0-9 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

)Hakkşukuku Proseatalıbi OlNoktık Suçunun mrük İd-atışı -a Uzen İktan rmasındaği Takdiluya A VasSn dBkaelirleÜzerindelul Oldnun Olkşuın-Borcun mesin Kabptalara ÜyasSn dBkaeÜyasatı Ödrulan i İşteDkisi BuliniUyBağlzğı )/Eksikdari Yargrtiflıbi lanlAraçların> )Gri İlkanlığıdının Uyvu ) -Ait Yfk MaTR> enmesinin Zorunne Kadardenin UygulYetkçılmau )nın Salardliar Verilmesi.eme TTCKm Yapı58' Süre İTR> Sonuçların BirbirTR> HakkıTR> Sonuçların Birbimceğinin Gözetilme AraleHiçamayasınaya Aymakz Bılen Hürriyeti BağMü> <>ektiğk Suçun PiyasalHenüz YmlünPoltenMemurti GeçemT HürrSıflığetiriiz Yasam İçin İHruniyTR> din Redderar NitTR> tan Sik5510 UyaAesi - Menfi Tekürlüğe Giren Kanun Yeterli DavanıyhinUygul5510 UyaAesi - Medd.saplaapılmi )alullük Yünce Tespiti>ti avaHiza Bea ÇalışiMasraflın Gümrüklenmonnde İtüresineDahaiaHiza Bea Çadalanma TaÜ0. Uylacespiti ve Y126aşvuruDahaiaHiza Bea ÇadalOsi Gereği Ü0. Uylacespiti ve Y S.K'ya Ai Gereirilen >Dahaiaeki e Fati ınınıDava Ta/A> Y13.HDHakerilmesi Gerek5510 UyaAesi ' So5im Yapıespiti ve Yen Ödin dBem/İTM'ye Y)>L> sinin Nazarcağı/Davaası Halinde Na) i İşteDirilmesinin Yçscilliye Tıi urtdış Bulininuya A SürtüA> Mur> >BorçlarişserekÜ0. Uylacespiti ve YlacasTR> enmesinin Zen Örgtanağkmesi )sinierilmasa dR> )BorçTR> a Meydana eyenrtadaatın AlmazandırmideİMüriraatn Fazla Geriye Döi Düzenleme Harçtan MuamlandıkTR> avanıu/A>Vrar akkı Şküm TBtal g tıairettr VeracaTahi Olayle TırıİştirRağz Niması )Firnı ReÜr Biın Kes Bklana AraleTR>si GerektiğiÜr BiGirenerinmkGnn OlçD>TRında Bklanan Yönı Aracınn Önesiçların>/)/lıbi lanlAra/28kliği ile Harçtait Yargılayen vTD>ziyeyİspcağı )tıatilevkiTay/Arnıu/A>> < Fazesi )dTR>> Kesinlesp/İzinsiz Silah yGerımlDerecyacaTeşebbüs> /TR> -aTedbıtlanlArav GerekmelanlAragul Oldine yİspvu )nık>ğDu- Reddelüsteriyeti Bağı TR>>Amacğetirik ÜzerTğu /anlAykırı Olduğk EttYa> ikdalkilenyaa hl avandesik> yGöre Tğu ceği )sinlüçük epşti/AiÇoc>kn GerKiml)Y5.CD-AMadd D>ptal'nın 4/3SonuhseılmaTR> vuamlandıkHalinde Na<>lTR> -ASadespi zğyacaıının GerEttYyuülkii )Y7.CDTD>-Ait Ediİnnceği )sTR> >nı TR>mulaştırmUKaraH) n Res>/TR> >AabielOrarlacY9.avacı Bankaya Başvu/388Ettirunda Hocc3 n Olduğu Ant EdilTHerha/ayanak Ait Ediİrilvapz BeBınıntnğ19. ayanak AMadd tıahhütamay İmza ) çldualı ğruluğun<> kuknce KvuaÜ4e Kui ile Harçlnma İstemiirak İrSTebliğ nucundarlanmayle Tazaca Bağlyhine-atı/sitin dBeli/ekeştiVeri Teblkibi/şçin Öonuğ/TRatılabimayac Ü4e Kui ile Harçnin Yerel MahkkpyDahaHiza BeannamekHalindedtelFİauresMeydana eyelgilerind-nYasadan YarvemadığınSahiplışiasınRımean Y Dış BulY İşvereriın Birle Verkukuu Kaltstemiirn ÖrgmümlunmTürlü Şüph< FazezınıDelilnBterli n Olı Yasayn Zinc)mınTR>teğeul Edilmİnkarann-Borcuönük ke KısgylışlanSahtecidEyle/A>r>< 6lılık ve nrtadanın Rrece Kamulaı AracınDyanak AÜ464 UMadde den Suin Yçscil4arında İşıespiti ve Yen Ödin dBelirücü/TR> TR>yle Taalı diğil>6lılık ve nın Rrece Kamulaştırma BankayGe GyBuAvuk uşR> enmesinin Zorunkmesi )/TR> ttr Vealı Oln>ı Aracıniyeti Bağ Garçlnma İstemi Geesi )- uüketscilkuku Proseatalıbi lTR> TR>< TD>Y20.HD-nilen yPlanınSoGereklunmamasıH)siniilen yPlanınSonucunda it Ediİnn/TR> TR> )ttr VirRağz NimankacanProtokolu Aış Fiyatı Ütı/sitinri TeblkibieHakeınSinHadan <> kuklkuku ProsA>uşR> enmesin> kuklkuku ProsAlanmaYedinrda BVerNlı kuklkuku ProsA OVarlFlzğarAsi Ola> kuklkuku ProsAlanmaYedinrda 3rNlı kuklkuku Prosnitiği )yetden Y7.CDyDahaYasadan ıkisi BuluDahaiaekiŞlüne İreçtitlOan YöTD>HissniDev Bu MikTR> enm/TR> <ük İdvi in dandaıteliknecDayanlusınırekmesi )-AMi Öde Harçlerdınarihinin Tİ ÇalışŞeazın Kau )zserttr Verkmesi )yDahaileceinrirkmesi ) sınıl yağı ilerindEşiasınnedaviürlüğe Ginnvuamıbbilkulzen yFatur ürlüğe Ginneye oseerKiml> alullük YÜ434 Uylac Sonuçlarıesi )Y19.HDyle Ta/UyBağlzğı ) /TR> TR>TR> >ı Aracınkşukuku Proseatalıbi racınH -Aı k SahibnRatılabilı4/A>Boşnrük İdEşilgi Ge/A>Dyanaaşanığın EğY18.HD-nY BiG cağı )r)ritrenr ttr Ve/yen rcuöi510 UyaA.lnma İstemi Geesi )-AMhtest ve ayaY7.CD- HYıllık Sittr Verinn Yçrgmüm> i )H Ü521nUi ile ık Hae sarTR> TR>kşukuku ProseVaTGhiniA>Endestr ymlkirsışı -mlandımiirnöne ikdat Ediın BRme ÖnerinDh NitnınıGirAHK ÇR>teveKamulaşanÖdin dBem/İTM'yeA><ÜçrAylreuğu Anün> TR> TR>Y9.avacı Bankaya Başvu/9529ProsA>tın Almısı HHs/TD>TR>-eDunmalnn Önesiçların>ProsATR> en Gerı lu AZ TR> Y7.CD KesTR> TR> Kes Kes TR ) u - FikrR>HakeınSinHadan <> kuklkuku ProsA> kuklkuku Prçlar'racaTResAsi Ola> kuklkuku ProsAVars>iılkuku Pr 2'VarlFlzğarAsi Ola> kuklkuku ProsAVars>i3rNlı kuklkuku Prosniti hBisasdkuku ProskeıfaaRetirlıbi lTR> Karaünce TespiDrlilTD><3.rNlıY7.CDakibit Si Boin MümkuruOl> ı AracınkslarrenudeKyanad>rlünrk Tlandı KısgylışiüiunOnayl> Kes- kşynrii Hpatn dvGericiğittetiMn TgulaTR> )- uikaşıl GrŞikaşıl T)etkçıiTDişsdirilmıçnin YepR> TR> TR>ip> )kibiüiunkmesi )/T>TR> TR>UnsurAlmısı HHs/Tilerindeki İtirar Verilmesisı>TR> ınınıEks v Gr) t < -za/A> Ver yrac3 n OlaarihiniTRkibie>< -GBuCY/Atama GöremlemZ vGeHAGBeçlarınyğrenmeyTR> Y7.CDı AracınüzdanerAtile Fazla KKül>ı AracınÜ607LIylac3/1arında İşıespiti ve YKaik Kar>veCüzdanı Orrenude SonuçlaeuGerekilmeanarlaR> TR> mi> ilerindrtan SroseVaTüzdanerNeiŞen vda Kalilceğiİtğ/nerinddşkil/odnriniannÜ607LIylacYap 4/4iUyamasınıilmedşkirtTR>Sökırı OlkY9.avacı Bankaya Başvu7529-nYn-ardan BiSnç UKarRrdan B rç.veCY/AtamaZ< ProsATR> nın S/k Düşürüdeae İtienVen vüminrYokl -nriciği>k Arac/vavMahişıltei BağlanaveieranşylArzra TaeanEşyarnönükin üzdanı O Fazla innÜ607LIylacespiti ve YKaierinddşkD>zsinin ResAtile e/Atan kukuu Kalt çlıİgi Önes- /A> TR> Y7.CDyle Tam- İtira) /TR> >-z6rAylreuğu Ail/Amüynmasının GB O irlinrü> <Özgi Teğüıü Pen rtÖrre Aesi i/A Kaldırılışiü iR> Y9.avacı Bankaya Başvu7529vi ütMaükin 4733 UylaiMap 8/4' -lD Kaldı /ekİmhur>D>zsinin ResArenudearanTD>sdsi Gerektiğiil/Amıvaİsıiği )nDrlileğ>TRtFiyatipH ri Yane Resmonnç Ur/T ışRİsıilunmk OrDrlilTD>< Ge/eğ/TR> nldulı/r Bşkin üzdanı O> kukR>DyanaRvAunnayi lVe tı/luenTR> TR> Vrar akkı ŞSi Gerek1479LIyeler V24.Yap esamasınıVrar akkı Ş Esasd)Gerdnınıler Vihten Ökürlüğe GirenGeçtiğind/TD>Y5.HDTR> >Prosimi s/TD>s/TR> nın Rrenris GirG TeeipH Teerikibiüiunkmesi )Y13.HD A>TR>k mari Proj)TR>Proj)Rme ÖnerinDn ığın Ey İysiniGR>tekİlg/TR> luğunvGeProj)RBınımZodatiH) ilerind- Uzmnmai eirkişsdayanatve nıDen Bimeuesi nienmesd)Gerd Kar> )s/TR> ınını İy/i Gereği HKaldnlil/odnrin )Y9.avacı Bankaya Başvu7529Y9.avacı Bankaya Başvu-33 A>TR><529lA>4956 SAYI 0-7686YA MUÜ4UÜ56 UNDEN YAHKVBASAK54 EaARRARNAMEYEuemi 4İ Var hB54 Elataii957dd BELİRTİTR> EĞERİN ALTığı/CBULUençlUYUŞMAZSorinnSinacğnacKEM HEYETAlmıBAŞVURk ym ZORk LU OL SahibnHe12.HD )49 9 SAYI16-12580 TiÜ763 UNDEN Ye GeBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınLESP eşiğruluğun997tbitttilaÜcr B Önce Örilec FazleaK3ESPdd Y13.HDBeesi )Proj)RmD>E. 2005-7444Kov=6>

EaAH1>tm>4958 SAYIL1-554- TabiÜ815 UNDEN Ye Geonue5/3Sağlık Ay4/ ın yö/i8ağlık CY3asaiyet6E. 2005n

Vsizlirkişsdİşey/TD>i S49 9 SAYI16-12580 Ta784. UNDEN YFSEK Ve5/1145ağlık CYmhaseüinkdı7hğlık CYas45ainste6 TRycra Taean. M>D>uracınGR>tUzanÖdindagylışiüiunOnkaya Başvavacı B>klı üzD>İağz İhracısGlirkişsdk/eataTD><ınınıHn3-2156.TD>E. 20alaDi Öş>Y13/TD>y< üzdanı Muaccel33Vsizn3495ibLLIK 5/A6 TabiÜ813 U6UÜ56 UNDEN YAHKVBASA758ym emi Sağlık Cİsa6İ Var h758yr mlk6098D>YK.'Y< İtirMÜTESELSİL KEFsiuT SÖZLEŞMESIs MTD>ı Ararşıl 529495ibLLIK 5/A6 TabiÜ813 U6UÜ56 UNDEN YAHKVBA4/999n ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36İ Var 4-999nr mlk6098D>ceğiDeBORÇk>rdesgula'>< İtirTAHLİYM ğrOTDkdMüdi 7irl-Başvu752Kaçın n.D>MeytileğmY1TD>Y13.HBoazan2005İÖlçüsütğ/TROTR-.HD098D>YK. 55 M.5D>tEm/13.ci Fazla iii>495ibLLIK 5/A6 TabiÜ813 U6UÜ56 UNDEN YAHKVBA'asSağlık CÖniilen yİhr6 YAHK't6.işilen y6098D>ceğiDeFiyat> ekmÜstık4.YaTebliğNACAĞI (7irlY1fönR>t>098D>YK. labimaceğBirlrekmesinınımoİmla HnıyklY13iceükülr)098D>YK. .veCY/AtamaZe DUz/TD>İhracıarmeyü>TR>ProeTspaE. 2ersies <ük İiamulaİk0/12422004-5318.htm>5 Y6 SAYI 2-6642 TabiÜ9Ü602 UNDEN Ye GeA12iktLlık Cüzdanı OSTopr9ronne12ğe G2len y6098D>ceğiDeiR> ş v Gr)3=8H/E. 2005OMalvaren İlgir Arbrarınıldns<882005-7>/i GeecaY Yasada Yenk OncidEvatn TD>kD>2TR>-Başvu752K'ia5irly>-BP İHB808 (>ın17 y0722004--bçağTopkişskA>biÜ84.ahhütağlML SupiÜ84elge)eslğiceükü156.74BinriTD>>E.inriTD>>Öhten Önce Örilec Fazlea091te6<>kD>2TR>-Başvu752KrulÇEKe ÖnerinDnOR/A SÖ/9529/TD< MİŞetirAsi Olnığıüdi ÖK 7Ç15460biÜ680 zateÖİaelnüBAHKVBA4/40EaARRARNAMEYEuemi S4İ Var2nlemeler mlke şanığın956sikekİmhn GBan la/ec Fazle956te6<>kD>2TR>-BaşveCY/A SÖ OlaadeTÜZEn vrlüün Yasa9-20nıaRFTD>Y1nerne Olaa şanığın E21üzdanı OTDUNDEN YeiÜ8 PROabiÜ813 aTR>><ınB Oa>495ibLLIK 5/A6 BaşvÖhten Önce Örilec Fazl2691te6<>kD>2TR>-BaşvedeaeİYLir> ileETiK/13.Y1föneüzefT st-33="batan Sinr1I =çinFTD>Y1fönD>495ibnınımo>E. 2netN Ye GecüLE3/E. 20TR> ilereimtY13.H01.07EğÖİAlyiğindD> OMalvıyorsaa9-20nıaRmasınszD>Y7.CDkD1198>-Başvu752Kaçün Yasa9-2004-2ÖİAlyiğinY/Ard>D>ur>TkD1198/KB /A91c5 Tabıl 529Y1fönR>t/TD>k mari Proj)te6<>kD1198>-Başvu752KaKAPSAMO ŞVURAHLdD>>E. 0DIRMAtık4.Ya10.İ ) ilyanArtıkaİ652alEade)ek4.Ya10.İur>TÜ4Ü737eB OAkialTD>EN YFSEK VikBn2Sağlık CYmhaseüinkdEN YAr 3-6-22ağlen y6098DaSON2'DAKİ YETKİ rÜZENLEcM120ulkD1198>-Başvu752KHDDIRIEMAtTALEBürlüğe GirenGeBu DüüLE4/>4c15 K 79-051 TabiÜ84>ihten ÖkürİSTEMürlüğe GirenGe93L VE srm7529< 9kaARARL'UdMkD>l)ekmasınsetihaaID<26onnc/Ü984. UR> Y13.HDatiH24kğcı B>Y1freiÜ8 PROMİ5AeıfaaYfödagndr3> TR /i Gee GiR>t585 TabiÜ84. UNDEN Komişsdk/eÜ942 UNDEN YARYasada Yenk OncidEvatn TD>Dyanati G dşka0İ 10kD1198>-Başvu752KU0dD>>E. 0DIRMAtO .eT.TreÖnüneş71ID<26onnc. UımN YA-biÜ493L VE 1I 3808ı U KanunD- 916 Tabi UNDn/>4c15 K 79-051 TabiÜ849 9 SAı1053.hYsBikTanınmiTD>O Old9229.htmBuD><ğTopki-281/AVe/TD>ilahınnd9229.htmüsUımN YA-biÜ493L VE 1Isı13 UNDEProj)-9565Atm>492IL VE şyEMİ (KADROLU ÇALIŞE GItil GERKe Ae2yeti Ba6kD1198>-BaşvİlgirKAPSAMOADeTTEDAVD>Y10.Hur y3L VE Ge/A>Y7.Ca t 3L VE TeiÜ680 UND YAR YAeşYkdMıAraçTKar>EE. 2808ıehBisa> Y1fönR>t/TD> in Madd 13495AKİ GİDER AV NSIN2HİıtAla2-13495te6<>kD1198>-Başvİlgi'HDMAtdD>KI1Rk ymrAsiNUihten Ökür(ret Ç. 5 2194laaşvu7DoğrultTR/cla>AKİ YETTabkG/sBikTEÇasiuc025-ğe G7Doib0580 Tab444.htmvldn )kD1198>-BaşvİlgiHDMAtİMKn vrlmüm Bsea < )E. 200TakcesNvens TR /i GeecaY Y51 TabiÜ984. UNDEN YB OA in V5753-8-21ate6<>kD3648/TD>yathtm>4c15u7529ParçağGe0raçüstüğlO>ğap etınSonYBR>005nShinimr1I =çinF/TD>ı1053.hönsiTeAREtYğe Gersız752si )Eenmvm>4ekpsetid TT/TRağdeatr0 Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15r ığR/A Şniuönseys/vtD>aTR>ktea93laam495iO kukla8cli1994-63En57529cD36><>-Başvu752K4c15r ığR/A Şniuö>ı tlg/TRAnlGereıKaD>Yen RescTT/TRağdeatr0 Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15r ığR/A Şniuö>ı tlg/TRAnlGerealEadba8085 Tabö4733 014/lg<<607 0UÜ4UNakeMur>MeskunFneAdekdMi)<>-Başvu752K4c15r ığR/A Şniusi )TDianınıekkTacrla UNDESAYI1I TRSi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6 kukla8cli1997-1756n57529cD36><>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniusipçbkG/ısm.. kukla8cli1993-930357529cD36><>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuEvdeuö>ı tlg/TRAnlGerealEadba8085 Tailahınndşyanın GHandrolHYSonuçü Ön8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuGön liaG/öyi )<=çinF417 TgrAstan SDEN YB OA<>-Başvu752K4c15r ığR/A Şniu/Ü9856 UveçkGlğırY4956 üzdahtm>nrv Al)TR>mr14 Eşy HAREKlık Cİ OncidMrenç8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuİasaürrFaizD>Eenesc>kimesi Eadba808vİleneckn RFarkimKez üzda.avdarn hınndın17 M1TENEĞamİAKAYBETTİRM VETT76-7nY192-8-25157529cD36><>-Başvu752K4c15r ığR/A Şniuİzi SonY2580 0kayi ) kukla8cli1992-82En57529cD36><>-Başvu752K4c15r ığR/A Şniuİzi SonYMeskşv SAD>ilaar/l6642 TabTT/TRak-OHAL Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6 kukla8cli1997-1376157529cD36><>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuD>aTR>kSonYadba808Ü680 Uai<>-Başvu752K4c15r ığR/A Şniust iaeTü Ol84. UNDEN YFSEKan49<>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuOtomatarsıTRta TerAYI6200O<>-Başvu752K4c15r ığR/A Şniu nFnckn RFar kukla8cli1992-re 57529cD36><>-Başvu752K4c15r ığR/A Şniu4956 /Tşskankayao ÇevRHiza üzda.a80 U75ılaa Taüm=995iOHand hUzunG YanurKrTARİ8cli1993-101' 57529cD36><>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniunlGerealE93laamn neAkişsdk/eba80izMenşeyğınMermiuö>ı tlg/TRkEşyanın GHandrolHYSonuçü Ön8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniunlGeref3=8KAy/İBenzabiÜTE. yavY/TmukG- O.Halanu Aİmhını4Aktesi ) kukla8cli1997-1ne0557529cD36><>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniunlGeref3=8y3<>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuSah aruikaÖlli1 E I6adba8085 TaMirasan Y06/72İntaralrTR>i )uçAm. 20anınVarlrf36 SAulı/r Bşkmr14 Eşy HAREKlık Cİ OncidMrenç8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuSa05nnrKref8yıyürrFYkdMkimMis UND.07. UÜçmMis UNArtır730.htm>a05n kukla8cli1997-1178157529cD36><>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuSa05n UN/HDaTR>kSonYadba808n0 Uai<>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuSa05n UNnıHKktar Üze9 9 SAY8Ü56 OAy/İ>uçDkim SrşEmva si E si E ç37 UyaARARL'USaağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6 kukla8cli1997-1n3857529cD36><>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuSa05n UNnileri/TmukAYIaa93laami ) kukla8cli1995-560557529cD36><>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuSa05n UNEvşsdİanlGeref3=8adba808vö>ı tlg/TRkE nmdeatr0Boaz/eÜ942 UNDEN YARBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuSa05n UNEvşsi YIamüTR>D>Y-18Polisuc02229i )<>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuSa05n UNnlGeref3=82580 0TT/TRaSi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuSa05n UN93laamOnsUımeaÜaa şştigalrTR>i )<>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuSa05n UNY13.HDi )<3.HD< TR> i )<1594857529cD36><>-Başvu752K4c15rEYLEMtıkHapis üzdahtmaeTüÇevRHize1lğırY4956 üzdahta-küzda5 TabinHD<1285057529cD36><>-Başvu752K4c15rEYLEMtıkb444.htmünYğme <ük İğa y0.htm>uçKktar ğA>ShdD> Evşsdİaö>ı tlg/arD>Bıçniüpsm>i )<>-Başvu752K4c15rEYLEMtıkburtdnEşyar04.HDGAR5ibadba808FiucuRme deatr0 Saağlık Cüzdanı OMül mİınL76-7nY173-7-17657529cD36><>-Başvu752K4c15rHAREKa05n<>-Başvu752K4c15rHAREKa05n UNnlGeref3=893laam kukla8cli1994-510357529cD36><>-Başvu752K4c15rHAREKa05kAYIaaVerA.eÜ8üzda5 Ta4956 üzdahtm6 /TşskErteağr/yN > )4956 SAYI I 11068 >i ) kukla8cli1997-1ne9n57529cD36><>-Başvu752K4c15rHAREKa05kAYI HkaKEfzdY9Vern1 tm>49Tipi üinsY1fön rz5t84yelıBomba ED>i )<>-Başvu752K4c15u752( 9nı2ücür MaEv üer Nihtm>nrvürr=995i YAR ync YüzdanÜaa B481tktea56 UN4956 üzdahtaDa Öngörd0-ü41Ü8 PROMİ 200Sa05n UN9hdD> Hapis üzdahtmau/Ü9856 Uv.K.VYEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15u752( 383198/TTD>< TR> <>-Başvu752K4c15u752( 383198/TTD>< TR> <>-Başvu752K4c15u752( 5>eeAR5ib9mm ÇdY9D<>-Başvu752K4c15u752( 647><3.HD<5 216 SAYI0zatan Ol84. UNDEN 29Y7.Crf4avYBu TD><5 21si )E/95 TaTD>Y1fön vcüLE3/6 SAYI 2-96>i )<>-Başvu752K4c15u752( 56 UNTevbih-Mağlg/uTü OMakol1lmiFiEv üirlY1fYARBASi 9229.htm48Sağlık Cain Suç eonn4Serl De1Esinste6<>-Başvu752K4c15u752( 5ğırY4956 üzdahtaDüeimt- R>/i )Y7ann<ük İiamk <>-Başvu752K4c15u752( AltıEE. 2k1>Y1ilıİğaşA>nlGereıKD>E.l5t84ye025-93laamö>ı tlg/TRkEşyanın GHandrolHYSonuçü Ön8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15u752( AIamünecaY Yasada>Y13K 79-0deşNTD>AmtYy3Y1fönSuçAm. 20aar04SözIL VE .K.VYEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15u752( Ateş.HD> 9 SAYIl8vö>nAYIaaAmtYMermi-9565AtE. 200EN Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15u752( AvEaüfiEMninANaD>Ynscaşı>aialb025-KTınltıeBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6Dyanati G dşk8clilTD><15727te6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( Asi E si ESuçAmiiry200Sa05kAYIklı13 et952< Resczekkc022adnrı45856 S492Ite098D>YuTutud hUzunDEN YFSEk>i )Dyanati G dşk8clilTD><13363te6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( Asi ESuç.a8ar04Tay65NOilaarnrerbemirT VEil/0-v/2har>Y1fmünecaY NDEN Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6kD36><>-Başvu752K4c15u752( irlı tlg/TRAnlGerealEadba8085 TatE. 200EN-HYilahl1Eşy HAREKlık Cİ OncidMrenç8 De1Esinste6<11392te6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( iuESuçE nmAan Yar SrşEmva3e057<3.HD<şskaaE4/Oza>O OlDd UNAra8mZıİgihtm>49 9 SA16=8HilUNDE-Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6kD36><>-Başvu752K4c15u752( iuı tlg/TRAnlGerealES3O OlDO kG- /95iümiirT EeimkR>ğapARlLaseTDYRFTD>Y1fönR>t/TD>kD36><>-Başvu752K4c15u752( iuı tlg/TRAnlGerealES3<>-Başvu752K4c15u752( ö>ı tlg/TRAnlGerealES3kD36><>-Başvu752K4c15u752( iuı tlg/TRAnlGerealEadba808üdçbiÜ6akDEN etget/TE/kD36><>-Başvu752K4c15u752( iuı tlg/TRAnlGerealEadba808/Evşsi TE. yavY/TmukG- T444.htmMerciUÜ4UNakDENİzniYAza>O htm>nre/95iümiirT EeimkR>ğapARlLaseD>aTRTR>/iönR>t/TD>kD36><>-Başvu752K4c15u752( iuı tlg/TRAnlGerealEadba808DEN Y156.7481AınıN492IL VE>i )Dyanati G dşk8clilTD><13753te6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( üzdanı6.hhtm>nrüzdanTD>ya.UğraD Verne KadaçlaDüş>i )<8930te6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( üzdaıldnR>/iömpki-281al5t04956htm>nreadl/0-Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6kD36><>-Başvu752K4c15u752( üzdaıldnR>/iömpzdY9.ıhteazv Al)Aı YesınecaY NDEN Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6 kukla8cli1997-1419te6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( üzdaıl00TakcesfönzdY9.avdnR>/iömp-8Ü56 OAy/aağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6kD36><>-Başvu752K4c15u752( üzdaÜ680 Ua kD36><>-Başvu752K4c15u752( üzdayırvafifletec15460kcesirne Kp-9565ATD>Y1fmüalirl 20nlı OH Al)Ae GiR>türüsY15ğırY4956 üzdahtaDüy65iBoaz/eÜ942 UNDEN YARBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6kD36><>-Başvu752K4c15u752( nıHKktar Üze9 9 SüdçbiÜEeiperAYz Rap OAY1föneri )<29Y1fönR>t/Tn2Sağlık CYmhaseüinkdEN YA8 De1Esinste6 kukla8cli1998-8879te6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( I 5992netN ETTabuem1şyanın GYasadan ı O8nriük8 De1Esinste6kD36><>-Başvu752K4c15u752( ai O)maPI EZ14c nmdsemi UNDE I6aemyYz NDEN Ye O n GtFiEanın EROMİL A/eÜ942 UNDEN YARUNDEP-TTD>< D>kD36><>-Başvu752K4c15u752( nY10. SAandD> l.ht TR>i)ik-Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6 kukla8cli1998-7903te6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( EeimkÜ>0986tuuçKktar ğA>49NDEN Ye O kD36><>-Başvu752K4c15u752( ED>iyan49 9 Si )kD36><>-Başvu752K4c15u752( ED>iyan4cı B>adba808üdM<12812te6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( ED>iyan4cı B>adba808üdMYA htEveUNake5de/A>nFNakDENDi Ok05ueıi )Y1fönR>za GeBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15u752( İlf10rT VEilUa Olaaİçİy<1095İ57529cD36><>-Başvu752K4c15u752( İşyRdilalg/TRAnlGerealEadba808sıKaD>ğapARlLasemi SaIL VEil/0-Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15u752( KahvenceedenecaY Yv Üst AIamüOlDE.TT/TRaEN Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-Başvu752K'4c15u752( MuY1ilDoZ14c nm/Tmuşinei )Y1I >aptTII EN D><>-Başvu752K4c15u752( O> yçYRdila 00üoşmtavpsetiEN iuEadba808ıTDianınE. noib0İfTD>ilahı>nlGeref3=8HaD><>-Başvu752K4c15u752( nlGereTçü ÖncebiÜDoZspiDoZ14crf36 SAulı/r Bşkmr14 Eşy HAREKlık Cİ OncidMrenç8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15u752( nlGeref3=893laamuçAOl86tu kukla8cli1998-290457529cD36><>-Başvu752K4c15u752( nlGeref3=8adba808mTT/TRak-B)nrT4kğSuç4Ocspiti ve YKnSaağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15u752( 9i )<>-Başvu752K4c15u752( 9
üoşmtavpsetiığ Uyi )-DoZsYMermi-9565AiucuRtfm>i )kD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05nilahıBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6kD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05nürli )<=çinF417 TgrAstan Se YKn- AnkdMüy3pt56 U84d>ğap rl yçdMğapuü> ı053.laM/TmuşineBeraaEN-ve49 9 SınzD>pt56 UceğiD. UNDENnGSrşEmv>nFbö4733 01
ğ6565Atm>492emİlenOD. UNDENağapam>492IOilaO htND>kD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05nnınLehe.Har>Y1faO htmskADEN Ye İsteAUO/ıü5237.48/K. MdA50ATD>Y1fmüaliı d< TR> crf36 SAA3 Si GVYEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük8 De1Esinste6<1595857529cD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05nnınMeskan SAD>ilalg/TRAnlGerealEadba808sınıanY10.1AınıN<ını4tüfil )<1489057529cD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05nnınnlGereTçü ÖncebiÜB92em9.htm>eı4.htmeYYFSEK UNTe7 TgrAstan SDEhtm6 D>Bşın AltıEE. 2k1>Y1ilıİğaşA>nlGereıKD>E.l5t84zNDE-Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15u752( ai05nnınnlGereTçü ÖncebiÜB92em9.htm>eı4.htmeYYFSEK UNTe7 TgrAstan SDEhtm6 Rağm>nF6 UN 2k1>Y1işA>nlGereıKD>E.l5tye025-B ğA>Evşsdİaö>ı tlg/BASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6Dyanati G dşk8clilTD><1372357529cD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05nnınnlGeref3=893laaEhar>Şika995çiyi8Ü56 OAy/Si Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<1536957529cD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05nnınA3laamı tlg/BAyafÇevRHiepm>eı4.htmeYB/Atar biğTe7 TgrAstan SDEN/Si Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<1558257529cD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05nnın9 9 SınznlGeref3=8Oİ3.HDi>i )4956 ar04SuçuTüOl86NDBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6Dyanati G dşk8clilTD><14546te6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05nnınSo04Sözün6/2LehtmeYO> ilHar>Y1faO htm>KateÖİaet>i )-Bu TöT SA6e8D>Yu>i>i )UNDEN Ye GeonBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6 kukla8clilTD><9819te6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05nnınSuçKktar ğA><9882te6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05nnınSü ÖnciB92enmE.l5t84)<8242te6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05nnınerba808yıÜTE. O Am. 20anınOlaKNDEN dMkD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05nnını tlg/BASi dMilahı><5 21ür Ma1.07.in-TD>Y1fa. hınndateÖİaeYA.>aTR A0ürkımkraeTüVahnrulı/r Bşkmr14 YFSEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük8 De1Esinste6<14382te6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( aüng0.ü>Ti/748120fön i )<9089te6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( aü ÖnciDoZr04nlGereıKD>E.l5m124k-SuçuTüOl86NDEN =çinF417 TgrAsŞE04t-Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6kD36><>-Başvu752K4c15u752( aü ÖnciDoZr04nlGereıKD>E.l5tm124kğEşy HAREKlık Cİ OncidMrenç8 De1Esinste6kD36><>-Başvu752K4c15u752( adba808pScıysEanın4eonBASi 9229.htm13/2.ür Man65ATD>Y1faO htKEşy HAREKlık Cİ OncidMrenç8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15u752( dba808Ü680n D>aTR ASonYGeDEhtm6 Rağm>nF22eAR5ibonBASi-12.rür Man65A4. Fık56htm>nrTD>Y1faO htKEşy HAREKlık Cİ OncidMrenç8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15u752( dba808Ü56 Uki löyE.O>UNDEP-TTA htlöy<5 21Lehe.Har>Y1faO htKİsteğ)O/ıüCevR> 3=8Bırak. hınndSaağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15u752( CK.>uÜ859.nür Ma )r1hn/eY9.avdnR>/iöm1fF41ikl1lğırY4956 üzdaht5 TaFrüsY1Tay65ieSaağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<878257529cD36><>-Başvu752K4c15u752( edbi ETTabk-venDikkatETTabk->0GiR>tS><>-Başvu752K'4c15u752( ıekkTacrd200İolcıy üzdanlrr BşmımÖngörmkyNTa'Z105oilaar<üzdanın MükkTa4812rlaÖzgü İlf10rRejem9. Uı4AktÇTK VfiGVYEuemvenDe4733 RhrSerbestabk- edbi i TD>Y1föncaYKaskADEN Ye 5237><3.HD<'anın58.nür Ma )ObiÜ uç4. UND458516 SAYI0zatİk İD>>E><5 2112/2.nür Ma )OenTDr04Suçu<5 2112/1.rür Ma )5a1n )< Har>< 4. UNmahtÜ56 /eÜ942 UNDEN YARUNDEPSaağlık Cüzdanı OMül mİınL1 De1Esinste6<>-BaşvYASA2( kD36483.HD<42 Muhalef952enmHar>< GiyD>ilam>4956 ı00İolcıy14har>SuçuTüUnsu3.a80 nınYFSçekçlşild>ğ6565ADikkateESAYIO ht-Saağlık Cüzdanı OMül mİınL9 De1Esinste6<>-BaşvYASA2( Suç4mar ÜzeA><ıD>rtmeY765><3.HD<ıHar>ilamahtÜ56 >0GiRaaetkil/ onBA4956 ı00mi SaIL VEil/0O/ıüAFSEk>i )<>-BaşvYASA2KAPSAMI2( İıHKkmar ÜzeU580ğnın2521483.HD<ıTR> ustTğTerrşEmeıİk İD>anğve8kD36483.HD<ıTR> i )aağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-BaşvYASA2KAPSAMI2( İıHKkmar Üze9 9 SınzNaD>YDUzuÖl.HD< UzuÖl.HDçR>zi ) YFSEK VikiSaağlık Cüzdanı OMül mİınL1 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15 DAVRANIŞ2( üzdanın rteağnzNDE<- AdamnÖldüıİgye0i )ESaağlık Cüzdanı OMül mİınLCGK1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15 DAVRANIŞ2( DipçVikiri )rtmeYEl mi zınndatk9.avdAv Tüfeğ9./ıü/eÜ9k-S3laam83.HDNDENÜ56 /eÜ942 UNDEN YARBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6 kukla8cli1994-421957529cD36><>-BaşvYASAY4c15 DAVRANIŞ2( rteağnza üzdanın Ayn200İlf10NÜ56 ŞE04-206 Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15 DAVRANIŞ2( rteağnza üzdanın Ayn200TD>Y1föO htKKoş İaaDinSaağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15 DAVRANIŞ2( HibenT ROen 93laam/AAleRlGereTateÖb)Ode-D>ilaulb1384SYvuIO ht5 21üricİa>or86tu<>-BaşvYASAY4c15 DAVRANIŞ2( >kimŞarjörü3i4812şt/ie025-MermiuTR>asitl/0O/ Arr Bma 1şyanın GYasadan ı O8nriük5 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15 DAVRANIŞ2( >a05n>nrıi003İRteürğlg/u EvşseFı4tcrüp/SustTl 4U580kar>OnuD9orkutür0k-Irziaını>çR> )ESaağlık Cüzdanı OMül mİınLCGK1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15 DAVRANIŞ2( >a05n>nrMermi-956F95tBAkD36><>-BaşvYASAY4c15 DAVRANIŞ2( >a05n>nrSeçkD36><>-BaşvYASAY4c15 DAVRANIŞ2( >a05n>nrS3laam4995i a80 nınvÜ98e0 UNDESAYIüNDBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6kD36><>-BaşvYASAY4c15 DAVRANIŞ2( >a05n>nrSuçu1mnkI 1htU4L A><i )kD36><>-BaşvYASAY4c15 DAVRANIŞ2( >a05n>nrTehd92I9uçDBASi dMkD36><>-BaşvYASAY4c15 DAVRANIŞ2( >a05seVekil/ObiÜMeslaaİçMaTRdet/ObiÜmi SaIL VEiprT ROilU4L A><Ümi SaIL VEecekseNDi Oşma Güsüeüle< )Y1fRO>imişAO>BASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6kD36><>-BaşvYASAY4c15 DAVRANIŞ2( TekkTacr<5e Kbhr1hnSrılımenecaY NDEN Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<1008757529cD36><>-BaşvYASAY4c15 EYLEM2( 2 SAT ROen Mermi-9565AOtuzbnsi/R5i2eınAzAO>BASi dMY1fROV.K>i )m1şyanın GYasadan ı O8nriük8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15 EYLEM2( rtea0-iuç>iştHarümlülY10.1ÇTK VfiGe OTlamiBıçniüpsm2.K>i )Yşyanın GHandrolHYSonuçü Ön8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15 EYLEM2( eatr0nrSıkıyö4733 ATR> ide-Dak. hınndSaağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<1157757529cD36><>-BaşvYASAY4c15 EYLEM2( ai05nnınP956 üzdaht5 ÖdrmeAEmr6565Atmbisğ)0i05ni )<1227257529cD36><>-BaşvYASAY4c15 EYLEM2( ai05nnınS3laamFabriküOlD kukla8cli1997-1069957529cD36><>-BaşvYASAY4c15 EYLEM2( ai05k.a80 UYurtdnEşyar52Türkiye'y9üiuçcr4kğaürkiyeUaopr0kAYI>naüzefdik2enm SinriTorba.a8ae aikl YARür0k-Yirmiu/R5ibadba808mİleneckn RFma.a80<1444457529cD36><>-BaşvYASAY4c15 EYLEM2( ıekkTacrla UNDE6e nmnOlaaİçüzda5 TaHürr=995iADYAR yıcy üzdanonBASi 9229.htmTekkTacr<>-BaşvYASAY4c15 HAREKET2( 922keND9orkuamiikdSaağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15 HAREKET2( 9orkuamiikdSaağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15 HAREKET2( 9orkuamiikdSaağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15 HAREKET2( 9orkuamiikdSaağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15 HAREKET2( ai05nnınnlGeref3=893laa-Builalg/TRht Saağlık Cüzdanı OMül mİınLCGK1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15 HAREKET2( Yur<42 Muhalef952enmTecila0-üzdasıAD>ila 00ai05k Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( 2253483.HD<< aeal8081ecaY Y6 0GiR>tVerA.eÜ8miBıç.a80 UaekkTacrla UNDE6e DEN/Si Saağlık Cüzdanı OMül mİınLCGK1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( 2478483.HD<>-BaşvYASAY4c15u752( 3831483.HD<ıTR> <>-BaşvYASAY4c15u752( 3831483.HD<ıTR> <846757529cD36><>-BaşvYASAY4c15u752( AdamnÖldüıİg85 K.lını9.avdnlGeref3=893laaE aikl8m0k-Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( Ada0-Eman952eami<ıTR> nri/748120>i )<>-BaşvYASAY4c15u752( Udbahtmeı4. htlazaeınÜ56 OAy/htK>0G56ht<>-BaşvYASAY4c15u752( Udğım 3=8BiIG>uçAOlanrkD36483.HD<5 21MunrAFSEk>i )kD36><>-BaşvYASAY4c15u752( UdşkahtmkD36><>-BaşvYASAY4c15u752( Ue13>kD36><>-BaşvYASAY4c15u752( Ue148tVEenğı10532 UNDEN l5ğıÜ8/Ü984. htm> ğ nie ne473irRzİsşsiii><ıDRr680 a Boz14”ntar ÜzeidVik585an“TD><ıDRr680 a Boz14Kİstem nie Reddi”-YFSEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük8 De1Esinste6kD36><>-BaşvYASAY4c15u752( Uu/Suç dM/iömpdMnFK8vgükD36><>-BaşvYASAY4c15u752( Uu/SuçlaMBerrbe Uy86tut4.lınıTRyskADEN Ye nıHKAYI>nMB481tkteaı4AülV.K>i )m1şyanın GYasadan ı O8nriük8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( Uuilalg/TRAnlGerealE9 9 SınzNakilaBelg OT65AOnay 3=8ARBASi -pai05nnınBelg Ali Nış ARUNDEPmi SaIL VEseNDah.hDi Ok0<üe/95iüİiirm>Eks/Aisğ) ARUNDEPGözetVEilDE-YFSEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( Uuilalg/TRAnlGerealE9 9 Sınzai05keNDnckn RFdıYKAD>r003İRg.htmTi05k Beynı.a80<>-BaşvYASAY4c15u752( Uuilalg/TRAnlGerealEadba808ytKKolK.keNnESAYIanYİzin1hnEvm<>-BaşvYASAY4c15u752( üzda/iömp<>-BaşvYASAY4c15u752( ÇalışılYKAÜlkg Snp9ustTl 4U580YKADur<275257529cD36><>-BaşvYASAY4c15u752( ev)ilalg/iRBASi/Suçu<325657529cD36><>-BaşvYASAY4c15u752( eveÖtnM<>-BaşvYASAY4c15u752( ED>aTR k-956F95ptTIai 5120S 9 S dM<1504257529cD36><>-BaşvYASAY4c15u752( EUNDED><ıTR> iden abiÜ984. UNBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( Si05kta>93laa-ED><Üürğlg/un0nrBrlr003Ol86tuğDi )m1şyanın GYasadan ı O8nriük8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( Si05kta>9uç4mi 20 ti ve YKmaeTüBeraaEOTlamiBıçniüpsm>i )<1556357529cD36><>-BaşvYASAY4c15u752( Si05kta>eckn RFnn.Keleb4kğU580k-DiyeUaabesAT ROeın9 9 SınzkD36483.HD<ıTR> <>-BaşvYASAY4c15u752( Siy YARür0k-AzUD>aTR kti-MermiYöuilalg/TRA eatr0dSaağlık Cüzdanı OMül mİınLCGK1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( S3laam4995i Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( S3laam4995i <Ü56 27pve-4926483.HD<5 21305pür Ma-956< aeal8081Uy86tutür Ma SuçAYI>nskADEN Ye nıHKAYI>nMB481tkteaı4AülV.KyVYEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( Suçt nmnOlar/Rf10nT ROMa nOlaaİçİy<>-BaşvYASAY4c15u752( Suçun 93laa.a MüessiIGFii0nSuçDBASi dMi )<1326857529cD36><>-BaşvYASAY4c15u752( SuseNDTerrşEmDıAOtomatikAO>BA5ün austTl 4ÇaTD>ınTkD36483.HD<1145357529cD36><>-BaşvYASAY4c15u752( Sü Öncede-a80 nYD>E.l5t>iyD>-9565AnlGere>a80 n Uöuilalg/TRyafDönüş>i )<1484957529cD36><>-BaşvYASAY4c15u752( nrBrl İğuÜzeniüpsm>i )<>-BaşvYASAY4c15u752( nlGere nYD>E.l5t>im1 )hDi Ok0<>-BaşvYASAY4c15u752( D>E.l5neb GzNDE-vA>D>E.DE-ÇıkanaemidI 1hs3.hnlGereınYiuçerliE6eNDEN Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<1026957529cD36><>-BaşvYASAY4c15u752( <>-BaşvYASAY4c15u752( İlg.htmSyrıcTD< )49NDEN Ye Oü<>-BaşvYASAY4c15u752( aTR ğ)ebiÜ4ay65ieSaağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( <>-BaşvYASAY4c15u752( <>-BaşvYASAY4c15u752( <>-BaşvYASAY4c15u752( <>-BaşvYASAY4c15u752( eemyşzTediirmeyD>kD36><>-BaşvYASAY4c15u752( eemyşzTediirmeTabk-Sı5ırTR<>-BaşvYASAY4c15u752( UzuÖUçü Ö UdşkahtmınE9 9 Sını <>-BaşvYASAY4c15u752( VerA.eÜ8/Ü984. hade-i MuhakYe neoila ı4tcrüm>i )<>-BaşvYASAY4c15u752( eckn RFnn.Mermi-9565AScıysE Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6 kukla8cli1997-994357529cD36><>-BaşvYASAY4c15u752( ecGB OAy/KAş iilnciSaağlık Cüzdanı OMül mİınLCGK1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( ecÜ9k-93laa-Builalg/TR.nSuçDE.adba808n UNkD36483.HD<5 21TD>Y1föO htNiçinFİ/95iy Uaevdi)<>-BaşvYASAY4c15u752(ai05nnınBel481tzKm>4T95 UeönTR k deatrrkicede--Vik54mi 2enmTehR kgye0SokuRBASi SuçDa80 n Uöuila ve YKrGözetVEe025-ai05nnınEeatr0n65AMrğlg/ Am.rşıE93laa.a>mi 2enmÜ56 OAy/yNDTeşebbüs v11K tnlanaeeönTR k tiaht ıest.a M OA ZiBıçniüpma SuçAYI>nıTOl86tu<üLE3/Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<1068757529cD36><>-BaşvYASAY4c15u752SUÇU2( Uu/Suç illaUy86tutür Ma 4.lınıTRk SuçD<nMB481tkteaı4AülV.K>i )m1şyanın GYasadan ı O8nriük1 De1Esinste6<>-BaşvYASAYa80 İçtimüınaeeönTR k abiÜ98öuila ve YKıar52Ki 2enmÖldüıİg SuçAYI>har>B981tkteaüzda>a80 eopNnöO htiI1miBıçniüpsm2.KyVYEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük8 De1Esinste6<>-BaşvYASAYi )m1şyanın GYasadan ı O8nriük21.He1Esinste6-BaşvKANUN2GEREĞİ GÖNDERİLEN ÖDEME EMRİNE İTİRAZ2( İt/iazınFYe R GüspıİğaşA>DTDn hınnÜ56 AFSEk>i )-BaşvKANUN2KAPSAMINDAKİ ALACA52TAHİSİLİ2( iKateÖb s işADorçli>İlg.htmSç9.mışhİıHKn0 Uİht/iaziamiaTR ğ)ede ARUNDEPSaağlık Cüzdanı OMül mİınL15.He1Esinste6-BaşvKANUNA GÖRE AÇILAN İSTİHKA52DAVALARINDAvGÖREVvVE YETKİaağlık Cüzdanı OMül mİınL15.He1Esinste6-BaşvKANUNA GÖRE AÇILAN İSTİHKA52DAVALARINDAvGÖREVLİ2MAHKEME2( ıetk k Merciinie nıHK42 Brkn vI EN Saağlık Cüzdanı OMül mİınL12.He1Esinste6-BaşvKANUNA GÖRE SS52TARAFINDAN YAPILAN TAKİPTEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR2( iö)iPSaağlık Cüzdanı OMül mİınL15.He1Esinste6-BaşvKANUNA GÖRE YAPILAN HACZEvKARŞI İSTİHKA52DAVASI2( e>iPSaağlık Cüzdanı OMül mİınL17.He1Esinste6-BaşvKANUNA GÖRE YAPILAN İCRA TAKİBİ2( İstihkAı1053üüri )Odeaı4Aülzi )-YFSEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük7 De1Esinste6-BaşvKANUNA MUHALEFET2( Amm11l.acas>a80 n Uaahsi0iaşA>korçlDVarl YKm>ÜAFSçeğe UNDEN YARar0k-YokILt>i )thınnÜ56 /eÜ942 UNDEN YARBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL7 De1Esinste6-BaşvKANUNA MUHALEFET2( Hacizli/Arac nrTesi>i )m- ıea ARUNDEPGözetVEe025-auçuTüOl86aKe YKm>nr i Saü-YFSEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük7 De1Esinste6-BaşvKANUN'A MUHALEFET2( Hacizli/MKA>taeD>i>ikd- ıeidVik585anauçuTüOl86aKe YKPSaağlık Cüzdanı OMül mİınL15.He1Esinste6-BaşvKANUNDAN DOĞAN İSTİHKA52DAVASI2( e>iPSaağlık Cüzdanı OMül mİınLHGK1Esinste6 kuklahgkilTD4-12i19857529cD83 O>-BaşvKANUNDAN DOĞAN TAKİPLER2( Uu TD><ıdMY1faüvdHacizl>r003İlg.htmŞika995T95iUNİşüüri )OdeaÇöz>i )-BaşvKANUNUN İLGİLİ2HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE AÇILMIŞ TASARRUFUN İPTALİ2( nıHK42 tar ğEvünOlarkorçlD8AIkad ı ade)ekraeTüSAYI4956m><ÜD SSinrikorçlDm>nrdrikorçlDdNDEadae nıHKm>nr i SaüTlamiBıçniüpsmeYEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük4.He1Esinste6<1190157529cD83 O>-BaşvKANUNUN UYGULAMA ALANI2( Köy Muht<80 ıÜ8eopNn4956mEliktr k Fatu<üpöed/7T95656nYatı-BaşvKANUN'UN UYGULANMASI SEBEBİYLE DOĞAN UYUŞMAZLIK2( ndrme Em56565Aİptaaiüİstem d- 5510 O. Kicaş'uiÜ88/19. Md.DETdeTi/748tiGen e>aTR kti-OispiDiYRF e>a80 n UY1föO hti56 /eÜ9lEAFSEkl/l6kDOllg384Saağlık Cüzdanı OMül mİınL10.He1Esinste6-BaşvKANUN'UN UYGULANMASINDAN DOĞAN DAVALARDAvAVUKATLIK2ÜCRETİ2( Maktu tiür0k-i/748120>i ) YFSEK VikiNisbiE6eür0k-i/748120>i )565A/eÜ942 UNDEN YARlg384- kD83 O3.HD <183257529cD83 O>-BaşvKANUNUN UYGULANMASINDAN KAYNAKLANAN DAVA (PiömpBorcununFaahsi0 d- Av532tl5k4Üc995inie ürktu tiür0k-i/748120>i ) YFSEuemGözetVEilye025-NiDp9niükalet4Üc995ineEHÜ98e RO>i )565AUsSaIve8/eÜ942 UNDEN YARlg381şyanın GYasadan ı O8nriük4.He1Esinste6-BaşvYASA ( Amm11l.acas>a80Faahsi0 dUsSaü-D>Y1föO hta56 AFSEk>i )--Si05ğ/ i )<1331957529cD83 O>-BaşvYASA ( DıHKc>tönsiKimue4. UNuşuAO>dNDEadae Fed/rasyoe Fon P0hNi56 AAYIO ht-İstem nie nzkl1önsiYD><ıARün kD83 O3.HD<-BaşvYASA ( EGO'naşınoğalgazkSYtımtadae nolayy aah>ç ndr0>i ) Ha2<iEZaDmtmınETD>Y1föO O htNSaağlık Cüzdanı OMül mİınL15.He1Esinste6-BaşvYASA ( Ki Oktl.acas>a80 n Uaahsi0iy003İlg.htmtiür0k-kD83 O3.HDY1fO htadae noğaLEkdUy86mazlıs>a80 aÇöz>l>i )OdeaİşüüriT956565Ae>iPOlBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL13.He1Esinste6-BaşvYASA ( Uy86mazlığnınD>spet4veıHesabtmnriu TD><ıİ1hnA3stersm> şeonBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL4.He1Esinste6-BaşvYASA ÇERÇEVESİNDEvBORÇLUNUN TAKİBİ2( DıHKc>n UNNcI/ iceHDik32teESAYIO htm>nrAFSEk>i )-BaşvYASA GEREĞİNCE HESAPLANAN GECİKME ZAMMI2( FaiznD>aTR ğ)ede ARUNDEPGözetVEe025-BK'naşı113/2ıMr Ma ) /Ü984.ekn )< Ssılikorç ndrme VesansidMr003 SiI1hrY1ğtm-BaşvYASA GEREĞİNCE TAHSİL EDİLEN ALACA52( 2560 O3.HDm>nrAFSEkl/-Si0ay/-Suyu E.l5.K>i )-BaşvYASA HÜKÜMLERİ ( İmar TD>a80 n Uaahsi0ii-zİ1fOD-BaşvYASA HÜKÜMLERİ DOĞRULTUSUNDAvYÜRÜTÜLEN HACİZ2( Aç9.avdnıHKm>nriüpgiüüri )O/ıüGörevşs SA/s 4956mTüşünülV.KyVYEuem- ÇünküdnıHKda8ürn DıHKc>y-BaşvYASA UYARINCA TEBLİĞ EDİLEN ÖDEME EMRİ ( Piömpvenıecik>iEZaDmtpBorcununFİptaaiüİıHKENiilahıBASi-BaşvYASADA HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER2( İcI/ İflas KaRunununFİptaaYDıHKAYI>nafD/nsiabiÜ9-956ObiÜTD>Y1föO htd1şyanın GYasadan ı O8nriük21.He1Esinste6 kukla21hlilTD0-167957529cD83 O>-BaşvYASADAN KAYNAKLANAN İSTİHKA52DAVASI2( Görev-UdşkahtmınEiüpgiüBorcuedM-BaşvYASADAN KAYNAKLI DAVA ( DıHKc>tve DıHKA>tLehOneEürktu iükâlet4Üc995ineEmiBıçniüpsmeYEuem- ndrme Em56565Aİptaaiüİstem /Av532tl5k4Asga56FÜc9954adeifa )'565A13/2. Md.kn )< de-HÜ98e ROfönÜc9954Ki SaIveyapnedde ROfönTut<80knuçemeyDYEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük3.He1Esinste6 kukla3hlilTD)3329357529cD83 O>-BaşvYASANI UYGULAMA ALANI2( i/7ed=99565ATahsi0dLt>ikdİsteY1ğtm4956 üzdahtÜ>nriu Kicaş n )< aahsi0isinrAFSEk>i )-BaşvYASANIN UYGULAMA ALANI2( TıHKktar ÜzeNcI/ nrkD83 O3.HD kukla21hlilTD0-527457529cD83 O>-BaşvYASANIN UYGULAMA ALANI2( Ki Ok0 Sigorta Piömpl.acağtin Uaahsi0iaşA>TD>Y1föO htd1şyanın GYasadan ı O8nriük21.He1Esinste6-BaşvYASANIN UYGULAMA ALANI2( Ki Ok0n Sigorta Piömpl.acas>a80 n Uaahsi0iaşA>TD>Y1föO htd1şyanın GYasadan ı O8nriük15.He1Esinste6-BaşvYASAYA DAYAaşvTASARRUFUN İPTALİ2DAVASININ ŞARTI2( Borcun noğgmununFİptaaiüİstenİTüSYtışteTünOlarO>BASi YFSEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük12.He1Esinste6-BaşvYASAYA GÖRE BELEDİYEvBORÇLARININ HACZİ2( UmimBA5ün Sç9k8v11K pKA>türa8la VerA.eÜ849har8-iüpgi-Rlncm-HarçlikTnriu TDyD>-BaşvYASAYA GÖRE EMEKLİ2AYLIĞI ALAN EMEKLİLER2( U/7ed=99T95iUN4923 O3.HDiT95dhnAç9.O htm>nrAFSEk>i )-BaşvYASAYA GÖRE TAHSİL ZORUNLULUĞU2( U/7ed=99 Encü85ninla VerA.eÜ8İ/95tm4956 üzdahtm1şyanın GYasadan ı O8nriük12.He1Esinste6-BaşvYASAYA GÖRE TAKİPv(TİİK'naşı68. Mr Ma )OşA>DTzHDaTR kti-önsiB/7g ye< Uyi )-BaşvYASAYA GÖRE YAPILAN HACİZ2( /eY9.avdHaciz1miirm-956Fİ1hnİlg.htmŞika995T95i /REN Ye krGörevşs0Ü8İ/95tm/eGB y-BaşvYASAYA GÖRE YAPILAN TAKİPv(TU/7ed=99 G/74812ri KaRunu İRteniYRF KaRun>a8la U/7ed=99ye VerA.eÜ849har8>nrkD83 O3.HD-BaşvYASAYA MUHALEFET2( SY05n UNıei>iDE-ŞÖkl/edekinEeatr0n65AAmm11l.aca56 n Uaahsi0iae1hngelE6e1 )AŞÖkl/ede-TDYRFTD>Y1fRO2.K>i )-BaşvYASAYA TABİ OLMAYAN ALACA5LAR2(S.acağti D>ç ndr0>i ) Ha2iEZaDmtpvenıecik>iEZaDmtiI1mDV TD>Y1faüLE56 n USözçlşil SA/sBikl6şr BşkmışeonBASi YFSEK Viki-zAbonTR k Sözçlşilsinie üriceHSDEN Yn>iL AYFSEueSaağlık Cüzdanı OMül mİınL13.He1Esinste6-BaşvYASAYA TABİ OLMAYAN KURUMLAR2( l.acas>a80 İf Bu Kicaş UyiEZaDmtpateÖp EdemeyDYEk-956F- EGO'naşıBrknnl5nsteTgye0SatılYKAnoğalgazkBed/74NSaağlık Cüzdanı OMül mİınL14.He1Esinste6-BaşvYASADAN KAYNAKLANAN HA5LARIN O>KLI TUTULMASI2( n UNAi9.avdTcs0İf>ınTBuilaUp öuila ve YKrA56şr BşkmüOlPYFSEK Vik/-BaşvK.H.K.<( 345Mr Mayekn )< Ki Okaami şeonnı.a8ın Sigortal l5k4miirm-956FSigortal l5k4Has>a80FSikl YK8Ü vk ıeDurdİğulnLE3/6901 ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36İ Var21.He1Esinste6-BaşvKHK'NIN ANAYASA MAHKEMESİ'NCE İPTALİ2( Ölüm/Ayl YKıar A56naLEkdPiömpGüspScıysE Saağlık Cüzdanı OMül mİınL10.He1Esinste6<963757529cD9 O>-BaşvKHK'NIN UYGULAMA OLANAĞI OLMADIĞI ( Z OAY1faübil481tğ)rB>ilahıyün kD9 O. KHK-BaşvKANUNA m>4c15u752SUÇU2(EnFYaTD>8iunelAKollunmimuAİıHKENGAç9.O htm Am.rşıvdabiÜ9 SAHA<4995iıİRdenmTezahüratnEeatr0n65ASabitAO>dNDE4Ki SaIediir025-Aç9.O mışeSuçt nmSY05n UNİy kukla19clilT16-1552957529c222 O>-BaşvYASAYA MUHALEFET2( Kicaş'İfT83.HDnıü uç.a8nSebebhr1hnHÜ98e ROfönüzdayafEkeonür0k-üriPGüvD>-VAN Ydbi56Ttiür0k-Sp OEMüsabckn RI>nıTSeyisdeınecÜ9kınıTR /sBikTEiüpVYEuem- ürinie ürY1föıpETD>Y1föO O htNtar ÜzRY1föO KoşulununFaa. nm6z.a80 UAynı Parsel<D>ilamahış Brğ GeonBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınLHGK1Esinste6-BaşvYASAY4c15u752( AnaüTE. nm6zınTOrtakÜYrrl>r/ede-TDYm>4kR k nrAFSEk>i )-BaşvYASAY4c15u752( OrtakÜYrrüvekaeDisT9sdeınEldeIediirceknFryda1f80 aÇoğalt. hıhtÜa/Ta8ayün D>E.likT9565çK t Ma-VAT95i565APay veAPaydaşaÇoğA-BaşvYASAY4c15u752( TönT V dP1föımİfkidı>< K t Ma-VAT95i565ARızasın IveyapOyb481tğ)yllamiBıçnAAYIO htm>rAFSEkl/-Knlan Koşul>a8tpöertaraf EdeOaD>aTR ktik) /Ü984.Aiuçersiz ARO htNSaağlık Cüzdanı OMül mİınL12.He1Esinste6Y1föO KoşulununFaa. nm6z.a80 UAynı Parsel<D>ilamahış Brğ GeonBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL4.He1Esinste6<1184957529c343 O>-BaşvKANUNUN UYGULAMASI2( Suçima9565çGTTabEOyl6I<Üİlçe-Suçim K. UNuÜödşkan6rHakiiÜ6ceE6 SAtüm>i )u SalıvefRO>iKateihi5fF1 YılaeTüSzd9ü ÖYK8Ü ışsa daTi/748tiGen Y1faüBAyüLE3/6901 ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36İ Var2 De1Esinste6-BaşvKANUN2(-SY05n UNıi OktZar680 ıpi )/Ka80k-Eliktr k 4.lınıTR Suçu - üzdaniüpsm>i )OA>Der O N dlYK/SY05kGD>Y1fO ESAünti56 /eÜ9lEÖlç>ta95la Uy-BaşvYASA ( TıHKktar Üzeonüyİf ÖzgAYI0-ü Brğ 3.Hcı üzdam>nr4956 üzdahtÜafÇevRHim1eonnı9ğını54BuilaUp öuila ve YKmınE6FSEl üriceHaartı ı053sTm>nrAFSEkl/-ARBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<1180957529c47 O>-BaşvYASA ( SY05kGOnrSuki=nYaş0 npİkma0dLt>idVik585aniüpsmeYEkmüzda>a80 iu TD>nrÇevRHim1 ) Saağlık Cüzdanı OMül mİınL4.De1Esinste6-BaşvYASA ( teonBASi YFSEKenmSY05n UNiuçmiştik) İi Ok0 ve-Suç miirme>H ÜzÜzRSEl üriceHGözetVEil> şeonBASinııüı10532 UNDEN YARBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL3.De1Esinste6-BaşvYASA UYGULAMASI2( c47 O3.HDY1fO htAaY13OlD-BaşvYASA UYGULAMASI2( 4956 üzdahthar>ürBA5ün Hapis üzdahtÜ>nrİlf10tiI1miBıçniüpsm>i )OA>DTÜ9lEonnı9krB>ilahıBASi-BaşvYASANIN 19. MADDESİNİN 1712 O>-BaşvYASAYLA DEĞİŞMESİ2( TD>ilncnd2nmnOla üzdaevşs Snrmiça5NveiüzdahtÜ>nrinsiBöl><4.ünÇEKenmHar>-BaşvYASANIN LEHE HÜKÜMLERİNİN TATBİKİ TALEBİ2( üriceHiu Kar d/ önsiKiBıçniüpsm>i ) Mecbur=995i 1şyanın GYasadan ı O8nriük2 De1Esinste6-BaşvYASANIN UYGULANMA2İSTEMİ2( O umlunveyapO umsuz önsiKiBıçl6 üzvap1fahınndYFSEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük11 De1Esinste6-BaşvYASANIN UYGULANMASI2( 18nYaş0 npön Vrily >n SYtıştmikdSaağlık Cüzdanı OMül mİınLHGK1Esinste6 kuklahgkilT13-5-60357529c487vKANUN2İLE KAMULAŞTIRMAvKANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( İmar KısTD>amK>a80 İf>a80 n Uİ/95tm/eGB E. GöAülVYEuemi/748tiGY1ğir- /Ü984.AiörevmYön0.85anöozulO htiI1miBıçniüpsmY1ğirSaağlık Cüzdanı OMül mİınL18.He1Esinste6-BaşvKANUNUN2YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE AÇILAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMAvNEDENİNE DAYAaşvTAZMİNAT2DAVALARI2( c487 O.K.'mınE6 SAYI0-eFıVfilncnd2nmnOla Aç9.avdnıHKAYITİçinFUzlaşRa42 Gi8A..K>i )mSebebhr1hnDıHKAa80 Unedde ROfmeyDYEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük5.He1Esinste6-BaşvYASA İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİK ( üriT95ceHS/95a AdiaskaeDci0dKar680niüpsmSnrmimul6şr Bma>a8daUaebligatAYITvteniYRF Kamul6şr Bma4miirm-956FTn vIOAnBışh83.HDnLE3/6- Kamul6şr Bma4miirm-956FSebebhr1hnHak8v11l.acasAateÖb T S>D>ilaulüBAyüLE3/6901 ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36İ Var13.He1Esinste6a80 n Ua80 81hngelE6e1 O htNSaağlık Cüzdanı OMül mİınL10.He1Esinste6Soib0l Sigorta Sağl9k TDrdnm/raeTü/aBikl6nRasKm>nr i SaEediir.K>i )ürBA5ün ve-Suç adeihi5demS.tBışhBeşnYaş0 npDoldurBuş D>ilaüm>a8a VerA.eÜ8önsiYn nveyapnıSnrAdlir4956 üzdahtÜafve42 SuçYnİk Ydbi5lrserÇevRHim1 ) Saağlık Cüzdanı OMül mİınL2.De1Esinste6im-Üc5nYaş0 aeTüBüyüknve-Sibıkahtz-SY05n UNıısa aürahtmHapis üzdahtÜ>nrSuçYnİk TDDılınmafÇevRHiDYEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük3.De1Esinste6ürilahıyün SY05kGD>Y1föO htNSaağlık Cüzdanı OMül mİınL13.He1Esinste6-BaşvYASANIN2UYGULAMA ALANI2( ieleY1yeye/Am5paE. nm6zınTİhteÖ KaRunum2 n )< Ki8ayüniüpsmse dekaE. nm6zınTBuilaUNDEPY95TAanhtmİfn 6570 O3.HD-BaşvYASANIN2UYGULAMA ALANI2( TıHKktar ÜzeTE. nm6zınTMus>aşHDO htKDi Ok0< UDeal8081Ki<üpTespitce65AAFSEk>i )-BaşvYASANIN2UYGULAMA ALANI2( H htlatğKi8alf80 81da1TD>Y1föab G>i )-BaşvYASANIN2UYGULAMA ALANI2( H htlatğKi8aENDY1föaLE3/6901 ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36İ Var13.He1Esinste6-BaşvYASANIN2UYGULAMA ALANI2( H yratğVakıfAYIsD>nrAFSEk>i )-BaşvKANUN'A m>4c15 OLARAK ORMANDAN AĞAÇ KESİLMESİ2( nOla Emva2SinriSuçDnrFrüsY1ARO htNdMaş9.ar0k-Ti>iT üzdam>nri/748120>i ) YFSEK VikiSaağlık Cüzdanı OMül mİınL19 Ce1Esinste6-BaşvKANUN'A m>4c15LIK2SUÇU2( /Ü984. AankOAnBAnnÜ56 AFSimiırak. hıht-KiBikl6r>narmiBşırSt/iaz YolunSç9k8ARuprmiBikl6r>nrTi>yizi5i. Mümkün öuila ve YK Cih95T9ÜTi>yiz nilekçÖncpıt/iaz ür<=995in S mi SaEediirresAMKhal2Y1fROmek-Daşsavc l5ğiaskaevdi) YFSEK VikiSaağlık Cüzdanı OMül mİınL3 De1Esinste6<1308557529c83148>-BaşvKANUN-BaşvKANUN'A MUHALEFET2( SY05n UN139 NumTra1ıiBölm1denpAğaç mi t ğineeD/nsiürDetecesADFSElade4HerYTAYI01Şüph1denpUzasemi )ınvepİnandı<9c ADFli0döuila ve YK/BeraatiEmiBıçniüpsmzi )O/ıüaatal ORlg384Saağlık Cüzdanı OMül mİınL3 De1Esinste6<1329357529c83148>-BaşvKANUNi )-BaşvKANUNE.ki Oaöd BHDO htKEşy HAREKlık Cİ OncidMrenç19 De1Esinste6-BaşvKANUN'sil-Et VrSnrmit. aönS/95a LehOneEMaktuniükairtEÜcr95şslaHÜ98e RO>i ) YFSEKirkSnrAyr 081MüsaderesiTlamiBıçniüpsmVn aeDisE DYRF)ei )nie noğru GöAülild ğ)Sşy HAREKlık Cİ OncidMrenç20 He1Esinste6-BaşvKANUNUN22/B MADDE UYGULAMASININ İPTALİ2TALEBİ2( TıHKc>l6r>nrİ-956FSürd0-ü Tapu Kaa8a RağmenmTapu Arşiv-956Ode öuila ve YK Sm>aşHDe YKıar52ürini Ua80 -aualg384DFli0lrsRteBrğ ı ARO htNİlki )-BaşvORMANvYASASI2( Oa8inı54mi )e önsiZ OAi ) Saağlık Cüzdanı OMül mİınL3 De1Esinste6-BaşvORMANvYASASIN4c15 DAVRANIŞ2( Esk.den B956ÜorBA5 6elg38mSm>aşHDnıüveÜZily95Tik1hnKaz6nı O htKonnı9khtz-SuçEO-BaşvORMANvYASASIN4c15 DAVRANIŞ2( üer-BaşvORMANvYASASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER ( 2/B TD>Y1fO htmafD/yK ı Tapu İptaai4vekaeDci0iüİstem G--TbiÜ813me-956OEnıHK42 tar ğaTR ğ)Te veKDi Ok0< n )< GöAülilktik) İıHK42 Etkis6nie nDYRFTD>Y1fROme ) YFSEK VikiSaağlık Cüzdanı OMül mİınL20 He1Esinste6-BaşvORMANvYASASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER ( 2/B TD>Y1fO htmafD/yK ı Tapu İptaai4vekaeDci0iüİstem G--TbiÜ813me-956OEnıHK42 tar ğaTR ğ)Te veKDi Ok0< n )< GöAülilktik) İıHK42 Etkis6nie nDYRFTD>Y1fROme ) YFSEK VikiSaağlık Cüzdanı OMül mİınL4.He1Esinste6-BaşvYASA ( c831483.HD4 Rap OASEl üriceH i SaEedii>i )e65Aı10532 UNDEN YARO htN901 ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36İ VarCGK1Esinste6-BaşvYASA ( TıHKktar Üzeonüyİf iu TD>-BaşvYASA ( SY05n UNEyirmi dM< K. UNBAnnNdMaöd Bm6IG.de56FTny65NL VEemeyDYEueninrGözetVEil>i )O/ıüaatal ORBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL9 De1Esinste6-BaşvYASA ( SY05n UNTikl6sD>E.ki Bitki Kök-9565i-ıopZ3.HpE/akmaktanpİba5etrAReTüEyirminnc831483.HD OlO dlYKmınESiptTIOışhARBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL3.De1Esinste6-BaşvYASA ( Somuteonüyİf SY05n U UNEyirmininnc831483.HDG1fRpFıVfild ğ)ebiÜnDYRFTD>Y1fROme )e65AAFSEk>i )-BaşvYASA ( Suç2 tar ğEmva2a8dA5 6elg38naşıGözetVEme )e65AAFSEk>i )-BaşvYASA ( e>SEl üriceHEyirminnMotorlunTestereFK.lını9.müO htNdMnrc831483.HD<nrı10532 TD>Yni6elg38naşı i SaEedii>i ) Saağlık Cüzdanı OMül mİınL3 De1Esinste6-BaşvYASA UYGULAMASI2( Ağır 4956 üzdaht TCK mınEAi9.avdMr Ma )Od< i/748120ennüzdam>nrAltTRiye TDhıBA Ha2nrArr B9.aO O htKSşy HAREKlık Cİ OncidMrenç3.De1Esinste6-BaşvYASA UYGULAMASI2( SY05n UNOturUNDEPY95biÜoOlO htNHa2Y1föO htNLüzOk0 Saağlık Cüzdanı OMül mİınL3 De1Esinste6-BaşvYASA UYGULAMASI2( SY05n UNSuç autnı9ğınaekipİkrartKveiaaüBAd5ğiaskn )< Eyirminnc831483.HD-BaşvYASA UYGULAMASI2( SomuteonüyİfktmeE. nm6z.a8İf SSiraİf>< kukla19clilT15-66057529c83148>-BaşvYASANIN 1K1/2 MADDESİNE m>4c15LIK2( onüyEO4 )565A/enısY13 Meteoroloji MüheÜY1si vepİtfaiyDYiüBiGirkm>4 )5 SnrARuşücasAHe995>V httahthar>Keşif8/eY9.m9k-aurathr1hn/engiÜ>nrÇıkışhNokt htNdM< K. UNüLE3/6901 ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36İ VarCGK1Esinste6-BaşvYASAY4c15 DAVRANIŞ2( Aynı EyirmNdMi )-BaşvYASAY4c15LUsulüaT956gua80 2( MüdahaceHaaMa )Ode a ÇOksanO<İRtesim-956 d< siTlamiBıçniüağRzİzİsşs56 /eÜ9y2 UNDEN YARO htN901 ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36İ Var3.De1Esinste6-BaşvYASAY4c15L13da-Ü5kaliç0k-Oi ) 1şyanın GYasadan ı O8İ Var3.De1Esinste6-BaşvYASAY4c15L13Amac-BaşvYASAY4c15L1Ü5yeNEevr kh9 HrmSitıSiptTIOiç0k-O-BaşvYASAY4c15L1Ü5yeiörevsTTabkdKar68tsizde52üryeLOksanO<İRtesisanhtGyiz nilekiBıçniüps O htKSşy HAREKlık Cİ OncidMrenç3.De1Esinste6-BaşvYASAY4c15Layün ZaDfaEO htNdMnrAFSEk>i )-BaşvYASAY4c15E.k)DışıÇU2(meÜY1si5iniükilT9ÜTi>sil-Et VrSnrmit. aönS/95a LeOdenmHhbarkaMr Ma )Od< i/748>-BaA.A.Ü.T'IGücüneehOneEMaktuniükairtEÜcr95şslaHÜ98e RO>i ) enYFç VrkSnrAyr 081MüsaderesiTlamiBıçniüp053) nYRF)ei IK2( Bt htNdM0 iz AO htN901 ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36İ Var3.De1Esinste6-BaşvYARİNEAZORALIM15LIK2( BiGirkm>4 lnMikt 8/hr1hnOHDhOl86BAınEİçedaşBünrzdam>nrc831483.HD<-BaşvYANUN ihtma RarkSneDci0dİıBASiadlalrsRtAankOAnBAntÜ>nr rteaderesiTlamiBıçniüpsspitşs56 /eÜ9y2 UNDEN YARO htN901 ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36İ Var3.De1Esinste6-BaşvYANUNUNiua8Unsura85 SnrARğşk>i )-BaşvYANUN şeonr>narınıTR<5nla SY05na iüp 4avnüzdam>nrArr B9.aO O htKSşy HAREKlık Cİ OncidMrençCGK1Esinste67A Ka48/3-265 İtirMÜTESELSİL Kc7kilT485-726157529c83148>-BaşvYANUNsileyDYEueninr i SaEedii>i ) Saağlık Cüzdanı OMül MrençCGK1Esinste67A 19963-265 İtirMÜTESELSİL Kc7ki1996-726157529c83148>-BaşvYANUN5n UNEyirmhr1hnOsileyDYEueninr i SaEedii>i ) Saağlık Cüzdanı OMül İ Var3.De1Esinste6-BaşvYANUNar>i )-BaşvYANUNaştar ğEmvOksanO<İRtesim)TİBatmTapu K. siTlamiBıçniüps O htNYFSE0 n UMüs3TabkdKa>i ) 1şyanın GYasadan ı O8İ Var3.De1Esinste6-BaşvYANUN-BaşvYANUNi ) enrAFSEk>i )-BaşvYANUN-BaşvK(htmİfaMet ) üpçDşrrlunyz rtı>ştirEhr1hnOHuçlnMikt 8/çt n nola1hnSY05kGD>< Kovçu Ol86sşs ) YeY9.müO htNSaağlık Cüzdanı OMü stM

7/5H1>ASiY1fOeY9.aLEBİ2( T Aa isdMaTRBz nadeihi onÇalDş03YDDNanpncAyR BahçUNSü ÖncpısD>5vTRdik5encıyR/ravesY1SüirmÇalDşOeY9.aSaatKöylüğineeBirOaşBayrETR>Tatn is i Sst8t.lın5O htNSebebBayrET>Tatn isİlEN tiNEyiÇT6sDpKi ezdam>nMesaiUIK2(sei hçe ila v-DE.k) İıH. mıpsmei hçe ila /EskOAnBAnİ1hnG/748120>i )smeY i )<İyR 9bblşağaang) 8i İçiuachnGlO he ) liüpsmeYEuem1şyanın GYasadan ı O896-Var3.De1Esinste6YbOneHndr0e05 /eÜŞ2( rüsYi0de52ürsi hıht-KiBikl6r>narmC.S>DaşskdKaBakıa<İlam/95T9ÜTi5n UNSüptaa4Ka S>Daşsı9.aLn TR> Bte Rıçniüpss İndeihi İİnd7ea 60rsiz ARlg384Saağlık Cüzdanı OMül 97ınL20 He1Esinste605/1181/3-265 İtirMÜTESEL17L K2005-1181/-72617 GÜNLÜK SÜREDEN SONRA>-BPILAN TEMYİZ15Liaahhüdü İhl/So-ASA ( e>SEl ürSY05kG<0emurt-BŞYASAVARMAMIŞ>4c1N MAHKUMLAR15LIKklnMikt sD> 4avnüzdTeci2ANakiGr>nr- mŞarva5nr>i ) 1şyanın GYasadan ı O8nriükİBGK1Esinste6<2/1968/7 İtirMÜTESELSİL Kibg2-2-726171329c785 O>-BaşvKYÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN ÖNCE VÜKÜLİP KESİNLEŞMİŞ CEZSAVE TAZMİNAALEF5n i )-BaşvKANYASA UNABİLMESİLMEDnh-Y5denŞüph1sulüaT956gua89bblşaatmşs ) YeY9.müOs BteebBorçl6elg38nKDRstbkdkv95TuruluşKiBikl6iBı ROzlEüpsmVnAdtesim)T9bblşaatıİsşs ) ae RHndr0e-ğT6sDbMaT95sulsüz89bblşaatmşs ) ila v-BaşvYA9bblşaatmTlam)OinETD>Y1fIO htm>nrAFSEk>i )-BaşvYANUNi ) kukla19cli7211-726172589c83148>-BaşvKANUNaTRHerh8in aBneeBiyar56 /rnİ1hnG/ç ksmySY05na BiGirkm>4 Rap OA YeY9.mü-ğ<şyrşiv-956Ode hi onZapteci0dedBiyar56 /rnKBA5 TDYRF)Di3) nEşyadNSuç tndüzUzmı OtebiÜönGirkm>4vdiKi SaEediiYuİfamacı Dı OynrSnrmitladeÇeş5ASaahisksmySYŞans OyuürAğanıneİntern TeYoluttahv ğYineeDm9k-leeErnGimolayy ıl6TtiTürÇelEKa cmOynrYESAYIO İmkhnOHDği-ıopZHDği-up O N dlY8eySntıKıi FeTüBiGiİkm>4 R0el5nla ı ğmnve-Ne Şük95T9ÜdiienKöylü.HDySYŞans Oyuüu OynrSteY9.UND ğ)TİmkhnOHDği- O N dlYKarvııSm>aşHO>i ) enYF>i )-BaşvKANUNa)KkAdüşıHazır Di3) nET2( SY05iGirbiÜnihi onOynr O N deD/nsiiz AR-2Biyar56 /rnmva2AEİ1hnG/ç kişif8/eY9.a8in aang) evr krmN aY9z3.HDi ) enYFçHç tslnMikt Y8eySntıKıivkm>4yhnAyıcıi FeTüBiGiİkm>4 R0el6e65Aı10uruDuD>T6s RıçO>i ) enYF>i )-BaşvKASAY4c15 DAVRANIFeTüBiGiİYiüİÜoZaptN dlY5denŞüphMatbuÜnihi onmaİf1S m.pbBoşlğ Çubuk>a8DosizbiÜS OAnEil5-auratTutiÜS OAnBASi Saağlık Cüzdanı OMül Mrenç1.He1Esinste6TÜRK MEDENİ>-BaşvK HÜKÜMLÜKÜMİANYASA UNYGULAMASI2( SomuteoSY05kGa5nreihi A56sD>ÇK2( ÇüÜY1s7439c831483TürÇ>0ehtNdMi )smeÇözüniüpsspitce65AAFSEk>i )MEDENİ>-BaşvLARSASINNAFAKA>4c1NvYASA SÜRERSİ7439c831483.HDa )Od< ğü -BaşvKASAY4c15 DAVRANIuOY1fömini-Köyömime9.ma5nıI5Uvühr>nrzirmĞSİLY05kGnrAFSEk>i )-BaşvKASAY4c15 DAVRANET2( SY05öyY1si5eŞebek yalrsRtAan9.mSuytaHDyaiu SusüT2Imeksizi TD>YniKÇık5n UNEk>i )-BaşvKASAY4c15 DAVRANET2( SY05öyY1si5eŞebek yalrsRtAan9.mSuytaHDyaiu Su5denpB4 Rya/0 2( MüdateebBsRtAatıkR ği YeEil5-auratD>YniKÇıOAnBASi Saağlık Cüzdanı OMül 7renç3.De1Esinste6<2/305/9389 İtirMÜTESEL7İL K3cli305-726174789c83148>-BaşvKASAYHAREKHALEFiöyömime9.ma5nıIO 5kGD>< siA5 Ka )OinETDae RAFSEkiini-mime9.myuI5UvührzirmĞSİLs>ySYOOgzÜ.r MaT9nrAFSEk>i )-BaşvKASAY4c15L5nla ı ğ5öyY1si5eazır Ma ıüaaSueŞebek meÜY1si5eB4 RyupAğaç 120>i ) 1şyanın GYasadan ı O87renç3.De1Esinste6-BaşvKANUNUNiua8Unsura89bm5paEy65NOiNizETR>IK2( 6 5nhşA>Geyünkds>ySYNizETa1s9y2 UNHaTek TeDyünkd<En )< Har>< K3.HDüBAyeYEuem1şyanın GYasadan ı O896-Var3.De1Esinste6<4 K091913165 İtirMÜTESEL11İL K3h4-K0919-7261765 S83148>-BaşvKARİNEAKESİNLEŞMİŞ MAHKUMİYHALHÜKMÜAMASIİf SSira )Od< ğı i5237 S.K.NYD><Göi0iün i3.BTRbiİrşEmrr>narlaşıS56şr BşkEil5-auratLehlü.HD< K. UN>i )smeYASi Saağlık Cüzdanı OMül MrCL20 He1Esinste607/2484/2331 İtirMÜTESELac K2007-2484-7261765 S83148>TCK.vKAN452N 1K1/2 MADDE ÖNRİNÜLEN SEBEPLE ADAM ÖLDÜRMEc15L5237 S831483TCK.ntndüzdKıkçai illDEai on>85.g.htmMA/TD><i )-BaşSA KASTLA İLGİLİ>-BBUL EDİLEN KURAMLEF6esananhtGaÖğl5-ad-BaşvKARİNEATESCİL EDİLEN HAKLARA KARŞI İTİRAZ VE 4c1NLAR15LIKkN YyerücüDrüsYivTRBaşlr1hncAnBASi Saağlık Cüzdanı OMül Mrenç1.He1Esinste6TAPA UYG>-BaşvK ( MunEİçe ÖlnmHhbarkadtaai4m2AY9hbarkadilkm>4yhna85neYıllhnSY05N YyerücüDrüsYi-95hçe S OAnBASi Saağlık Cüzdanı OMül Mrenç1.He1Esinste6<8/3908/2331 İtirMÜTESELan la1h8-39084-3-87729c785 O>-BaşvKYAARINCA TAHSİSEN ALINMIŞ>YERRANIFreYıllhnSrüsYiiiaeTü> ho ds Btna/şs ) Y9.DnrçesdM-BaşvKYAGA UYGULAMAIuO-BaşvYARİNEATAHSİS EDİLEN TBŞYAMAZ15L10SrüsYiilkmIŞ2irdtaai4m2AY9i SaEmyHndr0e-ğ10SYıllhnSrüsYiDoşr Bı OıüleÜy TeAdanMimfömini-k5enmYoluttahi4vskaeci0in2üryeüpsmeYEuem1şyanın GYasadan ı stM

8/5H1>ASi VrY1ğtBahisiükilT9ÜTihaceHaaiÜoReddaHÜ9eiüyiüpsmeYEuem1şyanın GYasadan ı O89renç20 He1Esinste6<4 K1708/2331 İtirMÜTESELaİL K20h4-K1708-72618 GÜNLÜK TEMYİZ1SÜRESİLMEİşe>SEl ürlF)eBÇocAkOAlirSnrm3.HDüBAyüt 8/çt nğaç>ıaşsı9..mç6eDınLI )< Har>< K3.HDüBAy/5nla ı ğHırsızsı9..mç6eDınL4956rAğaç>ım>aşHO>i ) enYF O htKSşy HAREKlık Cİ OncidMrençCGK1Esinste6<4/7-4263-265 İtirMÜTESELSİL Kc84-7-426-72618 1929c785 O>BA-BaLAR1KURULU KARARILMEİhlE/Ta8Ma ıtım>aşHOiRF)eyar>İlDa8ıTüBiGirkm>4 Rap Op OA<a8ReddiN>i )smeYASi Saağlık Cüzdanı OMül M2enç20 He1Esinste6<4 K5752/9389 İtirMÜTESELS2L K20h4-K5763-762489 HACİZ1İHBARNAMESİLMEBorçl6/tmıediyüÜY1sHaczedçniürevsTŞikaytEÜcYDYRFşihSüYıiBö>6e65Aı1YabkdKarsiz ARlg384Saağlık Cüzdanı OMül 92ınL20 He1Esinste6<5/30467/9985 İtirMÜTESELS2L K20h5-30467-762489 HACİZ1İHBARNAMESİLMEHenüz ÜçüncüDKnGirkmİkincİptaaÜçüncüDHacÜTicİli İddiHar20>öndBıçniüm> VrY1ğt1fOeYkshüı ğ95şvr> VRBorçl6ySYsi5eVku5AA ) l/AAF1fOeYkaüzdanMiDYRF)ÜçüncüDKnGinanhtGaiBölreihi A56sD>Farkı Suçu OlEnğ10.607,72 TL'yirmT6sDp/DEue/AYIO >öndBıçniüsimirm0üdOd< ğü2( GiBı ROzlptaa4Ka 5sulsüz8rsiz ARlg384Saağlık Cüzdanı OMül 92ınL20 He1Esinste6<5/23344/9985 İtirMÜTESELS2L K20h5-23344-762489 HACİZ1İHBARNAMESİLMİİK.1Kd. 89 TD><UBA5 831fömini-iÜ56 lKm>4siıopZK.avdMa )Od< ö/748tProsedOdüç>T/eY9niKÇıOAn. mıpsmei 1.DHacÜTicİli İddisim)TİT SASti SaiüpsmziO htNSebeb2.DHacÜTicİli İddisimY1ss>aDuruD>YcüneeiaeTüınıTR<3.DHacÜTicİli İddisimY1s>ilah/Suçmsuz0e veKDRnarınıTR VrY1ik5encıraf/ŞTüBeŞilnı9YşhAIO hBdAÜGn2üryeüpsme-mTap aut>Göi0iün 48yeç>89 İİli İddiHar20O htNdM<0de52ürsiNakiGrnnGlOİlk HarGücüneeAçDüBAye9ik)56h1fOeY9.aİs ıtKi Eedii3.ŞahsınLiaeTü-BaşOEtGilahç VrfOeYkshüı ğhacepii Ee RAFSEk>i )i )1.Dveb2.DHacÜTicİli İddir>nrzirm1sulü8>şipEmi )esatbarı- a85 SnbiE6e( D.ila vsiTladüzHiçYKarvııSm>ad/eY9ik)f>a8ür0k-KeresiTlamiBıçniüpsspitiÜ SuKıar5pEE ROzlBASi Saağlık Cüzdanı OMül M2enç20 He1Esinste6<3 K09K2/8691sikekİmhn GBS2L K2003-K09K2-779289/ HACİZ1İHBARNAMESİLME6esali5n UNSüBAınEİçedDEue/AYIO 89 KDHacÜTicİli İddisim)Tr>narm6ece /eYİT SASt>yiz nilemY1s>TRaFiüpstbarı-0üdOd< ğü2ceDHacÜTicİli İddisimY1sMuhrSaeıAIankrta 89 2DHacÜTiMüzekkMüsadeiüO9bblşağa>i )smeYASi Saağlık Cüzdanı OMül M2enç20 He1Esinste6<2/4513/2331 İtirMÜTESELS2L K200li4513-762489 KDHACİZ1İHBARNAMESİLMEA.Ş.evr krhisse srnndim)Tdönü )e/AAFp3Ama4Ka hacÜTiiİli İddisiOiRF)haczdeiüOmümküç>o iz AR-2Anonim/ŞTüBeŞir3hisse srnndim)Tdönü )eyeç>çıpi ) 1şyanın GYasadan ı O892ınL20 He1Esinste6<3/4814/9389 İtirMÜTESELS2L K20hlT4814-938989 KDHACİZ1İHBARNAMESİLMEHacÜTDFl-EşTAmıA>ım>aşHOci0iüİFSE1sulüaT956gua8a l6Tti89 KDHacÜTicİli İddisi0>öndBıçniümeç>89 2Dvnp89 3DHacÜTicİli İddiHar20tayarOtl3.HDüBAyeYEuem1şyanın GYasadan ı O8HrençCGK1Esinste6<7/18-548/2331 İtirMÜTESELhİL Kcg7-18-548-938989 KDHACİZ1İHBARNAMESİLMEH68tpta )Ode a ÇAğırta BlokedNSuçlilahç VomutınSY05kGa5nıitladeTOd< e<9c ADveÜBelgiRFşihSebiÜupn565i-Eraatam/raeTü>GrnnGlOİlk Har tŞandvüpss İH6ece /cTtiişRteYerg9YRF)Hdelcöd BmÖpiüps O ht enYFçB ASi Saağlık Cüzdanı OMül M2enç20 He1Esinste6<5/17783/9985 İtirMÜTESELS2L K2005-17783-938989 KDHACİZ1İHBARNAMESİLME>şipEmi RağmsDp/barı-revduatN dlYHaczdeiA5UNE89 KDHacÜTicİli İddisi0>öndBıçnebçniüpsmeYEuem1şyanın GYasadan ı O8M2enç20 He1Esinste6<4 K9474/9389 İtirMÜTESELS2L K20h4-K9474-938989 KDHACİZ1İHBARNAMESİLMET4knı9kraa Göi0iün Eedii>öndBıçniüsiÜ.r MaT93.DŞahrı48>-BaEmnÜy TeGrnnGl0üdOd< ğü2e >öndBıçniüsimirm5sulsüz8rsiz ARlg384Saağlık Cüzdanı OMül 92ınL20 He1Esinste6<0/20564/9985 İtirMÜTESELS2L K20h0-20564-938989 KDHACİZ1İHBARNAMESİLRİNDÜKÜLMESİL(s9bblşaaang) 8i İndraeTü>iÜ muşlmrfe fOeY9.k Varlyr lO htNHa20de52ürmirm krmN0k-KeR ğ0 iz ARGD Sal80 lmrfe89 KDHacÜTicİli İddisi0>öndBıçnernkds>ySYİ.İ.K.ntn 78.1Kd. caşpTR> mdıtaaiaeTüySY1fOeYkaDci0dİeAçDbçndisi0-eÜŞ2( NSuçdüzdKı opZReddedçniAAFk5enmnı9kriz Anraf/IK2(nLI )< HO htNdMi )smeYASi Saağlık Cüzdanı OMül M2enç20 He1Esinste6<3 K09K2/8691sikekİmhn GBS2L K2003-K09K2-779289/KDHACİZ1İHBARNAMESİNE KARŞI -BPILAN İTİRAZ ( 89 KDHacÜTicİli İddisim)Tr>narm6ece /eYİT SASt>yiz nilemY1s>TRaFiüpstbarı-0üdOd< ğü2ceDHacÜTicİli İddisimY1sMuhrSaeıAIankrta 89 2DHacÜTiMüzekkMüsadeiüO9bblşağaBue şümAdüziÜ SuKrsiz ARlg384Saağlık Cüzdanı OMül 99enç20 He1Esinste6<3 K04815/660ne bİl(/la> kuL K2003-K0480-779289/KDHACİZ1İHBARNAMESİNİN İPYALİLMEŞikaytEiYolunöd BmÖpd mi t cüneeBuTŞikaytEÜc.Hdelcu/tmınEi/7EediiYİRteYerg9.aO Ii3/4'0mYöndBneesiTlamiBıçniüps O htNYFYEuem1şyanın GYasadan ı O8M2enç20 He1Esinste6<4 2167613165 İtirMÜTESELS2L K20h4-21676-779289/KDHACİZ1MÜZEKKERESİLNEDENİYLENYASA UNAN HACZİN İPYALİLYALEBİ15L)OinETDandBneeHacÜTic0de52ürsiÜ.r MaT91Ü5yeiörğİcnp>0de52ürsiNceDİ1hnG/748120iÜ SuKrsD.ila vpitcN901 ÖeDEĞİŞİKLİK ( 3623enL20 He1Esinste6<6/68K2/7261 İtirMÜTESEL23L K2016-68K2-726189/KDHÜKÜMLÜKÜMİANYASA UNYGYACAĞLAMArkSbiyo S/7EtlF)eaTR ğ0 iz AR-2Çeirt>iTap akETDandBorclg3AfOeYkshın56orçl6elg3. aevGimoasan3.DKnGiid1ğtorçl6 tn öndBımekYASi Saağlık Cüzdanı OMül M2enç20 He1Esinste6<2/2635013165 İtirMÜTESELS2L K200li26350-726189/KDİHBARILMEAfOeYkshK3.DŞahsınLİİK.OgzÜ89/KDcİli ıkl6r>narmiBı ROzlCevtAHeeAdçleiA5U5yeÇ>0erciçedım>aşHnıivkm>kSnrAyiaeTüa88naşıS56şr Bşni )smeYASi Saağlık Cüzdanı OMül M2enç20 He1Esinste6<2/4122/2331 İtirMÜTESELS2L K200li4122-726189/KDİHBARINALEÜRESİNDE İTİRAZ EDİLMESİLMEÖğl5nürSY05Kkadeihi İr9YRF)-tşs56 /eÜ9y2 UNDEhi onÇayarOtleY89 2Dcİli ıkl6r>narmŞikaytEÜc.Hür yal>narmŞikaytEÜc.Hür yal>3.DKnGiiNSuçmurAlkiNI.k) TıHKcAfOeYkshK dbiE6eup O N dlYKmınEi/748120>i )smeYASi Saağlık Cüzdanı OMül M2enç20 He1Esinste611/8804/9985 İtirMÜTESELS2L K20h1-8804-762489 2DHACİZ1İHBARNAMESİLMEÜçüncüDKnGi ıüşunkiAIankrta >İ.İ.K'OgzÜ89/KDHacÜTicİli İddisim)Tr>narnmks6esali5n UNSüBAçedDEue/AYIO 05na iüp 4vapYİT SASteDisEd>aTR ğ0 iz ARYASi Saağlık Cüzdanı OMül M2enç20 He1Esinste616/3024/9985 İtirMÜTESELS2L K20h6-3024-762489 2DHACİZ1İHBARNAMESİLTEBLİĞ EDİLMEDEN 89 3DHACİZ1İHBARNAMESİLRİNDÜKÜLMESİL(sŞikaytEçsspit89 2DHacÜTicİli İddisimED>Enab) Tlam6eup O N dleY89 3DHacÜTicİli İddisimY1s> VrY1ğt89 2Dcİli ıkın0tayarOtl3.HDüBAyeYEuem1şyanın GYasadan ı O8M2enç20 He1Esinste6<9/K2214/9389 İtirMÜTESELS2L K2009-K2214-762489 3DHACİZ1İHBARI ÇIKARI UYGYACAĞLAMAİkincİpHacÜTicİli İddisim)T. mıpsmei İT SASti Sam> Vv-DBorçl6elg38im2AY9Biyarr>nrzirm)Od< ö/7ze ROzidDBuHİsim İaBneTRd<)O nrFıüşunTimTapu hi4vb/TeDp92 ROzidD8im2AY9Biyarr>nrzirmi4vb/TeDp92i3.BTe Rıçniüps10uruDuDdR/raeTmH6ece /cTğhüı ğ49vtAE1ss>aİT SASen.BTe Rıçn ROzlBASi Saağlık Cüzdanı OMü stM

9/5H1>ASi-BaşvKHÜKMÜNDE KARARNAMEKYAGA UYGULAMAhr1hnSY0aefeci2AOzlUğrüşıHO htNkiGrtDYm> VsGüğineeBorçl6/GözükE1ss>aIKklnMikt ğT6sDbMknı9kraarAğaç>T/laaSmks6epT OAnBASi Saağlık Cüzdanı OMül 21ınL20 He1Esinste6<4 K8594/9985 İtirMÜTESEL21L K20h4-K8594-7624900 GÜN PRİM ÖDEME ŞARTLAMAÖlnmHAylyr lrsRtAankOAOci0iüİFSEI.k) TıHKcMunEİçeiitladeTOd< eBorçliKÇık. mıRFşihH İrç 900 Gü8tPrimobOnn-/ŞarvıÇıkandAÜGeze ROz/ci0iüİÜomN0k-KeüitiÜ SuKrsD.ila vpitcN901 ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36Mİ enç1.He1Esinste6-BPILAN KONUŞK1 BEDELLÜKÜMİANÖDENMEMESİLMEDnk) TıHKcTıRFfoA5 Ka 900 lüDHatSY05khçe S OAIO İiaskİlEBneehaceHaaiÜonı9krB>ilahçBASi Saağlık Cüzdanı OMül M3ınL20 He1Esinste605/44aK2/649l(/1şve GicY13L K2005-44aK-7624900'LÜDHATLARLMEDnk)483TOEtG ıtım>aila viini-0de52ürmirm krmN0k-KeR ğ0 iz ARGD SaBuHHatSY0TR/rmınEİlNSuçşm6>aiBölVrY1ğt9ik)shüı ğ5dbimZ D0 eY9.am O htKSşy HAREKlık Cİ OncidM3ınL20 He1Esinste605/4045/8691sikekİmhn GBk3L K2005-4045-7624900'LÜDHATLARLMEY956Al> VrY1ğtveÜBTe RıçmiörğDEhi on900'lüDHatınESiç.l O N dlYAg38mSmBuilaO htNHa20de52üre-Ne Şük98ıTüBiGirİ1hnG/ç siğpi003>ım>aşHO>i )YFçBASi Saağlık Cüzdanı OMül M3ınL20 He1Esinste606/181963-265 İtirMÜTESELk3L K2006-18196-7261900'LÜDHATLARLMEMenfim>4yhnMüunTafvsTTrsuruEyirmNdMaiBölVra900'lüDHatSY0am6ece /eYNSuçşm6SY05kh/TeüzdanMBı Oıahsubu O ht enYFçBASi Saağlık Cüzdanı OMül M3ınL20 He1Esinste605/10463/5128 İtirMÜTESEL13L K2005-10463-7261900'LÜDHATLARLMETıRFfoADHatınE a8Doue//TDS6elrr B9.aO t htNdMİABONEYEATERCİH HAKKINI9cORYGYAN İDAREMİANVENÇOCUĞşvşvKPSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞINI BİLDİĞİ HALDEATEDBİR ALYGYAN ABONEMİANMÜTERAFİK KUSURULME900'lüDHatSY0raf/şs ) /eYNSuçşm6SY0t 8/çt n no. aöndçneç>aiBölVraci0DYmaileanceHaRBASi Saağlık Cüzdanı OMül M3ınL20 He1Esinste605/11648/2331 İtirMÜTESEL13L K2005-11648-7261900'LÜDTELEFONDHATLARLAMAhSSmi )epşs ) orkeADHatınE Ma ıüaaOm>aşHOci0inm> Vv-DDnk)483. aönÜY1s.SSmi )el-Eşa8inAmeÜY1YükEy ROzlEdimss İfüınıTR<ÖSen.Göi0iüiüyi>aşHOÖngar5pd ğü O hal2r> ıtım>asi-A-900'lüDıar52diHarEyirmNdM-BPATIcYGULAYALEBİNİKYAGA UYGYAN TELEFONDİDARESİNİN MÜTERAFİK KUSURULMEBuHHatSY0raf/şs ) /eYNSuçşm6SY0t 8/çt n noT6hakkukKi ezdairtEteDİ1 Rıçml/eY9>>i )YFçBASi Saağlık Cüzdanı OMül M5enç20 He1Esinste6<4 2K39/5128 İtirMÜTESEL15L K2004-225K-76249269c83148>-BaşvYAYİlk Hüyl26ece /eYıkandAmHarcesa8tnSY0a2hen i>dçneceeyDYEueninr i SaEediivTRBuFüzdanMikHENak si/7i3.IK2( GAğır 053) MaT95D>Yolunöd BmÖpd mie-ğYavııSnd7ea 6lük/BirOİlaarA SdelnrAğaç>ımDüBAy/5nvııOİlaaanıİs9bblşaiOÖngar5pEE ROzlBASi Saağlık Cüzda/TABLEüzdaP>-avrET>ENak siASi SaBir/Püzd

Mahkeme / DaireEsas No.Kavram

0

Y11.HDE. 1997/107300.50 PROMİLİN ÜSTÜNDE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK ( Kaskonun Hasar Bedelini Ödememesinin Kazanın Sırf Alkolün Etkisi Altında Oluşması Durumunda Mümkün Olması )
Y21.HDE. 2011/1382901.01.2000 TARİHİNDEN ÖNCEKİ TESPİT EDİLEN PRİME ESAS KAZANÇ ( TÜİK Tarafından Her Yılın Aralık Ayına Göre Açıklanan Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Sabit Fiyatlarla Gelişme Hızı İle Her Yıl Bir Önceki Yılın Tüketici Fiyat Endeksi Uygulanamayacağı )
Y1.HDE. 2012/1221101.04.1974 TARİH VE 1/2 SAYILI İNAÇLARI BİRLEŞTİRME KARARI ( Eldeki Davada Uygulama Alanı Bulunmadığı - Muris Muvazası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil/Davacının Tenkis İsteği de Bulunmadığından Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2013/9-101.05.2005 TARİHİNİN DİKKATE ALINMASI ( 466 S. Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun Hükümlerinin Uygulanmasına Devam Edileceği - Davanın Süresinde Açıldığının Kabulü/3 Aylık Süre/Haksız Tutuklama )
Y6.CDE. 2008/461401.06.2005 TARİHİNDEN ÖNCE İŞLENEN SUÇLAR ( Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi Hükümlerinin ve Cezanın İnfazından Sonra da Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanamayacağı )
Y10.HDE. 2012/1936301.10.2008 TARİHİNDEN SONRAKİ ÇALIŞMALAR ( 5510 S.K. Gözetilmesi Gereği - Hizmet Tespiti/Re'sen Araştırma İlkesi )
YCGKE. 2012/2-115202.08.2008 TARİHİNDEN ÖNCE VERİLEN HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI ( Şartları Bulunmadığı Halde Yerel Mahkemece Şikayete Bağlı Olmayan Suç Hakkında Verilen Kararın Hatalı Olduğu - Yasal Değişikliğin Dikkate Alınacağı )
Y18.HDE. 2016/483504.11.1983 TARİHİNDEN SONRA EL KOYULAN TAŞINMAZLAR BAKIMINDAN HARÇ ( Kamulaştırmasız El Koyma Sebebiyle Açılan Davalarda Mahkeme ve İcra Harçları İle Her Türlü Vekalet Ücretinin Nispi Olarak Uygulanması Gerektiği )
Y5.HDE. 2016/767904.11.1983 TARİHİNDEN SONRAKİ DÖNEME DAİR EL ATMA ( Kamulaştırmasız El Atma Bedeli ve Ecrimisilin Toplamı Üzerinden Nispi Harca Hükmedileceği )
Y11.HDE. 2009/1183005. SINIFTA MARKA OLARAK TESCİL İÇİN YAPILAN BAŞVURU ( İşaretlerin Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer Olmadığı - Ürünlerin Nihai Tüketicilerinin Doktor ve Eczacı Gibi Kişilerden Oluşması ve Satışa Sunuş Şekline Göre Karıştırma Tehlikesi Bulunmadığından YİDK Kararının İptali Gerektiği )

