0-9 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Mahkeme / DaireEsas No.Kavram

1

UMCE. 1997/515 YAŞINDAN KÜÇÜK KIZI RIZASI İLE ALIKOYUP IRZA GEÇME VE KIZLIK BOZMA SUÇU (Terhisten Sonra İşlenen)
UMHE. 2014/4561608 SAYILI KANUN UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( Belediye Encümen Kararının İptali İstemi - 1608 S.K'da Görevli Mahkeme Belirtilmediği/Kabahatler Kanunu Uyarınca Adli Yargıda Görüleceği )
UMHE. 2008/1621608 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( 3 Gün Süre İle Ticaret ve Sanattan Men Edilme Cezasına ve Ruhsat Alınamadığı Takdirde İşyerinin Kapatılmasına İlişkin Encümen Kararı - Kararın İptali İçin Açılan Davanın İdari Yargı Yerinde Görüleceği )

2

UMCE. 2007/152247 SAYILI YASA'NIN 1 VE 14. MADDESİNDEKİ KOŞULLARIN OLUŞMADIĞI ( 27.Maddesi Uyarınca Yöntemine Uygun Bulunmayan Başvurunun Reddi Gereği )
UMHE. 2007/252247 SAYILI YASA'NIN 1. MADDESİNE UYGUN BULUNMAYAN BAŞVURU ( Aynı Yasa'nın 27. Maddesi Uyarınca Reddi Gerektiği - Manevi Tazminat )
UMHE. 2007/1032247 SAYILI YASA'NIN 14. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARI TAŞIMAYAN BAŞVURU ( Aynı Yasanın 27. Maddesi Uyarınca Reddi Gerektiği - 4077 Sayılı Kanun'un 16. Maddesine Aykırılık )
UMHE. 2006/862247 SAYILI YASA'NIN 14. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN KOŞULU TAŞIMAYAN BAŞVURU ( Reddi Gereği - Taş Ocağı İşletmeciliği/İdari Para Cezası )
UMHE. 2006/1522247 SAYILI YASA'NIN 14. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN KOŞULU TAŞIMAYAN BAŞVURU ( Reddi Gereği - Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a Aykırılık )
UMHE. 2006/1832247 SAYILI YASA'NIN 14. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN KOŞULU TAŞIMAYAN BAŞVURU ( Reddi Gereği - Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a Aykırılık )
UMHE. 2007/822247 SAYILI YASA'NIN 19. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN KOŞULU TAŞIMAYAN BAŞVURU ( Reddi Gereği - 3194 Sayılı Kanun'un 40. Maddesini İhlal Ettiğinden Bahisle İdari Para Cezası Verilmesi )
UMHE. 2007/1802247 SAYILI YASA'NIN 19. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN KOŞULU TAŞIMAYAN BAŞVURU ( Reddi Gereği - İl Tarım Müdürlüğü'nün İdari Para Cezası Vermesi )
UMHE. 2006/1962813 VE 406 S.KANUNLAR DAYANAK ALINARAK ÇIKARILAN YÖNETMELİK ( Verilen İdari Para Cezasına Karşı Yapılan İtirazın İdari Yargı Yerinde Açılacağı )
UMHE. 2013/10682821 SAYILI MÜLGA SENDİKALAR KANUNU'NA AYKIRILIK SEBEBİYLE İDARİ PARA CEZASI ( Davacı Şirkette Çalışan Kişilerin İşe Giriş ve Çıkış Tarihlerinin İlgili Kuruma Bildirmemek veya Süresinde Bildirmemek Suretiyle - İdareden Tahsili İsteminin Adli Yargı Yerinde Çözümleneceği )
UMHE. 2014/7642918 S.K. UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ ( Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
UMHE. 2014/232918 SAYILI KANUN UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ (Kabahatler Kanunu Uyarınca İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği)
UMHE. 2014/7592918 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK DAVASI ( Uyuşmazlığın Adli Yargı Yerinde Çözümleneceği )

3

UMHE. 2014/7433194 S.K.'DAKİ İMAR İŞLEMLERİ SEBEBİYLE OLUŞAN ZARARIN GİDERİLMESİ ( Taşınmazdaki Hissenin Yeni Oluşan Parsellere İntikal Ettirilmediği - İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
UMHE. 2007/823194 SAYILI KANUN'UN 40. MADDESİNİ İHLAL ( 2247 Sayılı Yasa'nın 19. Maddesinde Öngörülen Koşulu Taşımayan Başvurunun Reddi Gereği )
UMCE. 2006/27353 SAYILI YASA KAPSAMINDA BULUNMAYAN SUÇ ( Sağlık Kurulunca Suç Gününde Askerliğe Elverişli Olmadığına Karar Verilmesi - Açılan Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği )

