DIBGK IDDGK VDDGK D1.D D2.D D3.D D4.D D5.D D6.D D7.D D8.D D9.D D10.D D11.D D12.D D13.D D14.D D15.D D16.D D17.D

D6.D 5.4.1978 -

Önceki Endeks ( Bölüm 7)

Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

D6.D

D6.D5.4.1978E. 1977/6650 K. 1978/1361"İPTAL DAVASI ( Köye Mezarlık Yapımı İçin Köy İhtiyar Kurulu Tarafından Alınan Kamulaştırma Kararı )
KÖY İHTİYAR KURULU KARARI ( Kurulun En Az Dört Kişiyle Toplanması Gerekeceğinden İki Üye ve Muhtarla Toplanan Mecliste Alınan Kamulaştırma Kararının İptali )
KAMULAŞTIRMA ( Köy İhtiyar Kurulunun En Az Dört Kişiyle Toplanması Gerekeceğinden İki Üye ve Muhtarla Toplanan Mecliste Alınan Kamulaştırma Kararının İptali )"
D6.D31.10.1978E. 1976/2367 K. 1978/3689"İPTAL DAVASI ( Su Kuyusunun ve Tarlanın Bir Kısmının İçme Suyu İhtiyacı İçin Kamulaştırılması Hakkındaki Köy İhtiyar Kurulu Kararı )
KÖY İHTİYAR KURULU KARARININ İPTALİ ( Köye İçme Suyunun Temini İçin Kamulaştırma Kararının Köy İhtiyar Kurulu Tarafından Alındığı Anlaşıldığından Yetki Yönünden İsabet Olmaması )
KÖYLERİN İÇME VE KULLANMA SUYU İHTİYACI ( DSİ Genel Müdürlüğü Tarafından Temin ve Tedarik Olunması )
DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YETKİSİ ( Köylerin İçme ve Kullanma Suyu İhtiyacının Temin ve Tedarik Edilmesi )
KAMULAŞTIRMA ( Köye İçme ve Kullanma Suyu Temini İçin Yapılacak Kamulaştırmalarda Yetkinin DSİ Genel Müdürlüğüne Ait Olması )"
D6.D23.1.1979E. 1976/4495 K. 1979/152"İPTAL DAVASI ( Köye Yol Yapmak İçin Köy İhtiyar Kurulunca Alınan Kamulaştırma Kararı )
KÖY İHTİYAR KURULU KARARI ( Köye Yol Yapmak İçin Alınan Kamulaştırma Kararının Uygun Olması )
KÖYE YOL YAPIMI İÇİN ALINAN KAMULAŞTIRMA KARARI ( Güzergahı YSE Elemanlarınca Aplike Edilen Köy Yolunun Yapımı İçin Kamulaştırma Kararı Alınabilmesi )
KAMULAŞTIRMA ( Güzergahı YSE Elemanlarınca Aplike Edilen Köy Yolunun Yapımı İçin Kamulaştırma Kararı Alınabilmesi )"
D6.D19.2.1979E. 1977/1376 K. 1979/619"İPTAL DAVASI ( Belediyenin Meydanda Yaptırdığı Anıta Ait İnşaatın Durdurulmasına İlişkin Valilik İşlemi )
BELEDİYENİN YAPTIRDIĞI ANIT İNŞAATININ VALİLİKÇE DURDURULMASI ( Belediyeler Yerel Yönetim İdarelerinden Olduğundan Merkezi İdarenin Hiyerarşisine Tabi Olmamaları )
VALİLİK İŞLEMİNİN İPTALİ ( Belediyenin Meydana Yaptırmak İstediği Anıt İnşaatının Durdurulmasına İlişkin Valilik Kararının İptali )
VESAYET MAKAMI ( Belediyeler Yerel Yönetim İdarelerinden Olup Merkezi İdarenin Hiyerarşisine Tabi Olmadığı Gibi Merkezi İdarenin Vesayeti Altında da Olmamaları )"
D6.D6.3.1979E. 1976/5056 K. 1979/1004"İPTAL DAVASI ( Köy İhtiyar Kurulunun Köye Mezarlık Yapmak İçin Aldığı Kamulaştırma Kararı )
KÖYE MEZARLIK YAPIMI İÇİN KAMULAŞTIRMA ( Mezarlıklar Tüzüğüne Aykırı Şekilde Yapılan Kamulaştırmada Yasalara Aykırılık Olmaması )
KÖY İHTİYAR KURULU KARARI ( Köye Mezarlık Yapımı İçin Alınan Kamulaştırma Kararında Yasalara Aykırılık Olmaması )
KAMULAŞTIRMA ( Köye Mezarlık Yapımı İçin Alınan Kamulaştırma Kararında Yasalara Aykırılık Olmaması )"
D6.D5.12.1979E. 1977/2071 K. 1979/3601"İPTAL DAVASI ( Binada Tadilat ve İlaveler Yapılması Nedeniyle Belediye Hizmetlerinin Kestirilmesine İlişkin Belediye Encümeni Kararı )
BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ ( Encümence Daha Önce Verilen Yıkma Kararının İl İdare Kurulu Tarafından İptal Edilip Kesinleştiğinden Yeniden Eski Gerekçelere Binaen Karar Alınamaması )
BELEDİYE HİZMETLERİNİN KESTİRİLMESİ KARARI ( Daha Önce İl İdare Kurulu Tarafından İptal Edilen Nedenlerle Yeniden Karar Alınamaması )"
D6.D11.12.1979E. 1978/1277 K. 1979/3741"İPTAL DAVASI ( Gayrımenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Kararının İptali İstemi )
ESKİ ESER OLAN BİNANIN YIKILMASI ( Yapının Fotoğraf ve Rölövelerinden Yararlanılarak Eski Halinin İhyasının Gerekmesi )
ANITLAR YÜKSEK KURULU KARARI ( Eski Eser Olduğu Kabul Edilen Binanın Yıkılmasından Sonra Ancak Yapının Fotoğraf ve Rölövelerinden Yararlanılarak Eski Halinin İhyasının Gerekmesi )"
D6.D29.1.1980E. 1976/8388 K. 1980/198"TAZMİNAT DAVASI ( Adli Yargı Kararının İcrasına Dayanan Eylem Sonucu Uğranılan Zararın İdareden İstenilememesi )
ADLİ YARGI KARARININ İCRASINDAN KAYNAKLANAN ZARAR ( Bu Zararın İdareden İstenememesi )
İDAREDEN İSTENEN TAZMİNAT ( Adli Yargı Kararının İcrasına Dayanan Eylem Sonucu Uğranılan Zararın İdare Tarafından Tazmininin İstenememesi )"
D6.D4.6.1980E. 1978/3629 K. 1980/1733"İPTAL DAVASI ( Kat İrtifakının Mesken Olarak Kat Mülkiyetine Dönüştürülmemesi Yolundaki Belediye İşlemi )
KAT İRTİFAKI ( Mesken Olarak Kat Mülkiyetine Çevrilmesinin Olanaksız Olduğu Yolundaki Belediye İşleminin Kazanılmış Hakkı İhlal Etmesi )
MESKEN OLARAK KAT MÜLKİYETİNE ÇEVRİLEN KAT İRTİFAKI ( Çevirmenin Olanaksız Olduğu Yolundaki Belediye İşleminin Kazanılmış Hakkı İhlal Etmesi )
KAZANILMIŞ HAK ( Kat İrtifakının Mesken Olarak Kat Mülkiyetine Çevrilmesinin Olanaksız Olduğu Yolundaki Belediye İşleminin Kazanılmış Hakkı İhlal Etmesi )"
D6.D12.11.1980E. 1978/293 K. 1980/2666"İPTAL DAVASI ( Köy İhtiyar Kurulunun Aldığı Kamulaştırma Kararı )
ARAZİ SULAMA KANALI YAPIMI ( Yapım İçin Köy İhtiyar Kurulunun Kamulaştırma Yetkisinin Olmaması )
KAMULAŞTIRMA ( Arazi Sulama Kanalı Yapımı İçin Köy İhtiyar Kurulunun Kamulaştırma Yetkisinin Olmaması )
KÖY İHTİYAR KURULU KARARI ( Arazi Sulama Kanalı Yapımı İçin Köy İhtiyar Kurulunun Kamulaştırma Yetkisinin Olmaması )"
D6.D13.11.1980E. 1979/868 K. 1980/2701"İPTAL DAVASI ( Köy İhtiyar Kurulunun İlkokul Uygulama Bahçesi İçin Aldığı Kamulaştırma Kararı )
İLKOKUL UYGULAMA YERİ ( Yerin Yasaya Göre Teşekkül Etmiş Bir Komisyon Tarafından Seçilmediğinden Köy İhtiyar Kurulunun Kamulaştırma İşleminin Yasaya Aykırı Olması )
KAMULAŞTIRMA ( Köy İhtiyar Kurulunun İlkokul Uygulama Yeri İçin Aldığı Kararın Yasaya Aykırı Olması )
KÖY İHTİYAR KURULU KARARI ( İlkokul Uygulama Yeri İçin Yapılan Kamulaştırma İşleminin Yasaya Aykırı Olması )"
D6.D18.2.1982E. 1980/2970 K. 1982/151"İPTAL DAVASI ( Köy İhtiyar Kurulunun Köy Merasının Kamulaştırılması İçin Aldığı Karar )
KAMULAŞTIRMA ( Köy İhtiyar Kurullarının Köy Merası İçin Kamulaştırma Yapma Yetkisinin Olmaması )
KÖY İHTİYAR KURULU ( Kurulun Köy Merası İçin Kamulaştırma Yapma Yetkisinin Olmaması )"
D6.D16.3.1982E. 1979/2433 K. 1982/565"TURİZM BAKANLIĞININ GÖREVİ ( Turizmle İlgili İşlemi Yapmak Yaptırmak Düzenleyip Teşvik Etmek ve Koordine Etmek )
KAMULAŞTIRMA KARARI ( Turizm Bakanlığının Anıtlar Yüksek Kurulunun Bağlayıcı Nitelikte Kararlarının Uygulanmasını Temin İçin Vaki İsteği Üzerine Alınan Kararın Yasaya Uygun Olması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Bedelin Bankaya Bloke Edilip Edilmediği Hususunda Kararda Açıklık Olmadığı İddiası )"
D6.D19.3.1982E. 1981/512 K. 1982/673"İPTAL DAVASI ( Belediyeye Ait Olan ve Özel Şahıslara Kiraya Verilen Dükkanların Tahliyesine İlişkin Belediye Encümen Kararı )
BELEDİYEYE AİT OLUP ÖZEL ŞAHISLARA KİRAYA VERİLEN DÜKKANLAR ( Anıtlar Yüksek Kurulu Kararı Gereği Kira Mukavelesinin Feshi İle Boşaltılması Yolundaki Belediye Encümen Kararı )
GÖREV ( Belediyeye Ait Olan ve Özel Şahıslara Kiraya Verilen Dükkanların Tahliyesine İlişkin Belediye Encümen Kararının İptali Yolundaki Davanın Adli Yargıda Görülmesi )"
D6.D7.4.1982E. 1982/4028 K. 1982/736"İPTAL DAVASI ( Şirketin Sivil Savunma Fonu Yükümlüsü Sayılmasına İlişkin Olarak Valilikçe Yapılan İşlem )
SİVİL SAVUNMA FONU YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( %50 Belediye Hissesi %50 Petrol Ofisi Hissesi İle Kurulan Ortaklığın Fon Yükümlüsü Sayılamaması )"
D6.D13.4.1982E. 1981/1762 K. 1982/916"İPTAL DAVASI ( Köye Meydan ve Garaj Yapılması İçin Köy İhtiyar Kurulunca Alınan Kamulaştırma Kararı )
KÖY İHTİYAR KURULU KARARI ( Köy Garajı Yapılmasının Köyün Zorunlu Görevleri Arasında Yer Almadığından Alınan Kamulaştırma Kararının İptali )
KAMULAŞTIRMA ( Köy Garajı Yapılmasının Köyün Zorunlu Görevleri Arasında Yer Almadığından Alınan Kamulaştırma Kararının İptali )"
D6.D1.6.1982E. 1979/2933 K. 1982/1760"İPTAL DAVASI ( Yol Fazlası Taşınmazın Satışının İptaline İlişkin İl İdare Kurulu Kararı )
YOL FAZLASI TAŞINMAZ ( Taşınmaz Hakkında Gerekli Araştırma Yapılmadan Satışına Dair Belediye Meclisince Verilen Kararın İl İdare Kurulunca İptali )
İL İDARE KURULU KARARI ( Yol Fazlası Taşınmaz Hakkında Gerekli Araştırma Yapılmadan Satışına Dair Belediye Meclisince Verilen Kararın İl İdare Kurulunca İptali )"
D6.D7.10.1982E. 1982/4336 K. 1982/2787"DANIŞTAYDA GÖRÜLECEK DAVALAR ( Bu Davalar Dışındaki Uyuşmazlıkların Nerede Görüleceğine Bakamaması )
ASKERİ YA DA ADLİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI ( Danıştayın Bakacağı Davalar Dışında Bunlara Bakamaması )"
D6.D15.11.1982E. 1982/1731 K. 1982/3747"İPTAL DAVASI ( Belediye Encümeninin Kullanma İzni Alınmadan Meskenin Kullanılması Nedeniyle Para Cezası Tahsili İçin Aldığı Karar )
PARA CEZASI ( Kullanma İzni Alınması İçin Süre Verilmemesi Nedeniyle İkinci Kez Para Cezası Alınamaması )
KULLANMA İZNİ ( İzin Alınması İçin Süre Verilmemesi Nedeniyle İkinci Kez Para Cezası Alınamaması )"
D6.D17.11.1982E. 1978/1400 K. 1982/3761"TAZMİNAT DAVASI ( Belediyece Yol Açılması Sırasında Ağır İnşaat Araçlarının Gelişigüzel Biçimde Çalıştırılması Nedeniyle Verilen Zarar )
YOL YAPIMI SIRASINDA OLUŞAN ZARAR ( Belediyenin Oluşan Zararı Tazmin Etmesinin Gerekmesi )
BELEDİYENİN YOL YAPIM ÇALIŞMASI ( Çalışma Sırasında Oluşan Zararın Tazmininin Gerekmesi )"
D6.D8.1.1983E. 1981/1904 K. 1983/3408"TAZMİNAT DAVASI ( Usulsüz Verilen Kazı Ruhsatının Geri Alınması Sonucu Uğranılan Zarar )
İDARENİN TAZMİN BORCUNUN DOĞUMU ( İdareye Yüklenebilecek Kusurlu İşlem ve Fiil İle Gerçek Zararın Meydana Gelmesinin Gerekmesi )
USULSÜZ VERİLEN KAZI RUHSATININ GERİ ALINMASI ( Şirket Tarafından Parselde Sözü Edilen Ruhsata Dayalı Hafriyat Yapılmadığından Tazminat İsteminin Reddi )
KAZI RUHSATININ GERİ ALINMASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Şirket Tarafından Parselde Sözü Edilen Ruhsata Dayalı Hafriyat Yapılmadığından Tazminat İsteminin Reddi )"
D6.D8.3.1983E. 1981/2932 K. 1983/988"İPTAL DAVASI ( Belediye Tarafından Yapılan İmar Planı Değişikliği )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ ( Önerinin İmar ve İskan Bakanlığınca Reddedilmesi Nedeniyle Kesinleşmeyen İmar Planı Değişikliğinin İptaline Yönelik Davanın Reddi )
BAKANLIK TARAFINDAN REDDEDİLEN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Kesinleşmeyen İmar Planı Değişikliğinin İptaline Yönelik Davanın Vaktinden Önce Kesin Olmayan İşleme Karşı Açılması Nedeniyle Reddi )
VAKTİNDEN ÖNCE KESİN OLMAYAN İŞLEME KARŞI AÇILAN İPTAL DAVASI ( Belediye Meclisi Kararı İle Kabul Edilen İmar Planı Değişikliği Önerisinin Bakanlık Tarafından Reddedilmesi )
KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN İPTALİ ( Yeniden Kıyı Kenar Tespiti Yapılması Nedeniyle Davanın Konusuz Kalması )"
D6.D23.3.1983E. 1979/1460 K. 1983/1260"İPTAL DAVASI ( Köyün Belediye Mücavir Alanına Alınmasına İlişkin İşlem )
KÖYÜN BELEDİYE MÜCAVİR ALANINA ALINMASINA İLİŞKİN İŞLEM ( Kanunda Sayılan Şartların Gerçekleşmesi Nedeniyle İşlemin Yasaya Uygun Olması )
BELEDİYE MÜCAVİR ALANINA ALINAN KÖY ( Kanunda Sayılan Şartların Gerçekleşmesi Nedeniyle İşlemin Yasaya Uygun Olması )"
D6.D30.9.1983E. 1981/1124 K. 1983/2962"İPTAL DAVASI ( Belediye Encümenin Arsa Satışına İlişkin Kararı )
BELEDİYENİN YETKİSİ ( Belediye Malı Olan ve Müstakil İnşaata Elverişli Olmayan Parçaları Bitişiğindeki Arsa Veya Bina Sahibine Bedel Takdiri Suretiyle Satma Yetkisinin Olması )
İNŞAATA ELVERİŞLİ OLMAYAN PARÇA TAŞINMAZLAR ( Belediyenin Bu Kısmı Bitişiğindeki Arsa Veya Bina Sahibine Bedel Takdiri Suretiyle Satma Yetkisinin Olması )"
D6.D11.11.1983E. 1983/221 K. 1983/3506"İPTAL DAVASI ( Gayrımenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Kararının İptali )
ANITLAR YÜKSEK KURULU KARARI ( Kurulun Eski Eser Üzerine İmar Planında Öngörülen Kat Yüksekliğinin Üstünde İlave Kat Yapılması Konusunda Karar Alma Yetkisinin Olmaması )
ESKİ ESER ÜZERİNE İLAVE KAT YAPILMASI ( Anıtlar Yüksek Kurulunun Eski Eser Üzerine İmar Planında Öngörülen Kat Yüksekliğinin Üstünde İlave Kat Yapılması Konusunda Karar Alma Yetkisinin Olmaması )"
D6.D4.4.1984E. 1984/163 K. 1984/1651"İPTAL DAVASI ( Yıkılacak Derecede Tehlikeli Olduğu Saptanan Yapının Yıktırılması Yıktırılmadığı Takdirde Belediyece Yıktırılacağına Dair Belediye Başkanlığı İşlemi )
BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ ( Yıkılacak Derecede Tehlikeli Olduğu Saptanan Yapının Yıktırılması Yıktırılmadığı Takdirde Belediyece Yıktırılacağına Dair Belediye Başkanlığı İşlemi )
YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ OLDUĞU SAPTANAN YAPI ( Belediye Fen Heyeti Raporunda Belirtilen Süre İçinde Yıkılması Gerektiği Yolundaki İşlemin İptali İstemi )
İDARİ İŞLEM ( Yıkılacak Derecede Tehlikeli Olduğu Saptanan Yapının Yıktırılması Yıktırılmadığı Takdirde Belediyece Yıktırılacağına Dair Belediye Başkanlığı İşlemi )"
D6.D6.4.1984E. 1981/1909 K. 1984/1662"İPTAL DAVASI ( Sitenin Denizin Tahrifatından Kurtulmak İçin Dolgu İsteminin Reddi İşlemi )
DENİZE DOLGU İÇİN RUHSAT İSTEMİ ( Bakanlık Tarafından Onaylanan Plan Değişikliği İle Dolgu Alanı Olarak Ayrılan Yerin Kamunun Hüküm ve Tasarrufu Altında Olması ve Özel Mülke Konu Olamaması )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Denize Dolgu İçin Ruhsat İstenen Yerin Bakanlık Tarafından Onaylanan Plan Değişikliği İle Kamunun Hüküm ve Tasarrufu Altında Olması ve Özel Mülke Konu Olamaması )
DOLGU YAPILMASI ( Bakanlık Tarafından Onaylanan Plan Değişikliği İle Denize Dolgu Alanı Olarak Ayrılan Yerin Kamunun Hüküm ve Tasarrufu Altında Olması ve Özel Mülke Konu Olamaması )"
D6.D6.4.1984E. 1981/2740 K. 1984/1712"TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Yapısına Komşu Olan Parsele İnşaat Ruhsata Verilmesi ve İnşaat Yapılması Nedeniyle Meydana Gelen Heyelan Nedeniyle )
İNŞAAT RUHSATI VERİLMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Bölgenin Jeolojik Yapısı Göz Önünde Bulundurulmaksızın Hazırlanan İmar Planına Göre Ruhsat Verilmiş Olması )"
D6.D6.4.1984E. 1982/34 K. 1984/1661"İPTAL DAVASI ( Anıtlar Yüksek Kurulunun Üç Mahallenin Kentsel Sit Alanı Olarak Tescil Edilmesiyle İlgili Kararı )
ANITLAR YÜKSEK KURULU KARARININ İPTALİ ( Üç Mahallenin Kentsel Sit Alanı Olarak Tescil Edilmesi ve İmar Faaliyetinin Koruma Geliştirme Plan Yönetmeliği İle Düzenlenmesi )
SİT ALANI ( Anıtlar Yüksek Kurulunun Nerelerin Sit Alanı Olduğunu Belirleyebilmesi )"
D6.D18.4.1984E. 1981/1903 K. 1984/1754"LAĞIM VE MECRA TESİSATI ( Belediyelerin Genel Sağlık ve Sosyal Yardıma İlişkin Yapmakla Yükümlü Olduğu Görevler Arasında Olması )
BELEDİYENİN GÖREVİ ( Lağım ve Mecralar Tesisatının Belediyelerin Genel Sağlık ve Sosyal Yardıma İlişkin Yapmakla Yükümlü Olduğu Görevler Arasında Olması )
KANALİZASYON ŞEBEKESİ OLMAYAN BİNALAR ( Bunlar İçin Fosseptik Sistemin Uygulanması Fosseptiklerin Belediyece Gösterilecek Müsait Yerlerde Yaptırılması )
FOSSEPTİK YAPTIRILMASI ( Kanalizasyon Şebekesi Olmayan Binalar İçin Belediyeler Tarafından Yaptırılması )"
D6.D14.5.1984E. 1984/280 K. 1984/2049"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ ( Diğer Düzenleyici İşlemler Gibi İdari Yargının Denetimi Altında Olmaları )
İDARİ YARGININ DENETİMİ ALTINDA OLAN İŞLEMLER ( İmar Planı Değişikliği İşlemleri )"
D6.D13.6.1984E. 1984/235 K. 1984/2461"İPTAL DAVASI ( Arsa Kullanım Bedeli Tespitine İlişkin Belediye Encümeni Kararına Dayanılarak Tebliğ Edilen İhbarnamenin İptali İstemi )
ARSA KULLANIM BEDELİ ( Tahsil Amacıyla Düzenlenen İhbarnameye Vaki İtirazın İdari İşlem Olması Nedeniyle İdari Yargıda Görülmesi )
GÖREV ( Arsa Kullanım Bedelinin Tahsili Amacıyla Düzenlenen İhbarnameye Vaki İtirazın İdari İşlem Olması Nedeniyle İdari Yargıda Görülmesi )
İDARİ İŞLEM ( Arsa Kullanım Bedelinin Tahsili Amacıyla Düzenlenen İhbarnameye Vaki İtirazın İdari İşlem Olması Nedeniyle İdari Yargıda Görülmesi )"
D6.D5.11.1984E. 1984/782 K. 1984/2968"İPTAL DAVASI ( Uyuşmazlığa Konu İnşaatla İlgili Olarak Tespit ve Değerlendirme İşlemi Yapılmadan İptal Edilen Ruhsatın Geçerli Kabul Edilememesi )
RUHSATIN GEÇERLİLİĞİ ( Uyuşmazlığa Konu İnşaatla İlgili Olarak Tespit ve Değerlendirme İşlemi Yapılmadan İptal Edilen Ruhsatın Geçerli Kabul Edilememesi )
İNŞAAT RUHSATINA İZİN ( Uyuşmazlığa Konu İnşaatla İlgili Olarak Tespit ve Değerlendirme İşlemi Yapılmadan İptal Edilen Ruhsatın Geçerli Kabul Edilememesi )
İNŞAATIN YAPIMINA İZİN VERİLMESİ ( Kıyı Kenar Çizgisi Değişikliğinin İptali İçin Açılan Dava Sonuçlanmadan Ruhsatın Geçerli Kabul Edilememesi )"
D6.D21.11.1984E. 1984/883 K. 1984/3078"İPTAL DAVASI ( Özel İdarenin Gecekondu Tahsisi İstemini Reddeden Kararı )
İL ÖZEL İDARESİ KARARININ İPTALİ ( Mülkiyeti Özel İdareye Ait Arsa Üzerindeki Gecekondu Nedeniyle Arsanın Tahsisi İsteminin Reddi )
TEBLİGAT ( Vekil Aracılığı İle Takip Edilen Davalarda Tebligatın Vekile Yapılmasının Gerekmesi )
VEKİL İLE TAKİP EDİLEN DAVALAR ( Tebligatın Vekile Yapılmasının Gerekmesi )
GECEKONDU ARSASININ TAHSİSİ İSTEMİ ( Tahsis İçin Belediyeye Başvurulması ve Bu Yerle İlgili Islah İmar Planının Hazırlanmasından Sonra Tahsis İsteminin Karara Bağlanmasının Gerekmesi )
MÜLKİYETİ ÖZEL İDAREYE AİT ARSA ÜZERİNDEKİ GECEKONDU ( Arsanın Tahsisi İçin Belediyeye Başvurulması ve Bu Yerle İlgili Islah İmar Planının Hazırlanmasının Gerekmesi )
ISLAH İMAR PLANI ( Gecekondu Arsasının Tahsisi İçin Belediyeye Başvurulması ve Bu Yerle İlgili Islah İmar Planının Hazırlanmasından Sonra Tahsis İsteminin Karara Bağlanmasının Gerekmesi )"
D6.D20.2.1985E. 1984/1301 K. 1985/345"İPTAL DAVASI ( Belediye Encümeninin İmar Planı Olmayan Arsasının Davacıya Satılması )
BELEDİYE ENCÜMEN KARARI ( Arsanın İkinci Kez Davacıya Satılmasına İlişkin İşlem Dava Konusu Edildiğinden Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilmesinde İsabet Olmaması )"
D6.D12.3.1985E. 1984/1146 K. 1985/466"İPTAL DAVASI ( Kamulaştırma İşlemi )
İDARİ SÖZLEŞME ( Kamulaştırılan Taşınmazların Bedelinin Arsa Mübadelesi Suretiyle Ödenmesine İlişkin Anlaşmanın İdari Sözleşme Niteliğinde Olmaması )
BEDELİN YENİDEN TESPİTİ ( Kamulaştırılan Taşınmaza İlişkin Bedel İsteminin Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi )"
D6.D20.3.1985E. 1984/1155 K. 1985/521"İPTAL DAVASI ( İmar Planının Söz Konusu Taşınmazla İlgili Kısmının İptali İstemi )
İMAR PLANININ İPTALİ ( Yol Kenarına İlkokul Yapılmasına Yönelik Planın Kamu Yararına Uygun Olmaması Nedeniyle İptali )
KAMU YARARINA ( Yol Kenarına İlkokul Yapılması Yolundaki İmar Planının Kamu Yararına Aykırı Olması )"
D6.D26.9.1985E. 1985/256 K. 1985/1145"ANLAŞMA YOLUYLA ALINARAK BELEDİYENİN MÜLKİYETİNE GEÇEN TAŞINMAZ ( Kooperatife Tahsisen Satışına İlişkin İşlemin İdari Bir İşlem Olması )
İMAR PLANINDA SANAYİ SİTESİ OLARAK AYRILAN TAŞINMAZLAR ( Belediyece Bu Amaçla Kurulan Kooperatife Tahsisen Satışına İlişkin İşlemin İdari Bir İşlem Olması )
İDARİ İŞLEM ( İmar Planında Sanayi Sitesi Olarak Ayrılan Taşınmazların Belediyece Bu Amaçla Kurulan Kooperatife Tahsisen Satışına İlişkin İşlemin İdari Bir İşlem Olması )
GÖREV ( İmar Planında Sanayi Sitesi Olarak Ayrılan Taşınmazların Belediyece Bu Amaçla Kurulan Kooperatife Tahsisen Satışına İlişkin İşlem İdari Bir İşlem Olduğundan İdari Yargının Görevli Olması )"
D6.D24.10.1985E. 1982/4016 K. 1985/1273"İPTAL DAVASI ( Taşınmazın İmar Parseli Haline Gelmesi Yönündeki İstemin Reddine İlişkin Belediye İşlemi )
İMAR PARSELİ HALİNE GELME ( Taşınmazın Yolda Kalan Kısmının Belediyeye Terki Belediyeye Ait Yol Fazlası Kısmın da Bu Parsele Tevhidinin Gerekmesi )
BELEDİYE İŞLEMİ ( Yeni Parsel Oluşmadan Uygulama Yapılamayacağı Yolunda Belediyece Tesis Edilen İşlem )"
D6.D24.10.1985E. 1985/494 K. 1985/1271"YAPI KULLANMA İZNİ ( Parselinde Otopark Tesis Etmeden İzin Alınmış Olmasının Sonradan Ödenmesi Gereken Otopark Ücretinin Tahsiline Engel Teşkil Etmemesi )
OTOPARK ÜCRET TARİFESİ ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Onaylanarak Yürürlüğe Girdiğinden Bu Tarihten İtibaren Otopark Ücretinin Tahsisi İmkanı Doğması )
ZAMANAŞIMI ( Otopark Ücret Tarifesinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Onaylanarak Yürürlüğe Girdiğinden Bu Tarihten İtibaren Otopark Ücretinin Tahsisi İmkanı Doğması )"
D6.D19.12.1985E. 1985/853 K. 1985/1492"İPTAL DAVASI ( Köy İhtiyar Kurulunun Köye Spor Sahası Mezbaha ve Sağlık Ocağı Yapmak Üzere Aldığı Kamulaştırma Kararı )
KAMULAŞTIRMA ( Köye Pazar ve Çarşı Yerleri Yapmak İçin Köy İhtiyar Kurulu Tarafından Kamulaştırma Kararı Alınabilmesi )
KÖY İHTİYAR KURULU KARARI ( Köye Çarşı Pazar Yapmak İçin Kamulaştırma Kararı Alabilmesi )
KÖYE ÇARŞI PAZAR YAPMAK ( Köy İhtiyar Heyetinin Bu Nedenle Kamulaştırma Kararı Alabilmesi )"
D6.D19.3.1986E. 1985/1006 K. 1986/293"İPTAL DAVASI ( Mülkiyeti Belediyeye Ait Olup İşgaliye Ödenmek Suretiyle Kiralanan Taşınmaz Üzerinde Yapılan Ruhsatsız Yapı Hakkında 2981 Sayılı Yasanın Uygulanmaması )
2981 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Yapının Üzerinde Bulunduğu Taşınmaz Malikinin Bilgisi Dışında ve Rızası Hilafına İnşa Edilmiş Olması )
BELEDİYEDEN BİNA YAPMAK AMACIYLA KİRALANAN TAŞINMAZ ( Bu Amaca Uygun Olarak İnşa Edilen Yapının Belediyenin Bilgisi Dışında ve Rızası Olmaksızın Yapıldığından Söz Edilememesi )"
D6.D28.5.1986E. 1986/114 K. 1986/548"RUHSATSIZ OLARAK YAPILAN İNŞAATIN DURDURULMASI ( İnşaat Mühürlenmesine Rağmen Durdurma Emrinden Sonra Eklenen Kısımlardan Maliyet Bedeli Kadar Para Cezası Alınabilmesi )
İPTAL DAVASI ( Ruhsatsız Olarak Yapılan İnşaat Durdurmaya Karşın Devam Edildiğinden Edilen Kısımların Yıktırılmasına ve Maliyet Bedeli Kadar Para Cezası Alınmasına İlişkin Karar )
MÜHÜRLENEN İNŞAAT ( İnşaata Ancak Mührün Sökülmesiyle Devam Edilebilmesi )
DURDURULARAK MÜHÜRLENEN İNŞAAT ( İnşaata Ancak Mührün Sökülmesiyle Devam Edilebilmesi )
PARA CEZASI ( İnşaat Mühürlenmesine Rağmen Durdurma Emrinden Sonra Eklenen Kısımlardan Maliyet Bedeli Kadar Para Cezası Alınabilmesi )"
D6.D28.5.1986E. 1986/310 K. 1986/559"İPTAL DAVASI ( Köy İhtiyar Kurulunun Köye Fırın Yapmak Amacıyla Yaptığı Kamulaştırma İşlemi )
KÖY İHTİYAR KURULU KARARI ( Köye Fırın Yapmak Amacıyla Yapılan Kamulaştırma İşleminde Mevzuata Aykırılık Olmaması )
KAMULAŞTIRMA ( Köy İhtiyar Kurulunun Köye Fırın Yapmak Amacıyla Yaptığı Kamulaştırma İşleminde Mevzuata Aykırılık Olmaması )"
D6.D9.10.1986E. 1986/586 K. 1986/811"İPTAL DAVASI ( Davacıya Ait Taşınmazın Köy Konağı Çamaşırhane Umumi Tuvalet ve Pazar Yeri Yapımı Amacıyla Kamulaştırılmasına İlişkin Köy İhtiyar Kurulu Kararı )
KÖY İHTİYAR KURULU KARARI ( Köydeki Boş Alanlar Gözönünde Bulundurularak Tesislerin Bir Adada Toplanması İçin Yapılan Kamulaştırmanın Yasaya Uygun Olması )
KAMULAŞTIRMA ( Köydeki Boş Alanlar Gözönünde Bulundurularak Tesislerin Bir Adada Toplanması İçin Yapılan Kamulaştırmanın Yasaya Uygun Olması )"
D6.D9.10.1986E. 1986/621 K. 1986/809"UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( İlçe Belediye Meclislerinin Değişikliğe İlişkin Kararlarının Büyükşehir Belediyesince Onbeş Gün İçinde İncelenmemiş Olması )
İLÇE BELEDİYE MECLİSİNİN UYGULAMA PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN KARARLARI ( Kararların Büyükşehir Belediyesince Onbeş Gün İçinde İncelenmemiş Olmamasının Planın Kesinleşmemesi )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YETKİSİ ( İlçe Belediye Meclisinin Uygulama İmar Planı Değişikliğine İlişkin Kararını İncelemesi )"
D6.D9.10.1986E. 1986/781 K. 1986/813"İPTAL DAVASI ( Köyün İçme Suyunu Karşılayacak Su Kaynağının Bulunduğu Taşınmazın Kamulaştırılmasına İlişkin İl İdare Kurulu Kararı )
İL İDARE KURULU KARARININ İPTALİ ( Köye İçme Suyu Teminin Amacıyla Kaynak Kamulaştırmasına Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Yetkili Olması )
KÖYE İÇME SUYU TEMİNİ AMACIYLA KAYNAK KAMULAŞTIRMASI ( Kamulaştırmaya Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Yetkili Olması )
KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YETKİSİ ( Köye İçme Suyu Temini İçin Kaynak Kamulaştırmasına Yetkili Olması )
KAMULAŞTIRMA ( Köye İçme Suyu Teminin Amacıyla Kaynak Kamulaştırmasına Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Yetkili Olması )"
D6.D18.11.1986E. 1986/659 K. 1986/978"İPTAL DAVASI ( Taşınmazın Sulama Arkı Yapımı Amacıyla Kamulaştırılmasına İlişkin Köy ihtiyar Kurulu Kararı )
KAMULAŞTIRMA ( Sulama Arkı Yapımı İçin Kamulaştırma Yapılmasının Köylünün Menfaatine Olması )
SULAMA ARKI YAPIMI İÇİN KAMULAŞTIRMA ( Sulama İşinin Köyün ve Köylünün Ortak ve Genel Yararına Olduğundan Bu Amaçla Yapılan Kamulaştırmanın Yasaya Uygun Olması )
KÖY İHTİYAR KURULU KARARI ( Sulama Arkı Yapımı İçin Yapılan Kamulaştırmanın Köyün ve Köylünün Ortak ve Genel Yararına Olduğundan Kamulaştırmanın Yasaya Uygun Olması )"
D6.D18.11.1986E. 1986/664 K. 1986/967"İPTAL DAVASI ( Köy İhtiyar Meclisi Kararıyla Yapılan ve Valiliğin Onayıyla Yürütülen Trampa Yoluyla Kamulaştırma İşlemi )
KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırılan Taşınmaza Karşılık Köy Orta Malı Olan Bir Yerin Kamulaştırılan Taşınmaz Sahibine Verilmesi Konusunda Tesis Edilen İşlem )
KÖY ORTA MALININ KAMULAŞTIRMA KARŞILIĞI OLARAK VERİLMESİ ( Köy Sakini Olan Davacıların Menfaatini İhlal Edeceğinden İşlemin İptali )"
D6.D26.11.1986E. 1986/901 K. 1986/1032"İPTAL KARARI ( Taşınmazın Yol Yapımı Amacıyla Kamulaştırılmasına İlişkin Karar )
BELEDİYE ( İmar Planı Dışında Belediye Sınırları İçerisinde Kalan Yerde Yol Yapımı Amacıyla Kamulaştırma Yapabilmesi )
KAMULAŞTIRMA ( İmar Planı Dışında Belediye Sınırları İçerisinde Kalan Yerde Yol Yapımı Amacıyla Kamulaştırma Yapabilmesi )"
D6.D9.12.1986E. 1980/1366 K. 1986/1062"İPTAL DAVASI ( Belediye Encümeninin İmar Planının Değiştirilmesine İlişkin Kararı )
BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ ( İmar Planının Değiştirilmesine İlişkin Kararı ve Kamulaştırma Kararının İptalinin İstenmesi )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Taşınmazın Park Alanına Alınması Yolundaki Değişiklik İşleminde Şehircilik İlkelerine ve Kamu Yararına Aykırılık Olmaması )
KAMULAŞTIRMA ( İmar Planı Değişikliği Üzerine Yapılacak Kamulaştırma İşlemi İçin Kıymet Takdiri Belirlenmediğinden İşlemin Sakat Olması )
KIYMET TAKDİRİ ( İmar Planı Değişikliği Üzerine Yapılacak Kamulaştırma İşlemi İçin Kıymet Takdiri Belirlenmediğinden İşlemin Mevzuata Aykırı Olması )"
D6.D16.12.1986E. 1986/1047 K. 1986/1132"İPTAL DAVASI ( Taşınmazın Köy Konağının ve Atatürk Heykelinin Görüşünü Engellediği Nedeniyle Kamulaştırılmasına İlişkin Köy İhtiyar Kurulu Kararı )
KÖY İHTİYAR KURULU KARARININ İPTALİ ( Köy Kanununda Köy Konağının ve Atatürk Heykelinin Çevresinde Görünüşü Engelleyen Yapıların Kaldırılacağı Yolunda Bir Görevin Yer Almaması )
ATATÜRK HEYKELİ ( Köy Kanununda Köy Konağının ve Atatürk Heykelinin Çevresinde Görünüşü Engelleyen Yapıların Kaldırılacağı Yolunda Bir Görevin Yer Almaması )
KAMULAŞTIRMA ( İlçe Dahilindeki Kamulaştırmalarda Bedelin Takdiri Görevinin Kıymet Takdir Komisyonlarına Ait Olması )"
D6.D16.12.1986E. 1986/1323 K. 1986/1135"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Parkın Otopark ve Yeraltı Çarşısı Olarak Tahsisine İlişkin )
PARKIN OTOPARK YAPILMASINA İLİŞKİN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Şehircilik İlkeleri Planlama Esasları ve Kamu Yararına Uyarlık Bulunmaması )
ŞEHİRCİLİK İLKESİ ( Parkın Otopark ve Yeraltı Çarşısı Olarak Tahsisine İlişkin İmar Planın Değişikliğinin Aykırı Olması )"
D6.D17.12.1986E. 1986/961 K. 1986/1141"MAHALLİNDE YAPILAN KEŞİF VE BİLİRKİŞİ ( İrtifaka Konu Yolun Kullanılıp Terkedildikten Sonra Taşınmazın Eski Haline Getirilmesinin Mümkünsüzlüğü )
İRTİFAK HAKKI ( Yol Nedeniyle İkiye Bölünen Taşınmazın Artan Kısmının İşe Yaramayacağının Anlaşılması Hali )"
D6.D9.2.1987E. 1986/772 K. 1987/110"BOĞAZİÇİ NAZIM İMAR PLANI ( Mevzi İmar Planı Bulunan Şartları Değiştirilmiş İskan Alanı İçerisinde Kalan Taşınmaz )
SOSYAL DONATI ALANI ( Boğaziçi Nazım İmar Planının Boğaziçi Kanununa Uygun Olarak Yapılması )
NAZIM İMAR PLANI ( Mevzi İmar Planı Bulunan Şartları Değiştirilmiş İskan Alanı İçerisinde Kalan Taşınmazın Boğaziçi Alanında Nüfus ve Yapı Yoğunluğunu Artırıcı Plan Yapılamaması )
MEVZİ İMAR PLANI ( Plan Bulunan Şartları Değiştirilmiş İskan Alanı İçerisinde Kalan Taşınmazın Boğaziçi Alanında Nüfus ve Yapı Yoğunluğunu Artırıcı Plan Yapılamaması )"
D6.D19.2.1987E. 1986/804 K. 1987/184"İPTAL DAVASI ( Taşınmazın Başvuruya Rağmen 2981 Sayılı Yasa Uyarınca Tahsis Edilmeyerek Takas Yoluyla Üçüncü Kişiye Devrine İlişkin Belediye Başkanlığı İşlemi )
HİSSELİ TAŞINMAZ ( Ortaklığın Giderilmesi Davası Sonucunda Üzerindeki Gecekondu İle Birlikte Belediyece Satın Alınarak Belediye Adına Tescil Edilmesi )
BELEDİYE ADINA TESCİLLİ TAŞINMAZ ( Belediye Tarafından Kamulaştırma Bedeli Karşılığında Üçüncü Bir Kişiye Takas Edilmesi )
BEDELİ ÖDENMİŞ GECEKONDU ( 2981 Sayılı Yasa Anlamında Gecekondu Sayılamaması )
TAHSİS ( Bedeli Ödenmiş Gecekondunun 2981 Sayılı Yasa Anlamında Gecekondu Sayılmaması Nedeniyle 2981 Sayılı Yasa Uyarınca Tahsis Yapılmaması İşleminde Hukuka Aykırılık Olmaması )"
D6.D12.3.1987E. 1987/105 K. 1987/254"TOPLU KONUT ALANI İLAN EDİLEN YERLER ( Belediyelere Kamulaştırma Yetkisinin Tanınmaması )
KAMULAŞTIRMA YETKİSİ ( Belediyelere Toplu Konut Alanı İlan Edilen Yerlerde Yetkinin Tanınmaması )
BELEDİYENİN MECBURİ HİZMETLERİ ( Belediye Meskenleri Yapıp İhtiyacı Olanlara Satmak Yada Kiraya Vermek )"
D6.D9.4.1987E. 1986/1261 K. 1987/341"İPTAL DAVASI ( Mülkiyeti Hazineye Ait Jandarma Genel Komutanlığına Tahsisli Taşınmazın Hal ve Soğuk Hava Deposu Yeri Olarak Belirlenmesine İlişkin İmar Planı Değişikliği )
İMAR PLANININ İPTALİ ( Mahkemece Yeterli Araştırma Yapılmadan Davanın Reddedilmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
D6.D12.5.1987E. 1986/1326 K. 1987/534"İPTAL DAVASI ( Taşınmazın Köy Konağı Atatürk Büstü ve Dinlenme Parkı Yapımı Amacıyla Kamulaştırılmasına İlişkin Köy İhtiyar Kurulu Kararı )
KÖY İHTİYAR KURULU KARARININ İPTALİ ( Köyün Görevleri Arasında Dinlenme Parkı Yapımı Olmamakla Birlikte Değişen Koşullar Gereği Dinlenme Parkı İçin Kamulaştırma Yapılabilmesi )
KAMULAŞTIRMA ( Köyün Görevleri Arasında Dinlenme Parkı Yapımı Olmamakla Birlikte Değişen Koşullar Gereği Dinlenme Parkı İçin Kamulaştırma Yapılabilmesi )
KÖY MERKEZİNE UZAK OLAN TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Köye Dinlenme Parkı Yapımı İçin Köy Merkezinde Bulunan Arazilerden Kamulaştırma Yapılmasının Gerekmesi )"
D6.D22.6.1987E. 1986/1368 K. 1987/648"İPTAL DAVASI ( Taşınmaza Turistik Motel İçin Geçici İnşaat Ruhsatı Verilmesine İlişkin Belediye Encümeni Kararı )
MÜKTESEP HAK ( Mevzuata Aykırı Ruhsat Verilip de Bu Ruhsat ve Eklerine Göre İnşa Edilen ve İnşa Halindeki Yapılar İçin Daha Önce Verilen Ruhsat ve Kullanma İzinleri )
RUHSAT VE KULLANMA İZİNLERİ ( Mevzuata Aykırı Ruhsat Verilip de Bu Ruhsat ve Eklerine Göre İnşa Edilen ve İnşa Halindeki Yapılar İçin Daha Önce Verilen İzinlerin Müktesep Hak Sayılması )
RUHSATIN MAHKEME KARARIYLA İPTALİ ( Müktesep Haktan Bahsedilememesi )"
D6.D26.11.1987E. 1987/1165 K. 1987/1162"İPTAL DAVASI ( Taşınmazın Park ve Çocuk Bahçesi Olarak Belirlenmesine İlişkin Boğaziçi Öngörünüm Uygulama İmar Planının İptali İstemi )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Üzerinde Eski Eser Olan Su Sarnıcı ve Bahçe Duvarı Bulunan Taşınmazda Evvelce Verilen Anıtlar Yüksek Kurulu Kararında Eski Eserin Korunarak Yeni Bina Yapılması )
ANITLAR YÜKSEK KURULU ( Bu Kurulun Görüşü Alınmaksızın Anılan Taşınmazın İmar Planı Değişikliği Yapılarak Park ve Çocuk Bahçesi Olarak Belirlenmesinin Yerinde Olmaması )"
D6.D15.12.1987E. 1987/1098 K. 1987/1181"İPTAL DAVASI ( Yapının Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmemesine İlişkin Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu Kararı )
KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIĞI ( Mahallinde Yapılan Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Sonucu Yanan Yalının Yerine Yapılan Yalının Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olduğunun Anlaşılması )
TESCİL ( Korunması Gerekli Olan Yalının Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunca Tescil Edilmemesinde İsabet Olmaması )
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI YÜKSEK KURULU KARARI ( Yapılan Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Sonucu Yanan Yalının Yerine Yapılan Yalının Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olduğunun Anlaşılması )"
D6.D15.12.1987E. 1987/767 K. 1987/1205"İPTAL DAVASI ( Taşınmazların Diyanet Eğitim Merkezi Olarak Ayrılması Yolunda Belediye Meclisince Kabul Edilen İmar Planı Değişikliği )
İMAR PLANI ( Planın İlgili İdarece Doğrudan Yapılması )
İDARECE DOĞRUDAN YAPILAN İMAR PLANI ( Planlama Süresince İşle İlgili Yeterlilik Belgesine Sahip En Az Bir Müellifin Bu İşte İstihdam Edilmesi )"
D6.D23.12.1987E. 1987/384 K. 1987/1246"İPTAL DAVASI ( Kıyı Kenar Çizgisinin Yeniden Tespitine İlişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İşlemi )
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ ( Bakanlıkça Belirlenen Kıyı Kenar Çİzgisinin Doğal Yapıya Uymaması Nedeniyle İptalinin Gerekmesi )
KIYI KENAR ÇİZGİSİ ( Bayındırlık Bakanlığınca Belirlenen Çizginin Doğal Yapıya Uymaması Nedeniyle Bu Çizginin İptaline Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
D6.D19.1.1988E. 1987/1605 K. 1988/56"YIKIM İŞLEMİ ( İdare Mahkemesince İşin Esasının İncelenmesinin Gerekmesi )
TAZMİNAT ( İdarenin Yıkım İşlemi Nedeniyle )
İDARE MAHKEMESİ ( Yıkım İşleminin Esasının İncelenmesinin Gerekmesi )"
D6.D19.1.1988E. 1987/405 K. 1988/52"TAŞINMAZ MALİKLERİNİN YABANCI UYRUKLU OLMASI ( Kamulaştırma İşlemlerinde Farklı Yol İzlenmemesi )
KAMULAŞTIRMA ( Taşınmaz Maliklerinin Yabancı Uyruklu Olması )
YABANCI UYRUKLU TAŞINMAZ MALİKLERİ ( Kamulaştırma İşlemlerinde Farklı Yol İzlenmemesi )"
D6.D27.1.1988E. 1987/459 K. 1988/149"KAMULAŞTIRMA ( Pazar Yerinin İşlevini Yürütebilmesinin Gerekmesi )
PAZAR YERİ ( İşlevini Yürütebilmesi İçin Kamulaştırma Yapılması )
AÇIK PAZAR YERİ ( Pazar Yerinin İşlevini Yürütebilmesi İçin Kamulaştırma Yapılması )"
D6.D15.2.1988E. 1987/1031 K. 1988/181"İPTAL DAVASI ( Verilen Tapu Tahsis Belgesinin Geri Alınmasına İlişkin İşlem )
TAPU TAHSİS BELGESİNİN GERİ ALINMASI ( Kısmen İşyeri Kısmen Konut Olarak Kullanılan Yerlerin 2981 Sayılı Yasadan Yararlanmasının Gerekmesi )
2981 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Kısmen İşyeri Kısmen Konut Olarak Kullanılan Yerlerin 2981 Sayılı Yasadan Yararlanmasının Gerekmesi )
BELEDİYECE GERİ ALINAN TAPU TAHSİS BELGESİ ( Kısmen İşyeri Kısmen Konut Olarak Kullanılan Yerlerin 2981 Sayılı Yasadan Yararlanmasının Gerekmesi )"
D6.D22.2.1988E. 1987/752 K. 1988/244"İMAR PLANLARI ( Şehircilik İlkelerine Uyulmasının Gerekmesi )
PLANLAMA KADEMELERİ ( Uyum Gözetilmesinin Gerekmesi )
ŞEHİRCİLİK İLKELERİ ( İmar Yası Uyarınca Planlama Kademeleri Arasında )"
D6.D16.3.1988E. 1987/1021 K. 1988/387"BİRLEŞTİRMEYE KONU DOSYALAR ( Esastan Çözümlenmesi Üzerine Verilen Nihai Karar )
DOSYALARI BİRLEŞTİRME KARARI ( Uyuşmazlığı Sona Erdiren Nihai Bir Karar Olmaması )
TEMYİZ ( Dosyaları Birleştirme Kararının Temyiz Edilememesi )"
D6.D16.3.1988E. 1987/903 K. 1988/389"PARSELASYON PLANI ( İdarenin Yargı Kararı ile Yapmaya Zorlanamaması )
İDARENİN PARSELASYON PLANI YAPMASI ( Yargı Kararı ile Plan Yapmaya Zorlanamaması )
İMAR PLANI ( İdarenin Yargı Kararı ile Parselasyon Planı Yaptırmaya Zorlanamaması )"
D6.D17.3.1988E. 1997/1679 K. 1998/1546"İPTAL DAVASI ( Taşınmazın Hazine Payının İhale Yoluyla Satılmasına İlişkin İşlemin İptali İstemi )
HAZİNE İLE ŞAHISLAR ARASINDA PAYLI TAŞINMAZ ( Bunun 2981 Sayılı Yasada Belirtilen Hazineye Ait Arsa veya Arazi Kapsamında Kabulünün Mümkün Olmaması )
İHALE YOLUYLA SATIŞ ( Hazine ile Şahıslar Arasında Paylı Taşınmazın 2981 Sayılı Yasadaki Hazineye Ait Arsa ve Arazi Kapsamında Kabulünün Mümkün Olmaması Nedeniyle Satılabilmesi )
TAPU TAHSİS BELGESİ ( Kayıt Maliki Kamu Kuruluşunca Hak Sahibine Tahsis Edileceği ve Bu Tahsisin Yapıldığının Tapu Sicilinin Beyanlar Hanesinde Gösterilerek Bu Belgenin Verilmesi )"
D6.D21.3.1988E. 1987/1369 K. 1988/416"YAPI RUHSATI ALINMASI ( Başvuru Üzerine İdarece Verilen İmar Çapı )
İMAR ÇAPI ( Yapı Ruhsatı Almak İsteyenlere İdarece Verilmesi )
DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( İmar Çapı Verilmesinin İmar Planının Uygulanması Niteliğinde Olması )
İMAR PLANI ( İmar Çapının Uygulanma Niteliğinde Olması )"
D6.D19.4.1988E. 1988/296 K. 1988/546"KAMU ALACAKLARI ( İdarenin Mahalli Tahsil Dairesince Takip Edilmesi )
İDARENİN MAHALLİ TAHSİL DAİRESİ ( Kamu Alacaklarının Tahsil Edilmesi )
GÖREV VE YETKİLİ MAHKEME ( Tahakkuku Yapan Kamu İdaresinin Bulunduğu Yer Mahkemesi )
TAHAKKUKU YAPAN KAMU İDARESİ ( Kamu Alacaklarının Takibinde Yetkili ve Görevli Olması )"
D6.D9.5.1988E. 1988/46 K. 1988/656"KAMULAŞTIRMA ( Gecekondu Islah Bölgesinde Kalan Taşınmaz )
GECEKONDU ISLAH BÖLGESİNDE KALAN TAŞINMAZ ( Kamulaştırılması )
TAŞINMAZIN MÜLKİYETİNİN GERİ VERİLMEMESİ ( Kamulaştırılmış Olup da Gecekondu Islah Bölgesinden Çıkarılan Taşınmaz )
GÖREVLİ YARGI ( Kamulaştırılan Taşınmazın Mülkiyetinin Geri Verilmemesinden Doğan Uyuşmazlığın Çözümünün Adli Yargıda Olması )
ADLİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI ( Kamulaştırılan Taşınmazın Mülkiyetinin Geri Verilmemesinden Doğan Uyuşmazlık )"
D6.D9.5.1988E. 1988/477 K. 1988/646"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Şehircilik İlkelerine Planlama Esaslarına ve Kamu Yararına Uygun Olmaması )
ŞEHİRCİLİK İLKELERİ ( İmar Planı Değişikliğinin Uygun Olmaması )
PLANLAMA ESASLARI ( İmar Planı Değişikliğinin Uygun Olmaması )
KAMU YARARI ( İmar Planı Değişikliğinin Uygun Olmaması )
PARKIN OTOPARK VE ÇARŞI OLARAK TAHSİSİ ( İmar Planı Değişikliğinin Şehircilik İlkelerine Planlama Esaslarına ve Kamu Yararına Uygun Olmaması )"
D6.D21.9.1988E. 1987/1491 K. 1988/1014"TAZMİNAT DAVASI ( Taşınmazda Bulunan Gecekondunun Yıktırılması Nedeniyle Uğranılan Zarar )
GECEKONDUNUN YIKTIRILMASI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR ( Gecekondunun Kamulaştırılmadan Veya Sahibine Arsa Tahsis Edilmeden İmar Uygulaması Nedeniyle İdarece Yıktırılması )
İMAR PLANI UYGULAMASI NEDENİYLE YIKTIRILAN GECEKONDU ( Doğan Zararın Belirlenerek İdarece Ödenmesinin Gerekmesi )"
D6.D18.10.1988E. 1988/131 K. 1988/1114"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Bağımsız Bölümün Balkonunun Kapatılması )
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN BALKONUNUN KAPATILMASI ( Projenin Onaylanmasında Mevzuata Aykırılığın Olmaması )
ORTAK YER ( Bağımsız Bölüm Balkonu )
İPTAL KARARI ( Tüm Kat Maliklerinin Muvafakatinin Aranmasında İsabet Olmaması )"
D6.D25.10.1988E. 1988/1915 K. 1988/1168"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Mahallinde Yapılan Keşif ve Bilirkişi İncelemesi )
KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İmar Planı Değişikliğinin Plan Bütünlüğü İçinde Değerlendirmesinin Yapılması )
ŞEHİRCİLİK İLKELERİ ( İmar Planı Değişikliğinin Uygunluğu )"
D6.D25.10.1988E. 1988/1961 K. 1988/1165"İPTAL DAVASI ( Çatı Katı İlavesinin Yıktırılmasına İlişkin Belediye Encümen Kararı )
İMAR AFFI ( Belirlenen Tarihten Önce Kat Kolonları Dökülmüş Olan İlave Kat İnşaatlarının Aftan Yararlanabilmesi )
ÇATI KATI İLAVESİ ( Belirlenen Tarihten Sonra Yapıldığından İmar Affından Yararlanılamaması )"
D6.D9.11.1988E. 1987/1450 K. 1988/1241"İPTAL DAVASI ( Taşınmazda Yapılacak İnşaata Ruhsat Tarihinden İtibaren Bir Yıl İçinde Başlanılmamış Olması Nedeniyle İnşaat Ruhsatının Yenilenmesine İlişkin İstemin Reddi )
RUHSATIN YENİLENMESİ ( Yapıya Bir Yıl İçinde Başlanılmaması Nedeniyle )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Yapıya Bir Yıl İçinde Başlanılmaması Nedeniyle Ruhsatın Yenilenmesi İsteminin Değişiklik Yapılacağı Gerekçesiyle Reddi )
İNŞAAT RUHSATININ YENİLENMEMESİ ( İşlemin Tesis Edildiği Tarihten Önce Plan Değişikliği Gerçekleştiğinden İdarenin Kötü Niyetinden Söz Edilemeyeceğinden Yenilenme İşleminin Reddi )
İDARENİN KÖTÜ NİYETİ ( İşlemin Tesis Edildiği Tarihten Önce Plan Değişikliği Gerçekleştiğinden İdarenin Kötü Niyetinden Söz Edilemeyeceğinden Yenilenme İşleminin Reddinde İsabetsizlik Olmaması )"
D6.D15.11.1988E. 1987/66 K. 1988/1271"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( İlçe Belediye Meclisinin Plan Değişikliği Önerisinin Büyükşehir Belediye Meclisi Tarafından Aynen Onaylanmış Olması )
İLÇE BELEDİYE MECLİSİ KARARI ( İmar Planı Değişikliği Kararının Büyükşehir Belediye Meclisi Tarafından Aynen Onaylanmış Olması )
MENFAAT ( İlçe Belediye Meclisinin İmar Plan Değişikliği Önerisinin Büyükşehir Belediye Meclisi Tarafından Aynen Onaylanmış Olması Nedeniyle Olayda Menfaat Durumunun Olmaması )"
D6.D16.11.1988E. 1987/1420 K. 1988/1277"İPTAL DAVASI ( Davacıya Ait Yapının Köy Yerleşik Alanı Dışında ve İkincil Konut Niteliğinde Olduğu Konusunda İl İdare Kurulunca Verilen Karar )
KÖY YERLEŞİK ALAN TESPİTİ ( Evvelce Yapılan Tespit İmar Yönetmeliğine Aykırı Olduğundan Davacıya Ait Yapının Bu Defa Köy Yerleşik Alanı Dışında Olduğunun Belirlenmesi )
İL İDARE KURULU KARARI ( Evvelce Yapılan Köy Yerleşik Alan Tespiti İmar Yönetmeliğine Aykırı Olduğundan Davacıya Ait Yapının Bu Defa Köy Yerleşik Alanı Dışında Olduğunun Belirlenmesi )"
D6.D16.11.1988E. 1988/200 K. 1988/1284"İMAR PLANI ( Gecekondunun Üzerinde Yer Alan Hazineye Ait Taşınmaz )
HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ ( Üzerinde Gecekondu Bulunması )
GECEKONDU YAPILMASI ( Hazineye Ait Arazi Üzerinde )"
D6.D16.11.1988E. 1988/917 K. 1988/1286"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Otele İlaveler Yapılması İmkanı Sağlayan Değişiklikte Şehircilik Esaslarına Planlama İlkelerine ve Kamu Yararına Uyarlık Olmaması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Otele İlaveler Yapılması İmkanı Sağlayan İmar Planı Değişikliğinde Şehircilik Esaslarına Planlama İlkelerine ve Kamu Yararına Uyarlık Olmaması )
ŞEHİRCİLİK ESASLARI ( Otele İlaveler Yapılması İmkanı Sağlayan İmar Planı Değişikliğinde Şehircilik Esaslarına Planlama İlkelerine ve Kamu Yararına Uyarlık Olmaması )
PLANLAMA İLKELERİ ( Otele İlaveler Yapılması İmkanı Sağlayan İmar Planı Değişikliğinde Şehircilik Esaslarına Planlama İlkelerine ve Kamu Yararına Uyarlık Olmaması )
KAMU YARARI ( Otele İlaveler Yapılması İmkanı Sağlayan İmar Planı Değişikliğinde Şehircilik Esaslarına Planlama İlkelerine ve Kamu Yararına Uyarlık Olmaması )"
D6.D17.11.1988E. 1988/1007 K. 1988/1362"DÜZENLEME ALANI NAZIM İMAR PLANININ İPTALİ ( Mahallinde Yapılan Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Sonucu Düzenlenen Raporun Eksik Olmasına Rağmen Mahkemenin Hüküm Vermesinin Yanlış Olması )
İMAR PLANI ( Yörenin Bugünkü Durumu Olanakları ve İlerideki Gelişmesi Göz Önüne Alınarak Yapılmasının Gerekmesi )
MERKEZİ İŞ ALANI OLARAK AYRILAN YER ( Daha Büyük Ölçekli Planlarda Esas Bakımından Fonksiyonel Değişikliğe Uğraması )
TURİZM REKREASYON PLANI ( Yeşil Alan Haline Getirme )
YEŞİL ALAN DIŞINDA KALAN YERLER ( Merkezi İş Alanı Olarak Kullanımının Mümkün Olup Olmadığının Belirlenmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Düzenleme Alanı Nazım İmar Planı Hakkında Eksik Veri Taşıyan Rapora Dayanılarak Hüküm Kurulmasının Yanlış Olması )"
D6.D21.11.1988E. 1988/2044 K. 1988/1481"İPTAL DAVASI ( Düzenleme Ortaklık Payının Eksik Alınması Nedeniyle Fark Ödenmesine İlişkin Belediye Encümen Kararı )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Düzenlemeye Tabi Tutulan Arazi ve Arsaların %35'ini Geçememesi )
ARSA KARŞILIĞI BEDEL İSTENMESİ ( Düzenleme Ortaklık Payının Düzenlemeye Tabi Tutulan Arazi ve Arsaların %35'ini Geçememesi )"
D6.D23.11.1988E. 1987/1327 K. 1988/1487"İPTAL DAVASI ( Davacıya Tapu Tahsis Belgesiyle Verilen Yerden Daha Az Üzerinden Satış Yapılmasına İlişkin Belediye Encümen Kararı )
TAPU TAHSİS BELGESİ ( Belgede Belirlenen Taşınmazın Islah İmar Planı Uygulaması Sonucu Olarak Azalması Nedeniyle Yapılan Satışın Uygun Olması )
ISLAH İMAR PLANI ( Tapu Tahsis Belgesinde Belirlenen Taşınmazın Islah İmar Planı Uygulaması Sonucu Olarak Azalması Nedeniyle Yapılan Satışın Uygun Olması )"
D6.D23.11.1988E. 1987/1452 K. 1988/1490"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Taşınmazın Çevre Yoluna Yeşil Bant ve Servis Yolu Olarak Ayrılması )
TAŞINMAZIN ÇEVRE YOLUNA YEŞİL BANT OLARAK AYRILMASI ( Şehircilik İlkelerine Planlama Esaslarına ve Kamu Yararına Aykırılık Olmaması )
ŞEHİRCİLİK İLKELERİ ( Taşınmazın Çevre Yoluna Yeşil Bant ve Servis Yolu Olarak Ayrılmasının Uygun Olması )
PLANLAMA ESASLARI ( Taşınmazın Çevre Yoluna Yeşil Bant ve Servis Yolu Olarak Ayrılmasının Uygun Olması )
KAMU YARARI ( Taşınmazın Çevre Yoluna Yeşil Bant ve Servis Yolu Olarak Ayrılmasının Uygun Olması )
NAZIM İMAR PLANI ( İlkesel Düzeydeki Yetersizliğin Düzeltilmesi )"
D6.D30.11.1988E. 1987/1105 K. 1988/1505"RUHSATSIZ YAPIYA KULLANMA İZNİ ( Belediyenin Ancak 2981 Sayılı Yasaya Göre Yapılan Olumlu Tespit ve Değerlendirmeden Sonra Tazminatla Sorumlu Tutulabilmesi )
TAZMİNAT DAVASI ( Davacıya Ait Ruhsatsız Yapıya Belediye Tarafından Kullanma İzni Verilmesi Nedeniyle )
2981 SAYILI YASAYA GÖRE YAPILAN OLUMLU TESPİT VE DEĞERLENDİRME ( Belediyenin Bu Değerlendirmeden Sonra Tazminatla Sorumlu Tutulabilmesi )"
D6.D13.12.1988E. 1987/1065 K. 1988/1599"YOL FAZLASI VE DAVACININ PARSELİNE BİTİŞİK OLAN YER ( Konumu İtibariyle Başka Bir Parselle Şuyulandırılmasının Mümkün Olmaması )
PARSEL ÜZERİNDE BİNA BULUNMASI ( Satışa Engel Olmaması )"
D6.D13.12.1988E. 1987/1382 K. 1988/1598"KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Kütükte Mesken Olarak Gösterilen Bağımsız Bölüm )
KÜTÜKTE MESKEN OLARAK GÖSTERİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜM ( İşyerine Dönüştürülmesi İçin Kat Malikleri Kurulunun Oy birliği İle Karar Almasının Gerekmesi )
MESKEN OLARAK GÖRÜLEN BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Verilen Ruhsat ve Kullanma İzni )"
D6.D27.12.1988E. 1987/1078 K. 1988/1709"RUHSATSIZ OLARAK YAPILAN İKİ KATLI YAPI ( Ruhsatın Yasa Uyarınca Verilmesi )
MAHALLE MUHTARININ BEYANI ( Tespit ve Değerlendirme İşlemine İtibarın Mümkün Olmaması )"
D6.D27.12.1988E. 1987/1544 K. 1988/1708"PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ( Taşınmazın Bir Bölümünün Meydan Düzenlemesi Nedeniyle Yola Katılması )
TAŞINMAZIN BİR BÖLÜMÜNÜN YOLA KATILMASI ( Planda Yapılan Değişiklikle Meydan Düzenlemesi )
MEYDAN VE KAVŞAK DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( İptal Edilen İşlemin Bütünüyle İncelenmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Taşınmazın Bir Bölümünün Meydan Düzenlemesi Nedeniyle Yola Katılmasına İlişkin İmar Planı Değişikliği )"
D6.D28.12.1988E. 1987/971 K. 1988/1738"İPTAL DAVASI ( Davacının Yol Üzerinde Kalması Nedeniyle Yıkılan Gecekondusuna Karşılık Adına Hisseli Olarak Tahsis Edilen Taşınmazın Geri Kalan Hissenin Kendisine Satılması İsteminin Reddi )
YOL ÜZERİNDE KALMASI NEDENİYLE YIKTIRILAN GECEKONDU ( Buna Karşılık Konut Yapmaya Elverişli Arsa Tahsisi Yerine Bir Parselden Hisse Verilmesi İşleminin Danıştayca İptal Edilmesi )
GECEKONDU ( Davacının Yol Üzerinde Kalması Nedeniyle Yıkılan Gecekondusuna Karşılık Adına Hisseli Olarak Tahsis Edilen Taşınmazın Geri Kalan Hissenin Kendisine Satılması İsteminin Reddi )"
D6.D16.1.1989E. 1988/2894 K. 1989/25"İPTAL DAVASI ( İmar Kanunu Uyarınca Verilen Para Cezasının Tahsili İçin Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali )
İMAR KANUNUNA GÖRE VERİLEN PARA CEZASI ( Cezanın Tahsil Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali İstemiyle Açılan Davanın İdare Mahkemesinde Görülmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( İmar Kanununa Göre Verilen Para Cezasının Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali İstemiyle Açılan Davanın İdare Mahkemesinde Görülmesi )
ÖDEME EMRİ ( İmar Kanununa Göre Verilen Para Cezasının Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali İstemiyle Açılan Davanın İdare Mahkemesinde Görülmesi )"
D6.D22.2.1989E. 1988/1496 K. 1989/408"İMAR PLANI ( Yönetmeliklerden Önce Uygulanması )
YÖNETMELİK ( İmar Planının Daha Önce Uygulanması )
TAŞINMAZA TEK BİNA YAPILMASI ( İmar Planında Belirtilen Hususun Uygulanması )
EK BİNA YAPILAMAMASI ( İmar Planında Belirtilen Hususun Uygulanması )"
D6.D22.2.1989E. 1988/1763 K. 1989/409"KADASTRO PARSELİNİN YOLDA KALMASI ( İki Ayrı Parselden Hisse Verilmesi )
İKİ AYRI PARSELDEN HİSSE VERİLMESİ ( Kadastro Parselinin Büyük Kısmının Yolda Kalması )
PARSELLERİN HİSSELERDEN FAZLA OLMASI ( İki Ayrı Parselden Hisse Verilmesi )"
D6.D21.3.1989E. 1988/51 K. 1989/567"İPTAL DAVASI ( Verilen Para Cezasının Ödendikten Sonra Geri Verilmesi Yolundaki Başvurunun Reddine Dair İşlem )
RUHSAT VE KULLANMA İZNİ VERİLEN YAPILAR ( Bu Yapılara Ceza Tahakkuk Ettirilememesi ve Tahakkuk Ettirilen Cezaların İade Edilmesi )
CEZANIN TAHSİL EDİLMESİ ( Yapıya Ruhsat ve Kullanma İzni Verilmiş Olmasının Verilen Cezanın İadesini Gerektirmemesi )"
D6.D29.3.1989E. 1988/2225 K. 1989/720"YAPININ İNŞAATININ DURDURULMASI ( Yapılmakta Olan Yapının Ruhsatsız Olması )
RUHSATSIZ OLAN YAPI ( Yapının Durdurulabilmesinin Şartı )
İLÇE BELEDİYESİNCE VERİLEN RUHSAT ( Yapının Büyükşehir Belediyesince Durdurulmasında İsabet Olmaması )"
D6.D29.3.1989E. 1988/266 K. 1989/714"MEVZİ İMAR PLANI ( Belediye Yada İller Bankası Aracılığıyla Hazırlanması )
BELEDİYE ( Mevzi İmar Planı Hazırlaması )
İLLER BANKASI ( Mevzi İmar Planı Hazırlaması )
PTT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ( Mevzi İmar Planının Hazırlanamaması )"
D6.D29.3.1989E. 1988/756 K. 1989/719"İPTAL DAVASI ( Mülkiyeti Davacıya Ait Taşınmazın Bir Bölümünün Yol ve Elektrik Direği İçin Kamulaştırılmasına İlişkin Köy İhtiyar Kurulu Kararı )
ENTERKONNEKTE SİSTEME DAHİL KÖYLER ( Elektrik Hizmetlerinin Türkiye Elektrik Kurumunca Gerçekleştirilmesinin Gerekmesi )
KÖYLERE ELEKTRİK GETİRİLMESİ ( Enterkonnekte Sisteme Dahil Köylerin Elektrik Hizmetlerinin Türkiye Elektrik Kurumunca Gerçekleştirilmesinin Gerekmesi )"
D6.D10.4.1989E. 1988/537 K. 1989/748"PARA CEZASINA KARŞI İTİRAZ ( İdari Mahkemenin Görevli Olup Olmaması )
İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( İdari Para Cezasına Karşı Yapılan Sulh Ceza Mahkemesi Nezdinde İtiraz Edebilme Olanağının Sağlanması İsteminde )
RUHSATSIZ İNŞAAT NEDENİYLE PARA CEZASINA İTİRAZ ( İdare Mahkemesinin Görevi )"
D6.D10.4.1989E. 1988/699 K. 1989/765"VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE ÖZEL KİŞİLER ARASINDA MÜLKİYETİ İHTİLAFLI BULUNAN TAŞINMAZ ( Taşınmaz Üzerindeki Yapıya Ruhsat Verilmesi İçin Belediyenin Arsa Bedeli İsteyememesi )
BELEDİYENİN ARSA BEDELİ İSTEMİ ( Vakıflar Müdürlüğü İle Özel Kişiler Arasında Mülkiyeti İhtilaflı Olan Taşınmaz Üzerindeki Yapıya Ruhsat Verilmesi İçin Arsa Bedeli İstenememesi )
ARSA BEDELİ ( Vakıflar Müdürlüğü İle Özel Kişiler Arasında Mülkiyeti İhtilaflı Olan Taşınmaz Üzerindeki Yapıya Ruhsat Verilmesi İçin Belediyenin Arsa Bedeli İsteyememesi )"
D6.D11.10.1989E. 1989/265 K. 1989/1913"MÜŞTEREK MÜLKİYETTE PARSELASYON ( Parselasyondan Sonra Oluşacak Parsellerin Paydaşlara Tahsis Şekli )
PARSELASYON SONUCU OLUŞAN PARSELLERİN TAHSİSİ ( Müşterek Mülkiyete Tabi Taşınmaz Üzerinde )
PAYDAŞLARA YENİ PARSELLERİN TAHSİS ŞEKLİ ( Müşterek Mülkiyete Konu Taşınmazın Parselasyon İşlemine Tabi Tutulması )"
D6.D25.10.1989E. 1989/1246 K. 1989/3715"MUHTASAR GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ ( Yasal Süreden Sonra Pişmanlıkla Verilmesi )
PİŞMANLIKLA VERİLEN MUHTASAR BEYANNAME ( Usulsüzlük Cezası ve Gecikme Zammı İstenmesi )
YASAL SÜRENİN GEÇİRİLMESİNDEN SONRA VERİLEN MUHTASAR BEYANNAME ( Kesilen Cezalara İlişkin Davanın Tek Dilekçe İle Açılması )"
D6.D13.11.1989E. 1988/1120 K. 1989/2086"BELEDİYECE YAPILAN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Eski Durumuna Dönüştürülmesi )
TAHSİS BİÇİMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Eski Durumuna Dönüştürülmesi )
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ( Taşınmazın Bir Kısmının Sağlık Tesislerine Ayrılmasının Sonuçları )"
D6.D13.11.1989E. 1989/2376 K. 1989/2091"UYGULAMA PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Nazım Plana Aykırılık Teşkil Etmesi Nedeniyle )
NAZIM PLANA AYKIRI UYGULAMA PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Yol Genişletilmesi Hakkındaki )
YOL GENİŞLETİLMESİ HAKKINDA UYGULAMA PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Nazım Plana Aykırılık Nedeniyle )"
D6.D25.12.1989E. 1989/236 K. 1989/2862"İPTAL DAVASI ( Mimari Projeye Aykırı Olarak Terasın Bir Bölümünün Çatı Katındaki Dairenin Kullanım Alanına Katılması Suretiyle Yapılan İlave İnşaatın Yıktırılmasına İlişkin İşlem )
MİMARİ PROJEYE AYKIRI OLARAK YAPILAN İLAVE DAİRE ( Yıkıma Konu İlavenin 2981 Sayılı Yasanın Kabulünden Önce Çıkması Nedeniyle Yıktırılmasının Uygun Olması )
ORTAK YERLERDEN OLAN TERASIN BAŞKA DAİREYE KATILMASI ( Kat Maliklerinin Oy Birliği İle Karar Almasının Gerekmesi )"
D6.D22.2.1990E. 1988/2254 K. 1990/114"MÜCAVİR ALAN ( Burada Bulunan Taşınmazların Mera Olması )
MERA ( Mücavir Alan İçinde Yer Alması )
ARAZİNİN MÜCAVİR ALAN OLARAK BELİRLENMESİ ( Taşınmazın Yakınında Yer Alan Kaplıcanın Bir Düzene Konulması )
KAPLICA ( Mücavir Alan İçinde Kalması )
ŞEHİRCİLİK İLKELERİ ( Mücavir Alan İçinde Kalan Kaplıcanın Düzene Sokulması )"
D6.D22.2.1990E. 1988/2801 K. 1990/104"PARSELASYON PLANI YAPILMAYAN YER ( İnşaat Ruhsatı Verilmesi )
İNŞAAT RUHSATI ( Parselasyon Planı Yapılmayan Yere Verilip Verilmemesi )
KADASTRO ADA ( Parselasyon Planı Yapılmayan Yere İnşaat Ruhsatı Verilmesi )
İMAR YÖNETMELİĞİ ( Parselasyon Planı Yapılmayan Yere İnşaat Ruhsatı Verilmesi )"
D6.D26.2.1990E. 1988/833 K. 1990/166"İNŞAAT RUHSATININ İPTALİ İŞLEMİNE KARŞI VALİLİĞE İTİRAZ ( Dava Zamanaşımının Durmaması )
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DURMAMASI ( İnşaat Ruhsatının İptali İşlemine Karşı Valiliğe İtiraz Edilmiş Olması )
VALİLİĞE İTİRAZIN GEÇERSİZ OLMASI ( Belediyece İnşaat Ruhsatının İptali Kararına Karşı )
BELEDİYECE İNŞAAT RUHSATININ İPTALİ KARARI ( Valiliğe Yapılan İtirazın Zamanaşımı Süresinin İşlemesine Etkisi )"
D6.D26.2.1990E. 1990/55 K. 1990/169"İDARİ DAVADA EHLİYET ( İdari İşlemden Dolayı Menfaati Zedelenen Ayni Hak Sahibi Olma Zorunluluğu )
KAMULAŞTIRMA KARŞILIĞI VERİLEN TAŞINMAZDA KİRACI OLAN ŞAHSIN EHLİYETSİZLİĞİ ( İptal Davası Açma Konusunda )
İPTAL DAVASI AÇMA YETKİSİ BULUNMAMASI ( İdari İşlem Konusu Taşınmazda Kiracı Olarak Bulunan Şahsın )
KİRACININ İPTAL DAVASI AÇMA YETKİSİ BULUNMAMASI ( Kamulaştırma Karşılığı Verilen Taşınmazdaki Kiracının )"
D6.D28.2.1990E. 1988/2444 K. 1990/224"İDARİ DAVADA EHLİYET ( Maliklerle Kat Karşılığı İnşaat Yapmayı Üstlenen Kişinin Dava Açma Ehliyetinin Olmaması )
MALİKLERLE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT ( Üstlenen Kişinin Belediye İşleminin İptali İçin Dava Açma Ehliyetinin Olmaması )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Kat Karşılığı İnşaat Yapmayı Üstlenen Kişinin Belediye İşleminin İptali İçin Ehliyetinin Olmaması )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT ( Kişinin Dava Açma Ehliyetinin Olmaması )"
D6.D12.3.1990E. 1989/277 K. 1990/333"İPTAL DAVASI ( Hisseli Taşınmaz Üzerindeki Ruhsatsız Yapıya Ruhsat Verilebilmesi İçin Bedel İstenmesi Yönündeki Belediye Encümen Kararı )
ARSA VEYA ARAZİ BEDELİ ( Ancak O Yer Maliki İdare Tarafından İstenebilmesi )
GECEKONDU MALİKİNDEN İSTENEN BEDEL ( Arsa Veya Arazi Bedelinin Ancak O Yer Maliki İdare Tarafından İstenebilmesi )"
D6.D13.3.1990E. 1988/2420 K. 1990/349"ÇEKME KAT UYGULAMASI ( Af Yasasıyla Yasal Duruma Gelmesi )
AF YASASI ( Çekme Katların Yasal Hale Gelmesi )
İMAR AFFI ( Çekme Katların Yasal Hale Gelmesi )"
D6.D28.3.1990E. 1988/2768 K. 1990/464"İPTAL DAVASI ( Boğaziçi Bölgesinde Başlanılan Yapının Devam Ettirilmesi İsteminin Reddine İlişkin İdare İşlemi )
BOĞAZİÇİNDE YAPI YAPILMASI ( Bakanlar Kurulu Tarafından Alınan Karara Göre Yapının Devam Etmesi İsteminin Reddi )
İNŞAAT İZNİ ( Boğaziçi Bölgesinde Başlanılan Yapının Devam Ettirilmesi İsteminin Reddine İlişkin İdare İşleminin Uygun Olması )"
D6.D28.3.1990E. 1989/901 K. 1990/477"DÜZENLEME ORTAKLIK PAYININ TESBİTİ ( Daha Önce İfrazı Yapılmış Olan Parsellerin Tekrar Parselasyona Tabi Tutulması Durumunda )
İFRAZI YAPILMIŞ PARSELLERİN TEKRAR PARSELASYONA TABİ TUTULMASI ( Düzenleme Ortaklık Payının Tesbiti )
PARSELASYON SONUCU HAK KAZANILAN DÜZENLEME ORTAKLIK PAYININ TESBİTİ ( Sözkonusu Taşınmazın Daha Önce İfrazının Yapılmış ve Pay Alınmış Olması )"
D6.D9.4.1990E. 1988/2854 K. 1990/567"KISMEN KAMULAŞTIRMA ( İmar Planına Göre Yolda Kalan Bölümün Kamulaştırılmasından Artması )
İMAR PLANI ( Plana Göre Kısmi Kamulaştırma Yapılması )
KAMULAŞTIRMA ( İmar Planına Göre Yapılan Kısmi Kamulaştırma )
MİLLİ EĞİTİM SAHASINDA KALAN YER ( Kısmi Kamulaştırma Sonucu Burasının Kamulaştırılmasının Mümkün Olmaması )"
D6.D15.5.1990E. 1988/2982 K. 1990/954"İPTAL DAVASI ( Ruhsatsız Yapılan ve İdarece Yıktırılmış Olan Yapı İçin Ruhsat Verilmesi İsteminin Reddine İlişkin İşlem )
RUHSAT İZNİ ( Yıktırılan İnşaatın Beton Kalıntılarından Hangi Tarihte Yapıldığının Tespit Edilememesi )
İNŞAAT RUHSATI ( Yıktırılan İnşaatın Beton Kalıntılarından Hangi Tarihte Yapıldığının Tespit Edilememesi Nedeniyle Ruhsat Verilmemesinde İsabet Olmaması )"
D6.D21.5.1990E. 1989/239 K. 1990/1008"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Yeni Oluşan Parsellerin Aynı Yerdeki veya Yakınındaki Eski Parsellere Tahsis Edilmemiş Olması )
YENİ OLUŞAN PARSELLERİN AYNI VEYA YAKIN YERDEKİ ESKİ PARSELLERE TAHSİS EDİLMEMİŞ OLMASI ( Parselasyon İşleminin İptali Talebi )
TAHSİS ŞARTI ( Parselasyon İşleminde Yeni Oluşan Parsellerin Aynı Yerdeki veya Yakınındaki Parsellere )"
D6.D21.5.1990E. 1989/480 K. 1990/1017"KAMULAŞTIRMA ( Belediyenin Spor Tesisi Yapmak İstemesi )
SPOR TESİSİ İÇİN KAMULAŞTIRMA ( Yetkili Kuruluşun Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü'nün Olması )
BELEDİYELERİN SPOR TESİSİ YAPMAK İÇİN KAMULAŞTIRMA YAPMASI ( Yetkisinin Olmaması )
YETKİLİ KURULUŞ ( Spor Tesisi Yapmak İçin Kamulaştırmayı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü'nün Yapması )"
D6.D21.5.1990E. 1990/540 K. 1990/1003"NAZIM İMAR PLANINDA PROTOKOL BÖLGESİ OLARAK GÖSTERİLEN ALANIN UYGULAMA İMAR PLANINDA YEŞİL ALANA TAHSİSİ ( Geçerliliği )
UYGULAMA İMAR PLANINDA YEŞİL ALANA TAHSİS EDİLEN ARAZİ ( Nazım İmar Planında Protokol Alanı Olarak Belirlenmiş Olması )
İMAR PLANLARI ARASINDA ÇATIŞMA BULUNDUĞU İDDİASI ( Nazım Planda Protokol Alanı Gösterilen Yerin Uygulama İmar Planında Yeşil Alana Tahsisi )"
D6.D21.5.1990E. 1990/542 K. 1990/1003"NAZIM İMAR PLANI ( Planda Protokol Bölgesi Olarak Ayrılan Yerin Uygulama İmar Planında Protokol Bölgesi İçinde Yeşil Alana Tahsis Edilebilmesi )
PROTOKOL BÖLGESİ ( Nazım İmar Planında Protokol Bölgesi Olarak Ayrılan Yerin Uygulama İmar Planında Protokol Bölgesi İçinde Yeşil Alana Tahsis Edilebilmesi )"
D6.D5.6.1990E. 1989/178 K. 1990/1180"İMAR YASASI UYARINCA VERİLEN PARA CEZALARINA İTİRAZ DAVALARI ( Görevli Yargı Mercii )
GÖREVLİ MERCİ ( İmar Yasası Uyarınca Verilen Para Cezasına Karşı Açılan Davada )
VERGİ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( İmar Yasası Uyarınca Verilen Para Cezalarına Karşı Açılan Davada )"
D6.D6.6.1990E. 1989/1385 K. 1990/1218"BELEDİYENİN ÖZEL MÜLKÜNÜN SATIŞI ( Satış ve Bunun Bedelinin Saptanmasından Doğan Uyuşmazlığın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Belediyenin Özel Mülkünün Paydaşlara Satışı ve Bunun Bedelinin Saptanmasından Doğan Uyuşmazlığın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi )"
D6.D6.6.1990E. 1989/1439 K. 1990/1223"TEVHİT VE İFRAZ İŞLEMLERİ ( Yetkili Belediyenin Tesbiti )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YETKİSİZ OLMASI ( Tevhit ve İfraz İşlemlerinde )
YETKİLİ BELEDİYENİN TESBİTİ ( Büyükşehir Sınırları İçindeki Tevhit ve İfraz İşlemlerinde )"
D6.D6.6.1990E. 1990/664 K. 1990/1202"EMEKLİ SANDIĞINA AİT TAŞINMAZIN MÜLKİYETİNİN BELEDİYEYE DEVRİ ( Yetkili Makam )
MALİYE ( VE GÜMRÜK ) BAKANLIĞININ YETKİSİ ( Emekli Sandığına Ait Taşınmazın Mülkiyetinin Belediyeye Devri )
KATLI OTOPARK İŞLETME YETKİSİ ( Büyükşehir Belediyelerine Ait Olması )
İMAR PLANINDA KATLI OTOPARK GÖZÜKEN TAŞINMAZIN MÜLKİYETİNİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE DEVRİ ( Emekli Sandığına Ait Taşınmazın )"
D6.D13.6.1990E. 1990/589 K. 1990/1328"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Kat Artırımı Konusunda Planın Değişmemesi )
KAT ARTIRIMI KONUSUNDA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN GERÇEKLEŞMEMESİ ( Turizm Bakanlığı Genelgesi Üzerine Verilen Ruhsat )
TURİZM BAKANLIĞI GENELGESİ ( Verilen İzin Üzerine Yapılan Binaya Kullanma İzni Verilmemesinde Mevzuata Aykırılığın Olmaması )"
D6.D19.6.1990E. 1989/1633 K. 1990/1385"ISLAH İMAR PLANININ GEÇERLİLİĞİ ( E Grubu Yetki Belgesi Bulunan Şehir Plancısına Hazırlattırılan )
E GRUBU YETKİ BELGESİ BULUNAN ŞEHİR PLANCISI ( Islah İmar Planı Hazırlama Yetkisi )
ŞEHİR PLANCISINA HAZIRLATTIRILAN ISLAH İMAR PLANI ( E Grubu Yetki Belgesi Bulunan Şehir Plancısına Hazırlattırılan )"
D6.D25.6.1990E. 1990/327 K. 1990/1427"İMAR PLANI UYGULAMASI ( Ruhsat ve Yönetmelikten Öncelikli Olduğu )
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ( Kamu Yararı İlkesine Uyarlık Gösterip Göstermediğinin İncelenmesi Zorunluluğu )
İNŞAAT RUHSATINA AYKIRI PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN GEÇERLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( İmar Mevzuatına Uygunluğunun Araştırılması )"
D6.D18.9.1990E. 1990/1890 K. 1990/1476"İNŞAAT RUHSATI VERİLMESİ ( İnşaat Hakkında İhtiyati Tedbir Kararı Bulunması )
İHTİYATİ TEDBİR KARARINA KONU İNŞAAT ( Ruhsat Verilmesi Talebinin Reddi )
BELEDİYECE İNŞAATA RUHSAT VERİLMEMESİ ( İnşaat Hakkında İhtiyati Tedbir Kararı Bulunması )"
D6.D18.9.1990E. 1990/1980 K. 1990/1476"İPTAL DAVASI ( Taşınmaz Üzerinde Yapılacak Yapı İçin Verilen Ruhsatın Yenilenmesi Yolundaki İstemin Reddine Dair Belediye İşlemi )
İNŞAAT RUHSATI ( İmar Planı ve İmar Yönetmeliklerine Göre Verilmesi )
İHTİYATİ TEDBİR ( İnşaat Ruhsatının İmar Planı ve İmar Yönetmeliklerine Göre Verilmesi Nedeniyle İnşaatın Fiziki Durumuna İlişkin Bulunan İhtiyati Tedbir Kararının Ruhsata Engel Olmaması )"
D6.D26.9.1990E. 1989/378 K. 1990/1553"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ŞARTLI OLARAK ÖDENMESİ ( Kamulaştırma İşleminin İptali )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Kamulaştırma Bedelinin Şartlı Olarak Ödenmesi Nedeniyle )
TAŞINMAZIN BORCU BULUNMADIĞININ TESBİTİNDEN SONRA BEDELİN ÖDENMESİ ŞARTI ( Kamulaştırma İşleminin İptali )"
D6.D10.10.1990E. 1989/1282 K. 1990/1654"İPTAL DAVASI ( Kamulaştırmaya Dair Belediye Encümeni Kararı )
KAMULAŞTIRMA ( Mahkemece Bölgede Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Buradaki Yapıların Çoğunluğunun İşyeri Veya Konut Olarak Kullanılıp Kullanılmadığının Tespiti )
BİLİRKİŞİ ( Mahkemece Bölgede Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Kamulaştırma Kararı Hakkında Karar Verilmesi )"
D6.D11.10.1990E. 1989/123 K. 1990/1690"KÜLTÜR VARLIĞI YAPININ BULUNDUĞU ARAZİNİN KAMULAŞTIRILMASI VE NAKLİ ( Arazide Yol Yapımı Olması )
KAMULAŞTIRMA ( Kültür Varlığı Niteliğinde Yapının Yer Aldığı Arazinin )"
D6.D11.10.1990E. 1990/2156 K. 1990/1679"İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPI YAPILMASI ( Vergi Resim ve Harç Niteliğinde Olmayan Para Cezası )
VERGİ RESİM VE HARÇ NİTELİĞİ ( İmar Mevzuatına Aykırı Yapı Yapılması Nedeniyle Kesilen Para Cezası )
PARA CEZASI ( İmar Mevzuatına Aykırı Şekilde Yapı Yapılması )
ÖDEME EMRİ ( Para Cezasının Tahsili İçin Düzenlenmesi )"
D6.D18.10.1990E. 1990/1172 K. 1990/1790"ÇEVRE YASASI UYGULAMASINDAN DOĞAN İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI AÇILAN DAVALAR ( Görevli Yargı Yeri )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Kıyıların ve Denizin Kirletilmesi Nedeniyle Verilen Para Cezalarına Karşı Açılan Davalarda )
KIYILARIN VE DENİZİN KİRLETİLMESİ NEDENİYLE VERİLEN PARA CEZALARINA KARŞI AÇILAN DAVALAR ( Görevli Yargı Yeri )"
D6.D24.10.1990E. 1989/1124 K. 1990/1911"BELEDİYENİN KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ ( Gerçekleştirilmesi İstenen Hizmetin Çok Büyük Boyutlu Olmaması )
KAMULAŞTIRMA ( İdarelerin Görevlerini Yapabilmeleri İçin Gerekli Olan Hizmetin Niteliğinin Esas Alınması )
İDARELERE YASAYLA VERİLMİŞ GÖREVLER ( Kamulaştırmada Görevlerin Yerine Getirilmesinin Gerekmesi )"
D6.D24.10.1990E. 1989/280 K. 1990/1883"KOLEKSİYONCU BELGESİNİN GERİ ALINMASI VE ELİNDEKİ TARİHİ ESERLERİN İADESİ ( Koleksiyoncunun Tarihi Eser Kaçakçılığı Yapması )
TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI YAPAN KOLEKSİYONCU ( Koleksiyonculuk Belgesinin Geri Alınması ve Elindeki Tarihi Eserlerin İadesi )"
D6.D25.10.1990E. 1989/1152 K. 1990/1918"KIYMET TAKDİRİNE İLİŞKİN TARİHİN TEBLİĞİNİN KIYMET TAKDİRİNDEN SONRA YAPILMASI ( İşlemin İptali Talebi )
TEBLİGATIN GEÇ YAPILMASININ İŞLEMİN GEÇERLİLİĞİNE ETKİSİ ( Kamulaştırmada Kıymet Takdirinin Yapılacağı Günün Tebliğinde )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN KIYMETİNİN TAKDİR EDİLECEĞİ GÜNÜN TEBLİĞİ ( Tebligatın Geç Yapılmasının İşlemin Geçerliliğine Etkisi )"
D6.D25.10.1990E. 1989/2576 K. 1990/1939"KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ HİSSEDARLARI ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLAR ( Görevli Yargı Yeri )
KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Taşınmaz Hissedarları Arasındaki Uyuşmazlıklarda Görevli Yargı Mercii )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kısmen Kamulaştırılan Taşınmazın Daha Önce Hissedarlar Arasında Paylaşılmış Olmasından Doğan Uyuşmazlıklarda )"
D6.D5.11.1990E. 1989/3136 K. 1990/2008"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ŞARTLI YATIRILMASI ( Kamulaştırma İşleminin İptali )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Kamulaştırma Bedelinin Bankaya Şartlı Yatırılması )"
D6.D12.12.1990E. 1990/466 K. 1990/2579"BOĞAZİÇİ SİT ALANI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ ( İmar Affı Yasası Kapsamına Girmemesi )
İMAR AFFI KANUNUNUN KAPSAMI ( Boğaziçi Sit Alanı İçinde Kalan Taşınmaza Tapu Tahsis Belgesi Verilememesi )
TAPU TAHSİS BELGESİ TALEBİ ( Boğaziçi Sit Alanı İçinde Kalan Taşınmaz İçin )"
D6.D12.12.1990E. 1990/966 K. 1990/2580"İDARENİN DEVAMLILIĞI İLKESİ ( Başka Belediye Sınırları İçerisine Alınan Taşınmaz Üzerindeki Yapının Yıktırılmasına İlişkin İşlemin Geçerliliği )
BAŞKA BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNE ALINAN TAŞINMAZDAKİ YAPININ YIKTIRILMASI KARARININ GEÇERLİLİĞİ ( İdarenin Devamlılığı İlkesi )
YAPININ YIKTIRILMASI KARARININ GEÇERLİLİĞİNİ SÜRDÜRMESİ ( Taşınmazın Başka Belediye Sınırları İçerisine Alınması )"
D6.D27.12.1990E. 1990/1030 K. 1990/3042"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Yeşil Alanın Konuta Açılması İçin Yeterli Olmaması )
YEŞİL ALANIN KONUTA AÇILMASI ( İmar Planı Değişikliği Yoluyla Yapılamaması )
NAZIM PLANI ANA KARARLARINI BOZUCU DEĞİŞİKLİKLER ( İmar Planı Değişikliği Yoluyla Yapılamaması )"
D6.D27.12.1990E. 1990/857 K. 1990/3028"KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNİN KAMULAŞTIRMA YETKİSİ ( Köy Yerleşim Planı Uyarınca Yola İsabet Eden Yerleri )
KAMULAŞTIRMA YETKİSİ ( Köy Yerleşim Planı Uyarınca Yola İsabet Eden Yerleri Köy Tüzel Kişiliğinin )
YOL İÇİN KAMULAŞTIRMA YAPMA YETKİSİ ( Köy Tüzel Kişiliğinin )"
D6.D30.1.1991E. 1990/378 K. 1991/52"GECEKONDU MALİKLERİ TARAFINDAN BEYAN EDİLEN BEDEL ( Maliye Bakanlığının Emlak Vergisi Asgari Metrekare Birim Değeri Olarak Belirlediği Bedelden Az Olması )
MALİYE BAKANLIĞININ BELİRLEDİĞİ BEDEL ( Gecekondu Malikleri Tarafından Beyan Edilen Bedelin Bakanlığın Belirlediği Bedelden Az Olması )"
D6.D31.1.1991E. 1989/3245 K. 1991/73"TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN KAMULAŞTIRMA ( Büyükşehir Belediyesinin Yetkisini İlçe Belediyesine Devri )
OTOBÜS DURAĞI YAPMAK İÇİN YAPILAN KAMULAŞTIRMA ( Büyükşehir Belediyesinin Yetkisini İlçe Belediyesine Devri )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YETKİSİNİ İLÇE BELEDİYESİNE DEVRETMESİ ( Otobüs Durağı Yapılmak Üzere Kamulaştırma Yapma Yetkisi )"
D6.D19.2.1991E. 1990/1071 K. 1991/256"KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Kamulaştırmanın Bireysel Bir Yarar Sağlamaya Yönelik Olması )
KANALİZASYON ŞEBEKESİNE BAĞLANTI ( Lehine Bağlantı Yapılan Taşınmaz Sahibinin Sorumluluğu )
ANA KANALİZASYON ŞEBEKESİNE BİR YAPININ KANALİZASYONUNUN BAĞLANMASI ( Belediyenin Bu Maksatla Kamulaştırma Yapamaması )"
D6.D26.4.1991E. 1990/2786 K. 1991/871"RUHSATSIZ İNŞAATIN DURDURULMASI ( Hukuken Geçerli Bir İmar Planına Dayalı Olmayan İmar Durumunun Kazanılmış Hak Vermemesi )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİ ONAYLAMA YETKİSİ ( Ruhsatsız İnşaata Hak Kazandırmak İçin Yapılan )
İMAR DURUMUNUN KAZANILMIŞ HAK VERMEMESİ ( Hukuken Geçerli Bir İmar Planına Dayanmayan İnşaat )
PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN BELEDİYE MECLİSİNCE REDDEDİLMESİNE RAĞMEN BAŞKAN TARAFINDAN ONANMASI ( Yapılan İşlemin Geçersizliği )"
D6.D8.5.1991E. 1990/7429 K. 1991/1027"KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRMA YETKİSİ ( İdare Mahkemesinin Başka Yargı Yerine Devredememesi )
GÖREVLİ MAHKEMELER ( İdari Davalarda Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırma Konusunda )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRMA YETKİSİ ( İdari Davaya Bakan Mahkemenin Bilirkişiyi Re'sen Atama Zorunluluğu )
İDARİ DAVAYA BAKAN MAHKEMENİN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRMA ZORUNLULUĞU ( Bu Yetkinin Başka Bir Yargı Yerine Bırakılamaması )"
D6.D13.5.1991E. 1989/2264 K. 1991/1101"TÜRKİYE MİMARLAR VE MÜHENDİSLER ODALARI BİRLİĞİ ( Belediyece Yapılan Planlama İşlemlerine Karşı Dava Açma Hakkı )
BELEDİYECE YAPILAN PLANLAMA İŞLEMLERİNE KARŞI DAVA AÇMA HAKKI ( Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği )
DAVA HAKKI ( TMMOB'un Belediyece Yapılan Planlama İşlemlerine Karşı )"
D6.D14.5.1991E. 1990/118 K. 1991/1120"SİT ALANI OLARAK İLAN EDİLEN ADALAR ( Yasaya Aykırılık Olduğu Durumlarda İmar Kanunu Hükümlerinin Uygulanmasının Mümkün Olmaması )
İMAR PLANI YETKİSİ ( İmar Yasasının Uygulanamadığı Durumlarda Planlama Yetkisinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Verilmesi )
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINA VERİLEN YETKİ ( İmar Yasasının Uygulanamadığı Durumlarda Planlama Yetkisinin Verilmesi )
NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI YAPMA YETKİSİ ( Belediye ve Mücavir Alanları İçerisinde İlgili Belediyeler Tarafından Yapılması )"
D6.D28.5.1991E. 1990/635 K. 1991/1280"KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI BULUNAN ARAZİDE İNŞAAT YASAĞI ( Malikinin Başka Bir Hazine Arazisiyle Değiştirebilmesi )
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI BULUNAN ARAZİDE KESİN İNŞAAT YASAĞI BULUNMASI ( Malikinin Başka Bir Hazine Arazisiyle Değiştirebilmesi )
İNŞAAT YASAĞI BULUNAN ARAZİNİN BAŞKA BİR HAZİNE ARAZİSİYLE DEĞİŞTİRİLEBİLMESİ ( Taşınmaz Kültür Varlıkları Bulunduğundan Dolayı )"
D6.D3.6.1991E. 1990/2427 K. 1991/1340"ZİLYETLİKLE İKTİSAP EDİLEMEYEN KAMU MALLARI ( Kamulaştırmaya Gerek Olmaması )
TESCİLE TABİ OLMAYAN KAMU MALLARI ( Zilyedlikle İktisap Edilememesi )
KAMULAŞTIRILAMAMA ( Tescile Tabi Olmayan Kamu Mallarının Zilyedlikle İktisap Edilememesi )"
D6.D19.9.1991E. 1989/3040 K. 1991/1805"YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ ( Binanın Yeni İmar Hattında Kalacak Olması )
İMAR HATTINDA DEĞİŞİKLİK YAPILACAK OLMASI ( İmar Hattının Geçirileceği Yerde Bulunan Binaya Yapı Kullanma İzni Verilmesi )"
D6.D7.10.1991E. 1990/2099 K. 1991/1884"KÖY YERLEŞİM ALANI İÇİN KAMULAŞTIRMA YAPMA YETKİSİ ( Köy Tüzel Kişiliğinin Bu Yetkiye Sahip olmaması )
KAMULAŞTIRMA YAPMA YETKİSİ ( Köy Yerleşim Alanı İçin Yapılan Kamulaştırmada )
KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNİN KAMULAŞTIRMA YAPMA YETKİSİ BULUNMAMASI ( Köy Yerleşim Alanı İçin Kamulaştırma Yapma Yetkisine Sahip Organ )"
D6.D8.10.1991E. 1991/2255 K. 1991/1909"BAYINDIRLIK BAKANLIĞINCA KAMULAŞTIRILAN VE HAZİNE ADINA KAYDEDİLEN TAŞINMAZLAR ( Taşınmazların Mülkiyetinin Kendiliğinden İlgili Belediyeye Geçmesinin Mümkün Olmaması )
HAZİNE ADINA KAMULAŞTIRILARAK KAYDEDİLEN TAŞINMAZLAR ( Taşınmazların Mülkiyetinin Kendiliğinden İlgili Belediyeye Geçmesinin Mümkün Olmaması )
DEVİR YETKİSİ ( Bayındırlık Bakanlığı Tarafından Kamulaştırılan ve Hazine Adına Kaydedilen Taşınmazları Devretme Yetkisinin Maliye Bakanlığına Ait Olması )"
D6.D22.10.1991E. 1990/5 K. 1991/2101"İPTAL DAVASI ( Islah İmar Planı Yapılmasına İlişkin İşlem )
PARSELASYON İŞLEMİ ( İşlem Nedeniyle Düzenleme Sınırı İçerisindeki Kamu Alanlarının Karşılanması Amacıyla %35 e Kadar Düzenleme Ortaklık Payı Alınabilmesi )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Parselasyon İşlemi Nedeniyle Düzenleme Sınırı İçerisindeki Kamu Alanlarının Karşılanması Amacıyla %35 e Kadar Düzenleme Ortaklık Payı Alınabilmesi )"
D6.D12.11.1991E. 1991/863 K. 1991/2357"PARA CEZASININ İPTALİ ( Kaçak İnşaat Nedeniyle )
KAÇAK İNŞAAT NEDENİYLE PARA CEZASININ ÖDENMEMESİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI ( Ödeme Emrinin İptali )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Kaçak İnşaat Nedeniyle Verilen Para Cezasının Ödenmemesine Karar Verilmiş Olması )"
D6.D13.11.1991E. 1991/1518 K. 1991/2413"İPTAL DAVASI ( Belediye Meclisinin Kararıyla Yapılan İmar Planı Değişikliğinin Davacıya Ait Taşınmazla İlgili Kısmının İptali İstemi )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Eski Planda Ana Arter Yolun Bir Bölümünün 20 m. Olarak Düzenlenmiş Olması Nedeniyle Tamamının Bu Şekle Sokulmasına İlişkin Plan Değişikliğinin Uygun Olması )
YOL İÇİN YAPILAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Köye 20 m.lik Ana Arter Yol Yapımı İçin Yapılan Değişiklik )"
D6.D20.11.1991E. 1990/666 K. 1991/2552"BELEDİYE MECLİSİ KARARI ( İmar Planı Değişikliğine İlişkin )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN BELEDİYE MECLİSİ KARARI ( İlgililerin Belediye Başkanlığına İtiraza Etmeleri yada İdari Yargı Yoluna Başvurmalarının Gerekmesi )
İTİRAZ YOLU ( Belediye Meclisinin İmar Planı Değişikliğine İlişkin Kararına Karşı Belediye Başkanlığına İtiraz Etmeleri )"
D6.D26.11.1991E. 1990/1518 K. 1991/2851"İMAR PLANINDA KAMU YARARI İLKESİ ( Bireysel Yapılaşma Hakkından Önce Geldiği )
BİREYSEL YAPILAŞMA HAKKI ( İmar Planında Kamu Yararı İlkesinin Üstün Tutulması )
ARAZİNİN TAMAMININ KAMUSAL ALANA TAHSİSİ ( İmar Planında Kamu Yararı İlkesinin Üstün Tutulması )"
D6.D27.11.1991E. 1990/1027 K. 1991/2859"İÇME SUYU HAVZASI MUTLAK KORUMA ALANI İÇİNDE KALAN YAPI ( Yıkım Kararının Geçerliliği )
YAPININ YIKTIRILMASI KARARI ( İçme Suyu Havzası Mutlak Koruma Alanı İçinde Kalan )
BARAJ ÇEVRESİNDEKİ KORUMA ALANINDA KALAN YAPI ( Yıkım Kararının İptali Talebi )"
D6.D29.11.1991E. 1990/603 K. 1991/2879"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ ( Trafik Yolunun Fazla Daraltılması Nedeniyle )
TRAFİK YOLUNUN FAZLA DARALTILMASI ( İmar Planı Değişikliğinin İptali )
YOLUN DARALTILMASI VE TRAFİK YOLU NİTELİĞİNİ YİTİRMESİ ( İmar Planı Değişikliğinin İptali )"
D6.D11.12.1991E. 1991/3242 K. 1991/3051"KEŞİF VE BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ( İmar Planının İptaline İlişkin Belediye Meclis Kararının İptali Talebiyle Açılan Davada )
İMAR PLANININ YARGISAL DENETİMİ ( Gözönünde Bulundurulacak Esaslar )
EK İMAR PLANININ İPTALİNE İLİŞKİN BELEDİYE MECLİS KARARININ İPTALİ DAVASI ( Dikkat Edilecek Hususlar )"
D6.D24.12.1991E. 1991/482 K. 1991/3229"KAZANILMIŞ HAKKIN TESBİTİ ( İnşaatın Dayanağı Kanunun İptal Edilmesi ve Bu Sebeple Ruhsatın Geri Alınması )
RUHSATIN GERİ ALINMASI ( Yapı Ruhsatına Dayanak Teşkil Eden Kanun Maddesinin Anayasa Mahkemesince İptali )
ANAYASA MAHKEMESİNİN RUHSATIN DAYANAĞI KANUN MADDESİNİ İPTAL ETMESİ ( Ruhsatın Geri Alınması ve Kazanılmış Hak İddiası )"
D6.D28.12.1991E. 1991/1596 K. 1991/3186"İMAR PLANINA İŞLENMEMİŞ SAĞLIK KORUMA BANDINDAN SORUMLULUK ( Belediyenin Sorumluluğu )
BELEDİYENİN SORUMLULUĞU ( Sağlık Koruma Bandının İmar Planına İşlenmemesinden Dolayı )
SAĞLIK KORUMA BANDININ İMAR PLANINA İŞLENMEMİŞ OLMASI ( Belediyenin Sorumluluğu )"
D6.D21.1.1992E. 1991/1879 K. 1992/141"BİLİRKİŞİ RAPORU ( İmar Planı Değişikliğinin Tasarruf Hakkını Kısıtladığı Yönündeki Rapor )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Eksik İncelemeye Dayalı Bilirkişi Raporu )
TASARRUF HAKKININ KISITLANMASI ( İmar Planı Değişikliğinde Amacın Bu Olmaması )"
D6.D28.1.1992E. 1991/88 K. 1992/253"ÇEVRE DÜZENİ PLANI ( Taşınmazın Bulunduğu Alanın Yapılaşma Yasağı Getirilen Deniz Kaplumbağaları Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin İşlem )
DENİZ KAPLUMBAĞALARI KORUMA ALANI ( Taşınmazın Bulunduğu Alanın Yapılaşma Yasağı Getirilen Deniz Kaplumbağaları Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin İşlemin Yasaya Uygun Olması )
İPTAL DAVASI ( Taşınmazın Bulunduğu Alanın Yapılaşma Yasağı Getirilen Deniz Kaplumbağaları Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin İşlemin Yasaya Uygun Olması )"
D6.D30.1.1992E. 1990/1311 K. 1992/393"İNŞAAT RUHSATININ İPTALİ ( İmar Planında Bitişik Nizam Üç Kat İnşaat Hakkı Tanınan Parsele Plana Aykırı Şekilde Yönetmelik Hükmü Uygulanarak Beş Kata İzin Verilmesi )
İMAR PLANINA AYKIRI DAVRANIŞ ( İmar Planında Bitişik Nizam Üç Kat İnşaat Hakkı Tanınan Parsele Plana Aykırı Şekilde Yönetmelik Hükmü Uygulanarak Beş Kata İzin Verilmesi )
BİLİRKİŞİ ( Mahkemece Bilirkişi Raporuna İtibar Edilmeyerek Verilen Kararda İsabet Olmaması )"
D6.D30.1.1992E. 1991/2720 K. 1992/398"İPTAL KARARI ( İmar Planı Değişikliği )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Sahil Yolu Kıyı Düzenleme Çalışmaları )
SAHİL YOLU KIYI DÜZENLEME ÇALIŞMALARI ( Kamu Yararının Gözetilmemesi )
KAMU YARARI ( Sahil Yolu Kıyı Düzenleme Çalışmaları )"
D6.D4.2.1992E. 1991/532 K. 1992/447"İMAR PLANI ( Düzenleyici İşlem Olması )
DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( İmar Planı )
UYGULAMA ÜZERİNE DAVA AÇMA ( Düzenleyici İşlem Olan İmar Planlarına Karşı )"
D6.D12.2.1992E. 1990/131 K. 1992/533"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ADINA YAPILAN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Başkan Adına Yapıldığının Belirtilmemesi Nedeniyle )
GENEL SEKRETER YARDIMCISININ YAPTIĞI İŞLEM ( Büyükşehir Belediye Başkanı Adına Yapıldığının Açıkça Belirtilmemesinin İşlemin Geçerliliğine Etkisi )
TAPU TAHSİS BELGESİNİN GERİ ALINMASI HAKKINDAKİ İŞLEMİN GEÇERLİLİĞİ ( İşlemin Büyükşehir Belediye Başkanı Adına Yapıldığının Açıkça Belirtilmemesi )"
D6.D19.2.1992E. 1990/1473 K. 1992/635"İLAVE İMAR PLANI ( Çalışmalara Başlanıldığının Anlaşılması )
MEVZİ İMAR PLANI ( İlave İmar Planının Kapsayacağı Alanda Mevcut Planla Bütünleşmeyen Konumda Bulunan Alanlar İçin Kabul Edilmemesi )
İMAR PLANI ( Mevzii İmar Planının Kabul Edilmemesinde Mevzuata Aykırılığın Bulunmaması )"
D6.D25.2.1992E. 1990/1958 K. 1992/714"TAZMİNAT DAVASI ( Ruhsat Vermeme İşlemi Nedeniyle Doğan Zarar )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Altmış Gün İçinde Mahkeme Kararını Yerine Getirmeyen İdareye Karşı Sonraki Altmış Gün İçinde Dava Açılmasının Gerekmesi )
MAHKEME KARARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Kararın Davacıya Tebliğinden İtibaren Altmış Gün İçinde Mahkeme Kararını Yerine Getirmeyen İdareye Karşı Sonraki Altmış Gün İçinde Dava Açılması )"
D6.D25.2.1992E. 1992/315 K. 1992/705"İMAR PLANI ( Yeni Bir Fonksiyon Değişikliği Getirmeyen Uygulama Planının ve Buna Dayanılarak Yapılan Kamulaştırma İşleminin İptaline Karar Verilmesinde İsabet Olmaması )
UYGULAMA PLANI ( Yeni Bir Fonksiyon Değişikliği Getirmeyen Uygulama Planının ve Buna Dayanılarak Yapılan Kamulaştırma İşleminin İptaline Karar Verilmesinde İsabet Olmaması )
KAMULAŞTIRMA ( Yeni Bir Fonksiyon Değişikliği Getirmeyen Uygulama Planının ve Buna Dayanılarak Yapılan Kamulaştırma İşleminin İptaline Karar Verilmesinde İsabet Olmaması )"
D6.D27.2.1992E. 1990/1511 K. 1992/749"TAPU TAHSİS BELGESİ ( Düzenlenen Belgeye Karşın Uygulama Sonucu Daha Az Yer Tahsisinde Mevzuata Aykırılık Olmaması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Tapu Tahsis Belgesinden Daha Az Yer Tahsis Edilmesi Nedeniyle Fazla Pay Alındığı Gerekçesiyle İşlemin İptaline Karar Verilmesinde İsabet Olmaması )"
D6.D3.3.1992E. 1990/3026 K. 1992/870"İPTAL DAVASI ( Bakanlar Kurulunun Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak Tespit Ettiği Alan İlişkin İlanla İlgili İşlem )
BAKANLAR KURULU KARARI ( Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak Tespit ve İlanına İlişkin Kısmın Mevzuata Uygun Olması )
ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ( Bakanlar Kurulu Kararının Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak Tespit ve İlanına İlişkin Kısmında Mevzuata Aykırılık Olmaması )"
D6.D23.3.1992E. 1990/1907 K. 1992/1178"İPTAL KARARI ( İmar Planı Değişikliği Kararı )
ISLAH İMAR PLANI ( Planın Kapsadığı Alanda Binalar Bulunması Nedeniyle Davacıya Ait Yerin Konut Alanı Olarak Verilmesi )
KREŞ VE SAĞLIK OCAĞI ( Taşınmazdaki Islah İmar Planının İptali )
FİİLİ DURUMUN GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI İLKESİ ( Islah İmar Planında )"
D6.D15.4.1992E. 1990/1641 K. 1992/1546"RUHSATSIZ YA DA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPININ MÜHÜRLENMESİ ( İlgilinin Tesbit Tutanağını İmzalamaktan Kaçınması )
İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPININ MÜHÜRLENMESİ ( İlgilinin Tesbit Tutanağını İmzalamaktan Kaçınması )
TEBLİGATIN YAPILMIŞ SAYILMASI ( İmar Mevzuatına Aykırı Yapının Tesbitinde İlgilinin Tesbit Tutanağını İmzalamaktan Kaçındığının Şerh Düşülmesi )"
D6.D23.9.1992E. 1992/283 K. 1992/3269"KAMULAŞTIRILAN ARAZİDE ÖZEL PARSELASYON YAPILMIŞ OLMASI ( Kamulaştırmada Dikkate Alınamayacağı )
ÖZEL PARSELASYON ( Kamulaştırmada Dikkate Alınmaması )"
D6.D29.9.1992E. 1992/296 K. 1992/3338"TARIM ALANININ KONUT ALANINA AÇILMASI TALEBİ ( Çevre Koruma Bölgesi Olarak İlan Edilen Alanda Bulunan )
ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ İLAN EDİLEN ALANDA BULUNAN TARIM ALANI ( Konut Alanına Açılması Talebi )
KONUT ALANINA AÇILMA TALEBİ ( Çevre Koruma Bölgesi İçinde Bulunan Tarım Alanı )"
D6.D13.10.1992E. 1991/3250 K. 1992/3574"RUHSAT İPTALİ VE YIKIM KONUSUNDA İŞLEM TESİSİ ( Yetkili Makam )
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULU KARARLARI ( Niteliği ve Uygulanması )
KAZANILMIŞ HAK İDDİASI ( Koruma Altına Alınan Caminin Etrafındaki Ruhsatlı Binanın Yıkılmaması İçin )"
D6.D13.10.1992E. 1991/771 K. 1992/3571"İPTAL DAVASI ( Taşınmazdaki Davacıya Ait Yapıyı Yol Güzergahında Bırakan Islah İmar Planı ve Revizyon Planının İptali İstemi )
İMAR PLANI ( Plana Göre Yol Kavisli Biçimde Belirlenerek Önceden Yol Dışında Kalan Binanın Yanındaki Binaların Yol Güzergahına Alınmasında Kişisel Menfaat Gözetilmesi )
KİŞİSEL MENFAAT ( İmar Planına Göre Yol Kavisli Biçimde Belirlenerek Önceden Yol Dışında Kalan Binanın Yanındaki Binaların Yol Güzergahına Alınmasında Kişisel Menfaat Gözetilmesi )"
D6.D14.10.1992E. 1991/1728 K. 1992/3582"2981 SAYILI YASAYA GÖRE DÜZENLENECEK ISLAH İMAR PLANI ( Parsellerin Fiili Kullanım Durumuna Göre Dağıtılmasının Gerekmesi )
PARSEL DAĞITIMI ( 2981 Sayılı Yasaya Göre Düzenlenecek Islah İmar Planı İle Parsellerin Fiili Kullanım Durumuna Göre Dağıtılmasının Gerekmesi )
İPTAL DAVASI ( Taşınmazın Düzenlemeye Tabi Tutulmasına İlişkin İşlemin İptali İstemi )"
D6.D22.10.1992E. 1991/1550 K. 1992/3867"TOPLU TAŞIMA YOLUNA AYRILACAK PAYIN TESBİTİ ( Parselasyon Yapılan Yerdeki )
PARSELASYON SONUCU DÜZENLENEN İMAR PLANINA GÖRE TOPLU TAŞIMA YOLU OLAN YER ( Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanacağı )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYINDAN KARŞILANMA ( İmar Planına Göre Toplu Taşıma Yolu Olan Yer )"
D6.D3.11.1992E. 1992/3740 K. 1992/3957"MÜCAVİR ALAN SINIRLARININ TESBİTİNE İLİŞKİN İŞLEMLERE KARŞI AÇILAN DAVALAR ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Mücavir Alan Sınırlarının Tesbitine İlişkin İşlemlere Karşı Açılan Davalarda )"
D6.D9.11.1992E. 1991/3280 K. 1992/4042"TESCİL HARİCİ KALMIŞ DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZLAR ( Düzenleme Ortaklık Payı Olarak Düşünülememesi )
DEVLETE AİT TESCİL DIŞI TAŞINMAZLAR ( Düzenleme Ortaklık Payı Olarak Düşünülememesi )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Devlete Ait Tescil Dışı Kalmış Taşınmazlar )"
D6.D10.11.1992E. 1991/2063 K. 1992/4063"İNŞAAT RUHSATI ALINMASI ZORUNLULUĞU ( Elektrik Üretim ve Dağıtımıyla Uğraşan Kamu Kurumunun Yaptığı Lojmanlar İçin )
ELEKTRİK ÜRETİMİYLE UĞRAŞAN KAMU KURUMUNUN YAPTIĞI LOJMANLARIN MÜŞTEMİLAT NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( Ruhsat Alma Zorunluluğu )
RUHSAT ALMA ZORUNLULUĞU ( Elektrik Üretimiyle Uğraşan Kamu Kurumunun Yaptığı Lojmanların Müştemilat Niteliği Bulunmaması )
DOĞRUDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ VE HİZMETLERİYLE İLGİLİ OLMAYAN YAPILAR ( Müştemilat Niteliği Bulunmaması ve Ruhsat Alma Zorunluluğu )"
D6.D12.11.1992E. 1992/683 K. 1992/4238"KAMULAŞTIRMA YAPILAMAMASI ( Tapuda Kayıtlı Olup Malik Hanesi Boş Taşınmazın Mülkiyetine İlişkin Davada Hazinenin Taraf Olması )
MALİK HANESİ BOŞ TAPULU TAŞINMAZ İÇİN MÜLKİYET SAVIYLA AÇILAN DAVA ( Hazine Tarafsa Kamulaştırma Yapılamaması )
HAZİNENİN TARAF OLDUĞU MÜLKİYET DAVASINA KONU TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Malik Hanesinin Boş Olması )"
D6.D25.11.1992E. 1991/3205 K. 1992/4470"MADDİ TAZMİNAT ( İdare Mahkemesince Değerlendirilmesi )
İDARE MAHKEMESİNCE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Tedavi Giderlerinin Yanı Sıra Özellikleri ve Gelecekteki Yaşamı Üzerindeki Etkilerinin de Araştırılmasının Gerekmesi )
YÜKSEK GERİLİM HATTINA DOKUNMA NEDENİYLE MEYDANA GELEN KAZA ( İdare Aleyhine Açılan Tazminat Davası )"
D6.D30.11.1992E. 1991/3494 K. 1992/4583"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ YAPMAYA YETKİLİ MAKAM ( Büyükşehir Sınırları İçindeki Resmi Bina ve Tesisler İçin )
BÜYÜKŞEHİR SINIRLARI İÇİNDEKİ RESMİ BİNA VE TESİSLER ( İmar Planı ve Değişikliklerini Yapmaya Yetkili Makam )
BAKANLIĞIN İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİKLERİ YAPMA YETKİSİ ( Büyükşehir Sınırları İçindeki Resmi Bina ve Tesisler İçin )
RESMİ BİNA VE TESİSLERİN İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİKLERİNİ BAKANLIĞIN YAPMA YETKİSİ ( Büyükşehir Sınırları İçindeki )"
D6.D8.12.1992E. 1991/2799 K. 1992/4627"İPTAL DAVASI ( Davacılara Ait Köyde Kayıtlı Taşınmazın Ortaokul Yapımı İçin Kamulaştırılmasına İlişkin Köy İhtiyar Kurulu Kararı )
KÖY İHTİYAR KURULU KARARI ( Köye Ortaokul Yapmak Amacıyla Kamulaştırma Yapılabilmesi )
KÖYE ORTAOKUL YAPMAK İÇİN KAMULAŞTIRMA ( Köy İhtiyar Kurulunun Kamulaştırma Kararı Alabilmesi )
KAMULAŞTIRMA ( Köye Ortaokul Yapmak Amacıyla Kamulaştırma Yapılabilmesi )"
D6.D24.2.1993E. 1991/781 K. 1993/690"İPTAL DAVASI ( Kooperatife Ait Taşınmazı da Kapsayan Parselasyon Planının İptali İstemi )
KAMUYA TAHSİSLİ ALAN ( İmar Yönetmeliği Kapsamında Olması Nedeniyle Bu Alandan Kooperatife Hisse Verilmesinin Yönetmelik Hükümlerine Uygunluğunun Mahkemece İncelenmesinin Gerekmesi )
İMAR YÖNETMELİĞİ ( Kamuya Tahsisli Alanın Yönetmelik Kapsamında Olması Nedeniyle Bu Alandan Kooperatife Hisse Verilmesinin Yönetmelik Hükümlerine Uygunluğunun Mahkemece İncelenmesi )"
D6.D25.2.1993E. 1992/4248 K. 1993/706"DOĞAL VE ARKEOLOJİK SİT ALANI TESBİTİ ( Bilirkişi Raporunun Yeterli Olması Durumunda Yeni Bir İncelemeye Gerek Olmaması )
BİLİRKİŞİ KURULU RAPORUNUN YETERLİLİĞİ ( Yörenin Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı Olduğunun Tesbiti )
SİT ALANININ TESBİTİ ( Bilirkişi Raporunun Yeterli Olması Durumunda Yeni Bir İncelemeye Gerek Olmaması )"
D6.D5.3.1993E. 1992/1205 K. 1993/826"MÜŞTEREK MÜLKİYETTE PARSELASYON YAPILMASI ( Yeni Oluşan Parsellerin Müşterek Maliklere Dağıtım Usulü )
PARSELASYON SONUCU OLUŞAN PARSELLERİN DAĞITIMI ( Müşterek Mülkiyete Tabi Taşınmazda Parselasyon Durumunda )"
D6.D5.3.1993E. 1992/1325 K. 1993/832"YAPILAŞMA HAKKININ ARTIRILMASI ( Davacıya Parselasyon Sonucu Büyük Olan Kadastral Parselinden Daha Fazla Alanlı Müstakil İmar Parseli Verilmiş Olması )
PARSELASYON ( Davacıya Parselasyon Sonucu Büyük Olan Kadastral Parselinden Daha Fazla Alanlı Müstakil İmar Parseli Verilmiş Olup Yapılaşma Hakkının da Artırılması )"
D6.D8.3.1993E. 1992/2066 K. 1993/913"TEHLİKELİ YAPININ YIKTIRILMASI KARARI ( Yapının Esaslı Bir Onarımla Ayakta Kalabilecek Olması )
ESASLI BİR ONARIMLA AYAKTA KALABİLECEK YAPI ( Yıkılacak Derecede Tehlikeli Olduğundan Yıktırılması Kararı )
YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ YAPI İÇİN YIKIM KARARI ( Yapının Esaslı Bir Onarımla Ayakta Kalabilecek Olması )"
D6.D10.3.1993E. 1992/2095 K. 1993/939"İMAR PLANININ İPTALİ TALEBİ ( Yargısal Denetimde Dikkat Edilecek Hususlar )
İPTAL TALEBİNİN İNCELENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ( İmar Planının )"
D6.D16.3.1993E. 1992/1910 K. 1993/1101"KAMULAŞTIRMADAN ARTAN YERLERİN KOMŞU PARSEL SAHİBİNE SATILMASI ( Gerekli Şartlar )
BAĞIMSIZ İNŞAAT YAPMAYA ELVERİŞLİ OLMAYAN KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN ARSA ( Komşu Arsa Sahibine Satış Kararı Verilebilmesinin Şartları )
SATIŞ KARARI VERİLEBİLMESİNİN ŞARTLARI ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Yerin Komşu Arsa Sahibine )"
D6.D17.3.1993E. 1992/2305 K. 1993/1120"DÜZENLEMEYLE OLUŞAN İMAR PARSELLERİ ( Olabildiğince Aynı Yerdeki Eski Parsellere Tahsisi Zorunluluğu
PARSELASYON SONUCU OLUŞAN İMAR PARSELLERİ ( Aynı Yerdeki Eski Parsellere Tahsisi Zorunluluğu )
AYNI YERDEKİ ESKİ PARSELLERE TAHSİS ZORUNLULUĞU ( Parselasyon Sonucu Oluşan Yeni İmar Parselleri )"
D6.D17.3.1993E. 1993/30 K. 1993/1133"MEZARLIK YERİ ( Belirlenmesinde Uygulanacak Mevzuat )
MEZARLIK NİZAMNAMESİ VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ ( Mezarlık Yerinin Belirlenmesinde Uygulanması Gereken Mevzuat )"
D6.D1.4.1993E. 1992/3413 K. 1993/1278"RUHSATA BAĞLANMASI MÜMKÜN OLAN YAPI ( Yapılan Bildirime Karşın Yasal Süre İçerisinde Ruhsata Bağlanmaması - Yıktırılmasına Karar Verilmesinde İsabetsizlik Bulunmadığı )
YIKIM KARARI ( Ruhsata Bağlanması Mümkün Olan Yapı/Yapılan Bildirime Karşın Yasal Süre İçerisinde Ruhsata Bağlanmaması - Yıktırılmasına Karar Verilmesinde İsabetsizlik Bulunmadığı )"
D6.D5.4.1993E. 1992/3732 K. 1993/1327"İÇME SUYU DEPOSU İÇİN KAMULAŞTIRILACAK ARAZİ MİKTARININ TESBİTİ ( Gözönünde Bulundurulacak Esaslar )
KAMULAŞTIRILACAK ARAZİ MİKTARININ TESBİTİ ( Şehir Şebeke Suyu İçin Su Deposu Yapılması Maksadıyla )
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA EKSİKLİK BULUNMASI ( Şehir İçme Suyu İçin Depo Yapılması Maksadıyla Kamulaştırılacak Arazi Miktarının Tesbitinde )"
D6.D7.4.1993E. 1992/2724 K. 1993/1368"İZİNSİZ YAPININ YIKTIRILMASI ( Arsa Sahibinin Başvurusu Üzerine )
ARSA SAHİBİNİN BAŞVURUSU ÜZERİNE İZİNSİZ YAPININ YIKTIRILMASI ( Uygulanacak Prosedür )
ENCÜMEN KARARINA GEREK OLMAMASI ( İzinsiz Yapının Arsa Sahibinin Başvurusu Üzerine Yıktırılması İçin )"
D6.D22.4.1993E. 1992/4448 K. 1993/1657"KAMUYA AİT YERDE İNŞAAT YASAĞI ( Yaya Geçidinin Altına Yapılan Akaryakıt İstasyonuna Ait Yakıt Tankının Yıktırılması )
YAYA GEÇİDİNİN ALTINA YAPILAN AKARYAKIT İSTASYONUNA AİT YAKIT TANKININ YIKTIRILMASI ( Kamu Arazisinde İnşaat Yasağı )"
D6.D4.5.1993E. 1993/965 K. 1993/1768"KORUMA AMAÇLI UYGULAMA PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPMAYI ÖNERME YETKİSİ VE BAĞLAYICILIĞI ( Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun )
TABİAT VE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA KURULU ( Koruma Amaçlı Uygulama Planlarında Değişiklik Önerme Yetkisi ve Bağlayıcılığı )
SİT ALANI İLAN EDİLEN YER İÇİN KORUMA AMAÇLI UYGULAMA PLANI ( Koruma Kurulunun Değişiklik Önerme Yetkisi ve Bağlayıcılığı )"
D6.D23.6.1993E. 1993/556 K. 1993/2592"İMAR PLANININ ŞEHİRCİLİK VE PLANLAMA İLKELERİNE UYGUN OLMAMASI ( Kamulaştırma İşleminin İptali Gerekmesi )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Dayanak İmar Planının Şehircilik ve Planlama İlkelerine Uygun Olmaması )
ŞEHİRCİLİK VE PLANLAMA İLKELERİNE UYGUN OLMAYAN İMAR PLANI ( Planın ve Buna Dayanan Kamulaştırma İşleminin İptali )"
D6.D24.6.1993E. 1993/722 K. 1993/2694"TAM YARGI DAVASINDA TAZMİNAT MİKTARININ TESBİTİ ( İdarenin Hizmet Kusurundan Dolayı Açılan )
MANEVİ TAZMİNAT ( Faiz Yürütülememesi )
FAİZ YÜRÜTÜLEMEMESİ ( Manevi Tazminata )
TAZMİNAT MİKTARININ TESBİTİ ( Mahkemenin Talepten Fazlasına Hükmedememesi )
İDARENİN HİZMET KUSURU NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Mahkemenin İstemle Bağlı Olması )"
D6.D28.6.1993E. 1992/4665 K. 1993/2702"TAPU TAHSİS BELGESİ ( Niteliği ve Sahibine Kazandıracağı Haklar )
MÜLKİYETİ NAKLETME VEYA TESBİT NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( Tapu Tahsis Belgesi )
GECEKONDU SAHİBİNE TAPU TAHSİS BELGESİNDEKİ MİKTARDAN AZ YER TAHSİSİ ( Islah İmar Planından Sonra )
ISLAH İMAR PLANINDAN SONRA GECEKONDU SAHİBİNE TAHSİS EDİLEN ALAN ( Tapu Tahsis Belgesindekinden Az Olması )"
D6.D1.7.1993E. 1992/4260 K. 1993/2813"MERA NİTELİĞİNDE HAZİNE ARAZİSİ ( Satış ve Tapu Tahsis Belgesine Konu Olamaması )
SATIŞ VE TAPU TAHSİS BELGESİNE KONU OLAMAMA ( Mera Niteliğinde Hazine Arazisi )
BELEDİYENİN MERA NİTELİĞİNDE HAZİNE ARAZİSİNİ SATMASI ( İşlemin Geçersiz Olması )"
D6.D14.9.1993E. 1993/2684 K. 1993/3061"İDARELERARASI TAŞINMAZ DEVRİ KONUSUNDA ANLAŞMAZLIK ( Danıştaya Yapılan Başvuruda Verilen Kararın Kesin Olması )
DANIŞTAY KARARININ KESİN OLMASI ( İdarelerarası Taşınmaz Devri Konusunda Anlaşmazlık Durumunda )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN DEVRİ TALEBİNİN MALİKİ İDARECE REDDİ ( Danıştayca Yapılan Başvurunun Reddi Kararının Kesin Olması )"
D6.D5.10.1993E. 1992/4804 K. 1993/3954"İMAR PLANINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN DOĞAN TUTARSIZLIK ( İdarece Yeni Bir Plan Yapılması Zorunluluğu )
İDARECE YENİ BİR PLAN YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( İmar Planındaki Değişikliklerden Doğan Tutarsızlık )
PLANLAR ARASINDA TUTARSIZLIK ( İdarece Yeni Bir Plan Yapılması Zorunluluğu )
ARAZİ KULLANIŞ TÜRÜNDE DEĞİŞTİRİLEN PLANLAR ARASINDA TUTARSIZLIK BULUNMASI ( Yeni Bir Plan Yapma Zorunluluğu )"
D6.D5.10.1993E. 1992/5106 K. 1993/3980"BELEDİYE MECLİS KARARI ( Yasada Belirtilen Kararlar Haricindeki Kararların Kesin Olması )
KESİN KARARLAR ( Belediye Meclisi Kararları )
YARGI YOLUNA BAŞVURMA ( Belediye Meclisi Kararların Kesin Olması Nedeniyle İlgililerin Başvurması )"
D6.D5.10.1993E. 1993/2471 K. 1993/3934"İPTAL DAVASI ( Davacıların Hissedarı Oldukları Taşınmazların Spor Tesisi Alanı Olarak Ayrılmasına İlişkin İmar ve Islah Planına Dayanılarak Hazırlanan Parselasyon Planı )
PARSELASYON PLANININ İPTALİ ( Bilirkişi İncelemesi Sonucu Düzenlenen Rapora Rağmen Hissedarlardan Bazılarına Çok Hisseli Parsel Verilmesi )"
D6.D14.10.1993E. 1992/1729 K. 1993/4271"İMAR PLANINDA TURİZM MERKEZİ OLAN YERE TİCARET FONKSİYONU EKLENMESİ ( Yeni Eklentinin Niteliği ve Geçerliliği )
TİCARET FONKSİYONU EKLENMESİ ( İmar Planında Turizm Merkezi Olan Yere )
TURİZM MERKEZİ OLAN YERE TİCARET FONKSİYONU EKLENMESİ ( Yeni Ekin Niteliği ve Geçerliliği )
OTELE TİCARET FONKSİYONU EKLENMESİ ( İşlemin İptali Talebi )"
D6.D18.10.1993E. 1993/36 K. 1993/4317"KIYI ŞERİDİNDE YAPILAŞMA ( Yapım Koşullarının Yönetmelikle Düzenlenmesi Zorunluluğu ve Bu Konunun Genelgeyle Düzenlenememesi )
YÖNETMELİKLE DÜZENLEME ŞARTI VE GENELGEYLE DÜZENLEMENİN GEÇERSİZLİĞİ ( Kıyı Şeridinde Yapılacak Yapıların Yapım Koşulları )
GENELGENİN İPTALİ ( Kıyı Şeridinde Yapılaşma Koşullarının Yönetmelikle Düzenlenmesi Zorunluluğu )"
D6.D20.10.1993E. 1992/3665 K. 1993/4391"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ ( İmar Planının Birkaç Defa Değiştirilmesi )
PLANIN BİRKAÇ DEFA DEĞİŞTİRİLMESİ ( İmar Planı Değişikliğinin İptali )
PLANLAMADA SÜREKLİLİK İLKESİ ( İmar Planının Birkaç Defa Değiştirilmesi Nedeniyle Değişikliğin İptali )"
D6.D25.10.1993E. 1992/3532 K. 1993/4465"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI ( Bakanlıkça Re'sen Yapılan Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıkları ile İlgili )
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULU ONAYI ŞARTI ( Bakanlıkça Re'sen Yapılan İmar Planı Değişikliğinin Geçerliliği )
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINCA RESEN YAPILAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN GEÇERLİLİĞİ ( Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Onayı Şartı )"
D6.D25.10.1993E. 1992/4565 K. 1993/4462"MANEVİ TAZMİNAT ( Ruhsatsız Olarak İnşa Edilen Yapının Yıktırılması Yolunda Alınan Belediye Encümen Kararına Uyulmamış Olması )
BELEDİYE ENCÜMEN KARARI ( Ruhsatsız Yapının Yıktırılmasına Karar Verilmesine Rağmen Yıkım İşinin Olmaması Sonucu Yapının Kendiliğinden Yıkılması )
YIKIM KARARI ALINAN TAŞINMAZ ( Belediyece Yıktırılmayan ve İskan Edilmesine Göz Yumulan Binanın Kendiliğinden Yıkılması Sonucu Ölenlerin Yakınına Manevi Tazminat Kararı Verilmesi )"
D6.D17.11.1993E. 1993/49 K. 1993/4871"İPTAL DAVASI ( Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazın İmar Planında Lojmanlı Polis Karakolu Olarak Belirlenmesine İlişkin Belediye Meclis Kararının İptali )
İMAR PLANI ( Planda Parka Tahsisli Taşınmaz Üzerine Yapılan Gecekondu Nedeniyle Davacıların Korunacak Haklarının Olmaması )
HAZİNE ARAZİSİ ÜZERİNE YAPILAN GECEKONDU ( Bu Yerin Bir Kısmının Lojmanlı Polis Karakolu Olarak Ayrılmasını Öngören İmar Planının Değişikliğinin Gecekondu Sahibi Tarafından İstenememesi )"
D6.D24.11.1993E. 1993/1874 K. 1993/5037"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN BANKAYA BLOKE EDİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Taşınmazın Hissedarlarına Ödenecek Payların Belirli Olmasının Zorunlu Olmaması )
HİSSELİ MÜLKİYET KONUSU TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Paranın Hisselere Bölünmeden Bankaya Yatırılmasının İşlemin Geçerliliğine Etkisi )
BANKAYA YATIRILAN KAMULAŞTIRMA BEDELİNDE PAYDAŞLARIN PAYLARININ BELİRLENMEMESİ ( Taşınmazın Hisseli Mülkiyet Konusu Olması )"
D6.D28.11.1993E. 1993/3495 K. 1993/4936"TEKNİK ALTYAPI BEDELİ ( İmar Yasası Alınması Öngörülen Teknik Altyapı Bedeline İlişkin Uyuşmazlıkların Çözüm Yerinin İdari Yargı Olması )
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİ ( Alınması Öngörülen Teknik Altyapı Bedeline İlişkin Uyuşmazlıklar )
İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI ( Alınması Öngörülen Teknik Altyapı Bedeline İlişkin Uyuşmazlıkların Çözüm Yeri )"
D6.D30.11.1993E. 1993/1631 K. 1993/5107"GÖREVLİ MAHKEME ( Parselasyon İşleminin İptali Davasında )
PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Görevli Yargı Mercii )
İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Parselasyon İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davada )"
D6.D30.11.1993E. 1993/2579 K. 1993/5120"İPTAL DAVASI ( İlave İmar Planına İlişkin Belediye Encümen Kararı )
İLAVE İMAR PLANININ İPTALİ ( Mahkemenin Bilirkişi İncelemesi Yaptırmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( İlave İmar Planı İle İlgili Mahkemenin Bilirkişi İncelemesi Yaptırmasının Gerekmesi )"
D6.D6.12.1993E. 1993/1828 K. 1993/5159"KIYIDAN İZİNSİZ KUM ALINDIĞI İDDİASININ İSPATI ( Tutanaktan Yararlanma Zorunluluğu )
TUTANAĞIN DİKKATE ALINMASI ZORUNLULUĞU ( Kıyıdan İzinsiz Kum Alındığı İddiasının İspatında )
KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNİN YETERLİ OLMAMASI ( Kıyıdan İzinsiz Kum Alındığına İlişkin Tutanağın Dikkate Alınması Zorunluluğu )"
D6.D8.12.1993E. 1991/4001 K. 1993/5193"GECEKONDU YASASI`NIN UYGULANDIĞI YERLERDE İMAR VE PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ( Yetkili Organ )
İMAR VE PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAYA YETKİLİ ORGAN ( Gecekondu Yasasının Uygulandığı Yerlerde )
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞININ RESEN İMAR VE PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPMASI ( Gecekondu Yasasının Uygulandığı Yerlerde )"
D6.D8.12.1993E. 1993/54 K. 1993/5183"İPTAL DAVASI ( Taşınmaz Üzerine Yapı Yapılamayacağına Dair Belediye İşlemi )
KAMU YARARI ( Deniz Göl ve Akarsu Kıyılarıyla Deniz ve Göllerin Kıyılarını Çevreleyen Sahil Şeritlerinden Yararlanmada Öncelikle Kamu Yararının Gözetilmesi )
SAHİL ŞERİDİNDE YAPILACAK YAPILAR ( Kıyı Kenar Çizgisine En fazla Elli Metre Yaklaşabilmesi )
KISMİ YAPILAŞMA ( Uygulama İmar Planlarındaki İmar Adalarında Yer Alan Parsellerde Yapıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunması Durumu )
KAMUYA AÇIK ALANLARDA İNŞA EDİLECEK YAPILAR ( İnşaat Ruhsatı Verilip İnşaata Başlanması Şartı )
KIYI KANUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK ( Sahil Şeridinde Yapılacak Yapılarla İlgili Hükümlerin Kanuna Uygun Olması )"
D6.D8.12.1993E. 1993/714 K. 1993/5180"PARSELASYON SONUCU DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ALINMIŞ OLMASI ( Sonradan Yapılan Düzenleme İçin Ayrıca Alınamaması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Daha Önce Yapılan Parselasyonda Alınmışsa Sonradan Yapılan Düzenlemede Tekrar Alınamaması )"
D6.D9.12.1993E. 1992/2617 K. 1993/5239"İMAR PLANININ YAPIMINI YÜKLENECEK MÜELLİFLER ( Karayolları Genel Müdürlüğünün Bu Yetkiye Sahip Olmaması )
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( İmar Planı Yapımını Yüklenecek Müellif Kuruluşlardan Olmaması )
PLANLAMA İŞİ YAPAN RESMİ KURULUŞLAR ( Karayolları Genel Müdürlüğünün Bu Kapsama Girmemesi )"
D6.D9.12.1993E. 1992/3074 K. 1993/4118"İL İDARE KURULU KARARI ( Davacı Adına Çıkarılan Borcun Kaldırılmasına İlişkin Belediye Meclisi Kararını İptal Eden Karar )
BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI ( Meclisin Kesin Kararlarına Karşı Yapılan İtiraz Üzerine Verilen Kararın Yargı Kararı Olmayıp İdari Nitelikte Karar Olması )
İDARİ KARAR ( Belediye Meclisinin Kesin Kararlarına Karşı Yapılan İtiraz Üzerine Verilen Kararın Yargı Kararı Olmayıp İdari Nitelikte Karar Olması )"
D6.D9.12.1993E. 1992/4612 K. 1993/5197"PARSELLERİN BİRLEŞTİRİLMESİNDE BEDELSİZ YOLA TERKEDİLEN KISMIN SONRADAN YOL FAZLASI DURUMUNA GELMESİ ( Eski Sahibine İade Edilememe )
YOL FAZLASI DURUMUNA GELEN ARAZİNİN ESKİ SAHİBİNE İADE EDİLEMEMESİ ( Parsellerin Birleştirilmesinde Bedelsiz Yola Terkedilen Kısım )
ESKİ SAHİBİNE GERİ VERİLEMEME ( İki Parselin Birleştirilmesinde Bedelsiz Yola Terkedilen ve Daha Sonra Yol Fazlası Durumuna Gelen Kısım )"
D6.D9.12.1993E. 1993/710 K. 1993/5317"İPTAL DAVASI ( Tapu Tahsis Belgesine Bağlı Taşınmazın Davacı Adına Tescilini Takdir Edilen Fiyat Farkının Ödenmesi Koşuluna Bağlayan İdare İşlemi )
TAPU TAHSİS BELGESİ ( Belge Alarak Beyan Edilen Arsa Bedeli Taksitlerini Ödemeye Başlamış Olanlar İle Bedeli Tamamen Ödemiş Olanlar )
TAPUYA TESCİL EDİLEN FİYAT FARKI ( Taksitlendirilen Veya Tamamı Ödenen Arsa Bedelinin Esas Alınması )"
D6.D15.12.1993E. 1993/1858 K. 1993/5451"PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİNİ TALEP HAKKI ( Kişisel Hakkı Zedelenen Belde Sakininin Dava Ehliyeti )
KİŞİSEL HAKLARIN İHLALİ ( Plan Değişikliğinin İptalini Talep Hakkı )
ÇEVRE VE SU KİRLİLİĞİNE SEBEP OLACAK PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ( Belde Sakininin Dava Hakkı )"
D6.D21.12.1993E. 1993/154 K. 1993/5569"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN İLÇE BELEDİYESİ YERİNE GEÇİP KARAR VEREMEMESİ ( İlçe Belediyesinin Yetkili Olduğu İmar ile İlgili Konularda )
İLÇE BELEDİYESİNİN YASAYLA YETKİLİ KILINDIĞI KONULAR ( Yönetmelikle Büyükşehir Belediyesinin Yetkili Kılınamaması )
YÖNETMELİKLE YASA HÜKMÜNE AYKIRI DÜZENLEME YAPILAMAMASI ( Büyükşehir Belediyesinin İlçe Belediyesinin Yetkisini Kullanması Konusunda )
YASAYA AYKIRI YÖNETMELİK HÜKMÜNÜN İPTALİ ( Büyükşehir Belediyesinin İlçe Belediyesinin Yetkilerini Kullanacağına İlişkin )"
D6.D22.12.1993E. 1993/619 K. 1993/5620"İNŞAAT RUHSATI TALEBİ ( Projede Otopark Yönetmeliğine Uygun Otopark Yerleri Ayrılmış Olması Zorunluluğu )
PROJEDE OTOPARK YERLERİ AYRILMASI ZORUNLULUĞU ( Yapı Ruhsatı Verilmesi İçin )
OTOPARK YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASI ( Yapıya Ruhsat Verilebilmesi İçin Projede Otopark Yerleri Ayrılmış Olması Zorunluluğu )"
D6.D18.1.1994E. 1993/1302 K. 1994/97"İMAR PLANLARI ( İmar Yönetmeliklerinden Önce Uygulanması Gereken Temel Düzenleyici İşlem Olması )
TEMEL DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( İmar Planları )
YAPILAŞMA İLE İLGİLİ KURALLAR ( İmar Planında Bulunması )"
D6.D20.1.1994E. 1993/1285 K. 1994/169"ISLAH İMAR PLANI ( İmar Planı Koşullarının Gerçekleştirilmesi )
İMAR PLANI KOŞULLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ( Teknik ve Sosyal Altyapı Sosyal Donatı Alanları )"
D6.D7.2.1994E. 1992/3643 K. 1994/487"İPTAL DAVASI ( Belediye Meclisince Satılan Arsaların Daha Sonra Yine Meclis Tarafından Alınan Karar Uyarınca Satış İşleminin Durdurulması )
BELEDİYE MÜLKİYETİNDE OLAN TAŞINMAZ SATIŞI ( Satışa İlişkin Belediye Meclisi Kararlarına Karşı İdari İtiraz Yoluna Başvurulmadan İdari Yargıda Dava Açılabilmesi )
BELEDİYE MECLİS KARARI ( Belediye Mülkiyetinde Olan Taşınmazların Satışına İlişkin Meclis Kararına Karşı İdari İtiraz Yoluna Başvurulmadan İdari Yargıda Dava Açılabilmesi )
İDARİ İTİRAZ ( Belediye Mülkiyetinde Olan Taşınmazların Satışına İlişkin Belediye Meclis Kararına Karşı İdari İtiraz Yoluna Başvurulmadan İdari Yargıda Dava Açılabilmesi )"
D6.D10.2.1994E. 1993/1353 K. 1994/544"TİCARİ NİTELİKTEKİ HAZİNE ARAZİSİ ( Belediyeye Ücretsiz Devredilemeyeceği )
BELEDİYEYE ÜCRETSİZ DEVREDİLEMEME ( Ticari Bölgede Bulunan Hazine Arazisi )
HAZİNE ARAZİSİNİN BELEDİYEYE ÜCRETSİZ DEVRİ ( Gecekondu Bölgesinde Bulunması Şartı )
GECEKONDU BÖLGESİNDE BULUNMA ŞARTI ( Hazine Arazisinin Belediyeye Ücretsiz Devri İçin )"
D6.D9.3.1994E. 1994/319 K. 1994/1037"GÖREVSİZ MAHKEMEDE AÇILAN DAVANIN REDDİ ( Görevli Mahkemeye Başvuru Süresi )
GÖREVLİ MAHKEMEYE BAŞVURU SÜRESİ ( Görevsizlik Kararı Verilen Davada )
SÜRE ( Görevsizlik Kararı Verilen Dava Hakkında Görevli Mahkemeye Başvuru )"
D6.D7.4.1994E. 1993/1333 K. 1994/1194"PARSELASYON UYGULAMASI YAPILMASI ŞARTI ( Yol Artığı Olarak Belirlenen Yerin Ek Parsellere Satılması veya Birleştirilmesi )
YOL ARTIĞI OLARAK BELİRLENEN YERİN EK PARSELLERLE BİRLEŞTİRİLMESİ VEYA SATIŞI ( Parselasyon Yapılması Şartı )"
D6.D11.4.1994E. 1993/3283 K. 1994/1221"KAMULAŞTIRMA KARARI ALINMASI ZORUNLULUĞU ( Kamu Yararı Kararı Alınan Taşınmazın Tapusuna Kamulaştırma Şerhi Düşülebilmesi İçin )
TAPUYA KAMULAŞTIRMA ŞERHİ DÜŞÜLMESİ ( Kamulaştırma Kararı Alınmış Olması )
KAMU YARARI KARARI ALINAN TAŞINMAZ ( Tapusuna Kamulaştırma Şerhi Verilebilmesinin Şartları )
TOPLU KONUT SAHASI İÇİN KAMU YARARI ALINAN TAŞINMAZ ( Tapuya Kamulaştırma Şerhi Verilebilmesinin Şartları )"
D6.D12.4.1994E. 1993/4365 K. 1994/1307"KISMEN YOLA İSABET EDEN TAŞINMAZ ( Bu Bölümü Dışında Kalan Kısmının İmar Planı Uyarınca Kamulaştırılmasının Mümkün Olmaması )
KAMULAŞTIRMANIN MÜMKÜN OLMAMASI ( Kısmen Yola İsabet Eden Taşınmazın Bu Bölümü Dışında Kalan Kısmı )
YAZILI İŞLEMDE BULUNMA ( Artan Kısmın Kamulaştırılabilmesi )"
D6.D14.4.1994E. 1993/2945 K. 1994/1389"SİT ALANI İLAN EDİLEN BÖLGE ( Koruma Amaçlı İmar Planının Uygulanacağı )
KORUMA AMAÇLI İMAR PLANININ UYGULANMASI ZORUNLULUĞU ( Sit Alanı İlan Edilen Bölgede )
ESKİ İMAR PLANININ GEÇERSİZLİĞİ ( Sit Alanı İlan Edilen Bölgede Koruma Amaçlı İmar Planının Uygulanacağı )"
D6.D25.4.1994E. 1993/4593 K. 1994/1594"İNŞAAT RUHSATININ GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRMESİ ( Dayanak Projenin de İptalinin Gerekmesi )
PROJENİN İPTALİ TALEBİNİN KABULÜ ( İnşaat Ruhsatının Geçerliliğini Yitirmiş Olması Nedeniyle )
RUHSATA DAYANAK ONAYLI PROJENİN İPTALİ ( İnşaat Ruhsatının Geçerliliğini Yitirmesi Nedeniyle )"
D6.D28.4.1994E. 1994/335 K. 1994/1679"PARSELASYON İŞLEMİ ( Belediyelerin Sadece Başka Parsellerdeki Hisselerini Birleştirmesi )
BELEDİYE ( Başka Parsellerdeki Hisselerini Birleştirmek İçin Parselasyon İşlemi Yapamaması )"
D6.D3.5.1994E. 1993/3323 K. 1994/1794"KOMŞU PARSELE TECAVÜZ ( Kabil-i Tecviz Hata Sayılamayacağı )
KABİL- TECVİZ HATA NİTELİĞİ ( Komşu Parsele Tecavüz Bulunmaması Şartı )
İNŞAATIN RUHSAT VE PROJESİNE AYKIRI OLMASI ( Kabul Edilebilir Hata Sayılmasının Şartları )"
D6.D5.5.1994E. 1993/2170 K. 1994/1851"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Hat Yüksekliğinin Bin Hat Artırılması )
İMAR TAŞINMAZININ YER ALDIĞI BÖLGE ( Hat Yüksekliğini Bin Hat Artırılması Yolunda İmar Planı Değişikliği )
BELEDİYE MECLİSİNCE ONANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Müellif Kuruluş Olan Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Olumsuz Görüşü )"
D6.D5.5.1994E. 1994/743 K. 1994/1854"KORUNMASI GEREKLİ ESKİ ESER ( Kamulaştırılması )
KAMULAŞTIRMA KARARI ( Korunması Gerekli Kültür Varlığı Niteliğinde Eski Eser İçin )
ESKİ ESERİN KAMULAŞTIRILMASI KARARI ( Korunması Gerekli Kültür Varlığı Niteliği )"
D6.D9.5.1994E. 1994/484 K. 1994/1873"İDARİ İŞLEMİN HUKUKA AYKIRILIĞININ MAHKEME KARARIYLA SAPTANMASI ( Davacının Sonradan Feragat Edememesi )
HUKUKA AYKIRI İDARİ İŞLEMİN İPTALİ KARARI ( Karar Düzeltme Aşamasında Davacının Feragatinin Geçersiz Olması )
FERAGAT EDİLEMEMESİ ( Hukuka Aykırı İdari İşlemin İptali Kararından Sonra Karar Düzeltme Aşamasında )
KAMU YARARI ÖLÇÜTÜNÜN MUTLAKLIĞI ( Dava Konusu İdari İşlemden Hukuka Aykırılığının Tesbitinden Sonra Feragat Edilememesi )"
D6.D11.5.1994E. 1993/2906 K. 1994/1909"GECEKONDU NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( Hazine Arazisi Üzerinde Yapılan Tesislerin Arazisinin Hazine Adına Yetkili Makamca Tahsis Edilmiş Olması )
HAZİNE ARAZİSİNİN YETKİLİ MAKAMCA BİR KAMU KURUMUNA TAHSİSİ ( Bu Arazi Üzerinde Yapılan İnşaatın Gecekondu Sayılamayacağı )"
D6.D11.5.1994E. 1993/3019 K. 1994/1933"İMAR PLANI ( Yapılan Parselde Belediyenin Hissesinin Bulunması )
BELEDİYENİN HİSSESİNİN BULUNMASI ( Düzenlemeden Sonra Belediyeye de Tahsisin Gerekmesi )
HİSSE TAHSİSİ ( Belediyeye Ait Hissede Aynı Parselde Yapısı Bulunan Kişiler )"
D6.D30.5.1994E. 1993/2829 K. 1994/2103"KAÇAK YAPININ YIKIMINDA SÜRE ( Yapının Ruhsata Bağlanıp Bağlanamaması )
RUHSATA BAĞLANIP BAĞLANAMAMA ( Kaçak Yapının Yıkımında Süre )
YIKIM İŞLEMİNDE SÜRE ( Kaçak Yapının Ruhsata Bağlanıp Bağlanamaması )"
D6.D6.6.1994E. 1993/2660 K. 1994/2250"İPTAL DAVASI ( Belediyeye Ait Taşınmaz Üzerinde Bulunan Gecekondu İçin Davacı Adına Düzenlenen Tapu Tahsis Belgesinin İptal Edilmesi )
TAPU TAHSİS BELGESİ ( Yapı İçin Davacı ve Davacının Babasının Mirasçıları Tarafından İki Ayrı Af Başvuru Formu Düzenlenmesi/Tahsise Konu Binanın Davacının Babası Tarafından Yapılmış Olması )
AF BAŞVURU FORMU ( Tahsise Konu Davacı ve Davacının Babasının Mirasçıları Tarafından İki Ayrı Af Başvuru Formu Düzenlenmesi/Tahsise Konu Binanın Davacının Babası Tarafından Yapılmış Olması )"
D6.D8.6.1994E. 1993/3352 K. 1994/2400"İPTAL DAVASI ( Hazine Arazisi Üzerinde İnşa Edilen Bina İçin Yapılan Af Başvurusunun Reddine İlişkin İdare İşlemi )
HAZİNE ARAZİSİ ÜZERİNE YAPILAN ARAZİ ( Yapılan Af Başvurusunun Genel Olarak Re'sen Yapılacak Tespit ve Değerlendirme İşlemleri İçin Öngörülen Sürenin Sona Ermesinden Önce Olması )
AF BAŞVURUSU ( Af Başvurusunun Genel Olarak Re'sen Yapılacak Tespit ve Değerlendirme İşlemleri İçin Öngörülen Sürenin Sona Ermesinden Önce Olması )"
D6.D13.6.1994E. 1993/3010 K. 1994/2444"PARSELASYON İŞLERİNDE ŞEKİL EKSİKLİĞİ ( İdarenin Sonradan Hatalı İşlemini Düzeltmesi )
İDARENİN HATALI İŞLEMİNİ DÜZELTMESİ ( Parselasyon İşleminde Bir Parselin Gösterilmemiş Olması )
ŞEKİL NOKSANINDAN DÖNME ( Belediyenin Parselasyon İşleminde Parsellerden Birinin Gösterilmemiş Olması )"
D6.D13.6.1994E. 1993/3088 K. 1994/2443"İMAR DÜZENLEMESİ ( Öncelikler Düzenlemeye Girecek Alanın Boyutlarının Belirlenmesi )
GENEL HİZMETLERE AYRILACAK ALANLAR ( Düzenlemeye Girecek Alanlar )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Umumi Hizmetlere Ayrılan Boyutlar )"
D6.D14.6.1994E. 1993/2641 K. 1994/2543"GECEKONDU YIKIMI NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Tapu Tahsis Belgesi Başvurusunun Dosyadaki Eksikliklerden Dolayı Reddedilmiş Olması )
TAPU TAHSİS BELGESİ TALEBİNİN DOSYADAKİ EKSİKLİKLERDEN DOLAYI SONUÇLANMAMASI ( Gecekondu Yıkımı Nedeniyle Tazminat Talebi )
TAZMİNAT TALEBİ ( Tapu Tahsis Belgesi Başvurusu Dosyadaki Eksikliklerden Dolayı Sonuçlanmayan ve Gecekondusu Yıkılan Kişinin )"
D6.D23.6.1994E. 1993/2160 K. 1994/2698"TAPU TAHSİS BELGESİ ( Taşınmaz İçin Düzenlenmesi )
TAŞINMAZ İÇİN DÜZENLENEN TAPU TAHSİS BELGESİ ( Belirlenen Miktarın Üst Sınır Olması )"
D6.D14.9.1994E. 1993/4629 K. 1994/2895"İPTAL DAVASI ( Taşınmazın Düzenlemeye Tabi Tutulmasına İlişkin Belediye Encümen Kararı )
DÜZENLEME İŞLEMİ ( Mutlak Koruma Alanlarında Hiçbir Yapı Yapılamaması )
KORUMA ALANLARI ( Hiçbir Şekilde Yapı Yapılması Mümkün Olmayan Bir Alanın Parselasyon İşlemiyle Konut Alanına Çevrilememesi )
PARSELASYON İŞLEMİ ( Hiçbir Şekilde Yapı Yapılması Mümkün Olmayan Bir Alanın Parselasyon İşlemiyle Konut Alanına Çevrilememesi )"
D6.D14.9.1994E. 1994/216 K. 1994/2883"KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME ( Dayanak İmar Planının İptalini Gerektirmeyeceği )
İMAR PLANININ İPTALİ TALEBİ ( Bu Plana Dayanan Kamulaştırma İşleminden İdarece Vazgeçilmiş Olması Nedeniyle )"
D6.D15.9.1994E. 1993/4620 K. 1994/2899"PARSELASYON MASRAFI ( Tespiti )
DEĞER ARTIŞI İLE PARSELASYON MASRAFI ( Parselasyon Masrafının Tespiti )"
D6.D19.9.1994E. 1994/140 K. 1994/3014"TEMYİZ HAKKINDAN FERAGAT ( Kesin Hüküm Sonucu Doğurması ve Sonradan Vazgeçilememesi )
FERAGATTEN VAZGEÇİLEMEMESİ ( İdari Yargılamada Feragatin Kesin Hüküm Sonucu Doğurması )
KESİN HÜKÜM SONUCU DOĞURMA VE VAZGEÇİLEMEME ( İdari Yargılamada Feragatin )"