1

Y11.HDE. 2002/26641 AY YERİNE 30 GÜN ÖDEME SÜRESİ VERİLMİŞ OLMASI ( Kooperatif Üyesinin İhracına İlişkin Kararın İptali )
Y12.HDE. 2004/108621 AYLIK SÜRE ( İhtara İtiraz Edilmemesi Halinde Alacaklıya Takip Hakkı Tanıyan Koşulun Oluşmadığı Tespit Edilmesine Göre Takip Şartı Yerine Getirilmeden Borçlu Hakkında Genel Haciz Yoluyla İlamsız Takip Yapılması Yasaya Aykırı Olduğu )
Y4.CDE. 2004/86841 HAZİRAN 2005 TARİHİNDEN ÖNCE İŞLENEN SUÇLAR ( Bu Tarihten Önce Verilip Kesinleşen Hükümler Bakımından 5252 Sayılı Yürürlük Yasasının 9.Maddesi İle 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yasa Hükümleri Uyarınca Mahallinde İşlem Yapılabileceği )
YCGKE. 2011/8-2921 HAZİRAN 2005 TARİHİNDEN SONRA KESİNLEŞEN HÜKÜMLER (1 Haziran 2005 Tarihinden Sonra Gerçekleştirilen Yasa Değişiklikleri Sebebiyle Uyarlama Yargılamasının Tabi Olacağı İlkelerin 5275 S.K'nın 98 İla 101. Maddelerine Göre Belirleneceği)
YHGKE. 1978/10-2381 OCAK 31 ARALIK İTİBARİYLE 5 TAKVİM YILI ESASININ GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI ( Yaşlılık Aylığının Hesaplanması )
Y12.HDE. 2004/45901 YILLIK SÜRE ( İİK.nun 128/A Maddesindeki 1 Yıllık Süre 4949 Sayılı Yasanın 5/B-19. Maddesi Gereğince Bu Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Sonra Yapılacak Kıymet Takdirlerinde Uygulanacağı )
Y12.HDE. 2004/60401 YILLIK SÜRE ( Kesinleşen Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihten İtibaren Bir Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri İstenemeyeceği - 4949 Sayılı Kanunun Geçici 5. Maddesinin B-19. Bendine Göre 30.07.2003 Tarihinden Sonra Yapılan Kıymet Takdirlerinde Uygulanacağı )
Y19.HDE. 2007/12831 YILLIK SÜRE ( Para Dağıtımı İçin Düzenlenen Sıra Cetvelinin İptali Talebi - 3. Şahıstaki Alacağın da Hacizden İtibaren 1 Yıl Süre İçinde İcra Dosyasına Celbinin İstenmesi Gereği )
Y18.HDE. 2002/45141 YILLIK SÜRENİN HESAPLANMASI USULÜ ( Kamulaştırma Tebligatının 1 Yıl Sonra Yapılması Nedeniyle Taşınmazın Tebligat Tarihine Göre Değerlendirilmesinde )
Y12.HDE. 2010/259161. ARTIRMAYA KATILAN OLMAMASI ( İhale 2. Artırma Gününde Gerçekleştiği - İhale Bir Bütün Olup Satış 2. Artırmada Gerçekleşmiş Olsa Bile Artırmanın Sağlıklı Yapılmamış Olması İhalenin Feshini Gerektirdiği )
YHGKE. 2004/15-4951. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU DAVALAR ( Bankaların Taraf Olduğu Bankalar Kanunundan Doğan Davalar - Bankanın Açtığı Tasarrufun İptali Davasının Bu Kapsama Girmemesi )
Y10.HDE. 2003/109881. BASAMAKTAN YAPILAN HESAPLAMA ( Ödenmesi Gereken Borçlanma Priminin Ancak Bir Kesimi 2 Yıllık Yasal Süre İçinde Ödenmiş Olması Nedeniyle Süresinde Ödenen Borçlanma Tutarı Karşılığı Gün Sayısı Oranlama Yapılmak Suretiyle Hesap Edileceği )
Y12.CDE. 2015/30971. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI İÇERİSİNDE İNŞAİ VE FİZİKİ MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ( Tapu Kaydında Davaya Konu Taşınmazın Sit Alanı İlan Edilen Bölge İçerisinde Yer Aldığına Dair Şerhin Mevcut Olduğu - İzinsiz Uygulamaların Yapıldığı Yerin Sit Alanı İlan Edilen Bölge İçerisinde Yer Aldığının Sanık Tarafından Bilindiğinin Kabul Edileceği/2863 S.K.'ya Muhalefet Suçundan Sanığın Mahkumiyetine Karar Verileceği )
Y12.CDE. 2015/30241. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI İÇERİSİNDE İZİNSİZ İNŞAİ VE FİZİKİ MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ( İzinsiz Uygulamanın Yapıldığı Yerin Sit Alanı Kabul Edildiğine Dair Kararın Mahallinde Mutat Vasıtalarla İlgili Belediyesince Duyurusunun Yapıldığı - 2863 S.K.'ya Muhalefet Suçundan Sanığın Mahkumiyetine Karar Verileceği )
Y12.CDE. 2015/139231. DERECE DOĞAL SİT ALANI İLAN EDİLEN BÖLGE İÇERİSİNDE İZİNSİZ BETONARME YAPI YAPILMASI ( 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet - Bilirkişisi Raporunda Yapıda Kullanılan Malzemelerdeki Eskilik Renklerdeki Solmalar ve Yıpranma Durumları Gözetildiğinde Yapının 2001 Yılında Yapılmış Olduğunun Kabul Edildiği/Olağan Zamanaşımı Süresi Dolduğundan Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği )
Y12.CDE. 2013/268551. DERECE DOĞAL SİT OLARAK TESCİLLİ YERİN BELEDİYEDEN KİRALANMASI ( İzinsiz Olarak İnşaat Yapmak Suretiyle Atılı Suçun İşlendiği İddiasıyla Dava Açılmışsa da Bozma Sonrası İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce İnşaatın Bulunduğu Yerin Doğal Sit Alanı İçinde Kalmadığı Tespit Edildiği )
Y12.HDE. 2012/52531. HACİZ İHBARNAMESİ TEBLİĞ TARİHİNİN ÖĞRENME TARİHİ OLARAK DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Şikayetçinin Usulsüz Tebliğ İşlemini Öğrendiği Tarihten İtibaren Öngörülen Yasal Yedi Günlük Süre Geçtikten Sonra İcra Mahkemesine Başvurduğu - İstemin Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Gerektiği )
Y4.HDE. 2011/78831. HACİZ İHBARNAMESİNE CEVAP ( Davacının Vade Tarihi Belirtmek Suretiyle Dava Dışı Borçlunun Alacağı Bulunduğunu Belirttiğinden Vade Tarihinden Sonra Yapılan Haczin Hukuka Uygun Olduğunun Kabulü - Davanın Reddedileceği/Manevi Tazminat )
Y23.HDE. 2011/7491. HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ (İcra Müdürlüğünce Geçmiş Tarihli Haciz Konulması İçin 3. Kişiye Bir Tezkere Yazıldığı - Anılan Hükmün Bu Şekilde Aşılmasının Yasaya Aykırı Olduğu)
Y12.HDE. 2015/233441. HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ EDİLMEMESİ (2. Haciz İhbarnamesinin ve Duruma Göre Sonrasında 3. Haciz İhbarnamesinin Gönderilmesi Gerektiği/3. Kişiye 2.Haciz İhbarnamesi ve Duruma Göre 3. Haciz İhbarnamesi Gönderilmeksizin Yapılan Haciz İşlemİ Usulüne Uygun Olmayıp Mahkemece Haciz İşleminin İptaline İlişkin İstemin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği)
Y12.HDE. 2007/60471. HACİZ İHTARNAMESİNE İTİRAZ ( İhtarnamede Açıklanan Nitelikte Bir Hesap Bulunmadığı İfade Edildikten Sonra Haczin Tatbik Edilemediğinin Bildirildiği - 2. Haciz İhtarnamesinin Gönderilmeyeceği )
Y15.HDE. 2004/36901. VE 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NİN GÖREVİ ( Bankalar Kanunu'ndan Doğan ve Bankanın Davacı Taraf Olduğu Davalarla Sınırlı Olması )
Y8.HDE. 2005/69401. VE 2. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI ( Zilyetlik Yolu İle İktisap Edilemeyeceği - Hazinenin Müdahalenin Önlenmesi Talebinin Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 2008/75811. VE 2. HACİZ İHBARNAMELERİNİN USULÜ KESİNLEŞMESİ ÜZERİNE YAPILAN HACİZ ( Ödenmek Zorunda Kalınan Meblağın Tahsili İstemi - Mahkemece Somut Uyuşmazlıkta İİK'nun 89. Md.sinin Koşullarının Oluşup Oluşmadığı Kararda Hiç Tartışılmadan Davanın Kabulünün İsabetsiz Olduğu )
Y4.HDE. 2012/14081. ve 2. HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ EDİLMEMESİ ( 2004 S.K. Md. 89'a İstinaden Açılan Menfi Tespit Davalarında 3. Haciz İhbarnamesinin Gönderilmesinin Yeterli Olduğu - İhbarnamenin Tebliğ Tarihine Göre Davanın Yasal Sürede Açıldığı )
YCGKE. 1979/5301/3'TEN YARIYA KADAR İNDİRME HÜKMÜNÜN ANLAMI ( Yasada Yer Alan Cezanın Tenziline İlişkin )
Y18.HDE. 2002/325210 GÜN İÇİNDE GÖREVLİ MAHKEMEYE BAŞVURARAK TEBLİGAT YAPTIRMA MECBURİYETİ ( Görevsizlik Kararı Üzerine )
Y19.HDE. 2003/580910 GÜN İÇİNDE TİCARET SİCİLİNE KAYDEDİLMEYEN TİCARİ İŞLETME REHNİ SÖZLEŞMESİ ( Geçerli Olmaması - Sıra Cetveline İtiraz Davası )
Y11.HDE. 2004/455310 GÜNLÜK CEVAP SÜRESİ ( Davalı Cevaplarını Dava Dilekçesinin Kendisine Tebliği Tarihinden İtibaren 10 Gün İçinde Mahkeme Kalemine Bildirmek Zorunda Olduğu )
Y13.HDE. 1999/588410 GÜNLÜK KESİN MEHİL ( Delillerin İbrazı İçin Taraflara Tanınan Mehilin Geçerliliğinin Şartları )
Y6.HDE. 2005/1010 GÜNLÜK KESİN SÜRE ( Çıkartılan İsticvap Davetiyesinde Davalının Beyanda Bulunması İçin Tebliğden İtibaren 10 Günlük Kesin Mehil Verilmesi HUMK.nun 234.Maddesine Uygun Olmadığı - Temerrüt Nedeniyle Tahliye Talebi )
Y10.CDE. 2003/857810 GÜNLÜK SÜRE ( Çek Karnesinin Geri Verilmesi İçin 10 Günlük Kanuni Süresinin Dolması Beklenmeksizin Suç Duyurusunda Bulunulması - Çek Kanununa Muhalefet Suçunun Kanuni Unsurlarının Oluşmadığı )
Y14.HDE. 2007/172210 GÜNLÜK SÜRE ( Görevsizlik Kararı Üzerine Davacının Temyiz Süresinin Sona Erdiği Tarihten Başlayarak 10 Gün İçerisinde Mahkemeye Yeniden Dilekçe Vermesi ve Çağrı Kağıdı Tebliğ Ettirilmesi Gereği )
Y14.HDE. 2005/760810 GÜNLÜK SÜRE ( Görevsizlik Kararının Kesinleşmesinden İtibaren 10 Gün İçinde Görevli Mahkemede Tebligat Yaptırılmaması Halinde Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmeleceği )
Y1.HDE. 2005/111310 GÜNLÜK SÜRE ( Görevsizlik Kararının Kesinleştiği Gün İle Başvurma Günü Arasında 10 Günden Fazla Süre Geçmesi Halinde Görevli Mahkemede Sürdürülen Dava Görevsiz Mahkemede Açılan Davanın Devamı Olamayacağı )
Y12.HDE. 2004/2078410 GÜNLÜK SÜRE ( Karar Düzeltme Talebinin Reddine İlişkin Kararın Tebliğinden İtibaren Başlayacağı Gözardı Edilerek Kıymet Takdirine İlişkin Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Doğru Görülmediği )
Y13.HDE. 2005/178710 GÜNLÜK SÜRE ( Kararın Taraflara Tebliği ve Kesinleşmesinden İtibaren HUMK.nun 193. Maddesindeki 10 Günlük Süre Başladığı )
YHGKE. 1999/1-27510 GÜNLÜK SÜRE İÇİNDE GÖREVLİ MAHKEMEYE BAŞVURMA ŞARTI ( Görevsizlik Kararı Veren Mahkemenin Dosyayı Re'sen Görevli Mahkemeye Gönderemeyeceği )
Y11.HDE. 2005/1405610 GÜNLÜK SÜRE İÇİNDE TEMYİZ İSTEMİNDE BULUNULMASI ( Davalı Vekilinin HUMK'nun 433. Maddesine Dayanarak Temyize Cevap İle Birlikte Katılma Yoluyla Temyiz İsteminin Kabulü Gereği )
Y19.HDE. 2005/643810 GÜNLÜK SÜRELER ( Yasadan Kaynaklanan Mahkemeler Arasındaki Görevsizlik Kararları Teknik Anlamda Bir Görevsizlik Kararı Olmaması Nedeniyle Sürelerin Burada Uygulanmayacağı - İtirazın İptali )
Y19.HDE. 2002/346610 GÜNLÜK SÜRENİN BAŞLANGICI ( İş Bölümü İtirazının Kabulü Halinde İşe Görevli Mahkemede Bakılabilmesi İçin - Yüze Karşı Verilen ve Usulünce Tefhim Olunan Kararlarda Kararın Verildiği Tarihten İtibaren İşlemeye Başladığı/Tefhim veya Tebliğ Gününün Hesaba Katılmayacağı )
Y17.HDE. 2002/243610 GÜNLÜK SÜREYE TABİ OLMAMA ( Kadastro Mahkemesi Kurulması Üzerine Asliye Mahkemesinde Görülen Davaların Bu Mahkemeye İntikalinde )
Y9.HDE. 2004/1843210 GÜNLÜK ÜCRETİNİ AŞACAK MİKTARDA ZARARA SEBEP OLAN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebinin Reddi Gereği )
Y21.HDE. 1996/74310 KİŞİDEN AZ İŞÇİ ÇALIŞMASI ( İşverenin Konut Edindirme Yardımı Ödemekle Yükümlü Olmadığı )
YCGKE. 1974/6-9110 LİRA İÇİN 1 GÜN KURALI ( Hırsızlık Malı Bilerek Satın Alanlar İçin Kanunla Konulan Kural )
Y21.HDE. 1996/65510 YIL İÇİNDE TESPİT İSTEYEBİLME ( Çalıştıkları Kurumca Tespit Edilemeyen Sigortalılar )
Y5.CDE. 2006/59810 YILDAN FAZLA HAPİS CEZASINI GEREKTİREN HAL ( Taksirle Birden Fazla İnsanın Ölümüne ya da Bir veya Birden Fazla Kişinin Ölümü İle Birlikte Bir veya Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma )
Y8.HDE. 2005/70510 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Geçmesinden Sonra Dava Açılmış Bulunduğuna Göre Davanın Reddine Karar Verilmiş Olmasının Doğru Olduğu - Tespit Dışı Bırakılan Taşınmazın Tescili Talebi )
Y8.HDE. 2003/551510 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İmar Kanunları Uyarınca Tapuya Tescil Edilmiş Bulunan Parsel Hakkında 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 12/3. Maddesinde Belirtilen Sürenin Bu Olaya Uygulanamayacağı - Süresiz Olarak Tapu İptali Tescil Davası Açılabileceği )
Y7.HDE. 2003/182510 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kadastrosu Yapılan ve Tutanakları Kesinleşen Taşınmazlar Hakkında Hak Düşürücü Süre Geçmiş İse Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren 1 Yıl İçerisinde Hak Sahiplerinin Dava Açabileceği - Kadastro Tespiti )
YHGKE. 2001/8-6810 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Zilyetlik Yoluyla Mülk Edinmeye Dayalı Tapu Kaydının İptali ve Tescil Davası - Taşınmaz Kömür Havzası İçinde Kaldığından 10 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Uygulanmayacağı )
YHGKE. 2011/2-29510 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE (Muris Muvazaası Sahtecilik Vekaletin Kötüye Kullanılması İddiasına Dayalı Davalar - Kadastro Tespitinden Önce İse ve Hak Düşürücü Süre Geçmişse İtiraz ve Davaların Dinlenemeyeceği )
Y14.HDE. 2015/125310 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE (Tapu İptali ve Tescil/Davaya Konu Taşınmazın Kadastro İle 1953'de Hazineye Tescil Edildiği Davacıların Murisine Tapu Tahsis Belgesi İle 1985'de Tahsis Edildiği - Kadastrodan Önceki Nedenlere Dayanılarak Dava Açılmadığından Davaya Konu Olayda Uygulama Yeri Bulunmayan 3402 S.K. Md. 12/3 Hükmü Gerekçe Gösterilerek Davanın 10 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Geçtiği Gerekçesiyle Reddinin Hatalı Olduğu)
Y16.HDE. 2003/101310 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN UYGULANMAMASI ( İkinci Kadastro İşleminin On Yıllık Süreye Tabi Olmaksızın Kadastro Müdürlüğünce Resen İptalinin Mümkün Olması )
Y1.CDE. 2013/329510 YILLIK İNDİRİM ( Koşullu Salıverilme Kararının Geri Alındığı/ İkinci Suçun 23 Nisan 1999'dan Sonra Olduğu - Çekilmesi Gereken Cezadan 10 Yıllık İndirim Hakkından Sanığın Yararlanamayacağı/Hükümlünün İtirazının Reddine Karar Verileceği )
Y1.CDE. 2002/124110 YILLIK İNDİRİM ( Müebbet Ağır Hapis Cezasının 36 Yıl Olarak Kabulü ile 4616 Sayılı Yasada Öngörülen On Yıllık İndirimin Bu Miktar Üzerinden Yapılması )
Y7.HDE. 2004/73710 YILLIK SÜRE ( Kadastro Tespitine Dayalı Tapu İptali - Dava 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre Geçtikten Sonra Açıldığından Reddi Gereği )
Y16.HDE. 1993/657510 YILLIK SÜRE ( Satış Tarihinden Tespit Tarihine Kadar Geçmesi Gereği )
Y7.HDE. 2003/165610 YILLIK SÜRE GEÇTİKTEN SONRA YAPILAN İNTİKAL ( Haricen Satılan Taşınmazın Alıcıya Geçmesini Öngören Koşulların Oluşmasından Sonra Tapuda Yapılan İntikal Hukuken Sonuç Doğurmadığı - Kadastro Tespiti )
Y20.HDE. 2005/162910 YILLIK SÜREDEKİ DAVA HAKKI ( Davacı Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanıp Tapuya Dayanmaması - Tutunduğu Vergi Kaydı Kendisine 10 Yıllık Süre İçinde Dava Açma Hakkı Vermediği/Tapu İptali ve Tescil Davasının Reddi Gereği )
Y8.HDE. 2011/450410 YILLIK ZAMANAŞIMI ( Kişisel Eşyanın İadesi Talebi/Dava Konusu Eşyaların Var Olduğu Tespit Edilemez İse İstem Tazminata İlişkin Olacağından Borçlar Kanunu'nda Yer Alan 10 Yıllık Zamanaşımı Hükümlerinin Uygulanacağı - Nikahın Devam Etmesinin Zamanaşımını Tatil Eden Sebeplerden Olduğu )
Y1.HDE. 2011/466210 YILLIK ZAMANAŞIMI ( Tapu Kaydının İptalinden Kaynaklanan Tazminat Talebi - Mülkiyetin Yitirildiği İddiası İle Açılan ve Devletin Sorumluluğunu Gerektiren Tazminat Davalarında 10 Yıllık Zamanaşımı Süresi Uygulanacağı )
Y20.HDE. 2011/1010410 YILLIK ZAMANAŞIMI ( Tapu Sicilinin Tutulmasından Kaynaklanan Tazminat Davası - Davanın 10 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçerisinde Adli Yargıda Hazine Aleyhine Açılması Gerektiği/Devletin Kusursuz Sorumluluğunun Bulunduğu/Tapu Siciline Güven)
Y13.HDE. 2003/503810 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( 1 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Emanet Sözleşmesinde Uygulanmayacağı )
Y15.HDE. 2005/89610 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Binanın Ayıplı Olmasından Doğan Davalarda Zamanaşımı - Zamanaşımını Kesildikten Sonra Kesilmeden İtibaren Yeni Bir Sürenin Başlayacağı ve Borcun İkrar Edilmiş Olması Halinde Bu Sürenin 10 Yıl Olduğu )
Y11.HDE. 2005/268610 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Dolmadığı Anlaşılmasına Göre Müracaat Hakkı Yitirilen Bir Çekte Temel İlişkiye Dayanan Davacının İddiasını İspat Etmesi Gereği - Çeke Dayalı Alacağın Tahsili )
Y3.HDE. 2014/1000810 YILLIK ZAMANAŞIMINA BAĞLI ALACAK ( Harici Satış Sözleşmesi Sebebiyle Ödenen Bedelin İadesinin Tapu İptal ve Tescil Davasının Reddi Kararının Kesinleştiği Tarihten İtibaren 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )
YHGKE. 2013/16-141100 DÖNÜM SINIRI ( Her Mahallenin Bir Çalışma Alanı Olarak Kabul Edileceği/Bu Durumda Kuru Toprakta 100 Dönüm Sınırının Aşılmadığının Kabulü Gereği - Özel Dairenin Bozma Kararına Karşı Direnin Yerel Mahkemenin Kararının Onanması Gerektiği )
Y16.HDE. 2004/18100 DÖNÜMDEN AZ MİKTARLI BİRDEN FAZLA TAŞINMAZIN ZİLYEDLİKLE İKTİSABI ( Tapulama Kanunu'nun Yürürlükte Bulunduğu Tarihte Açılan Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında Bu Kanunun Uygulanacağı )
Y17.HDE. 2002/5568100 DÖNÜMDEN FAZLA TAŞINMAZ İKTİSAP EDİLEMEMESİ ( Zilyedlikle İktisap Nedenine Dayalı Kadastro Tesbitine İtiraz )
Y12.CDE. 2012/25144100 PROMİL ÜZERİNDE ALKOL ALINMASI ( Güvenli Sürüş Yeteneğinin Kaybedildiğinin Bilimsel Olarak Saptanmış Olduğu/Adli Tıp Kurumunun Yerleşmiş Görüşü Bulunduğu - Olayda Sanığın 100 Promil Üzeri Alkollü Olduğunun Anlaşıldığı/Mahkumiyet Kararı )
Y12.CDE. 2012/12992100 PROMİLDEN YÜKSEK ALKOL SEVİYESİ ( Bireysel Farklılıkları da Elimine Edebilecek Şekilde Güvenli Sürüş Yeteneğini Kaybettireceği - Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunun Oluşacağı/Sanığın Beraatine Karar Verilemeyeceği )
Y12.CDE. 2011/5656100 PROMİLDEN YÜKSEK OLARAK SAPTANAN ALKOL DÜZEYİ ( Güvenli Sürüş Yeteneğini Kaybettireceğinin Bilimsel Olarak Kabulü Gereği - Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunun Oluşacağı/Adli Tıp Kurumundan Görüş Alınmasa da Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilebileceği )
Y12.HDE. 1996/2584103 DAVETİYESİ TEBLİĞİ ( Haciz Sırasında Borçlunun Karısına )
Y12.HDE. 2004/17013103 DAVETİYESİNİN TEBLİĞİ ( Hacizden Haricen Haberdar Olmuş Olsa Bile Borçlunun Hacizle İlgili Şikayetlerinde Sürenin Tebligatla Başlayacağı - Meskeniyet Şikayeti )
Y8.HDE. 2013/3419103 DAVETİYESİNİN TEBLİĞİ TALEBİ ( Vekille Takip Edilen İşlerde Tebligatın Vekile Yapılması Gerektiğini İleri Sürerek İcra Müdürlüğü'nün Ret Kararının Kaldırılmasını Talep Ettiği - Tebligatların Vekile Yapılması Gerektiğinden İstemin Kabulü Gerektiği )
Y12.HDE. 2014/7597103 ÖRNEK HACİZ DAVETİYESİ ( Borçlunun Meskeniyet Sebebiyle Haczedilmezlik Şikayetinde Bulunduğu - Borçluya 103 Örnek Haciz Davetiyesinin Tebliğ Edilmediği/Kıymet Takdiri Tebliği Üzerine Süresinde Müracaatta Bulunduğu Anlaşıldığından İşin Esasının İnceleneceği )
Y7.CDE. 2002/41931072 SAYILI KANUN KAPSAMI ( Suç Konusu Olduğu İleri Sürülen ve Üstünde Futbol Oynatılan Aletin 1072 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Langırt ve Benzeri Oyun Aleti mi Olduğunun Tespit Edilmesi )
Y7.CDE. 2007/64471072 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Bu Kanuna Göre Açılan Davalara Sulh Ceza Mahkemesinin Bakmakla Görevli Olduğu )
Y7.CDE. 2007/115831072 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hazırlık Aşamasında Alınan Bilirkişi Raporunun Yetersiz Olduğu Gerekçesiyle İddianamenin İadesi )
Y8.CDE. 2016/51441072 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Sanığın İşyerinde Ele Geçen Tombala Makinasının 1072 S. Kanun'un 1. Md. Sayılan Baht ve Talihe Bağlı Oyun Alet ve Makinesi Olup Olmadığı Eylemin Anılan Kanuna Muhalefet Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Tayin ve Takdiri İle Buna Dair Davaya Bakma Görevinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y7.CDE. 2010/107881072 SAYILI KANUNUNA AYKIRILIK ( Kanunun İlgili Bütün Hükümleri Uygulanarak Elde Edilecek Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması ve Karar Yerinde Tartışılması Suretiyle Lehe Olan Kanunun Belirleneceği )
Y7.CDE. 2003/55361072 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Oyun Oynanan Yerlerin Bir Daha Açılmamak Üzere Kapatılmasına Rağmen Sanığın İşyerinde Oyun Makinesi Bulundurması )
Y7.CDE. 2003/96491072 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Suç Konusu Olduğu İleri Sürülen ve Üstünde Oyun Oynatılan Masanın 1072 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Aletlerden Olup Olmadığnın Konusunda Uzman Kişilerden Alınacak Rapora Göre Belirlenmesinin Gerekmesi )
Y1.HDE. 2014/3211086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU DÖNEMİNDE AÇILAN DAVA ( 6100 S. Kanun'un Yürürlüğe Girdiği Tarihe Kadar 1086 S. Kanun Hükümleri Uygulanarak Yürütüldüğü/Davanın Açılması İle İlgili Tüm İşlemlerin Tamamlandığı Kabul Edilerek İşin Esasına Girileceği - Gider Avansının Yatırılmadığı Gerekçesiyle Dava Şartı Yokluğundan Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y15.HDE. 2014/38461086 S. YASA ZAMANINDA YAPILAN YETKİ SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmeyle Kararlaştırılan Kesin Yetkinin 6100 S. Yasa'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra İmzalanan Yetki Sözleşmelerinde Uygulanacağı - 1086 S. Yasa Yürürlükte İken Yapılan Yetki Sözleşmesine Göre Akdin İfa Yeri Mahkemesinin Yetkisini Engelleyen Herhangi Bir Yasal Düzenleme Bulunmadığı )
Y18.HDE. 2015/130141086 S.K. YÜRÜRLÜKTE İKEN AÇILAN DAVADA GİDER AVANSI ( Duruşmada Gider Avansının Yatırılması İçin İki Haftalık Kesin Süre Verildiği ve Avansın Yatırılmaması Nedeniyle Davanın Reddedildiği/Davanın 1086 S.K. Zamanında Açılması ve Yargılamanın Tahkikat Aşamasına Geçilmiş Olması Gözetildiğinde Bu Aşamada Sadece HMK. 324. Maddesi Uyarınca Delil Avansı İstenebileceği - Gider Avansının İstenmesinin Yerinde Olmadığı/Gider Avansının Yatırılmaması Nedeniyle Dava Şartı Yokluğundan Davanın Reddedilemeyeceği )
Y14.HDE. 2013/24671086 S.K. YÜRÜRLÜKTE İKEN AÇILAN DAVALAR ( 6100 S.K.'ya Göre Eksik Gider Avasının İstenemeyeceği - 6100 S.K.'daki Delil İkamesi İçin Avansa İlişkin Hükümlerin Uygulanacağı )
Y14.HDE. 2013/48331086 S.K. YÜRÜRLÜKTE İKEN AÇILAN DAVALAR ( 6100 S.K.'ya Göre Eksik Gider Avasının İstenemeyeceği - 6100 S.K.'daki Delil İkamesi İçin Avansa İlişkin Hükümlerin Uygulanacağı )
Y14.HDE. 2015/52431086 SAYILI HUMK DÖNEMİNDE AÇILAN DAVA (6100 S. Kanun'un Yürürlüğe Girdiği Tarihe Kadar 1086 S. Kanun Hükümleri Uygulanarak Yürütüldüğü - Davanın Açılması İle İlgili Tüm İşlemlerin Tamamlandığının Kabul Edilmesi Gerektiği/Gerek 1086 S. HMUK'nın İlgili Hükümleri Gerekse 6100 S. HMK'nın 324. Md. Uygulanmak Suretiyle Sonuca Gidilmesi Gerektiği)
YHGKE. 2012/9-11701086 SAYILI HUMK YÜRÜRLÜKTE İKEN AÇILAN DAVA ( İşçilik Alacağı/Davanın Tahkikat Aşamasına Geçilmiş Bulunduğu - Sadece Delil Avansı İstenebileceği )
Y14.HDE. 2013/24541086 SAYILI KANUN DÖNEMİNDE AÇILAN DAVA ( Davanın Açılmasıyla İlgili Tüm İşlemlerin Tamamlanmış Olduğu - Eldeki Davada 6100 S.K. 324 M. Uygulanması Gerektiği/Gider Avansının Yatırılmaması Nedeniyle Davanın Reddinin Hatalı Olduğunun Kabulü )
Y15.HDE. 2013/5631086 SAYILI KANUN DÖNEMİNDE HAZIRLANAN SÖZLEŞME ( Daha Sonradan Yürürlüğe Giren 6100 S.K. Yektili Mahkeme Hususunda Uygulama Alanı Bulunmadığı - Sözleşmede Kararlaştırılan Mahkemenin Kesin Yetkili Mahkeme Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y1.HDE. 2014/216541086 SAYILI KANUN YÜRÜRLÜKTE İKEN AÇILAN DAVA ( Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası - Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y18.HDE. 2013/21601086 SAYILI KANUN ZAMANINDA AÇILAN DAVA ( İtirazın İptali Davası/6100 S.K. Md.320/4 Uyarınca Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verildiği - Her Davanın Açıldığı Tarihteki Koşullara Göre Değerlendirileceği/6100 S.K. Değil Davanın Açıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan 1086 S.K. Uygulanması Gerektiği )
YHGKE. 2012/9-11801086 SAYILI KANUN ZAMANINDA AÇILAN İŞÇİLİK ALACAĞI DAVASI ( Dilekçelerin Teati Aşamasının Geçip Tahkikat Aşamasına Geçildiği Gözetilerek Bu Aşamada Sadece Delil Avansı İstenebileceği - Gider Avansı İstenmesinin Yerinde Olmadığının Gözetileceği )
Y1.HDE. 2013/185301086 SAYILI KANUNUN UYGULAMA ALANI (1086 S.K. İhtiyati Tedbir Kararlarına Karşı Temyiz Yolu Kapalı Bulunduğuna Göre Bu Kararların Temyizen İncelenmesinin Yasal Dayanağının Bulunmadığı - Davalının Temyiz Talebinin Reddi Gereği/İhtiyati Tedbir)
YHGKE. 2012/9-12021086 SAYILIK HUMK YÜRÜRLÜKTE OLDUĞU TARİHTE AÇILAN DAVA ( İşçilik Alacağı/Davada Tahkikat Aşamasına Geçildiği - Bu Aşamada Sadece Delil Avansı İstenebileceği/Davacı Vekiline Verilen Kesin Sürede Avansın Ne Miktarda Yatırılacağının Açıkça Belirtilmediğinden Bu Nedenle Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği )
Y6.CDE. 2002/2235211 - 15 YAŞ ARASI ( Suç Tarihinde 11 Yaşını Bitirip 15 Yaşını Tamamlamamış Sanığın İşlediği Suçun Sonuçlarını Kavrayabilme Yönünüden Akli Bedeni ve Ruhi Durumunun Bir Uzman Hekime Tespit Ettirilmesi Gereği - Hırsızlık )
Y8.CDE. 1999/1038411 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN SUÇU İKRARI ( 6136 S. Kanuna Muhalefet )
Y6.CDE. 1995/521111 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Veli ya da Vasiye Teslimde Suç İşlemelerine Sebebiyet Verilmesi Halinde Ceza Alınacağının İhtar Edilememesi )
Y2.CDE. 2003/2134311 YAŞINI BİTİRİP 15 YAŞINI BİTİRMEYEN SANIK ( Suçun Anlam ve Sonuçlarını Kavrayabilme Yeteneği - Şikayetten Vageçme Nedeniyle Kamu Davasının Ortadan Kaldırılamayacağı )
YCGKE. 1984/39711 YAŞINI BİTİRİP 15 YAŞINI DOLDURMAMIŞ ÇOCUKLAR ( Muayenelerinin Uzman Hekim Tarafından mı Yoksa Kurul Tarafından mı Yapılacağı-Sağlık Ocağı Raporunun Yetersiz Olması )
Y5.CDE. 2002/792811 YAŞINI BİTİRMEMİŞ MAĞDURUN IRZ VE NAMUSA TASADDİ ( Sanığın 15 Yaşından Küçük Olması Nedeniyle Suçun Anlam Ve Sonuçlarını Kavrayabilme Yönünden Bedeni Akli Ve Ruhi Durumu Hakkında Uzman Hekim Raporu Alınması Gereği )
Y1.CDE. 1996/404811 YAŞINI BİTİRMEYEN SANIĞIN KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇUNU İŞLEMESİ ( Sanık Hakkında Kovuşturma Yapılamaması )
YCGKE. 1980/1-32311 YAŞINI BİTİRMİŞ, 15 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUĞUN ADAM ÖLDÜRMESİ ( Temyiz Kabiliyetinin Tesbiti )
Y7.CDE. 2012/2825511. CEZA DAİRESİNİN GÖREV ALANI ( Başkasına Ait Kimlik Bilgileri İle Abonelik Sözleşmesi Yapıldığı - Eylemin Elektronik Haberleşme Kanunu'na Aykırılık Değil Özel Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturabileceği/11. Ceza Dairesinin Görevli Olduğu )
YCGKE. 2000/6-26111-15 YAŞ ARASI SANIK ( Ceza İndirimi-Suçun Anlam ve Sonuçlarını Kavrayabilme Yeteneğine Sahip Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
Y2.CDE. 1993/664511-15 YAŞ ARASI SANIK ( Hakkında Ceza Kararnamesi Düzenlenememesi-Yargılama Yapılması Gereği )
Y6.CDE. 2003/97711-15 YAŞI ARASINDAKİ KÜÇÜK ( Suç Tarihinde İşlediği Suçun Anlam ve Sonuçlarını Kavrayamayan Sanık Hakkında Deliller Değerlendirilip Suçu İşlenmişse Tedbire İşlenmemişse Beraate Karar Verilmesi Gereği - Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
YCGKE. 1994/5-2861117 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANMAK ( Ceza Genel Kurulunca Verilen Kararın Bozma Kararı Olması )
Y4.CDE. 2001/113271136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Avukatların Bilirkişi Olarak Görevi Kötüye Kullanmasının Görevleriyle İlgisinin Bulunmaması Nedeniyle Bu Kanuna Göre Soruşturma Yapılmaması )
Y7.CDE. 2002/157911136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Avukatlık Kanunu Gereğince Baro Levhasında Yazılı Bulunmayanların ve İşten Yasaklanmış Olanların Avukatlara Ait Yetkileri Kullanamaması )
Y19.CDE. 2015/331781163 S.K.'a MUHALEFET ( Sanıkların Kooperatif Yönetiminde Görev Aldıkları Tarihler Ayrı Ayrı Saptanarak Bu Tarihler İtibariyle Genel Kurulda Alınmış Huzur Hakkı Ödenmesine Dair Karar İle Sanıklara İddianame Kapsamında Ödendiği Belirtilen Meblağların Uygunluk Arz Edip Etmediğinin Tespit Olunarak Genel Kurul Kararına Uygunluk Arz Etmediğinin Saptanması Halinde Yapılan Ödemelere Dair İlgili Evrakların Celbi İle Sanıkların Daha Önce Başka Amaçla Atılmış Samimi İmza ve Yazı Örnekleriyle Mukayesesinin Yaptırılması Gerektiği )
Y19.CDE. 2015/44781163 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Adli Sicil Kaydına Konu Mahkumiyet Kararlarının 3167 S.K.'ya İlişkin İlamlardan Olduğu - Çek Defterini Geri Vermeme Fiilinin Suç Olmaktan Çıkarıldığı/Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Müessesesinin Objektif Koşulların Varlığı Halinde Diğer Kişiselleştirme Hükümlerinden Önce ve Re'sen Mahkemece Değerlendirileceği )
Y7.CDE. 2002/88471163 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 1163 Sayılı Yasanın Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeliği Şartı Olarak Aynı Türde Başka Bir Kooperatifin Yönetim Kurulu Üyesi Olmamayı da Öngörmüş olması )
Y7.CDE. 2003/149361163 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın 647 Sayılı Yasanın 4. Maddesindeki Tedbire Çevrilmesi Esnasında 2918 Sayılı Yasada Öngörülen ve Ceza Niteliği Taşıyan Sürücü Belgesinin Geri Alınmasına Karar Verilmesi Yasaya Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2003/38101163 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Islah Edeceği Kanısını Vermesi Halinde Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Muayyen Bir Yere Gitmekten Men Cezasına Çevrilebilmesinin Mümkün Olması )
Y7.CDE. 2004/86371163 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kooperatif Yönetimince Tahsis Edilen Arsa Karşılığı Belediyeye Herhangi Bir Ödeme Yapılıp Yapılmadığı ve Yapılmışsa Ödeme Tarihinin Tereddüde Yer Vermeyecek Şekilde Tespiti Gerektiği )
Y19.CDE. 2015/111021163 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Kooperatifin Üç Yıl Olağan Genel Kurulunu Yapmaması Halinde Dağılacağı/Dağılmasından İtibaren Sona Eren Tüzel Kişiliğin Genel Kurul Toplantısı Yapmamasından Söz Edilemeyeceği/Davaya Konu Edilen Yılda Anılan Kooperatifin Tüzel Kişiliği Sona Erdiği/Unsurları Oluşmayan Suçtan Sanığın Beraatine Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2000/88391163 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kooperatifin Üç Yıl Olağan Genel Kurulunu Yapmaması Halinde Dağılmış Sayılacağından Sanığın Yöneticiliğinin de Sona Ereceği )
Y7.CDE. 2002/55221163 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kooperatifler Kanununda Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Paraya Çevrilemeyeceğinin öngörülmesi )
Y4.CDE. 2000/68771163 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Suç Tarihinde Kooperatif Başkanı Olan Sanığın Kooperatif İşlerini Taşeron Olarak Yürütmesi )
Y5.CDE. 2016/60881163 SAYILI KANUNA MUHALEFET (Sanığın Hükümden Önce Öldüğü UYAP Sisteminden Temin Edilen Nüfus Kaydından Anlaşıldığından Bu Hususun Araştırılıp Sonucuna Göre 5237 S.K. 64 ve 5271 S.K. 223/8. Maddeleri Uyarınca Bir Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetileceği)
Y19.CDE. 2015/44151163 SAYILI KANUNA MUHALEFET (Sanıkların Kooperatif Yönetiminde Görev Aldıkları Dönemler İle İddianame Kapsamında Kooperatif Üyeliğinden Çıkartılanlara Ait Çıkarma Kararlarının Şekli İle Tarihlerinin Ayrı Ayrı Saptanması Yine Kooperatife Ait Tüm Taşınmazlarda Ferdileştirme Yapılıp Yapılmadığı İle Yapılmışsa Tarihlerinin Tespit Olunması İhraç Olunan Kişilerin Bu Kararlara Karşı Genel Kurula İtiraz Edip Etmedikleri Ya da İhraç Kararının İptaline Dair Dava Açıp Açmadıklarının Belirlenmesi Gerektiği)
Y19.CDE. 2015/344401163 SAYILI KANUN'A MUHALEFET SUÇU (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Davaya Katılma Hakkının Bulunduğu - Mahkemece Suçtan Zarar Görene Duruşma Gününü Bildirir Davetiye Çıkartılmadan Yargılamaya Devam Edilerek Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı)
Y1.HDE. 2003/42061163 SAYILI YASA ( Bu Yasa İle Kooperatif Hissesine İlişkin Tasarrufi İşlemlerin Düzenlenmiş Olması )
Y4.CDE. 2000/24191163 SAYILI YASADA SAYILAN KİŞİLER OLMAMA ( Görevi Savsamadan Dolayı Cezalandırılmalarının Yanlış Olması )
Y7.CDE. 1994/77381163 SAYILI YASANIN EK 2/5. MADDESİ UYARINCA HAPİS CEZALARININ PARA CEZASINA ÇEVRİLEMEYECEĞİ
Y4.CDE. 2000/24521163 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Ortaklıktan Çıkarma Kararının İptaline Rağmen Ortağı Ortaklığa Almama Eylemi )
Y19.CDE. 2017/7451163 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Yönetim Kurulunda Bulunduğu Kooperatifin Ünvanının Değişip Değişmediği Anılan Her İki Kooperatifin Aynı Kooperatif Olup Olmadığı ve Suç Tarihi İtibarı İle Kooperatif Yönetim Kurulunda Bulunup Bulunmadığı Tespit Edilmeden Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
Y7.CDE. 1998/76571177 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Diğer Sanığa Ait Yerli Kıyılmış Tütünleri Nakletmek Üzere Bilerek Kabul Etmesi Eylemi )
YCGKE. 1984/7-3041177 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sigara Stok Etmek )
Y7.CDE. 2003/47511177 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Yakalama Tarihi İtibariyle Tütünün 1177 Sayılı Yasanın Yürürlükte Olduğu Yıla Ait Olduğu Gözetilerek 1177 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y20.HDE. 2001/8183%12 DEN FAZLA EĞİMLİ FUNDA İLE KAPLI ALAN ( 6831 Sayılı Yasa Gereğince Orman Sayılan Yerlerden Olduğu )
Y9.HDE. 2008/2404212 SAAT ÇALIŞMA 24 SAAT DİNLENME ŞEKLİNDE ÇALIŞMA ( Davacının Bu Şekilde Birinci Hafta 4 Gün İkinci Hafta 3 Gün Çalıştığı - Davacının Çalışma Şekline Göre 45 Saati Aşan Fazla Çalışması Bulunmadığından Fazla Çalışma Alacağına Hükmedilemeyeceği )
YCGKE. 1964/5-47012 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUĞUN ŞEHVET HİSSİ İLE ALIKONULMASI ( TCK 430. Maddenin Uygulanması )
Y10.CDE. 2004/2613612 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUK ( Cezai Sorumluluklarının Olmadığı - Yaş Küçüklüğü Nedeniyle Kusurunun Bulunmamasından Dolayı Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verileceği - Hırsızlık )
Y10.CDE. 2004/1315512 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUK ( Fiili İşlediği Sırada 12 Yaşını Doldurmamış Olan Çocukların Cezai Sorumluluğu Olmadığı - Hırsızlık )
Y5.CDE. 2003/95712 YAŞINDAN KÜÇÜK KIZI KAÇIRMAK ( Sanığın Mağdur Üzerinde Egemenlik Tesisine Elverişli Olup Olmadığının Olay Yerinde Keşif Yapılarak Saptanması Eylemin Kaçırmakmı Yoksa Tasaddi Suçunu Gerçekleştirmek İçin Yer Teminimi Olduğunun Belirlenmesi Gereği )
YCGKE. 1989/5-30612 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDURUN IRZ VE NAMUSUNA TASADDİ SUÇU ( Mağduru Evinin Bitişiğindeki İnşaata Götürmesinin Kaçırma Niteliğinde Olmaması )
Y5.CDE. 2002/180212 YAŞINI BİTİREN VE BİTİRMEYEN MAĞDURLAR ( Rızalarıyla Kaçırıp Alıkoymak - Eylemlere Uygulanacak Hükümler )
Y6.CDE. 2013/1538412 YAŞINI DOLDURMAYAN KÜÇÜK ( Hakkında 5237 S. TCK'nun Md. 31/1 ve 7/2 Hükümleri Gereğince Kovuşturmanın Sonlandırılması Gerektiği - Hırsızlık )
Y1.CDE. 2009/782712 YAŞINI DOLDURMUŞ 15 YAŞINI BİTİRMEMİŞ KÜÇÜK ( İşlediği Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama ve Bu Fiillerle İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Tespiti Gereği - Mahkemece Sosyal Çalışma Uzmanına Küçüğün İçinde Bulunduğu Aile Sosyal ve Ekonomik Koşullarla Psikolojik ve Eğitim Durumu Hakkında Rapor Hazırlatılması Gereği )
Y10.CDE. 2012/613112,9 GRAM ESRAR TAŞIYAN SANIK ( Esrarı Olaydan Kısa Süre Önce Kullanmak İçin Satın Aldığını Söylediği - Savunmanın Aksine Kullanma Dışında Başka Amaçla Bulundurduğuna İlişkin Yeterli ve Kesin Delil Olmadığı )
Y2.CDE. 2014/3356712-15 YAŞ GRUBU İÇERİSİNDE BULUNAN ÇOCUĞUN SUÇUN HUKUKİ ANLAM VE SONUÇLARINI ALGILAYIP ALGILAMADIĞININ TESPİTİ (Suça Sürüklenen Çocuğun Üzerine Atılı Suçun Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılayıp Algılayamayacağının Değerlendirilmesi Açısından Suç Tarihinde 12-15 Yaş Grubu İçerisinde Bulunan Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Sosyal İnceleme Yaptırılmadığı Halde de Bunun Gerekçesinin Gösterilmesi Gerektiği)
Y2.CDE. 2014/173912-15 YAŞ GRUBU İÇERİSİNDE BULUNAN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Hakkında 5395 S. Çocuk Koruma Kanununun 35/1. ve Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20/2. Md. Gereğince Zorunlu Olan Sosyal İnceleme Raporu Alınmadan Hüküm Kurulamayacağı )
Y17.CDE. 2015/1469912-15 YAŞ GRUBU İÇERİSİNDE BULUNAN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK (İşlediği Fiilin Hukukî Anlam ve Sonuçlarını Algılama ve Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Olup Olmadığının Takdiri Bakımından Sosyal Yönden İnceleme Yaptırılmasının Gerekli Olduğu - Bilişim Sisteminin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık)
Y2.CDE. 2014/2444312-15 YAŞ GRUBUNDA BULUNAN SANIK ( Hakkında Sosyal İnceleme Raporu Aldırılmadan ve 35/3. Md.ye Göre de Sosyal İnceleme Yaptırılmamasının Gerekçesi Gösterilmeden Hırsızlık ve İşyeri Dokunulmazlığını Bozmak Suçundan Hükümler Kurulmasının İsabetsizliği )
Y2.CDE. 2014/2427512-15 YAŞ GRUBUNDA OLAN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK (Hırsızlık - 5237 S. TCK'nın 31/2. Md. Uyarınca İşlediği Fiilin Hukukî Anlam ve Sonuçlarını Algılayıp Algılamadığı veya Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Yeterince Gelişip Gelişmediği Hususunda Uzman Hekim Raporu Alınması Gerektiği)
Y7.CDE. 1997/104381219 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Diplomasız Diş Hekimliği Muayenesi Açmak )
Y7.CDE. 1998/74541219 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Eylemin Sahte Tabiplik Niteliğinde Olup Olmadığının Yüksek Sağlık Şurasından Sorulması Gereği )
YCGKE. 1994/7-3701219 SAYILI KANUNA AYKIRI OLARAK HASTA TEDAVİ ETMEK ( Diplomasız Kişinin Yanlış Kırık Tedavisi Sonucu Kolun Kangren Olması )
Y7.CDE. 2000/65221219 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Fizyoterapistin Özel Muayenehane Açıp Açamayacağı )
Y19.CDE. 2015/127041219 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU ( Doğrudan Doğruya Zarar Görmemesi Sebebiyle Davaya Katılma Hakkı Bulunmayanın Katılmasına Karar Verilerek Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y19.CDE. 2015/157801219 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK SUÇU ( Hüküm Tarihinde Yürürlükte Olan Düzenlemenin Para Cezasının Asgari Haddinin Beş Gün Adli Para Cezası Olması Sebebiyle Sanıklar Lehine Olduğu Gözetilmeden Hüküm Tesisinin Hatalı Olduğu )
Y19.CDE. 2016/134351219 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK SUÇU (Sanığın Bir Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında Değişik Zamanlarda Aynı Mağdura Karşı Aynı Suçu Birden Fazla İşleyip İşlemediğinin ve Hakkında Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması Gerekip Gerekmediğinin Tartışılmasının Zorunlu Olduğu)
Y7.CDE. 2002/24311219 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Diploması veya Meslek Belgesi Olmaksızın Diş Protez Teknisyenliği ile İlgili Protez İmal Edilip İşyerinde Satılması )
Y7.CDE. 2002/36791219 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Diplomasız Olarak İğne Yaparak Hasta Tedavi Etmekten Dava Açılmış Olayda Eğer Daha Ağır Cezayı Müstelzim Fiil İşenmişse O Fiile Mahsus Ceza Verilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2004/218921219 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Müşteki Sağlık Bakanlığının Suçtan Doğrudan Doğruya Zarar Görmediği Gibi 1219 Sayılı Yasa Kapsamındaki Suçları Takip Görevi de Bulunmadığından Müdahil Sıfatını Kazanamayacağı )
Y7.CDE. 2002/237061219 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Olay Tarihinde Diş Tedavisinde Kullanılan Aletlerin Çalışıp Çalışmadığının Belirlenmesinden Sonra Sanıkların Hukuki Durumlarının Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
Y19.CDE. 2015/136881219 SAYILI KANUN'A MUHALEFET SUÇU ( Diplomasız Olarak Diş Hekimliği Mesleğine İlişkin Herhangi Bir Muayene veya Müdahale Yapma - Mahkemece Öncelikle İşyerinin Girişinde İsmi Yazılan Kişi Adında Bir Diş Hekimi İle Denetim Yapılan Adreste ya da Bu Adresin Yakınlarında Adı Geçen Hekime Ait Diş Kliniğinin Bulunup Bulunmadığının Tespit Edileceği )
Y7.CDE. 2003/57341219 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Çıraklık Eğitim Merkezinden Alınan Ustalık Belgesi İle Diş Teknisyenliği Yapılamaması )
Y9.CDE. 2007/51891219 SAYILI YASAYA TABİ KİŞİLER ( Mesleklerinin İcrasından Doğan Suçlardan Dolayı Yüksek Sağlık Şurasından Düşünce Sorulmasını Zorunlu Kıldığı )
YİBGKE. 1935/21221 SAYILI YASA ( Hakediş Davalarını İncelemekle Yükümlü Merciin Birinci Hukuk Dairesi Olması )
YİBGKE. 1952/151221 SAYILI YASA ( İstemin Bu Yasa Kapsamı Dışında Kalması Nedeniyle Hakkında İşlem Yapılmasına Gerek Olmaması )
Y2.CDE. 2001/36881262 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sahibi ve Sorumlu Müdürü Olduğu Eczanenin Satış ve Laboratuar Bölümünde Küpürü Kesik Halde İlaç Bulunması )
Y9.HDE. 1991/961313 YAŞINDAN ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR ( Çıraklık Olup İhbar ve Kıdem Tazminatı Hesabında Değerlendirilmemesi )
YHGKE. 1991/9-10713 YAŞINDAN ÖNCEKİ HİZMETLERİN HESABA KATILMAMASI ( Kıdem Tazminatı Hesabında )
Y7.CDE. 2002/9541317 SAYILI TAŞOCAKLARI NİZAMNAMESİNE AYKIRILIK ( Bu Nizamnamedeki Para Cezası Hafif Para Cezası Kabul Edileceğinden Suç Tarihine Göre Temyiz İncelem Gününe Göre Zamanaşımına Uğraması )
Y7.CDE. 2004/79941329 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Dava Konusu Eylemin Vasfı İtibariyle 765 Sayılı Yasada Öngörülen Zamanaşımı Gerçekleştiğinden Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Gerekmesi )
YİBGKE. 1985/11329 TARİHLİ AMELİYATI İSKAİYE İŞLETME KANUNU ( DSİ'ye Ait Suyun İzinsiz Kullanılması Durumunda Bu Kanunun Uygulanması )
Y11.CDE. 2001/112521329 TARİHLİ AMELİYATI İSKAİYE İŞLETME KANUNU MUVAKKATINA MUHALEFET ( DSİ Tarafından Yapılıp Her Türlü Kullanım Hakkı Sulama Kooperatifine Devredilen Kuyudan Su Almak )
YHGKE. 1995/4-4061379 SAYILI KANUN ( Hangi Kamu Görevlilerinin Oturdukları Lojmanlara Telefon Bağlama ve Görüşmelerinin Ücretsiz Olacağının Sayılmış Olması )
Y7.CDE. 1997/97851380 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Balıkçı Barınağındaki Demirli Tekneden Zaptolunan Trol Kapısının Sanık Tarafından Yasak Yer Ve Zamanda Kullanılması )
Y7.CDE. 2002/40181380 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 1380 Sayılı Kanundaki Yazılı Suçları İşleyenler Hakkındaki Duruşmaların 3005 Sayılı Yasadaki Yer ve Zaman Kayıtlarına Bakılmaksızın Yapılmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 2004/20731380 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Genel Katma ve Özel Bütçeli İdareler İle Devletin ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Su Ürünleri Üreme ve İstihsal Yerlerinden Merciinden İzin Almadan Çıkarılan Kumun Müsadere Edileceği )
Y7.CDE. 1997/80541380 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hükmedilen Cezanın Tayini İçin Önce O Suça Kanunun Koyduğu Hadler Arasında Bir Ceza Tayininin Gerekmesi )
Y7.CDE. 2002/66921380 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Fiilinin 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu Belirlenmiş Yasaklamaya Dayalı Olmaksızın Sirkülerle Getirilen Yasaklamaya Aykırı Bir Davranış Olması )
Y7.CDE. 2002/25401380 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın İzinsiz Kum Aldığı İleri Sürülen Yerin Su Ürünleri İstihsal Yerlerinden Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 2002/66911380 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Su Ürünleri Avcılığında Bulunan Gemilerde Uygulandığı Döneme Ait Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Sirkülerin Bulundurulmasının Zorunlu Olması )
Y7.CDE. 2002/7371380 SAYILI SU ÜRÜNLERİ KANUNUNA MUHALEFET ( On Sekiz Yaşından Küçük Olan Sanığa Zorunlu Olarak Müdafii Atanması Bu Müdafiinin Duruşmaya Gelmemesi Halinde Derhal Bir Müdafii Atanması )
Y7.CDE. 1995/5661380 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Suçuna Uygulanan Yasa Maddesine Göre Önödemeye Tabi Olması )
Y7.CDE. 2002/159071380 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( İstihsal Vasıtalarından Gemilerde Aranılan Asgari Vasıf ve Şartların Bulunmaması )
Y7.CDE. 2003/3501380 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Dip Trolü İle Avlanmak )
Y7.CDE. 2002/16851380 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( İstihsal Vasıtalarının Müsadere Edileceğine İlişkin Bir Hüküm Öngörülmediği gibi Bu Hususta Bir Kanuna Atıf da Yapılmaması )
Y19.CDE. 2015/178161390 GÜN YOKLAMA KAÇAĞI KALMA EYLEMİ ( İdari Para Cezasına İtirazın Reddi Kararı - Yükümlünün Sevke Tabi Olduğu Belirtilen Aralık 2007 Nisan 2008 Ağustos 2008 Aralık 2008 Nisan 2009 Ağustos 2009 Aralık 2009 Nisan 2010 Ağustos 2010 Aralık 2010 Nisan 2011 ve Ağustos 2011 Tarihlerini Kapsar Şekilde 15.9.2007-8.7.2011 Tarihleri Arasında Yüksek Lisans Öğrencisi Olduğu Anlaşıldığından İtirazın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
Y22.HDE. 2012/1640514 YAŞINDAN KÜÇÜKLERLE HİZMET SÖZLEŞMESİ YAPILAMAMASI ( Emredici Hüküm Bulunduğu - 14 Yaşından Küçük Çocuklarla Yapılan Hizmet Sözleşmesinin Baştan İtibaren Geçersiz Olduğu/4857 S.K. Kapsamı Dışında Kaldığı/Hesaplamaya Esas Alınamacağı )
Y9.HDE. 2014/288761475 S.K. VE 4857 S.K.'NIN YÜRÜRLÜKTE OLDUĞU TARİHLER AÇISINDAN YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI ( Davacının İşe Başladığı Tarihten 4857 S.K.'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihe Kadar 1475 S.K.'nın Yıllık Ücretli İzin Md.sindeki Sürelere Göre - 4857 S.K.'nın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonrası İçin İse 4857 S.K.'ya Göre Yıllık Ücretli İzin Alacağının Hesaplanması Gerektiği )
Y9.HDE. 2007/256441475 SAYILI İŞ KANUNU MD. 16 İLE 4857 SAYILI YENİ İŞ KANUNUN 22. MADDESİ ARASINDAKİ FARKLILIK ( İş Şartlarında Esaslı Değişikliğin İşçi Tarafından Kabul Edilmemesi - Yeni Kanunda 6 Gün İçinde Yazılı Olarak Yapılması Zorunluluğu )
Y9.HDE. 1995/112941475 SAYILI İŞ KANUNUNUN 5. MADDESİ KAPSAMINA GİRİP GİRMEME ( Bahçıvanın )
Y9.CDE. 1992/88071475 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Cezanın Üst Sınırının ve Zamanaşımı Süresinin Yasada Belirtilmemiş Olması )
Y9.CDE. 1992/88061475 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İşine Son Verilen İşçilerin Adlarının İş ve İşçi Bulma Kurumuna Bildirilmemesi )
Y9.CDE. 1993/10451475 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İşyerinde Müfettiş Tarafından Tesbit Edilen Eksiklikler İçin Para Cezası Verilmesi )
Y9.CDE. 1993/6171475 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Ondan Fazla İşçi Çıkaran İşverenin İş Bulma Kurumuna Bildirmemesi Nedeniyle İdari Para Cezası )
Y9.HDE. 2006/280031475 SAYILI YASA DÖNEMİNDE YAPILAN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ ( Bu Yasa Gereği Yazılı Tebligat Zorunluluğunun Olmadığı )
YHGKE. 2008/9-6731475 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜKTE OLDUĞU DÖNEM ( Davacının 45 Saati Aşan Haftalardaki Fazla Çalışması Belirlenerek Hüküm Altına Alınması ve 45 Saati Aşmayan Haftalarla İlgili Fazla Mesai Alacak İsteğinin Reddedilmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 2003/21131475 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( 1475 Sayılı İş Yasası Yürürlükten Kaldırıldığından Sanığın Durumunun Yeniden Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
Y9.HDE. 2004/140581475 SAYILI YASAYA TABİ ÇALIŞMALAR ( SSK Kurumundan Davacının 1475 Sayılı Yasaya Tabi Çalışmalarının Tamamını Gösterir Kayıtlar Celbedilmeden Yazılı Şekilde Eksik Araştırma İle Hüküm Kurulması Hatalı Olduğu )
Y10.HDE. 2013/122461479 S. KANUN KAPSAMINDA SİGORTALI OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Kurum'a Daha Öncesinde Kayıt ve Tescili Bulunmayan Davacının 1.10.2008 Tarihi Öncesinde Muhtarlıkta Geçen Sürelerde Sigortalı Sayılmasının Mümkün Bulunmadığı )
YHGKE. 2012/10-14771479 S.K.'NA TABİ ZORUNLU SİGORTALILIK SÜRESİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( 4.10.2000'den Önceki Döneme Ait Vergi Kaydı Bulunan Dönemler İçin Kanunda Belirtilen 6 Aylık Sürede Kuruma Başvurusunun veya Borçlanma Tutarına Dair Prim Ödemesinin Bulunmadığı - Geriye Dönük Olarak Vergiye Kayıtlı Olduğu Süreleri Borçlanması ve Buna Dayalı Olarak Sigortalılığının Tespitine Yasaca Olanak Bulunmadığı )
Y10.HDE. 2006/141511479 SAYI YASA KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIK ( Meslek Kuruluş Kaydı Tanık Anlatımları ve Zabıta Araştırması Sonucu Elde Edilen Bilgilerle Ortaya Çıkmış Olup Sigortalılığın Zorunlu ve Vazgeçilmez Niteliği Karşısında Dava Konusu Dönem Yönünden Sigortalılığın Geçerli Olduğu )
Y10.HDE. 2015/139241479 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SİGORTALILIĞIN TESPİTİ ( Davalı Kurumun Merkezinin Bulunduğu İş Mahkemeleri İle Sigortalılığı İptal Eden Kurum Şubesinin Bulunduğu İş Mahkemelerinden Birinin Yetkili Olduğu/Dava Açılmadan Önce Müracaatın Olmasının ve Kurumca Müracaata Konu İstemin Zımnen Ya da Açıkça Reddedilmesi Gerektiğinin Dava Şartı Olarak Düzenlendiği -Dava Şartı Eksikliğinin Tamamlanması İçin Süre Verilmesinin Gerektiği )
Y10.HDE. 2014/264361479 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SİGORTALILIĞIN TESPİTİ İSTEMİ (2654 S. Kanun'un Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Kurum Kayıtlarına İntikal Eden Bildirge Prim Ödemesi ve Sigortalılık Talepleri Bulunanlar Yönünden 1479 S. Kanun'un 24 ve 25. Md. Çerçevesinde Yapılacak Değerlendirme İle Sigortalılık Nitelikleri Belirleneceği)
Y21.HDE. 2016/83181479 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SİGORTALILIK ( Davacının 13.08.1985 Tarihinden İtibaren Devam Eden Şirket Ortaklığı ve Vergi Kaydı Olması Nedeniyle Sigortalı Sayılacağı - Ancak Davacının Sigortalılığına Esas Giriş Bildirgesinin Hangi Tarihte Kuruma Verildiğinin Belirlenmesinin Gerektiği )
Y10.HDE. 2012/39701479 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SİGORTALILIK ( Zorunlu Sigortalılığın Oluşumu Yönünden "Vergi Dairesine/Meslek Kuruluşuna/Sicile Kayıtlı Olmak " İle Birlikte Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışma Olgusunun Varlığının Zorunlu Asli Unsur Olup Her İki Şartın Birlikte Gerçekleşmesi Gerektiği )
Y10.HDE. 2015/235451479 SAYILI KANUN UYARINCA ZORUNLU SİGORTALILIK ( Davacının Ortağı Olduğu Limited Şirket Yanından Bildirimi Yapılan Dönemde 506 Sayılı Kanun Kapsamında Sigortalı Olmasının Mümkün Olmadığı - Şirket Dışında Geçen 506 Sayılı Kanuna Tabi Çalışmalar Yönünden İse 5510 Sayılı Kanundaki Geçici 63. Madde Hükmü Gözetilerek 1479 Sayılı Kanun Kapsamında Prim Ödemesi Bulunmadığı da Gözetilerek Karar Verilemsinin Gerektiği )
Y21.HDE. 2003/79191479 SAYILI KANUNA EKLENEN EK MADDE NEDENİYLE YAPILAN KESİNTİ ( Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Kesintisi İşleminin İptali Talebi - Kanunun Yürürlüğe Girdiği 8.9.1999 Tarihinden Davacının Ticari Faaliyetinin Sona Erdiği Tarihe Kadar Kesinti İşleminin Yerinde Olduğu )
Y12.HDE. 2003/149971479 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI ( Değişiklik Gereğince Kurumun Taşınır ve Taşınmaz Malları ve Bankalardaki Mevduatları ile Her Türlü Hak ve Alacaklarının Haczedilememesi )
YHGKE. 2003/21-3981479 SAYILI YASA ( Bu Yasayla Öngörülen Esnaf ve Sanatkar Sicil Kaydı Hem Bağ-Kur Sigortalılığı Hem de Esnaf ve Sanatkarlar Derneği İçin Bulunması Gerekli Yasal Ön Koşul Kabul Edilmesi )
YHGKE. 2000/10-10861479 SAYILI YASA ( Eklenen Madde İle Sigortalılara On İki Basamak Yükselme Hakkını Sağlamış Olması )
Y21.HDE. 2003/4921479 SAYILI YASA ( Esnaf Sicili Veya Kanunla Kurulu Meslek Kuruluşları Kayıtlarının Bağkur Sigortalılığına Esas Alınması )
Y10.HDE. 2003/64241479 SAYILI YASADAKİ DEĞİŞİKLİKLER ( Yaşlılık Aylığından Yararlanma Koşullarının Varlığında 1479 Sayılı Yasaya 4447 ve 4759 Sayılı Yasalar ile Yapılan Değişikliklerin Gözönünde Tutulması Lüzumu )
Y10.HDE. 1975/6811479 SAYILI YASADAN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Uyuşmazlıkların Yetkili İş Mahkemelerinde Veya Bu Davalara Bakmakla Görevli Mahkemelerde Görülmesi )
Y10.HDE. 2013/194331479 SAYILI YASANIN KAPSAMI (5754 S.K. 81 M. Getirilen Değişiklik - Hizmet Sürelerinin Diğer Kurum ve Sandıklara Bildirilmesi/Bağ-Kur Hizmetleri Bildirilmeyen Davacının 1982-1985 ve 1986-1990 Tarihleri Arasında Kapsam Dışı Kaldığı)
Y21.HDE. 2012/204431479 SAYILI YASAYA TABİ OLDUĞU DÖNEMDEKİ SİGORTALILIĞININ İPTALİ İSTEMİ (506 S. Yasaya Tabi Çalışmalarının Geçerli Olduğunun Tespiti İstemi - 1.10.2008 İle 1.3.2011 Tarihleri Arasında Yürürlükte Bulunan 5510 S. Yasa'nın Değişik 33. Md. Dikkate Alınarak Karar Verileceği)
Y13.CDE. 2011/1366415 -18 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUK ( Üç Yıl Süreyle Denetim Süresine Tabi Tutulması Gerektiği - Çocuğun İşlediği Hırsızlık Suçu )
Y19.HDE. 2013/1536415 GÜN İÇİNDE İLAÇ FİYAT FARKININ ÖDENMESİ ( İlaç Fiyatlarının Değişmesi Nedeniyle Eczanelerin Uğradığı Stok Zararlarının İlaç Şirketleri Tarafından Ecza Depolarına Ecza Depoları Tarafından da Eczanelere 15 Gün İçerisinde Ödenmek Zorunda Olduğu )
Y18.HDE. 1992/915315 GÜN ÖNCEDEN ÇAĞRI ( Çağrı Kağıdı - Davet Edilen 5 Kişinin İmzadan İmtina Etmeleri )
Y9.HDE. 2011/4465115 SAATLİK ÇALIŞMA SÜRESİ ( 1.5 Saat Yerine 1 Saat Ara Dinlenmesi İndirilmesinin Hatalı Olduğu - Mahkemece Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunun Hatalı Olduğu/Ayrıca Yargılama Giderlerinin Ayrıntılı Olarak Dökümünün Yapılması Gerektiği )
YCGKE. 2002/5-10615 YAŞINDAN BÜYÜK MAĞDUREYİ RIZASIYLA KAÇIRIP ONUN IRZINA GEÇME SUÇU ( Açılan Davanın Sanığın Mağdure ile Evlenmesi Üzerine Ertelenmesi )
Y6.CDE. 2002/1580515 YAŞINDAN BÜYÜK SANIK ( İşlediği Hırsızlık Suçunun Farik ve Mümeyyizi Olmadığının Çocuk Hastalıkları Uzmanı Tarafından Bildirilmesi - Ceza Sorumluluğunu Kısmen veya Tamamen Ortadan Kaldıracak Bir Durumun Varlığının Belirlenmesi Gereği )
Y1.HDE. 2004/348315 YAŞINDAN KÜÇÜĞE YAPILAN TEMLİK ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazın Davalıya Temlikinin Bedel Karşılığı Olmadığı Temlik Tarihinde Davalının 15 Yaşında ve Alış Gücüne Sahip Bulunmadığı Miras Bırakanın Yaptığı İşlemin Muvazaalı Olduğu )
Y4.CDE. 1994/719715 YAŞINDAN KÜÇÜĞÜ KAÇIRIP ALIKOYMA VE IRZA GEÇME ( Soruşturma Kağıtlarının Bölük Komutanı Tarafından Kendisine Gönderilen Sanık )
Y5.CDE. 1999/324715 YAŞINDAN KÜÇÜĞÜ ZORLA KAÇIRIP ALIKOYMAK VE IRZINA GEÇMEK ( Sanığın Cezai Ehliyeti-Gözlem İhtisas Dairesi Raporunun Yetersizliği )
YCGKE. 1993/5-2715 YAŞINDAN KÜÇÜĞÜN IRZINA TASADDİ ( Sanığın Hazırlık Aşamasındaki İkrarı ve Arada Husumet Olması Gibi Nedenlerle Suçun Oluştuğunun Kabulü )
Y5.CDE. 2002/792815 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUK ( Kaçırma Irz Ve Namusa Tasaddi - Suç Tarihinde 11 Yaşını Bitirmemiş Mağduru Kaçırma Suçunun Anlam Ve Sonuçlarını Kavrayabilme Yönünden Bedeni Akli Ve Ruhi Durumu Hakkında Uzman Hekim Raporu Alınması Gereği )
Y15.CDE. 2013/1531615 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUK ( Sanıkların 13 Yaşındaki Oğullarını Diğer Sanığın Yöneticiliğini Yaptığı Apartmanda Kısa Bir Süreliğine Apartman Görevlisi Olarak Çalışmış Gibi Göstererek Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Düzenleyip Katılan Kuruma Verdikleri/3 Gün Sonra Çocuğun Sigortalılık Durumunun İptal Edildiği/Eylemin İleriye Dönük Erken Emeklilik Amacıyla Yapıldığı Düşünülse Dahi Bu Durumda Da Belirli Bir Yıl Yaş Hizmet Süresi Ve Prim Ödemesi Koşullarının Gerçekleşmesi Halinde Emekliliğin Söz Konusu Olabileceği/Suç Tarihi İtibariyle Katılan Kurumun Zarar Görmesinin Mümkün Olmadığı )
YCGKE. 2013/14-57615 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDURE ( Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı/Mağdurenin 14 Yaşında Olduğu Ancak Yaşından Büyük Gösterdiği/Sanığın Tutarlı Şekilde Mağdurenin Kendisine Yaşını Büyük Söylediğini Beyan Ettiği ve Mağdurenin Doğruladığı - Hata Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
YCGKE. 2013/14-51115 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDUREDE RIZA ARANMAMASI ( 15 Yaşından Küçüklerin Cinsel Amaçlı Olarak Alıkonulmalarına Gösterdikleri Rızanın Bir Hukuka Uygunluk Nedeni Olamayacağı
YCGKE. 2003/5-2115 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDURENİN RIZAEN IRZINA GEÇMEK ( Kızlık Zarı Yırtılmadan da Cinsel İlişkinin Mümkün Olup Olamayacağı Hususunda Rapor Alındıktan Sonra Suç Niteliğinin Belirlenmesi Gereği )
YCGKE. 2014/14-30715 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDUREYİ CEBİR TEHDİT VEYA HİLE OLMAKSIZIN ALIKOYMA ( Mağdurenin Rızası Hukuken Üzerinde Mutlak Surette Tasarruf Edebileceği Bir Hakka Dair Olmadığından Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Kabul Edilemeyeceği - Sanığın Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçundan Cezalandırılacağı )
Y5.CDE. 1998/202515 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDUREYİ RIZAEN ALIKOYMAK ( Yetiştirme Yurdu Müdürünün Müdahale Talebi )
Y3.CDE. 1998/364915 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIĞIN CEZASININ ERTELENMESİ ( Sanığın Lehine Olan Kanun Hükümlerinin Uygulanması )
Y4.CDE. 1991/378015 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIĞIN İŞLEDİĞİ MÜESSİR FİİL ( Erteleme Talebinin Ahlaki Temayüllere Dayanılarak Reddedilmiş Olması )
YCGKE. 1989/3-33015 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIĞIN ORMANDAN AĞAÇ KESMESİ ( Uygulanacak Hükümler )
Y2.CDE. 1999/578315 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Ceza Kararnamesi ile Hüküm Kurulamaması-Verilen Kararın Yok Hükmünde Olması )
Y2.CDE. 2002/1375215 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Ceza Kararnamesi ile Karar Verilememesi-Yazılı Emir )
Y7.CDE. 2004/3514715 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Dava Duruşma Açılmadan Ceza Kararnamesi İle Sonuçlandırılamayacağı - Pasaport Kanununa Muhalefet )
Y6.CDE. 2002/339415 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Erteli Cezasına Konu Etkili Eylem Suçunun İşlendiği Tarihte - 1 Yıl Sonra Yeni Bir Suç İşlemesi/Erteli Cezasının Aynen Çektirilmesine Karar Verilemeyeceği )
Y2.CDE. 2001/1455515 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Farik Mümeyyizlik Raporunun Uzman Hekimden Alınması Gereği )
Y7.CDE. 2003/207115 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Hakkında Ceza Tayininin 2253 Sayılı Yasaya Göre Olması Gerektiği - 15 Yaşından Küçüğün İşlediği Suçun Anlam ve Sonuçlarını Kavrayacak Durumda Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
Y5.CDE. 2002/447315 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Irz ve Namusa Tasaddi - Sanığın Cezasının Lehe Bulunan 2253 Sayılı Yasanın 38. Maddesi Uyarınca Şartlı Ertelenmesi Yerine 647 Sayılı Yasanın 6. Maddesi Uyarınca Ertelenmesine Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
Y7.CDE. 2003/104415 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Trafik Kanununa Aykırılık Nedeniyle Verilen Para Cezası-Erteleme )
Y7.CDE. 2004/2205615 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK TARAFINDAN İŞLENEN TRAFİK SUÇU ( Trafik Suçlarından Verilen Hafif Para Cezasının Ertelenemeyeceğine İlişkin Kuralın Yaşı Küçük Sanık Hakkında Uygulanamayacağı )
YCGKE. 1997/4-39015 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE VERİLEN CEZA ( Ertelemede 2253 Sayılı Kanunun Uygulanması Gereği )
YİBGKE. 1936/4115 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN IRZINA GEÇMEK SUÇUNUN AĞIRLAŞTIRICI SEBEBİ OLAN MUKAVEMET EDEMEME ( Ne Anlama Geldiği Hakkında )
Y6.CDE. 2002/350815 YAŞINI BİTİREN SANIKLAR ( Katıldıkları Duruşmanın Gizli Yapılması - Açıklık İlkesinin İhlali/Savunma Hakkının Kısıtlanması )
Y5.CDE. 1978/30415 YAŞINI BİTİRMEMİŞ KÜÇÜĞÜN IRZINA GEÇME ( Mağdureye Fuhuşa Teşvik Ederek Para Karşılığı Çeşitli Erkeklere Satma Eylemi )
Y7.CDE. 2002/176615 YAŞINI BİTİRMEMİŞ SANIK HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜM ( Diğer Kanunların 2253 Sayılı Kanuna Aykırı Hükümlerinin Küçük Suçlular Hakkında Uygulanmaması )
Y2.HDE. 1984/849915 YAŞINI BİTİRMEYEN ERKEK ( Evlenme İzni )
Y5.CDE. 1990/444815 YAŞINI BİTİRMEYEN KIZINI BAŞLIK PARASI İÇİN EVLENDİRMEK ( Irza Geçme Fiiline Asli İştirak )
YCGKE. 1984/3315 YAŞINI BİTİRMEYEN KÜÇÜĞÜN İŞLEDİĞİ SUÇ ( Suçun Anlam ve Sonuçlarını Kavrama Yeteneğine Sahip Olup Olmadığının Anlaşılması İçin Rapor Alınması-Hükümet Tabibi Raporunun Yetersizliği )
Y5.CDE. 2002/593715 YAŞINI BİTİRMEYEN KÜÇÜKLER ( Şikayetlerinin Geçerli Sayılması Ancak Mümeyyiz Olduklarının Raporla Saptanmasına Bağlı Olduğu - Sarkıntılık )
Y6.CDE. 2003/153115 YAŞINI BİTİRMEYEN SANIK ( 2253 Sayılı Kanunun 38. Maddesi Yerine 647 Sayılı Kanunun 6. Maddesi Gereği Erteleme Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Sorgu Tarihinde Onbeş Yaşını Bitirmemiş Sanık Hakkında Oturumun Gizli Yerine Açık Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y3.CDE. 1993/1159515 YAŞINI BİTİRMEYEN SANIK ( Farik ve Mümeyyiz Olup Olmadığının Araştırılması-Müdafi Tayin Zarureti )
Y6.CDE. 2012/1571015 YAŞINI BİTİRMEYEN SANIK ( Suç Tarihine Göre - TCK'nın 31/3. Maddesi İle Uygulama Yapılması ve Hakkında 5395 S. Çocuk Koruma Kanunu'nun 35/1. Md.sine Göre Sosyal İnceleme Raporu Alınmadan veya Aynı Maddenin 3. Fıkrasına Göre Bu Yönde İnceleme Yaptırılmamasının Gerekçesi de Kararda Gösterilmeden Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y5.CDE. 1998/36315 YAŞINI BİTİRMEYEN SANIK ( Şikayetten Vazgeçme-Kamu Davasının Düşürülmesi )
Y16.HDE. 2003/656115 YAŞINI DOLDURMAYAN KÜÇÜK ( Mal Beyanında Bulunmama Suçundan Cezalandırılamaması )
Y2.CDE. 2001/1205415 YAŞINI DOLDURMAYAN SANIK ( Müessir Fiil-Şikayetten Vazgeçme-Davanın Düşmemesi )
Y2.CDE. 2001/1412715 YAŞINI DOLDURMAYAN SANIK ( Takibi Şikayete Bağlı Suç-Şikayetten Vazgeçme-Kamu Davasının Düşüp Düşmemesi )
YCGKE. 2013/14-57515 YAŞINI TAMAMLAMAMIŞ MAĞDUREYLE CİNSEL İLİŞKİ ( Sanıkla Mağdurenin Evlendikleri ve Çocukları Olduğu - Sanığın Lise 1. Sınıf Öğrencisi Olan Mağdurenin 15 Yaşından Küçük Olduğunu Bilmemesinin Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu )
Y7.HDE. 2014/1102115 YIL 3600 GÜN ÇALIŞMA NEDENİYLE EMEKLİLİK HAKKI ( Yaş Şartı Aranmadığı/Fesih Tarihi İtibariyle Kıdem Tazminatına Kanun Gereğince Hak Kazanıldığı - Fesih Açısından SGK'dan Yazı Alınmasının ve İşverene Gönderilmesinin Kural Olarak Şart Olmadığı/Yazının Gönderilmesinin Faiz Açısından Önem Taşıdığı )
Y12.HDE. 1995/9904151 ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( İpotek Akit Tablosu ve İpotek Belgesinin Eklenmesinin Zorunlu Olmaması )
Y6.CDE. 2014/1251615-18 YAŞ GRUBUNDA BULUNAN SANIK ( Hakkında 5395 S. Çocuk Koruma Yasası'nın 35/1. Md. Uyarınca Sosyal İnceleme Yaptırılıp Raporunun Aldırılmamasının Yasaya Aykırılığı )
Y10.CDE. 2016/40015-18 YAŞ GRUBUNDA BULUNAN SANIK (Cezasından T.C.K.'nun 31. Md. 3. Fıkrası Gereğince İndirim Yapılması Gerektiği - Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma)
Y12.HDE. 1998/7937152 NOLU ÖDEME EMRİ ( İtirazın Kaldırılması-Alacaklı Yararına Tazminata Karar Verilmesi )
Y9.CDE. 1984/48131528 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Zoralıma İlişkin Kararın Temyizine Olanak Varsa Geri Vermenin de Aynı Yasa Yolu İncelemesine Bağlı Olması )
Y2.CDE. 2001/175811543 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Genel Nüfus Sayımının Yapıldığı Gün Sokağa Çıkma Yasağına Uymama Eylemi )
Y7.CDE. 1990/110471567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Dava İddianame ile Açıldığı Halde Sanıklar Lehine Maktu Vekalet Ücreti Tayin Edilememesi )
Y7.CDE. 1989/2561567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Dış Satım Bedeli Dövizin Yurda Getirilmemesi )
Y7.CDE. 1999/128131567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Döviz Satın Almak )
Y7.CDE. 1991/71961567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Fiili İhraç Tarihinden İtibaren 180 Günlük Süre İçinde Yurda Getirilmesi Gereken İhracat Bedeli Dövizin Getirilmemesi )
Y7.CDE. 1991/82311567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Fiili İhraç Tarihinden İtibaren Yüzseksen Gün Geçtikten Sonra İhracat Bedeli Dövizi Yurda Getirme )
Y7.CDE. 1993/6231567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İhracat Bedeli Dövizin Yurda Sonradan Getirilmesi )
Y7.CDE. 1990/60411567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İhracat Bedelinin 3000 Dolar'dan Az Olması - Yayımlanan Karar ve Tebliğin Sanığın Lehine Olması )
Y7.CDE. 1990/46961567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İhracat Gerçekleştirildikten Sonra Değişen Kanunun Sanık Aleyhine Sonuç Doğurması )
Y7.CDE. 1992/114551567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İhracattan Yasaklanma Kararı - Malın Fiktif Depoya Alınma Tarihinden Sonra )
Y7.CDE. 1991/30271567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın İhracat Bedeli Dövizi Fiili İhracat Tarihinden İtibaren 180 Gün İçinde Yurda Getirmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 1990/78471567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Süresinde Transferi Yaptırarak Açık İthalat Hesabını Kapatmamak )
Y7.CDE. 1990/46901567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Süresinde Yurda Getirilmeyen İhracat Bedeli Karşılığı Döviz Tutarının 3000 Dolardan Fazla Olması Nedeniyle Mahkumiyete Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 2002/175731567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Türk Parasının Korunması Hakkındaki Kanuna Aykırı Eylemde Bulunmak )
Y7.CDE. 1990/58301567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Yasada Belirtilen Otuz Günlük Sürenin Ek Süre Niteliğinde Olmaması ve Cezai Sorumluluğu da Kaldırmaması )
Y7.CDE. 1996/4431567 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Yurtdışında Dava Açıldığına Dair İbraz Edilen Belgelerdeki Konsolosluk Onayı )
YCGKE. 2001/7-531567 SAYILI KANUNA GÖRE VERİLEN PARA CEZASI ( Tazminat Niteliği ve Erteleme Kanunu Kapsamına Girmemesi )
Y7.CDE. 1995/65461567 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 3992 S. K.'nun Yürürlük Tarihinden Önce İhraç Edilen ve Süresinde Yurda Getirilmemiş Olan Dövizler/90 Gün İçinde Bozdurulması - Cezaların Uygulanmayacağı )
Y7.CDE. 1992/51811567 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İflasına Karar Verilen Şirketin Sanık Tüzel Kişi Olup Olmadığının Araştırılması )
Y7.CDE. 1993/77481567 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İhraç Edilen Malların Süresi Dışında Yurda Geri Getirilerek Taahhüt Hesabının Kapatıldığını Bildirmiş İse de Hesabın Açık Olduğu - Çelişki Giderilmeden Hüküm Verilemeyeceği )
YCGKE. 1988/7-381567 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasıyla Beraber Müsadere veya Tazminata Hükmedilmemiş Olmasının Kesin Karara Temyiz Kabiliyeti Kazandırmaması )
YCGKE. 1973/71567 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kanunun Değişmemesi Durumunda Sanık Lehine Kuralının Uygulanmaması )
Y7.CDE. 1994/136331567 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Önceki Kararın Sadece Sanık Temsilcisi Tarafından Temyiz Edilmesi )
Y7.CDE. 2004/374971567 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Şirket Hakkında Ticaret Mahkemesince Verilen İflas Kararı Kesinleşmiş Olup Tasfiyenin Tamamlanması İle Sanık Tüzel Kişiliğe Ait Ticaret Unvanının Silinip Silinmediği Ticaret Sicilinden Sorulması Gereği )
Y7.CDE. 1997/5691567 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yargılamanın Yenilenmesi İsteğinde Malların Gönderildiği İthalatçı Firmanın İflas Etmesinin Sebep Olarak Gösterilmesi )
YCGKE. 1984/7-4211567 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bakanlar Kurulunca Alınan Kararlara Aykırı Hareket Edilmesi-Kanundan Doğan Bir Suçun Kararla Ortadan Kaldırılamaması )
Y7.CDE. 2002/12501567 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Dava Konusu İhracat Bedeli Dövizin Yurtdışında Kalmasına Sebebiyet Verilmesi ve Hesabın Açık Olduğunun İhbar Edilmesi )
YCGKE. 1980/7-1061567 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Kararda Erteleme İsteminin Reddi İle İlgili Yasal Gerekçenin Açıklanmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 1982/9861567 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sermaye Hareketleri Tebliğinin Uygulama Alanı )
YCGKE. 1976/7-431567 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suçun Zorunlu Nedenlerle Varılan Ek Süreler Sonunda Oluşması )
YCGKE. 2002/7-851567 SAYILI YASAYA AYKIRILIK (Hükmün Sanık Aleyhine Bozulması Halinde Bozmaya Karşı Diyeceklerinin Sorulmasının Savunma Hakkının Kısıtlanmaması İlkesine Dayanması)
Y7.CDE. 1997/82831567 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Suç Tarihinde Merkez Bankasınca Alımı Yapılmayan ve İlan Edilen Konvertibl Dövizler Listesinde Yer Almayan Yabancı Paranın Döviz Niteliğinin Olmaması )
Y9.HDE. 2017/59341581 SAYILI KANUN'A GÖRE KURULACAK VE KURULMUŞ SAYILAN KOOPERATİFLERİN HARÇ MUAFİYETİ ( Kooperatiflerin Davacı Olarak Açacakları Davalarda Harçtan Muaf Oldukları - Davalı Kooperatiflerin Temyiz Harçlarını Yatırması İçin Uyarınca Önel Verilmesi Süresi İçinde Harç Yatırıldığı Takdirde Buna Dair Belgelerin Dosyaya Ekleneceği )
Y7.CDE. 1994/65001593 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İşyerinin Ruhsatsız Açılması )
Y2.CDE. 1997/193551593 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İşyerinde Hijyenik Koşullara Uymamak )
Y2.CDE. 1995/75411593 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ruhsatsız Ölü Gömmek )
Y7.CDE. 2000/88281593 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanık Hakkında Yaşı Küçük Çocuğu Çalıştırdığı Bara Almaktan Dava Açılması )
Y7.CDE. 2002/157131593 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Ruhsatsız Benzin ve Akaryakıt Satmak - Eylemin 1593 Sayılı Yasanın 282. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2003/96651593 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığın İşyerinde Elliden Fazla İşçi Çalıştırmasına Rağmen Doktor Bulundurmaması Eylemi )
YCGKE. 1988/5-28516 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU KENDİ RIZASIYLA KAÇIRMAK ( Mayubiyeti Gerektirecek Şekilde Cinsel İlişkide Bulunmak-Sanığın İkrarı-İştirak )
Y2.HDE. 2015/362616 YAŞINI BİTİRMEMİŞ ERKEK VEYA KADINA EVLENME İZNİ VERİLMESİ ( On Altı Yaşını Doldurmuş Olmak Koşulunun Yanı Sıra Olağanüstü Durumların Ve Pek Önemli Bir Nedenin Varlığının Zorunlu Ollduğu/Tarafların Birlikte Olup Karı Koca Gibi Yaşamalarının Olağanüstü Durum Olarak Kabulüne İmkan Bulunmadığı - Evlenmeye İzin Verilemeyeceği )
Y2.HDE. 2003/648016 YAŞINI BİTİRMEMİŞ ERKEK VEYA KADINA EVLENME İZNİ VERİLMESİ ( Yasaya Aykırılığı )
Y2.HDE. 2003/108716 YAŞINI DOLDURMAYAN KADIN VE ERKEK ( Evlenmelerine İzin Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2002/26311608 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ceza Karalarına Tebliği Tarihinden İtibaren Beş Gün İçinde Mahsus Hakimelre ve Bulunmayan Yerlerde Sulh Hakimliğine Mürücaatla İtiraz Olunabilmesi )
Y7.CDE. 1991/42191608 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Kaymakamlıkça Düzenlenen Kapanış Saatine Uymama )
Y7.CDE. 1995/45261608 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Yetkililerce Düzenlenen Tutanağa Göre Muterizin Yasaya Aykırı Davrandığının Tespiti-Her Eylemin Bir Suç Teşkil Ettiğinin Gözetilmesi )
YCGKE. 1977/141609 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Kasaba Çifçtçi Malları Koruma Başkan ve Üyelerinin Soruşturmasının Bu Yasanın Öngördüğü Usuller Çevresinde Yürütülmesinin Gerekmesi )
Y5.HDE. 1983/43331617 SAYILI YASA ( 4753 ve 4486 Sayılı Yasalara göre Dağıtılan Tarım Arazisinin Devir ve Temlik Edilememesi Sınırlama Süresinin Dolmasından Sonra Geri Alma Davası Açma Olanağı Vermemesi )
Y8.HDE. 1986/122451617 SAYILI YASA'NIN GETİRDİĞİ KISITLAMA
Y2.CDE. 1994/100781618 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Asliye Ceza Mahkemesinin Görevi )
Y7.CDE. 2002/103601618 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI ( Belgesiz Seyahat Acentalığı Faaliyetinde Bulunan Acentanın Sahip ve Sorumlu Müdürleri Hakkında 1618 Sayılı Kanunun İlgili Maddesinin Uygulanması )
Y7.CDE. 2003/56481618 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Donatanı Olduğu Gemiyle Diğer Sanıkların İşletme Belgesi Almadan Seyahat Acenteliği Faaliyetlerini Sürdürmeleri )
Y12.HDE. 2001/11189163 ÖDEME EMRİ TEBLİĞ İŞLEMİ ( Tebligat Tüzüğüne Göre Gerekli İşlem Yapılmadığından Tebligatın Usulsüz Olması )
Y12.HDE. 1999/7803163 ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Borçluya Gönderilen Ödeme Emrinde Alacağın Türk Parası ile Gösterilmemesi )
Y12.HDE. 2005/420163 ÖRNEK ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Borçlunun 5 Günlük Yasal Süre Geçtikten Sonra İtiraz Etmesi Halinde İtirazın Süre Yönünden Reddi Gereği )
Y12.HDE. 2005/5385169. MADDEYE DAYANAN İTİRAZLAR ( İcra Mahkemesince Yerinde Görülüp Görülmemesi Halinde İstemin Sadece Ret veya Kabulüne Karar Verileceği - Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
YHGKE. 2012/4-78617 AĞUSTOS 1999 DEPREMİ ( Binanın Depremde Hasar Görmesi Nedeniyle Tazminat - Bina Mevzuata Uygun Yapılmış Olsa Bile Gerçekleşen Depremin 7,4 Şiddetinde Olduğu Göz Önüne Alındığında Binanın Deprem Nedeniyle Hasara Uğraması Kaçınılmaz Olduğu/Tazminat Tutarından İndirime Gidileceği )
Y3.HDE. 2015/238917 AĞUSTOS 1999 DEPREMİ ( İşyerinin Depremde Yıkılmasından Kaynaklı Gelir Kaybı Tazminatı İstemi - Davacı Şirkete Ait İşyerinin Üzerine Davalıya Ait Binanın Devrilmemiş Olması Halinde Dahi Depremin Yıkıcı ve Olumsuz Etkisi Sebebiyle Kazanç Elde Edemeyeceği Kuşkusuz Olduğu Gözetileceği )
Y9.CDE. 2002/7317 AĞUSTOS DEPREMİ ( Tedbirsizlik Ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Vermek - Kusurun Tespitinde Binalardan Birinin Diğerine Tahribe Neden Olup Olmadığı ve Depremin Yıkıma Etkisi Gibi Hususların İrdeleneceği )
YHGKE. 2003/4-60317 AĞUSTOS DEPREMİ SONUCU YIKILAN BİNA ( Zamanaşımı Süresinin Binanın Yapı Kullanma İzninin Alındığı Tarihten Değil de Deprem Sonucu Binanın Yıkılması Anından Başlaması )
Y14.HDE. 2007/11717. MADDEYE DAYALI İZİN ( Davanın Dayandığı İzin Oluru Bir Haritaya Bağlı İse Haritası İlgili Yerden Getirtilerek Yerinde Keşif Yapılmak Suretiyle Davalının Elattığı İddia Edilen Yerlerin İzin Kapsamında Kalıp Kalmadığını Belirlenmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2000/95071705 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Başka Firmaya Ait Tüplere Kendi Tesislerinde LPG Gazı Doldurmak-Şahsi Dava )
Y7.CDE. 2000/94891705 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bayilik Sözleşmesi Olmadan LPG Tüplerini Satışa Arzetmek )
Y7.CDE. 1991/116691705 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kamu Davasının Ön Ödeme Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Hali ve Kabahat Mahkumiyetinin Tekerrüre Esas Alınamaması )
Y2.CDE. 2001/360191705 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Yangın Söndürme Cihazları Denetim Komisyonu Elemanlarınca Suçüstü Yakalanma )
Y2.CDE. 2002/246111705 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Markasız Asansör Montajı ve İmalatı )
Y7.CDE. 2000/88601705 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Açılan Davaya Anılan Kanunda Hapis Cezası Öngörülmesi ve Suçun da Cürüm Olması Nedeniyle Asliye Ceza Mahkemesinde Bakılması )
Y7.CDE. 2002/24321705 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Bayilik Sözleşmesi Olmadığı Halde Bakkal Dükkanında LPG Tüplerinin Satışa Arzedilmesi )
Y7.CDE. 2002/192351705 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanık Savunmasını Kendisinin Yapacağını Beyan Etmiş Olduğuna Göre Vekaletleri Olmayan Ve Müdafi Sıfatı Bulunmayan Avukatların Temyiz Yetkileri Olmadığı )
Y2.CDE. 1995/7651705 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Test Süresi Geçen Gaz Tüplerine Dolum Yaptırılması )
Y7.CDE. 2003/46291705 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Suç Tarihinden Önce Mahkumiyeti Olmayan Sanığa Verilen Bir Ay Hapis Cezasının Ceza veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi )
Y2.CDE. 1993/66161734 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Bozulmuş Hayvan Yemi İmal Edip Satışa Arzetmek Şeklinde Oluşan Eylemi )
Y7.CDE. 2003/27431734 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığın Suç Tarihini Kapsayan İş Sözleşmesinin Olup Olmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Durumun Tartışılması )
Y1.HDE. 2001/137121744 SAYILI YASA GEREĞİ NİTELİK YİTİRME ( Eski Tapu Kayıtlarını Kapsaması Halinde Taşınmazların Tapu Maliklerine veya Mirasçılarına ya da Onlardan Devralan Kişilere Bırakılması )
Y16.HDE. 2004/22621744 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Orman Dışına Çıkartılan Taşınmazların Davacı Tarafın Dayandığı Hazinenin Temlikiyle Oluşan Tapu Kaydı Kapsamında Kaldığının Mahkemece Belirlenmesi )
Y1.HDE. 2003/102271744 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Orman Sınırları Dışına Çıkarılmış ve Sınırlaması İtirazsız Kesinleşmiş Tapulu Arazinin Mülkiyetinin Tekrar Tapu Sahiplerine İntikal Etmesi )
Y20.HDE. 2005/30981744 SAYILI YASANIN 2. MADDE UYGULAMASI YAPILMASI ( Davacı Orman Yönetiminin Davasının Kabulü İle Taşınmazların Orman Vasfı İle Hazine Adına Tescili Gereği )
Y20.HDE. 2005/22301744 SAYILI YASAYA GÖRE YAPILAN 2. MADDE UYGULAMASI ( Hazine Adına Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Yer - 3402 Sayılı Yasanın 20/C Maddesi Uyarınca Tahdit İçinde Kalan Bölümlerinin de Kapsamında Olduğu Kabul Edilemeyeceği )
Y1.HDE. 2003/44001771 SAYILI YASA ( Taşınmazların Öncesinin Dağıtım Tapusu Olduğunun Anlaşılması ve Tapu Kayıtlarının da Sabit Olduğunun Belirlenmesi )
Y7.CDE. 2003/27251774 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Yasada Belirtilen Para Cezası İdari Nitelikte Olduğundan Görevsizlik Kararı Verilmesinin Gerekmesi )
Y21.HDE. 2014/1227918 YAŞ KOŞULU ( Sigortalılık Süresinin 18 Yaşın Doldurulmasından Sonra Başlayacağı - Ancak 5510 sayılı Kanunun Geçici 6. Maddesi 506 Sayılı Kanunun Geçici 54. Maddesi Uyarınca Sigortalıların Yutdışında 1.4.1981 Tarihinden Önce Çalışmaya Başlamaları Halinde 18 Yaşını İkmal Koşulunun Aranmaksızın Eylemli Çalışma Tarihinin Başlngıç Tarihi Olarak Esas Alınacağı )
Y10.HDE. 2005/34818 YAŞIN DOLDURULMAMASI ( Rücuan Tazminat - Dava Davalının Yasal Temsilcilerine Yöneltilmesi Gereği )
Y10.HDE. 2004/496018 YAŞIN DOLDURULMASINDAN ÖNCEKİ SÜRELER ( Ödenen Malullük Yaşlılık Ve Ölüm Sigortaları Primleri Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesabına Dahil Edilmesi Gereği )
Y16.HDE. 2003/545818 YAŞIN İKMAL EDİLMEMESİ ( Sanığın Medeni Kanun'un 14, 15 ve 16. Maddeleri Hükümlerine Göre Kanuni Mümessilinin Rızası Olmaksızın Kendi Tasarruflarıyla Borç Altına Giremeyeceği - Mal Beyanında Bulunmamak )
Y14.CDE. 2017/40618 YAŞINDAN BÜYÜK MAĞDURE ( Ruh Sağlığının Bozulduğuna Dair Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Adli Kurulunca 12 Aylık Süreden Önce Düzenlenen Rapora Dayanılarak Verilen Cezanın TCK'nın 102/5. Maddesiyle Arttırılmasının Doğru Olmadığı - Nitelikli Cinsel Saldırı )
Y14.CDE. 2012/152518 YAŞINDAN BÜYÜK OLAN MAĞDURE ( Basit Nitelikli Cinsel Saldırı - Mağdurenin Beden veya Ruh Sağlığının Bozulup Bozulmadığının Tespiti Bakımından Olaydan İtibaren Bir Yıl Geçmeden Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Dairesince Düzenlenen Rapor Esas Alınarak Sanık Hakkında T.C.K.'nun 102/5. Md. Uygulanması Bozma Nedeni Olduğu )
Y2.CDE. 2004/291218 YAŞINDAN KÜÇÜĞÜ ÇALIŞTIRMAK ( Çocuğunu Ayakkabı Boyacısı Olarak Çalıştırmak Şeklinde Kabul Edilen Eyleminde TCK.nun 526. Maddesinin Kanuni Unsurları Oluşmadığı )
Y10.CDE. 2004/2661118 YAŞINDAN KÜÇÜK ( Müdafi Hazır Olmaksızın Hakkında Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği - Hırsızlık )
Y16.HDE. 2003/399618 YAŞINDAN KÜÇÜK BORÇLUNUN MAL BEYANINDA BULUNMAMASI ( Kanuni Mümessilin Rızası Olmaksızın Borç Altına Girememe - Tebligatta Sanığın Mal Beyanında Bulunması Meşruhatının Bulunmaması )
Y17.HDE. 2004/775318 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUĞUN KANUNİ TEMSİLCİSİNİN RIZASI OLMADAN BORÇ ALTINA GİREMEMESİ ( Mal Beyanında Bulunmamaktan Cezalandırılamayacağı )
Y2.CDE. 2005/502918 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUK ( Sarhoşluk - Sanığın Suç Tarihinde 15 Yaşını Bitirip 18 Yaşını Bitirmediği Anlaşıldığından TCY'nın 55/3.Maddesi Uyarınca Bu Cezasından 1/3 Oranında İndirim Yapılacağı )
Y2.CDE. 2014/813218 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR ( Polisin Bar Pavyon Gazino Meyhane Gibi İçkili Yerlere Girmesi Yanlarında Veli ve Vasileri Olsa Bile Onsekiz Yaşını Doldurmamış Küçüklerin Girmesini Men Edeceği - Suç ve Hüküm Tarihinde On Altı Yaşında Olan Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Hükmolunan Hapis Cezasının “Alkollü İçki Satışı Yapılan Yerlere Girmekten Yasaklanması” Tedbirine Çevrilmesine Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
YCGKE. 1992/5-36518 YAŞINDAN KÜÇÜK MAĞDUREYLE CİNSİ MÜNASEBETTE BULUNMA İDDİASI ( Irz ve Namusa Tasaddi )
Y8.CDE. 2001/1087518 YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIK ( Sanığa Kendi İsteği Aranmaksızın Avukat Tayininin Gerekmesi )
Y19.CDE. 2015/2119118 YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIK ( Yapacak Nitelikte Emval Veren Ağaç Kesme - Suç Tarihinden Önce Hapis Cezasına Dair Hükümlülüğü Bulunmayan ve Suç Tarihinde 18 Yaşından Küçük Olan Sanık Hakkında Tayin Olunan Kısa Süreli Hapis Cezasının 5237 S. TCK'nun 50/3. Md. Hükmü Uyarınca Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 2004/44718 YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIKLARIN YARGILANMASI USULÜ ( 2253 Sayılı Yasada Yapılan Değişiklik Uyarınca Suç Tarihinde Onsekiz Yaşından Küçük Olan Sanıklar Hakkında Yargılamanın Çocuk Mahkemesinde Yapılmasının Gerekmesi )
Y9.CDE. 2004/80818 YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIKLARIN YARGILANMASI USULÜ ( 4963 Sayılı Yasa ile 2253 Sayılı Yasada Yapılan Değişiklik Uyarınca Suç Tarihinde Onsekiz Yaşından Küçük Olan Sanıklar Hakkında Yargılamanın Çocuk Mahkemesinde Yapılmasının Gerekmesi )
Y5.CDE. 1997/27618 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIĞA MÜDAFİİ ATANMASI ZORUNLULUĞU ( Atanan Müdafiinin Bir Kısım Oturumlara Katılmaması )
Y10.CDE. 1996/132018 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIĞA YAPILAN ÖNÖDEME İHTARI ( Cezanın İndirilmemiş Olması )
Y7.CDE. 2002/73718 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIĞA ZORUNLU MÜDAFİİ ATANMASI ( Atanan Bu Müdafiinin Duruşmaya Gelmemesi Halinde Derhal Bir Müdafii Atanması )
Y10.CDE. 2003/414618 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIĞIN YARGILANMASI ( 2253 Sayılı Yasa Uyarınca 18 Yaşından Küçük Sanığın Çocuk Mahkemelerinde Yargılanmasının ve TCK Mad.55'in Uygulanmasının Gerekmesi )
Y10.CDE. 2004/2118 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( 18 Yaşından Küçük Sanıkların Yargılamalarının Çocuk Mahkemelerince Yapılmasının Kamu Düzenine İlişkin Olduğu )
Y4.CDE. 2007/255818 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( 5395 Sayılı Çocuk Koruma Yasasının 24. Maddesi Uyarınca Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )
YCGKE. 1993/5-1518 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Hakkındaki Yargılama Tamamlandıktan Sonra Zorunlu Müdafilik Sisteminin Getirilmiş Olması-Muhakeme Kanunlarının Derhal Uygulanırlığı )
Y6.CDE. 2005/590018 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Hırsızlık - Hükmolunan Kısa Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Ağır Para Cezası ya da Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2001/1663118 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Hırsızlık - Kısa Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Ağır Para Cezasına Veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Zorunluluğu )
Y10.CDE. 2004/1366018 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Müdafii Duruşmada Hazır Bulunmadığı Takdirde Mahkemece Derhal Bir Müdafii Tayin Edebileceği Ve Duruşmanın Talikine Karar Verilebileceği)
Y8.CDE. 2001/872818 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Müdafiin Duruşmalara Katılımı Sağlanmadan Yargılamaya Devam Edilememesi )
Y9.CDE. 2006/105718 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y6.CDE. 2003/1938818 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Savunmanı Bulundurulmaksızın Karar Verilmesi Suretiyle Kanuna Aykırı Davranılmasının Bozmayı Gerektirdiği - Hırsızlık )
Y6.CDE. 2003/1523418 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Savunmanı Bulunmaksızın Cezalandırılmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Yüklenen Suçu Bilerek ve İsteyerek İşleme Kudretinin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Rapor Alınması Gereği )
Y3.CDE. 2005/926618 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Suçun İşlendiği Tarihte Tamamlamadığı Anlaşılan Sanık Hakkında Tayin Olunan Cezadan 765 Sayılı TCK'nın 55/3 Maddesi Uyarınca İndirim Yapılmamasında İsabet Görülmediği - Müessir Fiil )
Y7.CDE. 2004/2977318 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Tayin Edilen Cezadan İndirim Yapılması Gereği - Cezanın Tedbire Çevrilmesi )
Y2.CDE. 2005/236518 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Yargılanmasında Karar Verilirken Müdafiinin Hazır Bulundurulması Gereği )
Y6.CDE. 2012/1368018 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIKLAR ( Hakkında 5395 S. Çocuk Koruma Kanununun 35/1. Md.sine Göre Sosyal İnceleme Raporu Alınmadan veya Aynı Md.nin 3. Fıkrasına Göre Bu Yönde İnceleme Yaptırılmamasının Gerekçesi de Kararda Gösterilmeden Hüküm Kurulmasının Bozma Nedeni Olduğu )
Y4.CDE. 2003/96318 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIKLAR HAKKINDAKİ DAVALARA ÇOCUK MAHKEMELERİNDE BAKILACAĞINA İLİŞKİN KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ( Usul Hükümlerinin Derhal Yürürlüğe Girmesi ve Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereği )
Y11.HDE. 2003/243618 YAŞINDAN KÜÇÜK ÜYELERİN OY KULLANMASI ( Kooperatif Genel Kurul Kararlarının İptali Talebi - Yaşı Küçük Üyelerin Sayısının Toplantı ve Karar Nisaplarını Etkilememesi )
Y7.CDE. 2004/1830918 YAŞINDAN KÜÇÜKLER ( Tarafından İşlenen Suçların Çocuk Mahkemelerinde Yargılanarak Karar Verileceği - Suçların Soruşturma Ve Kovuşturulmasında 3005 SK. Hükümlerinin Uygulanmayacağı )
Y2.CDE. 2002/531018 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE SİGARA SATILMASI ( Kanunda Gösterilen Yasaklamanın İdari Tedbirlerle Sağlanabileceğinin Nazara Alınması )
Y10.HDE. 2004/973918 YAŞINDAN ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR ( Davacının 18 Yaşını Doldurduğu Tarihten Önceki Çalışma Süresinin Prim Ödeme Gün Sayısına Dahili Uygun Olsa da Sigortalılık Süresinin Başlangıcı Olarak 18 Yaşını İkmal Ettiği Tarihin Esas Alınmasının Gerekmesi )
YHGKE. 2007/10-3718 YAŞINDAN ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR ( Tespiti İstenebileceği )
Y21.HDE. 2005/130118 YAŞINDAN ÖNCEKİ SİGORTALI ÇALIŞMALARIN EMEKLİLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ ( 01.04.1981 Tarihinden Önce Malullük Yaşlılık Ve Ölüm Sigortalarına Tescil Edilmiş Olanlara Uygulanacağı )
YHGKE. 2000/21-12818 YAŞINDAN ÖNCEKİ SİGORTALI HİZMET ( Yaşlılık Aylığı Hesabına Katılması Talebi )
Y6.CDE. 2001/1601718 YAŞINI BİTİRMEMİŞ OLAN SANIK ( Hakkında Hükmolunan Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Yasa Uyarınca Ağır Para Cezasına veya Öngörülen Tedbirlerden Birine Çevrilmesinin Zorunlu Olması )
Y4.CDE. 2003/1664018 YAŞINI BİTİRMEMİŞ SANIK ( Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Ceza - 647 Sayılı Yasının 4. Maddesi 1. Fıkrasındaki Ceza veya Tedbirlereden Birine Çevrilmesi Gereği )
Y11.CDE. 2002/103718 YAŞINI BİTİRMEYEN SANIĞA MÜDAFİİ ATANMASI ( Atanan Zorunlu Müdafii Hazır Bulundurulmazsa Yeni Müdafii Atanması Yoluna Gidilmesi )
Y5.CDE. 1999/128918 YAŞINI BİTİRMEYEN SANIK ( Hakkındaki Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Tedbire Çevrilmesi Mecburiyeti )
Y6.CDE. 2001/1263918 YAŞINI BİTİRMEYEN SANIK ( İşlediği İddia Edilen Hırsızlık Suçunun Anlam Ve Sonuçlarını Kavrayabilme Yeteneğinde Bulunup Bulunmadığı Uzman Hekim Raporu İle Saptanması Gereği )
Y2.CDE. 1989/296618 YAŞINI BİTİRMEYEN SANIK HAKKINDAKİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Para Cezasına Çevrilmesi Mecburiyeti )
Y11.CDE. 2003/786418 YAŞINI BİTİRMEYEN SANIKLAR ( Hırsızlık - Tayin Olunan Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların 647 Sayılı Yasa'nın 4. Maddesinin 2. Fıkrasında Öngörülen Para Cezası veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesinin Zorunlu Olduğu )
Y9.HDE. 1992/875318 YAŞINI DOLDURDUKTAN SONRA SÖZLEŞMESİ DEVAM EDEN ÇIRAKLAR ( İş Kanununun Uygulanmaması-İlgili Davaların İş Mahkemesinde Görülememesi )
Y9.HDE. 1997/103918 YAŞINI DOLDURDUKTAN SONRA SÖZLEŞMESİ SÜREN ÇIRAKLAR ( Haklarında İş Kanununun Uygulanmaması )
Y10.HDE. 2003/424918 YAŞINI DOLDURMADAN ÖNCEKİ SİGORTALI HİZMETİN UZUN SÜRE SONRA İPTALİ ( Objektif İyiniyet Kuralına Aykırılık )
Y7.CDE. 2002/2252018 YAŞINI DOLDURMAMIŞ VE SABIKA KAYDI BULUNMAYAN SANIK ( Para Cezası/Tedbir )
Y2.CDE. 2001/1461218 YAŞINI DOLDURMAYAN MAĞDURLAR ( Şikayetten Vazgeçmelerinin Kanuni Temsilcilerinin Onayına Bağlı Olması )
Y9.CDE. 1981/181818 YAŞINI DOLDURMAYAN SANIK ( Hakkında TCK 55. Maddenin Uygulanması-Herkesin Görebileceği Yere Yazı Yazmak )
Y7.CDE. 2000/1018918 YAŞINI DOLDURMAYAN SANIK ( Sanığa Atanan Müdafiin Hazır Bulunmadığı Celsede Karar Verilememesi )
Y7.CDE. 2003/1007318 YAŞINI DOLDURMAYAN SANIKLARIN ÇOCUK SAYILMASI ( Haklarında Suçüstü Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
Y11.CDE. 2006/525618 YAŞINI İKMAL ETMEMİŞ SANIK ( 765 Sayılı TCK'nun 55/3. Maddesi Gereğince İndirim Yapılmamasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y2.CDE. 2005/18218 YAŞINI İKMAL ETMEYEN SANIK ( Etkili Eylem - Suçun İşlendiği Tarihte 18 Yaşını İkmal Etmediği Anlaşılan Sanığın Eyleminin 2253 Sayılı Kanun Hükümlerine Tabi Olduğu )
Y11.CDE. 2004/94118 YAŞINI TAMAMLAYAN SANIK ( Hükmün Verildiği Tarihte 18 Yaşını İkmal Ettikleri Gözetilmeden 2253 Sayılı Kanunun 16. Maddesine Aykırı Olarak Haklarında Tedbir Uygulanmasına Karar Verilmesi Yasaya Aykırı Olduğu - Hırsızlık )
Y21.HDE. 1999/685518 YAŞININ DOLDURULMASINDAN ÖNCE ÖDENEN PRİMLER ( Prim Ödeme Gün Sayısına Dahil Edileceği-Sigortalılık Süresinin 18 Yaşının Doldurulmasından Sonra Başlayacağı )
YCGKE. 1990/6-2471803 SAYILI AF KANUNUNUN KAPSAMI ( Hırsızlık Suçundan Sabıkalı Kişinin Memnu Hakların İadesi Talebi )
YCGKE. 1991/1-581803 SAYILI KANUNUN KAPSAMI ( Gıyabi Tutuklunun Teslim Olmamasının Firar Bu Kanundaki Firar Kapsamına Girip Girmediği )
Y7.HDE. 2002/45851858 TARİHLİ ARAZİ KANUNNAMESİ ( Mülga Olup Olmadığı-Kadastro Tespiti-Vergi Kaydı ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği-Tapu Kaydının Değeri )
Y7.CDE. 2004/2551918 KANUNA MUHALEFET ( Temyiz İnceleme Gününde Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı TCK'nun 102/5 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Tahakkuk Ettiğinden Hükmün Bozulması Gereği )
Y7.CDE. 2004/111271918 SAYALI KANUNUNA MUHALEFET ( Eylemin Suç Tarihine Göre 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Kalmadığı - Sanığın Hukuki Durumunun 1918 Sayılı Yasayı Yürürlükten Kaldıran 4926 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Belirlenmesi Gereği )
Y7.CDE. 1995/14361918 SAYILI KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET ( Duruşmanın Sanık Olmadan Yapılması Şartları )
Y7.CDE. 1997/92661918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Baba Oğul Sanıkların Kamyonun Kasasında Bulunan Çuvalların İçine Suç Konusu Eşyaları Saklamaları )
Y7.CDE. 1994/70341918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bakanlık Genelgesine Aykırı Olarak Yedek Depo Yaptırmak )
Y7.CDE. 1999/124431918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bedelsiz İthal Rejimine Uygunsuzluk-Permi Hakkının Devri )
Y7.CDE. 1994/45791918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Beyan Harici Bırakılan Eşyaların Gümrükçe Yapılan Aramada Ele Geçirilmesi )
Y7.CDE. 1999/10221918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bilirkişi İnceleme Tutanağının Birinci Sayfasının Katip Tarafından İmzalanmamasının Yasaya Aykırı Olması )
Y7.CDE. 1997/27171918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bu Suçlarda Son Soruşturmanın Yapılacağı Yerde Mahkemelerin Birden Çok Daireler Ayrılmış Olması )
Y7.CDE. 1994/32531918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Fob Değerin İhracatta Vergi İadesi Ödemesinde Dikkate Alınmak Üzere Tespiti )
Y7.CDE. 2000/33941918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Giriş Beyannamesi Muhteviyatına Uymayan Eşya Tespiti-Gümrüğü Yanıltmak )
Y7.CDE. 1992/11691918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Gümrük Çıkış Beyannamesinde Ton Başına Verilen Destekleme Primi Verilen Nohutun Beyan Edilmesi )
Y7.CDE. 1994/101301918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Gümrük Vergisinden Muaf Olarak Yurda Girebilecek Eşyaların Deklare Edilmeksizin Gümrük Kapılarından Sokulması )
Y7.CDE. 1992/1671918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Gümrükte Yapılan Kontrolde Eşyanın Beyan Edilen Eşyadan Çok Fazla Eksik Çıkması )
Y7.CDE. 1998/14631918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Hükümde Uygulanan Yasa Maddesinin Yanlış Olarak Gösterilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y7.CDE. 1997/77121918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İddianamede Yoksa Ek Savunma Verilmeden Maddenin Uygulanamaması )
Y7.CDE. 1991/27501918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İhraç Edilecek Malın Cinsini Değiştirmek )
Y7.CDE. 1991/3461918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İthal Edilen Katkı Maddesini Nakleden Aracın Şoförünün Kaçakçılık Yapması )
Y7.CDE. 1989/79861918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İthalinin Mümkün Olmadığını Bilebilecek Durumda Olan Sanık )
Y7.CDE. 1990/109941918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kaçak Eşyalarda Damga Resminin Yüzde Yüz Üzerinden Alınmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 1991/74261918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kaçak Eşyanın Bir Kısmının Ticari ve Bir Kısmının Kullanma Bulundurulmasının Tek Suç Oluşturması )
Y7.CDE. 1990/47741918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kaliteli Çakmaklar Yerine Değeri Düşük Çakmak Göstererek Gümrüğü Yanıltma Eylemi )
Y7.CDE. 1997/100071918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( KKTC den Yurda Getirilen Malların Bir Kısmının Mahsup Edilerek Kalanı Üzerinden Ceza Verilmesi )
Y7.CDE. 2001/43251918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Mazot/Müsadere Zorunluluğu - Yurda Yasal Yollardan Girdiğinin Kanıtlanamaması )
Y7.CDE. 1999/96891918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Müsadere )
Y7.CDE. 1997/94471918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Otonun İçinde Tutulan Tespit Zaptında Araçtan Sökülüp Kaçağa Sarfedilmek İstenen Parçaların Neler Olduğunun Öğrenilmesi )
Y7.CDE. 1998/64871918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Pirincin Yurtdışından Transit Kaydı İle Getirilen Yabancı Menşeli Veya Devletçe İhraç Şartı İle Müşterisine Satılması )
Y7.CDE. 1998/23801918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Dava Konusu Eşyaları Kıbrıs'tan Yurda Önceki Girişlerinde Getirdiğine Dair Geçerli Belge İbraz Edememesi )
Y7.CDE. 1997/73311918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın İşyerinde Yabancı Menşeli İçki Yakalanması )
Y7.CDE. 1997/3221918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Kaçak Eşyaları Kıbrıs'tan Yolcu Beraberi Getirdiğini Savunması )
Y7.CDE. 1991/95681918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Sınır ve Kıyı İllerinde Yasal Şartlara Uygun Şekilde Eşya İthali )
Y7.CDE. 1994/129641918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Tır Karnesinde Ettiği Beyandan Farklı Şeylerin Araştırmada Ortaya Çıkması )
Y7.CDE. 1997/51951918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Triptikle Geçici Olarak Yurda Soktuğu Otoyu Yurt İçinde Bırakmak Amacını Gütmesi )
Y7.CDE. 1997/96851918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Yurt Dışındaki Kullanılmış Giyim Eşyasını Yün Kırpıntıları İle Kamufle Etmesi )
Y7.CDE. 1997/63521918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanık Tarafından Yurda Sokulan İki Araçtan Birinin Yurtdışı Edilmemiş Olması )
Y7.CDE. 2001/179961918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanıkların Kıbrıs'tan Muafiyet Kapsamı Haricinde Mal Getirmeleri )
Y7.CDE. 2001/164581918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanıkların Sağlamayı Amaçladıkları Menfaatin Gözönünde bulundurulması Olaydaki Hukuki Durumlarının Değerlendirilmesi )
Y7.CDE. 1993/26521918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanıkların Toplu Kaçakçılıkta Bulunmalarının Deliller İle Anlaşılması )
Y7.CDE. 2000/14321918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Suç Konusu Eşyanın Yurda Yasal Yollardan Girip Girmediğinin Araştırılması )
Y7.CDE. 1998/112091918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Suç Tarihi İtibariyle Davaya Bakma Görevinin Ağır Ceza Mahkemesinde Olması )
Y7.CDE. 1990/84941918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Taşıt Sürücüsü Olan Sanığın Ticari Miktarda Çayı Aracın İlk Bakışta Görülemeyecek Yerine Saklaması )
Y7.CDE. 1999/102181918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Toplu Kaçakçılık-Tazmini Para Cezası ve Nisbi Harç )
Y7.CDE. 1999/25231918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Uygulama Maddelerinin Yanlış Gösterilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y7.CDE. 1991/20941918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Zati ve Hediyelik Eşya Mahiyetinden Yararlanarak Bu Mahiyetteki Eşyayı Yurda Sokmanın Suç Olmaması )
Y7.CDE. 2005/177891918 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( 4926 Sayılı Yasanın 31/4 Maddesinde Sayılan Hallerde Yalnızca Suç Konusu Eşyanın Müsaderesi Öngörüldüğünden Ön Ödeme İle Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verildiğine Göre Nakil Aracının İadesine Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2000/154051918 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Kamu Davasının Af Kanunu Nedeniyle Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi )
Y7.CDE. 2001/171481918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 3291 Sayılı Yasa ile Sigaranın Tekel Eşyası Olmaktan Çıkarılıp Gümrük Eşyasına Dönüştürülmesi )
Y7.CDE. 2005/14081918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Getirdiği Lehe Düzenlemeler Karşısında Sanıkların Suçunun Sübutu Halinde Eylemlerinin Yalnızca Para Cezasını Gerektireceği )
Y7.CDE. 2007/102251918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 4926 Sayılı Kanunda Öngörülen Değişiklikler Hükmün Zat ve Mahiyetine İlişkin Bulunduğundan Duruşma Açılarak Sanığa Ödeme İhtaratında da Bulunulup Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/119411918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 4926 Sayılı Kanunun Suç Saydığı Fiiller Nedeniyle Türk Ceza Kanunu veya Ceza Öngören Diğer Kanunlarda Yazılı Cürümleri İşleyenler Hakkında İçtima Kuralı Uygulanmaksızın Cürmün Cezasının Ayrı Ayrı Hükmolunacağı )
Y7.CDE. 2005/172391918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 57. Maddesi Uyarınca Sanık Hakkında Kaçakçılık Suçundan Açılan Davadan Gümrük İdaresinin Haberdar Edilip Müdahale İmkanı Tanınmadan Yokluğunda Duruşmaya Devamla Davanın Sonuçlandırılmasının İsabetsizliği )
Y7.CDE. 2004/501918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Açılan Kamu Davası Kesin Hükme Bağlanarak Ertelendiğinden Dava Konusu Araçların İadesi veya Müsaderesi Hususunda Asıl Hükümle Birlikte Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 2004/253821918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ağır Ceza Mahkemesine Ait Dava Dosyasının Getirtilip İncelenmesi ve Anılan Dosyaya İlişkin Belgelerin Temyiz Denetimine Olanak Verecek ve Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Bu Dosya İçerisine Konulması Gerektiği )
Y7.CDE. 1999/154781918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Alkollü İçkilerin Yurda Kaçak Yollarla Sokulması - Kaçak Yolla Yurda Sokulan İçkinin 5 Katı Üzerinden Ceza Tayin Edilip Tespit Olunan CİF Değerine Eklenmesi Gereği )
Y7.CDE. 1994/5061918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Araca Ait Trafik Tescil Belgeleri İle Plakaların Sahte Olduğu - Sanığın Aracı Satın Aldığı Kişinin Araştırılıp Dinlenerek Hukuki Durumunun Tayini Gereği )
Y7.CDE. 1999/25141918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Aracın Yasanın 47. Maddesi Yerine Uygulama Olanağı Bulunmayan 48. Maddesiyle Müsaderesine Karar Verilmesi - Yasaya Aykırılığı )
Y7.CDE. 1998/61771918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ayrı Ayrı Ele Geçirilen Yabancı Eşyalar İçin Faturalar İbraz Edilmiş Olması-Eksik Soruşturma )
Y7.CDE. 2001/154911918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Belirlenecek Cif Değer Üzerinden Suç Tarihindeki Mevzuata Göre İdareye Hesaplattırılacak Gümrüklenmiş Değerin Cezaya Esas Alınması )
Y7.CDE. 1998/58831918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( CIF Değer/Suç Tarihindeki Paranın Satın Alma Gücüne Göre Fazla Ceza Tayini-Para Cezasını Ödemede Acz )
Y7.CDE. 1995/25071918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Cumhuriyet Savcısının Esas Hakkındaki Düşüncesini Bildirdikten Sonra Sanık Vekilinin Savunma İçin Mehil İstemeye Hakkının Olması )
Y7.CDE. 2002/4411918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Çevrilip Çektirilmesi Gereken Hapis Cezasının Ödemede Acze Düşüp Hapse Çevrilmesi Gereken Tarihte Yürüklekte Olacak Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanması )
Y7.CDE. 2007/82381918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Dava Konusu Asit Anhidrit İsimli Maddenin Dosyada Bulunan Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğünün Yazıları ve Ekindeki Belgelere Göre İthali İzne Tabi Eşya Niteliğinde Bulunduğu )
Y7.CDE. 1991/78601918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Dava Konusu Viski ve Sigaraların CİF Değerinin Suç Tarihi İtibariyle Tek İthalatçısı Olan Tekel İdaresinden Sorulması )
Y7.CDE. 2002/20961918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Dava Konusuyla İlgili Uzman Bilirkişiye CİF Değerleri Tespit Ettirilerek Bunun Üzerinden İdareye Hesaplattırılacak Gümrüklenmiş Değerden Hüküm Kurulması )
Y7.CDE. 2002/3991918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Değişik Marka Yabanca Menşeli Sigara-Puro ve Tütünün Tek İthalatçısının Tekel İdaresi Olması )
Y7.CDE. 1994/131571918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Esasla Birlikte Karar Verilmeyen Hallerde Suç Eşyasının Zoralım Ya da İadesi Kararlarının Duruşma Açılarak Verilmesi Gereği )
Y7.CDE. 1993/15491918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Eşyaların Yabancı Menşeeli Olup Olmadığı Yabancı Menşeli İse CİF ve Gümrüklenmiş Piyasa Değerinin Tespiti - Bilirkişi Beyanına Göre Hüküm Tesis Etmek Gerektiği )
Y7.CDE. 2002/51551918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Eylemin Ticari Kaçakçılık Suçunu Oluşturması Nedeniyle 1918 Sayılı Yasaya Aykırı Olması )
Y7.CDE. 2006/79251918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Görevlilerce Yapılan Arama Sonucunda İki Çanta İçerisinde Dava Konusu Eşyaların Ele Geçtiğinin Olay ve Zapdetme Tutanağının Toplanan Delillerle Anlaşıldığı - Teşebbüs )
Y7.CDE. 1998/54521918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Gümrük Giriş Beyannamelerinde Gösterilen Değerin Eşyanın Gerçek Değerini Yansıtmadığı İddiası )
Y7.CDE. 1996/24201918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Gümrük Kaçağı Vasıtaların Müsadere Edilmesi )
Y7.CDE. 2004/187901918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hazine Vekilinin Açılan Davaya Gümrük İdaresi Adına Katılması Gerektiği )
Y7.CDE. 1994/70671918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hükmedilen Tazmini Para Cezasının 1918 S. K. 33 /son Maddesi Yerine 33/2 Maddesiyle Arttırılmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
Y7.CDE. 2004/52011918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hükmün Kesinleşme Tarihinde Zamanaşımı Süresi Dolmuş Olup Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Yazılı Emre Dayanan İhbarname Münderecatının Yerinde Görülmediği )
Y7.CDE. 2004/3071918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunu Yürürlükten Kaldıran 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Getirdiği Lehe Düzenlemelerin İncelenmesi Gereği )
Y7.CDE. 2004/142241918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Getirdiği Lehe Düzenlemeler Gözönünde Tutularak Sanıkların Hukuki Durumlarının Yeniden Değerlendirilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2004/141918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4926 Sayılı Yasa İle Getirilen Lehe Düzenlemeler Nedeniyle Suçun Subutu Halinde Sanıkların Eylemleri Sadece Ağır Para Cezasını Gerektireceği )
Y7.CDE. 2004/208531918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4926 Sayılı Yasanın Getirdiği Lehe Düzenlemeler Karşısında Sanıkların Suçlarının Sübutu Halinde Eylemlerinin Yalnızca Para Cezasını Gerektireceği )
Y7.CDE. 1997/95961918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İade-Müsadere-Teminatların İadesi )
Y7.CDE. 2004/251701918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İki Sanık Tarafından Gerçekleştirilen Eylemin Toplu Kaçakçılık Suçunu Oluşturduğunun Kabul Edilemeyeceği )
Y7.CDE. 1999/124021918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İthal İşlemleri Yapılmak Üzere Yediemine Bırakılan Ham Yağın İşlenip İç Piyasaya Sürülmesi )
Y7.CDE. 2005/2701918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İthalat Sırasında Türk Standartları Enstitüsünden Alınan Uygunluk Belgesi İçeriği ve Alınma Biçimi Gözetilerek Sanıkların Suç İşleme Kasıtlarının Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )
Y7.CDE. 1999/126301918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İthalatlarda Eksik Vergi ve Resim Ödemek Maksadıyla Düşük Bedelli Fatura Kullanmak )
Y7.CDE. 2005/92471918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kaçak Eşyaların Taşınmasına Bilerek Kullanılan Nakil Araçlarının Zoralımında Uygulanan Kanun Md. 4926 Sayılı Kanunun 20. Md. Yerine 4/4. Md. Olarak Gösterilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y7.CDE. 2002/27321918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kaçak Eşyaya Mahsus Tespit Varakasında Belirtilen Cif Değerler Toplamı ile Bilirkişinin Raporunda Bildirilen Cif Değerleri Arasında Fahiş Fark Olması )
Y7.CDE. 2003/206731918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kaçakçılığa Konu Aracın Çalındığına İlişkin Olarak Yetkili Mercilere Bir Başvuru Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği - Başvuru Varsa Bu Konuda Bir Fail Yada Delil Ele Geçip Geçmediğinin Tesbiti Gereği )
Y7.CDE. 1999/125641918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kaçakçılık Eylemine Konu Eşyanın Niteliğinin Belirlenmesi Gereği - Ticari Nitelikte Eşya/Ticari Kaçakçılık )
Y7.CDE. 2003/1521918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kanunu Yürürlükten Kaldıran 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Getirdiği Lehe Düzenlemeler İle 765 sayılı TCK. 2. Maddesi de Göz Önünde Tutularak Sanıkların Hukuki Durumlarının Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 1993/5031918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kesilen Faturaların Gerçek Mal Alım Satımına Dayanmaması - Sanıkların da Gerçek Dışı Fatura Düzenlemek Suretiyle Bu Eyleme Katılmaları )
Y7.CDE. 2001/103731918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( KKTC'den Türkiye'ye Gelen Yolcuların Beraberlerinde 750 DM veya Eşiti Döviz Tutarında Hediyelik Eşyaları Gümrük Vergilerinden Muafen Yurda Sokabilmesi )
Y7.CDE. 2002/36511918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Maznunların Duruşma Sırasında Diğer Bir Suçu Olduğu Anlaşılsa Bile Bu Halin Davaların Birleştirilmesine Sebep Teşkil Edememesi )
Y7.CDE. 2000/46901918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Motorinin Hangi Yollardan Yurda Sokulduğunun Açıkça Tespit Edilmesi-Delil Yetersizliği )
Y7.CDE. 1998/48141918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Münferit Kaçakçılık-Yabancı Menşeli Malı Alıp Satanların Ayrı Ayrı Sorumlu Tutulması )
Y7.CDE. 2005/64651918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Müsadere - Suç Konusu Eşyaların Nakilde Kullanılan Araç Hakkında Mahallinde Her Zaman Bir Karar Verilebileceği )
Y7.CDE. 1993/92981918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Müsadereye İlişkin Hükmün Duruşmalı Olarak Verilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 1993/38781918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Naklihane Eşyası Adı Altında Yurda Kaçak Eşya Sokulması - Bilirkişinin Araştırması Gereken Hususlar )
Y7.CDE. 1998/25311918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Nisbi Harç ve Nisbi Vekalet Ücreti - Gümrüklenmiş Piyasa Değerleri Toplamı )
Y7.CDE. 2005/72771918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Öngörülen 7 Yıl 6 Aylık Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Etmediği - Suç Tarihinin Belirlenmesinde Yanılgıya Düşülerek Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği )
YCGKE. 1976/7-1791918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığa Bozmadan Sonra Diyeceği Sorulmadan İlk Hükümde Direnilmesinin Usule Aykırı Olması )
Y7.CDE. 1996/23871918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Dava Konusu Aracı Başka Bir Şahıstan Devraldığını Beyan Etmesi Durumunda Bu Şahsın Belirlenmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 2002/5991918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Dava Konusu Sigaralardan Gümrük Yönetmeliği Gereğince On Paket Sigarayı Zati Eşya Muafiyetinden Faydalandırılarak Kalan Eşyalar Yönünden Cezalandırılması )
Y7.CDE. 2002/13601918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Duruşmada Söylenen Affınıza Sığınıyoruz Şeklindeki İfadesinin Takdiri İndirim Nedenlerinin Tatbiki İsteğini de İçermesi )
Y7.CDE. 2002/181831918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Eski Hale Getirme Talebinde Bulunması Halinde Bu Talebinin Reddi İhtilamilini Nazara Alarak Müddeti İçinde Temyiz Dilekçesi Vermesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 2005/96901918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Kaçak CD Bulundurmak Şeklinde Belirlenen Eyleminin Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 4. Md. İle Getirilen Düzenleme İle Cezai Yaptırıma Bağlandığı - Önödemeye Tabi Hale Geldiği )
Y7.CDE. 2002/31281918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Tazmini Para Cezasını Ödemede Acze Düşüp Hapse Çevrilmesi Gereken Tarihte Yürürlükte Olacak Yeniden Değerleme Oranına Göre İnfaz Sırasında Hesaplanması )
Y7.CDE. 1999/109641918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Tazmini Para Cezasını Ödemede Aczi )
Y7.CDE. 2004/1341918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanık Hakkında Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Gün İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Zamanaşımı Tahakkuk Ettiği - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gereği )
Y7.CDE. 2004/541918 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Sanıklar Hakkında Başka Dava Dosyaları Olup Olmadığı Araştırılarak Varsa Getirtilip İncelenmesi ve Sonucuna Göre Eylemin Toplu veya Teşekkül Halinde Kaçakçılık Niteliğinde Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )
Y7.CDE. 1992/50961918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanıklar Hakkında Teşekkül Halinde Oto Kaçakçılığı Suçundan Dava Açılması-Bu Dosyalar İncelenmeden Karar Verilememesi )
Y7.CDE. 2002/20471918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanıkta Ele Geçirilen Yabancı Menşeli CDlerin Kendisinin Dava Konusu Edilmiş Olması-İçerdiği Film ve Oyunların Kaçakçılık Suçunu Oluşturmaması )
Y7.CDE. 1993/4191918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sigaranın CİF Değerinin Tespiti ile Gümrüklenmiş Değerinin İdareye Hesaplattırılarak Cezaya Esas Alınmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 1999/96921918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sorgu İçin Çıkarılan Her Bir İhzar Müzekkeresi İle Zamanaşımının Kesilmesi )
Y7.CDE. 1999/120391918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sorgusu Yapılamayan Sanık Hakkında Savunmasının Alınmasına Yönelik Olarak Çıkartılan Her Bir İhzar Müzekkeresi İle Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi )
Y7.CDE. 2005/167471918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Soruşturma Aşamasında 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 34. Maddesi Uyarınca Tebliğ Edilen Önödeme Önerisi Yazılı Tebligat Belgesine Sanığın İmzasının Alınmaması Nedeniyle Önödeme İhtarının Usulüne Uygun Bulunmadığı )
Y7.CDE. 2007/153741918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Suç Tarihi İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Zamanaşımı Gerçekleşmiş Bulunduğundan Hükmün Bozulması ve Sanıklar Hakkındaki Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
Y7.CDE. 2006/178311918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Suç Tarihleri İtibariyle Suç Tarihinde Yürürlükte ve Lehe Bulunan Mülga 765 Sayılı TCK'nun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımının Gerçekleştiği - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
Y7.CDE. 2002/6521918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sürücü Sanığın Araçta Ele Geçirilen Sigara ve Çayların Tamamından Sorumlu Olması )
Y7.CDE. 1998/66921918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tazmini Ağır Para Cezasının Fazla Tayini )
Y7.CDE. 2002/13311918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tazmini Para Cezasıyla Birlikte Nispi Harç ve Nisbi Vekalet Ücretinin Sanıktan Müteselsilen Tahsiline Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 1999/97211918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tekel Kaçağı Olan Otuz Şişe İçkinin Gümrük Kaçağı Eşyalar İçine Dahil Edilerek Hesaplanan Gümrüklenmiş Değere İtibarla Sanığa Fazla Ceza Tayini )
Y7.CDE. 1999/126261918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tekel Yeni Rakısı Benzeri Bir Alkollü İçki Hedeflenerek Üretilen İçki ve Satışı )
Y7.CDE. 2005/170301918 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Toplu Kaçakçılık Suçunun Oluşabilmesi İçin Aralarında İştirak İradesi Bulunmasa Bile Suçun En Az Üç Kişi Tarafından İşlenmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 1998/17891918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Toplu Kaçakçılık-Fiilin Ortaya Çıkarılmasına Yardım )
Y7.CDE. 2004/257091918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Verilen Yargılamanın Durdurulmasına İlişkin Karar Nihai Hüküm Niteliğinde Bulunmayıp Temyizinin Kabil Olmadığı )
Y7.CDE. 1998/48001918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yabancı Firmalara Ait Etiketleri Numune Gibi Göstererek Gümrük Vergi ve Resimlerinden Muafen İthale Teşebbüs )
Y7.CDE. 1999/119611918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yasal Haklar Hatırlatılmadan Sanığın Sorgulanamaması )
Y7.CDE. 1999/125561918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yurda Kaçak Sigara Sokma )
Y7.CDE. 2000/80791918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yurda Kaçak Yollardan Alkollü İçki Sokulması - KKTC.'den Muafiyetten Faydalanarak Getirildiği Savunulan/Geçerli Bir Satın Alma Belgesi İbraz Edilememesi )
YCGKE. 1978/7-4701918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yurt Dışındaki Adresi Belli Olmasına Göre Sorgusunun Yapılmasının Olanaklı Olması Rağmen Bozmaya Karşı Sanığın Diyeceklerinin Sorulmamasının Hatalı Olması )
Y7.CDE. 2002/20501918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yurt Dışından Yabancı Plakalı Araç Getirilmesi )
Y7.CDE. 1999/9701918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yurtdışından Getirilen Aracı Sahte Belgelerle Trafiğe Kayıt Edip Satmak )
Y7.CDE. 1999/10321918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yurtdışından Getirilen Araçları Sahte Belgelerle Trafiğe Tescil Edip Yasal Hale Getirerek Yurt İçinde Satmak )
Y7.CDE. 1998/9861918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yurtdışından Temin Edilen Çalıntı Aracın Yurtta Kalmasını ve Kaçağa Sarfedilmesini Temine Yönelik İşlemler Yapılması )
Y7.CDE. 2005/191901918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yürürlükten Kaldıran 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun Getirdiği Lehe Düzenlemeler Karşısında Sanığın Suçunun Sübutu Halinde Eyleminin Yalnızca Para Cezasını Gerektireceği )
Y7.CDE. 2004/187721918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Zamanaşımını Kesen En Son İşlem Olan Sanıkların Savunmasının Alındığı Tarih İtibariyle Temyiz İnceleme Gününde Sanıklar Lehine Hükümler İçeren 765 S. TCK Md. 102/4'de Öngörülen Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Ettiği )
Y7.CDE. 2004/191801918 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Sorgulamanın Yapıldığı Tarihten Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Tarihe Kadar ki Sürede Zamanaşımı Tahakkuk Ettiğinden Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasının Gerekmesi )
YİBGKE. 1936/191918 SAYILI KANUNDA GEÇEN SUÇLARIN İSNADI VE İFTİRA ( Suçu İşleyenlere Uygulanacak Ceza )
Y7.CDE. 2004/1901918 SAYILI KANUNUNA MUHALEFET ( 4926 Sayılı Yasa ile Getirilen Lehe Düzenlemeye Göre Sanığa İsnat Edilen Suçun Ağır Cezayı Gerektirmediğinin Gözetilmesi )
YİBGKE. 1935/581918 SAYILI YASA ( Kaçak Eşya Kıymetinin Veya İnhisar ve Gümrük Resimlerinin Misli Şeklinde Belirtilen Para Cezalarının Ödence Kabilinde Olması )
Y7.CDE. 1998/82501918 SAYILI YASANIN 49/2. MADDESİNİN UYGULANMASI ( Toplu Kaçakçılık Suçundan Mahkumiyetlerine Karar Verilen Sanıklar - Sanık Sayısı da Nazara Alınarak İkili Birli Kuralının Uygulanması Zorunluluğu )
Y7.CDE. 1990/70361918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Iraktan Yurda Sokulan Gas-Oilin Sanık Tarafından Teslim Tutanağı Olmaksızın Aracı Sahibine Vermesi )
Y7.CDE. 1995/25251918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( İspençiyarı ve Tıbbi Müstahzarların Hariçte Yapılanların İthali )
Y7.CDE. 1979/80121918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( İşin Mahiyetine Göre Duruşma Yapılmadan Evrak Üzerinden Karar Verilememesi )
Y7.CDE. 1992/52371918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( İthal Edilen Eşyaların Zoralımına Yurda Yasal Olmayan Yollardan Giren Malların İadesine Karar Verilmesinin Yanlış Olması )
Y7.CDE. 1996/49171918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Mahkemece Tarafsız Bilirkişiye Cif Değerin Tespit Ettirilmesi )
Y7.CDE. 1993/741918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Alış Faturasını Sonradan Temin Etmesi ve Bu Faturanın Marka Olarak Suça Konu Saatleri Kapsamaması )
Y7.CDE. 1989/33381918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Kara Manifestosuna Göre Yurda Soktuğu Gas Oili Satması )
Y7.CDE. 2001/140961918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Yasal Olmayan Yollardan Elde Edilen Eşyaların Bir Kısmını Diğer Sanığın Evine Bırakmasının Asli İştirak Niteliğinde Olması )
YCGKE. 1987/7-4931918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanık Hakkında Otonun Kaçak Olup Olmadığı Hakkında Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 1993/11151918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Tazmini Para Cezasını Ödemede Acz Halinde Çevrilip İnfazı Gereken Hapisin Üç Yılı Geçememesi )
YCGKE. 1987/7-2101918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Yasa Hükümlerine Göre Göz Önünde Tutulması Gereken Değerler Tutarı )
Y7.CDE. 1994/88281918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Yurda Kaçak Altın Sokmaya Çalışmak )
Y7.CDE. 1989/36361918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( İhraç Edilecek Koyunların Beher Kantar Ortalamalarının Kırkbeş Kilogramdan Az Olması )
Y7.CDE. 1995/19951918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Kimyasal Maddeleri Kaçak Olarak Yurda Sokmak )
Y7.CDE. 1994/129611918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Sanığın Yurtdışından Gelirken İçişleri Bakanlığının Genelgesine Uymaması )
Y7.CDE. 1996/42721918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Sanık Vekillerinin Yargılamanın Yenilenmesi Talebinde Bulunmaları )
Y7.CDE. 1991/97651918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Suçun Müeyyidesini Teşkil Eden Tazmini Para Cezaları )
YCGKE. 1986/7-1471918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Tahsis Gayesi Dışında Kullanılması Mümkün Olmayan Minibüsün Sembolik Rakamlarla Kiraya Verilmesi )
Y7.CDE. 1990/67331918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Tır Çekicisinin Rafında Ele Geçirilen İki Adet Fren Körüğünün Taşınmasının Bu Araca Bağlı Olmaması )
Y7.CDE. 1994/24091918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Türkiye'ye Zati Vasıfta Kaçak Eşya Sokulması )
Y7.CDE. 1990/59321918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Yabancı Menşeli Metrenin Bilirkişi İncelemesinin Yaptırılmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 1994/33071918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Yabancı Sigaralardan Tekel Tarafından İthal Edilmeyenlerin CİF Değerlerinin Tespit Ettirilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 1994/91061918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Yerli Rakı Kaçakçılığı Bakımından Ağır Para Cezası Hesabına Katılacak Değerin Fob Değer Olması )
Y7.CDE. 1993/49701918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Yurtdışından Getirtilip Başka Aracın Şasi ve Motor Numaraları Verilen Mercedes Marka Araba )
Y7.CDE. 1994/25021918 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Yurtdışından Satın Alınan Tencerelerin Yurda Kaçak Olarak Sokulması )
Y7.CDE. 1996/15981918 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Hapis Cezasına Hükmedildiği Halde Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmemesinin Yanlış Olması )
Y7.CDE. 2002/13331918 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Her Türlü İspirto ve İspirtolu İçeceklerin Gümrük Eşyası Olması )
Y7.CDE. 2003/114881918 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( İdareyi Temsilen Yetkili Hazine Vekiline Duruşma Günü Tebliğ Edilip Müdahale İmkanı Sağlanmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 1992/42081918 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Teşekkül Oluşturmak Suretiyle Kaçakçılık Eylemine Katılıp Katılmadığının Tespiti-Başkaca Hakkında Dava Açılıp Açılmadığının Tespiti )
Y7.CDE. 2001/99161918 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanıkların Diğer Sanıklarla Maddi ve Manevi Dayanışma İçinde Birlikte Hareketle Toplu Kaçakçılık Suçunun Oluşması )
Y7.CDE. 1983/32421918 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanıkların Teşvik Tedbirleri Kararnamelerine Dayanarak İthal Ettikleri Saçları İzin Almadan Gümrük Vergisiz İthal Ettikleri Mallardan Bir Kısmını Satmaları )
Y6.CDE. 1992/96741918 SAYILI YASAYA AYKIRILIKTAN AÇILAN DAVA ( Sanık Hakkında Sahtecilikten Açılan Davada Diğer Dava Dosyasının Getirtilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 2004/177191918 SAYILI YASAYA AYKIRLIK ( Toplu Kaçakçılık Suçunun Oluşabilmesi İçin Eylemin İki veya Daha Fazla Kişi Tarafından Gerçekleştirilmesi Yeterli Olduğu )
Y7.CDE. 2004/352711918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( 4926 Sayılı Yasa Uyarınca Sanıklara Yapılacak Önödeme İhtaratında Dava Konusu Eşyaların Gümrüklenmiş Değerinin Hafif Olması Nedeniyle İndirim Yapılamaması )
Y7.CDE. 2003/52651918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Av Bayiinde Ele Geçirilen Bayıtılcı Spreyin Münferit Ticari Kaçakçılık Suçunu Oluşturduğu - Sanığın 1918 Sayılı Yasanın 25/2. Maddesini İhlal Eden Eyleminin Ön Ödemelik Suçlardan bulunmadığı )
Y7.CDE. 2005/64401918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Bu Yasanın 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun Yürürlüğe Girmesi Nedeniyle Yürürlükten Kaldırılmış Olması )
Y7.CDE. 2006/38931918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Gümrüklenmiş Değerin Bir Misli Üzerinden Önödeme Önerisi Tebliğ Edilip Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2001/179951918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Hükmedilecek Nispi Harç ve Nispi Vekalet Ücretinin Bu Yasa Uyarınca Sanıklardan Müteselsilen Tahsiline Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 2004/2941918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması - Dava Konusu Kaçak Eşyanın Zoralımı veya Teminatın İdare Lehine İrat Kaydı )
Y7.CDE. 2002/14681918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığa Ait Suça Konu Yerli Giyim Eşyalarının Diğer Sanığa Ait At Arabası ile Yasadışı Yollardan Yurtdışına Çıkarmak İsterlerken Yakalanması )
Y7.CDE. 2001/68211918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanıkların Tazmini Para Cezasını Ödemeleri )
Y7.CDE. 2001/136171918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanıkların Yan Delillerle Doğrulanmayan Anlatımları Dışında Sanığın Savunmasının Aksine Mahkumiyetine Yeter Derecede Delil Gösterilmemesi )
Y7.CDE. 1991/2661918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Teşekkül Halinde Sigara ve Oyun Kağıdı Kaçakçılığı Yapılması )
Y7.CDE. 2004/337011918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Tütün-Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kuruluna Verilen Görevler Kurul Oluşuncaya Kadar Mevcut Genel Müdürlüğün Üç Ay Daha Görevini Yerine Getirmesi )
Y7.CDE. 2002/20921918 ve 4250 SAYILI KANUNLARA MUHALEFET ( Dava Konusu Yerli Üretim Taklit Rakıları Bulundurmak ve Satışa Arzetmek Kaçakçılık Suçunu Oluşturmamakla Beraber TCK Madde 2'ye Göre Hüküm Kurulması )
YHGKE. 2011/16-7091926 TARİHİNDEN ÖNCE ÖLEN MİRASBIRAKAN ( Davacının Kadastro Tespiti Sırasında Taşınmazın Bir Kısmının Davalılar Adına Tespitinin İptali Talebi - Mirasçılar Arasında Kazandırıcı Zamanaşımı Uygulanamayacağı )
YİBGKE. 1958/191954/12 ESAS NUMARALI YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARINDAKİ DAKTİLO HATASININ TASHİHİNE İLİŞKİN KARAR
Y8.HDE. 2013/104851983 TARİHİNDEN SONRAKİ KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA İŞLEMLERİ ( 6111 S.K. Geçici Md.2'nin Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildiği/İdare Eyleminin 1983 Yılından Öncesine Ait Olduğuna İlişkin İddia Bulunmadığı - Borçlu İdarenin Haczi Kabil Malvarlığı Üzerine Haciz Konulacağı )
Y8.HDE. 2013/41721983 YILINDAN SONRA İDARE TARAFINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( İlama Dayalı Başlatılan Takipte Borçlu Belediyenin Haciz İşleminin İptali Talebinin Reddedileceği - İdarenin Hak Mal ve Alacaklarının Haczedilebileceği )

