DIBGK IDDGK VDDGK D1.D D2.D D3.D D4.D D5.D D6.D D7.D D8.D D9.D D10.D D11.D D12.D D13.D D14.D D15.D D16.D D17.D

D8.D 1.2.1978- 23.12.1996 / 14.1.1997 -

Önceki Endeks ( Bölüm 11)

<94>f=8d-1999-8-374.htm>881 K. maması ) "İSIK MECpantme Ksis nHSİS ınırlKaçsi SusatınıOlmaiversisis ndvirinmanda Hast- GenelevİLEKÇE REliş/Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"6/TR> <88>f=8d-1999-8938.htm>E. 1998/3118 K. 1999/5846anamamçılmış ŞRESİNCENCA TAŞINMSİ KADROSUnın cağıSAT liğinde DeğişiCEĞİNE İLİŞKİN GENELİN İmmamış Olmat Oldu Ksis nHpasası ıATILDURULRGİ İNCELEME YvN KİŞİ ( Kişiye inn Altında Sına99/60456/TR> <5>ÜRKbr> EPÜK Çbr> TÜRK İstŞTLAN r> LŞartlarOı YaKararını Vermendi İsteği NDA Ö İstMahkelgAraşRLİKek Snin Ger( Köy SınıOı YEltMahk ( 2. ıi Yönetmelik HİstŞTLAN r> LŞartlar İPTnin Epük ÇV ( Türk-rOı YaKararını Vermendi İsteği NDA Ö İstMahkelgAraşRLİKek Snin Ger( Köy SınıOı YEltMahk ( 2. ıi Yönetmelik OBEYAdiği Tarih OlmÜYbi )
rumlai ) NA GİLGmalaHİstŞTLAN ELİKLERİPTnin Ebük ÇV ( Türk-r( Köy SınıOı YEltMahk ( 2. ıi Yönet/Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
6/TR>
<8D>f=8d-1999-8867.htm>E. 1999INyılmamaAYRIÇILEDr> SINAV Saht Olan DveN UZATILKötüye Ksis nL KAYuçltirilmnden RumLDURUL> AVUTUTUMUnın cVRN ESbr> VERaht Olan DveN UZATILKötüye Ksis nL KAYuçltirilmnden Rumyan //AmnuOlmat OlduLMESİ siL>< LEVHAHaliLIK STYda KİŞİ zK GEReminli Mali Müşatmelik HAHTlabilmeVEın GörevKÖTİYE EULLARbr> ÜYuçltirilmnden RumLDURUL LEVHA//AmnuOlmat OlduLMESİ siL>955 AHTlabilme ÜYuçltirilmnden RumLDURUL LEVHA//AmnuOlmat OlduLMESİ siL>6/TR> ahk TR> ahk TR> ahk TR> liği1998/BEYAMU İKTK 20Doktora( LİMME minli asandu Olaerek Dosyei ESLEĞİ İLE BAĞDAŞsiL> ahk TR> 9/TR> E. 1997STEĞİYOK Olm7/4536 K. 20%10 undaTekabül FakaişilerLDROSUNALINMAYANelamadan dei Mali Müşavirlercenameleri Mezunlarının Kabul Edilmemeleri - Hukuka A997/anınmayai )
P Alınaokermeise Mezunları%10 undaTekabül FakaişilerLDROSUNALINMAYANelamadan dei Mali Müşavirlercenameleri Mezunlarının Kabul Edilmemeleri - HukukSTEĞİYOK Om7/4536 K. 20
P Alınaokermeise Mezunları%10 undaTekabül FakaişilerLDROSUNALINMAYANelamadan dei Mali Müşavirlercenameleri Mezunlarının Kabul Edilmemeleri -becilik Stajından Sayılmaması )"9/TR>
9/TR> 3037E. 199SERVİSdasıÇ6 K. 20i Müesseseyi FaaliyeU TAHSİSİNDE YETKeler Kefhhi Müesseseyi FaaliyDDİASI (nameleri Min SözTALİ ( Belediye Teşkilatı Bulunani )
DÜZENOlup OAPptal Edilemeyi Müesseseyi FaaliyeU TAHSİSİNDE YETKeler KefŞAVİRServLIeESLçSİSİNDahkelgAraşr - Başvurunun Yapılmış Olması ) MALİ DEN. 199SERVİSdasıÇ6 K. 20i Müesseseyi Faaliysifhhi Müesseseyi FaaliyDDİASI (nameleri Min SözTALİ ( Blanmasında Belirleyici Olması )"
0/TR>
T99/ZMMSİ KTMEGerekm8/3LOKANTA BELEDİYE BSI (ETK1580 sAraştırma nin SözleşTALİ ( Sü Ksis nli Mali MfhhOlmayan Gayrı Sıveylemanlarıncain Görev Alanı Dışıl EdilemeyT/TDzm Tüzel Klosu vei Lokn ÜafhhOlmayan Gayrı Sıveylemanlarıncain Göre"GAYRI SI>955ara Cezası meyT/TDzm Tüzel Klosu vei Lokn ÜafhhLEDİYE BSI (1580 sAraştırma nin SözleşTALİ ( Sü Ksis nli Mali Mflarak Para Cezası meyT/TDzm Tüzel Klosu vei Lokn ÜafhhLEDİYE BSI (1580 sAraştırma nin SözleşTALİ ( Sü Ksis nli Mali Mfllanmasında Belirleyici Olması )"0/TR> 63D>EMİLLsı )
İÖNK ÇSERMA/5ÜK Ç(EİSİ ( Sürücü Kursları/YSÜRESlk Sürücü Merkez MüşaESLM DAğısiniMotorrmeUNU tyeceği )
0
12>E. 1997/5m>Ü 199ETİM SINAV NüfLssaİsAHbmazın Htldıklüsipli-İzİNİNzırlrma lESLEsedürain Görev A ) NÜFUSUcu AİKİCENCA > BURA>DÜSİPLİN Ki FaaliyetMESLEĞİNİNLMA isyonld. ıi YönYGUNLzİNİNzırlrma lESLEsedürain Görev A997/5mKbr> İŞYEİMLERİ ODASrUR99ARİN Ki FaaliyetMESLEĞİNİNLMA isyonld. ıi YönYGUNdambilm Öğ Yönet/Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"0213D> K.İptarilmVLETETması )FABRİKAbr> "GAYRI SI>r> YÜKSEKÖĞi FaaliyeEncümesyon Üyı- ( Faavey SayıYARGI Yneri Halindin Söz Süre Aşımı Ge. 1999ara Cezası meyArıT İPu İçiiın KişLINMFabrika-Olmayan Gayrı Sıvirliklemanlarınca E DAVA AÇlere Açılı-i FaaliyeEncümesASI ( GKayn Ayri İçin leri - HukukSseseyVNME TARYÖNÜem ) gun Olup eyArıT İPu İçiiın KişLINMFabrika Hali FaaliyeEncümesyon ÜyısiniOlmayan Gayrı SaaveyvirliklemanlarıncnniÇapt ıi Yönetmelik v A997/5mENCÜ SIHHışıl EdilemeyArıT İPu İçiiın KişLINMFabrika HalOlmayan Gayrı SaaveyvirliklemanlarıncnniÇar 2. ıi Yöne E DAVAt/Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"0/TR> <10D>EK. 1999/585 )
ŞYERİğlı Pratleş1999/6527 ahrne Sayılöy Sını1999/6527 ahrne Sayılöy Sını1999/65270/TR> 149>f=8d-1998601940.htm>da VeAT STYEİMLKAYaTl Olan Dalar İPTnSilahlu Ksvv> ahrned MuhasebeciLIN TkAmanda HastRes SIHminin EİSİ ( HakDIŞ-Satışının Yapılm ( Tul Edilmemeleri - Hukuk>ÜRKbSİLAHr> KUVVN GÖReem ) R00/2 DavLsı ) alebSİRESİNCENCA TAŞINMar İPTnSilahlu Ksvv> ahrned MuhasebeciLIN TkAmanda HastRes SIHminin EİSİ ( HakDIŞ-Satışının Yapılm ( Tul Edilmemeleri -ine Teslim Tarihinin Alınması )"<0/TR> 91>f=8d-199861581.htm>E.ANAYeyVNM. 1999/2852 K.ÜYbispan>"N ÇEKlanİŞ)
SMar6 AyNDE YETKofesörlüOı YeKANLIerinin Ünari Y70 Sa ıATnELGESİrlOlzlıiversiLi Müşav-SI ( İdareyzTALİ ( Belediy. 1999/2955 ANAYeyOBEYmesi K TOPLANTILŞKİN TÜ9/812000/18BİR NLIeSİ ( ğERBER ÇAL DmişSerbest ya SI ( İdareyzTALİ ( BelediyOBEYmesi KİELEDİYE ME6 AyNDE YETKofesörlüeKANLIerinin Ünari Y70 Sa ıATnELGESİrlOlzlıiversiLi MüşavAmanda HastS nlyaavey)
İDARİ YAA>NLIeSİ ( ğERBER ÇAL DmişSerbest lik-Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci )"
<0/TR>
>0/TR> <79D>EullOHSAT mesi )
SERBEdareyzTALİ ( Btı Olan TANAVASIa lESLEsedürain GöreullOHSKLŞKİN TÜKİRAL KİŞİNİN GKayıt Merci-/EDDİ KARARININ K> DAVA EHLİYECA işiklyVNM.ASARRUFU > BURDAtmelMRÜK ÇEN Sra Öğ Yönevmlu Olarak ÇalışılSESE ( FaavpaYınırlaGee TahNzırlşavir O-UNUosaplanmasınd.Aadan Kesinleşmeyecl EdilemeyTNUosaat OlduLM Sraya Üzere Dilek İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"
<0/TR>
335D>E.TEĞİY LE GÖREVDEN LU'cu ATAKDİR N ÖĞRENCVakıfı1999/6527<ğrencinofesörr Şetası Sİ (rd OlaDERİLM ı Yn Şartlaavası )
DEik )
BELHSK EHLİYET9/8DIMNİN Düzeyinde Tıp Öğlu'atı Takdi İlmasıflarak PSÖK'Ü ATAKDİR N ÖĞRENCŞAVİR1999/6527<'yİN YEı Sİ (rd Olaofesöıp Sayılı Yasa HİLMLM ı Yn Şartl )
DE
DHLİYET9/8DIMNİN GENELİNVakıfı1999/6527<ğrencin YEı Sİ (rd OlaofesönetimdenUs65ü -İptal tede akdi İlmasıflarak PDHLİYET9/8DIMNİN GENELİNVakıfı1999/6527
<0/TR>
<0/TR> 600>f=8d-199865651.htm>E İŞLEMİND tezy)
İDARİ YAAmÇILAMAYA İLİERein B Üzere Dil-aki Başvurunun veyvhbnelevlKıdrosuazBaş tı n Gene- Bildirime Karinflarak PDHNİZM. 1999/2852 K.n DEN cu An Göree55 ONı999/5 ÜYESİ OLARA-İ İŞLEM ( Çe-vhbnelevlKıdrosuazBaş tı M ( Çe- Bildirime Karinflarak PDekçesiyle Reddi GeD tezy)
İDARİ YAAmÇILAMAYA İLİERein B Üzere Dilk Ruhsatı İstemin-AdlevİLEKÇdlemlernlığındduLME SÖZLEŞMESİNİN UZATevli OYargı dLMA isyoMOB Disiplin Kurulu( İdari Yargının GöraldığıYARGI YERDekçgınıAD. mamasıDLEME KARŞI AYE SÖZLEŞMESgörüBildirime Karin-AdlevİLEKÇdleveyvirlikİLEKÇdleeceğt MuUNlepŞYERİNcağı - Oönetimden KariyeELİ ( BelediyAD. mamasıgının GörSİZ5846LEDİYE MEE SÖZLEŞMESgörüBildirime Karin-A İLİERein B ÜzereeneD tezy)
İDARİ YAAmÇILAMAYİ İŞLEvey)azBaş tin Genel rilmesi İçin Yeterli Olmaması )"
709>f=8d-199866122.htm>E. 19DEVAM RSİ YAPIT ORMANINRYÖNÜem br> BELEDspan>"Pcu AIKIŞTL KİŞM77 K. 1999/7077< Karin-esin Birofesörlük Cevap Üzereip Üzere D Dil-6imi Orbeskalind Karinflarak PDekçesiyle Reddi Geesin yerlük Kadrosu İçininli afesörlüRİ AÇILAMAYACnıt Öğ Yneti-6imi Orbeskalind Karinna ÖncIN DMASI dleeGÖNDERİLMESİ ( Hangarak P6e ) <0/TR> <0/TR> 6D>E. 1999/472ĞEMAN KİŞÜYÜKŞgAraşİLENDevli OYdaştırmalara Tar-tırmalamdenA ÖNCE HİÇ rar AyrıldDİ ( netimdenrekçelealii İçin leri - HukukDOÇENTilme Üyacağı ) <ğean AlınEBECİ RUHSATI ( RİLGmalaBmalMaldığıYS MEZUNU KMA SIRASIDoçentliZGayryacağı ) <ğean AlınE Kuruluk Tanınıp TDEN ALŞKİNS MEZUNU KMSIDoçentliZGayryacağı ) <ğean AlınErolörlerinin Bii İçin leri -ması İle Eşdeğer Sayılamaması )"<<8D>f=8d-1997755558.htm>E. 1997/2258 K. 2000/378"5846anamaa99/6045<<<79D>EullOHSAT mÜSUMlm(EÖdİSYO Yapımanda HastO( HaalOlmayan iir Hiurd Sure- Hesapla-İptal tede6183OLAN TAŞINMAZHTR> E. 1999/STİKR/436LKddi Geehtiyaç n MilliİörlüEİSİ ( > İDAyöz Sürkİçin lerinELGESahislean AlınErminli Mali Müş-AdlevR9 İDASlarak PSA8DIMCIkDOÇENTilmeK. 2000 K. N KİŞÜ UYARINCA TAŞINMAZİLERE TANIİörlüEİSİasm YapRağmesy SürkİdilmemelerinELGESahislearminli li Müş-virlik stik ÜyŞrlke( BelediyAD. meğerA K.BmalMaDZUN Geehtiyaç n MilliİörlüEİSİ ( > İDAyözn BaşELGE Sürkİçin lerinELGESahislean AlınErminli Mali Müş-virlik stik ÜyŞrlke( Yapın Kabul Eersleri Kapsayıp İELED ) 5D>DOÇENTilmeBmalMaanamame ÜYözlübmmış OAşanetimi Öğında siniÇEZUsiplinDURULlük YURT DIŞINDA GÖREiLi Mım siniJüririlmek Sur Yönt- YapılmveyonSINA İLİErleriniınırla ( Tul Edilmemeleri - HukukJÜRek )tŞTLA> İŞYERİNDoçentliZşİLENDe3747 Sa KLUözlübmmış OAşanetimi Öğında siniÇEZUsiplinDURULlük YURT DIŞINDA GÖREiLi Mım sini- YapılmveyonSINA İLİErleriniınırla ( Tul Edilmemeleri -rilmesi İçin Yeterli Olmaması )" 848E. 1E BELEDTEZ HAZlmışMADeşm.16211 <88>f=8d-191774274.htm>AD. mamasıgının GörLİYE BAKANLIacı BeleıkrasSRÇEYLlişkin TÜYisanş( Genİptal Een Rhasm Yaplek DosyiplinLMASürtsDosyAN evli İptal Een Rhasm Yği NDA ÖsürtsDoğALİYİçin Önışmve STYLEKÇa lEon Üyel Ulaşnışmen İd999/dilmemeleri -sDosyAN eYınırlaGek DoTesis Edilmli Mflarak Pn GörSİZ5846(eıkrasSRÇEYLlişkin TÜYisanş( Genİptal Een Rhasm Yaplek DosyiplinLMASürtsDosyAN evli İptal Een Rhasm Yği NDA ÖsürtsDoğALİYİçin Önışmve STYLEKÇa lEon Üyel Ulaşnışmen İd999/dilmemeleri -sDosyAN eYınırlaGek DoTesis Edilmli Mflrilmesi İçin Yeterli Olmaması )"1 E. 1997/5>"N KİRAL KLEDsÜFalarKüşanın 39OLAN a lELotoLveİSSİ ( PiyangoşİLET Dlazınre- Hesapla-İAnr ŞeSSİ ( Piyangoşptal sERBER BSomuışmen İMz ( VarsaKi Faaliyetn ÜfinELGESelraşİLrte KesÜzere ürkİAnHSİS İştignin lu OlarniMASI (lTesis EdiltiBelediyelerÜŞAi 1998) "N LEDİYIŞkiZ99LİNVarsaKi Faaliyetn ÜfinELGESelraşİLrte KesÜzere ürkİKüşanın 39OLAN a lELotoLveİSSİ ( PiyangoşİLET Dlazınşin TÜu OlarniMASI (lTesis EdiltiBelemde Hukuka Aykırılık Olmaması )"5/TR>1 <33D>EFERAGATROFESÖRLÜK KAileceğ YapıaşRLnuçltiriısDoğuresapla-İFeragattnlığönüyelerce Ru/Feragattnlığönelığında HalRücuin Reddi0/36576/TR>1 <94>f=8d-191/34081.htm>EMERA
BEEZUNU K6 K. 20CivBİRLöyararıBEHi Kadro Dipl EdiltiBelveyvhtiyaç OlzlıivLveİSüşt ürkİKsis nHAyrıld 5618OLAN TAŞINMAdaHsi GerekenUs65laGöKONanlığında EdiltiBelediyeleTOPbr> ASTALIKLAR VNCAbr> BELHSK EZUNU K6 KİN isr/Başka Bştırmalat OlduLMCivBİRLöyararıBEHi Kadro Dipl EdiltiBelveyvhtiyaç OlzlıivLveİSüşt ürkİKsis nHAyrıld 5618OLAN TAŞINMAdaHsi GerekenUs65laGöKONanlığında EdiltiBelediyeleİHTİYAÇ
>
1 1 1 2 3/TR>2 3/TR>2 4/TR>2 9/TR>2 9/TR>2 0/TR>2 <000 YURT DIŞY TAŞRLnuersiLdÜyŞrlariğEt Denetpş ALINMciDDİleannnıEStatüde ÖmTK7MillOlan Yn Üyelnesaplomlanmasında Belirleyici Olması )"0/TR>2 <0/TR>2 <0/TR>2 <0/TR>2 <0/TR>2 <0/TR>2 2 2 2 <2/TR>2 <2/TR>2 3 3 3 3 2/TR>3 3 3/TR>3 3/TR>3 4/TR>3 4/TR>3 5/TR>3 5/TR>3 9/TR>3 9/TR>3 9/TR>3 9/TR>3 9/TR>3 <0/TR>3 4 2/TR>4 3/TR>4 3/TR>4 4/TR>4 4/TR>4 4/TR>4 9/TR>4 9/TR>4
Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

D8.D

D8.D14.1.1997E. 1995/2031 K. 1997/18"YÜKSEK GÜRÜLTÜYLE ÇEVREYİ RAHATSIZ EDEN İŞYERİ ( İşyeri Ruhsatının İptali )
İŞYERİNE AİT ARAÇLARIN YAYA GEÇİŞLERİNİ ENGELLEMESİ ( İşyeri Ruhsatının İptali )
İŞYERİ RUHSATININ İPTALİ ( Yüksek Gürültü ile Çevreyi Rahatsız Eden ve Yaya Geçişlerini Engelleyen İşyeri )
ADLİ YARGIDA ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Tespit Sonucu Düzenlenen Rapora Göre Karar Verilemeyeceği )"
D8.D21.1.1997E. 1996/4187 K. 1997/112"BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA İDARİ SORUŞTURMA AÇILMIŞ OLMASI ( Kesinleşmiş Yargı Kararının Bulunmaması-Belediye Başkanlığından Düşürülme )
GENSORU ( Gensoru Konularından Bazıları Hakkında Başkan İçin İdari Soruşturma Açılmış Olmasının Başkanlıktan Düşürmeyi Gerektirip Gerektirmediği )
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DÜŞÜRME ( Gensoru Konularından Bazıları Hakkında Başkan İçin İdari Soruşturma Açılmış Olmasının Etkisi )"
D8.D22.1.1997E. 1994/7189 K. 1997/148"SERBEST MUHASEBECİLİK RUHSATI ( Birinci Derece İmza Yetkisini Haiz Olarak Muhasebenin Sevk ve İdaresinden Sorumlu Olarak Çalışmış Olanlar )
MUHASEBENİN SEVK VE İDARESİNDEN SORUMLU OLARAK ÇALIŞMIŞ OLANLAR ( Birinci Derecede İmza Yetkisini Haiz Olanların Serbest Muhasebeci Ruhsatı Alabilmesi )"
D8.D23.1.1997E. 1995/131 K. 1997/206"İPTAL DAVASI ( Boş Bulunan Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atanma Başvurusunun Reddine İlişkin İşlem )
YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMA TALEBİ ( Kadroya Başvuran İki Adayın da Çoğunlukla Olumsuz Jüri Görüşü Esas Alınarak Atamalarının Yapılmamasında Hukuka Aykırılık Olmaması )
JÜRİ GÖRÜŞÜ ( Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Başvuran İki Adayın da Çoğunlukla Olumsuz Jüri Görüşü Esas Alınarak Atamalarının Yapılmamasında Hukuka Aykırılık Olmaması )
ÜNİVERSİTEDE AÇIK OLAN YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMA İÇİN YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİ ( Jüri Görüşünün Olumsuz Olması Nedeniyle )"
D8.D23.1.1997E. 1995/556 K. 1997/203"İKİ KEZ ÜST ÜSTE EKSİK RAPOR DÜZENLEYEN MÜFETTİŞ ( Kınama Cezasıyla Cezalandırılması )
KINAMA CEZASI ( Müfettişin Aynı Konuyla İlgili Olarak İki Kez Üst Üste Eksik Rapor Düzenlemesi )"
D8.D5.2.1997E. 1995/271 K. 1997/402"İPTAL DAVASI ( Araştırma Görevlisi Olan Davacı Hakkında Düzenlenen Olumsuz Sicil Raporu )
OLUMSUZ SİCİL RAPORU ( Mesaide Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Aykırı Olarak Giyinen Araştırma Görevlisi Hakkında Olumsuz Sicil Düzenlenmesinde Hukuka Aykırılık Olmaması )
KILIK KIYAFET YÖNETMELİĞİNE AYKIRI HAREKET ( Mesaide Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Aykırı Olarak Giyinen Araştırma Görevlisi Hakkında Olumsuz Sicil Düzenlenmesinde Hukuka Aykırılık Olmaması )"
D8.D6.2.1997E. 1996/1489 K. 1997/438"AKADEMİK KADROYA SAHİP ÖĞRETİM ÜYESİ ( Vekaleten Atandığı Üniversite Genel Sekreterliği Mali Haklarının Tanınıp Tanınmayacağı )
MALİ HAKLARIN TANINMASI ( Üniversite Genel Sekreterliğine Vekaleten Atanan Akademik Kadroya Sahip Öğretim Üyesine )
ÜNİVERSİTE GENEL SEKRETERLİĞİ ( Vekaleten Atanan Akademik Kadroya Sahip Öğretim Üyesine Söz Konusu Görevin Mali Haklarının Sağlanıp Sağlanmayacağı )"
D8.D19.2.1997E. 1995/1883 K. 1997/579"İPTAL DAVASI ( Avukat Olan Davacının Reklam Yasağı İle İş Edinmeye İlişkin Davranışlardan Kaçınmaya İlişkin Hükümlere Aykırı Davranması Nedeniyle Verilen Para Cezasının İptali Talebi )
AVUKATA VERİLEN PARA CEZASI ( Baro Disiplin Kurulu Tarafından Verilen Cezaya Karşı Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kuruluna İtiraz Edilmesinin Gerekmesi )
BARO DİSİPLİN KURULU TARAFINDAN AVUKATA VERİLEN PARA CEZASI ( Cezaya Karşı Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kuruluna İtiraz Edilerek Sonradan İdari Yargı Yoluna Başvurulabilmesi )"
D8.D19.2.1997E. 1995/662 K. 1997/574"ÖZEL TAHSİSLİ KONUT ( Yakıt Giderinin Oturanlardan Karşılanması )
YAKIT GİDERİ ( Özel Tahsisli Konutlarda Oturanlardan Karşılanabilmesi )"
D8.D20.2.1997E. 1996/4842 K. 1997/646"BELEDİYENİN KİRA AKDİNİN YENİLENMEMESİ VE TAHLİYEYE İLİŞKİN İŞLEMİ ( İptal Talebinin İdari Yargıda Görüleceği )
İDARİ YARGININ GÖREVİ ( Belediyeye Ait İşyerine İlişkin Kira Akdinin Yenilenmemesi ve Tahliyesine Dair İşlemin İptali Talebi )
GÖREV ( Belediyeye Ait İşyerine İlişkin Kira Akdinin Yenilenmemesi ve Tahliyesine Dair İşlemin İptali Talebi )"
D8.D25.2.1997E. 1995/1973 K. 1997/668"KAMU GÜCÜ KULLANILMASI ( OLuşturulan İdari İşleme Karşı Açılan Davanın Görülmesi )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( İdari İşleme Karşı Açılacak Davaların idari Yargının Görevine Girmesi )
İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI ( İdari İşleme Karşı Açılacak Davalar"
D8.D10.3.1997E. 1995/2929 K. 1997/780"İPTAL DAVASI ( Adalet Bakanlığının Hazırlık Soruşturmasının İcrası Sırasında Hazırlık Soruşturması Evrakının İncelenmesi Suretinin Alınmasına İlişkin Genelgesi )
ADALET BAKANLIĞI GENELGESİNİN İPTALİ ( Hazırlık Soruşturma Dosyasının Sadece Müdafiye İncelettirilmesini Düzenleyen Genelgede Hukuka Aykırılık Olmaması )
HAZIRLIK SORUŞTURMA DOSYASI ( Dosyanın Sadece Müdafiye İncelettirilmesini Düzenleyen Adalet Bakanlığı Genelgesinde Hukuka Aykırılık Olmaması )
CEZA YARGILAMASI ( Yargılama Sırasında Hazırlık Soruşturma Dosyasının Sadece Müdafiye İncelettirilmesini Düzenleyen Adalet Bakanlığı Genelgesinde Hukuka Aykırılık Olmaması )"
D8.D11.3.1997E. 1996/1805 K. 1998/884"İPTAL DAVASI ( Davacının Yüksek Lisans Eğitiminde Geçen Sürenin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Süresinden Sayılmamasına İlişkin İşlem )
STAJ SÜRESİ ( Davacının Yüksek Lisans Eğitiminin Ancak Bilimsel Nitelikte Olan Kısmının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Süresinden Sayılmasının Gerekmesi )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJ SÜRESİ ( Davacının Yüksek Lisans Eğitiminin Ancak Bilimsel Nitelikte Olan Kısmının Staj Süresinden Sayılmasının Gerekmesi )
YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ ( Davacının Yüksek Lisans Eğitiminin Ancak Bilimsel Nitelikte Olan Kısmının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Süresinden Sayılmasının Gerekmesi )"
D8.D14.3.1997E. 1996/5080 K. 1997/874"SEÇİMLERE KATILMAK İÇİN DEKANLIKTAN İSTİFA ( Seçimi Kazanamayan Kişinin Tekrar Dekanlığa Atanmasının Zorunlu Olmadığı )
MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMİNİ KAZANAMAYAN KİŞİNİN ESKİ GÖREVİNE ATANMA TALEBİ ( Dekanlıktan İstifa Etmiş Kişinin Tekrar Dekanlığa Atanmasının Şart Olmadığı )"
D8.D25.3.1997E. 1995/4820 K. 1997/1013"LİSE MÜDÜRLÜĞÜNÜN DİPLOMA NOTUNU YANLIŞ BİLDİRMESİ ( Yükseköğretim Programına Yerleştirilmeme )
ÖSYM SINAVI ( Lise Müdürlüğünün Diploma Notunu Yanlış Bildirmesi )
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA YERLEŞTİRİLMEME ( Lise Müdürlüğünün Diploma Notunu Yanlış Bildirmesi Nedeniyle )"
D8.D26.3.1997E. 1995/2214 K. 1997/1026"ESKİ BELEDİYE BAŞKANININ KATILIMIYLA ALINAN ENCÜMEN KARARI ( Yeni Belediye Başkanının Başvurabileceği Yollar )
İPTAL DAVASI ( Eski Belediye Başkanının Katılımıyla Alınan Encümen Kararına Karşı Yeni Belediye Başkanının Başvuracağı Yol )
İDARİ İTİRAZ ( Eski Belediye Başkanının Katılımıyla Alınan Encümen Kararına Karşı Yeni Belediye Başkanının Bu Yola Başvuramayacağı )
YENİ BELEDİYE BAŞKANININ BAŞVURABİLECEĞİ YOL ( Eski Belediye Başkanının Katılımıyla Alınan Encümen Kararına Karşı )"
D8.D1.4.1997E. 1997/1016 K. 1997/1122"BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ( Görevden Alınan Başkan Yerine Atanan Vekil Hakkında 1580 Sayılı Yasanın 61 ve 76. Maddelerinin Uygulanamayacağı )
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DÜŞÜRME ( Görevden Alınan Başkan Yerine Atanan Vekil )
GÖREVDEN ALINAN BELEDİYE BAŞKANI YERİNE VEKİL OLARAK ATANAN KİŞİ ( Hakkında 1580 Sayılı Yasanın 61 ve 76. Maddelerinin Uygulanamayacağı )"
D8.D7.4.1997E. 1995/4538 K. 1997/1171"MEMURİYETTEN ÇIKARMA ( Eylem Yapıldığı Sırada Cezai Ehliyet Kalkacak Şekilde Akıl Hastalığına Tutulunmuş Olması Halinde )
DİSİPLİN HUKUKU BAKIMINDAN EHLİYETİN KALKMASI ( Eylem Yapıldığı Sırada Cezai Ehliyet Kalkacak Şekilde Akıl Hastalığına Tutulunmuş Olması )
CEZAİ EHLİYETİN BULUNMAMASI ( Disiplin Hukuku Bakımından da Ehliyeti Kaldıracağı )
MALULEN EMEKLİLİĞE SEVK ( Eylem Yapıldığı Sırada Cezai Ehliyet Kalkacak Şekilde Akıl Hastalığına Tutulunmuş Olması )"
D8.D8.4.1997E. 1995/3635 K. 1997/1209"HİZMET KUSURU ( İdarenin Tazminat Sorumluluğuna Yol Açması İçin Kusurun Ağı Olması Gereği )
İDARENİN TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Hizmet Kusurunun Ağır Olması Şartı )
ÜNİVERSİTEDEN KAYDIN SİLİNMESİ ( Süresinde Kayıt Yenilenmemesi-İdareden Tazminat İstenebilmesi İçin Hizmet Kusurunun Ağır Olması Şartı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Fakülteden Kaydın Silinmesi )"
D8.D8.4.1997E. 1996/972 K. 1997/1217"ÖSYM SINAVI ( Ortaöğretim Başarı Puanının Yanlış Hesaplandığı İtirazı )
DİPLOMA NOTUNUN YANLIŞ HESAPLANMASI ( Ortaöğretim Puanına İtiraz Edilecekse Diploma Notuna Sınavdan Önce İtiraz Edilmiş Olması Gereği )
ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI ( Yanlış Hesaplandığı İtirazı )"
D8.D9.4.1997E. 1996/948 K. 1997/1225"DİPLOMA DÜZENLEME YETKİSİ VERİLMEMESİ ( Lise Son Sınıf Denkliği Bulunmaması Nedeniyle )
ÖZEL OKULLAR ( Kademeli Olarak Öğretime Başlanabileceğine İlişkin Düzenlemenin Yasaya Aykırı Olduğu )
KADEMELİ OLARAK ÖĞRETİME BAŞLAMA ( Özel Okullar-Söz Konusu Düzenlemenin Yasaya Aykırı Olduğu )"
D8.D14.4.1997E. 1995/2920 K. 1997/1326"İPTAL DAVASI ( Yükseköğretim Programından Kaydı Silinen Davacının Yeniden Sınava Girerek Aynı Bölümü Kazanması Nedeniyle Daha Önce Başarılı Olduğu Derslerden Muafiyet İsteminin Reddi İşlemi )
MUAFİYET İSTEMİ ( Yükseköğretim Programından Kaydı Silinen Davacının Yeniden Sınava Girerek Aynı Bölümü Kazanması Nedeniyle Daha Önce Başarılı Olduğu Derslerden Muafiyet İstemi )"
D8.D14.4.1997E. 1995/4473 K. 1997/1167"DÖNER SERMAYE KATKI PAYI ( Kadrosu Sağlık Bakanlığında Olduğu Halde Tıp Fakültesi Hastanesinde Uzmanlık Eğitimi Yapan Doktorlara Ödenmesi Gereken Miktarın Belirlenmesi )
SAĞLIK BAKANLIĞI KADROSUNDA OLAN DOKTORUN TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YAPMASI ( Araştırma Görevlilerine Ödenen Döner Sermaye Katkı Payı Kadar Ödenmemesi )
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE ÖDENEN DÖNER SERMAYE ( Kadrosu Sağlık Bakanlığında Olan Doktora Araştırma Görevlilerine Ödenen Oran Üzerinden Pay Ödenmemesi )"
D8.D14.4.1997E. 1995/5093 K. 1997/1305"MESLEK YÜKSEK OKULUNDAN ÜNİVERSİTEYE DİKEY GEÇİŞ ( İlk % 10'un Hesabında Sınıfı Geçen Öğrenci Sayısının Dikkate Alınması )
MESLEK YÜKSEK OKULUNDA % 10'LUK BAŞARI ORANI ( Sınıfı Geçen Öğrenci Sayısı-Dikey Geçiş )