4

UMCE. 2001/1614616 SAYILI YASAYA GÖRE VERİLMİŞ KARARLAR (Hükmün Özünü ve Esasını Değiştirmedi - Bir Ceza Belirlemesi Olup Duruşma Yapılmaksızın Evrak Üzerinde Verilmiş ve İtiraza Konu Kararlardan Olması)
UMHE. 2013/2274817 S.K.'DA İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ KONUSUNDA GÖREVLİ MAHKEME GÖSTERİLMEDİĞİ ( Kabahatler Kanunu Hükümleri Dikkate Alınacağı - Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Uyarınca Verilen İdari Para Cezasının Kaldırılması İsteminin Adli Yargıda Görüleceği )
UMHE. 2013/10524817 SAYILI KANUN'DA İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ KONUSUNDA GÖREVLİ MAHKEME BELİRTİLMEDİĞİ ( Görevli Mahkemenin Belirlenmesinde 5326 S.K. Hükümleri Dikkate Alınacağı - Adli Yargıda Görüleceği )
UMHE. 2014/7024925 S.K. UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ ( Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )

5

UMHE. 1993/37506 SAYILI YASA`NIN 75 İNCİ MADDESİNDEKİ TEHLİKE SINIF VE DERECESİNDE PRİM ÖDEME SÜRESİ (Devir Alınan İşyeri - Başlatılacağı Tarih)
UMHE. 2009/2475179 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Verilen İdari Para Cezasına Karşı Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümleneceği )
UMHE. 2013/7245510 S.K. UYARINCA TESPİT EDİLEN FARK PRİM BORCUNUN HESAPLANMASINA YÖNELİK İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( 5510 S.K. Md.85 ve 101 Uyarınca İş Mahkemesinin Görevli Olduğu - Adli Yargıda Çözümleneceği )
UMHE. 2012/1975510 S.K. YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE ( İştirakçi Sıfatıyla Çalışmakta Olan Memurlar Diğer Kamu Görevlileri İle Emekli Sıfatıyla Emekli Dul ve Yetim Aylığı Almakta Olanlar Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden İleride Emekliliğe Hak Kazanacaklar Kurumlarınca veya SGK Tarafından Tesis Edilen İşlem ve Muamelelerin İdari İşlem İdari Eylem Niteliğini Korumaya Devam Edeceği )
UMHE. 2012/1815510 S.K. YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE EMEKLİ OLANLAR ( Eşinin Tedavi Masrafları Nedeniyle Maaşından Yapılan Kesintinin Ödenmesi Talebinin İdari Yargıda Görüleceği )
UMHE. 2012/1815510 S.K. YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA MEMUR VE DİĞER KAMU GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLAR ( 5510 S.K. Hükümlerine Tabi Sigortalı Sayılacakları - İhtilafların Adli Yargı Yerinde Çözümleneceği )
UMHE. 2013/15055510 S.K.'NIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE İŞTİRAKÇİ SIFATIYLA ÇALIŞMAKTA OLAN MEMURLAR ( Diğer Kamu Görevlileri İle Emekli Sıfatıyla 5434 S.K.'ya Göre Emekli Dul Yetim Aylığı Almakta Olanlar ve Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden İleride Emekliliğe Hak Kazanacaklar Yönünden SGK'ca Tesis Edilen İşlem ve Yapacağı Muamelelerin İdari İşlem ve İdari Eylem Niteliğini Korumaya Devam Edecekleri )
UMHE. 2013/2995510 S.K.'NIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE MEMUR VE DİĞER KAMU GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞANLAR ( 5434 S.K. Hükümlerine Tabi Olacakları Gibi Bunların Emeklilikleri Bakımından da Aynı Kanun Hükümleri Uygulanmaya Devam Edeceği )
UMHE. 2013/1125510 SAYILI KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE İŞTİRAKÇİ SIFATIYLA ÇALIŞANLAR (Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri İle Emekli Sıfatıyla 5434 S.K.'ya Göre Emekli Yetim Dul Aylığı Alanlara SGK'ca Tesis Edilen İşlemlerin İdari İşlem Niteliğini Korumaya Devam Edeceği)
UMHE. 2012/385510 SAYILI KANUN'UN YÜRÜRLÜK TARİHİ ( Yaşlılık Aylığının Kesilmesi İşleminin İptali Talebi - 5510 S.K'nın Yürürlüğe Girmesinden Önce İştirakçi Sıfatıyla Çalışmakta Olan Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Yönünden Davanın İdari Yargı Çözümleneceği )
UMHE. 2014/825607 S.K. UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ (Bu Kanunun Yayımı Tarihinden Önce İşlenen Muhalefet Kabahatlerinde Lehe Hükümlerin Uygulanması Usulünün 5252 S.K. Md.9'a Göre Yapılacağı - Adli Yargının Görevli Olduğu)
UMHE. 2014/4575607 SAYILI KANUN UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Adli Yargıda Görülmesi Gerektiği )
UMHE. 2013/15235754 S.K.'NIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCE EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ VE KAMU GÖREVLİSİ STATÜSÜNDE OLAN DAVACI ( Belediye Başkanlığı Yaptığı Döneme Ait Makam Görev ve Temsil Tazminatı Talebinin İdari Yargıda Görüleceği )
UMHE. 2013/2995754 S.K.'NIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCE EMEKLİ SANDIĞI İŞTİRAKÇİSİ OLAN DAVACI ( Üniversite Hastanesinde Yaptırdığı Diş Tedavisine Ait Ödenmeyen Fatura Bedelinin Ödenmesi İstemiyle Açtığı Davanın İdari Yargı Yerinde Çözümleneceği )
UMHE. 2013/6015754 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTE DAVACININ KAMU GÖREVLİSİ OLDUĞU ( Stent Bedelinin Ödenmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İle Ödenen Bedelin Faizi İsteminin İdari Yargıda Görüleceği )
UMHE. 2013/10515754 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCE DAVACININ EMEKLİ SANDIĞI İŞTİRAKÇİSİ OLDUĞU ( İhtilaf Tarihinde Kamu Görevlisi Olduğu - Stent Bedelinin Ödenmesi İsteminin İdari Yargıda Çözümleneceği )
UMHE. 2012/1975754 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTE KAMU PERSONELİ OLAN DAVACI ( İlaçlı Stent Bedelinin Ödenmesine İlişkin Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İle Maddi Zararın Ödenmesi İstemi - İdari Yargıda Görüleceği )