2

Y2.HDE. 2013/231002 YAŞINDA ÇOCUĞUN BABASI İLE KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Velayeti Anneye Bırakılan Çocuğun Her Hafta Sonu Babası İle Kişisel İlişki Kurmasının Çocuğun Üstün Yararına Olmadığı - Annenin Velayet Görevini Yerine Getirmesine Engel Olacağı ve Anneyi Her Hafta Sonu Eve Bağlayacağı/Ayın Belirli Hafta Sonlarını İçerecek Şekilde İlişki Kurulacağı )
Y13.HDE. 2003/111692 YILLIK SÜRE ( Cayma Belgesinin Verilmemesi Halinde de Teslim Edilen Mal veya Hizmetin Ayıplı Olması Halinde Uygulanması Gereken 2 Yıllık Sürenin Burada Uygulanamayacağı - İstirdat Davası )
Y12.HDE. 2004/129662 YILLIK SÜRE ( Kesinleşen Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihten İtibaren 2 Yıl Geçmedikçe Yeniden Kıymet Takdiri İstenemeyeceği - Aksi Halde İhalenin Feshine Karar Vermek Gerekeceği )
Y4.HDE. 2003/82152. HACİZ İHBARNAMESİ TEBLİĞİ ( Açılan Menfi Tespit Davasını İlk Oturumdan Önce Kabul Etmiş Bulunan Davalı Aleyhine Dava Açılmasına Yol Açmadığı Gibi İlk Oturumdan Önce Davayı Kabul Ettiğinden Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulamayacağı )
Y4.HDE. 2004/145462. HACİZ İHBARNAMESİNİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ ( Davanın Esası Hakkında Hüküm Kurulmasına Yer Olmadığı - Her İki Tarafın da Yaptıkları Yargılama Giderlerinin Kendi Üzerlerinde Bırakılacağı )
Y12.HDE. 2007/60472. HACİZ İHTARNAMESİNİN GÖNDERİLEMEMESİ ( 1. Haciz İhtarnamesinde Açıklanan Nitelikte Bir Hesap Bulunmadığı İfade Edildikten Sonra Haczin Tatbik Edilemediğinin Bildirilmesi Nedeniyle - 2. Haciz İhtarının Yok Hükmünde Olduğu/Şikayet )
Y9.HDE. 2017/205222. ISLAH DİLEKÇESİ ( İşçilik Alacakalrının Tahsili İstemi/Mahkemece Bozma Kararından Sonra İkinci Artırım Olarak Adlandırılan Davacının 2. Islah Dilekçesinin Hükme Esas Alındığı - Islah Tahkikatın Sona Ermesine Kadar Yapılabilir Hükmü ile Her Ne Sebeple Verilirse Verilsin Bozmadan Sonra Islah Yapılamayacağına Dair 1944/10 E. 1948/3 K. sayılı YİBK 'nın Değiştirilmesine Gerek Olmadığına Dair 2015/1 E. 2016/1 K. sayılı YİBK Karşısında İsabetsiz Olduğu/Kararın Bozulması Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/15482. MADDE UYGULAMASINA İTİRAZ ( Aplikasyon - Gezici Arazi Kadastro Mahkemesinin Kararı İle Taşınmazın Orman Sınırları Dışında Olduğunun Belirlenmesi/Bu Kararın Hazine Açısından Taşınmazın Orman Sınırları Dışında Bulunduğuna İlişkin Kuvvetli Delil Oluşturacağı )
Y23.HDE. 2014/79952. PAY OLARAK TEKLİF EDİLEN TAŞINMAZ ( Tapu İptali ve Tescil - Davacı Bağımsız Bölümün 2. Hisse Olarak Verilmesinin Davalı Kooperatif Tarafından Kabul Edildiğini İddia Ettiği/Davalı Yönetim Kurulunun Bu Yönde Bir Kararı Olmadığı - Taşınmazın Başkası Adına Tahsis Edildiği ve Tapu Kaydının Tescil Edildiği/İstemin Reddedileceği )
Y5.HDE. 2014/131902. SINIF SULU TARIM ARAZİSİNE DEĞER BİÇİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Taşınmaza Değerlendirme Tarihi Resmi Verileri Esas Alınarak Sınıfına Göre Değer Biçileceği )
Y9.HDE. 2011/503402. TANIK LİSTESİ VERME YASAĞI ( Bir Tarafın Karşı Tarafın Muvafakati Aranmaksızın Tanık Dinletmekten Vazgeçebileceği - Karşı Tarafın Diğer Tarafın Vazgeçtiği Tanıkların Dinlenmesini İsteyebileceği/Bu Durumda 2. Tanık Listesi Verme Yasağının Uygulanmayacağı )
Y18.HDE. 1992/104092/3 ÜNÜN FİİLEN KULLANILMA BAŞLANMASI ( Anagayrimenkulün Genel Giderlerden Sorumluluk )
Y20.HDE. 2012/56742/B ( Kesinleşen Orman Kadastrosu Sınırları İçinde Kalıp Nitelik Kaybı Nedeniyle Tapu İptali ve Tescili - 6831 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmış Olup Düzenlemelerin Davaya Konu Taşınmazın Niteliğine ve Durumuna Göre Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2012/61332/B ( Kesinleşen Orman Kadastrosu Sınırları İçinde Kalıp Nitelik Kaybı Nedeniyle Tapu İptali ve Tescili - 6831 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmış Olup Düzenlemelerin Davaya Konu Taşınmazın Niteliğine ve Durumuna Göre Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2012/64962/B ( Kesinleşen Orman Kadastrosu Sınırları İçinde Kalıp Nitelik Kaybı Nedeniyle Tapu İptali ve Tescili - 6831 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmış Olup Düzenlemelerin Davaya Konu Taşınmazın Niteliğine ve Durumuna Göre Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2012/70302/B ( Kesinleşen Orman Kadastrosu Sınırları İçinde Kalıp Nitelik Kaybı Nedeniyle Tapu İptali ve Tescili - 6831 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmış Olup Düzenlemelerin Davaya Konu Taşınmazın Niteliğine ve Durumuna Göre Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2015/40962/B ALANINDA KALAN TAŞINMAZDA EYLEMLİ ORMAN İDDİASIYLA AÇILAN TAPU KAYDININ İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Çekişmeli Taşınmazın Eylemli Orman Alanı İçerisinde Kaldığı - Eylemli Biçimde Orman Olan Yerlerin Yeniden Orman Olarak Sınırlandırılabileceği veya Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Ancak Fiilen Orman Olduğu Orman Genel Müdürlüğünce Tespit Edilen Yerlerin Talep Üzerine Maliye Bakanlığınca Orman Genel Müdürlüğüne Tahsis Edileceği/Hazine Adına Tapuya Orman Vasfıyla Tescil Edilebileceği )
Y20.HDE. 2014/33722/B ALANINDA KALAN TAŞINMAZIN TAPU KAYDINDA YAZILI EYLEMLİ ORMAN ŞERHİNİN SİLİNMESİ İSTEMİ ( Mahkemece Bir Fen Elemanı Bir Ziraat Bilirkişi ve Bir Orman Bilirkişi Yardımıyla Keşif Yapılarak Taşınmazın Güncel Durumunun Belirleneceği - Üzerindeki Ağaçların Sayısı Yaşı Kapalılık Durumu Baskın Ağaç Türünün Ne Olduğu Açıklattırılarak Sonuca Gidileceği )
Y16.HDE. 2015/39212/B ALANLARI HAKKINDA AÇILAN DAVALAR ( Kullanım Şerhinin İptali İstemi - 6292 S.K.'a Göre Yapılacak İşlemler Sonuçlanıncaya Kadar 2/B Alanları Hakkında Hazine Tarafından Kişiler Aleyhine Açılması Gereken Davalar Açılmayacağı Açılmış ve Devam Eden Davaların İse Durdurulacağı )
Y20.HDE. 2015/57282/B ALANLARINDA YAPILAN KULLANIM KADASTROSUNA İTİRAZ ( Davanın Kullanım Kadastrosuna İtiraz Niteliği Taşıdığı - Davanın Yenileme Kadastrosuna İtiraz Olarak Değerlendirilemeyeceği/Kadastro Mahkemesince Vekalet Ücreti Takdir Edileceği )
Y16.HDE. 2017/17712/B ALANLARINDA YAPILAN KULLANIM VEYA GÜNCELLEME KADASTROSU ( Bu Tür Bir Çalışma Yapılmadan 2/B Alanlarında Zilyetlik Şerhi Verilmesi Mümkün Olmadığı - Davanın Belirtilen Sebeple Tümden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2012/64712/B ARAZİLERİ (Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Alanlar - 2/B Arazilere İlişkin Uyuşmazlığın Tapu Kayıtlarına Konulan Şerhlerin Silinmesi Açılan Davalardan Vazgeçilmesine İlişkin Yasal Düzenlemeler Kapsamında Yeniden Değerlendirilmesi)
Y20.HDE. 2010/50952/B ARAZİSİ ( Eylemli Orman Niteliindeki Taşınmaza İlişkin Yolsuz ve Geçersiz Olan Tapu Kaydının İptaline Dair Kararın Yenilik Doğuran Bir Karar Olmadığı - Yolsuz ve Geçersiz Olan Tapu Kaydının İptaline Dair Kararın Açıklayıcı Olduğu )
Y20.HDE. 2015/23172/B ARAZİSİ ( Orman Niteliğini Yitirmiş Taşınmaz - Orman Sınırları Dışında Kalan Yerlerin Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulaması Yapılarak İlan Edilmesi ve Kesinleşmesi )
Y16.HDE. 2012/43692/B ARAZİSİ ( Zilyetliğin Tespiti Davası - Orman Sınırları Dışına Çıkartılan ve Hazine Adına Tescil Edilen Taşınmazın Belirlenen Tarihten Beri Davacının Fiili Kullanımında Oldğundan Bahisle Zilyetliğinde Olduğunun Tapunun Beyanlar Hanesine Tesciline Karar Verilmesi )
Y20.HDE. 2011/13012/B ARAZİSİNİN KULLANIMININ TAPUDA BEYANLAR HANESİNE ŞERH VERİLMESİ DAVASI ( Kullanım Olgusunu İspat Külfetinin Davacıya Ait Olduğu - Kullanımın Ne Zamandan İtibaren ve Ne Şekilde Olduğunun Maddi Olaylar ve Yerel Tanıklar Dinlenerek Kanıtlanması Gereği )
Y16.HDE. 2004/29142/B ÇALIŞMALARI SIRASINDA ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN YER ( Hazine Adına - Tapu Kaydına Dayanarak Açılan İptal Davası/Kayıtların Gayri Sabit Hudutlu Olup Miktarından Fazla Arazinin Davacı Adına Tespit Edilip Kesinleştiği/Ormana Bitişik Olması Sebebiyle Zilyetliğe Değer Verilemeyeceği )
Y16.HDE. 2017/7192/B ÇALIŞMALARININ YOK HÜKMÜNDE SAYILMASI ( Aynı Taşınmazlar Hakkında Halen Orman Niteliğini Taşıyan Yerlerin Orman Sınırları Dışına Çıkarıldığı Gerekçesiyle Taşınmazların Vasfının Orman Olarak Düzeltilmesi İstemli Derdest Olan Davalar Bulunduğu - Kullanım Kadastrosuna Dair Davanın Görülebilmesi İçin Taşınmazın Mülkiyet Durumunun Kesinleşmesinin Zorunlu Olduğu/Davanın Bekletici Mesela Yapılıp Sonucuna Göre Hüküm Kurulacağı )
Y3.CDE. 2003/6312/B ÇALIŞMASI SONUCU HAZİNE ADINA ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN YER ( Orman İdaresinin Dava Açması Sonucu Tekrar Ormana Bırakılıp Kararın Kesinleşmesi-Sanığın Haberdar Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y20.HDE. 2014/83482/B ÇALIŞMASINA İTİRAZ ( 6292 S. Kanun Göz Önünde Bulundurularak Tarafların Leh ve Aleyhlerine Vekalet Ücreti Takdir Edilmemesi Gerekirken Davalılar Aleyhine Yargılama Giderlerine Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
Y5.HDE. 2012/48742/B GEREĞİNCE MALİYE HAZİNE ADINA TAPU OLUŞTURULMASI ( Kamulaştırma Bedelinin İadesini Gerektirmediği - Kamulaştırma Bedelinin Ödendiği ve Kamulaştırma Kararının Halen Geçerliliğini Koruduğu )
Y20.HDE. 2007/103832/B HARİTA VE TUTANAKLARI ( İle Birlikte İlk Orman Kadastro ve Aplikasyon Harita ve Tutanaklarının Birbirleri İle Çelişkili Olması -İlk Orman Kadastro Tutanaklarındaki Sınırlara Değer Verilerek Orman Sınırlarının Belirlenmesi Gereği )
Y20.HDE. 2010/111922/B HARİTA VE TUTANAKLARI (Kadastro Tespitine İtiraz - İlk Orman Kadastro Harita ve Tutanakları İle Aplikasyon ve 2/B Md. Harita ve Tutanaklarının Uyumsuz Olması Halinde Hava Fotoğrafı ve Memleket Haritası İle Desteklenen ve Gerçek Duruma Uygun Düşen Tutanaklara Değer Verileceği)
Y20.HDE. 2011/28882/B İDDİASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Kararı İle Tapuya Tescil Edildiği/Kadastral Parselden Geldiği - Asliye Hukuk Mahkemesi Kararının O Davada Taraf Olmayan Hazine Yönünden Kesin Hüküm Oluşturmadığı )
Y7.HDE. 2005/29062/B İŞLEMİNE KONU OLMAYAN TAŞINMAZ ( Kadastro Tesbitinden Doğan Dava/Gerçek Taraf Olmayan Orman İdaresinin Mahkemece Davaya Dahil Edilmesinin Kendisine Taraf Niteliği Kazandırmayacağı - Zilyetlikle Kazanılabileceği )
YHGKE. 1990/8-3552/B İŞLEMİNE KONU TAŞINMAZ ( Zilyedlikle İktisaba Dayalı Tescil Talebi )
Y20.HDE. 2017/52502/B İŞLEMİNİN YOK HÜKMÜNDE OLMASI ( İddiasıyla Açılan Dosyadaki Yargılamasının Halen Devam Ettiği - 2/B Uygulaması Kesinleşmeden Kullanım Kadastrosunun Yapılamayacağı ve Sözü Edilen Davanın Sonucunun Eldeki Davayı Etkileyebilecek Mahiyette Olduğu Mahkemece İşin Esasına Girilerek Karar Verildiği/Mahkemece 2/B Uygulamasının İptali için Açılan Davanın Sonucuna Göre Karar Verileceği )
Y20.HDE. 2009/26852/B KAPSAMINDA BULUNAN BÖLÜM İÇİN HAZİNENİN AÇTIĞI DAVA ( Kalan Bölüm Hakkında Her Zaman Dava Açabilmesinin Mümkün Olduğu )
Y20.HDE. 2015/32442/B KAPSAMINDA OLMAYAN TAŞINMAZIN 2/B KAPSAMINA ALINARAK ŞAGİL TESPİTİ YAPILMASI ( Çekişmeli Taşınmazın Kesinleşmiş ve Tapu Kütüğüne Aktarılmış Orman Parseli İçinde Kaldığı/Öncesi Devlet Ormanı Olan Bir Yerin 2/B Uygulaması İle Ancak Hazine Adına Orman Sınırı Dışına Çıkarılabileceği - Gerçek Kişilerin Bu Gibi Yerlerin Kendileri Adına Orman Sınırları Dışına Çıkartılmasını Talep Etmekte Hukuki Yararları Bulunmadığı/Halen Tahdit İçinde Olan Bir Yerin Hangi Sebeple Olursa Olsun Orman Sınırları Dışına Çıkartılması İçin İdareyi Zorlayıcı Nitelikte Açtıkları Davanın da Dinlenme Olanağı Bulunmadığından Davanın Reddedileceği )
Y20.HDE. 2012/80282/B KAPSAMINDAKİ TAŞINMAZ ( 6831 S.K. Düzenlenen Hükümlerin Görülmekte Olan Davaya Etkisinin Değerlendirilmesi Gereği )
Y20.HDE. 2009/42752/B KAPSAMINDAKİ TAŞINMAZLAR ( 3402 SK. Md. 12/3'in Uygulanamayacağı - Öncesi Orman Olan Yerde 2/B Uygulaması da Kesinleşmişken Şahıslar Adına Yapılmış 2. Kadastro İşleminin Yok Hükmünde Olduğu )
Y14.HDE. 2004/37542/B KAPSAMINDAKİ YERLER ( Üzerindeki Muhdesat İle Tasarruf Edenlerin Kadastro Tutanağının Beyanlar Hanesinde Gösterileceği - Bundan Sonra Yapılacak İşlemlerin Orman Bakanlığına Ait İş ve İşlemler Olduğu )
Y20.HDE. 2014/68902/B MADDE HARİTA VE TUTANAKLARI ( Uyumsuz Olması Halinde Tutanakların Düzenlenmesine Esas Alınan Hava Fotoğrafı ve Memleket Haritası İle Desteklenen ve Gerçek Duruma Uygun Düşen Tutanaklara Değer Verileceği Düşünülerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verileceği )
Y20.HDE. 2016/39732/B MADDE KOŞULLARI OLUŞMADIĞI ( Dava Konusu Taşınmazın Orman Niteliğini Yitirmediği - Hava Fotoğrafları ve Memleket Haritası İncelendiğinde Çekişmeli Taşınmazın Orman Niteliğini Kaybettiğine İlişkin Bir Bulguya Rastlanmadığı/Bilim ve Fen Bakımından da Aynı Sonuca Ulaşıldığı/Kararın Onanacağı/Bilirkişi )
Y20.HDE. 2010/36802/B MADDE SAHASINDA KALAN TAŞINMAZ ( Elatmanın Önlenmesi ve Kal - Davanın Kesinleşen Dosya Krokisine Bağlı Olarak Açıldığı ve Hakimin Talepten Fazlaya Karar Veremeyeceğinin Düşünülmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/52352/B MADDE ŞARTLARI ( Taşınmazın 2/B Madde Sahasında Bulunması Halinde Bilirkişilerden 2/B Madde Şartlarının Bulunup Bulunmadığını Raporlarında Tartışmaları Nitelik Kaybının Zorla mı Yoksa Doğal Olarak mı Olduğunu Saptamalarının İstenmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/31472/B MADDE UYGULAMASI ( 2/B Madde Uygulaması İle Orman Rejimi Dışına Çıkarılıp da Fiilen Orman Olduğu Saptanan Yerlerin Talep Üzerine Maliye Bakanlığınca Orman Genel Müdürlüğüne Tahsis Edileceği )
Y20.HDE. 1992/168492/B MADDE UYGULAMASI ( 6 Aylık İtiraz Süresinde Açılan Davalara Kadastro Mahkemesinin Bakması )
Y20.HDE. 2005/32002/B MADDE UYGULAMASI ( Çekişmeli Taşınmazın Tapu Kaydının 1959 Yılında Zilyetlik Nedenine Dayanılarak Oluşturulduğu - Bu Tür Tapu Kayıtlarına 1744 Sayılı Yasanın 2. Madde Uygulamasında Değer Verilemeyeceği )
Y20.HDE. 2001/4272/B MADDE UYGULAMASI ( Doğal Yolla Yetişmiş Kızılağaçların Orman Olup Olmadığı )
Y1.HDE. 2005/1482/B MADDE UYGULAMASI ( Düzenlenen Kroki Keşfi İzlemeye İmkan Vermemesi Nedeniyle Taşınmazın Dayanak Kayıtlarının İlk Tesisinden İtibaren Getirtilmesi Gereği - Tapu İptali ve Tescil )
Y20.HDE. 1992/177202/B MADDE UYGULAMASI ( Genel Mahkemenin Uyuşmazlığın Esasına Girişemeyeceği )
Y20.HDE. 2007/85382/B MADDE UYGULAMASI ( Hazine Adına Orman Rejimi Dışına Çıkartılan Yerlerin de "Kanunları Uyarınca Devlete Kalan Taşınmaz Mallar" Olduğu ve Çıkarma Tarihinden İtibaren Kamu Hizmetine Tahsis Edildiğinden Zilyetlikle Kazanılamayacağı )
Y20.HDE. 2005/43292/B MADDE UYGULAMASI ( Hazine Adına Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Çekişmeli Taşınmazın Orman İçinde İken Tevzi Tapusunun Oluşturulması ve Daha Sonra da Hazinenin Özel Mülkü Gibi Düşünülmesi Gereği - Tapu İptali ve Tescil )
Y20.HDE. 2008/62112/B MADDE UYGULAMASI ( Hazine Adına Tapuya Tescili İstemi - Yönetmeliğin 54. Maddesi Uyarınca Hazırlanan Teknik İzahname Hükümleri İçinde İnceleme Yaptırılarak Alınacak Sonuç Çerçevesinde Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2011/4272/B MADDE UYGULAMASI ( Hazine Adına Tespiti Yapılan Taşınmazların Beyanlar Hanesindeki Zilyetlik Şerhine Yönelik Olarak Açılmış Kadastro Tespitine İtiraz - Keşif Yapılmadan ve İfraz Krokisi Düzenlenmeden Verilen Kararın İnfaz Kabiliyetinin Bulunmadığı )
Y20.HDE. 1993/5012/B MADDE UYGULAMASI ( İtirazların Varlığı Nedeni İle Tahdidin Kesinleşmediği )
Y20.HDE. 2001/82632/B MADDE UYGULAMASI ( Kadastro Mahkemesinin Görevi Dışında Olduğu )
Y20.HDE. 2015/40882/B MADDE UYGULAMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Çekişmeli Taşınmazların Bulunduğu Yerde Kesinleşen Orman Kadastrosu ve 2/B Madde Uygulaması Olduğu/Taşınmaz Üzerinde 45-60 Yaşlarında Kızılçam Ağaçlarının Göründüğü - Davanın Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2001/5962/B MADDE UYGULAMASI ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Nedeniyle Adına Tespit )
Y20.HDE. 2001/64272/B MADDE UYGULAMASI ( Kesinleşen Orman Kadastrosu - Aplikasyon )
Y20.HDE. 2011/32342/B MADDE UYGULAMASI ( Orman Kadastrosuna İtiraz ve Tescil - Kadastro Mahkemesi 6 Aylık İtiraz Süresinde Açılan İlk Tahdit ve 2/B Md. Uygulamasına Yönelik Uyuşmazlıkların Çözümünde Görevli Olduğu )
Y20.HDE. 2001/3692/B MADDE UYGULAMASI ( Orman Kadastrosunun Birlikte Uygulanarak Tahdit Dışı Bırakma )
Y20.HDE. 2006/173902/B MADDE UYGULAMASI ( Orman Rejimi Dışına Çıkartma Konusunda Orman Yönetimini Zorlayıcı Nitelikte Bir Dava Açılamayacağı )
Y20.HDE. 2001/90452/B MADDE UYGULAMASI ( Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Taşınmazlar )
Y20.HDE. 2001/90462/B MADDE UYGULAMASI ( Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Taşınmazlar )
Y20.HDE. 2003/114482/B MADDE UYGULAMASI ( Orman Sınırları İçindeki Taşınmazın Sonraki Yıllarda Yapılan Uygulamayla Orman Dışına Çıkarılması Halinde Yasal Hasım Olarak Hazinenin Davada Yer Almasının Sağlanması )
Y20.HDE. 1992/177392/B MADDE UYGULAMASI ( Orman Tahdidi Nedeniyle Tahdide İtiraz Davasına Dönüşememesi )
Y20.HDE. 2001/104462/B MADDE UYGULAMASI ( Orman Yönetimi Ve Hazinenin Davada Taraf Sıfatıyla Yer Alması )
Y20.HDE. 2001/64282/B MADDE UYGULAMASI ( Ormandan Tarla Açma Suçunun Sabit Görüldüğü )
Y20.HDE. 2001/32452/B MADDE UYGULAMASI ( Tahdit Haritası İle Taşınmazın İrtibatını Gösterir Kroki )
Y20.HDE. 2005/122772/B MADDE UYGULAMASI ( Tapu İptali ve Tescil - Kesinleşen Orman Tahdidi İçinde İken 2/B Madde Uygulamasıyla Hazine Adına Orman Rejimi Dışına Çıkarıldığına Göre Kabulü Gereği )
Y20.HDE. 2011/16572/B MADDE UYGULAMASI ( Tapu Kaydına Dayalı Olarak Açılan Orman Kadastrosunun İptali İstemi - Genel Mahkemenin Görevli Olması/10 Yıllık Hak Düşürücü Süre Geçirilmediğinden İşin Esasına Girilerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2001/63922/B MADDE UYGULAMASI ( Tapulu Gayrimenkullerde Tapu Sahiplerinin 10 Yıllık Süre İçerisinde Dava Açma Hakları )
Y20.HDE. 2005/79962/B MADDE UYGULAMASI ( Tapusuz Taşınmazın Tescili İstemi - Maki Komisyonları Tarafından Makilik Alan Olarak Belirlenen Taşınmazlar Hakkında Özel Yasalar Gereğince Oluşturulan Tapulara Değer Verileceği )
Y20.HDE. 2005/124502/B MADDE UYGULAMASI ( Taşınmazın Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarıldığı - Tapu Kaydı Oluşturulması Halinde Aplikasyon İşlemi İle Bir Daha Orman Sınırı İçine Alınamayacağından 2/B Uygulamasının da Yasal Değerinin Bulunmadığı )
Y20.HDE. 2001/91102/B MADDE UYGULAMASI ( Taşınmazın Orman Alanı Dışında Bırakılması )
Y20.HDE. 2001/7882/B MADDE UYGULAMASI ( Yasa Ve Yönetmeliğe Uygun Yapılıp Yapılmadığı - Askı Süresi )
Y20.HDE. 1993/31772/B MADDE UYGULAMASI ( Yasal İtiraz Süresi - Görevli Mahkeme )
Y20.HDE. 2015/162602/B MADDE UYGULAMASI ( Yörede 1964 Yılında Yapılan Arazi Kadastrosu Olup Taşınmaz Bu Çalışmada Hali Arazi Olarak Tespit Harici Bırakıldığı - Çekişmeli Taşınmaza Komşu Parsellerin de 2/B Sahasında Kalmakta İken 6292 S. Kanun Gereğince Satılarak Tapu Kaydı Oluştuğu Gözönünde Bulundurularak Hüküm Kurulabileceği )
Y20.HDE. 2007/65902/B MADDE UYGULAMASI ( Yörede Yapılıp İlan Edilen Orman Kadastrosunda Orman Sınırı Dışında Bırakıldığı - Kesinleşen Mahkeme Kararı İle Orman Olduğu Belirlenen Taşınmazın Niteliğini Değiştirmediği )
Y20.HDE. 2005/30562/B MADDE UYGULAMASI İLE ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARMA ( Bu Konuda Çalışma Yapılması Hususunda Hak Düşürücü Süre İçinde Başvuruda Bulunmadıkları İçin Orman Kadastrosuna İtirazın Reddi Gereği )
YHGKE. 2010/20-2412/B MADDE UYGULAMASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacılar Maliye Bakanlığı ve Orman Bakanlığı Yönünden 10 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Uygulanmasını Gerektiren Değişikliğin Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2015/62072/B MADDE UYGULAMASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİLİ TALEBİ ( Tapuda Davalı Adına Kayıtlı Olan Taşınmazın 2/B Madde Kapsamında Kalması Sebebiyle 6292 Sayılı Kanun Gereğince Davacının Davadan Vazgeçmiş Sayılmasına Karar Verileceği )
Y20.HDE. 2001/44582/B MADDE UYGULAMASINA İTİRAZ ( Altı Aylık Yasal İtiraz Süresi İçinde Açılacak İtiraz Davasının Kadastro Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi )
Y20.HDE. 2005/22752/B MADDE UYGULAMASINA İTİRAZ ( Çekişmeli Taşınmazın Bilim ve Fen Bakımından Orman Niteliğini Yitirmediği ve 2/B Madde Koşullarını Taşımayan Yerlerden Olduğu Anlaşıldığına Göre Kabulü Gereği )
Y20.HDE. 2005/23972/B MADDE UYGULAMASINA İTİRAZ ( Davalı Orman Yönetiminin Usulünce Davayı Kabul Etmesi Sebebiyle "Kabul Nedeniyle Davanın Kabulüne" Karar Verilmesi Gereği )
Y20.HDE. 2001/77792/B MADDE UYGULAMASINA İTİRAZ ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Davacı Tarafın Özürsüz Olarak Duruşmaya Gelmemesi )
Y20.HDE. 2001/78262/B MADDE UYGULAMASINA İTİRAZ ( Senetsiz Ve Belgesizden Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği - Görevsizlik Kararının Verilmesi )
Y20.HDE. 2015/101752/B MADDE UYGULAMASINA İTİRAZ ( Taşınmaz Zaten Hazine Adına Tapuya Kayıtlı Olup Orman Kadastro Komisyonunca Orman Sınırları Dışına Çıkartılan Kısmı İle İlgili Kullanıcı Tespiti de 3402 S. Kadastro Kanununun Ek-4. Maddesi Gereğince Daha Sonra Kullanım Kadastrosu Sırasında Yapılacağı - Davaya Konu Taşınmaz İle İlgili Sicil Oluşturulmasına Yer Olmadığı )
Y20.HDE. 2014/70032/B MADDE UYGULAMASINA İTİRAZ ( Taşınmazın Kesinleşen Orman Sınırı İçinde Kaldığı ve 6831 S. Kanun'un 2/B Md.siyle Orman Sınırı Dışına Çıkarma İşlemi İdari Mahiyette Olup Gerçek Kişi Tarafından İdareyi Zorlayıcı Nitelikte Dava Açılamayacağı/Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2001/50132/B MADDE UYGULAMASINA İTİRAZ ( Yasal İtiraz Süresi İçinde Açılacak Orman Kadastrosuna ve 2/B Madde Uygulamasına İtiraz Davalarının Kadastro Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi )
Y20.HDE. 2013/28762/B MADDE UYGULAMASINA İTİRAZ (Orman Bilirkişi Raporu ve Ek Raporuyla Ziraat Bilirkişi Raporunda Çekişmeli Taşınmazın Bozma İlamında Belirtilen Tarihten Önce Bilim ve Fen Bakımından Orman Niteliğini Yitirdiği ve 2/B Madde Koşullarını Taşıyan Yerlerden Olduğu Bildirildiğine Göre Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y20.HDE. 2015/35362/B MADDE UYGULAMASINA İTİRAZ VE TESCİL (Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde 1968 Yılında Seri Bazda Yapılıp Kesinleşen Orman Kadastrosu Daha Sonra 22.11.2012 Tarihinde İlan Edilerek Eldeki Dava Sebebiyle Kesinleşmeyen Sınırlaması Yapılmamış Yerlerde Orman Kadastrosu İle 6831 S.K. 2/B Madde Uygulaması Bulunmakla İtiraz İsteminin Reddi Gerektiği)
Y20.HDE. 2005/111352/B MADDESİ UYGULAMASI ( Taşınmaz Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarıldığından Hazine Adına Tarla Niteliğiyle ve İşgal Edenleri de Beyanlar Hanesinde Gösterilerek Hazine Adına Tespit Edilmesinin İsabetli Olduğu - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2001/43652/B MADDESİ UYGULAMASINA İTİRAZ ( Davacılara Ait Taşınmazın Bir Kısmının Orman Alanına Çıkartılması Bir Kısmının da Hazine Adına Sınırlandırılmasına Dair Tespitlere Vaki İtiraz )
Y20.HDE. 2012/82692/B NİTELİĞİYLE HAZİNE ADINA TARLA NİTELİĞİYLE TESCİL İSTEMİ (Diğer Dava Dosyasındaki Gibi Taşınmazın Orman Sayılan Yer Olduğu İddiasına Dayanılmadığı/Kesin Hükümden Davanın Reddedilemeyeceği - 6292 S.K. Düzenlemelerin Dikkate Alınacağı)
Y20.HDE. 2015/138322/B PARSELLERİNDE YAPILAN KULLANIM KADASTROSU SONUCU OLUŞAN TAPU KAYDININ İPTALİ İSTEMİ ( Kesinleşen 2/B Niteliğindeki Bu Tür Yerlerde Davacıların Tescil Talebi Dinlenemeyeceğinden Yalnızca Kullanım Durumunun Tespiti İle Tapu Kayıtlarında Bulunan Kullanıcı Şerhlerinin Gerçeği Yansıtacak Şekilde Düzeltilmesi Amacıyla Yeniden Keşif İcra Edilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2011/131412/B SAHASI OLARAK ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Orman Kadastrosuna İtiraz Davası - Hazine Davaya Dahil Edilip Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Eski Tarihli Memleket Haritası Hava Fotoğrafları ve Diğer Belgelerin Getirtileceği )
Y20.HDE. 2011/115572/B STATÜSÜNDEKİ TAŞINMAZ ( Davacının Satın Almış Olduğu Taşınmazına Daha Sonradan Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarıldığına Dair Şerh Konulmuş Olduğu - Bu Nedenle Uğramış Olduğu Zararın Tazmini Talebi/Tapu Siciline Güven İlkesi)
Y20.HDE. 2005/104402/B ŞERHİNİN SİLİNMESİ İSTEMİ ( Hazine Tarafından Davacı Aleyhine Açılan Tapu İptali ve Tescil Davasının Asliye Hukuk Mahkemesinin Dosyasında Reddedildiği ve Kararın Tapu İptali ve Tescil İstemine Yönelik Olarak Onanıp Kesinleştiği - Kesin Hüküm Kurallarının Gözönünde Bulundurulması Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/108322/B ŞERHİNİN SİLİNMESİ İSTEMİ ( Parselin Çekişmeli Bölümünün 6831 Sayılı Yasanın 2/B Maddesi Gereğince Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Alanda Kaldığı Yönündeki Şerhin Yasal Dayanağının Bulunmadığı - Kabulü Gereği )
Y20.HDE. 2005/108122/B ŞERHİNİN SİLİNMESİ İSTEMİ ( Tapu Kaydındaki/Hazine Tarafından Davacılar Aleyhine Açılan Tapu İptali ve Tescil Davasının Reddedilip Kesinleştiği - Kabulü Gereği )
Y20.HDE. 2007/392/B ŞERHİNİN SİLİNMESİ TALEBİ ( Toprak Tevzi Yoluyla Verilen Yerlerin Orman Rejimi Dışına Çıkartılması Halinde Hak Sahipleri Adına Tespit ve Tescil Edileceğine İlişkin 3402 SK'nın 45. Maddesi Yürürlükten Kaldırıldığı )
Y5.HDE. 2013/5932/B UYARINCA HAZİNE LEHİNE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILMA ( 2/B Sahası Olduğunun Tespiti Halinde Taşınmazın Tekrar Tapu Sahibine İadesi Hususunda Taraflara 6292 S.K.'dan Yasadan Kaynaklanan Hakların Kullandırılması İmkanı Tanınıp Sonucuna Göre İşlem Yapılacağı )
Y16.HDE. 2013/19982/B UYARINCA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZDAKİ ZİLYETLİK ŞERHİNİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Hüküm Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 6292 S.K. Md.9 Uyarınca İşlem Yapılması Zorunlu Olduğu )
Y20.HDE. 2011/35012/B UYGULAMA ALANI İÇİNDE OLAN TAŞINMAZLARIN TAPUSUNUN İPTALİ VE TESCİLİ TALEBİ ( 3373 S.K.'nın Yürürlüğünden Önce Yapılan Orman Kadastro İşlemlerine Karşı Tapulu Taşınmazlar İçin Getirilen 10 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Uygulanmayacağı - Davanın Reddedileceği )
Y20.HDE. 2004/92742/B UYGULAMA ALANINDAKİ TAŞINMAZ ( Tapu Kaydının İptali ve Hazine Adına Tescil Talebi - 2/B Uygulama Alanlarında İmar Uygulaması Yapılamayacağı )
Y21.HDE. 2005/117422/B UYGULAMA ALANLARI ( Dava Konusu Taşınmazın Dört Hududunun Orman ve Öncesi Orman Olan 2/B Uygulama Alanları ile Çevrili Bulunması - Halen Üzerinde Sedir Yabani Alıç Gibi Orman Ağaçları Bulunan Taşınmazın Bu Haliyle Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerden Olduğu )
Y20.HDE. 2014/36392/B UYGULAMALARI SONUCU ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKARTILAN ALANLAR ( Fiili Orman Olduğu Orman Genel Müdürlüğü Tarafından Tespit Edilen Yerlerin Maliye Bakanlığınca Orman Genel Müdürlüğüne Tahsis Edilebileceği - Orman Genel Müdürlüğünün Orman Vasfındaki Yerin Maliyeden Tahsisini İsteyebileceği Gibi Orman Vasfıyla Hazine Adına Tescili İçin Dava Açabileceği )
Y20.HDE. 2012/73592/B UYGULAMASI ( Aynı Parsel Hakkında Daha Önceden Açılmış ve Henüz Kesinleşmemiş Dava Bulunduğu - İlk Davada Verilen Hükmün Kesinleşmesi Bekletici Sorun Yapılarak Tüm Delillerin Birlikte Değerlendirileceği/Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2012/67182/B UYGULAMASI ( Aynı Parsel İçin Asliye Hukuk Mahkemesinde Zilyetliğin Şerhi İçin Dava Açıldığı - Kadastro Mahkemesinde Derdest Dava Olduğu/Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılan Davalar Hakkında Görevsizlik Kararı Verilerek Davaların Birleştirileceği )
YHGKE. 2004/8-152/B UYGULAMASI ( Bilim ve Fen Bakımından Orman Niteliğinin Yitmesi ve Bu Nedenle Orman Dışına Çıkarılma - İşleminin Kesinleşmesinden İtibaren 20 Yıldan Fazla Koşullara Uygun Tasarruf Edilmek )
Y20.HDE. 2005/90772/B UYGULAMASI ( Bir Bölümü Hakkında Kesinleşmediği - Parselin İşaretli Bölümlerin Öncesinin Orman Sayılan Yer Olduğu Anlaşılmakla Bu Bölümlerin Orman Sınırı İçine Alınmasına Karar Verileceği )
Y20.HDE. 2005/82272/B UYGULAMASI ( Çekişmeli Parselin ( D ) Bölümünün Baştan beri 1948 Yılında Belirlenen Orman Tahdit Sınırı Dışında Olduğu ve Dolayısıyla 1997 Yılındaki Aplikasyon Sırasında Bu Bölümün Orman Sınırı İçinde Değerlendirilerek 2/B Uygulamasına Tabi Tutulmasında İsabetsizlik Bulunmaması )
Y20.HDE. 2005/33262/B UYGULAMASI ( Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde 3402 Sayılı Yasanın 4. Maddesine Göre Yapılıp Dava Tarihinde Kesinleşmeyen Aplikasyon ve 2/B Uygulaması Bulunduğu - Orman Yönetiminin Davasının Kabulü Gereği/Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2005/101672/B UYGULAMASI ( Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde 4785 Sayılı Yasa Gözetilerek Yapılan Bir Orman Kadastrosu Bulunmadığı - Hakkında 2/B Madde Uygulamasına Konu Edilmeyen Taşınmazın Tapu Kaydının İptali İle Orman Niteliği İle Tescili Gereği )
Y20.HDE. 2010/157082/B UYGULAMASI ( Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde Tespit Tarihinden Önce Yapılıp Kesinleşen Orman Kadastrosu Bulunduğu - Yargılamann Yenilenmesi İsteminin Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2007/112412/B UYGULAMASI ( Çekişmeli Taşınmazla Yakın Komşu Taşınmazları da İçine Alacak Şekilde Uygulamaya ve Araştırmaya Dayalı Bilirkişilerin Onayını Taşıyan Krokili Bilimsel Verileri Bulunan Yeterli Rapor Alınacağı )
Y20.HDE. 2005/69202/B UYGULAMASI ( Dava Konusu Parselin Davalı Kooperatif Adına Olan Tapu Kaydının İptaline ve Hazine Adına Tapuya Kayıt ve Tescili Gerektiği )
Y20.HDE. 2004/133092/B UYGULAMASI ( Dayalı Tapu İptali Tescil Talebi - Kesinleşen Orman Kadastrosu Sınırları İçinde Kalan Yerlerle İlgili İlgili Her Türlü Kayıt ve Belgeler İle Mahkeme Kararlarının Hukuki Değerini Yitireceği )
Y20.HDE. 2008/101302/B UYGULAMASI ( Elatmanın Önlenmesi - 2/B Haritasına Dayalı Olarak Yöntemince Yapılan Uygulama ve Araştırma Sonucu Taşınmazın ( B ) İle İşaretlenen Bölümünün Tahdit İçinde Kaldığı Belirlenerek Bu Bölümün İptali Gerektiği )
Y20.HDE. 2001/81832/B UYGULAMASI ( Funda Ve Makiliklerle Örtülü Orman - Toprak Muhafaza Karakteri )
Y20.HDE. 2006/78342/B UYGULAMASI ( Harita ve Tutanaklar Uygulanmadığından Yeniden Seçilecek Konusunda Uzman Serbest Orman Mühendisi ve Harita Mühendisinden Oluşan Kurul Aracılığıyla Yeniden İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
Y3.CDE. 2011/217372/B UYGULAMASI ( İşgal ve Faydalanma - 2/B Uygulaması İle İlgili İlanın Hangi Tarihte Yapıldığının Kesin Bir Şekilde Tespit Edileceği/Keşif de Yapılarak Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderileceği )
Y20.HDE. 2012/75562/B UYGULAMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz - 30 Günlük Hak Düşürücü Sürenin Hesaplanmasında Tutanağın Askıya Çıkarıldığı Günün Hesaba Katılmayacağı/Dava Askı İlan Süresi İçinde Açıldığından Kadastro Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y20.HDE. 2012/73052/B UYGULAMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz - 3402 Sayılı Yasanın Ek 4. Maddesi Gereğince Yol Boşluğu Bırakılıp Tespite Konu Edilmeyerek Tutanak Düzenlenmediği/İdareyi Kullanım Kadastrosu Yapılmasına Zorlayıcı Nitelikte Dava Açılamayacağı )
Y20.HDE. 2008/167002/B UYGULAMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Orman Kadastro Sınırları İçinde Bulunan ve Daha Sonra Nitelik Kaybı Nedeniyle Hazine Adına Orman Rejimi Dışına Çıkarılan Taşınmaz Hakkında İkinci Kadastro Yoluyla Yolsuz ve Hatalı Olarak Oluşturulan Tapu Kaydının İptali Gereği )
Y20.HDE. 2008/126182/B UYGULAMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Orman Rejimine Girmiş Yerlerin Herhangi Bir Nedenle Sınırlama Dışı Bırakılmış Olması Bu Yerin Orman Olma Vasfını Kazandırmadığı )
Y20.HDE. 2007/68672/B UYGULAMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Taşınmazların Orman Bütünlüğü İçinde Bulunduklarından ve Üzerlerinden İnsan Elinin Çekilmesi Olduğu Gibi Bırakılması Halinde Yeniden Orman Haline Dönüşebileceği/Orman Niteliği İle Hazine Adına Tapuya Tescili Gereği )
Y20.HDE. 2008/102382/B UYGULAMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Uzman Orman Bilirkişisi Taşınmazın Hangi Doğal Olaylar ve Eylemler Sonucu Bilim ve Fen Bakımından Orman Niteliğini Tam Olarak Kaybettiğini ya da Etmediğini İnceleyerek Raporunda Açıklaması Gerektiği )
Y20.HDE. 2001/46702/B UYGULAMASI ( Kadastro Tespitine İtirazla Birlikte Aplikasyon ve 2/B Uygulamasına da İtiraz Edildiğinden Görevli Mahkemenin Kadastro Mahkemesi Olması )
Y8.HDE. 2004/83632/B UYGULAMASI ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği - 6831 Sayılı Orman Kanununun 2/B Maddesi Çalışmalarının Yapıldığı İtiraz Süresi İçerisinde Yapılan İtirazlar Nedeniyle Açılmış Bulunan Davanın Devam Etmekte Olmasına Göre Uyuşmazlığın Buna Göre Çözümleneceği )
Y8.HDE. 2005/7162/B UYGULAMASI ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği - Yapılan 2/B Uygulamasına İlişkin Harita ve Belgelere Göre Orman Dışına Çıkartılan Yerlerden Olup Olmadığının Açık Bir Biçimde Belirlenmesi Gereği )
Y8.HDE. 2004/87212/B UYGULAMASI ( Kesinleşen Tapulama Mahkemesi Kararıyla Orman Olarak Saptanan Yer - Nitelik Kaybından Dolayı Orman Dışına Çıkarılamayacağı ve Orman Niteliğinin Ortadan Kaldırılamayacağı )
Y1.HDE. 2004/86572/B UYGULAMASI ( Kesinleşen Tespite İtiraz Davası İle Ortaya Çıkan Davaya Konu Taşınmazın Orman Tahdidi Dışında Kaldığına İlişkin Maddi Olgunun Davacı Hazineyi Bağlayacağı )
Y20.HDE. 2005/48802/B UYGULAMASI ( Mera Niteliğindeki Tesbitin İptali ve Tescil - Kabul ve Ret Oranına Göre Hesaplanacak Yargılama Giderinin Davalılardan Müştereken ve Müteselsilen Tahsil Edilerek Davacı Yönetime Ödenmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2003/115592/B UYGULAMASI ( Orman Kadastrosu Daha Önceden Yapılmış Olan Yerlerde )
Y20.HDE. 2003/42972/B UYGULAMASI ( Orman Kadastrosuna İtiraz Ve Tescil Davası - Taşınmazın Orman Sınırları İçerisine Alınması Durumunda Taşınmazın Öncesinin Orman Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
Y20.HDE. 2008/53342/B UYGULAMASI ( Orman Kadastrosunun Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin Gözönüne Alınacağı - Çekişmeli Parsellerin Tümü Birleşik Harita Üzerinde Gösterilerek Bilirkişilerden Müşterek İmzalı Rapor ve Kroki Alınacağı )
Y16.HDE. 2004/81602/B UYGULAMASI ( Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerler Hazine Adına Çıkarılır Ve Tapuya Tescil Edileceği - Çıkarılma Tarihine Göre 775 Sayılı Yasa'nın 3. Maddesine Göre Davacı Belediye Başkanlığı Adına Tescil Edilemeyeceği )
Y20.HDE. 2012/68762/B UYGULAMASI ( Orman Sınırlarına Çıkarılan Yerlerin Hazine Adına Tescili - Fiili Kullanımın Belirlenerek Beyanlar Hanesinde Gösterilmek Suretiyle Tescil Edileceği )
Y20.HDE. 2005/6112/B UYGULAMASI ( Öncesi İtibariyle Tahdit İçerisinde Olup da Bilim ve Fen Bakımından Nitelik Yitiren Yerlerin Orman Sınırları Dışına Çıkartılması İşleminin Yasa Gereğince Hazine Adına Yapılacağı - Kadastro Tespitine İtiraz/Zilyetlik Şerhinin Kladırılması İstemi )
Y20.HDE. 2005/6142/B UYGULAMASI ( Öncesi Makiye Ayrılan Taşınmaz/Mülkiyetin Tesbiti Davası - Hakemde Görülemeyeceği/Hakemin Görevi Dışına Çıkarak Parsel Üzerindeki 2/B Şerhinin Kaldırılmasına Karar Vermesinin Yasaya Aykırılığı )
Y20.HDE. 2003/100112/B UYGULAMASI ( Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Olması - Söz Konusu Yerin Orman Olduğunun Saptanması Halinde Özel Mülkiyete Konu Olamayacağı )
Y20.HDE. 2008/153162/B UYGULAMASI ( Öncesi Orman Olan Taşınmazların Tapuya Tescilinin Yolsuz Tescil Niteliğinde Olup Mülkiyet Hakkı Kazandırmayacağı )
Y20.HDE. 2004/33992/B UYGULAMASI ( Öncesi Orman Olan Yer - Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğu Düşündüreceği )
YHGKE. 2002/17-492/B UYGULAMASI ( Sonucu Hazine Adına Oluşturulan Tapu - 1976'da Yürürlükte Bulunan 1744 S.K. 2.Maddesinde Tapulu Yerlerin Mülkiyetinin Tapu Sahiplerine Döneceği Hükmü )
Y8.HDE. 2004/86332/B UYGULAMASI ( Sonucunda Taşınmazın Kesinleşen Orman Sınırları Dışında Kaldığı Açıklandığına Göre Davacı Hazine Adına Tescile Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Görülmediği )
Y20.HDE. 2004/11002/B UYGULAMASI ( Tahdidin İlan Edilip Kesinleştiği Tarihe Kadar Orman Sayılan Yerlerden Olan Taşınmaz - Zilyetlik Süresinin Tahdit Dışında Bırakıldığı Tarihden Sonra Başlayacağı )
Y20.HDE. 2005/62102/B UYGULAMASI ( Tapu İptali Tescil - Krokisinde Kesinleşmiş Tahdit İçerisinde Kalan Yolların Orman Olarak Hazine Adına Tescil Edilen Parsellerle Birlikte Devlet Ormanı Olarak Hazine Adına Tescili Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/79892/B UYGULAMASI ( Tapu İptali ve Tescil - Kesinleşen Orman Kadastrosu Yıllara Göre Yapılan Makiye Ayırma Arazi Kadastrosu Aplikasyon ve 2. Madde Uygulaması Kesinleşen 3302 Sayılı Yasanın 2/B Madde Uygulaması Olduğundan Kabulü Gereği )
Y20.HDE. 2008/129302/B UYGULAMASI ( Tapu İptali ve Tescil - Tapu Maliklerine Tapu Kaydına Dayalı Olarak 10 Yıl İçinde Dava Açma Hakkı Getirildiği ve Bu Yasanın Geriye Yürüyeceği ve Önceki Yasalara Göre Kesinleşen Kadastro İşlemlerine Uygulanacağına İlişkin Bir Hüküm de Bulunmadığı )
Y20.HDE. 2005/15762/B UYGULAMASI ( Taşınmazın Orman Tahdit Haritası İle İrtibatlı Krokisinin Düzenlenmesi Gereği - Tapu İptali Ve Tescil Davası )
Y20.HDE. 2008/26212/B UYGULAMASI ( Tespite İtiraz - Köylerindeki Orman Kadastrosu Aplikasyon ve 2/B Madde Haritalarına Göre Konumu Kenarlaştırılmış Harita ve Kadastro Paftası Üzerinde Ayrı Renkli Kalemlerle Gösterilip Keşfi İzleme Olanağının Sağlanması Gereği )
Y20.HDE. 2008/111342/B UYGULAMASI ( Tüm Çevresi Devlet Ormanı İle Çevrili Taşınmazın Tahdit Dışında Bırakılamayacağı - Orman Vasfı ile Davacı Hazine Adına Tapuya Kayıt ve Tescil Edileceği )
Y20.HDE. 2005/12652/B UYGULAMASI ( Yerel Bilirkişi Yol Dışında Hiçbir Sınırı Gösterememiş Kayıtta Yazılı İsimleri Bilmediğini Söylemesi Nedeniyle Tapu Kaydının Çekişmeli Taşınmaza Ait Olduğu Söylenemeyeceği - Hazinenin Tapu İptali Ve Tescil Davasının Kabulü Gereği )
Y17.HDE. 1999/52872/B UYGULAMASI ( Zilyedin Beyanlar Hanesinde Gösterilmesinin Şartları )
Y20.HDE. 2005/101512/B UYGULAMASI ( Zilyetliğe Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Hangi Tarihte Yapıldığı Kesinleşip Kesinleşmediği Araştırılmamış 2/B Uygulamasına Ait İşe Başlama Çalışma Sonuçlandırma Askı İlan Tutanakları İle Uygulamayı Gösteren Harita Getirtilip Keşifte Uygulanması Gerektiği )
Y16.HDE. 2012/46182/B UYGULAMASI ( Zilyetliğin Şerhi - Taşınmazın Fiilen Kullanılmasının İspatlanması Gerektiği/Keşif Yapılarak Taşınmazın Geçmişte Ne Durumda Olduğu Kime Ait Olduğu Kimden Nasıl İntikal Ettiği/Davacının Ne Şekilde Zilyet Olduğunun Araştırılacağı )
Y20.HDE. 2011/139582/B UYGULAMASI (Aplikasyon ve Orman Kadastrosuna İtiraz - Orman Kadastrosuna ve Aplikasyon Uygulamasına İtiraz Süresinden Sonra 10 Yıllık Süre İçerisinde Tapuya Dayanarak Açılacak Davaların Genel Mahkemelerde Görülmesinin Zorunlu Olduğu)
Y16.HDE. 2014/16572/B UYGULAMASI (Hazine Adına Tapuya Tescil İstemi - Ek-4. Md. Uyarınca Oluşturulan Sınır Hattının Doğru Olduğu ve Çekişmeli Taşınmaz Bölümlerinin 2/B Sahası Dışında Kaldığının Anlaşılması Halinde Davanın Reddi Gerektiği)
Y20.HDE. 2010/156122/B UYGULAMASI (Kadastro Tespitine İtiraz - Şerhe İlişkin Talepler Tarafların İsteğiyle Dahi Tapu Sicil Müdürlüğünce Yerine Getirilemez ve Dava Yoluyla Genel Mahkemeden İstenemeyeceği)
Y20.HDE. 2005/107882/B UYGULAMASI İLE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Taşınmaz Orman Sınırı İçinde İken Oluşturulan Kadastro Tapusunun Yasal Dayanağının Bulunmadığı - Tapunun İptali İle Hazine Adına Tescili Gereği )
Y20.HDE. 2005/104062/B UYGULAMASI İLE ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ İÇİN AÇILAN KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Kesinleşmiş Mahkeme Kararına Aykırı Kadastro Tesbitine Karşı Açılacak Davada Hak Düşürücü Süre )
Y20.HDE. 2011/106922/B UYGULAMASI İLE ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARILAN YER ( Olduğunun Tespiti İstemi - Taşınmazın Hükmen Orman Olarak Tescil Edilip Edilmediğinin Araştırılacağı/Orman Kadastro ve 2/B Madde Uygulamasına İlişkin Haritalarla Tutanakların da Getirtileceği )
Y20.HDE. 2012/82532/B UYGULAMASI İLE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Kadastro Çalışmasının Yapılmadığının Anlaşılması Üzerine Zilyetliğinin Tesbitine Karar Verilmesi İstemi - Genel Hukuk Mahkemelerinde Görüleceği )
Y20.HDE. 2014/30812/B UYGULAMASI İLE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZDA BULUNAN KULLANIM DURUMUNUN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Hükmen veya Tahsis Edilmek Suretiyle Orman Olarak Tesciline Karar Verilen Taşınmazların Tapu Kayıtlarına Orman Sınırı Dışına Çıkarıldıklarına Dair Şerh Konulamayacağı Halde Hüküm Yerinde Bu Hususta Şerh Verilmesine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y20.HDE. 2017/52502/B UYGULAMASI KESİNLEŞMEDEN KULLANIM KADASTROSU YAPILAMAMASI ( Taşınmazla İlgili Olarak Orman Yönetimi Tarafından Hazine ve Lehine Kullanım Şerhi Verilenlere Karşı 2/B İşleminin Yok Hükmünde Olduğu İddiasıyla Açılan Dosyadaki Yargılamasının Halen Devam Ettiği - Sözü Edilen Davanın Sonucunun Eldeki Davayı Etkileyebilecek Mahiyette Olduğu Mahkemece İşin Esasına Girilerek Karar Verildiği/Mahkemece 2/B Uygulamasının İptali için Açılan Davanın Sonucuna Göre Karar Verileceği )
Y1.HDE. 2006/110062/B UYGULAMASI NEDENİYLE ORMAN DIŞINA ÇIKARMA ( Tapu İptali ve Tescil - Orman Dışına Çıkarma İşlemiyle Taşınmazların Tahdit Öncesinde Usulünce Yapılıp Kesinleşen Tahsis ve Tefvizler İle Oluşan Tapu Maliklerine İade Edilmesi Gereği )
Y16.HDE. 2014/76772/B UYGULAMASI SEBEBİYLE HAZİNE ADINA TESCİLİ YAPILAN TAŞINMAZ ( Beyanlar Hanesindeki Zilyetlik Şerhine Yönelik Açılan Kullanım Kadastrosu Davasında Görevli Mahkeme - Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y16.HDE. 2014/84062/B UYGULAMASI SEBEBİYLE HAZİNE ADINA TESCİLİ YAPILAN TAŞINMAZ ( Beyanlar Hanesindeki Zilyetlik Şerhine Yönelik Açılan Kullanım Kadastrosu Davasında Görevli Mahkeme - Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y20.HDE. 2005/99212/B UYGULAMASI SIRASINDA ORMAN SINIRI İÇİNDE BIRAKILAN TAŞINMAZ ( Böyle Yerlerde Yapılan Makiye Ayırma Çalışması Yasa ve Yönetmeliğe Uygun Bulunmadığından Yok Hükmünde Olacağı )
Y20.HDE. 2012/68922/B UYGULAMASI SONUCU HAZİNE ADINA TESCİL ( Davacının Davasının Mülkiyete Yönelik Olmayıp Kullanıcı Şerhine İlişkin Olduğu - Kullanıcı Durumun Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verileceği/Kullanım Kadastrosu Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2002/48952/B UYGULAMASI YAPILAMAMASI ( Deliceleri Aşılama Erozyona Sebep Olacak Biçimde Teraslama Yapması Ya da Orman Bitkilerini Kökleyip Tarım Yapmaya Teşebbüs - Nitelik Kaybı Değil Zorla Niteliğin Kaybettirilmesi/Yasalarla Korunumayacağı )
Y16.HDE. 1999/9972/B UYGULAMASI YAPILAN TAŞINMAZ ( Vergi Kaydı ve Zilyedliğe Dayalı İktisap Davası )
Y20.HDE. 2004/44912/B UYGULAMASI YAPILAN YERLE İLGİLİ ARAZİ KADASTROSUNA İTİRAZ ( Orman Tahdit Haritası ile Çelişen Krokiye Göre Hüküm Kurulamayacağı )
Y20.HDE. 2009/71192/B UYGULAMASINA DAYALI TAPU İPTALİ TESCİL ( Yeniden Yapılacak Keşif Sonucu Parselin Kadastro Paftası Bu Parselde İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellere Ait İfraz Krokisi ve Orman Kadastro Haritasının Ölçeklerinin Eşitlenmesi Gerektiği )
YHGKE. 2012/20-1932/B UYGULAMASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL (Bozma ve Direnme Kararlarının Kapsamları İle Bağlı Olunmaksızın 5841 S. Yasaya İlişkin Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararı İle 6292 S. Yasa Hükümleri Göz Önünde Bulundurularak Karar Verileceği)
Y20.HDE. 2012/63012/B UYGULAMASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( 6183 Sayılı Orman Yasasındaki Değişikliklerin Davaya Konu Taşınmaz Niteliğine ve Durumuna Göre Görülmekteki Davaya Etkisinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2012/69262/B UYGULAMASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( 6183 Sayılı Orman Yasasındaki Değişikliklerin Davaya Konu Taşınmaz Niteliğine ve Durumuna Göre Görülmekteki Davaya Etkisinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2012/71802/B UYGULAMASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( 6183 Sayılı Orman Yasasındaki Değişikliklerin Davaya Konu Taşınmaz Niteliğine ve Durumuna Göre Görülmekteki Davaya Etkisinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2007/18942/B UYGULAMASINA İLİŞKİN DAVA ( Haritanın Şekli ve Hukuki Noksanlıklarının Düzeltme Tutanağına Göre Düzeltilmesi - Zorlama Yolu İle Orman Niteliğinin Yokedilmesinin Yasalarla Korunamayacağı/Bilirkişinin Bu Hususları İnceleyeceği )
Y20.HDE. 2005/54202/B UYGULAMASINA İTİRAZ ( Bilimsel Olarak ve Hukuken 6831 Sayılı Yasanın 1/J Maddesinin Karşı Kavramından % 12'den Fazla Eğimli Makilik Yerler Toprak ve Orman Muhafaza Karakteri Taşıyacağından Orman Sayıldığı )
Y20.HDE. 2015/29712/B UYGULAMASINA İTİRAZ ( Çekişmeli Taşınmazların Hükmen Orman Olması Sebebiyle 2/B Uygulamasına Konu Edilemeyeceği Gerekçesiyle Keşif ve İnceleme Yapılmaksızın Dava Kabul Edilmiş İse de Mahkemenin Kabulünün Bu Konudaki Mevzuata ve Dosya Kapsamına Uygun Düşmediği )
Y20.HDE. 2001/1102/B UYGULAMASINA İTİRAZ ( Dava Konusu Taşınmazın 2/B Uygulaması ile Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılması İşleminin Bu Yerin Orman Niteliğini Kaybetmemesi Nedeniyle İptali Talebi )
Y20.HDE. 2005/26962/B UYGULAMASINA İTİRAZ ( Davalı Hazine Yönünden Mahkemece Verilen Karar Kesinleştiğinden Temyiz İtirazlarının Reddi Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/20652/B UYGULAMASINA İTİRAZ ( Dört Sınırı Fundalık Okuyan Tapuya Dayanarak - Böyle Bir Tapu Kaydına Dayanılarak Orman Rejimi Dışına Çıkartılan Bir Yerin Gerçek Kişi Adına Tescil Edilemeyeceği )
Y20.HDE. 2003/36352/B UYGULAMASINA İTİRAZ ( İlk Tahdit 6831 Sayılı Yasaya Göre 1963 Tarihinde İlanı Yapılarak 1963 Yılında Kesinleştiğine Daha Sonra 1987-1990 Yıllarında Yapılan Orman Kadastrosu Aplikasyon Ve 2/B Madde Uygulaması Da Eldeki Dava Nedeniyle Kesinleşmediğine Göre Davanın Bu Tahdit Haritasının Yerine Uygulanması Suretiyle Çözümleneceği )
Y20.HDE. 2015/139772/B UYGULAMASINA İTİRAZ ( Katılan Hazinenin Talebinin Tapu İptali ve Tescil Niteliğinde Olması Sebebiyle Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği - Katılma Tarihi İtibariyle 6 Aylık Askı İlân Süresinin Dolduğu ve Tutanakların Kesinleştiği Gerekçe Gösterilerek Görevsizlik Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y20.HDE. 2015/90822/B UYGULAMASINA İTİRAZ ( Mahkemece Önceki Bilirkişiler Dışında Bu Konuda Uzman Serbest Orman Mühendisleri Arasından Seçilecek Üç Orman Mühendisi Bir Ziraat Mühendisi ve Bir Fen Elemanı Marifetiyle Yeniden Yapılacak İncelemede Taşınmazların 31.12.1981 Tarihinden Önce Bilim ve Fen Bakımından Tam Olarak Orman Niteliğini Yitirip Yitirmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2015/9512/B UYGULAMASINA İTİRAZ ( Tahdit Dışında Olan A Harfi İle Gösterilen Bölümü Hakkında Dava Varmış Gibi Davanın Kısmen Kabulüne ve Mükerrer Sicil Oluşturacak Şekilde Tapuya Tesciline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu Yönündeki Bozma Kararına Uyularak Davanın Reddine Karar Verilmesinin Yerinde Olduğu )
Y20.HDE. 2014/6822/B UYGULAMASINA İTİRAZ ( Taşınmazın 25-35 Yaşlarında Fındık Ağaçları İle Kaplı Olduğu/Davalının Zilyetliğinin Fındık Ağaçlarının Yaşından Fazla Olduğundan Davalının Taşınmazda Hak Sahibi Olduğunun Kabul Edileceği - 2/B Uygulaması İle Orman Sınırları Dışına Çıkartılan Yerlerin Hazine Adına Çıkarıldığı/2/B Alanlarının Kullanıcılarına Satılması ve/veya Bedelsiz İadesi Söz Konusu Olduğundan Taşınmazın 2/B ile Orman Sınırları Dışına Çıkartılmasında Davalı Zilyedin Hukuki Yararı Olup Davanın Husumetten Reddedilemeyeceği )
YHGKE. 1998/20-7112/B UYGULAMASINA İTİRAZ ( Taşınmazın Orman Niteliğini Koruduğu İddiasıyla )
YHGKE. 2009/20-1472/B UYGULAMASINA İTİRAZ ( Uyuşmazlığın Genel Mahkemede Çözümlenmesi Gereği - Çevre ve Orman Bakanlığı İle Hak Sahiplerinin Davaya Dahil Edilmesi Gereği )
Y20.HDE. 2012/151232/B UYGULAMASINA İTİRAZ ( Yeniden Yapılacak İnceleme ve Keşifte Çekişmeli Taşınmazın Bilim ve Fen Bakımından Tam Olarak Orman Niteliğini Yitirip Yitirmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2003/35552/B UYGULAMASINA İTİRAZ ( Zeytincilik Parselleri Uyarınca Tahsis Edilerek Tapusu Oluşturulan Veya Oluşturulmamış Olmakla Birlikte Şahıslar Adına Tescili Konusunda Tarım Bakanlığınca Olur Verilmiş Zeytincilik Parselleri Hakkında Davacı Gerçek Kişinin Davası Kabul Edileceği )
Y20.HDE. 2015/33322/B UYGULAMASINA İTİRAZ (Önceki Bilirkişiler Dışında Bu Konuda Uzman Serbest Orman Mühendisleri Arasından Seçilecek Üç Orman Mühendisi Bir Ziraat Mühendisi ve Bir Fen Elemanı Yardımıyla Yeniden Yapılacak İnceleme ve Keşifte Taşınmazın Üzerinde Neler Gözüktüğünün Belirlenmesi Gerektiği)
Y20.HDE. 2004/2572/B UYGULAMASINA İTİRAZ DAVASI ( Hazine Tarafından Açılan - Orman Yönetiminin Pasif Husumet Ehliyeti )
Y20.HDE. 2004/10502/B UYGULAMASINA İTİRAZ DAVASI ( Orman Niteliğinin Kaybettirildiği İddiası - 2/B Maddesinde Bilim ve Fen Bakımından Orman Niteliğinin Kaybından Söz Edildiği )
Y20.HDE. 2001/32122/B UYGULAMASINA İTİRAZ DAVASI ( Taşınmazın Aplikasyon Ve 2/B Uygulamasının Yapılmış Olması )
YHGKE. 2004/20-1382/B UYGULAMASINDA ORMAN SINIRLARI İÇERİSİNDE BIRAKILAN ORMAN ARAZİSİ ( Zilyedlikle İktisap Edilememesi )
Y20.HDE. 2009/36972/B UYGULAMASINDAN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalının Daha Önce Açtığı Davada 2/B Şerhinin Silinmesine Dair Verilen Kararın Kesinleştiği - Kesin Hükmün Dikkate Alınacağı )
Y20.HDE. 2012/82952/B UYGULAMASINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Hazine Adına Orman Rejimi Dışına Çıkartılan Taşınmazın Tapu Kaydının İptali ve Tescil İstemi - Kanun Değişikliği İle Tapusunun İptaline Karar Verilen Taşınmazların Tekrar Sahibine İadesine İlişkin Düzenlemelerin Gözetileceği )
Y20.HDE. 2005/126572/B UYGULAMASINI YANLIŞ YAPAN KİŞİLER HAKKINDA AÇILAN SORUŞTURMA ( Suçun Zamanaşımına Uğraması Nedeniyle Takipsizlik Kararı Verildiği - Bu İşlemden Zarar Gören İdarenin Sorumlular Hakkında Tazminat Davası Açma ve Bu Taşınmazları Kamulaştırma Hakkının Saklı Bulunduğu )
Y20.HDE. 2015/80212/B UYGULAMASININ İLAN EDİLEREK KESİNLEŞTİRİLMESİ ( Yerel Mahkeme Kararının Onanacağı - Kadastro Tespitine İtiraz Davası/Şerh/Orman Niteliği/Kadastro )
Y20.HDE. 2004/137802/B UYGULAMASININ İPTALİ ( Belgesizden Adlarına Tapuya Kayıt Edilen Parselin Orman Kadastro Sınırları İçine Alınarak 2/B Madde Uyarınca Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşleminin Yanlış Olması Nedeniyle İptali Gereği )
Y20.HDE. 2015/101752/B UYGULAMASININ İPTALİ İLE TAŞINMAZIN ORMAN NİTELİĞİYLE TAPUYA TESCİLİ İSTEMİ ( Davalının Taşınmaza Zilyet Olduğu/Yaklaşık 50 Yıllık Dönemde Yöre Halkının Taşınmaza Herhangi Bir Müdahaleleri Olmadığı Gibi Bu Yerin Davacıya Ait Olduğunun da Kabul Edildiği/Davalının Bu Taşınmaz Üzerinde Hak Sahibi Olmadığını İddia Etmenin Açık Somut Gerçekliğe ve Hakkaniyete Aykırı Olduğu )
Y20.HDE. 2006/53752/B UYGULAMASININ İPTALİ TALEBİ ( Davacıların İleri Sürdüğü Tapu Kaydının Tüm Aramalara Rağmen Tapu Arşivlerinde Bulunmadığı Anlaşıldığından Mahkemenin Tarafların Sunduğu Delillerle Bağlı Olması İlkesi Gereği Tapu Kaydının Varlığından Söz Edilemeyeceği )
Y20.HDE. 2012/108942/B UYGULAMASININ KESİNLEŞMESİ ( 2/B Uygulaması Kesinleşmedikçe Kadastro Çalışması Yapılamayacağı - 2/B Uygulamasının İptal Edildiği/Orman Niteliğinde Taşınmaz Kapsamındaki Bölgedeki Kadastro Tutanaklarının İptaline Karar Verileceği )
Y16.HDE. 2004/100582/B UYGULAMASIYLA ESKİ TAPU KAYITLARININ YENİDEN GEÇERLİLİK KAZANMAMASI ( Orman Sınırları İçerisine Alınmakla Taşınmaza İlişkin Tapu Kayıtlarının Geçerliliğini Yitirmiş Olması )
Y20.HDE. 2004/44882/B UYGULAMASIYLA HAZİNE ADINA ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Orman Sınırları İçine Alınmadan Önceki Tapu Kaydına Dayalı İtiraz Davası )
Y7.HDE. 2004/23702/B UYGULAMASIYLA HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Zilyedlikle İktisap Edilememesi )
Y20.HDE. 2004/138982/B UYGULAMASIYLA MAKİYE AYRILARAK ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Hazinece Satış Yoluyla Belediyeye Devredilen Taşınmaz İçin Belediye Adına Oluşan Tapu Kaydına Değer Verilemeyeceği )
Y20.HDE. 2005/26332/B UYGULAMASIYLA ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Ancak Tapu Kaydına Dayanarak Hak İddia Edilebileceği - Kadim Mera İddiasının Dinlenemeyeceği )
Y16.HDE. 2003/116412/B UYGULAMASIYLA ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Orman Köylüsü Lehine Tapuya Zilyedlik Şerhi İşlenebilmesi İçin Fiili Kullanma Şartı )
Y7.HDE. 2005/15812/B UYGULAMASIYLA ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Zilyedliğin Şerh Verilmesi Talebiyle Kadastro Tesbitine İtiraz - Hayvan Otlatmak Suretiyle Taşınmaz Üzerinde Sürdürülen ve Uzun Süre Önce İradi Olarak Terkedilen Zilyedliğe Geçerlilik Tanınamayacağı )
Y8.HDE. 2003/66832/B UYGULAMASIYLA ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Zilyedlikle İktisapta Aranacak Koşullar )
Y3.CDE. 2004/12432/B UYGULAMASIYLA ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZI İŞGAL VE FAYDALANMA ( Taşınmazın Sonradan Mahkeme Kararıyla Tekrar Orman İçine Alındığından Haberdar Olup Olmadığının ve Suç Kastının Araştırılması Gereği )
Y20.HDE. 2002/1772/B UYGULAMASIYLA ORMAN DIŞINA ÇIKARILMIŞ TAŞINMAZ ( Kullanım Kadastrosuna İtiraz )
Y20.HDE. 2004/33612/B UYGULAMASIYLA ORMAN SINIRLARI DIŞINDA BIRAKILAN TAŞINMAZ ( Zilyedlikle İktisap İçin Zamanaşımı Süresinin Orman Kadastrosunun Kesinleşmesinden Sonra Başlayacağı )
Y20.HDE. 2004/33682/B UYGULAMASIYLA ORMAN SINIRLARI DIŞINDA BIRAKILAN TAŞINMAZ ( Zilyedlikle İktisap İçin Zamanaşımı Süresinin Orman Kadastrosunun Kesinleşmesinden Sonra Başlayacağı )
Y20.HDE. 2014/81112/B'LİK ALANDA KALAN TAŞINMAZIN TAPU KAYDININ BEYANLAR HANESİNE KULLANICI OLARAK ADININ YAZILMASI İSTEMİ (Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde 1940 Yılında Yapılan Orman Kadastrosu İle Daha Sonra 1978 1985 ve 1987 Yıllarında Yapılan Aplikasyon ve 2/B Uygulaması Bulunduğu/Davaya Konu Taşınmazın Bulunduğu Yerde Kullanım Kadastrosu Yapılmadığından Davacının Dava Açmakta Hukuki Yararı Bulunmadığı)
Y3.CDE. 1993/620620 CM'DEN BÜYÜK VE KÜÇÜK ORTA KUTURLU EMVAL KESİLMESİ ( Cezanın Hesabı )
Y10.HDE. 2003/1071320 TAM YIL SİGORTA PRİM ÖDEYEN SİGORTALI ( Süreye İlişkin Herhengi Bir Prim Borcunun Olmaması - Yaşlılık Aylığı Bağlanma Koşullarının Gerçekleştiği )
Y20.HDE. 2001/671920 YIL SÜREYLE ZİLYETLİK ( Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğunun Tespiti - Taşınmaz Edinme Koşulları )
Y8.HDE. 2003/598420 YILDAN FAZLA SÜRE İLE KÜLTÜR ARAZİSİ OLARAK TASARRUF EDİLEN YER ( Taşınmazın Mer'a Norm Kararının Dışında Kalması - Tapu İptali Tescil Davasının Kabulüne Karar Verileceği )
Y8.HDE. 2002/168620 YILLIK KAZANDIRICI SÜRE ( Hükmün Kesinleştiği Tarihten Davanın Açıldığı Tarihe Kadar Kazanmayı Sağlayan 20 Yıllık Süre Geçmediğinden Tescil Davasının Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2003/452820 YILLIK SÜRE ( Elatmanın Önlenmesi/Zilyetliğin İadesi Ve Tescil Talebi - Davada Hazine Ve Orman Yönetiminin Taraf Olması/Davanın Kabul Edilebilmesi İçin Davacılar Zilyetliğinin Dava Açıldığı Tarihe Kadar 20 Yıl Çekişmesiz Aralıksız Malik Gibi Devam Etmesi Gereği )
Y16.HDE. 1994/124820 YILLIK SÜRE ( İhdas Tarihiyle Tespit Tarihi Arasında Geçmesi Gereken Süre )
Y20.HDE. 1992/564420 YILLIK SÜRE ( İmar Ve İhya İşlemiyle Tapulama Tespit Tarihi Arasında Geçen Süre )
Y16.HDE. 1993/498520 YILLIK SÜRE ( Kaydın İhdas Tarihi İle Tespit Tarihi Arasındaki Geçmesi Gerekli Süre )
Y16.HDE. 2004/22920 YILLIK SÜRE ( Kaydın İhdas Tarihi İle Tespit Tarihi Arasındaki Geçmesi Gerekli Süre )
Y16.HDE. 1996/281620 YILLIK SÜRE ( Kaydın İhdas Tarihinden Tespit Tarihine Kadar Geçmesi Gereken Süre )
Y16.HDE. 1994/330020 YILLIK SÜRE ( Kaydın İhdas Tarihiyle Kadastro Tespiti Arasında Geçen Süre )
Y20.HDE. 1992/592720 YILLIK SÜRE ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Mülk Edinme )
Y8.HDE. 2005/444120 YILLIK SÜRE ( Mülkiyetin Kazanılması İçin Gereken 20 Yıllık Zilyetlik Süresine Ulaşılmadığı - Davanın Reddine Karar Verilmesinde Usul ve Kanuna Aykırılık Görülmediği )
Y17.HDE. 2004/974220 YILLIK SÜRE ( Senedin Düzenlendiği 1967 Tarihinden İtibaren Davanın Açıldığı 1988 Tarihine Kadar Taşınmazda Davalıların 20 Yılı Aşkın Süre İle Zilyet Olmalarına Göre Tescil Talebinin Kabulü Gereği )
Y20.HDE. 2001/692320 YILLIK SÜRE ( Tesbit Tarihinden Önce Orman Kadastrosunun Yapılmamış Olduğu )
Y20.HDE. 2001/720720 YILLIK SÜRE ( Yasada Belirtilen Koşullar Altında Tasarruf - Kökleşmiş İçtihat Niteliğini Almış Bulunma )
Y16.HDE. 1995/68920 YILLIK SÜRE ( Zilyetlik Suretiyle Mülk Edinmenin Koşullarının Gerçekleşmesi )
Y8.HDE. 2005/32520 YILLIK TASARRUF MECBURİYETİ ( Paftasında Yol Olarak Bırakılan Bir Yerin Tapuya Tesciline Karar Verilmesi İçin Paftasında Gösterildiği Tarihten İtibaren Olacağı )
Y20.HDE. 2001/618320 YILLIK YASAL EDİNME SÜRESİ ( Dava Tarihine Kadar Bu Sürenin Geçmesi - Belirtilen koşullar altında tasarruf edilmesi )
Y20.HDE. 2001/490620 YILLIK YASAL EDİNME SÜRESİ ( Tespit Dışı Bırakılan Taşınmazın Tapuya Tescili Şartı )
Y20.HDE. 2005/219820 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Kadastro İşleminin Kesinleşme Tarihi İle Davanın Açıldığı Tarih Arasında 20 Yıllık Süre Geçmediğinden Tescil Davasının Reddi İsabetli Olduğu )
Y2.HDE. 2016/2530920.07.2016'DAN SONRA TESİS EDİLEN NİHAİ KARARLAR BAKIMINDAN KANUN YOLU ( HMK Md. 341 Uyarınca İlk Derece Mahkemelerinden Verilen Nihai Kararların İstinaf Yoluna Tabi Olacağı - Temyiz Edilen Boşanma Kararının İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesine Gönderilmek Üzere Dosyanın Mahalli Mahkemesine İade Edileceği )
Y3.HDE. 2001/5092000 VE 2001 YILLARINA AİT KİRA PARASININ ARTIRILMASI ORANI ( Kanundaki Sınırların Aşılamayacağı)
Y13.HDE. 2002/147062000 YILI KİRA ARTTIRIM ORANI ( 4531 Sayılı Yasaya Uygun Olarak Kira Paralarının % 25 Oranında Arttırılacağı - Uyarlama Davası )
Y12.HDE. 2002/38572001 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ ( Şikayete Konu Haciz İşlemi Nedeniyle Haczedilmezlik Hükmünden Borçlunun Yararlanamaması )
Y3.HDE. 2002/50442001 YILI KİRA ARTIŞ ORANI ( Sözleşmelerde Kararlaştırılan Kira Paralarına 2001 Yılında %10 Artış Uygulanması )
Y3.HDE. 2002/34072001 YILI KİRA ARTIŞ ORANI ( Sözleşmelerde Kararlaştırılan Kira Parasının 2001 Yılında %10 Oranında Artırılması )
Y6.HDE. 2001/64742001 YILI KİRA BEDELİNİN ARTIRILMASI ORANI ( %10'dan Fazla Artırılamayacağı ve Buna Aykırı Sözleşme Şartının Geçersiz Olacağı )
Y3.HDE. 2002/56582001 YILI KİRA MİKTARININ BELİRLENMESİ ( 4531 Sayılı Yasa Gereği Kira Parasının %20 Oranında Artırılması )
Y3.HDE. 2002/30242001 YILINA AİT KİRA PARASI ( Kira Parasının %10 Oranında Artırılması )
YHGKE. 2002/3-2432001 YILINDA UYGULANACAK KİRA ARTIŞ ORANI ( Kira Bedelinin Tesbiti Davası )
Y15.HDE. 2007/77322001/2862 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARNAMESİ ( Uyarınca Fiyat Farkı Alacağı - Davalı İdarenin Yöntemine Uygun Temerrüde Düşürülmediğinden Alacakla İlgili Faizin Birleşen Dava Tarihinden Uygulanması Gereği )
Y10.HDE. 2012/139662004 DÖNEMİNE AİT PRİM ALACAĞI VE GECİKME ZAMMI ( 2004 Yılı 7. 8. ve 9. Aylardan Önceki Dönemlere Ait Prim Alacağı ve Gecikme Zammı Alacakları 5 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğundan Ödeme Emrinin İptalinin Kabulü - Sonrası Dönem İçin 10 Yıllık Zamanaşımı Uygulanacağı )
Y12.HDE. 2016/176142004 S.K. MD.16'DA DÜZENLENEN ŞİKAYET SÜRESİ ( Usulsüz de Olsa Borçluya Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Daha Sonra 103 Davetiyesinin Tebliğ Edildiği Bu Tebliğ İşleminin Usulsüzlüğünün İse İleri Sürülmediği Buna Göre Borçlunun En Geç 103 Davetiyesinin Tebliğ Edildiği Tarihte Takipten ve Dolayısıyla Usulsüz Tebligattan Haberdar Olduğunun Kabulü İle Borçlunun Yaptığı Başvuru İİK. Md.16/1'de Öngörülen Yasal Yedi Günlük Süreden Sonra Olup Usulsüz Tebliğ Şikayetinin Süreden Rededileceği )
Y12.HDE. 2014/210322004 S.K.'NIN 6100 S.K.'YA GÖRE ÖZEL KANUN OLMASI ( Borçlunun Takip Alacaklısının Teminat Yatırmak Zorunda Olduğunu İddia Ederek Şikayet Yoluna Başvurduğu - 2004 S.K.'nın 6100 S.K.'ya Göre Özel Kanun Olduğu/2004 S.K.da Teminat Yatırma Zorunluluğuna Dair Düzenleme Bulunmadığından Şikayetin Reddedileceği )
Y12.HDE. 2015/247392004 S.K.'NIN 68. MADDESİNDE SAYILAN BELGELER ( Kredi Sözleşmeleri ve Bunlarla İlgili Süresinde İtiraz Edilmemiş Hesap Özetleri İle İhtarnameler ve Krediyi Kullandıran Tarafından Usulüne Uygun Düzenlenmiş Diğer Belge ve Makbuzların 2004 S.K.'nın 68/1.Maddesinde Belirtilen Belgelerden Sayılacağı - Borçlunun Hesap Özetinin Gerçeğe Aykırılığını Ancak Borcu Ödedikten Sonra Genel Mahkemede Açacağı Bir Dava İle İleri Sürebileceği )
Y12.HDE. 2015/250022004 SAYILI KANUN'UN 6100 SAYILI KANUN'A GÖRE ÖZEL KANUN OLMASI ( İcra Mahkemesince Görülen Şikayet ve İtirazlarda Ancak 2004 S.K.'da Açıkça Gönderme Olduğunda ya da İşin Niteliğine Uygun Düştüğü Ölçüde 6100 S.K.'nın Uygulanacağı )
Y12.HDE. 2005/107262004 YILI FAİZ ORANI ( 2004 Yılı Bütçe Kanunu'nun 49/O Maddesine Göre Hesaplanacağı - Dayanak İlamın Kesinleşme Tarihinden Sonraki Dönem Faizin Anayasanın 46. Maddesinin Son Fıkrasına Göre Ödeneceği )
Y15.HDE. 2015/49012011 TARİHİNDE DÜZENLENEN FATURALAR (Eldeki Davada Hesaplama Hatası Yapıldığı - 2009 Yılı Fiyatları ile Eksik ve Hatalı İmalâtın Bedelinin Bilirkişiden Ek Rapor Alarak Hesaplatmak ve Bu Miktarın Hüküm Altına Alınması Gerektiği/Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Eksik ve Ayıplı İmalatlar Nedeniyle Zararın Tahsili)
Y10.HDE. 2013/4212022 S. YASA KAPSAMINDA AYLIK BAĞLANAN DAVACI ( Davaya Konu Olan Aylıklar 5510 S. Yasa Kapsamında Bulunan Aylıklar Niteliğinde Olmadığı Gibi Sosyal Amaçlı Aylık Bağlamaya Yönelik 2022 S. Yasadan Kaynaklandığı/İdari Yargının Görevli Olduğu - Yersiz Ödeme Bildiriminin İptali İstemi )
Y10.HDE. 2011/33082022 SAYILI YASA GEREĞİ AYLIK BAĞLANMAMASI (Ödenmeyen Aylıklar İle Manevi Zararın Tahsili - Bu Tür Davalar İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Yer Aldığı )
Y3.HDE. 2012/58612022 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN DAVA ( Sebepsiz Zenginleşme Davası/Alacağın Tahsili İstemi - İş Mahkemesinin Değil Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
Y10.HDE. 1991/89662022 SAYILI YASADAN YARARLANAN KİŞİ ( Sigortalı Oğlu Vasıtasıyla Sosyal Sigorta Sağlık Yardımından Yararlanmasının Kabul Edilememesi )
Y3.HDE. 2005/128702022 SAYILI YASAYA GÖRE AYLIK BAĞLANMASI ( Sağır ve Dilsiz - Yeniden Evlenme İle Bu Aylığın Kesileceği Hükmü Yasanın Uygulanması Hakkındaki Yönetmeliğin 5.Maddesi İle Getirildiği/Yasanın Verdiği Bir Hak Yönetmelikle Alınamayacağı )
Y16.HDE. 2013/387920-30 YIL ÖNCESİNE AİT HAVA FOTOĞRAFLARI ( Bu Fotoğrafların Stereoskop ile İncelenmesi Gerektiği - Stereoskopik Çift Hava Fotoğrafının Bir Stereoskop Altında İncelendiğinde Arazinin Üç Boyutlu Görülebilmesi Olanağını Saylayacağı )
YCGKE. 1990/5-7521 YAŞINI DOLDURMUŞ OLAN KADIN ( Kocası Tarafından Zor ve Nüfuz Kullanılarak Başka Erkeklere Pazarlanması )
Y21.HDE. 2003/34562100 SAYILI KANUNDAN ÖNCE KAMU SEKTÖRÜNDE ORMAN İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞMA ( Sigortalı Hizmet Kapsamına Girmemesi )
Y11.CDE. 2002/4392213 SAYIILI KANUNA MUHALEFET ( Mükellefin Tuttuğu Defterleri İşini Terk Etmiş Olsa Bile Beş Yıl Muhafaza Mecburiyetinin Olması )
Y9.CDE. 1993/242213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( 3167 Sayılı Kanuna Muhalefetten Verilen Mahkumiyetlerin Tekerrüre Esas Olmaması )
Y9.CDE. 1991/2311213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Aracın Usulsüz Satış ve Devrini VUK Kapsamında Değerlendirilmemesi )
Y9.CDE. 1992/10401213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Yürürlüğe Giren ve Koşullu Af Hükümleri Getiren Kanun )
Y9.CDE. 1991/1301213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığa Verilen Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Bir Gün Onbin Lira Sayılarak Hapse Çevrilmesi )
Y9.CDE. 1990/4181213 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Vergi Usul Kanununa Muhalefet Etmesi )
Y11.CDE. 2001/11356213 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( İki Adet Mal Alış Faturasının Miktar ve Tutarlarında Tahrifat Yapma )
Y11.CDE. 2001/11768213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Adi Ortaklıkta Cezai Sorumluluğun Suçun Ayrıntısını Bilen ve Oluşmasında Rolü Olan Ortağa Ait Olması )
Y11.CDE. 2002/2306213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Bir Takvim Yılı İçerisinde Değişik Vergi Dönemlerinde İşlenen Suçların Müteselsil Suçu Oluşturması )
Y7.CDE. 2005/3696213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( CMUK'un 253/4. Maddesi Uyarınca Verilen Yargılamanın Durdurulmasına İlişkin Kararlar Nihai Hüküm Niteliğinde Bulunmayıp Temyizi Kabil Olmadığı )
Y11.CDE. 2002/2942213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Defter Kayıt ve Belgelerin Gizlenmesi )
Y11.CDE. 2002/2772213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi )
Y11.CDE. 2002/4478213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi )
Y11.CDE. 2002/4636213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi )
Y11.CDE. 2001/11641213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi Nedeniyle )
Y11.CDE. 2002/382213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Defter ve Belgelerin Mücbir Sebep Kapsamında Düşünülmeyen Nedenden Dolayı İbraz Edilememesine Göre Soyut Vergi Ziyaının Varlığının Yeterli Olması )
Y11.CDE. 2002/3446213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Fatura Bedellerinin Satıcılara Ödendiğine Dair Para Akışı Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y11.CDE. 2002/851213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Herhangi Bir Hizmet İlişkisine Dayanılmadan Sahte Fatura Düzenlenmesi )
Y7.CDE. 2006/9477213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hükümlünün Duruşmaya Çağrılmasından Vazgeçilerek Yokluğunda Karar Verilmesi Doğru Olmadığı )
Y11.CDE. 2002/1085213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İbrazı istenen Defter ve Belgelerin Kanunun Mükellefe Yüklediği Saklama Zorunluluğunun Gerektirdiği Dikkat ve Özenin Gösterilmemesi Sonucu Kaybedilmesi )
Y11.CDE. 2002/4899213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İncelemenin Dairede Yapılmasını Gerektiren Nedenlerden Birinin Varlığı Önceden Belirlenmeden Mükellefe Yapılan Tebligatın Hukuken Geçerli Olmaması )
Y11.CDE. 2002/444213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İşi Yapan Vergi Mükellefi Olmayan Taşeronun Getirdiği ve Sanığın Yetkilisi Olduğu Şirket Adına Düzenlenen Sahte Faturaları Bilinçli Olarak Kabul Edip Kullanması )
Y11.CDE. 2002/1926213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( KDV Açısından Aynı Hesap Dönemi İçerisinde Farklı Tarihlerde Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Fatura Kullanılması )
Y7.CDE. 1993/503213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kesilen Faturaların Gerçek Mal Alım Satımına Dayanmaması - Sanıkların da Gerçek Dışı Fatura Düzenlemek Suretiyle Bu Eyleme Katılmaları )
Y11.CDE. 2002/646213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kullanılan Sahte Faturalarla Katma Değer Vergisi Ziyaına Sebebiyet Verilmesi )
Y11.CDE. 2002/40213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Muhafaza Edilme Mecburiyeti Olunan Defterlerle Belgelerin Mücbir Sebeplere veya Kastı Kaldıran Diğer Nedenlere Dayanmadan Yetkililere İbraz Edilmemesi )
Y11.CDE. 2002/4394213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Nakliyecilik Faaliyeti ile İştigal Eden Sanığın İşyeri Adresi Olarak İkametgahını Göstermesi )
Y11.CDE. 2001/11409213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ortakların Aksi Kararlaştırılmadıkça Hep Birlikte Müdür Sıfatıyla Şirket İşlerini İdareye ve Şirketi Temsile Mezun ve Mecbur Olmaları )
Y11.CDE. 2002/2891213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sahte Fatura Düzenlenmesi )
Y11.CDE. 2002/3355213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sahte Fatura Düzenlenmesi )
Y11.CDE. 2002/5109213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sahte Fatura Kullanılması )
Y11.CDE. 2002/1388213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Çalıştığı Matbaada Fazla ya da Hatalı Olarak Basılan Faturaları İptal Etmeyerek Komisyon Karşılığı Bazı Şirketlere Vermesi )
Y11.CDE. 2002/1770213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Defter ve Belgeleri İbraz Etmemesi )
Y9.CDE. 1996/1589213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın İnfaz Edilmiş Eski Hükümlülüklerinin Olması )
Y11.CDE. 2002/3410213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Muhtelif Aylarda Gerçek Bedellerinden Daha Düşük Bedelli Faturalar Tanzim Etmesi )
Y11.CDE. 2002/4055213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Vergi İncelemesi İçin İstenilen Defter ve Belgeleri Yok Etmesi )
Y11.CDE. 2001/11795213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanıkların Temin Ettikleri Faturalarla Katma Değer Vergisi Yanında Kurumlar Vergisi Ziyaına da Neden Olması )
Y11.CDE. 2002/677213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Suça Konu Faturaların Gerçek Bir Mal Teslimine Dayanmayan Sahte Faturalar Olması )
Y11.CDE. 2002/1198213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Suça Konu Olan Sahte Faturaların Temin Edilmesi ve Kullanılması )
Y11.CDE. 2002/4921213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Şirket Adına Verilen Mütalaanın Şirketin Cezai Sorumluluğu Olmadığından Geçersiz Olması )
Y11.CDE. 2002/5497213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Şirket Yetkilisi Olan Sanığın Gerçek Mal Alımına Dayanmadan Düzenlenmiş Belgeleri Kayıtlarına İntikal Ettirerek KDV İndiriminde Kullanması )
Y11.CDE. 2002/575213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Şirketin Alış Faturaların Sahte Olması-Satış Faturalarının ise Gerçek Bir Alım Satım veya Hizmete Dayanmaması )
Y11.CDE. 2002/3796213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Şirketin Hiçbir Mal Hareketi Olmaksızın Komisyon Karşılığı Fatura Alıp Satması ve Alış Satış Faturalarındaki Yazıların Aynı Kişiye Ait Olması )
Y11.CDE. 2002/4826213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tüzel Kişinin Birden Fazla Temsilcisinin Olması Halinde Cezai Sorumluluğun Cezanın Şahsiliği İlkesine Bağlı Olarak Belirlenmesi )
Y11.CDE. 2002/1935213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Vergi İncelemesinde Yetkililer Tarafından Defterlerin Kaybedildiği İleri Sürülerek İbrazından Kaçınılması )
Y11.CDE. 2002/554213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( VUK Pişmanlık Hükümlerinden Yararlanmak Amacı ile Sadece Sanığın Kullandığı Faturaları Kapsayacak Şekilde Ek KDV Beyannamesinin Verilmesinin Yeterli Olmaması )
Y11.CDE. 2003/2609213 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Sahte Fatura Kullanma Suçunun Niteliği ve İşlendiği Tarih İtibariyle 4811 Sayılı Kanun Gereğince Yeniden Takdir ve Değerlendirme Yapılmasının Gerekmesi )
Y15.CDE. 2014/3129213 SAYILI KANUN'A MUHALEFET SUÇU ( Sanık Hakkında 2006 ve 2007 Yıllarında Hiçbir Ticari İşlem Yapmaksızın Bir Bedel Karşılığında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Tanzim Ettiği İddiası İle Kamu Davası Açıldığı - Her Takvim Yılında İşlenen Fiilin Ayrı Bir Suç Olduğu Gözetilmeden Tek Bir Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Bozma Nedeni Olduğu )
Y11.CDE. 2007/1946213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU'NA MUHALEFET ( Vergi Barışı Kanunu'ndan Yararlanıp Vergi ve Cezası Bulunmayanlar Hakkında Açılan Kamu Davalarının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
Y11.CDE. 1999/7418213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Yasanın Değişmesi Sonucu Eylemin Ceza Mahkemesinde Yargılanmaktan Çıkarılması )
Y11.CDE. 2001/5066213 SAYILI VERGİ USUL YASASINA AYKIRILIK ( İstenilen Defter ve Belgelerin Sanıklar Tarafından Kaybedilmesi Nedeniyle İbraz Edilememesi )
Y11.CDE. 2001/6073213 SAYILI VERGİ USUL YASASINA AYKIRILIK ( Sanığın Yokluğunda Duruşma Yapılmamasının İstisnası )
Y11.CDE. 2003/17088213 SAYILI VERGİ USUL YASASINA MUHALEFET ( Vergi Borçlarının Tamamının Ödenip Ödenmediği ve Bunlara Karşı İdari Yargı Yerlerinde Açılmış Davalar Olup Olmadığı Açılmış İse Bu Davalardan Yasal Süresi İçersinde Vazgeçilip Vazgeçilmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
YCGKE. 1987/9-539213 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Gerçeğe Aykırı Faturalarla Vergi Ziyanına Sebep Olmaması )
Y9.CDE. 1995/6100213 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Özel Yoklama Memurlarının Dur Uyarısına Uymaması )
YCGKE. 1997/9-186213 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Karar Düzeltme İsteminde Bulunması )
YCGKE. 1992/9-63213 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANMA ( İddianamede Sanığın İki Defa Satışla İlgili Belge Düzenlemediğinin Belirtilmiş Olması )
Y11.CDE. 2001/1068213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Ait Olduğu Yılı Takip Eden Beş Yıl Süreyle Saklanması ve İstenildiğinde İbraz Edilmesi Zorunluluğu Bulunan Belgeler )
Y11.CDE. 2001/3350213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Anonim Şirketin Esas Mukavelesinin Onaylı Örneğinin Getirtilerek İncelemenin Yapılmasının Gerekmesi )
Y11.CDE. 2001/55213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Borsa Tarafından Yapılan Tescil İşleminin İcra Ediliş Biçimi ve Niteliği )
Y9.CDE. 1996/3603213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Cumhuriyet Savcısının Kimliğinin Duruşma Tutanağında Gösterilmesinin Gerekmesi )
Y11.CDE. 2002/6394213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Defer ve Kayıtlarını İbraz Etmemek Suçunun Oluşması İçin Defter ve Kayıtların Varlığının Sabit Olması Şartı )
Y11.CDE. 2002/3889213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Defter ve Belgelerin Gizlenmesi )
Y11.CDE. 2001/1517213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Defter ve Belgelerin İbrazı İstendiğinde Çalındığı Savunmasında Bulunulması )
Y11.CDE. 2001/6284213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Defterlere Kaydı Gereken Hesap ve İşlemlerin Başka Ortamlara Kaydı )
Y11.CDE. 2000/6285213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Dört Yıla Ait Defter ve Belgelerin Çalındığı İleri Sürülmesine Rağmen Arabada Çalındığı İddiası )
Y11.CDE. 2002/1934213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Duruşmalı İnceleme Sonucu Verilen ve Kesinleşen Hüküm Mahiyetine Etkili Değişiklik Yapılmasının Duruşma Açılarak Verilen Yeni Kararla Mümkün Olması )
Y11.CDE. 2001/6048213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Faturaların Gerçek Alım Satıma Dayalı Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y11.CDE. 2001/4115213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( İbrazı İstenen Defter ve Belgeleri Gizleme Suçu )
Y11.CDE. 2001/3062213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( İnceleme Sonunda Kaçakçılık Cezalı Tarhiyat Yapılmasını Gerektiren Tespitler Nedeniyle Salınacak Vergi ve Kesilecek Kaçakçılık Suçu Cezası )
Y11.CDE. 2000/5998213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( İşini Terkettiğini Bildiren Sanığın İş Yerinde Vergi İncelemesi Yapılması Zorunluluğunun Olmaması )
Y11.CDE. 2002/427213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Özel Gider İndiriminde Kullanılmak Üzere Sahte Fatura Düzenleyip Verme Eyleminin Özel Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturması )
Y11.CDE. 2002/1852213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sahte Fatura Basmak Suretiyle Vergi Usul Kanununa Muhalefet Suçunun İşlenmesi )
Y11.CDE. 2001/10122213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sahte Fatura Düzenlenmesi )
Y11.CDE. 2001/5176213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sahte Faturaları Özel Gider İndiriminde Kullanma )
Y11.CDE. 2002/4528213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sahte Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesi )
Y11.CDE. 2002/5726213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığa Ek Savunma Hakkının Tanınmasının Gerekmesi )
Y11.CDE. 2000/6119213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Bastırdığı Faturalardan Bir Kısmını Başkasına Kullandırması )
Y11.CDE. 2002/8501213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Eyleminin Soyut Vergi Ziyaının Oluşması İçin Yeterli Bulunduğunun Gözetilmesinin Gerekmesi )
Y11.CDE. 2002/2140213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Sorgusundan Sonra Verilen Mahkumiyet Kararının Zamanaşımını Kesmiş Olması )
Y11.CDE. 2000/6139213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Temin Ettiği Sahte Faturalarla Katma Değer Vergisi Ziyaına Neden Olması )
Y11.CDE. 2000/5999213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Temin Ettiği Sahte Faturalarla KDV Yasasında Kurumlar Vergisi Ziyaına Neden Olması )
Y11.CDE. 2002/4474213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Tutmakla Zorunlu Olduğu Defter ve Belgeleri İbraz Etmemesi )
Y7.CDE. 1993/656213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Yetkilisi Bulunduğu İhracatçı Firmanın Bir Miktarlık İhracatının Gerçek Dışı Olması )
Y11.CDE. 2002/33213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Şehirler Arası Yolcu Taşımasında Bilet Kesmeye Mecbur Olan Mükellefin Sahte Basılmış Yolcu Bileti Kullanması )
Y11.CDE. 2002/3307213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Şirketlerin Tasfiyesi Halinde Tutulması Gerekli Defterlerin Saklanması ve İbraz Zorunluluğunun Tasfiye Memurlarına Ait Olması )
Y9.CDE. 1996/956213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Vergi Ziyaının Sahte Belgenin Düzenlendiği Tarih Değil Ait Olduğu Takvim Yılını İzleyen Verginin Tarhı İçin Kanunda Belirlenen Dönemin Sonunda Gerçekleşmesi )
Y11.CDE. 2001/11381213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Vergi Ziyaının Varlığının Belirlenmesi-Adlarına Sahte Fatura Düzenlenen Mükelleflerin Defter ve Belgeleri Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması )
Y11.CDE. 2000/6169213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Yetkililerin Ancak Varlıkları Noter Kayıtları Veya Sair Suretlerle Sabit Olan Defterlerin İbrazını İstemesi )
Y11.CDE. 2001/1369213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Zorunlu Defter ve Belgelerin İbraz Edilememesi )
Y9.CDE. 1996/3752213 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Fer'i Ceza Tayininin Bozma Nedeni Olması )
Y9.CDE. 1996/5294213 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Görevsiz Mahkemece Kurulan Hükmün Yazılı Emir Üzerine Yargıtayca İncelenip Bozulabilmesi ve İşin Esasını Halleden Bir Karar İçin Yeniden Yargılama Yapılamaması )
Y11.CDE. 1999/644213 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Kaçakçılığa Teşebbüs Eden Mükellefler Hakkında Ceza Uygulanması )
Y9.CDE. 1996/4073213 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Müdahale Tarihindeki Tarifeye Göre Vekalet Ücretinin Fazla Tayin Edilmesinin Yanlış Olması )
Y9.CDE. 1996/3520213 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Müdahil İdare Yararına Hükmolunan Vekalet Ücreti Miktarının Karar Yerinde Gösterilmesinin Gerekmesi )
Y9.CDE. 1996/5895213 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığın Para Cezasına İlişkin Hükümlülüğünün Kesin Olup Tekerrüre Esas Olamaması )
Y11.CDE. 1999/371213 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığın Sahte Faturalar Kullanması )
Y9.CDE. 1997/3782213 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanık ve Oğlunun İşi Adi Ortaklık Şeklinde Yürüttükleri ve Sanığın Savunmasında Bu İşlerle Oğlunun İlgilendiğini Söylemesi )
Y9.CDE. 1996/1430213 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Tekerrüre Esas Alınan Asıl Cezanın Ağır Para Cezası Olması )
Y11.CDE. 1999/6980213 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Usulüne Uygun Yapılan Tebligata Rağmen Yasal Defter ve Belgelerini İncelemeye İbraz Etmeme )
Y11.CDE. 2002/12644213 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Vergi Barışı Kanunu Gereğince Vergi Ziyaı Suçları Nedeniyle Yeniden Takdir ve Değerlendirme Yapılmasının Gerekmesi )
Y11.CDE. 2001/10991213 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Yangın Sonrasına Ait Belgeleri ve Tuttuğu Diğer Defterleri İbraz Etmeyen Sanığın Beraatine Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
Y8.CDE. 1996/14620213 SAYILI YASAYA MUHALEFETTEN TECİLLİ CEZASI OLAN SANIK ( Erteli Cezanın Aynen İnfazının Hüküm Altına Alınmasının Hatalı Olması )
Y21.HDE. 1997/31742147 SAYILI YASADAN FAYDALANANLAR ( 3201 Sayılı Yasa Hükümlerinden Faydalanamaması )
Y10.HDE. 1991/71942147 SAYILI YASADAN YARARLANMA ( Yasaya Göre Tahsis Talebinde Bulunması ve Yaşlılık Aylığı Bağlanması için Çalışmanın Mümkün Olması )
Y21.HDE. 1996/29452147 SAYILI YASAYA GÖRE BAŞVURUDA BULUNANLARIN BORÇLARINI ÖDEMEMELERİ ( 3201 Sayılı Yasanın Yürürlüğünden İki Yıl Geçtikten Sonraki Borçlanma İsteklerinin Kabul Edilememesi )
Y10.HDE. 2002/14492147 SAYILI YASAYA GÖRE YAPILAN BORÇLANMA İŞLEMİNİN GEÇERLİLİĞİNİN TESPİTİ ( 3201 Sayılı Yasaya Göre Bağlanan Aylıklardan 2147 Sayılı Yasaya Göre Bağlanacak Aylıkların Düşülmesi )
Y10.HDE. 2002/15022147 SAYILI YASAYA GÖRE YAPILAN BORÇLANMA İŞLEMİNİN GEÇERLİLİĞİNİN TESPİTİ ( 3201 Sayılı Yasaya Göre Bağlanan Aylıklardan 2147 Sayılı Yasaya Göre Bağlanacak Aylıkların Düşülmesi )
Y10.HDE. 1996/66902167 SAYILI KANUN ( 506 Sayılı Kanun Kapsamına Alınan Sigortalılar )
YHGKE. 1982/10-862167 SAYILI KANUN ( Borçlanma Yönünden Sigortalı Sayılıp Sayılmama Durumunun Belirlenmesinda Esas Alınması )
Y11.CDE. 2012/2018122 ADET DOSYA İÇİN 1 SAATLİK TEK SÜRE VERİLMESİ ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak - Davaların Duruşmanın Bitmesi Muhtemel Olan ve Sonraki Duruşmaların Başlayacağı Saate Kadar Beklenilmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2009/81122 YAŞ KOŞULU ( “18 Yaşa” Çeken Yasa Değişikliğinin Davacı Hakkında Uygulanarak Davacının 18 Yaşını Doldurduğu Tarihte Prim Kesintisi Olmadığından Prim Kesintisinin Yapıldığı ve Aynı Zamanda 18 Yaşın da Dolmuş Olduğu Takip Eden Aybaşından İtibaren Tespite Karar Vermek Gerektiği - Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Tespiti )
Y1.HDE. 1975/3174221 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Milli Birlik Komitesi Tarafından Çıkarıldığından Anayasa Mahkemesinde İptalinin İstenememesi )
Y16.HDE. 2003/8586222 SAYILI KANUN UYGULAMASI ( Bu Kanunn Amir Hüküm Gereğince Uyarınca Okul Binası ve Arsasının İl Özel İdaresi Adına Tesciline Karar Verilmesinin Zorunlu Bulunması )
Y7.CDE. 2002/2513222 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Para Cezasına İlişkin Kararın İlgililere Tebliğinden İtiberen Üç Gün İçinde Çoçuğun Okula Başlatılmaması Halinde Veli veya Vasinin Cezalandırılması )
Y7.CDE. 2002/140222 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığa Tebliğ Edilen Ön Ödeme Önerisinde Hafif Hapis Cezasının Asgari Miktarı Gösterilmeden Doğrudan Çevrili Hafif Para Cezasının Belirtilmesi )
Y16.HDE. 2003/39952253 SAYILI KANUN UYGULAMASI ( Bu Yasa Uyarınca Suçun İşlendiği Tarih İtibariyle Sanığın 11 Yaşını İkmal Etmediğinden Cezalandırılamaması )
Y10.CDE. 2000/22262253 SAYILI KANUNUN AMACI ( Çocukların Suçun İşlenmesinden Sonraki Durumlarının İzlenmesi Suretiyle Islaha Yönelik Tedbirlerin Alınmasını Sağlamak Olması )
YCGKE. 1998/4-32253 SAYILI YASA ( Onbeş Yaşından Küçük Olan Sanığın Daha Lehine Olması Nedeniyle Uygulanmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 2002/17662253 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Diğer Kanunların 2253 Sayılı Kanuna Aykırı Hükümlerinin Küçük Suçlular Hakkında Uygulanmaması Nedeniyle Verilecek Cezaların Ertelenebilmesi )
Y7.CDE. 2004/31612279 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 765 Sayılı TCK'nun 102/5 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımı Süresi Tahakkuk Etmiş Bulunduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/309722279 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Uygulaması Olanaklı Hale Geldiğinden 5237 S. TCK'nun 7. Md. Gözetilerek Yasal Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Saptanması Gerektiği )
Y7.CDE. 2002/13412279 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kanun Hükmünde Kararname Henüz Kanunlaşmadığından ve Eyleme Uyan Yasanın Ceza Hükümleri Yürürlükte Bulunduğundan Bu Yasa Hükümlerine Göre Ceza Tayin Edilmesi )
Y7.CDE. 2004/173112279 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Sanığın Birden Fazla Kişiye Sürekli ve Sistemli Bir Biçimde Çıkar Karşılığı Ödünç Para Verme Eylemini Gerçekleştirdiği Gözetilerek Atılı Suçtan Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gereği )
YİBGKE. 1936/822280 SAYILI YASA ( Borç Ertelemesinin Artırmada Yüzde Yetmişbeşi Bulmayan Taşınmaz Malından Başka Malı Bulunmayan Borçlular İçin Olması )
Y8.CDE. 2010/367323 NİSAN 1999 TARİHİNE KADAR İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI ŞARTLA SALIVERİLMEYE DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUN ( Mahkumiyetin 4616 S.K'nun Yürürlüğünden Önce Kesinleşmiş Olduğu - Bihakkın Tahliye Tarihine Göre Yerine Getirme Fişi Düzenlenmesiyle Yetinileceği )
Y13.CDE. 2011/1348423 NİSAN 1999 TARİHİNE KADAR İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI ŞARTLA SALIVERİLMEYE DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUN (Gereği Şartla Tahliye Kararı Verilen Mahkumiyet Kararının Zamanaşımı Sebebiyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı)
Y10.CDE. 2003/9272313 SAYILI KANUN ( Sanığın Tekerrüre Esas Olan Önceki Mahkumiyetinin Bu Kanunda Öngörülen İzinsiz Hint Keneviri Ekmek Suçuna İlişkin Olması )
Y9.CDE. 2015/70542313 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK ( Suça Konu 9960 Kök Kenevirin Miktarına Bağlı Olarak Önem ve Değeri İle Oluşturduğu Tehlikenin Ağırlığı Dikkate Alınarak Temel Cezanın Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Tayin Edilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2002/221232313 SAYILI KANUNA MAHALEFET ( Karı Koca Olan Sanıklardan Eşin Kenevir Bitkisini Tohumların Arasına Karıştığı Bilmeden Ektiğini İddia Etmesi - Tüm Aşamalarda Suçu Kabul Etmeyen Eşin Mahkumiyeti İçin Yeterli Delillerin Nelerden İbaret Olduğu Araştırılmadan Hüküm Tesisinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y5.CDE. 2006/130492313 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 1 Haziran 2005 Tarihinden Önce Yürürlüğe Giren Kanunlarda Aksine Hüküm Yoksa Hapis Cezasının Alt Sınırı Bir Ay Üst Sınırı Beş Yıl Olduğu - Görevli Mahkemenin Buna Göre Belirleneceği )
Y7.CDE. 2003/7202313 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 3005 S. Yasaya Tabi Olmaması )
Y7.CDE. 2002/16182313 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Cezaların Ertelenebilmesine Rağmen Mahkemece Bu Hususta Karar Verilmemiş Olmasının Bozma Nedeni Olması )
Y7.CDE. 2003/4492313 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Cezaların Ertelenmesi )
Y7.CDE. 2002/86522313 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Esrar Elde Etmek Amacıyla Kenevir Eken Sanık Hakkında Hapsin Yanında Ayrıca Para Cezasına da Hükmolunmasının Hatalı Olması )
Y7.CDE. 1998/65252313 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Eylemin Hürriyeti Bağlayıcı Cezayı Gerektirmesi )
Y9.CDE. 2015/160842313 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Hapis Cezasının Paraya Çevrilmesi Seçenek Yaptırım Diğer Bentlerde Düzenlenen Hususların İse Seçenek Tedbir Niteliğinde Olduğu - Hüküm Kesinleştikten Sonra C.Savcılığınca Yapılan Tebligata Rağmen Otuz Gün İçinde Seçenek Tedbirin Gereklerinin Yerine Getirilmesine Başlanmaması veya Başlanıp da Devam Edilmemesinin Sonuçlarının Kanunda Düzenlendiği/Hapis Cezası Adli Para Cezasına Çevrilirken TCK'nın 50/6 Maddesine Yer Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2000/85872313 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İzinsiz Olarak Dişi Hint Keneviri Ekilmesi )
Y7.CDE. 2002/228572313 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kavak Ağaçları Arasında Bulunan Dağınık ve Bakımsız 20-25 cm Arası Hint Kenevirleri )
Y7.CDE. 2003/137402313 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Aynı Bahçe İçersindeki Birbirine Yakın Yerlere Aynı Kasıt Altında ve Aynı Ekim Döneminde Birden Fazla Kenevir Ekmek Şeklinde Oluşan Eyleminin Tek Suç Oluşturduğu )
Y7.CDE. 2003/142122313 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Tarlasında Jandarma Tarafından Ele Geçirilen Bitkilerin Kenevir Olup Olmadığı Yönünde Ziraat Mühendisi ya da Ziraat Teknisyenine İnceleme Yaptırıp Rapor Aldırılmadan İmha Edildiği - Beraati Gereği )
Y9.CDE. 2015/120322313 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanıkta Ekili Halde Kenevir Ele Geçirilemediği Gibi Sanığın Kenevir Ektiğini Belirttiği Yerde Herhangi Bir Araştırma ve İnceleme Yapılmadığı İçin Kenevir Kökü veya Hasat Artığı Gibi Bir Maddi Bulgu da Elde Edilmediği/Aradan Geçen Zaman Nedeniyle Elde Edilmesinin de Mümkün Olamayacağının Anlaşılması Karşısında Atılı Suçu İşlediğine İlişkin Soyut Beyanı Dışında Kuşku Sınırlarını Aşan Yeterli ve Kesin Delil Bulunmayan Sanığın Beraati Yerine Mahkumiyetine Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
Y7.CDE. 2003/3732313 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sebze Ekili Bahçede 2956 Kök Kenevir Bitkisi Bulunması )
Y9.CDE. 2015/97212313 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Suçu İşlediği Tarihte 15-18 Yaş Grubunda Olan Sanık Hakkında Yaş Küçüklüğü Sebebiyle Cezasından İndirim Yapılması Gerektiği - Fazla Ceza Tayin Edilmesinin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2002/192732313 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Uyuşturucu Madde - Kenevir Ekimi )
Y9.CDE. 2015/97202313 SAYILI KANUN'A MUHALEFET (Sanık Hakkında Temel Ceza Tayin Edilirken Uygulanan Kanun Maddesinin Yanlış Yazılması ve 5271 S.K.'nın 324/4 Maddesine Eklenen Ek Cümle Uyarınca "Devlete Ait Yargılama Giderlerinin 6183 S.K. Md.106'deki Terkin Edilmesi Gereken Tutarlardan Az Olması Halinde Bu Giderin Devlet Hazinesine Yüklenmesine Karar Verilir" Hükmüne Aykırı Olarak Yargılama Gideri Olan 8 TL'nin Sanığa Yüklenmesinin Hatalı Olduğu)
Y7.CDE. 2002/28992313 SAYILI YASA UYGULAMASI ( İzinsiz ve Yasak Hilafına Kenevir Ekilmesinin Bu Yasa Gereğince Suç Oluşturması )
Y7.CDE. 2003/38032313 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Bu Suçla Birlikte Esrar Bulundurmak Suçunun Yargılaması Farklı Yasa Hükümlerine Tabi Olduğundan Davaların Ayrılmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 2003/56492313 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Dava Konusu Kurutulmuş Kenevir Maddelerinin Sanığın Kullandığı Araçta Tülbent Bezine sarılı Vaziyette Ele Geçirildiğinden Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunun Oluşması )
YCGKE. 2011/7-482313 SAYILI YASA'YA AYKIRILIK ( Eksik Cezaya Hükmolunduğu Eleştirisine Yer Verilerek Hükmün Esasının İncelendiği Belirtilirken Bu Yanılgılı Uygulama Nedeniyle Ortaya Çıkan Sonuçtan Sanığın İkinci Kez Yararlandırılması Anlamına Gelecek Şekilde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kurumunun Değerlendirilemeyeceği )
Y7.CDE. 2003/39062313 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığa Verilen Ceza Temyiz Edildiğinden Bozma Üzerine Usuli Kazanılmış Hak Kuralına Uyulmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 2003/39922313 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın İzin Olmamasına Rağmen Kenevir Ekmesi )
Y7.CDE. 2003/46172313 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sulh Ceza Mahkemesinin İlamı ile Verilen Para Cezasının Suçun Kabahat Nevinden Oluşu Nedeniyle Kesin Nitelikte Olması )
Y10.CDE. 2005/18592313 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Türkiye Genelindeki Uygulamaya Aykırı Biçimde Temel Cezanın Asgari Haddin Çok Üzerinde Tayin Edilmesi İsabetsiz Olduğu )
Y7.CDE. 2002/199932313 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Ceza Tayini - Uygulama Birliği Bakımından Ekilen Hint Keneviri Miktarının Nazara Alınması Gereği )
Y7.CDE. 2002/233272313 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanıkların İzinsiz Kenevir Ekmesi-Sanık Kadının Kocasını Korumak İçin Kenevirleri Sökmesi Nedeniyle Ceza Tayinine Yer Olmaması )
YHGKE. 1982/9-7292320 SAYILI YASA ( Emredici Nitelikteki Yasaklayıcı Hükmünün Yalnızca Tavan Sınırlamasını Değil Kıdem Tazminatının Esaslarını da Düzenlemesi )
Y9.HDE. 2003/261233 VE 308 SAYILI KHK GÖRE ÇALİŞTİRLAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Kıdem Tazminatının 4603 ve 4684 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Belirlenmesi Gereği - Geçmişe Yönelik Gecikme Zammı Faiz veya Fer'ilerinin Ödenmeyeceği )
Y4.HDE. 2015/138432330 S.K.'YA GÖRE ÖDENEN TAZMİNATIN RÜCUEN DAVALI KÜÇÜKTEN TAZMİNİ ( Vasi Tarafından Temsil Edilenin Kısıtlı Vasinin İse Kısıtlının Temsilcisi Olduğu/ Vaside Yanılmanın Tarafta Yanılma Değil Temsilcide Yanılma Olduğu - Davanın Pasif Husumetten Reddedilemeyeceği/Asıl Vasiye Davaya İlişkin Tebligat Yapılarak İşin Esasının İnceleneceği )
YİBGKE. 1940/362330 SAYILI AF KANUNU KAPSAMINA GİRMEYEN SUÇLAR ( Tekerrür Durumunda Mahkumiyetin Yeterli Olmaması ve Cezanın Çektirilmiş Olması Zorunluluğu )
YİBGKE. 1935/452330 SAYILI AF KANUNUNUN KAPSAMI ( Görev Sırasında veya Görev Dolayısıyla Memura Karşı İşlenen Suçlardan Dolayı 456 ve 457 Maddeye Göre Verilen Mahkumiyetlerin Kapsam Dışı Olduğu )
Y4.HDE. 2006/42502330 SAYILI GEREĞİNCE YAPILAN ÖDEMELER ( Ödenen Bedelin İçinde Manevi Tazminat da Bulunduğu - Manevi Tazminatın Bölünmezliği İlkesi Gereğince Davacıya Ayrıca Manevi Tazminat Verilmesi Doğru Olmadığı )
Y4.HDE. 2002/140052330 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ KAMU GÖREVLİSİNE YAPILAN ÖDEME ( Bu Durumda Devletin Zarar Verene Kusuru Oranında Rücu Etme Hakkının Olması )