SINIFI GEÇEN ÖĞRENCİ SAYISI ( Üniversiteye Dikey Geçişte Dikkate Alınan % 10'un Hesabı"
D8.D15.4.1997E. 1995/2200 K. 1997/1351"İLAN VE REKLAMLAR ( Belediyeden İzin Alınması-Vergilerin Büyükşehir Belediyesine Ait Olduğu )
BELEDİYEDEN İZİN ALINMASI ( Belli Yerlere Asılacak İlan ve Reklamlar İçin )
İLAN VE REKLAM VERGİLERİ ( Büyükşehir Belediyesine Ait Olduğu )"
D8.D15.4.1997E. 1996/1081 K. 1997/1349"TIPTA UZMANLIK ÜNVANINA SAHİP VETERİNER ( Doçentlik Yabancı Dil Sınavına Girmesi İçin Doktora Yapmış Olmasının Aranmayacağı )
DOKTORA YAPMIŞ OLMA ŞARTI ( Doçentlik Sınavına Girmek İsteyen Tıpta Uzmanlık Ünvanına Sahip Veteriner İçin Aranmayacağı )
DOÇENTLİK SINAVI ( Tıpta Uzmanlık Ünvanına Sahip Veterinerin Doktora Yapmış Olmasının Aranmaması )"
D8.D15.4.1997E. 1996/312 K. 1997/1346"ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME İŞLEMİNİN İPTALİ ( Ortaöğretim Puanı Düşük Olan ve Sınavda Yanlış Cevapları Silip Hepsini Doğru Yapan Öğrenci )
ÜNİVERSİTE SINAVI ( Ortaöğretim Puanı Düşük Olan ve Sınavda Yanlış Cevapları Silip Hepsini Doğru Yapan Öğrencinin Yerleştirme İşleminin İptali )
ÜNİVERSİTE SINAVINDA KOPYA ( Ortaöğretim Puanı Düşük Olan ve Sınavda Yanlış Cevapları Silip Hepsini Doğru Yapan Öğrencinin Yerleştirme İşleminin İptali )"
D8.D29.4.1997E. 1996/1867 K. 1997/1427"BAŞKASI YERİNE ÖSYM SINAVINA GİRİLMESİ ( Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası Verilmesi )
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN ÇIKARMA CEZASI ( Başkası Yerine ÖSYM Sınavına Giren Öğrenciye )"
D8.D5.5.1997E. 1995/2674 K. 1997/1486"YANGIN SİGORTA VERGİSİ ( Büyükşehir Belediyesince Tahsil Edileceği )
TAHSİL YETKİSİ ( Yangın Sigorta Vergisi )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YETKİLERİ ( Yangın Sigorta Vergisinin Tahsili )"
D8.D5.5.1997E. 1995/4420 K. 1997/1490"YÜKSEK LİSANS YAZILI SINAV GİDERİ ( Ödemeyenlerin Sözlü Sınava Tabi Tutulmasının Eşitlik İlkesine Aykırı Olduğu )
YÜKSEK LİSANS YAZILI SINAVININ BAĞIŞ KOŞULUNA BAĞLANMASI ( Eşitlik İlkesinin İhlali Anlamına Gelmesi )
EŞİTLİK İLKESİNİN İHLALİ ( Yüksek Lisans Yazılı Sınav Giderini Ödemeyenlerin Sözlü Sınava Tabi Tutulması )"
D8.D5.5.1997E. 1996/20 K. 1997/1479"ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİNİN ULAŞMAMASI ( Tazminat İstenip İstenemeyeceği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( ÖSYM Sınav Giriş Belgesinin Ulaşmaması Dolayısıyla Sınava Girememe Halinde )
ÜNİVERSİTE SINAVINA GİREMEME ( Sınav Giriş Belgesinin Ulaşmamış Olması Nedeniyle )"
D8.D6.5.1997E. 1996/1525 K. 1997/1501"DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN İPTALİ ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği'nin 34. Maddesindeki Aidat Borcuna İlişkin İbare )
AİDAT BORCU ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği'nin 34. Maddesinin Hukuka Uygun Olmadığı )
GENEL KURULDA OY KULANMA ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği'nin 34. Maddesinin Hukuka Uygun Olmadığı )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ`NİN 34. MADDESİ ( Aidat Borcu ve Oy Kullanmaya İlişkin İbarenin Hukuka Uygun Olmadığı )"
D8.D9.5.1997E. 1995/2133 K. 1997/1535"MUHASEBENİN FİİLEN SEVK VE İDARESİNDEN SORUMLU OLMAK ( Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Belgesi Verilmesi İçin )
SERBEST MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK BELGESİ ( Muhasebenin Fiilen Sevk ve İdaresinden Sorumlu Olmak )"
D8.D12.5.1997E. 1995/4119 K. 1997/1553"BELEDİYE İKTİSAT MÜFETTİŞİ ( Görev Tahsisli Konut Tahsis Edilememesi )
GÖREV TAHSİSLİ KONUT ( Belediye İktisat Müfettişlerine Tahsis Edilemeyeceği )"
D8.D14.5.1997E. 1996/2250 K. 1997/1639"VASİNİN AVUKATIN AÇTIĞI DAVAYA İCAZET VERMESİ ( Davayla İlgili Olarak O Zamana Kadar Yapılan İşlemlerin Geçerli Olduğu )
EHLİYET ( Kendisine Vasi Tayin Edilmesi Gereken Kişinin Atadığı Avukatın Dava Açması-Sonradan Atanan Vasinin Davaya İcazet Vermesi )
YARGILAMA İŞLEMLERİNİN GEÇERLİ HALE GELMESİ ( Vasinin Avukatın Açtığı Davaya İcazet Vermesi )"
D8.D14.5.1997E. 1997/542 K. 1997/1651"BELEDİYE MECLİSİNİN FESHİ ( Yıllık Kesin Hesabın Keyfi Olarak Reddi )
KESİN HESABIN REDDİ ( Belediye Meclisinin Feshi )
BELEDİYE MECLİSİNE AİT İŞLERİN SEKTEYE UĞRATILMASI ( Meclisin Feshi )"
D8.D16.5.1997E. 1995/2756 K. 1997/1666"SOKAK İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Usulünce Alınmış Meclis Kararı Bulunması Gerektiği )
BELEDİYE MECLİS KARARI ( Sokak İsminin Değiştirilmesi İçin )"
D8.D22.5.1997E. 1996/1793 K. 1997/1778"DİSİPLİN CEZASI ( Kural Olarak Soruşturma Açılmadan Verilemeyeceği )
SORUŞTURMA AÇILMAMASI ( Doğrudan Savunma Alınıp Disiplin Cezası Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
DOĞRUDAN SAVUNMA ALINARAK VERİLEN DİSİPLİN CEZASI ( Önceden Soruşturma Açılmış Olması Gerektiği )"
D8.D22.5.1997E. 1996/2367 K. 1997/1827"BELEDİYE BAŞKANININ AYLIK ÖDENEĞİ ( Bakanlık Genelgesinin Hukuka Uygun Olup Olmadığı )
BAKANLIK GENELGESİ ( Belediye Başkanının Aylık Ödeneğiyle İlgili )"
D8.D26.5.1997E. 1997/1979 K. 1997/1847"SERBEST MUHASEBECİLİK RUHSATI VERİLMESİ İSTEMİNİN REDDİ ( Maliye Bakanlığına İtiraz Edilebileceği )
İDARİ MERCİ TECAVÜZÜ ( Serbest Muhasebecilik Ruhsatı Verilmesi Talebinin Reddedilmesi Halinde Takip Edilmesi Gereken Yol )
MALİYE BAKANLIĞINA İTİRAZ ( Serbest Muhasebecilik Ruhsatı Verilmesi Talebinin Reddi )"
D8.D29.5.1997E. 1996/2630 K. 1997/1885"SERBEST MUHASEBECİ RUHSATI ( Staj Değerlendirme Yoklamasına Girmeyenlere Verilmeyeceği )
SERBEST MUHASEBECİ YOKLAMASI ( Girmeyenlere Serbest Muhasebeci Ruhsatı Verilmeyeceği )"
D8.D3.6.1997E. 1995/1362 K. 1997/1960"ÇOCUĞUN DİSİPLİN CEZASI ( Cezayı Ortadan Kaldıran Yönetmeliğin Değişmesi )
İPTAL DAVASI ( Çocuğunun Disiplin Cezası Almasına Dayanak Oluşturan Yönetmeliğin Kaldırılması )
HUKUKİ YARAR ( Yönetmeliğin Değişmesinde Yararın Olmaması )"
D8.D4.6.1997E. 1995/5296 K. 1997/1988"İPTAL DAVASI ( Türkiye Serbest Muhasebeciler Odası Birliğinin Vergi Denetmeni Olan Davacıya Yeminli Mali Müşavirlik Verilmemesi Yönündeki İşlemi )
VERGİ DENETMENLİĞİ ( Yeminli Mali Müşavirlik Belgesi Verilmemesi İşleminde Hukuka Aykırılık Olmaması )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BELGESİ ( Vergi Denetmeni Olan Şahsa Belge Verilmemesinde Hukuka Aykırılık Olmaması )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAPMIŞ OLMA ( Yeminli Mali Müşavirlik Belgesi Alınması Şartı )
VERGİ İNCELEME YETKİSİ ALANLAR VE MESLEKİ YETERLİLİK SINAVINI VERMİŞ OLANLAR ( Yeminli Mali Müşavirlik Belgesi Almak İçin Sınava İhtiyaç Olmaması )"
D8.D12.6.1997E. 1995/4709 K. 1997/2077"İPTAL DAVASI ( Davacıya Kitap Yazması İçin Verilen Ücretli İzin Hakkının İptaline İlişkin Üniversite Yönetim Kurulu Kararının İptali Talebi )
YARDIMCI DOÇENT OLAN DAVACIYA KİTAP YAZMASI İÇİN VERİLEN İZNİN İPTALİ ( Davacının Görevlendirme İznini Herhangi Bir Program Dahilinde Gerçekleştirmemesi )
KİTAP YAZMAK İÇİN VERİLEN İZNİN İPTALİ ( Davacının Görevlendirme İznini Herhangi Bir Program Dahilinde Gerçekleştirmemesi Nedeniyle )"
D8.D16.6.1997E. 1995/2490 K. 1997/2115"DÖNER SERMAYE ( Fahri Araştırma Görevlisi Olarak Çalışan Yabancı Uyruklu Hekime Döner Sermayeden Ödeme Yapılamaması )
YABANCI UYRUKLU HEKİM ( Fahri Araştırma Görevlisi Olarak Çalışan Hekime Döner Sermayeden Ödeme Yapılamaması )
FAHRİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ( Yabancı Uyruklu Hekime Döner Sermayeden Ödeme Yapılamaması )"
D8.D17.6.1997E. 1996/3847 K. 1997/2153"LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ ( Yönetmelikte Yapılan Yabancı Dil Sınavı İle İlgili Değişikliğin Doktora Yeterlilik Sınavına Girmemiş Eski Öğrencilere de Uygulanması )
YABANCI DİL SINAVI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK ( Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliğin Doktora Yeterlilik Sınavına Girmemiş Eski Öğrencilere de Uygulanması )
DOKTORA YETERLİLİK SINAVI ( Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde Yapılan Yabancı Dil Sınavı İle İlgili Değişikliğin Doktora Yeterlilik Sınavına Girmemiş Eski Öğrencilere de Uygulanması )"
D8.D18.6.1997E. 1997/2117 K. 1997/2169"BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DÜŞÜRME İSTEMLERİ ( İdari Dava Türü Olmayıp Danıştaya Verilmiş Bir İdari Görev Olduğu-Yargılanmanın Yenilenmesi Yolu Bulunmaması )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Belediye Başkanlığından Düşürme İstemleri Hakkında Söz Konusu Olmaması )
DANIŞTAY'A VERİLMİŞ İDARİ GÖREV ( Belediye Başkanlığından Düşürme İstemleri )"
D8.D23.6.1997E. 1996/2031 K. 1997/2226"SAHTE ASKERLİK TECİL BELGESİ İLE OKULA KAYIT YAPTIRAN KİŞİNİN KAYDININ SİLİNMESİ ( Öğrencilik Statüsü Kazanılamadığından 4111 Sayılı Öğrenci Affı Yasasından Yararlanamaması )
ÖĞRENCİLİK STATÜSÜ ( Sahte Askerlik Tecil Belgesi İle Okula Kayıt Yaptıran Kişinin Kaydının Silinmesi Üzerine Öğrencilik Statüsü Kazanılamadığından 4111 Sayılı Öğrenci Affından Yararlanamaması )
4111 SAYILI YASA ( Sahte Askerlik Tecil Belgesi İle Okula Kayıt Yaptıran Kişinin Kaydının Silinmesi Üzerine Öğrencilik Statüsü Kazanılamadığından 4111 Sayılı Öğrenci Affından Yararlanamaması )"
D8.D23.6.1997E. 1997/1102 K. 1997/2230"DOĞALGAZ ABONMANLIK SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Görevli Yargı Yeri )
İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Doğalgaz Abonmanlık Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklar )
GÖREV ( Doğalgaz Abonmanlık Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklar )"
D8.D23.6.1997E. 1997/185 K. 1997/2229"İPTAL DAVASI ( Doğalgaz Abonesi Olma Koşullarına İlişkin Düzenlemenin İptali Davasının İdari Yargıda Görülmesinin Gerekmesi )
DOĞALGAZ ABONESİ OLMA KOŞULLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMENİN İPTALİ ( Görevli Yargının İdari Yargı Yeri Olması )
DOĞALGAZ ABONELİK ŞARTLARININ İDARECE DÜZENLENMESİ ( Abone Olma Koşullarına İlişkin Düzenlemenin İptali İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargıda Görülmesinin Gerekmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Doğalgaz Abonesi Olma Koşullarına İlişkin Düzenlemenin İptali Davasının İdari Yargıda Görülmesinin Gerekmesi )"
D8.D24.6.1997E. 1997/1224 K. 1997/2255"İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERMEKTE YETKİ ( İlçede - 2.Sınıf Gayri Sıhhi Müessese )
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ İPTALİ ( Belediyenin Yetkisi )
GAYRI SIHHİ MÜESSESELERİN AÇILIŞ VE ÇALIŞMALARINA İZİN VERME YETKİSİ ( Büyükşehir Belediyesinin Bu Yetkisini İlçe Belediyesine Devredebileceği )
İLÇE BELEDİYELERİNİN YETKİLERİ ( Gayri Sıhhi Müesseselerin Açılış ve Çalışmalarına Ruhsat Verme )"
D8.D25.6.1997E. 1995/3742 K. 1997/2289"BİLİRKİŞİ RAPORU ( Rapor Taraflara Tebliğ Edilmeden ve Yasal İtiraz Süresi Beklenmeden Davanın Karara Bağlanmasında Hukuka Uyarlık Olmaması )
TEBLİĞ ZORUNLULUĞU ( Bilirkişi Raporu Taraflara Tebliğ Edilmeden ve Yasal İtiraz Süresi Beklenmeden Davanın Karara Bağlanmasında Hukuka Uyarlık Olmaması )
İTİRAZ SÜRESİ ( Bilirkişi Raporu Taraflara Tebliğ Edilmeden ve Yasal İtiraz Süresi Beklenmeden Davanın Karara Bağlanmasında Hukuka Uyarlık Olmaması )"
D8.D30.6.1997E. 1996/3069 K. 1997/2325"İPTAL DAVASI ( Öğretim Üyesi Olan Davacının Kısmi Statüye Geçme İsteminin Reddine İlişkin İstemini Reddeden İşlem )
ÜNİVERSİTEDE DEVAMLI STATÜDE BEŞ YIL ÇALIŞAN DOÇENTLER ( Devamlı Statüde Profesörlüğe Atanmaları )
DEVAMLI STATÜDE BEŞ YIL ÇALIŞMA ŞARTI ( Profesörlerin Kısmi Statüye Geçmeleri İçin Yeniden Beş Yıl Devamlı Statüde Çalışma Şartının Aranmaması )"
D8.D3.7.1997E. 1997/1263 K. 1997/2336"GÖREVLİ YARGI YERİ ( Askerlik Yükümlülüğüyle İlgili İşlemler )
ASKERİ HİZMETE İLİŞKİN İDARİ İŞLEM VE EYLEMLERDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Görevli Yargı Yeri )
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Askeri Hizmete İlişkin İdari İşlem ve Eylemlerden Doğan Uyuşmazlıklar )"
D8.D16.9.1997E. 1997/3572 K. 1997/2435"BELEDİYE BAŞKANININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Belediye Meclisince Belediye Başkanının Faaliyet Raporu Hakkında Verilen Yetersizlik Kararı Nedeniyle )
BELEDİYE MECLİSİNCE BELEDİYE BAŞKANININ FAALİYET RAPORUNUN YETERSİZLİĞİ KARARI VERİLMESİ ( Yetersizlik Kararı Verilebilmesi İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar )
YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN YETERSİZ GÖRÜLEBİLMESİ ŞARTLARI ( Gerekçe Gösterilen Nedenlerin Aynı Faaliyet Dönemine Ait Olması ve Somut Bilgilerle Saptanmasının Gerekmesi )"
D8.D22.9.1997E. 1995/4029 K. 1997/2459"BANKA ŞUBELERİ ( İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Almalarının Gerekmediği )
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ( Bankaların Almalarının Gerekmediği )"
D8.D23.9.1997E. 1996/4862 K. 1997/2482"MADEN RUHSAT SAHASI ( İşletme Faaliyetini Engellememek Koşulu İle Üçüncü Kişilere Taşocağı İzni Verilmesi )
İPTAL DAVASI ( Yürürlükte Olan Maden Ruhsat Sahası Üzerinde İşletme Faaliyetini Engellememek Koşulu İle Üçüncü Kişilere Taşocağı İzni Verilebilmesi )
TAŞOCAĞI İZNİ ( Yürürlükte Olan Maden Ruhsat Sahası Üzerinde İşletme Faaliyetini Engellememek Koşulu İle Üçüncü Kişilere Taşocağı İzni Verilebilmesi )"
D8.D1.10.1997E. 1995/2408 K. 1997/2551"DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Belediyenin Çöp Toplama İşini Özel Bir Şirkete Vermesi Halinde Toplu İş Sözleşmesiyle Hak Sahibi Olanların )
BELEDİYENİN ÇÖP TOPLAMA İŞİNİ ÖZEL BİR ŞİRKETE VERMESİ ( Toplu Sözleşmeyle Hak Sahibi Olan İşçilerin ve Sendikanın Buna Karşı Dava Açıp Açamayacağı )
TOPLU SÖZLEŞME YAPAN SENDİKA VE İŞÇİLER ( Belediyenin Çöp Toplama İşini Özel Bir Şirkete Vermesi Halinde Dava Açıp Açamayacakları )"
D8.D10.10.1997E. 1995/4704 K. 1997/2699"İŞYERİNİN VERİLEN SÜREDE GÖSTERİLEN YERE TAŞINMAMASI ( Ticaretten Men )
TİCARETTEN MEN ( Şehrin Trafik Düzeni ve Gelişimini Olumsuz Etkileyen İşyerinin Verilen Süreye Rağmen Gösterilen Yere Taşınmaması )
ŞEHRİN TRAFİK DÜZENİNİ AKSATAN İŞYERİ ( Verilen Süreye Rağmen Gösterilen Yere Taşınmaması Üzerine Ticaretten Men Edilmesi )"
D8.D13.10.1997E. 1996/5256 K. 1997/2729"TAZMİNAT DAVASI ( Üniversite Rektörüne Yüksek Öğretim Kurulu Tarafından Yönetim Görevinden Ayırma Cezası Verilmesi Nedeniyle )
REKTÖRÜN GÖREVDEN ALINMASI ( Cumhurbaşkanınca Kararname Düzenlenmek Suretiyle Görevden Almanın Mümkün Olması )
YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUNUN YETKİSİ ( Rektörleri Görevden Alma Yetkisinin Olmaması )
USULDE PARALELLİK İLKESİ ( Rektörlerin Cumhurbaşkanı Tarafından Seçilerek Göreve Başlaması Gibi Yine Cumhurbaşkanı Tarafından Kararname Düzenlenerek Görevden Alınabilmesi )
ÜNİVERSİTE REKTÖRÜNÜN GÖREVDEN ALINMASI ( Cumhurbaşkanınca Kararname Düzenlenmek Suretiyle Görevden Almanın Mümkün Olması )"
D8.D14.10.1997E. 1995/4040 K. 1997/2809"İPTAL DAVASI ( Davacının Daha Önce İşlettiği Taşocağının Yeniden Üç Yıl İçin Kiralama İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşlem )
TAŞOCAĞI İŞLETME İZNİ ( İşletebilmek İçin Önce Arazinin Hazineden Kiralanması Bundan Sonra İl Özel İdaresinden Ruhsat Alınmasının Gerekmesi )
İL ÖZEL İDARESİNDEN RUHSAT ALINMASI ( Taşocağı İşletebilmek İçin Önce Arazinin Hazineden Kiralanması Bundan Sonra İl Özel İdaresinden Ruhsat Alınmasının Gerekmesi )"
D8.D14.10.1997E. 1995/4850 K. 1997/2811"SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJ SÜRESİ ( Yüksek Lisans Süresinin Tamamının Staj Süresinden Sayılamıyacağı )
YÜKSEK LİSANS SÜRESİ ( Tamamının Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Staj Süresinden Sayılmayacağı )"
D8.D15.10.1997E. 1997/3183 K. 1997/2831"BELEDİYE SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANI ( Hırsızlıktan Mahkumiyetin Seçilme Yeterliliğini Engelleyeceği )
SEÇİLME YETERLİLİĞİNİN KAYBI ( Hırsızlıktan Mahkumiyet )
HIRSIZLIKTAN MAHKUMİYET ( Seçilme Yeterliliğinin Kaybı )"
D8.D30.10.1997E. 1995/2745 K. 1997/3074"TÜRKİYE VE ORTADOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ ( Kamu Kurumunda Görevli Olanların Enstitüde Eğitim Gördüğü Süre İçinde Özel Hizmet Tazminatı İş Güçlüğü ve İş Riski Zamlarının Düşürülmesi )
KAMU KURUMU GÖREVLİLERİNİN TODAİE'DE EĞİTİM GÖRMESİ ( Özel Hizmet Tazminatı İşgüçlüğü ve İş Riski Zamlarının Düşürülmesinin Yanlış Olması )
ÖZEL HİZMET ZAMMI ( Kamu Kurumu Görevlilerinin TODAİE'de Eğitim Görmeleri Esnasında Zamlarının Düşürülmesinin Yanlış Olması )
İŞGÜÇLÜĞÜ ZAMMI ( Kamu Kurumu Görevlilerinin TODAİE'de Eğitim Görmeleri Esnasında Zamlarının Düşürülmesinin Yanlış Olması )
İŞ RİSKİ ZAMMI ( Kamu Kurumu Görevlilerinin TODAİE'de Eğitim Görmeleri Esnasında Zamlarının Düşürülmesinin Yanlış Olması )"
D8.D4.11.1997E. 1995/4932 K. 1997/3156"BELEDİYENİN VERGİ BORCU ( Belediyeye İller Bankasından Verilen Paradan Mahsubuna İlişkin İdare İşleminin İptali Talebi )
İLLER BANKASINDAN BELEDİYEYE VERİLEN PARADAN MAHSUP ( Belediyenin Vergi Borcunun )
VERGİ BORCUNUN İLLER BANKASINDAN BELEDİYEYE VERİLEN PARADAN MAHSUBU ( Belediyenin Vergi Borcunun )
MAHSUP ( Belediyenin Vergi Borcunun İller Bankasından Belediyeye Verilen Paradan Mahsubu )"
D8.D4.11.1997E. 1997/2738 K. 1997/3143"ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN AKARYAKIT İSTASYONU ( Kapatılmasının Hukuka Aykırı Olmayacağı )
GAYRI SIHHI MÜESSESE RUHSATI ( Çevre ve İnsan Sağlığını Tehdit Eden Akaryakıt İstasyonuna Verilmemesi )"
D8.D5.11.1997E. 1995/2672 K. 1997/3171"GÖREVLİ MAHKEME ( Taşocakları Tüzüğüne Aykırı Olarak Kaçak Kum ve Çakıl Çıkaran Kişiye Ceza Verilmesinde )
İDARİ PARA CEZASI VERME YETKİSİ ( Taşocaklarından Kaçak Mal Çıkaran Kişiye )
KAÇAK KUM VE ÇAKIL ÇIKARMAK ( İdari Para Cezası Verilmesinde Uygulanacak Usul )
TAŞOCAKLARI TÜZÜĞÜNE AYKIRI OLARAK KAÇAK KUM VE ÇAKIL ÇIKARMAK ( İdari Para Cezası Verilmesinde Uygulanacak Usul )"
D8.D6.11.1997E. 1997/3375 K. 1997/3189"SERBEST MUHASEBECİLİKTEN GEÇİCİ OLARAK MEN ( Birlik Disiplin Kurulunun İtirazın Reddine İlişkin Kararının Maliye Bakanlığının Onayıyla Kesinleşmesi )
MALİYE BAKANLIĞININ ONAYI ( Serbest Muhasebecilikten Mene İlişkin Birlik Disiplin Kuruluna Yapılan İtirazın Reddi )
TURMOB'UN İTİRAZIN REDDİNE İLİŞKİN KARARLARI ( Maliye Bakanlığının Onayıyla Kesinleşeceği )"
D8.D6.11.1997E. 1997/4040 K. 1997/3200"BELEDİYE BAŞKANININ YILLIK FAALİYET RAPORU ( Oylamada Meclisin Doğal Üyesi Olan Başkanın Oyunun da Hesaba Katılacağı )
BELEDİYE BAŞKANININ OY HAKKI ( Yıllık Faaliyet Raporunun Görüşülmesinde )
BELEDİYE MECLİSİ ( Başkanın Doğal Üye Olduğu )
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DÜŞÜRÜLME ( Belediye Başkanının Yıllık Faaliyet Raporu Hakkındaki Yetersizlik Kararı )
YETERSİZLİK KARARI ( Belediye Başkanının Yıllık Faaliyet Raporu Hakkındaki-Başkanlıktan Düşürülme )"
D8.D6.11.1997E. 1997/5284 K. 1997/3211"ÖZEL OKULLAR SINAVINDA SORULAN SORUNUN İPTALİ TALEBİ ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Özel Okullar Sınavında Sorulan Sorunun İptali Davasında )
SINAVDA SORULAN SORUNUN YANLIŞ OLDUĞU GEREKÇESİYLE İPTALİ TALEBİ ( Görevli Mahkeme )
BAKANLIĞIN DÜZENLEYİCİ İŞLEMİ NİTELİĞİNDEKİ ÖZEL OKUL SINAVINDA SORULAN SORUNUN İPTALİ TALEBİ ( Görevli Mahkeme )"
D8.D10.11.1997E. 1995/4007 K. 1997/3238"ARTEZYEN KUYULARINA SU SAYACI TAKTIRILMASI ( Kanalizasyon Hizmeti Vermeyen Belediyenin Bu İşlemi Yapamayacağı )
KANALİZASYON HİZMETİ VERİLMEYEN KESİMLER ( Belediyenin Artezyen Kuyularına Su Sayacı Taktıramayacağı )"
D8.D10.11.1997E. 1997/3307 K. 1997/3218"YARGININ İPTAL KARARINDAN SONRA İLGİLİYİ GÖREVE BAŞLATMAMA ( Dava Sırasında Yeniden Göreve Başlatılan Memurun Kendi İsteğiyle Tekrar Görevden Ayrılması )
MAHKEME KARARININ UYGULANMAMASI ( Müstafi Sayılmaya İlişkin Dava Sırasında Yeniden Göreve Başlatılan Memurun Kendi İsteğiyle Görevden Ayrılması Halinde )
MÜSTAFİ SAYILMAYA İLİŞKİN İPTAL DAVASI ( Dava Sırasında Yeniden Göreve Başlatılan Memurun Kendi İsteğiyle Görevden Ayrılması )"
D8.D11.11.1997E. 1995/4710 K. 1997/3276"OKULDAN UZAKLAŞTIRMA CEZASI ( Yüksek Öğretim Kurumu Dışındaki Disipline Aykırı Eylemi Nedeniyle Yükseköğretim Kurumu Öğrencisine Disiplin Cezası Verilmesinde Hukuka Aykırılık Olmaması )
DİSİPLİN CEZASI ( Yüksek Öğretim Kurumu Dışındaki Disipline Aykırı Eylemi Nedeniyle Yükseköğretim Kurumu Öğrencisine Disiplin Cezası Verilmesinde Hukuka Aykırılık Olmaması )
YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU DIŞINDAKİ DİSİPLİNE AYKIRI EYLEMLER ( Yükseköğretim Kurumu Öğrencisine Disiplin Cezası Verilmesinde Hukuka Aykırılık Olmaması )"
D8.D11.11.1997E. 1995/5304 K. 1997/3268"TEKNİK HİZMET TAZMİNATI ( Alınabilmesi Şartları )
İLAVE EĞİTİM ÖĞRETİM TAZMİNATI ( Mezun Olunan Okul İtibariyle Teknik Hizmetler Sınıfında Görev Alma Niteliklerini Taşıması )
MEZUN OLUNAN OKUL ( İlave Eğitim Öğretim Tazminatı Alınabilmesi İçin Teknik Hizmetler Sınıfında Görev Alma Niteliği Sağlaması Gereği )
TEKNİK HİZMETLER SINIFINDA GÖREV ALMA NİTELİĞİ ( Mezun Olunan Okuldan Dolayı-İlave Eğitim Öğretim Tazminatı Alınabilmesi İçin )"
D8.D12.11.1997E. 1995/2288 K. 1997/3311"TAM YARGI DAVASININ HUSUMETTEN REDDİ ( Rektörün Görev Sırasında İşlediği Kusurdan Dolayı Açılan Davanın Rektöre Yöneltilemeyeceği )
HUSUMET ( Rektörün Görev Sırasında İşlediği Kusurdan Dolayı Açılan Tam Yargı Davasının İdareye Yöneltilmesi Mecburiyeti )
MAHKEME KARARININ MEMUR TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Tam Yargı Davasında Husumetin İdareye Yöneltilmesi Mecburiyeti )
REKTÖRÜN MAHKEME KARARINI YERİNE GETİRMEMESİ NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR ( Tam Yargı Davasında Husumetin İdareye Yöneltileceği )
TAZMİNAT DAVASININ İDAREYE YÖNELTİLECEĞİ ( Rektörün Mahkeme Kararını Yerine Getirmemesinden Uğranılan Zarar İçin Açılan )"
D8.D12.11.1997E. 1995/2637 K. 1997/3313"TAM YARGI DAVASINDA DAVACININ MÜTERAFİK KUSURU ( Su Borularının Patlaması Sonucu İşyerini Su Basan Davacının Yapısının Projeye Aykırı Olması )
DAVACININ MÜTERAFİK KUSURU ( Belediyeye Ait Boruların Patlaması Sonucu İşyerini Su Basan Davacının Yapısının Projeye Aykırı Olması )