D6.D21.9.1994E. 1992/1437 K. 1994/3095"UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Belediye Meclisince Verilmesi )
BELEDİYE MECLİSİNCE VERİLEN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Kararın Tasdik Yada İptal Edilmek Üzere Danıştay Dairesince İncelenmesinin İdari Vesayet Denetimi Olması )
İDARİ VESAYET ( Belediye Meclisince Verilen Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Danıştay Dairesince İncelenmesi )
İDARİ BAŞVURU ( İdare İçinde Yer Almamakla Birlikte Bir Yönetim Organı Varsayılarak Danıştay Birinci Dairesine Yapılan Başvuru )
DANIŞTAY İNCELEMESİ ( Belediye Meclisince Verilen Uygulama İmar Planı Değişikliği )"
D6.D21.9.1994E. 1993/4147 K. 1994/3075"HİSSENİN TÜMÜYLE BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEMEYECEĞİ ( Hissenin Sahibine Müstakil ya da Hisseli Bir Yer Verilmesini Gerektirecek Büyüklükte Olması )
SAHİBİNE MÜSTAKİL YA DA HİSSELİ BİR YER VERİLMESİNİ GEREKTİRECEK BÜYÜKLÜKTE HİSSE ( Tümüyle Bedele Dönüştürülemeyeceği )
İMAR DÜZENLEMESİNDE HİSSENİN TÜMÜYLE BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEMEMESİ ( Sahibine Bir Yer Tahsisini Gerektirecek Hissenin )"
D6.D6.10.1994E. 1994/3231 K. 1994/3359"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN MERKEZ BANKASINA YATIRILMASI ( Merkez Bankasının Milli Banka Niteliği )
MİLLİ BANKA NİTELİĞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Merkez Bankasına Yatırılması )
MERKEZ BANKASININ MİLLİ BANKA NİTELİĞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Milli Bankaya Bloke Edilmesi Zorunluluğu )"
D6.D7.10.1994E. 1994/712 K. 1994/3393"PARSELASYON ( Sınırlarının Dayanağı Olan İmar Planı Sınırları )
İMAR PLANI SINIRLARI ( Parselasyonun Dayanağı Olması )
İMAR PLANLARI ( Parça Parça İmar Düzenlemesine Tabi Tutulmasının Mümkün Olması )"
D6.D10.10.1994E. 1994/523 K. 1994/3436"TAPU TAHSİS BELGESİ VERMEYE YETKİLİ KURUM ( Hazine Arazisi Üzerinde Gecekondu İnşa Eden Kişiye )
HAZİNE ARAZİSİ ÜZERİNDE GECEKONDU İNŞA EDEN KİŞİYE TAPU TAHSİS BELGESİ VERİLMESİ ( Yetkili Kurum )
GECEKONDU SAHİPLERİNE TAPU TAHSİS BELGESİ VERİLMESİ ( Yetkili Kurum )"
D6.D18.10.1994E. 1994/183 K. 1994/3626"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Değişikliğin Yasal Olarak Geçerli Olmaması Nedeniyle İmar Durumunun Kazanılmış Hak Sağlamaması )
KAZANILMIŞ HAK ( İmar Planı Değişikliğinin Yasal Olarak Geçerli Olmaması Nedeniyle Hukuken Geçerli Bir Plana Dayanmayan İmar Durumunun Kazanılmış Hak Sağlamaması )"
D6.D19.10.1994E. 1994/1108 K. 1994/3671"İPTAL KARARI ( Parselasyon İşlemi )
PARSELASYON İŞLEMİ ( Bedelsiz Geri Vermenin Söz Konusu Olmaması )
PARSELASYONU TERKTEN ÖNCEKİ PARSEL ( Bedelsiz Geri Vermenin Söz Konusu Olmaması )
YAPILAŞMAYA UYGUN PARSELASYON ( Parselasyon İşleminin İptaline Karar Verilmesinde İsabet Olmaması )"
D6.D21.10.1994E. 1994/1202 K. 1994/3716"İMAR PLANI DÜZENLENİRKEN GÖREVLENDİRİLEN MÜELLİFİN YETERLİLİĞİ ( Mahkemenin Re'sen İncelemesi, Bilirkişiye İncelettiremeyeceği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN EKSİK OLMASI ( İmar Değişikliğinin Parsele Verdiği Zararın Tesbitinde )
MÜELLİFİN YETERLİLİK BELGESİNE SAHİP OLUP OLMADIĞININ TESBİTİ ( Bilirkişiye İncelettirilememesi )"
D6.D24.10.1994E. 1994/2996 K. 1994/3721"PARSELASYON İŞLEMİNİN TEBLİĞİ ( Bu İşleme Karşı Açılacak Davalarda Zamanaşımı Süresinin İşlemeye Başlayacağı Tarih )
TEBLİĞ ZORUNLULUĞU ( Parselasyon İşlemine Karşı Açılacak Davalarda Zamanaşımının İşlemeye Başlaması İçin )
ZAMANAŞIMININ İŞLEMEYE BAŞLAMA TARİHİ ( Parselasyon İşlemine Karşı Açılan Davalarda )"
D6.D26.10.1994E. 1994/1291 K. 1994/3810"KIYI KANUNU ( Parsellerin Öngörülen Yüz Metre Genişliğindeki Sahil Şeridi )
PARSELLERİN SAHİL ŞERİDİNDE KALMASI ( İlk Kısımların Yaya Yolu Gezinti Dinlenme Amacıyla Kullanılması )
MEVZİ İMAR PLANI ( İl İdare Kurulunca Uygun Görülmesi )"
D6.D8.11.1994E. 1994/1816 K. 1994/4047"BELEDİYELERİN İMAR UYGULAMALARI ( Düzenleme Ortaklık Payı Oranından Fazla Olarak Alınan Yer )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Belediyelerin İmar Uygulamalarında Fazla Olarak Alınan Yer )"
D6.D10.11.1994E. 1994/1986 K. 1994/4142"İPTAL DAVASI ( Davacı Taşınmazını da Kapsayan Alanda Arsa Düzenlemesi Yapılmasına İlişkin Belediye Encümen Kararı )
BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ ( Davacı Parselinin de Yer Aldığı Düzenleme Alanında Uygulanacak Düzenleme Ortaklık Payı Hesabı )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI HESABI ( Kamu Alanlarına Ayrılan Yerler Toplamından Kapanan Kadastral Yolların Miktarı Düşüldükten Sonra Kalan Miktarın Kadastral Parsellere Bölünmesi )"
D6.D14.11.1994E. 1994/1769 K. 1994/4207"İMAR ÇAPININ İPTALİ TALEBİ ( İdari Davaya Konu Olabilmesi )
İDARİ DAVAYA KONU OLABİLME ( İmar Çapının İptali Talebi )"
D6.D14.11.1994E. 1994/2182 K. 1994/4194"BELEDİYE MECLİS KARARLARI ( Kesin Olması )
KESİN KARARLAR ( Belediye Meclisi Kararları )
YARGI YOLUNA BAŞVURMA ( Belediye Meclisi Kararlarının Kesin Olması Nedeniyle )"
D6.D15.11.1994E. 1994/2035 K. 1994/4217"İMAR DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞININ GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI ZORUNLULUĞU ( Milli Savunma Bakanlığına Tahsisli Bölgede Yapılacak Olan )
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN GÖRÜŞ ALINMASI ZORUNLULUĞU ( Bu Bakanlığa Tahsisli Bölgede İmar Değişikliği İçin )"
D6.D17.11.1994E. 1994/1213 K. 1994/4338"DÜZENLEME SONUCU MÜSTAKİLEN TAHSİS EDİLEMEYEN PARSEL ( Bedele Dönüştürülmesi )
BEDELE DÖNÜŞTÜRME ( Düzenleme Sonucu Müstakilen Sahiplerine Tahsis Edilemeyen İmar Parsellerini )
İMAR PARSELLERİNDEN MÜSTAKİLEN TAHSİS EDİLEMEYEN KISMIN BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( İmar Düzenlemesi Sonucu )"
D6.D22.11.1994E. 1995/5059 K. 1995/4797"RUHSATSIZ YAPI NEDENİYLE PARA CEZASI ( İştirak Halinde Malike Tüm Ceza İçin Ödeme Emri Tebliği )
PARA CEZASINA KONU OLAN APARTMAN DAİRESİNİN HİSSEDARI ( Cezanın Tamamından Sorumlu Tutulabilmesi )
ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Kaçak İnşaat Nedeniyle Kesinleşen Para Cezası İçin )
KAÇAK İNŞAAT NEDENİYLE KESİNLEŞEN PARA CEZASI ( İştirak Halinde Malike Ödeme Emri Tebliği )"
D6.D19.12.1994E. 1994/3179 K. 1994/4965"KIYMET TAKDİR KOMİSYONUNUN OLUŞUMUNA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR ( Görevli Yargı Mercii )
GÖREVLİ YARGI MERCİİ ( Kıymet Takdir Komisyonunun Oluşumuna İlişkin Uyuşmazlıklarda )"
D6.D18.1.1995E. 1994/2737 K. 1995/267"PARA CEZASI VERME YETKİSİNE SAHİP KURUMLAR ( İlçe Sınırları İçerisindeki Fabrikadan Dolayı )
EN BÜYÜK MÜLKİYE AMİRİ SIFATIYLA CEZA VERME YETKİSİ ( İlçe Sınırları İçindeki Fabrika Sahibine Valiliğin )
VALİNİN ÇEVRE KİRLİLİĞİ NEDENİYLE CEZA VERME YETKİSİ ( İlçe Sınırları İçinde Bulunan Fabrikaya )
İLÇE SINIRLARI İÇİNDEKİ EN BÜYÜK MÜLKİYE AMİRİ SIFATI ( Valilik veya Kaymakamlıkça Kullanılabilmesi )"
D6.D18.1.1995E. 1994/3836 K. 1995/298"KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇİLDİĞİNE DAİR GÖRÜŞ TALEBİNİN REDDİ ( İdari İşlem Niteliğinde Bulunmaması ve İdari Dava Konusu Yapılamaması )
İDARİ İŞLEM NİTELİĞİ BULUNMAMASI VE İDARİ DAVA KONUSU YAPILAMAMASI ( Kamulaştırmadan Vazgeçildiğine Dair Görüş Talebinin Reddi )"
D6.D23.1.1995E. 1994/3698 K. 1995/367"KAMULAŞTIRMA İÇİN KAMU AYRICA KAMU YARARI KARARI GEREKMEMESİ ( Yapının Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescili Kararı Bulunması )
KAMU YARARI KARARI GEREKMEMESİ ( Korunması Gerekli Kültür Varlığı Kararına Dayanan Kamulaştırmada )
KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIĞI KARARI ( Kamu Yararı Niteliğinde Bulunması ve Doğrudan Kamulaştırma Yapılabilmesi )"
D6.D7.2.1995E. 1994/3181 K. 1995/533"YETKİ GASPI ( Gap İdaresinin Yetki Alanına Giren Bölgede Belediyece İmar Planı Yapılması )
BELEDİYECE GAP İDARESİNİN YETKİ ALANINA GİREN BÖLGEDE İMAR PLANI YAPILMASI ( Yetki Gaspı )
GAP İDARESİNİN PLANLAMAYA İLİŞKİN YETKİLERİ ( Yer ve Konu Yönünden Kapsamı )
İMAR PLANI YAPMA YETKİSİNİN KAPSAMI ( Gap İdaresinin )"
D6.D22.2.1995E. 1994/3956 K. 1995/859"PARSELASYON İŞLEMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Parselin Kullanım Biçiminin Değiştirilmesi Zorunluluğu )
OKUL ALANI İÇİN YAPILAN PARSELASYON İŞLEMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Kullanım Biçiminin Değiştirilmesi Zorunluluğu )
KULLANIM BİÇİMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Parselasyon İşleminin Değiştirilmesi İçin )"
D6.D1.3.1995E. 1994/3927 K. 1995/899"PARSELASYON İŞLEMİ SONUCU TAHSİS EDİLECEK ALAN ( Parselasyondan Önce Hissesinden Fazla Yer İşgal Edip Yapı İnşa Etmiş Kişiye )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI KESİLMESİ ( Parselasyondan Sonra Taşınmaz Sahibine Tahsis Edilecek Alan )
HİSSESİNDEN FAZLA YER İŞGAL EDİP ÜZERİNE YAPI İNŞA EDEN KİŞİ ( Parselasyondan Sonra Kendisine Tahsis Edilecek Alan Miktarı )"
D6.D9.3.1995E. 1994/3089 K. 1995/925"KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Yapmaya Yetkili Mahkeme )
DELİLLERİN TESPİTİ ( Keşif ve Bilirkişi İncelemesinin İdare Mahkemesi Tarafından Bizzat Yaptırılması Zorunluluğu )
İDARİ YARGIDA DELİLLERİN TESBİTİ ( Keşif ve Bilirkişi İncelemesinin İdare Mahkemesi Tarafından Bizzat Yapılması Zorunluluğu )"
D6.D14.3.1995E. 1994/4550 K. 1995/1016"PARSELASYON İŞLEMİNİN HATALI OLMASI NEDENİYLE BELEDİYECE İPTALİ ( Mahkeme Tesbiti Gerekmemesi )
MAHKEME TESBİTİNE GEREK BULUNMAMASI ( Belediyenin Hatalı Olması Nedeniyle Parselasyon İşlemini İptali )
HATALI PARSELASYON İŞLEMİNİN BELEDİYECE İPTALİ ( Mahkeme Tesbitine Gerek Bulunmaması )
İDARİ İŞLEM NİTELİĞİ ( Parslasyonun İptali Halinde Tapuya Başvurunun Reddi )
PARSELASYONUN İPTALİ HALİNDE TAPUYA BAŞVURUNUN REDDİ ( İdari İşlem Niteliği )"
D6.D16.3.1995E. 1994/4348 K. 1995/1092"YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMEMESİ ( SSK'ya Prim Borcu Olan Kişiden Satın Alınan Ruhsatlı Binaya )
SSK'YA PRİM BORCU BULUNAN İŞVERENDEN SATIN ALINAN RUHSATLI BİNA ( Yapı Kullanma İzni Verilmemesi )
PRİM BORCU BULUNAN İŞVERENDEN SATIN ALINAN RUHSATLI BİNA ( Prim Borcundan Dolayı Yapı Kullanma İzni Talebinin Reddi )"
D6.D17.4.1995E. 1994/4392 K. 1995/1628"İMAR PLANI TADİLATI ( Uyuşmazlık Konusu Taşınmazın Hangi Kuruma Tahsis Edildiğinin Belli Olmaması )
TAŞINMAZIN ESKİ KONUMUNA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( İmar Planı Tadilatı Yapılmasının Zorunlu Olması )
ŞEHİRCİLİK İLKELERİ ( Taşınmazın Eski Konumuna Dönüştürülmesi İçin İmar Planı Tadilatı Yapılmasının Zorunlu Olması )"
D6.D19.4.1995E. 1994/4017 K. 1995/1695"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN KARAR VEREMEMESİ ( İlçe Belediyesinin Yetki Alanına Giren Yıkım Konusunda )
YIKIM KARARININ HUKUKA AYKIRILIĞI ( Büyükşehir Belediye Encümeninin İlçe Belediyesinin Yerine Geçerek Karar Vermesi )
İLÇE BELEDİYESİNİN YETKİSİNE GİREN YIKIM ( Büyükşehir Belediyesinin Karar Verememesi )"
D6.D1.5.1995E. 1994/3027 K. 1995/1838"KESİN VE UYGULANMASI GEREKLİ İŞLEM NİTELİĞİ BULUNMASI ŞARTI ( İdari İşlemin Dava Konusu Yapılabilmesi İçin )
İMAR PLANINA YAPILAN İTİRAZA VERİLEN YANIT ( İdari Dava Konusu Yapılamaması )
UYGULAMA İMAR PLANININ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNCE ONAYLANMASI ( Plana Onaydan Önce Yapılan İtiraza Verilen Yanıtın Dava Konusu Olmaması )"
D6.D1.5.1995E. 1994/4753 K. 1995/1817"BİRİNCİ DERECE DOĞAL SİT İLANININ GEÇERLİLİĞİ ( Bilimsel Derecelendirme Yapılana Kadar Doğal Yapının Tahribinin Önlenmesi İçin )
DOĞAL SİT NİTELİĞİNİN TESBİTİ ( Bilimsel Derecelendirme Çalışmaları Yapılana Kadar Doğal Yapının Tahribinin Önlenmesi İçin )
BİLİMSEL DERECELENDİRME YAPILINCAYA KADAR DOĞAL YAPININ TAHRİBİNİN ÖNLENMESİ ( Bölgenin Birinci Derece Sit İlan Edilmesi )"
D6.D17.5.1995E. 1994/4947 K. 1995/1985"YOLA BEDELSİZ TERK KOŞULUNUN GEÇERSİZLİĞİ ( İmar Parsellerinin İfraz ve Tevhidinde )
BEDELSİZ TERK KOŞULUNUN GEÇERSİZLİĞİ ( İmar Parsellerinin İfraz ve Tevhidinde )
İFRAZ VE TEVHİD TALEBİ ( Belediye Encümenince Kararlaştırılan Yola Bedelsiz Terk Şartının Geçersizliği )
İMAR PLANI UYGULAMASI ( Bu Konuda Zorlama Yapılamayacağı )"
D6.D17.5.1995E. 1995/10 K. 1995/1984"İFRAZ VE TEVHİD İŞLEMİ ( Taşınmazın Hissedarlarının Tümünün Muvafakatinin Alınmasının Gerekmesi )
İDARENİN ZORUNLU OLMASI ( İfraz ve Tevhid İşleminin İstek Üzerine Yapılması Durumunda İlgili Taşınmazın Hissedarlarının Tümünün Muvafakatinin Alınmasının Gerekmesi )"
D6.D25.5.1995E. 1994/4178 K. 1995/2143"ÜZERİNDE İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLMİŞ YAPI ( Yıkım Kararı Alınmasını Talep Yetkisi )
YIKIM TALEBİNDE BULUNMA YETKİSİNE SAHİP KİŞİLER ( Üzerinde İrtifak Hakkı Tesis Edilmiş Yapı İçin )
YIKIM KARARI VERME YETKİSİNE SAHİP KURUMLAR ( İmar Yasalarına Aykırı Yapılar İçin )
İMAR YASALARINA AYKIRI YAPILMIŞ YAPILAR HAKKINDA YIKIM KARARI ( Yetkili Makamlar )"
D6.D13.9.1995E. 1995/1233 K. 1995/2991"SAHİL ŞERİDİNDE YAPILAŞMA YASAĞI ( İmar Planında Önceden Yeşil Alana Tahsis Edilmiş Alanın Konuta Açılması )
KAMUNUN KULLANIMINA TAHSİS EDİLMİŞ YERİN İMAR DEĞİŞİKLİĞİYLE KONUT AMACINA TAHSİSİ ( Bu Alanın Sahil Şeridinde Yer Alması )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Önceki Planda Yeşil Alana Tahsis Edilmiş Sahil Şeridindeki Yerin Sonradan Konut Amacına Tahsis Edilememesi )"
D6.D16.9.1995E. 1992/4934 K. 1993/3171"PAYLI TAŞINMAZIN PAYDAŞLARINDAN BİRİNE İNŞAAT RUHSATI VERİLMESİ ( Diğer Paydaşların İzni Bulunması Şartı )
İNŞAAT RUHSATI VERİLMESİ ŞARTLARI ( Paylı Taşınmazlarda Paydaşlardan Birine )
DİĞER PAYDAŞLARIN İZNİNİN BULUNMASI ŞARTI ( Paylı Taşınmazın Paydaşlarından Birine İnşaat Ruhsatı Verilebilmesi İçin )"
D6.D19.9.1995E. 1995/1289 K. 1995/3163"İMAR PLANININ UYGUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI ( Keşif ve Bilirkişi İncelemesinin Parsel Bazında Yapılması )
KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNİN PARSEL BAZINDA YAPILMASI ( İmar Planının Uygunluğunun Araştırılmasında )
PARSEL BAZINDA KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İmar Planının Uygunluğunun Araştırılmasında )"
D6.D19.9.1995E. 1995/1774 K. 1995/3152"İDARİ YARGIDA DAVA AÇILMASI ( Büyükşehir Belediyesi Sınırlarındaki İlçenin Asliye Hukuk Mahkemesi Kanalıyla İdari Yargıda Dava Açılabilir Olması )
SÜREAŞIMI ( İdare Mahkemesince Temyiz İsteminin Süreaşımı Nedeniyle Reddedilmesinin Hukuka Aykırı Olması )
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE İDARİ YARGI DAVASININ AÇILMASI ( Büyükşehir Belediyesi Sınırlarındaki İlçenin Asliye Hukuk Mahkemesi Kanalıyla İdari Yargıda Dava Açılabilir Olması )"
D6.D13.11.1995E. 1995/410 K. 1995/4427"PARSELASYON İŞLEMİNE KARŞI DAVA AÇMA HAKKI BULUNMAMASI ( Harici Satış Vaadi Alacaklısının )
TAPU MALİKİ OLMA ZORUNLULUĞU ( Parselasyon İşlemine Karşı Dava Açmak İçin )
EHLİYETSİZLİK ( Harici Satış Vaadi Alacaklısının Parselasyon İşlemine Karşı Açtığı Davada )
HARİCİ SATIŞ VAADİNE DAYANARAK PARSELASYONA KARŞI AÇILAN DAVA ( Tapu Maliki Olma Zorunluluğu )"
D6.D15.11.1995E. 1995/6502 K. 1995/4568"TAŞINMAZ MAL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR ( Görevli Yargı Yeri )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Taşınmaz Mal Satış Vaadi Sözleşmesine İlişkin Uyuşmazlıklarda )
İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVSİZLİĞİ ( Taşınmaz Mal Satış Vaadine İlişkin Uyuşmazlıklarda )"
D6.D15.11.1995E. 1995/87 K. 1995/4542"DÜZENLEME ORTAKLIK PAYINDAN KARŞILANAMAMA ( İmar Planında Belli Koşullarla Yapılaşma Olanağı Getirilen Ağaçlandırılacak Alanın )
İMAR PLANINDA BELLİ ŞARTLARLA YAPILAŞMA OLANAĞI GETİRİLEN AĞAÇLANDIRILACAK ALAN ( Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanamaması )
YAPILAŞMA OLANAĞI TANINAN AĞAÇLANDIRILACAK BÖLGE OLARAK TESBİT EDİLMİŞ ALAN ( Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanamaması )"
D6.D16.11.1995E. 1995/1737 K. 1995/4591"PAZAR YERİNİN NİTELİĞİ ( Düzenleme Ortaklık Payından Karışlanması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYINDAN PAZAR YERİNİN KARŞILANMASI ( Umumi Hizmetler Kapsamındaki Yer Niteliği )
UMUMİ HİZMETLER KAPSAMINDAKİ YER NİTELİĞİ ( Pazar Yerinin Düzenleme ortaklık Payından Karşılanması )"
D6.D13.12.1995E. 1995/1682 K. 1995/5045"TAM YARGI DAVASINDA SÜRE BAŞLANGICI ( Mahkeme Kararının Yerine Getirilmemesi Nedeniyle İdareye Karşı Açılan )
MAHKEME KARARININ İLGİLİ İDARECE YERİNE GETİRİLMEMESİNE DAYALI TAZMİNAT DAVASI ( Dava Zamanaşımı Süresinin Hesaplanması )
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMEYE BAŞLAMA TARİHİ ( Mahkeme Kararının İlgili İdarece Yerine Getirilmemesine Dayalı Tazminat Davasında )
TAZMİNAT DAVASINDA ZAMANAŞIMININ İŞLEMEYE BAŞLAMA TARİHİ ( Mahkeme Kararını Yerine Getirmeyen İdareye Karşı )"
D6.D27.12.1995E. 1995/4863 K. 1995/5385"GECEKONDUNUN MİRAS YOLUYLA DEVRİ ( Arsa Tahsis Edilecek Kimsenin Kendisinin Veya Eşinin Oturduğu Belediye ve Mücavir Alan Sınırı İçinde Ev Yapmaya Müsait Arsanın Olması )
MİRAS YOLUYLA GECEKONDU DEVRİ ( Arsa Tahsis Edilecek Kimsenin Kendisinin Veya Eşinin Oturduğu Belediye ve Mücavir Alan Sınırı İçinde Ev Yapmaya Müsait Arsanın Olması )"
D6.D6.2.1996E. 1995/3104 K. 1996/610"ECRİMİSİLİN TAKİP VE TAHSİLİ HAKKINDA DÜZENLENEN TAHAKKUK FİŞİ ( İdari İşlem Niteliği Bulunmaması )
TAHAKKUK FİŞİNİN İDARİ İŞLEM NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( Ecrimisilin Takip ve Tahsili Hakkında Düzenlenen )
İDARİ İŞLEM NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( Ecrimisilin Takip ve Tahsili Hakkında Düzenlenen Tahakkuk Fişinin )"
D6.D13.2.1996E. 1995/4800 K. 1996/846"İHALE GÜNÜ İHALE ŞARTNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ( İhalenin İptali )
İHALENİN İPTALİ ( İhale Günü İhale Şartnamesinde Değişiklik Yapılması )"
D6.D28.2.1996E. 1996/91 K. 1996/929"KURUL OLUŞTURULMASI ( Yönetmelikte TBMM Genel Sekreterliğine Bağlı Koruma ve Değerlendirme Kurulları Oluşturulması )
YÖNETMELİK ( TBMM Genel Sekreterliğine Bağlı Koruma ve Değerlendirme Kurulları Oluşturulması )
TBMM GENEL SEKRETERLİĞİNE BAĞLI KORUMA KURULLARI OLUŞTURULMASI ( Yönetmeliğin Anayasaya ve Yasaya Aykırı Olduğundan İlgili Yönetmeliğin İptalinin Gerekmesi )"
D6.D4.3.1996E. 1995/7192 K. 1996/945"BELEDİYE MECLİSİ ÜYESİ ( Taşınmazın Kamulaştırılmasına Karar Veren Belediye Encümeninde ve Kıymet Takdir Komisyonunda Yer Alamayacağı )
KIYMET TAKDİR KOMİSYONUNDA YER ALAMAMA ( Taşınmazın Kamulaştırılmasına Karar Veren Belediye Encümeninde de Yer Alan Belediye Meclis Üyesi )
KAMULAŞTIRMAYA KARAR VEREN BELEDİYE ENCÜMENİNDE YER ALAN BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ( Kıymet Takdir Komisyonunda da Yer Alamayacağı )
BELEDİYE ENCÜMENİNDE YER ALAN BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ( Kıymet Takdir Komisyonunda da Yer Alamayacağı )"
D6.D18.3.1996E. 1995/4999 K. 1996/1273"SIĞINAK ( Değiştirilerek Daireye Dönüştürülmesi - İmar Affı Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
YAPILARDA ORTAK YER ( Sığınağın Değiştirilerek Daireye Dönüştürülmesi - İmar Affı Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
İMAR AFFI ( Kapsamında Değerlendirilememek - Sığınağın Değiştirilerek Daireye Dönüştürülmesi )"
D6.D1.4.1996E. 1995/3425 K. 1996/1568"KAMUYA AİT TAŞINMAZ ( Bu Tür Taşınmazları Devletin Bilgisi Dahilinde Kullanan Kişinin Fuzuli Şagil Sayılmaması )
FUZULİ ŞAGİL ( Devletin Bilgisi Dahilinde Kamuya Ait Taşınmazı Kullananın Fuzuli Şagil Sayılmaması )
ECRİMİSİL ( İdarenin Bilgisi Dahilinde Kamuya Ait Taşınmazı Kullanan Kişiden Ecrimisil Talep Edilememesi )
KAMUYA AİT TAŞINMAZIN KULLANILDIĞINDAN İDARENİN HABERDAR OLMASI ( Bu Durumda İlgili Taşınmazı Kullananın Fuzuli Şagil Olmayacağı ve Adına Ecrimisil Tahakkuk Ettirilemecek Olması )"
D6.D3.4.1996E. 1995/4872 K. 1996/1646"UYGULAMA İMAR PLANINI ONAYLAYAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN ONAMA KARARINI İPTALİ ( İmar Planını Ortadan Kaldıramayacağı )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN ONAMA KARARINI İPTALİ ( Yürürlüğe Girmiş Uygulama İmar Planının Ortadan Kaldırılması İçin )
ONAMA KARARININ YİNE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNCE İPTALİ ( Yürürlüğe Girmiş Uygulama İmar Planını Ortadan Kaldıramayacağı )"
D6.D3.4.1996E. 1995/4976 K. 1996/1645"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ YETKİSİNİN DEVREDİLEMEMESİ ( Genel Sekreter Yardımcısının İmar Planı Değişikliğini İlçe Belediyesine İadesi )
GENEL SEKRETER YARDIMCISININ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİ İNCELEYEMEMESİ ( Büyükşehir Belediye Başkanının Yetkisini Devredememesi )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İLÇE BELEDİYESİNE İADESİ ( Büyükşehir Belediye Başkanının Yetkisi ve Bu Yetkinin Devredilememesi )"
D6.D18.4.1996E. 1995/4049 K. 1996/1977"SINIFLANDIRMA İŞLEMİNE KONU OLAMAMA ( Turizm İşletme Belgesi İptal Edilen Otel )
TURİZM İŞLETME BELGESİ İPTAL EDİLEN OTEL ( Sınıflandırma İşlemine Konu Olmaması )
OTELİN SINIFLANDIRMA İŞLEMİNE KONU OLAMAMASI ( Turizm İşletme Belgesi İptal Edilen )"
D6.D21.5.1996E. 1995/6688 K. 1996/2487"ASKERİ ALAN ( Belediye Meclisi Kararı İle Yeşil Alana Alınması - MSB.'den Görüş Alınmadan/Mevzuata Aykırılığı )
BELEDİYE MECLİSİ KARARI ( Yeşil Alana Alınan Askeri Alan - MSB.'den Görüş Alınmadan/Mevzuata Aykırılığı )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Belediye Meclisi Kararı İle Yeşil Alana Alınan Askeri Alan - MSB.'den Görüş Alınmadan/Mevzuata Aykırılığı )
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GÖRÜŞÜ ALINMASI ZORUNLULUĞU ( Belediye Meclisi Kararı İle Yeşil Alana Alınan Askeri Alan )"
D6.D28.5.1996E. 1995/5023 K. 1996/2558"PETROKOK KULLANIMININ YASAKLANMASI ( Bakanlık Genelgesiyle )
ÇEVRENİN KORUNMASI ( Bakanlık Genelgesiyle Petrokok Kullanımının Yasaklanması İşleminin Geçerliliği )
GENELGEYLE PETROKOK KULLANIMININ YASAKLANMASI ( Bakanlık Genelgesiyle )"
D6.D19.9.1996E. 1995/5856 K. 1996/3761"KAMULAŞTIRMA YETKİSİNİN AMAÇ DIŞI KULLANILMASI ( Parselasyon İşlemi Sonucu Oluşan Davacıya Ait Hissenin Diğer Paydaş Lehine Kamulaştırılması )
BELEDİYE ENCÜMEN KARARI ( Parselasyon İşlemi Sonucu Oluşan Davacıya Ait Hissenin Diğer Paydaş Lehine Kamulaştırılması - Mevzuata Aykırılığı )
PARSELASYON İŞLEMİ SONUCU OLUŞAN HİSSE ( Belediye Encümen Kararı İle Diğer Paydaş Lehine Kamulaştırılması - Mevzuata Aykırılığı )"
D6.D19.9.1996E. 1995/7338 K. 1996/3659"NAZIM İMAR PLANININ KISMEN İPTALİ ( Yeşil Alana Dönüştürülen Taşınmazın Fazla Olması )
YEŞİL ALANA AYRILAN PARSELİN BÜYÜKLÜĞÜ ( Nazım İmar Planının İlgili Kısmının İptali )
PLANLAMA ESASLARINA AYKIRILIK NEDENİYLE NAZIM İMAR PLANININ KISMEN İPTALİ ( Yeşil Alana İhtiyaçtan Fazla Yer Ayrılması )"
D6.D24.9.1996E. 1995/7322 K. 1996/3840"BELEDİYE MÜCAVİR ALANI DIŞINDAKİ FABRİKAYA ÇEVRE KİRLİLİĞİ NEDENİYLE CEZA VERİLMESİ ( Yetkili Makam )
PARA CEZASI VERME YETKİSİ ( Belediye Mücavir Alanı Dışındaki Fabrikanın Neden Olduğu Kirlilik Nedeniyle )
VALİLİĞİN PARA CEZASI VERME YETKİSİ ( Belediye Mücavir Alanı Dışındaki Fabrikaya Meydana Getirdiği Kirlilik Nedeniyle )"
D6.D16.10.1996E. 1996/474 K. 1996/4386"İTİRAZ YETKİSİ ( Belediye Meclis Kararına Karşı İl İdare Kuruluna Yapılan İtirazın İdari İtiraz Niteliği )
İL İDARE KURULUNUN YETKİSİ ( Belediye Meclis Kararına Karşı Yapılan İtirazı İnceleme Yetkisinin Bulunması )
BELEDİYE MECLİS KARARINA İTİRAZ ( İl İdare Kurulunun İtirazı İnceleme Yetkisi - İtirazın İdari İtiraz Niteliği )"
D6.D26.11.1996E. 1996/4650 K. 1996/5328"ENCÜMEN KARARININ İPTALİ DAVASI ( İdare Mahkemesinin Süreaşımının Tespitinde İlgili İşlemin İlanını Esas Almasının Hukuka Aykırı Olması )
İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN YAZILI BİLDİRİM TARİHİNDEN BAŞLAMASI ( İdare Mahkemesinin Süreaşımının Tespitinde İlgili İşlemin İlanını Esas Almasının Hukuka Aykırı Olması )
YAZILI BİLDİRİMİN GEREKMESİ ( İdari Dava Açma Süresinin Yazılı Bildirim Tarihinden Başlaması )
PARSELASYON PLANLARINA KARŞI AÇILACAK DAVA ( İdari İşlemin İlan Edilmesinin Yeterli Olmaması )"
D6.D17.12.1996E. 1996/469 K. 1996/5824"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ YETKİLERİ ( İlçe Belediye Meclisi Kararlarını Tadilen Onama Yetkisinin Bulunmaması )
İLÇE BELEDİYE MECLİSİ KARARLARINI TADİLEN ONAMA YETKİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKMÜNÜN YASAYA AYKIRILIĞI ( Büyükşehir Belediye Başkanının )
TADİLEN ONAMA YETKİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ ( İlçe Belediye Meclisi Kararının Büyükşehir Belediye Başkanınca Tadilen Onanmasına İlişkin Yasal Bir Yetkinin Bulunmaması )"
D6.D17.12.1996E. 1996/523 K. 1996/5823"BARAJ SU TOPLAMA HAVZASI ÇEVRE DÜZENİ PLANI VE PLAN NOTLARININ İPTALİ TALEBİ ( Şehircilik İlkeleri, Planlama Esasları ve Kamu Yararına Aykırılık Bulunmaması )
İMAR PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ ( Baraj Su Toplama Havzası Çevre Düzeni Planının Önceki Plana Aykırılığı - Şehircilik İlkelerine Uygunluk )
ŞEHİRCİLİK İLKELERİ, PLANLAMA ESASLARI VE KAMU YARARI ( İçme Suyu Barajı Su Toplama Havzasına İlişkin Çevre Düzeni Planının İptali Talebi )
ÇEVRE DÜZENİ PLANININ İPTALİ TALEBİ ( İmar Planına Aykırı Planın Şehircilik İlkeleri ve Planlama Esaslarına Uygunluğu )"
D6.D18.12.1996E. 1996/532 K. 1996/5842"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Davacıya Ait Parselin Tamamının Kamu Hizmet Alanında Bırakılmış Olması )
KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN ALANIN TESBİTİ ( Tüm Parsellerin Bu Alanda Hisselendirilmesi Gereği - Tek Parselin Tamamının Kamu Hizmet Alanı Olarak Ayrılamaması )"
D6.D19.12.1996E. 1996/431 K. 1996/5949"ENCÜMENİN EKSİKSİZ TOPLANMASI GEREĞİ ( Belediye Taşınmazın Kiralanmasında İhale Komisyonu Görevini Yapan )
İHALE KOMİSYONU GÖREVİNİ YAPAN BELEDİYE ENCÜMENİ ( Eksiksiz Toplanması Gereği )
BELEDİYE ENCÜMENİNİN İHALE KOMİSYONU OLARAK YAPTIĞI İŞLEMİN GEÇERLİLİĞİ ( Eksik Toplanılmış Olması )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN İPTALİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( İhale Komisyonu Görevini Yaparken Encümenin Eksik Toplanmış Olması )"
D6.D14.1.1997E. 1996/890 K. 1997/172"KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞI ( Bildirilmeyip Dükkanda Yakalananların Bedellerinin Ödenmesi Yolundaki Başvurunun Reddi )
ZORALIM ( Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıkları )
İADE ( Dükkanda Yakalananlardan Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıklarından Olmayanlar )"
D6.D20.1.1997E. 1996/278 K. 1997/371"KATILANIN TEMYİZİ ( Karar Verecek Merciin Danıştay Olduğu-İdare Mahkemesinin Bu Konuda Karar Veremeyeceği )
KARAR VERME YETKİSİ ( Katılanın Temyiz Talebi Hakkında )
TEMYİZ TALEBİ ( Katılanın - Görevli Merci )"
D6.D21.1.1997E. 1996/789 K. 1997/385"BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN İÇİNDE PARSELASYON PLANLARININ HAZIRLANMASI ( Yetkili Organın Belediye Encümeni Olması )
YETKİLİ ORGAN ( Belediye ve Mücavir Alan İçinde Parselasyon Planlarının Hazırlanmasında Belediye Encümeninin Yetkili Olması )
PARSELASYON PLANLARININ HAZIRLANMASI ( Yetkili Organın Belediye Encümeni Olması )
BELEDİYE ENCÜMENİ ( Belediye ve Mücavir Alan İçinde Parselasyon Planlarının Hazırlanmasında Yetkili Olması )"
D6.D7.2.1997E. 1996/1122 K. 1997/588"KIYMET TAKDİRİ YOLUNUN KULLANILMASININ YASAKLANMASI ( İlgili Genelgenin Geçerliliği )
MALİYE BAKANLIĞININ UYGUN GÖRÜŞÜ ALINMASI ( Kamu Kuruluşlarının Kendi İştirakleri Şirketlere Yaptıracakları İşlerde )
BELEDİYE ŞİRKETLERİNE İHALESİZ İŞ VERİLMESİNİ YASAKLAYAN GENELGE ( Geçerliliği )
GENELGENİN GEÇERLİLİĞİ ( Belediyelerin Kendi İştiraki Şirketlere İhalesiz İş Vermesini Yasaklayan )"
D6.D13.2.1997E. 1996/402 K. 1997/676"İPTAL DAVASI ( Yatırım İzninin İptali ile Bu Salonun Çok Amaçlı Salon Olarak Kullanılması ve İthal Edilen Oyun Makinasının Yurt Dışı Edilmesi Yolundaki Valilik İşleminin İptali İstemi )
YATIRIM İZNİNİN İPTALİ ( Tatil Köyünün Beş Yüz Yatak Kapasitesine Ulaşmadığı ve Talih Oyunları Salonunun Bakanlıktan İzin Alınmaksızın İşletmeye Açılması )
MALLARIN YURT DIŞINA İADESİ ( İthal Rejimine Uygun Olarak Getirtilen Elli Adet Oyun Makinasının Yurt Dışına İadesini Gerektiren Yasal Bir Zorunluluk Bulunmaması )
BELGELENDİRME KOMİSYONU ( Bu Komisyon İthal Edilen Oyun Makinalarının Yurt Dışı Edilmesi Yolunda Karar Alınmasına İlişkin Herhangi Bir Yetki ve Görev Verilmemesi )"
D6.D18.2.1997E. 1996/4797 K. 1997/767"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İDARİ YARGI TARAFINDAN İPTALİ ( Önceki Planın Geçerlik Kazanmaması )
YAPI TATİL TUTANAĞI ( İmar Planı Değişikliğinin İdari Yargı Tarafından İptal Edilmiş Olması Halinde )
İMAR UYGULAMALARI KONUSUNDA İŞLEM TESİS ETME YETKİSİ ( Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde )"
D6.D19.2.1997E. 1996/2577 K. 1997/828"ETAP ETAP YAPILAN İMAR PLANI ( Etapların Düzenleme Sınırları Belirlenerek Parselasyon Yapılmasının Hukuka Aykırı Olmadığı )
PARSELASYON ( Etap Etap Yapılan İmar Planı Doğrultusunda Etapların Düzenleme Sınırları Belirlenerek Yapılmasının Hukuka Aykırı Olmadığı )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Farklı Düzenleme Alanlarında Farklı Oranlarda Alınması )"
D6.D13.3.1997E. 1996/1302 K. 1997/1338"ENCÜMEN TARAFINDAN VERİLEN PARA CEZASI ( Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emri )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Encümen Tarafından Düzenlenen Para Cezasının Tahsili amacıyla Düzenlenen Ödeme Emri )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Ödeme Emrine Karşı Açılan Davanın İdari Yargıda Görülmesi )"
D6.D13.3.1997E. 1996/1478 K. 1997/1367"DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ALINMAMASI ( İfraz Sırasında Yapılan Terk Miktarının Fazla Olması )
PARSELASYON SONUCU DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ALINMAMASI ( İfraz Sırasında Yapılan Terk Miktarının Fazla olması )
İFRAZ SIRASINDA YAPILAN TERK MİKTARI ( Düzenleme Ortaklık Payından Fazla Olması Durumunda Parselasyon )"
D6.D18.3.1997E. 1996/1411 K. 1997/1423"ŞANTİYE BİNASI ( Geçici Bina Niteliği ve Ruhsata Tabi Olmaması )
RUHSATA TABİ OLMAMA ( Şantiye Binası )
YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ ( Şantiye Binasının Yıktırılmış Olması Şartı )"
D6.D2.4.1997E. 1996/6327 K. 1997/1679"HAZİNE ARAZİSİ ( Şirket lehine İrtifak Hakkı Kurulan Taşınmaz )
İRTİFAK HAKKI ( Hazine Arazisi Üzerine Kurulan Tesisin Bir Başka Şirkete Kiralanması )
KİRALAMA ( Şirket Lehine İrtifak Hakkı Kurulan Taşınmazın Üzerindeki Tesisin Bir Başka Şirkete Kiralanması )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Şirket Lehine İrtifak Hakkı Kurulan Taşınmazın Üzerindeki Tesisin Bir Başka Şirkete Kiralanması Yolundaki İşlemin İptalinin İdari Yargıdan İstenmesi )"
D6.D3.4.1997E. 1996/2121 K. 1997/1843"RUHSATA BAĞLANMASI MÜMKÜN OLMAYAN İNŞAAT ( Yasada Öngörülen Bir Aylık Sürenin Tanınmaması )
SÜRE ( Ruhsata Bağlanması Mümkün Olmayan İnşaat İçin )
YIKIM İŞLEMİ ( Ruhsata Bağlanması Mümkün Olmayan İnşaat )
İNŞAATIN YIKIMI ( Ruhsata Bağlanması Mümkün Olmayan İnşaat )"
D6.D3.4.1997E. 1996/2572 K. 1997/1838"İMAR PARA CEZASI ( Belediye Encümeni Kararı )
BELEDİYE ENCÜMEN KARARI ( İmar Para Cezası )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Encümen Tarafından Verilen Para Cezasına İlişkin Kararın Tebliğinin Muhtara Bırakılması )
ÖDEME EMRİ ( Usulsüz Tebligat Nedeniyle Hukuka Aykırılığın Söz Konusu Olması )"
D6.D7.4.1997E. 1996/2395 K. 1997/1881"İLÇE BELEDİYE MECLİS KARARININ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINCA ONAYLANMAMASI ( İlçe Belediye Meclisinin Üye Tamsayısının 2/3`ü Çoğunlukla Israr Edebilmesi )
ISRAR ( İlçe Belediye Meclisinin Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Onaylanmayan Kararında )"
D6.D10.4.1997E. 1996/4206 K. 1997/1996"SAHİL ŞERİDİ İÇİNDEKİ TAŞINMAZ ( Turistik Tesis Alanına Dönüştürülememesi )
TURİSTİK TESİS ALANINA DÖNÜŞTÜRME ( Sahil Şeridi İçerisindeki Taşınmaz )
İMAR PLANINDA DEĞİŞİKLİK ( Sahil Şeridi İçerisindeki Taşınmazın Turistik Tesis Alanına Dönüştürülmesi )"
D6.D14.4.1997E. 1996/2970 K. 1997/2027"YAPININ MÜHÜRLENMESİNDEN SONRA RUHSAT İSTENMESİ ( Ruhsatsız İnşaat Yapılması Nedeniyle Para Cezası Uygulanmasını Engellememesi )
RUHSATSIZ İNŞAAT YAPILMASI ( Yapının Mühürlenmesinden Sonra Ruhsat İstenmesinin Para Cezasının Uygulanmasını Engellememesi )
PARA CEZASI ( Ruhsatsız İnşaat Yapılması )"
D6.D6.5.1997E. 1996/4360 K. 1997/2148"DEFTERDARLIK ( Kendi Görev ve Yetki Alanında İdari Dava Açma Yetkisi Bulunduğu )
DAVA AÇMA YETKİSİ ( Defterdarlık )
İDARİ DAVA AÇMA YETKİSİ ( Defterdarlığın )"
D6.D7.5.1997E. 1996/1345 K. 1997/2217"PROJE DEĞİŞİKLİKLERİNİN ONAYLANMASI ( Bu Durumlarda İlk Proje Müellifinin Olurunun Gerekmemesi )
TEKNİK VE FENNİ KOŞULLAR ( İdarece Proje Değişikliğinin Onayı İçin Bunun İmar Mevzuatına Uygun Olduğunun Tespit Edilmesi )
İLK PROJE MÜELLİFİ ( İdarece Proje Değişikliğinin Onayı İçin Bunun İmar Mevzuatına Uygun Olduğunun Tespit Edilmesi )
İMAR MEVZUATI ( İdarece Proje Değişikliğinin Onayı İçin Bunun İmar Mevzuatına Uygun Olduğunun Tespit Edilmesi )"
D6.D13.5.1997E. 1996/5477 K. 1997/2312"SİYANÜRLE ALTIN MADENİ İŞLETİLMESİ ( İşletmeciye ve Yapılacak Olan Denetime Duyulan Güvene Bağlı Olarak Risk Olasılığının Azalacağından Söz Edilemeyeceği )
ALTIN MADENİ İŞLETİLMESİ ( Siyanürle - İşletmeciye ve Yapılacak Olan Denetime Duyulan Güvene Bağlı Olarak Risk Olasılığının Azalacağından Söz Edilemeyeceği )
KAMU YARARI ( Siyanürle Altın Madeni İşletilmesi - İşletmeciye ve Yapılacak Olan Denetime Duyulan Güvene Bağlı Olarak Risk Olasılığının Azalacağından Söz Edilemeyeceği )
İNSAN YAŞAMI LEHİNE DEĞERLENDİRİLME ZORUNLULUĞU ( Siyanürle Altın Madeni İşletilmesi - İşletmeciye ve Yapılacak Olan Denetime Duyulan Güvene Bağlı Olarak Risk Olasılığının Azalacağından Söz Edilemeyeceği )
ÇEVRE KİRLİLİĞİ ( Siyanürle Altın Madeni İşletilmesi - İşletmeciye ve Yapılacak Olan Denetime Duyulan Güvene Bağlı Olarak Risk Olasılığının Azalacağından Söz Edilemeyeceği )"
D6.D14.5.1997E. 1996/2978 K. 1997/2329"BELEDİYENİN HAZİNE ARAZİSİNDEN TOPRAK ALMASI ( Ecrimisil-Ocak İşletilmesi Niteliğinde Olmadığı )
TAŞOCAĞI İŞLETİLMESİ ( Belediyenin Hazine Arazisinden Toprak Almasının İzinsiz Ocak İşletilmesi Olmadığı )
ECRİMİSİL ( Belediyenin Hazine Arazisinden Yol Dolgu Malzemesi Olarak Toprak Alması )"
D6.D20.5.1997E. 1996/3616 K. 1997/2366"KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULU KARARI ( Kamu Kurum ve Kuruşları Belediyeler ve Gerçek ve Tüzel Kişilerin Uymak Zorunda Olduğu )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararıyla )"
D6.D22.5.1997E. 1996/3315 K. 1997/2435"İMAR PLANINA KARŞI DANIŞTAY'DA AÇILAN DAVA ( İmar Planıyla İlişkili İnşaatın Durdurulması ve Ruhsatın İptali Davalarının Birlikte Görülememesi )
İNŞAATIN DURDURULMASI VE RUHSATIN İPTALİ ( Söz Konusu Davanın İmar Planına Karşı Danıştay'da Açılan Davayla Birlikte Görülememesi )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( İmar Planına Karşı Danıştay'da Açılan Dava ile İnşaatın Durdurulması ve Ruhsatın İptali Davaları )"
D6.D10.6.1997E. 1996/5259 K. 1997/2806"BİRİNCİ DERECEDE DOĞAL SİT ALANI ( Bitki Hayvan ve Biyolojik Çeşitlilik Açısından Zengin Sulak Alan )
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ( Bitki Hayvan ve Biyolojik Çeşitlilik Açısından Zengin Sulak Alan )
BİTKİ HAYVAN VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK AÇISINDAN ZENGİN SULAK ALAN ( Birinci Derecede Doğal Sit Alanı Olarak Belirlenmesi )"
D6.D17.6.1997E. 1996/3131 K. 1997/3018"İPTAL DAVASI ( Mülkiyeti Belediyeye Ait Dükkanların İhale Sonucu Satılmasına İlişkin İşlemin Geri Alınması Yolundaki Belediye Meclisi Kararının İptali İstemi )
AÇIK TEKLİF USULÜ ( Bedel Tespit Komisyonu Kararıyla Tahmin Edilen Toplam Değeri Belirtilen Miktardaki Dükkanların 2886 Sayılı Yasa Uyarınca Açık Teklif Usulüyle İhaleye Çıkarılması )
İKİNCİ İHALEDE USUL ( İlk İhalede İstekli Çıkmaması Üzerine Yapılacak Yeni İhalenin de Aynı Yöntemle Yapılması )
İŞLEMİN GERİ ALINMASI ( Hukuka Açıkça Aykırı İdari İşlemler İlgililer Lehine Kazanılmış Bir Hak Yaratmayacağından İşlemlerin Geri Alınmasının Herhangi Bir Süre İle Sınırlandırılmaması )"
D6.D17.6.1997E. 1996/3618 K. 1997/3048"SAHTE TEMİNAT MEKTUBUYLA İHALEYE KATILAN ŞİRKET ( Şirket Ortağının Ceza Davasından Beraatinin Şirketin İhaleye Girme Yasağını Etkilememesi )
İHALELERE KATILMA YASAĞI ( Şirketin Sahte Teminat Mektubuyla İhalelere Katılması-Şirket Ortağının Ceza Davasından Beraatinin Yasağa Etkisi )
ŞİRKET ORTAĞININ CEZA DAVASINDA BERAAT ETMESİ ( Sahte Teminat Mektubuyla İhalelere Katılan Şirketin İhaleye Girme Yasağını Etkilememesi )"
D6.D17.6.1997E. 1996/3976 K. 1997/3037"İHALEDEN SONRA YAPILAN SÖZLEŞMENİN FESHİ ( İhaleden Sonra Sözleşmeyle İlgili Uyuşmazlıkların Adli Yargıda Çözüleceği )
ADLİ YARGININ GÖREVİ ( İhaleden Sonra Yapılan Sözleşmenin Yerine Getirilmemesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( İhaleden Sonra Yapılan Sözleşmenin Yerine Getirilmemesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar )"
D6.D17.6.1997E. 1996/5362 K. 1997/3020"İMAR PLANININ İPTALİ ( Kamu Alanında Park ve Rekreasyon Alanı Oluşturulmasına Yönelik Revizyon İmar Planında Hukuka Aykırılık Olmaması )
REVİZYON İMAR PLANI ( Kamu Alanında Park ve Rekreasyon Alanı Oluşturulmasına Yönelik Revizyon İmar Planında Hukuka Aykırılık Olmaması )
YARGISAL DENETİM ( İmar Planlarının Denetimi Esnasında Şehircilik İlkeleri Planlama Esasları Gibi Olguların Yanında Üstün Kamu Yararı İlkesinin de Gözetilmesinin Gerekmesi )
KAMU YARARI ( İmar Planlarının Denetimi Esnasında Şehircilik İlkeleri Planlama Esasları Gibi Olguların Yanında Üstün Kamu Yararı İlkesinin de Gözetilmesinin Gerekmesi )
PARK VE REKREASYON ALANI ( Nazım İmar Planında Böyle Bir Alan Ayrılmasının Kamu Yararı İçinde Olması )"
D6.D24.6.1997E. 1996/3615 K. 1997/3137"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ( Yapının Tahliye Edilerek Yıktırılmasının Görevleri Dahilinde Olmaması )
YAPININ TAHLİYE EDİLEREK YIKILMASI ( Büyükşehir Belediyesinin Görevleri Arasında Olmaması )
YETKİ ( Yapının Tahliye Edilerek Yıktırılması )"
D6.D16.9.1997E. 1996/6225 K. 1997/3582"BİNANIN TERAS KATINA İLAVE İNŞAAT YAPILMASI ( Terasın Kullanım Amacına Aykırılık Söz Konusu Olduğundan İşlemin Reddinin Yasaya Uygun Olması )
KULLANIM AMACINA AYKIRILIK ( Binanın Teras Katına İlave İnşaat Yapmak İsteyen Davacının Talebinin Reddi )
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA AYKIRILIK ( Binanın Teras Katına İlave İnşaat Yapmak-Terasın Kullanım Amacına Aykırılığın Söz Konusu Olması )"
D6.D22.9.1997E. 1996/3458 K. 1997/3789"TEK DİLEKÇE İLE İKİ AYRI KONUDA AÇILAN DAVA ( İhalenin ve Finansal Kiralama Sözleşmesinin Feshi-İhale Kararı Kesinleşmeden-Görev )
İHALENİN KESİNLEŞMEMİŞ OLMASI ( Kesinleşmeye Kadar Tesis Olunan İşlemlerin İdari Yargıya Tabi Olması )
İHALENİN VE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İhale Kararının Kesinleşmesinden Önce Tek Dilekçeyle İdari Yargıda Açılan Dava )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( İhalenin Kesinleşmesinden Önce Tek Dilekçe ile Açılan İhalenin ve Finansal Kiralama Sözleşmesinin Feshi Davası )"
D6.D9.10.1997E. 1996/4516 K. 1997/4198"MİMARİ PROJE ( Ruhsat Vermede Mimar ve Mühendislerin Sorumlulukları )
İNŞAAT RUHSATI VERME ( Mimar ve Mühendislerin Sorumlulukları )
MİMAR VE MÜHENDİSLERİN SORUMLULUKLARI ( Mimari Projelere Ruhsat Verilmesinde )"
D6.D14.10.1997E. 1996/2570 K. 1997/4266"İSTEKLİ ÇIKMADIĞI İÇİN AÇILAN YENİ İHALENİN FARKLI YÖNTEMLE YAPILMASI ( İhalenin İptali )
İHALENİN İPTALİ ( İlan Yapılmaması-Yeni İhalenin Farklı Yöntemle Gerçekleştirilmesi )
İHALE İLANI ( Parasal Sınırlara Göre İlan Kurumunca Tespit Edilen Gazete ve Resmi Gazetede Yayınlanması Gereği )
İLAN ZORUNLULUĞU ( İhale İlanının Parasal Sınırlara Göre İlan Kurumunca Tespit Edilen Gazete ve Resmi Gazetede Yayınlanması Gereği )"
D6.D14.10.1997E. 1996/5907 K. 1997/4306"ECRİMİSİL İHBARNAMESİNİN İPTALİ ( Süreaşımı )
SÜREAŞIMI ( Ecrimisil İhbarnamesinin İptali )
DÜZELTME İHBARNAMESİNİN TEBLİĞİ ( Ecrimisil Alacağının Tahakkuku İçin )
DÜZELTME İSTEMİNİN REDDEDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEM TESİSİ ( Ecrimisil Alacağının Tahakkuku İçin )
ECRİMİSİL ALACAĞININ TAHAKKUKU ( Düzeltme İhbarnamesinin Tebliği veya Düzeltme İsteminin Reddine İlişkin İşlem Tesisi )"
D6.D22.10.1997E. 1996/4246 K. 1997/4666"1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ( Büyükşehir Belediyesince Yapılamayacağı )
PLAN NOTU ( Büyükşehir Belediyesinin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Yapma Yetkisi Bulunmadığı Gibi Plan Notu da Ekleyemeyeceği )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN YETKİLERİ ( 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Yapma Yetkisinin Bulunmadığı )"
D6.D10.11.1997E. 1996/5742 K. 1997/4865"MERAYA TECAVÜZ EDEN RUHSATSIZ YAPI ( Belediye veya Devlet Zabıtası Tarafından Yıktırılabilmesi )
RUHSATSIZ İNŞAAT ( Meraya Tecavüz Eden )
YIKIM KARARI ( Meraya Tecavüz Eden Ruhsatsız Yapı )"
D6.D11.11.1997E. 1996/3312 K. 1997/4877"KORUMA KURULLARININ DENETİM YETKİSİ ( Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun İlke Kararıyla Kaldırılmış Olması )
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULUNUN İLKE KARARI ( Koruma Kurullarının Denetim Yetkisini Kaldırmış Olması )"
D6.D13.11.1997E. 1996/5463 K. 1997/5050"BOĞAZİÇİ KANUNU ( Encümen Kararının İptaline İlişkin Dava Açma Süresi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Boğaziçi Yasasına Göre Davacının İkametgahında veya İnşaat Mahallinde Bulunmaması Halinde Encümen Kararının İptaline Karşı )
ENCÜMEN KARARININ TEBLİĞİ ( Davacının İkametgahında veya İnşaat Mahallinde Bulunmaması-Boğaziçi Yasası )"
D6.D24.11.1997E. 1996/5628 K. 1997/5284"HAZİNE ARAZİ ÜZERİNE YAPI YAPILMASI ( Af Kapsamında Olmayan Hidrofor ve Su Deposu )
2981 SAYILI YASADAN YARARLANDIRILMA İSTEMİNİN CEVAP VERİLMEYEREK REDDİ ( Hazine Arazisi Üzerine Yapılan Hidrofor ve Su Deposu )"
D6.D26.11.1997E. 1996/6035 K. 1997/5336"PARSELASYON İŞLEMİ ( Hangi Amaçlarla Tesis Edilebileceği )
KAMU HİZMETİNE AYRILMIŞ İKİ PARSELİ BİRLEŞTİREN PARSELASYON İŞLEMİ ( Hukuka Aykırı Olması )"
D6.D27.11.1997E. 1996/4971 K. 1997/5361"GECEKONDU YASASI UYARINCA TAHSİS EDİLEN ARSANIN MERA SINIRLAMASINA ALINMASI ( Başka Yerden Arsa Tahsisi Yapılması )
ARSA TAHSİSİ ( Gecekondu Yasası Uyarınca Tahsis Edilen Arsanın Mera Sınırlamasına Alınması-Taksitlerin Belirlenen Sürede Ödenmemesi )"
D6.D27.11.1997E. 1996/5651 K. 1997/5364"BEDELE DÖNÜŞTÜRME ( Yapılan Parselasyonda Düzenlemeye Giren Hisselerin Bedele Dönüştürülememesi )
PARSELASYON İŞLEMİ ( Düzenlemeye Giren Hisselerin Bedele Dönüştürülememesi )
KÜÇÜK HİSSELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Bedele Dönüştürmenin Amacı )
MÜSTAKİL İMAR PARSEL ( Tahsis Edilebilecek Büyüklükteki Hissesinin Bedele Dönüştürülememesi )"
D6.D27.11.1997E. 1996/5705 K. 1997/5196"YAYLAYA YAPILAN RUHSATSIZ BİNA ( Valilik Oluruyla Tahliyesi ve Yıkımı )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZDA RUHSATSIZ YAPI ( Valilik Oluruyla Tahliyesi ve Yıkımı )
RUHSATSIZ YAPI ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Taşınmazda )
VALİLİK OLURUYLA TAHLİYE VE YIKIM ( Yaylaya Yapılan Ruhsatsız Bina )"
D6.D27.11.1997E. 1996/5807 K. 1997/5378"RUHSATSIZ İNŞAAT ( İmar Planında Gösterilmemesi )
YIKIM KARARI ( İmar Planında Gösterilmemesine Rağmen Ruhsatsız İnşaat Yapılması )"
D6.D27.11.1997E. 1996/5897 K. 1997/5380"AĞIR HASARLI BİNANIN TAKVİYEYLE ORTA HASARLI HALE GETİRİLMESİ ( Ağır Hasarlı Konut Dolayısıyla Hak Sahipliğinin İptali )
AĞIR HASARLI KONUT NEDENİYLE HAK SAHİPLİĞİNİN İPTALİ ( Ağır Hasarlı Binanın Takviyeyle Orta Hasarlı Hale Getirilmesi )"
D6.D4.12.1997E. 1996/5117 K. 1997/5544"BAKANLIKLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLAR ( Yargı Önüne Getirilememesi-Bakanlar Kurulu ve Başbakanca Çözülmesi )
YARGI ÖNÜNE GETİRİLEMEYECEK UYUŞMAZLIKLAR ( Bakanlıklar Arasındaki Uyuşmazlıklar )"
D6.D8.12.1997E. 1997/772 K. 1997/5593"RUHSATSIZ İNŞAAT ( Halen Ruhsatı Bulunmayan Taşınmazda Yapılacak İlave Yapıların da Ruhsata Tabi Olması )
İLAVE İNŞAAT ( Ruhsatsız İnşaatların da Tabi Olması )"
D6.D9.12.1997E. 1997/175 K. 1997/5604"İMAR PLANINDA DEĞİŞİKLİK ( Asgari Yeterlilik Belgesine Sahip Olmayanlarca İmar Planında Değişiklik Yapılmasının Hukuka Aykırı Olması )
İMAR PLANI YAPMAYA YETERLİLİK ( Yeterlilik Belgesine Sahip Olmayanlarca İmar Planında Değiklik Yapılmasının Hukuka Aykırı Olması )"
D6.D9.12.1997E. 1997/398 K. 1997/5646"KAÇAK YAPI ( İlgilisine Tadilat Ruhsatı İçin Başvurabileceği Süre Verilmesi )
TADİLAT RUHSATI ( Bir Aylık Süre Verilmesi )
RUHSATSIZ İNŞAAT ( Ruhsata Bağlama İmkanı Varsa İlgilisine Süre Verilmesi )"
D6.D11.12.1997E. 1996/6326 K. 1997/5779"TURİZM YATIRIM BELGESİ ( Ön İzin Süresinde Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Girişimci )
ÖN İZİN ( Süresinde Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Girişimci )
TEMİNATIN HAZİNEYE KAYDEDİLMESİ ( Ön İzin Süresinde Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Girişimcinin Verdiği Teminat )"
D6.D17.12.1997E. 1997/306 K. 1997/5921"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YETKİSİ ( İmar Islah Uygulamalarının Onaylanması )
ISLAH İMAR PLANLARI ( Büyükşehir Belediye Meclisince Onaylanması )
İLÇE BELEDİYELERİ ARASINDAKİ FARKLI İMAR ISLAH UYGULAMALARI ( Tüm İmar Islah Uygulamalarının Büyükşehir Belediye Meclisince Onaylanması )"
D6.D17.12.1997E. 1997/763 K. 1997/5959"DAVA AÇMA SÜRESİ ( Belediyeye Ait Taşınmaz Hissesinin Satımı İşleminin İptali Davasında )
BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZ HİSSESİNİN SATIMI İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Dava Açma Süresi )
SÜREAŞIMI ( Belediyeye Ait Taşınmaz Hissesinin Satımı İşleminin İptali Davasında )"
D6.D19.12.1997E. 1996/6082 K. 1997/6009"SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK ( İhale Yasası Uyarınca Kiraya Verilen Taşınmazın Kira Sözleşmesi Sonunda da Akde Aykırı Kullanılmaya Devam Edilmesi-Ecrimisil )
ECRİMİSİL ( İhale Yasası Uyarınca Kiraya Verilen Taşınmazın Kira Sözleşmesi Sonunda da Akde Aykırı Kullanılmaya Devam Edilmesi )
İHALE YASASI UYARINCA KİRALANAN TAŞINMAZ ( Akde Aykırı Kullanım-Ecrimisil )"
D6.D24.12.1997E. 1997/689 K. 1997/5115"ISLAH İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ ( Yeşil Alanın Karakol Alanına Ayrılmasına İlişkin )
YEŞİL ALANIN KARAKOL ALANINA AYRILMASINA İLİŞKİN ISLAH İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( İptali )"
D6.D25.12.1997E. 1997/389 K. 1997/6173"GECEKONDU YASASINDAN YARARLANMA ( Yasanın Yürürlüğünden Önce İnşa Edilen ve Fakat Tespit İşlemi Yapılmayan Taşınmazın Yasadan Faydalanamaması )
TESPİT İŞLEMİ YAPILMAYAN TAŞINMAZ ( Gecekondu Yasası Hükümlerinden Faydalanamama )"
D6.D25.12.1997E. 1997/633 K. 1997/6162"ECRİMİSİL İSTEMİ ( Düzeltme Talebinde Bulunulması )
DÜZELTME TALEBİ ( İdarece Bildirilen Ecri Misil İstemine Karşı Bulunulması )
YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İŞLEM ( İlk Ecri Misil Talebinin İşlem Olmaktan Çıkması )
ECRİMİSİL DÜZELTME İHBARNAMESİ ( Davanın Bu İhbarnameye Karşı Açılması )"
D6.D14.1.1998E. 1997/1911 K. 1998/217"İPTAL DAVASI ( Tahakkuk Ederek Kesinleşen Para Cezasının 6183 Sayılı Yasaya Göre Bir Ay İçinde Ödenmesi Aksi Takdirde Aynı Yasa Uyarınca Tahsil Edileceğine İlişkin İşlemin İptali İstemi )
PARA CEZASININ TAHSİLİ ( 2872 Sayılı Yasa Uyarınca Mahallin En Büyük Mülki Amiri Tarafından Usulüne Uygun Olarak Verilmiş ve İlgilisine Tebliğ Edilerek Kesinleşmesinin Gerekmesi )
2872 SAYILI YASA ( Bu Yasa Uyarınca Mahallin En Büyük Mülki Amiri Tarafından Usulüne Uygun Olarak Verilmiş Para Cezasının Tahsili için İlgilisine Tebliğ Edilerek Kesinleşmesinin Gerekmesi )
ÇEVRE KANUNUNDAKİ CEZALAR ( Bu Cezalar 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine Göre Mal Memurluğunca Tahsil Edilmesi )"
D6.D20.1.1998E. 1997/2333 K. 1998/388"İPTAL DAVASI ( Parselasyon İşleminde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olan Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi )
PAYIN BİR KISMININ BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Yapılan Parselasyon İşlemi Sırasında Komşu Parsel Sahibine Fazla Yer Tahsis Edilmesi için Davacı Payının Bir Kısmının Bedele Dönüştürülememesi )
PARSELASYON İŞLEMİ ( Yapılan Parselasyon İşlemi Sırasında Komşu Parsel Sahibine Fazla Yer Tahsis Edilmesi için Davacı Payının Bir Kısmının Bedele Dönüştürülememesi ) "
D6.D21.1.1998E. 1997/32 K. 1998/442"İPTAL DAVASI ( Belediye Meclisi Kararıyla Onaylanan İmar Planı Değişikliğinin İptali İstemi )
KAMU YARARI ( Planın Yörenin Tümünün Çevre Ulaşım Trafik gibi İlişkililerinin Kapsamlı Bir Biçimde Ele Alınarak Kamu Yararına Uyarlık Bulunup Bulunmadığının Araştırılması )
YARGISAL DENETİM ( Değişikliği Zorunlu Kılan Nedenlerin İrdelenmesiyle Birlikte Planın Kamu Yararına Uyarlık Bulunup Bulunmadığının Araştırılması )
İMAR PLANI HAZIRLANMASINDAKİ ÖLÇÜTLER ( Coğrafi Veriler Beldenin Kullanılışı Donatımı ve Mali Bilgiler Yaşayış Biçimi Karakteri Halkın Sosyal ve Kültürel Gereksinimleri Güvenlik ve Sağlığı ) "
D6.D21.1.1998E. 1997/384 K. 1998/438"İPTAL DAVASI ( Taşınmazı da Kapsayan Alanda 3194 Sayılı Yasa Uyarınca Yapılan Parselasyon İşleminin İptali İstemi )
DÜZENLEME SINIRI ( Plana Göre Yol-Meydan-Park-Genel Otopark Yeşil Saha Gibi Umumi Hizmetlere Ayrılan ve Tescile Tabi Olmayan Alanlarla Cami-Karakol Yerlerini Çevreleyen Sınır Olması )
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNDE YETKİ ( Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Belediyelerin Belediye Encümen Kararı ile Dışında Valiliklerin İl İdare Kurulu Kararı ile Yapması )
BELEDİYELERİN GÖREVİ ( İmar Hududunda Bulunan Binalı veya Binasız Arsa ve Arazileri Muvafakat Aramaksızın Birbirleriyle Yol Fazlaları ile Kurumların veya Belediyelerin Yerlerle Birleştirmesi )"
D6.D21.1.1998E. 1997/810 K. 1998/460"BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ ( Taşınmazın Bulunduğu Yerde Parselasyon Yapılmasına İlişkin Karar )
İMAR PARSELİ ( Davacı Payının Kadastrol Parselinin Olduğu Yerde Oluşturulan İmar Parselinde Değerlendirilmesi )
PARSELASYON PLANI ( Davacı Payının Kadastrol Parselinin Olduğu Yerde Oluşturulan İmar Parselinde Değerlendirilmesi )"
D6.D22.1.1998E. 1997/1334 K. 1998/476"İPTAL DAVASI ( Davacının Murisi Annesi Adına Tapu Tahsis Belgesi Verilen Taşınmaz Üzerindeki Yerin Tahsisinin Terkinine ve Tahsis Edilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi )
TAPU TAHSİS BELGESİ ( Bu Belgenin İptaline İlişkin İşleme Karşı Ancak Hak Sahibi Tarafından Yasal Yollara Başvurulabilmesi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Tapu Tahsis Belgesinin İptaline İlişkin İşleme Karşı Yasal Yollara Başvurulmadığından İşlemin Kesinleşmesi )
SÜREAŞIMI ( Tapu Tahsis Belgesinin İptaline İlişkin İşleme Karşı Yasal Yollara Başvurulmadığından İşlemin Kesinleşmesi )"
D6.D22.1.1998E. 1997/1684 K. 1998/493"İPTAL DAVASI ( Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin İptali Talebi )
KIYI YÖNETMELİĞİNİN İPTALİ ( Dar Yüksek Kıyı Tanımlamasına ve Kıyı Kenar Çizgisinin Falez Yada Pevin Üst Sınırından Geçirileceği Kuralını Getiren Yönetmelik Hükmünün Yasaya Aykırı Olmaması )
DAR YÜKSEK KIYI ( Kıyı Tanımlamasına ve Kıyı Kenar Çizgisinin Falez Yada Pevin Üst Sınırından Geçirileceği Kuralını Getiren Yönetmelik Hükmünün Yasaya Aykırı Olmaması )
FALEZLER YA DA ŞEVLERLE SONA EREN KIYILAR ( Su Hareketlerini Bu Falezlerin Yada Şevlerin Kesmesi )"
D6.D9.2.1998E. 1997/3487 K. 1998/587"İPTAL DAVASI ( Turizm Yatırım Belgesinin ve Yapılan Kesin Tahsisinin İptali ile Teminat Mektubunun Hazineye İrat Kaydedilmesi Yolundaki Davalı İdare İşleminin İptalinin İstenilmesi )
ŞİRKET HİSSELERİNİN DEVRİ ( Sermayesini Arttırması ve Yönetim Kurulunda Değişiklik Yapılmasının Bu Ortaklığın Statüsünü Değiştirmemesi ve Yeni Şirket Niteliğine Dönüşmemesi )
ÖN İZİN KOŞULLARINA AYKIRILIK BULUNMAMASI ( Anonim Şirketin Sermayesini Arttırması ve Yönetim Kurulunda Değişiklik Yapılması Ortaklığın Statüsünü Değiştirmemesi )
KESİN TAHSİS KOŞULLARINA AYKIRILIK BULUNMAMASI ( Anonim Şirketin Sermayesini Arttırması ve Yönetim Kurulunda Değişiklik Yapılması Ortaklığın Statüsünü Değiştirmemesi )"
D6.D12.2.1998E. 1997/1300 K. 1998/769"İPTAL DAVASI ( Davacının Gümrük Hattı Şahsi Eşya Satış Mağazası İşletmeciliği ile İlgili Açılacak İhaleye Katılmasında Sakınca Olmadığına Dair Belge Verilmemesine Dair İdare İşlemi )
İHALEYE GİRMEYE SAKINCA OLMADIĞINA DAİR BELGE VERİLMEMESİNE İLİŞKİN İDARE İŞLEMİNİN İPTALİ ( Davacının İhaleye Girme Hakkının Olmaması )"
D6.D12.2.1998E. 1997/1847 K. 1998/760"İPTAL DAVASI ( Davacılara Ait Taşınmazda Yapılan Parselasyon İşlemi )
PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ ( Bedelsiz Geri Verme Söz Konusu Olmadığından ve Davacıların Taşınmazından Düzenleme Ortaklık Payı da Alınmadığından İptale Karar Verilememesi )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Bedelsiz Geri Verme Söz Konusu Olmadığından ve Davacıların Taşınmazından Pay da Alınmadığından Parselasyon İşleminin İptaline Karar Verilememesi )
BELEDİYE ADINA TAHSİS ( Parselasyon İşlemi Sonucunda İfraz Arasında Yol ve Park Alanında Kalan Alanın Tahsisinde Mevzuata Aykırılık Olmaması )"
D6.D18.2.1998E. 1997/1582 K. 1998/893"İPTAL DAVASI ( Davacıya Ait Taşınmazı da Kapsayan Parselasyon İşlemi ile Parselasyon İşlemine Yapılan İtirazın Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi )
PARSELASYON İŞLEMİNE İTİRAZ ( Onay Tarihinden İtibaren Belediye Başkanlığınca Tespit Edilen İlan Yerlerinde Bir Ay Süreyle İlan Edilmesi Bu İlan Süresi İçinde Planlara İtiraz Edilebilmesi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Özel Kanunlarında Ayrı Süre Gösterilmeyen Hâllerde Danıştay'da ve İdare Mahkemelerinde Altmış Gün Olması )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( İlan Gereken Düzenleyici İşlemlerde İlan Tarihini İzleyen Günden İlgili Makamlara Başvuruda Cevap Verildiği veya Cevap Verme Süresi Dolduğu Andan İtibaren ) "
D6.D19.2.1998E. 1997/1269 K. 1998/995"İPTAL DAVASI ( Tescil Dışı Alanda Bulunan İşyerine Tapu Tahsis Belgesi Verilmesi Başvurusunun Davalı Belediyece Mal Müdürlüğüne Gönderilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi )
TAPU TAHSİS BELGESİ VERİLMESİ ( Bu İstekle İlgili Başvurunun Taşınmazın Maliki Olan İdare Tarafından Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
TAPU TAHSİS BELGESİNİN HÜKMÜ ( Bu Belgenin Islah İmar Planı veya Kadastro Planları Yapıldıktan Sonra Verilecek Tapuya Esas Teşkil Etmesi )
2981 SAYILI YASA ( Valilik Belediye ve İlgili Kuruluşlarca Bu Yasanın Uygulanması ile İlgili Olarak Gerekli Düzenin Sağlanıp Önlemlerin Alınmasının Gerekmesi )
GECEKONDU SAHİPLERİNCE YAPILAN YAPILAR ( Hazine-Belediye-İl Özel İdaresine Ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün İdare Ettiği Arsa ve Araziler Üzerinde Yapılmış Yapıların Tespit Edilmesi ) "
D6.D9.3.1998E. 1997/417 K. 1998/1259"BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTLİ ( Taşınmazın Bulunduğu Yerde Parselasyon Yapılmasına İlişkin Karar )
PARSELASYON İŞLEMİ ( Büyük Miktardaki Hissenin Küçük Hisseler Halinde İmar Parsellerine Dağıtılıp Bedele Dönüştürülmesinin Yasaya Aykırı Olması )
2981 SAYILI YASA UYARINCA BORÇLANDIRMA ( İpotek Tesisi Gibi İşlemlerin Küçük Oranlarda Hisseli Taşınmazlar Oluşturmayı Önlemeye Yönelik Uygulamalar Olması )"
D6.D12.3.1998E. 1997/1550 K. 1998/1455"İPTAL DAVASI ( Eczacı Olan Davacının Davalı İdari ile Yaptığı İlaç Sözleşmesinin Feshedilmesine İlişkin Davalı İdare İşlemi )
İDARİ SÖZLEŞME ( Defterdarlık Personeline İlaç Verilmesi Amacıyla Yapılan Sözleşmenin İdari Sözleşme Sayılmasına Olanak Olmaması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Defterdarlık Personeline İlaç Verilmesi Amacıyla Yapılan Sözleşmenin İdari Sözleşme Sayılmasına Olanak Olmaması-Adli Yargının Görevli Olması )"
D6.D17.3.1998E. 1997/1142 K. 1998/1566"İPTAL DAVASI ( Taşınmazı da Kapsayan Alanda Yasa Hükümleri Uyarınca Yapılan Parselasyon İşleminin İptali İstemi )
MAHKEME KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ ( İdarenin Mahkemelerin Esasa ve Yürütmenin Durdurulmasına İlişkin Kararlarının İcaplarına Göre En Geç Otuz Gün İçinde İşlem İşlem Yapması )
ZARARLARIN ÖDENMESİ ( İdarenin Kendi Eylem ve İşlemlerinden Doğan Zararı Ödemekle Yükümlü Olduğunun Anayasada Düzenlenmiş Olması )
KARARLARI YERİNE GETİRMEYENLERE KARŞI TAZMİNAT ( Mahkeme Kararları Doğrultusunda İşlem Tesis Edilmeyen Hallerde İdare Aleyhine İlgili Mahkemelerde Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açılması )"
D6.D17.3.1998E. 1997/2287 K. 1998/1587"İPTAL DAVASI ( Davacıların Murisi Adına Kayıtlı Bulunan Taşınmazın Bir Kısmının Kamulaştırılmasına İlişkin Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNE İLİŞKİN TEBLİGAT ( Bunun Noter Marifetiyle Yaptırılmasının Gerekmesi )
TEBLİGATIN İDARECE YAPILMASI ( Kamulaştırma İşlemine İlişkin Tebligatın Noter Marifetiyle Yaptırılmasının Gerekmesi )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNDE USUL ( Kamulaştırma İşlemine İlişkin Tebligatın Noter Marifetiyle Yaptırılması Gerekirken Doğrudan Doğruya İdarece Yaptırılmasının Kanuna Aykırı Olması )"
D6.D17.3.1998E. 1997/2722 K. 1998/1549"İPTAL DAVASI ( Taşınmazın Okul Alanı iken Konut Alanı Olarak Belirlenmesi Yolundaki Belediye Meclisi Kararı ile Kabul Edilen Uygulama İmar Planı Değişikliğinin İptali Talebi )
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ ( Uyuşmazlığa Konu Taşınmazın Ortaokul Alanı iken Konut Alanı Olarak Belirlenmesinin Nazım İmar Planına Uygunluğunun Belirlenmesi )
NAZIM İMAR PLANI ( Uygulama İmar Planında Değişiklik Yapılması-Taşınmazın Ortaokul Alanı iken Konut Alanı Olarak Belirlenmesinin Nazım İmar Planına Uygunluğunun Belirlenmesi )
EŞDEĞER BİR OKUL ALANI AYRILMADAN İMAR PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ ( Yatırımcı Kuruluşun Görüşünün Alınmaması Nedeniyle İmar Planı Değişikliğinin İptaline Karar Verilmesi )"
D6.D18.3.1998E. 1998/1040 K. 1998/1622"DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( İdare Mahkemesinde Açılan İptal Davasının Dayanağı Olan Düzenleyici İşleme Karşı Dava Açılmış Olması )
DÜZENLEYİCİ İŞLEME KARŞI DANIŞTAYDA AÇILAN DAVA ( Bu Düzenleyici İşleme Dayanarak Yapılmış İşleme Karşı Açılan Davayla Birleştirilip Birleştirilemeyeceği )
BİRLEŞTİRMEYE KARAR VERİLİP VERİLEMEYECEĞİ ( Yerel Mahkemedeki Davaya Konu İşlemin Dayanağı Olan Düzenleyici İşleme Karşı da Dava Açılmış Olması )"
D6.D19.3.1998E. 1997/2199 K. 1998/1674"İHALENİN İPTALİ ( Davalı İdarenin Şirketteki Hisselerini Kapalı Teklif Usulüyle Başka Şirkete Satması Yönündeki İhale )
İLANIN GEÇERSİZLİĞİ ( Geçersizliğin İhale Yapıldıktan Sonra Anlaşılması Durumunda İhale veya Sözleşmenin Feshedilebilmesi )
İHALE YAPILDIKTAN SONRA İLANLARIN GEÇERSİZLİĞİNİN ANLAŞILMASI ( İhale veya Sözleşmenin Feshedilebilmesi )
İVEDİLİK VEYA İHALEDE DEVLETİN YARARININ OLMASI ( İhale ve Sözleşmenin Maliye Bakanlığının Uygun Görüşü ve Birinci Derece İta Amirinin Onayı ile Geçerli Sayılması )
MALİYE BAKANLIĞINDAN GÖRÜŞ ALINMASI ( Uygun Görüşün Genelgeyle İl Daimi Encümeninden Alınmasının Hukuka Aykırı Olması )"
D6.D19.3.1998E. 1997/3062 K. 1998/1683"ECRİMİSİL ( Taşınmazı İşgal Eden Davacıdan Taşınmazın Tahliyesinden Sonra Geriye Dönük Olarak Ecrimisil Alınmasına İlişkin İşlemde Mevzuata Aykırılık Olmaması )
KAMU TAŞINMAZININ İŞGALİ ( Davacıdan Taşınmazın Tahliyesinden Sonra Geriye Dönük Olarak Ecrimisil Alınmasına İlişkin İşlemde Mevzuata Aykırılık Olmaması )"
D6.D24.3.1998E. 1997/2720 K. 1998/1750"BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ ( İmar Planında Toplu Konut Alanında Kalan Taşınmazın Ucuz Konut Temin Etmek Amacıyla Kamulaştırılmasına İlişkin Encümen Kararı )
BELEDİYENİN İHTİYARİ GÖREVİ ( Ucuz Belediye Meskenleri Yapılması )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GÖREVİ ( Ucuz Belediye Meskenleri Yapma Görevinin Belediyelere Ait Olması-Büyükşehir Belediyesinde Bu Amaç İçin Kamulaştırma Yapılamaması )
KAMULAŞTIRMA ( Ucuz Belediye Meskenleri Yapma Görevinin Belediyelere Ait Olması-Büyükşehir Belediyesinde Bu Amaç İçin Kamulaştırma Yapılamaması )"
D6.D25.3.1998E. 1997/1346 K. 1998/1796"İPTAL DAVASI ( İhalede Komisyon Kararı ile Şirketlerine Bırakılan İhaleyi İptal Eden İşlemin İptali İstemi )
EMANET KOMİSYONU ( Parasal Bağış Dışında Halk Katkısının Önem Taşıması Nedeniyle İhaleye Konulmadan Yaptırılmasında İdaresince Yarar Görülen İşlerin Bu Komisyon Eliyle Yapılması )
PARASAL BAĞIŞ DIŞINDA HALK YARDIMI ( İhaleye Konulmadan Yaptırılmasında İdaresince Yarar Görülen İşler İta Amirlerince İdare Görevlilerinden Oluşturulacak Emanet Komisyonları Eliyle Yapılması )
EMANET KOMİSYONLARI ELİYLE YAPILACAK İŞLER ( Emanet İşin Araya Bir Müteahhit Girmeksizin İdarece Kendi İmkanlarıyla veya Nevi İtibariyle Kısımlara Ayrılarak Taşeronlara Verilmesi ) "
D6.D25.3.1998E. 1997/2233 K. 1998/1152"İPTAL DAVASI ( Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı ile Buna İstinaden Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğünce Onaylanan Projenin ve Ruhsat ve Eklerinin İptali İstemi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Dosyaya Sunulan Daha Sonraki Belge ve Bilgilerle İlgili Üniversitelerin İlgili Bölümlerinden Seçilecek Üç Bilirkişiden Oluşacak Yeni Bir Kurula Keşif Yaptırılması )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Bu Aşamada Dosyaya Sunulan Belge ve Bilgilerle İlgili Üniversitelerin İlgili Bölümlerinden Seçilecek Üç Bilirkişiden Oluşacak Yeni Bir Kurula Keşif Yaptırılması ) "
D6.D26.3.1998E. 1997/1474 K. 1998/1826"YÖNETMELİK İPTALİ ( İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği )
İMAR PLANLARININ YAPIMINI YÜKLENECEK MÜELLİF VE MÜELLİF KURULUŞLARININ YETERLİLİK YÖNETMELİĞİ ( GAP İdaresinin Planlama İşi Yapan Resmi Kuruluşlar Arasında Sayılmaması Yolundaki Düzenleme )
PLANLAMA İŞİ YAPAN RESMİ KURULUŞLAR ( GAP İdaresini Bu Kuruluşlar Arasında Saymayan Düzenlemenin Yasaya Aykırı Olması )
GAP İDARESİ ( Planlama İşi Yapan Resmi Kuruluşlar Arasında GAP İdaresinin Sayılmamasının Yasaya Aykırı Olması )"
D6.D2.4.1998E. 1997/5111 K. 1998/1975"BAKANLIKLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK ( Yetki veya Diğer Nedenlerle Ortaya Çıkması )
BAKANLAR KURULU VE BAŞBAKAN ( Bakanlıklar Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi )"
D6.D16.4.1998E. 1997/5676 K. 1998/2051"DEVLET TÜZEL KİŞİLİĞİNİ TEMSİL ( Yetkili Olan Maliye Bakanlığının İldeki En Büyük Memuru Konumunda Olan Defterdarlık )
KIYMET TAKDİR KOMİSYONU ( Defterdarın Dava Açma Ehliyeti )
MALİYE BAKANLIĞI GÖREVLİSİ ( Defterdar )
DEFTERDARLIĞIN DAVA EHLİYETİ ( Kendi Yetki ve Görev Alanındaki Konularda Dava Açmaya Yetkisinin Olması )"
D6.D22.4.1998E. 1997/2335 K. 1998/2171"PARSELASYON İŞLEM ( Tescil Dışı Parselasyon İçin Saptanacak Bedelin Peşin Ödeme Yoluyla mı Yoksa İpotek Tesis Edilerek Ödenmiş Olup Olmaması )
ISLAH İMAR PLANI ( Parselasyon İşlemlerinin Tescili )
BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI ( Parselasyon Beledilinin Saptanması )
KIYMET TAKDİRİ ( Parselasyon İşleminin Unsuru Olması Nedeniyle Dava Açılması )"
D6.D24.4.1998E. 1997/3697 K. 1998/2219"KADIN SOSYAL DAYANIŞMA MERKEZİ ( Belediyelerin Görevleri Arasında Yer Almaması )
KAMULAŞTIRMA ( Belediyenin Kadın Sosyal Dayanışma Merkezi Kuruması )
BELEDİYENİN GÖREVİ ( Kadın Sosyal Dayanışma Merkezi Kurmak Zorunda Olmaması )"
D6.D7.5.1998E. 1997/6255 K. 1998/2345"TARIM ARAZİSİNİN KONUT KULLANIMINA AYRILMASI ( İlgili Kuruluşlardan Görüş Alınmasının Gerekmesi )
İMARA AYRILAN TARIM YAPILAN TAŞINMAZ ( İlgili Kuruluşlardan Görüş Alınmasının Gerekmesi )"
D6.D7.5.1998E. 1998/794 K. 1998/2338"DOĞAL SİT İLANI ( Deltanın Alt Ölçekli Çalışmalar Bitinceye Kadar Kirlilikten Korunması İçin )
DELTANIN KİRLİLİKTEN KORUNMASI ( Alt Ölçekli Çalışmalar Bitinceye kadar II. Derece Doğal Sit İlan Edilmesi )
KİRLİLİKTEN KORUMA MAKSATLI SİT İLANI ( Alt Ölçekli Bilimsel Çalışmalar Bitinceye Kadar )"
D6.D8.5.1998E. 1997/4028 K. 1998/2403"KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ( Dava Açılması Durumunda Parselin Yanındaki Bütün Alanın da Yargılamada Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
YÜKSEK KURUL İLKE KARARLARI ( Dava Açılmaış Bulunan SİT Alanı İçindeki Parseller )
SİT ALANI ( İçinde Bulunan Parsel İçin Dava Açılmış Olması )"
D6.D8.5.1998E. 1997/5678 K. 1998/2370"KAMULAŞTIRMA YETKİSİNİN AMAÇ DIŞI KULLANILMASI ( Taşınmazın Hissedarı Olan Kişiye Ait Hissenin Diğer Paydaş Lehine Kamulaştırılması )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Kamulaştırma Yetkisinin Yasanın Amacı Dışında Kullanılması )"
D6.D13.5.1998E. 1997/4680 K. 1998/2489"NAZIM İMAR PLANI ( Turizm Bakanlığınca Öncelikle Yapılması )
BAYINDIRLIK BAKANLIĞINCA ONAY VERİLMESİ ( Turizm Bakanlığınca Öncelikle Nazım İmar Planı Yapılması )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ ( Önceki Planın Kendiliğinden Yürürlüğe Girmeyip Yeni Planların Yapılmasının Gerekmesi )
YENİ İMAR PLANI YAPILMASI ( İmar Planı Değişikliğinin İptali Nedeniyle )"
D6.D14.5.1998E. 1997/2891 K. 1998/2542"PLAN NOTLARI ( Planlama Bütünlüğünü Bozamaması )
PLANLAMA YETKİ VE SORUMLULUĞU ( Yasal Düzenlemeler Dışında Kullanılamaması )
AYRINTILI YAPILAŞMA ŞARTLARI ( Büyük Ölçekli Planla )"
D6.D22.5.1998E. 1997/6094 K. 1998/2786"TEBLİGAT KANUNUNA GÖRE YAPILACAK TEBLİĞ İŞLEMİNİN GEÇERLİLİĞİ ( Muhatabın Adreste Bulunduğunun Tespiti ve Kişilere İmzalatılması )
KAMULAŞTIRMA EVRAKININ TEBLİĞİ ( Geçerlilik Şartları )
MEMURUN YAPACAĞI ARAŞTIRMA ( Tebligatı İletecek Olan Memurun Adresi Tespit Etmesi )"
D6.D3.6.1998E. 1997/3703 K. 1998/2935"İMAR PLANI ( Kullanılış Biçimi Değiştirilerek İmar Parseli Haline Getirilen Taşınmazlar )
İMAR PARSELİ ( İmar Planı ile Kullanılış Biçimi Değiştirilmesi )"
D6.D15.9.1998E. 1997/1618 K. 1998/3921"BİNA YÜKSEKLİĞİ ( Parselin Yüksekliğinin Artırılmasının Şehircilik ve Planlama İlkelerine Aykırı Olması )
ŞEHİRCİLİK VE PLANLAMA İLKELERİ ( Binaların Yükselmesi )
PARSELİN YÜKSEKLİĞİNİN ARTIRILMASI ( Şehircilik ve Planlama İlkelerine Aykırı Olması )"
D6.D16.9.1998E. 1998/4833 K. 1998/4004"BELEDİYE MECLİSİ ÜYESİNİN İPTAL DAVASI AÇMA HAKKI ( Belediye Meclisince Yapılan İmar Planı Değişikliğine Karşı )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ DAVASI AÇMA HAKKI ( Değişikliğe Karar Veren Belediye Meclisi Üyesinin )
DAVA HAKKI ( İmar Planı Değişikliğine Karşı Değişikliğe Karar Veren Belediye Meclisi Üyesinin )"
D6.D28.9.1998E. 1997/4482 K. 1998/4127"BEDEL TAKDİRİ SURETİYLE SATIŞ ( Ortaklı ve Bağımsız İnşaat Yapmaya Uygun İmar Parsellerindeki Belediye Hisseleri )
BEDELSİZ DEVİR ( Ortaklı ve Bağımsız İnşaat Yapmaya Uygun İmar Parsellerindeki Belediye Hisselerinin Bedel Takdiri Suretiyle Satımı )
BELEDİYE HİSSELERİ ( Bedel Takdiri Suretiyle Satılması )
İNŞAAT YAPMAYA UYGUN İMAR PARSELİ ( Belediye Hisselerinin Bedel Takdiri Suretiyle Satılması )"
D6.D30.9.1998E. 1997/4422 K. 1998/4215"İPTAL DAVASI ( İmar Planı Değişikliğinin Kıyı Bandına İlişkin Kısmının İptali Talebi )
KIYI KANUNU ( İmar Planlarında Yapılaşma Öngörülmesi-Henüz Yapılaşmamış Alanların Düzenlenmesini Öngörmesi )
İMAR PLANI ( Önceki İmar Planında Yapılaşmayı Yasaklayan Amaçlara Tahsis Edilmiş Taşınmazları Yönetmeliğin Kapsamaması )"
D6.D13.10.1998E. 1997/5440 K. 1998/4462"İPTAL DAVASI ( Taşınmazın Tersane Alanından Çıkarılarak Spor ve Rekreasyon Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin İmar Planı Değişikliğinin İptali İstemi )
İMAR PLANLARI ( Özelleştirme Programına Alınmış Kuruluşlara Ait Arsa ve Arazilerle İlgili İmar Planlarının Başbakanlık Özelleştirme Yüksek Kurulunca Onaylanarak Yürürlüğe Girmesi )
ÖZELLEŞTİRME PROGRAMINA ALINMIŞ KURULUŞLARA AİT ARSA VE ARAZİLER ( Bu Yerlerle İlgili İmar Planlarının Başbakanlık Özelleştirme Yüksek Kurulunca Onaylanarak Yürürlüğe Girmesi )
BELEDİYE SINIRLARI VE MÜCAVİR ALANLAR İÇİNDE BULUNAN YERLER ( Bu Yerlerle İlgili İmar Planlarının Başbakanlık Özelleştirme Yüksek Kurulunca Onaylanarak Yürürlüğe Girmesi ) "
D6.D15.10.1998E. 1997/5279 K. 1998/4592"İPTAL DAVASI ( Davanın Taşınmaza İlişkin Nazım İmar Planının İptali İstemine İlişkin Olması )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Özel Kanunlarında Ayrı Süre Gösterilmeyen Hallerde Danıştay ve İdare Mahkemelerinde Altmış Gün Olması )
SÜRENİN BAŞLANGICI ( İlan Gereken Düzenleyici İşlemlerde İlan Tarihi Diğer Durumlarda Cevap Verildiği veya Cevap Verme Süresinin Geçtiği Tarihten İtibaren Başlaması )
ÜST MAKAMLARA BAŞVURU ( İdari İşlemin Kaldırılması-Geri Alınması-Değiştirilmesi veya Yeni İşlem Yapılmasının Üst Makamdan Yoksa İşlemi Yapmış Makamdan Dava Açma Süresi İçinde İstenebilmesi )"
D6.D19.10.1998E. 1997/5447 K. 1998/4661"İPTAL DAVASI ( Taşınmazın 2981 Sayılı Yasa Uyarınca Parselasyon İşlemine Tabi Tutulmasına İlişkin Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi )
İFRAZ İŞLEMİ ( 3194 Sayılı Kanun Uyarınca Belediye ve Mücavir Alan Hudutları İçindeki Gayrimenkullerin Re'sen veya Müracaat Üzerine Tevhit ve İfrazının Yapılabilmesi )
3194 SAYILI KANUN ( Belediye ve Mücavir Alan Hudutları İçindeki Gayrimenkullerin Re'sen veya Müracaat Üzerine Tevhit ve İfrazının Yapılabilmesi )
TEVHİD İŞLEMİ ( 3194 Sayılı Kanun Uyarınca Belediye ve Mücavir Alan Hudutları İçindeki Gayrimenkullerin Re'sen veya Müracaat Üzerine Tevhit ve İfrazının Yapılabilmesi )
TAŞINMAZ MALİKLERİN MÜRACAATI ( Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapılmış İmar Adalarındaki Bir veya Birkaç Parselde Meskun Alanlardaki Kadastro Parsellerinde İfraz ve Tevhid İşlemlerinin Yapılması ) "
D6.D21.10.1998E. 1997/4721 K. 1998/4740"İPTAL DAVASI ( Davacı Şirketin Çevreyi Kirletmesi Üzerine Valilikçe Para Cezası Verilmesine Dair Tesis Edilen İşlemin İptali Talebi )
PARA CEZASININ İPTALİ ( Davacı Şirketin Çevreyi Kirletmesi Üzerine Valilikçe Para Cezası Verilmesine Dair Tesis Edilen İşlemin İptali Talebi )
ÇEVRE KİRLETİLMESİ NEDENİYLE VERİLEN PARA CEZASININ İPTALİ ( Davacı Şirkete Ait Fabrikanın Çıkardığı Atık Maddelerin Çevre Kirliliğine Neden Olduğunun Saptanması )
SORUMLULUK ( Atıkların Toplanma İşinin Başka Firmaya Verilmesi-Atıkların Toplanmamasında Davacı Şirketin Sorumlu Olması )"
D6.D21.10.1998E. 1997/4802 K. 1998/4766"İPTAL DAVASI ( Dava Konusu Taşınmazda Parselasyon Yapılmasına İlişkin İşlem Belediye Encümen Kararının İptali Talebi )
İDAREYE BAŞVURU TARİHİ ( Bu Tarihten İtibaren Altmış Gün İçinde Cevap Verilmemesi Nedeniyle Takip Eden Altmış Gün İçinde Dava Açılmasının Gerekmesi )
PARSELASYON İŞLEMİ ( İşlemin İlanen Tebligat Yoluyla Duyurulmasından Önce Davacıların Adreslerine Tebligat Yapılmaması )
TEBLİGAT ( Parselasyon İşleminin İlanen Tebligat Yoluyla Duyurulmasından Önce Davacıların Adreslerine Tebligat Yapılmaması ) "
D6.D26.10.1998E. 1997/4868 K. 1998/4866"İPTAL DAVASI ( Dükkanların Bedelleri Yatırılmadığından İhalenin Feshi ile Bu Yerler için Yatırılan Geçici Teminatların İrad Kaydedilmesine İlişkin Encümen Kararının İptali İstemi )
İDARİ YARGININ GÖREVİ ( Davalı İdare ile Davacı Arasında İhale Sözleşmesi Henüz Yapılmadan Ortaya Çıkan İhtilafın İdari Yargıda Çözülmesi )
İHALE ( İhalelerin Bir Sözleşmeye Bağlanması Sözleşmelerin İdare Adına İta Amiri Tarafından İmzalanması )
ADLİ YARGININ GÖREVİ ( İhale Sözleşmesinin Yapılmasından Sonra Doğan Uyuşmazlıkların Çözümünün Adli Yargının Görev Alanına Girmesi )"
D6.D11.11.1998E. 1997/6267 K. 1998/5180"HAZİNEYE AİT TAŞINMAZDA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI TALEBİNİN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Kaymakamlığın Dava Açma Ehliyetinin Bulunmaması )
DAVA EHLİYETİNİN BULUNMAMASI ( Hazineye Ait Taşınmaza İlişkin Uyuşmazlıklarda Kaymakamlığın )
KAYMAKAMLIĞIN DAVA AÇMA EHLİYETİNİN BULUNMAMASI ( Hazineye Ait Taşınmaza İlişkin Uyuşmazlıklarda Maliye Adına )"
D6.D17.11.1998E. 1997/4788 K. 1998/5520"İPTAL DAVASI ( Ruhsatsız Yapılan İrtifa Fazlası Normal Katın Yıkımının Konusunda Uzman Bir Firma Aracılığıyla Gerçekleştirilmesine İlişkin Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi )
İDARİ İŞLEMİN İPTAL DAVASINA KONU OLMASI ( İşlemin Kesin ve Yürütülmesinin Zorunlu Olması )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İŞLEM ( Hukuk Düzeninde Bir Sonuç Doğurması Başka Bir Makamın Onayına İhtiyaç Göstermemesi ve İlgilinin Hukukunda Değişiklikler Meydana Getirmesi )"
D6.D17.11.1998E. 1998/2193 K. 1998/5507"PARSELASYON İŞLEMİ ( Mülkiyetin Ferdileştirilememesi - Yeni İmar Parsellerinin Paydaşlara Müşterek Mülkiyet Şeklinde Tahsisi )
MÜŞTEREK MÜLKİYET KONUSU TAŞINMAZDA PARSELASYON ( Yeni İmar Parsellerinin de Müşterek Mülkiyet Şeklinde Tahsis Edileceği )"
D6.D18.11.1998E. 1997/5026 K. 1998/5588"İPTAL DAVASI ( Hazineye Ait Taşınmazın İşgal Edilmesi Nedeniyle 2886 Sayılı Yasa Uyarınca Ecrimisil Alınmasına İlişkin İşlemin İptali İstemi )
ECRİMİSİL ( Kira Kontratosunun Yapılmasından Sonra Düzenlenen İhbarnameyle Geriye Dönük Olarak Ecrimisil İstenebilmesi )"
D6.D18.11.1998E. 1997/6239 K. 1998/5540"İPTAL DAVASI ( Tevhid Şartının Kaldırılması Bunun Mümkün Olmaması Halinde Parselin Kamulaştırılarak Satılması için Yapılan Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi )
3194 SAYILI KANUN ( Yoldan Arta Kalan Taşınmazın Özel Mülkiyete Konu Olması Halinde Bu Kanunun Uygulanamaması )
TAŞINMAZIN ÖZEL MÜLKİYETE KONU OLMASI ( Yoldan Arta Kalan Taşınmazın Özel Mülkiyete Konu Olması Halinde 3194 Sayılı Yasanın Uygulanamaması )
İMAR PLANINA UYGUNLUK ( Bu Amaçla Müstakil İnşaata Elverişli Olmayan Belediyeye Ait Taşınmazların Bitişiğindeki Arsa veya Bina Sahibine Bedel Takdiri Suretiyle Satılabilmesi )
BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZLAR ( Müstakil İnşaata Elverişli Olmayan Belediyeye Ait Taşınmazların Bitişiğindeki Arsa veya Bina Sahibine Bedel Takdiri Suretiyle Satılabilmesi )"
D6.D18.11.1998E. 1998/3096 K. 1998/5593"MÜCAVİR ALAN TANIMLAMASINA VE BU ALANDA YETKİLERİN TESBİTİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇIKARMA ( Büyükşehir Belediyesinin Yetkili Olmaması )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YETKİLİ OLMAMASI ( Mücavir Alan Tanımlamasına ve Bu Alanda Yetkilerin Tesbitine İlişkin Yönetmelik Çıkarma Konusunda )
YÖNETMELİK ÇIKARMAYA YETKİLİ KURUM ( Mücavir Alan Tanımlamasına ve Bu Alanda Yetkilerin Tesbitine İlişkin Olarak )
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞININ YETKİLİ OLMASI ( Mücavir Alanda Yetkilerin Tesbitine İlişkin Yönetmelik Çıkarma Hususunda )"
D6.D19.11.1998E. 1997/4497 K. 1998/5629"ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRİLMESİ YÖNETMELİĞİ ( Komisyona Katılmayanların Görüşlerini Olumlu Sayan Hükmü )
KOMİSYONA KATILMAYANLARIN GÖRÜŞLERİNİN OLUMLU SAYILMASI ( Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği İle Kararlaştırılması )
ÇED ÖN ARAŞTIRMA KONTROL LİSTESİ ( Yönetmelikten Yararlanamamalarının Yanlış Olması )
YÖNETMELİĞİN İPTALİ ( ÇED Ön Araştırma Kontrol Listesi Verilmiş Olanlara Uygulanmaması Nedeniyle )"
D6.D19.11.1998E. 1998/2317 K. 1998/5615"PARSELASYON İŞLEMİ ( Maliklerin İsteğiyle Yapılmış Olan İfraz Sonucu Terklerin Düzenleme Ortaklık Payından Düşüleceği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYININ HESAPLANMASI ( Maliklerin İsteğiyle Yapılmış Olan İfraz Sonucu Terklerin Parselasyonda Düzenleme Ortaklık Payından Düşüleceği )
MALİKLERİN İSTEĞİYLE YAPILMIŞ OLAN İFRAZDA TERKEDİLEN ARAZİ KISMI ( Parselasyonda Düzenleme Ortaklık Payından Düşüleceği )"
D6.D23.11.1998E. 1998/1394 K. 1998/5780"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Yeşil Alanın Belediye Meydanı Olarak Ayrılması )
YEŞİL ALANIN BELEDİYE MEYDANI OLARAK AYRILMASI ( İmar Planı Değişikliğinin Geçerliliği )
BELEDİYE MEYDANI OLARAK AYRILAN YER ( Önceden Yeşil Alan Olması )"
D6.D24.11.1998E. 1997/4439 K. 1998/5786"İDARİ İŞLEM ( Yargı Kararının Etkisiz Kılınmak İstenmesi )
KANUNA KARŞI HİLE ( Yargı Kararının Etkisiz Kılınmak İstenmesi Nedeniyle İdari İşlemin Amaç Yönünden Hukuka Aykırı Olması )
AMAÇ YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK ( İdari İşlemin Yargı Kararlarını Etkisiz Kılmak İstemesi )"
D6.D26.11.1998E. 1997/6950 K. 1998/5903"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ ( İmar Planına Göre Yapılan )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Parselasyon İşleminin İptali )"
D6.D3.12.1998E. 1997/6294 K. 1998/5931"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( İptal İsteminin Yanlış Olması )
RUHSAT ALINMASI ( İnşaatın Yapıldığı Sırada Yürürlükte Bulunan İmar Planına Göre Alınması )
KAZANILMIŞ HAK ( İnşaatın Yapıldığı Sırada Yürürlükte Bulunan İmar Planına Göre Ruhsatın Alınmış Olması )"
D6.D8.12.1998E. 1997/6722 K. 1998/6115"İHALENİN ONAYLANMAMASI ( İhale Konusu Taşınmazın Tahmini Bedelinin Gerçek Değerinin Altında Olması )
KAMUSAL ZARAR ( İhale Konusu Taşınmazın Tahmini Bedelinin Gerçek Değerinin Altında Olması )
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ YAPININ ŞARTNAMEDE GÖSTERİLMESİ ( İhalede Rekabeti Azaltıcı Etki Yaratması )
REKABETİ AZALTICI ETKİ ( Taşınmaz İhale Şartnamesinde Üzerindeki Yapının da Gösterilmesi )"
D6.D9.12.1998E. 1997/6715 K. 1998/6136"YARGI YOLU ( Belediyeye Ait Hissenin Encümen Kararıyla Tesbit Edilen Bedel Üzerinden Satılmasına İlişkin İşlemin İptali Davasında )
BELEDİYEYE AİT HİSSENİN ENCÜMEN KARARIYLA TESBİT EDİLEN BEDEL ÜZERİNDEN SATILMASI İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( Belediyeye Ait Hissenin Encümen Kararıyla Tesbit Edilen Bedel Üzerinden Satılmasına İlişkin İşlemin İptalinde )
ENCÜMEN KARARIYLA TESBİT EDİLEN BEDEL ÜZERİNDEN YAPILAN HİSSE SATIŞININ İPTALİ TALEBİ ( Görevli Yargı Yolu )
KIYMET TAKDİR KOMİSYONUNCA BEDEL TAKDİRİ YAPILMADAN ENCÜMEN KARARIYLA BELEDİYE HİSSESİNİN SATIŞI ( İşlemin İptalinde Yargı Yolu )"
D6.D9.12.1998E. 1997/7017 K. 1998/6149"FUZULİ İŞGALİN ECRİMİSİL KARŞILIĞI SÜRDÜRÜLEMEMESİ ( Tahliye İşlemlerinin Bitiminden Geriye Doğru Ecrimisil Yürütülmesi )
ECRİMİSİL TALEBİ ( Taşınmazın Fuzuli İşgali Nedeniyle Daha Önce de Ecrimisil Tahakkuk Ettirilmiş Olması )"
D6.D14.12.1998E. 1997/5436 K. 1998/6285"PARSELASYON İŞLEMİ ( Uygulamanın Yapılacağı Alanda İmar Planının Yapılmış Olmasının Gerekmesi )
UYGULAMA İMAR PLANI ( Mevzi İmar Planı Yapılacak Alan Olarak Belirlenen Yerde Onaylı Mevzi İmar Planının Yapılmaması )
ÖN YERLEŞİM PLANI ( Uygulama İmar Planına Yönelik Parselasyon İşlemi )
İMAR PLANI ( Onaylı Mevzi İmar Planı Yapılmamışsa Parselasyon İşleminin Yapılmaması )"
D6.D14.12.1998E. 1997/7143 K. 1998/6322"KİRA BEDELİNDE MEYDANA GELEN ARTIŞIN HESAPLANMASINDA GÖREVLİ YARGI YERİ ( Otel Olarak Kiralanan Yere Lokanta Ünitesi Eklenmesi )
OTEL OLARAK KİRALANAN YERE LOKANTA ÜNİTESİNİN EKLENMESİ ( Kira Bedelindeki Artışın Hesaplanmasında Görevli Mahkeme )
GÖREV ( Otel Olarak Kiralanan Yere Lokanta Ünitesinin Eklenmesi Nedeniyle Kira Bedelindeki Artışın Hesaplanması )"
D6.D16.12.1998E. 1997/6228 K. 1998/6512"ÇALIŞMA İZNİ ( Okuyucu Personel Olarak Görev Yapmak İsteyen Kişi )
TURİSTİK TESİS NİTELİĞİNİN KAYBI ( Okuyucu Personel Olarak Görev Yapmak İsteyen Kişiye Çalışma İzni Verilmemesi )
OKUYUCU PERSONELE ÇALIŞMA İZNİ VERİLMEMESİ ( Turistik Tesis Niteliğini Kaybetmiş Kuruluş )"
D6.D22.12.1998E. 1997/5781 K. 1998/6711"ADA DAĞITIM CETVELLERİ ( Dağıtıma İlişkin Tüm Bilgilerin Sağlıklı Biçimde Yer Almasının Gerekmesi )
İMAR ( Ada Dağıtım Cetvellerinin Sağlıklı Biçimde Oluşturulması )
PARSELASYON İŞLEMİ ( Ada Dağıtım Cetvellerindeki Kayıtların Sağlıklı Olmasının Gerekmesi )"
D6.D23.12.1998E. 1997/6901 K. 1998/6773"DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Parselasyon İşleminin İptali-Ruhsatsız Bina-Sahil Şeridi İçinde ve Hazineye Ait Taşınmaz )
HAZİNE ARAZİSİ ÜZERİNE YAPILAN RUHSATSIZ YAPI ( Sahil Şeridi İçindeki Taşınmaz-Parselasyon İşleminin İptali-Dava Açma Ehliyeti )
SAHİL ŞERİDİ İÇİNDE ÜZERİNE RUHSATSIZ BİNA YAPILAN HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ ( Parselasyon İşleminin İptali-Dava Açma Ehliyeti )"
D6.D13.1.1999E. 1998/291 K. 1999/198"TAŞKIN SULAR KANUNU KAPSAMINDA BULUNAN YERLER ( Islah İmar Planı ve Bu Plan Uyarınca Parselasyon Yapılamaması )
ISLAH İMAR PLANI VE PARSELASYON ( Taşkın Sular Kanunu Kapsamındaki Yerler )
GECEKONDU YASASININ UYGULANMASI ( Taşkın Saha İçindeki Yapılar İçin Mümkün Olmaması )"
D6.D13.1.1999E. 1998/2925 K. 1999/199"SÜRVEYAN BULUNDURMA ( Özel Kişilerin Yaptıkları İnşaatlar )
ÖZEL KİŞİLERİN İNŞAAT YAPMASI ( Sürveyan Bulundurma )"
D6.D14.1.1999E. 1998/128 K. 1999/279"İLÇE BELEDİYE MECLİSİNCE YAPILAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA ONAYLANMASI ( Süre Koyan Yönetmelik Hükmünün Geçersizliği )
SÜRE ŞARTI BULUNMAMASI ( Büyükşehir Belediye Başkanlığınca İmar Planı Değişikliğine İlişkin İlçe Belediye Meclisi Kararının Onaylanmasında )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ KARARININ ONAYLANMASI ( Süreye Tabi Olmaması )
ISRAR KARARININ GEÇERLİLİĞİ ( Büyükşehir Belediye Başkanlığınca İlçe Belediye Meclisinin Plan Değişikliğine İlişkin Kararının İncelenmesinde Süre )"
D6.D14.1.1999E. 1998/338 K. 1999/320"GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ İLAN EDİLECEK YERLER ( Uygulama İmar Planını Hazırlama Yetkisi )
UYGULAMA İMAR PLANI HAZIRLAMA YETKİSİ ( Gecekondu Önleme Bölgesi İlan Edilecek Yerlerde )
İLÇE BELEDİYELERİNİN YETKİSİ ( Gecekondu Önleme Bölgesi İlan Edilecek Yerlerde Uygulama İmar Planını Hazırlayacak İdari Birim )
MESKEN VE GECEKONDU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN YETKİSİ ( Gecekondu Önleme Bölgesi İlan Edilecek Yerlerde Uygulama İmar Planı Hazırlanması Konusunda )"
D6.D26.1.1999E. 1998/97 K. 1999/387"KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ ( Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün Red Kararının İptali Talebi )
BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Kıyı Kenar Çizgisinin Değiştirilmesi Talebinin Reddine İlişkin )
VALİLİĞİN YETKİSİNİN BULUNUP BULUNMAMASI ( Kıyı Kenar Çizgisinin Değiştirilmesine İlişkin Talep )"
D6.D28.1.1999E. 1998/1346 K. 1999/470"YÖNETMELİĞİN İPTALİ ( Kamu Yararı-Su Havzalarında Yapılaşmaya İmkan Tanınması )
KAMU YARARI ( Yönetmeliğin İptali - Su Havzalarında Yapılaşmaya İmkan Tanınması )
SU HAVZALARINDA YAPILAŞMAYA İMKAN VEREN YÖNETMELİK ( İptali-Kamu Yararı )"
D6.D28.1.1999E. 1998/426 K. 1999/479"PARSELASYON ( İmar Parseli Oluşturulmasında Dikkate Alınacak Hususlar )
İMAR PARSELİ OLUŞTURULMASI ( Dikkate Alınacak Hususlar )
PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ ( İmar Parseli Oluşturulmasında Dikkate Alınacak Hususlar )"
D6.D4.2.1999E. 1998/724 K. 1999/563"PARSELASYON YAPMA YETKİSİ ( Belediyelerin Yetkisi Bulunup Bulunmadığı )
BELEDİYELERİN YETKİSİ ( Parselasyon Yapmayı Kapsayıp Kapsamadığı )
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNÜN YETKİSİ ( Parselasyon )"
D6.D8.2.1999E. 1998/744 K. 1999/618"HEYELAN ALANI ( Yapı Yasağının İmar Planı Değişikliğiyle Kaldırılamaması )
YAPI YASAĞI ( Heyelan Alanı-İmar Planı Değişikliği )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Heyelan Bölgesinde Yapıya İzin Verilememesi )"
D6.D15.2.1999E. 1998/872 K. 1999/934"KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİNE İLİŞKİN DAVALAR ( Dava Açma Süresinin Başlangıcı )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırmanın İptaline Yönelik Davalar )
TEBLİĞ TARİHİNİ TAKEP EDEN GÜN ( Kamulaştırmanın İptaline Yönelik Dava Açma Süresinin Başlangıcı )"
D6.D16.2.1999E. 1998/1282 K. 1999/950"NAZIM İMAR PLANI YAPMA YETKİSİ ( Turizm Merkezi Sınırları İçinde Kalan Taşınmazla İlgili )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YETKİSİ ( Turizm Merkezi Sınırları İçinde Kalan Taşınmazla İlgili Nazım İmar Planı Yapma Yetkisi Bulunup Bulunmadığı )
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞININ YETKİSİ ( Turizm Merkezi Sınırları İçinde Kalan Taşınmazla İlgili Nazım İmar Planı Yapmak )
TURİZM MERKEZİ SINIRLARI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ ( Nazım İmar Planı Yapma Yetkisi )"
D6.D16.2.1999E. 1998/405 K. 1999/948"KAYAK SPORU ( Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği Kapsamında Olduğu )
TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET ( Kayak Sporu )"
D6.D17.2.1999E. 1998/7267 K. 1999/1005"BELEDİYE MECLİSİNİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA İADE EDİLEN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNDE ISRARI ( Israr Kararının İptali Talebi )
ISRAR KARARININ İPTALİ TALEBİ ( İlçe Belediye Meclisince Kabul Edilip Büyükşehir Belediye Başkanlığınca İade Edilen İmar Planı Değişikliğine İlişkin )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE İADESİ ( Belediye Meclisinin Israr Kararının İptali Talebi )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞININ İLÇE BELEDİYESİNCE YAPILAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİ İADESİ ( Belediye Meclisinin Israr Kararının İptali Talebi )"
D6.D24.2.1999E. 1998/1233 K. 1999/1112"İMAR YASASI UYARINCA YAPILAN PARSELASYON İŞLEMİ ( Hisselerin Ferdileştirilmesi )
HİSSELERİN FERDİLEŞTİRİLMESİ ( İmar Yasası Uyarınca Yapılan Parselasyon İşlemi )
GECEKONDU YASASINDAN YARARLANMA ( İmar Yasası Uyarınca Yapılan Parselasyon İşlemi )"
D6.D25.2.1999E. 1998/1970 K. 1999/1122"RUHSATSIZ YAPI ( Yıkım İşleminin Arsa Malikleri Adına Tesisi )
YIKIM İŞLEMİ ( Ruhsatsız Yapı-Arsa Malikleri Adına Tesis Edilen İşlem )
ARSA MALİKLERİ ADINA İŞLEM TESİSİ ( Ruhsatsız Yapıya İlişkin Yıkım İşlemi )"
D6.D25.2.1999E. 1999/1970 K. 1999/112"RUHSATSIZ YAPININ YIKILMASI ( Yıkım İşleminin Tapu Tescil Belgesinden Tesbit Edilen Malikler Adına Yapılması )
YIKIM İŞLEMİNİN TAPU TESCİL BELGESİNDEN TESBİT EDİLEN MALİKLER ADINA YAPILMASI ( Ruhsatsız Yanının Yıkılması )
İNŞAATIN RUHSATSIZ YAPILDIĞI İÇİN YIKILMASI İŞLEMİ ( İşlemin Tapu Malikleri Adına Yapılmasının Hukuka Uygun Olması )"
D6.D3.3.1999E. 1998/865 K. 1999/1147"ECRİMİSİL TAHAKKUKU İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Belediyenin Kumsal Alanda Şemsiye ve Şezlong Koyarak Kiralaması )
BELEDİYENİN KUMSAL ALANA ŞEMSİYE VE ŞEZLONG KOYARAK KİRALAMASI ( Ecrimisil Tahakkukuna İlişkin İşlemin İptali Talebi )
İŞGAL İDDİASIYLA TAHAKKUK ETTİRİLEN ECRİMİSİLİN İPTALİ TALEBİ ( Belediyenin Kumsal Alana Şemsiye Koyarak Kiraya Vermesi )"
D6.D4.3.1999E. 1998/1404 K. 1999/1209"KAMULAŞTIRILARAK ÜZERİNDEKİ GECEKONDU SAHİPLERİNE SATILAN TAŞINMAZ ( Bedelin Dava Sonucu Artması Nedeniyle Fark Talebi )
GECEKONDU SAHİPLERİNE SATILMAK ÜZERE KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Nedeniyle İdarenin Fark Alacak Talebi )
FARK ALACAK TALEBİ ( Kamulaştırılarak Gecekondu Sahiplerine Satılan Taşınmazın Kamulaştırma Bedelinin Dava Sonucu Artmış Olması Nedeniyle )"
D6.D11.3.1999E. 1998/2291 K. 1999/1383"ECRİMİSİL TALEBİ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yer Niteliğindeki Kumsalı Plaj Olarak İşleten Belediyeden )
BELEDİYECE DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER NİTELİĞİNDEKİ KUMSALI PLAJ OLARAK İŞLETMESİ ( Ecrimisil Talebi )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ KUMSALI PLAJ OLARAK İŞLETEN BELEDİYE ( Ecrimisil Ödemesinin İstenemeyeceği )
PLAJ OLARAK İŞLETİLEN KUMSAL NEDENİYLE BELEDİYEDEN ECRİMİSİL TALEBİ ( Kumsalın Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yer Niteliği )"
D6.D11.3.1999E. 1999/2291 K. 1999/138"ECRİMİSİL TALEBİ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Kumsal Alanı Plaj Olarak İşleten Belediyeden )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ KUMSAL ALANI PLAJ OLARAK KULLANAN BELEDİYE ( Ecrimisil Talep Edilemeyeceği )
KUMSAL ALANI BELEDİYENİN PLAJ OLARAK İŞLETMESİ ( Hazinenin Belediyeden Ecrimisil Talep Edememesi )
BELEDİYEDEN ECRİMİSİL TALEP EDİLEMEMESİ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Kumsal Alanı Plaj Olarak İşlettiği İçin )
İŞGAL NEDENİYLE ECRİMİSİL TALEBİ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Kumsal Alanı Plaj Olarak Kullanan Belediyeden )"
D6.D17.3.1999E. 1998/795 K. 1999/1545"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Düzenleme Ortaklık Payından Oluşturulan Karakol Alanının Tahsis Edilememesi )
KARAKOL ALANININ TAHSİS EDİLEMEMESİ ( Gecekondu Kanununa Göre Yapılan Parselasyonda Düzenleme Ortaklık Payından Oluşturulan )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI OLARAK ALINAN ALANLARDAN OLUŞTURULAN KARAKOL ALANININ TAHSİS EDİLEMEMESİ ( Gecekondu Kanununa Göre Yapılan Parselasyonda )
GECEKONDU KANUNUNA GÖRE YAPILAN PARSELASYON ( Düzenleme Ortaklık Payından Oluşturulan Karakol Alanının Tahsis Edilememesi )"
D6.D19.3.1999E. 1998/1437 K. 1999/1606"DİLEKÇE YENİLEME SÜRESİ ( Dilekçe Red Kararına Karşı Temyize Gidilmesinin Süreyi Durdurmaması )
DİLEKÇE RET KARARI ( Temyiz Yoluna Başvurulmasının Dilekçe Yenileme Süresini Durdurmaması )"
D6.D19.3.1999E. 1998/1445 K. 1999/1586"TAPU TAHSİS BELGESİ BULUNMAYAN GECEKONDULARA DOĞRUDAN TAPU VERİLMESİ ( Hazineye Ait Taşınmazlar-Belediyenin Kendi Adına İpotek Tesisi )
HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLAR ( Belediyenin Tapu Tahsis Belgesi Bulunmayan Gecekondulara Doğrudan Tapu Verip Kendi Adına İpotek Tesis Etmesi )
BELEDİYENİN KENDİ ADINA İPOTEK TESİS ETMESİ ( Tapu Tahsis Belgesi Bulunmayan Gecekondulara Doğrudan Tapu Vererek-Hazineye Ait Taşınmazlar )"
D6.D24.3.1999E. 1998/1024 K. 1999/1727"ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ( İmar Planlarını Yapma ve Değiştirme Yetkisi )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Özel Çevre Koruma Bölgesi-Yetkili Organ )
ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI ( Yetkileri )"
D6.D24.3.1999E. 1998/614 K. 1999/1743"YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ
BELEDİYELERİN YETKİSİ"
D6.D26.3.1999E. 1998/1310 K. 1999/1781"İMARA UYGUNLUK ( Yapılaşmanın Plan Notuna Uygun Olup Olmadığı-Bütün Tereddütleri Kaldıracak Şekilde Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması )
BİTİŞİK İNŞAAT NİZAMLI İMAR DURUMU VERİLMESİ ( Uzman Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması )
UZMAN BİLİRKİŞİ KURULUNDAN RAPOR ALINMASI ( Yapılaşmanın Plan Notuna Uygun Olup Olmadığı-Bitişik Nizamlı İmar Durumu Verilmesi )"
D6.D26.3.1999E. 1998/2161 K. 1999/1788"UYGULAMA İMAR PLANI ( Nazım İmar Planı Olmadan Yapılamaması-Revizyon İmar Planı ve Kamulaştırma İşleminin İptali )
NAZIM İMAR PLANI ( Uygulama İmar Planı-Revizyon İmar Planı ve Kamulaştırma İşleminin İptali )
REVİZYON İMAR PLANI VE KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Nazım İmar Planı Olmadan Uygulama İmar Planı Yapılamaması )"
D6.D20.4.1999E. 1998/1839 K. 1999/2054"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( İdarenin Başvuruya Süresinden Sonra Verdiği Yanıta Karşı Dava Açma Süresi )
SÜREAŞIMI ( İdarenin İmar Planı Değişikliğine İtiraz Başvurusuna Süresinden Sonra Verdiği Yanıta Karşı Açılacak Davada )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ BAŞVURUSUNA SÜRESİNDEN SONRA VERDİĞİ YANITA KARŞI AÇILACAK DAVA ( Süresinde Sayılıp Sayılmaması )"
D6.D20.4.1999E. 1998/1948 K. 1999/2055"ÇEVRE KİRLİLİĞİNE SEBEP OLMAKTAN DOLAYI VERİLEN PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Caddelere Çok Fazla Sayıda Kağıt İlan Atılması )
CADDE VE BULVARLARA ÇOK FAZLA SAYIDA KAĞIT İLAN ATILMASI ( Çevre Kirliliğine Sebep Olmaktan Dolayı Verilen Para Cezasının İptali Talebi )
PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Cadde ve Bulvarlara Çok Fazla Sayıda Kağıt İlan Atmak Suretiyle Çevre Kirliliğine Sebep Olan Davacı )
İLAN ATARAK CADDE VE BULVARLARDA ÇEVRE KİRLİLİĞİNE SEBEP OLMAK ( İdarece Verilen Para Cezasının İptali Talebi )"
D6.D27.4.1999E. 1998/2116 K. 1999/2260"BELEDİYENİN TAŞINMAZ SATIŞI ( Arsa Ofisinden Görüş Alma Zorunluluğunun Kapsamı )
ARSA OFİSİNDEN GÖRÜŞ ALMA MECBURİYETİ ( Belediyenin Taşınmaz Satışında )
TAŞINMAZ SATIŞINDA ARSA OFİSİNDEN GÖRÜŞ ALMA MECBURİYETİ ( Belediyenin )
EHLİYET ( Arsa Ofisince Taşınmaz Satışı Hakkında Belediyeye Verilen Olumsuz Yanıta Karşı Belediyenin Dava Açması )"
D6.D18.5.1999E. 1998/2578 K. 1999/2737"İLÇE BELEDİYESİNCE UYGULAMA İMAR PLANININ HAZIRLANMASINDA GECİKME ( Büyükşehir Belediyesince Uygulama İmar Planı Hazırlanamayacağı )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE UYGULAMA İMAR PLANI HAZIRLANAMAMASI ( İlçe Belediyesince Hazırlanmasının Geciktirildiği Gerekçesiyle )
UYGULAMA İMAR PLANININ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE HAZIRLANAMAMASI ( İlçe Belediyesince Hazırlanmasının Geciktirildiği Gerekçesiyle )"
D6.D18.5.1999E. 1998/2676 K. 1999/2714"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Davacı Taşınmazlarından Düzenleme Ortaklık Payı Kesildikten Sonra Eski Yerlerinden Tahsis Yapılması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI KESİLDİKTEN SONRA ESKİ YERLERDEN PARSEL TAHSİSİ ( Parselasyon İşleminin İptali Talebi )"
D6.D20.5.1999E. 1998/2280 K. 1999/2798"KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNİN İHALE YAPMA YETKİSİ BULUNMAMASI ( Köye Ait Taşınmazların Satımı veya Kiralanmasında )
İHALENİN İPTALİ ( Köy Tüzel Kişiliğince Köye Ait Taşınmazın Satımı veya Kiralanmasında İhale Yapılamaması )"
D6.D9.6.1999E. 1998/2911 K. 1999/3199"MÜCAVİR ALANLARLA İLGİLİ YÖNETMELİK ÇIKARMA YETKİSİNİN BULUNMAMASI ( Büyükşehir Belediyesinin )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YETKİLİ OLMAMASI ( Mücavir Alanlarla İlgili Yönetmelik Çıkarmak Konusunda )
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞININ YETKİLİ OLMASI ( Mücavir Alanın Tanımı ve Bu Alandaki Yetkilerle İlgili Yönetmelik Çıkarma Konusunda )
YÖNETMELİĞİN İPTALİ ( Büyükşehir Belediyesince Yetkili Olmadığı Halde Çıkarılan Mücavir Alanlarla İlgili )"
D6.D9.6.1999E. 1998/3254 K. 1999/3159"YAPININ ONAYLI PROJEYE AYKIRI KULLANIMI ( Yıkım İşleminin İptali Talebi )
YIKIM İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Yapının Projeye Aykırı Kullanımı Nedeniyle Verilen )
PROJEYE AYKIRI KULLANIM ( Yapının Yıkımına İlişkin Kararın İptali Talebi )"
D6.D9.6.1999E. 1998/926 K. 1999/3200"UYGULAMA İMAR PLANININ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE DEĞİŞTİRİLEREK ONANMASI ( İlçe Belediyesince Israr Kararı Verilememesi - Dava Açılabileceği )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE UYGULAMA İMAR PLANININ DEĞİŞTİRİLEREK ONANMASI ( İlçe Belediyesinin Israr Kararı Veremeyeceği - İptal Davası Açılabilmesi )
ISRAR KARARININ İPTALİ ( Büyükşehir Belediyesince Uygulama İmar Planının Değiştirilerek Onanması İşlemine Karşı İptal Davası Açılabileceği )
İMAR PLANININ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE DEĞİŞTİRİLEREK ONANMASI ( İlçe Belediyesince Israr Kararı Verilememesi - İptal Davası Açılabilmesi )
1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANININ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE DEĞİŞTİRİLEREK ONANMASI ( İlçe Belediyesince Israr Kararına Konu Edilememesi )"
D6.D15.6.1999E. 1997/7130 K. 1999/3313"MADEN RUHSATI VERİLMİŞ OLMASI ( Taşınmazın Ruhsat Sahibine Satılması veya Kiralanması Sonucunu Doğurmaması )
TAŞINMAZIN RUHSAT SAHİBİNE SATILMASI VEYA KİRALANMASINA İDARENİN ZORLANAMAMASI ( Maden Ruhsatı Verilmiş Olması )
RUHSAT SAHİBİNE TAŞINMAZIN SATILMASI VEYA KİRALANMASINA İDARENİN ZORLANAMAMASI ( Maden Ruhsatı Verilmesi İşlemi )
HAZİNEYE AİT TAŞINMAZIN MADEN ARAMAK İÇİN KİRALANMASI VEYA SATILMASI BAŞVURUSUNUN REDDİ ( İşlemin İptali Talebi )"
D6.D14.9.1999E. 1998/3291 K. 1999/3978"GECEKONDUNUN YIKTIRILMASINA KARAR VERME YETKİSİ ( İlçe Belediyesince Büyükşehir Belediyesinin Taşınmazı Üzerindeki Gecekondu Hakkında )
İLÇE BELEDİYESİNİN YETKİSİ ( Büyükşehir Belediyesine Ait Taşınmaz Üzerindeki Gecekondunun Yıktırılmasına Karar Verme Konusunda )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ GECEKONDUNUN YIKTIRILMASINA KARAR VERME YETKİSİ ( İlçe Belediyesinin )
YIKIM KARARI VERME YETKİSİ ( İlçe Belediyesince Büyükşehir Belediyesinin Taşınmazı Üzerindeki Gecekondu Hakkında )"
D6.D14.9.1999E. 1998/4017 K. 1999/3968"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ ( Büyükşehir Belediyelerinin Parselasyon Yapma Konusunda Yetkilerinin Olmaması )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN YETKİSİ ( Büyükşehir Belediyelerinin Parselasyon Yapma Konusunda Yetkilerinin Olmaması )
İLÇE BELEDİYESİNE VERİLEN YETKİ ( Yasa İle Verilen Yetkinin Belediye Meclis Kararı İle Büyükşehir Belediyesine Devredilememesi )"
D6.D15.9.1999E. 1998/3559 K. 1999/4033"İMAR PLANINDA KÜLTÜR PARK OLARAK BELİRLENEN HAZİNE ARAZİSİ ( Belediyeye Devri Talebinin Reddine İlişkin İşlemin İptali Talebi )
KÜLTÜR PARK OLMASI ÖNGÖRÜLEN HAZİNE ARAZİSİNİN BELEDİYEYE DEVRİ TALEBİNİN REDDİ ( İşlemin İptali Talebi )
HAZİNE ARAZİSİNİN İMAR PLANINDA KÜLTÜR PARK OLARAK BELİRLENMİŞ OLMASI ( Belediyeye Devir Talebinin Reddi İşleminin İptali Talebi )
BELEDİYENİN İMAR PLANINDA KÜLTÜR PARK OLARAK GÖSTERİLEN HAZİNEYE AİT TAŞINMAZIN DEVRİ TALEBİ ( Talebin Reddine İlişkin İşlemin İptali Talebi )"
D6.D15.9.1999E. 1998/6666 K. 1999/4018"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Değişikliğe İlişkin İlçe Belediye Meclisi Kararlarının Büyükşehir Belediye Başkanı Tarafından Onaylandıktan Sonra Yürürlüğe Girmesi )
İLÇE BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI ( Kararlar Üzerinde Büyükşehir Belediye Başkanının Yetkisi )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ YETKİSİ ( İmar Planına İlişkin Kararları Ya Onaylar Ya Da Yeniden Görüşülmek Üzere İlçe Belediye Meclisine İade Edebilmesi )"
D6.D16.9.1999E. 1998/3149 K. 1999/4046"İPTAL DAVASI ( Davacının Parseline Bitişik Parsel İçin Verilen İnşaat Ruhsatının İptali )
İNŞAAT İZNİ ( İmar Yönetmeliği Uyarınca Parsel Derinliğinin Yedi Metreden Az Olması Nedeniyle Parsel Derinliğince İnşaat İzni Verilmesinde Hukuka Aykırılık Olmaması )
İMAR YÖNETMELİĞİ ( Yönetmelik Uyarınca Parsel Derinliğinin Yedi Metreden Az Olması Nedeniyle Parsel Derinliğince İnşaat İzni Verilmesinde Hukuka Aykırılık Olmaması )"
D6.D21.9.1999E. 1998/3590 K. 1999/4127"SÜREAŞIMI BAŞLANGICI ( Hakem Sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılan Davanın Görev Yönünden Reddinde İdare Mahkemesine Başvuru )
GÖREVSİZLİK KARARI ÜZERİNE İDARE MAHKEMESİNE BAŞVURUDA SÜREAŞIMI BAŞLANGICI ( Asliye Hukuk Mahkemesine Hakem Sıfatıyla Açılmış Davada )
HAKEM SIFATIYLA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE AÇILIP GÖREV YÖNÜNDEN REDDEDİLEN DAVA ( İdare Mahkemesine Başvuru Süresinin Başlangıcı )
KAMU KURUMLARI ARASINDAKİ TAZMİNAT DAVASI ( Hakem Mahkemenin Görevsizlik Kararı Üzerine Görevli Mahkemeye Başvuruda Süreaşımı )
TAZMİNAT DAVASINDA HAKEM MAHKEMENİN GÖREVSİZLİK KARARI ÜZERİNE GÖREVLİ MAHKEMEYE BAŞVURU SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Kamu Kurumları Arasındaki )"
D6.D21.9.1999E. 1998/3936 K. 1999/4131"ÇATIYA MONTE EDİLEN TİCARİ REKLAM PANOSUNUN KALDIRILMASINA İLİŞKİN BELEDİYE İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Bina ve Çatı Yüksekliğini Artıran ve Görsel Kirlilik Yaratan Reklam Panosunun Kaldırılmasının Doğru Olması )
BİNA VE ÇATI YÜKSEKLİĞİNİ ARTIRAN VE GÖRSEL KİRLİLİK YARATAN REKLAM PANOSUNUN KALDIRILMASI ( Belediye Başkanlığı İşleminin İptali Talebinin Reddi Gereği )
REKLAM PANOSUNUN KALDIRILMASINA İLİŞKİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Binanın Çatısına Monte Edilen Panonun Bina Yüksekliğini Artırması Görüntü Kirliliği Yaratması - İşlemin Mevzuata Uygun Olması )"
D6.D22.9.1999E. 1998/4543 K. 1999/4156"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Üzerinde Fabrika Binası Bulunan Parselin Sahibine Başka Parsellerin Tahsis Edilmesi )
ÜZERİNDE FABRİKA BİNASI BULUNAN PARSELİN SAHİBİNE BAŞKA PARSELLERİN TAHSİSİ ( Parselasyon İşleminin İptali Talebi )
İMAR AFFI KANUNUNA GÖRE RUHSATA BAĞLANMIŞ FABRİKA BİNASININ YER ALDIĞI PARSELİN BAŞKALARINA TAHSİSİ ( Parselasyon İşleminin İptali Talebi )"
D6.D23.9.1999E. 1994/4164 K. 1999/4196"BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ ( Subjektif Nitelikteki Parselasyon İşlemine Karşı Dayanılarak Açılan Davanın Ehliyet Yönünden Reddi )
İMAR PLANLARI ( Kamu Yararını İlgilendiren Genel Nitelikte Düzenleyici İşlem Olan İmar Planına Karşı Komşuluk Sıfatıyla Menfaatin İhlal Edildiğinden Bahisle Dava Açılabilmesi )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Kamu Yararını İlgilendiren Genel Nitelikte Düzenleyici İşlem Olan İmar Planına Karşı Komşuluk Sıfatıyla Menfaatin İhlal Edildiğinden Bahisle Dava Açılabilmesi )
KAMU YARARI ( Kamu Yararını İlgilendiren Genel Nitelikte Düzenleyici İşlem Olan İmar Planına Karşı Komşuluk Sıfatıyla Menfaatin İhlal Edildiğinden Bahisle Dava Açılabilmesi )"
D6.D23.9.1999E. 1998/4164 K. 1999/4196"KOMŞULUK HUKUKUNA DAYANAN PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Parselasyondan Etkilenmeyen Kişinin Açtığı )
PARSELASYON İŞLEMİNİN KİŞİSEL NİTELİĞİ ( Komşuluk Hukukuna Dayanılarak İptalinin İstenemeyeceği )
EHLİYET ( Komşuluk Hukukuna Dayanarak Parselasyon İşleminin İptalinin İstenememesi )"
D6.D23.9.1999E. 1998/5371 K. 1999/4190"NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Değişiklikle Davacı Taşınmazının Belediye Hizmet Alanı Olarak Ayrılmış Olması )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Değişiklikle Davacı Taşınmazının Belediye Hizmet Alanı Olarak Ayrılmış Olması )
BELEDİYE HİZMET ALANININ SOSYAL DONATI NİTELİĞİNDE OLMAMASI ( Nazım İmar Planı Değişikliğinin İptali Talebi )"
D6.D4.10.1999E. 1998/4212 K. 1999/4217"GECEKONDU KANUNUNUN UYGULANMASI ( Özel Mülkiyete Konu Arsa ve Araziler Hakkında Uygulanamaması )
ÖZEL MÜLKİYETE KONU ARSA VE ARAZİLER ( Gecekondu Kanunu Hükümlerinin Uygulanamaması )
HAZİNEYE VE KAMU TÜZEL KİŞİLERİNE AİT OLMAYAN ÖZEL MÜLKİYETE KONU TAŞINMAZLAR ( Gecekondu Kanunu Hükümlerinin Uygulanamaması )"
D6.D4.10.1999E. 1998/4558 K. 1999/4232"NAZIM İMAR PLANININ İPTALİ TALEBİ ( Kamu Kurumuna Ait Tesislerin Bulunduğu Parselin Belediye Sarayı ve Park Olarak Düzenlendiği )
KAMU KURUMUNA AİT TESİSLERİN YER ALDIĞI PARSELİN BELEDİYE SARAYI VE PARK OLMASININ ÖNGÖRÜLMESİ ( Nazım İmar Planının İptali Talebi )
İMAR PLANININ İPTALİ TALEBİ ( Kamu Kurumuna Ait Tesislerin Yer Aldığı Taşınmazın Başka Amaca Tahsis Edildiği Nazım İmar Planı Değişikliği )
ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE AYKIRILIK İDDİASIYLA KAMU KURUMUNA AİT TESİSLERİN BULUNDUĞU ALANIN BELEDİYEYE TAHSİSİ ( Nazım İmar Planı Değişikliğinin İptali Talebi )"
D6.D5.10.1999E. 1998/5103 K. 1999/4284"GEÇİCİ İNŞAAT RUHSATI BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Sahil Şeridi İçindeki Davacı Parselinde Yeşil Alan Düzenlemesi Yapılabileceği Gerekçesiyle )
SAHİL ŞERİDİ İÇİNDEKİ PARSELDE GEÇİCİ İNŞAAT RUHSATI BAŞVURUSUNUN YEŞİL ALAN DÜZENLEMESİ YAPILABİLECEĞİ GEREKÇESİYLE REDDİ ( İptal Talebi )
İPTAL TALEBİ ( Sahil Şeridi İçinde Kalan Taşınmazda Geçici İnşaat Ruhsatı Başvurusu Reddedilen Davacının )
YEŞİL ALAN DÜZENLEMESİ YAPILABİLECEĞİ GEREKÇESİYLE KIYI ŞERİDİ İÇİNDEKİ PARSELDE GEÇİCİ İNŞAAT RUHSATI BAŞVURUSUNUN REDDİ ( İptal Talebi )"
D6.D6.10.1999E. 1998/4999 K. 1999/4461"GÖREVLİ YARGI YOLU ( İdarenin Kamulaştırmadan Tek Taraflı Vazgeçmesinden Doğan Davada )
İDARENİN KAMULAŞTIRMADAN TEK TARAFLI VAZGEÇMESİ ( Uyuşmazlığın Çözümünde Görevli Yargı Yeri )
KAMULAŞTIRMADAN İDARENİN TEK TARAFLI VAZGEÇMESİ ( Uyuşmazlığın Çözümünde Görevli Yargı Yeri )
YARGI YOLU ( Kamulaştırma İşleminden Tek Taraflı Vazgeçmeden Doğan Uyuşmazlığın Çözümünde )"
D6.D12.10.1999E. 1998/4388 K. 1999/4681"PARA CEZASI ( Gerekli Önlemleri Almayarak Hava ve Çevre Kirliliğine Neden Olduğu Belirlenen Kuruma Verilen Ceza )
HAVA VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA ( Para Cezası Verilmesi )
ÇEVRE KANUNUNA AYKIRI HAREKET ( Gerekli Önlemleri Almayarak Hava ve Çevre Kirliliğine Neden Olduğu Belirlenen Kuruma Para Cezası Verilmesi )"
D6.D12.10.1999E. 1998/5035 K. 1999/4714"İPTAL DAVASI ( Çevre Kanunu Uyarınca Verilen Para Cezasına İlişkin İşlem )
ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLEN PARA CEZASI ( Yönetmelik İle Belirlenen Standartlara Aykırı Olarak Atık Suyunu Alıcı Ortağa Veren Davacıya Verilen Para Cezasında İsabetsizlik Olmaması )
PARA CEZASI ( Yönetmelik İle Belirlenen Standartlara Aykırı Olarak Atık Suyunu Alıcı Ortağa Veren Davacıya Çevre Kanunu Uyarınca Verilen Para Cezasında İsabetsizlik Olmaması )"
D6.D12.10.1999E. 1999/4388 K. 1999/4681"HAVA VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN SSK'YA PARA CEZASI VERİLMESİ ( Hastane Bacasından Çıkan Kirli Dumanın Verilen Süreye Rağmen Giderilmemiş Olması - İptal Talebinin Reddi Gereği )
ÇEVRE PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Davacı SSK'ya Bağlı Hastanenin Bacasından Çıkan Kirli Dumanın Verilen Süreye Rağmen Giderilmemiş Olması Nedeniyle İşlemin Hukuka Uygun Olması )
PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( SSK Hastanesinin Kalorifer Bacasından Çıkan Kirli Dumanın Verilen Süreye Rağmen Giderilmemiş Olması - Davanın Reddi Gereği )"
D6.D13.10.1999E. 1998/3692 K. 1999/4794"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Kamulaştırma Şerhi Bulunduğu Halde Sadece Tapuda Malik Görünen Kişiler Dikkate Alınarak Yapılan )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ TAPUYA ŞERH DÜŞÜLÜP MÜLKİYETİ HENÜZ İDAREYE GEÇİRİLMEMİŞ OLAN TAŞINMAZ ( Parselasyon İşleminde Dikkat Edilecek Hususlar )
MÜLKİYETİ HENÜZ İDAREYE GEÇİRİLMEMİŞ OLUP KAMULAŞTIRMA ŞERHİ BULUNAN TAŞINMAZ ( Parselasyonda Kamulaştırmanın Dikkate Alınıp Alınmaması )"
D6.D13.10.1999E. 1998/4251 K. 1999/4793"İHALE YAPILMADAN İL ÖZEL İDARESİNE AİT KAPLICANIN KİRAYA VERİLMESİ ( Kira Sözleşmesinin İptali Talebi )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ TALEBİ ( İhale Yapılmadan İl Özel İdaresine Ait Kaplıcanın Kiraya Verilmesi )
İL ÖZEL İDARESİNCE KAPLICANIN İHALE YAPILMADAN KİRAYA VERİLMESİ ( Kira Sözleşmesine İlişkin İşlemin İptali Talebi )
KAPLICANIN KİRAYA VERİLMESİ ( İl Özel İdaresince İhale Yapılmadan Düzenlenen Kira Sözleşmesinin İptali Talebi )"
D6.D14.10.1999E. 1998/3880 K. 1999/4835"ECRİMİSİL İHBARNAMESİNİN İPTALİ ( Belediyeye Tahsis Edilen Taşınmazı Tahsis Amacı Dışında Kullanılmak Üzere Kiralayan Davacının )
BELEDİYEYE TAHSİS EDİLEN HAZİNE ARAZİSİNİ BELEDİYEDEN KİRALAYARAK TAHSİS AMACI DIŞINDA KULLANMAK ( Fuzuli İşgal Niteliği Bulunmaması )
FUZULİ İŞGAL NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Hazinece Belediyeye Tahsis Edilen Taşınmazı Kiralayarak Tahsis Amacı Dışında Kullanmak )
HAZİNECE BELEDİYEYE TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZI BELEDİYEDEN KİRALAYARAK TAHSİS AMACI DIŞINDA KULLANMA ( Fuzuli İşgal Kabul Edilememesi )"
D6.D18.10.1999E. 1998/5030 K. 1999/4889"İPTAL DAVASI ( Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı İşlemi İle Bu İşleme Dayanak Yapılan Yönetmeliğin İptali İstemi )
ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJELERİ ( Alçak Gerilim Projesinde Yapılacak Merkezi Kompanzasyon Sisteminin Elektrik İç Tesisler Yönetmeliği Kapsamına Alınmaması )
KOMPANZASYON PROJESİ ( Projenin Fen Adamları Tarafından Yapılmasında Mevzuata Aykırılık Olmaması )
FEN ADAMLARI ( Kompanzasyon Projesinin Fen Adamları Tarafından Yapılmasında Mevzuata Aykırılık Olmaması )"
D6.D19.10.1999E. 1998/1168 K. 1999/4918"TURİZM MERKEZİ 2. TEVSİİ İLANI ( İlana İlişkin Bakanlar Kurulu Kararında Mevzuata Uyarlık Olmaması )
BAKANLAR KURULU KARARI ( Turizm Merkezi 2. Tevsii İlanına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararında Mevzuata Uyarlık Olmaması )"
D6.D19.10.1999E. 1998/2000 K. 1999/4906"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Parselasyonda Esas Alınan Kanuna Değil Başka Kanuna Dayanarak Hazırlanan Bilirkişi Raporu )
İMAR KANUNUNA GÖRE YAPILAN PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Bilirkişi Raporunun Başka Kanun Esas Alınarak Hazırlanmış Olması )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN GEÇERSİZLİĞİ ( İmar Kanununa Göre Yapılan Parselasyon İşleminin İptali Davasında Farklı Kanuna Göre Hazırlanmış Olan )"
D6.D19.10.1999E. 1998/3858 K. 1999/4912"İPTAL DAVASI ( Müellif Yeterlilik Belgesi Grubunun Yükseltilmesi İsteminin Reddine Dair İşlem )
MÜELLİF YETERLİLİK YÖNETMELİĞİ ( İl İmar Müdürlükleri Hizmet Sürelerinin Resmi Kurumda Çalışmış Olmak Kapsamında Kabul Edilmemesi )
İL İMAR MÜDÜRLÜKLERİNDE GEÇEN HİZMET SÜRELERİ ( Resmi Kurumda Çalışmış Olmak Kapsamında Kabul Edilmemesine İlişkin Yönetmelikte Kanuna Aykırılık Olmaması )
AFET İŞLERİ VE İMAR UYGULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE GEÇEN HİZMET SÜRELERİ ( Resmi Kurumda Çalışmış Olmak Kapsamında Kabul Edilmemesine İlişkin Yönetmelikte Kanuna Aykırılık Olmaması )"
D6.D19.10.1999E. 1998/4313 K. 1999/4953"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ ( Bu İşleme Dayanarak Verilmiş İnşaat Ruhsatının İptaliyle Yapılmış İnşaatın Yıkımı İşleminin İptali Talebi )
İNŞAAT RUHSATININ DAYANAĞI PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ NEDENİYLE İPTALİ ( İnşaatın Yıkımına İlişkin Kararın İptali Talebi )
YIKIM KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Parselasyon İşleminin İptali Üzerine Buna Dayanarak Verilmiş İnşaat Ruhsatının İptali Nedeniyle Verilen )"
D6.D19.10.1999E. 1998/4628 K. 1999/4900"EĞİTİM VE ÖĞRETİM AMACINA AYRILMIŞ TAŞINMAZIN BİR KISMININ AKARYAKIT İSTASYONU OLARAK ÖNGÖRÜLMESİ ( Nazım İmar Planının İptali Talebi )
NAZIM İMAR PLANININ İPTALİ TALEBİ ( Üniversiteye Ait Taşınmazın Üniversite Vakfı Yararına Akaryakıt İstasyonu Olarak Öngörülmesi )
ÜNİVERSİTEYE TAHSİS EDİLMİŞ TAŞINMAZIN AKARYAKIT İSTASYONU OLARAK ÖNGÖRÜLMESİ ( Nazım İmar Planının İptali Talebi )"
D6.D19.10.1999E. 1998/4967 K. 1999/4903"BİLİRKİŞİ RAPORUNDA GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN HUSUSLAR ( Islah İmar Planının İptali Davasında Parsel Bazında İnceleme Yapılamayacağı )
ISLAH İMAR PLANININ İPTALİ TALEBİ ( Planın Dava Konusu Parsele İlişkin Kısmının İptaline Karar Verilememesi )
İMAR PLANININ İPTALİ TALEBİ ( Islah İmar Planının Bir Parsele İlişkin Kısmının İptaline Karar Verilemeyeceği )"
D6.D19.10.1999E. 1998/4969 K. 1999/4901"ISLAH İMAR PLANININ İPTALİ TALEBİ ( Yeşil Alanda Yer Alan Parsel Malikinin - Planın Bir Bütün Olarak İncelenmesi Gereği/Parsel Bazında İncelemeyle Yetinen Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı )
PARSEL BAZINDA İNCELEMEYLE YETİNİLEMEMESİ ( Yeşil Alanda Yer Alan Taşınmaz Malikinin Açtığı Islah İmar Planının İptali Davasında - Plan Bir Bütün Olarak İncelenmek Suretiyle Karar Verilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HÜKME ESAS ALINAMAMASI ( Islah İmar Planının İptali Davasında Alınan Raporda Parsel Bazında İncelemeyle Yetinilmiş Olması - Plan Bir Bütün Olarak İncelenip Rapor Düzenlenmesi Gereği )"
D6.D20.10.1999E. 1998/1455 K. 1999/5011"İPTAL DAVASI ( Bakanlar Kurulunun Kış Sporları Turizm Merkezi İlanına İlişkin İşlem )
KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİ İLANI ( İlana İlişkin Bakanlar Kurulu Kararında Söz Konusu Alanın Milli Park Alanı İçinde Kalması Nedeniyle Hukuka Uyarlık Olmaması )
BAKANLAR KURULU KARARI ( Kış Sporları Turizm Merkezi İlanına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararında Söz Konusu Alanın Milli Park Alanı İçinde Kalması Nedeniyle Hukuka Uyarlık Olmaması )
ÇEVRE VE DOĞAYA ZARAR VERİLMESİ ( Kış Sporları Turizm Merkezi İlanına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararında Söz Konusu Alanın Milli Park Alanı İçinde Kalması Nedeniyle Hukuka Uyarlık Olmaması )
TURİZM ALANI ( Kış Sporları Turizm Merkezi İlanına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararında Söz Konusu Alanın Milli Park Alanı İçinde Kalması Nedeniyle Hukuka Uyarlık Olmaması )"
D6.D2.11.1999E. 1998/3576 K. 1999/5156"TRABZON ARAKLI YEŞİLYURT-YILANTAŞ YAYLASININ TURİZM MERKEZİ OLARAK İLANINA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Turizm Merkezi İlanında Gözönünde Bulundurulacak Hususlar )
TURİZM MERKEZİ İLANINA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Turizm Merkezi İlanında Gözönünde Bulundurulacak Hususlar )
BAKANLAR KURULU KARARIYLA TRABZON ARAKLI YEŞİLYURT-YILANTAŞ YAYLASININ TURİZM MERKEZİ OLARAK İLANI ( İşlemin İptali Talebi - Turizm Merkezi İlanında Gözönünde Bulundurulacak Hususlar )"
D6.D2.11.1999E. 1998/4211 K. 1999/5155"NAZIM İMAR PLANINA UYGUNLUK MECBURİYETİ ( Uygulama İmar Planında Değişiklik Yapılması )
UYGULAMA İMAR PLANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ( Nazım İmar Planına Uygun Olması Mecburiyeti )"
D6.D2.11.1999E. 1998/4816 K. 1999/5158"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Park Alanının Trafo ve Arıtma Tesisi Alanına Dönüştürülmesi )
PARK ALANININ TRAFO VE ARITMA TESİSİ ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( İmar Planı Değişikliğinin İptali Talebi )
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Park Alanının Arıtma ve Trafo Tesisi Alanına Dönüştürülmesi )
ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE AYKIRI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Park Alanının Arıtma ve Trafo Tesisi Alanına Dönüştürülmesi )"
D6.D2.11.1999E. 1998/5181 K. 1999/5168"DEPREM NEDENİYLE HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Dava Açma Süresi ve Başlangıcı )
DAVA AÇMA SÜRESİ VE BAŞLANGICI ( Deprem Nedeniyle Hak Sahipliği Başvurusunun Reddine İlişkin İşlemin İptali Talebiyle Açılan Davada )
AFET NEDENİYLE HAK SAHİPLİĞİNE DAYANAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ DAVASI ( Dava Açma Süresinin Başlangıcı )
SÜRE VE BAŞLANGICI ( Deprem Nedeniyle Hak Sahipliği Başvurusunun Reddine İlişkin İşlemin İptali Davasının Açılmasında )
HAK SAHİPLİĞİNE DAYANAN BAŞVURUNUN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASINDA DAVA SÜRESİ VE BAŞLANGICI ( Deprem Nedeniyle Uğranılan Zararlardan Dolayı )"
D6.D3.11.1999E. 1998/5280 K. 1999/5191"BELEDİYE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA SÜRESİNDE ONAYLANMAMASI ( İlçe Belediye Meclisince Israr Kararı Verilemeyeceği )
ISRAR KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Süresinde Onaylanmayan İmar Planı Değişikliği Hakkında İlçe Belediye Meclisince Verilen )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN SÜRESİNDE ONAYLANMAMASI ( İlçe Belediye Meclisince Verilen Israr Kararının İptali Talebi )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA SÜRESİNDE ONAYLANMAMASI ( İlçe Belediye Meclisince Israr Kararı Verilemeyeceği )"
