><611/3358rin ALımıLINDAV18hİYE711-3358ENpPAeDIN DEĞİŞTİRİLMESİlİSTEMİl(aAyNaaZonuya İNişkeyyO>nC)Lavr12/21910DY3.HD658D>EE.8.H01/2-290c/TD><611/5264rin ALımıLINDAV18hİYE711-5264ENpPAeDIN DEĞİŞTİRİLMESİlİSTEMİl(aKopilıaZ
  EE.8.H01/2-290c/TD><611/3049rin ALımıLINDAV18hİYE711-3049ENpPAeDIN DEĞİŞTİRİLMESİlİSTEMİl(aKadı>HcFı/> OkHBıRDeeSkimTe-ıİr Byebileeddin-yMahİ e ceATlmblGn te r/ToplanıpkBRyBağmooObOL>
  EE.7.H01/2-290c/TD><614/1591rin ALımıLINDAV17hMAE714-1591ENpPAeDIN DEĞİŞTİRİLMESİlİSTEMİl(aTatebi ÇekişOlk zaYıkı /Kapsameida/O>tii/ İR- ğsllud>HukukaMyBOemek ldebGörüleeddin>12/21910DY3.HD658D>EE.8.H01/2-290c/TD><6-9/6893rin ALımıLINDAV18hMAND09-6893ENpPAeDIN DEĞİŞTİRİLMESİlİSTEMİl(aVhDğliGİideİltili BöyleğBMeHDHvuy nAçabilOlk kiçıl Vek2lHinaSak ldebÖzel BleaYenDğnit BRmadti>
  EE.8.H01/2-290c/TD><6-5/2602rin ALımıLINDAV18hMAND05-2602ENpPAeDIN DEĞİŞTİRİLMESİlTALEBİld DHvrcıiayyDoğnmRamun BnınpHBşii/ İRÜlkedeon Ad/S BenjaiıloCüneyt O>oC)ir BmO it Ku/A>ü >Y33.15905D>E.8.H01/2-290c/TD><611/9929rin ALımıLINDAV18hİYE711-9929ENpPAeDIN DEĞİŞTİRİLMESİlTALEBİld DHvrcıiayyVelayütirAftremu Ofan<ÇocuTRnun DBrsim nd/yıkeTzlidi/ İnİ/kığınt> OkHBeeSkm G/A>ü >Y33.15905D>E.8.H01/2-290c/TD><6-5010195rin ALımıLINDAV18hMAND05-10195ENpPAeDIN DEĞİŞTİRİLMESİlTALEBİld DHvrlıluçayyÇocuAdıYıscaeymleemGdebÖngörülekm riterleremeC kOllSaaTeşkil)0>OldSğin/Tılu sMahİ e ceALavriıt Reml neHKormaSehdSak ldebİeabeAs12/21910DY3.HD658D>EE.8.H01/2-290c/TD><6-6/11108rin ALımıLINDAV18hMAND06-11108ENpPAeDIN DEĞİŞTİRİLMESİlTALEBİld Nüfus Koy te rİia İNişkeyySğınltme Lavrs r/>Sğınltmeyıeİr Byen ŞahısluçATaçnnDamun YerleşBm>YnınpAdrlk nin BRmadC/TRlYeDdKki ılu vlıeğsllud>HukukaMyBOemek ldebAçtmo
  EE16.H01/2-290c/TD><6-8/451rin ALımıLINDAV16hMAND08-451ENpPAeDIN DÜZELTİLMESİld /2ıPBy fahibin adı in/KadastrokTutone İiıt İltili SütRnunaiYınlışŞYazllon Ad/R- HusumeA)>12/21910DY3.HD658D>EE16.H01/2-290c/TD><610/3614rin ALımıLINDAV16hMAND10-3614ENpPAeDIN DÜZELTİLMESİld Henüz SicileOalLığınH-sTğınln adıiSğı BRmadoüyun İdarR>BMeBm>TahsiSğitTekiaKadastrokMüdürlüğü'-ünaDavrdaATaçnnoGör Brn>mlk a>
  EE.8.H01/2-290c/TD><612/4939rin ALımıLINDAV18hMAND12-4939ENpPAeDIN DÜZELTİLMESİld lSBelıNüfus Koym/Sd>kiTÖlmüşaAnlenin -nTespit ir BSıliıde/Kapsa6>
  E4c1H907/2-21-795/T<610/18-135rin ALımıLINDAVh BIRA10-18-135ENpPAeDIN DÜZELTİLMESİld ladıy İ0/kıİ0/kıyaeOlğlanBlmadan12/21910DY3.HD658D>EE.8.H01/2-290c/TD><6-8/8943rin ALıNKDBZrGE18hMAND08-8943ENpPAeDIN DÜZELTİLMESİld VhDğl)0den DHvrcılAm/Sıi ığınltn Olk >nonusuemu Özel BleaYenDğyıeİçhdSadehdilSişuÖzel BleaVek2lHinaSa OlmadupkBRmadtii/ İRlSBelsi l4nkSolefıC)>
  EE.8.H01/2-290c/TD><6-8/7899rin ALıNKDBZrGE18hMAND08-7899ENpPAeDIN DÜZELTİLMESİld Yukı )kiTAd/ Nüfus MüdürlüğünceA"Emire" O>oC)>
  EE.8.H01/2-290c/TD><6-8/11648rin ALıNKDBZrGE18hMAND08-11648ENpPAeDIN DÜZELTİLMESİlİSTEMİl(aDHvrcılVhDğliGit iıRDn/0ürdüğü HususluçALosyadaAToplananblGn te r/AStmomsYıscaeymleemeHnİmüB/Tılu slaFı/> OkHBü İideDHvrcıiıt Ad/Sıi ir BSn>ibi ığınltn Olk >>
  EE.8.H01/2-290c/TD><611/2391rin ALımıLINDAV18hİYE711-2391ENpPAeDIN DÜZELTİLMESİlİSTEMİl(aDHvrcıiıt ız/iıt Ad/Sıi ıDğişAdlaaÇevrek tdeiTanı-apbTanı-l9i/ İiıt Tespit nın eeddi/TzlikyBıybiena>Başvnlumo
  EE18.H01/2-290c/TD><611/5394rin ALımıLINDAV18hİYE711-5394ENpPAeDIN DÜZELTİLMESİlİSTEMİl(aNüfus Koym/Sd>kiTAnne Ad/Sıi - ğsllud>HukukaMyBOemek lin >lu vli/O>ığınH12/21910D>Y02D3508D>E9.8.H01/2-290c/TD><6-8/4644rin ALımıLINDAV18hMAND08-4644ENpPAeDIN DÜZELTİLMESİlİSTEMİl(a özkonusuıKadı>İideDHvrcıiayyDeleemeOaC/TRnusİddia nt>
  EE.8.H01/2-290c/TD><613/10252rin ALımıLINDAV18hMAND13-10252ENpPAeDIN DÜZELTİLMESİlİSTEMİl(Sulh>HukukaMyBOemek lin >lu vli/O>ığınamun Bahiside>lu vsehditeOlyaeddin- Asllud>HukukaMyBOemek lcenkşeyyds9. ncaGiditiC/0AKormaSehditectğS12/21910D>Y02D3508D>E9.8.H01/2-290c/TD><610/9036rin ALımıLINDAV18hİYE710-9036ENpPAeDIN DÜZELTİLMESİlTALEBİld DHvrADilekçık neeE0li Vek2lHinaSanıloıAnelğTahsiS0hs OaC/TRn- Vek2lHinaSadebÖzel YenDğnit BRmadti>12/21910DY3.HD658D>EE.8.H01/2-290c/TD><610/11235rin ALımıLINDAV18hİYE710-11235ENpPAeDIN DÜZELTİLMESİlTALEBİld DHvrcıiayyVatbimuşl/ktaNeÇ/kt/ İ/Nüfus Koym/Sıi KopilıaemığınH-sTüfus Koy te rİıiyçnltl4)HerhangğyBMeHİiaBi/Yuştmoü6>
  EE.8.H01/2-290c/TD><6-5/2874rin ALımıLINDAV18hMAND05-2874ENpPAeDIN DÜZELTİLMESİlTALEBİld OfayluçayyfilKŞKütükıRDnne İiaBnmSsS lsbmlataleınneSoC)12/21910DY3.HD658D>EE.8.H01/2-290c/TD><6-2/11552rin ALımıLINDAV18hMAND02-11552ENpPAeDIN DÜZELTİLMESİlVEYA DEĞİŞTİRİLMESİld Milıi ültürümğınmeC kOllSaa OkHBObide . 0zvcıY33.15905D>E.8.H01/2-290c/TD><610/747rin ALımıLINDAV18hİYE710-747ENpPAeDIN İKİNCİ KEZ DÜZELTİLMESİld AyNaaZonuya İNişkeyyNüfus Koym/Sıi ığınltn Olk >içıl BMr KSreeLavrnAçtmobileeddin-y üçüğünrirSılin İkeyci Kez TashihineHKormaSehditmek lin HukukaneC kOlİO>C/TR 5/35795TD>ş3/314>E4c1.8.H01/2-290c/TD><6-3/185rin ALımıLINDAV18hMAND03-185ENpPAeDIN İPTALİld Nüfus KütüğündeTescilının OişuBMeHAdınkİptalinit ladıyiTAdi HkBıC)ş3/314>E4c1.8.H01/2-290c/TD><6-2/11552rin ALımıLINDAV18hMAND02-11552ENpPAeDIN İPTALİlDAVASIld Dğınltn Olk >veyarıDğişiçıl Açtmobileeddin-yLavriıt Reml >>Y33.15905D>E.1.H01/2-290c/TD>1998/8277rin ALımıLINDAV11hMA8498-8277ENpPAeDIN KORUNMASIld Ticuçet ÜnvbienObş3/314>E4c1.8.H01/2-290c/TD><6-2/4281rin ALımıLINDAV18hİYE702-4281ENpPAeDIN VE CİNSİYETİN DEĞİŞTİRİLMESİlTALEBİld Doğnmakn <şlrakiTCetsiud aıDğişS0liği ineSağlSaaKnlefu)Raporuyl9ekığgl eBeleitOlk AŞarteR>12/21910DY3.HD658D>EE.8.H01/2-290c/TD><6-8/7361rin ALıNKDBZrGE18hMAND08-7361ENpPAeDIN VE DOĞUMlTARİHİNİN DÜZELTİLMESİld H>kim Nüfus Koy te rİiakıLğınltme Yuştml9. ncaKormaSehdirkekmBu Koy te reAbmtremu Çe işkeeMeydıy>tın O>oğrn Akış/ncaTersıLğşecekkDfOlrlmracYolağçm>
  EE.8.H01/2-290c/TD><6-8/8639rin ALıNKDBZrGE18hMAND08-8639ENpPAeDIN VE SOYeDIN DEĞİŞTİRİLMESİld An OkHBıRDeeSkimTe-ıİr Bnebileeddin>12/21910DY3.HD658D>EE.8.H01/2-290c/TD><611/3425rin ALımıLINDAV18hİYE711-3425ENpPAeDIN VE SOYeDIN DÜZELTİLMESİld H>kı/> OkHBeeSkimTe-ıİr Bnebileeddin>12/21910DY3.HD658D>EE.1.H01/2-290c/TD>1989/369rin ALımıLINDAV11hMA8489-369ENpPAeDINA BONO KEŞİDE EDİLEN KİŞİNİN SORUMLULUĞUl(aÖzel YenDğli VekğliGoC)n Domıyağ>12/21910DY3.HD658D>EE16.H01/2-290c/TD>BE97/3749rin ALımıLINDAV16hMA8497-3749ENpPAeDINA DAVA AÇILAN KİŞİNİN DAVA SIRASINDA HAYATTA OLMASIld DHvriıt n0>Y33.15905D>E4.H01/2-290c/TD><614/9593rin ALımıLINDAV4hMAE714-9593ENpPAeDINA DAVA AÇILAN KİŞİNİN DAVA TARİHİNDE ÖLÜ OLMASIld Vek2lHi İNişkesS lSea)0rHBiVhDğl)TaçnnDamun AçtmoneLavriıt LavrnŞarteRYokl/TRamun Remleın eeddin-Al/ai HkFiSe>0ysibiuduğUğriStmomsZıruçayySaziıli)>12/21910DY3.HD658D>EE16.H01/2-290c/TD><616/15883rin ALımıLINDAV16hMAND16-15883ENpPAeDINA KULLANIMlŞERHİlVERİLEN KİŞİLERlLEHİNE GÜNCELLEME TESPİTİld Güncel eme Tespit neHKorşıeLavrnAçtmoü-eDav9ykenonuıTaşıSoüzıt Lavrl BTuçnnDarKivıiSlmeida/O>ığınnun Tespit vdeTescili eeS<ğiaSıSc t4nkDHvrSTaSc neaKadar 10 YıllikakiaıLğşürücüi0ürenıloıAçSişuO>ıÖ an0ysibiuduğKivıiSlm>Kadastrosuna İtmrazeNahsiSğieİideAçtmoneLavriıt LinleBOl>emıca( BOlmadl9i/ İiıt Gözd ileeddin12/21910D>Y02D3508D>E9.. 201/2-290c/TD>4-13/10689rin ALımıLINDAV11TİYE713-10689ENpPAeDINA SAHTE KİMLİK DÜZENLENEN KİŞİ AÇISINDAN İFTİRAlSUÇUNUN UNSURLARININ OLUŞMeDIĞIl(aYenDğli MakarlmracİhbuçkVeyarŞikayütteBOlmadl9kn OlmadığınİiaBiedYıptırlm>nıtle emiHukukaneC kOlİBMr FiSe>İslatı0>Olk k>
  EE.4.H01/2-290c/TD><612/8031rin ALımıLINDAV14hİYE712-8031ENpPAeDINA TAHSİSLİlOLMAYAN ŞAHSIN DEVİRlYETKİSİl(a özıRuSayeeSığkluça DönemTe PazareYçnlti Lavrl BEşiiAd/Sa Onunlu BMeiS0hs İiaBtSişuİseedeiTahsisADiğerdLavrl BAd/Sa O>ığınamun ÇekişOllııPBzareYçnlti Lavrcıya/DevleaYenDğsile fahipbOaıÖi/ İ/>12/21910DY3.HD658D>EE23.H01/2-290c/TD><6150398rin ALımıLINDAV23hMAND15-398ENpPAeDINA TAŞINMAZ TAHSİSlEDİLEMEMESİldDHvrSTaSc ıİtibuçObideDHvrcıiayyDavrl BKoopera>i/kRmadoüs n OkHBObideAd/ncaTescilıir ByeOlyaeddin- nonuteYçnlt İTaziılatıir BSı it Ku/A>ü İideDHvrl BKoopera>>ir BSı 5/35795TD>ş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD>1998/6840rin ALımıLINDAV13hMA8498-6840ENpPAeDINA YOLSUZ TESCİL BULUNANIN DEVLETE AİT TAŞINMAZI SATMASIld İy >veyarKötünlud e>BakıçmiFsız/ielatlmSTaSc ndekeeRayiç ıDğerit ir BnecDdin12/21910D>Y33.15905D>E.0.H01/2-290c/TD><6-5/4888rin ALımıLINDAV10hMAND05-4888ENpPAeDINDA SENDİKA İBARESİlBULUNAN DERNEKl(aYüscl>nnİnmakLSeBelka>TahsiSğitiŞTaşımiyun Lavrc/ DBrnekeMünhAsıriS ŞahsaeOlğlanOfan
  EE23.H01/2-290c/TD><61503935rin ALımıLINDAV23hMAND15-3935ENpPAeDİ ALACAKl(aAmoupluça ve Çe>>12/21910DY3.HD658D>EE7.H01/2-290c/TD><6-2/1627rin ALımıLINDAV7hMAND02-1627ENpPAeDİ ALACAKl(aBMeBkSişuO>aloNafakanemoi/344.aeymleemGdebYazllıyS/Run/yalL
  EE.9.H01/2-290c/TD><6-5/5912rin ALımıLINDAV19hİYE705-5912ENpPAeDİ ALACAKl(aDHvrcılVhrgieS'yuyy206./ed.l>ığınHBığırtitSişseedeiBuaeymleaKnlcl>emıC)C/TR 5/35795TD>ş3/314>E4c123.H01/2-290c/TD><61101057rin ALımıLINDAV23hMAND11-1057ENpPAeDİ ALACAKl(aZıLavr- RüçhınlırAfokesapıiSırkekmlözıRuSalin eStmomseymleemGeyyTarteşl>oami anat Lo)ibi ıHvrcıiayyRüçhınlıremıC)ının ıC)
  EE.9.H01/2-290c/TD><6-1/2667rin ALımıLINDAV19hİYE701-2667ENpPAeDİ ALACAKl(aMenkA>ıRehnmRlözıRuSakOndK LimityTayinının Olk >-eSendKŞLimityFazırAmoıC)>12/21910DY3.HD658D>EE16.H01/2-290c/TD><6-9/9168rin ALımıLINDAV16hMAND09-9168ENpPAeDİ ALACAKl(aNafakanOorcnn> Ödem)mekB- İcra Emrinin TebiSğının dNafakanOorcnn> Ödem)meyE n iılimOaOLt/rm/6>
  EE16.H01/2-290c/TD><6-4/584rin ALımıLINDAV16hMAND04-584ENpPAeDİ ALACAKl(aTeraateb0den Nafakaiıt AdirAfoş3/314>E4c1.7.H01/2-290c/TD><6-4/6683rin ALımıLINDAV17hMAND04-6683ENpPAeDİ ALACAKlNİTELİĞİl(aBMeBkSişuNafakan-aNafakanOorcnn> Ödem)mekBShlunut Konusu/O>ım/6>
  EE16.H01/2-290c/TD><6-4/6039rin ALımıLINDAV16hMAND04-6039ENpPAeDİ ALACAKlNİTELİĞİl(aBMeBkSişuNafakanemo-eSendKŞNafakanŞarteNıeİhlalıShlunut Uns/lluçeNan yalL
  EE.6.H01/2-290c/TD><6-4/4509rin ALımıLINDAV16hMAND04-4509ENpPAeDİ ALACAKlNİTELİĞİlVE SUÇ OLUŞMeMASIld BMeBkSişuNafakaiayyÖdin 5/35795TD>ş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD>1992/9193rin ALımıLINDAV13hMA8492-9193ENpPAeDİ ALACAKLARDA YETKİ12/21910DY3.HD658D>EE6 H01/2-290c/TD><610/4437rin ALımıLINDAV6hMAND10-4437ENpPAeDİ BELGEld İcra Ta0ibnn OYuştmomsİtmrazıi KoİLiöı>ıÖ anvd ıahllud>Lavr- DHvrcıiayyBahte<ığınnlBnd<ıd
  EE.3.H01/2-290c/TD><6-3/6620rin ALımıLINDAV13hMAND03-6620ENpPAeDİ BELGEld İmerekmelSBelsi eeğir yçmii/ İ/İddia- HmlıaS>tın All9i/ İiıt TespitTR>12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD><6-9/18794rin ALımıLINDAV12hMARA69-18794ENpPAeDİ BELGElALTINDAKİ İMZAl(aİtfa OkHBObideSa0ibnnkİptali ir BSı - İmeryılKu/A>ınınp)0>OldSğirAfoş3/314>E4c1H907/2-21-795/T<6-2/19-75rin ALımıLINDAVh BIRA02-19-75ENpPAeDİ BELGElİLE İSPATldOYuştmomsBMr ödem) ineSRnedeHKorşıeYuştmLiTRiıt nn 5/35795TD>ş3/314>E4c1H907/2-21-795/T<6-2/14-557rin ALımıLINDAVh BIRA02-14-557ENpPAeDİ BELGElİLE RIZAİ TAKSİMld MukaveideOlıC)ının eOlyaeddin- ResiııSRnedeHHukuken/ıDğer ehdmekB>12/21910DY3.HD658D>EEH9071261c1514/>8485/4-61rin ALımıLINDAVh BI8485-4-61ENpPAeDİ BELGElİLE TAŞINMAZ SATIMIld H>rdc/ielatlm n me><çerlieOaıÖ/Asıe 5/35795TD>ş3/314>E4c1.2.H01/2-290c/TD>1994/8136rin ALımıLINDAV12hMA1994-8136ENpPAeDİ BELGElNİTELİĞİNDE ÖDEME BELGESİl(aİmerekmeİnkmaSnın Olk >>12/21910DY3.HD658D>EE.9.H01/2-290c/TD><6110446rin ALımıLINDAV19hİYE711-446ENpPAeDİ BELGElNİTELİĞİNDEKİ ÇEKl(aÇeFreelSşide>YnınpYazllıyOaıÖi/ İ/>ibi T.T.K.n>i/693/3./ed.lnnİnmenObş3/314>E4c1.0.H01/2-290c/TD><6-3/4574rin ALımıLINDAV10hMAND03-4574ENpPAeDİ BELGELERl(aİşverenıloEksi0AÇaynLeİNişkeyyBMlgiavdekeğgl eCinePeBm>Bn didgl eCieilKŞBMeiS0hs 0üresinl4)ehdd>12/21910DY3.HD658D>EE.5.H01/2-290c/TD>1994/4532rin ALımıLINDAV15hMA1994-4532ENpPAeDİ BELGELERLE İSPATldOir ihk)12/21910DY3.HD658D>EE15.H01/2-290c/TD>1996/1894rin ALımıLINDAV15hMA1996-1894ENpPAeDİ BİÇİMDE YAPILAN PROTOKOLl(aArsk fahipler nden Yalnızcu BMei)TaçnnDamun İmerlmddı( id>kmTapukİptali vdeTescil ir Bne 5/35795TD>ş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD><6-5/9339rin ALımıLINDAV13hİYE705-9339ENpPAeDİ BORÇ SENEDİl(a eneA BonoeOlıC)ının eOlm/k >-eSendKŞBuAlRnedeHSibi Afo12/21910DY3.HD658D>EE.1.H01/2-290c/TD>1990/2775rin ALımıLINDAV11hMA8490-2775ENpPAeDİ BORÇ SENEDİl(aTzlzimının d12/21910DY3.HD658D>EE.9.H01/2-290c/TD><6-1/228rin ALımıLINDAV19hİYE701-228ENpPAeDİ BORÇ SENEDİl(aTzlzimıTaSc ıOaıÖyanNOkHBObideAdiaOorçeSRnedi/TahsiSğitTemOaığınnun Ku/A>ü 12/21910D>Y33.15905D>E4 201/2-290c/TD>8490/719rin ALımıLINDAV4ŞMA8490-719ENpPAeDİ HAKARETld Adlud>Farlk Rlözü-üna0zlikçcaeymleıeeyBsusa Gözd meTe-ıSöylen
  EE.2.H01/2-290c/TD><6-2/11873rin ALımıLINDAV12hMAND02-11873ENpPAeDİ HAVALEl(aÇeF>TahsiSğitiŞTaşımiyun Belge/-aÇeFreeBRmadti>ş3/314>E4c16.H01/2-290c/TD>BE87/1042rin ALımıLINDAV6hMABE87-1042ENpPAeDİ HAVALEl(aKmra-ususunakıTeamüleOalLş3/314>E4c1.2.H01/2-290c/TD>1997/4512rin ALımıLINDAV12hMA8497-4512ENpPAeDİ HAVALEl(a0üresinl4)İbrazenın >12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD><614/33321rin ALımıLINDAV12hMAE714-33321ENpPAeDİ HAVALEl(aSa0ibe nonuıİkinÇ/0AKombiyoıSRnedi/Vasfay ŞTaşımii/ İamun Al >lavrleıTahsiSğitTemOaOpmOorçfşyuyyOorcn Ku/A>ü deBOlmadl9i/ İimun Bu/kığgl eCınSlac zaYoluyl9eTa0ipeYuştmooü6>
  EE.0 201/2-290c/TD>8497/11329rin ALımıLINDAV10cMA8497-11329ENpPAeDİ HAVALEl(Eksi0AUns/llunÇ/0AOaOrsk BşyuyyAd >lavrleıTahsiSğitTemKu/A>ının Olk 5/35795TD>ş3/314>E4c1.2.H01/2-290c/TD>1995/5948rin ALıNKDBZrGE12hMA8495-5948ENpPAeDİ HAVALElHÜKMÜNDEKİ ÇEKl(a0üresinl4)MuhatapmOankm6>eİbrazenın >12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD><604/16362rin ALımıLINDAV12hMAND04-16362ENpPAeDİ HAVALElNİTELİĞİl(aBankm6>eİbrazenın ıÖ aea)0sas O>ım/6>
  EE12.H01/2-290c/TD><6-2/833rin ALımıLINDAV12hMAND02-833ENpPAeDİ HAVALElNİTELİĞİl(aİbrazeTaSc ıYazllmiyun ÇekB- ıAnelğlac zaYoluyl9eTa0ibeeS
  EE12.H01/2-290c/TD><6-1/18788rin ALımıLINDAV12hMAND01-18788ENpPAeDİ HAVALElNİTELİĞİNİ KAZANMIŞ ÇEKl(aKombiyoıSRnetıRDnne eyBsus>YollaySa0ibe nonal9las r/>12/21910D>Y33.15905D>E23.H01/2-290c/TD><613/8272rin ALımıLINDAV23hMAND13-8272ENpPAeDİ İFLAS YOLUl(aİflas ir BSı - Limited Şirket Ort/<ıSad<çeGeyyTacMeHOaığınn>eİNişkeyyİİK'yuyy43/1./ed.lKapsameida/Olşk9cu HerhangğyBMeHTespit de)Yuştml9i/ İidenrDavrlıTH aB SakkiaDavriıt Reml neHKormaSehditOlk >>
  EE..H01/2-290c/TD>BE83/6737rin ALımıLINDAV1hMABE83-6737ENpPAeDİ İSTİHKAKlDAVASI12/21910DY3.HD658D>EE2 H01/2-290c/TD>8479/1737rin ALımıLINDAV2hMA8479-1737ENpPAeDİ İSTİHKAKlDAVASI12/21910DY3.HD658D>EE22.H01/2-290c/TD><61501260rin ALımıLINDAV22hMAND15-1260ENpPAeDİ İŞ ORTAKLIĞIl(aİşe İad/Tir BSı - kerdBMeHŞirket Yddü Ten>Ayr nAyr nTebiSg>12/21910DY3.HD658D>EE9 201/2-290c/TD><6-3/394rin ALımıLINDAV9ŞMAND03-394ENpPAeDİ İTİRAZA TABİ KARARLAR ( 4616 S.K.l>Kormaluça/0ürenıloıAçSlk Rlöz Konusu/O>ım/6>
  E4c16.H01/2-290c/TD><611012658rin ALımıLINDAV6hMAND11-12658ENpPAeDİ KEFALETld Asıl OorçfşiH aB SakkiaSa0ibnnkKusuOlk kveyarıoçfşiAley neaTürkludde Sa0ibatıicka anat lemerlk zaKulma an-eSendKŞKefn den>SatepteBOlmadobileeddin-aYüscl>KoşivıiroıABç mıRuSal4nH efn TH aB SakLSa0ibatıYuştmooü6>
  EE13.H01/2-290c/TD><6-3/4122rin ALımıLINDAV13hMAND03-4122ENpPAeDİ KEFALETld OorcnnyAd >Kefn den>İr BnebilOlk >noşivıirİR-eBorçfşyuyyİflas 0>Olk /H aB SakLSa0ipıYupılıp)lemerlk zaKulma an 5/35795TD>ş3/314>E4c16.H01/2-290c/TD><6-5/5082rin ALımıLINDAV6hMAND05-5082ENpPAeDİ KEFALETld Oorçfşiİflas 0>OldikçekVeyarH aB SakkiaSa0ipelSeAlsuz Kulmadikçcaeür>caatının eOlyaeddin- Kmraş3/314>E4c16.H01/2-290c/TD><6-9/5568rin ALımıLINDAV6hMAND09-5568ENpPAeDİ KEFALETld OorçfşyuyyOorcnid>km efn inkSolemfşiTutuyabilOlk kiçıl Oorçfşyuyyİflas 0>Olk kveyarH aB Sakkiaİcra Ta0ibnnit lemerlk zaKulmışuO>ıÖ an>
  EE6 H01/2-290c/TD><6-7/6249rin ALımıLINDAV6hİYE707-6249ENpPAeDİ KEFALETld Çey zaSRnedi/-e><çerlieOaabilOlk kiçıl YazllıyOaıÖsı/kığlğyBMeHMS0heın>İçhdSak >>Y33.15905D>E6.H01/2-290c/TD><6-5/4024rin ALımıLINDAV6hMAND05-4024ENpPAeDİ KEFALETld DHvrcılKmralOlk kveyarH aB Sak Sa0ibatıicka/yçOSuptarAfo
  EE6 H01/2-290c/TD><614/1741rin ALımıLINDAV6hMAND14-1741ENpPAeDİ KEFALETld DHvrcılTuçnnDamun ÖnceeKmracımun Ta0ipenonusuıAfokm efn TH aB SakkiaDavriıt Reml neHKormaSehditOlk >>ıÖ anvd ıahllud>>12/21910DY3.HD658D>EE13.H01/2-290c/TD><6-2/3679rin ALımıLINDAV13hİYE702-3679ENpPAeDİ KEFALETld DHvrcınıt Lavrl BilKŞKmracıe reAbmtremu ığınnlBnlGKef2lHi lnİlmıRDetinenıtle ema an 5/35795TD>ş3/314>E4c13.H01/2-290c/TD><613/15870rin ALımıLINDAV3hMAND13-15870ENpPAeDİ KEFALETld İtmrazıi İptali Lavr- AfoBaşvnlmadikçca efn iaSa0ipeEdeOlyaeddi/DHvrcıiayyÖncel12/21910DY3.HD658D>EEH9071261c1514/>8498/13-478rin ALımıLINDAVh BI8498-13-478ENpPAeDİ KEFALETld Kef2lHieyyKıpsamenvd Kefn ınBaşvnlumıÖ aniçıl OorçfşiH aB SakkiaSa0ibnnklSeAlsuz Kulma anZolenlulğınH 5/35795TD>ş3/314>E4c16.H01/2-290c/TD><6-5/8278rin ALımıLINDAV6hMAND05-8278ENpPAeDİ KEFALETld Kefn inkOorçeİideSolemfşiO>ıÖ annnOlk kveyarH aB Sak Sa0ipıYupılıp)AfoC/TR 5/35795TD>ş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD><6-3/3691rin ALımıLINDAV13hMAND03-3691ENpPAeDİ KEFALETld Kefn inkOorçtankSolemfşiTutuyabilOlk k 5/35795TD>ş3/314>E4c16.H01/2-290c/TD><61107096rin ALımıLINDAV6hMAND11-7096ENpPAeDİ KEFALETld Kefn inkOorçtankSolemfşiTutuyabilOlk knoşivuoıABç mıRuSalSğitTemAsıl OorçfşiİideBMeiS0hs H aB Sak LavrnAçtmLiTRid> Reml neHKormaSehdSak>>>12/21910DY3.HD658D>EE13.H01/2-290c/TD><6-2/14672rin ALımıLINDAV13hİYE702-14672ENpPAeDİ KEFALETld Kefn inkOorçtankSolemfşlğınnun KoşivıirİR>12/21910DY3.HD658D>EE13.H01/2-290c/TD><6-1/11318rin ALımıLINDAV13hİYE701-11318ENpPAeDİ KEFALETld Kefn inkKmraş3/314>E4c1.2.H01/2-290c/TD>1997/4347rin ALımıLINDAV12hMA8497-4347ENpPAeDİ KEFALETld Kefn inkSolemfşlğş3/314>E4c16.H01/2-290c/TD><61107194rin ALımıLINDAV6hMAND11-7194ENpPAeDİ KEFALETld Kmra
  EE6 H01/2-290c/TD><6-7/116-rin ALımıLINDAV6hİYE707-116-ENpPAeDİ KEFALETld Kmraalo1 Yıl akıLo>ığınamun efn TH aB SakkiaDavriıt Reml >>>
  EE6 H01/2-290c/TD><610/562rin ALımıLINDAV6hMAND10-562ENpPAeDİ KEFALETld Kmra- DHvrcıiayyÖnceeKmracımun Kmra
  EE.2.H01/2-290c/TD><6-3/15254rin ALımıLINDAV12hMARA63-15254ENpPAeDİ KEFALETld Kmra- efn TH aB SakLSa0ipeYuştmobilOlk >noşivıirİR>12/21910DY3.HD658D>EE.9.H01/2-290c/TD><6-9/10647rin ALımıLINDAV19hİYE709-10647ENpPAeDİ KEFALETld Kr)d/RKarteNa/ğir OorcnnyÖdin- Asıl OorçfşycaGid/tOll4nkDHvrlıTKefn ınBaşvnlumooü6>>12/21910DY3.HD658D>EE13.H01/2-290c/TD><610/864rin ALımıLINDAV13hMAND10-864ENpPAeDİ KEFALETld MenfiHTespit Lavr- YHBRlBnlGş3/314>E4c1.9.H01/2-290c/TD><6-8/357rin ALımıLINDAV19hİYE708-357ENpPAeDİ KEFALETlHÜKÜMLERİld 5464Kef2lHi lnİlmıRDet/Tılu skığınınd
  EE.9.H01/2-290c/TD><6-8/137rin ALımıLINDAV19hİYE708-137ENpPAeDİ KEFALETlMÜTESELSİL KEFALETld 5464nun Kr)d/RKarte rİ livıiSlmeida/Kefn inkAd >Kef2lHi lnİlmıRDet/TTabinOaC/TR - 5464Kef2lHi lnİlmıRDet/Tılu sSolemfşiOaC/TR 5/35795TD>ş3/314>E4c16.H01/2-290c/TD><614/1146rin ALımıLINDAV6hMAND14-1146ENpPAeDİ KEFALETE DOĞRUDAN BAŞVURUl(aKötünlud Taziılatİ>Tatebin- DHvrcılAfoBaşlıaBaş/ncaKötünlud lmeOaC/TRnusGör BrY33.15905D>E.3.H01/2-290c/TD><6-5/3673rin ALımıLINDAV13hİYE705-3673ENpPAeDİ KEFİLld AdlyKef2lHiten Kefn inkOorçen ınMuhatapmO>ıÖ annnOlk kveyarH aB Sak Sa0ibatıicka/yçOSupydamnfoıÖ an 5/35795TD>ş3/314>E4c16.H01/2-290c/TD><6-5/9223rin ALımıLINDAV6hMAND05-9223ENpPAeDİ KEFİLld AmoSa0ipnvd ıahsilTTYoluncaGid/tOlsi nnSa0ipelSeAlsuz Kulırsk Kefn den>Sa0ipnvd ıahsilSnın Olk >>ş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD>199107229rin ALımıLINDAV13hMA8491-7229ENpPAeDİ KEFİLld Asıl OorçfşycaBaşvnlumıÖmun Ta0ipeEd/tOlk tineŞarte rİ >12/21910DY3.HD658D>EE6 H01/2-290c/TD><610/2819rin ALımıLINDAV6hMAND10-2819ENpPAeDİ KEFİLld BaşvnlumobilOlk kiçıl AmoıÖ an>
  EE13.H01/2-290c/TD><6-1/1126rin ALımıLINDAV13hİYE701-1126ENpPAeDİ KEFİLld BorcnnyAd >Kefn den>İr BnebilOlk >Şarte rİ >12/21910DY3.HD658D>EE13.H01/2-290c/TD><6-2/12702rin ALımıLINDAV13hİYE702-12702ENpPAeDİ KEFİLld Kefn ıneür>catSnın Olk >içıl Knlcl>emıC)>12/21910DY3.HD658D>EE13.H01/2-290c/TD><6-3/10819rin ALımıLINDAV13hMAND03-10819ENpPAeDİ KEFİLld Kefn inkOorçtankSolemfşiTutuyabilOlk kAsıl Oorçfşyuyyİflas 0>Olk kveyarOncaKorşıeBaşlut Tan İcra Ta0ibnnnnklSeAlsuz Kulma anykLakLAsıl OorçfşiH aB SakaTürklud'de İcra Ta0ibnnYuştml9. nat İmkani HkHrleıGelş3/314>E4c16.H01/2-290c/TD><614/3278rin ALımıLINDAV6hMAND14-3278ENpPAeDİ KEFİLld Kmra- H aB SakLSa0ipeYuştmmam oşivıirİRıABç mıRuSalSğitTenaDavriıt Remleın eeddin12/21910D>Y33.15905D>E6.H01/2-290c/TD><6110732rin ALımıLINDAV6hMAND11-732ENpPAeDİ KEFİLld Kmra- H aB SakLSa0ipeYuştmabilOlk kiçıl Oorçfşyuyyİflas 0>Olk kVeyarH aB Sak Sa0ipıYupılıp)akLSemerlk zaKulma anVeyarTürklud'de Sa0ibit İmkani HkHrleıGel
  EE6 H01/2-290c/TD><612/5302rin ALımıLINDAV6hMAND12-5302ENpPAeDİ KEFİLld UylLKefn H aB SakLSa0ipeYuştmaoü6>
  E4c1.2.H01/2-290c/TD>1996/10006rin ALımıLINDAV12hMA1996-10006ENpPAeDİ KEFİLlHAKKINDA TAKİP12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD><6-0/12141rin ALımıLINDAV12hMAE760-12141ENpPAeDİ KEFİLlHAKKINDA TAKİPl(aÖnceensıl OorçfşyuyyTa0ipeEd/tOlk >ZolenlulğınH 5/35795TD>ş3/314>E4c1.2.H01/2-290c/TD>1994/10958rin ALımıLINDAV12hMA1994-10958ENpPAeDİ KEFİLlHAKKINDA TAKİPl(aYuştmabilOleŞarte rİ >12/21910DY3.HD658D>EE6 H01/2-290c/TD><612/1389rin ALımıLINDAV6hMAND12-1389ENpPAeDİ KEFİLlHAKKINDA TAKİPl(aYuştmabilOlk >içıl Kef2lHi Akdi l4nkSolraaOorçfşyuyyİflas 0>Olk kveyarH aB Sak Sa0ipıYupılıp)damnfoıÖ anir BSı >12/21910DY3.HD658D>EE12.H01/2-290c/TD><6-1/10902rin ALımıLINDAV12hMAND01-10902ENpPAeDİ KEFİLlHAKKINDA YAPILAN TAKİPl(aOorçfşiH aB SakkiaSa0ibnnklemerlk zaKulma anaTTabinOaş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD><61106704rin ALımıLINDAV13hMAND11-6704ENpPAeDİ KEFİLlMÜTESELSİL KEFİLld Tüketci Kr)d/emGeyyTeiılatİ>emıC)Borcnnyİf9. nat İr BneY33.15905D>E3.H01/2-290c/TD><616/451rin ALımıLINDAV3hMAND16-451ENpPAeDİ KEFİLDEN CEZAİ ŞART ALACAĞIlİSTEMİl(>lu vli/Mahİ e n-aUylLHukukaMyBOemek lin >lu vli/O>ığınHGözd ileC/0ADHvrADilekçık nin >lu vmYddü Ten>RemlRA>12/21910DY3.HD658D>EE6 H01/2-290c/TD><6-7/6249rin ALımıLINDAV6hİYE707-6249ENpPAeDİ KEFİLE BAŞVURUl(aKef2lHi lözıRuSakOndKnkSolraaOorçfşyuyyİflas 0>Olk k-rH aB Sak Sa0ibatıicka/yçOSupySemerlk zaKulma anVeyarTürklud'de İmkani HkHrleıGelş3/314>E4c13.H01/2-290c/TD><6-8/11091rin ALımıLINDAV3hMAND08-11091ENpPAeDİ KEFİLE BAŞVURUl(aKmraOlk rH aB Sak Yuştmomsİcra Ta0ibnnnnknfoKefn e Başvnlumobileeddin12/21910D>Y33.15905D>E6.H01/2-290c/TD><610/9254rin ALımıLINDAV6hMAND10-9254ENpPAeDİ KEFİLE BAŞVURUl(aKmraKefn e Başvnlabileeddin>12/21910DY3.HD658D>EE.1.H01/2-290c/TD><6-8/4803rin ALımıLINDAV11hMAND08-4803ENpPAeDİ KEFİLE KARŞI AÇILAN ALACAKlDAVASIld Kr)d/RKarte Üyelik lözıRuSakOndKnk GyncFıananbAfoKef2lHi MyBlud inTemOaOpmO.K.n>i/483./ed.lUy rİica AdlyKef2lHite Öncel
  EE6 H01/2-290c/TD><6-9/10101rin ALımıLINDAV6hMAND09-10101ENpPAeDİ KEFİLE MÜRACAATld AdlyKefn e Lo)OişuO>ıÖ anveyarH aB Sak Yuştmomsİcra Ta0ibnnnnklSeAlsuz KulmışuO>ıÖ anveyarıorçfşiAley neaTürkludde Sa0ibatıicka anat İmkani HkHrleıGelY33.15905D>E6.H01/2-290c/TD><610/562rin ALımıLINDAV6hMAND10-562ENpPAeDİ KEFİLİN BORÇTAN SORUMLU TUTULABİLMESİld lSf2lHi lözıRuSakOndKnkSolraaOorçfşyuyyİflas 0>Olk kVeyarH aB Sak Sa0ibatıicka/yçOSupydamnfoC/TR -sKmra>12/21910DY3.HD658D>EE6.H01/2-290c/TD><6-5/5733rin ALımıLINDAV6hMAND05-5733ENpPAeDİ KEFİLİN BORÇTAN SORUMLULUĞUl(annOlk kveyarH aB Sak Sa0ibatıicka/yçOSupydamnfoC/TR 5/35795TD>ş3/314>E4c16.H01/2-290c/TD><6-3/4335rin ALımıLINDAV6hMAND03-4335ENpPAeDİ KEFİLİN BORÇTAN SORUMLULUĞUl(aOorçfşyuyyİflas 0>Olk kveyarH aB Sak Sa0ibatıicka/yçOSupydamnfo>12/21910DY3.HD658D>EE13.H01/2-290c/TD><6-3/10819rin ALımıLINDAV13hMAND03-10819ENpPAeDİ KEFİLİN SORUMLULUĞUl(aAsıl Oorçfşyuyyİflas 0>Olk kveyarOncaKorşıeBaşlut Tan İcra Ta0ibnnnnklSeAlsuz Kulma anykLakLAsıl OorçfşiH aB SakaTürklud'de İcra Ta0ibnnYuştml9. nat İmkani HkHrleıGelş3/314>E4c16.H01/2-290c/TD><6-5/4649rin ALımıLINDAV6hİYE705-4649ENpPAeDİ KEFİLİN SORUMLULUĞUl(aOorçeİideSolemfşiTutuyabilOlk kiçıl "Kef2lHi lözıRuSakOndKnkSolraaOorçfşyuyyİflas 0>Olk kveyarH aB Sak Sa0ibatıicka/yçOSupydamnfo>
  EE6 H01/2-290c/TD><610/4922rin ALımıLINDAV6hMAND10-4922ENpPAeDİ KEFİLİN SORUMLULUĞUl(aKmraBRmadC/TRl-kDHvrlıTKefn l4nkAmoiçıl ÖncelBorcnnySa0ipnvd ıahsilTTYoluncaGid/teeddin12/21910D>Y33.15905D>E6.H01/2-290c/TD><604/1261rin ALımıLINDAV6hMAND04-1261ENpPAeDİ KEFİLİN SORUMLULUĞUl(aKmraEE.2.H01/2-290c/TD><6-0/17895rin ALımıLINDAV12hMAE760-17895ENpPAeDİ KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARIld Asıl OorçfşiH aB SakkiaSa0ibnnklemerlk zaKulma anveskığının/0ürellyKef2lHite 0üreknoşivu12/21910D>Y33.15905D>E6.H01/2-290c/TD><604/9495rin ALımıLINDAV6hMAND04-9495ENpPAeDİ KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARIld Asıl OorçfşycaKorşıeYuştmomsSa0ibnnklSeAlsuz KulmışuO>ıÖ anŞarteR-ıKmracıiayyKmra0>OişuO>ıÖ an OkHBObideSaşıSoüzıt Boş KoİLiTRaAylmracİNişkeyyKmraTatebin>12/21910DY3.HD658D>EE..C01/2-290c/TD><6-1/4345rin ALımıLINDAV1cMAND01-4345ENpPAeDİ KIŞKIRTMAld OfaydomsBMrkaç SaatıÖnceeMağdnluna0zliğcaKüfrBtS/k in Hafif KışkırtmaiayyVarlı İnıeGör Br
  E6.H01/2-290c/TD><604/971rin ALımıLINDAV6hMAND04-971ENpPAeDİ KİRAl(aOorçfar l'yaTTabinlözıRuSaR-eTahllud>Korman>ehditebilOlk >içıl Fes ıİhbuçk0ürelRDet/TRiayüt>Ed/tOlk tineYeterlieOaC/TR 5/35795TD>ş3/314>E4c16.H01/2-290c/TD><6-6/8123rin ALımıLINDAV6hMAND06-8123ENpPAeDİ KİRAl(aOoşmİş YçnltineMağazaeOlıC)-aKmraY33.15905D>E6 H01/2-290c/TD><6-9/4531rin ALımıLINDAV6hMAND09-4531ENpPAeDİ KİRAl(aLavr/nonusuının enHverDHvrcıe reAm/Sa/Koy teanOfanığın>-aKmraıananınaOorçfar l'ynnyAd >KiraclnİlmıRDet/TTabinOaC/TRnun Ku/A>ü İideUylL>
  EE6 H01/2-290c/TD><6-8/14267rin ALımıLINDAV6hMAND08-14267ENpPAeDİ KİRAl(aİkinH>kı/>İhheı/ OkHBObideAçtmoLavrİçhdlsi l4nAçtmoüığın>-aKmraıananınaO.K'yınyAd >Kira6>eİNişkeyylnİlmıRDet/TTabinOaC/TR 5/35795TD>ş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD>1988/1533rin ALımıLINDAV13hMA8488-1533ENpPAeDİ KİRAl(aİiaBtS/ Ruhsatİ>ehditOlkk zıl FabrikaiayyKmrayaSehditOlk > 5/35795TD>ş3/314>E4c16.H01/2-290c/TD><6-3/638rin ALımıLINDAV6hMAND03-638ENpPAeDİ KİRAl(aKmraıananaArsk Vasfayda/O>ma anİş Makinas r/>PBkkıeYıkıma-YağlÖmi>YnınpOlıC)Kira6>eİNişkeyylnİlmıRDetenıtle ema an 5/35795TD>ş3/314>E4c112.H01/2-290c/TD><6-2/578rin ALımıLINDAV12hMAND02-578ENpPAeDİ KİRAl(aKöy Hudute rİ içılddkn/YnıleDdK 6570ş3/314>E4c16.H01/2-290c/TD><6-5/7314rin ALımıLINDAV6hMAND05-7314ENpPAeDİ KİRAl(aOfayayAd >KiracİNişkesS nıtle ema an> OkHBObideOorçfşycaÖdem) EmrinTemOtuz GünlükaÖdem) lüresiuTanı-lışuO>ıÖ aSa/Rağmel Oorçfşyuyyİtmraze0>OlyiC/0ASa0ibnnkKSıÖ anveaÖdem)de)Yuştml9mışuO>ıÖ an OkHBObideSahlludyeHKormaSehditmek lin >>12/21910DY3.HD658D>EE1.H01/2-290c/TD><6-3/13416rin ALımıLINDAV1hMAND03-13416ENpPAeDİ KİRAl(aÖncekiaKvd eıkım 5/35795TD>ş3/314>E4c16.H01/2-290c/TD><6-6/11947rin ALımıLINDAV6hMAND06-11947ENpPAeDİ KİRAl(alözıRuSadeaKmraY33.15905D>E6 H01/2-290c/TD><61501919rin ALımıLINDAV6hMAND15-1919ENpPAeDİ KİRAl(alözıRuSadeaKmraıananaAkaryakıtıir asyonuıMarket Fotokopi Baskİ lOpmOun-eSenİideKmraıananaGayrimenkA>ünaAd >Kira6>eveyarÇut TanİşyRDet/TTabinOaupbOaıÖi/ İiıt nnll-tmaoüi/ İR- ir BSı eUylL<ıd>
  EE6.H01/2-290c/TD><614/7033rin ALımıLINDAV6hMAND14-7033ENpPAeDİ KİRAl(aTçnno>YnınpOlıC)'ynnyAd >KirayaeS
  EE6 H01/2-290c/TD><610/2585rin ALımıLINDAV6hMAND10-2585ENpPAeDİ KİRAl(Sahllud>Lavrının Olk kiçıl YeterlieOaoüi/ İR- Oorçfar l'ynnyAd >KiraclnİlmıRDetinenıtle e>Y33.15905D>E6 H01/2-290c/TD><61503050rin ALımıLINDAV6hMAND15-3050ENpPAeDİ KİRAlHÜKÜMLERİld KmraıananınaSahlludsi ir BSı - KmraYnınpOlıC)KiraclnİlmıRDet/TTabinOaC/TRn-yLavriıt 0üresinl4)Açtmoüi/ İ/lözıRuSalin eSÖnceTenaFesih>İhheıeida/ORmadefıC)
  EE6 H01/2-290c/TD><614/1859rin ALımıLINDAV6hMAND14-1859ENpPAeDİ KİRAlHÜKÜMLERİld ÖncelKiraclnİlmıRDeenıtle e>Y33.15905D>E6.H01/2-290c/TD><61103891rin ALımıLINDAV6hMAND11-3891ENpPAeDİ KİRAlHÜKÜMLERİNE TABİ OLAN KİRALANAN ( Fes ıİhbuçkığınnlBSasineyUylaıÖ/AsıeİideAkdimelSBellibi Ödem) kığglk kl4)SaduaıÖi/ İamun İtmrazıi İptali Tatebi in Ku/A>ü 12/21910D>Y33.15905D>E6 H01/2-290c/TD><614/9150rin ALımıLINDAV6hMAND14-9150ENpPAeDİ KİRAlHÜKÜMLERİNE TABİ OLMAl(aKmracşlıa Sıfatİiıt TespitTR-kDHvrlıTVakıfıiroıAnelğMüdürlüğüeİideemıcıKmracİNişkesS Ad >KiraclnİlmıRDet/TTabinOaupySözıRuSadeaAçtknykLakLÖrtülüi0üre kığınınnSişuİseelözıRuSalin lürenılolSeAemu lSBellİhheınaSanİideKmra 0üresinılolSeAıİtibuçObide özıRuSayS lSelmddırdi İiı>Bn diddü-ünaİsabetk zlidin12/21910D>Y33.15905D>E6.H01/2-290c/TD><6-5/8099rin ALımıLINDAV6hİYE705-8099ENpPAeDİ KİRAlHÜKÜMLERİNE TABİ TAŞINMAZ d BMe Yıl 0ürellyKmra OkHBObide0üresiHkHrleıGeldEtSak>noşivuoİleıSahllud>Lavr>
  EE6 H01/2-290c/TD><610/8069rin ALımıLINDAV6hMAND10-8069ENpPAeDİ KİRAlHÜKÜMLERİNE TABİ TAŞINMAZ d GSMaBazıir asyonuıKnlumıÖ aniçıl KmraıananaÜçeKuteanBinanİn Çatı- 657012/21910DY3.HD658D>EE6.H01/2-290c/TD><61101135rin ALımıLINDAV6hMAND11-1135ENpPAeDİ KİRAlHÜKÜMLERİNE TABİ TAŞINMAZ d GSMaBazıir asyonuıKnlumıÖ aniçıl Kmraıani/ İ/Sahllud>Tatebin- Kul ir BSı VarmışcÖ aSa/>lu vk zlik>Korman>ehditeY33.15905D>E6 H01/2-290c/TD><610/10172rin ALımıLINDAV6hMAND10-10172ENpPAeDİ KİRAlHÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞIl(aİktisapnvd İşyRDelİhhiyacıı OkHBObideKmraTatebin- Sahlludsi ir BnenhaaİiaBtS/cilY33.15905D>E6 H01/2-290c/TD><610/6495rin ALımıLINDAV6hMAND10-6495ENpPAeDİ KİRAlİÇİN ÖDEME EMRİld KmraOlOlk >-aEvr/EE12.H01/2-290c/TD><6-2/8232rin ALımıLINDAV12hMAND02-8232ENpPAeDİ KİRAlNİTELİĞİl(aKmraş3/314>E4c1.2.H01/2-290c/TD><6-3/2575rin ALımıLINDAV12hMARA63-2575ENpPAeDİ KİRAlSÖZLEŞMESİld 60 Günlüka0üre Tanı-lü>KriHk OkHBOnİideKmra Bll4lmGeyyUy re ema anYddü Te/>luüuSaıRreyySevam nt>Borca İtmraze12/21910D>Y33.15905D>E6.H01/2-290c/TD><604/6208rin ALımıLINDAV6hMAND04-6208ENpPAeDİ KİRAlSÖZLEŞMESİld Oorçfar lyaTTabinAd >KiraclözıRuSasininkFes ıihbuçknın dAtıe Ö anlözıRuSalin YHBRlBndTatebin 5/35795TD>ş3/314>E4c1.2.H01/2-290c/TD><6-3/22492rin ALımıLINDAV12hMARA63-22492ENpPAeDİ KİRAlSÖZLEŞMESİld Oorçfu İcra Ta0ibnn OSKiraclözıRuSasinTekiaİmerya)İtmraze0>tSğit/Tılu snfoıÖ aeı Merciden>İr Bye 5/35795TD>ş3/314>E4c16.H01/2-290c/TD><604/3092rin ALımıLINDAV6hMAND04-3092ENpPAeDİ KİRAlSÖZLEŞMESİld OunaeSLavrluçeNan ÇözlmünddeOorçfar lyunaAd >Kira6>eİNişkeyylnİlmıRDetinenıtle ema an me>>12/21910DY3.HD658D>EE21.H01/2-290c/TD><6-3/10291rin ALımıLINDAV21hMAND03-10291ENpPAeDİ KİRAlSÖZLEŞMESİld ir ihk)12/21910DY3.HD658D>EE6 H01/2-290c/TD><6-9/1744rin ALımıLINDAV6hMAND09-1744ENpPAeDİ KİRAlSÖZLEŞMESİld T re ıTahsiSğitTekiİçhdlsi l4nBRmadC/TRnmun KmraB.K'yuyyAd >Kira6>eİNişkeyylnİlmıRDet/TTabinOaC/TR 5/35795TD>ş3/314>E4c18 H01/2-290c/TD><614/14585rin ALımıLINDAV8hMAND14-14585ENpPAeDİ KİRAlSÖZLEŞMESİld Üçüncün adılin eçt/ İRir ihk)an>BorcnnyDoğumundankSolrakieTaSc ıTaşıyaloFat/rr/İideYet/TkerdZ//AyySğınnlBnOakO>MümkünuAdi/TahsiSktKk >KiraclözıRuSasiaKorinelin eksıli)İrp>
  EE.7 H01/2-290c/TD><612/7697rin ALımıLINDAV17hMAND12-7697ENpPAeDİ KİRAlSÖZLEŞMESİldkerdZ//AyyTeiıliŞMümkünuO>upyVhrgieLevhÖ anireğBıybiaHSRemlRA>12/21910DY3.HD658D>EE6 H01/2-290c/TD><613/1858rin ALımıLINDAV6hMAND13-1858ENpPAeDİ KİRAlSÖZLEŞMESİNE TABİ TAŞINMAZ d Borçfar lyaTTabinO>ıÖ anveaAkdimeSola)0rSakO>-eSendKŞKmracıiayyBuAlRbepleıSahlludkO>MümkünuİseedeiKmraıananına6570ıÖ an-eSendKŞKy 7./ed.setddkn/0RbeplerbOaıÖFsız/ieAkdimeSola)0rSakO>0RbebObideSahlludaSatepının eOlyaeddin>12/21910DY3.HD658D>EE.6.H01/2-290c/TD><6-3/8967rin ALımıLINDAV16hMAND03-8967ENpPAeDİ KİRAlVE HASILAT KİRALARINAlİLİŞKİN TAHLİYE TAKİBİld Mul BlyıienOb
  EE6 H01/2-290c/TD><6-8/4719rin ALımıLINDAV6hMAND08-4719ENpPAeDİ KİRAlVE HASILAT KİRASIld DavrlıTKmracııTa0ipenonusuıKSgusuı OkHBObideSahlludyeHKormaSehdSak>>
  EE.2.H01/2-290c/TD><612/12913rin ALımıLINDAV12hMAND12-12913ENpPAeDİ KİRAlVE HASILAT KİRASINAlAİT TAKİPLERl(aÖdem) EmrineyyHangğy-ususleın>İçhdSak >> edditmsiSğitiny32./ed.setdd<ığınnlBndY33.15905D>E3.H01/2-290c/TD><617/3382rin ALımıLINDAV3hMAND17-3382ENpPAeDİ KİRAlVEYA HASILAT KİRALARINAlDAİR İCRA TAKİPLERİld AmoıÖ aeı İr Byebileeddi/İcra MyBOemek lceADHvrnın>RemlRAveyarKu/A>ü Yddü Te/BMeaKormaSehditOlk >>Ynımnfon ÖzelyBMeHMahİ e nOaC/TRnve Sa0ip Hukuk>yaTeddimik>Şikayüt>İtmrazevesİtmrazıi KoİLiöı>ıÖ aea)eddimik>BaşvnlumorrH aB Sak Ko/A>ıveyarRem>Korman>ehdebileeddi/>lu vk zlik>Korman>ehdeOlyaeddin>12/21910DY3.HD658D>EE.2 H01/2-290c/TD><6-8/17241rin ALımıLINDAV12hMAE768-17241ENpPAeDİ KİRAlVEYA HASILAT KİRASIld Ödem) EmrinTemAd >Kira6>eveaHasılatıKirasıNa/ğir Sa0ip eCideİltili HangğyAylmrıKirasıNınHverNeHKodmaSnksi0AYa Bötmi/ İiıt nçıke ema an>Şikayütit Remleın eeddin12/21910D>Y33.15905D>E.2.H01/2-290c/TD><614/29769rin ALımıLINDAV12hMAE714-29769ENpPAeDİ KİRAYAlVE HASILAT KİRALARINAlAİT TAKİPld Oorçfu TuçnnDamun AidatıAmoKira6>eveaHasılatıKirae rİia ğir Sa0ipeYuştmaoü6>İddia Şikayüt>TahsiSğitTemOaığınndan İcra MyBOemek lceAŞikayütit 0sasırH aB Sak/BMeaKormaSehditOlk >>
  EE.2.H01/2-290c/TD><612/14478rin ALımıLINDAV12hMAND12-14478ENpPAeDİ KİRAYAlVE HASILAT KİRALARINAlÖZGÜ TAKİPldYabanc/>PBkaHangğyKnluna0sas Atıedi İiıt kığınt/tOllSği/Ayr nt TanBilirkadıoRaporutğyn cC)Y33.15905D>E.2.H01/2-290c/TD><614/12784rin ALımıLINDAV12hMAE714-12784ENpPAeDİ KİRAYAlVE HASILAT KİRASINAlAİT İCRA TAKİBİld Ödem) EmrineyeyyTebiSğıMazbatasınakıTebiSğıMemnlunun Ad/ vdelSyadDaen Yızıaoüi/ İR- TebiSğatıKyaTAykBöt UsulsüzHTebiSğıBRmadC/TR/MyBOemetineŞikayütit Ku/A>ü-eeİNişkeyyKıruçan yn e>Y33.15905D>E.1.H01/2-290c/TD>1991/528rin ALımıLINDAV11hMA8491-528ENpPAeDİ KOMANDİT ŞİRKETld 0sas lözıRuSasinddeŞirket nonusuyuyyOığınt/tOişuO>ıÖ an12/21910D>Y33.15905D>E.1.H01/2-290c/TD>1989/606-rin ALımıLINDAV11hMA8489-606-ENpPAeDİ KOMANDİT ŞİRKETlADINAlOLAN TEMİNAT MEKTUBUld Davrlıdnkm efn uO>ıÖ an12/21910D>Y33.15905D>E.1.H01/2-290c/TD><6-2/12740rin ALımıLINDAV11hMAND02-1274-ENpPAeDİ KOMANDİT ŞİRKETİN FESHİl(aKormaSŞirketi yTüzely adılY33.15905D>E.1.H01/2-290c/TD>1975/2086rin ALımıLINDAV11hMA8475-2086ENpPAeDİ KOMANDİT ŞİRKETİN İNFİSAHIld Tak>no/Aydahs Ort/ İn Ort/Y33.15905D>E.1.H01/2-290c/TD>1983/969rin ALımıLINDAV11hMABE83-969ENpPAeDİ KOMANDİT ŞİRKETİN TASFİYESİld T sfludaMemnlu ÜcrHieyeyyShdSayü>PByaeı Koyun no/Aydahsr Ort/Y33.15905D>E.2.H01/2-290c/TD><612/5726rin ALımıLINDAV12hMAND12-5726ENpPAeDİ MALÜLlOLARAK EMEKLİYE AYRILMAl(aESakSenİkramludkOneyyHaczeın eC/TR/Şikayütit Reml >>
  EEİB9071261c1514/>8447/15rin ALımıLINDAVib BI8447-15ENpPAeDİ MUAMELEl(a0alatıErbaban me>ş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD><612/9963rin ALımıLINDAV13hİYE712-9963ENpPAeDİ MÜTESELSİL KEFALETldAdlyKef2lHite Kefn ıneür>caatının ebilOlk >içıl Kef2lHi lözıRuSakOndKnkSolraaOorçfşyuyyİflas 0>Olk kveyarH aB Sak Sa0ibatıicka/yçOSupydamnfoş3/314>E4c18 H01/2-290c/TD><6-8/3987rin ALımıLINDAV8hMAND08-3987ENpPAeDİ NİTELİKLİ SENETld O/ İşnTaahhüdünl4nBRmadumooü6>
  E4c1.2.H01/2-290c/TD>1993/7032rin ALımıLINDAV12hMA8493-7032ENpPAeDİ NİTELİKLİ TAHLİYE TAAHHÜDÜld Oelge/TaSc ne İtmraze12/21910D>Y33.15905D>E.2.H01/2-290c/TD>1995/214rin ALıNKDBZrGE12hMA8495-214ENpPAeDİ NİTELİKLİ TAHLİYE TAAHHÜDÜld İmerya)İtmrazat İncelen
  EE.5.H01/2-290c/TD><6-5/7932rin ALımıLINDAV15hMAND05-7932ENpPAeDİ NİTELİKLİ YAZILI KAĞITld AynıeGüi KoİBSaeAtıedi İ İntibuaeı Uyani/ranuAdi/TahsiSkli YazllıyK/ İt Lavrc/ya BağlÖmii/ İ/>ibi Selil)TahsiSğitTemTemOaoüi/ İR- Esnı lözıRuSakOndKnkDoğakmİş Bll4lmGeyyTahsilTT 5/35795TD>ş3/314>E4c1H9071261c1514/>8498/12-729rin ALımıLINDAVh BI8498-12-729ENpPAeDİ NİTELİKTE TAHLİYE TAAHHÜDÜld TaSc evesİmz) İkraaSnın Olzse BueSaahhüdınS
  EE6 H01/2-290c/TD><610/930rin ALımıLINDAV6hMAND10-930ENpPAeDİ NİTELİKTEKİ KEFALETld İtmrazıi KoİLiöı>ıÖ anvd ıahllud>Lavr
  EEH9071261c1514/><613/12-1233rin ALımıLINDAVh BIND13-12-1233ENpPAeDİ ORTAĞA DÜŞECEK SEMERELERE HACİZ KONULMASIld İcra Memnlu İiaBmıtineİptali ir BSı - Adi/Ort/Oorçfşaert/ İn ŞirkettekiaKPByaeı veyarAdi/Ort/12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD><611015315rin ALımıLINDAV13hMAND11-15315ENpPAeDİ ORTAĞIN AÇMIŞ OLDUĞUlALACAKlDAVASIld DHvrcıiayyAdi/Ort/içıl KoymuşHOaC/TRnKatkıaPByaeı Satepın>Olk k-rBueir BğeyyAdi/ort/
  EE.2.H01/2-290c/TD>BE82/3014rin ALıNKDBZrGE12hMA8482-3014ENpPAeDİ ORTAĞIN GÜNLÜK HASILAT PAYININ HACZİ2/21910D>Y33.15905D>E.2.H01/2-290c/TD>1992/1669rin ALımıLINDAV12hMA1992-1669ENpPAeDİ ORTAĞIN KİŞİSEL BORCUld Ort/< MulluçayyHaczeın eY33.15905D>E.2.H01/2-290c/TD>1992/1669rin ALımıLINDAV12hMA1992-1669ENpPAeDİ ORTAĞIN KİŞİSEL BORÇLARININ TAKİBİ12/21910DY3.HD658D>EE9 H01/2-290c/TD><6-9/6316rin ALımıLINDAV9hİYE709-6316ENpPAeDİ ORTAĞIN ORTAKLIKTA ÇALIŞMASIld FiilTTÇrlışmamOagusuınnll-tmm/Olyieddin>12/21910DY3.HD658D>EE.4 H01/2-290c/TD><6-8/4589rin ALımıLINDAV14hMAND08-4589ENpPAeDİ ORTAĞIN ŞİRKETlHESABIld TamsileYetkesS ehditOlOişuO>ayyAdi/Ort/ İn Şirket kesab/Sa/KBnd< NnmenaıÜçüncünŞahıs/İideYapt/ İRiiaBml4nH endesS Afoş3/314>E4c1.2.H01/2-290c/TD>1982/3014rin ALıNKDBZrGE12hMA8482-3014ENpPAeDİ ORTAĞIN TASFİYE PAYININ HACZİ2/21910D>Y33.15905D>E.2.H01/2-290c/TD><610/31617rin ALımıLINDAV12hMAND10-31617ENpPAeDİ ORTAK TARAFINDAN KEŞİDE EDİLEN ÇEK (Adi/Ort/YetkesS Olmadon Tamsilc tineYuş>
  E.2.H01/2-290c/TD><614/31784rin ALımıLINDAV12hMAE714-31784ENpPAeDİ ORTAKILIĞIN TEMSİLİld lSndesSneTedditimnH aB RTanı-an/Ort/ İn Adi/Ort/TamsileYetkesS BRmadC/TRl-kTamsileYetkesS ZımnlG<İcazd Tamsilekığglk kAdi/Ort/lıa SözıRuSasiaveyarOrt/lıa Korman>n ınehditebilieddin>12/21910DY3.HD658D>EEH9071261c1514/><613/12-1233rin ALımıLINDAVh BIND13-12-1233ENpPAeDİ ORTAKLARDAN BİRİNİN KİŞİSEL BORÇLARINDAN DOLAYIlHAKKINDA TAKİPlYAPILMASIld Adi/Ort/eveyarÜçüncün adıTemOaOpmert/ a/DüşicD0HBMrrH aB SyHaczlteHKormaSehditeY33.15905D>E.3.H01/2-290c/TD><612/27803rin ALımıLINDAV13hİYE712-27803ENpPAeDİ ORTAKLARDAN BİRİSİNİN AVUKAT OLMASIld lözıRuSalin G<çerlilymu ığınnlBnOişuO>ığın/ğvukatıl Ticuçi İiaBtS/ İiaBtS/k /Adi/Ort/>12/21910DY3.HD658D>EE.5.H01/2-290c/TD><61101718rin ALımıLINDAV15hMAND11-1718ENpPAeDİ ORTAKLARIN PAYLARINAlGÖRE FAZLA ÖDENEN TOPLAM MİKTARIN DAĞITILMAMASIld Y12/21910DY3.HD658D>EE.5.H01/2-290c/TD><6-4/5716rin ALımıLINDAV15hMAND04-5716ENpPAeDİ ORTAKLIĞAlAİT BAĞIMSIZ BÖLÜMld DHvrcılYüklBnici Yuştl/iımAdi/Ort/
  EE.2.H01/2-290c/TD><615/14848rin ALımıLINDAV12hMAE715-14848ENpPAeDİ ORTAKLIĞAlAİT MALlVEYA ALACAKlÜZERİNE HACİZ (Ort/PBya/vdyaTTasfludaPByancaHac zanonuml9. nMümkünuO>upyTüzely adılıveyarAfoY33.15905D>E3.H01/2-290c/TD><614/20265rin ALımıLINDAV3hMAND14-20265ENpPAeDİ ORTAKLIĞAlAİT TİCARİ DEFTERlVE KAYITLARld Celpının eC/0ADHvrADışılYüks/0AÖğrenım Kr)d/Rvd eurte ryKnlumu eurtğMüdürlüğüeTuçnnDamun TopıananaFişıRreyy GelşlığıaemıC)ŞartıyyTahsilTT 5/35795TD>ş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD><6-3/1439rin ALımıLINDAV13hMAND03-1439ENpPAeDİ ORTAKLIĞAlBAŞKA ORTAK ALMAl(aTümkOrt/l9. - DHvrcıiayyKatkıaPByaeımsÖdetilOlk >ir Bğeyin/Ort/vd ıasfludsTn kl4)İçhdSak >12/21910D>Y33.15905D>E3.H01/2-290c/TD><614/2569rin ALımıLINDAV3hMAND14-2569ENpPAeDİ ORTAKLIĞAlİLİŞKİN KARlPAYI ALACAĞIlTALEBİldDHvrcıiayySad ceAOtelde)Çrlıştığa verAdi/Ort/BRmadtii/ İRİddia- Adi/Ort/12/21910DY3.HD658D>EE13.H01/2-290c/TD><6-2/14454rin ALımıLINDAV13hİYE702-14454ENpPAeDİ ORTAKLIĞAlİŞTİRAK ( İdareci/Ort/ İn DahirDiğsr TümkOrt/
  EE7 H01/2-290c/TD><615033841rin ALımıLINDAV7hMAND15-33841ENpPAeDİ ORTAKLIĞAlKARŞI AÇILACAKlDAVALARld Adi/Ort/ıÖ an-eSendKŞOrt/ıÖ an-eSendKŞİseeOrt/12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD>8487/6728rin ALımıLINDAV13hMA8487-6728ENpPAeDİ ORTAKLIĞAlKARŞI AÇILANlDAVAld DHvrcıyaeSiğsr Ort/Olk kiçıl 0üre ehditOlk >ZolenlulğınH 5/35795TD>ş3/314>E4c13.H01/2-290c/TD><612/11608rin ALımıLINDAV3hİYE712-11608ENpPAeDİ ORTAKLIĞAlKARŞI AÇILANlDAVAld Ort/12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD>8487/6728rin ALımıLINDAV13hMA8487-6728ENpPAeDİ ORTAKLIĞAlKARŞI AÇILANlDAVADA BİR ORTAĞIN HASIMlGÖSTERİLMESİ12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD>8487/6728rin ALımıLINDAV13hMA8487-6728ENpPAeDİ ORTAKLIĞAlKARŞI AÇILANlDAVADA HUSUMET12/21910DY3.HD658D>EE.5.H01/2-290c/TD><61503393rin ALımıLINDAV15hMAND15-3393ENpPAeDİ ORTAKLIĞAlKARŞI DAVAlAÇILMASIld DHvrnınanonusuyPBkadan Başkk/BMeaŞeynİseeDHvrnınaBütünkOrt/Y33.15905D>E22.H01/2-290c/TD><616/20512rin ALımıLINDAV22hMAND16-20512ENpPAeDİ ORTAKLIĞAlKARŞI DAVAlAÇILMASIld İşçimik>Afo- Adi/Ort/vd ıaçnn TeşkileyeyySağlÖema an>
  EE7 H01/2-290c/TD><613/14340rin ALımıLINDAV7hMAND13-14340ENpPAeDİ ORTAKLIĞAlKARŞI DAVAlAÇILMASIld İşKŞİade Lavr- Ort/< GMrişimOnyTüzely adılıÖ aSa/Rağmel ıaçnn TeşkileySağlÖemadomsknİlmaKnlumıÖ aiayylatalanOfC/TR 5/35795TD>ş3/314>E4c19 H01/2-290c/TD><6-7/8892rin ALımıLINDAV9hİYE707-8892ENpPAeDİ ORTAKLIĞAlKARŞI DAVAlAÇILMASIld Ort/ZolenlulğınH- Lavr/TaSc ndKneÖnceeVefatınıen/Ort/ İn MirasçıluçayRn ıavryarDahilınditOlk >>
  EE.2.H01/2-290c/TD><614/31784rin ALımıLINDAV12hMAE714-31784ENpPAeDİ ORTAKLIĞAlKARŞI TAKİPld Adi/Ort/H aB Sak YuştmomsSa0ibnnkve Çıecr TomsÖdem) EmrineyyHukuken G<çerlilıÖdaneŞikayütının ebilaeddin12/21910D>Y33.15905D>E.2.H01/2-290c/TD><616/8274rin ALımıLINDAV12hMAE716-8274ENpPAeDİ ORTAKLIĞAlKARŞI TAKİPld Adi/Ort/ıÖdaneŞikayütının ebilaeddin-nSa0iptekŞirket eCin/Ort/< GMrişimOnin/dKŞOorçfşaemıC)Am/Sa/daRÖdem) EmrineyyÇıecr Ti/ İ/Ort/< GMrişimiH aB SakkiaSa0ibnnkİptalineaKormaSehditOlk >>
  EE.2.H01/2-290c/TD>8485/7855rin ALıNKDBZrGE12hMA8485-7855ENpPAeDİ ORTAKLIĞAlKARŞI TAKİPlYAPILMASIld edditici veıSemsileYetkesS O>ayyert/ a/KorşıeYuştmo
  EE.0 H01/2-290c/TD><613/4916rin ALımıLINDAV10hMAND13-4916ENpPAeDİ ORTAKLIĞAlKARŞI YÖNELTİLEN DAVAld Adi/Ort/Y33.15905D>E.2.H01/2-290c/TD><612/8791rin ALımıLINDAV12hMAND12-8791ENpPAeDİ ORTAKLIĞAlKARŞI YÜRÜTÜLEN TAKİPld ıüzely adılo
  EE.3.H01/2-290c/TD>8487/4442rin ALımıLINDAV13hMA8487-4442ENpPAeDİ ORTAKLIĞAlSERMAYElOLARAK TAŞINMAZ MÜLKİYETİ KOYMAK2/21910D>Y33.15905D>E.2.H01/2-290c/TD><610/90rin ALımıLINDAV12hMAND10-90ENpPAeDİ ORTAKLIĞI TAKİPld Ort/ıÖ an-eBaşlut Tan ıAnelğHac zaYoluyl9eSa0iptekBMrrUsulsüzlükaBRmadtii/ İ/İlami HkSa0ip >12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD><61107811rin ALımıLINDAV13hMAND11-7811ENpPAeDİ ORTAKLIĞI TASFİYESİld lözıRsinddeYnımnfon TasfludalnİlmıRDet/Tılu sYuştml9. n- Oorçfar ln Adi/Ort/ş3/314>E4c112.H01/2-290c/TD><616/2644rin ALımıLINDAV12hMAE716-2644ENpPAeDİ ORTAKLIĞI TEMSİLE YETKİLİlKILINAN TARAFINDAN İMZALANAN ÇEK ( Mu BrizŞOorçfşaŞirketi yde)SolemfşiOaC/TR veıSicuçi Müü >>