PROJEYE AYKIRI YAPI NEDENİYLE TAZMİNATTA İNDİRİM ( Boruların Patlamasıyla İşyerini Su Basan Davacının Açtığı Tam Yargı Davasında )
TAZMİNATTA İNDİRİM ( Boruların Patlaması Sonucu İşyerini Su Basan Davacının Yapısının Projeye Aykırılığı Nedeniyle Müterafik Kusuru )"
D8.D12.11.1997E. 1995/3474 K. 1997/3327"ÖĞRETİM KURUMU NİTELİĞİ ( Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin Bu Niteliği Bulunmadığı )
KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ ( Öğretim Kurumu Niteliğinde Olmadığı-Özel Hizmet Tazminatının İndirilmesi )
ÖZEL HİZMET TAZMİNATININ İNDİRİLMESİ ( Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde Çalışanların )"
D8.D13.11.1997E. 1997/5325 K. 1997/3365"YETKİLİ MAHKEME ( Noterlere Verilen Disiplin Cezası - Adalet Bakanlığınca Onaylanması )
NOTERLERE DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ( Adalet Bakanlığınca Onaylanması - İptal Davasında Yetkili Mahkeme )
ADALET BAKANLIĞINCA ONAYLANAN DİSİPLİN CEZASI ( Noterlere - İptal Davasında Yetkili Mahkeme )
NOTERLER BİRLİĞİNİN DİSİPLİN KURULU KARARINI ONAYLAYAN ADALET BAKANLIĞINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME"
D8.D17.11.1997E. 1997/3741 K. 1997/3392"CAN GÜVENLİĞİNİ İHLAL EDEN AKARYAKIT İSTASYONUNUN TAHLİYESİ ( Büyükşehir Belediye Başkanlığı Gayri Sıhhı Müesseseler İnceleme Kurulu Kararıyla )
FAALİYETTEN MEN ( Gayri Sıhhı Müesseseler İnceleme Kurulu Kararıyla Tanınan Sürede Akaryakıt İstasyonunun Tahliye Edilmemesi )
GAYRI SIHHİ MÜESSESELER İNCELEME KURULU KARARI ( Can Güvenliğini Tehdit Eden Akaryakıt İstasyonunun Tahliyesi Aksi Halde Faaliyetten Menine Dair )"
D8.D18.11.1997E. 1995/376 K. 1997/3431"İDARENİN TAZMİN BORCU ( Somut ve Gerçekleşmiş Zararlar-İhtimal ve Varsayıma Dayalı Olarak Tazminata Hükmedilemeyeceği )
TAM YARGI DAVASI ( Ancak Somut ve Gerçekleşmiş Zararların İstenebileceği )
MUAYENE YAPMA YASAĞININ YARGI KARARIYLA KALDIRILMASI ( Yasak Süresince Yapılamayan Muayene Ücretlerinin Tazmininin İstenemeyeceği )
ZARARIN NİTELİĞİ ( İdareye Tazmin Borcu Yükleyen-Somut ve Gerçekleşmiş Zarar )
SOMUT VE GERÇEKLEŞMİŞ ZARAR ( İdareden Tazmini İstenebilecek Zarar )"
D8.D20.11.1997E. 1995/3173 K. 1997/3474"DİSİPLİN CEZASI ( Kopya Çeken Öğrenci )
SINAV SIRASINDA KOPYA TUTANAĞI TUTULMAMASI ( Sonradan Kopya Çektiği Saptanan Öğrenciye Disiplin Cezası Verilebileceği )
KOPYA ÇEKEN ÖĞRENCİ ( Sınavda Tutanak Tutulmaması Halinde Öğrenciye Disiplin Cezası Verilip Verilemeyeceği )"
D8.D20.11.1997E. 1995/4503 K. 1997/3471"BELEDİYENİN DENETİM YETKİSİ DIŞINDA KALAN ALANDA ÜRETİLEN EKMEK ( Belediye Sınırlarında Satılabileceği )
EKMEK SATIŞI ( Belediyenin Denetim Yetkisi Dışında Üretilen Ekmeğin Belediye Sınırlarında Satılabileceği )
BELEDİYE SINIRLARINDA SATILAN EKMEK ( Bu Sınırlar Dışında Üretilmiş Olmasının Satışa Engel Teşkil Etmeyeceği )"
D8.D20.11.1997E. 1996/3687 K. 1997/3494"AYNI YER İÇİN HEM MADEN HEM DE TAÇOCAĞI RUHSATI VERİLMİŞ OLMASI ( Hangisinin Önce Alındığı ve Birlikte Çalışma Engeli Olup Olmadığının Araştırılması )
TAŞOCAĞI İŞLETME İZNİ ( Aynı Yer İçin Daha Sonra Ayrıca Maden Ruhsatı Verilmiş Olması )
MADEN İŞLETMESİ ( Aynı Yer İçin Daha Önceden Taşocağı İşletme İzninin Bulunuyor Olması )"
D8.D20.11.1997E. 1997/3747 K. 1997/3484"TAHSİSİN İPTALİ ( Adına Tahsis Edilen Yerin Başkasına Kullandırılması )
ADINA TAHSİS EDİLEN YERİN BAŞKASINA KULLANDIRILMASI ( Faaliyetten Men )
FAALİYETTEN MEN ( Adına Tahsis Edilen Yerin Başkasına Kullandırılması )"
D8.D21.11.1997E. 1995/3101 K. 1997/3537"ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ( Belediyeye Bağlı Genel Müdürlükte Müfettiş Olarak Çalışan Kişinin Alıp Alamayacağı )
BELEDİYEYE BAĞLI GENEL MÜDÜRLÜKTE MÜFETTİŞ OLARAK ÇALIŞAN KİŞİ ( Özel Hizmet Tazminatı Alıp Alamayacağı )
BAĞIMSIZ GENEL MÜDÜRLÜK MÜFETTİŞİ OLMAK ( Özel Hizmet Tazminatı Alabilmek İçin )"
D8.D21.11.1997E. 1996/4736 K. 1997/3534"YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNA KAYIT ( Trafik Kazası Nedeniyle Süresinde Kayıt Yaptırılamaması )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE ÜNİVERSİTEYE KAYIT YAPILAMAMASI ( Sonradan Yapılan Kayıt Talebinin Kabul Edilmesi Gereği )
MÜCBİR SEBEP ( Trafik Kazası Nedeniyle Üniversiteye Kayıt Yapılamaması )"
D8.D21.11.1997E. 1996/5494 K. 1997/3536"YURTDIŞINDA YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİMİNE GÖNDERİLEN ÖĞRENCİ ( Yüksek Lisans Bitiminde Geri Çağrılması ve Doktora Yapma İsteminin Reddi )
DOKTORA YAPMA TALEBİNİN REDDİ ( Yurtdışına Yüksek Lisans Öğrenimine Gönderilen Öğrencinin Yüksek Lisans Bitiminde Geri Çağrılması )
YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİMİ İÇİN YURTDIŞINA GÖNDERİLEN ÖĞRENCİNİN YÜKSEK LİSANS BİTİMİNDE GERİ ÇAĞRILMASI ( Doktora Yapma Talebinin Reddi )"
D8.D21.11.1997E. 1997/5324 K. 1997/3368"YETKİLİ MAHKEME ( Emekli Olan Kamu Görevlisine Verilen Disiplin Cezasına Karşı Açılacak Davada )
DİSİPLİN CEZASI ( Emekli Olan Kamu Görevlisine Verilen - Açılacak Davada Yetkili Mahkeme )
KAMU GÖREVLİSİNE GÖREVİNDEN DOLAYI VERİLEN DİSİPLİN CEZASINA KARŞI AÇILACAK DAVA ( Yetkili Mahkeme )"
D8.D26.11.1997E. 1995/1964 K. 1997/3640"ÜCRET ALACAĞI ( Yabancı Uyruklu Olan ve Sözleşmeli Öğretim Elemanı Olarak Çalışan Davacının Ödenmeyen Ücretlerinin Yasal Faiziyle Birlikte Ödenmesi Talebi )
YABANCI UYRUKLU OLAN VE SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN ÖĞRETİM ELEMANI ( Kanunda Belirtilen Koşullar Yerine Getirtilmeden Ücret Ödenememesi )"
D8.D26.11.1997E. 1995/3839 K. 1997/3637"KAÇAK OLARAK KUM VE ÇAKIL ÇIKARMAK ( Para Cezası Verilebilmesi İçin İdarenin Durumu Adli Yargıda Tespit Ettirmesi Gereği )
ADLİ YARGININ GÖREVİ ( Çıkarılan Kum ve Çakılın Kaçak Olduğunu Tespit )
İDARİ PARA CEZASI ( Kaçak Olarak Kum ve Çakıl Çıkarılması Nedeniyle Uygulanabilmesi Şartları )"
D8.D26.11.1997E. 1995/4624 K. 1997/3645"ODA YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇİLME KOŞULLARI ( Hırsızlıktan Mahkumiyetin Engel Teşkil Edip Etmemesi )
SABIKA KAYDININ SİLİNMESİ ( Oda Yönetim Kurulu Üyeliğinin Devamını Sağlayıp Sağlamayacağı )
SEÇİLME KOŞULLARININ ARANACAĞI ZAMAN ( Oda Yönetim Kurulu Üyeliğine )
YASAK HAKLARIN İADESİ ( Oda Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçildikten Sonra Olmasının Göreve Devam Etmeyi Sağlayıp Sağlamayacağı )"
D8.D3.12.1997E. 1995/5283 K. 1997/3758"UYARMA VE KINAMA CEZASI ( Öğretmenlerin İdari Yargı Yoluna Gidip Gidemeyecekleri )
ÖĞRETMENLERE VERİLEN UYARMA VE KINAMA CEZASI ( İdari Yargı Yoluna Gidip Gidemeyecekleri )
İDARİ YARGI YOLU ( Öğretmenlerin Uyarma ve Kınama Cezasına Karşı Gidip Gidemeyecekleri )"
D8.D3.12.1997E. 1995/663 K. 1997/3744"BELEDİYELERİN TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ ONAY YETKİSİ ( Dava Açma Ehliyeti-İçişleri Bakanına Verilmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmaması )
DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Taşımacılık Faaliyetleriyle İlgili Onay Yetkisinin İçişleri Bakanlığına Devrine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının İptali )
TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ ONAY YETKİSİNİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA DEVRİ ( Belediyenin Bakanlar Kurulu Kararının İptalini İsteyip İsteyemeyeceği )"
D8.D4.12.1997E. 1997/1923 K. 1997/3785"DOKTOR OLARAK ÇALIŞAN TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ( Kadroyla İlişiğinin Tababet Uzmanlık Tüzüğü Hükümlerine Göre Kesilebileceği )
KADRO İLE İLİŞİĞİN KESİLMESİ ( Tıpta Uzmanlık Eğitimi Alan ve Aynı Zamanda Doktor Olarak Çalışan Kişi )
TABABET UZMANLIK TÜZÜĞÜ ( Tıpta Uzmanlık Eğitimi Alan ve Aynı Zamanda Doktor Olarak Çalışan Kişinin Kadroyla İlişiğinin Kesilmesi )"
D8.D8.12.1997E. 1997/4974 K. 1997/3818"BELEDİYE MECLİSİNİN FESHİ ( Kanunen Belirli Yer Dışında Toplanılmış Olması-Meclisin Müzakere Edemeyeceği Bir Konu Hakkındaki Toplantı )
BELEDİYE MECLİSİNİN KANUNEN BELİRLİ YER DIŞINDA TOPLANMASI ( Yasal Olarak Müzakere Edilemeyecek Konu Hakkındaki Toplantının Feshi Sağlamayacağı )
BELEDİYE MECLİSİNİN KARAR ALAMAYACAĞI KONULAR ( Kanunen Belirli Yer Dışında Toplanılmış Olmasının Feshi Gerektirmemesi )"
D8.D9.12.1997E. 1995/481 K. 1997/3848"SIKIYÖNETİM YASASI UYARINCA GÖREVDEN AYRI BULUNULAN DÖNEM ( Döner Sermayeden Pay Alınıp Alınamayacağı )
SIKIYÖNETİM YASASI UYARINCA ÜNİVERSİTEDEN AYRI KALINAN DÖNEM ( Döner Sermayeden Pay Alınıp Alınamayacağı )
DÖNER SERMAYEDEN PAY ALMA ( Sıkıyönetim Yasası Gereği Üniversiteden Ayrı Kalınan Dönem )"
D8.D10.12.1997E. 1995/4185 K. 1997/3879"İPTAL DAVASI ( Davacının Bir Yıl Kademesinin Durdurulması Cezasıyla Cezalandırılmasına İlişkin Adalet Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Kararı )
DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASI ( Atamaya Yetkili Amirin İsteği Üzerine Memurun Bağlı Bulunduğu Yüksek Disiplin Kurulu Kararı İle Verilmesi )
DİSİPLİN KURULU KARARI ( Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasının Atamaya Yetkili Amirin İsteği Üzerine Memurun Bağlı Bulunduğu Yüksek Disiplin Kurulu Kararı İle Verilmesi )
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU KARARI ( Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasının Atamaya Yetkili Amirin İsteği Üzerine Memurun Bağlı Bulunduğu Yüksek Disiplin Kurulu Kararı İle Verilmesi )"
D8.D11.12.1997E. 1995/2780 K. 1997/3890"İPTAL DAVASI ( KİT'lerde Görevli Müfettişlere Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı )
BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ ( KİT'lerde Görevli Müfettişlere Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararının Yasaya ve Hukuka Aykırı Olması )
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNDE GÖREVLİ MÜFETTİŞLER ( Bunlara Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının Yasaya ve Hukuka Aykırı Olması )"
D8.D11.12.1997E. 1995/3680 K. 1997/3928"DİSİPLİN CEZASI İLE EYLEM ARASINDA DENGE KURULMASI ( Bu Denge Kurulurken Dikkate Alınması Gereken Hususlar )
KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI ( Kesintisiz Birkaç Gün İşe Gelmeme-Disiplin Cezası Verilirken Dikkate Alınması Gereken Hususlar )
KESİNTİSİZ OLARAK BİRKAÇ GÜN İŞE GELMEME ( Disiplin Cezası Verilirken Dikkate Alınması Gereken Hususlar )"
D8.D16.12.1997E. 1997/3753 K. 1997/3980"GÖREVİNİ MAZERETSİZ VE İZİNSİZ TERK EDEN BELEDİYE BAŞKANI ( Başkanlıktan Düşürülme )
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DÜŞÜRÜLME ( Görevin Mazeretsiz ve İzinsiz Terk Edilmesi )"
D8.D18.12.1997E. 1995/4828 K. 1997/4060"İŞYERİNDEKİ EKSİKLİKLERİN TANINAN SÜREYE RAĞMEN GİDERİLMEMESİ ( Ruhsatın İptali ve İşyerinin Kapatılması )
RUHSATIN İPTALİ VE İŞYERİNİN KAPATILMASI ( İşyerindeki Eksikliklerin Tanınan Süreye Rağmen Giderilmemesi )"
D8.D18.12.1997E. 1997/1535 K. 1997/4048"UYARMA VE KINAMA CEZASI ( İdari Yargı Yolunun Ancak Yasayla Kapatılabileceği )
İDARİ YARGI YOLUNUN KAPATILMASI ( Uyarma ve Kınama Cezalarına Karşı İdari Yargı Yolunun Ancak Yasayla Kapatılabileceği )
SSK YASASINA TABİ KİŞİ ( Uyarma ve Kınama Cezasına Karşı İdari Yargı Yoluna Gidebileceği )"
D8.D18.12.1997E. 1997/3900 K. 1997/4049"VEKİLE TEBLİGAT YAPILMAMASI ( Davanın Süre Aşımından Reddine Karar Verilemeyeceği )
DAVANIN SÜRE AŞIMINDAN REDDİNE KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( Vekile Tebligat Yapılmaması )
AVUKATA TEBLİGAT YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( Davanın Süre Aşımından Reddine Karar Verilemeyeceği )"
D8.D19.12.1997E. 1996/4273 K. 1997/4100"DİSİPLİN CEZASI ( İlkokul Müdürü Hakkında Hangi Kanunun Uygulanacağı )
İLKOKUL MÜDÜRÜ ( Disiplin Cezasının Hangi Kanuna Göre Verileceği )
İLK VE ORTA TEDRİSAT MUALLİMLERİNİN TERFİ VE TECZİYELERİ HAKKINDA KANUN ( İlkokul Müdürlerine Disiplin Cezasının Kendisine Göre Uygulanacağı Kanun )"
D8.D22.12.1997E. 1995/1239 K. 1997/4107"SÜRÜCÜ KURSU ( Başvuruda İkametgah Belgesi İstenmesi )
İKAMETGAH BELGESİ ( Sürücü Kursuna Başvuruda İstenmesi )"
D8.D22.12.1997E. 1995/3916 K. 1997/4112"KAMU GÖREVLİSİNİN ESKİ GÖREV YERİNDEKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI ( Disiplin Cezasının Kim Tarafından Uygulanabileceği )
UYARMA VE KINAMA CEZASI ( 657 Sayılı Yasaya Tabi Olanların Yargı Yoluna Başvuramaması-Ceza Usulüne Uygun Tesis Edilmemişse )
USULÜNE UYGUN TESİS EDİLMEYEN UYARMA VE KINAMA CEZASI ( 657 Sayılı Yasaya Tabi Olanların da Yargıya Gidebilmesi )
657 SAYILI YASAYA TABİ OLARAK ÇALIŞANLAR ( Usulüne Uygun Tesis Edilmeyen Uyarma ve Kınama Cezasına Karşı Yargı Yoluna Gidebilecekleri )"
D8.D22.12.1997E. 1996/138 K. 1997/4123"OKUL MÜDÜR VEKİLİNCE VERİLEN DİSİPLİN CEZASI ( Disiplin Cezasının Yetkili Kurul Tarafından Verilebileceği )
AYLIKTAN KESME CEZASI ( Okul Müdür Vekili Tarafından Verilemeyeceği-Yetkili Kurul Tarafından Ele Alınması Gerektiği )
DİSİPLİN CEZASI ( Yetkili Kurul Tarafından Uygulanabileceği )"
D8.D24.12.1997E. 1996/652 K. 1997/4182"HALK OYLAMASI ( Yeni Belediye Kurulması )
YENİ BELEDİYE KURULMASI ( Halk Oylamasında Oylamaya Katılanların Geçerli Oylarının Yarısından Bir Fazlasının Olumlu Olmasının Yeterli Olduğu )
KULLANILAN OYLARIN YARISINDAN BİR FAZLASININ OLUMLU OLMASI ( Yeni Belediye Kurulmasında )"
D8.D29.12.1997E. 1995/2664 K. 1997/4231"SİCİL NOTUNUN DÜZENLENMESİ ( Araştırma Görevlisi Memurun Sicil Amirlerinin Yanında En Az Üç Ay Fiilen Çalışmamış Olması )
ÜÇ AY FİİLİ ÇALIŞMA KOŞULUNUN BULUNMAMASI ( Sicil Amirlerinin Memurun Sicil Notunu Önceki Yılların Not Ortalamasına Göre Düzenlemesi )
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MEMURUN SİCİL AMİRLERİNİN YANINDA EN AZ ÜÇ AY FİİLİ ÇALIŞMASININ BULUNMAMASI ( Sicil Notunun Düzenlenmesi Usulü )
MEMURUN SİCİL NOTUNUN DÜZENLENMESİ USULÜ ( Sicil Dönemi İçinde Sicil Amirlerinin Yanında En Az Üç Ay Fiili Çalışması Bulunmayan )"
D8.D30.12.1997E. 1995/3292 K. 1997/4323"GÖREVLİ YARGI YOLU ( İçme Suyu Şebekelerine Verilen Zararın Aboneden Tazmini İşlemine Karşı Açılacak Davada )
İÇME SUYU ŞEBEKESİNE VERİLEN ZARARIN ABONEDEN TAZMİNİ İŞLEMİNE KARŞI AÇILACAK DAVALAR ( Görevli Yargı Yolu )
TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( İçme Suyu Şebekesine Verdiği Zararın Aboneden Tazmini Talebiyle Açılan )"
D8.D22.1.1998E. 1995/4021 K. 1998/145"ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANINA İTİRAZ ( Uzman Diş Hekiminin Uzman Tabip Niteliğinde Kabulünün Gerekeceği )
UZMAN DİŞ HEKİMİNİN UZMAN TABİP NİTELİĞİ ( Uzman Tabip Seviyesinden Özel Hizmet Tazminatının Talebi )"
D8.D5.2.1998E. 1995/3162 K. 1998/252"İPTAL DAVASI ( Davacıya Ait Akaryakıt İstasyonunun İki Ay İçinde Başka Yere Taşınmaması Halinde Kapatılacağına İlişkin Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezi Başkanlığı İşlemi )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ ( Davacıya Ait Akaryakıt İstasyonunun İki Ay İçinde Başka Yere Taşınmaması Halinde Kapatılacağına İlişkin İşlem )
BENZİN İSTASYONUNUN BAŞKA YERE TAŞINMASINA İLİŞKİN KARAR ( Taşınmaması Halinde Kapatılacağına İlişkin Kararın Büyükşehir Belediye Başkanı İmzası İle İlgiliye Tebliğ Edilmesi )
YETKİ ( Benzin İstasyonunun Başka Yere Taşınmaması Halinde Kapatılacağına İlişkin Kararın Büyükşehir Belediye Başkanı İmzası İle İlgiliye Tebliğ Edilmesi )"
D8.D9.2.1998E. 1997/3376 K. 1998/266"TAZMİNAT DAVASI ( Belediyede Yıkım Şefi Olarak Görev Yapan Murisin Görev Yapmakta İken Gecekondu Sahibi Tarafından Öldürülmesi )
KAMU GÖREVLİSİNİN ÖLDÜRÜLMESİ ( Belediyede Yıkım Şefi Olan Murisin Yakınlarının Belediyeden Tazminat İsteme Hakkının Olması )
BELEDİYENİN SORUMLULUĞU ( Yıkım İşlemi Sırasında Gerekli Güvenlik Önlemi Alınmaması Üzerine Personelin Ölümü Nedeniyle Tazminat İle Sorumlu Olması )"
D8.D10.2.1998E. 1997/6176 K. 1998/303"İPTAL DAVASI ( Davacının Belediye Başkanlığından Düşürülmesine İlişkin Karar )
BELEDİYE BAŞKANLIĞININ DÜŞÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARININ İPTALİ ( Danıştay Kararının Kesin Olması )"
D8.D11.2.1998E. 1997/5382 K. 1998/333"KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA CEZA SORUŞTURMASI AÇILMASINA İLİŞKİN OLARAK VERİLEN KARARLAR ( İdari Davaya Konu Olacak Nitelikte Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Olmaması )
İDARİ DAVA KONUSU ( Kamu Görevlileri Hakkında Ceza Soruşturması Açılmasına İlişkin Olarak Verilen Kararların İdari Dava Konusu Olacak Nitelikte Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Olmaması )"
D8.D16.2.1998E. 1996/1495 K. 1998/431"İPTAL DAVASI ( Banka Şube Müdürü Olan Davacının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik İzin Belgesi Verilmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşlem )
BANKA ŞUBE MÜDÜRÜ ( Müdüre Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik İzin Belgesi Verilmemesinde Hukuka Aykırılık Olmaması )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK İZİN BELGESİ ( Banka Şube Müdürüne İzin Belgesi Verilmemesinde Hukuka Aykırılık Olmaması )"
D8.D16.2.1998E. 1997/4389 K. 1998/440"YARGI DENETİMİNİN SINIRI ( Davacının Talebinin Aşılarak Davacının Aleyhine Durumu Ağırlatıcı Karar Verilemeyeceği )
ALEYHE KARAR VERME YASAĞI ( Davacının İptalini İstediği Disiplin Cezasını Mahkemenin Hafif Bularak İptal Etmesi )
DİSİPLİN CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Mahkemenin Cezayı Verilmesi Gerekenden Hafif Takdir Edildiği Gerekçesiyle İptal Edemeyeceği )"
D8.D17.2.1998E. 1996/3855 K. 1998/460"GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN İPTALİ ( Telafisi İmkansız Zararlara Yol Açacak Olması Halinde Bu İşleme Göre Yapılan İdari İşlemin İptal Edilemeyeceği )
İPTAL EDİLEN GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEM ( İptal İşleminin Geriye Yürürlüğünün Kapsamı ve Sınırları )
YÖNETMELİĞİN İPTALİ ( Yönetmelikteki Usule Uyularak Yapılmış Olan İhalenin İptali Telafisi Güç Zararlar Doğuracağından İptal Edilemeyeceği )
TİCARİ PLAKA İHALESİNİN BELEDİYEYE DANIŞMADAN YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKMÜNÜN İPTALİ ( Yapılmış İhalenin de İptalini Gerektirmemesi )"
D8.D18.2.1998E. 1995/1196 K. 1998/489"TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ
HUSUMET ( Ticari Plakaların Verilmesinden Elde Edilen Paranın Dağıtılması Usulüne İlişkin Uygulamanın İptali Talebi )
ONAY YETKİSİNİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BIRAKILMASI İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Yeni Ticari Plakaların Tahsisine İlişkin Kararda )"
D8.D18.2.1998E. 1996/4715 K. 1998/490"TIPTA UZMANLIK SINAVI ( Tıp Fakültesi Mezunu Olmayanlara Sınavın Kısmen Farklı Uygulanmasına İlişkin İşlemin İptali Talebi )
TIP FAKÜLTESİ MEZUNU OLMAYAN ÖĞRENCİLER ( Tıpta Uzmanlık Sınavının Kısmen Farklı Uygulanmasına İlişkin İşlemin İptali Talebi )
TUS SINAVININ TIP FAKÜLTESİ MEZUNU OLMAYAN ÖĞRENCİLERE FARKLI UYGULANMASI ( Eşitlik İlkesine Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali Talebi )
EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRILIK İDDİASI ( Tıpta Uzmanlık Sınavının Tıp Fakültesi Mezunu Olmayanlara Kısmen Farklı Uygulanması İşleminin İptali Talebi )"
D8.D18.2.1998E. 1996/5072 K. 1998/485"SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERE KAŞE KULLANMA MECBURİYETİ GETİREN TÜRMOB GENEL KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ
KAŞE KULLANMA MECBURİYETİ ( Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin )
TÜRMOB GENEL KURULUNUN SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLERE KAŞE KULLANMA MECBURİYETİ GETİREN KARARININ İPTALİ TALEBİ
VERGİ BEYANNAMELERİNDE KAŞE KULLANMA MECBURİYETİ GETİREN MESLEK KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlere )
MESLEK KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlere Vergi Beyannamesinde Kaşe Kullanma Mecburiyeti Getiren )"
D8.D20.2.1998E. 1996/3 K. 1998/527"TAZMİNAT DAVASI ( Yabancı Uyruklu Birinin Kullandığı Araç İle Davacıya Ait aracın Çarpması Sonucu Oluşan Zararın Tazmini Talebi )
TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Aracının Sigortasız Olan Yabancı Uyruklu Kişinin Aracına Çarpması Sonucu Oluşan Kaza )
SİGORTASIZ YURDA ARAÇ GİRİŞİ ( Bu Aracın Kaza Yapması Durumunda İdarenin Tazmin Sorumluluğunun Doğması )
YABANCI UYRUKLU ARACIN YURDA SİGORTASIZ GİRİŞİ ( Bu Aracın Kaza Yapması Durumunda İdarenin Tazmin Sorumluluğunun Doğması )"
D8.D3.3.1998E. 1996/3742 K. 1998/776"İÇ YAZIŞMANIN İDARİ İŞLEM NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( İdari Dava Konusu Yapılamaması )
İDARİ İŞLEM NİTELİĞİ BULUNMAYAN İÇ YAZIŞMA ( İdari Dava Konusu Yapılamayacağı )
KAMU KURULUŞLARI ARASINDAKİ İÇ YAZIŞMALAR ( Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İdari İşlem Niteliği Bulunmadığından İdari Dava Konusu Olamaması )
KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU İDARİ İŞLEM NİTELİĞİ BULUNMAYAN KAMU KURULUŞLARININ İÇ YAZIŞMALARI ( İdari Dava Konusu Yapılamayacakları )"
D8.D5.3.1998E. 1996/1016 K. 1998/810"UZAKLAŞTIRMA CEZASI ( Öğrencinin Vize Sınavında Kopya Çekmesi Nedeniyle )
OKULDAN BİR YARIYIL UZAKLAŞTIRMA CEZASI ( Öğrencinin Vize Sınavında Kopya Çekmesi Nedeniyle )
KOPYA ÇEKMEK ( Öğrencinin Daha Önce Başka Cezasının Olmaması Nedeniyle Bir Alt Ceza Uygulamasında Cezanın Alt Sınırı Değil Bir Alt Ceza Türünün Uygulanması )"
D8.D17.3.1998E. 1996/1824 K. 1998/1017"SÜRÜCÜ BELGESİ SINAV KURULUNDA YER ALAN ÖĞRETMENLERE VERİLECEK ÜCRET ( Sürücü Kurslarından Tahsili Usulüne İlişkin Genelgenin İptali Talebi )
EHLİYET BELGESİ SINAV KURULUNDA YER ALAN ÖĞRETMENLERE VERİLECEK ÜCRET ( Sürücü Kurslarından Tahsili Usulüne İlişkin Genelgenin İptali Talebi )
ÜCRETLERİN SÜRÜCÜ KURSLARINDAN TAHSİLİ USULÜNE İLİŞKİN GENELGENİN İPTALİ TALEBİ ( Sürücü Belgesi Sınav Kurulundaki Öğretmenlere Verilecek Olan )"
D8.D23.3.1998E. 1996/1356 K. 1998/1090"UZUN SÜRELİ TEDAVİ GİDERİNİN AİLENİN TABİ OLDUĞU SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞUNDAN KARŞILANMASI KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Üniversite Öğrencisinin )