D6.D8.11.1999E. 1996/5604 K. 1999/5326"TATİL SİTESİNİN BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMAK ZORUNDA OLMAMASI ( Çevre Kanununda Öngörülen Para Cezasının 5 Katı Uygulanarak Verilememesi )
BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMAK ZORUNDA OLMAYAN TATİL SİTESİ ( Çevre Kanununda Öngörülen Para Cezasının 5 Katı Uygulanarak Verilememesi )
ÇEVRE KANUNUNA AYKIRILIK NEDENİYLE VERİLEN PARA CEZASININ MİKTARI ( Bilanço Esasına Göre Defter Tutmak Zorunda Olmayan Tatil Sitesine )
PARA CEZASININ MİKTARI ( Bilanço Esasına Göre Defter Tutmak Zorunda Olmayan Tatil Sitesine Çevre Kanununa Aykırılık Nedeniyle Verilecek Olan )"
D6.D8.11.1999E. 1998/3572 K. 1999/5278"İPTAL DAVASI ( Bakanlar Kurulunun Kıyı Bandı Turizm Merkezi İlanına İlişkin İşlemi )
KIYI BANDI TURİZM MERKEZİ ( Merkezin İlanına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının Mevzuata Aykırı Olması )
BAKANLAR KURULU KARARI ( Kıyı Bandı Turizm Merkezi İlanına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının Mevzuata Aykırı Olması )
TURİZM ALANI TESPİTİ ( Ülkenin Sosya Kültürel Turizm Değerlerinin Dikkate Alınması )"
D6.D8.11.1999E. 1998/5436 K. 1999/5292"ECRİMİSİL İSTENEMEMESİ ( Hazineye Ait Taşınmazın Tapu Senedinde Kullanımının Davacılara Ait Olduğuna İlişkin Şerh )
HAZİNEYE AİT TAŞINMAZIN TAPUDAKİ ŞERHE DAYANARAK KULLANIM HAKKINA SAHİP KİŞİLERCE KULLANILMASI ( Ecrimisil İstenememesi )
TAPUDAKİ KULLANIM HAKKINA DAYANARAK HAZİNEYE AİT ARAZİYİ KULLANMAK ( Ecrimisil İstenememesi )"
D6.D8.11.1999E. 1998/5604 K. 1999/5326"İPTAL DAVASI ( Çevre Kanunu Uyarınca Para Cezası Tahakkuk Ettirilmesine İlişkin İşlem )
ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLEN CEZA ( Kanunda Öngörülen Para Cezasının Beş Katı Uygulanarak Verilmesinin Mümkün Olmaması )
CEZANIN BEŞ MİSLİ OLARAK UYGULANMASI ( Bilanço Esasına Defter Tutmak Zorunda Olmayan Tatil Sitesi Adına Çevre Kanununda Öngörülen Cezanın Beş Katı Uygulanarak Verilememesi )"
D6.D9.11.1999E. 1998/4606 K. 1999/5386"ECRİMİSİL TALEBİ ( Daha Önce Tahakkuk Ettirilen Ecrimisile Konu Taşınmaz Miktarının Artmış Olması Halinde Artan Kısım İçin Ecrimisile Hükmedileceği )
İŞGAL EDİLEN DEVLETE AİT TAŞINMAZ MİKTARININ ARTMIŞ OLMASI ( Önceden Alınmış Ecrimisile Konu Taşınmaz Miktarının Hesaptan Düşüleceği )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZIN İŞGALİ - ECRİMİSİL ( Önceden Bir Kısmının İşgali Nedeniyle Ecrimisil Tahakkuk Ettirilmiş Olması )"
D6.D10.11.1999E. 1998/3020 K. 1999/5481"YAPI KULLANMA İZNİNİN HUKUKA AYKIRILIĞI ( Tamamalnmamış Bina İçin Verilen )
TAMAMLANMAMIŞ BİNA İÇİN VERİLEN YAPI KULLANMA İZNİ ( Geçerli Olmaması ve İmar Planına Aykırı Yapının Yıktırılması )
İMAR PLANINA AYKIRI BİNANIN YIKTIRILMASI ( Bina Tamamlanmadan Verilmiş Yapı Kullanma İzninin Geçersiz Olması )"
D6.D10.11.1999E. 1998/6235 K. 1999/5470"UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( İlçe Belediye Meclisince Kabul Edilen Değişikliği Onaylama Yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanına Ait Olması )
İLÇE BELEDİYE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Bunu Onaylama Yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanına Ait Olması )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ YETKİSİ ( İlçe Belediye Meclisince Kabul Edilen Uygulama İmar Planı Değişikliğini Onaylamaya Yetkili Olması )"
D6.D10.11.1999E. 1998/6393 K. 1999/5518"KIYI KANUNUNA GÖRE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( Ceza Miktarının Hesaplanmasında Uygulanacak Hükümler )
PARA CEZASININ HESAPLANMASI YÖNTEMİ ( Kıyı Kanununa Aykırılık Nedeniyle Verilen Para Cezası )
DENİZ KIYISINA ATIK DÖKEREK KİRLİLİĞE SEBEP OLMAK ( Para Cezasının Hesaplanmasında Uygulanacak Yöntem )"
D6.D11.11.1999E. 1998/6787 K. 1999/5568"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Dava Konusu İşlemle İlgili Olarak Kesinleşmiş Birbirine Aykırı Mahkeme Kararları Bulunması )
MAHKEME KARARLARI ARASINDA ÇELİŞKİ ( Yargılamanın İadesine Konu Edilebilmesi )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Dava Konusu İşlemle İlgili Birbirine Aykırı Kesinleşmiş Mahkeme Kararlar Bulunması - Yargılamanın Yenilenmesi )"
D6.D15.11.1999E. 1998/5238 K. 1999/5719"ECRİMİSİL TAHAKKUKU ( Taşınmazı İşgal Eden Tüm Site Maliklerinin Sorumlu Olduğu )
SİTE TARAFINDAN FUZULİ İŞGAL NEDENİYLE ECRİMİSİL TAHAKKUKU ( Tüm Site Maliklerinin Hisseleri Oranında Sorumlu Olması )
FUZULİ İŞGAL NEDENİYLE ECRİMİSİL TAHAKKUKU ( Şagil Sitedeki Tüm Maliklerin Hisseleri Oranında Sorumlu Olması )"
D6.D16.11.1999E. 1998/4426 K. 1999/5776"BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDEKİ KÖYÜN BAŞKA BİR BELEDİYE MÜCAVİR ALANINA ALINMASINA İLİŞKİN BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI İŞLEMİNE KARŞI DAVA AÇILMASI ( Dava Sürerken Köyün Yeniden Başka Bir Belediye Sınırları İçerisine Alınabileceği )
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞININ KÖYÜN BAŞKA BİR BELEDİYENİN MÜCAVİR ALANI İÇERİSİNE ALINMASI İŞLEMİNE KARŞI DAVA AÇILMIŞ OLMASI ( Dava Sürerken Bakanlıkça Köyün Bu Kez Başka Bir Belediyenin Mücavir Alanı İçerisine Alınması - Yargı Mercilerince İptal Edilmedikçe İkinci İşlemin Gçerli Olacağı )
KÖYÜN BAŞKA BELEDİYENİN MÜCAVİR SINIRLARI İÇERİSİNE ALINMASI ( Bakanlık İşlemine Karşı Dava Açıldıktan Sonra Bakanlıkça Köyün Tabi Olduğu Belediyenin Yeniden Değiştirilmesi - Mahkemece İptal Edilmedikçe İkinci İşlemin Geçerli Olacağı )"
D6.D16.11.1999E. 1998/4989 K. 1999/5754"PARA CEZALARININ BEŞ KATINA ÇIKARILMASI ( Bakanlar Kurulu Kararında İsabetsizlik Olmaması )
BAKANLAR KURULU KARARI ( Çevre Kanununda Yer Alan Para Cezalarının Beş Katına Çıkarılmasına İlişkin Kararda İsabetsizlik Olmaması )
ÇEVRE KANUNUNDA YER ALAN PARA CEZALARI ( Bakanlar Kurulu Kararı İle Cezaların Beş Katına Çıkarılmasına İlişkin Kararda İsabetsizlik Olmaması )
DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN GEMİ ( Para Cezası Verilmesine İlişkin Büyükşehir Belediye Başkanlığı İşleminde Mevzuata Aykırılık Olmaması )"
D6.D17.11.1999E. 1998/5097 K. 1999/5793"1. DERECE DOĞAL SİT ALANI NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( Doğal Sit Alanının Bütününün İncelenmesi Gereği - Parsel Bazında İnceleme Yapılamayacağı )
DOĞAL SİT ALANININ BÜTÜNÜNÜN İNCELENMESİ GEREĞİ - PARSEL BAZINDA İNCELEME YAPILAMAMASI ( 1. Derece Doğal Sit Alanı Niteliği Araştırılırken )
SİT ALANININ BÜTÜNÜNÜN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ - PARSEL BAZINDA İNCELEME YAPILAMAMASI ( 1. Derece Doğal Sit Alanı Niteliği Araştırılırken )
TAŞINMAZIN 1. DERECE DOĞAL SİT ALANI OLARAK TESBİTİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ TALEBİ ( Parsel Bazında İnceleme Yapılamayacağı )"
D6.D22.11.1999E. 1998/5008 K. 1999/5915"ISLAH İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Değişiklikle Okul Alanının Park Alanına Dönüştürülmüş Olması )
OKUL ALANININ PARK ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Islah İmar Planı Değişikliğinin İptali Talebi )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Islah İmar Planı Değişikliğiyle Okul Alanının Park Alanına Dönüştürülmüş Olması )"
D6.D23.11.1999E. 1998/5242 K. 1999/5976"KEŞİF TARİHİNİN TARAFLARA TEBLİĞİ MECBURİYETİ ( Kıyı Kenar Çizgisinin İptali Talebiyle Açılan Davada )
KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN İPTALİ TALEBİ ( Keşfin Önceden Taraflara Tebliğ Edilmesi Mecburiyeti )
TEBLİĞ MECBURİYETİ ( Keşif Tarihinden Önce Taraflara Tebligat Yapılmamasının Keşfi Geçersiz Kılması )"
D6.D23.11.1999E. 1998/6784 K. 1999/5983"KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( İmar Planının Yola İsabet Eden Dava Konusu Taşınmazla İlgili Kısmının İptal Edildiği İddiasıyla )
İMAR PLANININ YOL OLARAK GÖRÜNEN DAVA KONUSU TAŞINMAZLA İLGİLİ KISMININ İPTAL EDİLMİŞ OLMASI ( İmar Planına Dayanan Kamulaştırma İşleminin İptali )"
D6.D24.11.1999E. 1998/1451 K. 1999/5992"BAKANLAR KURULU KARARI ( Yalının Turizm Merkezi Olarak İlan Edilmesinde Hukuka Aykırılık Olmaması )
TURİZM MERKEZİ İLANI ( Yalının Turizm Merkezi Olarak İlan Edilmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Olmaması )
TURİZM ALANLARININ TESPİTİ ( Ülkenin Doğal Tarihi ve Mevcut Diğer Turizm Potansiyelinin Dikkate Alınması )"
D6.D24.11.1999E. 1998/6077 K. 1999/5998"LİMAN NİTELİĞİ BULUNMAYAN TESİS ( Kıyı Şeridi Üzerinde İnşa Edilen Çimento Dolum ve Paketleme Tesisinin İnşaatının Durdurulması )
ÇİMENTO DOLUM VE PAKETLEME TESİSİ İNŞAATININ DURDURULMASI ( Kıyı Şeridi Üzerinde inşa Edilebilecek Yapılardan Olmaması )
KIYI ŞERİDİ ÜZERİNDE İNŞA EDİLEBİLECEK YAPILAR ( Çimento Dolum ve Paketleme Tesisinin Liman Niteliğinde Olmaması Nedeniyle İnşaatın Durdurulması )
İNŞAATIN DURDURULMASI ( Kıyı Şeridi Üzerinde Yapılan Çimento Fabrikasına Ait İnşaatın Liman Niteliğinde Kabul Edilemeyeceği )"
D6.D6.12.1999E. 1998/3571 K. 1999/6104"MİLLİ PARK İÇİNDE TURİZM MERKEZİ KURULMASI ( Bakanlar Kurulu İşleminde Mevzuata Uyarlık Olmaması )
TURİZM ALANI ( Doğal Tarihi ve Sosyo Kültürel Turizm Değerlerinin Planlama İlkeleri Doğrultusunda Turizm Bakanlığının Önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı İle Belirlenmesi )
BAKANLAR KURULU KARARI ( Doğal Tarihi ve Sosyo Kültürel Turizm Değerlerinin Planlama İlkeleri Doğrultusunda Turizm Bakanlığının Önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı İle Belirlenmesi )"
D6.D6.12.1999E. 1998/3575 K. 1999/6105"BAKANLAR KURULU KARARI ( Turizm Merkezi İlanına İlişkin Kararın Mevzuata Aykırı Olması )
TURİZM MERKEZİ İLANI ( Bakanlar Kurulunun Aldığı İlan Kararının Mevzuata Aykırı Olması )
DOĞAL VE TARİHİ ALANLAR ( Turizm Merkezi Alanı İlanının Yapılabileceği Yerler )"
D6.D7.12.1999E. 1998/2072 K. 1999/6209"ÖZEL ÜNİVERSİTELERE AİT BİNA VE TESİSLER ( Resmi Kurum Niteliğinde Olduklarına İlişkin Yönetmelik Hükmünün İptali Talebi )
RESMİ KURUM NİTELİĞİ ( Özel Üniversitelere Ait Bina ve Tesisler )
VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE AİT BİNA VE TESİSLER ( Resmi Kurum Niteliğinde Oldukları )
DERE KORUMA ALANININ ÜNİVERSİTEYE PEŞKEŞ ÇEKİLMESİ ( Özel Üniversitenin Kamu Görevi İşlevi Gördüğü )
NAZIM İMAR PLANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ( Dere Koruma Alanının Özel Üniversiteye Peşkeş Çekilmesi İşleminin İptali Talebi )"
D6.D9.12.1999E. 1998/6273 K. 1999/6359"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Belediyenin Kendine Hisse Ayırmış Olması Nedeniyle )
BELEDİYENİN KENDİSİNE HİSSE AYIRMASI ( Parselasyon İşleminin İptali Talebi )
İHTİYATİ TEDBİR KOYMAYA GÖREVLİ MERCİ ( Parselasyon İşleminde Belediye Hissesine Ayrılmış Parsellerin Satışının Engellenmesi Talebi )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( İdari Davaya Konu Taşınmazın Satışının Engellenmesi İçin İhtiyati Tedbir Talebinde )
İDARİ DAVAYA KONU TAŞINMAZIN SATIŞININ ENGELLENMESİ İÇİN İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMESİ TALEBİ ( Görevli Yargı Mercii )"
D6.D10.12.1999E. 1998/6178 K. 1999/6424"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Çevre İmar Adalarıyla Eşitlik Sağlamak İçin İnşaat Yoğunluğunun Artırılmasına İlişkin Yapılan )
İNŞAAT YOĞUNLUĞUNUN ARTIRILMASINA İLİŞKİN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Çevre İmar Adalarıyla Eşitlik Sağlamak Amacıyla Yapılan )"
D6.D13.12.1999E. 1998/5808 K. 1999/6473"İPTAL DAVASI ( Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazın Satılması İçin Yapılan İhale )
İHALE KARARI ( Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Yapılan Tahsisin Kaldırılmasından Sonra Yapılan İhalede Aykırılık Olmaması )
TAHSİSİN KALDIRILMASI ( Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Yapılan Tahsisin Kaldırılmasından Sonra Yapılan İhalede Aykırılık Olmaması )"
D6.D14.12.1999E. 1998/7240 K. 1999/6551"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Kısmen Orman, Kısmen de Rekreasyon Alanında Kalan Taşınmazın Akaryakıt İstasyonu Olarak Tesbitine İlişkin )
ORMAN VE REKREASYON ALANLARINDA KALAN TAŞINMAZIN AKARYAKIT İSTASYONU OLARAK TESBİTİ ( İmar Planı Değişikliğinin İptali Talebi )
ÇEVRE DÜZENİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Orman ve Rekreasyon Alanlarında Kalan Taşınmazın Akaryakıt İstasyonu Olarak Tesbitine İlişkin )"
D6.D14.12.1999E. 1998/7473 K. 1999/6529"RUHSATSIZ YAPININ YIKTIRILMASI İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Davacının İmar Planında Park Alanında Kalan Arsası Üzerinde Yapmış Olduğu )
İMAR PLANINDA PARK ALANI OLARAK GÖRÜNEN ARSA ÜZERİNDE YAPILAN RUHSATSIZ YAPININ YIKILMASI KARARI ( Gecekondu Kanununun Uygulama Alanı ve Sınırları )
GECEKONDU KANUNUNUN UYGULAMA ALANI VE SINIRLARI ( Davacının İmar Planında Park Olan Kendi Arsası Üzerinde Yaptığı Ruhsatsız Bina İçin Arsa Tahsisi Talebi )"
D6.D14.12.1999E. 1999/161 K. 1999/6523"NAZIM İMAR PLANINI DEĞİŞTİRME YETKİSİ ( Usulde Paralellik İlkesi - Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Yetkili Olması )
USULDE PARALELLİK İLKESİ ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Onaylanan Nazım İmar Planının Değiştirilmesinde Yetkili Merci )
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞININ YETKİSİ ( Nazım İmar Planının Değiştirilmesinde )"
D6.D15.12.1999E. 1998/5571 K. 1999/6649"OTOPARK BEDELİ ( Bedelin İnşaat Ruhsatının Düzenlendiği Tarihte Yürürlükte Olan Tarifeye Göre Hesaplanmasının Gerekmesi )
İNŞAAT RUHSATI ( Otopark Bedelinin İnşaat Ruhsatının Düzenlendiği Tarihte Yürürlükte Olan Tarifeye Göre Hesaplanmasının Gerekmesi )"
D6.D15.12.1999E. 1998/6893 K. 1999/6576"YOLA İZİNSİZ HAFRİYAT DÖKME NEDENİYLE HASAR BEDELİNİN ÖDETİLMESİ KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Görevli Yargı Yolu )
HAFRİYATI İZİNSİZ OLARAK YOLA DÖKMEKTEN DOLAYI KARAR VERİLEN HASAR BEDELİNE İTİRAZ ( Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( Yola İzinsiz Hafriyat Döken Davacı Hakkında Verilen Hasar Bedelinin Ödetilmesi Kararının İptali Davasında )"
D6.D23.12.1999E. 1998/5655 K. 1999/6830"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Sağlık Tesisleri Alanı Olan Parselde Değişiklikler Yapılarak Sağlık Alanının Azaltılması )
SAĞLIK TESİSLERİ ALANININ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİYLE AZALTILMASI ( Plan Değişikliğinin İptali Talebi )
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA GÖZÖNÜNDE BULUNDURULACAK HUSUSLAR ( Sağlık Tesislerine Ayrılmış Parsele İlişkin İmar Planı Değişikliğinin İptalinde )"
D6.D17.1.2000E. 1998/6414 K. 2000/106"PARSELASYON İŞLEMİ ( Düzenlemeye Giren ve Tahsis Edilen Parseller Arasında Değer Farkı Bulunması - Yasa ve Yönetmeliklere Aykırılığı Öne Sürülerek İptalinin İstenilmesi Gereği/Tazminat İstenemeyeceği )
PARSELLER ARASINDA DEĞER FARKI BULUNMASI ( Parselasyon İşlemi/Düzenlemeye Giren ve Tahsis Edilen Parseller - Yasa ve Yönetmeliklere Aykırılığı Öne Sürülerek İptalinin İstenilmesi Gereği/Tazminat İstenemeyeceği )
TAZMİMAT TALEBİ ( Parselasyon İşlemi/Düzenlemeye Giren ve Tahsis Edilen Parseller Arasında Değer Farkı Bulunması - İptalinin İstenilmesi Gereği/Tazminat İstenemeyeceği )"
D6.D17.1.2000E. 1998/7510 K. 2000/88"İMAR PLANI ( Üzerinde Yapı Bulunan Taşınmazların Parselasyon İşlemine Tabi Tutulması - Bahçelerinde Gerekli Miktarın Düzenleme Ortaklık Payı Olarak Alınabileceği )
PARSELASYON İŞLEMİ ( Üzerinde Yapı Bulunan Taşınmazlarda - Bahçelerinde Gerekli Miktarın Düzenleme Ortaklık Payı Olarak Alınabileceği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Üzerinde Yapı Bulunan Taşınmazların Parselasyon İşlemine Tabi Tutulması - Bahçelerinde Gerekli Miktarın Alınabileceği )
OTOPARK YEŞİL ALAN MEYDAN YOL GİBİ YERLER ( Üzerinde Yapı Bulunan Taşınmazların Parselasyon İşlemine Tabi Tutulması - Bahçelerinde Gerekli Miktarın Düzenleme Ortaklık Payı Olarak Alınabileceği )
TÜRBE ( Üzerinde Yapı Bulunan Taşınmazların Parselasyon İşlemine Tabi Tutulması - Bahçelerinde Gerekli Miktarın Düzenleme Ortaklık Payı Olarak Alınabileceği )"
D6.D17.1.2000E. 1999/1445 K. 2000/91"İMAR PLANI ( Üzerinde Yapı Bulunan Taşınmazların Parselasyon İşlemine Tabi Tutulması - İfraz Edilecek Bölüm Olmaması/ Düzenleme Ortaklık Payı Alınmaması )
PARSELASYON İŞLEMİ ( Üzerinde Yapı Bulunan Taşınmazlarda - İfraz Edilecek Bölüm Olmaması/ Düzenleme Ortaklık Payı Alınmaması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Üzerinde Yapı Bulunan Taşınmazların Parselasyon İşlemine Tabi Tutulması - İfraz Edilecek Bölüm Olmaması/ Düzenleme Ortaklık Payı Alınmaması )
OTOPARK YEŞİL ALAN MEYDAN YOL GİBİ YERLER ( Üzerinde Yapı Bulunan Taşınmazların Parselasyon İşlemine Tabi Tutulması - İfraz Edilecek Bölüm Olmaması/ Düzenleme Ortaklık Payı Alınmaması )
KÜMBET ( Üzerinde Yapı Bulunan Taşınmazların Parselasyon İşlemine Tabi Tutulması - İfraz Edilecek Bölüm Olmaması/ Düzenleme Ortaklık Payı Alınmaması )"
D6.D19.1.2000E. 1998/7422 K. 2000/226"İMAR PLANINDAKİ NOTLAR ( Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir Düzenleyici İşlem Olarak İdari Davaya Konu Edilebileceği )
PLAN NOTLARI ( İmar Planı Gibi Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir Düzenleyici İşlem Olarak İdari Davaya Konu Edilebileceği )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İŞLEM ( İmar Planındaki Notlar - İdari Davaya Konu Edilebileceği )
İDARİ DAVAYA KONU EDİLEBİLME ( İmar Planındaki Notlar - Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir Düzenleyici İşlem Olması )"
D6.D20.1.2000E. 1998/7432 K. 2000/266"ECRİMİSİL ( Suyun Debisine Göre Tahakkuk Ettirilemeyeceği - Tesislerin İşgal Ettiği Alan Miktarı Göz Önünde Bulundurulması Gereği )
TAŞINMAZ MALLARIN İŞGALİ ( Ecrimisilde Tesislerin İşgal Ettiği Alan Miktarının Göz Önünde Bulundurulması Gereği - Suyun Debisine Göre Tahakkuk Ettirilemeyeceği )
SUYUN DEBİSİNE GÖRE ECRİMİSİL TAHAKKUKU ( Ettirilemeyeceği - Tesislerin İşgal Ettiği Alan Miktarı Göz Önünde Bulundurulması Gereği )"
D6.D27.1.2000E. 1998/6773 K. 2000/444"KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞI YAPI ( Bulunduğu Sokağın Kültürel Kimliğini Yansıtan Dokusunun Tamamen Ortadan Kalktığı - Korunması Gereği/Tescil İşleminin İptal Edilemeyeceği )Eski Eserler
YAPININ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK TESCİLİ ( Bulunduğu Sokağın Kültürel Kimliğini Yansıtan Dokusunun Tamamen Ortadan Kalktığı Gerekçesiyle Tescil İşleminin İptal Edilemeyeceği )
SOKAĞIN KÜLTÜREL KİMLİĞİ ( Yansıtan Dokusunun Tamamen Ortadan Kalktığı - Kültür ve Tabiat Varlığı Olarak Tescil Edilen Yapının Tescil İşleminin İptal Edilemeyeceği )
TESCİL İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Kültür ve Tabiat Varlığı Bina - Bulunduğu Sokağın Kültürel Kimliğini Yansıtan Dokusunun Tamamen Ortadan Kalktığı Gerekçesiyle/Korunması Gereği )"
D6.D3.2.2000E. 1999/185 K. 2000/514"KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Kadastro Görmemiş Yerlerdeki Taşınmazlar - Asliye Hukuk Mahkemesince Yapılacak Tesbitlerin Gerçekleştirilmemesi )
KADASTRO GÖRMEMİŞ YERLERDEKİ TAŞINMAZLAR ( Kamulaştırma İşleminin İptali - Asliye Hukuk Mahkemesince Yapılacak Tesbitlerin Gerçekleştirilmemesi )
ZİLYETLİĞİN TESBİT EDİLMEMESİ ( Asliye Hukuk Mahkemesince Yapılacak Tesbitler - Kadastro Görmemiş Yerlerdeki Taşınmazlar/Kamulaştırma İşleminin İptali )
TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLARIN TESCİLİ VE ZİLYEDİNİN TESBİTİ ( Asliye Hukuk Mahkemesine Yaptırılmaması - Kamulaştırma İşleminin İptali )"
D6.D9.2.2000E. 1999/1375 K. 2000/706"GECEKONDU ( İmar Planında Genel Kullanıma Ayrılmış Yerlerde Yapılan - 2981 Sayılı Yasa Uyarınca Korunamayacakları/Başka Bir Yer Gösterilmek ve Enkaz Bedeli Ödenmek Suretiyle Tasfiyesi )
İMAR PLANINDA GENEL KULLANIMA AYRILMIŞ YERLERDE YAPILAN GECEKONDU ( 2981 Sayılı Yasa Uyarınca Korunamayacakları/Başka Bir Yer Gösterilmek ve Enkaz Bedeli Ödenmek Suretiyle Tasfiyesi )
GECEKONDUNUN TAHLİYE VE TASFİYESİ ( İmar Planında Genel Kullanıma Ayrılmış Yerlerde Yapılan - 2981 Sayılı Yasa Uyarınca Korunamayacakları/Başka Bir Yer Gösterilmek ve Enkaz Bedeli Ödenmek Suretiyle Yapılabileceği )"
D6.D10.2.2000E. 1999/3541 K. 2000/749"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE YETKİSİZ OLARAK YAPILAN PLAN ( İçme Suyu Koruma Havzasında - İnşaata Ruhsat Verilemeyeceği Gerekçesiyle Yıkım Kararı Alınamayacağı )
YIKIM KARARI ALINAMAMASI ( Yetkisiz Büyükşehir Belediyesince Yapılan Plan - İçme Suyu Koruma Havzasında İnşaata Ruhsat Verilemeyeceği Gerekçesiyle )
İÇME SUYU KORUMA HAVZASI ( Yetkisiz Büyükşehir Belediyesince Yapılan Plan - İnşaata Ruhsat Verilemeyeceği Gerekçesiyle Yıkım Kararı Alınamayacağı )
İNŞAAT RUHSATI VERİLEMEYECEĞİ GEREKÇESİYLE YIKIM KARARI ALINAMAYACAĞI ( Yetkisiz Büyükşehir Belediyesince İçme Suyu Koruma Havzasında Yapılan Plan )"
D6.D15.2.2000E. 1999/468 K. 2000/850"BELEDİYENİN YETKİSİ OLMADAN YÖNETMELİK ÇIKARAMAYACAĞI ( Dayanarak Zemin Tahrip Bedeli İsteme Yetkisinin Bulunmadığı )
BORDÜR TAŞININ KIRILARAK OTO GİRİŞ ÇIKIŞININ SAĞLANMASI ( Belediyenin Yetkisi Olmadan Çıkardığı Yönetmeliğe Dayanarak Zemin Tahrip Bedeli İsteyemeyeceği )
ZEMİN TAHRİP BEDELİ ( Belediyenin Yetkisi Olmadan Çıkardığı Yönetmeliğe Dayanarak İsteyemeyeceği )
OTO GİRİŞ ÇIKIŞININ SAĞLANMASI İÇİN BORDÜR TAŞININ KIRILMASI ( Belediyenin Yetkisi Olmadan Çıkardığı Yönetmeliğe Dayanarak Zemin Tahrip Bedeli İsteyemeyeceği )
YÖNETMELİK ÇIKARILMASI ( Belediyenin Yetkisi Olmadan - Dayanarak Zemin Tahrip Bedeli İsteyemeyeceği )"
D6.D23.2.2000E. 1999/106 K. 2000/1020"SOSYAL VEYA TEKNİK ALT YAPI ALANI VASFI ( Özelleştirme Kapsamına Alınan Taşınmaz - Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Yeniden Plan Değişikliği Yapılacağından Uygulama Olanağı Kalmayan İmar Planı Değişikliğinin İptal Edilmesi )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Özelleştirme Kapsamına Alınan Taşınmazda Sosyal Veya Teknik Alt Yapı Alanı Vasfı - Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Yeniden Plan Değişikliği Yapılacağından Uygulama Olanağı Kalmayan Değişikliğinin İptal Edilmesi )"
D6.D2.3.2000E. 1999/539 K. 2000/1247"İMAR PLANININ DANIŞTAYCA İPTALİ ( İptal Edilmesinden Sonra Uygulamanın Nasıl Yapılacağının Sorulması Üzerine Tesis Edilen İşlemler - Hukuki Açıklamalar Getirmesi Nedeniyle İdari Dava Konusu Olabileceği )
DANIŞTAYCA İPTAL EDİLEN İMAR PLANI ( Uygulamanın Nasıl Yapılacağının Sorulması Üzerine Tesis Edilen İşlemler - Hukuki Açıklamalar Getirmesi Nedeniyle İdari Dava Konusu Olabileceği )
İDARİ DAVA KONUSU OLABİLECEK İŞLEMLER ( İmar Planının Danıştayca İptal Edilmesinden Sonra Uygulamanın Nasıl Yapılacağının Sorulması Üzerine Tesis Edilen - Hukuki Açıklamalar Getirmesi )"
D6.D9.3.2000E. 1999/3019 K. 2000/1571"ISLAH İMAR PLANI ( 2981 Sayılı Yasanın 9/c Maddesinde Tanımlanan Gecekondular - Parselasyon İşlemlerinde Belediyenin Kendi Paylarını Dağıtması/Özel Mülkiyete Konu Paylar İçin Kamulaştırma İşlemi Tesis Etmemesi )
GECEKONDU SAHİBİ ( Parselasyon İşlemlerinden Sonra Tapu Verilmediğinden Bahisle Kamulaştırma Yapılması İstemi - Belediyenin Özel Mülkiyete Konu Paylar İçin Kamulaştırma İşlemi Tesis Etmemesi )
PARSELASYON İŞLEMİ ( Gecekondu Sahibinin Tapu Verilmediğinden Bahisle Kamulaştırma Yapılması İstemi - Belediyenin Özel Mülkiyete Konu Paylar İçin Kamulaştırma İşlemi Tesis Etmemesi )
ÖZEL MÜLKİYET ÜZERİNDEKİ GECEKONDU ( 2981 Sayılı Yasanın 9/c Maddesinde Tanımlanan - Parselasyon İşlemlerinde Belediyenin Kendi Paylarını Dağıtması/Özel Mülkiyete Konu Paylar İçin Kamulaştırma İşlemi Tesis Etmemesi )
KAMULAŞTIRMA ( 2981 Sayılı Yasanın 9/c Maddesinde Tanımlanan Gecekondular - Parselasyon İşlemlerinde Belediyenin Kendi Paylarını Dağıtması/Özel Mülkiyete Konu Paylar İçin Kamulaştırma İşlemi Tesis Etmemesi )
BELEDİYENİN TAKDİR HAKKI ( 2981 Sayılı Yasanın 9/c Maddesinde Tanımlanan Gecekondular - Parselasyon İşlemlerinde Belediyenin Kendi Paylarını Dağıtması/Özel Mülkiyete Konu Paylar İçin Kamulaştırma İşlemi Tesis Etmemesi )"
D6.D4.4.2000E. 1999/1215 K. 2000/1847"PARSELASYON İŞLEMİ ( İmar Planı İle Yeni Bir Düzenleme Yapılmasını Gerektirecek Bir Neden Olmaksızın İkinci Kez Yapılması - Hukuka Aykırılığı )
İMAR HUKUKUNA AYKIRILIK ( İmar Planı İle Yeni Bir Düzenleme Yapılmasını Gerektirecek Bir Neden Olmaksızın İkinci Kez Parselasyon İşlemi Yapılması )
PARSELASYON İŞLEMİNDEN SONRA BİR PARSELDEN HİSSE SATIN ALAN KİŞİ ( Başkasının Parselinden Hisse Verilmesi Amacıyla Parselasyon Yapılması - Hukuka Aykırılığı )"
D6.D18.4.2000E. 1999/574 K. 2000/2236"TALİH OYUNLARI SALONLARI ( Alınan Katkı Payı - Yönetmelik Hükmüne Dayanılarak İstenebileceği )
KATKI PAYI ( Talih Oyunları Salonlarından Alınan - Yönetmelik Hükmüne Dayanılarak İstenebileceği )
YÖNETMELİK HÜKMÜNE DAYANILARAK İSTENEBİLECEK KATKI PAYI ( Talih Oyunları Salonlarından )"
D6.D26.4.2000E. 1999/1643 K. 2000/2469"YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ ( İnşaat Ruhsatının İptaline İlişkin İdare Mahkemesi Kararı - Komşu Parseldeki Bağımsız Bölüm Malikinin Maddi ve Manevi Tazminat Talebi )
İNŞAAT RUHSATININ İPTALİNE İLİŞKİN İDARE MAHKEMESİ KARARI ( Kararın Yerine Getirilmemesi - Komşu Parseldeki Bağımsız Bölüm Malikinin Maddi ve Manevi Tazminat Talebi )
BELEDİYENİN TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İnşaat Ruhsatının İptaline İlişkin İdare Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmemesi - Komşu Parseldeki Bağımsız Bölüm Malikinin Maddi ve Manevi Tazminat Talebi )
MADDİ TAZMİNAT ( İnşaat Ruhsatının İptaline İlişkin İdare Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmemesi - Komşu Parseldeki Bağımsız Bölüm Malikinin Talebi )
MANEVİ TAZMİNAT ( İnşaat Ruhsatının İptaline İlişkin İdare Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmemesi - Komşu Parseldeki Bağımsız Bölüm Malikinin Talebi )
FAİZ BAŞLANGICI ( İnşaat Ruhsatının İptaline İlişkin İdare Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmemesi - Komşu Parseldeki Bağımsız Bölüm Malikinin Maddi ve Manevi Tazminat Alacağı )"
D6.D26.4.2000E. 1999/4802 K. 2000/2470"İMARA UYGUN İNŞAAT YAPMAYA ELVERİŞLİ TAŞINMAZ ( İnşaat İzninin Komşu Parselin Konumundan Bahisle Tevhit Şartı Aranarak Reddedilemeyeceği )
İNŞAAT YAPMAYA ELVERİŞLİ TAŞINMAZ ( İnşaat İzninin Komşu Parselin Konumundan Bahisle Tevhit Şartı Aranarak Reddedilemeyeceği )
TEVHİT ŞARTI ( İmara Uygun İnşaat Yapmaya Elverişli Taşınmaz - İnşaat İzninin Komşu Parselin Konumundan Bahisle Tevhit Şartı Aranarak Reddedilemeyeceği )"
D6.D9.5.2000E. 1999/3060 K. 2000/2707"KAMU YARARI ( Liman İnşası ve Dolgu-Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Onayladığı Dolgu Alanı Uygulama İmar Planının İptali İstemi )
DOLGU ALANI UYGULAMA İMAR PLANI ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Onayının İptali İstemi-Şehircilik ve Planlama İlkeleri ve Kamu Yararı )
LİMAN İNŞASI VE DOLGU ÇALIŞMALARI ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Onayladığı İmar Planının İptali İstemi )
ŞEHİRCİLİK İLKELERİ ( Liman İnşası ve Dolgu Çalışması-Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Onayladığı İmar Planının Hukuka Uyarlık Şartları )
PLANLAMA ESASLARI VE KAMU YARARI ( Liman İnşası ve Dolgu Çalışması-Uygulama İmar Planı )"
D6.D11.5.2000E. 1999/2712 K. 2000/2819"TAM YARGI DAVASI ( İlgililerin Fazlaya İlişkin Haklarını Saklı Tutarak Açabilmelerine Olanak Tanınmadığı )
TAZMİNAT DAVASI ( Tam Yargı Davası - İlgililerin Fazlaya İlişkin Haklarını Saklı Tutarak Açabilmelerine Olanak Tanınmadığı )
FAZLAYA İLİŞKİN HAKLAR ( Tam Yargı Davası - İlgililerin Saklı Tutarak Açabilmelerine Olanak Tanınmadığı )"
D6.D22.5.2000E. 1999/1663 K. 2000/3194"MEVZİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Taşınmazın Tarım Alanından Çıkarılarak Sanayi Alanına Alınması-Nazım İmar Planıyla Uyumsuzluk )
NAZIM İMAR PLANIYLA UYUMSUZLUK ( Mevzi İmar Planı Değişikliği-Taşınmazın Tarım Alanından Çıkarılarak Sanayi Alanına Alınması )
TARIM ALANI OLAN TAŞINMAZIN SANAYİ ALANINA ALINMASI ( Mevzi İmar Planında Değişikliğin Nazım İmar Planıyla Uyumsuzluk Doğurması )"
D6.D22.5.2000E. 1999/425 K. 2000/3195"İHALEYE KATILMAKTAN YASAKLANMA ( Şirketin Taahhüdünü Sözleşme ve Şartname Hükümlerine Uygun Yerine Getirmemesi - İhaleyi Yapan Bakanlığa Ait İhalelerden Yasaklanması Gereği/Tüm Devlet İhalelerinden Yasaklanamayacağı )
ŞİRKETİN İHALE İLE ALDIĞI İŞİ SÖZLEŞME VE ŞARTNAME HÜKÜMLERİNE UYGUN YERİNE GETİRMEMESİ ( İhaleyi Yapan Bakanlığa Ait İhalelerden Yasaklanması Gereği - Tüm Devlet İhalelerinden Yasaklanamayacağı )
SÖZLEŞME VE ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİN UYGUN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Şirketin İhaleyi Yapan Bakanlığa Ait İhalelerden Yasaklanması Gereği - Tüm Devlet İhalelerinden Yasaklanamayacağı )"
D6.D23.5.2000E. 1999/1868 K. 2000/3241"İMAR PARSELİ VE KADASTRAL PARSEL ( Düzenleme Ortaklık Payı-Parselasyon İşleminin İptali )
PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ ( Düzenleme Ortaklık Payı-İmar Planında Park Olan Parselden Tahsis Yapılmış Olması )
İMAR PLANINDA PARK ALANINDA KALAN PARSELDEN TAHSİS YAPILMASI ( Parselasyon İşleminin İptali-Düzenleme Ortaklık Payı )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( %35'İ Geçememesi-Parselasyon İşleminin İptali )"
D6.D23.5.2000E. 1999/2048 K. 2000/3233"BELEDİYE TAŞINMAZLARININ SATIŞI ( Kadastral Parsel-İmar Planı Uygulamasına Geçilip Parselasyon Yapılması Gereği )
İMAR PLANI UYGULAMASINA GEÇİLİP PARSELASYON YAPILMASI ( Belediye Taşınmazlarının Satışı )
KADASTRAL PARSEL ( Belediye Taşınmazlarının Satışı-İmar Planı Uygulamasına Geçilip Parselasyon Yapılması Gereği )"
D6.D23.5.2000E. 1999/2255 K. 2000/3230"NAZIM İMAR PLANI VE PLAN NOTLARININ İPTALİ ( Parselasyon Yapma Yetkisi-Plan Notu )
PARSELASYON YAPMA YETKİSİ ( Büyükşehir Belediyelerinin Yetki Kapsamında Olmaması-Plan Değişikliği Adıyla Parselasyon İşlemi Yapılması )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN YETKİLERİ ( Parselasyon Yapmayı Kapsayıp Kapsamadığı )
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ADI ALTINDA PARSELASYON YAPILMASI ( Nazım İmar Planı ve Plan Notlarının İptali-Parselasyon Yapma Yetkisi )"
D6.D23.5.2000E. 1999/5620 K. 2000/3259"İMAR PLANI ( İnşaat Ruhsatının İptali Talebi-İmar Planına Aykırı Yapılan Yapıların İmar Durumuna Göre Düzenlenememesi )
İMAR AFFINDAN YARARLANARAK RUHSATA BAĞLANAN BİNALAR ( İmar Planına Esas Olmaması )
İNŞAAT RUHSATININ İPTALİ ( İmar Affından Yararlanarak Ruhsata Bağlanan Yapı-İmar Planı )"
D6.D6.6.2000E. 1999/2290 K. 2000/3462"ECRİMİSİL ( Meranın İşgali-Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İşgali )
MERANIN İŞGALİ ( Ecrimisil İstenip İstenemeyeceği )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Mera-İşgal Edilmesi Halinde Ecrimisil İstenip İstenememesi )"
D6.D20.6.2000E. 1999/2940 K. 2000/4089"İNŞAAT ALANI ( Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik-İnşaat Alanının Kapsam ve Tanımı )
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ ( İnşaat Alanı Kavramını Düzenleyen Maddede Değişiklik )"
D6.D21.6.2000E. 1999/1533 K. 2000/4161"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeli'nde Yer Almayan Gösterimler )
İMAR PLANI YAPILMASI VE DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK ( Yönetmelikte Yer Almayan Gösterimler İçin İmar Planı Değişikliği Yapılıp Yapılamaması )
YÖNETMELİKTE YER ALMAYAN GÖSTERİMLER ( İmar Planı Değişikliği Yapılıp Yapılamaması-İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik )"
D6.D21.6.2000E. 1999/1673 K. 2000/4164"İMAR PLANINDA BAŞKA AMAÇLARLA AYRILMIŞ BULUNAN TAŞINMAZLAR ( Toplanma Amaçlı Olarak Kullanılmak Üzere Tahsis Edilen - Davacıya Ait Taşınmazın Miting Alanı Olarak Belirlenmesinde Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
TOPLANMA AMAÇLI KULLANILMAK ÜZERE TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZLAR ( İmar Planında Başka Amaçlarla Ayrılmış Bulunan - Davacıya Ait Taşınmazın Miting Alanı Olarak Belirlenmesinde Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
MİTİNG ALANI ( İmar Planında Başka Amaçlarla Ayrılmış Bulunan Taşınmazlar - Davacıya Ait Taşınmazın Miting Alanı Olarak Belirlenmesinde Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )"
D6.D21.6.2000E. 1999/2908 K. 2000/4169"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ( 3030 Sayılı Yasada Sayılanlar Dışında İmar ile İlgili Konularda Düzenleme Yapma Yetkisi Bulunmadığı - Teknik Uygulama Sorumluluk Belgesi Verme Yetkisi Olmadığı )
İMAR İLE İLGİLİ KONULAR ( Büyükşehir Belediyelerinin 3030 Sayılı Yasada Sayılanlar Dışında Düzenleme Yapma Yetkisi Bulunmadığı - Teknik Uygulama Sorumluluk Belgesi Verme Yetkisi Olmadığı )
TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUK BELGESİ ( Büyükşehir Belediyelerinin Verme Yetkisi Olmadığı - 3030 Sayılı Yasada Sayılanlar Dışında İmar ile İlgili Konularda Düzenleme Yapma Yetkisi Bulunmadığı )"
D6.D21.6.2000E. 1999/5729 K. 2000/4168"KAMU YARARI VE HİZMET GEREKLERİ ( İta Amirinin İhaleyi Onaylamayarak İptal Etmesi )
İTA AMİRİNİN YETKİ SINIRI ( İhaleyi Onaylamayıp İptal Etmesi-İhale Konusu Malın Muhammen Bedelinden %76 İndirim Yapılmış Olması )
İHALENİN ONAYLANMAYIP İPTAL EDİLMESİ ( İta Amirinin Yetkisi-Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri-İhale Konusu Malın Muhammen Bedelinden %76 İndirim Yapılmış Olması )"
D6.D22.6.2000E. 1998/6752 K. 2000/4201"KONUT ALANI ( Kamping ve Rekreasyon Alanında Kalan Taşınmaz-İmar Planı Değişikliği )
KAMPİNG VE REKREASYON ALNINDA KALAN TAŞINMAZ ( Konut Alanına Dönüştürülmesi İsteminin Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Reddi İşlemini İptali Talebi )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Amacı ve Hangi Şartlarda Yapılacağı-Kamping ve Rekreasyon Alanında Kalan Taşınmazın Konut Alanına Dönüştürülmesi Talebi )"
D6.D22.6.2000E. 1999/2248 K. 2000/4203"NAZIM İMAR PLANI VE PLAN NOTLARININ İPTALİ ( Önceki Planda Ağaçlandırılacak Alanda Kalan Yerin Yeni Planda Ticari Rekreasyon Alanına Alınması )
AĞAÇLANDIRILACAK ALAN ( Nazım İmar Planı ve Plan Notlarının İptali-Yeni Planda Ticari Rekreasyon Alanına Alınması )
TİCARİ REKREASYON ALANI ( Nazım İmar Planı ve Plan Notlarının İptali-Daha Önceki Planda Ağaçlandırılacak Alanda Kalan Yer )
PLAN NOTU ( Parselasyon İşlemi-Nazım İmar Planı ve Plan Notlarının İptali )
PARSELASYON İŞLEMİ ( Nazım İmar Planı ve Plan Notlarının İptali-Önceki Planda Ağaçlandırılacak Alanda Kalan Yerin Yeni Planda Ticari Rekreasyon Alanına Alınması )"
D6.D19.12.2000E. 1999/4799 K. 2000/6483"KESİN İNŞAAT YASAĞI GETİRİLEN DOĞAL SİT ALANINDA KALAN TAŞINMAZLARIN HAZİNE ARAZİLERİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ ( Taşınmaz Değerine İlişkin Belge Verilerek Hazine Arazilerinin İhalelerine Katılma Hakkı Veren Yasa ve Yönetmelikteki Düzenlemeye Aykırı Milli Emlak Genel Tebliğinin İptali Gereği )
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİNDE YASAYA VE YÖNETMELİĞE AYKIRILIK ( Kesin İnşaat Yasağı Getirilen Doğal Sit Alanındaki Taşınmazların Değerine İlişkin Belge Verilerek Hazine Arazilerinin İhalelerine Katılma Hakkı Veren Uygulama )
SİT ALANINDA KALAN TAŞINMAZLARIN HAZİNE ARAZİLERİYLE TAKASINA İLİŞKİN YASA VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK ( Milli Emlak Genel Tebliğindeki Taşınmaz Maliklerine Belge Verilerek Hazine Arazilerinin İhalelerine Katılma Olanağı Verilmesine İlişkin Alternatif Düzenleme )
DOĞAL SİT ALANINDA KALAN TAŞINMAZLARIN HAZİNE ARAZİLERİYLE TAKASINA İLİŞKİN YASA VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK ( Milli Emlak Genel Tebliğindeki Taşınmaz Maliklerine Belge Verilerek Hazine Arazilerinin İhalelerine Katılma Olanağı Verilmesine İlişkin Alternatif Düzenleme )"
D6.D15.1.2001E. 1999/6620 K. 2001/229"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Belediyece İşlem Tebliğ Edilmediğinden Dava Açma Süresinin Başlamaması - Yetkili İdare Olmayan Tapu Sicil Müdürlüğü'ne Yapılan Başvuru Üzerine Alınan Cevapla İşlemden Haberdar Olunduğunun Kabul Edilemeyeceği )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Parselasyon İşleminin İptali Talebinde - Belediyece İşlem Tebliğ Edilmeden Dava Açma Süresinin Başlamayacağı/Tapu Müdürlüğü Yazısıyla İşlemden Haberdar Olunduğunun Kabul Edilemeyeceği )
BELEDİYECE PARSELASYON İŞLEMİNİN TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Dava Açma Süresinin Başlamaması - Tapu Müdürlüğüne Başvuru Üzerine Verilen Cevabi Yazıyla İşlemden Haberdar Olunduğunun Kabul Edilemeyeceği )
SÜRENİN TEBLİGATLA BAŞLAMASI ( Parselasyon İşlemine Karşı Açılan İptal Davasında - Tapu Müdürlüğü Yazısıyla İşlemden Haberdar Olunduğunun ve Sürenin Başladığının Kabul Edilemeyeceği )"
D6.D16.1.2001E. 1999/5104 K. 2001/576"BELEDİYE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN İMAR PLANLARININ KESİNLEŞMESİ USULÜ ( Bir Ay Süreyle Askıya Çıkarılarak İlan Şartı - Askıya Çıkarılmayan İmar Planı Kesinleşmeyeceğinden İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
ASKIYA ÇIKARILARAK İLAN EDİLMEYEN İMAR PLANININ KESİNLEŞMEMESİ ( Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Niteliği Bulunmadığından İptal Davasına Konu Edilemeyeceği )
İMAR PLANININ ASKIYA ÇIKARILIP İLAN EDİLMEK SURETİYLE KESİNLEŞMESİ ( Askıya Çıkarılmayan İmar Planı Değişikliği Kesinleşmeyeceğinden İptal Davasına Konu Edilemeyeceği )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İŞLEM NİTELİĞİ BULUNMAYAN İŞLEMİN İPTAL DAVASINA KONU EDİLEMEMESİ ( İmar Planı Değişikliğinin Askıya Çıkarılıp Bir Ay Süreyle İlan Edilmek Suretiyle Kesinleşeceği )"
D6.D22.1.2001E. 1999/6252 K. 2001/392"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA SULH HUKUK MAHKEMESİNCE YAPTIRILAN İFRAZ İŞLEMİ ( İmar Mevzuatına Uygun Bulunarak Onanmasına İlişkin İl İdare Kurulu Kararının Yasaya Uygun Olması - İptal Talebinin Reddi Gereği )
İMAR MEVZUATINA UYGUN İFRAZ KARARININ ONANMASINA İLİŞKİN İL İDARE KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( İzalei Şüyu Davasında Sulh Hukuk Mahkemesince Verilen İfraz Kararının Onanmasının Doğru Olması )
İL İDARE KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( İzalei Şüyu Davasında Sulh Hukuk Mahkemesince Verilen İfraz Kararını Mevzuata Uygun Bularak Onayan İl İdare Kurulu Kararının Mevzuata Uygun Olması )
TAPU TAHSİS BELGELİ GECEKONDULARIN YER ALDIĞI TAŞINMAZIN İZALEİ ŞÜYU DAVASINDA İFRAZINA KARAR VERİLMESİ ( İl İdare Kurulunun Mahkeme Kararını Onayan Kararının Mevzuata Uygun Olması - İptal Talebinin Reddi Gereği )"
D6.D8.2.2001E. 2000/62 K. 2001/722"ÇALIŞARAK HAYATINI KAZANAMAYACAK DERECEDE AKIL RAHATSIZLIĞI OLAN ŞAHSA YAPILAN TEBLİGAT ( Usulsüz Tebligat Nedeniyle Dava Süresinin Başlamaması )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Çalışarak Hayatını Kazanamayacak Derecede Akıl Hastası Olan ve Bu Durumu Dış Görünüşünden de Anlaşılan Kişiye Yapılan Tebligat - Dava Açma Süresinin Öğrenmeyle Başlaması )
AKIL HASTASI KİŞİYE YAPILAN TEBLİGAT ( Usulsüz Tebligat - Dava Açma Süresinin Öğrenme Tarihinden Başlaması )
SÜRE BAŞLANGICI ( Akıl Hastası Olduğu ve Dış Görünüşünden Bu Durumunun Anlaşıldığı Sağlık Kurulu Raporuyla Tesbit Edilen Kişiye Yapılan Tebligatın Usulsüz Olması - Dava Açma Süresinin Öğrenmeyle Başlayacağı )"
D6.D12.2.2001E. 1999/7004 K. 2001/779"KESİN İNŞAAT YASAĞI GETİRİLEN SİT ALANLARINDAKİ TAŞINMAZLARIN HAZİNE ARAZİLERİYLE DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ ( Müşterek Mülkiyete Tabi Taşınmazlar Hakkındaki Takas Taleplerinin Tüm Hissedarlarca Birlikte Yapılması Gereği )
MÜŞTEREK MÜLKİYETE TABİ SİT ALANINDAKİ TAŞINMAZIN HAZİNE ARAZİSİYLE TAKAS EDİLMESİ TALEBİ ( Hissedarların Birlikte Başvurması Gerektiğine İlişkin Yönetmelik Hükmünün Yasalara Uygun Olması )
SİT ALANINDA KALAN TAŞINMAZIN HAZİNE ARAZİLERİYLE TAKAS EDİLMESİ TALEBİ ( Müşterek Mülkiyete Tabi Taşınmaz İçin Hissedarların Birlikte Başvurması Gereği )
HİSSEDARLARIN BİRLİKTE BAŞVURMASI ZORUNLULUĞU ( Müşterek Mülkiyete Tabi Sit Alanındaki Taşınmazların Hazine Arazileriyle Takas Edilmesi Başvurusunda )"
D6.D28.2.2001E. 1999/6390 K. 2001/1249"NAZIM İMAR PLANLARININ BELEDİYELERCE ÇEVRE DÜZENİ PLANLARININ BAKANLIKÇA DÜZENLENMESİ ( Bu Esaslara Aykırı Olmayan Yönetmelik Değişikliğinin Yasaya Uygun Olması )
ÇEVRE DÜZENİ PLANLARININ BAKANLIKÇA NAZIM İMAR PLANLARININ BELEDİYELERCE DÜZENLENMESİ ( Bu Esaslara Aykırı Olmayan Yönetmelik Değişikliğinin Yasaya Uygun Olması )
İMAR PLANI YAPILMASI VE DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Değişikliğin Nazım İmar Planlarının Belediyelerce Çevre Düzeni Planlarının Bakanlıkça Yapılacağına İlişkin Yasal Hükümlere Uygun Olması )"
D6.D19.3.2001E. 2000/799 K. 2001/1320"BELEDİYE ENCÜMENİNİN YETKİLİ OLMASI ( Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Yapının Yıktırılmasında - Yıkım Talebinin Reddine İlişkin İşlemi İptal Eden Mahkeme Kararının Uygulanmasının da Encümence Yapılması Gereği )
YIKIM İŞLEMİNİN BELEDİYE ENCÜMENİNCE TESİS EDİLMESİ GEREĞİ ( Ruhsata Aykırı Yapının Yıktırılması Talebinin Reddine İlişkin İşlemi İptal Eden Mahkeme Kararının Uygulanması )
RUHSATA AYKIRI YAPININ YIKTIRILMASI TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİ İPTAL EDEN MAHKEME KARARININ UYGULANMASI ( Belediye Encümeninin Yetkili Olması )"
D6.D28.3.2001E. 2000/907 K. 2001/1620"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( İmar Planı Değişikliğinin Hangi Karne Grubuna Sahip Müellifçe Yapılacağının ve Planı Hazırlayan Şehir Plancısının Yeterliliğinin İncelenmesi Gereği )
ŞEHİR PLANCISININ BELEDİYE KADROSUNDA YER ALMASI ( İmar Planı Değişikliğinin Hangi Karne Grubuna Sahip Müellifçe Hazırlanması Gerektiğinin İncelenmesi Gereği )
KARNE GRUBU VE KONUMUN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( İmar Planı Değişikliğini Yapan Şehir Plancısının Yeterliliğinin Tesbiti - Belediye Kadrosunda Görevli Müellifin Yeterlilik Belgesinin Bulunmadığı Gerekçesiyle Planın İptalinin Hatalı Olması )"
D6.D4.4.2001E. 2000/348 K. 2001/1716"DOĞAL SİT ALANINDA KALAN TAŞINMAZIN HAZİNE TAŞINMAZI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ ( Taşınmazların Değerleri Arasındaki Farkın Belirlenmesinde Sit Alanı Olmadan Önceki Değerin Gözönünde Bulundurulması Gereği )
SİT ALANI OLMADAN ÖNCEKİ DEĞERİN GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREĞİ ( Doğal Sit Alanında Kalan Taşınmazın Hazine Taşınmazı ile Değiştirilmesi Talebinde Taşınmazların Değerleri Arasındaki Farkın Belirlenmesi )
HAZİNE TAŞINMAZI İLE DOĞAL SİT ALANINDA KALAN TAŞINMAZ DEĞERLERİ ARASINDAKİ FARKIN BELİRLENMESİ USULÜ ( Taşınmazın Hazine Taşınmazı ile Değiştirilmesi Talebinin İncelenmesinde )"
D6.D9.4.2001E. 2000/1250 K. 2001/1760"ISLAH İMAR PLANININ İPTALİ TALEBİ ( Park ve Yol Olarak Belirlenen Yerlerin Mülkiyet Hakkını Kısıtladığı İddiasıyla - Taşınmazın Tamamının Konut Alanı Olarak Gösterilmesi Talebiyle İlgili Bilirkişiden Rapor Alınması Gereği )
PARK VE YOL OLARAK BELİRLENEN YERLERİN KONUT ALANI OLARAK TESBİTİ GEREKTİĞİ İDDİASIYLA ISLAH İMAR PLANININ İPTALİ TALEBİ ( Taşınmazın Konut Alanı Park ve Yol Olarak Gösterilen Kısımlarının Şehircilik İlkeleri ve Kamu Yararına Uygunluğu Konusunda Bilirkişiden Rapor Alınması Gereği )
KONUT ALANI OLARAK AYRILMASI GEREKEN YERLERİN PARK VE YOL OLARAK TESBİTİNİN MÜLKİYET HAKKINI KISITLADIĞI İDDİASI ( Islah İmar Planının İptali Talebi - Şehircilik İlkeleriyle Planlama Esasları ve Kamu Yararına Uygunluk Yönünden Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gereği )
ŞEHİRCİLİK İLKELERİ PLANLAMA ESASLARI VE KAMU YARARI YÖNÜNDEN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILMASI GEREĞİ ( Islah İmar Planına Yapılan İtirazın İncelenmesinde - Konut Alanı Olarak Ayrılması Gereken Yerlerin Planda Park ve Yol Olarak Gösterilmiş Olması )"
D6.D19.4.2001E. 2000/979 K. 2001/2157"KAMU KURULUŞLARINCA YAPILAN VE YAPTIRILACAK ULAŞTIRMA İLE İLGİLİ TESİSLER ( Ruhsat Alınmasına Gerek Bulunmaması - Belediyeye İnşaata Başlandığının Bildirilmesinin Yeterli Olması )
RUHSAT ALINMASINA GEREK OLMAMASI ( Havaalanında Yaptırılan İç Hatlar Terminal Binası İçin - Belediyeye İnşaata Başlandığının Bildirilmesinin Yeterli Olması )
BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İNŞAATA BAŞLANILDIĞININ BİLDİRİLMESİNİN YETERLİ OLMASI ( Havaalanında İç Hatlar Terminali Olarak Kullanılmak Üzere İnşa Edilen Bina İçin Yatırımcı İdarenin Ruhsat Almasına Gerek Olmaması )"
D6.D25.4.2001E. 2001/336 K. 2001/2212"TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİNDE ESAS ALINACAK PROJELER ( Serbest Mimarlarca Düzenlenmesi ve Koruma Kurullarınca Denetlenmesi Gereği - Mimarlar Odasına Denetleme Yetkisi Veren İlke Kararının Yasal Dayanağının Bulunmaması )
PROJELERİN KORUMA KURULUNCA DENETLENMESİ GEREĞİ ( Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması ve Değerlendirilmesine İlişkin Olarak Serbest Mimarlarca Düzenlenen - Mimarlar Odasına Denetleme Yetkisi Veren Önceki İlke Kararının Yasal Dayanağının Bulunmaması )
MİMARLAR ODASINA DENETLEME VE VİZE ALMA YETKİSİ VEREN İLKE KARARININ YASAL DAYANAĞININ BULUNMAMASI ( Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması ve Değerlendirilmesinde Esas Alınacak Projelerin Denetlenmesi Usulü )
KORUMA KURULUNCA DENETLEME YAPILMASI GEREĞİ ( Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması ve Değerlendirilmesine İlişkin Mimari Projenin Denetleme Yetkisini Mimarlar Odasına Veren Önceki Düzenlemenin Hatalı Olması ve Bu Yetkiyi Kaldıran Yeni Düzenlemenin Hukuka Uygun Olması )"
D6.D7.5.2001E. 2000/2186 K. 2001/2341"İMAR PLANINDA AYRIK NİZAMA TABİ OLAN TAŞINMAZLAR ( Blok Nizam İmar Durumu Verilmesi Talebinin Reddi Gereği )
İKİZ BLOK NİZAM İMAR DURUMU VERİLEMEMESİ ( İmar Planında Ayrık Nizama Tabi Olduğu Belirlenen Taşınmazlar İçin )
AYRIK NİZAMA TABİ TAŞINMAZLAR ( İmar Planı Değiştirilmeden İkiz Blok Nizam İmar Durumu Verilememesi )
BLOK NİZAM İMAR DURUMU VERİLEMEMESİ ( İmar Planında Ayrık Nizama Tabi Olduğu Belirlenen Taşınmazlar İçin )"
D6.D14.5.2001E. 2000/2152 K. 2001/2595"TAPU TAHSİS BELGESİ VERİLEN GECEKONDUNUN BULUNDUĞU YERDE KORUNAMAMASI ( Yeni Arsa Tahsis Edilmesi - İki Arsa Değerleri Arasındaki Fark Tesbit Edilerek Tahsili Gereği )
GECEKONDUNUN BULUNDUĞU YERDE KORUNAMAMASI ( Tahsis Belgeli Arsa Yerine Davacıya Tahsis Edilen Arsanın Değeri Daha Fazlaysa Bu Değer Farkının Tesbit Edilerek Davacıdan İstenebileceği - Arsa Bedelinin Tamamının İstenemeyeceği )
ARSA BEDELİNİN TAMAMININ İSTENEMEMESİ ( Tapu Tahsis Belgesi Verilmiş ve Bedeli Tahsil Edilmiş Arsadaki Gecekondunun Bulunduğu Yerde Korunamaması Nedeniyle Yerine Yeni Arsa Tahsis Edilmesi - Varsa Bedel Farkının Talep Edilebileceği )"
D6.D14.5.2001E. 2000/4145 K. 2001/2588"ORMAN NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZA YÖNELİK KORUMA KURULU TOPLANTISI ( Orman Genel Müdürlüğü'nden Teknik Temsilci Katılmadan Alınan Doğal Sit Tesbitine İlişkin Kararın Usule Aykırı Olması )
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Taş ve Mıcır Ocağı Bulunan Taşınmazın 1. Derece Doğal Sit İlan Edilmesine İlişkin - Orman Niteliğindeki Taşınmazla İlgili Toplantıya Orman Genel Müdürlüğü'nden Teknik Temsilci Katılmadan Karar Alınamayacağı )
TAŞ VE MICIR OCAĞI BULUNAN ORMAN TAŞINMAZININ 1. DERECE DOĞAL SİT ALANI OLARAK BELİRLENMESİ ( Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun Orman Arazisiyle İlgili Olarak Orman Genel Müdürlüğü'nden Teknik Temsilci Katılmadan Toplanıp Karar Alamayacağı )"
D6.D21.5.2001E. 2000/3721 K. 2001/2762"TURİZMİ TEŞVİK KANUNU UYARINCA TESİS EDİLEN İRTİFAK HAKLARININ İPTALİ KOŞULLARINA İLİŞKİN MALİYE BAKANLIĞI GENELGESİNİN İPTALİ TALEBİ ( İrtifak Hakkına Karşı Hazinece Dava Açılarak Bu Hakkın İptal Edilmiş ve Kararın Kesinleşmiş Olması - Menfaat İlişkisi Kalmadığından Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gereği )
İRTİFAK HAKKININ MAHKEMECE İPTAL EDİLMESİ VE KARARIN KESİNLEŞMESİ ( Davacının Menfaat İlişkisi Kalmadığından Turizmi Teşvik Kanunu Uyarınca Tesis Edilen İrtifak Haklarının İptali Koşullarına İlişkin Genelgenin İptali İçin Dava Açamayacağı )
DAVA AÇMA EHLİYETİNİN BULUNMAMASI ( Hazine Taşınmazı Üzerinde Lehine Tesis Edilmiş Olan İrtifak Hakkı Mahkemece İptal Edilen Davacının Bu Hakka İstinaden İrtifak Haklarının İptal Koşullarına İlişkin Genelgeye Karşı Dava Açamayacağı )
HUKUKİ YARAR KOŞULU ( Hazine Taşınmazı Üzerinde Lehine Tesis Edilmiş Olan İrtifak Hakkı Mahkeme Kararıyla İptal Edilen ve Bu Karar Kesinleşen Davacının Turizm Teşvik Kanunu'na Göre Tesis Edilen İrtifak Haklarının İptali Koşullarına İlişkin Genelgenin İptalini Dava Edemeyeceği )"
D6.D22.5.2001E. 2000/2263 K. 2001/2809"İMAR PLANI YAPILMASI VE DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK EKİ LEJANDLARDA YER ALMAYAN HUSUSLAR ( Nazım İmar Planında Düzenlenemeyeceği - Lejandlarda Kamu Konut Alanlarına İlişkin Bir Hüküm Bulunmaması )
NAZIM İMAR PLANI LEJANDLARINDA KAMU KONUT ALANLARINA İLİŞKİN BİR LEJAND HÜKMÜ BULUNMAMASI ( Nazım İmar Planında Kamu Konut Alanı Ayrılamayacağı )
KAMU KONUT ALANI AYRILAMAMASI ( Nazım İmar Planında - Yönetmelik Eki Lejandlarda Kamu Konut Alanlarıan İlişkin Bir Lejand Hükmü Bulunmaması )"
D6.D23.5.2001E. 2000/2381 K. 2001/2822"GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİNE GÖRE VERİLEN PARA CEZASININ VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ ( Davacı Şirkete Ait Kamyonun Beton Döktüğünün ve Gürültü Yaptığının Tutanakla Tesbit Edilmiş Olması - Talebin Reddi Gereği )
PARA CEZASININ VE DAYANDIĞI YÖNETMELİK HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ ( Davacı Şirkete Ait Kamyonun Beton Döküp Gürültü Yaptığının Tutanakla Tesbit Edilmiş Olması - Yasaya ve Gürültü Kontrol Yönetmeliğine Aykırılık Bulunması )
KAMYONUN BETON DÖKÜP GÜRÜLTÜ YAPTIĞININ TUTANAKLA TESBİTİ ( Gürültü Kontrol Yönetmeliği'ne ve Çevre Kanunu'na Aykırı Eylem Nedeniyle Verilen Para Cezasının İptali Talebinin Reddi Gereği )"
D6.D25.5.2001E. 2000/2183 K. 2001/2800"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ YETKİLERİ ( İlçe Belediye Meclisince Hazırlanan Uygulama İmar Planını Aynen Tasdik ya da Yeniden Görüşülmek Üzere İade Edebileceği - Tadilen Onama Yetkisinin Bulunmaması )
UYGULAMA İMAR PLANINI TADİLEN ONAMA YETKİSİNİN BULUNMAMASI ( Büyükşehir Belediye Başkanının İlçe Belediye Meclisince Kabul Edilen Planı Aynen Tasdik veya Yeniden Görüşülmek Üzere İade Edebileceği )
İLÇE BELEDİYE MECLİSİ KARARIYLA KABUL EDİLEN UYGULAMA İMAR PLANI ( Büyükşehir Belediye Başkanının Aynen Tasdik veya Yeniden Görüşülmek Üzere İade Yetkisinin Bulunması - Tadilen Onay Yetkisinin Bulunmaması )
İMAR PLANINI TADİLEN ONAMA YETKİSİNİN BULUNMAMASI ( Büyükşehir Belediye Başkanının İlçe Belediye Meclisince Kabul Edilen Uygulama İmar Planını Aynen Tasdik veya Yeniden Görüşülmek Üzere İade Yetkisinin Bulunması )"
D6.D18.9.2001E. 2000/2911 K. 2001/4951"DEVLET İHALE KANUNU'NA TABİ OLMAMA ( Belediyenin Özel Mülkiyetine Tabi Taşınmazların Satışında Belediye Encümenin Yetkili Olması )
BELEDİYE MECLİSİNİN YETKİLİ OLMAMASI ( Kamu Yararına Tahsis Edilmeyen Belediyenin Özel Mülkiyetine Tabi Taşınmazların Satışında Encümenin Yetkili Olması )
ENCÜMENİN YETKİLİ OLMASI ( Kamu Yararına Tahsisli Olmayıp Belediyenin Özel Mülkiyetine Tabi Bulunan Taşınmazların Satışının Devlet İhale Kanunu Hükümlerine Tabi Olmaması )
KAMU YARARINA TAHSİS EDİLMEYEN BELEDİYENİN ÖZEL MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZLARIN SATIŞI ( Belediye Meclisinin Değil Belediye Encümeninin Yetkili Olması )"
D6.D18.9.2001E. 2000/2996 K. 2001/3909"KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN BİR SAFHASI NİTELİĞİNDEKİ KAMU YARARI KARARI ALINMASI İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Kesin ve Yürütülmesi Gerekli İşlem Niteliği Bulunmadığından Davanın Reddi Gereği )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKLİ İŞLEM NİTELİĞİNDE OLMAYAN KAMU YARARI KARARI ALINMASINA İLİŞKİN İŞLEM ( İptal Davasına Konu Edilemeyeceği )
KAMU YARARI KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Kamulaştırma İşleminin Bir Safhası Olup Kesin ve Yürütülmesi Gerekli İşlem Niteliğinde Bulunmayan İşleme Karşı İptal Davası Açılamaması )"
D6.D24.9.2001E. 2001/849 K. 2001/4128"DOĞAL SİT ALANI TESBİTİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ TALEBİ ( Bilirkişilerin Doğal Sit Alanları Konusunda Uzman Kişilerden Seçilmesi Zorunluluğu )
BİLİRKİŞİLERİN DOĞAL SİT ALANLARI KONUSUNDA UZMAN KİŞİLERDEN SEÇİLMESİ GEREĞİ ( Doğal Sit Alanı Tesbitine İlişkin İşlemin İptali Davasında )
SİT ALANI TESBİTİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR ( Bilirkişilerin Sit Alanları Konusunda Uzman Kişilerden Seçilmesi Zorunluluğu )
UZMAN OLMAYAN KİŞİLERİN DÜZENLEDİĞİ BİLİRKİŞİ RAPORUNUN İPTALİ GEREĞİ ( Doğal Sit Alanlarına İlişkin Davada Bilirkişilerin Doğal Sit Alanları Konusunda Uzman Kişilerden Seçilmesi Zorunluluğu )"
D6.D25.9.2001E. 2000/2889 K. 2001/4166"KIYMET TAKDİRİ YAPILDIKTAN SONRA O YIL İÇİNDE KAMULAŞTIRILMAYAN TAŞINMAZ ( Sonraki Yıllarda Yeni Kıymet Takdiri Yapılmadan Eski Bedel Yatırılarak Kamulaştırma Yapılamayacağı )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Kıymet Takdiri Yapıldıktan Sonra O Yıl İçinde Kamulaştırılmayan Taşınmazın Sonraki Yıllarda Kamulaştırılması - Yeniden Kıymet Takdiri Yapılması Zorunluluğu )
YENİ KIYMET TAKDİRİ YAPTIRILMASI ZORUNLULUĞU ( Kıymet Takdiri Yapıldıktan Sonra O Yıl İçinde Kamulaştırılmayan Taşınmaz İçin )"
D6.D4.10.2001E. 2000/3480 K. 2001/4259"SİYASİ PARTİ İL BAŞKANLIĞI ( İmar Planına Karşı Dava Açma Ehliyetinin Bulunmadığı )
İMAR PLANINA KARŞI DAVA AÇMA EHLİYETİNİN BULUNMAMASI ( Siyasi Parti İl Başkanlığının )
HUSUMET ( Siyasi Parti İl Başkanlığının İmar Planına Karşı Dava Açma Ehliyetinin Bulunmaması )
DAVA AÇMA EHLİYETİNİN BULUNMAMASI ( İmar Planına Karşı Siyasi Parti İl Başkanlığının )"
D6.D5.10.2001E. 1999/3845 K. 2001/4307"TURİZM MERKEZİ İLAN EDİLEN BÖLGENİN NAZIM İMAR PLANI OLMAKSIZIN UYGULAMA İMAR PLANININ YAPILIP ONAYLANMASI ( Planlar Arasındaki Hiyerarşiye Uyulmadığından Uygulama İmar Planının İptali Gereği )
UYGULAMA İMAR PLANININ İPTALİ TALEBİ ( Nazım İmar Planı Olmaksızın Hiyerarşiye Uyulmadan Hazırlanan Uygulama İmar Planının İptali Gereği )
NAZIM İMAR PLANI OLMAKSIZIN HAZIRLANAN UYGULAMA İMAR PLANININ İPTALİ TALEBİ ( Planlar Arasındaki Hiyerarşiye Aykırılık )
DAVA AÇMA SÜRESİ VE BAŞLANGICI ( Nazım İmar Planı ile Turizm Merkezi İlanına ve Vaziyet Planına Karşı Açılan Davada )"
D6.D8.10.2001E. 2000/3373 K. 2001/4396"YIKIM KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Kapatılan ve Daireye İlave Edilen Yıkım Kararına Konu Balkonların Açık Çıkma Olmaması Durumunda Ruhsata Tabi Olmaması )
BALKONLARIN KAPATILARAK VE DUVARLARI YIKILARAK ODAYA DAHİL EDİLMESİ ( Açık Çıkma Olmayan Balkonlardaki Taşıyıcı Unsurlara Zarar Vermeyen Tadilatın Ruhsat Gerektirmemesi )
AÇIK ÇIKMA OLMAYAN BALKONLARIN KAPATILARAK ODALARA İLAVE EDİLMESİ ( Taşıyıcı Unsurlara Zarar Vermeyen Tadilatın Ruhsat Gerektirmemesi )
RUHSATA TABİ OLMAYAN İŞLEMLER ( Açık Çıkma Olmayan Balkonların Kapatılarak ve Aradaki Duvar Yıkılarak Taşıyıcı Unsurlara Zarar Verilmeden Odaya Dahil Edilmesi )"
D6.D15.10.2001E. 2000/3784 K. 2001/4619"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Sit Alanı İlan Edilen Bölgede Koruma Amaçlı İmar Planı Yapılıncaya Kadar Koruma Kurulunca Belirlenen Geçiş Dönemi Yapılanma Şartlarının Geçerli Olacağı )
GEÇİŞ DÖNEMİ YAPILANMA ŞARTLARINA GÖRE PARSELASYON İŞLEMİ YAPILAMAMASI ( Sit Alanı İlan Edilen Bölgede )
SİT ALANI İLAN EDiLEN BÖLGE ( Koruma Kurulunca Belirlenen Geçiş Dönemi Yapılanma Şartlarına Göre arselasyon İşlemi Yapılamayacağı )
KORUMA KURULUNCA BELİRLENEN GEÇİŞ DÖNEMİ YAPILANMA KOŞULLARINA GÖRE PARSELASYON İŞLEMİ TESİS EDİLEMEMESİ ( Sit Alanı İlan Edilen Bölgede )"
D6.D1.11.2001E. 2000/4171 K. 2001/5114"ÇEVRE PARA CEZASININ ÖDENMESİ YOLUNDAKI ÖDEMEYE ÇAĞRI İHTARI ( Ödeme Emri Olmayıp Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlem Niteliği Bulunmadığından İdari Davaya Konu Edilememesi )
İDARİ DAVAYA KONU EDİLEMEME ( Çevre Para Cezasının Ödenmesi Yolundaki Ödemeye Çağrı İhtarının Ödeme Emri Niteliğinde Olmayıp Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlem Niteliğinin Bulunmaması )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN BİR İŞLEM NİTELİĞİNDE OLMAYAN ÇEVRE PARA CEZASININ ÖDENMESİ İHTARI ( İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
ÖDEME EMRİ NİTELİĞİNDE OLMAYAN ÖDEMEYE ÇAĞRI İHTARI ( Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlem Niteliği Bulunmadığından İptal Davasına Konu Edilemeyeceği )"
D6.D5.11.2001E. 2000/3254 K. 2001/5193"ARSA OFİSİ'NE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMAMASI ( 2981 Sayılı Yasaya Göre Hak Sahibine Arsa Bedeli Alınmak Suretiyle Yapılan Tahsisin Satış Olarak Nitelendirilememesi )
BELEDİYELERİN ARSA VE ARAZİLERİ SATIŞA ÇIKARMADAN ÖNCE ARSA OFİSİNE BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Gecekondu Sahiplerine 2981 Sayılı Yasa Uyarınca Arsa Bedeli Alınmak Suretiyle Yapılan Tahsisin Satış Olarak Kabul Edilemeyeceği )
GECEKONDU SAHİPLERİNE 2981 SAYILI YASA UYARINCA ARSA BEDELİ ALINARAK YAPILAN TAHSİSİN SATIŞ OLARAK NİTELENDİRİLEMEMESİ ( Arsa Ofisine Bildirim Yükümlülüğünün Bulunmaması )"
D6.D5.11.2001E. 2000/3661 K. 2001/5178"CAMİ ALANINA İLİŞKİN PLANLAMADA MÜFTÜLÜK GÖRÜŞÜ ALINMASI GEREĞİ ( Üniversite Kampüsüne Tahsisli Taşınmazın Bir Bölümünün Cami ve Otopark Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliğinin İptali Davası )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Üniversite Kampüsüne Tahsisli Taşınmazın Bir Bölümünün Cami ve Otopark Alanı Olarak Belirlenmiş Olması - Şehircilik İlkeleriyle Planlama Esaslarına ve Kamu Yararına Uygunluk Koşulu )
ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNE TAHSİSLİ TAŞINMAZIN BİR KISMININ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİYLE CAMİ ALANI OLARAK TESBİTİ ( Plan Değişikliğinde Gözönünde Bulundurulması Gereken Hususlar - Caminin Gerekliliği Hususunda Müftülükten Görüş Alınması Zorunluluğu )
MÜFTÜLÜKTEN GÖRÜŞ ALINMASI ZORUNLULUĞU ( Cami Alanı Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliğinde )"
D6.D5.11.2001E. 2000/4420 K. 2001/5161"BEDELSİZ YOLA TERK EDİLEN ORANIN PARSELASYON İŞLEMİYLE BELİRLENEN DÜZENLENME ORTAKLIK PAYI ORANINDAN AZ OLMASI ( Fark Düzenleme Ortaklık Payı Alınmasının Hukuka Uygun Olması )
FARK DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ALINMASI ( Bedelsiz Yola Terk Edilen Oranın Parselasyon İşlemiyle Belirlenen Düzenleme Ortaklık Payı Oranından Az Olması )
YOLA BEDELSİZ TERK EDİLEN ORANIN PARSELASYON İŞLEMİYLE BELİRLENEN DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ORANINDAN AZ OLMASI ( Fark Düzenleme Ortaklık Payı Alınmasının Yasaya Uygun Olması )"
D6.D5.11.2001E. 2000/4485 K. 2001/5173"2981 SAYILI YASAYA GÖRE İFRAZ İŞLEMİ TESİS EDİLEMEMESİ ( İfraz İşlemlerinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'na Göre Yapılması Gereği )
PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( 2981 Sayılı Yasaya Göre İfraz İşlemi Yapılamayacağı - İfraz İşleminin 3194 Sayılı Yasaya Göre Tesis Edilmesi Gereği )
İFRAZ İŞLEMİNİN 2981 SAYILI YASAYA GÖRE TESİS EDİLEMEMESİ ( İmar Kanunu'na Göre İfraz Yapılabileceği - Dava Konusu Taşınmaza Uygulanan Parselasyon İşleminin İptali Gereği )"
D6.D6.11.2001E. 2000/3626 K. 2001/5220"ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN İPTALİ TALEBİ ( Yükümlülüklerini Yerine Getirmeden Faaliyete Başlayan İşletmeye Üretim Aşamasında Bulunduğunu Belgelerse Şartları Yerine Getirmesi İçin Süre Tanınmasına İlişkin )
ÜRETİM AŞAMASINDA BULUNDUĞUNU BELGELEYEN FAALİYET SAHİBİNE SÜRE VERİLMESİ YOLUNDAKİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğindeki Yükümlülüklerini Yerine Getirmeden Faaliyete Başlayan İşletmeye Süre Tanınmasının Kamu Yararına Aykırı ve Çevreye Zararlı Olması )"
D6.D8.11.2001E. 2000/4793 K. 2001/5374"REKREASYON ALANINDA YEŞİL ALAN YANINDA LOKANTA GAZİNO GİBİ TESİSLER YAPILABİLMESİ ( Bu Alanın Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanamaması - Hazine Arazilerinin Rekreasyon Alanında Değerlendirilebileceği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYINDAN KARŞILANACAK ALAN OLARAK KABUL EDİLEMEME ( Rekreasyon Alanları - Bu Alanlarda Yeşil Alan Yanında Lokanta Gazino Gibi Tesislerin de Yapılabilmesi )
HAZİNE ARAZİLERİNİN BİR KISMININ REKREASYON ALANINDA DEĞERLENDİRİLEBİLMESİ ( Rekreasyon Alanının Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanamayacağı )
PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Rekreasyon Alanlarının Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanamayacağı - Hazine Arazilerinin Bir Kısmının Rekreasyon Alanında Değerlendirilebileceği )"
D6.D22.11.2001E. 2000/3765 K. 2001/5865"AVUKATA VERİLEN GENEL DAVA VEKALETNAMESİ ( Vekile Müvekkile Ait Taşınmaz Üzerindeki İnşaat İçin Tadilat Projesi Onaylatma Yetkisi Vermeyeceği - Taşınmaz Üzerinde Tasarrufta Bulunulması İçin Özel Yetki Bulunması Gereği )
TADİLAT PROJESİNİN BELEDİYEYE VEKİL TARAFINDAN VERİLMESİ ( Vekaletnamede Özel Yetki Bulunması Zorunluluğu - Genel Dava Vekaletnamesine Dayanarak Avukatın Yaptığı Başvurunun Reddi Gereği )
VEKALETNAMEDE ÖZEL YETKİ BULUNMASI ŞARTI ( Vekilin Belediyeye Tadilat Projesi İçin Başvurabilmesi İçin - Avukatın Genel Dava Vekaletnamesine Dayanarak Yaptığı Başvurunun Reddi Gereği )
TAŞINMAZ ÜZERİNDE VEKİL VASITASIYLA TASARRUFTA BULUNULMASI ( Vekaletnamede Özel Yetki Bulunması Zorunluluğu - Avukatın Tadilat Projesi İçin Genel Dava Vekaletnamesine Dayanarak Belediyeye Yaptığı Başvurunun Reddi Gereği )
GENEL AVUKAT VEKALETNAMESİNİN KAPSAMI ( Tadilat Projesi İçin Avukatın Yaptığı Başvurunun Değerlendirilmesi İçin Vekaletnamede Özel Yetki Bulunması Gereği )"
D6.D5.12.2001E. 2000/5490 K. 2001/6098"İMAR PLANINDA PAZAR ALANINA AYRILAN YERİN DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ ( Pazar Yeri Olarak Ayrılan Parselden Davacılara Hisse Verilmesinin Hatalı Olması )
KAMU TESİSİ NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( İmar Planında Pazar Yeri Olarak Ayrılan Yerin Düzenleme Ortaklık Payı Kapsamında Değerlendirilmesi Gereği - Davacılara Pazar Yerinden Hisse Verilmesinin Hatalı Olması )
PAZAR YERİNİN DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ ( İmar Planında Pazar Alanına Ayrılan Yerden Parselasyona Katılan Taşınmaz Maliklerine Hisse Verilemeyeceği )
PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( İmar Planında Pazar Yeri Olarak Ayrılan Yerden Parselasyona Katılan Taşınmaz Maliklerine Hisse Verilemeyeceği - Pazar Yerinin Düzenleme Ortaklık Payı Kapsamında Değerlendirileceği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYINA DAHİL OLMA ( İmar Planında Pazar Yeri Olarak Ayrılan Taşınmaz - Parselasyona Katılan Taşınmaz Maliklerine Pazar Yerine Ayrılan Taşınmazdan Hisse Verilemeyeceği )"
D6.D6.12.2001E. 2000/5335 K. 2001/6150"KÖY YARARINA YAPILAN KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ ( Kamulaştırma İşleminin Yapılması Usulü - İlgili Belgelerin Taşınmaz Malikine Tebliğ Edilmemiş ve Sadece Kıymet Takdir Bedelinin İlan Edilmiş Olması/İşlemin Usule Aykırı Olması )
İHTİYAR HEYETİNDEN EN AZ ÜÇ ÜYENİN ÖNÜNDE İLGİLİYE TEBLİĞ VE KÖY ODASINA ASILMAK SURETİYLE İLAN ZORUNLULUĞU ( Köy Yararına Kamulaştırma Usulü )
KIYMET TAKDİR BEDELİNİN İLAN EDİLMESİNİN KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİ SONUÇLANDIRMAMASI ( İhtiyar Heyetinden En Az Üç Üyenin Önünde Kanunda Belirtilen Belgelerin İlgiliye Tebliği Zorunluluğu )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Köy Yararına Yapılan Kamulaştırmalarda Usul - İlgiliye Tebligat Yapılmamış ve Yasadaki Tüm Belgelerin İlan Edilmemiş Olması )"
D6.D10.12.2001E. 2000/5692 K. 2001/6248"İMAR PLANINA İTİRAZ USULÜ ( Bir Aylık Askı Süresi İçinde veya Askı Süresinin Bitiminden İtibaren 60 Günlük İdari Dava Açma Süresi İçinde İtiraz Yoluna Başvurulabilmesi )
ASKI SÜRESİ İÇİNDE İMAR PLANINA İTİRAZ EDİLMEMESİ ( Askı Süresinin Son Gününü İzleyen 60 Günlük Yasal Dava Açma Süresi İçinde İtiraz Yoluna Başvurulabileceği )
İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ İÇERİSİNDE İTİRAZDA BULUNULABİLMESİ ( İmar Planına Karşı Askı İlan Süresi İçinde İtiraz Yoluna Başvurulmamış Olması - Dava Açma Süresinin Hesaplanması Usulü )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI USULÜ ( İmar Planına Karşı Askı Süresi İçinde İtiraz Edilmeyip Dava Açma Süresi İçinde 2577 Sayılı Kanunun 11. Maddesine Göre İtiraz Yoluna Başvurulması Durumunda )"
D6.D11.12.2001E. 2000/5590 K. 2001/6270"TAPU TAHSİS BELGESİNİN İPTALİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Davacının Taşınmazı Satın Aldığı Kişilerin Hak Sahibi Olmaması Nedeniyle Davacının da Hak Sahibi Olamayacağı )
TAŞINMAZI SATAN KİŞİLERİN HAK SAHİBİ OLMAMASI ( Taşınmazı Satın Alan Davacının Aftan Yararlanarak Aldığı Tapu Tahsis Belgesinin İptalinin Doğru Olması )
HALEFİYET İLKESİ ( Taşınmazı Satın Alan Kişinin Tapu Tahsis Belgesi Talebinin Taşınmazı Satın Aldığı Kişilerin Hak Sahipliği Durumuna Göre Belirleneceği )"
D6.D12.12.2001E. 2000/5276 K. 2001/6372"DEŞARJ İZNİ ALINMASI İÇİN TANINAN SÜREDE DAVALI İDAREYE BAŞVURULMUŞ OLMASI ( Deşarj İzin Başvurusunun Usule Uygun Şekilde Yapılıp Yapılmadığı ve Sonucu Araştırılmadan Çevre Para Cezası Verilemeyeceği )
ÇEVRE PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Arıtma Tesisinin Çalışmadığı ve Deşarj İzin Belgesinin Bulunmadığı Gerekçesiyle Verilen Sürede Deşarj İzin Belgesi İçin de Başvurulduğu Halde Belgenin Henüz Alınmamış Olması - Başvuru Sonucu Araştırılmadan Ceza Verilemeyeceği )
ARITMA TESİSİNİN ÇALIŞMAMASI VE DEŞARJ İZİN BELGESİNİN BULUNMAMASI ( Verilen 15 Günlük Sürede Deşarj İzin Belgesi İçin Başvurulmuş Olması - Başvurunun Usule Uygun Olup Olmadığı ve Sonucu Araştırılmadan Çevre Para Cezası Verilemeyeceği )"
D6.D12.12.2001E. 2000/5436 K. 2001/6333"BELEDİYELERİN KAMULAŞTIRMA YAPMA YETKİSİ ( Belde Halkının Eğlence İhtiyaçlarını Karşılayacak Tesisler İnşa Etmek ve Evlilik Törenini İcra Etmek Amacıyla Düğün Salonu Yapmak İçin Kamulaştırma Yapılabileceği )
DÜĞÜN SALONU YAPMAK İÇİN KAMULAŞTIRMA YAPILABİLMESİ ( Belediyenin Evlilik Töreninin İcrasını Yapmakla Görevli Olması )
EĞLENCE İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK TESİSLER İNŞA ETMEK GÖREVİ ( Belediyenin Bu Maksatla Kamulaştırma Yapabileceği )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Belediyenin Düğün Salonu Yapmak İçin Kamulaştırma Yapma Yetkisinin Bulunması )"
D6.D26.12.2001E. 2000/5927 K. 2001/6574"TURİZM DENEME İŞLETME BELGESİNİN İPTALİ TALEBİ ( İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Niteliğinde Olmaması - Şartları Yerine Getiren İşletmeye Verilebileceği )
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Turizm Deneme İşletme Belgesinin Şartları Yerine Getiren Her İşletmeye Verilebileceği )"
D6.D14.1.2002E. 2000/6064 K. 2002/274"CAMİ BİTİŞİĞİNDEKİ TRAFO (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun Yıkım İstemi - Yapıldığı Tarihteki Plana ve Mevzuata Uygun Bir Yapının Sonradan Değiştirilen İmar Planına Dayanılarak Yıktırılamayacağı)
TRAFO (Cami Bitişiğindeki/Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun Yıkım İstemi - Yapıldığı Tarihteki Plana ve Mevzuata Uygun Bir Yapının Sonradan Değiştirilen İmar Planına Dayanılarak Yıktırılamayacağı)
ENERJİ TESİSLERİ (Cami Bitişiğindeki Trafo - Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılan ve Yaptırılacak Olan ve Bunların Müştemilatları İçin Ruhsat Alınmasına Gerek Bulunmadığı)"
D6.D21.1.2002E. 2000/5091 K. 2002/498"YOLA TERK ETTİĞİ TAŞINMAZ YOLDAN İHDAS EDİLEN TAŞINMAZ OLARAK PARSELASYON İŞLEMİNE DAHİL EDİLEN DAVACI ( Parselasyona Katılmayan Davacının Parselasyon İşleminin İptalini Talep Edemeyeceği )
PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Yola Terk Ettiği Taşınmaz Başkasına Verilen Ancak Kendi Taşınmazı Parselasyona Katılmayan Davacının İşlemle Menfaat İlişkisi Bulunmadığından Dava Ehliyetinin Bulunmaması )
DAVA EHLİYETİNİN BULUNMAMASI ( Yola Terk Ettiği Taşınmaz Başkasına Verilen Ancak Kendi Taşınmazı Parselasyona Katılmayan Davacının Parselasyon İşlemiyle Menfaat İlişkisinin Bulunmaması - Parselasyon İşleminin İptali Talebinin Ehliyetsizlik Nedeniyle Reddi Gereği )"
D6.D13.2.2002E. 2000/7657 K. 2002/1144"PETROL VE MADEN ARAMA ( ÇED Ön Araştırması Uygulanacak Faaliyetler Listesinden Çıkarılmasında ve Bu Faaliyetlerin Gerektiğinde Bakanlıkça Denetime Tabi Tutulmasının Hukuka ve Mevzuata Aykırılığı )
MADEN VE PETROL ARAMA ( ÇED Ön Araştırması Uygulanacak Faaliyetler Listesinden Çıkarılmasında ve Bu Faaliyetlerin Gerektiğinde Bakanlıkça Denetime Tabi Tutulmasının Hukuka ve Mevzuata Aykırılığı )
ÇED ÖN ARAŞTIRMASI UYGULANACAK FAALİYETLER LİSTESİ ( Petrol ve Maden Aramanın Çıkarılmasında ve Bu Faaliyetlerin Gerektiğinde Bakanlıkça Denetime Tabi Tutulmasının Hukuka ve Mevzuata Aykırılığı )"
D6.D6.3.2002E. 2002/628 K. 2002/1324"İHBARNAMENİN İPTALİ ( İmar Yasası Uyarınca Belediye Encümeni Kararına Dayanılarak Düzenlenen İhbarname )
PARA CEZASI ( İmar Yasası Uyarınca Verilen Para Cezalarına Karşı Sulh Ceza Mahkemesine İtiraz Edilebilmesi )
BELEDİYE ENCÜMENİ KARARINA İSTİNADEN GÖNDERİLEN İHBARNAMENİN İPTALİ ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( İmar Yasası Uyarınca Belediye Encümeni Kararına Dayanılarak Düzenlenen İhbarnamenin İptalinde İdari Yargının Görevli Olması )"
D6.D13.3.2002E. 2001/192 K. 2002/1517"KÖY KONAĞI VE MUHTARLIK BİNASI (Ruhsat Gerektiren Yapılardan Olduğu - İmar Kanununun 27. Madde Kapsamında Olmadığı)
MUHTARLIK BİNASI (Ruhsat Gerektiren Yapılardan Olduğu - İmar Kanununun 27. Madde Kapsamında Olmadığı)"
D6.D14.3.2002E. 2001/722 K. 2002/1588"TAŞITIN ÇEVRE KİRLİLİĞİNE NEDEN OLDUĞUNA İLİŞKİN BİR TESBİT BULUNMASI ZORUNLULUĞU ( Emisyon Muayenesi Yaptırmayan Araca Çevre Kanunu Gereğince Para Cezası Verilebilmesi İçin )
EMİSYON MUAYENESİNİN VERİLEN SÜREYE RAĞMEN YAPTIRILMAMASI ( Çevreyi Kirlettiği Tesbit Edilmeden Aracın Emisyon Pulu İbraz Etmemesine Dayanarak Çevre Kanunu'na Göre Para Cezası Verilememesi )
ÇEVRE KİRLİLİĞİNDEN KAYNAKLANAN PARA CEZASI VERİLEMEMESİ ( Eksoz Emisyon Pulu Almayan Araca Çevre Kanunu'na Göre Ceza Verilebilmesi İçin Çevreyi Kirlettiğinin Tesbiti Zorunluluğu )
EKSOZ EMİSYON PULU ALMAYAN VE VERİLEN SÜREDE DE MUAYENESİNİ YAPTIRIP PULU İBRAZ ETMEYEN ARAÇ MALİKİ ( Çevre Kanunu'na Göre Ceza Verilebilmesi İçin Çevreye Zarar Verdiğinin Somut Biçimde Tesbiti Zorunluluğu )"
D6.D18.3.2002E. 2001/218 K. 2002/1647"NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Uygulamanın Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Onanacak Avan Projesine Göre Yapılacağına İlişkin Plan Notunun Mevzuata Aykırılığı - İlçe Belediyesi Sınırları İçinde Kalan İnşaatlar )
PROJE ONAYI RUHSAT VERİLMESİ İŞLEMLERİ ( İlçe Belediyesi Sınırları İçinde - İlçe Belediyesine Ait Bu Yetkinin Büyükşehir Belediyesince Kullanılmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
RUHSAT VERİLMESİ İŞLEMİ ( İlçe Belediyesine Ait Bu Yetkinin Büyükşehir Belediyesince Kullanılmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - İlçe Belediyesi Sınırları İçinde Kalan İnşaatlar )
İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE KALAN İNŞAATLAR ( Proje Onayı Ruhsat Verilmesi İşlemlerini Tesis Etmek Görev ve Yetkisinin İlçe Belediyesine Ait Olduğu - Büyükşehir Belediyesince Kullanılamayacağı )"
D6.D20.3.2002E. 2001/899 K. 2002/1744"BAHÇEDE YER ALAN AYAKLI REKLAM PANOSU ( İmar Kanunu'nun 40. Maddesi'ne Aykırı Olmaması - Belediye Encümeninin Panonun Kaldırılmasına İlişkin Kararının İptali Gereği )
İMAR KANUNUNUN 40. MADDESİNE AYKIRILIK TEŞKİL ETMEYEN REKLAM PANOSU ( Belediye Encümeninin Bahçeye Monte Edilen Reklam Panosunun Kaldırılmasına İlişkin Kararının İptali Gereği )
REKLAM PANOSUNUN KALDIRILMASINA İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Bahçeye Monte Edilen Reklam Panosunun İmar Kanunu 40. Maddesine Aykırılık Teşkil Etmemesi )
BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Bahçeye Monte Edilen Reklam Panosunun İmar Kanunu 40. Maddesine Aykırılık Teşkil Ettiği Gerekçesiyle Kaldırılmasına İlişkin Encümen Kararının Hukuka Aykırı Olması )
ÇEVRE KİRLİLİĞİNE VE ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE AYKIRILIK BULUNMAMASI ( Bahçeye Monte Edilen Reklam Panosunun Kaldırılmasına İlişkin Belediye Encümeni Kararının İptali Gereği )"
D6.D16.4.2002E. 2001/1396 K. 2002/2298"MANEVİ TAZMİNAT (İdarenin Yargı Kararını Yerine Getirmemesi Nedeniyle Hükmedilen - Tazminat Davasının Açıldığı Günden İtibaren Yasal Faiz Uygulanması Gereği)
İDARENİN YARGI KARARINI YERİNE GETİRMEMESİ (Aleyhine Hükmedilen Manevi Tazminat - Davanın Açıldığı Günden İtibaren Yasal Faiz Uygulanması Gereği)
YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ (İdare Aleyhine Hükmedilen Manevi Tazminat - Davanın Açıldığı Günden İtibaren Yasal Faiz Uygulanması Gereği)
YASAL FAİZ (İdarenin Yargı Kararını Yerine Getirmemesi Nedeniyle Hükmedilen Manevi Tazminata Davanın Açıldığı Günden İtibaren Uygulanması Gereği)"
D6.D17.4.2002E. 2002/1809 K. 2003/2292"KEŞİF AVANSI ( Davacıya İkinci Bir Süre Verilerek Kesinleştirilen Süre İçerisinde Masraf Yatırılmaz İse Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Talebinden Vazgeçmiş Sayılacağının Bildirilmesi Gereği )
MASRAF YATIRILMAMASI ( Keşif ve Bilirkişi İncelemesi - Davacıya İkinci Bir Süre Verilerek Kesinleştirilen Süre İçerisinde Avansı Yatırmaz İse Talebinden Vazgeçmiş Sayılacağının Bildirilmesi Gereği )
KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Davacıya İkinci Bir Süre Verilerek Kesinleştirilen Süre İçerisinde Masraf Yatırılmaz İse Talebinden Vazgeçmiş Sayılacağının Bildirilmesi Gereği - Avansın Süresinde Yatırılmaması )"
D6.D15.5.2002E. 2001/2070 K. 2002/2839"YIKIM KARARI VERİLEN YAPIYA DAHA SONRA RUHSAT VERİLMİŞ OLMASI ( Ruhsata Bağlanan Yapı Yıktırılamayacağından Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilmesi ve Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerinde Bırakılması Gereği )
YARGILAMA GİDERLERİNİN DAVACI ÜZERİNDE BIRAKILMASI GEREĞİ ( Dava Konusu Yıkım İşleminden Sonra İnşaata Cezalı Ruhsat Verildiğinden Yıkım Kararının Hükümsüz Hale Gelmiş Olması - Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedileceği )
RUHSATSIZ İNŞAATA İLİŞKİN YIKIM KARARINDAN SONRA RUHSAT VERİLMİŞ OLMASI ( Yıkım Kararı Uygulanamayacağından İptali İçin Açılan Davada Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilmesi Gereği )"
D6.D18.9.2002E. 2001/2945 K. 2002/3816"KÖY İHTİYAR HEYETİNİN KAMULAŞTIRMA YAPMA YETKİSİNİN KAPSAMI ( Meydanı Genişletmenin Gerekli Olmaması ve İhtiyar Heyetinin Çay Bahçesi Yapmak Amacıyla Kamulaştırma Yetkisinin Bulunmaması - Kamulaştırma İşleminin İptali Gereği )
ÇAY BAHÇESİ YAPMA AMACIYLA KAMULAŞTIRMA YAPMA YETKİSİNİN BULUNMAMASI ( Köy İhtiyar Heyetinin - Kamulaştırma İşleminin İptali Gereği )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Köy Meydanının Orta Vadede İhtiyaca Cevap Verecek Genişlikte Olması ve İhtiyar Heyetinin Çay Bahçesi Yapma Görevinin Bulunmaması )
İHTİYAR HEYETİNİN KAMULAŞTIRMA YAPMA YETKİSİNİN KAPSAMI ( Çay Bahçesi Açma Görevi Bulunmadığından Kamulaştırma İşleminin İptali Gereği )"
D6.D7.10.2002E. 2001/3011 K. 2002/4097"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ ( Okul Alanında Yer Alan ve Kamulaştırılmayan Taşınmazın Okul Alanından Çıkarılması İçin - Şehircilik İlkeleri Planlama Esasları ve Kamu Yararına Uygunluk Denetimi Yapılarak Karar Verilmesi Gereği )
OKUL YERİ OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMAMIŞ OLMASI ( İmar Planı Değişikliği Yapılması ve Taşınmazın Okul Alanından Çıkarılması Talebi - Şehircilik İlkeleri Planlama Esasları ve Kamu Yararına Uygunluk Denetimi Yapılarak Karar Verilmesi Gereği )
ŞEHİRCİLİK İLKELERİ İLE PLANLAMA ESASLARI VE KAMU YARARINA UYGUNLUK DENETİMİ YAPILMASI GEREĞİ ( İmar Planı Değişikliği Talebinde - Okul Yeri Olarak Gösterilen Taşınmazın İdarece Kamulaştırılmamış Olması )"
D6.D9.10.2002E. 2001/3003 K. 2002/4221"ÖLÜM İLE VEKALET AKDİNİN SONA ERMESİ ( Murisin Sağlığında Verdiği Vekaletnameye Dayanarak Düzenlenen Tadilat Ruhsatının Yasaya Aykırı Olması ve İptali Gereği )
VEKALET AKDİNİN ÖLÜMLE SONA ERMESİ ( Murisin Sağlığında Verdiği Vekaletnameye Dayanarak Düzenlenen Tadilat Ruhsatının Yasaya Aykırı Olması ve İptali Gereği )
TADİLAT RUHSATININ İPTALİ GEREĞİ ( Murisin Sağlığında Verdiği Vekaletnameye Dayanarak Düzenlenen - Vekalet Akdinin Ölümle Sona Ermesi )"
D6.D22.10.2002E. 2002/3982 K. 2002/4668"ÇEVRE KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN PARA CEZALARI ( 4421 Sayılı Yasayla Değişik 765 Sayılı Türk Ceza Kanunundaki Hükümler Uyarınca Arttırılması Gereği )
PARA CEZALARI ( Çevre Kanununda Öngörülen - 4421 Sayılı Yasayla Değişik 765 Sayılı Türk Ceza Kanunundaki Hükümler Uyarınca Arttırılması Gereği )"
D6.D31.10.2002E. 2001/3636 K. 2002/4849"İLÇE BELEDİYESİNİN DAVA AÇMA EHLİYETİNİN BULUNMAMASI ( Büyükşehir Belediye Encümeninin Ucuz Konut Yapılması Amacıyla Yaptığı Kamulaştırma İşleminin İptali Davası )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE TESİS EDİLEN KAMULAŞTIRMA KARARININ İPTALİ TALEBİ ( İlçe Belediyesinin Dava Açma Ehliyetinin Bulunmaması )
UCUZ KONUT YAPILMASI AMACIYLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE YAPILAN KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( İlçe Belediyesinin Dava Açma Ehliyetinin Bulunmaması )
DAVA AÇMA EHLİYETİNİN BULUNMAMASI ( Büyükşehir Belediye Encümeninin Ucuz Konut Yapılması Amacıyla Yaptığı Kamulaştırma İşlemine Karşı İlçe Belediyesinin )"
D6.D7.11.2002E. 2001/5448 K. 2002/4886"YAPI KULLANMA İZNİ (İdareye Başvurudan İtibaren 30 Gün Sonra Verilmiş Sayılacağı - Verilmemesi Nedeniyle Zararın Doğduğundan Söz Edilemeyeceği/Tazminat İsteminin Reddi Gereği)
TAZMİNAT (Yapı Kullanma İzni Verilmemesi Nedeniyle Zarar Doğduğu İddiası - İdareye Başvurudan İtibaren 30 Gün Sonra Verilmiş Sayılacağı/Tazminat İsteminin Reddi Gereği)"
D6.D11.11.2002E. 2001/5065 K. 2002/4955"UYGULAMA İMAR PLANINA İTİRAZ ( İlçe Belediye Meclisince Karar Verilmeden Büyükşehir Belediye Meclisince İncelenemeyeceği )
İLÇE BELEDİYE MECLİSİ KARARI BULUNMADAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNCE KARAR VERİLEMEMESİ ( Uygulama İmar Planına İtiraz )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Uygulama İmar Planına İtiraz - İlçe Belediye Meclisince Karar Verilmeden Doğrudan Büyükşehir Belediye Meclisince İnceleme Yapılamayacağı )"
D6.D12.11.2002E. 2001/4154 K. 2002/5012"BELEDİYELERİN İMAR PARSELLERİNDEKİ HİSSELERİ ( Diğer Hissedarlara Bedel Takdiri Suretiyle Satmaya Yetkili Oldukları - Şahıs Hisseleriyle Takas Edemeyecekleri )
İMAR PARSELLERİNDEKİ HİSSELERİN TAKASI ( Belediyelerin/Diğer Hissedarlara Bedel Takdiri Suretiyle Satmaya Yetkili Oldukları - Şahıs Hisseleriyle Takas Edemeyecekleri )
HİSSELERİN TAKASI ( Belediyelerin İmar Parsellerindeki/Diğer Hissedarlara Bedel Takdiri Suretiyle Satmaya Yetkili Oldukları - Şahıs Hisseleriyle Takas Edemeyecekleri )"
D6.D12.11.2002E. 2001/4741 K. 2002/5010"KAMULAŞTIRMA (Belediye Hizmet Alanı Olarak - İşlem Tamamlanmadan Taşınmazın LPG İstasyonu Yapılması İçin İhaleye Çıkarılması/Kamulaştırma İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
BELEDİYE HİZMET ALANI OLARAK KAMULAŞTIRILAN YER (İşlem Tamamlanmadan Taşınmazın LPG İstasyonu Yapılması İçin İhaleye Çıkarılması/Kamulaştırma İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
KAMU YARARI (Belediye Hizmet Alanı Olarak Kamulaştırılan Yer - İşlem Tamamlanmadan Taşınmazın LPG İstasyonu Yapılması İçin İhaleye Çıkarılması/Kamulaştırma İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)"
D6.D12.11.2002E. 2001/5163 K. 2002/5013"VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN DAVALARDA TEBLİGATIN VEKİLE YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( Asile Yapılan Tebligatın Temyiz Süresini Başlatmayacağı - Vekilin Usulsüz Tebligatı Öğrenme Tarihinde Sürenin Başlayacağı )
ASİLE YAPILAN TEBLİGATIN USULSÜZ OLMASI VE TEMYİZ SÜRESİNİ BAŞLATMAMASI ( Vekil Vasıtasıyla Takip Edilen Davalarda Tebligatın Vekile Yapılması Zorunluluğu - Çevre Para Cezasının İptali Davası )
ÇEVRE PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Vekille Takip Edilen Davada Asile Yapılan Tebligatın Usulsüz Olması - Temyiz Süresinin Vekilin Tebligatı Öğrendiği Tarihten Başlaması )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Vekille Takip Edilen Davada Asile Yapılan Tebligatın Temyiz Süresini Başlatmaması - Çevre Para Cezasının İptali Davası )"
D6.D13.11.2002E. 2001/4094 K. 2002/5061"İDARİ İŞLEME KARŞI DAVA AÇILMAMIŞ OLMASININ TAZMİNAT İSTEMİNİN İNCELENMESİNE ENGEL TEŞKİL ETMEMESİ ( Davacıya Ait Evin Yolda Kaldığı Gerekçesiyle Yıktırılması Nedeniyle Belediyeden Tazminat Talebi )
İMAR PLANINDA YOLDA KALAN TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ YAPININ YIKTIRILMASI ( İdari İşleme Karşı İptal Davası Açmayan Davacının Doğrudan Tazminat Talebinde Bulunabileceği )
TAZMİNAT TALEBİ ( İmar Planında Yolda Kalan Taşınmaz Üzerindeki Yapının Yıktırılması İşlemi Nedeniyle Uğranılan Zarar İçin - İdari İşlemin İptali Davası Açmayan Davacının Doğrudan Tam Yargı Davası Açabileceği )
YOLDA KALAN BİNANIN YIKTIRILMASINA İLİŞKİN ENCÜMEN KARARININ İPTALİNİ İSTEMEYEN DAVACI ( Doğrudan Yıkım Nedeniyle Uğradığı Zararın Tazminini İsteyebileceği )"
D6.D13.11.2002E. 2001/5190 K. 2002/5095"GECEKONDU TASFİYE BÖLGESİ İLAN EDİLMİŞ ALANDA YER ALAN TAŞINMAZ ( 775 Sayılı Yasada Öngörülen Usul ve Esasların Uygulanması Gereği - 2981 Sayılı Yasaya Göre Tapu Tahsis Belgesi Verilemeyeceği )
775 SAYILI YASADA ÖNGÖRÜLEN USUL VE ESASLARIN UYGULANMASI GEREĞİ ( Gecekondu Tasfiye Bölgesi İlan Edilen Alanda Yer Alan Taşınmaza Verilen Tapu Tahsis Belgesinin Geçersiz Olması )
ENKAZ BEDELİ ÖDENEREK GECEKONDUNUN TAHLİYESİ VE YIKILMASI GEREĞİ ( 775 Sayılı Yasaya Göre Gecekondu Tasfiye Bölgesi İlan Edilen Alandaki Taşınmaza 2981 Sayılı Yasaya Göre Verilen Tapu Tahsis Belgesinin Geçersiz Olması )"
D6.D15.11.2002E. 2001/5263 K. 2002/5185"İMAR PLANININ İPTALİ ( Yapılacak Planla Yapılaşma Koşullarına Göre Uyuşmazlık Konusu Yapının Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiğinden Yıkım Kararı Verilemeyeceği )
YIKIM KARARI ( İmar Planının İptali - Yapılacak Planla Yapılaşma Koşullarına Göre Uyuşmazlık Konusu Yapının Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiğinden Karar Verilemeyeceği )"
D6.D19.11.2002E. 2001/4732 K. 2002/5326"NAZIM İMAR PLANI OLMAKSIZIN UYGULAMA İMAR PLANI YAPILAMAMASI ( Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Nazım Plan Değişikliğine Dayanıp Dayanmadığının ve Usule Uygun Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gereği )
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Nazım İmar Planı Değişikliği Yapılmaksızın Uygulama İmar Planı Değişikliği Yapılamaması )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Nazım İmar Planı Değişikliğine Dayanması Zorunluluğu )"
D6.D20.11.2002E. 2001/4866 K. 2002/5400"ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ( Yıkım Kararı ve Para Cezası Verme Yetkisi - Yönetim Kurulunun Bu Konuda İşlem Tesis Etme Yetkisinin Bulunmadığı )
YIKIM KARARI VE PARA CEZASI VERME YETKİSİ ( Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulunun Bu Konuda İşlem Tesis Etme Yetkisinin Bulunmadığı )
BELEDİYE ENCÜMEN KARARI ( Organize Sanayi Bölgesi İlan Edilen Yerlerde Yıkım Kararı ve Para Cezası Verme Yetkisi - OSB Yönetim Kurulunun Bu Konuda İşlem Tesis Etme Yetkisinin Bulunmadığı )
RUHSATSIZ VE TECAVÜZLÜ BİNA ( Organize Sanayi Bölgesinde Bulunan - Yıkım Kararı ve Para Cezası Verme Yetkisi/OSB Yönetim Kurulunun Bu Konuda İşlem Tesis Etme Yetkisinin Bulunmadığı )"
D6.D21.11.2002E. 2001/4142 K. 2002/5462"PLAN DEĞİŞİKLİĞİ KARARININ MAHKEMECE İPTALİ (İnşaat Ruhsatının Kendiliğinden İptali Sonucunu Doğurmayacağı)
YIKIM KARARI (Belediye Meclisi Plan Değişikliği Kararının Mahkemece İptali Üzerine - Geçerli İnşaat Ruhsatına Dayalı Yapılan Katın Yıkım İşleminin Mevzuata Aykırılığı)
İNŞAAT RUHSATI (Belediye Meclisi Plan Değişikliği Kararının Mahkemece İptali - İnşaat Ruhsatının Kendiliğinden İptali Sonucunu Doğurmayacağı)"
D6.D21.11.2002E. 2001/4891 K. 2002/5428"KÖY VE KÖYLÜNÜN ORTAK VE GENEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK VE MENFAATLERİNİ KORUMAK GÖREVİ ( Köy Muhtarlığının - Belediyece Mücavir Alan İçine Alınan Köyün Başka İlçeye Bağlı Olduğu ve Davalı Belediye Mücavir Sınırları İçine Alınamayacağı ve Yola Terk İşleminin İptali Gerektiğine İlişkin Davanın İncelenmesi Gereği )
YOLA TERK İŞLEMİNİ YAPAN BELEDİYENİN YETKİLİ OLMADIĞI GEREKÇESİYLE İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Muhtarlığın Köy ve Köylünün Menfaatlerini Koruma Görevi Nedeniyle Aktif Dava Ehliyetinin Bulunması )
BELEDİYE TARAFINDAN YAPILAN YOLA TERK İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Muhtarlığın Köy ve Köylünün Menfaatlerini Korumakla Görevli Olması - Aktif Dava Ehliyetinin Bulunması )
DAVAYA EHLİYET ( Belediye Tarafından Yapılan Yola Terk İşleminin İptali Davası - Muhtarlığın Köy ve Köylünün Menfaatlerini Korumakla Görevli Olduğundan Aktif Dava Ehliyetinin Bulunması )"
D6.D26.11.2002E. 2001/4089 K. 2002/5640"SINIFLANDIRMA HEYETİ RAPORU TEBLİĞ EDİLEREK DAVACIYA İTİRAZ HAKKI TANINMAMASI ( Turizm İşletme Belgesinin İptaline İlişkin İşlemin Hukuka Aykırı Olması )
TURİZM İŞLETME BELGESİNİN İPTALİ YOLUNDAKİ İŞLEMİN HUKUKA AYKIRI OLMASI ( Sınıflandırma Heyeti Raporu Tebliğ Edilerek Davacıya İtiraz Hakkı Tanınmamış Olması )
BAR TURİZM İŞLETME BELGESİNİN İPTALİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Sınıflandırma Heyeti Raporu Tebliğ Edilerek Davacıya İtiraz Hakkı Tanınmamış Olmasının Hukuka Aykırı Olması )"
D6.D26.11.2002E. 2001/4457 K. 2002/5647"ANIT MEZARLARA İLİŞKİN KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Dava Konusu Taşınmazların Mülkiyetinin Davacıya Değil Orman Vasfıyla Hazineye Ait Olması ve Davacı Tarafından Dava Açılmış Olması/Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gereği )
DAVA AÇMA EHLİYETİNİN BULUNMAMASI ( Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca Üzerindeki Anıt Mezarların Tesciline Karar Verilen Taşınmazın Mülkiyetinin Davacıya Ait Olmaması )
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Anıt Mezarların Yer Aldığı Taşınmazın Mülkiyetinin Hazineye Ait Olup Davacı Tarafından Hazineye Karşı Dava Açılmış Olması - Dava Açma Ehliyetinin Bulunmaması )"
D6.D28.11.2002E. 2001/4035 K. 2002/5721"PARSELASYON İŞLEMİNİN AMACI ( İmar Planına Uygun Düzgün İmar Parselleri Oluşturmak Olduğu - Kapanan Kadastral Yollar Belediyeye Ait Kadastral Parsel Olarak Düzenleme Alanına Dahil Edilerek Fazla Düzenleme Ortaklık Payı Alınmasının Hukuka Aykırı Olması )
KAPANAN KADASTRAL YOLLARIN BELEDİYEYE AİT KADASTRAL PARSEL OLARAK DÜZENLEME ALANINA DAHİL EDİLEREK FAZLA DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ALINMASI ( Parselasyon İşleminin İptali Talebinin Kabulü Gereği )
BELEDİYE ADINA MÜSTAKİL YA DA HİSSELİ PARSEL OLUŞTURULAMAMASI ( Parselasyon İşlemi Sonucu Kapanan Kadastral Yolların Belediye Adına Kadastral Parsel Olarak Düzenleme Alanına Dahil Edilmekle Fazla DOP Alınması )"
D6.D3.12.2002E. 2001/5641 K. 2002/5733"İPTAL DAVALARINDA DAVANIN REDDİNE İLİŞKİN KARARLAR ( Davacı Açısından Kesin Hüküm Niteliğinin Bulunmaması - Kesin Hükümden Bahsedilebilmesi İçin Tarafların da Aynı Olması Gereği )
KESİN HÜKÜM NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Davanın Konusu ve Sebepleri Aynı Olmakla Birlikte Davacı Tarafın FarklıOlması - Yapı Ruhsatının İptali Davası )
YAPI RUHSATININ İPTALİ TALEBİ ( Davanın Konusu ve Sebepleri Aynı Olup Taraflarından Birinin Farklı Olması - Kesin Hükümden Bahsedilememesi )"
D6.D3.12.2002E. 2001/5708 K. 2002/5757"DİLEKÇE RET KARARINA KARŞI TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULAMAMASI ( Temyiz Yoluna Başvurulmuş Olmasının 30 Günlük Yenileme Dilekçesi Verilmesi Süresini Kesmeyeceği - Dilekçenin Süreaşımı Nedeniyle Reddi Gereği )
YENİLEME SÜRESİNİN KESİLMEMESİ ( Dilekçenin Reddi Kararına Karşı 30 Günlük Süre İçinde Eksiklikleri Giderip Yenileme Dilekçesi Vermek Yerine Yasada Yer Almayan Temyiz Yoluna Başvurunun Danıştay'ca Reddi )
TEMYİZ YOLUNA GİDİLEMEYECEK DİLEKÇE RED KARARINA KARŞI YAPILAN TEMYİZ BAŞVURUSUNUN DANIŞTAY'CA REDDİ ( Temyize Başvurulmakla 30 Günlük Dilekçe Yenileme Süresinin Kesilmeyeceği - Yenileme Başvurusunun Süre Yönünden Reddi Gereği )
SÜRENİN KESİLMEMESİ ( Temyize Konu Edilemeyecek Olan Dilekçe Red Kararına Karşı Temyiz Yoluna Başvurulması - Danıştay'ca Başvurunun Reddinden Sonra Verilen Yenileme Dilekçesinin Süreaşımı Nedeniyle Reddi Gereği )
PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ BAŞVURUSUNDA VERİLEN DİLEKÇE RED KARARI ( 30 Gün İçinde Yeni Dilekçe Vermek Yerine Temyize Başvurulmasının Yenileme Dilekçesi Verme Süresini Kesmemesi - Danıştay'ın Başvuruyu Reddinden Sonra Verilen Yenileme Dilekçesinin Süre Yönünden Reddi Gereği )"
D6.D3.12.2002E. 2001/6023 K. 2002/5756"ESKİ ESER TESCİLİNİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Henüz Onarım Projesi Çıkartılması Olanağı Ortadan Kalkmayan Yapının Bakımsızlıktan Harabe Haline Gelmiş Olmasının Eski Eser Tescilinin Kaldırılmasını Gerektirmeyeceği )
BAKIMSIZ VE HARABE DURUMUNA GELEN YAPIYA İLİŞKİN ESKİ ESER TESCİLİNİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Henüz Onarım Projesi Çıkartılması Olanağı Ortadan Kalkmayan Yapıya İlişkin Tescilin Kaldırılamayacağı )
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Bakımsızlıktan Harabe Hale Gelmekle Birlikte Henüz Onarım Projesi Çıkartılması Olanağı Ortadan Kalkmayan Yapıya İlişkin Eski Eser Tescilinin Kaldırılması Talebi )"
D6.D3.12.2002E. 2001/6163 K. 2002/5755"EMLAK VERGİSİ BEYANNAMESİNİ PARSELASYON İŞLEMİNE GÖRE DÜZENLEYİP VEREN DAVACI ( En Geç Bu Tarihte Parselasyon İşleminden Haberdar Olmuş Sayılacağı - İptal Davasının Süre Yönünden Reddi Mecburiyeti )
SÜRE BAŞLANGICI ( Parselasyon İşleminin İptali Davası Açılmasında - Davacının Emlak Vergisi Beyannamesini Parselasyon İşlemi Sonucu Oluşan Yeni Duruma Göre Vermiş Olmakla En Geç Bu Tarihte İşlemden Haberdar Olmuş Sayılacağı )
PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Dava Süresi ve Başlangıcı - Emlak Vergisi Beyannamesini Parselasyon İşlemini Esas Alarak Veren Davacının En Geç Beyannameyi Verdiği Tarihte İşlemden Haberdar Olmuş Sayılacağı )"
D6.D10.12.2002E. 2002/4906 K. 2002/5794"KAMULAŞTIRMA ( İdareleri Zorlayıcı Nitelikte Yargı Kararı Verilmesinin Mümkün Olmadığı )
YARGININ İDARELERİ ZORLAYICI NİTELİKTE KAMULAŞTIRMA KARARI VERMESİ ( Mümkün Olmadığı )
İDARELERİ KAMULAŞTIRMAYA ZORLAMAK ( Bu Nitelikte Yargı Kararı Verilmesinin Mümkün Olmadığı )
TAŞINMAZDAKİ KISITLILIĞIN KALDIRILMASI ( İdare Mahkemesinden İstenmesi - Mahkemenin İdarenin Yerine Geçerek İdari İşlem Niteliğinde Karar Veremeyeceği )
KISITLILIĞIN KALDIRILMASI ( Taşınmaz Üzerindeki - İdare Mahkemesinden İstenmesi/Mahkemenin İdarenin Yerine Geçerek İdari İşlem Niteliğinde Karar Veremeyeceği )
İDARE MAHKEMESİ ( Taşınmaz Üzerindeki Kısıtlılığın Kaldırılması Talebi - Mahkemenin İdarenin Yerine Geçerek İdari İşlem Niteliğinde Karar Veremeyeceği )"
D6.D11.12.2002E. 2001/5614 K. 2002/5850"KAYMAKAMLIĞIN DAVA AÇMA EHLİYETİ ( İlköğretim Okulu İçin Yapı Ruhsatı Başvurusunun Reddine ve İnşaatın Durdurulmasına İlişkin İşleme Karşı - Hukuki Yararın Varlığı )
İLKÖĞRETİM OKULU İNŞAATININ DURDURULMASINA İLİŞKİN İŞLEME KARŞI DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Kaymakamlığın Dava Açmakta Hukuki Yararının Mevcut Olduğu )
HUKUKİ YARAR KOŞULU ( İlköğretim Okulu İçin Yapı Ruhsatı Başvurusunun Reddine İlişkin İdare İşlemine Karşı Kaymakamlığın Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( İlköğretim Okulu İçin Yapı Ruhsatı Başvurusunun Reddine İlişkin İdare İşlemine Karşı Kaymakamlığın - Hukuki Yararın Varlığı )"
D6.D16.12.2002E. 2001/6013 K. 2002/6006"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanan Yerlere Tahsisi Gereken Yoldan İhdasların Belediye Adına Tescili Suretiyle Fazla Düzenleme Ortaklık Payı Alınması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ALANLARINA TAHSİSİ GEREKEN YOLDAN İHDASLARIN BELEDİYE ADINA TESCİL EDİLMESİ ( Fazla Düzenleme Ortaklık Payı Alınmış Olması - Parselasyon İşleminin İptali Gereği )
KAMU TESİS ALANLARINDAN DÜZENLEMEYE GİRENLERİN EŞİT ORANDA HİSSELENDİRİLMESİ GEREĞİ ( Bu Alanların Büyük Oranda Hazine Taşınmazlarından Karşılanması - Parselasyon İşleminin İptali Gereği )
YOLLARIN KAPATILMASI SURETİYLE İHDAS EDİLEN TAŞINMAZLAR ( Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanan Yerlere Tahsisi Gereği - Bu Yerler Belediye Adına Tescil Edilip Fazla Düzenleme Ortaklık Payı Alınması/Parselasyon İşleminin İptali Gereği )"
D6.D23.12.2002E. 2001/6417 K. 2002/6314"HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ ( 2942 Sayılı Yasanın Genel Hükümleri Uyarınca Kamulaştırılması Yönünde Kurulan İşlemin Yok Hükmünde Olduğu )
KAMULAŞTIRMA ( Hazineye Ait Taşınmaz - 2942 Sayılı Yasanın Genel Hükümleri Uyarınca Kamulaştırılması Yönünde Kurulan İşlemin Yok Hükmünde Olduğu )
İDARE MAHKEMESİNİN DAVA KONUSU İŞLEMİN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNU BELİRTMESİ ZORUNLULUĞU ( Hazineye Ait Taşınmaz - 2942 Sayılı Yasanın Genel Hükümleri Uyarınca Kamulaştırılması Yönünde Kurulan İşlem )"
D6.D24.12.2002E. 2001/5810 K. 2002/6355"İMAR AFFI BAŞVURUSUNUN YAPILDIĞI TARİHTE HAZİNE ADINA KAYITLI OLMAYIP MALİK HANESİ AÇIK OLAN TAŞINMAZ ( Sonradan Hükmen Hazine Adına Tescil Edilmesinin Geriye Dönük Hak Doğurmayacağı - Hak Düşürücü Süreden Sonraki Tapu Tahsis Belgesi Başvurusunun Reddi Gereği )
GECEKONDU BULUNAN TAŞINMAZ İÇİN TAPU TAHSİS BELGESİ TALEBİ ( Malik Hanesi Açık Olduğundan Başvurusu Reddedilen Davacının Hazine Adına Hükmen Tescilden Sonra Yeniden Başvurması - Hükmen Tescilin Geriye Dönük Hak Sağlamaması/Süresinden Sonraki Başvurunun Reddi Gereği )
TAPU TAHSİS BELGESİ BAŞVURUSUNUN SÜRE NEDENİYLE REDDİ GEREĞİ ( Süresinde Yapılan Başvurunun Taşınmaz Hazine Adına Kayıtlı Olmadığından Reddedilmiş Olması - Daha Sonra Taşınmazın Hazine Adına Hükmen Tescilinin Geriye Dönük Hak Sağlamayacağı )
HAZİNE ADINA HÜKMEN TESCİLİN GERİYE DÖNÜK HAK SAĞLAMAMASI ( Tapu Tahsis Belgesi Talebiyle Yapılan Önceki Başvurunun Malik Hanesinin Boş Olması Nedeniyle Reddedilmiş Olması - Yeni Başvurunun Süreaşımı Nedeniyle Reddi Gereği )"
D6.D25.12.2002E. 2002/5995 K. 2002/6435"İLÇE BELEDİYESİ MÜCAVİR ALANININ BAKANLIK GENELGESİYLE GENİŞLETİLMESİ ( Ruhsatsız İnşaatın Yıkılmasına İlişkin Belediye Encümen Kararının İptali Gereği )
MÜCAVİR ALANIN GENİŞLETİLMESİ İŞLEMİNİN GEÇERSİZ OLMASI ( Ruhsatsız İnşaatın Yıkılmasına İlişkin Belediye Encümen Kararının İptali Gereği )
RUHSATSIZ İNŞAATIN YIKILMASINA İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ GEREĞİ ( İlçe Belediyesi Mücavir Alanının Büyükşehir Belediyesi Sınırlarına Kadar Genişletilmiş Sayılmayacağı )"
D6.D3.1.2003E. 2001/6627 K. 2003/20"İMAR PLANI (Uygulanmasına Yönelik İşlem - İptali İstemiyle 2577 Sayılı Yasanın 7. Maddesinde Belirtilen Süre İçerisinde Dava Açılabileceği)
DÜZENLEYİCİ İŞLEM (İmar Planı Yapılması - Uygulanmasına Yönelik İşlem/İptali İstemiyle 2577 Sayılı Yasanın 7. Maddesinde Belirtilen Süre İçerisinde Dava Açılabileceği)
SÜRE (Uygulama İşlemi Üzerine Düzenleyici İşleme Karşı - İmar Planı/İptali İstemiyle 2577 Sayılı Yasanın 7. Maddesinde Belirtilen Süre İçerisinde Dava Açılabileceği)
UYGULAMA İŞLEMİ (Üzerine Düzenleyici İşleme Karşı Açılan Dava/İmar Planı - 2577 Sayılı Yasanın 7. Maddesinde Belirtilen Süre İçerisinde Dava Açılabileceği)"
D6.D6.1.2003E. 2001/6602 K. 2003/55"LEJANDLARDA MESLEK LİSESİ VE ORTAÖĞRETİM OKULU ALANI LEJANDININ FARKLI OLMASI ( Meslek Lisesi Alanının Ticaret Alanına Dönüştürülmesi - Kaldırılan Meslek Lisesi Alanına Eşdeğer Meslek Lisesi Alanı Ayrılması Gereği/Ortaöğretim Tesisi Alanı Ayrılmasının Hatalı Olması )
MESLEK LİSESİ VE ORTAÖĞRETİM ALANI LEJANDLARININ FARKLI OLMASI ( Nazım İmar Planında Ticaret Alanına Dönüştürülen Meslek Lisesi Alanının Yerine Eşdeğeri Olmayan Ortaöğretim Alanı Tesbit Edilmiş Olması )
NAZIM İMAR PLANINDA MESLEK LİSESİ ALANINDAN ÇIKARILAN TAŞINMAZIN TİCARET ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( İlgili Yatırımcı Bakanlık ve Kuruluşların Görüşünün Alınmamış Olması ve Yerine Okul Alanına Dönüştürülen Taşınmazın da Aynı Bölgeye Hizmet Götürmemekte Olması - İşlemin İptali Gereği )"
D6.D9.1.2003E. 2001/5576 K. 2003/129"OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİ TALEBİ ( Mahkemece Başvurunun Uyuşmazlık Mahkemesine İletilmesi Gereği - Olumsuz Görev Uyuşmazlığı Bulunup Bulunmadığının Yerel Mahkemece Değerlendirilemeyeceği )
YEREL MAHKEMECE OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILAMAMASI ( Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi Talebi - Dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesine İletilmesi Zorunluluğu )
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNE DOSYANIN İLETİLMESİ GEREĞİ ( Davacı Vekilinin Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi Talebi Üzerine Yerel Mahkemece Olumsuz Görev Uyuşmazlığı Bulunup Bulunmadığına İlişkin Karar Verilemeyeceği )"
D6.D9.1.2003E. 2001/6807 K. 2003/105"ZIMNEN RED KARARI ( İmar Planı Değişikliği Talebinin Zımnen Reddi Üzerine Açılan Davada Mahkemece Dava Konusunun Esastan İncelenerek Hüküm Kurulması Gereği - Belediye Meclisince Başvurunun İncelenmesi Gerektiği Gerekçesiyle Zımnen Red İşleminin İptal Edilemeyeceği )
ŞEHİRCİLİK VE PLANLAMA İLKELERİNE GÖRE İNCELEME YAPILARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ( İmar Planı Değişikliği Talebinin Zımnen Reddi İşleminin İptali Davasında - Mahkemece Belediye Meclisinin Başvuruyu İnceleyerek Karar Vermesi Gerektiği Gerekçesiyle Davanın Kabulünün Hatalı Olması )
BELEDİYE MECLİSİNCE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİYLE İLGİLİ SÜRESİNDE KARAR VERİLMEMESİ ( Zımnen Red Kararının İptali Davasında da Kararın Esastan İncelenmesi Gereği )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNİN ZIMNEN REDDİ ( Mahkemece Belediye Meclisinin Başvuruyu İnceleyerek Karar Vermesi Gerektiği Gerekçesiyle İşlemin İptalinin Hatalı Olması - Başvurunun Şehircilik ve Planlama İlkelerine Göre İncelenmesi Zorunluluğu )"
D6.D14.1.2003E. 2001/6924 K. 2003/193"ÇAY YATAĞINDAN İZİNSİZ KUM VE ÇAKIL ALINMASI ( Kıyı Kanunu Kapsamına Alınan Çaylardan Olmayan Dava Konusu Çaydan Dolayı Kıyı Kanunu Kapsamında Ceza Verilememesi )
KIYI KANUNUNU'NUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTEKİ LİSTEDE YER ALMAYAN ÇAY ( Kıyı Kanunu Kapsamına Girmediğinden İzinsiz Kum ve Çakıl Alınması Nedeniyle Kıyı Kanunu'na Göre Para Cezası Verilemeyeceği )
AKARSU YATAĞINDAN İZİNSİZ KUM VE ÇAKIL ALINMASI ( Kıyı Kanunu Kapsamına Alınan Akarsulardan Olmayan Dava Konusu Çay Nedeniyle Kıyı Kanunu'na Göre Para Cezası Verilemeyeceği )
PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Çay Yatağından İzinsiz Kum ve Çakıl Alınması Nedeniyle Kıyı Kanununa Göre Verilen - Dava Konusu Çayın Kıyı Kanunu Kapsamına Alınmamış Olması )"
D6.D14.1.2003E. 2001/6965 K. 2003/196"İFRAZ VE TEVHİD AMACINI TAŞIYAN İŞLEM (4 Ayrı Parseli - Parselasyon İşlemi Niteliği Taşımadığı/Parsel Maliklerinin Muvafakatının Alınması Gereği)
PARSELASYON İŞLEMİ NİTELİĞİ TAŞIMAMAK (4 Ayrı Parseli İfraz ve Tevhid Amacını Taşıyan İşlem - Parsel Maliklerinin Muvafakatının Alınması Gereği)
PARSEL MALİKLERİNİN MUVAFAKATININ ALINMASI GEREĞİ (4 Ayrı Parseli İfraz ve Tevhid Amacını Taşıyan İşlem - Parselasyon İşlemi Niteliği Taşımaması)"
D6.D27.1.2003E. 2001/6489 K. 2003/679"TURİZM DENEME İŞLETME BELGESİ ( Kolluk Kuvveti Olarak Jandarmanın Güvenlik Açısından Tesislerde Yaptığı Denetime Dayanılarak Turizm Bakanlığınca İptali )
JANDARMANIN TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSİ DENETİMİ ( Kolluk Kuvveti Olarak Güvenlik Açısından - Dayanarak Turizm Bakanlığınca Belgenin İptali )
TURİZM BAKANLIĞININ TURİZM DENEME İŞLETME BELGESİNİ İPTALİ ( Kolluk Kuvveti Olarak Jandarmanın Güvenlik Açısından Tesislerde Yaptığı Denetime Dayanılarak )
İLLERİN İDARESİNİN YETKİ GENİŞLİĞİ ESASINA DAYANMASI ( Kolluk Kuvveti Olarak Jandarmanın Güvenlik Açısından Tesislerde Yaptığı Denetime Dayanılarak Turizm İşletme Belgesinin İptali )"
D6.D4.2.2003E. 2001/6820 K. 2003/803"CAMİ BİNALARI ( Resmi Değil Umumi Bina Tanımı İçinde Yer Aldığı - İmar Planını Onaylama Yetkisi )
İMAR PLANI ( Umumi Bina Kapsamında Olan Cami ve Müştemilat Alanı - Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Onaylanmasında Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KAMUNUN ORTAK KULLANIMINA AYRILAN BİNALAR ( Cami Binalarının Resmi Değil Umumi Bina Tanımı İçinde Yer Aldığı - İmar Planını Onaylama Yetkisi )
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINCA ONAYLANAN İMAR PLANI ( Umumi Bina Kapsamında Olan Cami ve Müştemilat Alanı - Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D6.D5.2.2003E. 2002/1217 K. 2003/844"ÇEVRE PARA CEZASI ( Büyükşehir Belediye Başkanına Bağlı Olan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Zabıta Memuru Tarafından Başkanının Devrettiği Yetkiye Dayanarak Kesilen - Yetki Yönünden Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ( Büyükşehir Belediye Başkanına Bağlı Olan - Zabıta Memuru Tarafından Başkanının Devrettiği Yetkiye Dayanarak Kesilen Çevre Para Cezası/Yetki Yönünden Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ( Bağlı Olan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Zabıta Memuru Tarafından Başkanının Devrettiği Yetkiye Dayanarak Kesilen Çevre Para Cezası - Yetki Yönünden Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )"
D6.D5.2.2003E. 2002/6559 K. 2003/1328"İMAR PLANI ( Belediyelerin Başka Kurum Kuruluş ve Kişilere Hazırlattırılabileceği - Onaylama Yetkisinin İlgili Belediye Meclisine Ait Olduğu )
YETKİ DEVRİ ( Belediyenin İmar Planlarını Başka Kurum Kuruluş ve Kişilere Hazırlattırılabileceği - Yetkili Belediye Meclisince Onaylanarak Yürürlüğe Girmesinde Devrin Söz Konusu Olmadığı )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE HAZIRLATTIRILAN İMAR PLANI ( Yetkili İlçe Belediye Meclisince Onaylanarak Yürürlüğe Girmesinde Bir Yetki Devri Söz Konusu Olmadığı
NAZIM İMAR PLANI ( 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının Üst Ölçekli Planlara Uygun Olarak Hazırlanması Zorunluluğu )"
D6.D19.2.2003E. 2001/2999 K. 2003/1045"DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Alınamaması - Parselasyon İşleminin İmar Planında Okul Alanı Olarak Ayrılan ve Bu Amaçla Kullanılan Taşınmazda Değer Artışı Yaratmayacağı )
PARSELASYON İŞLEMİ ( İmar Planında Okul Alanı Olarak Ayrılan ve Bu Amaçla Kullanılan Taşınmazda Değer Artışı Yaratmayacağı - Düzenleme Ortaklık Payı Alınamayacağı )
İMAR PLANI ( Okul Alanı Olarak Ayrılan ve Bu Amaçla Kullanılan Taşınmaz - Parselasyon İşleminin Değer Artışı Yaratmayacağı/Düzenleme Ortaklık Payı Alınamayacağı )"
D6.D5.3.2003E. 2002/5536 K. 2003/1327"OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI ( Görevsizlik Kararı Veren Mahkemeye Diğer Mahkemece Verilen Görevsizlik Kararı Üzerine Tekrar Başvurulması ve Dosyanın Esastan İncelenmesinin Usule Aykırı Olması - Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Uyuşmazlık Mahkemesi'nce Giderilmesi Gereği )
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNCE OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİ GEREĞİ ( İdare Mahkemesi'nce Görevsizlik Kararı Verilip Dosyanın Gönderildiği Sulh Ceza Mahkemesince de Görevsizlik Kararı Verilmesi - İdare Mahkemesine Tekrar Başvurulması Sonucu Dosyanın Esastan İncelenememesi )
GÖREVSİZLİK KARARI ÜZERİNE DOSYANIN GÖNDERİLDİĞİ SULH CEZA MAHKEMESİ'NİN DE GÖREVSİZLİK KARARI VERMESİ ( Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Uyuşmazlık Mahkemesi'nce Giderileceği - Tekrar İdare Mahkemesi'ne Başvurulması ve İşin Esasının İncelenmesinin Usule Aykırı Olması )
İDARE VE SULH CEZA MEHKEMELERİ ARASINDAKİ OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI ( Uyuşmazlık Mahkemesi'ne Başvurulması Gereği - İdare Mahkemesince Tekrar Yapılan Başvuru Hakkında Esastan Karar Verilemeyeceği )
İMAR KANUNU GEREĞİ VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( İdare ve Sulh Ceza Mahkemeleri Arasındaki Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Uyuşmazlık Mahkemesi'nce Giderilmesi Zorunluluğu - İdare Mahkemesi'ne Tekrar Yapılan Başvurunun Esastan İncelenemeyeceği )"
D6.D6.3.2003E. 2002/5350 K. 2003/1387"TAPULU TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİNA İÇİN 2981 SAYILI YASADAN YARARLANMA TALEBİ ( İmar Planında Yolda Kalan Taşınmazın Enkaz Bedeli Ödenerek Kaldırılmasına İlişkin Belediye Encümeni Kararının Doğru Olması )
İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPININ İMAR PLANINDA YOLDA KALMASI ( Binanın Enkaz Bedeli Ödenerek Kaldırılmasına İlişkin Belediye Encümeni Kararının Doğru Olması )
ENKAZ BEDELİ ÖDENEREK YAPININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Davacının Kendi Taşınmazına Ruhsatsız Biçimde Yaptığı ve 2981 Sayılı Kanundan Yararlanmak İçin Başvurduğu Binanın İmar Planında Yolda Kalması )
BELEDİYE ENCÜMENİNİN ENKAZ BEDELİ ÖDENEREK BİNANIN KALDIRILMASINA İLİŞKİN KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Davacının Kendi Taşınmazına Ruhsatsız Biçimde Yaptığı ve 2981 Sayılı Kanundan Yararlanmak İçin Başvurduğu Binanın İmar Planında Yolda Kalması )
RUHSATSIZ OLARAK YAPILAN BİNANIN İMAR PLANINDA YOLDA KALMASI ( 2981 Sayılı Kanundan Yararlanma Talebi Üzerine Belediyece Yolda Kalan Taşınmazdaki Binanın Enkaz Bedeli Ödenerek Kaldırılmasına İlişkin Kararın Hukuka Uygun Olması )"
D6.D11.3.2003E. 2001/1795 K. 2003/1486"DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMAK ( Gemi ve Deniz Araçlarına Verilecek Cezalarda Suçun Tespiti ve Cezanın Kesilmesi Usulleri ile Kullanılacak Makbuzlara Dair Yönetmeliğin 21.Maddesine Göre Tespit Yapılmadan Para Cezası Verilemeyeceği )
PARA CEZASI ( Deniz Kirliliğine Neden Olmak - Gemi ve Deniz Araçlarına Verilecek Cezalarda Suçun Tespiti ve Cezanın Kesilmesi Usulleri ile Kullanılacak Makbuzlara Dair Yönetmeliğin 21.Maddesine Göre Tespit Yapılmadan Verilemeyeceği )
ÇEVRE KANUNUNA AYKIRILIK ( Deniz Kirliliğine Neden Olmak - Gemi ve Deniz Araçlarına Verilecek Cezalarda Suçun Tespiti ve Cezanın Kesilmesi Usulleri ile Kullanılacak Makbuzlara Dair Yönetmeliğin 21.Maddesine Göre Tespit Yapılmadan Para Cezası Verilemeyeceği )
GEMİLERE VERİLECEK PARA CEZASI ( Deniz Kirliliğine Neden Olmak - Gemi ve Deniz Araçlarına Verilecek Cezalarda Suçun Tespiti ve Cezanın Kesilmesi Usulleri ile Kullanılacak Makbuzlara Dair Yönetmeliğin 21.Maddesine Göre Tespit Yapılmadan Verilemeyeceği )
İDARİ CEZADA YETKİ ( Deniz Kirliliğine Neden Olunduğu İçin Çevre Kanununun 22. ve 24. Maddeleri Uyarınca Verilen Para Cezası - Büyükşehir Belediye Başkanlığı İşlemi )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLEMİ ( Deniz Kirliliğine Neden Olunduğu İçin Çevre Kanununun 22. ve 24. Maddeleri Uyarınca Verilen Para Cezası - İdari Cezada Yetki )"
D6.D11.3.2003E. 2002/4707 K. 2003/1488"TURİZM MERKEZLERİNDE BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI'NCA HAZIRLANACAK İMAR PLANLARI ( Birden Fazla Belediye Sınırları İçinde Kalan Taşınmazları Kapsayabileceği )
BİRDEN ÇOK BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZLAR ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca Hazırlanan Turizm Merkezine Ait Tek İmar Planı İçinde Kalabileceği )
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI'NCA ONAYLANAN TURİZM MERKEZİNE AİT İMAR PLANI ( Birden Fazla Belediye Sınırları İçinde Kalan Taşınmazları Kapsayabileceği )
İMAR PLANININ BİRDEN FAZLA BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDEKİ TAŞINMAZLARI KAPSAMASI ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca Onaylı Turizm Merkezine Ait Nazım İmar Planı )"
D6.D21.3.2003E. 2001/6373 K. 2003/2014"İMAR PLANI YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELLİF GRUPLARININ BELİRLENMESİ (Araştırma Görevliliğinde Geçen Süre - Dikkate Alınmaması Gerektiği)
ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİNDE GEÇEN SÜRE (İmar Planı Yapımını Yükümlenecek Müellif Gruplarının Belirlenmesi - Dikkate Alınmaması Gerektiği)
ÖĞRETİM GÖREVİ (Araştırma Görevlilerinin Doğrudan Bir Parçası Olmadıkları - İmar Planı Yapımını Yükümlenecek Müellif Gruplarının Belirlenmesinde Bu Sürenin Dikkate Alınmaması Gerektiği)"
D6.D26.3.2003E. 2002/4423 K. 2003/2093"İNŞAAT RUHSATI ( 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Planların İptal Edilmesiyle 1/1000 Ölçekli Plan Kendiliğinden Yürürlükten Kalkmayacağı - İstemin 1/1000 Ölçekli Plana Göre Değerlendirilmesi Gereği )
NAZIM İMAR PLANI ( 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Planların İptal Edilmesiyle 1/1000 Ölçekli Plan Kendiliğinden Yürürlükten Kalkmayacağı - İnşaat Ruhsatı İsteminin 1/1000 Ölçekli Plana Göre Değerlendirilmesi Gereği )
UYGULAMA İMAR PLANI ( 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Planların İptal Edilmesiyle 1/1000 Ölçekli Plan Kendiliğinden Yürürlükten Kalkmayacağı - İnşaat Ruhsatı İsteminin 1/1000 Ölçekli Plana Göre Değerlendirilmesi Gereği )"
D6.D17.4.2003E. 2002/411 K. 2003/2298"GEÇİCİ İNŞAAT RUHSATI ( İmar Müdürlüğü İşlemi İle Reddedilemeyeceği - Belediye Encümeni Veya İl İdare Kurulunca İşlem Tesis Edilmesi Gereği )
İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİ ( Geçici İnşaat Ruhsatı İsteminin Reddi - Yetki Yönünden Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
BELEDİYE ENCÜMENİ VEYA İL İDARE KURULUNCA İŞLEM TESİS EDİLMESİ GEREĞİ ( Geçici İnşaat Ruhsatı İstemi - İmar Müdürlüğü İşlemi İle Reddedilemeyeceği )
İL İDARE KURULU VEYA BELEDİYE ENCÜMENİNCE İŞLEM TESİS EDİLMESİ GEREĞİ ( Geçici İnşaat Ruhsatı İstemi - İmar Müdürlüğü İşlemi İle Reddedilemeyeceği"
D6.D17.4.2003E. 2003/131 K. 2003/2312"SİT ALANI (Tescil Tarihinden Günümüze Kadar Hangi Nedenlerle Özelliğini Yitirdiğine İlişkin Gerekçeye Yer Verilmeden Kesinleşen Yargı Kararının Hukuki Sonuçlarını Ortadan Kaldıracak Şekilde Karar Verilemeyeceği)
KESİNLEŞEN YARGI KARARI (Sit Alanının Tescil Tarihinden Günümüze Kadar Hangi Nedenlerle Özelliğini Yitirdiğine İlişkin Gerekçeye Yer Verilmeden Kesinleşen Yargı Kararının Hukuki Sonuçlarını Ortadan Kaldıracak Şekilde Karar Verilemeyeceği)
DOĞAL SİT ALANI (Tescil Tarihinden Günümüze Kadar Hangi Nedenlerle Özelliğini Yitirdiğine İlişkin Gerekçeye Yer Verilmeden Kesinleşen Yargı Kararının Hukuki Sonuçlarını Ortadan Kaldıracak Şekilde Karar Verilemeyeceği)"
D6.D21.4.2003E. 2002/3787 K. 2003/2461"İPTAL DAVASI ( Özel Çevre Koruma Başkanlığınca Onaylanan Uygulama İmar Planı İle Nazım İmar Planlarının İptali İstemiyle Davacının Açmış Olduğu İptal Davası Olması )
ÖZEL ÇEVRE KORUMA ALANI ( 1989 Yılında Getirilen Bir Düzenleme İle Özel Nitelikleri Nedeniyle Korunması Zorunlu Olan Yerlerin Özel Çevre Koruma Alanı Olarak Kabul Edilmiş Olması )
UYGULAMA İMAR PLANI ( Özel Çevre Koruma Alanına Giren Yerlerdeki İmar Planları İçin Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığının Onayının Alınmasının Gerekli Olması )
NAZIM İMAR PLANI ( Özel Çevre Koruma Alanına Giren Yerlerdeki İmar Planları İçin Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığının Onayının Alınmasının Gerekli Olması )
ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURULU BAŞKANLIĞI ( Özel Nitelikleri Gereği Olarak Korunması Zorunlu Olan Yerler İçin Özel Çevre Koruma Kurulunun Ayrıca Yetkili Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
SİT BÖLGESİ ( Sit Alanı Olarak İlan ve Tescil Edilen Bir Bölgedeki İmar Planlarını Onaylama Yetkisinin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna Ait Olduğunun Kabul Edilmesi )
KESİN İŞLEM ( Dava Konusu Olayda İmar Planları Hakkında Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığının Onama Kararının Kesin ve İcra Edilebilir Bir Karar Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU ( Sit Alanlarının Korunması İle İlgili Kararların Bu Kurul Tarafından Alınmasının Gerekmesi )"
D6.D22.4.2003E. 2002/468 K. 2003/2524"MOTORLU KARA TAŞITLARININ TEKNİK MUAYENELERİ ( Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılması Veya Yaptırılması Gereği - Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Konusunda Çevre Bakanlığının Tebliğ İle Düzenleme Yapamayacağı )
MOTORLU KARA TAŞITLARININ EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜMÜ ( Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılması Veya Yaptırılması Gereği - Çevre Bakanlığının Tebliğ İle Düzenleme Yapamayacağı )
EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜMÜ ( Motorlu Kara Taşıtlarının/Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılması Veya Yaptırılması Gereği - Çevre Bakanlığının Tebliğ İle Düzenleme Yapamayacağı )
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( Motorlu Kara Taşıtlarının Teknik Muayenelerinin Yapılması Veya Yaptırılması Görevi - Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Konusunda Çevre Bakanlığının Tebliğ İle Düzenleme Yapamayacağı )
ÇEVRE BAKANLIĞI ( Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Konusunda Tebliğ İle Düzenleme Yapamayacağı - Motorlu Kara Taşıtlarının Teknik Muayenelerinin Yapılması Veya Yaptırılması Görevinin Karayolları Genel Müdürlüğünde Olduğu )"
D6.D24.4.2003E. 2002/402 K. 2003/2570"İMAR PLANI HAZIRLANMASI ( 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına Aykırı Olan 1/1000 Ölçekli Planda İmar Mevzuatına Uyarlık Bulunmadığı )
İMAR MEVZUATINA AYKIRILIK ( 1/5000 Ölçekli Planda Kreş Alanında Kalan Taşınmazın Sağlık Tesisleri Alanına Dönüştürülmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği )"
D6.D25.4.2003E. 2002/319 K. 2003/2581"TURİZM İŞLETME BELGESİ ( İptali - Tespit Edilen Aykırılıkların Giderilmesi Yönünde İlgililere Herhangi Bir Süre Verilmesine Gerek Olmadığı )
OTELE VERİLEN TURİZM İŞLETME BELGESİ ( İptali - Tespit Edilen Aykırılıkların Giderilmesi Yönünde İlgililere Herhangi Bir Süre Verilmesine Gerek Olmadığı )