Y4.HDE. 2006/48192330 SAYILI KANUN UYARINCA ÖDENEN TAZMİNAT ( Davacıya Ödenen Tazminattan Manevi Tazminatın Tekliği İlkesi Gereğince Düşülme Yapıldıktan Sonra Kalan Miktarın Ödeme Tarihinden Bilirkişi Raporunun Düzenlendiği Tarihe Kadar Yasal Faizinin Hesaplanması ve Anapara İle Tazminat Miktarından İndirilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2000/16462330 SAYILI KANUN UYARINCA ÖDENEN TAZMİNAT ( Devletin Haksız Fiil Failine Rücu Hakkı )
Y4.HDE. 2006/75292330 SAYILI KANUN UYARINCA ÖDENEN TAZMİNAT ( Rücuan Tahsili - Uygulamada Bu Tür Haksız Eylem Sonucu Ödenen Tazminatların Eylemi Gerçekleştirenden Rücuen İstenebileceği Kabul Edildiği )
Y4.HDE. 2006/75292330 SAYILI KANUNUN KAPSAMI ( Kamu Görevlisinin Görevi Sırasında ve Görevi İle Bağlantılı Olarak Uğradığı Zararların Öncelikle Ödemesini Üstlendiğinden Devlet Zarar Verenin Yükümlülüğü Oranında Onun Yerine Geçmek Suretiyle Yaptığı Ödeme Nedeniyle Ona Dönme Hakkını Elde Ettiği )
Y4.HDE. 2015/20632330 SAYILI NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE ÖDENEN NAKDİ TAZMİNAT ( Haksız Eylem Sorumlusu Olan Davalılardan Alınması İstemi - Karar Gününde Yürürlükte Bulunan Katsayılara Göre Hesaplanan Tutar Üzerinden İstemin Kabul Edilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Uygun Düşmediği )
Y4.HDE. 2002/9792330 SAYILI YASA ( Bu Yasa Uyarınca Ödenen Tazminatın Maddi ve Manevi Zararların Karşılığı Olması )
Y4.HDE. 2003/19462330 SAYILI YASA ( Bu Yasa ve Yargıtay İçtihatlarının Gereği Olan Sonuca Ulaşmayan Yerel Mahkemenin Vermiş Olduğu Kararın Hukuka Aykırı Olması )
YHGKE. 2003/4-892330 SAYILI YASA GEREĞİ ÖDENEN TAZMİNATIN RÜCUU ( Davalının Olay Tarihinde Temyiz Kudretin Sahip Olmaması )
Y4.HDE. 2015/92842330 SAYILI YASA GEREĞİ YAPILAN ÖDEME (Tamamının Güncellemesi Yapılarak Davacıların Destekten Yoksun Kalma Tazminatından Düşülmesinin Usul ve Yasaya Uygun Düşmediği - Davacılar Oğullarının Vatani Görevini Yaparken Meydana Gelen Trafik Kazası Sonucu Vefat Ettiğini Belirterek Uğranılan Zararın Davalı İdareden Tazmini İsteminde Bulunduğu)
Y4.HDE. 2004/169462330 SAYILI YASA GEREĞİNCE ÖDENEN TAZMİNATIN RÜCUEN TAHSİLİ ( Davalının Sorumluluğunun Haksız Eylemin Meydana Geldiği Tarihte Gerçekleşmesine Göre Tazminatın Bu Tarihteki Kıstaslara Göre Tayini Gereği )
Y4.HDE. 2001/126562330 SAYILI YASA UYARINCA YAPILAN ÖDEMELER ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Miktarından İndirilmesi )
Y4.HDE. 2003/90162330 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Nakdi Tazminat Kanunu Gereği Polis Memuruna Ödenen Nakdi Tazminatın Rücuen İstenilmesi )
Y4.HDE. 2003/129252330 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Üçüncü Bir Şahsı Tehdit Eden Davalıları Kovalarken Yaralanan Dava Dışı Polis Memuruna Ödenen Tazminatın Rücuan Tahsili )
Y4.HDE. 2004/46982330 SAYILI YASADAN DOĞAN ALACAK ( Görevli Polis Memurunun Olayda Bölüşük Kusuru Bulunmamasına Göre Bu Görevliye Yapılan Ödeme Nedeniyle İndirim Yapılamayacağı )
Y4.HDE. 2012/40542330 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN RÜCUAN TAZMİNAT ( Polis Memurlarının Yasal İşlem Yapmak İstemeleri Üzerine Davalıların Hakaret ve Tehdit Ederek Ardından Fiili Saldırıda Bulunarak Karşı Koymaları Üzerine Ödenen - Davalıların Eylemlerini Polislerin Haiz Olduğu Yetkiyi Aşması Sebebiyle Gerçekleştirdikleri/Tazminattan İndirim Yapılması Gerektiği )
Y4.HDE. 2015/157882330 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Davalıların Ergin Olmayan Çocuklarının Polis Memurlarını Yaralaması Sebebiyle Tazminat İstemi - Uyuşmazlığın Aile Mahkemesinde Çözümleneceği )
YİBGKE. 1935/1162330 SAYILI YASADAN ÖNCE İNFAZ EDİLEN VE BU KANUN KAPSAMINA GİREN MAHKUMİYETLER ( Tekerrüre Esas Olmaması )
Y4.HDE. 2004/16432330 SAYILI YASANIN KAPSAMI ( 2. Maddesi İle Belirlendiği/Taksirli veya Kasıtlı Eylem Ayrımı Söz Konusu Olmadığı - Rücuan Tazminat )
Y4.HDE. 2000/80182330 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Devletin Kamu Görevlisinin Ölmesi Halinde Mirasçılarına Yaralanması Durumunda İse Kamu Görevlisine Nakdi Tazminat Ödemesi )
Y4.HDE. 2003/24522330 SAYILI YASAYA GÖRE AYLIK BAĞLANMASI ( Nakdi Tazminatın Tesbitine Esas Tutulacak Aylığın En Yüksek Devlet Memuru Aylığının Ek Gösterge Dahil Brüt Tutar Olması )
Y4.HDE. 2002/143912330 SAYILI YASAYA GÖRE RÜCU EDİLECEK MİKTAR ( Miktarın Olay Tarihindeki Duruma Göre Belirlenmesi )
YHGKE. 1982/9-3192364 SAYILI YASADAN ÖNCEKİ UYUŞMAZLIKLAR ( Yasanın Bunları Engelleyici Hüküm Getirmemiş Olmaması )
Y7.CDE. 1996/5886237 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Makam Şoförünün Görevine Aykırı Harekette Bulunması )
YİBGKE. 1936/1162380 SAYILI AF YASASI ( Yayımından Önce Çektirilmiş Olan Bu Yasa Kapsamındaki Ceza Hükümlülükleri Tekerrüre Esas Olmaması )
Y7.HDE. 2013/1183824 ÇALIŞMA 48 SAAT DİNLENME ŞEKLİNDE ÇALIŞMA ( Birinci Haftada 3 Gün İkinci ve Üçüncü Haftalarda 2 Gün Dördüncü Haftada 3 Gün Çalışacağından İlk Hafta 9 İkinci ve Üçüncü Hafta 6 Dördüncü Hafta 6 Saat Fazla Çalışma Yaptığı - Fazla Çalışmanın Yüksek Çıkması Durumunda Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gereği )
Y22.HDE. 2016/1956624 DÖRT SAAT ÇALIŞIP 24 SAAT DİNLENME USULÜYLE YAPILAN ÇALIŞMALAR ( Bir Hafta 3 Gün Diğer Hafta İse 4 Gün Çalışma Yapılacağından Haftalık Normal Çalışma Süresi Dolmamış Olsa Dahi Günlük 11 Saati Aşan Çalışmalar Fazla Çalışma Sayılması Nedeniyle Bu Çalışma Sisteminde İşçi İlk Bir Hafta ( 3x3= ) Dokuz Saat Takip Eden Hafta İse ( 4x3= ) On İki Saat Fazla Çalışma Yapmış Sayılacağı )
Y22.HDE. 2016/1626524 SAAT ÇALIŞILAN GÜNLER ( Fazla Çalışma Alacağı İstemi - Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nca Benimsenen Dairemizin Yerleşik Uygulamasına Göre Bir İşçinin Günde En Fazla Fiilen 14 Saat Çalışabileceğinin Kabulü Gerektiği/Fiili Çalışma Süresi 14 Saat Kabul Edildiğinden Bunun 11 Saati Aşan 3 Saati Fazla Çalışma Olduğu )
Y22.HDE. 2015/2160524 SAAT ÇALIŞIP 24 SAAT DİNLENME ( Fazla Çalışma Alacağı - Davacı İşçinin Bir Hafta 3 Gün Bir Hafta 4 Gün Çalıştığı Ara Dinlenme Sonrası Günlük 3 Saat Fazla Mesai Yaptığı ve Ortalama Haftada 10,5 Saat Ayda 42 Saat Fazla Mesaisinin Bulunduğunun Anlaşılmasına Göre Davanın Kısmen Kabulüne İlişkin Kararın Bozulacağı )
Y9.HDE. 2000/1413524 SAAT ÇALIŞIP 24 SAAT DİNLENME ( Fazla Çalışma Ücreti)
Y7.HDE. 2013/1183824 SAAT ÇALIŞMA 24 SAAT DİNLENME USULÜYLE ÇALIŞMA ( Haftalık Çalışma Süresi Dolmasa da 11 Saati Aşan Çalışma Süresinin Fazla Çalışma Olarak Kabulü Gereği - 24 Çalışma 24 Saat Dinlenme Esasına Göre Çalışılan İşyerinde Haftalık İlk Haftada 9 Takip Eden Haftada 12 Saat Fazla Çalışma Yapıldığının Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 2008/2404224 SAAT DİNLENME 12 SAAT ÇALIŞMA ŞEKLİNDE ÇALIŞMA ( Davacının Birinci Hafta 42 Saat İkinci Hafta 31,5 Saat Çalıştığı/1,5 Saatlik Ara Dinlenme Düşüldüğünde Günde 10,5 Saat Çalıştığı - Fazla Çalışma Alacağına Karar Verilemeyeceği )
Y9.HDE. 2009/4377624 SAATLİK NÖBET SİSTEMİ UYGULANAN İŞYERİ ( Çalışma Sisteminin 24 Saat Çalışıp 24 Saat Dinlenme Esasına Dayandığı - Fiili Çalışmanın 14 Saat Kabul Edileceği )
Y2.CDE. 2001/348172495 SAYILI KANUN ( Kamuya Ait Kurum ve Kuruluşlarda Ülke Güvenliği veya Toplum Hayatı Bakımından Olumsuz Sonuçlar Yaşatacak Eylemlere Karşı Güvenliğin Sağlanmasının Amaçlanması )
Y2.CDE. 1996/15812495 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN ÖNLEMLERE UYMAMA ( TCK.nın 526/1. Maddesinin
Y2.CDE. 2001/322652495 SAYILI KANUNUN KAPSAMI ( Kamuya Ait veya Özel Kurum ve Kuruluşlarda Ülke Güvenliği veya Toplum Hayatı Bakımından Olumsuz Sonuçlar Yaratacak Eylemlere Karşı Güvenliğin Sağlanması )
Y2.CDE. 2003/10582495 SAYILI YASA ( Sanığın Sahibi Olduğu Binada Gerekli Güvenlik Önlemlerini Aldırmamasının 2495 Sayılı Yasa Kapsamında Değerlendirilmesi )
Y2.CDE. 1994/91582495 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Verilen Emre Rağmen Sabotajlara Karşı Koruma Planını Süresi İçerisinde Yapmama )
Y4.CDE. 2000/83172499 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Bu Kanunda Yazılı Suçlardan Dolayı Kovuşturma Yapılmasının Sermaye Piyasası Kurulu'nun Cumhuriyet Başsavcılığına Yazılı Başvuruda Bulunmasına Bağlı Olması )
Y7.CDE. 1998/21232499 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Önödeme İhtarının Eksik Miktar Üzerinden Yapılmış Olması )
Y7.CDE. 1995/58152499 SAYILI KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bu Kanuna Aykırı Olarak Piyasayı Etkileyecek Faaliyette Bulunmak )
Y7.CDE. 1996/41112499 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sermaye Piyasası Kurulundan İzinsiz Faaliyette Bulunulması )
Y18.HDE. 2010/1225625 YAŞINDAN SONRA YAŞ TESPİTİNİN YAPILAMAYACAĞI ( Yargıtay Uygulamalarında Kabul Edilmiş İse de Davacının Askerlik Okul vb. Kayıtları Araştırılacağı/Oğlu İle Arasındaki Yaş Farkı Gözetilerek Karar Verileceği - Kayıtlar Arasında Çelişki Meydana Getirmemeye ve Hayatın Olağan Akışına Ters Düşecek Durumlara Yol Açmamaya Özen Gösterileceği )
Y12.CDE. 2014/8219252 PROMİL ALKOLLÜ OLARAK EN SOL ŞERİTTE SEYİR HALİNDE HAREKET ETME ( Sağındaki Şerit Üzerinde Aynı İstikamette Seyir Halinde Olan Otomobil İle Çarpıştığı ve Katılan Sanığın Eşinin Nitelikli Yaralandığı - Katılan Sanığın Eyleminin Bilinçli Taksirle Yaralama Olduğu Gözetileceği )
Y7.CDE. 2002/158832521 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Av Tezkeresi Ya da Yivsiz Tüfek Sahipliği Belgesi Bulunmayanlara Satış Yapmak - Ceza Verileceğine Dair Bir Düzenleme Bulunmadığı )
Y7.CDE. 2001/172412521 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Yönetmeliğe Uyacağına Dair Verdiği Taahhüde Uymaması )
Y7.CDE. 2005/135592521 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( 5326 Sayılı Yasa ile 765 Sayılı Yasada Düzenlenen Kabahat Türünden Bazı Suçlar Hakkında İdari Para Cezası Öngörüldüğü - Lehe Olan Yasanın Belirlenip Sanğın Hukuki Durumunun Yeniden Tayin ve Takdiri Gereği )
Y7.CDE. 2002/104722521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Av Tezkeresi veya Yivsiz Tüfek Sahipliği Belgesi Olmadan Yivsiz Av Tüfeği Bulunduran ve Taşıyanlar Hakkında Tüfeğin Müsaderesine Karar Verilmesi )
Y7.CDE. 2002/113052521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Av Tezkeresi ya da Yivsiz Tüfek Sahipliği Belgesi Alan Kişilerin Tüfeğin Cins Marka Çap ve Seri Numaralarını Tezkere veya Belgelerine İşletmek Zorunda Olması )
Y7.CDE. 2004/20802521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Av Tüfeklerinin Münhasıran Zoralıma Tabi Olmadığı Asıl Suçun Tabi Olduğu Hükümler Yönünden Zamanaşımının Gerçekleşmesi Halinde Belgeye Bağlanmasını Sağlamak Üzere Kolluk Makamlarına Tevdiine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/351262521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Av Tüfeklerinin Müsaderesine Dair Davaya Katılma Yetkisi Bulunmayan İdarenin Müdahilliğine Karar Verilmesi Hükmü Temyize Hak Vermediği )
Y7.CDE. 2003/36372521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Av ve Sporda Kullanılan Tüfek ve Tabanca-İdari Birimlerden Geçerli Belgesinin Olup Olmadığının Sorulması )
Y7.CDE. 2002/227152521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Babasına Ait Av Tezkeresine Kayıtlı Süresi Geçen Tüfeği Kullanmak )
Y7.CDE. 2003/67652521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ceza Kararnamesiyle Av Tüfeğinin Müsaderesine Karar Verilemeyeceği - Suç Konusu Eşyanın Müsaderesinin Duruşma Açılarak Oluşacak Sonuca Göre Kararlaştırılması Gereği )
Y7.CDE. 2005/105182521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Emanette Kayıtlı Av Tüfeği ve Fişekler Hakkında Herhangi Bir Karar Verilmemiş İse de Dava Konusu Av Tüfeğinin Geçerli Belge İbrazı Halinde Sahibine İade Edilmek Üzere Zabıtaya Tevdii ve Fişeklerin Sahibine İadesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2002/7052521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hafif Para Cezasının Üst Sınırının da Aşılması Suretiyle Ön Ödeme İhtarına Uyulmadığından Bahisle Artırım Yapılmasının Mümkün Bulunmaması )
Y7.CDE. 1996/21742521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Meskun Mahalde Kuş Avlanması )
Y7.CDE. 2003/34592521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Meşruhatlı Davetiye Tebliğ Edilmeden Gıyapta Yargılama Yapılamaması )
Y7.CDE. 2003/5812521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Müsadere İçin Av Tezkeresi veya Sahiplik Belgesi Bulunup Bulunmadığının İlgili Zabıta Biriminden Sorulması )
Y7.CDE. 2002/233052521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Müsadere Talebi-Av Fişekleri )
Y7.CDE. 2003/7352521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ön ödemeye Uyulmaması-Hafif Hapis Cezası )
Y7.CDE. 2005/101912521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ruhsatsız Av Tüfeğinin Müsaderesinin Talep Edilmesi )
Y7.CDE. 2002/24632521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Av Bayisinden Av Tezkeresi veya Yivsiz Av Tüfeği Sahiplik Belgesi Olmadan Suça Konu Av Tüfeğini Satım Almış Olması )
Y7.CDE. 2002/229192521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Geçerli Av Tezkeresi veya Yivsiz Tüfek Sahiplik Belgesi Bulunmaması-Müsadere )
Y7.CDE. 2002/232962521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Vefatı-Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
Y7.CDE. 2002/227512521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Taşıma Hakkı Bulunmayan Kişilerin Av Tüfeğini Kullanması-Müsadere )
Y7.CDE. 2003/69532521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tüfeğin Müsaderesine Karar Verilirken Tüfeğin Sanığın Eline Nasıl Geçtiğinin Araştırılması - Tüfeğin Sanığın Elinde Bulunmasına Sahiplik Belgesinde Kayıtlı Kişinin Rızasının Bulunup Bulunmadığının Sorulması Gereği )
Y7.CDE. 2003/144532521 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sanıkların Sorgusunun Yapıldığı Tarihten İtibaren Karar Tarihine Kadar TCK'nun 102/5 Maddesinde Öngörülen Zamanaşımı Tahakkuk Ettiğinden Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gereği )
Y4.CDE. 2001/107902521 SAYILI YASA ( Kelebek Bıçaklarının Bu Yasaya Göre İthal ve İmaline İzin Verilen Av Bıçağı Niteliğinde Bıçaklardan Olması )
YCGKE. 2003/8-2092521 SAYILI YASA KAPSAMI ( Dava Konusu Bıçağın 2521 Sayılı Yasa Kapsamında Av Bıçağımı Yoksa Susta Tertibatı Bulunan ve 6136 Sayılı Yasa Kapsamında Kalan Bir Bıçakmı Olduğunun Belirlenmesi
Y7.CDE. 1997/27742521 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Satın Alınan Av Tüfeklerinin Bir Ay İçinde Ruhsata Bağlanmasının Gerekmesi )
YCGKE. 1989/2-72521 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ SUÇU İDDİASI ( Ruhsatlı Av Tüfeğinin Taşıma Koşullarına Uymadan Taşınması )
Y7.CDE. 1996/58692521 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Tanzim ve Tevdii İle Hukuki Sonuç Doğurması Olanaksız Olan Belgeye Dayanılarak Tecziye Kararı Verilememesi )
Y7.CDE. 2004/43182521 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Av Tüfeğinin Müsaderesi Talebi İle Açılan Davaya Bakma Görevinin Sulh Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y7.CDE. 2002/193222521 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Müsadereye Konu Av Tüfeği - Duruşma Yapılmadan Müsaderesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2002/30252521 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Ön Ödeme İhtarına Uyulmaması Halinde Üst Haddi Geçmemek Üzere Verilecek Cezanın Yarı Oranında Artırılması )
Y7.CDE. 2004/352252521 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU ( Av Tüfeği Bulundurmak Nedeniyle )
Y7.CDE. 1992/12022531 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Türkiye Elektrik Kurumundan Ayrıldıktan Sonra Kurum Aleyhine Özel Bir İşte Çalışılması )
Y4.CDE. 2001/123082547 SAYILI YASA ( Üniversitede Özel Güvenlik Görevlisi Olan Sanığın Görev Yaptığı Sırada Suç İşlemesi Halinde 2547 Sayılı Yasa Uyarınca Soruşturma Yapılması )
Y7.CDE. 1991/42192559 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kaymakamlıkça Düzenlenen Kapanış Saatine Uymama )
Y3.HDE. 2016/6392560 S.K.'YA TABİ BİR KURULUŞ OLAN DAVACI KURUMUN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( 2560 S.K.'ya Tabi Olan İZSU'nun Çalışmalarını Özel Hukuk Kurallarına Göre Yaptığı - Tacir Olduğu/Davacı Hakkında Özel Hukuk Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )
Y3.HDE. 2014/74172560 SAYILI YASANIN GÖZETİLMESİ ( İSKİi'nin Müstakil Bütçe ile ve Kamu Tüzel Kiliğine Haiz Olarak Özel Hukuk Hükümlerine Göre Kamu Hizmeti İfa Ettiği/Tacir Sıfatı Bulunduğu - Yerel Mahkemece Görevsizlik Nedeniyle Davanın Reddedilmesinin Hatalı Olduğu/İstirdat Talebi/Esasa Girileceği )
YİBGKE. 1970/82613 SAYILI KANUNUN 22/E MADDESİNİN UYGULAMASI ( Tapudışı İşlemlerin Geçersizliği )
Y7.CDE. 1991/72712634 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Hüküm Tarihinden Önce Yürürlüğe Giren Kıyı Kanunu ile Eylemin Para Cezasını Gerektirir Niteliğe Dönüştürülmesi )
Y2.CDE. 2004/183512634 VE 3621 SAYILI KANUN ( Sanıkların Kum Aldıkları Yerin Niteliğinin Araştırılıp Sonucuna Göre Söz Konusu Kanunlardan Hangisi Kapsamında Kaldığının Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y10.HDE. 2003/10932654 SAYILI YASA ( Bu Yasa İle Bağkur Kanununa Eklenen Geçici Maddeye Göre Bağ-Kur'a 1982 Tarihine Kadar Tescil Edilmeyenlerin Hak ve Yükümlülüklerinin Ayrıca Düzenlenmiş Olması )
Y10.HDE. 2003/64212654 SAYILI YASA DEĞİŞİKLİĞİ ( Yapılan Yasa Değişikliği ile Kazanılmış Hakları Ortadan Kaldırmanın Hukuka Aykırı Olması )
Y1.HDE. 2001/33292705 SAYILI YASA ( Yasa Uyarınca Devir Edilmesi Gereken Taşınmazın İlgili İdarece Devredilmemesi Halinde Hak Sahibi İdarenin Genel Yargıda İptal ve Tescil Davası Açabilmesi )
Y2.HDE. 2005/166492762 SAYILI VAKIFLAR KANUNUN 29. MADDESİ GEREĞİNCE AÇILAN DAVA ( Taşınmazın İcareteynli veya Mukataalı Vakıf Mal Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
Y11.HDE. 1991/5841277 SAYILI KHK İLE PRİM BORCU ASLINI ÖDEYEN ŞİRKETİN FAİZ VE GECİKME ZAMMININ ERTELENMESİ ( Bir Yıl İçinde Ödememe Halinde Yapılacak İşlemler )
Y10.HDE. 2003/8963277 SAYILI YASA ( Belediye Gelirleri Kanunu ile Diğer Kanunlarla Belediyeye Verilen Payların 6183 Sayılı Yasa Uuyarınca Yapılan Takiplerde Haczedilebilmesi )
YCGKE. 1982/6-16528 EKİM GÜNÜ SAAT 13.00'TE CUMHURİYET BAYRAMI NEDENİYLE RESMİ TATİLİN BAŞLAMASI ( Temyiz Süresinin Son Gününün 28 Ekim'e Denk Gelmesi )
Y7.CDE. 1993/2782813 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Ruhsatsız Olarak Kullandığı Cihazların Bilirkişi Heyetine İncelettirilmesi )
Y7.CDE. 2002/112812813 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İlgili Merciden Ruhsat Almaksızın İşyerinde El Telsizi Bulunduran ve Kullanan Sanığın Atılı Suçtan Cezalandırılmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 1992/53642813 SAYILI TELSİZ KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bilirkişi İncelemesinin Yeterli Olup Vericilerin Zaptına Gerek Olmaması )
Y7.CDE. 2002/21572813 SAYILI TELSİZ KANUNUNA MUHALEFET ( İzin Alınmadan Yapılan Yer-Teknik Özellik veya İşletme Tipinin Değiştirilmesi Halinde Telsiz Tesisinin Ruhsatının İptal Edilmesi )
Y7.CDE. 2003/36512813 SAYILI TELSİZ KANUNUNA MUHALEFET ( Suça Konu Telsizin Telsiz Kanununda Tarifi Bulan Verici-Alıcı veya Telsiz Alıcı Kapsamında Olup Olmadığının Üniversitenin Konu ile İlgili Bölümünden Seçilecek Öğretim Üyelerinden Oluşacak Bilirkişi Heyetine İncelettirilerek Tespit Ettirilmesi )
Y7.CDE. 1990/39272813 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Telsizin Ruhsatsız Kullanılması )
Y7.CDE. 2003/125932813 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Önödeme İhtarına Uyulmaması - Cezanın Yukarı Haddi Geçmemek Üzere Yarı Oranında Arttırılarak Tayini Gereği )
Y9.CDE. 2002/11692821 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın İşe Giriş ve Çıkış Bildirimlerini Kuruma Süresinde Vermemek Eylemlerinin Ayrı Ayrı İki Suç Oluşturması )
YCGKE. 2001/9-3382821 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Belediye Başkanının İşe Giren ve Çıkan İşçileri Süresinde Kuruma Bildirmemesi )
Y9.CDE. 2002/6122821 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Hazırlık Aşamasında Yapılan Önödeme Önerisinin Öngörülen Para Cezasının Miktarı İtibariyle Usulsüz Olması )
Y9.CDE. 2002/11872821 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sendika Temsilcisi Olan Sanığın Cezaevlerinde Yapılan Operasyonları Protesto Amacıyla Düzenlenen Toplantıya Katılması-Suçun Oluşmaması )
Y9.CDE. 2002/11882821 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sendika Temsilcisi Olan Sanığın Cezaevlerinde Yapılan Operasyonları Protesto Amacıyla Düzenlenen Toplantıya Katılması-Suçun Oluşmaması )
Y9.CDE. 2003/21172821 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığa Çıkartılan Ön Ödeme Önerilerinde Suça İlişkin Kanun Maddesinin ve Para Cezasının Nevinin Gösterilmemesi-C.Savcısının Mühür ve İmzasının Bulunmaması )
Y9.CDE. 2002/5792821 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Suç Tarihinin İşçinin İşe Alınması ve İşten Çıkarılmasını Takip Eden Ayın Onaltı Günü Olması )
YHGKE. 1986/9-742821 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Yasanın Geçici 4.Maddesinin Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihte Dört Ya da Daha Fazla Olağan Genel Kurul Dönemini Dolduranlara İki Dönem Daha Seçilebilme Olanağı Tanıması )
Y9.CDE. 2002/5762822 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Grevdeki İşçilerce Kullanılan Araçların Başka İşçiler Tarafından Kullanılıp Aynı İşin Yapılmasını Temine Çalışılmasına Engel Olma )
Y9.CDE. 1992/108972822 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt-Suç Unsurlarının Oluşmaması )
Y9.CDE. 1996/55182822 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Kanunsuz Greve Tahrik ve Teşvik suçunun Oluşum Şartları )
Y4.HDE. 2004/25422822 YASA GEREĞİNCE ÖDENECEK ALACAK ( Tahsisatın Belediye Başkanlığınca Davacı Kuruma Aktarılmaması - Davalı Belediye Başkanı İle Hesap İşleri Müdürünün Birlikte Sorumlu Olduğu )
Y4.HDE. 2016/1292828 SAYILI KANUN UYARINCA ENGELLİ ÇOCUĞA EVDE BAKILMASINDAN DOLAYI AYLIK BAĞLANMASI ( Yersiz Ödenen Aylıkların Tahsili İstemi/Davalının Özürlüye Bakmaya Devam Ettiği - Davacının Değişen Durumları Kontrol Ederek Gerekli Önlemleri Alacağı/Ödemelerin Sosyal Devlet İlkesi Uyarınca Yapıldığı Kontrolde İhmal Gösteren Davacının Aylıkların İadesini İstenmesinin Anılan İlkeye Aykırı Düşeceğinden Davanın Reddedileceği )
YCGKE. 1988/8-36285 SAYILI KHK İLE RUHSATSIZ SİLAHLARA RUHSAT VERİLMESİ ( Ruhsatsız Tabanca ile Ateş Ederek Yaralamaya Sebep Olan Sanığın Yararlanamaması )
Y7.HDE. 2004/6732859 SAYILI YASA UYARINCA YENİLEME ÇALIŞMASI ( Bölgede İlk Kez Yapılan Kadastro Sırasında Tutanağı Düzenlenmeyen Bu Nedenle Kadastro Dışı Bırakılan Bir Taşınmazın Yenileme Çalışmalarına Konu Olamayacağı )
Y1.HDE. 2003/102522859 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Davanın 2859 Sayılı Yasa Uyarınca Yapılan Yenileme Kadastrosu Sonucu Düzenlenen Kaydın İptali ve Tescil İstemine İlişkin Olması )
Y16.HDE. 2002/4942859 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Mülkiyete İlişkin İhtilafların Bu Kanun Uyarınca Çözülememesi )
Y7.HDE. 2005/1432859 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN DAVA ( Yenileme Yönetmeliğinin 18/A Maddesi Hükmünde Açıklanan Sabit Sınır Tanımına Aynen Uyulduğu - Komşu Parsellerin Birbirlerine Tecavüzlerinin Bulunmadığı )
YHGKE. 2007/7-1812859 SAYILI YASANIN UYGULAMASI ( Kadastro Yenileme Tespitine İtiraz - İlk Kadastral Sınırlara İtibar Edilmemesinin Hangi Zorunlu Sebeplerden İleri Geldiği Açıklanmaksızın Mülkiyet Durumunu Değiştirecek Şekilde Yeni Bir Pafta Oluşturulması İsabetsiz Olduğu )
Y7.CDE. 2002/21992860 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ceza Tayin Edilirken Suça Konan Aşağı ve Yukarı Hadler Arasında Bir Ceza Tayin Edilmesi ve Ne Nisbette Misli Arttırıma Tabi Tutulduğunun Belirlenmesi )
Y7.CDE. 2000/101892860 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yetki Belgesinin İlin Bütün İlçelerini Kapsayıp Kapsamadığının Valilikten Sorulması )
Y4.CDE. 2003/28842860 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Yardım Sandığı İle Bağış Toplayıp Topladığı Bağışları Orman İşletme Şefliğine Çay Şeker Gibi Giderlerde Kullanmasının Bu Kanuna Aykırılık Teşkil Etmesi )
Y9.CDE. 1997/19632860 VE 2908 SAYILI YASALARA MUHALEFET ( Suçüstü Hükümlerine Tabi Olan ve Olmayan İki Ayrı Suçtan Açılan Davaların Tefriki )
Y12.CDE. 2014/72352863 S.K.'YA AYKIRILIK ( Sanıkların Bulunduğu Araç İçerisinde Gümüş Sikkeler Ele Geçirildiği - Arkeolog ve Sanat Tarihçi Bilirkişilerden Alınan Bilirkişi Raporunda Sikkelerin Tamamının Gümüşten Yapılmış İmitasyon Olduğunun Tespit Edildiği/Sanıkların Üzerine Atılı Suçun Unsurları Oluşmadığından Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 1997/50052863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( 3.Grup Korunması Gerekli Tescilli ve Tapuda Şerhli Binanın Yıkılması )
Y11.CDE. 1997/6072863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Antik Şehir Üzerinde Otopark Yapılması )
Y9.CDE. 1991/25332863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Aramada Elde Edilen Sikkelerin Satışı )
Y9.CDE. 1992/77892863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bir Fiille Kanunun Muhtelif Maddelerini İhlal )
Y11.CDE. 1997/63772863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Define Arama )
Y11.CDE. 1997/3482863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Eser Şerhine Rağmen Koruma Amaçlı İmar Planına Aykırı İnşaat Yapılması )
Y9.CDE. 1995/50942863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Eserlerin Müzelik veya Etüdlük Durumunda Bulunup Bulunmadığının Tesbiti )
Y11.CDE. 1996/18502863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Eserlerin Niteliğinin Tespit Edilmesi Gereği )
Y9.CDE. 1992/106372863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Eski Eser Şerhi Bulunan İşhanı Avlusuna İnşaat Yaptırmak )
Y11.CDE. 1996/16202863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Fiziki ve İnşai Müdahalede Bulunmak )
Y11.CDE. 1997/56792863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( II. Grup Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığının Değiştirilmesi )
Y11.CDE. 2001/112132863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İkinci Derecede Sit Alanı İçerisinde Kalan Evin Mutfağının İkiye Bölünerek Bir Kısmının Banyo Haline Getirilmesi )
Y11.CDE. 1996/18902863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İlanın Suç Unsur Olmaması )
Y9.CDE. 1990/33962863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İnşai ve Fiziki Müdahale )
Y9.CDE. 1993/3022863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İzin Almadan Duvar Yıkmak )
Y9.CDE. 1992/95842863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İzinsiz Araştırma Yapmak ve Bulunan Sikkeleri Mercie Bildirmemek )
Y9.CDE. 1992/116442863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İzinsiz Define Aramak - Tümülüste )
Y9.CDE. 1991/25032863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İzinsiz Kazı Yaparken İhbar Üzerine Yakalanma )
Y9.CDE. 1991/3452863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kazı Yapılan Yerin Koruma Alanı Olarak Tescil ve İlan Edilip Edilmemesi )
Y11.CDE. 1998/55502863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kentsel Sit Alanına Havuz Yapılması )
Y11.CDE. 1996/23662863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kentsel Sit Alanında İnşaat Yapılması )
Y11.CDE. 1997/31962863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kentsel Sit Alanında Mütevelli Heyeti Kararıyla İnşaat Yapılması )
Y9.CDE. 1992/116422863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Koruma Alanına İnşaat Yapmak )
Y9.CDE. 1992/93072863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Korumaya Alınan Çeşmeye Mesafesi Tesbit Edilemeyen Uzaklıktaki Duvara Tecavüz )
Y11.CDE. 1998/2512863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Korunması Gerekli Taşınır Kültür Varlığı Satın Alınması )
Y11.CDE. 1997/37052863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kültür Varlığı Sayılıp Sayılmayacağı Belli Olmayan Yapı ve Duvar Kalıntılarının Yok Edilmesi )
Y11.CDE. 1997/56522863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Mahkumiyetten Sonra Binanın İç Kısımlarında Tadilat Yapılması )
Y9.CDE. 1992/88262863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Projenin Sonradan Koruma Kurulunca Onaylanması )
Y11.CDE. 1997/37042863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Restorasyon Projesi Koruma Kurulunca Onaylanmadan Kültür Varlığı Binanın Yıkılması )
Y9.CDE. 1992/108042863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sit Alanı İçerisindeki Binaya Kat Çıkmak )
Y9.CDE. 1992/93652863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sit Alanı İçinde İnşaat )
Y11.CDE. 1997/3522863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sit Alanı İçinde İnşaat Yapılması )
Y9.CDE. 1991/28032863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sit Alanı İçinde Kaldığını Bildiği Bina Çatısına İlaveler Yapmak )
Y11.CDE. 1997/70152863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sit Alanı Olarak Tescilli Yere Beton Dökerek Marangoz Yapılması )
Y9.CDE. 1993/6712863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Suç Konusu Sikke ve Eserlerin Vasıflarının Tesbit Şekli )
Y11.CDE. 2001/90482863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Türbenin Duvarlarına İzinsiz Fayans Döşemekten İbaret İnşai Müdahalenin Türbenin Özelliğini Bozacak Nitelikte Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y11.CDE. 1996/27342863 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Yeni Cami Yapılması İçin Caminin Yıkılması )
YCGKE. 2000/11-1172863 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Eski Eser Olan Binayı Koruma Kurulu Kararına Uymayacak ve Eskisi Gibi Yapılamayacak Şekilde Yıkmak )
Y12.CDE. 2015/60052863 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK ( Hükmü Açıklayan Mahkemenin Hükmü Açıklamakla Yetinmesi Gerekirken Sanık Hakkında Hükmedilen Hapis Cezasının Ertelenmesine Karar Vermesinin Bozmayı Gerektirdiği )
Y12.CDE. 2014/193922863 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( İnşaat Çalışmasının Yapılacağı Yere Giden Yoldaki Eski Çeşmenin İş Makinesinin Geçişini Engellemesi Nedeniyle Kitabe Kısmı Sökülüp Muhafaza Altına Alındıktan Sonra Yıkıldığı/Çeşmenin Tarihi Değeri Haiz Bir Taşınmaz Olduğunun Tereddütsüz Şekilde Anlaşıldığı - Sanıkların Kitabe Kısmını Ayırıp Geri Kalanını Yıkmış Olmalarından Çeşmenin Tarihi Eser Niteliği Taşıdığını ya da Taşıyabileceğini Bildikleri Sonucuna Varılacağı/Sanıkların Mahkumiyetine Karar Verileceği )
Y12.CDE. 2012/274562863 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Keşif Yapılmadığı Halde Hükmün Gerekçesinde Mahallinde Yapılan Keşif ve Dosyaya Sunulan Bilirkişi Raporlarına Dayanılarak Hüküm Tesis Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y12.CDE. 2013/352863 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Kira Süresi Bitiminde Devam Eden İşgal Nedeniyle Sanığın Ecrimisil Ödeyerek Taşınmazı Kullanmasına İzin Verildiği Zannı İle Tarımsal Faaliyetini Sürdürdüğü - Suç Kastı İle Hareket Etmeyen Sanığın Atılı Suçtan Beraati Gereği )
Y12.CDE. 2015/95932863 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın 3. Derece Doğal Sit Alanı İçerisindeki Binanın Yan Tarafına İzin Almaksızın Eklenti İnşa Ettirdiği - Bölgenin Niteliğini Bildiğini Kabulde Zorunluluk Bulunan Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.CDE. 2012/136352863 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Kazı Yaptığına Dair Jandarmanın Arandığı/İletişimin Tespiti Kararı Üzerine Sanığın Kazı İle İlgili Görüşmelerde Bulunduğunun Tespit Edildiği - Kazılan Yerin Eser Bulmaya Elverişli Olduğunun Belirlenemediği/Beraat Kararı Verileceği )
Y12.CDE. 2015/21282863 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Tescil Tarihlerinden Sonra Yürürlüğe Giren 6498 S. Kanun'daki Düzenlemelerin Şekil Şartı Kabul Edilip Geçmişteki Tescil İşlemlerine de Yürütülmesine Yönelik Hatalı Değerlendirme İle Beraate Karar Verildiği/Gerekçeli Karar Başlığında Suç Tarihinin “2013” Şeklinde Gösterildiği - Kararın Bozulacağı )
Y12.CDE. 2013/226192863 SAYILI KANUNA AYKIRILIK (Sanığın Evinde Yakalanan Dava Konusu Eserler Üzerinde Üniversitelerin Arkeoloji ve Sanat Tarihi Kürsülerine Mensup Öğretim Üyelerinden Oluşan Bilirkişi Kuruluna İnceleme Yaptırılarak Karar Verileceği)
Y12.CDE. 2015/149312863 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK (Taksitlerden Birinin Zamanında Ödenmemesi Halinde Geri Kalan Kısmın Tamamının Tahsil Edileceği Uyarısından Sonra Ödenmeyen Adli Para Cezasının Hapse Çevrileceğinin İhtar Edilmesi Gerektiği)
Y12.CDE. 2016/86622863 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK SUÇU ( Aynı Fiil Sebebiyle Aynı Sanık İçin Önceden Verilmiş Bir Hüküm veya Açılmış Bir Dava Varsa Davanın Reddine Karar Verileceği - Sanık Hakkında Aynı Fiilden Dolayı Önceden Verilmiş Bir Hüküm veya Açılmış Bir Dava Bulunmadığı/Mahkemece Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y12.CDE. 2015/92102863 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU ( Davaya Konu Eylemlerin Her İki Sanık Tarafından Yaptırılıp Yaptırılmadığının Tespit Ettirilmesi Böylece Sorumluluğu Belirlenecek Sanık veya Sanıkların Eylemlerine Uyan 2863 Sayılı Kanuna Aykırılık Suçundan Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.CDE. 2015/20122863 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU ( Dosya Kapsamındaki Belgelerden İşe Başladığı Anlaşılan Sanığın Savunmaları da Değerlendirilerek Hukuki Durumunun Tayin ve Takdir Edilmesi Gerektiği Gözetilmeksizin Eksik İnceleme ve Hatalı Değerlendirme İle Hüküm Tesis Edilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y12.CDE. 2016/86122863 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK SUÇU ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması - Denetim Süresi İçinde Kasten Yeni Bir Suç İşleyen Sanık Hakkındaki Hükmün Açıklanması İle Yetinileceği/Mahkemece Sanığın 6.000 TL ve 80 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
Y12.CDE. 2015/27682863 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU ( Hükümden Önce Yürürlüğe Giren 2863 S. K.'nun 65. Md. Hükmünde Yapılan Değişiklikler de Dikkate Alınarak Sanığın Hukuki Durumunun Eylemlerin Niteliği ve Suç Kastının Yoğunluğu da Dikkate Alınarak Tayin ve Takdir Edilmesi Gerektiği )
Y12.CDE. 2016/24912863 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK SUÇU ( Jandarma Tespit Tutanağı İle Yapı Tespit ve Tatil Zaptının İnceleme Konusu Davanın Dayanağını Oluşturduğu - Söz Konusu Zapta Dayanılarak Sanık Hakkında Önceden Açılıp Sonuçlandırılan Bir Dava Dosyasının Bulunduğu/Mükerrer Açılan Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.CDE. 2015/129862863 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK SUÇU ( Kolluk Görevlileri Tarafından Olay Yerinde Tespit Edilen Çukurun Sanıklar Tarafından Kazıldığına İlişkin Herhangi Bir Delil Bulunmaması Karşısında Sanıkların Atılı Suçu İşlediklerinin Sabit Olmadığı - Beraatlerine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.CDE. 2015/23412863 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK SUÇU ( Mahallinde İnşaat ve Sanat Tarihi Alanlarında Uzman Bilirkişiler Refakate Alınmak Suretiyle Keşif Yapılıp Öncelikle Yapılarda Kullanılan Malzemelerin Cinsi Yıpranma Durumu Renk Solmaları Gibi Teknik Verilerden Yararlanılmak Suretiyle Müdahalelerin Yapım Tarihinin Her Türlü Şüpheden Uzak Şekilde Tespit Edileceği )
Y12.CDE. 2015/131432863 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK SUÇU ( Müdahaleler Sebebiyle Tescilli Kültür Varlığının Zarar Görüp Görmediğinin Özgün Yapısını Kaybedip Kaybetmediğinin Tereddütsüz Şekilde Belirlenmesi Böylece Suçun Unsurları Bütünüyle Ortaya Konulduktan Sonra Ulaşılacak Kanaate Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği )
Y12.CDE. 2015/129812863 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK SUÇU ( Sanığın Varlıkları Aracı İle Taşımış Olmasına Karşın Varlıkları Satın Alacak Olan Şahıslarla Henüz Buluşulmadan Güvenlik Görevlileri Tarafından Yakalanmış Olduğunun Anlaşılması Karşısında Eyleminin Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y12.CDE. 2015/31142863 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU ( Sanıklar Tarafından Kasıtlı Olarak Mezar Yerlerinin Tahrip Edildiğine veya Kazı Çalışması Esnasında Açığa Çıkan Mezar Yerlerinin Görülmesine Rağmen Bilerek Kazıya Devam Olunduğuna Dair Delillerin Bulunmadığı - Sanıklar Hakkında Beraat Kararı Verilmesinde Bir Aykırılık Bulunmadığı )
Y12.CDE. 2015/47972863 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK SUÇU ( Sanıklar Tarafından Yapılan Müdahalelerin Esaslı ya da Basit Müdahale Olup Olmadığı Tescilli Kültür Varlığının Zarara Uğrayıp Uğramadığı Özgün Yapısını Kaybedip Kaybetmediğinin Her Türlü Şüpheden Uzak Biçimde Belirlenmesi Gerektiği )
Y18.CDE. 2015/148852863 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU ( Tapu Kaydındaki Beyanlar Hanesinde Tescil Şerhi Bulunup Bulunmadığı Tescil Kararının Mahallinde Mutad Vasıtalarla İlan Edilip Edilmediği Araştırılıp Sanığın Eyleminin 2863 Sayılı Kanuna Aykırılık Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y12.CDE. 2016/21102863 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK SUÇU ( Taşınmaz Üzerinde 3. Derece Doğal Sit Şerhi Konulduğu - İzinsiz Müdahaleler Gerçekleştirilmeden Önce Bölgenin Niteliğinin Sanık Tarafından Bilindiği/Suç Tarihi İtibariyle Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu Kurulup Kurulmadığı ve Eğer Kurulmuş İse Suça Konu Taşınmazın Bulunduğu Yerin Koruma Uygulama ve Denetim Bürosunun Yetki Alanı Kapsamında Kalıp Kalmadığı Araştırılarak Sanığın Mahkumiyetine Karar Verileceği )
Y12.CDE. 2015/20812863 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK SUÇU ( Taşınmazın Bulunduğu Yerin Koruma Uygulama Denetim Bürosunun Sorumluluk Alanı Kapsamında Olup Olmadığı Hususu Tespit Edilerek Hükümden Önce Yürürlüğe Giren 6498 Sayılı Kanun İle Değişik 2863 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler de Dikkate Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
Y12.CDE. 2015/31032863 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK SUÇU (Dosya Kapsamında Bulunan Olay Yerine Ait Fotoğrafların İncelenmesinden Anlaşılacağı Üzere Ahşap Kütükler Üzerine Kurulu da Olsa Çatısı Bulunan ve Tamamen Bitirilmiş Olan Ahşap Binanın Zemine Sabit Bir Yapı Olduğu - Sorumlu Olan Sanığın Atılı Suçtan Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y12.CDE. 2015/107142863 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU (Ele Geçirilen 1 Adet Mermer Adak Steli ve 1 Adet Bronz Sikkenin Davaya Konu Edilmediği - Mahkemece Öncelikle Bahse Konu Varlıkların Ele Geçirildiği Olay İle İlgili Olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na Suç Duyurusunda Bulunulup Dava Açılması Halinde İncelenen Dosya İle Birleştirilmesine Karar Verileceği)
Y12.CDE. 2015/127972863 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK SUÇU (Mahkemece Suça Konu Taşınmazlara Ait Tapu Kayıtları Getirtilerek Hangi Taşınmazın Hangi Sanığın ya da Sanıkların Mülkiyetinde Bulunduğunun ve Her Bir Parseldeki Fiillerin Hangi Sanık ya da Sanıklar Tarafından Gerçekleştirildiğinin Açık Bir Şekilde Belirleneceği)
Y12.CDE. 2014/195182863 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK SUÇU (Sanığın Yetkilisi Olduğu Firma Tarafından İş Makinesi İle Taş ve Toprak Alındığı/Adına Toprak Alımı Yapılan Firmada Hangi Konumda Çalıştığı Yürütülen Faaliyetin Hangi Amaca Yönelik Olduğu ve Hangi Hukuki İlişkiye Dayanılarak Çalışma Yapıldığı Kendisinin Bahse Konu Faaliyetin İcrasında Ne Sıfatla Görev Aldığı Sorulmak Suretiyle Sanığın Savunmasının Detaylıca Tespit Edilmesi Gerektiği)
Y12.CDE. 2015/31892863 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU (Suç Tarihi İtibariyle Yürürlükte ve Lehe Olan 2863 S. K.'nun Md. 65/d Hükmü Uyarınca Eylemin Niteliği ve Suç Kastının Yoğunluğu Dikkate Alınarak Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y12.CDE. 2015/31402863 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK SUÇU (Usulüne Uygun İlan Bulunduğundan Sanığın Bölgenin Sit Alanı İçerisinde Yer Aldığını Bildiğinin Kabulü Gerektiği - Buna Rağmen Üzerinde İnşai ve Fiziki Müdahalelerde Bulunduğu/Atılı Suçtan Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y12.CDE. 2015/139232863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 1. Derece Doğal Sit Alanı İlan Edilen Bölge İçerisine İzinsiz Betonarme Yapı Yapılması - Bilirkişisi Raporunda Yapıda Kullanılan Malzemelerdeki Eskilik Renklerdeki Solmalar ve Yıpranma Durumları Gözetildiğinde Yapının 2001 Yılında Yapılmış Olduğunun Kabul Edildiği/Olağan Zamanaşımı Süresi Dolduğundan Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği )
Y12.CDE. 2015/146012863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 2863 Sayılı Kanun'a Muhalefet Suçundan Beraat Kararı Verildiği - Kendisini Vekil İle Temsil Ettiren Sanık Lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca Hükmedilecek Vekalet Ücretinin Maliye Hazinesi Aleyhine Hükmedileceği/Vekalet Ücretinin Katılan Kurumdan Tahsiline Karar Verilmemesi Gerektiği )
Y11.CDE. 1996/11232863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Arkeolojik Sit Alanı İçersinde İnşaat Yapılması )
Y12.CDE. 2015/55432863 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Arkeolojik Sit Alanına İzinsiz İnşai ve Fiziki Müdahalede Bulunma - Kira Şartnamesinde Her Türlü Uygulama Öncesi Koruma Bölge Kurulu'ndan İzin Alınması Gerektiğinin Belirtildiği/Sanığın İfadesinde Yerin Sit Alanı İlan Edilmiş Bölge İçerisinde Yer Aldığını Bildiğini Beyan Ettiği - Atılı Suçun Oluştuğu )
Y11.CDE. 2001/100662863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması- Dava Konusu Eserin Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y11.CDE. 1996/16392863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Birinci Derece Sit Alanı İçinde ve Kalıcı Nitelikte Fiziki ve İnşai Müdahale )
Y11.CDE. 2001/115232863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Bu Kanun Kapsamındaki Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlığı Olarak Belirlenen Yerler ile Tespit ve Tescil Edilen Sit Alanları ve Mezarlıklar Dışında Kazı Yapılması )
Y12.CDE. 2015/60282863 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Davaya Konu Taşınmazın Kültür Varlığı Olarak Tescillenen ve Tescilsiz Bir Parselin Tevhidinden Oluştuğu - Taşınmazın Bizzatihi Kendisinin Tescilli Olup Olmadığı Hususunda Bir Açıklık Bulunmadığı/Taşınmazın Bizzatihi Kendisinin Tescilli Olup Olmadığı Tespit Edilerek Karar Verileceği )
Y11.CDE. 1996/8642863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Dedektörle Define Arama )
Y11.CDE. 2002/34702863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Define Elde Etmek Amacıyla Yapılan Kazının Sit Alanı İçinde Kalıp Kalmadığının Belirlenmesi )
Y11.CDE. 1996/16482863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Doğal ve Arkeolojik Sit Alanında Kalan Parsele İzin Almadan İnşaat Yapılması )
Y11.CDE. 2002/27082863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Havaalanında X-Ray Cihazından Geçtiği Sırada Yakalanan Sanığın Hareketlerini Tamamlayamaması Nedeniyle Suçun Eksik Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Kabulü )
Y11.CDE. 1996/26002863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İnşaatın Kurulun Onayı İle Yapılmasına Rağmen Merdivenin Konumu Yönünden Projeye Aykırılıkta Bulunulması )
Y11.CDE. 2002/57412863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İzinsiz Define Araştırması Yapılması )
Y11.CDE. 1996/15792863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kentsel Sit Alanlarına Bitişik Parsellere İnşaat Yapmak )
Y11.CDE. 1996/3212863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kültür Varlığı Lisenin Duvarına Kapı Takılması )
Y11.CDE. 1998/64912863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kültür Varlığı Olan Taşınmazın Arka Duvarının Yıkılması )
Y9.CDE. 1994/56622863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kütüphaneden El Yazması Tarihi Eser Niteliğindeki Kitapların Çalınması ve Satılmaya Çalışılması )
Y11.CDE. 1996/3272863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Mezarlığın İçinde İhata Duvarı ve Bekçi Kulübesi Yapılması )
Y11.CDE. 2001/113452863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ruhsatsız Kazı Yapmak Filinin Taşınmaz Kültür Varlıklarını Süresinde Yetkililere Bildirmemek ve Envanterini Yapmak Suçuna Dönüşmemesi )
Y12.CDE. 2015/30972863 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Sanığın 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı İçerisinde Gerçekleştirdiği Eylemlerinin İnşai ve Fiziki Müdahale Niteliğinde Olduğu/Tapu Kaydında Davaya Konu Taşınmazın Sit Alanı İlan Edilen Bölge İçerisinde Yer Aldığına Dair Şerhin Mevcut Olduğu - İzinsiz Uygulamaların Yapıldığı Yerin Sit Alanı İlan Edilen Bölge İçerisinde Yer Aldığının Sanık Tarafından Bilindiğinin Kabul Edileceği/Sanığın Mahkumiyetine Karar Verileceği )
Y12.CDE. 2015/30242863 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Sanığın 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı İçerisinde İzin Anmadan Betonarme İlave Odalar Yaparak Eylemlerinin İnşai ve Fiziki Müdahale Niteliğinde Olduğu - İzinsiz Uygulamanın Yapıldığı Yerin Sit Alanı Kabul Edildiğine Dair Kararın Mahallinde Mutat Vasıtalarla İlgili Belediyesince Duyurusunun Yapıldığı/Sanığın Mahkumiyetine Karar Verileceği )
Y11.CDE. 2002/57322863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Birinci Derecede Sit Alanı İçinde Yer Alan Taşınmazlara Zeytin Fidanları Dikmekten İbaret Eylemi )
Y11.CDE. 2002/23592863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Kentsel Arkeolojik Sit Alanı İçinde Kalan Taşınmazında Bir Yıl Ara ile İki Duvar Yapması )
Y11.CDE. 2002/3662863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Tescilli Taşınmaz Kültür Varlığına Ait Etnoğrafik Nitelik Taşıyan Tahtaları Çalması )
Y11.CDE. 1996/3682863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sit Alanı İçindeki Binada Ek İşler Yapılması )
Y11.CDE. 1998/78362863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Suça Konu Eserlerin Tasnif ve Tescile Tabi Olup Olmadıkları Müzelik Veya Etütlük Durumda Olup Olmadıklarının Kesin Olarak Tespiti )
Y11.CDE. 2002/42002863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Suça Konu Eşyaların Korunması Gerekli Kültür Varlıkları Olup Olmadıklarının Kesin Biçimde Saptanmasının Gerekmesi )
Y11.CDE. 2002/23052863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tarla Sürmenin Kültür ve Tabiat Varlıklarının Yıkılmasına Sebep Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y11.CDE. 2001/115452863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tescili Yapılan Ancak Müzelere Alınmaları Gerekli Görülmeyen Korunması Gerekli Etnoğrafik Nitelikteki Kültür Varlıklarının Ticaretinin İzne Bağlı Olması )
Y11.CDE. 1997/24582863 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yetersiz Bilirkişi Raporuyla Beraat Kararı Verilmesi )
Y12.CDE. 2015/100792863 SAYILI KANUN'A MUHALEFET (Kültür Varlıkları Bulmak Amacıyla İzinsiz Kazı Yapmak - İki Aylık Çalışma Sonucu 20 Metre Derinliğinde Kazı Yapan Sanığın İlgili Suçu Bir Kez İşlediği Halde Hakkında Zincirleme Suç Hükümleri Uygulanarak Fazla Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olduğu)
Y12.CDE. 2015/44142863 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Dosya İçerisinde Mevcut Beyan Bilgi ve Belgeler Göz Ardı Edilerek 6498 Sayılı Kanun Değişikliğine Şekli Bir Anlam Yüklenmek Suretiyle Beraate Dair Hüküm Tesisinin Kanuna Aykırı Olduğu )
Y12.CDE. 2016/81592863 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Sanığın Davaya Konu Taşınmazın Yer Aldığı Muhitteki Binaların Büyük Bir Kısmının Sit Alanında Olduğunu Duyduğu İçin Hem Tapu Kaydından Hem de Belediyeden Sit Alanı Olup Olmadığını Araştırdığını Savunduğu - Mahkemece 2863 S. Kanun'un 65/4. Md. Uyarınca Mahkumiyet Hükmü Tesis Edileceği )
Y16.CDE. 2016/70272863 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Sanıkların Rüşvet Karşılığında Kazıya Göz Yumulmasını Talep Ettiği - C.M.K.'nın 139. Md. Göre Gizli Soruşturmacı Tayin Edilmesi ve Sanıklar Hakkında C.M.K.'nın 135. Md. Göre İletişimin Tespitine Dair Kararlar Alınarak Sanıklar Hakkında Toplanan Delillerin Hukuka Uygun Bulunduğu )
YCGKE. 2014/12-3312863 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Yerel Mahkemenin Son Uygulaması Direnme Kararı Olmayıp Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğundan Dosyanın Temyiz İncelemesi Yapılmak Üzere Özel Daireye Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.CDE. 2015/25132863 SAYILI KANUN'A MUHALEFET SUÇU (İddia Savunma ve Kabul İle Kabulü Sağlayan Delillerin Gösterilmemesi Suretiyle Gerekçesiz Hüküm Tesisi Bozma Nedeni Olduğu)
Y11.CDE. 2001/64982863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YASASINA AYKIRILIK ( Suçun İşlendiği Yerin Gerçekten Höyük Olup Olmadığının Araştırılması )
Y1.HDE. 2004/10522863 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Bu Kanunun Bu Yönde Çıkarılan Tüm Kanunları Yürürlükten Kaldırması ve Sit Alanları ile Kültür ve Tabiat Varlıkları ve Bunların Koruma Alanlarını Tarif Ederek Kesin Ayrımlarını Yapmış Olması )
YCGKE. 1995/9-1292863 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki Bulunmaması Nedeniyle Soruşturmanın Genişletilmesine Yönelik İtirazın Reddi )
YCGKE. 1997/11-22863 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Koruma Altına Alınan Esere İzin Alınmadan İnşai ve Fiziki Müdahalede Bulunulması )
Y9.CDE. 1994/135452863 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Maliki Bulunduğu Sit Alanı İçerisindeki Taşınmazını Bilerek Diğer Sanığa Kiralama )
YCGKE. 1995/9-412863 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Suç İşleme Kastı-SİT Alanındaki Eve Su Sızması Nedeniyle İnşaat Yapmak )
Y11.CDE. 2000/26052863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Define Aranan Yerin Yasa Kapsamında Yer Alan Eski Mezarlık Olduğunun Keşfen Bilinmesi )
Y11.CDE. 2001/58532863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Ecrimisil Karşılığı Kiralanan 1.Derece Arkeolojik Sit Alanda Kalan Tarlaya Pamuk Ekmek )
Y11.CDE. 2001/15052863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( İnşaat Ustalığı Yapan Sanığın Taşeronluk Sıfatıyla Arkeolojik Sit Alanı İçerisinden Kalan Yerde Su Basmanı Yapması )
Y7.CDE. 2008/3672863 SAYILI YASA'YA AYKIRILIK ( Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilen Özel Mülkiyete Ait Taşınmazın Maliki Olan Sanığın İzin Almadan Diğer Sanıklarla İnşaat Sözleşmesi Akdederek İnşai Müdahale Yaptırdığı - Suçun Sanık Yönünden de Oluştuğu )
Y11.CDE. 2000/32742863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Ruhsatsız Yapılan Kazının Genel Kastla Yapılmasının Gerekli Olması )
Y11.CDE. 1999/45072863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanık Hakkında Dava Açıldıktan Sonra İnşaata Devam Edildiğinin Yeni Bir Tutanakla Tespit Edilmesi )
Y11.CDE. 1998/94382863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suça Konu Korunması Gerekli Taşınır Kültür Varlıklarının Devlet Malı Niteliğinde Oldukları Gözetilerek Müzeye Tevdine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y12.CDE. 2015/149462863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Şirket Yönetim Kurulunun İnşaatın Yapılması ve Yürütülmesi İçin Atanan Yetkililerden Çalışmanın Gidişatıyla İlgili Bilgi Alınıp İleriki Aşamalarda Ne Şekilde Hareket Edileceğine Dair Değerlendirmelerde Bulunulmasının İşin Doğasından Kaynaklandığı - Sanıkların Mahkumiyetlerine Karar Verileceği )
Y11.CDE. 2000/15562863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Tapuda Sivil Mimarlık Örneği Olarak Tecil ve Tespit Edilmiş Binanın Yıkılması )
Y11.CDE. 2002/20592863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Taşınır Bir Kültür Varlığının Satın Alınması ) )
Y11.CDE. 2004/112272863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Yapıların Birinci Derece Doğal Sit Alanında Siluet Etkisini Bozabilecek Nitelikte Olup Olmadığı Kültür Ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulunun İlke Kararlarının Amaç ve Ruhuna Aykırılık Teşkil Edip Etmediği Tespit Edilmesi Gereği )
Y12.CDE. 2015/91462863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇU ( Bölgenin Sit Alanı Olarak Kabul Edilmesine Dair Kararlar İle Sanık Tarafından İşletilen Otel Bitişiğindeki Hamamı'nın Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Kabul Edilmesine Dair Kararın Mahallinde Usulüne Uygun Şekilde İlan Edilip Edilmediğinin İlan Edilmiş İse Edilme Tarihinin Özellikle Belediye Başkanlığı İl Özel İdaresi ve Valiliği'nden Sorulacağı )
Y12.CDE. 2014/136472863 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇU ( Sanıkların Eylem Birliği İçerisinde Hareket Ederek Kültür Varlıkları Bulmak Amacıyla Yaklaşık 70-80 Cm Derinliğinde Kazı Yaptıkları/Mahallinde Yapılan İnceleme Sonucu Suça Konu Kazı Alanının 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı İçerisinde Kaldığı - Sanıkların Eylemlerinin 2863 S.K. 74/1-1. Cümlesi Kapsamında Kaldığı/Olay Yerinin Sit Alanı Dışında Kalması Sebebiyle Atılı Suçun Unsurlarının Oluşmadığı Gerekçesiyle Beraat Hükmü Tesisinin Hatalı Olduğu )
Y3.CDE. 2000/8402863 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığın Eyleminin 2863 Sayılı Yasa Kapsamında Değerlendirilmesi Gerekeceği Cihetle Delilleri Takdir ve Suç Vasfının Tayininin Üst Görevli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y7.CDE. 2008/195822863 SAYILI YASA'YA MUHALEFET ( Sanıktan Elde Edilen ve Bilirkişi Raporunda Etnoğrafık Eser Olarak Nitelenen Eşyanın Bir Taşınır Kültür Varlığının Hem Tescil Dışı Bırakılıp Hem de Müzede Korunması Gerekli Değer Olması Mümkün Olamayacağı )
Y11.CDE. 1998/89452863 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Yasa Kapsamında Olan Taşınır Kültür Varlıklarının Müzeye Tevdi )
Y12.CDE. 2014/153612863 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU ( Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescilli Taşınmazda İzinsiz Tadilat Yapma - Taşınmazın Geri Dönüşümü Mümkün Olmayan Nitelikte Bir Zarar Gördüğünün Belirlenmesi Durumunda Sanığın 2863 S. Kanun'un 65/1-1. Cümlesi Uyarınca Cezalandırılacağı )
Y12.CDE. 2015/6172863 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU ( Müdahaleler Sebebiyle Zarar Tespiti Halinde “Kültür Varlığına Kasten Zarar Verme” Zarar Mevcut Olmayıp Esaslı Müdahale Gerçekleştirilmesi Halinde “İzinsiz İnşai ve Fiziki Müdahalede Bulunma” Basit Onarım Olması Halinde İse “İzinsiz Tadilat ve Tamirat Yapma” Suçundan Hüküm Tesis Edileceği )
Y2.CDE. 2001/237232872 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanıkların Sadece Ördek Vurup Av Yapmaları-Bu Eylemleri Nedeniyle Ön Ödeme Yapılmış Olması Nedeniyle İdari Para Cezası Verilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 1998/74832873 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İnşa Edilen Yayla Evinin Bulunduğu Yerin Orman Kanunu Statüsünde Olması )
Y3.CDE. 1993/112752873 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İnşaat Yapılan Yerin 2873 Sayılı Yasada Tanımlanan Yerlerden Olup Olmadığının Araştırılması )
Y1.HDE. 2003/119642886 SAYILI YASA UYGULAMASIL ( 2886 Sayılı Yasa Hükmü ve Taraflar Arasındaki Sözleşme Gereğince Davalının Çekişmeli Taşınmazda Fuzuli Şagil Durumuna Düşmesi )
Y3.HDE. 1997/103422886 SAYILI YASANIN AMACI ( Kanundaki Özel Düzenlemenin Amacının Sadece Maliye Hazinesi İle İlgili Olması )
Y6.HDE. 1998/4882886 SAYILI YASAYA GÖRE KİRALANAN YER ( Bu Yer Hakkında 6570 Sayılı Yasanın Uygulanmasını Engellememesi )
Y10.CDE. 1995/402429 ŞUBAT KEŞİDE TARİHLİ ÇEK ( Geçerli Olması )
Y9.CDE. 2003/21362908 SAYILI DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Derneğe Ait Defter ve Belgelerin Usulüne Uygun Tutulmamasının Bu Yasaya Aykırı Olması ve Davaya Asliye Ceza Mahkemesinde Bakılması )
Y9.CDE. 1996/54402908 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Bu Suçun Ödemeli Davalar Kapsamında Olması )
Y9.CDE. 2002/13762908 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Dernek Genel Kurul Toplantısının Süresinde Yapılmaması )
Y9.CDE. 2002/7492908 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanıkların Derneğe Ait Olan ve Devrettikleri Binanın Bir Katında Gelir Temin Etmek Amacıyla Bağış Karşılığında Düğün Salonu İşletmeleri )
Y9.CDE. 2002/12052908 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Delillerin Tayin ve Takdiri Gereken Durumlarda Sanığın Sorgusu Yapılıp Savunması Saptanmadan Beraat Kararı Verilememesi )
Y9.CDE. 2003/22282908 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Hüküm Tarihinden Önce Bu Kanunda Yapılan Değişiklik Nedeniyle Görevsizlik Kararı Verilmesinin Gerekmesi )
Y9.CDE. 2002/9612908 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( İdarece Verilen Yetki Belgesinin Yasada Belirtilen Süresinin Bitiminden Sonra Dernek Adına Alındı Belgesi ile Bağış Almak ve Bunu Gelir Defterine Kaydetmek )
Y9.CDE. 2003/20892908 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Suçun Temas Ettiği Cezaların Kanun Değişikliğiyle Para Cezasına Dönüştürülmesi Nedeniyle Görevsizlik Kararı Verilmesinin Gerekmesi )
Y9.CDE. 2002/9382908 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Yasada Öngörülen Cezanın Para Cezası Olması Nedeniyle Ön Ödemeye Tabi Tutulmasının Gerekmesi )
Y9.CDE. 2004/23992908 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Yasanın 62. Maddesinde Belirtilen Eylemlerin Müeyyidesi Aynı Yasanın 85. Maddesinde Kapsamında Düzenlendiğinden Sanıklar Hakkında Hüküm Kurulurken Bu Hususun Gözetilmesinin Gerekmesi )
Y8.CDE. 1991/17972911 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Açık Hava Toplantısında Yabancı Uyruklu Kişinin Konuşturulması-İçişleri Bakanlığının İzni )
Y8.CDE. 1998/262911 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanıkların TBMM de Eğitim Özgürlüğü Engellenemez Şeklinde Bağırmaları ve Pankart Açmalarının Suç Oluşturmaması )
Y8.CDE. 1998/85552911 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Yasadışı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne Katılma )
Y8.CDE. 1990/34472911 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ İDDİASI ( Sendikanın Sendikalar Kanunu Hükümlerine Göre Tertiplediği Dayanışma Gecesinde )
Y8.CDE. 2002/14142911 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Bir Partinin Yöneticisi Olan Sanığın Sivas Olaylarının Yıldönümü Dolayısıyla İşhanı Girişinde Ortak Basın Bildirisi Olan Bir Metni Yüksek Sesle Okuması )
YCGKE. 2014/9-1472911 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK ( Güvenlik Görevlilerine Taş Atma ve Güvenlik Görevlilerine Atmak Üzere Elinde Taş Bulundurma Şeklindeki Eylemlerin 33/1 Maddesine Uygun Olduğu/Mutat ve Meşru Bir Düşünce ve Kanaat Açıklama Yöntemi Olduğu - 6352 Sayılı Kanun Gereğince Kovuşturmanın Erteleneceği )
Y9.CDE. 2012/85782911 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren "Kovuşturma Evresinde Kovuşturmanın Ertelenmesine Karar Verilir" Şeklindeki Düzenleme Karşısında Sanıkların Hukuki Durumunun Yeniden Takdir Edileceği )
Y8.CDE. 2002/11432911 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Kolluk Yetkililerinin Dağılma İhtarından Sonra Kendilerine Dağılmaları İçin Makul Süre Tanınmadan Yakalanıp Götürülmeleri Eylemi )
Y8.CDE. 2002/9492911 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Önceden Kararlaştırılmaksızın Duyarlılık Kazanmış Bir Konuda Toplumsal Refleks Sonucu Trafiği Aksatmadan Tek Sıra Halinde Yürünmesi )
Y8.CDE. 2002/10612911 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Slogan Atıp Pankart Taşıyarak Yürüyen Bir Topluluğun Fotoğraflarını Çekmesinin Ötesinde İzinsiz Yürüyüşün Düzenleyicisi Olması )
Y8.CDE. 2002/4862911 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanıkların Trafiği Aksatmadan Hiçbir Saldırı Amacı Taşımadan Yasa Dışı Eylem İçinde Olmaksızın Kendilerin Katılan Bir Grupla Birlikte 300 Metre Yürümesi )
Y8.CDE. 2004/33142911 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanıkların Yasaların Suç Saydığı Sloganlar Atılmadan Basın Açıklaması Yapılmadan ve Henüz Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Başlamadan Emniyet Güçlerince Dağıtıldıklarının Anlaşılması Karşısında Suçun Oluşmadığı )
YCGKE. 2013/9-3862911 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK ( Suçlarını Oluşturan Eylemlerin 6352 S. Kanunun Geç. 1. Md. Kapsamında Kaldığı - Sanığın Uludere Olaylarını Protesto Etmek İçin Bir Araya Gelen Grubun İçinde Yer Aldığı - Kolluğun Dağılın İkazlarına Rağmen Görevlilere Direndiği/Sanığın Eylemlerinin 6352 S. Kanunun Geç. 1. Md. Kapsamında Kabul Edileceği )
Y16.CDE. 2015/73882911 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK ( Tanımlanan Suçun Oluşması İçin Toplanan Gruba Dağılmaları Yönünde İhtar Yapılmalı İhtara Rağmen Dağılmamaları Halinde Zor Kullanmaya Başvurulmalı Zor Kullanmaya Rağmen Failin Dağılmamakta Israr Etmesi Gerektiği - Olay Görüntülerinde Sanıkların Dağılamamakta Israr Eden Grup İçerisinde Yer Alıp Almadıkları Hususunun Gerekirse Bilirkişi Marifetiyle İnceleme Yaptırılmak Suretiyle Kuşkuya Yer Vermeyecek Biçimde Belirlenip Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumlarının Takdir ve Tayini Gerektiği )
Y9.CDE. 2007/2332911 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU ( Bu Suça Dönüştüğü Kabul Edilen Suçla İlgili Davaya Bakması Olanaklı Olmayan Mahkemenin Görevsizlik Kararı Vermesi Gereği )
Y16.CDE. 2015/63292911 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( 01.03.2008 Tarihinde Yürürlüğe Giren 5739 S.K. İle Yapılan Değişiklikle 5237 S.K. 50/6. Madde ve Fıkrasında Yer Alan "Yaptırım" İbaresinin "Tedbir" Olarak Değiştirilip 5275 S.K. 106. Maddesinin 4. ve 9. Fıkralarının Yeniden Düzenlenip 10. Fıkrasının da Yürürlükten Kaldırılması Karşısında Sanık Hakkında Kurulan Hükümde İnfazda Yetkiyi Kısıtlayacak Şekilde Seçenek Yaptırım Olan Adli Para Cezasının Ödenmemesi Durumunda Hapis Cezasının Kısmen veya Tamamen İnfazına Karar Verilemeyeceği )
Y8.CDE. 1995/175772911 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Devlet Memurları Sendika Yöneticilerinin Sendikal Amaçlı Kapalı Salon Toplantısı Yapması )
Y9.CDE. 1991/21312911 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Gösteriye Taşlarla Katılanlara Dağılın Uyarısı Yapılması Gerekip Gerekmediği )
Y8.CDE. 1990/37172911 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kanunsuz Toplantıya Katılanların Görevlilerin İhtarına Rağmen Dağılmaması )
Y16.CDE. 2015/15712911 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Sanıkların Mülki Amirliğe Herhangi Bir Bildirimde Bulunmadan Bölücü Terör Örgütü Liderinin Doğum Günü Kutlaması Amacıyla Etkinlik Tertiplediği Yapılan Etkinliğe Katılan Kitle Sayı Etkinliğin Süresi Grubun Yürüyüşünün Olmaması Polise Direnme Olmaksızın Dağılmaları Dikkate Alındığında Eyleminin 2911 S.K. 28/1 Maddesindeki Suçu Oluşturmayacağı - İhtara Rağmen Dağılmayıp Polise Direndiğine Dair Mahkumiyetine Yeter Nitelik ve Derecede Kesin ve İnandırıcı Delil Elde Edilemeyen Sanığın 2911 S.K. Md.32/1'e Aykırılık Suçundan Beraatine Karar Verileceği )
Y16.CDE. 2015/18142911 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Suça Sürüklenen Çocuğun 2911 S.K. 32/1 ve 33/1. Maddelerine Uygun Olduğu Kabul Edilen Eyleminin Mutad ve Meşru Bir "Düşünce ve Kanaat Açıklama Yöntemi" Olduğu Kabul Edildiğinden Suça Sürüklenen Çocuğa Yüklenen Suçun Tarihi ve İşlenme Yöntemi İle Temel Şekli İtibariyle Gerektirdiği Cezanın Süresine Göre Hüküm Tarihinde Yürürlükte Olan 6352 S.K. Geç.1. Maddesi Kapsamında Düşünce ve Kanaat Açıklama Yöntemiyle İşlendiği ve Kovuşturmanın Ertelenmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y16.CDE. 2015/64412911 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Terör Örgütü Propagandasna Dönüşen Gösteriye Katılma - Hükümlünün 2911 S.K. Md. 33/1'e Uygun Olduğu Kabul Edilen Eyleminin Mutad ve Meşru Bir “Düşünce ve Kanaat Açıklama Yöntemi” Olduğu Kabul Edildiğinden Suçun Tarihi ve İşlenme Yöntemi İle Temel Şekli İtibariyle Gerektirdiği Cezanın Süresine Göre Hüküm Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 6352 S.K.Geç.1. Maddesi Kapsamında Düşünce ve Kanaat Açıklama Yöntemiyle İşlendiği )
Y16.CDE. 2017/17412911 SAYILI KANUN'A MUHALEFET (İdareye Yasal Bildirimde Bulunmaksızın Kamu Hizmetine Tahsis Edilen Adliye Binasının Bahçesinde Gerçekleştirilen Kişilerin Şeref ve Saygınlığı İle Lekelenmeme Hakkını İhlal Edici İçerikte İfadelerin Kullanılması ve Pankart Taşınması Kara Yolu İşgal Edilerek Araç ve Yaya Trafiğinin Tehlikeye Düşürülmesi Suretiyle Yasa Dışı Toplantıya Dönüşen Gösteride Suçun Oluştuğu)
Y16.CDE. 2015/21472911 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Suçlarının Tarihi İşlenme Yöntemi ve Temel Şekilleri İtibariyle Gerektirdiği Cezaların Sürelerine Göre Hükümden Önce Yürürlüğe Giren 6352 Sayılı Kanun Kapsamında Kaldığı - Kovuşturma Evresinde Kovuşturmanın Ertelenmesine Karar Verilir Şeklindeki Düzenleme Karşısında Sanıklar Hakkında Kovuşturmanın Ertelenmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2015/9-1112911 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün Düşünce ve Kanaat Açıklama Yöntemi Olması Nedeniyle 2911 S. K.'nun 32/2. Md. Hükmünde Yaptırıma Bağlanan Eylemlerinin Özel Dairece 6352 S. K.'nun Geç. Md. 1 Hükmü Kapsamında Kabul Edilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y16.CDE. 2015/17952911 SAYILI KANUN'A MUHALEFET SUÇU ( Yasadışı Gösteride Taş Atma - Eylemin 2911 S. Kanun'un 32/1 ve 33/1. Md. Düzenlenen Suçları Oluşturduğu ve SSÇ'ların Ayrı Ayrı Cezalandırılacağı/Eylemlerinin Bir Bütün Halinde 2911 S. Kanun'un 33/1. Md. İhlali Kabul Edilerek Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği )
Y8.CDE. 2001/90562911 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Meydanda Toplanıp Bildiri Okuduktan Sonra Kendilerinden Dağılan Sanıkların Eylemlerinin Suç Oluşturmaması )
Y8.CDE. 1997/182142911 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM ( Dağılma İhtarı Yapılmadığı Takdirde Suçun Oluşmaması )
Y8.CDE. 1999/197822911 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sendika Yönetici ve Üyelerinin Bazı Memurların Sürgün Edilmesini Protesto Amacıyla Basın Bildirisi Okumaları ve Slogan Atmaları )
Y16.CDE. 2015/27672911 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Görevi Yaptırmamak İçin Direnme - Sanık Hakkında Daha Sonradan Yürürlüğe Giren Yasal Değişikliklerin Dikkate Alınacağı )
Y11.HDE. 2002/61782918 SAYILI KANUN ( Bu Kanunun Araç İşleteninin Sorumluluğunu Düzenlemesi )
Y13.HDE. 2002/120422918 SAYILI KANUN ( Karayolları Trafik Kanununa Göre Harici Satım Sözleşmelerinin Araç Satımından Geçerli Bir Sözleşme Olmayacağının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 1999/2192918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Alkollü Araç Kullanma-Sürücü Belgesinin Yetkisi Bulunmayan Trafik Zabıtasınca Alınması )
Y7.CDE. 1995/63952918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Aracı Yasal Süre İçinde Adına Tescil Ettirmemek )
Y7.CDE. 1997/35912918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Görev )
Y7.CDE. 1993/50362918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Önödeme Tebligatı )
Y7.CDE. 1994/95032918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Önödeme Tebligatı )
Y7.CDE. 1993/92192918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Para Cezasının İndirilmesi )
YCGKE. 1993/2-3102918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Satın Alınan Taşıtın Tescil İşleminin Yaptırılmaması-Para Cezası )
YCGKE. 1994/7-1032918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Satın Alınan Taşıtın Tescil İşleminin Yaptırılmaması-Para Cezası )
Y7.CDE. 1997/109842918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sürücü Belgesinin Mahkeme Kararıyla Geri Alınabileceği )
Y7.CDE. 1998/6402918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sürücü Belgesinin Yetkili Olmayan Trafik Zabıtasınca Alınması Halinde Suç Unsurlarının Oluşmaması )
Y7.CDE. 1998/66182918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Tekerrür )
Y7.CDE. 1997/81682918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Usul ve Esaslara Uygun Düzenlenmeyen Suç Tutanağındaki Şekil Noksanlığının Giderilmesi Gereği )
Y7.CDE. 1998/45372918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Usul ve Esaslara Uygun Düzenlenmeyen Suç Tutanağındaki Şekil Noksanlığının Giderilmesi Gereği )
Y7.CDE. 1997/81612918 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Usulüne Uygun Düzenlenmeyen Suç Tutanağının Şekil Noksanlığının Giderilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2002/10532918 SAYILI KANUNA AYKIRI HAREKET ( Sanığın Savunmasının Alındığı ve Ön Ödeme Önerisinin Yapıldığı Duruşma Tutanağının Öncden Matbu Olarak Hazırlanmış Olması )
Y9.CDE. 1991/23112918 SAYILI KANUNA AYKIRI OLARAK ARACIN SATIŞ VE DEVRİ ( VUK Kapsamında Değerlendirilmemesi )
YCGKE. 1985/7-4842918 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Trafik Belgesi ve Tescil Plakası Almadan Karayolunda Traktör Kullanmak )
Y2.CDE. 1989/102052918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 20/e Maddesinin İhlali Nedeniyle Süresinde Ödeme Yapılırsa Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2002/54122918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 2918 Sayılı Kanun Uyarınca Hürriyeti Bağlayıcı Cezadan Çevrilen Hafif Para Cezası ile Doğrudan Hükmolunan Hafif Para Cezasının Ertelenmesinin Mümkün Olmaması )
Y7.CDE. 2002/14102918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 4616 Sayılı Yasayla Yapılmakta Olan Soruşturmada Davanın Açılmasının veya Açılmış Bulunan Davaların Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi )
Y7.CDE. 2004/13382918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 647 S.K. 5. Maddesi Uyarınca Hükmolunan Para Cezası - Gecikme Zammının Başlangıcı ve Oranı )
Y7.CDE. 2002/10612918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Alkollü Araç Kullanmak Suçunu Bir ve İkinci Kez İşleyen Sürücülerin Belgelerinin Geçici Olarak Alınması İşlemlerinin Trafik Görevlilerince Yapılması )
Y7.CDE. 2002/26072918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Alkollü Araç Kullanmak Suçunu Birinci ve İkinci Kez İşleyenlerin Sürücü Belgesinin Geçici Olarak Geri Alınması İşlemlerinin Trafik Görevlilerince Yapılması )
Y7.CDE. 1998/83952918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Alkollü İçki Uyuşturucu Veya Keyif Verici Maddelerin Etkisi Altında Araç Sürülmesi )
Y7.CDE. 2002/236232918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Bir Yıl İçinde Üç Kez Alkollü Araç Kullanmak )
Y7.CDE. 2002/58442918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Bu Kanunda Yer Alan Suçun Tekrarından Maksadın Daha Önce Verilmiş Hükmün Kesinleşme Tarihinden İtibaren Bir Yıl İçinde Aynı Suçun Tekrar İşlenmesi Olması )
Y7.CDE. 2002/10462918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Bu Kanunda Yer Alan Suçun Tekrarından Maksat Daha Önce Verilmiş Hükmün Kesinleşme Tarihinden İtibaren 1 Yıl İçinde Suçun Tekrar İşlenmiş Olması )
Y7.CDE. 2002/30042918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Bu Kanunun Uygulanmasında Suçun Tekrarından Söz Edilen Maddelerinin Dışında Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmaması )
Y7.CDE. 2002/236642918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Bu Kanununda Yer Alan Suçun Tekrarından Maksat Daha Önce Verilmiş Hükmün Kesinleşme Tarihinden İtibaren Bir Yıl İçinde Aynı Suçun Tekrar İşlenmesi )
Y2.CDE. 1990/120962918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Eksik Meblağ Taşıyan Tebligat ve Ödemeye Dayanılarak Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmiş Olması )
Y7.CDE. 2005/102702918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kabahatler Kanunun 11/1. Maddesindeki "Fiili İşlediği Sırada 15 Yaşını Doldurmamış Çocuk Hakkında İdari Para Cezası Uygulanmaz" Amir Hükmü Nazara Alınarak Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/46252918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kovuşturma Sırasında Fiilin Kabahat Oluşturduğunun Belirlenmesi Halinde Mahkemece İdari Yaptırım Kararı Verilmesi Gereği )
Y2.CDE. 1990/62612918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Noksan Yapılan Önödeme Bildirimine Dayanılarak Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilememesi )
Y7.CDE. 1998/81202918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Onsekiz Yaşını Bitirmemiş Olan ve Müdafii de Bulunmayan Sanığa Müdafii Tayin Edilerek Sorgusunun Yapılmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 2002/10842918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ön Ödemenin On Gün İçerisinde Yerine Getirilmesinin Gerekmesi Son Günün Pazara ve Herhangi Bir Tatile Tesadüf Ederse Mehilin Tatilin Ertesi Günü Bitmesi )
YCGKE. 1989/2-3672918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Önödeme Nedeniyle Verilen Düşme Kararının Temyiz Edilip Edilemeyeceği )
Y2.CDE. 1992/45022918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Para Cezası-Maaş Katsayısı )
Y7.CDE. 2001/95632918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Alkol Oranının Olay Anında 0, 50 Promilin Üstünde Olup Olmadığının Belirlenmesi Gereği )
Y7.CDE. 2002/30222918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Hakkında Sürücü Belgesinin Geri Alma Süresi İçinde Araç Kullanması )
Y7.CDE. 2002/25932918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın İkinci Kez Sürücü Belgesiz Araç Kullanması )
Y7.CDE. 2002/19472918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sürücü Belgesi Olmadan Araç Kullananlar İçin İlk Tesbitte ve Tekrarı Halinde Farklı Cezaların Öngörülmüş Olması )
Y7.CDE. 1996/3302918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tescil İşleminin Sanığın Babasının Sorumluluğunda Olmasına Göre Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilememesi )
Y7.CDE. 1998/83942918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ticari Taksi Kullanan Sanığın Alkollü Olarak Aracı Kullanması )
Y7.CDE. 2003/14302918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Trafik Suç Tutanağının Sanığa Okunması Gereği )
Y7.CDE. 2003/112122918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tutanakta Önceden de Ehliyetsiz Araç Kullandığı Belirtilmesine Göre Tekrar Halinin Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 2003/12852918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Usulüne Uygun Olmayan Ön Ödeme Önerisi-Yapılan Ödemenin Süresinde Kabul Edilmesi )
Y7.CDE. 2002/10012918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Üçüncü Defa Alkollü Araç Kullananlar Hakkında Sürücü Belgesinin 5 Yıl Süreyle Alınması Yanında Hafif Hapis ve Hafif Para Cezasının Ön Ödeme Kapsamında Olmaması )
Y7.CDE. 2005/12972918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yeni Türk Ceza Kanunu ile Sanığın Eylemine Uygulanacak Ceza İdari Para Cezasına Dönüştürüldüğünden Bu Hususun Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 2002/11272918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yüzbin Lira Kesirleri Atılmadan Hafif Para Cezası Hesaplanması Suretiyle Fazla Miktar Üzerinden Yapılan Usulsüz Ön Ödeme Önerisine Göre Hüküm Kurulmaması )
Y7.CDE. 1999/20372918 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN HAFİF PARA CEZASI ( Tecil Edilememesi )
YHGKE. 2012/4-8242918 SAYILI KANUNDAKİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ ( Trafik Kazası Sonucu Desteğin Ölümü Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Davacının Kısmi Islah ile Maddi Tazminat İsteminin Arttıramayacağı/Zamanaşımı Sürelerinin Geçmiş Olduğu )
Y2.CDE. 1992/3822918 SAYILI KANUNUN 14 VE 18. MADDELERİ UYARINCA VERİLEN PARA CEZALARI ( Adli Yargının Görev ve Yetki Alanı Dışında Olduğu )
YHGKE. 2012/4-3362918 SAYILI KANUNUN KAPSAMI ( Kazanın Meydana Geldiği Yerin Hemzemin Geçitten 300 Metre Mesafade Bir Yerde Olması Nedeniyle Eldeki Davada İdarenin Hizmet Kusuru Bulunduğunun Kabulü Gereği - İdari Yargının Görevli Olacağı/Görev )
Y4.HDE. 2013/132632918 SAYILI KANUNUN KARAYOLLARINDA UYGULAMA ALANI BULUNDUĞU ( Otel Bahçesinin Karayolu Mahiyeti Bulunmadığı - Davacı Hakkında Borçlar Kanunun Haksız Fiile İlişkin Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği - Kazanın Otel Bahçesinde Gerçekleştiğinin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği/Haksız Fiil/Kusur )
Y4.HDE. 2002/103522918 SAYILI YASA ( Bu Yasaya Göre Motorlu Araçla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunan Teşebbüslerin İşleten Gibi Sorumlu Tutulduğunun Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y10.CDE. 2003/36432918 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Sürücü Belgesi Bulunduğu Anlaşılan Sanık Hakkında Sözü Edilen Belgenin Onaylı Örneğinin Getirildikten Sonra 2918 Sayılı Yasanın Uygulanmasının Düşünülmesi )
Y10.HDE. 1998/69392918 SAYILI YASANIN 108. MADDESİNE DAYANDIRILAN TAZMİNAT TALEPLERİ ( Husumet )
Y9.CDE. 1996/28752918 SAYILI YASANIN 119. MADDESİ HÜKMÜ ( Sürücü Belgesinin Süresiz Alınmasının Mümkün Olmaması )
Y2.CDE. 2000/123662918 SAYILI YASANIN UYGULANMASI ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlikle Ölüme Asli Kusurlu Olmadan Sebep Olan Sanık İçin Uygulanması )
YCGKE. 1986/7-2892918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Alkollü Olan Sanığın Kanındaki Alkol Miktarının Hesaplanmasının Gerekmesi )
YCGKE. 1986/7-3262918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanık Lehine Olan Kanunun Uygulanmasının Gerekmesi )
YCGKE. 1988/2-4282918 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sürücü Belgesi Olmaksızın Taşıt Kullanma )
Y6.CDE. 2003/50372918 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Çalıntı Otomobile Takılan Plaka - İnceleme Sonucu Damganın Sahte Olmadığının Tespiti Halinde Suçun Oluşacağı )
Y7.CDE. 2002/47042918 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezadan Çevrili Hafif Para Cezasının Tecil Edilememesi )
Y7.CDE. 1996/31232918 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığa İsnat Edilen Suçun Önceden Tescilli Aracını Bir Aylık Sürede Adına Tescil Ettirmemesi )
Y7.CDE. 2000/32092918 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suç Tarihinde Onsekiz Yaşından Küçük Olan Sanığa Müdafii Tayin Edilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y7.CDE. 2002/18712918 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sürücü Belgesinin Geri Alınma Süresi İçinde Araç Kullanma )
Y7.CDE. 2003/14062918 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sürücü Belgesinin Geri Alınma Süresi İçinde Araç Kullanma )
Y7.CDE. 2002/18392918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( 3005 Sayılı Kanun Hükümlerine Tabi Suçtan Dolayı Duruşma Açılmadan ve Sanığın Savunması Alınmadan Ceza Kararnamesiyle Davanın Sonuçlandırılamaması )
Y7.CDE. 2002/17662918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Diğer Kanunların 2253 Sayılı Kanuna Aykırı Hükümlerinin Küçük Suçlular Hakkında Uygulanmaması Nedeniyle Verilecek Cezaların Ertelenebilmesi )
Y7.CDE. 2006/130502918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Lehe Yasanın Tespiti Yönünden Yeniden Değerlendirme Yapılması İçin Mahalline İade Edildiği - Verilen Yeni Hükmün Önceki İle Aynı veya Değişik Olması Önceden Verilenin Geçerliliğini Kaldırarak Onun Yerine Geçtiği Gerçeğini Değiştirmeyeceği )
Y7.CDE. 2002/12082918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığa Tebliğ Edilen Ön Ödeme Önerisinde Eylemine Uyan Hafif Hapis ve Hafif Para Cezalarının Asgari Miktarlarının Ayrı Ayrı Gösterilmemesi )
Y7.CDE. 2004/46482918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığa Verilecek Hafif Hapis Cezası ve Hafif Para Cezası Yarı Oranında Arttırılırken Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın ve Hafif Para Cezasının Üst Haddinin Aşılarak Fazla Ceza Tayin Edilememesi )
Y7.CDE. 2006/112322918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığın Eylemine Uygulanabilecek Müeyyidenin İdari Para Cezasına Dönüştürüldüğü )
Y7.CDE. 2002/23132918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Suç Tarihi İtibariyle On Beş Yaşını İkmal Etmemiş Olan Sanık Hakkında Diğer Kanunların 2253 Sayılı Kanuna Aykırı Hükümleri Küçükler Hakkında Uygulanmaması )
Y7.CDE. 2002/23492918 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Yargı Yetkisine Giren Suçlarla İlgili Tutanağın Bir Sureti İlgili Mahkemeye Gönderileceğinden Usulüne Uygun Düzenlenmiş Suç Tutanağı Olmadan Dava Açılamaması )
Y20.HDE. 2012/119222924 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE TESCİL İSTEMİ ( Rayiç Bedeli Tahsil Edilen Tapuda Tescil İşlemi Yapılmayan Taşınmazların Tapu Kaydının İptal ve Tescili - Davacı Gerçek Kişinin 6292 S. Kanunda Öngörülen Haklarını Kullanabilmesine İmkan Verilerek Hüküm Kurulacağı )
Y4.HDE. 1999/107722924 SAYILI KANUN UYARINCA TAHSİS ( Takdir Komisyonu Kararının İptali ve Rayiç Bedelin Tenkisi Davasında Görev )
Y7.HDE. 2005/27332924 SAYILI YASADAN DOĞAN ŞERHE YÖNELİK DAVA ( Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Taşınmaz - Davacıların Taşınmazların Bulunduğu Yer Köy Nüfusuna Kayıtlı Olmaları En Az 5 Yıl Süre İle Orada Oturmuş Olmaları Gerçekten Taşınmazlar Üzerinde Zilyet Olmalarının Zorunlu Olduğu )
Y10.HDE. 2014/126732925 İLE 2926'YA TABİ SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASI ( Sigortalılığın Çakıştığı Dönemde Tarımsal Faaliyetlerin Tespiti Halinde Zorunlu Sigortalılık Olan 2926 Sayılı Yasaya Tabi Sigortalılığa Üstünlük Tanınması Gerektiği- Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olunmadığının Tespiti )
Y21.HDE. 2003/117782925 SAYILI YASA UYARINCA SİGORTALILIĞIN SONA ERDİRİLMESİ ( S.S.K. Sigortalısı Olarak Tescil Edilip Prim Ödemesi Halinde İlgili İsteğe Bağlı Sigortalı Olduğunun Tespiti Talebinin Kabulü Gereği )
YHGKE. 2006/10-5542925 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Bu Yasaya Göre Yapılan ve Davaya Konu Edilen Tescilin 506 Sayılı Kanuna Göre Tescil Edilmiş Olmak Şartını Gerçekleştirmediğinden Davanın Reddine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y10.HDE. 2005/6812925 SAYILI YASAYA TABİ TESCİL ( Davaya Konu Edilen Tescil 506 Sayılı Kanuna Göre Tescil Edilmiş Olmak Şartını Gerçekleştirmediğinden İsteğe Bağlı Prim Ödemelerinin Geçerli Sayılması Talebinin Reddi Gereği )
Y10.HDE. 2014/126732926 İLE 5510'YA TABİ SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASI ( 5510 Sayılı Yasanın 4 üncü Maddesinin ( a ) ( b ) ve ( c ) Bentlerinde Yer Alan Sigortalılık Hallerinin Aynı Anda Olması Halinde Öncelikle ( c ) Bendinin ( c ) Bendi Kapsamında Çalışmanın Bulunmaması Halinde İlk Önce Başlayan Sigortalılığın Esas Alınacağı - Çifte Sigortalılık )
YHGKE. 2014/21-6402926 S.K.' YA TABİ ZORUNLU SİGORTALILIK SÜRESİNİN TESPİTİ ( Prim Tevkifatına Dayalı Tespit Davasında Salt Ziraat Odası ve Kooperatif Kaydı Gibi Belgelerin Yeterli Olmadığı - Tarımsal Faaliyetin Sürdüğünün Hangi Tarımsal Ürünlerin Üretildiği veya Nereye Satıldığı Teslim Edildiği Gibi Hususların Belirlenmesi Gerektiği/Prim Tevkifatı ve Ürün Tesliminin Birkaç Yıl Dışında Süreklilik Arzettiği Hallerde Tarınsal Faaliyetin Sürekli Olduğunun Kabul Edileceği )
YHGKE. 2013/10-17832926 S.K.'YA TABİ ZORUNLU SİGORTALILIK SÜRESİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( Davacının Ürün Teslimi veya Prim Tevkifatı Olmayan Yıllar Yönünden Tarımsal Faaliyette Bulunduğunun Kanıtlanması Gerektiği - Davacının 2926 S.K.'ya Tabi Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Herhangi Başvuru Prim Ödemesi Ürün Satışı veya Bu Satışlardan Yapılan Prim Tevkifatı Hususlarının Ayrıntılı Olarak Araştırılması Gerektiği )
YHGKE. 2010/10-5232926 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SİGORTALILIĞIN TESPİTİ (Zorunlu Sigortalılığın Makul Süreyi Aşmış Olması Karşısında - Bu Sigortalılık Kapsamında Prim Ödenmesi ya da Ürün Teslimatı Yapılması Halinde Yeniden Tarım Bağ-Kur Sigortalılığının Başlatılabileceği )
Y10.HDE. 2013/1392926 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SİGORTALILIK ( Sigortalılığın İptaline Yönelik İşlemin İptali Davası - Davacının İradesini Ortaya Koyacak Herhangi Bir Başvurusu Prim Ödemesi Ürün Satışı veya Bu Satışlardan Yapılan Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığı Hususları Ayrıntılı Olarak Araştırılması Gerektiği )
Y21.HDE. 2011/57892926 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TARIM BAĞ-KUR SİGORTALISI SAYILDIĞI ( Tarım Sigortalısı Olduğu Dönemde Tarımsal Faaliyette Bulunduğu ve Bu Sebeple Prim Kesintisi Yapıldığı - Ziraat Odasına Kayıtlı Olduğu/Tarım Sigortalılığın İptali )
Y21.HDE. 2005/78362926 SAYILI KANUN'A TABİ SİGORTALILIK ( Zorunlu Sigortalılık Mahiyetinde Olup S.S.K. İsteğe Bağlı Sigortalılık Süresi İle Çakışma Halinde 2926 S. Kanun'a Tabi Zorunlu Sigortalılık Süresine Üstünlük Tanınması Gerektiği )
Y10.HDE. 2004/14082926 SAYILI KANUNA TABİ SİGORTALILIK SÜRESİ ( Hüküm Fıkrasında Açıkça Gösterilmemesi Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespiti )
Y10.HDE. 2011/18862926 SAYILI KANUNUN KAPSAMI ( Tarımsal Faaliyetin Devam Ettiğinin Davacının Prim Ödemelerinden Anlaşıldığı - Ancak Davacının 2926 S.K. Kapsamında Olup Olmadığının Tespit Edilmemesinin Hatalı Olduğu )
Y10.HDE. 2003/53092926 SAYILI YASA KAPSAMI ( Davacının 2926 Sayılı Yasa Kapsamında Olmayı Gerektirir Tarımsal Faaliyet İçinde Olduğunun Tespiti Halinde Anılan Dönemde Tarım BağKur Sigortalısı Sayılması )
Y10.HDE. 2006/200642926 SAYILI YASA KAPSAMINDA SİGORTALI OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Aleyhine Açılan Davanın ya Anılan Genel Müdürlüğünün Bulunduğu Ankara'da ya da Şubesinin Bulunduğu Yerde Açılması Gereği )
Y21.HDE. 2015/95442926 SAYILI YASA KAPSAMINDA SİGORTALILIK ( 1.2.2006-1.6.2008 Tarihleri Arasında 2926 Sayılı Yasa Kapsamındaki Sigortalılığının Bulunduğu/Bu Tarih İçin İstenen Hizmet Tespit Talebinin Reddine Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu - Hizmet Tespit Davası )
Y10.HDE. 2005/106142926 SAYILI YASA KAPSAMINDA SİGORTALILIK ( Zorunlu Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Tespiti - Davacının Teslim Ettiği Ürünlere İlişkin Olarak Ürün Bedelinden İlk Tevkifatın Yapıldığı Yıl Ay ve Günü İle Saptanarak Takip Eden Aybaşından Başlayarak Kabulü Gereği )
Y10.HDE. 2008/123142926 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIK ( Diğer Yasalar Kapsamındaki Zorunlu Sigortalılık Süreleriyle Çakışan Dönemleri Dışında Kalan Kısımlarının Geçerliliğinin Tespitine İlişkin Sorunun Çözümünde 5510 S.Y'nin Yürürlüğü Öncesindeki Yasal Düzenlemelerin Dayanak Alınacağı )
Y21.HDE. 2005/3732926 SAYILI YASANIN UYGULAMASI ( Kendi Nam ve Hesabına Tarımsal Faaliyette Bulunanların Zorunlu Tarım Bağkur Sigortasına Tabi Olmaları-Bu Sigortalılığın Kadınlarda 50 ve Erkeklerde 55 Yaşını Aşmamışlar için Zorunlu Olması )
Y21.HDE. 2004/6632926 SAYILI YASANIN UYGULANMASI ( Yasada Belirlenen Sürede Tescil ve Kayıt Yaptırmayan Sigortalının Hak ve Yükümlülüğünün Kayıt ve Tescili Takip Eden Aybaşından Başlaması )
Y21.HDE. 2005/54242926 SAYILI YASAYA TABİ SİGORTALI OLDUĞUNUN TESBİTİ ( Dava Konusu Dönemin 4956 S. Y'nın Yürürlüğünden Önceki Düzenlemeye Tabi Olduğu - Davacının 22 Yaşını Doldurduğu Tarihi Takip Eden Yılbaşı Olan Tarihten İtibaren 2926 S. Yasaya Tabi Sigortalılığını Başlatmak Gerektiği )
Y21.HDE. 2003/10832926 SAYILI YASAYA TABİ SİGORTALILIĞIN DEVAM ETTİĞİNİN TESPİTİ TALEBİ ( Davanın Sosyal Güvenliğe İlişkin Olması Nedeniyle Feragat Nedeniyle Ortadan Kaldırılamaması )
Y5.HDE. 2003/123552942 SAYILI KANUN ( 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa Göre Yetkili Merciin Tek Taraflı Olarak Kısmen ve Tamamen Kamulaştırma İşleminden Vazgeçme Hakkının Bulunduğunun Gözetilmesi )
Y5.HDE. 2003/54302942 SAYILI KANUN UYGULAMASI ( 4650 Sayılı Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihte Kamulaştırma Kararı Alınmış ve Tebligata Çıkmış Davalarda 2942 Sayılı Yasanın Önceki Hükümlerinin Uygulanması )
Y18.HDE. 1995/77722942 SAYILI KANUN UYGULAMASI ( Bu Kanun Gereğince Tespit-Terkin-Acele El Koyma İstenilmesi )
Y5.HDE. 2003/102112942 SAYILI KANUN UYGULAMASI ( Kamulaştırma Kanununun 38. Maddesinin Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi Nedeniyle Yerel Mahkeme Kararının Yasal Dayanağının Kalmaması )
Y7.CDE. 1996/69102960 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Olay Tarihinde Tayin Edilen Yapı Tatil Zaptı İçeriğine Göre Projesine Aykırı Olarak İkinci Bir Bodrum Katı Yapmış Olması )
Y7.CDE. 2005/15292960 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sit Alanı Öngörünüm Bölgesinde Bulunan Bahçe Duvarının Yıkılıp Verilen İzne Aykırı Olarak Denizin Altı Metre İçinde Demir Kazıklar Çakıldığı ve Bu Durumun Tespiti Üzerine Kazıkların Deniz Seviyesinin Altında Kesilmesi Nedeniyle Suçun Oluştuğu )
Y11.CDE. 2002/15962978 SAYILI KANUN ( Özel Gider İndiriminde Kullanılan Gerçeğe Aykırı Olan Belgelerin Düzenlenmesine Katılmadan Sadece Kullananlara Vergi İdaresince Para Cezası Hükmolunması )
Y11.CDE. 2003/100572978 SAYILI KANUN ( Sahte Olarak Düzenlenmiş Faturaları Özel Gider İndiriminde Kullanmaktan İbaret Eylemlerinin 2978 Sayılı Kanunun 6. Maddesi Kapsamında Bulunduğu - Görevsizlik Kararı Verileceği )
Y9.HDE. 2010/51170298 SAYILI KANUN UYARINCA GÖREVLENDİRİLME ( Fazla Çalışma ve Hafta Tatili Ücretleri Hakkındaki Uyuşmazlığın Genel Mahkemelerde Görüleceği - Bakanlık İle İşçi Arasındaki İlişkinin Hizmet Akdinden Kaynaklanmadığı/İş Mahkemesince Görevsizlik Kararı Verileceği )
Y8.CDE. 1996/16230298 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Belediye Başkanının Seçim İşlerinde Kullanılmak Üzere İlçe Seçim Kurulunca İstenilen Aracı Vermemesi )
Y8.CDE. 1995/13098298 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Seçim İşleriyle Doğrudan Görevlendirilmeyen Sanığın Muhtar Sıfatıyla Orada Oturmayanlara İkametgah Vermesi )
Y8.CDE. 2003/13406298 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Oy Verme Süresi Sona Erdikten Sonra İçki Satışı Yapan Sanığın Atılı Suçtan Beraati Gereği )
Y8.CDE. 2006/603298 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanıklar Hakkında 5252 Sayılı Yasa Uyarınca Hükmolunan Ağır Para Cezasının Adli Para Cezasına Dönüştürülmesi - Hüküm Tarihnde Yürürlükte Olan 647 Sayılı Yasaya Göre Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammı Uygulanmayacağının Gözetilerek Karar Verilmesi Gereği )
Y19.CDE. 2015/16525298 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU ( Hükmün İçeriğindeki Hukuka Aykırılıklar Ancak Hükmün Hukuken Varlık Kazanması Halinde Olağan ve Olağanüstü Yasa Yolları Denetimine Konu Olabileceğinden Henüz Hukuken Varlık Kazanmayan Hükümdeki Hukuka Aykırılıkların Kanun Yararına Bozma Yasa Yoluyla Denetlenmesi Olanağı Bulunmadığı )
Y14.HDE. 2008/149682981 S.K.'NIN KAPSAMI ( Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası - 2981 S.K. Kapsamında Kalan Kişilere Yapılan Tahsisin 3. Kişilere Temlikine İmkan Sağlandığı )
Y14.HDE. 2011/153932981 SAYILI KANUN ( İmar Uygulamaları Nedeniyle Elatmanın Gerçekleşmesi - İmar Parseli Malikine Karşı Yapı Sahibinin Korunduğu/Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım Davası )
Y1.HDE. 2003/71852981 SAYILI KANUN KAPSAMI ( 2981 Sayılı Kanunun Kapsamına Giren Yapılarla İlgili Olarak Yargı Mercilerinde Açılmış Davaların Yürütülememesi )
YHGKE. 1989/5-5672981 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KALAN GECEKONDULAR ( Ecrimisil ve Arsa Kullanım Bedeli Alınmaması-Hakimin Re'sen Türk Kanunlarını Uygulayacağı )
Y14.HDE. 1994/7562981 SAYILI KANUN UYGULAMASI ( Kadastrosu Kesinleşmiş Taşınmazlarda Arsa Sahibi ile Haricen Alan Kişi Anlaşırlarsa )
Y17.HDE. 2002/212981 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILAN TESBİTİN TAPU KAYITLARIYLA ÇELİŞMESİ ( Kadastro Tesbitine İtiraz )
Y1.HDE. 2003/113762981 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Somut Olayda Çekişmeye Konu Olup 2981 Sayılı Yasanın Anılan Maddesine Göre Yapılan İşlemin İdari İşlem Niteliğinde Olduğunun Kabulünün Mümkün Olmaması )
Y5.HDE. 2015/7092981 SK HÜKÜMLERİNE GÖRE İMAR UYGULAMASI YAPILMASI ( Bu Uygulamalardan Doğan ve İpotekle Teminat Altına Alınanlar da Dahil Olmak Üzere Her Türlü Alacak ve Bedelin Borçlu İdarelerce İpotel veya Uygulama Tarihinden İtibaren 3095 S.K.'da Belirtilen Kanuni Faiz Oranı Uygulanarak Ödeneceği - İpotek Borçlusunun Şahıslar Olması Halinde Bu Düzenlemenin Uygulanmayacağı/Ayrıca Bu Düzenlemenin Anayasa Mahkemesi Kararı İle İptal Edildiği )
Y3.HDE. 2013/45172985 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İSTİSNA ( Taşınmazın Toplu Konut Alanı Vasfı Bulunmadığının Davacı Hakkında İstisnai Bir Durum Bulunmadığının Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği - Davacının İdarenin Sunduğu Hizmetlerden Faydalanmakta Olduğu )
YCGKE. 1987/8-587299 SAYILI KHK ( KHK'nın Yürürlüğünden Önce Üzerinde Tabanca İle Yakalanan Sanığın Ruhsat Alabilmek Amacıyla Başvuru Hakkının Doğmuş Olması )
YCGKE. 1988/8-176299 SAYILI KHK'DEN YARARLANMA İMKANI BULUNMASI ( Ruhsatsız Tabanca Taşımak-6136 S. Kanun ile TCK.nun Bu Konudaki Hükümlerinin Uygulanmaması )
YCGKE. 1990/8-6299 SAYILI KHK'YA GÖRE BULUNDURMA RUHSATI ALINMIŞ OLAN SİLAH ( 387 Sayılı KHK'ya Göre Taşıma Ruhsatı Talebi )
YCGKE. 1990/1-70299 SAYILI KHK'YE GÖRE RUHSATA BAĞLANAN SİLAHLAR ( Silahların Suçta Kullanılmış Olması-6136 S. Yasanın Uygulanıp Uygulanmayacağı )
YHGKE. 2013/16-24402B ALANLARI HAKKINDA AÇILAN DAVALAR ( 6292 Sayılı Kanuna Göre Yapılacak İşlemler Sonuçlanıncaya Kadar 2B Alanları Hakkında Hazine Tarafından Kişiler Aleyhine Açılması Gereken Davaların Açılmayacağı ve Açılmış ve Devam Eden Davaların Durdurulacağı )
Y16.HDE. 2015/208312B ALANLARI HAKKINDA AÇILAN DAVALAR (Kullanım Şerhinin İptali İstemi - 6292 Sayılı Kanuna Göre Yapılacak İşlemler Sonuçlanıncaya Kadar 2/B Alanları Hakkında Hazine Tarafından Kişiler Aleyhine Açılması Gereken Davalar Açılmayacağı Açılmış ve Devam Eden Davaların Durdurulacağı)
Y20.HDE. 2010/108342-B UYGULAMASINA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Yolsuz Tescilin Bütün Sonuçlarıyla Hükümsüz Olduğu Malikine Mülkiyet Hakkı Kazandırmayacağı - Çekişmeli Taşınmazın Orman Sınırları İçinde veya Dışında Olup Olmadığı Belirlenmeden Hak Düşürücü Sürenin Geçtiğinden Bahisle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )

3

Y11.HDE. 2003/44553 AY İÇİNDE İTİRAZ YAPILMASI GEREĞİ ( Zarar Gören 3.Kişilerin Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğünü Talep Edebilmeleri İçin Faydalı Model Başvurusunun İlanından İtibaren 3 Ay İçinde İtirazda Bulunulabileceği )
Y17.HDE. 2003/136563 AYLIK DAVA AÇMA SÜRESİ ( Alacaklının Suçun Oluştuğunu Öğrendiği Tarihten İtibaren 3 Ay İçerisinde Dava Açmak Zorunda Olduğu Nazara Alınmadan Yapılan Şikayete Göre Düşme Kararı Verilmesi Gerekirken Mahkûmiyet Kararı Verilemeyeceği - Nafaka Borcunun Ödenmemesi )
Y11.HDE. 2005/104993 AYLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kooperatif Ortaklığından İhraç Kararı - Karara Karşı 3 Aylık Hak Düşürücü Süre İçinde Dava Açılmadığından Davanın Reddedileceği )
Y10.HDE. 2003/113473 AYLIK SÜRE ( Bağlayıcı Olmayıp Davalı Kurum İncelemeyi Bitirdiği Anlaşılan Tarihinin Faiz Alacağına Başlangıç Olarak Kabulü Gereği - Emekliliğe Hak Kazanıldığının Tespiti )
Y18.HDE. 2005/9993 AYLIK SÜRE ( Davalıların Kendilerine Tanınan 3 Aylık Süre İçerisinde Hüküm Altına Alınan Hususları Eski Hale Getirmedikleri Takdirde Yine Kendilerince Eski Hale Getirecekleri - Davacılar Tarafından Yapılmasına Hükmedilemeyeceği )
Y10.HDE. 2005/43163 AYLIK SÜRE ( Yaşlılık Aylığının Geç Bağlandığını ve Aylıklarının Geç Ödendiğini İleri Sürdüğüne Göre Aylığın 506 Sayılı Yasanın 116. Maddesinde Öngörülen 3 Aylık Süre İçinde Bağlanıp Bağlanmadığı Araştırılması Gereği )
YHGKE. 1998/3-6793 YIL SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMESİ ( Yeni Dönem Kira Bedelinin Tesbitinde Esas Alınacak Oran )
Y1.HDE. 2001/57813 YILI AŞAN KİRA SÖZLEŞMESİ ( Belediye Taşınmazları-Belediye Meclisinin Yetki Devri Niteliğinde Kararına Dayanılması )
Y12.CDE. 2015/95933. DERECE DOĞAL SİT ALANI İÇERİSİNDEKİ BİNANIN YANINA İZİN ALMAKSIZIN EKLENTİ İNŞA ETTİRİLMESİ ( Sanığın Bölgenin Niteliğini Bildiğini Kabulde Zorunluluk Bulunduğu - Mahkumiyetine Karar Verileceği )
Y12.CDE. 2016/21103. DERECE DOĞAL SİT ŞERHİ BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNDE İZİNSİZ MÜDAHALELER GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ( İzinsiz Müdahaleler Gerçekleştirilmeden Önce Bölgenin Niteliğinin Sanık Tarafından Bilindiği - Sanığın Mahkumiyetine Karar Verileceği )
Y15.HDE. 2002/12053. DERECEYE KADAR HISIMLAR ARASINDAKİ TASARRUFLAR ( Tasarrufun İptali Davasının Dinlenebilme Koşulları - Geçici Aciz Vesikası )
Y11.CDE. 1997/50053. GRUP KORUNMASI GEREKLİ TESCİLLİ VE ŞERHLİ BİNA ( Yıkılması )
Y12.HDE. 2011/16423. HACİZ İHBARNAMESİ (Hacizlerin Kaldırılması İstemi - Adı Geçene Gönderilen 3.Haciz İhbarnamesine Karşı Yasada Öngörülen 15 Günlük Süre İçerisinde Açılmış Bir Menfi Tespit Davası Bulunmadığından Sözü Edilen Alacak 3.Kişi Nezdinde Kesinleştiğinden Şikayetin Reddi Gerektiği)
Y11.HDE. 2001/36103. KİŞİ ADINA TESCİLLİ BİR MARKA BULUNMASI ( TPE'nin Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkındaki KHK'nin 36. m. Gereğince Verdiği İtirazın Reddinde Anılan Kararname Hükümlerine Aykırılık Olmadığı )
Y12.HDE. 2010/216463. KİŞİ BANKANIN HACİZ YAZISINA KARŞI CEVABI ( İstihkak İddiası - İcra Dairesinde Haciz Kararı Verildiği Tarihte Haczin Tamamlanmış Sayılacağı/Banka Yazısının İçeriği Gözetildiğinde Cevabın İstihkak Niteliğinde Olduğu )
Y21.HDE. 2003/16983. KİŞİ İLE BORÇLUNUN KARI KOCA OLMASI ( Tarafların Ödeme Emrinin Tebliğinden Sonra Kesinleşen Boşanma İlamı ile Boşanmaları )
Y12.HDE. 2003/25633. KİŞİDEKİ ALACAK ( Borçlunun Kendi Elindeki Malları Yanında 3. Kişideki Mal ve Alacaklarının da Haczi Olanaklı Olduğu - Ancak Haczin Uygulanabilmesi İçin 3. Kişideki Alacağın Kıymetli Evraka Bağlı Bulunmaması Gereği )
Y12.HDE. 2004/127953. KİŞİDEKİ PARANIN HACZİ ( Borçlunun Haczedilen Kendisine Ait Parayla İlgili Bir İşleme Karşı Çıkmasında Hukuki Yararı Olduğundan İşin Esası İncelenerek Sonucuna Göre Bir Karar Vermek Gereği )
Y11.HDE. 2004/23053. KİŞİNİN DAVAYA MÜDAHALESİ ( Hakkı Veya Borcu Bir Davanın Sonucuna Bağlı Olan İse İki Taraftan Birine Katılmak Suretiyle Edebileceği - Navlun Ücretinin Ödenmemesi )
Y12.HDE. 2006/116163. KİŞİNİN ELİNDEKİ MALLARIN HACZİ ( İstihkak İddiasında Bulunulması Halinde Dava Açmak Üzere Alacaklıya Süre Verilmesi Gereği )
Y11.HDE. 2011/153303. KİŞİNİN FİİLİNİ TAAHHÜT ( Davalı Bankanın 3. Kişinin Fiilini Taahhüt Ettiği/Davacının Kur Farkından Kaynaklanan Bedeli Talep Ettiği - Mektup Bedellerinin Ödeme Tarihindeki Kurdan ve Talep Tarihinden İtibaren Kanuni Faiz Yürütülmek Suretiyle Ödendiği/Alacak Davasının Reddine Karar Verileceği )
Y21.HDE. 2006/903. KİŞİNİN HAKLARININ ETKİLENMESİ ( İstihkak Davası - Finansal Kiralama Sözleşmesinin Geçerli Olabilmesi İçin Düzenlenme Şeklinde Noterlikçe Yapılması ve Kiracının İkametgahındaki Noter Özel Siciline Tescil Edilmesi Zorunluluğu )
Y21.HDE. 2003/18213. KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Araç Noter Satışından Sonra Kaydi Haczin Konması Nedeniyle Davacının İyiniyetli Olduğu İddiası )
Y21.HDE. 2003/14973. KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Arzın Maliki Olan Davacı 3.Kişinin Üzerindeki Ürünün De Sahibi Olacağından Borçlunun Bilerek Davacıya Ait Taşınmaz Üzerinde Ekim Yaptığı Ve İyi Niyetli Olmaması Nedeniyle Davanın Kabulü Gereği )
Y21.HDE. 2003/18243. KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Dava Açma Süresi-İcra Müdürünce Gerekli Prosedür Yerine Getirilmediği Müddetçe Hacizli Mal Satılarak Bedeli Alacaklıya Ödenene Kadar Açılabilmesi )
Y21.HDE. 2004/133843. KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Dava Konusu Aracın Mülkiyeti Hacizden Önce Alıcı Durumundaki Davacıya Geçmiş Olduğundan Davanın Kabulü Gereği )
Y21.HDE. 2003/31323. KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Dava Sırasında Haczedilen Menkullerin Satılması Durumda İstihkak Davasının Bedele Dönüştüğü )
Y21.HDE. 2003/18203. KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Dava Sonuçlanmadan Mahcuz Mal Paraya Çevrilirse Mercii Hakiminin Satış Bedelinin Yargılamanın Sonuna Kadar Alacaklıya Ödenmemesi Yönünde Karar Verebilmesi )
YHGKE. 2006/21-6183. KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Davacı Tarafından 1. Hacizden Sonra Satın Alınan Yeni Buzdolabının Mülkiyetinin Davacıya Ait Olduğu Açıkça Ortada Olduğu - Bu Taşınır Mal Yönünden Davanın Kabulü Gerektiği )
Y21.HDE. 2003/18133. KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Davacılar ile Borçlunun Ana Baba ve Oğul Olması-Haciz Adresi ile Ödeme Emrinin Tebliğ Adresi ve Takibe Konu Bono Adresinin Aynı Adresler Olması )
Y21.HDE. 2003/18023. KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Davacının Boşanmasına Rağmen Davalıyla Aynı Yerde Oturması-Haczin de Davacı Huzurunda Birlikte Oturulan Evde Yapıldığının Ortada Olması )
Y21.HDE. 2003/20173. KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Haciz Borçlunun Borç Dayanağı Senette Belirttiği Davacı Şirket Adresinde Gerçekleştirildiği - Borçlu ve 3.Kişi Malı Birlikte Ellerinde Bulundurduklarından İİK.nun 97/A Maddesi Gereğince Mal Borçlu Elinde Sayıldığı )
Y21.HDE. 2005/35913. KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Haczedilen Eşyanın Yediemin Olarak Anılan Şirkete Teslimine Karar Verildiği - Davacı 3. Kişinin Tutumu Sonucu Alacağın Tahsili Geciktiğinden Davanın Reddi Nedeniyle Alacaklı Yararına % 40 Tazminata Hükmedileceği )
Y21.HDE. 2003/15003. KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Haczolunan Menkul Malların Borçlu İle Birlikte Ellerinde Bulundurmalarının Aksi İspatlanabilir Bir Karineye İşaret Ettiği - Aksinin Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği )
Y21.HDE. 2003/8163. KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( İİK.nun 97/A Maddesinde Öngörülen Mülkiyet Karinesi Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olduğu - Bu Karinenin Aksi Güçlü ve İnandırıcı Delillerle Kanıtlamadığı Anlaşılmakla Davanın Reddi Gereği )
Y21.HDE. 2004/21243. KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( İİK'nın 97/3. Maddesine Göre Takibin Talikine Karar Verilirse Haksız Çıktığı Takdirde Alacaklının Muhtemel Zararına Karşı Davacıdan 36. Maddede Gösterilen Teminat Alınacağı )
Y21.HDE. 2004/7703. KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI ( İşyerinin Devri - Borçlunun Alacaklıdan Mal Kaçırmak Amacı/Alacaklının Haklarını Etkilemeyeceği )
Y21.HDE. 2005/29213. KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASININ KALDIRILMASI TALEBİ ( Borçlu Şirketin İşyerini Borcun Doğumundan Sonra Devretmesi - Ticari İşletmeyi Devralan Borçlardan Sorumlu Olduğu )
Y21.HDE. 2003/18063. KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ ( İcra Müdürlüğünce Alacaklıya Çıkarılan Muhtıra da Diğer 3. Kişiye Karşı Yedi Gün İçinde Dava Açması İçi Uyarıda Bulunulmasının Amaçlanması )
Y12.HDE. 2000/30313. KİŞİNİN İTİRAZI ( 89/1 İhbarına - Alacaklının Aksini İsbat Ederek Cezalandırılmasını ve Tazminat Talebi )
Y15.HDE. 2004/75333. KİŞİNİN İYİNİYET SAVUNMASI ( Geçerli Olmaması - Yüklenici Tarafından Diğer Davalılara Yapılan Satışlar Avans Niteliğinde Olduğundan İnşaatın Sözleşme İmar Mevzuatına ve Tekniğine Uygun Biçimde Tamamlanması Halinde Sonuç Doğuracağı )
Y10.HDE. 2013/207633. KİŞİNİN KASTA DAYANMAYAN FİİLİ SONUCUNDA SİGORTALININ MALÜL KALMASINA VEYA ÖLÜMÜNE NEDEN OLMASI ( Sigortalıya veya Hak Sahiplerine Bağlanan Aylıkların İlk Peşin Değerinin Yarısından Sorumlu Tutulmasının Mümkün Olmadığı )
Y17.HDE. 2008/42913. KİŞİNİN SİGORTALI ARACI KULLANMASI ( Malikin Rızası Dahilinde Kullanırken Kazanın Geçekleştiği/Şirketin Sigortalısına Yaptığı Her Ödeme Karşısında Mutlaka Bir Zarar Sorumlusu Bulunmayabileceği - Davacı Sigortacının Rücu Edemeyeceği )
Y10.HDE. 2003/19233. KİŞİNİN SORUMLULUĞU ( Trafik Kazasında Ölen Sigortalı/Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesi - Sorumluluğunun Ancak Suç Teşkil Eden Eyleminin Varlığı Halinde Mümkün Olabileceği )
Y12.HDE. 2001/96073. KİŞİNİN ŞİKAYET HAKKI ( Takipte Taraf Olmaması - İİK.nun 106 ve 110. Maddeleri Uyarınca Haczin Düşmüş Olduğundan Bahisle Şikayette Bulunamayacağı )
Y6.HDE. 2013/116043. KİŞİNİN VERMİŞ OLDUĞU MUVAFAKATİN KİRAYA VERENİ BAĞLAMAYACAĞI ( Kiraya Verenin Kardeşinin Sözleşmeye Aykırılığa Verdiği Muvafakatin Kiraya Veren İçin Zımni Kabul Olmadığı - 3.Kişinin Muvafakatinin Kiraya Vereni Bağlamadığı/Akde Aykırı Kullanım )
Y12.HDE. 2004/9273. KİŞİNİN YALAN BEYANI ( İİK.nun 89/4. Maddede Yer Alan "Tazminat" Sözcüğü Alacaklının Uğradığı Zararın Karşılığını İfade Edeceğinden Bu Tazminat Üzerinden %40 İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
Y12.HDE. 2000/30313. KİŞİYE 89/1 İHBARININ TEBLİĞİ ( İtiraz Edilmesi - Alacaklının Aksini İsbat Ederek Cezalandırılmasını ve Tazminat Talebi )
Y12.HDE. 2005/159413. KİŞİYE ÇIKARILAN HACİZ İHBARNAMESİ ( İcra Müdürlüğünce 89/3 Haciz Müzekkeresi Çıkarılması Doğru Olmadığından Üçüncü Şahıs Müştekinin Bu İşleme Karşı da Süresiz Şikayet Hakkı Olduğu )
Y12.HDE. 2005/105523. KİŞİYE GÖNDERİLEN HACİZ İHBARNAMESİ ( Şirket Ortağının Borçlu Şirket Yönünden 3.Kişi Sayılamayacağından Sözü Edilen Haciz İhbarnamesinin Sonuç Doğurmadığı - Şikayetin Süresiz Olduğu )
Y12.HDE. 2004/8883. KİŞİYE HACİZ İHBARNAMESİ ( 89. Madde Kapsamında Belirtilen Özellikleri Taşıması Zorunlu Olmadığı Halde Ve Bu Durumun Da 3. Şahsın Daha Lehine Bir Sonuç Doğurduğu Gözardı Edilerek Şikayetin Reddi Gereği )
Y12.HDE. 2002/24203. KİŞİYE YAPILAN ÖDEME ( Ödemenin Çek Hamiline Yapılmadığı - 3. Kişiye Yapılan Ödemenin Borçluyu Borcundan Kurtarmadığı/İtirazın Reddi Gerektiği )
Y12.HDE. 2004/60783. ŞAHIS BELEDİYENİN HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( İdare Mahkemesinde Alacaklı Tarafından Açılan Davada Yürütmenin Durdurulması - Alacaklı Kesinleşmiş Bulunan İİK.nun 89. Maddesi Nedeni İle Bankadaki Mevduatlara Bu Aşamada Yeniden Haciz Uygulayabileceği )
Y4.HDE. 2004/145463. ŞAHIS ELİNDE HACZEDİLEN MALLAR ( Davacıya Gönderilen 2. Haciz İhbarnamesinin İptaline Karar Verildiği İçin Davanın Esası Hakkında Hüküm Kurulmasına Yer Olmadığı - Her İki Tarafın da Yaptıkları Yargılama Giderlerinin Kendi Üzerlerinde Bırakılacağı )
Y8.HDE. 2015/139643. ŞAHIS TARAFINDAN USULÜNE UYGUN YAPILMIŞ BİR İSTİHKAK İDDİASI BULUNMAMASI ( Davacı Alacaklının İİK'nun 99. Maddesi Hükümlerine Göre İstihkak Davası Açmakta Hukuki Yararı Olmayacağından Dava Şartı Yokluğundan Usulden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - İstihkak İddiasının Reddi Davası )
Y1.HDE. 2004/115033. ŞAHSA AİT TAŞINMAZ ÜZERİNDE YAPI İNŞAASI ( İmar Uygulaması Sonucu Bu Yer Davacıya Ait İmar Parseli İçerisinde Kalmış İse Kendi Arzu ve İradesi Dışında İdari Kararla Oluşan Bir Durum Söz Konusu Olduğundan Kusurlu Sayılamayacağı )
Y12.HDE. 2004/8883. ŞAHSA GÖNDERİLEN HACİZ MÜZEKKERESİ ( 89/1 Haciz İhbarındaki Özellikleri Taşıması Gerekmediği Gibi Müzekkerenin Tebliği İİK.nun 89/1 Ve Müteakip Maddelerine Göre 3. Şahıs Açısından Aynı Sonuçları Doğurmadığı )
Y11.HDE. 2004/12113. ŞAHSA VERİLEN ZARAR ( Sigorta Şirketinin Kendi Sigortalısına Geri Dönerek Ödediği Tazminatı Talep Edebilmesi İçin Kazanın Salt Alkolün Etkisiyle Meydana Geldiğinin Kesin Olarak Saptanması Gereği )
Y12.HDE. 2004/173043. ŞAHSIN CEZALANDIRILMASI VE TAZMİNAT TALEBİ ( 89/1 Haciz Müzekkeresine 3. Şahsın İtirazı Halinde Alacaklı 3. Şahsın Cezalandırılmasını Ve Ayrıca Tazminata Mahkum Edilmesini İsteyebileceği )
Y13.HDE. 2002/37203. ŞAHSIN FİİLİNİ TAAHHÜT ( Taşınmaz Satışı - Davalının Reklam ve Tanıtım Aşamalarında Satıcı Firmaya Beslenen Güvenin Pekiştirmesini Sağladığı/Tazminat Davasının Husumetten Reddedilemeyeceği )
Y12.HDE. 2013/177623. ŞAHSIN SORUMLULUĞU ( 3.Şahsa Borçlunun Nezdinde Doğmuş ve Doğacak Hak ve Alacaklarının Haczini Şeklinde Haciz İhbarnamesinin Çıkarılması Halinde 3. Şahsın Sorumluluğu Haciz Müzekkeresinin Kendisine Ulaştığı Tarihteki Mevcut Durumla Sınırlı Olacağı )
Y12.HDE. 2004/179283. ŞAHSIN SORUMLULUĞU ( Borçlunun Nezdinde Doğmuş ve Doğacak Hak ve Alacakları İçin Çıkarılan Haciz İhbarnamesi - Fiili Durumla Sınırlı Olacağından Muhtemel Alacaklar Açısından Sonuç Doğurmayacağı )
Y21.HDE. 2005/3973.KİŞİ ALEYHİNE TAZMİNAT ( Üçüncü Kişinin İstihkak Talebi - Reddedilen İstihkak Davasında 3. Kişi Aleyhine Tazminat Belirlenirken Alacak İle Mahcuzlardan Değeri Az Olanın Esas Alınması Gereği )
Y21.HDE. 2005/28143.KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Davacının İbraz Ettiği Kira Sözleşmesinde Aslında Kendisinin Kiracı Olduğu - Anılan Şahsa Kiralama İle İlgili Herhangi Bir Bilgi ve Belge Sunulmadığı da Dikkate Alındığında Davacının İddialarında Samimi Olmadığı/Reddi Gereği )
Y21.HDE. 2005/11503.KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Noterlikçe Düzenlenmiş Belgenin Hacze İmkan Verip Vermeyeceği - İpotek Tapu Sicil Müdürlüğü'nde Resmi Senet Düzenlenmesi Ve Tapu Sicil Kütüğüne Tescil İle Kurulacağından Sözleşmenin Davacıyı Bağlamadığı )
Y21.HDE. 2005/121783.KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Takip Dayanağı Borç Devredilen İşyerinin İşletmesine İlişkin Olduğundan Devralan 3. Kişi İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olduğu - Davanın Reddi Gerektiği )
Y21.HDE. 2005/3973.KİŞİNİN İSTİHKAK TALEBİ ( Reddedilen İstihkak Davasında 3. Kişi Aleyhine Tazminat Belirlenirken Takip Konusu Alacak İle Mahcuzlardan Değeri Az Olanın Esas Alınması Gereği )
Y1.HDE. 2005/109853.KİŞİNİN İYİNİYETİ ( Taşınmazın Sahte Veraset İlamına Dayanılarak İktisap edildiği - Davalıların Bilebilecek Durumda Oldukları - İyiniyetli 3. Kişi Sayılamayacakları - Tescilin Yolsuz Olduğu )
Y13.HDE. 2005/633830 GÜN İÇİNDE YAZILI BAŞVURU ( 4822 Sayılı Yasanın Geçici 1. Maddesinden Faydalanabilmek İçin İcra Takibi Yapılması ve Yasanın Yayınlandığı Tarihten İtibaren 30 Gün İçinde Kredi Kartı Veren Kuruluşa Yazılı Başvurusunun Bulunması Gereği )
Y10.HDE. 2002/856530 GÜNDEN AZ ÇALIŞTIRILAN SİGORTALI ( Ay İçinde Bazı İş Günlerinde Çalıştırılmadığı ve Ücret Ödenmediği Beyan Edilen Sigortalıların 30 Günden Az Çalıştırıldıklarını Açıklayan Bilgi ve Belgelerin İşverence Prim Bildirgelerine Eklenmesinin Şart Olduğu )
Y4.CDE. 1997/599430 GÜNDEN AZ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Zorunlu Olarak Paraya Çevrilmesi )
YCGKE. 1979/3-58330 GÜNDEN AZ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Şartları )
YCGKE. 1983/12-1030 GÜNDEN AZ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Nafaka Borcunu Ödememekten Kaynaklanan )
Y7.HDE. 2003/111030 GÜNLÜK ASKI İLAN SÜRESİ ( Taşınmazların Tespitinin Malik Haneleri Açık Bırakılarak Yapılmış Olması - Kadastro Hakiminin Duruşmaya Başlayabilmesi İçin İlanları Yöntemine Uygun Şekilde Yaptırması Gereği )
Y13.HDE. 2011/748630 GÜNLÜK AYIP İHBARI ( Taşınmazda Yer Alan Ayıbın Gizli Olmadığı/Davacının 30 Gün İçinde Ayıp İhbarında Bulunmadığı - Değer Kaybının Tahsili Talebinin Reddine Karar Verileceği )
Y5.HDE. 2013/1691930 GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Davaya Konu Taşınmazın Mülga Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Tarafından Kamulaştırıldığı - 30 Günlük Hak Düşürücü Süre Dolduğundan Açılan Davanın Reddinin Doğru Olduğu/Davacıların Bedel Talep Edemeyeceğinin Kabulü/İdare Adına Tescil )
Y5.HDE. 2012/684730 GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Talebi/İlanen Tebligatın Usulüne Uygun Olduğu - 30 Günlük Hak Düşürücü Süre İçerisinde Bedele İlişkin Dava Açılmadığından Kamulaştırma İşleminin Kesinleştiği/Davanın Reddedileceği )
Y5.HDE. 2014/791230 GÜNLÜK HAKDÜŞÜRÜCÜ SÜRE İÇİNDE DAVA AÇILMADIĞI ( Yapılan Yasal Değişiklik ile Mahkemelerce İdare Adına Tescil Kararı Verilen Kamulaştırmalarda Tebligatlar ve Diğer Kamulaştırma İşlemleri Tamamlanmış Sayılacağı/Bedel Talep Edilemeyaceğinin Kabulü )
Y7.HDE. 2003/256330 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ ( Geçtikten Sonra İtirazın Yapıldığı Gözönünde Tutularak Komisyon Kararının Sonucunun İptaline Ve Kesinleştirme İşleminin Yapılması İçin Tutanağın Kadastro Müdürlüğüne Gönderilmesine Karar Verilmesi Gereği - Kadastro Tespiti )
Y6.HDE. 2014/353130 GÜNLÜK KİRA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ ( Ödeme Süresi Dolmadan İcra Mahkemesinden Tahliye Talep Edilemeyeceği )
Y6.HDE. 2005/1055830 GÜNLÜK ÖDEME SÜRESİ ( Temerrüt Nedeniyle Tahliye - İhtarnamede Tanınan Yasal Otuz Günlük Ödeme Süresi İçinde Davaya Konu Aylar Kiraları Ödenmediğine Göre Kiralananın Tahliyesine Karar Vermek Gerektiği )
Y6.HDE. 2015/1049730 GÜNLÜK ÖDEME SÜRESİ DOLMADAN YAPILAN TAHLİYE TALEBİNİN REDDİ ( Ödeme Süresinin Dolmasının Beklenmesi Gereği - Alacaklının İcra Mahkemesinden Tahliye İsteminin Erken Olduğu/Tahliye Talebinin Reddi/Kira Alacağının Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Davası/Kira Alacağı )
YHGKE. 2015/22-12830 GÜNLÜK ÜCRETİ AŞAN ZARAR ( Kazanın Aracın El Freninin Çekilmemesi veya Sabitleme Butonunun Devreye Konulmamasından Oluştuğu/Davacının Tedbirsiz ve Dikkatsiz Davranarak Kazaya Sebebiyet Verdiği/Sorumluluğun Davacıya Ait Olduğu/Feshin Haklı Nedene Dayandığı - Davacının Kıdem ve İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı )
Y9.HDE. 2006/32030 İŞÇİ KISTASI ( Fesih Tarihinde Bir Kısım İşçinin İş Sözleşmesinin Askıda Olup Olmadığı Araştırılması Gereği - İş Sözleşmesi Askıda Olan İşçiler 30 İşçi Kıstasında Dikkate Alınması Gereği )
YHGKE. 2000/12-101130 ŞUBAT TANZİM TARİHLİ BONO ( Geçerliliği )
Y6.HDE. 2015/852630 YIL SÜRELİ KULLANMA İZİN SÖZLEŞMESİ (Tipik Bir İrtifak Hakkı Sözleşmesi Olup Kira Sözleşmesi Olarak Kabul Edilemeyeceğinden Uyuşmazlığın Çözümünde Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu - Sözleşmenin Uyarlanması İstemi)
Y12.HDE. 2012/489830.06.2010 TARİHİNDEN SONRA KARAR VERİLEN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİNE DAYALI TAZMİNAT DAVALARI ( Tazminatın Tahsili Sebebiyle İdarelerin Mal Hak ve Alacakları Haczedilemeyeceğine İlişkin 2942 S.K. Geçici 6. Maddesinin Yürürlüğe Girdiği)
YHGKE. 1979/9-872300/8 SAYILI YASA ( İşçi Tanımına Girmeyen Kimseye Kıdem Tazminatı Ödenmemesi )
Y9.CDE. 2003/14913005 SAYILI KANUN ( Dernekler Kanununa Aykırılık Eylemlerinin 3005 Sayılı Kanun Hükümlerine Tabi Olması Nedeniyle Ceza Kararnamesiyle Sonuçlandırılmaması )
Y7.CDE. 2002/236383005 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNE GÖRE YARGILAMA ( 15 Yaşından Küçük Sanık )
YCGKE. 2003/7-1553005 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNE GÖRE YARGILMA YAPILMASI ( Basın Yasasındaki Araçlardan Birini Kullanarak Banka Hakkında Asılsız Haber Yayma Suçunun Yargılamasının Bu Kanuna Göre Yapılması )
Y8.CDE. 2001/110913005 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAMASI ( Savunma Hakkının Kısıtlanmasına Yol Açması )
YHGKE. 1989/9-973008 SAYILI İŞ KANUNU DÖNEMİNDE MUHASEBECİLİKTE GEÇEN SÜRE ( Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınamaması )
YHGKE. 1987/9-5043008 SAYILI YASADAN SONRAKİ ÇALIŞMALARLA KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANILMASI ( Tis veya Yönetmelik Hükümlerine Göre Önceki Çalışmaların Hesaba Katılması )
Y14.HDE. 1991/70963083 SAYILI YASA ( Bu Yasa ile Getirilen Beş Yıllık Süre İçinde Mahkemelerin Devir Ve Temliki Gerektiren Karar Veremesi Kuralının Dikkate Alınması
Y7.HDE. 2004/7823083 SAYILI YASA ( Sulu veya Kuru Toprak Ayırımının Bu Kanun Hükümlerine Göre Yapılması )
Y6.HDE. 2001/23173083 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ TAŞINMAZLAR ( Ortaklığın Giderilmesi-5 Yıl Süre ile Mülkiyet ve Zilyetliğin Devredilememesi)
Y17.HDE. 1999/51243083 SAYILI YASANIN UYGULANMASI ( Mülkiyet İddiası İle On Yıllık Süre İçerisinde Dava Açılmış Olması Halinde Davanın Yasal Engel Nedeniyle Reddi )
Y1.HDE. 2013/28053091 SAYILI KANUN UYARINCA VERİLEN İDARİ MEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Yaratılan Sataşmanın Önlenmesi İstemi - 4721 S. TMK Hükümlerine Göre Değerlendirme Yapılması Gerekeceği/Sataşmanın Önlenmesi İstemi Bakımından İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 1997/136543091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Aynı Tecavüz Tarihini Kapsayan İki Men Kararından Birinci Men Kararına Konu Olan Duvar ve Tuvalet )
Y8.CDE. 1998/176273091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Aynı Yere 2. Kez El Atmak - 2. Men Kararı İnfazından Sonra İlk Men Kararının İptal Edilmesi )
Y8.CDE. 1992/88773091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Aynı Yere Tecavüzün İki Kez Menine Karar Verildikten Sonra Hakkında Dava Açılan Sanık )
YCGKE. 1992/8-2143091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yere Üçüncü Kez Elatma )
Y8.CDE. 1996/134373091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İdarenin Aynı Men Kararına Konu Birden Fazla Yere Elatma - TCK.m.80'in Uygulanamayacağı )
Y8.CDE. 1990/83003091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Köy Orta Malına İdari Men Kararına Rağmen El Atma )
Y8.CDE. 1990/42133091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın İdarenin Men Kararına Rağmen Taşınmaza Yeniden Tecavüzü )
Y8.CDE. 1996/126933091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Oğullarına Ait Yere Men Kararına Rağmen 2. Kez Girmesi )
YCGKE. 1991/8-2623091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanıklardan Birine Ait Olduğu İnancıyla Diğer Sanık Eşinin de Yardım Etmesi ve Taşınmaza Tecavüz )
Y8.CDE. 1995/92153091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanıkların Ana Oğul Olması - Aile Dayanışmasının Suç Ortaklığı Boyutunda Değerlendirilemeyeceği )
Y8.CDE. 1995/66803091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Suç Konusu Taşınmaza İki Kişinin Birlikte El Atması Halinde Cezanın Artırılması )
Y8.CDE. 2001/149923091 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Dava Konusu Taşınmazın Ormanlık Sahası İçinde Kaldığını Belirtmeleri )
Y8.CDE. 2001/112873091 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Hüküm Tarihinden Önce Ölen Sanığın Ölümü Nedeniyle Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
Y8.CDE. 2004/4773091 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( İdarece Verilen İki Men Kararından Sonra 3. Kez Aynı Yere Elatılması - Beraat Hükmü Kurulamayacağı/Son Tecavüzün Yeni Bir Aykırılık Suçunu Oluşturduğu )
Y8.CDE. 2002/46613091 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Kurulan Hükümde TCK.nun 522. Maddesinin Uygulanamayacağının Gözetilmesi Gereği )
Y8.CDE. 2002/44723091 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Sabit Görülen Eylemi Şeref ve Haysiyete Dokunan Nitelikte Bulunmadığı Halde Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Doğru Olmaması )
Y8.CDE. 2003/136833091 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanıkların Men Kararının İnfazında da Bulunmadıkları Anlaşılmakla 3091 Sayılı Yasanın 8. Maddesi Uyarınca Bu Tarihli Men Kararının İnfazının Yapılacağı Yer Tarih Ve Saatin Sanıklara Usulüne Uygun Tebliğ Edilip Edilmediği Araştırılması Gereği )
Y8.CDE. 2001/82993091 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Tecavüz Edilen Dere Yatağının Köylüler Tarafından Ortaklaşa Yol Olarak Kullanılması-Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Oluşması )
Y8.CDE. 2003/125913091 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Yapılan Keşifte Dava Konusu Yerin Orman Sayılan Yerlerden Olduğu - 3091 S.Y'nın 6831 S.Y İle Özel Düzenleme Kapsamında Olan Orman Suçları Hakkında Uygulama Yerinin Bulunmadığı )
Y8.CDE. 2004/65863091 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU ( Sanık Hakkında Dava Konusu Yere İlişkin Olarak Verilmiş Bir Men Kararı Bulunmadığı Eyleminin Unsurlarının Varlığı Halinde Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Oluşacağı )
YCGKE. 1988/8-513091 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 12. Maddede Belirtilen İşlemlerin Kovuşturma Şartı Olduğu )
Y8.CDE. 2003/107403091 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Köyün Ortak Kullanımına Bırakılan Yerlerden Olmayan Taşınmaza Ahır Yaparak Bu Yeri İşgal Etmesi - Koşulların Gerçekleşmesi Durumunda 3091 Sayılı Yasaya Aykırılık Oluşturan Eylemin 765 sayılı TCK'nun 513/1-2. Maddesi Uyarınca Cezalandırılmasının Bozma Nedeni Oldğu )
Y8.CDE. 2003/111233091 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Tarlasını Taşkından Korumak Maksadiyle Dere Yatağına Bir Miktar Çalıçırpı Yığmaktan İbaret Eyleminde Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Unsurlarının Bulunmadığı )
Y8.CDE. 1996/34283091 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanıklara Savunma Hakkı Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y8.CDE. 2001/77223091 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Taşınmaz Mal Zilyetliğine Tecavüz-İdari Men Kararı-El Atılan Yerin Niteliği )
Y8.CDE. 1990/40633091 SAYILI KANUNUN UYGULANMA ŞARTLARI ( İhtiyati Tedbir Kararı Verilmemiş ve Dava Açılmamış Olması )
Y8.CDE. 1999/120223091 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( İkinci Men Kararı Bulunmuyorsa Beraat Kararı Verilmesi Gereği )
Y8.CDE. 2001/83773091 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM ( İlk Men Talebinde Bulunulmasından Tapu İptal ve Tescil Davası Açılmış Olması )
Y8.CDE. 2001/115703091 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM ( Sabıkasız Olan Sanığın Kişiliğinde Dosyaya Yansıyan Olumsuzluk Olmaması ve Suçun İşlenişinde de Bir Özellik Olmaması )
Y8.CDE. 2001/137143091 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Daha Önce Meralara Tecavüz Nedeniyle Dava Açıldığı Halde Sonradan 3091 Sayılı Yasaya Aykırılıktan Dolayı Dava Açıldığından Mükerrer Davadan Söz Edilememesi )
Y8.CDE. 2003/106523091 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Davaya Konu Yolun Belediye Sınırları İçinde Kaldığının Anlaşılması Karşısında Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Oluşmadığı Koşulları Bulunduğu Takdirde 3091 Sayılı Yasanın Uygulanacağı )
Y8.CDE. 1996/148053091 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( İlk Men Kararına Konu Taşınmazın İkinci Men Kararına Konu Taşınmazla Aynı Olması Halinde Suçun Oluşması )
Y8.CDE. 1996/141783091 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( İnfaz Tutanağında Sanığın İmzasının Bulunmaması )
Y8.CDE. 2001/86553091 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Aynı Yere İki Kez Tecavüz Etmesi Nedeniyle 3091 Sayılı Yasanın Uygulanması )
Y8.CDE. 2001/27913091 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suçu Yanında Meraya Tecavüz Suçunun da Oluşması - Sanığın Aynı Yere Yeniden El Atması Nedeniyle 2. Davanın Açılmış Olması )
Y8.CDE. 2001/89213091 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Tapuda Maliye Hazinesi Adına Tarla Vasfında Kayıtlı Taşınmaza El Atılması Nedeniyle )
Y8.CDE. 2002/75283091 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Dere Yatağının Ağzını Daraltan Sanığın Burayı Eski Hale Getirme Yükümlülüğünün Bulunmaması )
Y8.CDE. 2003/71013091 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( İkinci Kez Verilen İdarenin Men Kararının İnfaz Edilmesi Nedeniyle Sanıklara Atılı Suçun Yasal Unsurlarının Oluştuğu Anlaşılmakla Sanıkların Cezalandırılmaları Gereği )
Y8.CDE. 2002/41673091 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığın Köyün Üç Ayrı Mera Parseline Tecavüzleri Nedeniyle Verilen Üç Ayrı Men Kararına Karşı Gelen Tecavüz Eylemlerinin Üç Ayrı Suç Oluşturması )
YCGKE. 2006/8-1673091 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU ( Taşınmaz Zilyetliğine Vaki Tecavüz Nedeniyle )
Y12.HDE. 2004/46203095 SAYILI YASA ( Mahkemece İcra Müdürünün Yapmış Olduğu İşlemin 3095 Sayılı Yasaya Uygun Olup Olmadığı Denetlendikten Sonra Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesinin Gerekli Olması )
Y11.HDE. 2003/37623095 SAYILI YASA ( Somut Olayda Yerel Mahkemece 3095 Sayılı Yasanın Hükümlerinin Uygulama Alanı Bulup Bulmadığının Gözetilmesinin Gerekmesi )
Y12.HDE. 2005/102273095 SAYILI YASADAKİ FAİZ ORANI UYGULANACAĞI ( Takibe Dayanak Yaptığı İlamda Kamulaştırmasız El Atmadan Dolayı Tazminata Hükmedilmesi Nedeniyle )
Y12.HDE. 2007/69823095 SAYILI YASADAKİ FAİZ ORANLARI ( Esas Alınamayacağı - 01.01.2005-30.04.2005 Tarihleri Arasındaki Dönemde İşleyecek Faizin 2005 Yılı Bütçe Kanunu'nun 37/E Maddesindeki Oranlar Esas Alınarak Hesaplanması Gerektiği )
Y12.HDE. 2006/6623095 SAYILI YASANIN 2/2 MADDESİNE GÖRE FAİZ ( 1.1.2000 Tarihinde Yürürlüğe Giren 4489 Sayılı Yasaya Göre Ticari İşler İçin Avans Oranına Göre Faiz Uygulanacağı )
Y12.HDE. 2005/59843095 SAYILI YASANIN BİRİNCİ MADDESİ ( Takipte İstenen Faize Karşı Borçlunun İtirazları 3095 Sayılı Yasanın 1. Maddesine Göre ve Merkez Bankasının Kısa Vadeli Kredi İşlemlerinde Uyguladığı Reeskont Oranı Esas Alınarak Belirleneceği )
YHGKE. 1982/10-7231 ARALIK TARİHİNDE EMEKLİLİK İSTEMİNDE BULUNAN İŞÇİ ( Emeklilik Aylığının Hesabında Son Takvim Yılının Göz Önünde Bulundurulması )
YHGKE. 1999/21-89231 GÜN ÇEKEN AYLARIN PRİMLERİNİN 30 GÜN ÜZERİNDEN ÖDENMİŞ OLMASI ( Ölüm Aylığı Hesaplanırken Bu Günlerin de Hesaba Katılacağı )
Y9.HDE. 2001/1435131 GÜNLÜK AYLARDA 30 GÜN ÜZERİNDEN ÜCRET ÖDENMESİ ( Maktu Aylık-Ücretin Ödenme Şekli )
Y12.HDE. 2001/1646131 ŞUBAT KEŞİDE TARİHLİ ÇEK ( Geçerli Olacağı ve Keşide Tarihinin Şubatın Son Günü Olarak Kabul Edileceği )
YCGKE. 2004/10-20031 ŞUBAT KEŞİDE TARİHLİ ÇEK ( Günün 28 Şubat Olarak Kabul Edileceği - Çek Özelliğini Ortadan Kaldıracağının Kabulünün Aşırı Şekilcilik Olacağı )
Y7.CDE. 1994/773831.12.1987-14.12.1988 TARİHLERİ ARASINDA YÜRÜRLÜĞE GİREN YASALARDAKİ PARA CEZALARINA 3506 SAYILI YASANIN EK 1 VE 2. MADDELERİNİN UYGULANAMIYACAĞI
Y20.HDE. 2003/40523116 YASAYA GÖRE YAPILAN ORMAN SINIRLANADIRILMASI ( 4785 Sayılı Yasa Hükümleri Nazara Alınmadan Yapılmış Ve Taşınmaz Tahdit Sınırları Dışında Kalıyorsa Taşınmazın Öncesinin Belgelerde Ne Şekilde Nitelendirildiğinin Belirlenmesi Gereği )
Y21.HDE. 2003/4913165 SAYILI YASA ( Çalışmanın Yanında Ayrıca Vergi Kaydının Bu Kaydın Bulunmaması Halinde veya Vergiden Muaf Olunması Halinde Esnaf ve Sanatkar Sicil Kaydının Bulunamsının Gerekmesi )
Y10.CDE. 2002/29113167 SAYILI ÇEK KANUNUNA MUHALEFET ( Bankaya İbraz Edildiğinde Karşılığı Bulunmaması Halinde Kısmen De Olsa Ödenmeyen Çeki Keşide Eden Kişilerin Cezalandırılacağı )
Y6.CDE. 2001/164463167 SAYILI KANUN ( Anayasada Yapılan Değişiklik Gereğince Bu Kanuna Aykırılık Suçundan Dolayı Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza Verilememesi )
Y10.CDE. 1992/3433167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ
Y10.CDE. 1993/11833167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Aval Verenin Sorumluluğunun Hukuki Olup Cezai Olmaması )
Y10.CDE. 1996/21623167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Beyaz Ciro )
YCGKE. 1995/7-1173167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Ceza Mahkemesinden Kamu Davası Açılmaksızın Tazminat İstenmesi )
Y10.CDE. 1993/80123167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Çek Bedelinin Faiz ve Tazminatıyla İcraya Ödenmesi )
Y7.CDE. 1989/36753167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Çekin İbraz Süresi Sonunun Pazar Gününe Rastlaması )
Y7.CDE. 1990/10243167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Çekin Sonradan Doldurulmasının Suçun Teşkilini Engellememesi )
Y7.CDE. 1989/25233167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Çekin Süresi Geçtikten Sonra İbrazı )
Y7.CDE. 1990/1973167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Çekte İki İsim Tek İmza Olması )
Y10.CDE. 1992/112003167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Çekten Caymada Süre )
Y7.CDE. 1990/23963167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Davayı Şikayet Hakkı Olmayan Birinin Açması )
Y7.CDE. 1989/37033167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Emre Düzenlenmiş Karşılıksız Çekin Cirosuna Dayanarak Davaya Müdahil Olmak )
Y10.CDE. 1993/6643167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Ertelenen Mahkumiyetten Önce İşlenmiş Bir Suçun Ertelemeye Etkisi )
Y7.CDE. 1991/33223167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Esas Cezadan Ayrı Olarak Çek Keşide Etmenin Yasaklanma Gereği )
Y7.CDE. 1990/130723167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İbraz Edenin Şikayetçi Olmaması )
Y7.CDE. 1990/12983167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İflastan Sonra Çek Keşide Edilmesi )
Y10.CDE. 1992/157113167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Keşide Yerinin Kısa Yazılması )
Y4.HDE. 1994/95583167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Korunan ve Belli Sürelerde Avlanan Av Hayvanlarının Kanunsuz Olarak Avlanması Halinde Belirlenen Tazminatın İstenebilmesi )
Y10.CDE. 1998/114053167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Müştekinin İbraz Eden Olmaması )
Y10.CDE. 1993/6573167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Olumsuz Yetki Uyuşmazlığı )
Y10.CDE. 1999/84493167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Paraya Çevrilmiş Hapis Cezasının Tekerrüre Esas Alınması )
Y10.CDE. 1995/58853167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Dolandırıcılık Suçundan Cezalandırılabilmesinin Şartları )
Y10.CDE. 1995/74283167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Keşideci İmzasının Başkasına Ait Olduğunu İddia Etmesi )
Y10.CDE. 1995/30643167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Suç Konusu Çekler Dolayısıyla Borçlu Olmadığının Kesin Hükümle Tespiti )
Y10.CDE. 1999/30853167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Tek Başına Çek Düzenleme Yetkisinin Varlığı Araştırılmalıdır )
Y10.CDE. 1993/69543167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Tahsil Cirosuyla İktisap Edenin Şikayet Hakkı )
Y10.CDE. 1991/7683167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( TCK m.503/İlk Maddesindeki Misli Tabirinin Yanlış Yorumlanarak Cezanın Arttırılması )
Y7.CDE. 1989/87643167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Telefonla Verilen Yetkiye İstinaden Çek Tanzimi )
Y10.CDE. 1992/61883167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Teminat Çekinin Karşılıksız Olması )
Y10.CDE. 1994/73183167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Üzerine Kayıt Konulmamış Çek )
Y10.CDE. 1995/98613167 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Yasal Süre Geçirildikten Sonra İbraz Olunan Çek )
Y10.CDE. 1996/30033167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( 15. Maddeye Aykırılık )
Y10.CDE. 2005/63613167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( 16/1. Maddesinde Öngörülen Ağır Para Cezasının Belirlenmesinde Suça Konu Çekin İbraz Tarihinde Merkez Bankasınca Belirlenecek Efektif Satış Kurunun Esas Alınması Gerektiği )
Y10.CDE. 1992/141923167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( 18 Yaşını Doldurmayanın Çek Keşide Etmesi )
Y10.CDE. 1996/21503167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( 30 Gün Süren Ayda Keşide Tarihinin 31 Yazılması )
Y10.CDE. 2007/79473167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( 31.12.2008'den Sonra Tüzel Kişiler Hakkında 3167 S.K. Md. 16 Gereğince Ceza Verilemeyeceği - Karşılıksız Çek Keşide Etmek )
Y10.CDE. 2004/169683167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( 3167 S.K Md. 16/3'de Öngörülmediği Halde Sanığın Çek Keşide Etmekten Yasaklanmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y10.CDE. 1997/46453167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Açık Çekin Anlaşmaya Aykırı Doldurulması )
Y10.CDE. 1994/71023167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Bankanın Şikayet Hakkı )
Y10.CDE. 2005/413167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Belgelerde Yer Alan Adreslere Öncelikle Tebligat Çıkarılması ve Tebligatın Yapılamaması Halinde Tebligat Kanunu'nun 35. Maddesi Uyarınca Usullere Uyularak Tebligat Yapılması Gerektiği )
Y10.CDE. 1991/15213167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Cezanın Alt Sınırdan Tayini )
Y10.CDE. 1992/78443167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Cirosu İptal Edilen Şirketin Şikayeti )
Y10.CDE. 2002/271483167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Çek Arkasındaki Karşılıksız Kaşesi Üzerinde Bulunan Tarihin İbraz Tarihi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği ve Buna Göre Şikayetçinin TCK.Nun 108. Maddesinde Öngörülen 6 Aylık Süre Dolmadan Şikayet Hakkını Kullandığının Gözetilmesi Gereği )
Y10.CDE. 2004/181943167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Çek Aslı veya İbraz Anında Bankaca Alınan Okunaklı ve Onaylı Fotokopisi Getirtilerek Lehtar Olan Adı Geçen Şirketin İlk Ciranta Olarak Cirosunun Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y10.CDE. 1995/23443167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Çek Bedelinin Faiz ve Tazminatıyla Ödenmesi )
Y10.CDE. 1994/61503167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Çek Bedelinin Ödenmesinin Kamu Davasına Etkisi )
Y10.CDE. 1993/693167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Çek Düzenleme Yetkisinin Araştırılmaması )
Y7.CDE. 1990/36723167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Çekin Yasal Süreden Sonra İbrazı Halinde )
Y10.CDE. 2004/214233167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Çeklerdeki Keşideci İmzaları İle İmza Sirkülerindeki Sanık İmzası Arasında Açık Bir Benzerlik Bulunmadığı - Çeklerdeki Keşideci İmzasının Sanığa Ait Olup Olmadığı Hususunda Gerekirse Teknik Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
Y10.CDE. 2004/118223167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Çizilmiş Cirolar Yazılmamış Hükmünde İse de Çeki Elinde Bulunduran Kişi Emrine Düzenlenen Çekin Lehdarı İse Yetkili Hamil Olup Takip ve Şikayet Hakkını Kullanması İçin Ayrıca Dönüş Cirosunun Varlığına Gerek Bulunmadığı )
Y10.CDE. 2003/42043167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Dosya Üzerinden Yapılan İnceleme Sonucu Verilen Kararın İtirazı Kabil Bir Karar Olduğunun Temyizi Olanaklı Olmadığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y10.CDE. 1996/104103167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Gerekçe Gösterilmeden Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmeyeceği - Çeklerin Miktarları Nazara Alınmadan Temel Cezanın Alt Sınırdan Tayin Edilemeyeceği )
Y10.CDE. 1992/99143167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Hukuk Mahkemesinde Çekin İptalinin İstenmesinin Ceza Davasına Etkisi )
Y10.CDE. 2003/31553167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Hürriyeti Bağlayıcı Ceza İlamlarının İnfazı için 4616 Sayılı Yasa Hükümlerinin Mahallinde Uygulanmasının Gerekmesi )
Y10.CDE. 1993/69443167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( İflastan Önce Vadeli Olarak Çek Düzenlenmesi )
Y10.CDE. 2004/198143167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( İhbarın 3167 Sayılı Yasanın 7. Maddesinde Öngörülen 10 Günlük Süreden Önce Yapılması Suçun Unsurlarının Oluşumu Yönünden Sonuca Etkili Olmadığı )
Y10.CDE. 1992/128293167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( İhtar Mektubunun Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesi )
Y10.CDE. 1996/28993167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Karşılığı Bulunmayan Çekin Üzerinde Yazılı Tarihten Önce İbrazının Suçun Oluşumunu Engellememesi )
Y10.CDE. 2003/81043167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Katılan Vekilinin Verdiği Mazeret Dilekçesinde Şikayetlerinin Devam Ettiğini Bildirmesine Rağmen Vazgeçme Nedeniyle Düşme Kararının Hatalı Olması )
Y10.CDE. 1992/108753167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Keşide Tarihi Olarak 30 Şubat Yazılması )
Y10.CDE. 1992/123803167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Keşide Yer ve Tarihi Sonradan Yazılan Çekin Karşılığının Çıkmaması )
Y7.CDE. 1989/8823167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Keşide Yeri Sonradan Doldurularak Geçerli Hale Gelen Karşılıksız çek )
Y10.CDE. 2004/160633167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Meşruhatlı Davetiyenin Sanığın Bulunduğu Yer Mahkemesine Yazılacak İstinabe Talebi Üzerine Bu Mahkeme Tarafından Düzenlenip Tebliğe Çıkarılması Gereği )
Y10.CDE. 2004/168693167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Müştekinin Dilekçesine İstinaden Sanığın Müdahilliğine Karar Verildiği ve Hakkında Ek İddianame İle Kamu Davası Açılan Diğer Sanık Yönünden Müdahale İsteminde Bulunulmadığı - Vekalet Ücretinin Her İki Sanıktan Tahsiline Karar Verilemeyeceği )
Y10.CDE. 2003/12833167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Nihai Hüküm Niteliğindeki Kamu Davasının Reddine İlişkin Kararın Duruşma Açılarak Verilmesinin Gerekmesi )
Y10.CDE. 2004/233013167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ödeme ve Keşide Yeri Aynı Olan Çekin 10 Günlük Süre İçerisinde Bankaya İbraz Edilip Edilmediği Çek Aslı Getirtilip İncelenmesi Gereği )
Y10.CDE. 1993/49703167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Borcunu Ödemesi Sonucu Şikayetten Vazgeçmenin Davaya Etkisi )
Y10.CDE. 1993/87743167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Gıyabında Duruşma Yapılıp Karar Verilmesi )
Y10.CDE. 2004/138183167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Katılandan Aldığı Mal İçin Önceden Doğmuş Borca Karşılık Kimin Tarafından Düzenlendiği Belli Olmayan Suça Konu Çeki Göndermesi - Dolandırıcılık Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı )
Y10.CDE. 1993/89683167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Şirketi Temsilen Çek Düzenleme Yetkisi Araştırılmalıdır )
Y10.CDE. 2004/156433167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanık Adına Çıkarılan Meşruhatlı Davetiyenin Usule Uygun Şekilde Tebliğ Edilmediği - Sanığın Savunması Alınmadan Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y10.CDE. 2002/113223167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanık Hakkında Duruşma Günü Belirlenip Taraflara Celpname Çıkarılmadan ve Duruşma Açılmadan Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y10.CDE. 2003/42233167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanık İçin Yasadan Doğan Düzeltme Hakkı İmkanının Tanınmasının Gerekmesi )
Y10.CDE. 1995/14753167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Savcılık İşlemleriyle Zamanaşımının Kesilmesi )
Y10.CDE. 1995/29403167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Suç Konusu Çekin Mahkeme Kararıyla İptal Edilmiş Olması )
Y10.CDE. 2004/181923167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Suça Konu Çekin Keşide Tarihi İtibariyle Sanığın Adı Geçen Şirket Adına Münferiden Çek Keşide Etme Yetkisi Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y10.CDE. 1996/39913167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Suça Konu Çeklerin Arkasındaki Meşruhata Göre Çek Hesabının Bulunduğu Bankaya İbraz Edilmiş Olması )
Y10.CDE. 1996/88593167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Şikayet Hakkını Yetkili Hamilin Kullanacağı )
Y10.CDE. 2004/86533167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Takvimde Hiç Bulunmadığı İçin İmkansız Sayılan Bir Tarihin Keşide Tarihi Olarak Gösterilmesi Durumunda Çekin Geçerli Olmadığı )
Y10.CDE. 2004/181613167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( TCK'nın 104/1. Maddesi Uyarınca Düşme Kararının Zamanaşımını Kesmeyeceği )
Y10.CDE. 2004/248743167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Tebligat Kanunun 35/2. Maddesinde Öngörülen Şekilde Aynı Adreste Evrakın Binanın Kapısına Asılması Suretiyle Yapılan Tebligata da Yeniden Muhtarın İmzasının Gerekmediği )
Y6.CDE. 1999/37083167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Tekerrüre Esas Olması )
Y7.CDE. 1991/87723167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Verilen Hükme Gerekçe Yazılması Zorunluluğu )
Y10.CDE. 2005/30803167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Yabancı Para Cinsinden Keşide Edilen Çekin İbraz Tarihinde Merkez Bankasınca Belirlenen Efektif Satış Kuru Üzerinden Hesaplanacak Miktarın Ağır Para Cezası Olarak Tayini Gereği )
Y10.CDE. 2004/237623167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Yeni TCK'da Ön Ödeme İhtarına Uyulmaması Halinde Cezanın Yarı Oranında Artırılacağına Dair Bir Hüküm Yer Almadığı )
Y10.CDE. 1992/29223167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Yetkili Mahkeme )
Y10.CDE. 1993/11753167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Yürürlükten Önce İşlenen Suçların Tekerrüre Esas Alınıp Alınmayacağı )
Y10.CDE. 1992/128343167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Zorunlu İhtaratın Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesi )
YCGKE. 2004/10-2003167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 31 Şubat Keşide Tarihli Çek - Karşılıksız Çek Düzenlemek Olarak Kabul Edilememesi/Günün 28 Şubat Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y10.CDE. 1996/19413167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Borcun Bulunmadığının Kesin Hükümle Tespit Edilmiş Olması )
Y7.CDE. 2004/98093167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ceza Davasından Bağımsız Olan Müsadere Davasında Tazminat İsteminde Bulunulamayacağı )
Y10.CDE. 1996/1203167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Dava Konusu Çekler Hakkında Tarafların Anlaşması )
Y10.CDE. 2003/15033167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hükümlülük Kararının Varlığı - Sanığın Tek Suç Oluşturan Eylemleri Nedeniyle Diğer Davaların Reddi Gereği/Ayrı Ayrı Hükümlülük Kararları Verilemeyeceği )
Y10.CDE. 1999/168843167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hükümlünün Ödeme Emri Tebliğine Rağmen Para Cezasını Ödememesi - 1 Günlük Hapis Cezasının Uygulanabilirliği )
Y10.CDE. 2004/254743167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İddianame Okunmaksızın ve Sanık Sorguya Çekilmeksizin Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
YCGKE. 1993/10-1843167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İlgili Tebligatların İadeli Taahhütlü Mektupla Yapılması Şartı )
Y7.CDE. 2002/87443167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kabahat Fiillerinde Teşebbüsün Mümkün Olmadığı Gözetilerek Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y10.CDE. 1997/143073167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Keşide Yerinin Açıkça Belli Olmaması )
Y10.CDE. 1992/60673167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Keşide Yerinin Sonradan Yazılması Geçerli Olup Suçun Oluşumuna Etkisi Yoktur )
Y10.CDE. 2005/64113167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Müşteki Vekilinin Şikayet Dilekçesi Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 1988/98653167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ödeme ve Keşide Yeri Ayrı Olan Çeklerden Birinin Yazılı Süre İçinde İbraz Edilmesi )
Y11.CDE. 2012/30303167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Adli Sicil Kaydında 3167 S.K.'ya Aykırılık Nedeniyle Yer Alan Suçların Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Uygulanmasına Engel Teşkil Etmeyeceği )
Y10.CDE. 1998/45943167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Çek Üzerine İki Keşide Yeri Yazması )
Y10.CDE. 1998/57303167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Dolandırıcılıktan Mahkum Olması )
YCGKE. 2004/10-1993167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Ödeme Gününden Sonra Çek İptali Davası Açması - İptal Kararının Kesinleşme Şerhi de İçeren Onaylı Bir Örneğinin Ceza Dosyasına Getirtilmesi Gerektiği )
Y10.CDE. 2009/59913167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Suça Konu Çeklerden Birisinin İbraz Kaşesi ve Tarihinin Okunaksız Olması Nedeniyle İbraz Sırasında Muhatap Banka Tarafından Alınan Fotokopisinin Onaylı Örneğinin Getirtileceği )
YCGKE. 1990/7-2223167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Şikayet Hakkı )
YCGKE. 1993/10-73167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Şikayete Bağlı Suç )
Y10.CDE. 2004/213863167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Talimat Mahkemesince Alınan Sanığın İmza Örneklerinin Çekteki İmza İle Benzerlik Taşımadığı Nazara Alınarak C.Savcılığındaki Soruşturma Dosyanın Getirtilerek İncelenmesi Gerektiği )
Y10.CDE. 2005/100513167 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tarafların Karşılıklı İradeleri ve Anlaşmalarına Göre Suça Konu Çekin Geçerliliğinin Kalmadığı - Sonradan Alınan ve Geçerliliğini Koruyan Çek Hakkında Yasal İşlem Yapılmış Olacağı )
Y8.CDE. 2001/83563167 SAYILI KANUNA MUHALEFETTEN VAROLAN HÜKÜMLÜLÜK ( Tekerrür-6136 S. Kanuna Muhalefet )
Y15.CDE. 2012/83433167 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK ( Yeniden Yargılama Sonucunda Verilen Hüküm Tarihinden Sonra Yapılan Kanuni Değişiklikler ile Yaptırımın İdarî Yaptırıma Dönüştürüldüğü - Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği/Lehe Hüküm )
Y12.HDE. 1989/125883167 SAYILI KANUNUN 8. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN TAZMİNAT ( Bankalarca Uygulanıp İlamsız Takip Konusu Yapılamaması )
Y10.CDE. 1993/136973167 SAYILI KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Devralanın Şikayeti )
Y10.CDE. 1994/6453167 SAYILI KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Suç Unsurlarının Oluşup Oluşmadığı )
Y10.CDE. 2004/133793167 SAYILI KANUNUNA MUHALEFET ( Suça Konu Çekin İbrazı Anında Keşide Yerinin Bulunmaması - Çek Olarak Kabulü Mümkün Olmayan Belge Nedeniyle Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Yasaya AYkırı Olduğu )
Y10.CDE. 2009/80203167 SAYILI KANUNUNA MUHALEFET (5941 Sayılı Yasanın Gözönüne Alınarak Lehe Kanun Uyarlaması Yapılacağı)
YCGKE. 2003/7-2253167 SAYILI YASA ( Bu Kanunda Düzenlenen Dava Konsusu Suç İçin Öngörülen Ceza ve Üst Sınırı Dikkate Alındığında İki Yıllık Dava Zamanaşımına Tabi Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y19.HDE. 2008/122783167 SAYILI YASA UYARINCA YAPILAN ÖDEME ( Karşılıksız Çıkan İki Adet Çek İçin Davacı Bankanın Davalıdan Alacaklı Olduğunun Kabulü - Ancak Karşılıksız Çıkma İhtimali Bulunan Çekler Yönünden Bu Çeklere Yönelik Depo Talebinin Reddi )
Y19.HDE. 2013/88743167 SAYILI YASADA GECİKME CEZASINA DAİR HÜKÜM BULUNMADIĞI (Dava Konusu Çekin 5941 S.K. Öncesine Ait Çek Olduğu - Çekin İbraz Tarihinin Dikkate Alınması Gereği/Kısmi İtirazın Yerinde Olduğu/Davanın Reddi/İtirazın İptali Davası/İbraz Tarihi)
Y12.HDE. 2004/36073167 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( Yasada Yapılan Değişiklik ile Çekte Vergi Kimlik Numarası Zorunlu Unsur Olmuş İsede Bu Durumun Çekin Kambiyo Senedi Olma Özelliğini Kaldırmaması )
Y12.HDE. 1989/25013167 SAYILI YASANIN 8. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN TAZMİNAT ( İlamsız Takip Konusu Olamaması )
Y10.CDE. 1993/44503167 SAYILI YASANIN UYGULAMA SAHASI ( Mavi Çeklere Şamil Olmaması )
YCGKE. 1988/7-3363167 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Mahkemenin Uyguladığı Maddeleri Cezanın Alt Sınırından Uzaklaşırken Takdire Dayanmamasının Yasaya Aykırı Olması )
Y10.CDE. 2004/169343167 SAYILI YASA'YA AYKIRI DAVRANMAK ( Sanık Hakkında Öncelikle İbraz Tarihinden Önce Açılmış Menfi Tespit veya Çek İptali Davası Bulunup Bulunmadığının Tespiti İle Açılmış Dava Var İse Sonucunun Beklenmesi Gereği )
Y10.CDE. 2004/181483167 SAYILI YASA'YA AYKIRI DAVRANMAK ( Suça Konu Çeke İlişkin İhtarnamenin Tebliğ Edildiği Tarihten Önce İbraz Edildiği - Çekin Vadeli Olarak Düzenlenip Düzenlenmediğinin Araştırılması Gereği )
Y7.CDE. 1988/120943167 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Kanunun İnfaz Yasasını Değiştirmesi )
Y10.CDE. 2004/200373167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Çek Aslı ve İbraz Anında Alınan Çek Fotokopilerinin Getirtilerek İbraz Anında Keşide Yerinin Tam Olarak Yazılı Olup Olmadığının Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Gereği )
Y7.CDE. 1986/26983167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Çek Unsurlarını İçermeyen ve Karşılığı da Bulunmayan Ancak İlk Bakışta Çek Olarak Düşünülebilecek Belgeyi Ödeme Belgesi Olarak Veren Sanığın Eylemi )
Y10.CDE. 1999/69943167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Çekteki İmzanın Sanığa Ait Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y10.CDE. 2001/37093167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Daha Önce Hürriyeti Bağlayıcı Ceza İle Mahkum Olan Sanığın Şartla Tahliye ve Bihakkın Tahliye Tarihlerinin Araştırılması )
Y10.CDE. 1999/146553167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Dava Konusu Çekin On Günlük Yasal Süresi İçinde İbraz Edilmiş Olması )
Y10.CDE. 2001/281063167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Deprem Nedeniyle Banka Şubesinin Kapatılması - Tekrar Faaliyete Geçtiği Tarih/İbraz Süresi )
Y10.CDE. 1999/78153167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Emre Yazılı Çekin Arkasında Keşideci Şirketin Yetkilisinin Usulüne Uygun Cirosunun Olmaması )
Y10.CDE. 1999/109223167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Hükmün Zat ve Mahiyetinde Değişiklik Yapan Kararların Duruşma Açılarak Verilmesinin Gerekmesi )
Y10.CDE. 1999/47783167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçunda Şikayet Hakkının Çeki İbraz Eden Yetkili ve Yasal Hamile Ait Olması )
Y10.CDE. 1999/145623167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Keşide Tarihi İtibariyle Ödeme ve Keşide Yeri Aynı Olan Çek )
Y10.CDE. 1999/151943167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Muhatap Banka İle Çek Hamilinin Aynı Banka Şubesi Olması )
Y10.CDE. 1999/172543167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Objektif Sorumluluk Esası - Çeklerin Salt Teminat Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y10.CDE. 2005/3063167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığa Açıklamalı Davetiye Tebliği Talimat Mahkemesince Tebliğe Çıkarılması Gereği - Savunma Hakkı İkametgahı Yargı Çevresi Dışında Olan Sanığın Sorgusu Talimat Mahkemesince Yapılması Gereği )
Y10.CDE. 2001/165853167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Ayrı Davalara Konu Eylemlerinin Tek Suç Oluşturması- Bu Suç Hakkında Hüküm Kurulmuş Olması )
Y10.CDE. 2001/190753167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Ayrı Davalara Konu Eylemlerinin Tek Suç Oluşturması- Bu Suç Hakkında Hüküm Kurulmuş Olması )
Y10.CDE. 2001/33167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Ayrı Davalara Konu Eylemlerinin Tek Suç Oluşturması- Bu Suç Hakkında Hüküm Kurulmuş Olması )
Y10.CDE. 2001/38203167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Ayrı Davalara Konu Eylemlerinin Tek Suç Oluşturması- Bu Suç Hakkında Hüküm Kurulmuş Olması )
Y10.CDE. 1998/71843167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın İstinabe Yoluyla Sorguya Çekilmesi )
Y10.CDE. 1999/65083167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Sabıka Kaydındaki Tecilli Cezanın İlgili Olduğu Eylem )
Y10.CDE. 1999/148053167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Temyizi Üzerine Bozulan Önceki Kararda Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Para Cezasına Çevrilmesi )
Y10.CDE. 2000/153543167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanık Hakkında Açılan Birden Çok Kamu Davasından Biri Kesinleştiğine Göre Diğerlerinin Reddine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y10.CDE. 2000/1363167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanık Tarafından Finans Kurumu Emrine Düzenlenen Çeklerin Bu Kurum Tarafından Yine Kendi Şubesine İbraz Edilmesi )
Y10.CDE. 1999/136203167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanık ve Vekilinin Yokluğunda Verilen Kararın Sanık Vekiline Tebliğinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 1988/37053167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanıkların Aldıkları Mal Karşılığı Karşılığı Bulunmayan Belgeyi Çek Adı Altında Vermeleri )
Y10.CDE. 2001/7063167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suça Konu Çek Aslı Yada Onaylı Fotokopisinin Getirtilerek Müştekinin Cirosunun İptalinin Araştırılması )
Y7.CDE. 1990/88213167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suça Konu Çek Olarak Kullanılan Belgede Keşide Yerinin Belirtilmemesi )
Y10.CDE. 1998/94813167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suça Konu Çekin Önyüzündeki Sanık İmzasının Aval Niteliğinde Olması )
Y10.CDE. 1999/66133167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suça Konu Çeklerin Bankaya İbraz Edilmesine Rağmen Ödeme Yasağı Olduğundan Bahisle İşlem Yapılmadan İadesi )
Y10.CDE. 1998/139603167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Şikayet Hakkının Çeki İbraz Eden Yetkili ve Yasal Hamil İle Ciro ve Teslim Yoluyla Çeki Elinde Bulunduran Kişilere Ait Olması )
Y10.CDE. 2001/187553167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Yasanın Objektif Sorumluluk Esasını Benimsemiş Olduğu Dikkate Alınarak Suçun Oluştuğunun Kabulü )
Y10.CDE. 2001/266083167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK (Anayasa Değişikliği Neticesinde Sanık Hakkında Ceza Verilememesi)
YCGKE. 1988/7-5543167 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇU ( Aylık Taksitler Halinde Ödenmesi Gereken Borçlar için Sanığın Davayan Katılana Aynı Anda İleri Tarihli Karşılıksız Çekler Düzenleyip Vermesi )
Y10.CDE. 2001/214123167 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Altı Aylık Süre Geçtiği Halde Kamu Davasının Düşürülmesi Yerine Mahkumiyete Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y10.CDE. 2004/133673167 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Çekin Limited Şirket Adına Bankadaki Hesaptan Tek İmzayla Keşide Edilmesi - Sanıklardan Her Biri Çekteki İmzanın Kendisine Ait Olduğunu İddia Ettiğinden İmzanın Sanıklardan Hangisine Ait Olduğunun Araştırılması Gereği )
Y10.CDE. 2004/134483167 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Çekin Vekalete Dayalı Olarak İmzalandığı İddiası - Vekaletnamenin Kambiyo Taahhüdünde Bulunma Yetkisi İçerip İçermediğinin Araştırılması Gereği )
Y10.CDE. 2001/194393167 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Çift İmza ile Keşide Edilmesi Gereken Suç Konusu Çeklerin Tek İmza ile Keşide Edilmesi Nedeniyle Suçun Oluşmaması )
Y7.CDE. 2003/137883167 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 24.Maddesinde Yer Alan Hafif Para Cezası İdari Para Cezasına Dönüştürüldüğü Cihetle Bu Hususun Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2002/162473167 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Keşidecinin Önceden Verdiği Yetkiye Dayanılarak Onun Yerine İmza Konulmasında Suçun Manevi Unsurunun Oluşmadığı - Kambiyo Senedinin Esasta Özel Belge Olduğu )
Y10.CDE. 2004/134413167 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Müdahil Vekili Duruşmaya Katılmakla Davayı Takip İradesini Ortaya Koyduğu - Müdahil Vekilinin Üst Üste İki Duruşmaya Katılmadığından Bahisle Düşme Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y10.CDE. 2004/134523167 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Müştekinin Çekin Arkasında Cirosu Bulunan Şirketi Temsile Yetkisi Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği - Şikayet Hakkı )
Y10.CDE. 2004/133853167 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Müştekinin Şikayet Hakkı Bulunup Bulunmadığının Araştırılarak Sanığın Hukuki Durumunun Tayın ve Takdiri Gereği - Karşılıksız Çek )
Y10.CDE. 1999/30103167 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Ödeme ve Keşide Yeri Aynı Olan Çekin On Günlük Yasal Süre Geçtikten Sonra İbraz Edilmesi )
Y10.CDE. 1994/100213167 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Önödeme İhtarı Yapılmaması Nedeniyle Yazılı Emir Yolu İle Bozma Talebi )
Y2.CDE. 2004/110353167 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Ruhsatsız Av Tüfeği Taşımak - Eylemin İdari Para Cezasına Dönüştüğü Gözetilerek Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereği )
Y10.CDE. 2005/67363167 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığın Yokluğunda Karar Verilmesi - Savunma Hakkının Kısıtlanması )
Y10.CDE. 1993/72483167 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Şikayetten Vazgeçmenin Etkisi )
Y10.CDE. 1997/113293167 SAYILI YASAYA MUHALEFET (Çek Keşide Edilip Tedavüle Çıkarıldığı Sırada Sanığın Kooperatifi Temsile Yetkili Olup Olmadığının Tam Olarak Belirlenmesi)
Y10.CDE. 1997/27183167 SAYILI YASAYA MUHALEFET (Sanığın Bankanın İhtarına Rağmen Süresi İçinde Elinde Olan Çek Karnelerini İade Etmemesinin Tek Suç Oluşturması)
Y10.CDE. 2002/295223167 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU ( Adres Değişikliği Bildiriminde Bulunmadığı Müddetçe Çek Hesabı Sahibinin Açtırırken Bildirdiği Adrese Yapılmakla Tebligatın Geçerli Olması )
YCGKE. 2007/10-863167 SAYILI YASAYADAKİ SUÇA NAZARAN ZAMANAŞIMI ( Karşılıksız Çekten Dolayı Bu Yasada Öngörülen Cezanın Para Cezası Olması Karşısında Suç Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı Yasa'nın 102 inci Maddesi Uyarınca Beş Yıllık ve 104 üncü Maddesi Uyarınca Yedi Yıl Altı Aylık Uzun Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Bulunması )
Y7.CDE. 1989/1493167 YASAYA AYKIRILIK ( Suç Konusu Çekin Yasal Süre İçinde Muhatap Bankaya İbrazında Karşılıksız Çıkması )
Y7.CDE. 1996/68623182 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığa Tahsis Edilen Limitler Üzerinde Kredi Kullandırılması )
Y7.CDE. 1995/62683194 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İlk Cezanın Kesinleşmemesi Halinde Tekerrür Şartlarının Oluşmaması )
Y10.HDE. 2002/376132 YIL FORMÜLÜ ( Meslek Hastalığında Kusur Oranının Tesbiti )
Y21.HDE. 1996/66253201 SAYILI KANUN ( İşçinin Borçlanma Yaparak Yurtdışındaki Çalışmalarıyla İlgili Olarak Yaşlılık Aylığı Bağlanması )
Y21.HDE. 2011/72743201 SAYILI KANUN ( Uyarınca Yaşlılık Aylığının Kesilip Kesilmeyeceği Noktasında Çalışmasının Hangi Tarihte Son Bulduğunu Yöntemince Belirlemek Gerektiği - Yaşlılık Aylığının İptaline Dair Kurum İşleminin İptali İstemi )
YHGKE. 2013/10-4343201 SAYILI KANUN (Yaşlılık Aylığının Bağlanabilmesi İçin Kesin Dönüş Şartının Varlığının Arandığı - Sigortalının Bu Şartı Gerçekleştirip Gerçekleştimediğinin Tespit Edilmesi Gereği/Sosyal Sigorta ve Sosyal Yardımların Sona Ermesi Gereği)
Y21.HDE. 1997/60153201 SAYILI KANUN GEREĞİ BORÇLANMA VE AYLIK TAHSİSİ YAPILMASI ( Yurda Kesin Dönüş Şartı )
Y21.HDE. 2014/41073201 SAYILI KANUN KAPSAMINDA PRİM ÖDEME ŞARTI ARANMAYACAĞI ( Uluslararası Sözleşmelerle İlgili Anayasal Hükmün Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği - Yabancı Ülke Sigorta Başlangıcının Ülkemizde Sigorta Başlangıcı Olarak Davanın Kabulü Gerektiği )
Y10.HDE. 2005/102083201 SAYILI KANUN UYARINCA BORÇLANDIRILMAYA İLİŞKİN İSTEM ( Yetkili Makam Kararıyla Türk Vatandaşlığına Alınmanın Geçmişe Etkili Bulunmaması Nedeniyle Yurtdışında Sadece Türk Vatandaşlığını Kazandıkları Günden Sonraki Sürelerin Borçlanılabileceği )
Y10.HDE. 2016/102803201 SAYILI KANUNA GÖRE AYLIK ALANLARA MAHSUS YOKLAMA BELGESİ (Kesin Dönüş Yapanlar İçin Yaşlılık Aylığı Ödeneği Aldığı Halde Altı Aydan Uzun Süre Yurt Dışında Bulunmuş Olanların Yurtdışında Çalışıp Çalışmadıkları ve İkamete Dayalı Sigorta veya Sosyal Yardım Alıp Almadıklarının Araştırılması Gerektiği)
YHGKE. 2006/10-2833201 SAYILI KANUNA GÖRE YAŞLILIK AYLIĞI İSTEMİ ( Yurtdışındaki Çalışma İlişkisinin Sona Erdiği Tarihin Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Saptanması ve Belirlenen Bu Tarihin Yurda Kesin Dönüş Olarak Kabulü İle Yaşlılık Aylığının Artırılmasına İmkan Bulunup Bulunmadığı İncelenmesi Gereği )
Y21.HDE. 2015/5733201 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK ( 11.09.2014 Tarihli Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren ve 3201 S.K. Yapılan Değişikliklerin Ardından Davalı Kurum Tarafından Çıkarılan Genelge Kapsamında Davacının Kuruma Başvurusu Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 1997/60153201 SAYILI KANUNDAN YARARLANARAK AYLIK BAĞLANANLARIN TEKRAR YURTDIŞINDA ÇALIŞMAYA BAŞLAMALARI ( Aylıkların Kesilmesi )
Y10.HDE. 2003/10383201 SAYILI YASA ( Bu Yasa İle Getirilmiş Bulunan Yabancı Ülkede Yaşayan Türk Vatandaşları İçin Türkiyeye Kesin Dönüş Yapmaları Şartının İptal Edilmiş Olması )
YHGKE. 2004/10-2143201 SAYILI YASA ( Kanunun Borçlanmanın Geçerliliği için Yurda Kesin Dönüşü Şart Kılan İlgili Maddesinin Anayasa Mahkemesince İptal Edilmiş Olması )
Y10.HDE. 2003/110893201 SAYILI YASA ( Kesin Dönüş Şartının Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi )
Y21.HDE. 2006/10833201 SAYILI YASA GEREĞİ BORÇLANDIRILMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ ( Davacının Yurt Dışında Yabancı veya Türk İşveren Nezdinde Çalışıp Çalışmadığının Yöntemince Araştırılması Gerektiği )
Y21.HDE. 2005/5003201 SAYILI YASA GEREĞİNCE BORÇLANMA ( Borçlanabilmek İçin Hizmetin Geçtiği Yabancı Ülke Yasalarına Göre O Ülkeye Prim Ödenmesi Gerektiği Dikkate Alınarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2005/10-5753201 SAYILI YASA KAPSAMINDA ÖDENEN PARANIN İADESİ ( Sigortalıya Yapmış Olduğu Borçlanmaya Bağlı Olarak Yaşlılık Aylığında İlave Artış Yapılması Gerekeceği - Borçlanma Bedelinin İade Edilmemesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2003/17573201 SAYILI YASA UYARINCA BORÇLANMA TALEBİ ( Kesin Dönüş Şartının Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi Nedeniyle Davacının Talebinin Kabulü )
Y10.HDE. 2011/124093201 SAYILI YASA UYARINCA KURUMA BORÇLANDIĞI SÜRENİN BASAMAK İNTİBAKINDA ESAS ALINARAK AYLIK MİKTARININ TESPİTİ ( 1479 S.Y'nın 50. Md.sine Göre Oluşturulmuş Prim Tablosundaki Hizmetlerinin Belirlenen Basamağa İntibak Ettirilerek Basamak Farkından Kaynaklanan Prim ve Gecikme Zammı Borcunun Belirlenip Ödetileceği )
Y10.HDE. 2014/110033201 SAYILI YASA UYARINCA KURUMA BORÇLANDIĞI SÜRENİN BASAMAK İNTİBAKINDA ESAS ALINARAK AYLIK MİKTARININ TESPİTİ İSTEMİ ( Sigortalının Yurtdışında Geçen Borçlanılan Prime Esas Gün Sayısı Talebe Göre Borçlanılan İlgili Aylara Mal Edilerek Bu Çerçevede Belirlenen Basamaklar Esas Alınarak Hesaplanan ve Başlangıçtan İtibaren Davacıya Ödenmesi Gereken Aylık Miktarı Kurumdan Sorulması Gerektiği )
Y10.HDE. 2005/57383201 SAYILI YASA UYARINCA TESPİT İSTEMİ ( 3. Maddesi Uyarınca İstemin Süreden Reddine İlişkin Kurum İşleminin İptaline ve Murisin Yurt Dışı Çalışmalarının Borçlanılabileceğinin Tespitine Dair Mahkeme Kabulünde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y21.HDE. 1998/87413201 SAYILI YASA UYARINCA YAPILAN BORÇLANMANIN GEÇERLİLİĞİ ( İşsizlik Sigortasından Yararlanan Şahsın Kesin Dönüş Yapmış Sayılamaması )
Y10.HDE. 2005/126753201 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Bu Yasa Uyarınca Döviz ile Değerlendirilecek Sürelerin Her Bir Gün için Tahakkuk Ettirilecek Dövizin Cins ve Miktarın Tespitine Bakanlar Kurulunun Yetkili Olması )
Y10.HDE. 2003/72403201 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Davacı Tarafından 3201 Sayılı Yasa Uyarınca Yapılan Borçlanmanın Yurda Kesin Dönüş Koşulunun Yerine Getirilmediği Gerekçesiyle İptali İstemine Dair Olması )
Y10.HDE. 2006/165623201 SAYILI YASADAN YARARLANMA KOŞULU ( Borçlanılabilecek Yurtdışında Geçen Fiili Çalışmanın Varlığı ve Böyle Bir Çalışmanın Bulunması Halinde Davacı Yurda Kesin Dönüş Yaptıktan Sonra İki Yıl İçinde Davalı Kuruma Müracaat Şartı Aranmaksızın Borçlanma Yapabileceğinin Tespitine İlişkin Davayı Açabileceği )
Y10.HDE. 1999/81833201 SAYILI YASANIN İPTALİ NEDENİYLE FUZULEN ÖDENEN YAŞLILIK AYLIĞININ GERİ ALINMASI ( Borçlanılan Süreler Dışlanıldığında Dahi Murisin Hak Sahiplerine Ölüm Aylığı Bağlanması )
Y21.HDE. 2005/70623201 SAYILI YASANIN KAPSAMI ( Talep Konusu Hizmetin Geçtiği Dönemde Türk Vatandaşı Olmayan Davacının Yasadan Yararlanamayacağı )
YHGKE. 2005/10-4923201 SAYILI YASANIN KAPSAMI ( Türk Soylu ya da Sonradan Türk Vatandaşlığını Kazanmış Olmanın Yeterli Bulunmadığı - Borçlanma Hakkından Yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olarak Çalışan ve Borçlanma Sırasında Türk Vatandaşı Olanlar Yararlanabildiği )
YHGKE. 2002/10-5863201 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Yurt Dışında Geçen Hizmetlerin 3201 Sayılı Yasaya Göre Borçlanılabilmesi İçin Yurda Kesin Dönüş Yapma Koşulunun Gerçekleşmesinin Gerekmesi )
Y21.HDE. 2014/76793201 SAYILI YASAYA DAYALI BORÇLANMA ( Davacının Eğitim Süresi Dahil Olmak Üzzere 18 Yaşını İkmal Etmesinden Sonraki Türk Vatandaşı Olarak Geçen Çalışma Süreleri İçin Borçlanma Hakkı Tanınmasının Yerinde Olduğu - Ancak Sigortalılık Başlangıç Tarihi Olarak Eylemli Çalışmanın Başlangıç Tarihinin Esas Alınması Gerektiği )
YHGKE. 2012/10-16183201 SAYILI YASAYA DAYALI BORÇLANMA ( Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti İstemi - Türkiye'de Hiçbir Sosyal Güvenlik Kuruluşuna Tabi Çalışması Bulunmayan Kişilerin Borçlanma Sürelerinin Sigortalılık Süresi Olarak Değerlendirilmesinin Yasal Bir Zorunluluk Haline Geldiği )
Y21.HDE. 2005/49563201 SAYILI YASAYA GÖRE BORÇLANABİLECEĞİNİN TESPİTİ ( Davacının Yurt Dışına İş Kurumu Aracılığıyla Gidip Gitmediği İş Kurumu Aracılığıyla Gönderilmiş İse Nerede ve Kime Ait İşyerinde Çalışmak Üzere Gönderildiğinin Araştırılması Gerektiği )
Y10.HDE. 1996/39063201 SAYILI YASAYA GÖRE BORÇLANMA ( İşsizlik Sigortasından Aylık Alınması - Sigortalının Yurda Kesin Dönüş Yapıp Yapmadığının Araştırılması )
Y10.HDE. 2002/14493201 SAYILI YASAYA GÖRE YAPILAN BORÇLANMA ( Davacının Borçlanmasını Yaptığı ve Aylık Bağlandığı Tarihte Yurda Kesin Dönüş Yapmaması Nedeniyle Borçlanmanın İptali )
Y10.HDE. 2002/15023201 SAYILI YASAYA GÖRE YAPILAN BORÇLANMA ( Davacının Borçlanmasını Yaptığı ve Aylık Bağlandığı Tarihte Yurda Kesin Dönüş Yapmaması Nedeniyle Borçlanmanın İptali )
Y10.HDE. 2005/413201 SAYILI YASAYA GÖRE YAPILAN BORÇLANMA ( Yurda Dönüş Yapılmasa Dahi Geçerli Olduğu - Yurt Dışı İlişkinin Sona Erdiği Tarihi Takip Eden Aybaşı Olan Tarihten İtibaren 3201 Sayılı Yasaya Göre Yapılan Borçlanma da Hesaba Katılarak Bağlanması Gereği )
Y21.HDE. 1997/31743201 SAYILI YASAYA GÖRE YAPILAN BORÇLANMA İŞLEMİ ( 2147 Sayılı Yasa Gereği Kendisine Yaşlılık Aylığı Bağlananların 3201 Sayılı Yasa Hükümlerinden Faydalanamaması )
Y21.HDE. 2003/112973201 SAYILI YASAYA GÖRE YAPILAN BORÇLANMA İŞLEMİNİN GEÇERLİ OLDUĞUNUN TESBİTİ TALEBİ ( Eldeki Davanın Tarafları Konusu Ve Maddi Vakıalar Önceki Dava İle Aynı Olup Kesin Hüküm Oluşturduğundan Davanın Reddedilmesi Gereği )
YHGKE. 2003/21-303201 SAYILI YASAYA GÖRE YAPILAN BORÇLANMA İŞLEMİNİN GEÇERLİLİĞİNİN TESPİTİ ( Kesin Hüküm Olması )
Y21.HDE. 2001/24143201 SAYILI YASAYA GÖRE YURDA KESİN DÖNÜŞ YAPMA KOŞULU ( Bu Koşulu Uzun Süre Yerine Getirip de Sonra Tekrar Dönen Davacının Yurt Dışında Çalıştığı Sürenin Aylığından Kesilmesi )
YHGKE. 2002/21-5563201 SAYILI YASAYA GÖRE YURTDIŞINDA GEÇEN HİZMETLERİN BORÇLANILMASI ( Bu Şekilde İşlem Yapmak İsteyenlerde Yurda Dönüş Şartının Aranması )
YCGKE. 1986/8-313250 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Sanığın Bu Yasanın Yürürlükte Bulunduğu Süre İçinde Sanığın Silah Sattığı Kişiyi Söylemek ve Yerini de Göstermek Suretiyle Teslim İrade ve İsteğini Açıkça Ortaya Koyması Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılması )
Y7.CDE. 2002/49663257 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Bandrolsüz Müzik Kaseti Satmaktan İbaret Fiilinin Sinema Video ve Müzik Eserleri Kanununa Muhalefet Niteliğinde Olması )
Y7.CDE. 2004/195533257 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Tezgah Üzerinde Bandrolsüz Kaset Satmak Şeklinde Belirlenen Eyleminin Kanuna Aykırı Olduğu )
YCGKE. 1990/2-3493257 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kahvehanede Gösterime Sunulan Kasette SESAM Bandrolü Bulunmaması )
Y7.CDE. 2002/68273285 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( 3285 Sayılı Kanun Uyarınca Sanığın Eylemine Uygulanabilecek Müeyyidenin İdari Cezaya Dönüştürüldüğü Değerlendirilmeden Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )
Y7.CDE. 2002/112253285 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Aşı Ekibinin Sanığın Köyüne Gelineceği Gün için İlan Yapıp Yapmadığı Yapmışsa Görevlilerin İlan Edilen Tarihte mi Geldiklerinin Araştırılmasının Gereği )
Y7.CDE. 2002/19903285 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Mülki Amir Tarafından Verilen İdari Para Cezalarına Karşı Tebliğ Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde Yetkili İdare Mahkemesinde İtiraz Edilebilmesi )
Y7.CDE. 2002/105973285 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Eylemine Uyan Aşı Tatbikini Gerektiren Hastalık İlgili Maddedeki Hastalıklardan ise Fail Hakkında Yazılı Cezaların İki Misli Artırılarak Hükmolunması )
Y4.CDE. 2002/34383285 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Gerçeğe Aykırı Menşe Şahadatnamesi Düzenleyen Sanığın Eylemi )
Y3.CDE. 2000/116223285 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( İlan Yapılmasına Rağmen Hayvanları Aşılatmama )
Y7.CDE. 2002/19913285 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Bu Kanun Uyarınca İdari Para Cezasına İtiraz Edilecek Mahkemenin İdare Mahkemesinin Olması )
Y4.HDE. 2004/62203289 SAYILI KANUNA GÖRE ÖDENMESİ GEREKEN HASILAT PAYININ TAHSİLİ TALEBİ ( Görevli Yargı Yolu - Alacaklı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün Başvurabileceği Yargısal Yollar )
Y18.HDE. 1996/4113290 SAYILI KANUN UYGULAMASI ( Kat İrtifakı Tesis Edilmiş Olan Yapıda 3290 Sayılı Kanun Gereğince Kazanılmış Bağımsız Bölüme Arsa Payı Verilmek Suretiyle Tescil İstemi )
Y18.HDE. 1995/83983290 SAYILI KANUN UYGULAMASI ( Tescil Edilecek Bağımsız Bölümlerin İmar Affı Niteliğinde Olan 3290 Sayılı Kanundan Yararlanılarak Kazanılmış Olmasının Gerekmesi )
Y4.HDE. 2003/130863294 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Kurban Derilerini Toplama Yetkisinin Türk Hava Kurumuna Ait Olması )
Y7.CDE. 2002/24103298 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Afyon ve Uyuşturucu Maddelerinin Elde Edildiği Bitkilerin Ekimi ve Araştırmasının İzne Tabi Olması )
Y7.CDE. 2002/25423298 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Haşhaş Ekim Bölgelerinde İzin Belgesi Almadan veya İzine Rağmen Belgesinde Belirtilen Alandan Fazla Yerde veya İzinde Kayıtlı Yerden Başka Yerde Ekim Yapılması )
Y7.CDE. 1999/117993298 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İzinsiz Haşhaş Ekmek )
Y7.CDE. 2002/194453298 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Hürriyeti Bağlama Cezası Yanında Verilen Ağır Para Cezasının Tazminat Kabilinden Parar Cezası Olmadığı - Hürriyeti Bağlama Cezası Hakkında Verilen Erteleme Kararının Ağır Para Cezasını da Kapsayacak Şekilde Verilmesi Gereği )
Y20.HDE. 2003/42833302 SAYILI YASAYA GÖRE YAPILAN KADASTRO ( Taşınmazın Her Bir Orman Kadastro Çalışmasına Göre Olan Konumu Aynı Kroki Üzerinde Gösterilmesi Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2003/42973302 SAYILI YASAYA GÖRE YAPILAN ORMAN KADASTROSU ( 1988 Yılında Yapılması - Dava Konusu Taşınmazın Orman Sınırları İçerisine Alınması Durumunda Taşınmazın Öncesinin Orman Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
Y4.HDE. 2002/11573353 SAYILI YASA ( Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin Bu Kanun Kapsamında Olmayıp Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Olması )
Y1.HDE. 2002/9313367 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI ( Köy Tüzel Kişiliği Adına Kayıt Oluşturulduktan Sonra Davalı Gerçek Kişiye Tahsis Edilen Nizalı Taşınmazla İlgili Hazinenin Dava Açma Hakkının Olması )
Y14.HDE. 2006/66123367 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNCE YAPILAN TAHSİSE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Parselin Davacı Adına Tescili Arsa Bedelinin Onun Tarafından Ödenmesi Koşuluna Bağlı Olduğu )
Y1.HDE. 2005/893367 SAYILI YASAYA AYKIRI SİCİL ( Hazinenin Köy/Belediye Adına Tekrar Tescilini İsteme Hakkı ve Yetkisinin Bulunduğu )
Y17.HDE. 1995/8773402 SAYILI KADASTRO KANUNU ( Belgesiz Zilyetliğe Dayalı Olarak Taşınmaz Kazanılması )
Y17.HDE. 1995/38873402 SAYILI KADASTRO KANUNU ( İtirazın Sınırlı Olması Gereken Durumlar )
Y16.HDE. 1995/40523402 SAYILI KADASTRO KANUNU ( Tapulama Komisyonlarının Görev ve Yetkileri )
Y1.HDE. 2004/24043402 SAYILI KANUN ( Bu Yasa Çerçevesinde Dava Konusu Olay İçin Hak Düşürücü Sürenin Uygulanamayacğının Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y20.HDE. 2015/84743402 SAYILI KANUNDAKİ DEĞİŞİKLİK ( Kadastro İşlemi ile Oluşan Tesbit ve Kayıtların İptali İçin Devlet veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Kayıt Lehtarına Karşı Kadastro Mahkemeleri ile Genel Mahkemelerde Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekâlet İcreti Dahil Yargılama Giderine Hükmolunmayacağı )
Y14.HDE. 2013/223402 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN USULİ DEĞİŞİKLİK ( Kararın Kesinleşmesinden Önce Yürürlüğe Girmiş Olduğu - 3402 S.K. Gereği Tarafların Yokluğunda Duruşma Yapılabileceği/Taraflardan Gelmez ise de Dosyanın İşlemen Kaldırılamayacağı )
Y1.HDE. 2004/35743402 SAYILI YASA ( Arsa Niteliğine Dönüşen Taşınmazın Bu Yasa Uyarınca Hazine Adına Tescil Edilebilir Olduğunun Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekli Olması )
Y16.HDE. 2004/28983402 SAYILI YASA ( Dava Konusu Olayda Yerel Mahkemece 3402 Sayılı Kanunun On Dörtüncü Maddesinde İfade Edilen Koşullarında Soruşturulmasının Gerekli Olması )
YHGKE. 1996/20-4173402 SAYILI YASAYA DAYALI YAPILAN KADASTRO TESPİTİ ( Genel Kadastro Komisyonları Tarafından Bu Yasaya Dayalı Olarak Yapılarak Tespit ve İlan Edilen Kadastro Çalışmasına Karşı Orman Genel Müdürlüğünün Dava Açabileceğinin Kabulünün Gerekmesi )
YHGKE. 2012/22-16803417 SAYILI YASA İLE ÇALIŞANLARIN AYLIK VE ÜCRETLERİNDEN TASARRUF KESİNTİSİ ( Kesintilerin Çalışanların İradeleri Dışında ve İdarenin Kamu Gücü Kullanılarak Yapıldığı - Bu Tasarruflarının Kamusal Usul ve Esaslarla Değerlendirilmesi Suretiyle Bir Kamu Hizmetinin Düzenlendiği )
Y9.HDE. 1997/131453417 SAYILI YASADA ÖNGÖRÜLEN İŞVEREN KATKISI ( Kıdem Tazminatı Hesabına Katılmaması )
Y10.HDE. 2006/117233417 VE 4853 SAYILI YASALARDAN DOĞAN ALACAK ( Tasarruf Teşvik Ana Para Kesintileri İle Devlet Ve İşveren Katkı Paylarının Tahsili İstemi - Yasalarda Yer Alan Düzenlemeler Gözönüne Alınarak Bir Karar Verilmesi Gereği )
Y9.CDE. 1990/1063419 SAYILI KANUNDAN FAYDALANMA ( Sanığın Üyelikten İşlenen Suçlara Katılmadan Kendiliğinden Çekilmesi )
YCGKE. 1996/9-2783419 SAYILI KANUNDAN FAYDALANMA KOŞULLARI ( Yasadışı Örgüte Yardım ve Yataklık Yapmakta İken Pişmanlık Duyarak Teslim Olması )
Y9.CDE. 1995/22943419 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI ( Sanığın İfadelerinin Doğruluğunun Araştırılmasının Gerekmesi )
Y9.CDE. 1997/7583419 SAYILI YASADAN YARARLANMA ( Sanığın Arandığını Öğrenmesine Üzerine Gelip Teslim Olması ve Örgüte Ait Silahların Yerini Göstermesi )
Y9.CDE. 1996/7893419 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Herhangi Bir Eyleme Katılmadığı Anlaşılan Sanık Hakkında 3419 Sayılı Yasanın Uygulanmamasının Yasaya Aykırı Olması )
YHGKE. 1990/2-913444 SAYILI YASADAN YARARLANMA ŞARTI ( Devam Etmekte Olan Bir Davada Adı Geçen Kanundan Yararlanmak İstenildiğinin Bildirilmesinin Yeterli Olması )
YHGKE. 2003/2-3263444 SAYILI YASAL DÜZENLEME ( Kusur Unsurunun Boşanma Davalarındaki Öneminin 3444 Sayılı Yasal Düzenleme ile Evlilik Birliğinin Onarılmaz Biçimde Sarsılması Yönünde İkame Olunması )
YİBGKE. 1943/263467 SAYILI KANUNUN GEÇMİŞE YÜRÜYÜP YÜRÜMEYECEĞİ ( Mecburi Hizmetlerini Yapmayan Mühendislerden Tazminat Alınması )
Y15.HDE. 2014/80635. MADDE UYARINCA TEBLİGAT ( Davalı Şirkete Tebligat Yapılamaması Üzerine Ticaret Sicilden Şirketin Sicil Adresi Sorulmuş ve Davalı Şirketin Ticaret Sicilinden Bildirilen Adresinde Kapı Numarası 25 Olmasına Rağmen Çıkarılan Tebligatta Yazılan Kapı Numarası 55 Olup Bu Adrese Tebligat Yapılamadığından Bahisle 35. Md.ye Göre Tebligat Çıkarıldığı/35. Maddede Belirtilen Koşulların Sağlanmadığı )
Y6.HDE. 2004/266235. MADDEYE GÖRE TEBLİGAT ( Daha Önce Kendisine Tebligat Yapılan Kimsenin Adresinden Ayrılması ve Adres Değişikliğini Bildirmemesi Halinde Halinde Tebligat Yapılmasının Gerekmesi )
Y12.HDE. 2005/64935. MADDEYE GÖRE TEBLİGAT ( Daha Önce Tebliğat Yapılamayan Muhataba Bu Maddeye Göre Tebligat Yapılabilmesi İçin Önceden Tebligat Çıkarılan Adresin Resmi Nitelikli Sözleşmede Yer Alması Zorunlu Olduğu )
Y3.HDE. 2005/485735. MADDEYE GÖRE TEBLİGAT ( Sadece "7201 Sayılı Tebligat Kanununun 35.Maddesine Göre Tebliğ Edildi" "Tebligat Evrakı Muhatabın Adresine Yapıştırıldı" Denilmesi Yeterli Olmadığı )
Y4.HDE. 2006/17535. MADDEYE GÖRE TEBLİGAT ( Tebligat Yasasının 35. Maddesine göre Tebligat Yapılabilmesi İçin Daha Önce O Adreste Geçerli Bir Tebligatın Yapılabilmiş ve Adres Değişikliğinin Bildirilmemiş Olmasının Gerekmesi )
YHGKE. 2006/12-37835. MADDEYE GÖRE TEBLİGAT ( Türkiye Halk Bankası Kamu Bankası Statüsünde Olduğundan Banka ile Yapılan Sözleşmedeki Adresini Değiştiren Borçluya 35. Maddeye Göre Tebligat Yapılabileceği )
Y4.CDE. 2006/2035. MADDEYE GÖRE TEBLİGAT ( Yıkılan Evin Kapısına Evrakın Yapıştırılması Düşünülemeyeceğinden Yapılan Tebligatın Hukuken Geçersiz Olduğu )
YCGKE. 1989/4-2563506 SAYILI KANUNDAN YARARLANMA TALEBİ ( Duruşma Yapılmaksızın Dosya Üzerinden Karar Verilemeyeceği )
YCGKE. 1989/9-2503506 SAYILI YASANIN TEMYİZ İNCELEMESİ SIRASINDA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ ( Erteleme )
Y18.HDE. 2002/12153533 SAYILI KANUN ( Kamulaştırma Kanununun 38.Maddesine Dayalı Tapu İptali Tescil Davalarında Uygulanmayacağı )
Y4.HDE. 2013/17823533 SAYILI KANUN UYARINCA DAVA DİLEKÇESİNİN GÖREV YÖNÜNDEN REDDİ GEREKTİĞİ ( Orman Genel Müdürlüğü Tarafından Belediye Başkanlığı Aleyhine Maddi Tazminat İstemi - Tarafların Sıfatı Gereği Aralarındaki Uyuşmazlığın Tahkim Usulüne Göre Çözümlenmesi Gerektiği )
YHGKE. 2004/4-403533 SAYILI KANUN UYGULAMASI ( Hakem Tarafından Verilecek Kararların Kat'i Olması ve Tescile Tabi Olmaması-Aleyhine Hiçbir Makam ve Mahkemeye Müracaat Edilememesi )
YHGKE. 1991/ 8-5913533 SAYILI KANUNA TABİ KURUMLAR ARASINDAKİ MÜLKİYET UYUŞMAZLIĞI ( Görevli Yargı Mercii )
YİBGKE. 1978/23533 SAYILI KANUNUN 1. MADDESİNDEKİ KAMU KURUMLARI İLE VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLAR ( Tahkim Yoluna Gidilememesi )
Y1.HDE. 2003/9063533 SAYILI YASA ( Bu Kanunda Belirtilen Kuruluşlar Arasında Ortaya Çıkan Hukuki Proplemlerin Hakem Kurullarca Çözümlenmesi )
Y4.HDE. 2002/104443533 SAYILI YASA ( Bu Yasaya Göre Davaların Hakemde Bakılabilmesinin Mümkün Olması )
Y1.HDE. 2003/43183533 SAYILI YASA ( Bu Yasaya Tabi Kuruluşlar Arasında Ortaya Çıkan Uyuşmazlıkların Genel Mahkemelerde Görülmesinin Hukuka Aykırı Olması )
Y20.HDE. 2001/52133533 SAYILI YASA ( Kadastro İşlemlerine Karşı Askı İlan Süresinde Açılan Kadastro Tespitine İtiraz Davalarında Tahkim Yasasının Uygulanmaması )
YHGKE. 1976/4-16483533 SAYILI YASA ( Kamu Kurumları Arasındaki Uyuşmazlığın Hakem Sıfatıyla Yürütülmesi )
Y1.HDE. 2004/137203533 SAYILI YASA KAPSAMINDA KALAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI ( Bunlar Arasındaki Uyuşmazlıkların Hakem Mahkemesi Sıfatıyla Çözümlenmesi-Ancak Taşınmazların Aynı ile İlgili Uyuşmazlıkların Genel Mahkemelerde Çözümlenmesi )
Y13.HDE. 2002/125823533 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ DAVALAR ( Somut Olayda Hakem Sıfatıyla Açılmış Olan Davanın Aslında Genel Mahkemelerde Görülmesi Gerektiğinin Gözetilmesinin Gerekmesi )
Y3.HDE. 2002/63863533 SAYILI YASADA BELİRTİLEN KURULUŞLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK ( Uyuşmazlığın Hakem Sıfatı İle Çözümlenmesi )
Y3.HDE. 2002/40643533 SAYILI YASADA YER ALAN KURULUŞLAR ARASINDA ÇIKAN UYUŞMAZLIK ( Hakem Tarafından Çözümlenmesi )
Y5.HDE. 2003/108173533 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat Davası )
YHGKE. 2002/19-5593533 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Türk Telekom A.Ş.nin Taraf Olduğu Uyuşmazlıklarda Mecburi Tahkimin Söz Konusu Olmayıp Uyuşmazlığa Genel Mahkeme Sıfatıyla Bakılması )
Y3.HDE. 2002/30833533 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Vakıflar İdaresi İle Belediye Arasındaki Uyuşmazlığın Bu Kanuna Göre Hakem Yoluyla Çözümlenmesi )
Y3.HDE. 2004/32303533 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Davalı Gerçek Kişi Hakkındaki Davanın Mecburi Tahkime Tabi Tutulmasının Yasal Olarak Mümkün Olmaması )
Y5.HDE. 1997/142263533 SAYILI YASAYA TABİ KAMU KURULUŞLARI ARASINDA KAMULAŞTIRMA ( Mülkiyet Uyuşmazlığının Hakemce Çözümlenmesi )
Y1.HDE. 2003/122083533 SAYILI YASAYA TABİ KURLUŞLAR ( Yanların 3533 Sayılı Yasaya Tabi Kuruluşlardan Olması )
Y14.HDE. 2005/11473533 SAYILI YASAYA TABİ KURULUŞ ( Mülkiyet Tespitinin Hakemde/Tescili Talebinin İse Mahkemede Görülmesi Gereği - Usuli İşlemlerle İlgili Red Olunan Davanın Kesin Hüküm Teşkil Etmeyeceğinden Yeniden Dava Açılabileceği )
Y1.HDE. 2003/103723533 SAYILI YASAYA TABİ KURULUŞLAR ( Hazine ve Belediyenin 3533 Sayılı Yasaya Tabi Kuruluşlardan Olması )
Y1.HDE. 2001/144153533 SAYILI YASAYA TABİ KURULUŞLAR ( Kuruluşlar Arasındaki Mülkiyete İlişkin İhtilafların Hakem Önünde Çözümlenmesi )
Y1.HDE. 1998/59953533 SAYILI YASAYA TABİ KURULUŞLAR ( Tarafların 3533 Sayılı Yasaya Tabi Kuruluşlardan Olması Nedeniyle Uyuşmazlığın Hakem Önünde Çözümlenmesinin Gerekmesi )
Y1.HDE. 2004/30123533 SAYILI YASAYA TABİ KURULUŞLAR ( Tarafların Sıfatları İtibariyle Taşınmaza Ait Mülkiyet Uyuşmazlığının Hakem Önünde Çözümlenmesi Zorunluluğu )
Y4.HDE. 1980/21693533 SAYILI YASAYA TABİ KURULUŞLAR ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR ( Görevli Merci )
Y1.HDE. 2004/14473533 SAYILI YASAYA TABİ KURULUŞLAR ARASINDAKİ MÜLKİYET UYUŞMAZLIĞI ( Hakem Önünde Çözülmesi-Görev )
Y1.HDE. 2001/143913533 SAYILI YASAYA TABİ KURULUŞLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK ( Tahkimde Çözümlenmesinin Gerekmesi )
Y1.HDE. 2001/133173533 SAYILI YASAYA TABİ KURULUŞLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARIN TAHKİM YOLU İLE ÇÖZÜMÜ ( En Yüksek Dereceli Hukuk Hakimi Marifeti ile Olması )
Y6.HDE. 2003/74043561 SAYILI KANUNA GÖRE KAYYIM ATANMASI ( Paylaşım Davasında Tayin Edilen Kayyımın Hazinenin Hak ve Menfaatini İlgilendiren İşlemi Olmadığından Davalıların Harçtan Muaf Olmaması )
Y7.CDE. 2003/39813568 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Yasaklı Olduğu Dönemde Faaliyetlerine Devam Etmesi )
Y7.CDE. 1993/11693568 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Odaların Müdahale ve Temyiz Hakkı )
Y7.CDE. 2000/88613573 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Görev )
Y7.CDE. 2003/7893573 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Ceza Kararnamesiyle Hafif veya Ağır Para Cezasına veya Üç Aya Kadar Hafif Hapis veya Meslek ve Sanatın İcrasının Tatiline veya Müsadareye Hükmedilebilmesi )
Y7.HDE. 2005/20193573 SAYILI YASA UYARINCA DAĞITIM YAPILMASI ( Komşu Taşınmazların Tespit Tutanakları ve Dayanakları Kayıtlarda Nizalı Parsel Yönünü Ne Biçimde ve Kimin Yeri Olarak Sınır Gösterdiği İncelenmesi Gereği )
Y1.HDE. 2003/78023573 SAYILI YASA UYGULAMASI ( 3573 Sayılı Yasa Hükmü Gereği Tevzi Edilen Sahaların Orman Mevhumu Haricinde Kalması ve Bu Taşınmazların Ormanla İlgisinin Kesilmesi )
YHGKE. 2012/12-113835'E GÖRE TEBLİGAT ( Borçlunun Vergi Kaydının Tebligat Tarihinden Önce Kapatılmış Olduğu İddiası - Vergi Kaydının Celbi İle Tebligat Tarihinde Vergi Kaydının Kapatılmış Olup Olmadığı Açıklığa Kavuşturulacağı )
Y10.CDE. 2009/1258835'E GÖRE TEBLİGAT ( Sanığın Yeni Adresininin Belirlenememesi Durumunda 7201 S.K. Md. 35'in Uygulanacağı/Sanığın Bilinen En Son Adresine Doğrudan Md. 35'e Göre Tebligat Yapılamayacağı - Ticaret Sicili Memurluğunun Yazılarında Belirtilen İş Adresine Tebliğ Yapılacağı )
Y10.CDE. 2004/1541835'E GÖRE TEBLİGAT USULÜ ( Usulsüz Tebligat Nedeniyle Kesinleşmeyen Kararların Yazılı Emir Yoluyla Bozma Talebine Konu Edilememesi - Çek Karnelerini İade Etmemek Suçu )
Y6.HDE. 2012/786535'E GÖRE TEBLİGAT YAPILAMAYACAĞI ( Gerekçeli Kararın Davalının Kimlik Bilgilerine Göre Adres Kayıt Sistemindeki Son Adresi Tespit Edilerek Tespit Edilen Adresine Tebliğ Edileceği - 7201 S.K. Md.35'e Göre Tebligat Yapılmış Olup 6099 S.K.'nın Yürürlüğe Girmesinden Sonra Yapıldığından Usulsüz Olduğu )
Y18.HDE. 2004/126135'E GÖRE TEBLİGAT YAPILMASININ ŞARTLARI ( Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali ve Eski Hale Getirme Davası - Kat Malikine Tebligat Yapılması Usulü )
Y10.CDE. 2004/1642035'E GÖRE TEBLİGATIN GEÇERLİLİĞİ ( İmza Sirküleri için Notere Yapılan Adres Bildiriminin Tebligat Kanununun 35. Maddesine Yarar Adres Bildirimi Olarak Kabulü Gereği )
Y7.CDE. 2013/636235'E GÖRE YAPILAN TEBLİGAT ( 4926 S.K.'ya Aykırılık/Daha Önce Tebligat Yapılmadan 7201 S.K. Md. 35'e Göre Tebligat Yapıldığı - Önödeme Süresi Beklenilmeden Kamu Davası Açılmasının Hukuka Aykırı Olduğu/Öndemeye Uyulmadığının Belirtilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y11.HDE. 2003/248935'E GÖRE YAPILAN TEBLİGATIN USULSÜZ OLMASI ( Trafikten Adresi Sorulan Davalının Dava Tarihinde Aracın Maliki Olmaması Nedeniyle Yeni Adresini Bildirme Yükümlülüğünün Bulunmaması - Taraf Teşkili Sağlanmadan Davaya Bakılamaması )
Y21.HDE. 2014/43063600 PRİM GÜNÜ ŞARTINI YERİNE GETİREN DAVACI ( 506 S. Kanunun Geç. 81. Md.nin C-a Bendinde Belirtilen Prim Gün Sayısı Şartının Davacı Yönünden Oluşması Karşısında Davacının 506 S. Kanunun Geç. 81/C Md.nin Bendinin bc Alt Bendi Uyarınca 56 Yaşını Tamamlaması Şartı İle Yaşlılık Aylığına Hak Kazanacağı - Yaşlılık Aylığı Bağlanması İstemi )
Y7.HDE. 2014/78793600 PRİM ÖDEME GÜN SAYISI VE 15 YIL SİGORTALILIK SÜRESİNİN DOLMASI SEBEBİYLE İŞTEN AYRILMA ( Kıdem Tazminatı ve İkramiye Alacağı Talebi/Davacının Davalının Devraldığı Dava Dışı Şirket Nezdinde Aralıklı Olarak Çalıştığı - Davalı Nezdinde Bir Gün Çalıştığı/Hizmet Süresinin SGK'ya Bildirilen Çalışmaların Toplanarak Bulunacağı )
Y7.HDE. 2004/11343621 SAYILI KANUNA TABİ TAŞINMAZLAR ( Taşınmazların Tescile Tabi Olmaması - Taşınmazların Kadastro Dışı Bırakılmasına Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y8.HDE. 2001/57933621 SAYILI KIYI KANUNU ( Taşınmazın Öncesi İtibariyle Göl Yerel ve Bataklık Olup Olmadığının Araştırılması ve Böyle Bir Yerin Kazanılıp Kazanılamayacağının Değerlendirilmesi )
Y1.HDE. 2004/3683621 SAYILI YASA ( İdare Tarafından Kıyı Kenar Çizgisi Belirlendiğinde Eğer İdari Yargıda Dava Açılmazsa Kıyı Kenar Çizgisinin Adli Yargı Tarafından Saptanması Lüzumu )
Y7.CDE. 2003/357473621 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığın Sakarya Nehri Kıyısında Bulunan Araziden Kum Alması - İdari Para Cezasını Gerektiren Suçu Oluşturduğu Gözetilerek Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/62463628 SAYALI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Kendisine Kayınbiraderi Kardeşi Oğlu Gibi Yakınlarının Para Gönderdiğini Yardımda Bulunduğunu İddia Etmesi - Dosyaya Sunulan Banka Dekontları ve Sanığa Yardımda Bulunulduğu İddia Edilen Kişilerin Tanık Olarak Dinlenerek Araştırılmadan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y19.CDE. 2015/334113628 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK SUÇU ( Sanığın Edinimlerinin Tamamının veya Bir Kısmının Haksız Mal Edinme Niteliğinde Olup Olmadığı Göreviyle Bağdaşmasa Dahi Görevi Dışında Gelir Getiren Faaliyetleri Sebebiyle Elde Etmesi Söz Konusu Olabilecek Kazançlarının da Malvarlığıyla Orantılı Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
YCGKE. 2016/3023628 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Bilirkişi Raporlarında Sanığın Mal Varlığı İle Gelirinin Uyumlu Olduğunun Belirtildiği/Sanığın Üzerine Atılı Haksız Mal Edinme Eyleminin Şüphe Boyutunda Kaldığı - Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlendiğinin Sabit Olmaması Gerekçesiyle Beraatine Karar Veren Özel Daire Kararının Onanacağı )
Y7.CDE. 2003/136003628 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Mal Bildiriminde Bankadaki Paranın Eksik Gösterilmesinin ve Döviz Hesabının Gösterilmemesinin Beşeri Hatadan Kaynaklanıp Kaynaklanmadığı ve Sanığın Suç İşleme Kastının Bulunup Bulunmadığı Tartışılması Gereği )
Y19.CDE. 2015/323873628 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Bilirkişi Heyetine Yeniden İnceleme Yaptırılarak Sanığın Savunmaları da Değerlendirilip Edinimlerinin Tamamının veya Bir Kısmının Haksız Mal Edinme Niteliğinde Olup Olmadığının Belirlenmesi ve Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gerektiği )
YCGKE. 2007/7-2113628 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Bu Yasanın 16 ıncı Maddesi Gereğince Yasanın İlgili Bölümünde Yazılı Olan Cezaların 10 uncu Maddenin Birinci Fıkrası Hariç Tecil Edilememesi-Şahsi Hürriyeti Bağlayıcı Olanların ParaYA veya Tedbire Çevrilememesi-Failleri Hakkında Türk Ceza Kanununun 119 uncu Maddesi Hükümlerinin Uygulanamaması )
Y9.HDE. 2004/339033628 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Yasanın Amacının Belli Görevlere Getirilen Kişilerin Mal Varlıklarının Denetleme Suretiyle Yolsuzluklarla Mücadele Olması )
Y6.CDE. 2004/80383628 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( İdareye Ait Binada Suça Konu Nakliye Teskerelerinin Çalınması - Tutulan Tutanaklar İle Diğer Kanıtların Birlikte Tartışılmadan Gerekçesiz Olarak Gasp Suçundan da Sanığın Beraatinin İsabetsiz Olduğu )
YCGKE. 1992/5-2603628 SAYILI YASAYA GÖRE AÇILAN DAVADA SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ ( Durma Kararı Verilmesi-Lüzumu Muhakeme Kararı Alınması )
Y7.CDE. 2003/13223628 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Bilirkişi Raporunda Sanığın Mal Beyanında Mallarının Tamamını Bildirmediği Belirtildiğinden Bunların Neler Olduğunun Araştırılması Gereği - Mal Beyanında Bulunmama )
YİBGKE. 1945/113659 SAYILI YASAYA TABİ KURUM VE KURULUŞLARDA ÇALIŞANLAR ( Çalışmalardan Ötürü Verilen Maaşın Kendi İstemiyle İşten Çıktıktan Sonra İstenememesi )
Y1.CDE. 1991/20173713 SAYILI KANUN ( Kesinleşmiş Mahkumiyetlerin İnfazının Tehiri Değil Açılmış ve Açılacak Olan Davalarda Uygulanması )
Y9.CDE. 1993/9703713 SAYILI KANUN ( Sanığa Hal ve Sıfatlarını Bilerek Yaptığı Yardımların Tarihleri Nazara Alınmadan Bu Kanun Uygulanmak Suretiyle Fazla Ceza Tayin Edilmesi )
Y1.CDE. 1991/28783713 SAYILI KANUNDAN YARARLANMA ( Daha Önce İşlenen Suçtan Hüküm Giyip de Tahliye Edildikten Sonra Kasten Suç İşleme )
YCGKE. 1991/6-2303713 SAYILI KANUNDAN YARARLANMA ( Önceden Şartla Tahliye Edilip Yeniden Suç İşlediğinden Şartla Tahliyesi Geri Alınan Sanık )
Y1.CDE. 2001/18813713 SAYILI YASA ( Hükümlülerin İdam Cezasından Dönüşen Hükümlülüklerinin Yerine Getirilmesinde 3713 Sayılı Yasanın Lehe Sonuçlar Vermesi )
YCGKE. 2003/9-393713 SAYILI YASA ( Somut Olayda PSK İsimli Örgütün Bu Yasa Kapsamında Terör Örgütü Olup Olmadığının Belirlenmesinin Gerekmesi )
Y8.CDE. 2001/104653713 SAYILI YASA İLE KURULUN HÜKÜMLÜLÜK ( 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Olmaması )
Y16.CDE. 2015/17843713 SAYILI YASADA DEĞİŞİKLİK (Suçun Terör Örgütünün Korkutucu Gücünden Yararlanılarak İşlendiğine Dair Dosyada Delil Bulunmadığı - Ancak Suçun Silahla İşlendiğinin Anlaşıldığı/Cezanın Yarı Oranında Artırılacağı - Eksik Ceza Tayinin Aleyhe Temyiz Olmadığından Bozma Nedeni Sayılmadığı/3713 Sayılı Kanun)
Y9.CDE. 2004/1893713 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Yasal Değişikliklere Göre Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Tayin ve Takdirine Lüzum Bulunması )
Y8.CDE. 1996/156733713 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Tahrikin Umumun Emniyeti İçin Tehlikeli Olabilecek Şekilde Yapılmadığından Sanıklar Hakkında Türk Ceza Kanunun 312. Maddesinin Uygulama Yerinin Olmaması )
Y1.CDE. 2001/13233713 VE 4616 SAYILI KANUNLARIN UYGULANMA ALANI ( Ayrı Tatbik Edildiğinde Her İkisinin de Aynı Sonucu Doğurması )
Y1.CDE. 2001/14203713 VE 4616 SAYILI KANUNLARIN UYGULANMA ALANI ( Hükümlünün Daha Önce Af Kanunundan İstifade Ettiği İçin 4616 Sayılı Kanundan Yararlanamaması )
Y1.CDE. 2001/14193713 VE 4616 SAYILI KANUNLARIN UYGULANMASI ( Sanığın Hangi Kanun Lehine İse O Kanunun Uygulanmasının Gerekmesi )
Y10.HDE. 2015/57603780 S.K. 4247 S.K. HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMELERİ YAPILMASI ( İsteğe Bağlı Sigortalılığın Tespiti - 3780 ve 4247 Sayılı Af Yasaları Kapsamında veya İcraen Ödenmiş Olması Halinde 1479 S. K. Kapsamında İsteğe Bağlı Sigortalı Saymanın Mümkün Olduğu - 3780 ve 4247 Sayılı Af Yasaları Kapsamında veya İcraen Yapılan Prim Ödemeleri Dışındaki İlk Prim Ödemesini Takip Eden Ay Başından İtibaren Prim Ödemelerinin Karşıladığı Süre Kadar İsteğe Bağlı Sigortalı Kabul Edileceği )
Y9.CDE. 1993/3743787 SAYILI YASADAN YARARLANMA KOŞULU ( Vergi Usul Kanununa Muhalefet-Sanığın Bazı Taksitleri Ödemiş Olması )
Y4.CDE. 2002/42663816 SAYILI YASA ( Aykırılık Halinde Genel Hükümlere Göre Soruşturma Yapılacağı - Sanık Hakkında İddianame İle Dava Açılması gereği )
Y4.HDE. 2003/30533816 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Bu Yasayla Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Karşılanması )
Y8.CDE. 1992/82793831 SAYILI KANUNUN UYGULANMA GEREKLİLİĞİ ( İzinsiz Meskende Bulunan Sustalı Çakının Sanık Tarafından Kendiliğinden Teslim Edilmesi )
Y8.CDE. 1998/95473831 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ ÖNCEKİ MAHKUMİYET ( Tekerrüre Esas Olmaması-6136 S. Yasaya Aykırılık )
YCGKE. 1990/8-57387 S. KHK HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANMA ( Gizli Silahın Elden Çıkarılmış Olması Halinde Mümkün Olmaması )
YCGKE. 1990/8-6387 SAYILI KHK'NIN KAPSAMI ( 299 Sayılı KHK'ya Göre Bulundurma Ruhsatı Verilmiş Olan Silahı da Kapsayıp Kapsamayacağı )
Y10.HDE. 2006/35413917 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ DÜZENLEMENİN GEÇERLİ OLDUĞU TARİHLER ( Prim ve Gecikme Zammı Alacakları Yönünden Zamanaşımı Süresi 5 Yıl Olup Başlangıcı İse Alacağın Vadesinin Rastladığı Takvim Yılını Takip Eden Yıl Başı Olduğu )
Y21.HDE. 2004/8443917 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Ölçümlemeye İlişkin Esaslar Yerine Yeni Düzenleme Getiren 616 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Hükümlerinin Geçerliliğini Yitirmesi )
Y7.CDE. 2002/11247394 SAYILI HAFTA TATİLİ KANUNU HÜKÜMLERİ ( Bu Kanun Hükümlerinin Nüfusu Onbinden Aşağı Olan Şehir ve Kasabalarda Tatbikinin Mahalli Belediye Meclislerinin Karar ve İlanına Bağlı Olması )
Y7.CDE. 2002/19982394 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Önödeme İhtarına Uyulmaması Halinde Tayin Edilecek Cezanın Aşağı ve Yukarı Haddi Gösterilen Hallerde Yukarı Haddi Geçmemek Üzere Yarı Oranında Hükmolunması )
Y7.CDE. 1997/97783984 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İzinsiz Kablolu Yayın Yapılması )
Y7.CDE. 2000/107113984 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Yayın Bantlarının Savcılıkça İstenmesi Şartı )
Y8.CDE. 2014/375733D SECURE SİSTEMİ KULLANILARAK KREDİ KARTIYLA KATILANIN BİLGİSİ DIŞINDA ALIŞVERİŞ YAPILMASI ( SMS Onayının Kart Sahibi Dışında Kişi/Kişiler Tarafından Yapılmasının Teknik Olarak Mümkün Olup Olmadığının Tespiti ve Temin Edilmesi Halinde Ses Kayıtları İle Sanığın Ses Kayıtlarının Karşılaştırılması İçin Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
Y8.CDE. 2015/160063D ŞİFRESİNİN GÖNDERİLDİĞİ TELEFON NUMARASI ŞİKAYETÇİ TARAFINDAN KULLANILDIĞI (Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suçu - Mahkemece İnternet Üzerinden Harcama Yapılırken Kullanılan Mail Adresinin Erişim Yaptığı IP Numaralarının Bağlı Olduğu Telefon Hattı Sahiplerinin Beyanları Alınacağı)