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN UZUN SÜRELİ TEDAVİ GİDERLERİ ( Ailenin Tabi Olduğu Sosyal Güvenlik Kuruluşundan Karşılanması Kararının İptali Talebi )
ÖĞRENCİNİN UZUN SÜRELİ TEDAVİ GİDERLERİ ( Ailenin Tabi Olduğu Sosyal Güvenlik Kuruluşundan Karşılanmasına İlişkin YÖK Kararının İptali Talebi )
TEDAVİ GİDERİNİN AİLENİN TABİ OLDUĞU SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞUNDAN KARŞILANMASI KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Üniversite Öğrencisinin )"
D8.D23.3.1998E. 1996/3605 K. 1998/1080"SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATININ İADESİ ( Tekrar Odaya Girebilmek İçin Sınava Girmek Zorunluluğunun Olmaması )
ODA KAYDINI SİLDİREN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR ( Tekrar Odaya Girebilmek İçin Sınava Girmek Zorunluluğunun Olmaması )
SINAVA GİRMEK ZORUNLULUĞUNUN OLMAMASI ( Odadan Kaydını Sildiren Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - Tekrar Odaya Girebilmesi )"
D8.D24.3.1998E. 1996/1009 K. 1998/1123"REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ MEZUNU DAVACI ( Psikolog Ünvanından Yararlanma Talebi )
PSİKOLOG ÜNVANINDAN YARARLANMA TALEBİ ( Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Mezunu Davacının )
REHBER ÖĞRETMEN ÜNVANINDAN YARARLANABİLME ( Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Mezunları )"
D8.D24.3.1998E. 1996/245 K. 1998/1106"SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Özelleştirme Kapsamındaki KİT'de Çalışan - Kurumla Uyuşmazlıklarda Çözüm Yerinin İdari Yargı Olduğu ) o ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ KİT'DE ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Kurumla Uyuşmazlıklarda Çözüm Yerinin İdari Yargı Olduğu )
KİT'DE ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Özelleştirme Kapsamındaki - Kurumla Uyuşmazlıklarda Çözüm Yerinin İdari Yargı Olduğu ) o GÖREVLİ YARGI YERİ ( Özelleştirme Kapsamındaki KİT'de Çalışan Sözleşmeli Personel - Kurumla Uyuşmazlıklarda Çözüm Yerinin İdari Yargı Olduğu )"
D8.D24.3.1998E. 1996/4415 K. 1998/1119"SİVİL SAVUNMA UZMANLARI ( Şube Müdürlerine Ödenen Özel Hizmet Tazminatı ve İş Güçlüğü Zammının Ödenmemesinin Hukuka Uygunluğu )
ÖZEL HİZMET TAZMİNATI VE İŞ GÜÇLÜĞÜ ZAMMI ( Sivil Savunma Şube Müdürlerine Ödenen - Sivil Savunma Uzmanlarına Ödenmemesinin Hukuka Uygunluğu )"
D8.D30.3.1998E. 1996/807 K. 1998/1175"MAAŞ KESİM CEZASI ( İlköğretim Okulunda Öğretmen Olarak Görev Yapan Davacının Yasal Bir Özürü Olmadığı Halde Derslere Girmediğinden Bahisle Verilen Ceza )
İPTAL DAVASI ( Öğretmen Olan Davacı Hakkında Maaş Kesim Cezası Verilmesi Yönünde Tesis Edilen İşlem )
SORUŞTURMA RAPORU ( Rapor Düzenlenmeden Disiplin Amiri Tarafından İlgilinin İfadesi ve Savunması Alınarak Disiplin Cezası Verilmesinde Hukuka Uygunluk Olmaması )"
D8.D31.3.1998E. 1997/504 K. 1998/1202"YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU ÜYELERİNİN ATANMASI ( Milli Eğitim Bakanlığı Kontenjanının Anayasada Yer Almadığından İptali )
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ YÖK ÜYESİ ATAMA YETKİSİ ( Anayasaya Aykırılık Nedeniyle İlgili Kanun Hükmünün İptal Edilmiş Olması )
ANAYASAYA AYKIRILIK NEDENİYLE İPTAL EDİLEN KANUN HÜKMÜNE DAYANARAK YAPILAN İŞLEMİN İPTALİ ( Milli Eğitim Bakanlığınca YÖK'e Üye Atanması )"
D8.D21.4.1998E. 1996/4503 K. 1998/1369"SERBEST MUHASEBECİLİK ( İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alınması Gereği )
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ( Serbest Muhasebecilik Yazıhanesinin Fiili Olarak Çalıştırılabilmesi İçin Alınması Gerektiği )"
D8.D22.4.1998E. 1998/1040 K. 1998/1405"TEMYİZ BAŞVURUSU ( Temyiz Karar Harcının Yatırılmasının Yeterli Olması ve Başvuru Harcının Alınmasına Gerek Olmaması )
BAŞVURU HARCI ALINMASINA GEREK OLMAMASI ( Temyiz Başvurusunda Temyiz Karar Harcının Yatırılmasının Yeterli Olması )
TEBLİGAT GİDERLERİNİN VERİLEN SÜREDE ÖDENMEMESİ ( Temyiz Başvurusunun Yapılmamış Sayılması )
TEMYİZ BAŞVURUSUNUN YAPILMAMIŞ SAYILMASI ( Temyiz Başvurusunda Bulunan Tarafın Tebligat Giderlerini Verilen Sürede Yatırmaması )"
D8.D30.4.1998E. 1997/2308 K. 1998/1504"ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ( Maliye Bakanlığı Hukuk Müşavirlerinin Daha Yüksek Oranda Almalarının Eşitlik İlkesine Aykırı Olup Olmadığı )
MALİYE BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLERİ ( Diğer Hukuk Müşavirlerinden Daha Yüksek Oranda Özel Hizmet Tazminatı Almalarının Eşitlik İlkesine Aykırı Olmadığı )
BAKANLAR KURULUNUN YETKİSİ ( Özel Hizmet Tazminatının Kimlere Daha Yüksek Oranda Verileceğini Tespit Etmek )"
D8.D15.5.1998E. 1997/4150 K. 1998/1759"YÜKSEKÖĞRENİMİN DENKLİĞİ ( Yurtdışında Alınan Diploma - Seviye Tesbit Sınavı )
YURTDIŞINDA ALINAN DİPLOMANIN DENKLİĞİ ( Seviye Tesbit Sınavı )
SEVİYE TESBİT SINAVI ( Yurtdışında Alınan Diplomanın Denkliği )"
D8.D22.5.1998E. 1998/920 K. 1998/1846"SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( Devlet Tiyatroları Sözleşmeli Personeli Hakkında Yasal Düzenleme Olmadığı - Disipline Aykırı Davranışlara Sözleşme Ekindeki Hükümlerin Uygulanacağı )
DİSİPLİN CEZALARI ( Devlet Tiyatroları Sözleşmeli Personeli Hakkında Yasal Düzenleme Olmadığı - Disipline Aykırı Davranışlara Sözleşme Ekindeki Hükümlerin Uygulanacağı )
DEVLET TİYATROLARI SÖZLEŞMELİ PERSONELİ DİSİPLİN CEZASI"
D8.D28.5.1998E. 1996/814 K. 1998/1927"DEVLET MEMURUNUN BASINA DEMEÇ VERMESİ ( Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Verilebilmesinin Şartları )
KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ( Şartları-Basına Demeç Veren Devlet Memuruna Bu Cezanın Verilebilmesinin Şartları )"
D8.D3.6.1998E. 1998/1770 K. 1998/2063"BELEDİYE BAŞKANININ DÜŞÜRÜLEMEMESİ ( Hapis Cezalarının Paraya Çevrilmesi )
BELEDİYE BAŞKANININ BİR YILDAN FAZLA HAPİS CEZASI ALMASI ( Başkanlıktan Düşürülme )
HAPİS CEZALARININ PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Belediye Başkanının Düşürülememesi )
MEMURİYETTEN YOKSUN KILINMA CEZASI ( Feri Olarak Belediye Başkanına Verilen )"
D8.D10.6.1998E. 1996/969 K. 1998/2177"ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ( Büyükşehir Belediyelerine Bağlı Su Genel Müdürlüğü Müfettişlerinin Alıp Alamayacakları )
BAĞIMSIZ GENEL MÜDÜRLÜK MÜFETTİŞLERİ ( Büyükşehir Belediyelerine Bağlı Su Genel Müdürlüğü Müfettişlerinin Bu Kapsamda Olmadığı )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE BAĞLI SU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞLERİ ( Özel Hizmet Tazminatı Alıp Alamayacakları )"
D8.D15.6.1998E. 1997/1115 K. 1998/2244"İMARA AYKIRILIK ( İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının İptali )
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ İPTALİ ( İmara Aykırılık Nedeniyle )"
D8.D15.6.1998E. 1998/397 K. 1998/2243"DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Çevre Koruma Derneklerinin - Güncel Menfaati Bulunması Zorunluluğu )
ORMAN ALANININ TURİZM YATIRIMINA TAHSİSİ ( Çevre Koruma Derneklerinin Dava Açma Ehliyetleri )
DERNEKLERİN DAVA AÇMA YETKİSİ ( Güncel Menfaati Bulunması Zorunluluğu )
TURİZM YATIRIMI YAPMAK AMACIYLA ORMAN BAKANLIĞINCA ALAN TAHSİSİ ( Çevre Koruma Derneklerinin Dava Açması - Dava Açma Ehliyeti )"
D8.D18.6.1998E. 1996/1656 K. 1998/2299"KİMYA ÖĞRETMENLERİ ( İlave Eğitim Öğretim Tazminatı Alamayacakları )
İLAVE EĞİTİM-ÖĞRETİM TAZMİNATI ( Kimya Öğretmenlerinin Alamayacakları )
ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ( Kimya Öğretmenlerinin Alamayacakları )"
D8.D24.6.1998E. 1996/3000 K. 1998/2346"ASKERİ OKULDAN İSTİFA EDEN ÖĞRENCİLERDEN ALINAN DEVLETÇE YAPILAN HARCAMALARIN KARŞILIĞI TAZMİNAT MİKTARINA İTİRAZ ( Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( Askeri Okuldan Ayrılan Öğrenciden Devletçe Yapılan Harcamaların Karşılığında Alınan Tazminat Miktarına İtirazda )
DENİZ HARP OKULUNDAN İSTİFA EDEREK AYRILAN ÖĞRENCİ ( Ödeyeceği Tazminat Miktarına İtirazında Görevli Yargı Yolu )
TAZMİNAT MİKTARINA İTİRAZDA GÖREVLİ YARGI YOLU ( Askeri Okuldan İstifa Ederek Ayrılan Öğrencinin Ödeyeceği )
ASKERİ LİSE HAZIRLIK SINIFINDA OKUMAYAN ÖĞRENCİ ( Buna İlişkin Yönetmeliğin İptalini Talep Edemeyeceği )"
D8.D24.6.1998E. 1998/2002 K. 1998/2374"ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ SINAVINDA MİNİMUM BAŞARI NOTU ALMAK ( Atamanın Yapılmaması )
ÜNİVERSİTEDE BİLİMSEL YETERLİLİK KONUSUNDA TEREDDÜT ( Araştırma Görevliliği Sınavında Minimum Başarı Notu Almak - Atanmamak )
SINAVDA MİNİMUM BAŞARI NOTU ALMAK ( Araştırma Görevliliği - Atamanın Yapılmaması )
ATAMANIN YAPILMAMASI ( Araştırma Görevliliği Sınavında Minimum Başarı Notu Almak - Bilimsel Yeterlilik )"
D8.D29.6.1998E. 1995/5346 K. 1998/2393"EMNİYET MENSUPLARI ( Uyarma ve Kınama Cezasına Karşı İdari Yargıya Gidip Gidemeyecekleri )
UYARMA VE KINAMA CEZALARI ( Emniyet Mensuplarının İdari Yargı Yoluna Gidip Gidemeyecekleri )"
D8.D7.7.1998E. 1998/2615 K. 1998/2473"BAĞLANTI KARARI ( Verilebilmesinin Şartları )
BAŞKA BİR DAVAYLA AYNI MADDİ VE HUKUKİ SEBEBE DAYANMA ( Bağlantı Kararı )"
D8.D15.9.1998E. 1998/2461 K. 1998/2571"KAZANILMIŞ HAK ( Önceki Yönetmelik Zamanında Fakülteye Kaydını Yaptırmış Olan Öğrenciler İçin Yeni Yönetmeliğin Uygulanamayacağı )
YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİYLE BAŞARI NOTUNUN YÜKSELTİLMESİ ( Önceki Yönetmelik Zamanında Fakülteye Kaydını Yaptıran Öğrencilerin Kazanılmış Hakkı )
DERS GEÇME NOTUNUN YÜKSELTİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ ( Önceki Yönetmelik Zamanında Kayıt Yaptıran Öğrencilere Uygulanamayacağı )"
D8.D15.9.1998E. 1998/3498 K. 1998/2567"TİCARİ TAKSİ PLAKASI VERİLMESİ ( Durak Şartı )
DURAK ŞARTI ( Ticari Taksi Plakası Verilebilmesi İçin )
TİCARİ TAKSİNİN BİR DURAĞA BAĞLI OLARAK ÇALIŞMA ŞARTI ( Ticari Taksi Plakası Verilebilmesi İçin )"
D8.D15.9.1998E. 1998/3554 K. 1998/2579"HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI ( 3202 S. Yasaya Göre Toplulaştırma Sonucu Oluşan Taşınmaz )
3202 SAYILI YASAYA GÖRE TOPLULAŞTIRMA SONUCU OLUŞAN VE HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ ( Satışının 4070 S. Yasaya Göre Yapılamaması )"
D8.D17.9.1998E. 1998/4281 K. 1998/2607"BELEDİYE BAŞKANININ FAALİYET RAPORU ( Hakkında Bir Görüşme ve Tartışma Yapılmadan Yetersizlik Kararı Verilemeyeceği )
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DÜŞÜRÜLME ( Faaliyet Raporu Görüşülmeden Verilen Yetersizlik Kararına Dayanılarak Başkanlıktan Düşürmeye Karar Verilemeyeceği )
YETERSİZLİK KARARI ( Yıllık Faaliyet Raporu Görüşülmeden Karar Verilemeyeceği )"
D8.D18.9.1998E. 1997/4887 K. 1998/2635"MERA VASFININ KALDIRILMASI ( Yetki - Bilirkişi İncelemesi Zorunluluğu )
MERA OLARAK BIRAKILAN YERİN EROZYON KARŞISINDAKİ DURUMU
MERALARIN TAHSİS AMACINI DEĞİŞTİRME YETKİSİ ( Keşif ve Bilirkişi İncelemesi )"
D8.D22.9.1998E. 1998/1272 K. 1998/2645"SOSYAL SİGORTALAR KURUMU TARAFINDAN AÇILAN DAVALAR ( Harçtan Muafiyet )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU'NA KARŞI AÇILAN DAVALAR ( Haksız Çıkan Kurumun Harçtan Sorumlu Tutulamaması-Harçtan Muafiyet )
HARÇTAN MUAFİYET ( SSK'nın Taraf Olduğu Davalar )"
D8.D28.9.1998E. 1997/1978 K. 1998/2725"ÜNİVERSİTEDEN İLİŞİĞİ KESİLEN ÖĞRENCİ ( 4111 Sayılı Af Yasasından Yararlanmak İçin Başvuran Öğrencinin Daha Önce 3804 Sayılı Af Yasası Uyarınca Sınav Olduğu Dersten Tekrar Sınava Girmemesi )
4111 SAYILI AF YASASINDAN YARARLANMAK İÇİN BAŞVURAN ÖĞRENCİ ( 3804 Sayılı Af Yasası Uyarınca Sınavına Girerek Başardığı Derslerden Tekrar Sınava Girmemesinin Gerekmesi )"
D8.D28.9.1998E. 1997/4889 K. 1998/2726"TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ ( Taşınmazın Meralık Vasfının Kaldırılarak Hak Sahibi Çiftçilere Kiraya Verilmek Üzere Hazine Adına Tescil Edilmesine İlişkin İşlem )
MERA VASFINDAKİ ARAZİLERİN TARIMA AÇILMASI ( Meralık Vasfının Kaldırılarak Hak Sahibi Çiftçilere Verilmek Üzere Hazine Adına Tescil Edilmesi )
MERALIK VASFI KALDIRILAN ARAZİLER ( Hak Sahibi Çiftçilere Verilmek Üzere Hazine Adına Tescil Edilen Arazilerde Yörenin Özellikleri Araştırılarak Karar Verilmesi )"
D8.D1.10.1998E. 1996/662 K. 1998/2876"İPTAL DAVASI ( Davacıya Verilen Kınama Cezası )
SAVUMA HAKKI ( Herkesin Meşru Vasıta ve Yollardan Faydalanmak Suretiyle Yargı Mercileri Önünde Davacı Veya Davalı Olarak İddia ve Savunma Hakkına Sahip Olması )
KINAMA CEZASI ( Somut Bilgi ve Belgeyle SAptanamayan Eylem Nedeniyle Ceza Verilememesi )
TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Neden Olunan Zararın Davacının Aylığından Taksitler Halinde Kesilmesine İlişkin İşlemlerde Adli Yargı Kararı Olmadan Zararın Tazmin Ettirilememesi )"
D8.D5.10.1998E. 1997/312 K. 1998/2882"YURTDIŞI LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM BURSU ( Not Ortalaması Değerlendirilmesi )
NOT ORTALAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ ( Yurtdışı Lisans Üstü Eğitim Bursu )"
D8.D6.10.1998E. 1996/1500 K. 1998/2907"YARDIMCI DOÇENTLİK BAŞVURUSUNUN DEKANLIKÇA REDDİ ( Başvuru Sırasında İlan Edilen Şartların Taşınmaması Dolayısıyla )
REKTÖRLÜKÇE İLAN EDİLEN ŞARTLAR ( Yardımcı Doçentlik Başvurusunda Taşınıp Taşınmadığının Dekanlıkça İncelenebilmesi )"
D8.D6.10.1998E. 1997/5291 K. 1998/2912"İPTAL DAVASI ( Sahadan Kömür Çıkarılmaması Yönünde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Tarafından Tesis Edilen İşlem )
KÖMÜR ÜRETİM FAALİYETİNİN DURDURULMASI ( Sahada Ekonomik Alüminyum Varlığının Olmaması Nedeniyle )
ENERJİ BAKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ ( Sahada Ekonomik Alüminyum Varlığının Olmaması Nedeniyle Temdid Talebinin Kabul Edilmemesinde Hukuka Aykırılık Olmaması )"
D8.D6.10.1998E. 1997/750 K. 1998/2925"TAZMİNAT DAVASI ( Aşırı Yağışlar Sonucu Meydana Gelen Sel Felaketi Nedeniyle Uğranıldığı Öne Sürülen Zararın Giderilmesi İstemi )
TAM YARGI DAVASI ( Görevli Olmayan Adli Yargı Yerinde Açılan Davanın Görev Yönünden Reddi )
GÖREN YÖNÜNDEN DAVANIN REDDİ ( Kararın Kesinleşmesinden İtibaren Otuz Gün İçinde İdare Mahkemesinde Doğrudan Dava Açılmasının Gerekmesi )"
D8.D6.10.1998E. 1998/3311 K. 1998/2915"GÖREV ( Su Abonelerinin Depozit Miktarının Artırılmasına İlişkin Belediye Meclis Kararının İptali )
SU ABONELERİNİN DEPOZİT MİKTARININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN BELEDİYE MECLİS KARARININ İPTALİ ( Görevli Yargı Yolu )"
D8.D12.10.1998E. 1998/4988 K. 1998/3015"KESİNLEŞEN DİSİPLİN CEZASI ( Yeni Bir İdari İşlemle Kaldırılamaması )
AYLIKTAN KESME CEZASI ( Kesinleştikten Sonra Yeni Bir İdari İşlemle Kaldırılamaması )
DİSİPLİN CEZASININ KALKMASI ( Hangi Hallerde Mümkün Olduğu-Kesinleşen Cezanın Yeni Bir İdari İşlemle Kaldırılamaması )"
D8.D15.10.1998E. 1998/4688 K. 1998/3147"YEDEK SUBAY ADAYLIĞI KARARININ ER OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ ( Yurtdışı Lisans Diploması Denkliğinin İptali-Askeri Yüksek idare Mahkemesinin Görevi )
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Yedek Subay Adaylığı Kararının Er Olarak Değiştirilmesine İlişkin Savunma Bakanlığı Kararının İptali )
YARGI YOLU ( Yedek Subay Adaylığı Kararının Er Olarak Değiştirilmesine İlişkin Savunma Bakanlığı Kararının İptali )"
D8.D19.10.1998E. 1998/2697 K. 1998/3153"YARGI YOLU ( Açık ve Kapalı İçki Satışı Nedeniyle Verilen İşyeri Kapatma Cezasına İlişkin Encümen Kararının İptali )
İŞYERİ KAPATMAYA İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMEN KARARI ( Belediye Suç ve Yasaklarına Aykırı Şekilde İçki Satışı-Karara Karşı Hangi Yargı Yoluna Gidileceği )
BELEDİYE SUÇ VE YASAKLARINA AYKIRI ŞEKİLDE AÇIK VE KAPALI İÇKİ SATIŞI ( İşyeri Kapatma Cezasına İlişkin Encümen Kararı Hakkında Hangi Yargı Yoluna Gidileceği )"
D8.D19.10.1998E. 1998/3081 K. 1998/3156"SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Adli Yargının Görevi )
YARGI YOLU ( Sürücü Belgesinin Bir Süreyle Geri Alınmasına İlişkin İşlemin İptali )
ADLİ YARGININ GÖREVİ ( Sürücü Belgesinin Bir Süreyle Geri Alınmasına İlişkin İşlemin İptali )"
D8.D26.10.1998E. 1996/1992 K. 1998/3436"İPTAL DAVASI ( Avukat Olan Davacının Görevli Hakime Görevinden Dolayı Vakar ve Haysiyetine Saldırması Nedeniyle Hakkında Kovuşturma Yapılması Gerektiğine İlişkin Adalet Bakanlığı İşlemi )
ADALET BAKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ ( Avukat Olan Davacının Görevli Hakime Görevinden Dolayı Vakar ve Haysiyetine Saldırması Nedeniyle Hakkında Kovuşturma Yapılması Gerektiğine İlişkin İşlem )
AVUKATIN HAKİME GÖREVİNDEN ÖTÜRÜ SALDIRMASI ( Avukat Hakkında Kovuşturma Yapılması Gerektiğine İlişkin Adalet Bakanlığı İşleminin İdari İşlem Taşıması )"
D8.D27.10.1998E. 1997/2359 K. 1998/3478"ÖZLÜK HAKLARI ( Maliye Bakanlığı Hukuk Müşavirlerine A-6 Grubunda Yer Verilmesi )
MALİYE BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ PERSONELİNİN HİZMET TAZMİNATI ( Bakanlar Kurulunun Takdir Hakkını Kullanarak Belirlediği Sıranın Anayasanın Eşitlik İlkesine Aykırı Olmaması )
EŞİTLİK İLKESİ ( Maliye Bakanlığı Hukuk Müşavirlerine Bakanlar Kurulunun Takdir Hakkını Kullanarak Ödediği Hizmet Tazminatının Anayasanın Eşitlik İlkesine Aykırı Olmaması )
HİZMET TAZMİNATI ( Maliye Bakanlığı Hukuk Müşavirlerine Bakanlar Kurulunun Takdir Hakkını Kullanarak Ödediği Hizmet Tazminatının Anayasanın Eşitlik İlkesine Aykırı Olmaması )"
D8.D4.11.1998E. 1996/1574 K. 1998/3512"YETKİSİZ BELEDİYENİN VERDİĞİ KÜŞAT RUHSATININ İPTALİ ( Yetkili Belediyeden Ruhsat Alınması İçin Süre Tanınmadan İptal Yoluna Gidilemeyeceği )
YETKİLİ BELEDİYEDEN RUHSAT ALINMASI İÇİN SÜRE TANINMASI ( Yetkisiz Belediyenin Verdiği Küşat Ruhsatının İptal Edilebilmesi İçin )"
D8.D4.11.1998E. 1997/2367 K. 1998/3520"ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ( Harç Yatıran Öğrencisi Onbeşbinden Fazla Olan Üniversitelerde Genel Sekreter ve Daire Başkanlarına Daha Fazla Tazminat Ödenmesi )
HARÇ YATIRAN ÖĞRENCİ SAYISININ ONBEŞ BİNDEN FAZLA OLMASI ( Üniversitelerde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Olan Genel Sekreter ve Daire Başkanlarına Daha Fazla Özel Hizmet Tazminatı Ödenmesi )
ÜNİVERSİTE GENEL SEKRETERİNE VE DAİRE BAŞKANINA FAZLA ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ÖDENMESİ ( Üniversitede Harç Yatıran Öğrenci Sayısının Onbeş Binden Daha Fazla Olması Nedeniyle )"
D8.D4.11.1998E. 1998/2534 K. 1998/3508"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI VERİLMESİ BAŞVURUSUNUN CEVAP VERİLMEYEREK REDDİ ( Doğrudan Dava Yoluna Gidilip Gidilemeyeceği )
İDARİ MERCİ TECAVÜZÜ ( Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı Verilmesi İsteminin Cevap Verilmeyerek Reddi Halinde Doğrudan Dava Yoluna Gidilip Gidilemeyeceği )"
D8.D5.11.1998E. 1998/4933 K. 1998/3556"İLANEN TEBLİGAT ( Yeni Adresin Tebliğ Memurunca Tespit Edilememesi Şartı )
TEBLİĞ MEMURUNCA ADRESİN TESPİT EDİLEMEMESİ ŞARTI ( İlanen Tebligat Yoluna Gidilebilmesi İçin )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İlanen Tebligat )
TEMYİZ BAŞVURUSUNUN SÜRE AŞIMINDAN REDDİ ( Muhatabın Askerde Olması-İlanen Tebligat Yoluna Gidilebilmesinin Şartları )"
D8.D9.11.1998E. 1998/4075 K. 1998/3593"ÜNİVERSİTE SENATOSU ( Doç. ve Prof. Kadrolarına Atamalarda Kullanılacak Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama Esaslarını Belirleme Yetkisi Bulunup Bulunmadığı )
DOÇENTLİĞE ATAMAYA İLİŞKİN KURALLAR KOYMA YETKİSİ ( Üniversite Senatosunun Yetkisi Bulunup Bulunmadığı )
PROFESÖRLÜĞE ATAMAYA İLİŞKİN KURALLAR KOYMA YETKİSİ ( Üniversite Senatosunun Yetkisi Bulunup Bulunmadığı )
DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMA ( Uluslararası Yayın Yapma Koşulu Aranmaması )
ULUSLARARASI YAYIN YAPMA ŞARTI ( Doçentlik Kadrosuna Atanma İçin Şart Olmaması )"
D8.D10.11.1998E. 1996/866 K. 1998/3623"İPTAL DAVASI ( Kaymakam Olan Davacıya Vali tarafından Verilen Uyarma Cezası )
UYARMA CEZASININ İPTALİ ( Kaymakam Olan Davacıya Vali Tarafından Verilen Cezaya Karşı Yapılan İtirazın Bir Üst Amir Olarak İçişleri Bakanlığı Müsteşarınca İncelenmesinin Gerekmesi )
KAYMAKAMA VERİLEN UYARMA CEZASI ( Vali Tarafından Verilen Cezaya Karşı Yapılan İtirazın Bir Üst Amir Olarak İçişleri Bakanlığı Müsteşarınca İncelenmesinin Gerekmesi )
VALİ TARAFINDAN KAYMAKAMA VERİLEN UYARMA CEZASI ( Cezaya Karşı Yapılan İtirazın Bir Üst Amir Olarak İçişleri Bakanlığı Müsteşarınca İncelenmesinin Gerekmesi )
YÖNETMELİK İPTALİ ( Resmi Gazetede Yayımlanmayan Yönetmeliğin Hukuken Geçersiz Olması )
RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMASI GEREKEN YÖNETMELİK ( Ülke Geneline Yayılmış Olan İçişleri Bakanlığı Personelini İlgilendiren İçişleri Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği )"
D8.D10.11.1998E. 1998/4447 K. 1998/3632"ANABİLİM DALI BAŞKANI HAKKINDA ÖNSORUŞTURMA BAŞLATILMASI ( Görevin Tedviren Dekan Yardımcıları Tarafından Yürütülmesi )
ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞININ TEDVİREN DEKAN YARDIMCILARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ ( Üç Yıllık Bilim Dalı Başkanlığını Tamamlayan Kişi Hakkında Önsoruşturma Başlatılmış Olması )"
D8.D10.11.1998E. 1998/4598 K. 1998/3633"AYLIKTAN KESME CEZASI ( İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hakkında Cezanın Müsteşar Tarafından Verilmiş Olması )
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRÜ ( Aylıktan Kesme Cezasının Müsteşar Tarafından Verilip Verilememesi )
BAKANLIN MÜSTEŞARI TARAFINDAN UYGULANAN DİSİPLİN CEZASI ( İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hakkında-Aylıktan Kesme )"
D8.D10.11.1998E. 1998/4665 K. 1998/3634"İPTAL DAVASI ( Davacının Boş Olan Profesörlük Kadrosuna Atanmamasına İlişkin Üniversite Yönetim Kurulu Kararı )
PROFESÖRLÜK KADROSUNA ATANMA ( Yasada Öngörülen İlgili Bilim Alanında Uygulamaya Yönelik Çalışmaları Olmayan Davacının Atanma İşleminin Reddi )
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARI ( Yasada Öngörülen İlgili Bilim Alanında Uygulamaya Yönelik Çalışmaları Olmayan Davacının Boş Olan Profesörlük Kadrosuna Atanma İşleminin Reddi )"