BELGE İPTALİ ( Turizm İşletme Belgesi - Tespit Edilen Aykırılıkların Giderilmesi Yönünde İlgililere Herhangi Bir Süre Verilmesine Gerek Olmadığı )"
D6.D20.5.2003E. 2002/1997 K. 2003/3187"BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDAKİ TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Belediyenin Kamulaştırma Yetkisini Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Kullanabileceği )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Belediyenin Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Kalan Taşınmaza İlişkin Kamulaştırma Yapamayacağı )
YETKİ SINIRI ( Belediyenin Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Kalan Taşınmaza İlişkni Kamulaştırma Yapamayacağı - Kamulaştırma İşleminin İptali Gereği )"
D6.D20.5.2003E. 2003/260 K. 2003/3174"BİLİRKİŞİ KURULUNUN RAPOR DÜZENLEME USULÜ ( Tek Rapor Düzenlenmesi Zorunluluğu - Ayrı Ayrı Rapor Düzenlenemeyeceği )
KURUL HALİNDE DÜZENLENEN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Bilirkişilerin Bir Araya Gelip Tartışmak Suretiyle Tek Rapor Düzenlemesi Zorunluluğu - Her Bilirkişinin Ayrı Rapor Düzenlemesinin Yasaya Aykırı Olması )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Kurul Halinde Atanan Bilirkişilerin Bir Araya Gelip Tartışmak Suretiyle Tek Rapor Düzenlemesi Zorunluluğu - Her Bilirkişinin Ayrı Rapor Düzenlemesinin Yasaya Aykırı Olması )"
D6.D21.5.2003E. 2002/2998 K. 2003/3204"İPTAL DAVASI ( Davacınn GSM İstasyonunun İmar Kanununa Aykırı Olduğu Gerekçesiyle Belediye Encümeninin Almış Olduğu İdari Kararın İptali İçin Açmış Olduğu İptal davası Olması )
YAPI TANIMI ( İdare Mahkemesinin Yapı Tanımını İmar Kanununa Göre ve İmar Yönetmeliğine Aykırı Olarak Yorumlaması Nedeniyle Vermiş Olduğu İdari İşlemin İptali Kararının Hukuka Aykırı Olması )
YIKIM ( Davalı İdarenin Almış Olduğu İdari Kararın Hukuka Uygun Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
ÇATI ARASINA BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Bu Tür Bölümlerin Belli Ebatları Aşması Halinde İmar Kanununa Göre Yapı Sayılacağı ve Ruhsata Tabi Olacağının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
GSM BAZ İSTASYONU ( Dava Konusu Olayda GSM Baz İstasyonunun Yapı Mahiyetinde Olduğu ve Ruhsata Tabi Bulunduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
İDARİ TASARRUF ( Somut Olayda Davalı İdarenin Almış Olduğu GSM Baz İstasyonunu Yıkım Kararının Hukuka Uygun Bulunduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
YAPININ CİNSİ VE NİTELİĞİ YÖNÜ ( 3194 Sayılı Yasanın Somut Olayda Dikkate Alınarak Yapı Tanımının Yapılması ve Buna Göre Sonuca Gidilmesinin Gerekli Olması )"
D6.D23.5.2003E. 2002/1851 K. 2003/3239"TEBLİGATA YENİ KAMULAŞTIRMA USULÜ GETİRİLDİKTEN SONRA ÇIKARILAN KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ ( Yeni Usulün Uygulanması Zorunluluğu )
KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 4560 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK ŞEKLİNDE ÖNGÖRÜLEN USULLERİN UYGULANMASI GEREĞİ ( Değişiklikten Sonraki Tarihte Tebliğe Çıkarılan Kamulaştırma İşleminde )
4560 SAYILI KANUNLA KAMULAŞTIRMA USULÜNÜN DEĞİŞTİRİLMİŞ OLMASI ( Bu Kanunun Yürürlük Tarihinden Sonra Tebliğe Çıkarılan Kamulaştırma İşlemlerinde Yeni Kamulaştırma Usulünün Uygulanması Gereği )"
D6.D26.5.2003E. 2002/2248 K. 2003/3305"RUHSATSIZ VE MAHKEMECE YIKIMINA KARAR VERİLEN YAPI ( Belediyece Yıkılması Esnasında Bahçedeki Narenciye Ağaçlarına Verilen Zararın Tazmini Gerektiği )
YIKIMINA KARAR VERİLEN YAPI ( Ruhsatsız Olarak Yapılan - Belediyece Yıkılması Esnasında Bahçedeki Narenciye Ağaçlarına Verilen Zararın Tazmini Gerektiği )
BELEDİYECE YIKILAN RUHSATSIZ YAPI ( Yıkım Esnasında Bahçedeki Narenciye Ağaçlarına Verilen Zararın Tazmini Gerektiği )
AGAÇLARA VERİLEN ZARAR ( Ruhsatsız Olarak Yapılan Yapının Belediyece Yıkılması Esnasında Bahçedeki Narenciye Ağaçlarına - Tazmini Gerektiği )"
D6.D29.5.2003E. 2002/1652 K. 2003/3386"DENİZ, GÖL VE AKARSULARDAN DOLDURMA VE KURUTMA YOLUYLA ELDE EDİLEN ARAZİLER ( Sit Alanı Olarak Belirlenemeyeceği )
SİT ALANI OLARAK BELİRLENEMEME ( Deniz Dolgusu Alanı - İkinci Derece Sit Alanı Olarak Yapılan Tesbitin İptali Gereği )
1.DERECE DOĞAL SİT ALANININ KORUNMASI ZORUNLULUĞU ( Bu Taşınmazı Çevreleyen Yerlerin de Sit Alanı Olarak Tesbit Edilebileceği - İmara Aykırı Yapılaşmanın Sit İlanına Aykırılık Oluşturmayacağı )
KAÇAK YAPILAŞMA BULUNMASI ( Sit İlanına Engel Teşkil Etmeyeceği - Sit Alanı İlanında Gözönünde Bulundurulacak Hususlar )"
D6.D2.6.2003E. 2002/2363 K. 2003/3420"FABRİKA BACASINDAN ÇIKAN DUMANIN AŞIRI DERECEDE HAVA VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE SEBEP OLMASI ( Çevre Kanunu'na Göre Ceza Verilmesinin Belediyenin İmar Kanunu'na Göre Ceza Verme Yetkisini Ortadan Kaldırmayacağı - Fabrika Bacasında Fiziki Eksiklik Bulunması ve Standartlara Uygun Olmamasının Şart Olmaması )
İMAR KANUNU GEREĞİ ÇEVREYE ZARAR VEREN FABRİKA NEDENİYLE BELEDİYECE PARA CEZASI VERİLMESİ ( Fabrika Bacasının Standartlara Uymamasının veya Bacada Fiziki Eksiklik Bulunmasının Aranmayacağı - Çevre Kanunu'nda Ceza Öngörülmüş Olmasının Belediyenin Yetkisini Ortadan Kaldırmaması )
ÇEVRE KİRLİLİĞİNE SEBEP OLAN FABRİKA ( Çevre Kanunu'nda Ceza Öngörülmesinin İmar Kanunu'na Göre Belediyenin Para Cezası Verme Yetkisini Ortadan Kaldırmaması - Fabrika Bacasının Standartlara Uygun Olmadığının Tesbitinin Ceza Verilmesi İçin Gerekli Olmaması )
BACANIN STANDARTLARA UYGUN OLMADIĞININ TESBİTİ ŞARTININ ARANMAMASI ( Fabrika Bacasından Çıkan Dumanın Hava ve Çevre Kirliliğine Sebep Olması Nedeniyle Belediyece İmar Kanunu'na Göre Para Cezası Verilmesi İçin )"
D6.D2.6.2003E. 2002/5832 K. 2003/3421"TAM YARGI DAVASI ( Davacının Binasının Üçüncü Katındaki Bağımsız Bölümlerin Davacı İdarece Yıktırılması Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini Maksadıyla Açılmış Dava Olması )
TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU ( Bu Kurulun Dava Konusu Bölgede İki Katı Aşmayacak Binlar Yapılmasına İlişkin Kararının Belediyeye Tebliğ Edilmiş Olması )
TAZMİNE KONU ZARAR ( Dava Konusu Olayda Yıkım İşleminin Fiilen Yapıldığı Tarihe Göre Zararın Maddi Zararın Belirlenmesinin Gerekmesi )
KAZANILMIŞ HAK ( Davacının Müktesep Hakka İlişkin Başvurusunun İlgili Belediyece Kabul Edilmiş Olması ve İnşaat Ruhsatının Verilmiş Olması )
MADDİ TAZMİNAT ( Dava Konusu Olayda Maddi Zararın Tespitinde Hataya Düşülmüş Olduğunun ve Maddi Zararın Tespinin Fiili Yıkım Tarihi Esas Alınarak Sonuca Varılmasının Gerekmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Dava Konusu Olayda Davacının Herhangi Bir Manevi Zararının Olmadığının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
YIKMA İŞLEMİ ( Maddi Zararın Tespitinde Fiili Yıkım İşleminin Esas Alınmasının Gerekmesi-İdare Mahkemesinin Zararın Tespitinde Yıkıma İlişkin Encümen Kararını Dikkate Almasının Yasal Olmaması )
HİZMET KUSURU ( Dava Konusu Olayda Önce Davacıya İnşaat Ruhsatı Verilmiş Olmasına Rağmen Daha Sonradan İskan Ruhsatının Alınması İle Davacının Zarara Uğratıldığının Kabul Edilmesi )
İSKAN RUHSATININ ALINMASI ( Dava Konusu Olayda Önce Davacıya İnşaat Ruhsatı Verilmiş Olmasına Rağmen Daha Sonradan İskan Ruhsatının Alınması İle Davacının Zarara Uğratılması )
FİİLİ YIKIM TARİHİ ( Dava Konusu Olayda Maddi Zararın Tespitinde Hataya Düşülmüş Olduğunun ve Maddi Zararın Tespinin Fiili Yıkım Tarihi Esas Alınarak Sonuca Varılmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( Davacının Maddi Zararının Yeniden Bilirkişi Tayini İle Belirlenerek Fiili Yıkım Tarihine Göre Hesaplamanın Yapılmasının Gerekmesi )"
D6.D5.6.2003E. 2002/3200 K. 2003/3476"İPTAL DAVASI ( Dava Konusu Taşınmazın Kamulaştırılmaması Halinde Tapu Kaydındaki Şerhin Kaldırılması İçin İzin Verilmesi İstemine Cevap Verilmemek Suretiyle Reddedilmesinin İptali )
ZIMNİ RET ( Davacının Dava Konusu Taşınmazın Kamulaştırılmaması Halinde Tapu Kaydındaki Şerhin Kaldırılması İçin İzin Verilmesi İsteminin İlgili İdarece Zımnen Reddedilmiş Olması )
YETKİLİ MERCİ ( Dava Konsu Olayda Tapu Kaydındaki Okul Alanı Şerhinin Kaldırılması için Mevcut Planın Değiştirmeye Yetkili Olan Merciin Valilik Değil Belediye Olduğunun Kabul Edilmesi )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Somut Olayda İmar Planı Değiştirme Yetkisinin Belediyede Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
TAPU ŞERHİ ( Dava Konusu Taşınmazda Tapu Koydında Bulunan Okul Alanı Şerhinin Ancak Belediyenin Alacağı Bir İmar Planı Değişikliği Kararı İle Değiştirilebilineceğinin Kabul Edilmesi )
PLAN DEĞİŞİKLİĞİNDE YETKİLİ MERCİ Somut Olayda İmar Planı Değiştirme Yetkisinin Belediyede Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı Üzerine Yeni Düzenleme Yapılmaması Halinde Uygulamanın Belirlenmesi )
KAMULAŞTIRMA ( Davacıların Valiliğe Dava Konusu Taşınmazın Kamulaştırılması Talebiyle Başvuruda Bulunması )"
D6.D5.6.2003E. 2002/853 K. 2003/3482"İMAR PLANLARI ( Alt Ölçekli/Üst Ölçekli İmar Planları - 1/1000 Ölçekli Uygulama Planının 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına Aykırı Düzenlemeler Getiremeyeceği )
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA PLANI ( 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına Aykırı Düzenlemeler Getiremeyeceği )
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ( 1/1000 Ölçekli Uygulama Planının Aykırı Düzenlemeler Getiremeyeceği )
ALT ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARI ( 1/1000 Ölçekli Uygulama Planının 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına Aykırı Düzenlemeler Getiremeyeceği )
ÜST ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARI ( 1/1000 Ölçekli Uygulama Planının 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına Aykırı Düzenlemeler Getiremeyeceği )"
D6.D11.6.2003E. 2002/1904 K. 2003/3599"PARSELASYON YAPILAN BİR ALANDA SONRADAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI ( Parselasyon İşleminin Dayanağını Yitirmemesi - Parselasyon İşleminin İptali Talebinin Reddi Gereği )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN PARSELASYON İŞLEMİNİ DAYANAKSIZ BIRAKMAMASI ( Parselasyon İşleminin İptali Talebinin Reddi Gereği )
PLAN TADİLATI NEDENİYLE PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( İmar Planı Değişikliğinin Parselasyon İşlemini Dayanaksız Bırakmaması )"
D6.D13.6.2003E. 2002/5869 K. 2003/3727"BELEDiYE ENCÜMENİNİN YIKIM VE PARA CEZASINA İLİŞKİN KARARININ YALNIZCA YIKIMA İLİŞKİN BÖLÜMÜNÜN İPTALİ TALEBİYLE AÇILAN DAVA ( Dava Açma Süresi Dolduktan Sonra Para Cezasının da İptalinin Aynı Dosyada Talep Edilmesi - Davanın Genişletilmesi Yasağı )
DAVANIN GENİŞLETİLMESİ YASAĞI ( Belediye Encümeninin Yıkım ve Para Cezasına İlişkin Kararının Yalnızca Yıkıma İlişkin Bölümünün İptali Talebiyle Açılan Davada Dava Süresi Dolduktan Sonra Verilen Dilekçeyle Para Cezasının da İptalinin İstenmesi )
PARA CEZASINA KARŞI SULH CEZA MAHKEMESİNE AÇILAN DAVADA GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ ( İmara Aykırı Yapı Nedeniyle Verilen Yıkım Kararına Karşı Açılan Davada Dava Süresi Dolduktan Sonra Dilekçe Verilerek Para Cezasının da İptalinin İstenmesi/Davanın Genişletilmesi Yasağı - Görevsizlik Kararı Üzerine İdare Mahkemesi'nde Yeni Bir Dava Açılması Gereği )
SULH CEZA MAHKEMESİ'NE PARA CEZASININ İTPALİ İÇİN AÇILAN DAVADA GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ ( Kararın İmara Aykırı Yapının Yıkılmasına İlişkin Kısmına Karşı İdare Mahkemesi'nde Açılmış Davada Verilen Dilekçeyle Para Cezasının da İptalinin Talep Edilemeyeceği - Yeni Dava Açılması Gereği )
GÖREVSİZLİK KARARI ÜZERİNE İDARE MAHKEMESİ'NDE YENİ BİR DAVA AÇILMASI GEREĞİ ( Belediye Encümeninin İmara Aykırı Yapının Yıkılması ve Para Cezasına İlişkin Kararının Para Cezası Kısmına Karşı Sulh Ceza Mahkemesi'ne Yapılan İtirazın Görev Yönünden Reddi )
İMARA AYKIRI YAPININ YIKTIRILMASI VE PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN ENCÜMEN KARARININ PARA CEZASI KISMINA YAPILAN İTİRAZIN SULH CEZA MAHKEMESİNCE GÖREV YÖNÜNDEN REDDİ ( İdare Mahkemesinde Yeni Bir Dava Açılması Gereği - Yıkıma Karşı Açılmış Davada Dilekçe Verilerek Para Cezasının da İptalinin İstenemeyeceği/Davanın Genişletilmesi Yasağı )"
D6.D13.6.2003E. 2002/6451 K. 2003/3684"İPTAL DAVA ( Dava Konusu Taşınmaz Üzerinde Spor Kulübü Lehine İrtifak Hakkı Tesisine İlişkin İdari İşlemin İptalinin Talep Edilmesi )
SAHİL DOLGU ALANI ( Bu Alanlar Üzerinde Spor Tesisi Yapılmasının Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliktede Belirtildiği Gibi Hukuka Aykırı Olmadığının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
TAHSİS ( Sahil Dolgu Alanlarının Çocuk Bahçesi Spor Alanları ya da Yeşillendirme Faaliyetleri Gibi Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Belirtilen Tahsis Alanlarının Olması )
KIYIDA YAPILAN YAPI ( Dava Konsu Olayda Bir Spor Kulübü İçin Tahsis Edilen Kıyı Alanındaki Spor Tesislerine İlişkin İrtifak Hakkının Hukuka Uygun Olması )
İRTİFAK HAKKI ( Dava Konsu Olayda Bir Spor Kulübü İçin Tahsis Edilen Kıyı Alanındaki Spor Tesislerine İlişkin İrtifak Hakkının Hukuka Uygun Olması )
ÖZEL MÜLKİYET ( Kıyıların Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olduğunun Kabul Edilmesi )"
D6.D18.6.2003E. 2003/812 K. 2003/4044"İPTAL DAVASI ( Dava Konusu Taşınmazın Bir Nazım İmar Planıyla Akaryakıt Satış ve Servis İstayonu Haline Getirilmesi İdari İşleminin İptali Amacıyla Açılmış Dava Olması )
NAZIM İMAR PLANI ( Taşınmazın Ulaşım Sistemi ve Konumu Açısından Akaryakıt İstasyonu İçin Uygun Bir Alan Olması Yolundaki Belirlemeler Karşısında Söz Konusu İmar Planının Hukuka Uygun Olması )
AKARYAKIT SATIŞ VE SERVİS İSTASYONU ( Taşınmazın Ulaşım Sistemi ve Konumu Açısından Akaryakıt İstasyonu İçin Uygun Bir Alan Olması Yolundaki Belirlemelerin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
İŞLEMİN GERİ ALINMASI VEYA KALDIRILMASI ( Dava Konusu İşlemin Değiştirilmesi Kaldırılması veya Geri Alınması Biçiminde Davanın Kabul Edilmiş Olmasının Gerekmesi )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Dava Konusu Olayda Akaryakıt Satış ve Servis İstasyonu Alanına İlişkin İmar Planı Değişikliğinin Hukuka Uygun Olması )
DAVANIN İDARECE KABULU ( Dava Konusu İşlemin Değiştirilmesi Kaldırılması veya Geri Alınması Biçiminde Davanın Kabul Edilmiş Olmasının Gerekmesi )
DAVA KONUSU İŞLEMİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE GERİ ALINMASI ( Dava Konusu İşlemin Değiştirilmesi Kaldırılması veya Geri Alınması Biçiminde Davanın Kabul Edilmiş Olmasının Gerekmesi )"
D6.D19.6.2003E. 2002/1843 K. 2003/4061"İPTAL DAVASI ( Davacının Mevzi İmar Planını Kabul Eden Beledeye Meclis Kararının İptali İstemiyle Açmış Olduğu İptal Davası Olması )
MERA TAHSİSİ ( Dava Konusu Taşınmazın Halen Mera Vasfını Koruduğu Halde Mevzi İmar Planı İle Spor Tesisleri Alanı Olarak Belirlenmesinin Mevzuata Aykırı Olması )
SPOR TESİS ALANLARI ( Belediye Meclisinin Kabul Etmiş Olduğu Mevzi İmar Planının Hukuka Aykırı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
TAHSİS AMACININ DEĞİŞTİRİLMESİ ( Mera Yaylak ve Kışlak Olarak Tahsis Edilen Yerlerin -4342 Sayılı Yasadaki Hukuki Prosedür Yerine Getirilerek- Tahsis Amacının Değiştirilebileceği )
MEVZİ İMAR PLANI ( Belediye Meclisinin Kabul Etmiş Olduğu Mevzi İmar Planının Hukuka Aykırı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
HAZİNE ADINA TAPUYA TESCİL ( Dava Konusu Taşınmazın Yasaya Aykırı Olarak İdari Yoldan Tarla Vasfıyla Hazine Adına Yapılan Tescilin Yolsuz Olduğunun Mahkeme Hükmüyle Kesinleşmesi )
MER'A ( Dava Konusu Taşınmazın Halen Mera Vasfını Koruduğu Halde Mevzi İmar Planı İle Spor Tesisleri Alanı Olarak Belirlenmesinin Mevzuata Aykırı Olması )"
D6.D9.7.2003E. 2003/1712 K. 2003/4221"İPTAL DAVASI ( Dava Konusu Taşınmazda İmar Değişikliği Yapılmasına İlişkin Belediye Meclisi Kararının İptali İstemiyle Açılmış Dava Olması )
SEMT SAKİNİ SIFATININ MENFAAT İHLALİ İLE İLGİSİ ( İmar Planları Kamu Yararını İlgilendiren Genel Nitelikte Düzenleyici İşlemler Olduğundan Davacının Dava Ehliyetinin Olduğunun Kabul Edilmesi )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Dava Konusu Olayda İmar Plan Değişikliğinin İptaline Yönelik Davacının Dava Ehliyetinin Bulunduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
SUBJEKTİF EHLİYET ( Tarihi ve Kültürel Değerlerin Korunması ve İmar Uygulamaları Gibi Kamu Yararı Bulunan Hallerde Sübjektif Ehliyetin Ayrı Olarak Yorumlanmasının Gerekmesi )
KAMU YARARI ( Tarihi ve Kültürel Değerlerin Korunması ve İmar Uygulamaları Gibi Kamu Yararı Bulunan Hallerde Sübjektif Ehliyetin Ayrı Olarak Yorumlanmasının Gerekmesi )
GENEL NİTELİKTE DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( İmar Planları Kamu Yararını İlgilendiren Genel Nitelikte Düzenleyici İşlemler Olduğundan Davacının Dava Ehliyetinin Olduğunun Kabul Edilmesi )
HUKUK DEVLETİ ( İdarenin İptal Davaları İle Hukuka Aykırı İşlemlerinin Engellenmesinin Hukuk Devletinin Gereği Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
D6.D22.9.2003E. 2002/1357 K. 2003/4407"İPTAL DAVASI ( Davacıya Ait Baz İstasyonunun Kaldırılmasına Dair Belediye Encümeni Kararının İptali İstemiyle Açılmış Dava Olması )
TURKCELL BAZ İSTASYONU ( Belediyenin İmar Yasasına Aykırı Olduğu Gerekçesiyle Bu Baz İstasyonunun Kaldırılması Yönünde Aldığı Kararın Hukuka Aykırı Olması )
ÇATIYA KURULAN BAZ İSTASYONU ( Bu İstasyonun Yasada Yapılan Tanımlama ve Unsurlar İçerisinde Bulunmadığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
KAMUNUN SELAMETİ İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER ( Belediyenin 3194 Sayılı Yasaya Göre Kamu Menfaatini İlgilendiren Şehircilik ve Estetik Bakımından Hoş Olmayan Yapıları Kaldırabilmesi )
MAHZUR TEVLİT EDEN UNSURLAR ( 3194 Sayılı Yasadaki İfadelerin Baz İstasyonlarını Kapsamadığının Gözetilmesinin Gerekmesi )"
D6.D22.9.2003E. 2002/1715 K. 2003/4409"BİNA BEDELİ ( Davacının Enkaz Bedeliyle Kamulaştırılan Binası Nedeniyle Açmış Olduğu İptal Davası İle Bedel Tayini Teleplerine İlişkin Dava )
GÖREV ( Kamulaştırılan Binada Yapılan Bedel Tespiti İle İlgili Uyuşmazlıklarda İdare Mahkemesinin Görevli Mahkeme Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
SATIN ALMA YÖNETİMİ VE BEDEL ( Davacının Binası Hakkında İlgili İdarece Enkaz Bedeli Talep Edilmiş Olması )
KAMULAŞTIRILAN BİNADA YAPILAN BEDEL TESPİTİ ( Bu Tür Davaların İdare Mahkemesinde Görülmesi )
ENKAZ BEDELİ ( Davacının Binası Hakkında İlgili İdarece Enkaz Bedeli Talep Edilmiş Olması )"
D6.D22.9.2003E. 2002/1915 K. 2003/4413"İPTAL DAVASI ( Dava Konusu Taşınmazın Ruhsatsız Olduğu Gerekçesiyle Yıktırılmasına İlişkin Belediye Encümeni Kararının İptal Edilmesine Dair Açılmış Bulunan Dava Olması )
YETKİ YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK ( Dava Konusu Olayda Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Kalan Taşınmaz İçin Belediye Başkanlığının Yıkım İşlemi Tesis Etmesinin Hukuka Aykırı Olması )
YETKİSİZ MAKAM ( Dava Konusu Olayda Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Kalan Taşınmaz İçin Belediye Başkanlığının Yıkım İşlemi Tesis Etmesinin Hukuka Aykırı Olması )
İMAR MEVZUATI ( Mücavir Alan Sınırları İçinde İmar Mevzuatının Yüklediği Görevler ve Yetkiler Belediyeler Tarafından Dışında ise Valiliklerce Kullanılması )
RUHSATSIZ YAPI ( Belediye Başkanlığının Yetkisiz Olması Rağmen Dava Konsu Taşınmazın Ruhsatsız Olduğundan Bahisle Yıkma Yönünde İdari İşlemin Hukuka Aykırı Olması )
MÜCAVİR ALAN TESPİT İŞLEMİ ( Beldiye Mücavir Alanlarının Tespitinde Belediyelerin Olası Gelişimi ve Denetiminin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
MÜCAVİR ALAN ( İmar Mevzuatı Bakımından Belediyelerin Kontrolü ve Sorumluluğu Altına Verilmiş Olan Alanlar Şeklinde Tanımlanmış Olması )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MÜCAVİR ALANI İmar Mevzuatı Bakımından Belediyelerin Kontrolü ve Sorumluluğu Altına Verilmiş Olan Alanlar Şeklinde Tanımlanmış Olması )
RUHSATSIZ İNŞAAT-RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI iNŞAAT ( Dava Konusu Olayda İlgili Belediyenin İmar Mevzuatına Aykırı ve Ruhsatsız İnşaat Yaptığı Gerekçesiyle Almış Olduğu Kararın Yasal Olmaması )"
D6.D22.9.2003E. 2002/946 K. 2003/4410"İPTAL DAVASI ( 3194 Sayılı İmar Kanunu Uyarınca Üniversite Binalarının Yıktırılmasına İlişkin Belediye Encümeninin Almış Olduğu İdari Kararın İptali İstemiyle Açılmış Bulunan Dava Olması )
UYGULAMA İMAR PLANI ( Bayındırlık Bakanlığının İmar ve Yerleşme Planlarını Belediye ve Diğer İdarelerle İşbirliği Yaparak Yapma ve Yaptırma Yada Değiştirme Yetkisinin Bulunması )
VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN HUKUKSAL STATÜSÜ ( Kamu Hizmeti Gören Vakıf Üniversitelerinin Kullandığı Binaların Resmi Bina Olduklarının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
NAZIM İMAR PLANI ( Dava Konusu Olayda 3194 Sayılı Yasa Çerçevesinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca İlgili Belediyeye Sunulan İmar Planının Onaylanıp Onaylanmadığının Araştırılması )
RESMİ BİNA ( Kamu Hizmeti Gören Vakıf Üniversitelerinin Kullandığı Binaların Resmi Bina Olduklarının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
KAMU YARARI ( Kamu Yararı Amacıyla Kamu Hizmeti Gören Vakıf Üniversitelerinin Kullandığı Binaların Resmi Bina Olduklarının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
İNŞAAT RUHSATI ( Dava Konusu Olayda Vakıf Üniversitesine Ait Binalar Hakkında İnşaat Ruhsatı Almamış Olması Dolayısıyla Yıkım Kararının Alınmış Olması )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Dava Konusu Olayda 3194 Sayılı Yasa Çerçevesinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca İlgili Belediyeye Sunulan İmar Planının Onaylanıp Onaylanmadığının Araştırılması )"
D6.D24.10.2003E. 2000/2368 K. 2003/5127"PARSELASYON İŞLEMİ ( Mahkemece İptal Edilen Düzenlemede Yer Alan Parseller Üzerinden Yapılması İşleminde Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı - Kadastral Mülkiyete Dönüş Sağlanmış Olacağı )
KADASTRAL MÜLKİYETE DÖNÜŞ SAĞLANMASI ( Parselasyon İşleminin Mahkemece İptal Edilmesi - İlk Düzenlemedeki Ada ve Parseller Üzerinden Yeniden Düzenleme Yapılması )
İPTAL EDİLEN DÜZENLEMEDE YER ALAN ADA VE PARSELLER ( Üzerinden Parselasyon İşlemi Yapılmasında Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı - Kadastral Mülkiyete Dönüş Sağlanmış Olacağı )"
D6.D24.10.2003E. 2002/2368 K. 2003/5127"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİYLE KADASTRAL MÜLKİYETE DÖNÜLMESİ ( İptal Edilen Parselasyon Planı Esas Alınarak Yapılan Yeni İşlemin Geçersiz Olması )
KADASTRAL MÜLKİYETİN ESAS ALINMASI GEREĞİ ( Mahkemece İptal Edilen Parselasyon İşlemi Esas Alınarak Yeni İşlem Yapılamayacağı )
BELEDİYE ENCÜMENİNCE YAPILAN İMAR UYGULAMASININ MAHKEMECE İPTALİ ( Kadastral Mülkiyete Dönüş - İptal Edilen Parselasyon İşlemi Esas Alınarak Yeni İşlem Yapılamaması )
İMAR UYGULAMASININ MAHKEMECE İPTALİ ( Kadastral Mülkiyete Dönüş - İptal Edilen Parselasyon İşlemi Esas Alınarak Yeni İşlem Yapılamaması )"
D6.D24.10.2003E. 2003/2013 K. 2003/5112"UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Taşınmazından Yol Geçirilen Şahsın - Şehircilik ve Planlama İlkeleri )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Taşınmazından Yol Geçirilen Şahsın - Şehircilik ve Planlama İlkeleri )
YOL GEÇİRİLEN TAŞINMAZ MALİKİNİN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Şehircilik ve Planlama İlkelerine Uygunluk )
ŞEHİRCİLİK VE PLANLAMA İLKELERİNE UYGUNLUK ÖLÇÜTÜ ( İmar Planı Değişikliğinin İptali Talebi )"
D6.D28.10.2003E. 2002/2857 K. 2003/5230"KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULU KARARIYLA ARKEOLOJİK SİT ALANI İLAN EDİLEN YER ( Parselasyon ve İmar Planı Düzenlenemeyeceği )
SİT ALANI İLAN EDİLEN YER ( İmar Planı ve Parselasyon İşlemlerine Konu Edilemeyeceği )
ARKEOLOJİK SİT ALANI İLAN EDİLEN YER ( İmar Planı ve Parselasyon İşlemlerine Konu Edilemeyeceği )
İMAR PLANI VE PARSELASYON İŞLEMLERİNİN GEÇERSİZLİĞİ ( Arkeolojik Sit Alanı İlan Edilen Yerle İlgili Yapılan )
PARSELASYON VE ISLAH İMAR PLANININ GEÇERSİZLİĞİ ( Arkeolojik Sit Alanı İlan Edilen Yerle İlgili Yapılan )"
D6.D31.10.2003E. 2002/2166 K. 2003/5294"RUHSATSIZ İNŞAAT NEDENİYLE ARSA SAHİBİNE KESİLEN PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Arsa Sahibinin Müteahhidi Ruhsatsız Yapı Yapmaması İçin Noter Vasıtasıyla Uyarmış Olması )
MÜTEAHHİDİN YAPTIĞI RUHSATSIZ YAPI NEDENİYLE ARSA SAHİBİNE PARA CEZASI VERİLEMEMESİ ( Arsa Sahibinin Müteahhidi Ruhsatsız Yapı Yapmaması İçin Uyarmış Olması )
İMAR KANUNUNA AYKIRI YAPI NEDENİYLE PARA CEZASI ( Arsa Sahibinin Müteahhidi Ruhsatsız Yapı Yapmaması Hususunda Uyarmış Olması Nedeniyle Para Cezasının İptali )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Ruhsatsız Yapı Nedeniyle Para Cezası - Müteahhidi Ruhsatsız Yapı Yapmaması İçin Uyarmış Olan Arsa Sahibinin Sorumlu Olmaması )"
D6.D3.11.2003E. 2002/2922 K. 2003/5324"KIYI ŞERİDİNDE KALAN VE YAPI YAPILAMAYACAK TAŞINMAZ ( Maliklerine Kıyıya Daha Uzak Yerde İmar Parseli Verilmesinin Hukuka Uygun Olması )
PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Yapı Yapılamayacak Kıyı Şeridi İçinde Yer Alan Parsellerin Malikine Kıyıya Uzakta İmar Parselleri Verilmesi )
İMAR PARSELLERİ TAHSİS EDİLEN GAYRİMENKUL SAHİPLERİNİN İPTAL TALEBİ ( Eski Taşınmazlarının Yapı Yapılamayacak Kıyı Şeridi İçerisinde Yer Aması ve Parselasyon Sonucu Park Yeri Olarak Tesbiti )
KADASTRAL PARSELLERİ YAPI YAPILAMAYACAK KIYI ŞERİDİ İÇİNDE KALAN DAVACIYA KIYIYA DAHA UZAK İMAR PARSELLERİ TAHSİSİ ( İşlemin İptali Talebi )
SAHİL ŞERİDİNDE KALAN TAŞINMAZIN PARSELASYON SONUCU PARK YERİNE AYRILMASI VE MALİKLERİNE İMAR PARSELLERİ TAHSİSİ ( İşlemin İptali Talebi )"
D6.D11.11.2003E. 2002/2164 K. 2003/5645"RUHSATSIZ YAPI NEDENİYLE VERİLEN PARA CEZASININ İPTALİ DAVASI ( Görevli Mahkeme - Süreaşımı ve Görevsiz Yargı Yerinde Açılan Davanın Süreye Etkisi )
GÖREVLİ OLMAYAN MAHKEMEYE AÇILAN İPTAL DAVASI ( Görevli Mahkemeye Başvuru Süresine Etkisi - Ruhsatsız Yapı Nedneiyle Verilen Para Cezasının İptali Davası )
SÜREAŞIMI VE HESAPLANMASI ( Ruhsatsız Yapı Nedeniye Verilen Cezanın İptali Davasının Adli Yargı Yerinde Açılıp Görevsizlik Kararı Üzerine İdari Yargıya Gidilmesi )
PARA CEZASININ İPTALİ DAVASI ( Ruhsatsız Yapı Nedeniyle Verilen - Görevsiz Mahkemeye Açılan Davanın Dava Süresine Etkisi )
SULH CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVSİZ OLMASI ( Ruhsatsız Yapı Nedeniyle Verilen Para Cezasının İptalinde - Görevsiz Mahkemeye Açılan Davanın Dava Açma Süresine Etkisi )"
D6.D10.12.2003E. 2002/3392 K. 2003/6716"PARSELASYON İŞLEMİNİN VE DAYANAĞI OLAN İMAR PLANININ İPTALİ TALEBİ ( Parselasyon İşleminin Yeni Parselasyon Yapılması Nedeniyle Geçerliliğini Yitirmiş Olması Nedeniyle Davanın Reddi Gereği )
İMAR PLANININ İPTALİ TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Bu İmar Planına Dayanarak Yapılan Parselasyon İşleminin Yeni Parselasyon Yapıldığından Geçerliliğini Yitirmiş Olması )
BELEDİYE ENCÜMENİNCE ONAYLANAN PARSELASYON İŞLEMİNİN DAHA SONRAKİ TARİHLİ YENİ PARSELASYON İŞLEMİYLE ORTADAN KALKMASI ( Önceki Parselasyon İşlemine ve Bu İşlemin Dayanağı Olan İmar Planına Karşı Açılan Davanın Reddi Gereği )"
D6.D10.12.2003E. 2003/3598 K. 2003/6723"ÇEVRE KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMAKTAN DOLAYI PARA CEZASI ( Cezadan Önce Mahzurların Giderilmesi İçin Süre Tanınması Şartı )
PARA CEZASI VERİLMEDEN ÖNCE MAHZURLARIN GİDERİLMESİ İÇİN SÜRE TANINMASI ŞARTI ( Şantiyeden Çıkan Toprak ve Hafriyat Malzemesinin Çevre Arazilere Dökülerek Kirlilik Oluşturulması )
HAFRİYAT ÇALIŞMALARI SONUCU ÇEVRE KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMAK ( Para Cezası Verilmeden Önce İhtarname Tebliğ Edilmesi Şartı )
MAHZURLARIN GİDERİLMESİ TALEPLİ İHTARNAME TEBLİĞ EDİLMESİ ŞARTI ( Hafriyat Çalışmaları Sonucu Çevre Kirliliğine Neden Olan Şirkete Para Cezası Verilmesi )"
D6.D12.12.2003E. 2002/3416 K. 2003/6771"TAPU TAHSİS BELGESİNİN İPTALİ ( Arsa Tahsis Edilen Davacının Yasal Şartları Yerine Getirmemiş Olması Nedeniyle )
GECEKONDU BÖLGESİNDE TAPU TAHSİS BELGESİ VERİLEN ŞAHIS ( Süresi İçinde Konut İnşaatına Başlamadığından Tapu Tahsis Belgesinin İptali )
KONUT İNŞAATINA BAŞLAMAYAN TAPU TAHSİS BELGESİ SAHİBİ ŞAHIS ( Tapu Tahsis Belgesinin İptali )"
D6.D19.12.2003E. 2002/2797 K. 2003/7024"ÇEVRE DÜZENİ PLANININ GEÇERLİLİĞİ ( Büyükşehir Belediye Meclisinin Onayladığı Planın Geçersiz Olması ve Dayanak Alınamaması )
İMAR PLANLARINI YAPMA YETKİSİ ( Büyükşehir Belediye Meclisinin Onayladığı Çevre Düzeni Planının Geçersiz Olması ve Dayanak Alınamaması )
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞININ ONAYLAMADIĞI ÇEVRE DÜZENİ PLANININ GEÇERSİZ OLMASI ( Bu Plan Esas Alınarak Yapılan Plan Değişikliğinin Geçersiz Olması )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN ONAYLADIĞI ÇEVRE DÜZENİ PLANININ GEÇERLİLİK KAZANMAMASI ( Bu Plan Esas Alınarak Yetkili Bakanlıkça Yapılan Plan Değişikliğinin de Geçersiz Olması )"
D6.D22.12.2003E. 2002/3435 K. 2003/7049"CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ PRENSİBİ ( Ortak Alanda Yapılan Tadilatlar Nedeniyle Kat Maliklerine Verilen Para Cezasının İptali Talebi )
ORTAK ALANDA YAPILAN PROJEYE AYKIRI TADİLAT ( Kat Maliklerine Verilen Para Cezasının İptali Talebi - Cezaların Şahsiliği Prensibi )
PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Ortak Alanda Yapılan Projeye Aykırı Tadilat Nedeniyle Kat Maliklerine Verilen )
PROJEYE AYKIRI DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE PARA CEZASI ( Ortak Alanda Değişiklik Yapan Kişinin Sorumlu Tutulması Gereği - Kusursuz Kat Maliklerine Ceza Verilememesi )
KAT MALİKLERİNE VERİLEN PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Ortak Alandaki Projeye Aykırı Tadilattan Dolayı Tadilatı Yapan Müteahhidin Sorumlu Olacağı )
RUHSATSIZ YAPI NEDENİYLE PARA CEZASI ( Ortak Kullanım Alanlarındaki Projeye Aykırı Tadilattan Dolayı Tadilatı Yapan Kişinin Sorumlu Olacağı - Kat Maliklerine Para Cezası Verilemeyeceği )"
D6.D6.1.2004E. 2002/3991 K. 2004/418"YAPI RUHSATININ HÜKÜMSÜZ KALMASI ( 2 Yıl İçinde İnşaasına Başlanmayan Veya Başlanıp Başlama Müddetiyle Birlikte 5 Yıl İçinde Bitirilmeyen ve Süresi İçinde Ruhsat Yenilemesi de Yapılmayan Yapılar )
RUHSATIN SÜRESİ İÇİNDE YENİLENMEMESİ ( 2 Yıl İçinde İnşaasına Başlanmayan Veya Başlanıp Başlama Müddetiyle Birlikte 5 Yıl İçinde Bitirilmeyen - Ruhsatın Hükümsüz Kalacağı )
RUHSATIN YENİDEN ALINMASI ( Ruhsatsız Sayılan Yapılar Hakkında Yeniden Ruhsat Alma Tarihinde Yürürlükte Bulunan Plan ve Mevzuat Hükümlerinin Uygulanacağı )
RUHSAT SÜRESİ İÇİNDE TAMAMLANMASI MÜMKÜN OLMAYAN YAPILAR ( Ruhsat Yenilemesinin 5. Yılı İçinde Yapılacağı - Hakkında Ruhsat Alma Tarihinde Yürürlükteki Mevzuat Hükümlerinin Uygulanacağı )
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ( Yapı Ruhsatının Hükümsüz Kalması - Ruhsatsız Sayılan Yapılar Hakkında Yeniden Ruhsat Alma Tarihinde Yürürlükte Bulunan Plan ve Mevzuat Hükümlerinin Uygulanacağı )"
D6.D12.1.2004E. 2003/1709 K. 2004/26"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( İşlemin Dayanağı Olan İmar Planının İptali İstenmemiş Olmasına Rağmen Plana Yönelik Değerlendirmelerde de Bulunularak Hüküm Kurulamayacağı )
İMAR PLANINA YÖNELİK TALEP BULUNMAMASI ( Parselasyon İşleminin İptaline Yönelik Açılan Davada İmar Planı Hakkında Değerlendirme Yapılamayacağı - Parselasyonun İmar Planına ve Yönetmeliğe Uygun Yapılıp Yapılmadığının İnceleneceği )
İPTAL TALEBİ ( Yalnız Parselasyon İşlemine Karşı Açılan Davada İşlemin Dayanağı Olan İmar Planının Usule Uygun Olup Olmadığının İncelenemeyeceği )
UYGULAMA İMAR PLANINA DAYANARAK YAPILAN PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Talep Olmadığı Halde İmar Planının da Geçerliliğinin Araştırılamayacağı )
YÖNETMELİĞE VE İMAR PLANINA UYGUNLUĞUN DENETLENMESİ GEREĞİ ( İptali İstenen Parselasyon İşleminin )"
D6.D14.1.2004E. 2003/4857 K. 2004/142"ÜNİVERSİTEYE AİT YAPI VE TESİSLERDE RUHSAT ( İmar Kanunu'nun 26. Maddesi Kapsamında Kaldığı - Para Cezası Verilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
YAPILARDA FENNİ SORUMLULUK ( Üniversitece Üstlenilerek Ruhsat Başvurusunda Bulunulması - Para Cezası Verilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
İMAR PARA CEZASI ( Kamuya Ait Yapı ve Tesislerde Ruhsat/İmar Kanunu'nun 26. Maddesi Kapsamında Kaldığı - Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )"
D6.D14.1.2004E. 2003/5266 K. 2004/120"BİNANIN ÇATISINDA VE BAHÇESİNDEKİ REKLAM PANOLARI ( Kamu Sağlığını ve Güvenliğini Tehdit Eden Tesisat Olarak Değerlendirilemeyeceği ve İmar Kanunu'na Göre Kaldırılamayacağı )
REKLAM PANOLARININ KALDIRILMASI VE PARA CEZASI VERİLMESİ İŞLEMİ ( İmar Kanunu Kapsamında Kamu Sağlığını Tehdit Eden Unsurlar Olarak Kabul Edilemeyeceği ve İşlemin İptali Gereği )
PARA CEZASININ İPTALİ GEREĞİ ( Binanın Çatısına Konan Reklam Panosunun Kamu Güvenliğine ve Çevre Estetiğine Zarar Veren Unsur Olarak Kabul Edilememesi )
ÇATIYA KONAN REKLAM PANOSU ( Kamu Güvenliğine ve Çevre Estetiğine Zarar Veren Unsur Olarak Kabul Edilememesi - Panonun Kaldırılmasına ve Para Cezasına İlişkin İşlemin İptali Gereği )
KAMU SAĞLIĞI VE ÇEVRE ESTETİĞİNE AYKIRI UNSUR NİTELİĞİNDE OLMAYAN ÇATIDAKİ REKLAM PANOLARI ( İdarece Kaldırılmasına ve Arsa Sahibi Aleyhine Para Cezasına Hükmolunamayacağı )"
D6.D14.1.2004E. 2003/5595 K. 2004/179"İMAR PLANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN İPTALİ TALEBİ ( İptali İstenen Planın Yapımcı ve Müelliflerinin Dava Açma Ehliyeti )
DAVA AÇMA EHLİYETİNİN BULUNMASI ( İmar Planlarının Yapımcısı ve Müellifinin Görüşü Alınmadan Değiştirilmesi Halinde Yapımcı ve Müellifin )
GEREKÇELİ UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI MECBURİYETİ ( İmar Planında Değişiklik Yapılabilmesi İçin Müelliften )
MENFAAT İHLALİ KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI ( İmar Planının Yapımcı ve Müellifinin Görüşü Alınmadan Değiştirilmesi - İptal Davası )"
D6.D23.1.2004E. 2002/3582 K. 2004/394"İNŞAAT RUHSATI ( Ruhsata Aykırılığın Ne Olduğu Hususunda Yapı Tatil Tutanağının Düzenlemeden ve Uyarı Yapılmadan Yıkılması Sonucuna Yol Açacak Şekilde İptali - Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
YAPI RUHSATININ İPTALİ ( Ruhsata Aykırılığın Ne Olduğu Hususunda Yapı Tatil Tutanağının Düzenlemeden ve Uyarı Yapılmadan Yıkılması Sonucuna Yol Açacak Şekilde İptali Yönünde İşlem Tesis Edilemeyeceği )
RUHSATLI YAPI ( Ruhsata Aykırılık Nedeniyle Doğrudan Yapının Tamamının Yıkılması Sonucuna Yol Açacak Şekilde İnşaat Ruhsatının ve Yapı Kullanma İzin Belgesinin İptali - Yapı Tatil Tutanağı Düzenlenmesi ve Uyarı Yapılması Gereği )
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ( Ruhsata Aykırılık Nedeniyle Doğrudan Yapının Tamamının Yıkılması Sonucuna Yol Açacak Şekilde İnşaat Ruhsatıyla Birlikte İptali - Yapı Tatil Tutanağı Düzenlenmesi ve Uyarı Yapılması Gereği )
YAPI TATİL TUTANAGI ( Düzenlenmeden ve Uyarı Yapılmadan Ruhsatlı Yapının Yıkılması Sonucuna Yol Açacak Şekilde İnşaat Ruhsatının ve Yapı Kullanma İzin Belgesinin İptali Yönünde İşlem Tesis Edilemeyeceği )
YAPININ İMAR MEVZUATINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ ( Uyarı Yapılmadan Ruhsatlı Yapının Yıkılması Sonucuna Yol Açacak Şekilde İnşaat Ruhsatının ve Yapı Kullanma İzin Belgesinin İptali Yönünde İşlem Tesis Edilemeyeceği )"
D6.D23.1.2004E. 2002/3687 K. 2004/387"VEKİLE YAPILAN TEBLİGATIN DAVA AÇMA SÜRESİNİ BAŞLATMAMASI ( Parselasyon İşleminin İptali Davası - Dava Açma Süresinin Davacının İşlemden Haberdar Olduğunu Belirttiği Tarihten Başlayacağı )
TEBLİGATIN ASİLE DEĞİL VEKİLİNE YAPILMIŞ OLMASI ( Parselasyon İşlemine Karşı Dava Açma Süresinin İşlemeye Başlamayacağı - Davacının İşlemden Haberdar Olduğu Tarihten İtibaren Sürenin İşlemeye Başlayacağı )
ASİLE TEBLİĞ EDİLMEYEN PARSELASYON İŞLEMİNDEN VEKİLİN HABERDAR OLMASI ( İptal Davası Açma Süresinin İşlemeyeceği - Davacı Asilin Haberdar Olduğunu Belirttiği Tarihten İtibaren Sürenin Hesaplanacağı )"
D6.D11.2.2004E. 2002/4645 K. 2004/685"RUHSATIN GEÇERLİLİĞİ VE İNŞAATIN MÜHÜRLENMESİ İŞLEMİNİN HUKUKA AYKIRILIĞI ( İptal Edilen İmar Planına Göre Alınmış Olan )
İMAR PLANININ İPTALİ ( Bu Plana Uygun Olarak Alınmış İnşaat Ruhsatının Geçerliliğini Koruyacağı - İnşaatın Mühürlenmesi İşleminin İptal Edilemeyeceği )
YAPI RUHSATININ GEÇERLİLİĞİ VE İNŞAATIN MÜHÜRLENEMEMESİ ( İptal Edilen İmar Planına Göre Alınmış Olan Ruhsat )
MÜHÜRLEME İŞLEMİNİN İPTALİ ( İptal Edilen İmar Planına Göre Alınmış Olan Ruhsatın Geçerliliğini Koruyacağı )
İNŞAATIN MÜHÜRLENMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ ( İptal Edilen İmar Planına Göre Alınmış Olan Ruhsatın Geçerliliğini Koruyacağı )"
D6.D16.2.2004E. 2002/4662 K. 2004/779"MİMARİ PROJENİN KOPYA EDİLMESİ VE İNŞAAT RUHSATININ BUNA DAYALI OLARAK VERİLMESİ ( Mimari Projenin Müellifinin İnşaat Ruhsatına Karşı Dava Açabileceği - Kişisel Hak İhlalinin Gerçekleşmiş Olması )
PROJENİN ASIL MÜELLİFİ OLDUĞUNU ÖNE SÜREN DAVACININ İNŞAAT RUHSATINA KARŞI DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Davacıya Ait Mimari Projenin Kopya Edilerek İnşaat Ruhsatı Başvurusunda Kullanılmış Olması - Kişisel Hak İhlalinin Gerçekleşmiş Olması )
İNŞAAT RUHSATININ İPTALİ TALEBİ ( Davacıya Ait Mimari Projenin Kopya Edilerek Ruhsat Başvurusunda Kullanılmış Olması - Kişisel Hak İhlali Gerçekleşmiş Olacağından Davacının Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunduğu )
AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( Mimari Projenin Kopyalanarak İnşaat Ruhsatı Başvurusunda Kullanılmış Olması Nedeniyle Ruhsatın İptali Talebi - Mimari Projenin Müellifinin Kişisel Hakkı İhlal Edildiğinden Dava Açabileceği )"
D6.D18.2.2004E. 2002/4170 K. 2004/883"RUHSATSIZ YAPININ MÜHÜRLENEMEMESİ ( Yapıda Değişiklik Yapıldığı Konusunda Bir Tespitin Bulunmaması - Muhtarlık Döneminde ve Belediye Kurulmadan Önce Yapıldığı/Mühürlenmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
MÜHÜRLEME ( Ruhsatsız Yapı/Yapıda Değişiklik Yapıldığı Konusunda Bir Tespitin Bulunmaması - Muhtarlık Döneminde ve Belediye Kurulmadan Önce Yapıldığı/Mühürlenmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
YAPININ VASIF DEĞİŞTİRMESİ ( Tarımsal ve Hayvansal Amaçlı Olmaktan Çıkıp Fabrika Haline Gelmesi/İlk Olarak Muhtarlık Döneminde ve Belediye Kurulmadan Önce Yapıldığı - Değişiklik Yapıldığı Konusunda Bir Tespitin Bulunmaması/Ruhsatsız Olduğundan Bahisle Mühürlenemeyeceği )
YAPIDA DEĞİŞİKLİK YAPILDIĞI KONUSUNDA TESPİT BULUNMAMASI ( Muhtarlık Döneminde ve Belediye Kurulmadan Önce Yapılan - Tarımsal ve Hayvansal Amaçlı Olmaktan Çıkıp Fabrika Haline Gelmesi/Ruhsatsız Olduğundan Bahisle Mühürlenemeyeceği )"
D6.D20.2.2004E. 2002/4783 K. 2004/961"AYNI YAPIYA İKİ KEZ PARA CEZASI VERİLDİĞİ GEREKÇESİYLE İKİNCİ PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Ruhsatsız İnşaata Başlanılması Eylemi ile Projesiz ve Ruhsatsız İnşaat Yapılıp Çatı ve Bahçe Mesafelerinin Kapatılması Eyleminin Farklı Eylemler Olması - İki Cezanın Aynı Eylemden Kaynaklanmaması )
RUHSATSIZ İNŞAATA BAŞLANILMASI NEDENİYLE PARA CEZASI VERİLMESİ ( Daha Sonra Aynı Binadan Dolayı Projesiz ve Ruhsatsız İnşaat Yapılarak Çatı ve Bahçe Mesafelerinin Kapatıldığı Gerekçesiyle Yeniden Ceza Verilmesi - Cezaların Farklı Eylemlere Dayanması/Mükerrer Cezalandırmadan Bahsedilemeyeceği )
PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Aynı Eylemden Dolayı Daha Önce de Ceza Verildiği İddiasıyla - Önceki Cezanın Ruhsatsız İnşaata Başlanılması Eylemine İkinci Cezanın ise Projesiz ve Ruhsatsız Bina Yapma ve Çatı ile Bahçe Mesafelerini Kapatma Eylemlerine Dayanması )"
D6.D20.2.2004E. 2002/6535 K. 2004/934"İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPI ( Ayrı Tespitlere Dayalı Olarak ve Her Seferinde Tespit Edilen Yeni Aykırılıklar İçin Birden Çok Kez İmar Para Cezası Verilebileceği )
İMAR PARA CEZASI ( Ayrı Tespitlere Dayalı Olarak ve Her Seferinde Tespit Edilen Yeni Aykırılıklar İçin Birden Çok Kez Verilebileceği - İmar Mevzuatına Aykırı Yapı )
TESPİT ( İmar Mevzuatına Aykırı Yapı - Her Seferinde Tespit Edilen Yeni Aykırılıklar İçin Birden Çok Kez İmar Para Cezası Verilebileceği )"
D6.D20.2.2004E. 2002/6968 K. 2004/944"İMAR PLANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN VE İMAR PLANININ İPTALİ TALEBİ ( Taleplerin Bir Arada İncelenip İncelenemeyeceği - İşlemi Yetkisiz Belediye Başkanlığının Yapmış Olması )
BELEDİYE MECLİSİ YERİNE YETKİSİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞININ İMAR PLANINDA DEĞİŞİKLİK TALEBİNİ REDDETMESİ ( İşlemin ve Dayanağı Olan İmar Planının İptali Talebi - Mahkemece Uygulanacak Usul )
YETKİLİ MERCİ ( İmar Planı Değişikliği Talebinin İncelenmesinde - Yetkili Olmayan Belediye Başkanlığının Red İşlemiyle Birlikte Dayanağı Olan İmar Planının da İptalinin İstenememesi )
PLANIN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİNİN YETKİLİ OLMAYAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA REDDİ ( İşlemin ve İmar Planının İptali İçin Açılan Davada Uygulanacak Usul )"
D6.D20.2.2004E. 2003/6430 K. 2004/948"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE GÖRE VERİLEN İNŞAAT RUHSATI ( Değişikliğinin Mahkemece İptali/İnşaatın Mühürlenmemesi - 2 Yıl Sonra Ruhsatının İptal Edilmesi/Bu Tarihe Kadar Tamamlanan Kısmının Korunması Gerektiği )
İNŞAAT RUHSATI ( İmar Planı Değişikliğine Göre Verilen/Değişikliğinin Mahkemece İptali İnşaatın Mühürlenmemesi - 2 Yıl Sonra Ruhsatının İptal Edilmesi/Bu Tarihe Kadar Tamamlanan Kısmının Korunması Gerektiği )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN MAHKEMECE İPTALİ ( Bu Değişikliğe Göre Verilen İnşaat Ruhsatının 2 Yıl Sonra İptal Edilmesi - İptal Tarihine Kadar Tamamlanan Kısmının Korunması Gerektiği )
RUHSAT İPTALİ ( İmar Planı Değişikliğine Göre Verilen İnşaat Ruhsatı/Değişikliğinin Mahkemece İptali İnşaatın Mühürlenmemesi - 2 Yıl Sonra Ruhsatının İptal Edilmesi/Bu Tarihe Kadar Tamamlanan Kısmının Korunması Gerektiği )"
D6.D23.2.2004E. 2002/4271 K. 2004/995"SUR DUVARLARININ YIKILMASI SONUCU ÖLÜM ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Surların Bakım ve Onarımından Sorumlu Olan Kültür ve Turizm Bakanlığı İle 50 Metrelik Koruma Şeridine Uyulmadan İşyeri Açma Ruhsatı Veren Belediyenin Sorumluluğu )
HİZMET KUSURU ( Tarihi Sur Duvarlarının Yıkılması Sonucu Davacıların Murisinin Ölümü/Kültür ve Turizm Bakanlığı İle İşyeri Açma Ruhsatı Veren Belediyenin Sorumluluğu - Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
KAMU HİZMETİNİN GEÇ VEYA KÖTÜ İŞLEMESİ ( Tarihi Sur Duvarlarının Yıkılması Sonucu Davacıların Murisinin Ölümü/Kültür ve Turizm Bakanlığı İle İşyeri Açma Ruhsatı Veren Belediyenin Sorumluluğu - Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Tarihi Sur Duvarlarının Yıkılması Sonucu Davacıların Murisinin Ölümü/Kültür ve Turizm Bakanlığı İle İşyeri Açma Ruhsatı Veren Belediyenin Sorumluluğu - Hizmet Kusuru )
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ SORUMLULUĞU ( Tarihi Sur Duvarlarının Yıkılması Sonucu Davacıların Murisinin Ölümü/Surların Bakım ve Onarımından Sorumluluk - Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
BELEDİYENİN SORUMLULUĞU ( Tarihi Sur Duvarlarının Yıkılması Sonucu Davacıların Murisinin Ölümü/50 Metrelik Koruma Şeridine Uyulmadan İşyeri Açma Ruhsatı Verilmesi - Maddi ve Manevi Tazminat Davası )"
D6.D10.3.2004E. 2002/5617 K. 2004/1412"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Düzenleme Sahasındaki Parsellerin Tek Tek Belirtilmesi Gereği - Bazı Ada ve Parsel Numaraları Verilip Vs. İbaresinin Kullanılmasının Hatalı Olması )
ADA VE PARSEL NUMARALARININ TEK TEK BELİRTİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Parselasyon İşleminin İptali Davasında - Bazı Ada ve Parsel Numaraları Belirlilerek Vs. İbaresinin Kullanılmasının Hatalı Olması )
DÜZENLEME SAHASINDAKİ TÜM ADA VE PARSEL NUMARALARAININ TEK TEK BELİRTİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Parselasyon İşleminde Sadece Bazı Parsel Numaraları Belirtilerek Vs. İbaresinin Kullanılmasının Hatalı Olması )
BELEDİYE ENCÜMENİNİN PARSELASYON İŞLEMİNE İLİŞKİN KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Düzenleme Alanında Kalan Tüm Ada ve Parsellerin Tek Tek Belirtilmesi Gerekirken Bazı Parsel Numaraları Belirtilip Vs. İbaresi Kullanılmış Olması )"
D6.D16.3.2004E. 2002/5591 K. 2004/1595"İMAR PLANININ İPTALİ TALEBİ ( Belediyenin Kendi Sınırları Dışında Kalan Başka Belediye Sınırlarındaki Yerleri de Kapsayacak Şekilde İmar Planı Yapmış Olması - İmar Planı Konusunda Belediyenin Yetkisinin Yer Yönünden Sınırlanmış Olması )
BELEDİYENİN KENDİ SINIRLARI DIŞINDA KALAN YERLERİ DE KAPSAYACAK ŞEKİLDE HAZIRLADIĞI İMAR PLANININ İPTALİ TALEBİ ( İdarenin İmar Planı Konusundaki Yetkisinin Yer Yönünden Sınırlı Olması )
YETKİNİN YER BAKIMINDAN SINIRLANMIŞ OLMASI ( İmar Planı Hazırlanmasında - Belediyenin Kendi Sınırları Dışındaki Yerleri de Kapsayacak Şekilde Hazırladığı İmar Planının İptali Talebi )"
D6.D17.3.2004E. 2002/4828 K. 2004/1634"GEÇİCİ İNŞAAT RUHSATI VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( İptal Davasının Kişisel Menfaatleri İhlal Edilen Kişiler Tarafından Açılabileceği - TMMOB Mimarlar Odası Şube Başkanlığı'nın Aktif Dava Ehliyetinin Bulunmaması )
TMMOB MİMARLAR ODASI ŞUBE BAŞKANLIĞININ DAVA AÇMA EHLİYETİNİN BULUNMAMASI ( Geçici İnşaat Ruhsatı Verilmesine İlişkin İşleme Karşı - İptal Davasını Kişisel Menfaatleri İhlal Edilen Kişilerin Açabileceği )
DAVA EHLİYETİ ( Geçici İnşaat Ruhsatı Verilmesine İlişkin İşleme Karşı Kişisel Menfaatleri İhlal Edilenlerin İptal Davası Açabilecekleri - TMMOB Mimarlar Odası Şube Başkanlığının Dava Açamayacağı )
AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( Geçici İnşaat Ruhsatı Verilmesine İlişkin İşleme Karşı Kişisel Menfaatleri İhlal Edilenlerin İptal Davası Açabilecekleri - Mimarlar Odasının Açtığı Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gereği )"
D6.D19.3.2004E. 2004/359 K. 2004/1691"HİZMET KUSURUNA DAYALI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Askerlik Görevini Yaparken Depremde Göçük Altında Kalarak Ölen Kişinin Hak Sahiplerinin - Manevi Tazminata Faiz Yürütüleceği )
DEPREMDE GÖÇÜK ALTINDA KALARAK ÖLEN ASKER KİŞİNİN HAK SAHİPLERİNİN TAZMİNAT TALEBİ ( Manevi Tazminata Faiz Yürütülmesi Gereği - Karşı Tarafa Yüklenen Avukatlık Ücretine KDV Eklenemeyeceği )
MANEVİ TAZMİNATA FAİZ UYGULANABİLECEĞİ ( Depremde Göçük Altında Kalarak Ölen Asker Kişinin Hak Sahiplerince Açılan Tazminat Davasında )
FAİZ UYGULANMASI GEREĞİ ( Manevi Tazminat Alacağına - Depremde Göçük Altında Kalarak Ölen Asker Kişinin Hak Sahiplerince Açılan Tazminat Davasında )
VERGİNİN YASALLIĞI İLKESİ ( Karşı Tarafa Uygulanan Avukatlık Ücretine KDV Uygulanamaması )
AVUKATLIK ÜCRETİNE KDV UYGULANAMAMASI ( Karşı Tarafa Yüklenen Avukatlık Ücreti - Verginin Yasallığı İlkesi )
KDV UYGULANAMAMASI ( Haksız Çıkan Tarafa Yüklenen Avukatlık Ücretine )
ASKER KİŞİNİN DEPREMDE GÖÇÜK ALTINDA KALARAK ÖLMESİ ( Hak Sahiplerinin Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi - Manevi Tazminata Faiz Uygulanması Gereği )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Depremde Ölen Askerin Hak Sahiplerinin - Manevi Tazminata Faiz Uygulanması Gereği )"
D6.D7.4.2004E. 2002/6380 K. 2004/1992"TEMEL AÇILMASININ YAPIYA BAŞLANDIĞINI GÖSTERMESİ ( Ruhsatsız İnşaattan Dolayı Para Cezası Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmaması )
RUHSATSIZ İNŞAAT NEDENİYLE VERİLEN İMAR PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Temel Açılmış Olmasının İnşaata Başlandığını Göstermesi ve İnşaatın Bir Aşaması Olması )
İMAR PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Ruhsatsız İnşaat Nedeniyle Verilen - Temel Açılmış Olmasının İnşaata Başlandığını Göstermesi ve İnşaatın Bir Aşaması Olması )
İNŞAATA BAŞLANMIŞ OLMASI ( Temel Açılmış Olmakla - Ruhsatsız İnşaat Nedeniyle Verilen Para Cezasının Hukuka Uygun Olması )"
D6.D12.4.2004E. 2004/1477 K. 2004/2115"İDARENİN OLUMSUZ EYLEMİNDEN KAYNAKLANAN ZARAR ( Deprem Nedeniyle Oluştuğu İleri Sürülen - Tazmini İstemiyle Açılan Dava/Süresi İçerisinde Açılıp Açılmadığının Değerlendirilmesi Gereği )
OLUMSUZ EYLEM ( İdarenin/Deprem Nedeniyle Oluştuğu İleri Sürülen Zarar - Tazmini İstemiyle Açılan Dava/Süresi İçerisinde Açılıp Açılmadığının Değerlendirilmesi Gereği )
ZARAR ( Deprem Nedeniyle Oluştuğu İleri Sürülen/İdarenin Üzerine Düşen Görev ve Yükümlülüğü Gereği Gibi Yerine Getirmemesi - Tazmini İstemiyle Açılan Dava/Süresi İçerisinde Açılıp Açılmadığının Değerlendirilmesi Gereği )
TAZMİNAT DAVASI ( Deprem Nedeniyle Oluşan Zarar - Süresi İçerisinde Açılıp Açılmadığının Değerlendirilmesi Gereği/İdarenin Olumsuz Eyleminden Kaynaklandığı )
SÜRE ( Deprem Nedeniyle Oluştuğu İleri Sürülen Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Dava - İdarenin Olumsuz Eyleminden Kaynaklandığı/Süresi İçerisinde Açılıp Açılmadığının Değerlendirilmesi Gereği )
DEPREM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( İdarenin Üzerine Düşen Görev ve Yükümlülüğü Gereği Gibi Yerine Getirmemesi Nedeniyle Oluşan Zarar - Süresi İçerisinde Açılıp Açılmadığının Değerlendirilmesi Gereği )
HİZMET KUSURU ( Deprem Nedeniyle Oluştuğu İleri Sürülen Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Dava/Süresi İçerisinde Açılıp Açılmadığının Değerlendirilmesi Gereği - İdarenin Olumsuz Eyleminden Kaynaklandığı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Deprem Nedeniyle Oluştuğu İleri Sürülen Zararın Tazmini İstemiyle Açılan - İdarenin Olumsuz Eyleminden Kaynaklandığı/Süresi İçerisinde Açılıp Açılmadığının Değerlendirilmesi Gereği )"
D6.D14.4.2004E. 2002/6584 K. 2004/2274"İMAR PLANINDA GÖSTERİLEN SPOR ALANI ( Semt Spor Alanı Olması Halinde Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanması - Bölgesel Spor Alanı ve Tüm Kente Hizmet Verecek Kamu Tesis Alanı Olması Halinde Kamu Ortaklık Payı İle Oluşturulması Gerektiği )
SPOR ALANI ( İmar Planında Gösterilen - Semt Spor Alanı Olması Halinde Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanması/Bölgesel Spor Alanı ve Tüm Kente Hizmet Verecek Kamu Tesis Alanı Olması Halinde Kamu Ortaklık Payı İle Oluşturulması Gerektiği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( İmar Planında Gösterilen Spor Alanının Semt Spor Alanı Olması Halinde Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanacağı )
KAMU ORTAKLIK PAYI ( İmar Planında Gösterilen Spor Alanının Bölgesel Spor Alanı ve Tüm Kente Hizmet Verecek Kamu Tesis Alanı Olması Halinde Kamu Ortaklık Payı İle Oluşturulacağı )"
D6.D30.4.2004E. 2002/5825 K. 2004/2703"ORTAK YERLERİN PROJEYE AYKIRI OLDUĞU GEREKÇESİYLE YENİDEN DÜZENLEMESİ VE BU AMAÇLA MEVCUT İSKAN RUHSATININ İPTALİ TALEBİ ( Kat Maliklerinin İttifakla Bu Talepte Bulunabilecekleri - Bazı Kat Maliklerinin Yaptıkları Talebin Reddi Gereği )
KAT MALİKLERİNİN OYBİRLİĞİYLE KARAR ALMASI ŞARTI ( Projeye Aykırı Kalorifer ve Su Deposunun Projeye Uygun Hale Getirilmesi Amacıyla Mevcut İskan Ruhsatının İptali Başvurusu - Bazı Kat Maliklerinin Yaptığı Başvurunun Reddi Gereği )
İSKAN RUHSATININ İPTALİ İÇİN YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİ ( Projeye Aykırı Kalorifer ve Su Deposunun Projeye Uygun Hale Getirilmesi İçin Ruhsatın İptaline Karar Verilebilmesi İçin Kat Malikleri Kurulunun Oybirliğiyle Karar Vermesi Şartı )
PROJEYE AYKIRI KALORİFER VE SU DEPOSU GİBİ ORTAK YERLERİN PROJEYE UYGUN HALE GETİRİLMESİ İÇİN İSKAN RUHSATININ İPTALİ TALEBİ ( Kat Malikleri Kurulunca Bu Yönde Oybirliğiyle Verilmiş Bir Karar Bulunması Şartı )"
D6.D5.5.2004E. 2003/84 K. 2004/2843"PROJEYE AYKIRILIK NEDENİYLE PARA CEZASI ( Tek Parsel Üzerine Bile Olsa Farklı Bloklardaki Aykırılıklar Ayrı Ayrı Değerlendirilerek Birden Fazla Verilebileceği )
PARA CEZASI ( Tek Parsel Üzerine Bile Olsa Farklı Bloklardaki Aykırılıklar Ayrı Ayrı Değerlendirilerek Birden Fazla Verilebileceği - Projeye Aykırılık )
PARSEL ÜZERİNDE BİRDEN FAZLA YAPI BULUNMASI ( Projeye Aykırılık Nedeniyle Farklı Bloklardaki Aykırılıklar Ayrı Ayrı Değerlendirilerek Birden Fazla Verilebileceği )
İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPILAR ( Tek Parsel Üzerine Bile Olsa Farklı Bloklardaki Aykırılıklar Ayrı Ayrı Değerlendirilerek Birden Fazla Para Cezası Verilebileceği )"
D6.D11.5.2004E. 2002/6691 K. 2004/2926"BELEDİYE BAŞKANININ BELEDİYE TÜZEL KİŞİLİĞİNİ TEMSİLEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA KATILIP KARARDA KARŞI OY KULLANMAMASI ( Belediyenin Dava Açma Ehliyetinin Bulunmaması )
İLÇE BELEDİYE BAŞKANININ BELEDİYE TÜZEL KİŞİLİĞİNİ TEMSİLEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA KATILMASI VE KARARDA KARŞI OY KULLANMAMASI ( Belediyenin Kararın İptali Konusunda Dava Açma Ehliyetinin Bulunmaması )
EHLİYET ( İlçe Belediye Başkanının Belediye Tüzel Kişiliğini Temsilen Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısına Katılması ve Alınan Karara Karşı Oy Kullanmaması - Belediyenin Kararın İptali İçin Dava Açamayacağı )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN İMAR PLANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARARININ İPTALİ TALEBİ ( İlçe Belediye Başkanının Belediye Tüzel Kişiliğini Temsilen Katılmasına Rağmen Kararda Karşı Oy Kullanmamış Olması - Belediyenin Dava Açma Ehliyetinin Bulunmaması )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( İlçe Belediye Başkanının Belediyeyi Temsilen Katılıp Karşı Oy Kullanmadığı Karara Karşı Belediyenin Dava Açma Ehliyetinin Bulunmaması )"
D6.D12.5.2004E. 2004/492 K. 2004/2973"BELEDİYE ENCÜMENİ KARARIYLA TESİS EDİLEN YIKIM İŞLEMİ ( İdari Dava Açılmadan Önce Üst Makamlara Başvurma/Dava Açma Süresini Durduracağı - Projeye Aykırı Tadilat )
PROJEYE AYKIRI TADİLAT ( Belediye Encümeni Kararıyla Tesis Edilen Yıkım İşlemi - İdari Dava Açılmadan Önce Üst Makamlara Başvurma/Dava Açma Süresini Durduracağı )
YIKIM ( Projeye Aykırı Tadilat/Belediye Encümeni Kararıyla Tesis Edilen İşlem - İdari Dava Açılmadan Önce Üst Makamlara Başvurma/Dava Açma Süresini Durduracağı )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN DURMASI ( Projeye Aykırı Tadilat/Belediye Encümeni Kararıyla Tesis Edilen Yıkım İşlemi - İdari Dava Açılmadan Önce Üst Makamlara Başvurma )
ÜST MAKAMLARA BAŞVURMA ( İdari Dava Açılmadan Önce Dava Açma Süresini Durduracağı - Projeye Aykırı Tadilat/Belediye Encümeni Kararıyla Tesis Edilen Yıkım İşlemi )
İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdari Dava Açılmadan Önce Üst Makamlara Başvurma - Dava Açma Süresini Durduracağı )"
D6.D14.5.2004E. 2002/6996 K. 2004/3048"GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKINDAKİ YAPILARIN DENETİMİ VE YIKILMASI İLE İZİN VE İRTİFAK HAKKI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ ( Kanuna Aykırılık İddiasıyla İptali Talebi - İlçe Merkezindeki Belediyenin İmar Yetkilerine Müdahale Edilmeden Sadece Belediye Sınırları Dışındaki Yerlere İlişkin Yapılaşma Koşullarını Düzenleyen Yönetmelik Hükümlerinin Yerinde Olması )
YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNİN YASAYA AYKIRI OLDUĞU İDDİASINA DAYALI İPTAL TALEBİ ( Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkındaki Yapıların Tarihi Milli Parkındaki Yapıların Denetimi ve Yıkılması ile İzin ve İrtifak Hakkı Uygulamaları Yönetmeliğinde Belediye Sınırları Dışında Kalan Yerlere İlişkin Yapılaşma Koşullarına İlişkin Hükümler )
BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA KALAN YERLERDE YAPILAŞMA KOŞULLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER TAŞIYAN GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKINDAKİ YAPILARIN DENETİMİ VE YIKILMASI YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ ( Belediye Sınırları İçinde Belediyenin İmar Yetkisine Müdahale Edilmemesi - Düzenlemenin Mevzuata Uygun Olması )"
D6.D14.5.2004E. 2003/176 K. 2004/3061"KESİNLEŞMEYEN İDARİ YAPTIRIMLARDA LEHE OLAN YASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN OLAYA UYGULANMASI GEREĞİ ( Turizm Teşvik Kanunu'nda Yer Alan Bankanlık Onayı Alınmaksızın Belgeye Esas İşletmenin Devredilmesi ve Tesisin Tadili Durumunda Teşvik Belgesinin İptal Edileceğine İlişkin Hükmün Uyuşmazlık Devam Ederken Kaldırılması )
UYUŞMAZLIK DEVAM EDERKEN TURİZM TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ( İdari Yaptırımlarla İlgili Lehe Değişikliklerin Olaya Uygulanması Gereği - Bakanlık Onayı Alınmaksızın Belgeye Esas İşletmenin Devredilmesi ve Tesisin Tadili Durumunda Teşvik Belgesinin İptal Edileceğine İlişkin Hükmün Kaldırılması )
BAKANLIKTAN ONAY ALMADAN TURİZM TEŞVİK BELGESİNE ESAS İŞLETMENİN DEVREDİLMESİ VE TESİSİN TADİLİ ( Bu Durumda Turizm Teşvik Belgesinin İptal Edileceğine İlişkin Kanun Hükmünün Uyuşmazlık Devam Ederken Kaldırılmış Olması - Kesinleşmeyen İdari Yaptırımlarda Lehe Kanun Değişikliklerinin Olaya Uygulanması Gereği )"
D6.D18.5.2004E. 2002/4925 K. 2004/3140"BİLİRKİŞİ RAPORUNUN DAVANIN TARAFLARINA TEBLİĞ EDİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Sit Alanı Belirlenmesine İlişkin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararının İptali Davasında Emsal Dosyadan Alınan Bilirkişi Raporuna Dayanarak Hüküm Kurulması )
RAPORUN TARAFLARA TEBLİĞİ VE RAPORA YÖNELİK İTİRAZLARIN DİKKATE ALINMASI ZORUNLULUĞU ( Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun Sit Alanı Tesbitine İlişkin Kararının İptali Talebi - Emsal Dosyadan Alınan Rapora Dayanarak Hüküm Kurulması )
EMSAL DOSYADAN ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORUNA DAYANARAK HÜKÜM KURULMASI ( Raporun Taraflara Tebliğ Edilerek Varsa İtirazlarının da Dikkate Alınması Zorunluluğu - Sit Alanı Tesbitine İlişkin Karar )
SİT ALANI TESBİTİNE İLİŞKİN KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Emsal Dosyadan Alınan Raporun Taraflara Tebliğ Edilmeden Hükme Esas Alınamayacağı )"
D6.D20.5.2004E. 2002/6908 K. 2004/3177"RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI İMALATTAN DOLAYI KAT MALİKLERİNE PARA CEZASI VERİLEMEMESİ ( Müteahhit Tarafından Çatı Katta ve Bodrum Katta Bağımsız Bölümler Yapılmasında Herhangi Bir Katkısı Bulunmayan Kat Maliklerine Verilen Cezanın İptali Gereği )
KAT MALİKLERİNİN SORUMLU TUTULAMAMASI ( Müteahhit Tarafından Ruhsata Aykırı Biçimde Çatı Katta ve Bodrum Katta Yapılan Bağımsız Bölümlerden Dolayı - Kat Maliklerine Yönelik Kesilen Para Cezasının İptali Gereği )
MÜTEAHHİT TARAFINDAN ÇATI VE BODRUM KATLARDA YAPILAN RUHSATA AYKIRI YAPILAR ( Diğer Kat Maliklerinin Sorumlu Tutulamayacağı - Para Cezasının İptali Talebinin Kabulü Gereği )
PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Müteahhit Tarafından Ruhsata Aykırı Şekilde Çatı ve Bodrum Katlarda Bağımsız Bölümler İnşa Edilmesinden Diğer Kat Maliklerinin Sorumlu Tutulamayacağı - Kat Maliklerinin Ruhsata Aykırı Bina Yapılmasında Katkısının Olmaması ve Belediyeye Ruhsata Aykırılığın Giderilmesi İçin Başvuruda Bulunmuş Olması )"
D6.D2.6.2004E. 2002/4905 K. 2004/3470"VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ÜZERİNDE GECEKONDU BULUNAN TAŞINMAZI ARSA OLARAK KİRALAYAN DAVACI ( 2981 Sayılı Yasadan Yararlanarak Tapu Tahsis Belgesi Talep Edemeyeceği )
ARSA OLARAK KİRALANAN VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINMAZ ÜZERİNDE GECEKONDU YAPILMASI ( 2981 Sayılı Yasa Gereği Tapu Talebinin Reddi Gereği - Yasada Gecekondu Yapıldıktan Sonra Tesbit Edilerek Kiralanan Taşınmazlara Tapu Verileceğinin Öngörülmüş Olması )
AHŞAP EV VASFIYLA TAPUDA KAYITLI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE AİT TAŞINMAZIN ARSA OLARAK KİRALANMASI ( 2981 Sayılı Yasaya Göre Tapu Talebinin Reddi Gereği )
GECEKONDULARA TAPU VERİLMESİNE İLİŞKİN YASADAN YARARLANMA TALEBİ ( Davacının Tapuda Ahşap Ev Olarak Kayıtlı Taşınmazı Arsa Vasfıyla Vakıflar Genel Müdürlüğünden Kiralamış Olması - Gecekondu Yapıldıktan Sonra Tesbit Edilerek Kiralanmadığından Tapu Talebinin Reddi Gereği )"
D6.D2.6.2004E. 2002/6073 K. 2004/3442"KAT ARTIŞI GETİREN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN MAHKEME KARARIYLA İPTALİ ( Yapı Bittikten Sonra İnşaat Ruhsatı İptaline ve Yapının Yıktırılmasına İlişkin Kararın Kazanılmış Hakkın İhlali Niteliğinde Olması )
İNŞAAT RUHSATININ YAPI BİTTİKTEN SONRA İPTAL EDİLEREK YAPININ YIKTIRILMASINA KARAR VERİLMESİ ( Kat Artışı Getiren Ruhsatın Dayanağı İmar Planı Değişikliğinin Mahkeme Kararıyla İptali Nedeniyle - Kazanılmış Hakkın İhlali Niteliği )
KAZANILMIŞ HAKKIN İHLALİ ( Kat Artışı Getiren İmar Planı Değişikliğinin Mahkeme Kararıyla İptaline Dayanarak Bitmiş Yapıya Ait İnşaat Ruhsatının İptali ve Binanın Yıktırılmasına Karar Verilmesi )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN MAHKEMECE İPTAL EDİLMESİ ( Kat Artışına İlişkin Plan Değişikliğine Dayanarak Verilmiş İnşaat Ruhsatının Tek Başına Kazanılmış Hak Oluşturmayacağı - Ruhsatın İptaline Kadar Yapılmış İnşaatın Kazanılmış Hak Oluşturacağı )"
D6.D3.6.2004E. 2003/475 K. 2004/3479"YAPININ TEHLİKE ARZ EDEN HUSUSLARININ BELEDİYECE GİDERİLMESİ ( Yapılan Masrafın % 20 Fazlasıyla Yapı Sahibinden Tahsil Edilebileceği - KDV Hesap Edilerek İstenilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
BELEDİYENİN YAPININ TEHLİKE ARZ EDEN HUSUSLARINI GİDERMESİ ( Yapılan Masrafın % 20 Fazlasıyla Yapı Sahibinden Tahsil Edilebileceği - KDV Hesap Edilerek İstenilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KDV HESAPLANMAMASI GEREKEN BELEDİYE MASRAFI ( İnşaatı Devam Eden Yapının Tehlike Arz Eden Hususlarının Giderilmesi - Yapılan Masrafın % 20 Fazlasıyla Yapı Sahibinden Tahsil Edilebileceği )"
D6.D7.6.2004E. 2004/1746 K. 2004/3555"AYNI DİLEKÇE İLE DAVA AÇABİLME ŞARTI ( Her İdari İşlem Aleyhine Ayrı Ayrı Dava Açma Kuralının İstisnası-Aralarında Maddi veya Hukuki Yönden Bağlılık Yada Sebep-Sonuç İlişkisi Bulunan Birden Fazla İşleme Karşı Bir Dilekçe ile Dava Açılabilmesi )
BİRDEN FAZLA ŞAHSIN MÜŞTEREK DİLEKÇE İLE DAVA AÇABİLME ŞARTI ( Davacıların Hak veya Menfaatlerinde İştirak Bulunması ve Davaya Yol Açan Maddi Olay veya Hukuki Sebeplerin Aynı Olmasının Gerekmesi )
ÇEVRE DÜZENİ PLANI İLE NAZIM VE İMAR PLANLARININ İPTALİ İÇİN BİR DİLEKÇE TEK DAVA AÇILMASI ( Davalar Arasında Maddi veya Hukuki Yönden Bağlılık Olmaması Nedeniyle Tek Bir Dilekçe ile Dava Açılmasına İmkan Olmaması )"
D6.D11.6.2004E. 2003/685 K. 2004/3717"TAPU TAHSİS BELGESİ ( Tasarruf Edilen ve Barınma Amaçlı Kullanılması Gereken Gecekondu - Yasanın Öngördüğü Amaçlara Aykırı Olarak Yıkılması/Tapu Verilmesi İsteminin Reddedilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
TAPU VERİLMESİ İSTEMİNİN REDDİ ( Tapu Tahsis Belgesi İleTasarruf Edilen ve Barınma Amaçlı Kullanılması Gereken Gecekondu - Yasanın Öngördüğü Amaçlara Aykırı Olarak Yıkılması )
TAHSİSİN İPTALİ ( Tapu Tahsis Belgesi İle Tasarruf Edilen ve Barınma Amaçlı Kullanılması Gereken Gecekondunun Yıkılması Ya da Yıkılarak Yeniden Yapılması )
HAK SAHİPLİĞİ ( Tapu Tahsis Belgesi - Medeni Kanunda Tanımlanan Tasarruf Belgelerinden Farklı Olduğu Mülkiyeti Değil Haksahipliğini Belirlediği )
GECEKONDUNUN YIKILMASI ( Tapu Tahsis Belgesi İle Tasarruf Edilen ve Barınma Amaçlı Kullanılması Gereken - Tapu Verilmesi İsteminin Reddedilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D6.D15.6.2004E. 2003/295 K. 2004/3797"İNŞAAT RUHSAT SÜRESİNİN DOLDUĞU GEREKÇESİYLE VERİLEN PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( İnşaatın Ruhsata ve Projesine Uygun Olması - Ruhsat Süresinin Bitmesinin Para Cezası Verilmesini Gerektirmemesi )
PROJEYE VE İNŞAAT RUHSATINA UYGUN OLARAK YAPILAN İNŞAAT ( Ruhsat Süresinin Bitmiş Olmasının Para Cezası Verilmesini Gerektirmeyeceği )
RUHSAT SÜRESİNİN BİTMESİ NEDENİYLE PARA CEZASI VERİLEMEYECEĞİ ( İnşaata Ruhsat Alınarak Başlanması ve Yapının Ruhsata ve Projeye Uygun Yapılması )
PARA CEZASININ İPTALİ GEREĞİ ( Ruhsat Alınarak İnşaata Başlanması ve Yapının Ruhsata ve Projeye Uygun Yapılması - Ruhsat Süresi İçerisinde İnşaatın Bitirilememiş Olmasının Para Cezasını Gerektirmemesi )"
D6.D16.6.2004E. 2003/281 K. 2004/3882"RUHSAT SÜRESİNİN DOLMASI ( İnşaata Devam Edilmediği Sürece İnşaatın Ruhsatsız Duruma Düştüğünden Bahisle Para Cezası Verilemeyeceği )
İNŞAATIN RUHSATSIZ DURUMA DÜŞMESİ ( Ruhsat Süresinin Dolması - İnşaata Devam Edilmediği Sürece Para Cezası Verilemeyeceği )
PARA CEZASI ( Ruhsat Süresinin Dolduğundan ve İnşaatın Ruhsatsız Duruma Düştüğünden Bahisle Verilen - İnşaata Devam Edilmediği Sürece Mümkün Olmadığı )
İMAR MEVZUATINA AYKIRILIK OLUŞMAMASI ( Ruhsat Süresinin Dolması - İnşaata Devam Edilmediği Sürece Para Cezası Verilemeyeceği )"
D6.D16.6.2004E. 2003/493 K. 2004/3850"YEŞİL ALAN İÇİN YAPILAN TERK ( Hibe Adıyla/Kamu Alanı İçin Yapılan Bedelsiz Terkden Ayrı Düşünülemeyeceği - Bu Miktarın Düzenleme Ortaklık Payından Düşülmesi Gerektiği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Hibe Adıyla Yeşil Alan İçin Yapılan Terk/Düzenleme Ortaklık Payından Düşülmesi Gerektiği - Kamu Alanı İçin Yapılan Bedelsiz Terkden Ayrı Düşünülemeyeceği )
HİBE ( Adıyla Yeşil Alan İçin Yapılan Terk/Kamu Alanı İçin Yapılan Bedelsiz Terkden Ayrı Düşünülemeyeceği - Bu Miktarın Düzenleme Ortaklık Payından Düşülmesi Gerektiği )
PARSELLERİN TEVHİD VE İFRAZLARI ( Sırasında Yapılan Hibe - Bu Miktarın Düzenleme Ortaklık Payından Düşülmesi Gerektiği )"
D6.D16.6.2004E. 2003/512 K. 2004/3862"KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULU ( Tescilli Eski Eserin Bulunduğu Parsel ve Koruma Alanı Dışında Karar Alma Yetkisinin Olmadığı - Taşınmazın Son İki Katının Yıktırılması Kararı )
YIKIM KARARI ( Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun Taşınmazın Son İki Katının Yıktırılması Kararı - Tescilli Eski Eserin Bulunduğu Parsel ve Koruma Alanı Dışında Karar Alma Yetkisinin Olmadığı )
ESKİ ESER ( Bulunduğu Parsel ve Koruma Alanı Dışında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun Karar Alma Yetkisinin Olmadığı - Taşınmazın Son İki Katının Yıktırılması Kararı )"
D6.D16.6.2004E. 2003/602 K. 2004/3869"PETROL ŞİRKETİNİN RESMİ MÜHÜR VE İRSALİYE İLE TÜPRAŞ'TAN ALDIĞI AKARYAKITIN KİRLİLİĞİ ( Çevreye Zarar Verildiğinden Dolayı Davacı Şirkete Verilen Para Cezasının İptali Gereği )
ÇEVRE KİRLİLİĞİNE SEBEP OLMAKTAN DOLAYI VERİLEN PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Davacı Petrol Şirketinin Tüpraş'tan Resmi Mühür ve İrsaliye ile Aldığı Akaryakıttan Alınan Numunenin Standartlara Uygun Olmaması - Numunelerdeki Kirlilikten Davacı Firmanın Sorumlu Tutulamayacağı )
TÜPRAŞ'TAN RESMİ MÜHÜR VE İRSALİYE İLE ALINAN AKARYAKITTAN ALINAN NUMUNENİN STANDARTLARA UYMAMASI ( Çevre Kanunu Gereğince Verilen Para Cezasının İptali Talebi - Tüpraş'tan Standartlara Uygun Olduğu Düşüncesiyle Akaryakıtı Alan Davacıya Para Cezası Verilemeyeceği )
İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Standartlara Uymayan ve Çevre Kirliliğine Yol Açan Akaryakıt Sattığı Gerekçesiyle Davacı Firmaya Ceza Verilmesi - Davacının Tüpraş'tan Resmi Mühür ve İrsaliye ile Aldığı Akaryakıttan Dolayı Sorumlu Tutulamayacağı )"
D6.D16.6.2004E. 2003/725 K. 2004/3855"İNŞAAT RUHSATININ İPTALİ TALEBİ ( Kesinleşen İmar Planına Uygun Olarak Verilen İnşaat Ruhsatında Hukuka Aykırılık Olmaması )
İMAR PLANINA UYGUN OLARAK VERİLEN İNŞAAT RUHSATI ( İmar Planının Kesinleşmiş Olması Nedeniyle Verilen İnşaat Ruhsatında Hukuka Aykırılık Olmaması )
KESİNLEŞEN İMAR PLANINA UYGUN OLARAK VERİLEN İNŞAAT RUHSATI ( Hukuka Aykırılığın Söz Konusu Olmaması )"
D6.D18.6.2004E. 2003/338 K. 2004/3903"TAPU TAHSİS BELGESİ ( 1 Kat İşyeri+5 Kat Konut Olan Yapının Gecekondu Olarak Nitelendirilmesine Olanak Bulunmadığı Gibi Aftan Yararlandırılmasının 2981 S.Y.'nın Amacına Aykırılık Taşıyacağı )
İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILAR ( 2981 S.Y. - 1 Kat İşyeri+5 Kat Konut Olan Yapının Gecekondu Olarak Nitelendirilmesine Olanak Bulunmadığı Gibi Aftan Yararlandırılmasının Yasanın Amacına Aykırılık Taşıyacağı )
GECEKONDU ( 1 Kat İşyeri+5 Kat Konut Olan Yapının Gecekondu Olarak Nitelendirilmesine Olanak Bulunmadığı - 2981 S.Y. İle Aftan Yararlandırılıp Tapu Tahsis Belgesi Verilmesi )
HAK SAHİBİ OLMAYANLARA TAPU TAHSİS BELGESİ VERİLMESİ ( 1 Kat İşyeri+5 Kat Konut Olan Yapının Gecekondu Olarak Nitelendirilmesine Olanak Bulunmadığı Gibi Aftan Yararlandırılmasının 2981 S.Y.'nın Amacına Aykırılık Taşıyacağı )"
D6.D21.6.2004E. 2002/2617 K. 2004/3939"2. DERECE SİT ALANINDAKİ TAŞINMAZA İMAR DURUMU VERİLMEMESİ ( Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nca 2. Derece Sit Alanlarında Turizm Amaçlı Uygulamalar Yapılabileceğine İlişkin İlke Kararı Verilmiş Olması - Kesin Yapı Yasağı Getiren İmar Planlarının ve Bunlara Dayalı İşlemin İptali Gereği )
SİT ALANI VE TURİZM ALANINDA KALAN TAŞINMAZIN NAZIM İMAR PLANINDA VE UYGULAMA İMAR PLANINDA KESİN YAPI YASAĞI OLAN DOĞAL KARAKTERLİ KORUNACAK ALAN OLARAK GÖSTERİLMESİ ( 2. Derece Doğal Sit Alanında Kalan Taşınmaza İmar İzni Verilmemesine İlişkin İşlemin ve Dayandığı İmar Planlarının İptali Talebi )
"YAPI YASAĞI OLAN DOĞAL KARAKTERİ KORUNACAK ALAN" NİTELENDİRMESİNİN HATALI OLMASI ( Nazım ve Uygulama İmar Planlarındaki - 2. Derece Doğal Sit Alanlarında Turizm Amaçlı Uygulamalar Yapılabileceğine İlişkin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu İlke Kararı Bulunması )
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULU İLKE KARARIYLA TURİZM AMAÇLI UYGULAMALAR YAPILABİLECEĞİ KABUL EDİLEN İKİNCİ DERECE SİT ALANINDAKİ TAŞINMAZA İMAR DURUMU VERİLMEMESİ ( İşlemin ve Dayandığı İmar Planlarının İptali Talebinin Kabulü Gereği )"
D6.D21.6.2004E. 2003/6061 K. 2004/3996"DOĞAL KAYNAKLA İLGİLİ TESİS VE MÜŞTEMİLAT ( Doğrudan Üretimle İlgili - İnşaat Ruhsatı Alınmasının Gerekmediği ve İlgili Belediyeye Bildirimde Bulunulmasının Yeterli Olduğu )
İNŞAAT RUHSATI GEREKTİRMEYEN TESİS VE MÜŞTEMİLATI ( İlgili Belediyeye Bildirimde Bulunulmasının Yeterli Olduğu - Doğal Kaynakla İlgili Tesis ve Müştemilatı )
AVAN PROJEYE GÖRE İNŞAAT RUHSATI VERİLEBİLECEK BİNA VE TESİSLER ( Fabrikanın Yardımcı Faaliyetlerine İlişkin Olanlar - 3030 S.K. Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği Md. 59 Uyarınca )
FABRİKANIN ÜRETİM VE YARDIMCI FAALİYETLERİ DIŞINDAKİ YAPILAŞMASI ( Doğal Kaynakla İlgili Tesisler - İmar Kanununun İnşaat Ruhsatıyla İlgili Genel Hükümlerinin Uygulanması Gereği )"
D6.D21.6.2004E. 2003/6062 K. 2004/3997"KAMUYA AİT YAPI VE TESİSLER KAPSAMINDAKİ FABRİKALAR ( Doğrudan Üretimiyle İlgili Olmayan Revir Binası - Avan Projeye Göre İnşaat Ruhsatı Verilmesi Gerektiği/Para Cezası Verilemeyeceği )
FABRİKA REVİR BİNASI ( Avan Projeye Göre İnşaat Ruhsatı Verilmesi Gerektiği/Para Cezası Verilemeyeceği - Kamuya Ait Yapı ve Tesisler Kapsamındaki Fabrikalar )
AVAN PROJEYE GÖRE İNŞAAT RUHSATI VERİLMESİ GEREKTİĞİ ( Kamuya Ait Yapı ve Tesisler Kapsamındaki Fabrikalar/Para Cezası Verilemeyeceği - Doğrudan Üretimiyle İlgili Olmayan Revir Binası )
İNŞAAT RUHSATI ( Kamuya Ait Yapı ve Tesisler Kapsamındaki Fabrikalar/Doğrudan Üretimiyle İlgili Olmayan Revir Binası - Avan Projeye Göre İnşaat Ruhsatı Verilmesi Gerektiği )"
D6.D21.6.2004E. 2003/6063 K. 2004/3998"İNŞAAT RUHSATI ALINMASININ GEREKMEMESİ ( Ambar Binasının Doğal Kaynakla İlgili Tesis ve Müştemilatı Kapsamında Bulunduğu - Belediyeye Bildirilmesinin Yeterli Olduğu/Para Cezası Verilemeyeceği )
DOĞAL KAYNAKLA İLGİLİ TESİS VE MÜŞTEMİLAT ( Ambar Binasının Ruhsatsız Yapılması Nedeniyle Para Cezası Verilemeyeceği - İnşaat Ruhsatı Alınmasının Gerekmediği/Belediyeye Bildirilmesinin Yeterli Olduğu )
İMAR KANUNU UYARINCA VERİLEN PARA CEZASI ( Ambar Binasının Ruhsatsız Yapılması - Doğal Kaynakla İlgili Tesis ve Müştemilatı Kapsamında Bulunduğu/Belediyeye Bildirilmesinin Yeterli Olduğu )
RUHSATSIZ YAPI ( Ambar Binasının Doğal Kaynakla İlgili Tesis ve Müştemilatı Kapsamında Bulunduğu/Belediyeye Bildirilmesinin Yeterli Olduğu - Para Cezası Verilemeyeceği )"
D6.D21.6.2004E. 2003/633 K. 2004/3943"KAMU SAĞLIĞI VE ŞEHİRCİLİK AÇISINDAN TESBİT EDİLEN MAHZURLARIN VERİLEN SÜREDE GİDERİLMEMESİ ( İdari Para Cezasının İptali Talebi - Cezaya Esas Alınan Raporda Taşınmazdaki Aykırılığın ve Mahzurların Neler Olduğunun Açıklanmamış Olması )
İMAR KANUNU'NUN 40. MADDESİNE GÖRE VERİLEN PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Taşınmazdaki Kamu Sağlığına Aykırılığın veya Şehircilik Estetik ve Trafik Bakımından Mahzurun Ne Olduğunu Açıkça Belirtmeyen Rapora Dayanarak Ceza Verilmiş Olması )
TAŞINMAZDAKİ KAMU SAĞLIĞI VEYA ŞEHİRCİLİK ESTETİK VE TRAFİK BAKIMINDAN TESPİT EDİLEN MAHZURLARIN VERİLEN SÜREDE GİDERİLMEMESİ ( İdari Para Cezasının İptali Talebi - Cezaya Esas Alınan Raporda Mahzurların Ne Olduğunun Belirtilmemiş Olması )
İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( İmar Kanunu 40. Maddesine Göre Para Cezası Verilebilmesi İçin Taşınmazdaki Mahzurların Ne Olduğunun Açıkça Tesbit Edilmiş Olması Gereği - Cezaya Esas Alınan Raporda Mahzurun Belirtilmemesi )"
D6.D18.10.2004E. 2003/1196 K. 2004/4987"PARA CEZASI ( Kiralayanın Muvafakatı Olmadan Yapılan Ruhsatsız Tadilat - Mal Sahibi Davacılar Tarafından İhtarname Çekildiği/Cezaların Şahsiliği İlkesi Gereği Davacılara Para Cezası Verilemeyeceği )
RUHSATSIZ TADİLAT ( Mülk Sahibi Davacılar Tarafından Yapılmayıp Muvafakat Olmadan Kiracının Yaptığının Anlaşılması - Davacılara Para Cezası Verilemeyeceği/Cezaların Şahsiliği İlkesi )
KİRACININ YAPTIĞI RUHSATSIZ TADİLAT ( Kiralayanın Muvafakatı Olmadan/Mal Sahibi Davacılar Tarafından İhtarname Çekildiği - Cezaların Şahsiliği İlkesi/Para Cezasının Kiracıya Verileceği )
CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ ( Ruhsatsız Tadilat/Mülk Sahibi Davacılar Tarafından Yapılmayıp Muvafakat Olmadan Kiracının Yaptığının Anlaşılması - Davacılara Para Cezası Verilemeyeceği )"
D6.D18.10.2004E. 2003/1459 K. 2004/5006"KAMULAŞTIRMANIN İPTALİ İSTEMİ ( Kamulaştırma Kanununun 23.maddesi Uyarınca - Çözüm Yerinin Aynı Yasanın Hükümleri Uyarıca Adli Yargı Olduğu )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BEŞ YIL SÜREYLE OLDUĞU GİBİ BIRAKILMASI ( Kamulaştırma Kanunu Md. 23 Uyarınca Açılan Kamulaştırmanın İptali Davasının Adli Yargıda Çözümleneceği )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Kamulaştırma Kanunu Md. 23 Uyarınca Açılan Kamulaştırmanın İptali Davası - Adli Yargı Olduğu )"
D6.D20.10.2004E. 2003/1419 K. 2004/5089"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMASI ( Mahkemece İtibar Edilmese Dahi Kararda Rapora Yer Verilerek Neden İtibar Edilmediğinin Ortaya Konulması Gerektiği )
MAHKEMECE BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİBAR EDİLMEMESİ ( Kararda Rapora Yer Verilerek Neden İtibar Edilmediğinin Ortaya Konulması Gerektiği )"
D6.D22.10.2004E. 2003/1020 K. 2004/5113"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI VE KOORDİNASYON MERKEZİ ( Yetkisi Olmayan Davalı İdarece Çıkarılan Yönetmelik Ve İlgili Yönerge Uyarınca Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Olmadığı )
YETKİSİ OLMAYAN DAVALI İDARECE ÇIKARILAN YÖNETMELİK ( Ve İlgili Yönerge Uyarınca Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Olmadığı - 3030 Sayılı Yasanın 7. Maddesine Dayanılarak İçişleri Bakanlığınca Çıkarılan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Ve Fon Yönetmeliği )"
D6.D4.11.2004E. 2003/1685 K. 2004/5335"KAMULAŞTIRMA PAZARLIK GÖRÜŞMELERİNE ÇAĞRI MEKTUBU ( İptali İstemi - Bildirimin Kesin ve Doğrudan Yürütülebilir Nitelikte Bir İdari İşlem Olarak Kabulünün Mümkün Olmadığı )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İDARİ İŞLEM ( Kamulaştırma Yasası Uyarınca Pazarlık Görüşmelerine Çağrı Mektubunun Bu Nitelikte Bulunmadığı - İptali İstemi )
İDARENİN PAZARLIKLA TAŞINMAZ SATINALMASI ( Kamulaştırma Yasası Uyarınca Pazarlık Görüşmelerine Çağrı Mektubu Göndermesi - Bildirimin Kesin ve Doğrudan Yürütülebilir Nitelikte Bir İdari İşlem Kabul Edilemeyeceği )"
D6.D4.11.2004E. 2003/1846 K. 2004/5318"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ ( 1/1000 Ölçekli İmar Planı Revizyonu Veya Değişikliği Yapma Yetkisi Bulunmadığı )
İMAR PLANI REVİZYONU VEYA DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA YETKİSİ ( 1/1000 Ölçekli - Büyükşehir Belediye Meclisinin Yetkisi Bulunmadığı )
1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI ( Büyükşehir Belediye Meclisinin Yapma Yetkisi Bulunmadığı )"
D6.D4.11.2004E. 2003/1960 K. 2004/5303"NAZIM İMAR PLANI ( Büyükşehir Belediyesince Yapılan - Yetkili Belediyenin Parselasyon İşleminin Sonuçlarını Yaratacak Nitelikte Plan Notu Hükümleri Öngörülmesinin Hukuka Aykırılığı )
PLAN NOTU HÜKÜMLERİ ( Yetkili Belediyenin Parselasyon İşleminin Sonuçlarını Yaratacak Nitelikte Öngörülmesinin Hukuka Aykırılığı - Büyükşehir Belediyesince Yapılan Nazım İmar Planı )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE YAPILAN NAZIM İMAR PLANI ( Yetkili Belediyenin Parselasyon İşleminin Sonuçlarını Yaratacak Nitelikte Plan Notu Hükümleri Öngörülmesinin Hukuka Aykırılığı )
PARSELASYON İŞLEMİNİN SONUÇLARINI YARATACAK NİTELİKTE PLAN NOTU HÜKÜMLERİ ÖNGÖRÜLMESİ ( Hukuka Aykırılığı - Büyükşehir Belediyesince Yapılan Nazım İmar Planı )"
D6.D10.11.2004E. 2003/1984 K. 2004/5538"RUHSATSIZ İNŞAAT ( Belediye Encümenince Yıktırılmasına ve Para Cezası Verilmesine İlişkin Kararın Mevzuata Aykırı Bulunmadığı - Hazineye Ait Taşınmaz Üzerinde Yapılan )
HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ ÜZERİNDE YAPILAN RUHSATSIZ YAPI ( Belediye Encümenince Yıktırılmasına ve Para Cezası Verilmesine İlişkin Kararın Mevzuata Aykırı Bulunmadığı - Gecekondu Kanunu Uyarınca İşlem Tesis Edilemeyeceği )
YIKIM VE PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI ( Mevzuata Aykırı Bulunmadığı/Gecekondu Kanunu Uyarınca İşlem Tesis Edilemeyeceği - Hazineye Ait Taşınmaz Üzerinde Yapılan Ruhsatsız İnşaat )
BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI ( Hazineye Ait Taşınmaz Üzerinde Yapılan Ruhsatsız İnşaatın Yıktırılmasına ve Para Cezası Verilmesine İlişkin - Mevzuata Aykırı Bulunmadığı/Gecekondu Kanunu Uyarınca İşlem Tesis Edilemeyeceği )
GECEKONDU KANUNU UYARINCA İŞLEM TESİS EDİLEMEMESİ ( Hazineye Ait Taşınmaz Üzerinde Yapılan Ruhsatsız İnşaatın İmar Kanununa Göre Yıktırılmasına ve Para Cezası Verilmesine İlişkin Belediye Encümeni Kararının Doğruluğu )"
D6.D21.11.2004E. 2003/2734 K. 2004/6810"İMAR MEVZUATINA AYKIRILIK ( Ruhsat ve Onaylı Mimari Projesine Aykırı İnşaat - İnşaata Devam Edildiği Tutanakla Tespiti Üzerine Yeni Aykırılıklar İçin Tekrar İmar Para Cezası Verilebileceği )
İMAR PARA CEZASI ( Ruhsat ve Onaylı Mimari Projesine Aykırı İnşaat/Ayrı Tespitlere Dayalı Olarak ve Her Seferinde Yeni Aykırılıklar İçin Birden Çok Verilebileceği - İmar Mevzuatına Aykırı Yapı )
RUHSAT VE ONAYLI MİMARİ PROJESİNE AYKIRI İNŞAAT ( Ayrı Tespitlere Dayalı Olarak Her Seferinde Tespit Edilen Yeni Aykırılıklar İçin Birden Çok İmar Para Cezası Verilebileceği ) "
D6.D22.11.2004E. 2003/1756 K. 2004/5882"ÇEVRE YASASINA AYKIRILIK DOLAYISIYLA VERİLEN FAALİYETİN DURDURULMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Dava Açma Süresinin Tebliğ Tarihinden İtibaren Altmış Gün Olması )
İŞYERİ FAALİYETİNİN DURDURULMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Dava Açma Süresi-Tebliğ Tarihinden İtibaren Altmış Gün İçinde Davanın Açılmasının Gerekmesi )"
D6.D23.11.2004E. 2003/2368 K. 2004/5902"KIYI KENAR ÇİZGİSİ ( Tespit Çalışmalarının Onaylı Kıyı Kenar Çizgisi Bulunmayan Yerlerde Yapılacağı - Mevcut Plan Paftalarının Kaybolduğundan Bahisle Yok Kabul Edilerek Yeniden Tespit Yapılamayacağı )
KIYI KENAR ÇİZGİSİNE AİT PLAN PAFTALARININ KAYBOLMASI ( Hukuken Yürürlükte Olduğu Dönemde - Yok Kabul Edilerek Yeniden Tespit Yapılmasının Hukuka Aykırılığı )
KIYI KANUNU UYARINCA BELİRLENMİŞ KIYI KENAR ÇİZGİSİ BULUNAN YER ( Hukuken Yürürlükte Olduğu Dönemde Kaybolduğundan Bahisle Yok Kabul Edilerek Yeniden Tespit Yapılmasının Hukuka Aykırılığı )"
D6.D23.11.2004E. 2004/2376 K. 2004/5923"RUHSATSIZ YAPI ( Bölgeye Hitap Eden ve Çevreyi Korumaya Yönelik Arıtma Tesisi - Para Cezası Miktarının Yapının Nitelikleri Dikkate Alındığında Yüksek Olduğu )
İMAR KANUNU UYARINCA VERİLEN PARA CEZASI ( Miktarın Yapının Nitelikleri Dikkate Alındığında Yüksek Olduğu - Bölgeye Hitap Eden ve Çevreyi Korumaya Yönelik Ruhsatsız Arıtma Tesisi )
PARA CEZASI ( İdarenin Yetkisinin Hangi Ölçütler Çerçevesinde Kullanıldığının Ceza Vermeye Yetkili Merci Kararında Açıklanması Mahkemece de Alt Sınırın Üzerinde Para Cezası Miktarının Belirlenmesi Nedenlerinin Araştırılması Gereği )"
D6.D30.11.2004E. 2003/1464 K. 2004/6125"ESKİ ESERLERİ KORUMA ( Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunca Uygun Bulunan Restorasyon Projesinin İptalini İsteme - Kiracının Meşru Bir Menfaatinin Bulunmadığı/Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gereği )
DAVANIN EHLİYET YÖNÜNDEN REDDİ ( Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunca Uygun Bulunan Restorasyon Projesinin İptalini İsteyen Kiracının Meşru Bir Menfaatinin Bulunmadığı )
EHLİYET YÖNÜNDEN DAVANIN REDDİ ( Kiracının Meşru Bir Menfaatinin Bulunmaması - Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunca Uygun Bulunan Restorasyon Projesinin İptalini İsteme )
KİRACININ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULUNCA UYGUN BULUNAN RESTORASYON PROJESİNİN İPTALİNİ İSTEMESİ ( Meşru Bir Menfaatinin Bulunmadığı - Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gereği )"
D6.D7.12.2004E. 2003/2547 K. 2004/6226"İMAR PLANININ VE PARSELASYON İŞLEMİNİN YARGI KARARI İLE İPTAL EDİLMESİ ( İnşaatın Devamına İzin Verilmemesi Yolundaki İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İMAR UYGULAMA İŞLEMLERİNİN DURDURULMASI ( Yargı Kararı İle - İdarece Verilen Ruhsata Dayanılarak Yapılmakta Olan İnşaatı - Yapı Tatil Tutanağı Düzenlenmesi ve İnşaatının Durdurulması )
YAPI TATİL TUTANAĞI ( İmar Planının ve Parselasyon İşleminin Yargı Kararı İle İptal Edilmesi - İnşaatın Devamına İzin Verilmemesi Yolundaki İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İNŞAATIN DURDURULMASI ( İmar Planının ve Parselasyon İşleminin Yargı Kararı İle İptal Edilmesi - İnşaatın Devamına İzin Verilmemesi Yolundaki İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D6.D10.12.2004E. 2003/3450 K. 2004/6401"SİT ALAN ( Doğal Sit ve Tarihi Sit Alanındaki Taşınmazın Kiracısının Sit Alanından Çıkarılma İstemi/Başvurunun Zımnen Reddi - İptali İstemiyle Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığından Davanın Reddi Gereği )
SİT ALANI İLANININ MÜLKİYET HAKKINI SINIRLANDIRDIĞI ( Bu Alandan Çıkarma Yolundaki İstemde Bulunmanın Taşınmazın Malikine Ait ve Onun Tarafından Kullanılabilecek Bir Hak Olduğu )
İPTAL DAVASI AÇABİLME KOŞULU ( Konu Edilecek İşlem İle Dava Açacak Kişi Arasında Belli Ölçüler İçinde Menfaat İlişkisi Bulunması Gereği - Kiracının Sit Alanından Çıkarılma İstemi/Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığı )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( İptal Davası/Kiracının Sit Alanından Çıkarılma İstemi - Konu Edilecek İşlem İle Dava Açacak Kişi Arasında Belli Ölçüler İçinde Menfaat İlişkisi Bulunması Koşulu )"
D6.D15.12.2004E. 2004/1834 K. 2004/6658"YIKIM KARARI ( İstanbul İmar Yönetmeliğine Göre Derinliği 1,00 Metreyi Geçmeyen Süs Havuzlarının Ruhsata Tabi Olmadığı/1,80 Metre Derinliğinde Yüzme Havuzunun Ruhsata Tabi Olup Verilmesinin de Mümkün Olmadığı - Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
YÜZME HAVUZU YAPIMI ( İstanbul İmar Yönetmeliğine Göre Derinliği 1,00 Metreyi Geçmeyen Süs Havuzlarının Ruhsata Tabi Olmadığı/1,80 Metre Derinliğinde Yüzme Havuzunun Ruhsata Tabi Olup Verilmesinin de Mümkün Olmadığı - Yıkım )
İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ ( Derinliği 1,00 Metreyi Geçmeyen Süs Havuzlarının Ruhsata Tabi Olmadığı/1,80 Metre Derinliğinde Yüzme Havuzunun Ruhsata Tabi Olup Verilmesinin de Mümkün Olmadığı - Yıkım Kararında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
SÜS HAVUZLARI ( Derinliği 1,00 Metreyi Geçmeyen - İstanbul İmar Yönetmeliğine Göre Ruhsata Tabi Olmadığı ) "
D6.D22.12.2004E. 2003/2824 K. 2004/6883"İDARİ UYUŞMAZLIKLARDA DAVA AÇMA SÜRESİ ( Yazılı Bildirimin Yapıldığı Günden Başlayacağı - Dava Konusu İşlemin Tebligat Kanununda Öngörülen Usule Aykırı Muhtar Eliyle Tebliği/Davacının Muhtardan Öğrendiğini Belirttiği Tarihin Öğrenme Tarihi Olarak Kabulü Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Dava Konusu İşlemin Tebligat Kanununda Öngörülen Usule Aykırı Muhtar Eliyle Tebliği/Davacının Muhtardan Öğrendiğini Belirttiği Tarihin Öğrenme Tarihi Olarak Kabulü Gerektiği - İdari Uyuşmazlıklarda Dava Açma Süresinin Yazılı Bildirimin Yapıldığı Günden Başlayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdari Uyuşmazlıklarda Yazılı Bildirimin Yapıldığı Günden Başlayacağı - Dava Konusu İşlemin Tebligat Kanununda Öngörülen Usule Aykırı Muhtar Eliyle Tebliği/Davacının Muhtardan Öğrendiğini Belirttiği Tarihin Öğrenme Tarihi Olarak Kabulü Gerektiği )"
D6.D22.12.2004E. 2003/3434 K. 2004/6885"İSKAN İZNİ VERİLMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Ruhsat Alınarak Başlanan ve Tamamlanan İnşaatın Ruhsata Aykırılığı Tespit Edilmeden İmar ve Parselasyon Planı İptal Edildiğinden Bahisle Durdurulmasının Yasaya Aykırı Olması )
İMAR VE PARSELASYON PLANININ İPTALİ ( Ruhsat Alınarak Başlanan ve Tamamlanan İnşaata Bu İptalin Bir Etkisinin Olmaması )
RUHSAT ALINARAK BAŞLANAN VE TAMAMLANAN İNŞAATIN DURDURULMASI ( İnşaatın Sadece Dayanağı İmar ve Parselasyon Planı İptal Edildiğinden Bahisle Durdurulmasının Yasaya Aykırı Olması )
İNŞAATIN DURDURULMASI ( Ruhsat Alınarak Başlanan ve Tamamlanan İnşaatın Sadece Dayanağı İmar ve Parselasyon Planı İptal Edildiği Gerekçesiyle Durdurulmasının Yasaya Aykırı Olması )"
D6.D31.12.2004E. 2003/2992 K. 2004/7303"GEÇİCİ İNŞAAT RUHSATI ( Verilmesinde Kadastral Parselin Bir İmar Parseli Gibi Kabul Edileceği - İmar Parseli İçin Öngörülen Koşullara Uyulması Gerektiği )
İMAR PARSELİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARA UYULMASI GEREĞİ ( Geçici İnşaat Ruhsatı Verilmesinde Kadastral Parselin Bir İmar Parseli Gibi Kabul Edileceği )
KADASTRAL PARSEL ( Geçici İnşaat Ruhsatı Verilmesinde Bir İmar Parseli Gibi Kabul Edileceği - İmar Parseli İçin Öngörülen Koşullara Uyulması Gerektiği )"
D6.D13.1.2005E. 2003/3698 K. 2005/54"KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNE İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ ( Davacının Kamulaştırma İşlemini Öğrenme Tarihinden İtibaren Otuz Gün İçinde Dava Açmış Olması )
BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ ( Taşınmazın Kamulaştırılmasını ve Tapu Kütüğüne Kamulaştırma Şerhi Düşülmesine Yönelik Belediye Encümen Kararının İptaline Yönelik Davanın Süresinde Açılması )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Taşınmazın Kamulaştırılmasına Yönelik Belediye Encümen Kararının İptalini İçeren Davanın Tebliğ Tarihinden İtibaren Otuz Gün İçinde Açılmasının Gerekmesi )"
D6.D8.2.2005E. 2003/3742 K. 2005/594"YIKIM İŞLEMİ TESİS EDİLMESİ ( İdarenin Yaptığı Mülkiyet Araştırması Sonucu Tapuda Malik Olarak Görülen Davacıların Murisi Adına Tesis Etmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
TAPUDA MALİK OLARAK GÖRÜLEN ADINA YIKIM İŞLEMİ TESİS EDİLMESİ ( Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - İşleminin Yapıyı Esas Alan Bir İşlem Olması Nedeniyle Ölmüş Kişi Adına Tesisinin İşlemi Sakatlamayacağı )
ÖLÜ KİŞİ ADINA YIKIM İŞLEMİ TESİS EDİLMESİ ( İdarenin Yaptığı Mülkiyet Araştırması Sonucu Tapuda Malik Olarak Görülen Davacıların Murisi Adına Tesis Etmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D6.D14.2.2005E. 2004/2848 K. 2005/799"RUHSATSIZ TRANŞE AÇMAK SURETİYLE İMARA AYKIRILIK ( Para Cezasının İptali Talebi - Ceza Verilirken Hangi Maddeye Aykırılık Oluştuğunun Belirtilmemiş Olması )
PARA CEZASININ İPTALİ GEREĞİ ( Ruhsatsız Tranşe Açmak Suretiyle İmara Aykırı Davranan Davacıya Verilen Cezanın Hangi Maddeye Aykırılık Oluşturduğunun Belirtilmemiş Olması )
İMARA AYKIRI YAPI NEDENİYLE VERİLEN PARA CEZASININ İPTALİ GEREĞİ ( Ruhsatsız Tranşe Açmak Suretiyle İmara Aykırılık - Cezanın İmar Kanunu'nun Hangi Maddesine Aykırılıktan Dolayı Verildiğinin Belirtilmemiş Olması )"
D6.D15.2.2005E. 2003/4450 K. 2005/867"RUHSAT SÜRESİ İÇİNDE YAPILMAYAN BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN YENİLEME RUHSATI TALEBİ ( Yönetim Planının Tüm Kat Malikleri İçin Bağlayıcı Olması - Yenileme Ruhsatı Verilebilmesi İçin Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararı Almaya Gerek Bulunmaması )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARINA GEREK BULUNMAMASI ( Ruhsat Süresi İçinde Yapılmayan Çekme Kat İçin Yenileme Ruhsatı Talebi - Başvurunun Tüm Kat Maliklerinin İmzasını Taşıyan Yönetim Planına Uygun Olması )
YÖNETİM PLANININ BAĞLAYICI NİTELİKTE OLMASI ( Çekme Kat Yapılması İçin Yenileme Ruhsatı Talebinde Bulunan Bağımsız Bölüm Malikinin Yeniden Tüm Kat Maliklerinin Onayını Almasına Gerek Bulunmadığı )
ÇEKME KAT OLARAK RUHSATI ALINAN ANCAK RUHSAT SÜRESİ İÇİNDE YAPILMAYAN BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN YENİLEME RUHSATI TALEBİ ( Yönetim Planının Kat Malikleri İçin Bağlayıcı Olması - Yenileme Ruhsatı İçin Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararı Alınmasına Gerek Bulunmaması )
TADİLAT RUHSATI TALEBİ ( Yönetim Planının Tüm Kat Malikleri İçin Bağlayıcı Olması - Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararı Alınmasına Gerek Bulunmaması )"
D6.D18.2.2005E. 2003/4166 K. 2005/977"BELEDİYE ENCÜMENİNİN YIKIM VE PARA CEZASI İŞLEMİ ( Gömme Balkon Kapatılarak Yapılan Tadilat/Taşıyıcı Unsurları Etkilemediği Cephe Görünümündeki Değişikliğin İse Ruhsat Gerektirmediği - İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
BALKON KAPATILARAK YAPILAN TADİLAT ( Belediye Encümeninin Yıkım ve Para Cezası İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Tadilatın Taşıyıcı Unsurları Etkilemediği Cephe Görünümündeki Değişikliğin İse Ruhsat Gerektirmediği )
BİNA CEPHESİNDE DEĞİŞİKLİK ( Gömme Balkon Kapatılarak Yapılan Tadilat/Cephe Görünümündeki Değişikliğin Ruhsat Gerektirmediği - Belediye Encümeninin Yıkım ve Para Cezası İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
RUHSAT GEREKTİRMEYEN TADİLAT ( Gömme Balkonun Kapatılması - Yeni ve Fazladan Bir Alan Kazanılmadığı Çekme Mesafesinin İhlal Edilmediği ve Cephe Görünümündeki Değişikliğin İse Ruhsat Gerektirmediği )
BAĞIMSIZ BÖLÜMDE YAPILAN TADİLAT ( Gömme Balkonun Kapatılması - Cephe Görünümündeki Değişikliğin Ruhsat Gerektirmemesi/Yıkım ve İdari Para Cezasına İlişkin Kararın İptali Gereği )
KAT MALİKİNİN BAĞIMSIZ BÖLÜMDE YAPTIRDIĞI DAHİLİ TADİLATLARIN RUHSAT GEREKTİRMEMESİ ( Projede Açık Görülen Gömme Balkonun Kapatılması - Dış Cephe Görünümünde Meydana Gelen Değişikliğin Ruhsat Gerektirmemesi/Yıkım ve İdari Para Cezasının İptali Gereği )
YIKIM VE İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ GEREĞİ ( Kat Malikinin Projede Açık Görülen Gömme Balkonunu Kapattırması - Dış Cephe Görünümünde Meydana Gelen Değişikliğin Ruhsat Gerektirmemesi ve Diğer Kat Maliklerinin Onayı Şartına Bağlı Olmaması )"
D6.D18.2.2005E. 2003/4396 K. 2005/947"RUHSATA AYKIRI YAPININ YIKTIRILMASINA VE PARA CEZASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Belediyece Yapılacak Yıkım Masrafının % 20 Fazlasıyla Tahsiline İlişkin İşlemin Usulsüz Olması - Para Cezasının Asgari Haddin Üzerinde Takdir Edilmesi Halinde Gerekçelendirilmesi Gereği )
ENCÜMENİN RUHSATA AYKIRI YAPININ YIKIMINA İLİŞKİN KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Yıkım Masraflarının İnşaatı Yapan Kişiden % 20 Fazlasıyla Tahsiline İlişkin İşlemin Usulsüz Olması )
YIKIM MASRAFLARININ İNŞAATI YAPAN KİŞİDEN % 20 FAZLASIYLA TAHSİLİNE İLİŞKİN ENCÜMEN KARARININ USULSÜZ OLMASI ( Ruhsata Aykırı Yapının Belediyece Yıktırılması Halinde Sadece Yıkım Masrafının İstenebileceği )
PARA CEZASININ ASGARİ HADDİN ÜZERİNDE TAKDİR EDİLMESİ HALİNDE GEREKÇESİNİN BELİRTİLMESİ GEREĞİ ( Ruhsata Aykırı Yapı Nedeniyle Hükmedilen )"
D6.D18.2.2005E. 2004/3883 K. 2005/971"MERA OLARAK TESCİL EDİLEN TAŞINMAZ ( İmar Affı Başvurusu Tarihinde Devlet'in Hüküm ve Tasarrufu Altında Bu Niteliğini Koruduğu - 2981 S.K. Kapsamında Üzerindeki Gecekonduların Aftan Yararlanabileceği Taşınmazlar Arasında Yer Almadığı )
İMAR AFFI BAŞVURUSU ( Tarihinde Devlet'in Hüküm ve Tasarrufu Altında Mer'a Niteliğini Koruyan Taşınmaz - 2981 S.K. Kapsamında Üzerindeki Gecekonduların Aftan Yararlanabileceği Taşınmazlar Arasında Yer Almadığı/Sözkonusu Taşınmazın Belediyeye de Devredilemeyeceği )
BELEDİYEYE DEVREDİLEMEYECEK TAŞINMAZ ( İmar Affı Başvurusu Tarihinde Devlet'in Hüküm ve Tasarrufu Altında Bu Niteliğini Koruyan Mera Olarak Tescil Edilen Taşınmaz )"
D6.D21.2.2005E. 2004/4692 K. 2005/998"SİT ALANLARINDA KALAN TAŞINMAZDA YAPILAN İMARA AYKIRI YAPI ( Para Cezasının İki Misli Olarak Uygulanamayacağı )
PARA CEZASININ İKİ MİSLİ OLARAK UYGULANAMAMASI ( Sit Alanında Kalan Taşınmazda Yapılan Ruhsata Aykırı Yapı Nedeniyle )
RUHSATA AYKIRI YAPI NEDENİYLE VERİLECEK PARA CEZASININ İKİ MİSLİ OLARAK UYGULANAMAMASI ( Sit Alanında Kalan Taşınmaz Üzerinde Yapılan )
İMAR KANUNU'NDA ÖNGÖRÜLEN PARA CEZASININ İKİ MİSLİ OLARAK UYGULANAMAMASI ( Sit Alanında Yer Alan Taşınmaz Üzerinde Ruhsata Aykırı Yapı Nedeniyle )"
D6.D22.2.2005E. 2004/786 K. 2005/1092"YIKIM VE PARA CEZASININ İPTALİ DAVASI ( Ruhsat ve Eki Projeye Aykırı Yapı - Yıkım İşleminin Kısmen İptali/Para Cezası Miktarının Mahkeme Kararının İptal Gerekçeleri de Gözönünde Tutularak Davalı İdarece Yeniden Takdiri Gerektiği )
İMAR PARA CEZASININ İDARECE YENİDEN TAKDİRİ GEREĞİ ( Mahkeme Kararının İptal Gerekçeleri de Gözönünde Tutularak - Yıkım ve Para Cezasının İptali Davası/Yıkım İşleminin Kısmen İptali )
RUHSAT VE EKİ PROJEYE AYKIRI YAPI ( Yıkım ve Para Cezasının İptali Davası - Yıkım İşleminin Kısmen İptali/Para Cezası Miktarının Mahkeme Kararının İptal Gerekçeleri de Gözönünde Tutularak Davalı İdarece Yeniden Takdiri Gerektiği )"
D6.D23.2.2005E. 2004/7361 K. 2005/1115"İMAR PLANI ( Davacının Taşınmazı Mevzi Değil Uygulama İmar Planı Kapsamında Kaldığından Dolayı "Kısmi Yapılaşma" Değerlendirmesinin Sadece Parselin Yer Aldığı İmar Adası Kapsamında Değil Sahil Şeridindeki Tüm İmar Adaları Bazında Yapılması Gerektiği )
UYGULAMA İMAR PLANI ( Davacının Taşınmazı Mevzi Değil Uygulama İmar Planı Kapsamında Kaldığından Dolayı "Kısmi Yapılaşma" Değerlendirmesinin Sadece Parselin Yer Aldığı İmar Adası Kapsamında Değil Sahil Şeridindeki Tüm İmar Adaları Bazında Yapılması Gerektiği )
KISMİ YAPILAŞMA ( Davacının Taşınmazı Kapsamında Kalması - Değerlendirmesinin Sadece Parselin Yer Aldığı İmar Adası Kapsamında Değil Sahil Şeridindeki Tüm İmar Adaları Bazında Yapılması Gerektiği )"
D6.D11.3.2005E. 2005/843 K. 2005/1459"İMAR İŞLERİ ( Yıkım İşlemlerine Karşı Açılan Davalarda Danıştay 6. Dairesinin Anılan Yapıların Ruhsat Gerektirmediği Yönündeki Kararları İle Yapıların Ruhsat Gerektirdiğinden Bahisle Ödenen Para Cezaları Nedeniyle Davacının Bir Zararının Doğduğu - Zararın İdarece Karşılanacağı )
YIKIM İŞLEMİNE KARŞI AÇILAN DAVA ( Danıştay 6. Dairesinin Anılan Yapıların Ruhsat Gerektirmediği Yönündeki Kararları İle Yapıların Ruhsat Gerektirdiğinden Bahisle Ödenen Para Cezaları Nedeniyle Davacının Bir Zararının Doğduğu - Zararın İdarece Karşılanacağı )
YAPILARIN RUHSAT GEREKTİRMESİ ( Ödenen Para Cezaları Nedeniyle Davacının Bir Zararının Doğduğu Anlaşıldığından Zararın Davalı İdarece Karşılanacağı )
PARA CEZASI ( Yıkım İşlemlerine Karşı Açılan Davalarda Danıştay 6. Dairesinin Anılan Yapıların Ruhsat Gerektirmediği Yönündeki Kararları İle Yapıların Ruhsat Gerektirdiğinden Bahisle Ödenen Para Cezaları Nedeniyle Davacının Bir Zararının Doğduğu - Zararın İdarece Karşılanacağı )"
D6.D15.3.2005E. 2004/1556 K. 2005/1541"ARKEOLOJİK SİT ALANINDA İNŞAAT ( Plan ve Mevzuata Uygun Düzenlenmiş İnşaat Ruhsatları Bulunan/İnşaatın 2 Yıl Sonra Durdurulması - Tamamlanmış Kısmının Korunması Gerekip Gerekmediği Müktesep Hakkı Bulunup Bulunmadığının Tartışılması Gereği )
RUHSATLI İNŞAAT ( Taşınmazların Bulunduğu Alanın 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Belirlenmesine Karşın İnşaatın 2 Yıl Sonra Durdurulması - Tamamlanmış Kısmının Müktesep Hakkı Bulunup Bulunmadığı Korunması Gerekip Gerekmediğinin Tartışılması Gereği )
YAPI KULLANMA İZNİ ( Kısmen Bulunan Taşınmazların Bulunduğu Alanın 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Belirlenmesine Karşın İnşaatın 2 Yıl Sonra Durdurulması - Tamamlanmış Kısmının Korunması Gerekip Gerekmediği/Müktesep Hak )
YAPI TATİL TUTANAĞI ( Taşınmazların Bulunduğu Alanın 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Belirlenmesine Karşın İnşaatın 2 Yıl Sonra Durdurulması - Tamamlanmış Kısmının Müktesep Hakkı Bulunup Bulunmadığı Korunması Gerekip Gerekmediğinin Tartışılması Gereği )"
D6.D22.3.2005E. 2003/7673 K. 2004/1740"MADENCİLİK FAALİYETİNİN DURDURULMASI İŞLEMİ ( Davacı Şirketi Bütün Ekonomik Kazanç Sağlayan Faaliyetten Men Eden Bir Karar Olup Tüm Ticari Faaliyetlerini Yasakladığı - İptal Davasına Konu Olacağı )
İPTAL DAVASINA KONU OLABİLECEK İŞLEM ( Madencilik Faaliyetinin Durdurulması - Davacı Şirketi Bütün Ekonomik Kazanç Sağlayan Faaliyetten Men Eden Bir Karar Olup Tüm Ticari Faaliyetlerini Yasakladığı )
ÇEVRE KANUNUNA AYKIRILIK ( Madencilik Faaliyetinin Durdurulması İşlemi/Davacı Şirketi Bütün Ekonomik Kazanç Sağlayan Faaliyetten Men Eden Bir Karar Olup Tüm Ticari Faaliyetlerini Yasakladığı - İptal Davasına Konu Olacağı )
İDARİ İŞLEMİN İPTAL DAVASINA KONU OLMASI ( Madencilik Faaliyetinin Durdurulması/Davacı Şirketi Bütün Ekonomik Kazanç Sağlayan Faaliyetten Men Eden Bir Karar Olup Tüm Ticari Faaliyetlerini Yasakladığı - Çevre Kanununa Aykırılık )"
D6.D5.4.2005E. 2003/5427 K. 2005/1929"KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK TESCİL EDİLEN YAPI ( Uzun Süre Kamulaştırılmaması Nedeniyle Doğan Maddi ve Manevi Zararın Tazmini Talebi - İdarenin Hizmet Kusurunun Bulunmadığı/Kamulaştırma Programı ve Bütçesine Göre Değerlendirme Yapılacağı )
KAMULAŞTIRMA YAPILMAMASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Kültür Varlığı Olarak Tescilli Yapının Uzun Süre - Yapının Eski Eser Olarak Tescilinin Onun Kısa Süre İçinde Kamulaştırılmasını Gerektirmeyeceği )
MADDİ VE MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Kültür Varlığı Olarak Tescilli Yapının Uzun Süre Kamulaştırılmaması Nedenine Dayanarak - Kamulaştırma Programı ve Bütçesine Göre Değerlendirme Yapılacağı/İdarenin Hizmet Kusurunun Bulunmadığı )
İDARENİN HİZMET KUSURU BULUNMAMASI ( Kültür Varlığı Olarak Tescilli Yapının Uzun Süre Kamulaştırılmaması Nedeniyle Doğan Maddi ve Manevi Zararın Tazmini Talebi - Kamulaştırma Programı ve Bütçesine Göre Değerlendirme Yapılacağı )
ESKİ ESER ( Yapının Eski Eser Olarak Tescilinin Onun Kısa Süre İçinde Kamulaştırılmasını Gerektirmeyeceği/Maddi ve Manevi Zararın Tazmini Talebi - İdarenin Hizmet Kusurunun Bulunmadığı/Kamulaştırma Programı ve Bütçesine Göre Değerlendirme Yapılacağı )"
D6.D5.4.2005E. 2003/5731 K. 2005/1938"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Hazineye Ait Parselin Bulunduğu Alanda - Hazineyi İlgilendiren Davalarda Defterdarların Bulundukları İllerde Daire Amiri Olarak Dava Açmaya Yetkili Oldukları )
HAZİNEYE AİT PARSELİN BULUNDUĞU ALAN ( Hazineyi İlgilendiren Davalarda Defterdarların Bulundukları İllerde Daire Amiri Olarak Dava Açmaya Yetkili Oldukları - Parselasyon İşleminin İptali İstemi )
DEFTERDARLARIN DAVA AÇMA YETKİLERİ ( Parselasyon İşleminin İptali İstemi - Hazineyi İlgilendiren Davalarda Bulundukları İllerde Daire Amiri Olarak Dava Açmaya Yetkili Bulundukları )
DAVAYA EHLİYET ( Hazineyi İlgilendiren Davalarda Defterdarların Bulundukları İllerde Daire Amiri Olarak Dava Açmaya Yetkili Oldukları - Parselasyon İşleminin İptali Davasının Ehliyet Yönünden Reddedilemeyeceği )"
D6.D8.4.2005E. 2003/5449 K. 2005/2048"ENKAZ VEYA BİRİKİNTİLERİN KALDIRILMASI ( Usulüne Uygun Bir Tutanakla Aykırılıklar Ortaya Konulmadan Bu Aykırılıkların Giderilmediğinden Bahisle Verilen Para Cezasında Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
PARA CEZASI ( Umumun Sağlık ve Selametini İhlal Eden Şehircilik Estetik Veya Trafik Bakımından Mahzurlu Görülen Enkaz Veya Birikintilerin Kaldırılmaması - Usulüne Uygun Bir Tutanakla Aykırılıkların Ortaya Konulması Gerektiği )
KAMUNUN SELAMETİ İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER ( Umumun Sağlık ve Selametini İhlal Eden Şehircilik Estetik Veya Trafik Bakımından Mahzurlu Görülen Enkaz Veya Birikintilerin Kaldırılması - Para Cezası Verilmesinde Usul )"
D6.D12.4.2005E. 2003/5532 K. 2005/2129"İMAR PLANI YAPILMASI ( Nüfusu 10.000'i Aşmayan Yerleşmelerde - İller Bankasına Yetki Verilip Planların Hazırlandığı - Planlarının Reddine ve Verilen Yetkinin İptaline İlişkin Belediye Meclisi Kararında Kamu Yararı Bulunmadığı )
NÜFUSU ONBİNİ AŞMAYAN YERLEŞMELERDE İMAR PLANI YAPILMASI ( Planlarının Reddine ve Verilen Yetkinin İptaline İlişkin Belediye Meclisi Kararı - Sürecin Başlamasından Sonra Gelinen Aşamada Kamu Yararı Bulunmadığı )
BELEDİYE MECLİSİNİN İMAR PLANINI REDDİ VE İLLER BANKASININ YETKİSİNİN İPTALİ KARARI ( Sürecin Başlamasından Sonra Gelinen Aşamada Kamu Yararı Bulunmadığı - Nüfusu 10.000'i Aşmayan Yerleşme )"
D6.D12.4.2005E. 2004/8321 K. 2005/2135"İNŞAAT VE İSKAN RUHSATININ İPTALİ ( İnşaat Ruhsatına Uygun Olarak Tamamlanan Binaya Sonradan Projeye Aykırı Tadilat Yapıldığı - İptal Kararı Verilemeyeceği/Eski Hale Dönüştürmeye ve İmar Para Cezasına Karar Verilebileceği )
PROJEYE AYKIRILIK ( İnşaat Ruhsatına Uygun Olarak Tamamlanan ve Yapı Kullanma İzni Verilen Bina/Binaya Sonradan Projeye Aykırı Tadilat Yapıldığı - İnşaat ve İskan Ruhsatlarının İptali Kararı Verilemeyeceği/Eski Hale Dönüştürme ve İmar Para Cezasına Karar Verilebileceği )
ESKİ HALE GETİRME ( İnşaat Ruhsatına Uygun Olarak Tamamlanan ve Yapı Kullanma İzni Verilen Bina/Binaya Sonradan Projeye Aykırı Tadilat Yapıldığı - İnşaat ve İskan Ruhsatlarının İptali Kararı Yerine Eski Hale Dönüştürmeye ve İmar Para Cezasına Karar Verilmesi Gerektiği )
İMAR PARA CEZASI ( İnşaat Ruhsatına Uygun Olarak Tamamlanan ve Yapı Kullanma İzni Verilen Bina/Binaya Sonradan Projeye Aykırı Tadilat Yapıldığı - İnşaat ve İskan Ruhsatlarının İptali Kararı Yerine Eski Hale Dönüştürmeye ve İmar Para Cezasına Karar Verileceği )"
D6.D13.4.2005E. 2003/5866 K. 2005/2170"İMAR PLANI ( Yapılaşma Koşullarını Açıklayıcı Belirleyici Nitelikli Plan Notları - Bazı Yapılar İçin Uygulanıp Bazıları İçin Uygulanmamasının Şehircilik İlkeleri ve Planlama Esaslarına Aykırılık Teşkil Edeceği )
PLAN NOTU ( Bazı Yapılar İçin Uygulanıp Bazıları İçin Uygulanmamasının Şehircilik İlkeleri ve Planlama Esaslarına Aykırılık Teşkil Edeceği - Yapılaşma Koşullarını Açıklayıcı Belirleyici Niteliği )
ŞEHİRCİLİK İLKELERİ VE PLANLAMA ESASLARINA AYKIRILIK ( Yapılaşma Koşullarını Açıklayıcı Belirleyici Nitelikli Plan Notları - Bazı Yapılar İçin Uygulanıp Bazıları İçin Uygulanmaması )
PLANLAMA ESASLARINA AYKIRILIK ( Yapılaşma Koşullarını Açıklayıcı Belirleyici Nitelikli Plan Notları - Bazı Yapılar İçin Uygulanıp Bazıları İçin Uygulanmaması )"
D6.D19.4.2005E. 2003/5615 K. 2005/2335"RUHSATSIZ İNŞAAT SAHİBİNİN ÖLMESİ ( Belediye Encümeni Kararıyla Verilen Para Cezası - Cezaların Şahsiliği Prensibi Uyarınca Mirasçılarından Tahsil Edilmesinin Mümkün Olmadığı )
CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ PRENSİBİ ( Belediye Encümeni Kararıyla Verilen Para Cezasının Yapı Sahibinin Mirasçılarından Tahsil Edilmesinin Mümkün Olmadığı - Ruhsatsız İnşaat Sahibinin Ölmesi )
PARA CEZASI ( Belediye Encümeni Kararıyla Verilen - Cezaların Şahsiliği Prensibi Uyarınca Ruhsatsız İnşaat Sahibinin Mirasçılarından Tahsil Edilmesinin Mümkün Olmadığı )
BELEDİYE ENCÜMENİ KARARIYLA VERİLEN PARA CEZASI ( Cezaların Şahsiliği Prensibi Uyarınca Ruhsatsız İnşaat Sahibinin Mirasçılarından Tahsil Edilmesinin Mümkün Olmadığı )"
D6.D19.4.2005E. 2003/5761 K. 2005/2332"YIKIM ( İşlemin Yıkıma İlişkin Bölümünün Kısmen İptali - Para Cezasının Mahkeme Kararının Yıkıma Yönelik Gerekçeleri de Göz Önünde Tutularak Davalı Belediyece Yeniden Belirlenmesi Gerektiği )
PARA CEZASININ İDARE TARAFINDAN YENİDEN BELİRLENMESİ ( Mahkeme Kararının Yıkıma Yönelik Gerekçeleri de Göz Önünde Tutularak - İşlemin Yıkıma İlişkin Bölümünün Kısmen İptali )
BELEDİYE ENCÜMENİNİN YIKIM VE PARA CEZASI KARARI ( İşlemin Yıkıma İlişkin Bölümünün Kısmen İptali - Para Cezasının Mahkeme Kararının Yıkıma Yönelik Gerekçeleri de Göz Önünde Tutularak Yeniden Belirlenmesi Gerektiği )"
D6.D19.4.2005E. 2005/191 K. 2005/2372"ISLAH İMAR PLANI ( 2981 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulandığı Alanlarda Islah İmar Planlarının Yapılıp Onaylanması ve Bu Plan Uyarınca İmar Parsellerinin Oluşturulması Koşulları ile Bu Yerlerden Tapu Verilebileceği )
İMAR PARSELLERİNİN OLUŞTURULMASI ( 2981 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulandığı Alanlarda Islah İmar Planlarının Yapılıp Onaylanması ve Bu Plan Uyarınca İmar Parsellerinin Oluşturulması Koşulları ile Tapu Verilebileceği )
TAPU VERİLMESİ ( 2981 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulandığı Alanlarda Özel Olarak Düzenlenen Islah İmar Planlarının Yapılıp Onaylanması ve Bu Plan Uyarınca İmar Parsellerinin Oluşturulması Koşulları ile Verilebileceği )"
D6.D20.4.2005E. 2004/6309 K. 2005/2411"BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Hazine'ye Ait Taşınmazın Arıtma Tesisi Alanı Olarak Ayrılmasına İlişkin Belediye Meclisi Kararının Değiştirilmesi Başvurusunun Reddi - Taşınmazın Zilyedi Olduklarından Bahsedenlerin Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığı )
ZİLYET OLDUĞUNU İDDİA EDENİN İDARİ DAVA AÇMA EHLİYETİ BULUNMADIĞI ( Hazine'ye Ait Taşınmazın Arıtma Tesisi Alanı Olarak Ayrılmasına İlişkin Belediye Meclisi Kararının Değiştirilmesi Başvurusunun Reddi - İptali Talebi )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Taşınmazın Maliki Olmayan ve Ehliyetini Belde Sakini Sıfatına Değil Taşınmazın Zilyedi Olduklarına Dayandıran Davacılar - Beldenin Arıtma Tesisi Yer Seçimi İşlemine Karşı Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığı )
HAZİNE'YE AİT TAŞINMAZIN ARITMA TESİSİ ALANI OLARAK AYRILMASINA İLİŞKİN BELEDİYE MECLİSİ KARARI ( Değiştirilmesi Başvurusunun Reddi - Taşınmazın Zilyedi Olduklarından Bahsedenlerin Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığı )"
D6.D22.4.2005E. 2004/5045 K. 2005/2484"TAPU TAHSİS BELGESİNİN İPTALİ ( Su Basman Seviyesindeki Yapı - Af Başvurusunda Bulunabilmek İçin İnşaat Ruhsatı Alınması Gerektiği )
İNŞAAT RUHSATI ( Tapu Tahsis Belgesinin İptali/Su Basman Seviyesindeki Yapı - Af Başvurusunda Bulunabilmek İçin İnşaat Ruhsatı Alınması Gereği/Olayda Bitmiş Bir Gecekondu Bulunmadığından İptal İşleminin Hukuka Uygun Olduğu )
YAPI İÇİN AF BAŞVURUSU ( Tapu Tahsis Belgesinin İptali/Su Basman Seviyesindeki Yapı - Af Başvurusunda Bulunabilmek İçin İnşaat Ruhsatı Alınmasının Zorunlu Olduğu )
GECEKONDUNUN TAMAMLANMAMIŞ OLMASI ( 2981 S.K. Kapsamında Olmadığı - Af Başvurusunda Bulunabilmek İçin İnşaat Ruhsatı Alınması Gereği/Tapu Tahsis Belgesinin İptalinin Hukuka Uygun Olduğu )"
D6.D4.5.2005E. 2003/5961 K. 2005/2570"YIKIM KARARI ( Ruhsatsız Yapı - 3194 S.K. Md. 32 Uyarınca İşlem Tesis Edilmesi Gerekirken 1608 S.K. Uyarınca İşlem Tesisinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
RUHSATSIZ YAPI ( 3194 S.K. Md. 32 Uyarınca İşlem Tesis Edilmesi Gerekirken 1608 S.K. Uyarınca İşlem Tesisinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Yıkım Kararı )"
D6.D4.5.2005E. 2005/567 K. 2005/2573"TEK BAŞINA RUHSATA TABİ OLMAYAN İŞLER ( Boya ve Fayans Kaplama İşleri - Mühürlenerek Durdurulan Ruhsatsız İnşaatın Devamı Olarak Yapıldığında İdari Para Cezası Verilebileceği )
BOYA VE FAYANS KAPLAMA İŞLERİ ( Bu İşlerin Tek Başına Ruhsata Tabi Olmadığı - Mühürlenerek Durdurulan Ruhsatsız İnşaatın Devamı Olarak Yapıldığında İdari Para Cezası Verilebileceği )
RUHSATSIZ İNŞAATTA BOYA VE FAYANS KAPLAMA İŞİ YAPILMASI ( İdari Para Cezası Verilebileceği )"
D6.D6.5.2005E. 2004/8138 K. 2005/2635"KORUMA ALANI İÇİNDEKİ ARAZİNİN İMARA AÇILMASI ( Uygulama İmar Planının Üst Ölçekli Plana Aykırı Olamayacağı - Planın Üst Ölçeğe Uygun Olduğu/Üst Ölçek de Dava Konusu Yapılmadığından İmar Planının İptali Davasının Reddine Karar Verileceği )
İMAR PLANI ( İptali İstemi/Uygulama İmar Planının Üst Ölçekli Plana Aykırı Olamayacağı- Planın Üst Ölçeğe Uygun Olduğu/Üst Ölçek de Dava Konusu Yapılmadığından Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hukuka Uygun Olduğu )
UYGULAMA İMAR PLANI ( İptali İstemi/Koruma Alanı İçindeki Arazinin İmara Açıldığı - Planın Üst Ölçeğe Uygun Olduğu/Üst Ölçek de Dava Konusu Yapılmadığından Davanın Reddine Karar Verileceği )
ÜST ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ( Koruma Alanı İçindeki Arazinin İmara Açıldığı/İptali İstenen İmar Planının Üst Ölçeğe Uygun Olduğu - Üst Ölçek de Dava Konusu Yapılmadığından Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hukuka Uygun Olduğu )"
D6.D11.5.2005E. 2003/5504 K. 2005/2714"RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPILAN TADİLATLAR ( Mülkiyet Hakkı Davacıya Geçen Yapıda Bu Tarihten Sonraki Tesbitlerden Davacının Sorumlu Tutularak Para Cezası Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
MÜLKİYET HAKKI DEVREDİLEN YAPI ( Bu Tarihten Sonraki Tesbitlerden Davacının Sorumlu Tutularak Para Cezası Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılan Tadilatlar )
İMAR PARA CEZASI ( Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılan Tadilatlar - Mülkiyet Hakkı Davacıya Geçen Yapıda Bu Tarihten Sonraki Tesbitlerden Davacının Sorumlu Tutularak Para Cezası Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D6.D11.5.2005E. 2005/1682 K. 2005/1740"ÇEVRE DÜZENİ PLANININ İPTALİ İSTEMİ ( İmar Durumu veya Kamulaştırma Gibi Uygulama İşlemlerinden Birinin Tesis Edilmesi Halinde Bu İşlemle Birlikte Planın da İptali İstemiyle Dava Açılabileceği - Planın Son İlan Tarihini İzleyen Günden İtibaren 60 Gün İçinde Dava Açılması Gereği )
ATMIŞ GÜNLÜK DAVA AÇMA SÜRESİ ( Çevre Düzeni Planının İptali İstemi/İmar Durumu veya Kamulaştırma Gibi Uygulama İşlemlerinden Birinin Tesis Edilmesi Halinde Bu İşlemle Birlikte Planın da İptali İstemiyle Dava Açılabileceği - Süresinde Açılmayan Davanın Reddedileceği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Çevre Düzeni Planının İptali İstemi/İmar Durumu veya Kamulaştırma Gibi Uygulama İşlemlerinden Birinin Tesis Edilmesi Halinde Bu İşlemle Birlikte Planın da İptali İstemiyle Dava Açılabileceği - 60 Gün İçinde Açılmayan Davanın Reddedileceği )"
D6.D27.5.2005E. 2003/6185 K. 2005/3132"ESKİ ESERLER ( Höyüklerin Çeşitli Nedenlerle Tahrip Edildiği Gerçeği Karşısında Bu Tahribatın Önüne Geçmek Yerine Söz Konusu Alanın 2.Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tesciline İlişkin İşlemin İptaline Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )
KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ( Höyüklerin Çeşitli Nedenlerle Tahrip Edildiği Gerçeği Karşısında Bu Tahribatın Önüne Geçmek Yerine Söz Konusu Alanın 2.Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tesciline İlişkin İşlemin İptaline Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )
ARKEOLOJİK SİT ÖZELLİĞİ TAŞIYAN ALAN ( Tesciline İlişkin İşlemin İptaline Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği - Höyüklerin Çeşitli Nedenlerle Tahrip Edildiği Gerçeği Karşısında Bu Tahribatın Önüne Geçilmesi Gereği )
HÖYÜK ( Tahribatların Varlığından Hareketle Diğer Katmanlara Ulaşmayı Engelleyecek Kararlar Alınması Arkeolojik Sit Özelliği Taşıyan Alanların Bu Özelliklerini Yetirmesi Sonucunu Doğuracağı )"
D6.D27.5.2005E. 2004/1314 K. 2005/3187"YARGILAMA USULÜ ( Çözümü Özel ve Teknik Bir Bilgiyi Gerektiren Kıyı Kenar Çizgisinin Tespitine İlişkin Uyuşmazlıkta Davacının İddiaları da Gözönüne Alınarak Kıyı Kenar Çizgisi Tespiti Konusunda Uzman Bir Bilirkişi Kuruluna Konunun İncelettirilmesi Gereği )
KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN TESPİTİ ( Uzman Bir Bilirkişi Kuruluna Konunun İncelettirilmesi Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerekirken Tapu İptali İstemiyle Açılan Bir Davada Bilirkişilerce Düzenlenen Rapor Güçlü Delil Olarak Kabul Edilmesinin İsabetli Olmadığı )
TAPU İPTALİ ( Kıyı Kenar Çizgisi Tespiti Konusunda Uzman Bir Bilirkişi Kuruluna Konunun İncelettirilmesi Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerekirken Bilirkişilerce Düzenlenen Rapor Güçlü Delil Olarak Kabul Edilmesinin İsabetli Olmadığı )"
D6.D7.6.2005E. 2003/7105 K. 2005/3328"YIKIM KARARI ( Belediye Tarafından Kamu Kuruluşuna Ait Yapı İçin Verilen - Vali Tarafından Yıkımın Durdurulmasına İlişkin Olarak Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
VALİ TARAFINDAN YIKIMININ DURDURULMASINA İLİŞKİN OLARAK TESİS EDİLEN İŞLEM ( Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Belediye Tarafından Kamu Kuruluşuna Ait Yapı İçin Verilen Yıkım Kararı )
BELEDİYE TARAFINDAN KAMU KURULAŞUNA AİT YAPI İÇİN VERİLEN YIKIM KARARI ( Vali Tarafından Yıkımın Durdurulmasına İlişkin Olarak Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D6.D15.6.2005E. 2005/320 K. 2005/3583"BELEDİYE NAZIM İMAR PLANI ( İlişkin Planın İptali İstemi - Mahkemece Tüzel Kişiliği Bulunmayan Köy Muhtarlığı Sıfatıyla Dava Açılamayacağına Karar Verildiği/Muhtarın Mahalle Sakini Olarak Dava Açma Ehliyeti Bulunduğunun Dikkate Alınacağı )
TÜZEL KİŞİLİK ( Belediye Meclisi Kararının Muhtar Tarafından İptali Talebi/5126 S.K. Uyarınca Köy Muhtarının Tüzel Kişiliğinin Sona Erdiği - Mahkemece Tüzel Kişiliği Bulunmayan Köy Muhtarlığı Sıfatıyla Dava Açılamayacağına Karar Verildiği/Muhtarın Mahalle Sakini Olarak Dava Açma Ehliyeti Bulunduğu )
KÖY MUHTARI TARAFINDAN AÇILAN DAVA ( Belediye Meclisi Kararının İptali Talebi - Mahkemece Mahalle Statüsünde Olan ve Bu Nedenle Tüzel Kişiliği Bulunmayan Köy Muhtarlığı Sıfatıyla Dava Açılamayacağına Karar Verildiği/Muhtarın Mahalle Sakini Olarak Dava Açma Ehliyeti Bulunduğu )