6

UMHE. 2014/79960 GÜN SÜRE İLE ARACIN TRAFİKTEN MEN EDİLMESİ ( Trafikten Men Edilme Kararının İptali İstemi - İdari Yargı Yerinde Çözümleneceği )
UMHE. 2013/13060 GÜN SÜRE İLE TRAFİKTEN ARACIN MEN EDİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ İSTEMİ ( İdari Yargıda Görüleceği - Kabahatler Kanunu'nda Diğer Kanunlarda Kabahat Karşılığında Öngörülen Belirli Süre İçin Kara Nakil Aracının Trafikten Alıkonulmasına İlişkin Hükümlerin Geçici İstisnalar İçinde Sayıldığı )
UMCE. 2000/16136 SAYILI KANUNA MUHALEFET (Asker Kişi Sanık Hakkında Açılan Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
UMCE. 1992/586136 SAYILI KANUNA MUHALEFET (Asker Kişinin Görevi Gereği Kendisine Verilen Silahı İle Firar Eyleminden Dolayı Açılan Davanın Askeri Mahkemede Görülmesinin Gerekmesi)
UMCE. 1999/516136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK (Suçun Askeri Suç Olmaması Nedeniyle Açılan Davaya Adli Yargı Yerinde Bakılmasının Gerekmesi)
UMCE. 2001/1316136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK (Suçun Askeri Suç Olmaması Nedeniyle Davaya Adli Yargı Yerinde Bakılmasının Gerekmesi)
UMCE. 2001/86136 SAYILI YASAYA MUHALEFET (Asker Kişinin İşlediği Suçta Görev)
UMCE. 1996/456136 SAYILI YASAYA MUHALEFET (Asker Kişinin İşlediği)
UMCE. 1996/426136 SAYILI YASAYA MUHALEFET (Askeri Suç Niteliği Bulunmaması)
UMCE. 1997/106136 SAYILI YASAYA MUHALEFET (Görev Tahsisli Silahı Birliğinin Bilgisi ve İzni Olmadan Görev Alanı Dışına Çıkaran Sanık Askerin Adli Yargıda Yargılanmasının Gerekmesi)
UMCE. 2001/436136 SAYILI YASAYA MUHALEFET (Terhis Edilen Sanığın İşlediği Suçta Görev)
UMHE. 2012/5486183 S.K. UYARINCA TESİS EDİLEN HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Davacı İle Davalı Şirket Arasında Kira Sözleşmesi Olduğu/Davalı Şirketin Vergi Borcu Sebebiyle Davacının Taşınmazında Yapılan Haczin Kaldırılması Talebi - İdari Yargıda Çözümlenmesi Gerektiği )
UMHE. 2002/1265 YAŞIN DOLDURAN BABAYA AYLIK BAĞLANIP BAĞLANAMAYACAĞI (Vazife Malüllüğü Sandıkça Kabul Edilerek Daha Önce Dul ve Yetimlerine Aylık Bağlanmış Olan Şehit Oğlundan)

9

UMHE. 2006/231992 SAYILI KANUN UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( Özel Sağlık Kuruluşuna - Yapılan İtirazın İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği )

A Kavram Endeksi