D8.D12.11.1998E. 1998/2455 K. 1998/3692"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI ( Gümrük Başkontrolörünün Alıp Alamayacağı )
GÜMRÜK BAŞKONTROLÖRÜ ( Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı Alıp Alamayacağı )
VERGİ İNCELEME YETKİSİ ( Gümrük Başkontrolorü )"
D8.D16.11.1998E. 1996/2024 K. 1998/3720"İPTAL DAVASI ( Uzmanlık Çalışması Yapmakta İken Görevine Son Verilen Davacının 4111 Sayılı Af Yasasından Yararlanma İstemini Reddeden Üniversite Senatosu Kararı )
TIPTA UZMANLIK ( 4111 Sayılı Af Yasası Kapsamında Sayılmadığından Toplum Hekimliği Dalında Uzmanlık Çalışması Yaparken Görevine Son Verilen Öğrencinin Aftan Yararlanamaması )
AF YASASI ( Tıpta Uzmanlık 4111 Sayılı Af Yasası Kapsamında Sayılmadığından Toplum Hekimliği Dalında Uzmanlık Çalışması Yaparken Görevine Son Verilen Öğrencinin Aftan Yararlanamaması )
ÜNİVERSİTE SENATO KARARI ( Toplum Hekimliği Dalında Uzmanlık Çalışması Yaparken Görevine Son Verilen Öğrencinin 4111 Sayılı Aftan Yararlanamaması )"
D8.D17.11.1998E. 1997/3241 K. 1998/3795"HALLERDE GÜNLÜK RAYİCİN ALTINDA MAL SATILMASI ( Yasaklayıcı Bir Hüküm Bulunmadığı )
HAL MÜDÜRLÜĞÜNCE İLAN EDİLEN FİYATLAR ( Bu Fiyatların Altında Satış Yapıldığı İçin Para Cezası Verilemeyeceği )"
D8.D17.11.1998E. 1997/3261 K. 1998/3801"İPTAL DAVASI ( Hal Kompleksinde Rayiçlerin Altında Mal Satışı Yapan Komisyoncuya Belediye Encümeni Tarafından Verilen Para Cezası )
RAYİCİN ALTINDA MAL SATMA ( Hal Kompleksinde Satılan Mallar İçin Belirlenen Fiyatın Tüketiciyi Bilinçlendirme Amaçlı Olması Nedeniyle Düşük Fiyatla Mal Satan Kişiye Ceza Verilememesi )
PARA CEZASI ( Hal Kompleksinde Rayiçlerin Altında Mal Satışı Yapan Komisyoncuya Verilen Para Cezası )"
D8.D24.11.1998E. 1996/2540 K. 1998/3871"İPTAL DAVASI ( Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Alan Öğretim Üyesinin Doçentlik Sınavına Giremeyeceğine Dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Kararı )
KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ALAN ÖĞRETİM ÜYESİ ( Öğretim Üyesinin Bu Süre İçinde Doçentlik Sınavına Alınmamasının Hukuka Uygun Olması )
DOÇENTLİK SINAVI ( Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Alan Öğretim Üyesinin Bu Süre İçinde Doçentlik Sınavına Alınmamasının Hukuka Uygun Olması )"
D8.D25.11.1998E. 1998/4355 K. 1998/3895"POLİS OKULU ( Öğrenci Adayı Olma Koşulları )
ADAYLIĞIN KABUL EDİLMEMESİ ( Polis Okuluna Kayıt Olma Şartları - Adayın Aile Bireylerinden Birine Ait Sabıka Kaydı )"
D8.D26.11.1998E. 1997/3035 K. 1998/3938"MEMUR EYLEMİNE KATILARAK BİR GÜN İŞE GELMEME ( İlkokul Öğretmenine Hangi Kanuna Göre Disiplin Cezası Verileceği )
İLKOKUL ÖĞRETMENİ ( Memur Eylemine Katılarak Bir Gün İşe Gelmemesi Halinde Hangi Kanuna Göre Disiplin Cezası Verileceği )
DİSİPLİN CEZASI ( Memur Eylemine Katılarak Bir Gün İşe Gelmeyen İlkokul Öğretmeni )"
D8.D26.11.1998E. 1997/3514 K. 1998/3932"İPTAL DAVASI ( İkinci Görev Olarak Yürüten Davacının İkinci Görev Aylığı Ödenmesi Yolundaki İsteminin Reddine Dair İşlem )
İKİNCİ GÖREV AYLIĞI ( Akademik Kadroda İkinci Görev Yürüten Personele Ödenmesi )
AKADEMİK KADRODA 2. GÖREV YÜRÜTEN PERSONEL ( İkinci Görev Aylığı Ödenmesi )
DÖNER SERMAYE KATILIM PAYI ( İkinci Görev Yürüten Personelin Paydan Yararlanamaması )"
D8.D30.11.1998E. 1996/2151 K. 1998/3975"NEDENSELLİK BAĞI ( Zarar ve Eylem Arasında )
TIKALI ANA KANALİZASYON BORUSUNU AÇMA SIRASINDA OLUŞAN ZARAR ( İdarenin Sorumluluğu İçin Zarar ve Eylem Arasında Nedensellik Bağı Bulunması )
İDARENİN SORUMLULUĞU ( Zarar ve Eylem Arasında Nedensellik Bağı Bulunması )"
D8.D1.12.1998E. 1996/1769 K. 1998/3986"KAMU ALACAĞI ( Belediyeye Ait Bariyerlerin Tahrip Edilmesi Dolayısıyla Oluşan Zarar )
BELEDİYE MALLARINA VERİLEN ZARAR ( Zararın Tahsili )
BELEDİYEYE AİT BARİYERLERİN TAHRİP EDİLMESİ ( Doğan Zararın Tahsili Şekli )"
D8.D3.12.1998E. 1998/2595 K. 1998/4026"ABONMAN SÖZLEŞMESİ ( Abone Olma ve Sözleşme Koşullarından Kaynaklanan İhtilaflarda Görev-Elektrik Su Doğalgaz )
ABONE OLMA VE SÖZLEŞME KOŞULLARINDAN KAYNAKLANAN İHTİLAFLAR ( Elektrik Su Doğalgaz vb.-Görevli Yargı Yolu )
GÖREV ( Abone Olma ve Sözleşme Koşullarından Kaynaklanan İhtilaflar-Elektrik Su Doğalgaz vb. )
ELEKTRİK SU DOĞALGAZ GİBİ SÖZLEŞMELERİN ABONE OLMA VE SÖZLEŞME KOŞULLARINDAN KAYNAKLANAN İHTİLAFLAR ( Görevli Yargı Yolu )"
D8.D8.12.1998E. 1997/4157 K. 1998/4127"ÖĞRENCİNİN KAZANILMIŞ HAKKI ( Yönetmelik Değişikliği - Fakülte Yönetim Kurulu Kararı İle Bir Üst Sınıfa Geçirilen )
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK ( Fakülte Yönetim Kurulu Kararı İle Bir Üst Sınıfa Geçirilen Öğrencinin Kazanılmış Hakkı )
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARI İLE ÖĞRENCİNİN BİR ÜST SINIFA GEÇİRİLMESİ ( Yürütmenin Durdurulması Kararı İle )
İDARE MAHKEMESİNCE VERİLEN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI ( Fakülte Yönetim Kurulu Kararı İle Bir Üst Sınıfa Geçirilen Öğrencinin Kazanılmış Hakkı )"
D8.D9.12.1998E. 1997/2836 K. 1998/4141"İPTAL DAVASI ( Karayolları Trafik Garanti Fonunun İptali İstemi )
KARAYOLLARI TRAFİK FONU KURULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketlerine Fon Yönetimi Görevi Verilmesi )
TRAFİK SİGORTASI ( Karayolları Trafik Fonu Kurulmasına İlişkin Yönetmelikle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketlerine Fon Yönetimi Görevi Verilmesi )
GARANTİ FONU ( Karayolları Trafik Fonu Kurulmasına İlişkin Yönetmelikle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketlerine Fon Yönetimi Görevi Verilmesi )
TİCARİ FAALİYET ( Karayolları Trafik Fonu Sigorta Primlerinden Oluşacağından Ticari Faaliyet Niteliğinin Olmaması )"
D8.D9.12.1998E. 1997/4204 K. 1998/4140"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATININ İPTALİ ( Maliye Bakanlığının Başvurusunun Turmob Tarafından Reddi-Yeminli Mali Müşavirlik Yapabilecekler )
BİRİNCİ DERECEDE İMZA ATMA YETKİSİ ( Yeminli Mali Müşavirlik Bakımından )"
D8.D10.12.1998E. 1996/1213 K. 1998/4166"MEMURLARIN HAFTA SONU ÇALIŞMASI ( Bir Hafta Önceden Yazılı Olarak Bildirme Şartı-Bir Gün Önceki Sözlü Uyarının Etkisi Olmaması )
DİSİPLİN CEZASI ( Memurun Bir Gün Önceki Sözlü Uyarıya Rağmen Hafta Sonu İşe Gelmemiş Olması )
BİR HAFTA ÖNCEDEN YAZILI BİLDİRİM ŞARTI ( Memurun Hafta Sonunda Çalıştırılabilmesi İçin )"
D8.D10.12.1998E. 1997/4334 K. 1998/4242"MEMURUN BİR GÜN İŞE GELMEMESİ ( Sendikalarının Kararı Doğrultusunda Etkinlik Göstermesi - Aylıktan Kesme Cezası Verilemeyeceği/Doğal ve Hoşgörü ile Karşılamak Gereği )
AYLIKTAN KESME CEZASI ( Memurun Bir Gün İşe Gelmeyip Sendikalarının Kararı Doğrultusunda Etkinlik Göstermesi - Ceza Verilemeyeceği/Doğal ve Hoşgörü ile Karşılamak Gereği )
MEMURLARIN SENDİKALARININ KARARI DOĞRULTUSUNDA ETKİNLİK GÖSTERMESİ ( Bir Gün İşe Gelememeleri - Aylıktan Kesme Cezası Verilemeyeceği/Doğal ve Hoşgörü ile Karşılamak Gereği )"
D8.D10.12.1998E. 1998/4700 K. 1998/4143"AYLIKTAN KESME CEZASI ( Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirlerince Verilen Ceza )
ÜST DİSİPLİN AMİRİ ( Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirlerince Verilen Ceza )
CEZA ( Yetkisiz Amirce Verilen Cezanın Hukuka Aykırılığı - Üst Disiplin Amiri )
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ ( Yetkisiz Amirce Ceza Verilemeyeceği - Maaştan Kesinti Yapılması Şeklinde Ceza )"
D8.D14.12.1998E. 1998/4581 K. 1998/4276"İPTAL DAVASI ( Profesör Olarak Görev Yapan Davacının Devamlı Statüden Kısmi Statüye Geçmek İçin Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşlem )
KISMİ STATÜYE GEÇME ( Devamlı Doçentlik Süresinden Kısmi Statüye Geçmek İçin Beş Yıl Devamlı Statüde Doçent Kadrosunda Çalışmış Olunmasının Gerekmesi )
DEVAMLI STATÜ ( Devamlı Doçentlik Süresinden Kısmi Statüye Geçmek İçin Beş Yıl Devamlı Statüde Doçent Kadrosunda Çalışmış Olunmasının Gerekmesi )
DOÇENTLİK SÜRESİ ( Devamlı Doçentlik Süresinden Kısmi Statüye Geçmek İçin Beş Yıl Devamlı Statüde Doçent Kadrosunda Çalışmış Olunmasının Gerekmesi )
YARDIMCI DOÇENTLİK ( Devamlı Veya Kısmi Statü Biçiminde Nitelemek ve Bu Kadroda Çalışılan Sürenin Devamlı Statüde Geçmiş Gibi Kabulüne Olanak Olmaması )"
D8.D16.12.1998E. 1996/1380 K. 1998/4372"DİSİPLİN SORUŞTURMASI ( Disiplin Cezasını Vermeye Yetkili Amirce de Yapılabileceği )
GÖREVE GELİNMEDİĞİNİN TUTANAKLA TESPİT EDİLMİŞ OLMASI ( Soruşturma Açılmadan Savunma Alınarak Ceza Verilebilmesi )
DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILMAMASI ( Göreve Gelinmediğinin Tutanakla Tespit Edilmiş Olması Halinde )"
D8.D16.12.1998E. 1996/975 K. 1998/4370"AMİRİNİN İZNİ OLMAKSIZIN GÖREV YERİNİ TERKETME ( Meslekten Çıkarma Cezası Verilebilmesinin Şartları )
MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI ( Şartları-Amirin izni Olmaksızın Görev Yerini Terketme Halinde )
UZUN SÜRELİ DURDURMA CEZASI ( Amirin İzni Olmaksızın Görev Yerini Terk )"
D8.D21.12.1998E. 1996/2025 K. 1998/4453"İPTAL DAVASI ( Belediyenin İdari Bağlılığının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasaya Aykırılığının Anayasa Mahkemesine Gönderilmesi İstemi )
BELEDİYENİN İDARİ BAĞLILIĞININ DEĞİŞTİRİLMESİ ( İdari Davaya Konu Olabilecek Husus Olmadığından Dosyanın İtiraz Yoluyla Anayasa Mahkemesine Gönderilmesi Olanağının Olmaması )
İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE GÖNDERME ( Belediyenin İdari Bağlılığının Değiştirilmesi İşleminin İtiraz Yoluyla Anayasa Mahkemesine Gönderilmesi Olanağının Olmaması )"
D8.D21.12.1998E. 1998/4733 K. 1998/4458"SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANI ( Başkanın Gerekçe Gösterilmeden Sadece Yetersizlik Oyuyla Düşürülmesinin Hukuka Aykırı Olması )
GÖREVDEN DÜŞÜRME ( Sulama Birliği Başkanının Gerekçe Gösterilmeden Sadece Yetersizlik Oyuyla Düşürülmesinin Hukuka Aykırı Olması )
FAALİYET RAPORU ( Sulama Birliği Başkanının Gösterdiği Raporla İlgili Yetersizlik Kararının Gerekçe Gösterilmeden Verilmesi Nedeniyle Başkanın Görevden Düşürülmesinin Hukuka Aykırı Olması )"
D8.D22.12.1998E. 1995/211 K. 1998/4503"SÖZLEŞMELİ ÖĞRETİM ELEMANININ GÖREV SÜRESİ ( Kanunda Yenilemeye Gerek Olmadan Belli Bir Tarihe Kadar Süreceğinin Belirlenmiş Olması )
DENİZCİLİK YÜKSEKOKULUNUN TEKNİK ÜNİVERSİTE BÜNYESİNE ALINMASI ( Sözleşmeli Öğretim Elemanlarının Görev Sürelerinin Tesbiti )
SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİNE GEREK OLMAMASI ( Sözleşmeli Öğretim Elemanının Belli Bir Tarihe Kadar Görevlerinin Süreceğine İlişkin Kanun Hükmü )
ÖĞRETİM ELEMANININ GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASINA GEREK OLMAMASI ( Kanunda Belli Bir Tarihe Kadar Görevlerini Sürdüreceklerinin Belirlenmiş Olması )"
D8.D23.12.1998E. 1996/3447 K. 1998/4527"GAYRI SIHHİ MÜESSESE ( Önceden Alınan Sıhhi Müessese İzni ile Çalışılamayacağı-Gayri Sıhhi Müessese İzni Alınması İçin Süre Tanınması )
SIHHİ MÜESSESE İZNİ ( Gayri Sıhhi Müessesenin Bu İzinle Çalışamayacağı )
SÜRE TANINMASI ( Sıhhi Müessese İzniyle Çalışan Gayrı Sıhhi Müessesenin Gayrı Sıhhi Müessese İzni Alması İçin )"
D8.D24.12.1998E. 1996/2249 K. 1998/4403"AF KANUNU KAPSAMINA GİRME ( Öğrenim Ücretini Süresinde Yatırmadığından Af Kanununun Yürürlük Tarihinden Sonra Kaydı Silinen Öğrenci )
ÖĞRENİM HARCINI SÜRESİNDE YATIRMADIĞINDAN KAYDI SİLİNEN ÖĞRENCİNİN ( Kaydın Silinmesinden Önce Yürürlüğe Giren Af Kanunundan Yararlanacağı )
ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM HARCINI SÜRESİNDE YATIRMADIĞINDAN KAYDI SİLİNEN ÖĞRENCİ ( Kaydın Silinmesinden Önce Yürürlüğe Giren Af Kanunundan Yararlanacağı )"
D8.D24.12.1998E. 1997/1959 K. 1998/4563"UYARMA VE KINAMA CEZALARI ( Yargı Yolunun Ancak Yasayla Kapatılabileceği )
TRT YASASI ( Uyarma ve Kınama Cezalarına Karşı İdari Yargı Yolunu Kapatmadığından Yönetmelikle Bu Düzenlemenin Yapılamaması )
YARGI YOLUNUN KAPATILMASI ( Uyarma ve Kınama Cezalarına Karşı )"
D8.D24.12.1998E. 1998/4045 K. 1998/4564"DİSİPLİN CEZASI ( Fakülte Dekanı, Enstitü veya Yüksekokul Müdürünün Ceza Verme Yetkisi )
ÖĞRENCİ ( Disiplin Cezası Verilmesi - Yüksek Öğretim Öğrenciliği Sıfatına ve Onuruna Aykırı Davranışta Bulunan Öğrenci )
DİSİPLİNE AYKIRI DAVRANIŞ ( Disiplin Cezası Verilmesi - Yüksek Öğretim Öğrenciliği Sıfatına ve Onuruna Aykırı Davranışta Bulunan Öğrenci )
YETKİ ( Öğrencinin Disipline Aykırı Davranışında Ceza Verme Yetkisi )"
D8.D28.12.1998E. 1998/106 K. 1998/4619"ÜNİVERSİTE DENKLİĞİ ( Yurtdışındaki Üniversite Diplomasının Denkliği İçin Davacının Seviye Tespit Sınavına Tabi Tutulmasının Hukuka Uygun Olması )
YURTDIŞINDAKİ ÜNİVERSİTE DİPLOMASININ DENKLİĞİ ( Davacının Seviye Tespit Sınavına Tabi Tutulmasının Hukuka Uygun Olması )
SEVİYE TESPİT SINAVI ( Yurtdışındaki Üniversite Diplomasının Denkliği İçin Davacının Seviye Tespit Sınavına Tabi Tutulmasının Hukuka Uygun Olması )
DENKLİK TESPİTİ ( Yurtdışındaki Üniversite Diplomasının Denkliği İçin Davacının Seviye Tespit Sınavına Tabi Tutulmasının Hukuka Uygun Olması )"
D8.D30.12.1998E. 1995/765 K. 1998/4735"KAMU AVUKATLARI ( İş Riski Zammı )
İŞ RİSKİ ZAMMI ( Kamu Avukatları )"
D8.D12.1.1999E. 1998/2952 K. 1999/20"YURTDIŞINDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİ ( Diplomanın Denkliğinin Tanınması Talebinin Reddine İlişkin İşlemin İptali Talebi )
SEVİYE TESPİT SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİ ( Diplomanın Denkliğinin Tanınması Talebinin Reddi İşleminin İptalini İsteyemeyeceği )
DİPLOMANIN DENKLİĞİNİN TANINMASI TALEBİNİN REDDİ ( Yurtdışında Eğitim Gören Öğrencinin Seviye Tesbit Sınavında Başarısız Olması )
DENKLİK TALEBİNİN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Yurtdışında Burslu Öğrenim Görüp Denklik Sınavında Başarısız Olan Öğrencinin )"
D8.D13.1.1999E. 1997/3963 K. 1999/78"GÖREV TAHSİSLİ KONUT ( Nühendis - Kurum Yönetim Kurulu Kararıyla Sıra Tahsisine Esas Görev Ünvanları Arasına Alınması Nedeniyle Tahliye )
HİZMET TAHSİSLİ KONUT ( Kamu Konutları Tahsis Yönetmeliği/Mühendislere Görev Tahsisli Olarak Konut Verilmesi - Kurumun Bu Düzenlemeyi Hizmet Tahsisliye Dönüştüremeyeceği )
KAMU KONUTLARI TAHSİS YÖNETMELİĞİ ( Mühendislere Görev Tahsisli Olarak Konut Verilmesi - Kurumun Bu Düzenlemeyi Hizmet Tahsisliye Dönüştüremeyeceği )
MÜHENDİS ÜNVANI ( Kamu Konutları Tahsis Yönetmeliği/Mühendislere Görev Tahsisli Olarak Konut Verilmesi - Kurumun Bu Düzenlemeyi Hizmet Tahsisliye Dönüştüremeyeceği )"
D8.D13.1.1999E. 1998/2992 K. 1999/81"TRT TELEVİZYON ÖLÇÜM BAKIM MÜDÜRÜ ( Görev Tahsisli Konut Tahsis Edilip Edilememesi )
GÖREV TAHSİSLİ KONUT ( TRT Televizyon Ölçüm Bakım Müdürüne Tahsis Edilip Edilmemesi )
SIRA TAHSİSLİ KONUT ( Görev Tahsisli Konut-TRT Televizyon Ölçüm Bakım Müdürü )"
D8.D2.2.1999E. 1996/5086 K. 1999/209"YURTDIŞINDA LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİME GÖNDERİLECEK ÖĞRENCİLER ( Yaş Sınırı Konması İşleminin Hukuka Uygunluğu )
YAŞ SINIRI KONMASININ HUKUKA UYGUNLUĞU ( Yurtdışına Lisansüstü Eğitime Gönderilecek Öğrenciler İçin )
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM İÇİN YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK ÖĞRENCİLER ( Yaş Sınırı Konması İşleminin Hukuka Uygunluğu )"
D8.D2.2.1999E. 1996/5187 K. 1999/198"İPTAL DAVASI ( Başkonsolosluk Ekonomik ve Ticaret Müşaviri Olan Davacının Başkonsoloslukça Aylıktan Kesme Cezası İle Cezalandırılmasına İlişkin İşlem )
KONSOLOSLUK GÖREVLİSİNE VERİLEN DİSİPLİN CEZASI ( Dışişleri Bakanlığı Aracılığı İle İlgili Kurumca Disiplin Soruşturması Yapılmasının Gerekmesi )
YURT DIŞI TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELİN DİSİPLİNE AYKIRI HAREKETLERİ ( Dışişleri Bakanlığı Aracılığı İle İlgili Kurumca Disiplin Soruşturması Yapılmasının Gerekmesi )"
D8.D3.2.1999E. 1998/6475 K. 1999/222"DİSİPLİN CEZASINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Emniyeti Suistimal Suçundan Adli Yargıda Mahkum Olan Memura Verilecek Olan )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Emniyeti Suistimalden Adli Yargıda Mahkum Olan Memura Disiplin Cezası Verilmesinde )
EMNİYETİ SUİSTİMALDEN ADLİ YARGIDA MAHKUM OLAN MEMUR ( Disiplin Cezası Verilmesinde Zamanaşımı Süresi )"
D8.D3.2.1999E. 1999/47 K. 1999/233"DAVA EHLİYETİ ( Derneğin Üyelerinin Kişisel Yararlarını İlgilendiren Konularda Üyeler Adına Dava Açamayacağı )
DERNEĞİN DAVA EHLİYETİ BULUNMAMASI ( Üyelerinin Kişisel ve Özel Yararlarını İlgilendiren Konularda Üyeler Adına )
ÜYELER ADINA DAVA AÇMA HAKKININ BULUNMAMASI ( Üyelerin Çıkarlarını Zedeleyen İşleme Karşı Derneğin )"
D8.D4.2.1999E. 1996/4808 K. 1999/250"ÇALINTI ARACIN TESCİLİNDEN ALICININ UĞRADIĞI ZARARIN TAZMİNİ ( Gerekli Özeni Göstermeden Tescili Yapan İdarenin )
TAM YARGI DAVASI ( Satın Aldığı Çalıntı Araca El Konulan Davacının Gerekli Özeni Göstermeden Adına Tescili Yapan İdareye Karşı Açtığı )
TAZMİNAT ÖDEME MECBURİYETİ ( Davacının Aldığı ve Çalıntı Olduğu Ortaya Çıkarak El Konulan Aracı Gerekli Özeni Göstermeden Sicile Kaydeden İdarenin )
İDARENİN TAZMİNAT ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Çalıntı Aracı Gerekli Özeni Göstermeden Sicile Kaydedip Alıcıyı Zarara Uğratması )
TRAFİK SİCİLİNE ÇALINTI OTONUN TESCİLİ ( Aracın Çalıntı Olduğu Ortaya Çıkınca El Konulması Nedeniyle İyiniyetli Alıcının Tazminat Talebi )"
D8.D8.2.1999E. 1999/38 K. 1999/283"GÖREVLİ YARGI YOLU ( Sulama Birliği Başkanlığı Seçiminin İptali Davasında )
SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN İPTALİ DAVASI ( Görevli Yargı Yolu )
İDARİ İŞLEM NİTELİĞİNDEKİ SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN İPTALİ DAVASI ( Görevli Yargı Yolu )"
D8.D9.2.1999E. 1997/2069 K. 1999/301"DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİRİNDEN PAY ÖDENMESİ ( Döner Sermayenin Bağlı Bulunduğu Birimlerdeki Kadrolara Atanmış Olunmasının Gerekmesi )
KADRO ŞARTI ( Döner Sermaye İşletmesi Gelirinden Pay Ödenmesi İçin Kadro Şartına Gerek Olmaması )"
D8.D11.2.1999E. 1996/1936 K. 1999/385"İPTAL DAVASI ( Davacının Otopark İşletmesi Yapmakta Olduğu Belediyeye Ait Taşınmazı Tahliye Etmesi Yönündeki Büyükşehir Belediye Encümeni Kararı )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ ( Davacının Otopark İşletmesi Yapmakta Olduğu Belediyeye Ait Taşınmazı Tahliye Etmesi Yönündeki Karar )
OTOPARK OLARAK İŞGAL EDİLEN BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZ ( Taşınmazla İlgili Olarak Kullanımı Karşılığı Belli Para Alınmasının Sağlanması Amacıyla Alınan Encümen Kararı )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Otopark Olarak İşgal Edilen Belediyeye Ait Taşınmazla İlgili Olarak Kullanımı Karşılığı Belli Para Alınmasının Sağlanması Amacıyla Alınan Encümen Kararı )"
D8.D11.2.1999E. 1996/2596 K. 1999/387"ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRÜ OLARAK ATANMASI ( Fiilen Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yapan Davacıya Döner Sermaye Katkı Payının Ödenmesi )
DÖNER SERMAYE KATKI PAYI ( Öğretim Görevlisi İken Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne Atanan Davacıya Ödenmesinin Gerekmesi )"
D8.D11.2.1999E. 1996/940 K. 1999/416"DİSİPLİN CEZASI ( Yönetim Görevinden Ayırma - Yönetim Görevinde Olmayan Öğretim Üyesine Verilemeyeceği )
YÖNETİM GÖREVİNDEN AYIRMA CEZASI ( Yönetim Görevinde Olmayan Öğretim Üyesine Verilemeyeceği )
ÖĞRETİM ÜYESİ ( Yönetim Görevinde Olmayan - Yönetim Görevinden Ayırma Cezası Verilemeyeceği )
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ ÖĞRETİM ELEMANLARI VE MEM.DİSİPLİN YÖN. ( Yönetim Görevinden Ayırma Cezası - Yönetim Görevinde Olmayan Öğretim Üyesine Verilemeyeceği )"
D8.D15.2.1999E. 1998/3854 K. 1999/430"ÖZEL TAHSİSLİ KONUT ( Görev Süresiyle Sınırlı Olması-Emekli Yüksek Yargı Organları Başkanları ve Başbakanlık Müsteşarları )
YÜKSEK YARGI ORGANLARI BAŞKANLARINA EMEKLİLİKLERİNDE ÖZEL TAHSİSLİ KONUT TAHSİSİ ( 2946 S. Yasaya Aykırı Olması )
EMEKLİ BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARLARINA ÖZEL TAHSİSLİ KONUT TAHSİSİ ( 2946 S. Yasaya Aykırı Olması )"
D8.D17.2.1999E. 1998/6706 K. 1999/522"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KARARININ VALİLİK TARAFINDAN TASDİK EDİLMEDEN İADESİ ( İdari Dava Yoluna Gidilip Gidilememesi )
İDARİ DAVA YOLU ( Büyükşehir Belediye Meclisince Kabul Edilen Bir Kısım Hizmetlere Ait Ücret Tarifesinin Tasdik Edilmeden İadesine İlişkin Valilik İşlemi )
BELEDİYE VE VALİLİK ARASINDAKİ İHTİLAFIN DANIŞTAY'DA TETKİKİ ( Büyükşehir Belediye Meclisince Kabul Edilen Tarifenin Tasdik Edilmeden İadesine İlişkin Valilik İşlemi )"
D8.D18.2.1999E. 1996/2509 K. 1999/551"MEMURUN EK İŞ YAPMASI YASAĞI ( Doktorluk Mesleği Yanında Ticari Faaliyet Gösteren Memura Kademe İlerleme Cezası Verilmesi )
KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Doktorluk Mesleği Yanında Ticari Faaliyette de Bulunan Memur )
DİSİPLİN CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Doktorluk Mesleği Yanında Ticari Faaliyette de Bulunan Memur Davacıya Verilen )
DOKTORLUK YANINDA TİCARİ FAALİYETTE DE BULUNAN MEMUR ( Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasının Hukuka Uygun Olması )"
D8.D18.2.1999E. 1998/4367 K. 1999/566"TARAFIN DEĞİŞMESİ ( Davacının Dava Konusu Ruhsatın İlişkin Olduğu İşyerini Devretmesi ve Devralanın Davaya Devam Edeceğini Bildirmesi )
EHLİYET ( Dava Konusu İptal Edilen Ruhsatın İlişkin Olduğu İşyerini Dava Sırasında Devralan Yeni Şirketin Davaya Devam Talebi )
RUHSATIN İPTALİ İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Davacının İşyerini Başka Şİrkete Devretmesi ve Devralanın Davaya Devam Talebi )"
D8.D23.2.1999E. 1996/1937 K. 1999/649"VESAYET DENETİMİ ( İstisnalar Hariç Olmak Üzere Büyükşehir Belediyesinin İlçe Belediyesince Tesis Edilen İdari İşlemleri Vesayet Denetimi Yoluyla Kaldıramaması )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YETKİSİ ( İstisnalar Hariç Olmak Üzere Büyükşehir Belediyesinin İlçe Belediyesince Tesis Edilen İdari İşlemleri Vesayet Denetimi Yoluyla Kaldıramaması )
İLÇE BELEDİYESİNCE TESİS EDİLEN İŞLEM ( Büyükşehir Belediyesinin İşlemi Vesayet Denetimi Yoluyla Kaldıramaması )"