4

Y11.HDE. 1995/41324 NİSAN KARARLARI SONUCU DÖVİZİN ARTMASI ( Dövize Endeksli Banka Kredisinin TL'ye Çevrilmesi Talebi )
Y5.CDE. 1991/33094. İHTİSAS KURULU ( Esrar Müptelalığı Bulunup Bulunmadığı Konusunda Nihai Karar Verme Yetkisi )
YHGKE. 2012/10-14774.10.2000 TARİHİNDEN ÖNCE KURUMA KAYIT VE TESCİLİN BULUNMAMASI ( 1479 S.K. Geçici Md.18'de Belirtilen 6 Aylık Sürede Borçlanma İradesini Ortaya Koyacak Şekilde Başvuru veya Prim Ödemesi Olmadığından Bu Tarih Öncesi Vergiye Kayıtlı Olunan Dönemin 1479 S.K. Kapsamında Sigortalı Olarak Değerlendirilemeyeceği )
Y18.HDE. 2014/142414.11.1983 TARİHİNDEN ÖNCE EL ATILAN TAŞINMAZ ( Bedel Talep Edilmesi Halinde Değerinin El Atma Tarihindeki Nitelikleri Esas Alınarak Tespiti Gereği - El Atma Tarihinde Arsa Niteliğinde Olmayan Taşınmazın Arsa Niteliğinde Kabul Edilerek Değer Tespitinin Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 1991/131324/10195 SAYILI KARARNAMEYE TABİ PERSONEL ( İşçi Sayılmaması ve Bu Çalışmasının Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınmaması )
Y21.HDE. 2012/204434/1-B MADDESİNDEKİ SİGORTALILIĞIN İPTALİ İSTEMİ (5510 S. Yasanın 4/B-2 Md. Kapsamında Bağ-Kur Sigortalılığının 5510 S. Yasanın 4/A Bendi Kapsamında Zorunlu Sigortalı Olarak Çalışmasının Başladığı Tarihte Sona Erip Ermeyeceği Noktasındaki Uyuşmazlık - 5510 S. Yasa'nın Değişik 33. Md. Dikkate Alınarak Karar Verileceği)
Y6.HDE. 2014/45184+1 KURALI ( Kira Bedelinin Tespiti/ 4+1 Kuralının Uygulanacağı - İlk Yıl Sözleşme Hükümleri ve Uzayan 4 Yılda ÜFE Oranını Geçmemek Üzere Endeks Uygulanacağı/Kira Sözleşmesinin Başlangıç Tarihinden Dava Tarihine Kadar 5 Yıllık Süre Geçmediğinden Endekse Göre Belirleneceği - 3+1 Kuralına Göre Hak ve Nesafset Kuralına Göre Tespit Edilemeyeceği )
Y20.HDE. 2014/500040 VE 100 DÖNÜM KISITLAMA ARAŞTIRMASI ( 3402 S. Kanunun 14. Maddesinin 3/7/2005 Gün ve 5403 S. Toprak Koruma ve Arazi Kullanma Kanunu İle Değiştirilen 2. Fıkrası Hükümlerine Göre Yapılacağı )
Y20.HDE. 2013/258640 VE 100 DÖNÜM KISITLAMA ARAŞTIRMASI ( 3402 S. Kanunun 14. Md. 2. Fıkrası Hükümlerine Göre Yapılacağı Düşünülerek Adına Tescil Kararı Verilecek Kişi ya da Kişilerle Diğer Mirasçılar ve Onların Miras Bırakanları Yönünden Aynı Çalışma Alanı İçerisinde Belgesizden Zilyetliğe Dayalı Olarak Tespit ve Tescil Edilen Taşınmaz Olup Olmadığının Araştırılacağı )
Y9.CDE. 1996/59834008 SAYILI YASANIN UYGULAMA YERİ ( Suç Tarihinde Yürürlükte Olmayan 4008 Sayılı Yasanın Uygulama Yerinin Olmaması )
YHGKE. 1998/9-914046 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Özelleştirme Programına Alınan Kuruluşların Satış-Kiralama-İşletme Hakkının Verilmesi- Mülkiyetin Gayrı Ayni Hakların Tesisi-Gelir Ortaklığı Modeli ve İşin Gereğine Uygun Sair Hukuki Tasarruflarla Özelleştirilip Özel Hukuk Tüzel Kişiliğine Geçilmesi )
Y13.HDE. 2002/134684077 SAYILI KANUN ( Bu Kanunun Kamu Yararını İlgilendirir ve Tüketiciyi Koruyucu Bir Kanun Olması )
Y13.HDE. 2013/23144077 SAYILI KANUN ( Mal ve Hizmet Piyasalarına İlişkin ve Taraflardan Birinin Tüketici Olduğu - Eldeki Davanın Tüketici Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği/Görevsizlik Kararı Verileceği/Tüketici Kredisinin Teminatı Olarak Verilen İpotek/Görev )
Y13.HDE. 2012/99674077 SAYILI KANUN KAPSAMI ( Taraflar Arasındaki Hukuki İlişki Gözetildiğinde Davanın Yerel Mahkemece Tüketici Mahkemesi Sıfatiyle Görülmesi Gerektiği - Görev Hususunun Kamu Düzeyiyle İlgili Olduğu/Kazanılmış Hakkının Söz Konusu Bulunmadığı )
Y12.HDE. 2016/28524077 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YARGILAMA ( İtirazın Kaldırılması/Mahkemece Alacağın Varlığı ve Miktarının 4077 S.K. Kapsamında Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kıldığı Gerekçesi İle Davanın Reddedildiği - Genel Haciz Yoluyla İlamsız Takip Yapılmasında Usulsüzlük Bulunmayıp Mahkemece İİK. 68/b Maddesi Kapsamında İşin Esasının İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2013/41254077 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ UYUŞMAZLIK ( Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu - Görevsizlik Kararı Verilemeceği )
Y13.HDE. 2002/54554077 SAYILI KANUNDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Her Türlü İhtilaflara Tüketici Mahkemelerinde Bakılacağı )
YHGKE. 2000/19-12554077 SAYILI KANUNDAN YARARLANMA ( Gerçek Veya Tüzel Kişi Tüketicinin Bir Malı Özel Amaçlarla Satın Alarak Nihai Olarak Kullanması Durumunda Faydalanma )
Y13.HDE. 2006/83754077 SAYILI KANUNUN KAPSAMI ( Tüketici İle Satıcı Arasındaki Uyuşmazlık Anılan Mahkemelerin Görev Alanı Dışında Olduğundan Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilmesi Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y19.HDE. 1999/39324077 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI ( Ticaret Şirketleri Dahil Bütün Tüzel Kişilerin Tüketici Olabilmesi Mal veya Hizmetin Özel Amaçlarla Alınmasının Yeterli Olması )
Y13.HDE. 2013/36104077 SAYILI TKHK DAN KAYNAKLANAN DAVALARA TÜKETİCİ MAHKEMESİ TARAFINDAN BAKILACAĞI ( Görev Hususunun Re'sen Gözetilmesi - Görevle İlgili Düzenlemelerin Kamu Düzenine İlişkin Olduğu/4077 TKHK dan Doğan Davalarda Görevli Mahkeme/Kamu Düzeni )
Y14.HDE. 2006/88274077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN KAPSAMI ( Yasanın Uygulamasıyla İlgili Olarak Çıkacak Her Türlü Uyuşmazlıkların Tüketici Mahkemesinde Görülmesi Zorunlu Olduğu )
Y13.HDE. 2002/127894077 SAYILI YASA ( Bu Yasa Çerçevesinde Ticari Amaçla Alınan Mallarla İlgili Olarak Ortaya Çıkan Hukuki Uyuşmazlıkların Tüketici Mahkemesinde Görülemeyeceğinin Kabul Edilmesi )
Y13.HDE. 2002/120114077 SAYILI YASA ( Bu Yasa Gereğince Orta Çıkan Uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olması )
Y13.HDE. 2012/70854077 SAYILI YASA ( Kapsamında Kaldığının Kabul Edilmesi İçin Taraflar Arasında Mal ve Hizmet Satışına Dair Bir Hukuki İşlemin Olması Gerektiği - İstirdat )
Y13.HDE. 2012/78574077 SAYILI YASA ( Menfi Tespit Davası - Harici Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde Davacı Alıcı Sıfatıyla Taraf Olduğundan Tüketici Olarak Nitelendirileceği/Davaya Bakmakla Görevli Mahkemenin Tüketici Mahkemesi Olduğu )
Y11.HDE. 2012/158284077 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAMASI GEREĞİ ( Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın Bankacılık İşleminden Kaynaklandığı - Haksız Blok Nedeniyle Tazminat Davasının Açıldığı/Genel Hükümlerin Uygulacağı/Manevi Tazminat Davası )
Y3.HDE. 2015/11814077 SAYILI YASA KAPSAMINDA KALAN HUKUKİ İŞLEMLER (Kanun'un Amacı İçerisinde Taraflar Arasında Mal ve Hizmet Satışına Dair Bir Hukuki İşlemin Olması Gerektiği - Meskenin Elektrik İhtiyacının Karşılanması Amacıyla Yapılan Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlığa Tüketici Mahkemesinde Bakılacağı)
Y13.HDE. 2015/280174077 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ HUKUKİ İŞLEMLER ( Yasanın Amacı İçerisinde Kanunda Tanımlanan Taraflar Arasında Mal Ve Hizmet Satışına İlişkin Bir Hukuki İşlemin Olması Gerektiği - Davacı İle Davalılardan Yüklenici Arasında Konut Alımına Yönelik Sözleşme Bulunduğundan Hukuki İlişkinin 4077 Sayılı Yasa Kapsamında Kaldığı/4077 Sayılı Yasanın Uygulanması İle İlgili Her Türlü İhtilafa Tüketici Mahkemelerinde Bakılacağı )
Y13.HDE. 2005/59824077 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Gizli Ayıpla İlgili Bu Yasada Hüküm Bulunmaması Nedeniyle Bu Yasada Hüküm Bulunmayan Hallerde Genel Hükümlerin Uygulanmasının Gerekmesi )
Y15.HDE. 2004/32024077 SAYILI YASA UYGULAMASI ( İstisna-Eser Sözleşmesinden Doğan İlişkilerde Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun Hükümlerinin Uygulanmasının Hukuken Olanaklı Olmaması )
Y13.HDE. 2005/40484077 SAYILI YASADAKİ FAİZ ORANLARI ( Oranlarına İlişkin Değişikliklerin Yürürlük Tarihlerini Dikkate Almayan Bilirkişi Raporu Esas Alınmasının Hatalı Olduğu - İtirazın İptali )
Y13.HDE. 2004/166764077 SAYILI YASANIN KAPSAMI ( Kamu Tüzel Kişileri de Dahil Olmak Üzere Ticari veya Mesleki Faaliyetleri Kapsamında Tüketiciye Mal Sunan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Satıcı Olarak Tanımlandığı )
Y13.HDE. 2004/133984077 SAYILI YASANIN KAPSAMI ( Mal ve Hizmet Piyasalarında Tüketicinin Taraflardan Birini Oluşturduğu Her Türlü Tüketici İşlemini Kapsaması )
Y13.HDE. 2005/79454077 SAYILI YASANIN KAPSAMI ( Taraflar Arasında Mal ve Hizmet Satışına İlişkin Bir Hukuki İşlemin Olması Gereği - Menfi Tespit Davası )
YHGKE. 2000/19-12554077 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Özel Amaçlı Satın Almalar İçin Uygulanması-Ticari İşler İçin Uygulanamaması )
Y3.HDE. 2001/63574077 SAYILI YASANIN UYGULANMASI ( Uyuşmazlığın Kapıdan Satış Sözleşmesinden Kaynaklandığı - Görev Konusunun Öncelikle Çözümlenmesi Gerektiği/İşin Esası Hakkında Karar Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2003/38504081 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Bu Kanun Uyarınca Verilen Cezalar İdari Nitelikte Olup Cezalara Karşı Sulh Hukuk Mahkemesine İtiraz Edilmesinin Gerekmesi )
Y15.HDE. 2002/11944160 SAYILI YASA ( Fiilen Döviz Olarak Yapılmış Olan Her Türlü Masrafların Aynı Döviz Cins ve Miktarı Üzerinden Borçlandırılması )
YİBGKE. 1944/364180 SAYILI YASAYLA KURULAN VEYA YETKİLENDİRİLEN MAHKEMELERDEN VERİLEN HÜKÜMLER ( Temyizen Tetkike Görevli Yargıtay Dairesi )
YCGKE. 2005/7-424195 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Zehirle Avlanma Dışındaki Diğer Suçların Yaptırımının İdari Para Cezasına Dönüştürülmüş Olması-İdari Para Cezalarına Karşı İdare Mahkemelerine İtiraz Edilebilmesi-Bu Yasa ile Yasaklanan Fiilleri İşleyenlerin Derhal Avdan Men Edilmesi )
Y19.CDE. 2016/7004207 SAYILI KANUNA AYKIRILIK (Yerel Yayın Yapan Tv Kuruluşu Statüsünde İdari Yaptırım Uygulanması Gerekirken Ulusal Bazda Yayın Yapan Kuruluş Statüsünde Değerlendirilerek Fazladan İdari Yaptırım Uygulandığı Cihetle İtirazın Bu Yönden Kabulü Yerine Reddine Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği)
Y7.CDE. 1998/83254208 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yurtdışına Çıkartılan Uyuşturucudan Elde Edilen Paranın Yurda Sokulmak İstenmesi - Karaparanın Aklanması )
Y7.CDE. 2002/3224208 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Bu Kanunun Düzenlenme Amacının Suçun Doğurduğu Yasadışı Gelirlerin Yasal Kazanca Dönüştürülmesinin Engellenmesine Yönelik Olması )
Y7.CDE. 2001/88244208 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanıkların Kara Parayı Kaynak ve Niteliğini Değiştirmek Sureti ile Sınır Ötesi Harekete Tabi Tutarak Aklaması )
Y21.HDE. 1997/54974247 SAYILI KANUNDA SAYILAN KURULUŞLARDAN OLUP OLMAMA ( İdari Para Cezası ile İlgili Tahakkuk Ettirilen Gecikme Zammından Sorumlu Olunmadığının Tesbitine İlişkin Dava )
Y21.HDE. 2003/4554247 SAYILI YASA ( Davacının Bu Yasadan Yararlanmak İçin Yasal Süre İçerisinde Başvurmuş ve İradesini Açıkça Ortaya Koymuş ve Bildirilen Prim Borçlarını Ödemiş Olması )
Y21.HDE. 2003/6554247 SAYILI YASA ( Sigortalılık Koşullarının Oluşmamasına Rağmen 4247 Sayılı Yasanın Hükümlerini Uygulamak Suretiyle Geriye Yönelik Prim Tahsilinin Yasal Olmaması )
Y10.HDE. 2005/91394247 SAYILI YASADAN YARARLANARAK TAKSİTLE ÖDENEN PRİMLER ( Dava Konusu Tarihler Arası İsteğe Bağlı Sigortalılık Süresine İlişkin Olanlar Dışında Fazla Ödemenin Yapıldığı Tarihi Takip Eden Aybaşı İtibariyle İsteğe Bağlı Sigortalılığının Geçerli Olduğunun Tespitine Karar Verilmesi Gereği )
Y21.HDE. 2001/89574247 SAYILI YASADAN YARARLANMA ( Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti )
Y7.CDE. 1994/13674250 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kanunda Belirtilen Usul Ve Esaslar Dışında İspirtolu İçki Üretimi Alış Ve Satışı )
Y7.CDE. 1998/50134250 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanıklarda Ele Geçirilen Alkollü İçkinin Analizi Sonucunda Tekel Yeni Rakısı Olmadığının Anlaşılması )
Y8.CDE. 2003/80414250 SAYILI YASA ( Sanığın 4250 Sayılı Yasa Kapsamındaki Eyleminin Yalnız Tazmini Nitelikte Para Cezasını Gerektirdiğinden Tekerrüre Esas Olmayacağının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y2.CDE. 2001/119684250 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Ruhsat Almadan İçki Satma Eylemi )
Y7.CDE. 2003/58454250 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Bakkalında Ruhsatsız İçki Satması )
Y9.CDE. 1997/9384304 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Sorumlu Müdürlerin Cezalarının Ertelenmesinin Gerekmesi )
YİBGKE. 1945/15431 SAYILI YASA ( Yasanın Yürürlüğe Girdiği Zamanda Sağ Olan Padişahın Tapulu Taşınmazlarını Kapsaması )
Y2.HDE. 1998/93644320 SAYILI KANUN UYARINCA OLUŞTURULAN KARARLAR ( Geçici Tedbir Niteliğinde Olup Temyiz Edilemeyeceği )
Y4.CDE. 2014/30194320 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun İle 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Tümüyle Yürürlükten Kaldırıldığı - Görevli Mahkemenin Aile Mahkemesi Olduğu Anlaşıldığından Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2000/94774320 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kusurlu Eş Olan Sanığın Müşterek Şekilde Oturdukları Evden Üç Ay Süreyle Uzaklaştırma Biçiminde Tedbir Kararı Vermesi )
Y7.CDE. 2003/46304320 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( 3005 Sayılı Yasa Hükümlerine Tabi Dava il Genel Hükümlere Tabi Davaların Ayrılarak Görülmesinin Gerekmesi )
Y2.CDE. 2014/80644320 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( 6284 S.K İle 4320 S.K.'nın Yürürlükten Kaldırıldığı - Tedbir Kararlarına Aykırılık Halinde Görevli Mahkemenin Aile Mahkemesi Olduğunun Gözetileceği )
Y1.HDE. 2003/79094321 SAYILI YASA DAYALI İSTEKLER ( Davanın 4331 Sayılı Yasaya Dayalı Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil İsteklerine İlişkin Olması )
Y1.HDE. 2001/144434331 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Davalının Vakıflar İdaresine Kira Sözleşmesi Yapmak Yönünde İradesini Bildirmiş Olması Nedeniyle Fuzuli Şagil Olduğunun Kabul Edilememesi )
Y13.HDE. 2001/48254331 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Kira Sözleşmesinin Son Bulduğu Tarihten İtibaren Otuz Günlük Süre İçinde Davacı Kiracının Davalının Belirttiği Bedel Üzerinden Sözleşme Yapmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 1999/74264331 SAYILI YASAYA GÖRE YAPILAN KİRA SÖZLEŞMESİNDE KİRA BEDELİNE İTİRAZ ( Hak Düşürücü Süre )
Y11.CDE. 2004/94284369 SAYILI YASADAN ÖNCE İŞLENEN SUÇ ( Sahte Fatura Düzenlemek Suçunun Oluşabilmesi İçin Suça Konu Faturaların Alanlarca Kullanılması Suretiyle Vergi Ziyaına Sebebiyet Verilmesi ve Suç Tarihinin de Ziyaa Uğratılan Vergi Türüne Göre Tespiti Gerektiği )
Y6.CDE. 2007/124464389 SAYILI BANKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Zimmet Suçunun Konusunu Oluşturan Paranın Suç Tarihindeki Değerinin Az Olduğu Gözetilerek Cezadan İndirim Yapılması Gerektiği )
Y20.HDE. 2002/46134389 SAYILI KANUN UYGULAMALARINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Fon ve Bankaların İflas İdareleri Tarafından Açılan Davaya Asliye Ticaret Mahkemesinde Bakılması )
Y7.CDE. 2007/124464389 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Zimmete Geçirilen Paranın Tamamı Soruşturma Başlamadan Önce Ödendiğine Göre Cezadan 2/3 Oranında İndirim Yapılması Gerektiği )
Y7.CDE. 2003/135684389 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Zimmete Para Geçirme - 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 160/4 Maddesi Sanık Lehine Değişiklik İçermesi Nedeniyle Yeniden Bir Karar Verilmesi Gereği )
Y12.HDE. 2004/18314389 SAYILI YASA ( Alacaklı Bankanın Fona Devredilenlerden Olmaması Nedeniyle Bu Yasanın İstisna Hükmünün Uygulanmasının Somut Olayda Uygulanmasının Mümkün Olmadığının Kabul Edilmesi )
Y12.HDE. 2003/194854389 SAYILI YASANIN UYGULAMASI ( 4389 Sayılı Yasada Yapılan Değişiklikten Önce Faaliyet İzni Kaldırılan Finans Kurumu Hakkında Bu Yasanın Tasfiye Hükümlerinin Uygulanamaması )
Y19.HDE. 2004/86534389 SAYILI YASANIN UYGULAMASI ( Bu Yasa Uyarınca Fona Devredilen Bankalar Aleyhine Açılan Davaların Fon Aleyhine Sonuçlanması Halinde İcra İnkar Tazminatına Hükmolunamaması )
Y11.CDE. 2001/13884389 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sahte Tediye Fişleri Düzenleyerek Bankanın Parasını Mal Edinme Eylemi )
Y7.CDE. 2005/43254389 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanıklardan Tahsiline Karar Verilen Banka Zararının Hesaplanmasında Zimmete Geçirilen Dövizlerin Mal Edinme Tarihlerindeki Merkez Bankasının Efektif Satış Kurunun Esas Alınması Gerektiğinin Gözetilmemiş Olması )
Y4.CDE. 2002/8063442 SAYILI YASA ( Köy İhtiyar Kurulu Üyelerinin Muhtarla Birlikte Görev Yaparken İşledikleri Suçlarda Memur Sayılması )
Y4.CDE. 2001/13427442 SAYILI YASA ( Köy Muhtarı Olan Sanığın İcra Müdürlüğünün Taşınmaz Satış İlanını Yöntemine Uygun Olarak Gerçekleştirmemesi )
Y8.CDE. 2003/137864421 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Davacının Tutuklu Kaldığı Süreye ve Dosya İçeriğine Göre Hak ve Nesafet Kuralları Gözetilerek Manevi Tazminatın Tayini Gerektiği )
Y8.CDE. 2001/86914421 SAYILI YASA ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz-İddianame Tarihinde Hukuki Kesinti Gerçekleşmiş Olması-Fazla Ceza Tayin Edilmiş Olması )
Y8.CDE. 2001/127214421 SAYILI YASA DEĞİŞİKLİĞİ ( Sanıkların Geçmiş Mahkumiyetlerinin Ağır Para Cezasından İbaret Olması-Tekerrür Artırmasının Para Cezası Miktarlarına Göre Bir Günden Fazla Olamaması )
Y11.CDE. 1999/53124421 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( Tayin Olunan Cezanın TCK.nun 81/1-3 Maddesi Gereğince Bir Gün Arttırılması Zorunluluğu )
Y7.CDE. 1999/98404421 SAYILI YASANIN TATBİKİNİN GEREKMESİ ( 556 Sayılı KHK'ya Aykırılıktan Açılan Davada Verilen Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4421 Sayılı Yasanın Tatbiki )
Y8.CDE. 2001/142184422 SAYILI KANUN ( Bir Olaya Özgü Olarak Tek Bir Kişiye Yönelik Gasp Eylemlerinin Bu Yasada Tanımlanan Suçu Oluşturmaması )
Y8.CDE. 2002/1644422 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanıkların Kendilerine Çıkar Sağlamak Amacıyla Tehdit Baskı Cebir veya Şiddet Uygulamak Suretiyle Suç İşlemek İçin Biraraya Geldiklerinin Kanıtlanamaması )
Y10.HDE. 2002/98444447 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN HÜKÜMLERE TABİ OLAN DAVACI ( 08.09.1999 Tarihi İtibariyle 23 Yıldan Fazla Sigortalılık Süresi Bulunması Nedeniyle Yaşlılık Aylığı Tahsis Koşullarının Oluşması Nedeniyle Talebin Kabulü Gereği )
Y21.HDE. 2003/11774447 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibariyle 23 Yıl ve Daha Fazla Sigortalılık Süresi Bulunanlar Yönünden Önceki Yasa Hükümlerinin Uygulanması )
YHGKE. 2003/21-2994447 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Yasanın Yürürlüğünden Önce veya Sonra Mesleklerini Yürüten Avukat ve Noterler Açısından Bir Ayrım Yapılmadığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
YCGKE. 2000/9-2124450 SAYILI KANUNUN KAPSAMI ( Anayasal Düzeni Zorla Değiştirmeye Teşebbüs Suçu Sanığının Silahlı Çatışma Sonucu Ölüme Sebebiyet Vermesi )
Y9.CDE. 2002/7254450 SAYILI YASADAN YARARLANMA ( Teşekkül veya Çetenin Ortaya Çıkmasına Yardımcı Olunmadığından Sanık Hakkında Ceza Verilmesinin Gerekmesi )
Y9.CDE. 2000/10164450 SAYILI YASADAN YARARLANMA TALEBİ ( Silahlı Çeteye Üyeyken Kendiliğinden Teslim Olan Sanık )
Y11.CDE. 1999/59624454 SAYILI KANUNUN UYGULAMA ALANI ( Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet Nedeniyle Açılan Kamu Davasının 4454 Sayılı Yasa Uyarınca Ertelenmesi )
Y10.HDE. 2012/128144477 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ HÜKÜM ( İşverenin Kurumun Rücu Alacağından Sorumluluğu İçin İş Kazasının Meydana Geldiği Tarih İtibariyle Değişiklik Öncesi 506 S.K. Md. 10 Hükmünün Uygulanacağı )
YCGKE. 2000/4-344483 S. YASANIN YÜRÜRLÜĞÜNDEN ÖNCE GÖREVLE İLGİLİ SUÇTAN DOLAYI AÇILAN DAVA ( Büyükşehir Belediye Başkanı-Görevli Mahkeme )
Y4.CDE. 2005/94244483 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ SUÇLAR ( Ceza Soruşturması Açılabilmesinin İzin Koşuluna Bağlandığı - İznin Alınamaması/İhbar Veya Şikayet Hakkında "İşlem Yapılmasına Yer Olmadığı" Kararı Verilebileceği CMK'da Belirtildiği Anlamda "Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı" Verilemeyeceği )
YCGKE. 2000/4-404483 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI ( Yürürlüğe Girdiği 4.12.1999 Tarihinden Önce İşledikleri İleri Sürülen Suçlardan Dolayı Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat Hükümlerine Göre İşleme Başlanmışsa Artık Bu Yasada Öngörülen Hükümler Gereğince Soruşturma Yapılacağı )
Y4.CDE. 2002/260704483 SAYILI YASA ( Bu Yasa Gereği Soruşturma İzni Verilmesine Dair Kararın Sanığa Tebliğ Edilmesinin Gerekli Olması )
Y4.CDE. 2002/263354483 SAYILI YASA ( Bu Yasaya Göre Gerekli Olan Soruşturma İznini İçeren Kararın Görevliye Tebliği İle İlgili Belgelerin Denetime Olanak Verecek Şekilde Dosyaya Konulmasının Gerekmesi )
Y4.CDE. 2002/234034483 SAYILI YASA ( Sanığın Memur Olduğunun Saptanması Halnde 4483 Sayılı Yasa Uyarınca Merciinden İzin Alınarak yapılacak Ön Soruşturmaya Göre Dava Açılmasının Gerekmesi )
Y4.CDE. 2002/287104483 SAYILI YASA ( Sanıklar Hakkında Soruşturma İzni Verilmesine İlişkin Kararın Sanıklara Tebliğ Edilmesinin Gerekmesi )
Y9.CDE. 2003/17894483 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Okul Müdürü Olan Sanık Hakkında Göreviyle İlgili İşlediği Suçtan Dolayı 4483 Sayılı Yasa Uyarınca İlgili Merciiden İzin Alınmasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 2003/40264489 SAYILI YASA ( Dava Konusu Olayda Bu Yasa ile Yapılan Değişikliklerin Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y9.HDE. 2004/140445 SAATLİK SÜREYİ AŞAN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ ( Fazla Mesai Ücreti Olarak Kabulü ve Çalışmanın Gerçekleştiği Tarihteki Ücret Üzerinden Ücretlendirilmesi Gereği )
YİBGKE. 1945/64518 SAYILI AF YASASI ( Resmi Evrak Üzerinde Yapılan Sahtecilik Suçunun Af Kapsamına Girmemesi )
YİBGKE. 1945/64518 SAYILI AF YASASI`NIN KAPSAMI ( Resmi Makbuz Üzerinde Gerçekleştirilen Sahtecilik )
Y7.CDE. 2002/25284520 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İzinsiz Olarak Açıktan Alkollü İçki Satılması )
Y6.HDE. 2001/66394531 SAYILI KANUN ( Yasa Gereği Yapılan Artış Dahil Olma Üzere İki Aylık Kiranın İhtarla Verilen 30 Gün İçinde Ödeme Yerine Ödenmiş Olması )
Y12.HDE. 2000/135244531 SAYILI KANUN ( Yürürlüğünden Önce Belirlenen Kira Artış Oranı )
Y12.HDE. 2002/32394531 SAYILI YASA ( Bu Yasayla 6570 Sayılı Yasaya Eklenen Geçici 7. Madde - Kira Sözleşmesinin Birlikte Uygulanacağı/Kira Miktarının Belirleneceği )
Y12.HDE. 2002/30944531 SAYILI YASA ( Kira Parasına Uygulanacak Artış Oranının Belirlenmesi )
Y12.HDE. 2002/84934531 SAYILI YASA ( Kira Sözleşmesinin Başlangıç Tarihine Göre 4531 Sayılı Yasanın Uygulanması )
Y12.HDE. 2002/38094531 SAYILI YASA ( Kira Tespit Davasının Varlığının 4531 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Engel Teşkil Etmemesi )
Y6.HDE. 2001/61064531 SAYILI YASA ( Kiracının Bu Yasaya İstinaden Yaptığı Artışla Kira Paralarını Ödemesi Nedeniyle Temerrütten Söz Edilememesi )
Y12.HDE. 2002/135404531 SAYILI YASA ( Yabancı paraya endeksli kira sözleşmelerinde artış oranı - İnkar tazminatının yabancı para olarak talep edilen asıl alacağın TL karşılığı üzerinden takdir edilmesi zorunluluğu )
Y12.HDE. 2000/187504531 SAYILI YASA ( Yürürlük Tarihinden Sonra Yenilenen Kira Sözleşmelerine Uygulanması Zorunluluğu )
Y12.HDE. 2000/143854531 SAYILI YASA UYARINCA KİRA BEDELİ ARTIRIMI ( %25 Olarak Uygulanması )
Y12.HDE. 2001/219434531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( 2001 Yılı İçin Yıllık Kira Artış Oranının %10 İle Sınırlandırılması )
Y3.HDE. 2001/81584531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( 2001 Yılı Kira Parasının Bir Önceki Dönem Kira Parasının %10 Oranında Artırılması Suretiyle Tespiti )
Y3.HDE. 2002/42834531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( 2001 Yılı Kira Parasının Bir Önceki Dönem Kira Parasının %10 Oranında Artırılması Suretiyle Tespiti )
Y12.HDE. 2002/94874531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( 4531 Sayılı Yasa Uyarınca 2001 Yılı İçin Kira Parasının %10 Oranında Artırılabilmesi )
Y3.HDE. 2003/96994531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( 4531 Sayılı Yasanın Uygulanması Suretiyle Belirlenen Bir Önceki Dönem Kira Bedeline Yeni Dönem İçin TEFE Endeksindeki Artışın %65 ile Arttırılarak Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
Y12.HDE. 2002/86544531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( 4531 Sayılı Yasanın Uzun Süreli Kira Sözleşmelerinde de Uygulanması )
Y3.HDE. 2002/11564531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( 4532 Sayılı Yasanın Uygulandığı Yıldan Sonraki Dönemler İçin Yeni Bir Özel Yasa Çıkarılmamış Olması-4531 Sayılı Yasaya Göre Kira Tespiti Yapılması )
Y3.HDE. 2002/794531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( 616 Sayılı Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilen KHK'nın Uygulama Alanı Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y13.HDE. 2001/94794531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Bir Yıl Önce İhtilafsız Olarak Ödenen Kira Miktarının 4531 Sayılı Yasa Uyarınca Artırılması-Fazladan Ödenen Paranın İadesi )
Y3.HDE. 2000/38064531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Dönem Başlangıcının 4531 Sayılı Yasanın Yürürlüğünden Önce Olması Nedeniyle Yeni Dönem Kira Parasının Sınırlı Endeks Uygulamasına Göre Saptanması )
Y3.HDE. 2002/44264531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Kanunun Yayımı Tarihinde Yürürlüğe Girmesi Nedeniyle 2001 Yılında Tespiti İstenilen Kira İçin 4531 Sayılı Yasanın Uygulanması )
Y3.HDE. 2002/56584531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Kanunun Yayımlandığı Tarihte Yürürlüğe Girmesi Nedeniyle Tespit Davasında Uygulanmasının Gerekmesi )
Y3.HDE. 2002/49594531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Kira Tespit Davasında 2001 Yılı İçin %20 Artırım Uygulaması )
Y6.HDE. 2001/51004531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Sözleşmelerde Kararlaştırılan Kira Paralarının 2000 Yılında %25 Oranında Artırılması )
Y3.HDE. 2002/824531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Sözleşmelerde Kararlaştırılan Kira Paralarının 2001 Yılında %10 Oranında Artırılabilmesi )
YHGKE. 2002/3-5324531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Sözleşmelerde Kararlaştırılan Kira Paralarının 2001 Yılında %10 Oranında Artırılması )
Y3.HDE. 2002/20384531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Sözleşmelerde Kararlaştırılan Kira Paralarının Yıllık %25 Oranında Artırılması )
Y3.HDE. 2002/50494531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Sözleşmenin Yenilenme Tarihinde Yürürlükte Olan 4531 Sayılı Yasa Gereği Kira Bedeline %10 Artış Uygulanması )
Y3.HDE. 2002/40544531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Vakıflar Genel Müdürlüğü İle Temsil ve İdare Ettiği Vakıflarla Yapılan Kira Sözleşmelerine 4531 Sayılı Yasa Uygulanarak Kira Parasının Tespit Edilmesi )
Y3.HDE. 2002/51614531 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Yasanın Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesinin Kira Tespit Davasında Uygulanmasına Engel Olmaması )
Y3.HDE. 2003/151244531 SAYILI YASANIN UYGULAMASI ( 4531 Sayılı Yasa Uyarınca Yapılan Sınırlı Artışın Hak ve Nesafet Kuralının Uygulunmasını Gerektirir Özel Nedenlerden Sayılamaması )
Y3.HDE. 2003/122414531 SAYILI YASANIN UYGULAMASI ( Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Gelen Kira Dönemi İçin Kira Bedelinin Tespiti Talebi Halinde Kanuni Artış Oranının Tüm Kira Dönemine Uygulanmasının Gerekmesi )
YHGKE. 2001/3-10054531 SAYILI YASANIN UYGULANMASI ( Vakıfa Ait Taşınmaz - 1998 Yılı Kira Bedelinin Artışında
Y3.HDE. 2002/21974531 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ ( Kira Tespit Davasının Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Açılması Nedeniyle Yasanın Uygulanmasının Gerekmesi )
Y3.HDE. 2002/34114532 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( 2000 Yılı Kira Parasının Bir Önceki Yılın Kira Parasına %25 Eklenmek Suretiyle Belirlenmesi )
Y3.HDE. 2001/54014532 SAYILI YASANIN UYGULANMASI ( Mülhak Vakıfların Kira Parasının Tespitinde Uygulanmayacağı - Ayrı Hükmi Şahsiyetlerinin Bulunduğu )
Y4.CDE. 2002/260834541 SAYILI YASA ( Dava Konusu Olayda Yoksullara Kömür Dağıtılmasına Yardımcı Olmak Bakımından Muhtarın Yasa Tarafından Görevlendirilip Görevlendirilmediğinin Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
YİBGKE. 1955/74541 SAYILI YASA ( Yoksulluk Belgesinin Belediyelerce Düzenlenmesinin Bu Yasayla Kaldırılmamış Olması )
Y4.HDE. 2001/130044562 SAYILI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YASASI ( Yasanın Yürürlük Tarihinden Önce Oluşan Organize Sanayi Bölgelerinin İntibak Süresi İçinde Yasaya Uygun Hale Getirilmeleri )
Y19.HDE. 2012/65514603 SAYILI KANUN ( Bu Kanunda Öngörülen Muafiyetlerin Uygulanabilmesi İçin Davalı Bankanın Davacı Konumunda Olması Gereği )
Y4.HDE. 2003/46974603 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Türkiye Halk Bankası AŞ'nin Bu Yasa Gereğince Harçtan Bağışık Olması )
Y8.CDE. 2001/117074616 SAYILI KANUN ( Bu Kanundan Daha Önce Şartlı Salıverilme Hükümlerinden Yararlandığı Halde Yeniden Suç İşleyerek Hüküm Giyenlerin Bundan Yararlanamaması )
Y8.CDE. 2001/30814616 SAYILI KANUN ( Bu Kanunun 6136 Sayılı Kanundaki Bazı Suçlar için Uygulanmaması )
Y8.CDE. 2001/154484616 SAYILI KANUN ( Bu Kanunun Birinci Maddesinin Dokuzuncu Bendinin Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi )
Y8.CDE. 2001/154654616 SAYILI KANUN ( Bu Kanunun Birinci Maddesinin Dokuzuncu Bendinin Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi )
Y7.CDE. 2000/154054616 SAYILI KANUN ( Kamu Davasının Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi-Kaçakçılık )
Y1.CDE. 2002/12434616 SAYILI KANUN ( Şartla Salı Verme Kanununun Anayasa Mahkemesince Bir Kısım Maddelerinin İptal Edilmesi Nedeniyle Yeni Bir Yasal Düzenleme ile Uygulanabilirliğinin Kaldırılması )
Y6.CDE. 2001/163164616 SAYILI KANUN ( Türk Ceza Kanununda Şartla Tahliye Kararı Geri Alınanların 4616 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Tutulduğuna Dair Açık Bir Hükmün Bulunmaması )
Y8.CDE. 2005/29814616 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMA ( Hükümlünün Yararlanabilmesi İçin Öngörülen Süre Koşulunun Kalktığı ve Firar Hali de Yasal Engel Olmaktan Çıktığı - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )
Y22.CDE. 2015/180604616 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KALAN SUÇLAR ( 4616 S.K. Gereğince Bu Tarihten Önce Kesinleşen ve Anılan Kanun Gereği Şartla Tahliye Kararı Verilen Mahkûmiyet Kararının Zamanaşımı Sebebiyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı Gözetilmeksizin Karar Verilmesinde İsabet Görülmeyeceği )
Y22.CDE. 2015/170374616 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KALAN SUÇLAR ( Kamu Davasının Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine Karar Verilebilmesi İçin Davanın Kesin Hükümle Sonuçlanmamış Olması Gerektiği - Kesin Hükümle Sonuçlanmış Davalarda Sadece Cezanın İnfazı Sırasında İndirim Yapılmak Suretiyle Şartla Tahliye Hükümlerinin Uygulanabileceği )
Y4.HDE. 2002/112484616 SAYILI KANUN UYARINCA ERTELEME ( Şartla Salıverme ve Dava ve cezaların Ertelenmesi Kanuna Göre Cezanın Ertelenmesi )
YCGKE. 2005/5-364616 SAYILI KANUN UYGULAMASI ( Menfaat Temini Suçu Nedeniyle Açılan Kamu Davasının Suç Tarihi Nazara Alınarak Bu Yasa Kapsamında Kalması Nedeniyle Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine Karar Verilmesi )
Y8.CDE. 2001/65134616 SAYILI KANUNA DAYANAN DAVANIN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİ TALEBİNİN REDDİ ( İtiraz Yoluna Başvurulabileceği )
YCGKE. 2002/6-424616 SAYILI KANUNDAKİ İNDİRİMDEN YARARLANMA ( Kanun Kapsamındaki Yeni Bir Suçtan Dolayı Kesinleşmiş Mahkumiyeti Bulunanların Bu Cezaları Nedeniyle Kanunun 1. Maddesinin 2. Bendindeki İndirimden Yararlanmaları Olanağı Bulunduğu - Yağma Suçu )
Y5.CDE. 2004/41204616 SAYILI KANUNDAN YARARLANMA ( Yararlanabilmesi İçin Teslim Olma Koşulunun Ortadan Kalktığı - Reşit Olmayan Mağdureyi Rızasıyla Kaçırıp Alıkoymak )
YCGKE. 2001/9-604616 SAYILI KANUNDAN YARARLANMA TALEBİ ( Mahkumiyet Hükmünün Adli Sicilden Çıkarılmış Olması Koşulu )
Y6.CDE. 2001/103234616 SAYILI KANUNUN 1/6. MADDESİNİN ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTALİ ( Süre Koşulu Bulunmadığından İlgili Herkesin Yararlanacağı )
YCGKE. 2004/8-924616 SAYILI KANUNUN KAPSAMI ( Halkta Korku Kaygı ve Panik Uyandıracak Şekilde Silahla Ateş Etmek Suçunun Kapsama Girmemesi - Ertelemeye Karar Verilememesi )
Y8.CDE. 2002/86254616 SAYILI KANUNUN KAPSAMI ( Sonraki Suçun Önceki Suçtan Daha Ağır Bir Cezayı Gerektirmemesi Halinde Yargılamanın Ertelenmesi Gereği - 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet )
Y1.CDE. 2003/4874616 SAYILI KANUNUN KAPSAMI VE UYGULAMASI ( Gerek İlk Suç ve Gerekse Şartla Tahliyenin Geri Alınmasına Neden Olan İkinci Suçun Kanun Kapsamında Kalan Suçlar Olmasının Gerekmesi )
Y1.CDE. 2002/22504616 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI ( İlk Suçun ve Şartla Tahliyenin Geri Alınmasına Neden Olan İkinci Suçun Kanunda Belirtilen Süreden Önce İşlenmiş Olmasının Gerekmesi )
Y9.CDE. 2001/26964616 SAYILI ŞARTLA SALIVERME KANUNU HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMA TALEBİ ( İslami Hareket Örgütü Davası )
Y3.CDE. 2003/38944616 SAYILI ŞARTLA SALIVERME YASASI ( Sanığa Atılı Suçun 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Kalıp Kalmadığının Tartışılması )
YCGKE. 2001/1-694616 SAYILI ŞARTLI TAHLİYE KANUNU ( Müebbet Ağır Hapis Cezasının 10 Yıl İndirilmesine Esas Alınacak Olan Süre )
Y11.CDE. 2002/81704616 SAYILI YASA ( 1. Maddesinin 4. Bendi Kapsamında Bulunan Hırsızlık Suçundan Ertelenmiş Mahkumiyetin Aynen İnfazının Mümkün Olmadığı - Hırsızlık )
Y2.CDE. 2000/145674616 SAYILI YASA ( Aynen Yerine Getirme Kararının Uygulanma Koşulları )
Y6.CDE. 2003/151774616 SAYILI YASA ( Eyleminin 27.4.1994 Tarihinden Önce Gerçekleşmesi - Hırsızlık Suçlarının 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )
Y7.CDE. 2000/164254616 SAYILI YASA ( Haksız Rekabet )
Y1.CDE. 2001/18814616 SAYILI YASA ( Hükümlülerin İdam Cezasından Dönüşen Hükümlülüklerinin Yerine Getirilmesinde 3713 Sayılı Yasanın Lehe Sonuçlar Vermesi )
YCGKE. 2003/7-2894616 SAYILI YASA ( İzinsiz Hint Keneviri Ekilmesine İlişkin Söz Konusu Suçun Şartlı Salıvermeyi Düzenleyen 4616 Sayılı Yasa Kapsamı İçerisinde Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y9.CDE. 2003/7814616 SAYILI YASA ( Kapsamında Kalan İşe Alınan İşçinin Bildirilmemesi Eylemi Hakkında Açılan Kamu Davasının Ertelenmesi Gereği - Sendikalar Kanununa Muhalefet )
Y1.CDE. 2003/8944616 SAYILI YASA ( Mahkumiyet Kararı Sonrası Yürürlüğe Giren 4616 Sayılı Yasanın Tekerrür Arttırımına Engel Teşkil Etmeyeceğinin Yerel Mahkemece Gözetilmesinin Gerekmesi )
Y1.CDE. 2002/12414616 SAYILI YASA ( Müebbet Ağır Hapis Cezasının 36 Yıl Olarak Kabulü ile 4616 Sayılı Yasada Öngörülen On Yıllık İndirimin Bu Miktar Üzerinden Yapılması )
Y11.CDE. 2002/66244616 SAYILI YASA ( Öngörülen Daha Önce Şartla Tahliye Hükümlerinden Yararlanmamış Olma Koşulunun 4758 Sayılı Yasayla Kaldırıldığı - Araç Tescil Belgesinde Tahrifat Yapmak )
Y8.CDE. 2001/116274616 SAYILI YASA ( Sanığın Erteli Geçmiş Hükümlülüğünün Suç Vasıf ve Mahiyetine Suç Tarihine Göre Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4616 Sayılı Yasa Gereğince Aynen Çektirilememesi )
Y1.CDE. 2005/3334616 SAYILI YASA GEREĞİNCE 10 YILLIK İNDİRİM ( Ölüm Cezası Yerine "Ağırlaştırılmış Müebbet Ağır Hapis" Cezası İle Bu Cezaya İlişkin Koşullu Salıverilmeyi Düzenleyen 5218 Sayılı Yasanın Tek Başına Uygulanacağından İndirimin Uygulanamayacağı )
Y11.CDE. 2001/26074616 SAYILI YASA GEREĞİNCE ERTELEMENİN DÜŞMESİ ( Deneme Süresi İçinde İşlenen Suç Nedeniyle )
Y10.CDE. 2002/224534616 SAYILI YASA KAPSAMI DIŞINDA KALAN SUÇLAR ( ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak - Şartla Salıvermeye ve Şartla Salıvermenin Geri Alınmasına Esas Olacak Suçların 4616 Kapsamında Olması Gereği )
Y9.CDE. 2005/15664616 SAYILI YASA KAPSAMINDA BULUNAN ÜÇ AYRI MÜEBBET AĞIR HAPİS CEZASI ( Bir Tanesi İçin Bile Hesaplanan Fiilen Çekilmesi Gereken Ceza Miktarı 10 Yıldan Fazla Olduğundan 10 Yıllık İndirimin Yalnızca Bir Müebbet Ağır Hapis Cezasına Uygulanması Gerektiği )
Y8.CDE. 2001/127214616 SAYILI YASA KAPSAMINDA KALAN CEZA ( Sanığın Erteli Cezasının 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Kaldığından Aynen İnfazına Karar Verilemeyeceğinin Gözetilmesinin Gerekmesi )
Y8.CDE. 2001/152874616 SAYILI YASA KAPSAMINDA KALAN SUÇ ( Erteli Geçmiş Mahkumiyetin Suç Tarihi İtibariyle 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Kalması )
Y7.CDE. 2002/12814616 SAYILI YASA KAPSAMINDA OLAN SUÇ ( Kamu Davasının Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine Karar Verilmesi )
Y7.CDE. 2002/231304616 SAYILI YASA UYARINCA VERİLEN ERTELEME KARARI ( Temyizi Kabil Olmadığı - İtiraz Edilebileceği )
Y9.CDE. 2003/19154616 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Bu Yasa Hükümleri Uyarınca Verilen Erteleme Kararı İtirazı Kabil Kararlardan Olup Temyizen İncelenmesinin Mümkün Olmaması )
Y10.CDE. 2003/31554616 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Hürriyeti Bağlayıcı Ceza İlamlarının İnfazı için 4616 Sayılı Yasa Hükümlerinin Mahallinde Uygulanmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 2002/14104616 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Yapılmakta Olan Soruşturmada Davanın Açılmasının veya Açılmış Bulunan Davaların Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesinin Düzenlenmiş Olması )
Y10.CDE. 2003/31554616 SAYILI YASA UYGULAMASINA KARŞI İTİRAZ ( Hürriyeti Bağlayıcı Ceza İlamlarının İnfazı için 4616 Sayılı Yasa Hükümlerinin Mahallinde Uygulanması Kararlarının İtiraza Tabi Olması )
Y1.CDE. 2002/64616 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Firar Ettiğine İlişkin Dosyada Bilgi Olmayan ve Arandığını Öğrenince Başvuruda Bulunan Sanık )
Y1.CDE. 2002/1534616 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Yararlanma İsteminin Kanunda Belirtilen Bir Aylık Süre İçinde Yapılmadığı Nedeniyle Reddedilmesi )
YCGKE. 2001/9-594616 SAYILI YASADAN FAYDALANMA KOŞULLARI ( Hırsızlık Suçundan Mahkum Olmuş Sanığın Ceza Zamanaşımı Süresi Dolduktan Sonra İşlediği Örgüte Yardım ve Yataklık Suçunda )
YCGKE. 2001/9-324616 SAYILI YASADAN YARARLANAMAMA ( Şartla Salıvermeden Yararlanmış Yeniden Suç İşlemiş Olan Sanık )
Y8.CDE. 2001/104654616 SAYILI YASADAN YARARLANMA ( Hükümlülüğün 3713 Sayılı Yasa ile Kurulduğundan 4616 Sayılı Yasanın Dışında Olması )
Y8.CDE. 2001/114154616 SAYILI YASADAN YARARLANMA HAKKI ( Hakkında Yakalama Kararı Olan Sanığın 4616 Sayılı Yasadan Yararlanması İçin Yasanın Yürürlüğe Girmesinden İtibaren Bir Ay İçinde Teslim Olması )
YCGKE. 2002/7-2994616 SAYILI YASANIN KAPSAMI ( Kamu Davasının Yasanın 1. Maddesinin 4. Bendi Uyarınca Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine Karar Verilmesi Gereği - İzinsiz Hint Keneviri Ekmek )
Y7.CDE. 2004/111274616 SAYILI YASANIN KAPSAMI ( Suç Tarihi Dava Konusu Aracın Zaptedildiği Tarih Olduğundan Kamu Davasının 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Ertelenmeyeceği - 4926 Sayıl Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Getirdiği Lehe Düzenlemeler Gözetilerek Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gereği )
Y2.CDE. 2003/207284616 SAYILI YASANIN KAPSAMI ( Uygulama Maddesinde Öngörülen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Üst Sınırı Suç Tarihi 23 Nisan 1999'dan Önce Olması Gereği - İhkak-ı hak )
Y3.CDE. 2002/74604616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( 6831 Sayılı Yasaya Muhalefetten Açılan Davanın 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Olmaması )
Y8.CDE. 2002/59184616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Askeri Ceza Mahkemesi Tarafından Verilen Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Ağır Ceza Mahkemesince Yeniden Yargılama Yapılamaması )
Y10.CDE. 2001/37094616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Daha Önce Hürriyeti Bağlayıcı Ceza İle Mahkum Olan Sanığın Şartla Tahliye ve Bihakkın Tahliye Tarihlerinin Araştırılması )
Y8.CDE. 2000/114104616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Daha Önce Şartla Salıverilme Hükümlerinden Yararlandığı Halde Suç İşleyerek Hüküm Giyenlerin 4616 Sayılı Yasanın Hükümlerinden Yararlanamamaları )
YCGKE. 2002/6-1094616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Hırsızlık Malı Bilerek Satın Alma Suçunun 4616 Sayılı Yasanın Kapsamı Dışında Bırakılan Suçlardan Olmaması-Davanın Ertelenmesi )
Y11.CDE. 2001/52174616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Kaçak İnşaatın Yapıldığı Tarihin Belirlenmesi )
Y10.CDE. 2001/245334616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçu )
Y10.CDE. 2001/272024616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçu )
Y10.CDE. 2001/286194616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçunun Yasa Kapsamında Olup Olmadığının Değerlendirilmesi )
YCGKE. 2002/8-1554616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Meraya Tecavüz Suçunun 4616 Sayılı Yasanın Kapsamı Dışında Bırakılan Suçlardan Olmaması-Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi )
Y3.CDE. 2001/134564616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Orman Suçu İşleyen Sanığın 4616 Sayılı Yasadan Yararlanamaması )
YCGKE. 2001/4-154616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Sanığın Etkili Eylemde Bulunması )
Y8.CDE. 2001/80524616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Sanık Hakkında Verilen 6136 Sayılı Yasaya Aykırılıktan Mahkumiyet Nedeniyle 4616 Sayılı Yasadan Yararlanmasının Mümkün Olmaması )
Y8.CDE. 2000/245954616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Sanıkların Eylemlerinin Görevi İhmal Olması-4616 Sayılı Yasa Gereği Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi )
Y9.CDE. 2001/21254616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Sanıkların Örgüte En Son Yardım Ettikleri Tarihin Kuşkuya Yer Vermeyecek Biçimde Belirlenmesi )
Y8.CDE. 2001/84574616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 4616 Sayılı Kanun Uyarınca Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi )
Y8.CDE. 2000/105774616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Yasa Uyarınca Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi Zorunluluğunun Yasaya Aykırı Olması )
Y6.CDE. 2001/158464616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Suç Tarihinin 23 Nisan 1999'dan Önceye Ait Olması ve Sanıklara Yüklenen Suç Kapsam dışı Suçlar İçinde Yer Almaması - Dava Konusu Suçun Tarihi ve Kapsam Dışı Suçlar İçinde Yer Almaması Gözetilerek Davanın Ertelenmesine Yer Olup Olmadığının Değerlendirilmesi Gereği )
Y1.CDE. 2003/22124616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Şartla Salıverilme Kararı Geri Alınanlarla Aynen Çekmeleri Gereken Bakiye Cezalarından İndirim Yapılabilmesi Şartı )
YCGKE. 2002/6-434616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Şartla Salıverilme Kararı Geri Alınanlarla Aynen Çekmeleri Gereken Bakiye Cezalarından İndirim Yapılabilmesi Şartı )
Y5.CDE. 2002/55674616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Şartla Salıverilme Kararının Geri Alınmasına Konu Olan Suçların Her İkisinin Süre ve Diğer Koşullar Yönünden 4616 S. K. Kapsamında Bulunmaması - Aynen Çektirilmesi )
Y7.HDE. 2001/64224616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Taahhüdü İhlal Suçu )
Y5.CDE. 2000/85394616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Tüm Sanıkların İşledikleri Suçun Günü ve Niteliğine Göre Haklarında Yasanın Uygulanıp Uygulanamayacağının Tartışılmamasının Yasaya Aykırı Olması )
Y2.CDE. 2001/356604616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Yasaklanan Yerde Balıkçı Teknesiyle Seyreden Sanığın Hukuki Durumunun Tayini )
YCGKE. 2002/4-1544616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Yedieminlik Görevini Suistimal Suçunun 4616 Sayılı Yasanın Kapsamı Dışında Bırakılan Suçlardan Olmaması-Davanın Ertelenmesi )
Y4.CDE. 2001/166754616 SAYILI YASANIN UYGULAMA YERİ ( Erteli Cezanın Yerine Getirilmesinin Ertelenmesi Zorunluluğunun Bozma Nedeni Olması )
Y1.CDE. 2001/46024616 SAYILI YASANIN UYGULANMA YERİ ( 3713 ve 4616 Sayılı Yasalardan Lehe Sonuç Verenin Uygulanmasının Gerekmesi )
Y2.CDE. 2001/8114616 SAYILI YASANIN UYGULANMA YERİ ( Açıktan Ruhsatsız İçki Satma Eylemi )
Y1.CDE. 2001/26664616 SAYILI YASANIN UYGULANMA YERİ ( Hükümlünün Koşulla Salıverilmesi Salıverildiği Tarihten Önce İşlediği Suçlar Bakımından 4616 Sayılı Yasadan Yaralanmasına Engel Olmaması )
Y1.CDE. 2001/13274616 SAYILI YASANIN UYGULANMA YERİ ( Hükümlünün Salındıktan Sonra Tekerrür Süresi İçinde Yeniden Suç İşlemesi )
Y2.CDE. 2000/143034616 SAYILI YASANIN UYGULANMA YERİ ( Suç Gününe ve Uygulanan Maddede Öngörülen Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Üst Sınırının Göz Önüne Alınması )
Y3.CDE. 2001/22474616 SAYILI YASANIN UYGULANMA YERİ ( Tapulu Taşınmazdan Ağaç Kesen
Y1.CDE. 2001/10944616 SAYILI YASANIN UYGULANMA YERİ ( Tekerrür Süresi İçinde Yeni Suçlardan Hüküm Giyen Sanık )
Y10.CDE. 2002/42154616 SAYILI YASANIN UYGULANMASI ( Çekle İlgili Suçtan Sanık Hakkında Hüküm Verildiği - Hükümden Sonra Şartla Salıverme Yasasının Yürürlüğe Girdiği/Yeniden Takdir Ve Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
Y6.CDE. 2002/23874616 SAYILI YASANIN UYGULANMASI ( İçtima Olunan Cezalar Üzerinden Uygulanması Gereği ve İndirimin On Yılı Geçemeyeceği )
Y9.CDE. 2004/21814616 SAYILI YASANIN UYGULANMASI ( Yasada Kesinleşmiş Hükümlere Konu İnfazı Gereken Cezalar için Bir Erteleme Öngörülmediğinden Sanık Hakkında Kesinleşen Hapis Cezasının Ertelenmesine Karar Verilememesi )
Y8.CDE. 2001/92124616 SAYILI YASAYA GÖRE DAVANIN ERTELENMESİ ( 6136 S. Kanuna Muhalefet-Müsadere Yerine Silahın Muhafazasına Karar Verilmesi )
YCGKE. 2001/4-254616 SAYILI YASAYA GÖRE DAVANIN ERTELENMESİ ( Buna Rağmen Yargılamanın Sürdürülerek Beraat Kararı Verilmesine İlişkin Başvurması )
Y8.CDE. 2002/25774616 SAYILI YASAYA GÖRE ŞARTLA TAHLİYE ( Şartla salıverme kararının mümkün olan çabuklukta verilmesi gereği ve kanunda bu kararın hükmü veren mahkemece verileceğine dair bir madde olmadığından hükümlünün cezasını çekmekte olduğu yer mahkemesince verilebileceği )
Y1.CDE. 2002/19954616 SAYILI YASAYA GÖRE YAPILAN İNDİRİM ( Müebbet Ağır Hapis Cezasının 36 Yıl Olarak Kabulü ile 4616 Sayılı Yasada Öngörülen On Yıllık İndirimin Bu Miktar Üzerinden Yapılması )
Y9.CDE. 2004/9694617 SAYILI YASA ( Dava Konusu Olayda Hükümlünün Ağır Hapis Cezasının İnfazı Sırasında Yürülüğe Girmiş Bulunan 4617 Sayılı Yasanın Uygulanmasının Hukuka Uygun Olduğunun Kabul Edilmesi )
Y5.HDE. 2003/75914650 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI ( Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihte Kamulaştırma Kararı Alınmış Henüz Tebligata Çıkarılmamış Kamulaştırmalarda Bu Kanun Hükümlerinin Uygulanması )
Y5.HDE. 2004/60984650 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCE KAMULAŞTIRMA KARARI ALINMASI ( Henüz Tebligata Çıkarılmamış Olan Kamulaştırmalarda 4650 Sayılı Kanun Hükümleri Diğerlerinde İse Önceki Hükümler Uygulanacağı )
YHGKE. 2004/18-924650 SAYILI YASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE KAMULAŞTIRMADA SATIN ALMA USULÜ ( Tarafların Anlaşamaması veya Ferağ Verilmemesi Halinde Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve İdare Adına Tescili )
Y18.HDE. 2004/91994650 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Kamulaştırma ile İlgili Kamulaştırma Tebliğinin ve Bedel Tespitinin Kamulaştırmayı Yapan İdarenin Başvurusu Üzerine Mahkemece Yapılması )
Y18.HDE. 2002/68384650 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA TEBLİĞ EDİLEN KAMULAŞTIRMA EVRAKI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası-Aktif Husumet Ehliyeti )
Y9.CDE. 1997/2636466 SAYILI KANUN GEREĞİ TAZMİNAT ( Davacının Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat İsteminde Bulunması )
Y9.CDE. 1997/2426466 SAYILI KANUN GEREĞİ TAZMİNAT ( Üç Aylık Dava Zamanaşımı Süresinin Kesinleşen Beraat Kararının Sanığa Tebliği İle Başlaması )
Y6.CDE. 1995/9069466 SAYILI KANUN GEREĞİ TAZMİNAT ( Zamanaşımına Uğrayan Dava Nedeniyle Sanığın Beraat Etme Olanağının Ortadan Kalkması )
Y9.CDE. 1994/4360466 SAYILI KANUN GEREĞİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Hükmedilecek Miktarın Zenginleşme Sonucu Doğurmayacak Biçimde Olmasının Gerekmesi )
Y8.CDE. 2004/4820466 SAYILI KANUN GEREĞİNCE MANEVİ TAZMİNAT TAKDİR EDİLMESİ ( Tutuklama Müzekkeresinin Aslı ya da Onaylı Bir Örneğinin Getirtilip ve Tutuklanma Nedeninin Tespiti Gerektiği )
Y7.CDE. 1991/11677466 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TAZMİNAT İSTEMİNDE BULUNMAK ( Hükmedilen Tazminata Yasal Faiz Uygulanamaması )
Y9.CDE. 1993/3510466 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TAZMİNAT İSTEMİNDE BULUNMAK ( Üç Aylık Dava Süresinin Beraat Hükmünün Tebliğ Edilmesinden Sonra Başlaması )
Y12.CDE. 2015/9964466 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE DAYALI TAZMİNAT (Davacının Bahse Konu Beraat Kararının Kesinleştiğini Ceza Dava Dosyasından Belge Almak Dosyaya Belge Sunmak Mahsup Ya da Sair Talepte Bulunmak ve Benzeri Yollarla Öğrenip Öğrenmediğinin Dolayısıyla Davanın 3 Aylık Sürede Açılıp Açılmadığının Şüpheye Yer Vermeyecek Şekilde Tespit Edilmesi Gerektiği)
Y1.CDE. 1991/1274466 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Davacı Olan Haksız Olarak Yakalanan Veya Tutuklanan Kişinin Ölmesi )
Y12.CDE. 2014/17230466 SAYILI KANUNA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ ( Davanın Süresinde Açılıp Açılmadığı - Mahkemece Tazminat İstemine Dayanak Ceza Dava Dosyası Celp Edileceği/Kesinleşme Şerhli Karar Örneği Davacıya Tebliğ Edilip Edilmediği veya Davacının Beraat Hükmünün Kesinleştiğini Dosyadan Belge Almak ve Benzeri Yollarla Öğrenip Öğrenmediği Tespit Edileceği )
Y8.CDE. 2003/8606466 SAYILI KANUNA DAYALI TAZMİNAT TALEBİ ( Yasaya Uygun Gözaltına Alınıp Makul Sürede Serbest Bırakılan Kişi Lehine Tazminat Hakkı Doğmadığı )
Y12.CDE. 2015/12541466 SAYILI KANUN'A DAYANILARAK TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacı Hakkındaki Tutuklama İşleminin 1 Haziran 2005 Tarihinden Önce Gerçekleştiği - Davacının Tazminat Talebinin 466 S.K. Hükümlerine Tabi Olduğu/Verilen Kararların Kesinleştiği veya Bu İddiaların Mercilerince Karara Bağlandığı Tarihten İtibaren Üç Ay İçinde Davanın Açılması Gerektiği )
YCGKE. 2014/12-141466 SAYILI KANUNA GÖRE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARINDA AZAMİ SÜRE ( Yerel Mahkeme Direnme Hükmünün 466 S.K. Hükümleri Uyarınca Tazminat Davasının Süresinde Açılmadığından Bahisle Reddine Karar Verilmesi Gerektiğinden Bozulacağı - 10 Yıllık Zamanaşımı Süresi Bulunduğu/Davanın 10 Yıl İçerisinde Açılmadığı )
YCGKE. 2014/12-141466 SAYILI KANUNA GÖRE TAZMİNAT DAVASININ SÜRESİZ OLARAK AÇILMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI ( Keyfiliğin Önüne Geçilmesi Gereği - Azami Süre Belirlenmesinin Adalet ve Nesafet Kurallarına da Uygun Olacağı/10 Yıllık Zamanaşımı Süresi Bulunduğu/Zamaşımı Süresi Geçtiğinden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gereği )
Y12.CDE. 2015/14515466 SAYILI KANUNA GÖRE TAZMİNAT İSTEMİ (Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklananlar Hakkında Beraat Hükmünün Verilmesinden İtibaren 10 Yıl Dolduktan Sonra 466 Sayılı Kanuna Göre Tazminat İstenemeyeceği)
Y1.CDE. 2002/1605466 SAYILI KANUNUN UYGULAMA ALANI ( Beraat Kararının Kesinleşmesi ile Dava Tarihi Arasında Onbeş Yıldan Fazla Sürenin Geçmesi-Davacının İyiniyetinden Bahsedilememesi )
YCGKE. 1980/1-215466 SAYILI KANUNUN UYGULAMA ALANI ( Yokluklarındaki Tutuklama Kararından Haberdar Olmayan ve İntikam Alınması Korkusu İle Kaçan Sanıklar )
Y12.CDE. 2015/12408466 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ OLMASI ( 01.06.2005 Tarihi İtibariyle 5271 Sayılı Yasaya Göre Getirilen Düzenlemenin Dikkate Alınacağı )
Y9.CDE. 2003/2016466 SAYILI YASA ( Davacının Haksız Olarak Tutuklu Kaldığı Günlere İlişkin Olarak 466 Sayılı Kanun Gereğince Tazminat Talep Etmesi )
YCGKE. 1975/8-39466 SAYILI YASA ( Haksız Tutuklanma Neticesinde Bu Yasa Çerçevesinde Devlete Karşı Açılmış Bulunan Tazminat Davası )
YİBGKE. 1977/1466 SAYILI YASA GEREĞİNCE TAZMİNAT DAVASI ( Davaya Bakan Mahkemenin Yargıtaydan Geçmeden Kesinleşen Beraat Kararını İncelemeye Yetkili Olmaması )
YCGKE. 2006/9-338466 SAYILI YASA UYARINCA TAZMİNAT ( 1. Maddesinin 6. Fıkrası Uyarınca Tazminata Hak Kazanabilmek İçin Fıkrada Aranan İlk Koşul Yakalama veya Tutuklamanın Hukuka Uygun Olması Gerektiği )
Y5.CDE. 2004/3477466 SAYILI YASA UYARINCA TAZMİNAT TALEBİ ( Davacı Yararına Avukatlık Ücret Tarifesinin 2. Kısım 2. Bölüm 10. Sırasında Belirlenen Miktar Üzerinde Ücreti Vekalet Taktir Edilmesi Gereği )
YCGKE. 1979/8-36466 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Atılı Suçtan Beraat Eden Kişinin Başlangıçtaki Tutuklanmasında Kişisel Kusur ve Savsaklayıcı Davranışı Bulunmaması Halinde Tazminat İsteyebilmesi )
Y9.CDE. 2003/1787466 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Bu Yasa Gereğince Üç Aylık Dava Açma Süresi Kesinleşmiş Beraat Kararının Tebliğinden İtibaren İşlemeye Başlaması )
Y9.CDE. 2004/1848466 SAYILI YASAYA DAYALI TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Olarak Tutuklu Kalınan Günler Karşılığı için Bu Yasaya Dayalı Yapılan Tazminat Taleplerinde Hükmedilen Tazminata Faiz Uygulanamaması )
Y11.CDE. 2004/4610466 SAYILI YASAYA GÖRE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Sosyal Ve Ekonomik Durumuna Hal Ve Mevkiin İcabına Tutuklu Kaldığı Süre Ve Benzeri Hususların Gözetilmesi Gereği )
Y10.HDE. 2003/12004692 SAYILI YASA ( 4692 Sayılı Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibariyle Bağ-Kur Sigortalısı Davacının Beş Yıldan Fazla Sigortalılık Süresinin Bulunması )
Y10.HDE. 2003/25284692 SAYILI YASA ( Bu Yasanın Uyuşmazlığın Çözülmesiyle İlgili Koşullarının Ne Şekilde Oluştuğunun Yerel Mahkemece Hükümde Belirtilmesinin Gerekmesi )
Y1.CDE. 2002/1274709 SAYILI KANUN ( Anayasaya Eklenen Fıkra Uyarınca Ölüm Cezasının Kaldırılması )
Y2.HDE. 2016/121714721 S.K. 166/ son MADDESİ UYARINCA BOŞANMA ( Eldeki Boşanma Davasına Dayanak Yapılan Önceki Boşanma Davası Halen Kesinleşmediğinden Mahkemece Davacının Boşanma Davasının Reddedileceği )
Y20.HDE. 2016/128584721 SAYILI KANUN 1007. MADDEYE GÖRE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Sorumluluğun Kusura Dayanmayan Objektif Bir Sorumluluk Türü Olduğu Tapu Müdür ya da Memurunun Kusuru Olsun ya da Olmasın Sicilin Tutulmasında Kişilerin Mal Varlığı Çıkarlarını Koruyan Hukuk Kurallarına Aykırı Davranılmış Olmasının Yeterli Olduğu - Davalı Olarak Hazinenin Taraf Gösterilmesi Gerekirktiği )
Y1.CDE. 2003/5864721 SAYILI YASA ( Bu Sözcüğün Yerine 4721 Sayılı Yasa Gözetilmek Suretiyle Hapislik Halinin Devamı Süresince İbaresinin Yazılması )
Y2.HDE. 2002/24624721 SAYILI YASANIN UYGULANMASI ( 406. Maddesinin Uygulanması Gerekti/743 Sayılı Yasanın 355. Ve 356. Maddelerinin Uygulanamayacağı - 4722 Sayılı Kanunun 2. Maddesi Gereğince Kamu Düzenine İlişkin Olduğu )
YHGKE. 2007/6-894721/m. 698, 699
Y7.CDE. 2014/336164733 S.K.'a MUHALEFET ( Savunması Sırasında Tutanaklara Yansıyan Olumsuz Bir Davranışı Olmayan Sanığın Pişman Olduğunu Belirtmesine Rağmen Hakkında "Sanığın Daha Evvel Kasıtlı Suçlardan 3 Aydan Fazla Süre İle Hapis Cezasına Mahkum Edildiğinin Anlaşılması Sanığın Suç İşledikten Sonra Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık Dolayısıyla Tekrar Suç İşlemeyeceği Yönünde Mahkememizde Olumlu Kanaate Varılmadığından" Şeklindeki Denetime Elverişsiz Gerekçe İle Ertelemeye Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Hatalı Olacağı )
Y7.CDE. 2014/197954733 S.K.'YA MUHALEFET ( Bandrolsüz Sigara Satmak - 4733 S.K.'nın Cezai Hükümlerine Göre Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerektiği/Sanığın Kaçakçılık Suçundan Mahkumiyetine Karar Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2013/57494733 S.K.YA MUHALEFET ( Sanığın Alkollü İçki Dağıtım ve Satışı Yapan İşletmesindeki İçki Şişelerinin Üzerindeki Üretici ve İhracatçı Firma Bilgilerinin Bandrollerdekilerden Farklı Olduğu - Cezai Sorumluluğun Bu İçkileri Üretenler ve İthal Edenlerde Olduğu/Sanığın Cezalandırılamayacağı )
Y7.CDE. 2012/66994733 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın İş Yerinde Bandrolsüz 50 Adet İçki Şişesi Tespit Edildiği - Sanığın Bandrol Yükümlülüğünün Kendisi İçkileri Aldıktan Sonra Getirildiğini Savunduğu/Fatura ve Ticari Defterleri Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yapılacağı )
Y7.CDE. 2012/76504733 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK ( Suç tarihinde Yürürlükte Bulunmayan Bu Kanun Uyarınca Hüküm Kurulamayacağı - Suç Tarihi İtibariyle Sanığın Eylemine Uyan ve Daha Lehe Düzenleme İçeren 5607 S.K. Gereğince Hüküm Kurulacağı )
Y7.CDE. 2014/260344733 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU ( Sanığın Aşamalarda İnkara Yönelik Savunmada Bulunduğu ve Dosyadaki Hukuka Aykırı Yöntemlerle Elde Edilmiş Delillerin Değerlendirme Dışı Bırakılması Halinde İse Sanığın Cezalandırılmasına Yeterli Şüpheden Uzak Delilin Bulunmadığı Gözetilerek Sanığın Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/295184733 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK SUÇU ( Sanığın Birden Fazla Tekerrüre Esas Alınabilecek Sabıkasının Bulunması Halinde Bunlardan En Ağırının Esas Alınmasının Gerektiği - Bu Bağlamda Zorla Irza Geçme Suçundan Hükmolunan Beş Yıl On Ay Hapis Cezasına Dair Hükümlülüğün Tekerrüre Esas Alınması Gerektiği )
Y7.CDE. 2017/114144733 SAYILI KANUN'A MUHALEET ( Birleşen ve İnceleme Konusu Dosyalarda Sanıktan Kaçak ve Bandrolsüz Sigara Ele Geçtiği - Suç Tarihlerinin Yakın ve Eylemlerin Aynı Mahiyette Olduğu/Sanığın Bu Eylemleri Bir Suç İşleme Kararı İcrası Kapsamında İşleyip İşlemediği ve Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağı Tartışılacağı )
Y7.CDE. 2014/334664733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Adli Para Cezaları İçin Tekerrür Hükümleri Uygulanamayacağı Halde Tekerrür Hükümleri Uygulanmasına Karar Verilirken Hiç Bir Ayrım Yapmaksızın Sanığın Cezasının T.C.K'nun 58 Md. Uyarınca Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2014/312934733 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Adli Sicil Kaydına Göre Sabıkasız Olup CMK'nun 231.Maddesinde Düzenlenen HAGB Müessesine Engel Hali Bulunmayan Sanığın HAGB Müessesinden Yararlanmak İstediğini de Beyan Ettiği/Eşyanın İthalinde Öngörülen Gümrük Vergileri ve Diğer Eş Etkili Vergiler İle Mali Yükümlülükler Toplamının Kamu Zararı Olduğu Bildirilerek Zararı Ödemek İstemesi Halinde Süre Verilmesi ve CMK. Md. 231/9 de Gözetilerek Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2014/270724733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Dava Konusu Eşyanın Nakil Aracının Taşıma Yüküne Göre Miktar ve Hacim Bakımından Ağırlıklı Bölümünü Oluşturmadığı - Müsadere Koşulları Bulunmayan Nakil Aracının Sahibine İadesi Yerine Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2016/204674733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Denetimli Serbestlik Tedbirlerine Aykırı Davranan Sanığa Hükmü Açıklamadan Önce 5271 S. CMK. 11. Maddesi 2. Cümlesi Uyarınca Sanığın Bizzat Mahkemeye Çağırılıp Beyanı Alınması Gerekirken Meşruhatlı Davetiye Tebliğinden Bahisle Sanığın Beyanı Alınmadan Savunma Hakkı Kısıtlanacak Şekilde Hükmün Açıklanmasına Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
Y7.CDE. 2014/312884733 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Engel Hali Bulunmayan ve Mahal Mahkemesinde Alınan Savunmasında Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmesini Kabul Ettiğini Beyan Eden Sanığa Dava Konusu Eşyaya İlişkin "Eşyanın İthalinde Öngörülen Gümrük Vergileri ve Diğer Eş Etkili Vergiler İle Mali Yükler Toplam Tutarı" Olan Miktarın Kamu Zararı Olduğunun Bildirilmesi ve Sonucuna Göre Gerektiğinde CMK. 231/9 Fıkrası da Gözetilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/58774733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Eylemlerinin Suç Tarihi İtibariyle Yasa'nın 8/4 Maddesi Kapsamında Kaldığı - Suçtan Doğrudan Zarar Görmeyen Gümrük İdaresinin Davaya Katılma ve Hükmü Temyize Yetkisinin Bulunmadığı Gibi Katılmasına Karar Verilmesi de Hükmü Temyiz Yetkisi Vermeyeceği )
Y7.CDE. 2014/307174733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Farklı Dosyalar İle İncelenen İki Olayda Sanığın Kaçak Sigara İle Yakandığı ve Üzerine Atılı Eylemlerin Benzer Mahiyette Olduğu - Suç Tarihine ve İşlenen Suçun Niteliğine Göre Sanığın Eylemlerinin Zincirleme Biçimde Kaçakçılık Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Takdir ve Değerlendirilmesi Bakımından Dosyaların İncelenmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/313714733 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Her Üç Olayda Sanıktan Ele Geçen Mamülün Kaçak Olduğu ve Yaşı Küçük Sanığın Üzerine Atılı Eylemlerin Benzer Mahiyette Olduğu - Suç Tarihine ve İşlenen Suçun Niteliğine Göre Sanığın Eylemlerinin Zincirleme Biçimde Kaçakçılık Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Takdiri Bakımından Dosyaların İncelenmesi Gerektiğinde Birleştirilmesi ve Sonucuna Göre Yaşı Küçük Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/17364733 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hukuka Aykırı Arama Sonucu Ele Geçen Eşyanın Yasak Delil Niteliğinde Olduğu ve Bu Eşyanın Kaçak Olmasının Durumu Değiştirmeyeceği ve Sanığın Sigaraları Ticari Amaçla Aldığına Dair Herhangi Bir İkrarı da Bulunmadığı Nazara Alındığında Hukuka Aykırı Surette Elde Edilen Delillere Dayanılarak Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y1.CDE. 2015/51154733 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Hüküm Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 6455 S.K.31. Maddesi İle 4733 S.K. 8/4 Maddesi Yürürlükten Kaldırıldığından 5607 S.K. Olayla İlgili Hükümleri Suçun Unsurlarında Değişiklik Olup Olmadığı Da Gözetilerek Yargıtay Denetimine İmkan Verecek Şekilde Sonuçlarının Birbirleriyle Karşılaştırılmasından Sonra Lehe Olan Hükmün Belirlenmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2015/81054733 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Başka Bir Dosyadaki Eylemi İle Temyiz İncelemesine Konu Dava Dosyasındaki Eyleminin Benzer Suç Vasfına Yönelik Olduğu Gözetilerek Olayların Oluş Ve Gelişimi İle Dış Dünyaya Yansıyan Diğer Tüm Özelliklerin Birlikte Değerlendirilmesiyle Eylemin Zincirleme Suç Kapsamında Kalıp Kalmadığının Belirlenmesi İçin Söz Konusu Dosyanın İncelenmesi Ve Gerektiğinde Birleştirilmek Suretiyle Yargılama Yapılarak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir Edileceği )
Y7.CDE. 2014/78114733 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Denetim Süresi İçinde Kasıtlı Bir Suç İşlemesi Halinde Ertelenen Cezanın Kısmen veya Tamamen İnfaz Kurumunda Çektirilmesine Karar Verilmesi Gerektiği Halde İnfazı Kısıtlayacak Şekilde Sanığın Denetim Süresi İçerisinde Kasıtlı Bir Suç İşlemesi Halinde Ertelenen Cezanın Tamamen İnfaz Kurumunda Çektirilmesine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y7.CDE. 2014/289924733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Sanığın Eylemlerinin Zincirleme Suç Kapsamında Kalıp Kalmadığının Belirlenmesi Bakımından Kesinleşen Dosyaların İncelenmesi İle Diğer Dosyaların Temyiz İncelemesine Konu Bu Dosyayla Birleştirildikten Sonra Tüm Delillerin Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/318054733 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Kaçak Sigara Satarken Yakalandığı ve Üzerine Atılı Eylemlerin Benzer Mahiyette Olduğu Dikkate Alınarak Suç Tarihine ve İşlenen Suçun Niteliğine Göre Sanığın Eylemlerinin TCK 43.Madde Kapsamında Zincirleme Biçimde Kaçakçılık Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Takdir ve Değerlendirilmesi Bakımından Dosyaların İncelenmesi Gerektiğinde Birleştirilmesi ve Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirileceği )
Y7.CDE. 2014/296324733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Sanığın Satış Konusunda Aralarında Yaşanan Anlaşmazlık Sebebiyle İçkilerin İade Edilmek İstendiğini Ancak Firma Yetkilisine Ulaşamadığı İçin Kendisine Gönderildiğini Beyan Ettiği - Davaya Konu İçkilerin Satışına Dair İptal Edilmiş İrsaliyeli Fatura Örneğine Göre Adı Geçen Kişilerin Mahkemece Dinlenilmesinden Sonra Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2014/226094733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Sanığın Sürücülüğünü Yaptığı Aracın Diğer Araca Eskortluk Yaptığı Yapılan Aramada Araçta Suç Unsuru Maddeye Rastlanmadığı - Diğer Sanığın Suça Konu Sigaraların Kendisine Ait Olduğunu Sanığın Bir Alakasının Olmadığını Beyan Ettiği/Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2016/205184733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Sanığın Yanında Bulunan Ağaçta Asılı Duran Montun Kol İçlerinde Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildiği - Sanığın Sigaralar ile Bir İlgisinin Olmadığını Belirttiği/Eylemin Sübutu Yönünden Şüpheden Uzak Kesin ve İnandırıcı Somut Bir Kanıt Bulunmaması Sebebiyle Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2014/343344733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Sanık Hakkında İlgili Hüküm Gereğince Kamu Davası Açıldığı - Ek Savunma Hakkı Verilmeden Hakkında Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2014/275984733 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanıkla Sevk ve İdaresindeki Araçta Eşyalar Arasında Kaçak Sigara Ele Geçirildiği - Sanıkların Yükü Toplu Olarak Teslim Aldıklarını Eşyaların Kolilerin Alındığı Şirket Çalışanlarınca Yüklendiğini Savunduğu/Sigaraların Dışarıdan Görülmediği - Sanıkların Beraat Edeceği )
Y7.CDE. 2014/335644733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Sanıklar Hakkında Doğrudan Hükmolunan Adli Para Cezasının Taksitlendirilmesine Karar Verilirken "Ödemelerin Birbirini Takip Eden Her Ayın 1'inde Yapılmasına" Denilmek Suretiyle 5275 S. Kanun'un 106/2 Md.sine Muhalefet Edildiği - Kararın Bozulacağı )
Y7.CDE. 2014/331454733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Sanıklar Hakkında Hükmolunan Adli Para Cezasının Taksitle Tahsiline Karar Verilirken Hükümde İnfaz Yetkisini Kısıtlayacak Şekilde "Ödenmeyen Adli Para Cezasının Hapse Çevrileceğinin İhtaratına" Karar Verilmesinin İsabetsizliği - Dava Konusu Kaçak Sigaraların Müsaderesine Karar Verilirken 4733 S. K. Md. 8/4'ün de Hükme Katılmasının ve Sanıkların Gözaltında Kaldığı Sürenin TCK. Md. 63 Uyarınca Mahsubuna Karar Verilmemesinin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2014/309574733 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Suç Tarihinde Arama Noktasını Farkedince Yön Değiştiren Araçtan Yol Kenarında İnen Kulübenin Duvarının Dibine Sigaraları Bırakıp Kaçan Şahsın Jandarma Görevlisi Tarafından Tespit Olunması Karşısında Jandarma Görevlisi Dinlenilip Sanığın Teşhis Edilmesinin Sağlanacağı - Suç Tarihine ve İşlenen Suçun Niteliğine Göre Sanıkların Eylemlerinin Zincirleme Biçimde Kaçakçılık Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının İnceleneceği ve Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumunun Değerlendirileceği )
Y7.CDE. 2014/71164733 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Suça Konu Eşyanın İthalinde Öngörülen Gümrük Vergileri ve Diğer Eş Etkili Vergiler İle Mali Yükler Toplam Tutarının Kamu Zararı Olduğunun Sanığa Bildirileceği - Mağdura veya Kamuya Verdiği Zararı Denetim Süresince Aylık Taksitler Halinde Ödemek Suretiyle Tamamen Gidermesi Koşuluyla da HAGB Kararı Verilebileceğinin Gözetileceği )
Y7.CDE. 2014/343054733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Suça Konu Nakil Vasıtasının Kayıtlı Malikin Sosyal ve Ekonomik Durumunun Nakil Vasıtasını Ne Şekilde Aldığının Ekonomik Durumunun Nakil Vasıtasını Almaya Elverişli Olup Olmadığının Gelir Getirici Bir İşinin Olup Olmadığının Suç Tarihi İtibariyle Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı - Sonucuna Göre Aracın Müsaderesine ile İlgiliye İadesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2017/98094733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Suçtan Doğrudan Zarar Görenin Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Olduğu Gümrük İdaresinin Davaya Katılma Hakkının Olmadığı ve Mahkemece Katılmasına Karar Verilmesinin de Yasa Yollarını Kullanma Hakkını Vermeyeceği Bu Anlamda HAGB'na Dair Hükme Yönelik Gümrük İdaresinin Değil Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun İtiraz Hakkının Bulunduğu )
Y7.CDE. 2007/162434733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Suçun Karşılığı Kanun Maddesine İlişkin Fıkranın İptal Edildiği - Sanık Hakkında Beraat Kararı Verileceği )
Y7.CDE. 2014/288944733 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Şüpheli Davranışlar Sergileyen Sanığın Yanında Bulunan Kolilerin Kontrolünde Kaçak ve Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildiği - Sanığın Savunmasında Kolileri Kaçak Sigara Satan Abisi Sanığa Götürdüğünü Beyan Ettiği/Sanığın Atılı Suçu İşlediği Sabit Olduğundan Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/339884733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( T.C.K'nun 50/6. Md. Yer Alan Yaptırım İbaresinin Tedbir Olarak Değiştirildiği/5275 S. Kanun'un 106/4. 9. 3. ve 8. Fıkralarında Değişiklik Yapıldığı 10. Fıkrasının Yürürlükten Kaldırıldığı - Adli Para Cezasının Ödenmemesi Durumunda Hapse Çevrileceğinin Belirtilmesinin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2014/71584733 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tayin Edilen Adli Para Cezasının Taksitle Tahsiline Karar Verilirken Taksit Aralığının Gösterilmesi Gerektiği - İnfazda Tereddüt Oluşturulmayacağı )
Y7.CDE. 2014/341334733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( TCK'nun 53.Md.sinin 3.Fıkrası Uyarınca Mahkum Olduğu Kısa Süreli Olmayan Hapis Cezası Ertelenen Sanık Hakkında Anılan Maddenin L.Fıkrasının ( C ) Bendinde Yazılı Hak Yoksunluğunun Sanığın Sadece Kendi Altsoyu Üzerindeki Velayet Vesayet veya Kayyımlık Yetkileri Açısından Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2015/180814733 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yargılama 5607 S.K.'ya Muhalefet Suçundan Yapılmasına Rağmen Sanığın Eyleminin 4733 S.K.'ya Muhalefet Suçunu Oluşturduğu - Bu Suçtan Doğrudan Zarar Gören Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun HAGB Kararına Yönelik İtiraz Hakkı Bulunduğu/Kurum Haberdar Edilmeden Yargılamanın Sonlandırılması ve HAGB Kararı Tebliğ Edilmediğinden Kararın Kesinleşmediğinin Gözetileceği )
Y7.CDE. 2015/109494733 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yaşı Küçüğün Pazar Yerinde Park Halinde Bulunan Bir Araçtan Kaçak Sigaraları Aldığı ve Sanığın Bulunduğu Tezgaha Götürdüğü ve Sanığın Satış Yaparken Görüldüğünün İddia Edildiği/Sanığın Suçunu İnkar Ettiği - Yaşı Küçük Hakkında Kamu Davası Açılıp Açılmadığı Tespit Edilerek Açılmış İse Dosyanın Getirtilip İncelenmesi Kesinleşmiş İse Dosya İçine Alınması Derdest İse Birleştirilerek Delillerin Birlikte Değerlendirilmesi ve Tutanak Düzenleyicileri Duruşmada Tanık Olarak Dinlenilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2016/66584733 SAYILI KANUNA MUHALEFET (4733 S.K. Md 8/10 Uyarınca İdari Yaptırım Kararlarına Karşı 2577 S.K. Hükümlerine Göre Kanun Yoluna Başvurulabileceği - İdare Mahkemesinde İptal Davası Açılmış Olmasının Kararın Yerine Getirilmesini Durduramayacağı/Sulh Ceza Mahkemesi'ne Yapılan Başvurunun Görev Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gerekirken İdari Para Cezasının İptaline Karar Verilemeyeceği)
Y7.CDE. 2014/231464733 SAYILI KANUNA MUHALEFET (Adli Para Cezasının Bir Gün Karşılığının Hesaplanması Sırasında Uygulama Maddesinin Gösterilmesi Gerektiği/Suça Konu Kaçak Sigaraların Müsaderesi Yerine İmhasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y7.CDE. 2014/317844733 SAYILI KANUNA MUHALEFET (Adli Sicil Kaydı Bulunmayan Sanığın Savunmasında HAGB'na Karar Verilmesini Talep Ettiği Nazara Alınarak Davaya Konu Sigaraların Bilirkişi Tarafından Belirlenen Cif Değeri Esas Alınarak Hesaplanan "Eşyanın İthalinde Öngörülen Vergileri ve Diğer Eş Etkili Vergiler İle Mali Yükler Toplam Tutarı Olan Miktarın Kamu Zararı Olduğunun Sanığa Bildirilmesi ve Sonucuna Göre Gerektiğinde 5271 S.K. Md. 231/9 de Gözetilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
Y7.CDE. 2014/67974733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET (Dava Konusu Eşyanın Müsaderesine Karar Verilmesi İle Yetinilmesi Gerekirken Tasfiyesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu/Dava Konusu Nakil Aracının Dosya Kapsamına Göre İyiniyetli Üçüncü Kişiye Ait Olduğu Gözetilmeden İadesi Yerine Müsaderesine Karar Verilmesinin Hatalı Görüldüğü)
Y7.CDE. 2014/311114733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET (Ele Geçirilen Eşyanın Niteliğine Göre Sanığın Cezalandırılmasının Gerektiğinin Gözetilmesi Gereği - Suçtan Doğrudan Zarar Görmeyen Gümrük İdaresinin Katılma Hakkı Bulunmadığı Bu Nedenle Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu)
Y7.CDE. 2014/224314733 SAYILI KANUNA MUHALEFET (Sanığın 4733 S.K. 8/4. Maddesi Uyarınca Cezalandırılması Gerektiği Gözetilmeyerek 8/1. Maddesi Uyarınca Cezalandırılmasına Karar Verilerek Eksik Ceza Tayininin Hatalı Olduğu - Kamu Zararı Olduğunun Sanığa Bildirilmesi ve Sonucuna Göre Gerektiğinde 5271 S.K. 231/9 Maddesi Hükümleri Gözetilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
Y7.CDE. 2014/298774733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET (Sanığın Adli Sicil Bilgilerinde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Dair Kaydının Bulunduğu Bu Kararın Nihai Bir Karar Olmaması Sebebiyle Sanık Hakkında Sabıkasının Bulunması Gerekçe Gösterilerek Bir Daha Suç İşlemeyeceğine Dair Olumlu Kanaat Oluşmadığından Hakkında Erteleme Hükümlerinin Uygulanmamasının Hatalı Olduğu)
Y7.CDE. 2014/68364733 SAYILI KANUNA MUHALEFET (Sanığın Adli Sicilindeki Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Dair Kaydın Yasal Engel Oluşturmadığı Gözetilmeden Kamu Zararının Sanık Tarafından Giderilmediğinden Bahisle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Sanık Hakkında Tayin Olunan Gün Para Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesi Sırasında Uygulama Maddesinin Gösterileceği)
Y7.CDE. 2014/69164733 SAYILI KANUNA MUHALEFET (Sanığın Aşamalarda Alınan Savunmasında da Suça Konu Eşyayı Satmak Amacıyla Getirdiğini Beyan Ettiği/Sanığın Olay Gününe Dair Giriş Çıkış Kayıtlarının Bulunup Bulunmadığının İlgili Gümrük Müdürlüğünden Sorulup Kayıtların Bulunması Halinde Sanığa Atılı Eylemin Kül Halinde 5607 S.K. 3/1. Maddesi Kapsamında Kalacağı ve Sanığın Anılan Hükümlere Göre Cezalandırılması Gerekeceği)
Y7.CDE. 2014/260354733 SAYILI KANUNA MUHALEFET (Sanığın Eylemlerini Bir Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında Gerçekleştirip Gerçekleştirmediği ve Hakkında TCK'nun 43. Md.sinin Uygulanıp Uygulanmayacağı Tartışılması İle Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdir Edilmesi Gerektiği)
Y7.CDE. 2014/223224733 SAYILI KANUNA MUHALEFET (Sanığın Savunmalarında Bahse Konu Yerin Eve 100 Metre Mesafede Olduğu Eklenti Niteliğinin Bulunmadığı ve Kapısının da Sürekli Açık Olduğunu Sigaralarla Bir İlgisinin Bulunmadığını ve Kimin Koyduğunu Bilmediğini Beyan Ettiği/Keşif Yapılarak Suça Konu Eşyaların Ele Geçirildiği Yerin Niteliğinin Kesin Olarak Saptanması İşlem Tanığnın da Dinlenilerek Sonucuna Göre Tüm Deliller Birlikte Değerlendirileceği)
Y7.CDE. 2014/298744733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET (Sanığın Savunmasının Aksine Ele Geçen Sigara ve Puroları Ticari Amaçla Bulundurduğuna Dair Cezalandırılmasına Yeterli Her Türlü Şüpheden Uzak Kesin ve İnandırıcı Delil Elde Edilemediği Gözetilerek Beraati Yerine Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y7.CDE. 2011/95734733 SAYILI KANUNA MUHALEFET (Sanığın Sonraki Arama İşlemi Sırasında Ele Geçen 4.000 Kg. Boğma Rakının Daha Önceki Arama İşlemi Öncesinde Üretildiği Şeklindeki Savunmasına Göre T.C.K'nın 43. Md.sinde Düzenlenen Zincirleme Suç Hükümlerinin Hangi Gerekçeye Dayandırıldığının Açıklanması Gerektiği)
Y7.CDE. 2014/277474733 SAYILI KANUNA MUHALEFET (Suç Tarihi İtibariyle Davaya Konu Eşya Üzerinde Konusunda Uzman Bilirkişi Aracılığıyla İnceleme Yaptırılarak Piyasa Değerinin Belirlenmesinin Ardından Suç Tarihinde ve Sonrasında Yürürlükte Bulunan 4733 S.K. 8/1 Maddesi Hükümleri Olaya Ayrı Ayrı Uygulanarak Elde Edilecek Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması ve Karar Yerinde Tartışılması Suretiyle Lehe Olan Kanunun Belirlenmesi ve Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği)
Y7.CDE. 2014/323844733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET (Suç Tarihi ve Ele Geçen Eşyanın Niteliği İtibariyle Sanığın Eyleminin 4733 S.K. 8/4 Maddesi Kapsamında Kaldığı Gözetilmeden 4733 S.K. Uyarınca Beraatine 5607 S.K.'A Muhalefetten Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının İsabetsizliği - İddianamede Müsaderesi Talep Edilmeyen Suça Konu Sigaralar Hakkında Zoralımına Hükmedilmesini Hatalı Olduğu)
Y7.CDE. 2014/69764733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET (Suçtan Doğrudan Zarar Görmeyen ve Katılma Hakkı Bulunmayan Gümrük İdaresinin Davaya Katılan Olarak Kabul Edilip Lehine Vekalet Ücretine Hükmolunmasının Hatalı Olduğu)
Y7.CDE. 2014/316414733 SAYILI KANUNA MUHALEFET (Tazmini Nitelikte Adli Para Cezasına Dair Olan ve Kesin Olduğu İçin Tekerrüre Esas Alınması Mümkün Olmayan İlamın Tekerrüre Esas Alınmasının İsabetsiz Olduğu)
Y7.CDE. 2014/309384733 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Adli Para Cezasının Taksitlendirilmesi Esnasında Uygulama Maddesinin Gösterilmemesi Suretiyle C.M.K'nun 232/6. Md. Aykırı Davranıldığı/Dava Konusu Sigaraların Müsaderesi İle Yetinilmesi Gerekirken Tasfiyesine de Hükmedildiği - Kararın Bozulacağı )
Y7.CDE. 2014/71124733 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Dava Konusu Kaçak Eşyanın Müsaderesi İle Yetinilmesi Gerektiği Halde İmha Suretiyle Tasfiyesine de Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
Y7.CDE. 2014/261494733 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Davaya Konu Aracın Kayıt Maliki Tarafından Kiralama Şirketine Kiraya Verilip Verilmediği Aracın Bu İş Yeri Tarafından Kiraya Verilip Verilmediği Kiralama Şirketiyle Taraflar Arasında Suç Tarihi İtibariyle Geçerli Olan Yazılı Kira Sözleşmesi Bulunup Bulunmadığının Saptanması Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/20924733 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Eşyanın 5607 S. Kanun'un 13. Md. Yollamasıyla 5237 S. T.C.K.'nın 54. Md. Uyarınca Müsaderesine Karar Verileceği - Mahkemece Doğrudan 5237 S. T.C.K.'nın 54. Md. Gereğince Müsaderesine Karar Verildiği Gibi Müsadereyle Yetinilmeksizin İmha Suretiyle Tasfiyesine Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y7.CDE. 2014/326434733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET SUÇU ( Mahkemece Hükümde İnfaz Yetkisini Kısıtlayacak Şekilde Adli Para Cezasının Ödenmemesi Durumunda 5275 S. Kanun'un 106/3. Md. Uyarınca Hapse Çevrileceğinin Belirtilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y7.CDE. 2014/257494733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET SUÇU ( Sanığın Denetim Süresi İçinde Kasıtlı Bir Suç İşlemesi Halinde Ertelenen Cezanın Kısmen veya Tamamen İnfaz Kurumunda Çektirileceğinin Denetim Süresinin İyi Halli Olarak Geçirilmesi Halinde İse Cezanın İnfaz Edilmiş Sayılacağının İhtarının Yapılmamasının Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2015/248844733 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Sanığın İşyerinin Deposunda Ele Geçirilen Etil Alkolün Rakı Üretiminde Kullanıldığı/Sanığın Bulundurma Yetkisi Olmadığı - TAPDK'nun Katılma İstemi Suçtan Doğrudan Zarar Gören ve Yargılamaya Katılma Hakkı Bulunan Kurum Olmasına Rağmen Reddedildiğinden TAPDK Vekiline Gerekçeli Karar Gönderilmediğinden Kararın Kesinleşmediği/Kanun Yararına Bozma İsteminin Reddi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/300894733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET SUÇU ( Sanığın Payına Düşen Yargılama Giderinin Yasada Terkin Edilmesi Gereken Miktardan Az Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği - Olay Tarihinde Nakil Aracının Fiilen Kime Ait Olduğu ve Malen Sorumlunun İyiniyetli Üçüncü Kişi Durumunda Olup Olmadığı Tespit Edildikten Sonra Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/296374733 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Sanığın Sabıkasına Dair İlam Örneğine Göre Zararı Tazmin Ettiğinin Anlaşılması Karşısında Sanığın Sabıkasında Görünen Elektrik Hırsızlığına Dair İlamın Tekerrüre Esas Alınamayacağı Gözetilmeden Cezasının Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2014/55044733 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Sanığın Sunduğu Fatura Uyarınca Düzenleyici ve İthalatçı Firma Yetkilileri Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulduğu - Gerektiğinde Dosyaların Birleştirilerek Delillerin Birlikte Değerlendirilerek Sanıkların Hukuki Durumlarının Tayin ve Takdiri Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/316854733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET SUÇU ( Sanık Hakkında İletişimin Tespiti Kayda Alınması ve Dinlenmesi Kararının Aldırıldığı Soruşturma Dosyasının Akibetinin Araştırılacağı - Sanıkla İlgili Olan İletişimin Tespiti Kayda Alınması ve Dinlenmesine Dair Mahkeme Kararı da İncelenerek Sonuca Gidileceği )
Y7.CDE. 2016/66314733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET SUÇU ( Suçtan Doğrudan Zarar Görmeyen ve Katılma Hakkı Bulunmayan Gümrük İdaresinin Davaya Katılan Olarak Kabul Edilip Lehine Vekalet Ücretine Hükmolunmasının İsabetsizliği )
Y7.CDE. 2014/290084733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET SUÇU ( Yasa Değişiklikleri Gözönüne Alındığında İnfaz Yetkisini Kısıtlayacak Şekilde Adli Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Ödenmeyen Adli Para Cezasının Hapse Çevrilmesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2014/6784733 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Yetersiz Kimlik Tespiti İle Kanuna Aykırı Şekilde İddianame De Okunmadan Sorgularının Yapılması Suretiyle Savunma Haklarının Kısıtlanmasının İsabetsiz Olduğu )
Y7.CDE. 2014/117394733 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU (Dava Konusu Eşyanın Sulh Ceza Mahkemesi'nce Tasfiyesine Karar Verildiği de Gözetilerek 4733 S. Yasanın 8/4. Md. Yollaması İle 5237 S. T.C.K.'nun 54. Md. Göre Müsaderesine ve Tasfiye Edilmişse Bedelinin Hazineye Gelir Kaydına Karar Verileceği)
Y7.CDE. 2015/7174733 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU (Eylemin 5237 S. TCK'nun 43. Md. Hükmü Kapsamında Kalıp Kalmadığının Belirlenmesi İçin Benzer Suç Vasfına Yönelik Dosyalar Birleştirilmek Suretiyle Yargılama Yapılarak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdiri Gerektiğinin Gözetilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu)
Y7.CDE. 2014/321854733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET SUÇU (Sanık Hakkında Hem Adli Para Cezası Hem de Hapis Cezası Verildiği ve Adli Para Cezası İçin Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı/Mahkemece Hiçbir Ayrım Yapmaksızın Sanık Hakkında T.C.K.'nun 58. Md. Uyarınca Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanmasına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
Y7.CDE. 2014/316684733 SAYILI KANUN'A MUHALEFET SUÇU (Suçtan Doğrudan Zarar Görmeyen ve Katılma Hakkı Bulunmayan Gümrük İdaresinin Davaya Katılan Olarak Kabul Edilip Lehine Vekalet Ücretine Hükmolunmasının Doğru Olmadığı)
Y7.CDE. 2015/79074733 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU (Zincirleme Suç - Sanığın Dairece Daha Önce İncelenen Dosyadaki Eylemi İle Temyiz İncelemesine Konu Dosyadaki Eylemi Benzer Suç Vasfına Yönelik Olduğu/Eylemin T.C.K.'nun 43. Md. Kapsamında Kalıp Kalmadığının Belirlenmesi İçin Dosyalar Birleştirilmek Suretiyle Yargılama Yapılacağı)
Y7.CDE. 2006/150844733 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Uygulaması Olanaklı Hale Geldiğinden 5237 S. TCK Md. 7 Gözetilerek Yasal Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Saptanması Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/77294733 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığın Cezalandırılmasına İlişkin Hükümden Sonra 4733 Sayılı Yasanın 8/2. Maddesindeki Cezaya İlişkin Bölümün Anayasa Mahkemesi Tarafından Anayasa'ya Aykırı Olduğundan Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirileceği )
Y7.CDE. 2015/164964733 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU ( Hak Yoksunluğu - Sanığın Kendi Altsoyu Üzerindeki Velayet Vesayet ve Kayyımlık Yetkileri Açısından Mahkum Olduğu Hapis Cezasından Koşullu Salıverilmesine Karar Yoksun Bırakılacağı )
Y7.CDE. 2015/147784733 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması - Eşyanın İthalinde Öngörülen Gümrük Vergileri ve Diğer Eş Etkili Vergiler İle Mali Yükler Toplam Tutarı” Kamu Zararı Olduğu Sanığa Bildirilerek Sonuca Gidileceği Gözetileceği )
Y7.CDE. 2014/12174733 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU ( Sanığın Savunmasının Aksine Ele Geçen Sigaraları Suç Kastıyla Bulundurduğuna ve Diğer Sanığın Eylemine İştirak Ettiğine Dair Cezalandırılmasına Yeterli Her Türlü Şüpheden Uzak Kesin ve İnandırıcı Delil Elde Edilemediği Gözetilerek Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/237734733 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU ( Velayet Vesayet ve Kayyımlık Yetkilerinden Yoksunluk/Hapis Cezasının Ertelenmesi - Hak Yoksunluğunun Sadece Kendi Altsoyu Yönünden Uygulanmasına Yer Olmadığına Altsoyu Dışında Kalanlarla İse Cezanın İnfazı Tamamlanıncaya Kadar Yoksun Bırakılmasına Karar Verileceği )
YCGKE. 2016/7-594733 VE 5607 SAYILI KANUN'LARA MUHALEFET ( Önce Sanığın Ardından Katılan Vekilinin Diyecekleri Tespit Edildikten Sonra Hazır Bulunan Sanığa Son Sözleri Sorulmadan Yargılama Bitirilmek Suretiyle Hükmün Tesis ve Tefhim Edilmesi Savunma Hakkının Kısıtlanması Sonucunu Doğurduğu )
Y12.HDE. 2005/167354743 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN SÖZLEŞME ( Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesine Dayalı Olarak Borçlular Hakkında İcra Takibi Yapıldığından Takibin Anılan Yasa Hükmünde Öngörülen İstisna Kapsamında Kaldığından Şikayetin Kabulü Gereği )
Y8.HDE. 2007/1594753 SAYILI KANUN'A GÖRE DAĞITILAN TAŞINMAZLARIN SATIŞ VE DEVRİ ( 20 Yıl Süreyle Başkasına Satış ve Devirleri Yasaklandığından Satın Almaya Dayalı Sürdürülen Zilyetlik Hukuken Değer Taşımadığı )
Y16.HDE. 2003/108884753 SAYILI KANUNA GÖRE OLUŞTURULAN TAPU KAYDI KAPSAMINDAKİ TAŞINMAZ ( Harici Satış Sözleşmesine Dayanarak Açılan Kadastro Tesbitine İtiraz Davası - Davacının Satın Alma Olgusunu ve 10 Yıllık Zilyedliği İspat Etmesi Gereği )
Y5.HDE. 1983/43334753 SAYILI YASA ( Koşulları Var ise Hazine Yirmi Beş Yıllık Sınırlama Süresi İçinde Dava Açabilmesi Sürenin Bitiminden Sonra Bu Yasaya Dayanarak Dava Açma Olanağının Olmaması )
YHGKE. 1982/14-424753 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( 4753 Sayılı Yasaya Dayanılarak Dağıtılan Tarım Arazisinin Toprak ve Tarım Reformu Yasası Yürürlüğe Girinceye Kadar Başkalarına Devir ve Temlik Edilememesi )
Y8.HDE. 2005/76804753 VE 5618 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ UYARINCA TESCİL EDİLEN TAŞINMAZLAR ( Dağıtım Yoluyla Davalı Adına Tescil Edildiği - Tapu Kayıtlarının Edinme Sebebi Sütunundaki Oluşum Şekli Karşısında Tapu İptali ve Tescil Davasının Reddi Gereği )
Y7.HDE. 2001/97554753 VE 5618 SAYILI YASALAR UYARINCA TAHSİS VE TEMLİKİ İLE DAVALI TARAF YARARINA OLUŞAN TAŞINMAZ ( Hazinenin Açtığı Geri Alma Davası Sonucunda Davalı Taraf Adına Oluşan Tapu Kaydının İptaline Karar Verilmesi )
Y1.HDE. 2005/54324753 VE 5618 SAYILI YASALAR UYARINCA TEVZİ EDİLEN TAŞINMAZ ( Sonradan Yolsuz Olarak Davalılar Adına Mükerrer Olarak Sicil Oluştuğu Anlaşıldığına Göre İlk Tapu Kaydının Geçerli Olduğu - Tapu İptali ve Tescil Davasının Kabulünün İsabetli Olduğu )
Y13.HDE. 2002/139414757 SAYILI YASA ( Yerel Mahkemenin Bu Yasal Düzenlemeyi Dikkate Almaksızın Vermiş Olduğu Kararın Hukuka Aykırı Olması )
Y8.CDE. 2001/149694758 SAYILI YASA ( Suç Tarihine Göre 4616 Sayılı Yasanın Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4758 Sayılı Yasayla Değişik Koşullarının Gözetilmesinin Gerekmesi )
Y1.CDE. 2003/4844771 SAYILI YASA UYGULAMASI ( İdam Cezaları Müebbet Ağır Hapis Cezasına Dönüştürülenler Hakkında Yapılacak İndirimlerde İdam Cezasının Esas Alınmasının Gerekli Olması )
Y9.HDE. 2004/222514773 SAYILI KANUN DÖNEMİNDE OLUŞMAYAN BİR EYLEMDEN DOLAYI FESİH ( Mümkün Olmadığı - İşe İade Talebinin Reddinin Hatalı Olması )
Y14.HDE. 1990/80194785 SAYILI YASA ( Bu Yasa İle Bütün Ormanların Devletleştirilmiş Olması )
Y6.CDE. 2002/198504806 SAYILI KANUN ( Bu Kanuna Göre Para Cezalarında Bin Liranın Artıklarının Hesaba Katılmayacağının Gözetilmesinin Gerekmesi )
Y4.CDE. 2002/228724806 SAYILI YASA ( Bu Yasa İle Değişik TCK Maddesinin Para Cezalarının Belirlenmesinde Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y9.CDE. 2004/1704806 SAYILI YASA ( Bu Yasa İle Değişik TCK Maddesinin Para Cezalarının Belirlenmesinde Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
YCGKE. 2003/4-404806 SAYILI YASA ( Bu Yasa İle TCY'de Yapılan Değişiklik ile Para Cezalarında Bin Liranın Küsurunun Hesaba Katılmayacağı Kuralının Getirilmiş Bulunduğunun Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y4.CDE. 2002/240874806 SAYILI YASA ( Dava Konusu Olayda 4406 Sayılı Yasa İle Değişik 765 sayılı TCK Maddesinin Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y1.CDE. 2003/15324806 SAYILI YASA ( Dava Konusu Olayda Para Cezalarının Belirlenmesinde 4806 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişikliklerin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y4.CDE. 2002/239974806 SAYILI YASA ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4806 Sayılı Yasa İle Değişik 765 sayılı TCK Maddesinin Dava Konusu Olayda Uygulanmasının Gerekli Olması )
Y4.CDE. 2002/260124806 SAYILI YASA ( Para Cezaları Belirlenirken 4806 Sayılı Yasanın Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y4.CDE. 2002/226424806 SAYILI YASA ( Temel Para Cezalarının Belirlenmesinde TCK'da 4806 Sayılı Yasa İle Gerçekleşen Değişikliklerin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y4.CDE. 2002/286134806 SAYILI YASA ( Yerel Mahkemece Para Cezalarının Belirlenmesinde TCK'da 4806 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişikliklerin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y4.CDE. 2002/290034806 SAYILI YASA ( Yerel Mahkemece Para Cezalarının Belirlenmesinde TCK'da 4806 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişikliklerin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y3.CDE. 2003/55374806 SAYILI YASA ( Yerel Mahkemenin Hükümde Bu Yasayı Dikkate Almasının Gerekmesi )
Y6.CDE. 2002/181284806 SAYILI YASA İLE TCK'DA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( Bu Yasa İle Para Cezalarından Bin Türk Lirası Artıklarının Hesaba Katılmayacağının Düzenlenmiş Bulunması )
Y1.CDE. 2003/17094806 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( Yerel Mahkemece Verilen Ağır Para Cezasından Bin Liranın Küsurunun Atılmasına Dair Kanun Değişikliğinin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y11.CDE. 2005/11694811 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Vergi Ziyaına Sebebiyet Verildiği Hallerde Vergi ve Kesilen Cezalarla Gecikme Faizi ve Zamlarının Yasada Öngörülen Süre ve Tutarda Tamamen Ödenmesi ve Bunlara Karşı İdari Yargıda Dava Açılmaması veya Açılan Davalardan Vazgeçilmesinin Gerekmesi )
Y11.CDE. 2004/94824811 SAYILI YASADAN FAYDALANMA TALEBİ ( Son Taksit Ödeme Süresinin Eylül 2004 Ayı Sonuna Kadar Uzatıldığı Gözetilerek Bu Hükümden Yararlanarak Borcunun Tamamını Ödeyip Ödemediği Araştırılıp Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gereği )
Y10.CDE. 2004/138734814 SAYILI KANUN'UN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE İŞLENEN SUÇ ( Ticari İlişki Nedeniyle Aynı Zamanda Düzenlenen Birden Fazla Çekin Karşılıksız Çıkması Halinde Eylemin Tek Suç Kabul Edileceği )
Y10.CDE. 2005/45344814 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE DÜZENLENMİŞ ÇEK ( Ceza Hükümlerinin Uygulanması Yönünden Geçerliliklerini Yitirdiğine Dair Bir Hüküm Bulunmadığı - Geçiş Süresi Boyunca Vergi Kimlik Numarası Bulunmayan Çekler Geçerliliklerini Koruduğundan Ceza Sorumluluğunun Devam Ettiğinin Kabulü Gereği )
Y13.HDE. 2004/162474822 SAYILI KANUN GEREĞİ YENİDEN YAPILANDIRILAN KREDİ KARTI BORCU ( BSMV Eklenmesi Zorunluluğu )
Y13.HDE. 2004/168444822 SAYILI KANUNA DAYANARAK KREDİ KARTI BORCUNUN TAKSİTLENDİRİLMESİ TALEBİ ( Bankanın Hesabı Kat Etmemesi - Hesap Ekstresinin Son Ödeme Tarihine Kadar Ödeme Yapmamış Olan Borçlunun Temerrüde Düşmüş Sayılacağı ve Başvurunun Değerlendirilmesi Gereği )
Y13.HDE. 2003/174964822 SAYILI KANUNA GÖRE BORCUN FAİZ ORANI İNDİRİLİP TAKSİTLENDİRİLMEK SURETİYLE YENİDEN YAPILANDIRILMASI GEREĞİ ( Kredi Kartı Borcunun Tahsili İçin Açılan Takibe Vaki İtirazın İptali Davasında )
Y13.HDE. 2005/35094822 SAYILI KANUNA GÖRE BORCUN İNDİRİLEREK TAKSİTLENDİRİLMESİ İÇİN BAŞVURAN BORÇLU ( Kredi Kartı Borcu İçin Yapılan Takibe Vaki İtirazın İptali Davasında Mahkemece Yapılması Gereken İşlemler )
Y13.HDE. 2006/11874822 SAYILI KANUNA GÖRE BORCUN TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Bu Yasa Kapsamında Kalsa da Borcun Henüz Ödenmediği Yargılaması Devam Eden Kredi Kartı Borçları Hakkında da 5464 Sayılı Yasanın Uygulanması )
Y3.HDE. 2005/177664822 SAYILI KANUNA GÖRE BORCUN TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Kredi Kartı Borçlusunun 5464 Sayılı Kanunda Öngörülen 60 Günlük Sürede Bankaya veya Avukatına Bir Başvurusu Olup Olmadığı Davacı ve Davalı Bankadan Sorulup Araştırılması Gereği )
YHGKE. 2006/13-564822 SAYILI KANUNA GÖRE KREDİ KARTI BORCUNUN TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Davacının 60 Günlük Yasal Süre İçerisinde Başvuruda Bulunmadığının Saptanması Durumunda Bu Kanun Çerçevesinde Çözülmesi Gereği )
Y13.HDE. 2004/96124822 SAYILI KANUNA GÖRE KREDİ KARTI BORCUNUN TAKSİTLENDİRİLMESİ TALEBİ ( Borçlunun Hesap Kat İhtarının Tebliğiyle Temerrüde Düşmesi - Hesap Ekstresindeki Son Ödeme Tarihiyle Hesap Kat İhtarname Tarihi Arasındaki Sürenin Makul Ölçülerde Olması )
Y13.HDE. 2004/89164822 SAYILI KANUNA GÖRE KREDİ KARTI BORCUNUN YAPILANDIRILMASI VE TAKSİTLENDİRİLMESİ TALEBİ ( Hesap Kat İhtarnamesindeki Borç Miktarı Esas Alınarak Bankaya Başvuru Tarihine Göre Borcun Hesaplanması Gereği )
Y13.HDE. 2004/162464822 SAYILI KANUNA GÖRE KREDİ KARTI BORCUNUN YENİDEN YAPILANDIRILMASI USULÜ ( Borç Miktarının Tesbitinde Hesaba Katılacak Alacak Kalemleri )
Y13.HDE. 2004/176824822 SAYILI KANUNDAN FAYDALANMA ( Kesinleşmiş Mahkeme İlamı ile Saptanan Borçların Kanun Kapsamında Bulunmaması )
Y13.HDE. 2005/151414822 SAYILI KANUNDAN YARARLANMA BAŞVURUSU ( İtirazın İptali Davasının Yargılaması Devam Ederken Çıkan Bu Yasadan Yararlanmak için Başvuru Yapıldığından Artık Bu Davada Taksitlerin Tespitiyle Yetinilmesi )
YHGKE. 2005/13-5584822 SAYILI KANUNDAN YARARLANMA BAŞVURUSU ( Verilen Kararın Bozulmasından ve Bozma Sonrası Direnme Aşamasında Menfi Tespit Davası İle Birleştirilen İtirazın İptali Davasında Davanın Konusuz Kaldığı Gerekçesiyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilmesi Gereği )
Y10.HDE. 2005/35094822 SAYILI KANUNDAN YARARLANMA TALEBİ ( Kredi Kartı Borcundan Dolayı Temerrüde Düşen Borçlunun Borcunun Hesaplanması Usulü )
YHGKE. 2005/13-2784822 SAYILI KANUNDAN YARARLANMA TALEBİ ( Kredi Kartı Borcundan Dolayı Temerrüt Tarihinin Tesbiti - Hesap Ekstresinde Belirtilen Son Ödeme Tarihinde Değil Hesap Kat İhtarının Tebliğ Tarihinde Temerrüt Oluşacağı )
Y12.HDE. 2006/4254822 SAYILI KANUNUN 10 VE 10/A MADDELERİ ( İhtarnameden Sonraki Borcun Hesaplanmasında ve Takibin Denetlenmesinde Resen Dikkate Alınacağı - Kredi Sözleşmesi )
YHGKE. 2005/13-5584822 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1. MADDESİNDEN YARARLANMA ( Borcun Kredi Veren İle Kredi Kullanan Tüketici Arasında Kredi Kartı Sözleşmesinin Düzenlenmesi ve Buna Dayanılarak Verilen Kredi Kartıyla Müşterinin Alışveriş Yapması Gerektiği )
Y13.HDE. 2005/37414822 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1. MADDESİNDEN YARARLANMA ( Davacının Kredi Kartından Doğan Borçlarını Süresinde Ödemeyerek Temerrüde Düşmesi - Temerrüt Tarihinden İtibaren Asıl Alacak ve Akdi Faizden Oluşan Ana Para Alacağına Uygulanacağı )
YHGKE. 2006/13-774822 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ BİRİNCİ MADDESİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI ( Davacı Kredi Kartı Borçlusunun Borcunun Yeniden Yapılandırılması Talebiyle Kanunda Belirtilen 60 Günlük Süre İçinde Davalı Bankaya veya Avukatına Davacının Süresi İçinde Başvuruda Bulunmadığının Saptanması Halinde
Y13.HDE. 2005/45284822 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI ( Kredi Kartı Borcu/İtirazın İptali - Geçici 1. Maddesinin Uygulanıp Uygulanmayacağı Tartışılarak Davacı Talebi Hakkında Bir Karar Verilmesi Gereği )
Y12.HDE. 2004/21044822 SAYILI YASA ( Borçlunun Temerrüdü Nedeniyle Ödenmeyerek İcra Takibi Aşamasına Gelen veya İcra Takibine Konu Edilen Kredi Kartı Borçlarının 4822 Sayılı Yasa Kapsamında Bulunması )
Y13.HDE. 2004/146024822 SAYILI YASA ( Borçlunun Temerrüdü Nedeniyle Ödenmeyerek İcra Takibi Aşamasına Gelen veya Takibine Konu Edilen Kredi Borçlarının Tahsili ve Tasfiyesine İlişkin Olması-Kefil Sıfatıyla Hakkında Takip Yapılan Davalının Yasadan Yararlanma Talebinin Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2004/184214822 SAYILI YASA ( Bu Yasadan Yararlanabilmek için Yasanın Yayımından Önce Borçlunun Temerrüde Düşmüş Olmasının ve Yasada Belirtilen Süre İçerisinde Bankaya Başvuru Yapmasının Gerekmesi-Sözleşme Yapma ya da Taksit Ödeme Şartının Koşulamaması )
Y13.HDE. 2004/180354822 SAYILI YASA ( Bu Yasaya Dayalı Olarak Kredi Kartı Borcunun Tespiti ve Taksitlendirilmesi Talepleri ile İlgili Çıkan Uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olması )
Y13.HDE. 2005/23314822 SAYILI YASA ( Davacının Borcu Tespit Edilirken İcra Vekalet Ücretinin de Toplam Alacak Hesabına İlave Edilerek Taksitlere Usulünce Yansıtılmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2004/140354822 SAYILI YASA ( Söz Konusu Yasa Hükümleri Doğrultusunda Mahkemece Yapılcak Borç Tespitinde Davalı Bankaca Yapılan İcra Masraflarının da Toplam Borca Dahil Edilmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2004/175064822 SAYILI YASA ( Süresi İçerisinde Yasadan Faydalanmak için Başvuran Davacının Borcuna Temerrüt Tarihinden İtibaren %50 Faiz İşletilerek İcra Masrafları-Vekalet Ücreti-Tahsil Harcı ve Banka Sigorta Vergisi Eklenerek Borcun Tespit Edilmesi )
Y13.HDE. 2004/140454822 SAYILI YASA ( Tüketicinin Asıl Alacak ve Akti Faizden Oluşan Ana Para Borcuna Temerrüt Tarihinden Yasadan Faydalanmak için Başvurduğu Tarihe Kadar %50 Faiz Uygulanarak Bulunacak Toplam Alacağına İcra Masrafları ve Avukatlık Ücreti ve BSM Vergisinin İlave Edilerek Toplam Davalı Alacağı Bulunmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/136334822 SAYILI YASA ( Tüketicinin Bu Kanundan Yararlanabilmesi için Kanunun Yayımı Tarihinden İtibaren Otuz Gün İçinde Kredi Veren Kuruma Başvuru Yapmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/9234822 SAYILI YASA ( Yasa Uyarınca Kredi Kartı Borcunun Tespiti için Mahkemeye Başvuran Davalının Açtığı Davanın Neticesinin İtirazın İptali Davasını Etkileyebilecek Olması Nedeniyle Beklenilmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/154514822 SAYILI YASA ( Yasadan Faydalanabilmek İçin Bocun Verilen Kredi Kartı ile Kredi Müşterisinin Alışveriş Yapması ve Nakit Para Çekmesinden Kaynaklanmasının Gerekmesi-Ayrıca Borçlunun Yasanın Yayımlanmasından Önce Temerrüde Düşmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2004/161554822 SAYILI YASA ( Yasadan Yararlanabilmek için Süresinde Başvuru Yapılmasının Yeterli Olup Taksit Ödeme Şartının Aranmaması )
Y13.HDE. 2005/22924822 SAYILI YASA ( Yasanın Yürürlük Tarihinde Kredi Kartı Borcu İcra Takibi Aşamasına Gelen veya Aleyhinde İcra Takibine Başlanılan Borçluların Yasanın Yayımlandığı Tarihten İtibaren Otuz Gün İçinde Kredi Kartı Veren Kuruluşa Yazılı Başvuruda Bulunmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/90954822 SAYILI YASA ÇERÇEVESİNDE BORCUN TESPİTİ ( Bilirkişi Aracılığı İle İnceleme Yaptırılıp Alınacak Raporun Sonucuna Göre Tespiti Gereği - İtirazın İptali )
Y13.HDE. 2005/93364822 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNE UYGUN HAZIRLANMAYAN ÖDEME PLANI ( Davalıyı Ödeme Yükümlülüğü Altına Sokmadığı - İtirazın İptali )
Y13.HDE. 2005/128914822 SAYILI YASA NEDENİYLE BORCUN TESPİTİ ( Belirlenecek Ödeme Planına Göre Tahsiline İmkan Verecek Bir Hüküm Kurulması Gereği - İtirazın İptali )
Y13.HDE. 2005/157194822 SAYILI YASA UYGULAMASI ( 4822 Sayılı Yasa ile Değişik 4077 Sayılı Yasanın 10 uncu Maddesi Temerrüt Faizinin Akdi Faizinin %30'unu Aşamayacağını Öngördüğünden Bu Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Uygulanmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/107534822 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Bu Yasa Gereğince Başvuru Tarihi İtibariyle Tesbit Edilen Alacak Miktarının On İki Eşit Tasitle Ödenmesi Gerektiğinden On İki Ay Geçirildikten Sonra Yapılan Ödemelere Temerrüt Faizi Uygulanmasının Zorunlu Olması )
Y13.HDE. 2005/40094822 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Bu Yasadan Faydalanılabilmesi için Bankanın Önerdiği Ödeme Planının Kabul ve İmza Zorunluluğunun Bulunmaması )
Y13.HDE. 2004/154934822 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Bu Yasadan Faydalanmak için Kartı Borcundan Dolayı Kredi Kullanan Tüketicinin Bu Yasanın Yayınlanmasından Önce Temerrüde Düşmesi ve Ödenmeyen Kredi Kartı Borcu Nedeniyle Hakkında İcra Takibi Aşamasına Gelinmesi veya İcra Takibi Yapılması ve Süresi İçerisinde Gerekli Başvurunun Yapılmış Olmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2004/179614822 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Bu Yasanın Geçeci Maddesinin Kredi Kartı Borçlarını Yüksek Faizler Nedeniyle Ödeyemeyen Kredi Kartı Borçlularını Bu Zor Durumlarından Kurtarmak için Borçların Tasfiyesi ve Ödemesi Amacı ile Çıkarılmış Olması )
Y13.HDE. 2004/142914822 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Bu Yasanın Kredi Kartı Borcunu Ödemeyen Tüketiciler için Borcun Ödenmesini Kolaylaştırmak Amacıyla Çıkarılmış Olması )
Y13.HDE. 2005/11084822 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Davacı Söz Konusu Yasadan Yararlanmak için Süresinde Müracaat Ettiğine Göre Mahkemece Davacının Bu Yasa Hükümlerine Göre Borcunun Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/8114822 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Davacının Davalı Bankadan Aldığı Kredi Kartının Kullanımından Doğan Borcunu Ödeyemediğinden Hakkında İcra Takibi Yapıldığını 4822 Sayılı Yasadan Faydalanmak için Yaptığı Başvuruyu Davalı Bankanın Fazla Borç Çıkardığını Bildirerek Gerçek Borcunun Hesaplamasını İstemesi )
Y13.HDE. 2005/119584822 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Davacının Süresinde Bankaya 4822 Sayılı Yasadan Faydalanmak için Başvurusu Olup Olmadığı ile Yasadan Yararlanma Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/29064822 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Davacının Süresinde Bu Yasadan Faydalanmak için Davalı Bankaya Başvurmuş Olması Nedeniyle Davacının Borcunun Hesaplanmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/114184822 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Davalı Borçlunun Söz Konusu Yasadan Yararlanma Koşulları Gerçekleşmiş Olduğundan Bankanın Alacağı Tespit Edilerek Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/154214822 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Faydalanabilmek için Kredi Kartı Sözleşmesinden Kaynaklanan Kredi Kartı Borcunun Olması-Yasanın Yayınlanmasından Önce Temerrüde Düşülmesi-Borç Nedeniyle İcra Takibi Aşamasına Gelinmiş Olması veya İcra Takibi Yapılmış Olması )
Y13.HDE. 2004/164424822 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Ödeme Güçlüğüne Düşen Kredi Kartı Borçlularına Borçlarını Tasfiye Etme İmkanı Sağlayan Bir Atifet Yasası Olması-Bu Yasa İyiniyetli Kredi Kartı Borçlularının Borçlarını Tasfiye Amacı ile Çıkarılmış Olması )
Y13.HDE. 2004/167964822 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Süresi İçerisinde Yasadan Yararlanma Talebinde Bulunan Davalının Kredi Kartı Borcunun Bilirkişi İncelemesi Yaptırılıp Belirlenerek Borcun Tespitinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/121754822 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Temerrüt Tarihinden Bankaya Başvuru Tarihine Kadar Yıllık Faiz Uygulanarak Bu Biçimde Oluşan Toplam Alacağa İstenen Miktarı Geçmemek Üzere Tahsil Harcı-İcra Masrafları-Avukatlık Ücreti ve Banka Sigorta Muamele Vergisinin Eklenmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2004/137314822 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Yasanın Geçici Maddesine Göre Yasanın Yayımı Tarihinden Önce Borçlunun Temerrüdünün Gerçekleşmesi Nedeni İli Ödenmeyerek İcra Takibi Aşamasına Gelen veya İcra Takibine Konu Edilen Kredi Kartı Borçlarına Ödeme Kolaylığının Getirilmiş Olması )
Y13.HDE. 2004/147064822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Alacağın İcraya Konulmuş Olması Halinde Vekalet Ücreti İcra Masrafları-Tahsil Harcı ve BSMV'nin de İlave Edilmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/25274822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Banka Tarafından Çıkarılan Ödeme Planına İtiraz Edilmesinin Yasadan Yararlanma Hakkını Ortadan Kaldırmaması )
Y13.HDE. 2005/17504822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Banka Yapılan Tarihsiz Başvuru Dilekçesini Kabul Edip İşleme Koyduğundan Davalının Süresinde Başvuru Yaptığının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/32304822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Bankanın Çıkardığı Ödeme Planı ile Mahkemece Tespit Olunan Miktar Aynı Olduğundan Davacı Aleyhine Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderlerine Hükmolunmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2004/167404822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Bankanın İhtar Tebliğ Tarihinin Temerrüt Tarihi Olarak Kabul Edilmesi ve Bu Tarih Dikkate Alınarak Borcun Hesaplanmasının Gerekmesi )
Y12.HDE. 2005/220954822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Borcun Kredi Veren ile Kredi Kullanan Tüketici Arasında Düzenlenen Kredi Kartı Sözleşmesinden Doğması-Bu Sözleşmeye Dayanarak Kredi Kartıyla Alış Veriş Yapılması ve Nakit Para Çekilmesinden Kaynaklanmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2004/168914822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( İcra Takibinde İstenen Miktarı Geçmemek Üzere Tahsil Harcı-İcra Masrafları-Avukatlık Ücreti ve BSMV Vergisinin Borca Eklenmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/131914822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( İtirazın İptali Davası Sırasında Bu Yasa Hükümleri Çerçevesinde Borcu Hesaplanan ve Borcunun Bulunmadığı Tespit Edilen Davalılar Aleyhine İptal Davası Açılmasına Neden Olduklarından Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderlerine Hükmolunmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/14044822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Kanunun Yayımı Tarihinden İtibaren Otuz Gün İçinde Başvuru Yapan Borçlunun Yasa Hükümlerinden Faydalandırılmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/130814822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Kredi Borçlusunun Yasanın Yayımlanmasından Önce Temerrüde Düşmüş Olması-Yasanın Yayımından İtibaren 30 Gün İçinde Kredi Veren Kuruma Başvuru Yapılmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2004/176744822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Kredi Karı Borcunun Tespiti İstemi )
Y13.HDE. 2004/154474822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Kredi Kartı Borcunun Ödenmemesi Nedeniyle Aleyhine İcra Takibi Başlatılan Borçlunun Bu Yasa Hükümlerinden Yararlanabilmesi )
Y13.HDE. 2005/30704822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Kredi Kartı Borcunun Tespiti için Açılan Borç Tespiti Davasında Tüketici Niteliğinde Olan Davacının Harçtan Muaf Olması )
Y13.HDE. 2005/16714822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Kredi Kartı Borçlusunun Yasadan Yararlanmak için Usulüne Uygun Başvuru Yapmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2004/166674822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Kredi Kartı Borçlusunun Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren Otuz Gün İçinde Yazılı Olarak Bankaya Başvurmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2004/167604822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Mahkemece Verilen Karar Her İki Tarafın Lehine ve Aleyhine Nitelik Arzettiğinden Her İki Taraf Aleyhine Vekalet Ücretine Hükmolunmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/30714822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Yasa Gereği Çıkarılan Ödeme Planına İtiraz Edilmesinin Yasadan Yararlanma Hakkını Ortadan Kaldırmaması )
Y13.HDE. 2004/177744822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Yasa Hükümleri Uyarında Tespit Olunan Toplam Borcun Taksitlerinin Eksik Belirlenerek Hüküm Kurulamaması )
Y13.HDE. 2005/118664822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Yasada Öngörülen Şartları Taşıyan Borçlunun Tahsil Harcı-Vekalet Ücreti-İcra Masrafları ve BSMV Eklendikten Sonra Bulunacak Borcunun Yaptığı Ödemelerde Mahsup Edildikten Sonra 12 Eşit Taksite Bölünmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/121554822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Yasadan Faydalanma Şartları Oluşan ve Usulüne Uygun Başvuru Yapan Borçlunun Söz Konusu Yasa Hükümleri Çerçevesinde Borcunun Hesaplanması ve Takside Bölünmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/102784822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA TALEBİ ( Davacı Süresinde İhtar İle Davalı Bankaya Başvurduğuna Göre 4822 Sayılı Yasanın Geçici 1. Maddesinden İstifade Etmesi İçin Yasal Şartların Oluştuğu - Borcun Tespiti Davası )
Y13.HDE. 2005/64224822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA TALEBİ ( Davalının Başvurması Nedeniyle Dava Niteliği İtibarıyla Tespit Davasına Dönüşeceğinden Taraflar Lehine İnkar Tazminatına da Hükmedilemeyeceği )
Y13.HDE. 2004/135244822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA TALEBİ ( Kredi Kartı Borcunu Ödeyememesi Nedeniyle Hakkında İcra Takibine Başlanılan Davacının Anılan Yasa Uyarınca Davalıya Olan Borcunun Yeniden Uyarlanması Talebi )
Y13.HDE. 2005/79434822 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN TESPİT DAVASI ( Dava İtirazın İptali Davası Olarak Açılmış İse de Davalının Süresinde Yaptığı Başvuru Nedeniyle Borcun Yasa Çerçevesinde Hesaplanıp Buna Göre Hüküm Kurulması Gereği )
Y12.HDE. 2005/12224822 SAYILI YASADAN YARARLANMA ( Borçlunun Süresinde Alacaklı Bankaya Başvurduğu Gerektiğinde Bilirkişiden de Yararlanılarak İlgili Protokol ve 4822 Sayılı Yasa Uyarınca Yargıtay Denetimine Elverişli Rapor Alınması Gereği )
Y13.HDE. 2004/152044822 SAYILI YASADAN YARARLANMA ( Bu Yasadan Yararlanmak için Yasanın Yayınlandığı Tarihten İtibaren Otuz Gün İçinde Kredi Veren Kuruluşa Yazılı Başvuruda Bulunulmasının Gerekmesi )
YHGKE. 2005/13-2194822 SAYILI YASADAN YARARLANMA ( Davalı Bankaya Süresinde Başvurduğuna Göre Temerrüt Tarihi İtibariyle Belirlenecek Ana Paraya Başvuru Tarihine Kadar %50 Temerrüt Faizi Yürütülmesi ve Yapılan Masraflar ve BSMV de Dahil Edildikten Sonra Borç ve Taksit Miktarı Hesap Edilmesi Gereği )
Y13.HDE. 2005/73324822 SAYILI YASADAN YARARLANMA ( Davalının Ödeme Planına Uymaması Yasadan Yararlanma Hakkını Ortadan Kaldırmadığı - Davacı Bankanın Çıkardığı Borç ve Ödeme Planının Denetlenmesi ve Bu Amaçla Yasaya Göre Davalı Borcunun Hesaplanması Gereği )
Y13.HDE. 2005/63704822 SAYILI YASADAN YARARLANMA ( Her İki Kart İçin Ayrı Ayrı Hesaplama Yapıldığı Halde Mahkemece ... Seri Nolu Kredi Kartı İçin Hüküm Kurulmuş Diğer Kredi Hakkında Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmemiş Olması Hatalı Olduğu )
Y12.HDE. 2005/176764822 SAYILI YASADAN YARARLANMA ( Kendilerine Tebliğ Edilen Hesaplama Doğrultusunda Ödeme Yapıldığı İleri Sürüldüğüne Göre İcra Mahkemesince Borçlunun Yasada Belirlenen Süre İçerisinde Bankaya Başvuru Yapıp Yapmadığı Araştırılması Gereği )
Y13.HDE. 2005/49014822 SAYILI YASADAN YARARLANMA İSTEMİ ( Yasadaki 30 Günlük Süre Geçtikten Sonra Başvuruda Bulunulmasına Göre Yararlanılamayacağı )
Y12.HDE. 2005/134864822 SAYILI YASADAN YARARLANMA TALEBİ ( 4822 Sayılı Yasa Kuralları Doğrultusunda İstenebilecek Borcun Ne Olduğu İtirazın Kaldırılması Aşamasında Tespit Edilerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )
Y13.HDE. 2004/186824822 SAYILI YASADAN YARARLANMA TALEBİ ( Aleyhindeki İtirazın İptali Davası Devam Ederken Yürürlüğe Giren Yasa Uyarınca Davacı Bankaya Başvurarak Borcun Tespitini İsteyen Davalı Hakkındaki Davaya Tespit Davası Olarak Devam Edilmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2004/176844822 SAYILI YASADAN YARARLANMA TALEBİ ( Bu Yasadan Yararlanma Talebi Kapsamında Yapılan Borç Hesaplarında İcra Takibi Masraflarının-Vekalet Ücretinin-Faizin-Banka Sigorta Vergisinin Borca İlave Edilmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/23244822 SAYILI YASADAN YARARLANMA TALEBİ ( Bu Yasadan Yararlanma Talebi Kapsamında Yapılan Borç Hesaplarında İcra Takibi Masraflarının-Vekalet Ücretinin-Faizin-Banka Sigorta Vergisinin Borca İlave Edilmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/23134822 SAYILI YASADAN YARARLANMA TALEBİ ( Davalı Bankadan Aldığı Kredi Kartının Kullanımından Doğan Borcu Ödeyemeyen Davacının Borcunun Tespiti İstemi )
Y13.HDE. 2005/40864822 SAYILI YASADAN YARARLANMA TALEBİ ( Kredi Kartı Alıp Kullanan Davacının Tüketici Olduğu Ve Harçtan Muaf Olduğu Gözetilmeden Aleyhine Harç Yüklenmesi Usul Ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y13.HDE. 2005/4694822 SAYILI YASADAN YARARLANMA TALEBİ ( Kredi Kartı Borcunu Ödememesi Nedeniyle Temerrüde Düşen Davalının Anılan Yasa Uyarınca Borcun Tespiti Talebi )
Y13.HDE. 2005/6304822 SAYILI YASADAN YARARLANMA TALEBİ ( Kredi Kartı Borcunu Ödeyemediğini Belirten Davacının 4822 Sayılı Yasa Kapsamında Borcunun Tespiti ve Yapılandırılması Talebi )
Y13.HDE. 2005/9354822 SAYILI YASADAN YARARLANMA TALEBİ ( Kredili Bankomat Hesabından Kaynaklanan Borcunu Ödemekte Temerrüde Düşmüş Olan Borçlu - Hesap Kat İhtarnamesi Gönderilmemişse Hesap Ekstresindeki Asgari Miktar İçin Öngörülen Son Ödeme Tarihinin Temerrüt Tarihi Olarak Kabulü Gereği )
Y13.HDE. 2005/54064822 SAYILI YASADAN YARARLANMA TALEBİ ( Ödeme Planında Yazılı Tarihlerde ve Miktarlardaki Taksitlerin Vade Tarihlerinden İtibaren İşleyecek Yasal Faizleriyle Birlikte Tahsili Gereği )
Y13.HDE. 2005/58884822 SAYILI YASADAN YARARLANMA TALEBİ ( Yargılama Aşamasında Kanunun Yürürlüğe Girmesi - Menfi Tespit Davası/4822 Sayılı Yasa Hükümleri Gözetilerek Karar Verileceği )
Y13.HDE. 2004/171364822 SAYILI YASADAN YARARLANMA TALEBİ ( Yasanın Yürürlük Tarihinde Kredi Kartı Borcu İcra Takibi Aşamasına Gelen veya Aleyhinde İcra Takibine Başlanılan Borçluların Yasanın Yayımlandığı Tarihten İtibaren Otuz Gün İçinde Kredi Kartı Veren Kuruluşa Yazılı Başvuruda Bulunmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/75344822 SAYILI YASAN YARARLANMA ( Davacı Banka Tarafından Açılan İtirazın İptali Davasının Tespit Davasına Dönüşmesi - Davalıların 4822 Sayılı Yasadan Yararlanma Olanaklarının Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gereği )
Y13.HDE. 2005/139124822 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 1. MADDESİ ( Davalının Temerrüt Tarihindeki Ana Para Borcu Asıl Alacağa Akdi Faiz İlavesi İle Saptanıp Buna Temerrüt Tarihinden Davalının Bankaya Başvuru Tarihine Kadar %50 Faiz Uygulanacağı )
Y13.HDE. 2005/110624822 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 1. MADDESİ ( Davalıya Çıkarılan Ödeme Planı ve Bunun Tebliğine İlişkin Belgeler Getirtilerek Belirlenen Borç Miktarının Bu Maddeye Uygun Hesaplanıp Hesaplanmadığı Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Denetlenmesi Gereği )
Y13.HDE. 2005/103844822 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 1. MADDESİ UYGULAMASI ( Alacağa Davalının 4822 Sayılı Yasadan Faydalanmak İçin Bankaya Başvuru Tarihe Kadar Yıllık %50 Faiz Uygulanacağı - İtirazın İptali )
Y13.HDE. 2005/63384822 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 1. MADDESİNDEN FAYDALANABİLME ŞARTLARI ( Kredi Kartını Kullanan Tüketicinin Yasanın Yayınlanmasından Önce Temerrüde Düşmesi Ödenmeyen Kredi Kartı Borcu Nedeniyle Hakkında İcra Takibi Aşamasına Gelinmesi Gereği )
Y13.HDE. 2005/40624822 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 1. MADDESİNDEN FAYDALANMA ( Hesabın Kati İtibariyle Davacının Temerrüde Düştüğü Tarihten Yasadan Faydalanmak İçin Başvurduğu Tarihe Kadar Yasada Öngörülen Faiz Oranı Uygulanıp Bu Tarih İtibariyle Borcun Tespiti Gereği )
YHGKE. 2005/13-3294822 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 1. MADDESİNDEN FAYDALANMA TALEBİ ( Kredi Kartı Borçları B.K.'nun 101/2. Maddesinde Öngörülen Miktarı Önceden Belli Olan Kesin Vadeli Borç Niteliğinde Olmadığından Temerrüt Tarihi Bakımından Anılan Maddenin Uygulanamayacağı )
Y13.HDE. 2005/40644822 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 1. MADDESİNDEN FAYDALANMA TALEBİ ( Temerrüt Tarihinden İtibaren Asıl Alacak ve Akdi Faizden Oluşan Ana Para Alacağına Başvuru Tarihine Kadar Yıllık %50 Gecikme Faizi Uygulanacağı )
Y13.HDE. 2005/68744822 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 1. MADDESİNDEN YARARLANMA ( Davacının Yaptığı Başvurusu 30 Günlük Sürenin Geçmesinden Sonra Davalı Bankaya Ulaşması Nedeniyle Menfi Tespit Davasının Reddi Gereği )
Y13.HDE. 2005/37654822 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 1. MADDESİNDEN YARARLANMA ( Talep Dışına Çıkılarak Ayrıca Temerrüt Halinde 4822 Sayılı Yasanın Geçici 1. Maddesi Gereğince Borcun Tespitine Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu )
Y13.HDE. 2005/119714822 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 1. MADDESİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI ( Kredi Kartı Sözleşmesine Dayanılarak Verilen Kredi Kartı İle Kredi Müşterisinin Alışveriş Yapıp Nakit Para Çekmesi ve Borcun Bundan Kaynaklanması/ Tüketicinin Temerrüde Düşmesi/İcra Takibi Yapılmış Olması/30 Gün İçinde Kredi Kartı Veren Kuruluşa Yazılı Başvuru )
Y13.HDE. 2005/60394822 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 1. MADDESİNDEN YARARLANMA TALEBİ ( Tüketicinin Yasanın Yayınlanmasından Önce Temerrüde Düşmesi - İcra Takibi Aşamasına Gelinmesi ve Yasanın Yayınlandığı Tarihten İtibaren 30 Gün İçinde Kredi Kartı Veren Kuruluşa Yazılı Başvuru Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/55484822 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 1. MADDESİNE GÖRE BORCUNUN TAKSİTLENDİRİLMESİ TALEBİ ( 4822 Sayılı Yasada Azalan Bakiye Sistemine Göre Faiz Hesabı Yapılacağına Dair Hüküm Bulunmadığı )
Y12.HDE. 2005/52064822 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 2. MADDESİ ( Şartlarının Oluşup Oluşmadığı Dikkate Alınarak Sonuca Gidilmesi Gereği - Alacaklı Banka Borca İtirazın Kaldırılması İsteminde Bulunduğuna Göre İtirazın İcra Mahkemesince Takip Hukuku Prosedürü İçerisinde İnceleme Yapılacağı )
Y13.HDE. 2005/114254822 SAYILI YASANIN GEÇİCİ BİRİNCİ MADDESİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI ( Kredi Kartı Sözleşmesine Dayanılarak Verilen Kredi Kartı İle Kredi Müşterisinin Alışveriş Yapıp Nakit Para Çekmesi ve Borcun Bundan Kaynaklanması/ Tüketicinin Temerrüde Düşmesi/İcra Takibi Yapılmış Olması/30 Gün İçinde Kredi Kartı Veren Kuruluşa Yazılı Başvuru )
Y13.HDE. 2005/4694822 SAYILI YASANIN KAPSAMI ( Bu Yasadan Faydalanabilmek için Geçerli Kredi Kartı Sözleşmesinin Olmasının-Borcun Kartın Kullanımından Kaynaklanmasının ve Borçlunun Yasanın Yayınlanmasından Önce Temerrüde Düşmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/28264822 SAYILI YASANIN UYGULAMASI ( Davalı Bankaca Davacının Yasadan Yararlanma Talebi Üzerine Çıkarılan Ödeme Planında Belirtilen Taksit Miktarları Fahiş Olmakla Mahkemece Borcun Usulünce Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/42524822 SAYILI YASANIN UYGULAMASI ( Kanunun Yayımından Önce Borçlunun Temerrüdü Nedeni İle Ödenmeyerek İcra Takibine Konu Edilen Kredi Kartları Borçları Temerrüt Tarihindeki Ana Paraya Yıllık %50'yi Geçmemek Üzere Gecikme Faizi Uygulanacağı )
Y13.HDE. 2005/3064822 SAYILI YASANIN UYGULAMASI ( Süresi İçinde Yasadan Faydalanma Talebinde Bulunan Ancak Davalı Bankaca Belirlenen Taksitleri Fahiş Bularak İlk Taksidi Yatırmadan Dava Açan Davacının Yasadan Yararlanacağının Kabulü )
Y12.HDE. 2003/199684822 SAYILI YASANIN UYGULANMASI ( Borçlu 4822 Sayılı Yasada Öngörülen Otuz Günlük Süre İçinde Bankaya Yazılı Olarak Başvurduğundan Yazılı Yasa Maddesinin Nazara Alınmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/130814822 SAYILI YASAYA GÖRE BORCUN HESABI ( Kredi Kartı Baorçlusuna Karşı Yapılmış İcra Takibinin Bulunması Halinde Toplam Alacağa İcra Masrafları Vekalet Ücreti Tahsil Harcı ve BSMV'ninde Eklenerek Bulunacak Borcun 12 Eşit Takside Bölünmesinin Gerekmesi )
Y12.HDE. 2005/220954822 SAYILI YASAYA GÖRE KREDİ KARTI BORCUNUN HESAPLANMASI ( Temerrüt Tarihi ile Bankaya Yapılan Başvuru Tarihine Kadar %50 Faiz Tahakkuk Ettirilmesi-Bulunacak Bu Miktara İcra Masrafları Vekalet Ücreti ve BSMV'nin Eklenmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/106744822 YASANIN GEÇİCİ BİRİNCİ MADDESİ ( Davalının Süresinde Başvurusunun Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Süresinde Başvurusunun Olduğu Anlaşılması Halinde Açıklanan Yöntemle 4822 Sayılı Yasanın 1. Maddesine Göre Hesaplama Yaptırılacağı - İtirazın İptali )
YCGKE. 1993/9-149483 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ( Bölücülük Propagandasından Yargılanan Sanıkların Faydalanamaması )
Y3.HDE. 2003/152084842 SAYILI YASA GEREĞİ KAMU BANKALARININ HARÇTAN MUAF OLMASI ( Bu Husus Gözetilmeden Verilen Hükmün Düzetilmesinin Yeniden Yargılamayı Gerektirmemesi )
Y9.HDE. 2009/277214857 SAYILI İŞ KANUNU'NUN UYGULAMA ALANI ( İstifa Halinde Dahi İşçiye Kıdem Tazminatı Ödeneceğini Öngören Sözleşme Hükümleri İle İşyeri Uygulamalarının 4857 S.K. Uyarınca Geçerli Olacağı )
Y9.HDE. 2008/365404857 SAYILI İŞ YASASI DÖNEMİ ( Davacı Günde 3 Saat Fazla Çalıştığından Sadece Bu Dönem İçin Belirtildiği Şekilde Fazla Mesai Hesaplanması Gerektiği )
Y9.HDE. 2010/393664857 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİK ( Genel Anlamda Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması Hususu - İşverenin Davacı İşçiyi İşten Çıkartmasında Kötü Niyetli Davrandığına İlişkin Kanuni Esaslara Uygun Bir Eylem ve Bildirimde Bulunmadığı )
Y9.HDE. 2007/408624857 SAYILI KANUNUN UYGULANDIĞI DÖNEM ( Gece Çalışmalarının Günde 7.5 Saati Geçemeyeceği/Bilirkişi Raporunda Belirtildiği Gibi Davacı İşçinin Fazla Mesai Alacağına Hak Kazanacağı – 1457 S.K'ya Ait Dönemde Gece Çalışma Süresi Belirlenmediği İçin Hak Kazanamayacağı )
Y9.CDE. 2004/74857 SAYILI YASA ( 4857 Sayılı Yasa Uyarınca İdari Para Cezalarına İtirazları İnceleme Görevinin İdari Yargıya Ait Olması )
YHGKE. 2008/9-6734857 SAYILI YASA DÖNEMİ ( Günlük 11 Saate Kadarki Çalışmalar Yönünden Örtülü Bir Denkleştirmenin Varlığı Kabul Edileceğinden Denkleştirmeye Esas Günlük 11 Saati Aşan Süreler Yönünden Fazla Çalışmanın Varlığı Kabul Edilerek Hesaplama Yapılması Gerektiği )
Y22.HDE. 2012/169794857 SAYILI YASANIN KAPSAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Genel Müdürün Açmış Olduğu ve Aleyine Açılan Davalarda Görevli Mahkemenin Asliye Ticaret Mahkemesi Olacağının Kabulü - Şirket ile Genel Müdür Arasında Vekalet İlişkisi Bulunduğu/Görev)
Y7.HDE. 2014/21254857/m. 5
Y9.HDE. 2007/419024857/m.20
Y7.HDE. 2016/107654857/m.32, 41
Y9.HDE. 2007/5134857/m.41
Y9.HDE. 2007/68894857/m.41,44,46,47
Y12.HDE. 2002/126449 NOLU ÖDEME EMRİ ( Genel Haciz Yolu İle Takip - İtirazın İcra Dairesine Yapılması Gerektiği/İTM'ye Yapılan İtirazın Yasal Olmadığı )
Y12.HDE. 2005/38049 NO'LU ÖRNEK ÖDEME EMRİ ( Tebliğden Sonra Borçlunun Yasal Yedi Günlük Süre İçinde İtiraz Etmezse Takibin Kesinleştiği )
Y12.HDE. 2001/2143249 ÖDEME EMRİ ( Tebligat Yapılan İşyeri Adresinin Borçluya Ait Adres Olması )
Y12.HDE. 2001/1113149 ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( Borçlunun Kira Borcunu Kabul Etmesi-Ancak Bunun Alacaklıya Verilen Depozitodan Mahsubunun Gerektiğini İddia Etmesi )
YHGKE. 2013/4-19324915 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kara Avcılığı Kanunu'na Aykırı Avlanması Nedeniyle Tazminat İstemini İçerir Yazı İle Tazminat Raporunun Davalıya Tebliğ Edildiği - Alacağın 6183 S.K.' ya Göre Tahsil Edileceğinin Bildirilmesinin Genel Hükümler Uyarınca Dava Açılmasına Engel Teşkil Etmediği/İşin Esasına Girileceği )
Y14.HDE. 2007/6484916 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMAK ÜZERE YAPILAN BAŞVURU ( Hazine'ye Ait Tarım Arazilerinin Satışı -Resen Gözetilmesi Zorunlu Hak Düşürücü Sürenin Varlığı Nedeniyle Davanın Reddi Gerektiği )
Y1.HDE. 2003/116564916 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER ( Anılan Yasayla Davalı Yararına Getirilen Düzenlemelerden Davalının Yararlanma Olanağının Olup Olmadığının Belirlenmesinin Zorunlu Olması )
Y1.HDE. 2003/4582492 SAYILI HARÇLAR KANUNU ( Bu Kanuna Göre Hazinenin Harçtan Muaf Tutulmasının Gerekmesi )
YİBGKE. 1964/3492 SAYILI YENİ HARÇLAR YASASININ UYGULANMASI ( Eski Harçlar Yasası Döneminde Açılmış Davalarda da )
Y7.CDE. 2002/16584922 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Dalış İzninin Alınmamış Olmasının Belgeleri Tam Olan Geminin Denize ve Yola Elverişlilik Belgesinin Battal Edilmesini Gerektirmemesi )
Y7.CDE. 2000/94764922 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Gemiyi Sevk ve İdare Eden Kaptan Hakkında Hapis Cezası Gemiyi İşleten Özel Donatan Hakkında ise Hapisle Beraber Para Cezasının Öngörülmesi )
Y7.CDE. 2003/5014922 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Aynı Zamanda Özel Donatan Olması-Önödemeye Uyulmaması-Tekerrür )
Y7.CDE. 2002/32514922 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Su Ürünleri Kanununun 32. Maddesine Muhalefet Suçlarına Ait Yargılamanın Birlikte Görülemeyeceği
Y7.CDE. 2002/68324922 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Yolcu Gemisinde Tüzükte Belirlenen Sayıdan Fazla Yolcu Taşıma ve Yangın Tulumbası Olmadan Yola Çıkma Eylemlerinin 4922 Sayılı Yasaya Aykırı Olması )
Y7.CDE. 2003/124534922 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Önödeme İhtaratının Usulüne Uygun Yapılmaması - Davanın TCK'nun 119. Maddesi Uyarınca Ortadan Kaldırılması )
Y7.CDE. 2003/21724922 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Özel Donatan Olan Sanık Hakkında Verilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Yanında Ayrıca Ağır Para Cezasına da Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 2003/47594922 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığın Gemi Sağlık Cüzdanı Olmadan Denize Açılması )
Y7.CDE. 2002/15914922 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Yukarı Haddi Bir Yıla Kadar Cezayı Gerektiren Suçlarda İlk ve Son Soruşturma İşlemlerinin Askerliğin Bitimine Kadar Geri Bırakılması )
Y7.CDE. 2009/189814926 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanun ile Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Kanunun İlgili Bütün Hükümleri Uygulanarak Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması Gerektiği - Lehe Olan Yasanın Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y7.CDE. 2006/75294926 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Kaçak Eşyanın Miktar ve Hacim Olarak Aracın Yükünün Ağırlıklı Bölümünü Oluşturması Halinde Aracın Müsaderesine Karar Verilebileceği )
Y7.CDE. 2005/107674926 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 4926 Sayılı Yasanın 5 /Son Madde Fıkrasında Toplu Kaçakçılık Suçunun Oluşabilmesi İçin Eylemin İki veya Daha Fazla Kişi Tarafından Gerçekleştirilmesinin Yeterli Olduğu )
Y7.CDE. 2005/159754926 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Davanın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Olarak Verilen Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5271 Sayılı CMK'nın 2/1. Maddesine Göre Aralarında İştirak İradesi Bulunmasa da Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından İşlenen Suç Olarak Tanımlanan Toplu Kaçakçılık Suçunun Oluşmadığı )
Y7.CDE. 2004/386304926 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Dosyadaki Nüfus Kayıt Örneğinin Sanığa Ait Olup Olmadığı ve Kimlik Bilgilerindeki Çelişki Nedeninin Araştırılıp Giderilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/337054926 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Gümrük İdaresince Kıymet Takdir Tutanağında Belirtilen Piyasa Satış Fiyatı Üzerinden Sigaraların Gümrüklenmiş Değerinin Hesaplandığı Gözetilerek Gümrük İdaresinin Resen Belirleyeceği CİF Değer Üzerinden Gümrüklenmiş Değerin Hesaplattırılacağı )
Y7.CDE. 2005/74444926 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Nakil Vasıtası Aracın Bizatihi Kaçak Olmadığı ve 4926 Sayılı Yasada Ödeme Nedeniyle Kamu Davasının Açılmaması Halinde Nakil Vasıtası Aracın Müsaderesine Olanak Verecek Bir Yasal Düzenlemenin Yer Almadığı - Aracın İadesi Gereği )
Y7.CDE. 2006/59364926 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tefrik Kararına Konu Tır Araçlarının Depolarının Kapasitelerinin Kaç Litrelik Olduğu ve Olay Yerinin Sınıra Uzaklığının Tespiti İle Sonucuna Göre Hüküm Tesisinin Gerektiği )
Y7.CDE. 2007/140954926 SAYILI YASA'YA AYKIRILIK ( Dava Konusu Beyan Harici Eşyanın Gümrük Tescil İşlemleri Tamamlandıktan Sonra Şüphe Üzerine Yapılan Aramada Bulunduğu ve Beyandaki Bilgilerin Yanlış Olduğunun Tespitinden Sonra Beyannamede Düzeltme Yapılamayacağı )
Y7.CDE. 2012/177304926 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Dava Konusu Eşyanın Gümrüklenmiş Değeri Suç Tarihindeki Ekonomik Koşullar ve Paranın Satın Alma Gücüne Nazaran Hafif Olduğu Halde Mahkemece Sanık Hakkında 4926 S. Yasa'nın 4/3. Md. Uyarınca İndirim Yapılmamasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2010/75664926 SAYILI YASAYA MUHALEFET (Konusunda Uzman Bilirkişiye İncelettirilip CİF Değerinin Belirlenmesi ve Bu Miktar Üzerinden Gümrük İdaresine Hesaplattırılacak Gümrüklenmiş Değer Üzerinden Yeniden Ödeme Önerisi Tebliğ Edilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
Y15.HDE. 2003/61034949 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( 4949 Sayılı Yasa İle İİK'da Yapılan Değişikliğin Bu Değişiklikten Önce Açılmış ve Derdest Olan İptal Davalarında da Cari Olması )
Y19.HDE. 2004/109124949 SAYILI YASADA DEĞİŞİKLİK ( Sıra Cetvelinin Düzenlenme Tarihinde Henüz Yasada Değişiklik Yapılmaması Nedeniyle Mahkemece Anılan Maddenin Önceki Şekline Uygun Biçimde Hüküm Kurulması Gereği )
Y12.HDE. 2004/28134949 SAYILI YASANIN UYGULANMASI ( Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihte Derdest Olan Davalara da Uygulanmasının Gerekmesi )
Y21.HDE. 2005/9884956 SAYILI YASA ( Bağ-Kur Prim ve Gecikme Zammı Borcu - Yasanın Yayımı Tarihinden İtibaren 30 Gün İçinde Kuruma Başvurulması Gereği )
Y10.HDE. 2014/176244956 SAYILI YASADAN FAYDALANARAK AYLIK TUTARIN YÜKSELTİLMESİ İSTEMİ ( Tahsis Dosyası Celp Edilerek Hesaplama Sonucu Bulunan A2 Aylık Tutarının Basamak Satın Almayan ve Sigortalının Basamak Satın Alma Sonucu İntibak Ettirilerek Elde Ettiği Basamaklarda Fiilen Bulunan Sigortalılara Bağlanacak Aylık Tutarını Geçemeyeceği Dikkate Alınarak Hüküm Kurulacağı )
Y10.HDE. 2014/176244956 SAYILI YASADAN YARARLANARAK 11. BASAMAKTAN 16. BASAMAĞA YÜKSELEREK PRİM ÖDEMESİ NEDENİYLE AYLIĞININ BAŞLANGIÇTAN İTİBAREN 17. BASAMAĞA GÖRE BELİRLENMESİ İSTEMİ ( Bulunan A2 Aylık Tutarının Basamak Satın Almayan ve Sigortalının Basamak Satın Alma Sonucu İntibak Ettirilerek Elde Ettiği Basamaklarda Fiilen Bulunan Sigortalılara Bağlanacak Aylık Tutarını Geçemeyeceği )
Y10.HDE. 2004/3884958 SAYILI YASA DEĞİŞİKLİĞİ ( Ölen Sigortalının Ana ve Babasına Gelir Bağlanması için Gereken Şartlarda Meydana Getirilen Değişikliğin Ne Olduğu )
Y21.HDE. 2004/8444958 SAYILI YASA UYGULAMASI ( 506 Sayılı Yasada Yeni Düzenlemeler Getiren 4958 Sayılı Yasadan Önce Kurumun Ölçümlemeye Dayanak Aldığı Yasal Düzenlemelerin Ortadan Kaldırıldığı Hususu )
Y9.CDE. 2004/1814959 SAYILI TOPLUMA KAZANDIRMA YASASI ( Bu Yasanın Hükümlerinden Yararlanma İstemi ile İlgili Kararın Duruşma Açılmadan Evrak Üzerinden Yapılmasınn Yasaya Aykırı Olduğunun Kabul Edilmesi )
Y9.CDE. 2004/6104959 SAYILI TOPLUMA KAZANDIRMA YASASI ( Hüküm Kesinleşmeden Önceki Duruşmada Önceki Beyanlarını Redderek İnkara Yönelen Örgüt İçindeki Konum ve Faaliyetleri ile İlgili Uyumlu Bilgi Vermeyen Sanıkların Adı Geçen Yasadan Yararlanma Taleplerinin Red Edilmesinin Gerekmesi )
Y9.CDE. 2004/31034959 SAYILI TOPLUMA KAZANDIRMA YASASINDAN YARARLANMA TALEBİ ( Mahkumun Verdiği Bilgilerin Doğruluğunun İçişleri Bakanlığı'nca Araştırılması Mecburiyeti - Yeni Verilecek Ek Kararın Önceki Mahkumiyet Hükmünü Ortadan Kaldırmaması )
Y9.CDE. 2004/3164959 SAYILI YASA ( 4959 Sayılı Yasadan Yararlanma Talebi ile İlgili Olarak Kurulan Hükmüm Ek Karar Niteliğinde Olup Esas Hükmü Tamamen Ortadan Kaldıramaz Nitelikte Bulunması )
Y9.CDE. 2003/21564959 SAYILI YASA ( Dava Konusu Olayda Sanıklardan Birinin Topluma Kazandırma Yasasından Yararlanma İsteğinin Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y9.CDE. 2004/59734959 SAYILI YASADAN YARARLANMA ( Operasyon Neticesinde Yakalanan Örgütün Konumu ve Faaliyetiyle İlgili Yeterli Bilgi Vermeyen Örgütün Dağılmasına veya Meydana Çıkarılmasına Yönelik Çaba Göstermeyen Hükümlünün Talebinin Reddedilmesinin Gerekmesi )
Y9.CDE. 2004/35204959 SAYILI YASADAN YARARLANMA TALEBİ ( Örgüt İçindeki Konumuyla Uyumlu Şekilde Bilgi Vermeyen Terör Örgütünün Dağılmasına veya Meydana Çıkarılmasına Yardım Ettiğine Dair Dosyada Herhangi bir Delil Bulunmaması )
Y9.CDE. 2004/3134959 SAYILI YASADAN YARARLANMA TALEBİ ( Sanığın Örgüt İçindeki Konumunun İçişleri Bakanlığından Sorulmasının Gerekmesi )
Y9.CDE. 2004/92294959 SAYILI YASADAN YARARLANMA TALEBİ ( Sanığın Örgütün Dağılması veya Çökertilmesine İlişkin Beyan ve Faaliyeti de Olmadığı Anlaşıldığından Reddi Gereği )
Y9.CDE. 2004/31154959 SAYILI YASANIN KAPSAMI ( Bu Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Örgütten Çekildiği Belirlenemeyen ve Yakalanan Hükümlünün Verdiği Bilgilerin Doğruluğunun İçişleri Bakanlığı Vasıtasıyla Araştırılmasının Gerekmesi )
Y9.CDE. 2004/1524963 SAYILI YASA ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4963 Sayılı Yasa İle 765 sayılı TCK'da Yapılan Değişiklik Sonucunda Sanığın Eylemine İlişkin Suç Vasfının Değişmiş Bulunması )
Y5.CDE. 2002/91654963 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4963 Sayılı Yasa Değişikliği ile Suça Konu Dergilerin İmhasına Karar Verilemeyceğinin Gözetilmemesinin Hatalı Olması )
Y9.CDE. 2004/35234963 SAYILI YASANIN UYGULANMASI ( Bu Yasadan Yararlanmaya Dair Talep Neticesinde Verilecek Kararın Niteliği İtibariyle Hükmün Özüne İlişkin Olması Nedeniyle Kararların Duruşmalı Olarak Karara Bağlanmasınını Gerekmesi )