  EE.2.H01/2-290c/TD><610/2957rin ALımıLINDAV12hMAND10-2957ENpPAeDİ ORTAKLIĞI TEMSİLEN İDARECİ ŞERİKİN İMZALADIĞI ÇEK ( İtmraze0del Oorçfş/Ort/< SolemfşiOao>ş3/314>E4c1H9071261c1514/>8491/13-76rin ALımıLINDAVh BI8491-13-76ENpPAeDİ ORTAKLIĞI YÖNETEN VE YÖNETMEYEN ORTAKLAR ARASIlİLİŞKİ5/35795TD>ş3/314>E4c112.H01/2-290c/TD><616/12292rin ALımıLINDAV12hMARA16-12292ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN BORCUld Adi/Ort/>Y33.15905D>E.5.H01/2-290c/TD><61501293rin ALımıLINDAV15hMAND15-1293ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN DAVAlEHLİYETİld Adi/Ort/Am/Sa/Açtmon mu Açtmon ıavryarMuvafakateyeyySağlÖema anat Zolenlu/O>ığın>>12/21910DY3.HD658D>EE.0 H01/2-290c/TD><612/10457rin ALımıLINDAV10hİYE712-10457ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN DAVAlVE TARAFlEHLİYETİld Adi/Ort/lığaneSavr/vd ıaçnn nhlludtineefahip/Oatii/ İRlSndesSneTLavrnAçımoma6>ş3/314>E4c1H9071261c1514/>8489/13-457rin ALımıLINDAVh BI8489-13-457ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN DAVAlVE TARAFlEHLİYETİNİN OLMAMASI2/21910D>Y33.15905D>E.5.H01/2-290c/TD><613/3675rin ALımıLINDAV15hMAND13-3675ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN DAVADA TEMSİLİld ıüzely adıl>o
  EE22.H01/2-290c/TD><617/478rin ALımıLINDAV22hMAND17-478ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN DAVALIlOLARAK GÖSTERİLMESİld Adi/Ort/ının ebilMeHBMr YmdnaganOfC/TR/Davrlıluçayyİkennyr yŞirket emıC)içıl 0üre ehditiC/0ASaçnn TeşkileySağlÖeıp ıavryarDevam Edileeddin>12/21910DY3.HD658D>EE.1.H01/2-290c/TD><6-8/12131rin ALımıLINDAV11hMAND08-12131ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN DEVRİNİN KAPSAMIl(aİiaBtS/GeyyTicuçet ÜnvıienObyyAyr yemıC)İçineMarkcaBaşvnlusunObş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD><6-1/8206rin ALımıLINDAV13hİYE701-8206ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN FESHİl(aDavrcıHTuçnnDamun Ort/PByanca Gelşlık Ort/TakOs Edilirken/ıavrlıyk ehditenş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD><6-1/949rin ALımıLINDAV13hİYE701-949ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN FESHİl(aDavrcınınaOrt/Tatebi in Ort/vd ıasfludsTn kl4)Kapsam/sıe 5/35795TD>ş3/314>E4c13.H01/2-290c/TD><613/5549rin ALımıLINDAV3hMAND13-5549ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN FESHİl(aDavrcıycaÖdenOlyanaKPByaeıt kığınınnip/ıavrlımun TahsilTT-eAdi/Ort/kı/>lRbepleıFes ne>vd ıasfludsTneHKormaSehditmek leTKorşıneıasfludlin BizzatıMahİ e ceAYuştml9mi anat Lo)luütOllSğiT 5/35795TD>ş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD><6-3/1404rin ALımıLINDAV13hMAND03-1404ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN FESHİl(aFesih>n ınİltili LavrluçeN Beş Yıllık>Z//AyaşımınaeOlğlanOfm/sıe 5/35795TD>ş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD><6-2/10402rin ALımıLINDAV13hİYE702-10402ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN FESHİl(aİdarecei/Ort/ İn HaFsız YOlk k OkHBObideAçtmonbAfoOrt/12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD>8484/6667rin ALımıLINDAV13hMA8484-6667ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN FESHİl(aİhbuçae>12/21910DY3.HD658D>EEH9071261c1514/><601/13-241rin ALımıLINDAVh BIND01-13-241ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN FESHİl(aİlkrDavrakaAdi/Ort/iNişkesS OaıÖi/ İiıt Takbitknın d<ği/OurDavrakaSaltnnrÖçtğynmanca Gttmım Bll4lm>İideAracıi Davrlıluçcu KivıiSlaıÖsİidenrDoğun KuzançeKuybayRn İrtBnd0RbebOn/vd ıaçnnluçayRn AynıeOllü>ş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD><6-6/13591rin ALımıLINDAV13hMAND06-13591ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN FESHİl(aMahİ e ceAFes eHKormaSehditmekideOrt/SolHBRmC/TRSa/>lu eıasfludlin dKŞMahİ e ceABizzatıYapt/rtmoü>
  EEH9071261c1514/>8487/11-163rin ALımıLINDAVh BI8487-11-163ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN FESHİl(aMarkaiayyKivıiSlaıÖsİ Solenue 5/35795TD>ş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD><6-2/13785rin ALımıLINDAV13hİYE702-13785ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN FESHİl(aOrt/vd ıasfludsTn nrNeHŞKk lde)Yuştmo>12/21910DY3.HD658D>EE15.H01/2-290c/TD><6-1/5501rin ALımıLINDAV15hMAND01-5501ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN FESHİl(aŞirket ert/ş3/314>E4c13.H01/2-290c/TD><614/5281rin ALımıLINDAV3hMAND14-5281ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN FESHİlDAVASIld Adi/Ort/lu eH aimiTuçnnluçayyHa0HvekYnİlmıülüklBri iaSaptByapRT sfludaİiaBmıti lSelmddırma anvesku Lo)
  EE.3 H01/2-290c/TD><6-9/5315rin ALımıLINDAV13hMAND09-5315ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN FESHİlNEDENİYLE YAPILAN MASRAFLARIN İADESİlTALEBİld DHvrnınaOrt/>12/21910DY3.HD658D>EE3.H01/2-290c/TD><614/5440rin ALımıLINDAV3hMAND14-5440ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN FESHİlTALEBİld DHvrcDaen Yıpt/ İRÖdem)lerinHOaC/TRnBığınt/tdş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD>1983/7825rin ALımıLINDAV13hMA8483-7825ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN FESHİlTALEBİld lözıRuSadeyYazllıyO>ayylürenıloDomıÖ an OkHBObide>12/21910DY3.HD658D>EE3.H01/2-290c/TD><614/13639rin ALımıLINDAV3hMAND14-13639ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN FESHİlVE TASFİYE d Mulvarlı İnıt TespitınditOlk >T sfluda>lu vlikOndKnkkesap İrtBnOlk k-esap LirtBTRlin ehditOlOlk k-eSendKŞ-esap ehdSaktanaK<çt/ İnaneKo/A>ının Olk kve/Ort/>ş3/314>E4c1.3 H01/2-290c/TD><6-9/14978rin ALımıLINDAV13hMAND09-14978ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN FESHİlVE TASFİYESİld Adi/Ort/KormaSehditdY33.15905D>E.3.H01/2-290c/TD><610/5661rin ALımıLINDAV13hMAND10-5661ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN FESHİlVE TASFİYESİld Adi/Ort/>ıRDetineİçhdl/TR0sas Atıem/sıe>
  EE.1.H01/2-290c/TD>1975/4547rin ALımıLINDAV11hMA8475-4547ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN FESHİlVE TASFİYESİld DavrAShdSayü>verKor>PByaeıt TahsilTneTİNişkeyyOmadC/TRnmun ıasfludlin Mahİ e ceAYuştml9 an me>>12/21910DY3.HD658D>EE7 H01/2-290c/TD><612/4794rin ALımıLINDAV7hMAND12-4794ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN FESHİlVE TASFİYESİld edditici Ort/< OmC/TR nnll-tman/ıavrlımun kesap İrtBnitOlk >vd ıaçnnluçayyTasfludanonusuyakaAnll-tpaAnll-Ömii/kleın>TaspitınditiC/0ASasfludTemAnll- Bkleın>Takdirde yn />lu eKormaSehditOlk >>ir BSı >12/21910DY3.HD658D>EE3.H01/2-290c/TD><615/3139rin ALımıLINDAV3hMAND15-3139ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN FESHİlVE TASFİYESİldMahİ e ceAYusul ilke eCeyUylaıÖmun Fesih>vd ıasfludaİiaBmıRDetineGerçekidşieditd>ş3/314>E4c1.3 H01/2-290c/TD><6-5/10281rin ALımıLINDAV13hMAND05-10281ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN FESHİlVE TASFİYESİlİSTEMİld TaSnnluçayySelilidei)İideAdi/Ort/oSolucayUyguyyBMeaKormaSehditOlk >>
  EE.3.H01/2-290c/TD><604/6577rin ALımıLINDAV13hMAND04-6577ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN FESHİlVE TASFİYESİlTALEBİld edditici Ort/ İn Y Tia/En AzyBMeaKezŞ-esap ehdSakYnİlmıülüğü 5/35795TD>ş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD>1986/3778rin ALımıLINDAV13hMA8486-3778ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN FESHİNE KARARlVERİLİP TASFİYESİNE KARARlVERMEMEK12/21910DY3.HD658D>EE.2 H01/2-290c/TD><6-8/6209rin ALımıLINDAV12hMAE768-6209ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN FESİHlVE TASFİYESİld Adi/Ort/ş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD>1987/937rin ALımıLINDAV13hMA8487-937ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN FESİHlVE TASFİYESİld Anll-ma/OaıÖi/ İ/Takdirde ıasfludlin Mahİ e ceAYuştml9 a >Y33.15905D>E.3.H01/2-290c/TD><6-5/10461rin ALımıLINDAV13hMAND05-10461ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN FESİHlVE TASFİYESİld İdare>>lu v vekYetken nrNezi Lavr- Mahİ e ceAOrt/vd ıasfludsTn eKormaSehditOlk >ıasfludlin dKŞBizzatıYapt/rtmoü>
  EEH9071261c1514/><613/13-25rin ALımıLINDAVh BIND13-13-25ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN FESİHlVE TASFİYESİld İşçimeu sYuştmomsÖdem)nin Adi/Ort/içıl YuştmomsGiderinyDavrlıTert/Tatebi deAOrt/vd ıasfludsT>ir Bğeyin/l4nBRmadC/TR Ku/A>ının eeddin12/21910D>Y33.15905D>E3.H01/2-290c/TD><614/19810rin ALımıLINDAV3hMAND14-19810ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN FESİHlVE TASFİYESİld Mahİ e ceA61011./ed.yUy rıncay01.07.ND12/TaSc ndKkYnrürlüğe GMreyy6098 S. T.B.K.'ynny620 verDevamı eymleıRDetdd<ığınnlBnHyyAdi/Ort/lnİlmıRDetineSikkatmtğyn ma anves642. Vd./ed.yTasfludalnİlmıRDetinelSmut Oaryarnıtle ema anSurHiebideUylşoüzlığaneÇözlmınneeddin 5/35795TD>ş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD>1987/1962rin ALımıLINDAV13hMA8487-1962ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN FESİHlVE TASFİYESİld TaSnnluçeAbmtremukG zli/Ort/12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD><611016915rin ALımıLINDAV13hMAND11-16915ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN FESİHlVE TASFİYESİldDHvrl iıt Ceza Dosymtremuki BlyıienayyAdi/Ort/iNişkek in Varlı İnaySair HaScci İkraaSTahsiSğitTemOaığınT-eBlyıi YmdySelilide İlerDer Bklen
  E.3.H01/2-290c/TD><611010150rin ALımıLINDAV13hMAND11-10150ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN FESİHlVE TASFİYESİlİSTEMİNİ DE İÇEREN DAVAld Menfi>Taspitıir BSı - Ort/nonusuyİşıl Yuştmaeıt kığllSy ceADurdnlumıÖ a/DavrADışılOrt/
  EE3.H01/2-290c/TD><615/15473rin ALımıLINDAV3hMAND15-15473ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN FESİHlVE TASFİYESİlTALEBİldAdi/Ort/lu vk zlik>Korman>ehdite>Y33.15905D>E.2.H01/2-290c/TD>199801074rin ALıNKDBZrGE12hMA8498-1074ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN FESİHlVE TASFİYESİNE İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAYİN EDİLMESİ12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD>8487/1962rin ALımıLINDAV13hMA8487-1962ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN GİZLİ YAPILMASIld Ort/>12/21910DY3.HD658D>EE3.H01/2-290c/TD><615/ND049rin ALımıLINDAV3hMAND15-ND049ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN HAKEDİŞLERİlNEDENİYLE BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİlDAVASIld AfoeİNişkeyyBilirkadıoRaporuyuyyYetersiHkOaığınT-eDavrlıTŞirket TuçnnDamun Yuştmdı İRkığınınnen MasSnnluçeve Ödem)lerinHRaporakaDeğBCidndiritOlOişuO>C/TR/YırgıtByySeditimineyElverişliyRaportğyn lü>ş3/314>E4c1.2 H01/2-290c/TD><6-7/12147rin ALımıLINDAV12hMAND07-12147ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN İDARESİld Ort/>lu vS ehditOllSğiTlürecdeAdi/Ort/ü ZolenlulğınH 5/35795TD>ş3/314>E4c1.2.H01/2-290c/TD><6-3/12043rin ALımıLINDAV12hMARA63-12043ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN İKTİSAP ETTİĞİlVEYA ŞİRKETE DEVREDİLEN ŞEYLERl(aAfoının en KnlclluçcaUyguyyemıC)>12/21910DY3.HD658D>EEH9071261c1514/>1977/11-268rin ALımıLINDAVh BI8477-11-268ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN İLZAMI12/21910DY3.HD658D>EE13.H01/2-290c/TD><6-2/14454rin ALımıLINDAV13hİYE702-14454ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN İSPATIl(aOrt/ş3/314>E4c1.3 H01/2-290c/TD><6-5/10281rin ALımıLINDAV13hMAND05-10281ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN KAYITlVE BELGELERİld TopıanıpanonusuyakaUzmomsBMlirkadıdel ıaçnn vekYırgıtByySeditimineyUyguyyRaportğyn cC)oSolucayUyguyyBMeaKormaSehditOlk >>
  EE.3.H01/2-290c/TD>8496/2250rin ALımıLINDAV13hMA8496-2250ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN MAHKEMECE FESHİl(aZ//AyaşımınanelS>12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD><6-2/14851rin ALımıLINDAV13hİYE702-14851ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN MAHKEMECE TASFİYESİld Türk Lirası/iyçnltdenaKormaSehditOlk >>12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD><611/3953rin ALımıLINDAV12hMAND11-3953ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN MALLARIlÜZERİNE HACİZ KONULMASIld Bue-usus Ort/
  EE.3.H01/2-290c/TD><610/5661rin ALımıLINDAV13hMAND10-5661ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN MALVARLIĞININ TESPİTİ GEREĞİld Adi/Ort/vd ıasfludsT>Lavr
  EE.3.H01/2-290c/TD><601/324rin ALımıLINDAV13hİYE701-324ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN ÖLÜMLE SONA ERMESİld T sfluddKŞGözddü Te/BRmadığlumoY33.15905D>E.1.H01/2-290c/TD><6-2/1365rin ALımıLINDAV11hMAND02-1365ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN SONA ERDİRİLMESİld TaSnnluçeAbmtremuki/Ort/iNişkek in TahsiSğitin Ort/yr/nonlü>12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD><611010879rin ALımıLINDAV13hMAND11-10879ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN SONA ERMESİld Adi/Ot/lu eYoksa Oorçfar lalnİlmıRDet/Tılu sYuştml9. n>lesab/yÇıecrt TıC)>ş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD><6-1012450rin ALımıLINDAV13hMAND01-12450ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN SONA ERMESİld DHvrl iıt 0üresindKneÖnceeOrt/Olk k OkHBObidelözıRuSalin BitimiTuçi ne>Kodar lPByaeıt TatebiR>12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD>8474/1156rin ALımıLINDAV13hMA8474-1156ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN SONA ERMESİld Ort/12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD><604/17236rin ALımıLINDAV13hMAND04-17236ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN SONA ERMESİld Ort/eİNişkeyylözıRuSayyaıÖ/Asıe OkHBObide-kAfoaDükkaiayyMulluçanİideBMeiS0hs ıasfludanın Olk k>Y33.15905D>E.3.H01/2-290c/TD><6-5/13457rin ALımıLINDAV13hMAND05-13457ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN SONA ERMESİld SolHBRmC/TRlTaSc eİtiburebideSaspitınditicD0HA0>Y33.15905D>E.3.H01/2-290c/TD><6-5/13590rin ALımıLINDAV13hMAND05-13590ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN SONA ERMESİld ŞartaeOlğlanOfıC)>12/21910DY3.HD658D>EE13.H01/2-290c/TD><6-2/14428rin ALımıLINDAV13hİYE702-14428ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN SONA ERMESİld ŞRDeklRrdeneHiçbMriseyeyyTe0ASaçnnlanOfıC)
  EEH9071261c1514/><6-5/13-348rin ALımıLINDAVh BIND05-13-348ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN SONA ERMESİld TaSnnluçdomsBMri in ÖlümünİideSolHBRmm/PByaeıt ehditOlk >ZolenlulğınH 5/35795TD>ş3/314>E4c19.H01/2-290c/TD><6-1010125rin ALımıLINDAV9hMAND01-10125ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN ŞİRKETLEŞMESİld Ort/Lavr12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD><614/31784rin ALımıLINDAV12hMAE714-31784ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TARAFlEHLİYETİld Adi/Ort/ığın>Saçnn EhlludtieKamu<ığınnTneTİNişkeyyOmC/TRnmun Mahİ e ceARe'seneGözd ilY33.15905D>E.0.H01/2-290c/TD><616/11437rin ALımıLINDAV10hİYE716-11437ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TARAFlEHLİYETİld Rücuun tuzminat ir BSı - Ha0HnhlludtieBRmadomskerdGerçek>vd ıüzely adı in DHvrda ıaçnn nhlludtineeDeefahip/OaığınT-eDavrRDitikçlsSnde T çnnDa Yanlışuveyarnksi0AGör BritOlk /H aimit Re'seneKorşıeSaçnnDa Rıza anannrÖmaFsız/ieTaçnn LBğeşSkli/TSTatebi ieKu/A>ınıebilaeddin-nAdi/Ort/
  E.2.H01/2-290c/TD><616/286rin ALımıLINDAV12hMAE716-286ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TARAFlEHLİYETİldİkenveyarDHha FüzluaİiaBtS/Geyykığli OMeaAmacayUll-mak>içıl Katkıl rİeı BMeidşieddeklRri/Ort/özd ilEE.5.H01/2-290c/TD><61503393rin ALımıLINDAV15hMAND15-3393ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TARAFlEHLİYETİlBULUNMAMASIld Adi/Ort/Ol eCi >TuçnnDamun Açtmo-eSendKŞMülkludtalnİlmıRDeA>TuçnnDamun BMeiS0hs AçtmoY33.15905D>E.2.H01/2-290c/TD><612/29183rin ALımıLINDAV12hMAND12-29183ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TARAFlEHLİYETİlOLMAMASIld ıüzely adıl>12/21910DY3.HD658D>EE3.H01/2-290c/TD><615016990rin ALımıLINDAV3hMAND15-16990ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TARAFlEHLİYETİNİN OLMAMASIld Adi/Ort/Ol eCi >C/TR/Ort/EE.5.H01/2-290c/TD><616/886rin ALımıLINDAV15hMAND16-886ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TARAFlOLDUĞUlİŞLEMLERDEN DOĞANlDAVALARld TümkOrt/TuçnnDamun Açtmoü>TuçnnDamun AçtmoüLavr/AçtiyanaOrt/ İn HaFkan LLavrnAçnyyert/ a/Semlik>0>Olk kveyarAçtmon ıavryarMuvafakateyeyySağlÖema a/>Y33.15905D>E.3.H01/2-290c/TD><612/27803rin ALımıLINDAV13hİYE712-27803ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TASFİYE EDİLECEK MALVARLIĞIlBULUNMAMASIld DavrcıiayyTasfludaPBya SatepınıeOlyaeddin-/Afoş3/314>E4c1H9071261c1514/>8491/13-76rin ALımıLINDAVh BI8491-13-76ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TASFİYE ŞEKLİld lözıRuSaHBRmadtiıÖ an-aOrt/ İn Ölümün12/21910D>Y33.15905D>E3.H01/2-290c/TD><614/2954rin ALımıLINDAV3hMAND14-2954ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİld Adi/Ort/Korman>Oaoüi/kçaaıasfludanın OişuSByamoma6>ün>vd ıasfludanın Olyen Adi/Ort/
  EE.3.H01/2-290c/TD><6-1012871rin ALımıLINDAV13hMAND01-12871ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİld Adi/Ort/iNişkek dKŞİdareci/Ort/ İn Diğsr Ort/ş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD><6-2/14851rin ALımıLINDAV13hİYE702-14851ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİld AksiyKıruçll- Bötmoüi/kçaaıaçnnluçayyEşitaHissdyeTfahip/OaığınTKu/A>ının e/D0HYuştml9. n>12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD><610/15536rin ALımıLINDAV13hMAND10-15536ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİld DavrcıiayyehddTatebia- lüresindK Açtmoüi/ İamun BahisleeTefrikının en KorşıLLavryRn Ayrı BMee0sasca Gyleın dSğitTen
  Y33.15905D>
  E3.H01/2-290c/TD><614/12192rin ALımıLINDAV3hMAND14-12192ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİld DavrlıTSaçnnaZ//Ayaşımı İtmrazıiObTuçnnDamun Bu İtmrazeH aB Sak OlOmfşiykLakLOlOmsuzyBMeaKormaSehditOldş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD><6-2/3700rin ALımıLINDAV13hİYE702-3700ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİld Davrlıiıt Yıpt/ İRİşn>-UylşoüzlıkeDnlumuida/Adi/Ort/ş3/314>E4c113.H01/2-290c/TD>8474/2553rin ALımıLINDAV13hMA8474-2553ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİld kesapl9rHYuştml9mun 0hdSayüGeyyİadeslteHKormaSehditeY33.15905D>E.3.H01/2-290c/TD><6-6/13591rin ALımıLINDAV13hMAND06-13591ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİld knİlmaBRmadC/TR Takdirde lözıRuSadekSalnİlmıRD/Tılu sYuştml9. iıt AsıluO>ığınT-eBRmadtuyorsaeMahİ e ceAYusueımsÖngördüğü ŞKk lde)Gerçekidşieditaeddin12/21910D>Y33.15905D>E.3.H01/2-290c/TD><6-2/10402rin ALımıLINDAV13hİYE702-10402ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİld Mahİ e ceAÖnceiSkld ıaçnnluçayyTasfluda-ususunakaAnll-tpaAnll-Ömii/kleınnıt TespitınditOlk > 5/35795TD>ş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD>1986/516rin ALımıLINDAV13hMA8486-516ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİld Mahİ e tineMüdahateci OMeaTavırlaaıasfludy >Tam emıC)Y33.15905D>E3.H01/2-290c/TD><611010282rin ALımıLINDAV3hMAND11-10282ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİld MOkHBO ln Ort/lnİlmıRDetinenıtle ema anat Lo)lu vliuO>ığınTLavrs rdan Oaoüi/ İT 5/35795TD>ş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD><6-2/3634rin ALımıLINDAV13hİYE702-3634ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİld Ort/ OkHBObideOrt/ş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD><612/8999rin ALımıLINDAV13hİYE712-8999ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİld Ort/ş3/314>E4c13.H01/2-290c/TD><613/13165rin ALımıLINDAV3hMAND13-13165ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİld lözıRuSadey-nİlmaBRmadC/TR Takdirde ıasfludlin lözıRuSadekSalnİlmıRD/Tılu sYuştml9. iıt SağlÖema a/Böyle/BMeaknİmünHBRmadtiıÖ an-eSendKŞİseeOrt/
  EE.3 H01/2-290c/TD><6-9/4130rin ALımıLINDAV13hMAND09-4130ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİld lözıRuSadey-nİlmaBRmadıÖi/ İ/Takdirde ıasfludlin Oorçfar laed.y539'muki/SırayaTılu sYuştmo
  EE3.H01/2-290c/TD><614/5281rin ALımıLINDAV3hMAND14-5281ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİld TaSnnluçeAbmtremuki/UylşoüzlığaneAdi/Ort/ının e/D0HUylşoüzlığanel
  EE.3 H01/2-290c/TD><6-1011734rin ALımıLINDAV13hİYE701-11734ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİld TaSnnluçayyMevcut Ma>ıveaDemirbaşluçayyBölüşülmdsSnde Anll-Ömimal rİ 12/21910D>Y33.15905D>E.3.H01/2-290c/TD><6-5/13457rin ALımıLINDAV13hMAND05-13457ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİld Tasfludlin NasıluYuştmo
  E.3.H01/2-290c/TD><6-9/5315rin ALımıLINDAV13hMAND09-5315ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİld Tasfludlin Ort/'emukYnımnfon lnİlmıRD/Sırayla Ta0ipının e/D0HYuştmo
  EE3.H01/2-290c/TD><6-9/19685rin ALımıLINDAV3hMAND09-19685ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİld Tasfludlin Yalnızck/BMeaŞubadekSaLBğelaBl- un İtmbaren 0ürdürü enHAdi/Ort/ığınT-eTasfludanapsamİamu/KolanHvernçıkçkaDavrlıTSaçnnDa SolemfşiOaC/TR BMeaOorçcemıC)ş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD><6-3/1289rin ALımıLINDAV13hMAND03-1289ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİld TasfludyeTİNişkeyyProtokolıİideOrt/nonusuySaşıSoüzaneMülkludtineKorşıeSaçnnae><çed 5/35795TD>ş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD><6-8/9545rin ALımıLINDAV13hMAND08-9545ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİld Yırgıe mamSırasİamu/KormaSehditdi/TR-<ıasfludnıl YuştmıÖ aniçineLavrlıluça 0üre ehditOlk >vesku 0üre içinde ıasfludlin TamnmlÖemaıÖ an-eSendKŞSasfludy >BKalnİlmıRDet/Tılu sBizzatıYapm)
  EE3.H01/2-290c/TD><614/2569rin ALımıLINDAV3hMAND14-2569ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİlİŞLEMLERİld6098 S.K. Gözd ilT sfluda>lu vlikOeAtÖyobileeddi/Anll-Ömimal rİ -eSendKŞH aimiTuçnnDamun Tasfluda>lu vlikOeAtÖema anat Satepının ebilaeddi>12/21910DY3.HD658D>EE3.H01/2-290c/TD><614/5440rin ALımıLINDAV3hMAND14-5440ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİlTALEBİld Mahİ e ceADHvrl iıt Yıpt/ İRku Ödem)lerinHYuştmomsAfoının ip/ıavrlıaen Yıpt/ İRÖdem)lerinHİseeKu/A>ı>lum e k lin H aBanludteyAykıranOfC/TR 5/35795TD>ş3/314>E4c120.H01/2-290c/TD><616/2192rin ALımıLINDAV20hİYE716-2192ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİlVE ALACAKlİSTEMİld DHvrcDaen Gör Brdi/TRFaalludtey>lu eıaciçkOmC/TRdGerçek> adı DavrlıluçayyTicuçi Şirket ert/vd ıasfludsT>ir BmineyKon>aİiaBtS/Geyyvd ıaçnnluçayyFaalludtı in Esnafanapsamİaı Aşt/ İRveıSicuçi İiaBtS/uO>C/TR/Her İkenSaçnnDa Ticuçi İiaBtS/k ıİideİltili Olmadon UylşoüzlıkeTicuçi DavrSTahsiSğitTemOaığınnmun İh ilnnDa AslludyTicuçet Mahİ e k lceAÇözlmınnOlk >>
  EE3.H01/2-290c/TD><61501D089rin ALımıLINDAV3hMAND15-1D089ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİlVE ALACAKlİSTEMİld Mahİ e ceAOrt/ir Bmek>vd Bu lonuda Anll-Ömimal rİ -eSendKŞTasfludaİiaBmıti Glu eKonusuyakaUzmomsBMry adıyi T sfludaMemnluremıC)
  EE.3 H01/2-290c/TD><6-10351rin ALımıLINDAV13hMAND01-351ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİlVE BONOLARDAN DOLAYI BORÇLU OLUNMADIĞININ TESBİTİ TALEBİld Mahİ e ceAnıtle eoY33.15905D>EH9071261c1514/>8484/4-523rin ALımıLINDAVh BI8484-4-523ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİNE DAİR YAZILI SÖZLEŞMEld TanıkeD/nıRtite 5/35795TD>ş3/314>E4c1H9071261c1514/>1977/11-268rin ALımıLINDAVh BI8477-11-268ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TEMSİLİ12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD><610/31617rin ALımıLINDAV12hMAND10-31617ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TEMSİLİ (İdare>>lu vS ehditen/Ort/ İn BütünkOrt/eOorçfan Tan OorçtankDiğsr Ort/Y33.15905D>E.3.H01/2-290c/TD><6-5/17906rin ALımıLINDAV13hİYE705-17906ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TESPİTİ d TaSnnluçeAbmtremukHerhangiHBMr YmzllıylözıRuSaHBRmadtiıÖ an-alayyDavrcıHverDHvrlıiayyTanılu eHnİlmaKnlumıÖ an>Y33.15905D>E.3.H01/2-290c/TD><6-2/13785rin ALımıLINDAV13hİYE702-13785ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TESPİTİ DAVASIld DavrcıiayyAdi/Ort/KurdnTR nnc)vd ıasfludsTn kSatepıntOlk > 5/35795TD>ş3/314>E4c1.2.H01/2-290c/TD><614/9341rin ALımıLINDAV12hMAE714-9341ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TÜZEL KİŞİLİĞİlBULUNMADIĞI (/Ort/ıveaAfoPBya>vd ıasfludaPBya>iyçnlte Hac zanonumobileedditineGözd iliNklk /Şikayütin Ku/A>ü/Hac za)12/21910DY3.HD658D>EE.5.H01/2-290c/TD><61504018rin ALımıLINDAV15hMAND15-4018ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN TÜZEL KİŞİLİĞİlBULUNMAMASIld Ort/C/TR/Ydditici Ort/ İn Diğsr Ort/içıl lSndesSneTlözıRuSayle/ya da Ort/Kormanyl9eÖzelyYetkenehditOişuO>ıÖ an>12/21910DY3.HD658D>EEH9071261c1514/><612/12-863rin ALımıLINDAVh BIE712-12-863ENpPAeDİ ORTAKLIĞIN ÜÇÜNCÜ KİŞİDEN OLAN İSTİHKAKINA HACİZ KONULMASIld Şikayütı- Oorçfş/Ort/ İn KveyarıasfludaPBya>kığınınnSeden/Ort/ş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD>1981/696rin ALımıLINDAV13hMA8481-696ENpPAeDİ ORTAKLIK2/21910D>Y33.15905D>E.1.C01/2-290c/TD><6-3/16019rin ALımıLINDAV11cMAND03-16019ENpPAeDİ ORTAKLIKld 213uSByamn>ehdgiHUsul Yısms/S>eMuhatefütı- Sanı
  EE.5.H01/2-290c/TD>8490/2403rin ALımıLINDAV15hMA8490-2403ENpPAeDİ ORTAKLIKld 3.y adı in İs ihkakRİddia12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD><6-2/1647rin ALımıLINDAV13hİYE702-1647ENpPAeDİ ORTAKLIKld Adi/Ort/eYddimtilOlk > 5/35795TD>ş3/314>E4c1.0.H01/2-290c/TD><6-2/452rin ALımıLINDAV10hİYE702-452ENpPAeDİ ORTAKLIKld Adi/ort/g12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD><616/21397rin ALımıLINDAV13hİYE716-21397ENpPAeDİ ORTAKLIKld Adi/Ort/nonusuyİhate in DHvrcılveTLavrnDışılŞirket TuçnnDamun Adi/Ort/KurufıC)ayyDavrnDışılŞirket naDe DavrakaTaçnn OaıC)Y33.15905D>E.3.H01/2-290c/TD><6-8/404rin ALımıLINDAV13hMAND08-404ENpPAeDİ ORTAKLIKld AksiyTaSnnluçcayKıruçll- BötmoülışskaAdi/Ort/ÖlümnİideSola)0rHeddin-/Bu> OkHBleıFesih>vd ıasflud in ÖlümiTuçi eİtiburenİideYuştml9. n>
  E4c1H9071261c1514/>8489/13-457rin ALımıLINDAVh BI8489-13-457ENpPAeDİ ORTAKLIKld Ak>ş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD><612/8999rin ALımıLINDAV13hİYE712-8999ENpPAeDİ ORTAKLIKld Afo- Mahİ e ceAAdi/Ort/>
  EE.1.H01/2-290c/TD>1988/5242rin ALımıLINDAV11hMA8488-5242ENpPAeDİ ORTAKLIKld BMr Ort/ İn Ort/DışılBorcunmun Diğsr Ort/ğDa Solemfşl/TR 5/35795TD>ş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD>197603515rin ALımıLINDAV13hMA8476-3515ENpPAeDİ ORTAKLIKld BMr Ort/ İn Ynİlmü AftenaıGirdi/TROorçc OkHBObideDiğsr Ort/ğDa Onca GelşeSolemfşiOaıÖ an>12/21910DY3.HD658D>EE..H01/2-290c/TD><614/9049rin ALımıLINDAV1hMAE714-9049ENpPAeDİ ORTAKLIKld BMr Ort/k>TuçnnDamun AçtmonkAfovd ıasfludsTair BSıtikl4)Kapsa6>ş3/314>E4c1.1.H01/2-290c/TD><6-2/7112rin ALımıLINDAV11hMAND02-7112ENpPAeDİ ORTAKLIKld BMrdenkFüzluaGerçek> adılin Bir Ticuçi İiaBtS/y kBu ŞKk lde)İiaBtS/ eCi -skerdBMrilin TaciçkSıfatİnı Kuzani/kleınnıt Ku/A>ün>12/21910DY3.HD658D>EE3.H01/2-290c/TD>8479/7567rin ALımıLINDAV3hMA8479-7567ENpPAeDİ ORTAKLIKld Bu Ort/ş3/314>E4c19.H01/2-290c/TD><6-9/46168rin ALımıLINDAV9hMAND09-46168ENpPAeDİ ORTAKLIKld BütünkOrt/>eYddimtiliC/0ASaçnn TeşkileySağlÖei/ktanrSolraaUylşoüzlığane0sasıeH aB Sak BMeaKormaSehditOlk >>
  EE.3.H01/2-290c/TD><614/5826rin ALımıLINDAV13hMAND14-5826ENpPAeDİ ORTAKLIKld Cezai Şartn- Adi/Ort/12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD><611015315rin ALımıLINDAV13hMAND11-15315ENpPAeDİ ORTAKLIKld DavrcıiayyAdi/Ort/içıl loymuşHOaC/TR Kutkı>PByaeıkSatepıntOlk >-/Bu>ir Bğey Adi/ort/vd ıasfludsT>nnİnmeySaşıi/ İ/Adi/Ort/ş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD>8480/6217rin ALımıLINDAV13hMA8480-6217ENpPAeDİ ORTAKLIKld DavrcıiayyDavrlıTeğmado Ort/ğDak ehditenir BmesTR>12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD><604/13068rin ALımıLINDAV13hMAND04-13068ENpPAeDİ ORTAKLIKld DavrcıiayyDavrlılaçlleBMeiS0hs Ort/k>Kuyumc>aDükkaia/AçtikeiçinaAnll- Bkleın>Bu>AmaçlamnfıÖnya'mun BankcaHavrlesTRileyDavrlılaç/kesab/S>ePuçae>önderOlk >vesDavrlıluçayyBu>PuçaluçayyÇKk lOişuO>ıÖ an>12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD>8491/4193rin ALımıLINDAV13hMA8491-4193ENpPAeDİ ORTAKLIKld DavrcıiayyEczacııemtiyanaKordeşTRileyYıpt/ İREczanüGeyyİşletilOlk teTİNişkeyyAdi/Ort/SözıRuSasininel12/21910DY3.HD658D>EE7 H01/2-290c/TD><612/4794rin ALımıLINDAV7hMAND12-4794ENpPAeDİ ORTAKLIKld Davrcıiayy Gttmım PBya/nfo
  EE.3 H01/2-290c/TD><6-6/10616rin ALımıLINDAV13hMAND06-10616ENpPAeDİ ORTAKLIKld DavrlıTİdareci/Ort/ İn Ort/Tatebi deAkrş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD><6-6/9540rin ALımıLINDAV13hMAND06-9540ENpPAeDİ ORTAKLIKld DavrlıTŞirket naÜçüncünŞahıslaçlleGerçekidşieditanTİNişkeıRDde Ak>nonumuida/kRmadığınT- DHvrl iıt Lavrcıyca GelşeSolemfşiOadğınH 5/35795TD>ş3/314>E4c19.H01/2-290c/TD><6-6/18323rin ALımıLINDAV9hMAND06-18323ENpPAeDİ ORTAKLIKld DavrlıTveAOrt/) 12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD>8495/3782rin ALımıLINDAV13hMA8495-3782ENpPAeDİ ORTAKLIKld Davrlının OorçtankŞirket İideBMeiS0hs Müteselsğlen SolemfşiOamrş3/314>E4c13.H01/2-290c/TD><616/16264rin ALımıLINDAV3hMAND16-16264ENpPAeDİ ORTAKLIKld Davrlının edditici Ort/< OmC/TR -eÖnceiSkld edditici Ort/< Oman/ıavrlımun Oto Ga eCiyeySair Ort/>ş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD>849501D823rin ALımıLINDAV13hMA8495-1D823ENpPAeDİ ORTAKLIKld DişuHeaimi>vesDişuTeknisud ieAbmtremuk 5/35795TD>ş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD><6-3/3152rin ALımıLINDAV13hMAND03-3152ENpPAeDİ ORTAKLIKld DükkaiıİideTorS>eMkkineıRDet/TKorşıLLavrlının EmdditiAShdSayü>emıC)12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD><6-3/1289rin ALımıLINDAV13hMAND03-1289ENpPAeDİ ORTAKLIKld Emek>VeAShdSayülerinHOrt/< OMeaAmaç>içıl BMeidşiedilOlk > 5/35795TD>ş3/314>E4c1H9071261c1514/>8491/11-164rin ALımıLINDAVh BI8491-11-164ENpPAeDİ ORTAKLIKld Esas lözıRuSalin ığınnlBnmesindKneÖnceeTaSnnluçeAbmtremuki/AnonimkŞirketaKnlumıÖ an-ususunakkiaAnll-ma/ 5/35795TD>ş3/314>E4c19.H01/2-290c/TD><6-7/8983rin ALımıLINDAV9hMAND07-8983ENpPAeDİ ORTAKLIKld EvAkrnımİ Olup FiilenaÇrlıştiyanaOrt/kn- İşçimikaAfoş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD><6-5/12983rin ALımıLINDAV13hİYE705-12983ENpPAeDİ ORTAKLIKld Fes ne>KormaSehditdKormaSYeCinde Gör BritOlk >>
  EE.3 H01/2-290c/TD><6-501D880rin ALımıLINDAV13hMAND05-1D880ENpPAeDİ ORTAKLIKld Fes ne>KormaSehditd>ir BSı >12/21910DY3.HD658D>EE.1.H01/2-290c/TD><6-3/7200rin ALımıLINDAV11hMAND03-7200ENpPAeDİ ORTAKLIKld Gayri/Resmi/Ort/Limited/Şirkeths Mümkün Oaoüi/ İamun KPBya>ir BmineyİNişkeyyTatebi yAdi/Ort/ve/kizmet lözıRuSasiyÇKrçevlsSnde ÇözlmınnOlk tineGerD0SakO>>12/21910DY3.HD658D>EE.2 H01/2-290c/TD><6-8/13412rin ALımıLINDAV12hMAE768-13412ENpPAeDİ ORTAKLIKld H aB SakkenSa0iptekAdi/Ort/ve/kersBMri deAyr yÖdem) Emri Tebl>
  EE.2.H01/2-290c/TD><6-3/11642rin ALımıLINDAV12hMARA63-11642ENpPAeDİ ORTAKLIKld Hsr Ort/-eaB SaTfahip/Oaığınamun Ort/ İn KişiselaAfoPByaeıt İİK'ynny89E eymlesSt/Tılu skaczethirebilaeddin>12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD><611/3953rin ALımıLINDAV12hMAND11-3953ENpPAeDİ ORTAKLIKld Hsr Ort/eİştmrak>-eaB SaTfahip/Oaığınamun Ort/ İn KişiselaAfoPByaeı İ.İ.K.ynny89E ed.sSt/Tılu skaczethirebilaeddin-Aıasfludanın Olk k-eSendKŞOorçfşyuŞİsabetındicD0HT sfludaPByaeıt daekaczltOnyMümkün kRmadığınT)12/21910DY3.HD658D>EE.5.H01/2-290c/TD><6-6/2404rin ALımıLINDAV15hMAND06-2404ENpPAeDİ ORTAKLIKld lnİmi ŞahsludtieBRmadtii/ İR- Adi/Ort/Ol eCi >12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD><613/21231rin ALımıLINDAV12hMAE713-21231ENpPAeDİ ORTAKLIKld lnİmü ŞahsludtieBRmadtii/ İamun A0>12/21910DY3.HD658D>EE.5.H01/2-290c/TD><616/3265rin ALımıLINDAV15hMAND16-3265ENpPAeDİ ORTAKLIKld İbranam)lerinHLavrcıyı/BlğlByacıl/ İRveıDavrlıTLe ne>SoeAlcDoğurucuSTahsiS0hs Olup OaıÖi/ İ LeğBCidndiritiC/0ADavrcıiayyDavrlıya>ibraaEtOllSğiTlolucRSa/Varıl/r İseeDavrcıiayyir BSıtineAdi/Ort/vd ıasfludsT>TahsiSğitTemOaığınnut Ku/A>ün>
  EE6.H01/2-290c/TD><614/7258rin ALımıLINDAV6hMAND14-7258ENpPAeDİ ORTAKLIKld İcra Ta0ibendKŞAdi/Ort/ve/Ayr yAyr yÖdem) Emri Tebl>12/21910DY3.HD658D>EE.1.H01/2-290c/TD>8479/4583rin ALımıLINDAV11hMA8479-4583ENpPAeDİ ORTAKLIKld İdareci/Ort/ İn Yetkesi/Man vSkTuzminateLavr>ş3/314>E4c1.2 H01/2-290c/TD><6-9/18175rin ALımıLINDAV12hMARA69-18175ENpPAeDİ ORTAKLIKld İdareci/Ort/keTicuçi Müş3/314>E4c1.5.H01/2-290c/TD><612/2613rin ALımıLINDAV15hMAND12-2613ENpPAeDİ ORTAKLIKld İkenveyarDHha Füzlua adılin Ort/< OMeaAmacı/Giçıl GüçıRDeti>ve/Araçl rİeı BMeidşiedmdyeTfözıRuSaHUy rıncayfözyehdd adılBr AbmtremukKurufıbileeddiRGibeeBMeaveyarDHha Çok> adı İideTicuçet ŞirketiaAbmtremukmukKurufıbileeddiR 5/35795TD>ş3/314>E4c121 H01/2-290c/TD><6-8/3210rin ALımıLINDAV21hMAE768-3210ENpPAeDİ ORTAKLIKld İs ihkakRLavr- Ort/MulDaın Ort/iyçnltl4)Kule eobilaeddin>12/21910DY3.HD658D>EE.7.H01/2-290c/TD><613/11076rin ALımıLINDAV17hMAND13-11076ENpPAeDİ ORTAKLIKld İs ihkakRLavrOlup OaıÖi/ İiıt Tespit >AmacıylaeOorçfşnut Ticuçi Def BrıtineArl- Bötmti an>-eSendKŞOMr Ort/ İn Afoiyçnltl4)Kule eobilaeddinveaAfo>12/21910DY3.HD658D>EEH9071261c1514/>1993/10-90rin ALımıLINDAVh BI8493-10-90ENpPAeDİ ORTAKLIKld İş kaza12/21910DY3.HD658D>EE7 H01/2-290c/TD><613/10028rin ALımıLINDAV7hMAND13-10028ENpPAeDİ ORTAKLIKld İşçimikaAfoeYddimtildi/TR-12/21910DY3.HD658D>EE9.H01/2-290c/TD><6-8/44175rin ALımıLINDAV9hMAND08-44175ENpPAeDİ ORTAKLIKld İşeyİadeıir BSı - İkenŞirkete<ğir İşyBrlBri TekTTÇrlıştiluçayeBMeiS0hs İs ihdam emgusuySaşıyıpySaşıtii/ İnÇrlışıil rİn Her İkenİşvOlup OaıÖi/ İiıt Arl- Bötmti an>
  E4c1.5.H01/2-290c/TD><613/348rin ALımıLINDAV3hMAND13-348ENpPAeDİ ORTAKLIKld İtmrazıi İptali -HYuştmoiNişkek mOaığınnut Sikkatmtğyn ma an>
  EE.3 H01/2-290c/TD><6-3/7920rin ALımıLINDAV13hMAND03-7920ENpPAeDİ ORTAKLIKld Joint ehnt/re>SözıRuSasinineMahludtieİtiburebideYnrürlükhskiaMevzuattmaza/>lu eOorçfar lSda DğınnlBneyyAdi/Ort/SözıRuSasieMahludtitTemOamÖ an>12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD><6-6/7273rin ALımıLINDAV13hMAND06-7273ENpPAeDİ ORTAKLIKld KPBya>Tatebia- İşyBreyi yAylık>NdtmGığıniGeyykığınınnSesi/içıl nynıeİi/Kol>Sda FaalludtmGör BrennonumdekenİşyBrlBri in NdtmGığınlBri in kığınınnSesi/SurHiebideOlDy n ÇözlmüneHUll-tmıÖ anZolenlunOaC/TR 5/35795TD>ş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD>8493/9907rin ALımıLINDAV13hMA8493-9907ENpPAeDİ ORTAKLIKld KOaığınnut Tespit >İçineıanıkeDelillteHBaşvnluamÖ an>12/21910DY3.HD658D>EE.1.H01/2-290c/TD>8490/2212rin ALımıLINDAV11hMA8490-2212ENpPAeDİ ORTAKLIKld Kollek>12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD><604/14238rin ALımıLINDAV13hMAND04-14238ENpPAeDİ ORTAKLIKld Mahİ e ceAAdi/Ort/vd ıasfludsTn eKormaSehditOlk >-eSendKŞTasfludaUsulünün/Gör BritOlk in GerD0SakO>>12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD>1981/7082rin ALımıLINDAV13hMA8481-7082ENpPAeDİ ORTAKLIKld M ibüsünÇrlış BöaiıİideM ibüsTfahibieAbmtremuki/iNişke>>12/21910DY3.HD658D>EE.4.H01/2-290c/TD>1982/5744rin ALımıLINDAV14hMA8482-5744ENpPAeDİ ORTAKLIKld Motel Yuştma>İçine 5/35795TD>ş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD>849501D004rin ALımıLINDAV13hMA8495-1D004ENpPAeDİ ORTAKLIKld MüştSözıRuSasinineHukukT>TahsiSğieİtiburebideOMeaAdi Şirket knİmünTemOamÖ an>12/21910DY3.HD658D>EE9.H01/2-290c/TD><604/12137rin ALımıLINDAV9hMAND04-12137ENpPAeDİ ORTAKLIKld NotRDde DğınnlBneyykığgl İideAdi/Ort/)12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD>1984/6667rin ALımıLINDAV13hMA8484-6667ENpPAeDİ ORTAKLIKld Ort/ İn Arazek miyçnltl4)Diğsr Ort/ğDa EmdditiAnoyıC)ıÖ an>12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD>8488/5087rin ALımıLINDAV13hMA8488-5087ENpPAeDİ ORTAKLIKld Ort/ İn BorcunuSYeCine)GeiedmdOlk >-eSendKŞlSndesSneTKorşıLBaşvnluaobilaedk YolluçT 5/35795TD>ş3/314>E4c1H9071261c1514/>8491/13-76rin ALımıLINDAVh BI8491-13-76ENpPAeDİ ORTAKLIKld Ort/ İn MüştEE.5.H01/2-290c/TD><6-7/3749rin ALımıLINDAV15hMAND07-3749ENpPAeDİ ORTAKLIKld Ort/kyTe0ABaşıSa
  12/21910DY3.HD658D>
  EE9.H01/2-290c/TD>8492/13224rin ALımıLINDAV9hMA8492-13224ENpPAeDİ ORTAKLIKld Ort/kluçeAbmtremukHizmet Akdi>iNişkek mBRmadıÖ6>ş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD>8483/6001rin ALımıLINDAV13hMA8483-6001ENpPAeDİ ORTAKLIKld Ort/kluçeAbmtremukiıLavrs rda Z//Ayaşımı 0üresi>>12/21910DY3.HD658D>EE.2 H01/2-290c/TD><6-8/19620rin ALımıLINDAV12hMAE768-19620ENpPAeDİ ORTAKLIKld Ort/kluçeOrt/Y33.15905D>E.2.H01/2-290c/TD><616/23768rin ALımıLINDAV12hMAE716-23768ENpPAeDİ ORTAKLIKld Ort/kluçeOrt/ığın>)12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD>1984/6322rin ALımıLINDAV13hMA8484-6322ENpPAeDİ ORTAKLIKld Ort/kluçdomsBMri in KuçdomsFüzluaPBymAfi/ İ/İddia12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD>1984/4918rin ALımıLINDAV13hMA8484-4918ENpPAeDİ ORTAKLIKld Ort/kluçdomsBMri in Ort/içıl Yıpt/ İRMasSnnluçe>12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD>8474/1156rin ALımıLINDAV13hMA8474-1156ENpPAeDİ ORTAKLIKld Ort/12/21910DY3.HD658D>EEH9071261c1514/><612/13-798rin ALımıLINDAVh BIE712-13-798ENpPAeDİ ORTAKLIKld Ort/DnlumdaeOorçfar l'muznny534E ed.lin lolnClmınk k>ş3/314>E4c1.1.H01/2-290c/TD>8490/6902rin ALımıLINDAV11hMA8490-6902ENpPAeDİ ORTAKLIKld Ort/12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD><6-3/1438rin ALımıLINDAV13hMAND03-1438ENpPAeDİ ORTAKLIKld Ort/PDy kOmıC)12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD><6-4/17236rin ALımıLINDAV13hMAND04-17236ENpPAeDİ ORTAKLIKld Ort/12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD><6-0/10639rin ALımıLINDAV13hMAND00-10639ENpPAeDİ ORTAKLIKld Ort/nonusuylözıRuSadeyAksiyKıruçll- Bötmoüi/ İ/Takdirde CanHverZormanyyEşitaOmıC)12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD><6-3/13802rin ALımıLINDAV13hMAND03-13802ENpPAeDİ ORTAKLIKld Ort/ShdSayüsi ieKur-tmati< iyçne>Bankcmun Ayn ın Kredı in Diğsr Ort/üA>>
  EE.2.H01/2-290c/TD><6-8/17211rin ALımıLINDAV12hMAE768-17211ENpPAeDİ ORTAKLIKld Ort/SözıRuSasieİideYusumuYetkesieıanı ın ŞerikıOrt/kymu<ÜçüncünBMry adı TemOaobilaeddin>12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD>1986/1596rin ALımıLINDAV13hMA8486-1596ENpPAeDİ ORTAKLIKld Ort/SözıRuSasindKŞİmzarnksi0l12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD><6-3/1879rin ALımıLINDAV13hMAND03-1879ENpPAeDİ ORTAKLIKld Ort/>12/21910DY3.HD658D>EE9.C01/2-290c/TD>8489/2215rin ALımıLINDAV9cdI8489-2215ENpPAeDİ ORTAKLIKld Ödem) Gyleınci/CihüzmFadı KakOlmdOlk >- Solemfşl/ke>12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD><6-3/1962rin ALımıLINDAV13hMAND03-1962ENpPAeDİ ORTAKLIKld ÖllmıneSola)0rOlk -BölüşSayle/İltili -esaplatiluçayeYuştml9. n>12/21910DY3.HD658D>EE.1.H01/2-290c/TD><6-3/9513rin ALımıLINDAV11hMAND03-9513ENpPAeDİ ORTAKLIKld lözıRuSalin İptali -HDiğsr Ort/Oldi/TRFuznli İşgaliTuzminatınayİNişkeyyLavrnaneKısmeneKo/A>ün eKormaSehditOlk >Lo)12/21910DY3.HD658D>EE.3 H01/2-290c/TD><6-9/4130rin ALımıLINDAV13hMAND09-4130ENpPAeDİ ORTAKLIKld lözıRuSasindKŞ-nİlmaBRmadm/i/ İ/Takdirde ıasfludlin Oorçfar laed.y539'muki/SırayaTılu sYuştmma an>
  EE.3 H01/2-290c/TD><611/7811rin ALımıLINDAV13hMAND11-7811ENpPAeDİ ORTAKLIKld lözıRuSasindKŞ-nİlmaBRmadm/ an-eSendKŞSasfludsilin lözıRuSaHlnİlmıRDet/Tılu sYuştmma an>alnİlmıRDet/Tılu sYuştmma an>12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD><613/9972rin ALımıLINDAV12hMAE713-9972ENpPAeDİ ORTAKLIKld Şikayütı- Ort/
  EE.1.H01/2-290c/TD>1990/1595rin ALımıLINDAV11hMA8490-1595ENpPAeDİ ORTAKLIKld Şirket eCin/OMrarayaTıe e/D0HYd ieOMeaA.Ş.KuömamÖneA0it eCin)12/21910DY3.HD658D>EE.5.H01/2-290c/TD><6-3/7121rin ALımıLINDAV15hMAND03-7121ENpPAeDİ ORTAKLIKld ıaçnn nhlludtie- DHvrl /Gör Briten/Ort/< GMrişimOnyOrt/ıntOlk /Saçnn Teşkilelin TamnmlÖei/ İn>12/21910DY3.HD658D>EE.5 H01/2-290c/TD><6-506880rin ALımıLINDAV15hMAND05-6880ENpPAeDİ ORTAKLIKld ıaçnn nhlludtieOaoüi/ İR- Asıluv/TKorşıLLavrda Ort/un>12/21910DY3.HD658D>EE8 H01/2-290c/TD><6-503D09rin ALımıLINDAV8hMAND05-3D09ENpPAeDİ ORTAKLIKld ıaçnnluçeAbmtremukAdi/Ort/iNişkek in/Varlı İ liNişkek eALayanıC)12/21910DY3.HD658D>EE9.H01/2-290c/TD><615028321rin ALımıLINDAV9hMAND15-28321ENpPAeDİ ORTAKLIKld ıaçnnluçeAbmtremukAdi/Ort/SözıRuSasinineİmzalÖei/ İnvesku Tuçi tanaSolraaDHvrcıiayyDavrlıTİideBMeiS0hs Yüzde)nlli Ort/< OmC/TR -eıaçnnluçeAbmtremukOrt/iNişkek mOaığınnmun Mahİ e ceAAslludyHukuk Mahİ e k le>>lu vs zlik>Korman>ehditOlk >>
  EE.3 H01/2-290c/TD><6-3/6109rin ALımıLINDAV13hMAND03-6109ENpPAeDİ ORTAKLIKld ıaçnnluçayeBMebınlBri e Oman/GüvnnlBDeti Yiiedmd eCin OkHBObideıasfludsT>- ıaçnnluçayyTateplerilin TasfludaAşal9. imukLeğBCidndiritOlk >Zolenlul/TR/Afoş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD><6-3/6412rin ALımıLINDAV13hMAND03-6412ENpPAeDİ ORTAKLIKld ıasfludsT>- lözıRuSadey-nİlmaBRmadupaBRmadıÖmms/S>eılu sYuştmoş3/314>E4c1H9071261c1514/>8474/13-75rin ALımıLINDAVh BI8474-13-75ENpPAeDİ ORTAKLIKld TümkOrt/ş3/314>E4c1H9071261c1514/>8486/211rin ALımıLINDAVh BI8486-211ENpPAeDİ ORTAKLIKld TümkŞirket TünlBri in TnmeıieOllü OkHBObideTicuçet Şirket eCinİideAbmtremukUyemfşiOMeaİNişke>SağlÖmayRn GerD0SakO>>12/21910DY3.HD658D>EE.1.H01/2-290c/TD><610/3849rin ALımıLINDAV11hMAND10-3849ENpPAeDİ ORTAKLIKld ıüzely adıl-aOrt/-ecze İtmrazeLavr>12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD><614/31784rin ALımıLINDAV12hMAE714-31784ENpPAeDİ ORTAKLIKld ıüzely adılEE.2.H01/2-290c/TD><616/12292rin ALımıLINDAV12hMAE716-12292ENpPAeDİ ORTAKLIKld ıüzely adıl>
  EE.0.H01/2-290c/TD><612/10457rin ALımıLINDAV10hMAND12-10457ENpPAeDİ ORTAKLIKld ıüzely adılSözıRuSasinineYd ieOMeaHukukT>Varlı a Vücut ehdSadş3/314>E4c1.0.H01/2-290c/TD><610/2569rin ALımıLINDAV10hMAND10-2569ENpPAeDİ ORTAKLIKld ıüzely adıl12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD><612/29183rin ALımıLINDAV12hMAND12-29183ENpPAeDİ ORTAKLIKld ıüzely adılTuçnnDamun 0üresiz emıC)12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD><6-8/18531rin ALımıLINDAV12hMAE768-18531ENpPAeDİ ORTAKLIKld ıüzely adıl OkHBleıHsr Ort/ğaeAyr yOMeaÖdem) Emri >önderitOlk >>
  EEH9071261c1514/>1993/13-801rin ALımıLINDAVh BI8493-13-801ENpPAeDİ ORTAKLIKld Yuştmoş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD><6-3/2800rin ALımıLINDAV13hMAND03-2800ENpPAeDİ ORTAKLIKld Ytmdr En AznBMry RD/Tkesap ehdSa>Zolenlul/TRSa/UyıÖ/Akn>12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD>19850349rin ALımıLINDAV13hMA8485-349ENpPAeDİ ORTAKLIKld edditici Ort/ş3/314>E4c13.H01/2-290c/TD><614/442rin ALımıLINDAV3hMAND14-442ENpPAeDİ ORTAKLIKld Zormaa/Uğruttmi/ İ/İddiair Bmek>>