D8.D23.2.1999E. 1996/4856 K. 1999/650"İPTAL DAVASI ( Serbest Muhasebeci Olan Davacının Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Men Cezası İle Cezalandırılmasına İlişkin Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası İşlemi )
DİSİPLİN CEZASI ( Serbest Muhasebeciye Oda Disiplin Kurulu Tarafından Geçici Olarak Meslekten Men Cezası Verilmesi )
MESLEKTEN MEN CEZASI ( Serbest Muhasebeciye Oda Disiplin Kurulu Tarafından Geçici Olarak Verilen Meslekten Men Cezasının Tebliğ Edilerek İtiraz Hakkının Kullandırılmasının Gerekmesi )
SERBEST MUHASEBECİYE VERİLEN DİSİPLİN CEZASI ( Cezanın Tebliğ Edilerek İtiraz Hakkının Kullandırılmasının Gerekmesi )"
D8.D25.2.1999E. 1996/4782 K. 1999/714"DİSİPLİN CEZASININ YETKİ YÖNÜNDEN İPTALİ ( Kademe İlerleme Cezası ve Bu Cezanın Yerine Verilen Bir Alt Kademedeki Cezayı Vermeye Yetkili Merci )
KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI VERMEYE YETKİLİ OLMAYAN MERCİ ( Bu Cezanın Yerine Daha Alt Seviyede Bir Ceza da Veremeyeceğİ )
DİSİPLİN CEZASINDA YETKİ ( Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Vermeye Yetkili Olmayan Amirin Bu Cezanın Yerine Geçen Başka Ceza da Veremeyeceği )
YETKİ YÖNÜNDEN İPTAL ( Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Vermeye Yetkili Olmayan Amirin Bu Cezanın Yerine Verdiği Alt Kademedeki Ceza )"
D8.D1.3.1999E. 1996/2689 K. 1999/866"GÖREVLİ YARGI YOLU ( Kömür Üretimi Sonucu Belediyeye Ait Su ve Kanalizasyon Şebekesine Verilen Zararın Davacıdan Tahsili İşleminin İptali Talebinde )
BELEDİYEYE AİT SU VE KANALİZASYON ŞEBEKESİNE VERDİĞİ ZARARIN DAVACIDAN TAHSİLİ İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Görevli Yargı Yolu )
SU VE KANALİZASYON ŞEBEKESİNE ZARAR VEREN DAVACIDAN ZARARIN İDARECE RE'SEN TAHSİLİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Görevli Yargı Yolu )
TAZMİNAT TAHSİLİ İŞLEMİNE KARŞI AÇILAN DAVADA GÖREVLİ YARGI YOLU ( Belediyeye Ait Su Şebekesine Zarar Veren Davacıya Re'sen Ödetilen )"
D8.D1.3.1999E. 1996/3029 K. 1999/861"KİRA BEDELİNİN TESBİTİ DAVASI ( Kiralayan Belediyenin Tesbit Ettiği Kira Bedeline İtirazda Görevli Yargı Yolu )
BELEDİYECE KİRAYA VERİLEN YER İÇİN TESBİT EDİLEN KİRA BEDELİNE İTİRAZ DAVASI ( Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( Belediyeden Kiralanan Yere İlişkin Kira Bedeline İtiraz Davasında )
DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE İŞLEMİNE KARŞI AÇILAN DAVA ( Görevli Yargı Yolu )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( İdarenin Devlet İhale Kanununa Göre İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İşlemine Karşı Açılan Davada )
İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE İŞLEMİNE KARŞI AÇILAN DAVADA GÖREVLİ YARGI YOLU ( İdarece Devlet İhale Kanununa Göre Yapılan )"
D8.D3.3.1999E. 1996/3197 K. 1999/907"İPTAL DAVASI ( Meşrubat Büfesinin Kuşat Ruhsatı Alınıncaya Kadar Çalışmaktan Alıkonmasına İlişkin Büyükşehir Belediye Encümeni Kararı )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ DAVASI ( Meşrubat Büfesinin Kuşat Ruhsatı Alınıncaya Kadar Çalışmaktan Alıkonmasına İlişkin Büyükşehir Belediye Encümeni Kararı )
RUHSAT VERME YETKİSİ ( Büyükşehir Belediyelerinin Tasarrufu Altında Bulunan Yol ve Meydanlardaki Büfelere Ruhsat Verme Yetkisinin Büyükşehir Belediyelerine Ait Olması )
SÜRE TANINMASI ( Büyükşehir Belediyesinin Yetki Çevresinde Olan Yerde İlçe Belediyesince Verilen Ruhsatın Geri Alınması İşleminde Büfe Sahibine Büyükşehir Belediyesinden Ruhsat Alması İçin )"
D8.D3.3.1999E. 1997/4357 K. 1999/944"HATALI OLARAK VERİLEN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI ( Maliye Bakanlığınca İptalinin İstenmesi )
TURMOB'UN HATALI İŞLEMİ ( Maliye Bakanlığının Yargı Yoluna Başvurabilmesi İçin Birliğin Hatalı İşlemi Kaldırılmamış Olması Gereği )
MALİYE BAKANLIĞININ YARGI YOLUNA BAŞVURMASI ( Turmob'un Hatalı İşlemi Geri Almamış Olması Gereği )"
D8.D17.3.1999E. 1997/3792 K. 1999/1484"ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANI ( Yüksekokul Mezunu Sağlık Personeline Ödenecek Olan )
SAĞLIK PERSONELİNE ÖDENECEK ÖZEL HİZMET TAZMİNATININ ORANI ( Yüksekokul Mezunu Sağlık Personeli )
YÜKSEKOKUL MEZUNU SAĞLIK PERSONELİ ( Ödenecek Özel Hizmet Tazminatının Oranı )"
D8.D17.3.1999E. 1997/4627 K. 1999/1489"DÖNER SERMAYE PAYI VE ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANI ( Ortodonti Uzmanına Ödenecek Olan )
ORTODONTİ UZMANI ( Ödenecek Döner Sermaye Payı ve Özel Hizmet Tazminatı Oranı )
UZMAN HEKİMLERE ÖDENEN DÖNER SERMAYE PAYI VE ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANI ( Ortodonti Uzmanına da Uygulanacağı )"
D8.D17.3.1999E. 1997/5053 K. 1999/1480"ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİNE ÖDENECEK GELİŞTİRME ÖDENEĞİ FARKI ( Üniversite Ödeneği ve Makam Tazminatındaki Artışları Kapsamaması )
GELİŞTİRME ÖDENEĞİ FARKI ( Üniversite Ödeneği ve Makam Tazminatındaki Artışları Kapsamaması )
MAKAM TAZMİNATI VE ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİNDEKİ ARTIŞLARDAN DOĞAN FARKIN DİKKATE ALINMAMASI ( Geliştirme Ödeneği Farkının Hesabında )"
D8.D17.3.1999E. 1998/6982 K. 1999/1478"DOĞALGAZ ABONELİK BAĞLANTI HİZMET BEDELİ ( Merkezi Isıtma Sistemi Bulunması Halinde Her Daireden Ayrı Ayrı Ücret Alınamaması )
MERKEZİ ISITMA SİSTEMİ İLE ISINAN SİTE VE BİNALAR ( Doğalgaz Abonelik Bağlantı Hizmet Bedelinin Nasıl Alınacağı )"
D8.D18.3.1999E. 1998/6751 K. 1999/1573"TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİNİ TERKEDEN ÖĞRENCİ ( Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Çıkarılan Aftan Yararlanamaması )
DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇIKARILAN AFTAN YARARLANMA TALEBİ ( Tıpta Uzmanlık Eğitimini Terketmiş Olan Öğrenci )
AFFIN KAPSAMI ( Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Getirilen Affın Tıpta Uzmanlık Eğitimini Bırakmış Olanları Kapsamaması )"
D8.D12.4.1999E. 1996/5175 K. 1999/1956"JANDARMA İLE POLİSİN BİRLİKTE ÇALIŞMASI ( Özel Görevin Yerine Getirilmesi Sırasında Jandarma Komutanı Olan Subayın Polis Memurunun Amiri Olması )
POLİS İLE JANDARMANIN BİRLİKTE ÇALIŞMASI ( Özel Görevin Yerine Getirilmesi Sırasında Jandarma Komutanı Olan Subayın Polis Memurunun Amiri Olması )"
D8.D12.4.1999E. 1998/6984 K. 1999/1949"İÇKİLİ GAZİNO RUHSATININ İPTALİ ( Belediyenin Yetkisi Bulunmaması-En Büyük Mülki Amirin Emriyle Polis Tarafından İşlem Yapılabilmesi )
İŞYERİ KAPATMA CEZASI VERMEDE YETKİ ( Belediye-Polis-İçkili Gazino )
BELEDİYENİN YETKİLERİ ( İçkili Gazino Ruhsatının İptalini Kapsayıp Kapsamadığı )
POLİSİN YETKİLERİ ( İçkili Gazino Ruhsatının İptalini Kapsayıp Kapsamadığı )"
D8.D20.4.1999E. 1997/1231 K. 1999/2291"İPTAL DAVASI ( Hemşirelik Yüksekokulundan Mezun Olan Davacının Lisans Diplomasına Uzman Hemşire Yazılmasına İlişkin İstemin Reddine Dair İşlem )
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU MEZUNU KİŞİ ( Lisans Diplomasına Uzman Hemşire Yazılmasının Gerekmesi )
DOKTORA EĞİTİMİ ( Hemşirelik Yüksekokulu Mezunu Kişinin Doğrudan Doktora Eğitimine Kabul Edilmemesinde Hukuka Aykırılık Olmaması )"
D8.D27.4.1999E. 1997/5486 K. 1999/2493"TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GÖREN KİŞİ ( Öğrenci Katkı Payı Alınmasında Hukuka Aykırılık Olmaması )
ÖĞRENCİ KATKI PAYI ( Tıpta Uzmanlık Eğitimi Gören Kişiden Öğrenci Katkı Payı Alınmasında Hukuka Aykırılık Olmaması )"
D8.D30.4.1999E. 1996/4494 K. 1999/2624"İPTAL DAVASI ( Profesörün Makam Tazminatının Ödenmesi İstemini Reddeden Kurum İşleminin İptali İstemi )
MAKAM TAZMİNATI ( Profesör Ünvanı İle 657 Sayılı Yasaya Tabi Olarak Çalışanların Makam Tazminatından Yararlanamamaları )
PROFESÖR ÜNVANI İLE MAKAM TAZMİNATINDAN YARARLANMA İSTEMİ ( 657 Sayılı Yasaya Tabi Olarak Çalışanların Makam Tazminatından Yararlanamamaları )
657 SAYILI YASAYA GÖRE ÇALIŞANLAR ( Profesör Ünvanı İle 657 Sayılı Yasaya Tabi Olarak Çalışanların Makam Tazminatından Yararlanamamaları )"
D8.D3.5.1999E. 1996/4366 K. 1999/2658"BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ ( Kuruyemişçi Olarak Ruhsat Alan Davacının İşyerinde İçki Çeşitleri Bulundurup Satması Nedeniyle )
RUHSATSIZ İÇKİ SATIŞI ( Kuruyemişçi Olarak Ruhsat Alan Davacının İşyerinde İçki Çeşitleri Bulundurup Satması Nedeniyle Belediye Encümen Kararıyla İşyerinin Kapatılması )
TEKEL İDARESİNDEN İÇKİ SATIŞ İZNİ ALINMASI ( Belediyeye Yeni Faaliyet Konusunu da Ekleterek Ruhsat İçin Başvurabilmesi )"
D8.D3.5.1999E. 1997/231 K. 1999/2659"SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR STAJININ TAMAMLANMASINDAN SONRA YAPILAN SINAVLAR ( Kanuna Aykırılıkları İddiası )
SINAVIN STAJIN BİR PARÇASI OLMASI VE KANUNA AYKIRILIĞININ İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ ( Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Stajları Sonunda Uygulanan )
STAJ BİTİMİNDE UYGULANAN SINAVLARIN İPTALİ TALEBİ ( Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Stajyerlerine )"
D8.D4.5.1999E. 1996/5242 K. 1999/2738"İPTAL DAVASI ( Süresi İçinde Okul Kaydını Yenilemeyen Öğrencinin Mazeretini Bildirerek Kaydını Yeniletme İsteğinin İdare Tarafından Reddedilmesine İlişkin İşlem )
SÜRESİ İÇİNDE OKUL KAYDININ YENİLENMEMESİ ( Tutukluluk Halinin Kabul Edilir Bir Mazaret Olması )
OKUL KAYDININ SİLİNMESİ ( Süresi İçinde Okul Kaydını Yenilemeyen Davacının Tutukluluk Halinin Kabul Edilir Bir Mazaret Olması )
TUTUKLULUK ( Süresi İçinde Okul Kaydını Yenilemeyen Davacının Tutukluluk Halinin Kabul Edilir Bir Mazaret Olması )"
D8.D4.5.1999E. 1997/1762 K. 1999/2753"TAZMİNAT ( Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Şube Müdürlüğünde Görevli Teknik Personele Bayındırlık Bakanlığınca Görevli Emsali teknik Personele Ödenen Oranda Tazminat Verilememesi )
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREVLİ TEKNİK PERSONEL ( Bayındırlık Bakanlığınca Görevli Emsali teknik Personele Ödenen Oranda Tazminat Verilememesi )"
D8.D6.5.1999E. 1996/5393 K. 1999/2825"YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU İŞLEMİNİN İPTALİ ( Bir Üniversitede Araştırma Görevlisi Olan Davacının Mecburi Hizmetinin Başka Bir Üniversiteye Verilmesine İlişkin İstemini Reddeden İşlem )
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN MECBURİ HİZMETİ ( Yeni Kurulmuş ve Akademik Personel İhtiyacı Olan Üniversiteden Başka Bir Üniversiteye İstenen Tayinin Reddi )
MECBURİ HİZMETİ OLAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN DEVİR İSTEMİ ( Yeni Kurulmuş ve Akademik Personel İhtiyacı Olan Personelin Devir İsteminin Reddi )"
D8.D6.5.1999E. 1996/5500 K. 1999/2826"ANADOLU LİSELERİNE GİRİŞ SINAVINA İLİŞKİN OKUL TABAN PUANLARI ( Puanların Belirlenmesinde Esas Ölçünün Asıl Lİsteden Sınavı Kazananların Olması )
OKUL TABAN PUANLARI ( Puanların Belirlenmesinde Esas Ölçünün Asıl Lİsteden Sınavı Kazananların Olması )"
D8.D11.5.1999E. 1996/2939 K. 1999/2923"YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU İŞLEMİNİN İPTALİ ( Milli Eğitim Bakanlığınca Seçilen İki Üyenin Katılımıyla Rektör Adayları Belirlenmesine İlişkin İşlem )
REKTÖR ADAYLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN İŞLEM ( Kanunun Anayasaya Aykırılığı Gerekçesiyle Anayasa Mahkemesince İptali Nedeniyle Hukuka Aykırı Olması )
ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLEN KANUNA GÖRE İŞLEM YAPMA ( YÖK Tarafından Milli Eğitim Bakanlığınca Seçilen İki Üyenin Katılımıyla Rektör Adaylarını Belirlemesine İlişkin İşlem )"
D8.D11.5.1999E. 1996/3005 K. 1999/2918"TCDD BÖLGE BAŞMÜDÜRLÜKLERİNDE İŞLETME MÜDÜRÜ OLARAK ÇALIŞMA ( Müstakil Bir İşletmenin Yöneticisi Olarak Görev Yapanlar İçin Belirtilen Oranda Özel Hizmet Tazminatı Verilmemesi )
ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ( TCDD Bölge Başmüdürlüklerinde İşletme Müdürü Olarak Çalışanlara Verilmemesi )
EK GÖSTERGE ( TCDD Bölge Başmüdürlüklerinde İşletme Müdürü Olarak Çalışanlara Verilmemesi )"
D8.D13.5.1999E. 1998/2038 K. 1999/2990"MEMURA VERİLEN UYARMA CEZASI ( Hastalık İznine Ayrılmış Bulunan Disiplin Amirinin Ceza Verme Yetkisi Bulunmadığı )
HASTALIK İZNİNE AYRILAN DİSİPLİN AMİRİ ( Disiplin Cezası Verememesi-Uyarma Cezası )
DİSİPLİN CEZASI VERMEDE YETKİ ( Hastalık İznine Ayrılmış Bulunan Disiplin Amirinin Ceza Verme Yetkisi Bulunmadığı )"
D8.D17.5.1999E. 1997/327 K. 1999/3020"AİDAT BORCU OLANLARA FAALİYET İZNİ VERİLMEYECEĞİNE İLİŞKİN TÜRMOB GENELGESİNİN İPTALİ
SERBEST MUHASEBECİNİN ODAYA AİDAT BORCU BULUNMASI ( Kanun ve Yönetmelikte Bulunmadığı Halde Faaliyet İzni Verilmeyeceğine İlişkin TÜRMOB Genelgesinin İptali )
GENELGEYLE GETİRİLEN KISITLAMANIN İPTALİ ( Odaya Aidat Borcu Bulunan Serbest Muhasebecilere Faaliyet İzni Verilmeyeceğine İlişkin )
ODAYA AİDAT BORCU BULUNAN ÜYELERE SERBEST MUHASEBECİLİK FAALİYET İZNİ VERİLMEYECEĞİNE İLİŞKİN TÜRMOB GENELGESİNİN İPTALİ"
D8.D17.5.1999E. 1997/364 K. 1999/3022"SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINDA BAŞARISIZ OLAN VE TEKRAR GİRME HAKKINI YİTİREN DAVACI ( İlgili Yönetmelik Hükmünün İptali Talebi )
SINAV HAKLARINI KULLANAN VE BAŞARISIZ OLAN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR ADAYI ( İlgili Yönetmelik Hükmünün İptali Talebi )
YÖNETMELİKLE GETİRİLEN SINAVA GİRİŞ SAYI KISITLAMASININ İPTALİ TALEBİ ( Sınav Haklarını Kullanarak Başarısız Olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Adayının )"
D8.D17.5.1999E. 1999/1729 K. 1999/3045"SOKAKLARA İSİM VERİLMESİ ( Kişi Adlarının Sokaklara İsim Olarak Verilmesinde Esas Alınacak Kriterler )
ŞAHIS ADLARI ( Sokaklara İsim Olarak Verilebilmesinin Şartları )"
D8.D18.5.1999E. 1998/7119 K. 1999/3067"ÜNİVERSİTEDE KISMİ STATÜDE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ( Görev Süresinin Uzatılmamasında Üniversite Yönetim Kurulunun Görüşünün Alınmamış Olması )
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULUNDAN GÖRÜŞ ALINMASI ( Kısmi Statüde Görev Yapan Öğretim Görevlisinin Görev Süresinin Uzatılmaması )
GÖREV SÜRESİNİN UZATILMAMASI ( Kısmi Statüde Görev Yapan Öğretim Görevlisi )"
D8.D21.5.1999E. 1997/3458 K. 1999/3124"KİRA BEDELİ ( Kalkınmada Öncelikli İlde Bulunan Kamu Konutunun Bodrum Katında Oturanların Kira Bedelinde %50 İndirim Yapıldıktan Sonra Bu Bedele %40 Oranında Daha İndirim Yapılması )
KALKINMADA ÖNCELİKLİ İLDE OTURAN KAMU PERSONELİ ( Kamu Konutunun Bodrum Katında Oturanların Kira Bedelinde %50 İndirim Yapıldıktan Sonra Bu Bedele %40 Oranında Daha İndirim Yapılması )
KAMU KONUTUNUN BODRUM KATINDA OTURANLAR ( Kalkınmada Öncelikli Bölgede Oturanların Kira Bedelinde %50 İndirim Yapıldıktan Sonra Bu Bedele %40 Oranında Daha İndirim Yapılması )"
D8.D27.5.1999E. 1997/6061 K. 1999/3306"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Köy Hudutları Dahilinde Bulunan Keçi Sürüsünü Kaldırmayan Davacıya Verilen Para Cezasının Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emri )
KÖY MUHTARLIĞININ YETKİSİ ( Köy Hudutları Dahilinde Bulunan Keçi Sürüsünü Kaldırmayan Davacıya Verilen Para Cezasının Tahsili Amacıyla Ödeme Emri Düzenleme Yetkisinin Olmaması )
PARA CEZASI ( Köy Muhtarlığının Köy Hudutları Dahilinde Bulunan Keçi Sürüsünü Kaldırmayan Davacıya Verilen Para Cezasının Tahsili Amacıyla Ödeme Emri Düzenleme Yetkisinin Olmaması )"
D8.D2.6.1999E. 1999/1434 K. 1999/3648"İŞ VE TİCARET MERKEZİ OLARAK AYRILAN TAŞINMAZ ( Şehiriçi Ulaşım Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Kiralanamaması )
İMAR PLANINDAKİ TAHSİS AMACI ( Taşınmazın Söz Konusu Amaç Dışında Kullanılamaması )
ŞEHİR İÇİ ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANILACAK TAŞINMAZ ( İmar Planında Başka Bir Amaç İçin Tahsis Edilmemiş Olması Gereği )"
D8.D7.6.1999E. 1998/203 K. 1999/3674"İPTAL DAVASI ( Öğretmen Olan Davacının Bir Gün Göreve Gelmemesinden Ötürü Aylıktan Kesme Cezasına Muhatap Olması )
AYLIKTAN KESME CEZASI ( Boşanma Davası İçin Verilen Özel Vekaletname İle İdari Yargıda Dava Açılamaması )
VEKALETNAME ( Boşanma Davası İçin Verilen Özel Vekaletname İle İdari Yargıda Dava Açılamaması )
BOŞANMA DAVASI İÇİN VERİLEN ÖZEL VEKALETNAME ( Vekaletname İle İdari Yargıda Dava Açılamaması )"
D8.D8.6.1999E. 1998/2627 K. 1999/3706"ÜNİVERSİTE YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANI ( Yönetim Görevinden Ayırma Cezası Verilip Verilememesi )
YÖNETİM GÖREVİNDEN AYIRMA CEZASI ( Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı )"
D8.D8.6.1999E. 1998/5045 K. 1999/3688"KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ( Üst Makama Yapılan İtirazın Dava Açma Süresini Durdurup Durdurmayacağı )
ÜST MAKAMA YAPILAN İTİRAZ ( Kademe İlerlemesinin Durması Hakkında-Dava Açma Süresini Durdurup Durdurmayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Hakkında Üst Makama Yapılan İtirazın Etkisi )"
D8.D15.6.1999E. 1996/4721 K. 1999/3910"İPTAL DAVASI ( Tıpta Uzmanlık Sınavı Sonucunda Aile Hekimliği Programına Yerleştirildiğini Gösterir Sınav Sonuç Belgesinin Davalı İdare Tarafından İptaline İlişkin İşlem )
TIPTA UZMANLIK SINAVI ( Sınav Sonucunda Aile Hekimliği Programına Yabancı Dil Puanı İle Yerleştirilen Davacının Yerleştirme İşleminin İdare Tarafından İptali )
TEBABET UZMANLIK TÜZÜĞÜ ( TUS Sonucunda Aile Hekimliği Programına Yabancı Dil Puanı İle Yerleştirilen Davacının Yerleştirme İşleminin İdare Tarafından İptalinin Tüzüğe Aykırı Olması )
AĞIRLIKLI KLİNİK TIP BİLİMLERİ PUANI ( Aile Hekimliği Programına Yabancı Dil Puanı İle Yerleştirilen Davacının Bu Programa Klinik Tıp Bilimleri Puanı İle Girmesine İlişkin İşlem )"
D8.D15.6.1999E. 1996/5204 K. 1999/3906"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVINA GİRME HAKKI VE BU HAKKIN SINIRLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ
SINAV YÖNETMELİĞİ HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ ( Yeminli Mali Müşavirlik Sınavının Esaslarına İlişkin )"
D8.D15.6.1999E. 1997/1763 K. 1999/3899"İPTAL DAVASI ( Avukat Hakkında Adalet Bakanlığınca Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin İşlem )
AVUKAT HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ ( Adalet Bakanlığının İzin Vermemeye Yönelik İşleminin İdari İşlem Niteliğinde Olması )
İDARİ İŞLEM ( Avukat Hakkında Adalet Bakanlığınca Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin İşlem )"
D8.D16.6.1999E. 1997/5095 K. 1999/3962"İPTAŞ DAVASI ( Motorlu Taşıt Araçları İçin Satış Yetkisi Veren ve Vekaletnamelerin Süreli Olacağına İlişkin Türkiye Noterler Birliği Genelgesinin İptali İstemi )
TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ GENELGESİNİN İPTALİ DAVASI ( Motorlu Taşıt Araçları İçin Satış Yetkisi Veren ve Vekaletnamelerin Süreli Olacağına İlişkin Genelge )
MOTORLU TAŞIT ARAÇLARININ SATIŞI ( İçin Satış Yetkisi Veren ve Vekaletnamelerin Süreli Olacağına İlişkin Türkiye Noterler Birliği Genelgesinin İptali İsteminin Reddi )
NOTERLİK MESLEĞİYLE İLGİLİ İŞ ( Motorlu Taşıt Araçları İçin Satış Yetkisi Veren ve Vekaletnamelerin Süreli Olacağına İlişkin Türkiye Noterler Birliği Genelgesi )"
D8.D16.6.1999E. 1997/63 K. 1999/3958"YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN YURTDIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİME GÖNDERİLECEKLER ( Sınavı Kazanan Öğrencinin Not Ortalaması Koşulunu Taşımadığının Anlaşılması )
YURTDIŞINA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM AMACIYLA GÖNDERİLECEK ÖĞRENCİLER ( Sınavı Kazanan Öğrencinin Not Ortalaması Koşulunu Taşımadığının Anlaşılması )
BURSTAN FAYDALANAMAMA ( Yurtdışına Gidiş Sınavını Kazanamayan Öğrencinin Burstan Yararlandırılmamasında Hukuka Aykırılık Olmaması )"
D8.D16.6.1999E. 1998/4596 K. 1999/3963"TAKOGRAF CİHAZI BULUNDURMA ZORUNLULUĞU ( Yasal Zorunluluğun İdari Düzenleyici İşlemle Kısıtlanamaması )
İDARENİN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ ( Yasal Düzenlemelere Aykırı Olamayacağı-Takograf Bulundurma Zorunluluğuna Yönetmelikle İstisna Konulamaması )"
D8.D16.6.1999E. 1998/892 K. 1999/3961"TAKOGRAF KULLANMA ZORUNLULUĞU ( İdari İşlemle Yasaya Aykırı Düzenleme Yapılamaması-İdare Mahkemesinin Genelgeye Yazılmak Üzere Karar Tesis Edememesi )
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİYLE TAKOGRAF KULLANMA ZORUNLULUĞU SINIRLARININ DARALTILMASI ( Yasal Düzenlemelere Aykırı Olması )
İDARE MAHKEMESİ KARARLARI ( İdari İşlem ve Eylem Niteliğinde Olamayacağı )
BAKANLIK GENELGESİNE YAZILACAK ŞEKİLDE KARAR TALEP EDİLMESİ ( İdare Mahkemesinin Genelgeye Yazılmak Üzere Karar Tesis Edememesi )"
D8.D17.6.1999E. 1997/3109 K. 1999/4030"İPTAL DAVASI ( Üniversitede Öğrenci Olan Davacının Bir Yarıyıl Süreyle Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezasıyla Cezalandırılmasına İlişkin İşlem )
YÜKSEKÖĞRETİMDEN ÇIKARMA CEZASI ( Öğrenci Hakkında Disiplin Soruşturması Yapan Soruşturmacının Disiplin Kuruluna Katılarak Oy Kullanamaması )
DİSİPLİN KURULU ( Öğrenci Hakkında Disiplin Soruşturması Yapan Soruşturmacının Disiplin Kuruluna Katılarak Oy Kullanamaması )"
D8.D18.6.1999E. 1997/4074 K. 1999/4071"ÜNİVERSİTEDEN İLİŞİĞİ KESİLEN ÖĞRENCİ ( 4111 Sayılı Af Yasasından Yararlanmak İçin Başvuran Öğrencinin Daha Önce 3804 Sayılı Af Yasası Uyarınca Sınav Olduğu Dersten Tekrar Sınava Girmemesi )
4111 SAYILI AF YASASINDAN YARARLANMAK İÇİN BAŞVURAN ÖĞRENCİ ( 3804 Sayılı Af Yasası Uyarınca Sınavına Girerek Başardığı Derslerden Tekrar Sınava Girmemesinin Gerekmesi )"
D8.D22.6.1999E. 1996/1930 K. 1999/4194"MAKAM TAZMİNATI ( Meslek Yüksekokulu Müdürü Olan Davacıya Ödenmesinin Gerekmesi )
MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRÜ ( Profesörlük Kadrosunda Üç Yılını Doldurmamasına Rağmen Ek Göstergesinin Genel Müdür Seviyesinden Yüksek Olması Nedeniyle Makam Tazminatı Ödenmesi )
PROFESÖRLÜK KADROSUNDA ÜÇ YILINI DOLDURMAYAN MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRÜ ( Makam Tazminatı Ödenmesinin Gerekmesi )"
D8.D22.6.1999E. 1997/775 K. 1999/4181"ÜNİVERSİTE KADROLARINA YAPILACAK ATAMALAR ( Öğretim Üyeleri Dışında Kalan Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamaları Maliye Bakanlığının İznine Tabi Kılan Tebliğ )