DAVA EHLİYETİ ( Belediye Meclisi Kararının Muhtar Tarafından İptali Talebi - Mahkemece Mahalle Statüsünde Olan ve Bu Nedenle Tüzel Kişiliği Bulunmayan Köy Muhtarlığı Sıfatıyla Dava Açılamayacağına Karar Verildiği/Muhtarın Mahalle Sakini Olarak Dava Açma Ehliyeti Bulunduğunun Dikkate Alınacağı )"
D6.D17.6.2005E. 2003/6692 K. 2005/3650"YIKIM ( Yapının Hangi Aşamada Bulunduğu Tespit Edilerek Yapının Durdurulduğu Tarihte Eğer Yapı Tamamlanmış İse İlgililerin Kazanılmış Hakkının Bulunması Nedeniyle Yapının Yıkılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
YAPININ DURDURULMASI KARARI ( Yapının Hangi Aşamada Bulunduğu Tespit Edilerek Yapının Durdurulduğu Tarihte Eğer Yapı Tamamlanmış İse İlgililerin Kazanılmış Hakkının Bulunması Nedeniyle Yapının Yıkılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
YAPININ YIKILMASI KARARI ( Hangi Aşamada Bulunduğu Tespit Edilerek Yapının Durdurulduğu Tarihte Eğer Yapı Tamamlanmış İse İlgililerin Kazanılmış Hakkının Bulunması Nedeniyle Yapının Yıkılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )"
D6.D20.6.2005E. 2005/3166 K. 2005/3702"ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU MD. 4. UYARINCA İL İDARE KURULU KARARI İLE TEKEMMÜL EDEREK YÜRÜRLÜĞE GİREN İMAR PLANI ( İptali İstemiyle Açılan Davanın Çözümünün İdare Mahkemesine Ait Olduğu )
İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVA ( Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Md. 4 Uyarınca İl İdare Kurulu Kararı İle Tekemmül Ederek Yürürlüğe Giren - İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülemeyeceği )
DANIŞTAY'DA İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK GÖRÜLEMEYECEK DAVA ( Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Md. 4 Uyarınca İl İdare Kurulu Kararı İle Tekemmül Ederek Yürürlüğe Giren İmar Planının İptali )"
D6.D6.7.2005E. 2003/7510 K. 2005/3906"İMAR PLANI ( Yolun Genişliğinin Gösterilmediği 1/5000 Ölçekli - Kabul Edilmesine İlişkin Belediye Meclisi Kararında Şehircilik İlkelerine ve Planlama Esaslarına Uyarlık Bulunmadığı )
YOLUN GENİŞLİĞİNİN GÖSTERİLMEDİĞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI ( Kabul Edilmesine İlişkin Belediye Meclisi Kararında Şehircilik İlkelerine ve Planlama Esaslarına Uyarlık Bulunmadığı )
ŞEHİRCİLİK İLKELERİ VE PLANLAMA ESASLARINA AYKIRILIK ( Yolun Genişliğinin Gösterilmediği 1/5000 Ölçekli İmar Planının Kabul Edilmesine İlişkin Belediye Meclisi Kararı )"
D6.D7.10.2005E. 2005/3011 K. 2005/4518"VEKALET SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI ( Davacı Olarak Adı Geçen Kişinin Dava Tarihinden Önce Öldüğü - Müvekkilin Ölümü İle Avukatın Sonradan Müvekkili Adına Dava Açmasının Mümkün Olmadığı )
MÜVEKKİLİN ÖLÜMÜNDEN SONRA AVUKATIN DAVA AÇMASI ( Arazi ve Arsa Düzenlemesine İlişkin Açılan Dava/Müvekkilin Ölümü İle Vekaletin Son Bulduğu - Avukatın Sonradan Müvekkili Adına Dava Açamayacağı )
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ ( Davacı Olarak Adı Geçen Kişinin Dava Tarihinden Önce Öldüğü - Müvekkilin Ölümü İle Avukatın Sonradan Müvekkili Adına Dava Açmasının Mümkün Olmadığı )"
D6.D7.10.2005E. 2005/3170 K. 2005/4538"İMAR PLANI ( Prefabrik Dükkanların Üzerinde İnşa Edildiği Yolun Yaya Yolu Olduğu Gerekçesiyle Dükkanların Yapımının Durdurulamayacağına İlişkin İşlemin Tebliği Üzerine İmar Planına Karşı Açılan Davanın Süresinde Olduğu )
GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( İmar Planı - Prefabrik Dükkanların Üzerinde İnşa Edildiği Yolun Yaya Yolu Olduğu Gerekçesiyle Dükkanların Yapımının Durdurulamayacağına İlişkin İşlemin Tebliği Üzerine İmar Planına Karşı Açılan Davanın Süresinde Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Dükkanların Yapımının Durdurulamayacağına İlişkin İşlemin Genel Düzenleyici Bir İşlem Olan İmar Planının Uygulanmasına Yönelik Bir İşlem Özelliğinde Bulunması - Tebliği Üzerine Genel Düzenleyici İşleme Süresinde Dava Açıldığı )"
D6.D12.10.2005E. 2004/7562 K. 2005/4688"ESKİ ESERLER ( 2863 Sayılı Kanun Uyarınca Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Sınırlarını Belirleyerek Tescilini Yaptırmak Görevi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna Ait Olduğu )
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ( 2863 Sayılı Kanun Uyarınca Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Sınırlarını Belirleyerek Tescilini Yaptırmak Görevi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna Ait Olduğu )
TESCİL YAPTIRMA GÖREVİ ( 2863 Sayılı Kanun Uyarınca Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Sınırlarını Belirleyerek Tescilini Yaptırmak Görevi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna Ait Olduğu )"
D6.D13.10.2005E. 2003/7653 K. 2005/4727"YAPI ESTETİĞİNİN BOZULMASI ( 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesi Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
İMARA AYKIRI İNŞAAT ( Yapı Estetiğinin Bozulmasının 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesi Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
YIKIM İŞLEMİNE KARŞI AÇILAN DAVA ( Yapı Estetiğinin Bozulmasının 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesi Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
İMAR İŞLERİ ( Yapı Estetiğinin Bozulmasının 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesi Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )"
D6.D14.10.2005E. 2004/7161 K. 2005/4737"KAMULAŞTIRMA ( Satın Alma Usulüyle Yapılmamış Olan - Mahkemece Davacılara Yapılan Tebligattan İtibaren Mevzuatta Öngörüden Otuz Günlük Süre İçinde Açıldığı Anlaşılan Davada Süreaşımı Bulunmadığı )
SATIN ALMA USULÜYLE YAPILMAMIŞ OLAN KAMULAŞTIRMA ( Mahkemece Davacılara Yapılan Tebligattan İtibaren Mevzuatta Öngörüden Otuz Günlük Süre İçinde Açıldığı Anlaşılan Davada Süreaşımı Bulunmadığı )
ZAMANAŞIMI ( Davacılara Yapılan Tebligattan İtibaren Mevzuatta Öngörülen Otuz Günlük Süre İçinde Açıldığı Anlaşılan Davada Süreaşımı Bulunmadığı - Satın Alma Usulüyle Yapılmamış Olan Kamulaştırma )"
D6.D21.10.2005E. 2005/1905 K. 2005/4944"KAMUNUN SELAMETİ İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER ( Işıklı Reklam Panosunun Kaldırılmasına İlişkin Encümen Kararının İptali Talebi - İşlemin 3194 S.K. 40. Maddeye Dayandırıldığı/Reklam Panosu Bu Madde Kapsamına Girmediğinden İşlemin İptaline Karar Verileceği )
İMAR KANUNU UYGULAMASINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Işıklı Reklam Panosunun Kaldırılmasına İlişkin Encümen Kararının İptali Talebi - İşlemin 3194 S.K. 40. Maddeye Dayandırıldığı/Reklam Panosu Bu Madde Kapsamına Girmediğinden İşlemin İptaline Karar Verileceği )
REKLAM PANOSUNUN KALDIRILMASI KARARI ( İşlemin 3194 S.K. 40. Maddeye Dayandırıldığı - Reklam Panosu Bu Madde Kapsamına Girmediğinden İşlemin İptaline Karar Verilmesi Gereği )"
D6.D26.10.2005E. 2005/5815 K. 2005/5119"KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI YAPILMASINA İLİŞKİN KARARIN İPTALİ TALEBİ ( Davanın 60 Günlük Yasal Süresi İçinde Açıldığı - Davanın Süre Yönünden Reddedilemeyeceği )
ATMIŞ GÜNLÜK YASAL SÜRESİ İÇİNDE AÇILAN DAVANIN REDDEDİLMESİ ( Koruma Amaçlı İmar Planı Yapılmasına İlişkin Kararın İptali Talebi - Davanın Süre Yönünden Reddinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
D6.D8.11.2005E. 2005/3307 K. 2005/3307"ÇEVRE KİRLİLİĞİNE YOL AÇAN FAALİYET ( Arıtma Sisteminin Sıvı Atıklarını Herhangi Bir İşleme Tabi Tutmadan Açığa Vermeye İlişkin Faaliyetin Çevre Kanunu Kapsamına Girdiği - İlgili İdareye Bildirilmesi Yoluna Gidilmeksizin Yetkisiz Makam Tarafından Tesis Edilen İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu )
ARITMA SİSTEMİNİN SIVI ATIKLARINI HERHANGİ BİR İŞLEME TABİ TUTMADAN AÇIĞA VERMESİ ( Faaliyetin Çevre Kanunu Kapsamına Girdiği - İlgili İdareye Bildirilmesi Yoluna Gidilmeksizin Yetkisiz Makam Tarafından Tesis Edilen İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu )"
D6.D11.11.2005E. 2005/6168 K. 2005/5349"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Büyükşehir Belediye Meclisi'nce Alınan Karar - 2575 S.K. Md. 24 Kapsamında Tesis Edilmiş Bir İşlem Olarak Kabul Edilemeyeceği/İptali İstemiyle Açılan Davanın İdare Mahkemesinin Görev Alanına Girdiği )
GÖREV ( Büyükşehir Belediye Meclisi'nce İmar Planı Değişikliğine İlişkin Alınan Karar/İptali İstemiyle Açılan Davanın İdare Mahkemesinin Görev Alanına Girdiği - 2575 S.K. Md. 24 Kapsamında Tesis Edilmiş Bir İşlem Olarak Kabul Edilemeyeceği )
BELEDİYE MECLİSİ'NCE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN ALINAN KARAR ( 2575 S.K. Md. 24 Kapsamında Tesis Edilmiş Bir İşlem Olarak Kabul Edilemeyeceği - İptali İstemiyle Açılan Davanın İdare Mahkemesinin Görev Alanına Girdiği )"
D6.D15.11.2005E. 2003/8250 K. 2005/5485"YIKIM KARARI ( Taşınmazın Diğer Hissedarının Muvafakati Olmaksızın Davacı Tarafından Yapılan Yapının Ruhsata Bağlanma Olanağı Bulunmadığı Gibi Muhtarlık İzni de Verilemeyeceği Açık Olduğundan Aksi Yöndeki Kararın Bozulması Gerektiği )
YAPININ RUHSATA BAĞLANAMAMASI ( Taşınmazın Diğer Hissedarının Muvafakati Olmaksızın Davacı Tarafından Yapılan Yapının Ruhsata Bağlanma Olanağı Bulunmadığı Gibi Muhtarlık İzni de Verilemeyeceği )
HİSSELİ TAŞINMAZ ( Diğer Hissedarının Muvafakati Olmaksızın Davacı Tarafından Yapılan Yapının Ruhsata Bağlanma Olanağı Bulunmadığı Gibi Muhtarlık İzni de Verilemeyeceği - Yıkım Kararı )"
D6.D15.11.2005E. 2004/2 K. 2005/5491"KİRACI TARAFINDAN PROJEYE AYKIRI YAPILAN TADİLAT ( Taşınmaz Maliki Adına İmar Para Cezası Verilmesinde Cezaların Şahsiliği İlkesi de Gözönünde Bulundurulduğunda Mevzuata Aykırılığı )
CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ ( Kiracı Tarafından Muvafakat Olmaksızın Yapılan Projeye Aykırı Tadilatlar Nedeniyle Taşınmaz Maliki Adına İmar Para Cezası Verilmesinde Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
İMAR PARA CEZASI ( Kiracı Tarafından Muvafakat Olmaksızın Yapılan Projeye Aykırı Tadilatlar - Taşınmaz Maliki Adına İmar Para Cezası Verilmesinde Cezaların Şahsiliği İlkesi de Gözönünde Bulundurulduğunda Mevzuata Aykırılığı )"
D6.D16.11.2005E. 2004/256 K. 2005/5543"İDARENİN İDARE HUKUK ALANINA İLİŞKİN OLMAYAN İŞLEMİ ( İşlemin Ceza Soruşturmasının Bir Parçası Olduğu - İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
İDARİ DAVAYA KONU EDİLEMEYECEK KARAR ( Tescilli Yapıya Koruma Kurulundan İzin Almaksızın Müdahalede Bulunanlar Hakkında İşlem Yapılması - İşlemin Ceza Soruşturmasının Bir Parçası Olduğu
CEZA SORUŞTURMASININ PARÇASI OLAN İŞLEM ( Tescilli Yapıya Koruma Kurulundan İzin Almaksızın Müdahalede Bulunanlar Hakkında İşlem Yapılması Kararı - İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )"
D6.D16.11.2005E. 2005/1641 K. 2005/5523"PARA CEZASININ FAHİŞ OLUP OLMADIĞININ İRDELENMESİ GEREKTİĞİ ( Yapı Tatil Tutanağının Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Olduğu )
YAPI TATİL TUTANAĞI ( Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Olduğu Para Cezasının Fahiş Olup Olmadığının İrdelenmesi Gerektiği )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU BİR İŞLEM ( Yapı Tatil Tutanağının Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Olduğu Para Cezasının Fahiş Olup Olmadığının İrdelenmesi Gerektiği )"
D6.D22.11.2005E. 2003/8098 K. 2005/5702"PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ( Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Tahsisli ve Tahsissiz Olarak Kullanılan veya Hizmette Kullanılmak Üzere Muhafaza Edilen Yerlerde ve Çevresinde Yapılan Plan Değişikliklerinde Milli Savunma Bakanlığının Görüşünün Alınması Gerektiği )
BAKANLIK TARAFINDAN TAHSİSLİ VE TAHSİSSİZ OLARAK KULLANILAN YER ( veya Hizmette Kullanılmak Üzere Muhafaza Edilen Yerlerde ve Çevresinde Yapılan Plan Değişikliklerinde Milli Savunma Bakanlığının Görüşünün Alınması Gerektiği )
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI GEREĞİ ( Bakanlık Tarafından Tahsisli ve Tahsissiz Olarak Kullanılan veya Hizmette Kullanılmak Üzere Muhafaza Edilen Yerlerde ve Çevresinde Yapılan Plan Değişikliklerinde )"
D6.D22.11.2005E. 2003/8151 K. 2005/5673"ESKİ ESERLER ( Tescilli Yapının Büyük Ölçüde Yıkılmış Olmasının Eski Eser Tescil Kapsamından Çıkarılması İçin Gerekçe Olamayacağı )
TESCİLLİ YAPI ( Büyük Ölçüde Yıkılmış Olmasının Eski Eser Tescil Kapsamından Çıkarılması İçin Gerekçe Olamayacağı )
DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ( Yapılan Kayıtların ve Bu Kayıtların Dayanağını Oluşturan Fotoğraflardaki Verilerin Değerlendirilmesi Sonucunda Eski Eser Tesciline İlişkin İşlemin Mevzuata Uygunluğunun Değerlendirilmesi Gerektiği )
ESKİ ESER TESCİLİNE İLİŞKİN İŞLEM ( Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanterine Yapılan Kayıtların ve Bu Kayıtların Dayanağını Oluşturan Fotoğraflardaki Verilerin Değerlendirilmesi Sonucunda Eski Eser Tesciline İlişkin İşlemin Mevzuata Uygunluğunun Değerlendirilmesi Gerektiği )"
D6.D23.11.2005E. 2004/124 K. 2005/5760"BÖLME DUVARLARININ KALDIRILMASI ( Aynı Bağımsız Bölüm İçinde Kalmak Şartı İle Ruhsata Tabi Olmadığı - İki Ayrı Bağımsız Bölüm Arasındaki Duvarın Kaldırılmasının Ruhsata Tabi Olduğu )
DUVARIN KALDIRILMASI ( Aynı Bağımsız Bölüm İçinde Kalmak Şartı İle Bölme Duvarlarının Kaldırılmasının Ruhsata Tabi Olmadığı - İki Ayrı Bağımsız Bölüm Arasındaki Duvarın Kaldırılmasının Ruhsata Tabi Olduğu )
RUHSATA TABİ OLMA ( Aynı Bağımsız Bölüm İçinde Kalmak Şartı İle Bölme Duvarlarının Kaldırılmasının Ruhsata Tabi Olmadığı - İki Ayrı Bağımsız Bölüm Arasındaki Duvarın Kaldırılmasının Ruhsata Tabi Olduğu )"
D6.D23.11.2005E. 2005/3390 K. 2005/5763"YAPI KULLANMAZ İZNİ ( Projeye Aykırı Olarak Terasın Alüminyum Doğrama İle Kapatıldığı - Bu Bölümün Yapı Kullanma İzin Belgesinin İptaline ve Para Cezası Uygulanmasına Karar Verileceği )
PROJEYE AYKIRI YAPI ( Terasın Alüminyum Doğrama İle Kapatıldığı - Bu Bölümün Yapı Kullanma İzin Belgesinin İptaline ve Para Cezası Uygulanmasına Karar Verilmesi Gereği )
TERASI ALÜMİNYUM DOĞRAMA İLE KAPATMAK ( Projeye Aykırı Olarak - Bu Bölümün Yapı Kullanma İzin Belgesinin İptaline ve Para Cezası Uygulanmasına Karar Verileceği/Tadilatın Eski Hale Getirilmesi Gereği )
ESKİ HALE GETİRME ( Projeye Aykırı Olarak Terasın Alüminyum Doğrama İle Kapatıldığı - Tadilatın Eski Hale Getirilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
D6.D7.12.2005E. 2004/611 K. 2005/6095"İNŞAAT RUHSATININ DÜZGÜN İMAR PARSELİ OLUŞTURULMADAN VERİLMESİ ( Davacının Hilesi ve Kusuru Bulunmadığı/4 Yıl Geçtikten Sonra İptalinde Hukuka Uyarlık Görülmediği - Yapının İmara Uygun Hale Gelip Gelmeyeceğinin Araştırılması Gereği )
RUHSATIN İPTALİ ( Düzgün İmar Parseli Oluşturulmadan Verilen/Davacının Hilesi ve Kusuru Bulunmadığı - Yapının İmara Uygun Hale Gelip Gelmeyeceğinin Araştırılması Gereği/4 Yıl Geçtikten Sonra İptalinde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
YAPININ İMARA UYGUN HALE GELİP GELMEYECEĞİNİN ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ ( Düzgün İmar Parseli Oluşturulmadan Verilen İnşaat Ruhsatının 4 Yıl Geçtikten Sonra İptali - Verilmesinde Davacının Hilesi ve Kusuru Bulunmadığı )"
D6.D21.12.2005E. 2005/2255 K. 2005/6540"KAMULAŞTIRMA NEDENİYLE TALEP EDİLEN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Euro Cinsinden Gösterildiği - Tam Yargı Davalarında YTL Cinsinden Gösterilmesi Gerektiği )
TAM YARGI DAVASININ MİKTARININ EURO CİNSİNDEN GÖSTERİLMESİ ( Kamulaştırma Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası - YTL Cinsinden Gösterileceği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ MİKTARLARININ AYRI GÖSTERİLMEMESİ ( Kamulaştırma Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Koşulları Farklı Olduğundan Ayrı Gösterilmeleri Gerektiği )"
D6.D26.12.2005E. 2004/4923 K. 2005/6609"MANEVİ TAZMİNAT ( Heyelan Sonucu Binanın Boşaltıldığı - Başka Türlü Giderim Yolu Olmadığından Parasal Olarak Belirleneceği )
HEYELAN SONUCU MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( İdarenin Hukuka Aykırı Bir İşlem veya Eylemi Sonucunda Ağır Bir Üzüntünün Duyulmuş Olması ya da Şeref ve Haysiyetin Rencide Edilmiş Olması Gerektiği - Başka Türlü Giderim Yolu Olmadığından Parasal Olarak Belirlenmesi Gereği )
YASAL FAİZ ( Heyelan Sonucu Manevi Tazminat Talebi - Davanın Açıldığı Tarihten İtibaren Yürütüleceği )"
D6.D26.1.2006E. 2005/2767 K. 2006/166"RUHSATSIZ TRANŞE AÇMAK ( Altyapı Hizmetleri Yönergesi Md. 20'ye Aykırılık Nedeniyle Davacıya 3194 S.K. Md. 42 Uyarınca Para Cezası Verilemeyeceği )
PARA CEZASINA DAYANAK GÖSTERİLEN MEVZUAT ( Ruhsatsız Tranşe Açmak - Altyapı Hizmetleri Yönergesi Md. 20'ye Aykırılık Nedeniyle Davacıya 3194 S.K. Md. 42 Uyarınca Para Cezası Verilemeyeceği )"
D6.D26.1.2006E. 2005/6192 K. 2006/163"KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ( Sertifika Bedelinin Asliye Hukuk Mahkemesi Kararında Belirtilen Miktara Uygun Olarak Düzenlenmesi Gerekmekle Beraber Bu Miktara Ayrıca Faiz Uygulanamayacağı )
SERTİFİKA ( 1. Derece Doğal Sit Alanında Kalan Taşınmazı İçin Düzenlenen - Bedelin Asliye Hukuk Mahkemesi Kararında Belirtilen Miktara Uygun Olarak Düzenlenmesi Gerekmekle Beraber Bu Miktara Ayrıca Faiz Uygulanamayacağı )
SİT ALANINDA KALAN TAŞINMAZ ( Sertifika Bedelinin Asliye Hukuk Mahkemesi Kararında Belirtilen Miktara Uygun Olarak Düzenlenmesi Gerekmekle Beraber Bu Miktara Ayrıca Faiz Uygulanamayacağı )"
D6.D8.2.2006E. 2005/3790 K. 2006/395"MÜLKİYETİ İHTİLAFLI TAŞINMAZ ( Üzerindeki Yapılar Nedeniyle 775 Sayılı Yasanın 18. Maddesi Uyarınca Yıkım İşlemi Tesis Edilmesinin Mümkün Olmadığı )
YIKIM İŞLEMİ ( Üzerindeki Yapılar Nedeniyle 775 Sayılı Yasanın 18. Maddesi Uyarınca Tesis Edilmesinin Mümkün Olmaması - Mülkiyeti İhtilaflı Taşınmaz )
HAZİNE ADINA TESPİTLİ MÜLKİYETİ İHTİLAFLI TAŞINMAZ ( Üzerindeki Yapılar Nedeniyle 775 S. Y.'nın 18. Maddesi Uyarınca Yıkım İşlemi Tesis Edilmesinin Mümkün Olmadığı )"
D6.D15.2.2006E. 2005/6177 K. 2006/598"İMAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Belediyece Taşınmaz Sahiplerinin Tamamının Muvafakati Sağlanmadan Tevhit ve İfraz İşleminin 3194 S.K. Md. 18 Uygulandığından Bahisle Re'sen Yapılamayacağı )
TEVHİT VE İFRAZ İŞLEMİ ( Belediyece 3194 S.K. Md. 18 Uygulandığından Bahisle Re'sen Yapılamayacağı - Taşınmaz Sahiplerinin Tamamının Muvafakati Sağlanması Gereği )
BELEDİYECE RE'SEN YAPILAN TEVHİT VE İFRAZ İŞLEMİ ( 3194 S.K. Md. 18 Uygulandığından Bahisle - Taşınmaz Sahiplerinin Tamamının Muvafakati Sağlanması Gereği )"
D6.D20.2.2006E. 2004/4776 K. 2006/659"RUHSATSIZ YAPI ( 3194 Sayılı Yasının 42. Maddesi Uyarınca Tek Bir Yapı İçin Yalnızca Bir Para Cezası Verilmesi Gerekirken Her Bir Parsel Yönünden Ayrı Ayrı Para Cezası Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
PARA CEZASI ( 3194 Sayılı Yasının 42. Maddesi Uyarınca Tek Bir Yapı İçin Yalnızca Bir Para Cezası Verilmesi Gerekirken Her Bir Parsel Yönünden Ayrı Ayrı Para Cezası Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D6.D24.2.2006E. 2004/926 K. 2006/762"TÖREN ALANI ( Süreli ve Geçici Olarak Tanımlanabilecek Böyle Bir İhtiyaç İçin Herhangi Bir Taşınmazın Sürekli Olarak İmar Planında Bu Amaca Tahsis Edilmesinde Zorunluluk Bulunmadığı - Kamulaştırma İşleminde Mevzuata Uyarlık Olmadığı )
KAMULAŞTIRMA ( Tören Alanı - Bu Amaçla Ayrıca Yer Ayrılmasına İlişkin İmar Planında Şehircilik İlkelerine Planlama Esaslarına ve Kamu Yararına Uyarlık Bulunmadığı )
İMAR PLANI ( Tören Alanı/Süreli ve Geçici Olarak Tanımlanabilecek Böyle Bir İhtiyaç İçin Herhangi Bir Taşınmazın Sürekli Olarak İmar Planında Bu Amaca Tahsis Edilmesinde Zorunluluk Bulunmadığı - Kamulaştırma )"
D6.D24.2.2006E. 2005/6308 K. 2006/764"KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA YAPILAN VEYA YAPTIRILACAK YAPILAR ( Tabi Kaynaklar İle İlgili Tesisler ve Müştemilatı Niteliğindeki Yapıların - İnşaat Ruhsatına Tabi Olmadığı/Mülkiyet Belgesiyle İdareye Bildirilmesinin Yeterli Olduğu )
TABİ KAYNAKLAR İLE İLGİLİ TESİSLER VE BUNLARIN MÜŞTEMİLATI NİTELİĞİNDEKİ YAPILAR ( Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılan Veya Yaptırılacak Olan - İnşaat Ruhsatına Tabi Olmadığı )
İNŞAAT RUHSATINA TABİ OLMAYAN YAPILAR ( Mülkiyet Belgesiyle İdareye Bildirilmesinin Yeterli Olduğu - Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılan Veya Yaptırılacak Olan Tabi Kaynaklar İle İlgili Tesisler ve Bunların Müştemilatı Niteliğindeki Yapılar ) "
D6.D7.3.2006E. 2005/392 K. 2006/851"PARSELASYON İŞLEMİ ( Taşınmazın Müstakil Hale Getirilmesi Yolunda Yapılan İtiraz/İtirazın Belediye Encümenince İnceleneceği - İtirazın Belediye Başkanlığı İşlemi İle Reddedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
BELEDİYE ENCÜMENİNİN YETKİSİ ( Taşınmazın Müstakil Hale Getirilmesi Yolunda Yapılan İtiraz - İtirazın Belediye Encümenince İnceleneceği )
HİSSELERİN FERDİLEŞTİRİLMESİ ( İmar Kanunu Md. 18 Kapsamında Mümkün Olduğu - Ancak Md. 18'in 2981 S.K Md. 10/c İle Birlikte Uygulanamayacağı )
İMAR PARSELİ TAHSİS EDİLEMEYECEK KÜÇÜKLÜKTEKİ HİSSELERİN BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( 2981 SK. Md. 10/c İle Bedele Dönüştürmenin Amaçlandığı - İmar Kanunu Md. 18 İle Aynı Anda Uygulanamayacağı )"
D6.D7.3.2006E. 2005/6446 K. 2006/870"VALİNİN İTİRAZ YETKİSİ ( İl İdare Kurullarından veya Danıştay'dan İmar Planına İlişkin Belediye Meclisi Kararının da İncelenmesini İsteyebileceği )
BELEDİYE MECLİSİNİN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ( İlişkin Kararına Karşı 3194 S.Y'da Özel Bir İtiraz Yolu Öngörüldüğü - İlgililerin Bu İtiraz Yoluna ya da İptali İçin Yargı Yoluna Başvurmaları Gerektiğinden Bahisle Dava Konusu İşlemin İptalinde İsabet Görülmediği )
BELEDİYE MECLİSİ İŞLEMLERİ ( Üzerinde İl İdare Kurulu ya da Danıştay'ca Yapılması Öngörülen Bu Denetimin Bir İdari Vesayet Denetimi Olduğunda ve İdari İtiraz Yöntemiyle Yapılabileceğinde Kuşku Bulunmadığı )
İDARİ VESAYET DENETİMİ ( Belediye Meclislerinin İşlemleri Üzerinde İl İdare Kurulu ya da Danıştay'ca Yapılması Öngörülen Bu Denetimin Bir İdari Vesayet Denetimi Olduğunda ve İdari İtiraz Yöntemiyle Yapılabileceğinde Kuşku Bulunmadığı )"
D6.D8.3.2006E. 2004/1082 K. 2006/953"PARSELASYON İŞLEMİNİN YARGI KARARIYLA İPTALİ ( İlk Kadastral Parsele "Kök Parsele" Dönülmesi ve Yargı Kararının Gerekçesi Dikkate Alınarak Yeniden Parselasyon İşlemi Yapılması Gereği )
BELEDİYE ENCÜMENİ KARARIYLA YAPILAN PARSELASYON İŞLEMİ ( Yargı Kararıyla İptal Edilmesi - "Kök Parsele" Dönülmesi ve Yargı Kararının Gerekçesi Dikkate Alınarak Yeniden Parselasyon İşlemi Yapılması Gereği )
KÖK PARSELE DÖNÜLEREK YENİ PARSELASYON İŞLEMİNİN YAPILMASI ( Yargı Kararının Gerekçesi Dikkate Alınarak - Belediye Encümeni Kararıyla Yapılan Parselasyon İşleminin Yargı Kararıyla İptal Edilmesi )"
D6.D8.3.2006E. 2005/5434 K. 2006/966"TARIM ARAZİSİNİN YAPILAŞMAYA AÇILABİLMESİ ( 1. Sınıf - İlgili Kurumlardan Uygun Görüş Alınması Gerektiği )
YAPILAŞMAYA AÇILABİLME KOŞULLARI ( 1. Sınıf Tarım Arazisi - İlgili Kurumlardan Uygun Görüş Alınması Gerektiği )"
D6.D8.3.2006E. 2005/6209 K. 2006/910"BAZ İSTASYONLARININ KALDIRILMASI ( Baz İstasyonları Hizmetlerinin Yürütülmesi Hususunda Düzenleme Yapma Yetkisinin Telekomünikasyon Kurumuna Ait Olduğu - Belediyenin Baz İstasyonunun Faaliyetinin Durdurulmasına Karar Veremeyeceği )
BELEDİYENİN BAZ İSTASYONLARI FAALİYETİNİ DURDURMA KARARI VERMESİ ( Düzenleme Yapma Yetkisinin Telekomünikasyon Kurumuna Ait Olduğu - Belediyenin Karar Veremeyeceği )
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON KURUMUNUN YETKİLERİ ( Baz İstasyonlarının Çalışması ve İşletilmesi Hizmetlerinin Yürütülmesi Hususunda Düzenleme Yapma Yetkisine Sahip Olduğu )"
D6.D8.3.2006E. 2005/7188 K. 2006/948"İMAR PARA CEZASI ( 5252 Sayılı Kanunla Belirlenen Para Cezasını Aşacak Şekilde Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
İDARİ PARA CEZALARININ HESAPLANMASI ( İmar Para Cezası - 5252 Sayılı Kanunun 4. Maddesi İle Belirlenen Hesabı Aşacak Şekilde Verilemeyeceği )"
D6.D10.3.2006E. 2005/6379 K. 2006/984"KAMU BANKASININ RUHSAT ALMADAN YAPI YAPMASI ( Personel Lojmanı - Gayrimenkul Rantı Sağlamaya Yönelik İşlem Yapan Yapı Sahibi Yerine Konularak Üst Limitten Para Cezası Takdir Edilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
İMARA AYKIRI YAPI ( Kamu Bankasının Ruhsat Almadan Personel Lojmanı Yapması - Gayrimenkul Rantı Sağlamaya Yönelik İşlem Yapan Yapı Sahibi Yerine Konularak Üst Limitten Para Cezası Takdir Edilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
PARA CEZASI ( İmar Kanunu Md. 42/İdarenin Alt Sınırı Aşan Ceza Hakkında Takdir Yetkisini Kullanırken İmar Hukukuna Uygun Geçerli Sebeplerle ve Objektif Ölçülerle Belirlemesi Zorunluluğu - Kamu Bankasının Ruhsat Almadan Personel Lojmanı Yapması )
RUHSAT ALMADAN YAPI YAPMAK ( Kamu Bankasının Personel Lojmanı - Gayrimenkul Rantı Sağlamaya Yönelik İşlem Yapan Yapı Sahibi Yerine Konularak Üst Limitten Para Cezası Takdir Edilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D6.D10.3.2006E. 2005/6912 K. 2006/1029"İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ ( Amme Alacağı/Ödeme Emrine İtiraz - 7 Günlük Dava Açma Süresinin Tebliğ Tarihini İzleyen Günden İtibaren Başlayacağı )
ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( 7 Günlük Dava Açma Süresinin Tebliğ Tarihini İzleyen Günden İtibaren Başlayacağı - Amme Alacağı/İdari Dava Açma Süresi )
AMME ALACAĞI ( Ödeme Emrine İtiraz - 7 Günlük İdari Dava Açma Süresinin Tebliğ Tarihini İzleyen Günden İtibaren Başlayacağı )"
D6.D14.3.2006E. 2005/4891 K. 2006/1075"RUHSATA UYGUN OLARAK İNŞA EDİLEN BİNANIN YIKTIRILMASINA KARAR VERİLMESİ ( Dosyaya Binanın Ruhsata Aykırı Olarak İnşa Edildiğine Dair Belge Sunulamadığı - Yıkım Kararının İptaline Karar Verileceği )
YIKIM KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Ruhsata Uygun Olarak İnşa Edilen Bina Hakkında Verilen Yıkım Kararının İptali Gereği )"
D6.D15.3.2006E. 2004/5446 K. 2006/1146"İMAR İŞLERİ ( Kamu Ortaklık Payı Oranının Hesaplanmamasında ve Davacıya Kamu Ortaklık Payı İle Oluşturulması Gereken Alandan Hisse Verilmesinde Yoldan İhdas Suretiyle Oluşturulan Alanlardan İmar Parseline Dönüştürülmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KAMU ORTAKLIK PAYI ( Davacıya Kamu Ortaklık Payı İle Oluşturulması Gereken Alandan Hisse Verilmesinde Yoldan İhdas Suretiyle Oluşturulan Alanlardan İmar Parseline Dönüştürülmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
İMAR PARSELİNE DÖNÜŞTÜRME ( Kamu Ortaklık Payı Kapsamında Alanların Olmasına Rağmen Kamu Ortaklık Payı Oranının Hesaplanmamasında ve Yoldan İhdas Suretiyle Oluşturulan Alanlardan İmar Parseline Dönüştürülmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D6.D15.3.2006E. 2004/979 K. 2006/1140"APARTMAN YÖNETİCİSİ ( Özel Bir Yetkiye Gerek Olmaksızın Apartman Yönetimi Adına Tesis Edilen İdari Bir İşlemin İptali İstemiyle Dava Açabileceği - Ehliyet Yönünden Reddedilemeyeceği )
İMAR PARA CEZASININ İPTALİ ( Apartman Yöneticisinin Özel Bir Yetkiye Gerek Olmaksızın Apartman Yönetimi Adına Dava Açabileceği - Ehliyet Yönünden Reddeden Mahkeme Kararında İsabet Olmadığı )
DAVAYA EHLİYET ( Apartman Yöneticisinin Özel Bir Yetkiye Gerek Olmaksızın Apartman Yönetimi Adına Tesis Edilen İdari Bir İşlemin İptali İstemiyle Dava Açabileceği ) "
D6.D22.3.2006E. 2004/1411 K. 2006/1358"BALKON KAPATILMASI ( Gömme Balkonun Balkon Niteliğini Kaybetmeyecek Şekilde Kapatılmasının Bağımsız Bölümün Kullanım Alanında Bir Artış Yaratmayacağı ve Komşu Mesafesine Aykırı Olmayacağı - Ruhsat Gerekmediği )
RUHSAT GEREKTİREN İŞ ( Açık Balkonun Kapatılması Komşu Mesafesine Aykırı Olacağı Gibi Dairenin Kapalı Alanını da Genişletmesi Nedeniyle )
GÖMME BALKONUN KAPATILMASI ( Balkon Niteliğini Kaybetmeyecek Şekilde Kapatılmasının Bağımsız Bölümün Kullanım Alanında Bir Artış Yaratmayacağı ve Komşu Mesafesine Aykırı Olmayacağı - Ruhsat Gerekmediği ) "
D6.D27.3.2006E. 2004/1374 K. 2006/1416"İMAR PARA CEZASI ( Kanunda Yazılı Alt Sınırın Üzerindeki Miktarda Belirlenmesi Nedenlerinin İşlemde Ortaya Konulması Ya da Davalı İdarenin Savunmasında Açıklığa Kavuşturması Gereği - Bildirilmemesi Durumunda Mahkemece Araştırılacağı )
RUHSATSIZ YAPI ( Para Cezalarında İdareye Yasanın Belirlediği Alt ve Üst Sınırlar İçerisinde Ceza Tayini Olanağı Tanındığı - Alt Sınırın Üzerindeki Miktarda Belirlenmesi Nedenlerinin İşlemde Ortaya Konulması Ya da Davalı İdarenin Savunmasında Açıklığa Kavuşturması Gereği )
PARA CEZASININ MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Para Cezalarında İdareye Yasanın Belirlediği Alt ve Üst Sınırlar İçerisinde Ceza Tayini Olanağı Tanındığı - Yetkinin Objektif Ölçütler Çerçevesinde Hak ve Nesafet Kurallarına Uygun Kullanılması Gereği )
İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ ( Kanunda Yazılı Alt Sınırın Üzerinde Para Cezası Belirlenmesinin Nedenlerinin Araştırılması ve İdarece Gösterilecek Gerekçeler İncelenerek Uyuşmazlığın Karara Bağlanması Gerektiği )"
D6.D3.4.2006E. 2004/1971 K. 2006/1502"BİNALARA CEPHE GİYDİRME SİSTEMİNİN RUHSATA TABİ İŞLER KAPSAMINDA OLMADIĞI ( Eskimiş Binanın Taşıyıcı Unsurlarını ve Statik Sistemini Etkilemeyen )
RUHSATA TABİ OLMAYAN İŞLER ( Eskimiş Binanın Taşıyıcı Unsurlarını ve Statik Sistemini Etkilemeyen Cephe Giydirme Sistemi Yapılması )
CEPHE GİYDİRME SİSTEMİ ( Eskimiş Binanın Taşıyıcı Unsurlarını ve Statik Sistemini Etkilemeden Yapılmasının Ruhsata Tabi Olmadığı )"
D6.D11.4.2006E. 2004/1462 K. 2006/1872"USULDE PARALELLİK İLKESİ ( İşlemin Tesisinde Uygulanan Usul ve Esasların Aynı İşlemin Geri Alınmasında Veya Kaldırılmasında da Uygulanması Gerektiği )
İMAR UYGULAMASINA İTİRAZ ( Belediye Encümeninin Davacının Parsellerinin Mümkün Olduğunca İmar Uygulaması Dışında Bırakılması Kararı - İşlemin Tesisinde Uygulanan Usul ve Esasların Aynı İşlemin Geri Alınmasında Veya Kaldırılmasında da Uygulanması Gerektiği )
İŞLEMİN TESİSİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLAR ( Aynı İşlemin Geri Alınmasında Veya Kaldırılmasında da Uygulanması Gerektiği - Usulde Paralellik İİlkesi )"
D6.D12.4.2006E. 2004/1434 K. 2006/1891"İNŞAAT RUHSATI TARİHİNDEN İTİBAREN 5 YIL İÇİNDE TAMAMLANMAYAN YAPI ( Yıkım İşleminin Uygulanamayacağı - İmar Kanunu'nda Yer Almayan Maddeye Göre Para Cezası da Verilemeyeceği )
PARA CEZASI ( İnşaat Ruhsatı Tarihinden İtibaren 5 Yıl İçinde Tamamlanmayan Yapı - İmar Kanunu'nda Yer Almayan Maddeye Göre Para Cezası Verilemeyeceği )
YIKIM ( İnşaat Ruhsatı Tarihinden İtibaren 5 Yıl İçinde Tamamlanmayan Yapı - Yıkım İşleminin Uygulanamayacağı ) "
D6.D12.4.2006E. 2004/1650 K. 2006/1921"YAPI KULLANMA İZNİ ( Verilmiş Olmasının Ruhsata Aykırılıktan Doğacak Olan Sorumluluğu Ortadan Kaldırmayacağı - Yıkıma İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
YIKIM ( Yapı Kullanma İzni Verilmiş Olmasının Ruhsata Aykırılıktan Doğacak Olan Sorumluluğu Ortadan Kaldırmayacağı - Yıkıma İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
RUHSATA AYKIRILIK ( Yapı Kullanma İzni Verilmiş Olmasının Ruhsata Aykırılıktan Doğacak Olan Sorumluluğu Ortadan Kaldırmayacağı - Yıktırılarak Mimari Projeye Uygun Hale Getirilmesi Gereği ) "
D6.D12.4.2006E. 2004/1725 K. 2006/1900"KAMU KATILIM PAYI ( 2981 S. İmar Affı Kanunu'nun 10/c Maddesi Uyarınca Yapılan Parselasyon İşleminde Alınabileceği )
PARSELASYON İŞLEMİNDE KAMU KATILIM PAYI ( 2981 S. İmar Affı Kanunu'nun 10/c Maddesi Uyarınca Yapılan İşlemlerde Alınabileceği ) "
D6.D14.4.2006E. 2005/6271 K. 2006/2001"HAKSAHİBİ OLUNAMAMASI ( İmar Affı Başvurusu Tarihi İtibariyle 3.Şahıslar İle Belediye Arasında Hisseli Durumda Olan Taşınmaz - 2981 S.K. Md. 10/a'da Belirtilen Belediyeye Ait Müstakil Arazi Kapsamında Kabul Edilemeyeceği )
BELEDİYE İLE 3. ŞAHISLAR ARASINDA HİSSELİ TAŞINMAZ ( Üzerinde Bulunan Gecekondu Nedeniyle Haksahibi Olunamayacağı/Tapu Verilmesi İsteminin Reddi Gereği - İmar Affı Başvurusu )
İMAR AFFI BAŞVURUSU ( 3.Şahıslar İle Belediye Arasında Hisseli Durumda Olan Taşınmaz - 2981 S.K. Md. 10/a'da Belirtilen Belediyeye Ait Müstakil Arazi Kapsamında Kabul Edilemeyeceği/Tapu Verilmesi İsteminin Reddi Gereği )"
D6.D14.4.2006E. 2005/7550 K. 2006/1946"İMAR PARA CEZASI ( Muhtarlıktan İzin Alınarak Yapılan Yapının Plansız Alanlar Yönetmeliği Hükümlerine Aykırı Olarak Fazladan Yapılan Katları Esas Alınmak Suretiyle Verilmesi Gereği )
MUHTARLIKTAN İZİN ALINARAK YAPILAN YAPI ( İmar Para Cezasının Plansız Alanlar Yönetmeliği Hükümlerine Aykırı Olarak Fazladan Yapılan Katları Esas Alınmak Suretiyle Verilmesi Gereği )
KÖYDE İMARA AYKIRI YAPI YAPILMASI ( İmar Para Cezasının Plansız Alanlar Yönetmeliği Hükümlerine Aykırı Olarak Fazladan Yapılan Katları Esas Alınmak Suretiyle Verilmesi Gereği - Muhtarlıktan İzin Alınarak Yapılan Yapı )"
D6.D17.4.2006E. 2004/1995 K. 2006/2039"TAPU TAHSİS BELGESİNİN İPTALİ ( Tahsis Belgesi Düzenlendikten 18 Yıl Sonra İmar Affı Esnasında Yatırılması Gereken Başvuru Harcının Yatırılmaması Nedenine Dayalı Olarak Belgenin İptal Edilemeyeceği )
İMAR AFFI ( Tapu Tahsis Belgesi Düzenlendikten 18 Yıl Sonra İmar Affı Esnasında Yatırılması Gereken Başvuru Harcının Yatırılmaması Nedenine Dayalı Olarak Belgenin İptal Edilemeyeceği )
BAŞVURU MASRAFININ YATIRILMAMASI ( Tapu Tahsis Belgesi Düzenlendikten 18 Yıl Sonra İmar Affı Esnasında Yatırılması Gereken Başvuru Harcının Yatırılmaması Nedenine Dayalı Olarak Belgenin İptal Edilemeyeceği )"
D6.D21.4.2006E. 2004/1430 K. 2006/2170"YIKIM ( Yapı Ruhsatı Verildiği Tarihte de Binanın Kaba İnşaatının Bitmiş Olduğu Hususları Dikkate Alındığında İdari Faaliyet İle Zarar Arasında Nedensellik Bağının Bulunmadığından Reddi Gereği )
TAZMİNAT TALEBİ ( Yapı Ruhsatı Verildiği Tarihte de Binanın Kaba İnşaatının Bitmiş Olduğu Hususları Dikkate Alındığında İdari Faaliyet İle Zarar Arasında Nedensellik Bağının Bulunmadığından Reddi Gereği )
NEDENSELLİK BAĞI ( Yapı Ruhsatı Verildiği Tarihte de Binanın Kaba İnşaatının Bitmiş Olduğu Hususları Dikkate Alındığında İdari Faaliyet İle Zarar Arasında Nedensellik Bağının Bulunmadığından Reddi Gereği )"
D6.D21.4.2006E. 2004/1613 K. 2006/2164"YARGILAMA USULÜ ( İdari Eylem ve İşlem Niteliğinde ve İdarenin Takdir Yetkisini Kaldıracak Biçimde Yargı Kararı Verilemeyeceği )
İDARİ EYLEM VE İŞLEM ( İdari Eylem ve İşlem Niteliğinde ve İdarenin Takdir Yetkisini Kaldıracak Biçimde Yargı Kararı Verilemeyeceği )
PARA CEZASI ( İdare Mahkemesince Para Cezası Fahiş Bulunduktan Sonra İdarenin Yerine Geçilerek Para Cezası Miktarının Belirlenmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D6.D21.4.2006E. 2005/3310 K. 2006/2160"APARTMANININ ÇÖKMESİ ( Enkaz Kaldırıldığından Ağır Ceza Mahkemesindeki Raporun Dikkate Alınabileceği/Hatalı Projeye Ruhsat Veren İdarenin Hizmet Kusuru Bulunduğu - Maddi ve Manevi Tazminat Taleplerinin Kabul Edileceği )
MADDİ TAZMİNAT TALEBİ ( Konya Zümrüt Apartmanının Çökmesi/Hatalı Projeye Ruhsat Veren İdarenin Hizmet Kusuru Bulunduğu - İdarenin Fenni Mesul ve Müteahhidin Kontrolünü Gereği Gibi Yerine Getirmemesi Nedeniyle Konut Hakkının İhlal Edildiği/Tazminata Hükmedileceği )
HİZMET KUSURU ( Konya Zümrüt Apartmanının Çökmesi/Hatalı Projeye Ruhsat Veren İdarenin Hizmet Kusuru Bulunduğu - Maddi ve Manevi Tazminat Taleplerinin Kabul Edileceği )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Konya Zümrüt Apartmanının Çökmesi/Hatalı Projeye Ruhsat Veren İdarenin Hizmet Kusuru Bulunduğu - Çökmenin Çok Ağır Travmatik Sonuçları Olduğu/Talebin Kabul Edileceği )
KONUT HAKKI İHLALİ ( Konya Zümrüt Apartmanının Çökmesi/Hatalı Projeye Ruhsat Veren İdarenin Hizmet Kusuru Bulunduğu - İdarenin Fenni Mesul ve Müteahhidin Kontrolünü Gereği Gibi Yerine Getirmemesi Nedeniyle Konut Hakkının İhlal Edildiği/Maddi Tazminata Hükmedileceği )
HATALI PROJEYE RUHSAT VERİLMESİ ( Konya Zümrüt Apartmanının Çökmesi/İdarenin Hizmet Kusuru Bulunduğu - Enkaz Kaldırıldığından Ağır Ceza Mahkemesindeki Bilirkişi Raporunun Dikkate Alınabileceği/Tazminata Hükmedileceği )"
D6.D1.5.2006E. 2004/2958 K. 2006/2316"YARGILAMA USULÜ ( Uyuşmazlığa Konu Edilen Taşınmazın Maliki Değişmesi - 2577 Sayılı Yasanın 26. Maddesi Gözetilerek Karar Verilmesi Gerekirken Eski Maliklerden Olan Davacı Adına Uyuşmazlığın Sonuçlandırılarak Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )
TAŞINMAZIN MALİKİNİN DEĞİŞMESİ ( Uyuşmazlığa Konu Edilen Taşınmazın Maliki Değişmesi - 2577 Sayılı Yasanın 26. Maddesi Gözetilerek Karar Verilmesi Gerekirken Eski Maliklerden Olan Davacı Adına Uyuşmazlığın Sonuçlandırılarak Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )"
D6.D8.5.2006E. 2005/98 K. 2006/2497"AÇIK ÇIKMA NİTELİĞİNDE BULUNAN BALKON ( Ruhsat Gerektirdiği - Dava Konusu Yıkım ve Para Cezasına İlişkin İşlemlerin İptali Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında İsabet Görülmediği )
BALKON ( Açık Çıkma Niteliğinde Bulunan/Ruhsat Gerektirdiği - Dava Konusu Yıkım ve Para Cezasına İlişkin İşlemlerin İptali Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında İsabet Görülmediği )
YIKIM VE PARA CEZASI ( Açık Çıkma Niteliğinde Bulunan Balkonun Ruhsat Gerektirdiği - Dava Konusu Yıkım ve Para Cezasına İlişkin İşlemlerin İptali Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında İsabet Görülmediği )
RUHSAT GEREKTİREN YAPI ( Açık Çıkma Niteliğinde Bulunan Balkonun Ruhsat Gerektirdiği - Dava Konusu Yıkım ve Para Cezasına İlişkin İşlemlerin İptali Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında İsabet Görülmediği )"
D6.D15.5.2006E. 2004/2444 K. 2006/2685"KORUNMASI GEREKLİ SİT ALANINDA KALAN YAPILAR ( Yıkılmış Olsa Bile TAKS Oranlarının İmar Planı İle Getirilen Yapılaşma Oranlarına Göre Öncelikli Olduğu )
İMAR PLANI İLE GETİRİLEN YAPILAŞMA ORANLARI ( Korunması Gerekli Sit Alanında Kalan Yapıların Yıkılmış Olsa Bile TAKS Oranlarının Öncelikli Olduğu )
SİT ALANINDA KALAN YAPILAR ( Yıkılmış Olsa Bile TAKS Oranlarının İmar Planı İle Getirilen Yapılaşma Oranlarına Göre Öncelikli Olduğu )"
D6.D24.5.2006E. 2004/2887 K. 2006/2789"ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNCE YAPILAN TEBLİGAT ( Araştırılması Suretiyle Davanın Süresinde Açılıp Açılmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA ( Kanunu'nun 10. Maddesi Uyarınca Asliye Hukuk Mahkemesince Yapılan Tebligatın Araştırılması Suretiyle Davanın Süresinde Açılıp Açılmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
RIZAİ FERAĞ İŞLEMİNİN TEBLİĞİ ( Tebliğinden İtibaren Davanın Süresinde Açılmadığı Gerekçesiyle Verilen Kararda İsabet Bulunmadığı )"
D6.D13.6.2006E. 2004/3145 K. 2006/3170"KÖY İHTİYAR KURULU ( Kamulaştırma Yapma Yetkisi Bulunmadığı/Yol Geçirilme Amacıyla - Yetkisiz Makamca Tesis Edilen İşlem/Esası İncelenmeden Karar Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
KAMULAŞTIRMA YAPMA YETKİSİ ( Yol Geçirilme Amacıyla/Köy İhtiyar Kurulunun Yetkisi Bulunmadığı - Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ait Olduğu )
YOL GEÇİRİLMESİ AMACIYLA KÖY İHTİYAR KURULUNUN KAMULAŞTIRMA YAPMASI ( Yetkisi Bulunmadığı - Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ait Olduğu ) "
D6.D19.6.2006E. 2004/2644 K. 2006/3240"YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ( Binanın Hukuken En Son Bittiği Tarihi Gösteren Belge Olduğu - İlgililerin Yapının Daha Önceki Bir Tarihte Bittiğini Maddi Delillerle İspat Edebilecekleri )
İNŞAATIN BİTME GÜNÜ ( Yapı Kullanma İzninin Verildiği Tarih - İlgililerin Yapının Daha Önceki Bir Tarihte Bittiğini Maddi Delillerle İspat Edebilecekleri/İnşaat Ruhsatının Yenilenmesi Kararı )
İNŞAAT RUHSATININ YENİLENMESİ KARARI ( Yapının 5 Yıl İçinde Bitirilmemesi - İlgililerin Yapının Daha Önceki Bir Tarihte Bittiğini Maddi Delillerle İspat Edebilecekleri )"
D6.D14.7.2006E. 2004/5694 K. 2006/3891"YAPI RUHSATI ( Ruhsat Süresi İçinde Fiilen Bitmediği Tespit Edilmeyen Yapılar Nedeniyle Yapı Kullanma İzninin Alınması İçin Yapı Ruhsatının Yenilenmesine İlişkin İşlemlerin Yapı Denetimi Kanunu Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
YAPI DENETİ KANUNU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEMEK ( Ruhsat Süresi İçinde Fiilen Bitmediği Tespit Edilmeyen Yapılar Nedeniyle Yapı Kullanma İzninin Alınması İçin Yapı Ruhsatının Yenilenmesine İlişkin İşlemler )
RUHSAT SÜRESİ İÇİNDE FİİLEN BİTMEDİĞİ TESPİT EDİLMEYEN YAPILAR ( Yapı Kullanma İzninin Alınması İçin Yapı Ruhsatının Yenilenmesine İlişkin İşlemlerin Yapı Denetimi Kanunu Kapsamında Değerlendirilemeyeceği ) )
YAPI KULLANMA İZNİNİN ALINMASI İÇİN YAPI RUHSATININ YENİLENMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER ( Ruhsat Süresi İçinde Fiilen Bitmediği Tespit Edilmeyen Yapılar Nedeniyle - Yapı Denetimi Kanunu Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )"
D6.D19.7.2006E. 2005/7113 K. 2006/3928"İKİ NUMARALI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULU KARARI ( Davacının Taşınmazda Kiracı Olduğu/Tahliye Davasında Kurul Kararını Öğrendiği - Kararın İptali İçin Dava Açmasında Davacının Meşru Menfaati Bulunmadığı )
MEŞRU MENFAAT ( II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun Taşınmazı Sivil Mimarlık Örneği Olarak İlan Ettiği - Davacının Taşınmazda Kiracı Olarak Oturduğu/Tahliye Davasında Öğrenmiş Olduğu Kurul Kararının İptalini Talep Etmek İçin Meşru Menfaati Bulunmadığı )
TAHLİYE DAVASI ( Kiracının Tahliye Davasında Taşınmazın II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararıyla Sivil Mimarlık Örneği Olarak İlan Edildiğini Öğrendiği - Davacı Kiracının Kararın İptali İçin Dava Açmasında Menfaati Bulunmadığının Dikkate Alınacağı )
SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ ( Kiracının Tahliye Davasında Taşınmazın II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararıyla Sivil Mimarlık Örneği Olarak İlan Edildiğini Öğrendiği - Davacı Kiracının Kararın İptali İçin Dava Açmasında Menfaati Bulunmadığının Dikkate Alınacağı )"
D6.D14.9.2006E. 2006/564 K. 2006/4084"ARSA TAHSİSİ ( 2981 Sayılı Yasaya Göre Arsa Tahsis Edilen Davacıdan Tahsis Tarihindeki Birim Fiyatları Dikkate Alınarak Hesaplanan Bedelin İstenilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
TAHSİS TARİHİNDEKİ BİRİM FİYATLARI DİKKATE ALINARAK HESAPLANAN BEDELİN İSTENİLMESİ ( Yargı Kararının Uygulanması Amacıyla 2981 Sayılı Yasaya Göre İstenilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D6.D15.9.2006E. 2005/5281 K. 2006/4089"GSM BAZ İSTASYONLARI ( İmar Kanunu ve Dayanılarak Çıkarılan Yönetmeliklerde Belirtilen Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İznine Tabi Olmadığı Yolunda Getirilen Düzenleme - Yıkım ve Para Para Cezası Verilmesi Yolundaki İşlemin Buna Göre Değerlendirileceği )
RUHSATSIZ İNŞA EDİLEN GSM BAZ İSTASYONU ( Yıkım ve Para Para Cezası Verilmesi Yolundaki İşlemin İptali Talebi - İstasyonların İmar Kanunu ve Dayanılarak Çıkarılan Yönetmeliklerde Belirtilen Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İznine Tabi Olmadığı Yolunda Getirilen Düzenleme )
DAVA DEVAM EDERKEN İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNÜNDEN LEHE YAPILAN YASAL DEĞİŞİKLİKLER ( Uyuşmazlıkların Çözümünde Uygulanmasının Hukukun Genel İlkesi Gereği Olduğu - Ruhsatsız İnşa Edilen GSM Baz İstasyonu )
YIKIM VE PARA CEZASI ( Ruhsatsız İnşa Edilen GSM Baz İstasyonu - İmar Kanunu ve Dayanılarak Çıkarılan Yönetmeliklerde Belirtilen Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İznine Tabi Olmadığı Yolunda Getirilen Düzenleme/İşlemin Buna Göre Değerlendirileceği )"
D6.D18.9.2006E. 2006/181 K. 2006/4145"İDARE VE/VEYA MAHKEMELERİNİN BULUNDUĞU YERLER ( Asliye Hukuk Mahkemesi Kanalıyla Gönderilen Temyiz Dilekçesinin İdare Mahkemesinde Kayda Girdiği Tarihin Esas Alınacağı )
TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Asliye Hukuk Mahkemesi Kanalıyla Gönderilen/İdare Mahkemesinde Kayda Girdiği Tarihin Esas Alınacağı - İdare ve/veya Mahkemelerin Bulunduğu Yerler )
ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE VERİLEN TEMYİZ DİLEKÇESİ ( İdare Mahkemesinde Kayda Girdiği Tarihin Esas Alınacağı - İdare ve/veya Mahkemelerin Bulunduğu Yerler )"
D6.D22.9.2006E. 2004/3697 K. 2006/4213"UYGULAMA İŞLEMİ ( Bu Nitelikte Olan Kamulaştırma İşlemine Karşı Açılan Davanın Süreaşımı Yönünden Reddedildiği - Dayanağı Düzenleyici İşlem Niteliğindeki İmar Planlarının İptaline İlişkin İstemin Bu Aşamada İncelenemeyeceği )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNE KARŞI AÇILAN DAVANIN SÜREAŞIMI YÖNÜNDEN REDDEDİLMESİ ( Uygulama İşlemi Niteliğinde Olan - Dayanağı Düzenleyici İşlem Niteliğindeki İmar Planlarının İptaline İlişkin İstemin Bu Aşamada İncelenemeyeceği )
İMAR PLANLARININ İPTALİNE İLİŞKİN İSTEM ( Uygulama İşlemi Niteliğindeki Kamulaştırma İşleminin Dayanağı - Kamulaştırma İşlemine Karşı Açılan Davanın Süreaşımı Yönünden Reddedildiği/İstemin Bu Aşamada İncelenemeyeceği )
DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( Bu Nitelikte Olan İmar Planlarının İptaline İlişkin İstem/Kamulaştırma İşleminin Dayanağını Oluşturan - İncelenememesi/Kamulaştırma İşlemine Karşı Açılan Davanın Süreaşımı Yönünden Reddedildiği )"
D6.D4.10.2006E. 2004/4237 K. 2006/4410"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE TADİLEN ONAYLANAN İMAR PLANI ( Plana Uygun Olarak Verilen İnşaat Ruhsatında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Planın Dava Konusu Edilmediği )
İNŞAAT RUHSATI ( Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Tadilen Onaylanan Plana Uygun Olarak Verilen/Planın Dava Konusu Edilmediği - Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İMAR PLANI ( Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Tadilen Onaylanan/Plana Uygun Olarak Verilen İnşaat Ruhsatında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Planın Dava Konusu Edilmediği )"
D6.D10.10.2006E. 2006/3222 K. 2006/4637"MAHKEME KARARININ AÇIKLANMASI İSTEMİ ( İdare Mahkemesi'nin Açıklanması Gereken Bir Husus Bulunmadığı Gerekçesiyle İstemi Reddetmesi - Kararın Temyize Konu Edilemeyeceği ve İncelenemeyeceği )
TEMYİZ YOLUYLA İNCELENEMEYECEK KARAR ( Mahkeme Kararının Açıklanması İstemi - İdare Mahkemesi'nin Açıklanması Gereken Bir Husus Bulunmadığı Gerekçesiyle İstemi Reddetmesi )
AÇIKLAMA YOLU İLE DAHA ÖNCE VERİLEN KARARIN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Olanaksızlığı - Açıklama İsteğine İlişkin Olarak Verilen Kararların Bu Nitelikleri İtibariyle Bir Üst Yargı Merciinde Temyize Konu Olabilecek Nihai Kararlardan Olmadığı )
HÜKÜM FIKRASININ AÇIKLANMASI VEYA AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ ( Hüküm Değiştirilmiş Veya Her Ne Suretle Olursa Olsun Yeni Bir Hüküm Verilmiş İse Nihai Bir Karar Niteliğinde Olduğu ve Yapılacak Temyiz Başvurusu Üzerine İşin Esasına Girilebileceği )"
D6.D11.10.2006E. 2004/4594 K. 2006/4680"PARA CEZASI ( Mevzuata Aykırı Hesaplanan - İdare Mahkemesince İşlemin İptaline Karar Verilmesi Gerekirken İdare Yerine Geçerek Para Cezasının Kısmen İptaline Kısmen Reddine Karar Verilmeyeceği )
İDARE MAHKEMESİNİN İDARE YERİNE GEÇEMEYECEĞİ ( Mevzuata Aykırı Hesaplanan Para Cezasının Kısmen İptaline Kısmen Reddine Karar Veremeyeceği - İşlemin İptaline Karar Verilmesi Gereği )
MEVZUATA AYKIRI HESAPLANAN ÇEVRE PARA CEZASI ( İdare Mahkemesince İşlemin İptaline Karar Verilmesi Gerekirken İdare Yerine Geçerek Para Cezasının Kısmen İptaline Kısmen Reddine Karar Verilmeyeceği )"
D6.D18.10.2006E. 2004/4881 K. 2006/4890"FERAGAT ( Kesin Hükmün Bütün Sonuçlarını Doğuracağı - Uyuşmazlığın Taraflar Arasında Çözülmüş Olması Karşısında İnceleme Olanağı Bulunmayan Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ ( Uyuşmazlığın Taraflar Arasında Çözülmüş Olması Karşısında İnceleme Olanağı Bulunmayan Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Feragat/Kesin Hükmün Bütün Sonuçlarını Doğuracağı )"
D6.D20.10.2006E. 2004/3982 K. 2006/4919"YAPI SAHİBİNE PARA CEZASI VERİLMESİ ( İdarece Ruhsatsız Yapılaşmanın Veya Ruhsata Aykırılığın Tespitinin Yeterli Olduğu - Tanınacak Sürenin Yada Ruhsata Aykırılığın Giderilmiş Olmasının Cezaya Engel Teşkil Etmeyeceği )
BELEDİYENİN RUHSATSIZ YAPILAŞMA VEYA RUHSATA AYKIRILIĞI TESPİT ETMESİ ( Para Cezası Verilebilmesi İçin Yeterli Olduğu - Tanınacak Sürenin Yada Ruhsata Aykırılığın Giderilmiş Olmasının Farklı Sonuç Doğurmayacağı )
PARA CEZASI ( Ruhsatsız Yapılaşma Veya Ruhsata Aykırılığın Tespiti - İmar Kanunu'nda Öngörülen Düzenlemelere Uygun Şekilde Ortaya Konulmadığı Anlaşıldığından İşlemin İptali/Yasal İsabetsizlik Bulunmadığı )
RUHSATSIZ YAPILAŞMANIN VEYA RUHSATA AYKIRILIĞIN TESPİT EDİLMESİ ( Yapı Sahibine Para Cezası Verilebilmesi İçin Yeterli Olduğu - Tanınacak Sürenin Yada Ruhsata Aykırılığın Giderilmiş Olmasının Cezaya Engel Teşkil Etmeyeceği ) "
D6.D7.11.2006E. 2004/5043 K. 2006/5035"KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN DAYANAĞI OLAN PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN İDARE MAHKEMESİNCE İPTALİ ( İlk İmar Planının Kendiliğinden Yürürlüğe Giremeyeceği - Bu Konuda Belediye Meclisince Karar Alınması Gerektiği )
İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN İDARE MAHKEMESİNCE İPTALİ ( Dava Konusu Kamulaştırma İşleminin Dayanağı Olan - İlk İmar Planının Kendiliğinden Yürürlüğe Giremeyeceği/Bu Konuda Belediye Meclisince Karar Alınması Gerektiği )
BELEDİYE MECLİSİNDE KARAR ALINMASI GEREKTİĞİ ( Dava Konusu Kamulaştırma İşleminin Dayanağı Olan Plan Değişikliğinin İdare Mahkemesince İptali - İlk İmar Planının Kendiliğinden Yürürlüğe Giremeyeceği ) "
D6.D8.11.2006E. 2004/5235 K. 2006/5112"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİ ( İmar Planı Değişikliği İsteminin Reddine İlişkin İşlemin Şehircilik İlkelerine Planlama Esaslarına ve Kamu Yararına Uygun Olup Olmadığı Yolunda Yapılacak İnceleme Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
ŞEHİRCİLİK İLKELERİ PLANLAMA ESASLARINA VE KAMU YARARINA UYGUN OLUP OLMAMA ( İmar Planı Değişikliği İsteminin Reddine İlişkin İşlem Hakkında Yapılacak İnceleme Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
D6.D10.11.2006E. 2006/1383 K. 2006/5167"İMAR PLANI OLMAYAN YERLER ( Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Hisselere Ayıracak Özel Parselasyon Planları ve Satış Vaadi Sözleşmeleri Yapılamayacağı - Taşınmazın Müşterek Mülkiyet Halinde Tescili İsteminin Reddine Karar Verileceği )
TAŞINMAZIN MÜŞTEREK MÜLKİYETİ HALİNDE TESCİLİ İSTEMİ ( Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Hisselere Ayıracak Özel Parselasyon Planları ve Satış Vaadi Sözleşmeleri Yapılamayacağı )
TAŞINMAZ DEVRİ ( İmar Planı Bulunmayan Bir Alanda Hisselendirme Suretiyle Taşınmazın Devrinin Mümkün Olmadığı )"
D6.D14.11.2006E. 2004/5290 K. 2006/5233"KADASTRAL YOLA TECAVÜZLÜ İNŞAA EDİLEN KÖYDEKİ YAPI ( 3194 S.K. Md. 27 Kapsamında Değerlendirilemeyeceği - Yıktırılması Konusunda İl İdare Kurulunun Yetkili Olduğu )
KÖYDEKİ YAPININ YIKTIRILMASI ( Kadastral Yola Tecavüzlü Olarak İnşa Edilen - İl İdare Kurulunun Yetkili Olduğu/3194 S.K. Md. 27 Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
YIKIM ( Köyde Kadastral Yola Tecavüzlü Olarak İnşa Edilen Yapı - 3194 S.K. Md. 27 Kapsamında Değerlendirilemeyeceği/Yıktırılması Konusunda İl İdare Kurulunun Yetkili Olduğu ) "
D6.D14.11.2006E. 2006/2392 K. 2006/5255"İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Tapu Tahsis Belgesi İle Tasarruf Ettiği Gecekondudan Hareketle ve Onun Dışında da Farklı İptal Nedeni İleri Sürmeden - Ehliyet Yönünden Reddi Gereği )
TAPU TAHSİS BELGESİ İLE TASARRUF EDİLEN GECEKONDU ( Sahibinin Gecekondudan Hareketle Farklı İptal Nedeni İleri Sürmeksizin Dava Konusu Nazım İmar Planının İptalini İstemeye Ehliyeti Bulunmadığı )
DAVAYA EHLİYET ( Davacının İmar Planının İptalini İsteme Ehliyeti Bulunmadığı - Tapu Tahsis Belgesi İle Tasarruf Ettiği Gecekondudan Hareketle ve Onun Dışında Farklı İptal Nedeni İleri Sürmemesi ) "
D6.D20.11.2006E. 2004/4906 K. 2006/5387"RUHSATSIZ YAPININ TESPİT EDİLMESİ ( Tespite İlişkin Tutanağın Yapı Yerine Asılması Bir Nüshasının da Muhtara Bırakılması Suretiyle İlgilisine Tebliğ Edilmiş Sayılacağı - Yapı Sahibinin Tutanağı İmzalayacağına Dair Bir Hüküm Bulunmadığı )
TESPİTE İLİŞKİN TUTANAĞIN YAPI YERİNE ASILMADIĞI İDDİASI ( Ruhsatsız Yapı - Muhtara Bırakıldığının Sabit Olması Karşısında Tebligat Şartının Yerine Getirildiği )
TEBLİGAT ( İdare Tarafından Ruhsatsız Yapının Tespit Edilmesi Üzerine Tespite İlişkin Tutanağın Yapı Yerine Asılması Bir Nüshasının da Muhtara Bırakılması Suretiyle İlgilisine Tebliğ Edilmiş Sayılacağı ) "
D6.D22.11.2006E. 2004/5018 K. 2006/5475"YAPI RUHSATININ İPTALİ ( İdarenin Savunmaya İlişkin Dilekçesinin Tek Nüsha Olarak Verildiği - İki Nüsha Olarak Olarak Verilmesi Gerektiği )
SAVUNMA DİLEKÇESİNİN TEK NÜSHA OLARAK MAHKEMEYE İBRAZI ( İki Nüsha Olarak Verileceği - Yapı Ruhsatının İptali )"
D6.D24.11.2006E. 2004/5143 K. 2006/5510"TARAF SIFATI ( İmar Planı Değişikliği Yapılması İstemi - İdarelerin Aralarında Halletmesi Gereken Uyuşmazlığın Dava İle Çözülmesinin İdarenin Bütünlüğü İlkesine Aykırı Olduğu )
İDARELERİN ARASINDA HALLEDİLMESİ GEREKEN UYUŞMAZLIK ( Dava İle Çözülmesinin İdarenin Bütünlüğü İlkesine Aykırı Olduğu )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI İSTEMİ ( İdarelerin Aralarında Halletmesi Gereken Uyuşmazlığın Dava İle Çözülmesinin İdarenin Bütünlüğü İlkesine Aykırı Olduğu )
İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ ( İmar Planı Değişikliği Yapılması İstemi - İdarelerin Aralarında Halletmesi Gereken Uyuşmazlığın Dava İle Çözülmesi Anılan İlkeye Aykırı Olduğu )"
D6.D5.12.2006E. 2005/141 K. 2006/5651"RUHSATSIZ YAPI ( Yıkım ve Para Cezasına İlişkin Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi - Yapının İlk Maliki Tarafından İmar Affı Başvurusu Yapıldığı/Yararlanıp Yararlanılamayacağının Tespit Edileceği )
İMAR AFFI ( Yıkım ve Para Cezasına İlişkin Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi - Yapının İlk Maliki Tarafından İmar Affı Başvurusu Yapıldığı/Yararlanıp Yararlanılamayacağının Tespit Edilmesi Gerektiği )
YIKIM İŞLEMİ ( Yapı Tatil Tutanağı Düzenlenmeksizin Yıkım İşlemi Tesis Edilemeyeceği - Yapının Ruhsata Bağlanabilmesi İçin Yasada Öngörülen Süre Geçmesine Rağmen Aykırılığın Devam Etmesi Gerektiği )
YAPI TATİL TUTANAĞI ( Yıkım ve Para Cezasına İlişkin Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi - Düzenlenmeksizin Yıkım İşlemi Tesis Edilemeyeceği )"
D6.D12.12.2006E. 2004/5940 K. 2006/6012"RUHSATSIZ YAPININ YIKIMI (Yapıyı İnşa Eden Kişinin Yanısıra Üzerinde Yapı Bulunan Taşınmaz Maliki Adına da İşlem Tesis Edilebileceği)
TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU (Ruhsatsız Yapının Yıkımına İlişkin Kararın ve İdari Para Cezasının İptali Talebi - Üzerinde Yapı Bulunan Taşınmaz Maliki Adına da İşlem Tesis Edilebileceği)
İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ (Ruhsatsız Yapının Yıkımına İlişkin - Üzerinde Yapı Bulunan Taşınmaz Maliki Adına da İşlem Tesis Edilebileceği/Hukuka Uygun Olduğu)"
D6.D13.12.2006E. 2004/8298 K. 2006/6107"RUHSATA TABİ OLMAYAN YAPI ( 3194 S.K. Md. 27 Kapsamında Kalan - Fen ve Sağlık Kurallarına Uygun Olmadığı Yolunda Bir Tespite Dayanmadan Sadece Valilik Görüşü Alınmadığı Gerekçesiyle Yıkılamayacağı )
YAPININ FEN VE SAĞLIK KURALLARINA UYGUN OLMADIĞI YOLUNDA BİR TESPİT BULUNMAMASI ( 3194 S.K. Md. 27 Kapsamında Kalan Yapı - Sadece Valilik Görüşü Alınmadığı Gerekçesiyle Yıkılamayacağı )
YIKIM ( 3194 S.K. Md. 27 Kapsamında Kalan Yapı - Fen ve Sağlık Kurallarına Uygun Olmadığı Yolunda Bir Tespite Dayanmadan Sadece Valilik Görüşü Alınmadığı Gerekçesiyle Yıkılamayacağı )"
D6.D18.12.2006E. 2006/5672 K. 2006/6292"İDARİ İŞLEM NİTELİĞİNDE YARGI KARARI VERİLEMEMESİ ( İmar Para Cezasının Mecziata Aykırı Bulan İdare Mahkemesinin Cezanın Tamamını İptal Etmesi Gerektiği )
İMAR PARA CEZASI ( Mecziata Aykırı Bulan İdare Mahkemesinin Cezanın Tamamını İptal Etmesi Gerekirken Kısmen İptal Etmesinin İsabetsiz Olduğu )"
D6.D19.12.2006E. 2004/7529 K. 2006/6314"İMAR PLANINA AYKIRI OLARAK KAFETERYA AÇMAK ( İstanbul Yolu Üzerindeki Kafeterya - Davanın Ankara Büyükşehir Belediyesi İşleminin İptali Talebi İle Açıldığı/Alandaki Tasarruf Yetkisinin Ankara Büyükşehir Belediyesine Ait Olup Olmadığının Araştırılacağı )
İŞGAL ( İstanbul Yolu Üzerinde Kafeteryanın İmar Planına Aykırı Olduğu İddiasıyla Sahibi Davacıya Yıkım İhtarı Gönderildiği - Davanın Ankara Büyükşehir Belediyesi İşleminin İptali Talebi İle Açıldığı/Alandaki Tasarruf Yetkisinin Ankara Büyükşehir Belediyesine Ait Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
BELEDİYENİN TASARRUF YETKİSİ ( İstanbul Yolu Üzerinde Kafeteryanın Sahibi Davacıya Yıkım İhtarı Gönderildiği - Davanın Ankara Büyükşehir Belediyesi İşleminin İptali Talebi İle Açıldığı/Alandaki Tasarruf Yetkisinin Ankara Büyükşehir Belediyesine Ait Olup Olmadığının Araştırılacağı )
YIKIM İHTARI ( İstanbul Yolu Üzerinde Kafeteryanın İmar Planına Aykırı Olduğu İddiasıyla Sahibi Davacıya Yıkım İhtarı Gönderildiği - Davanın Ankara Büyükşehir Belediyesi İşleminin İptali Talebi İle Açıldığı/Alandaki Tasarruf Yetkisinin Ankara Büyükşehir Belediyesine Ait Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )"
D6.D22.12.2006E. 2004/8089 K. 2006/6505"MAİLİ İNHİDAM DURUMU ARZEDEN TAŞINMAZ ( Kültür Varlığı Olarak Tescilli Yapıların Yıkımı Yetkisinin Koruma Kurullarına Ait Olduğu )
KÜLTÜR VARLIĞI ( Maili İnhidam Durumu Arzeden ve Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescilli Yapıların Yıkımı Yetkisinin Koruma Kurullarına Ait Olduğu )
YIKIM YETKİSİ ( Maili İnhidam Durumu Arzeden ve Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescilli Yapıların Yıkımı Yetkisinin Koruma Kurullarına Ait Olduğu - Belediyenin Yetkisinin Söz Konusu Yapıların Ancak Boşaltılmaları ve Gerekli Güvenlik ve Fiziki Önlemlerinin Alınması İle Sınırlı Olduğu )
BELEDİYENİN YETKİSİ ( Maili İnhidam Durumu Arzeden ve Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescilli Yapıların Yıkımı Hakkında Söz Konusu Yapıların Ancak Boşaltılmaları ve Gerekli Güvenlik ve Fiziki Önlemlerinin Alınması İle Sınırlı Olduğu )"
D6.D22.12.2006E. 2005/107 K. 2006/6507"RUHSATA AYKIRI İNŞA EDİLEN KAT ( Davacıya İnşaatı Ruhsata Uygun Hale Getirmesi Aksi Halde Yıkım Yapılacağı Yönünde Uyarıda Bulunulduğu - Davacının da Gerekli İzinlerin Verilmesini Talep Ettiği/Uygun Hale Getirilmeyen İnşaatın Yıkım Kararının Hukuka Uygun Olduğu )
İDARİ PARA CEZASI ( Ruhsata Aykırı İnşa Edilen Kat/Yıkım Kararı Verildiği - Yıkım İşlemi Sonucu Verilecek Karar Dikkate Alınarak Para Cezası Hakkında da Yeniden Değerlendirme Yapılacağı )
YIKIM KARARI ( Davacıya İnşaatı Ruhsata Uygun Hale Getirmesi Aksi Halde Yıkım Yapılacağı Yönünde Uyarıda Bulunulduğu/İdarece Yasal Prosedürün Uygulandığı - Davacının da Gerekli İzinlerin Verilmesini Talep Ettiği/Uygun Hale Getirilmeyen İnşaat Hakkında Verilen Yıkım Kararının Hukuka Uygun Olduğu )"
D6.D22.12.2006E. 2006/1535 K. 2006/6529"ÇEVRE DÜZENİ PLANINA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN NAZIM İMAR PLANI ( Dava Konusu Planların Sözkonusu Planla Uyumlu Olup Olmadığı Hususu İle Hükme Esas Alınan Kararların Dairemizce Bozulduğu Hususu Gözönüne Alınarak Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
NAZIM İMAR PLANI ( Çevre Düzeni Planına Uygun Olarak Hazırlanan - Dava Konusu Planların Sözkonusu Planla Uyumlu Olup Olmadığı Hususu İle Hükme Esas Alınan Kararların Dairemizce Bozulduğu Hususu Gözönüne Alınarak Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ ( Dava Konusu Planların Sözkonusu Planla Uyumlu Olup Olmadığı Hususu İle Hükme Esas Alınan Kararların Dairemizce Bozulduğu Hususu Gözönüne Alınarak Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
D6.D25.12.2006E. 2004/7093 K. 2006/6569"RUHSATSIZ İLAVELER ( Bu Nedenle Tüm Yapının Veya Bağımsız Bölümünün Su ve Elektriğinin Kestirilmesinin 3194 S.K. Md. 31 İle Getirilen Düzenlemeyi Aşan Bir Uygulama Olduğu )
YIKIM KARARI ( Ruhsatsız İlavelerin/Hukuka Uygunluğunun Mahkemece Yapılacak İnceleme İle Tespit Edileceği - Tüm Yapının Veya Bağımsız Bölümünün Su ve Elektriğinin Kestirilmesinin Hukuka Aykırılığı )
SU VE ELEKTRİĞİN KESTİRİLMESİ ( Ruhsatsız İlavelerden Bahisle Tüm Yapının Veya Bağımsız Bölümünün - 3194 S.K. Md. 31 İle Getirilen Düzenlemeyi Aşan Bir Uygulama Olduğu ) "
D6.D25.12.2006E. 2005/27 K. 2006/6616"YIKIM VE PARA CEZASI ( Ruhsatsız İnşaat - Para Cezası Uygulanırken İnşaatın Tespit Tarihi Esas Alınarak Eylemin Meydana Geldiği Tarihte Belirlenen Para Cezası Miktarının Geçerli Olacağı )
İNŞAATIN TESPİT TARİHİ ( Ruhsatsız İnşaatın Yıkımına ve Para Cezasına Karar Verildiği - Para Cezasında Tespit Tarihi Esas Alınarak Eylemin Meydana Geldiği Tarihte Belirlenen Para Cezası Miktarının Uygulanacağı )
RUHSATSIZ İNŞAAT ( Yıkımına ve Para Cezasına Karar Verildiği - Para Cezasında Tespit Tarihi Esas Alınarak Eylemin Meydana Geldiği Tarihte Belirlenen Para Cezası Miktarının Uygulanması Gerektiği )"
D6.D30.12.2006E. 2006/931 K. 2006/6661"DEPREM NEDENİYLE OLUŞTUĞU İLERİ SÜRÜLEN ZARARIN TAZMİNİ ( Zararın İdarenin Üzerine Düşen Görev ve Yükümlülüğü Gereği Gibi Yerine Getirmemesinden Kaynaklandığından Davanın Süresi İçerisinde Açılıp Açılmadığının İncelenmesi Gerektiği )
DAVANIN SÜRESİ İÇERİSİNDE OLUP OLMADIĞI ( Deprem Nedeniyle Oluştuğu İleri Sürülen Zararın Tazmini Davasında Zararın İdarenin Üzerine Düşen Görev ve Yükümlülüğü Gereği Gibi Yerine Getirmemesinden Kaynaklandığından Araştırılması Gerektiği )
ZARARIN İDARENİN EYLEMİNDEN DOĞMASI ( Davanın Süresi İçerisinde Açılıp Açılmadığının İncelenmesi Gerektiği - Deprem Nedeniyle Oluştuğu İleri Sürülen Zararın Tazmini )"
D6.D16.1.2007E. 2005/999 "MUĞLA - DALAMAN KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ ( İlan Edilen Kısmın Yürütülmesinin Durdurulması İstemi - Yerinde Yaptırılacak Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Sonucuna Göre İncelenmesi Gereği )
KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ ( İlan Edilen Kısmın Yürütülmesinin Durdurulması İstemi - Yerinde Yaptırılacak Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Sonucuna Göre İncelenmesi Gereği ) "
D6.D16.1.2007E. 2006/5644 K. 2007/69"LEHE OLARAK YAPILAN YASAL DEĞİŞİKLİKLER ( Dava Devam Ederken İdari Yaptırımlar Yönünden Bu Değişikliklerin Uyuşmazlıkların Çözümünde Uygulanmasının Hukukun Genel İlkesi Gereği Olduğu )
İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNÜNDEN YAPILAN YASAL DEĞİŞİKLİKLER ( Dava Devam Ederken Yapılması - Bu Değişikliklerin Uyuşmazlıkların Çözümünde Uygulanmasının Hukukun Genel İlkesi Gereği Olduğu )
BAZ İSTASYONLARI KANUNU ( Ek-35. Maddesi İle Getirilen Düzenlemenin İdarece Yeni İşlem Tesis Edilmesi Sırasında Dikkate Alınacağı )"
D6.D26.1.2007E. 2006/6836 K. 2007/381"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( İdare Mahkemesince İptal Edildiği ve Temyiz Aşamasında Danıştay 6. Dairesince Onandığı Anlaşıldığından Artık Kararın Düzeltilmesi Aşamasında Davadan Feragat İsteminde Kamu Yararına Uyarlık Görülmediği )
KARARIN DÜZELTİLMESİ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT İSTEMİ ( İmar Planı Değişikliğinin İdare Mahkemesince İptal Edildiği ve Temyiz Aşamasında Danıştay 6. Dairesince Onandığı Anlaşıldığından Feragat İsteminde Kamu Yararına Uyarlık Görülmediği )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNDE ISRAR EDİLMESİNE İLİŞKİN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Değişikliğinin İdare Mahkemesince İptal Edildiği ve Temyiz Aşamasında Danıştay 6. Dairesince Onandığı Anlaşıldığından Feragat İsteminde Bulunulamayacağı )"
D6.D30.1.2007E. 2004/718 K. 2007/454"KAMULAŞTIRMA ( Bedel Tespiti ve İdare Adına Tescil Davasının Dilekçe ve Eklerinin Pazarlığa İcabet Etmeyen İlgililerine Tebliğ Edilmeden İptal Davası Açılması - Vaktinden Önce Açılmış Dava/Esasın Bu Davada İncelenemeyeceği )
KAMU YARARI KARARI ( Tek Başına İdari Davaya Konu Olabilecek Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Niteliğinde Olmadığı - Sadece Bir Hazırlık İşlemi Niteliğinde Olduğu )
BEDEL TESPİTİ VE İDARE ADINA TESCİL DAVASI ( Dilekçe ve Eklerinin Pazarlığa İcabet Etmeyen İlgililerine Tebliğ Edilmeden İptal Davası Açılması - Esasın Bu Davada İncelenemeyeceği/Vaktinden Önce Açılmış Dava )
VAKTİNDEN ÖNCE AÇILMIŞ DAVA ( Kamulaştırma/Bedel Tespiti ve İdare Adına Tescil Davasının Dilekçe ve Eklerinin Pazarlığa İcabet Etmeyen İlgililerine Tebliğ Edilmeden İptal Davası Açılması - Esasın Bu Davada İncelenemeyeceği )"
D6.D30.1.2007E. 2004/831 K. 2007/453"YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ ( İdarenin Onama Kararı Tebliğinden İtibaren 30 Gün İçinde Gereğini Yerine Getirmesi Gerektiği - Aksi Halde Davacının Sonraki 60 Gün İçinde Tazminat Davası Açabileceği )
TAZMİNAT DAVASI ( İdarenin Kesinleşen Yargı Kararını 30 Gün İçinde Yerine Getirmemesi - Davacının Sonraki 60 Gün İçinde Uğradığı Zararın Tazmini İstemiyle Tazminat Davası Açması Gereği/Zamanaşımı Süresi )
ZAMANAŞIMI ( İdarenin Kesinleşen Yargı Kararını 30 Gün İçinde Yerine Getirmemesi - Davacının Sonraki 60 Gün İçinde Uğradığı Zararın Tazmini İstemiyle Tazminat Davası Açabileceği )
İDARENİN KESİNLEŞEN YARGI KARARINI 30 GÜN İÇİNDE YERİNE GETİRMEMESİ ( Davacının Sonraki 60 Gün İçinde Uğradığı Zararın Tazmini İstemiyle Tazminat Davası Açabileceği )"
D6.D30.1.2007E. 2006/1498 K. 2007/438"İMAR KANUNU UYARINCA VERİLEN PARA CEZASINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Çözümünde İdari Yargının Görevli Olduğu - Kabahatler Kanunu Kapsamına Girmediği )
PARA CEZASI ( İmar Kanunu Uyarınca Verilen - Kabahatler Kanunu Kapsamına Girmediği/Kaynaklanan Uyuşmazlığın Çözümünde İdari Yargının Görevli Olduğu )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( İmar Kanunu Uyarınca Verilen Para Cezasından Kaynaklanan Uyuşmazlığın Çözümünde İdari Yargının Görevli Olduğu - Kabahatler Kanunu Kapsamına Girmediği )"
D6.D30.1.2007E. 2006/835 K. 2007/440"ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLEN PARA CEZASINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Çözümünde İdari Yargının Görevli Olduğu - Kabahatler Kanunu Kapsamına Girmediği )
PARA CEZASI ( Çevre Kanunu Uyarınca Verilen - Kabahatler Kanunu Kapsamına Girmediği/Kaynaklanan Uyuşmazlığın Çözümünde İdari Yargının Görevli Olduğu )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Çevre Kanunu Uyarınca Verilen Para Cezasından Kaynaklanan Uyuşmazlığın Çözümünde İdari Yargının Görevli Olduğu - Kabahatler Kanunu Kapsamına Girmediği )"
D6.D6.2.2007E. 2004/8103 K. 2007/580"TAŞINMAZIN OKUL ALANI KULLANIMINDAN ÇIKARILMASI ( Farklı Bir Kullanıma Ayrılmasına Dair Tadilatı Zorunluluk Bulunmaması Halinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın Uygun Görüşünün Alınması Gerektiği )
TAŞINMAZIN FARKLI BİR KULLANIMA AYRILMASINA DAİR TADİLATI ( Tesisin Hizmet Götürdüğü Bölgede Eşdeğer Alan Ayrılması ve Yönetmelik Eki Hissede Belirtilen Standartlarda Uygulanması Koşulları İle Yapılabileceği )
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN UYGUN GÖRÜŞÜ ( Taşınmazın Okul Alanı Kullanımından Çıkarılarak Farklı Bir Kullanıma Ayrılmasına Dair Tadilatı Zorunluluk Bulunmaması Halinde Alınması Gerektiği )"
D6.D6.2.2007E. 2007/279 K. 2007/550"ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE AİT OLAN İMAR PLANLARININ İPTALİ İSTEMİ ( İl İdare Kurulu Kararı İle Tekemmül Ederek Yürürlüğe Giren - Açılan Davaların Çözümünün İdare Mahkemesinin Görev Alanı İçinde Bulunduğu )
İMAR PLANLARININ İPTALİ İSTEMİ ( İl İdare Kurulu Kararı İle Tekemmül Ederek Yürürlüğe Giren Organize Sanayi Bölgesine Ait - Açılan Davaların Çözümünün İdare Mahkemesinin Görev Alanı İçinde Bulunduğu )
GÖREV ( İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görülemeyecek Davalar - İl İdare Kurulu Kararı İle Tekemmül Ederek Yürürlüğe Giren Organize Sanayi Bölgesine Ait Olan imar Planının İptali İstemi )"
D6.D9.2.2007E. 2006/3763 K. 2007/702"ÖZEL ORMAN ALANINDA YER ALAN YAPILAR İÇİN VERİLEN İNŞAAT RUHSATLARI ( İptalini İsteme Hususunda Mimarlar Odasının Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu )
İNŞAAT RUHSATLARININ İPTALİNİ İSTEME ( Özel Orman Alanında Yer Alan Yapılar İçin Verilen - Mimarlar Odasının Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu/Saip Molla Özel Ormanı )
MİMARLAR ODASININ DAVA AÇMA EHLİYETİNİN BULUNDUĞU ( Özel Orman Alanında Yer Alan Yapılar İçin Verilen İnşaat Ruhsatlarının İptalini İsteme )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Özel Orman Alanında Yer Alan Yapılar İçin Verilen İnşaat Ruhsatlarının İptalini İsteme Hususunda Mimarlar Odasının Ehliyetinin Bulunduğu )"
D6.D13.2.2007E. 2004/8126 K. 2007/841"REKREASYON ALANI ( Yeşil Alan Yanında Lokanta Gazino Kahvehane Gibi Taşınmazların Yapılabileceği - Bu Alanın Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanacak Alan Olarak Kabul Edilemeyeceği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYINDAN KARŞILANACAK ALAN ( Rekreasyon Alanı Yeşil Alan Yanında Lokanta Gazino Kahvehane Gibi Taşınmazların Yapılabileceğinden Bu Alanın Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanacak Alan Olarak Kabul Edilemeyeceği )"
D6.D16.2.2007E. 2004/7536 K. 2007/955"KÖYDE İNŞAAT ( Sürekli Oturmayanın Köy Muhtarından İzin Almadan Yaptığı - Muhtarlık İzninin Yazılı Olması 3194 S.K. Md. 27'de Belirtilen İstisnadan Yararlanma Koşullarının Taşınması Gereği/Yıkım Kararı )
YIKIM KARARI ( Köyde Sürekli Oturmayanın Köy Muhtarından İzin Almadan Yaptığı İnşaat - Muhtarlık İzninin Yazılı Olmadığı 3194 S.K. Md. 27'de Belirtilen İstisnadan Yararlanma Koşullarını Taşımadığı )
KÖY MUHTARINDAN İZİN ALINMADAN YAPILAN İNŞAAT ( Yıkım Kararı - Köyde Sürekli Oturulması Muhtarlık İzninin Yazılı Olması 3194 S.K. Md. 27'de Belirtilen İstisnadan Yararlanma Koşullarının Taşınması Gereği )
PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ ( Köyde Yapılacak İnşaatlarda Muhtarlık İzninin Ancak Yazılı Olabileceği )"
D6.D23.2.2007E. 2004/8073 K. 2007/1098"PARSELASYON İŞLEMİNİN YARGI KARARI İLE İPTALİ ( Sonucunda İptal Kararının Gereğinin Yerine Getirilmesinin İlk Koşulunun İlgilisi Açısından Parselasyon Öncesi Hukuki Duruma Yeniden Gelinmesinin Sağlanması Olduğu )
PARSELASYON ÖNCESİ HUKUKİ DURUM ( Parselasyon İşleminin Yargı Kararı İle İptali Sonucunda İptal Kararının Gereğinin Yerine Getirilmesinin İlk Koşulunun İlgilisi Açısından Parselasyon Öncesi Hukuki Duruma Yeniden Gelinmesinin Sağlanması Olduğu )
İPTAL KARARININ GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMESİ ( İlk Koşulunun İlgilisi Açısından Parselasyon Öncesi Hukuki Duruma Yeniden Gelinmesinin Sağlanması Olduğu - Parselasyon İşleminin Yargı Kararı İle İptali )"
D6.D23.2.2007E. 2006/5047 K. 2007/1095"KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARININ İPTALİ ( Belediye Meclisi Kararının Hukuki Sonuç Doğurabilmesi İçin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca Onaylanması Gerektiği )
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULUNUN ONAYI GEREĞİ ( Belediye Meclisinin Koruma Amaçlı İmar Planının İptaline İlişkin Kararının Hukuki Sonuç Doğurabilmesi )
BELEDİYE MECLİSİ KARARININ HUKUKİ SONUÇ DOĞURABİLMESİ ( Koruma Amaçlı İmar Planının İptaline İlişkin - Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca Onaylanması Gerektiği )"
D6.D9.3.2007E. 2005/214 K. 2007/1461"İMAR PLANLARI ( Mülkiyet Hakkıyla İlgili Olduğu - İmar Durumu Alınmış Olması/Aynı Konuda İdareye Tekrar Başvurulabileceği ve Verilen Cevap Üzerine İmar Planına Karşı Dava Açılabileceği )
İMAR DURUMU ALINAN TAŞINMAZ ( Aynı Konuda İdareye Tekrar Başvurulabileceği ve Verilen Cevap Üzerine İmar Planına Karşı Dava Açılabileceği - İmar Planlarının Mülkiyet Hakkıyla İlgili Olduğu )
BELEDİYEYE İMAR PLANLARI KONUSUNDA TEKRAR BAŞVURULABİLECEĞİ ( İmar Planlarının Mülkiyet Hakkıyla İlgili Olduğu - İmar Durumu Alınmış Olmasının Engel Olmadığı )
MÜLKİYET HAKKI ( İmar Planlarının Bu Hakla İlgili Olduğu - İmar Durumu Alınmış Olması/Aynı Konuda İdareye Tekrar Başvurulabileceği ve Verilen Cevap Üzerine İmar Planına Karşı Dava Açılabileceği )"
D6.D16.3.2007E. 2005/28 K. 2007/1673"ORMAN ALANI OLARAK BELİRLENMİŞ YERLER ( İnşaata Elverişli İmar Parseli Haline Getirilemeyecek Alanlar Olması Nedeniyle Parselasyon İşlemine Tabi Tutulamayacakları )
PARSELASYON İŞLEMİNE TABİ TUTULAMAMAK ( Orman Alanı Olarak Belirlenmiş Yerler - İnşaata Elverişli İmar Parseli Haline Getirilemeyecek Alanlar Olduğu )
İMAR PARSELİ HALİNE GETİRİLEMEYECEK ALANLAR ( Orman Alanı Olarak Belirlenmiş Yerler - Parselasyon İşlemine Tabi Tutulamayacakları )"
D6.D24.4.2007E. 2005/899 K. 2007/2196"TAPU TAHSİS BELGESİNİN GERİ ALINMASI ( 2981 S.K. Uyarınca Af Başvurusu Kabul Edilerek Düzenlenen - 775 S.K. Uyarınca "Gecekondu Önleme Bölgesi" Olarak İlan Edilmiş Alan/775 S.K. Uygulanması Gereken Alanda 2981 S.K.'ya Dayanılarak İşlem Tesis Edilemeyeceği )
GECEKONDU BÖLGESİ OLARAK İLAN EDİLEN ALAN ( 775 S.K. Uyarınca - 775 S.K. Uygulanması Gereken Alanda 2981 S.K.'ya Dayanılarak İşlem Tesis Edilemeyeceği/Tapu Tahsis Belgesinin Geri Alınması )
İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK İŞLEMLER ( 775 S.K. Uygulanması Gereken Alanda 2981 S.K.'ya Dayanılarak İşlem Tesis Edilemeyeceği - Tapu Tahsis Belgesinin Geri Alınması )"
D6.D27.4.2007E. 2005/1084 K. 2007/2323"İDARİ PARA CEZASI ( Ruhsatsız İnşaatı Yapan Davacının Mülkiyetinden Çıkan Yapı - Yapan Davacıya Para Cezası Verilmesine Engel Teşkil Etmeyeceği )
RUHSATSIZ İNŞAATI YAPAN KİŞİ ( Yapı Mülkiyetinden Çıkmış Olsa Bile Para Cezası Verilmesine Engel Teşkil Etmeyeceği )"
D6.D30.4.2007E. 2005/1513 K. 2007/2360"İMAR PLANI YAPILMASI ( Tesisi Zorunlu Olan Sağlık Koruma Bandının Dikkate Alınması ve Koruma Bandı İçinde Yapılaşmanın Olanaksız Olduğu )
SAĞLIK KORUMA BANDI ( İmar Planı Yapılırken Tesisinin Zorunlu Olduğu - Bu Band İçinde Yapılaşmanın Olanaksız Bulunduğu )
GAYRİSIHHİ MÜESSESELER ( Sanayi Bölgelerinin ve Sanayi Bölgelerinin Dışında Kurulacak 1. ve 2. Sınıf - Etrafında Sağlık Koruma Bandı Konulmasının Zorunlu Olduğu )"
D6.D9.5.2007E. 2005/423 K. 2007/2614"DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Kiracının Eski Eser Tescilinin Kaldırılmasına İlişkin Kararın İptali İstemiyle Dava Açabileceği )
ESKİ ESER TESCİLİNİN KALDIRILMASI ( İlişkin Kararın İptali İstemi - Kiracının Dava Açabileceği )"
D6.D9.5.2007E. 2006/4519 K. 2007/2605"1.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANINDA KALAN TAŞINMAZ ( İlişkin Sertifika Bedeliyle İlgili Yerinde Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
SERTİFİKA BEDELİ ( 1.Derece Arkeolojik Sit Alanında Kalan Taşınmaza İlişkin Sertifika Bedeliyle İlgili Yerinde Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( 1.Derece Arkeolojik Sit Alanında Kalan Taşınmaza İlişkin Sertifika Bedeliyle İlgili Yerinde Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )"
D6.D15.5.2007E. 2007/1447 "DENİZLERDE FAALİYET GÖSTEREN BALIK ÇİFTLİKLERİ ( Kapalı Koy ve Körfez Alanlarındaki Faaliyetlerinin Sona Erdirilmesi/Yasayla Getirilen Ek Yükümlülükler - Yönetmelikle Düzenlenmesi Gerekirken Normlar Hiyerarşisinde Daha Altta Olan Tebliğle Düzenlenemeyeceği )
BALIK ÇİFTLİKLERİNİN FAALİYETLERİNİN SONA ERDİRİLMESİ ( Yasayla Getirilen Ek Yükümlülükler Yönetmelikle Düzenlenmesi Gerekirken Normlar Hiyerarşisinde Daha Altta Olan Tebliğle Düzenlenemeyeceği - Denizlerde Kapalı Koy ve Körfez Alanlarındaki Faaliyet )
NORMLAR HİYERARŞİSİNE AYKIRILIK ( Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Kapalı Koy ve Körfez Alanlarındaki Faaliyetlerinin Sona Erdirilmesi/Yasayla Getirilen Ek Yükümlülükler - Yönetmelikle Düzenlenmesi Gerekirken Daha Altta Olan Tebliğle Düzenlenemeyeceği )"
D6.D4.6.2007E. 2005/1684 K. 2007/3246"KADASTRO ÇALIŞMALARI ( Kadastro Alanı İle Tapu Kayıtları Arasında Fark Olması Durumunda Buna İlişkin Uyuşmazlıkların Adli Yargı Yerince Çözümleneceği )
PARSELASYON İŞLEMİ ( Tapu Kayıtları Esas Alınarak Yapılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/Kadastro Alanı İle Tapu Kayıtları Arasında Fark Olması - İptali İsteminin Reddi )
TAPU KAYITLARI İLE KADASTRO YÜZÖLÇÜMLERİ ARASINDA FARK BULUNMASI ( Parselasyon İşleminin Tapu Kayıtları Üzerinden Yapılacağı )"
D6.D22.6.2007E. 2005/1563 K. 2007/3936"LPG İKMAL İSTASYONU KURULMASI ( Verilen Yer Seçim Raporu - Bu İzne Bağlı Olarak Diğer İzinlerin Alınmasının Söz Konusu Olması Nedeniyle Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Olduğu )
YER SEÇİM RAPORU ( LPG İkmal İstasyonu Kurulması İçin Verilen - Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Niteliği/Bu İzne Bağlı Olarak Diğer İzinlerin Alınmasının Söz Konusu Olduğu )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İŞLEM NİTELİĞİ ( LPG İkmal İstasyonu Kurulması İçin Verilen Yer Seçim Raporu - Bu İzne Bağlı Olarak Diğer İzinlerin Alınmasının Söz Konusu Olduğu )"
D6.D2.7.2007E. 2006/5520 K. 2007/4165"DEMİRYOLU ULAŞIMININ YOLCU VE YÜK TAŞIMACILIĞI ( Davacı Kuruluş Tarafından Tekel Niteliğinde Sunulan Bu Hizmetin Üstün Kamu Yararı Taşıdığı )
İMAR PLANLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DEĞİŞİKLİK ( Taşınmazın Davacı Kuruluşun Amaç ve Hedefleri Dışında Kullanılması Sonucu Doğuran İmar Planlarında Gerçekleştirilen Değişikliklerde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ÜSTÜN KAMU YARARI ( Demiryolu Ulaşımının Yolcu ve Yük Taşımacılığında Kent İçi Kentler Arası ve Ülkeler Arası Boyutuyla Kitle Halinde ve Yüksek Taşıma Kapasitesi İle Öne Çıkan Özelliği Karşısında Davacı Kuruluş Tarafından Tekel Niteliğinde Sunulan Bu Hizmetin Üstün Kamu Yararı Taşıdığı )"
D6.D12.9.2007E. 2007/2882 K. 2007/4815"İMAR YÖNETMELİĞİ ( 3030 S. Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 57.Maddesinin Beşinci Bendinde Yer Alan “Proje Müellifi Mimarların Her Proje İçin Tescil Belgesi Almaları Gerekeceğine” İlişkin Hükmün İptali İstemiyle Açılan Dava Danıştay Altıncı Dairesinin Kararıyla Reddedildiği )
SİCİL DURUM BELGESİ ( Her Proje İçin Sicil Durum Belgesi Alınması ve Yapı Ruhsatının Verilebilmesi İçin Başvuruda Bulunulurken Bu Belgenin İbraz Edilmesinin Zorunlu Olduğu )
YAPI RUHSATI ( Sicil Durum Belgesi Olmaksızın Davalı İdarece Verilen Yapı Ruhsatında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
TESCİL BELGESİ ( 3030 S. Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 57.Maddesinin Beşinci Bendinde Yer Alan “Proje Müellifi Mimarların Her Proje İçin Tescil Belgesi Almaları Gerekeceğine” İlişkin Hükmün İptali İstemiyle Açılan Dava Danıştay Altıncı Dairesinin Kararıyla Reddedildiği )"
D6.D17.9.2007E. 2005/2410 K. 2007/4902"YAPININ RUHSATA BAĞLANMASI ( Hisseli Taşınmaz Üzerindeki - Bütün Hissedarların Ruhsat Başvurusunda Bulunması Veya Muvafakat Vermesinin Şart Olduğu )
HİSSELİ TAŞINMAZ ( Üzerindeki Yapının Ruhsata Bağlanabilmesi İçin Bütün Hissedarların Ruhsat Başvurusunda Bulunması Veya Muvafakat Vermesinin Şart Olduğu )
İMAR AFFI BAŞVURUSU ( Hisseli Taşınmazda İnşa Edilen Yapı İçin - Usulüne Uygun Yapılmış Başvurudan Söz Edebilmek İçin Tüm Hissedarların Başvuruda Bulunması Gereği )"
D6.D17.9.2007E. 2005/3064 K. 2007/4899"BELEDİYENİN SEHVEN VERDİĞİ RUHSAT ( Projesine Uygun İnşa Edilen Yapının İmar Mevzuatına Uygun Hale Getirilmesi Yolunda İşlem Tesis Edilebileceği - İmar Para Cezası Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
İNŞAAT RUHSATININ SEHVEN VERİLMESİ ( Projesine Uygun İnşa Edilen Yapının İmar Mevzuatına Uygun Hale Getirilmesi Yolunda İşlem Tesis Edilebileceği - İmar Para Cezası Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
YIKIM ( Sehven de Olsa Davalı Belediyece Verilen Ruhsat ve Eki Projesine Uygun İnşa Edilen Yapının İmar Mevzuatına Uygun Hale Getirilmesi Yolunda İşlem Tesis Edilebileceği - Yıkım Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İMAR PARA CEZASI ( Sehven de Olsa Davalı Belediyece Verilen Ruhsat ve Eki Projesine Uygun İnşa Edilen Yapı - Yıkım Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/İmar Para Cezası Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
D6.D21.9.2007E. 2005/2790 K. 2007/5059"PARSELASYON İŞLEMİ ( Tapu Kayıtlarında Şerh Bulunmamasına Karşın Satış Vaadi Sözleşmesi İle Hisse Satın Alındığından Bahisle Mülkiyet İddiasıyla Bu İşleme Dava Açılamayacağı - Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığı )
MÜLKİYET İDDİASI ( Tapu Kayıtlarında Şerh Bulunmamasına Karşın Satış Vaadi Sözleşmesi İle Hisse Satın Alındığından Bahisle - Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığı/Parselasyon İşlemine Karşı Dava Açılamayacağı )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ İLE HİSSE SATIN ALINMASI ( Tapu Kayıtlarında Bu Yönde Bir Şerh Bulunmaması - Mülkiyet İddiasıyla Parselasyon İşlemine Karşı Dava Açılamayacağı )"
D6.D21.9.2007E. 2005/3092 K. 2007/5054"İMAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Parsel Hissedarı Davacıya Taşınmazında Bulunan Moloz Nedeniyle İdari Para Cezası Verildiği - Molozun Davacı veya Diğer Hissedarlara Ait Olduğu Yönünde Tespit Yapılmadığı/3. Bir Şahsın Molozun Kendisine Ait Olduğunu Beyan Etmesi Karşısında Davacının Sorumlu Tutulamayacağı )
MOLOZ NEDENİYLE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( Taşınmazda Bulunan Molozun Davacı veya Diğer Hissedarlara Ait Olduğu Yönünde Tespit Yapılmadığı - 3. Bir Şahsın Molozun Kendisine Ait Olduğunu Beyan Etmesi Karşısında Davacının Sorumlu Tutulamayacağı )
PARSEL HİSSEDARINA TAŞINMAZINDA BULUNAN MOLOZ NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ ( Molozun Davacı veya Diğer Hissedarlara Ait Olduğu Yönünde Tespit Yapılmadığı - 3. Bir Şahsın Molozun Kendisine Ait Olduğunu Beyan Etmesi Karşısında Davacının Sorumlu Tutulmaması Gereği )"
D6.D21.9.2007E. 2007/3388 K. 2007/5344"KIYI KENAR ÇİZGİSİ ( Üçüncü Kişilere Ait Olan Taşınmazdan Geçen Kıyı Kenar Çizgisinin Belirlenmesinin Genel Düzenleyici Bir İşlem Niteliğinde Olmadığı - Subjektif Bir İşlem Olduğu )
TARAF EHLİYETİ ( İptali İstenilen Kıyı Kenar Çizgisi İle Davacı Arasında Aktüel Kişisel ve Meşru Bir İlişki Oluşmadığı Anlaşıldığından İdare Mahkemesince Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gerektiği )
AKTÜEL KİŞİSEL VE MEŞRU İLİŞKİ ( İptali İstenilen Kıyı Kenar Çizgisi İle Davacı Arasında Aktüel Kişisel ve Meşru Bir İlişki Oluşmadığı Anlaşıldığından İdare Mahkemesince Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gerektiği )
DAVA EHLİYETİ ( Üçüncü Kişilere Ait Olan Taşınmazdan Geçen Kıyı Kenar Çizgisinin Belirlenmesinin Genel Düzenleyici Bir İşlem Niteliğinde Olmadığı - İptali İstenilen Kıyı Kenar Çizgisi İle Davacı Arasında Aktüel Kişisel ve Meşru Bir İlişki Oluşmadığı Anlaşıldığından İdare Mahkemesince Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gerektiği )"
D6.D24.9.2007E. 2005/2444 K. 2007/5127"İMAR PLANI KAPSAMINDA KESİNLEŞMİŞ ORMAN ALANI OLDUĞU İDDİASI İLE DAVA AÇILMASI ( Orman Genel Müdürlüğü'nün Planın İptaline Yönelik Dava Açma Ehliyeti Bulunduğu )
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN DAVA AÇMA EHLİYETİ BULUNDUĞU ( İmar Planı Kapsamında Kesinleşmiş Orman Alanı Olduğu İddiasıyla )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Orman Genel Müdürlüğü'nün Görev Alanı ve Gördüğü Kamu Hizmeti de Göz Önüne Alındığında Kapsamında Kesinleşmiş Orman Alanı İddiasıyla İmar Planına Karşı Ehliyeti Bulunduğu )"
D6.D26.9.2007E. 2006/4510 K. 2007/5180"NAZIM İMAR PLANININ İPTALİ ( Taşınmazların 1/50.000 Ölçekli Bölge Planında Ağaçlandırılacak Alan Olarak Ayrıldığı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında İse Bu Plana Aykırı Olarak Kısmen Açık Otopark ve Spor Alanı Olarak Ayrılması - Davanın Reddinin İsabetsiz Olduğu )
BÖLGE PLANINA AYKIRILIK ( Taşınmazların 1/50.000 Ölçekli Bölge Planında Ağaçlandırılacak Alan Olarak Ayrıldığı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında İse Bu Plana Aykırı Olarak Kısmen Açık Otopark ve Spor Alanı Olarak Ayrılması )
AĞAÇLANDIRILACAK ALAN OLARAK AYRILAN BÖLGE PLANI ( 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında İse Bu Plana Aykırı Olarak Kısmen Açık Otopark ve Spor Alanı Olarak Ayrılması - Nazım İmar Planının İptali İstemi Davasının Reddinin İsabetsiz Olduğu )"
D6.D28.9.2007E. 2005/1982 K. 2007/5267"PARSELASYON İŞLEMLERİ ( Tapuda Kayıtlı Taşınmazlarla İlgili Olduğu ve Tapu Maliklerini İlgilendirdiği - Ancak Mülkiyet Sahibi Olanların Dava Açabileceği )
TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZLAR ( Parselasyon İşlemlerini Ancak Mülkiyet Sahibi Olanların Dava Edebileceği - Tapu İle İlişkisi Olmayanların Dava Konusu Edemeyecekleri )
MÜLKİYET SAHİBİ OLANLARIN DAVA AÇMA HAKKI ( Parselasyon İşlemlerini Ancak Mülkiyet Sahibi Olanların Dava Edebileceği - Tapuda Kayıtlı Taşınmazlarla İlgili Olduğu ve Tapu Maliklerini İlgilendirdiği )"
D6.D24.10.2007E. 2005/3669 K. 2007/5774"İMAR PLANI VE BUNA BAĞLI UYGULAMA İŞLEMLERİ ( İdarece ya da Yargı Kararıyla İptal Edilmeksizin Üst Ölçekli Planların İptal Edilmiş Olmasıyla Kendiliğinden Hukuki Geçerliliğini Yitirdiği )
ÜST ÖLÇEKLİ PLANLARIN İPTAL EDİLMESİ ( İdarece ya da Yargı Kararıyla İptal Edilmeksizin Üst Ölçekli Planların İptal Edilmiş Olmasıyla Kendiliğinden Hukuki Geçerliliğini Yitirdiği )"
D6.D30.10.2007E. 2005/4397 K. 2007/5914"RUHSATSIZ İNŞA EDİLEN YAPI ( Bulunduğu Alanda İmar Planı Çalışmaları Sürüyor Olması - İmar Mevzuatına Uygun Hale Getirilmesi Yolunda İşlem Tesis Edilebileceği )
İNŞAAT RUHSATI BULUNMAMASI ( Bu Alanda İmar Planı Çalışmalarına Devam Ediliyor Olmasının Bu Tür Yapılar Hakkında İşlem Tesis Edilmesine Engel Olmayacağı )
İMAR PLANI ÇALIŞMALARININ SÜRÜYOR OLMASI ( Ruhsatsız Olarak İnşa Edilen Yapının Bulunduğu Alanda - İmar Mevzuatına Uygun Hale Getirilmesi Yolunda İşlem Tesis Edilebileceği )"
D6.D12.11.2007E. 2005/4453 K. 2007/6360"İNŞAAT RUHSATI ( İmar Planına Göre Düzenlenmesi Gerektiği - İmar Planı Henüz Yapılmamış Yerdeki Taşınmaz İçin Bu Aşamada Ruhsatı Verilmeyebileceği )
İMAR PLANI YAPILMAMIŞ YERDEKİ TAŞINMAZ ( İnşaat Ruhsatı İmar Planına Göre Düzenlenmesi Gerektiğinden Bu Aşamada İnşaat Ruhsatı Verilmeyebileceği )"
D6.D16.11.2007E. 2005/5594 K. 2007/6553"KÖYDE HİSSELİ TAŞINMAZ ÜZERİNDE YAPILACAK İNŞAAT ( Diğer Hissedarlardan Muvafakat Alınmadığı - Muhtarlık İzni Esas Alınarak Davacının 3194 S.K. Md. 27 Koşullarının Sağladığı Kabul Edilemeyeceği )
MUHTARLIK İZNİ ( Esas Alınarak Davacının 3194 S.K. Md. 27 Koşullarının Sağladığı Kabul Edilemeyeceği - Hisseli Taşınmaz Üzerinde Yapılacak İnşaat İçin Diğer Hissedarlardan Muvafakat Alınmadığı )
HİSSELİ TAŞINMAZ ( Yapılacak İnşaat İçin Diğer Hissedarlardan Muvafakat Alınmadığı - Muhtarlık İzni Esas Alınarak Davacının 3194 S.K. Md. 27 Koşullarının Sağladığı Kabul Edilemeyeceği )"
D6.D23.11.2007E. 2005/6129 K. 2007/6788"ISLAH İMAR PLANININ İPTALİ ( Nazım İmar Planının Uygulama Kabiliyeti Bulunan Alanlarda Islah İmar Planı Yapılmasının da Mümkün Olmadığı )
NAZIM İMAR PLANI ( Islah İmar Planlarının 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına Dayalı Olarak Yapılmasının Gerekmediği )
İMAR UYGULAMASI ( Islah İmar Planlarının 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına Dayalı Olarak Yapılmasının Gerekmediği )"
D6.D27.11.2007E. 2005/5645 K. 2007/6918"BELEDİYE OTOPARKINDAN YARARLANANA OTOPARK ÜCRETİ TAHAKKUK ETTİRİLMESİ ( İşlemin İptali İstemi - İdare Mahkemesinin Görev Alanına Girmediği )
BELEDİYE GELİRLERİ ( Belediyeye Ait Otoparktan Yararlanana Otopark Ücreti Tahakkuk Ettirilmesi - İşlemin İptali İstemi/İdare Mahkemesinin Görev Alanına Girmediği )
GÖREV ( Belediyeye Ait Otoparktan Yararlanana Otopark Ücreti Tahakkuk Ettirilmesi İşleminin İptali İstemi - İdare Mahkemesinin Görev Alanına Girmediği )"
D6.D11.12.2007E. 2005/7832 K. 2007/7545"KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ( İdari İşlemler Henüz Kesinleşmeden Değişiklikle Yeni Şartlar Öngörülmesi - Kesinleşmemiş İdari İşlemlerde de Yeni Şartlar Aranacağı )
İDARİ İŞLEMLER KESİNLEŞMEDEN YAPILAN KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ( Yeni Şartlar Öngörülmesi - Kesinleşmemiş İdari İşlemlerde de Yeni Şartlar Aranacağı )
KESİNLEŞMEMİŞ İDARİ İŞLEMLER ( Kanun Değişikliği İle Yeni Şartlar Öngörülmesi - Kesinleşmemiş İdari İşlemlerde de Yeni Şartlar Aranacağı )"
D6.D14.12.2007E. 2007/6000 "AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ( Bakanlığa Sunulan Ambalaj Atığı Yönetim Planı Doğrultusunda Belirlenen Toplama Sistemine Uygun Olarak Biriktirmek ve Belediyenin Sistemine Vermekle Yükümlü Tutulmalarının Dayanağı Yasa Maddelerine ve Anayasaya Bir Aykırılık Bulunmadığı )
AMBALAJ ATIĞI YÖNETİM PLANI ( Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği - Bakanlığa Sunulan Ambalaj Atığı Yönetim Planı Doğrultusunda Belirlenen Toplama Sistemine Uygun Olarak Biriktirmek ve Belediyenin Sistemine Vermekle Yükümlü Tutulmalarında Dayanağı Yasa Maddelerine ve Anayasaya Bir Aykırılık Bulunmadığı )
“BEDELSİZ OLARAK İBARESİ” ( Dava Konusu 5/D Md.sinde Yer Alan "Bedelsiz Olarak" İbaresine İlişkin Kısmına Yönelik Olarak 2577 S. İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. Maddesinde Öngörülen Koşullar Gerçekleştiği )"
D6.D17.12.2007E. 2005/7660 K. 2007/7758"ARKEOLOJİK SİT SINIRLARI ( Hukuka Uygun Surette Alınmış İzin Bulunmaksızın İnşa Edilmiş Yapının Arkeolojik Sit Sınırlarının Tespitinde Dikkate Alınamayacağı )
İLGİLİ YAPI DIŞINDA SİT SINIRININ TESPİTİ ( Hukuka Uygun Surette Alınmış İzin Bulunmaksızın İnşa Edilmiş Yapının Arkeolojik Sit Sınırlarının Tespitinde Dikkate Alınamayacağı - Bu Yapı Dışında Sit Sınırının Tespitine Dönük Olarak Davacılar Tarafından Başkaca Bir İddianın da Öne Sürülmemesi Karşısında Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği )"
D6.D17.12.2007E. 2007/4344 K. 2007/7751"MİMARİ PROJENİN UYGULANMASI DÖNEMİNDEKİ AYKIRILIK ( Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararıyla Onaylanan - Yapı Denetimi Firması İle Yapı Sahibi Arasında İmzalanan Sözleşme Nedeniyle Proje Müellifinin Sorumlu Tutulamayacağı )
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARARIYLA ONAYLANAN MİMARİ PROJE ( Uygulanmasındaki Aykırılıktan Proje Müellifinin Sorumlu Tutulamayacağı - Yapı Denetimi Firması İle Yapı Sahibi Arasında İmzalanan Sözleşme İle Sorumluluğunun Yapı Denetim Firmasına Geçtiği )
PROJE MÜELLİFİ MİMAR ( Projenin Uygulanması Dönemindeki Aykırılıktan Sorumlu Tutulamayacağı - Yapı Denetimi Firması İle Yapı Sahibi Arasında İmzalanan Sözleşme İle Sorumluluğunun Yapı Denetim Firmasına Geçtiği )"
D6.D17.12.2007E. 2007/5757 "İMAR PLANI YAPIMI İLE İLGİLİ OLARAK YER ALAN DÜZENLEMELERİ ( Anayasa'ya Aykırı Olduğu Kanısıyla Dairemizin Kararıyla Anayasa Mahkemesine Başvurulduğundan Yürütmenin Durdurulması İsteminin Anayasa Mahkemesinin Konuya İlişkin Kararı Gelinceye Kadar Kabulü Gerektiği )
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ ( İmar Planı Yapımı İle İlgili Olarak Yer Alan Düzenlemelerinin Anayasa'ya Aykırı Olduğu İddiası - İstemin Anayasa Mahkemesinin Konuya İlişkin Kararı Gelinceye Kadar Kabulü Gerektiği )
ANAYASAYA AYKIRILIK İDDİASI ( İmar Planı Yapımı İle İlgili Olarak Yer Alan Düzenlemeler - Yürütmenin Durdurulması İsteminin Anayasa Mahkemesinin Konuya İlişkin Kararı Gelinceye Kadar Kabulü Gerektiği )"
D6.D31.12.2007E. 2007/6938 K. 2007/8254"ISLAH İMAR PLANININ İPTALİ TALEBİ ( Taşınmazı Akaryakıt Satış İstasyonu Olarak Kiralayan Davacının Hukuki Yararı ve Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğunun Kabul Edileceği )
KİRACININ ISLAH İMAR PLANININ İPTALİNİ TALEP ETMESİ ( Hukuki Yararı ve Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğunun Gözetileceği )
HUKUKİ YARAR ( Islah İmar Planının İptali Talebi - Taşınmazı Akaryakıt Satış İstasyonu Olarak Kiralayan Davacının Hukuki Yararı ve Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğunun Kabul Edileceği )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Islah İmar Planının İptali Talebi - Taşınmazı Akaryakıt Satış İstasyonu Olarak Kiralayan Davacının Hukuki Yararı ve Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğunun Kabulü Gerektiği )"
D6.D15.1.2008E. 2004/6520 K. 2008/19"HİZMET KUSURU ( İlave Kat ve Tadilat Ruhsatı İptal Edilen Yapı Kullanma İzin Belgesi Bulunmayan ve Depremde Hasar Gören Yapı Nedeniyle Uğranılan Zararda Davalı İdareye Yüklenebilecek Kusur Olmadığı )
İLAVE KAT VE TADİLAT RUHSATININ İPTAL EDİLMESİ ( Yapı Kullanma İzin Belgesi Bulunmayan ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Bulunmayan ve Depremde Hasar Gören Yapı Nedeniyle Uğranılan Zararda Davalı İdareye Yüklenebilecek Hizmet Kusurunun Olmadığı )
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ BULUNMAMASI ( Depremde Hasar Gören Yapı Nedeniyle Uğranılan Zararda Davalı İdareye Yüklenebilecek Hizmet Kusurunun Olmadığı )
DEPREMDE HASAR GÖREN YAPI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR ( İlave Kat ve Tadilat Ruhsatı İptal Edilen Yapı Kullanma İzin Belgesi Bulunmayan Yapı Hakkında - Davalı İdareye Yüklenebilecek Hizmet Kusurunun Olmadığı )"
D6.D15.1.2008E. 2007/5045 K. 2008/20"KAÇAK BİNADA MEYDANA GELEN DEPREM ( Gerek Yapının İnşa Aşamasında Gerek Daha Sonraki Aşamalarda Yapıya İlişkin Bir Tespit ve Denetim Yapılmadığı - Yasaların Vermiş Olduğu Denetim ve Gözetim Görevlerini Yerine Getirmeyen Davalı Belediyenin %100 Kusurlu Olduğu )
RUHSATSIZ BİNA YAPILMASI ( Kaçak Yapılan ve Deprem Nedeniyle Yıkılan Binada Kiracının Oturması - Yasaların Vermiş Olduğu Denetim ve Gözetim Görevlerini Yerine Getirmeyen Davalı Belediyenin %100 Kusurlu Olduğu )
KİRACININ KAÇAK YAPILMIŞ BİNADA OTURMASI ( Kaçak Binada Meydana Gelen Deprem - Yasaların Vermiş Olduğu Denetim ve Gözetim Görevlerini Yerine Getirmeyen Davalı Belediyenin %100 Kusurlu Olduğu )
HİZMET KUSURU ( Gerek Yapının İnşa Aşamasında Gerek Daha Sonraki Aşamalarda Yapıya İlişkin Bir Tespit ve Denetim Yapılmadığı - Yasaların Vermiş Olduğu Denetim ve Gözetim Görevlerini Yerine Getirmeyen Davalı Belediyenin %100 Kusurlu Olduğu )
BELEDİYENİN DENETİM VE GÖZETİM GÖREVİ ( Kaçak Binada Meydana Gelen Deprem/Yapıya İlişkin Bir Tespit ve Denetim Yapılmadığı - Yasaların Vermiş Olduğu Denetim ve Gözetim Görevlerini Yerine Getirmeyen Davalı Belediyenin %100 Kusurlu Olduğu )"
D6.D18.1.2008E. 2006/210 K. 2008/35"DEVLET ORMANI ( Turizm Tesis Alanı Olarak Planlanamayacağı )
TURİZM TESİS ALANI ( Devlet Ormanının Turizm Tesis Alanı Olarak Planlanamayacağı )
İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ ( Devlet Ormanı Turizm Tesis Alanı Olarak Planlanamayacağı )"
D6.D18.1.2008E. 2006/325 K. 2008/48"ÜZERİNDE YAPI BULUNAN KADASTROL PARSEL ( İmar Parseli Haline Gelmeyeceği - İmar Parselinin Bulunduğu Alanda da Yeni İmar Planına Uygun Yeniden Parselasyon İşleminin Yapılabileceği )
İMAR PARSELİ ( Üzerinde Yapı Bulunan Kadastrol Parsel İmar Parseli Haline Gelmeyeceği - İmar Parselinin Bulunduğu Alanda da Yeni İmar Planına Uygun Yeniden Parselasyon İşleminin Yapılabileceği )
PARSELESYON İŞLEMİ ( Kadastrol Parsellerin Parselasyon İşlemine Tabi Tutulabileceği Gerekçesine Dayalı Mahkeme Kararında İsabet Bulunmadığı )
PLANA UYGUN İMAR PARSELİ ( Ancak Parselasyon İşlemi ya da İfraz ve Tevhid İşlemiyle Oluşturulabileceği - Böylece Yollar Yeşil Alan ve Benzeri Kamu Alanları İle İmar Adası İçinde Parsellerin Oluşmasının Sağlanacağı )"
D6.D22.1.2008E. 2007/4213 K. 2008/240"KAMULAŞTIRMA KARARI ( Onaylı İmar Planına Göre Yapılacak Hizmetler İçin Ayrıca Kamu Yararı Kararı Alınmasına Gerek Olmadığı - Taşınmazın Bulunduğu Bölgenin Büyük Ölçüde Yapılaştığı ve Davalı İdarece İmar Planındaki Tahsis Amacına Uygun Olarak Taşınmazın Kamulaştırılmasına Karar Verildiği )
KAMU YARARI KARARI ( Kamulaştırma Kararı - Onaylı İmar Planına Göre Yapılacak Hizmetler İçin Ayrıca Kamu Yararı Kararı Alınmasına Gerek Olmadığı - Yetkili İcra Organınca Kamulaştırma İşlemine Başlandığını Gösteren Bir Karar Alınmasının Yeterli Olduğu )
ONAYLI İMAR PLANI ( Planına Göre Yapılacak Hizmetler İçin Ayrıca Kamu Yararı Kararı Alınmasına Gerek Olmadığı - Taşınmazın Bulunduğu Bölgenin Büyük Ölçüde Yapılaştığı ve Davalı İdarece İmar Planındaki Tahsis Amacına Uygun Olarak Taşınmazın Kamulaştırılmasına Karar Verildiği )
YAPILAŞMANIN BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANMASI ( Davalı İdarece İmar Planındaki Tahsis Amacına Uygun Olarak Taşınmazın Kamulaştırılmasına Karar Verildiği - Taşınmazın Kamu Eline Geçmesinin Sağlanması Mümkün Olmadığından Tesis Edilen Kamulaştırma İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D6.D28.1.2008E. 2006/5630 K. 2008/423"NAZIM İMAR PLANI İLE GETİRİLEN KULLANIM KARARI ( İmar Kanunu Md. 11'de Değişiklik Yapılmadan Önceki Şekline Göre Taşınmazın Mera Vasfını Kendiliğinden Yitirdiği )
MERA VASFININ KENDİLİĞİNDEN YİTİRİLMESİ ( İmar Kanunu Md. 11'de Değişiklik Yapılmadan Önceki Şekline Göre Nazım İmar Planı İle Getirilen Kullanım Kararı İle )"
D6.D4.2.2008E. 2006/3205 K. 2008/573"KORUMA YÜKSEK KURULU'NA YAPILACAK İTİRAZLAR ( Dair Yönetmeliğin 7. Maddesinin ( D ) Fıkrası ve 9. Maddesinin ( A-1 ) Fıkrası İle ( A-2 ) Fıkrasının Son Cümlesinin 'Tercih Edilir' İfadesinde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU KARARLARI ( Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmeliğin 7. Maddesinin ( D ) Fıkrası ve 9. Maddesinin ( A-1 ) Fıkrası İle ( A-2 ) Fıkrasının Son Cümlesinin 'Tercih Edilir' İfadesinde Hukuka Aykırılık Görülmediği )"
D6.D5.2.2008E. 2007/8752 K. 2008/664"ÖLÜ KİŞİ ( Taraf Ehliyeti Bulunmadığından Vekiline Sağlığında Verdiği Vekaletnameye Dayanılarak Avukat Tarafından Dava Açılamayacağı )
TARAF EHLİYETİ ( Ölmüş Kişinin Bulunmadığı - Vekiline Sağlığında Verdiği Vekaletnameye Dayanılarak Avukat Tarafından Dava Açılamayacağı )
VEKALETNAME ( Ölmüş Kişinin Taraf Ehliyeti Bulunmadığından Vekiline Sağlığında Verdiği Vekaletnameye Dayanılarak Avukat Tarafından Dava Açılamayacağı )"
D6.D6.2.2008E. 2006/1265 K. 2008/740"İNŞAAT RUHSATI VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Uyuşmazlığa Konu Otoparkın Yaya Yolundan mı Yoksa Trafik Yolundan mı Cephe Aldığının İncelenmesinden Sonra Dava Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )
İNŞAAT PROJESİNDE OTOPARK OLARAK GÖRÜLEN ALAN ( Depo Olarak Değiştirilerek Yapıya İnşaat Ruhsatı Verilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Otoparkın Yaya Yolundan mı Yoksa Trafik Yolundan mı Cephe Aldığının İncelenmesi Gerektiği )
YAYA YOLUNDAN OTOPARK GİRİŞİ VERİLEMEYECEĞİ ( İmar Planının Getirtilerek Uyuşmazlığa Konu Otoparkın Yaya Yolundan mı Yoksa Trafik Yolundan mı Cephe Aldığının İncelenmesinden Sonra Dava Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )
İMAR PLANININ GETİRTİLMESİ GEREĞİ ( Depo Olarak Değiştirilerek Yapıya İnşaat Ruhsatı Verilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Uyuşmazlığa Konu Otoparkın Yaya Yolundan mı Yoksa Trafik Yolundan mı Cephe Aldığının İncelenmesinden Sonra Karar Verilmesi Gerektiği )"
D6.D6.2.2008E. 2006/70 K. 2008/739"DAVANIN GENİŞLETİLMESİ ( İlk Dava Dilekçesinden Sonra Verilen Yenileme Dilekçesinde Mümkün Olmadığı )
YENİLEME DİLEKÇESİ ( İlk Dava Dilekçesinden Sonra Verilen Yenileme Dilekçesinde Davanın Genişletilmesinin Mümkün Olmadığı )"
D6.D13.2.2008E. 2006/1409 K. 2008/933"YAPI RUHSATININ YENİLENMESİ ( Yenilenebilmesi İçin İki Aylık Süre Kalması - Mühürün Kaldırıldığının Tebliği Üzerine İki Aylık Sürede Ruhsat Yenilemesi İçin Başvurulmadığından Ruhsat Alma Tarihinde Yürürlükte Olan Mevzuata ve Plan Hükümlerine Göre Ruhsat Verilmesi Gerektiği )
RUHSAT VERİLMESİ ( Mühürün Kaldırıldığının Tebliği Üzerine İki Aylık Sürede Ruhsat Yenilemesi İçin Başvurulmadığından Ruhsat Alma Tarihinde Yürürlükte Olan Mevzuata ve Plan Hükümlerine Göre Ruhsat Verilmesi Gerektiği )
RUHSAT ALMA TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE OLAN MEVZUATA VE PLAN HÜKÜMLERİNE GÖRE RUHSAT VERİLECEĞİ ( Mühürün Kaldırıldığının Tebliği Üzerine İki Aylık Sürede Ruhsat Yenilemesi İçin Başvurulmaması Nedeniyle )
SÜRESİ İÇİNDE RUHSAT YENİLEMESİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNULMAMASI ( Ruhsat Alma Tarihinde Yürürlükte Olan Mevzuata ve Plan Hükümlerine Göre Ruhsat Verilmesi Gerektiği )"
D6.D13.2.2008E. 2006/780 K. 2008/941"RUHSAT BAŞVURUSU ( Bulunulduğundan Başvurunun Sonuçlandırılarak Bir İşlem Tesis Edilmeden Yapıların Yıkımı Yolunda Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
YAPILARIN YIKIMI ( Davacı Ruhsat Başvurusunda Bulunduğundan Başvurunun Sonuçlandırılarak Bir İşlem Tesis Edilmeden Yapıların Yıkımı Yolunda Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
BAŞVURUNUN SONUÇLANDIRILMASI ( Sonuçlandırılarak Bir İşlem Tesis Edilmeden Yapıların Yıkımı Yolunda Tesis Edilen İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Ruhsat Başvurusunda Bulunulması )"
D6.D15.2.2008E. 2006/991 K. 2008/968"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Suretiyle Yeni Düzenleme Yapılmasını Gerektirecek Neden Ortaya Konmadığı - Aynı Bölgede 3. Kez İmar Uygulaması Yapılmasında Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
YENİDEN DÜZENLEME YAPILMASINI GEREKTİRECEK NEDEN ( Ortaya Konmadan Aynı Bölgede 3. Kez İmar Uygulaması Yapılması - Hukuka Uygun Olmadığı )
AYNI BÖLGEDE İMAR UYGULAMASI ( İmar Değişikliği Suretiyle/Yeniden Düzenleme Yapılmasını Gerektirecek Neden Ortaya Konmadığı - 3. Kez Yapılmasında Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )"
D6.D15.2.2008E. 2008/536 "TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALAN ( Planın Müellifinin "Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik" Hükümlerinde Öngörülen Yeterlilik Belgesine Sahip Bulunup Bulunmadığının Sorulması Gerektiği )
PLAN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELLİFLERİN YETERLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK ( Hükümlerinde Öngörülen Yeterlilik Belgesine Sahip Bulunup Bulunmadığının Sorulması Gerektiği - Tarımsal Niteliği Korunacak Alan )
MÜLKİYET DURUMU BELGESİ ( Söz Konusu Taşınmazın Davacıya Ait Olduğunu Gösteren Bir Mülkiyet Durumu Belgesinin ve İlgili Belediyesinden Alındığı Belirtilen "İmar Durumu" Belgesinin İstenilmesine ve Ara Kararı Gereğinin Yerine Getirilmesi İçin ( 30 ) Gün Süre Verilmesine Karar Verileceği )"
D6.D26.2.2008E. 2007/7172 "İMAR PLANIN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI İSTEMİ ( Paftanın Aslı ve Onaylı Örneğinin Getirtilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmesi - İstemin Ara Kararı Cevabı Alındıktan Veya Süresi Geçtikten Sonra İnceleneceği )
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNDE ARA KARARI ( İstemin Ara Kararı Cevabı Alındıktan Veya Süresi Geçtikten Sonra İnceleneceği - İmar Planı Paftasının Aslı ve Onaylı Örneğinin Getirtilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmesi )"
D6.D4.3.2008E. 2007/9261 "PLAN AÇIKLAMA RAPORU ( Dava Konusu İşlemin Dayanağı Tüm Bilgi ve Belgelerin İstenilmesine ve Dava Konusu Plana Yapılan İtirazların Nasıl Sonuçlandığının ve Bu Bağlamda Dava Konusu Planda Değişiklik Yapılıp Yapılmadığının Sorulması Gerektiği )
PLANA YAPILAN İTİRAZLAR ( Çevre Düzeni Planı - Dava Konusu İşlemin Dayanağı Tüm Bilgi ve Belgelerin İstenilmesine ve Dava Konusu Plana Yapılan İtirazların Nasıl Sonuçlandığının ve Bu Bağlamda Dava Konusu Planda Değişiklik Yapılıp Yapılmadığının Sorulması Gerektiği )
ÇEVRE DÜZENİ PLANI ( Plana Yapılan İtirazların Nasıl Sonuçlandığının ve Bu Bağlamda Dava Konusu Planda Değişiklik Yapılıp Yapılmadığının Sorulması Gerektiği )"
D6.D11.3.2008E. 2007/7876 K. 2008/1684"ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI ( Nazım İmar Planının ve Uygulama İmar Planının İptali İstemi - Özelleştirme Uygulamalarına İlişkin İşlemlerin İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görüleceği )
NAZIM İMAR PLANININ VE UYGULAMA İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ ( Özelleştirme Uygulamalarına İlişkin İşlemlerin İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görüleceği )
ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI ( İlişkin İşlemlerin İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görüleceği - İdare Mahkemesi'nce İşin Esasına Girilerek Verilen Kararda Hukuki İsabet Görülmediği )
GÖREV ( Nazım İmar Planının ve Uygulama İmar Planının İptali İstemi - Özelleştirme Uygulamalarına İlişkin İşlemlerin İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay'da Görüleceği )"
D6.D12.3.2008E. 2006/527 K. 2008/1720"İMAR PLANLARININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacı Belediyenin 1/50.000 ve 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planlarını İlgili İdare Sıfatı İle İlan Etmesi Gerektiği )
EHLİYET ( Davacı Belediyenin Çevre Düzeni Planlarını İlgili İdare Sıfatı İle İlan Etmesi Gerekirken Bu Görevini Yerine Getirmeksizin Anılan Planların İptali İstemiyle Açtığı Davada Olmadığı )
ÇEVRE DÜZENİ ( Davacı Belediyenin 1/50.000 ve 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planlarını İlgili İdare Sıfatı İle İlan Etmesi Gerekirken Bu Görevini Yerine Getirmeksizin Anılan Planların İptali İstemiyle Açtığı Davada Ehliyetli Olmadığı )"
D6.D14.3.2008E. 2006/720 K. 2008/1760"PLANLI BÖLGE ( İmar Uygulaması Yapılmadan Kamulaştırma Yapılamayacağına Yönelik Sınırlama Bulunmadığı/Kanunla Sınırlanmayan Bir Hususun Yorum Yoluyla Sınırlanamayacağı ve Yetkinin Daraltılamayacağı - Yorum Yoluyla İşlemin İptaline İlişkin Mahkeme Kararında İsabet Bulunmadığı )
İMAR UYGULAMASI ( Planlı Bölgede Yapılmadan Kamulaştırma Yapılamayacağına Yönelik Sınırlandırma Bulunmadığı - Kanunla Sınırlanmayan Bir Hususun Yorum Yoluyla Sınırlanamayacağı ve Yetkinin Daraltılamayacağı/İşlemin İptaline Karar Verilemeyeceği )
KAMULAŞTIRMA ( Planlı Bölgede İmar Uygulaması Yapılmadan Yapılamayacağına İlişkin Sınırlama Bulunmadığı - Kanunla Sınırlanmayan Bir Hususun Yorum Yoluyla Sınırlanamayacağı ve Yetkinin Daraltılamayacağından İşlemin İptaline Karar Verilmemesi Gereği )
KANUNLA SINIRLANMAYAN HUSUS ( Yorum Yoluyla Sınırlanamayacağı ve Yetkinin Daraltılamayacağı - Planlı Bölgede İmar Uygulaması Yapılmadan Kamulaştırma Yapılamayacağına İlişkin Sınırlama Bulunmadığından İşlemin İptali Kararı Verilmesinde İsabet Bulunmadığı )
YORUM YOLUYLA SINIRLANDIRMA VE KAMULAŞTIRMA YETKİSİNİN DARALTILMASI ( Kanunla Sınırlanmayan Hususta Yapılamayacağı )"
D6.D14.3.2008E. 2006/7587 "İMAR PLANININ YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI TALEBİ ( Turizm Merkezi Olmaktan Çıkarılan Alanda Kültür ve Turizm Bakanlığının da Yetkisinin Kalmayacağı - Nazım İmar Planının Bu Yönden Hukuka Aykırı Olduğu/Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verileceği )
TURİZM VE KÜLTÜR BAKANLIĞININ YETKİSİ ( Turizm Merkezi Olmaktan Çıkarılan Alanda Kültür ve Turizm Bakanlığının da Yetkisinin Kalmayacağı - Nazım İmar Planının Bu Yönden Hukuka Aykırı Olduğu )
SİT ALANINA İNŞAAT YAPILMASI ( Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilen Yerde - Ulusal ve Uluslararası Koruma Hukukuyla Bağdaşmayan ve Kamu Yararı Kavramıyla Örtüşmeyen Kullanım Kararının Hukuka Aykırı Olduğu )"
D6.D14.3.2008E. 2007/9678 K. 2008/1744"YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ( Alınmak Suretiyle İskan Edilen Bir Yapıda Ruhsat ve Eklerine Aykırı Olarak Değişiklik Yapılması Nedeniyle Yapının Suyunun Kesilmesinin 3194 S.K'nın 31. Maddesinin Amaç ve Kapsamına Aykırı Olduğu )
İSKAN EDİLEN BİR YAPIDA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ( Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmak Suretiyle - İskan Edilen Bir Yapıda Ruhsat ve Eklerine Aykırı Olarak Değişiklik Yapılması Nedeniyle Yapının Suyunun Kesilmesinin 3194 S.K'nın 31. Maddesinin Amaç ve Kapsamına Aykırı Olduğu )
YAPININ SUYUNUN KESİLMESİ ( Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmak Suretiyle İskan Edilen Bir Yapıda Ruhsat ve Eklerine Aykırı Olarak Değişiklik Yapılması Nedeniyle 3194 S.K'nın 31. Maddesinin Amaç ve Kapsamına Aykırı Olduğu )"
D6.D19.3.2008E. 2006/774 K. 2008/1867"RUHSATA AYKIRI İNŞAAT ( Neler Olduğu Tesbit Edilmeden Sadece İnşaata Devam Edildiğinden Bahisle Para Cezası Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
PARA CEZASI ( Ruhsata Aykırı İnşaatın Neler Olduğu Tesbit Edilmeden Sadece İnşaata Devam Edildiğinden Bahisle Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
MÜHÜRLENEREK DURDURULAN YAPILARIN İNŞASINA YENİDEN BAŞLANMASI ( Ruhsata Aykırı İnşaatın Neler Olduğu Tesbit Edilmeden Sadece Para Cezası Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D6.D28.3.2008E. 2006/1870 K. 2008/2028"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tahsis Tarihinden İtibaren 10 Yıl Süre İçinde Tahsise Esas Taşınmazın Satış Vaadi Sözleşmesine Konu Teşkil Etmemesi Gerektiği )
TAHSİS İŞLEMİ ( Tahsis Tarihine Göre 10 Yıl İçinde Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi İle Bu Taşınmazı Devir Alan Davacının İlk Malik Adına Tesis Edilen ve Tahsisin İptaline İlişkin Olan İşleme Karşı Dava Açma Ehliyetinin Bulunmadığı )
DAVA EHLİYETİ ( Tahsis Tarihine Göre 10 Yıl İçinde Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi İle Bu Taşınmazı Devir Alan Davacının İlk Malik Adına Tesis Edilen ve Tahsisin İptaline İlişkin Olan İşleme Karşı Dava Açma Ehliyetinin Bulunmadığı )"
D6.D1.4.2008E. 2007/1012 K. 2008/2047"YAPI RUHSATININ DAYANAĞI UYGULAMA İMAR PLANI ( İşlemlerin Yargı Yerince İptaline Karar Verildiği - Yapı Ruhsatına Dayalı Olarak Düzenlenen Dava Konusu Yapı Kullanma İzin Belgesinin Hukuken Korunabilir Bir Yanının Kalmadığı )
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ( Yapı Ruhsatına Dayalı Olarak Düzenlenen Dava Konusu Yapı Kullanma İzin Belgesinin Hukuken Korunabilir Bir Yanının Kalmadığı - Yapı Kullanma Belgesine Karşı Açılan Davanın Reddi Gereği )
KAZANILMIŞ HAK İLKESİ ( Yapı Ruhsatına Dayalı Olarak Düzenlenen Dava Konusu Yapı Kullanma İzin Belgesinin Hukuken Korunabilir Bir Yanının Kalmadığı - İdare Mahkemesince Kazanılmış Hak İlkesinden Hareketle Yapı Kullanma Belgesine Karşı Açılan Davanın Reddi Gereği )"
D6.D4.4.2008E. 2005/5259 K. 2008/2218"DOLGU ALANINDA PLAN YAPILMASI ( İlgili İdarenin "Belediye Sınırları İçinde Belediyenin" Planı Hazırlaması ve Valiliğe Teklifte Bulunması Veya Uygun Görüşünün Olması Gerektiği - Doğrudan 3. Kişinin Hazırlayarak Sunduğu Planın Bakanlıkça Onaylanması/Planın Usul Yönünden İptali )
UYGULAMA İMAR PLANI KARARI ( Kamu Yararının Gerektirdiği Hallerde Bu Karar İle Deniz Göl ve Akarsularla Ekolojik Özellikler Dikkate Alınarak Doldurma ve Kurutma Suretiyle Arazi Elde Edilebileceği - Uygulanacak Usul )
KIYI KANUNU'NA GÖRE DOLGU PLANI YAPILMASI ( Belediyenin Planı Hazırlaması ve Valiliğe Teklifte Bulunması Veya Uygun Görüşünün Olması Gerektiği - Planın Usul Yönünden İptali/Bakanlığın Doğrudan 3. Kişinin Hazırlayarak Sunduğu Planı Onaylaması )
BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE DOLGU PLANI YAPILMASI ( Belediyenin Planı Hazırlaması ve Valiliğe Teklifte Bulunması Veya Uygun Görüşünün Olması Gerektiği - Uygun Görüşün Bakanlıkça Planın Onaylanmasından Sonra Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )"
D6.D15.4.2008E. 2006/2395 K. 2008/2296"TARAFLARIN KEŞFE KATILMAMALARI ( Nedeniyle Keşfin Yapılmamasında ve Dosyadaki Bilgi ve Belgelere Göre Karar Verilmesinde Hukuki İsabet Bulunmadığı )
KEŞFİN YAPILMAMASI ( Tarafların Keşfe Katılmamaları Nedeniyle Keşfin Yapılmamasında ve Dosyadaki Bilgi ve Belgelere Göre Karar Verilmesinde Hukuki İsabet Bulunmadığı )"
D6.D16.4.2008E. 2006/2217 K. 2008/2361"PARSELASYON İŞLEMİ ( Davacıya Yapılaşabileceği Bir İmar Parselinden Hisse Verilmeksizin Düzenleme Ortaklık Payından Oluşturulması Gereken Ağaçlandırılacak Alandan Tahsis Yapılamayacağı )
PARSELASYON AMACINA AYKIRILIK ( Davacıya Yapılaşabileceği Bir İmar Parselinden Hisse Verilmeksizin Düzenleme Ortaklık Payından Oluşturulması Gereken Ağaçlandırılacak Alandan Tahsis Yapılması )
İMAR PARSELİNDEN HİSSE VERİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Parselasyon İşlemi Sonucu Davacıya Ağaçlandırılacak Alandan Tahsis Yapılamayacağı )"
D6.D16.4.2008E. 2007/8640 K. 2008/2358"KIYIDA KALAN TAŞINMAZ ( Tapu İptal Edilmedikçe Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olduğundan Söz Edilemeyeceği )
TAPU İPTALİ ( Tapu İptal Edilmedikçe Kıyıda Kalan Taşınmazın Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olduğundan Söz Edilemeyeceğinden Tapulu Mülk Üzerindeki Yapının Gecekondu Kanunu'na Göre Yıktırılamayacağı )
TAPULU TAŞINMAZ ÜZERİNDE RUHSATA AYKIRI BİR YAPILAŞMANIN OLMASI ( Anılan Yapıların 3194 Sayılı Yasanın 32. Maddesinin Uygulanması Suretiyle Yıktırılabileceği )
GECEKONDU KANUNU'NA GÖRE YIKIM ( Tapu İptal Edilmedikçe Kıyıda Kalan Taşınmazın Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olduğundan Söz Edilemeyeceğinden Tapulu Mülk Üzerindeki Yapının Yıktırılamayacağı )
YAPI TATİL TUTANAĞI ( Düzenlendikten Bir Ay Sonra Belediye Encümeni Hangi Maddeye Göre Yıkım Kararı Aldığını Belirtmek Suretiyle İşlem Tesis Edilebileceği )"
D6.D16.4.2008E. 2008/353 K. 2008/2371"KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ ( Davacıların Adli Yargıda Açılan Kamulaştırma Bedelinin Tesbiti ve Taşınmazın İdare Adına Tescili Davasında Kamulaştırma İşlemine Dahil Edilmelerinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL ( 2942 Sayılı Kanun Uyarınca Davacıların Adreslerinin Tesbit Edilerek Öncelikle Satın Alma Usulünün İşletilmesi Gerektiği )
SATIN ALMA USULÜ ( Kamulaştırma İşleminin İptali İstemi - 2942 Sayılı Kanun Uyarınca Davacıların Adreslerinin Tesbit Edilerek Öncelikle Satın Alma Usulünün İşletilmesi Gerektiği )
ADRES TESPİTİ ( 2942 Sayılı Kanun Uyarınca Davacıların Adreslerinin Tesbit Edilerek Öncelikle Satın Alma Usulünün İşletilmesi Gerektiği )"
D6.D22.4.2008E. 2006/1662 K. 2008/2479"MERA VASIFLI TAŞINMAZLAR ( Parselasyona Tabi Tutulamayacağı )
PARSELASYON İŞLEMİ ( Amacı İmar Planına Uygun Düzgün İmar Parselleri Oluşturmak Olduğundan Yeni İmar Planına Göre Yeniden Parselasyon Yapılma Nedenlerinin Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
YENİDEN PARSELESYON YAPMA ( Yeni İmar Planına Göre Yeniden Parselasyon Yapılma Nedenlerinin Olup Olmadığının Araştırılması Gereği - Mera Vasıflı Taşınmazların Parselasyona Tabi Tutulamayacağı )
PLANA UYGUN PARSELASYON ( Yapılıp Yapılmadığı Hususunun Araştırılmasından Sonra Karar Verilmesi Gerektiği - Mera Vasıflı Taşınmazların Parselasyona Tabi Tutulamayacağı )"
D6.D22.4.2008E. 2007/5086 K. 2008/2481"UYGULAMA PROJELERİ ( Meslek Odalarınca Projelerin Onaylanması Durumunda Anılan Projelerin Kabul Edilmeyeceği Yolundaki Uyuşmazlığa Konu Yönetmelik Hükmünde ve Bu Yönetmelik Uyarınca Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