  EE9.H01/2-290c/TD>8480/3649rin ALımıLINDAV9hMA8480-3649ENpPAeDİ ORTAKLIKld ZormalÖei/rıcııemaydanrSolraaAdi/Ort/>12/21910DY3.HD658D>EE9.H01/2-290c/TD><615029573rin ALımıLINDAV9hMAND15-29573ENpPAeDİ ORTAKLIKldDHvrcDaen GeçerlinBMryProtokolıBRmadm/ an OkHBObideAltnİşvNezdi TekTTİşıleyİadesSneTLair ehditenEE.2.H01/2-290c/TD><616/10270rin ALımıLINDAV12hMAE716-10270ENpPAeDİ ORTAKLIKldŞikayütçılBrdennİi/Ort/AdancaYuştmomsOaşvnluyuyyAk>Yddü Ten İşıl 0sasıeat İncelenEE.9.H01/2-290c/TD><61509231rin ALımıLINDAV19hMAND15-9231ENpPAeDİ ORTAKLIKldTuçnnDamun Keşide)nditin Bono H aB Sak AçtmoTuçnnDamun Açtmma an>lu eKormaSehditOlk >>EE..H01/2-290c/TD><614/20318rin ALımıLINDAV1hMAND14-20318ENpPAeDİ ORTAKLIKldTerkeyynditi/D0HlolnBuaC/TR - DHharSolraaYuştmomsSemlik>İleeDavrcıiayyÇKk şmeıieSaşıSoüzmiyçnltl4kiaMülkludteHaFkan nHlolnBuaC/TR ıaçnnluçeAbmtremukAdi/Ort/PBya>ir B/T iyyRemlRA>EE.5.H01/2-290c/TD><61101468rin ALımıLINDAV15hMAND11-1468ENpPAeDİ ORTAKLIKldTüzely adılş3/314>E4c1.2 H01/2-290c/TD><6-8/2359rin ALımıLINDAV12hMAE768-2359ENpPAeDİ ORTAKLIKlADINA ÇIKARILAN ÖDEME EMRİld GeçerlinOaoüi/ İR)12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD><61501D712rin ALımıLINDAV12hMAE715-1D712ENpPAeDİ ORTAKLIKlADINA KAYITLI MALLARld iyçnltl4)Adi/Ort/Ve ıüzely adıleCin/ElbMeiSği İideMülkludteHaFluçayın kRmadığın/HerhangiHBMr Şeyin Tamnmayın Veyarkiss/TRnin iyçnltl4)Adi/Ort/AdancalıÖ an>AdancalıÖi/ İamun Şikayütin Remleın ece/TR>12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD><610/31601rin ALımıLINDAV12hMAND10-31601ENpPAeDİ ORTAKLIKlADINA ŞİKAYETld ıedbınit TeSıtatı>emıC)12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD><613/21231rin ALımıLINDAV12hMAE713-21231ENpPAeDİ ORTAKLIKlADINA YAPILAN BAŞVURUld lnİmü ŞahsludtieBRmadtii/ İamun A0>TuçnnDamun Açtmo
  EEH9071261c1514/><6-0/13-1135rin ALımıLINDAVh BIE700-13-1135ENpPAeDİ ORTAKLIKlADINA YAPILAN HARCAMALARIN TAHSİLİ TALEBİld İddiaiıt Lavrcı>TuçnnDamun İspat EdilSasieMecbuçiudtie- DHvrcı>TuçnnDamun DğınnlBneyykığgllerinHLavrcıaın Ort/>12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD><616/11282rin ALımıLINDAV12hMAE716-11282ENpPAeDİ ORTAKLIKlALACAĞIld Ort/kluçdomsBMri in Kişiselakorçfarİidan DolBya/H aB Sak Ta0ip Yuştml9. -eSendKŞAdi/Ort/önderiten Hac zaİhbuçnam)sTRileyOorçfş/Şirket naHer/Türlü Hak/veaAfoeHac zanonumığın/mAfo
  E4c1.2.H01/2-290c/TD><615026618rin ALımıLINDAV12hMAE715-26618ENpPAeDİ ORTAKLIKlALEYHİNE İCRA TAKİBİlBAŞLATILMASIld Adi/Ort/TuçnnDamun Açtmti an> 12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD><614/12436rin ALımıLINDAV12hMAE714-12436ENpPAeDİ ORTAKLIKlALEYHİNE İCRA TAKİBİlYAPILMASIld Ort/12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD><61109502rin ALımıLINDAV13hMAND11-9502ENpPAeDİ ORTAKLIKlDAVASIld OMr Ort/ İn kiss/TRn4)Diğsr Ort/ğayDevretOlk >lSnde/içTİNişkeıRDTRveskMebınlBri e GelşeSolemfşl/kluçayayİNişkeyyOfC/TR İçineAdi/Ort/ş3/314>E4c13.H01/2-290c/TD><613/15812rin ALımıLINDAV3hMAND13-15812ENpPAeDİ ORTAKLIKlDÖNEMİNE İLİŞKİNlALACAKld ıaçnnluçayeAdi/Ort/Kapsamİamun MeydanaTıe en TümkMasSnnluçmun Ort/ş3/314>E4c1.2.H01/2-290c/TD><613/968rin ALımıLINDAV12hMAE713-968ENpPAeDİ ORTAKLIKlEMRİNE DÜZENLENEN KAMBİYO SENEDİld Adi/Ort/TahsiSğitTemOatii/ İ - Şikayütınu/A>ün>
  EEH9071261c1514/>8491/13-76rin ALımıLINDAVh BI8491-13-76ENpPAeDİ ORTAKLIKlGELİRİlİLE SATINlALINAN TAŞINMAZLARld Ölümi OkHBORileeFesih>vd ıasflud/Lavrş3/314>E4c13.H01/2-290c/TD><614/13639rin ALımıLINDAV3hMAND14-13639ENpPAeDİ ORTAKLIKlGELİRLERİld edditici Ort/< Lavrlının Ort/ş3/314>E4c1..H01/2-290c/TD>8473/11654rin ALımıLINDAV1hMA8473-11654ENpPAeDİ ORTAKLIKlHÜKÜMLERİld SaşıSoüzın Satınknyn ma aniçıl YuştmomsÖzelyOrt/EE.5.H01/2-290c/TD><610/1033rin ALımıLINDAV15hMAND10-1033ENpPAeDİ ORTAKLIKlİLİŞKİSİld BumadupaBRmadıÖi/ İ/Arl- BötmtilıTveAAdi/Ort/iNişkek mkRmadığınTAnll-tm/r İseeDavrcıyTe0ABaşıSa
  içıl MehileehditOlk >>ş3/314>
  E4c13.H01/2-290c/TD><614/2599rin ALımıLINDAV3hMAND14-2599ENpPAeDİ ORTAKLIKlİLİŞKİSİld DavrcıyDavrlıTŞirket naŞubdsSni)Açtikeve)İiaBtS/k>nonusundayfözıRuSaHİmzalÖei/ktanrSolraaDavrcıiayyAradun ÇıkarılıC)PBya>ir BdlnlumC/TRiGözd ilieddin>12/21910DY3.HD658D>EE9.H01/2-290c/TD><610/11131rin ALımıLINDAV9hMAND10-11131ENpPAeDİ ORTAKLIKlİLİŞKİSİld Davrcıyİi/KaKapsamİamuaKa>ıÖi/ İamun İi/Mahİ e k le>AçtmonkBR ıavrda DHvrnDitikçlsSnine>lu vi OkHBORİideRemlRAv eıavriıt >lu vli -ukuk Mahİ e k le>>lnderitOlk n eKormaSehditOlk >>
  EE.3 H01/2-290c/TD><6-5/9852rin ALımıLINDAV13hMAND05-9852ENpPAeDİ ORTAKLIKlİLİŞKİSİld Devam Ett12/21910DY3.HD658D>EE3.H01/2-290c/TD><613/8099rin ALımıLINDAV3hMAND13-8099ENpPAeDİ ORTAKLIKlİLİŞKİSİld ıaçnnluçayeAdi/Ort/SözıRuSaeİideYuzllıyHate)Geiedd- DHvrl /TuçnnDamun Ort/Zo/AyaAşımı 0üresi in Doaoüi/ İ/0sasaıGiriti/D0HKormaSehditOlk >>
  EE.3.H01/2-290c/TD><611/10150rin ALımıLINDAV13hMAND11-10150ENpPAeDİ ORTAKLIKlİLİŞKİSİNDEN DOĞAN DAVAld MenfiŞSaspitıir BSı -eAdi/Ort/iNişkek denkDoğun/Ort/nonusuyİşıl YuştmaeıyykığBdvd ıasfludsTair BSıtikl4)İçBrdi/T/DHvrnDışılOrt/
  EE3.H01/2-290c/TD><612/6103rin ALımıLINDAV3hMAND12-6103ENpPAeDİ ORTAKLIKlİLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN ALACAKlİÇİNlİCRA TAKİBİNE İTİRAZINlİPTALİld Mahİ e in Kısa>Korman>ite)Gerikçlli>Korman>AbmtremukÇeNişke/kozmay OkHBOROaığınT-e10.04.8492iTuçi li>Yırgıtay)İçtihüi/ BMeidşiedmdıKormanyaneGözd ilieddin>12/21910DY3.HD658D>EE3.H01/2-290c/TD><614/2566rin ALımıLINDAV3hMAND14-2566ENpPAeDİ ORTAKLIKlİLİŞKİSİNDEN KAYNAKLI ALACAKlİSTEMİld ıaçnnluçeAbmtremuki/Ort/SolnBuaC/TR veıDavrlıTKur-tm/ İnÇıktiyun ÇKk n TasfludaAmrcı İideLavrcıycaVBrdi/TR- Mahİ e ceAıaçnnluçınaKordeşROaığınTBığınt/te/D0Hvd ıanıkeBeyanluçayayİtmbarlaeDavrcıiayyÇKk Eli deAkrEE21 H01/2-290c/TD><6-5/7447rin ALımıLINDAV21hMAE765-7447ENpPAeDİ ORTAKLIKlİLİŞKİSİNİNlSENETLE İSPATI ZORUNLULUĞUld VBrgi GylıŞORmadtiiNişkek i/Gör BrmdOlk >veaSSK Sigort/lılığan>eEngelyTeşkilıntOlyHeddin>12/21910DY3.HD658D>EE.0.H01/2-290c/TD><616/15536rin ALımıLINDAV10hMAE716-15536ENpPAeDİ ORTAKLIKlİLİŞKİSİNİNlTESPİTİld Knlumk BMldiritOlyenaÇrlıştik0üreıBri in Tnspit >- Mahİ e ceADinlBneyykordro ıanığaeıyykıyaia/Esas Ayn mak/SurHiebideDavrlıTİşvünün/UsulHverYısa6>yAykıranOfC/TR/DavrlıTİşv12/21910DY3.HD658D>EE7.H01/2-290c/TD><616/21702rin ALımıLINDAV7hMAE716-21702ENpPAeDİ ORTAKLIKlİŞÇİSİlOLAN KİŞİNİNlİŞE İADElİSTEMİld DavrcıiayySolnÇrlış B İ/AltnİşvOlığınT- DHvrcıiayyDavrsayımAdi/Ort/eğir Şirket eCdenk0adicDsBMri deKorşıLAçt/ İ/Adi/Ort/12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD><6-3/3152rin ALımıLINDAV13hMAND03-3152ENpPAeDİ ORTAKLIKlKARIld lhdSayüGeyyTür Miktaçeve TahsiSğite>BaktmmaFsız/ieEşitaPByll-ı>ıÖ an>12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD><61501D712rin ALımıLINDAV12hMAE715-1D712ENpPAeDİ ORTAKLIKlMALLARI ÜZERİNDEKİ HACİZLERİN KALDIRILMASIlİSTEMİld HerhangiHBMr Şeyin Tamnmayın Veyarkiss/TRnin iyçnltl4)Adi/Ort/AdancalıÖ an>Adancalığın/Hac zanonun TaşıSoüzmVe/Araçl raAdi/Ort/AdancalıÖi/ İamun Şikayütin Reml >>
  EE.2.H01/2-290c/TD><613/9972rin ALımıLINDAV12hMAE713-9972ENpPAeDİ ORTAKLIKlMALLARININ HACZİld Şikayüt/İkenLimited/Şirketi>TuçnnDamun OlOLt/ruman/Adi/Ort/AdancaİkenŞirket/nfeyhine Başluttmin İcra Ta0ibendKŞAdi/Ort/eHac zanonumığın/-eSüzely adılEE.9.H01/2-290c/TD><604/8053rin ALımıLINDAV19hMAND04-8053ENpPAeDİ ORTAKLIKlNAMINA BORÇLANMAld Şirketi SemsileYetkesiBeTfahip/Oaun Ort/>12/21910DY3.HD658D>EEH9071261c1514/><613/13-25rin ALımıLINDAVh BIE713-13-25ENpPAeDİ ORTAKLIKlORTAĞININ DİĞERlORTAĞA AÇTIĞI ALACAKlDAVASIld Adi/Ort/vd ıasflud>ir B/T iyydKŞORmadığınnut Ku/A>ünİle/Ort/12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD><6-8/8288rin ALımıLINDAV12hMAE768-8288ENpPAeDİ ORTAKLIKlPAYININ HACZİld Hsr Ort/eİştmrak>-eaB SaTfahip/Oaığınamun Ort/ İn KişiselaAfoPByaeı İİK'yıny89E eymlesSt/Tılu skac zaEthirebilaeddin>12/21910DY3.HD658D>EE3.H01/2-290c/TD><616/792rin ALımıLINDAV3hMAND16-792ENpPAeDİ ORTAKLIKlSÖZLEŞMESİld Bir Ort/<>TuçnnDamun Adi/Ort/PDy iayyir Bnvd ıasfludyi De)Kapsa6>SözıRuSasielnİlmıRDet/Tılu sLeğBCidndiritipeÇözlme)KavOLt/rumıÖ an>12/21910DY3.HD658D>EE3.H01/2-290c/TD><616/12269rin ALımıLINDAV3hMAND16-12269ENpPAeDİ ORTAKLIKlSÖZLEŞMESİld DavrcıyveıDavrlıluçeTuçnnDamun Yuştmi/ İ kığınt/tenaÖdem)ıRDetASözıRuSaeKapsamİamuaKa>tpTKoaıÖi/ İ Ödem)yeySair kığgl Asılluçayıt Elde)BRmadığruml9. yRn Ödem) iyykığgl Asılluça Eli deABRmadığrun TaçnnDamun Yuştmi/ İnaneKo/A>üA>12/21910DY3.HD658D>EEH9071261c1514/><6-3/13-307rin ALımıLINDAVh BIE703-13-307ENpPAeDİ ORTAKLIKlSÖZLEŞMESİld Davrlıl rDnsMurek in/ÖtOlk in Adi/Ort/Sola)0rdirmdOlk >>12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD>8498/1393rin ALımıLINDAV13hMA8498-1393ENpPAeDİ ORTAKLIKlSÖZLEŞMESİld DavrlınaneÜçüncün adıdanaSözıRuSaeİidelaraıii/ İRDükkaidaekazıaSYeS/k>nonusundayAdi/Ort/Yuştmo12/21910DY3.HD658D>EE9.H01/2-290c/TD><613/9303rin ALımıLINDAV9hMAND13-9303ENpPAeDİ ORTAKLIKlSÖZLEŞMESİld DosymaİçBreğit/Tılu sDavrcıyDavrlıycağir Unlu/MamullBr ÜrHiemi YuştmomsİşyBreydeAkrmur ÜrHieminde Çrlış B İ/Lavrcıaın Ort/<>nonumundayBRmadtii/ İ - DavrcıiayyişçimikaAfoalnİlmıRDet/Tılu sBMeaDeğBCidndirm)yeyTobiiTutuml9. n>
  EE3.H01/2-290c/TD><613/18778rin ALımıLINDAV3hMAND13-18778ENpPAeDİ ORTAKLIKlSÖZLEŞMESİld Fes bideDavrlıiıt LavrcıycaÖdemişROaığınTBıdığıneTahsll >ve EldekiıLavrycanonu Miktaçın kıdelsğzlik> OkHBObideİptali içıl DHvrl /TuçnnDamun Başka Mahİ e derAçtmonkLavr EldekiıLavryıTEtkeleyHeddindanaAntmonkLavriayySolucununABekidnOlk >>12/21910DY3.HD658D>EE8.H01/2-290c/TD><613/3802rin ALımıLINDAV8hMAND13-3802ENpPAeDİ ORTAKLIKlSÖZLEŞMESİld İs ihkakRLavr- Şikayütin Mahludtit/Tılu sUsulüne/UyguyyDnluştikAçtmorak DHvr>nonusuyAraçl rİeelamin Adancalığın Adi/Ort/
  EE.2 H01/2-290c/TD><6-5/16613rin ALımıLINDAV12hMAE765-16613ENpPAeDİ ORTAKLIKlSÖZLEŞMESİld İştmrak>K/ralluç/S>eTobiiO>ığın Cihet erDHvrnınaBütünkOrt/İdare>EdanaŞerikıveıDiğsr Şerik eCaAbmtremuki İNişkeıRDyVekatetalnİlmıRDet/TTobiiO>ığın 5/35795TD>ş3/314>E4c1.5.H01/2-290c/TD><612/4946rin ALımıLINDAV15hMAND12-4946ENpPAeDİ ORTAKLIKlSÖZLEŞMESİld lSnde/AdancaveAAdî/Ort/-esabıSa>12/21910DY3.HD658D>EE.1.H01/2-290c/TD><6-1/11373rin ALımıLINDAV11hMAND01-11373ENpPAeDİ ORTAKLIKlSÖZLEŞMESİld Ort/iNişkek m- edditici Ort/ğaneİradesSbideAçtmonkRödovrnsmAfo>12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD>198507196rin ALımıLINDAV13hMA8485-7196ENpPAeDİ ORTAKLIKlSÖZLEŞMESİld ShdSayü>PDy kOmıC)12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD><6-0/4996rin ALımıLINDAV13hMAND00-4996ENpPAeDİ ORTAKLIKlSÖZLEŞMESİld SözıRuSaeİideYuy ilon> ataplaanyyHazıalÖema a/Kormall- Bötmi/ İ - ıaçnnluçeAbmtremukıaçnnluçınaHak/veaYnİlmıülükıRDeti DğınnlByenaYuzllıyOMeaAdi Ort/SözıRuSasieORmadtii/ İn>12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD><610/17695rin ALımıLINDAV13hMAND10-17695ENpPAeDİ ORTAKLIKlSÖZLEŞMESİld UyuşoüzsığaneÇözlmü içıl Öncelik e)Adi/Ort/
  EE3.H01/2-290c/TD><615/ND049rin ALımıLINDAV3hMAND15AND049ENpPAeDİ ORTAKLIKlSÖZLEŞMESİld VBrgi Ödem)ıRDetdanavesMasSnnluçmun Diğsr Ort/ğDa dae0olemfşiOaC/TR İddr- Y12/21910DY3.HD658D>EE3.H01/2-290c/TD><615/9468rin ALımıLINDAV3hMAND15A9468ENpPAeDİ ORTAKLIKlSÖZLEŞMESİlGEREĞİNCE ÖDENMEYEN KARlPAYIlALACAĞIlTALEBİld TuçaluçeAbmtrmuki/SözıRuSalin Adi Ort/UnsurluçayımSaşıtii/ İn-/Ort/SözıRuSasiydKŞORmadtiSözıRuSasielnİlmıRDetin nıtle ma Ayaia/BRmadtii/ İ/Adi/Ort/SözıRuSasie>12/21910DY3.HD658D>EE3.H01/2-290c/TD><615/9468rin ALımıLINDAV3hMAND15A9468ENpPAeDİ ORTAKLIKlSÖZLEŞMESİlHÜKÜMLERİlUYGULANAMAYACAĞIld TuçaluçeAbmtrmuki/SözıRuSalin Adi Ort/UnsurluçayımSaşıtii/ İn-/Ort/SözıRuSasiydKŞORmadtiSözıRuSasielnİlmıRDetin nıtle ma Ayaia/BRmadtii/ İ/AfoPBya>>12/21910DY3.HD658D>EE.1.H01/2-290c/TD>1974/548rin ALımıLINDAV11hMA8474-548ENpPAeDİ ORTAKLIKlSÖZLEŞMESİNDEN ÇIKANlUYUŞMAZLIKLARld ıaçnnluçı TaciçkOlsukmukTemy zaİnceleOlk in .1. -ukuk Lairlk ndemYuştmmayaş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD><611/8456rin ALımıLINDAV13hMAND11-8456ENpPAeDİ ORTAKLIKlSÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAKldİiaBtS//Ort/nonusundaki Akdi>iNişke DHvrl /TuçnnDamun daeKu/A>ının d<ğit/Tılu sUyuşoüzsığaneÇözlmüydKŞO.K.nunA520ıveıDevamıaed.lBri TekTTlnİlmıRD Sikkatmtğyn ma an>ş3/314>E4c1.5.H01/2-290c/TD><616/4068rin ALımıLINDAV15hMAND16-4068ENpPAeDİ ORTAKLIKlSÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANlALACAKld Ort/vd ıasfludsTne>vd SolucRSda DHvrcıaın Ort/>
  EE.3.H01/2-290c/TD><612/27803rin ALımıLINDAV13hMAND12-27803ENpPAeDİ ORTAKLIKlSÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANANlALACAKlDAVASIld Adi/Ort/Yuştmma an>nın eedk Mam)ıRk mBRmadıÖi/ İaaneGözd ilieddin- Adi/Ort/ü/Tahlludy>12/21910DY3.HD658D>EE3.H01/2-290c/TD><615/17445rin ALımıLINDAV3hMAND15A17445ENpPAeDİ ORTAKLIKlSÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANANlALACAKlİSTEMİldkığınsiHkAfoYormanyykRmadığınT-iNişkek denkl12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD><612/27803rin ALımıLINDAV13hMAND12-27803ENpPAeDİ ORTAKLIKlSÖZLEŞMESİNE KONU LOKALİN TAHLİYESİlİLE SÖZLEŞMENİNlSONA ERMESİld ıasflud>nın eedk HerhangiHBMr Malvarlığı BRmadtii/ İamun Davrcayın ıasflud>PBya/nfoTatep>EdaOlyHeddi in Ku/A>ü -eAdi/Ort/SözıRuSasinineSola)0rOlk >>12/21910DY3.HD658D>EEH9071261c1514/><611/13-534rin ALımıLINDAVh BIE711-13-534ENpPAeDİ ORTAKLIKlSÖZLEŞMESİNİNlFESHİld Bütünk-esaplarıt >luülüp/Ort/ OkHBObideOrt/yaTÇıko12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD><612/27803rin ALımıLINDAV13hMAND12-27803ENpPAeDİ ORTAKLIKlSÖZLEŞMESİNİNlSONA ERMESİld Lavrycanonu LokeSen Mahİ e ıKormaebideTahlludsT>- ıasflud/ıasflud>PBya/>12/21910DY3.HD658D>EE.1.H01/2-290c/TD><6-5/4468rin ALımıLINDAV11hMAE765-4468ENpPAeDİ ORTAKLIKlŞEKLİNDEKİ ORTAK GİRİŞİMld ıüzely adıl12/21910DY3.HD658D>EE23.H01/2-290c/TD><613/8432rin ALımıLINDAV23hMAND13-8432ENpPAeDİ ORTAKLIKlTARAFINDAN DAVAlAÇILMASIld Adi/Ort/TuçnnDamun Açtml9. -eSendKŞıiğsr Ort/Uyguyy0üre ehditHeddin>12/21910DY3.HD658D>EE7.H01/2-290c/TD><612/7337rin ALımıLINDAV7hMAND12-7337ENpPAeDİ ORTAKLIKlÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA KARARININ İPTALİld DığılkOmıC)12/21910DY3.HD658D>EE3.H01/2-290c/TD><615/11472rin ALımıLINDAV3hMAND15A11472ENpPAeDİ ORTAKLIKlZAMANAŞIMI SÜRESİNİNlDOLMADIĞIld TuçanluçeAbmtremukAdi/Ort/Zo/Ayaşımı 0üresi in Doaoüi/ İaaneGözd ilieddin- YlnİlmıRDetin Sikkatmtğyn ıC)nın eed/T/Adi/Ort/>12/21910DY3.HD658D>EE.1.H01/2-290c/TD>1976/5670rin ALımıLINDAV11hMA8476-5670ENpPAeDİ ORTAKLIKTA BORÇLARDAN ORTAKLARIN SORUMLULUĞUld 3. adıyeTehditen12/21910DY3.HD658D>EE.1.C01/2-290c/TD><6-1/11768rin ALımıLINDAV11cMAND01-11768ENpPAeDİ ORTAKLIKTA CEZAİ SORUMLULUKld luçuyyAyçaytısayımBitenü Oaun Ort/ğayğir Oml9. n>12/21910DY3.HD658D>EE.1.H01/2-290c/TD>1982/4522rin ALımıLINDAV11hMA8482-4522ENpPAeDİ ORTAKLIKTA CİROLARlUYARINCA TÜM ORTAKLARIN SORUMLULUĞU12/21910DY3.HD658D>EE9.H01/2-290c/TD><607/24539rin ALımıLINDAV9hMAND07-24539ENpPAeDİ ORTAKLIKTA DAVAlEHLİYETİld Ort/< GMrişim Adi/Ort/ınttikıRDetdenkıaçnn Teskilelin SağlÖei/ İn>12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD><6-8/16926rin ALımıLINDAV12hMAE768-16926ENpPAeDİ ORTAKLIKTA DİĞERlORTAĞIN SORUMLULUĞUld Ort/İdare>Yetkek mBRmadomsSemsilcilin YıpoİiaBmıRDetAÜçüncünŞahısluça KorşıLOrt/ş3/314>E4c1H9071261c1514/>8491/13-76rin ALımıLINDAVh BI8491-13-76ENpPAeDİ ORTAKLIKTA FESİH12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD><6-8/4755rin ALımıLINDAV12hMAE768-4755ENpPAeDİ ORTAKLIKTA HACİZld Adi/Ort/Y33.15905D>E4.H01/2-290c/TD>197501D503rin ALımıLINDAV4hMA8475-1D503ENpPAeDİ ORTAKLIKTA HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD>8499/1101rin ALımıLINDAV13hMA8499-1101ENpPAeDİ ORTAKLIKTA HİSSE DEVRİld Ort/kluçdomsHiçbMri in Rız9. nOaıÖi/kçaaŞirketeaÜçüncünŞahsın/AlıiamiıÖ anvesDevreditHOlOlk >>12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD>8486/3778rin ALımıLINDAV13hMA8486-3778ENpPAeDİ ORTAKLIKTA HİSSE DEVRİNDElKARIN ÖDENECEĞİ KİŞİld Devrin Ku/A>ınditOlSasiydKŞ>12/21910DY3.HD658D>EE3.H01/2-290c/TD><614/3175rin ALımıLINDAV3hMAND14-3175ENpPAeDİ ORTAKLIKTA HUSUMETİN TÜM ORTAKLARA KARŞI YÖNELTİLECEĞİ ( Mahİ e ceADHvrnDışılOrt/12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD><610/31617rin ALımıLINDAV12hMAND10-31617ENpPAeDİ ORTAKLIKTA İDARECİlORTAĞIN İŞLEMİNİN BAĞLIYICILIĞIldOrt/kluçdomsBMri in BütünkOrt/İiaBmıRDetAOrt/eBlğlı OmC/TR>12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD><602/14851rin ALımıLINDAV13hMAND02-14851ENpPAeDİ ORTAKLIKTA İDARECİlORTAKld Hssap ehdSa>YnİlmıülüğüR- Ort/ 12/21910DY3.HD658D>EEH9071261c1514/>8489/13-457rin ALımıLINDAVh BI8489-13-457ENpPAeDİ ORTAKLIKTA İŞTİRAK KURALLARINDAN YARARLANMAld ıavryarKuttmma-SemsileYetkesieehdSan>12/21910DY3.HD658D>EE7.H01/2-290c/TD><611/1619rin ALımıLINDAV7hMAND11-1619ENpPAeDİ ORTAKLIKTA MÜTESELSİL SORUMLULUKld ıavrnın lonusuykr12/21910DY3.HD658D>EE21 H01/2-290c/TD><6-4/6297rin ALımıLINDAV21hMAE764-6297ENpPAeDİ ORTAKLIKTA ORTAĞIN BORCUld AfoMalluç/Sı -eczedHOlyHedklRri/-ennc)PByaeı -eczeditHbilaedk eCin)12/21910DY3.HD658D>EE.3 H01/2-290c/TD><6-4/586rin ALımıLINDAV13hMAND04-586ENpPAeDİ ORTAKLIKTA ORTAĞIN ÖLÜMÜNÜN HUKUKİ NETİCESİld ÖlümdanaSolraaOrt/>12/21910DY3.HD658D>EE9 H01/2-290c/TD><6-9/6316rin ALımıLINDAV9hMAND09-6316ENpPAeDİ ORTAKLIKTA ORTAĞIN ÜCRETlALACAĞIld Adi/Ort/ğaneOrt/< Oml9. iayyÇrlıştisan>eEngelyTeşkilıntOlyHeddin- FiğliaÇrlıştikOlgusuyAnll-ı>ıÖklamAfo>12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD>8486/3778rin ALımıLINDAV13hMA8486-3778ENpPAeDİ ORTAKLIKTA ORTAKLARIN HİSSE DEVRİld DiğsrıRDetin Rız9. yımAftikZolenlul/TRR>12/21910DY3.HD658D>EE.3 H01/2-290c/TD><6-5/13590rin ALımıLINDAV13hMAND05-13590ENpPAeDİ ORTAKLIKTA ORTAKLARIN SORUMLULUĞUld Ort/eBlğlÖei/ İamun 0olemfşl/TRn Tnspit ydKŞŞartınkGerçekleşipkGerçekleş>12/21910DY3.HD658D>EE9.H01/2-290c/TD>8480/3649rin ALımıLINDAV9hMA8480-3649ENpPAeDİ ORTAKLIKTA ORTAKLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI İLİŞKİSİld ZormalÖei/rıcııemaydanrSolraaAdi/Ort/12/21910DY3.HD658D>EE.3 H01/2-290c/TD><6-9/3258rin ALımıLINDAV13hMAND09-3258ENpPAeDİ ORTAKLIKTA ORTAKLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİld DavrcıyDavrnDışılSigort/yŞirket ne Ödedi/TRPuçayın ıamnmayı/Lavrsımun ir ByHOlyHeddinve Ödedi/TRPuçayın Ort/12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD>8486/ND15rin ALımıLINDAV13hMA8486-ND15ENpPAeDİ ORTAKLIKTA PAY DEVREDEN İLE DEVRALANIN HUKUKİ İLİŞKİLERİld Diğsr Ort/12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD>8486/ND15rin ALımıLINDAV13hMA8486-ND15ENpPAeDİ ORTAKLIKTA PAY DEVRİld Diğsr Ort/12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD>8486/ND15rin ALımıLINDAV13hMA8486-ND15ENpPAeDİ ORTAKLIKTA PAY DEVRİNİNlDİĞERlORTAKLARIN ONAYINA BAĞLI OLMASI5/35795TD>ş3/314>E4c1H9071261c1514/>8491/13-76rin ALımıLINDAVh BI8491-13-76ENpPAeDİ ORTAKLIKTA RESMİlSÖZLEŞME BULUNMAMASIld Ort/ğaneÖlümü -eSendKŞıasflud>>12/21910DY3.HD658D>EE.4.H01/2-290c/TD><615/17177rin ALımıLINDAV14hMAND15A17177ENpPAeDİ ORTAKLIKTA SORUMLULUKld Ort/SözıRuSasinineHeesİke DHvrl /TuçnnDamun İmzalÖei/ İ/Diğsr DHvrl /Yddü Ten derDHvrnınanu/A>ün>
  EE.9.H01/2-290c/TD><615010177rin ALımıLINDAV19hMAE715-1D177ENpPAeDİ ORTAKLIKTA TARAFlEHLİYETİldMenfiŞSaspitı- ıavryarDiğsr Adi/Ort/ğaneİştmrakinineveyarMuvafakati in SağlÖeÖıÖi/ İ vesAdi/Ort/Edn d<ği/Mahİ e ceADHvrcı/ehkiline Adi/Ort/EE3.H01/2-290c/TD><614/11D09rin ALımıLINDAV3hMAND14-11D09ENpPAeDİ ORTAKLIKTA TASFİYEld ArsaTPBya/Kur-tm/ İnİnşaat>SözıRuSasiydKnklSözıRuSasiydKkTTlnİlmıRDeeılu sYuştmo12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD><6-8/16926rin ALımıLINDAV12hMAE768-16926ENpPAeDİ ORTAKLIKTA TEMSİL d Adi/Ort/enkDolBya/İtmrazeEdanaOorçfş/Ort/ İn 0olemfşiOaoİdare>Yetkek mBRmadomsSemsilcilin YıpoİiaBmıRDetAÜçüncünŞahısluça KorşıLOrt/12/21910DY3.HD658D>EE.4.H01/2-290c/TD><615/17177rin ALımıLINDAV14hMAND15A17177ENpPAeDİ ORTAKLIKTA TEMSİL YETKİSİld ıapu İptali veıSescn uir BSı/Adi/Ort/ığın VarmSByamsukmukBuyuyyAksi/Kormall- Bötmobn eed/T/Ort/ İn YıpoÖnBmıikİiaBreTİNişkeyyYntke in BütünkOrt/12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD><602/14428rin ALımıLINDAV13hMAND02-14428ENpPAeDİ ORTAKLIKTA YENİlORTAKlKABULÜld Ort/kluçdomsHiçbMrisi in DiğsrıRDetin Rız9. nOaıÖksız/ieŞirketeaÜçüncünŞahsımAfomayaş3/314>E4c13.H01/2-290c/TD><614/16529rin ALımıLINDAV3hMAND14-16529ENpPAeDİ ORTAKLIKTA YÖNETİM YETKİSİNE SAHİPlORTAKld edditim Yetkek mKald/ötmti anKormanyaneİptali -ıDavrlıluçeDHvrcıaın Ort/12/21910DY3.HD658D>EE3.H01/2-290c/TD><614/2954rin ALımıLINDAV3hMAND14-2954ENpPAeDİ ORTAKLIKTA ZAMANAŞIMI d Adi/Ort/nın Oldikçe Zo/Ayaşımı 0üresi in Başluma6>nın OişRSByamomayaş3/314>E4c1.1.H01/2-290c/TD>1990/6902rin ALımıLINDAV11hMA8490-6902ENpPAeDİ ORTAKLIKTAKİlGERÇEK KİŞİLERİN TACİR SAYILMALARI12/21910DY3.HD658D>EE.9.H01/2-290c/TD>1993/7181rin ALımıLINDAV19hMA8493-7181ENpPAeDİ ORTAKLIKTAKİlHİSSE d Ort/ğanelonkoçdoto ıatebia 5/35795TD>ş3/314>E4c1.5.H01/2-290c/TD>8496/4381rin ALımıLINDAV15hMA8496-4381ENpPAeDİ ORTAKLIKTAKİlPAY d DavrcıyİleyOorçfş/Ort/< OmC/ınamun DHvrnınaMercTRkrünün/GerD0SakO>>12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD>8486/4471rin ALımıLINDAV13hMA8486-4471ENpPAeDİ ORTAKLIKTAKİlPAYIN DEVRİld Ort/kluçayyMuvafakatine BağlıuO>ıÖ an>12/21910DY3.HD658D>EE.3 H01/2-290c/TD><6-9/6702rin ALımıLINDAV13hMAND09-6702ENpPAeDİ ORTAKLIKTAN DOĞAN ALACAKld/Ort/Sola)0rdiren Mahİ e ıKormaının lSsinlBuSasiydKnkİtmbaren MuacceleOmC/TRSa/>lu eZo/Ayaşımı BuRTuçi tanaİtmbaren İiaBmeye Başluyaş3/314>E4c1.1.H01/2-290c/TD>1974/3586rin ALımıLINDAV11hMA8474-3586ENpPAeDİ ORTAKLIKTAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA TEMYİZld Ort/12/21910DY3.HD658D>EEH9071261c1514/><614/7-325rin ALımıLINDAVh BIE714-7-325ENpPAeDİ ORTAKLIKTAN KAYNAKLANANlALACAĞIN TAHSİLİ İSTEMİld Feragat>YetkesiBOn/ehkâletnam)derAçtkçaeBığınt/tOBdSözıRuSasinineDavrcıyŞirketeaTanıi/ İ Her/Türlü HakluçdomsVazgeçn d<ğit/TDaMeeFeragat>GeçerlinBMryFeragat>Oaoüi/ İ/Her/Türlü HakluçdomsFeragat>nın d<ğit/TİNişkeyyMahİ e ıTnspit yimsDo)EE7.H01/2-290c/TD><612/5472rin ALımıLINDAV7hMAND12-5472ENpPAeDİ ORTAKLIKTAN KAYNAKLANANlALACAKld Afovd ıasfludyieKapsai/ İm- Mahİ e ceAedditici Ort/< OlığınTAnll-tmonkLavrsımun -esap İrtBneed/T/ıaçnnluçınaıasflud>nonusundayAnll-tpyAnll-ÖıÖi/klaçıŞSaspitınditi/D0HSolucamGiditeeddin>12/21910DY3.HD658D>EE3.H01/2-290c/TD><615/11472rin ALımıLINDAV3hMAND15A11472ENpPAeDİ ORTAKLIKTAN KAYNAKLANANlALACAKlDAVASIld Ort/lnİlmıRDe Sikkatmtğyn ıC)Yuştmo12/21910DY3.HD658D>EE3.H01/2-290c/TD><602/2077rin ALımıLINDAV3hMAND02-2077ENpPAeDİ ORTAKLIKTAN KAYNAKLANANlALACAKlDAVASIld Ort/nın d<ği in ddeYuzllıyKanıtlaeİspatlÖel9. yRn GerD0SakO>>12/21910DY3.HD658D>EE3.H01/2-290c/TD><615/16990rin ALımıLINDAV3hMAND15A16990ENpPAeDİ ORTAKLIKTAN KAYNAKLANANlALACAKlİSTEMİld Adi/Ort/AdancaÜçüncün adılRr/nfeyhine nçtmosukmukDavrcıyİleyDavrnDışıl adılRr/nbmtremukAdi/Ort/12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD><6-50719rin ALımıLINDAV13hMAND05-719ENpPAeDİ ORTAKLIKTAN KAYNAKLANANlALACAKlTALEBİld Meyveskahçesi in Bakımı Kur-tm/ İnSuttmin MeyveıRDetABıdığınıneYaçıŞYuçaya PByll-ı>>TahsiSği/-eSebepsiHkZenginlBuSayeySayrl /Z//Ayaşımı İddia. yRn DinlBneOlyHeddin>12/21910DY3.HD658D>EE3.H01/2-290c/TD><614/3547rin ALımıLINDAV3hMAND14-3547ENpPAeDİ ORTAKLIKTAN KAYNAKLANANlKARlPAYIlBEDELİNİN BELİRLENMESİld krBilgik >veaGBnel kryat>TecrübeıRDet/Tılu sLeğBCeidndiribileeddiRBMeaKonu Oaoüi/ İRUzmun BMğınkadıaİnceleOlk A>veaGörüşünün/ğyn ma ayRn Zolenlu/OaC/TR >12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD><604/9842rin ALımıLINDAV13hMAND04-9842ENpPAeDİ ORTAKLIKTAN KAYNAKLANANlKARlPAYIlVE SERMAYElPAYIlALACAĞIlTALEBİld İspat Külfdt in/DHvrl /Ydditici Ort/- DHvrcı Ort/ İn GığınRVBrgik mBıyaiandayBRmadtisıaın Ort/>12/21910DY3.HD658D>EE3.H01/2-290c/TD><614/3175rin ALımıLINDAV3hMAND14-3175ENpPAeDİ ORTAKLIKTAN KAYNAKLI BORCA İLİŞKİNlMENFİlTESPİTlİSTEMİld ıaçnn Teşkile>- DHvrcı veıDavrlıTŞirket/İleyDavrnDışıl adılRr/nbmtremukAdi/Ort/lık>lnlumC/TR/Mahİ e ceADHvrnDışılOrt/12/21910DY3.HD658D>EE.1.H01/2-290c/TD><6-5/11391rin ALımıLINDAV11hMAE765-11391ENpPAeDİ ORTALIĞINlFESHİld DHvrnınaLavrlısıyİleyLimited/ŞirketineFes yDavrsayınaLavrlısınaneFarklı OmC/TRnmun DHvrnınaBMriS0hs >luülHOlyHeddin>12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD><612/24520rin ALımıLINDAV12hMAND12-24520ENpPAeDİ ORTALIĞINlTASFİYESİld Ort/PByaea DüşeyyKısımyiyçnltl4)Haczin MümküyyOfC/TR/Ort/ş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD><611/10879rin ALımıLINDAV13hMAND11-10879ENpPAeDİ ORTALIĞINlTASFİYESİld Öncelik e)Ort/Ydditici Ort/-esabıS /Gör Brir>-esabıS İrtBnOlk k- -esaptarUyuşoüzsıknÇıkti. -eSendKŞıaçnnnDığıllBriŞSopıieıC)nın eed/Tk0oleati. Anll-malaçıŞ-eSendKŞBRSa/>lu eKormaSehditOlk >>12/21910DY3.HD658D>EE.0.H01/2-290c/TD><6-8/17435rin ALımıLINDAV10hMAE768-17435ENpPAeDİ ORTALIĞINlZARARLANDIRICI SİGORTAlOLAYINDAN SORUMLULUĞUld Ort/>12/21910DY3.HD658D>EE.1.C01/2-290c/TD><6-6/7207rin ALımıLINDAV11cMAND06-7207ENpPAeDİ PARA CEZASIld 5237 S.Y'yıny245E eymlesStin 3. FıkbmtrrUyuçaycaekapis Cez9. nYaiandayAdlTRPuça Cez9. yıt daekükmomadtilzd ilyAykıranOfC/TRn>12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD>1976/2323rin ALımıLINDAV12hMA8476-2323ENpPAeDİ POSTA HAVALESİld lirrcıya TemerrüttanalnltaçıÖıÖsİy>12/21910DY3.HD658D>EE6 H01/2-290c/TD><6-9/13680rin ALımıLINDAV6hMAND09-13680ENpPAeDİ POSTA HAVALESİlİLE GÖNDERİLEN ÖDEME d Usule>UyguyyÖdem)nOfıC)ınditHOlyHeddin- Yısamk0üreddelarayın ıamnma ÖdenOld/nın Olk k>12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><604/8395rin ALımıLINDAV8cMAND04-8395ENpPAeDİ SARHOŞLUKld lanığae/ğykol>ü OauC)lzddü eyAlıio>12/21910DY3.HD658D>EEİB9071261c1514/>8446/13rin ALımıLINDAVib BI8446-13ENpPAeDİ SARHOŞLUKTAN MAHKUMİYETld larhoşl/ktayİtmyrdaş3/314>E4c1H9071261c1514/>8476/13-22rin ALımıLINDAVh BI8476-13-22ENpPAeDİ SATIŞ SENEDİNİN GEÇERSİZLİĞİld ıapulueSaşıSoüzs rın SatışRT>12/21910DY3.HD658D>EE.4.H01/2-290c/TD><600/5585rin ALımıLINDAV14hMAND00-5585ENpPAeDİ SATIŞ SÖZLEŞMESİld Davrlıl rDnsMurekıRDetin Savrycanonu YRDe Satoüi/ İRSenHthskiaİmzanDnsMurekıRDeteyğir Oml9i/ İaa BıyaiıntOl eCin)12/21910DY3.HD658D>EE.5.H01/2-290c/TD>198503651rin ALımıLINDAV15hMA8485-3651ENpPAeDİ SATIŞ SÖZLEŞMESİlİLE MOTORLU ARAÇ SATIŞI12/21910DY3.HD658D>EE.3 H01/2-290c/TD><6-5/14419rin ALımıLINDAV13hMAND05-14419ENpPAeDİ SENEDE DAYALI TAKİBE VAKİlİTİRAZINlİPTALİlTALEBİld Oorçfşnut SenHdTnRlaraHSözıRuSasinineTeminat kOmıC)- YuzllıyDığıllB İspat YnİlmıülüğüR 5/35795TD>ş3/314>E4c1H9071261c1514/>8470/590rin ALımıLINDAVh BI8470-590ENpPAeDİ SENET5/35795TD>ş3/314>E4c1.5.H01/2-290c/TD>8495/7044rin ALımıLINDAV15hMA8495-7044ENpPAeDİ SENETld Adi/BMçimdeLDğınnlBnen SatışyProtokolütl4kTTTuçi n/DHvrl /Afo12/21910DY3.HD658D>EE6 C01/2-290c/TD>1982/6950rin ALımıLINDAV6cMA8482-6950ENpPAeDİ SENETld Asl iayyBRmadoıÖıÖsİy OkHBObideiyçnltl4)İnceleOl>Yuştmotiyan veskaşka Şhkilddel12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD><6-504670rin ALımıLINDAV13hMAND05-4670ENpPAeDİ SENETld DHvrcıiayyDayÖei/ İnTanzimiTuçi eBRmadtii/ İmiçıl Bononut TahsiSğitdeHOltiyan Adi/SenHtnOml9. n>12/21910DY3.HD658D>EE.1.H01/2-290c/TD>1989/7729rin ALımıLINDAV11hMA8489-7729ENpPAeDİ SENETld DğınnlBmeiTuçi eBRmadtiyaiınmu eMuharrsr SenHtn>12/21910DY3.HD658D>EE.9.H01/2-290c/TD><616/11124rin ALımıLINDAV19hMAE716-11124ENpPAeDİ SENETld İcra Ta0ibeneanonu SenHtnTanzimiTuçi niaİçBrmdd<ği denıÖ. -eSendKŞıavrcıiayyiddia. yRyKanıtlamış SByamo12/21910DY3.HD658D>EE6 C01/2-290c/TD>1976/6996rin ALımıLINDAV6cMA8476-6996ENpPAeDİ SENETld SahhsiSği/iddiayOmadonkResmi SenHdTnRArkisan>eYuzllun Açtklatiluçla Adi/SenHtnTahsiSğite>DddüuSasie>12/21910DY3.HD658D>EE.1.H01/2-290c/TD>1988/7729rin ALımıLINDAV11hMA8488-7729ENpPAeDİ SENETld TanzimiTuçi eBRmadtiyanaSenHtn>12/21910DY3.HD658D>EE.1.H01/2-290c/TD>197501973rin ALımıLINDAV11hMA8475-1973ENpPAeDİ SENETld TanzimiTuçi eSaşıtiyanaSenHtn>12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD>8483/2189rin ALımıLINDAV13hMA8483-2189ENpPAeDİ SENETld TapulueSaşıSoüzdaTÇıkobilaedk AyıpRiçıl ehditen12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD>1987/2979rin ALımıLINDAV12hMA8487-2979ENpPAeDİ SENETld Üçüncün adılRri/BlğlaıÖzn>12/21910DY3.HD658D>EE.1.H01/2-290c/TD>1977/707rin ALımıLINDAV11hMA8477-707ENpPAeDİ SENETlNİTELİĞİld Kedıde YRDe BRmadtiyanaÇek >12/21910DY3.HD658D>EEH9071261c1514/><6-0/21-1158rin ALımıLINDAVh BIE700-21-1158ENpPAeDİ SENETlNİTELİĞİld TanzimiTuçi eBRmadtiyanaSenHtn- Afoş3/314>E4c1İB9071261c1514/>8440/35rin ALımıLINDAVib BI8440-35ENpPAeDİ SENETlNİTELİĞİld Tazminat ŞartlİRSenHtlRr/ 5/35795TD>ş3/314>E4c1.1.H01/2-290c/TD>1974/107rin ALımıLINDAV11hMA8474-1D7ENpPAeDİ SENETlÜZERİNDEKİ CİROld Afo12/21910DY3.HD658D>EE.4.H01/2-290c/TD>8499/5188rin ALımıLINDAV14hMA8499-5188ENpPAeDİ SENETLE DEVİRld SattşiVaadineanonu TaşıSoüzmiyçnltl4kTTŞahsis-eaB Ss>12/21910DY3.HD658D>EE.1.H01/2-290c/TD>1984/2144rin ALımıLINDAV11hMA8484-2144ENpPAeDİ SENETLE GAYRİMENKUL SATIMI d DğınnlBnen Bonoluçıi İptali >12/21910DY3.HD658D>EE.5.H01/2-290c/TD>1984/349rin ALımıLINDAV15hMA8484-349ENpPAeDİ SENETLE GEMİlSATIŞIld İyitiyütıi Üçüncün adılRrdeKorşıLİ eCi 0ürü emdOlk >>12/21910DY3.HD658D>EE21 H01/2-290c/TD><6-3/1733rin ALımıLINDAV21hMAE763-1733ENpPAeDİ SENETLE İSPATld Çey zaSenHdTneySayreıC)Omon/keD Adi/YuzllıyTahsiS0hs OmC/TRnmun BlğlayıcınOaıÖıÖsİy 5/35795TD>ş3/314>E4c1H9071261c1514/>8493/13-127rin ALımıLINDAVh BI8493-13-127ENpPAeDİ SENETLE OTOMOBİL SATIMI12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD>8483/7823rin ALımıLINDAV13hMA8483-7823ENpPAeDİ SENETLE TAPULU TAŞINMAZlSATIŞIld SenHths YRD Ayai Cez9iŞŞartınkMukymlerat k>12/21910DY3.HD658D>EE20.H01/2-290c/TD><604/9075rin ALımıLINDAV20hMAND04-9075ENpPAeDİ SENETLE TAŞINMAZlSATINlALIMI d Tapuda OrmankOmıC)12/21910DY3.HD658D>EE.6.H01/2-290c/TD><604/11161rin ALımıLINDAV16hMAND04-11161ENpPAeDİ SENETLERE DAYALI KADASTROlTESPİTİld KnlalkOmıC)üA>12/21910DY3.HD658D>EE.1.H01/2-290c/TD><611/9557rin ALımıLINDAV11hMAE711-9557ENpPAeDİ SÖZLEŞME ( ÇKk n İptali ir BSı - BMlahare>Resmi SözıRuSaeYuştmmış İseySözıRuSalin AdiyenkDğınnlBnOlk >SenHtlRri>GeçersiHkKıaoüi/ İR)12/21910DY3.HD658D>EE20.H01/2-290c/TD><605/9817rin ALımıLINDAV20hMAND05-9817ENpPAeDİ SÖZLEŞME İLE SATINlALINANlDEVREMÜLKlSÖZLEŞMESİld ÖzelyMahİ e ıDnlumundakTTTükitici Mahİ e sTnine>lrevıikOmıma6>lrevıikOmC/TRn>12/21910DY3.HD658D>EE4.H01/2-290c/TD><605/9674rin ALımıLINDAV4hMAND05-9674ENpPAeDİ SÖZLEŞMELERİN DELİLlNİTELİĞİld Araçl rİeeOlOLt/rdğkl rİnZormalÖrRn ÖdetitOlk iaİmÖnleS/k>AmrcıylukBu Gibeekığgller s-UMK'yuyy299E eymlesStin nıtle nıÖ an>12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD><6-8/16739rin ALımıLINDAV12hMAE768-16739ENpPAeDİ ŞİRKETld İkT veyarDaha Füzs eİiaBtS/ iyykığlinBMryAmrca Ull-mak/içıl Katkıl rDyıaBMrieştiddikıRDe Ort/< GMrişim Adi/Şirket/Olup ıüzely adılıÖi/ İamun ıaçnn nhlludtiydKŞORmadtii/ İR)12/21910DY3.HD658D>EEH9071261c1514/>8486/211rin ALımıLINDAVh BI8486-211ENpPAeDİ ŞİRKETld İltili korçfar lalnİlmıRDetin Diğsr Ticaret/Şirketlet ne nıtle nıpRnıtle nomayaş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD><601/4528rin ALımıLINDAV13hMAND01-4528ENpPAeDİ ŞİRKETld İnşaat>MasSnnluçancalıÖi/ İamun lSndesSneTDüşeyyLairlSehditOlyKnkOrt/ğDa ıasflud>vü>PDy iayyÖdenOlsi ıatebia 5/35795TD>ş3/314>E4c1.2.H01/2-290c/TD>198507855rin ALımıLINDAV12hMA8485-7855ENpPAeDİ ŞİRKETld ıakiplerin Ydditici veTSemsileYetkesieOaun Ort/ğayKorşıLYuştmo12/21910DY3.HD658D>EE.3 H01/2-290c/TD><6-5/11807rin ALımıLINDAV13hMAND05-11807ENpPAeDİ ŞİRKETld ıescn uyukmukliss/ABıdığıyİleyAylıkyGığınıneTahsll >ıatebia- Yurgtmoti Sıbmtremukıaçnnluç/Ort/ıatebiydKŞORmadti12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD><6-7/12147rin ALımıLINDAV12hMAND07-12147ENpPAeDİ ŞİRKETlALEYHİNE YAPILANlİCRA TAKİBİld İkT A.Ş' in K/rdğın Adi/Ort/12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD>8495/11628rin ALımıLINDAV12hMA8495-11628ENpPAeDİ ŞİRKETlİDARESİld ıümkOrt/12/21910DY3.HD658D>EEİB9071261c1514/>8439/4rin ALımıLINDAVib BI8439-4ENpPAeDİ ŞİRKETlİLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANANlDAVAl(A>lrevıikYurgttay Lairlk R)12/21910DY3.HD658D>EEH9071261c1514/>8480/13-1923rin ALımıLINDAVh BI8480-13-1923ENpPAeDİ ŞİRKETlKARlPAYIld DevriyndimıRDdKnkOaıÖıÖsİy 5/35795TD>ş3/314>E4c1.2.H01/2-290c/TD>8496/9143rin ALımıLINDAV12hMA8496-9143ENpPAeDİ ŞİRKETlNAMINA BONO İMZALANMASIld Diğsr Ort/ş3/314>E4c1.5 H01/2-290c/TD><6-4/5384rin ALımıLINDAV15hMAND04-5384ENpPAeDİ ŞİRKETlNİTELİĞİld KonsorsiyumiTuçzı/Ort/>12/21910DY3.HD658D>EE.1 H01/2-290c/TD><6-4/10494rin ALımıLINDAV11hMAE764-1D494ENpPAeDİ ŞİRKETlNİTELİĞİld Ort/< GMrişimims-ıSigort/yPrim Oorcu/içıl Yuştmomsıa0ibeaVuki İtmrazıi İptali Lavr12/21910DY3.HD658D>EEH9071261c1514/><6-3/12-574rin ALımıLINDAVh BIE703-12-574ENpPAeDİ ŞİRKETlNİTELİĞİNDEKİ JOİNT VENTURE ORTAKLIKl(eıüzely adıl12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD>1967/5295rin ALımıLINDAV12hMA8467-5295ENpPAeDİ ŞİRKETlORTAĞININlKİŞİSELlALACAKLARININ HACZİld İnfisaheSebebO>>12/21910DY3.HD658D>EE9.H01/2-290c/TD>8497/10351rin ALımıLINDAV9hMA8497-10351ENpPAeDİ ŞİRKETlORTAĞININlSORUMLULUĞUld Ort/ş3/314>E4c1.5 H01/2-290c/TD><6-1/5501rin ALımıLINDAV15hMAND01-5501ENpPAeDİ ŞİRKETlORTAKLARIld Adi/Şirket/Ort/nın OlsStin Zolenlul/TRR>12/21910DY3.HD658D>EE.3 H01/2-290c/TD><6-5/3612rin ALımıLINDAV13hMAND05-3612ENpPAeDİ ŞİRKETlORTAKLIĞIlNEDENİYLE ÖDENMESİlGEREKEN KARlPAYININ TAHSİLİ TALEBİld Deftsr veskığgllerinHİbrazeEdilnın eedk GerçekeDnlumunYaisttansMiktaçlaçınkEsas Ayn ti an>12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD>1984/3290rin ALımıLINDAV13hMA8484-3290ENpPAeDİ ŞİRKETlSÖZLEŞMESİld YuzllıyŞhkilŞŞartıykRmadtiti12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD>1998/9839rin ALımıLINDAV13hMA8498-9839ENpPAeDİ ŞİRKETlYÜKLENİCİlPAYINA DÜŞEN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN ORTAKLARDAN BİRİlTARAFINDAN OĞLUNA DEVRİld Muvazaay OkHBObideıapu İptali >12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD><6-0/11118rin ALımıLINDAV13hMAND00-11118ENpPAeDİ ŞİRKETE AİTlGELİRLE ORTAĞIN KENDİ ADINA TAŞINMAZlALMASIld Diğsr Ort/ğanePByaea DüşeyyPuçayın ıahsll >ıatebia- TemerrüdeTDüşürmdOişROaıÖ -eSendKŞFeiziBaşlungıcın- YubancınPuça Oorcun>eYürütü eedk FeiziOçayıT 5/35795TD>ş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD><601/3250rin ALımıLINDAV13hMAND01-3250ENpPAeDİ ŞİRKETE SERMAYElOLARAKlİMALAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ KOYAN ORTAKld ŞirketeaShdSayü>OmıC)İiyBre İnşa an>idsrıRDetin ÖdenOlsi ıatebia 5/35795TD>ş3/314>E4c1.2.H01/2-290c/TD>1995/12692rin ALımıLINDAV12hMA8495-12692ENpPAeDİ ŞİRKETİ TEMSİL d Ort/ıÖ an>12/21910DY3.HD658D>EE.3 H01/2-290c/TD>1988/5087rin ALımıLINDAV13hMA8488-5087ENpPAeDİ ŞİRKETİNlFESHİld Ort/ğaneOorcunuyYRDet/TıeiedmdOlk >SebebObide>12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD>1984/6823rin ALımıLINDAV13hMA8484-6823ENpPAeDİ ŞİRKETİNlFESHİld Ort/Malluç/SınrDiğsr Ort/kluçayyHabRDe OaıÖksız/ieedditici Ort/< TaçnnDamun Suttmma a/ 5/35795TD>ş3/314>E4c1.2.H01/2-290c/TD>1995/12692rin ALımıLINDAV12hMA8495-12692ENpPAeDİ ŞİRKETİNlİDARESİld ıümkOrt/12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD>1967/5295rin ALımıLINDAV12hMA8467-5295ENpPAeDİ ŞİRKETİNlİNFİSAHIld Şirket Ort/ğanDa ıasflud>PByaea Hac zanonumıÖ an>12/21910DY3.HD658D>EE.3 H01/2-290c/TD><6-8/6209rin ALımıLINDAV13hMAND08-6209ENpPAeDİ ŞİRKETİNlSONA ERMElNEDENLERİld Ort/Malluç/S PByll-t/ötmti anyukmukSattşiYoluyİleyEldenkÇıkoötmÖC)12/21910DY3.HD658D>EEH9071261c1514/>8483/13-52rin ALımıLINDAVh BI8483-13-52ENpPAeDİ ŞİRKETİNlTASFİYESİld Ort/12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD><6-4/5137rin ALımıLINDAV13hMAND04-5137ENpPAeDİ ŞİRKETİNlTASFİYESİlTALEBİld Ort/ıatebi TahsiSğitdeHOltisİn- Adi/ŞirketineıasfludsindKŞnıtle noc)12/21910DY3.HD658D>EEH9071261c1514/><6-5/13-700rin ALımıLINDAVh BIE705-13-700ENpPAeDİ ŞİRKETİNlTASFİYESİlTALEBİld Şirket Ort/ğanDa KPBya>veyarıasflud>PByaea Hac zanıtle nıÖ anŞartıy-kOrt/ğDa ıasflud>PByayYRDet/TŞirketineA>>12/21910DY3.HD658D>EE.3 H01/2-290c/TD><6-8/6209rin ALımıLINDAV13hMAND08-6209ENpPAeDİ ŞİRKETİNlTASFİYESİNDElUSUL ( Malluç/S PByll-t/ötmti anyukmukSattşiYoluyİleyEldenkÇıkoötmÖC)12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD>8495/11628rin ALımıLINDAV12hMA8495-11628ENpPAeDİ ŞİRKETİNlTEMSİLİld ksr Ort/ğaneBuykrC/TRn>12/21910DY3.HD658D>EE.4.H01/2-290c/TD><612/4185rin ALımıLINDAV14hMAND12-4185ENpPAeDİ ŞİRKETTEKİ TASFİYElPAYIld DayretmÖC)TBmıikeİiaBmıteySayreıC)ntOişROadğkl rİn>12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD><6-0/16931rin ALımıLINDAV12hMAND00-16931ENpPAeDİ TAHLİYE TAAHHÜDÜld İmza İnk rİn- İtmrazıi Kald/ötmti anir BSınin ReddineanormaSehditOlk >12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD>8498/1377rin ALımıLINDAV12hMA8498-1377ENpPAeDİ TAHLİYE TAAHHÜDÜld TanzimiTuçi eİnk r>nın OişRTahlludyTaahhüdün>12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD>1967/11782rin ALımıLINDAV12hMA8467-11782ENpPAeDİ TAHLİYE TAAHHÜDÜld TetkekaMericiltl4)İmzanDnsİnk r>nın Oasie>12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD><602/6386rin ALımıLINDAV12hMAE762-6386ENpPAeDİ TAHLİYE TAAHHÜDÜNE DAYANMAKld Oorçfşnut İtmrazıimukVedmdd<ği imBıyaiıntOlsi/-eİieyy-alğınıneYaçgtmotiyan>>12/21910DY3.HD658D>EEH9071261c1514/><6-5/6-762rin ALımıLINDAVh BIE705-6-762ENpPAeDİ TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİNİNlALTINDAKİlİMZANIN İNKARlEDİLMESİld Davrlıyayğir OmC/TRnuneSaptadoıÖıÖsİy- DHvrcı Le n eVekatet ÜcrHieyvesYurgtmoti >idsrıRDeteAlnİmedilHOlyHeddin>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/>8494/1-298rin ALımıLINDAVc BI8494-1-298ENpPAeDİ TAHRİKld Adam Öldürmdk-Taammüdn>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/>8473/324rin ALımıLINDAVc BI8473-324ENpPAeDİ TAHRİKld Bubanıi Kız/iıi Kaç B İ/ adıyi Öldürmdsin>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/>8473/204rin ALımıLINDAVc BI8473-204ENpPAeDİ TAHRİKld Dükiyçnlte Faili kizzatRYakatamak/içıl Tertmbat Ayai lanığae/Başka12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/>8480/199rin ALımıLINDAVc BI8480-199ENpPAeDİ TAHRİKld Kur-tm/klı SMlah ÇKkmeHSolucu Öldürmdl4)İlkRkr12/21910DY3.HD658D>EE. C01/2-290c/TD>1996/3403rin ALımıLINDAV1cMA8496-3403ENpPAeDİ TAHRİKld MaktulyvesYukınluç/SınrÖnce lanığae0uld/öıp BıçÖklamBuüA>12/21910DY3.HD658D>EE. C01/2-290c/TD>1974/311rin ALımıLINDAV1cMA8474-311ENpPAeDİ TAHRİKld Maktulüi lanııntmdOlk >>12/21910DY3.HD658D>EE5 C01/2-290c/TD>1983/2783rin ALımıLINDAV5cMA8483-2783ENpPAeDİ TAHRİKld Maktü enie/Başkal rİnİleyYıs/< İiişke K/rdğın Tanının d<ği danaSanıkeLe n eAdi/TuhriktanaBahseın Oasie>12/21910DY3.HD658D>EE. C01/2-290c/TD>1988/4201rin ALımıLINDAV1cMA8488-4201ENpPAeDİ TAHRİKld Maktü üi layRrLDğınltilOlk teTİtmrazeEtmesSyvesKavgayD/BlşlatıÖsİy OkHBObide>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/>8484/56rin ALımıLINDAVc BI8484-56ENpPAeDİ TAHRİKld lanığae/MaktulyvesYukınluç/SınrSopıue0uld/öısan>eUğruyıpRDövü Oasie>12/21910DY3.HD658D>EE. C01/2-290c/TD>1993/1253rin ALımıLINDAV1cMA8493-1253ENpPAeDİ TAHRİKld lanığae/Maktü e >itOlk iaSöyleOlk e Rağmana>itOlmD0>e DirBnen veaGarsonluçla Ağız Kavgas/S>eBlşluyae/Maktü ü Öldürmdsitl4)Adi/TuhrikalnİlmıRDetin nıtle nıÖ an>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/>8487/1-55rin ALımıLINDAVc BI8487-1-55ENpPAeDİ TAHRİKld lanığae/Maktü ü Öldürmdsite Maktü üi larfetOişROadğın SözıRrinHSebepROaıÖ an>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/>8494/1-142rin ALımıLINDAVc BI8494-1-142ENpPAeDİ TAHRİKlALTINDA ADAM ÖLDÜRME ( Ö enie/emaydanrÖnce lanığaeOmuz Vurma. nOaay Günü dKŞElenol Ha/D0etıRDe İleyDışuçaya Ç/ğarıÖ an>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/>8483/43rin ALımıLINDAVc BI8483-43ENpPAeDİ TAHRİKlHÜKMÜNÜN UYGULANMASIld Üç>SenHrÖnce Gığınınie/IrzınaTıeçen/ adıyi ÖldürmdudyTeşebbüseEdanaSanıke>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/>8483/296rin ALımıLINDAVc BI8483-296ENpPAeDİ TAHRİKlHÜKÜMLERİld Amca12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/>8479/1-352rin ALımıLINDAVc BI8479-1-352ENpPAeDİ TAHRİKlNETİCESİlMÜESSİR FİİL ( lSndesSneTkr12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/>8497/1-60rin ALımıLINDAVc BI8497-1-60ENpPAeDİ TAHRİKlNİTELİĞİld Blşlatt/ İ>Tartı-ma Niticlk >Mağduru ÖldürmdudyTamyTeşebbüseSuçunday>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/>8478/217rin ALımıLINDAVc BI8478-217ENpPAeDİ TAHRİKlNİTELİĞİld Maktulüi lanığarYddimikeKovgamukAdiyenkDarp veakr12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/>8478/303rin ALımıLINDAVc BI8478-303ENpPAeDİ TAHRİKlNİTELİĞİld Maktulüi lanığı Üç>Güneİi veaGücüydKnklTaşlamYuçalÖıÖ an>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/>8494/1-166rin ALımıLINDAVc BI8494-1-166ENpPAeDİ TAHRİKlNİTELİĞİld Maktulüi lanıklukıartı-ma anvd Oeaenüfretmdsin>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/>8478/262rin ALımıLINDAVc BI8478-262ENpPAeDİ TAHRİKlNİTELİĞİld lanığae/GayrimeşlurkMeeBMrıRuSaeile/Müşt /D0HkryatıSıŞ0ürdürdüğü Kuaı ana>MağdurunaBanyo PencerasiydKnkSeyretmdsin>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/>8482/1-230rin ALımıLINDAVc BI8482-1-230ENpPAeDİ TAHRİKlSONUCU ADAM ÖLDÜRMEKl(eıuhrikaTeşkilındKnkEyaBmle/Öldürmd Ha/D0eti/nbmtremukZ//Ay Farkı BRmadtisı/>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/>8478/306rin ALımıLINDAVc BI8478-306ENpPAeDİ TAHRİKlSONUCU ÖLDÜRME ( İzinliyken BMeaÇocğın Dövana>ruptadsBMri ienovrs yıpRÖldüranaZabıtaaMemnlur>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/>8481/72rin ALımıLINDAVc BI8481-72ENpPAeDİ TAHRİKlSONUCU TAAMMÜDEN ADAM ÖLDÜRME ( Maktulüi lanığı HRrsızlıklae0uçlÖıÖsİy OkHBObideİiaBnmdsin>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/>8480/16258rin ALımıLINDAVc BI8480-16258ENpPAeDİ TAHRİKlVE TAKDİRİlHAFİFLETİCİ SEBEPLERİN BİRLİKTE UYGULANMASIld Maktulüi lanığıi Ağaçl rİeİ lSsmesSyveskr12/21910DY3.HD658D>EE.3 H01/2-290c/TD><6-3/1283rin ALımıLINDAV13hMAND03-1283ENpPAeDİ TAKİPld DavrlıeAfo12/21910DY3.HD658D>EE.1.H01/2-290c/TD><601/9311rin ALımıLINDAV11hMAND01-9311ENpPAeDİ TAKİPld GBSı Al>ş3/314>E4c1.3.H01/2-290c/TD><604/14067rin ALımıLINDAV13hMAND04-14067ENpPAeDİ TAKİPlNEDENİYLE BORÇLU OLMADIĞININlTESPİTİlTALEBİld Davrda<İspat Ynİlnün/kığglsiz İcra Ta0ibe Yıpomsıa0ipeAfo12/21910DY3.HD658D>EE21 H01/2-290c/TD><6-4/6828rin ALımıLINDAV21hMAE764-6828ENpPAeDİ TAKSİMlSÖZLEŞMESİld Afo12/21910DY3.HD658D>EE.9.H01/2-290c/TD><604/13006rin ALımıLINDAV19hMAE704-13006ENpPAeDİ TASFİYEld 6 Ay/içıldKŞıamame nıÖıÖ. -eSendKŞAfoUsullnün/nıtle nıÖ ancalıLavr12/21910DY3.HD658D>EE23.H01/2-290c/TD><614/5653rin ALımıLINDAV23hMAND14-5653ENpPAeDİ TASFİYEl/ BASİT TASFİYEld İflas>Masaİdare>MemnlluçancaBasiteıasfludl4)İflas>Lairlk neyğir OmığınT-Masaılu skığınınne/D0Hıebl12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><601/7115rin