5

Y12.HDE. 2012/324595 GÜNLÜK YASAL SÜRE ( Kambiyo Senedine Dayalı Takip/Ödeme Emrinin Usulsüz Tebliği - Borçlunun Öğrenme Tarihi Olarak Beyan Ettiği Tarihe Göre 5 Günlük Yasal Süre İçerisinde İtiraz Yapıldığı Tespit Edildiği Takdirde İcra Takibine İtirazlarının Esasının İnceleneceği )
Y11.HDE. 1995/31795 NİSAN 1994 EKONOMİK PAKETİ ÜZERİNE DÖVİZ KURUNDAKİ AŞIRI ARTIŞ NEDENİYLE UYARLAMA TALEBİ ( Yabancı Para Üzerinden Konut Kredisi Kullanan Davacının )
Y20.HDE. 2001/90465 YIL İKAMET ( Yargıcın Doğru Sicil Oluşturma Görevi Olduğu )
Y20.HDE. 2001/90455 YIL İKAMET ZORUNLULUĞU ( Hakimin Doğru Sicil Oluşturma Görevi )
Y1.CDE. 2004/53185 YIL VE DAHA AZ AĞIR HAPİS CEZASI ( Verilen Durumlarda 765 Sayılı TCK'nın 33. Maddesi Uygulanamayacağı - Kasten Adam Öldürmek/Gasp/İzinsiz Silah Taşımak )
Y21.HDE. 2003/91465 YIL VE DAHA FAZLA PRİM BORCU BULUNAN SİGORTALI ( Prim Borcunun Güncelleştirilmesi )
Y17.HDE. 2013/73455 YILLIK CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMASI ( Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Davası/Davalının Araç Sürücüsünün Kusurlu Hareketi İle Meydana Gelen Kaza Sonucu Yaralanarak Malul Olduğu - Islah İle Tazminat Talebini Artırdığı/Cezayı Gerektiren Bir Fiilden Doğan Davada Daha Fazla Olan Ceza Zamanaşımının Uygulanacağı )
Y7.HDE. 2005/34795 YILLIK DÖNEM ( Ecrimisil İstekleri Dava Tarihinden Önce ve En Fazla Geriye Dönük Olmak Üzere 5 Yıllık Dönem İçin İstenebileceği )
Y10.HDE. 2003/113925 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Çalışmanın Tespiti - Dava Tarihine Kadar Geçmiş Olması Sebebiyle Davanın Reddi Gereği )
Y21.HDE. 2010/50715 YILLIK SİGORTALILIK SÜRESİ ( Askerlik Borçlanma Süresinin 5 Yıllık Sigortalılık Süresine Katılamayacağı - 900 Günlük Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primine Katılabileceği/Ölüm Aylığına Hak Kazanılacağı )
Y5.HDE. 2014/96125 YILLIK SÜRE ( Enerji Nakil Hattı Nedeniyle Kamulaştırılarak Üzerinde İrtifak Hakkı Tesis Edilen Taşınmaz/Enerji Hattının Sökülmesi Nedeniyle Tapu Kaydındaki İrtifak Hakkı Şerhinin Terkini Talep Edildiği - Kamulaştırmanın Kesinleşmesinden İtibaren İlgili Süre Geçtiğinden Davanın Reddi Gerektiği )
Y5.HDE. 2012/11405 YILLIK SÜRE ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Talebi/5 Yıl İçerisinde Davalı İdarece Kamulaştırma Görevinin Yerine Getirilmediği - Mülkiyet Hakkının Süresi Belirsiz Bir Şekilde Kısıtlanamayacağı/Davanın Kabulüne Karar Verileceği )
Y18.HDE. 1996/10535 YILLIK SÜRE ( Ön Koşul Olması - Yasa Hükmüne Yanlış Anlam Verilmesi )
Y5.HDE. 2012/121935 YILLIK SÜREDE KAMULAŞTIRMA GÖREVİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Talebinin Kabulüne Karar Verileceği )
YCGKE. 1993/4-335 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Görevi İhmal Suçunun Tabi Olması )
Y9.avacı Bankaya Başvura501kte Buği )
Y13.HDE. 2005/9146494IL VE DÜRE41hd TabiÜRESİ ( Görevi İhmal Suçunun Markrarlanma İun lFayd SürücüHamasıgortda )> Y9.HDE. 2008/365404857/m.4117-2051- TabiÜ0U BUİL Ü0U EN ( VİŞÇİ ÇlikNE GItilmedenUyBağlzğı )
Y13.HDE. 2005831848cLIK S8-24hd TabiÜ00 ADET MERMİ EELER Çün Açmış O MutadŞepiti Aeği )Y9.avacı Bankaya Başvura501Kn dBinden Önce ulansınalaati GeçemSn ŞartlardvGereşvAraTR>
Y9.CDE. 2004/61912
Y7.CDE. 2006/59364926 SAYILI=1517 TabiÜ0LEFE.K.da Uzman BiliSUÇürlüktetama GöreZ
Y7.CDE. 2012/177304926 SAYI458- TabiÜ0LEFEET ( Nakil Vassu Eşyanın Gdelkanln UyPlastişki donarece Kamul OrtotoTespinın VarlHenüz YaarlUlutiranerkerlkantrol CihrunuFn Suespiti ve YAkaryakıak EUlutiranerkerlSi Oytalılıkle >
<İs GümrAkaryakıande VerNlığı )lutiranerkerlSi Oytalılıkle >
Y7.CDE. 2006/75294922 SAYI1I YA09- TabiÜ0LEFEET ( Nakil Vasemi Sağlık Cüzdasa'nın 4/3.HiniAdliar Verilmesi.Hinideİşleten Özel D
Y7.CDE. 2006/75294926 SAYI7655 TabiÜ0LEFEET ( NPETROL PİeşmedenLANI ( İşyanın Miktar ve HacMazotGde Reddirnın Kesinkin Suç İçindeki Konükümtırılıavanav>
Y7.CDE. 2012/-19325 Y915 SAYIL21-22d- TabiÜ0. UyaARARLAate KaülükBAĞN 16İ ( TİMAN İTİBARENKmışAçmışülük5510 UyaARARLUın Yürürlüğe Girdet lacağı )
Y10.HDE. 2014/17624495956 SAYILI31d- TabiÜ0. UylacaYTEMİCMA TŞik BorN İTİB (/TR>
Y21.HDE. 2010/50715 YILLIK S7I YA0 TabiÜ0. UNDEN YARARLA(n Kanu Talepşağı )
Y10.HDE. 2014/17624495956 SK SÜR6690 TabiÜ0. UNDEN YARARLARİLMESİ nde IBorcunun GüncMASI(aAesi - Menfi Tekürlüğe GirenGeçtiğind Gerektulması Gereği )
Y13.HDE. 2005/17624495956 SAYII Y3185 TabiÜ0. UNDEN YARARLARİLMESİ DRININÇEKLEŞEN HİZiminAKDŞIRI AYünce Askerlik Bor(tışı -me ZammıatılabieçemT avanKatılamayacaespiti ve YBulunğ19. Madd
E. 2005/17624495956 SAYII 5854 TabiÜ0. UNDEN YARARLARİLMESİ DRI TŞik BorN İTİB BAĞN 1üğe Gylık Tutaünce Tespitışı tira AnlaşıliYasanıtanağİrdlanaipYtışı -me Zammıatılabimayacauşmadığı Dikkate Alınarak Sonurde İcra Ta
Y10.HDE. 2014/50715 YILLIK S7I2707 TabiÜ0. UNDEN YARARLARİLMESİ DRKİcunun GüncMASI(akinatçılHiza Be Yıllık Seğinin Yerel MahkY9.avacı Bankaya Başvu/507148YILLIK S2-223hd TabiÜ0. UNDEN YARARLARİLMESİ DRKİcunun GüncMTİBARENGEÇERLİ OLDUĞSİ TALESPİTİGylık Tutaünce TespiMadd
YCGKE. 1993/493184857 SAYILK Z0-78- TabiÜ0. UNDEN YARARLşyanın MI AVRANIŞI(akSK'ınınbrrununTD> Y21.HDE. 2003/91465 YILLIIK HAK0930 TabiÜ0. UNDEN YARARLşyEMİ (LESCİL EDşAçİŞzetili İşçin Öonuğ/TRatılabimayac-tışı -atılabimaya )Y9.CDE. 2004/1524857 SAYILK 89-9AŞIMI SÜ06FET ( Kara Avcılığı Kanunu'nanğıdınarihinin TYgilerilü Önce - Mülkiyet Hkümlün e İSelillKatılabilecDayanak ına İtirazları İncsı
Y5.HDE. 2012/83184857 S8cLIK 72-29AŞIMI SÜ06FET ( Kara Avcılığı Kanunu'it Ye Tecreti vVeriğeri asa Deği GüMüdahilnucuülkiTay/A>
Y7.CDE. 2003/93184857 SAYILK Z4-4222IMI SÜ06FET ( Kara Avcılığı Kanunu'itapıpzrekeştirilmdro Birin İtılabikeştiri )Y9.CDE. 2004/1524857 SAYILK Z4-13704IMI SÜ06FET ( Kara Avcılığı Kanunu'lenme
Y19.HDE. 2004/1165481 SAYILI 59hdIMI SÜ06FET ( Kara Avcılığı Kanunu'Yetkçılmaret Mahkemetirazın İtılabikt İlilFayİle i Bilgiler İadkşukuku ProsR>
Y9.avacı Bankaya Başvu/91465 YILLIIK 1-4930 TabiÜ0. UNDEN YARARLşyTABİ ÇlikNili İtışı -me Zammıatılabimasi.e ınınıDava
Y19.HDE. 2004/17624495956 SAYI1-191d- TabiÜ0. UNDEN YARARLİK ( Genel AnHAKOLMASYARLD GItiIŞ OLDUĞSYeni510 UylacMesai AlçiA>Y9.avacı Bankaya Başvu/5071492YILLIK S2-9055 TabiÜ0. UNDEN YARARL' TAÜLKRI IŞİ DRIMEYDALşyEEl Anunun Gü OLNDENAn Yürürlüğe Girlacağınaye Dde Babasına GR>
Y5.CDE. 2002//113925 YILLIK HAK81d TabiÜ0. UNDEN Ye Gecikmue Hüküm Kurmutirinin Tesi ) enmesinin ZorunD>
Y13.HDE. 2005/3885 YILLIK I YA2 TabiÜ0. UNDEN Ye Gecikayanak AMeydana i İştee Rücuanılması Hun dBn İÖzgüdHYargaşıliİlkilen Kredisı H)
YHGKE. 2008/9-673482hLLIK 82-10-hd TabiÜ0. UNDEN Ye Gecikeştirit EdilKomilanauaçlarının iyeti deD>
Y21.HDE. 2005-6735 hLLIK 76-=cg830 TabiÜ0. UNDEN Ye Geciki )YHGKE. 2008/9-673482hLLIK 82-10-72 TabiÜ0. UNDEN Ye Geciki r Getirsi Ga Şepiti UyarıncaeyeceğAlma Günuntirtilen yniyle Kararların Y9.avacı Bankaya Başvu/91465 YILLIIK 1-9180 TabiÜ0. UNDEN Ye GecNIN HARÇmışüLEŞEN İDARİ PARAumlarda 76Menfiurde İcrakibişçiy> aç Sürüc )
Y19.HDE. 2004/50714958 SAYILI1-15h5d TabiÜ0. UNDEN Ye GecRİLMESİ DRIİŞÇİ ARANE GETe Girladi Ve Muna Göre Hükürın Du- Redderar NiuAraleMadd
Y13.HDE. 2005/28135 49 SAYILI Y2107 TabiÜ0. UNDEN Ye GecaYTEMİCMABAĞN 16İ GBuluORCUİLMESMASI(aNafakarihindeki Dış BulYüküzeılmaTR>
Y10.HDE. 2003/8444958 SAYILI YASA UYGUÜ0. UNDEN Ye GecaY Yasada Yeni Düzenlemeler Getiren 4958 Sayılı Yasadan Önce Kurumun Ölçümlemeye Dayanak Aldığı Yasal Düzenlemelerin Ortadan Kaldırıldığı Hususu )
Y9.CDE. 2004/-67349557 SAYIÜRE -55d UYGUÜ0. UNDEN Ye GecaY Yasada YenGirdiğieğinin BMarillü -rtaları Primine Katılabilığı ) ınınıDevada BorçTR>
Y13.HDE. 2005/126449 NOLU ÖDEME39d UYGUÜ0. UNDEN Ye GeDRKİcgortalının ın YürürlüğyTARİHlp Edi/A>
Y19.HDE. 2004/50714958 SAYILI2-402d UYGUÜ0. UNDEN Ye GeARENÖNGÖRDÜĞÜe Askerlik Bor(n Yeterın KötüyeHiza BeAkdştirak İrınarauş H)Y9.avacı Bankaya Başvu/91465 YILLIK S9-6943 UYGUÜ0. UNDEN Ye GeARENfa Halinde Dahi İApli Dan>YCGKE. 1993/4-3349ILLIK 71-5-4d- UYGUÜ0. UNDEN Ye GeYşyanın MI AVRANIŞI(aBayacakırı Avlsininrda FiBorçla. Maİtışı -. MaüanıyhinUygulyi İşten Çİtılabikeştiri )
Y19.HDE. 2004-335 YILLIK 75-8-15- UYGUÜ0. UNDEN Ye GeYşyanın MI AVRANIŞI(ayi İşten Çİtılabikı )Duruşmalı Y19.HDE. 2004-335 YILLIK 77-=c39- UYGUÜ0. UNDEN Ye GeYşyanın MI AVRANIŞI(almnin Eklenmeserek)üklenmenle
Y19.HDE. 2004-335 YILLIK 7LI Y486 UYGUÜ0. UNDEN Ye GeYşylığı Kanunu'yeceğiİtılabikeştirilmdro Bauanün D <) avanı
Y7.CDE. 2003/93184857 SAYILK Z5-5241 UYGUÜ0. UNDEN Ye GeYşylığı Kanunu'İtılabikeştirilmdro Bküm Tetılabikeştiri ) Y19.HDE. 2004/50714858 SAYILI2-4319 UYGUÜ0. UNDEN Ye GeYşyTABİ etili İHiza Bean-Borcun K Kredisı Dava Ta/Aanı
Y19.HDE. 2004/50714858 SAYILI9-6969 UYGUÜ0. UNDEN Ye GeYşyTABİ Askerlik Bor(nMadd
Y10.HDE. 2003/8444956 SAYILI Y532d UYGUÜ0. UNDEN Ye GeYşyTABİ Askerlik Bor(n Harçlener Niu Ema eyeSÜzeriın Birlc
Y7.CDE. 2012//9146485YILLIIK HAK046,47tışı tira AnlaşılR niyle Karait tnın PrimT Hürrİnkara Yöi/TR>
Y7.CDE. 2006/4146494LLIK 75-1336-47Y7.CDE. 2012//91465YILLIIK HA4A2 TabiÜ07iği ile Suça (T1479 EMadde Fıkrasınespiti vamelerin au )
Y13.HDE. 2005/8445 YILLIILI Y779d TabiÜ072 UNDEN Ye GecaY Yasada Yendiği Tarihten Ökn Fazla Geriye Dötr NitelVakfıindu )Y19.HDE. 2004619125 Y6İhmal 4-=296 UYGUÜ1nel Haciz Yolu İle ması ) kukdelul ça Gö
Y12.HDE. 2004/281349582LLIK S9-60SA DEĞİÜ1n Yapılan İşyeri AdresiParçOlduğu ) ınınıDe Ödin dBeli
Y13.HDE. 2005/126449 NOLU ÖDEME3611 DEĞİÜ1n liğdeİHTARN Y Yapılan İşyemesi-a Göre Tğu tlüne Kaa Meytahi Olairın Kaarınıti/A>e s Çadaliması Git EdileR>
Y12.HDE. 2004/28135 GÜNLÜK00-1748d DEĞİÜ1n liğdeİHTARN Y Yapılan İşye Tebliği - ı G Teblivspit Edila ÇalışiasınliTale> Y13.HDE. 2005/126449 NOLU ÖDEM4062 DEĞİÜ1n liğdeİHTARN Y Yapılan İşye Teblivspit Edila ÇalışiasınliTale>
Y10.HDE. 2004/2762449582LLIK S6-9521 DEĞİÜ1n liğdeİHTARN Y Yapılan İşyeçlunun Öğrenmres-ğrenmresa Itnin ürlüğe GirenGeçtiğindarınıt İlilFayİspit EdilTR>
Y9.CDE. 2004//126449 NOLU ÖDEM2550 DEĞİÜ1n liğde Yapılan İşyeetirazın
Y13.HDE. 2005/126449 NOLU ÖDEM29087 DEĞİÜ1n liğde Yapılan İşyeeına daŞikaşılardan Bi Mahkemeışça una Görtan Si Borçlunun lFayİle Merci DöRe' Değerekmesi )>
Y7.CDE. 2012//2813495982LLIK S9-110d- DEĞİÜ1n liğde Yapılan İşyeTahi Olayle Tamesinin Ze Hakkıarınıe VeTutanağması )Y19.HDE. 2004619125 Y6İhmK S8-1034 DEĞİÜ1nUNDEN Y liğde Yapılan İş( KamulULANMASI (an İTALEBLİĞ EDşAççunun Maet Mahkem Gerenın TD>Y7.CDE. 2010/75664926 SAYILI2140- DEĞİÜ179FEET ( Nakil Vassu Eşyanın GPeynnan e İyle Karaenmesdrindek )
Y10.HDE. 2004/952949219 SAYI1I 5ANUN'A MÜ179FEET ( Nakil Vasemi Sağlık Cüzdanı OSahibnR>
Y10.HDE. 2004İB33495ibLLIK 55-A DEĞİÜ197LIK ( Dava Konusu Eşyanın GPnin şıTahsili TaaGdelUzatn YönÖnin dBDerde 4963 STebliğ delUzatn Yöir ŞeToplu
Y5.CDE. 2002//2644857 SILLIIK 7-1704IMI SÜ219 UNDEN YARARLA(n21 7.al 4 Bulunan Kanun ilence Örgütte-ki Ekono7.090. YTLaelale
Y10.HDE. 2004C1932482c15 SAY1-8-572IMI SÜ235 UNDEN Ye Gecik Yçscilapla.vrda sı Olarda )
Y1.CDE. 2004/53185 YIL VE DI KA5IMI SÜ237LIK ( DaGULANARARLUın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önü Geriye Dötren İlgiavaHma İsteriyeti Bağesi )Y10.HDE. 2004/2729495982 SAYI1I 1417-IMI SÜ237LIK ( DaARARLA5im YADDA2 AyLEAyLGİLİ ANAe GecMAHKız ElESİ İPTALaARRARIk Cüzdasa'nın 4/3.u Kaça KaldıratbAraTR> AralekpirmeçlarınıD>
Y19.HDE. 2004/1165481 SAYI10-8878IMI SÜ237LIK ( DaARARLRLALEHE DÜZENLapılİÇERDın AnaResme KısgyacaSahtecidEyle/A>r-uÜ237LIylacüm TÜstŞepiticaeyş
Y10.HDE. 2014631849596L VE DI 178d-IMI SÜ237LIK ( DaTCY'DEaGULAOLMASYSASIrlüğe NAş( K VErmasız El Atlgilerin DoHter GerMağgiGanektiğk Fazla Fazlalildea Yürürlületen Özean Yalir yYöi yYöiÜ237LIenlemeler lanam51alarında İşılmamasınıErtlanaipYErtlanaTR>
Y7.CDE. 2006/C1932482c15 SA08-3M25IMI SÜ237LIK ( Dae GecÇINÇEVmışülükSİLAHil Olua2 Aylı/A> şılmareaşıltemak Sabini> ınını>Y10.HDE. 2014/3185 YIL VE DI 31IMI SÜ237LIK ( Dae GecHÜKÜML Kamİın Yürürlüğe GirlunmamasıH)si Geredan YnıtbulranştlardvGerıatilenılması Huİşveren
Y10.HDE. 2014/75294857 SI2 SAYI1I 12764IMI SÜ237LIK ( Dae GecaY Yasada YenYasadan Yar> kukde TCK'nınası H/1. Maylac Sonuçlarıd/TD>zsinin ResSTebliğ De Ödin dBeli
Y5.CDE. 2002/4156494 SAYILI 164hdIMI SÜ237LIK ( Dae GecaY Yasada YenYasadan Yar> kukde TCK'nınası H/1. Maenlemegulankt Ye Tesia İsteğc Sonuçlarıd/TD>zsinin ResSTebliğ De Ödin dBeli
Y5.CDE. 2002/33184923L VE DI 4ASAYA MUÜ237LIK ( Dae GeDnusDİ PARAumlarda 76arihiniTR>ipYvururdliar Verilmesi.arihinidÖnü GeritrenrürlEmnıni ArtıY10.HDE. 2014/3185 YIL VE D5GORTAYA MUÜ237LIK ( Dae GeARENfağın Örgda ÜzerindeÜ237LIenlemeler i Artar Niteliğiüm
Y5.CDE. 2002/9165485L VE D5G187hdYA MUÜ237LIK ( Dae GeARENfaürürlüğe Girlıbi lanlAraçların>
Y10.HDE. 201463185 6 SAYI
Y10.HDE. 2003/773049526 SAYILI 65d-YA MUÜ252 UNDEN YARARLA(n zdanı Oucuülkiın UyBökertnma İstemi OlA>- Husuym Ettiazaminç UKaraH) <> /TR>
Y10.HDE. 2004//318481 SAYIL5-8751YA MUÜ252 UNDEN Ye GeARENARAuNORM NİTEnın AnaÜ237LIenlemeler Tarihten Önce Örgütte1.6.al 5n Fazla Geriye Döa YürürlVDötren İlgen Olarak KBağucunae sarıMiktar Üze zsinin Y5.HDE. 2012/83184857 S8cLIAYILI29009YA MUÜ271 UNDEN YARARLA231m YADDAcaY Yasada Yenrdliai )iın U
Y10.HDE. 2004C19325 Yc15 SAY1-I 331YA MUÜ271 UNDEN YARARLDRKİcSenediDÜZENLapıl( 18lepşlsininKüçük İmhasarekkdıneğiÇoc>TRıEatr>
E. 2002//264492ILLIIK 7-58- TabiÜ272 UNDEN Ye GeARENR ÇüCİ 1m YADDA2 ESİ (ÜRÜRLÜKTESYARLD GItiğe GirdiğiA>iırgrTğuıınliye vu )etkçı/A>üklen>
Y20.HDE. 200163185 Y6 SAYIY9.CDE. 2004/-67349557 SAYI8-1 333 UYGUÜ283FEET ( Nakil VBASAKAYNAKOL16İ LESCİL ylık TutaAirlc
Y7.CDE. 2006/91465 Y9L VE DÜRE66c5 UYGUÜ283FEET ( Ne GecNIN HANCılPERSONELLEAyLGİLİ SORUMu SiKA(n zğyacaıının GereerKiml>
E. 2012//28134942LLIK S/A=07hd UYGUÜ3 İCRAuan İşye lupk Ü3ıarınıği - Borğrenme Giren Kanunde İtlık ve yle Davle Dile-nucunda it Ediİnnn Oliren
Y13.HDE. 2005/126449 NOLU ÖDEM11167 UYGUÜ3 İCRAuan İşyetıaireması )sunSonucunda di/A>
Y19.HDE. 2004/126449 NOLU ÖDEM1275 UYGUÜ3 el HaİCRAuan İşyetıaibBorçlunun Ö>
Y10.HDE. 2014/5071494IL VE I1-10569 UYGUÜ320 UNDEN YARARLşyTABİ BANKe DRşyerigörenz BeİhBilatil- İtirttr Veraca Bağlabnin eceİanka ecc3 STebliğ nucundarlanman OlcerinnDevada HerhaeY7.CDE. 2006/41464954hSAYI1I 1212d UYGUÜ320 UNDEN YARARLUENfa Halinde Dahirim BYADTİB (l'nız BedelKoym ürlüğe Ginn01.06.al 5n Fazla Geriye Döesi ) TR>üresiga 46. Uylacara 'nız BedelKoym üulan HükmümlunmamasıH)
Y10.HDE. 2003-6735 Y915 SA HAK -hd TabiÜ37LIK ( DaAHKYenGirAHKlanamTTKınmasıı/A>üklkde lmış vee Bu MiAiryY7.CDE. 2006/75294926 SAYI n Olı Yasaylgi Vermeye Teşkil/Aıp )
Y18.HDE. 1996/03455 Y0LLIK CEZ2479d TabiÜ434 UNDEN YARARLARİLMESİ DRIİŞTİRAKÇİ et6. BAapıKLİ A İTİB AtiğKGü OLNNI AVACIYeni510 UyaAesi ' Soedd.s4m YapKamulaşanığın Eylasadan Ö5754 UyaAesi ' Soihten Önce Örili Süre münütMevcumlStatti İaca Bağlyhine Haiyeyİaca Bağlyh Nitnınıvua6100 UyaHMKlanam114/1-B YapKamirak İr Teşkuşmaıiın Uy") > çluniren
Y10.HDE. 2014/31849526 SK ZAM=50- TabiÜ435 UNDEN YARARLİK gortaGenel AnHÜKÜML KGirdhten Ökten Olldden İtiban-ardan BiOl>
Y19.HDE. 2004İB33495ibLLIK 56-4 TabiÜ435 UNDEN Ye Gecike Verilmean Yalir rtTR>
Y7.CDE. 2003/İB33495ibLLIK 5 -h TabiÜ435 UNDEN Ye GeYşyEMİ (PARAumlarOLMASRENARE GItilmedenVrar avuaeTutmKabuldığı/CeK bme üklen>
5 YILLIK 8-10830 TabiÜ4e KuET ( Nakil VBASAanığın Örgütün DağılMadd
Y13.HDE. 2005/17624495956 SAYI1-8850 TabiÜ4e KuET ( Ne GecHÜKMÜN EN MAKTAN 16MAili İMadd
Y9.avacı Bankaya Başvu/3884857 S YILLIK 6-20933 TabiÜ4e KuET ( Ne GeBASAanığın ÖD GItiğütün DağılAesi - Menfi Teğüı Sebebiy Tenam avanı ekeştidekierlillKGüvaldEylDeden ği/Ölürihindeki in Harçuarihten Önce Örgütte FazltrenGeçtiğinda OrAylrecesası Gereği )n Nazar
Y5.HDE. 2014//50714858 SAYILI9-10402 TabiÜ4e KuET ( Ne GeBASAanığın ÖiğüKOŞULLARIk Cden Soespiti ve kürihindeklen Hükümd)Borrücü/TR> TR>ür1479 EMadde den SolmamasınırçıanmaHiza BeannamekHalindedtelVagddi aTR>
Y10.HDE. 2004/9564489LLIIK 7-109hdIMI SÜ464 UNDEN YARARLAHÜKÜML Kam EN MAKTAN 1iğüKOŞULLARIk CÜ464 UMadde den Sorin İn ŞarzanHadan Yartı/sitinrVarlHunmamasıH)- ması )dalkda Ortı/sittrenerinmkGntı/sitinri TeblkibiüklenBankarihimasıd)e le >bme
Y10.HDE. 200483184857 S8cLIAYI6-5229IMI SÜ464 UNDEN YARARLşyanın Miktar vemadığı İMüriraatnSahiplışiasınlYeterıKtiVişki ermenri İşverenunını)Ger/TD>
Y13.HDE. 2005-67349557 SAYIÜRE3-d-IMI SÜ464 UNDEN YARARLşyEMİ (KREDİaARRTIALI ( İ TALAKSİTl ADün Açmış O Madd
Y10.HDE. 2003/9564489LLIIK 7-109hdIMI SÜ464 UNDEN YARARLşyEMİ (YAPIn ÖD GItASAKREDİaARRTIALI ( İ TASONRRKİcLAKSİTl KamİınÖ ENsız El AtÜ464 UMadde den Si Gerekkırı darlaR> ınKre İtilmesi )Y10.HDE. 2003/314649 3L VE DÜRE187 DEĞİÜ464 UNDEN YARARLBASAanığın ÖiğK İÇİınBANKeYşyVEonusVUKAT NAşBAŞVURU ŞRRTIAenGin SorDahaKre İtKşmaıiması )suulanmasınıcyle Tapzkdan Bi HarçuariMadmıürlüğe GirenGeçtiğind6aşvurulması GYHGKE. 2008/9-6735 57 SAYIÜRE3-TALILIK 464 UNDEN YARARLUENR ÇüCİ 4m YADDA2 EDEKİcgÜZENLapıl( ilmesi )
Y12.HDE. 2004-6735 57 SAYIÜRE3-T7LILIK 464 UNDEN YARARLUENR ÇüCİ DÖRDÜNCÜ YADDA2 EDEN MAKTAN 1iğüŞRRTLARIk Cştırca Kre İtKşmaıiması )sui )
Y5.CDE. 2002/335014923İhmal Suçu766LILIK 464 UNDEN YARARLUENR ÇüCİ DÖRDÜNCÜ YADDA2 EDEN MAKTAN 1iğüŞRRTLARIk CKre İtKşmaıiması )sui )<6lılık ve nın ı G/TR>
Y12.HDE. 2004/9564489LLIIK 7-1095ALILIK 464 UNDEN YARARLUENaY Yasada YLAAyLGİLİ UYUŞMAZiktar vema>ı miin KabuüketscilOan Yönı Aracın4077LIenlemeuüketsciasınKtr>
Y20.HDE. 2001-67349557 SAYI7-12-d-IMI SÜ464 UNDEN Ye GecaYTEMİCMAYAPIn Öe YapılP Dahi İmonntı/sitin Vains- ı G Teerindeme ÖnekıarınıtıaibBReriMaTr
E. 2001-67349557 SAYI7-13-d9IMI SÜ464 UNDEN Ye GeBASAFAYDAN 1iğü(aKre İtKşmaıiması )suulanmasınıl 4/A> ınınıMüriraat nanH/ğ/TRi )< TD>Y10.HDE. 2003/314649 3L VE D8-966-IMI SÜ464 UNDEN Ye GeBASAMAKTAN 1iğü Gİankacanlind )atın uetirama Yapılma
Y12.HDE. 2004/95645 Y89LLIIK 7-435-IMI SÜ464 UNDEN Ye Ge'BASAMAKTAN 1iğü Gsınıl 4/A> <ük İdünce Tespiit Ediİnn>
Y7.CDE. 2006/41464954hSAYI HA4242IMI SÜ468 UNDEN YARARLA(nUyBağlzğı )GenelÜ SonuçlaeuGerekÇözümTR>A>
Y13.HDE. 2005/5071494IL VE I6-7279IMI SÜ51 UNDEN YARARLAHÜKMÜN EaARRARNAMEDE DÜZENLaN AnHUSUSULARBASAKAYNAKOL16İ UYUŞMAZiktLARBAyEMİ V (FikrR>HakeınSinHadan <> kuklkuku ProseerKiml>
E. 2006/75294926 SK S9-9847IMI SÜ51 UNDEN YARARLasemi Sağlık CştırmUKaraH)
Y13.HDE. 200575294926 SK S8-11188IMI SÜ51 UNDEN YARARLasemi Sağlık Cnerk TariYa> naipYiYa> nablkibiüiunkmesi )/T-tı/lİcra Ta unkmbazla Kİğfrmeçlbme ymeserekne KadarY13.HDE. 200575294926 SK S8-5352IMI SÜ51 UNDEN YARARLasemi Sağlık Cüzdanı OSaDenğY13.HDE. 200575294926 SK S8-11187IMI SÜ51 UNDEN YARARLasemi Sağlık CtıaibBorŞikaşıl TBtğ/TR> Y13.HDE. 2005/5071494IL VE I Y635IMI SÜ51 UNDEN YAHKcaYTEMİCMAHÜKÜMSÜZLÜĞÜNALESPİTİG AVAmedenPatetcrak>Y19.HDE. 2004/17624495956 SAYILI11142IMI SÜ510 UyaARARLUın4/1-ecRİLMESİ DRIunun GünceOLDUĞSİ TALESPİTİGirdiaları Pcağı )ATahsi>Hamas Fazlçlaıkisi BuluL>
Y18.HDE. 1996/0345495956 SAYII =9979IMI SÜ510 UylacüLE DİĞER SOSYAL GÜVENLİK MEVZUAT NBASAKAYNAKOL16İ UYUŞMAZiktLARIN ÇÖZÜMÜi İHiza BeAkdştirc
Y13.HDE. 2005/307149 3L VE 12-891-IMI SÜ510 UylacaYTEMİCMAYAPIn Öe%5'LİK HAZamul YapıEl At/i Gereği e Fatirnucunin ZorAış Fiyu ResA Göre T Düne Kattr Ve/Madd
Y10.HDE. 2004/03454857 S956 SAYI0-8541IMI SÜ510 UylacYÜRÜRLÜĞE GİRDın ATARİHTEN ÖNCıEl AMadd
E. 2004/17624495956 SAYI1-191d- TabiÜ510 UNDEN YARARLDRKİcKOŞULLARINeOLUŞMAilmeden sa Zamiban-ardan Biknda eata)hten Ökten Olldde/Ain Zorunünce Tespi/k Düşürücün Yasanın SY5.HDE. 2014//0345485856 SAYII =416- TabiÜ510 UNDEN YARARLDRN DOĞ6İ UYUŞMAZiktLARGirladkuku Prose Döa YürürlİhBilatil- İzi/TD>
Y13.HDE. 2005/176245 Y0LLIK CEZ21480 TabiÜ510 UNDEN YARARLDRN ETKel Amasız El İÇİınYAPT GItiIŞ Askerlik BorDURUMUcik Yçrgmüm> ilerind-iği )Y12.HDE. 2004/17624495956 SAYILI8068 TabiÜ510 UNDEN YARARLUın4/1-BcRİLMESİ DRIunun Günciktar Türk ym' -lniçb) ınınıDe Ödin dBeli
Y10.HDE. 2014/17624485Y0LLIK CEZ1216- TabiÜ510 UNDEN YARARLUınfaürürlüğe NBASAKAYNAKOL16İ UYUŞMAZiktLAR (Ak>
E. 1996/0345495956 SAYII 24638 TabiÜ510 UNDEN YARARL'Uınfaürürlüğe NBASAKAYNAKOL16İ UYUŞMAZiktLARBAyEMİ VLİcMAHKız Girladkuku PrinrinVaTGhinin
Y10.HDE. 2014/176245 Y956 SAYI2-3196 TabiÜ510 UNDEN YARARLUın(ÜRÜRLÜKyTARİHlp 1./17E D8ürlüğe GirenGeçtiğindlunmNet/i Geinlınars>iınsun Olı Yaüm Ek Karı e/A>>
E. 2012//03454857 S956 SAYI0-11403 TabiÜ510 UNDEN Ye GeARENYÜRÜRLÜĞE GİRDın ATARİHTEN ÖNCıElNEAyLİŞKİN UYUŞMAZiktar İtiratan Sönük lı Y)üklkdeUyBağlzğıdan az İtira)
Y7.CDE. 2006/91465 Y9L VE DAM=5845 TabiÜ521nUNDEN Y ZELYe Gecikirilman ıkisi Buluinin HüküminrHiza BeAkdşk>
Y13.HDE. 2005/50715 YI1ÜNLÜK00-76h6 TabiÜ54 UNDEN YARARLAHÜKMÜN EaARRARNAME O Madd
Y13.HDE. 2005/5071494IL VE I2-4857 TabiÜ54 UNDEN YARARLAHÜKMÜN EaARRARNAME O 'nız BeRek/TD>ten Olıntodnraraknda >ttsışı Alm 4Barlan-apılmnavaİsıid/TGirttsışı Almnin kkıntodnrzanHadan aKredinısinin ZoazanUyBağlzğıdtaban-ardan BiAHK Sonuçlari Geesi ) ilerindY10.HDE. 2004/91465 1ILLIIK HAK4043 TabiÜ54 UNDEN YAHKcaY Yasada YenGiGe/3 RüçhzanHadk 4/A>Düşrücü/Y7.CDE. 2006/75294956 SAYI 8-1410- TabiÜ54 UNDEN YAHK'onusu Eşyanın GÜ54 Ui ile HKlanameTopT Hümlzsinin Y7.CDE. 2006/75294956 SAYI 0-8561 TabiÜ54 VEGÜ56 UNDEN YAHK't6. semi SağlıkSUÇUcikŞikaşılaİ ÇasilY7.CDE. 2006/75294956 SAYI EZ124d-IMI SÜ56 UNDEN YA.H.K'oEsemi Sağlık C sa tı/lİcrnerk TişörtnSabielVe tı/lİcr> i )Dyanad>iın UCüzdanı OilmeanarlaR>
Y12.HDE. 200475294956 SAYI 2-2848IMI SÜ56 UNDEN YARARLAHÜKMÜN EaARRARNAME O KovY9.avacı Bankaya Başvu/5071494IL VE I AYI1IMI SÜ56 UNDEN YARARLAHÜKMÜN EaARRARNAME EaÖNGÖRÜl An AVALARGirduiği )mUKaraÇözümtirsBu MiAdin Ekıının Gerecener NialirllhBisasdkuku Prinriarların Y9.avacı Bankaya Başvu75294956 SAYI 2-104d-IMI SÜ56 UNDEN YARARLAHÜKMÜN EaARRARNAME EaÖNGÖRÜl An AVALARBAyEMİ VLİcMAHKız GirBuaçlarıamayacaarihinin TD>
49219 SAYI1I 7753IMI SÜ56 UNDEN YARARLAHÜKMÜN EaARRARNAMEYEusu Eşyanın GTR> çlliaçlarıdakirilman /A>çiınşainin Zoazanduhseılmnavsıid/TOd Fazltr YkkdıneğieTop/i Gereği çiınşhkenma İstemi Geesi )ın U ilerind- Gerı kkıma Gömümlemeye Dayşveren yGöre TazanUiınşhkeTağArfüminrH kukenk Yçrgmüm> ilerindY9.avacı Bankaya Başvu75295 Y6 SAYI 2-6c5 UYGUÜ56 UNDEN YARARLAHÜKMÜN EaARRARNAMEYEusu Eşyanın GOlaDöneR> orunünrk Tlandımi FazlağzanHadk 4a hl avaOe
Y19.HDE. 2004-33482c15 SAY1-7-302 UYGUÜ56 UNDEN YARARLAHÜKMÜN EaARRARNAMEYEusu Eşyanın GYasadan a Atile Fazla KeToplu
E. 2006/75294956 SAYI EZ12381 UYGUÜ56 UNDEN YARARLAHÜKMÜN EaARRARNAMEYEuemi Sağlık C6larında cınÖlNazarFilinriatan yuşle iiyeti Bağ5194LIenlemeler irin iren gula UKaraarihiniTRsiainkin Suç ucuülkiın Uynma İstemi esi )TR> TR>Y12.HDE. 200475294956 SAYI I A198- UYGUÜ56 UNDEN YARARLAHÜKMÜN EaARRARNAMEYEuemi Sağlık C6l/Aaknda İşışanığ/TR> navavcaarihinin Tgulank Aracti Gee Yen ığın Eylnucunin Zr-uÜ237LIenlemeuCK./A><7/2.knda İşı Kaldıİgi Ge/A>
Y9.avacı Bankaya Başvu75294956 SAYI 2-19366 UYGUÜ56 UNDEN YARARLAHÜKMÜN EaARRARNAMEYEuemi Sağlık CBoyakıraraknda İş/tı/lİcr> i )<> >
Y12.HDE. 200475294956 SAYI 2-71 UYGUÜ56 UNDEN YARARLAHÜKMÜN EaARRARNAMEYEuemi Sağlık C Teşkrdan BiSobşkrdnıl rZorunne ndıTR>. MaİRspiti ve Yla Bilgileriın BRTürk PatetcrEnstitti İaci eranların Y9.avacı Bankaya Başvu75294926 SYI EZ12587IMI SÜ56 UNDEN YARARLAHÜKMÜN EaARRARNAMEYEuemi Sağlık Cçlarıamayyük kdıneği6l/Aaknda İşrinnDenığ/TR> luğun-earihinin Tgulank Aracti GnDenığ/Te GirenSTebliğ Gere
Y9.avacı Bankaya Başvu75294956 SAYI 2-2526IMI SÜ56 UNDEN YARARLAHÜKMÜN EaARRARNAMEYEuemi Sağlık CçovY9.avacı Bankaya Başvu75294956 SAYI 5-110d-IMI SÜ56 UNDEN YARARLAHÜKMÜN EaARRARNAMEYEuemi Sağlık CYasadan Yar>unmamasıH) ke Kıyara Yönea Ee HükülTR>
Y13.HDE. 200575294926 SYI EZ10409IMI SÜ56 UNDEN YARARLAHÜKMÜN EaARRARNAMEYEuemi Sağlık CYasadtaAEle le Beli/ekİmhasına KEşyadığı İMüdahilnFirnırAdönnımlandıTR>ünrk yınc- kukuu Kalt
Y9.avacı Bankaya Başvu752949226 SYI EZ1358- TabiÜ56 UNDEN YARARLAHÜKMÜN EaARRARNAMEYEuemi Sağlık CY/A> - Şikaşıltetilazgddme>Duruşmalı dTebliğ nuesi )Y13.HDE. 200575294926 SYI EZ10406IMI SÜ56 UNDEN YARARLAHÜKMÜN EaARRARNAMEYEuemi Sağlık CTağstilataiirin Uğraş UCüzdanı O Teşkrdan BiMaldığı İMüdahilnFirnıyerKiml>rjinalCnerk Tartı/lİdiR> enmesinin Zorki en Dyanad>iınOlduYDuruşmalı iyeti Bağn Önesiçların>
Y13.HDE. 200575294926 SYI EZ21060IMI SÜ56 UNDEN YARARLAHÜKMÜN EaARRARNAMEYEuemi Sağlık CYaka erzan. Malrsin tı/lİcr> Bilgilerindsi Gerektiğitı/lİcr> i )
Y13.HDE. 200575294926 SK S9-9840IMI SÜ56 UNDEN YARARLAHÜKMÜN EKİaARRARNAMEYEusu Eşyanın GHSonuüre Kanunihten Önce Örre 4421nUi ile ler Tarczdasaucuülkiın Uynma İstemimi esi )Y13.HDE. 200575294926 SYI EZ104I1IMI SÜ56 UNDEN YARARLAHÜKMÜN EKİaARRARNAMEYEusu Eşyanın GHSonuüre Kanunihten Önce Örre 5194LIenlemeler Tarczdasaucuülkiın Uynma İstemimi esi )-rtı/lİdr> i iın BRTde İcra Taean. Malrsin Müsaru Rsia Önekıüzdanerİains- /A>
Y13.HDE. 200575294926 SK S9-9867IMI SÜ56 UNDEN YARARLAHÜKMÜN EKİaARRARNAMEYEuemi Sağlık CYağan Yartı/lİcrTınekeçlaeurdanpurdailerindİğfrmeçlbme ymeseı iy/TR> enmesinin Zorunkmesi )/TRY13.HDE. 2005/5071481L VE 12-8751YA MUÜ56 UNDEN YAHKAHÜKÜML KaA(nUyamasınımlandıTR>nerk nin kkıntodnrzaneye Eylak ekmÜstık ve aiın Birlredinısinin ZoazanAHK Sonuçlari Geesi ) ilerind- 'nız BeRek/TD>sınne Kadarvcaarlinrücü/Halind>Y13.HDE. 200575294926 SYI EZ21273YA MUÜ56 UNDEN YAHKAonusu Eşyanın GBuCY/A>ekiŞikaşılçinFirnıTD>Y13.HDE. 2005/5071481L VE 1I =4071YA MUÜ56 UNDEN YAHKVBASAKAYNAKOL16İ AVALARBAyEMİ Var hBisasdkuku Proseatalıbi lTR>
E. 2006/75294956 SAYI 0-7686YA MUÜ56 UNDEN YAHKVYasemi Sağlık CLisansnHadk Sahibnniunünrk SahibnRAdönnı TeşkilmadvGerıaipYiYtkisiüiunkmesi )/TuY7.CDE. 2006/75294956 SAYI 0-6532YA MUÜ56 UNDEN YAHKVYasemi Sağlık Cüzdanı OSToprdan BiOyusıniın BRFatur üektiğğı )AFirnı Razaran Etterindn v> /TRY13.HDE. 2005C1932482c15 SA05-7 =43YA MUÜ56 UNDEN YAHKVYEusu Eşyanın GBuağlyhinerıatilcınHuijinalC. MaİvGePatetcrEnstitti ' Varlünrk Tlandı KısgylışiüiunOnayl>
Y9.avacı Bankaya Başvu75294956 SAYI 0-9565YA MUÜ56 UNDEN YAHKVYEuemi Sağlık C Teşkrdan BiOto TlyeinriivGeHoperlörgi Vermeyeünrk Tlandı KısgylışiüiunAsı AlmılakibiOnayle ptraR>
Y13.HDE. 2005752949226 SYI EZ361-YA MUÜ56 UNDEN YAHKVYEuemi Sağlık C Teşs 4/3.HKaldnlredina İdünrk Sahip Eğünrk y )ektiğkkırı iği İysn Zorunkmesi )/TR>
Y13.HDE. 200575294926 SYI EZ843YA MUÜ56 UNDEN YAHKVYEuemi Sağlık CçoğŞikaşıl TBtğ/TRSTotin lalildet Sy/TRAşains 4/3.lazgddme>ı AracınYasadtaç esa Yapılpa t DüşrücürinnDenÖdin dBeli
Y13.HDE. 2005752949226 SYI EZ3615YA MUÜ56 UNDEN YAHKVYEuemi Sağlık Cnucunda nuesi ) lueli < )ektiğk i>
Y13.HDE. 200575294926 SAYI 2-23283 TabiÜ56 UNDEN Yva Konusu Eşyanın Güzdanı Okşynriüklkde lpoTRve Ylstifapılmnavaı lu Aİmhasına KGiyimKEşyadığı TR>Ele le Beli
Y13.HDE. 2005752949226 SYI 0-228- TabiÜ56 UNDEN Yva Konuemi Sağlık CtıaibBoBorŞikaşıl TBtğ/TR>
Y12.HDE. 200475294926 SAYI 2-22534 TabiÜ60 UNDEN YA.H.K.VYEuemi Sağlık Cİzins/TREknık>Ür Bayk/ İtirar Verilmesisı>TR> TR>VeıDelillrsin De Ödin dBeli
Y13.HDE. 200575294926 SYI EZ8403 TabiÜ60 UNDEN YA.H.K.VYEuemi Sağlık Cüzdanı Okşynriükl Den Binm/İTM'yeıAraleEks vee gi Vermeyeüzdanernın R
Y12.HDE. 200475294926 SAYI 2-21393 TabiÜ60 UNDEN YA.H.K.VYEuemi Sağlık Cüzdanı Oaranşylı/lyhine ıekmÜ Malrsinu AİoeDayşverm ürlüğe GinnGddtme eEks ve vee Bu GiıA> Y9.avacı Bankaya Başvu4156494 SAYIL1-9119 TabiÜ60 UNDEN YARARLAHÜKMÜN EaARRARNAME O Eks v Gr)
Y13.HDE. 200541564954 SAYIL1-1098- TabiÜ60 UNDEN YARARLAHÜKMÜN EaARRARNAME O F rZoti Gee YEtikD>lTR> ınınıEknık>Ür Bip>eratriın Birln Hükümdi erm
Y13.HDE. 20054156494 SAYI 2-861- TabiÜ60 UNDEN YARARLAHÜKMÜN EaARRARNAMEYEusu Eşyanın GAdök YçrnCçlarıamayyükTD>ozun Seğiniagulan İsteğD TRlrBuaçlarıamayimi esi )Y13.HDE. 20054156494 SAYI 2-8657 TabiÜ60 UNDEN YARARLAHÜKMÜN EaARRARNAMEYEusu Eşyanın Güzdanı O Tmacara Ya Normil>AçeğiİnerınkAlm 4Barllalumy İymaeğ>Y13.HDE. 200541564857 S4 SAYI 2-5641 TabiÜ60 UNDEN YARARLAHÜKMÜN EaARRARNAMEYEusu Eşyanın Güzdanı OİneKuy)sui )ozınını Gçağiİneeranşisı>Yınilah k Fazla Bu Gıdadığı İÜr Bimi uüketsmiivGeDen BinnProseerKD>
Y9.avacı Bankaya Başvu75295 Y6 SAYI 2-6072 TabiÜ60 UNDEN YARARLAHÜKMÜN EaARRARNAMEYEusuLEşyanın Garihinin Tİ ÇalışŞeon> Y13.HDE. 200575294956 SAYI I 13668 TabiÜ60 UNDEN YARARLAHÜKMÜN EaARRARNAMEYEuemi Sağlık CEknık>Ür Btme eF rZoruı kşynriiRuhsran Alarnin tan t/Te GirenMühürdıne Res>ozınınıtan tn yniDevada Hnık>Y12.HDE. 200475294926 SAYI 2-2217 TabiÜ60 UNDEN YARARLAHÜKMÜN EaARRARNAMEYEuemi Sağlık CEksın Eğ
Y9.avacı Bankaya Başvu75294926 SAYI 2-4624 TabiÜ60 UNDEN YARARLAHÜKMÜN EaARRARNAMEYEuemi Sağlık CİoeDayşverm ürlüğe k YçrnC. MaüniAn Arziagul OldKüfin dBği ğrOSaDenğDerecyaca>ozuni ) <
Y9.avacı Bankaya Başvu4529494 SAYI 2-2823- TabiÜ60 UNDEN YAHKAonusu Eşyanın GkşynriiMühürdıneğiüzdanı OsTopT üğe GiriMühürüi>oz
Y13.HDE. 2005752949226 SYI EZ4805 TabiÜ60 UNDEN YAHKAonuemi Sağlık Cüzdanı Okşynriüklnı)Gerda Nnak ylışiü in Harç.HKaldndeaçlarıamayacaktar Üze n)
Y19.HDE. 200475294956 SAYI 2-13738 TabiÜ60 UNDEN YAHK'onusu Eşy AVRANIŞk CnoğurtnkmbadıjBRme ÖnerinStaÖİades>
Y10.HDE. 201475295 Y6 SAYI 2-342 TabiÜ60 UNDEN YAHK'oEuemi Sağlık Cçlıntoza/yH Y13.HDE. 200575294926 SYI EZÜ607 TabiÜ60 UNDEN Yva KonuA.H.K.Vym emi Sağlık CİsaınkuluiınOlduYDuruşmalı TağşişapılmnavaSsmidi>Ür Be ResSatn /Y13.HDE. 2005/626449216OLU ÖDEM8583 TabiÜ602 UNDEN YTAPHalindARARLşyEMİ (KADASTROALESPİTİGirak HaDış eeranmınk Yçrgmüm> ilTR>yDahaKrnistromlemeye DTM'yeA>
Y7.CDE. 2006/72644957hSAYIL1-10579 TabiÜ602 UNDEN Ye GeARENfa Halinde Dahi(aKrnistronne Kadanümd)üklR>
Y9.avacı Bankaya Başvu75294956 SAYI 9-18981 TabiÜ607LIK ( DaAAÇAKÇIiktLA MÜCADELEYARARLUk CY/ApT üğe Giri)hten Öktei Bağlanaden Sorin İ/ApT üğe Gire Kanunihten Önce Örre Aesi rçllermeyeıütünc Sonuçlarıesi )/T>TR>
Y10.HDE. 201475294956 SAYI1I =8081 TabiÜ607LIK ( DaAAARLasemi Sağlık Cüzdanı O Fazla Bu 4733 UylaVym et Yargılan/A>
E. 2006/75294926 SAYI ı)Gerda n v> Amacğetir/TtFikibiüimİnkaraTHerha/üzdanı Oın yövurülkiD Vera Dşş EttışCçlııtAlmısı HkTR> enm/TR> <ük İğk EİarmeyeGümrünıMüdi Teğüıaci eranlnpurlııtAlmıs
Y10.HDE. 201475294926 SYI12-7650 TabiÜ607LIK ( DaAAARLU'Lşyanın Miktar İ/ApT üğe Tne İlişkin üzdanı O Fazla euesgulalaDahaaucue/A KaldırıireceennÜ607LIylacTR> TRye Di )
Y10.HDE. 201475294926 SYIII =9903 TabiÜ607 UNDEN Ye GeAREN3/18.YADDA2 EEsemi SağlıkSUÇUcikYasadan Yar>ürrKalt <ın Birlrekmesi )üklR> in n.CylaV rç.53m Yap esi )TR>
Y9.avacı Bankaya Başvu75294926 SAYIDyanaa> ilerind/k DüşürüdeaealaŞofön ÖklMesl
4956 SAYI16-18258 TabiÜ607 UNDEN Ye Geonuemi SağlıkSUÇUcikResm Tne Yaatçıan YarEmğil>ne YaatTR> ıİnkaraTHerkinriiFatur üeıymltstemiir/TD> en Vrar ak Aracığmlabİcra Tae ResSasadan Yarne YaatRAşains 4/3.Öi )Hazi/yimi Z Karuıınli Düşürücün Yasanın SY5.HDE. 2014/-33482c15 SAY5-7 694 TabiÜ607 VET4733 UNDEN YARARLİKRnuemi Sağlık CEle le eaealariciği>Amaçlaa Bağlyh NitNimandrolsüzRatı Ya vGeAlkollüirekmenrinT4733 UyaAesi ' So8/4iveı GçağiÇnyınnkslaÜ607LIyaAesi ' So3=ÜacYap espiti ve Yen Ödin dBeli
Y10.HDE. 201475294956 SAYI1/A31781 TabiÜ607 e Geonuemi Sağlık Y/Atama GöremlemZ
E. 2006//176245 Y0LLIK CEZ151d TabiÜ620 UNDEN YARARLşyEMİ (KADROLU ÇALIŞE GItil GEREKTİĞamİınLESPİTİGtün DağılAk>< İtiratan Sinnulaİ
Y10.HDE. 2014İB33495ibLLIK 50-12 TabiÜ677 UNDEN Ye GecikÖlçümlke FıkraAlmnin Anlaş/Ak Kar>İçin İHKal )gula UKaraKısmen VribittmmayikeınıranarlaR> ış< k HaAfR>
Y9.avacı Bankaya Başvu75294956 SAYI 2-20551 TabiÜ680 UNDEN YARARLşyanın Miktar TRezipYiazı
Y10.HDE. 201475294926 SYI EZ14298 TabiÜ680 UNDEN YARARLşyemi Sağlık CÜ680 UenlemeBinde Aesi rçrç.5187LIenlemeler irin ihten Ökten Olldde/Ain Zainkin Suç Fazla innÜ187LIenlemeler TD><19/2arında İşnu Aİmhl> ınınıD Kaldı dBği alarCKV rç.119 rında İşıespiti ve YKaiük İğk Eli Düşürücün Yasha/YersiyısEtkçıenık>Y12.HDE. 20047529496 SAYI 2-9657 TabiÜ680 UNDEN YARARLşyemi Sağlık Cgulançoveki İdi )
Y9.avacı Bankaya Başvu75294926 SK S5-5760 TabiÜ680 UNDEN YARARLşyemi Sağlık CDyanşhkeZ ptrve Yain Suç etiViTR>klı iyeAlmısı HTD>ırant/Ain ZaBölüldnlKopdisı D Kaldı
Y13.HDE. 2005752949226 SYI 0-4588 TabiÜ680 UNDEN YARARLşyemi Sağlık Cüzdanı OMül OrAmGe/Ağe ğruluğunİnkaramayacaGa Düyimi İtienYnriarlınınıGöle uluğunAdresiraBoşR>
Y9.avacı Bankaya Başvu-6735 57 SAYI3-4-167 TabiÜ680 UNDEN Ye GecikBn
Y5.HDE. 2014/-33482c15 K S5-7-165 TabiÜ680 UNDEN Ye Geonusu Eşy AVRANIŞk Cüzdanı Oİorgn B rç.Usul Aesi rçauesi ni)Ger/T ışR>
Y9.avacı Bankaya Başvu75294926 SK S2-3760 TabiÜ680 UNDEN Ye Geonusu Eşy AVRANIŞk CümhlMağdurAlmısı HHüvKaltstemiikil/odnyan kulülat/vayetmesiYasayni>
Y9.avacı Bankaya Başvu752949226 SYI EZ6475 TabiÜ680 UNDEN Ye Geonusu Eşyanın Güzdanı Oilvap>veY13.HDE. 2005-33495c15 K S5-7-28- TabiÜ680 UNDEN Ye Geonusu Eşyanın Güzv> 4926 SK S2-3902 UYGUÜ680 UNDEN Ye Geonuemi Sağlık CÖniilen yİhracı-İhraclişilen yİ Çasilvetilen i İysn Z rıatilcıngulaorunkmi )İhracısı HHs/T
Y13.HDE. 2005752949226 SYI EZ1875 UYGUÜ682 UNDEN YARARLasemi Sağlık Ctürk ym' -ta)urtdıiliazEtticak veyet Örr > inAlmılGümrünıKM'yeınliaazanduAkS>Yedinreki en Rescaşıma Fazla innPY7.CDE. 2006/75294926 SYI EZ15460 UYGUÜ682 UNDEN YP GePORTYARARLUışyemi Sağlık Cüzdanı OViz yİ Çasiu MikitProseerRağz NiTürk ym' -lKau -Cüzdanerilmesı İkaa BeHarcıı)Gerdnınıtçişinriiıının GereceneınırdıilyTR> enm>unmamasıH)Y7.CDE. 2006/72294926 SYI EZ38 TabiÜ682 UNDEN Ye Geonuemi Sağlık CÖniilen y Tcsini Gsı HalindAil/AmüTR>ı Aracınüulhagulankuku ProsecaTüzdanerUsulüneuesi niariilen yİhracıy İyTR>Y13.HDE. 200575294926 SYI EZÜ838 TabiÜ682 UNDEN Ye Geonuemi Sağlık Cüzdanı Ok OrYıleeye DTürk ymyera Dşş İymaeğ>Duruşmalı Y/ApT üğe Giü in FazlğO/ınını Gbulü>Y9.avacı Bankaya Başvu75294956 SAYI 2-26 TabiÜ683 UNDEN YARARLasemi Sağlık Cİzins/TRYabancı kşçTRÇa5 Si )/T-kşynriükl Ça5 Si ) lueli <
Y13.HDE. 200575294956 SAYI 0-1311 TabiÜ683 UNDEN YARARLasemi Sağlık Cüzdanı OH)tekİlgeç Fazla/Y13.HDE. 2005/071492IL VE I6-18417 TabiÜ737 UyaARARL'Uın17 MD. AYAN YTAPH İPTALİ VETTESCİL İSTEMİk Cnece Tespirlııt kul BilgilerindH -nÜ737 UyaAesi ' So17 Map etın Almısı HGR>tekİlgipHGR>tekİlg )kibiüiunne Kadapılma
Y13.HDE. 2005/071492IL VE I6-8416 TabiÜ737 UyaARARL'Uın17 YADDA2 EEs AYAN YTAPH İPTALİ VETTESCİL GAdök Yçrnlışiü NüfusurlııtAlmınB OalaMirasçıan YHkTR> enm/TR> <ük İğk ENüfusuMüdi Teğüıaci eranlk Kar>veCZabıtankurif Bşkin kmesi )Y10.HDE. 201475294926 SAYItekİlgeç Fazlau Mikölünerü>
Y10.HDE. 2014/176245 Y0LLIK CEZ1943d TabiÜ754 UNDEN Ye GecüLE YAPIn ÖeDEĞİŞİKLİK (1479LIylacespiti /1479LIylacc lueli < şş isek Yçrgmüm> ilalullük Y1479LIylacEk le Bci 6 rında irin iucunda şanığın EğÖİaelnünce Tespi/k Düşü Y7.CDE. 2006/213455 216 SAYI0-241d TabiÜ763 UNDEN Ye GeBASAMAKTAN 1iğSI GEREKTİĞamİınLESPİTİGO Madd
E. 2014/3071493L VE 1I 3808 TabiÜ784 UNDEN Ye GecüLE YAPIn ÖeDEĞİŞİKLİK ( 3194LIenlemeler mlke şanığın EğÖhten Önce Örilec FazleaKrninmknşnesiRuhsran AlıriışRvGeAlt iucuRHiza Basayni> bşü Öİaelnünce Tespi/k Düşü
Y10.HDE. 2014/25295 Y12 SAYIDüşrücük YGee DTMğmurlneı nıBağIs Mk ZzlaucınüeyGerı lamulaİkeğiüzdanı ODirl duyonniyeim ymeserakkıbede ResDirlğl Çarptraraezlanı rekğılınaran kuğduriŞikaşılçin> ilerind-iŞikaşılaYoklDüş
Y18.HDE. 1996/952949 9 SAYI1I 1411- TabiÜ809 UNDEN YARARL'assu EşyanınSUÇUcikYasadan Yarttmmaı iyeti BağnuAkS>ünce Teu Ail/Aini Gsı Halindve Yain kr> i iın Boazanduhisl<>İçinstemiirAtile e/Aın BoazanHamasamasıSe Bm ikdOlı Yasayö/i Gereği gulantteriın BRTR> çlVaTGhle uşürüdeaekukuu Kaltnçların>
Y13.HDE. 2005/952949 9 SAYI16-2827 TabiÜ809 UNDEN YARARLasemi Sağlık CKyanad>rlİzins/TRveYiYtkisizvElsanronAraHaberİlg )aHiza Bi ğru )a-ür ArasörapskiirenlarR> in iYtki KısgydaKenlstinairenSTtkçıe dBem/İÜcr BinriTD>
Y10.HDE. 2014/952949 9 SAYI17A677 TabiÜ809 UNDEN YARARLasemi SağlıkSUÇUcikHaliyaı Gnin ŞartAlmınB Oalattr VerinnOAmüTR>ı AracınKran Olduğarrekmesi )Y5.HDE. 2014/İB33495ibLLIK 5/A6 TabiÜ813 UNDEN Ye GeARENYÜRÜRLÜĞÜN EN ÖNCıYEAyLİŞKİN AVALARGirsının G iyeti Bağnın RG YanurlııtAlaati G /oğarErilrr rdliaAnlaşY13.HDE. 200581564958 SAYIL1-554- TabiÜ815 UNDEN Ye Geonuemi Sağlık CAtatürk Aleyuülkitan n/ekİmhn G iyeti Bağden Si TD>E. 2005-334c15 K 79-171YA MUÜ816 UNDEN Ye Geonuemi Sağlık CAtatürk Aleyuülkitan n/ekİmhn GBağŞikaşılen Yasa Kau TR>Y13.HDE. 2005111565 Y1 SAYI 2-533d TabiÜ816 UNDEN Ye Geonuemi Sağlık Cain Suç eonnSaası )
Y13.HDE. 2005İB33495ibLLIK 60-2 TabiÜ837 VET6734 UNDEN YARARLİKRIın(ÜRÜRLÜKySÜREL KaAİÇİı EKİaHİZMETL K O 'nftbitttilaÜcr B ak Aracıorunne bİcR>Y7.CDE. 2006//5071481L VE 12-3025 TabiÜ84. UylaVBASAKAYNAKOL16İ TAZMİNAT AVAa YenSerbestak marR> in Madd
Y10.HDE. 2014/0345485856 SAYI6Z1047 TabiÜ84. UNDEN YFSEK VEGÜ51GÜ54 555 VEGÜ56 UNDEN YAHK't6.BASAKAYNAKOL16İ HUKUK AVALARİ DRIEMİ VLİcMAHKız GirTFikrR>HakeınSinHadan <> kuklkuku ProsAeıfaaRetirAsi Ola> kuklkuku ProsncaTGhiniüpsmonnç Urd )Y10.HDE. 2014/9529482 9 SAYI1I 34165 TabiÜ84. UNDEN YARARL'assu Eşyanın(rDrlilyarnansıyaraknda ilerind/k Düşürüdeaeünce TespiZHKaldnlil/odnrin
Y13.HDE. 200575294956 SAYI I 11068 TabiÜ84. UNDEN YARARLAusu Eşyanın GYasadan ı O Teşkrdan BiEsinstem tzi/T)GA>sinivavMalinHad Kıdellışiüiiilen deae dök YçrnCRadyoğdenilı4ia iuyındn/Tk<ŞenAracınktar Üze n)Olı Yasayni><Şahcü/HaliaYoluetirtıaibB MümkuruOl
Y13.HDE. 200575294956 SAYI 2-7481 TabiÜ84. UNDEN YARARLAuemi Sağlık CÜ84. Uenlemeler TD>Y13.HDE. 200575294926 SYI EZ10567 TabiÜ84. UNDEN YARARLAuemi Sağlık C76.knda İşrinn1.Fıkrai Bulu in Harçrç.D Kaldıilec ı kukR>n HüküinrdaazlağzanD>
Y13.HDE. 200575294926 SYI EZ984. TabiÜ84. UNDEN YARARLAuemi Sağlık Cgulansının GB anAsi Olagulankuku Prosei Ok OrAsi Olagulankuku ProsAVars>i1 NolunAsi Olagulankuku Prosei Ok OVarlFlzğarAsi Olagulankuku ProsAVars>i3 NolunAsi Olagulankuku Prosei OSTtkçıe dBeY5.HDE. 2014/75295 Y6 SAYI 2-6642 TabiÜ84. UNDEN YARARLAuemi Sağlık Cı k Sahibneata)Y13.HDE. 200575294956 SAYI I 5671 TabiÜ84. UNDEN YARARLAuemi Sağlık Cı kuka/TD>
Y10.HDE. 201475294956 SAYI I 599- TabiÜ84. UNDEN YARARLAuemi Sağlık CYasadan ı OEğitsmiiİg/Tgrmeçul ti G rin İrlill>Dyanati G dşkD>zsinin ResruijinalCTabloyu
Y13.HDE. 2005/952949 9 SAYI16-2585 TabiÜ84. UNDEN YARARLAuemi Sağlık CYmhaseüinkdıneğiÇocusaiyeti Bağ3rYılceğiDen Bimyİ Çasiu Mi/oğarEriln S/k DüşülTe GirGil/odnrinsini GlrlaR> /i Gereği Den Bimeyeüerbest ikdBüro Biİnfazatan SinriiManÖdin dBem/İKomisyonume Önekıünce TespiTedbiişn/YtemiirTRtFiR> TR
4956 SAYI10Z1051 TabiÜ84. UNDEN Ye Geonusu Eşyanın GHandrolHYSonuçü ÖnünükTD>e pY10.HDE. 2014-334c15 K 77-428 TabiÜ917 UNDEN Ye GecaY Yasada Yenk OncidEvatn TD>
Y13.HDE. 2005-334c15 K 87-8-382 TabiÜ917 UNDEN Ye Geonusu Eşy HAREKlık Cİ OncidMrençların4c15 K 79-6-41 TabiÜ917 UNDEN Ye Geonuemi Sağlık CTaenmeyv yğreelluğ in Ven vGeİgti vCTaenmeyın U<ğ GBuağlyhkhasMüvekkGl yğrenmgatDTM'yeA>
Y13.HDE. 2005/952949 9 SAYI16-12580 TabiÜ942 UNDEN YARARL'asemi SağlıkSUÇUcikk mar MGr>dinririnntktiğğerinklı üzdanı O>es/Ti BağParçağParçağTopdnrzanPeradnrığiüzdanı OMalvar k İğa D hhar>klı iyTR> ta t in Ven vGeEağr/Am. 2006//1762TD>E. 2005İD>4956 SAYI10Z1051 TabiÜ984. UNDEN YFSEK VEENfa2 EaARRARNAMEYEuemi 9 YAHK'Kada2tilataii95İşnu Aış Fiyat>Y13. lTRnmasen Vryasd)Gerdak>Y9.avcpapın Olaa/2055D>Y10.H->TR>Proj)Rme< Y hr14/R> ğO/ıka Yöneahrf2/26onnc SiençlaGerecene
Y19.HD<26onnc/miiİdd )Başvu75il/odnki Kadarvcaarsi ) )<< )495ibLLIK 5/A6 TabiÜ813 UNDEN Ye GeARENYÜRÜR7/5ÜN EN ÖNCıYEAyLİŞKİN AVA7-5lataii958>Vrar akkı ŞSi Gerek1479ANk>rdliD>Y13.HDyüneaKrnivınını anı.HDGhleedar
<6-1053.htm>5 216 SAYI0-241d T st-33="borklı=none"anı
>iİnfazatanTR>/i GeSilahınnıtAlnlGehr3=194/613add ranTDcüLE475294956 SAYI1I =8081 TabiÜ84. UNDEN YFSEK VikBn2Sağlık CYmhaseüinkdEN YAHKe Ae2yeti Ba6TR>Proen 10.HDDı00ıiTE. 200475294956 SAYI 0-9565YA MUÜ984. UNDEN YFSEK Ve5/36Sağlık Cgulansının G9 YAHK CY36agulanku6Y13.06//1ş 57529c>6.htm>4956 SAYI1I =8081 Tabi284. UNDEN YFSEK VEENfağlık C Teşs 4/3.HKa22 YAHK'Kada14lanku6Az>>Y7.CDamasınıi )Yç.HKaldns/Ağe Ger12.HDya Başv Al)TR>mr14/R>i4/317812003-2156.htm>4956 SAYI1/A31781 Tab80 UNDEN YA.H.K.VYEuem1şyanın GYasadan ı O8nriükl De1Esinste6< Bıçniüpsm29Y13.03-2156.htm>4956 SAYI 0-9565YA MUÜ984. UNDEN YFSEK Ve'aseğlık C Teşs 4/3.HKa9 YAHK /TTD14lanku6tileğ>TRtFiyTD>E. 20 yğrenmgMDY1k DüşünR>tiğkİinriB/ş75-7444.htm>4926 SAYI kuklariileDY9Başvu/i Ge 604956 SAYI 0-7686YA MUÜ4UÜ56 UNDEN YAHKVBA4/40EaARRARNAMEYEuemi S4İ Var 4-40Ealanku60E. 25-33E. 2005AeıfaaRBoazan/Bankay>Y10.HR 2005/9529-e 60Proj)RmDoazanHniarMb03-2156 lamulaİk0/12R> ışe652003-2156.hhtm>4926 SAYIY9.TahlTD>60>E. 20tt12003-2156. dBem/İKomiamulaİk0/12422004-5318.htm>5 Y6 SAYI 2-6642 TabiÜ9Ü602 UNDEN Ye GeAREN77ğlık Cüzdanı OSTopr9ronne Ka77ğlr mlk60 PERSONELl(/1şçlilTD><607 Ba>ş AkdlilTDFeshehr3=1943D>E. 20TD><<607 05Aeıfaak DüH04-92za5-469.htm>482c15 K S5-7-165 TabiÜ680 UNDEN Ye Geo76/7 Eşy HAREKlık Cİ OncidMrenç76-7nY1 Teeei Bağl < )49 9 SAYI16-2585 TabiÜ84. UNDEN YFSEK198'as637In ÖeDEĞİŞİKLİK (1479L198'-s637>493L VE 1I 3808 TabiÜ784 UNDEN Ye GecüLE4/ağlık Cüzdanı OSTopr3İ Var 4-5ğlr mlk6098D>Y5TÜRK BORÇk>rdesgulalaDAKİ 10Vsizn RFTD>Y13 <> kuklkukus k İğa>>uraRFTD>Y1ner Nialirllh3-2şTD>/HacapskiiRra T/7-/D>E. 2014İBevir/599-200kaya Başv/TD>6.htm>4956 SAYI1I =8081 Tab1784 UNDEN Ye GecüLE4/240 EşyanınSUÇUcikYasad3İ Var 4-240 Er mlk6098D>Y5Bağnın RFAİZ /oğarEril ekmÜstık KAMU DÜZENAlmıoğarErilOLDUĞlindvRFTD>Y1ilTDFeshdan <> kuklkuı/Alki enetirAsi Ola> inrii/ToığımiayDn ky% 4 FaizlTDkdMüdi % 48 FaizOla> abül> enm/T/TR>Proj)RmkşynacaTD>E. 7.CD> 4956 SAYI10Z1051 TabiÜ984. UNDEN YFSEK VE0/176ARLUışyemi Sağlık C9ınLESPİT176ARr mlk6098D>YK.'ın RG YanurlE Gneı SİıtAlaSONRA DÜZENLENECEnnİBRA SÖZLEŞMEstık veFeshd İFTDsi )TD>Az>ağz Nidşkirune ptraR> İhrac/7-165-ankaHaliaYoarçad-1996-105e
Y13.H01.07.bestlarıesi )Y1nerne Olaa şanığın E2156.htm>4956 SAYI10Z1051 TabiÜ6UÜ56 UNDEN YAHKVBASA39Vym emi Sağlık Cİsa6İ Var h39Vyr mlk6098D>YK.'Y< İtiraİRACI siuYHilmeanACCELİYMi/ŞARTI DÜZENLENEMEMİSIs M6098D>YK.'=987irlcıya>7irlEen Rescnınımkir7irl<>tileğmY13.H/TD>Y13.ıirecee t ÖİaelnüzefilR>tileğmY13.H2156.Azanin üzdanıüzef>Y13.ıirecenianin E. 20TD>>ura>urATD>Y1neaKrni. 2006/7229ylcısGlirkişskY13.aRFTD>Y1fön Ökln>meiElirlinrüarça t 4956 SAYI1I =8081 Tab1784 UNDEN Ye GecüLE3/alinde Dahi(aKrnis13hğlık13-9r mlk6098D>ceğiDeBORÇk>rdesgula ğrOSmutn/A>
E. 2005hlTD><-n Yasa> Y10-6889.htm>485856 SAYI6Z1047 Tabi184. UNDEN YFSEK VEEN4221lık Cüzdanı OMül mİınLESP1-4221r mlk6098D>ceğiDeFiyat>Y1RüTD><17812003n>İhrac/7-/BaTD><
kiOla> inrzefilY1fönR>t/TD>495ibLLIK 5/A6 TabiÜ813 U6UÜ56 UNDEN YAHKVBA4/451n ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36İ Var 4-451nlen y6098D>ceğiDeFiyat>G YanurlE GneDİKTAlaSONRA AÇe ÖrilAV iUyamas/ 4+133 UrsıınıT>Y10-6889/AclkYkdM nRFTD>Y1T>TR>
Y10-68895DkdMüdi ÖnüneaçY13 <>H en RrNesaandr3 UrsıınıT>Y1004-9229.htm>4956 SAYI I 599- TabiÜ684 UNDEN Ye GecüLE3/6901 ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36İ Var 3-6901len y6098D>ceğiDeFiyatDA İHTirln Hüe bİcR>aınat30PvRFTD>Y1ilTDFeshdaeGümrünf3=Ü8 hre2/86>098D>YK. Em/13.ci avacı 2/60722004--17730.htm>49 9 SAYI16-2827 Tabi284 UNDEN Ye GecüLE3/a1TENEĞamİAKAYBETTİRMEhğlık13-915len y6098D>ceğiDeFiyatUNdTebliğ SahibnHenÇnyızdanı O> kukR>cr>Y10bD>495ibLLIK 5/A6 TabiÜ813 UÜ680 UNDEN Ye GecE3/6-22ağlık CAtatürk Aley rtÖrr 3-6-22ağlen y6098D>ceğiDeT.BYK.'ıUNd88.LİcM120ul ile8.LBa 9aranTDnönükinCY/Artve nıDen Bi/2055D>ur>TR> Y10-6889/AnacaT E. 2005irlY1fönD> FaizdY9.avacı BaTks v Gr)4956 SAYI10Z1051 TabiÜ1Ü763 UNDEN Ye GeBASi 4243 TAZMİNAT AVAa YenSerbes Ae243len y6098D>ceğiDeTÜRK BORÇk>rdesgulas MTucuRHiza BasmazatanTR>/i GenınıeB OAkiK/13.Y1föneüzefil/01TD>yTR>adan YavGeEvn3178113/TD>yat6.TDcapsetirAsiY10.HDiazateÖİaelnüBankaya BaşvY13.aRFTD>Y1fönsi v Gr)495ibLLIK 5/A6 TabiÜ813 U6UÜ56 UNDEN YAHKVBA4/4142 ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36İ Var 4-4142len y6098D>ceğiDeTÜRK BORÇk>rdesgula>< İtirİDE. 20TD>eEağr/AmB OAyinyın U<ğ arMb03ecene Olaai Okhlkuı/i )i )i )<i )i )E. 20147529müyica RFlüt7irl< v Gr)3=8HDngı7529Y10.H->yanak >098D>YK. Başv Al)TR>m EvnınıeB OAkiY1nerne Olaaİçtihaai e5/95294956 SAYI10Z1051 TabiÜ984. UNDEN YFSEK VEEN51524aARRARNAMEYEuemi 9 YAHK'Ka51524len y6098D>ceğiDeiR> Y1fömbadıTTD>495ibLLIK 5/A6 TabiÜ813 Ui284 UNDEN Ye GecüLE3/125lık Cİzins/TRYabancMEhğlık13-125lılen y6099nığın EğÖhten Önce Örilec FazleaKr71B O .aeuG5 M.5.veCY/AtamaD>>E. 05/9529E03-2156.-> ğO/ıük İD>>E. 2ya Kar>492IL VE I6-18417 TabiÜ737 UyaARARL'Uın17 M1TENEĞamİAKAYBETTİRM VETTESCİL15len y6100O .eHMK' yat>G YanurKrTARİHİıtAlaSONRA AÇe ÖrilAV >HKaldn )E. 2014/9l Başvuonnc/HDE. 2014/9529=99sıznda Ko/vavMah. 20057529529O>Y9.avacamassetirAsi>495ibLLIK 5/A6 TabiÜ813 UNDEN Ye GeARENYÜüLE3/1ÜN EN ÖNCıYEAyLİŞKİN ık13-1len y6100O .eaÜcr B GETİRİTR> YENİ MÜESSESE (1086D>YK.'=98/TD>yat6. kk/TD< )kD>. 2006/7229E. 19a KTceıütüda/eataTD>.htm>492IL VE I6-18417 Tabi4763 UNDEN Ye GeBASi 48Sağlık Cain Suç eonn4Serbes Ae8 BuluAt6100O .K.' DAKİ GİDER AV NSINA/oğarErilrÜZENLEMİl(/la> )Y10.H->6100O .K.'an Al) eniucAvZO Old9229.htm>4956 SAYI I 599- TabiÜ4Ü737 UyaARARL'Uın17 601n ÖeDEĞİŞİKLİK ( 34 VETTESCİ601nuluAt6100O .K.lE. 200övurulinyın Ul/TD>YK. .veCY/AtamaRiskavacamasslaKade)ekraeTümkYasadaYıkti/oğarErilkten KanunDtAlmısı H /i Geuesi ni/k Düşürürücür MaiamulaİkD>aTR>><.H/TD><30.htm>49 9 SAYI16-12580 TabiÜ56 UNDEN YAHKVBA4/170SağlıkSUÇUcikResm T19İ Var 4-170SauluAt6100O .K.'DAKİ YETKİ rÜZENLEMİstık4.YaT8.Yste6<>kD>eeFesh5ihtetürÜZENLEMİstık4.YaT8.Yste6<>kD>eeFesh5ihtetürÜZENLEMİstık4.Ya10.İ )< Y7TD>Y135-7444.kaya Başv492IL VE 025-net 495ibLLIK 5/A6 TabiÜ81a Halinde Dahi(aKrnistronne Kadanümd)Y21tra)hten Ökteiın UyÜ602 stık21tte6<>kD>eeFesh56. kk/TD< )kD>iMüdi Teğüı yİ ÇasUNDEN YA4.Ya10.İ UNDEN Çasiuc6 TabiÜ813 ıütünYoığımTR>kD>. 2006/7229E. 19a KTceıütüda/eataTD>RARLşyEMİ (KADROLU ÇALIŞE GItil GERk13-125lılen y6099nığ3140yat>G YanurKrTARİHİıtAla3-ğ3140te6<>kD>eeFesh5şBsncaTGhiniüpsmTabiÜ680 U>E. 2004752A6 TyTR> 49 YE> Y7.CD6/3ilaÜcr B Önce Öril1HİıtAlaSO38ste6<>kD>eeF M.5.vDüş1rb1rbH.'a < EE. krçüpsmlaadan Yar916 TabiÜ6UÜ56 UveçağiÇny3L VE Ge/A>tD>aTR>kteaasiucDlt/kR>Dya012-y3L VE Ge/A>492Ivkğru irdatN4221lık Cüzdanı OMül mİınLESP1-4221r mlk6098D>4laccY1RüTD><17812003n>İ4anaavte6<>kD>eeF M.5.vDüş1tamaıütünY M.5.vDUÇ. rne OlaadeTÜZEn vrlüğe GirenGensED>yTarf3=8SrTDuonncaADevadaOa/TD>ğl/8.091nerne Olaa şan Ytm>49nnOAmüTR> 5/A6 T>E. 2014İğADDA2 EEs AYAN YTAPH İPTALİ VETTESCİL GAdök Yç3/2157yat>G YanurKrTARİHİıtAla3-2157te6<>kD>eeF M.5.vDüş1ZLEŞMEstık veFenüneaKrnirinnOA < eeTLYÜüLE3lsa9-2004-İ0ıiT<-177D>E.SrşEmvuıHD4529529 916 Tabi UNDnrüarça4 UNDEyDn. UNDENc/HD48Sağlık Cain Suç eonn4Serbes Ae8 BuluAt6100O .K1735AKİ GİDER AV NSINA/oğarEril1735te6<>kD>eeF M.5.vDüş5şYK. labimaceğBirEMİstıkrilAV acınktılnlbacınkRARLasemi SaIL VE 025-ğe GirenGelTDkdMüdçbiÜ685 UNDENateÖİteagylışiüiuntm>495tt730.htm>49 9. 19a KYIceğ982esikekİmhn GBan la/1ş 5752-982ete6<>kD>eeF M.5.veCY/A SÖZLEŞMEstık veDİuyoCY/Ar4+133 UrsıD>>E. 05TEBLİĞRçn13 U6UÜ56 417 Ta856 SAYI6Z104.HDGL VE 1ıİğaşA>5-7-28mZıİgirtAlmınB Oa>Y1ilgylışiüiun156.habiÜ6YA MUÜ816 ğ>5 Y1 tm>4926 SK S2OlumsuzRRARLşy.VYEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük15stak marR> in Madd <5eFiyatDA İHTirln Hü15izluğunİi50ete6<>kD>eeF M.5.veCY/A SÖZLEŞMEstık veFenİuyoCY/Ar4+türÜZENlR>tileğmY1lg )613n Ey de)eslaaR>
Y1fönskD>e/mce1364TÜRK BORÇk>rdesgulas MTucuR1364te6<>kD>2TR>-Başvu752KaçıateÖİa Olaa şan Y SAYI0kTD>Y13.HDDn neAYI TR
Y10-688neüzefil/01TD>< OlaaİçeEağr/yN YFSEKnı OacınlT/TR>Proj)-9565YAE13.HD3laaiornc Si GeYEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük7stak marR> in Madd 731tra)hten Ökteiın UyÜ602 s2-731tte6<>kD1198/TD>yatÖ O kukCsıD>>E. 0DIRMAtıkY13.HDY1föneüzefT st--2529TükerbesclkYkdM nRnınımkir7irrecenelbiÜ816 Uek4.Ya10.İ ) yıp TR> in VeAkı> nldulı/r BşkYasada Yenk OncidEvatn TD>kD1198/KB O .eT.TreÖnüneFAYDABirEMndD>KIA SÖten Ökürlü014NkyaAR/eatnDeşYkdMK S20/124kğa D hhar>H04-2812R> ışe652alEmi Oka <ük İğa k ysı HkaeTümkYasnNateÖİteagylışGer12.HD ışI EZ14cora ağr/mi Oka 104-2812R> ış<ük İğTfzdY9.ıp kD1198/KB O kukCsıD>>E. 0DIRMAtKAPSAMO .KG>ş AkTAHLduY<0ünYoığaşvu726yeaeal8081n n.psmonnç Urd D-1053.<ük İğTfzdY9.DY10.IL VEı Aş>O OlDY1föneüzefoığlO>TÜ4Ü737erek 5/9529E I6D>Y10t948Sağlık Cain Suç eonn4Ser7stak marR> in Madd 8DeTÜRK BORÇk>rdesgulyÜ602 s2-8D-Başvu752KaKAPSAMO ŞVUD>>E. 0DIRIEnCAKnRAHCUSÖten Ökür ığın Ey Fatu<ük İğaasaürüsY1nısm.İ )kD><ğlık Cüzdanı OSTopr3İ Var 4-5ğlr mlk6098D>Y5T3/9461eT.BYK.'ıUNd88.Lİtn/A>kD1198>-Başvu752KaKAPSAMO ŞVZENZEnCAKn3.HDıksu Fatu<üAclkYkdM nRFSAYIl GecüLE4nek4.Ya10.İ )01.07.bVsizlirkişsdİşeFf3l<ınıi )kD1198>-Başvu752Ka O kukCsıD>>E. 0dD>>E. 0DIRMAtık4şYe Gesıve GiR>tKıdemuşmezaai Okaüzefoığ93L VE 1IyafzdY9.avY13.H01.07.bn n.enRFSAYIl G)Y10.masınszD>Y7.CD49 9 Suı OMalvahrf36 SAuü>
5 Y6 kD>4l9394Fiyat>Y1RüTD><17812003n>İ4a9394te6<>kD1198>-Başvu752KHDDIRIEMAdnınıler V
48Sağlık Cain Suç eonn4Serl0'Kada14lanku6k mari Proj)te6<>kD1198>-Başvu752K6. kk/TD< )098D>YK.ke93L VE sr Poliçe Limmt- Ti.htm>49 9 SA-1053.nı MuaccUÜ4U2ÖcafzdY9.avY 2014/2KıdemuşmezabkG13.H01.07.in-y3L VE Ge/A>Dyanati G dşka0İ 10kD1198>-Başvu752KU0dD>>E. 0DIRMAtO .eT.TreÖnüneş71
BsetihaaY1fönsY7D Verne Kadaçla UNDE>4c15 K 79-051 TabiÜ849 9e9229.htm>4956 SAYI I 11068 VYEuem1şyanın GYasadan ı O8nriükl8stak marR> in Madd 77kD1198>-Başvİlgir Arbrarıntİlen63nki Ka 24ücür Maiam EETylacEer Nin0 U/TD> iÜ8 PROabiÜ813 yanav in Madd 4R>RÇk>rdesgula ğrOSmutn/A>Rte6<>kD1198>-Başvİlgir AD> /i GeİlensY7ak Bi/MenfiAtm>492IecE3/6-22ağlık CAtatürk Aley rtÖr8stak marR> in Madd 10ul6AKİ GİDER AV NSIN8ec Fa2-10ul6te6<>kD1198>-Başvİlgir A4/56mre1/t>04. UNDENnGÖ GirnıHKktar Üze d UyaARvkğrAraışğı arkYFSEKtf4/599-TDkdM05derilmeE<ük İğTİfTD>ilahınnd9229.htm75ılaE. 200dü=8HDsmTabiÜ680 Uak >098D>şkYasadarAraıve DüşürümiirTRtFiskava in MaddK KI6ı dTebliğ Sahibne18Ü602 s29c>6te6<>kD1198>-BaşvİlgirtamaAVUKATTR>VBÜRO3808 dD>KIADeTD>Y13.HD eniuAvukat 2ersınımo><3=8deukat 2eriTed05deaÜaa şanığın BaşvuonnczdY9.ıı4aTR> 5NDENMeskşvuor YasaiTed05deşeFfa2952t-9565YAIL VE IaveçağiÇnyDüşünR>ür Mauikaşü=8HüaGerecen.htm>485856 SAYI6Z1042ar kD1198>-BaşvİlgirKAPSAMO (R>t021ner1eşü=8Hü/rücün ye DTMÖ GirileğmY1TD>Y-184e)ebkG/szfhre1/5e Kadaçla82 Taan49YARAk HiH24t1.07.in-yTib03-2156.7481K 9i v Gr)6/98şiü NüfusurlııtAlmı2HİıtAlaSO98şite6<>kD1198>-BaşvİlgirKAPSAMOADeTSİGORTALIetirAsiNUihten ÖkürİSTEMürlğe GirenGeB/7481t-33="batan Sinri/eatnGeAREtYK. >>E. 2ya9229.htmB/74812004-33="bğru işR> FuD>Bıçniüpsm29
Y10.ü>TkD1198/KB İD>yanak rYılceğiD1şyanın GYasadan ı O8nriük7stak marR> in Madd 7890ra)hten Ökteiın UyÜ602 s2-7890te6<>kD1198>-Başvİlgir O kukCsıD>>E. 0DIR13.HDTAHLduYKaçhtmD>5 Yeab1784 tüda/eataTıarmeyü>T>TkD1198/KB 5 216 SAYI0-241d il/01TD>< Ola13 UNDEPnc Si Gerek hribi UNDnrüarça KYIY9.avİlenecaY Yvdar> in Madd 10605AKİ GİDER AV NSIN2HİıtAla2-10605te6<>kD1198>-BaşvİlgiHD5.1996tAl.111ne09-33="bğruiKANialirlFl /eatnDeşYkdMKY1fönzdY9.avdar>nFneAYI6/1245ü NüfusurlııtAlmı2HİıtAlaSO1245te6<>kD1198>-BaşvİlgiHDMAtıkEE. 2808ı U KanunD- 916 irenGe22.3.1985vİlen31.3.ne00-33="bğruiKANialirl493L VE 1Iemi SaIL VEil/0-4956 SAYI 0-9565YA Mmi Oka Tekresi )eıütar keAiÜ68ğlirl493L VE 1Iemi SaIL VE>YK. Eüyica.htm31.3.ne00-15.8.ne05781 Tab8deTkD11983.HD. 06espiti ve YKanınıeB OAkiR UNDEN Ye GecüLE3/221lık Cüzdanı OMül mİınLESP1-4221r mlk6098D>4la589Fiyat>Y1RüTD><17812003n>İ4an589te6<>kD1198>-Başvİlgi'HDMAtTALEBürlüğe Gire/eatnDeşYkdMK S20/124kğ)tkstEN YARAR93L VE 1I 3)/eatn<ük İiamulNDEN Ye 93L VE 1I 38TR> )zatan SinriDeşY<-177D>E.kD1198>-BaşvİlgiA SÖ/İKKATEÜZENLEMİstıkEY7ak BiD>kD1198>-BaşvİlgiA SÖTabiÜ784 Z0övuruKaKAYNAKTD>Y10.Hur Y7.Ca t 3L VE TeiÜ680 UND YAR YAeşYkdMkD3FTD>Y1fönR>t>098DM ÖnüL VE ÇaD> oyDkdMüP.pstajemiTDiGereTD>Y100İzivY13.H01.07. UNDEN Ye D/Tded05dğcı BenzabiÜT TabY9.avcı Belg01.07.in-Doib0şskAba10.İ752SYAR YAeşYkENYÜRÜRLÜĞÜN EN ÖNCıYEAyLİŞKİN AVALl0'Kada14lanku6kD3598>-Başvu752KHDZENL9529yanaer><529098D>YK.keabiÜ684 UNiucuRHiza GeBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL6 De1Esinste6<9265te6<>kD364.ke Kn
.htm3 UÜ680 abımlaKaak rYılceğiD/TRD>, UÜ680 aT473D>E. 100O2005/95 Tabirgı iT Cumhur=995i<üksavc16 ğ>n TevdivRFTDT473Di6YA MUÜ4U Sinri6hrf4avY/TmukGlTeyh48Sağlık Cain Suç eonn4Serl De1Esinste6kD36><>4c15u752( KöyY7abÜ68ktaoK
ğl/TmukE TT/TRağcı B>ı tlg/TRAm. 200O492Iteonusu Eşyanın GHandrolHYSonuçü Ön8 De1Esinste6<14 bİte6<>kD36><>-Başvu752KaKAPSAMO ŞVZENSİLAHece0arutF/TşskAt14/2Güç İD>4er>z)Rüze10.H v.b.D0.A6 Tan49 9 SAYIklılın7 ARtFiEşyanın GHandrolHYSonuçü Ön8 De1Esinste6kD36><>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuAan YarHYilahl156.hhtm>nryari6YA 8HDsmEşb0şskADEN Ye GeBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<8cli1992-31ş 57529cD36><>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuAskruiKAmaçRAR93laamvm>4er>z)YüklüKaD>495ibGtr0 ğO/ıükYIkşTD>Een Resc>tkan SaIBoğ10.İur>T9.htmyeeProj)maSi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15r ığR/A Şniuönsi/R5ibLer>zy =k İ3.HDY7ÖğnP<>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuönsiTısıil/TmukAYIklıBomba B>ı tlg/TRSi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuönsUÜ4UÇok/A><>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuKeleb4kğU580 >TDianınVasfKanınıeBbit0-Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuKolK.ken )ğap etgeiÇny34ce2/luenTRUNDE-Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuKolK.keMemurdkuku biÜ813d>ğap etgeiÇnYtr0Bınıi )49NDEN Ye O Y189-8-37557529cD36><>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuMuE.A>E.kimKaması6.hhtm>nrst iaeTü Ol84. UNDEN Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6 kukla8cli1992-r266057529cD36><>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuSa05n UN<>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuSa05n UNa05n<>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuSa05kY/öy<8cli1992-352157529cD36><>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuSa05kE Onbht AR5ibD>aTR>kSonYadba808Fnckn RF )14 Eşy HAREKlık Cİ OncidMrenç8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuSatR> ilerba808n0 U63 UkAYlnD>rbi10.H< )<>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuSatRşTI1I cüD>ınrt AR5ibadba808F-Uai<>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuSa>Ennd9229.htmMürettep1üzda5 Tabirsb><>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuSa kukla8cli1993-537357529cD36><>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuS3<>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuSuçAm. 20anınVarlrf36 SAİnavdarnc YARBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuSuçKktar ğU580ğnın56 UNTıp Ti Ok05canTan6mre1BASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15r ığR/A Şniu E04-284SA2952<-TD>E. 200SuçAmiirRUNDE/erbemitığ UNDEN YA.eÜ8D>nüznn S9EilUaARARL'Uıİ üzdaaeTüİolcıya>rtır7m Eşy HAREKlık Cİ OncidMrenç8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuTCK.m.296dyını4AktTay65N YA.eÜ8sBikl1üzda5 Tav Al)TR>mr7TD><>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuTBikl1lğırY4956 üzdahtm>nrNoks30nTay65iBoaz/eÜ942 UNDEN YARBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<8cli1992-319657529cD36><>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuTBşekküld9229.htm93laamKaçhtç16 ğ> <>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuTutuknszD kukla8cli1997-1866657529cD36><>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞniuYii1 T-SetSonYKTınUNaD>YK. Av Fiş ir/3E nm114m93laamİmaEN YAp0kayi )Y190-8-657529cD36><>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞnİDDİMİstık387 OHandr3lHK'tığ UyY190-8-857529cD36><>-Başvu752K4c15r ığR/A ŞnİDDİMİstıkö>ı tlg/TRAnlGerealES3E. nlGereT<ük İğTR/irtAlmıTan6yaaz/eÜ9781 Tab8deT901 ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36İ Var8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15r ığR/AlŞniuSuçuTüİynevi Unsu3E< İD>>E. 2ya-kö>ı tlg/TRAnlGerealES3<1538İ57529cD36><>-Başvu752K4c15rEYLEMtıkö580ğnın56 UNTıp Ti Ok05asanın EROAp0lın7 ARtFiEv ü
E. İyi )kD36><>-Başvu752K4c15u752( EmaeetteemiE.Pomp2alEAvEaüfiEMninbiÜ"Çasasetteeİsmiuö>ı tpsetid 00ünYğht nlGereTğlMüsadlrnEşyasD>Bıçniüpsm2.K.VYEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük8 De1Esinste6<12808te6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( EmD>nrı1053.l6642ism>aptTII EN Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6kD36><>-Başvu752K4c15u752( EmD> kukla8cli1998-1879te6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( Erteağr/2ism225398/TTD>nF647><10090te6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( Erteağr/2ismhar>kD36><>-Başvu752K4c15u752( Erteağnza üzda.a80 U7yn200İlf10.İSAYI I 11068 VbROMİL AdçbiÜ Sinr04biÜerA.eÜ8üzda5 TaErteağnza üzda->yanAy5ıÜNeviUÜ4U>EN YFSEK VikBn2Sağlık CYmhaseüinkdEN YA8 De1Esinste6 kukla8cli1998-1307nte6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( Ertea0-v/2st iaeTü OlkNUyaARL'Uıİ Olaaİçİyuçu B481tkteamiirTey00Sa05kAYIklı098D>YK.LE3/221lık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6 kukla8cli1998-1943te6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( 2014/2/öy<5 216 SAYI0-ü1TD>< Ola1n )kD36><>-Başvu752K4c15u752( 2 SAYIliAYI I daaTD>Y1fönn.07.bVsizm004-820nlı OA3sterVEilt/Tn2Sağlık CYmhaseüinkdEN YA8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15u752( ön liaG/öytddi)14 Eşy HAREKlık Cİ OncidMrenç8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15u752( ö) 9 SAYIE. 200nlGereTmZıİgiKar>Y10.ü>TARARL'USaağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15u752( D>E. nıHKkAan Yad 00ürl<>-Başvu752K4c15u752( D>ılıaY100İddi)14 Eşy HAREKlık Cİ OncidMrenç8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15u752( D>zır 2k1>0986tu kukla8cli1998-47nte6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( D>zır 2k1>0986tukD36><>-Başvu752K4c15u752( D>ED>iyan4cı B>49NDEN Ye O adba808üdMD>Bıçniüpsm>i )O/ıüİsabetSonYGecüLE3/221lık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6kD36><>-Başvu752K4c15u752( D><1292657529cD36><>-Başvu752K4c15u752( 585 Talan Sinri6 SAYI0-eüzefoığ461ı OHandr3TD>< D><>-Başvu752K4c15u752( 58rr=995i YAR ync Yüzdan4956yafÇevRHie/A>nFünYEY9.ıı 3655b03-D.07. U36yni>vpARlLasemi Sağ.ü>TDoğru>Y1I TRSi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6Dyanati G dşk8clilTD><1451357529cD36><>-Başvu752K4c15u752( İddi)na85ğÖrniEMninADoib0İfTD>ilahıBASi lar75ıl Y06/72TD>YnluM05dea5naylTII cüD>Fotokopi D>zır 2k1Evrak.İ752/Ü985ğ UNDESAYIO htm>nrı Ye GeonBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL6 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15u752( İddi)na85.in-DbiÜ813T 664A. UNDENnGÖ GirED>4er>z1.0<5e Kadaçla8a05kAYIklıdeatr-956565AKüld9229.htmTçkGünYEcD36><3.HDTDianınYoğYnluğmhını4Aktel5iO 2ı/d 00UzninişıTR>EN YFSEK VikBn2Sağlık CYmhaseüinkdEN YA8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15u752( İhbıçn0GiR>tSa05n UNEvşsdİaD>ilaar mitığVar00EN Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15u752( İkametgaamri )ğlD/TaU SinriSa05n UNOt492IL VE nYadba808n0 Uai05nilaa 0-9565YA M/TmuşineBeraaENTD>D>BıçniüpsmVYEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15u752( Kar680 UaimuşineVzaniEO/ıü/TşskMüdafi7.in-zokl<>-Başvu752K4c15u752( leleb4kğU580ğnınkD3648/TTD>< TR> 9 SAYIar04Ocspiti ve YKntar ÜzR<>-Başvu752K4c15u752( leleb4kğU580k-Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6 kukla8cli1998-790457529cD36><>-Başvu752K4c15u752( leleb4kğU580k-Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15u752( leleb4kğU580kl8Fnckn RF )m3 UÜhnlTv üİmaE7. UNzivY1068 D>D>Bıçniüpsm>i )<>-Başvu752K4c15u752( leleb4kğÇak. Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6Dyanati G dşk8clilTD><866357529cD36><>-Başvu752K4c15u752( leşiftirninağnza i )4yenYtr0Behtm>5 Ym124kğSu95iOylenecÜ942 UNDEN YabiÜ984. UNDEN Yşyanın GHandrolHYSonuçü Ön8 De1Esinste6<421857529cD36><>-Başvu752K4c15u752( löyı tlg/TRsı-49iKAmaçDyanati G dşk8clilTD><1347357529cD36><>-Başvu752K4c15u752( löyE.O> ilerba808yıÜTE. O htmK 7>uçAUnsu3E6e1 NDEN Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6kD36><>-Başvu752K4c15u752( Ma/A>ilalg/TRAnlGerealEadba808ıya>rdbaescTT/T/A>nFKadanTDparnrKryboNDEN YDyanati G dşk8clilTD><1326357529cD36><>-Başvu752K4c15u752( Mavz.0ılıaU>0GiR>2aeg4AktD>Bıçniüpsm>i )<>-Başvu752K4c15u752( MermiuİmaEN R>ik-veNnlGeref3=893laamö>ı tlg/TRkE- EnU5ğırYüzda5 Taiüpsm>i )<İlene>i )<>-Başvu752K4c15u752( MunF6 UNlıİğaşA>bö4733 014ük İğa EN YFSEEME- 4 UNl SinriS>48Sağlık Cain Suç eonn4Serl De1Esinste6<>-Başvu752K4c15u752( O> yçİyeşifeecaY Y51 TnıHKyKktar ğAepetlıİğaşA>ED>4alz.H01.07.mö>ı tlg384Y.07.mtar k0ıFizikiü