YAPI DENETİM KURULUŞUNA TESLİM EDİLEN UYGULAMA PROJELERİ ( Onaylanması Durumunda Anılan Projelerin Kabul Edilmeyeceği Yolundaki Uyuşmazlığa Konu Yönetmelik Hükmünde ve Bu Yönetmelik Uyarınca Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
PROJELERİN ONAYLANMASI ( Meslek Odalarınca Projelerin Onaylanması Durumunda Anılan Projelerin Kabul Edilmeyeceği Yolundaki Uyuşmazlığa Konu Yönetmelik Hükmünde ve Bu Yönetmelik Uyarınca Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D6.D25.4.2008E. 2007/4055 "BOĞAZİÇİ ÖNGÖRÜNÜM BÖLGESİ ( Metropoliten Kentsel Gelişmeden Boğaziçi Alanına Geçiş Bölgesi Olarak Sayılan Ortaköy Vadisinde Yapılaşma Koşulları Öngörülmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
NAZIM İMAR DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ ( İstanbul Beşiktaş İlçesi Ortaköy'deki Parsele ( Karayolları Arazisi ) İlişkin Özelleştirme Yüksek Kurulunca Onaylanan Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğinin Yürütülmesinin Durdurulması Gerektiği )
ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE AYKIRILIK ( Boğaziçi Alanına Ait Özellikleri Taşıması ve Vadi Yeşil Alanlar Bütünselliğinin ve Coğrafi ve Doğal Yapı Sürekliliğinin Korunması Gereken Bir Alanda Belirtilen Nitelikte ve Yoğunlukta Yapılaşma Koşulları Öngörülmesi )
KARAYOLLARI ARAZİSİ ( İlişkin Özelleştirme Yüksek Kurulunca Onaylanan Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğinin Yürütülmesinin Durdurulması Gerektiği )"
D6.D25.4.2008E. 2007/4056 "BOĞAZİÇİ GERİGÖRÜNÜM VE ETKİLENME BÖLGESİNDEKİ TAŞINMAZ ( Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü Sahası/Özelleştirme Yüksek Kurulunca T.A.K.S. ve H.'ı Fazlasıyla Artıran İmar Planı Değişikliği - Boğaziçi Kanunu'nun Amacına Kurallarına ve Kamu Yararına Aykırılığı )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü Sahası - Boğaziçi Kanunu Md. 10'da Belirtilen Nitelik Yoğunlukta ve Yükseklikte Bir Yapılaşma Öngörülmemiş Olması Nedeniyle Kanuna Uygunluk Bulunmadığı )
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULUNCA ONAYLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü Sahası/T.A.K.S. ve H.'ı Fazlasıyla Artırdığı - Boğaziçi Kanunu'nun Amacına Kurallarına ve Kamu Yararına Aykırılığı )
KARAYOLLARI 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAHASI ( Özelleştirme Kapsam ve Programına Alınıp Özelleştirme Yüksek Kurulunca T.A.K.S. ve H.'ı Fazlasıyla Artıran İmar Planı Değişikliğinin Onanması - Boğaziçi Kanunu'na Aykırılıklar Nedeniyle Yürülüğünün Durdurulması )
BOĞAZİÇİ KANUNU'NA TABİ ALANLAR ( Yapılan İmar Planlarının Amacının Boğaziçinin Kültürel ve Tarihi Değerlerini ve Doğal Güzelliklerini Kamu Yararı Gözetilerek Korumak ve Geliştirmek ve Nüfus Yoğunluğunu Arttıracak Yapılanmayı Sınırlamak Olduğu -T.A.K.S. ve H.'ı Fazlasıyla Artıran İmar Planı Değişikliği Yapılamayacağı )"
D6.D7.5.2008E. 2006/3758 K. 2008/2782"TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Dilekçedeki İstemlerden Farklı Olarak Ek Dilekçe Verilerek Temyiz İsteminin Genişletilemeyeceği )
EK TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Verilerek Temyiz Dilekçesindeki İstemlerden Farklı Olarak Temyiz İsteminin Genişletilemeyeceği )
TEMYİZ İSTEMİNİN GENİŞLETİLEMEMESİ ( Temyiz Dilekçesindeki İstemlerden Farklı Olarak Ek Dilekçe Verilerek )"
D6.D14.5.2008E. 2006/4099 K. 2008/3006"ÇEVREYİ KİRLETME YASAĞI ( Para Cezası Miktarının Yalnızca TCK İle 4421 S. Y.'nın 4. Md. Uyarınca Fiilin Tespit Edildiği 2004 Yılı İtibariyle 1999 Yılında 393 Kat ve Sonraki Yıllarda Yeniden Değerleme Oranında Artırılarak Hesaplanarak Belirleneceği )
KANUN YARARINA BOZMA ( Çevreyi Kirletme Yasağı - Para Cezası Miktarının Yalnızca TCK İle 4421 S. Y.'nın 4. Md. Uyarınca Fiilin Tespit Edildiği 2004 Yılı İtibariyle 1999 Yılında 393 Kat ve Sonraki Yıllarda Yeniden Değerleme Oranında Artırılarak Hesaplanacağı )
ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLEN İDARİ YAPTIRIMLARIN UYGULANMASI ( Para Cezası Miktarının Yalnızca TCK İle 4421 S. Y.'nın 4. Md. Uyarınca Fiilin Tespit Edildiği 2004 Yılı İtibariyle 1999 Yılında 393 Kat ve Sonraki Yıllarda Yeniden Değerleme Oranında Artırılarak Hesaplanacağı )"
D6.D20.5.2008E. 2007/545 "MUĞLA BODRUM YARIMADASI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ ( Bakanlar Kurulu Kararı ve Eki Kroki İle Belirlenmesi - Gerekli İnceleme ve Değerlendirme Yapılmadan Yetersiz Koruma Anlayışıyla Büyük Bir Coğrafik Alanda İlanında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİ ( Muğla Bodrum Yarımadası'nın Bakanlar Kurulu Kararı ve Eki Kroki İle Belirlenmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Gerekli İnceleme ve Değerlendirme Yapılmadığı/Büyük Bir Coğrafik Alanı Kapsadığı )
İDARİ DAVA ( Konu Edilebilecek Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem - Muğla Barosu Başkanlığı Tarafından Muğla Bodrum Yarımadası'nın Bakanlar Kurulu Kararı ve Eki Kroki İle Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi Olarak Belirlenmesinin İptali İle Yürütülmesinin Durdurulması İstemi )
BARO BAŞKANLIĞININ DAVA AÇMA EHLİYETİ BULUNDUĞU ( Muğla Bodrum Yarımadası'nın Bakanlar Kurulu Kararı ve Eki Kroki İle Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi Olarak Belirlenmesinin İptali İle Yürütülmesinin Durdurulması İstemi )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Muğla Bodrum Yarımadası'nın Bakanlar Kurulu Kararı ve Eki Kroki İle Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi Olarak Belirlenmesinin İptali İle Yürütülmesinin Durdurulması İstemi - Baro Başkanlığı'nın Ehliyeti Bulunduğu )"
D6.D20.5.2008E. 2007/548 "MUĞLA BODRUM YARIMADASI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ ( Bakanlar Kurulu Kararı ve Eki Kroki İle Belirlenmesi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Bildirilmesi - Gerekli İnceleme ve Değerlendirme Yapılmadan Yetersiz Koruma Anlayışıyla Büyük Bir Coğrafik Alanda İlanında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİ ( Muğla Bodrum Yarımadası'nın Bakanlar Kurulu Kararı ve Eki Kroki İle Belirlenmesin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Bildirilmesi/Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Gerekli İnceleme ve Değerlendirme Yapılmadığı/Büyük Bir Coğrafik Alanı Kapsadığı )
İDARİ DAVA ( Konu Edilebilecek Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem - Belediye Başkanlığı ve Yanında Davaya Katılan T.M.M.O.B. Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği Tarafından Muğla Bodrum Yarımadası'nın Bakanlar Kurulu Kararı ve Eki Kroki İle Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi Olarak Belirlenmesinin İptali İle Yürütülmesinin Durdurulması İstemi )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Belediye Başkanlığı ve Yanında Davaya Katılan T.M.M.O.B. Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği - Muğla Bodrum Yarımadası'nın Bakanlar Kurulu Kararı ve Eki Kroki İle Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi Olarak Belirlenmesinin İptali İle Yürütülmesinin Durdurulması İstemi )
BELEDİYE BAŞKANLIĞININ DAVA AÇMA EHLİYETİ BULUNDUĞU ( Muğla Bodrum Yarımadası'nın Bakanlar Kurulu Kararı ve Eki Kroki İle Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi Olarak Belirlenmesinin İptali İle Yürütülmesinin Durdurulması )
T.M.M.O.B. MİMARLAR ODASI TEMSİLCİLİĞİNİN DAVA AÇMA EHLİYETİ BULUNDUĞU ( Muğla Bodrum Yarımadası'nın Bakanlar Kurulu Kararı ve Eki Kroki İle Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi Olarak Belirlenmesinin İptali İle Yürütülmesinin Durdurulması )"
D6.D23.5.2008E. 2006/4923 K. 2008/3340"AZLEDİLEN VEKİL ( Kamulaştırma Bedelinin Ödendiği - İdari Tasarruf Nedeniyle Zarara Uğranıldığından Bahisle Hizmet Kusuru Öne Sürülerek Dava Açıldığı/Açılan Davanın İdari Yargının Görev Alanına Girdiği )
İDARİ TASARRUF ( Azledilen Vekile Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi Nedeniyle Zarara Uğranıldığından Bahisle Hizmet Kusuru Öne Sürülerek Dava Açıldığı - Davanın Görüm ve Çözüm Yerinin İdari Yargı Olduğu )
HİZMET KUSURU ( Azledilen Vekile Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesine İlişkin İdari Tasarruf Nedeniyle Zarara Uğranıldığından Dava Açıldığı - Davanın İdari Yargıda Çözümleneceği )
GÖREV ( Azledilen Vekile Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesine İlişkin İdari Tasarruf Nedeniyle Zarara Uğranıldığından Hizmet Kusuru Öne Sürülerek Açılan Davanın İdari Yargıda Görüleceği )
İDARİ YARGI ( Azledilen Vekile Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesine İlişkin İdari Tasarruf Nedeniyle Zarara Uğranıldığından Hizmet Kusuru Öne Sürülerek Açılan Dava - Görüm ve Çözüm Yerinin Olduğu )"
D6.D26.5.2008E. 2008/2283 "TARİHİ VE KÜLTÜREL YAPI İLE BU ÖZELLİĞİ TAŞIYAN ALANLAR ( Yeniden İnşa ve Restore Edilerek Konut Ticaret Kültür Turizm ve Sosyal Donatı Alanlarının Oluşturulması Doğal Afet Risklerine Karşı Önlemler Alınması - Acele Kamulaştırmaya İlişkin Hükümlerin Uygulanmasında Kamu Yararı Bulunduğu )
YENİLEME ALANI OLARAK TESPİT EDİLEN BÖLGE ( Acele Kamulaştırmaya İlişkin Hükümlerin Uygulanmasında Kamu Yararı Bulunduğu - Tarihi ve Kültürel Yapı İle Bu Özellikleri Taşıyan Alanlar )
ACELE KAMULAŞTIRMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER ( Ankara Tarihi Kent Merkezi Kapsamında Kalan Yenileme Alanı Olarak Tespit Edilen Bölgede Yapılacak Kamulaştırmalarda Uygulanması - Büyükşehir Belediye Encümeni Tarafından Alınan Kararlarda Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
KAMULAŞTIRMA ( Acele Kamulaştırmaya İlişkin Hükümlerin Uygulanmasında Büyükşehir Belediye Encümeni Tarafından "Aceleliğine Bakanlar Kurulunca Karar Alınacak Haller" Kapsamında Karar Alındığı - Aceleliği Gerektiren Durumun Varlığı Yönünden Yargısal İnceleme Yapılması Gerektiği )
ANKARA TARİHİ KENT MERKEZİ KAPSAMINDA KALAN YENİLEME ALANI OLARAK TESPİT EDİLEN BÖLGE ( Büyükşehir Belediye Encümeni Tarafından Acele Kamulaştırmaya İlişkin Hükümlerin Uygulanması Kararlarında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D6.D28.5.2008E. 2006/3863 K. 2008/3509"DOĞAL SİT ALANI ( 1. Derece ve 100 Metrelik Sahil Şeridinde Kalan - Eski Eser Tescil Kaydı Bulunmayan Yapıların Yeniden İnşası Mümkün Olmadığından Yapı Ruhsatı Verilmediği/Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ESKİ ESER TECİL KAYDI ( Bulunmayan/1. Derece Doğal Sit Alanı ve 100 Metrelik Sahil Şeridinde Kalan - Temel Aşamasında ve Yeniden İnşası Mümkün Olmadığından Yapı Ruhsatı Verilmeyeceği )
YENİDEN İNŞASI MÜMKÜN OLMAYAN YAPI ( 1. Derece Doğal Sit Alanı ve 100 Metrelik Sahil Şeridinde Kalan/Temel Aşamasında Olan - Yapı Ruhsatı Verilmemesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
YAPI RUHSATI ( 1. Derece Doğal Sit Alanı ve 100 Metrelik Sahil Şeridinde Kalan Temel Aşamasında Olan/Yeniden İnşası Mümkün Olmayan Yapı - Verilmeyeceği )"
D6.D30.5.2008E. 2006/2856 K. 2008/3519"KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Katılmamanın Salt Tebligattaki Gecikmeden Kaynaklanmadığı Davacıya Tebligatı Yapılan Tarihsiz Naip Üye Yazısının da Geç Tebligata Çıkarıldığı - Keşif ve Bilirkişi İncelemesinin Usulüne Uygun Yapılmadığı )
TEBLİGAT ( Davacıya Tebligatı Yapılan Tarihsiz Naip Üye Yazısının da Geç Tebligata Çıkarıldığı - Keşif ve Bilirkişi İncelemesinin Usulüne Uygun Yapılmadığı )"
D6.D3.6.2008E. 2006/4901 K. 2008/3670"RUHSATSIZ VEYA RUHSATA AYKIRI BİR YAPI YAPILDIĞININ TESPİTİ ( Halinde Tekerrür Hükümlerinin Uygulanabileceği )
TEKERRÜR ( Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Bir Yapı Yapıldığının Tespiti Halinde Tekerrür Hükümlerinin Uygulanabileceği )"
D6.D10.6.2008E. 2006/4792 K. 2008/3878"İNŞAAT RUHSATI İLE İMAR PLANININ İPTALİ ( İski Tarafından Belediye Başkanlığının Düzenlediğinin İptali Talebiyle - İski Genel Müdürlüğünün Bilgisine Girdiği Tarihin Dava Açma Süresinin Başlangıcı Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İski Tarafından Belediye Başkanlığının Düzenlediği İnşaat Ruhsatı ile İmar Planının İptali Talebiyle Açılan - İşlemin İski Genel Müdürlüğünün Bilgisine Girdiği Tarihte Başladığı )
DAVA KONUSU İŞLEM ( Belediye Başkanlığının Düzenlediği İnşaat Ruhsatı ile İmar Planının İptali Talebiyle İski Tarafından Açılan - Dava Açma Süresinin İski Genel Müdürlüğünün Bilgisine Girdiği Tarihte Başlayacağı )"
D6.D27.6.2008E. 2008/569 K. 2008/4318"ÜÇÜNCÜ DERECE DOĞAL SİT ALANINDA KALAN TAŞINMAZ ( 1. Derece Doğal Sit Alanı Komşuluğunda Bulunan Davacıya Ait Taşınmaz Hakkında Konut Kullanımı Öngörülmesinin Doğal Sitin Korunması İlkesiyle Bağdaşmadığı )
BİRİNCİ DERECE DOĞAL SİT ALANI KOMŞULUĞUNDA BULUNAN TAŞINMAZ ( 3. Derece Doğal Sit Alanında Kalan - Konut Kullanımı Öngörülmesinin Doğal Sitin Korunması İlkesiyle Bağdaşmadığı )
DOĞAL SİTİN KORUNMASI İLKESİ ( 3. Derece Doğal Sit Alanında Kalan Taşınmazın 1. Derece Doğal Sit Alanı Komşuluğunda Bulunan Davacıya Ait Taşınmaz Hakkında Konut Kullanımı Öngörülmesinin Doğal Sitin Korunması İlkesiyle Bağdaşmadığı )"
D6.D15.9.2008E. 2007/5525 K. 2008/5465"BAKANLIKLAR ARASINDA UYUŞMAZLIK ( Yargı Yerleri Önüne Götürerek Dava Konusu Yapmalarına Olanak Bulunmadığı - Defterdarlık Tarafından Bayındırlık İskan Bakalığı Aleyhine Açılan Kıyı Kenar Çizgisine İlişkin Davanın Eşgüdüm Organı Olan Başbakanca Çözülmesi Gereği )
KIYI KENAR ÇİZGİSİ ( Kamu Kurum ve Kurluşlarının Taşınmaz Malları Konusundaki Yönetimin Maliye Bakanılğına Ait Olduğu - Bakanlıklar Arasındaki Uyuşmazlığı Yargı Önüne Götürmeleri Mümkün Olmadığından Defterdar Tarfından Bayındırlık Bakanlığına Karşı Açılan Davanın Başbakanca Çözülmesi Gereği )
BAŞBAKANIN BAKANLIKLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARDA EŞGÜDÜM GÖREVİ ( Bakanlıklar Arasındaki Uyuşmazlığı Yargı Önüne Getirerek Dava Konusu Yapma İmkanı Bulunmadığı - Bakanlıklar Arasındaki Uyuşmazlığın Başbakanın Eşgüdümünde Çözülmesi Gereği )
MALİYE BAKANLIĞI İLE BAYINDIRLIK İSKAN BAKANLIĞI ARASINDA KIYI KENAR ÇİZGİSİ NEDENİYLE DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Defterdarın Valilik ile Bayındırlık İskan Bakanlığı Aleyhine Dava Açması - Bakanlıklar Arasındaki Uyuşmazlığı Yargı Önüne Getirerek Dava Konusu Yapma İmkanı Bulunmadığı )"
D6.D19.9.2008E. 2006/5556 K. 2008/5738"KIYI KANUNU VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ( Günübirlik Kullanım Amacıyla Yapılmak İstenen Çaybahçesi-Kafeye Ait Mimari Projenin Uygun Olduğuna İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
GÜNÜ BİRLİK KULLANIM AMACIYLA YAPILMAK İSTENEN ÇAYBAHÇESİ-KAFEYE AİT MİMARİ PROJE ( Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğine Göre Mimari Projenin Uygun Olduğuna İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ KIYI KUŞAĞI ( İmar Planında Park Alanı Olarak Belirlendiğinden Bahisle Günübirlik Kullanım Amacıyla Yapılmak İstenen Çaybahçesi-Kafeye Ait Mimari Projenin Uygun Olduğuna İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D6.D8.10.2008E. 2006/6141 K. 2008/6280"KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ ( Değişen ve Gelişen Koşullar Karşısında Köyün Sosyal Durumuna ve Gereksinimine Göre Köyde Bulunan Bir Taşınmazı Spor Sahası Yapılması Amacıyla Kamulaştırılabileceği )
KÖYDE BULUNAN TAŞINMAZ ( Köy Tüzel Kişiliğinin Değişen ve Gelişen Koşullar Karşısında Köyün Sosyal Durumuna ve Gereksinimine Göre Köyde Bulunan Bir Taşınmazı Spor Sahası Yapılması Amacıyla Kamulaştırılabileceği )
SPOR SAHASI YAPMA AMACIYLA TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Köy Tüzel Kişiliğinin Değişen ve Gelişen Koşullar Karşısında Köyün Sosyal Durumuna ve Gereksinimine Göre )"
D6.D8.10.2008E. 2008/3699 "ÇEVRENİN KORUNMASINA İLİŞKİN ESASLAR ( 4856 S. Yasa Uyarınca da Çıkarılan Bir Yönetmeliğin Bulunmadığı ve Dava Konusu Planın 3194 S. İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri Çerçevesinde Hazırlandığının Belirtilmesi Gerektiği )
YÖNETMELİK ÇIKARILMASI ( Bölge ve Havza Bazında Hazırlanacak Planların Yapılmasına İlişkin Usul ve Esasların Bakanlıkça Çıkarılacak Bir Yönetmelikle Belirleneceğinin Kurala Bağlanmasına Karşın Böyle Bir Yönetmelik Çıkarılıp Planın Hazırlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmeden Tesis Edilen İşlemde Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )"
D6.D22.10.2008E. 2006/6449 K. 2008/6992"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Kıyı ve Sahil Şeritlerinden Yararlanmada Öncelikle Kamu Yararının Gözetileceği - Sahil Şeritlerinde Yapılacak Yapıların Kıyı Kenar Çizgisine En Fazla 50 M Yaklaşabileceği )
KIYI VE SAHİL ŞERİTLERİNDEN YARARLANMA ( Öncelikle Kamu Yararının Gözetileceği - Sahil Şeritlerinde Yapılacak Yapıların Kıyı Kenar Çizgisine En Fazla 50 M Yaklaşabileceği )
KAMU YARARI ( Kıyı ve Sahil Şeritlerinden Yararlanmada Öncelikle Kamu Yararının Gözetileceği - Sahil Şeritlerinde Yapılacak Yapıların Kıyı Kenar Çizgisine En Fazla 50 M Yaklaşabileceği )
SAHİL ŞERİTLERİNDE YAPILACAK YAPILAR ( Kıyı Kenar Çizgisine En Fazla 50 M Yaklaşabileceği - Parselasyon İşleminin Amacı Dikkate Alındığında Sahil Şeritlerinde 2981 S.Y'nın Uygulanamayacağı )"
D6.D22.10.2008E. 2006/7357 K. 2008/6955"YAPI RUHSATINA DAYALI YAPILAN YAPILAR ( Yapı Ruhsatının Dayanağı Olan İmar Planının Yapı Kararıyla Yürütülmesinin Durdurulması Üzerine Yapı Tatil Tutanağıyla Yapılmakta Olan İnşaatın Seviyesinin Tespiti İle İnşaatın Bu Aşamada Kalması Amacıyla Mühürlenmesinin Hukuka Uygun Olduğu )
İMAR PLANININ YAPI KARARIYLA YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI ( Üzerine Yapı Tatil Tutanağıyla Yapılmakta Olan İnşaatın Seviyesinin Tespiti İle İnşaatın Bu Aşamada Kalması Amacıyla Mühürlenmesinin Hukuka Uygun Olduğu )
YAPI TATİL TUTANAĞI ( Yapılmakta Olan İnşaatın Seviyesinin Tespiti İle İnşaatın Bu Aşamada Kalması Amacıyla Mühürlenmesinin Hukuka Uygun Olduğu )"
D6.D28.10.2008E. 2006/7285 K. 2008/7181"KORUMA YÜKSEK KURULU KARARI ( Kurul Kararlarına Karşı İptal Davası Açılmış Olması Halinde İdare Mahkemesince Görüşülmesi Sonuçlanmadan Koruma Kurulunca Konunun Tekrar Ele Alınmasının İlke Kararına Uygun Olmadığı )
DOĞAL SİT ALANI ( Parselin Öncelikle 1.Derece Doğal Sit Alanı Niteliği Taşıyıp Taşımadığının Saptanması 1. Derece Doğal Sit Alanı Dışına Çıkartılması Halinde Bu Durumun Doğal Sit Alanının Bütünlüğünü Ne Şekilde Etkileyeceğinin Belirlenmesi Gerektiği )
SİT KARARI ( Dava Konusu Koruma Kurulu Kararının Anılan Taşınmazın 1. Derece Doğal Sit Alanı Olarak Belirlenmesine Yönelik Olması Karşısında Mahkemece Sit Kararı İle Derecelendirmenin Ayrı Ayrı İrdelenmesi Suretiyle Hüküm Kurulmasında İsabet Görülmediği )
KURUL KARARININ İPTALİ İÇİN DAVA AÇILMIŞ OLMASI ( İdare Mahkemesince Görüşülmesi Sonuçlanmadan Koruma Kurulunca Konunun Tekrar Ele Alınmasının İlke Kararına Uygun Olmadığı )"
D6.D4.11.2008E. 2007/7437 K. 2008/7369"ORMAN ARAZİSİNDEN YAPILAN TAHSİS ( Nedeniyle İlave Katkı Payının Tahsil Edilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İLAVE KATKI PAYININ TAHSİLİ ( Orman Arazisinden Yapılan Tahsis Nedeniyle İlave Katkı Payının Tahsil Edilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
KATKI PAYININ TAHSİLİ ( Orman Arazisinden Yapılan Tahsis Nedeniyle İlave Katkı Payının Tahsil Edilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D6.D7.11.2008E. 2006/7940 K. 2008/7501"NAZIM İMAR PLANI ( 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Bulunan Alanlar İçin Mevzii İmar Planı Yapılması Mümkün Olmadığından Bu Yerlerde İlgili Ancak Uygulama İmar Planı Yapılabileceği )
MEVZİ İMAR PLANI ( Yönetmelik Hükmüne Göre Bir Alanın Mevzii İmar Planı İle Planlanabilmesi İçin Her Tür ve Ölçekteki Plan Sınırları Dışında Bulunması Gerektiği )
UYGULAMA İMAR PLANI ( 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Bulunan Alanlar İçin Mevzii İmar Planı Yapılması Mümkün Olmadığından Bu Yerlerde Yapılabileceği )
İMAR PLANI ( 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Bulunan Alanlar İçin Mevzii İmar Planı Yapılması Mümkün Olmadığından Bu Yerlerde İlgili Ancak Uygulama İmar Planı Yapılabileceği )"
D6.D7.11.2008E. 2007/5262 "NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Dava Konusu Adanın Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olduğu/Alman BaşKonsolosluğu Binasının Saçak Kotunu Aşamayacağı - Bilirkişi Raporunda Fazlalık Bulunduğunun Tespiti/Plan Değişikliğinin Yürütülmesinin Durdurulacağı )
KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIĞI ( İmar Planı Değişikliği/Alman BaşKonsolosluğu Binasının Saçak Kotunu Aşamayacağı - Bilirkişi Raporunda Kotta Fazlalık Bulunduğunun Tespiti/Yürütmenin Durdurulacağı )
ŞEHİR PLANLAMASI ( Dava Konusu Adanın Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olduğu/İmar Planı Değişikliği Planında Kotta Fazlalık Bulunduğunun Raporla Tespiti - Yürütmenin Durdurulacağı )"
D6.D16.11.2008E. 2006/1317 K. 2008/7572"MUĞLA DALAMAN KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ SINIRLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ ( Bakanlar Kurulu Kararının İlgili Kısmının İptali Talebi - Tüketime ve Sınırlı Bir Turist Kesimine Yönelik Kullanımın Doğru Olmayacağı/İptal Talebinin Kabul Edileceği )
BAKANLAR KURULU KARARI İLE ORMAN ARAZİLERİNDE ÖNGÖRÜLEN TURİSTİK YATIRIMLAR ( Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesinin Yoğun Yatırım Nedeniyle Tümüyle Turizmi Geliştirmeye Dönüşeceği - BKK'nın İlgili Kısmının İptal Edileceği )
KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞME BÖLGESİ ( BKK Kararıyla Sınırlarının Değiştirilmesi Durumunda Yoğun Yatırım Nedeniyle Tümüyle Turizmi Geliştirmeye Dönüşeceği - BKK'nın İlgili Kısmının İptal Edileceği )"
D6.D19.11.2008E. 2006/4304 K. 2008/7987"YARGI KARARININ UYGULANMAMASI ( Nedeni 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının Bulunmaması Olduğundan ve Yargı Kararı İle Büyükşehir Belediyesi 1/5000 Ölçekli Planı Yapmaya Zorlanamayacağından Davalı İlçe Belediyesinin Hizmet Kusurunun Bulunmadığı )
HİZMET KUSURU ( Yargı Kararının Uygulanmamasının Nedeni 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının Bulunmaması Olduğundan ve Yargı Kararı İle Büyükşehir Belediyesi 1/5000 Ölçekli Planı Yapmaya Zorlanamayacağından Davalı İlçe Belediyesinin Hizmet Kusurunun Bulunmadığı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davalı İlçe Belediyesinin Hizmet Kusurunun Bulunmaması Karşısında Anılan Belediyenin Manevi Tazminat Ödemesine Hükmedilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D6.D20.11.2008E. 2008/11309 K. 2008/8068"İMAR PLANINDA ÖNGÖRÜLEN YOL ( Kamuya Kazandırılması Amacıyla Tesis Edilen Dava Konusu Parselasyon İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
PARSELASYON PLANLARI VE İMAR ISLAH PLANLARI ( Aynen veya Değiştirerek Onaylamak ve Uygulanmasını Denetlemek Büyükşehir Belediyesinin Görev Yetki ve Sorumlulukları Arasında Sayıldığı )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ONAYINA SUNULMASI GEREKEN PARSELASYON İŞLEMİ ( Onaya Sunulmadığından Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
YOLUN KAMUYA KAZANDIRILMASI ( Büyükşehir Belediyesinin Onayına Sunulması Gereken Dava Konusu Parselasyon İşleminin Onaya Sunulmadığı Anlaşıldığından Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D6.D21.11.2008E. 2008/3868 K. 2008/8094"ELEKTRİK TEKNİSYENİ TARAFINDAN İMZALANAN ELEKTRİK PROJESİ ( Mühendis Olmayan Tekniker Tarafından İmzalanan Proje Nedeniyle Yapı Ruhsatının İptaline Karar Verileceği )
YAPI RUHSATI VERİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Elektrik Projesinin Mühendis Olmayan Tekniker Tarafından İmzalandığı - Yapı Ruhsatının İptaline Karar Verileceği )
MÜHENDİS OLMAYAN ELEKTRİK TEKNİKERİNCE İMZALANAN ELEKTRİK PROJESİ ( Yapı Ruhsatının İptaline Karar Verileceği )"
D6.D26.11.2008E. 2006/7134 K. 2008/8320"TAPU TAHSİS BELGESİ ( Murisin Çocuklarından Birinin Müracaatı Üzerine Sadece Anılan Kişi Adına Düzenlendiği/Bu Belgenin İptal Edildiği - Bu Kez Davacı Dışındaki Diğer Mirasçılar Adına Tapu Tahsis Belgesi Düzenlendiği/Bu Belge de İptal Edilerek Tüm Mirasçılar Adına Belge Düzenleneceği )
MİRASÇILARIN HAKLARI ( Murisin Çocuklarından Birinin Müracaatı Üzerine Sadece Anılan Kişi Adına Tapu Tahsis Belgesi Düzenlendiği/Bu Belgenin İptal Edildiği - Düzenlenecek Olan Belgenin Tüm Mirasçıları Kapsaması Gerektiği )
HAK SAHİPLİĞİ ( Murisin Çocuklarından Birinin Müracaatı Üzerine Sadece Anılan Kişi Adına Tapu Tahsis Belgesi Düzenlendiği/Bu Belgenin İptal Edildiği - Bu Kez Davacı Dışındaki Diğer Mirasçılar Adına Tapu Tahsis Belgesi Düzenlendiği/Bu Belge de İptal Edilerek Tüm Mirasçılar Adına Belge Düzenleneceği )"
D6.D26.11.2008E. 2006/8266 K. 2008/8268"HASANKEYF ( Kültür Varlıklarını Bozarak Baraj İnşaatına Karar Verme Yetkisinin Tek Başına DSİ'ye Bırakılamayacağı - Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Koruma Bölge Kurullarının Yetkisinin Kısıtlanamayacağı )
BARAJ İNŞAATI ( Kültür Varlıklarını Bozarak/Hasankeyf - Yetkinin Tek Başına DSİ'ye Bırakılamayacağı )
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( Kültür Varlıklarını Bozarak Baraj İnşaatına Karar Verme Yetkisinin Tek Başına DSİ'ye Bırakılamayacağı - Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Koruma Bölge Kurullarının Yetkisinin Kısıtlanamayacağı )
TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ KORUMA GÖREVİ ( Kültür Varlıklarını Bozarak Baraj İnşaatı/Karar Verme Yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Koruma Bölge Kurullarına Ait Olduğu - Yetkinin Tek Başına DSİ'ye Bırakılamayacağı )"
D6.D28.11.2008E. 2007/5904 K. 2008/8408"PARSELASYON SINIRININ TESPİTİ ( Belediye Encümeni Yetkili Olduğundan Belediye Meclisince Parselasyon Sınırının Tespitine İlişkin İşlemde Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
YETKİ ( Parselasyon Sınırının Tespitinde Belediye Encümeni Yetkili Olduğundan Belediye Meclisince Parselasyon Sınırının Tespitine İlişkin İşlemde Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
BELEDİYE MECLİSİNCE PARSELASYON SINIRININ TESPİTİ ( Belediye Encümeni Yetkili Olduğu - Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D6.D14.1.2009E. 2008/8668 K. 2009/200"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ ( İptal İşleminin İptal Edilmesi Talebi/Yapının O Tarihte Yürürlükte Olan İmar Planına Uygun Olarak İnşa Edilerek Kullanılabilir Hale Geldiği - İptal Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
YAPI RUHSATININ İPTALİ ( İptal İşleminin İptal Edilmesi Talebi/Yapının O Tarihte Yürürlükte Olan İmar Planına Uygun Olarak İnşa Edilerek Kullanılabilir Hale Geldiği - Davacının da Olayda Kusuru Bulunmadığı/Davacının Talebinin Kabul Edileceği )
KAZANILMIŞ HAK ( İmar Planı Değişikliğinin ve Yapı Ruhsatının İptal Edildiği/Yapının O Tarihte Yürürlükte Olan İmar Planına Uygun Olarak İnşa Edilerek Kullanılabilir Hale Geldiği - Davacının Kazanılmış Hakkı Olduğu/İptal İşleminin Hukuka Aykırı Olduğu )
YAPI DURUM TESPİTİ ( İmar Planı Değişikliğinin ve Yapı Ruhsatının İptal Edildiği/Davacının Kazanılmış Hakkının Gözönüne Alınacağı - İptal İşlemlerinin Hukuka Aykırı Olduğu/Ancak Yapının Son Durumunu Gösteren Bir Yapı Tadil Tutanağıyla Tespit Yapılacağı )"
D6.D19.1.2009E. 2008/8952 K. 2009/406"İMAR UYGULAMASININ İPTALİ ( Eski Parsellere Dönüş Cetvellerinin Hazırlanıp Onanarak İlgilisi Açısından Parselasyon Öncesi Hukuki Duruma Yeniden Gelinmesinin Sağlanması Gerektiği )
PARSELASYON İŞLEMİ ( Yargı Kararı İle İptali - İlgilisi Açısından Parselasyon Öncesi Hukuki Duruma Yeniden Gelinmesinin Sağlanması Gerektiği - Eski Parsellere Dönüş Cetvelleri Hazırlanarak Onanacağı )
ESKİ PARSELLERE DÖNÜŞ CETVELİ ( Parselasyon İşleminin Yargı Kararı İle İptali Sonucunda İptal Kararının Gereğinin Yerine Getirilmesinin İlk Aşamasının Cetvellerin Hazırlanması ve Onanması Olduğu )
TAPU KAYITLARINDA DEĞİŞİKLİK ( Parselasyon İşleminin Yargı Kararı İle İptali - Eski Hale Dönüş Yapılarak İlgilisi Açısından Parselasyon Öncesi Hukuki Duruma Yeniden Gelinmesinin Sağlanması Gerektiği )"
D6.D23.1.2009E. 2008/10824 K. 2009/608"İNŞAATIN DURDURULMASI ( Mühürleme İşleminin İptali İstemi - Davacıya Ait Yapı İçin İnşaat Ruhsatının Düzenlenmiş Olmasının Kazanılmış Hak İçin Tek Başına Yeterli Olmadığı )
İMAR PLANLARININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacıya Ait Yapı İçin İnşaat Ruhsatının Düzenlenmiş Olmasının Kazanılmış Hak İçin Tek Başına Yeterli Olmadığı )
İMAR PLANLARININ YARGI KARARIYLA YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI ( Yürütmenin Durdurulması Kararı Tebliğ Edilen Davalı İdarenin Yapıya Devam Edilmemesi Amacıyla İnşaatın Durdurmasının 3194 S.Y'nın 32. Maddesi Uyarınca Zorunluluk Olduğu )
MÜHÜRLEME İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İnşaatın Durdurulması İstemi - Davacıya Ait Yapı İçin İnşaat Ruhsatının Düzenlenmiş Olmasının Kazanılmış Hak İçin Tek Başına Yeterli Olmadığı )"
D6.D23.1.2009E. 2008/8751 K. 2009/617"DOĞALGAZIN KULLANILMASININ ZORUNLU TUTULMASI ( Zorunluluk Getirilmesine İlişkin Mahalli Çevre Kurulu Kararının Çevrenin Korunması Amacıyla Çıkarıldığı - Üst Norm Niteliğinde Olan Yönetmeliğe Aykırı Olduğu )
MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI ( Doğalgazın Kullanılmasının Zorunlu Tutulması - Zorunluluk Getirilmesine İlişkin Mahalli Çevre Kurulu Kararının Çevrenin Korunması Amacıyla Çıkarıldığı/Üst Norm Niteliğinde Olan Yönetmeliğe Aykırı Olduğu )
ÇEVRENİN KORUNMASI İYİLEŞTİRİLMESİ GELİŞTİRİLMESİ ( Doğalgazın Kullanılmasının Zorunlu Tutulması - Zorunluluk Getirilmesine İlişkin Mahalli Çevre Kurulu Kararının Çevrenin Korunması Amacıyla Çıkarıldığı/Üst Norm Niteliğinde Olan Yönetmeliğe Aykırı Olduğu )
ZORUNLU DOĞALGAZ KULLANIMI ( Zorunluluk Getirilmesine İlişkin Mahalli Çevre Kurulu Kararının Çevrenin Korunması Amacıyla Çıkarıldığı - Üst Norm Niteliğinde Olan Yönetmeliğe Aykırı Olduğu )"
D6.D28.1.2009E. 2008/7782 K. 2009/721"TÜRBENİN 2. GRUP YAPI OLARAK TESCİLİ İSTEMİ ( Yapının ve Bulunduğu Alanın İnanç Merkezi Olması ve Vatandaşların Türbeyi Ziyarete Gelmeleri Tescil İçin Belirleyici Olmayacağı )
TESCİL İSTEMİ ( Türbenin 2. Grup Yapı Olarak - Yapının ve Bulunduğu Alanın İnanç Merkezi Olması ve Vatandaşların Türbeyi Ziyarete Gelmeleri Tescil İçin Belirleyici Olmayacağı )
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ( Türbenin Anıtsal2 Olarak Tescil İstemi - Yapının ve Bulunduğu Alanın İnanç Merkezi Olması ve Vatandaşların Türbeyi Ziyarete Gelmeleri Tescil İçin Belirleyici Olmayacağı )
2. GRUP YAPI ( Sanat Değeri Mimari Tarihi Estetik Mahalli Arkeolojik Değerler Kapsamı İçinde Strüktürel Dekoratif Yapısal Durum Malzeme Yapım Teknolojisi Şekil Bakımından Özellik Arz Eden Kent ve Çevre Kimliğine Katkıda Bulunan Yapıların 2. Grup Olarak Belirleneceği )"
D6.D6.2.2009E. 2007/2267 K. 2009/954"RUHSAT VERİLEBİLME ŞARTI ( Yetkili Merciiler Tarafından Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilmeden Önce İlgililerden Bu Bina İnşaatı İşyerlerinden Dolayı Kuruma Borçlarının Bulunmadığına Dair Kurumca Düzenlenmiş Bir Belgenin İstenmesinin Zorunlu Olduğu )
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ( Verilmeden Önce İlgililerden Bu Bina İnşaatı İşyerlerinden Dolayı Kuruma Borçlarının Bulunmadığına Dair Kurumca Düzenlenmiş Bir Belgenin İstenmesinin Zorunlu Olduğu )
BORCUN BULUNMAMASI ( Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilmeden Önce İlgililerden Bu Bina İnşaatı İşyerlerinden Dolayı Kuruma Borçlarının Bulunmadığına Dair Kurumca Düzenlenmiş Bir Belgenin İstenmesinin Zorunlu Olduğu )
SSK'YA BORCUN BULUNMADIĞINA İLİŞKİN BELGE İSTENMESİ ( Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilmesi Talebiyle İdareye Yapılan Başvuru Sonucunda - Sözkonusu Eksikliğin Giderilmemesi Nedeniyle Davanın Reddi Gereği )
DEPREM NEDENİYLE HASARLI BİNALAR ( Bir İstisna Hükmü Getirilmediği - Yapı Kullanma İzni İstenilen Yapıya Yönelik Olarak Sosyal Sigortalar Kurumu'na Borcu Olmadığına Dair Belgenin Getirilmemesi Nedeniyle İdareye Başvurunun Reddedildiği )"
D6.D6.2.2009E. 2007/2496 K. 2009/949"İMAR PLANI HAZIRLAMAK VE ONAYLAMAK YETKİSİ VE GÖREVİ ( Belediyelere Ait Olduğu - Plan Değişikliği İçin Gerekli Olan Müellif Görüşünün de Belediyesince Temin Edilmesi Gerektiği )
BELEDİYELERİN YETKİ VE GÖREVİ ( İmar Planı Hazırlamak ve Onaylamak Yetkisi ve Görevi Belediyelere Ait Olduğu - Müellif Görüşünün de Belediyesince Temin Edilmesi Gerektiği )
MÜELLİF GÖRÜŞÜ ( İmar Planı Hazırlamak ve Onaylamak Yetkisi ve Görevi Belediyelere Ait Olduğundan Plan Değişikliği İçin Gerekli Olan Müellif Görüşünün de Belediyesince Temin Edilmesi Gerektiği )"
D6.D17.2.2009E. 2007/2233 K. 2009/1420"ISLAH İMAR PLANLARININ AMACI ( Sağlıksız ve Düzensiz Yapılaşmayı Mevcut Durum Dikkate Alınarak Islah Etmek Olduğu )
MADDİ HATA ( Onanlı Islah İmar Planında Yapılan - Hatanın Giderilmesine Yönelik Değişiklik Yapılması Dışında Mevcut Islah İmar Planların Islah İmar Planı Revizyonu Adı Altında Değişikliğe Konu Edilemeyeceği )
İMAR PLANI REVİZYONU ( Onanlı Islah İmar Planında Yapılan Maddi Hatanın Giderilmesine Yönelik Değişiklik Yapılması Dışında Mevcut Islah İmar Planların Islah İmar Planı Revizyonu Adı Altında Değişikliğe Konu Edilemeyeceği )"
D6.D20.2.2009E. 2007/2389 K. 2009/1700"YAPI RUHSATI (Fenni Mesuliyetler Uzmanlık Konuları ve İlgili Kanunlarına Göre Mühendisler Mimarlar ve Fen Adamlarınca Yerine Getirileceğinden Davacı Talebinin Zımnen Reddine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
YAPI KULLANMA İZNİ BELGELERİNİN VERİLMESİ (İmar Planlarının ve Yapı Projelerinin Hazırlanması ve Uygulanması - Fenni Mesuliyetler Uzmanlık Konuları ve İlgili Kanunlarına Göre Mühendisler Mimarlar ve Fen Adamlarınca Yerine Getirileceğinden Davacı Talebinin Zımnen Reddine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
İMAR PLANLARININ VE YAPI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI (Fenni Mesuliyetler Uzmanlık Konuları ve İlgili Kanunlarına Göre Mühendisler Mimarlar ve Fen Adamlarınca Yerine Getirileceğinden Davacı Talebinin Zımnen Reddine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)"
D6.D20.2.2009E. 2007/8103 K. 2009/1609"YIKIMA İLİŞKİN ENCÜMEN KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Davalı İdarece Ruhsatlandırma İşlemlerinin Devam Ettiğinin Bildirildiği - Mahkemece Bu Hususun Gözönüne Alınarak Yeniden Karar Verileceği )
RUHSATSIZ TAŞINMAZIN YIKILMASINA KARAR VERİLMESİ ( Yıkıma İlişkin Encümen Kararının İptali Talebi - Davalı İdarece Ruhsatlandırma İşlemlerinin Devam Ettiğinin Bildirildiği/Mahkemece Bu Hususun Gözönüne Alınarak Yeniden Karar Verileceği )"
D6.D23.2.2009E. 2007/4066 K. 2009/1729"YAPI RUHSATINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ ( Geçirildiğinde Islah İmar Planı Yönünden İse Planın Askıya Alınmasına Göre Davanın Süresinde Açılıp Açılmadığının İncelenmesi Gerektiği )
İMAR ISLAH PLANI YAPILABİLECEK ALANLAR ( Yapı Ruhsatına Karşı Dava Açma Süresi Geçirildiğinde Planın Askıya Alınmasına Göre Davanın Süresinde Açılıp Açılmadığının İncelenmesi Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Yapı Ruhsatına Karşı Dava Açma Süresi Geçirildiğinde Islah İmar Planı Yönünden İse Planın Askıya Alınmasına Göre Davanın Süresinde Açılıp Açılmadığının İncelenmesi Gerektiği )"
D6.D27.2.2009E. 2007/2268 K. 2009/1880"ARSA TAHSİSİ İSTEMİ ( Taşınmaz Üzerinde Bulunan Gecekondu Nedeniyle 2981 S.K.'dan Yararlanmak Amacıyla - Af Başvurusunda Bulunulduğu Tarihte Köy Harman Yeri Olarak Kullanılan Taşınmazın Yararlanamayacağı )
KÖY HARMAN YERİ OLARAK KULLANILAN TAŞINMAZ ( Üzerinde Bulunan Gecekondu Nedeniyle 2981 S.K.'dan Yararlanmak Amacıyla Af Başvurusunda Bulunulduğu - Yararlanılamayacağı )
İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILAR ( Taşınmaz Üzerinde Bulunan Gecekondu Nedeniyle 2981 S.K.'dan Yararlanmak Amacıyla Af Başvurusunda Bulunulduğu Tarihte Köy Harman Yeri Olarak Kullanılan Taşınmazın Yararlanamayacağı )"
D6.D27.2.2009E. 2008/10180 K. 2011/879"NATO BORU HATTI YAKLAŞMA SINIRI ( Geçtiği Güzergahın İşlevi Konusunda Plan ve Plan Notu Arasında Uyumsuzluk Olduğu - Planlama Teknikleri ve Şehircilik İlkelerine Aykırı Olduğu Saptanan Nazım İmar Planının İptaline Karar Verileceği )
PLANLAMA TEKNİKLERİ VE ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE AYKIRILIK ( Nato Boru Hattı Yaklaşma Sınırının Geçtiği Güzergahın İşlevi Konusunda Plan ve Plan Notu Arasında Uyumsuzluk Olduğu - Nazım İmar Planının İptaline Karar Verilmesi Gereği )
NAZIM İMAR PLANININ İPTALİ TALEBİ ( Nato Boru Hattı Yaklaşma Sınırının Geçtiği Güzergahın İşlevi Konusunda Plan ve Plan Notu Arasında Uyumsuzluk Olduğu - Nazım İmar Planının İptali Gerektiği )"
D6.D2.3.2009E. 2008/11449 K. 2009/1896"GÖLE MOLOZ DÖKÜLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ İSTEMİ ( Gölün Bulunduğu Şehir Dışında Yaşayan Bir Kişinin Davayı Açabileceği - Çevre Tarihinin Korunması İle İlgili Konularda Subjektif Ehliyet Koşulunun Duruma Göre Değerlendirileceği )
SUBJEKTİF EHLİYET KOŞULU ( Göle Moloz Dökülmesine İlişkin İşlemin İptali Talebi/Gölün Bulunduğu Şehir Dışında Yaşayan Bir Kişinin Davayı Açabileceği - Çevre Tarihinin Korunması İle İlgili Konularda Subjektif Ehliyet Koşulunun Duruma Göre Değerlendirileceği )
ÇEVRE TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN KORUNMASI ( Subjektif Ehliyet Koşulunun Duruma Göre Değerlendirileceği - Göle Moloz Dökülmesine İlişkin İşlemin İptali Talebi/Gölün Bulunduğu Şehir Dışında Yaşayan Bir Kişinin Dava Ehliyetinin Bulunduğunun Kabul Edileceği )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Göle Moloz Dökülmesine İlişkin İşlemin İptali Talebi - Gölün Bulunduğu Şehir Dışında Yaşayan Bir Kişinin Davayı Açabileceği )"
D6.D3.3.2009E. 2007/3143 K. 2009/1977"İNŞAAT RUHSATININ FEN MEMURUNCA İMZALANARAK ONAYLANMASI ( Aynı Yapıya Verilen Yapı Kullanma İzin Belgesinin Fen Memurunca İmzalanarak Onaylanmasında Usulde Paralellik İlkesi Gereği Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ( İnşaat Ruhsatının Fen Memurunca İmzalanarak Onaylanması Üzerine Aynı Yapıya Verilen Yapı Kullanma İzin Belgesinin Fen Memurunca İmzalanarak Onaylanmasında Usulde Paralellik İlkesi Gereği Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
BELEDİYE BAŞKANINCA ONANMAYAN YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ( Yapı Kullanma İzin Belgesinin Fen Memurunca İmzalanarak Onaylanması Nedeniyle Belediye Başkanınca Onanmadığından İade Edilmesi Gerektiğine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
FEN MEMURUNCA İMZALANARAK ONAYLANAN İNŞAAT RUHSATI ( Aynı Yapıya Verilen Yapı Kullanma İzin Belgesinin Fen Memurunca İmzalanarak Onaylanmasında Usulde Paralellik İlkesi Gereği Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D6.D3.3.2009E. 2007/6660 K. 2009/6702"KAMULAŞTIRMA KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Olayda Kocaeli İlinde İdare ve Vergi Mahkemeleri Bulunması Karşısında Asliye Hukuk Mahkemesi Kanalıyla Gönderilen Dava Dilekçesinin İstanbul İdare Mahkemesinde Kayda Girdiği Tarihin Esas Alınacağı )
İDARİ DAVA DİLEKÇESİNİN ASLİYE MAHKEMESİ KANALIYLA GÖNDERİLMESİ ( Olayda Kocaeli İlinde İdare ve Vergi Mahkemeleri Bulunması Karşısında İstanbul İdare Mahkemesinde Kayda Girdiği Tarihin Esas Alınacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Olayda Kocaeli İlinde İdare ve Vergi Mahkemeleri Bulunması Karşısında Asliye Hukuk Mahkemesi Kanalıyla Gönderilen Dava Dilekçesinin İstanbul İdare Mahkemesinde Kayda Girdiği Tarihin Esas Alınacağı"
D6.D3.3.2009E. 2009/1632 "YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ ( İmar Planı - Bakanlıktan Planla İlgili Tüm Bilgi ve Belgelerin İstenildiği Ara Kararı Cevabı İle Davalı İdarenin 1. Savunması Alındıktan Veya Yasal Süreler Geçirildikten Sonra İnceleneceği )
ARA KARARI ( İmar Planının Yürütmesinin Durdurulması İstemi - Bakanlıktan Planla İlgili Tüm Bilgi ve Belgelerin İstenildiği Ara Kararı Cevabı İle Davalı İdarenin 1. Savunması Alındıktan Veya Yasal Süreler Geçirildikten Sonra İnceleneceği )
LİMAN DOLGU ALANI İMAR PLANI ( Yürütmesinin Durdurulması İsteminin İncelenebilmesi İçin Bakanlıktan Planla İlgili Tüm Bilgi ve Belgelerin İstenildiği Ara Kararı Cevabı İle Davalı İdarenin 1. Savunması Alınması Veya Yasal Sürelerin Geçirilmesi Gereği )"
D6.D4.3.2009E. 2008/8715 K. 2009/2077"RUHSATSIZ BİNANIN YIKILMASI ( İdarenin Hizmet Kusuru Bulunduğu - Davacının İşgalci Olarak Kabul Edilemeyeceği/Olayda 3194 S. İmar Kanunu'nun 32. Maddesinin İşletilebileceği Bu Anlamda Davacının Zararının Tazmininin Gerekeceği )
HİZMET KUSURU ( Davacının Maliki Olduğu Taşınmazda Bulunan Ruhsatsız Yapının İmar Planında Kamu Kullanımına Ait Yeşil Alanda Kaldığından Bahisle 775 S. Gecekondu Kanununun 18. Md. Uyarınca Yıkılmasında İdarenin Hizmet Kusuru Bulunduğu )
İŞGAL ( Davacının Maliki Olduğu Taşınmazda Bulunan Ruhsatsız Yapının İmar Planında Kamu Kullanımına Ait Yeşil Alanda Kaldığından Bahisle Yıkılması - İdarenin Hizmet Kusuru Bulunduğu )"
D6.D6.3.2009E. 2008/9191 K. 2009/2101"TARLA VASFINDAKİ TAŞINMAZ ( Tarımsal Amaçlı Kullanımı İçin Hisseli Olarak 3. Kişilere Satmak Amacıyla Davalı İdareye Başvurulduğu - Yasada Özel Parselasyon Yapılarak Bunun Sonucu Yapılaşmayı Önleyici Düzenleme Getirildiği/Satışı Engelleyici Hüküm Bulunmadığı )
TARIMSAL AMAÇLI KULLANILAN TAŞINMAZ ( Hisseli Olarak 3. Kişilere Satmak Amacıyla Davalı İdareye Başvurulduğu - Yasada Özel Parselasyon Yapılarak Bunun Sonucu Yapılaşmayı Önleyici Düzenleme Getirildiği/Satışı Engelleyici Hüküm Bulunmdığı )
HİSSELİ TAŞINMAZIN SATIŞI İÇİN İDAREYE BAŞVURU ( Tarımsal Amaçlı Kullanımı İçin - Yasada Özel Parselasyon Yapılarak Bunun Sonucu Yapılaşmayı Önleyici Düzenleme Getirildiği/Satışı Engelleyici Hüküm Bulunmdığı )"
D6.D10.3.2009E. 2008/7842 "İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ ( İlgili Kuruluşlardan Yeniden Görüş Alınmaksızın ve Genelkurmay Başkanlığı'nın Uyuşmazlık Konusu Alanın Tersane Alanı Olarak Planlanmasının Uygun Olmayacağına İlişkin Olumsuz Görüşü Karşısında İmar Planında Hukuka Uyarlık Görülmediği )
İLGİLİ KURULUŞLARDAN YENİDEN GÖRÜŞ ALINMAMASI ( Genelkurmay Başkanlığı'nın Uyuşmazlık Konusu Alanın Tersane Alanı Olarak Planlanmasının Uygun Olmayacağına İlişkin Olumsuz Görüşü Karşısında İmar Planında Hukuka Uyarlık Görülmediği )
DOLGU ALANI İMAR PLANI ( İlgili Kuruluşlardan Yeniden Görüş Alınmaksızın ve Genelkurmay Başkanlığı'nın Uyuşmazlık Konusu Alanın Tersane Alanı Olarak Planlanmasının Uygun Olmayacağına İlişkin Olumsuz Görüşü Karşısında İmar Planında Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
D6.D23.3.2009E. 2008/13197 K. 2009/2994"TESCİL KAYDI ( Kesinleşmiş Yargı Kararıyla Belirlenen Tescilli Eski Eserin Eserde Oluştuğu İleri Sürülen Tehlikenin Onarma Yoluyla Giderilmesinin Olanaklı Olmadığı Yolunda Kesin Bir Saptamanın da Bulunmadığı Dikkate Alındığında Tescil Kaydının Kaldırılamayacağı )
KESİNLEŞMİŞ YARGI KARARIYLA BELİRLENEN TESCİLLİ ESKİ ESER ( Oluştuğu İleri Sürülen Tehlikenin Onarma Yoluyla Giderilmesinin Olanaklı Olmadığı Yolunda Kesin Bir Saptamanın da Bulunmadığı - Tescil Kaydının Kaldırılamayacağı )
ESKİ ESER ( Kesinleşmiş Yargı Kararıyla Belirlenen Tescilli Eski Eserin Eserde Oluştuğu İleri Sürülen Tehlikenin Onarma Yoluyla Giderilmesinin Olanaklı Olmadığı Yolunda Kesin Bir Saptamanın da Bulunmadığı Dikkate Alındığında Tescil Kaydının Kaldırılamayacağı )"
D6.D23.3.2009E. 2008/7837 "İLAVE İSKELE VE DOLGU YAPILMASI ( Gerektiği Şekilde Olumlu Rapor Alınmadan Tesis Edilen Dava Konusu Dolgu Alanı Uygulama İmar Planı Değişikliğinde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ ( Gerektiği Şekilde Olumlu Rapor Alınmadan Tesis Edilen Dava Konusu Dolgu Alanı Uygulama İmar Planı Değişikliğinde Deniz Güvenliği Şehircilik İlkeleri Planlama Esasları İle Kamu Yararı Yönünden Hukuka Uyarlık Görülmediği )
DENİZ GÜVENLİĞİ ( İlave İskele ve Dolgu Yapılması - Gerektiği Şekilde Olumlu Rapor Alınmadan Tesis Edilen Dava Konusu Dolgu Alanı Uygulama İmar Planı Değişikliğinde Seyir Emniyeti ve Deniz Güvenliği Yönünden Hukuka Uyarlık Görülmediği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Davalı İdarece Planın Onayından Önce Hedef Gemi Büyüklük ve Tipleri Belirlenmeden Özellikle Seyir Emniyeti ve Deniz Güvenliği Açısından Modelleme Raporu ve Köprüüstü Simülatörü Uygulaması Yapılarak Olumlu Rapor Alınmamasının İsabetsiz Olduğu - İmar Planının İptali )"
D6.D3.4.2009E. 2007/4056 K. 2009/3367"NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Boğaziçi Etkilenme Bölgesinin Metropoliten Kentsel Gelişmeden Boğaziçi Alanına Geçiş Bölgesi Olarak Sayılan Ortaköy Vadisinde Yapılaşma Koşulları Öngörülmesinde Şehircilik İlkelerine ve Planlama Esaslarına Uygun Olmadığı )
BOĞAZİÇİ ETKİLENME BÖLGESİ ( Metropoliten Kentsel Gelişmeden Boğaziçi Alanına Geçiş Bölgesi Olarak Sayılan Ortaköy Vadisinde Yapılaşma Koşulları Öngörülmesinde Şehircilik İlkelerine ve Planlama Esaslarına Uygun Olmadığı - Nazım İmar Planı Değişikliğinin İptali )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Boğaziçi Etkilenme Bölgesinin Metropoliten Kentsel Gelişmeden Boğaziçi Alanına Geçiş Bölgesi Olarak Sayılan Ortaköy Vadisinde Yapılaşma Koşulları Öngörülmesinde Şehircilik İlkelerine ve Planlama Esaslarına Uygun Olmadığı - İptali Gereği )
ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE VE PLANLAMA ESASLARINA AYKIRILIK ( Boğaziçi Etkilenme Bölgesinin Metropoliten Kentsel Gelişmeden Boğaziçi Alanına Geçiş Bölgesi Olarak Sayılan Ortaköy Vadisinde Yapılaşma Koşulları Öngörülmesi )"
D6.D3.4.2009E. 2008/9948 K. 2009/3373"NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Akaryakıt İstasyonu Olarak Öğretim Alanı ve Başka Bir Akaryakıt İstasyonuna Yakın Bir Alanın Belirlendiği - Şehircilik İlkeleri ve Kamu Yararına Aykırı Olduğu/Talebin Kabul Edileceği )
AKARYAKIT İSTASYONU KURULMASI İÇİN YAPILAN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Akaryakıt İstasyonu Olarak Öğretim Alanı ve Başka Bir Akaryakıt İstasyonuna Yakın Bir Alanın Belirlendiği - Şehircilik İlkeleri ve Kamu Yararına Aykırı Olduğu/Değişikliğin İptaline Karar Verileceği )
ŞEHİRCİLİK İLKELERİ PLANLAMA ESASLARI VE KAMU YARARINA AYKIRILIK ( Akaryakıt İstasyonu Olarak Öğretim Alanı ve Başka Bir Akaryakıt İstasyonuna Yakın Bir Alanın Belirlendiği - Değişikliğin İptaline Karar Verileceği )"
D6.D8.4.2009E. 2007/767 K. 2009/3601"ANAYASA MAHKEMESİ'NCE VERİLEN İPTAL KARARLARI ( Geriye Yürümeyeceği Kuralı İptal Edilen Hükümlere Göre Kazanılmış Olan Hakların Korunmasına Yönelik Olduğu )
GERİYE YÜRÜMEME KURALI ( Anayasa Mahkemesi'nce Verilen İptal Kararlarının Geriye Yürümeyeceği Kuralı İptal Edilen Hükümlere Göre Kazanılmış Olan Hakların Korunmasına Yönelik Olduğu )
ANAYASA'YA AYKIRI DAVALAR ( İptal Edilmiş Olduğu Bilindiği Halde Görülmekte Olan Davaların Anayasa'ya Aykırılığı Saptanmış Hükümler Dikkate Alınarak Çözümlenmelerinin Hukuk Devleti İlkesine Aykırı Olduğu )
KAZANILMIŞ HAKLAR ( Anayasa Mahkemesi'nce Verilen İptal Kararlarının Geriye Yürümeyeceği Kuralı İptal Edilen Hükümlere Göre Kazanılmış Olan Hakların Korunmasına Yönelik Olduğu )
TEMYİZ İNCELEMESİ ( Anayasaya Aykırılığı Belirlenerek İptal Edilen Kurallara Göre Yapılmasına Olanak Bulunmadığı )"
D6.D8.4.2009E. 2007/987 K. 2009/3604"HİZMET KUSURU ( Davacının Hissedarı Olduğu Taşınmazın Kamulaştırılmasına İlişkin İşlemin Yargı Kararı ile İptal Edilmesi Sonucu Davalı İdarece Yargı Kararı Gereğinin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle İdarenin Bulunduğu )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ ( İlişkin Yargı Kararının İptal Edilmesi Sonucu Davalı İdarece Yargı Kararı Gereğinin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle İdarenin Hizmet Kusurunun Bulunduğu )
YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Davacının Hissedarı Olduğu Taşınmazın Kamulaştırılmasına İlişkin İşlemin Yargı Kararı ile İptal Edilmesi Sonucu - İdarenin Hizmet Kusurunun Bulunduğu )
ZARAR ŞARTI ( Tazminata Hükmedilebilmesi İçin Hizmet Kusurunun Varlığı İle Birlikte Ortada Oluşmuş Net Bir Zararın Bulunması Gerektiği )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ ( Taşınmazın Bulunduğu Yer Plansız Alan Konumuna Düştüğünden Bu Aşamada Davacının Alanda İnşai Faaliyette veya Herhangi Bir Tasarrufta Bulunma Olanağının Kalmadığı )
PLANSIZ ALAN KONUMUNA DÜŞEN YER ( Kamulaştırma İşleminin Dayanağı İmar Planı Değişikliğinin İptali Sonucu Taşınmazın Bulunduğu Yer Plansız Alan Konumuna Düştüğünden Bu Aşamada Davacının Alanda İnşai Faaliyette veya Herhangi Bir Tasarrufta Bulunma Olanağının Kalmadığı )
TAZMİNAT İSTEMİ ( İdarenin Hizmet Kusuru Nedeniyle Doğmuş Bir Zarardan Söz Edilemeyeceği Gibi İleride Doğması Muhtemel Zararların Tazmininin de Mümkün Olmaması Karşısında Tazminat İsteminin Reddi Gereği )"
D6.D29.4.2009E. 2008/11773 K. 2009/4698"NAZIM İMAR PLANI ( Bodrum Katların İskan Edilmesi ve Yükseklik Sınırlandırmasının Kaldırılması Talebi - Plan Değişikliğinin Şehircilik İlkeleri ve Planlama Esasları İle Bağdaşmayacağı )
BODRUM KATI İSKANI ( Bölgeye İlişkin Nazım İmar Planı Kararı İle Öngörülen Genel Yoğunluklardan Farklı ve Ayrıcalıklı Olarak Yoğunluk Artışına Yol Açacak Şekilde Brüt Parsel Üzerinde Emsalin Hesaplanması Suretiyle Emsale Dahil Olamayan Bodrum Katların İskan Edilemeyeceği )
YÜKSEKLİK SINIRLANDIRILMASININ KALDIRILMASI ( Bodrum Katların İskan Edilmesi ve Yükseklik Sınırlandırmasının Kaldırılması Talebi - Nazım İmar Plan Değişikliğinin Şehircilik İlkeleri ve Planlama Esasları İle Bağdaşmayacağı )"
D6.D8.5.2009E. 2007/2488 K. 2009/5130"RUHSATSIZ YAPI ( Mühürleme Tarihinden İtibaren En Çok Bir Ay İçinde Yapı Sahibinin Yapısını Ruhsata Uygun Hale Getirerek veya Ruhsat Alarak Mühürün Kaldırılmasını İsteyebileceği )
MÜHÜRLÜ YAPI ( Ruhsatsız Yapı Nedeniyle - Mühürleme Tarihinden İtibaren En Çok Bir Ay İçinde Yapı Sahibinin Yapısını Ruhsata Uygun Hale Getirerek veya Ruhsat Alarak Mühürün Kaldırılmasını İsteyebileceği )
RUHSATA AYKIRI VEYA RUHSATSIZ YAPILAN BİNA ( Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulu Kararını Müteakip Belediye veya Valilikçe Yıktırılacağı )
BAZ İSTASYONU KURULMASI ( Koruma Amaçlı İmar Planı Kapsamında Bulunan Taşınmaz Üzerinde Plan Notu Gereği 2863 S.Y Uyarınca Koruma Kurulundan da İzin Alınamayacağından Anılan Yerde Baz İstasyonu Kurulmasının Mümkün Olmadığı )"
D6.D13.5.2009E. 2007/5459 K. 2009/5534"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ ( Bilirkişi Raporunda Değişiklik Halinde Öğrenciler İçin Asgari Yürüme Mesafesinin Aşılacağı ve Değişikliğin Şehircilik İlkelerine Uygun Olmayacağının Belirtildiği - Talebin Reddedilmesinin Hukuka Uygun Olduğu )
OKUL ALANI İHTİYACI ( İmar Planı Değişikliği Talebi/İhtiyaç Bulunup Bulunmadığının Tespiti İçin Keşif Yapıldığı - Bilirkişi Raporunda Değişiklik Halinde Öğrenciler İçin Asgari Yürüme Mesafesinin Aşılacağının Belirtildiği/Değişiklik İsteminin Reddine Karar Verileceği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İmar Planı Değişikliği Talebi/İhtiyaç Bulunup Bulunmadığının Tespiti İçin Keşif Yapıldığı - Bilirkişi Raporunda Değişikliğin Şehircilik İlkelerine Uygun Olmayacağının Belirtildiği/Talebin Reddedilmesinin Hukuka Uygun Olduğu )"
D6.D26.5.2009E. 2007/4925 K. 2009/6114"MİMARİ PROJE HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINDAKİ FENNİ SORUMLULULUK ( Mimarlık Eğitimi Görmüş Fen Adamlarınca Yerine Getirileceği )
STATİK VE TESİSAT PLANI PROJE RESİM VE HESAPLARI ( Hazırlanması ve Uygulanmasındaki Sorumluğun Mühendislik Eğitimi Görmüş Fen Adamlarınca Yerine Getirileceği )
FENNİ SORUMLULULUK ( Mimari Proje Hazırlanmasında - Mimarlık Eğitimi Görmüş Fen Adamlarınca Yerine Getirileceği )
MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ( Statik ve Tesisat Planı Proje Resim ve Hesaplarının Hazırlanması ve Uygulanmasındaki Sorumluğun Mühendislik Eğitimi Görmüş Fen Adamlarınca Yerine Getirileceği )"
D6.D26.5.2009E. 2007/6847 K. 2009/6134"REVİZYON İMAR PLANI ( 1/1000 Ölçekli - Yapıldığı Tarihte Dayanağı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının Bulunmaması ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planından Sonra Ancak Bu Plana Göre Usulüne Uygun Plan Çalışması Yapılarak 1/1000 Ölçekli İmar Planının Hazırlanması Gerektiği )
İMAR PLANI HAZIRLANMASI ( Belediye Meclisi Kararının İptali İstemi - 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planının Yapıldığı Tarihte Dayanağı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının Bulunmaması ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planından Sonra Ancak Bu Plana Göre Usulüne Uygun Plan Çalışması Yapılarak 1/1000 Ölçekli İmar Planının Hazırlanması Gerektiği )"
D6.D15.6.2009E. 2008/11432 K. 2009/7237"YAPI RUHSATI ( Anayasa Mahkemesi Kararı İle Yapı Ruhsatının Dayanağını Oluşturan İmar Kanununun 47/G Maddesinin İptali Üzerine Yapı Ruhsatlarının Geçerli Olmadığı ve Bu Ruhsatlara Dayanılarak Yapılan Yapılar Korunamayacağı )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Yapı Ruhsatının Dayanağını Oluşturan İmar Kanununun 47/G Maddesinin Anayasa Mahkemesince İptali Üzerine Yapı Ruhsatlarının Geçerli Olmadığı ve Bu Ruhsatlara Dayanılarak Yapılan Yapılar Korunamayacağı )
RUHSATA BAĞLANAMAYAN YAPININ YIKTIRILMASI ( Encümen Kararının İptali İstemi - Yapı Ruhsatının Dayanağını Oluşturan İmar Kanununun 47/G Maddesinin Anayasa Mahkemesince İptali Üzerine Yapı Ruhsatlarının Geçerli Olmadığı ve Bu Ruhsatlara Dayanılarak Yapılan Yapılar Korunamayacağı )"
D6.D14.9.2009E. 2007/7463 K. 2009/8344"İFRAZ ( Dava Konusu Parselin Daha Önceden İfrazının Yapıldığı - İfraz Suretiyle Elde Edilen Parsellerde Yeniden İfraz Yapılamayacağı )
DAHA ÖNCE İFRAZI YAPILMIŞ ALANIN İFRAZ EDİLMESİ TALEBİ ( İfraz Suretiyle Elde Edilen Parsellerde Yeniden İfraz Yapılamayacağı )"
D6.D18.9.2009E. 2007/5526 K. 2009/8666"AKARYAKIT VE LPG İSTASYONLARI ARASINDAKİ MESAFE KOŞULLARI ( Kanun Yürürlüğe Girdiği Tarihle Birlikte Aranacağı )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Davacı Tarafından Davacıya Akaryakıt İstasyonu İle Müdahile Ait Akaryakıt İstasyonu Arasındaki Mesafenin 1100 M Olduğu Beyan Edildiğinden Dava Konusu İmar Planı Değişikliğinde Anılan Yasal Düzenlemelere Aykırılık Bulunmadığı )"
D6.D18.9.2009E. 2007/7438 K. 2009/8660"MÜCAVİR ALANLARIN KALDIRILMASI ( Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alanını Oluşturan Mücavir Alanlarının Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kaldığı Gerekçesiyle Belediyelere Ait Mücavir Alanların Kaldırılmasının Yasal Dayanağı Bulunmadığı )
BELEDİYELERE AİT MÜCAVİR ALANLAR ( Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kaldığı Gerekçesiyle Belediyelere Ait Mücavir Alanların Kaldırılmasının Yasal Dayanağı Bulunmadığı )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA KALAN MÜCAVİR ALANLAR ( Belediyelere Ait Mücavir Alanların Kaldırılmasının Yasal Dayanağının Bulunmadığı )"
D6.D18.9.2009E. 2007/7460 K. 2009/8664"MEVZİ İMAR PLANI YAPILMASI YETKİSİ ( İl Özel İdaresi Kanunu Yürürlüğe Girdikten Sonra Plan Yapma Yetkisinin İl Genel Meclisine Ait Olduğunun Dikkate Alınacağı )
İL GENEL MECLİSİNİN YETKİ KAPSAMI ( İl Özel İdaresi Kanunu Yürürlüğe Girdikten Sonra Plan Yapma Yetkisinin İl Genel Meclisine Ait Olduğu )"
D6.D30.9.2009E. 2007/7095 K. 2009/8894"PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK ( Ekinde Yer Alan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Lejantına Göre 1/5000 Ölçekli Planda Ticaret Alanında Kalan Taşınmazın 1/1000 Ölçekli Planda Akaryakıt İstasyonu Belirlenmesi Plan Hiyerarşisine Aykırı Bulunduğu )
PLAN HİYERARŞİSİNE AYKIRILIK ( Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin Ekinde Yer Alan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Lejantına Göre 1/5000 Ölçekli Planda Ticaret Alanında Kalan Taşınmazın 1/1000 Ölçekli Planda Akaryakıt İstasyonu Belirlenmesi )"
D6.D5.10.2009E. 2007/10161 K. 2009/9054"YIKIM İŞLEMİ (Ruhsat İptalinden Sonra Yıkım İşleminin Tesis Edilmesi ve Tebliği Üzerine Yasal Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açılması Karşısında Davanın Süre Yönünden Reddi Gereği)
RUHSAT İPTALİNDEN SONRA YIKIM İŞLEMİNİN TESİS EDİLMESİ (ve Tebliği Üzerine Yasal Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açılması Karşısında Davanın Süre Yönünden Reddi Gereği)
RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK BAŞLANAN YAPILAR (Yapı Ruhsatının İptaline İlişkin İşlemden Dolayı Doğrudan Tam Yargı Davası Açılması Yoluna Gidilmediği - Ruhsat İptalinden Sonra Yıkım İşleminin Tesis Edilmesi ve Tebliği Üzerine Yasal Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açılması Karşısında Davanın Süre Yönünden Reddi Gereği)"
D6.D5.10.2009E. 2007/7539 K. 2009/9074"KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ( Boşa Alanlara Uygulanmasının Hukuka Aykırı Olacağı )
BOŞ ALANDAN OLUŞAN PARSELLERİN KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINA DAHİL EDİLMESİ ( Hukuka Aykırı Olduğu )"
D6.D7.10.2009E. 2007/2626 K. 2009/9349"MUTLAK TARIM ARAZİSİ NİTELİĞİ TAŞIYAN TAŞINMAZ ( Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda Öngörülen Amaç Dışında Kamulaştırılamayacağı )
KAMULAŞTIRMA ( Mutlak Tarım Arazisi Niteliği Taşıyan Taşınmaz - Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda Öngörülen Usule Uyulması Gerektiği )
TOPRAK KORUMA VE ARAZI KULLANIMI KANUNU ( Mutlak Tarım Arazisi Niteliği Taşıyan Taşınmazın Kanunu'nda Öngörülen Amaç Dışında Kamulaştırılamayacağı )"
D6.D9.10.2009E. 2007/9448 K. 2009/9414"HER PROJE İÇİN MÜELLİF SİCİL DURUM BELGESİ ALINMASI ( Yapı Ruhsatı İçin Başvuruda Bulunurken Bu Belgenin İbraz Edilmesi Zorunlu Olduğu - Müellif Sicil Durum Belgesi İbraz Edilmeden Davalı İdarece Verilen Yapı Ruhsatında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
YAPI RUHSATI BAŞVURUSU ( Müellif Sicil Durum Belgesinin İbraz Edilmesinin Zorunlu Olduğu - Müellif Sicil Durum Belgesi İbraz Edilmeden Davalı İdarece Verilen Yapı Ruhsatında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
MÜELLİF SİCİL DURUM BELGESİ ( İbraz Edilmeden Davalı İdarece Verilen Yapı Ruhsatında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D6.D13.10.2009E. 2007/8653 K. 2009/9641"İMAR PLANI ( Belediye Meclisince Görüşülüp Kabul Edilmeden Askıya Çıkarılarak İlan Edildiği İçin İptali Gerektiği )
BELEDİYE MECLİSİNDE GÖRÜŞÜLMEYEN İMAR PLANI ( Kabul Edilmeden Askıya Çıkarılarak İlan Edildiği İçin Kesinleşmiş Bir İmar Planı Olmadığı )
ASKIYA ÇIKARILARAK İLAN EDİLEN İMAR PLANI ( Belediye Meclisince Görüşülüp Kabul Edilmeden Askıya Çıkarılarak İlan Edildiği İçin İptali Gerektiği )"
D6.D15.10.2009E. 2007/9377 K. 2009/9874"PARSELASYON İŞLEMİ ( Taşınmazı Her Yeni Satın Alan İçin Önceki Malik Zamanında Yapılan ve Parselin Oluşumunun Dayanağı Olan Parselasyon İşlemine Karşı Dava Açma Süresini Yeniden Başlatma Nedeni Olamayacağı )
İPOTEK ŞERHİ OLAN TAŞINMAZ ( Rızasıyla Satın Alan Yeni Malikin Önceki Malik Zamanında Yapılan Parselasyon İşlemine Karşı Açtığı Davada Süreaşımı Bulunduğundan Uyuşmazlığın Esasının İncelenmesi Suretiyle Verilen İdare Mahkemesi Kararında İsabet Görülmediği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İpotek Şerhi Olduğunu Bilerek Taşınmazı Rızasıyla Satın Alan Yeni Malikn Önceki Malik Zamanında Yapılan Parselasyon İşlemine Karşı Açtığı Davada Süreaşımı Bulunduğundan Uyuşmazlığın Esasının İncelenmesi Suretiyle Verilen İdare Mahkemesi Kararında İsabet Görülmediği )"
D6.D26.10.2009E. 2007/7721 K. 2009/10295"TADİLAT RUHSATININ İPTALİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Başvuru Dilekçesinde Yapı Sahiplerinin İmzasının Bulunduğu Ancak Arsa Sahibinin Mirasçılarının İmzasının Bulunmadığı - Yapı Ruhsatlarının İptali İşleminin Hukuka Uygun Olduğu )
HAK SAHİPLERİNİN İMZASI ( Tadilat Ruhsat Başvuru Dilekçesinde Yapı Sahiplerinin İmzasının Bulunduğu Ancak Arsa Sahibinin Mirasçılarının İmzasının Bulunmadığı - Yapı Ruhsatlarının İptali İşleminin Hukuka Uygun Olduğu )
HATALI İŞLEMİN İDARECE GERİ ALINMASI ( Tadilat Ruhsat Başvuru Dilekçesinde Yapı Sahiplerinin İmzasının Bulunduğu Ancak Arsa Sahibinin Mirasçılarının İmzasının Bulunmadığı - Yapı Ruhsatlarının İptali İşleminin Yerinde Olduğu )"
D6.D4.11.2009E. 2009/4994 K. 2009/10761"İMAR UYGULAMASI ( Belediyelerin Sorumlu Olduğu - Kadastro Müdürlüklerine Tanınan Kadastro Tekniği Yönünden İnceleme Yetkisi Aşılarak Dava Konusu İmar Uygulamasının Esasına Girilerek Uygulamaya İlişkin Dosyanın Onaylanması İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI ( İmar Uygulamalarından Belediyelerin Sorumlu Olduğu - Dava Konusu İmar Uygulamasının Esasına Girilerek Uygulamaya İlişkin Dosyanın Onaylanması İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KADASTRO TEKNİĞİ YÖNÜNDEN İNCELEME YETKİSİNİN AŞILMASI ( Dava Konusu İmar Uygulamasının Esasına Girilerek Uygulamaya İlişkin Dosyanın Onaylanması İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D6.D16.11.2009E. 2008/2223 K. 2009/11137"TELGRAF VE TELEFON KANUNU'NA EKLENEN EK MADDE 35 ( Anayasa Mahkemesi Kararı İle İptal Edilip Yürürlüğünün Durdurulması Nedeniyle Uyuşmazlığın 3194 S. İmar Kanunu ve İlgili Mevzuata Göre İncelenerek Çözümlenmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İMAR KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT ( Telgraf ve Telefon Kanunu'na Eklenen Ek Madde 35'in Anayasa Mahkemesi Kararı İle İptal Edilip Yürürlüğünün Durdurulması Nedeniyle Uyuşmazlığın 3194 S. İmar Kanunu ve İlgili Mevzuata Göre İncelenerek Çözümlenebileceği )"
D6.D17.11.2009E. 2007/7872 K. 2009/11160"DAVA AÇMA SÜRESİNİN GEÇİRİLMESİ ( Dilekçe Ret Kararı Üzerine Süresinde Davanın Yenilenmeyerek Aradan 2 Yıl Geçtikten Sonra İdareye Yapılan Müracaatın da Süreyi Yeniden İhya Etmesi Mümkün Olmadığından Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddi Gereği )
DİLEKÇE RET KARARI ( Süresinde Davanın Yenilenmeyerek Aradan 2 Yıl Geçtikten Sonra İdareye Yapılan Müracaatın da Süreyi Yeniden İhya Etmesi Mümkün Olmadığından Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddi Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Dava Açma Süresinin Geçirilmesi - Dilekçe Ret Kararı Üzerine Süresinde Davanın Yenilenmeyerek Aradan 2 Yıl Geçtikten Sonra İdareye Yapılan Müracaatın da Süreyi Yeniden İhya Etmesi Mümkün Olmadığı/Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddi Gereği )"
D6.D20.11.2009E. 2009/4490 K. 2009/11257"NAZIM İMAR PLANININA İTİRAZIN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Tarımsal Niteliği Korunacak Alanının Konut Alanı Olarak Öngörülemeyeceği )
TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALAN ( Üzerinde Zeytin Ağaçları Bulunan Alanın Konut Alanı Olarak Öngörülmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
ÜZERİNDE ZEYTİN AĞAÇLARI BULUNAN ALAN ( Tarımsal Niteliği Korunacak Alanın Konut Alanı Olarak Öngörülemeyeceği )"
D6.D24.11.2009E. 2007/8912 K. 2009/11390"ÇEVRE DÜZENİ PLANI ( Bilirkişilerce Düzenlenen Raporda Yer Alan ve Mahkemece Karara Esas Alınan Diğer Hususlar Dikkate Alındığında Dava Konusu İşlemin İptali Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında İsabetsizlik Görülmediği )
ADA İÇİNDE YER ALAN YOLLAR ( Nazım ve Uygulama İmar Planlarına Esas Teşkil Etmek Üzere Hazırlanan Çevre Düzeni Planında Ana Ulaşım Yolları Gösterilmekte Olup Ara Bağlantı Yolları ve Ada İçinde Yer Alan Yollara Yer Verilmesine Gerek Bulunmadığı )
NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANLARI ( Esas Teşkil Etmek Üzere Hazırlanan Çevre Düzeni Planında Ana Ulaşım Yolları Gösterilmekte Olup Ara Bağlantı Yolları ve Ada İçinde Yer Alan Yollara Yer Verilmesine Gerek Bulunmadığı )"
D6.D8.12.2009E. 2009/10541 K. 2009/11645"NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Taşınmazın Bulunduğu Bölgede Halen 1/100000 ve 1/50000 Ölçekli Planların Yürürlükte Olduğu - Dava Konusu İmar Planının Bu Planlara Uygun Olup Olmadığının Dikkate Alınacağı )
İMAR PLANLARININ GEÇERLİLİĞİ ( 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının İptali Talebi - Taşınmazın Bulunduğu Bölgede Halen 1/100000 ve 1/50000 Ölçekli Planların Yürürlükte Olduğu/Dava Konusu Planın Bu Planlara Uygunluğunun Araştırılacağı )
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ( İptali Talebi - Taşınmazın Bulunduğu Bölgede Halen 1/100000 ve 1/50000 Ölçekli Planların Yürürlükte Olduğu/Dava Konusu İmar Planının Bu Planlara Uygun Olup Olmadığının Dikkate Alınacağı )"
D6.D11.12.2009E. 2007/9992 K. 2009/11910"YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ YAPILAR ( Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Niteliğe Haiz Olmayan Yapının Mevcut Durumunun Tespitine Yönelik Raporun İptali İstemiyle Açılan Davada Uyuşmazlığın Esasının İncelenmesi Suretiyle Verilen İdare Mahkemesi Kararında Yasal İsabet Görülmediği )
YAPININ BİR KISMININ VEYA TAMAMININ YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ OLMASI ( Tesbitine İlişkin Raporun Düzenlenmesinden Sonra İlgili İdarece Rapordaki Tesbitlerin Esas Alınması Suretiyle Yapının Tamiri veya Yıkımının Bir İşlemle Yapı Sahibinden İsteneceği )
HIRSIZLIK ( İdarece Yapılacak Tebligat Üzerine İlgilisi Tarafından Tesbitin Gereğinin Yapılacağı da Ayrıca Belirtildiği - Mahallinde Düzenlenen Raporun Yapının Durumunun Tesbiti Suretiyle Tesis Edilecek İşleme Hazırlık İşlemi Niteliğinde Bulunduğu )"
D6.D18.12.2009E. 2007/8058 K. 2009/12254"BELEDİYE MECLİS KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Taşınmazının Yeşil Alanda Kalması Nedeniyle Oluşan Mağduriyetin İdarece İmar Uygulaması Yapılmak Suretiyle Giderilmesi Gerektiği )
KAMU YARARI ( Davacının Mağduriyetine Neden Olduğundan Bahisle Uyuşmazlık Konusu Taşınmazın Yeşil Alandan Çıkarılarak Konut Alanına Alınmasında Kamu Yararı Bulunmadığı )
YEŞİL ALAN ( Davacının Taşınmazının Yeşil Alanda Kalması Nedeniyle Oluşan Mağduriyetin İdarece İmar Uygulaması Yapılmak Suretiyle Giderilmesi Gerektiği )
İMAR UYGULAMASI ( İmar Planlarının Yargısal Denetimi Sırasında Şehircilik İlkeleri Planlama Esasları ve Kamu Yararı Kriterlerinin Yanı Sıra Özelliği İtibariyle İmar Planının Bütünlüğü Genel Yapısı ve Kapsadığı Alanın Nitelikleri ve Çevrenin Korunması Gibi Olgular Nedeniyle “Üstün Kamu Yararı” İlkesinin de Gözetilmesi Gerektiği )
BİREYSEL YARAR ( İle Kamu Yararı Arasında Bir Seçim Yapılması Gerektiğinde Kamu Yararının Üstünlüğü Bulunduğu )"
D6.D23.12.2009E. 2007/4482 K. 2009/12666"YÖNETMELİKLE MALİ YÜKÜMLÜLÜK GETİRİLMESİ ( Yönetmeliğin Resmi Gazete'de Yayım Tarihinden Önceki Bir Tarih İtibariyle Uygulanacağı Hükmünün Geriye Yürümezlik İlkesine Aykırı Olduğu )
GERİYE YÜRÜMEZLİK İLKESİ ( Mali Yükümlülük Getiren Yönetmeliğin Resmi Gazete'de Yayım Tarihinden Önceki Bir Tarih İtibariyle Uygulanacağı Hükmünün Hukuka Aykırı Olduğu )
YÜRÜRLÜK TARİHİ ( Yönetmelikle Mali Yükümlülük Getirildiği - Yönetmeliğin Resmi Gazete'de Yayım Tarihinden Önceki Bir Tarih İtibariyle Uygulanacağına Yönelik Hükmün Geriye Yürümezlik İlkesine Aykırı Olacağı )
ÇEVRE GELİRLERİ ( İlgili Yönetmeliğin Resmi Gazete'de Yayım Tarihinden Önceki Bir Tarih İtibariyle Uygulanacağı Hükmünün Geriye Yürümezlik İlkesine Aykırı Olduğu )"
D6.D23.12.2009E. 2007/9264 K. 2009/12728"YAPI MÜTEAHHİDİ ( Yapım İşini Yapı Sahibine Karşı Taahhüt Eden veya Ticari Amaçla ya da Kendisi İçin Şahsi Finans Kaynaklarını Kullanarak Üstlenen İlgili Meslek Odasına Kayıtlı Gerçek ve Tüzel Kişi Olarak Tanımlandığı )
YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ( Yapı Müteahhidi İle Şantiye Şefinin Görev ve Sorumlulukları Başlıklı 9. Md. 4. Fıkrasında “Gerçek Kişiler ve Kooperatifler de Dâhil Olmak Üzere Tüzel Kişiler Tarafından Yaptırılan Her Türlü Yapı İnşası İşinin Bir Yapı Müteahhidi Tarafından Üstlenilmesinin Mecburi Olduğu )
MAL SAHİPLERİNDEN YAPI MÜTEAHHİTLİĞİNİ ÜSTLENMELERİ ( Durumunda Bu Hususa İlişkin Olarak Noter Tasdikli Taahhütname İstenilmesinde ve Bu Taahhütnamenin Neleri Kapsayacağına İlişkin Düzenlenme Getirilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D6.D12.1.2010E. 2009/9974 K. 2010/46"İFRAZ VE TEVHİDİN İMAR PLANLARINA UYGUN OLMA KOŞULU ( 3194 S. Yasada Tescile Konu Alan Harita ve Planlar Yönetmeliği'nde Belediyede Çalışan Harita Mühendislerinin Yetkilerinin Bulunmadığı Yönünde Herhangi Bir Hüküm Bulunmadığı Gerekçesiyle Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verilebileceği )
HARİTA VE PLANLAR YÖNETMELİĞİ ( Belediyede Çalışan Harita Mühendislerinin Yetkilerinin Bulunmadığı Yönünde Herhangi Bir Hüküm Bulunmadığı Gerekçesiyle Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verilebileceği )
TAŞINMAZIN TESCİL VE ŞÜYUUN İZALESİNİN İMAR KANUNUNA UYGUNLUĞUNUN ONAYLANMASI ( Tescile Konu Alan Harita ve Planlar Yönetmeliği'nde Belediyede Çalışan Harita Mühendislerinin Yetkilerinin Bulunmadığı Yönünde Herhangi Bir Hüküm Bulunmadığı Gerekçesiyle Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verilebileceği )"
D6.D13.1.2010E. 2009/13189 K. 2010/82"PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN VERİLEN YAPI RUHSATININ İPTALİ TALEBİ ( Davacı Odanın Yapı Ruhsatının İptalini Talep Edemeyeceği/Bu Konuda Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığı - Odanın Plan Değişikliğine Karşı Dava Açmakta Ehliyetinin Bulunduğu/Yapı Ruhsatı İle Birlikte Dava Plan Değişikliğine Karşı Açıldığından Süresinde Açılıp Açılmadığının Tespit Edileceği )
İPTAL DAVALARINDA DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Davacı Odanın Yapı Ruhsatının İptalini Talep Edemeyeceği - Bu Konuda Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığı )
SUBJEKTİF EHLİYET ( Yapı Ruhsatının İptali Talebi/Davacı Odanın Ehliyeti Bulunmadığından Talep Edemeyeceği - Odanın Plan Değişikliğine Karşı Dava Açmakta Ehliyetinin Bulunduğu/Yapı Ruhsatı İle Birlikte Dava Plan Değişikliğine Karşı Açıldığından Süresinde Açılıp Açılmadığının Tespit Edileceği )
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ( İptal Davalarında Davacının İdari İşlemle Güncel Bir Menfaat İlgisinin Kurulması Gereği - Davacı Odanın Yapı Ruhsatının İptali Konusunda Dava Açma Ehliyetinin Bulunmadığı )"
D6.D18.1.2010E. 2009/8585 K. 2010/167"PARSELASYONUN ONAYLANMASINA İLİŞKİN KARARIN İPTALİ TALEBİ ( İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara İlişkin Tapu Verme Hükmünün Uygulandığı - Terk Yapılan Alanda Yeniden Düzenleme Ortaklık Payı Alınamayacağı )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Parselasyonun Onaylanmasına İlişkin Encümen Kararının İptali Talebi/İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara İlişkin Tapu Verme Hükmünün Uygulandığı - Terk Yapılan Alanda Yeniden Düzenleme Ortaklık Payı Alınamayacağı )
TAPU VERME ( Parselasyonun Onaylanmasına İlişkin Encümen Kararının İptali Talebi/İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara İlişkin Tapu Verme Hükmünün Uygulandığı - Terk Yapılan Alanda Yeniden Düzenleme Ortaklık Payı Alınamayacağının Gözetileceği )
TERK YAPILAN ALAN ( Parselasyonun Onaylanmasına İlişkin Encümen Kararının İptali Talebi/İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara İlişkin Tapu VermeHükmünün Uygulandığı - Alanda Yeniden Düzenleme Ortaklık Payı Alınamayacağının Gözetileceği )"
D6.D22.1.2010E. 2008/11947 K. 2010/496"KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ ( Düzenleyici Bir İşlem Olan İmar Planının Uygulanması Niteliğinde Olup Taşınmazların 1/1000 Ölçekli İmar Planında Ayrıldığı Amaç Doğrultusunda Kamulaştırma Yapılabildiği )
UYGULAMA İMAR PLANI ( Bulunup Bulunmadığı ve Kamulaştırma İşleminin Bu Plan Uyarınca ve 1164 S. Kanunda Sayılan Amaçlardan Birini Gerçekleştirmek İçin Tesis Edilip Edilmediği Hususu Açıklığa Kavuşturulduktan Sonra Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ALT VE ÜST ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARI ( Taşınmazların Sanayi Alanında Kaldığı ve Dava Konusu Kamulaştırma İşleminin de 1164 S. Kanun Gereği ve Sanayi İçin Arazi ve Arsa Sağlamak Amacıyla Tesis Edildiği - Düzenleyici Bir İşlem Olan İmar Planının Uygulanması Niteliğinde Olup Taşınmazların 1/1000 Ölçekli İmar Planında Ayrıldığı Amaç Doğrultusunda Kamulaştırma Yapılabildiği )"
D6.D1.2.2010E. 2008/5411 K. 2010/948"ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Maliki Olduğu Taşınmazın Üzerinde Bulunan Yapının Yıkımı İle Davacı Arasında Kişisel Güncel Meşru ve Makul Bir İlişkinin Bulunduğu - Yıkım İşleminin Davacının Kişisel Menfaatini İhlal Edeceği/Davanın Reddedilmesinde Yasal İsabet Görülmediği )
YIKIM İŞLEMİ ( Encümen Kararının İptali İstemi - Yapının Yıkımı İle Davacı Arasında Kişisel Güncel Meşru ve Makul Bir İlişkinin Bulunduğu - Yıkım İşleminin Davacının Kişisel Menfaatini İhlal Edeceği/Davanın Reddedilmesinde Yasal İsabet Görülmediği )
YIKIM KARARI DOĞRUDAN YAPIYA YÖNELİK BİR İDARİ İŞLEM OLDUĞU ( Bu İşlemin İcrası Durumunda Yapının Üzerinde İnşa Edildiği Taşınmazın Maliki Olan Davacı İdarenin Olumsuz Yönde Etkileneceği )"
D6.D8.2.2010E. 2009/4025 K. 2010/1116"İDARECE TESİS EDİLEN İŞLEM ( Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Sınırlarının Belirlenmesine Yönelik Olduğu ve Plan Değişikliği Anlamına Gelmediği Savunulmakta İse de Yapılan İşlemlerin 3194 S.Y Hükümleri Uyarınca Plan Değişikliği Niteliğinde Olduğundan Davalının Bu Yöndeki İddialarına İtibar Edilmediği )
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ANLAMINA GELMEYEN İŞLEMLER ( Savunulmakta İse de Yapılan İşlemlerin 3194 S.Y Hükümleri Uyarınca Plan Değişikliği Niteliğinde Olduğundan Davalının Bu Yöndeki İddialarına İtibar Edilmediği )
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ( İle İlgili Olarak Müellif Çalışması Yapılmadığı ve Müellif Raporunun Bulunmadığı ve Şehircilik İlkeleri ve Planlama Esaslarına Uyarlık Görülmediği )"
D6.D9.2.2010E. 2008/603 K. 2010/1217"İMAR UYGULAMASI ( Şirkete Ait Taşınmazın Şahsa Tahsis Edilerek Verilen Yapı Ruhsatının İptali İstemi - İmar Uygulamasına Karşı Açılan Davada İşlemin İptal Edildiği Şirketin Mülkiyet İlişkisini Sürdürdüğü/Yapı Ruhsatının İptaline Karar Verilmesinin Doğru Olduğu )
YAPI RUHSATININ İPTALİ ( Şirkete Ait Taşınmazın İmar Uygulaması Sonucu Şahsa Tahsis Edilerek Verilen - İmar Uygulamasına Karşı Açılan Davada İşlemin İptal Edildiği Şirketin Mülkiyet İlişkisini Sürdürdüğü/Yapı Ruhsatının Dayanağı Kalmadığı )"
D6.D16.2.2010E. 2010/304 K. 2010/1435"AYNI DİLEKÇE İLE DAVA AÇMA (Her İdari İşlem Aleyhine Ayrı Ayrı Dava Açılacağı - Aralarında Maddi veya Hukuki Bağlılık Bulunmayan Davaya Yol Açan Maddi Olay veya Hukuki Sebepleri Aynı Olmayan İdari İşlemler İçin Aynı Dilekçiyle Dava Açılamayacağı )
ARALARINDA MADDİ VEYA HUKUKİ YÖNDEN BAĞLILIK BULUNAN BİRDEN FAZLA İŞLEM (Sebep Sonuç İlişkisi Bulunan Birden Fazla İşlem İçin Aynı Dilekçe ile Dava Açılabileceği - Aralarında Hak ve Menfaat Yönünden İştirak Bulunmayan Kamulaştırmaya Konu Parseller İçin Ayrı Ayrı Dava Açılması Gereği )"
D6.D19.2.2010E. 2008/1317 K. 2010/1598"BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Davalı İdarenin Kapanan Kadastral Yollar Nedeniyle Kendi Adına Parseller Oluşturduğu Anlaşıldığından Hukuka Aykırı Olduğu Gerekçesiyle Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği )
İMAR UYGULAMASI ( Onaylanmasına İlişkin Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi - Davalı İdarenin Kapanan Kadastral Yollar Nedeniyle Kendi Adına Parseller Oluşturduğu Anlaşıldığından Hukuka Aykırı Olduğu Gerekçesiyle Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği )
KAPANAN KADASTRAL YOLLAR ( Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi - Davalı İdarenin Kapanan Kadastral Yollar Nedeniyle Kendi Adına Parseller Oluşturduğu Anlaşıldığından Hukuka Aykırı Olduğu Gerekçesiyle Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verildiği )"
D6.D22.2.2010E. 2009/11450 K. 2010/1619"BİRİNCİ DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANINDA KALAN TAŞINMAZ ( Davacının Başvurusu Üzerine Tesis Edilen İşlemin İlke Kararı İle Getirilen Kurallara Göre İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
ARKEOLOJİK SİT ALANI ( I.Derece Arkeolojik Sit Alanında Kalan Taşınmaz - Davacının Başvurusu Üzerine Tesis Edilen İşlemin İlke Kararı İle Getirilen Kurallara Göre İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
SONDAJ KAZISI YAPILMASINA İZİN VERİLMESİ İSTEMİNİN REDDEDİLMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVA ( Başvuru İlke Kararı İle Getirilen Kurallara Göre İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
D6.D26.2.2010E. 2009/11838 K. 2010/1746"YAPI RUHSATI ( Müktesep Haktan Bahsedebilmek İçin Yapı Ruhsatının Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Kamuoyuna Duyurulduğu 11.12.1986 Tarihinden Önce Alınmış ve Yapıya Başlanılmış Olması Gerektiği )
MÜKTESEP HAK ( Bahsedebilmek İçin Yapı Ruhsatının Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Kamuoyuna Duyurulduğu 11.12.1986 Tarihinden Önce Alınmış ve Yapıya Başlanılmış Olması Gerektiği )
YIKIMA İLİŞKİN ENCÜMEN KARARI ( Davacının Anılan Taşınmaz Üzerinde Yapı Yapma Konusunda Kazanılmış Hakkının Bulunmadığından Kararda Hukuka Aykırılık Görülmediği )
KAZANILMIŞ HAK ( Müktesep Haktan Bahsedebilmek İçin Yapı Ruhsatının Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Kamuoyuna Duyurulduğu 11.12.1986 Tarihinden Önce Alınmış ve Yapıya Başlanılmış Olması Gerektiği )"
D6.D5.3.2010E. 2008/6857 K. 2010/2145"ÖZEL PARSELASYON İLE BELİRLENEN HİSSELER ( Umumi Hizmet Alanlarının Karşılığı Olarak Tapuda Ana Parsel Maliki Adına Kayıtlı Olarak Kalmış Bulunan Hisselerin Tapu Sicilinden Bedelsiz Olarak Terkini Gerektiği )
TAPU SİCİLİNDEN TERKİN ( Özel Parselasyon İle Belirlenmiş Bulunan Umumi Hizmet Alanlarının Karşılığı Olarak Tapuda Ana Parsel Maliki Adına Kayıtlı Olarak Kalmış Bulunan Hisselerin Tapu Sicilinden Bedelsiz Olarak Terkini Gerektiği )
PARSELASYON KARŞILIĞINDA TAHSİS ( Halen Ana Parsel Maliki Üzerinde Görülen veya Satışlar Sonucu Üçüncü Kişiler Üzerinde Bulunan Bu Gibi Paylar Karşılığı Olarak Ana Parsel Malikine veya Bu Hisseleri Satın Alan Kişilere Parselasyon Sonucunda Tahsis Yapma Olanağının Bulunmadığı )"
D6.D8.3.2010E. 2009/15183 K. 2010/2254"MADEN İŞLETME RUHSAT SAHASI ( 25 Hektardan Fazla Olmasına Karşın Bu Ruhsata Bağlı Olarak Madencilik Projesinin İlk Etapta 25 Hektardan Daha Küçük Çalışma Alanında Gerçekleştirilmek Suretiyle Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu Yerine Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanarak İşlem Tesis Edilemeyeceği )
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU ( Ruhsata Bağlı Olarak Madencilik Projesinin İlk Etapta 25 Hektardan Daha Küçük Çalışma Alanında Gerçekleştirilmek Suretiyle Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu Yerine Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanarak İşlem Tesis Edilemeyeceği )
MADENCİLİK PROJESİ ( İlk Etapta 25 Hektardan Daha Küçük Çalışma Alanında Gerçekleştirilmek Suretiyle Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu Yerine Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanarak İşlem Tesis Edilemeyeceği )"
D6.D10.3.2010E. 2009/5525 K. 2010/2414"YAPI RUHSATI ( Yapılar Tamamlanmadan ve Yapı Kullanma İzni Düzenlenmeden İptal Edilmiş Olduğundan Yargı Kararı Gereği Yerine Getirilmeksizin Aynı İçerikte Düzenlenen Yapı Ruhsatında Hukuka Uyarlık Bulunmadığından İptali Gerektiği )
YAPI KULLANMA İZNİ ( Düzenlenmeden İptal Edilmiş Olduğundan Yargı Kararı Gereği Yerine Getirilmeksizin Aynı İçerikte Düzenlenen Yapı Ruhsatında Hukuka Uyarlık Bulunmadığından İptali Gerektiği )
İMAR PLANLARI İLE PARSELASYON PLANLARI ( Bu Planlara Göre Verilmiş Olan Yapı Ruhsatı Yapılar Tamamlanmadan ve Yapı Kullanma İzni Düzenlenmeden İptal Edilmiş Olduğundan Yargı Kararı Gereği Yerine Getirilmeksizin Aynı İçerikte Düzenlenen Yapı Ruhsatında Hukuka Uyarlık Bulunmadığından İptali Gerektiği )"
D6.D17.3.2010E. 2009/1245 K. 2010/2720"BİRİNCİ DERECE DOĞAL VE TARİHİ SİT ALANI OLARAK TESCİL EDİLMİŞ YER ( Planlarda M. Kemal Atatürk'ün Vasiyetine 5659 S. Yasanın Genel Amaçlarına ve Alanın 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Özelliklerine Aykırı Kullanımlar Getirilemeyeceği )
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNİ KAPSAYAN ALAN ( Koruma Kurulu Kararıyla 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Olarak Tescil Edilmiş Yer - Planlarda M. Kemal Atatürk'ün Vasiyetine 5659 S. Yasanın Genel Amaçlarına ve Alanın 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Özelliklerine Aykırı Kullanımlar Getirilemeyeceği )
DOĞAL VE TARİHİ SİT ALANI OLARAK TESCİL EDİLMİŞ YER ( Atatürk Orman Çiftliği Arazisini Kapsayan Alan - Planlarda M. Kemal Atatürk'ün Vasiyetine 5659 S. Yasanın Genel Amaçlarına ve Alanın 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Özelliklerine Aykırı Kullanımlar Getirilemeyeceği )"
D6.D19.3.2010E. 2008/2557 K. 2010/2830"KARARDA BULUNMASI GEREKENLER ( Taraflarla Birlikte Varsa Vekillerinin Ad ve Soyadları İle Adreslerinin de Belirtilmesi Gerektiği Gibi Yine Karar Metninde Davalı Savunmasının Özetinin Yazılmasının Zorunlu Bulunduğu )
SAVUNMA ÖZETİNİN KARARDA YAZILMASI GEREKTİĞİ ( Mahkeme Kararında Taraflarla Birlikte Varsa Vekillerinin Ad ve Soyadları İle Adreslerinin de Belirtilmesi Gerektiği Gibi Yine Karar Metninde Davalı Savunmasının Özetinin Yazılmasının Zorunlu Olduğu )"
D6.D23.3.2010E. 2009/12899 K. 2010/3038"BÜRO TESCİL BELGESİ ( İle Sicil Durum Belgesi Bulunan Proje Müelliflerince Hazırlanarak İmzalanan Projelerin Plan ve Mevzuat Hükümlerine Göre İncelenerek Onaylanması Gerektiği )
PROJE MÜELLİFLERİNCE HAZIRLANARAK İMZALANAN PROJELER ( Plan ve Mevzuat Hükümlerine Göre İncelenerek Onaylanması ve Dolayısıyla En Son Aşamada Yapı Ruhsatı Hususunda Görevli ve Yetkili İdarenin Belediyeler İle Valilikler Olduğu )
PROJE ONAY BELGESİ ( Yasa İle Belirlenmiş Bir Yetkilendirme Olmadan Belediyelerin Mimari Projelerde Meslek Odasından Ayrıca "Proje Onay Belgesi" İsteme Yükümlülüğünün Bulunmadığı )"
D6.D26.3.2010E. 2008/1999 K. 2010/3042"FENNİ MESULİYET ( Uzmanlık Konularına Göre Fen Adamlarının Yapacağı Hükme Bağlandığından Yapım İşleri Yürütülen Şantiyede Fen Adamı Olan Şantiye Şefi Bulundurulması Gerektiğine İlişkin Yönetmeliğin 9. Maddesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ ( Anılan Niteliklere Sahip Olmayan Müteahhidin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nda Sayılan Fen Adamını Şantiye Şefi Olarak Görevlendirilmesi Gerektiği )
YAPI DENETİM KURULUŞU ( Denetleyebileceği İnşaat Metrekaresinin Sınırlandırılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Kanunun Amacına Uygun Etkin Bir Denetimin Yapılabilmesi İçin Denetlenebilecek İnşaat Alanının Sınırlandırılması Gerektiği )
YAPI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI ( Yapıların Mimari Statik ve Her Türlü Plan Proje Resim ve Hesaplarının Hazırlanması ve Bunların Uygulanmasıyla İlgili Fenni Mesuliyetin Uzmanlık Konularına Göre Fen Adamlarının Yapacağı Hükme Bağlandığından Yapım İşleri Yürütülen Şantiyede Fen Adamı Olan Şantiye Şefi Bulundurulması Gerektiği )"
D6.D6.4.2010E. 2008/3984 K. 2010/3389"TURİZM MERKEZİ İLAN EDİLEN ALANDA PLAN YAPMA YETKİSİ ( Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Geçeceği Ancak Daha Önce Yetkili Makamca Yapılan İmar Planlarının Kendiliğinden Hükümsüz Kalmayacağı )
İMAR PLANLARI ( Turizm Merkezi İlan Edilen Alanda Plan Yapma Yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Geçeceği Ancak Daha Önce Yetkili Makamca Yapılan İmar Planlarının Kendiliğinden Hükümsüz Kalmayacağı )
PLAN YAPMA YETKİSİ ( Turizm Merkezi İlan Edilen Alanda Plan Yapma Yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Geçeceği Ancak Daha Önce Yetkili Makamca Yapılan İmar Planlarının Kendiliğinden Hükümsüz Kalmayacağı )"
D6.D6.4.2010E. 2009/14900 K. 2010/3380"TAŞIT YOLLARI ( 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Yer Alması Gerektiği )
NAZIM İMAR PLANINDA YER ALMASI GEREKEN TAŞIT YOLU ( 1/5000 Ölçekli Planda Bulunmaması Karşısında Nazım İmar Planına Aykırı Olarak Yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İle İlgili Olarak Verilen İdare Mahkemesi Kararında İsabet Bulunmadığı )
UYGULAMA İMAR PLANI ( Nazım İmar Planında Yer Alması Gereken 12 Metrelik Taşıt Yolunun 1/5000 Ölçekli Planda Bulunmaması Karşısında Nazım İmar Planına Aykırı Olarak Yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İle İlgili Olarak Verilen İdare Mahkemesi Kararında İsabet Bulunmadığı )"
D6.D9.4.2010E. 2010/3740 K. 2010/3525"İDARİ DAVA DİLEKÇESİNDE BULUNMASI GEREKENLER (Davanın Konusu Sebepleri ve Dayandığı Deliller ile İdari İşlemin Yazılı Bildirim Tarihinin Gösterilmesi Gereği - Dava Dilekçeleri ile Bunlara Ekli Evrak Örneklerinin Karşı Taraf Sayısından Bir Fazla Olması Gereği )
İDARİ İŞLEMİN YAZILI BİLDİRİM TARİHİ (Dava Dilekçesinde Gösterilmesi Gereği - Dava Konusu Kararın ve Belgelerin Asıllarının veya Örneklerinin Dava Dilekçesine Eklenmesi Gereği )"
D6.D13.4.2010E. 2008/4272 K. 2010/3758"TAPU TAHSİS BELGESİNİN İPTALİ ( İptaline İlişkin İstanbul Defterdarlığı İşleminin İptali İstemi - İmar Affı Başvurusunda Bulunulduğu Tarihte İmar Planında Kamu Kullanımına Ayrılmış Taşınmaz Üzerinde Yer Alan Gecekondu Nedeniyle 2981 S. Kanun Hükümlerinden Yararlanılamayacağı )
İMAR AFFI BAŞVURUSUNDA BULUNULMASI ( Bulunulduğu Tarihte İmar Planında Kamu Kullanımına Ayrılmış Taşınmaz Üzerinde Yer Alan Gecekondu Nedeniyle 2981 S. Kanun Hükümlerinden Yararlanılamayacağı )
GECEKONDU İÇİN VERİLEN TAPU TAHSİS BELGESİ ( Tapu Tahsis Belgesinin İptaline İlişkin İstanbul Defterdarlığı İşleminin İptali İstemi - İmar Planında Kamu Kullanımına Ayrılmış Taşınmaz Üzerinde Yer Alan Gecekondu Nedeniyle 2981 S. Kanun Hükümlerinden Yararlanılamayacağı )"
D6.D13.4.2010E. 2008/4811 K. 2010/3763"ÇEVRE KANUNU UYARINCA DENETİM BİLGİ VERME VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Çevresel Gürültünün Kontrol Edilmesi Amacıyla Açık Mekanlarda Müzik Yayını Yapan İşyerlerinin Kapanış Saatlerinin Belirlenmesi Şeklinde Tanınmış Bir Yetkisinin Bulunmadığı )
GÜRÜLTÜ YASAĞI ( Çevre Kanunu Uyarınca Denetim Bilgi Verme ve Bildirim Yükümlülüğü - Çevresel Gürültünün Kontrol Edilmesi Amacıyla Açık Mekanlarda Müzik Yayını Yapan İşyerlerinin Kapanış Saatlerinin Belirlenmesi Şeklinde Tanınmış Bir Yetkisinin Bulunmadığı )
AÇIK MEKANLARDA MÜZİK YAYINI YAPAN İŞYERLERİ ( Çevresel Gürültünün Kontrol Edilmesi Amacıyla Açık Mekanlarda Müzik Yayını Yapan İşyerlerinin Kapanış Saatlerinin Belirlenmesi Şeklinde Tanınmış Bir Yetkisinin Bulunmadığı )"
D6.D13.4.2010E. 2010/51 K. 2010/3676"REVİZYON NAZIM İMAR PLANININ İPTALİ ( Dava Konusu Revizyon Nazım İmar Planının Yeterliliği Sahip Müellif Tarafından Yapılıp Yapılmadığı Hususunun Araştırılması Gerektiği )
İMAR PLAN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELLİFLERİN YETERLİLİĞİ ( Anılan Yönetmelik Hükmü Dikkate Alınarak Yeterliliğe Sahip Müellif Tarafından Yapılıp Yapılmadığı Hususunun Araştırılması Gerektiği )
İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ ( Revizyon Nazım İmar Planının - Dava Konusu Revizyon Nazım İmar Planının Yeterliliği Sahip Müellif Tarafından Yapılıp Yapılmadığı Hususunun Araştırılması Gerektiği )"
D6.D14.4.2010E. 2009/10535 K. 2010/3809"ÇEVRENİN KİRLETİLMESİ EYLEMİNE İŞTİRAK ( Atığın Arazisine Dökülmesine Göz Yuman ve Sessiz Kalan Davacının Tehlikenin Giderilmesi İçin Önlem Almaması ve Hiç Bir Harekette Bulunmaması - Çevre Para Cezasının Hukuka Uygunluğu )
ÇEVRE PARA CEZASI ( Atığın Arazisine Dökülmesine Göz Yuman ve Sessiz Kalan Davacının Tehlikenin Giderilmesi İçin Önlem Almaması ve Hiç Bir Harekette Bulunmaması - Cezanın Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/Çevrenin Kirletilmesi Eylemine İştirak )
ATIĞIN ARAZİYE DÖKÜLMESİ ( Göz Yuman ve Sessiz Kalan Davacının Tehlikenin Giderilmesi İçin Önlem Almaması ve Hiç Bir Harekette Bulunmaması - Çevre Para Cezasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D6.D16.4.2010E. 2008/5832 K. 2010/3900"PARSELASYON İŞLEMİ ( Arsa ve Arazi Düzenlemesi İle İlgili Genel Düzenlemeler Uyarınca Kamu Ortaklık Paylarının Islah İmar Planlarının Geçerli Olduğu Alanlarda Yapılacak Parselasyon İşlemleri Sırasında Düzenlemeye Giren Parsellerden de Alınması Gerektiği )
ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ GENEL DÜZENLEMELER ( Uyarınca Kamu Ortaklık Paylarının Islah İmar Planlarının Geçerli Olduğu Alanlarda Yapılacak Parselasyon İşlemleri Sırasında Düzenlemeye Giren Parsellerden de Alınması Gerektiği )
KAMU ORTAKLIK PAYI ( Arsa ve Arazi Düzenlemesi İle İlgili Genel Düzenlemeler Uyarınca Kamu Ortaklık Paylarının Islah İmar Planlarının Geçerli Olduğu Alanlarda Yapılacak Parselasyon İşlemleri Sırasında Düzenlemeye Giren Parsellerden de Alınması Gerektiği )
ISLAH İMAR PLANINA DAYALI İŞLEM ( 3194 S. Yasa'nın 18.Md. Uyarınca Parselasyon Yapılması ve Bu Parselasyon İşlemi Sırasında da Rekreasyon Alanının Kamu Ortaklık Payından Karşılanması Nedenleriyle Dava Konusu Parselasyon İşleminde Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
D6.D16.4.2010E. 2008/5856 K. 2010/3899"DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI (Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı İlk ve Ortaöğretim Kurumları Yol Meydan Park Çocuk Bahçesi Yeşil Saha İbadet Yeri ve Karakol Gibi Umumi Hizmetlerden ve Bu Hizmetlerle İlgili Tesislerin Oluşturulması Amacıyla %40'a Varan Oranda Alınmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
UMUMİ HİZMETLERLE İLGİLİ TESİSLERİN OLUŞTURULMASI (%40'a Varan Oranda Düzenleme Ortaklık Payı Alınmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
İLK VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI UMUMİ HİZMETLERİ (Yol Meydan Park Çocuk Bahçesi Yeşil Saha İbadet Yeri ve Karakol Gibi Umumi Hizmetlerden ve Bu Hizmetlerle İlgili Tesislerin Oluşturulması Amacıyla %40'a Varan Oranda Düzenleme Ortaklık Payı Alınmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)"
D6.D21.4.2010E. 2008/4078 K. 2010/4055"KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( İkinci Kararda Taşınmazın Tescilli Olması Nedeniyle İlgili Kanun Yönetmelik ve İlke Kararları Doğrultusunda Taşınmazın Son Durumunun da Göz Önüne Alınıp Değerlendirilerek Karar Alınmasında Mevzuata Aykırılık Görülmediği )
TAŞINMAZIN TESCİLLİ OLMASI ( Nedeniyle İlgili Kanun Yönetmelik ve İlke Kararları Doğrultusunda Taşınmazın Son Durumunun da Göz Önüne Alınıp Değerlendirilerek Karar Alınmasında Mevzuata Aykırılık Görülmediği - Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararının İptali İstemi )"
D6.D21.4.2010E. 2008/4157 K. 2010/4108"UYGULAMA İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ ( İmar Planlarına Askı Süresi İçinde İtiraz Eden Davacıların Son Askı Tarihini İzleyen Günden İtibaren 60 Gün İçinde Cevap Verilmeyerek İtirazın Zımnen Reddi Üzerine Bu Tarihi İzleyen Günden İtibaren 60 Gün İçinde Dava Açmaları Gerektiği )
İDARİ YARGIDA İTİRAZ SÜRESİ ( Uygulama İmar Planının İptali İstemi - İmar Planlarına Askı Süresi İçinde İtiraz Eden Davacıların Son Askı Tarihini İzleyen Günden İtibaren 60 Gün İçinde Cevap Verilmeyerek İtirazın Zımnen Reddi Üzerine Bu Tarihi İzleyen Günden İtibaren 60 Gün İçinde Dava Açmaları Gerektiği )
DAVA SÜRE AŞIMI ( Uygulama İmar Planının İptali İstemi - İmar Planlarına Askı Süresi İçinde İtiraz Eden Davacıların Son Askı Tarihini İzleyen Günden İtibaren 60 Gün İçinde Cevap Verilmeyerek İtirazın Zımnen Reddi Üzerine Bu Tarihi İzleyen Günden İtibaren 60 Gün İçinde Dava Açmaları Gerektiği )"
D6.D27.4.2010E. 2008/3566 K. 2010/4219"İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Mahkeme Kararının 30 Günlük Temyiz Süresi Geçirildikten Sonra Temyiz Edildiği Anlaşıldığından Temyiz İsteminin Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Karar Verilmesi İsabetli Olduğu )
TEMYİZ SÜRESİ ( İl Çevre ve Orman Müdürlüğü İşleminin İptali İstemi - Mahkeme Kararının 30 Günlük Temyiz Süresi Geçirildikten Sonra Temyiz Edildiği Anlaşıldığından Temyiz İsteminin Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Karar Verilmesi İsabetli Olduğu )
ÇEVRE PARA CEZASI ( Mahkeme Kararının 30 Günlük Temyiz Süresi Geçirildikten Sonra Temyiz Edildiği Anlaşıldığından Temyiz İsteminin Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Karar Verilmesi İsabetli Olduğu )"
D6.D3.5.2010E. 2008/7572 K. 2010/4351"UYGULAMA İMAR PLANI ( 1/1000 Ölçekli - Olmadan Yapı Ruhsatı Düzenlenemeyeceğinden 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Uyarınca Düzenlenen Ruhsatta Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
NAZIM İMAR PLANI ( 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Olmadan Yapı Ruhsatı Düzenlenemeyeceğinden 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Uyarınca Düzenlenen Ruhsatta Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D6.D4.5.2010E. 2008/3542 K. 2010/4412"SÜRESİ İÇİNDE VERİLEN YAPI RUHSATINA GÖRE YAPININ TAMAMLANMAMASI ( Halinde Yenileme Ruhsatının Tabi Olacağı Mevzuatın Başvuru Tarihine Göre Belirleneceği )
RUHSAT SÜRESİNDEN SONRA BAŞVURU YAPILMASI ( Yapı Ruhsatsız Duruma Düşeceğinden Yenileme Ruhsatı Başvurusu da Mevcut Başvuru Tarihindeki Mevzuata Tabi Olacağı )
YENİLEME RUHSATI ( Süresi İçinde Verilen Yapı Ruhsatına Göre Yapının Tamamlanmaması Halinde Yenileme Ruhsatının Tabi Olacağı Mevzuatın Başvuru Tarihine Göre Belirleneceği )"
D6.D7.5.2010E. 2008/5038 K. 2010/4664"İMAR PLANINDA SANAYİ ALANINA AYRILMAYAN TAŞINMAZ (İdare Mahkemesince Niteliği Belirsiz Bir Kullanım Kararına Dayanılarak Çevre Taşınmazlarda Bulunan Yapılaşmaların Emsal Alınması Suretiyle Verilen Kararda İsabet Görülmediği)
EMSAL TAŞINMAZ (İmar Planında Sanayi Alanına Ayrılmayan Taşınmaz - İdare Mahkemesince Niteliği Belirsiz Bir Kullanım Kararına Dayanılarak Çevre Taşınmazlarda Bulunan Yapılaşmaların Emsal Alınması Suretiyle Verilen Kararda İsabet Görülmediği)
SANAYİ ALANINA AYRILMAYAN TAŞINMAZ (İdare Mahkemesince Niteliği Belirsiz Bir Kullanım Kararına Dayanılarak Çevre Taşınmazlarda Bulunan Yapılaşmaların Emsal Alınması Suretiyle Verilen Kararda İsabet Görülmediği)"
D6.D7.5.2010E. 2008/6978 K. 2010/4666"TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ( Bunların Koruma Alanları ve Sit Alanlarında İnşaat Ruhsatı Verme Aşamasında Koruma Bölge Kurullarından İzin Alınacağı Ancak Belediye Mücavir Alan Sınırları İçinde Yapı Kullanma İzin Belgesi Verme Görev ve Yetkisi Belediyelere Ait Olduğu )
KORUMA BÖLGE KURULLARINDAN İZİN ALINMA ZORUNLULUĞU ( Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Bunların Koruma Alanları ve Sit Alanlarında İnşaat Ruhsatı Verme Aşamasında İzin Alınacağı )
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ( Belediye Mücavir Alan Sınırları İçinde Yapı Kullanma İzin Belgesi Verme Görev ve Yetkisinin Belediyelere Ait Olduğu )"
D6.D14.5.2010E. 2008/3238 K. 2010/4840"KAMULAŞTIRMA ŞERHİ ( Daha Önce Konulmasına İlişkin Belediye Encümeni Kararının İdare Mahkemesi Kararı İle İptal Edildiği - Tekrar Konulan Şerhde Mevzuata ve Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İDARE MAHKEMESİNCE İPTALİ ( Kamulaştırma Şerhi Konulmasına İlişkin - Daha Sonra Tekrar Konulan Şerhde Mevzuata ve Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
İPTAL KARARINDAN SONRA AYNI İŞLEMİN TEKRAR YAPILMASI ( Mevzuata ve Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Kamulaştırma Şerhi Konulması Kararının İdare Mahkemesi Kararı İle İptal Edildiği )"
D6.D14.5.2010E. 2008/6920 K. 2010/4743"1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ( 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına Aykırı Olamayacağı - Üst Ölçekli Nazım İmar Planının Alt Ölçekli Uygulama İmar Planı Esas Alınarak Şekillendirilemeyeceği )
NAZIM İMAR PLANI ( 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına Aykırı Olamayacağı - Üst Ölçekli Nazım İmar Planının Alt Ölçekli Uygulama İmar Planı Esas Alınarak Şekillendirilemeyeceği )
ÜST ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ( Alt Ölçekli Uygulama İmar Planı Esas Alınarak Şekillendirilemeyeceği - Bu Şekilde Bir Düzenlemenin Nazım İmar Planının Objektif Niteliğiyle Bağdaşmadığı )"
D6.D14.5.2010E. 2008/7328 K. 2010/4779"BAZ İSTASYONUNUN MÜHÜRLENMESİ ( Telefon ve Telgraf Kanunu Md. 35/2 Uyarınca Elektronik Haberleşmeyle İlgili Mevzuatın Yapı Kullanma İznine Tabi Olmadığı/Ancak İlgili Maddenin Anayasa Mahkemesi Kararıyla İptal Edildiği - Baz İstasyonunun Ruhsata Tabi Yapı Olup Olmadığı Hususunun Değerlendirileceği )
TELEFON VE TELGRAF KANUNU EK MADDE 35'İN İPTAL EDİLMESİ ( Anayasa Mahkemesi Kararıyla/Madde Uyarınca Elektronik Haberleşmeyle İlgili Mevzuatın Yapı Kullanma İznine Tabi Olmadığı - Mühürlenen Baz İstasyonunun Ruhsata Tabi Yapı Olup Olmadığı Hususunun Değerlendirilmesi Gerektiği )
YAPI TATİL ZAPTININ İPTALİ TALEBİ ( Baz İstasyonunun Mühürlendiği/Telefon ve Telgraf Kanunu Md. 35/2 Uyarınca Elektronik Haberleşmeyle İlgili Mevzuatın Yapı Kullanma İznine Tabi Olmadığı - Ancak İlgili Maddenin Anayasa Mahkemesi Kararıyla İptal Edildiğinin Dikkate Alınacağı )"
D6.D15.5.2010E. 2008/7736 K. 2010/4982"DAVA AÇMA SÜRESİ ( İdare Mahkemesince Davacıya Başvurunun Reddine İlişkin İşlem Tebliğ Tarihi Belli Değilse de Başvurudan İtibaren 60 Günlük Zımni Red Süresini Takip Eden İkinci 60 Gün İçinde Açılması Gereken Davanın Bu Süre Geçirilerek Açıldığı - Davanın Süre Aşımı Yönünden İncelenemeyeceği )
ZIMNİ RED ( Başvurudan İtibaren 60 Günlük Zımni Red Süresini Takip Eden İkinci 60 Gün İçinde Açılması Gereken Davanın Bu Süre Geçirilerek Açıldığı - Davanın Süre Aşımı Yönünden İncelenemeyeceği )"
D6.D20.5.2010E. 2008/4250 K. 2010/5155"NAZIM İMAR PLANININ İPTALİ ( Parselin Doğusundan Geçen Yolun Kaldırılması Sonucunda Anılan Taşınmazın Yola Cephesinin Kalmadığı - Şehircilik İlkelerine Uygun Olmadığı Anlaşılan Dava Konusu Planının Davacı Taşınmazına İlişkin Kısmında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
TAŞINMAZIN YOLA CEPHESİNİN KALMAMASI ( Şehircilik İlkelerine Uygun Olmadığı Anlaşılan Dava Konusu Nazım İmar Planının Davacı Taşınmazına İlişkin Kısmında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D6.D7.6.2010E. 2008/2280 K. 2010/5641"İMAR PLANLARIN HAZIRLANMASI VE YÜRÜRLÜĞE KONULMASI ( Dava Konusu 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planlarında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
PLANIN ONAYLANDIKTAN SONRA DAVACI BELEDİYE İLE BİRLİKTE DİĞER İLGİLİ KURUMLARA GÖNDERİLMESİ ( Anılan Planların İlan Edildiğine İlişkin Belgenin Yer Almadığının Görülmesi Karşısında Dava Konusu 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planlarında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
PLANIN ASKI VE İLAN TUTANAKLARININ İSTENMESİ ( Planların İlan Edildiğine İlişkin Belgenin Yer Almadığının Görülmesi Karşısında Dava Konusu 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planlarında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D6.D7.6.2010E. 2009/15611 K. 2010/5675"BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Belediye Meclisi Kararının Parselasyon İşleminin Hazırlayıcı Niteliğinde Bir İşlemi Olup İdari Davaya Konu Edilecek Kesin ve Yürütmesi Zorunlu İşlem Olmadığı - Düzenleme Sahasının Hukuka Aykırı Olarak Tespit Edildiğinden İptaline Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
BELEDİYE MECLİSİ KARARININ PARSELASYON İŞLEMİ ( Hazırlayıcı Niteliğinde Bir İşlemi Olup İdari Davaya Konu Edilecek Kesin ve Yürütmesi Zorunlu İşlem Olmadığı - Düzenleme Sahasının Hukuka Aykırı Olarak Tespit Edildiğinden İptaline Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Düzenlenen Bilirkişi Raporu İle Dosyadaki Bilgi ve Belgelerin Birlikte Değerlendirilmesinden Parselasyon İşleminde Belediye Encümeninin Yetkili Olduğu )"
D6.D15.6.2010E. 2008/9022 K. 2010/6191"FERDİLEŞTİRİLME YAPILMASI ( Hisseli Mülkiyetin Korunması Gerekirken Hisselerin Birleştirilmesi Suretiyle de Bir Çeşit Ferdileştirme Yapıldığı - İdare Mahkemesince Bu Hususlar Göz Önüne Alınmak Suretiyle Uyuşmazlık Hakkında Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
HİSSELİ MÜLKİYETİN KORUNMASI ( Gerekirken Hisselerin Birleştirilmesi Suretiyle de Bir Çeşit Ferdileştirme Yapıldığı - İdare Mahkemesince Bu Hususlar Göz Önüne Alınmak Suretiyle Uyuşmazlık Hakkında Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
KAMU ORTAKLIK PAYI ( Karşılanması Gereken Sağlık Tesisinin Davacının Taşınmazından Alındığı Gibi 3194 S. Yasanın 18.Md. Uyarınca Yapılan Parselasyon İşlemleri Sırasında Hisseli Mülkiyetin Korunması Gerektiği )
ARAZİ VE ARSALARIN İMAR PLANINA UYGUN OLARAK DÜZENLENMESİ ( Yapılan Parselasyon İşlemleri Sırasında Hisseli Mülkiyetin Korunması Gerekirken Hisselerin Birleştirilmesi Suretiyle de Bir Çeşit Ferdileştirme Yapıldığı - Uyuşmazlık Hakkında Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
D6.D16.6.2010E. 2008/8349 K. 2010/6342"KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARARI (Yapılan İmar Uygulamasının Uygun Olmadığına Karar Verildiği - Kamu Kurumu ve Kuruluşları İle Belediyelerin Koruma Bölge Kurullarının Kararlarına Uymak Zorunda Olduğu)
İMAR UYGULAMASI (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı/Yapılan İmar Uygulamasının Uygun Olmadığına Karar Verildiği - Kamu Kurumu ve Kuruluşları İle Belediyelerin Koruma Bölge Kurullarının Kararlarına Uymak Zorunda Olduğu)
KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARI (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma - İmar Uygulamasının Uygun Olmadığına Karar Verildiği/Kamu Kurumu ve Kuruluşları İle Belediyelerin Koruma Bölge Kurullarının Kararlarına Uymak Zorunda Olduğu)"
D6.D16.6.2010E. 2009/10978 K. 2010/6313"TAŞINMAZIN RÖPERLİ KROKİDEKİ DURUMA GETİRİLMESİ ( Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Davacının İdareye Sunduğu Belgenin Parselasyon ve Öncesine Ait Olduğu ve Ayrıca Tüm Ada Bazında Belediye Tarafından Oluşturulan Parselasyon ve Ölçü Krokilerini Etkileyeceği )
İDAREYE SUNULAN BELGELER ( Parselasyon ve Öncesine Ait Olduğu ve Ayrıca Tüm Ada Bazında Belediye Tarafından Oluşturulan Parselasyon ve Ölçü Krokilerini Etkileyeceği Uygulamanın Davacının Durumuna Önemli Bir Etkisinin Olmadığı )"
D6.D21.6.2010E. 2008/9008 K. 2010/6489"YAPI RUHSATININ İPTALİ İSTEMİ ( Belediye Sınırları İçerisinde Yer Alan Uyuşmazlık Konusu Taşınmaz İçin Bu Alanda Yetkili Olan Belediye Başkanlığı Tarafından Düzenlenen Yapı Ruhsatında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE YER ALAN TAŞINMAZ ( Yapı Ruhsatının İptali İstemi - Belediye Sınırları İçerisinde Yer Alan Uyuşmazlık Konusu Taşınmaz İçin Bu Alanda Yetkili Olan Belediye Başkanlığı Tarafından Düzenlenen Yapı Ruhsatında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN YAPI RUHSATI ( Organize Sanayi Bölgesinde Yer Alan Taşınmaz - Belediye Sınırları İçerisinde Yer Alan Uyuşmazlık Konusu Taşınmaz İçin Bu Alanda Yetkili Olan Belediye Başkanlığı Tarafından Düzenlenen Yapı Ruhsatında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D6.D25.6.2010E. 2008/6795 K. 2010/6667"ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ ( Dava Konusu Çevresel Durum Değerlendirme Raporunun Dayanağı Yönetmelik Maddesi Danıştay 6. Dairesince İptal Edildiğinden Dayanağı Kalmayan Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
ÇEVRESEL DURUM DEĞERLENDİRME RAPORU ( Dayanağı Yönetmelik Maddesi Danıştay 6. Dairesince İptal Edildiğinden Dayanağı Kalmayan Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )"
D6.D28.6.2010E. 2008/3363 K. 2010/6802"YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ'NİN İPTALİ İSTEMİ ( Yapının Arsaya Aplike Edilmesinde Teknik Eleman Görevlendirileceği - Teknik Elemandan Anlaşılan Harita ve Kadastro Mühendisleri Olduğu/Aksi Yönde Bir Düzenlemeye Yer Vermeyen Yönetmelik Hükmünde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
TEKNİK ELEMAN ( Harita ve Kadastro Mühendisleri Olduğu - Aksi Yönde Bir Düzenlemeye Yer Vermeyen Yönetmelik Hükmünde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
YAPININ ARSAYA APLİKE EDİLMESİ ( Teknik Eleman Görevlendirileceği Belirtilmiş Olup Söz Konusu Teknik Elemandan Anlaşılması Gerekenin Harita ve Kadastro Mühendisleri Olduğu )
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSİ ( Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin İptali İstemi - Yapının Arsaya Aplike Edilmesinde Teknik Eleman Görevlendirileceği - Teknik Elemandan Anlaşılan Harita ve Kadastro Mühendisleri Olduğu/Aksi Yönde Bir Düzenlemeye Yer Vermeyen Yönetmelik Hükmünde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D6.D28.6.2010E. 2008/9714 K. 2010/6776"RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK BAŞLANAN YAPILAR ( Para Cezası Verilmesi Yolundaki İşlem İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Bulunmasına Rağmen Davanın Görev Yönünden Reddi Yolundaki Kararda İsabet Görülmediği )
PARA CEZASI VERİLMESİ YOLUNDAKİ İŞLEM ( İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Bulunmasına Rağmen Davanın Görev Yönünden Reddi Yolundaki Kararda İsabet Görülmediği - Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Olarak Başlanan Yapılar Olduğu )
GÖREV ( Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Olarak Başlanan Yapılar - Para Cezası Verilmesi Yolundaki İşlem İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Bulunmasına Rağmen Davanın Görev Yönünden Reddi Yolundaki Kararda İsabet Görülmediği )"
D6.D7.7.2010E. 2010/3901 K. 2010/7379"TAŞINMAZIN 1. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANINDA YER ALMASI ( Açık Olup Sit Belirlemesinin Daha Sonraki Bir Tarihte Yapılmasının İşlemin Tesis Edildiği Tarihte Taşınmazın Sit Alanı Niteliğinde Olmadığı Anlamına Gelmeyeceği )
SİT ALANI ( Taşınmazın 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında Yer Alması Açık Olup Sit Belirlemesinin Daha Sonraki Bir Tarihte Yapılmasının İşlemin Tesis Edildiği Tarihte Taşınmazın Sit Alanı Niteliğinde Olmadığı Anlamına Gelmeyeceği )
MADENCİLİK PROJESİ İÇİN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ ( Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu Hazırlanarak İşlem Görmesi Gerekirken Anılan Yönetmeliğin EK-II Sayılı Listesine Göre Proje Tanıtım Dosyası Üzerine Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ ( Rapor Hazırlanarak İşlem Görmesi Gerekirken Anılan Yönetmeliğin EK-II Sayılı Listesine Göre Proje Tanıtım Dosyası Üzerine Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D6.D14.7.2010E. 2009/15186 K. 2010/7755"İMAR PARA CEZASININ TAHSİLİ ( Ödeme Emrinin İptali İstemi - Davanın Konusunu Oluşturmayan İl Encümeni Kararının İptali İstemiyle Açılan Davada Verilen İdare Mahkemesi'nin Kararına İlişkin Olarak Yapılan Temyiz İsteminin İncelenemeyeceği )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davanın Konusunu Oluşturmayan İl Encümeni Kararının İptali İstemiyle Açılan Davada Verilen İdare Mahkemesi'nin Kararına İlişkin Olarak Yapılan Temyiz İsteminin İncelenmesine Hukuken Olanak Bulunmadığı )
TEMYİZ İSTEMİ ( İmar Para Cezasının Tahsili - Davanın Konusunu Oluşturmayan İl Encümeni Kararının İptali İstemiyle Açılan Davada Verilen İdare Mahkemesi'nin Kararına İlişkin Olarak Yapılan Temyiz İsteminin İncelenemeyeceği )"
D6.D14.7.2010E. 2010/3561 K. 2010/7719"ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI ( Geri Alınması Yönünde Yapılan Başvurunun Reddine Yönelik İşlemin İptali İstemi - İşlemin Geri Alınması İstemiyle Davalı İdareye Başvuruda Bulunulduğu/Yasal Süre İçerisinde Açılan Davanın Esası İncelenmesi Gerektiği )
TEBLİGAT ( İdarece Verilen “ÇED Gerekli Değildir” Kararının Davacılara Tebliğine İlişkin Herhangi Bir Bilgi ve Belgenin Bulunmadığı - Davacılar Tarafından Söz Konusu İşlemden Haberdar Olunması Üzerin İşlemin Geri Alınması İstemiyle Davalı İdareye Başvuruda Bulunulduğu/Davanın Esası İncelenmesi Gerektiği )
GERİ ALINAN İŞLEM ( İdarece Verilen “ÇED Gerekli Değildir” Kararının Geri Alınması Yönünde Yapılan Başvurunun Reddine Yönelik İşlemin İptali İstemi - Davalı İdareye Süresinde Başvuruda Bulunulduğu/Yasal Süre İçerisinde Açılan Davanın Esası İncelenmesi Gerektiği )"
D6.D21.9.2010E. 2008/10309 K. 2010/8265"İMAR KANUNU UYARINCA VERİLEN CEZALAR ( Yeni Yasal Düzenlemenin Yürürlük Tarihinden Önceki Döneme İlişkin Olaylara Uygulama İmkanı Bulunmadığı - Hukuka Aykırılığı Anayasa Mahkemesi Kararı İle Saptanmış Yasa Maddesi Uyarınca Verilen Para Cezasının Bu Hukuki Çerçevede Değerlendirilmesi Gerektiği )
HUKUKA AYKIRILIĞIN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İLE SAPTANMIŞ OLMASI ( Yasa Maddesi Uyarınca Verilen Para Cezasının Bu Hukuki Çerçevede Değerlendirilmesi Gerektiği - İmar Kanunu Uyarınca Verilen Cezalar )
ANAYASA MAHKEMESİNCE VERİLEN İPTAL KARARLARI ( Anayasaya Aykırı Bulunarak İptal Edildiği Bilindiği Halde Görülmekte Olan Davaların Anayasa'ya Aykırılığı Saptanmış Hükümler Dikkate Alınarak Çözümlenmeleri Anayasanın Üstünlüğü ve Hukuk Devleti İlkesine Aykırı Bulunduğu )"
D6.D21.9.2010E. 2008/6279 K. 2010/8256"BELEDİYE MECLİSİ KARARI ( İdare Mahkemesinin Kararıyla Bütün Olarak İptal Edildiği Anlaşıldığından İşin Esasının Tekrar İncelenmesine Yer Bulunmadığı Gerekçesiyle Davada Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verildiği )
KARAR VERİLMESİNE YER OLMAMA ( İmar Durum Belgesi Verilmemesine Yönelik Kısmının İptali İstemi - Belediye Meclisi Kararının İdare Mahkemesinin Kararıyla Bütün Olarak İptal Edildiği Anlaşıldığından İşin Esasının Tekrar İncelenmesine Yer Bulunmadığı Gerekçesiyle Davada Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verildiği )
İMAR DURUM BELGESİ VERİLMEMESİNE YÖNELİK KISMININ İPTALİ İSTEMİ ( Belediye Meclisi Kararının İdare Mahkemesinin Kararıyla Bütün Olarak İptal Edildiği Anlaşıldığından İşin Esasının Tekrar İncelenmesine Yer Bulunmadığı Gerekçesiyle Davada Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verildiği )"
D6.D21.9.2010E. 2008/630 K. 2010/8273"YOLLAR VE KARAKOL ALANI ( Düzenleme Sahası Dışında Bırakılması Hususu İle Düzenleme Sahasında İlgili Yatırımcı Kuruluş Olan Davalı İdarenin Hissesi Varken "Kültür Tesis Alanı" Kullanımlı Parselde Hazineye Ait Hissesinden Tahsis Edildiği - Dava Konusu İmar Uygulamasında Hukuka ve Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
KÜLTÜR TESİS ALANI ( Davalı İdarenin Hissesi Varken "Kültür Tesis Alanı" Kullanımlı Parselde Hazineye Ait Hissesinden Tahsis Edildiği - Dava Konusu İmar Uygulamasında Hukuka ve Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
ARAZİ VE ARSALARIN İMAR PLANINA UYGUN OLARAK DÜZENLENMESİ ( Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanması Gereken Park Alanları Yollar ve Karakol Alanının Düzenleme Sahası Dışında Bırakıldığı - Dava Konusu İmar Uygulamasında Hukuka ve Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )"
D6.D21.9.2010E. 2008/9470 K. 2010/8254"İMAR DURUM BELGESİ VERİLMEMESİNE YÖNELİK KISMININ İPTALİ İSTEMİ ( İdare Mahkemesince Uyuşmazlık Konusu Belediye Meclisi Kararının Bütün Olarak İptal Edildiği Anlaşıldığından İşin Esasının Tekrar İncelenmesine Yer Bulunmadığı )
SINIRLARI İMAR PLANI ÜZERİNDE BELİRLENEN KISMINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ UYGULAMASI ( Taşınmaz Sahiplerine İmar Durum Belgesi Verilmemesine Yönelik Kısmının İptali İstemi - İdare Mahkemesince Uyuşmazlık Konusu Belediye Meclisi Kararının Bütün Olarak İptal Edildiği Anlaşıldığından İşin Esasının Tekrar İncelenmesine Yer Bulunmadığı )
KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ( İmar Durum Belgesi Verilmemesine Yönelik Kısmının İptali İstemi - İdare Mahkemesince Uyuşmazlık Konusu Belediye Meclisi Kararının Bütün Olarak İptal Edildiği Anlaşıldığından İşin Esasının Tekrar İncelenmesine Yer Bulunmadığı )"
D6.D28.9.2010E. 2008/10062 K. 2010/8579"ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Düzenlenen Bilirkişi Raporu İle Dosyadaki Bilgi ve Belgelerin Birlikte Değerlendirilmesinden Teknik Yönden Dayanağı İmar Planına Uygun Olmakla Birlikte Taşınmaz Maliklerinin Tamamının Muvafakati Olmaksızın Tevhit ve İfraz İşleminin Gerçekleştirelemeyeceği )
TAŞINMAZ MALİKLERİNİN MUVAFAKATİ ( Teknik Yönden Dayanağı İmar Planına Uygun Olmakla Birlikte Taşınmaz Maliklerinin Tamamının Muvafakati Olmaksızın Tevhit ve İfraz İşleminin Gerçekleştirelemeyeceği )
TEVHİD VE İFRAZ İŞLEMİ ( Encümen Kararının İptali İstemi - Düzenlenen Bilirkişi Raporu İle Dosyadaki Bilgi ve Belgelerin Birlikte Değerlendirilmesinden Teknik Yönden Dayanağı İmar Planına Uygun Olmakla Birlikte Taşınmaz Maliklerinin Tamamının Muvafakati Olmaksızın Gerçekleştirelemeyeceği )"
D6.D4.10.2010E. 2008/1528 K. 2010/8654"İDARİ VESAYET YETKİSİ ( 5216 S.Y'nın 14. Md.sinin 5. Fıkrası İle Yalnızca Hukuka Uygunluk Denetimi Şeklinde Yargı Eliyle Gerçekleştirilmesi Yolunca Getirilen Düzenlemeyle İdarenin Bütünlüğü İlkesinin Zayıflatıldığı - Anayasa Mahkemesi'nin Kararı İle Başvuru Doğrultusunda Söz Konusu Kuralın İptali Gereği )
İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİNİN ZAYIFLATILMASI ( Yalnızca Hukuka Uygunluk Denetimi Şeklinde Yargı Eliyle Gerçekleştirilmesi Yolunca Getirilen - Anayasa Mahkemesi'nin Kararı İle Başvuru Doğrultusunda Söz Konusu Kuralın İptali Gereği )
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( İdare Mahkemesince Hukuka Aykırılığı Anayasa Mahkemesi Kararı İle Saptanmış Yasa Maddesine Dayanılarak Açılan Dava Hakkında Yeniden Karar Verilmesi Gerektiği )"
D6.D12.10.2010E. 2008/13112 K. 2010/9098"MAHKEME KARARLARI ( Karara Esas Alınan Düşünceye Atıfla ve Dipnotta Kişiye ve Esere Bağlayarak Atıflı Dipnotlu Bir Şekil Kullanarak Makale Veya Eser Biçiminde Karar Yazılamayacağı )
USULE AYKIRI YAZILAN KARAR ( Karara Esas Alınan Düşünceye Atıfla ve Dipnotta Kişiye ve Esere Bağlayarak Atıflı Dipnotlu Bir Şekil Kullanarak Makale Veya Eser Biçiminde Yazılması - Bozma Nedeni Oluşturacağı )
KARARIN ATIFLI DİPNOTLU YAZILMASI ( Eserlere Atıf Yapılması Bazı Düşünce ve Kişilerin Özellikle İşaret Edilmesi - Yargıçların Tarafsız ve Objektif Düşünceleriyle Değil Sübjektif Düşüncelere Dayalı Karar Verdikleri Kanaati Oluşabileceği )
YARGIÇLARIN TARAFSIZLIĞI VE OBJEKTİFLİĞİ ( Eserlere Atıf Yapılması Bazı Düşünce ve Kişilerin Özellikle İşaret Edilmesi - Yargıçların Sübjektif Düşüncelere Dayalı Karar Verdikleri Kanaati Oluşabileceği/Atıflı Dipnotlu Karar Yazılması )"