ALımıLINDAV4cMAND01-7115ENpPAeDİ TEHDİTld SMlaheD Sehdir Suçunut SMlah/ieeddiltilOlk tin GerD0SayipkGör BrilOlk tin YnterlinOaıÖ an>12/21910DY3.HD658D>EE.7.C01/2-290c/TD><615/14658rin ALımıLINDAV17cMAND15A14658ENpPAeDİ TIP RAPORUld Afn ma ayRn Suça 0ürüklBnen Çocğks-eaB SmukZolenlu/OaC/TR -kZolenlu/Müdafii ÜcrHieyile/Zolenlu/Rapolen Suça 0ürüklBnen Çocğktan Tahsll neanormaSehditHOlyHeddin>12/21910DY3.HD658D>EE.4.H01/2-290c/TD><610/4027rin ALımıLINDAV14hMAND10-4027ENpPAeDİ VE HASILAT KİRASIldlaral eonriyçnltl4)lirrcıyRn H/iyçnlte AfıC)ntOekkMecburTudti deHOlC/TR>12/21910DY3.HD658D>EE6 H01/2-290c/TD><616/2824rin ALımıLINDAV6hMAE716-2824ENpPAeDİ VEYA HASILAT KİRALARINA AİTlİCRA TAKİBİNElİTİRAZld İtmrazıi İptali Lavrıntt12/21910DY3.HD658D>EE2.C01/2-290c/TD><601/15074rin ALımıLINDAV2cMAND01-15074ENpPAeDİ YARALAMAl(ASuça nıtle non eymledeHÖzgürlüğü BlğlayıcınCez9nınaÜst layRrıSa/>lu eErteleOl>Yusa12/21910DY3.HD658D>EE4.H01/2-290c/TD><608/744rin ALımıLINDAV4hMAND08-744ENpPAeDİ YAZILI ARAÇ KİRAlSÖZLEŞMESİld İtmbarınditHOlyHeddin- TçnnikeKoz9. ymun DoğanrManevi Tazminat/DavrlıyRn Araç Malikie0afatı İley0olemfşiOadğTRn>12/21910DY3.HD658D>EE21 H01/2-290c/TD><6-3/12103rin ALımıLINDAV21hMAE763-12103ENpPAeDİ YAZILI ARİYETlSÖZLEŞMESİld Üçüncün adılRrin H/ş3/314>E4c1.5 H01/2-290c/TD><6-8/3556rin ALımıLINDAV15hMAND08-3556ENpPAeDİ YAZILI ARSAlPAYIlKARŞILIĞIlİNŞAAT YAPIMlSÖZLEŞMESİld FotokopeekığglaAltındakTTİmza da İnkâr>nın OişRveskığgl Asl da İbrazeEdilemdOişROaC/TRnmun VarlığıyKanıtladoıÖıış Kat/Kur-tm/ İnİnşaat>SözıRuSasiyeySayrl /DHvrnınaRedd k>12/21910DY3.HD658D>EE3.H01/2-290c/TD><602/932rin ALımıLINDAV3hMAND02-932ENpPAeDİ YAZILI BELGEld OonoLŞhkSendKŞığınnlBnOlk e)OMeiS0hs YusamkUnsnlluçandomsBMri in Eksik OaıÖsİy OkHBObide 5/35795TD>ş3/314>E4c1.5 H01/2-290c/TD><6-3/4178rin ALımıLINDAV15hMAND03-4178ENpPAeDİ YAZILI BELGEld DHvrcı AdancaHer/Z//Ay DğınnlBnOlk nin MümküyyOfıÖsİy OkHBObideAfoEE.5.H01/2-290c/TD>8497/5606rin ALımıLINDAV15hMA8497-5606ENpPAeDİ YAZILI BELGEld DHvrcı TaçnnDamun İbrazeEdilenskığgller >12/21910DY3.HD658D>EE3.H01/2-290c/TD><605/9088rin ALımıLINDAV3hMAND05-9088ENpPAeDİ YAZILI BELGEld DHvrcıluçayyıay eo İ Oaanrkığgl Adi/YuzllıyTahsiS0hs OmC/TRnmun TekkBaşıSayÖdem)nOfgusueuneVarlığınıyİspata YnterlinOaıÖi/ İn-eOorçfş/Oml9i/ İaansTnspit e 5/35795TD>ş3/314>E4c1.5 H01/2-290c/TD><6-6/2133rin ALımıLINDAV15hMAND06-2133ENpPAeDİ YAZILI BELGEld DHvrcıyayÖdem)nİleyİltili OmÖC)lu eHnİlmalğruml9. A>12/21910DY3.HD658D>EE4.H01/2-290c/TD><604/15718rin ALımıLINDAV4hMAE704-15718ENpPAeDİ YAZILI BELGEld HayvanrMülkludti iyykığınınnOlk t/TİNişkeyyUyuşoüzsıkluç Yddü Ten DğınnlBnOlk >Zolenlu/BMr kığgl OaıÖi/ İn-eHayvanrMülkludti iyyDevrinddeYuzllıykığgl GerD0Sadidin>12/21910DY3.HD658D>EE.4.H01/2-290c/TD><6-8/3821rin ALımıLINDAV14hMAND08-3821ENpPAeDİ YAZILI BELGEld ıapu İptali veıSescn u-yLavrda<ıayretmÖn "Protokol" Blşl/klı kığgl Adi/YuzllıyDğınnlBndEE.5.H01/2-290c/TD><6-6/541rin ALımıLINDAV15hMAND06-541ENpPAeDİ YAZILI BELGEld ıasarrufun ıaçnnluçınca Her/Z//Ay DğınnlBnOlk >Omon/keD BRmadomsAdi/Yuzllıykığgllerlenvd ıanıkekıyailuçaylukGerçekekıdığın Ha/icanaOorçfuyayÖdenOişROadğın KanıtladoıÖyaş3/314>E4c1H9071261c1514/>8496/14-276rin ALımıLINDAVh BI8496-14-276ENpPAeDİ YAZILI BELGEld ıBmıiktenkSolraaDğınnlBnemdOlk >>12/21910DY3.HD658D>EE3.H01/2-290c/TD><613/13090rin ALımıLINDAV3hMAND13-13090ENpPAeDİ YAZILI BELGEldDavrlıyRn Ödem)nkığglsi OmÖC)ınditH/D0HLavrsımun BnTAdi/Yuzllıykığglyi Ler BkıRDnYaiyDığıllBre0oleml9. n>12/21910DY3.HD658D>EE.4.H01/2-290c/TD><6-6/14688rin ALımıLINDAV14hMAND06-14688ENpPAeDİ YAZILI BELGElİLE TAŞINMAZlSATIŞIld nonu Amaçlı TaşıSoüzmDevriy-ıDavrc yıt Cez9iŞŞart>ıatepınttlrevıikOmış3/314>E4c1..H01/2-290c/TD><614/7555rin ALımıLINDAV1hMAND14-7555ENpPAeDİ YAZILI BELGENİNlİSPATlGÜCÜ (SattşikıdığınıneDHvrcıyayEldenkÖdendSği/iddiaynditse dKŞAetmÖn kıdığın ÖdendSğit/TDaMeeİspata Ynter/BMr kığgl Sunumomai/ İRGibe Davrlı TaçnnDamun İbrazeEdilensAdi/YuzllıykığglleretABıdığın DHvrcıyayÖdend<ği imde/Gör BrmdyHeddin- Tapu İptali veıSescn >12/21910DY3.HD658D>EE8.H01/2-290c/TD><613/10958rin ALımıLINDAV8hMAND13-10958ENpPAeDİ YAZILI BELGEYLE ALINANlİBRANAMEld ıakiben İptaliA>veyarİmhalineASayrl /İr BkıRDen Noterlikçe>Re'sen DğınnlBnOişRveyarıasdik Oaunmuş kığgl veyarİcra Zabtınayİsnat>nın OişROaıÖ an>12/21910DY3.HD658D>EE.5.H01/2-290c/TD>8493/3321rin ALımıLINDAV15hMA8493-3321ENpPAeDİ YAZILI BİÇİMDEKİ SÖZLEŞME ( Resmi ŞhkilddeYıptmtii/ İniçıl GeçersiHkOaıÖ - Cez9iŞŞart> 5/35795TD>ş3/314>E4c1.5 H01/2-290c/TD><6-3/4682rin ALımıLINDAV15hMAND03-4682ENpPAeDİ YAZILI BORÇLANMA BELGELERİld MunzamnZormaeOorçfusueuekağlÖmayaş3/314>E4c13 H01/2-290c/TD><6-3/14541rin ALımıLINDAV3hMAND03-14541ENpPAeDİ YAZILI DELİLl( Resmi ŞhkilddeYıptmtış SözıRuSaydeKorşıLMuvazza İddia. yRn Adi/YuzllıyDığıllB ddeispat EditHbilSesi/ 5/35795TD>ş3/314>E4c11.H01/2-290c/TD><6-5/6029rin ALımıLINDAV1hMAND05-6029ENpPAeDİ YAZILI DELİLLE İSPATlŞARTIld Murek Muvazaası İddia. yaASayrl /ıapu İptali veıSescn uıatebia 5/35795TD>ş3/314>E4c1.1.H01/2-290c/TD><615/14830rin ALımıLINDAV11hMAE715A14830ENpPAeDİ YAZILI DEVİRlSÖZLEŞMESİld Ort/Miktaçıriyçnltl4nyDıvMrıRDetA>erçekleştirn OişRBRmadC/TR -kYurgtmotiaaneYir BSınin DinlBne ıKoşulluçıiayyBRmadmai/ İR)12/21910DY3.HD658D>EE.4.H01/2-290c/TD><604/5864rin ALımıLINDAV14hMAND04-5864ENpPAeDİ YAZILI DÜZENLENEN SÖZLEŞME ( DHvrcı Üçüncün adıeTemellükıntt12/21910DY3.HD658D>EE.5 H01/2-290c/TD><612/3710rin ALımıLINDAV15hMAND12-3710ENpPAeDİ YAZILI ESER SÖZLEŞMESİld Davrlıyayğir İnşaatae/Mi ienuzlkŞAekrajrİmalatı İşınıneYapımı - YuştmomsSözıRuSalin BMr “Eser”>SözıRuSasiHOlC/TR/Mahİ e ceAlSnde/içıldKŞÇeNişkelBreTaşıyun BMğınkadıalğrumuıRapolenunAlnİmeyıay eokyAlıioC)ünün/HatalanOfC/TRn>12/21910DY3.HD658D>EE.5 H01/2-290c/TD><6-4/6922rin ALımıLINDAV15hMAND04-6922ENpPAeDİ YAZILI KATlKARŞILIĞIlİNŞAAT SÖZLEŞMESİld SözıRuSal4)İnşaatae/Yapımı içıl KarmalÖ-t/ötmomsSüu sDofC/TRnHall4)İnşaat YuştmoC)nın OadEE.5.H01/2-290c/TD><6-6/3112rin ALımıLINDAV15hMAND06-3112ENpPAeDİ YAZILI KATlKARŞILIĞIlİNŞAAT SÖZLEŞMESİld Ynİte ici İnşaata Büyü0HÖlçüdKŞıamame mış İseyGeçersiHl<ği imİ eCi 0ürSalin İyitiyüt Knlall rİnİleyB/ğdl-mayaş3/314>E4c1.7.H01/2-290c/TD><614/21204rin ALımıLINDAV17hMAND14-21204ENpPAeDİ YAZILI KİRAlPROTOKOLÜ (Asl lınditHOlzse KSsinkDeğğleAnc)>lzd il12/21910DY3.HD658D>EE.5.H01/2-290c/TD>8494/2747rin ALımıLINDAV15hMA8494-2747ENpPAeDİ YAZILI KİRAlSÖZLEŞMESİld Her/Z//Ay Tanzimi MümküyyvdeAfoş3/314>E4c1.5 H01/2-290c/TD>8494/4238rin ALımıLINDAV15hMA8494-4238ENpPAeDİ YAZILI KİRAlSÖZLEŞMESİld Mülkludt l>12/21910DY3.HD658D>EEH9071261c1514/><612/12-516rin ALımıLINDAVh BIE712-12-516ENpPAeDİ YAZILI KİRAlSÖZLEŞMESİld TahlludyEmr neanorşıTŞikaudt lıntmd0hs Haklı OmC/TRnu/İflas>Tuçi ndenkÖnce Yıptmtış Resmi BMr kığgl İlB İspatlayatii/ İamun ŞikaudtinaReddeditieddin>12/21910DY3.HD658D>EEH9071261c1514/><612/12-445rin ALımıLINDAVh BIE712-12-445ENpPAeDİ YAZILI KİRAlSÖZLEŞMESİldŞikaudtçi TaçnnDayDığıliOloC)DddükkOmıC)ınditHOlyHeddin- TahlludyEmr nin ŞikaudtAYoluylukİptali>12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD>8498/6313rin ALımıLINDAV12hMA8498-6313ENpPAeDİ YAZILI NİTELİKTE İBRA BELGESİld İmza İnk rİnDnsMercTc4)İncelenemdOlk >>12/21910DY3.HD658D>EE.4.H01/2-290c/TD><607/16072rin ALımıLINDAV14hMAND07-16072ENpPAeDİ YAZILI PAYLAŞMAlSÖZLEŞMESİld Tapu İptal veıSescn /SözıRuSal4)ıaçnnluçınaİsimavd İmzal rİnOaıÖi/ İn-eEş eCi vesKaadeşlBrininenbmtremukDğınnlBnd12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD><611/6322rin ALımıLINDAV13hMAND11-6322ENpPAeDİ YAZILI SATIŞ BELGESİld Tapu İptali veıSescn /DevrineYıptmtiıÖsİy OkHBObideAfolu eEsas Ayn i/ İaans>12/21910DY3.HD658D>EE.9.H01/2-290c/TD><602/2319rin ALımıLINDAV19hMAND02-2319ENpPAeDİ YAZILI SATIŞ SÖZLEŞMESİld MotorlueSaşıt-İiaBtnne0afatı-Afo12/21910DY3.HD658D>EE3.H01/2-290c/TD><613/4289rin ALımıLINDAV3hMAND13-4289ENpPAeDİ YAZILI SATIŞ SÖZLEŞMESİld Ödenen SatışykıdığınıneFaizOnİleyBMeiS0hs İadlk kveıMunzamnZormaın ıahsll >- SatışySözıRuSasi ln Arai/ İRResmi ŞhkilddeYıptmtii/ İniçıl GeçersiHkOadğTR/ıaçnnluç/ğyi/C/TRn>12/21910DY3.HD658D>EE.4.H01/2-290c/TD><610/6423rin ALımıLINDAV14hMAND10-6423ENpPAeDİ YAZILI SATIŞ SÖZLEŞMESİldıapu İptali veıSescn u-ykorçfar l'yuyy11. Md. UyuçaycaeGeçersiHkBRmadC/TRamun DHvrnınaReddeditOişROaıÖ anda Yusa6>yAykıranBMr YddnOaıÖi/ İ>12/21910DY3.HD658D>EE.4.H01/2-290c/TD><600/500rin ALımıLINDAV14hMAND00-500ENpPAeDİ YAZILI SATIŞ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPUlİPTALİlVE TESCİLl( ıapulueSaşıSoüzs rın Devrin/TİNişkeyySözıRuSalRrenRResmi ŞhkilddeYıptmtisİaans>12/21910DY3.HD658D>EE.3 H01/2-290c/TD><615/29403rin ALımıLINDAV13hMAE715A29403ENpPAeDİ YAZILI SENETld İmza. nİnk r>nın Oayen BonomukıanzimiTuçi ninkOaıÖıÖsİy OkHBObideSenHdTnRlambiyoeSenHdTaVusfınıyKaybettDddüutüğü/Davrcayın Afo12/21910DY3.HD658D>EE.1.H01/2-290c/TD><602/1365rin ALımıLINDAV11hMAND02-1365ENpPAeDİ YAZILI SENETE BAĞLI BORCUN TAHSİLİ ( GMrişiten 5/35795TD>ş3/314>E4c1.1.H01/2-290c/TD><610/14998rin ALımıLINDAV11hMAE710-14998ENpPAeDİ YAZILI SÖZLEŞME ( CevapeLahiymtremukDahi TBmıikeYusa İniçeren SözıRuSayeASayrl /OmÖC)MümküyyOfobn ensAdi/Yuzllıykilukıari liLSözıRuSayeAılu sıBmıikiteGeçerıikOmıbitOlk tin lSndesSnineYızllıyMuvafakatancaB/ğlı OmC/TRnu/İ eCi 0ürSak >MK 2. Md.k neyğykıranOfC/TRn>12/21910DY3.HD658D>EE.5 H01/2-290c/TD><6-6/1361rin ALımıLINDAV15hMAND06-1361ENpPAeDİ YAZILI SÖZLEŞME ( DHvrcı İşTSBhibınıneDHvrsİyKısmeneKo/A>>nın OişROaC/TRnHall4)Red vesKa/A>>OçayıTYRDet/TDavrcayın Yıpt/ İ>TümsYurgtmoti >idsrıRDet n/DHvrl dan Tahsll neanormaSehditSak >Doğru Omtii/ İR)12/21910DY3.HD658D>EE.4.H01/2-290c/TD><605/1013rin ALımıLINDAV14hMAND05-1013ENpPAeDİ YAZILI SÖZLEŞME ( DHvrcı ıaşıSoüzı BR sözıRuSayeAılu sKullunıÖ ancaılu sKullunım nRkrıTazminatanir BSınin Reddin>12/21910DY3.HD658D>EE.4.H01/2-290c/TD><6-8/2673rin ALımıLINDAV14hMAND08-2673ENpPAeDİ YAZILI SÖZLEŞME ( İntifas-eaB Adi/YuzllıySözıRuSayle/TnsisınditHOlyHeddi Ten Davrcayın İntifas-eaB lğruml9. Air BSınin Reddin>12/21910DY3.HD658D>EE.5 H01/2-290c/TD><6-4/4724rin ALımıLINDAV15hMAND04-4724ENpPAeDİ YAZILI SÖZLEŞME ( Kat/Kur-tm/ İnİnşaat>SözıRuSasiyin BuyŞhkilddeYıptmıpRinşaatae/Bitirn ipeDavrcıluçaŞSeslim>nın didin- Bu Aşatii>yAkdıl GeçersiHl<ği in İ eCi 0ürü Olk >iyitiyüt Knlall rİnİleyB/ğdl-mayaş3/314>E4c1.5 H01/2-290c/TD><6-8/66rin ALımıLINDAV15hMAND08-66ENpPAeDİ YAZILI SÖZLEŞME ( Müşt /D0HPaydaşROaanrMüteahhitleaYuştmomsArsaTPByayKur-tm/ İnİnşaat>SözıRuSasin-eİnşaat>ıamamen BMttş3/314>E4c12.H01/2-290c/TD><6-7/13046rin ALımıLINDAV2hMAND07-13046ENpPAeDİ YAZILI SÖZLEŞME ( PBylı/MülkludtdeıabieSaşıSoüzdaki>PByaeeTBmıikieResmi ŞhkilddeYıptmabileeddiR-sBu Parselleyİltili Adi/YuzllıySözıRuSaniteGeçerıikOmmai/ İR)12/21910DY3.HD658D>EE.5.H01/2-290c/TD><6-3/6868rin ALımıLINDAV15hMAND03-6868ENpPAeDİ YAZILI SÖZLEŞME ( Resmi ŞhkilddeYıptmanySözıRuSalin Adi/YuzllıySözıRuSa İleyDddiştirn HOlyHeddi/yDddişiklnın OişsKŞArtıkekun>n GeçersiHl<ğiLİ eCi 0ürü emdyHeddin- Esere0özıRuSasin)12/21910DY3.HD658D>EE.5.H01/2-290c/TD><6-7/6945rin ALımıLINDAV15hMAND07-6945ENpPAeDİ YAZILI SÖZLEŞME ( SözıRuSalin Kapsamıavd İmzal rİn Aidludti erYddimikeOmÖC)ö TerilYntkesİtmrazınKu/A>ınditH/D0HLavrnınaRedd nin/HatalanOfC/TRn>12/21910DY3.HD658D>EE.5 H01/2-290c/TD><6-4/4663rin ALımıLINDAV15hMAND04-4663ENpPAeDİ YAZILI SÖZLEŞME ( ıapu DevriyYıptmtiıış İseyTe Tevhir OmadomsParsell4kTTİnşaat>ıamamlÖemış OamÖklamTümsParseller içıl Bu Aşatii>yAkdıl GeçersiHl<ği den Sözeın Oasieiyitiyüt Knlall rİnİleyB/ğdl-mai/ İR)12/21910DY3.HD658D>EE.5.H01/2-290c/TD><6-3/5080rin ALımıLINDAV15hMAND03-5080ENpPAeDİ YAZILI SÖZLEŞME ( ıapudaTPBy DevriySurHieyle/GeçerıikHale/Geldidin>12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD><601/3667rin ALımıLINDAV13hMAND01-3667ENpPAeDİ YAZILI SÖZLEŞME ( ıapulueSaşıSoüzs rın Mülkludti i N/ü içıl Resmi ŞhklKŞnıtlneYıptmtisİaans>12/21910DY3.HD658D>EE.5 H01/2-290c/TD><6-8/6271rin ALımıLINDAV15hMAND08-6271ENpPAeDİ YAZILI SÖZLEŞME ( ıaçnnluçıekağlÖmaz İseyTe Bu SözıRuSayeASayretmÖC)DHvr Tuçi n eKoduçe9 YılsSüu bideİhtilâfsız BirLŞhkildde0ürdürülmüşRves%90ySevludıRDet/TKoduçeGetirn didin- UzumsSüu sGeçtiktenkSolraaAkdıl GeçersiHl<ği in İ eCi 0ürü HOlyHeddin>12/21910DY3.HD658D>EE.5.H01/2-290c/TD>8497/1484rin ALımıLINDAV15hMA8497-1484ENpPAeDİ YAZILI SÖZLEŞME ( ıaşıSoüzmMülkludti iyyDevrinetABıdığ OaıC)ş3/314>E4c1.5 H01/2-290c/TD><611/1753rin ALımıLINDAV15hMAND11-1753ENpPAeDİ YAZILI SÖZLEŞME (İfa>İley0onuçlÖni/ İamun Söz>nın OasieMümküyyOfıÖmÖklamBMeiS0hs İmuçcağykıranYıptmanyvs YusamkHale/GetiditOlk >MümküyyOfıÖyun BMr)İnşaatae/Yasal r UyuçaycaeKal'in>12/21910DY3.HD658D>EE.7.H01/2-290c/TD><614/19627rin ALımıLINDAV17hMAND14-19627ENpPAeDİ YAZILI SÖZLEŞME İLE ARAÇ TAHSİS ETME ( Mahİ e ceASözıRuSa İçeri/Tn/Tılu sDavrlı ŞirketineİiaBtnnlnınpıntmddidinıartı-tmÖC)idileeddiR-sSözıRuSalin Sırf Adi/YuzllıyOfC/TRn>12/21910DY3.HD658D>EE3.H01/2-290c/TD><612/19584rin ALımıLINDAV3hMAND12-19584ENpPAeDİ YAZILI SÖZLEŞME İLE KONUT ALINMASIld Satışykıdığı veaGecikmeiTuzminatayın ıahsll >ıatebia- LavrnınaTükitici Mahİ e sTnde/Görü Olk >>12/21910DY3.HD658D>EE.4.H01/2-290c/TD><6-5/2345rin ALımıLINDAV14hMAND05-2345ENpPAeDİ YAZILI SÖZLEŞME İLE KÜTÜKTEKİ HAKKINlDEVRALINMASIld Bu Devra On adılin Mmrasçıl rD TaçnnDamun lorşıLKonumıÖi/ İamun lütüğünekıyailuçkHan sTndekTTTüms-eaB S/DHvrcıyayGeçtidin>12/21910DY3.HD658D>EE.4.H01/2-290c/TD><615/11127rin ALımıLINDAV14hMAND15-11127ENpPAeDİ YAZILI SÖZLEŞME İLE SATINlALINANlTAŞINMAZINlTESCİLİ ( AsıiiMüdahiSin Müdahald>ntOekkir BdidinDHvrnınaKonusuROaanrŞey veyar-eariyçnltl4)lısmeneVeyarıamamen BMrr-earSBhibıyOmC/TRnu/İddiayntmesSyvesPeieyy-arçnİleyBMeiS0hs NispikHarcıt daeYat/ötmti an>lzd ildir Bği in UsullnKŞnıtlneOfC/TRnveıDavrmukıaçnne0afatınıeKoz9ni/ İRSöylenHOlyHeddin> 5/35795TD>ş3/314>E4c11.H01/2-290c/TD><6-5/4190rin ALımıLINDAV1hMAND05-4190ENpPAeDİ YAZILI SÖZLEŞME İLE TAŞINMAZlDEVRİld ZoruCi vesFaydalı/MasSnnluçan ıahsll /Satışykıdığınıneİadlk k-aKooperatefSn Davrcayın Üyeli/Tn/TKu/A>ıntmdOlk > OkHBObideıaleplerin Ku/A>ü > 12/21910DY3.HD658D>EE.4.H01/2-290c/TD><613/1852rin ALımıLINDAV14hMAND13-1852ENpPAeDİ YAZILI SÖZLEŞME UYARINCA TAPUlİPTALİlVE TESCİLlDAVASIld DHvr KonusuRıaşıSoüzınaKonut TahsiSğitdeHBRmadC/TR -kDavrcayın Tükitici DnlumundayBRmadC/TR/Ell4kTTDavrmukıükitici Mahİ e lBrinine>lrevıikOmC/TRnune>lzd il12/21910DY3.HD658D>EE.5 H01/2-290c/TD><6-4/4539rin ALımıLINDAV15hMAND04-4539ENpPAeDİ YAZILI SÖZLEŞMEYLE YAPILANlDEĞİŞİKLİĞİN GEÇERSİZ OLMASIld Noterl4)Resmi ŞhkilddeYıptmanyKat/Kur-tm/ İnİnşaat>SözıRuSasiyin Ayn /Usulideıadil EditHbileed/T >12/21910DY3.HD658D>EE.5 H01/2-290c/TD><6-5/6696rin ALımıLINDAV15hMAND05-6696ENpPAeDİ YAZILI SULHlPROTOKOLÜ ( İmzal yun adılRrin Hüvludt eCi vesİmzal rİnaeeTBvsik Edil12/21910DY3.HD658D>EE.1.H01/2-290c/TD>8491/419rin ALımıLINDAV11hMA8491-419ENpPAeDİ YAZILI SULHlSÖZLEŞMESİld GeçersiHkOauşRn>12/21910DY3.HD658D>EE8.H01/2-290c/TD>198506706rin ALımıLINDAV8hMA8485-6706ENpPAeDİ YAZILI ŞEKİL ( Mmras>PByaeınrDiğsr BMrrMmrasçıyarDevriy 5/35795TD>ş3/314>E4c12.H01/2-290c/TD>8498/13579rin ALımıLINDAV2hMA8498-13579ENpPAeDİ YAZILI ŞEKİL ( Mmras>Taksima0özıRuSasin)12/21910DY3.HD658D>EE.3.H01/2-290c/TD>1990/791rin ALımıLINDAV13hMA8490-791ENpPAeDİ YAZILI ŞEKİL ( ıaşıSoüzmMeSAMülkludti iyyDevri>SözıRuSasiyin GeçerıikOmmamr12/21910DY3.HD658D>EE3.H01/2-290c/TD><616/13499rin ALımıLINDAV3hMAND16-13499ENpPAeDİ YAZILI ŞEKİLDE AKDEDİLEN GAYRİMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESİld Kodustro/Tnspit ndenkÖnce Yıptmi/ İniçıl GeçerıikSByamoÖdem)nGünündekTTLeğBCiHOlC/TR/Mahİ e ceALavryarnonu ıaşıSoüzınaDavrlıeAdancaSescn unın didinGörü Oüş emup Ödenen CumhurTudtaAltınayın LeğBCinKŞOiğınkadıaRapole/ğyi/rtmıpROauşolu sKurmaSehditSak >>12/21910DY3.HD658D>EE3.H01/2-290c/TD><615/11138rin ALımıLINDAV3hMAND15-11138ENpPAeDİ YAZILI ŞEKİLDE AKDEDİLEN GAYRİMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESİld Satışykıdığınıneİadlk kir BSı/Denkleştirnci Adatet İlkdsi/-eEnflasyon Tükitici vesÜritici Fiyat Endeksi AltınnveıDöv zannlluçandoki ArtışluçkMemnlmMeaşRvesİşçi ÜcrHilRrendKki Artışluçkve FeiziOçayındoki Artışluçın Ort/lÖmal rD Alıioş3/314>E4c123.H01/2-290c/TD><612/2227rin ALımıLINDAV23hMAND12-2227ENpPAeDİ YAZILI ŞEKİLDE DÜZENLENEN ARSAlPAYIlKARŞILIĞIlİNŞAAT SÖZLEŞMESİld TapudaTPBy Devrini İçerd12/21910DY3.HD658D>EE.1 H01/2-290c/TD><6-3/11893rin ALımıLINDAV11hMAND03-11893ENpPAeDİ YAZILI ŞEKİLDE KOOPERATİF HİSSESİNİNlDEVRİld Davrlıl renbmtremuki HisseyDevri>vKŞBR DevrinaKooperatefçe MuvazaayaASayrl /OmdğTRnaeİNişkeyyDHvrcı İddia. niyçnltl4)Dğrumup SolucuSa/>lu eOrt/>12/21910DY3.HD658D>EE.5 H01/2-290c/TD><611/5404rin ALımıLINDAV15hMAND11-5404ENpPAeDİ YAZILI ŞEKİLDE YAPILANlKATlKARŞILIĞIlİNŞAAT SÖZLEŞMESİld SözıRuSal4)Ynİte iciydeğir B/ğamsız BöllmlBrinyDıvMr/Z//AyİRveAAşatisİaans>ör BrilOldidin- Ynİte icinin B/ğamsız BöllmlBrinyAdancaSescn >ir BSındeHBRmadıbitOlk İçıl YnİlmıülükıRDeniyTamyOmıC)>12/21910DY3.HD658D>EE.5 H01/2-290c/TD><611/1744rin ALımıLINDAV15hMAND11-1744ENpPAeDİ YAZILI ŞEKİLDE YAPILANlSÖZLEŞMELERld Yunluç/Sı BlğlayıcınOaup Oml9i/ İaansİnşaatae/İmuç>YusavKŞB/ğlı MevzuatancanıtlneOfoC)SözıRuSasineASayrl /Tapu İptali veıSescn R)12/21910DY3.HD658D>EE.1.H01/2-290c/TD><6-5/2494rin ALımıLINDAV11hMAND05-2494ENpPAeDİ YAZILI ŞEKİLDE YAPILANlTİCARİlARAÇ DEVRİld Taksi)Dğraks-eaB Sİn Aidludti insTnspit eıatebia- Loğrumun B/ğlı BRmadC/TR Ticari>Plak9mun SoyutladoC)-earKonusuROaıÖyun Bığıntn en>ir BSideAç lun DavreınrDinlBnibn MeiS0ıKoşulluçıiayyBRmadmai/ İR)12/21910DY3.HD658D>EE.5 H01/2-290c/TD><6-4/4510rin ALımıLINDAV15hMAND04-4510ENpPAeDİ YAZILI TAAHHÜTNAMENİN GEÇERLİLİĞİld Kat/Kur-tm/ İnİnşaat>SözıRuSasiydKŞYRD AyıÖyun Seslim>Tuçi ninkTaahhütnamdbideBığınınnOişROaıÖ an- NoksaneİiaBrykıdığı veaGecikmeiTuzminataeıaleplerinin Ku/A>ü >12/21910DY3.HD658D>EE.4.H01/2-290c/TD><6-8/2489rin ALımıLINDAV14hMAND08-2489ENpPAeDİ YAZILI TARİHSİZ SÖZLEŞMEYE DAYALI MÜLKİYETlAKTARIMIlİSTEMİld Ynİte icinin KadıselT-eaB SİeTemellükınTen Üçüncün adıeddeAfo12/21910DY3.HD658D>EE.8.H01/2-290c/TD><6-5/267rin ALımıLINDAV18hMAND05-267ENpPAeDİ YAZILI TAŞINMAZlDEVRİlBELGESİld Davrcayın Ann sT/YRDet/TZmraat>Fakültak >DekunlığınaeVerdEE3.H01/2-290c/TD><614/10633rin ALımıLINDAV3hMAND14-10633ENpPAeDİ YAZILI TAŞINMAZlSATIŞ SÖZLEŞMESİld AfoZ//Ayaşımı nıtle noc) İR)12/21910DY3.HD658D>EE.4.H01/2-290c/TD><608/3598rin ALımıLINDAV14hMAND08-3598ENpPAeDİ YAZILI TEMLİKld DHvr DışıTYnİte icinin Adi/YuzllıySözıRuSayle/1/2TPByayDHvrcıyayTBmıikenttTBmıikeİiaBmıteySayreımayaş3/314>E4c1.5 H01/2-290c/TD><6-6/5967rin ALımıLINDAV15hMAND06-5967ENpPAeDİ YAZILI VE ŞİFAHİ SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİNİ İLERİlSÜRME ( Kat/Kur-tm/ İnİnşaat>SözıRuSasiyin Resmi ŞhkliddeYıptmtisİA>v4)ıaçnnluçınanınmıRDeti ÖnBmıiHÖlçüdKŞYRDet/Tıeieddş3/314>E4c15.H01/2-290c/TD>8484/8611rin ALımıLINDAV5hMA8484-8611ENpPAeDİ ZAMANAŞIMI5/35795TD>ş3/314>E4c17.H01/2-290c/TD>8479/1D036rin ALımıLINDAV7hMA8479-1D036ENpPAeDİ ZAMANAŞIMI5/35795TD>ş3/314>E4c15 C01/2-290c/TD>1981/138rin ALımıLINDAV5cMA8481-138ENpPAeDİ ZİMMETld lv4)ıagyMr ntOekkGerçekeOaıÖyun BığglleryDğınnlBOekkibrazeEtmekySurHieyle/Hilenvd Hud'aAYolunukOlşvurmayRn Adi/Zimmer SuçunuiOlOLt/rupiOlOLt/rl9i/ İaansTnspit>nın Oasitin GerD0Sasin>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/>8496/5-249rin ALımıLINDAVc BI8496-5-249ENpPAeDİ ZİMMETld lanığae/Glrev > OkHBObidelSndesSndeHOlaiınşyal rD Üçüncün adılRrekYurma SağlÖm)ntm)sTR>12/21910DY3.HD658D>EE7.C01/2-290c/TD><601/13607rin ALımıLINDAV7cMAND01-13607ENpPAeDİ ZİMMETld Tedlud FadıldKkeeSanıkeBankae>lrevıisiyin Att/ İ>SBht4)İmzanDnsİlkeBakışta AnluşımıbitOlk DnlumundayEyaBmin Adi/Zimmer SuçunuiOlOLt/rl9. n>12/21910DY3.HD658D>EE2.C01/2-290c/TD><611/26258rin ALımıLINDAV2cMAND11-26258ENpPA"eDİ" SÖZCÜĞÜYLE YAPILANlHAKARETldKuttmrnınaTümAAşatilmamu lanığae/lSndesSneT"Vicmunsız Adi/MuayBnihanayeAıitseydikeYuni>PBra>İleyOlsaydıTBöyleeOaıÖzdı"LŞhkSendKkeekıyaianda vesİddianamddKŞYRD Ayanyvs krSözcüğün/TDaMee>lu sKurmaSehditeed/T>12/21910DY3.HD658D>EE4.H01/2-290c/TD>8497/8009rin ALımıLINDAV4hMA8497-8009ENpPAeDİL OLMAld Hakimin Özely-alğeCi Gözddü Te TutıC)TutıC yRn AdatetKŞnıtlneOftisİaans>12/21910DY3.HD658D>EE.8.H01/2-290c/TD><613/9612rin ALımıLINDAV18hMAND13-9612ENpPAeDİL VE HAKKANİYETE UYGUN BİR KAMULAŞTIRMAld ıaşıSoüzmMeSikitin Elet/Tıeçeedk Bıdığın KamulÖ-t/ötmomın LeğBCinKŞnıtlneOfup Oml9i/ İaans>lzd il12/21910DY3.HD658D>EE.8 H01/2-290c/TD><6-6/6760rin ALımıLINDAV18hMAND06-6760ENpPAeDİL VE HAKKANİYETE UYGUN KAMULAŞTIRMAlBEDELİlTESPİTİl(>Yntkes nin/Hakimeyğir OmığınT-Yntkes nisKullunırken ObjD0>>12/21910DY3.HD658D>EE9.H01/2-290c/TD><609/19305rin ALımıLINDAV9hMAND09-19305ENpPAeDİL YARGILAMAl(AKormaıne> OkHBO HangiıRDetiaÜstünyTuttğTRnut ıay eokluç/Sı LeğBCidndirdiktenkSolraaBMr Soluci Varl9. n>12/21910DY3.HD658D>EE.9.C01/2-290c/TD><615/34490rin ALımıLINDAV19cMAND15A34490ENpPAeDİL YARGILAMAl(1163 S.K.'aAMuhaldfet/YurgtmotiaaneY-sİlkeKormaınVeren Hakimin Oaaylukİltili Kanaatetie/emuşt/TRn>örüşünün/İlkRknİlmddeBığınginlButTatebit kİncelemdsin>12/21910DY3.HD658D>EE9.H01/2-290c/TD><609/10000rin ALımıLINDAV9hMAND09-10000ENpPAeDİL YARGILAMAlHAKKININ İHLALİl(AKormaıneTemy z İçıl Omığkça YnİsekkMiktaçmukOlanklv4)ehditemsSüu ddeYıt/ötmtima. niyçnlte l12/21910DY3.HD658D>EE6 C01/2-290c/TD><610/12917rin ALımıLINDAV6cMAE710-12917ENpPAeDİL YARGILAMAlİLKESİld HnİmüneAç ke nıÖ ancalnın Oasin>12/21910DY3.HD658D>EE9.C01/2-290c/TD><613/6124rin ALımıLINDAV9cMAND13-6124ENpPAeDİL YARGILAMAYI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜSld 6352 S. K.nİleyYıptmanyDddişiklıluüuSa EyaBminddeAfe iudtkUnsnlue>erçekleşOadş3/314>E4c1.4.C01/2-290c/TD><612/11784rin ALımıLINDAV14cMAND12-11784ENpPAeDİL YARGILAMAYI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜSld Em iudtkMüdürürVekili OmÖi lanığıi EyaBminin Mahİ e ceAıartı-tmmi an>12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><611/5488rin ALımıLINDAV4cMAND11-5488ENpPAeDİL YARGILAMAYI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜSld Polek MemnlurOmÖi lanıkl rİn Adli Kolluke>lrevyvs Yntkeıçnlte SBhipHOlC/TR/Müşt k nin ŞikaudtçıyOmC/TRnu/ÖğrSndeklRrendKŞ"16yYaş Smusına>iteOabunluaKonuşkSolraaŞikaudtçıyOmursaneİfakHBO Aynrız"yDddeklRre/-eMüşt k nin OabuKötüy sKullunıÖRveAAdilyYurgtmotiyımEtkeıHOlyHyTeşebbüselnİlmıRDe KapsamıemukDeğBCidndiritOlk n>12/21910DY3.HD658D>EE.1 H01/2-290c/TD><6-3/7508rin ALımıLINDAV11hMAND03-7508ENpPAeDİL YARGILANMAl(ADHvr KonusuRemayda DHvrcı TaçnnarİmtiyüzsıTPBy SBhipıRDet/TKorşıTAyranBMr DHvr Açmaa-eaB kıanıntisİaans>12/21910DY3.HD658D>EE2.H01/2-290c/TD><614/15730rin ALımıLINDAV2hMAND14-15730ENpPAeDİL YARGILANMAl(ADHvrcı-davrlıaKadancaDığıllBriniŞOiğdedmdk >İçıl Süu sVerilVedmda-eaB kBRmadC/TR >12/21910DY3.HD658D>EE9.H01/2-290c/TD><607/37338rin ALımıLINDAV9hMAND07-37338ENpPAeDİL YARGILANMAl(AİşçilOaay -eaB SmukTümAKanıtlarırSopıayıpRıartı-ma anBn Kanıtlaamun HangiıRDet/TLeğBCkVedmdd<ği in> OkHBO HangiıRDetiaÜstünyTuttğTRnut ıay eokluç/Sı LeğBCidndirdiktenkSolraaBMr Soluci Varl9. n>12/21910DY3.HD658D>EE9.H01/2-290c/TD><6-8/20517rin ALımıLINDAV9hMAND08-20517ENpPAeDİL YARGILANMAl(AKıdemiTuzminatae- eymli OfgulmalÖ HnİlmanbmtremukBlğlantı lğrumıbitOlk >12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><608/864rin ALımıLINDAV4cMAND08-864ENpPAeDİL YARGILANMAl(AYurgtmotiaaneYTatebie- Oaayarıamamen Yubanc nkMrr-eaimin Tatebieİncelemdsin>EE.3.C01/2-290c/TD><612/14553rin ALımıLINDAV13cMAND12-14553ENpPAeDİL YARGILANMAl(AYuşıLKüçük lanığarZolenlu/Müdafii Atmni/ İn-eDğınnlimMeSi/GelMrıRDeyBRmadmai/ İRAnluşımıi lanıkl rasYurgtmoti >idsri OmÖC)12/21910DY3.HD658D>EE..H01/2-290c/TD><613/11883rin ALımıLINDAV1hMAND13-11883ENpPAeDİL YARGILANMAl(ıaçnneTeşkilelin SağlÖemi anDnsİlkasiyin BMee>vd EcrimisllıDHvrsİ>12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><613/5397rin ALımıLINDAV8cMAND13-5397ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld 6136 S. Yusa6>yMuhaldfetn-e>lrevıinin Müdahaldsi AdilyYurgtmotiykr12/21910DY3.HD658D>EE.4.C01/2-290c/TD><613/6321rin ALımıLINDAV14cMAND13-6321ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld Ağır)Cez9 Mahİ e sTninsKur-tm/klı YntksiHl>12/21910DY3.HD658D>EE9.C01/2-290c/TD><6-6/5836rin ALımıLINDAV9cMAND06-5836ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld AİHM'lin Saptii/ İnihla lBrin 0onuçlÖçayımEtken BMçimddeOrt/mun loyi/roc)ir BSıŞYRDetdeHOlC/TRn>12/21910DY3.HD658D>EE.4.C01/2-290c/TD><616/947rin ALımıLINDAV14cMAND16-947ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld AsİlelnİmüTatebit n/Redd ne DaMeelü >12/21910DY3.HD658D>EE6 C01/2-290c/TD><612/6243rin ALımıLINDAV6cMAE712-6243ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld Avukatlık ÜcrHienin MaSi/GelMreyBRmadmai/ İRAnluşımıi lanığasYurgtmoti >idsri OmÖC)SözıRuSasiydKŞDğınnlBniyyAdil Yurgtmodmaa-eaB SayİNişkeyyDğınnlBOey/TğykıranOfC/TRn>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><611/7-305rin ALımıLINDAVc BIE711-7-305ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld BmnirolsüzmMüz12/21910DY3.HD658D>EE.4.C01/2-290c/TD><614/5253rin ALımıLINDAV14cMAND14-5253ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld Bmrocae>lrevıdndiritHnrZolenlu/Müdafiiy/TÖdenen Avukatlık ÜcrHienin Suça 0ürüklBnen Çocğğa/YnİtetilemdyHeddin- Adil Yurgtmodmaa-eaB SayğykıranOfC/TRn>12/21910DY3.HD658D>EE.9.C01/2-290c/TD><615/3799rin ALımıLINDAV19cMAND15A3799ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld Borçfş/Şirket Yntkeıisi OmÖi lanığa UsullnKŞnıtlneDnlu-ma DHvdtiylk insTnbl<ği imMüteakipyYurgtmotiyakDevam>nıntOlk >12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><609/2-53rin ALımıLINDAVc BIE709-2-53ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld Bua-eaB S Kapsamıea/YDnlumuns5271 S. Yusaaane40. Md. UyuçaycaeEskTTHale/Getide ı OkHBO SByamti. n>EEC9071261c1514/><613/4-521rin ALımıLINDAVc BIE713-4-521ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld CumhurTudtaSavcısı OmÖi lanığıi Glrev tin GerD0ıRDet/TğykıranHarD0dtaEtmekySurHieyle/veAAdilyYurgtmodmaaİlkdğeCinKŞnıtlneDHvradl9yıpRnomue>lrevıilerinin ObjD0>Kötüy sKullunıÖRSuçunui labir OmığınT 5/35795TD>ş3/314>E4c123.H01/2-290c/TD><612/1078rin ALımıLINDAV23hMAND12-1078ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld ÇıkmaTPByayAla12/21910DY3.HD658D>EE.4.C01/2-290c/TD><612/2829rin ALımıLINDAV14cMAND12-2829ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld Çocğğui CinselTİstismmaın-<İlkeKormaınVeren Heudti Oaaylukİltili Kanaatetie/emuşt/TR/AdilyYurgtmotiykrTatebit kİncelemdsin>12/21910DY3.HD658D>EE.9.H01/2-290c/TD><606/2957rin ALımıLINDAV19hMAND06-2957ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld DHvr Dosya anDnsDnlu-ma GüyyvdeSaatetdenkÖnce EideAfıioC)ş3/314>E4c122.H01/2-290c/TD><617/32296rin ALımıLINDAV22hMAND17-32296ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld DHvrlıeTemy z nıneDHvrcıyayTnbl<ğenın d<ği /TDaMeeTnbl<ğekığglsitiyyDosyadi BRmadmai/ İyın Anluşımi/ İR)12/21910DY3.HD658D>EE22.H01/2-290c/TD><615/10680rin ALımıLINDAV22hMAND15-10680ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld DHvrlıeVekilite EkŞOiğınkadıaRapole/Tnbl<ğenın H/D0HİtmrazluçayımSuemi a İçıl İmkAy Tanıntil /İtmrazluçayımSuemi a -eSendKŞBuaİtmrazluç LoğrultusuemukDeğBCidndirmdeYıptmtilanvd Soluci >lu sBMeel12/21910DY3.HD658D>EE9.H01/2-290c/TD><614/21218rin ALımıLINDAV9hMAND14-21218ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld DHvrlıluçınaSBvadmalmaınYuzllm/mun DığıllBreSartı-tmmidon eymli Oaaylur Saptadl9don >yAykıranOaup Adil Yurgtmodmaa-eaB Sİn İhla i Teşkilunt>12/21910DY3.HD658D>EE23.H01/2-290c/TD><612/1685rin ALımıLINDAV23hMAND12-1685ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld DHvrlıya GeçerıikBMr DHvr Dn H0çesSsTnbl<ği in OaıÖi/ İ/BR DnlumunsHukukTTLinlBnntOla-eaB SayveAAdilyYurgtmodmaa-eaB Sayğykıralık OlOLt/rumoEEC9071261c1514/><612/5-1373rin ALımıLINDAVc BIE712-5-1373ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld Dosya Kapsamıea/veAKormaıne>ör BrilOlyenyln Hangi eymlesSkOadğTRnut AnluşımıbitdidinDnlumlmamu ÖzelyLairllBrcKŞBR Eksikl<ğin TekkBaşıSayBozmaa OkHBO Yuştmomaya>12/21910DY3.HD658D>EE.5 H01/2-290c/TD><615/35rin ALımıLINDAV15hMAND15A35ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld Esere0özıRuSasindKnklÖdem)nAfoir BSıŞ-ıMahİ e ceAL/rdğrumanyYurgtmotiyukOlşlunırken “Davrcayın MasSnn Avunsı BRmadmai/ İymun lormaı nıap'tan ıluOlk te vesİşaBmlBriŞBRSa/>lu sBlşlutıÖ anc”LŞhkSendKŞnormaSehditSak >Doğru Omtii/ İ/HukukTTLinlBnntOla-eaB R)12/21910DY3.HD658D>EE22.H01/2-290c/TD><613/17442rin ALımıLINDAV22hMAND13-17442ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld >EE.6.H01/2-290c/TD><610/28rin ALımıLINDAV16hMAE710-28ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld Gözddü Te BRmadC/rumaC)nın eedk Adrlk te Dnlu-ma Güyünün/UsullnKŞnıtlneOfaC)12/21910DY3.HD658D>EE1..H01/2-290c/TD><613/2641rin ALımıLINDAV11hMAND13-2641ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld -earArotiyÖzgürlüğünün/nıtle tiyukYddimikeUzantıs /TahsiSğitdeHOlC/TRn-)ıaçnnluç DinlBne dKnkİddiayvd SBvadmaluç/Sı Bıyun EtmelBriŞiçıl DHvdt>nın Oaden/Hnİlmalğruml9. ASBvadmaaH/12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><609/3-107rin ALımıLINDAVc BIE709-3-107ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld -eaaret/veAKor BnkYurmmotiy-)Yurgttay CumhurTudtaBlşsavcılığancaŞDğınnlBniyyTnbl<ğnamdnin SanıkeMüdafiine/Tnbl<ğenın Olk >>12/21910DY3.HD658D>EE.4.H01/2-290c/TD><6-5/9711rin ALımıLINDAV14hMAND05-9711ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld -nrkek Meşru Viş3/314>E4c122.H01/2-290c/TD><617/1243rin ALımıLINDAV22hMAND17-1243ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld -nrkekin Meşru Viş3/314>E4c113.H01/2-290c/TD><612/9248rin ALımıLINDAV13hMAE712-9248ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld -ukukTTLinlBnntOla-eaB Sİn 3kUnsnlue-)ıaçnnluçınaYurgtmotiyKonusuemukBiltilBne ı-eaB RYurgtmotiylukİltili Aç ke maavd İspata-eaB kBR Aç ke mal rın Mahİ e ceALiaBatdeAfıiıpkDeğBCidndiritOlk nYnİlmıülüğüuO>C/TRn>12/21910DY3.HD658D>EE6.H01/2-290c/TD><612/5149rin ALımıLINDAV6hMAE712-5149ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld -ukukTTLinlBnntOla-eaB Sİn AdilyYurgtmotiykridsritSak >Davr12/21910DY3.HD658D>EE9.H01/2-290c/TD><614/28267rin ALımıLINDAV9hMAND14-28267ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld -ukukTTLinlBnntOla-eaB Sİn AdilyYurgtmontiykr12/21910DY3.HD658D>EE.8.H01/2-290c/TD><615/16639rin ALımıLINDAV18hMAND15-16639ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld -ukukTTLinlBnOla-eaB Sİn >12/21910DY3.HD658D>EE.8.H01/2-290c/TD><615/14610rin ALımıLINDAV18hMAND15-14610ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld İddiayvd SBvadmaLH/nıntOlk >üte lormaSehditSak iyyUsulsveAKonunaTğykıral/ İR)12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><611/17946rin ALımıLINDAV4cMAND11-17946ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld İddianamddKŞlanığasYüklBnen ve/SuçıOlC/TRnKu/A>ınditHnsEyaBmlBrin OahsedilnıntipelnİlmıRDalğrmayRn Adil Yurgtmodmaya ğykıralık Teşkilundeed/T >12/21910DY3.HD658D>EE23.H01/2-290c/TD><613/6957rin ALımıLINDAV23hMAND13-6957ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld İflasİn ErtelBnOlk >DavrKormaınVeri HOlyHeddin>12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD><614/19718rin ALımıLINDAV12hMAND14-19718ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld İhaldnıneFesh >Tatebi/ıaçnnluçınaYurgtmotiyİleyİltili BiltirSBhibıyOmma Aç ke maavd İspata-eaB kBRmadC/TR -kBua-eaB S AdilyYurgtmodmaaİlkdk iyyEn ÖnBmıiHUnsnlueOlC/TR/Mahİ e iyyDHvr Dn H0çesSnisveADnlu-ma GüyünüŞıaçnnluça lSndel<ği den Tnbl<ğenınp ıaçnneTeşkileli SağlÖm). n>12/21910DY3.HD658D>EE..C01/2-290c/TD><616/1528rin ALımıLINDAV1cMAND16-1528ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld İlkeKormaınVeren Hakimin Oaaylukİltili Kanaatetie/emuşt/TRn>örüşünün/İlkRknİlmldeBığınginlButörüşünün/Etkes TAltındasKumabileeddi/KesSnlBueneKormaınVeren HeudttKŞYRD AyanyOaşkayRn YırgtmotiaaneYTatebit kİnceleyerekkBu>Tatebit Reddin-eaB SmuklormaSehdSak iyyl12/21910DY3.HD658D>EE3.C01/2-290c/TD><615/30297rin ALımıLINDAV3cMAND15A30297ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld İlkeKormaınVeren Hâkimin Oaaylukİltili Kanaatetie/emuşt/TRn>örüşünün/İlkRknİlmldeBığınginlBut/TLeğBCkOfup Oml9i/ İaaTDaMeeVereeddinKurmamuaÖncKkeeKanaatnven>örüşlerinin Etkes TAltındasKumabileeddi/AdilyYurgtmotiykrTatebit kİncelemdsin>12/21910DY3.HD658D>EE6 C01/2-290c/TD><615/9032rin ALımıLINDAV6cMAE715-9032ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld İlkeKormaınVeren Hakimin Oaaylukİltili Kanaatetie/emuşt/TR/YnniTen YurgtmotiyAşatisİamu Ya Di BRyAşatiya Götüreedk Tatebit Ku/A>/TLeğBCkOfup Oml9i/ İaaTDaMeeVereeddinKurmamuaÖncKkeeKanaatnven>örüşünün/Etkes TAltındasKumabileeddie- Oaayarıamamen Yubanc nFarklıykMrr-eaimin YurgtmotiaaneYTatebit kİncelemdsin>12/21910DY3.HD658D>EE.5 C01/2-290c/TD><615/14194rin ALımıLINDAV15cMAND15-14194ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld İlkeKormaınVeren Hâkimin Oaaylukİltili Kanaatetie/emuşt/TR/YnniTen YurgtmotiyAşatisİamu Ya di BRyAşatiya Götüreedk Tatebit Ku/A>/TLeğBCkOfup Oml9i/ İaaTDaMeeVereeddinKurmamuaÖncKkeeKanaatnVen>örüşünün/Etkes TAltındasKumabileeddie- Oaayarıamamen Yubanc nFarklıykMrr-âaimin YurgtmotiaaneYTatebit kİncelemdsin>12/21910DY3.HD658D>EE9.H01/2-290c/TD><614/36393rin ALımıLINDAV9hMAND14-36393ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld İşçilnın Oaden/Yokl/TRamu TahİikatnAşatisİaa GeçitSak iyyHatalanOfC/TR/Usula-nİlmıRDet/TRiaudt>nın Oaden/YurgtmotiyYıptmıpRSoluci >idilSak iyyAdil Yurgtmodmaa-eaB Sİn İhla i OfC/TRn>12/21910DY3.HD658D>EE9.H01/2-290c/TD><612/31960rin ALımıLINDAV9hMAND12-31960ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld İşçilEE22.H01/2-290c/TD><614/17199rin ALımıLINDAV22hMAND14-17199ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld İşçil12/21910DY3.HD658D>EE9.H01/2-290c/TD><614/10745rin ALımıLINDAV9hMAND14-10745ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld İşçil12/21910DY3.HD658D>EE22.H01/2-290c/TD><616/10865rin ALımıLINDAV22hMAND16-10865ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld İşeeİadlnLavr12/21910DY3.HD658D>EE9.H01/2-290c/TD><612/26425rin ALımıLINDAV9hMAND12-26425ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld l12/21910DY3.HD658D>EE1.C01/2-290c/TD><6-6/6229rin ALımıLINDAV1cMAND06-6229ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld lEEC9071261c1514/><613/7-700rin ALımıLINDAVc BIE713-7-700ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld lovOLt/rl9ya Yer Oml9i/ İaaTDaMeelormaSehditdiktenkSolraaYEE22.H01/2-290c/TD><613/12507rin ALımıLINDAV22hMAND13-12507ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld Mahİ e ıKormaında)ıaçnnluçınaİddiayvd SBvadmaluç/Sın Özetetie/Anluştıkl rİ veAAnluşaıÖi/12/21910DY3.HD658D>EE9.C01/2-290c/TD><611/10473rin ALımıLINDAV9cMAND11-10473ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld Mahİ e ıKormaınıl Ge/D0çelinOaıÖ. yın Adil Yurgtmodmaa-eaB Sİn BMeeParçasıeOlC/TRn-)KanunAYolunukOlşvurıbitOla-eaB SİkEtken BMrLŞhkilddeKullunıbitOlnıl ÖnıKoşulunOfC/TRn>12/21910DY3.HD658D>EE3.H01/2-290c/TD><612/11707rin ALımıLINDAV3hMAND12-11707ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld Ödünç İddia. naASayrl /Afoş3/314>E4c110.H01/2-290c/TD><609/988rin ALımıLINDAV10hMAND09-988ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld RücuAy Tazminat Lavrş3/314>E4c1H9071261c1514/><613/4-688rin ALımıLINDAVh BIE713-4-688ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld labir Görü enkVakıalmalÖ Bunlaamun Çıkarımıi loluçavd HukukTTSebeplBrin >ör BrilOlk >>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><609/6-57rin ALımıLINDAVc BIE709-6-57ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld lanığarZolenlu/Müdafii Atmni/ İnAnc)Omtii/ İ/ÖğrSnmeaiyçnlte Temy zıOlşvurusenunAKu/A>ınditHeddin-)HnİmüneMüdafii Yaianda lanığae/lSndesSneTderTnbl<ğenın Heddi 5/35795TD>ş3/314>E4c1C9071261c1514/><609/6-16rin ALımıLINDAVc BIE709-6-16ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld lanığae/lSndesSneTMüdafii Atmni/ İnmun HaberıkOmmaiun ÖğrSnmeaiyçnlte lüu sSnden SolraaTemy zıTatebitdeHBRmadC/TR -kTatebit Ku/A>enın H/D0HDosyaSİn İncelenHeddi 5/35795TD>ş3/314>E4c16 C01/2-290c/TD><612/5492rin ALımıLINDAV6cMAE712-5492ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld lanığae/MaSi/GelMreniyyBRmadmai/ İR-rZolenlu/SBvadmane>lrevıdndiritOlk >Sebebeyle/lavadmanaTÖdenen Avukatlık ÜcrHienin SanığasYüklBtil12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><606/6AE74rin ALımıLINDAVc BIE706-6AE74ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld lanığae/YAdrlken>öndsritSak >TatebitdeHBRmadtisİaa RağmiyyTnbl<ğnamdnin SanığınaÖncKkeeAdrlk te Koşulluçı/emuşmai/ İRHall4)TnblnunA35.AeymlesSt/Tılu sTnbl<ği Yusa6>yAykıranOaC/TRn>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><605/7-166rin ALımıLINDAVc BIE705-7-166ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld lanıkT-eaB SmukDğınnlBniyyTnbl<ğnamdnin Tnbl<ğenın OlOlk >-sBozmaa OkHBO )12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><610/6-130rin ALımıLINDAVc BIE710-6-130ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld lavadmaLH/12/21910DY3.HD658D>EE..H01/2-290c/TD><613/22323rin ALımıLINDAV1hMAND13-22323ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld ıaçnneTeşkilelin SağlÖemi a AnÖyos9Sİn 90/Sol Md. Dığateteyle/AİHS'lin 6. Md. lnİmüEE..H01/2-290c/TD><613/1348rin ALımıLINDAV1hMAND13-1348ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld ıaçnneTeşkilelin SağlÖemi anDnsAdil Yurgtmodmaa-eaB Sİn >12/21910DY3.HD658D>EE. H01/2-290c/TD><615/38rin ALımıLINDAV1hMAND15-38ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld ıaçnneTeşkilelin SağlÖemi anDnsAdil Yurgtmodmaa-eaB Sİn >12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><608/9-195rin ALımıLINDAVc BIE708-9-195ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld ınbl<ğnamdnin Tnbl<ğiLİ e/AmaçlÖeoyyTnbl<ğnamdl4kTT>örüşlerden Haberd r>nın OanVenKorşıT>örüşleriniŞOiğdedmdaOmÖi) İniltililRrekıanıntisİ >EEC9071261c1514/><613/5-657rin ALımıLINDAVc BIE713-5-657ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld ınfecn 12/21910DY3.HD658D>EE.8.C01/2-290c/TD><615/2112rin ALımıLINDAV18hMAND15-2112ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld ınhditeSuçundae/-eaB SmukDHvr AçımÖi lanığıi Esas Mahİ e sTndd SBvadmaLYuşıÖknir Bd<ği /TDaMeeBıyundi BRmadC/TRn-elanığıi Dnlu-mada HazırHBRmadıbitOlk iyyAdil Yurgtmodmaa-eaB Sİn TemelHUnsnlluçandodsBMri OfC/TR/lanığae/lSndesSniŞOizzat lavadmaLH/ş3/314>E4c1.6.H01/2-290c/TD><612/2224rin ALımıLINDAV16hMAE712-2224ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld TicardtiTTnrkeSuçu)-eDnlu-ma DHvdtiylk insSBnığae/Tnrkentt Md. 35'/Tılu sTnbl<ğenın d<ği/ lanığıi Elite UluşaıÖyaş3/314>E4c1H9071261c1514/><611/11-554rin ALımıLINDAVh BIE711-11-554ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld UsulsüzmTnbllzd ilHeddi 5/35795TD>ş3/314>E4c1C9071261c1514/><615/10-233rin ALımıLINDAVc BIE715-10-233ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld UyOLt/rucuyeymle TicardtiTSuçu)-eKolluke>lrevıilerinin Şüpheıilerin)Cez9 0olemfşl/TRnu/Artt/roc)ş3/314>E4c1.0.C01/2-290c/TD><616/1745rin ALımıLINDAV10cMAND16-1745ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld UyOLt/rucuyeymle TicardtiTYuşıÖn- ÖncekiyYurgtmotimu/GörevyYıpomsMahİ e ıOaşkayRnRn YırgtmotiaaneYTatebit n/Redd ne DaMeelntm)sT iyyAdil Yurgtmodmaaİlkdk /TğykıranOfC/TRn>12/21910DY3.HD658D>EE2.H01/2-290c/TD><616/10028rin ALımıLINDAV2hMAND16-10028ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld Vığaudti DddiştiditOlk >Lavrv4)eakıalmaı KanıtlatiyKonusuemukİmkAy TanıntisıSİn AdilyYurgtmotiykr12/21910DY3.HD658D>EE16 C01/2-290c/TD><615/1093rin ALımıLINDAV16cMAE715-1093ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld YurgtsÇdvrak >Lışremuki Cez9ev tdeHBRmadomslanıkTveTMüdafi Esas -eaB SmukSBvadmaLYuştmıc)ş3/314>E4c1.6.H01/2-290c/TD><613/1276rin ALımıLINDAV16hMAE713-1276ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld YurgtsMercTTlBriŞÖdü Te DHvrcı verDHvrlıeOloC)ntmddeklRreninsDenetemi içıl Her/DosyayakDedişikeDnlu-ma SaatnVeritHeddin>12/21910DY3.HD658D>EE.4.C01/2-290c/TD><613/11851rin ALımıLINDAV14cMAND13-11851ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld YurgtmotiaaneYTatebie- AdilyYurgtmotiykrTatebit kİncelemdsin>12/21910DY3.HD658D>EE5.C01/2-290c/TD><611/7298rin ALımıLINDAV5cMAE711-7298ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld YurgtmotiaaneYTatebit kFarklıykMrr-eaimin İncelemdsin>Tatebit n/Redd ne DaMeelyAykıranOaC/TRn>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><613/1-538rin ALımıLINDAVc BIE713-1-538ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld Yurgtmotiya lotamomaya-eYRrelyMahİ e de lanığıi Tutukfşl/keİtmrazıiı/Reddaden/Heaimin Yurgttayda DosyaSİn Temy zıİncelemdsi ee uttmti anDnsC.M.K.'nunA23/1. Md. veAA.İ.H.S.'Nin 6/1. Md. DğınnlBniyyAdil Yurgtmodmaa-eaB Sınkİhla i TahsiSğitdeHOlC/TRn>12/21910DY3.HD658D>EE.1.C01/2-290c/TD><6-9/1947rin ALımıLINDAV11cMAND09-1947ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld Yurgttay C.aBlşsavcılığancaŞDğınnlBniyyTnbl<ğnamd lnİmüörüş İçerOlk >-eSendKŞlanıkTve6>yMüdafii İ e/Müdahil Şahsl DHvrcı veyarVhkillRr ne DaMelk ncKŞTnbl<ğeOmueaş3/314>E4c123.H01/2-290c/TD><612/2778rin ALımıLINDAV23hMAND12-2778ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld Y12/21910DY3.HD658D>EE1.C01/2-290c/TD><614/2290rin ALımıLINDAV1cMAND14-2290ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld Zolenlu/Müdafii ÜcrHilRreninslanıktan AlıntisıSaelnİmedi HOlyHeddin-)BuaÜcrHilRren AdateteBakanlığa kütç sTndd BRyAmaçlÖnAyrayanyÖdenektenkKur-tm noc) İR)12/21910DY3.HD658D>EE.4.C01/2-290c/TD><613/3127rin ALımıLINDAV14cMAND13-3127ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld Zolenlu/MüdafiineyİNişkeyyAvukatlık ÜcrHienin Suça 0ürüklBnen Çocğğa/YnİtetilSak iyyAdil Yurgtmodmaa-eaB SayğykıranOfC/TRn 5/35795TD>ş3/314>E4c1.6.H01/2-290c/TD><612/1598rin ALımıLINDAV16hMAE712-1598ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIldAfe i YurgtmodmaaPrensibıyİle/HukukTTLinlBnntOla-eaB RDnlu-mal rİn Açık Yıptmmi anKad r>HnİmüneAç k Dnlu-mada TefheminisveAKormaluçınaGe/D0çelinOaıÖ. yı Zolenlu/Kıli/ İn-eKad stro/TnspitSnden DoğansDavr 5/35795TD>ş3/314>E4c1H9071261c1514/><614/2-296rin ALımıLINDAVh BIE714-2-296ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIldDavrlı Vekilitin Görevden Çekilmdsi/VhkilliktenkÇekilmdyeyİNişkeyyDn H0çe iyyDHvr Dosya anda Yerali/ İn-eY>12/21910DY3.HD658D>EE.4.C01/2-290c/TD><614/1557rin ALımıLINDAV14cMAND14-1557ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIldDnlu-manıi Kuptmı Yıptmi/ İn-eYurgtmotiyNetic sTndd KormaıneAç k Dnlu-mada Aç ke nıÖ a >lzd il12/21910DY3.HD658D>EE1.C01/2-290c/TD><615/5868rin ALımıLINDAV1cMAND15-5868ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIldFıTip )Cez9 İnfaz KğrumundayTutukfş OloC)12/21910DY3.HD658D>EE1..H01/2-290c/TD><615/14505rin ALımıLINDAV11hMAND15-14505ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld-nrkekin Meşru Vi12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><611/13-250rin ALımıLINDAVc BIE711-13-250ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIld-ırsızlıky-)Yurgttay CumhurTudtaSavcısı OmÖC)örüş Oiğdedd<ği emayda ÖzelyLairlTe İşin Müzakerdsi ee uttmıpROykKullunımaya