Adam ÖldüıİgiSuçuTi )<>-Başvu752K4c15u752( nınımkyNTa56 UN4956 üzdahtm6 Geci985zD>E/9aTD>Y1fömahtm6 D>Bıçniüpsm2.K.VYEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15u752( nınımkyNTa/ısma<29Y-18i>vp<ük İiamcaYabiÜ9ağ.ü>THR> e VE şyEMG- Euçe0ek THR> i00İlf10.İ TaErteağn .K.VYEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15u752( nOlaaİçHar>Y10.ü>T>kimesi ESuçE nmÜerA.eÜ8>ar çYüzda5 Ta a05n<>-Başvu752K4c15u752( 4956 üzdahtav Al)TR>T/A>nFhar><>-Başvu752K4c15u752( 4956 üzdahtÜ56 eimkÜTay65ieSaağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15u752( 4956 üzdahtÜ56 v AlbD>E. İyddiTN YenSaağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15u752( 4la3 Uk JopuınkD3648/TTD>< TR> <1110657529cD36><>-Başvu752K4c15u752( nlGereTHarc95 TabiılınlaKNDEN dMza GeBASinı<15947te6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05nTpaDüeimt- R>/i )zehtmIi )<15949te6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05n/i )TDianıni/748tVEilUNDE-Su95iOylenİlf10daNDi üeiamüTR>dMnrı Ye GeonBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6kD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05nE.l5t84L A/TD>Y1fF417 TgrAstan SDENUyaARARL'USaağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6kD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05nnınkyni>vlük1>Y1iyi<9159te6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05nnınAkli I nget/.in-YRd492em1şyanın GYasadan ı O8nriük8 De1Esinste6kD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05nnınAmcASinıpsetiEmnVarİBeni Rahref3=8 YAy O>TD79orkuy098D,>dMNOilr>dMNOimanYadba808n0TVerArmis/ıük/çimr16/2A3sterdsğ)kD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05nnınB)i )nAYIc nmdnU5ğırYüzdayıihtm>A Pi003üzda.avdarn hınndSaağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<1428557529cD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05nnınüzdahtÜ56 rteağnzNDEnene>4956 SAYI I 11068 işt10.H9229-ve49uçAmiirmenı1s ÜzR<>-Başvu752K4c15u752( ai05nnınn )>Enndşyanın GHandrolHYSonuçü Ön8 De1Esinste6<1271857529cD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05nnınn )>Enndşyanın GHandrolHYSonuçü Ön8 De1Esinste6 kukla8clilTD><12419te6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05nnınv rnN03nudar nlGereTçü ÖnciDoZ1uşsa biğTe7 TgrAs. UND45856 SrşEmv>nFAltıEE. 2k1>Y1imIza GeBASi dM<15385te6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05nnınİfadl/0n6/2Lehe.O> ilHar>Y1faO htm>KateÖİaet VikB922 SATTkcesir/R>/iömptar ÜzRYu>i>i )kD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05nnınİkametilalg/TRAnlGerealEadba808sınıaD>Bıçniüpsm>i )O/ıüAFSEk>i )kD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05nnınİkamet İBenzabiÜU580k-ven2eAR5ibMermiuİolcıysEhar>Fiksir/AbemirD><5 21MdA 15/1.rD><15564te6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05nnınİşyRdilalg/TR.nnFEşya05deaiD>ilalg/TRSi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6kD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05nnınKolK.keND" evRek'22adnrıkan49 9 SFŞ/TsnınK
Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<15037te6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05nnın<3.H TR> miBASi dM kD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05kGD>E. U580k-venMermiuD>ilalg/TR.nSuç.a8lDkimesi ESuçAmiirRd>ğapİddi)14har>FrüsY1üzdaniüpsm>i )O/ıü/eÜ942 UNDEN YARBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6kD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05kGD>E. 58rr=995ici YAR ync Yüzdanın AltiO 2ı/d 00Tay65N YA.>ğlbinHDkD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05kGLehtmeYO> ilHar>Y1faO htKateÖb)O/ıüCevR> 3=8Bırak. hınndSaağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<11865te6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05kGVzaniEOcİa647><3.HD922 SAB/Atar biğ6e8D>YuOl8DnszDB)i>i )UNDEN Ye GeonBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<12952te6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05kGVzaniEObiÜ SiüCelse 10.HErteağr/ İsteAUGD>E. 6e8D>YuYadauOl8DnszDB)i>i )UNDEN Ye GeonBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6 kukla8clilTD><12829te6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05 >TDijleEmIliATürMüy3i )kD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05 >TDi21ürğlg/aübö47R>aTR 642 TYGespiti ve YKann2DYRFTD>Y1f85.in-5ğırYüzdan5yi )U1fYARBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6kD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05 >TDi21ÖrgütKAmacınıKD>rtmeYYFt1fil)<9959te6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05keNDAy5ıÜAR>Enn-Asi E si EabiÜ984. UNup 4. UNmaBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6kD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05keNDED>zi )-TD>Y1fmünür Ma )<1222İte6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05keNDnckn RFanğU580kl8r TaKileb4kğU580kl88ar04Ge3.HD49ade)ekraeTü>aptTII EN Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6kD36><>-Başvu752K4c15u752( ai05keNnDAy5ıÜAR<14902te6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( a3laamY1ilUzreımını1s ÜzR<7559te6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( a3laamilalg/TRAŞE04-206/ırKrybMkD36><>-Başvu752K4c15u752( a3laanın56 Uye0Korid OAkD36><>-Başvu752K4c15u752( a3laanın ev)ilalg/ulb1384SYvuIO ht-Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6kD36><>-Başvu752K4c15u752( a3laanınai05nkD36><>-Başvu752K4c15u752( a3laanınTD>< TR> ğ6565Atm>492em48Sağlık Cain Suç eonn4Serl De1Esinste6<>-Başvu752K4c15u752( auç4. UND458516 SAYI0zatİk İD>>Eynn.07.bn0 Uai0581AıeyhtmeYTD>Y1fön vcüLE3/ Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15u752( auç4. UND4585an Sinri6 SAYI0-eüzefoığGeci985zD>E/9aTD>Y1fmesınecaY NDcüLE3/ Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<1374957529cD36><>-Başvu752K4c15u752( auçKktar ğU580ğnın56 UNTıp Ki Ok05aEanın EROe025-/eÜ942 UNDEN l5n UNORspiti ve YKanıni/748120>i )Dyanati G dşk8clilTD><1597357529cD36><>-Başvu752K4c15u752( auçKktar ğMermi-9565ASYAR mlı >TDianınPreaatı053.nSu95iOylentm>492em48Sağlık Cain Suç eonn4Serl De1Esinste6 kukla8cli1998-8856te6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( auçKktar ğA>kD36><>-Başvu752K4c15u752( auçKktar ğA>kD36><>-Başvu752K4c15u752( auçKktar ğA>aTR ARtFiEvhnBuü OcaşıTR> 9 SAYIar04Ocspiti ve YKm>nrı1s Ü.a8lD49NDEN Ye O kD36><>-Başvu752K4c15u752( auçKktar ğA>THRlhr1hnEsaslı/önsiMüdahaley/TD>ğ6565Aven5ntarap> 9 SAYIar04Ocspiti ve YKm>nri/748120>i )kD36><>-Başvu752K4c15u752( auçKktar ğA>nrulı/r Bşkmr14 Eşy HAREKlık Cİ OncidMrenç8 De1Esinste6<15055te6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( auçKktar ğA>nri/748120>i )49Rap OAESAYIO ht-Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6kD36><>-Başvu752K4c15u752( auçKktar ğA><10921te6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( auçKktar ğadba808n0 Uai05nnınÖlüAmtY<13807te6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( auçKktar ğadba808n0 Uai05nnınÜst Teğm>nFikan4ŞehmtYGer04Gğilaa>AmtYNA hrS3<717te6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( auçE 4.lınıTR.naTR ARhrS3E. TD>Y1föncasemicaşıür Ma )<845İte6<>kD36><>-Başvu752K4c15u752( austTğTerrşEmealEU580k--ü
EsnadaE. UeraaEi/sBikTEÇasiucYEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük8 De1Esinste6Dyanati G dşk8clilTD><1319657529cD36><>-Başvu752K4c15u752( deimt- R>/ime0Koş İD>uÜ8>ar çYvenhar> kukla8clilTD><892957529cD36><>-Başvu752K4c15u752( d. BA nlGereınııüiuçcrl/l6k aü ÖnciSaağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15u752( d. BA nlGerena85nciDbiÜ813n200A> 2ı/05deaaah<29.htmiuçcrl/ onBA.n<1528757529cD36><>-Başvu752K4c15u752( dzmaTR At10.H4956 üzdahtmın ıekkTacrla UNDE6e1 NDEN Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15u752( CK 59< aeal8081ecaY Ycase/R>/iöm-9565ASY05n UN 66>rnSuç.a8lDa biğTD>Y1faO htKEşy HAREKlık Cİ OncidMrenç8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15u752( CK.>uÜ859.nür Ma )<3.HDSaağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<1568057529cD36><>-Başvu752K4c15u752( eikl1lğırY4956 üzdaht5 Ta deimt- R>/ime0anEş8Bırak. hınnm>nrı Ye GeonBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<1149557529cD36><>-Başvu752K4c15u752( Uy86tut4.lınıTR.nSuçuT<1540957529cD36><>-Başvu752K4c15u752( Uy86tut4.lınıTR.nSuçuT<1358557529cD36><>-Başvu752K4c15u752( Üst AIamüOlDrnŞ/TDseti>nrulıaO htKİevaArT eıkan4<915057529cD36><>-Başvu752K4c15u752( ÜerA.eÜ8üzda5 Ta4956yafÇevRHim124i 2 SAYI )O/ıü/eÜ9lE6e1 NDEN Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<887857529cD36><>-Başvu752K4c15u752( ÜerA.eÜ8/Ü984. aekkTacr<>-Başvu752K4c15u752( YaşıAtüçük1><1023057529cD36><>-Başvu752K4c15u752( YA htİyi )<1382İ57529cD36><>-Başvu752K4c15u752( YivSonYa3laam<>-Başvu752K4c15u752( Yö473mTR A0İD> NDAYIG>uçAOl86tuUNDEP-TSa05kAYIa biğBuüe/95iünrTD>Y1faab GVYEuemUzuÖUNaD>YK.0A>uçAOl86tu<>-Başvu752K4c15u752( YurtdnEşyar52SYtınESAYIanYadba808n0 UYur<>-Başvu752K4c15u752( YurtduEşyar52Yur<872857529cD36><>-Başvu752K4c15u752( Z OA<1712157529cD36><>-Başvu752K4c15u752(Sa05n UNEvşsdİa/eY9.avdAIamü ğla3laam4995i >Eynn.ai05nnınkD3648/K. Md.13/2< aeal8081üzda.avdarn üLE3/ Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15u752(YurtdnEşyar52iut1filNTaaustTl 4venBenzabiÜU580kAYI>nr1000Y/R5diın<>-Başvu752K4c15u752VE TEDAVÜLE KOYMAK AMACIYLA><>HTE PARA BULUNDURMAK ( ai05 >TDi21SYvuIO ht-Ol86mvenDoib0 TR> BşıOlD<>-Başvu752K4c15u752VE TEHDİT2( nlGereınıKD>E.l5t84L ASçinF>eı4.htmeY/eY9.avd417 Tğe Rağm>nFMüri08reaet>i>ğlai05nnın9 9 Sımilam>4956 ar04BeraaEN-YFSEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük8 De1Esinste6<>-Başvu752K4c15u75TAN DA CEZA2VERİLMESİ2( ÇilarASYAR mlTeşekkülAOl86tu<>-Başvu752KY1fFünYE/Ü984. 1fFb>ilahıBASi S aağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-Başvu752K<1421457529cD36><>-Başvu752K Olab GzN-Koş İaaDinSaağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-Başvu752K<>-Başvu752KY1faO O ht-Saağlık Cüzdanı OMül mİınL1 De1Esinste6kD36><>-Başvu752KE. Z O nT/Tmı aü ÖnciıİğaşA>YI I 1SAYIO htm>nrMümkünYARBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6kD36><>-Başvu752KTYnıN<ınıdnrıekUadba808pi003nu04-20a Ateşaet>i )T SATTba808sınıaTE. O Am. 20anınOlaKNDEN Saağlık Cüzdanı OMül mİınLCGK1Esinste6kD36><>-Başvu752Kiştİyila 00ai05nnınPiş>pse YKannA3stereTaDavrRFnEş8ti ve YKn-tünYEI/TaU uçAmiirme.VYEuem/TD>Y1fFmic8reaOl86NDBASi TD>kD36><>-Başvu752KTdba808Ü680 Builalg/3.HD ı053sT D>BşıOlD<5 2112/1.rür Ma )< aeal8081üzdanTay65i-YFSEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük9 De1Esinste6<>-Başvu752Ki )m1şyanın GYasadan ı O8nriük8 De1Esinste6<>-Başvu752KBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-Başvu752Kik2enmGöz AltınİfTD>ilau/A>nFEvşsdİaİ Yec.hTeza/eY9.avdAIamüi )m1şyanın GYasadan ı O8nriük1 De1Esinste6<>-Başvu752KkD36><>-Başvu752Kı tlg/TR49uçD kukla8cli1997-7829te6<>kD36><>-Başvu752KnrZ OAi )Yşyanın GHandrolHYSonuçü Ön8 De1Esinste6<4560te6<>kD36><>-Başvu752K93laamÇzani>i )Yş aağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6kD36><>-Başvu752K ı0aınSuçKktar ğAl5tinF>icaşİfTD/748tVEenğU580kl88ar04Gespiti ve YKm>nri/748120>i )Dyanati G dşk8clilTD><8640te6<>kD36><>-Başvu752K kD36><>-Başvu752Ki )kD36><>-Başvu752KY1fRO>ikğSu95iOylen>a05n>nrı1053.hDi Ok0kD36><>-Başvu752KY1fRO>ikğSu95iOylen>a05n>nrı1053.hDi Ok0<7859te6<>kD36><>-Başvu752KEksperrşz9Rap OA-< )49Rap OAE1şyanın GYasadan ı O8nriük1 De1Esinste6kD36><>-Başvu752K< Boz14c nmnOlaaİç. UND UNTemyşz9NDEN Ye OTlamar ğT VEilye025-Ki )Oleşza Ge3.HDila 00YA htHar>< ı1053D><>-Başvu752KY1faO htKYFSEEME- Öl>kD36><>-Başvu752KE. ÜerA.eÜ8i )<>-Başvu752K'<ıTR> 25ukD36><>-Başvu752KBASi ve8/Ü984. aümüylenst iaeTü OlkhınndSaağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-Başvu752Knrulı/r Bşkmr14 Eşy HAREKlık Cİ OncidMrenç8 De1Esinste6<>-Başvu752K3n2dOylenDevralcrf3>93laam/AAle<ük İğuİfTD>ilalg384922 SAnlGereTAli 5120Sa05kGSaağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-Başvu752K<>-Başvu752Kiil)<>-Başvu752K<>-Başvu752KrnSa05kGade)ekraeTüNake5dRO>i )<>-Başvu752KE.l5t84L ASçinFTe7 TgrAstan Sıp Yapıi ve YKm>nrulı/r Bşkmr14 Eşy HAREKlık Cİ OncidMrenç1 De1Esinste6<>-Başvu752K<>-Başvu752Kı tanğMermi-9565ASuçKktar ğA><>-Başvu752K<>-Başvu752KI/TaU Sinriİstifaaet Vik585anBA<ını4Aktulı/r BmenecaY NDEN Saağlık Cüzdanı OMül mİınL6 De1Esinste6<>-Başvu752Knrhtm> ğ na1n )< önsi/R5ib9 Mm ÇaplıDnlGeref3=8adba808mVeiadba808ı )T SATar>ğaO/ıü7ü> ı053sT D>BşıOlDE. kD3648/K. 13.nür Ma )ObiÜ3. Fık56ht<İlenTD>Y1fmünecaY NDEN YFSEK VikiSaağlık Cüzdanı OMül mİınL6 De1Esinste6<>-Başvu752Ki )U1fkiESorg ÜzR tnmAYI>nEsnaOlDğap- ai05nnın<42 UNDEN l5k49uçDSaağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<836257529cD36><>-Başvu752Keı4.i/Rı5aE d. BA nlGereı Çilart14c nm<>-Başvu752K'<>-Başvu752K93laaım<1584857529cD36><>-Başvu752KDyanati G dşk8clilT14-1491057529cD36><>-Başvu752KE. DbiÜ813n200İddi)na85deneD>ilalg/TR.nSuçD<42 UNDEN YDavrRF ).nSuçDnrı Ye GeonUNDEPSaağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<1181457529cD36><>-Başvu752Kilalg384. UNDENaOnrSekonYYaşııN<İkmaEN R>idVik585anÜerA.eÜ8üzda.a8 /iömp<1180957529cD36><>-Başvu752KidVik585anÜerA.eceknüzda05den Bu Tcs0İfTD/748tVEenğüzdan><ünYğne8/apis üzdahtm>nrÇevRHim1 )<1181857529cD36><>-Başvu752Kilalg384. UNDENaOnrSekonYYaşııN<İkmeEN R>idVik585anÜerA.eÜ8üzda.a8 /iömp<>-Başvu752KYK.0Tüfe nvSAadba808mED>i )m1şyanın GYasadan ı O8nriük8 De1Esinste6<>-Başvu752KY1imIEvveENTe7 TgrAsiçinFiuSEK UNmiirmRtFile<ükl8t. hınnm>nrAFSEk>i )<>-Başvu752KY1faaLaseVerA.eÜ8üzda aü ÖncidMY1faO htKYFSEEMESaağlık Cüzdanı OMül mİınLCGK1Esinste6<>-Başvu752KaTR 642iın56 UNTıp Ki Ok0DFiz A0üölümüsdİTüı4AüşESAYIür0k-ScptTII EN Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-Başvu752Ki )<9229.htm461ı OHandr3micaşını4Akt<>-Başvu752KilahıBASi 9229.htmİıHKnıTaKi )Oa/Ü98e0ürAR YmahtÜ56 rteağnzNDE<1175157529cD36><>-Başvu752KE. FrüsY1lğırY4956 üzdaht5aa/Ü98e ROMİL Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-Başvu752K )T SAD>ilalg/ulDEhınnm>nrUsu1hnUNDEN YARBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<907657529cD36><>-Başvu752KustTğTerrşEmeıİk İD>>Eynn.Keleb4kğU580k-Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-Başvu752KY1fa./A>nFıekkTacrd200İolcıy ai05nnınüzdahtm>nrlrr BşmıDnrAFSEk>i )<1410057529cD36><>-Başvu752K/iömp/Ü984.ü5ATD>Y1faO htK>0GiR>tVerA.eÜ8üzda <835657529cD36><>-Başvu752K<>-Başvu752KY1fFü>ilalg/ulncasemicaşıür Ma-956 Eşy HAREKlık Cİ OncidMrenç1 De1Esinste6<>-Başvu752KY1fe 5237><3.HDY1fön vcüLE3/ CihetRt TTkcesirvafifl95ici 5e KpGD>E. 765><3.HDrtmeY5237><3.HDY1föO htKİsabetSonYGeUNDEPSaağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-Başvu752KAkş >kimEl Ateşaet>i )m1şyanın GYasadan ı O8nriük8 De1Esinste6<>-Başvu752KkD36><>-Başvu752KUN 9.nüADDESİNİN UYGULANMA YERİ2( Tüfeğ9.Fbö4733 e rtmeYZo aİımiaaemiBıçniüpsm2.K>i )Yşyanın GHandrolHYSonuçü Ön1 De1Esinste6kD36><>-Başvu752K2K4c15u752( mi 2eınÖldüıİg4ve-kD3648.K.'42 UNDEN l5k/Harümlüsüe ne4733 aü ÖnciıİğaşA>YI 2eınÜ56 OAy/PSuçu1miirRd>ğap-nm. ıtDi0Kar680 EN YFSiESAYIüLE3/ Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6kD36><>-Başvu752K2K4c15u752( ai05nnın95vuIO htDY95dD>4995i ilaa ve YKn-tdeatr0nrkD3648/K. Md.m13/2ıTR> Y1fROVYEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük8 De1Esinste6kD36><>-Başvu752K2K4c15u752( Val/l6kDOl8ruK>0GiR>tHibenYol/TİRteTDvralYIanYadba808yıaEvde-D>ilalg/TR.n-ESuçuTüm. ıtAÖga )ObiÜB>ilahıBASi 48Sağlık Cain Suç eonn4Serl De1Esinste6kD36><>-Başvu752K2K4995i deatr0nN-YFSçekçlş Vfil-956 -tdeatr0nrkD36483.HDnininAi/748120>i )<>-BaşvYASAY4c15u752( 11YYaşıı<>-BaşvYASAY4c15u752( 13/1.rüd.nvSAFık56htmİfTDapis üzdahtm>nrYnıN<<ünYğm GüspScıysEanın30 GüsdeınAzAO>BA5üLE3/6901 ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36İ Var8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( 213483.HDE.A><1062157529cD36><>-BaşvYASAY4c15u752( Ada0-Tıp Ki Ok0DiunelA4. UNEcaşıTRr680 nri/748t8 >i )m1şyanın GYasadan ı O8nriük8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( Ask956FSuç.a8lD ıekkTacrla UNDESAYIüNDyüLE3/6GözetVEilden ai05nnınüzdahtm<606657529cD36><>-BaşvYASAY4c15u752( Av aiçBASi Ataın9 9 SınzkD36483.HDE.aİçİütTla8yıaaoiÜ özüA><Ümısa0Kar680 ÜünYEmısmııN<İçereTaDi Oşma TutnrB>ilahıBASim>nrBoz14KdM<>-BaşvYASAY4c15u752( Gicİa>aaEiünYEGibiTSa05kAYIa İçaİçiüpsm>iilncidMi-956 Eşy HAREKlık Cİ OncidMrenç8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( H0kAYI>ndanDıHKAO>BA5ün ai05k.a80 Ui )Yşyanın GHandrolHYSonuçü Ön4 De1Esinste6<1182657529cD36><>-BaşvYASAY4c15u752( H0pis üzdahtmatİy0GiR>tARür0k-ARür0k-Bela0-H0kAYI>t4.lınıTRkeNnEYoks/smiırak. hıp/Ü984.ü5ATD>Y1faüLE3/6901 ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36İ Var8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( HÜ9848Di OşmaBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<1449757529cD36><>-BaşvYASAY4c15u752( Hürr=995iADYAR yıcy üzdaniT9iB981tktea4956 üzdahtdda<İçereTaHarümlülY10.1ıekkTacrla UNDESAYIO htKİçinFHe İaİçüzda5 Ta<>-BaşvYASAY4c15u752( İçtimüAaY13OlD0GiR>tüzda5 TaYpse şp<>-BaşvYASAY4c15u752( İçtimüAaY13OlD0GiR>t>i05n<>-BaşvYASAY4c15u752( İ/95icİaMKE'den 93laamSYtınESAYIO htKAmacıhar>VerA.eÜ8Onay>nrUzuÖUçü ÖlimY1fROV.K>i )m1şyanın GYasadan ı O8nriük8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( İl KriiÜ68l Polis LabYiltuvYI>tade)ekraeTüVerA.eÜ8nap OdnrAFnişletVEilDETla<önTR k nbşünc/ye0İşt/iaseEdRO>imişAO>BASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınLCGK1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( İzinSonY93laam49NDEN Ye Oüilam>4956m-müzdaüVerA.ip iüpsm2.KyVYEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( KdbahreTNev)şsdİTü uç.a8lD Cür><>-BaşvYASAY4c15u752( KdmuüİıHKENGAan N hthar>ı1053.h i )OtN-YFSçekçlş Vik585anBAuçAOl86tu<>-BaşvYASAY4c15u752( Kdvgü93laamBoşalt )m1şyanın GYasadan ı O8nriük8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( Kdy>nb/iadRdilalg/a><>-BaşvYASA'Y4c15u752( Keı4.iıİğaşA> ev mlıl5k4Öğesidatşı4956mİçinFİddi)na85TİbiÜ813nİgye0midI ki deatrrkiTTikğSuçitispiZYec.rirmeASuçiHar>Y1faO yüLE3/6901 ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36İ Var8 De1Esinste6<1406257529cD36><>-BaşvYASAY4c15u752( Kısa0veH 2 SAYIl)0Kar68daATD>Y1faünz/eÜ9pki-Mr Ma )ObiÜA3stersm>iilnc./ıü/eÜ942 UNDEN YARBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( Km>4skl1İhtiyüLııNYurt DnEşyar52SAYIanY9 9 SınzÜlkgye0SokuRBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( Kocahtm kukla8clilTS4-3829te6<>kD36><>-BaşvYASAY4c15u752( Korkuamiip9uçD<>-BaşvYASAY4c15u752( Köy Ko/uc ÜzRi )<>-BaşvYASAY4c15u752( KriiÜ68l LabYiltuvYI> nıne 86aATD>YÜ8nap OAYI>tİRteHar>< 4. UNmahtÜa/TD><42 UNDEN l5k4OlaKNDEN Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( ürğlg/un0Tüfe 003neı4.iKeı4.htminÜ56 OAy/ktaınİb4995AOlanrai05nnınEeatr0nden 93laamSYhibiAOlanrUdbahtmın 9o/umZs TutUNn vN/Si Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<1265757529cD36><>-BaşvYASAY4c15u752( üriyD><1109157529cD36><>-BaşvYASAY4c15u752( MeskunnYkiip9uçDhar>B981tktea6 SAtüEilDE-YFSEkir3D>nrSYvuIO ED>ınTKısTD>anmahtÜa/TolGAaBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6 kukla8cli1997-993957529cD36><>-BaşvYASAY4c15u752( MüessiIGFii003İREN Ye NDEN Ye ne>kD36><>-BaşvYASAY4c15u752( htaynrSözntar ÜzeaDDESi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6 kukla8cli1985-5329te6<>kD36><>-BaşvYASAY4c15u752( hni/R5i2eınFrüsY1MermiuTR>asitlliDnlGeref3=8adba808möuilalg/TRdamüzdanın Arr BşkmüOlPSaağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6kD36><>-BaşvYASAY4c15u752( hnay9adeihiniT9iBük İğu9adeihinA56htmİf 5 Yıl ı>çR> )ESaağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6kD36><>-BaşvYASAY4c15u752( hnb/ş YaEşyar52KüçükAOlanrTY05n UNi )kD36><>-BaşvYASAY4c15u752( hnsekonYYaşııar52KüçükAOlanrSY05n UN< Aş ndanZ OAi )kD36><>-BaşvYASAY4c15u752( hnsekonYYaşııar52KüçükAai05nnınüzdahtm/iömp<>-BaşvYASAY4c15u752( nOlaaİçİy<ıTR> nri/748120>i )<152 İtirMÜTESELSİL KcgkilT10-><15257529cD36><>-BaşvYASAY4c15u752( nzkl1D/nsa ne4733 çR>zişAD>ila 00"YA htHar84." Doğğuİfnğve8İl5-KizmüzdaüiunelA4. UNEtade)ekraeTüEleESAYIO ht-MümkünYı4Aül>idVik585annoib0m>nrhDEN Yn>ikd kukla8cli1997-106957529cD36><>-BaşvYASAY4c15u752( nzgAYI0-üADYAR yıcy üzdannınP956 üzdaht5afÇevRHim1 )hDi Ok0Y1fRO>i )<>-BaşvYASAY4c15u752( P956 üzdaht5 ><>-BaşvYASAY4c15u752( P956 üzdaht5 ><Ödrme )anmahtÜ56 /eÜ942 UNDEN YARBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<1495457529cD36><>-BaşvYASAY4c15u752( RlGereTçü ÖnciB92enmve-ee7 TgrAsnlGere YD>E.l5nmeyD><E.A><14205te6<>kD36><>-BaşvYASAY4c15u752( nlGere YD>E.l5nmeMa A>ilalg/iRBASin UN9uçA.eşkilaet84zNDE-Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( RlGeref3=893laa-<>-BaşvYASAY4c15u752( RlGeref3=8adba808mSYtıştmikdSaağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<1461057529cD36><>-BaşvYASAY4c15u752( ai05nE.l5nmeL ASçinFSi05n<>-BaşvYASAY4c15u752( Si05nç Vik585anDapis üzdahtm>nrP956 üzdaht5afÇevRHim1il/0O/ıüAFSEk>i )<1424557529cD36><>-BaşvYASAY4c15u752( Si05n tnli aeTüSorg ÜzRunp<1141557529cD36><>-BaşvYASAY4c15u752( Si05nıığ461ı OHandr3Tcs0İfınÜ56 r1fön vI EN Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( Si05nıığSAYcı0lLa <1141857529cD36><>-BaşvYASAY4c15u752( Si05nıığStHD< Giymİsş-Har>< GiyD>-9565AP956 üzdaAYI>t4ısa0çü ÖlimHürr=995iADYAR yıcy üzdaİfınÇevRHisSA< )e8/apsSAÇevRHiV.K>i )m1şyanın GYasadan ı O8nriük8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( Si05nıığSyn200İlf10NÜaemiBıçniüpsm2nmnOlaaİçüzdannm>nrı pis Bu-Kizm dy65NOila 00üzdannınise8/apis2enmÇevRHim11lğırY4956 üzdaht4Ge3.HD ı053sT Eşy HAREKlık Cİ OncidMrenç8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( Si05nıığSyrıcTD93laa.ımÇetenSuçD<>-BaşvYASAY4c15u752( Si05nıığönsdeınFrüsY1SuçE nm><>-BaşvYASAY4c15u752( ai05nnınüzda/iömpve- rteağİgye0İREN Ye ateÖİ-956 tar ÜzRi )<1222057529cD36><>-BaşvYASAY4c15u752( Si05nıığEmEK UNPolis Memİğu9ARBASi-/eÜ9lEYol.a8aeTüE4. hOen dba808n0 UnzklR k-956O/ıüEmEK UNKimabk-/sBtı5aEİş Yn>ikdSu95iOylen<>-BaşvYASAY4c15u752( Si05nDnAynı Güsp/eY9.avdAIamüila 00irli )<>-BaşvYASAY4c15u752( Si05nDnED><>-BaşvYASAY4c15u752( Si05nDnY1faüNDBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( Si05nıığİş13>İl5-nlGeref3=893laa-İlg.htm/Ü984. i )OçlşilzNDE-Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( Si05nıığ4.lınıe YK.Keleb4kğÇaTD>ınTKicaşİfTi/748tiGen 93laa.a8aeTütispiti ve YKm>nri/748120>i )<>-BaşvYASAY4c15u752( ai05nnınPolisT95 Uecrdnmc YARBA)AAmacıtİRtePolis ade)ekraeTüSrfaünzKm>4dD>tGö)ikdtatşı4956nskADEN Ye KicTD>a80 adetıştlO htKYFSEK VikiSaağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( Si05nDn<>-BaşvYASAY4c15u752( Si05nDnAteşaet>i )m1şyanın GYasadan ı O8nriük8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( Si05nDniE. kDMrkini )O/ıüıİğaşA>k İD>anğve8PasOAnBışhDi OkE.aİç93laa-ki-Mermi-956F95vuIO ht-95tBAilalg/dNDEaaeD/nsiKicTDnOlaKNDEN Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( Si05nDnnrBoz14KdM<>-BaşvYASAY4c15u752( Si05nDntatşı4956nıPmi SaILt>i )<>-BaşvYASAY4c15u752( Si05nDna ARBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( Si05nDnıt4.lınıTRnnm>nrı E. /R>/iömpür Ma-956ObiÜTD>Y1föO htiI1hngelE6e1 NDEN Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<1077057529cD36><>-BaşvYASAY4c15u752( Si05nDn<ıekkTacrla UNDESAYIün-5ğırmüzdaüüri )O/ıüıl nrAFç>i )m1şyanın GYasadan ı O8nriük8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( Si05nDn<ıekkTacrla UNDESAYIün-iuç>iştHarümlülY10 dME. dy65NOila 00Dapis üzda>a80 nınArr Bşkab GzNDE-Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<1217557529cD36><>-BaşvYASAY4c15u752( Si05nDn<ıekkTacrla UNDESAYIün->iştHarümlülY10.85anDapis üzdahtm>nr/Rf10nT ROMa ARBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( Si05kGD>E. etkil/ EeatrnSuçD<805257529cD36><>-BaşvYASAY4c15u752( Si05kGD>E. VerA.eÜ8ür<1438757529cD36><>-BaşvYASAY4c15u752( Si05kGİçinFHÜ98e ROfön92pis üzdahtp4956yafÇevRHiir3D>< Uyiilnc./ıüı Ye GeonBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( Si05kta>ED>aTR k-956Fİ1hnAtışa>EDv ERşl/4ve-kD36483.HDi )-MükkTaer üzda>andınrÖnirRzİsşA><ÜDD599-9565AB981tkteaTDYRFTD>Y1fRO>i ) kukla8cli1997-1900957529cD36><>-BaşvYASAY4c15u752( S3laaıığStH6aATD>YÜlNDEPtar ÜzR<>-BaşvYASAY4c15u752( S3laaıığÖOeınEşt>nFK8NBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6 kukla8cli1999-1036957529cD36><>-BaşvYASAY4c15u752( S3laaıığSi05nD>ilamaht dMi )<>-BaşvYASAY4c15u752( S 9 Sınzai05k üzdaevk585anTah Uye4Ge3.ktaın4 Ayi Sinriüzdaevk5/ıüÇatıhtmİf Builalg384- ür<>-BaşvYASAY4c15u752( S3laa.a Tehd92ISaağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6 kukla8cli1997-107957529cD36><>-BaşvYASAY4c15u752( Suç4mar Üze dba808n0 UAtışa>EDv ERşl/4tispiti ve YKm>nri )49NDEN Ye OneE dbiE6eNDEN Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<1487857529cD36><>-BaşvYASAY4c15u752( Suç4mar Üze dba808n0 UTD><5 21MeınEt VikBS3laa.a8aeTütiNDEN ŞE04ıiSaağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( Suç4adeihinİrşEmrOylenEks/AN Ye l1lğırY4956 üzdaht4Tay65inie nbiÜlte025-Onay/yıKı><1087557529cD36><>-BaşvYASAY4c15u752( Suç4adeihi5de 15 YaEşytpön Vfip 18 YaEşytpön VfilyD>i )<>-BaşvYASAY4c15u752( Suç4adeihi5de hnsekonYYaşııar52KüçükAai05naDVerA.eÜ8üzda/iömp<>-BaşvYASAY4c15u752( SuçKktar ğU580ğnınKicaşİfT83.HDnı.a8aeTütispiti ve YKm>nr i )Oatiür0k-SiptTIO htKİçinFAda0-Tıptaınnap OESAYIO htm>nrAFSEk>i )<>-BaşvYASAY4c15u752( SuçKktar ğA>i )m1şyanın GYasadan ı O8nriük8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( SuçKktar ğA>YDUzuÖl.HDmve-eopNn UzuÖl.HD<ıTR> nrGözetVEilDE-YFSEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY4c15u752( SuçKktar ğA>EDv ERşl/4tispiti ve YKm>nrUzmanri )4y UaeDp92IEt VrVEil/0O/ıüAFSEk>i )<>-BaşvYASAY4c15u752( SuçKktar ğA>anmahtÜ56 AFSEk>i )<>-BaşvYASAY4c15u752( SuçKktar ğA>49NDEN Ye Oüi )<>-BaşvYASAY4c15u752( SuçKktar ğA>Y1fRO>i )<>-BaşvYASAY4c15u752( SuçAYI>ndae nıHKAYITiRte2313483.HD
E. KriiÜ68l LabYiltuvYIE. /REN Ye neTDılın ür0k-Keleb4kğU580k-tispiti ve YKrKeleb4kğU580ksa0çuseNDTerrşEmDıAOispiti ve YKm>nrA56şr BşkmüOlPSaağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6 kukla8clilTS0-2292957529cD36><>-BaşvYASAYinie ne599-95şA> eğm>4kR k öuila ve YKrHa2 SA/sBikTE eğm>5irV.K>i )m1şyanın GYasadan ı O8nriük7 De1Esinste6<>-BaşvYASAY<42 Muhalef95üİıHKENGi1hnB481tkteaı4AülV.K>i )m1şyanın GYasadan ı O8nriük8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY<>-BaşvYASAYiMa Si05nDn<>-BaşvYASAY<>-BaşvYASAYiceH 2 SAYIsiz abiÜ984. UNn vyüLE3/6901 ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36İ VarCGK1Esinste6<>-BaşvYASAYY1föO htNSaağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-BaşvYASAYE. VerA.eÜ8Hürr=995iADYAR yıcy üzdam>nrAğırY4956 üzdahtÜafÇevRHim1 ) Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY<42 UNDEN l5k4Suçunrı Ye GeonBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 De1Esinste6<>-BaşvYASAYBA5ün ai05nDn<nrhDEN Yn>iL A><ÜüermiebiÜönzzat MuayD>iL AMecbur=995iA901 ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36İ VarCGK1Esinste6<>-BaşvYASAY<>-BaşvYASAY4995i nrTesbi5iA901 ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36İ VarCGK1Esinste6<>-BaşvYASAYeckn RFnn.U580ğnınnrTesbi5iA901 ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36İ Var8 De1Esinste6<>-BaşvYASAYÜA3ster>i )m1şyanın GYasadan ı O8nriük8 De1Esinste6<>-BaşvYASAY<479257529cD36><>-BaşvYASAY4995i aIai 5120Si05kGD>E. TD>Y1faüLEkdmicaşıMr Ma ) Saağlık Cüzdanı OMül mİınLCGK1Esinste6<>-BaşvYASAYaTR ğ)eekn )< SAYştlOıştm<<>-BaşvYASAYuçAOlBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL1 De1Esinste6<>-BaşvYASAYuçAOlBAktaınÇıkartlOışAOlBASi Ha2<>-BaşvYASAYD>ilamaha0<>-BaşvYASAYBASi dMaTR ğ)rB>ilahıBASi<>-BaşvYASAYinie ür<>-BaşvYASAY<>-BaşvYASAYnrİlf10NÜaeTü Sinrine4733 abE9erbestl/AN Ydbi56ObiÜTD>Y1föO htiI1miBıçniüpsmzi ) İRteY95iı/.eceğii-zİlf10NüKısTD>arnBiçöm1fF1 Yıl çü Ö İRtene4733 abE9erbestl/AN Ydbi56Tçü ÖnciB/748120e.KyVYEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük8 De1Esinste6<205857529cD36><>-BaşvYASAYkD36><>-BaşvYASAYI İHLAL KASTI2( RlGereTSAYIaLE3/6İIancNGi1hnMK4956m-mtisşfınZar680 Üıdnr481>idVik585anBahisT9-/Ü984. AankOAnBAnnÜ56 AFSimiırak. hıhtÜa/Ter O N dlYKaskmiBıçniüpsm2.KyVYEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük21.He1Esinste6<>-BaşvKANUN2HÜKMÜNDEvKARARNAME2( 3917 OHandr3Tcs0har>Öng4AülVnmÖlç>arn kukla3hlilTD)37957529cD6><>-BaşvKHK'NIN UYGULAMA ALANI2( KHK'n0 UAnRyasaüüri )Olar/ptaaIL VEil/0-aeDp92IİstenİTüDönem n KHK'n0 UÇıkmahtÜaeTünOlarO>BASi dM<>-BaşvKHK'NİN ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTALİ2( ecÜ9y Am.rşıEHi1hnVe42 Brl/TD><5 21Öng4AdY10 YarümlülYk-956FrkiTD>E. HiçbesAmiirmp<>-BaşvKHK'NİN İPTAL EDİLMESİ2( eeminÜ5sa>a80 6 SAYI0-eFıVfilncr1hnMevcut ı>< DıHKAYIaÜTD>Y1föO hti56 AFSEk>i ) kuklahgkilT14-17-84357529cD83 O. KANUN2GEREĞİ AÇILAN TASARRUFUN İPTALİ2DAVASI2(T5sarrufunFİptaaiüİıHKENi56 ev mıAaY13OlDE.adkib>tade)ekraeTü/eY9.avdadkib>tade)ekraeTüSt/iazınFİptaaiüİıHKENi56 Aç9.dlYK/üriceHSt/iazınFİptaaiüİıHKENi56 >0GiR>caşıBe 00ne025-miBıçniüpsm2YEueSaağlık Cüzdanı OMül mİınL12.He1Esinste64956mGibiTİİK'naşı134/2. Md.DETlaandı<9.mesı5ıınİsabetsiz ARUNDEPSaağlık Cüzdanı OMül mİınLHGK1Esinste6 kuklahgkilT15-4-41757529cD83 O. KANUN2HÜKÜMLERİNE TABİ ALACA52( iunelAHar>ı1053.hÜ56 r Builalg384- Ha2 Rüsum üzdahtpöed/74565AÖdetVEilDETlaİREN Ye NcI/ n UNkD83 O. Kicaş Brl İğBAi"üİb499/0sm.lını9.mışhBrlBorçlD4T95/ıüı cze ROfönMa2 i-956FMülk=995p/>ınTK OAnrGörevşseFıVfd ğ)eekKuşkuiti1 4956/Mr Madeknuçen "üri"üİb499/0T Snpİse "iunelAüriT95/ı"m7ü> ı053sT YFSEK VikiSaağlık Cüzdanı OMül mİınL9 De1Esinste6E. SYtışüİstemgN9ü ÖncpD>ç Vk5enm>SinriSYtışanÇıkartlO htiI1miBıçniüpsmY1ğir- Muhaf10arGörevşs0smötüya 4.lınıTR SuçuSaağlık Cüzdanı OMül mİınL17.He1Esinste6Y1föO htadae noğae nıHKAYITİçinFAv532tl5k4Üc995i Tut<80 ıÜ8Maktu tiür0k-i/748120> şeonBASi YFSEK Viki-zNiDp9niükalet4Üc995i Tdy65NediirmeyDYEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük17.He1Esinste6-BaşvAATUHK'NUN224vVE DEVAMI MADDELERİ GEREĞİNCE AÇILMIŞ TASARRUFUN İPTALİ2İSTEMİ2( DıHKA>tBorçlDi )O/ıü i )Oçlşi şemiBıçnÖrnekT956565Aİstenİceğii-zDi05ştay'E. Kinnoib0m>nr i )OçlşilnciB/ 00neYEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük12.He1Esinste6-BaşvKANUN2(-i/7ed=99T95 UiüpsmzikteaARün P0har80 iüpgiüve Rlncm-/Ü984.dentim>AYI>tve-i/7ed=99T95iUNkD83 O3.HDE. KaRunpOSDESi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL7 He1Esinste6<1049657529cD83 O>-BaşvYASA ( Bağ-Ki Piömpl.acağtiaNkD83 O3.HDa< Uy-BaşvYASA KAPSAMINDAvTAKİPvVE TAHSİL ( Ai9.avdabiÜ98 aeal8081Fon l.aca56mYön0.85ankD83 O3.HDşm>AYI>t1şyanın GYasadan ı O8nriük3.He1Esinste6-BaşvYASAYA GÖRE GÖNDERİLEN ÖDEME EMRİ2( ndrme Em565eESt/iazınFiüpgiüüri )OA>DTDn ab GzNDE-Saağlık Cüzdanı OMül mİınL10.He1Esinste6-BaşvYASAYA GÖRE HACZEDİLEN MALLARIN O>TIŞI ESNASINDA DEVREDİLMESİ2( MuvazaKA>tadsarruf>a80 İptaaiüİıHKENi56 kD83 O3.HD-BaşvKANUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ HİZMET2SÖZLEŞMESİ2( adef.a8aeTüBid< AkY1AFesh5t>idikçe AkY1n Aynı aürar1hnD>E.l5n> şe83.HDnLE3/nı54miBikl6şr BşkmKENG- Borçlik KaRunu 325. Mr Ma )O nr yY1föO htdYFSEuem1şyanın GYasadan ı O8nriükHGK1Esinste6<97ne bİl(/la> kuklahgki1971-><9757529c25 O>-BaşvYASANIN UYGULAMA ALANI2( iu TD>YEba80ı>a80 eE. nm6zTMKAIedin>i-D>ane YKıar52İntifa-D>iT956565Ade-ecÜ9k-ARO htNSaağlık Cüzdanı OMül mİınL9.He1Esinste6-BaşvYASAYA GÖRE YAPILAN İŞ SÖZLEŞMELERİ ( önsiYn 4avdnıSa80 1K pKA>tO>dNDE4Dönemde-Fii0fönEğn V nHizm95i iüpsmzi e Dahi Uu Sözçlşily UadbiEÖğr5t>i>rkiTÜc995SAHA-BaşvKANUN2(-K tnlan Ki Ok0n Zar680 ıpndryD>E. üzdaniüpsm>i )OA>Der O N dlYKpKar680niüpsmzi ) YFSEK VikiSaağlık Cüzdanı OMül mİınL12.He1Esinste6-BaşvYASA İLE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ2( dNDEadae ÇekT9565ç6/Ayl kEZaDfaüşımıTçü Öncne dbiE6elg384Saağlık Cüzdanı OMül mİınL16.He1Esinste6-BaşvYASA ( Har>H ÜzÜzRa80 n U4.lınıd BşkmüOlPYFSEK Vikm- <102ne bİl(/la> kuklahgkilT13-2><10257529c33148>-BaşvKANUN2(-İşvRdeniUNİşç0n65ASağl956m><ÜİşAGüvD>-Vik5ia80 n UTD><5 21Öng4AdY10 Koşul>a8daUaeDp92IE ROfYEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük21.He1Esinste6984 İtirMÜTESELSİL K21hlilT13-2>98457529c33148>-BaşvYASA ( İşvRdeniUNS OAmlulNDEau-ObjEK Vfçlş5irD>Ders 4956m-nMevzuattf YeOESAün-aeknikÜİşAGüvD>-VikeKi al>a80 81Uy8.hıBASi<İşvRdeniUNKzÜzrluYDdvr nışGeonür0k-Ki SaIediirceği/İşAKazası >0GiR>TMKAu Uyet/İyddiT><Üüanevi aTR ğ)rYFSEuemHarçmYön0.85anürktu adeifaT95 U dbiE6elg38naşıGözetVEeYEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük18.He1Esinste6-BaşvKANUN2UYGULAMASI2( OrtakÜıdnrrl>r003İlg.htmDıHKAa8da1TD>Y1föO htNiçinFK t İrtifaTD K. UNuÜönnKAa80 UFii0fönTn vIOAnBışhARBASi ve BE3/mf3=nBöl>-BaşvYASA HÜKÜMLERİ ( K t Mülk=995i K. UNBuş Anaü/eY9re Elatm<5 21Ön120>i )5 SAk34 O3.HD-BaşvYASA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( ıek önsiParsel<<Üüa-VAT95i A56htmİfkidUy86mazlıs>a8a>TD>Y1föO htd1şyanın GYasadan ı O8nriük12.He1Esinste6-BaşvYASA UYGULAMASI2( mit Mülk=995in1n AncaseeekiParsel<<ıabiÜ9-956ObiÜTD>Y1föO htd1şyanın GYasadan ı O8nriük1.He1Esinste6-BaşvYASADAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK2( Uy86mazlığnınk34 O3.HD-BaşvYASANIN UYGULAMASI2( iu KaRunpTD>Y1föO htadae noğae Uy6Okazlıs>a8ar A68tE. nm6zınTBuilaUNDEPY95Türi )O/ıüe>-BaşvYASANIN UYGULANMASI ( k34 O3.HDE. ZÜ6c4812İg SuçafD/nsiabiÜ9-956OETD>Y1föıpETD>Y1föO yaca56 n Uaartı ı053sT YFSEği/mi OktZar680 ın-i/748120>i ) YFSEue/Şika995çimKi Ok0n Zar680 ı Üıdnrpsm>i )/Ka80k-Saağlık Cüzdanı OMül mİınL13.De1Esinste6-BaşvKANUN2(B10NüKaRun>a8da-TDYm>4kR k İş YnİTü uç.a8skADEN Ye nıHKkVeaüzda>a80 rteağRzİsş-D>E. KaRunu52iuçA K. M. YFSEueOla Si05ğ/ üzdaniüpsm>i )OA>Der O N dlYKmınE6FSEl üriceHGözetVEil ) YFSEK VikSaağlık Cüzdanı OMül mİınL9 De1Esinste6-BaşvKANUN2GEÇİCİ MADDEF1 KAPSAMINDAvKALAN SUÇ2( mov86tu-BaşvKANUN2GEREĞİNCE SANI5LARIN HUKUKİ DURUMUNUN YENİDEN TAKDİRİ GEREKTİĞİ2( Suç>a80 n UaaeihT95i /şağRzİ8YöntemT95i vekaemEl ŞÖkl/pİrşEmr)yllaYFSEK VfY1ğtmüzda>a80 aürah9565e -BaşvKANUN2İLE ELEKTRİK ENERJİSİ HAKKINDAvHIRSIZu752SUÇU2( 5237 O.K. Md.142/1-f '565A6 SAYI0k5enmmildı<9.4956m-nc352 O.K. iuçici Md.2/f.2'yekn )< miirmpi )OA>SadRIE ROfYEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük2 De1Esinste6-BaşvKANUN2İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER ( Eliktr k Enerjisş-Dırf3=l956m-nc352 O.K. iuçici Md. 2'yekn )< miirmpnrüri )OA>SadRIE ROzi ) YFSEK VikiSaağlık Cüzdanı OMül mİınL9 De1Esinste6-BaşvKANUN2İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( k352 O.K. İ-9E3713 O.K.'df YeOESAün-/Ü984. AankOAnBAnnÜ56 AFSimiırak. hıht-SuçYnİk TDDılınm.a8skÇevRHim1 ) vek rteağme-ecÜ9ğını54mildı<9.dlYKmınEGözetVEeYEuem1şyanın GYasadan ı O8nriükCGK1Esinste6-BaşvKANUN2İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN KAPSAMI ( Hırf3=l9km-nc352 O.K. içc. Md.2/1'de YeOESAün-İbiÜ813men65ASadiceHKirş l5kf3=nYaBikl6nRa42 DönüştüAülVnmHırf3=l9kmSuç>a80 npTR> dlYKmınEGözetVEeYEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük9 De1Esinste6-BaşvKANUN2UYARINCA SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN YENİDEN TAKDİRİ ( 2911 O.K.'m2 UNDEN l5k4-kaeröçnÖrgAtün4. PropagaRYüzü 1K pKtn hıSi ve-mimuAiö)me Eyirm-956FSaağlık Cüzdanı OMül mİınL19.He1Esinste6 kukla19hlilT14-1152957529c352 O>-BaşvKANUN'DAvYAPILAN İCRA İNKAR TAZMİNATI DEĞİŞİKLİĞİ2( c352 O.K.'mınE6 SAYI0-eFıVfY1ğtmSinri/eY9.avdİcI/ a80 İf adziÜ68tı5 %20eonür0k-TD>Y1faüLE56m-Üİt/iazınFİptaaiüİıHKENi2 tar ğeEkip TDYm>4kR ğinE6 SAYI0-eFıVfilncnd2nmnOla -BaşvKANUN'DAvYAPILAN İCRA İNKAR TAZMİNATI DEĞİŞİKLİĞİ2( c352 O.K.'mınE6 SAYI0-eFıVfY1ğtmSinri/eY9.avdİcI/ a80 İf adziÜ68tı5 %20eonür0k-TD>Y1faüLE56m-Üadkibindadeihi Dik32teESAYIür0k-%40 adziÜ68taEHÜ98e ROfYEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük19.He1Esinste6-BaşvKANUNDAN ÖNCE YAPILAN TAKİPv(DıHKc>tLehOneEYüz S mırk İcI/ İnkıçn-BaşvKANUNLA DEĞİŞİKLİK ( üzdam>nrMiktıçış n )< SY05n UNı1053.hİi Ok0E.den -BaşvKANUNLA GETİRİLEN RÜŞVET2SUÇUNA ÖZGÜ TEŞEBBÜS DURUMU2( 5237 O.K. 35. M. TD>Y1fO eonnı9ğını54Ortaİf>YD>Y1fO eDTDn ab Geceği. nr i Saü-1şyanın GYasadan ı O8nriükCGK1Esinste6-BaşvKANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( k352 O.K. 87. M. /eY9.avdİbiÜ813meni0e1“Rüşv95SAArac l5k4EdeOaKm>4. n”NS OAmlulNkmStatüsü Ağıkl6şr Bşkür0k-EeatrdD><“Müştr025-Fail”Ttiür0k-S OAmlunTutulnLE3/raeTü/eminÜ5sa> TDYm>4kR ğinEAleyhe ARUNDEPSaağlık Cüzdanı OMül mİınL5.De1Esinste6<1230857529c352 O>-BaşvKANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( e>Sinrik352 O.K. İ-9ED>E.den İbiÜ813ne025-auç UnÜzrla80 İf TDYm>4kR k i )OlarD>E.den İDYRFTD>Y1fme8/eY9.aLE3/6901 ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36İ Var9 De1Esinste6-BaşvKANUNUN2HÜKÜMDEN OONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ2( ıopZanttpvenı3stersA6 SAyüş12ri KaRunum2 UNDEN l5k/aeröçnÖrgAtün4. PropagaRE.den -BaşvKANUNUN2YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ2TARİHTEN OONRA YAPILAN TAKİPLER ( a80 İf 2TD4 O.K. Md.72/4'tik) adziÜ68tı5 Asga56F%20eonür0k-TD>Y1faüLE56m-ÜİcI/ dNDEadae %20eo<ümındaYadziÜ68taEHÜ98e ROfmeyDYEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük3.De1Esinste6-BaşvYASADAN FAYLANDc15uMA ( k352 O3.HDisşslaönsiYn 4avdFrüsY1aüra Builalg384- Sç9k8üzdanEvşs SA6/Ay848Ü vkŞartı-öuila ve YK/üzdam>nrİlf10Kateihi5fFDik32teEediirceği/Tehd92ISuçu 1şyanın GYasadan ı O8nriük2 De1Esinste6-BaşvYASAL DEĞİŞİKLİK ( Eliktr k Enerjisş-Dırf3=l956mSuçu - mi OktZar680 ın-ndr0>i ) Ha2E. üzdaniüpsm>i )OA>Der O N dlYK/İşYe UNDış n1fRO2.Kceği/Si05ğ/ ismY1fim Zar680 ÜK ı0föO htdYFSEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük12.He1Esinste6-BaşvYASANIN YÜRÜRLÜK2TARİHİ2( c352 O.K.'İfkidTDYm>4kR ğinEY1faüLE56mSaağlık Cüzdanı OMül mİınL9.He1Esinste6-BaşvKANUNUN2YÜRÜRLÜĞÜNDEN ÖNCE ORTAYY1faüLE56m-Üc356 O.K.Y1faüBAyüLE3/6901 ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36İ Var1.De1Esinste6-BaşvKANUNUN UYGULAMA ALANI2( Har>u SalıvefROdVk5enm>Sinrine4733 N9ü ÖncpıİğaşA>DTğmA SuçD<4avdüru SalıvefRO>isinrAFSiüSAYI4956/İkÜ6c4eSuçt nmnolayy Bid-BaşvKANUNUN LEHE OLAN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI TALEBİ2( üzdam>nr rteağRzİsşsi SA/spsAyüLE3/6901 ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36İ Var1.De1Esinste6-BaşvKANUNUN TATBİKİNE YER OLMADIĞINAvKARAR VERİLMESİ2( Kasten Öldürily Uaeşebbüsr- VerA.eÜ8Hapis üzdahtÜ>nrSuçYnİk TDDılınm.a8skDönüştüAül>i )OA>Der O up O N dlYKmınE-BaşvYASA ( BnsiMınttk0İf İkamet üzdahtÜ>nrmildı<9.meBışhARBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL4.De1Esinste6-BaşvYASA ( TıHKktar Üzeonüyİf c47 O3.HDE. nrSuçYnİk TDDılınm.a8aeTüBid kukla19clilT15-66057529c5vYAŞINDAN BÜYÜK SANI52( nıSilahıyün SY05kGD>E. nr5237 O. TCK'mınE50/3. Md.DETdeTÖng4AülVnmSuçYnİk TDDılınm.a8aeTüBidY1fROme>i )565A/eÜ942 UNDEN YARlg384Saağlık Cüzdanı OMül mİınL4.De1Esinste6 kukla4clilT13-579857529c5vYAŞINI BİTİREN SANI52( /Ü98oila 00ıısa aürahtmHapis üzdahtÜ>nr5237 O. T.C.K'naşı50/3. Mr Ma ) aeal8081Ai9.avdMd.565A1. Fık13OlDnriozmayy YFSEK VfY1ğtm1şyanın GYasadan ı O8nriük3.De1Esinste6<ÜD Sürilahıyün SY05k/ıısa aürahtmHapis üzdahtÜ>nrSuçYnİk TDDılınm.a8aeTüBida8tpöaknm/raeTü rteağme-abiÜ9-956ObiÜTD>Y1föab GeceğiE--Suç adeihi5demc5nYaş0 npön VrY1ğtmSm>aşHDnıü Y05kGD>E. Hapis üzdahtÜ>nr rteağRzİsşslaADEN Ye abiÜ9-956OEYFSçEk12şipEYFSçEk12ş>idVik5Uaartı ı053sT YFSEK VikiSaağlık Cüzdanı OMül mİınL9 De1Esinste6<ÜHApis üzdahtÜr>ürilahıyün SY05kGD>E. nrSuçYnİk TDDılınm.a8aeTüBidE. HÜ98oila 00ıısa aürahtmHapis üzdahtÜ>nrSuçYnİk TDDılınm.a8aeTüBidE. nrSuçYnİk TDDılınm.a8aeTüBidE. VerA.eÜ8Hapis üzdahtÜ>nr Ydbi5lrsdeınBidnrMemzr Onür0k-ÇKA>şae Çocuk>a80 n USağl9k TDrdnm.a8/raeTü/aBikl6nab GeceğiEEşy HAREKlık Cİ OncidMrençCGK1Esinste6E. nr5237 O. T.C.K'naşı50/3. Md. YFSEueOla Aynı Md.565A1. Fık13OlDiye/Am5pBuilalg38naNBeyün Et Vği/ rteağme-abiÜ9-956ObiÜTD>Y1föıpETD>Y1föO yaca56Ntar ÜzR-BaşvKANUN'A GÖRE ESER SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME2( KicaşE. ZÜkre ROfönEser3SözçlşillRdnr ica5i vekMeslik) Amaç>a8la SaltaKm>4sel<İhtiyaç>a8i İçinFK.lınıTR vei<ük5t>i-Amacıhar>YFSçEk vei<üzkl1Km>4 İ-9E<ük5tici A56htmİfa-BaşvKANUN2İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK (Koşul>a8tnı54BuilaBASiilncdKar680niüpsmScEueSaağlık Cüzdanı OMül mİınL14 De1Esinste6-BaşvYASA İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER ( SuçDilaüm KaRunpi003 Siraİf><6 SAYI0-eFıVfenüKaRun>a8ıe abiÜ9-956 Farkl Yİse-FailinFLehOneEonnımKaRunp/Ü984.4. TD>Y1faür0k-İlf10KOila LE3/6- KaRun>a8ıe BAtüneabiÜ9-956ObiÜonüya UD>Y1faüLE56/Ortaya Çıkand>0GiR>nHKirş l6şr BşküLE3/6901 ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36İ Var18 De1Esinste6-BaşvYASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK (5237 O.K. İbiÜ813nen Cinskl1DoklaulmazlığarmiBşırSuç>a80 ED>E.den İbiÜ813n> şeonBASi dMSEl üriceHSY05n UNLehOneEonnımÜ5sa> TbiÜ813men65AA56şr BşkmüOlPYFSEK Vikm- nOlaki vek Siraki KaRun>a8ıe BAtüneabiÜ9-956Üonüya UD>Y1faüLE56/LehA>DTÜ9/Cinskl1TacizSşy HAREKlık Cİ OncidMrenç9 De1Esinste6 kukla9clilT15-a566057529c545 O>-BaşvYASA UYGULAMASI2(Koşul>a8tpOl86tuğumilncdvSA/Ü984. AankOAnBAnnÜ56 AFSimiırak. hıht-Koşul>a8tnı54GözetVEil ) YFSEK VikSaağlık Cüzdanı OMül mİınL14 De1Esinste6-BaşvYASAL DEĞİŞİKLİK ( SY05kGD>E.k) /Ü9Ü9 Snm>Sinri6 SAYI0-eFıVfenüÜ5sa> TDYm>4kR ğinELehA>DTÜ9 ın-i/748120>i ) AanhtmİfaüriceHnDYRFTD>Y1fROme ) YFSEuem-ÜLehA>DTÜ9 ın-Tespitc/HerYİkinÜ5sa Mr Ma-956ObiÜonüya UD>Y1faüLE56/LehA>DTÜ9 Saağlık Cüzdanı OMül mİınL8 He1Esinste6-BaşvKANUN2HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTALİ2KARARI2( İcI/ adkibinepöaşlan9.avdadeihi5 c552 O.K. 6 SAYI0k8adeihi5denp>Sinri6elg38naşıGözetVEme ) YFSEuem-ÜBorcf YetecesAMKAIA3stermÖncpıİğa MuhtY13 aebliğIE ROziden İoğrudavdHaciz1tar >dNDEadae Haczk54Usulsüzi6elg38naşı i Saü-1şyanın GYasadan ı O8nriük4.De1Esinste6-BaşvYASA ( SY05ğ56 /erdnmc ıHizm95T95 StnıfD>E. Hizm95 TDDıl3/6- üzdanTD>Y1fO htmİfaüemzr O3.HDaKe YKPSaağlık Cüzdanı OMül mİınL4 De1Esinste6<1230857529c57 O>-BaşvYASA ( Üniversitl SAnzkl1GüvD>-VANiö)< UDeal8081S OA6tuY1föO htdaY13OlDOt. UNBAnnÜ56 Mümkün O N dlYKmınESiptTIO htKvei-BaşvKANUN2(-Hang) Ha2T95dhnVeedMzaDfaA-BaşvKANUN2KAPSAMINDAvBULUNMAYAN KİRA2SÖZLEŞMESİ2( AkY1n ön V i dM>Sia Erm1 ) Saağlık Cüzdanı OMül mİınL6.He1Esinste6-BaşvKANUN2KAPSAMINDAvKALAN TAŞINMAZ2( İK Vsapa><Üİhtiyaç dMni Ma-VAi i ) YFSEueNSaağlık Cüzdanı OMül mİınL12.He1Esinste6-BaşvKANUN2KAPSAMINDAKİ TAŞINMAZIN TAHLİYEvTALEBİ2( i )aağlık Cüzdanı OMül mİınLHGK1Esinste6 kuklahgkilTD4-3-9857529c570 O>-BaşvKANUN2UYGULAMASI2( iu KaRunafEk13nen iuçici Mr Mapi003Ki<üp4956nnÜ56 /eba80ır4956 veyapKıym95Ti Mr eae1hn Sa l6Ttiür0k-i/7rA.eÜY1ğtmSözçlşillRd SAAyr 081Artı ETD>Y1föO O htNSaağlık Cüzdanı OMül mİınL7 De1Esinste6-BaşvKANUN4c15 DAVRANIŞ2( İhtiyaç dMO htNSaağlık Cüzdanı OMül mİınL7 De1Esinste6-BaşvKANUN4c15 DAVRANIŞ2( Mi<üs849harşn 49ktanp>SinriTE. nm6zınTe>ni Ma-VAionür0k-Ki8ayüniüpsmzi ) Saağlık Cüzdanı OMül mİınL7 De1Esinste6 kukla7ahi1995-46057529c570 O>-BaşvKANUN4c15 DAVRANIŞ2( 4956 üzdahtÜıe aang) nDYRFp-BaşvKANUN4c15 DAVRANIŞ2( İntifa-D>SinriKi8ayüniüpsmzi ) Saağlık Cüzdanı OMül mİınL6.He1Esinste6<281157529c570 O>-BaşvKANUNaTR kti-onBASi dMi )-BaşvKANUNşipEBoşalt. aönEviiKi8ayüniüp>ikdSaağlık Cüzdanı OMül mİınL7 De1Esinste6-BaşvKANUN UnÜzrla80 UNOl86tg384- c570 O3.HD-BaşvKANUNA3stersGen SüradekaE. nm6zınT-BaşvKANUNE. Dik32teESAYIücasAH ÜzÜlik Saağlık Cüzdanı OMül mİınL6.He1Esinste6-BaşvKANUNY1föaLE3/6901 ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36İ Var6.He1Esinste6-BaşvKANUN-BaşvKANUNn UNaemErrüdü4- SkY1n Feshi vekadh UyeNmiirminlamiBşırAçıl3/6Muür0dam>nrMen'iAİıHKENGSaağlık Cüzdanı OMül mİınL12.He1Esinste6-BaşvKANUNUN2KAPSAMI DIŞINDAvKALAN TAŞINMAZLAR2( Ki<üpSözçlşilsid9ü ÖncebiÜön V i5denpİrşEmrfe önsiAy ıİğaşA>Sözçlşiln65AİcI/ D/nsisşslaAbiazleİRteadh UyeNmstem 4Sşy HAREKlık Cİ OncidMrenç3.He1Esinste6-BaşvKANUNUN2UYGULAMA ALANI2( nıHK42 tar ğKi8alföavkaE. nm6zınTBoşmArsanV hfD>E. mı-Yoksani ) YFSEue/>0GiR>n n )< üriceHmiBıçniüpsmeYEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük6.He1Esinste6-BaşvYASA HÜKÜMLERİNEATABİ TAŞINMAZ2( aE. nm6zınTKi<üpSü ÖncebiÜön V i dM<4.de YeOESAün-adh UyeNTaahhüd4.4. İlk Sözçlşily-9EiüpROzişhBuilalg38nar52iuçerlieonO e YKPSaağlık Cüzdanı OMül mİınL6.He1Esinste6 kukla6hlilTD><229857529c570 O>-BaşvYASA KAPSAMINA GİREN YERLER ( BK'naşıaemErrüt dMY1faO ht901 ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36İ Var13.He1Esinste6-BaşvYASA KAPSAMINDAvKALAN YERLER ( BeleY1ye565AKi8ayüniüpY1ğtmYrrl>r4Sşy HAREKlık Cİ OncidMrenç3.He1Esinste6-BaşvYASA KAPSAMINDAvKİRA2PARASININ2TESPİTİ2( Sözçlşily-9EmiBikl6şr Bşkavdnönemdenm>Sinri-E<ük5tici ToptTI Eş42 Fiyat ET Sa )565ATD>Y1föaLE3/6901 ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36İ Var12.He1Esinste6-BaşvYASA KAPSAMINDAKİ TAŞINMAZLARIN İLAMSIZ TAHLİYESİşyanın GYasadan ı O8nriük1.He1Esinste6-BaşvYASA UYGULAMASI2( DıHKAıÜ>nrİltifa-D>Ot. mKENG- Koşul>a8tnTOl86BASi Ha2n UNadh Uye4İıHKENGAçab G>i )-BaşvYASANIN2AMACI2( Ki<ü0ı>a80 Korum9k-ARO htNdMa8EAleyhi5e<1277157529c570 O>-BaşvYASANIN2UYGULAMA ALANI2( ieleY1ye565AKi8ayüniüpY1ğtmeE. nm6z.a80 Uadh UyesisD>E. 6570 O3.HDE. TD>Y1faüBAO htNSaağlık Cüzdanı OMül mİınL12.He1Esinste6-BaşvYASANIN2UYGULAMA ALANI2( Köy Hudut>a8i İçin Saİç/e5lrsde TD>Y1faüBAO htNSaağlık Cüzdanı OMül mİınL6.He1Esinste6-BaşvYASANIN UYGULANAMAMASI2( Ki<üAüntiUd>aTR ğ)rYFSEueOla B.K'mınEAdiiKi8ayünADEN Ye abiÜ9-956O65ATD>Y1föaLE3/6901 ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36İ VarCGK1Esinste6-BaşvYASAY4c15 DAVRANIŞ2( Ki8alfyüÜ56 /eÜ9-BaşvYASAY4c15LIK2( İşy95i /htiyactNdMa80 İf adh UyeNtar680Eiüpsmzi ) içinFİhtiyaç İddiAnnÜ56 AFSçEk SamV i veÜZ OAnrAFSEk>i )-BaşvYASAY<181657529c570 O>-BaşvYASAY<677157529c570 O>-BaşvYASAYi ) 1şyanın GYasadan ı O8nriük1.He1Esinste6-BaşvYASAY şeonBASi dMi ) vek crV isil-TıHKsKm>nr i SaEedii>i ) YFSEueNSaağlık Cüzdanı OMül mİınL13.He1Esinste6<1264557529c570 O>-BaşvYASAYİlg.htmKi<üpTespit4İıHKENGAç9.aBAO htNSaağlık Cüzdanı OMül mİınL6.He1Esinste6-BaşvYASAYi )-İkinD><579057529c570 O>-BaşvYASA'YönsiYn nnıSE.l20>i ) 1şyanın GYasadan ı O8nriükİBGK1Esinste6-BaşvBAKANLAR2KURULU2KARARNAMESİ2( nzkl1Taküs84ri-BaşvYASA İLE DEĞİŞİKLİK ( 23504.lT15 adeihi5dem6 SAYI0-eFıVfenüMr Ma565A6 SAYI0k8adeihi5denpnOla Şir3D5inA07.02.lT14 adeihi5dem ica5etrSici0i5denpReseUNaerkEediiY1ğirGözetVEeYEuem-ADıHKc>n UNİptaa4L VEen Y733 NAyl ğını54mi )lY1ğtmE.den Brğ 3öO htNateÖb /4ri<-ndr>i ) YeY9.müO htNSaağlık Cüzdanı OMül mİınL10.He1Esinste6-BaşvKANUN2KAPSAMINDAvYAPILANDIRMAYSinri6 SAYI0-eFıVfenüÜ5sa> TbiÜ813menYFSEueNnıHK42 tar ğBorcunüÜ5Dn aöd Bm6ITR> a80 ED>E.den Ü5Dn aöd BHDO htKonnı9ğınaeTü/aBikl6nı ıpE/aBikl6nı O e YKPİOla13neYEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük17.He1Esinste6-BaşvKANUN2DÖNEMİNDEvAÇILAN DAVA NİTELİĞİ2(İıHKn0 Ua80 n UİşiBöl><4mSt/iazında8öuila ve YKıar52üriceHmeÜY1lVik585aniörevsTTabkdKar680niüpsmSmeYEuem-ABorçlu Şir3D5inAmeÜY1si5e-BaşvTÜRK TİCARETvKANUNU YÜRÜRLÜK2ALANI2( iu KaRunpnönem T S>Daşlayün ZaDfaE. mıeaürah956sD>E. 6102 O.K. UD>Y1fO ESAünt-öuila ve YK - AbiazN9ü ÖncpnolannÇEKsD>E. e>ni TürkE ica5etrKaRunu Har>Y1faüBAyüLE3/6901 ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36İ Var15.De1Esinste6-BaşvYASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( 5271 O. KaRununp253 vek254. Mr Ma-956Ode /eY9.avdİDYm>4kR ğinEüriceHGözetVEil ) YFSEK VikdSaağlık Cüzdanı OMül mİınL7 De1Esinste6-BaşvKANUNMutadUİştigal Ha2-BaşvKANUNürBA5ün Hapis üzdahtÜ>nrİlf10tiI1miBıçniüpsm>i )OA>DTÜ9lEonnı9krB>ilahıBASi-BaşvKANUNUN2AMACI2( Cem=995i Hurafelrsdeınvepöatn nSt/katAYIİf>-BaşvYASAY4c15 DAVRANMA ( Üf SAkçülüknve-Nüshac l5kı Menfa8tAarmini-ıİğa MutadUMeşga1hnHa2-BaşvYASAY4c15LIK2( Bum2 ADEN Ye iüpsmSnrmiBikl6r>nrİlceağRzİsşsinm/eGB tay 3. üzdanD/nsisşsianiörevğaşA>OlO htNSaağlık Cüzdanı OMül mİınL12.He1Esinste6-BaşvKANUN2(- UNDEÜcr95SAMunz4mii )/İkram1ye565A1/4'0.85anFrüsYhtÜıe aaczediir.KyVYEuem- İkram1yemYön0.85antar >ae Haczk543/4'0mYön0.85anŞika995 nr i Saü/6FSEl üriceHaaeÖb T TümdenpRedde RO.K>i )-BaşvKANUN2KAPSAMI ( ieleY1yel>r4vepöeleY1yeye/Brğ ı mi Ol86l680 ÜK caşpTR> Y1fROeYEuem-ADıHK ı Şir3D5inA%964Orta56mBüyükşehnsiBeleY1ye ) vekG2ri Ka>ae Ortas>a80 E<1230257529c772 O>-BaşvKANUN2KAPSAMINDAKİ İLAVE TEDİYEvALACAĞI (-Hesap1fTR vei i Sae RağmenmHar>< Fık13OlDtİşçce65AİlavekYevm1yepAküLE3/n0 Uneddce65Aı10532 UNDEN YARlg384- TİSeİRteİbiÜ813nen Yn 4a 60pGüspİkram1yemAküLE3/n0 UKıstelyevm UNDış n )< i/748120eYEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük7 He1Esinste6-BaşvKANUN2UYARINCA ÖDENEN2İLAVE TEDİYEvALACAĞINA UYGULANACAK FAİZ2( TD>Y1föO htNYFSEuem-ÜE5A6 ksEKsBankfaüevdu8tAFaiziETD>Y1föO htÜıe aatal ORlg384Saağlık Cüzdanı OMül mİınLİBGK1Esinste6-BaşvKANUNSia Erm1denpİşten ÇıkBışhARBASi Ha2i )KSşy HAREKlık Cİ OncidMrenç22.He1Esinste6-BaşvKANUNUN2UYGULAMA ALANI2BULUNMADIĞI2( Vakfı5Anzkl1ı1053aKm>4si-ARO htNdM a8 vei/aBikl6nRa8Şartla8t-öuila ve YKdavdnıHKn0 UneddceeHmiBıçniüpsmeYEue/Soib0l TDrdnm.aşTR vei Uy<4720657529c772 O>-BaşvYASA KAPSAMINDAvYER ALAN ÜNİVERSİTE2( TıHKc>n UNÜniversitl SAİşçcpİkenrMemzr StatüsüTenYFç Vikm- DıHK ı Üniversitl c772 O.K. TR> iceHndr0>iy ><İlavekaeY1yepAküLE3/raHmiBıçniüpsmeYEuem1şyanın GYasadan ı O8nriük9.He1Esinste6<1970557529c772 O>-B-BaşvYASADAN KAYNAKLANAN TİSeALACAĞI (-ıopZuUİşiSözçlşilsidAküLE3/6ti1 4956m-mBankfla8c. TD>Y1faünÜE5A6 ksEKsmiirt>i-FaiziEY1föO htNYFSEuemSaağlık Cüzdanı OMül mİınL14 He1Esinste6-BaşvİMAR2KANUNUN2KAPSAMINDAvTAHSİSeEDİLEN TAŞINMAZ2( İmar AfftÜafD/yK ı Tapu İptaa4vekaeDci0dİıHKENG--TıHKktar ÜzeTE. nm6zınTTapu Kaiz1SYtı1fTRz-Amacı DışındaYK.lınıı1fTRz-Şerhi4BuilaBASi<1şyanın GYasadan ı O8nriük5.He1Esinste6-BaşvKANUN2HÜKÜMLERİNEAGÖRE YAPILAN İMAR2UYGULAMALARI2( S/95a-956OEa80 İf ad. nm6zınTnDYRF)O nrTD>Y1fO nınTTapudskaeDci0dediiY1ğiradeih İDYRFTD>Y1fme8adeihi onür0k- UNDESAYIüLE3/6vepOmaTR kh956sGözetVEil5-aurathr1hn-BaşvYASA ( c830 O3.HDE. HrmNİzinsşzpAğaç mi il5-HrmN S miç0k-Oik5enmTıHKkAç9.O htN901 ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36İ VarCGK1Esinste6-BaşvYASAY4c15 DAVRANIŞ2( iozmaİf><>Sinriiüpsmzi>i )-BaşvYASAY4c15 DAVRANIŞ2( Devr k-OŞükildİDYm>4kR ği YeYmak Saağlık Cüzdanı OMül mİınL3 De1Esinste6-BaşvYASAY4c15 DAVRANIŞ2( D. Uşmaİf1/eY9.avdÖnödr>i İhbarı-4956 üzdaht İRteYerg9.aO IG.de56 hnndr>i ) 1şyanın GYasadan ı O8nriükİBGK1Esinste6-BaşvYASAY4c15 DAVRANIŞ2( KöylülrseeiüpsmVn Oa8tnı54Amac2 TD>YniK.lını9.müO htN901 ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36İ VarCGK1Esinste6-BaşvYASAY4c15 DAVRANIŞ2( SY05n UNiu Suçt n nolayy Sağlve YK Mal>a8tn Rayiçi DYRF)eİRteS/95aces/eY9.aLEsAMKsraf>a80Ei )e65AAFSEk>i )-BaşvYASAY4c15 DAVRANIŞ2( SY05n UNSibıkahtz-ARO htm81S OgzÜzRunFaalimatAYESAYIO htma RağmenmüzdahtÜ>nr rteağRzİzİsşsinm/enlışhARBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınLCGK1Esinste6-BaşvYASAY4c15 DAVRANIŞ2( SY05n UNS OgzÜzdaY13OlDa80 n USm>at9.müOışhARBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınLCGK1Esinste6-BaşvYASAY4c15 DAVRANIŞ2( Trid< i/ya5NOila 00Suç2 veÜZanrAltTRYESAYIaÜ8Şahıs>a8a HKsredii>i ) Saağlık Cüzdanı OMül mİınL3 De1Esinste6-BaşvYASAY4c15 DAVRANMA2( SY05n UNSuç tar ÜzeY956AmeÜY1si5biÜnDYil-Eşi5biÜEkt ğineeD/nsiSavlahıyı-Eşi5biÜ SADoğrul O htKSşy HAREKlık Cİ OncidMrenç3.De1Esinste6-BaşvYASAY4c15LIK2( Açma4 ) Rap OA<aTR ğ)T S>Dağ Çubuk>a80 n UMüsaderesiTlamiBıçniüpsm>i ) Saağlık Cüzdanı OMül mİınL3 De1Esinste6-BaşvYASAY4c15LIK2( Açma n UZaDfaE. mıa81Uğr3.HpEİşga1ilnc-nAğaç>aöd Bm6IG.de56slaHÜ98loila m O htKSşy HAREKlık Cİ OncidMrenç3.De1Esinste6-BaşvYASAY4c15LIK2( Ağaç>a8in aang) 4yhn-BaşvYASAY4c15LIK2( Ağaç>a8in mi )mkadeihi İli İhbarkadeihi A56htmİfaDört Ayİf> şeonBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL3 De1Esinste6<1316557529c83148>-BaşvYASAY4c15LIK2( Araz) TRdastroÜEkip-956ece /eY9.avdSiptTma n Umi )el>şipEmi )el>şild ğ)ebiÜS OAnBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL3 De1Esinste6-BaşvYASAY4c15LIK2( AskerEonnımSY05kGD>E.k) İıHKn0 U-BaşvYASAY4c15LIK2( BiGirkm>4 Rap OAilaüm SY05na BiGirkm>4 Rap OA-BaşvYASAY4c15LIK2( Bozma<İlam/raeTü>Sinriiüpsmennüzdam>nrİlk Har>-BaşvYASAY4c15LIK2( Çükişil-i ad. nm6zınTOİlg.htmadeım>DakenlıYKıar52GöAüşESAYIO htm>nrAFSEk>i )-BaşvYASAY4c15LIK2( D. Uşmaİf1Hazır onnımSY05k>a8a SSi2Söz-D>i )-BaşvYASAY4c15LIK2( Emva2-BaşvYASAY4c15LIK2( Emva2a8dA5 ld2 E ROipEE ROzid1ğtebiÜönGirkm>4yhnAankOAtt BHDO htKEşy HAREKlık Cİ OncidMrenç3.De1Esinste6-BaşvYASAY4c15LIK2( FiaeTüBudavanPY95biÜSe5etsizde52üriceHAdiaskaeDci0dediien Kişi5biÜMi<üsanhtG VrY1ğt5denp>uç tast>üARO O htKSşy HAREKlık Cİ OncidMrençCGK1Esinste6-BaşvYASAY4c15LIK2( G4.4. EkonombkdKoşul>a8tn2 veÜ4956mınESit>nrAlm6IGücüneen )< miç0k-Oa8tnı54nDYRF)O nrHafifionür0k-Ki Saü-1şyanın GYasadan ı O8nriük3 De1Esinste6-BaşvYASAY4c15LIK2( Hayva5NOtlit. aönY95biÜGençl>ştiRmeySAAyr ld5ğiaskİlEN Ye önsiKiBıçn6eup O N dlYKESiptTIO 4avdüzdada Artırıms/eY9.BASiÜ56 /eÜ9y2 UNDEN YARO htN901 ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36İ Var3.De1Esinste6-BaşvYASAY4c15LIK2( ıaç0k- mva2ANakiin S m.lını9.müya5NAnLEsAYük13men/eY9.dl3/6aY13da-Ü5kalföavkar0ktör İli Römorku5AAadRsşsianAFSEk>i )-BaşvYASAY4c15LIK2( ıi )lSnrAğaç>a8ıTüBiGirkm>4 Rap OA/eY9.BASiÜ56 />-BaşvYASAY4c15LIK2( ıi )lSnrAğaç>a8ıTüFiaeTü83.HD

nrAr6şr BşkmüOlm>nrAFSEk>i )-BaşvYASAY4c15LIK2( ıişif8/eY9.ar0k-Suç2 tar ğY95biÜnzkl1Oa8i İçin SÜMi-YoksanO -BaşvYASAY4c15LIK2( MüdahalevdMr Ma )Od< i/748>-BaşOEFescCGK1ş UNDENrY9.aLneEMaktuniükairtEÜcYRF)O nrF>-BaşvYASAY4c15LOdRap Odh htmafnSraz)den i3.HDnaşH-onnımÜ5kOdRarmini-Rd SAAyrI2( Ağır 4956 ü abladlaHÜ9eiüpsmzi>i )-BaşvYASAY4c15LOksanOAmenajsanOPl25eo<üm5n UNSuç tar ÜznİĞİ2( DLOksanıSa l6Ttiür0nri/74812-n )< Eyi3.HpEİviirtyda/aBiklDEN YARO htN901 ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36İ Var3.De1Esinste6-BaşvYASAY4c15LOksanOmacı OrtayarOtlit. aabkşaİlam/raeTü>üya5NA9.avdÇıkptaa4Kar68>şipEmi )esadeihi5denpBüuç rla80 eY9.am O htKSşy HAREKlık Cİ OncidMrenç3.De1Esinste6-BaşvYASAY4c15LOksanOnrAFSEk>i )-BaşvYASAY4c15LOksanOnraf/rsşzpAğaSaEedii>i ) Saağlık Cüzdanı OMül mİınL3 De1Esinste6-BaşvYASAY4c15LOksanO<İRtesisanhtGi ) Saağlık Cüzdanı OMül mİınL3 De1Esinste6-BaşvYASAY4c15LOksanOsten O>BYvr kh9Oksan nm6z.VEenşiüpsynı Cintar ğEAğaç Rlg384Saağlık Cüzdanı OMül mİınL3 De1Esinste6-BaşvYASAY4c15LOksanOaınEİçed-BaşvYASAY4c15LOksanOaınEİçed-BaşvYASAY4c15LOksanOnÜE5A6 loji Mühr>nrİkm>4 R0ktörY1si FeTüBiGiİkm>4 R0eihi A56hFarklüshalDEN YA-a80 ED>Ekm>4 D>-BaşvYASAY4c15LOksanraf/rsşzpiaeTÇık5n UNEyiÇıkandAÜGençleşEonnımSY0Kıar Ön-/TD><< ü ab>iye TYARO htN901 ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36İ Var3.De1Esinste6-BaşvYASAY4c15LOksanatAYI )< mi l6Ttiişis/TDkaGir/D>aTR'den Krsşzpviir8ıTüFa8in ğRilnc Saağlık Cüzdanı OMül mİınL3 De1Esinste6<5 Ka12/7458 İtirMÜTESELSİL K3c5ilT12-779257529c83148>-BaşvYASAY4c15LOksanatAY5n UNEPY9ppiaf SSir8 vei/aBik TD>evam eyünkd-BaşvYASAY4c15Lkm>4 düzdK2( hbarkadNSuç tndüzdKıkshalnı9krB>ilah- FeTüBiGiÜY1siK2( D.yr 49lpKi SaEediidK2( hbarkald ğ)ebiÜS OAnBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL3 De1Esinste6-BaşvYASAY4c15L5n UNSrAğaEsten O>B>i )visiTınıHazır onnımSY0BASiÜ56 />nrçe0ktör<4avdürüzdahtÜ>nr rteağRzİzİsşs56 /eÜ9y2 UNDEN YARO htN901 ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36İ Var3.De1Esinste6-BaşvYASAY4c15L5nh-YoksanaTR ğ0 eY9.am-e önalDfaE. siTlamiBıçniüpEedii>i ) Saağlık Cüzdanı OMül mİınL3 De1Esinste6-BaşvYASAY4c15L5nhipliapulunSrazD ğEAğaçniüpsm>i ) Saağlık Cüzdanı OMül mİınL3 De1Esinste6-BaşvYASAY4c15L5nla SY05na iüp 4avdüzTemşıaeasknoÜze5n UNSibnBASi dMi )-BaşvYASAY4c15L5nla ı ğ)ebiÜKimYm>4knı9krB>yanO<İtz-İddiAnalm>nr- mvevamla)OdenmHar>< K. UNhıht-Sşy HAREKlık Cİ OncidMrenç3.De1Esinste6-BaşvYASAY4c15L5nla ı ğ)ğılOpi003YDD3.HpEİşçmaa9kçayüniümini-ıeşi )-BaşvYASAY4c15L5nla ı ğ)Ş2( Aynı ie ıs şeonBASi dM-BaşvYASAY4c15L5nla ı ğ95T9Üödi>iceHA>

-BaşvYASAY4c15L5nla ı ğDoğum hbarkald ğşsinm/eYaz6şr BşkmüOrresAMKhal2v-BaşvYASAY4c15L5nla ı ğnrAltOtlit. aevr kh9 dbiE6eup O N dlYKmınEi/748120>i ) 1şyanın GYasadan ı O8İ Var3.De1Esinste6-BaşvYASAY4c15L5nla ı ğ0 n UMüs3/4'0mYö95iOA>miBıçniüpsmzi lm>nrAFSEk>i )-BaşvYASAY4c15L5nla ı ğ-BaşvYASAY4c15L5nla ı ğmva2AyR 9bzkMüsadeMa )Od< ö/748tıeşlmse de/eY9.OdRa8tnı ğ)Ş2( dbiE6eup O N dlYKi<üpTespitce65AAFSEk>i )-BaşvYASAY4c15L5nla ı ğ95biÜonrAlkiNIŞ2( DevdRa8tnıI565i-ıl6Tti TübV httahva2-BaşvYASAY4c15L5nla ı ğ95biÜatAY5n UNEPYl6Tti HrmNİzinsşzpAğaç 120>i ) 1şyanın GYasadan ı O8İ Var3.De1Esinste6-BaşvYASAY4c15L5nla ı ğSA ( Suç2 tar ğEd95T9ÜödşıTüFiaınESit>nk. hıht-Sşy HAREKlık Cİ OncidMrenç3.De1Esinste6-BaşvYASAY4c15Ld-BaşvYASAY4c15L5nla ı ğ5n UNTikl6sD>ÇalD8tnıI3.HpE/Dci0iükenYOksanıS6aY13d9.am-.HD-BaşvYASAY4c15L5nla ı ğpi003YDDÇp Ocas>a)ğılı ğ95biÜo>-BaşvYASAY4c15L5nlaannÇEKsD>iye TYARO htNdMi )-BaşvYASAY4c15L5nlaananhtGT/eY9Sayyht8ıTüFeDisEd>aTR ğ0 eYYARO htNdM-BaşvYASAY4c15L5nlaaSY05k>nrArBuilaBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL3.De1Esinste6-BaşvYASAY4c15L5nlaaSY0ıeaTRraeTdD>aTR kür0k-Ki Sam> VrY1ğt İRteYerg9.aO Imiirm-955nlaaSY0e YKıüşunTek Rağmhen ispitce65AAFSEk>i )-BaşvYASAY4c15L5n UNmi )mkadeihiOdenmHhbarkadeihi A56hayün ZaDfaE. mıpsmzi lm65AAFç> şeonBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL3 De1Esinste6-BaşvYASAY4c15L5n UNmi )mkadeihiOdenmHhbarkadeihi A56hayün ZaDfaE. mıpsmzi lmandAÜGe5AAFabm5pBuilaBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL3.De1Esinste6-BaşvYASAY4c15L5n UIK2(LOksanOAlanıHazır avanPY9n UIK2(seihi5denp>OksanOmacı OrtayarOtsaEND<5nla ı ğSA Z OAi6elg35n UatAYI lkye TYARO htN901 ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36İ Var3.De1Esinste6-BaşvYASAY4c15L5n UNSuç tar Üal2viyeNEtkianOAş6şırZeyŞir3)lSnrAğanıne önalDfaE. siTlamiBıçniüpsmzi lm>nrAFSEk>i )-BaşvYASAY4c15L5n UNSuç tar Ü-Eşis nOlçiklDEiz AR>şipEmi )AAFçksanOi ) 1şyanın GYasadan ı O8İ Var3.De1Esinst1989 K088/15T15 İtirMÜTESELSİL K3c9-K088/-726157529c83148>-BaşvYASAY4c15L5n UNSuç tar Ü-Eşhr1hnOi )-BaşvYASAY4c15L5n UNSuç tar Ü-Eşhr1hnO dbiE6eup O N dlYKmınEi/74812-.HD-BaşvYASAY4c15L5n UNSuç tar Ü-Eşhr1hnOHD

i ) 1şyanın GYasadan ı O8İ Var3.De1Esinste6-BaşvYASAY4c15L5n U>4yhnşrrlunS/95a-Boyy Hudu dlYKmılKm>4si-A-NhisiTlamnsşzpAn S m.l O N dlYKmınEi/748120>i ) 1şyanın GYasadan ı O8İ Var3.De1Esinste6-BaşvYASAY4c15L5n UYçi DYRF)eyar>İlH5enmFotÜ SÜUa8)OinETDAyr ld5ğineeBiyary i Ssaanye TYARO htN901 ÖeDEĞİŞİKLİK ( 36İ Var3.De1Esinste6-BaşvYASAY4c15Lkhtz-SuçEiÜK caşpTR> Y1fO ESi l6TtimeySABuilaBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL3.De1Esinste6-BaşvYASAY4c15Lkhtz-SuçEiÜK5nla ı ğmüfç tn a8i İç dbiE6eup O N dlYYönEen eihi5dbiÜS OAnBASi Saağlık Cüzdanı OMül mİınL3 De1Esinste6-BaşvYASAY4c15Lkht( Suç2 tar ğEmvt8ıTüFacasAV ho dbiE6eup O N dlYinı5 ıi )lSnrAğaç>Yai Ol81ye ) l( ÇüTe veKKsraf>a8NazY05ktTRYEaş9.arği/TeDp9248120>i ) 1şyanın GYasadan ı O8İ Var3.De1Esinste6-BaşvYASAY4c15Lkht( Suç2 tar ğEmva8in mi )mkaid1ğtmınEi/74812spitce65AAFSEk>i )-BaşvYASAY4c15Lkht( Suç2 OlanınDÇevüsadeMa )Ode a ÇÇitS/95a- önalDfaE. siTlamiBıçniüps O htKSşy HAREKlık Cİ OncidMrenç3.De1Esinste6-BaşvYASAY4c15Lkht( Suç2 r Üal2lçikl/eY9>üya5NAnsşzpAğaç ksmVnök Sökmdh UyeNmİzİsşs ) YeY9.müO htNSaağlık Cüzdanı OMül İ Var3.De1Esinste6-BaşvYASAY4c15Lkht( Suç2 r ÜalsD>Çay>E.ki Eyirm-956 n UMüsaderesiTlamiBıçniüpsspitce65AAFSEk>i )-BaşvYASAY4c15L5n uf/raeTüİşağaang) ştirEonnımSY05kGD>< Uzmı O ekimİkm>4 R0e2teESAYk>i )-BaşvYASAY4c15La2-BaşvYASAY4c15LiaeTüaöd Bm6IG.de56sleOipEE ROzlO hal2Niği/esiTlamHarcü abladlaHÜ9tVEil>i )O/ıüaatal ORBASi Saağlık Cüzdanı OMül Mrenç3.De1Esinste6<2/220613165 İtirMÜTESELSİL K3cli2206-726157529c83148>-BaşvYASAY4c15LTemşıaeaEyirmNdM< )O nrFhr1h0>-BaşvYASAY4c15LTuteE. ıkRO htNdMa)K2( Araz) TRdS OgzÜ.HD