D6.D12.10.2010E. 2010/6915 K. 2010/9108"KIYI KANUNU UYARINCA PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Yasa Hükmüne Aykırılık Türüne Göre Görevli Yargı Yeri Açıkça Anlaşılan Haller Dışındaki Durumlarda Verilen İdari Para Cezası Kapsamında Herhangi Bir İdari İşlem Tesis Edilmişse İdari Yargının Görevli Olduğu )
PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Yasa Hükmüne Aykırılık Türüne Göre Görevli Yargı Yeri Açıkça Anlaşılan Haller Dışındaki Durumlarda Verilen İdari Para Cezası Kapsamında Herhangi Bir İdari İşlem Tesis Edilmişse İdari Yargının Görevli Olduğu )
GÖREV ( Kıyı Kanunu Uyarınca Para Cezası Verilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Yasa Hükmüne Aykırılık Türüne Göre Görevli Yargı Yeri Açıkça Anlaşılan Haller Dışındaki Durumlarda Verilen İdari Para Cezası Kapsamında Herhangi Bir İdari İşlem Tesis Edilmişse İdari Yargının Görevli Olduğu )"
D6.D15.10.2010E. 2010/5628 K. 2010/9351"KAÇAK İNŞAAT NEDENİYLE PARA CEZASI VERİLMESİ ( İşlemin Dayanağı Yasa Maddesi Anayasa Mahkemesi Kararıyla İptal Edildiği - Mahkeme Kararı İptal Hükmünü Taşısa da Davacının Haksız Olduğu Tespiti Yapıldığından Davacı Vekili Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Para Cezası Verilmesine İlişkin İşlemin Dayanağı Yasa Maddesi Anayasa Mahkemesi Kararıyla İptal Edildiği - Mahkeme Kararı İptal Hükmünü Taşısa da Davacının Haksız Olduğu Tespiti Yapıldığından Davacı Vekili Lehine Hükmedilemeyeceği )
PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN DAYANAĞI YASA MADDESİ ( Anayasa Mahkemesi Kararıyla İptal Edildiği - Mahkeme Kararı İptal Hükmünü Taşısa da Davacının Haksız Olduğu Tespiti Yapıldığından Davacı Vekili Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği )"
D6.D19.10.2010E. 2008/10988 K. 2010/9590"BİRDEN FAZLA TARAFIN İHMAL VE KUSURLARIYLA ZARARIN DOĞMASINA SEBEP OLMA ( İdare Mahkemesince Gerekirse Yerinde Keşif ve Bilirkişi veya Dosya Üzerinden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Birden Fazla Tarafın İhmal ve Kusurlarıyla Zararın Doğmasına Sebep Olduğu Açık Olduğuna Göre İdare Mahkemesince Gerekirse Yerinde Keşif ve Bilirkişi veya Dosya Üzerinden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
DURUMU YETKİLİ İDAREYE BİLDİRMEME ( Davacının da Bu Tür Bir Yapıyı Satın Alması Nedenleriyle Kusurlarıyla Zararın Doğmasında Etkin Oldukları - Birden Fazla Tarafın İhmal ve Kusurlarıyla Zararın Doğmasına Sebep Olduğu )"
D6.D19.10.2010E. 2008/13096 K. 2010/9533"TADİLAT RUHSATI DÜZENLENMESİ ( Ruhsata Tabi Olduğu Anlaşılan Esaslı Tadilatın Ruhsatsız Yapıldığı ve Temyiz Aşamasında Dahi Ruhsata Bağlanmadığı - İmara Aykırılığın Giderilmesi Yolunda Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
RUHSATA TABİ OLDUĞU ANLAŞILAN ESASLI TADİLAT ( Ruhsatsız Yapıldığı ve Temyiz Aşamasında Dahi Ruhsata Bağlanmadığı - İmara Aykırılığın Giderilmesi Yolunda Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
İMARA AYKIRILIK ( Ruhsata Tabi Olduğu Anlaşılan Esaslı Tadilatın Ruhsatsız Yapıldığı ve Temyiz Aşamasında Dahi Ruhsata Bağlanmadığı - İmara Aykırılığın Giderilmesi Yolunda Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D6.D19.10.2010E. 2010/6031 K. 2010/9530"AKARYAKIT VE LPG İSTASYONU KULLANIMI ( İlgili Mevzuatta Aranan Koşulların da Sağlanması Şartıyla Mevzii İmar Planıyla Düzenlenmesinde Hukuki Bir Engel Olmadığı )
MEVZİİ İMAR PLANI ( Akaryakıt ve LPG İstasyonu Kullanımının İlgili Mevzuatta Aranan Koşulların da Sağlanması Şartıyla Mevzii İmar Planıyla Düzenlenmesinde Hukuki Bir Engel Olmadığı )"
D6.D20.10.2010E. 2008/11125 K. 2010/9624"İDARELER ARASI TAŞINMAZ MAL DEVİRLERİ ( Kamulaştırma Kanunu Md. 30'un Uygulanacağı - Bundan Kaynaklanan Uyuşmazlığın da Danıştay Birinci Dairesince Çözümleneceği )
KAMULAŞTIRMA KANUNU 30. MADDE ( İdareler Arası Taşınmaz Mal Devirlerinde Uygulanacağı - Bundan Kaynaklanan Uyuşmazlığın da Danıştay Birinci Dairesince Çözümleneceği )
GÖREV ( İdareler Arası Taşınmaz Mal Devirlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Danıştay Birinci Dairesince Çözümleneceği - Kamulaştırma Kanunu Md. 30'un Uygulanacağı )"
D6.D1.11.2010E. 2009/462 K. 2010/9862"KEŞİF AVANSI ( Davacının Yatırmaması Halinde Yargılama Sonucu Haksız Çıkan Taraftan Alınmak Şartıyla Öncelikle Davalı İdareden Yatırılmaması Halinde Hazineden İstenerek Mahallinde Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Keşif Avansını Davacının Yatırmaması Halinde Yargılama Sonucu Haksız Çıkan Taraftan Alınmak Şartıyla Öncelikle Davalı İdareden Yatırılmaması Halinde Hazineden İstenerek Yaptırılması Gerektiği )"
D6.D8.11.2010E. 2010/2297 K. 2010/10209"İNŞAAT RUHSATININ İPTALİ İSTEMİ ( İmar Planı İle Notu Arasında Birbirine Aykırı Hususların Bulunması Halinde Planın Esas Alınması Gerektiği )
İMAR PLANI İLE NOTU ARASINDA BİRBİRİNE AYKIRI HUSUSLARIN BULUNMASI ( Planın Esas Alınması Gerektiği - İnşaat Ruhsatının İptali İstemi )"
D6.D10.11.2010E. 2010/6597 K. 2010/10306"PARSELASYON İŞLEMİNİN İLAN EDİLMESİ (İmar Planı Değişikliği Yapılarak Bu Plana Göre Belediye Encümeni Kararıyla Yeni Bir Parselasyon İşleminin Tesis Edildiği - İdare Mahkemesince Dava Konusu Edilen İşlemin İdarece Geri Alınarak Yeni Bir Parselasyon İşlemi Tesis Edildiği/Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
ARAZİ VE ARSALARIN İMAR PLANINA UYGUN OLARAK DÜZENLENMESİ (Davanın Mahkemenin Dosyasında Kayıtlı Olduğu - İdare Mahkemesince Dava Konusu Edilen İşlemin İdarece Geri Alınarak Yeni Bir Parselasyon İşlemi Tesis Edildiği Göz Önünde Bulundurularak Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
İŞLEMİN İDARECE GERİ ALINMASI (İdare Mahkemesince Dava Konusu Edilen İşlemin İdarece Geri Alınarak Yeni Bir Parselasyon İşlemi Tesis Edildiği Göz Önünde Bulundurularak Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği)"
D6.D22.11.2010E. 2010/7117 K. 2010/10413"İMAR PLANLARININ İPTALİ İSTEMİ ( Rekreaktif Alan Kavramı İle Rakreasyon Alanı Kavramının Farklı Olduğu/Rekreasyon Alanlarında Belli Koşullarda Yapılaşmaya Olanak Sağlandığı Ancak Rekreaktif Alanlarda Olanak Sağlanmadığı - Uyuşmazlık Hakkında Yeniden Karar Verileceği )
REKREASYON ALANI ( Rekreaktif Alan Kavramı İle Rakreasyon Alanı Kavramının Farklı Olduğu/Rekreasyon Alanlarında Belli Koşullarda Yapılaşmaya Olanak Sağlandığı Ancak Rekreaktif Alanlarda Olanak Sağlanmadığı - İmar Planının İptali İsteminin Bu Hususa Göre Ele Alınacağı )
SAHİL ŞERİDİNİN İLK 50 METRELİK KISMI ( İmar Planının İptali Talebi - İmar Planları İle Sahil Şeridinin İlk 50 Metrelik Kısmı İçin Getirilen Düzenlemede Kıyı Kanunu ile Yönetmelik Hükümlerine Uyarlık Bulunmadığının Gözetileceği )
REKREAKTİF ALAN ( İmar Planının İptali Talebi - Rekreaktif Alan Kavramı İle Rakreasyon Alanı Kavramının Farklı Olduğu Gözetilerek Karar Verileceği )"
D6.D29.11.2010E. 2008/12154 K. 2010/10561"İNŞAAT RUHSATI ( 5 Yıllık İnşaat Ruhsatı Süresi İçinde Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmadığından Yasal Olarak Tamamlandığının Kabulüne Olanak Bulunmayan Yapının Ruhsat Süresinin Dolması Nedeniyle Ruhsatsız Hale Gelen Yapıya Yeniden İnşaat Ruhsatı Alınmasının Yasal Zorunluluk Olduğu )
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALINMAMASI ( Yasal Olarak Tamamlandığının Kabulüne Olanak Bulunmayan Yapının Ruhsat Süresinin Dolması Nedeniyle Ruhsatsız Hale Gelen Yapıya Yeniden İnşaat Ruhsatı Alınmasının Yasal Zorunluluk Olduğu )
RUHSATSIZ HALE GELEN YAPI Süresi İçinde Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmadığından Yasal Olarak Tamamlandığının Kabulüne Olanak Bulunmayan Yapının Ruhsat Süresinin Dolması Nedeniyle Ruhsatsız Hale Gelen Yapıya Yeniden İnşaat Ruhsatı Alınması Gerektiği )"
D6.D6.12.2010E. 2010/2375 K. 2010/10813"ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME KARARI (Planlanan Entegre Çimento Tesislerinden Kaynaklanacak Emisyonların Etki Alanı İçindeki Mevcut Kirlilik Düzeyini Hava Kalitesi Sınır Değerlerinin Üzerine Çıkaracağı Tahmin Edildiğinden Söz Konusu Tesisin Önerilen Yerde Kurulup İşletilmesinin Uygun Olmayacağı)
HAVA KALİTESİ SINIR DEĞERLERİ (Emisyonların Etki Alanı İçindeki Mevcut Kirlilik Düzeyini Hava Kalitesi Sınır Değerlerinin Üzerine Çıkaracağı Tahmin Edildiğinden Söz Konusu Tesisin Önerilen Yerde Kurulup İşletilmesinin Uygun Olmayacağı)
ÇİMENTO FABRİKASI KURULACAK OLAN YER (Tarım Alanları Yerleşim Yerleri ve Tarihi Kastabala Vadisi İçinde Kalması Nedeniyle Tesis Aşamasında ve İşletme Durumunda Çevreye Olumsuz Zararlar Vereceği - Seçilen Yerin Uygun Olmadığı)"
D6.D21.12.2010E. 2009/4384 K. 2010/11541"KORUMA KURULUNCA UYGUN BULUNMAYAN MİMARİ PROJELER ( İmar Planına Uygun Olmasına Rağmen Hukuka Aykırı Olduğu )
İMAR PLANINA UYGUN OLAN MİMARİ PROJELER ( Koruma Kurulunca Uygun Bulunmaması Durumunda Uygulanamayacağı )
MİMARİ PROJELER ( Koruma Kurulunca Uygun Bulunmayan - Koruma Alanındaki Diğer Parsellerde Yapılaşmanın Gerçekleşmiş Olmasının Aynı Şartlarda Yapılaşma Hakkı Sağlamayacağı )
KORUMA ALANINDAKİ PARSELLER ( Yapılaşmanın Gerçekleşmiş Olmasının Mimari Projesi Koruma Kurulunca Uygun Bulunmayan Davacıya Aynı Şartlarda Yapılaşma Hakkı Sağlamayacağı )"
D6.D22.12.2010E. 2010/6199 K. 2010/11648"PARA CEZASI ( Temelinde Bir İdari İşleme Bağlı Olmayan Salt Kabahatlar Kanunu Hükümlerine Göre Verilen - İptali İstemi/Görevli Mercinin Adli Yargı Yerleri Olduğu )
KABAHATLAR KANUNU'NA GÖRE VERİLEN PARA CEZASI ( Temelinde Bir İdari İşleme Bağlı Olmayan - İptali İstemi/Görevli Mercinin Adli Yargı Yerleri Olduğu )
İDARİ İŞLEME BAĞLI OLMAYAN PARA CEZASI ( Salt Kabahatlar Kanunu Hükümlerine Göre Verilen - İptali Davanın İncelenmeksizin Reddi/Adli Yargı Yerlerinde Çözümleneceği )"
D6.D1.2.2011E. 2009/2838 K. 2011/122"ACELE KAMULAŞTIRMA ( Yurt Savunması İhtiyacının Bulunması Halinde Bakanlar Kurulunca Acilliğine Karar Verilen Durumlarda Acele Kamulaştırma Yapılabileceği - Özel Kanunlarla Acele Kamulaştırma Öngörülen Haller İçin Bakanlar Kurulu Kararına Gerek Olmadan İlgili İdarece Acele Kamulaştırma Kararı Alınabileceği )
ACELE KAMULAŞTIRMANIN GEREKÇELENDİRİLMESİ ( 5366 S.K. Uyarınca Acele Kamulaştırıma Kararında Aciliyet Nedenlerinin Ortaya Konması Gereği - Kanunla Verilen Acele Kamulaştırma Kararının Aciliyet Nedenleri Ortaya Konulmadan Salt Bakanlar Kurulu Kararının Acil Kamulaştırma İşlemi İçin Yeterli Olmadığı )"
D6.D2.2.2011E. 2008/3365 K. 2011/161"YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ( Dava Konusu Yönetmelikte Şantiye Şefi Olabilecek Meslek Gruplarının Genişletilmesi Suretiyle Teknik Öğretmen veya Tekniker Diplomasına Sahip Teknik Personeli de Kapsama Alacak Şekilde Tanımlama Yapılmasında Hukuka Uyarlık Görülmediği )
ŞANTİYE ŞEFİ ( Yapı Denetimi UygulamaYönetmeliğinde Şantiye Şefi Olabilecek Meslek Gruplarının Genişletilmesi Suretiyle Teknik Öğretmen veya Tekniker Diplomasına Sahip Teknik Personeli de Kapsama Alacak Şekilde Tanımlama Yapılmasında Hukuka Uyarlık Görülmediği )
HAKEDİŞ RAPORU ( Denetleyebileceği İnşaat Alanı Miktarından Düşülen Yapı Kısmı İle İlgili Olarak Yapı Denetim Kuruluşunun Sorumluluğunun Devam Ettiği - Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Devam Eden İnşaatlarla İlgili Geç. 3. Md.sinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D6.D7.2.2011E. 2009/6176 K. 2011/224"YOL VE PARK ALANI ÜZERİNE RUHSATSIZ İNŞA EDİLEN İSTİNAT DUVARI ( Herhangi Bir Karar Alınmasına Gerek Olmaksızın Yıktırılabilir Durumdaki Kamuya Ait Taşınmazdaki Yapı Hakkında da İmar Kanunu'nun Uygulanabileceği )
KAMUYA AİT YAPI ( Yol ve Park Alanı Üzerine Ruhsatsız İnşa Edilen İstinat Duvarının Herhangi Bir Karar Alınmasına Gerek Olmaksızın Yıktırılabilir Durumdaki Kamuya Ait Taşınmazdaki Yapı Hakkında da İmar Kanunu'nun Uygulanabileceği )
İSTİNAT DUVARI ( Yol ve Park Alanı Üzerine Ruhsatsız İnşa Edilen - Herhangi Bir Karar Alınmasına Gerek Olmaksızın Yıktırılabilir Durumdaki Kamuya Ait Taşınmazdaki Yapı Hakkında da İmar Kanunu'nun Uygulanabileceği )"
D6.D7.2.2011E. 2010/12065 K. 2011/219"DAVA DİLEKÇESİ ( Kamulaştırma İşlemine Konu Davacıya Ait Taşınmazın Pafta Ada ve Parsel Numaraları İle İşlemin Bildirim Tarihinin Belirtilmemesi - Eksiklik Tamamlandıktan Sonra Harçsız Yeniden Dava Açılmak Üzere Reddi Gerektiği)
EKSİK DAVA DİLEKÇESİ ( Eksiklik Tamamlandıktan Sonra Harçsız Yeniden Dava Açılmak Üzere Reddi Gerektiği - Kamulaştırma İşlemine Konu Davacıya Ait Taşınmazın Pafta Ada ve Parsel Numaraları İle İşlemin Bildirim Tarihinin Belirtilmemesi)
İDARİ DAVALARIN AÇILMASI ( Dilekçelerde Tarafların Varsa Vekillerinin Veya Temsilcilerinin Ad ve Soyadları Ünvanları ve Adresleri Davanın Konusu Sebepleri İle Dayandığı Delillerin ve İdari İşlemin Yazılı Bildirim Tarihinin Gösterileceği - Eksik Dilekçenin Reddedileceği)"
D6.D14.2.2011E. 2009/6118 K. 2011/310""
D6.D14.2.2011E. 2010/7024 K. 2011/300"KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN DAYANAĞI OLAN İMAR PLANLARININ İPTALİ TALEBİ ( 1/1000 VE 1/5000 Ölçekli/Rekreatif Alanı Kavramı İle Rekreasyon Alan Kavramının Farklı Olduğu - Birinin Yapılaşma Olanağını İçerirken Diğerinin Bu Olanağı Sağlamadığının Gözetileceği )
İMAR PLANLARININ İPTALİ TALEBİ ( 1/1000 VE 1/5000 Ölçekli/Rekreatif Alanı Kavramı İle Rekreasyon Alan Kavramının Farklı Olduğu - Sahil Şeridinin İlk 50 Metrelik Kısmı İçin Getirilen Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
REKREATİF ALAN VE REKREASYON ALAN KAVRAMI ( 1/1000 VE 1/5000 Ölçekli İmar Planının İptali Talebi - Rekreatif Alanı Kavramı İle Rekreasyon Alan Kavramının Farklı Olduğu/ Birinin Yapılaşma Olanağını İçerirken Diğerinin Bu Olanağı Sağlamadığının Gözetileceği )
SAHİL ŞERİDİNİN İLK 50 METRELİK KISMI İÇİN GETİRİLEN DÜZENLEME ( Kamulaştırma İŞleminin Dayanağı Olan İmar Planlarının İptali Talebi - Rekreatif Alanı Kavramı İle Rekreasyon Alan Kavramının Farklı Olduğu/ Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D6.D7.3.2011E. 2010/9076 K. 2011/469"YAPI RUHSATININ İPTALİ İSTEMİ ( Uygulama İmar Planına Karşı Açılan Davanın Yargılama Süreci İçerisinde Yapının İnşaat Ruhsatına Uygun Yapıldığının Belirlenmesi Halinde Yapı ya da Yapı Kısımlarının Kazanılmış Hak Kapsamında Olduğu )
KAZANILMIŞ HAK ( Yapı Ruhsatının İptali İstemi - Uygulama İmar Planına Karşı Açılan Davanın Yargılama Süreci İçerisinde Yapının İnşaat Ruhsatına Uygun Yapıldığının Belirlenmesi Halinde Yapı ya da Yapı Kısımlarının Kazanılmış Hak Kapsamında Olduğu )
UYGULAMA İMAR PLANINA KARŞI AÇILAN DAVA ( Yargılama Süreci İçerisinde Yapının İnşaat Ruhsatına Uygun Yapıldığının Belirlenmesi Halinde Yapı ya da Yapı Kısımlarının Kazanılmış Hak Kapsamında Olduğu )"
D6.D9.3.2011E. 2009/191 K. 2011/5174"UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİ ONAYLAYAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ( Taşkın Yaşanan Dere Yatağının Çevrenin Dere Koruma Bandı Oluşturularak Bu Sınır İçinde Kalan Kullanımın Park Alanı Olarak Planlamasının Kamu Yararına Uygun Olduğundan Görev Alanına Girdiği )
DERE ISLAHI ( Büyükşehir Belediyesi Görev Alanına Girdiği - Taşkın Yaşanan Dere Yatağının Çevrenin Dere Koruma Bandı Oluşturularak Bu Sınır İçinde Kalan Kullanımın Park Alanı Olarak Planlamasının Kamu Yararına Uygun Olduğundan Görev Alanına Girdiği )
TAŞKIN YAŞANAN DERE YATAĞI ( Çevrenin Dere Koruma Bandı Oluşturularak Bu Sınır İçinde Kalan Kullanımın Park Alanı Olarak Planlamasının Kamu Yararına Uygun Olduğundan Görev Alanına Girdiği - Büyükşehir Belediyesinin Yetkisizliğinden Bahsedilemeyeceği )"
D6.D10.3.2011E. 2010/9688 K. 2011/526"BAZ İSTASYONUNUN MÜHÜRLENMESİ ( 406 S.K. Ek Md. 35'in Anayasa Mahkemesi Kararı İle İptal Edildiği - İstasyon Kurulması İçin Ruhsat Alınması Gerektiği/Ruhsatsız İstasyonun Mühürlenmesi İşleminin Hukuka Uygun Olduğu )
RUHSATSIZ OLARAK YAPILAN BAZ İSTASYONUNU ( 406 S.K. Ek Md. 35'in Anayasa Mahkemesi Kararı İle İptal Edildiği - İstasyon Kurulması İçin Ruhsat Alınması Gerektiği/Ruhsatsız İstasyonun Mühürleneceği )"
D6.D10.3.2011E. 2010/9688 K. 2011/526"BAZ İSTASYONUNUN MÜHÜRLENMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Sabit Elektronik Haberleşme Sistemi ( Baz İstasyonu ) Teknik Altyapı Niteliğinde Bir Tesis Olduğundan İmar Planı Üzerinde Gösterilmesi Gerektiği )
SABİT ELEKTRONİK HABERLEŞME SİSTEMİ ( ( Baz İstasyonu ) Teknik Altyapı Niteliğinde Bir Tesis Olduğundan İmar Planı Üzerinde Gösterilmesi Gerektiği )
İMAR PLANI ÜZERİNDE GÖSTERİLMESİ GEREKEN BAZ İSTASYONU ( Sabit Elektronik Haberleşme Sistemi ( Baz İstasyonu ) Teknik Altyapı Niteliğinde Bir Tesis Olduğundan Gösterilmesi Gerektiği )"
D6.D13.4.2011E. 2009/747 K. 2011/828"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE YAPILAN PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( İşlemin Yetki Yönünden Hukuka Uygun Olduğu - Daha Önceden Yapılan Terk ve Kesintilerin Miktarı Belirlendikten Sonra Ortaya Çıkan Fark Kadar Düzenleme Ortaklık Payı Alınabileceği )
YETKİ ( Parselasyon İşlemi - Büyükşehir Belediyenin Yetki Alanında Bulunan Bulvara Cephe Veren Uyuşmazlık Konusu Parseli Kapsayan Alanda Yapıldığı Anlaşıldığından İşlemin Yetki Yönünden Hukuka Uygun Olduğu )
ORTAKLIK PAYI ( Daha Önceden Yapılan Terk ve Kesintilerin Miktarı Belirlendikten Sonra Ortaya Çıkan Fark Kadar Düzenleme Ortaklık Payı Alınabileceği )
PARSELASYON İŞLEMİ ( Daha Önceden Yapılan Terk ve Kesintilerin Miktarı Belirlendikten Sonra Ortaya Çıkan Fark Kadar Düzenleme Ortaklık Payı Alınabileceği )"
D6.D18.4.2011E. 2009/7442 K. 2011/879"İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ ( İmar Planının Nazım İmar Planına Uygun Olduğu/Üst Ölçekli Plana Uygunluk Yönünden 10 Metrelik Yolun Değerlendirilmesi Gereği - Yolların Uygulama İmar Planı Üzerinden İncelenmesinin Zorunluluk Arz Ettiği/Nazım İmar Planına Uygun Olmadığı )
ÜST ÖLÇEKLİ PLANA UYGUNLUK ( İmar Planının Nazım İmar Planına Uygun Olduğu/Üst Ölçekli Plana Uygunluk Yönünden Yolun Değerlendirilmesi Gereği - Yolların Uygulama İmar Planı Üzerinden İncelenmesinin Zorunluluk Arz Ettiği/Uygulama İmar Planının Nazım İmar Planına Uymadığı )
YOLLARIN UYGULAMA İMAR PLANI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ ( Zorunluluk Arz Ettiği - Üst Ölçekli Plana Uygunluk Yönünden Yolun Değerlendirilmesi Gereği )"
D6.D18.4.2011E. 2010/10876 K. 2011/868"İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI ( Belediye Meclislerince Onaylanarak Yürürlüğe Gireceği ve Bu Planların Onay Tarihinden İtibaren Bir Ay Süre İle İlan Edileceği - İtirazların Belediye Meclislerince 15 Gün İçinde İncelenerek Kesin Karara Bağlanacağı)
PLANLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İSTEMİ ( Davacı Başvurusunun Yetkili Organ Olan Belediye Meclisince İncelenmesi Sırasında Dava Konusu İmar Planları ve Bu Planlarda Değişiklik Yapılması İsteminin Birlikte Değerlendirilmesi Suretiyle Karar Verileceği)
BELEDİYE MECLİSİNİN İMAR PLANININ HAZIRLANMASINDAKİ GÖREVİ ( Belediye Meclislerince Onaylanarak Yürürlüğe Gireceği ve Bu Planların Onay Tarihinden İtibaren Bir Ay Süre İle İlan Edileceği - İtirazların Belediye Meclislerince 15 Gün İçinde İncelenerek Kesin Karara Bağlanacağı)"
D6.D4.5.2011E. 2009/6697 K. 2011/1132"DERNEKLERİN DAVA EHLİYETİ (Doğrudan Dernek Tüzel Kişiliğinin Hak ve Çıkarlarını İlgilendiren Konularda İptal Davası Açabilecekleri ve Bu Kapsamı Aşan Konularda Salt Tüzükte Hüküm Bulunduğundan Bahisle Dava Açma Ehliyetinin Mevcut Olduğunun Kabulüne Olanak Bulunmadığı)
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ İSTEMİ (Derneklerin Doğrudan Dernek Tüzel Kişiliğinin Hak ve Çıkarlarını İlgilendiren Konularda İptal Davası Açabilecekleri ve Bu Kapsamı Aşan Konularda Salt Tüzükte Hüküm Bulunduğundan Bahisle Dava Açma Ehliyetinin Mevcut Olduğunun Kabulüne Olanak Bulunmadığı)
DAVA EHLİYETİ (İmar Planı Değişikliğinin İptali İstemi - Derneklerin Doğrudan Dernek Tüzel Kişiliğinin Hak ve Çıkarlarını İlgilendiren Konularda İptal Davası Açabilecekleri ve Bu Kapsamı Aşan Konularda Salt Tüzükte Hüküm Bulunduğundan Bahisle Dava Açma Ehliyetinin Mevcut Olduğunun Kabulüne Olanak Bulunmadığı)"
D6.D13.5.2011E. 2009/5621 K. 2011/1308"ÖZEL KANUNLARDA AYRI SÜRE GÖSTERİLEN DURUMLARDA İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA ( İmar Kanunundan Kaynaklanan Plan Değişikliğine Askı Süresinde İtiraz Edildiği - 60 Günlük Sürede İdarece Cevap Verilmemesi Halinde İtirazın Zımnen Reddedildiği )
İMAR KANUNUNDAN KAYNAKLANAN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( İtirazın Zımnen Reddedildiği/60 Gün İçersinde Dava Açılması Gerektiği - Bu Süre Geçtikten Sonra İtirazın Reddine İlişkin Kararın Tebliği Üzerine Dava Açılamayacağı )"
D6.D16.5.2011E. 2009/355 K. 2011/1371"ARAZİ VE ARSALARIN İMAR PLANINA UYGUN OLARAK DÜZENLENMESİ ( İmar Kanunu'nun 18. Md. Uyarınca Yapılan Parselasyon Planları ve Dağıtım Cetvelleri - Parsel Büyüklükleri ve Hisse Miktarı Parsellerin Konumu Gibi Hususlar Ayrı Ayrı Gösterildiğinden Bu Planların Düzenlemeye Tabi Tuttukları Taşınmaz Sahipleri İçin Sübjektif ve Kişisel İşlemler Olduğu)
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN TEBLİĞİ ( Bu Raporun Davacıya Değil Davacının Vekiline Tebliğ Edildiği - Davacının Bu Tarihte Dava Konusu İşlem Hakkında Dava Açmaya Yeterli Düzeyde Bilgi Sahibi Olduğunun Kabul Edilemeyeceği)
İMAR KANUNU'NUN 18. MADDESİ UYARINCA YAPILAN PARSELASYON PLANLARI VE DAĞITIM CETVELLERİ ( Parsel Büyüklükleri ve Hisse Miktarı Parsellerin Konumu Gibi Hususlar Ayrı Ayrı Gösterildiğinden Bu Planların Düzenlemeye Tabi Tuttukları Taşınmaz Sahipleri İçin Sübjektif ve Kişisel İşlemler Olduğu)"
D6.D8.6.2011E. 2010/12920 K. 2011/2120"KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI ( Genel Düzenleyici İşlemlere Karşı Sadece Kanunlarında Gösterilen Amaçları Doğrultusunda Dava Açma Ehliyeti Bulunduğu )
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ( Bir Alanda Yapı Emsalinin Yükselmesi ve Yapılanma Şartlarının Belirlenmesine İlişkin Plan Değişikliğinin Baronun Doğrudan Tüzel Kişiliğini Hak ve Menfaatlerini Etkilemeyeceği )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Genel Düzenleyici İşlemlere Karşı Sadece Kanunlarında Gösterilen Amaçları Doğrultusunda Dava Açma Ehliyeti Bulunduğu )"
D6.D14.6.2011E. 2010/10709 K. 2011/2200"DAVA AÇMA EHLİYETİ (Parselasyon İşlemlerine Karşı Açılan Davalar - Malik Olmayıp Taşınmaz Üzerinde Hak İddia Edenlerin Taşınmazın Tapu Kaydını Adlarına Tescil Ettirmeleri Üzerine Dava Açabileceği)
PARSELASYON İŞLEMLERİ (Malik Olmayıp Taşınmaz Üzerinde Hak İddia Edenlerin Taşınmazın Tapu Kaydını Adlarına Tescil Ettirmeleri Üzerine Dava Açabileceği - Dava Açma Ehliyeti)
ARSA VE ARAZİ MALİKLERİ (Parselasyon İşlemlerine Karşı Dava Açma Ehliyetleri Bulunduğu - Malik Olmayıp Taşınmaz Üzerinde Hak İddia Edenlerin Taşınmazın Tapu Kaydını Adlarına Tescil Ettirmeleri Üzerine Dava Açabileceği)"
D6.D21.6.2011E. 2009/7072 K. 2011/2372"BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Yapılan Plan Değişikliğine İlişkin - Sonradan Yürürlüğe Giren 5393 S. Belediye Kanunu İle Belediye Meclisi Üyelerinin Kendileri İle İlgili İşlemin Görüşüldüğü Meclis Toplantısına Katılamayacaklarının Hükme Bağlandığı )
PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ İSTEMİ ( Belediye Meclisi Kararının - Sonradan Yürürlüğe Giren 5393 S. Belediye Kanunu İle Belediye Meclisi Üyelerinin Kendileri İle İlgili İşlemin Görüşüldüğü Meclis Toplantısına Katılamayacaklarının Hükme Bağlandığı )
BELEDİYE MECLİSİ ÜYESİ ( İmar Planı Değişikliği Talebinin Bizzat Belediye Meclis Üyesince Verildiği - Dava Konusu İşlemin Şekil Öğesi Yönünden Hukuka Aykırı Olması Nedeniyle İptali Gerektiği )
ŞEKİL YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK ( Belediye Meclisi Kararının İptali İstemi - Belediye Meclisi Üyesinin Taşınmazlara İlişkin Yapılan İmar Planı Değişikliğinin Görüşüldüğü Belediye Meclisi Toplantısına Katıldığı/Dava Konusu İşlemin Şekil Öğesi Yönünden Hukuka Aykırı Olması Nedeniyle İptali Gerektiği )"
D6.D22.6.2011E. 2010/10107 K. 2011/2395"ÇEVRE DÜZENİ PLANI REVİZYONU (Parselin Bulunduğu Alana Verilen Fonksiyonun Yeterli Araştırmaya Dayandırılıp Dayandırılmadığı Hususunun İncelenmesi Gerektiği)
SANAYİ ALANI (Çevre Düzeni Planlarının Bölgesel Nitelikte Genel Arazi Kullanım Kararlarını İçermediği - 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının Parsel Bazında Arazi Kullanım Kararlarının Belirlenmesinde Baz Alınamayacağı)
ŞEHİRCİLİK İLKELERİ (1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının Parsel Bazında Arazi Kullanım Kararlarının Belirlenmesinde Baz Alınamayacağı - Parselin Bulunduğu Alana Verilen Fonksiyonun Yeterli Araştırmaya Dayandırılıp Dayandırılmadığı Hususunun İncelenmesi Gerektiği)"
D6.D6.7.2011E. 2009/14173 K. 2011/2660"PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİ ( Taşınmazın Sağlık Ocağı Alanından Çıkarılması İstemi - Reddine Dair İşlemin Şehircilik İlkelerine Planlama Esaslarına ve Kamu Yararına Uygun Olup Olmadığı Yolunda Yapılacak Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Neticesine Göre Karar Verileceği )
BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Taşınmazın Plan Değişikliği Yapılarak Sağlık Ocağı Alanından Çıkarılması İstemiyle Yapılan Başvurunun Reddine İlişkin - İşlemin Şehircilik İlkelerine Uygun Olup Olmadığı Yolunda Yapılacak Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Neticesine Göre Karar Verileceği )
KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Belediye Meclisi Kararının İptali İstemi - Reddine Dair İşlemin Şehircilik İlkelerine Planlama Esaslarına ve Kamu Yararına Uygun Olup Olmadığı Yolunda Yapılacak Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Neticesine Göre Karar Verileceği )
İMAR PLANI TADİLATI İSTEMİ ( İdarelerce Çevredeki Nüfus Yoğunluk Sosyal Donatı Dengesi ve Kamu Yararı Yönünden İrdelenmesi Gerektiği - Planlamanın Genel İlkelerinin Dikkate Alınarak Uyuşmazlık Konusu Taşınmaza Ayrıldığı Amaç İçin İhtiyaç Bulunmadığı Sonucuna Varılması Durumunda Plan Değişikliğine Gidilmesi Gerektiği )"
D6.D14.9.2011E. 2009/13615 K. 2011/3170"TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLULUK ( Kamulaştırılan Taşınmaz Alanının Tapuda Fazla Tescil Edilmesi Sebebiyle Fazla Ödeme Yapılması İle Ortaya Çıktığı İleri Sürülen Zararın Tazmini Talebi - Karar Düzeltme İstenemeyeceği )
KARARIN DÜZELTİLMESİ ( Dilekçesinde Öne Sürülen Hususların 2577 S.K. Md. 54'teki Sebeplere Uymadığı - Kamulaştırılan Taşınmaz Alanının Tapuda Fazla Tescil Edilmesi Sebebiyle Fazla Ödeme Yapılması İle Ortaya Çıktığı İleri Sürülen Zararın Tazmini Talebi )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ ALANININ TAPUDA FAZLA OLARAK TESCİL EDİLMESİ ( İle Uğranılan Zararın Tazmini Talebi - Karar Düzeltme Talebinde Bulunulamayacağı )"
D6.D21.9.2011E. 2011/353 K. 2011/3281"ISLAH PROJESİNİN İPTALİ İSTEMİ (Nazım İmar Planı Yapılmadan Tesis Edilen Ölçekli Uygulama İmar Planı ile Bu Plana Dayalı Islah Projesi ve Kamulaştırma İşleminde Mevzuata Uyarlık Bulunmadığından Aksi Yöndeki Kararın İsabetsiz Olduğu )
NAZIM İMAR PLANI (Yapılmadan Tesis Edilen Ölçekli Uygulama İmar Planı ile Bu Plana Dayalı Islah Projesi ve Kamulaştırma İşleminde Mevzuata Uyarlık Bulunmadığından Aksi Yöndeki Kararın İsabetsiz Olduğu - Islah Projesinin İptali İstemi )
UYGULAMA İMAR PLANI (Islah Projesinin İptali İstemi - Nazım İmar Planı Yapılmadan Tesis Edilen Ölçekli Uygulama İmar Planı ile Bu Plana Dayalı Islah Projesi ve Kamulaştırma İşleminde Mevzuata Uyarlık Bulunmadığından Aksi Yöndeki Kararın İsabetsiz Olduğu )
KAMULAŞTIRMA (Nazım İmar Planı Yapılmadan Tesis Edilen Ölçekli Uygulama İmar Planı ile Bu Plana Dayalı Islah Projesi ve Kamulaştırma İşleminde Mevzuata Uyarlık Bulunmadığından Aksi Yöndeki Kararın İsabetsiz Olduğu - Islah Projesinin İptali İstemi )"
D6.D23.9.2011E. 2009/4529 K. 2011/3351"KAMULAŞTIRMAYA İLİŞKİN İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI (Davada Süre Aşımı Bulunmadığı/Süre Yönünden Davanın Reddine Karar Veren Yerel Mahkeme Kararının Hatalı Olduğu - Sürenin Mirasbırakanın Ölüm Tarihinden İtibaren Başlayacağının Kabulü )
İPTAL DAVASININ SÜRE BAŞLANGIÇ TARİHİ (30 Günlük Sürenin Olağanüstü Bir Durum Olan Ölüm Olayının Vuku Bulduğu Tarihten İtibaren Başlayacağının Yerel Mahkemece Gözetileceği - Eldeki Davanın Süresi İçerisinde Açılmış Olduğu/Esasa Girileceği )
MİRASBIRAKANIN ÖLÜMÜ (Malik Sıfatını Kazanan Mirasçıların Mülkiyet Hakkına İstinaden Açacakları İptal Davasında Dava Açma Süresinin Ölüm Tarihinden İtibaren Başlayacağı - Eldeki Davanın Süresi İçerisinde Açıldığının Kabulü Gerektiği )
MİRASÇILARIN DAVA AÇMA HAKKI (Kamulaştırma Kararının İptali İçin Belirlenen 30 Günlük Sürenin Mirasbırakanın Ölümü Halinde Ölüm Tarihinden İtibaren Başlayacağı/Ölümün Olağanüstü Bir Durum Olduğu - Davanın Süresi İçerisinde Açıldığı )
30 GÜNLÜK SÜRE (Kamulaştırmaya İlişkin Belediye Encümeni Kararının İptali Davası - Davanın Süresi İçerisinde Olduğu )"
D6.D23.9.2011E. 2009/7370 K. 2011/3345"UYGULAMA İMAR PLANI ( 2/B Uyarınca Orman Sınırları Dışına Çıkılarak Hazine Adına Tescil Edilen Yerler - Bu Niteliği Korunarak İmar Planı Kapsamına Alınması Gerektiği )
2/B UYARINCA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLER ( Hazine Adına Tescil Edilen - Bu Niteliği Korunarak İmar Planı Kapsamına Alınması Gerektiği/Uygulama İmar Planı )
ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLER ( 2/B Uyarınca Çıkılarak Hazine Adına Tescil Edilen - Bu Niteliği Korunarak İmar Planı Kapsamına Alınması Gerektiği )"
D6.D23.9.2011E. 2009/7373 K. 2011/3346"ORMAN NİTELİĞİNDE TAŞINMAZ ( Niteliği Korunarak Plan Kapsamına Alınması Gerektiği - Başka Bir Kullanım Amacı Belirlenmek Suretiyle Yapılan İmar Planında Anayasa Md. 169 Hükmü Yönünden Hukuki İsabet Bulunmadığı )
İMAR PLANI ( Orman Niteliğindeki Taşınmazın Bu Niteliği Korunarak Plan Kapsamına Alınması Gerektiği - Başka Bir Kullanım Amacı Belirlenmek Suretiyle Yapılan İmar Planında Anayasa Md. 169 Hükmü Yönünden Hukuki İsabet Bulunmadığı )
UYGULAMA İMAR PLANI ( Orman Niteliğindeki Taşınmaza Başka Bir Kullanım Amacı Belirlenmek Suretiyle Yapılan İmar Planında Anayasa Md. 169 Hükmü Yönünden Hukuki İsabet Bulunmadığı - Niteliği Korunarak Plan Kapsamına Alınması Gerektiği )"
D6.D10.10.2011E. 2009/10306 K. 2011/3606"TAŞINMAZIN TESCİL EDİLMESİ İSTEMİNİN REDDEDİLMESİ ( İşlemin İptali İstemi - Yapılan İmar Uygulaması Sonucunda Ada Parsel Numarası Değişen Taşınmazın Davacı Adına Tescilinin İse İlgilinin Yazılı Rızası Bulunmaması Durumunda Ancak Mahkeme Kararı İle Mümkün Olabileceği/Adli Yargıda Davanın Görüleceği)
İMAR UYGULAMASI SONUCUNDA ADA PARSEL NUMARASININ DEĞİŞMESİ ( Taşınmazın Davacı Adına Tescilinin İlgilinin Yazılı Rızası Bulunmaması Durumunda Ancak Mahkeme Kararı İle Mümkün Olabileceği/Adli Yargı Yerinin Görevli Olduğu)
GÖREV ( Taşınmazın Tescil Edilmesi İsteminin Reddedilmesi İşleminin İptali İstemi - Yapılan İmar Uygulaması Sonucunda Ada Parsel Numarası Değişen Taşınmazın Davacı Adına Tescilinin İlgilinin Yazılı Rızası Bulunmaması Durumunda Ancak Mahkeme Kararı İle Mümkün Olabileceği/Adli Yargının Görevli Olduğu)
PARSELİN KÜTÜK SAHİFESİNİN İMAR UYGULAMASI NETİCESİNDE KAPATILMASI ( Taşınmazın Davacı Adına Tescilinin İlgilinin Yazılı Rızası Bulunmaması Durumunda Ancak Mahkeme Kararı İle Mümkün Olabileceği - Adli Yargının Görevli Olduğu)"
D6.D17.10.2011E. 2009/15650 K. 2011/3752"KAMULAŞTIRMA İSTEMİ ( Askeri Güvenlik Bölgesindeki Taşınmazda Zirai Faaliyet Yapılabildiğinden Mülkiyet Hakkının Özünün İhlal Edilmediğinden İsteminin Reddine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Olmadığı )
ASKERİ GÜVENLİK BÖLGESİ ( Kapsamındaki Taşınmazda Zirai Faaliyet Yapılabildiğinden Mülkiyet Hakkının Özünün İhlal Edilmediği - Kamulaştırma İsteminin Reddinde Hukuka Aykırılık Olmadığı )
MÜLKİYET HAKKI ( Askeri Güvenlik Bölgesindeki Taşınmazda Zirai Faaliyet Yapılabildiğinden Hakkın Özünün İhlal Edilmediğinden Kamulaştırma İsteminin Reddedilebileceği )"
D6.D18.10.2011E. 2009/10109 K. 2011/3784"KAMULAŞTIRMA ( Uzun Süre Yapılmadığı Takdirde Kişilerin Temel Haklarından Biri Olan Mülkiyet Hakkının Süresi Belirsiz Bir Zaman Diliminde Kısıtlandığı ve Bu Durumun Mülkiyet Hakkının Özünün Zedelenmesine Neden Olduğu )
İMAR PLANI ( Taşınmazın Davalı Belediyece İmar Programına Alınması Gerekirken Davalı İdarelerce Anılan Taşınmazın İmar Programında Olmadığı ve Kamulaştırma Çalışması Bulunmadığından Bahisle Başvuruların Reddi Yolunda Tesis Edilen İşlemlerde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
MÜLKİYET HAKKI ( Kamulaştırmanın Uzun Süre Yapılmadığı Takdirde Kişilerin Temel Haklarından Biri Olan Mülkiyet Hakkının Süresi Belirsiz Bir Zaman Diliminde Kısıtlandığı ve Bu Durumun Mülkiyet Hakkının Özünün Zedelenmesine Neden Olduğu )"
D6.D4.11.2011E. 2009/3446 K. 2011/4308"DAVA AÇMA SÜRESİ ( Yargı Kararının Uygulanması İstemiyle Genel Zamanaşımı Süresi İçinde İdareye Başvuran Davacının Zımnen Ret Kararı Üzerine Tazminat Davası Açabileceği )
TAZMİNAT DAVASI ( Yargı Kararının Uygulanması İstemiyle Genel Zamanaşımı Süresi İçinde İdareye Başvuran Davacının Zımnen Ret Kararı Üzerine Dava Açabileceği )
YARGI KARARLARININ UYGULANMASI ( İstemiyle Genel Zamanaşımı Süresi İçinde İdareye Başvuran Davacının Zımnen Ret Kararı Üzerine Tazminat Davası Açabileceği )"
D6.D21.11.2011E. 2011/3846 K. 2011/4581"BELEDİYE MECLİSİ TARAFINDAN ALINMIŞ NAZIM İMAR PLANI KARARININ İPTALİ DAVASI (Planda Geçen "Belediye Hizmet Alanı" İfadesinin Yeterli Olmamasına Rağmen Plan Notları İçerisinde Belirsizliğin Ortadan Kalkdırılmış Olduğunun Gözetileceği )
İMAR PLANINDA GEÇEN BELEDİYE HİZMET ALANI İFADESİ (Belirsiz Olduğu Nedeniyle Davanın Kabulünün Yerinde Olmadığı - Plan Notlarının İncelendiğinden Belirsizliğin Giderilebileceği/Hizmet Alanında Yer Alabilecek Kullanımın Belirlenebileceği )
İMAR PLANINDA BULUNAN BELİRSİZLİĞİN GİDERİLEBİLECEĞİ (Plan Notlarının İncelenediğinde Hangi Tür Kullanımın Gerçekleştirileceğinin Görülebileceği - Planın Şehircilik İlkeleri ve Planlama Esaslarına Uygun Olduğu/Plan Notları )
PLAN NOTLARI (Lejantı Belediye Hizmet Alanı Olarak Belirlenen Bir Alanda, Hangi Tür Kullanımlara Yer Verildiğinin Belirtildiği/Hizmet Alanı Kullanımının Belilenebileceği/Hizmet Binası,Kültür Merkezi,Tiyatro,Kreş vs.Gibi Planlandığı )
PLANLAMA İLKELERİNE AYKIRI BİR DURUM BULUNMADIĞI (İmar Planında Geçen "Belediye Hizmet Alanı" İfadesinin Belirsiz Olduğundan Davanın Davanın Kısmen Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğu - Plan Notlarının İdare Mahkemesince Gözetileceği )
NAZIM İMAR PLANI (Davaya Konu Taşınmazın İmar Planında Kısmen İtfaiye ve Kısmen de Belediye Hizmet Alanı Olarak Belirlendiği - Belediye Hizmet Alanı İfadesindeki Belirsizliğin İmar Plan Notları İncelendiğinde Aydınlatılabileceği )
ŞEHİRCİLİK İLKELERİ VE PLANLAMA ESASLARINA UYGUNLUK (Plan Notlarıda Lejantı Belediye Hizmat Alanında Hangi Tür Kullanımların Yer Aldığının Belilenebileceğinin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği - Kamu Yararı Bulunduğunun Kabulü )"
D6.D6.2.2012E. 2011/3813 K. 2012/447"İMAR UYGULAMASI ( Daha Önce Yapılan Yola Terk İşlemi Parselasyon İşlemi Olmadığından İkinci Kez Düzenleme Ortaklık Payı Kesilemeyeceği Gerekçesiyle Parselasyon İşleminin İptaline Karar Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
YOLA TERK İŞLEMİ ( Parselasyon İşlemi Olmadığından İkinci Kez Düzenleme Ortaklık Payı Kesilemeyeceği Gerekçesiyle Parselasyon İşleminin İptaline Karar Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( İmar Uygulaması - Daha Önce Yapılan Yola Terk İşlemi Parselasyon İşlemi Olmadığından İkinci Kez Düzenleme Ortaklık Payı Kesilemeyeceği Gerekçesiyle Parselasyon İşleminin İptaline Karar Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D6.D21.3.2012E. 2009/12094 K. 2012/1191"NAZIM İMAR PLANI ( Yürürlüğe Girmesinden Sonra Gerek İlk Kez Yapılacak Uygulama İmar Planının Gerekse Bu Planda Değişikliğin Bir Yıllık Süre Dolmadan Büyükşehir Belediyesince Yapılamayacağı )
UYGULAMA İMAR PLANI ( Nazım İmar Planının Yürürlüğe Girmesinden Sonra İlk Kez Yapılacak ve Gerekse Bu Planda Yapılacak Değişiklik - Bir Yıllık Süre Dolmadan Büyükşehir Belediyesinin Uygulama İmar Planı Yapmak Veya Yaptırmak Görevi Bulunmadığı )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN UYGULAMA İMAR PLANI YAPMAK VEYA YAPTIRMAK GÖREVİ ( Nazım İmar Planının Yürürlüğe Girmesinden Sonra Bir Yıllık Süre Dolmadan Mümkün Olmadığı )"
D6.D26.3.2012E. 2009/11739 K. 2012/1255"KARAR VERİLMESİNE YER OLMAMA ( Dava Açıldıktan Sonra Plan Değişikliği Yapılması Halinde İlk Plana Dava Açılmasına Neden Olan Olumsuzluklar Devam Ediyorsa Dava Konusuz Kalmayacağı )
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ( Dava Açıldıktan Sonra Yapılması Halinde İlk Plana Dava Açılmasına Neden Olan Olumsuzluklar Devam Ediyorsa Dava Konusuz Kalmayacağı )
İMAR PLANI İPTALİ TALEBİ ( Dava Açıldıktan Sonra Plan Değişikliği Yapılması Halinde İlk Plana Dava Açılmasına Neden Olan Olumsuzluklar Devam Ediyorsa Dava Konusuz Kalmayacağı )"
D6.D30.3.2012E. 2011/4980 K. 2012/1426"KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI SINIR İLANI (İşlemin Genel Düzenleyici İşlem Olduğundan Bahisle Askı Tarihleri Esas Alınarak Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddinin Hatalı Olduğu - Belediye Meclis Kararının Sonradan Yapılan Planlara Altlık Oluşturduğu Dava Açma Süresinin İlan Tarihi Değil Öğrenme Tarihinden Başladığının Kabulü Gereği)
DAVA AÇMA SÜRESİ (Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Sınır İlanı Kararlarının Sonradan Yapılacak Planlara Altlık Oluşturduğu Düzenleyici İşlem Olarak Kabul Edilemeyeceği - Dava Açma Süresinin Planlara İlişkin İlan Tarihinden Değil Öğrenme Tarihinden Başlaması Gereği)"
D6.D4.4.2012E. 2011/9148 K. 2012/1541"MENFAAT İHLALİ ( Davacıların Karara Muhalif Kaldıkları Saptanamamakta Olup Dava Konusu İşlemle Hukuken Korunabilir Ciddi ve Makul Bir Menfaat İlişkilerinin Varlığı Tespit Edilemediğinden Anılan Meclis Kararına Karşı Dava Açma Ehliyetlerinin Bulunmadığı )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Davacıların Karara Muhalif Kaldıkları Saptanamamakta Olup Dava Konusu İşlemle Hukuken Korunabilir Ciddi ve Makul Bir Menfaat İlişkilerinin Varlığı Tespit Edilemediğinden Anılan Meclis Kararına Karşı Dava Açamayacakları )
BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ( Karşı Oy Kullanan Üyeler Olduklarına İlişkin Somut Bir Belge veya Muhalefet Şerhlerinin Bulunmadığı - Anılan Meclis Kararına Karşı Dava Açma Ehliyetlerinin Bulunmadığı )"
D6.D24.4.2012E. 2011/8290 K. 2012/1937"KAMULAŞTIRMA ( 27. Md. Uyarınca Davalı İdarece Tesis Edilen İşlemin Zımni/Örtülü Bir Kamulaştırma İşlemi Olduğundan Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Niteliği Taşıdığı )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İŞLEM ( Kamulaştırma Kanunu'nun 27. Md. Uyarınca Davalı İdarece Tesis Edilen İşlemin Zımni/Örtülü Bir Kamulaştırma İşlemi Olduğundan Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Niteliği Taşıdığı )
MÜLKİYET HAKKI ( Kamulaştırma Kanunu'nun 27. Md. Uyarınca Davalı İdarece Tesis Edilen İşlemin Zımni/Örtülü Bir Kamulaştırma İşlemi Olduğundan Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Niteliği Taşıdığı )"
D6.D23.5.2012E. 2011/8609 K. 2012/2662"İDARENİN HİZMET KUSURU NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN ZARARIN TAZMİNİ ( Ruhsatlı Projesinden Çok Sayıda Ruhsatsız İlave Kat Yapılan İnşaat Hakkında Yıkım Kararını Gerçekleştirmeyen Belediyenin Kusurlu Olduğu - Belediyenin İnşa Aşamasında Denetimini Yapmadığı Binanın Deprem Sonucu Yıkılmasında Hizmet Kusuru Oluştuğu )
BİNANIN DEPREM SONUCU YIKILMASINDA BELEDİYENİN SORUMLULUĞU ( Belediyenin İmar Kanunu Nedeniyle İnşa Edilen Yapıların Projeye Uygunluğunu Denetlemek Uygunsuz Bulduklarını Engellemek Görevi Bulunduğu - Ruhsatından Fazla İlave Kat Yapılan Binanın Depremde Yıkılmasında Belediyenin Hizmet Kusuru Nedeniyle Sorumlu Olduğu )
HİZMET KUSURU ( Depremde Yıkılan Binanın Ruhsatlı Projesinden Daha Fazla Kat İlave Edilmesi - Belediyenin Ruhsat Verdiği Binaların Ruhsatına Göre İnşa Edilip Edilmediğini Denetlemekle Görevli ve Sorumlu Olduğu )
RUHSATLI PROJESİNDEN FAZLA RUHSATSIZ İLAVE KAT YAPILMASI ( Hizmet Kusuru - Belediyenin Sorumluluğu )"
D6.D28.6.2012E. 2011/3367 K. 2012/3902"PARSELASYON PLANI ( Belediyelerce Re'sen Yapılan Bir İşlem Niteliğinde Olduğundan Parselasyon Planının Esasının İncelenmesi Gerektiği )
DÜZENLEME SAHASINDAKİ ARSA PAYI ( İtibariyle Çoğunluğu Sağlamayan Parsel Maliklerinin İstemi Üzerine Parselasyon Planının Yapıldığından Bahisle Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Parselasyon Planının Esasının İncelenmesi Gerektiği )
RE'SEN YAPMA ( Parselasyon Planı Belediyelerce Re'sen Yapılan Bir İşlem Niteliğinde Olduğundan Parselasyon Planının Esasının İncelenmesi Gerektiği )"
D6.D27.9.2012E. 2012/4525 K. 2012/4622"BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Taşınmazın Belediye Tüzelkişiliği Adına Tescil Edilmesine İlişkin/Tapu Kaydının İptali İle Davacıların Adlarına Tesciline İlişkin Açtıkları Asliye Hukuk Mahkemesindeki Davada Görevsizlik Kararı Verildiği - Süre Aşımından Davanın Reddedilemeyeceği )
GÖREVSİZLİK KARARI ÜZERİNE İDARE MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİ İÇİN HUKUK MAHKEMESİNE DİLEKÇE VERİLDİĞİ ( Dosyanın Görevli İdare Mahkemesine Gönderilmesi İçin Asliye Hukuk Mahkemesine Yaptığı Başvuru Tarihinin İdare Mahkemesine Başvurma Tarihi Olduğu )
TAŞINMAZIN BELEDİYE TÜZEL KİŞİLİĞİ ADINA TESCİL EDİLMESİNE İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI ( İptali İstemi/İşlemin Öğrenilmesi Üzerine Altmış Gün İçinde Asliye Hukuk Mahkemesi Nezdinde Dava Açıldığı - Görevsizlik Kararı Üzerine Otuz Günlük Dava Süresi İçinde Başvurulduğu )
İDARE MAHKEMESİNE BAŞVURMA TARİHİ OLARAK KABUL EDİLME ( Belediye Encümeni Kararının İptali İsteminin Süre Aşımından Reddedilemeyeceği - Asliye Hukuk Mahkemesine Yapılan Başvuru Tarihinin Dikkate Alınacağı )"
D6.D19.11.2012E. 2009/13281 K. 2012/6251"2/B UYARINCA ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARILAN ALANLAR ( Orman Köylülerine Tahsisi Dışında Bir Amaca Ayrılmasının Mümkün Olmadığı - Uygulama İmar Planı Doğrultusunda Parselasyon İşlemine Tabi Tutulamayacağı )
ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLER ( 2/B Uyarınca/Uygulama İmar Planı Doğrultusunda Parselasyon İşlemine Tabi Tutulamayacağı - Orman Köylülerine Tahsisi Dışında Bir Amaca Ayrılmasının Mümkün Olmadığı )
UYGULAMA İMAR PLANI ( 2/B Uyarınca Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerler - Orman Köylülerine Tahsisi Dışında Bir Amaca Ayrılmasının Mümkün Olmadığı/Parselasyon İşlemine Tabi Tutulamayacağı )"
D6.D22.11.2012E. 2012/3976 K. 2012/6605"KÖY YERLEŞİK ALANI VE CİVARI SINIRININ BELİRLENMESİ ( Yetkinin İl Özel İdarelerinin Karar Organı Olan İl Genel Meclisi Tarafından Kullanılması Gerektiği - Köy ve Mezralarda Oluşturulacak Yerleşime ve Uygulama İşlemlerine Altlık Teşkil Etme ve Düzenleyici İşlem Olma Niteliği )
İL GENEL MECLİSİ YETKİSİ ( Köy Yerleşik Alanı ve Civarı Sınırının Belirlenmesi Yetkisinin İl Özel İdarelerinin Karar Organı Olan İl Genel Meclisi Tarafından Kullanılması Gerektiği )
DÜZENLEYİCİ İŞLEM NİTELİĞİ ( Köy Yerleşik Alanı ve Civarı Sınırının Belirlenmesi - Yetkinin İl Özel İdarelerinin Karar Organı Olan İl Genel Meclisi Tarafından Kullanılması Gerektiği )"
D6.D3.12.2012E. 2009/13992 K. 2012/7113"İMAR PLANI ( Sosyal Tesis Alanı Olarak Belirlenen Alanda Kalan Taşınmaza Kreş ve Gündüz Bakımevi Yapılması İçin Verilen Yapı Ruhsatın - İmar Planına Aykırılık Bulunmadığı/Ruhsatın İptaline Hükmedilemeyeceği )
SOSYAL TESİS ALANI OLARAK BELİRLENEN ALANDA KALAN TAŞINMAZ ( Kreş ve Gündüz Bakımevi Yapılması İçin Verilen Yapı Ruhsatında İmar Planına Aykırılık Bulunmadığı )
ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ YAPILMASI İÇİN VERİLEN YAPI RUHSATI ( Sosyal Tesis Alanı Olarak Belirlenen Alanda Kalan Taşınmazda İmar Planına Aykırılık Bulunmadığı )
YAPI RUHSATININ İPTAL EDİLEMEMESİ ( İmar Planına Aykırılık Bulunmadığı - Sosyal Tesis Alanı Olarak Belirlenen Alanda Kalan Taşınmaza Kreş ve Gündüz Bakımevi Yapılması İçin Verilen Yapı Ruhsatı )"
D6.D4.12.2012E. 2009/7458 K. 2012/7199"İNŞAAT RUHSATI ( İlk Verilen Yapı Ruhsatından Beş Yıl Geçtikten Sonra Verilen Ruhsat Yürürlükte Bulunan Plan ve Mevzuata Göre Verildiğinden Beş Yıl İçinde Yenileme Talebinde Bulunan Davacıya Kazanılmış Hakkı Olduğu )
YENİLENME RUHSATI ( İlk Verilen Yapı Ruhsatından Beş Yıl Geçtikten Sonra Verilen Ruhsat Yürürlükte Bulunan Plan ve Mevzuata Göre Verildiğinden Beş Yıl İçinde Yenileme Talebinde Bulunan Davacının İsteminin Kabulü Gerektiği )
RUHSAT TALEBİ ( İlk Verilen Yapı Ruhsatından Beş Yıl Geçtikten Sonra Verilen Ruhsat Yürürlükte Bulunan Plan ve Mevzuata Göre Verildiğinden Beş Yıl İçinde Yenileme Talebinde Bulunan Davacıya Yenileme Ruhsatının Verilebileceği )"
D6.D10.12.2012E. 2012/4109 K. 2012/7436"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ ÜYESİNİN DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Koruma Amaçlı İmar Planı İle İlgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı Hakkında - Sübjektif Ehliyeti Bulunduğu/Davanın Ehliyet Yönünden Reddedilemeyeceği )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesinin Koruma Amaçlı İmar Planı İle İlgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı Hakkında - Davanın Ehliyet Yönünden Reddedilemeyeceği/Sübjektif Ehliyeti Bulunduğu )
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARARININ DAVA EDİLMESİ ( Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesinin Koruma Amaçlı İmar Planı İle İlgili Kararı Dava Edebileceği - Belde Halkının Hak ve Menfaatlerini Korumakla Görevli Olduğu/Sübjektif Ehliyet )
SÜBJEKTİF EHLİYET ( Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesinin Belde Halkının Hak ve Menfaatlerini Korumakla Görevli Olduğu - Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı Hakkında Dava Açabileceği/Davanın Ehliyet Yönünden Reddedilemeyeceği )"
D6.D17.12.2012E. 2009/7078 K. 2012/7731"İNŞAAT RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI İMALAT ( Ruhsata Aykırılıkların Sözleşmenin Feshinden Sonra Yapılmasının Mümkün Olup Olmadığı Hususunun Tespiti Amacıyla Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
RUHSATA AYKIRILIKLAR ( Sözleşmenin Feshinden Sonra Yapılmasının Mümkün Olup Olmadığı Hususunun Tespiti Amacıyla Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Ruhsata Aykırılıkların Sözleşmenin Feshinden Sonra Yapılmasının Mümkün Olup Olmadığı Hususunun Tespiti Amacıyla Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )"
D6.D17.1.2013E. 2009/8736 K. 2013/2"İMAR PLANINDA ÇOCUK BAHÇESİ ALANINDA KALAN TAŞINMAZ ( Planların Yürürlüğe Girmesinin Üzerinden Yıllar Geçmesine Rağmen Davalı İdarece Taşınmazın İmar Planına Alınmaması ve Kamulaştırmasının Yapılmamasının Mülkiyet Hakkını İhlal Ettiği - Davacı Tarafından Yapılan Başvurunun Yanlış Yere Yapıldığı Gerekçesiyle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )
KAMULAŞTIRMANIN UZUN SÜRE YAPILMAMASI ( İmar Planının Yürürlüğe Girmesinden İtibaren En Geç Üç Ay İçinde İmar Proğramını Hazırlama İmar Planında Kamu Hizmetine Ayrılan Yerlerde Kamulaştırma ve Ödenek Ayırma Sorumluluğu Yüklendiği - İmar Planında Kamu Hizmetine Ayrılan Yerlerde Uzun Süre Kamulaştırma Yapılmamasının Mülkiyet Hakkını İhlal Ettiği )"
D6.D17.1.2013E. 2009/9047 K. 2013/3"TAŞINMAZIN KOMŞU TAŞINMAZ İLE TEVHİT EDİLMESİ ( Arazi ve Arsa Düzenlenmesi İsteminin Reddine Dair İşlemin İptali İstemi - Mülkiyet Hakkının Özünü Zedeleyen Uygulamaların İmar Kanunu'nun 10. Md.sine Açıkça Aykırı Olduğu Hususu Göz Önüne Alındığında Davacının Başvurusu Üzerine İmar Kanunu'nun 10. Md.si Hükmü Uygulanmak Suretiyle Söz Konusu Taşınmazın İmar Programına Alınması Gerektiği )
ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İSTEMİNİN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Belirlenen Düzenleme Sahasının Bir Müstakil İmar Adasından Küçük Olmaması Gerekmekle Birlikte İmar Adasının Büyük Bir Kısmının İmar Mevzuatına Uygun Bir Şekilde Teşekkül Etmiş Olması Halinde Adanın Geri Kalan Kadastro Parsellerinin Müstakil Bir İmar Düzenlenmesine Konu Teşkil Edebileceği )
İPTAL DAVASI ( Arazi ve Arsa Düzenlenmesi İstemi - Davacının Başvurusu Üzerine İmar Kanunu'nun 10. Md.si Hükmü Uygulanmak Suretiyle Söz Konusu Taşınmazın İmar Programına Alınması Gerekirken Davalı İdarece Söz Konusu İmar Adasında 18. Md. Uygulanmasını Gerektiren Kriterler Bulunmadığı Gerekçesiyle Başvurunun Reddi Yolunda Tesis Edilen Kararda Hukuka Uyarlık Görülmediği )
TAŞINMAZIN İMAR PROGRAMINA ALINMASI ( Davacının Başvurusu Üzerine İmar Kanunu'nun 10. Md.si Hükmü Uygulanmak Suretiyle Söz Konusu Taşınmazın İmar Programına Alınması Gerektiği/Davalı İdarece Söz Konusu İmar Adasında 18. Md. Uygulanmasını Gerektiren Kriterler Bulunmadığı Gerekçesiyle Başvurunun Reddinin Doğru Olmadığı )"
D6.D17.1.2013E. 2012/324 "İTİRAZ YOLUY İLE ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURU ( Organize Sanayi Bölgeleri'ne Kanun Değişikliği İle Verilen Kamulaştırma Yetkisinin Görülmekte Olan Kamulaştırmanın İptali Davasını Sona Erdiren Nitelikte Yeni Bir Düzenleme Olduğu - Davanın Anayasa Mahkemesince Verilecek Karardan Sonra İnceleneceği )
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ'NİN KAMULAŞTIRMA YETKİSİ ( Kanun Değişikliği İle Verilen Yetkinin Görülmekte Olan Kamulaştırmanın İptali Davasını Sona Erdiren Nitelikte Yeni Bir Düzenleme Olduğu - Davanın Anayasa Mahkemesince Verilecek Karardan Sonra İnceleneceği/İtiraz Yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne Başvuru )
KANUN DEĞİŞİKLİĞİ İLE YAPILAN DÜZENLEME ( Organize Sanayi Bölgeleri'ne Verilen Kamulaştırma Yetkisi/Görülmekte Olan Kamulaştırmanın İptali Davasını Sona Erdiren Nitelikte Yeni Bir Düzenleme Olduğu - İtiraz Yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne Başvuru/Davanın Anayasa Mahkemesince Verilecek Karardan Sonra İnceleneceği )
İŞLEMİ TESİS EDEN MERCİİN YETKİSİ ( Temyiz Kararının Düzeltilmesi İsteminin Karara Bağlanacağı Dönemde Kanunla Değiştirilmesi/İtiraz Yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne Başvuru - Davanın Anayasa Mahkemesince Verilecek Karardan Sonra İnceleneceği/Organize Sanayi Bölgeleri'ne Kanun Değişikliği İle Verilen Kamulaştırma Yetkisi )"
D6.D22.1.2013E. 2011/6914 K. 2013/47"İMAR PLANI İLE GETİRİLEN KULLANIM KARARI ( Aynı Kullanım Kararlarını Sürdüren Planların Dava Konusu Planı Yürürlükten Kaldırdığı Davanın Konusuz Kaldığı Gerekçesiyle Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı Yolunda Verilen Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )
KULLANIM KARARI ( İmar Planı İle Getirilen Kullanım Kararlarının Davacı Taşınmazı Yönünden Sonraki Planlarda Devam Etmesi Durumunda Uyuşmazlığın Esasına Yönelik Olarak İnceleme Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
ADİL YARGILANMA İLKESİNE AYKIRILIK ( Aynı Kullanım Kararlarını Sürdüren Planların Dava Konusu Planı Yürürlükten Kaldırdığı Davanın Konusuz Kaldığı Gerekçesiyle Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı Yolunda Verilen Temyize Konu Mahkeme Kararının AİHS Md.6'ya Aykırı Olduğu )
İMAR PLANININ KABULÜNE İLİŞKİN BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( İmar Planı İle Getirilen Kullanım Kararlarının Davacı Taşınmazı Yönünden Sonraki Planlarda Devam Etmesi Durumunda Esasa Yönelik İnceleme Yapılacağı - Aksine Yaklaşımın Adil Yargılanma İlkesine Aykırı Olduğu )"
D6.D6.2.2013E. 2011/7277 K. 2013/582"PLAN DEĞİŞİKLİK İSTEMİNİN REDDİ ( İlgililerin Plan Değişiklik Koşullarının Oluştuğunu İleri Sürerek Mülkiyet Hakkı Kapsamında Her Zaman Plan Değişikliği İsteminde Bulunabilecekleri - Plan Değişiklik İsteminin Reddi Hakkındaki İptal Davasının Ret Kararının Tebliğinden Başlayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Plan Değişiklik İsteminin Reddi İşlemine Karşı Açılan İptal Davasının İmar Planının İlan ve Askı Tarihinden İtibaren Üç Yıl Geçtiği Gerekçesiyle Reddinin Hatalı Olduğu - İmar Planlarında Değişikliğin Her Zaman İstenebileceği Değişiklik Talebine Karşı Dava Açma Süresinin İdarece Verilen Cevaptan İtibaren Başlayacağı )
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİNE KARŞI İPTAL DAVASI AÇMA SÜRESİ ( Plan Değişikliğinin Her Zaman İstenebileceği - Dava Açma Süresinin Askı Süresine Göre Değil Plan Değişiklik Talebine Verilecek Cevap Süresine Göre Belirlenmesi Gereği )"
D6.D13.2.2013E. 2010/1740 K. 2013/809"PARSELASYONUN ONAYLANMASINA DAİR BELEDİYE ENCÜMENİNİN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Parselasyon Kapsamına Giren Taşınmazlara Dair İmar Kanununun Yürürlüğünden Önce Onaylı Özel Parselasyon veya Tapuda Şerh Edilmiş Rızai Taksim Sözleşmesinin Bulunması Özel Parselasyonun Belediye Tapu Noter Gibi Resmi Bir Kuruma Sunulmuş Olması Gerektiği )
UYGULAMA İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ ( Özel Şahıslar ve Belediyenin Müşterek Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlarda Paydaşların Her Biri Payı Oranında Taşınmazın Her Noktasında Hak Sahibi Olduğu/Müşterek Mülkiyete Konu Taşınmazlarda Paydaşlık Giderilmeden 3194 S. Kanunun 18.Md.si Uyarınca Yapılacak Parselasyon İşlemlerinde Yeni Oluşturulan İmar Parsellerinin Paydaşlara Yine Müşterek Mülkiyet Şeklinde Tahsis Edilmesi Gerektiği )
MÜŞTEREK MÜLKİYETE KONU ALANLARIN İMAR PARSELLERİNE TAHSİSİ ( Uygulama İmar Planının İptali İstemi - Müşterek Mülkiyete Konu Taşınmazlarda Paydaşlık Giderilmeden 3194 S. Kanunun 18.Md.si Uyarınca Yapılacak Parselasyon İşlemlerinde Yeni Oluşturulan İmar Parsellerinin Paydaşlara Yine Müşterek Mülkiyet Şeklinde Tahsis Edilmesi Gerektiği )
TAPUDA ŞERH EDİLMİŞ RIZAİ TAKSİM SÖZLEŞMESİNİN BULUNMASI ( Uygulama İmar Planının İptali İstemi - Parselasyon Kapsamına Giren Taşınmazlara Dair İmar Kanununun Yürürlüğünden Önce Onaylı Özel Parselasyon veya Tapuda Şerh Edilmiş Rızai Taksim Sözleşmesinin Bulunması Özel Parselasyonun Resmi Bir Kuruma Sunulmuş Olması Gerektiği/Sözü Geçen Belgelerin Bulunup Bulunmadığı Araştırılıp Gerekirse Yerinde Yeniden Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Karara Bağlanması Gerektiği )"
D6.D18.2.2013E. 2011/7373 K. 2013/956"PLANDA KAMU KULLANIMINA AYRILAN ALANLAR ( Düzenlemeye Giren Tüm Taşınmaz Maliklerinden Eşit Oranda Alınacak Düzenleme Ortaklık Payı İle Karşılanması Gerektiği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Planda Kamu Kullanımına Ayrılan Alanların Düzenlemeye Giren Tüm Taşınmaz Maliklerinden Eşit Oranda Alınacak Düzenleme Ortaklık Payı İle Karşılanması Gerektiği )
PARSELASYON İŞLEMİ ( Hazine Taşınmazlarının Düzenleme Sınırı Dışında Bırakılarak Kamu Kullanımına Açılmasına Neden Olan Dava Konusu Parselasyon İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D6.D19.2.2013E. 2009/3325 K. 2013/975"YAPI RUHSATININ İPTALİ TALEBİ ( Yapı Ruhsatı Verilebilecek İstisna Kapsamında Olduğunun Açık ve Net Olarak Ortaya Konması Gerektiği - Parselasyon İşlemi Yapılmadan Yapı Ruhsatı Verilemeyeceği )
PARSELASYON İŞLEMİ YAPILMADAN YAPI RUHSATI VERİLMESİ ( Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Kural Olarak Yapılmadan Verilemeyeceğinin ve İstisnasının da Belirtildiği - Yapı Ruhsatı Verilebilecek İstisna Kapsamında Olduğunun Açık ve Net Olarak Ortaya Konması Gerektiği )
PARSELLERDE YAPILANMA ŞARTI ( Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin 24. Maddesi Uyarınca Kural Olarak Parselasyon İşlemi Yapılmadan Yapı Ruhsatı Verilemeyeceği - İstisnasının Aynı Maddede Belirtildiği )"
D6.D20.2.2013E. 2012/7618 K. 2013/1028"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN ONAYLANMASINA İLİŞKİN KARARIN İPTALİ İSTEMİ ( İşleme Konu Taşınmaza Komşu Parsel Malikinin Dava Açmakta Hukuki Yararı ve Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu - Hukuki Menfaate Dayalı Dava Açma Ehliyetinin Dava Koşulu Olduğu )
DAVA AÇMA EHLİYETİNİN BULUNMASI ( Dava Konusu İşlem ile Dava Açacak Kişi Arasında Menfaat İlişikininin Bulunması Gereği - Menfaat İhlalinin Kişisel Meşru ve Güncel Bir Menfaat Olması Gereği İmar Planı Değişikliğine Konu Taşınmaza Komşu Parsel Malikinin İptal Davası Açmakta Hukuki Yararının Bulunduğu )
İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMİNE KONU TAŞINMAZA KOMŞU PARSELİN MALİKİ ( İptal Davası Açmakta Hukuki Yararının Bulunduğu )"
D6.D25.2.2013E. 2012/4353 K. 2013/1108"NAZIM İMAR PLANI ( İmar Planında Kamusal Hizmete Yönelik İmar Fonksiyonlarının Sadece Hazineye Ait ve Boş Arazi Olması Dikkate Alınarak Belirlenmiş Olmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Mahallinde Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Suretiyle Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
SOSYAL DONATI ALANI ( İmar Planında Kamusal Hizmete Yönelik İmar Fonksiyonlarının Sadece Hazineye Ait ve Boş Arazi Olması Dikkate Alınarak Belirlenmiş Olmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ÇEVRESEL ETKİLER ( İmar Planında Kamusal Hizmete Yönelik İmar Fonksiyonlarının Sadece Hazineye Ait ve Boş Arazi Olması Dikkate Alınarak Belirlenmiş Olmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Mahallinde Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Suretiyle Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
D6.D5.3.2013E. 2010/792 K. 2013/1353"NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ ( Taşınmazın Kamusal Alan Kullanımında Olan Halka Açık Kentsel Sosyal Altyapı Alanlarından Spor Tesisi Alanına Ayrılması ve Bu Planlara Karşı Açılan Davaların da Reddedilmesi Karşısında Davacının Plan Değişikliği İsteminin Reddinde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
İMAR PLANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ ( Taşınmazın Açık ve Yeşil Alanlar Kapsamında Kamusal Alan Kullanımı Olan Oyun Kullanımından Yine Başka Bir Kamusal Alan Kullanımında Olan Halka Açık Kentsel Sosyal Altyapı Alanlarından Spor Tesisi Alanına Ayrılması ve Bu Planlara Karşı Açılan Davaların da Reddedilmesi Karşısında Davacının Plan Değişikliği İsteminin Reddi Gerektiği )
KAMUSAL ALAN KULLANIMINDA OLAN TAŞINMAZ ( Bu Planlara Karşı Açılan Davaların da Reddedilmesi Karşısında Davacının Plan Değişikliği İsteminin Reddinde Hukuka Aykırılık Görülmediği )"
D6.D11.3.2013E. 2010/9414 K. 2013/1524"İMAR PLANININ İPTALİ ( İmar Planlarının Kanunda Öngörülen Usule Uygun Olarak Askıya Çıkarılarak İlan Edilmesi Gerektiği - Toplu Konut İdaresi Başkanlığında Askıya Çıkarılan Plan Değişikliğinin Tebliği Üzerine Dava Açıldığı/Süre Aşımından Davanın Reddi Yerine Esasa Girileceği )
PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN USULÜNE UYGUN ASKIYA ÇIKARILMAMASI ( İmar Planlarının Kanunda Öngörülen Usule Uygun Olarak Askıya Çıkarılarak İlan Edilmesi Gerektiği - Plan Değişikliğinin Tebliği Üzerine Dava Açıldığı/Süre Aşımı Gerçekleşmediği )
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞINDA ASKIYA ÇIKARILAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Kanunda Öngörülen Usule Uygun Olarak Askıya Çıkarılmadığı - İmar Planının İptali Davasının Süresinde Açıldığının Kabulü Gerektiği )
SÜRE AŞIMI GERÇEKLEŞMEDİĞİ ( İmar Planının İptali Davası - İmar Planı ve Değişikliğinin Kanunda Öngörülen Usule Uygun Olarak Askıya Çıkarılarak İlan Edilmediği/Plan Değişikliğinin Tebliği Üzerine Açılan Davanın Esastan İncelenmesi Gerekirken Süre Aşımı Nedeniyle Reddedilemeyeceği )"
D6.D25.3.2013E. 2010/3053 K. 2013/1912"BETON VE HAZIR BETON KURULUŞLARI ( 4708 S. Yapı Denetimi Kanunu Kapsamında Yapı Denetim Sistemi İçerisinde Kayda Alınması ve Bu Sisteme Dahil Olmaksızın Üretim Yapılmasına İzin Verilmemesi Yolundaki Dava Konusu Genelgelerde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUNU KAPSAMI ( Beton ve Hazır Beton Kuruluşlarının 4708 S. Yapı Denetimi Kanunu Kapsamında Yapı Denetim Sistemi İçerisinde Kayda Alınması Gerektiği )
YAPI DENETİM SİSTEMİ ( Beton ve Hazır Beton Kuruluşlarının 4708 S. Yapı Denetimi Kanunu Kapsamında Yapı Denetim Sistemi İçerisinde Kayda Alınması ve Bu Sisteme Dahil Olmaksızın Üretim Yapılmasına İzin Verilmemesi Yolundaki Dava Konusu Genelgelerde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D6.D17.4.2013E. 2011/8152 K. 2013/2702"İMAR PLANINDA YOL VE OTOPARK OLARAK BELİRLENEN YER ( 5 Yıllık İmar Programına Alınmaması Sonucu Kamulaştırılmayan Taşınmazın Bedelinin Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Belirlenmesi Suretiyle Ödenmesi Gerektiği )
İMAR PLANINA ALINMAMA DURUMUNDA BEDELİN NASIL ÖDENECEĞİ ( Kamulaştırılmayan Taşınmazın Bedelinin Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Belirlenmesi Suretiyle Ödenmesi Gerektiğinden Tazminat İsteminin Reddinde İsabet Bulunmadığı )
KAMULAŞTIRILAMAYAN TAŞINMAZ ( 5 Yıllık İmar Programına Alınmaması Sonucu Kamulaştırılmayan Taşınmazın Bedelinin Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Belirlenmesi Suretiyle Ödenmesi Gerektiği )"
D6.D24.4.2013E. 2012/139 K. 2013/2848"DERDESTLİK İTİRAZI ( Davaların Taraflarının Konusunun ve Sebebinin Aynı Olması Gerektiği - Kamulaştırma İşlemine Dayalı Dava ile Kentsel Dönüşüm İşlemine Dayalı Davanın Aynı Hukuki Sebebe Dayalı Olmadığı Derdestlik İtirazının Reddi Gereği )
DAVANIN SEBEBİNİN AYNI OLMASI ( Derdestlik İtirazı - Kamulaştırma İşlemi ile Kentsel Dönüşüm İşleminin Aynı Hukuki Neden Olmadığı Derdestlik İtirazının Reddi Gereği )"
D6.D30.4.2013E. 2010/10261 K. 2013/3065"BELEDİYEYE DEVREDİLEN TAŞINMAZ ( Devir Amacı veya Devreden İdarenin İzni Dışında Başkaca Bir Kamusal Amaçla Kullanılamayacağına İlişkin Yasal Düzenleme Nedeniyle Devreden Davacı İdarenin Taşınmazın Kullanım Amacını Değiştiren İmar Planı Değişikliğini Dava Konusu Edebileceği )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Taşınmaz 2942 S. Kanun'un 30. Md. Uyarınca Belediyeye Devredildiği - Devreden Davacı İdarenin Taşınmazın Kullanım Amacını Değiştiren İmar Planı Değişikliğini Dava Konusu Edebileceği )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Belediyeye Devredilen Taşınmaz - Devir Amacı veya Devreden İdarenin İzni Dışında Başkaca Bir Kamusal Amaçla Kullanılamayacağına İlişkin Yasal Düzenleme Nedeniyle Devreden Davacı İdarenin Taşınmazın Kullanım Amacını Değiştiren İmar Planı Değişikliğini Dava Konusu Edebileceği )
DEVİR AMACI ( Taşınmaz 2942 S. Kanun'un 30. Md. Uyarınca Belediyeye Devredildiği - Devir Amacı veya Devreden İdarenin İzni Dışında Başkaca Bir Kamusal Amaçla Kullanılamayacağına İlişkin Yasal Düzenleme Nedeniyle Devreden Davacı İdarenin Taşınmazın Kullanım Amacını Değiştiren İmar Planı Değişikliğini Dava Konusu Edebileceği )"
D6.D7.5.2013E. 2012/161 K. 2013/3156"İMAR UYGULAMASININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacıların İmar Uygulamasına Yaptıkları İlk İtirazlarında Taşınmazlarının Mevcut Durumunun Korunmasını İstediği - İkinci Başvurularında ise Söz Konusu Parsele Bu Haliyle İmar İzni Verilmesi Durumunda Kendi Taşınmazlarına Tecavüz Edileceği Belirtilerek Ortaya Çıkabilecek Olası Aksaklıklar Nedeniyle İmar Uygulamasındaki Sorunların Giderilmesini İstediği/İki Başvurunun Niteliği Farklı Olduğundan Dava Açma Süresinin İkinci Başvurunun Reddinin Tebliği ile Başlayacağı )
BAŞVURULARIN NİTELİĞİNİN FARKLI OLMASI ( Davacıların İmar Uygulamasına Yaptıkları İlk İtirazlarında Taşınmazlarının Mevcut Durumunun Korunmasını İstediği - İkinci Başvurularında ise Söz Konusu Parsele Bu Haliyle İmar İzni Verilmesi Durumunda Kendi Taşınmazlarına Tecavüz Edileceği Belirtilerek Ortaya Çıkabilecek Olası Aksaklıklar Nedeniyle İmar Uygulamasındaki Sorunların Giderilmesini İstediği/ Dava Açma Süresinin İkinci Başvurularının Reddine İlişkin İşlemin Tebliğ Tarihinden Başlatılması Gerektiği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davacıların Yaptıkları İkinci Başvurunun İlk Başvuruları ile Aynı Nitelikte Olmadığı - Dava Açma Süresinin İkinci Başvurularının Reddine İlişkin İşlemin Tebliğ Tarihinden Başlatılması Gerektiği/Bu Tarihten İtibaren 60 Günlük Yasal Dava Açma Süresi İçerisinde Açılan Davanın Esasının İncelenmesi Gerektiği )"
D6.D22.5.2013E. 2011/1895 K. 2013/3590"İMAR DURUM BELGESİ İLE DAYANAĞI İMAR PLANLARININ İPTALİ İSTEMİ ( Adil Yargılanma Hakkı Kişilerin Mahkemeye Erişim Hakkını da Güvence Altına Aldığı - İmar Durumu Belgesinin Tebliği Üzerine Açılan Davada Süreaşımı Bulunmadığından Aksi Yöndeki İdare Mahkemesi Kararında İsabet Görülmediği )
ADİL YARGILANMA HAKKI ( Kişilerin Mahkemeye Erişim Hakkını da Güvence Altına Aldığı - İmar Durumu Belgesinin Tebliği Üzerine Açılan Davada Süreaşımı Bulunmadığından Aksi Yöndeki İdare Mahkemesi Kararında İsabet Görülmediği )
ZAMANAŞIMI ( İmar Durumu Belgesinin Tebliği Üzerine Açılan Davada Süreaşımı Bulunmadığından Aksi Yöndeki İdare Mahkemesi Kararında İsabet Görülmediği - İmar Durum Belgesi İle Dayanağı İmar Planlarının İptali İstemi )"
D6.D30.5.2013E. 2012/6974 "ACELE KAMULAŞTIRMA ( Taşınmazı Kapsayan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesinin Tek Başına Gerekçe Teşkil Etmeyeceği - Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Uyarlılık Bulunmadığı/Bu Yönteme Başvurulması İle Amaçlanan Kamu Yararının Somut Olarak Ortaya Konulamadığı )
ACELE KAMULAŞTIRMAYA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI ( Taşınmazı Kapsayan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesi/Gerekli Olan Olağanüstü Durumların ve Bu Yönteme Başvurulması İle Amaçlanan Kamu Yararının Somut Olarak Ortaya Konulamadığı - Yürütmenin Durdurulması İsteminin Kabulü )
YENİLEME ALANI OLARAK BELİRLENEN BÖLGEDE BULUNAN TAŞINMAZ ( Tek Başına Acele Kamulaştırma Yapılmasına Gerekçe Teşkil Etmeyeceği - Bu Yönteme Başvurulması İle Amaçlanan Kamu Yararının Somut Olarak Ortaya Konulması Gerektiği/Bakanlar Kurulu Kararının Yürütmesinin Durdurulması )
TAŞINMAZIN ACELE KAMULAŞTIRILMASI ( Taşınmazı Kapsayan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesinin Tek Başına Acele Kamulaştırma Yapılmasına Gerekçe Teşkil Etmeyeceği/Acelilik Halinin Bulunmadığı - Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
MÜLKİYETİN KORUNMASI ( Taşınmazı Kapsayan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesinin Tek Başına Acele Kamulaştırma Yapılmasına Gerekçe Teşkil Etmeyeceği - Amaçlanan Kamu Yararının Somut Olarak Ortaya Konulması Gerektiği )
BAKANLAR KURULU KARARININ YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI ( Taşınmazı Kapsayan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesi/Taşınmazın Acele Kamulaştırılmasını Gerektirecek Acelelik Halinin Bulunmadığı - Amaçlanan Kamu Yararının Somut Olarak Ortaya Konulamadığı )"
D6.D30.5.2013E. 2012/784 K. 2013/3795"İLÇE BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ ( Yasa Değişikliği İle Kentsel Dönüşüm Alanlarının Belirlenmesinde Yeni Kriterlerin Getirildiği ve Büyükşehir Belediye Meclisince Uygun Görülmesi Halinde İlçe Belediyelerine Kendi Sınırları İçinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri Uygulayabilmesine Olanak Sağlandığı - Davaya Konu İşlem Hakkında Yeniden Karar Verilmesi Gerektiği )
KENTSEL DÖNÜŞÜM ( İlçe Belediye Meclisi Kararının İptali - 5393 S. K.'nun Md. 73/1 Hükmü İle Kentsel Dönüşüm Alanlarının Belirlenmesinde Yeni Kriterlerin Getirildiği ve Büyükşehir Belediye Meclisince Uygun Görülmesi Halinde İlçe Belediyelerine Kendi Sınırları İçinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri Uygulayabilmesine Olanak Sağlandığının Gözetileceği )
YENİ KRİTER GETİRİLMESİ ( Büyükşehir Belediye Meclisince Uygun Görülmesi Halinde İlçe Belediyelerine Kendi Sınırları İçinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri Uygulayabilmesine Olanak Sağlandığı/Uyuşmazlığın 5393 S. K.'nun Md. 73/1 Hükmüne Göre İncelenmesi Gerektiği - İlçe Belediye Meclisi Kararının İptali İstemi )"
D6.D20.6.2013E. 2012/1319 K. 2013/4325"İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ ( Dava Açma Süresi - Planların Askı Tarihlerinin Son Günü İzleyen 4. Günde Davalı İdareye Yapılan Başvuru İçeriğinden 2577 S. Kanunun 10. Md. Kapsamında Yapılmış Başvuru Olduğu/Başvurunun Reddine Dair İşlemin Davacıya Bildirilmesine Dair Yazılar Tarihi Dikkate Alındığında 60 Gün İçinde Açılan Davada Süre Aşımı Bulunmadığı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İmar Planı İptali - Planların Askı Tarihlerinin Son Günü İzleyen 4. Günde Davalı İdareye Yapılan Başvuru İçeriğinden 2577 S. Kanunun 10. Md. Kapsamında Yapılmış Başvuru Olduğu - Başvurunun Reddine Dair İşlemin Davacıya Bildirilmesine Dair Yazıların Tarihi Dikkate Alındığında 60 Gün İçinde Açılan Davada Süre Aşımı Bulunmadığı Gözetileceği )
İDARİ MAKAMLARIN SUKUTÜ ( İmar Planı İptali/Dava Açma Süresi - İdari Başvurunun Reddine Dair İşlemin Davacıya Bildirilmesine Dair Yazıların Tarihi Dikkate Alındığında 60 Gün İçinde Açılan Davada Süre Aşımı Bulunmadığı/Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddine Dair İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )"
D6.D25.6.2013E. 2012/6627 K. 2013/4485"İDARENİN ÜZERİNE DÜŞEN DENETİM İNCELEME VE TESPİT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Maddi ve Manevi Tazminat - Hatalı Olarak Verilen Ruhsat ve Yapı Kullanma İzninden Doğan Zararın Tazmini İstemiyle Yıkım İşlemi İcra Edilene Kadar Dava Açılabileceğinden Yıkımın Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması ve Dava Açma Süresinin Hesaplanması Gerektiği )
YAPI RUHSATI ( Hatalı Olarak Verilen Ruhsat ve Yapı Kullanma İzninden Doğan Zararın Tazmini İstemiyle Yıkım İşlemi İcra Edilene Kadar Dava Açılabileceğinden Yıkımın Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması ve Dava Açma Süresinin Hesaplanması Gerektiği )
SÜREAŞIMI ( İdarenin Üzerine Düşen Denetim İnceleme ve Tespit Yükümlülüğü - Doğan Zararın Tazmini İstemiyle Yıkım İşlemi İcra Edilene Kadar Dava Açılabileceğinden Yıkımın Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması ve Dava Açma Süresinin Hesaplanması Gerektiği )
İNCELEME VE TESPİT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İdare Yerine Getirirken Gerekli Dikkat ve Özeni Göstermediğinden Bahisle Uğranıldığı İleri Sürülen Tazminat - Yıkım İşlemi İcra Edilene Kadar Dava Açılabileceğinden Yıkımın Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması ve Dava Açma Süresinin Hesaplanması Gerektiği )"
D6.D27.6.2013E. 2012/3972 K. 2013/4556"YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASI ( Davacının Kamulaştırma Talebinin Reddi İşleminin İptali Yolunda Verilen Yargı Kararının Uygulanmamak Suretiyle Çekilen Acı ve Sıkıntının Kısmen de Olsa Karşılanması Amacıyla Manevi Tazminat Talebinin Kabulü Gerektiği )
İDARENİN HİZMET KUSURU ( Davacının Fabrikasının Tahliye ve Yıkım Kararı Alınmadan Mühürlendiği Tarihten İtibaren Mülk Olan Makine ve Teçhizatından Faydalanmasının Engellendiği - Pozitif Sorumluluğun Yerine Getirilmeyerek Hizmet Kusuruna Sebebiyet Verildiği )
MÜLKİYET HAKKI ( Davacıya Ait Taşınmazın İçme Suyu Havzası Kısa Mesafeli Koruma Alanında Kalması ve Kamulaştırılmadığından Davacının Mülkiyet Hakkının Belirsiz Bir Süre İle Kısıtlandığı - Arsa Bedelinin Davacıya Ödenmesi Gerektiği/Maddi ve Manevi Tazminat )
KISA MESAFELİ İÇME SUYU HAVZASI ( Davacıya Ait Taşınmazın Kısa Mesafeli Koruma Alanında Kalması ve Taşınmazının Kamulaştırılmadığı/Mülkiyet Hakkının Belirsiz Süre İle Kısıtlandığı - Maddi Tazminat Davası/Arsa Bedelinin Davacıya Ödenmesi Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacıya Ait Taşınmazın İçme Suyu Havzası Kısa Mesafeli Koruma Alanında Kaldığı/Taşınmazının Kamulaştırılmaması Nedeniyle Davacının Mülkiyet Hakkının Belirsiz Bir Süre İle Kısıtlandığı - Arsa Bedelinin Ödeneceği )
FABRİKA ENKAZ BEDELİ ( Davalı İdarenin Fabrikanın Yapım Aşamasında Gerekli Denetimleri Yapmayarak Yapının Tamamlanması ve Teçhizatın Kurulmasına Kayıtsız Kaldığı/Pozitif Koruma Önlemlerini Yerine Getirmediği - Fabrika Enkaz Bedelinin Tazmin Edileceği )
POZİTİF KORUMA ÖNLEMLERİ ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Davalı İdarenin Fabrikanın Yapılma Aşamasında Gerekli Denetimleri Yapmayarak Yapının Tamamlanması ve Teçhizatın Kurulmasına Kayıtsız Kaldığı ve Koruma Önlemlerini Yerine Getirmediği )
KİRA GELİRİ KAYBI ( Ruhsatlı ve Kiraya Verilebilecek Bir Taşınmazdan Bahsedilmesi Mümkün Olmadığından ve İç Hukukta Söz Konusu Çıkarın Bir Mülkiyet Hakkı Olarak Değerlendirilmesi Söz Konusu Olmadığından Bu Talep Yönünden Davanın Reddinin İsabetli Olduğu )
MANEVİ TAZMİNAT ( Kamulaştırma Talebinin Reddi İşleminin İptali Yolunda Verilen Yargı Kararının Uygulanmamak Suretiyle - Çekilen Acı ve Sıkıntının Kısmen de Olsa Karşılanması Amacıyla Manevi Tazminat Talebinin Kabulü Gerektiği )"
D6.D2.7.2013E. 2010/13189 K. 2013/4608"KESİN VE YÜRÜTÜLEBİLİR NİTELİKTE İŞLEM ( Planda Okul Alanında Kalan Taşınmaz İçin Plan Değişikliği Yapılması Konusunda Olumsuz Görüş Verilmesi Yolundaki Milli Eğitim Bakanlığı İşlemi )
OKUL YERİ ( Planda Okul Alanında Kalan Taşınmaz İçin Plan Değişikliği Yapılması Konusunda Olumsuz Görüş Verilmesi - Kesin ve Yürütülebilir Bir İşlem Olduğu )
OLUMSUZ GÖRÜŞ ( Planda Okul Alanında Kalan Taşınmaz İçin Plan Değişikliği Yapılması Konusunda Olumsuz Görüş Verilmesi Yolundaki Milli Eğitim Bakanlığı İşlemi Kesin ve Yürütülebilir Bir İşlem Olduğu )"
D6.D10.9.2013E. 2013/549 K. 2013/4734"TAM YARGI DAVASI ( Ruhsatlı Yapının Afete Maruz Bölge İlan Edilen Alanda Kalması ve Yapının Kullanılabilmesi İçin Zorunlu Olan Fen ve Sağlık Kurallarına Uygunluğunu Yitirmesi Nedeniyle Davacının Gerçek Zararı Doğduğundan Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Tam Yargı Davası - Ruhsatlı Yapının Afete Maruz Bölge İlan Edilen Alanda Kaldığı/Kullanılabilmesi İçin Zorunlu Olan Fen ve Sağlık Kurallarına Uygunluğunu Yitirdiği/Davacının Gerçek Zararı Doğmuş Olduğundan Maddi ve Manevi Zararının Karşılanması Gerektiği )
AFETE MARUZ BÖLGE ( Yapılaşmaya Hiçbir Şekilde İzin Verilmemesi Gerekirken İzin Verilen ve Daha Sonra Afete Maruz Bölge İlan Edilen Alanda Kalan Taşınmaz Üzerindeki Davacıya Ait Bağımsız Bölümün de Yer Aldığı Ruhsatlı Yapının Bulunduğu - Davacının Gerçek Zararı Doğduğundan Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
RUHSATLI YAPI ( Afete Maruz Bölge İlan Edilen Alanda Kalması ve Yapının Kullanılabilmesi İçin Zorunlu Olan Fen ve Sağlık Kurallarına Uygunluğunu Yitirmesi Nedeniyle Davacı Açısından Gerçek Bir Zararın Doğmadığından Söz Edilemeyeceği - Tam Yargı Davası )
İDARENİN HİZMET KUSURU ( Sonucu Ruhsatlı Yapısı Kullanılabilmesi İçin Zorunlu Olan Fen ve Sağlık Kurallarına Uygunluğunu Yitiren Davacının Duyduğu Ağır Elem ve Üzüntü Sebebiyle İdarelerin Zararın Oluşumundaki Kusur Oranına Bağlı Olmaksızın Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği - Tam Yargı Davası )"
D6.D11.9.2013E. 2013/690 K. 2013/4807"İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ ( İlgililerin Taşınmazları ile İlgili Olarak Mülkiyet Hakkı Kapsamında Her Zaman Plan Değişikliği İsteminde Bulunabilecekleri ve Reddi Üzerine Dava Açma Süresi İçinde Bu İstemlerinin Reddine İlişkin İşlem ile Birlikte İmar Planına Karşı Dava Açabileceği - Davacı Tarafından Yapılan Başvuruya Karşılık İlgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İşlemi ile Belirtilen Belediye Meclis Kararlarının Verilmesi Üzerine Kabul Edilen İmar Planlarının İptali İstemiyle Açılan Davada Süre Aşımı Bulunmadığından Kararın Bozulacağı )
İMAR PLANINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ ( İlgililerin Taşınmazları ile İlgili Olarak Mülkiyet Hakkı Kapsamında Her Zaman Plan Değişikliği İsteminde Bulunabilecekleri ve Reddi Üzerine Dava Açma Süresi İçinde Bu İstemlerinin Reddine İlişkin İşlem ile Birlikte İmar Planına Karşı Dava Açabileceği - Davacı Tarafından Yapılan Başvuruya Karşılık İlgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İşlemi ile Belirtilen Belediye Meclis Kararlarının Verilmesi Üzerine Kabul Edilen İmar Planlarının İptali İstemiyle Açılan Davada Süre Aşımı Bulunmadığından Kararın Bozulacağı )
SÜRE AŞIMI ( İlgililerin Taşınmazları ile İlgili Olarak Mülkiyet Hakkı Kapsamında Her Zaman Plan Değişikliği İsteminde Bulunabilecekleri ve Reddi Üzerine Dava Açma Süresi İçinde Bu İstemlerinin Reddine İlişkin İşlem ile Birlikte İmar Planına Karşı Dava Açabileceği - Davacı Tarafından Yapılan Başvuruya Karşılık İlgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İşlemi ile Belirtilen Belediye Meclis Kararlarının Verilmesi Üzerine Kabul Edilen İmar Planlarının İptali İstemiyle Açılan Davada Bulunmadığından Kararın Bozulacağı )"
D6.D23.9.2013E. 2012/3492 K. 2013/5107"KAMULAŞTIRMADA ANLAŞMA YOLUNUN ESAS OLMASI ( İmar Planında Konut Alanında Kalan Taşınmazın Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Alanında Kaldığı - Proje Alanında Yer Alan Taşınmazların Kamulaştırılmasında Anlaşma Yolunun Esas Olduğu Gözetileceği )
BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ ( İmar Planında Konut Alanında Kalan Taşınmazın Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Alanında Kaldığından Bahisle Kamulaştırılmasına Karar Verildiği - Proje Alanında Yer Alan Taşınmazların Kamulaştırılmasında Anlaşma Yolunun Esas Olduğu Gözetilmemesinin İsabetsizliği )
İMAR PLANINDA KONUT ALANINDA KALAN TAŞINMAZIN KENTSEL GELİŞİM VE DÖNÜŞÜM ALANINDA KALMASI ( Belediye Encümeninin Kamulaştırma Kararının İptali - Proje Alanında Yer Alan Taşınmazların Kamulaştırılmasında Anlaşma Yolunun Esas Olduğu Gözetilmeden Kamulaştırma Bedeli Tespiti İçin Mahkemeye Başvurulmasının Doğru Olmadığı )
KAMULAŞTIRMA KARARININ İPTALİ ( İmar Planında Konut Alanında Kalan Taşınmazın Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Alanında Kaldığından Bahisle Encümen Tarafından Kamulaştırılmasına Karar Verildiği - Sadece Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında Kaldığından Bahisle Taşınmazın Kamulaştırılamayacağı )"
D6.D24.9.2013E. 2013/3950 K. 2013/5184"DAVADAN FERAGAT EDİLMESİ ( Davacı Tarafından Yasal Şekle Uygun Olarak Davadan Feragat Edilmesi Karşısında Feragat Başvurusu Hakkında İdare Mahkemesince Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Belediye Encümen Kararlarının İptali İstemi )
İMAR UYGULAMASI ( Belediye Encümen Kararlarının İptali İstemi - Davacı Tarafından Verilen Dilekçeyle Davadan Feragat Edildiği/Davacı Tarafından Yasal Şekle Uygun Olarak Davadan Feragat Edilmesi Karşısında Feragat Başvurusu Hakkında İdare Mahkemesince Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
YENİDEN KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ( Davacı Tarafından Verilen Dilekçeyle Davadan Feragat Edildiği/Davacı Tarafından Yasal Şekle Uygun Olarak Davadan Feragat Edilmesi Karşısında Feragat Başvurusu Hakkında İdare Mahkemesince Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Belediye Encümen Kararlarının İptali İstemi )"
D6.D26.9.2013E. 2013/729 K. 2013/5306"PARSELASYON İŞLEMİ ( Tapu Kayıtları Esas Alınarak Yapıldığı - Tesisi Sırasında Hazine Adına Kayıtlı Olan Taşınmaz Nedeniyle Hazine Adına İmar Parseli Oluşturulmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
HAZİNE ADINA İMAR PARSELİ OLUŞTURULMASI ( Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Parselasyon İşleminin Tapu Kayıtları Esas Alınarak Yapıldığı Tesisi Sırasında Hazine Adına Kayıtlı Olan Taşınmaz Nedeniyle Oluşturulduğu )
İMAR PARSELİ TAHSİSİ ( Hazine Adına - Parselasyon İşleminin Tapu Kayıtları Esas Alınarak Yapıldığı Tesisi Sırasında Hazine Adına Kayıtlı Olan Taşınmaz Nedeniyle İmar Parseli Oluşturulmasının Hukuka Uygun Olduğu )
TAPU KAYITLARI ESAS ALINARAK YAPILAN PARSELASYON İŞLEMİ ( Tesisi Sırasında Hazine Adına Kayıtlı Olan Taşınmaz Nedeniyle Hazine Adına İmar Parseli Oluşturulmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D6.D5.11.2013E. 2012/1904 K. 2013/6299"PARSELASYON İŞLEMİ (Kabulüne İlişkin Belediye Encümen Kararının İptali İstemi - İdarenin Umumi Hizmet Alanlarından İdarenin Elde Ettiği Taşınmaz Daha Fazla İse Ancak O Zaman Anayasa Mahkemesi Kararına Yansıyan Diğer İhtimaller Doğrultusunda Kullanabileceği Bunun Dışında Özel Hukuk Rejimi Kapsamında Kullanması Konusunda Bir Takdir Yetkisinin Bulunmadığı)
KAPANAN KADASTRAL YOLLAR (Danıştay 6. Dairesinin Yerleşik Kararları İdare Adına Tescil Edilmemesini Değil Tescil Edildikten Sonra Parselasyon İşlemi Kapsamında Kadastral Durumda Kadastral Sahadaki Kullanılma Amacına Paralel Olarak Uygulama İmar Planı Aşamasında Düzenleme Sınırı İçerisindeki Umumi Hizmet Alanları İçin Kullanılmasını Kapsadığı)
BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (İdarenin Elde Ettiği Taşınmaz Daha Fazla İse Ancak O Zaman Anayasa Mahkemesi Kararına Yansıyan Diğer İhtimaller Doğrultusunda Kullanabileceği Bunun Dışında Özel Hukuk Rejimi Kapsamında Kullanması Konusunda Bir Takdir Yetkisinin Bulunmadığı)
ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (İdarenin Umumi Hizmet Alanlarından İdarenin Elde Ettiği Taşınmaz Daha Fazla İse Ancak O Zaman Anayasa Mahkemesi Kararına Yansıyan Diğer İhtimaller Doğrultusunda Kullanabileceği Bunun Dışında Özel Hukuk Rejimi Kapsamında Kullanması Konusunda Bir Takdir Yetkisinin Bulunmadığı)"
D6.D6.11.2013E. 2013/5362 K. 2013/0000"BAKANLAR KURULU ACELE KAMULAŞTIRMA KARARININ İPTALİ ( Yürütmeyi Durdurma İstemi - Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Acele Kamulaştırılmasından Vazgeçilmesi Sebebiyle Telafisi Güç veya İmkansız Zararların Doğduğundan Sözedilemeyeceği/İstemin Reddedileceği )
YÜRÜTMEYİ DURDURMA İSTEMİ ( Bakanlar Kurulu Acele Kamulaştırma Kararı - Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Acele Kamulaştırmadan Vazgeçilmesi Sebebiyle Telafisi Güç veya İmkansız Zararların Doğduğundan Sözedilemeyeceği/İstemin Reddi Gerektiği )
TELAFİSİ GÜÇ VEYA İMKANSIZ ZARAR DOĞMAYACAĞI ( Bakanlar Kurulu Acele Kamulaştırma Kararının Yürütmesinin Durdurulması İstemi - Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Acele Kamulaştırmadan Vazgeçildiği/Yürütmenin Durdurma İsteminin Reddine Karar Verileceği )
ACELE KAMULAŞTIRMANIN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI İSTEMİ ( Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Acele Kamulaştırmadan Vazgeçilmesi Sebebiyle Telafisi Güç veya İmkansız Zararların Doğduğundan Sözedilemeyeceği - İstemin Reddedileceği )"
D6.D7.11.2013E. 2010/11339 K. 2013/6483"BİRİNCİ SINIF TARIM ARAZİSİ ( Tarım Dışı Amaçlı Kullanılmasının Mümkün Olmadığı Kamu Alanı Kavramının Taşınmazın Fonksiyonunu Değil Mülkiyet Durumunu İfade Ettiği - Birinci Sınıf Tarım Arazisi Olan Parselin Tarım Dışı Amaçla Kullanımasını Öngören Resmi Kurum Alanı Olarak Planlanmasına İlşikin İşlemin Hukuka Uyarlı Olmadığı )
KAMU ALANI KAMU TESİS ALANI ( Birbirinden Farklı Kavramlar Olduğu Kamu Tesis Alanının İbadet Yerleri Eğitim Alanları Sinema Gibi Umuma Ait Binaları İfade Ettiği - Resmi Kurum Alanın Genel ve Katma Bütçeli İdareler ile İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Bina ve Tesislerin Yapılacağı Alanı İfade Ettiği )
TİGEM ARAZİSİ ( Taşınmazın Fonksiyonunun Değil Mülkiyet Durumunu Belirlediği - Dava Konusu Taşınmazın Birinci Sınıf Arazi Niteliğinde Olduğundan Taşınmazın Nazım İmar Palınında Resmi Kurum Kullanım Alanı Olarak Belirlenmesinin Planlama İlkeleriyle Bağdaşmadığı )"
D6.D7.11.2013E. 2012/7321 K. 2013/6519"MUTLAK TARIM ARAZİSİ ( Mutlak Tarım Arazisinin Yapılaşmaya Açılması - Özel Ürün Arazileri Dikili Tarım Arazileri ile Sulu Tarım Arazilerinin Mutlak Tarım Arazisi Olduğu Kanunda Sayılan İstisnalar Dışında Tarım Dışı Amaçlı Faaliyetlere Ayrılamayacağı )
İMAR PLANININ DAVAYA KONU EDİLMEMESİ ( Tarım Arazisinin Gerekli İzinler Alınmadan İmara Açılması Açıkça Kanuna Aykırı Olduğundan Davaya Konu Edilmemesinin İncelemeye Engel Teşkil Etmediği - Mutlak Tarım Arazilerinin Kanunda Sayılan İstisnalar Dışında Tarım Dışı Amaçla Kullanılamayacağı )
MUTLAK TARIM ARAZİLERİNİN AMAÇ DIŞI KULLANIM TALEPLERİ ( Toprak Korum Projelerine Uygulması Kaydı ile Bakanlık Tarafından İzin Verilebileceği - Valilikçe Yapılaşmaya Açılması Uygun Görülmeyen Tarım Arazisinin Parselasyon Yapılması )"
D6.D11.11.2013E. 2009/6109 K. 2013/6635"VAZİYET PLANININ İPTALİ İSTEMİ ( Plan Notuyla Diğer Günübirlik Alanlar ve Diğer Kamp Alanlarından Farklı Kullanım Koşulları Getirilmiş Olmasının Eşitlik İlkesine Aykırı Olduğu - Diğer Kamp Alanlarından Daha Ayrıcalıklı ve Daha Az Korumacı Bir Plan Yaklaşımının Benimsendiği/Planlarla 2873 S. Milli Parklar Kanunu'na Aykırı Uygulamalar Getirilmesi Sebebiyle Hukuka Uygun Bulunmadığı )
EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRILIK ( Vaziyet Planı İptali - Plan Notuyla Diğer Günübirlik Alanlar ve Diğer Kamp Alanlarından Farklı Kullanım Koşulları Getirilmiş Olmasının Eşitlik İlkesine Aykırı Olduğu/İstemin Kabul Edileceği )
MİLLİ PARKLAR KANUNU'NA AYKIRI UYGULAMA ( Vaziyet Planı İptali - Diğer Kamp Alanlarından Daha Ayrıcalıklı ve Daha Az Korumacı Plan Yaklaşımı Benimsendiği/Doğal Kaynakları Korumayan Yaklaşımın Şehircilik İlkeleri İle Bağdaşmadığı - Planlarla Şehircilik İlkelerine Planlama Esaslarına Kamu Yararına Aykırı Uygulamalar Getirildiği - İstemin Kabulü Gerektiği )
DOĞAL KAYNAKLARI KORUMAYAN ŞEHİRCİLİK İLKELERİ ( Vaziyet Planı İptali - Plan Notuyla Diğer Günübirlik Alanlar ve Diğer Kamp Alanlarından Farklı Kullanım Koşulları Getirilmiş Olmasının Eşitlik İlkesine Aykırı Olduğu/Diğer Kamp Alanlarından Daha Ayrıcalıklı ve Daha Az Korumacı Bir Plan Yaklaşımının Benimsendiği - Planların Hukuka Uygun Bulunmadığı )"
D6.D18.11.2013E. 2013/3385 K. 2013/7004"İPTALİ İSTENEN İŞLEMİN TARİH VE SAYISININ DAVA DİLEKÇESİNDE GÖSTERİLMEMESİ ( Dava Konusu Parselasyon İşleminin Davacılara Tebliğ Edilmemesi - Dava Dilekçesinin Dava Konusu İşlemin Tarih ve Sayısının Bulunmadığı Gerekçesiyle Reddinin Adil Yargılama Hakkına Aykırı Olduğu )
DAVA DİLEKÇESİNİN REDDİ ( İptali İstenen İşlemin Tarih ve Sayısının Dava Dilekçesinde Gösterilmemesi Nedeniyle Reddinin İptali İstenen İşleme İlişkin İdarece Davacılara Bir Tebligat Yapılmaması Karşısında Hatalı Olduğu - Herkesin Meşru Vasıta ve Yollardan Faydalanarak Yargı Mercileri Önünde Hak Arama Hakkına Sahip Olduğu )
ADİL YARGILANMA HAKKI ( Herkesin Meşru Vasıta ve Yollardan Faydalanarak Yargı Mercileri Önünde Davacı ve Davalı Olarak İddia ve Savunma ile Yargılanma Hakkına Sahip Olduğu - İdari İşlemin Kendisine Tebliğ Edilmediği Davacının Dava Dilekçesinde İşlemin Tarih ve Sayısı Bulunmadığı Gerekçesiyle Dava Dilekçesinin Reddinin Hatalı Olduğu )"
D6.D20.11.2013E. 2012/128 K. 2013/7181"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ ( Kamu Ortaklık Payından Karşılanacak Bir Alandan İmar Parseli Oluşturularak Tahsis Yapılması Mümkün Olmayıp Davacıya Teknik ve Hukuki Olarak Mümkün Olduğunca Kadastral Parsele Yakın ve Eşdeğer Yer Tahsisi Gerektiği - Davaya Konu Parselasyon İşleminin İptali Gerektiği )
KAMU ORTAKLIK PAYI ( Uyuşmazlığa Konu Taşınmazı da Kapsayan Alanın Nazım İmar Planında Kentsel ve Bölgesel Spor Alanında Kaldığı - Bu Büyüklükteki Bir Alanın Tüm Kente Hizmet Verecek Bir Kamu Tesis Alanı Olması Sebebiyle Kamu Ortaklık Payından Karşılanması Gerektiği/Parselasyon İşleminin İptali )
İMAR PARSELİ ( Parselasyon İşleminin İptali - Kamu Ortaklık Payından Karşılanacak Bir Alandan İmar Parseli Oluşturularak Tahsis Yapılması Mümkün Olmayıp Davacıya Teknik ve Hukuki Olarak Mümkün Olduğunca Kadastral Parsele Yakın ve Eşdeğer Yer Tahsisi Gerektiği )
KENTSEL VE BÖLGESEL SPOR ALANI ( Uyuşmazlığa Konu Taşınmazı da Kapsayan Alanın Nazım İmar Planında Kentsel ve Bölgesel Spor Alanında Kaldığı - Bu Taşınmazın da İçinde Bulunduğu Bir Kısım Alanın Uygulama İmar Planında da Spor Alanında Kaldığı/Bu Büyüklükteki Bir Alanın Kamu Ortaklık Payından Karşılanması Gerektiği )"
D6.D25.11.2013E. 2010/13301 K. 2013/7272"İMAR PLANININ İPTALİ ( Bilirkişilerin İmar Planına Yönelik Teknik Eleştirilerinin Daha Sonra Yapılan İmar Planıyla Giderildiği Gibi Esasen Davaya Konu Planı Kusurlandırmadığı - Davaya Konu İşlemde Şehircilik İlkelerine Planlama Esaslarına Kamu Yararına ve Mevzuata Aykırılık Görülmediği )
LİMAN VE SPOR ALANI İMAR PLANI ( İptali İstemi - Halk Plajı Olarak Faaliyet Gösteren Alanın Alternatifleri Bulunduğu Gibi Alanda Kurulması Planlanan Kruvaziyer Liman ve Spor Tesislerine Uygun Alternatif Bir Alanın Trabzon Kentinde Bulunmadığı/Davaya Konu İşlemde Şehircilik İlkelerine ve Mevzuata Aykırılık Görülmediği )
KRUVAZİYER LİMAN ( Trabzon Limanının Bölgesel Merkez Olması Sebebiyle Kruvaziyer Limana İhtiyaç Bulunduğu - Kruvaziyer Limanlarının Özellikleri Gözönünde Bulundurulduğunda Trabzon Kentine Erişim ve Yol Bağlantıları Açısından Uygun Bir Alanda Planlandığı/İmar Planının İptali )
ŞEHİRCİLİK İLKELERİ ( Planda Öngörülen Yirmi Metre Genişliğindeki Yolun Karayolları Genel Müdürlüğü Projesi İle Kavşak ve Yol Bağlantılarının Yapılacağı/Bilirkişilerin İmar Planına Yönelik Teknik Eleştirilerinin Daha Sonra Yapılan İmar Planıyla Giderildiği - Davaya Konu İşlemde Şehircilik İlkelerine Aykırılık Görülmediği )"
D6.D28.11.2013E. 2013/6212 K. 2013/7557"KAMULAŞTIRMA ( Devlet ve Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Yapılabilmesi Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılmasına Yönelik Usuli Bir Güvence Oluşturduğu - Organize Sanayi Bölgelerinin Bazı Kamu Gücü Ayrıcalıklarıyla Donatılmış Olmakla Birlikte Bunun Kamulaştınma Yapabilmesi Yönünde Yeterli Olmadığı )
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN KAMULAŞTIRMA YAPABİLME YETKİSİ ( İlgili Yasal Düzenlemenin Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildiği - Dava Konusu Taşınmazın Organize Sanayi Bölgesi Tarafından Kamulaştırma İşleminin Hukuki Dayanağının Kalmadığı İptali Gereği )"
D6.D4.12.2013E. 2012/3814 K. 2013/7931"İMAR UYGULAMASI YAPILMASI TALEBİ ( İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İşleminin İptali İstemi - Davacı Tarafından Hazırlattırılan Parselasyon Planının Davalı İdarece Aynen Kabul Edilmesinin Gerekmediği )
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İmar Uygulaması Yapılması Talebi - İmar Planına Uygun Parselasyon İşleminin Davalı İdarece Yapılması Zorunlu Olduğundan Mahkemenin Parselasyon Yapmaya Zorlayan Herhangi Bir Hükmün Bulunmadığı ve Yargı Kararı İle de İdarelerin Parselasyon Yapmaya Zorlanamayacağı Gerekçesinde İsabet Bulunmadığı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASININ BULUNMASI ( Parselasyon İşlemi - Tapu Kayıtları Üzerinden Yapıldığından Tapu İptal ve Tescil Davası Bulunduğu Söz Konusu Davada Verilecek Kararın Yapılacak Olan Parselasyon İşlemini Etkileyeceğine Dair Gerekçede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
PARSELASYON YAPILMASINA DAİR BAŞVURUSU ( Tapu İptal ve Tescil Davasının Bulunması - Dava Sonuçlanmadan Bu Konuda Bir İşlem Tesis Edilemeyeceğinden Bahisle Reddedilmesine Dair İşlemin İptali Gerektiğinden Aksi Yöndeki Mahkeme Kararında İsabet Görülmediği )"
D6.D9.12.2013E. 2012/915 K. 201/8099"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİ ( 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Yön Veren ve Somut Arazi Kullanım Kararı Getiren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Üretilmeden Planlarda Değişiklik Yapılması İstemi - İstemin Mevcut 1/1000 Ölçekli İmar Planı Ölçeğinde Değerlendirilerek Reddedilmemesi Gerektiği )
YOL VE YEŞİL ALANDA KALAN TAŞINMAZLARIN KONUT ALANINA AÇILMASI YÖNÜNDEKİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİ ( 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Yön Veren ve Somut Arazi Kullanım Kararı Getiren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Üretilmeden Planlarda Değişiklik Yapılması İstemi - İstemin Mevcut 1/1000 Ölçekli Plan Ölçeğinde Değerlendirilerek Reddedilemeyeceği )"
D6.D11.12.2013E. 2013/7062 K. 2013/8281"BELEDİYE UYGULAMA İMAR PLANINDAKİ DEĞİŞİKLİĞİN İPTALİ DAVASI ( Yapılan Değişiklik İle Taşınmazın Kuzey Kısmında Yer Alan Park Alanı Küçültülerek Güney Kısmında Kalan Akaryakıt İstasyonunun Büyütüldüğü - Plan Değişikliğinde Kamu Yararına Uyarlık Bulunup Bulunmadığının Gözetileceği/İmar Planında Değişiklik )
İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ( Koşulların Değişmesi ve Zorunlu Durumlarda Projede Yasaya Uygun Değişiklikler Yapılabileceği - Eldeki Davada Belediye Meclisi Kararı ile Değiştirilen İmar Planının Yasada Öngörülen Tekniklere Uygun Olmadığı/Planlama Tekniğinde Bulunmayan İşaretleme Yöntemi )
İMAR PLANINDA YÖNETMELİKTE YERALMAYAN İŞARETLEME TEKNİĞİ KULLANILMASI ( İmar Yollarının Eski Hali ile Korunarak Bu Yolların Trafiğe Kapatıldığının Mevzuatta Yer Almayan Bir İşaretleme ile Gösterilmesi Suretiyle Yapılan Plan Değişikliğinin Planlama Tekniklerine Uygun Olmadığı - Hatalı İmar Değişikliği )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNDE KAMU YARARININ GÖZETİLECEĞİ ( Davaya Konu Meclis Kararında Yer Almamasına Karşın Plan Değişikliği ile Taşınmazın Kuzey Kısmında Yer Alan Park Alanı Küçültülerek Güney Kısmında Kalan Akaryakıt İstasyonunun Büyütüldüğü - Yapılan İmar Değişikliğinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK ( İmar Planında Yönetmelikte Yeralmayan İşaretleme Tekniği Kullanıldığı - İmar Planındaki Değişikliğin İptali )"
D6.D20.12.2013E. 2011/8665 K. 2013/9005"ALANIN KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI İLAN EDİLMESİ ( Kamulaştırma İşleminin İptali Davası/Dava Konusu Taşınmazı Kapsayan Alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İlan Edilmesinin Tek Başına Kamulaştırma İşlemi Tesis Edilmesine Gerekçe Olamayacağı - Kabul Edilen Plan ve Projelerin İncelenerek Kamulaştırma İşleminin Hukuki Denetiminin Yapılacağı/Kentsel Dönüşüm Alanına Yönelik Proje Hazırlanıp Hazırlanmadığı İncelenmeden Kamulaştırma İşleminin İptaline İlişkin Davanın Reddedilemeyeceği )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN HUKUKİ DENETİMİ ( Kamulaştırma İşleminin İptali Davası - Dava Konusu Taşınmazı Kapsayan Alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İlan Edilmesinin Tek Başına Kamulaştırma İşlemi Tesis Edilmesine Gerekçe Olamayacağı/Kabul Edilen Plan ve Projelerin İncelenerek Kamulaştırma İşleminin Hukuki Denetiminin Yapılacağı )
KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINA YÖNELİK PLAN VE PROJE HAZIRLANMASI ( Kamulaştırma İşleminin İptali Davası/Dava Konusu Taşınmazı Kapsayan Alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İlan Edilmesinin Tek Başına Kamulaştırma İşlemi Tesis Edilmesine Gerekçe Olamayacağı - Kabul Edilen Plan ve Projelerin İncelenerek Kamulaştırma İşleminin Hukuki Denetiminin Yapılacağı/Kentsel Dönüşüm Alanına Yönelik Proje Hazırlanıp Hazırlanmadığı İncelenmeden Kamulaştırma İşleminin İptaline İlişkin Davanın Reddedilemeyeceği )"
D6.D30.12.2013E. 2013/245 K. 2013/9365"İMAR UYGULAMASI SONRASINDA YOLDA KALAN TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASINA DAİR ENCÜMEN KARARININ İPTALİ ( Kamulaştırılan Yapının Bulunduğu Taşınmaza Dair Yapılan Parselasyon İşlemi Mahkemece İptal Edildiği - Taşınmaz Bulunduğu Araziden Ayrı Kamulaştırılmasının Hukuki Dayanağı Kalmadığı/İstemin Kabul Edileceği )
KAMULAŞTIRILAN YAPININ BULUNDUĞU TAŞINMAZA DAİR YAPILAN PARSELASYON İŞLEMİNİN MAHKEMECE İPTAL EDİLMESİ ( Parselasyon İşlemine Dayalı Olarak Yapının Araziden Ayrı Kamulaştırılmasının Hukuki Dayanağı Kalmadığı - Kamulaştırma İşlemi İptal Edileceği/İmar Uygulaması Sonrasında Yolda Kalan Taşınmazın Kamulaştırılmasına Dair Encümen Kararının İptali İstemi )
ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( İmar Uygulaması Sonrasında Yolda Kalan Taşınmazın Kamulaştırılmasına İlişkin Kararın - Kamulaştırılan Yapının Bulunduğu Taşınmaza Dair Yapılan Parselasyon İşleminin Mahkemece İptal Edildiği/Parselasyon İşlemine Dayalı Yapının Araziden Ayrı Kamulaştırılmasının Hukuki Dayanağı Kalmadığı - İstemin Reddinin Doğru Olmadığı )
YAPININ ARAZİDEN AYRI KAMULAŞTIRILAMAMASI ( Kamulaştırılan Yapının Bulunduğu Taşınmaza Dair Yapılan Parselasyon İşleminin Mahkemece İptal Edildiği - Parselasyon İşlemine Dayalı Olarak Taşınmaz Üzerindeki Yapının Bulunduğu Araziden Ayrı Kamulaştırılmasının Hukuki Dayanağı Kalmadığının Gözetileceği )"
D6.D14.1.2014E. 2012/3153 K. 2014/92"DEPREMDE KONUTUNUN YIKILMASI VE ANNESİ İLE KARDEŞLERİNİN ÖLMESİ SEBEBİYLE TAZMİNAT DAVASI ( İdare ve Vergi Mahkemeleri Tarafından Verilen Kararların Temyiz Yolu İle İncelenerek Bozulabilmesi İçin 2577 S.K.'da Sayılan Hallerden Birinin Bulunması Gerektiği )
HİZMET KUSURU SEBEBİYLE TAZMİNAT DAVASI ( İdare ve Vergi Mahkemeleri Tarafından Verilen Kararların Temyiz Yolu İle İncelenerek Bozulabilmesi İçin 2577 S.K.'da Sayılan Hallerden Birinin Bulunması Halinde Mümkün Olacağı )
İDARE VE VERGİ MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZİ ( İdare ve Vergi Mahkemeleri Tarafından Verilen Kararların Temyiz Yolu İle İncelenerek Bozulabilmesi İçin 2577 S.K.'da Sayılan Hallerden Birinin Bulunması Gerektiği )"
D6.D20.1.2014E. 2012/3025 K. 2014/0000"ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ÇEVRE DÜZENİ PLAN VE İMAR DEĞİŞİKLİĞİ İPTALİ ( Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı - Plan Değişikliklerine Yönelik İlgili Kuruluşlar Tarafından Verilen Olumsuz Görüşlerin Dikkate Alınmadığı/Önerilerin Kabul Edilmemesinin Teknik Gerekçeleri Net Olarak Belirtilmediği/İstemin Kabul Edileceği )
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI İPTALİ ( Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzeni Plan ve İmar Değişikliğine İlişkin - Planlamada Eşitlik İlkesine Aykırı Olacak Şekilde Yapılaşma Hakkı Tanındığı/Kaldırılan Bölgesel Spor Alanına Eşdeğer Yeni Bir Alanın Ayrılmadığı - Kurul Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
ÇEVRE ÖZELLİĞİNİN DİKKATE ALINMASI ( Yüzey Sularının Göle Erişmesini Olumsuz Etkileyebilecek ve Göle Gelen Su Miktarının Azalmasına Neden Olabileceği İçin Büyük Önem Taşımasına Karşın Çevrenin Özellikleri Dikkate Alınmadan Büyüklüklerinin ve Yapılaşma Yoğunlukları Belirlendiği - İstemin Kabul Edileceği/Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzeni Plan ve İmar Değişikliği İptali )
ŞEHİRCİLİK İLKELERİ / PLANLAMA ESASLARI / KAMU YARARI ( Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzeni Plan ve İmar Değişikliği İptali - Plan Değişikliklerine Yönelik İlgili Kuruluşlar Tarafından Verilen Olumsuz Görüşlerin Dikkate Alınmadığı/Kaldırılan Bölgesel Spor Alanına Eşdeğer Yeni Bir Alanın Ayrılmadığı - İstemin Kabulü Gerektiği )"
D6.D21.1.2014E. 2012/2240 K. 2014/213"TAŞINMAZIN KAMUSAL ALAN OLARAK PLANLANMASI ( Davanın Tazminat Davası Olarak Ele Alınıp Sonuçlandırılması Gerekirken Görünen Durumun Ötesi ve Davanın Açılma Nedenleri İncelenmeden Davanın İptal Davası Olarak Nitelendirildiği - Dava Konusu İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Usul Yönünden Reddinde Hukuki İsabet Görülmediği )
TAŞINMAZA KISITLAMA GETİRİLMESİ ( Davanın Konusunun Mülkiyet Haklarının Kısıtlanması Dolayısıyla Taşınmazın Kullanılamamasından Kaynaklı Olarak Taşınmaz Bedelinin Tazminine İlişkin Olduğu - Davanın Tazminat Davası Olarak Ele Alınıp Sonuçlandırılması Gerektiği )
TAZMİNAT DAVASI ( Taşınmazın Kamusal Alan Olarak Planlanması Sonucunda Taşınmaza Kısıtlama Getirilmesi - Davanın Tazminat Davası Olarak Ele Alınıp Sonuçlandırılması Gerekirken Görünen Durumun Ötesi ve Davanın Açılma Nedenleri İncelenmeden Davanın İptal Davası Olarak Nitelendirilmesinin Hatalı Olduğu )
TAŞINMAZIN KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLI OLARAK TAŞINMAZ BEDELİNİN TAZMİNİ TALEBİ ( Tam Yargı Davası - Dava Konusu İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Usul Yönünden Reddine İlişkin İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )"
D6.D24.1.2014E. 2010/6492 K. 2014/361"REVİZYON İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ ( Üstün Kamu Yararı Bulunduğu Sonucuna Varıldığından Aksi Yöndeki Bilirkişi Raporuna İtibar Edilmek Suretiyle Davaya Konu İşlemin İptali Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında İsabet Bulunmadığı )
İMAR PLANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ( Kamu Yararının Gerektirmesi Halinde Plan Değişikliği Yapılmasının Zorunlu Olduğu - Üstün Kamu Yararı Bulunduğu Sonucuna Varıldığından Aksi Yöndeki Bilirkişi Raporuna İtibar Edilmek Suretiyle Davaya Konu İşlemin İptalinin İsabetsiz Olduğu )
ÜSTÜN KAMU YARARI ( İmar Planlarında Çok Büyük Zorunluluk Olmadıkça Değişiklik Yapılmamasının İmar Planı Yapımı Aşamasında Gözetilecek Önemli Kriterlerden Birisi Olduğu - Kamu Yararının Gerektirmesi Halinde Plan Değişikliği Yapılmasının Zorunlu Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği/Revizyon İmar Planı Değişikliğinin İptali )
ŞEHİRCİLİK İLKELERİ VE PLANLAMA ESASLARI ( Gelişen Kentleşme Sürecinde Kamu Hizmetlerinin Bir Alanda Toplanarak Kampüs Tarzında Yapılaşmanın Getireceği Hizmet Kalitesindeki Artış Göz Önüne Alındığında Revizyon İmar Planı Değişikliğinin Şehircilik İlkelerine ve Planlama Esaslarına Aykırılık Taşımadığı )"
D6.D24.1.2014E. 2013/1349 K. 2014/372"TAŞINMAZININ İADESİ İSTEMİ ( Taşınmazı İmar Yolu ve Yeşil Alan Olarak Kullanılması İçin Bedelsiz Terkeden Davacının 5 Yıllık Süre İçinde Terk Amacına Uygun Olarak Düzenleme Yapılmadığından Taşınmazın İadesini İstediği - Mahkemece Davacının Taşınmazla Mülkiyet Bağı Kalmadığından Bahisle Davanın Reddinin İsabetsizliği )
İMAR YOLU VE YEŞİL ALAN OLARAK KULLANILMASI İÇİN TAŞINMAZI BEDELSİZ TERKETME ( Terk Amacına Uygun Olarak Düzenleme Yapılmadığından Taşınmazın İadesi - Davacının Davayı Açmakta Menfaatinin Bulunduğu/Mahkemece Davacının Taşınmazla Mülkiyet Bağı Kalmadığından Davanın Reddinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
MÜLKİYET HAKKI ( Taşınmazı İmar Yolu ve Yeşil Alan Olarak Kullanılması İçin Bedelsiz Terkeden Davacının 5 Yıllık Süre İçinde Terk Amacına Uygun Düzenleme Yapılmadığı Gerekçesiyle Taşınmazının İadesi - Mahkemece Davacının Taşınmazla Mülkiyet Bağı Kalmadığından Davanın Reddinin Doğru Olmadığı/Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Taşınmazı İmar Yolu ve Yeşil Alan Olarak Kullanılması İçin Bedelsiz Terkeden Davacının 5 Yıllık Süre İçinde Terk Amacına Uygun Düzenleme Yapılmadığı Gerekçesiyle Taşınmazının İadesi - Davacının Davayı Açmakta Menfaatinin Bulunmadığı Gözetilerek işin Esasının İnceleneceği )
TERK AMACINA UYGUN DÜZENLEME YAPMAMA ( İmar Yolu ve Yeşil Alan Olarak Kullanılması İçin Bedelsiz Terk Edilen Taşınmazın İadesi - Davacının Taşınmazı İade İsteminde Menfaati Bulunuğu/Mahkemece Davanın ehliyet Yokluğundan Reddinin İsabetsizliği )"
D6.D27.1.2014E. 2010/279 K. 2014/397"BELEDİYE MECLİS KARARININ İPTALİ ( Faaliyet Yönünden Kurumun Yürüttüğü Hizmetin Niteliği Dikkate Alınmadan Hukuki Güvenlik İlkelerini İhlal Edecek Biçimde Söz Konusu Taşınmazın Davacı Kuruluşun Amaç ve Hedefleri Dışında Kullanılması Sonucunu Doğuran İmar Planıyla Gerçekleştirilen Davaya Konu Değişiklikte Hukuka Uyarlık Görülmediği )
DEMİRYOLU ULAŞTIRMASI ( Kamu Yararı Dikkate Alınarak Yürütmekle Yükümlü Kılınan Davacı Kuruluşun Mülkiyetinde Bulunan Davaya Konu Taşınmaza Ait Kullanım Kararının İmar Planı Kararlarıyla Kuruluşun Amaç ve Faaliyet Konusuna Uygun Olarak Belirlenmediği - Davaya Konu Değişiklikte Hukuka Uyarlık Görülmediği )
KAMU YARARI ( Davacı Kuruluş Tarafından Sunulan Hizmetin Üstün Kamu Yararı Niteliği Taşıdığı - Hukuki Güvenlik İlkelerini İhlal Edecek Biçimde Söz Konusu Taşınmazın Davacı Kuruluşun Amaç ve Hedefleri Dışında Kullanılması Sonucunu Doğuran İmar Planıyla Gerçekleştirilen Davaya Konu Değişiklikte Hukuka Uyarlık Görülmediği )
İMAR PLANI ( Davalı İdare Tarafından Yapılan Plan Değişikliğinde Davacı Kuruluşun Görüşünün Alınmadığı/Taşınmazın Talep Edilen Kullanım Kararları Dışında Fonksiyonlara Ayrıldığı Davacının İhtiyaçları Çerçevesinde Değerlendirme Yapılmadığı - Davanın Reddi Yolundaki Mahkeme Kararında İsabet Bulunmadığı )"
D6.D28.1.2014E. 2010/1235 K. 2014/418"FENNİ MESULUN DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Mesul Olduğu İnşaattaki Denetim Görevi Engellenen Davacının Denetimsiz Olarak Tamamlanan Taşınmaza İskan Ruhsatı Verilmesi İşleminin İptali İstemiyle Açtığı Davada Dava Ehliyeti Olduğu )
İNŞAATTAKİ DENETİM GÖREVİNİN ENGELLENMESİ ( Fenni Mesul - Davacının Denetimsiz Olarak Tamamlanan Taşınmaza İskan Ruhsatı Verilmesi İşleminin İptali İstemiyle Açtığı Davada Dava Ehliyeti Olduğu )
İSKAN RUHSATININ İPTALİ İSTEMİ ( Fenni Mesul Olduğu İnşaattaki Denetim Görevi Engellenen Davacının Denetimsiz Olarak Tamamlanan Taşınmaza İskan Ruhsatı Verilmesi İşleminin İptali İstemiyle Açtığı Davada Dava Ehliyeti Olduğu )"
D6.D5.2.2014E. 2010/750 K. 2014/718"KAMULAŞTIRMA OLANAĞININ KALMAMASI ( Tam Yargı Davası - İdarece Taşınmaz Kamulaştırılmış Olsaydı Taşınmaz Bedelinin Mahkemece Kamulaştırma Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Tespit Edilerek Hak Sahibine Ödenmesi Gerektiğinden Taşınmaz Değerinin Belirtilen Kanun Hükümleri Dikkate Alınarak Saptanması Gerektiği )
TAKAS TALEBİNİN KABUL EDİLMEMESİ ( Kamulaştırma Olanağının Kalmaması Nedeniyle Tam Yargı Davası - İdare Mahkemesinin Taşınmazın Kamulaştırılmasının Mümkün Olmadığı Gibi İdarenin Yargı Kararı İle Kamulaştırmaya Zorlanamayacağı Gerekçesiyle Davanın Reddi Yolundaki Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )
İMAR PROGRAMI ( Kamulaştırma Olanağının Kalmaması - Taşınmazın İmar Planında Ağaçlandırılacak Alan Olarak Belirlenmesi Nedeniyle İmar Kanunu'nun 10. Md.si Uyarınca İmar Planının Yürürlüğe Girmesinden İtibaren En Geç 3 Ay İçinde Bu Planı Tatbik Etmek Üzere 5 Yıllık İmar Programının Belediyece Hazırlanmaması Karşısında Taşınmaz Malın Değerinin Hesaplanarak İlgilisine Ödenmesi Dışında Başka Bir Yol Kalmadığı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kamulaştırma Olanağının Kalmaması Nedeniyle Tam Yargı Davası - Özel Amacı Olmayan Emsal Satışlara Göre Satış Değeri Bedele Etki Eden Tüm Kanuni Veriler İmar Verileri Taşınmazın Özgün Nitelik ve Kullanım Şekli Değeri Etkileyen Hak ve Yükümlülükleri Gayrimenkul Üzerinde Ayni ve Şahsi İrtifak Hakları ve Gayrimenkul Mükellefiyetleri Bedelin Tespitinde Etkili Olacak Diğer Objektif Ölçülerin Belirlenmesi Suretiyle Taşınmaz Bedelinin Tespit Edilmesi Gerektiği )
MÜLKİYET HAKKININ KISITLANMASI ( Kamulaştırma Olanağının Kalmaması Nedeniyle Tam Yargı Davası - Taşınmazının Kamulaştırılmaması Nedeniyle Davacının Mülkiyet Hakkının Belirsiz Bir Süre İle Kısıtlandığı ve Bu Kısıtlamanın İdarece Bir Karar Alınarak Kaldırılmadığının Sabit Olması Karşısında Taşınmaz Malın Değerinin Hesaplanarak İlgilisine Ödenmesi Dışında Başka Bir Yol Kalmadığı )"
D6.D17.2.2014E. 2013/3628 K. 2013/3628"YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK ( Davalı İdare Tarafından Kanunun Uygulanması Amacıyla Çıkarılan Yönetmelikde Öngörülen Denetim Alanının Yeniden Düzenlenmesine Yönelik Davaya Konu Düzenlemenin Somut Gerekçelerinin Ortaya Konulması Gerektiği )
DENETİM ALANININ YENİDEN DÜZENLENMESİ ( Denetim Yetkisinin 120.000 M2'den 180.000 M2'ye Arttırılmasının Makul ve Bilimsel Ölçütlere Göre Belirlendiğine Dair Hukuki ve Teknik Gerekçelerin Davalı İdare Tarafından Somut Bir Biçimde Ortaya Konulmadığı - Tesis Edilen Davaya Konu Düzenleyici İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
DENETİM YETKİSİNİN ARTTIRILMASI ( Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik - Davalı İdare Tarafından Kanunun Uygulanması Amacıyla Çıkarılan Yönetmelikte Öngörülen Denetim Alanının Yeniden Düzenlenmesine Yönelik Davaya Konu Düzenlemenin Somut Gerekçelerinin Ortaya Konulması Gerektiği )"
D6.D18.2.2014E. 2013/8402 K. 2014/1124"İMAR PLANININ İPTALİ ( Uyuşmazlığa Konu Parsellerin Büyüklüğü Konumu ve İçerisinde Yer Aldığı Alan ile Büyüklüğü Göz Önünde Tutularak Planlama Esasları Bakımından Yapılaşmaya Açılmasına Olanak Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği - OtoparK Alanı Olarak Gösterilen Taşınmaza İlişkin Plan Değişiklik Talebinin Planlama Esasları Kapsamında İncelenerek Karara Bağlanması Gereği )
KAMULAŞTIRMA ZORUNLULUĞU ( Davacıya Ait Taşınmazların İmar Palanlarında Otopark Olarak Gösterilmesine Karşın Plan Değişikliğinin Kabul Edilmemesi Halinde Planda Gösterildiği Tarihten İtibaren Mülkiyet Hakkına Elatıldığının Kabulü Gereği - İmar Planında Otopark Olarak Gösterilen Taşınmaza Süregelen Elatmanın Sona Erdirilmesi İçin Kamulaştırılmasının Zorunlu Olduğu )"
D6.D20.2.2014E. 2010/6633 K. 2014/1248"YAPI RUHSATININ VE DAYANAĞI İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacı İSKİ Genel Müdürlüğünce Uygulama İşlemi Olan 1/10 Sayılı Yapı Ruhsatının Öğrenilmesinden İtibaren Hem Uygulama İşlemi Olan Yapı Ruhsatının Hem de Düzenleyici İşlem Olan İmar Planının Belirtilen Tarihte Dava Konusu Edildiği - Davada Süre Aşımı Bulunmadığı/Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Görülmediğinden İdare Mahkemesince İşin Esası Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )
SÜRE AŞIMI ( Davada Bulunmadığı - Davacı İSKİ Genel Müdürlüğünce Uygulama İşlemi Olan 1/10 Sayılı Yapı Ruhsatının Öğrenilmesinden İtibaren Hem Uygulama İşlemi Olan Yapı Ruhsatının Hem de Düzenleyici İşlem Olan İmar Planının Belirtilen Tarihte Dava Konusu Edildiği/Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Görülmediğinden İdare Mahkemesince İşin Esası Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )
YAPI RUHSATININ ÖĞRENİLMESİ ( İtibaren Hem Uygulama İşlemi Olan Yapı Ruhsatının Hem de Düzenleyici İşlem Olan İmar Planının Belirtilen Tarihte Dava Konusu Edildiği - Davada Süre Aşımı Bulunmadığı/Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Görülmediğinden İdare Mahkemesince İşin Esası Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )"
D6.D20.2.2014E. 2010/7377 K. 2014/1261"MÜLKİYET HAKKI ( Taşınmazın Düzenleme Dışında Tutulmasına İlişkin Kararının İptali İstemi - Davacılar Parselinin Düzenleme Dışında Tutulmasına İlişkin Dava Konusu Parselasyon İşlemlerinde Hukuka Aykırılık Bulunmamakta İse de Parselinin Tamamı Park Olan Davacıların Mülkiyet Hakkının Belirsiz Bir Süre İle Kısıtlandığı )
TAŞINMAZIN DÜZENLEME DIŞINDA TUTULMASINA İLİŞKİN KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Mülkiyet Hakkı - Parselinin Tamamı Park Olan Davacıların Mülkiyet Hakkının Belirsiz Bir Süre İle Kısıtlandığı Açık Olup Bu Kısıtlılığın Kaldırılması İçin Davalı İdare Tarafından Taşınmazın Kamulaştırılması ya da Başka Bir Taşınmaz İle Takas Edilmesi veya Daha Sonra Bölgede Yapılacak Yeni Bir Parselasyon İşlemine Dahil Edilmesi Gerektiği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi - Söz Konusu Adaya İlişkin İkinci Kez Yapılan Uygulamada Tekrar Düzenleme Ortaklık Payı Alınması Mümkün Olmadığından Tamamı Park Alanı Olan ve Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanması Gereken Dava Konusu Taşınmazın Bu Düzenleme Sahasına Dahil Edilememesine Yönelik Encümen Kararıyla Yapılan İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Düzenleme Ortaklık Payı - Düzenleme Ortaklık Payının Düzenleme Sahası İçerisindeki Yerlerin İhtiyacı Olan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlk ve Orta Öğretim Kurumları Yol, Meydan Park Otopark Çocuk Bahçesi Yeşil Saha İbadet Yeri ve Karakol Gibi Umumi Hizmetlerden Karşılanması Gerektiği )
PARK ALANININ DÜZENLEME SAHASI DIŞINDA BIRAKILMASI ( Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi - Düzenleme Sahası İçerisindeki Alana Hizmet Etmesi Mümkün Olmayan Dava Konusu Park Alanının Düzenleme Sahası Dışında Bırakılarak Düzenleme Ortaklık Payına Dahil Edilmemesine Yönelik Encümen Kararıyla Yapılan İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
YENİDEN DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI DÜZENLENMESİ ( Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi - Evvelce Yapılan Düzenlemeler Dolayısıyla Düzenleme Ortaklık Payı veya Bu Maksatla Başka İsimlerle Bir Pay Alınmış Olan Arazi veya Arsaların Tekrar Ortaklık Payı Hesabına Katılmayacağı )"
D6.D25.2.2014E. 2010/1756 K. 2014/1355"İL GENEL MECLİSİNCE KABUL EDİLEN İLAVE İMAR PLANININ İPTALİ ( Dava Konusu Alanın Daha Önce Mevzi İmar Planı Bulunan Bölgeye Bitişik Olduğu - Bu Haliyle Mevzii İmar Planlarının Genişletilmesi Sonucunu Doğuracak ve Bu Planla Bütünleşecek Şekilde İlave İmar Planı Yapılamayacağı )
İLAVE İMAR PLANI ( Mevzii İmar Planlarının Genişletilmesi Sonucunu Doğuracak ve Bu Planla Bütünleşecek Şekilde Mevzii İmar Planına Bitişik Mevzii İmar Planı Oluşturulmasına Yönelik İlave İmar Planı Yapılamayacağı )
MEVZİ İMAR PLANI ( İl Genel Meclisince Kabul Edilen İlave İmar Planının İptali - Mevzii İmar Planlarının Genişletilmesi Sonucunu Doğuracak ve Bu Planla Bütünleşecek Şekilde İlave İmar Planı Yapılamayacağı/İstemin Kabulünün İsabetli Olduğu )"
D6.D25.2.2014E. 2012/7133 K. 2014/1352"NAZIM İMAR PLANI İLE DAYANAĞI OLAN KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Temyize Konu Kararda Davanın Reddine Karar Verilmiş Olup Ret Sebebi Her İki Davalı Yönünden Ortak Olduğundan Davalı İdareler Vekilleri Lehine Tek Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Davanın Reddine Karar Verilmiş Olup Ret Sebebi Her İki Davalı Yönünden Ortak Olduğundan Davalı İdareler Vekilleri Lehine Tek Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gerekirken Ayrı Ayrı Avukatlık Ücretine Hükmedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
TEK AVUKATLIK ÜCRETİ ( Nazım İmar Planı İle Dayanağı Olan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararının İptali İstemi - Temyize Konu Kararda Davanın Reddine Karar Verilmiş Olup Ret Sebebi Her İki Davalı Yönünden Ortak Olduğundan Davalı İdareler Vekilleri Lehine Tek Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )"
D6.D19.3.2014E. 2013/5072 "ACELE KAMULAŞTIRMA ( Yurt Savunması İhtiyacı Veya Özel Kanunlarda Öngörülen Olağanüstü Durumlarda Açıkça Üstün Kamu Yararının ve Düzeninin Korunması Amacıyla Yapılabileceği - Aceleliğe Bakanlar Kurulunca Karar Verilebilmesi İçin Kararın Bu İki Koşula Paralel Nitelik Taşıması Gerektiği )
TERMİK SANTRAL İÇİN ACALE KAMULAŞTIRMA YAPILMASI ( Yasada Zikredilen Özel ve İstisnai Koşullar Bulunmadan ve İdarece Ortaya Konulmadan Salt Belirlenen Özel Nedenle Yapılmasının Hukuken Olanaklı Bulunmadığı - Bakanlar Kurulu Kararı ile Yapılacak İşlemler Sonucunda Mülkiyet İle İlgili Sorunların Telafisi Güç ve İmkansız Sonuçlar Doğurabileceği )