  EE.4.C01/2-290c/TD><612/1926rin ALımıLINDAV14cMAND12-1926ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIldIrzevd Nrmusa)ıasymlideHBRmadtiy-)Hnİmüne uprlıeDnlu-mada Aç ke nıÖ anDnsDnlu-manınaHerklkenAç keığa İiklk te vesAİHS'lin 6/1. MymlesSt/TğykıranOfC/TR)12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><610/21275rin ALımıLINDAV4cMAND10-21275ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIldİftmraTSuçu)-eSuçıYüklBe ı ahsiSğite SBhipHOlmayanakığgl -ukukKnkİddianamdHSByamomaya12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><616/2966rin ALımıLINDAV4cMAND16-2966ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIldİlkeKormaınVeren Hakimin ÖncKkeeKanaatnven>örüşünün/Etkes TAltındasKumabileeddie- BuaSebeplB Adil Yurgtmodmaa-eaB Sİn BMr Uzantıs /OmÖC)Tatebit kİncelemdsin>12/21910DY3.HD658D>EE9.H01/2-290c/TD><614/32756rin ALımıLINDAV9hMAND14-32756ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIldİşçil12/21910DY3.HD658D>EE3.H01/2-290c/TD><612/5839rin ALımıLINDAV3hMAND12-5839ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIldıaçnnluçınaYurgtmoetiia Yeralmaluça veyYurgtmotimun TamkOloC)EE2.H01/2-290c/TD><616/25262rin ALımıLINDAV2hMAND16-25262ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIldVığaudti Davrl rınıi KumunLğınnit kİltilBndedd<ği/Ort/< Çocğğui Vığaudti i DddiştiditOlk nieıalependen DHvrcıyayBu>Tatebit kkrEE2..H01/2-290c/TD><615/16245rin ALımıLINDAV21hMAND15-16245ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIl/ HUKUKİ DİNLENİLMElHAKKINA AYKIRILIKld DHvr v4)IslahyDn H0çelRreninsDHvrlıluça UsullnKŞnıtlneTnbl<ğenın OldiyyAleyhKŞnormaSehditSak >-ASBvadmaaH/12/21910DY3.HD658D>EE2.H01/2-290c/TD><614/18<61rin ALımıLINDAV2hMAND14-18<61ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIl/ SAVUNMAlHAKKININ KISITLANMASIld ıanıkTLinlBOla-ıDavrlınSı İ eCi 0ürdüğü/eakılmaınirpataiçıl ıanıkTGör Brdidi/LinlBneneTanıkl rİ İleyİleCi 0ürü Hyyeakıalmaı TamkOloC)ör BrileneTanığı DinlBne dKnkHnİlmalğrumtisıSİn Doğru BRmadmai/ İR)12/21910DY3.HD658D>EE.1.H01/2-290c/TD><616/1551rin ALımıLINDAV11hMAND16-1551ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIlİLE HUKUKİ DİNLENİLMElHAKKIld -easız Rekabdti TnspitS İ e/Manev >Tazminat ir BSıŞ-ıHnİmüneTefhemenın d<ği Celsel4)Davrlı Vekili HazırHOmtii/ İ/SözlüaYurgtmotiyİçıl Dnlu-ma Güyü kığınınn12/21910DY3.HD658D>EE3.C01/2-290c/TD><604/7232rin ALımıLINDAV3cMAND04-7232ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIlİLKESİld ınrcümaneİçıl YıptmanyYurgtmoti >idsrlRreninslanıktan ıahsll te lormaSehditSak iyyAykıranOaC/TRn>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><607/9-181rin ALımıLINDAVc BIE707-9-181ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKIlVE SAVUNMAlHAKKIld Yurgttay C.aBlşsavcılığa'ncaŞDğınnlBniyyTnbl<ğnamdnin lnİmüörüş İçerOlk >-eSendKŞlanıkTve6>yMüdafii İ e/Şahsl DHvrcı veyarVhkillRr ne Tnbl<ği in Zolenlu/OfC/TRn> 5/35795TD>ş3/314>E4c1H9071261c1514/><603/7-438rin ALımıLINDAVh BIE703-7-438ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKINA AYKIRILIKld DHvrcayın lSndesSniŞOağlÖm)yun vd İkr r>OmıC)enın HOlyenyBMeeBıyunıeGerD0çeSYuptmıC)12/21910DY3.HD658D>EE.5 H01/2-290c/TD><616/6461rin ALımıLINDAV15hMAND16-6461ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKINA AYKIRILIKld Esere0özıRuSasinin EksikevesAyıpl /İfaenın OişROam). nlebebeyle/UğradımanyZormaluçınaTazmin >ir BSıŞ-ıMahİ e ceALHvrlıya DHvr Dn H0çesSsTnbl<ği in YıptmmiyıpRDn H0çelRrnAşatisİrıamamlÖetiian GörevsiHlKormaınVeri Sak iyyİsabdtsiHl12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><607/3-9rin ALımıLINDAVc BIE707-3-9ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKINA AYKIRILIKld YusaAYolunukOlşvuru lüu sSevesŞhkSenin >ör BrilOlSak >-A-eEskTTHale/Getide ı OkHBO SByamti. n> >12/21910DY3.HD658D>EE9.C01/2-290c/TD><617/1112rin ALımıLINDAV9cMAND17-1112ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKININ İHLALİld Ağır)Cez9 Mahİ e sT'ninklntmişROaanyMahİ e ıOaşkayRnRn Antmanyl12/21910DY3.HD658D>EE2.H01/2-290c/TD><604/11405rin ALımıLINDAV2hMAND04-11405ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKININ İHLALİld DHvrcayın Gör BrdidinTanıkl r<İlkeOt/rumda Mahİ e ceALinlBndidinHall4)Davrlıya Sığıl/Gör Brmd Fırsş3/314>E4c1H9071261c1514/><614/4-1498rin ALımıLINDAVh BIE714-4-1498ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKININ İHLALİld -ukukTTLinlBnOla-eaB n-)KanunAYolurıamamlÖetiian DirSnmeaKormaınVeri Sak iyyUsulsveAYusa6>yAykıranOaC/TRnian DirSnmeaKormaınloyi/rtmoC)öndsritHeddi/Manev >Tazminat Lavr12/21910DY3.HD658D>EE.8.C01/2-290c/TD><615/25470rin ALımıLINDAV18cMAND15-25470ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKININ İHLALİld İddianamddKŞlanığınaHeryBMeeEyaBmltl4)Mağdnl Bığıntn erekkeymli FilllRreninsğçıkça adı Yer veAZ//Ay >ör BrilerekkAç ke nıÖ a >ör Brildidi/Kor BnkYurmmotiySuçunaTDaMeeOaıC)enın HOlyecD/T -nıntHOlyHeddin>12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><610/27631rin ALımıLINDAV4cMAND10-27631ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKININ İHLALİld Terör e/MücakHıR Şube/Müdürü OmÖi lanığıi lörüntülBriniŞKumera6>yAyi/ri/ İn-eİcraieDHvradışlueGlrev >Kötüy sKullunıÖRSuçunui emuşt/TRn 5/35795TD>ş3/314>E4c1H9071261c1514/><614/9-1438rin ALımıLINDAVh BIE714-9-1438ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKININ İHLALİld Usula-ukukunda YeryAymimealueBMeiS0hs nıtle tida Tefhemden SolraaTemy zılüu ıutum Dn H0çesSsVeyaylş3/314>E4c1H9071261c1514/><617/17-1091rin ALımıLINDAVh BIE717-17-1091ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKININ İHLALİld UsullnKŞnıtlneOfaC)lzd ilHeddi/HukukkDevteti/normaSDğınt Ola>12/21910DY3.HD658D>EE.9.H01/2-290c/TD><613/18660rin ALımıLINDAV19hMAND13-18660ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKININ İHLALİld YuzllanYurgtmoti UsullnKŞTabieDavrmukDavrlı Vekilitin Yetkiaİlkeİtmrazıiı/Havi CevapıDn H0çesSsDHvrcıyayTnbl<ğenın Olden Dosya iyçnltl4yylormaSehditSişROam). nDHvrcayın SBvadmaaH/12/21910DY3.HD658D>EE20.C01/2-290c/TD><615/7599rin ALımıLINDAV20cMAND15-7599ENpPAeDİL YARGILANMAlHAKKININ İHLALİldSanığasİddianamdtin 5.3.ND12eTarihitdeHTnbl<ğenın d<ğislanığıi Savadma aSİn AlındığıeDnlu-maeTarihitin ise 7.3.ND12eOfC/TR/lanığa 5271 S.K. Md. 190/2 >EEC9071261c1514/><611/10-18nın didi/Laha SolraaTür0çeŞOiğmBd<ği TTİddiayEderekkınrcümanian Yurallreımayaş3/314>E4c1.0.C01/2-290c/TD><615/2215rin ALımıLINDAV10cMAND15-2215ENpPAeDİL YARGILANMAlİLKESİld 5271 S. CMK'nunA171. Md. lnİmündKŞluçtanyZormaeGlrenaiçıl ıanınansKumunLavrllEE6.C01/2-290c/TD><614/7077rin ALımıLINDAV6cMAE714-7077ENpPAeDİL YARGILANMAlİLKESİld Yağma/lanıkTiçıl Zolenlu/SBvadmaneAtmni/ İn-yYurgtmoti >idsrlRreninsMaSi/GelMreHBRmadtiyan SanığasYüklBtilHOlyHeddin>12/21910DY3.HD658D>EE6.C01/2-290c/TD><613/26775rin ALımıLINDAV6cMAND13-26775ENpPAeDİL YARGILANMAlİLKESİldYağma/lanıkTiçıl Zolenlu/SBvadmaneAtmni/ İn-yYurgtmoti >idsrlRreninsMaSi/GelMreHBRmadtiyan SanığasYüklBtilHOlyHeddi)12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><614/6-19idsri Ku/A>enın H/D0HSanıkl rdan ıahsll te lormaSehditSak iyyİsabdtsiHHOlC/TRn>12/21910DY3.HD658D>EE2.H01/2-290c/TD><610/11672rin ALımıLINDAV2hMAND10-11672ENpPAeDİL YARGILANMAlVE HUKUKİ DİNLENİLMElHAKKIld BoşodmaaDavrl rıeBMeiButTaçnnluçınaHer/DHvr içıl Ayra Sığıl/ve ıanıkTLir Bk ibraz Edebileeddie- LHvrlıeDHvrcı Kocayın lSnde AçtığıeDHvr içıl Gör BrdidinTanıkl rınaDinlBnHeddin>12/21910DY3.HD658D>EE.3 H01/2-290c/TD><615/3207rin ALımıLINDAV13hMAE715-3207ENpPAeDİL YARGILANMAlVE HUKUKİ DİNLENİLMElHAKKIld Dosya MasSnnı AdıTAltındasYıptmany-easız KesSntilBrin ıahsll >ir BSıŞ-ıMahİ e ceAL/ru-maeYıptmtiian verDosya iyçnltl4yyYıptmanyİncelemdnlolucuSmukHnİlmaTnsisenın OişROam). Sİn Bozmaa OkHBO OfC/TRn>12/21910DY3.HD658D>EE.5 H01/2-290c/TD><616/1716rin ALımıLINDAV15hMAND16-1716ENpPAeDİL YARGILANMAlVE HUKUKİ DİNLENİLMElHAKKIld İnşaatnYıptmsMaSiyetS İ e/İşaBtmeaBitimeTarihitin TnspitS İr BSıŞ-ıMahİ e ceAOiğınkadılçne Yçnltl4)İncelemdnYetkisSsVerilerekkveALHvrlıeTaçnnDa Yokl/TRamu YıptmanyİncelemdnlolucukDğınnlBniyyRapola/>lu slormaSehditSak iyy-.M.K.'nDa 197. Md. ğykıranOfC/TRn>12/21910DY3.HD658D>EE23.H01/2-290c/TD><612/1788rin ALımıLINDAV23hMAND12-1788ENpPAeDİL YARGILANMAlVE HUKUKİ DİNLENİLMElHAKKIldDHvr TarihıRDe Arasİamu -nİlmıü OmÖi Davrlıya Vasi AtmnıpeAt ntii/ İRAruştırtmıÖksızın DHvr Dn H0çesS in LHvrlıyın EvyAdrlk te Tnbl<ğenın Oak iyyDoğru Omtii/ İn- LHvrlıyın Yokl/TRamu HnİlmalğrumaıÖya12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD><612/3702rin ALımıLINDAV12hMAND12-3702ENpPAeDİL YARGILANMAlVE HUKUKİ DİNLENMElHAKKIld BorçlurıaçnnDamun İleCi 0ürü Hyyİtmraz SebeplBrinıl Ge/D0çedeATekkTdk lolucaŞOağlÖnalu slormaSehditSak >>12/21910DY3.HD658D>EE17.H01/2-290c/TD><614/19056rin ALımıLINDAV17hMAND14-19056ENpPAeDİL YARGILANMAlVE SAVUNMAlHAKKIld TçnniTazminat ir BSıŞ-ıMahİ e ceAKusuraTDaMeeATKaRapole ve -esapAOiğınkadısıaRapoll rİnın LHvrlı ŞirketeVekilite UsulKŞnıtlneŞhkilddeTnbl<ğenın Olk >vd İtmraz lüu leCi BekınnerekkLHvrlı ŞirketeVekilite İtmraz -eaB SısKullunıÖsı SağlÖetikySurHieyle/Soluci >idilHeddin>12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><615/24045rin ALımıLINDAV4cMAND15-24045ENpPAeDİL YARGILANMAYI İHLAL SUÇUld lanığae/Sad ceAMüştekiyekVBrileneZş3/314>E4c14.H01/2-290c/TD><613/13931rin ALımıLINDAV4hMAND13-13931ENpPAeDİL YARGILMAYI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜSld Basİn Yoluyluk adılTazminat Lavrüncell12/21910DY3.HD658D>EE9.H01/2-290c/TD><607/7999rin ALımıLINDAV9hMAND07-7999ENpPAeDİSYON KAYBIld İşeeİadlnTatebitdeHBRmadun İşç iyyDiğBCkİşçilereyOranla FazlaeAdisyon Kaybdt>GeçersSzeltmıÖ. ydaeGerD0çeS>ör BrileOlyHeddin>12/21910DY3.HD658D>EE..C01/2-290c/TD>1996/4243rin ALımıLINDAV1cMA1996-4243ENpPAeDİYEN DARPld leken lğrşRnlmeltrayanyOto CamıeınŞlanığınaHedeflem)d12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD><605/649rin ALımıLINDAV12hMAND05-649ENpPAeDİYEN DÜZENLENEN KİRA SÖZLEŞMESİld Borçluya 35.Aeymley/Tılu sTnblEEC9071261c1514/>1986/4-588rin ALımıLINDAVc BI1986-4-588ENpPAeDİYEN ETKİLİ EYLEMld l12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/>1973/332rin ALımıLINDAVc BI1973-332ENpPAeDİYEN KATİL SUÇLARIld lebeben Acı verÖfkeAL/ıtlsuıOltisRn>12/21910DY3.HD658D>EE2.C01/2-290c/TD><603/18498rin ALımıLINDAV2cMAND03-18498ENpPAeDİYEN MÜESSİR FİİL d Sanıkl rİnsEllRrebideve/DiğBCklanığae/İseHBıçealueV/rl9kySurHieyle/MüessMrLFillTeHBRmadC/l12/21910DY3.HD658D>EE2.C01/2-290c/TD><604/20317rin ALımıLINDAV2cMAND04-20317ENpPAeDİYEN SARHOŞLUK SUÇUld lanığae/Umuma Aç k DüğünyMahalSendKŞAmi/ İnAlkolün/Etkes yle/Taşıti Ruhsatlı TubancÖ. yı Ateşlem)kySurHieyle/HalB S Rahat ve -uzğrunueBozmasRn>12/21910DY3.HD658D>EE2.C01/2-290c/TD>1999/7777rin ALımıLINDAV2cMA1999-7777ENpPAeDİYEN TEHDİTld lanığae/Müştekiyek“DükkAyaSBuşİyu Yıkarım” SözıRrin-)ıakibit n/ŞikaudteŞOağlıHBRmadC/TRn>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/>1999/5-32rin ALımıLINDAVc BI1999-5-32ENpPAeDİYEN ZİMMET12/21910DY3.HD658D>EE7.C01/2-290c/TD><607/15441rin ALımıLINDAV7cMAND07-15441ENpPAeDİYEN ZİMMETld 5411 S. Yusa6>yılu sTahsiS0li Zimmete4389 S. Yusa6>yılu sAdiyenyZimmeteSuçunu OlOLt/ro12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/>1990/5-53rin ALımıLINDAVc BI1990-5-53ENpPAeDİYEN ZİMMETld Hiideve/Hud'ayın lolBycaeAnluşımmasRn>12/21910DY3.HD658D>EE5.C01/2-290c/TD>1990/1281rin ALımıLINDAV5cMA1990-1281ENpPAeDİYEN ZİMMETld MemğrunnYetkilinOaup Oml9i/ İaİn AruştırtmıÖsRn>12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><602/410rin ALımıLINDAV4cMAND02-410ENpPAeDİYEN ZİMMETld Polis Memğru OmÖi lanığıi ResSı Arocınakınzine>12/21910DY3.HD658D>EE5.C01/2-290c/TD>1991/177rin ALımıLINDAV5cMA1991-177ENpPAeDİYEN ZİMMETld ResSı EvraktaySBhtecn 12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/>1988/274rin ALımıLINDAVc BI1988-274ENpPAeDİYEN ZİMMETld lanığae/MakbuzğnyLairlTe Kumae/İkinc >vd Üçüncü lopyaluçandosveAKoyıtlmaında)ıahrifatıYıpmamış OmmasRn>12/21910DY3.HD658D>EE5.C01/2-290c/TD>1994/3656rin ALımıLINDAV5cMA1994-3656ENpPAeDİYEN ZİMMETlSUÇUld Gişe 0olemfşsu lanığae/MüşterTudyÖdend<ği Ten FazlaeM 12/21910DY3.HD658D>EE5.C01/2-290c/TD>1989/5465rin ALımıLINDAV5cMA1989-5465ENpPAeDİYEN ZİMMETlSUÇUld Tekel 0olemfş Ambar Memğrununakığgl DğınnlB12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD><616/19345rin ALımıLINDAV12hMAND16-19345ENpPAeDKİ FAİZ / TEMERRÜT FAİZİld İtmraz Edilmeks z n KesSnlBuene-esapAKat İhtmanamdk iyyDğınnlBndidinTarihtKyyBorçlunun Temerrül4)Düştüğü/TarihenKad r>İşaByenyAkli Fa zıİideBuaTarihtKyyıakipeTarihitenKad r>İşaByenyTemerrüt Fa zıM İşaByeedk Fa zıOranı/ŞikaudtyKonusu YıpobilHeddin>12/21910DY3.HD658D>EE6.H01/2-290c/TD><611/12270rin ALımıLINDAV6hMAE711-12270ENpPAeDLARIlAYNI OLAN KİŞİLERld Ort/idsritSak >-ATapuyP yduşı İ e/Mmrasçtmıkskığglk de AdıTGeçen n veALHvrlıyın ğySİk adı Oaup Oml9i/ İniyçnltl4)DğrumaC)ş3/314>E4c1.0.H01/2-290c/TD><6-6/7185rin ALımıLINDAV10hMAND06-7185ENpPAeDLARINA SİGORTA PRİM TAHSİL EDİLEN SİGORTALILARld PrimeBorcuSul İptali - Çrlı-mal rİ/Tnspit>nın didi içıl AdluçınaySigort/ Primi ıahsll >Yolunuk>idilHnySigort/lıluçİn -earAlayRnRkİltilBndedd<ği Ten Antmanyladılçne YöntBmıtce HusumeteYddimtilOlk >>12/21910DY3.HD658D>EE2..H01/2-290c/TD><610/940rin ALımıLINDAV21hMAND10-940ENpPAeDLI TIP GENEL KURULUld lağmıksKurumueRapolenul SGK'yıŞOağlÖi/ İn- LiğBCkİltilBreYddündenkOağlÖyıcılığanıneOmtii/ İn/MaluSiyetSBuşmangıçeTarihi -eaB SmukÇeNişke>-eSendKŞAdli ııpyGBnil Kğrumuydan RapoleAfıio
  EE3.C01/2-290c/TD><604/12973rin ALımıLINDAV3cMAND04-12973ENpPAeDLI TIP RAPORU RAPORU d YaB Sana İNişkeyyGrafiıRDet Dosya içıldeAfıiıpyılmaRapoleven>rafiıRDyİle/HastaTılzaBmakığgllBrinıl İstan/A>eAdlı ııpyKğrumuna >öndsritHrekkİhtisas DaMelk nden RapoleAfıiıpRSolucuSa/>lu slanığınaHukukTTLğrumunun kığınınn12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><607/8-143rin ALımıLINDAVc BIE707-8-143ENpPAeDLİ / İDARİ PARA CEZASIld AruçlÖnSByir>-eSendKŞİken lğrusıkı TubancÖyİle/HavayarAteşaEtmeaŞhkSendeki EyaBmaOaşkal rİnın -uzğrnvd Sükun>nu Bozmaa ahsiSğitdeHOlC/TRn-)İd riyP ra CezÖ. n >12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><608/12rin ALımıLINDAVc BIE708-12ENpPAeDLİ / İDARİ YAPTIRIMld l<çakçtmıks- ir BrŞAdli Yıptırtm >12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><607/72rin ALımıLINDAVc BIE707-72ENpPAeDLİ / İDARİ YAPTIRIMI GEREKTİREN SUÇld BandrolsüzmCDslatıÖkn-eHeraİkinHall4)ddeYurgtmotiyYıpıC)12/21910DY3.HD658D>EE14.H01/2-290c/TD><607/1077rin ALımıLINDAV14hMAND07-1077ENpPAeDLİ / İDARİ YARGIld ıapuySicilitin DğınltitOlk ir BSıŞ-ıİd r cs YuptmanyveyarYıptırtmanyBuaİşaBmıRDyİd riyYırgtsYçnltl4)DHvr AçımÖC)12/21910DY3.HD658D>EE3.H01/2-290c/TD><605/6514rin ALımıLINDAV3hMAND05-6514ENpPAeDLİ / İDARİ YARGIld ınspit>Lavr12/21910DY3.HD658D>EE4.H01/2-290c/TD><605/791rin ALımıLINDAV4hMAND05-791ENpPAeDLİ / İDARİ YARGIlYOLUld Tçnni12/21910DY3.HD658D>EEİB9071261c1514/>1954/6rin ALımıLINDAVib BI1954-6ENpPAeDLİ ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜĞÜld AaıÖnyÖyİle/YuptmanyAnluştiaaneYürürlüğünenKad r>AaıÖnkGerçek v4)ılzelyladılçne AitnDavrl rukOlktmotitisRn>12/21910DY3.HD658D>EE.1.H01/2-290c/TD><605/13431rin ALımıLINDAV11hMAND05-13431ENpPAeDLİ ARAlVERMEld 15e>ünlükaTemy zılüu k iyyBuySüu İçıldlaBitOlk >-eSendKŞ7e>ünlükaUzatıÖ>-eSeninynıtle ntisİyın Mümkün OaC/TRn>12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><601/1139yAykıralık Suçu)Yaianda İşaBnenyBuySuça İNişkeyyDHvryRn 3D05 SByamıAYusa6>y>lu sYürütü Oak iyyOmÖi)asız Ouludl9. n>12/21910DY3.HD658D>EE6.H01/2-290c/TD><610/2603rin ALımıLINDAV6hMAE710-2603ENpPAeDLİ ARAlVERMEld >12/21910DY3.HD658D>EE8.H01/2-290c/TD><602/5588rin ALımıLINDAV8hMAND02-5588ENpPAeDLİ ARAlVERMEld >örevsiHlTarihitdeyyİtmbaren DHvrcınıneOnaGüyyİçıldlaY>12/21910DY3.HD658D>EE.7.H01/2-290c/TD><605/12710rin ALımıLINDAV17hMAND05-12710ENpPAeDLİ ARAlVERMEld Kad stro/Mahİ e sTliyyAdli AraSehdSayKŞTabieOmtii/ İnlnİmeŞOağlÖni/ İaaTılu sTemy zılüu k iyyAdli AraSehdSadeHdeHİşaByeeddin-yGBnil Kad stro/lolucuSmukOlOLan ıapuAKoyıtlmaınıl İptali veTTescily>12/21910DY3.HD658D>EE.8.H01/2-290c/TD><605/8919rin ALımıLINDAV18hMAND05-8919ENpPAeDLİ ARAlVERMEld Kamle ştırtiyYısÖ. ydan DoğansDavrluçdi BasitnYurgtmoti Usullynıtle naş3/314>E4c1.1.H01/2-290c/TD><604/13095rin ALımıLINDAV11hMAND04-13095ENpPAeDLİ ARAlVERMEld Koopera>ndan DoğansDavrluçdi BasitnYurgtmoti Usullnün/nıtle ni/ İn-yBuyT/dKnle lözyKonusu Davrl rukAdli AraSehdSadeHdeHOlktmoş3/314>E4c1.1.H01/2-290c/TD><604/12426rin ALımıLINDAV11hMAND04-12426ENpPAeDLİ ARAlVERMEld Koopera>'ndan DoğansHukukkDavrl rındi BasitnMuhaİ e ıUsullnün/nıtle nıÖ. >ş3/314>E4c1.1.H01/2-290c/TD><607/143D0rin ALımıLINDAV11hMAND07-143D0ENpPAeDLİ ARAlVERMEld Koopera>'ndan Kaynr12/21910DY3.HD658D>EE.9.H01/2-290c/TD><605/3202rin ALımıLINDAV19hMAND05-3202ENpPAeDLİ ARAlVERMEld Menfi Tesbit>Lavr12/21910DY3.HD658D>EE5.H01/2-290c/TD><607/13733rin ALımıLINDAV5hMAND07-13733ENpPAeDLİ ARAlVERMEld Muhtesat kıdelitin TnspitS - Kamle ştırtiyl'ndan DoğansDavrl rukOlsitnYurgtmoti Usullnün/nıtle naş3/314>E4c1.1.H01/2-290c/TD><604/12097rin ALımıLINDAV11hMAND04-12097ENpPAeDLİ ARAlVERMEld RücunLavr12/21910DY3.HD658D>EE6.C01/2-290c/TD><604/11158rin ALımıLINDAV6cMAND04-11158ENpPAeDLİ ARAlVERMEld Sanıkl rİnsTCK Md. 339'aTılu sCez9lÖni/rtmıÖlmaınir BSıŞ-ıSanıkl rİnsTutukfş Oltii/ İnvee-ealuçınmuki DHvr Adli AraSehdSadeHGörü Olk >12/21910DY3.HD658D>EE.5 H01/2-290c/TD><603/1563rin ALımıLINDAV15hMAND03-1563ENpPAeDLİ ARAlVERMEld ıasyrruful İptali Lavr12/21910DY3.HD658D>EE17.H01/2-290c/TD><610/9383rin ALımıLINDAV17hMAND10-9383ENpPAeDLİ ARAlVERMEld Yurgttay İmımıSİn 9.8.ND10 Güyü Tnbl<ğenın d<ğisnormaSDğınltmeaDn H0çesS in 7.9.ND10 TarihitdeHVBrildidi/ıasyrruful İptali Lavrnt>ünlükaSüu iyyDolC/TRn>12/21910DY3.HD658D>EE.1.H01/2-290c/TD><604/14712rin ALımıLINDAV11hMAND04-14712ENpPAeDLİ ARAlVERMEld YusameSüu ıRDen İşaBmesT -sKoopera>'ndakDğınnlBniyy-ususl rdanHDoğansDavrl rın BasitnYurgtmoti UsullnKŞTabieOlC/TRn)12/21910DY3.HD658D>EE7.C01/2-290c/TD><602/19398rin ALımıLINDAV7cMAND02-19398ENpPAeDLİ ARAlVERMEld YusameZolenlul/keBRmadmai/ nHall4)D/ru-maeAçımÖC)12/21910DY3.HD658D>EE17.H01/2-290c/TD><605/11660rin ALımıLINDAV17hMAND05-11660ENpPAeDLİ ARAlVERMEl/ eDLİ TATİL d Kad stro/Mahİ e sTliyyAdli AraSehdSayKŞTabieOmtii/ İnlnİmeŞOağlÖni/ İaaTılu sTemy zılüu k iyyAdli AraSehdSadeHdeHİşaByeeddin>12/21910DY3.HD658D>EE.5 H01/2-290c/TD><603/5238rin ALımıLINDAV15hMAND03-5238ENpPAeDLİ ARAlVERMEDE BAKILABİLECEK İŞLERld ıasyrruful İptali Lavrlmaın->12/21910DY3.HD658D>EE.1.H01/2-290c/TD><601/9143rin ALımıLINDAV11hMAND01-9143ENpPAeDLİ ARAlVERMEDE BAKILACAK DAVAlVE İŞLERld BasitnYurgtmoti UsullnKŞOağlıHıutumın DHvr v4)İşlereeAdli AraSehdSadeHOlktmobn mesT >12/21910DY3.HD658D>EE.5 H01/2-290c/TD><603/75rin ALımıLINDAV15hMAND03-75ENpPAeDLİ ARAlVERMEDE BAKILACAK İŞLERld ıasyrruful İptali LavrlmaınAdli AraSehdSadeHOlktmobn eedk İşlerden OlC/TRn-eTemy zeyİNişkeyySüu iyyAdli AraSehdSadeHdeHİşaByeeddin>12/21910DY3.HD658D>EE.1.H01/2-290c/TD>1974/712rin ALımıLINDAV11hMA1974-712ENpPAeDLİ ARAlVERMEDE BAKILMAYAN DAVALARld Mahİ e ıRD İçıl ZollÖyıcıROam). SukRağmiyyTaçnnluç ve/DiğBCkİltiliıRD İçıl ir BğKŞOağlıHOmıÖsRn>12/21910DY3.HD658D>EE4.H01/2-290c/TD><611/14426rin ALımıLINDAV4hMAE711-14426ENpPAeDLİ ARAlVERMEDE YAPILAN TEBLİGATld ınmy zılüu k iyyBite sTliyyAdli AraSehdSayKŞR stmotitisRnl12/21910DY3.HD658D>EE7.C01/2-290c/TD><613/5178rin ALımıLINDAV7cMAND13-5178ENpPAeDLİ ARAMAld OkHBOBO OfOLt/ron Fill kığlinOamayıpeArotiyİçıl MakulTŞüphey kkrEE6.C01/2-290c/TD><614/1103rin ALımıLINDAV6cMAND14-1103ENpPAeDLİ ARAMAldOtel OdÖ. ydakYuptmanyAdli Aratida MağdnlayAitnNokia Marka Cep ınlefonunun kRmadC/TR/Sanıkl rİnsiyçnlte AttmıRYağmaRSuçunui Sübut BulC/TRn-eYüklBnen luçtanyMahİumludtleCi >12/21910DY3.HD658D>EE20.C01/2-290c/TD><615/14678rin ALımıLINDAV20cMAND15-14678ENpPAeDLİ ARAMAlBULUNMADIĞIldSanıkkAç . ydan -ukukaynıtlneOfaC)12/21910DY3.HD658D>EE20.C01/2-290c/TD><615/15161rin ALımıLINDAV20cMAND15-15161ENpPAeDLİ ARAMAlEMRİ ALINMADAN YAPILAN ARAMAlSONUCU ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDEld -ukukayğykıra YöntBmlerle Elddenın OişROaac)ğaniun AnÖyos9'nınn38/6 MymlesSeİle/CMK'nınn206/2-a MymlesSe217/2 MymlesSe230/1-b MymlesSeve/289/1-i MymlesSeUyuçaycaelnİmeŞEsas AfıioıÖya İR)12/21910DY3.HD658D>EE20.C01/2-290c/TD><615/11357rin ALımıLINDAV20cMAND15-11357ENpPAeDLİ ARAMAlKARARIld Adli AratiyKormaın>yAykıranOaC/TR/BöyleyBMe AratiylolucukBRmadun DığıllBreYa/dasluçun eymli Konusu "-ukukayğykıra YöntBmlerle Elddenın Oiş"ROaac)ğaniun lnİmeŞEsas AfıioıÖyaEE20.C01/2-290c/TD><615/567rin ALımıLINDAV20cMAND15-567ENpPAeDLİ ARAMAlKARARIld Alıntiian Oaıydan Yedi Güy ÖncKaVBrileneÖnlBOlaAratisRnlyAykıranOaC/TRs- irnat OlOdomsluçun eymli Konusu OmınHUyOLt/rucuyeymlenin/Hukukayğykıra YöntBmle Elddenın OesSs OkHBObideluçun eymli Konusu BRmadmai/ İRve lnİmeŞEsas AfıioıÖyaEE20.C01/2-290c/TD><615/1640rin ALımıLINDAV20cMAND15-1640ENpPAeDLİ ARAMAlKARARIld Alınti. n >yAykıranOaC/TRs- BöyleyBMe AratiylolucukBRmadun vdeluçun eymli Konusunu OlOLt/ron DığıllBreya/dasluçun eymli Konusu -ukukayğykıra YöntBmlerle Elddenın OişROaac)ğaniun İkr r>BRmadsueBMle lnİmeŞEsas AfıioıÖyaEE20.C01/2-290c/TD><615/15255rin ALımıLINDAV20cMAND15-15255ENpPAeDLİ ARAMAlKARARIld Alınti. n >yAykıranOaC/TRs- Suç Konusu Esr rİnsEl GeçyAykıranAratiylolucukEl GeçEE20.C01/2-290c/TD><615/28rin ALımıLINDAV20cMAND15-28ENpPAeDLİ ARAMAlKARARIld AratiyKormaınAlıntiian AratiyYıptmmi anRn Hukuk>yAykıranOaC/TR/AratiyKormaınAlıntiian YıptmanyAratiylolucukBRmadun Vdeluçun eymli Konusunu OlOLt/ron DığıllBreYayDasluçun eymli Konusu -ukukayğykıra YöntBmlerle Elddenın OişROaac)ğaniun İkr r>BRmadsueBMle lnİmeŞEsas AfıioıÖyaEE.0.C01/2-290c/TD><615/4754rin ALımıLINDAV10cMAND15-4754ENpPAeDLİ ARAMAlKARARIld >yAykıranOaup BöyleyBMe AratiylolucukBRmadun DığıllBreya/dasluçun eymli Konusu -ukukayğykıra YöntBmlerle Elddenın OişROaac)ğaniun lnİmeŞEsas AfıioıÖyaEE20.C01/2-290c/TD><615/16078rin ALımıLINDAV20cMAND15-16078ENpPAeDLİ ARAMAlKARARIld Şüpheıin n veya SanığınaYakae nıÖ. YayDasluçeSığıllBrinineElddenın OesSsİçıl YıptmanyAratiyOlC/TR/Somut BMr luçun İşaBndidinŞüphesTTVarsayAdli AratiyYıptmabileeddie- Adli AratiyKormaınAlınti. n >yAykıranOaC/TR/BöyleyBMe AratiylolucukBRmadun vdeluçun eymli Konusunu OlOLt/ron DığıllBrin İkr r>BRmadsueBMle lnİmeŞEsas AfıioıÖyaEE20.C01/2-290c/TD><615/15849rin ALımıLINDAV20cMAND15-15849ENpPAeDLİ ARAMAlKARARIld nıtlneŞhkilddeAdli AratiyKormaınAlıntidÖi lanığıi iyçnltl4)AratiyYıptmmi anRn Hukuk>yAykıranOaC/TRs- Bu AratiylolucukBRmadun UyOLt/rucuyeymlelRren İseHHemsluçun eymli Konusu -emsddeluçun DığılSkOaup Hukukayğykıra YöntBmle Elddenın d<ği Ten lnİmeŞEsas AfıioıÖyaEEC9071261c1514/><616/20-800rin ALımıLINDAVc BIE716-20-800ENpPAeDLİ ARAMAlKARARIld nıOLt/rucuyeymle TicardtiTYuşıÖTSuçu)-eMahİ e ceAlanığıi iyçnltin AranıÖ. İçıl "Adli AratiyKormaı"nOaup Oml9i/ İaİn AruştırtmıC)EE20.C01/2-290c/TD><616/1387rin ALımıLINDAV20cMAND16-1387ENpPAeDLİ ARAMAlKARARIld Yusa6>ynıtlneŞhkilddeAdli AratiyKormaınveyarYızllanAdli AratiyEmrinAlıntiian ŞahıslmaınaArocındosveAiyçnltl4)AratiyYıptmmi anRn Hukuk>yAykıranOaC/TRs- Sanıkl ra İsnat OlOdomsluçun eymli Konusu OmınHUyOLt/rucuyeymlenin/Hukukayğykıra YöntBmle Elddenın OesSsSebebeyle/luçun eymli Konusu BRmadmai/ İR)12/21910DY3.HD658D>EE20.C01/2-290c/TD><615/1627rin ALımıLINDAV20cMAND15-1627ENpPAeDLİ ARAMAlKARARIldAlıntiian Koll/keKuvvdtleCi ıaçnnDamun Yıptmanyİstihb riyÇrlı-mal r Sırasİamu 0anıkl rİnsEsr rslatıÖkniçıl Ge>yAykıranAratiylolucukElddenın OesSs OkHBObideluç Konusu OmııÖya
  EE20.C01/2-290c/TD><615/16545rin ALımıLINDAV20cMAND15-16545ENpPAeDLİ ARAMAlKARARIldDiğBCklanığae/Val z nddeÖnlBOlaAratinlynıtlneŞhkilddeAlıntışeAdli AratiyKormaınveyarYızllanAdli AratiyEmrinBRmadup BRmadmai/ İRAruştırtmıC)lu slanıkl rİnsHukukTTLğrumunun TakdirnvKŞTayOBO >12/21910DY3.HD658D>EE20.C01/2-290c/TD><615/14745rin ALımıLINDAV20cMAND15-14745ENpPAeDLİ ARAMAlKARARIldGelHnyİhb rsSebebeyle/BMr luçun İşaBndidinKonusunmu Şüphe emuşt/TRn-slynıtlneŞhkilddeAdli AratiyKormaınAlıntidÖi Oaıydan İkinGüy ÖncKaVBrileneÖnlBOlaAratisRnlyAykıranOaC/TR/KullunıÖkniçıl nıOLt/rucuyeymle latıneAlıÖk)12/21910DY3.HD658D>EE20.C01/2-290c/TD><616/2097rin ALımıLINDAV20cMAND16-2097ENpPAeDLİ ARAMAlKARARIldlanığae/TBmin>ntmişROaC/TRnYüklüeM 12/21910DY3.HD658D>EE20.C01/2-290c/TD><615/16410rin ALımıLINDAV20cMAND15-16410ENpPAeDLİ ARAMAlKARARIldnıOLt/rucuyeymle TicardtiT-)AratiyYıptmmiian Önce UsullnKŞnıtlneAdli AratiyKormaınYa/dasYızllanAratiyEmrieAfıiıpRAlıntid/ İRAruştırtmıC)lu slanıkl rİnsHukukTTLğrumunun TakdirnvKŞLeğBCidndiritHeddi)12/21910DY3.HD658D>EE20.C01/2-290c/TD><615/15937rin ALımıLINDAV20cMAND15-15937ENpPAeDLİ ARAMAlKARARIldYızllanAdli AratiyEmrinAlıntiian Rıza İ e/TnslimeEdilHnyeymle Dışİamu Hukuk>yAykıranAratiylolucukEl Geç12/21910DY3.HD658D>EE20.C01/2-290c/TD><615/14675rin ALımıLINDAV20cMAND15-14675ENpPAeDLİ ARAMAlKARARIlALINMASI GEREKTİĞİld nıOLt/rucuyeymle TicardtiTYuşıÖTSuçu)-eİhb rsiyçnlte SanığınaYakae nıÖ. Sebebeyle/FaılSkkığlinOaomsBMeeluçun İşaBndidinKonusunmu Şüphe emuşt/TR/C.M.K.'n>ynıtlneŞhkildde"Adli AratiyKormaı"nAlıntidÖi lanığayAitnAruçta YıptmanyAratiıYıptaıÖ anHukuk>yAykıranOaC/TRs)12/21910DY3.HD658D>EE20.C01/2-290c/TD><616/1371rin ALımıLINDAV20cMAND16-1371ENpPAeDLİ ARAMAlKARARIlBULUNUPlBULUNMADIĞIlARAŞTIRILACAĞIld nıOLt/rucuyverUyuçacıyeymle TicardtiTSuçu)-eŞüpheıBnnt12/21910DY3.HD658D>EE.0.C01/2-290c/TD><615/6018rin ALımıLINDAV10cMAND15-6018ENpPAeDLİ ARAMAlKARARIlOLMADAN ARAMAlYAPILACAĞIlSIRADA SANIĞIN ARACININ ARANMASINA RIZA GÖSTERMESİld 19eAdet PakdtçrameEroen 0,D16n>rame6-MAMyver0,D45n>rameMorfen İçerHnyUyOLt/rucuyeymlenin/El Geçnt>EE.0.C01/2-290c/TD><614/1399rin ALımıLINDAV10cMAND14-1399ENpPAeDLİ ARAMAlKARARIlOLMADAN SANIK ÜZERİNDE ESRARlVE SERİ NUMARALARIlDAHA ÖNCE TESPİT EDİLMİŞ PARA ELE GEÇİRİLMESİld ÖnlBOlaAratinlnın mişROaanyP ra El GeçEE20.C01/2-290c/TD><615/15448rin ALımıLINDAV20cMAND15-15448ENpPAeDLİ ARAMAlKARARIlOLMAKSIZIN ELDE EDİLEN DELİLLERld UsulKŞnıtlneŞhkilddeAdli AratiyKormaınAlıntidÖi lanığıi iyçnltl4)AratiyYıptmmi anRn Hukuk>yAykıranOaC/TR/BöyleyBMe AratiylolucukBRmadun DığıllBreYa/Dasluçun eymli Konusunut Hukukayğykıra YöntBmlerle Elddenın OişROaıÖ. Sebebeyle/lnİmeŞEsas AfıioıÖya12/21910DY3.HD658D>EE.0.C01/2-290c/TD><615/5553rin ALımıLINDAV10cMAND15-5553ENpPAeDLİ ARAMAlKARARIlOLMAKSIZIN ELDE EDİLEN DELİLLERld UsulKŞnıtlneŞhkilddeAdli AratiyKormaınAlıntidÖi lanığıi iyçnltl4)AratiyYıptmmi anRn Hukuk>yAykıranOaC/TR/BöyleyBMe AratiylolucukBRmadun DığıllBreYa/Dasluçun eymli Konusunut Hukukayğykıra YöntBmlerle Elddenın OişROaıÖ. Sebebeyle/lnİmeŞEsas AfıioıÖya12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><614/41360rin ALımıLINDAV4cMAND14-41360ENpPAeDLİ ARAMAlSIRASINDA GERÇEKLEŞEN HAKARETld HerkesSt MutadkOaıC)yAykıranOaC/TRs)12/21910DY3.HD658D>EE.1.H01/2-290c/TD><601/7448rin ALımıLINDAV11hMAND01-7448ENpPAeDLİ ARAVERMEDE GÖRÜLECEK İŞLERld BasitnYurgtmoti UsullnKŞTabieİşler-TicardtaŞirketlerıkOrt/12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/>1998/11-134rin ALımıLINDAVc BI1998-11-134ENpPAeDLİ ARAVERMEDE TUTUKSUZ DAVAYA BAKILMASIld Cez9 İşlerOBO >lrenaMeaam ve/Mahİ e ıRDin Adli ıatil4)D/ru-maeKoymi anRn Yialış OmmasRn>12/21910DY3.HD658D>EE9.H01/2-290c/TD><607/30197rin ALımıLINDAV9hMAND07-30197ENpPAeDLİ BELGE İNCELEMESİld DHvrca İşç iyyİstifr Dn H0çesSTAltındakisYızlyr v4)İmzaya İtmraz Et>kRmadC/TR/ÖnceiS0le ÇeNişketin GidsritSak >>12/21910DY3.HD658D>EE5.C01/2-290c/TD><605/18237rin ALımıLINDAV5cMAND05-18237ENpPAeDLİ BELGE İNCELEMESİld İhaaBye FesatnKorıştırtiy-eTeklif MD0>upluçınmuki Yızll rİnsFirtiyYetkililBrinineEli MyhsullyOaup Oml9i/ İaİn AruştırtmıEE.0.C01/2-290c/TD><605/15059rin ALımıLINDAV10cMAND05-15059ENpPAeDLİ BELGE İNCELEMESİld Kur-tmıksız ÇD0 KeşidlnEtmekn-eFotokopisTlde>lu slanığınaPaçnnDkOmmaksızın KeşidlnTarihitin Dddiutş3/314>E4c1.1.C01/2-290c/TD><612/773rin ALımıLINDAV11cMAND12-773ENpPAeDLİ BELGE İNCELEMESİld ResSı kığglle lahtecn nın Heddin>12/21910DY3.HD658D>EE..H01/2-290c/TD><612/13298rin ALımıLINDAV1hMAND12-13298ENpPAeDLİ BELGE İNCELEMESİld ıapuAİptali veTTescilyLavrş3/314>E4c14.C01/2-290c/TD><605/12646rin ALımıLINDAV4cMAND05-12646ENpPAeDLİ BELGE İNCELEMESİld ıehdit>- MD0>upluçmuki Yızll rİnsSanıkl rİnsEli ÜuününOaup Oml9i/ İaİn Adli ııpyKğrumu'ydan Soruml9. >>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><612/6-1487rin ALımıLINDAVc BIE712-6-1487ENpPAeDLİ BELGE İNCELEMESİld Yağma/ladıy kkürriyetStl4yyYoksunRltmıÖn-enın Oldidi/Adli kığgl İncelemdsirYıptmaş3/314>E4c17.C01/2-290c/TD><608/3454rin ALımıLINDAV7cMAND08-3454ENpPAeDLİ BELGE İNCELEMESİld Zimmet/lanığae/MüşterTıRDin BiltisT Dışİamu BankaR-esapl rındi Dddiuik TarihıRDle lahte/TediyeLFidlRrebideZimmetet/Tıeçş3/314>E4c1H9071261c1514/><613/6-650rin ALımıLINDAVh BIE713-6-650ENpPAeDLİ BELGELERİN İNCELENMESİldAdli ııpyKğrumuLFizikkİhtisas DaMelk Adli kığgl İncelemd Şub sTldeAitnRapolenyYeterli Omtii/ İn- BaşkaRBMr UzmomsBMğınkadıaHeyetStl4yyRapoleAfıil9. >>kıdelitin Tahsll >ir BSı>12/21910DY3.HD658D>EE4.H01/2-290c/TD>1986/4898rin ALımıLINDAV4hMA1986-4898ENpPAeDLİ BİR HİZMETİN GÖRÜLMESİlSIRASINDA İŞLENEN HAKSIZ FİİL d Devtetin 0olemfşl/TRnut OmıÖsRn>12/21910DY3.HD658D>EE4.H01/2-290c/TD><616/1439'nanMuhalefet>nın didi >ir BSıne DaMr DHvryRn Çözüm Yçnlyİd riyYırgtsOamayıpeAdli Yırgt YçnlyOlC/TR/DHvrcınınelyAykıranve UsulsüzmİşaBmnİtmrazı kRmadC/TRniun İşin Esisı İncelenerekkKurmaSehdnteeddiR>12/21910DY3.HD658D>EE2..C01/2-290c/TD><615/9265rin ALımıLINDAV21cMAND15-9265ENpPAeDLİ EMANETld l>12/21910DY3.HD658D>EE6.C01/2-290c/TD><603/16076rin ALımıLINDAV6cMAND03-16076ENpPAeDLİ EMANETld l12/21910DY3.HD658D>EE2.C01/2-290c/TD><601/26103rin ALımıLINDAV2cMAND01-26103ENpPAeDLİ EMANETld Oaıyda Kulluntmanyl12/21910DY3.HD658D>EE.1.C01/2-290c/TD><614/21977rin ALımıLINDAV11cMAND14-21977ENpPAeDLİ EMANETld Özelykığglle lahtecn yAykıranOaC/TRs)12/21910DY3.HD658D>EE2..C01/2-290c/TD><615/9952rin ALımıLINDAV21cMAND15-9952ENpPAeDLİ EMANETld ResSı kığglle lahtecn 12/21910DY3.HD658D>EE5.C01/2-290c/TD><615/7864rin ALımıLINDAV5cMAND15-7864ENpPAeDLİ EMANETld RüşveteVedSayKŞTeşebbüsTSuçu)-eMahİ e ceAAdli EtiydttKnl12/21910DY3.HD658D>EE.1.C01/2-290c/TD><615/4868rin ALımıLINDAV11cMAND15-4868ENpPAeDLİ EMANETld Suça Konuekonol rİnsİltili OlC/TRnİcra Losya aniyİadls Yçnlte Losyadi Ddğıl/OmaC)12/21910DY3.HD658D>EE.1.C01/2-290c/TD><615/4503rin ALımıLINDAV11cMAND15-4503ENpPAeDLİ EMANETld Suça KonueÇD0 Asıll rİnın Losyadi Ddğıl/OmaC)12/21910DY3.HD658D>EE.0.C01/2-290c/TD><610/46575rin ALımıLINDAV10cMAND10-46575ENpPAeDLİ EMANETld Suça KonueEsr rİnda Adlî EtiydttKnBRmadmai/ İ/Adlî ııpyKğrumuLBaşkanlığa'ycaeTümü ün/Deneyd sKulluntmi/ İn- Suça KonueEsr rİn Adlî EtiydttKnKoyıtl nOadğTRndan Bahisle/Müsadlrls te lormaSehditSak iyyHatalı OlC/TRnut Ku/A>ü/Müsadlrl/Adli Etiydt KoydıTBRmadmai/ İyRn GözetnteeddiR>12/21910DY3.HD658D>EE7.C01/2-290c/TD><613/15826rin ALımıLINDAV7cMAND13-15826ENpPAeDLİ EMANETlSIRASINDA KAYITLI KAÇAK EŞYAld -eaB SmukMahalSendKŞHeraZatiykBMr KormaSehditebilHeddin>12/21910DY3.HD658D>EE4.H01/2-290c/TD>1999/929rin ALımıLINDAV4hMA1999-929ENpPAeDLİ EMANETElALINAN ARAÇTA MUHAFAZAlALTINDAYKEN MEYDANA GELEN HASARld İd r AlHyhitenAçtmanyTazminat Lavr12/21910DY3.HD658D>EE.2.C01/2-290c/TD><613/10672rin ALımıLINDAV12cMAND13-10672ENpPAeDLİ EMANETElALINAN EŞYAld BMr KormaSehditSak >>yAykıranOaaC)12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><615/14815rin ALımıLINDAV8cMAND15-14815ENpPAeDLİ EMANETElALINAN EŞYALARld5326 S.K.AMd.34'eyılu sAdli Etiydte AlınansPaçnylukİltili KormaSehdmenYetkisStin MülkinAmirliğdeAitnOaC/TRnGözetntmeks z n YusameOftiyan >12/21910DY3.HD658D>EEH9071261c1514/><607/4-259rin ALımıLINDAVh BIE707-4-259ENpPAeDLİ EMANETElALINAN PARA (eAidiyetStin TnspitS veyarTnslimSsİçıl HukukkMyhİ e sTlde)DHvr AçımÖıÖyaş3/314>E4c1H9071261c1514/><612/12-80rin ALımıLINDAVh BIE712-12-80ENpPAeDLİ EMANETElALINAN SENETld C./lavcılığancaelazırlık SorOLt/rl912/21910DY3.HD658D>EE6.C01/2-290c/TD><608/14516rin ALımıLINDAV6cMAND08-14516ENpPAeDLİ EMANETElALINAN ŞİŞld SuçtasKulluntmi/ İnveyarlındil<ği Ten luçıOlOLt/rC/TRna İNişkeyylör BrilSaden İmhÖ. na lormaSehditSak iyyHatalı OlC/TRn>12/21910DY3.HD658D>EE20.C01/2-290c/TD><615/16463rin ALımıLINDAV20cMAND15-16463ENpPAeDLİ EMANETElALINANLARIN İADESİldAdli EtiydttKnKoyıtl nnıOLt/rucuyeymle içBrm)d12/21910DY3.HD658D>EE.1.C01/2-290c/TD><615/8498rin ALımıLINDAV11cMAND15-8498ENpPAeDLİ EMANETElKAYITLI DELİLLERİN İMHASIld Adli Etiydte Koyıtl nOaomsluçayKonuePusaportlmaın Losyadi Ddğıl/OmaC)yAykıranOaC/TRs- ResSı kığglle lahtecn 12/21910DY3.HD658D>EE.1.C01/2-290c/TD><616/2098rin ALımıLINDAV11cMAND16-2098ENpPAeDLİ EMANETElKAYITLI PLAKA (eLosyadi Ddğıl/OmaC)>12/21910DY3.HD658D>EE.1.C01/2-290c/TD><615/6379rin ALımıLINDAV11cMAND15-6379ENpPAeDLİ EMANETElKAYITLI SUÇA KONU BELGE ( Losyadi Ddğıl/OmaC)yAykıranOaC/TRs-eEskinHale Ge>-eSendKŞİncelemd iyyYurgttayİnsİltili DaMelk ıaçnnDamun Yıptmac)ğan)12/21910DY3.HD658D>EE21.C01/2-290c/TD><615/4325rin ALımıLINDAV21cMAND15-4325ENpPAeDLİ EMANETTElBULUNAN DELİLLERld Suça Konuekığgltin Adli EtiydttKn)D/ru-ma6>y>e>DenetimdeOmÖi)aSehdecD0 ŞhkilddeOığgl Asl Sİn Dosya içıldeKonulti. >EE.0.C01/2-290c/TD><612/27806rin ALımıLINDAV10cMAND12-27806ENpPAeDLİ EMANETTElBULUNAN İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞIld nıOLt/rucuyeymle TicardtiT-yİidtişim Tnspit>Tutan/kl rİnın Losya içBrisTlde BRmadmai/ İRve Adli Etiydt Sırasİamu le>Zolenlul/TRn>12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><601/8670rin ALımıLINDAV4cMAND01-8670ENpPAeDLİ EMANETTElKAYITLI AV TÜFEĞİNE İLİŞKİN RUHSATlSÜRESİNİN SONlBULMASIld Tüfddin RuhsatırYKoll/ğarTnslimSsYçnlte Zolalım na lormaSehditeSaOak s)12/21910DY3.HD658D>EE2..C01/2-290c/TD><615/9194rin ALımıLINDAV21cMAND15-9194ENpPAeDLİ EMANETTElKAYITLI BELGE ( AkıbdtiT-eaB SmukBMr KormaSehditSaOak iyyYusa6>yAykıranOaC/TRs-eResSı kığglle lahtecn 12/21910DY3.HD658D>EE..C01/2-290c/TD><613/2659rin ALımıLINDAV1cMAND13-2659ENpPAeDLİ EMANETTElKAYITLI BULUNAN EMANETlEŞYAldBuaEşy9l rn-eaB SmukKormaSehditSaOak Hukuk>yAykıranOaC/TR>12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><615/12882rin ALımıLINDAV8cMAND15-12882ENpPAeDLİ EMANETTElKAYITLI EŞYAld 6136 S.yYusa6>yMuhalefet>Suçu)-eMahİ e ceAAdli EtiydttKnl12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><612/9423rin ALımıLINDAV8cMAND12-9423ENpPAeDLİ EMANETTElKAYITLI EŞYAld Adli EtiydttKnl>12/21910DY3.HD658D>EE2..C01/2-290c/TD><615/2253rin ALımıLINDAV21cMAND15-2253ENpPAeDLİ EMANETTElKAYITLI EŞYAld Adli EtiydttKnl>12/21910DY3.HD658D>EE6.C01/2-290c/TD><610/20410rin ALımıLINDAV6cMAND10-20410ENpPAeDLİ EMANETTElKAYITLI EŞYAld Eşy9T-eaB SmuklormaSehditSak >>12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><614/38282rin ALımıLINDAV8cMAND14-38282ENpPAeDLİ EMANETTElKAYITLI EŞYALARld AkıbdtiT-ususuSdaeBMr KormaSehditSak >>yAykıranOaC/TRs>12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><606/601>12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><600/22107rin ALımıLINDAV8cMAND00-22107ENpPAeDLİ EMANETTElKAYITLI SİLAHLARIN SATILMASIld 6136 SByamıAYusa6>yAykıralık Suçunut Omu-masRT 5/35795TD>ş3/314>E4c14.C01/2-290c/TD><607/12775rin ALımıLINDAV4cMAND07-12775ENpPAeDLİ EMANETTElKAYITLI SUÇ ALETİld Müsad r ir BSıŞ-ususuSdaeBMr KormaSehditSaSak iyyHatalı OlC/TRn>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/>1997/57rin ALımıLINDAVc BI1997-57ENpPAeDLİ GÖREVld Cez9evltl4kiaTutukfşl rın Çıkari/ İnİsyadı Bastırtikniçıl Oradi BRmadun GörevlilRren EyaBmıRDTliyyAdli Görevlesİltili OlmasRT 5/35795TD>ş3/314>E4c14.C01/2-290c/TD><602/8748rin ALımıLINDAV4cMAND02-8748ENpPAeDLİ GÖREVld JaSdartiyAstsubay Oaomslanığae/Tutukfoti Mğınkklrls ti Yçnlte Ge>ş3/314>E4c14.C01/2-290c/TD><602/6592rin ALımıLINDAV4cMAND02-6592ENpPAeDLİ GÖREVld KavgadakYurmmodanyladıtin TndavSsİçıl HastaneyenGe>>EEC9071261c1514/>1975/203rin ALımıLINDAVc BI1975-203ENpPAeDLİ GÖREVld Köy Muht rİnın OrmanyYısÖ. ydaki GörevleDe Adli TahsiS0te OlmasRT OkHBObide-ealuçınmuki KovOLt/rl9yRn GBnil -nİlmıRDey>lu sYürütü Oak n>12/21910DY3.HD658D>EE6.C01/2-290c/TD><602/13759rin ALımıLINDAV6cMAND02-13759ENpPAeDLİ GÖREVld Noterlik ıaçnnDamun >öndsritHyyAzilnamltin Adli Tnblş3/314>E4c12.C01/2-290c/TD><602/23355rin ALımıLINDAV2cMAND02-23355ENpPAeDLİ GÖREVDEN ÇEKİNMEK SUÇUld BMğınkadılik Görevi Ten İmtinanEtmekn-eDoğrudanHDoğleyayZ-eEE4.C01/2-290c/TD>1975/4334rin ALımıLINDAV4cMA1975-4334ENpPAeDLİ GÖREVİ İHMALld BMğınkadılRDet Cez9 YusisıSİn nıtle ntisİymukMemul/layamıÖmalmaın OkHBObideGörevi İhmall4t Cez9 ehditeSaOak s)12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><606/8379rin ALımıLINDAV4cMAND06-8379ENpPAeDLİ GÖREVİ İHMALld C.lavcısıSİn EvreEEC9071261c1514/>1989/YYB-158rin ALımıLINDAVc BI1989-yyb-158ENpPAeDLİ GÖREVİ İHMALld Cumhuriyet/lavcılığancaeDoğrudanHıakibattaHBRmaduml9. yRn GB/D0Oak s)12/21910DY3.HD658D>EE5.C01/2-290c/TD><612/7527rin ALımıLINDAV5cMAND12-7527ENpPAeDLİ GÖREVİ İHMALldŞirketyYetkilisSsSanığınaHukukkMyhİ e sTlceAYuzıl n MğınkklrlıRDeyCevapSehdmee sT/lEE4.C01/2-290c/TD><606/8658rin ALımıLINDAV4cMAND06-8658ENpPAeDLİ GÖREVİ İHMALlSUÇUld lörü enkKoll/keAmir ve/Memullmaın-eaB SmukCumhuriyet/lavcıl rİncaeDoğrudanHDoğleyaySorOLt/rl9 Yıptmac)ğan)12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><606/4-129rin ALımıLINDAVc BIE706-4-129ENpPAeDLİ GÖREVİ İHMALlSUÇUld Memuliyet/Görevi e İfu/Esnr-eSendKŞemuşt/TRn)12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><606/10499rin ALımıLINDAV4cMAND06-10499ENpPAeDLİ GÖREVİ KÖTÜYElKULLANMAKld Emniyet/Müdürlüğü Nezdltl4)Görev/Yıpun Sanıkk-HEn Üst/LedecDlinAmirin Talimatırİ e/Myhİ e y4)Sevk >EEC9071261c1514/>1989/158rin ALımıLINDAVc BI1989-158ENpPAeDLİ GÖREVİN İHMALİld Askerlik Şub sT/Memullmaının JaSdartiaİn Adli SorOLt/rl9 KapsamıemukiaTalimatın>yAykıranLavçnnl9. -Görev/>12/21910DY3.HD658D>EE6.C01/2-290c/TD><609/4250rin ALımıLINDAV6cMAND09-4250ENpPAeDLİ GÜN CEZASININ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİl(/nıtle nanyYısÖ MymlesStin KormaSYçnltl4y>ör BrilHeddin>12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><606/5743rin ALımıLINDAV8cMAND06-5743ENpPAeDLİ GÜN PARA CEZASININ FAZLA TAYİNİl(/kürriyetS OağlÖyıcıRCez9Sİn Asg riyHymlenSehditSak >-)Adli Güy P ra CezÖ. Sİn da Alt Sınıçiun VsritSak >>12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD>1997/10242rin ALımıLINDAV4cMA1997-10242ENpPAeDLİ HEYETElHAKARETlVE SÖVMEld YuyİnsYoluyluk-sTCKD><68 /son Fıkrası nıtle naC)12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><607/7001rin ALımıLINDAV4cMAND07-7001ENpPAeDLİ HEYETElSÖVMEld Hac zılırasİamu Görevli OaomsAvukatiySövmeŞEyaBmin n 765 S. TCYAMd. 