0-9 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Mahkeme / DaireKavram

1

İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURUL KARARI1. HUKUK MÜŞAVİRLERİ ( Büyükşehir Belediyelerinde Faaliyet Gösteren Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Görevli - Makam ve Görev Tazminatı Alabilecekleri )
TEMYİZ KURUL KARARI1. VE 2. ÖĞRETİM ÜCRETLERİ ( Öğretim Görevlilerine Diğer Faaliyetler İçin ( Uygulama ) Ödenen - I. Öğretimde Verilen Derslerin Bir Kısmına Ücret Tahakkuk Ettirilmeyip Ücreti Daha Fazla Olduğu İçin II. Öğretim Ders Ücreti Ödenemeyeceği )
TEMYİZ KURUL KARARI1416 SAYILI YASADAN FAYDALANANLARA ÖDENECEK ÜCRET ( Öğrenimle İlgili Olarak Gidilen Konserlere Ait Bilet Bedelleri ve Sempozyuma Katılma Amacı Taşıyan Ulaşım Giderlerinin Ödenebilmesi )

2

GENEL KURUL KARARI2022 S.K. UYARINCA YAŞLILIK AYLIĞI ALANLAR ( Ancak Devlet Hastanelerinde Ücretsiz Tedavi Edilecekleri - Üniversitesi Hastanesinde Yapılmış Olan Tedavi Giderlerinin Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne Fatura Edilemediği )
GENEL KURUL KARARI2182 SAYILI YASADAN YARARLANMA ( 1.3.1979'da Görevde Ya da Askerde Olması Nedeniyle - İntibaklarının Yapılması )
GENEL KURUL KARARI243 SAYILI KHK. İLE BELİRLİ GÖREVDE BULUNANLAR ( Öngörülen Makam Tazminatına Hak Kazanılması ve Bunun Ödenmesi )
TEMYİZ KURUL KARARI250 PUAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ZAMMI ( Özel Eğitime Muhtaç Çocukların Eğitimine Yönelik Okullarda Görevli Öğretmenler İçin Verilmesinin Gerekmesi )

3

TEMYİZ KURUL KARARI3656 SAYILI YASA ( Bu Kanunun 3/A Maddesine Göre Yapılmış Olan Sınavı Başarmış Olanların Yabancı Dil Bilgisi Seviyeleri Söz Konusu Sınava Girmelerine Gerek Kalmaması )

6

5. DAİRE657 SAYILI KANUNA TABİ KURUM DOKTORU ( Sözleşme Yapılarak İşyeri Hekimi Olarak Görevlendirilmesi ve İşyeri Hekimliği Ücreti Ödenmesinin Kamu Zararına Neden Olduğu - Kurum Doktorlarının 1.7.2006 Tarihinden Sonra Asli Görevleri Kapsamında İşyeri Hekimliği Görevini Yapacakları )
GENEL KURUL KARARI6772 SAYILI KANUN GEREĞİNCE YAPILACAK ÖDEMELER ( Bir Yılda 112 Günlük Ücret Tutarını Aşmaması Kaydıyla Toplu Pazarlık Sonucu Elde Edilmiş Bir Hak Sayılarak İşçilere Ödenmesi Gereği )

A Kavram Endeksi