İPTAL DAVASI ( Üniversitelerde Öğretim Üyeleri Dışında Kalan Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamaları Maliye Bakanlığının İznine Tabi Kılan Tebliğin İptali )
MALİYE BAKANLIĞININ İZİN VERMESİ ( Üniversitelerde Öğretim Üyeleri Dışında Kalan Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamaları Maliye Bakanlığının İznine Tabi Kılan Tebliğin İptali )"
D8.D22.6.1999E. 1998/2541 K. 1999/4182"TAKDİR KOMİSYONU BAŞKANI ( Görev Tahsisli Lojman Verilip Verilmemesi-Maliye Bakanlığı Taşra Teşkilatı )
GÖREV TAHSİSLİ LOJMAN ( Takdir Komisyonu Başkanlarına )
LOJMAN KİRASININ %100 ZAMLI ALINMASI ( Lojmanın Süresinde Boşaltılmaması )
LOJMANIN SÜRESİNDE BOŞALTILMAMASI ( Lojman Kirasının %100 Zamlı Alınması )"
D8.D24.6.1999E. 1996/474 K. 1999/4245"İPTAL DAVASI ( Su ve Atık Su Ücret Tarifelerinin Belirlenmesine İlişkin Belediye Meclisi Kararı )
BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ ( Su ve Atık Su Ücret Tarifelerinin Belirlenmesine İlişkin Karar )
SU ÜCRET TARİFELERİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIK ( İdare Mahkemelerinde Görülmesinin Gerekmesi )
ATIK SU ÜCRET TARİFELERİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIK ( Vergi Mahkemelerinde Görülmesinin Gerekmesi )"
D8.D29.6.1999E. 1997/6140 K. 1999/4290"BELEDİYE ENCÜMEN KARARI ( Konut Yapı Kooperatifinden Ek Arsa Bedeli İstenmesi )
KONUT YAPI KOOPERATİFİNDEN EK ARSA BEDELİ İSTENİLMESİNE İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMEN KARARI ( İdarenin Tek Taraflı Bir İşlemi Olduğundan Açılan Davanın İdari Yargıda Görülmesi )
İDARENİN TEK TARAFLI İŞLEMİ ( Konut Yapı Kooperatifinden Ek Arsa Bedeli İstenmesine İlişkin Belediye Encümen Kararı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Konut Yapı Kooperatifinden Ek Arsa Bedeli İstenmesine İlişkin Belediye Encümen Kararının İdarenin Tek Taraflı Bir İşlemi Olduğundan Davaya İdari Yargıda Bakılması )"
D8.D30.6.1999E. 1997/1749 K. 1999/4323"YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU İŞLEMİNİN İPTALİ ( Devlet Konservatuarında Öğretim Görevlisi Olan Davacının Aynı Bölümde Sözleşmeli Öğretim Elemanı Olarak Çalışma İstemini Reddeden İşlem )
SÖZLEŞMELİ SANATÇI ÖĞRETİM ELEMANI OLARAK ÇALIŞMA İSTEĞİNİN REDDİ ( Eğitim Fakültesi Mezunu Olan Davacının Çalışma İsteminin Reddinde Hukuka Aykırılık Olmaması )
KONSERVATUAR MEZUNU OLMAYAN KİŞİNİN SÖZLEŞMELİ SANATÇI ÖĞRETİM ELEMANI OLARAK ÇALIŞMA İSTEĞİ ( Eğitim Fakültesi Mezunu Olan Davacının Çalışma İsteminin Reddinde Hukuka Aykırılık Olmaması )"
D8.D13.9.1999E. 1998/6858 K. 1999/4426"İPTAL DAVASI ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik İzin Belgesi İçin Başvuran Davacının İsteminin Reddedilmesi )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK İZİN BELGESİ ( Kamu Kurumlarının Muhasebe Birimlerinde Birinci Derecede İmza Yetkisine Haiz Olarak En Az Beş Yıl Çalışanlara Verilmesi )
KAMU KURULUŞLARININ MUHASEBE BÖLÜMÜNDE EN AZ BEŞ YIL ÇALIŞMA ŞARTI ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olma Şartı )"
D8.D22.9.1999E. 1996/3833 K. 1999/4561"TRAFİĞE TESCİLLİ ARAÇLAR ( Noter Senediyle Satışta Aracı Satanın da Satın Alan Üzerine Devir ve Tescil İçin Başvurabilmesi )
NOTER SENEDİYLE TRAFİĞE TESCİLLİ ARAÇ SATILMASI ( Aracı Satanın da Satın Alan Üzerine Devir ve Tescil İçin Başvurabilmesi )"
D8.D28.9.1999E. 1997/2812 K. 1999/4668"BANKA ŞUBE MÜDÜRÜ ( Serbest Muhasebecilik İzin Belgesi Talebinin Reddi İşleminin İptali Talebi )
SERBEST MUHASEBECİLİK İZİN BELGESİ TALEBİ REDDEDİLEN BANKA ŞUBE MÜDÜRÜ ( İşlemin İptali Talebi )
BİRİNCİ DERECE İMZA YETKİSİNE SAHİP BANKA ŞUBE MÜDÜRÜ ( Bu Yetkinin Niteliği ve Serbest Muhasebecilik İzin Belgesi İçin Gerekli Şartları Taşıyıp Taşımadığı )"
D8.D28.9.1999E. 1997/3020 K. 1999/4711"ÜNİVERSİTEDE BÜTÇE DAİRESİ BAŞKANI OLARAK ÇALIŞAN KİŞİ ( Serbest Muhasebecilik Ruhsatı Talebinin Reddi İşleminin İptali Talebi )
SERBEST MUHASEBECİLİK RUHSATI TALEBİNİN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Üniversitede Bütçe Dairesi Başkanı Olarak Çalışan Davacının )
BÜTÇE DAİRESİ BAŞKANININ SERBEST MUHASEBECİLİK RUHSATI TALEBİ ( Üniversitenin Kanunda Öngörülen Anlamda Kamu Kuruluşu Niteliğinde Olmaması )"
D8.D4.10.1999E. 1997/1277 K. 1999/4931"KISITLILIK HALİ ( Yargı Kararı İle Memnu Hakları İade Edilen Davacının Sürücü Belgesi Almasına Engel Halinin Ortadan Kalkmış Olması )
SÜRÜCÜ BELGESİ ( Kısıtlılık Hal Olan Davacının Yargı Kararı İle Memnu Hakları İade Edilen Davacının Sürücü Belgesi Almasına Engel Halinin Ortadan Kalkmış Olması )
MEMNU HAKLARIN İADESİ ( Kısıtlılık Hal Olan Davacının Yargı Kararı İle Memnu Hakları İade Edilen Davacının Sürücü Belgesi Almasına Engel Halinin Ortadan Kalkmış Olması )"
D8.D4.10.1999E. 1998/1277 K. 1999/493"MEMNU HAKLARIN İADESİ ( TCK 403. Maddeden Verilen Mahkumiyet-Sürücü Belgesi Alma Engelleri )
SÜRÜCÜ BELGESİ ALMA ENGELLERİ ( TCK 403. Maddeden Verilen Mahkumiyet-Memnu Hakların İadesi )
TCK 403. MADDEDEN MAHKUM OLUNMASI ( Sürücü Belgesi Alma Engelleri-Memnu Hakların İadesi )"
D8.D7.10.1999E. 1999/2615 K. 1999/5028"ÜNİVERSİTEYE KAYIT SÜRESİNİN GEÇİRİLMESİ ( Sürenin Geçmesinde İdarenin Hizmet Kusuru Bulunması Halinde Kaydın Yapılması )
İDARENİN HİZMET KUSURU NEDENİYLE SÜRESİNDE ÜNİVERSİTEYE KAYIT YAPTIRILAMAMASI ( Kayıt Başvurusunun Kabul Edilmesi )"
D8.D13.10.1999E. 1998/1055 K. 1999/5108"HAL TAHSİSLERİNDE ÜCRET ALINMASI ( Haller Yasasına Aykırılık Bulunmaması )
HALLER YASASINA AYKIRILIK ( Hal Tahsislerinde Ücret Alınması )"
D8.D13.10.1999E. 1998/1087 K. 1999/5107"ALAN SEÇİMİ ( Ortaöğretim Kurumları-Hukuka Aykırılık Bulunup Bulunmadığı )
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENCİLERİN ALANLARA YÖNLENDİRİLMESİ ( Hukuka Aykırılık Bulunup Bulunmadığı )"
D8.D18.10.1999E. 1997/2010 K. 1999/5231"ZABITA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ ( Büyükşehir Belediye Başkanlığının Zabıta Hizmetlerinin Yürütülmesi Yönünden İlçe Belediyeleri Üzerinde Denetim Yetkisinin Olmaması )
DENETİM YETKİSİ ( Büyükşehir Belediye Başkanlığının Zabıta Hizmetlerinin Yürütülmesi Yönünden İlçe Belediyeleri Üzerinde Denetim Yetkisinin Olmaması )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN İLÇE BELEDİYESİ ÜZERİNDEKİ YETKİSİ ( Büyükşehir Belediye Başkanlığının Zabıta Hizmetlerinin Yürütülmesi Yönünden İlçe Belediyeleri Üzerinde Denetim Yetkisinin Olmaması )"
D8.D20.10.1999E. 1997/2833 K. 1999/5307"ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI ( Bakanlar Kurulu Kararının Kadrolara Atanmış Olanlar İbaresinde ve Maliye Bakanlığı Genel Tebliğinde Hukuka Aykırılık Olmaması )
KADRO ŞARTI ( Adalet Hizmetleri Tazminatının Ödenmesi İçin Gerekli Olması )"
D8.D21.10.1999E. 1997/5117 K. 1999/5346"YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU İŞLEMİNİN İPTALİ ( Yurtdışından Alınan Üniversite Diplomasına Denklik Verilmemesine İlişkin İşlem )
YURTDIŞINDAN ALINAN ÜNİVERSİTE DİPLOMASINA DENKLİK VERİLMEMESİ ( YÖK Kararıyla Denklik Belgesi Verilmemesi Öngörülen Yurtdışındaki Bir Üniversiteden Mezun Olan Kişinin Diplomasına Verilmemesi )
DENKLİK BELGESİ ( YÖK Kararıyla Denklik Belgesi Verilmemesi Öngörülen Yurtdışındaki Bir Üniversiteden Mezun Olan Kişinin Diplomasına Denklik Verilmemesi )"
D8.D21.10.1999E. 1998/1220 K. 1999/5359"UYARMA VE KINAMA CEZASI ( Memurlara Verilen Disiplin Cezası-Yargı Yolunun Açık Olup Olmadığı )
YARGI YOLU ( Memurlara Verilen Uyarma ve Kınama Cezaları )
MEMURLARA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARI ( Uyarma ve Kınama Cezasına Karşı Yargı Yoluna Gidilip Gidilemeyeceği )"
D8.D26.10.1999E. 1997/256 K. 1999/5509"İPTAL DAVASI ( Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığında Uzman Olarak Görev Yapan Davacının Eğitim Öğretim Ödeneğinden Yararlandırılması İsteminin Reddedilmesi )
EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ ( Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığında Uzman Olarak Görev Yapan Davacının Yararlanmasının Gerekmesi )
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞINDA UZMAN OLARAK ÇALIŞAN KİŞİ ( Eğitim Öğretim Ödeneğinden Yararlanmasının Gerekmesi )"
D8.D26.10.1999E. 1997/5585 K. 1999/5510"İPTAL DAVASI ( Ekmek Gramajının Sabitleştirilmesine İlişkin Belediye Encümen Kararı )
BELEDİYE ENCÜMEN KARARININ İPTALİ ( Ekmek Gramajının Sabitleştirilmesine İlişkin Encümen Kararında Mevzuata Aykırılık Olmaması )
EKMEK GRAMAJININ BELİRLENMESİ ( Belediye Encümenince Alınan Kararda Mevzuata Aykırılık Olmaması )"
D8.D26.10.1999E. 1997/84 K. 1999/5556"ÜNİVERSİTEDEN İLİŞİĞİ KESİLEN ÖĞRENCİ ( 4111 Sayılı Af Yasasından Yararlanmak İçin Başvuran Öğrencinin Daha Önce 3747 Sayılı Af Yasası Uyarınca Sınav Olduğu Dersten Tekrar Sınava Girmemesi )
4111 SAYILI AF YASASINDAN YARARLANMAK İÇİN BAŞVURAN ÖĞRENCİ ( 3747 Sayılı Af Yasası Uyarınca Sınavına Girerek Başardığı Derslerden Tekrar Sınava Girmemesinin Gerekmesi )"
D8.D26.10.1999E. 1997/85 K. 1999/5549"SINAV SONUCUNUN GEÇERLİLİĞİNİN SAPTANMASI ( Telafi Sınavında Bilirkişilerce İptali Gerektiği Saptanan Soruların Tam Puanla Değerlendirilmesi )
TELAFİ SINAVI ( Sınavda Bilirkişilerce İptali Gerektiği Saptanan Soruların Tam Puanla Değerlendirilmesi )"
D8.D27.10.1999E. 1997/1481 K. 1999/5585"ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU OLAN KİŞİNİN YÜKSEK LİSANSA BAŞVURMASI ( Yüksek Lisans Programını Kazanan Davacıdan Öğrenci Katkı Payı Alınması )
ÖĞRENCİ KATKI PAYI ( Yüksek Lisans Programını Kazanan Kişiden Katkı Payı Alınması )
YÜKSEK LİSANS PROĞRAMINI KAZANAN KİŞİ ( Öğrenci Katkı Payı Ödemesi )"
D8.D27.10.1999E. 1997/506 K. 1999/5569"İPTAL DAVASI ( Üniversite Sınavını Kazanan Ama İkinci Basamak Sınav Ücretini Yatırdığına İlişkin Makbuzu Süresi İçinde ÖSYM'ye Ulaştıramayan Öğrencinin Kaydının İptal Edilmesine İlişkin İşlem )
ÖSYM TARAFINDAN OKUL KAYDININ İPTALİ ( İkinci Basamak Sınav Ücretini Yatırdığına İlişkin Makbuzun Süresi İçinde ÖSYM'ye Ulaştırılamaması Nedeniyle )"
D8.D28.10.1999E. 1997/271 K. 1999/5676"MESLEK LİSESİ BÖLÜMÜ MEZUNU ÖĞRENCİ ( Kendi Alanı Dışında Bir Yüksek Öğretim Programının Tercihi Durumunda Ek Puandan Yararlanamaması )
EK PUAN ( Meslek Lisesi Bölümü Mezunu Olan Öğrencinin Kendi Alanı Dışında Bir Yüksek Öğretim Programını Tercihi Durumunda Ek Puandan Yararlanamaması )
ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI ( Meslek Lisesi Bölümü Mezunu Olan Öğrencinin Kendi Alanı Dışında Bir Yüksek Öğretim Programını Tercihi Durumunda Ek Puandan Yararlanamaması )"
D8.D28.10.1999E. 1998/36 K. 1999/5625"TAZMİNAT DAVASI ( Belediyenin Yaptığı Kazı Çalışmaları Sırasında Patlayan Borudan Sızan Suyun Davacıya Ait Mobilya Atölyesini Basması Nedeniyle )
ADLİ YARGI YERİNDE AÇILAN İDARİ DAVA ( Görev Yönünden Reddedilerek Dosyanın İdare Mahkemesine Gönderilmesi Suretiyle İncelenmesine Olanak Olmaması )
İDARİ DAVANIN ALİ YARGI YERİNDE AÇILMASI ( Görev Yönünden Reddedilerek Dosyanın İdare Mahkemesine Gönderilmesi Suretiyle İncelenmesine Olanak Olmaması )"
D8.D28.10.1999E. 1999/271 K. 1999/567"EK PUAN ( Meslek Lisesi Mezunları-Yükseköğretim Programına Yerleştirmede )
MESLEK LİSESİ MEZUNLARI ( Yükseköğretim Programına Yerleştirmede Ek Puan )
TERCİH EDİLEN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI ( Meslek Lisesi Mezunlarının Ek Puandan Faydalanmasında Belirleyici Olması )"
D8.D2.11.1999E. 1997/1075 K. 1999/5717"ÖZEL İDARELER VE BELEDİYELER KEFALET SANDIĞI KURUMU ÇALIŞANI ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik İzin Belgesi Talebi )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK İZİN BELGESİ TALEBİ ( Özel İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı Kurumunda Çalışan Davacının )
KAMU İKTİSADİ KURULUŞU NİTELİĞİ BULUNMAYAN KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNDE ÇALIŞAN DAVACI ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik İzin Belgesi Talebi )"
D8.D3.11.1999E. 1997/4288 K. 1999/5770"İPTAL DAVASI ( Davacıya Ait Su Satış Yerinin Ruhsatsız Çalıştırıldığı Gerekçesiyle Kapatılmasına İlişkin Belediye Encümeni Kararı )
BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ ( Belediyelerin Ruhsatsız İşletilen İşyerlerini Çalışmaktan Alıkoyma Yetkisinin Olması )
RUHSATSIZ İŞYERİNİN KAPATILMASI ( Belediyelerin Ruhsatsız İşletilen İşyerlerini Çalışmaktan Alıkoyma Yetkisinin Olması )"
D8.D3.11.1999E. 1998/2338 K. 1999/5757"ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNU VE MİKROBİYOLOJİ DOÇENTİ ( İç Hastalıkları Anabilim Dalı Doçentlik Kadrosuna Atanmaması )
İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI DOÇENTLİK KADROSU ( Eczacılık Fakültesi Mezunu ve Mikrobiyoloji Doçentinin Atanmaması )"
D8.D3.11.1999E. 1998/6329 K. 1999/5758"VAKIF ÜNİVERSİTELERİ REKTÖR VE TEMSİLCİLERİ ( Üniversitelerarası Kurul Üyesi Olup Olamayacakları )
ÜNİVERSİTELERARASI KURUL ÜYELİĞİ ( Vakıf Üniversiteleri Rektör ve Temsilcilerinin Üye Olup Olamayacakları )
YÖK ÜYELİĞİNE SEÇİM ( Vakıf Üniversiteleri Rektör ve Temsilcilerinin Üniversitelerarası Kurul Toplantısına Katılımının Mümkün Olup Olmadığı )"
D8.D3.11.1999E. 1999/1372 K. 1999/5771"657 SAYILI YASAYA TABİ DİŞ HEKİMİ ( Diş Hekimleri Odasınca Disiplin Cezası Verilememesi )
DİŞ HEKİMLERİ ODASININ DİSİPLİN CEZASINA İLİŞKİN YETKİ KAPSAMI ( Kamu Görevlisi Diş Hekimlerine Ceza Verip Verememesi )
KAMU GÖREVLİSİ DİŞ HEKİMİ ( Diş Hekimleri Odasınca Disiplin Cezası Verilememesi )"
D8.D3.11.1999E. 1999/801 K. 1999/5772"ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ ( Avukatlık Mesleği İle Bağdaşmaması )
AVUKATLIK MESLEĞİ İLE BAĞDAŞMAYAN İŞLER ( Araştırma Görevliliği )"
D8.D5.11.1999E. 1997/5951 K. 1999/5825"BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON ÜYELİKLERİ SEÇİMİNE İLİŞKİN KARARLAR ( Tekrar Görüşülmek Üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Geri Çevrilmesinde Hukuka Uyarlık Olmaması )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞININ YETKİSİ ( Belediye Meclisi Komisyon Üyelikleri Seçimine İlişkin Kararların Tekrar Görüşülmek Üzere Geri Çevrilmesinde Hukuka Uyarlık Olmaması )"
D8.D5.11.1999E. 1997/8 K. 1999/5584"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YETKİSİ ( İlçe Belediyelerine Devredilen Gayrısıhhi Müesseselere Açılış ve Çalışma İzni Verme Yetkisinin Geri Alınması )
İLÇE BELEDİYESİNE DEVREDİLEN YETKİNİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN GERİ ALINMASI ( Gayrısıhhi Müesseselere Açılış ve Çalışma İzni Verme Yetkisinin Geri Alınması )
GAYRISIHHİ MÜESSESELERE AÇILIŞ VE ÇALIŞMA İZNİ VERİLMESİ ( Büyükşehir Belediyesinin İlçe Belediyesine Verdiği Yetkiyi Geri Alabilmesi )"
D8.D5.11.1999E. 1998/3118 K. 1999/5846"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI TALEBİ ( Şirkette 12 Yıldan Beri Muhasebe ve Mali İşlerden Birinci Dereceden Sorumlu Olan Davacının )
ŞİRKETTE MUHASEBE VE MALİ İŞLERDEN BİRİNCİ DERECEDE SORUMLU OLAN DAVACI ( Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı Talebi )
MUHASEBE VE MALİ İŞLERDEN BİRİNCİ DERECEDE SORUMLU OLAN ŞİRKET YÖNETİCİSİ ( Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı Talebi )"
D8.D5.11.1999E. 1998/7 K. 1999/5852"YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİME GİDECEK ÖĞRENCİLERİN SEÇİLMESİ ( Sınavda Burs Elde Edebilmek İçin Aranan Ortalamanın Altında Sınav Sonucu Alınması )
SINAV SONUCUNUN GECERSİZ SAYILMASI ( Sınavda Burs Elde Edebilmek İçin Aranan Ortalamanın Altında Sınav Sonucu Alınması Nedeniyle )
BURS İÇİN ARANAN ORTALAMANIN ALTINDA SINAV SONUCU ALINMASI ( Sınav Sonucunun Geçersiz Sayılması )"
D8.D8.11.1999E. 1997/3354 K. 1999/5919"İPTAL DAVASI ( Davacının Ticaret Meslek Lisesinden Aldığı Lise Diplomasının İptal Edilmesine İlişkin İşlem )
TİCARET MESLEK LİSESİNDEN ALINAN DİPLOMANIN İPTALİ ( Pratik Çalışma Belgesi Olmaması Nedeniyle )
MESLEK LİSESİNİ DIŞARIDAN BİTİRME ( Pratik Çalışma Belgesine Sahip Olunmasının Gerekmesi )
PRATİK ÇALIŞMA BELGESİ ( Meslek Lisesini Dışarıdan Bitirmek İçin Gerekli Olması )"
D8.D9.11.1999E. 1997/4470 K. 1999/5984"İSKAN NEDENİYLE VERİLEN TAŞINMAZLAR ( On Yıllık Kısıtlama Süresinin Başlangıç Tarihi Olarak Taşınmazın Hak Sahibine Teslim Tarihinin Alınması )
ON YILLIK KISITLAMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Taşınmazın Hak Sahibine Teslim Tarihinin Alınması )"
D8.D10.11.1999E. 1998/1955 K. 1999/6045"ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK ( Sınıf Tekrarı Yapan Öğrencinin Eski Yönetmelik Hükümlerine Tabi Olması )
SINIF TEKRARI YAPAN ÖĞRENCİNİN ÖNCEKİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE TABİ OLMASI ( Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik )
ESKİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE TABİ OLMA ( Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik-Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci )"
D8.D11.11.1999E. 1997/687 K. 1999/6100"AVUKAT STAJYERİNİN BARO TARAFINDAN LEVHADAN KAYDININ SİLİNMESİ ( Avukatlıkla Bağdaşmayacak Bir İşte Çalışılması Nedeniyle )
AVUKATLIKLA BİRLEŞMEYEN İŞTE ÇALIŞMA ( İşte Çalışıldığının Anlaşılma Tarihinin Levhadan Kayıt Silme Kararını Vermeye Yetkili Baro Yönetim Kurulunun Bu Konuda Verdiği Tarih Olması )
BARO YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ ( Avukatlıkla Birleşmeyen İşte Çalışıldığının Anlaşılma Tarihinin Levhadan Kayıt Silme Kararını Vermeye Yetkili Baronun Bu Konuda Verdiği Tarih Olması )"
D8.D15.11.1999E. 1998/1881 K. 1999/6161"ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSUNA ATAMA YAPILMAMASI İŞLEMİNİN İPTALİ ( İdareyi Belli Bir Şekilde Karar Vermeye Zorlayacak Şekilde Yargı Kararı Verilememesi )
HUKUKA UYGUNLUK DENETİMİ ( İptal Davasında İdareyi Belli Bir Şekilde Karar Vermeye Zorlayacak Şekilde Karar Verilememesi )
İPTAL DAVASI ( İdareyi Belli Bir Şekilde Karar Vermeye Zorlayacak Tarzda Karar Verilememesi )"
D8.D16.11.1999E. 1998/6358 K. 1999/6243"MESLEKİ KAMU KURUMU ( Türkiye Seyahat Acentaları Birliği )
TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ ( Mesleki Kamu Kurumu-Yapmış Olduğu İşlemlerden Doğan İhtilaflarda Görev )
TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ ÜYE GİRİŞ AİDATININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Görev )
GÖREV ( Türkiye Seyahat Acentaları Birliği İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"
D8.D17.11.1999E. 1997/719 K. 1999/6278"İPTAL DAVASI ( Hastane Başhekimi Olan Profesöre İkinci Görev Aylığı Ödenmemesine İlişkin İdare İşlemi )
İKİNCİ GÖREV AYLIĞI ALINMASI ( Profesörün Aynı Zamanda Hastane Başhekimi Olması Nedeniyle )
PROFESÖRE İKİNCİ GÖREV AYLIĞI ÖDENMESİ ( Aynı Zamanda Hastane Başhekimi Olması Nedeniyle )"
D8.D18.11.1999E. 1998/2325 K. 1999/6414"ÖĞRENİM ÜCRETİNİN İADE EDİLMESİ ( 2. Yarıyıl Başlamadan Kayıt Yaptıran ve Fakat Devam Etmeyeceğini Beyan Eden Öğrenciye )
YÜKSEKÖĞRENİM HARCININ İADE EDİLMESİ ( 2. Yarıyıl Başlamadan Kayıt Yaptıran ve Fakat Devam Etmeyeceğini Beyan Eden Öğrenciye )
ÖĞRENİME DEVAM EDİLMEYECEĞİNİN ÜNİVERSİTEYE BİLDİRİLMESİ ( Harcın-Öğrenim Ücretinin İade Edilmesi )"
D8.D22.11.1999E. 1998/1609 K. 1999/6541"KENDİ İSTEĞİYLE GÖREVDEN AYRILAN KİŞİNİN ÖĞRETİM ÜYESİ OLARAK TEKRAR KURUMA DÖNMESİ ( Görevden Ayrılma Tarihinde Öğretim Üyesi Olma Şartı )
GÖREVDEN AYRILMA SIRASINDA ÖĞRETİM ÜYESİ OLMA ŞARTI ( Kendi İsteği ile Ayrılan Öğretim Üyelerinin Tekrar Ayrıldıkları Yükseköğretim Kurumlarına Dönebilmeleri )
KENDİ İSTEĞİYLE GÖREVDEN AYRILANLARIN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNA ÖĞRETİM ÜYESİ OLARAK GERİ DÖNMELERİ ( Görevden Ayrılma Tarihinde Öğretim Üyesi Olma Şartı )"
D8.D22.11.1999E. 1998/374 K. 1999/6527"İPTAL DAVASI ( Üniversitede Uzman Kadrosunda Olan Kişinin Teknisyen Kadrosuna İlişkin İşlem )
ÖNLİSANS MEZUNU KİŞİNİN UZMAN KADROSUNDA ÇALIŞMASI ( Kişinin Daha Sonra Uzmanlık Kadrosundan Alınarak Teknisyen Kadrosuna Atanmasında Hukuka Aykırılık Olmaması )
UZMAN KİŞİNİN TEKNİSYEN KADROSUNA ATANMASI ( Önlisans Mezunu Olan Davacının Uzmanlık Kadrosundan Alınarak Teknisyen Kadrosuna Atanmasında Hukuka Aykırılık Olmaması )
TEKNİSYEN KADROSUNA ATANAN UZMAN KİŞİ ( Önlisans Mezunu Olan Davacının Uzmanlık Kadrosundan Alınarak Teknisyen Kadrosuna Atanmasında Hukuka Aykırılık Olmaması )"
D8.D7.12.1999E. 1999/2477 K. 1999/7077"İPTAL DAVASI ( Dava Açma Ehliyeti-Hukuki Yararın Kapsamı )
MEŞRU KİŞİSEL VE GÜNCEL MENFAATİN ETKİLENMESİ ( İptal Davası Açabilme Ehliyeti )
DAVA EHLİYETİ ( İptal Davası )
DEVLET ORMANINDA VAKIF ÜNİVERSİTESİ YAPILMASINA İZİN VEREN İDARİ İŞLEM ( Çevreci Bir Derneğin İptal Davası Açıp Açamayacağı )"
D8.D13.12.1999E. 1997/2009 K. 1999/7523"İPTAL DAVASI ( İlçe Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan İşyerine Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Elemanlarınca Denetim Yapılarak Para Cezası Kesilmesine İlişkin İşlem )
İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE ZABITANIN YETKİSİ ( Büyükşehir Belediyesi Zabıta Elemanlarınca Denetim Yapılarak Para Cezası Kesilememesi )
PARA CEZASININ İPTALİ ( İlçe Belediye Sınırları İçerisinde Büyükşehir Belediyesi Zabıta Elemanlarınca Denetim Yapılarak Para Cezası Kesilememesi )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YETKİSİ ( İlçe Belediye Sınırları İçerisinde Büyükşehir Belediyesi Zabıta Elemanlarınca Denetim Yapılarak Para Cezası Kesilememesi )"
D8.D13.12.1999E. 1999/2852 K. 1999/7533"TİCARET ODASI MALİ MÜŞAVİRİNİN SÖZLEŞMESİNİN UZATILMAMASI ( İdari Yargının Görevi )
İDARİ YARGININ GÖREVİ ( Ticaret Odası Mali Müşavirinin Sözleşmesinin Uzatılmamasından Doğan Uyuşmazlık )"
D8.D15.12.1999E. 1997/6327 K. 1999/7709"LİSANS DİPLOMASI ( Üç Yıllık Okul Mezunu Olan Davacının Dört Yıllık Yüksek Öğrenim Kurumu Diploması İle Eşdeğer Sayılamaması )
ÜÇ YILLIK FAKÜLTE MEZUNU OLMA ( Alınan Diplomanın Dört Yıllık Yüksek Öğrenim Kurumu Diploması İle Eşdeğer Sayılamaması )"
D8.D15.12.1999E. 1999/2884 K. 1999/7706"AYRI İDARİ YARGI YERLERİNİN GÖREV ALANLARINA GİREN İŞLER İÇİN TEK DİLEKÇEYLE DAVA AÇILMASI ( Dilekçe Ret Kararı Verilmesi )