266/3'KŞnıd/TRn)12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD>1996/7171rin ALımıLINDAV4cMA1996-7171ENpPAeDLİ HEYETElSÖVMEKld Adli lğrum KavrımıSİn Açıke nıÖ. -Keşif--eaimsAvukat/Mübaşir vb.n>12/21910DY3.HD658D>EE.9.H01/2-290c/TD>1997/4461rin ALımıLINDAV19hMA1997-4461ENpPAeDLİ İDARİlVE ASKERİ KAZAlMERCİLERİ TARAFINDAN TEBLİGATld Ve/DiğBCkAdalet DaMelleCi Re'sen veya Tatep>-eSendKŞİşıl MahiyetStenılu sDHMelleCitl4yÇalınansMemullma VÖ. ti aylukTnbl12/21910DY3.HD658D>EEİB9071261c1514/>1933/37rin ALımıLINDAVib BI1933-37ENpPAeDLİ İHTİSAS MAHKEMESİld Sad ceAl<çakçtmıksDavrl rını GörSakeiyçne lğrumans-nAğır Cez9 Mahİ e ıRDinKŞOağlılıkl rİnın OltitisRn>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><604/7-189rin ALımıLINDAVc BIE704-7-189ENpPAeDLİ İŞLEM NİTELİĞİld İd riyİşaBmıl Denetimi TahsiSğTlde Oaanyİd riyP ra CezÖ. na İtmrazİn İncelenOlk nddeAdli Yırgt MercilBrinineYusa6lu GörevldndiritSak >-)YıptmanyİşlBOlaAdli İşaBmnTahsiSğTSehdSad12/21910DY3.HD658D>EEH9071261c1514/><607/12-601rin ALımıLINDAVh BIE707-12-601ENpPAeDLİ İŞLEM NİTELİĞİNDEKİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM VElKARARLARIld lındilş3/314>E4c14.H01/2-290c/TD><612/7891rin ALımıLINDAV4hMAND12-7891ENpPAeDLİ İŞLEMLERİN BASIN YOLUYLAlYAYILMASIldManevMyTazminat - JaSdartiyAaıysKomutanlığa Nezdltl4)YıptmanySorOLt/rl9nın Tatitıyİd riyGörev/lırasİamu veHdeHGörevMy>12/21910DY3.HD658D>EE.2.H01/2-290c/TD><615/28319rin ALımıLINDAV12hMAND15-28319ENpPAeDLİ İŞLEMLERİN VElTAKİPLERİN ANCAK BARODA KAYITLI AVUKATLARlELİ İLE YÜRÜTÜLEBİLMESİld Borçlu Şirket ınmsilcisS ya/dasŞirket ınmsilcisStin AvukatiyehdecDğTSehkaletioıÖyeyİstinal4yyAvukat/ıaçnnDamun İhaaBtin Fesh iyyİstenebileeddie- Borçlu Şirket Ad/nayŞirket ınmsilcisS veya Avukat/Oftiyan BMr Şahıs İhaaBtin Fesh ir BSıŞİleyBavğrudi BRmaddğTRndan Şikayetet nsull4t ReddeditSak >> 12/21910DY3.HD658D>EE6.C01/2-290c/TD><603/9169rin ALımıLINDAV6cMAND03-9169ENpPAeDLİ İŞLERE İLİŞKİN BELGE ( lör BrilSaden TCK'nunA343EMymlesStin 2. Fıkrası il4)nıtle tiyYıptmmi anRn Yusa6>yAykıranOaC/TRs-eYaaomsBıyundi BRmadtikn>12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><603/5891rin ALımıLINDAV4cMAND03-5891ENpPAeDLİ KAMU GÖREVİ YAPAN KİŞİYİ TEHDİTld Cez9 Yusisı)nıtle tisİymukMemul/layami/ İn- TCYD><73. MymlesStin nıtle ntieOmÖi) İyRn DüşünütSak >>12/21910DY3.HD658D>EE5.C01/2-290c/TD><613/16443rin ALımıLINDAV5cMAND13-16443ENpPAeDLİ KOLLUK GÖREVİ İFA EDEN SANIK d C./BuşsavcılığanınySorOLt/rl9 Sırasİamu l12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><615/10-337rin ALımıLINDAVc BIE715-10-337ENpPAeDLİ KOLLUK GÖREVLİLERİNİN BİRDEN FAZLA KEZ UYUŞTURUCU MADDElSATIN ALMASIld GerçekiButntt12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><615/10-68rin ALımıLINDAVc BIE715-10-68ENpPAeDLİ KOLLUK GÖREVLİLERİNİN SANIKTAN BİRDEN FAZLA UYUŞTURUCU MADDElALMASIld Sanıktun Yıptmanyİlk Alımluçla Sanığına"latıÖkniçıl UyOLt/rucuyveyarUyuçacıyeymle BRmaddğrmr" Suçuna İNişkeyyOmaC)ü Mümkün Oatii/ İn>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><614/10-462rin ALımıLINDAVc BIE714-10-462ENpPAeDLİ KOLLUK GÖREVLİLERİNİN SÜPHELİDEN İKİNCİ KEZ ESRARlSATIN ALMASIld Solraki AlımluçRn T.C.K.'nunA43.AMd. Kapsamıemu Ayra luçıOlOLt/rtii/ İn- Koll/keGörevlilRrenceAŞüpheıin n Cez9 0olemfşl/TRnu ArttıraEE.0.C01/2-290c/TD><614/4299rin ALımıLINDAV10cMAND14-4299ENpPAeDLİ KOLLUK GÖREVLİLERİNİN TANIK OLARAK DİNLENMESİldAdlî Koll/keGörevlik ıaçnnDamun DğınnlBn4yyRapoleveya Tutan/k Dışİamu lanığae/MahİûmiyetStenYeterli veylesSt Ddğıl/Yoksa vdelanıkeBuaTutan/k veya Rapola İtmraz EtOişRİseHAdlî Koll/keGörevlik tin TanıkeOmaC)EE.0.C01/2-290c/TD><614/1rin ALımıLINDAV10cMAND14-1ENpPAeDLİ KOLLUK GÖREVLİSİld nıOLt/rucuyeymle TicardtiT-yÖrgüt FaaliyetS Çerçevlk nddeİşaBnSadenın eOlyHeddi/StatüıRDTliyyAdli Koll/keGörevlik Oll9. >> 12/21910DY3.HD658D>EE.1.C01/2-290c/TD><608/13063rin ALımıLINDAV11cMAND08-13063ENpPAeDLİ KONTROLld Tututkfoti SebepıRDTliyyBMrin n Varlığa -eSendKŞÜst/Sınıçı Üç Yıl veyarLaha Az -epis CezÖ. e>yAykıranOaC/TRs>12/21910DY3.HD658D>EE..C01/2-290c/TD><616/3193rin ALımıLINDAV1cMAND16-3193ENpPAeDLİ KONTROLlKARARIld SorOLt/rl9 Evrlk nddeŞüpheıin n İşaBd-eSendKŞAdli KontrolnKormaınRn lındil<ği Ten lonanEreeddie- YurtdışİaannıOLt/rucuyeymle ihroç Etmekniçıl TeşekkülıOlOLt/rtin>12/21910DY3.HD658D>EE9.C01/2-290c/TD><614/1494rin ALımıLINDAV9cMAND14-1494ENpPAeDLİ KONTROLlKARARINA İTİRAZld Sanığae/Dn H0çesSliyyAdli KontrolnKormaınRn lali/rtmıÖ. veyarLddiut-eaB SmukOlOmfş veyarOlOmsuzkBMr KormaSehditeeddi/Bu KormadayySolraaYusameSürlk nKŞOağlıkY12/21910DY3.HD658D>EE9.C01/2-290c/TD><614/1494rin ALımıLINDAV9cMAND14-1494ENpPAeDLİ KONTROLlKARARININ KALDIRILMASIlVEYA DEĞİŞTİRİLMESİlTALEBİld Sanığae/Adli KontrolnKormaına YusameSürlk nddeİtmraz EtOed-eaB SmukOlOmfş veyarOlOmsuzkBMr KormaSehditeeddiT 5/35795TD>ş3/314>E4c12.C01/2-290c/TD><608/1572rin ALımıLINDAV2cMAND08-1572ENpPAeDLİ KONTROLlTEDBİRİNİN UYGULANMASI ( l12/21910DY3.HD658D>EE5.C01/2-290c/TD><609/4344rin ALımıLINDAV5cMAND09-4344ENpPAeDLİ MAHKEME ASKERİ MAHKEME d Askeri Lojmunl rayAitnSuaTüketimi TOkHBObideTope nanyPurmmmaıneZimmet Geç Kapsamıemu Oatii/ İn- EyaBmsAskeri BMr HizmeteYıpurken/veyarVazifaden ÖtürüeTevdienın OişRBMr P ra -eaB SmukOll9i/ İamun Adli YırgtyRn Görevlte G12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/>1984/7-84rin ALımıLINDAVc BI1984-7-84ENpPAeDLİ MAHKEMELERİN GÖREVİ d Asker veya SivıllBrin İşaBd12/21910DY3.HD658D>EEH9071261c1514/>1985/4-88rin ALımıLINDAVh BI1985-4-88ENpPAeDLİ MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLMASIld Tazminat Lavrl rındi >12/21910DY3.HD658D>EE.2.C01/2-290c/TD><615/14727rin ALımıLINDAV12cMAND15-14727ENpPAeDLİ MAKAMLARlHUZURUNDA GERÇEK DIŞI BEYANDA BULUNMA (Suçu)İşaBdyAfıil9eveya Tutuke nıÖ/KolemaeTedbMrıRDe OkHBOsİ e/Tazminat ir BSıŞ-eMahİ e ceATazminat ıatebinin C.M.K.'nRn 144/1-EAMd. >EEC9071261c1514/><613/12-531rin ALımıLINDAVc BIE713-12-531ENpPAeDLİ MAKAMLARlHUZURUNDA YALAN BEYANDA BULUNMA ( SorOLt/rl9 Aş tisİymuke>kıyunl rındi AçıkçarSuça Katıli/ İaıŞKenıerekkKoll/keGörevlilRrenikCumhuriyet/lavcı. n vdelulh Cez9 -eaimeniTYunıltıp Tutuke nıÖ. na OkHB OaC/TRnAnluşımi/ İamun DHvrcınıneTazminat ıatebinin Redd >>12/21910DY3.HD658D>EEH9071261c1514/>1998/3-130rin ALımıLINDAVh BI1998-3-130ENpPAeDLİ MAKAMLARA BAŞVURMA HAKKIld Suç İsnadı veyarİhbma Sİn ManevMyTazminatu lEE.1.H01/2-290c/TD><601/10052rin ALımıLINDAV11hMAND01-10052ENpPAeDLİ MERCİLERDE TEMSİL d TasfiyeLİşlerOBdKŞAmmd İd r s ti ınmsilenıen ladılRDet Muhaİ eat/Müdürü veyarHazite AvukatİRGibi YetkililBr OlmasRT 5/35795TD>ş3/314>E4c12..C01/2-290c/TD><615/10325rin ALımıLINDAV21cMAND15-10325ENpPAeDLİ MUAYENE RAPORUld OaıysGHedk AcilyServis Nöbet/Lir Bk nddeAdınBRmadmayomsluçayKonueAdli MuayeneyRapolenu DğınnlByHnySanık Doktolenylavadmal rHDoğleltusuSdaeSuç TarihitddeAcilyServis Polikıin ğltl4)Görevli OlC/TRna Yöne 12/21910DY3.HD658D>EE3.C01/2-290c/TD><614/14160rin ALımıLINDAV3cMAND14-14160ENpPAeDLİ MUAYENE RAPORUld lanığıi latıl9nın YüzlnKŞTokat/Att/ İaıŞKenttidin-elad ceAAdli MuayeneyRapolena/>lu slatıl9nın VücuduSdasLHrp vdeCebMr İzi BRmadmaıÖsRnya/dasl12/21910DY3.HD658D>EE.1.H01/2-290c/TD><606/4314rin ALımıLINDAV11hMAND06-4314ENpPAeDLİ MUHABERATA UYGUN OLMAYAN SÖZLERld “… 0olemfşl/TRn/MüvekkilimenYükletntmek HukukRve Adalet Anluyışİaızı RencidlnEtmiyoleveABuaHaksızlıksiçılizdelıliyoleİseHDğınltmd İr BSımiziAReddedin Aksi Hall4)Korma Sİzı Dğınltin” İfudesis)12/21910DY3.HD658D>EE..H01/2-290c/TD><610/1003rin ALımıLINDAV1hMAND10-1003ENpPAeDLİ MÜZAHARETlTALEBİld Kormaa OağlÖiıpRHarç Konusunut HalleditSak >veAOndayySolraaDHvrcınıneAld/ İRkorcu Öleyip ÖlemBdör BrilHn DığıllBreLeğBCidndiritOlkySurHieyle/AçıkçarSapt ntisİ >ş3/314>E4c12..H01/2-290c/TD><602/1283rin ALımıLINDAV21hMAND02-1283ENpPAeDLİ MÜZAHARETlTALEBİld SoluçlÖni/rtmıÖdayyIslahıDn H0çesSliyyMaktuaHarcaŞTabieOaaC)ü ün/nsuleveAYusa6>yAykıralığan)12/21910DY3.HD658D>EE2.H01/2-290c/TD>1995/926rin ALımıLINDAV2hMA1995-926ENpPAeDLİ MÜZAHARETlTALEPLİ DAVANIN AÇILIŞ TARİHİ12/21910DY3.HD658D>EE7.H01/2-290c/TD><605/3803rin ALımıLINDAV7hMAND05-3803ENpPAeDLİ MÜZAHERETld DHvryRn Adli Müzahİçıl YenidenaMeauleSByamabileedkylesSt BMr Önil ehditSak >>12/21910DY3.HD658D>EE2..H01/2-290c/TD><610/8636rin ALımıLINDAV21hMAND10-8636ENpPAeDLİ MÜZAHERETld İş KuzisıylolucuyeyfşliyetStl4yyDoğansTazminat Lavrş3/314>E4c1H9071261c1514/><612/19-5rin ALımıLINDAVh BIE712-19-5ENpPAeDLİ MÜZAHERETlTALEBİld Redd te DaMr ÖzelyDHMel'cesİlk/LedecD/Myhİ e sT Sıfatı6lu VBrilenelnİmü lesSt OlC/TRn-)l12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/>1987/154rin ALımıLINDAVc BI1987-154ENpPAeDLİ NİTELİKTE GÖREVld Ormanyİd r s /Memullmaının İfu/Ett12/21910DY3.HD658D>EE9.C01/2-290c/TD><609/8701rin ALımıLINDAV9cMAND09-8701ENpPAeDLİ OLAYLARDA VElKAZALARDA MEYDANA GELEN ÖLÜM OLAYIld Nüfus/Müdürlüklçnlte veyarGenil Müdürlüğ4)OiğdedmdnYükümlülüğü ün/Cumhuriyet/lavcılıkluçınayAitnBRmadC/TRn- ÖaBtin Kiml12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><611/7-314rin ALımıLINDAVc BIE711-7-314ENpPAeDLİ PARA CEZAld Sanığae/ArocındasYıkae nomsMotole iyy>erekkPiyısÖ LeğBCe iyy>erekseHGümrüklçnOişRLeğBCe iyyFahiş OltitisRnGöz Önüte Alıni/ İamunVeri ebileedkeAdli P ra CezÖ. eEn FazlanYıkae nomsAkaryakıtıneGümrüklçnOişRLeğBCe iyyAltıslatıeOaabitHeddi)12/21910DY3.HD658D>EE.0.C01/2-290c/TD><609/5246rin ALımıLINDAV10cMAND09-5246ENpPAeDLİ PARA CEZALARIld 5083 S. ln 1. MymlesSyle/lnİümTen lonra 1.1.ND09 TarihitddeYürürlüğ4)G12/21910DY3.HD658D>EE3.C01/2-290c/TD><604/13270rin ALımıLINDAV3cMAND04-13270ENpPAeDLİ PARA CEZALARIld lnİüm TarihitddyySolraaYürürlüğ4)G>12/21910DY3.HD658D>EE.5.C01/2-290c/TD><616/145rin ALımıLINDAV15cMAND16-145ENpPAeDLİ PARA CEZALARIld Trafik Güvenl12/21910DY3.HD658D>EE5.C01/2-290c/TD><611/9907rin ALımıLINDAV5cMAND11-9907ENpPAeDLİ PARA CEZALARIlİÇİN MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ÖNGÖRÜLMEDİĞİldMühür BozmaaSuçuamun Adli P ra CezÖ. na lnİmolOdomsSanıkk-eaB SmukMükerrMrıRDe/Özgü İnfaz Rejimin n veRCez9Sİn İnfazındayySolraaDenetiml12/21910DY3.HD658D>EE20.C01/2-290c/TD><615/637rin ALımıLINDAV20cMAND15-637ENpPAeDLİ PARA CEZALARIlVElYARGILAMAlGİDERLERİNİN BELİRLENMESİld YTL OaaC)12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><611/8-142rin ALımıLINDAVc BIE711-8-142ENpPAeDLİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN ERTELEMElVElHÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASIld "Sanığae/BaşkaRSuçtae/Tutukfu OlmasR" İfudesisYusameOftim/kl yBMe 12/21910DY3.HD658D>EE7.C01/2-290c/TD><614/8090rin ALımıLINDAV7cMAND14-8090ENpPAeDLİ PARA CEZALARINDA TEKERRÜR UYGULANAMAYACAĞIl(Sanıkk-eaB SmukHBmsAdli P ra CezÖ. eHBmsdKŞHepis CezÖ. eehditd ği Hall4)Tekerrür nıtle ntisİyuklormaSehditirken/HiçyBMe AyrtmyYıpmaksızın lanığıi CezÖ. nRn T.C.K.'nunA58/6.AMd. >EE8.C01/2-290c/TD><606/9848rin ALımıLINDAV8cMAND06-9848ENpPAeDLİ PARA CEZALARININ İÇTİMAlETTİRİLMESİld DoğrudanHVBrileneAdli P ra CezÖ. /Kısa Sürlli Hepis CezÖ. amun DönüştürülHy P ra CezÖ. - İçtimu/Ett12/21910DY3.HD658D>EE.0.C01/2-290c/TD><614/5113rin ALımıLINDAV10cMAND14-5113ENpPAeDLİ PARA CEZALARININ İNFAZIld Açık Cez9 İnfaz Kğrumunu AyralıÖ>ıatebin-)Adli P ra CezÖ. Sİn -nİlmıü ıaçnnDamun HeraZatiykÖlenebileeddieve Adli P ra CezÖlmaının İnfazınRn GB/D0)lerekseHAçık Cez9 İnfaz KğrumluçınayAyralıÖ>Yönetmelözetntd ğltl4)Açık Cez9 İnfaz Kğrumluçınmu ÇekOak >12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><606/9848rin ALımıLINDAV8cMAND06-9848ENpPAeDLİ PARA CEZALARININ İNFAZIld Kısa Sürlli Hepis CezÖ. amun DönüştürülHy P ra CezÖ. İideDoğrudanHVBrileneP ra CezÖ. Sİn İçtimu/Ettözönüte AlınıÖsRn>12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><606/860>12/21910DY3.HD658D>EE9.C01/2-290c/TD><605/6586rin ALımıLINDAV9cMAND05-6586ENpPAeDLİ PARA CEZALARININ İNFAZIld Sdndikal rHln>yAykıralık - Lehe/lnİüm)nıtle tisİ6lu Ağır P ra CezÖ. nRn Adli P ra CezÖ. na Dönüştüğütl4nRAdli P ra CezÖ. nRn İnfazı 6183 SByamıAKonena/>lu sYıptmac)ğan)12/21910DY3.HD658D>EE18.C01/2-290c/TD><615/16330rin ALımıLINDAV18cMAND15-16330ENpPAeDLİ PARA CEZALARININ MİKTARINA GÖRE KESİNLİKld YurmmoıÖnSuçu)-eSanığaeDoğrudanHıaySt EdileneAdli P ra CezÖlÖaıneMikt rına/>lu s-nİlmıRDe lesSt TahsiS0te OlC/TRnCihetlenYlrlıeMahİ e ıaçnnDamun Temy zıir BSınin Redd e lormaSehditSak dK BMr İsabdtsiHlörü Sad12/21910DY3.HD658D>EE16.C01/2-290c/TD><615/721rin ALımıLINDAV16cMAND15-721ENpPAeDLİ PARA CEZALARININ ÖDENMEMESİld 28.6.ND14 TarihitddeYürürlüğ4)G12/21910DY3.HD658D>EE9.C01/2-290c/TD><616/11rin ALımıLINDAV9cMAND16-11ENpPAeDLİ PARA CEZALARININ ÖDENMEMESİld 5275 S. Cez9 ve Güvenln 106.AMd.k iyy3. FıkrasınİnsSanıkl r -eaB Smuknıtle nac) İyRn kığıntn mesSyle/YetStilOak >12/21910DY3.HD658D>EE.0.C01/2-290c/TD><607/2770rin ALımıLINDAV10cMAND07-2770ENpPAeDLİ PARA CEZALARININ ÖDENMEMESİld 765 S.K. UyuçaycaeYçnlte ÇD0>12/21910DY3.HD658D>EE.3.C01/2-290c/TD><616/832rin ALımıLINDAV13cMAND16-832ENpPAeDLİ PARA CEZALARININ ÖDENMEMESİldSuç TarihitddeHenüz OnŞlekiz YışDamun Küçük Oaomslanığae/Hepis CezÖ. amun Çevrn OişROasarLahinSoluçyİtmbare İidelnİmolOdomsAdli P ra CezÖlmaının ÖlenSaOak HeSendKŞHepis CezÖ. aa DönüştürülHOlyHeddin- Hırsızlık>12/21910DY3.HD658D>EE7.C01/2-290c/TD><614/28332rin ALımıLINDAV7cMAND14-28332ENpPAeDLİ PARA CEZALARININ TAKSİTLElTAHSİLİld KormaSehditirken/nıtle tiyMymlesS OaomsTCK'nunA52/4.AMd.k iyy>ör BrilSae sT SurHieyle/CMK'nunA232/6AMd. lnİmü sAykıranlormaSehditSak iyyYusa6>yAykıranOaC/TRs>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><610/3-84rin ALımıLINDAVc BIND10-3-84ENpPAeDLİ PARA CEZALARININ TEMYİZİ ( lEE8.C01/2-290c/TD><610/11067rin ALımıLINDAV8cMAND10-11067ENpPAeDLİ PARA CEZALARININ TOPLANAMAYACAĞIl(Hepis CezÖ. eYunıSdaelnİmolOdomsAdli P ra CezÖ. Sİn da -epis CezÖ. e>ibi Alt Sınıçiun ıaySt Edileeddin- CezÖlÖaıneİçtimuikOll9i/ İamun Adli P ra CezÖlmaının Tope namaya
  EE8.C01/2-290c/TD><612/35189rin ALımıLINDAV8cMAND12-35189ENpPAeDLİ PARA CEZALARININ TOPLANMASIld -epistenkÇevrn ey P ra CezÖ. İideDoğrudanHVBrileneP ra CezÖ. Tope ntikySurHieyle/ıaksitidndiritOllçnlte lormaSehditeSayHeddin>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><610/3-118rin ALımıLINDAVc BIND10-3-118ENpPAeDLİ PARA CEZALARININ TOPLANMASIld OrmanyYısÖ. y>yAykıralık - DoğrudanHıaySt OlOdomsAdli P ra CezÖ. İideÖzgürlüğü OağlÖyıcıRCez9mun Çevrn eneAdli P ra CezÖ. nRn Tope mının Temy z/SınıçıSdaeNaz rukAfıiac)ğan)12/21910DY3.HD658D>EE16.C01/2-290c/TD><615/7388rin ALımıLINDAV16cMAND15-7388ENpPAeDLİ PARA CEZALARININ YERİNE GETİRİLEMEMESİld -eSendKŞİnfaz Aş tisİymu Resen/nıtle tiyYıptmabileeddie- lnİüm)Fıkrasındarİht rat YıptmamayayAykıranOaC/TRs)12/21910DY3.HD658D>EE16.C01/2-290c/TD><615/6679rin ALımıLINDAV16cMAND15-6679ENpPAeDLİ PARA CEZALARININ YERİNE GETİRİLMEMESİld -eSendKŞ5275 S. l12/21910DY3.HD658D>EE16.C01/2-290c/TD><615/7471rin ALımıLINDAV16cMAND15-7471ENpPAeDLİ PARA CEZALARININ YERİNE GETİRİLMEMESİld -eSendKŞ5275 S. lyAykıranOaC/TRs>12/21910DY3.HD658D>EE.0.C01/2-290c/TD><607/19883rin ALımıLINDAV10cMAND07-19883ENpPAeDLİ PARA CEZASIld 01.06.ND05 TarihitddyyÖlceAİşlBn4yySuçl r>İçıl dKŞ2.000 YTL'y ><çSayKn Adli P ra CezÖ. na İNişkeyy-nİlmıRDe lesSt OlC/TRamun Temy zının eOlyHeddis>12/21910DY3.HD658D>EE.0.C01/2-290c/TD><606/8630rin ALımıLINDAV10cMAND06-8630ENpPAeDLİ PARA CEZASIld 1rHazirun ND05 TarihitddyyİtmbareneP ra CezÖ. Sİn Alt Sınıçı 450eMilyon/Liraya Üst/Sınıçı 100eMilyuç/LirayayÇıkartıli/ İn)12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><606/9172rin ALımıLINDAV4cMAND06-9172ENpPAeDLİ PARA CEZASIld 100 YTL' iyyAltıymuke/ÖlenSaOak LğrumuSmukHepis CezÖ. aa Çevrn eOlyHeddin- An12/21910DY3.HD658D>EE7.C01/2-290c/TD><610/10788rin ALımıLINDAV7cMAND10-10788ENpPAeDLİ PARA CEZASIld 1072 SByamıAKonena/Aykıralık - Hepis CezÖ. yl yBMe ünenKad r>lnİmeditSak >>12/21910DY3.HD658D>EE9.C01/2-290c/TD><615/7054rin ALımıLINDAV9cMAND15-7054ENpPAeDLİ PARA CEZASIld 2313 S.K.'ya/Aykıralık - Adli P ra CezÖ. na lnİmolOdomsSanıkk-eaB SmukMükerrMrıRDe/Özgü İnfaz Rejimin n nıtle naıÖya>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><608/10-60rin ALımıLINDAVc BIE708-10-60ENpPAeDLİ PARA CEZASIld 3167 SByamıAYusayRn m. 16/1'de DğınnlBn4yyİlk/KezyKur-tmıksızeÇD0 KeşidlnEtmek Suçunut Yıptırtmİnın OlC/TRn>12/21910DY3.HD658D>EE7.C01/2-290c/TD><616/20518rin ALımıLINDAV7cMAND16-20518ENpPAeDLİ PARA CEZASIld 4733 SByamıAKonena/Muhalefet>- l<çakeveABandrolsüz Sig ra latışı/VBrileneAdli P ra CezÖ. nın veya Taksitidrl4nRBiDe iyyZ l9nınmukÖlenSaOak LğrumuSmukHepse Çevrn eeddiliyyBığıntn mesS iyyYusa6>yAykıranOaC/TRs>12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><617/366rin ALımıLINDAV4cMAND17-366ENpPAeDLİ PARA CEZASIld 4926 S. l<çakçtmıklukMücalelRklonun>ndaeAtamıAEyaBmen YıptırtmİeAdli P ra CezÖ. nı 5607 S. l<çakçtmıklukMücalelRklonun>ndaeİseHkürriyetS OağlÖyıcıRCez9Sİn YunıSdaeAdli P ra CezÖ. nı da içBrm)0te OlC/TRn-12/21910DY3.HD658D>EE9.C01/2-290c/TD><606/2166rin ALımıLINDAV9cMAND06-2166ENpPAeDLİ PARA CEZASIld 5 Gütl4nRAz 730 Gütl4nRFazlanOaamayaEditSak >>12/21910DY3.HD658D>EE.0.C01/2-290c/TD><607/4750rin ALımıLINDAV10cMAND07-4750ENpPAeDLİ PARA CEZASIld 5 Yıl Hepis CezÖ. aa lnİmeditdiktenkSolraa50 Güt Hepis CezÖ. aa lnİmeditSak >-)50 Güt Adli P ra CezÖ. na lnİmeditSak >>12/21910DY3.HD658D>EE10.C01/2-290c/TD><615/5195rin ALımıLINDAV10cMAND15-5195ENpPAeDLİ PARA CEZASIld 5083 S. l.'nunA1.AMd. DğınnlBSak >İle/lnİümTen lonra Yürürlüğ4)GEE20.C01/2-290c/TD><615/1730rin ALımıLINDAV20cMAND15-1730ENpPAeDLİ PARA CEZASIld 5083 S. ln 1. Md. İle/lnİümTen lonra Yürürlüğ4)GEE4.C01/2-290c/TD><607/6450rin ALımıLINDAV4cMAND07-6450ENpPAeDLİ PARA CEZASIld 5237 S. TCY'nınA58. MymlesStin 6.)FıkrasındarDğınnlBn4yyMükerrMrıRDe/Özgü İnfaz Rejimi nıtle naıÖya12/21910DY3.HD658D>EE5.C01/2-290c/TD><608/1410rin ALımıLINDAV5cMAND08-1410ENpPAeDLİ PARA CEZASIld 5237 SByamıAKonen >örü Sad12/21910DY3.HD658D>EE11.C01/2-290c/TD><606/3811rin ALımıLINDAV11cMAND06-3811ENpPAeDLİ PARA CEZASIld 5237 SByamıATCK'nınA158/1-1AMd. >lu snıtle tiyYıptmırken/Adli P ra CezÖ. Sİn TaySt dK BMr Güt Kur-tmığınRn AntmanyYusa'nınA52.AMd. UyuçaycaeTaySt OlOdo12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><606/10-130rin ALımıLINDAVc BIE706-10-130ENpPAeDLİ PARA CEZASIld 5237 SByamıAYusa İle/lnİüm)lğrumurken/Adli P ra CezÖ. Su/Esas OaomsTemel Güy Süelk ıakdMr KulluntmaC)lu snımrl tiyYırgtmomi anRn D/ru-maeAçtmaC)>12/21910DY3.HD658D>EE9.C01/2-290c/TD><606/2804rin ALımıLINDAV9cMAND06-2804ENpPAeDLİ PARA CEZASIld 5252 SByamıAKonenunA5.AMymlesS UyuçaycaeSanıkk-eaB SmukehditSak >>12/21910DY3.HD658D>EE.0.C01/2-290c/TD><606/3883rin ALımıLINDAV10cMAND06-3883ENpPAeDLİ PARA CEZASIld 5252 SByamıAKonenunA5/1.AMymlesS UyuçaycaeKonenluçdi Öngörü enk"Ağır P ra" CezÖlmaının "Adli P ra" CezÖ. aa Dönüştürüldüğü -sKullunmakniçıl UyOLt/rucuyeymle BRmaddğrmrkn>12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><605/13281rin ALımıLINDAV4cMAND05-13281ENpPAeDLİ PARA CEZASIld 5252 SByamıAYusayRn 5/1.AMymlesS GözetntSal4nRAdli P ra CezÖ. Yçnlte Ağır P ra CezÖ. na lnİmolOdmi anRn Yusa6>yAykıralığan)12/21910DY3.HD658D>EE16.H01/2-290c/TD><606/4853rin ALımıLINDAV16hMAND06-4853ENpPAeDLİ PARA CEZASIld 5252 SByamıAYusa'nınA7. MymlesSte >lu sHafif Hepis CezÖlmaınİd riyP ra CezÖ. na Dönüştürüldüğütl4nRAdli SicilyKonenu'na/>lu sİd riyP ra CezÖlmaınAdli SicildeİşaBnSayHeddi >12/21910DY3.HD658D>EE9.C01/2-290c/TD><606/524rin ALımıLINDAV9cMAND06-524ENpPAeDLİ PARA CEZASIld 5252 SByamıAYusaya/>lu slanenluçdi Öngörü enkAğır P ra CezÖlmaının Adli P ra CezÖ. na Dönüştürüldüğütüt Naz rukAfıil9. >>12/21910DY3.HD658D>EE2.C01/2-290c/TD><606/6109rin ALımıLINDAV2cMAND06-6109ENpPAeDLİ PARA CEZASIld 5275 SByamıAYusa'nınA106 ve Geçici 1. MymleıRDe enılu sÖlenSayen Adli P ra CezÖlmaının BMr Gütü Yüz Lira iyçnltl4nR-epse Çevrn eeddis>12/21910DY3.HD658D>EE..C01/2-290c/TD><614/957rin ALımıLINDAV1cMAND14-957ENpPAeDLİ PARA CEZASIld 6136 S.K.'ya/Aykıralık - Hepis CezÖ. aRn YunıSdaeOtuz Gütl4nRYüz GütenKad r>Adli P ra CezÖ. na lnİmolOdo
  EE8.C01/2-290c/TD><612/16903rin ALımıLINDAV8cMAND12-16903ENpPAeDLİ PARA CEZASIld 6136 S.K.'ya/Aykıralık - HürriyetScS OağlÖyıcıRCez9nRn Alt Sınıçiun ıaySt Edildidi/YunıSdaeıaySt OlOdomsAdli P ra CezÖ. nRn FarklınBMr Gör BrilSaden Alt Sınıç iyçnltl4 ıaySt EdileSayHeddi > 12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><611/1399rin ALımıLINDAV8cMAND11-1399ENpPAeDLİ PARA CEZASIld 6136 S.K.'ya/Aykıralık - Sanığae/AleyhitenOaa12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><612/20519rin ALımıLINDAV8cMAND12-20519ENpPAeDLİ PARA CEZASIld 6136 S.K.'ya/Muhalefet>- lnİüm)lğrumurken/Hepis CezÖ. eYunıSdaeAdli P ra CezÖ. na lnİmediteeddis>12/21910DY3.HD658D>EE..C01/2-290c/TD><609/8618rin ALımıLINDAV1cMAND09-8618ENpPAeDLİ PARA CEZASIld 6136 S.K'na/Muhalefet>Suçuamun lanığae/Hepis CezÖ. eYunıSdaeln 13.AMd.k l4)YıptmanyDddiuiklörü Sad12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><606/5966rin ALımıLINDAV8cMAND06-5966ENpPAeDLİ PARA CEZASIld 6136 SByamıAKonena/Aykıralık - Suç v sKormaSTarihitl4kiaDğınnlBSaıRDey>lu sSanıkk-eaB SmukHnİmediten Temel Adli P ra CezÖ. nın/450eY12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><616/4642rin ALımıLINDAV8cMAND16-4642ENpPAeDLİ PARA CEZASIld 6136 SByamıAKonena/Aykıralık Suçu)-eSanıkk-eaB SmukSuç Tarihitddn lonra Yürürlüğ4)GyAykıranBRmadC/TRn>12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><603/3734rin ALımıLINDAV8cMAND03-3734ENpPAeDLİ PARA CEZASIld 6136 SByamıAYusayRn 13/2.yeymle veAFıkrasınİnsHürriyetS OağlÖyıcıRCez9ŞİleyBMe 12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><616/1215rin ALımıLINDAV8cMAND16-1215ENpPAeDLİ PARA CEZASIld 6136 SByamıAYusaya/Aykıralık - Hepis CezÖ. eYunıSdakiRAdli P ra CezÖ. nu/Esas BiDet Güy SByasıSİn Üst/Hyml in/100 Güt OaC/TR/Sanıkk-eaB SmukAdli P ra CezÖ. nu/Esas AlınansGüy SByasıSİn 120 Güt OaaC)12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><609/2-43rin ALımıLINDAVc BIE709-2-43ENpPAeDLİ PARA CEZASIld 647 S.Y'nınA4.AMd. Uytle ntikySurHieyle/ıaySt EdileneSoluçyAdli P ra CezÖ. nın/Mikt rına/BeUyuçaycaeTemy zıYetenddiliyyBRmadC/TRn>12/21910DY3.HD658D>EE6.C01/2-290c/TD><617/1112rin ALımıLINDAV6cMAND17-1112ENpPAeDLİ PARA CEZASIld 6545 S. lözetntd ğltl4)Sanıkl r -eaB SmuklğrumansHükümlülükAKorma SdaelnİmolOdomsAdli P ra CezÖ. Sİn ÖlenSaOak LğrumuSmukHepse Çevrn eOlyHeddin- TehditaSuçu))12/21910DY3.HD658D>EE9.C01/2-290c/TD><606/3307rin ALımıLINDAV9cMAND06-3307ENpPAeDLİ PARA CEZASIld 765 SByamıATCK'nİn 19.AMymlesS Gözönütle BRmaddğrulC/TRamu 1.6.ND05'tdeYürürlüğ4)Glu sHernBMr Suç İçıl Mahİ e ceATaySt OlOdomsAdli P ra CezÖ. nRn SanıkkLehitenOaC/TRs>12/21910DY3.HD658D>EE..C01/2-290c/TD><611/253rin ALımıLINDAV1cMAND11-253ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Adam ÖldürSayK Teşebbüs>Suçuamun Hükümlütüt Denetim Süelk İçıldKŞHırsızlık Suçu)İşaBderikAfıil9. n >özetnteeddiT 5/35795TD>ş3/314>E4c12.C01/2-290c/TD><614/29723rin ALımıLINDAV2cMAND14-29723ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Addt >özetntSal4nRlnİüm)lğrummi anRn İsabdtsiHl12/21910DY3.HD658D>EE3.C01/2-290c/TD><612/15272rin ALımıLINDAV3cMAND12-15272ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Adli P ra CezÖlmaık-eaB SmukMükerrMrıRDe/Özgü İnfaz Rejimin n nıtle naıÖyaEE5.C01/2-290c/TD><612/2105rin ALımıLINDAV5cMAND12-2105ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Adli P ra CezÖlmaıkİçıl MükerrMrıRDe/Özgü kMr İnfaz Rejimi Öngörü SaSak eyRağmemsSanıkk-eaB SmukMükerrMrıRDe/Özgü İnfaz Rejimin n veRCez9Sİn İnfazındayySolraaDenetimlyAykıranOaC/TRs-eMühür Bozmaa>12/21910DY3.HD658D>EE7.C01/2-290c/TD><612/6133rin ALımıLINDAV7cMAND12-6133ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Adli P ra CezÖ. İideHepis CezÖ. aRn BMe ş3/314>E4c13.C01/2-290c/TD><612/31010rin ALımıLINDAV3cMAND12-31010ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Adli P ra CezÖ. SeçenekeYıptırtmıSİn Ertelemd lnİmü sılu sDHha Lehe/OaC/TRs-eiddianaıed sSanıkk-eaB SmukSeçenekeYıptırtm OaomsAdli P ra CezÖ. nın/nıtle nmi anRn İstnnd ğl/Ekylavadmak-eaB nVeri ecD/T >12/21910DY3.HD658D>EE3.C01/2-290c/TD><612/15187rin ALımıLINDAV3cMAND12-15187ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Adli P ra CezÖ. aa lnİmeditdiğltl4)Tekerrür -nİlmıRDe in/nıtle naıÖya12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><607/607rin ALımıLINDAV8cMAND07-607ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Adli P ra CezÖ. aa lnİmeditSak >-)Mahİumiyet/Korma SdaeMükerrMrıRDe/Özgü İnfaz Rejimin n veRCez9Sİn İnfazındayySolraaDenetiml12/21910DY3.HD658D>EE3.C01/2-290c/TD><611/36146rin ALımıLINDAV3cMAND11-36146ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Adli P ra CezÖ. aa İNişkeyyMahİûmiyet lnİmü ü lesSt TahsiS0te Oltisİ)TOkHBObideTekerrüre/Esas Alınamaya12/21910DY3.HD658D>EE9.C01/2-290c/TD><613/6076rin ALımıLINDAV9cMAND13-6076ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Adli P ra CezÖ. aa Mahİum EdilemsSanıkk-eaB Smuk-ea YoksenluTRna lnİmediteOlyHeddis>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><606/3-215rin ALımıLINDAVc BIE706-3-215ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Adli P ra CezÖ. aı/daslyAykıranOaC/TRs 5/35795TD>ş3/314>E4c12.C01/2-290c/TD><612/25635rin ALımıLINDAV2cMAND12-25635ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Adli P ra CezÖ. aınsGüy SByasıSİn Alt SınıçıyRn Gör BrilSad ği Halidrl4 Alt Sınıçıy kış Güt OaC/TR >12/21910DY3.HD658D>EE.2.C01/2-290c/TD><611/18060rin ALımıLINDAV12cMAND11-18060ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Adli P ra CezÖ. aınsÖlenSak >İçıl MehilyehditSak ya/dasıaksitidndiritOlsT Seçeneklçnltl4nSBiDe iyyTercihının mesSyle/YetStileeddiT-sıaksirle/YurmmoıÖn>12/21910DY3.HD658D>EE18.C01/2-290c/TD><615/40684rin ALımıLINDAV18cMAND15-40684ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Adli P ra CezÖ. aınsYıl OaaC)lu sCez9 ln 125/4.AMudesesStin nıtle nti. >>12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><608/9167rin ALımıLINDAV4cMAND08-9167ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Adli SicilyBığgak dKŞYerkAaomsÖlcekiRHükümlülüğü ün/Adli P ra CezÖ. aa İNişkeyyOamryAykıralığan)12/21910DY3.HD658D>EE6.C01/2-290c/TD><605/15542rin ALımıLINDAV6cMAND05-15542ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Ağır P ra CezÖlmaının Adli P ra CezÖ. na Dönüştürüldüğütüt GözetntSak iyyZolenlunOaC/TRs>12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><606/2503rin ALımıLINDAV4cMAND06-2503ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Ağır P ra CezÖlmaının DönüştürülSaOak -eBozmaa OkHBOs>12/21910DY3.HD658D>EE.0.C01/2-290c/TD><607/15325rin ALımıLINDAV10cMAND07-15325ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Ağır P ra CezÖ12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><604/1052rin ALımıLINDAV8cMAND04-1052ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Ağır P ra CezÖn Attmmi a>Zolenlul/TRs)12/21910DY3.HD658D>EE16.H01/2-290c/TD><613/1892rin ALımıLINDAV16hMAND13-1892ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Aaa<6,00 TL ıakdMr EdildidieHall4)Bu Mikt rl r ÇarptmmidanHBıreEdildidie>12/21910DY3.HD658D>EE.3.C01/2-290c/TD><611/34082rin ALımıLINDAV13cMAND11-34082ENpPAeDLİ PARA CEZASIld AnayısÖ Myhİ e sT' iyy1412 S.K. Md.305/f.2-b.1Aİptaline İNişkeyyKormaınRn YürürlükSTarihiyİle/5320 S.K.'ya/EklBn4yyGeçici Md.2' iyyYürürlükSTarihiyArasındarTüm Adli P ra CezÖlmaının Mikt rına/Be12/21910DY3.HD658D>EE.0.C01/2-290c/TD><611/21867rin ALımıLINDAV10cMAND11-21867ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Artırtm veRİndirimyeymlelRre nıtle ndıktun lonra SoluçyGüt P ra CezÖ. nRn Adli P ra CezÖ. na Çevrn eeddis>12/21910DY3.HD658D>EE23.C01/2-290c/TD><615/4653rin ALımıLINDAV23cMAND15-4653ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Artırtm veRİndirimıRDyGüt iyçnltl4nRYıptmdıktun lonra OrtayayÇıkaYirmieveAYüz TlyArasındarTakdMr EdileedkeMikt rRn Çarptmmi anNetSc/silde)SoluçyAdli P ra CezÖ. nın/Bığınınn12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><609/11574rin ALımıLINDAV4cMAND09-11574ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Arttırtm veRİndirimıRDe Güt iyçnltl4nRYıptmti. >>EE16.H01/2-290c/TD><614/18947rin ALımıLINDAV16hMAND14-18947ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Asg riyHymlenHıaySt EdileneHepis CezÖ. eAdli P ra CezÖ. na Çevrn irken/Asg riyHymlenHAyralıÖmiky>'ndaeİçtimu/-nİlmıRDe in/BRmadmai/ İ/Hepis CezÖ. amun Çevrn enRAdli P ra CezÖ. ildeVBrileneP ra CezÖ. Sİn Tope namaya12/21910DY3.HD658D>EE..C01/2-290c/TD><607/1096rin ALımıLINDAV1cMAND07-1096ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Ateşli Silahl rHl'na/Aykıralık - Suç TarihiyİtmbarebideTemel P ra CezÖ. Sİn 450eYTL'l4nRFazlanOaamaya12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><608/4963rin ALımıLINDAV8cMAND08-4963ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Ateşli Silahl rHlna/Muhalefet>- Md. 13'e/Aykıralık/Adli P ra CezÖ. aınsEnRAz 450eTL Oaa12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><609/1-95rin ALımıLINDAVc BIE709-1-95ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Ateşli Silahl rHlna/Muhalefet/SanığaeAdli P ra CezÖ. ehditd ği - KoşullaranOaOLt/ğuamun Hükmü Açıke nıÖ. yRn GB/iHBıre12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><612/28216rin ALımıLINDAV8cMAND12-28216ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Ateşli Silahl rHveABıçakl r İideDiğBCkAletler -eaB Smuklonun'a/Muhalefet>- 6136 S.AYusayRn 13/1.AMd. veAFıkrasınmukHepis CezÖ. aın YunıSdaeıaySt EdileneAdli P ra CezÖ. nu/Esas AlınansBiDet Güy SByasıSİn 30 Gütl4nRAz Olmayo12/21910DY3.HD658D>EE7.C01/2-290c/TD><611/3515rin ALımıLINDAV7cMAND11-3515ENpPAeDLİ PARA CEZASIld BandrolnYükümlülüğü sAykıranDavrunış>-)5 İia 730 GütyArasındarAdli P ra CezÖ. Sİn TayStının ebitHeddi/Lehe/ln Bığınınn 12/21910DY3.HD658D>EE.9.C01/2-290c/TD><616/13096rin ALımıLINDAV19cMAND16-13096ENpPAeDLİ PARA CEZASIld BandrolnYükümlülüğü sAykıralık - Mahİ e ceAAdli P ra CezÖ. Sİn Tercihının OlsT Sebebeyle/5237 S. TCK'nunA52/1.AMd. Hnİmü/UyuçaycaeSanıkk-eaB Smukkış Güt İle/YediAYüz Otuz GütyArasındarGüy Adli P ra CezÖ. aınsTercihının ebitSak iyyMümkün OaC/TRn)12/21910DY3.HD658D>EE1..C01/2-290c/TD><607/8741rin ALımıLINDAV11cMAND07-8741ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Banka veyarKrediAlortlmaının Kötüy4)Kulluntmmr12/21910DY3.HD658D>EE1..C01/2-290c/TD><615/671rin ALımıLINDAV11cMAND15-671ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Banka veyarKrediAlortlmaının Kötüy4)KulluntmmrTakdMr EdileedkeMikt rsİl4)Çarptmmi anSurHieyle/Adli P ra CezÖ. Sİn TaySt )Bu Mikt rİn Suçtae/Ell4)EdileneMenfaatin İkieKatıamun AznOami an-eSendKŞİkieKatıaayÇıkarıll9. ndayySolraaİndirimy OkHBOtin nıtle nti. >>12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><614/27246rin ALımıLINDAV8cMAND14-27246ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Banka veyarKrediAlortlmaının Kötüy4)Kulluntmmrör Brmeks zin Alt Sınıçıy iyçnltl4 ıaySt EdilerekkÇeNişkey4)DüşütmesS iyyHukuk>yAykıranSByama12/21910DY3.HD658D>EE2.C01/2-290c/TD><607/13400rin ALımıLINDAV2cMAND07-13400ENpPAeDLİ PARA CEZASIld BasitnTıbbi Müdahalesİl4)Gideri ebileedkeYurmmoıÖn-<2yAy 10 Güt Kur-tmığıROaomsleçiml12/21910DY3.HD658D>EE3.C01/2-290c/TD><612/11232rin ALımıLINDAV3cMAND12-11232ENpPAeDLİ PARA CEZASIld BasitnYurmmoıÖnSuçuSmukSanıkk-eaB SmukHepis CezÖ. aa lnİmeditdiğln-)Adli P ra CezÖ. Smun BahsedilerekklnİümTe KurİşıklığaeSebebeyet>ehditmesS iyyHukuk>yAykıranOaC/TRs>12/21910DY3.HD658D>EE.2.C01/2-290c/TD><612/25323rin ALımıLINDAV12cMAND12-25323ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Başkacuk-ea Mahrumiyeti içBrm)yen 2000 TL'y4)Kad r>2000 TLeDahilyAdli P ra CezÖlmaına İNişkeyyMahİumiyet/-nİlmıRDen-eSen nıtle ntiktaHOaoms1412 S. l.'nunA305.AMd. >12/21910DY3.HD658D>EE1..C01/2-290c/TD><610/17400rin ALımıLINDAV11cMAND10-17400ENpPAeDLİ PARA CEZASIld BaşkasınayAitnBanka VeyarKrediAlortının Kötüy4)Kulluntmmr12/21910DY3.HD658D>EE1..C01/2-290c/TD><606/8668rin ALımıLINDAV11cMAND06-8668ENpPAeDLİ PARA CEZASIld BığınınneedkeTat Güy SByasıŞİleyBMe Güt Kur-tmığı>OaaC)12/21910DY3.HD658D>EE2.C01/2-290c/TD><608/31841rin ALımıLINDAV2cMAND08-31841ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Bığınınnirken/Alt Sınıçiun Uzakl -mad/ İRve/Mamlel4kiaHepis CezÖ. aın Alt Sınıçı Dnkkate AlınaC)12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><613/15-391rin ALımıLINDAVc BIND13-15-391ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Bığınınnirken/Yeterli ve/lör BrilSaks zin AynınG12/21910DY3.HD658D>EE3.C01/2-290c/TD><611/12734rin ALımıLINDAV3cMAND11-12734ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Bığli HeklmadomsYoksenHBıreİçıl ladık-eaB SmukHepis CezÖ. aa lnİmeditSak n>12/21910DY3.HD658D>EE3.C01/2-290c/TD><617/3066rin ALımıLINDAV3cMAND17-3066ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Bış Gütl4nRAz ve/lOaaC)>12/21910DY3.HD658D>EE11.C01/2-290c/TD><606/5972rin ALımıLINDAV11cMAND06-5972ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Bış Gütl4nRAz ve/lOaaC)EE4.C01/2-290c/TD><607/8612rin ALımıLINDAV4cMAND07-8612ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Bış Gütl4nRAz ve/lOaaC)EE.2.C01/2-290c/TD><616/7417rin ALımıLINDAV12cMAND16-7417ENpPAeDLİ PARA CEZASIld BMe Güt Hepis Kur-tmığı>OaaC)ör BrilSae sT iyylyAykıranOaC/TR/Trafik GüvenlEE1..C01/2-290c/TD><607/7255rin ALımıLINDAV11cMAND07-7255ENpPAeDLİ PARA CEZASIld BMe Tat Güy Kur-tmığı>TaySt EdileneCez9nRn Asg riyHymlenHıaySti ve/Tekerrüre/Esas Sabıkası)BRmadomsSanıkk-eaB SmukMükerMrıRDk-eaB Smukiaİnfaz Rejimin n nıtle nmi aniylormaSehditSae sT iyyDoğru >örü Sad12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><614/48775rin ALımıLINDAV4cMAND14-48775ENpPAeDLİ PARA CEZASIld BozmaaÖlcesi lğrumansVe/lad ceASanıkkıaçnnDamun Temy zıEdileneİlk/lnİümTe Adlî P ra CezÖ. aa lnİmeditdiğl -eBozmaaiyçnlt4)YıptmanyYırgtmomi)SoluSmukSanığae/Hepisle CezÖlmni/rtaamaya12/21910DY3.HD658D>EE19.C01/2-290c/TD><615/1759rin ALımıLINDAV19cMAND15-1759ENpPAeDLİ PARA CEZASIld BozmadomsÖlce Sanıkk-eaB SmukAdli P ra CezÖ. nu/lnİmeditdiğl/Bozmadomslonra Sanıkk-eaB SmukErtelenOişROasarBileAHepis CezÖ. aa lnİmediteOlyHeddis>12/21910DY3.HD658D>EE1..C01/2-290c/TD><607/8608rin ALımıLINDAV11cMAND07-8608ENpPAeDLİ PARA CEZASIld BRmadomsMikt rsSuçtae/Ell4)OlOdomsHeksızeMenfaatin İkieKatıamun AznİseHAdli P ra CezÖ. Asg riyBu Mikt ra Yüksnlti erek Bu Mikt r iyçnltl4nRİndirimıRDkYıptmaC)>12/21910DY3.HD658D>EE11.C01/2-290c/TD><607/5158rin ALımıLINDAV11cMAND07-5158ENpPAeDLİ PARA CEZASIld BRmadomsMikt rsSuçtae/Ell4)OlOdomsHeksızeMenfaatin İkieKatıamun AznİseHAdli P ra CezÖ. Asg riyBu Mikt ra Yüksnlti erek Bu Mikt r iyçnltl4nRVarsaRİndirimıRDkYıptmaC)12/21910DY3.HD658D>EE.5.C01/2-290c/TD><611/25925rin ALımıLINDAV15cMAND11-25925ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Cez9nRn Alt Sınıçiun ıaySt Edildidi -eYusameveyYeterli Gör BrilSaks zin AynınG12/21910DY3.HD658D>EE1..C01/2-290c/TD><609/6640rin ALımıLINDAV11cMAND09-6640ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Cez9nRn DoğrudanHP ra OaaC)12/21910DY3.HD658D>EE7.C01/2-290c/TD><606/4638rin ALımıLINDAV7cMAND06-4638ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Cez9nRn İkieYılmun 5 YılanKad r>lepis CezÖ. eOaaC)İle/Adli P ra CezÖ. Sİn TaySt )Mümkün >örü Sad12/21910DY3.HD658D>EE11.C01/2-290c/TD><607/5850rin ALımıLINDAV11cMAND07-5850ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Cez9nRn ladısnleştiritOlsT SırasındarVeri ecDk P ra CezÖlmaının Arttırtm veRİndirimıRDe e Güt OaaC)>12/21910DY3.HD658D>EE2.C01/2-290c/TD><608/ND163rin ALımıLINDAV2cMAND08-ND163ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Cez9 a>ErtelenO)yen Sanıkk-eaB SmukSeçenekeYıptırtmlmadomsAdli P ra CezÖ. Sİn Tercihının Oak LğrumuSmukAdli P ra CezÖ. Sİn Alt SınıçıyRn 5 Güt Oatisİ)l12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><607/5-172rin ALımıLINDAVc BIE707-5-172ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Cinsel Tac zı-ySeçiml12/21910DY3.HD658D>EE1.C01/2-290c/TD><606/4718rin ALımıLINDAV1cMAND06-4718ENpPAeDLİ PARA CEZASIld CMK'nunA195EAMymlesStddeSuç Yalnız veyarBMe 12/21910DY3.HD658D>EE.0.C01/2-290c/TD><609/13906rin ALımıLINDAV10cMAND09-13906ENpPAeDLİ PARA CEZASIld ÇD0 DeftRDe e GB/iHVBrm)mek - Sanığae/Adli P ra CezÖ. İideCezÖlmni/rtamÖ. Yçnlte AleyhitenOaayAykıranOaC/TRs>12/21910DY3.HD658D>EE.2.C01/2-290c/TD><616/7669rin ALımıLINDAV12cMAND16-7669ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Çocuk -eaB SmukHnİmediten Adli P ra CezÖ. Sİn ÖlenSaOak HeSendKŞHepse Çevrn eOlyHeddin- P ra CezÖ. nın/BirBCkAyyArasil4)İkieEşitnTaksit HeSendKŞTahsili e lormaSehditSak iyyYusa6>yAykıranOaC/TRs>12/21910DY3.HD658D>EE9.C01/2-290c/TD><615/17177rin ALımıLINDAV9cMAND15-17177ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Çocukl r -eaB SmukHnİmediten Adli P ra CezÖ. İideHepis CezÖ. amun Çevrn eneAdli P ra CezÖ. nRn ÖlenSaOak HeSendKŞBuaCez9lÖaıneHepse Çevrn OlyHeddin- Çocuk Sanığae/ÖlenSayen Adli P ra CezÖsınİnsHepse Çevrn Olk iyyOaun/klı Olmayıp)6183 SByamıAAmme Aaa12/21910DY3.HD658D>EE7.C01/2-290c/TD><610/12065rin ALımıLINDAV7cMAND10-12065ENpPAeDLİ PARA CEZASIld DiplomÖ. zeOaaC)12/21910DY3.HD658D>EE.5.C01/2-290c/TD><611/11924rin ALımıLINDAV15cMAND11-11924ENpPAeDLİ PARA CEZASIld DoğrudanHleksızeMenfaatin İkieKatıaınsEsas AlınaC)yAykıranOaC/TRs>12/21910DY3.HD658D>EE5.C01/2-290c/TD><611/11704rin ALımıLINDAV5cMAND11-11704ENpPAeDLİ PARA CEZASIld DoğrudanHıaySt ve/Tespiti >12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><607/4584rin ALımıLINDAV8cMAND07-4584ENpPAeDLİ PARA CEZASIld DoğrudanHVBrileneve -epistenkÇevrn ey -/ÖlenSadiğltl4)C.ylavcasıŞvd lnİmüHVBrel Mahİ e iyyİnfaz İideİlgili VBreeddislormal rHveAKoşullu SalıvBrme -nİlmıRDe in/nıtle nıp)nıtle naıÖmi an)12/21910DY3.HD658D>EE21.C01/2-290c/TD><615/5149rin ALımıLINDAV21cMAND15-5149ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Dolmni/rcalık Suçu)-eSanıkl r -eaB SmukDolÖni/rtcılıksSuçuamun HükmolOdomsHepis CezÖ. nın TakdMren Asg riyHymlenHıaySt)OlOdC/TRsHall4)Hepis CezÖ. eYunıSdaelnİmolOdomsAdli P ra CezÖ. Su/Esas Alınansıat Güy SByasıSİn Alt Sınıçiun Uzakl -tmaC)EE1..C01/2-290c/TD><606/4872rin ALımıLINDAV11cMAND06-4872ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Dolmni/rtcılıks-)Adli P ra CezÖ. Smun Yıptma12/21910DY3.HD658D>EE1..C01/2-290c/TD><610/12872rin ALımıLINDAV11cMAND10-12872ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Dolmni/rtcılıks-)BRmadomsTutÖaıneHeksızeMenfaatin İkieKatıamun AznOaamaya12/21910DY3.HD658D>EE23.C01/2-290c/TD><615/5783rin ALımıLINDAV23cMAND15-5783ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Dolmni/rtcılıks-)Güt OaaC)52/2.AMd. Hnİmü/>12/21910DY3.HD658D>EE15.C01/2-290c/TD><613/10972rin ALımıLINDAV15cMAND13-10972ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Dolmni/rtcılıks-)Hepis CezÖ. eYunıSdaeAdli P ra CezÖ. na da lnİmolOdo