BAKANLAR KURULUNUN ACELE KAMULAŞTIRMA KARARLARI ( Yapılmasını Gerektiren Nedenlerin Ortaya Konulması Acelelik Halinin Üstün Kamu Yararının ve Kamu Düzeninin Korunmasını Gerektiren Hallerin Açıklanması Gerektiği - Aksi Durumda Müdahalenin Mülkiyet Hakkı İhlaline Neden Olacağı )
MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ ( Bakanlar Kurulunun Acele Kamulaştırma Kararlarında Yurt Savunması İhtiyacı Veya Özel Kanunlarda Öngörülen Olağanüstü Durumlarda Açıkça Üstün Kamu Yararının ve Düzeninin Korunmasının Gözetileceği - Anayasa Mahkemesi Kararları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarına Aykırı İşlem Yapılmaması Gerektiği )"
D6.D28.3.2014E. 2013/1015 K. 2014/2428"NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İmar Planının Askı Süresi - 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Karşı Herhangi Bir İtirazı Bulunmayan ve Son İlan Tarihinden İtibaren 60 Gün İçerisinde Davasını Açmayan Davacı Tarafından, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliyle Beraber 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Karşı Açtığı Davanın 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği Açısından Süresinde Olmadığı )
İMAR PLANININ ASKI SÜRESİ ( Nazım İmar Planı Değişikliğinin İptali İstemi - İmar Planlarına Yönelik Olarak Bir Aylık Askı Süresi İçinde 2577 Sayılı Kanun'un 11. Md.si Kapsamında Başvuruda Bulunulması Gerektiği )
İDARİ YARGIDA DAVA AÇMA SÜRESİ ( Nazım İmar Planı Değişikliğinin İptali İstemi - İmar Planlarına Yönelik Olarak Bir Aylık Askı Süresi İçinde 2577 Sayılı Kanun'un 11. Md.si Kapsamında Başvuruda Bulunulması Gerektiği/Son İlan Tarihini İzleyen 60 Gün İçinde Cevap Verilmek Suretiyle İsteğin Reddedilmesi Halinde Bu Cevap Tarihinden İtibaren 60 Günlük Dava Açma Süresi İçinde İdari Dava Açılabileceği )
ÖZEL SAĞLIK TESİSİ ALANI ( Nazım İmar Planı Değişikliğinin İptali İstemi - Kamusal Kullanımda Olan Binalara Emsal Verilirken Konut Olarak Kullanılan Binalar Gibi Değerlendirilmediği ve Öncelikle İhtiyacın Dikkate Alındığı/Hastane Binalarında Yürütülecek Hizmetin Niteliği Gereği ve Hizmete Uygun Yapılaşma Koşulları Belirlenmesinde Üstün Kamu Yararı İlkesinden Hareketle Şehircilik İlkeleri İle Planlama Esaslarına Aykırı Bir Yön Bulunmadığı )
ÜSTÜN KAMU YARARI ( Nazım İmar Planı Değişikliğinin İptali İstemi - Hastane Binalarında Yürütülecek Hizmetin Niteliği Gereği ve Hizmete Uygun Yapılaşma Koşulları Belirlenmesinde Üstün Kamu Yararı İlkesinden Hareketle Şehircilik İlkeleri İle Planlama Esaslarına Aykırı Bir Yön Bulunmadığı/Taşınmazın Özel Sağlık Alanı Olarak Belirlenmesine Yönelik Olarak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin Kararıyla Onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D6.D28.3.2014E. 2013/5536 K. 2014/2440"BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Uygulama İmar Planı ve Nazım İmar Planı Değişikliğine İlişkin - Ada Bazında Öngörülen Fonksiyonlarla Örtüşmeyecek Şekilde Ayrıcalıklı Bir Konumda Akaryakıt ve Lpg İstasyonu Kullanımı Getirilmesinde Şehircilik İlkelerine Planlama Esaslarına ve Kamu Yararına Uyarlık Bulunmadığı )
İMAR PLANI ( Yalnızca Taşınmazın Mevzuatta Belirtilen Tüm Teknik Koşulları Sağlaması Nedeniyle Belirli Bir İşleve Ayrılması Mümkün Olmayıp O Kullanıma Yönelik Bölgenin İhtiyacı Şehircilik İlkeleri ve Taşınmaz İle Çevresinin Durumu Plan Bütünlüğü İçerisinde Değerlendirilerek Taşınmazın Plandaki Fonksiyonuna Karar Verilmesi Gerektiği )
AKARYAKIT İSTASYONU ALANI ( Şehircilik ve Planlama İlkeleri Gözetilmeden ve Konut Adası İçinde Konut İşleviyle Tampon Bölge Oluşturulmadan Taşınmaza Mevcut İmar Planında Konut Parselleri Arasında Plan Bütünlüğü Gözönüne Alındığında Ada Bazında Öngörülen Fonksiyonlarla Örtüşmeyecek Şekilde Ayrıcalıklı Bir Konumda Akaryakıt ve Lpg İstasyonu Kullanımı Getirilmesinde Kamu Yararına Uyarlık Bulunmadığı )
ŞEHİRCİLİK VE PLANLAMA İLKELERİ ( Uygulama İmar Planı ve Nazım İmar Planı Değişikliğine Dair Belediye Meclisi Kararının İptali - Ada Bazında Öngörülen Fonksiyonlarla Örtüşmeyecek Şekilde Ayrıcalıklı Bir Konumda Akaryakıt ve Lpg İstasyonu Kullanımı Getirilmesinde Şehircilik ve Planlama İlkelerine Uyarlık Bulunmadığı )
TAMPON BÖLGE ( Şehircilik ve Planlama İlkeleri Gözetilmeden ve Konut Adası İçinde Konut İşleviyle Tampon Bölge Oluşturulmadan Ada Bazında Öngörülen Fonksiyonlarla Örtüşmeyecek Şekilde Ayrıcalıklı Bir Konumda Akaryakıt ve Lpg İstasyonu Kullanımı Getirilmesinde Planlama Esaslarına ve Kamu Yararına Uyarlık Bulunmadığı )"
D6.D10.4.2014E. 2011/7160 K. 2014/2910"BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ ( Uyuşmazlığa Konu Taşınmaz İçin Projede Gösterilen Kullanım Kararının Tespit Edilerek Taşınmazın Kamulaştırılması Zorunluluğunun Olup Olmadığının Açıklığa Kavuşturulması Bu Çerçevede Kamulaştırılması İşlemi Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
YENİLEME ALANI ( Yıpranan ve Özelliğini Kaybetmeye Yüz Tutmuş Tarihi ve Kültürel Taşınmazların Yenilerek Korunması ve Yaşatılması Amacı Yanında Bu Bölgelerde Konut Ticaret Kültür Turizm ve Sosyal Donatı Alanlarının Oluşturulması Kamu Hizmeti İçin Ayrılan Alanların Kamulaştırılmasının Ön Görüldüğü )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ ( Dayanak Olarak Alınan Yenileme Projesinde Konut Ticaret Turizm ve Ofis Gibi Kullanımlar Öngörüldüğünden Uyuşmazlığa Konu Taşınmaz İçin Projede Gösterilen Kullanım Kararının Tespit Edilerek Taşınmazın Kamulaştırılması Zorunluluğunun Olup Olmadığının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZLARIN YENİLENMESİ ( Kamulaştırma İşlemine Dayanak Olarak Alınan Yenileme Projesinde Konut Ticaret Turizm ve Ofis Gibi Kullanımlar Öngörüldüğü - Kullanım Kararı Tespit Edilerek Taşınmazın Kamulaştırılması İşlemi Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
D6.D28.4.2014E. 2012/7625 K. 2014/3403"BELEDİYE MECLİS KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Dava Açma Süresi - Bireysel İşlem Davaya Konu Edilmeden Düzenleyici İşlem Tek Başına Davaya Konu Edilebileceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Belediye Meclis Kararının İptali İstemi - Bireysel İşlem Davaya Konu Edilmeden Düzenleyici İşlem Tek Başına Davaya Konu Edilebileceği/Her İkisine Karşı da Dava Açma İmkanı Bulunmakta Olup Davacının Uygulama İşlemi Olan Yapı Ruhsatının Dayanağı Düzenleyici İşlemden Haberdar Olması Üzerine Süresi İçinde Açtığından Davanın Esasının İncelenmesi Gerektiği )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİ ( Belediye Meclis Kararının İptali İstemi - İmar Planları Düzenleyici İşlemler Olup Plan Kapsamındaki Herhangi Bir Taşınmaza Dair İmar Planı Değişikliği İstemi Üzerine Tesis Edilmiş Olan İşlem İse İlgili Parsele Dair Bireysel Sübjektif Nitelikte Bir İşlem Olduğu )
DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( Belediye Meclis Kararının İptali İstemi - Davacının Uygulama İşlemi Olan Yapı Ruhsatının Dayanağı Düzenleyici İşlemden Haberdar Olması Üzerine Süresi İçinde Açtığından Davanın Esasının İncelenmesi Gerektiği )"
D6.D29.4.2014E. 2013/1569 K. 2014/3436"BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN MECLİS KARARLARINA KARŞI DAVA AÇMASI ( Toplantıya Katılarak Karşı Oy Kullanmaları Halinde Bu Karara Karşı Dava Açma Ehliyetinin Var Olduğu Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatlarıyla Benimsendiği )
NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ ( Belediye Meclis Üyesi Tarafından Karara İtiraz Sonucu İtirazın Reddi İşlemine Karşı Belde Halkı Dava Açtığı - İtiraz Sonucunda Davacılar Tarafından Süresinde Açılan Davanın Esasına Girileceği )
MECLİS ÜYESİ İTİRAZININ REDDİ İŞLEMİNE KARŞI BELDE HALKININ DAVA AÇABİLECEĞİ ( Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği İptali - Belediye Meclis Üyesi Tarafından Karara İtiraz Sonucu İtirazın Reddi İşlemine Karşı Belde Halkı Dava Açtığı/İtirazın Reddine Dair İşlem Üzerine Belde Halkının Dava Açılabileceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği İptali - Belediye Meclis Üyesi Tarafından Karara İtiraz Sonucu İtirazın Reddi İşlemine Karşı Belde Halkı Dava Açtığı/İtirazın Reddine Dair İşlem Üzerine Belde Halkının Süresinde Açtığı Davanın Süreaşımından Reddinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )"
D6.D5.5.2014E. 2013/8625 K. 2014/3483"BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ ( Uygulama İşleminin Tesis Edilmesi Üzerine Dayanağı Düzenleyici İşlemlere Karşı da Dava Açılabileceği/Yazı İle Bildirilen İmar Durumu Üzerine Atmış Günlük Yasal Süre İçerisinde Açılan Davada Süreaşımı Bulunmadığı - Davanın Süreaşımı Gerekçesiyle Reddinin Hatalı Olduğu )
İMAR DURUM BELGESİ ( İmar Parselinin Gerek Arsa Gerekse Yapılacak Yapı Bakımından Boyutları Sınırı İmar Planında Gösterilen Kullanım Şekli İle Binanın Yapı Nizamı Kat Adedi Gibi Teknik Şartlarını Gösteren Bir Belge Olduğu - Plana Uygunluğu Sağlayan Uygulama İşlemi Olduğu Gözetilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
UYGULAMA İŞLEMİ ( İmar Durumunun Uygulama İmar Planının Uygulaması Niteliğinde Bir İşlem Olduğu - Uygulama İşleminin Tesis Edilmesi Üzerine Dayanağı Düzenleyici İşlemlere Karşı da Dava Açılabileceği Görüldüğünden Yazı İle Bildirilen İmar Durumu Üzerine Atmış Günlük Yasal Süre İçerisinde Açıldığı )
ZAMANAŞIMI ( Belediye Meclisi Kararının İptali - Uygulama İşleminin Tesis Edilmesi Üzerine Dayanağı Düzenleyici İşlemlere Karşı da Dava Açılabileceği/Yazı İle Bildirilen İmar Durumu Üzerine Atmış Günlük Yasal Süre İçerisinde Açılan Davada Süreaşımı Bulunmadığı )"
D6.D6.5.2014E. 2011/6103 K. 2014/3563"BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ ( Uyuşmazlık Konusu Planın Tarımsal İlke ve Esaslara Uygun Olup Olmadığının Tarım Konusunda İhtisas Sahibi Olan Bir Bilirkişinin de Bulunduğu Bilirkişi Heyetiyle İrdelenmek Suretiyle Yerinde Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
UYGULAMA İMAR PLANI ( Taşınmazın Kullanımı Yönünden Uyuşmazlığa Konu Uygulama İmar Planı Üst Ölçekli Plana Aykırı İse de Tarım Arazileri Açısından İstisnai Düzenlemeler Getiren 5403 Sayılı Kanuna Göre Taşınmaz Hakkında Tarımsal Amaçlı Kullanım Açısından Fonksiyon Belirlemelerine Gidilebileceği )
İMAR PLANININ ÜST ÖLÇEKLİ PLANA AYKIRI OLMASI ( Tarım Arazileri Açısından İstisnai Düzenlemeler Getiren 5403 Sayılı Kanuna Göre Taşınmaz Hakkında Tarımsal Amaçlı Kullanım Açısından Fonksiyon Belirlemelerine Gidilebileceği - Belirlemelerin Tarımsal İlkelere Kamu Yararına ve Planlama Esaslarına Uygunluğunun Tespiti Gerektiği )
TARIMSAL İLKELER ( 5403 Sayılı Kanuna Göre Taşınmaz Hakkında Tarımsal Amaçlı Kullanım Açısından Fonksiyon Belirlemelerine Gidilebileceği - Bu Belirlemelerin Tarımsal İlkelere Kamu Yararına ve Planlama Esaslarına Uygun Olup Olmadığının Objektif ve Somut Olarak Ortaya Konulması Gerektiği )
KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İmar Planına İlişkin Belediye Meclisi Kararının Taşınmaz Yönünden İptali İstemi - Planın Tarımsal İlke ve Esaslara Uygun Olup Olmadığının Tarım Konusunda İhtisas Sahibi Olan Bir Bilirkişinin de Bulunduğu Bilirkişi Heyetiyle Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Saptanması Gerektiği )"
D6.D7.5.2014E. 2013/4085 K. 2014/3607"UYGULAMA VE NAZIM İMAR PLANLARININ İPTALİ ( Konut Adaları İçerisindeki Bir Taşınmazın Büyük Bir Kısmının Yapılaşmamış Olması Nedeniyle Yeşil Alan Olarak Seçildiği/Bu Alanın Bölgenin Bütününe Hitap Eden ve Yeşil Alan Sürekliliği Oluşturacak Özelliklere Sahip Olmadığı - Dava Konusu İşlemlerde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
PLANLAMA TEKNİĞİ VE ŞEHİRCİLİK İLKESİ ( Bağımsız Olarak Konut Adaları İçerisindeki Bir Taşınmazın Büyük Bir Kısmının Yapılaşmamış Olması Nedeniyle Yeşil Alan Olarak Seçildiği - Bu Alanın Bölgenin Bütününe Hitap Eden ve Yeşil Alan Sürekliliği Oluşturacak Özelliklere Sahip Olmadığı )
İMAR UYGULAMASI ( Davacıya Ait Taşınmazın Bu Haliyle Yapılaşma İmkanının Bulunmadığı İleri Sürülmekte İse de İmar Planlarına Göre Yapılacak İmar Uygulamaları İle Davacının Bir İmar Parseline İntibakının Sağlanabileceği )
SOSYAL ALT YAPI ( İmar Planlarında Öngörülen Sosyal Donatı Alanlarının Bir Parçası Olan Yeşil Alanların Konumlarının Belirlenmesi Sırasında Şehircilik ve Planlama İlkelerine Göre Sürekliliklerin Sağlanması ve Diğer Donatı Alanları İle Bağlantılarının Gözönünde Bulundurulması Gerektiği )"
D6.D14.5.2014E. 2013/6634 K. 2014/3737"NAZIM İMAR PLANI REVİZYONUNUN İPTALİ ( Dava Açma Süresi - Davacının İkamet Ettiği ve Bu Yerde Söz Konusu Planın Nerede ve Nasıl Görülebileceğine İlişkin Duyuru Yapılmadığı/Plan Değişikliği İşleminden Davacının Haberdar Olduğu Tarih Esas Alınmak Suretiyle Davanın Süresinde Açıldığı - Davanın Süre Aşımından Reddinin İsabetsizliği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun İptali - Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 20. Md. Belirtilen Şekilde Planın Nerede ve Nasıl Görülebileceğine İlişkin Duyuru Yapılmadığı/Plan Değişikliği İşleminden Davacının Haberdar Olduğu Tarih Esas Alınmak Suretiyle Davanın Süresinde Açıldığı )
PLANIN NEREDE VE NASIL GÖRÜLECEĞİNE İLİŞKİN DUYURU YAPILMADIĞI ( Nazım İmar Planı Revizyonu İptali/Dava Açma Süresi - Plan Değişikliği İşleminden Davacının Haberdar Olduğu Tarih Esas Alınmak Suretiyle Davanın Süresinde Açıldığı/Mahkemece Davanın Esasına Girileceği )
MAHALLİ HABERLEŞME ARAÇLARI İL İLAN ( Nazım İmar Planı Revizyonu İptali - Planın Nerede Nasıl Görülebileceği Mahalli Haberleşme Araçları İle Duyurulduğuna Dair Herhangi Bilgi ve Belge Bulunmadığı/Plan Değişikliği İşleminden Davacının Haberdar Olduğu Tarih Esas Alınmak Suretiyle Davanın Süresinde Açıldığı Kabul Edilerek Davanın Esasına Girileceği )"
D6.D27.5.2014E. 2014/2387 K. 2014/4122"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Hissedarı Olduğu Taşınmazın Planda Kısmen Yol ve Çocuk Parkı Olarak Düzenlenmesine Rağmen Herhangi Bir İşlem Yapılmaması Nedeniyle - Yargılama Esnasında Maktu Harç Alınması Gerekirken Nisbi Harç Alınması Gerektiğinden Bahisle Verilen Kararda İsabet Görülmediği )
UZUN ZAMAN KAMULAŞTIRMA YAPILMAMAK SURETİYLE TAŞINMAZA EL ATILMASI ( Nedeniyle Uğranıldığı İleri Sürülen Zararın Tazmini İstemi - Yargılama Esnasında Maktu Harç Alınması Gerekirken Nisbi Harç Alınması Gerektiğinden Bahisle Verilen Kararda İsabet Görülmediği )
İMAR PLANLARINDAN KAYNAKLANAN HUKUKİ EL ATMA DAVALARI ( Davacının Hissedarı Olduğu Taşınmazın Planda Kısmen Yol ve Çocuk Parkı Olarak Düzenlenmesine Rağmen Herhangi Bir İşlem Yapılmaması Nedeniyle Uğranıldığı İleri Sürülen Zararın Tazmini İstemi - Yargılama Esnasında Maktu Harç Alınması Gerektiği )
MAKTU HARÇ ( İmar Planlarından Kaynaklanan Hukuki El Atmalara İlişkin Açılacak Tazminat Davalarında Yargılama Esnasında Maktu Harç Alınması Gerekirken Nisbi Harç Alınması Gerektiğinden Bahisle Verilen Kararda İsabet Görülmediği )"
D6.D24.9.2014E. 2013/4202 K. 2014/5616"MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKI ( Davanın Önüne Getirildiği Mahkemenin Davayla İlgili Bütün Maddi ve Hukuki Sorunları İncelemek Suretiyle Davayı Karara Bağlaması Gerektiği - Tarafların Araştırılmasını Talep Ettikleri Maddi Olayları Yeterince Araştırmayıp Maddi Gerçekliğin Taraflardan Birinin Teslim Ettiği Belgede Olduğu Gibi Kabul Edilmek Suretiyle Uyuşmazlığın Çözülemeyeceği )
ADİL YARGILANMA İLKESİ ( Mahkemenin Önüne Gelen Bir Davada Uyuşmazlığın Özüne Yönelik İnceleme Yapması Sadece Şekli İnceleme Yapmaması Adil ve Aleni Bir Yargılamayı İfade Ettiği - Mahkemeye Erişim Hakkı Bağlayıcı Karar Verme Amacıyla Önüne Getirilen Çekişme Bakımından Hukuk İnceleme Yapma Görevine Sahip Mahkemede Talepte Bulunma Hakkını İfade Ettiği )
ADALETİN REDDİNİ YASAKLAYAN HUKUK İLKESİ ( Adil Yargılanma ve Mahkemeye Erişim Hakkı - Dava Konusu Taşınmaz Hakkında Kullanım Amacıyla İlgili Bir Değişim Yapılmadığı Gerekçesiyle İnceleme Yapılmadan Karar Verilmesi Adil Yargılanma İlkesine Aykırılık Oluşturduğu )"
D6.D24.9.2014E. 2013/8711 K. 2014/5615"TAŞINMAZIN İMAR DURUMUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ ( İmar Tadilatı Başvurusunun Reddine İlişkin Kararın İptali İstemi - Dava Konusu Taşınmaza Yönelik Plan Tadilat İsteminin Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun Kararıyla Kabul Edilip Onaylanması Nedeniyle Davanın Konusuz Kaldığı Gerekçesiyle Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )
İMAR TADİLATI BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ İSTEMİ ( Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun Plan Tadilatının Kabulüne İlişkin Kararından Sonra Plan Değişikliğine Yönelik Bir Karar Alınması Gerekeceği/İdarece Konuyla İgili Herhangi Bir İşlem Tesis Edilmediği - Dava Konusu Plandaki Kullanım Kararlarının Sürdürüldüğü/Yürürlüğünün Sona Ermediği Gibi Dava Açma Nedenlerinin Ortadan Kalkmadığı Görüldüğünden Davanın Konusuz Kaldığından Söz Edilemeyeceği )
İDARİ İŞLEMLERİN HUKUK DÜZENİNE ETKİLERİ ( İdari İşlemlerin Hukuk Düzenine Etkileri ve Hukuksal Değerleri Devam Ettiği Sürece Bu İşlemlerin İcrai Niteliklerinin Olduğunun Kabul Edileceği )
GÖRÜLMEKTE OLAN BİR DAVA HAKKINDA KARAR VERİLMEMESİ ( Davaya Konu İşlemin İdarece Yeni bir İşlemle Geri Alınması Kaldırılması Değiştirilmesi ve Bu Yolla Davacının Elde Etmek İstediği Yararın Bir Şekilde Elde Edilmesi Halinde Davanın Konusu Kalmaması Nedeniyle Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesinde Engel Bulunmadığı )"
D6.D28.10.2014E. 2014/7272 "SOMA KOLİN TERMİK SANTRALİNİN YAPIMI AMACIYLA YIRCA KÖYÜ ZEYTİNLİK ALANINDA KALAN TAŞINMAZLARIN ACELE KAMULAŞTIRILMASI ( Zeytinlik Sahaları İçinde ve Bu Sahalara En Az 3 Km Mesafede Zeytinyağı Fabrikası Hariç Zeytinliklerin Gelişimine Mani Olacak Kimyevi Atık Bırakan Toz ve Duman Çıkaran Tesis Yapılamayacağı - Termik Santral Yapımı Amacıyla Planlamaya Konu Edilemeyen ve Bu Amaçla Kullanılmasına da İzin Verilmeyen Alanda Kamu Yararı Kararı Alınarak Acele Kamulaştırma Yoluna Gidilemeyeceği )
ZEYTİNLİK SAHALARDA KALAN TAŞINMAZLARIN TERMİK SANTRAL YAPIMI SEBEBİYLE ACELE KAMULAŞTIRILMASI ( Zeytinlik Sahaları İçinde ve Bu Sahalara En Az 3 Km Mesafede Zeytinyağı Fabrikası Hariç Zeytinliklerin Gelişimine Mani Olacak Kimyevi Atık Bırakan Toz ve Duman Çıkaran Tesis Yapılamayacağı - Termik Santral Yapımı Amacıyla Planlamaya Konu Edilemeyen ve Bu Amaçla Kullanılmasına da İzin Verilmeyen Alanda Kamu Yararı Kararı Alınarak Acele Kamulaştırma Yoluna Gidilemeyeceği )
TERMİK SANTRAL YAPIMI AMACIYLA VERİLEN ACELE KAMULAŞTIRMA KARARININ YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ( Zeytinlik Sahaları İçinde ve Bu Sahalara En Az 3 Km Mesafede Zeytinyağı Fabrikası Hariç Zeytinliklerin elişimine Mani Olacak Kimyevi Atık Bırakan Toz ve Duman Çıkaran Tesis Yapılamayacağı - Termik Santral Yapımı Amacıyla Planlamaya Konu Edilemeyen ve Bu Amaçla Kullanılmasına da İzin Verilmeyen Alanda Kamu Yararı Kararı Alınarak Acele Kamulaştırma Yoluna Gidilemeyeceğinden Kamulaştırma Kararının Yürütmesinin Durdurulduğu )
ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI ( Fidan Dikecek Olanlara Devletçe Maliyet Bedeli Üzerinden Zeytin Fidanı Sağlanacağı/Beş Yıl Süre İle Taşınmazın Gayesine Uygun Olarak Kullanıldığı Tespit Edilenlere Tapuların Devredileceği - Bu Yolla Verilen Taşınmazların Hiç Bir Şekilde Veriliş Amacı Dışında Kullanılamayacağı/Miras Dahil Hiç Bir Şekilde Bölünemeyeceği/Yüzölçümü Hiç Bir Şekilde Küçültülemeyeceği/Zeytinlik Sahaları İçinde ve Bu Sahalara En Az 3 Km Mesafede Zeytinyağı Fabrikası Hariç Zeytinliklerin Gelişimine Mani Olacak Kimyevi Atık Bırakan Toz ve Duman Çıkaran Tesis Yapılamayacağı )"
D6.D30.10.2014E. 2011/2047 K. 2014/6395"TAŞINMAZIN İFRAZINA DAİR BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (İmar Planı Bulunan Bir Alanda İfraz ve Tevhid İşlemlerinin Yapılabilmesi İçin Öncelikle Parselasyon İşlemlerinin Tamamlanması Gerektiği - İmar Planında da İfraz Yapılma Koşulu Öngörülmediğinden Taşınmazın İfraz Edilmesine Dair Davaya Konu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
İFRAZ (Belediye Encümen Kararının İptali İstemi - İmar Planı Bulunan Bir Alanda İfraz ve Tevhid İşlemlerinin Yapılabilmesi İçin Öncelikle Parselasyon İşlemlerinin Tamamlanması Gerektiği/İmar Planında da İfraz Yapılma Koşulu Öngörülmediğinden Taşınmazın İfraz Edilmesine Dair Davaya Konu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/İptal Kararının Onanması Gerektiği)
BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ (İfraz - 3 Kat İmar Hakkı Tanınan ve İfraz Projesinde "E" Harfi İle Gösterilen Taşınmaza İnşaat Yapılamaz Şerhi Konulmasının Yasal Dayanağının Bulunmadığı/İşlem Sonrası İmar Planında 5 Kat İnşaat Hakkı Tanınan Parselin Büyüklüğüne ve Sınırına Uygun Olmadığından Ada Ayırma Çizgisine Riayet Edilmeden Yapılan İfraz İşleminin Plana Aykırı Olduğu - İşlemin İptalinin Onanacağı)
İMAR PLANI BULUNAN BİR ALANDA İFRAZ VE TEVHİD İŞLEMLERİNİN YAPILABİLMESİ (Öncelikle Parselasyon İşlemlerinin Tamamlanması Gerektiği Açık Olup İmar Planında da İfraz Yapılma Koşulu Öngörülmediğinden Taşınmazın İfraz Edilmesine Dair Davaya Konu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Taşınmazın İfrazına Dair Belediye Encümen Kararının İptali İstemi)"
D6.D19.11.2014E. 2012/3617 K. 2014/7478"BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Öncelikle Nazım İmar Planına Yönelik Olarak Yapılacak İnceleme Sonucunda Söz Konusu Plan Hakkında Varılacak Sonuca Göre Nazım İmar Planına Uygun Olarak Hazırlanması Zorunlu Olan Uygulama İmar Planı İle İlgili Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Davaya Konu Uygulama İmar Planının İlan Edilmesi Üzerine Süresi İçerisinde Anılan Plan İle Birlikte Dayanağı Olan Nazım İmar Planına Karşı Dava Açılmış Olması Nedeniyle Nazım İmar Planı Yönünden de Davanın Esasının İncelenmesi Gerektiği - Belediye Meclisi Kararının İptali )
İMAR PLANLARI ARASINDAKİ HİYERARŞIK İLİŞKİ ( Diğer Düzenleyici İşlemlerden Farklı Olduğu ve Alt Ölçekli Planların Üst Ölçekli Planların Uygulanması Amacıyla Tesis Edildiği Dolayısıyla Üst Ölçekli Plan Varsa Alt Ölçekli Planın Uygulama İşlemi Niteliğinde Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
NAZIM İMAR PLANI ( Üst Ölçekli Plan Varsa Alt Ölçekli Planın Uygulama İşlemi Niteliğinde Olduğu ve Bunun Sonucunda da Nazım İmar Planı veya Uygulama İmar Planı Yapıldıktan Sonra Henüz Subjektif İşlem Tesis Edilmemiş Olsa Dahi Bu Planlar İle Birlikte Üst Ölçekli Plana Dava Açılabileceği )
UYGULAMA İMAR PLANI ( Belediye Meclisi Kararının İptali - Nazım İmar Planına Yönelik Olarak Yapılacak İnceleme Sonucunda Söz Konusu Plan Hakkında Varılacak Sonuca Göre Nazım İmar Planına Uygun Olarak Hazırlanması Zorunlu Olan Uygulama İmar Planı İle İlgili Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Nazım İmar Planına Karşı Açılan Davanın Süresinde Olduğu Kabul Edilmek Suretiyle Her İki Plan Bakımından Bilirkişi Raporundaki Tespitler Dikkate Alınarak Gerekirse Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Hukuki Denetimin Yapılması Gerektiği - Belediye Meclisi Kararının İptali )"
D6.D20.11.2014E. 2013/2223 K. 2014/7552"VAKFA AİT TAŞINMAZDA İMAR UYGULAMASI ( Mazbut Vakıf Taşınmazlarının Akar Niteliği Değerlendirilirken Taşınmazın Vakıf Senedindeki Özgülenme Amacından Yola Çıkarak ve Fiili Kullanım Durumu Dikkate Alınarak İnceleme Yapılması Gereği - Vakfa Ait Taşınmazın Fiili Kullanım Durumunun Dikkate Alınamayacağı )
VAKFA AİT TAŞINMAZIN GELİR GETİRİCİ ÖZELLİĞİ BULUNMAYAN PARK VE DİNLENME ALANI OLARAK BELİRLENMESİ ( Gecekondu Olarak Kullanılan Vakıf Taşınmazının Gelir Getiricilik Bakımından Fiili Kullanım Durumunun Dikkate Alınamayacağı - İmar Uygulamalarının Yargısal Denetime Açık Olduğu Vakfa Ait Taşınmazın Yapılan İmar Uygulamasına Karşı Açılacak Davada Yargısal Denetiminin Sağlanması Gereği )"
D6.D26.11.2014E. 2011/4773 K. 2014/7690"ELEKTRİK ÜRETİLMESİ (Kamu Yararı Olduğu Kabul Edilse de UNESCO'ca Türkiye'nin İlk ve Tek 'Dünya Biyosfer Rezervi' İlan Edilen Vadinin Ekosistemine ve Canlı Yaşamına Onarımı Mümkün Olmayan Zararlar Verecek HES Projeleri Karşısında Üstün Kamu Yararının Vadinin Korunması Olduğu - HES Projeleri Yapılabilmesi İçin İmar Planı Yapılmasına Dair İl Özel İdaresi Genel Meclisi'nin Kararının İptalinin Doğru Bulunduğu)
HİDROELEKTRİK SANTRALİ YAPILACAK MEKANLAR (Elektrik Üretilmesinde Kamu Yararı Olduğu Kabul Edilse de UNESCO'ca Türkiye'nin İlk ve Tek 'Dünya Biyosfer Rezervi' İlan Edilen Vadinin Ekosistemine ve Canlı Yaşamına Onarımı Mümkün Olmayan Zararlar Verecek HES Projeleri Karşısında Üstün Kamu Yararının Vadinin Korunması Olduğu - HES Projeleri Yapılabilmesi İçin İmar Planı Yapılmasına Dair İl Özel İdaresi Genel Meclisi'nin Kararının İptali)
ÜSTÜN KAMU YARARI (HES Projeleri Yapılabilmesi İçin İmar Planı Yapılmasına Dair İl Özel İdaresi Genel Meclisi'nin Kararının İptali - Elektrik Üretilmesinde Kamu Yararı Olduğu Ancak UNESCO'ca Türkiye'nin İlk ve Tek 'Dünya Biyosfer Rezervi' İlan Edilen Vadinin Ekosistemine ve Canlı Yaşamına Onarımı Mümkün Olmayan Zararlar Verecek HES Projeleri Karşısında Üstün Kamu Yararının Vadinin Korunması Olduğu)
EKOLOJİK DENGE VE CANLI YAŞAMINA ZARARLAR VERECEK HES PROJELERİ (Elektrik Üretimine Göre Vadinin Korunmasında Kamunun Üstün Yararının Bulunduğu - UNESCO'ca Türkiye'nin İlk ve Tek 'Dünya Biyosfer Rezervi' İlan Edilen Vadide HES Projeleri Yapılabilmesi İçin İmar Planı Yapılmasına Dair İl Özel İdaresi Genel Meclisi'nin Kararının İptalinin Doğru Bulunduğu)"
D6.D18.12.2014E. 2014/1757 K. 2014/8975"BOĞAZİÇİ ALANINDA KALAN ALANLARDA PLAN VE PLAN TADİLATI ( Boğaziçi Bölgesinde Kıyı ve Sahil Şeridine Özgü Olmak Üzere Plan Yapma Yetkisinin Boğaziçi Kanununu Hükümlerine Göre Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kuruluna Ait Olduğu - Gerigörünüm ve Etkileme Bölgesinde Plan Yapma Yetkisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesine Ait Olduğu Bakanlığın Yetkili Olmadığı )
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ BOĞAZİÇİ ALANINDA PLAN YAPMA YETKİSİ ( Özel Bir Kanuna Konu Olan Boğaziçi Alanında Plan Yapma Yetkisinin Tamamen Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Ait Olduğunun Kabulü Özel Kanundan Kaynaklanan Yetkinin Gasbı Anlamına Geleceği - Boğaziçi Kıyı ve Sahil Şeridinde Plan Yapma Yetkisinin Boğaziçi İmar Yüksek Kuruluna Gerigörünüm ve Etkileme Alanında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesine Ait Olduğu )"
D6.D23.1.2015E. 2012/3451 K. 2015/137"İMAR PLANI NEDENİYLE KISITLILIK ( İmar Planı Sonucunda Taşınmaz Üzerinde Meydana Gelen Kısıtlılık Halinin Kamulaştırma veya Parselasyon Yapılarak Kaldırılmamasının Mülkiyet Hakkını İhlal Ettiği - Kısıtlama Nedeniyle İmar Planının Taşınmazda Doğurduğu Sonuçların Ortadan Kaldırılması Yönündeki İstemin Cevap Verilmemek Suretiyle Reddinin Hukuka Uyarlı Olmadığı )
MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ ( İmar Planı Nedeniyle Taşınmaz Üzerinde Oluşturulan Kısıtlılık - Kısıtlılık Halinin Kaldırılmaması veya Kamulaştırma Yapılmamasının Mülkiyet Hakkını İhlal Ettiği )"
D6.D3.2.2015E. 2011/6116 K. 2015/386"DAVAYA MÜDAHALE ( Müdahilin Yanında Katıldığı Tarafın Yararına Olan İddia veya Savunma Vasıtalarını İleri Sürebileceği - Müdahilin Yanında Davaya Katıldığı Tarafın İşlem ve Açıklamalarına Aykırı Olmayan Her Türlü Usul İşlemlerini Yapabileceği )
İDARİ DAVALARDA DURUŞMA ( İptal Davalarıyla Yasada Belirlenen Miktarın Üzerindeki Tam Yargı Davalarında Taraflardan Birinin Talebi Üzerine Yargılamanın Duruşmalı Yapılabileceği - Müdahilin Duruşmaya Katılmasının Sağlanması Gereği )"
D6.D2.3.2015E. 2011/9110 K. 2015/1136"ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ve İl Genel Meclisi Kararıyla Revize Edilip İl Çevre Düzeni Planı Olarak Yürürlüğe Konulan Planda Değişiklik Yapma Yetkisinin Yine Anılan İdarelere Ait Olduğu - Bu Planda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Onay Yetkisinin Bulunmadığı/Davaya Konu İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
ÇEVRE DÜZENİ PLANI ( 4856 Sayılı Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Çevre Düzeni Planı Konusunda Yetkisinin Kalmadığı - Bu Planda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Onay Yetkisinin Bulunmadığı/Davaya Konu İşlemde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
İL VE BELEDİYE BAZINDA ÇEVRE DÜZENİ PLANI YAPMA YETKİSİ ( Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yapılan Çevre Düzeni Planlarına Uygun Olmak Koşuluyla 5302 ve 5393 Sayılı Yasalar Uyarınca İlgili İdarelere Ait Olduğu - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İşleminde Hukuka Uyarlık Görülmediği )
BAKANLIĞIN ONAY YETKİSİ ( Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ve İl Genel Meclisi Kararıyla Revize Edilip İl Çevre Düzeni Planı Olarak Yürürlüğe Konulan Planda Değişiklik Yapma Yetkisinin Yine Anılan İdarelere Ait Olduğu ve Bu Planda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Onay Yetkisinin Bulunmadığı )"
D6.D18.3.2015E. 2013/673 K. 2015/1617"İTİRAZIN ZIMNEN REDDİ (İlgilinin İtirazının Yanıtlanmayarak Reddi Üzerine Süresi İçerisinde Dava Açabileceği Gibi Zımni Ret İşlemi Yerine İdarece Sonradan Tesis Edilecek ve İdarenin Gerçek İradesini Ortaya Koyan İşleme de Süresi İçerisinde Dava Açabilmesinin Mümkün Olduğu)
YETKİLİ ORGANIN CEVABININ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA TEBLİĞİ (Başvurunun Sonucunun Süresinden Sonra Bildirilmesinden Doğan Sorumluluğu Başvuru Sahibine Yüklemenin Mümkün Bulunmadığı - İlgilinin İtirazının Yanıtlanmayarak Reddi Üzerine Süresi İçerisinde Dava Açabileceği Gibi Cevabın Tebliğinden İtibaren Süresi İçerisinde de Dava Açabileceği)
ZIMNİ RET İŞLEMİNDEN SONRA DAVA AÇMAMAK (Başvuruya Yetkili Organ Tarafından Sonradan Verilen Cevap Üzerine İlgilisinin Cevabın Tebliğinden İtibaren Süresi İçerisinde Dava Açabileceği - Başvurunun Sonucunun Süresinden Sonra Bildirilmesinden Doğan Sorumluluğu Başvuru Sahibine Yüklemenin Mümkün Bulunmadığı)"
D6.D23.3.2015E. 2013/7368 K. 2015/1683"İDARENİN HUKUKA UYGUN EYLEMLERİ SEBEBİYLE OLUŞAN ZARAR (Sorumlu Olduğu - Köprülü Kavşak ve Alt-Üst Geçit Düzenlemesi/Davacının Taşınmazının Kullanımında Herhangi Bir Zorluğa Değer Düşüklüğüne ve Zarara Neden Olunduğunda Zararlarının Karşılanması Gerektiği)
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ VE ÇALIŞMALARI (Mahkemelerce Verilmiş Nihai Bir İptal Kararı Bulunmassa da İdarelerin Hukuka Uygun Eylemleri Sebebiyle Oluşacak Zararlardan Sorumlu Olduğu - Köprülü Kavşak ve Alt-Üst Geçit Düzenlemesinde Davacı Taşınmazına Verilen Zarar)
İDARENİN HİZMET KUSURU (Köprülü Kavşak ve Alt-Üst Geçit Düzenlemesinde Davacının Taşınmazının Kullanımında Herhangi Bir Zorluğa Değer Düşüklüğüne ve Zarara Neden Olunduğunda Zararlarının Karşılanması Gerektiği - Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Karar Verileceği)"
D6.D25.3.2015E. 2011/509 K. 2015/1773"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Dilekçe Ret Kararı Üzerine Davacı Tarafından Verilen Yenileme Dilekçesinin Kayda Giriş Tarihinin Dava Açma Süresinin Hesaplanmasında Esas Alınmasına ve Sonuç İtibariyle Dilekçe Ret Kararının Davacıya Verdiği Yenileme Hakkının Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Kararının Hatalı Olduğu )
İMAR PLANININ İPTALİ ( İstemiyle Son Askı Tarihini İzleyen Günden İtibaren Atmış Gün İçinde Dava Açılması Gerektiği - İdare Mahkemesince Dava Açma Süresi Hesaplanırken İlk Dava Açma Tarihinin Süreye Esas Alınması Gerektiği )
DİLEKÇE RET KARARI ( Davanın Konusunun Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği Yolundaki Dilekçe Ret Kararının Gereklerinin Yerine Getirildiği ve Bu Yeni Dilekçesi İle Kanunun Tanıdığı ve Mahkemenin Uygulamaya Soktuğu Dilekçesini Yenileme Hakkını Kullandığı Gözetilerek Dava Açma Süresinin Hesaplanması Gerektiği )
YENİLEME HAKKI ( Dava Konusunun Açıklığa Kavuşturulması İçin Verilen Dilekçe Ret Kararı Üzerine Davacı Tarafından Verilen Yenileme Dilekçesinin Kayda Giriş Tarihinin Dava Açma Süresinin Hesaplanmasında Esas Alınması ve Dilekçe Ret Kararının Davacıya Verdiği Yenileme Hakkının Ortadan Kaldırılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Büyükşehir Belediye Meclisi Kararının İptali - Dava Konusunun Açıklığa Kavuşturulması İçin Verilen Dilekçe Ret Kararı Üzerine Davacı Tarafından Verilen Yenileme Dilekçesinin Kayda Giriş Tarihinin Dava Açma Süresinin Hesaplanmasında Esas Alınamayacağı/İlk Dava Açma Tarihinin Süreye Esas Alınması Gerektiği )"
D6.D31.3.2015E. 2014/6671 K. 2015/1861"İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ ( Konusunda Uzman Yeni Bir Heyetle Mahallinde Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması ve İdare Mahkemesi Kararının İşbu Uyuşmazlığa Etkisi Bakımından Kesinleşmesinin Beklenmesi Suretiyle Yeniden Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Dosyada Mevcut Bulunan Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesinin Teknik ve Bilimsel Olarak Değerlendirilmediği - Yüzeysel ve Soyut Bir Değerlendirme Yapıldığı/Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınabilir Teknik ve Bilimsel Verileri İçermediği/İmar Planının İptali )
BİLİRKİŞİ KURULUNUN OLUŞTURULMASI ( Şehir Plancısı Mimar Ulaşım Uzmanı Sanat Tarihçisi ve Dendroloji Uzmanının Bulunduğu Aynı Zamanda Üniversite Öğretim Üyesi Olan Yurdun Farklı Üniversitelerinde Görev Yapan Alanında Uzmanlığı Bilimsel Çevrelerce Kabul Görmüş Kişilerden Oluşan Yeni Bir Heyetle İnceleme Yapılması Gerektiği )
BEKLETİCİ MESELE ( Plan Değişikliklerine Hukuki Etkisi Bakımından Mahkemece Nihai Kararın Verilmesinden Önce Taksim Gezi Parkı Üzerine Tarihi Taksim Kışlasının İhyasına Dair Projenin Uygun Bulunmasına Dair Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi Yolundaki İdare Mahkemesi Kararının Kesinleşmesi Durumunda Bu Kararın Sonucuna Göre de İşbu Uyuşmazlığın İncelenmesi Gerektiği )"
D6.D1.4.2015E. 2014/3703 K. 2015/1893"DAVA AÇMA SÜRESİ (Hakkı İhlal Edilen İşleme Karşı İptal Davası Açılması Halinde Kararın Kesinleştiği Tarihin Dava Açma Süresinin Başlangıcı Olacağı - İmar Planı İcra Edilerek Kısıtlılık Halinin Giderilmemesi Nedeniyle Zararın Varlığı Süregelmesi Halinde İdari Eylem veya İşlem Daha Önce Öğrenilmiş Olsa da Dava Açma Süresinin Geçmeyeceği)
SÜREGELEN ZARAR (Plan İcra Edilerek Kısıtlılık Halinin Giderilmemesi Halinde Zararın Süregeldiği - İdari Eylem veya İşlem Daha Önce Öğrenilmiş Olsa Bile Dava Açma Süresinin Geçmeyeceği)"
D6.D9.4.2015E. 2012/6188 K. 2015/2196"ACELE KAMULAŞTIRMAYA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ ( Taşınmazların Bulunduğu Bölge Belediye Meclisi Kararı İle Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Belirlendiği - Olağanüstü Durumların ve Bu Yönteme Başvurulması İle Amaçlanan Kamu Yararının Somut Olarak Ortaya Konulamadığı/Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ KAPSAMINDA KALAN TAŞINMAZ ( Acele Kamulaştırma/Bakanlar Kurulu Kararı İptali - Öncelikle Anlaşma Yoluna Gidileceği Acele Kamulaştırma İçin İse Acele Kamulaştırma Koşulları Gerçekleştiği Ortaya Konulacağı/Kamu Yararının Somut Olarak Ortaya Konulamadığı - İşlemin İptali Gerektiği )
BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Acele Kamulaştırmaya İlişkin - Taşınmazların Bulunduğu Bölge Belediye Meclisi Kararı İle Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Olarak Belirlendiği/Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Uygulanabilmesi İçin Aranan Koşulların Var Olması Acele Kamulaştırma Yapılması İçin Yeterli Olmadığı - İstemin Kabul Edileceği )
ACELE KAMULAŞTIRMA ( 5393 S. Belediye Kanununun 73. Md. Uyarınca Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Uygulanabilmesi İçin Aranan Koşulların Var Olması Acele Kamulaştırma Yapılması İçin Yeterli Olmadığı - Olağanüstü Durumların ve Bu Yönteme Başvurulması İle Amaçlanan Kamu Yararının Somut Olarak Ortaya Konulacağı )"
D6.D16.4.2015E. 2012/1191 K. 2015/2381"NEMRUT DAĞI MİLLİ PARKI ( 1/25.000 Ölçekli Uzun Devreli Gelişme Revizyon Planı/Nemrut Dağı Tümülüsü İçin Kabul Edilen Tampon Bölge "Buffer Zone" Koruma Bandına İnşai/Fiziki Müdahale Yolunun Açıldığı - UNESCO Dünya Miras Listesine Alınan Kriterler İle Çeliştiği Ulusal ve Evrensel Koruma İlkelerine Şehircilik Biliminin Gereklerine Planlama Esaslarına ve Kamu Yararına Aykırı Olduğu/Hukuka Uyarlık Görülmediği )
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞI ( 1/25.000 Ölçekli Nemrut Dağı Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Revizyon Planı/Nemrut Dağı Tümülüsü İçin Kabul Edilen Tampon Bölge "Buffer Zone" Koruma Bandına İnşai/Fiziki Müdahale Yolunun Açıldığı - UNESCO Dünya Miras Listesine Alınan Kriterler İle Çeliştiği Ulusal ve Evrensel Koruma İlkelerine Şehircilik Biliminin Gereklerine Planlama Esaslarına ve Kamu Yararına Aykırı Olduğu )
UNESCO DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİ ( Nemrut Dağının Listeye Alındığı - 1/25.000 Ölçekli Uzun Devreli Gelişme Revizyon Planı İle Yapılan Plan Değişikliğinin Nemrut Dağı Tümülüsü'nün Peyzajla Birlikte Oluşturduğu Bütünlüğü Zedeleyecek Yeni Yapılaşmaların Yolunu Açarak Nemrut Dağı Tümülüsü'nün UNESCO Dünya Miras Listesindeki Konumunu Tartışmalı Hale Getireceği )"
D6.D21.4.2015E. 2012/1202 K. 2015/2503"KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM İLKELERİ ( Doğal Çevre Özellikleriyle Uyum Halkın Ekonomik ve Sosyal Kalkınmasını Sağlayacak Aidiyet Duygusu Oluşturabilecek Doku Yaratması Gereği - Yerinden Etmeme ve Soylulaştırma Sorunları Yaratmaması Gerektiği Yer Seçimi İtibariyle Kentin Gelişme Yön ve Potansiyelleriyle Uyumlu Olması Gereği )
RİZE İLİ HEMŞİN İLÇESİ ( Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İlan Edilmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı - Bölgenin Fiziksel Çevresiyle Olan İlişkisi Niteliği Yer Seçimi İtibariyle Kentin Gelişim Yön ve Potansiyelleriyle Uyumlu Olmayan Planlama Esasları ile Şehircilik İlkelerine Aykırı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Kararının Hukuka Uyarlı Olmadığı )"
D6.D28.4.2015E. 2015/855 K. 2015/2618"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( İdare Mahkemesince Uyuşmazlığa Konu Taşınmazın Hangi Onay Tarihli İmar Planı İle Hangi Kamu Alanına Ayrıldığı Netleştirilmek Suretiyle İşin Esası Hakkında Karar Verilmesi Gerekirken Davanın İncelenmeksizin Reddedilmesinde Hukuki İsabet Görülmediği )
KAMULAŞTIRMA ( Davacıların Uyuşmazlığa Konu Taşınmaz İçin Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan Tazminat Davasını Asliye Hukuk Mahkemesince Verilen Davanın Görevsizlik Sebebiyle Reddine Dair Kararı Üzerine Açtığı - Taşınmazın Hangi Onay Tarihli İmar Planı İle Hangi Kamu Alanına Ayrıldığının Netleştirilmesi Gerektiği )
MÜLKİYET HAKKININ KISITLANMASI ( İlgililerin Mülkiyet Haklarının Kısıtlılığından Bahisle Daha Önce Yetkili İdareye Başvurmuş ve Herhangi Bir Sebeple Söz Konusu Mülkiyet Hakları Üzerindeki Kısıtlılık Hali Giderilmemiş İse ya da Adli Yargıda Açtıkları Tazminat Davasının Görev Yönünden Reddi Üzerine Tazminat Davası Açabileceği )
İMAR PLANI ( Kamu Hizmetine Tahsis Edilmiş Taşınmazlar Üzerindeki Mülkiyet Kısıtlamalarından Bahisle Tazminat Davası Açılmadan Önce İlgililerin İdari Makamlara Başvurması Gerektiği - Davanın İncelenmeksizin Reddedilmesinde Hukuki İsabet Görülmediği )"
D6.D26.5.2015E. 2013/3623 K. 2015/3467"MÜLKİYET HAKKININ SINIRLANDIRILMASI ( Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmiş Sayılması İçin Malikin Tüm İstifadesinin Tamamen Ortadan Kaldırılmış Olması Gereği - İçme Suyu Barajı Kısa Koruma Alanı İçinde Kalan Taşınmazın Sadece Tarım Arazisi Olarak Kullanılmasının Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılması Niteliğinde Olmadığı )
MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ ( Malikin Mülkünden İstifadesinin Tamamen Ortadan Kaldırılmış Olması Gereği - İçme Suyu Baraj Alanı Kısa Mesafeli Koruma Alanında Kalan ve Tarım Arazisi Vasfı Bulunan Taşınmazın İmar Planı İçinde Yer Almaması ve Yapılaşmaya Elverişli Olmamasının Mülkiyet Hakkının Sınırlandığı Anlamına Gelmeyeceği )
İÇME SUYU BARAJI KISA MESAFELİ KORUMA ALANI ( Tarım Arazisi Vasfında Olduğu Mevcut Durumuna Göre Zirai Faaliyet Yapılabildiğinden Herhagi Bir Kısıtlılığın Bulunmadığının Kabulü Gereği - İçme Suyu Barajı Kısa Koruma Alanı İçinde Kalan Taşınmazın İmar Planı İçinde Yer Almamasının Yapılaşmaya İzin Verilmemesinin Mülkiyet Hakkının Tamamen Sınırlandığı Anlamına Gelmeyeceği )"
D6.D27.5.2015E. 2015/361 K. 2015/3486"MÜLKİYET HAKKININ KULLANILAMAMASINA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ ( Mülkiyet Hakkının Geçmişte Belirli Bir Süre Engellenmiş Olma Durumu Eski Malikler Açısından Gerçekleşmiş Olduğu - Satış İşlemi Sonucu Mülkiyet Sahibi Olan Davacı Açısından Kısıtlılık Halinden Kaynaklanan ve Tazminatı Gerektirir Mağduriyet Bulunmadığı )
ESKİ MALİKLER DÖNEMİNDE MEVCUT OLAN KISITLILIK ( Mülkiyet Hakkının Kullanılamamasına Dayalı Tazminat İstemi - Davacının Satış Sonucu Edindiği Taşınmaz İçin Kısıtlılık Durumu Mevcut Olduğu/Davanın Reddi Gerektiği )
SATIŞ SONUCU EDİNİLEN TAŞINMAZ ( Mülkiyet Hakkının Kullanılamamasına Dayalı Tazminat İstemi - Mülkiyet Hakkının Geçmişte Belirli Bir Süre Engellenmiş Olma Durumu Eski Malikler Açısından Gerçekleşmiş Olduğu/Davacının Satış Sonucu Edindiği Taşınmaz İçin Kısıtlılık Durumu Mevcut Olduğu - Davanın Kabulünün Bozma Nedeni Olduğu )
KISITLI TAŞINMAZI SATIN ALMA ( Mülkiyet Hakkının Kullanılamamasına Dayalı Tazminat İstemi - Mülkiyet Hakkının Geçmişte Belirli Bir Süre Engellenmiş Olma Durumu Eski Malikler Açısından Gerçekleşmiş Olduğu/Davanın Kabulünün İsabetsizliği )"
D6.D11.6.2015E. 2012/314 K. 2015/4116"İMARA AYKIRILIK ( İmar Kanununa Giren Bütün Yapılar İçin Belediye veya Valiliklerden Yapı Ruhsatı Alınmasının Zorunulu Olduğu Basit Tamir ve Tadiller ile Korkuluk Porgole ve Benzeri Yapıların Ruhsata Tabi Olmadığı - Demir Profil Üzerine Ahşap Lambiri ve İzalasyon Malzemesi İle Kaplanan Kiremit Çatı ve Seramik Zeminden İbaret Yapının Pergole Olarak Değerlendirilemeyeceği )
PERGOLE YAPISI ( Yapı Ruhsatı Alınmadan İnşa Edilebilecek Yapılardan Olduğu - Demir Profil Üzerine Ahşap Lambiri ve İzalasyon Malzemesi İle Kaplanan Kiremit Çatı ve Seramik Zeminden İbaret Yapının Pergole Olarak Değerlendirilemeyeceği Yapı Ruhsatı Alınmadan İnşaasının İmar Kanununa Aykırılık Oluşturuğu )"
D6.D19.6.2015E. 2014/668 K. 2015/4416"KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI (Yapılmayarak Davacının I. Derece Doğal Sit Alanında Kalan Taşınmaz Mülkiyetini Ne Şekilde Kullanacağı Ya da Kullanamayacağının Ortaya Çıkmaması Suretiyle Yasal Zorunluluğun Yerine Getirilmediği - Davacının Takas Talebinin Sürüncemede Bırakıldığı/Talebin Mevcut Durumuna Göre Değerlendirilmesi Gerektiği)
SİT ALANDA KALAN TAŞINMAZ (Takas Talebinin Gerçekleştirilmesi İçin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Yapımının Zorunlu Olduğu - Plan Yapılmayarak Davacının Takas Talebinin Sürüncemede Bırakıldığı/Davalı İdarenin Eylemsizliğinden Kaynaklanan Belirsizliğin Kişisel Yarar İle Kamu Yararı Arasındaki Adil Dengeyi Bozarak Mülkiyet Hakkını Kullanılamaz Hale Getirdiği)
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI (I. Derece Doğal Sit Alanında 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Yapımının Zorunlu Olduğu - Plan Yapılmayarak Davacının Takas Talebinin Sürüncemede Bırakıldığı/Taşınmaz Mülkiyetini Ne Şekilde Kullanacağı Ya da Kullanamayacağının Ortaya Çıkmamasının Mülkiyet Hakkının Özüne Dokunan Bir Nitelik Taşıdığı)
SİT ALANINDA KALAN TAŞINMAZLAR (Yasadaki Kapsamda Olmayan Taşınmazlar İçin Kamulaştırma Esasının Benimsenmediği Takas İmkanının Getirildiği/Takasın Yapılabilmesi İçin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Yapılması Zorunlu Olduğu - Plan Yapılmamasının Mülkiyet Hakkını Kullanılamaz Hale Getirdiği/Taşınmazın Belirlenen Durumu İle Ele Alınıp Taleplerin Mahkemece Karar Bağlanması Gerektiği)"
D6.D19.6.2015E. 2014/7813 K. 2015/4418"SİT ALANI İLANI ( Taşınmazın Uzun Müddet Kamulaştırılmadığından Bahisle Tazminat İstemi - Davacının Taşınmazlardan Yeryüzü Şartlarından Dolayı Tasarruf Etme İmkanı Bulunmadığı/Tarım Arazisi Vasfında Olmayan Denizin Gelgit Alanında Bulunan ve Su Taşkın Riski Bulunduğu Alanda Davacı Nasıl Bir Zarara Uğradığını İspat Edemediği - Davanın Reddi Gerektiği )
KESİN YAPILAŞMA YASAĞI BULUNAN I. DERECE SİT ALANI ( Taşınmazın Uzun Müddet Kamulaştırılmadığından Bahisle Tazminat İstemi - Mahkemece Kamulaştırmasız El Atmanın Şartları Oluşup Oluşmadığı ve Taşınmazın Statüsü de Ortaya Konulmak Suretiyle Taşınmazın Kamulaştırması Zorunlu Bir Taşınmaz Olup Olmadığı Ortaya Konularak Sonuca Gidileceği )
TAŞINMAZIN UZUN MÜDDET KAMULAŞTIRILMADIĞINDAN BAHİSLE TAZMİNAT İSTEMİ ( Kesin Yapılaşma Yasağı Bulunan I. Derece Sit Alanı İlanı - Davacının Taşınmazlardan Yeryüzü Şartlarından Dolayı Tasarruf Etme İmkanı Bulunmadığı/Davacı Nasıl Bir Zarara Uğradığını İspat Edemediği - Davanın Kabulünün Bozma Nedeni Olduğu )
ZARARIN İSPAT EDİLEMEDİĞİ ( Kesin Yapılaşma Yasağı Bulunan I. Derece Sit Alanı İlanı/Taşınmazın Uzun Müddet Kamulaştırılmadığından Bahisle Tazminat İstemi - Taşınmazın Tarım Arazisi Vasfında Olmadığı Denizin Gelgit Alanında Bulunduğu ve Su Taşkın Riski Bulunduğu/Zarardan Bahsedilemeyeceğinden Dava Reddedileceği )"
D6.D30.6.2015E. 2015/680 K. 2015/4767"İMAR PLANI VE İMAR UYGULAMASINDA SÜRE ( İmar Planlamasının Yürürlüğe Girmesinden En Geç Üç Ay İçinde Bu Planı Uygulamak Üzere 5 Yıllık İmar Programlarının Hazırlanması Gereği - İmar Uygulamasının Kişisel Yarar ile Kamu Yararı Arasındaki Denge Gözetilerek Kullanılması Hakkın Özüne Dokunur Nitelikte Olmaması Gereği )
MÜLKİYET HAKKININ KULLANILMAMASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Mülkiyet Hakkının Geçmişte Belirli Bir Süre Engellenmiş Olma Durumunun Eski Malikler Bakımından Gerçekleştiği - Mülkiyet Hakkının İmar Uygulaması Nedeniyle Kısıtlanmasının Taşınmazı Üzerindeki Kısıtlılıkla Satın Alan Yeni Malik Bakımından Belirsiz Süre Kısıtlama Durumu Gerçekleşmediği Tazminat İsteminin Reddi Gereği )"
D6.D1.7.2015E. 2015/1547 K. 2015/4783"ÇEVRE TARİH VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN KORUNMASI İMAR UYGULAMALARINI İLİŞKİN İPTAL DAVALARINDA MENFAAT KOŞULU ( İptal Davasının Menfaat Koşulu Bakımından Dinlenebilmesi İçin İşlemin Mutlaka Davacı Hakkında Tesis Edilmesinin Gerekmediği - Davacı ile İşlem Arasında İlişki veya İlgi Kurulmasının Menfaat İhlali Bakımından Yeterli Olduğu )
MEŞRU VE GÜNCEL MENFAATİN İHLALİ ( Davacı ile İptali İstenen İdari İşlem Arasında Kurulabilecek Bir İlişki veya İlginin Menfaat Koşulunun Varlığı İçin Yeterli Olduğu - Menfaatin Kişisel Menfaat Sayılabilmesi İçin İptali İstenen İşlemin Doğrudan Doğruya Davacı Hakkında Tesis Edilmiş Olmasının Gerekmediği )
YAPI TADİLATI RUHSATI VE DAYANAĞI AVAN PROJE ONAYINA İLİŞKİN İŞLEMLERİN İPTALİ ( Davanın Dinlenebilmesi İçin Subjektif Ehliyet Koşulu Olan Menfaat İhlalinin Gerçekleşmesi Gereği - Boğaziçi Etkilenme ve Geri Görüm Alanında Bulunan Yapı Hakkında Verilen Tadilat Projesinin İptali Davasını Açmakta Ruhsat Verilen Yapıya Komşu Taşınmaz Maliki Semt Sakinin Menfaati Bulunduğunun Kabulü Gereği )
SEMT SAKİNİ ( Boğaziçi Etkilenme ve Geri Görünüm Bölgesinde Yer Alan ve İstanbul Boğazının Silüetini Etkileyen Nokatada Bulunan Binaya İlişkin Verilen Yapı Tadilat Ruhsatı ve Avan Proje Onayına İlişkin İptal Davası Açmakta Semt Sakininin Meşru ve Güncel Menfaatini Bulunduğu - Menfaat Koşulunun Gerçekleştiği )"
D6.D10.9.2015E. 2015/7660 K. 2015/5138"KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNE ESAS KIYMET TAKDİR İŞLEMİ (İdarenin Kendi İç Bünyesinde Yaptığı Kişinin Hukuki Durumunda Değişiklik Meydana Getirmeyen Kesin ve Yürütülebilir Bir İşlem Olmadığı - Kamulaştırma İşlemi Kapsamında Düzenlenen Uzlaşma Tutanağının İptali İsteminin Taşınmazın Bedelinin Artırılmasına Yönelik Olduğunun Kabulüyle Davanın Adli Yargının Görevinde Olduğu)
UZLAŞMA TUTANAĞININ İPTALİ (Kamulaştırma İşlemi Kapsamındaki Satın Alma İşleminin Mutlak Anlamda Özel Hukuk Sözleşmesi Olmasa da İdari Sözleşme de Olmadığı - Uzlaşma Olmaması veya Uzlaşmanın Gerçekleşmesine Rağmen Ferağ Verilmemesi Halinde Doğan İhtilafın Adli Yargıda Açılacak Bedel Tespit ve Tescil Davasıyla Çözülmesi Gereği)"
D6.D11.9.2015E. 2014/9983 K. 2015/5159"KISMİ KAMULAŞTIRMA (Dava Konusu Taşınmazın İmar Yoluna İsabet Eden Kısmı Belirlenerek Kısmi Kamulaştırma Cihetine Gidilmesi Gerekirken Taşınmazın Tamamının Kamulaştırılmasının Hukuka Uyarlı Olmadığı - İdare Tarafından Yapılan Maddi Hatanın Külfetinin Kişilere Yükletilemeyeceği)
İDARE TARAFINDAN YAPILAN MADDİ HATA (Belediye Encümeni Kararı ile Kısmi Kamulaştırmadan Söz Edilmeksizin Taşınmazın Tamamının Kamulaştırılması - İdarece Yapılan Maddi Hatanın Külfeti Taşınmaz Malikine Yükletilemeyeceğinden İşlemin Ölçülülük ve Belirlilik İlkesi Esas Alınarak Değerlendirilmesi Gereği)"
D6.D14.9.2015E. 2013/3297 K. 2015/5236"TAŞIMAZIN TARIM DIŞI AMAÇLA KULLANILMASI TALEBİ (Uygun Görülmesinin Gerekçesi ve Bu Gerekçenin Yasada Sayılan Şartlara Uygun Olup Olmadığı Hususunun Tespit Edilerek Karar Verilmesi Gerektiği - Plan Sınırları İçine Alınmamasına Dair Nazım İmar Planının İptalinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
TARIM DIŞI KULLANIM (Yetkili Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca İzin Verildiğinden Taşınmazın Tarım Dışı Amaçla Kullanılamayacağından Bahisle Plan Sınırları İçine Alınmamasına Dair Nazım İmar Planının İptalinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)"
D6.D14.9.2015E. 2014/10380 "İMAR UYGULAMASININ İPTALİ İSTEMİ (Mahkemece Yapılan Usuli Hata Nedeniyle Davacıların Dava Açma Hakkının Dolayısıyla Mahkemeye Erişim Hakkının Engellendiği - Davanın Süresinde Yenilenmediği Gerekçesiyle Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddine İlişkin Kararda Hukuki İsabet Görülmediği)
DİLEKÇE RET KARARI (Davacının Dava Konusunu ve Uyuşmazlıkla İlgili Taleplerini Açıkça Ortaya Koyarak Yasal Süre İçinde İmar Uygulamasının ve Dayanağı İmar Planlarının İptalini İstedikleri Açık Olup Usule Aykırı Verilen Dilekçe Ret Kararı Üzerine Davanın Süresinde Yenilenmediğinden Bahisle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu)
SÜRE AŞIMI (Usule Aykırı Olarak Verilen Dilekçe Ret Kararı Üzerine Davanın Süresinde Yenilenmediğinden Bahisle Mahkemece Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Karar Verildiği - Mahkemece Yapılan Usuli Hata Nedeniyle Davacıların Dava Açma Hakkının Dolayısıyla Mahkemeye Erişim Hakkının Engellendiği)
DAVA AÇMA HAKKI (Dilekçe Ret Kararı Üzerine Davanın Süresinde Yenilenmediğinden Bahisle Mahkemece Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Karar Verildiği - Mahkemece Yapılan Usuli Hata Nedeniyle Davacıların Dava Açma Hakkının Dolayısıyla Mahkemeye Erişim Hakkının Engellenmesinin Yasaya Aykırı Olduğu)"
D6.D17.9.2015E. 2015/5837 K. 2015/5325"İMAR PLANI TADİLATI İŞLEMİNİN İPTALİ (Dava Konusu Parsel İçin Yapılaşma Hakkı Artırılarak Kitle Yapılaşma Koşulunun Getirildiği ve Kısmi Yapılaşma Olması Nedeniyle Doğmuş Olan Kazanılmış Hakkın Davaya Konu Parsel İçin Genişletildiğinin Anlaşıldığı - Plan Değişildiğinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığının Kabulü)
KIYI KENAR ÇİZGİSİ (Belediye Tarafından İmar Planı Tadilatı Sonrasında Verilen İnşaat Ruhsatının İptali - Kıyı Kenar Çizgisinden İtibaren 100 Metrelik Sahil Şeridi İçerisinde Kalan ve Kısmen Yapılaşmanın Oluştuğu Alan - Ayrık Nizam 3 Kat (A-3) Yapılaşma Koşuluyla Kazanılmış Hak/İmar Planı Tadilatı/Plan)
KAZANILMIŞ HAK İLKESİ (Dava Konusu Alandaki Kısmi Yapılaşma Olması Nedeniyle Doğmuş Olan Kazanılmış Hakkın Davaya Konu Parsel İçin Genişletildiği Anlaşıldığından Anılan Plan Değişildiğinde ve Yapı Ruhsatında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Sadece Parsel Bazında Plan Değişikliği Yapıldığı/Kamu Yararı)
BELEDİYE TARAFINDAN KİŞİYE ÖZGÜ İŞLEM YAPILDIĞI (Dava Konusu Parsele Tanınmış Olan Yapılaşma Koşullarının Benzer Şartları Taşıyan Diğer Parsellere Tanınmamış Olduğu - Bu Bağlamda Dava Konusu Değişikliğinin Bütüncül Olmaktan Çok Parçacıl ve Kişiye Özgü Bir Menfaat Temini Niteliği Taşıdığının Kabulü)
KISMİ YAPILAŞMANIN GERÇEKLEŞMESİ (1992 Yılı Öncesinde Mevcut Parsellerdeki Yapılaşma Yoğunluğunun %70 Oranında Tamamlandığı/Kanunda Belirtilen Kısmi Yapılaşma Şartlarının Dava Konusu Sahil Şeridinde Oluştuğu - Dava Konusu Parsele Diğerinden Farklı Olarak Yoğun Yapılaşma Hakkı Verilmesinin Hatalı Olduğu)"
D6.D7.10.2015E. 2014/9614 K. 2015/5592"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİNE DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ (Davacı Vekili Tarafından Davadan Vazgeçildiği Belirtildiğinden Söz Konusu Hususun Feragat Olarak Değerlendirileceği - Vekalet Ücretinin Maktu Olarak ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki Feragatla İlgili Kurallar Dikkate Alınmak Suretiyle Hesaplanması Gerektiği)
DAVADAN VAZGEÇME FERAGAT OLARAK DEĞERLENDİRİLECEĞİ (Mahkemece Vekalet Ücretinin Maktu Olarak ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki Feragatla İlgili Kurallar Dikkate Alınmak Suretiyle Hesaplanacağı - Hukuki El Atmaya Dayalı Tazminat İstemi)
MAKTU VEKALET ÜCRETİ (Kamulaştırmasız El Atma Nedenine Dayalı Tazminat İstemi - Davacı Vekili Tarafından Dilekçe İle Davadan Vazgeçildiği Belirtildiğinden Söz Konusu Hususun Feragat Olarak Değerlendirileceği/Vekalet Ücretinin Maktu Olarak ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki Feragatla İlgili Kurallar Dikkate Alınarak Hesaplanacağı)
HUKUKİ EL ATMA (Tazminat İstemi - Davacı Vekilince Davadan Vazgeçildiği Belirtildiğinden Söz Konusu Hususun Feragat Olarak Değerlendirileceği/Vekalet Ücretinin Maktu Olarak ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki Feragatla İlgili Kurallar Dikkate Alınarak Hesaplanacağı - Mahkemece Nisbi Vekalet Ücreti Hesabının İsabetsizliği)
FERAGAT (Hukuki El Atmaya Dayalı Tazminat İstemi - Davacı Vekili Tarafından Dilekçe İle Davadan Vazgeçildiği Belirtildiğinden Söz Konusu Hususun Feragat Olarak Değerlendirileceği/Vekalet Ücretinin Maktu Olarak ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki Feragatla İlgili Kurallar Dikkate Alınmak Suretiyle Hesaplanacağı)"
D6.D13.10.2015E. 2012/5723 K. 2015/5912"BEDELSİZ OLARAK YOLA TERKEDİLEN ALANDAN İMAR ADASINA DAHİL EDİLEN BÖLÜMÜN SATIŞINA İLİŞKİN İTİRAZIN REDDİNE DAİR MECLİS KARARININ İPTALİ DAVASI (Bedelsiz Olarak Terkedilen Alanın 200 m2'lik Kısmının Kamu Alanları İçin Kullanılmadığı - Mülkiyet Hakkını Koruyan Anayasa ve Yasa Hükümlerinin Gözetilmesi Gereği)
İDARECE YAPILAN İMAR DEĞİŞİKLİĞİ (Kamu Alanında Kaldığından Kamu Gücü Kullanılarak Alınan Taşınmazın Daha Sonra Yapılan İmar Planı Değişikliği ile İmar Adasına Dahil Edilmesi Suretiyle Kullanım Amacının Değiştirilmesi Sonucunda Davacıya Bedelsiz İade Edilmesi Gerektiği - 3194 S.K. Kıyasen Uygulanacağı)
BEDELSİZ OLARAK TERKEDİLEN BÖLÜMÜN KAMU ALANI OLARAK KULLANILMAMASI (3194 S.K. 11. M. İfade Edilen Bu Yerlerin Devir Alınan İdareye Aynı Usulle İade Edileceğine Dair Hükmünün Kıyasen Özel Mülkiyete Konu Olan Taşınmazlar da Uygulanmasının Mülkiyet Hakkının Korunması Açısından Daha Muvafık Olacağı)
3194 SAYILI YASA HÜKMÜNÜN KIYASEN UYGULANMASI (Kamuya Ait Gayrimenkullerle İlgili Düzenleme ile Bu Yerlerin Devir Alınan İdareye Aynı Usulle İade Edileceğine Dair Hükmünün Kıyasen Özel Mülkiyete Konu Olan Taşınmazlar da Uygulanmasının Mülkiyet Hakkının Korunması Açısından Daha Muvafık Olacağı)
BEDELSİZ OLARAK TERKEDİLEN BÖLÜMÜN İADESİNİN MÜMKÜN OLDUĞU (3194 S.K. 11. M.'deki Kamuya Ait Gayrimenkullerle İlgili Düzenlemenin Kıyasen Uygulanacağı)
BEDELSİZ TERK (Kamu Alanı Olarak Belirlenen ve Davacı Tarafından Terk Edilen Bölümün Kullanım Amacının Değiştirilmesinin Bedelsiz İade Nedeni Olduğu)
TAŞINMAZIN KAMU ALANI YAPILMADIĞINDAN KAMU YARARININ ORTADAN KALKTIĞI (Kamu Alanından Çıkarma/İmar Planı Değişikliği - Kamu Gücü Kullanılarak Davacıdan Alınan Taşınmazın Daha Sonra Davalı İdarece Yapılan İmar Planı Değişikliği ile İmar Adasına Dahil Edilmek Suretiyle Kullanım Amacının Değişmesi Sonucunda Davacıya Bedelsiz İade Edileceği)"
D6.D20.10.2015E. 2015/1060 "YAPI RUHSATLARININ İPTALİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (Davacıların Hatalı veya Hileli İşlem veya Eylemlerle Anılan Yapı Ruhsatlarını Aldıkları Yönünde veya Ruhsat ve Eki Projesine Aykırı Bir İmalat Yapıldığına Dair İdarece Herhangi Bir Tespit Yapılamadığı - İmar Mevzuatına Uygun Olarak Verilen Yapı Ruhsatlarının İptal Edilmesine Dair İşlemin İptali Gerektiği)
YAPI ADASI ÜZERİNDE BELİRTİLEN KAT SINIRLAMASINA UYULMAKSIZIN YAPI RUHSATLARININ VERİLDİĞİNE İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORU (Bilirkişiler Tarafından İmar Planı Paftası Üzerinde Yapılan İncelemenin Hatalı Tespitler İçerdiği Ayrıca Davacı Tarafından Sunulan Emsal Hesaplamalarının ve Mimari Projenin İncelenmediği - Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınarak Karar Verilemeyeceği)
YAPI TATİL TUTANAĞI (Davacıya Verilen Yapı Ruhsatında Hukuka Aykırılık Bulunmadığından Yapı Tatil Tutanağı Düzenlenmesine Dair İşlemin de İptaline Karar Verilmesi Gerektiği)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Yapı Ruhsatlarının İptaline Dair İşlemin İptali İstemi - Bilirkişiler Tarafından İmar Planı Paftası Üzerinde Yapılan İncelemenin Hatalı Tespitler İçerdiği Ayrıca Davacı Tarafından Sunulan Emsal Hesaplamalarının ve Mimari Projenin İncelenmediği/Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınarak Karar Verilemeyeceği)"
D6.D22.10.2015E. 2014/10590 K. 2015/6228"MADDİ TAZMİNAT DAVASI (Mülkiyet Hakkının Kısıtlanması Nedenine Dayalı - Taşınmazlardan Birinin İmar Planındaki Kullanım Kararına Göre Tazminatı Gerektirir Mağduriyetin ve Mülkiyet Hakkının Süresi Belirsiz Bir Zaman Diliminde Kısıtlanması Durumunun Gerçekleşmediği/İstemin Bu Parsel Yönünden Reddi Gerektiği)
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA (Taşınmazlardan Birinin İmar Planındaki Kullanım Kararına Göre Tazminatı Gerektirir Mağduriyetin ve Mülkiyet Hakkının Süresi Belirsiz Bir Zaman Diliminde Kısıtlanması Durumunun Gerçekleşmediği Sonucuna Varıldığından Davaya Konu Tazminat İsteminin Bu Parsel Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
MÜLKİYET HAKKININ KISITLANMASI (Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Tazminat Talebinin Kabulüne Karar Verilmişse de Taşınmazlardan Birinin İmar Planındaki Kullanım Kararına Göre Tazminatı Gerektirir Mağduriyetin ve Mülkiyet Hakkının Süresi Belirsiz Bir Zaman Diliminde Kısıtlanması Durumunun Gerçekleşmediği Sonucuna Varıldığı)
İMAR PLANI (Taşınmaz Trafo Alanı Olarak Ayrılmış Olmasına Karşın Bu Parselin Trafo Alanında Kaldığı Belirtilmek Suretiyle Hüküm Kurulmadığı - Anılan Parsel Yönünden Yetkili İdarenin Hasım Mevkiine Alınmak Suretiyle Esas Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
HUSUMET (Maddi Tazminat Davası - Parselin Trafo Alanında Kaldığı Belirtilmek Suretiyle Hüküm Kurulmadığı Gibi Trafo Alanı İçin Kamulaştırma Yapmaya Yetkili İdarenin Belirlenerek Hasım Mevkiine de Alınmadığı/Anılan Parsel Yönünden Yetkili İdarenin Hasım Mevkiine Alınması Gerektiği)"
D6.D26.10.2015E. 2014/10154 K. 2015/6291"İMAR DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ DAVASI (Nazım ve Uygulama İmar Planlarının İptali Talebi - Dava Konusu Alana İlişkin Tüm Hissedarların Muvafakatının Aranmasına Lüzum Bulunmadığı/Hissedarların Muvafakatinin Aranmasına Yönlük İmar Hukukunda Bir Hüküm Bulunmadığı)
PLAN BÜTÜNLÜĞÜ VE DEVAMLILIĞININ GÖZETİLECEĞİ (Planlama Kriterlerine Göre Yedi Metrelik Yolun Güzarhagının Değişiştirilip Değiştirilmeyeceği Belediye Meclisi Tarafından İncelenerek Plan Değişikliği Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği - Kamu Hukuku Niteliği/Kamu Yararı/Halkın Sosyal ve Kültürel Gereksinimi)
TÜM HİSSEDARLARIN MUVAFAKATININ ARANMAYACAĞI (Kentsel İşlevler Arasında Var Olan ya da Sağlanabilecek Olanaklar Ölçüsünde En İyi Çözüm Yollarını Bulmak Belde Halkına İyi Yaşama Düzeni ve Koşulları Sağlamak Amacıyla Kentin Kendine Özgü Yaşayış Biçimi ve Karakterinin Gözetileceği - Kamu Yararına Bakılacağı)
KAMU YARARININ ÖNCELİKLE DİKKATE ALINACAĞI (Başta Anayasa Olmak Üzere İmar Kanunu, Diğer İlgili Kanunlar ve İmar Yönetmelikleri ile Birer Düzenleyici İşlem Olduğunda Kuşku Bulunmayan İmar Planlarının Fonksiyonel Boyutunu Kamu Yararı Teşkil Ettiği - Belediye Meclisinin Plan Değişikliği Hakkında Karar Vereceği)
TAŞINMAZIN NİTELİĞİ (Plan Değişildiği İsteminin Şehircilik ve Planlama İlkeleri Dikkate Alınarak İncelenmesi Gerekirken Davacının Hissedar Olduğundan ve Taşınmazın Niteliğinin Değiştiğinden Bahisle Diğer Hissedarın Muvafakatının Olmadığından Talebin Reddedilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığının Kabulü)"
D6.D13.11.2015E. 2015/4974 K. 2015/6691"TAŞINMAZIN ARKEOLOJİK SİT ALANINDA KALAN KISMINDAKİ İNŞAAT YASAĞI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARLARIN TAZMİNİ DAVASI (Davacının Trampa Talebinin Dikkate Alınmadığı ve Kamulaştırma Yönündeki Davacı Talebinin ise Ödenek Yetersizliği Nedeniyle Reddedildiği - Davacının Mülkiyet Hakkının Zedelendiğinin Kabulü)
TRAMPA (Davacının Trampa Talebi Bulunmasına Rağmen İdarece Trampa İşlemleri Gerçekleştirilmediği - Mülkiyet Hakkının İhlali/Mülkiyet Hakkının Uluslararası Sözleşmeler ile de Korunduğu/Türkiyenin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmelerin Anayasa Gereği Bağlayıcı Olduğu/Ek Protokol/Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)
KESİN İNŞAAT YASAĞI (Davacının Mülkiyet Hakkının Zedelendiğinin Kabulü - Arkeolojik Sit Alanı Nedeniyle Getirilen Kesin İnşaat Yasağı Sonucu Davacının Mülkiyet Hakkının Süresi Belirsiz Şekilde Kısıtlandığının Anlaşıldığı/Taşınmazın Bedelinin Tazminat Olarak Ödenmesi Gereği/Koruma İmar Planı/Sit Alanı İlanı)"
D6.D16.12.2015E. 2009/5134 K. 2015/7576"İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ (Davaya Konu Alanın Mutlaka Yapılaşmaya Açılması Gerektiği Sonucuna Ulaşılmamakla Beraber Ayrıntılı Bir Planlama ve Jeolojik Araştırma Süreci Sonucunda Plan Kararları Oluşturulması Gerekirken Bu Yapılmayarak Tesis Edilen Düzenlemelerde Parsellerden Bazıları Açısından Hukuka Uyarlık Görülmediği)
KENTSEL PLANLAMA İLKELERİ (İmar Planının İptali - Bir Parsel İçin Getirilen Cami Alanı ve Öneri Koruma Alanı Kullanımı ve Diğer Parsellere Yönelik Konut Kullanımının Şehircilik İlkelerine Planlama Esaslarına ve Kamu Yararına Uygun Olduğu)
PLAN KARARI (İmar Planının İptali - Davaya Konu Alanın Mutlaka Yapılaşmaya Açılması Gerektiği Sonucuna Ulaşılmamakla Beraber Ayrıntılı Bir Planlama ve Jeolojik Araştırma Süreci Sonucunda Plan Kararları Oluşturulması Gerektiği)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Belirlenen Önlemlerin Değerlendirilerek Alanın Yapılaşmaya Müsait Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerekirken Böyle Bir Çalışma Yapılmadan Alanın Yapılaşmaya Kapatılmasının Uygun Olmadığı - İmar Planının İptali)"
D6.D28.12.2015E. 2013/1798 K. 2015/18733"SERBEST MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMET SÖZLEŞMESİ ("Taraflar Yazılı Feshi İhbarda Bulunmadıkları Takdirde Takip Eden Yıllarda 1 Yıl Süre İçin Kendiliğinden Uzayacağı" Hükmünün Şözleşmenin Kendi Hükmü Olup Şerh Niteliği Taşımadığı - Düzenlendiği Tarihten Sonraki Dönemlere İlişkin Tarh Edilen Damga Vergisi İle Kesilen Vergi Zıyaı Cezasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
HİZMET SÖZLEŞMESİNDE ŞERH NİTELİĞİNDE HÜKÜM (Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Hizmet Sözleşmesinde "Taraflar Yazılı Feshi İhbarda Bulunmadıkları Takdirde Takip Eden Yıllarda 1 Yıl Süre İçin Kendiliğinden Uzayacağı" Hükmünün Şözleşmenin Kendi Hükmü Olup Şerh Niteliği Taşımadığı - Düzenlendiği Tarihten Sonraki Dönemlere İlişkin Tarh Edilen Damga Vergisi İle Kesilen Vergi Zıyaı Cezasının Hukuka Aykırı Olduğu)
SÖZLEŞMEDEKİ FESİH İHBARINDA BULUNULMADIKÇA 1'ER YIL KENDİLİĞİNDEN UZAYACAĞI HÜKMÜ (Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Hizmet Sözleşmesi/Düzenlendiği Tarihten Sonraki Dönemlere İlişkin Tarh Edilen Damga Vergisi İle Kesilen Vergi Zıyaı Cezasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Hükmün Şözleşmenin Kendi Hükmü Olup Şerh Niteliği Taşımadığı)"
D6.D29.12.2015E. 2015/461 K. 2015/7990"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ İSTEMİ (Daha Sonra Yapılacak İmar Planlarında Yüz Metrelik Sahil Şeridinin Kıyı Kanununa Uygun Olarak Planlanması ve Yeni Yapılaşmaların Kıyı Kanununa Uygun Olması Gerektiğinden Uyuşmazlığa Konu Taşınmazın Park ve Dinlenme Alanı Olarak Planlanmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
KAMU YARARI (Mevzuat Hükümleri Uyarınca Kıyılarda ve Yüz Metrelik Sahil Şeridinde Kamu Yararının Gözetileceği Sahil Şeridinin İlk Elli Metrelik Kısmının Hiçbir Şekilde Yapılaşmaya Açılamayacağı ve Bu Alanlarda Sadece Kamu Yararına Uygun Düzenlemelerin Yapılabileceği)
KAZANILMIŞ HAK (Kıyı Kanunu ve Yönetmelik Hükmüne Göre Kısmi Yapılaşma Olması Durumunda Kazanılmış Hak Anılan Yapıların Mevcut Haliyle Korunmasına İlişkin Olup Daha Sonra Yapılacak İmar Planlarında Yüz Metrelik Sahil Şeridinin Kıyı Kanununa Uygun Olarak Planlanması ve Yeni Yapılaşmaların Kıyı Kanununa Uygun Olması Gerektiği)
JEOTEKNİK ETÜT ŞARTLI ALAN (Dava Konusu Taşınmaza Verilen Parklar ve Dinlenme Alanı Fonksiyonu İle Taşınmazın Bulunduğu Alanın Jeoteknik Etüt Şartlı Alan ve Taşkına Maruz Alan Olarak Belirlenmesine Dair Kısmının İptali Yönünde Verilen Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Görülmediği)
İMAR TRANSFERİ (Kamulaştırma ve Diğer Yöntemlerin Alternatifi Olabileceği Varsayımından Hareketle Davalı İdarece Kabul Edilen İmar Transferi Yöntemiyle Mülkiyet Hakkına Müdahale Edilmesi Sonucu Doğacağından İmar Transferinin Ancak Kanuni Dayanağının Bulunması Halinde Uygulanabileceği - Plan Değişikliğiyle Kabul Edilemeyeceği)"
D6.D20.1.2016E. 2015/8193 K. 2016/46"ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLEN YAPI RUHSATININ İPTALİ İSTEMİ (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni Verilebilecek Yerlerden Olmayan Uyuşmazlık Konusu Taşınmaza Dair Tesis Edilen İşlemin Yetki Unsuru Yönünden Açıkça Hukuka Aykırı Olduğu)
YETKİ UNSURU (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni Verilebilecek Yerlerden Olmayan Uyuşmazlık Konusu Taşınmaza Dair Tesis Edilen İşlemin Yetki Unsuru Yönünden Hukuka Aykırı Olduğu - Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tarafından Verilen Yapı Ruhsatının İptali İstemi)
YAPI RUHSATININ İPTALİ İSTEMİ (Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tarafından Verilen - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni Verilebilecek Yerlerden Olmayan Uyuşmazlık Konusu Taşınmaza Dair Yapı Ruhsatı Düzenleme Yetkisi İlgili Belediye Başkanlığına Ait Olduğu/İşlemin Yetki Unsuru Yönünden Sakat Olduğu)"
D6.D21.1.2016E. 2015/10987 K. 2016/80"KAMU YARARI (Tarihi Yarımada'da Yaya Kimliğinin Ön Plana Çıkarılmasına Yönelik Üst Plan İlke ve Hedefleri Doğrultusunda Taşınmazın Yaya Yolu Olarak Planlanmasında Kamu Yararı Bulunduğu)
AKAR NİTELİĞİ (Vakıf Senedinde Taşınmazın Niteliğine Kullanım Biçimine ve Akar Niteliğinin Nasıl Sağlanacağı Hususuna Açıkça Yer Verilmesi Halinde Bu Hususa Riayet Edilmesi Gerekmekte İse de Vakfa Ait Taşınmazın Bu Nitelikleri Taşıyıp Taşımadıklarına Bakılmaksızın Fiilen Kullanıldıkları Şekilde Kalmaları Gerektiğini İleri Sürmenin Mümkün Olmadığı)
İMAR PLANI (Tarihi Yarımada'da Yaya Kimliğinin Ön Plana Çıkarılmasına Yönelik Üst Plan İlke ve Hedefleri Doğrultusunda Taşınmazın Yaya Yolu Olarak Planlanmasında Kamu Yararı Bulunduğu)
TARİHİ YARIMADA (Yaya Kimliğinin Ön Plana Çıkarılmasına Yönelik Üst Plan İlke ve Hedefleri Doğrultusunda Taşınmazın Yaya Yolu Olarak Planlanmasında Kamu Yararı Bulunduğu - Vakfa Ait Taşınmazın Akar Nitelikleri Taşıyıp Taşımadıklarına Bakılmaksızın Fiilen Kullanıldıkları Şekilde Kalmaları Gerektiğini İleri Sürmenin Mümkün Olmadığı)
YAYA YOLLARI (Tarihi Yarımada'daki Özgün Tarihi Dokuyu Korumaya Yönelik Kararlardan Olduğundan Üstün Kamu Yararı Taşıdığı)"
D6.D25.1.2016E. 2013/2811 K. 2016/115"GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİNDE YAPILAN ACELE KAMULAŞTIRMA KARARININ İPTALİ DAVASI (Mülkiyet Hakkı/Anayasa ve Uluslararası Sözleşmeler ile Koruma Altına Alındığı - Mülkiyet Hakkının Temel Hak ve Hürriyetlerden Olduğu/Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi/Ek Protokol/Kişinin Mülk Dokunulmazlığına Saygı İlkesi)
ACELE KAMULAŞTIRMA HAKKINDAKİ BAKANLAR KURULU KARARININ HUKUKİ OLMADIĞI (Gecekondu Önleme Bölgesinde Bulunan Ruhsatlı Binalar Hakkındaki Uygulamanın Diğer Binalardan Tasnifinin Yapılması Gerektiği - Bütün Binalar Üzerinde Acele Kamulaştırma Yapılmasının Hukuka Aykırı Olduğu/Taşınmazların Niteliği/Kamulaştırma)
İMARLI VE RUHSATA UYGUN TAŞINMAZLARIN DİĞER BİNALARDAN AYRIMININ YAPILMASI GEREĞİ (Bakanlar Kurulu Kararı ile Bütün Binalar Hakkında Acele Kamulaştırma Kararı Alınmasının Hatalı Olduğu - Taşınmazın Niteliği Gözetilerek Kamulaştırma Yapılmasını Gerektirecek Koşulların Olup Olmadığının Gözetilmesi Gerektiği)
KAMULAŞTIRMADAKİ KAMU YARARI AMACI (Ancak Şahısların Anayasa ve Uluslararası Sözleşmeden Kaynaklanan Mülkiyet Haklarının da Korunması Gerektiği - Ruhsatlı ve Muhafaza Edilmesi Mümkün Olan Yapıların Tespit Edilerek Gecekondu Önleme Bölgesinde Ayrı Bir Statüye Tabi Tutulması Gereği/Acele Kamulaştırma/Kamu Yararı)
GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİNDEKİ RUHSATLI BİNALARIN DURUMU (Ayrı Olarak Diğer Binalardan Tasnifinin Yapılması Gerektiği - Davaya Konu Alanda İdarece Amaçlanan Hedeflerin Sağlanması İçin Islahı Mümkün Olmayan Yapıların Bulunduğu Arsaların Kamulaştırmasında Kamu Yararı Bulunduğu/Ruhsatlı Yapıların ise Korunacağı)
MÜLKİYET HAKKI (Gecekondu Önleme Alanındaki Yapıların Tamamına Aynı Uygulama Yapılmasının Mülkiyet Hakkına Zarar Vereceği - Acele Kamulaştırma)
ACELE KAMULAŞTIRMA (Davacıya Ait Taşınmazı da Kapsayan Alanın Gecekondu Önleme Bölgesi Sınırları İçerisinde Bulunmasının Tek Başına Acele Kamulaştırma Yapılmasına Gerekçe Teşkil Etmeyeceği - Ruhsatlı ve İmarlı Yapılar Hakkında Ayrı Bir Uygulama Yapılacağı/Bu Yapıların Tasnifi/Kamu Yararı/Mülkiyet Hakkı)"
D6.D27.1.2016E. 2014/8070 K. 2016/229"PARSELASYON İŞLEMİ YAPILMASI (Belediye Encümen Kararının İptali İstemi - Konut Yapımına Uygun İmar Parselleri Oluşturulması Amacıyla 3194 S. Kanunu'nun 18. Md. Uyarınca Parselasyon İşlemi Yapılacağı - 25 Metrelik Çevre Yolunun Anılan Kanun Maddesi Uygulanmak Suretiyle Kamunun Eline Geçmesinin İsabetsizliği)
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ (Konut Yapımına Uygun İmar Parselleri Oluşturulması Amacıyla 3194 S. Kanunu'nun 18. Md. Uyarınca Parselasyon İşlemi Yapılacağı - 25 Metrelik Çevre Yolunun Anılan Kanun Maddesi Uygulanmak Suretiyle Kamunun Eline Geçmesinin İsabetsizliği/Belediye Encümen Kararının İptali İstemi)
İMAR KANUNU 18. MADDE UYGULAMASI (Belediye Encümen Kararının İptali İstemi - 25 Metrelik Çevre Yolunun Anılan Kanun Maddesi Uygulanmak Suretiyle Kamunun Eline Geçmesinin İsabetsizliği/Konut Yapımına Uygun İmar Parselleri Oluşturulması Amacıyla 3194 S. Kanunu'nun 18. Md. Uyarınca Parselasyon İşlemi Yapılacağı)
BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Konut Yapımına Uygun İmar Parselleri Oluşturulması Amacıyla 3194 S. İmar Kanunu'nun 18. Md. Uyarınca Parselasyon İşlemi Yapılacağı - 25 Metrelik Çevre Yolunun Anılan Kanun Maddesi Uygulanmak Suretiyle Kamunun Eline Geçmesinin Hukuka Uygun Olmadığı)"
D6.D2.2.2016E. 2015/9290 K. 2016/336"PARSELASYON İŞLEMİNE İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Aynı Düzenleme Sınırı İçinde Olan Taşınmazlara İlişkin Dava Tek Dilekçe İle Açılabileceği - Aynı İddialara Dayalı Dava Açıldığına Göre Parselasyon İşleminin Bütün Halinde İncelenmesi İçin Tek Bir Dilekçe İle Davanın Açılmasında 2577 S. Kanunun 5. Md. Aykırı Bir Yön Bulunmadığı)
AYNI DÜZENLEME SINIRI İÇİNDE OLAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN AÇILAN DAVA (Parselasyon İşleminin İptali İstemi - Aynı İddialara Dayanılarak Davaların Açıldığı/Tek Dilekçe İle Dava Açılamayacağı İddiası İle Önce Dilekçenin Reddine Karar Verilip Bilahare Aynı Yanlışlığın Tekrarlandığından Bahisle Davanın Reddine Hükmedilmesinde İsabet Bulunmadığı)
TEK DİLEKÇE İLE DAVA AÇMA (Parselasyon İşlemine İlişkin Belediye Encümen Kararının İptali İstemi - Dava Konusu Parselasyon İşlemiyle Aynı Düzenleme Alanı Sınırı İçindeki Taşınmazlarla İlgili Olarak Düzenleme Yapıldığı ve Aynı İddialara Dayanılarak Dava Açıldığı/Parselasyon İşleminin Bütün Halinde İncelenmesi İçin Tek Dilekçe İle Dava Açılabileceği)
PARSELASYON İŞLEMİNİN BÜTÜN HALDE İNCELENMESİ (Parselasyon İşleminin İptali İstemi - Dava Konusu İşlemle Aynı Düzenleme Alanı Sınırı İçindeki Taşınmazlarla İlgili Düzenleme Yapıldığına ve Aynı İddialara Dayanılarak Dava Açıldığı/Davaların Tek Dilekçe İle Açılmasında Usul Hükümlerine Aykırılık Bulunmadığı)"
D6.D10.2.2016E. 2014/8728 K. 2016/484"İMAR PLANI SONUCU TAŞINMAZA HUKUKİ ELATMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI (Davanın Hatalı Olarak Adli Yargı Yerinde Açıldığı/Görevsizlik Kararında Mahkemece İdari Davanın Nerede Açılacağı ve Süresinin Belirtilmediği - Özel Dava Açma Süresi Olan Otuz Günlük Süre Değil Genel Dava Açma Süresi Uygulanacağının Kabulü)
ETKİLİ BAŞVURU HAKKININ ZEDELENDİĞİ (Görevsizlik Kararı Veren Adli Mahkemenin Kararında Nerede ve Hangi Sürede Dava Açılacağını Belirtmediği - İdari Yargı Yoluna Başvuru Süresi Gösterilmediğinden Genel Dava Açma Süresinin Uygulanması Gerektiği/Altmış Günlük Sürenin Uygulanması Gereği/Kısıtlılık Halinin Devamı)
GÖREVSİZLİK KARARI VEREN MAHKEMENİN NEREDE VE HANGİ SÜREDE DAVANIN AÇILACAĞINI BELİTMESİ GEREKTİĞİ (Genel Dava Açma Süresi Olan Altmış Günlük Sürenin Uygulanacağı - Eldeki Davanın Genel Dava Açma Süresi İçerisinde Açıldığı/Süreaşımı Bulunmadığı/Etkili Başvuru Hakkı/İdari Yargı/Hukuki Elatma/Kısıtlılık)
TAŞINMAZIN ÜZERİNDE KISITLILIK HALİNİN DEVAM ETTİĞİ (İmar Planı İcra Edilerek Kısıtlılık Hali Devam Ettiğinden Dava Açma Süresinin Geçmediğinin Kabulü)
GENEL DAVA AÇMA SÜRESİNİN UYGULANMASI GEREKTİĞİ (Asliye Hukuk Mahkemesi Tarafından Verilen Usulden Red Kararında Hangi Mahkeme'de Dava Açılacağı ve Süresinin Gösterilmesi Gereği - Ancak Etkili Başvuru Hakkı İhlal Edildiğinden Genel Dava Açma Süresinin Uygulanacağı Gerektiği/Kısıtlılık Hali/Görevsizlik)"
D6.D10.2.2016E. 2015/9088 K. 2016/486"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Kısıtlık Hali Devam Ettikçe Dava Açma Süresinin Geçmeyeceği - Davacı Tarafça Davalı İdareye Yapılan Başvurunun Zımnen Reddi Üzerine Altmış Gün İçinde Dava Açılmadığından Bahisle Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddi Yolunda Verilen Temyize Konu Kararda Hukuki İsabet Görülmediği )
SÜREGELEN ZARAR ( Davacılara Ait Taşınmazın İmar Planı İcra Edilerek Kısıtlılık Halinin Giderilmediği Dolayısıyla Süregelen Zarar Olduğundan Yeni Bir Başvuru Aranmadan İdari Eylem veya İşlem Daha Önce Öğrenilmiş Olsa Bile Kısıtlık Hali Devam Ettikçe Dava Açma Süresinin Geçmeyeceğinin Kabulü Gerektiği - Maddi Tazminat )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Maddi Tazminat Davası - Kısıtlık Hali Devam Ettikçe Dava Açma Süresinin Geçmeyeceği/Davacı Tarafça Davalı İdareye Yapılan Başvurunun Zımnen Reddi Üzerine Altmış Gün İçinde Dava Açılmadığından Bahisle Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddinin Hatalı Olduğu )
İMAR PLANI ( İcra Edilerek Kısıtlılık Halinin Giderilmediği - Süregelen Zarar Olduğundan Yeni Bir Başvuru Aranmadan İdari Eylem veya İşlem Daha Önce Öğrenilmiş Olsa Bile Kısıtlık Hali Devam Ettikçe Dava Açma Süresinin Geçmeyeceği/Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddinin İsabetsiz Olduğu/Maddi Tazminat )"
D6.D15.2.2016E. 2014/2086 K. 2016/571"MAL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Davacının Taşınmazları Üzerindeki Kısıtlılık Durumunun Kamulaştırmasız El Konulmasından veya Taşınmaza İdari Tasarruflarla El Atılmasından Kaynaklanmadığı/Anayasa ve Kıyı Kanunundan Kaynaklandığı - Davaya Konu Taşınmazların Kamulaştırılması Koşulları Oluşmadığı)
YOLSUZ TESCİL (Kıyıların Devlete Ait Olduğu ve Hiçbir Zaman Özel Mülkiyet Konusu Edilemeyecekleri Kıyı İle İlgili Tapuların İptal Edilmesiyle Aslında Kanuna Aykırı Bir Durumun Düzeltildiği - Zira Böylesi Alanlardaki Tapuların Yolsuz Tescil Niteliğinde Olduğu/Mal Müdürlüğü İşleminin İptali)
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZLAR (Uyuşmazlık Konusu Yerin Kıyı Kenar Çizgisi İçinde Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Yerlerden Olduğu - Davacının Taşınmazları Üzerindeki Kısıtlılık Durumunun Kamulaştırmasız El Konulmasından veya Taşınmaza İdari Tasarruflarla El Atılmasından Kaynaklanmadığı)
KAMULAŞTIRMA (Zaten Devlete Ait Olan Mülkün Kamulaştırılmasının Mümkün Olmadığı Gerek Aihm Gerek Yargıtay Kararları Doğrultusunda Kıyıda Kalmaları Sebebiyle Tapuları İptali Edilen Taşınmazın Maliklerine Belirli Bir Tazminat Ödenmesi Gerektiği - Mal Müdürlüğü İşleminin İptali)
KIYI KENAR ÇİZGİSİNDE KALAN TAŞINMAZLAR (Adli Yargı Yerlerinde Genel Hükümler Doğrultusunda Uyuşmazlık Konusu Yerin Kıyı Kenar Çizgisi İçinde Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Yerlerden Olduğunun Belirlenmesiyle Tapu Kayıtlarının İptali ve Uygun Tazminat Verilmesi Halinde Davacının Mağduriyetinin Giderilebileceği)"
D6.D8.3.2016E. 2015/1565 K. 2016/1022"İMAR PLANINDA OYUN ALANI OLARAK AYRILAN TAŞINMAZ (Kamulaştırma Yapılmaması Nedeni İle Mağduriyet Oluştuğu İddiasına Dayalı Tazminat İstemi - Davalının İmar Kanunu Gereğince Görevlerini Yerine Getirdiği/Ölçüsüz Bir Yükün Davacıya Yükletildiğinden Söz Edilemeyeceği/Davanın Kabulünün Doğru Olmadığı)
KAMULAŞTIRMA YAPILMAMASI NEDENİ İLE MAĞDURİYET OLUŞTUĞU İDDİASINA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ (İmar Planında Oyun Alanı Olarak Ayrılan Taşınamazın - Parselasyon İşlemi Sonucu Kamu Ortaklık Payı Olarak Oluşturulan Taşınmaz İçin Davalının İmar Kanunu Gereğince Görevlerini Yerine Getirdiği/Tazminat Verilmesi Şartları Oluşmadığı)
ADİL DENGENİN BOZULMAMASI (İmar Planında Oyun Alanı Olarak Ayrılan Taşınmazın Kamulaştırılmaması Nedeni İle Mağduriyet Oluşmasına Dayalı Tazminat İstemi - Davalının İmar Kanunu Gereğince Görevlerini Yerine Getirdiği/Ölçüsüz Bir Yükün Davacıya Yükletildiğinden Söz Edilemeyeceği - Davanın Kabulünün Doğru Olmadığı)"
D6.D14.3.2016E. 2015/13875 K. 2016/1351"EMLAK VERGİSİNİN HATALI HESAPLANIP TAHSİL EDİLDİĞİ İDDİASI / İADESİ İSTEMİ (Düzeltme Başvurusunun Reddine İlişkin Belediye Başkanlığı İşleminin İptali Talebi - Başvurunun Belediye Başkanlığı'nca Reddedilmesi Nedeniyle Aynı Makama Ayrıca Şikayet Yoluyla Gidilmesine Gerek Bulunmadığı/Dava Dilekçesinin Mahkemece Merciine Tevdiine Karar Verilmesinde Usul Hükümlerine Uygunluk Görülmediği)
DÜZELTME BAŞVURUSUNUN REDDİ (Emlak Vergisinin Hatalı Hesaplanıp Tahsil Edildiği İleri Sürülerek Düzeltilerek İadesi İstemi - Başvurunun Şikayet Mercii Olan Belediye Başkanlığı'nca Reddedilmiş Olması Nedeniyle Aynı Makama Ayrıca Şikayet Yoluyla Gidilmesine Gerek Bulunmadığı/Mahkemece Dava Dilekçesinin Merciine Tevdiine Karar Verilemeyeceği)
ŞİKAYET MERCİİNİN BAŞVURUYU REDDEDEN MERCİ OLMASI (Davacının Belediye Başkanlığına Emlak Vergisinin Hatalı Hesaplanıp Tahsil Edildiği İleri Sürülerek Düzeltilerek İadesi Başvurusu - Mahkemece Dava Dilekçesinin Merciine Tevdiine Karar Verilemeyeceği/Başvurunun Şikayet Mercii Olan Belediye Başkanlığı'nca Reddedilmiş Olması Nedeniyle Aynı Makama Ayrıca Şikayet Yoluyla Gidilmesine Gerek Bulunmadığı)"
D6.D20.5.2016E. 2013/7266 K. 2016/3026"TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASININ UYGUN OLDUĞUNA DAİR KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Kararının Alınması Üzerine Kamulaştırmaya Dair Diğer İşlemlere Devam Edilebildiği - Davaya Konu İşlemin Üçüncü Kişiler Yönünden Hüküm ve Sonuçlarını Doğurmaya Başlayan Bir İdari İşlemin Doğrudan Muhatabı Olan Davacı Açısından Evleviyetle Kesin ve Yürütülebilir Bir İşlem Olduğunun Kabulü Gerektiği)
İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ ( İmar Planları Yargısal İçtihatlarla İlanı Gereken Genel Düzenleyici İşlem Olarak Kabul Edilmiş Olduğundan Uygulama İşlemi Olduğu Öne Sürülerek İşlemin Dayanağı İmar Planının İptalinin İstenilmesi Halinde Planların Uygulama İşlemlerinin Kapsamının ve Buna Göre De Dava Açma Sürelerinin Belirlenmesi Gerektiği - Taşınmazın Kamulaştırılmasının Uygun Olduğuna Dair Kurul Kararının İptali)
KESİN VE YÜRÜTÜLEBİLİR İŞLEM ( Taşınmazın Kamulaştırılmasının Uygun Olduğuna Dair Kurul Kararının İptali - Bu Tür İşlemlere Yönelik Olarak Genel Hükümler Çerçevesinde Yargı Yoluna Gidilebileceği/Aksi Yorum Uyuşmazlık Konusu Taşınmazı Kamulaştırma Tehdidi Altında Bırakarak Mülkiyet Hakkının Süresi Belirsiz Bir Biçimde Engellenmesi Sonucunu Doğuracağı - Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği)
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İmar Planının İptali İstemi - Kamulaştırma Parselasyon Ruhsat Ruhsat İptali ve Yıkım İşlemlerinin Planların Uygulanmasına Yönelik İşlemler Olduğu/Taşınmazların Satın Alma Usulü İle Kamulaştırılması Amacıyla Davacının Uzlaşmaya Davet Edilmesi Üzerine Kamulaştırma İşleminin Uygun Bulunduğuna Dair Kurul Kararının İptali İstemiyle Açılan Davanın Süresinde Olduğu Sonucuna Varıldığı)
MÜLKİYET HAKKI ( Taşınmazın Kamulaştırılmasının Uygun Olduğuna Dair Kurul Kararının İptali - Kararının Alınması Üzerine Kamulaştırmaya Dair Diğer İşlemlere Devam Edilebildiği/Davaya Konu İşlemin Üçüncü Kişiler Yönünden Hüküm ve Sonuçlarını Doğurmaya Başlayan Bir İdari İşlemin Doğrudan Muhatabı Olan Davacı Açısından Evleviyetle Kesin ve Yürütülebilir Bir İşlem Olduğu)"
D6.D24.5.2016E. 2012/207 K. 2016/3113"ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ (3194 S. İmar Kanunu'nun 18. Md. Uyarınca Tesis Edilen İşleminin İptali İstemi - Orman Alanında Yapılan Davaya Konu Parselasyon İşlemlerinde Mevzuata ve Hukuka Uygunluk Bulunmadığı/Devlet Ormanlarına ve Devlet Ormanı Sayılan Yerlere Ait Her Çeşit İşlerin Orman Genel Müdürlüğü'nce Yapılacağı)
3194 SAYILI KANUN GEREĞİ 18. MADDE UYGULAMASI (Ormanlık Alanlarla İlgili Olarak Davalı Belediyenin 3194 S. İmar Kanunun 18. Md. Uygulaması Yapması Mümkün Olmadığının Gözetileceği - Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi)
ORMAN ALANI (6831 S. Kanun'un 6. Md. Yer Alan Devlet Ormanlarına ve Devlet Ormanı Sayılan Yerlere Ait Her Çeşit İşlerin Orman Genel Müdürlüğü'nce Yapılacağı Yolundaki Hüküm Uyarınca Ormanlık Alanlarla İlgili Davalı Belediyenin 3194 S. Kanunun 18. Md. Uygulaması Yapmasının Mümkün Olmadığı - Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi)
BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ (3194 S. İmar Kanunu'nun 18. Md. Uygulaması - Devlet Ormanlarına ve Devlet Ormanı Sayılan Yerlere Ait Her Çeşit İşlerin Orman Genel Müdürlüğü'nce Yapılacağı/Orman Alanında Yapılan Davaya Konu Parselasyon İşlemlerinde Mevzuata ve Hukuka Uygunluk Bulunmadığı/)"
D6.D24.5.2016E. 2015/3129 K. 2016/3131"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacının İtirazının Yetkili Olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Gönderilmediği - İtirazın Reddine Dair Büyükşehir Belediye Meclisi Kararının Tebliği Üzerine Anılan İşlemin İptali İstemiyle Yasal Sürede Açılan Davada Süre Aşımı Bulunmadığı )
ÇEVRE DÜZENİ PLANININ İLANI ( Sadece Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İlan Panosunda İlan Edildiği/İlgili İdare Olan Büyükşehir Belediyesi İlan Panosunda ve İnternet Sayfasında İlan Edilmediği - İtirazın Reddine Dair Büyükşehir Belediye Meclisi Kararının Tebliği Üzerine İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Süre Aşımı Bulunmadığı )
SÜRE AŞIMI ( Davacının İtirazına Konu Olan İl Çevre Düzeni Planının İlgili İdare Olan Büyükşehir Belediyesi İlan Panosunda ve İnternet Sayfasında İlan Edilmediği - İtirazın Reddine Dair Büyükşehir Belediye Meclisi Kararının Tebliği Üzerine Anılan İşlemin İptali İstemiyle Yasal Sürede Açılan Davada Süre Aşımı Bulunmadığı )"
D6.D25.5.2016E. 2015/7256 K. 2016/3169"KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Tapu Siciline Şerh Verilmek Suretiyle Mülkiyetin Sınırsız Kullanımını Engelleyen Davaya Konu Edilen Kamulaştırma İşleminin Davacının Hukuksal Durumunu Etkileyen Kesin ve Yürütülebilir Bir İşlem Olduğu Dikkate Alınarak Hukuka Uygunluk Denetiminin Yapılarak Esas Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği)
HUKUKA UYGUNLUK DENETİMİ ( Kamulaştırma İşlemleri Hakkında Yapılacak Hukuka Uygunluk Denetiminin İdari Yargının Görev Alanı İçerisinde Yer Aldığı - Adli Yargı Kolunda Açılan Davaların İse Yalnız Bedelin Tespitine ve Taşınmazların İlgili İdareler Adına Tesciline Yönelik Davalar Olduğu)
BEKLETİCİ MESELE ( İdari Yargıda Verilecek Yürütmenin Durdurulmasına Yönelik Kararların 2942 Sayılı Kanunun Amir Hükmü Gereği Adli Mahkemeler Yönünden Bekletici Mesele Sayıldığı - Kamulaştırma İşleminin Hukuki Denetiminin Asliye Hukuk Mahkemelerinde Açılması Muhtemel Davalara Kadar Engellenmesinin Uygun Olmadığı)
KESİN VE YÜRÜTÜLEBİLİR İŞLEM ( Mülkiyetin Sınırsız Kullanımını Engelleyen Davaya Konu Edilen Kamulaştırma İşleminin Davacının Hukuksal Durumunu Etkileyen Kesin ve Yürütülebilir Bir İşlem Olduğu - Davaya Konu Belediye Encümeni Kararının Kesin ve İcrai Bir İşlem Niteliğinde Olmadığı Gerekçesiyle Verilen Kararın Hatalı Olduğu)"
D6.D9.6.2016E. 2013/3655 K. 2016/3983"BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( İmar Planı Değişikliğinin İmar Planı Lejantı ve Plan Çizim Normlarına Göre Hazırlanması İmar Planı Açıklama Raporunun Bulunması ve Bu Doğrultuda Her Parsel İçin İnceleme Yapılması Suretiyle Gerçekleştirilmesi Gerekirken Genel Bir Ön Kabul İle Yapılmasında Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( İmar Planı Lejantı ve Plan Çizim Normlarına Göre Hazırlanması İmar Planı Açıklama Raporunun Bulunması ve Bu Doğrultuda Her Parsel İçin İnceleme Yapılması Suretiyle Gerçekleştirilmesi Gerektiği - Davanın Reddi Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında İsabet Görülmediği )
PLAN ÇİZİM NORMLARI ( İmar Mevzuatı Uyarınca Alanda Büyük Bir İhtiyaç Var İse Bu Yöndeki İmar Planı Değişikliğinin İmar Planı Lejantı ve Plan Çizim Normlarına Göre Hazırlanması İmar Planı Açıklama Raporunun Bulunması ve Bu Doğrultuda Her Parsel İçin İnceleme Yapılması Suretiyle Gerçekleştirilmesi Gerektiği )
YAPILANMA ŞARTLARI ( Dava Konusu İşlemle İmar Planı Değişikliğini Talep Edilen Taşınmazlara Mevcut İşlevinden Özel Yurt ve Özel Proje Alanı İşlevlerine Dönüştürülmesine Karar Verilerek Yapılanma Şartlarının Belirlendiği - İmar Planı Değişikliğinin Genel Bir Ön Kabul İle Yapılmasında Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )"
D6.D16.6.2016E. 2015/3791 K. 2016/4333"KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Meşruhatlı Davetiye Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediğinden Davacının Kamulaştırma Detaylarını Bilmesi ve Dava Açmasının Mümkün Olmadığı - İptal Davası Hakkının Olduğunun Öğrenildiğinin Belirtildiği Tarihten İtibaren Süresi İçinde Açıldığı Görülen Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddinin Hatalı Olduğu)
MEŞRUHATLI DAVETİYE (Malike Bildirilmesi Gereken Hususların Tahdidi Olarak Sayıldığı Malikin Kamulaştırmaya Dair Tüm Detaylar Hakkında Bilgilendirilmesi Amaçlandığı - Meşruhatlı Davetiye Usulüne Uygun Bir Şekilde Tebliğ Edilmediğinden Davacının Kamulaştırmaya Dair Tüm Detayları Bilmesi ve Dava Açmasının Mümkün Olmadığı)
DAVA AÇMA HAKKI (Kamulaştırma İşleminin İptali İstemiyle Otuz Gün İçerisinde İdari Yargıda Dava Açabileceğinin Bildirilmesine Dair Meşruhatlı Davetiye Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediğinden Davacının Dava Açma Hakkına Sahip Olduğunu Bilmesinin Beklenemeyeceği)
TEBLİGATTAN HABERDAR OLMA (Meşruhatlı Davetiye Usulüne Uygun Bir Şekilde Tebliğ Edilmediğinden Davacının Kamulaştırmaya Dair Tüm Detayları Bilmesi ve Dava Açması Mümkün Olmadığından Yalnızca Duruşmaya Katılmasıyla Tebligattan Haberinin Olduğu Varsayılarak Dava Açma Süresinin Başlatılmasının Yasa Koyucunun Amacıyla Çeliştiği)
SÜRE AŞIMI (Davacı Tarafından Davaya Konu İşleme Dair İdari Yargıda İptal Davası Açabilme Hakkının Olduğunun Öğrenildiğinin Belirtildiği Tarihten İtibaren Süresi İçinde Açıldığı Görülen Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Yolunda Verilen Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı)"
D6.D20.9.2016E. 2015/6995 K. 2016/4782"TAŞINMAZIN UZUN YILLARDIR KAMULAŞTIRILMAYARAK MÜLKİYET HAKKININ KISITLANMASI ( Uygulama İmar Planlarının Yürürlüğe Girmesinden İtibaren Beş Yıllık Süre İçerisinde İmar Programları veya İmar Uygulamalarının Yapılacağı ve Bu Taşınmazların Kamulaştırılacağı veya Her Halde Mülkiyet Hakkını Kullanmasına Engel Teşkil Edecek Kısıtlılığı Kaldıracak Şekilde İmar Planı Değişikliği Yapılacağı - Belirtilen İşlemlerin Yapılmaması Halinde Malikler Tarafından Uzlaşma Süreci ve 3194 S. K. K.'da Öngörülen İdari Başvuru ve İşlemleri Tamamlandıktan Sonra Taşınmazın Kamulaştırmasından Sorumlu İdare Aleyhine İdari Yargıda Dava Açılabileceği )
TASARRUFU HUKUKEN KISITLANAN TAŞINMAZLAR HAKKINDA BEŞ YIL BOYUNCA İŞLEM YAPILMAMASI ( Taşınmazın Kamulaştırmasından Sorumlu İdare Aleyhine İdari Yargıda Dava Açılabileceği - 2942 S.K.'nın Ek 1 İnci Md.sinin Birinci Fıkrası Kapsamında Kalan ve Bu Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Tasarrufu Hukuken Kısıtlanan Taşınmazlar Hakkında Aynı Fıkrada Belirtilen Sürenin Bu Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren Başlayacağı )"
D6.D21.11.2016E. 2015/9906 K. 2016/7478"BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Davacı Hazineye Ait Parsellerin Müktakil Parsel Olarak Bulunduğu Yerde Korunması Mümkün İken Başka Parsellere Hisseli Olarak Dağıtımı Yapılarak Dağıtım İlke ve Esaslarına Uyulmadığı Gerekçesiyle Davaya Konu Encümen Kararında Hukuka Uyarlık Görülmediği)
PARSELASYON İŞLEMİ (Dayanağı Olan Uygulama İmar Planının Plan Notları Gereğince Davacı Hazineye Ait Parsellerin Müktakil Parsel Olarak Bulunduğu Yerde Korunması Mümkün İken Başka Parsellere Hisseli Olarak Dağıtımı Yapılarak Dağıtım İlke ve Esaslarına Uyulmadığı)
MÜSTAKİL PARSEL (Hazineye Ait Parsellerin Müktakil Parsel Olarak Bulunduğu Yerde Korunması Mümkün İken Başka Parsellere Hisseli Olarak Dağıtımı Yapılarak Dağıtım İlke ve Esaslarına Uyulmadığı - Davaya Konu Encümen Kararında Hukuka Uyarlık Görülmediği)"
D6.D21.12.2016E. 2016/1699 K. 2016/9142"TAŞINMAZIN “MEYDAN DÜZENLEME ALANI” OLARAK BELİRLENMESİ ( Nazım İmar Planının İptali İstemi - Düzenlemenin Kentin Sağlıklı Gelişimine Olumlu Katkısı Yeni Gelişen İlçenin İhtiyacının Gözetilmesi Planın Üst Ölçekli Plana Uygun Olması ve Planlama Esaslarına Uygun Hazırlanmış Olması Karşısında Davaya Konu İşlemin Hukuka Uygun Olduğu )
NAZIM İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ ( Taşınmazın “Meydan Düzenleme Alanı” Olarak Belirlenmesi - Davaya Konu Alanın Aynı Planda Kenarında Yer Alan Meskun Alan Kullanımıyla Uyum İçinde Olduğu/Meydan Düzenleme Alanı Düzenlemesi Davaya Konu Plan Kararları Çerçevesinde Kısıtlayıcı Bir Üst Plan Kararı Bulunmadığı - Dava Konusu İşlemin İptalinin Doğru Olmadığı )
MEYDAN ALANI DÜZENLEMESİ ( Düzenlemenin Kentin Sağlıklı Gelişimine Olumlu Katkısı Yeni Gelişen İlçenin İhtiyacının Gözetilmesi Planın Üst Ölçekli Plana Uygun Olması ve Planlama Esaslarına Uygun Hazırlanmış Olması Karşısında Davaya Konu İşlemin Hukuka Uygun Olduğu - Davanın Reddi Gerektiği/Nazım İmar Planının İptali İstemi )"
D6.D16.2.2017E. 2014/3563 K. 2017/1066"İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ ( Dava Dilekçesinde Davaya Konu Olarak Sunulan İmar Planlarının Sayı ve Tarihleri Gösterilmiş Olsa da Re'sen İnceleme Yetkisi Kullanarak Davaya Konu Parselasyon Planının Bulunduğu Yere Ait İmar Planlarının Varlığı Araştırılarak ve Dava Dilekçesinde Açıkça Parselasyon Planının Dayanağı Olan İmar Planlarının İptalini İsteme İradesini Göz Önünde Bulundurarak Karar Vermesi Gerektiği)
RE'SEN İNCELEME ( Dava Dilekçesinde Davaya Konu Olarak Sunulan İmar Planlarının Sayı ve Tarihleri Gösterilmiş Olsa da Davaya Konu Parselasyon Planının Bulunduğu Yere Ait İmar Planlarının Varlığı Araştırılarak ve Davacının Dava Dilekçesinde Açıkça Parselasyon Planının Dayanağı Olan İmar Planlarının İptalini İsteme İradesini Göz Önünde Bulundurarak Karar Verileceği/İmar Planı İptali İstemi)
İMAR PLANI VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI ( İmar Planı İptali İstemi - Dava Dilekçesinde Davaya Konu Olarak Sunulan İmar Planlarının Sayı ve Tarihleri Gösterilmiş Olsa da Davaya Konu Parselasyon Planının Bulunduğu Yere Ait İmar Planlarının Varlığı Araştırılarak ve Davacının Dava Dilekçesinde Açıkça Parselasyon Planının Dayanağı Olan İmar Planlarının İptalini İsteme İradesini Göz Önünde Bulundurarak Karar Verileceği)"
D6.D21.2.2017E. 2015/6353 K. 2017/1176"PARSELASYON YAPILMASI TALEBİNİN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (Davacı Tarafından Hazırlattırılan Parselasyon Planının Aynen Kabul Edilmesi Gerekmemekle Birlikte Davalı İdarece Davacının Talebinin Mevzuat Hükümlerinde Belirtilen Şartların Oluşup Oluşmadığı Değerlendirilerek İşlem Tesis Edilmesi Gerektiği)
TAPU İPTALİ VE TESCİL (Parselasyon İşlemi Tapu Kayıtları Üzerinden Yapıldığından Taşınmaza Dair Tapu İptal ve Tescil Davasının Bulunmasının Yapılacak Olan Parselasyon İşlemini Etkilemeyeceği - Tapu İptal ve Tescil Davası Bulunduğu Gerekçesiyle Parselasyon Yapılması Talebinin Reddine Dair Davaya Konu İşlemde İsabet Bulunmadığı)
YAPI RUHSATI VERİLMESİ (Plana Göre Parselasyon İşlemi Yapılmadan Yapı Ruhsatı Verilemeyeceğinden Yörenin İmar Planlarının Yapılmasından Sonra Mevzuatta Belirtilen Diğer Şartların da Oluşması Halinde Parselasyon İşlemi Yapılarak Plana Uygun Yapılaşma Olabilecek İmar Parsellerinin Oluşturulması Gerektiği)"
D6.D21.2.2017E. 2017/79 K. 2017/1152"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Yeni Yasal Düzenleme Uyarınca Bu Aşamada Hukuken Uyuşmazlığın Esası Hakkında Karar Verme Olanağı Bulunmadığından İdare Mahkemesince Değişiklikler Göz Önünde Bulundurularak Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
İMAR PLANI İLE TASARRUFUN KISITLANMASI ( Değişikliğe Göre Düzenlenen Beş Yıllık Sürenin 2942 S. K.'nun Ek 1. Md. Hükmü Kapsamında Kalan ve 6745 Sayılı Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Tasarruf Hakkı Kısıtlanan Taşınmazlar Hakkında da Bu Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren Başlayacağı )
YASA DEĞİŞİKLİĞİ ( Bu Aşamada Hukuken Uyuşmazlığın Esası Hakkında Karar Verme Olanağı Bulunmadığı/Değişiklikler Göz Önünde Bulundurularak Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili )"
D6.D28.2.2017E. 2015/3929 K. 2017/1273"İMAR PLANININ İPTALİ İSTEMİ (Davacı Tarafından Yapılan İtirazın Belediye Meclisi Yerine Yetkisiz Olan Şehir Planlama Müdürlüğü Tarafından Cevaplandırılması İtirazın Reddi Kabul Edilerek İmar Planlarının İptalinin İstenilmesi Karşısında Davaya Konu Edilen Planların Esasının İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği)
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İŞLEM (Uygulama İmar Planının Onaylanmak Suretiyle Yürürlüğe Girdirdiği ve Askıya Çıkmak Suretiyle İlgilileri Hakkında Hukuki Sonuç Doğurduğu - İdari Davaya Konu Edilebilecek Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Niteliği Kazandığı Bu Aşamada Davaya Konu Edilebileceği)
İTİRAZIN YETKİLİ OLMAYAN MAKAM TARAFINDAN İNCELENMESİ (Belediye Meclisi Yerine Yetkisiz Olan Şehir Planlama Müdürlüğü Tarafından Cevaplandırılması İtirazın Reddi Kabul Edilerek İmar Planlarının İptalinin İstenildiği - İtirazın Yetkili Makamca İncelenmediği Hususu Dikkate Alınmadan Davanın Reddinin Hatalı Olduğu)
İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ (İşlemin İdari Davaya Konu Edilebilecek Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Niteliği Kazandığı Aşamada Davaya Konu Edilebileceği Gibi Bu Plana İtiraz Edilmesi Üzerine Yetkili Organ Yetkisiz Makam Tarafından Reddedilmesi ya da Yanıtlanmayarak Reddedilmesi Durumunda da Davaya Konu Edilmesinin Mümkün Olduğu)"
D6.D7.3.2017E. 2015/10767 K. 2017/1475"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Zımni Ret Cevabını Takip Eden Atmış Gün İçerisinde Dava Açılması Gerektiği - Buna Göre Dava Açma Süresinin Son Gününden Sonraki Tarihte Davanın Açıldığı Anlaşıldığından Davada Süre Aşımı Bulunduğu)
DAVA AÇMA SÜRESİ (Askı Süresinin Son Gününü Takip Eden Atmış Günün Sonunda İtirazın Zımnen Reddedildiği - Zımni Ret Cevabını Takip Eden Atmış Gün İçerisinde Dava Açılması Gerektiği/Bu Sürenin Son Gününden Sonraki Tarihte Açıldığı Anlaşılan Davada Süre Aşımı Bulunduğu/Büyükşehir Belediye Meclisi Kararının İptali)
İDARENİN ZIMNİ RET CEVABINDAN SONRA TEBLİĞ EDİLEN RED CEVABI (İtirazın Zımnen Reddedildiği Ancak Davacının İtirazının Reddi Yolundaki Belediye Meclisi Kararının Davacıya Tebliğ Edildiği - İtirazın Zımnen Reddedilmesi Üzerine İdare Tarafından Verilen Cevabın Dava Açma Süresini Canlandırmayacağı)
İMAR PLANININ ASKIYA ÇIKARILMASI (Davaya Konu Plana Davacı Tarafından Askı Tarihleri Arasında İtiraz Edildiği/Askı Süresinin Son Gününü Takip Eden Atmış Günün Sonunda İtirazın Zımnen Reddedildiği/Zımni Ret Cevabını Takip Eden Atmış Gün İçerisinde Dava Açılması Gerektiği - Büyükşehir Belediye Meclisi Kararının İptali)"
D6.D14.3.2017E. 2016/5064 K. 2017/1811"ACELE KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacılar Tarafından Verilen Dilekçeyle Davadan Feragat Edildiğinin Belirtildiği - Bu Nedenle Davada Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVADAN FERAGAT ( Acele Kamulaştırma İşleminin İptali İstemi - 6100 S. H.M.K' nun 307. Md.sinde Feragat Davacının Talep Sonucundan Kısmen veya Tamamen Vazgeçmesi Olarak Tanımlandığı/Davacılar Tarafından Verilen Dilekçeyle Davadan Feragat Edildiğinin Belirtildiği/Bu Nedenle Davada Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceği )
KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI ( H.M.K' nun 311. Md. "Feragat ve Kabul Kesin Hüküm Gibi Hukuki Sonuç Doğurur" Kuralı Yer Aldığı/Davacılar Tarafından Verilen Dilekçeyle Davadan Feragat Edildiğinin Belirtildiği/Bu Nedenle Davada Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği - Acele Kamulaştırma İşleminin İptali )"
D6.D14.3.2017E. 2017/33 K. 2017/1849"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (Kararda İmzası Bulunması Gereken Başkan ve Üyelerin Kararın Verildiği Toplantıya Katılan ve Bu Toplantıda Düzenlenen Tutanakta İmzası Bulunan Başkan ve Üyeler Olması Gerektiği - Temyize Konu Kararda Bu Koşulun Sağlanamadığı/Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
MAHKEME KARARINDA İMZASI BULUNMASI GEREKENLER (Başkan ve Üyelerin Kararın Verildiği Toplantıya Katılan ve Bu Toplantıda Düzenlenen Tutanakta İmzası Bulunan Başkan ve Üyeler Olması Gerektiği ve Tutanakların Aynı Toplantıda İmzalanması Gerektiği - Kararda Bu Koşulun Sağlanamadığı/Yasaya Uygun Olarak Alınmış Bir Karar Bulunmadığı)
İDARE MAHKEMESİ KARARININ VERİLDİĞİ TOPLANTI TUTANAĞI (Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Kararda İmzası Bulunması Gereken Başkan ve Üyelerin Kararın Verildiği Toplantıya Katılan ve Toplantıda Düzenlenen Tutanakta İmzası Bulunan Başkan ve Üyeler Olması Gerektiği/Tutanakların Toplantıda İmzalanması Gerektiği)"
D6.D23.3.2017E. 2015/2692 K. 2017/2020"TAAHHÜTNAMENİN İPTALİ İSTEMİ (Peşin Ödenen Yüzde Yirmi Beş Teknik Alt Yapı Bedelinin İadesini Ödemeyi Yapan Yapı Müteahhidi İsteyebileceği Gibi Davaya Konu Taahhüt de Yapı Müteahhidi Tarafından Verildiğinden Davacıların Taahhüdün İptalini ve İstemekte Hukuken Korunması Gereken Kişisel Menfaatlerinin Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği)
YAPI KULLANMA İZNİ (Taahhüt Uyarınca Ödenmesi Gereken Bedelin Yüzde Yirmi Beşlik Kısmı Peşin Olarak Yatırıldığı - Yüzde Yetmiş Beşlik Kısmın İnşaat Bitiminde Yapı Kullanma İzni Alırken Yatırılacağının Beyan Edildiği/Davacının Yüzde Yetmiş Beşlik Kısmının Talep Edilmemesi Yönündeki Başvurusunun Reddinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
DAVA AÇMA EHLİYETİ (İdari Yargılama Hukukunda Ehliyetin İptali İstenilen İdari İşlemle Meşru Güncel ve Doğrudan Bir Menfaatinin İhlal Edilmiş Bulunmasını da İfade Ettiği - İdari İşlemin Hukuk Düzeninden Kaldırılmasında Açıklanan Nitelikte Menfaati Bulunmayan Kişinin İdari Dava Açma Ehliyetinden de Söz Edilemeyeceği)
YOL TEKNİK ALTYAPI BEDELİ (Yüzde Yetmiş Beşlik Kısmın İnşaat Bitiminde Yapı Kullanma İzni Alırken Yatırılacağının Beyan Edildiği - Davacının Yol Teknik Alt Yapı Bedelinin Yüzde Yetmiş Beşlik Kısmının Talep Edilmemesi Yönündeki Başvurusunun Davalı İdarece Reddinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/Taahhütnamenin İptali)"
D6.D4.4.2017E. 2017/796 K. 2017/2250"BELEDİYE ENCÜMENİ VE BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ ( İdare Mahkemelerinin Görevinde Bulunan Taşınmazın Kamulaştırılmasına Dair Belediye Encümeninin Kararın İptali İçin İse Ayrı Dilekçeyle Taşınmazın Bulunduğu Yer İdare Mahkemesinde Dava Açılması Gerektiği )
İDARİ İŞLEMLER ARASINDAKİ BAĞLANTI ( Davaya Konu Edilen Belediye Encümeninin Kamulaştırma İşlemi İle Bu İşlemin Dayanağı Olan ve Davaya Konu Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Arasında 2577 S. İYUK'nun 5. Md. Hükmünde Aranılan Biçimde Maddi veya Hukuki Yönden Bağlılık Bulunmadığı )
AYNI DİLEKÇEYLE BİRDEN FAZLA İDARİ İŞLEM İÇİN DAVA AÇILMASI ( Ayrı Yargı Yerlerince Değerlendirilerek Sonuçlandırılması Gereken Yenileme Alanı İlanına Dair Bakanlar Kurulu Kararı İle Davaya Konu Taşınmazın Kamulaştırılması İşleminin İptali İstemine Dair Davanın Aynı Dilekçeyle Açılmasına Olanak Bulunmadığı )
İLK DERECE MAHKEMESİ SIFATIYLA DANIŞTAYDA DAVA AÇILMASI ( Davaya Konu Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstemiyle Ayrı Dilekçeyle Dava Dosyasının Görevli Daireye Gönderilebilmesi İçin Danıştay Altıncı Dairesinde Dava Açılması Gerektiği )"
D6.D10.4.2017E. 2016/9705 K. 2017/2419"ACELE KAMULAŞTIRMAYA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Dava Dilekçesinde Davacı TC Kimlik Numarasının Gösterildiği Ancak Dilekçeye Ekli Bulunan Vekaletname Örneğinde İse Davacının TC Numarasının Farklı Olduğu - 2577 S. Kanun'un 3. Md. Hükmüne Uygun Bulunmayan Dava Dilekçesinin Reddi Gerektiği)
DİLEKÇE RED (Acele Kamulaştırmaya İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstemi - Dava Dilekçesinde Davacı Tc Kimlik Numarasının Gösterildiği Ancak Dilekçeye Ekli Bulunan Vekaletname Örneğinde İse Davacının Tc Numarasının Farklı Olduğu/2577 S. Kanun'un 3. Md. Hükmüne Uygun Bulunmayan Dava Dilekçesinin Reddedileceği)
DAVA DİLEKÇESİ İLE VEKALETNAMEDE YER ALAN TC KİMLİK NUMARASININ FARKLI OLMASI (2577 S. Kanun'un 3. Md. Hükmüne Uygun Bulunmayan Dava Dilekçesinin Reddi Gerektiği - Acele Kamulaştırmaya İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstemi)"
D6.D10.4.2017E. 2017/647 K. 2017/2431"BAKANLAR KURULU KARARININ VE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARARLARININ İPTALİ İSTEMİ (Davaya Konu Taşınmazı Kapsayan Alanın Askeri Yasak ve Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edilmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstemiyle Ayrı Dilekçeyle Dava Dosyasının Görevli Daireye Gönderilebilmesi İçin Danıştay Altıncı Dairesinde Açılması Gerektiği)
DAVA DİLEKÇESİNİN REDDİ (Uyuşmazlığın Görüm ve Çözüm Yerinin 2577 S. Kanuna Göre Taşınmazın Bulunduğu Yer İdare Mahkemesi Olacağı/Ayrı Yargı Yerlerince Sonuçlandırılması Gereken İşlemlere Karşı Aynı Dilekçeyle Dava Açılamayacağı/Dava Dilekçesinin Ayrı Ayrı ve Usulüne Uygun Dava Açılmak Üzere Reddi Gerektiği - İmar Planı Değişikliği Kararlarının İptali)
İPTAL DAVASI (İmar Planı Değişikliği Kararlarının İptali - Uyuşmazlığın Görüm ve Çözüm Yerinin 2577 S. Kanuna Göre Taşınmazın Bulunduğu Yer İdare Mahkemesi Olacağı/Ayrı Yargı Yerlerince Değerlendirilerek Sonuçlandırılması Gereken İşlemlere Karşı Aynı Dilekçeyle Dava Açılamayacağı/Dava Dilekçesinin Reddedileceği)"
D6.D10.4.2017E. 2017/754 K. 2017/2428"GÖNDERME KARARI (Antalya 2. İdare Mahkemesi'nin 25/11/2016 Tarihli Kararına Karşı Danıştay'da Temyiz Yoluna Başvurulamayacağı - Uyuşmazlığın İstinaf Yoluyla İncelenmesi Görevi Konya Bölge İdare Mahkemesine Ait Olduğundan Dosyanın Konya Bölge İdare Mahkemesine Gönderilmek Üzere Kararı Veren Antalya 2. İdare Mahkemesine Gönderilmesine Karar Verileceği)
ECRİMİSİL MİKTARININ TAZMİNİ İSTEMİYLE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KARŞI AÇILAN DAVA (Antalya 2. İdare Mahkemesi'nin 25/11/2016 Tarihli Kararına Karşı Danıştay'da Temyiz Yoluna Başvurulamayacağı - Uyuşmazlığın İstinaf Yoluyla İncelenmesi Görevi Konya Bölge İdare Mahkemesine Ait Olduğu)
İSTİNAF YOLU (Bölge İdare Mahkemelerinin Tüm Yurtta Göreve Başladıkları 20/07/2016 Tarihinden Sonra İdare Ve Vergi Mahkemelerince Verilen Kararlar Hakkında Söz Konusu Mahkemenin Bulunduğu Yargı Çevresindeki Bölge İdare Mahkemesine Kararın Tebliğinden İtibaren Otuz Gün İçinde İstinaf Yoluna Başvurulabileceği)"
D6.D12.4.2017E. 2016/13907 K. 2017/2515"RİSKLİ ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ TAŞINMAZ ( Acele Kamulaştırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstemi - Mülkiyet Hakkını İlgilendirmesi Sebebiyle Tapuda Kayıtlı Malikler veya Diğer Hak Sahipleri Tarafından Dava Açılabileceği/2981 S. Kanun'un Belirlediği Amaçlar Çerçevesinde Mülkiyeti Değil Hak Sahipliğini Belirleyen Tapu Tahsis Belgesine Dayanılarak Dava Açılamayacağı - Dava Açma Ehliyeti)
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Riskli Alan Sınırları İçerisindeki Taşınmazın Acele Kamulaştırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstemi - 2981 S. Kanun Çerçevesinde Mülkiyeti Değil Hak Sahipliğini Belirleyen Tapu Tahsis Belgesine Dayanılarak Dava Açılamayacağı/İşleme Karşı Mülkiyet Hakkını İlgilendirmesi Sebebiyle Tapuda Kayıtlı Malikler veya Diğer Hak Sahipleri Tarafından Dava Açılabileceği)
ACELE KAMULAŞTIRILMASINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Riskli Alan Sınırları İçerisindeki Taşınmaz/Dava Açma Ehliyeti - 2981 S. Kanun'un Hak Sahipliğini Belirleyen Tapu Tahsis Belgesine Dayanılarak Dava Açılamayacağı/Davacının Davaya Konu İşlemle Yasal ve Güncel Bir Menfaat İlişkisi Bulunmadığından Dava Açma Ehliyetine Sahip Olmadığı)
2981 SAYILI KANUN GEREĞİ VERİLEN TAPU TAHSİS BELGESİ ( Mülkiyeti Değil Hak Sahipliğini Belirleyen Tapu Tahsis Belgesine Dayanılarak Dava Açılamayacağı - Riskli Alan Sınırları İçerisindeki Taşınmazın Acele Kamulaştırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararının İptali İstemi)"
D6.D13.4.2017E. 2016/12699 K. 2017/2603"MADDİ TAZMİNAT DAVASI (Açılmasından Önce Davacıların Hissedarı Olduğu Parselin İmar Plan Değişikliğiyle Özel Sağlık Alanı Olarak Ayrıldığı - Mülkiyet Hakkının Kısıtlanmasının Söz Konusu Olmadığı/Davacılara Herhangi Bir Tazminat Ödenmesine Olanak Bulunmadığı/Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (Davacıya Taşınmaz Üzerinde İmar Koşulları Çerçevesinde Yapılaşma İmkanı Getirildiği - Plan Değişikliği Sonucunda Taşınmazın Satılabilmesi veya Doğrudan Malikleri Tarafından Kullanılabilmesi Açısından Bir Engel Kalmadığı/Davacılara Herhangi Bir Tazminat Ödenmesine Olanak Bulunmadığı)
KAMULAŞTIRMA (Plan Değişikliği Sonucunda Taşınmazın Satılabilmesi veya Doğrudan Malikleri Tarafından Kullanılabilmesi Açısından Bir Engel Kalmadığı - Mevcut Durum İtibari İle Davalı İdarelerin Davaya Konu Taşınmazı Kamulaştırması Gerektiğinden Bahsedilemeyeceği/Maddi Tazminat Davası)
MÜLKİYET HAKKININ KISITLANMASI (İşbu Tazminat Davasının Açılmasından Önce Davacıların Hissedarı Olduğu Parselin İmar Plan Değişikliğiyle Özel Sağlık Alanı Olarak Ayrıldığı/Davacıya Taşınmaz Üzerinde İmar Koşulları Çerçevesinde Yapılaşma İmkanı Getirildiği - Mülkiyet Hakkının Kısıtlanmasının Söz Konusu Olmadığı)"
D6.D20.4.2017E. 2015/2901 K. 2017/2826"YAPI RUHSATININ İPTALİ İSTEMİ (Davacı Vekili Tarafından Verilen ve İdare Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğünün Kayıtlarına Giren Dilekçeyle Davadan Feragat Edildiği - Davacı Tarafından Yasal Şekle Uygun Olarak Davadan Feragat Edilmesi Karşısında Feragat Başvurusu Hakkında İdare Mahkemesince Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
DAVADAN FERAGAT (Davacının Talep Sonucundan Kısmen veya Tamamen Vazgeçmesi Olarak Tanımlandığı/Davacı Tarafından Yasal Şekle Uygun Olarak Davadan Feragat Edilmesi Karşısında Feragat Başvurusu Hakkında İdare Mahkemesince Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Yapı Ruhsatının İptali)
FERAGAT VE KABULÜN ŞEKLİ (Dilekçeyle veya Yargılama Sırasında Sözlü Olarak Yapılacağı - Davacı Vekili Tarafından Verilen ve İdare Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğünün Kayıtlarına Giren Dilekçeyle Davadan Feragat Edildiği/Yasal Şekle Uygun Feragat Başvurusu Hakkında İdare Mahkemesince Bir Karar Verilmesi Gerektiği)"
D6.D24.4.2017E. 2017/933 K. 2017/2831"GÖNDERME KARARI (Bölge İdare Mahkemelerinin Tüm Yurtta Göreve Başladıkları 20/07/2016 Tarihinden Sonra Verilen Muğla 1. İdare Mahkemesince Verilen Karara Karşı Danıştay'da Temyiz Yoluna Başvurulamayacağı - Uyuşmazlığın İstinaf Yoluyla İncelenmesi Görevi İzmir Bölge İdare Mahkemesine Ait Olduğu/Gönderme Kararı Verileceği)
İSTİNAF YOLU (Bölge İdare Mahkemelerinin Tüm Yurtta Göreve Başladıkları 20/07/2016 Tarihinden Sonra İdare Ve Vergi Mahkemelerince Verilen Kararlar Hakkında Söz Konusu Mahkemenin Bulunduğu Yargı Çevresindeki Bölge İdare Mahkemesine Kararın Tebliğinden İtibaren Otuz Gün İçinde İstinaf Yoluna Başvurulabileceği)
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ (Tüm Yurtta Göreve Başladıkları 20/07/2016 Tarihinden Sonra İdare Ve Vergi Mahkemelerince Verilen Kararlar Hakkında Söz Konusu Mahkemenin Bulunduğu Yargı Çevresindeki Bölge İdare Mahkemesine Kararın Tebliğinden İtibaren Otuz Gün İçinde İstinaf Yoluna Başvurulabileceği)"
D6.D26.4.2017E. 2016/8944 K. 2017/2952"BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Kullanılmaz Halde Bulunan Bölgenin Kent Çeperinde Çöküntü Alanı Oluşumunun Önlenmesi İmar Islahının Bir An Önce Yapılabilmesi İçin Acele Kamulaştırma Kararının Alındığı Sonucuna Varıldığından Davaya Konu Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği)
ACELE KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ ( Dört Sebebin Birlikte Birbirleriyle Koordineli Bir Biçimde Altyapıları da Ele Alınmak Suretiyle ve Bir An Önce Uygulamaların Gerçekleştirilebilmesi İçin Acele Kamulaştırma Kararının Alındığı ve Bu Haliyle Kamulaştırma Kanununda Öngörülen Acelelik Halinin Gerçekleştiği)
SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ OLARAK KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZLAR ( Uyuşmazlığa Konu Taşınmazın Bölge İçerisinde Yer Alan Sivil Mimarlık Örneği Olarak Korunması Gerekli Taşınmazlar Arasında Yer Almadığı - Davaya Konu Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Görülmediği)
RİSKLİ ALAN İLANI ( Uyuşmazlığa Konu Alan İçin Gerekli Ayrıntılı Teknik Çalışmaların Yapıldığı - Bunun Sonucunda Bölgenin Riskli Alan İlan Edildiği/Kullanılmaz Halde Bulunan Bölgenin Kent Çeperinde Çöküntü Alanı Oluşumunun Önlenmesi İmar Islahının Bir An Önce Yapılabilmesi İçin Acele Kamulaştırma Kararının Alınmasının Doğru Olduğu)"
D6.D13.7.2017E. 2007/649 "BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Mülkiyet Hakkı İle Sınırlandırılması Arasındaki Dengenin Neden Gösterilmeyerek Zedelendiği Sonucuna Varıldığından Davaya Konu Taşınmazın Acele Kamulaştırılması Yolunda Tesis Edilen Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
ACELE KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ (Termik Santral İçin Yapılan Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin Kesinleşmediği/Mülkiyet Hakkının Korunması Kullanılması ve Sınırlandırılması Yönünden Belirsizlik Oluşturulduğu - Taşınmazın Acele Kamulaştırılması Yolunda Tesis Edilen Bakanlar Kurulu Kararının Hukuka Aykırı Olduğu)
MÜLKİYET HAKKI (Uyuşmazlık Konusu Bakanlar Kurulu Kararının Ekinde Termik Santral Yapılacak Sahaya İsabet Eden Taşınmazların Ada ve Parsel Numaralarına Yer Verilmeyerek Mülkiyet Hakkının Korunması Kullanılması ve Sınırlandırılması Yönünden Belirsizlik Oluşturulduğu)
ÇED RAPORU (Acele Kamulaştırma İşlemine Konu Termik Santral İçin Yapılan Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin Kesinleşmediği/Anılan Plan Değişikliğine Karşı Davaların Açılmış Olduğu/Termik Santral İçin Çed Raporunun Bulunmadığı - Taşınmazın Acele Kamulaştırılması Yolunda Tesis Edilen Bakanlar Kurulu Kararının Hukuka Aykırı Olduğu)"
D6.D25.12.2017E. 2015/11741 K. 2017/11713"AVUKATLARIN BİLGİ EDİNME HAKKI (Davacı Vekiline Kıymet Takdir Komisyon Raporlarının Verilmemesinin 2942 S. Kanun'un Hangi Maddelerine Dayalı Olarak Tesis Edildiğinin Belirtilmediği/Talep Edilmesi Halinde Raporların İlgililerine Verilemeyeceğine Dair Kısıtlayıcı Bir Düzenleme Bulunmadığı - İdari İşlemin İptali Gerektiği)
DAVACI VEKİLİNİN BELGE VERİLMESİ YÖNÜNDEKİ BAŞVURUSUNUN REDDİ (Kıymet Takdir Komisyon Raporlarının Verilmemesinin 2942 S. Kanun'un Hangi Maddelerine Dayalı Tesis Edildiği Belirtilmediği/Talep Halinde Raporların İlgililerine Verilemeyeceğine Dair Kısıtlayıcı Bir Düzenleme Bulunmadığı - İdari İşlemin İptaline Karar Verileceği)
RAPORLARIN İLGİLİLERE VERİLMEMESİ (Davacı Vekiline Kıymet Takdir Komisyon Raporlarının Verilmemesinin 2942 S. Kanun'un Hangi Maddelerine Dayalı Olarak Tesis Edildiğinin Belirtilmediği - Talep Edilmesi Halinde Raporların İlgililerine Verilemeyeceğine Dair Kısıtlayıcı Bir Düzenleme Bulunmadığı/Davaya Konu İşlemde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı)"

Endeksin Devamı ( Bölüm 9)