  EE.5.C01/2-290c/TD><611/25610rin ALımıLINDAV15cMAND11-25610ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Dolmni/rtcılıks-)Hepis CezÖ. nRn Alt Sınıçiun ıaySt Edildidi/YusameveyYeterli Gör BrilSalenHAynınGyAykıranOaC/TRs>12/21910DY3.HD658D>EE.5.C01/2-290c/TD><611/67228rin ALımıLINDAV15cMAND11-67228ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Dolmni/rtcılıks-)Suçtae/Ell4)EdileneHeksızeMenfaat Mikt rRnın/Bığli Oatisİ)l20-100 TLeArasındarTakdMr OlOdo12/21910DY3.HD658D>EE23.C01/2-290c/TD><615/7715rin ALımıLINDAV23cMAND15-7715ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Dolmni/rtcılıks-)Yusa KoyucuSunHAyracaeAdli P ra CezÖ. Öngördüğü Suçl rmukHepis CezÖ. aın Alt Sınıçiun ıaySt HeSendKŞMutlikySurHitK Adli P ra CezÖ. nRn daeAlt Sınıçiun ıaySt >ör BrilSaks zin Adli P ra CezÖ. Sİn Alt Sınıçıy iyçnltl4 30 Güt OaaC)12/21910DY3.HD658D>EE2.C01/2-290c/TD><612/28240rin ALımıLINDAV2cMAND12-28240ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Dolmni/rtcılıksHükmü l4)Hepis CezÖ. eYunıSdaeAdli P ra CezÖ. di ÖngörüldüğüTHall4)Sanığae/Yalnızca Hepis CezÖ. yl yCezÖlmni/rtamÖ. SurHieyle/EksiyAykıranOaC/TRs>12/21910DY3.HD658D>EE.1.C01/2-290c/TD><615/8112rin ALımıLINDAV11cMAND15-8112ENpPAeDLİ PARA CEZASIld DolÖni/rtcılıksSuçus-)Hepis CezÖ. eAlt Sınıçiun ıaySt OlOdC/TRsHall4)Adli P ra CezÖ. nu/Esas AlınansBiDet Güy SByasıSİn Gör BrilSaden Alt Sınıçiun Uzakl -tmaC)12/21910DY3.HD658D>EE.1.C01/2-290c/TD><615/841rin ALımıLINDAV11cMAND15-841ENpPAeDLİ PARA CEZASIld DolÖni/rtcılıksSuçus-)HnİmolOdomsHepis CezÖ. eTakdMren Asg riyHymlenHıaySt)OlOdC/TRs-)Hepis CezÖ. eYunıSdaeBığınınnHn CezÖ. aınsEsas Alınansıat Güy SByasıSİn AynınGEEC9071261c1514/><613/15-729rin ALımıLINDAVc BIND13-15-729ENpPAeDLİ PARA CEZASIld DolÖni/rtcılıksSuçus-)Ul -tmaneSoluçyCez9nİn Suçtae/Ell4)EdileneMenfaatin İkieKatıamun AznOami anLğrumuSmukAdli P ra CezÖ. Sİn TCK'nunA158. Md.k inSBiDe ciAFıkrasınİnsSol ClmıRsT/UyuçaycaeSuçtae/Ell4)EdileneMenfaatin İkieKatıaayÇıkarıll9. >özetntSae sT iyylyAykıranOaC/TRn)12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><607/8414rin ALımıLINDAV4cMAND07-8414ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Ertelemdl4)YırgacaeÖlçüt Oami an><çSişt4kiaDğrumu ve/Suç İşlemd lususuSmukiaEğilimıRDeyDdderidndiritOll4nRlalt "SabıkalanOaOLu" >öz Önüte AlınaC)yAykıranOaC/TRs>12/21910DY3.HD658D>EE3.C01/2-290c/TD><607/9789rin ALımıLINDAV3cMAND07-9789ENpPAeDLİ PARA CEZASIld ErtelT - TCK'mukAyn4yyİnfazına YönsiS0/Herhangi BMr DğınnlBSanBRmadmai/ İyRn GözetntSak >>12/21910DY3.HD658D>EE1..C01/2-290c/TD><606/4682rin ALımıLINDAV11cMAND06-4682ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Esas AlınacakeTat Güy BiDet SByasıŞiyçnltl4nRArtırtm veRİndirimıRDyYıptmdıktun lonra BığınınnHn SoluçyGüt İleyBMe Güt Kur-tmığı>ıakdMr EdileneMikt rRn Çarptmmi anSurHieyle/Bığınınneeddis>12/21910DY3.HD658D>EE19.C01/2-290c/TD><615/34165rin ALımıLINDAV19cMAND15-34165ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Esas Güt iyçnltl4nRArtırtm veRİndirimyYıptmdıktun lonra 5237 S. TCK'nunA52/2.AMd. Hnİmü/UyuçaycaeBMe Güt Kur-tmığı>ıaySt OlOdo12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><609/7-216rin ALımıLINDAVc BIE709-7-216ENpPAeDLİ PARA CEZASIld FikirHveASanat EseridriHl'na/Aykıralık - Sanıkk-eaB SmukHnİmediten Adli P ra CezÖ. lesStiS0/Sınıçı Alt Smukload/ İamun Temy zi/KEE5.C01/2-290c/TD><607/2847rin ALımıLINDAV5cMAND07-2847ENpPAeDLİ PARA CEZASIld FuhuşsSuçus-)5237 S. TCK'nunA227/1.AMymlesS UyuçaycaeHepis CezÖ. aın YunıSdaeAdli P ra CezÖ. ıaySt >>12/21910DY3.HD658D>EE14.C01/2-290c/TD><612/4297rin ALımıLINDAV14cMAND12-4297ENpPAeDLİ PARA CEZASIld FuhuşsSuçus-)Güt P ra CezÖ. eAdli P ra CezÖ. na Çevrn irken/nıtle tiyMymlesStin >ör BrilSak >>12/21910DY3.HD658D>EE18.C01/2-290c/TD><615/23946rin ALımıLINDAV18cMAND15-23946ENpPAeDLİ PARA CEZASIld FuhuşsSuçus-)Temel Hepis CezÖ. eAlt Sınıçiun ıakdMr ve ıaySt OlOdC/TRsHall4)AynınGEEC9071261c1514/><606/167rin ALımıLINDAVc BIE706-167ENpPAeDLİ PARA CEZASIld GeciİmeyZ lmıSİn Cez9 TahsiSğltl4)Oamai/ İ ve nıtle naıÖyaEE9.C01/2-290c/TD><605/6346rin ALımıLINDAV9cMAND05-6346ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Genel Teh < y4) OkHB Oao>12/21910DY3.HD658D>EE18.C01/2-290c/TD><615/91rin ALımıLINDAV18cMAND15-91ENpPAeDLİ PARA CEZASIld GöçmemsKaçakçtmığı>Suçus-)Adli P ra CezÖ. nRn İnfazmukDuC)>ör BrilSae sT iyyBozmaa OkHBOsSByama12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><610/4-231rin ALımıLINDAVc BIND10-4-231ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Görevi İhmal)-eSanıkl r -eaB SmukHnİmolOdomsSoluçyAdli P ra CezÖ. nın/Adli P ra CezÖ. na Çevrn eneHepis CezÖ. amun Kayn/kl dd/ İ/Hükmü Temy zıYetenddileASahip OlC/TRaun Kabulülde)Zolenlul/knBRmadC/TRn>12/21910DY3.HD658D>EE18.C01/2-290c/TD><616/6820rin ALımıLINDAV18cMAND16-6820ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Görevi Yuptırmamikyİçıl D12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><606/4-232rin ALımıLINDAVc BIE706-4-232ENpPAeDLİ PARA CEZASIld GörevlT Memura Sövmea- Sanığae/LehitenOaC/TRsKabul Edilene765 SByamıATCY ve/647 SByamıAYusayRn 4.yeymlelRre nıuçaycaeAdli P ra CezÖ. İideCezÖlmni/rtamÖ. niyvKŞBuaCez9nRn daeTaksidKŞOağl nıp)ErtelenO)silde)lormaSehditSak dKŞİsabdtsiHlEE4.C01/2-290c/TD><608/13055rin ALımıLINDAV4cMAND08-13055ENpPAeDLİ PARA CEZASIld GörevlTyen-eaardt Eylemine İNişkeyyOaaC)özetntSae sT iyyİsabdtsiHl12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><607/7334rin ALımıLINDAV4cMAND07-7334ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Güt OaaC)12/21910DY3.HD658D>EE1..C01/2-290c/TD><607/9394rin ALımıLINDAV11cMAND07-9394ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Güt OaaC)12/21910DY3.HD658D>EE1.C01/2-290c/TD><609/7827rin ALımıLINDAV1cMAND09-7827ENpPAeDLİ PARA CEZASIld GütlükSMikt rıRİtmbarebideSanığae/EkonomEE23.C01/2-290c/TD><615/2377rin ALımıLINDAV23cMAND15-2377ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Güveni Kötüy4)Kullunmr - Kör BrilSaks zin Adli P ra CezÖ. Sİn Alt Sınıçıy iyçnltl4 ıaySt EdilSak in/Hatalı OaC/TRn)12/21910DY3.HD658D>EE15.C01/2-290c/TD><611/15528rin ALımıLINDAV15cMAND11-15528ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Güveni Kötüy4)Kullunmr Suçus-)Hepis CezÖ. eAlt Sınıçiun ıaySt EdilSak e RağmemsAdli P ra CezÖ. aınsGör BrilSaks zin Alt Sınıçıy Çok iyçnltl4 ıaySt EdilSak in/Hatalı OaC/TRn)12/21910DY3.HD658D>EE2.C01/2-290c/TD><613/25673rin ALımıLINDAV2cMAND13-25673ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Güveni Kötüy4)Kullunmr SuçuSunHTahsiS0li HeSendKŞHepis CezÖ. eYunıSdaeAdli P ra CezÖ. nın Öngörüldüğütüt Dnkkate AlınaEE2.C01/2-290c/TD><608/13784rin ALımıLINDAV2cMAND08-13784ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -eaardt - Cez9 a>ErtelenO)yen Sanıkk-eaB SmukSeçenekeYıptırtmlmadomsAdli P ra CezÖ. Sİn Tercihının Oak LğrumuSmukAdli P ra CezÖ. Sİn Alt SınıçıyRn 5 Güt Oatisİ)l12/21910DY3.HD658D>EE3.C01/2-290c/TD><615/25265rin ALımıLINDAV3cMAND15-25265ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -eaardt - Sanıkl r -eaB SmukBığınınnHn Adli P ra CezÖlmaının ıaksitidr HeSendKŞÖlenSak te)lormaSehditirken/nıtle nayyl>ör BrilSae sT)TOkHBObide5271 S.K. 232/6.AMymlesSte Aykıralık OaOLt/rmi anRn Bozmay >12/21910DY3.HD658D>EE3.C01/2-290c/TD><611/23018rin ALımıLINDAV3cMAND11-23018ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -eaardt Suçl r amun VBrileneAdli P ra CezÖ. na DaMr Mahİumiyet/-nİlmıRDe iyyMikt rsİtmbarebideehditd ği TarihteAlesSt Oatisİ)Sebebeyle/Tekerrüre/Esas AlınıÖmi an>12/21910DY3.HD658D>EE18.C01/2-290c/TD><615/8299rin ALımıLINDAV18cMAND15-8299ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -eaardt Suçuamun Hüküm)lğrumurken/Adli P ra CezÖ. Sİn Tercihının dEE2.C01/2-290c/TD><608/31414rin ALımıLINDAV2cMAND08-31414ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -eaardt Suçuaun ŞikayetKŞOağlı Suçl rmuB OaC/TRn-n5237 S. TCK'nunA50/2.AMd. UyuçaycaeBuaCez9nRn Adli P ra CezÖ. na Çevrn eOlyHeddi/BuaSuçl ra İNişkeyyıakdMriRİndirimyeymlese in/nıtle nıp)nıtle nıÖmi anın/Mahİ e iyyıakdMritl4)OaC/TRn)12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><613/15595rin ALımıLINDAV4cMAND13-15595ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -eaardt/Tekerrüre/İNişkeyy-nİlmıRDe eSoluçyCez9nİn Hepis Oami an-eSendKŞnıtle nac) İs-)Adli P ra CezÖ. Smun İbardt Mahİûmiyet KormaınRn MükerrMrıRDe/Özgü İnfaz Rejiminenılu sÇD0>12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><612/10994rin ALımıLINDAV8cMAND12-10994ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -eakı Olmayun YRDe/Tecavüzs-)Hepis CezÖ. eAlt Sınıçiun ıaySt OlOdC/TRsHall4)AynınGyAykıranOaC/TRs>12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><613/908rin ALımıLINDAV8cMAND13-908ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -eakı Olmayun YRDe/Tecavüz/Hepis CezÖ. nRn Alt Sınıçiun ıaySt Edildidis-)Adli P ra CezÖ. Sa Esas AlınansBiDet Güy SByasıSİn AynınGEE23.C01/2-290c/TD><615/9399rin ALımıLINDAV23cMAND15-9399ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -easızeMenfaatin İkieKatıamun AznOaıÖyaTakdMr EdileedkeMikt rRn Çarptmmi anYçnlte DoğrudanHleksızeMenfaatin İkieKatıaınsEsas Alınmi anRn Hatalı OaC/TRn)12/21910DY3.HD658D>EE15.C01/2-290c/TD><612/9534rin ALımıLINDAV15cMAND12-9534ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -epis CezÖlmaıkAlt Sınıçiun ıaySt EdildidisHall4)Adli P ra CezÖlmaıkBığınınnirken/Yeterli ve/YusameGör BrilSaks zin AynınG12/21910DY3.HD658D>EE1..C01/2-290c/TD><611/1917rin ALımıLINDAV11cMAND11-1917ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -epis CezÖlmaıkSuçuaHİşaBniş)BMçimıRDeyDnkkate AlınaC)yAykıranOaC/TRn)12/21910DY3.HD658D>EE15.C01/2-290c/TD><613/22441rin ALımıLINDAV15cMAND13-22441ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -epis CezÖsı Alt Sınıçiun ıaySt Edildidis-)Adli P ra CezÖ. kBığınınnirken/ıat Güy SByasıSİn Asg riyHymlenHUzakl -aC)EE5.C01/2-290c/TD><606/9514rin ALımıLINDAV5cMAND06-9514ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -epis CezÖsı İle/Adli P ra CezÖ. Sİn SeçenekeOaaC)12/21910DY3.HD658D>EE.5.C01/2-290c/TD><613/14207rin ALımıLINDAV15cMAND13-14207ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -epis CezÖsı İle/BMe 12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><616/5767rin ALımıLINDAV8cMAND16-5767ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -epis CezÖsı YunıSdaelnİmeditSak n>TaySt)OlOdomsMikt rRn Çarptmmi anSolucuaCez9nRn Bığınınn12/21910DY3.HD658D>EE2.C01/2-290c/TD><606/863rin ALımıLINDAV2cMAND06-863ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -epis CezÖsınRn Adli P ra CezÖ. na Çevrn Oak EsnasınmukYusamukBığıntileneReaamlÖaıneÜstüte ÇıktmaıÖmi an)12/21910DY3.HD658D>EE15.C01/2-290c/TD><612/9311rin ALımıLINDAV15cMAND12-9311ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -epis CezÖsınRn Alt Sınıçiun ıaySt Edildidis-)Adli P ra CezÖ. Sın/Yeterli ve/YusameGör BrilSalenHAynınGyAykıranOaC/TRs>12/21910DY3.HD658D>EE23.C01/2-290c/TD><615/7607rin ALımıLINDAV23cMAND15-7607ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -epis CezÖsıaın Alt Sınıçiun ıaySt HeSendKŞMutlikySurHitK Adli P ra CezÖ. nRn daeeAlt Sınıçiun ıaySt >ör BrilSaks zin Adli P ra CezÖ. Sİn Alt Sınıçıy iyçnltl4 ıaySt EdilSak in/Bozmay >12/21910DY3.HD658D>EE.5.C01/2-290c/TD><611/67017rin ALımıLINDAV15cMAND11-67017ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -epis CezÖsıaın Alt Sınıçiun ıaySt HeSendKŞMutlikySurHitK Adli P ra CezÖ. nRn daeAlt Sınıçiun ıaySt >ör Brileeddis>12/21910DY3.HD658D>EE23.C01/2-290c/TD><615/4757rin ALımıLINDAV23cMAND15-4757ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -epis CezÖsıaın Alt Sınıçiun ıaySt HeSendKŞMutlikySurHitK Adli P ra CezÖ. nRn daeAlt Sınıçiun ıaySt >ör BrilSaks zin Adli P ra CezÖ. Sİn Alt Sınıçıy ıaySt EdilSak in/Hatalı OaC/TRn)12/21910DY3.HD658D>EE15.C01/2-290c/TD><612/8966rin ALımıLINDAV15cMAND12-8966ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -epis CezÖsıaın Alt Sınıçiun ıaySt HeSendKŞP ra CezÖ. nRn daeAlt Sınıçiun ıaySt Yönütle Zolenlul/knBRmadmai/ İs-nBuaLğrumuSnGör BrilSak >venGör BrilSaks zin Alt Sınıçıy iyçnltl4 ıaySt EdileOlyHeddis>12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><608/464rin ALımıLINDAV4cMAND08-464ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -epis CezÖsıaın P raya Çevrn ip)ErtelenO)Oak -eSeçimlözetnterekkBığınınnOak LğrumuSmukSanıkkLehitenBMr SoluçyDoğğrupyDoğğrmaya12/21910DY3.HD658D>EE.5.C01/2-290c/TD><613/21541rin ALımıLINDAV15cMAND13-21541ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -epis CezÖsıyl yBMe OlC/TRaun mukYusamukBığıntilSadözetntSadenkAdli P ra CezÖ. aa lnİmeditSak in/Bozmay >12/21910DY3.HD658D>EE6.C01/2-290c/TD><608/7939rin ALımıLINDAV6cMAND08-7939ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -epistenkÇevrn ey -/106/4.AMd. Hnİmü/>özRArdı EdilerekkÖlenSayen Adli P ra CezÖsınİnsHepse Çevrn Olk esl12/21910DY3.HD658D>EE2.C01/2-290c/TD><610/3612rin ALımıLINDAV2cMAND10-3612ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -epistenkÇevrn iRAdli P ra CezÖlmaıkBe12/21910DY3.HD658D>EE5.C01/2-290c/TD><607/1889rin ALımıLINDAV5cMAND07-1889ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -esapl dırken/Artırtm veRİndirimıRDyGüt iyçnltl4nRYıptmaÖleyebitHeddieMikt rRn Çarptmmi anSurHieyle/BulOdo
  EE.0.C01/2-290c/TD><605/10433rin ALımıLINDAV10cMAND05-10433ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -esapl dırken/Cez9nRn BığınınnÖleyebitHeddieMikt rRn Çarptmmi anSurHieyle/BulOdo
  EE4.C01/2-290c/TD><607/8631rin ALımıLINDAV4cMAND07-8631ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -esapl dırken/Cez9nRn BığınınnÖleyebitHeddieMikt rRn Çarptmmi anSurHieyle/BulOdo
  EE4.C01/2-290c/TD><607/12031rin ALımıLINDAV4cMAND07-12031ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -esapl dırken/Cez9nRn BığınınnGüt iyçnltl4nRYıptmaÖleyebitHeddieMikt rRn Çarptmmi anSurHieyle/BulOdo
  EE2.C01/2-290c/TD><606/7191rin ALımıLINDAV2cMAND06-7191ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -esapl dırken/Cez9nRn Bığınınn>12/21910DY3.HD658D>EE1..C01/2-290c/TD><606/4694rin ALımıLINDAV11cMAND06-4694ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -esapl dırken/Cez9nRn BığınınnTakdMr OlOdomsMikt rRn Çarptmmi an>12/21910DY3.HD658D>EE11.C01/2-290c/TD><607/481rin ALımıLINDAV11cMAND07-481ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -esapl dmasınmukArtırmiyvKŞİndirimin Bığınınnen Tat Güy SByası iyçnltl4nRYıptmmrTaySt)OlOdomsYTL. in/Çarptmmi an>12/21910DY3.HD658D>EE2.C01/2-290c/TD><612/18440rin ALımıLINDAV2cMAND12-18440ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -ırsızlık - P ra CezÖ. Sİn lesSt TahsiS0te Olmi anNekHBObideTekerrüre/Esas Alınamaya12/21910DY3.HD658D>EE13.C01/2-290c/TD><615/7302rin ALımıLINDAV13cMAND15-7302ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -ırsızlık - SuçukSürükınnen Çocuk -eaB SmukHnİmediten Adli P ra CezÖ. Sİn ÖlenSaOak HeSendKŞHepse Çevrn eOlyHeddinlususu >özetntSadenkSuçukSürükınnen Çocuk -eaB SmuklğrumansMahİumiyet/-nİmü l4)Adli P ra CezÖ. ÖlenSadiğl>TakdMrl4 Hepis CezÖ. aa Çevrn eeddinBığıntilSakySurHieyle/lnİüm)lğrummi anRn İsabdtsiHl12/21910DY3.HD658D>EE.3.C01/2-290c/TD><612/1773rin ALımıLINDAV13cMAND12-1773ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -ırsızlık SuçusNekHBObideVBrilen/Anayasa/Md. 76'darSByaman Suçl rmuB OaC/TRn-nAdli SicilyKayd amun ÇıkarttmıpkArşivyKayd aa Alınd/ İ/ArşivyKayd aİn Sili eOlyHeddis>12/21910DY3.HD658D>EE13.C01/2-290c/TD><612/1771rin ALımıLINDAV13cMAND12-1771ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -ırsızlık SuçundanHlekB SmukP ra CezÖ. na lnİmediteneSanığae/CezÖ. nın/MükerrMrıRDe/Özgü İnfaz Rejiminenılu sÇD0>özetntHeddis>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><609/6-87rin ALımıLINDAVc BIE709-6-87ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -ırsızlık SuçundanHSanıkk-eaB SmukHnİmolOdC/TRs-)765 S.l.'nae/Leh4)OaC/TRniylormaSehditerek CezÖSehditSak in/ArdındanH5237 S.K. iyçnltl4nRSeçenekeYıptırtm/nıtle ti. Yıptmamaya
  EE2.C01/2-290c/TD><614/31808rin ALımıLINDAV2cMAND14-31808ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -ırsızlık vKŞİftira Suçl r amun lğrumans-nİlmıRDde)lısukSürelieHepis CezÖ. amun Çevrn eneAdli P ra CezÖ. nRn ÖlenSaOak HeSendKŞHepis CezÖ. nın TamameneveyarKısm4yyİnfaz Edileedği İht rıRYıptmamaya>12/21910DY3.HD658D>EE13.C01/2-290c/TD><612/1768rin ALımıLINDAV13cMAND12-1768ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -ırsızlık/Mmmo ZormaSehdmek - 18RYış amun lüçükHSanıkk-eaB SmukVBrilenelısukSürelieHepis CezÖlmaının P ra CezÖ. na Çevrn eeddis>12/21910DY3.HD658D>EE6.C01/2-290c/TD><610/27472rin ALımıLINDAV6cMAND10-27472ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -ırsızlık/Sanığae/Suç TarihindKŞ18RYış amun lüçükHOaC/TRn-nHükmü Açıke nıÖ. yınsG12/21910DY3.HD658D>EE11.C01/2-290c/TD><609/4607rin ALımıLINDAV11cMAND09-4607ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -izmet TOkHBObideGüveni Kötüy4)Kulladmrkn- İnfaz -nİlmıRDe iyyFarklınOaC/TRn>özetntSadenkDoğrudanHlnİmolOdomsAdli P ra CezÖ. İideHepistenkÇevrn ey Adli P ra CezÖ. Sİn Topl dmasıySurHieyle/lnİüm)Tlsik in/İsabdtsiH OaC/TRn>12/21910DY3.HD658D>EE.5.C01/2-290c/TD><617/3824rin ALımıLINDAV15cMAND17-3824ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -izmet Sebebeyle/Güveni Kötüy4)Kullunmr - -epis CezÖsınRn Alt Sınıçiun ıaySt EdilSak e RağmemsAdli P ra CezÖ. aınsBığınınnör BrilSaks zin AynınGEE2.C01/2-290c/TD><606/10559rin ALımıLINDAV2cMAND06-10559ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -nİmeditdiğl İçıl -nİlmıülükSKormaınmukMükerrMrıRDe/Özgü İnfaz RejiminSt ve/Cez9nRn İnfazİydomslonra Denetiml12/21910DY3.HD658D>EE2.C01/2-290c/TD><608/5693rin ALımıLINDAV2cMAND08-5693ENpPAeDLİ PARA CEZASIld -nİmeditdiğl İçıl -nİlmıülükSKormaınmukMükerrMrıRDe/Özgü İnfaz RejiminSt ve/Cez9nRn İnfazİydomslonra Denetiml12/21910DY3.HD658D>EE9.C01/2-290c/TD><615/725rin ALımıLINDAV9cMAND15-725ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Hnİmediten Adli P ra CezÖ. Sİn ıaksitidndiritOlsi Sırasındarnıtle nayylör BrilSak >>12/21910DY3.HD658D>EE16.H01/2-290c/TD><606/6103rin ALımıLINDAV16hMAND06-6103ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Hnİmeditirken/ÖlceiS0le/Suç Kur-tmığı>OaaC)12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><606/3821rin ALımıLINDAV8cMAND06-3821ENpPAeDLİ PARA CEZASIld HnİmolOdomsAğır P ra CezÖlmaının Adli P ra CezÖ. na Dönüştürül>12/21910DY3.HD658D>EE7.C01/2-290c/TD><604/25493rin ALımıLINDAV7cMAND04-25493ENpPAeDLİ PARA CEZASIld HnİmolOdomsAğır P ra CezÖ>12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><607/9550rin ALımıLINDAV8cMAND07-9550ENpPAeDLİ PARA CEZASIld HnİmolOdomsHepis CezÖ. amun Çevrn ene- İnfazİydokMükerrMrıRDe/Özgü İnfaz RejiminSt nıtle ti. nın/Mümkün Oamai/ İ >12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><612/2-1414rin ALımıLINDAVc BIND12-2-1414ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Hnİmü Açıke nıÖ. yınsG12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><614/7650rin ALımıLINDAV8cMAND14-7650ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Hnİüm)lğrumurken/Adli P ra CezÖ. Sa Esas AlınansBiDet Güy SByası iyçnltl4nRArtırtm veyaRİndirimyYıptmdıktun lonra BığınınnHn SoluçyGüt SByasıŞİleyBMe Güt Kur-tmığı>TaySt)OlOdomsMikt rRn Çarptmmi anSolucuaBığınınn12/21910DY3.HD658D>EE9.C01/2-290c/TD><615/14850rin ALımıLINDAV9cMAND15-14850ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Hnİüm)lğrumurken/Sanıkk-eaB SmukTaySt EdileneGüt P ra CezÖ. nRn Adli P ra CezÖ. na Çevrn Oak Sırasındarnıtle nayylör BrilSae sT)SurHieyle/CMK'nRn 232/6.AMd.k KŞMuhalefdt EditSak in/lyAykıranOaC/TRn)12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><607/6703rin ALımıLINDAV8cMAND07-6703ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Hnİüm)TarihindKŞYürürlü0te BRmadoms5252 S.K. Md. 5/2 Uyuçaycae450/Yeni Türk LirÖ. amun FazlanOaamayaZolenlul/TRn>12/21910DY3.HD658D>EE.9.C01/2-290c/TD><615/15780rin ALımıLINDAV19cMAND15-15780ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Hnİüm)TarihindKŞYürürlü0te Oaun 5728 SByamıAKonenla Değiş>12/21910DY3.HD658D>EE3.C01/2-290c/TD><616/16005rin ALımıLINDAV3cMAND16-16005ENpPAeDLİ PARA CEZASIld HnİümdKŞİnfaz Yetkik ielısıtlayayAykıranOaC/TRn-kYurmmoıÖnSuçus>12/21910DY3.HD658D>EE22.C01/2-290c/TD><615/7343rin ALımıLINDAV22cMAND15-7343ENpPAeDLİ PARA CEZASIld HnİümdKmsÖlce Yürürlüğ4)G12/21910DY3.HD658D>EE20.C01/2-290c/TD><615/1536rin ALımıLINDAV20cMAND15-1536ENpPAeDLİ PARA CEZASIld HnİümdKmslonra Yürürlüğ4)G12/21910DY3.HD658D>EE20.C01/2-290c/TD><615/1378rin ALımıLINDAV20cMAND15-1378ENpPAeDLİ PARA CEZASIld HnİümdKmslonra Yürürlüğ4)GZolenlul/TRn>12/21910DY3.HD658D>EE9.C01/2-290c/TD><608/1286rin ALımıLINDAV9cMAND08-1286ENpPAeDLİ PARA CEZASIld HnİümdKmslonra Yürürlüğ4)G12/21910DY3.HD658D>EE9.C01/2-290c/TD><606/5430rin ALımıLINDAV9cMAND06-5430ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Hnİümlü -eaB SmukAdli P ra CezÖ. aa lnİmeditSak vde1 YTLeAlt SmukloaomsTutÖalmaın Naz ra AlınıÖmi an>özetntSae sT İsabdtsiH OaC/TRn)12/21910DY3.HD658D>EE7.C01/2-290c/TD><614/2962rin ALımıLINDAV7cMAND14-2962ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Hnİümlütüt İçtimaSKormaına Konu -epis CezÖsınRn SüresendKŞÖlenSae sT iyçnltKŞHepse Çevrn enyAdli P ra CezÖ. Oatisİ)İtmbarebideAdlî P ra CezÖ. nRn ÖlenSaOak NekHBObideCezÖ. Hepse Çevrn eny-nİlmıülRDin İnfaz nsulündenkYurmrlmni/rtamÖl r amuk-ea EderekkTahlTyenTarihinin/Esas AlınmÖ. >12/21910DY3.HD658D>EE1.C01/2-290c/TD><613/5410rin ALımıLINDAV1cMAND13-5410ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Hnİümlütüt Sürese Dolmamun KastenkYurmmoıÖnve/6136 S.l.'ya/Aykıralık Suçl r amun Adli P ra CezÖ. İideCezÖlmni/rtadıTRn- Adli P ra CezÖ. Sİn loşullu SalıvBrntSanil >RDeyAlınmi anR >özetntHeddis>12/21910DY3.HD658D>EE5.C01/2-290c/TD><608/4274rin ALımıLINDAV5cMAND08-4274ENpPAeDLİ PARA CEZASIld HnrriyetS OağlÖyıcıRCez9 YunıSdaelnİmediten/Adli P ra CezÖ. Sİn Temy zH)TabinOatisİ)>12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><612/18706rin ALımıLINDAV8cMAND12-18706ENpPAeDLİ PARA CEZASIld HnrriyetS OağlÖyıcıRCez9nRn Adli P ra CezÖ. na Çevrn d12/21910DY3.HD658D>EE9.C01/2-290c/TD><606/6032rin ALımıLINDAV9cMAND06-6032ENpPAeDLİ PARA CEZASIld İaomsveABMldirimıRDiRYıpıÖmrk/Suç Tarihi)İtmbarebideŞüphelieHeaB Smuk5237 S.K Md. 52' in/nıtle namaya
  EE5.C01/2-290c/TD><606/7518rin ALımıLINDAV5cMAND06-7518ENpPAeDLİ PARA CEZASIld İak HnİümdKŞSanıkk-eaB SmukTaySt Edild12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><610/10-144rin ALımıLINDAVc BIND10-10-144ENpPAeDLİ PARA CEZASIld İak HnİümdKmslonra Yürürlüğ4)G12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><613/30759rin ALımıLINDAV4cMAND13-30759ENpPAeDLİ PARA CEZASIld İm r)lMe l12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><611/3-267rin ALımıLINDAVc BIE711-3-267ENpPAeDLİ PARA CEZASIld İşgameveyFaydalunmr Suçus-)Tekerrürün/nıtle namayayAykıralıktun Ötürü/Yeni BMe lormaSehditebilOak İçıl BMe AraştırmiyiyGerek Oamai/ İ GibinMahİ e yenBıre12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><610/6IE71rin ALımıLINDAVc BIND10-6IE71ENpPAeDLİ PARA CEZASIld İşyRDeyDokunummÖzl/ İyRyBozma/Adli P ra CezÖ. Sİn FazlanBığınınndidinil Dnkkate Alına12/21910DY3.HD658D>EE13.C01/2-290c/TD><616/15135rin ALımıLINDAV13cMAND16-15135ENpPAeDLİ PARA CEZASIld İşyRDeyDokunummÖzl/ İyRn İhlalisSuçus-)5275 S. ln/106/3. Md. “Hnİümlü Adli P ra CezÖ. nRyÖleOlzse CumhuriyetylavcasıSİn lözetntHeddis>12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><615/28816rin ALımıLINDAV4cMAND15-28816ENpPAeDLİ PARA CEZASIld İtmbarebide2.000 LirÖyı Aşmayun P ra CezÖ. na DaMr Olmi anNekHBObideSanıkk-eaB SmukMükerrMrıRDe/Özgü İnfaz Rejimi ve/Cez9nRn İnfazİydomslonra Denetiml< SerbestlEEC9071261c1514/><608/8-62rin ALımıLINDAVc BIE708-8-62ENpPAeDLİ PARA CEZASIld İzinsiH PatlÖyıcıReymle İmal)Etmek - Suç TahsiSğlt4)YönsiS0/Temy zıBaşvğrusun>n/BRmadmatisRnveAlnİmediten/500 YTLeAdli P ra CezÖ. Sİn lesStiS0/SınıçıSmukBRmadmasanNekHBObideTemy zıİstemi iyyReml >>12/21910DY3.HD658D>EE7.C01/2-290c/TD><614/5571rin ALımıLINDAV7cMAND14-5571ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Kaçakçtmıkn- Adli P ra CezÖ. Sİn lur-tmığıaınsBığınınnör BrilSaSak in/Hukuk>yAykıranOaC/TRs>12/21910DY3.HD658D>EE7.C01/2-290c/TD><604/20799rin ALımıLINDAV7cMAND04-20799ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Kaçakçtmıknl'na/Muhalefdt -elnİümTen lonra Yürürlüğ4)Gn/nıtle nmi an>12/21910DY3.HD658D>EE7.C01/2-290c/TD><604/21732rin ALımıLINDAV7cMAND04-21732ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Kaçakçtmıknl'na/Muhalefdt -elnİümTen lonra Yürürlüğ4)Gn/nıtle nmi an>12/21910DY3.HD658D>EE7.C01/2-290c/TD><613/14208rin ALımıLINDAV7cMAND13-14208ENpPAeDLİ PARA CEZASIld KaçakçtmıknSuçus-)Sanıkk-eaB SmukiRAdli P ra CezÖ. eTaksidKŞOağl nmai/ İ/İnfaz Yetkik ielısıtlar)BMçimdeAAdli P ra CezÖ. nRn ÖlenSaOak HeSendKŞÖlenSayen Kısma lur-tmık)G12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><612/7-1369rin ALımıLINDAVc BIND12-7-1369ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Kaçakçtmık/5607 S.K. veA4926 S.l.'mukYçn AmansMüeyyideıRDSt/FarklınNevikHB OaC/TRn-eLeh4)l12/21910DY3.HD658D>EE7.C01/2-290c/TD><616/19142rin ALımıLINDAV7cMAND16-19142ENpPAeDLİ PARA CEZASIld KaçakçtmıklukMücadeıRnl'na/Muhalefdt -eVBrileneAdli P ra CezÖ. nRn veyaRıaksitidrkHB BMre in/ZamunıSdaeÖlenSaOak LğrumuSmukHepse Çevrn ecddilin BığıntilOlk iyyYusa6>yAykıranOaC/TRs>12/21910DY3.HD658D>EE2.C01/2-290c/TD><611/27879rin ALımıLINDAV2cMAND11-27879ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Kamu GörevlTsinenılu vltl4nRDolÖyı -eaardt - SuçuaHAınnHn İşaBnOak NekHBObideArtırtm Yıptmırken/FazlanCez9 TaySt EdilSak in/İsabdtsiH OaC/TRn)12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><607/1114rin ALımıLINDAV4cMAND07-1114ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Kamu GörevlTsinen-eaardt - lnİmediten/-epis CezÖsınRn Adli P ra CezÖ. na Çevrn ebitHeddieAn12/21910DY3.HD658D>EE2.C01/2-290c/TD><611/29802rin ALımıLINDAV2cMAND11-29802ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Kamu GörevlTsinen-eaardt - SeçeneklieYıptırtmlmadomslısukSürelieHepis CezÖ. Tercihının OişsKŞAdli P ra CezÖ. na Çevrn eOlyHeddis>12/21910DY3.HD658D>EE17.C01/2-290c/TD><615/10526rin ALımıLINDAV17cMAND15-10526ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Kamu Kğrum veAlğrumuşl r amukiaEşyak-eaB SmukHırsızlık - Sanıkk-eaB SmukiRTekerrüre/Esas Alınae/SulhnCez9 Mahİ e si' in/lormamukiR-nİlmıülüğünyAdli P ra CezÖ. OaC/TRnveAlnİmolOdomsCez9nRn Türü/ve/Mikt rRndomsDolÖyı -nİüm)lesSt Oaup Temy zi/OaunaklınBumadmai/ İs>12/21910DY3.HD658D>EE23.C01/2-290c/TD><615/1D073rin ALımıLINDAV23cMAND15-1D073ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Kanun KoyucuSunHAyracaeAdli P ra CezÖ. Öngördüğü Suçl rmukHepis CezÖ. aın Alt Sınıçiun ıaySt HeSendKŞMutlikySurHitK Adli P ra CezÖ. nRn daeAlt Sınıçiun ıaySt >ör BrilSaks zin Alt Sınıçıy iyçnltl4 ıaySt EdilSak in/DoğrunOamai/ İ >12/21910DY3.HD658D>EE.0.C01/2-290c/TD><609/7799rin ALımıLINDAV10cMAND09-7799ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Kanun KoyucuSunHNispi TahsiS0teki P ra CezÖlmaının nıtle nmÖ. niyTamameneSol ehdmey sDönük BMe AmacıaınsBRmadmadıTRn- Nispi TahsiS0teki Adli P ra CezÖlmaına 5237 S. TCK'nunA52.AMymlesStddeÖngörü enkGüt P ra CezÖ. eSistemi e Aykıralık Değil/Farklılık OaOLt/rC/TRn)12/21910DY3.HD658D>EE5.C01/2-290c/TD><612/6178rin ALımıLINDAV5cMAND12-6178ENpPAeDLİ PARA CEZASIld KanundaeÖngörü SaSak e RağmemsHepis CezÖ. yl yBerabdrkAdli P ra CezÖ. aa lnİmeditSak in/lyAykıranOaC/TRn-kGörevi Kötüy4)Kullunmr >12/21910DY3.HD658D>EE18.C01/2-290c/TD><615/23974rin ALımıLINDAV18cMAND15-23974ENpPAeDLİ PARA CEZASIld KanunlaHÖn Gördüğü Asg riyHymidrkHB Uzakl -tmmidıTRnBığıntilOlk e RağmemsKormaın -nİüm)lısmınmukTemel Adli P ra CezÖ. nınA120 Güt Kur-tmığı>Tespit EdilerekkAsg riyHymlenHUzakl -tmmi anSurHieyle/ÇeNişkey4) OkHB Oaunmi anRn Hatalı OaC/TRn)12/21910DY3.HD658D>EE12.C01/2-290c/TD><615/14794rin ALımıLINDAV12cMAND15-14794ENpPAeDLİ PARA CEZASIld KarmamuRıaksitidrkHB BMre in/ZamunıSdaeÖlenSaOak HeSendKŞGdriHlEE10.C01/2-290c/TD><607/17196rin ALımıLINDAV10cMAND07-17196ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Kar-tmıksızeÇD0/KeşidKŞEtmek - BığınınnSak lde)Zolenlul/knBRmadC/TRnlaHDnkkate AlınaEE14.C01/2-290c/TD><611/16245rin ALımıLINDAV14cMAND11-16245ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Kar-tmıksızeÇD0/KeşidKŞEtmek - DiğBCkKonenlarmukYçn AmansNispi TahsiS0teki Adli P ra CezÖlmaınınkGüt P ra CezÖ. eSistemi e Aykıralık OaOLt/rmii/ İyRn >özetntHeddi/31.12.E708 TarihindKn lonra diyGeçee lEE10.C01/2-290c/TD><608/3665rin ALımıLINDAV10cMAND08-3665ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Kar-tmıksızeÇD0/KeşidKŞEtmek - P ra CezÖ. İçıl Öngörülen/SDkset Mily r LiramıkeÜst Sınıçıy 765 S. TCK'nae/Ek 2.Md.k KŞılu sArtırtmmi anRn DHyunağıAKoamai/ İ ve BuaLğrumuSnSanığae/LehitenOaC/TRs)12/21910DY3.HD658D>EE10.C01/2-290c/TD><606/7350rin ALımıLINDAV10cMAND06-7350ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Kar-tmıksızeÇD0/KeşidKŞEtmek SuçundanHYırgtmonanHSanıkl r -eaB SmukVBrileneAdli P ra CezÖ. nRn 765 SByamıATCK'nae/Ek 2.AMymlesSte ılu sArtırtmmi anRn DoğrunOamai/ İ >12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><611/10-63rin ALımıLINDAVc BIE711-10-63ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Kar-tmıksızeÇD0/KeşidKŞEtmek/ÇekkBıdelieKad r>Adli P ra CezÖ. Öngörüldüğü -/Zamun -tmı SüresenSt En/FazlanYmaıeOrunıSdaeArtaC)12/21910DY3.HD658D>EE.0.C01/2-290c/TD><606/2568rin ALımıLINDAV10cMAND06-2568ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Kar-tmıksızeÇıkanyHçn ÇekeYıpr/TRyRn AyranBMr Suç OaOLt/ro
  EE3.C01/2-290c/TD><611/2717rin ALımıLINDAV3cMAND11-2717ENpPAeDLİ PARA CEZASIld KastenkYurmmoıÖn- 1.6.E705 TarihindKn Ölce İşaBnen Suçl rmukMükerrMrıRDe/Özgü İnfaz RejiminSt nıtle namaya
  EE2.C01/2-290c/TD><606/9646rin ALımıLINDAV2cMAND06-9646ENpPAeDLİ PARA CEZASIld KastenkYurmmoıÖn- lesStieşme TarihindKn İtmbarenaDddil ÖleOl Emre in/TebiSğltdKn İtmbarenaTaksidKŞOağl na12/21910DY3.HD658D>EE3.C01/2-290c/TD><611/12863rin ALımıLINDAV3cMAND11-12863ENpPAeDLİ PARA CEZASIld KastenkYurmmoıÖn- Sanıkk-eaB SmukAdli P ra CezÖ. aa lnİmeditd 12/21910DY3.HD658D>EE3.C01/2-290c/TD><614/10633rin ALımıLINDAV3cMAND14-10633ENpPAeDLİ PARA CEZASIld KastenkYurmmoıÖn- Sanıkk-eaB SmukVBrileneAdli P ra CezÖ. nRn lesStiS0/SınıçıeİçıldKŞloai/ İ/Sanıkk-eaB SmukDoğrunnıtle tiyYıptmmış Oami an-eSendKŞSeçiml12/21910DY3.HD658D>EE3.C01/2-290c/TD><611/43923rin ALımıLINDAV3cMAND11-43923ENpPAeDLİ PARA CEZASIld KastenkYurmmoıÖn- Tekerrüre/Esas Alınae/İlam nyMikt rsİtmbareeİleylesSt OaC/TR/Adli P ra CezÖlmaının ıekerrür nıtle ti. na Eesas Alınamaya12/21910DY3.HD658D>EE3.C01/2-290c/TD><611/17894rin ALımıLINDAV3cMAND11-17894ENpPAeDLİ PARA CEZASIld KastenkYurmmoıÖnSuçunda KanundaeYazİlı Olmayun Mikt rmukAdli P ra CezÖ. aa lnİmediteOlyHeddi>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><611/2-211rin ALımıLINDAVc BIE711-2-211ENpPAeDLİ PARA CEZASIld KastenkYurmmoıÖ/Sanığae/Adli P ra CezÖ. aa Mahİum Edild12/21910DY3.HD658D>EE2.C01/2-290c/TD><609/44758rin ALımıLINDAV2cMAND09-44758ENpPAeDLİ PARA CEZASIld KastenkYurmmoıÖ/Suç Tarihi)İtmbarebideAdli P ra CezÖ. Sİn Alt SınıçıyRn 5 Güt OaC/TRn-kTakdMren Alt Sınıça lnİmeditd12/21910DY3.HD658D>EE13.C01/2-290c/TD><613/27021rin ALımıLINDAV13cMAND13-27021ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Kaybolmuş veyaRHatanSolucuaEle/GeçmişaEşyakiyçnltl4 ıasarruf - -epis veyaRAdli P ra CezÖ. Sİn SeçenekeYıptırtm/OaaC)12/21910DY3.HD658D>EE.5.C01/2-290c/TD><612/5816rin ALımıLINDAV15cMAND12-5816ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Kazuntmmışk-ea Teşkel EdemsAdli P ra CezÖ. aınsBozmaaKormaınmun lonra YıptmanyYırgtmomamusArtırtmomaya12/21910DY3.HD658D>EE4.H01/2-290c/TD><614/9494rin ALımıLINDAV4hMAND14-9494ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Kak m İzni Amanı Dış SmukloaomsOrmundanHAğaç Kak td12/21910DY3.HD658D>EE2.C01/2-290c/TD><611/27795rin ALımıLINDAV2cMAND11-27795ENpPAeDLİ PARA CEZASIld lesSt TahsiS0te Adli P ra CezÖlmaının ıekerrüre/Esas Omomaya12/21910DY3.HD658D>EE2.C01/2-290c/TD><608/18456rin ALımıLINDAV2cMAND08-18456ENpPAeDLİ PARA CEZASIld lesSt TahsiS0te OaC/TRnveAıekerrüre/Esas Omomaya12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><609/7-38rin ALımıLINDAVc BIE709-7-38ENpPAeDLİ PARA CEZASIld lesSt Omans-nİlmıRDSt 2 Mily r LirayarKad r>Adli P ra CezÖ. aa İNişkeyyMahİumiyet/-nİlmıRDe İideÜst Sınıçı 10 Mily r Lira Adli P ra CezÖ. nRyG12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><606/6232rin ALımıLINDAV8cMAND06-6232ENpPAeDLİ PARA CEZASIld lısukSürelieHepis CezÖ. amun Çevrn eneAdli P ra CezÖ. nRn ÖlenSaOak HeSendKŞHepis CezÖ. nın Yçnlte GetiritOlk esveyaRSeçenekeYıptırtmınaDddiş>12/21910DY3.HD658D>EE10.C01/2-290c/TD><606/13772rin ALımıLINDAV10cMAND06-13772ENpPAeDLİ PARA CEZASIld ladı inSEkonomik vKŞDiğBCkŞahsinHalidrT >öz/Önütle BRmadC/rumaC)12/21910DY3.HD658D>EE1..C01/2-290c/TD><610/17775rin ALımıLINDAV11cMAND10-17775ENpPAeDLİ PARA CEZASIld lredi lortının Kötüy4)Kulluntmmr12/21910DY3.HD658D>EE1..C01/2-290c/TD><606/8430rin ALımıLINDAV11cMAND06-8430ENpPAeDLİ PARA CEZASIld lredi lortının Kötüy4)Kulluntmmr12/21910DY3.HD658D>EE10.C01/2-290c/TD><608/12708rin ALımıLINDAV10cMAND08-12708ENpPAeDLİ PARA CEZASIld lulladmrknİçıl UyOLt/rucuaeymle BRmadC/rmrknSuçunda Sanıkk-eaB Smuk765 S.l.eUyuçaycaeAdli P ra CezÖ. aa lnİmeditd12/21910DY3.HD658D>EE2.C01/2-290c/TD><610/39487rin ALımıLINDAV2cMAND10-39487ENpPAeDLİ PARA CEZASIld lum r)Oyn nmi anİçıl Yçn vKŞİmkanHSağmoıÖn- Temy zıSınıçıyRn VBrileneAdli P ra CezÖ. nRn Topl mıyDnkkate AlınaC)12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><607/11814rin ALımıLINDAV4cMAND07-11814ENpPAeDLİ PARA CEZASIld KusurunkAğırmığı>Suç Konusunu/Önem veADdderi ZormaSveAıehlGibinGyAykıranOaC/TRs>12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><607/622rin ALımıLINDAV8cMAND07-622ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Leh4)Yusa Oaun 5237 S. TCK'nunAnıtle nmış Oami anKar-t. SmukSeçenekeYıptırtmınaYçnlte GetiritOlOak HeSendKŞAntmanyYısayRn 50.yMymlesStin 6. FıkrÖ. Naz ra AlınaC)12/21910DY3.HD658D>EE21.C01/2-290c/TD><615/1D264rin ALımıLINDAV21cMAND15-1D264ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Mahİ e cKŞSanıkk-eaB SmukT.C.l.'nRn 53/1'ddeDğınnlBnemsHekeYoksenluklmaınaklnİmeditSak in/İsabdtsiH OaC/TRn-ıBaşkÖlmaına Ait/Kiml12/21910DY3.HD658D>EE17.H01/2-290c/TD><606/4518rin ALımıLINDAV17hMAND06-4518ENpPAeDLİ PARA CEZASIld MalyBıyunıSdaeBRmadmatik/Suç YalnızeveyaRBMe 12/21910DY3.HD658D>EE13.C01/2-290c/TD><613/7097rin ALımıLINDAV13cMAND13-7097ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Malo ZormaSehdmenSuçunda -epis CezÖsı İle/Adli P ra CezÖ. Sİn SeçenekeOaaC)12/21910DY3.HD658D>EE13.C01/2-290c/TD><614/18359rin ALımıLINDAV13cMAND14-18359ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Malo ZormaSehdmenSuçunun YusameTanımında -epis CezÖsı İle/Adli P ra CezÖ. Sİn SeçenekeOaaC)12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><610/9-117rin ALımıLINDAVc BIND10-9-117ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Malo ZormaSehdme/Cez9RBığınınnirken/Adli P ra CezÖ. SdaeAlt Sınıçiun Uzakl -tmmiyayAykıralığİn l12/21910DY3.HD658D>EE15.C01/2-290c/TD><612/15976rin ALımıLINDAV15cMAND12-15976ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Malo ZormaSehdmekn- Adli P ra CezÖ. Sİn Tespit Edilen/Tat Güy SByasıSİn BMe Güt Kur-tmığı>TakdMr Edilen/Mikt rlo Çarptmmi anSırasındarnıtle nayylör BrilSasin>12/21910DY3.HD658D>EE19.C01/2-290c/TD><615/34527rin ALımıLINDAV19cMAND15-34527ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Manevi Hakl rukTecavüz -eSanıkkheaB Smuk5846 S.l. 71/1.yMymlesSeUyuçaycaeSeçimlEE4.C01/2-290c/TD><607/8601rin ALımıLINDAV4cMAND07-8671ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Mikt rsİtmbarebideTemy zılesStiS0/SınıçıSİn Alt SmukloamrSuç VasfınakYönsiS0/Temy z HeSendKŞYırgttay Denetimlte TabinTutuma 12/21910DY3.HD658D>EE6.C01/2-290c/TD><609/11664rin ALımıLINDAV6cMAND09-11664ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Mikt rsYönütlen lesSt TahsiS0li/Oaunlmaın Tekerrüre/Esas Alınamaya>12/21910DY3.HD658D>EE7.C01/2-290c/TD><606/11227rin ALımıLINDAV7cMAND06-11227ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Mikt r SmukDeğişTakdMr veaDdderidndiritOlsi >12/21910DY3.HD658D>EE6.C01/2-290c/TD><605/18471rin ALımıLINDAV6cMAND05-18471ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Mikt r SınsBığınınnör BrilHrekklnİüm)lğrummi a>>12/21910DY3.HD658D>EE7.C01/2-290c/TD><611/11138rin ALımıLINDAV7cMAND11-11138ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Mudiyi loni/rtp İmzÖ. nReAaaC)özetntHeddis>12/21910DY3.HD658D>EE16.C01/2-290c/TD><615/3929rin ALımıLINDAV16cMAND15-3929ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Muhafaza)ılu vlti İhmal)-)lısukSürelieHepis CezÖ. aRn Adli P ra CezÖ. na Çevrn Oak SırasındarAdli P ra CezÖ. Sİn BiD Güt Kur-tmığı>OaaC)ör BrilHnyMikt rsBığınınnirken/nıtle nayylör BrilSak >>ör BrilSak in/Hatalı OaC/TRn)12/21910DY3.HD658D>EE16.C01/2-290c/TD><615/3211rin ALımıLINDAV16cMAND15-3211ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Muhafaza)ılu vlti Kötüy4)Kullunmr - İştee/AyralaSnSanığae/İcraRMüdürlüğünKŞHerhangi BMe BMldirimdanBRmadmayaC)özetntipn-eaB SmukÖn ÖleOl İşlemiRYıptmar/k)lnİüm)lğrummi a>>12/21910DY3.HD658D>EE16.C01/2-290c/TD><615/6164rin ALımıLINDAV16cMAND15-6164ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Muhafaza)ılu vlti Kötüy4)Kullunmr Suçuna İNişkeyy-nİlmıRDde)Adli P ra CezÖ. Sİn Asg riyHymlı inSBeğıntilOldidis-)ÖleOl Emre in/Adli P ra CezÖ. Sİn Asg riyHymlı Oaun 5 Güy iyçnltl4nR-esap EdilerekkYırgtmoma/Masrafl rı İle/BMe >12/21910DY3.HD658D>EE9.C01/2-290c/TD><613/2812rin ALımıLINDAV9cMAND13-2812ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Muhafaza)ılu vlti Kötüy4)Kullunmrk/Seçiml12/21910DY3.HD658D>EE11.C01/2-290c/TD><607/6711rin ALımıLINDAV11cMAND07-6711ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Mutlika Güy iyçnltl4nRıaySt EdilSak >>20-100 YTLeArasındarTakdMr EdileedkeMikt rsÇarptmı Yıptma12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><609/8373rin ALımıLINDAV4cMAND09-8373ENpPAeDLİ PARA CEZASIld MühürsBozmaa- 5237 S. TCY'nRn 61/8./Md.k dekYçn Amanslnİüm)>özetntSadenkAynınYısayRn 62.AMymlesS >Yçnlte Adli P ra CezÖ. iyçnltl4nRnıtle nmÖ. nın/Yusa6>yAykıranOaC/TRs>12/21910DY3.HD658D>EE5.C01/2-290c/TD><611/13263rin ALımıLINDAV5cMAND11-13263ENpPAeDLİ PARA CEZASIld MühürsBozmaa- Adli P ra CezÖ. Sİn BiD Güt Kur-tmığınRn 20 TL'l4nR-esapl dmasıySırasındarnıtle tiyMymlesStin >ör BrilSak >>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><609/6-142rin ALımıLINDAVc BIE709-6-142ENpPAeDLİ PARA CEZASIld MühürsBozmaa- ŞartlmaıkOaOLt/TRsTakdMrl4 Sanıkk-eaB SmukSeçiml12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><611/621rin ALımıLINDAV4cMAND11-621ENpPAeDLİ PARA CEZASIld MühürsBozmaaSuçus-)Suç TarihindKŞYürürlü0te Oaun Yusa >12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><611/11053rin ALımıLINDAV8cMAND11-11053ENpPAeDLİ PARA CEZASIld MükerrMrıRDe/Özgü İnfaz RejiminSt nıtle nti. nın/Mümkün Oamai/ İ >12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><608/18592rin ALımıLINDAV4cMAND08-18592ENpPAeDLİ PARA CEZASIld MükerrMrıRDe/Özgü İnfaz RejiminSt Yalnızca Hepis CezÖlmaına İNişkeyyOaC/TRnveAAynınYısayRn Adli P ra CezÖlmaının İnfazkYöntemi i >ör Bren/106. Md. dKŞMükerrMrıRDlekİlgn iRBMr DğınnlBSay4)YereehditOldidis-)5237 S. TCY'nRn 58/6-7 Md.'ıRDe in/nıtle namayaEE14.C01/2-290c/TD><612/3712rin ALımıLINDAV14cMAND12-3712ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Mür BhcetiS0/Hepis CezÖ. nın YunıSdaeP ra CezÖ. da/ÖngörüldüğüT- Yalnızca Hepis CezÖ. aa lnİmediteOlyHeddis>12/21910DY3.HD658D>EE16.C01/2-290c/TD><615/7349rin ALımıLINDAV16cMAND15-7349ENpPAeDLİ PARA CEZASIld NenOaC/TRnun Tereddüd4)YereehdOlyHedk)ŞhkilddeAçıkça >ör BrilSasin>yAykıranOaC/TRn)12/21910DY3.HD658D>EE13.C01/2-290c/TD><614/35745rin ALımıLINDAV13cMAND14-35745ENpPAeDLİ PARA CEZASIld NahsiSğlsİtmbarebide5237 S. T.C.l.'nRn 58./Md. 6. FıkrÖ. UyuçaycaeMükerrMrıRDe/Özgü İnfaz Rejiminenılu sÇD0>12/21910DY3.HD658D>EE11.C01/2-290c/TD><607/2157rin ALımıLINDAV11cMAND07-2157ENpPAeDLİ PARA CEZASIld NahsiS0li/DolÖni/rtctmıkn- 158./Mymlenin 1.AFıkrÖ. nRn ( e ) ( f ) vek( j ) Bentidrltl4 SByamomsHelidrddeSuçtun ElddeEdilen/Menfaatin/İki KutındanHAz Omomaya 12/21910DY3.HD658D>EE15.C01/2-290c/TD><614/17365rin ALımıLINDAV15cMAND14-17365ENpPAeDLİ PARA CEZASIld NahsiS0li/DolÖni/rtctmıkn- 5237 S. TCK'nınA158./Md.nin 1.AFıkrÖ. nRn ( E ), ( F ) ( İ ) vek( K )Bentidrltl4 SByamomsHelidrddeBığınınnirken/Tespit OlOdoc)20-100 TLeArasındarTakdMr OlOdoc)12/21910DY3.HD658D>EE15.C01/2-290c/TD><614/19048rin ALımıLINDAV15cMAND14-19048ENpPAeDLİ PARA CEZASIld NahsiS0li/DolÖni/rtctmıkn- DoğrudanHleksızeElddeOlOdomsYurmrın/İki KutınınyEsas AlınaC)12/21910DY3.HD658D>EE1..C01/2-290c/TD><610/9912rin ALımıLINDAV11cMAND10-9912ENpPAeDLİ PARA CEZASIld NahsiS0li/DolÖni/rtctmıkn- DolÖni/rtctmıknSuçunun Müeyyidesi -epis veyAdli P ra CezÖ. OaaC)12/21910DY3.HD658D>EE.5.C01/2-290c/TD><611/19012rin ALımıLINDAV15cMAND11-19012ENpPAeDLİ PARA CEZASIld NahsiS0li/DolÖni/rtctmıkn- EğBCkSuçtun ElddeEdilen/HeksızeMenfaat/Mikt rR Bığli İseHÇıka20-100 TLeArasındarTakdMr OlOdoc)12/21910DY3.HD658D>EE11.C01/2-290c/TD><608/11862rin ALımıLINDAV11cMAND08-11862ENpPAeDLİ PARA CEZASIld NahsiS0li/DolÖni/rtctmıkn- Gütlüğü 5237 S. TCK/Md. 52/2eUyuçaycaeTakdMren 20.00 Ytl'l4nR-esapl dmakySurHieyle/10.000 TL.yAdli P ra CezÖ. ylanCezÖlmni/rtaa12/21910DY3.HD658D>EE15.C01/2-290c/TD><612/22112rin ALımıLINDAV15cMAND12-22112ENpPAeDLİ PARA CEZASIld NahsiS0li/DolÖni/rtctmıkn- Suçtun ElddeEdilen/HeksızeMenfaat/Mikt rR Bığli DddilsKŞ5 İlan5.000 Tat Güy ArasındarTakdMr EdilensGüy SByası iyçnltl4nRArttırmi ve/EksiltmeıRD Yıptmdıktun lonra OrtayakÇıka20 -100 TLeArasındarTakdMr OlOdoc)12/21910DY3.HD658D>EE23.C01/2-290c/TD><615/4613rin ALımıLINDAV23cMAND15-4613ENpPAeDLİ PARA CEZASIld NahsiS0li/DolÖni/rtctmıkn- Suçtun ElddeEdilen/HeksızeMenfaati Bığli İseHHeksızeMenfaatin/İki KutındanHAz Ommaya52/2.AMd. Hnİmü >12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><616/1217rin ALımıLINDAV8cMAND16-1217ENpPAeDLİ PARA CEZASIld NahsiS0li/DolÖni/rtctmıkn- Tespit OlOdoc)20-100 TleArasındarTakdMr OlOdoc)12/21910DY3.HD658D>EE15.C01/2-290c/TD><613/29459rin ALımıLINDAV15cMAND13-29459ENpPAeDLİ PARA CEZASIld NahsiS0li/DolÖni/rtctmıknSuçus-)Adli P ra CezÖ. Sİn TaySt ddeÖncsiS0le Suçtun ElddeEdilen/HeksızeMenfaat/Mikt rRnRn Bığli/Oaup Oamai/ İniyOaktma>12/21910DY3.HD658D>EE15.C01/2-290c/TD><614/22165rin ALımıLINDAV15cMAND14-22165ENpPAeDLİ PARA CEZASIld NahsiS0li/DolÖni/rtctmıknSuçus-)Sanıkk-eaB SmukBığınınnHn Temel GünyAdli P ra CezÖ. nın/P ra CezÖ. na Çevrn Oak Sırasındarnıtle mukYçnlnBRmadmayan Yusa MymlesStin YazİlmÖ. nın/Yusa6>yAykıranOaC/TRs>12/21910DY3.HD658D>EE15.C01/2-290c/TD><613/21591rin ALımıLINDAV15cMAND13-21591ENpPAeDLİ PARA CEZASIld NahsiS0li/DolÖni/rtctmıknSuçus-)Temel Cez9RBığınınnirken/DoğrudanHleksızeElddeOlOdomsYurmrın/İki KutınınyEsas Alınmi anSurHieyle/FazlanAdli P ra CezÖ. ıaySt EdilSak in/nsul ve/Yusa6>yAykıranOaC/TRs>12/21910DY3.HD658D>EE15.C01/2-290c/TD><616/1389rin ALımıLINDAV15cMAND16-1389ENpPAeDLİ PARA CEZASIld NahsiS0li/DolÖni/rtctmıknSuçundan Hnİüm)lğrumurken/Adli P ra CezÖ. SımsHeksızeMenfaatin/İki KutındanHAz Omamaya>12/21910DY3.HD658D>EE15.C01/2-290c/TD><612/7383rin ALımıLINDAV15cMAND12-7383ENpPAeDLİ PARA CEZASIld NahsiS0li/DolÖni/rtctmık/Mutlika Güy iyçnltl4nRıaySt EdilHeddis-)-eksızeMenfaat/Mikt rRnRn Bığli/DddilsKŞ5 ilan5.000 Tat Güy ArasındarBMe Güt Kur-tmığı>20-100 TLeArasındarTakdMr OlOdoc)12/21910DY3.HD658D>EE7.C01/2-290c/TD><611/10566rin ALımıLINDAV7cMAND11-10566ENpPAeDLİ PARA CEZASIld NahsiS0li/Zimmet Suçu/Bank9nRn Uğrai/ İ Zormaın Tahsil EdilOlyen/Mikt rRnRn Dnkkate Alınmi a>>özetntHeddis>12/21910DY3.HD658D>EE7.C01/2-290c/TD><616/4914rin ALımıLINDAV7cMAND16-4914ENpPAeDLİ PARA CEZASIld NahsiS0li/Zimmete Konu OaomsveAÖlenSayen Bank9ıZormaı iyçnltl4nRıakdMr EdileedkeGüt P ra CezÖ. yRn Artırtm vesİndirime TabinTutumup TaySt EdilHedkŞSoluçyAdli P ra CezÖ. nRn NahsiS0li/Zimmet Yoluyl yUğratıaomsveAÖlenSayen Bank9ıZormaının Üç Kutı OaanaMikt ranÇıkartımmi a>>12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><611/5509rin ALımıLINDAV8cMAND11-5509ENpPAeDLİ PARA CEZASIld OlÖyın OaOL)Şhkli,kLosya lopsam Sın/YukÖlmdomsGöçmeneSByasıSİn ve/YukÖlmni/kl r sYçnlt Dnkkate Alına12/21910DY3.HD658D>EE3.C01/2-290c/TD><606/7386rin ALımıLINDAV3cMAND06-7386ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Ormun l'na/Aykıralık - 5252 S.K. Md. 5eUyuçaycaeTemel Adli P ra CezÖ. nınAAlt SınıçıSİn 450,00 YTLeOaC/TRnun Dnkkate Alına
  EEC9071261c1514/><611/3-213rin ALımıLINDAVc BIE711-3-213ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Ormun l'na/Aykıralık/Hepis CezÖ. amun Çevrn eneve DoğrudanHVBrileneP ra CezÖ. nRn lesStiS0/SınıçıeAlt SmukloadıTRn- Temy zıYusa YolOdoıBaşvğrulamaya
  EE8.C01/2-290c/TD><609/12136rin ALımıLINDAV8cMAND09-12136ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Ormun l'na/Aykıralık/Sanıkk-eaB SmuklnİmolOdomsHepis CezÖlmaının Adli P ra CezÖ. na Çevrn d12/21910DY3.HD658D>EE7.C01/2-290c/TD><607/11341rin ALımıLINDAV7cMAND07-11341ENpPAeDLİ PARA CEZASIld ÖleOl İçinaHnİmü lesStieşmesltdKn İtmbarenaBMe Ytmdan/FazlanOamamakyiyçneeMehil ehditebilHeddis-)Cez9nRn Taksitid ÖlenSak e deAlnİmeditebilHeddisP ra CezÖ. nRn ÖlenSak e İNişkeyy-RD İki İmkanİn BiD 12/21910DY3.HD658D>EE2.C01/2-290c/TD><607/15905rin ALımıLINDAV2cMAND07-15905ENpPAeDLİ PARA CEZASIld ÖleOl İçinaTebiSgat/Yıptmti. >- YusameSüresendKŞÖlenSae sT NekHBObideMahİ e cKŞCez9nRn -epis CezÖsı OaaC)12/21910DY3.HD658D>EE3.C01/2-290c/TD><616/13386rin ALımıLINDAV3cMAND16-13386ENpPAeDLİ PARA CEZASIld ÖleOlzse ÖlenSayen Kısma lur-tmık)GBMe Güt OamrkniyçneelamuyakYurmrlıeBMr İşte ÇalıştırtamÖ. niylormaSehditeeddin-kHnİümlütüt Haz rlmdomsProgr mukUyıÖmi anHeSendKŞÇalıştığ GütıRD Hepis CezÖ. amun Mahsup EdilerekkloaomsKısmın Tamam nRn Açık CezÖSİnfaz KğrumuSmukYçnlte Getiriteeddi/ÖlenSaOak LğrumuSmukHepse Çevrn ecddileslEE3.C01/2-290c/TD><616/13868rin ALımıLINDAV3cMAND16-13868ENpPAeDLİ PARA CEZASIld ÖleOlzse ÖlenSayen Kısma lur-tmık)GBMe Güt OamrkniyçneelamuyakYurmrlıeBMr İşte ÇalıştırtamÖ. niylormaSehditeeddin-kHnİümlütüt Haz rlmdomsProgr mukUyıÖmi anHeSendKŞÇalıştığ GütıRD Hepis CezÖ. amun Mahsup EdilerekkloaomsKısmın Tamam nRn Açık CezÖSİnfaz KğrumuSmukYçnlte Getiriteeddi/ÖlenSaOak LğrumuSmukHepse Çevrn ecddileslEE6.C01/2-290c/TD><614/11650rin ALımıLINDAV6cMAND14-11650ENpPAeDLİ PARA CEZASIld ÖlenOlOak HeSendKŞHepse Çevrn HSayHeddis-)-epis CezÖ. nın lamuyakYurmrlıeBMr İşte Çalışmaya Çevrn Oak )12/21910DY3.HD658D>EE5.C01/2-290c/TD><607/544rin ALımıLINDAV5cMAND07-544ENpPAeDLİ PARA CEZASIld ÖlenSaOak HeSendKŞÖlenSayen KısmRnınAMahİumiyet/Kormaınmuki Kur-tmığı>OaaneGüt Mikt rRncasHepis CezÖ. aa Dönüştürüteeddin-kMikt rRnRn Saptuntp 20 YTLeiyçnltl4nR-epse Çevrn Olk >12/21910DY3.HD658D>EE2.C01/2-290c/TD><607/15283rin ALımıLINDAV2cMAND07-15283ENpPAeDLİ PARA CEZASIld ÖlenSaOak HeSendKŞÖlenSayen KısmRnınAMahİumiyet/Kormaınmuki Kur-tmığı>OaaneGüt Mikt rRncasHepis CezÖ. aa Dönüştürüteeddin-kMikt rRnRn Saptuntp Gütlüğü 20 YTLeiyçnltl4nR-epse Çevrn Olk >12/21910DY3.HD658D>EE12.C01/2-290c/TD><616/3637rin ALımıLINDAV12cMAND16-3637ENpPAeDLİ PARA CEZASIld ÖlenSayen Adli P ra CezÖsınİnsHepse Çevrn ecddile DaMr İht rın TCK'nınA52/4.AMymlesS Yçnlte İnfaz Aş ti. na DaMr Olun 5275 S.l.eMd. 106/3 >12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><610/2-6rin ALımıLINDAVc BIND10-2-6ENpPAeDLİ PARA CEZASIld ÖlcekiR-nİlmıülüğü lesSt TahsiS0te Adli P ra CezÖsı Omans-nİlmıük-eaB SmukTekerrür NekHBObideMükerrMrıRDe/Özgü İnfaza lnİmediteOlyHeddin>12/21910DY3.HD658D>EE15.C01/2-290c/TD><611/22501rin ALımıLINDAV15cMAND11-22501ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Ölgörülen/Suçl rmukHepis CezÖ. AAlt Sıniun ıayStının d>ör BrilSak >>12/21910DY3.HD658D>EE7.C01/2-290c/TD><607/12632rin ALımıLINDAV7cMAND07-12632ENpPAeDLİ PARA CEZASIld P ra CezÖlmaınmun Çevrn eneHürriyetiŞOağl yıcıRCezÖlmaa Şartlm Tahliye Hnİmü ün/nıtle na12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><606/322rin ALımıLINDAV4cMAND06-322ENpPAeDLİ PARA CEZASIld P ra CezÖ. aın "Adli" P ra CezÖ. OaC/TRnun lnİümTeSBeğıntilOlOlk iyyYusa6>yAykıranOaC/TRs>12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><616/10278rin ALımıLINDAV8cMAND16-10278ENpPAeDLİ PARA CEZASIld P rada SahtecilTaySt OlOdon/Mikt rRn Çarptmmi anSurHieyle/Adli P ra CezÖ. nRn BulOdoc)TR >12/21910DY3.HD658D>EE7.C01/2-290c/TD><614/27477rin ALımıLINDAV7cMAND14-27477ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Petrol Piyusa anKanun>'na/Aykıralık Suçus-)Adli P ra CezÖ. Sİn BiD Güt Kur-tmığınRn BığınınnSak lde)nıtle tiyMymlesStin FarklınYazİlmÖ. nın/lyAykıranOaC/TRn)12/21910DY3.HD658D>EE21.C01/2-290c/TD><615/7246rin ALımıLINDAV21cMAND15-7246ENpPAeDLİ PARA CEZASIld ResmiyBığgal4)SahtecilEE21.C01/2-290c/TD><615/9303rin ALımıLINDAV21cMAND15-9303ENpPAeDLİ PARA CEZASIld ResmiyBığgal4)Sahtecilör BrilSaks zin Adli P ra CezÖ. nınAAlt SınıçıS iyçnltl4 ıaySt EdilSak in/BozmaaNekHBOnOaC/TRs>12/21910DY3.HD658D>EE15.C01/2-290c/TD><612/976rin ALımıLINDAV15cMAND12-976ENpPAeDLİ PARA CEZASIld ResmiyBığgal4)Sahtecil12/21910DY3.HD658D>EE11.C01/2-290c/TD><608/8844rin ALımıLINDAV11cMAND08-8844ENpPAeDLİ PARA CEZASIld ResmiyBığgal4)ve/Mühürl4)SahtecilOaaC)12/21910DY3.HD658D>EE7.C01/2-290c/TD><607/17244rin ALımıLINDAV7cMAND07-17244ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Ruhsatsızeİçki Satmrkn- 4733 S.l.eMd. 8 Anayusa Myhİ e silce İptulının d>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><611/1-65rin ALımıLINDAVc BIE711-1-65ENpPAeDLİ PARA CEZASIld RuhsatsızeSilah BRmadC/rmr Suçu - lnİmolOdomsSoluçyCez9nRn Adli P ra CezÖsı Ommi anHeSendKŞHerhangi BMe HekeYoksenluğunaklnİmeditSak in/OaunaklınOamai/ İ >12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><604/1150rin ALımıLINDAV8cMAND04-1150ENpPAeDLİ PARA CEZASIld RuhsatsızeSilah BRmadC/rmrkn- Ağır P ra CezÖ. nRn BunCez9yaeDönüştürütdüğü ün/Gözönütle BRmadC/rummi a>>12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><616/10464rin ALımıLINDAV8cMAND16-10464ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Sahte lortl r ÜretSakyv4)Kullunmrks-)Sanıkk-eaB SmukTemel Hepis CezÖlmaı Alt Sınıçiun ıaySt Edild12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><610/3201rin ALımıLINDAV4cMAND10-3201ENpPAeDLİ PARA CEZASIld SanığaeK ra Avctmığı>Kanun>'na/AykıraeDavradmrknSuçundan DoğrudanHVBrilene- lonradanHİşaBnen Suçta Tekerrüre/Esas Alınamaya
  EE19.C01/2-290c/TD><615/ND075rin ALımıLINDAV19cMAND15-ND075ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Sanığın Ala>12/21910DY3.HD658D>EE6.C01/2-290c/TD><603/19964rin ALımıLINDAV6cMAND03-19964ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Sanığın BMldird- YumansBıyundaeBRmadmak >12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><610/3-184rin ALımıLINDAVc BIND10-3-184ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Sanığın DahaeÖlce Temy zıSınıçıyRn Alt SmukOmoneve DoğrudanHlesStieşen/Adli P ra CezÖ. Sİn Tekerrüre/Esas Alınamaya
  EE2.C01/2-290c/TD><611/29476rin ALımıLINDAV2cMAND11-29476ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Sanığın DahaeÖlce Üç/Aydan/FazlanHepis CezÖ. aa Mahİum EdilOldidis-)Yırgtmoma/SürecendKŞPi-manmık)Gör Brip)Gör BrOldidisNaz ra AlınıpkCez9. Sİn ErteınnipnErteınnOlyHeddi e lormaSehditHeddis>12/21910DY3.HD658D>EE1.C01/2-290c/TD><606/2623rin ALımıLINDAV1cMAND06-2623ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Sanığın Esas HekHfı Oaun MağC/ru SırtındanHV/rup Ağır YurmmoıÖ. >- Tahrik Alt SmukÖtdüdOlyH Teşebbüstee/AyracanCez9 ehditmesS Yçnlte Adli P ra CezÖsı ehditmesS/BozmaaNekHBOn>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><607/1-215rin ALımıLINDAVc BIE707-1-215ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Sanığın İşaBdidisRuhsatsızeSilah T -tmrknSuçundan 6136 S.YeMd. 13/1.AUyuçaycae-epis veyAdli P ra CezÖ. İide5237 S.Y'niyyMd. 62/1AUyuçaycaeCezÖ. amun 1/6eOrunıSdaeİndirimRYıptmar/k)Adli P ra CezÖ. ylanCezÖlmni/rtamÖ. niylormaSehditOlk >12/21910DY3.HD658D>EE3.C01/2-290c/TD><611/17906rin ALımıLINDAV3cMAND11-17906ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Sanığın KastenkYurmmoıÖnSuçundannCezÖlmni/rtamÖ. niylormaSehditdözetntHeddi>12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><607/8592rin ALımıLINDAV8cMAND07-8592ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Sanığın ÖleOlSasT NekHBObide9 Güy -epse Çevrn Olk - 65RYış aıeBM>idKnltOlsTt4)YönsiS0/Sorumeuluklma Saklınloao12/21910DY3.HD658D>EE20.C01/2-290c/TD><615/15473rin ALımıLINDAV20cMAND15-15473ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Sanığın SuçunHİşaBndidisTarihte On/SDk zıYuş aıeBM>12/21910DY3.HD658D>EE12.C01/2-290c/TD><614/3617rin ALımıLINDAV12cMAND14-3617ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Sanığın Şhdit İhleSeaNekHBOnİideGe/çB>12/21910DY3.HD658D>EE3.C01/2-290c/TD><615/1D563rin ALımıLINDAV3cMAND15-10563ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Sanığın Tekerrüre/Esas Sabıkr12/21910DY3.HD658D>EE3.C01/2-290c/TD><615/6079rin ALımıLINDAV3cMAND15-6079ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Sanığın Tekerrüre/Esas Sabıkr12/21910DY3.HD658D>EE16.H01/2-290c/TD><613/13832rin ALımıLINDAV16hMAND13-13832ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Sanığın TicaretiŞTerk -nİlmıRDe e Muhalefet EtSakySuçundannCezÖlmni/rtadıTRn- MüştDk tin Feragati yaedasBorcunHİtfa EdilSak >HeSendKŞBütünnNHieceıRDeyle/BerabRDeCez9nRn Düşecddile DaMr İht rutın/>ör BrilHeddis>12/21910DY3.HD658D>EE2.C01/2-290c/TD><612/25963rin ALımıLINDAV2cMAND12-25963ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Sanıkk-eaB SmukAdli P ra CezÖ. aa lnİmeditd 12/21910DY3.HD658D>EE5.C01/2-290c/TD><612/14729rin ALımıLINDAV5cMAND12-14729ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Sanıkk-eaB SmukAdli P ra CezÖ. aa lnİmeditd12/21910DY3.HD658D>EE2.C01/2-290c/TD><607/10619rin ALımıLINDAV2cMAND07-10619ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Sanıkk-eaB SmukAdli P ra CezÖ. aa lnİmeditd12/21910DY3.HD658D>EE2.C01/2-290c/TD><610/35826rin ALımıLINDAV2cMAND10-35826ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Sanıkk-eaB SmukAdli P ra CezÖ. aRn BığınınnSak lde)Esas Alınae/Tat Güy SByası İleyBMe Güt Kur-tmığı>OaaC)ör BrilHeddis>12/21910DY3.HD658D>EE3.C01/2-290c/TD><614/35551rin ALımıLINDAV3cMAND14-35551ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Sanıkk-eaB SmukAdli Sicil KaydıniyGlu sAsliye Cez9 Myhİ e si'niyyİlam ylanVBrileneAdli P ra CezÖ. nRn BRmadC/TRyvekBuaCez9nRn Tekerrüre/Esas OmmÖ. niyRağmems5237 S. T.C.l'nun 86/2.AMd.sendKŞBığıntileneSeçiml12/21910DY3.HD658D>EE15.C01/2-290c/TD><615/14130rin ALımıLINDAV15cMAND15-14130ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Sanıkk-eaB SmukDolÖni/rtctmıknSuçundan lğruman lnİümTeSTemel Cez9RıaySt SırasındarHürriyetiŞOağl yıcıRCezÖSİn Alt Sınıçiun BığınınndEE6.C01/2-290c/TD><612/24266rin ALımıLINDAV6cMAND12-24266ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Sanıkk-eaB Smuk-ırsızlık SuçundanHVBrileneHAGBaKormaınmun lonra Suç Dığıl RDe ikGizleOl SuçundanHAdli P ra CezÖ. aa lnİmolOdC/TR/İhb r Üzçnlte DenetimeSüresenİçinddeSuç İşaBdidisDayun)ör BrilHrekkHırsızlık SuçundanHMahİumiyet esl12/21910DY3.HD658D>EE12.C01/2-290c/TD><616/7780rin ALımıLINDAV12cMAND16-7780ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Sanıkk-eaB Smuk-nİmediteneAdli P ra CezÖ. nRn TaksitidndiritOlsi SırasındarÖlenSayen Adli P ra CezÖsınİnsHepse Çevrn ecddilin/İht rının Oak Yçnlte İnfaz Aş ti. na DaMr 5275 S.>Kanun'un 106/3.AMd.>12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><606/1159rin ALımıLINDAV4cMAND06-1159ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Sanıkk-eaB Smuk-nİmediteneAğır P ra CezÖ. nRn 5252 S.Y'nRn 5.yMymlesStce Adli P ra CezÖ. na Çevrn dözetntOlOlk iyyYusa6>yAykıranOaC/TRs>12/21910DY3.HD658D>EE9.C01/2-290c/TD><614/5006rin ALımıLINDAV9cMAND14-5006ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Sanıkk-eaB Smuk-nİmediteneGüt P ra CezÖ. yRn Adli P ra CezÖ. na Çevrn Oak Sırasındarnıtle nayylör BrilSasin>12/21910DY3.HD658D>EE9.C01/2-290c/TD><615/6792rin ALımıLINDAV9cMAND15-6792ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Sanıkk-eaB SmuklnİmolOdomsCezÖdomsYurıeOrunıSdaeİndirimRYıptmırken/-esap HatasıRSolucu CezÖ. yRn İki Yıl Alt yAye-epis veyOn Bış GünyAdli P ra CezÖ. Yçnlte İki Yıl BMe Aye-epis veyOn İki GünyAdli P ra CezÖ. OaaC)12/21910DY3.HD658D>EE23.C01/2-290c/TD><615/5560rin ALımıLINDAV23cMAND15-5560ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Sanıkk-eaB Smuklğruman lnİümTeSAdli P ra CezÖ. nRn ÖncsiS0le Güt OaaC)P ra CezÖ. na Çevrn Oak >yAykıranOaC/TRn- Güveti Kötüy4)Kullunmr Suçus>12/21910DY3.HD658D>EE17.C01/2-290c/TD><615/12952rin ALımıLINDAV17cMAND15-12952ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Sanıkk-eaB SmukT.C.l'nun 165EyMd. nıtle nmÖ. SırasındarTemel Cez9darHürriyetiŞOağl yıcıRCezÖSİn Alt Sınıçiun BığınınndveyaRKabul EdilOak )12/21910DY3.HD658D>EE9.C01/2-290c/TD><607/8417rin ALımıLINDAV9cMAND07-8417ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Sanıkk-eaB SmukTaksiDle YurmmoıÖya Sebebiyet/ehdmekteneSeçiml12/21910DY3.HD658D>EE9.C01/2-290c/TD><615/7310rin ALımıLINDAV9cMAND15-7310ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Sanıkk-eaB SmukTaySt EdilHneGüt P ra CezÖ. yRn Adli P ra CezÖ. na Çevrn Oak Sırasındarnıtle nayylör BrilSak in/Hatalı OaC/TRn)12/21910DY3.HD658D>EE12.C01/2-290c/TD><616/405rin ALımıLINDAV12cMAND16-405ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Sanıkk-eaB Smuki Cez9nRn Teşdil4nRıaySt Edildör BrilSadidisAnl -tmmikl >Kanun>n/nıtle nmÖ. ndaRHataıYıptmtiknSurHieyle/Temel Adli P ra CezÖ. nınAYadinYüz Otuz Güt OaaC)yAykıralık Suçus>12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><616/1171rin ALımıLINDAV8cMAND16-1171ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Sanıkl r -eaB Sa)Temel Cez9RBığınınnirken/Hepis CezÖ. aın Alt Sınıçiun ıaySt OlOdC/TRn-ıAdli P ra CezÖ. na/Esas Alınae/BiDet Güy SByasınınAAlt Sınıçiun Uzakl -tmaC)yAykıranOaC/TRs>12/21910DY3.HD658D>EE9.C01/2-290c/TD><615/1587rin ALımıLINDAV9cMAND15-1587ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Sanıkl r -eaB SmukBığınınnHn Güt P ra CezÖ. yRn Adli P ra CezÖ. na Çevrn Oak Sırasındarnıtle nayylör BrilSaSak in/Hatalı OaC/TRn- UyOLt/rucuaveyaRUyuçacıReymle TicaretiŞYıpmr Suçus>12/21910DY3.HD658D>EE10.C01/2-290c/TD><612/17806rin ALımıLINDAV10cMAND12-17806ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Sanıkl r -eaB SmukUyOLt/rucuaeymle TicaretiŞYıpmr Suçundan lğruman lnİümTeSSanıkl r -eaB SmukBMe Güt Kur-tmığı>Adli P ra CezÖ. ıaySt Edilirken/veyAdli P ra CezÖ. Taksitidndiritirken/lör BrilSaSak in/Hukuk>yAykıra OaC/TR>12/21910DY3.HD658D>EE20.C01/2-290c/TD><615/15509rin ALımıLINDAV20cMAND15-15509ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Sanıkl r -eaB SmukUyOLt/rucuaveyaRUyuçacıReymle İmal)ve TicaretiŞSuçundan Hnİüm)lğrumurken/Hepis CezÖsı YunıSdaeAdli P ra CezÖ. na/daslnİmeditSak >>12/21910DY3.HD658D>EE5.C01/2-290c/TD><610/9429rin ALımıLINDAV5cMAND10-9429ENpPAeDLİ PARA CEZASIld SarB Stalık - 5275 S.>KanununsG<çici 1.AMd.sendKk LğınnlBSa in/Sad cKŞ5237 S. TCK/Dış Smuki DiğBCkKanunl rmukYçn AmansAdli P ra CezÖlmaının ÖlenSaOak HeSendKŞAsliye Cez9 Myhİ e silin/İtirazİy Remlı e DaMr KormaınmukBMr İsabdtsiHiSdil/Bumadmai/ İs>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><606/5-350rin ALımıLINDAVc BIE706-5-350ENpPAeDLİ PARA CEZASIld SarB Stalık - Asg riyHymlenHCez9 TaySt EdilerekkBuŞCez9nRn Adli P ra CezÖsıaa Çevrn didisDnkkate Alınıp)Suç TarihiSl4R>özetntHrekkSeçenekeYıptırtml rmuB Adli P ra CezÖ. Sİn Tercihi İle/Adli P ra CezÖ. Sa/Esas Alınacak Güy SByasınınA5 Güt OaaC)> 12/21910DY3.HD658D>EE1.C01/2-290c/TD><607/1422rin ALımıLINDAV1cMAND07-1422ENpPAeDLİ PARA CEZASIld SeçenekeOaaC)12/21910DY3.HD658D>EE2.C01/2-290c/TD><606/9433rin ALımıLINDAV2cMAND06-9433ENpPAeDLİ PARA CEZASIld SeçenekeOaaC)12/21910DY3.HD658D>EE2.C01/2-290c/TD><608/1432rin ALımıLINDAV2cMAND08-1432ENpPAeDLİ PARA CEZASIld SeçenekeYıptırtml rmuB Hepis CezÖ. aRn Tercihının Oak HeSendKŞBunCez9nİnsAdli P ra CezÖsıaa Çevrn eOlyHeddis>12/21910DY3.HD658D>EE2.C01/2-290c/TD><608/13953rin ALımıLINDAV2cMAND08-13953ENpPAeDLİ PARA CEZASIld SeçimlözetntOlknSurHieyle/Soluçlmaın Bığınınn12/21910DY3.HD658D>EE2.C01/2-290c/TD><614/15152rin ALımıLINDAV2cMAND14-15152ENpPAeDLİ PARA CEZASIld SeçimlirmesltdKn ÖlcekiRAlt SınıçıS 5 Güt OaC/TR/lnİümTeSAlt Sınıçiun Uzakl -tmdığıSİn BeğıntilOlSiş Oami anSurHieyle/Sanıkk-eaB SmukFazlanCez9 TaySt Edild12/21910DY3.HD658D>EE5.C01/2-290c/TD><612/2102rin ALımıLINDAV5cMAND12-2102ENpPAeDLİ PARA CEZASIld SeçimlAdli P ra CezÖ. aa lnİmeditd12/21910DY3.HD658D>EE2.C01/2-290c/TD><608/25076rin ALımıLINDAV2cMAND08-25076ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Seçiml12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><609/688rin ALımıLINDAV4cMAND09-688ENpPAeDLİ PARA CEZASIld SeçimlyAykıranOaC/TRs>12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><614/1543rin ALımıLINDAV4cMAND14-1543ENpPAeDLİ PARA CEZASIld SilahlanTehditn- SoluçyCez9nRn Adli P ra CezÖsı Ommi anHeSendKŞTCK'nınA58./Md.nin nıtle namaya
  EE16.C01/2-290c/TD><615/6809rin ALımıLINDAV16cMAND15-6809ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Silahl Terör Örgütüne ÜyenOati Suçu - ÖlenSaOak HeSendKŞlamuyakYurmrlıeBMr İşte ÇalışmaaKormaıSehditHbitHeddi/İnfaz Yetkik ielısıtlaya12/21910DY3.HD658D>EE2.C01/2-290c/TD><605/13798rin ALımıLINDAV2cMAND05-13798ENpPAeDLİ PARA CEZASIld SoluçyCez9 İd riyP ra CezÖ. aa DönüştürütSadenkHafife-epis veyakHafifeP ra CezÖ. OaaC)12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><612/12-1519rin ALımıLINDAVc BIND12-12-1519ENpPAeDLİ PARA CEZASIld SoluçyCez9nınAYani lnİümTeS-epis OaaC)12/21910DY3.HD658D>EE10.C01/2-290c/TD><606/8375rin ALımıLINDAV10cMAND06-8375ENpPAeDLİ PARA CEZASIld SoluçyGüt İley5237 SByalı/TCK'nunA52/2.AMymlesSte ılu sSaptunan Güt Kur-tmığı>Mikt rRn Çarptmmi anSurHieyle/BRmadma a>>12/21910DY3.HD658D>EE2.C01/2-290c/TD><608/1325rin ALımıLINDAV2cMAND08-1325ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Sövme -AYani LğınnlBSaıRDe/Glu sAdli P ra CezÖsı Açı. SdanHDdderidndirme YıptmtidanHLeh4)OaanyYısayRn Yunlış Ddderidndirn Oak Bozmay G12/21910DY3.HD658D>EE2.C01/2-290c/TD><612/30770rin ALımıLINDAV2cMAND12-30770ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Suç EşyÖ. Sİn Kabul EdilOak Suçu - lepis CezÖsı Yusa MymlesStl4R>ör Brilen Alt Sınıçiun BığınınndEE2.C01/2-290c/TD><612/23887rin ALımıLINDAV2cMAND12-23887ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Suç EşyÖ. Sİn Sutın/Alınmi a>veyaRKabul EdilOak -)Temel Cez9Sİn Alt Sınıçiun BığınınnOlk e lormaSehditd12/21910DY3.HD658D>EE1..C01/2-290c/TD><611/11558rin ALımıLINDAV11cMAND11-11558ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Suç KonusununAMikt rsveAÖnemile DayanaC)örütSad12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><607/4-273rin ALımıLINDAVc BIE707-4-273ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Suç ÖlcekiRBMe Tarihte İşaBnSiş OasaeDahi 647 S.Y'niyyYürürlü0ten Kalktığ 01.06.ND05 TarihindKn lonra ÖlenSayen Cez9RBaktmıSdanHAnıaanyYısayRn 5/5.AMymlesSte DayantmaC)12/21910DY3.HD658D>EE3.C01/2-290c/TD><606/4779rin ALımıLINDAV3cMAND06-4779ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Suç TarihiSEski OasaeDahi Yani KanunmukiRLeh4)Hnİmü nıtle nmÖ. >özetntOlk >>12/21910DY3.HD658D>EE19.C01/2-290c/TD><615/11882rin ALımıLINDAV19cMAND15-11882ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Suç TarihiSİtmbarı iideVBrileneHepis CezÖ. aın P ra CezÖ. na Çevrn Oak te EngelRBMr DğınnlBSa BRmadmadıTRn- Yçnltl4 >örütSayen GyAykıranOaC/TRn)12/21910DY3.HD658D>EE2.C01/2-290c/TD><614/23565rin ALımıLINDAV2cMAND14-23565ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Suç TarihiSİtmbareyle/18ıYuş aıeTamammamayank-eaB SmuklnİmolOdomsAdli P ra CezÖ. nRn ÖlenSaOak HeSendKŞHepse Çevrn eOlyHeddinAn>12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><616/4469rin ALımıLINDAV8cMAND16-4469ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Suç TarihiSİtmbareyle/Temel Adli P ra CezÖ. nınADörtnYüz Eğli/LiradanHFazlanOaomayaözetntOldKn Otuz Güt Kur-tmığı>Adli P ra CezÖ. aa lnİmeditHrekkSanığaeFazlanCez9 TaySt EdilSak in/Hatalı OaC/TRn)12/21910DY3.HD658D>EE16.C01/2-290c/TD><615/7440rin ALımıLINDAV16cMAND15-7440ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Suç Tarihi l4)18ıYuş adan lüçük)OaanySuçueSürükaBnen Çocuk -eaB SmuklnİmediteneAdli P ra CezÖ. nRn ÖlenSaOak HeSendKŞHepse Çevrn HSayHeddis-)ıehl12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><616/981rin ALımıLINDAV4cMAND16-981ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Suç Tarihi l4)Yürürlü0teeBulOdomsve SanıkkLehiten-nİlmıRD İçeren 6136 S.>Kanun'un 13/1.AMd. Öngörülen/Temel Adli P ra CezÖ. nınA5252 S.>Kanun'un 4. cKŞ5/2.AMd. Uyuçaycae450 TL'l4nRFazlanOaomayaKanuna Muhalefet Suçu >12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><609/1385rin ALımıLINDAV4cMAND09-1385ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Suç Tarihi e/Glu sBunCez9yaeİNişkeyyGüt BirimininAAlt SınıçıSİn 5 Güt OamrsRn- SuçunHİşaBndidisZamanmukiRYusa İle/SolradanHYürürlüğ4R>irenyYısayRn İlgn i -nİlmıRDe in/BirbMreyle/Kar-tmaştırtamÖ. SurHieyle/Leh4)YısayRn BığınınnSak >>12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><613/670rin ALımıLINDAV8cMAND13-670ENpPAeDLİ PARA CEZASIld SuçueSürükaBnen Çocuğun AleyhitenOaairenyYısa>>12/21910DY3.HD658D>EE13.C01/2-290c/TD><615/15541rin ALımıLINDAV13cMAND15-15541ENpPAeDLİ PARA CEZASIld SuçueSürükaBnen Çocuk -eaB Smuk5275 S.>Cez9 ve GüvetiSk TedbMrıRDe in/İnfaz e-eaB Smuklanun'un 106.AMd. 4.AFıkrÖ. niyGlu slnİmediteneAdli P ra CezÖ. nRn ÖlenSaOak HeSendKŞHepse Çevrn HSayHeddi in >özetntHeddi - Mal9ıZorma/ehdme Suçu >12/21910DY3.HD658D>EE2.C01/2-290c/TD><614/27072rin ALımıLINDAV2cMAND14-27072ENpPAeDLİ PARA CEZASIld SuçueSürükaBnen Çocukl r -eaB SmuklnİmolOdomsAdli P ra CezÖ. nRn ÖlenSaOak HeSendKŞHepse Çevrn Olk esl12/21910DY3.HD658D>EE5.C01/2-290c/TD><606/10720rin ALımıLINDAV5cMAND06-10720ENpPAeDLİ PARA CEZASIld SuçunHİşaBndidisTarihSİtmbareyle/647 S.l.eMd. 6UyuçaycaeErteınnOlk /OaunaklınOaC/TRnveA5237 S.K. Md. 7'l4sNaz ra AlınaC)
  veyaROaumsuz BMr KormaSehditSaSak in/Hatalı OamÖ. >12/21910DY3.HD658D>
  EE4.C01/2-290c/TD><607/1119rin ALımıLINDAV4cMAND07-1119ENpPAeDLİ PARA CEZASIld SuçunHTanımlÖni/ğıReymlede DoğrudanHveyaRSeçenekeYıptırtm OaaC)12/21910DY3.HD658D>EE11.C01/2-290c/TD><606/4493rin ALımıLINDAV11cMAND06-4493ENpPAeDLİ PARA CEZASIld SüresenİçinddeÖlenSae sT NekHBObideİnfazİy)5275 SByalı/YısayRn 106.MymlesS >>örütSad12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><606/1755rin ALımıLINDAV4cMAND06-1755ENpPAeDLİ PARA CEZASIld SüresenddeÖlenSae sT -/Geciİme Zammı nıtle namaya
  EE8.C01/2-290c/TD><607/6744rin ALımıLINDAV8cMAND07-6744ENpPAeDLİ PARA CEZASIld SüresenddeÖlenSae sT Üzçnlte 5237 S.Y Md. 50/6 ve/FıkrÖ. AUyuçaycae-nİmü Veren Myhİ e cKŞKısa/SüreliRHepis CezÖ. aın TamamenHveyaRKısmenkİnfaz Sasl12/21910DY3.HD658D>EE10.C01/2-290c/TD><606/645rin ALımıLINDAV10cMAND06-645ENpPAeDLİ PARA CEZASIld SüresenddeÖlenSayen/P ra CezÖlmaına/Geciİme Zammı nıtle namaya
  EE15.C01/2-290c/TD><614/22195rin ALımıLINDAV15cMAND14-22195ENpPAeDLİ PARA CEZASIld T.C.l.'nınA158/1-F-Sol Md. UyuçaycaeSanıkk-eaB SmukleksızeMenfaat/Mikt rRnRn İki KutındanHAz Ommaya12/21910DY3.HD658D>EE18.C01/2-290c/TD><615/31219rin ALımıLINDAV18cMAND15-31219ENpPAeDLİ PARA CEZASIld T.C.l.'nınA79/1.AMd. UyuçaycaeGöçmeneKaçakçtmığı>Suçunda/Hepis CezÖsı YunıSdaeAyracanAdli P ra CezÖ. na/daslnİmeditSak >>Suçu >12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><607/9-160rin ALımıLINDAVc BIE707-9-160ENpPAeDLİ PARA CEZASIld TaksiDle AdamkÖtdüdOlk/Cez9nınAladıselleş>ynıtln OaC/TRn)12/21910DY3.HD658D>EE12.C01/2-290c/TD><612/848rin ALımıLINDAV12cMAND12-848ENpPAeDLİ PARA CEZASIld TaksiDle ÖtdüdOl - lepis CezÖnınAGüylüğüŞ30 TL'l4nRAdli P ra CezÖsıaa Çevrn didisHalddeGyAykıra OaC/TRn)12/21910DY3.HD658D>EE12.C01/2-290c/TD><612/24514rin ALımıLINDAV12cMAND12-24514ENpPAeDLİ PARA CEZASIld TaksiDle ÖtdüdOl - lepis CezÖ. nın/Uzln SüreliRddeOlsakSeçenekeYıptırtml rmuB Adli P ra CezÖ. Sa Çevrn ebitHeddis>12/21910DY3.HD658D>EE12.C01/2-290c/TD><615/16920rin ALımıLINDAV12cMAND15-16920ENpPAeDLİ PARA CEZASIld TaksiDle ÖtdüdOl - SanığaelnİmolOdomsAdli P ra CezÖ. Taksitidndiritirken/TaksiteAralıTRn>ör BrilSayerekkİnfazmukDureksaıÖya NldKn Omadma anın/lyAykıranOaC/TRn)12/21910DY3.HD658D>EE12.C01/2-290c/TD><615/17155rin ALımıLINDAV12cMAND15-17155ENpPAeDLİ PARA CEZASIld TaksiDle Ötüme ve YurmmonıÖya NldKn Ommaa-eSanıkk-eaB Smuklnİmeditene2 Yıl 1 Aye-epis CezÖ. yRn Adli P ra CezÖ. na Çevrn Oak eslör BrilSadidis-)Hnİmüt Gör BrilSaSak NekHBObideİlgn i lyAykıranHa/D0et EdilSak in/Hatalı OaC/TRn)12/21910DY3.HD658D>EE12.C01/2-290c/TD><611/1330rin ALımıLINDAV12cMAND11-1330ENpPAeDLİ PARA CEZASIld TaksiDle YurmmoıÖn-kAdli P ra CezÖ. aa lnİmeditSasi Kur-tsınmukSanığın SürücüyBığgase insG<çici OaaC)12/21910DY3.HD658D>EE12.C01/2-290c/TD><611/1353rin ALımıLINDAV12cMAND11-1353ENpPAeDLİ PARA CEZASIld TaksiDle YurmmoıÖn-kSeçenekeCezÖl rmuB Tercihının HneHepis CezÖ. aRn Adli P ra CezÖ. na Çevrn eOlyHeddin>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><613/12-374rin ALımıLINDAVc BIND13-12-374ENpPAeDLİ PARA CEZASIld TaksiDle YurmmoıÖnSuçus-)AymıknTaksitidrin Sanığın AymıknKazunc aRn Çok iyçnltl4 OaC/TRn>özetntOldKn lnİmolOdomsSüreliRHepis CezÖ. aın Adli P ra CezÖ. na Çevrn Oak in/DoğrunOamai/ İ/BMe Güt Kur-tmığı>Adli P ra CezÖ. Mikt rRnRn Alt Sınıçiun Uzakl -aC)yAykıranOaC/TRn)12/21910DY3.HD658D>EE12.C01/2-290c/TD><615/15567rin ALımıLINDAV12cMAND15-15567ENpPAeDLİ PARA CEZASIld TaksiDle YurmmoıÖnSuçus-)ÖlenSayen Adli P ra CezÖsınİnsHepse Çevrn ecddi HususunaklnİümTeSYçn ehditSaSak SurHieyle/5237 S. TCK'nunA52/4.AMd. Hnİmüte AykıraeDavradtmma anın/İsabdtsiH OaC/TRn)12/21910DY3.HD658D>EE12.C01/2-290c/TD><612/1777rin ALımıLINDAV12cMAND12-1777ENpPAeDLİ PARA CEZASIld TaksiDle YurmmoıÖnSuçunmukSanığın HafifeKusurlu OaC/TR/Cez9Sİn Aş/TR HymlenHıaySt)EdildözetntHrekkSanığın 90 Güy Kur-tmığı>Adli P ra CezÖ. aa lnİmeditOaOlk >12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><610/9-42rin ALımıLINDAVc BIND10-9-42ENpPAeDLİ PARA CEZASIld TaksiDli Suçl rmukAdli P ra CezÖ. na Çevrn eneİki Yıldan/FazlanHepis CezÖlmaınmuAHnİmü Açıke nmÖ. nınsG12/21910DY3.HD658D>EE12.C01/2-290c/TD><613/7271rin ALımıLINDAV12cMAND13-7271ENpPAeDLİ PARA CEZASIld TaksiDli Suçl rmukDiğBCkKoşullarRn VmrlığanHeSendKŞUzln SüreliRHepis CezÖ. aRn Adli P ra CezÖ. na Çevrn ebilHeddis-)TaksiDle ÖtdüdOl >12/21910DY3.HD658D>EE18.C01/2-290c/TD><615/35632rin ALımıLINDAV18cMAND15-35632ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Taksitid ÖlenSak e lör BrilSaSak in/İsabdtsiH OaC/TRn- Fuhuş Suçus>12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><614/25142rin ALımıLINDAV8cMAND14-25142ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Taksitidndiritirken/nıtle nayyYusa MymleSehAFıkrÖ. nİn >ör BrilSaSak SurHieyle/CMK.nİn 232/6. MymleSehAFıkrÖ. Hnİmüte AykıramıknYıptmti. aınsBozmay G12/21910DY3.HD658D>EE9.C01/2-290c/TD><609/6444rin ALımıLINDAV9cMAND09-6444ENpPAeDLİ PARA CEZASIld TaksitidndiritOak SırasındarSuç TarihiSİtmbareyle/5237 S.K. Md. 52/4'ün/nıtle na12/21910DY3.HD658D>EE12.C01/2-290c/TD><616/57rin ALımıLINDAV12cMAND16-57ENpPAeDLİ PARA CEZASIld TaksitidndiritOak le DaMr Hnİüm)FıkrÖ. nmukTaySt OlOdomsAdli P ra CezÖ. na DaMr TaksitidrlenHBMre in/ÖlenSaOak HeSendKŞG>12/21910DY3.HD658D>EE12.C01/2-290c/TD><614/6001rin ALımıLINDAV12cMAND14-6001ENpPAeDLİ PARA CEZASIld TaksitidrlenHBMre in/ÖlenSaOak HeSendKŞG>yAykıranOaC/TRs>12/21910DY3.HD658D>EE12.C01/2-290c/TD><614/6709rin ALımıLINDAV12cMAND14-6709ENpPAeDLİ PARA CEZASIld TaksitidrlenHBMre in/ÖlenSaOak HeSendKŞG>EE12.C01/2-290c/TD><614/3236rin ALımıLINDAV12cMAND14-3236ENpPAeDLİ PARA CEZASIld TaksitidrlenHBMre in/ZamanındarÖlenSaOak HeSendKŞG>12/21910DY3.HD658D>EE12.C01/2-290c/TD><616/81rin ALımıLINDAV12cMAND16-81ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Taksitidri l4n BMre in/ZamanındarÖlenSaOak HeSendKŞG>12/21910DY3.HD658D>EE11.C01/2-290c/TD><606/5514rin ALımıLINDAV11cMAND06-5514ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Tat Güy SByası iyçnltl4nRBMreyselleş>SoluçyGüt SByası İleyBMe Güt Kur-tmığı>ÖlenHedksMikt rRn Çarptmmi an>12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><606/5435rin ALımıLINDAV8cMAND06-5435ENpPAeDLİ PARA CEZASIld TatamenHveyaRKısmenkÖlenSaOak HeSendKŞlnİmü Veren Myhİ e Taraf adan lısa/SüreliRHepis CezÖ. aın TamamenHveyaRKısmenkYçnlte Ge>>12/21910DY3.HD658D>EE9.C01/2-290c/TD><608/14023rin ALımıLINDAV9cMAND08-14023ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Tatam nınADddişS0likteneSonra 5275 S.KeMd. 106'mukBığıntileneYönt e nıtln Biçimddeİnfaz EdilHeddis- TaksiDle Ölüme NldKn Ommakn)12/21910DY3.HD658D>EE12.C01/2-290c/TD><612/28259rin ALımıLINDAV12cMAND12-28259ENpPAeDLİ PARA CEZASIld TaySt EdilHneGüt P ra CezÖ. yRn Mikt rR Bığınınnirken/nıtle nayylör BrilHeddis>12/21910DY3.HD658D>EE21.C01/2-290c/TD><615/1D684rin ALımıLINDAV21cMAND15-1D684ENpPAeDLİ PARA CEZASIld TaySt Edilirken/Bış BeyyGütl4nRFazlanOatamak iyçne Tat Güy SByası Bığınınnip Vmrsa/Artırım NldKnıRDe nıtle naC)TakdMr EdileedksMikt r İleyÇarptmmi anSurHieyle/Adli P ra CezÖ. nRn ıaySt BusMikt rRn Suçtun ElddeEdilen/Menfaatin/İki KutındanHAz Ommi anHeSendKŞİki Kutına ÇıkartamÖ. nmun lonra İndirim/NldKnıRDe in/nıtle nmÖ. n>12/21910DY3.HD658D>EE9.C01/2-290c/TD><613/3578rin ALımıLINDAV9cMAND13-3578ENpPAeDLİ PARA CEZASIld TaySt OlOdomsGüt P ra CezÖ. yRn Adli P ra CezÖ. na Çevrn Oak ve TaksitidndiritOak Sırasındarnıtle nayylör BrilSasin>12/21910DY3.HD658D>EE11.C01/2-290c/TD><606/3546rin ALımıLINDAV11cMAND06-3546ENpPAeDLİ PARA CEZASIld TayStltl4 ıamyGüt Birim SByası iyçnltl4nRArtırım ve/İndirim/YıptmtilıkBığınınnHn SoluçyGüt İleyBMe Güt Kur-tmığı>TakdMr EdilenAMikt rsÇarptmaC)>12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><606/3546rin ALımıLINDAV4cMAND06-3546ENpPAeDLİ PARA CEZASIld TayStltl4 ıamyGüt iyçnltl4nRArtırım ve/İndirim/YıptmtilıkBığınınnHn SoluçyGüt İleyTakdMr EdilenAMikt rsÇarptmaC)>12/21910DY3.HD658D>EE10.C01/2-290c/TD><606/13606rin ALımıLINDAV10cMAND06-13606ENpPAeDLİ PARA CEZASIld TCK'nunA188/3.AMymlesS UyuçaycaeTespit Edilen/Temel Güt iyçnltl4nRCezÖnınABığınınnÖleyebilHeddisMikt rRn Çarptmmi anSolucu BığınınnHeddin>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><608/9-265rin ALımıLINDAVc BIE708-9-265ENpPAeDLİ PARA CEZASIld TedbMre Çevrn OldKn lnİmü Açıke nmÖ. nınsGEE5.C01/2-290c/TD><616/10247rin ALımıLINDAV5cMAND16-10247ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Tefecil12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><611/11416rin ALımıLINDAV4cMAND11-11416ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Tehditn- lnİmolOdomsAdli P ra CezÖ. NekHBObideMükerrMrıRDe/Özgü İnfaz Rejimi/nıtle nmÖ. nın/Hukuk>yAykıra OaC/TRn)12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><612/575rin ALımıLINDAV4cMAND12-575ENpPAeDLİ PARA CEZASIld TehditnSuçundan Hnİüm)lğrumurken/Seçiml12/21910DY3.HD658D>EE4.C01/2-290c/TD><608/21510rin ALımıLINDAV4cMAND08-21510ENpPAeDLİ PARA CEZASIld TehditnveAHeaarets-kSanığın Hapis CezÖsı ehditSiş OasaydıkYurmrl nabilHeddisBMr Hektun MahİBSa in/ıakdMrininAAdli P ra CezÖsı Ommi anNHkHBObideYurmrl ni/rtamÖmÖ. nın/Hukuk>ynıtln >örütSad12/21910DY3.HD658D>EE5.C01/2-290c/TD><611/1560rin ALımıLINDAV5cMAND11-1560ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Tekerrüre/Esas Omamaya
  EE9.C01/2-290c/TD><611/1035rin ALımıLINDAV9cMAND11-1035ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Tekerrürün/nıtle nabilSasinİçinaHepis CezÖ. aa lnİmeditSlk >>12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><612/18094rin ALımıLINDAV8cMAND12-18094ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Temel Cez9RBığınınnirken/Gör BrilHrekkHepis CezÖ. aın Alt Sınıçiun ıaySt nın didis-)Aynı/GyAykıra OaC/TRn)12/21910DY3.HD658D>EE9.C01/2-290c/TD><608/5842rin ALımıLINDAV9cMAND08-5842ENpPAeDLİ PARA CEZASIld TerörideMücaleıR/Kanunu'nunA612EyMd. AykıramıknSuçusİçinaÖngörülen/Adli P ra CezÖ. Suç TarihiSİtmbarı İleyÖn ÖleOlyH Tabi OaC/TRn)12/21910DY3.HD658D>EE10.C01/2-290c/TD><606/13546rin ALımıLINDAV10cMAND06-13546ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Teşdil4nRBığınınnSak >NHkHBObideBuaLğrumunA`Türk CezÖ/Kanunu'nunALeh4)Oaany-nİlmıRDe in/Derhal/nıtle nabilecddi Helidrddn`nOamai/ İSdanHDğruşmaaAçıamÖ. >>12/21910DY3.HD658D>EE16.H01/2-290c/TD><614/3036rin ALımıLINDAV16hMAND14-3036ENpPAeDLİ PARA CEZASIld TicaretiŞTerk -nİlmıRDe e Muhalefet Suçundan Sanığın CezÖlmni/rtadıTRn- Sanığın Ayn Suç SebebiyideBaşkukDosyÖl rmuB CezÖlmni/rtadıTRnınABMldiritOak Kur-tsınmukBığıntileneDosyÖl r İnceınnerekkHnİüm)lğruma12/21910DY3.HD658D>EE10.C01/2-290c/TD><609/5984rin ALımıLINDAV10cMAND09-5984ENpPAeDLİ PARA CEZASIld TL. OaaC)>12/21910DY3.HD658D>EE12.C01/2-290c/TD><616/3495rin ALımıLINDAV12cMAND16-3495ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Trafik GüvetiSdiliAıehlör BrilSasin>SurHieyle/5271 S.K. 232/6. MymlesSte AykıraeDavradtmma anın/İsabdtsiH OaC/TRn)12/21910DY3.HD658D>EE7.C01/2-290c/TD><612/21511rin ALımıLINDAV7cMAND12-21511ENpPAeDLİ PARA CEZASIld TransiteRejim)lğrallmaına/Aykıramıkn-slnİmediteneAdli P ra CezÖ. nRn 4926 S.K.eMd.8/1 UyuçaycaeArttırtaa12/21910DY3.HD658D>EE10.C01/2-290c/TD><609/9130rin ALımıLINDAV10cMAND09-9130ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Türk Lira. >d TL > OaaC)12/21910DY3.HD658D>EE10.C01/2-290c/TD><607/19318rin ALımıLINDAV10cMAND07-19318ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Tüzel ladııRD -eaB SmukYıptırtm nıtle nmÖ. niyOaunak/loamai/ İSdanHSanıkk-eaB SmukBeraataKormaıSehditOlk >12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><608/1-238rin ALımıLINDAVc BIE708-1-238ENpPAeDLİ PARA CEZASIld UyuçmoıÖnYurgıe tisınSolucuSmuklnİmeditene-eHeleneYürürlü0teeBulOdoms1412 S. CYUY'nRn 305.AMd. UyuçaycaelesSt Olup/BR Hnİmü Temy zyYetnne/T in Bumadmai/ İs>12/21910DY3.HD658D>EE15.C01/2-290c/TD><611/66967rin ALımıLINDAV15cMAND11-66967ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Uytle nayylör BrilSak >>12/21910DY3.HD658D>EE20.C01/2-290c/TD><616/940rin ALımıLINDAV20cMAND16-940ENpPAeDLİ PARA CEZASIld UyOLt/rucuaeymle TicaretiŞ- 5275 S.>Kanununs106/3AMd.sendKŞYıptmanyDddişS0likle/Adli P ra CezÖlmaının ÖlenSaOak HeSendKŞHepse Çevrn Olk eslözetntOlk ndKŞYısal/Zorenluluk BRmadC/TRy>12/21910DY3.HD658D>EE9.C01/2-290c/TD><615/6573rin ALımıLINDAV9cMAND15-6573ENpPAeDLİ PARA CEZASIld UyOLt/rucuaeymle TicaretiŞ- Sanıkl r -eaB Smuk-nİmediteneGüt P ra CezÖ. yRn Adli P ra CezÖ. na Çevrn Oak Sırasındarnıtle nayylör BrilSasin>12/21910DY3.HD658D>EE10.C01/2-290c/TD><616/948rin ALımıLINDAV10cMAND16-948ENpPAeDLİ PARA CEZASIld UyOLt/rucuaeymle TicaretiŞYıpmr -HSanıkk-eaB SmukBeğınınnHn Adli P ra CezÖ. Sa/Esas SoluçyGüt SByasıyRn Adli P ra CezÖ. na DönüştürütSasin>özetntOlOlk iyyİsabdtsiH OaC/TRn)12/21910DY3.HD658D>EE20.C01/2-290c/TD><615/1559rin ALımıLINDAV20cMAND15-1559ENpPAeDLİ PARA CEZASIld UyOLt/rucuaeymle TicaretiŞYıpmr Suçu - lnİmolOdomsAdli P ra CezÖ. nRn lnİümTen lonra Yürürlüğ4R>irenyBakanl r)lğrumuaKormaıSUyuçaycaeTürk Lira. >OaaC)EE10.C01/2-290c/TD><606/13272rin ALımıLINDAV10cMAND06-13272ENpPAeDLİ PARA CEZASIld UyOLt/rucuaeymle TicaretiŞYıpmrkn-y5237 SByalı/TCK.ALeh4)Kabul Edilerekknıtle ti/YıptmdığanHeSddeHepis CezÖaın Yunı SıranVBrileneAdli P ra CezÖ. nRn Ayn lyGlu sıespitTn>12/21910DY3.HD658D>EE10.C01/2-290c/TD><606/13056rin ALımıLINDAV10cMAND06-13056ENpPAeDLİ PARA CEZASIld UyOLt/rucuaeymle TicaretiŞYıpmrkn-y5237 SByalı/TCK'nunA188/3.AMymlesSndKŞlnrriyetiŞOağl yıcıRCezÖ YunıSdaeAdli P ra CezÖ. darÖngörüldüğünHeSddeSanıkk-eaB SmukAdli P ra CezÖ. SehditOlyerekkEksik Cez9RıaySt Yusa6>yAykıranOaC/TRs>12/21910DY3.HD658D>EE20.C01/2-290c/TD><616/2597rin ALımıLINDAV20cMAND16-2597ENpPAeDLİ PARA CEZASIld UyOLt/rucuaveyaRUyuçacıReymle TicaretiŞSuçu - lnİmolOdomsAdli P ra CezÖlmaının ve Yurgıe tiR>idBrilHrStin 5083 S.>Kanun'un 1.AMd. HnİümTen lonra 01.01.ND09 Tarihi l4)Yürürlüğ4R>irenyBakanl r)lğrumununA04.04.ND07sTarihSve><607/11963 S.>Karmaının/1.AMd. UyuçaycaeTürk Lira. >d TL > OaaC)EE10.C01/2-290c/TD><615/6005rin ALımıLINDAV10cMAND15-6005ENpPAeDLİ PARA CEZASIld UyOLt/rucuaveyaRUyuçacıReymle TicaretiŞYıpmr veyaRSağl ıÖnSuçus-)Adli P ra CezÖlmaının Taksitidr HeSendKŞÖlenSak e TaksitidrlenHBMre in/ZamanındarÖlenSaOak HeSendKŞG12/21910DY3.HD658D>EE12.C01/2-290c/TD><611/3922rin ALımıLINDAV12cMAND11-3922ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Uzln SüreliRHepis CezÖlarRnın DiğBCkKoşullarRn VmrlığanHeSendKŞYalnızca/5237 S.K. Md.50/1-a UyuçaycaeAdli P ra CezÖ. na Çevrn ebilHeddis-)Md. 50/1-b UyuçaycaeZarmaın TazminSnSurHieyle/SeçenekeYıptırtma Çevrn eOlyHeddi/TaksiDle ÖtdüdOl >12/21910DY3.HD658D>EE10.C01/2-290c/TD><608/5462rin ALımıLINDAV10cMAND08-5462ENpPAeDLİ PARA CEZASIld VBrileneAdli P ra CezÖ. nRn Güt Kur-tmığı>OaaC)OaaC)12/21910DY3.HD658D>EE3.C01/2-290c/TD><607/601rin ALımıLINDAV3cMAND07-601ENpPAeDLİ PARA CEZASIld veyaRKısa/SüreliRHepis CezÖ. aın ErteınnOlk e -nİmediteneHelidrddeHek Yoksenlukl raniylormaSehditeOlyHeddin-)lEE9.C01/2-290c/TD><607/8670rin ALımıLINDAV9cMAND07-8670ENpPAeDLİ PARA CEZASIld YunıSdaeSürücüyBığgase insGözetntOldKn KormadaelesSt OlC/TRnunABığıntileOlyHeddin-)Yusa YolununAYınlış >ör BrilSak in/Eski Hele İade NldKni OaC/TR/MeşruhatlaeDavHieye İleyTarafl rın Bilgn dndiriteeddin>12/21910DY3.HD658D>EE3.C01/2-290c/TD><616/4859rin ALımıLINDAV3cMAND16-4859ENpPAeDLİ PARA CEZASIld YurmmoıÖnSuçus-)lnİümTeSİnfaz Yetkik ielısıtlaya12/21910DY3.HD658D>EE15.C01/2-290c/TD><614/18119rin ALımıLINDAV15cMAND14-18119ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Yusa KoyucuSunkAyracanAdli P ra CezÖ. rÖngördüğüTSuçl rmukHepis CezÖ. aın Alt Sınıçiun ıaySt HeSendKŞMutlak SurHiteeAdli P ra CezÖ. nın darAlt Sınıçiun ıaySt >ör BrilSaksizinkAdli P ra CezÖ. nınAAlt SınıçıS iyçnltl4 300 ıamyGüt OaaC)yAykıranOaC/TRs>12/21910DY3.HD658D>EE11.C01/2-290c/TD><606/1228rin ALımıLINDAV11cMAND06-1228ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Yusal)ve Yç Brli Gör BrilSalenHBMr ıamyGüt Kur-tmığı>TaySt OlOdomsCezÖaRn Asg riyHymlenHTaySt in/Yusa6>yAykıral/ İs>12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><606/8-167rin ALımıLINDAVc BIE706-8-167ENpPAeDLİ PARA CEZASIld YKni Mevzuaatta/Geciİme Zammı nıtle nma anırÖngöreneHerhangisBMr Norm mukBumadmadıTRndanHSanığaeVBrileneAdli P ra CezÖ. Sİn SüresenddeÖlenSae sT HeSendKŞG12/21910DY3.HD658D>EE20.C01/2-290c/TD><616/2534rin ALımıLINDAV20cMAND16-2534ENpPAeDLİ PARA CEZASIld YKni Türk Lira. >OaaC)idBrıRDe in/lnİümTen lonra Yürürlüğ4R>irenyBakanl r)lğrumuaKormaıSUyuçaycaeTürk Lira. >OaaC)EE16.C01/2-290c/TD><615/4590rin ALımıLINDAV16cMAND15-4590ENpPAeDLİ PARA CEZASIld YKnlte Ge>klanun'un 106/3.AMd. Uyuçaycaenıtle ti/YıptmaözetntOldKn İnfaz elısıtlar BiçimddeTCK'nunA50/6.AMd. >yAykıranOaC/TRn- İftiraAHeaaretsGlu vieYıptırtamak İçinaDirene Trafik GüvetiSdiliAıehl12/21910DY3.HD658D>EE16.C01/2-290c/TD><615/6933rin ALımıLINDAV16cMAND15-6933ENpPAeDLİ PARA CEZASIld YKnlte Ge>OaaC)ör Brilen Mikt rRn ıakdMrinde/nıtle nayylör BrilHeddin>12/21910DY3.HD658D>EE1..C01/2-290c/TD><608/2333rin ALımıLINDAV11cMAND08-2333ENpPAeDLİ PARA CEZASIld YükaBnen DolÖni/rtctmıknSuçunun Unsurları İtmbareyle/OmOLmai/ İsTarafl reAras SmukiRUyOLtizmığın/HukukiyNahsiS0te OlC/TRnunA>özetntOlk >>12/21910DY3.HD658D>EE7.C01/2-290c/TD><611/379rin ALımıLINDAV7cMAND11-379ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Zimmet/BankactmıknKanunu UyuçaycaeGümsP ra CezÖ. nRn TakdMr Edileedğis-)5237 S.K. UyuçaycaeTaySt EdilHedksAdli P ra CezÖ. Sİn BankaeZarmaınRn 3 Kutına ÇıkartamÖ. >>12/21910DY3.HD658D>EE7.C01/2-290c/TD><611/630rin ALımıLINDAV7cMAND11-630ENpPAeDLİ PARA CEZASIld Zimmeti Açığa ÇıkmÖmÖ. nıRSağl ıÖyakYönsiS0/Hiteli/Davradtşl rlaHİşaBndidi/NahsiS0li/Zimmetn-kAdli P ra CezÖ. aın darBu FiilidrRBaktmıSdanHBankaeZarmaınRn Üç KutındanHAz Ommimak iyçne BığınınnHeddin>12/21910DY3.HD658D>EE5.C01/2-290c/TD><614/7786rin ALımıLINDAV5cMAND14-7786ENpPAeDLİ PARA CEZASIld ZincınınmeAHeaarets-kHapis CezÖsı İle/Adli P ra CezÖ. nRn SeçenekeOaaC)12/21910DY3.HD658D>EE5.C01/2-290c/TD><616/6105rin ALımıLINDAV5cMAND16-6105ENpPAeDLİ PARA CEZASIld ZincınınmeANahsiS0li/DolÖni/rtctmıkn- lnİmolOdomsGüt Kur-tmığı>P ra CezÖ. nınAArtırtarve EksiltSaıRD/Yıptmdıktun lonra TCK.52.AMymlesS UyuçaycaeAdli P ra CezÖ. na Çevrn erekknl -tmomsCezÖaRn Suçtun ElddeEdilen/Menfaatin/İki KutındanHAz Ommi anLğrumundaRAdli P ra CezÖ. nRn Md.158/1-Sol UyuçaycaeSuçtun ElddeEdilen/Menfaatin/İki Kutına ÇıkartamÖ. >>özetntOldKn Adli P ra CezÖ. aRn Temel Güt OaaC)OaaC)12/21910DY3.HD658D>EEC9071261c1514/><613/14-310rin ALımıLINDAVc BIND13-14-310ENpPAeDLİ PARA CEZASIld ZincınınmeASuç -nİlmıRDeAUyuçaycae-epis CezÖ. ada/Artırım YıptmdığanHeSddeGüt Adli P ra CezÖ. SdanHArtırım YıptmmÖmÖ. nın/lyAykıranOaC/TRn- Fuhuş İçinaAracamıknYıpmakn)12/21910DY3.HD658D>EE12.C01/2-290c/TD><615/14931rin ALımıLINDAV12cMAND15-14931ENpPAeDLİ PARA CEZASIld2863 SByalı/Kanuna/Aykıramıkn-sTaksitidrlenHBMre in/ZamanındarÖlenSaOak HeSendKŞG>12/21910DY3.HD658D>EE7.C01/2-290c/TD><614/23146rin ALımıLINDAV7cMAND14-23146ENpPAeDLİ PARA CEZASIld4733 S.K.'a Muhalefet -kAdli P ra CezÖ. aın BMe Güt Kur-tmığınİnsHesape nmÖ. nSırasındarnıtle ma MymlesStin >ör BrilSaSak in/5271 S.K. Md. 232/6'yeyAykıranOaa
  EE7.C01/2-290c/TD><614/6836rin ALımıLINDAV7cMAND14-6836ENpPAeDLİ PARA CEZASIld4733 SByalı/Kanuna/Muhalefet -kSanıkk-eaB SmukTaySt OlOdomsGüt P ra CezÖ. yRn Adli P ra CezÖ. na Çevrn Oak Sırasındarnıtle ma MymlesS>OaaC)ör BrilSaSak SurHieyle/5271 S.K. 232/6 MymlesSte Muhalefet EdilSak in/Hatalı Oaa
  EE20.C01/2-290c/TD><615/1626rin ALımıLINDAV20cMAND15-1626ENpPAeDLİ PARA CEZASIld5083 S.>Kanun'un 1.AMd. HnİümTen lonra 1.1.ND09 Tarihi l4)Yürürlüğ4R>irenyBakanl r)lğrumununA4.4.ND07sTarihSve><607/11963 S.>Karmaının/1.AMd. UyuçaycaeTürk Lira. >dTL> OaaC)12/21910DY3.HD658D>EE15.C01/2-290c/TD><613/21553rin ALımıLINDAV15cMAND13-21553ENpPAeDLİ PARA CEZASIld5237 S.K. Adli P ra CezÖ. nRn ıaySt tl4 ıespit OlOdoc)k Temel gün/Suçtun ElddeOlOdomsleksızeMenfaatin/İki KutındanHAz OmmayaEE10.C01/2-290c/TD><610/38765rin ALımıLINDAV10cMAND10-38765ENpPAeDLİ PARA CEZASIldAdli P ra CezÖlmaı 5083 S.>Kanun'un 1.AMd. İle/lnİümTen lonra Yürürlüğ4R>irenyBakanl r)lğrumununAKarmaının/1.AMymlesS UyuçaycaeTürk Lira. >dTL> OaaC)12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><615/1D647rin ALımıLINDAV8cMAND15-1D647ENpPAeDLİ PARA CEZASIldAlt Sınıçiun ıaySt nın eneHürriyetiŞOağl yıcıRCezÖ YunıSdaeTaySt OlOdomsAdli P ra CezÖ. nınRFarklınGör BrSaksizinkAlt SınıçıS istütl4 ıayinSnSurHieyle/ÇeNişkeyeyDüşülSak in/Hatalı OaC/TRn-HBankaeve lrediAKartlarRnın KötüyeyKullantmti. >Suçu>12/21910DY3.HD658D>EE15.C01/2-290c/TD><614/5303rin ALımıLINDAV15cMAND14-5303ENpPAeDLİ PARA CEZASIldBığınınnirken/Yç Brli ve Yusal/Gör BrilSaksizinkAlt Sınıçiun ıaySt nın eneHepis CezÖ. ylanAynı/GEE10.C01/2-290c/TD><615/4946rin ALımıLINDAV10cMAND15-4946ENpPAeDLİ PARA CEZASIldCezÖlmaının Taksitidr HeSendKŞÖlenSak e lEE14.C01/2-290c/TD><613/8034rin ALımıLINDAV14cMAND13-8034ENpPAeDLİ PARA CEZASIldCinsel Tacizn- Sanığın MağdurHyH YönsiS0/FizikiRBMe Temas Ommeksızın Cep Telefonundan MağdurHtin lullandığanCep Telefonuna "Ay Çok TatlaeAlo Deyişin VmrHTanışmak İr BraMik ")ŞhkSendKŞCinsel AmaçlaeMesaj >öndKrd12/21910DY3.HD658D>EE19.C01/2-290c/TD><615/16365rin ALımıLINDAV19cMAND15-16365ENpPAeDLİ PARA CEZASIldCumhuriyet/SavctmığıncaeSoreLt/rmaaAş ti. ndaeÖn ÖleOl Mikt rR Bığınınnirken/BiDet Güy SByasınınAAlt Sınıçı Yirmi/Bış Güt Adli P ra CezÖ. iyçnltl4nRBMrsGüt Kur-tmığı>nıtle naGözeÖnündKŞBRmadC/ruaaC)12/21910DY3.HD658D>EE1.C01/2-290c/TD><616/4125rin ALımıLINDAV1cMAND16-4125ENpPAeDLİ PARA CEZASIldDoğrudanH-nİmediteneHepis CezÖlarR İle/Adli P ra CezÖ. ndanHÇevrn OaRHepis CezÖlarRnın Ayra Ayra İnfaz EdilmeıRDe HeSendKŞAdli P ra CezÖ. ndanHÇevrn iRHepis CezÖlarRnın 5275 S.>K.'nun 107/3.AMd. Hnİmütde BığıntileneKoşullu SBlıvBrilSa/SürelRDe in/İçinddeEDetak in/EngelınnHeddi>12/21910DY3.HD658D>EE15.C01/2-290c/TD><613/22405rin ALımıLINDAV15cMAND13-22405ENpPAeDLİ PARA CEZASIldDokuznYüz Güt Adli P ra CezÖ. SınAGüylüğüŞYirmi/LiradanHÇevrn Oak SolucuSmukOn Sekiz BeyyLira Adli P ra CezÖ. aa lnİmeditSasi >12/21910DY3.HD658D>EE15.C01/2-290c/TD><613/22657rin ALımıLINDAV15cMAND13-22657ENpPAeDLİ PARA CEZASIldDolÖni/rtctmıkn- lapis CezÖsı Alt Sınıçiun ıaySt nın didisHeSddeAdli P ra CezÖ. Bığınınnirken/Yç Brli ve Yusal/Gör BrilSaksizinkAynı/G12/21910DY3.HD658D>EE15.C01/2-290c/TD><615/14551rin ALımıLINDAV15cMAND15-14551ENpPAeDLİ PARA CEZASIldDolÖni/rtctmıkn- Sanıkk-eaB SmukTaySt OlOdomsKısa/SüreliRHepis CezÖ. Adli P ra CezÖ. na Çevrn irken/nıtle ma MymlesStin >ör BrilHeddi>12/21910DY3.HD658D>EE11.C01/2-290c/TD><615/5196rin ALımıLINDAV11cMAND15-5196ENpPAeDLİ PARA CEZASIldDolÖni/rtctmıknSuçundan TaySt EdilHneGüt P ra CezÖlarRnın Adli P ra CezÖ. na Çevrn Oak de/nıtle ma MymlesStin >ör BrilSak >>12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><616/803rin ALımıLINDAV8cMAND16-803ENpPAeDLİ PARA CEZASIldErteınnOlk e lormaSehditeOlyHeddin-)Hepis CezÖ. ileyBMeiS0te VBrileneAdli P ra CezÖ. Sİ Adli P ra CezÖ. na Çevrn Oak in/Yusa6>yAykıranOaC/TR>12/21910DY3.HD658D>EE8.C01/2-290c/TD><616/2213rin ALımıLINDAV8cMAND16-2213ENpPAeDLİ PARA CEZASIldEsas Alınae/BiDet Güy SByası iyçnltl4nRArtırtarve İndirme -nİlmıRDeAUytle naC)TaySt OlOdomsMikt rRn Çarptmmi anSurHieyle/Adli P ra CezÖ. nRn BRmadmÖ. n>yAykıranOaC/TR>12/21910DY3.HD658D>EE18.C01/2-290c/TD><615/33765rin ALımıLINDAV18cMAND15-33765ENpPAeDLİ PARA CEZASIldGlu vieYıptırtamak İçinaDirene Suçus-)5237 S. TCK'nunA265/1.AMd. Hnİmütde Sad cKŞlepis CezÖ. Öngörülmüş Ommi ana RağmenkSanıkk-eaB Smuklepis CezÖ. aa EkeOaaC)örütSad12/21910DY3.HD658D>EE20.C01/2-290c