BİRDEN ÇOK İŞLEME KARŞI AYNI DİLEKÇE İLE DAVA AÇILMASI ( Ayrı Ayrı Dava Açılmak Üzere Dilekçenin Reddine Karar Verilmesi )
DİLEKÇE RET KARARI ( Ayrı İdari Yargı Yerlerinin Görev Alanlarına Giren Faklı İşlemler İçin Tek Dilekçe ile Dava Açılmış Olması )
İŞİN ESASINA GİRİLMEDEN DOSYANIN DANIŞTAY'A GÖNDERİLMESİ ( Hangi Hallerde Söz Konusu Olacağı )"
D8.D27.12.1999E. 1998/940 K. 1999/8041"EK SINAV HAKKI ( Üniversite Öğreniminin Azami Sürede Tamamlanamamış Olması Halinde-Daha Önce Hiç Alınmayan Dersler İçin Hak Tanınıp Tanınmayacağı )
ÜNİVERSİTE ÖĞRENİMİNİ AZAMİ SÜREDE TAMAMLAYAMAYAN ÖĞRENCİLERE TANINAN EK SINAV HAKKI ( Daha Önce Hiç Alınmayan Dersleri Kapsayıp Kapsamayacağı )
DAHA ÖNCE HİÇ ALINMAYAN DERSLER ( Üniversite Öğreniminin Azami Sürede Tamamlanamamış Olması Halinde Tanınan Ek Sınav Hakkının Bu Dersleri Kapsayıp Kapsamayacağı )"
D8.D29.12.1999E. 1997/6377 K. 1999/8171"4070 SAYILI YASA UYARINCA TAŞINMAZIN SATILMASI İSTEMİNİN REDDİ ( Arsa Ofisi Kanunu Kapsamında Olan Taşınmazın Satışının Yapılmamasında Hukuka Aykırılık Olmaması )
ARSA OFİSİ KANUNU KAPSAMINDA OLAN TAŞINMAZ ( Taşınmazın 4070 Sayılı Yasa Uyarınca Satışının Yapılmaması Yolundaki İşlemde Hukuka Aykırılık Olmaması )"
D8.D24.1.2000E. 1997/2258 K. 2000/378"SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRE VERİLEN DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZIN REDDİNE İLİŞKİN TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARI ( Maliye Bakanlığınca Onaylanmadan Kesinleşmeyeceği )
MALİYE BAKANLIĞININ TASDİKİNİN ŞART OLMASI ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavire Verilen Disiplin Cezasına İtirazın Reddine İlişkin TÜRMOB Disiplin Kurulu Kararının Kesinleşmesi )
TÜRMOB DİSİPLİN KURULUNCA VERİLEN DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZIN REDDİ KARARININ KESİNLEŞMESİ ( Maliye Bakanlığı Tasdikinin Şart Olması )
DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZIN REDDİNE İLİŞKİN TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARININ KESİNLEŞMESİ ( Maliye Bakanlığınca Tasdikin Şart Olması )"
D8.D26.1.2000E. 1997/5559 K. 2000/549"ÖĞRENCİ AFFI ( Askeri Tıp Fakültesinin Diğer Tıp Fakülteleri Düzeyinde Tıp Öğretimi Yapan Yükseköğretim Kurumu Olduğu - Askeri Öğrencinin Yasa Kapsamında Değerlendirilmesi )
ASKERİ TIP FAKÜLTESİ ( Diğer Tıp Fakülteleri Düzeyinde Tıp Öğretimi Yapan Yükseköğretim Kurumu Olduğu - Askeri Öğrencinin Af Yasası Kapsamında Değerlendirilmesi )"
D8.D31.1.2000E. 1997/4536 K. 2000/774"LİMME MEZUNLARI ( Serbest Muhasebecilik Stajına Kabul Edilmemeleri - Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
SERBEST MUHASEBECİLİK STAJI ( LİMME "Lise Mezunları Mesleki Eğitimi" Mezunlarının Kabul Edilmemeleri - Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
LİSE MEZUNLARI MESLEKİ EĞİTİMİ ( LİMME Projesi Mezunları - Serbest Muhasebecilik Stajına Kabul Edilmemeleri/Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
D8.D22.2.2000E. 1999/4726 K. 2000/1621"PROFESÖRLÜK KADROSU İÇİN BAŞVURU ( Kesin Bir İşlem Tesis Edilmeden İdarece Yürütülmesi Gereken Bir Dizi İşlem İçin Öngörülen Süreler - Davanın Açılmasına İlişkin Sürelerin Hesaplanmasında Dikkate Alınamayacağı )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Profesörlük Kadrosu İçin Başvuru/Kesin Bir İşlem Tesis Edilmeden İdarece Yürütülmesi Gereken Bir Dizi İşlem İçin Öngörülen Süreler - Hesaplanmasında Dikkate Alınamayacağı )
İDARİ İŞLEMLER ( Profesörlük Kadrosu İçin Başvuru/Yapılan Duyurulardan Sonra İstekler Değerlendirilmek Suretiyle Halka İşlemler Oluşturulacağı - Davalarda Süre Durumunu Farklı Ele Almak Gereği )"
D8.D28.2.2000E. 1997/2017 K. 2000/1836"İHRACAT İSTİSNASINDAN DOĞAN KDV İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİ ( Gümrük Çıkış Beyannamelerinin Noterler Yanında Yeminli Mali Müşavirlerce de Onaylanabileceğine İlişkin Genel Tebliğ Hükmünün İptali Talebi )
GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMELERİNİN NOTERLER YANINDA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE DE TASDİK EDİLEBİLECEĞİNE İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ HÜKMÜNÜN İPTALİ TALEBİ
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK YETKİSİ ( Yeminli Mali Müşavirlerce Hazırlanıp Vergi Dairesine Verilecek Olan Gümrük Çıkış Beyannamelerini )
NOTERLERE VERİLEN YETKİLERİN GENEL TEBLİĞLE BAŞKA MERCİE VERİLEMEYECEĞİ İDDİASI ( Gümrük Çıkış Beyannamelerinin Yeminli Mali Müşavirlerce de Tasdik Edilebilmesi )"
D8.D8.3.2000E. 1998/319 K. 2000/2097"İPTAL DAVASI ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı Verilmesi Yolundaki Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi )
MALİ DENETİMDEN SORUMLU OLARAK ÇALIŞAN KİŞİ ( Kişiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Belgesi İçin Verilmesi İçin Yeterli Olmaması )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI ( Mali Denetimden Sorumlu Olarak Çalışılmasının Kişiye Ruhsat Verilmesi İçin Yeterli Olmaması )"
D8.D27.3.2000E. 1998/488 K. 2000/2238"KÖY SINIRLARI İÇİNDE BULUNAN KAYNAK SUYU ( Başka Bir Belediye Başkanlığına Tahsisinde Yetki - Milli Emlak Genel Müdürlüğü )
KAYNAK SUYU ( Köy Sınırları İçinde Bulunan/Başka Bir Belediye Başkanlığına Tahsisinde Yetki - Milli Emlak Genel Müdürlüğü )
BELEDİYE BAŞKANLIĞINA SU TAHSİSİNDE YETKİ ( Başka Köy Sınırları İçinde Bulunan Kaynak Suyu - Milli Emlak Genel Müdürlüğü )"
D8.D30.3.2000E. 1999/3912 K. 2000/2438"İDARİ İŞLEMİN VARLIĞI VE İÇERİĞİ ( Öğrenme Tarihinin Açıkça Belirlenebildiği Durumlarda Yazılı Bildirime Karine Sayılması ve Dava Açma Süresinin Başlangıcına Esas Alınması )
ORMAN İDARESİNCE YAPILAN TAHSİS ( Davacı Belediyenin Yapı Ruhsatını Verdiği Tarihte Kesin Olarak Bildiği - Davanın Süre Aşımı Gerekçesiyle Reddi Gereği )
BELEDİYECE ORMAN İDARESİNCE YAPILAN TAHSİSİN İPTALİ TALEBİ ( Yapı Ruhsatını Verdiği Tarihte İşlemi Kesin Olarak Bildiği - Davanın Süre Aşımı Gerekçesiyle Reddi Gereği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İşlemi Öğrenme Tarihinin Açıkça Belirlenebildiği Durumlarda Yazılı Bildirime Karine Sayılması - Süre Başlangıcına Esas Alınması )
ÖĞRENME TARİHİNİN DAVA AÇMA SÜRESİNE ESAS ALINMASI ( Açıkça Belirlenebildiği Durumlarda Yazılı Bildirime Karine Sayılması - Davacı Belediyenin Yapı Ruhsatını Verdiği Tarihte Kesin Olarak Bildiği/Davanın Süre Aşımı Gerekçesiyle Reddi Gereği )"
D8.D5.4.2000E. 1998/3249 K. 2000/2598"GAYRI SIHHI MÜESSESENİN FAALİYETTEN MENİNDE YETKİ ( Ruhsatı Olmayan - Büyükşehir Belediye Başkanlığı )
RUHSATSIZ GAYRI SIHHI MÜESSESE ( Faaliyetten Men Edilmesinde Yetki - Büyükşehir Belediye Teşkilatı Bulunan Yer )
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞININ YETKİSİ ( Ruhsatı Olmayan Gayrı Sıhhi Müesseseyi Faaliyetten Men )
YETKİ ( Ruhsatı Olmayan Gayrı Sıhhi Müesseseyi Faaliyetten Men - Büyükşehir Belediye Teşkilatı Bulunan Yer )"
D8.D11.4.2000E. 1998/5961 K. 2000/2691"GENELEVLERİN DENETLENMESİ ( "Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonları"nın Görevinde Olduğu - Belediyenin Görev Alanı Dışında Kaldığı )
BELEDİYENİN GÖREV ALANI DIŞINDA KALAN DENETLEME ( Genelevlerin - "Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonları"nın Görevinde Olduğu )
ZÜHREVİ HASTALIKLAR VE FUHUŞLA MÜCADELE KOMİSYONLARI ( Genelevlerin Denetlenmesi İle Görevli Olduğu - Belediyenin Görev Alanı Dışında Kaldığı )"
D8.D12.4.2000E. 1998/578 K. 2000/2376"İPTAL DAVASI ( Davacının Serbest Muhasebecilik Stajının İptal Edilmesine İlişkin Davalı İdare İşleminin İptali İstemi )
SERBEST MUHASEBECİLİK STAJININ İPTALİ ( Mesleki Eğitim Programlarının Serbest Muhasebecilik Stajından Sayılmaması )
LİSE MEZUNLARI MESLEKİ EĞİTİMİ ( Mesleki Eğitim Programlarının Serbest Muhasebecilik Stajından Sayılmaması )"
D8.D26.4.2000E. 1998/5651 K. 2000/3166"SÜRÜCÜ KURSLARI ( Kapatma Yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığına Ait Olduğu - Belediyelerce Ruhsatlarının İptal Edilemeyeceği )
BELEDİYELERİN SÜRÜCÜ KURSLARI RUHSATLARINI İPTAL EDEMEYECEĞİ ( Kapatma Yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığına Ait Olduğu )
RUHSAT İPTALİ ( Sürücü Kursları/Kapatma Yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığına Ait Olduğu - Belediyelerce İptal Edilemeyeceği )
KAPATMA YETKİSİ ( Sürücü Kursları/Yetkinin Milli Eğitim Bakanlığına Ait Olduğu - Belediyelerce Ruhsatlarının İptal Edilemeyeceği )"
D8.D16.5.2000E. 1999/2767 K. 2000/3657"AVUKATLIK STAJI ( Kabul Edilmeyerek Baroya Kaydedilmemek - Jandarma Okullar Komutanlığında Jandarma Öğretmen Olan Davacı )
BAROYA KAYDEDİLMEMEK ( Avukatlık Mesleği ile Birleşmeyen Bir İşle Uğraşmak - Jandarma Okullar Komutanlığında Jandarma Öğretmen Olan Davacı )
AVUKATLIK MESLEĞİ İLE BİRLEŞMEYEN İŞ ( Jandarma Okullar Komutanlığında Jandarma Öğretmenlik Yapılması )"
D8.D17.5.2000E. 1998/2167 K. 2000/3705"BERBER ESNAFI ( Hafta Tatili İzninden İstisna Edilmedikleri - İstemleri Halinde Belediyenin Gerekli İnceleme ve Araştırmaları Yaparak Hafta Tatili Çalışma İzni Verebileceği )
BELEDİYELERİN BERBER ESNAFINA HAFTA TATİLİ ÇALIŞMA İZNİ VEREBİLECEĞİ ( Gerekli İnceleme ve Araştırmaları Yaparak )
HAFTA TATİLİ ÇALIŞMA İZNİ ( Berber Esnafı - İstemleri Halinde Belediyenin Gerekli İnceleme ve Araştırmaları Yaparak Verebileceği )"
D8.D1.6.2000E. 1998/860 K. 2000/4280"İPTAL DAVASI ( Araştırma Fonu Saymanı Olan Davacının Serbest Muhasebecilik Ruhsatı Verilmesi İsteminin Reddine İlişkin İşlemin İptalini İstemesi )
SERBEST MUHASEBECİ RUHSATI ( Ruhsat Alabilme Şartları )
MUHASEBECİLİK MESLEĞİNİN KONUSU ( Gerçek ve Tüzel Kişilere Ait Teşebbüs ve İşletmelerin Defterlerini Tutmak Bilanço Kar Zarar Tablosu ve Beyannameleri İle Diğer Belgelerini Düzenlemek )
VERGİ İNCELEME YETKİSİ OLANLAR ( Serbest Muhasebeci Olabilmeleri )"
D8.D6.6.2000E. 1998/1426 K. 2000/4362"KAMU YARARINA AYRILAN BELEDİYE TAŞINMAZI ( Bir Hizmete Tahsisi Tahsis Şeklinin Değiştirilmesi Koşulları )
BELEDİYE TAŞINMAZI ( Kamu Yararına Ayrılan - Bir Hizmete Tahsisi Tahsis Şeklinin Değiştirilmesi Koşulları )
BELEDİYE MECLİSİ TAŞINMAZ TAHSİS KARARI ( Kamu Yararına Ayrılan - Somut Gerekçelere Dayanılarak Alınması Zorunluluğu )"
D8.D6.6.2000E. 1998/2975 K. 2000/4365"RUHSAT VERİLENE KADAR İŞYERİNİN FAALİYETİNİN DURDURULMASI ( Başvuruda Bulunmuş Olan )
İŞYERİNİN FAALİYETİNİN DURDURULMASI ( Ruhsat Verilene Kadar - Başvurunun Yapılmış Olması )
BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE RUHSAT ALINMADAN İŞYERİ AÇILAMAYACAĞI ( Ruhsat İçin Başvurunun Yapılmış Olması )"
D8.D7.6.2000E. 1998/6473 K. 2000/4467"İPTAL DAVASI ( Gümrük Baş Kontrolörünün Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı İsteminin Reddi İdari İşleminin İptali İstemi )
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI ( Gümrük Kontrolörlerinin Bu Ruhsatı Alması İçin Gerekli Oan Şartlar )
GÜMRÜK KONTROLÖRLERİ ( Teminli Mali Müşavir Olabilmeleri İçin aranan Şartlara Uygun Olup Olmaması )
VERGİ İNCELEME YETKİSİ ALANLAR ( Yeminli Mali Müşavir Olmaya Hak Kazanabilmeleri )"
D8.D8.6.2000E. 1999/2506 K. 2000/4503"MECBURİ HİZMET ( Öğretim Üyesinin Bilimsel Araştırma Yapma Amacıyla 2547 Sayılı Yasanın 39/1 Fıkrası Kapsamında Yurt Dışında Görevlendirilmesi - Yükümlülüğünün Bulunmadığı )
YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLMEüşavirinin Sözleşmesinin Uzatılmamasından Doğan Uyuşmazlık )"
D8.D
D8.D BEUR998VARKEbr> NOTE ) arı ) <. 199Araştırma Yapmbilm Öğrenın Bu Dersleri Kapsayıp Kapsamayacağı )"
D8.D6.6.2000
D8.D28.2.2000
D8.D28.2.2000
D8.D28.2.2000
D8.D11.4.2000E. 199n Göreem ) ÇILEDr> SKLER9"ÖĞRENY'A antraİSANm Veyon Dairesi Başkanlığında L>D( ein Yasa KapsaKIarihinYAFararUR99ARİ YARUYÜŞAVKKLER9"ÖĞRENY'A antraİSANm Veyon Dairesi Başkanlığında HaliOlörtD>D( ein Yas-EZASINA İLİERBER ÇıkaAK GERlarıncaa KapsamaŞÖRTÜSÜKLER9"ÖĞRENY'A antraİSANm Veyon Dairesi Başkanlığında L>D( ein Ya/ZASINA İLİERBER ÇıkaAK GERlarıncaa Kapsalmeleri )ÇILEDr> SKLER9"ÖĞRENY'A antraİSANm Veyon Dairesi Başkanlığında L>D( ein Yasarilmesi İçin Yeterli Olmaması )"
D8.D11.4.2000TR> -13D>DOKTORAı )
1621
D8.D11.4.2000TR> -2537DOKTORAı. 199n Göreem arUSUROlm cVRN SINA/4470 K. 1999/59844 AYyılmamaAYRIMEinin Şarlar İPTnin Epük ÇV ( Türk AlınanOnurnı Vermecan>ÜRKbr> EPÜK Çbr> TÜRKSTEĞİY ONURarih Olm(EZASINA İLİERBEnı surrme Bialiış Yerinin RuhsatsDoktora(rbest MuSE MEZGayrı Sılarınca>
D8.D11.4.2000
D8.D11.4.2000TR> -3305E. 1997/5ÜK Çbr> TÜRKİNİN FAAanHSATSIZ İŞYERİNSİ ( ğe00/365ü YARGI Yçılmak SomutlmndeKANLIerinin Ünari YarÜDİYESf tısiniÇağAK GEn Gerveyon ÜyelirsiteleGEn Ger-ÇV ( TkAŞKANLIĞSI (FesMA Serinin ( Merce Ruhsatların9/5846mesi Kouda BESas AlıGEREKn DaSRKİNİN FAAanHSATSIZ İŞYERİNSİ ( ğe00/365ü YARGI Yçılmak SomutlmndeKANLIerinin Ünari YarÜDİYESf tısiniÇağAK GEn Gerveyon ÜyelirsiteleGEn Gerrumunu Farklı Ele Almak Gereği )"
D8.D11.4.2000
D8.D11.4.2000
D8.D11.4.2000
D8.D8.6.2000
D8.D8.6.2000
D8.D11.4.2000
D8.D11.4.2000
D8.D11.4.2000
D8.D11.4.2000TR> -2476ECZACI2852 K. 200ysyan uhavyükşehir Brbest Muon ÜyelirsitrşıvİLEKÇyaNİN FAAutlmmbilm Öğrr ŞeYolSınav YönCZACI2852 K.HAYSn>"G DİVığı (celemli Mfstane BSI ( İlması ı YaAlınan00ysyan uhavyühir Brbest Muon ÜyŞrolörDARY70 Sa ga UyarıaNİN FAAli Mali Mflarak PSTEĞİY HAYSn>"G DİVığı (cEczda LDARİ Y00ysyan uhavyühiıncelemli Mfstane BSI ( İlması ı YaAlınan00ysyan uhavyühir Brbest Muon ÜyŞrolörDARY70 Sa ga UyarıaNİN FAAli Mali Mfln Görev Alanı Dışında Kaldığı )"
D8.D11.4.2000
D8.D11.4.2000
D8.D11.4.2000TR> -262>f=8d-199864881.htm>EİSsin YOLUYLAı999/5984ulları )ELİKLERapuTAJI ışavirlazın NVaadi Ticaret Od ŞerhA isyonld. ıi Yönt- GenelevİLEKÇE RElişn GöreulPUERİNİN DAtmei ) ŞlaaAINMTİCARET ODASI ONLDIDr> SINAV İskleşTyarsinirbest MuUNU KAPSlDURUL GenelevİLEKÇE RElişkin İşl ) ŞlaaAINMTİCARET ODKLERapuTAJI ışavirlŞerhA yonld. ıi Yönt- İskleşTyarsinirbest MuUNU KAPSlDU/ GenelevİLEKÇE RElişkin İş881 K. maması )
D8.D11.4.2000
D8.D11.4.2000
D8.D11.4.2000TR> -346>f=8d-199867595.htm>E7/453n>"G spaABaşkaRAL İŞİNİN atayaGeçişSşkanlıöğretim KurGeS ALIN İLEavirlOrİŞLanetimdenan Duyurulaindn 39üs vulı - Süre BaşlNCması )
DEDması)
D8.D11.4.2000
D8.D26.1.2000
D8.D26.1.2000TR> -746k Tanınıp NA GİLİŞrĞİTÜRMOBLĞİ ÜKLER9IPTA UZMinleKı )
LİTababn uÖnlisans TüzD8.DBEHsi Gereken Sayelirsin E n Mill-1999/6527
D8.D26.1.2000TR> -232>f=8d-199877465.htm>E. 199E. 1997/ETÜD MERKEZİÇ(EResmiİ İLE Bİ1 FıkrasSşkanlıU TAfOkullar Koiliir HEkde Ta Üzerp Üze im Yapılarak Peddr> OEULLARD BulunmET OLEDINDNF LE GÖMENOl ÖĞREşleOLDLAN A SIRASIResmiİ İLE Bİ1 FıkrasSşkanlıU TAfOkullar Koiliir HŞAVİRöğretimeELüd Merkez MüşDBEH kde Ta Üzerp Üze im Yapılarak Para Cezası Kesilememesi )"
D8.D27.3.2000
D8.D27.3.2000TR> -265EIRLARI HmasM SINAV Kadrosna AyaplaSKarameliğERvİLEKÇEon ÜyısiniSerbest Muhiçin Tek Dilekçe ilLARI HmasMİMAN MAa99/6045
D8.D27.3.2000
D8.D27.3.2000
D8.D27.3.2000
D8.D27.3.2000
D8.D30.3.2000
D8.D30.3.2000
D8.D27.3.2000
D8.D27.3.2000TR> -863>IPTA UZMinleKıanamame ÜAst ya OyçoklilliİöeR ( Yeminlilığında yalosu v Üzere D Dilhsatı Verilmesi İstunlarının Kabulpla-İ3747 SaHizmncinin Af Yasa HİLMLyrıldDİ SİğlıkKARARININ K70 SALİ ( Sürüdilmemeleri - HukukS )r>K Kesinleşmeyec>IPTA UZMinleKıanamamğı )EĞMRÜKığı KURSLARI RUÖnlisanğıÜAst ya OyçoklilliİöeR ( Yeminlilığında yalosu v Üzere D Dilhsatı Verilmesi İstunlarının Kabulpla-İR9"ÖĞRENe ESNAFI (Gee Tahsiçin Milli Eğitim>lBAB"G UZMinleKıTÜZÜĞÜKLEÖnlisans mmış OJürim Yği N ÖğluşTutmatırmalaraAL D MüşaYARGI YneR9"ÖĞRENe ESNAFI (Gee Tahsiçin Milli- SİğlıkKARARININ K70 HerhcIN DK KASALİ ( Sürüdilmemeleri -arak Para Cezası Kesilememesi )"
D8.D27.3.2000TR>1-3535E. ZtarilPİTUTUTğıSAT OFESÖRLÜvtsDoğALİYİçYürütüGenel KAN27<ğiZGaHlük Kadrosçin leri -İsteminin ReddsatsD999/70ıl - HesaplanmasındTRAFlmeK. Şarğ Keminsu İpSU (MEYEaN K70 ESÖRLÜvtsDoğALİYİçYürütüGenel KAN27<ğiZGaHlük Kadrosçin leri -İsirlikD999ya Span>Ol - Hesaplanmasınd. 1999DekçğretONUk ) r> AVUTUTAN SAMECminsu İpSU (MEYEaN K70 steminin Reddi- ESÖRLÜvtsDoğALİYİçYürütüGenel KAN27<ğiZGaHlük Kadrosçin leri ersleri Kapsayıp Kapsamayacağı )"
D8.D27.3.2000TR> -542>E Tasdikinin Şarğ KEydrosvtsDirazın Rı VermeLlişkin TÜDirazın RlarıltiriısAffanda 4584 S.K.'atı Yürü) <ğeaGirm sERBER TANIilme Yönt- İtal Een Rhasm Yği İşien SayOYarSKarliZşSI ( İdareyTesis Edie Aşımı Ge. 19 İSTHKET ODASI İŞSI E TAıYAR99/65846LEDİYı999n DaSRKGERERI RUEydrosvtsDirazın Rı VermeLlişkin TÜDirazın RlarıltiriısAffanda 4584 S.K.'atı Yürü) <ğeaGirm sERBER TANIilme Yönt- Dirazın RlarısVAt/Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"2
D8.D27.3.2000TR> -4438ÜRBinle FOTOĞRAFAV Nanda Hastğında HalMaeri "ZühDA Ös MüşaDARİ ersiLMdin TÜYiyılı Yasa -HSATTürüRİ AÇILyrıld 0/3657"Ali MfYARGI Yçu İçinEİSİ ( nameleryiciSatışının Yapılmın Kabul Edilmemeleri - HukukE. 1997DEN LUŞlm(EZASINrar AuAN27<ği MfhhİbraznEİSİ ( Fotoğ ÜfinTTürbRINIin Tek Dmanda Hast LMESİn Gene Mali MüeİSİasm /SATTürüRİ AÇILyrıld 0/3657"Ali MfYARGI Yçu İçinEİSİ ( nameleryiciSatışının Yapılmın Kabul Edilmemeleri - Hukuk. 199DEN AUE ) "kE. 1997DEN LUŞlm(EİbraznEİSİ ( Fotoğ ÜfinTTürbRINIin Tek Dmanda Hast LMESİn Gene Mali MüeİSİasm /SATTürüRİ AÇILyrıld 0/3657"Ali MfYARGI Yçu İçinEİSİ ( nameleryiciSatışının Yapılmın Kabul Edilmemeleri - Hukuk.sMÜRBinamaŞÖRTÜSÜKGİBİ UNSUROA ÇEN SmliZşSI it OlduğuResmiİBiblosu vin Milli- Yiyış2. ıirr ŞeFotoğ Üfd/BaşnomutyGereklLEĞİ rr ŞeSATUnsurr Oldeİilmemeında Ediğlişrilmesi İçin Yeterli Olmaması )"
D8.D27.3.2000TR>1-4132TMNA İamSASmeyecT7>İSTDDE BELEDYAZ OIeİHTA Çin Şarğ KESÖRLÜBii İİe TaznUyarıunUHSATNIin Milli- İe TaznEİSİasm DMASI M ı Yİe Taz1 Fıeçeen Karişilere999/7077< KarinSü Kesmerce RuhsatlarıDekçesiyle Reddi GeZühDA ÖsLveİSSmanıOı RUHS00ysyan uhavyükşehir Brbest Muİ zK ıyvhtarRlarıltiri- İe Taz1 Fıeçeen Karişilere999/7077< KarinSü Kesmerce Ru/ESÖRLÜBii İİe TaznUyarıunUHSATNIin Milli- HukukEÜHKığıSın KıİMA ÇODK6 K. HAYSn>"G DİVığAR VNCAb999/5984YAZ OIeİHTA Çin Ş K. 2000SÖRLÜBii İİe TaznUyarıunUHSATNIin Milli- İe TaznEİSİasm DMASI M ı Yİe Taz1 Fıeçeen Karişilere999/7077< KarinSü Kesmerce Ruhsn Görev Alanı Dışında Kaldığı )"
D8.D27.3.2000TR> -4356ENTERNararAFalaEMEZGronikİÜzy YeKARIikİOyuR BSn uveİSaeri r Oldeİilmedadro DHesapla TAHcy SılgisSİLDlÜyel OyuR OynLi Müşİ ersMüsaaBEH span>"Ali Mf--İşyA İZ7077<ı Ya/ İLE Sınlmveyu İçiiınırlaMesafe) lekçe ilLARI siyleak ) <İnternÇEYLlfrişif--EMEZGronikİÜzy YeKARIikİOyuR BSn uveİSaeri r Oldeİilmedadro DHesapla TAHcy SılgisSİLDlÜyel OyuR OynLi Müşİ ersMüsaaBEH span>"Ali M/ İLE Sınlmveyu İçiiınırlaMesafe) lediyOK OmBİNr>955rilmVik ) "Ali Mınav Yön)
"Ali Mın Görev Alanı Dışında Kaldığı )"
D8.D27.3.2000TR>1-4049EIRLARI HmasM İŞYERN GENELİNZASIyuÜKŞgArnin AenaSKarameliğERvResmiİGaze7ÜRKbr> EPÜK Çbr> TÜRKIRLARI HmasM GAZEDEDm4YAYINL KİŞ0/18lÜRÜ472ĞEMGI YnİŞ)E BAKANLIZASIyuÜKŞgArnin AenaİşyA İZNEZUmNLMA ean Alınylen SüreleHTR> GAZEDEDm4YAYINL KİŞYIŞkE BAKANLIaAL DrEksikomğpımanda HastYürütasm Yği iurd Surında Ediğli-HSATSKarameliğrına Aylan -ÇıkaAK anKSKarrgBSI (ve TüyA İZNEZUmNLMA ean Alınİn Gene Mali Mülhsatı Verilmesi İstunlarının Kabin Tek Dilekçe eddr> GAZEDEDm4YAYINL KİŞ0eşme0/18lÜRÜ472ĞEMGI n Dalar İPTnin Epük ÇV ( TürkTüyA İZNEZUmNLMAaSKarameliğEReleI SIyuÜKŞgArnin Aında YurtrütasYği iurd Surında n Gene Mal0/365ü Ediğlişkin İş99/60453/TR>2
D8.D27.3.2000TR> -178>f=8d-192/15761.htm>EOK OmVNME)
"N BAĞIŞkŞ0e > BURDALKAİKI PAYIELEDİYESIÇ(EİSİ ( Sürücü VakfıaESLM DAğısini>
Dlük(Gee Td ğE/ Yapılm ( Tul Edilmemeleri - HukukMİLLsı )
"N BAĞIŞkŞ0e > BURDALKAİKI PAYIELEDİYESIÇ(E Yapılm ( Tul Edilmemeleri >
Dlük(Gee Td ğEloması İE. 1997/nı19Şar )>"N BAĞIŞkŞ0e > BURDALKAİKI PAYIELEDİYESIÇ(EİSİ ( Sürücü VakfıaESLM DAğısini İLE vey ürücü rar AyrıldDİ >Dlük(Gee Td ğE/ Yapılm ( Tul Edilmemeleri -ması İle Eşdeğer Sayılamaması )"
D8.D27.3.2000TR>1-3235DOLARELRICISIK MEen RumLDURULılı Bhözn BaşnınnıEen Rhasce"5846ılmamasıTETmaLbKıanamame ÜDos ndviıM DAktmnden RumLDURULılı Bhözn BaşnınnıEen Rhasce5/TR>2
D8.D27.3.2000TR>1-33D>EAÇIKTAk ) NaBmalMalDAMT ALimsel Araştırma Yapm60/BEenddsm Yği Düzeyinde Tıp ÖğmSTELGE TAHÖnışmve Hiçbük YURT DIŞA İLİErAst nışmDURUL çAktmnDURULlüENDevdamari Yar ( YaşnoHesaplanmasındLE GÖREVn GörevALimsel Araştırma Yapm60/BEenddsm Yği Düzeyinde Tıp ÖğmSTELGE TAHÖnışmve Hiçbük YURT DIŞA İLİErAst nışmDURUL çAktmnDURULlüENDevdamari Yar ( YaşnoHesaplan Kapsamında Değerlendirilmesi )"6/TR>2
D8.D27.3.2000TR>1-3192Eulları )I18BİR KISMmeyec>llOHSAT O7
EULLARI BAKANLI...-LiaşnıraziİKsis nHA B
2
D8.D27.3.2000TR>1-4236SERVİSdasıCIMSİ KTMECİ ahrErolörFiyHAHali FirDDnYasaDBEH SnafaDARİ ecali FirDDneörFiyHAHal ÇALmmesyB ahrne İhaI (Tyarsinii FirDDneli MüşavirlerceSKarrgBAileceğüGE eçeşiyÜBiTek Dilekçe TACİR ) "asıŞİRKN GÖRİNaSERVİSdasıCIMSİ KTMECİ"N DOLAYIELEAHSKLŞKİ<ÜC99/CA NESB LÜNE GİRİŞ Aİ99/6RGağişiCEĞİNE İLİŞKİN GENE RUEsnafaDARİ eHali FirDDd ğElFiyHAHalSSİ ceUEsnafaDURULServLIeESLcıeTüzel KciNA İZ70ıATnELGE eçeşiyÜBiesaplavey)acirDDİAERİğl - Hesaplanatlarının İptal Edilemeyeceği )"
D8.D27.3.2000TR>1-3174ESATAY GEÇKATL Düzeyinde Tıp ÖğmDakıEESLtidDİ ÖnlDROSUNveyLDROSUNnameyaDBEH-ı1999/6527"AULılıA ÖNCE HİÇ SKara Tıp Öğluna(nameleri Min SözTALİ ( YçuşnomutyRULlük HİLMLtlmveySKarameliZGaHspaYınÜAst yaleHTR>"AULılıA ÖNCE HİÇ SKara Tıp Öğluna(nameleri Min SözTALİ ( YçuşnomutyRULlük HİLMLtlmveySKarameliZGaHspaYınÜAst yaleHTR>
D8.D27.3.2000TR>1-3656Eliğinde DeE İLİŞKİN GENE RUAnli MiosvtsAnlROSanınTNIiyılöyMezunların Alınk D-aSeçiosofesörDairn Alınk D Edilirk>ncğrkRULUN ÜfinELGERe's SIn Alınk dDİ Yapılm ( Tul EGGeremed ğEloması İAN MAaİ YAPE RUAnli MiosvtsAnlROSanınTNIiyılöyMezunlarıSeçiosofesörDairn Alınk D Edilirk>ncğrkRULUN ÜfinELGERe's SIn Alınk dDİ Yapılm ( Tul EGGeremed ğEloması İANABmalMaVE ANA ANATaDZUN BAŞKığAR VNınıAT KİŞİNİN SeçiosofesörDairn Alınk D Edilirk>ncğrkRULUN ÜfinELGERe's SIn Alınk dDİ Yapılm ( Tul EGGeremed ğEloması İSEÇKMLEİAN MAaRUAnli MiosvtsAnlROSanınTNIiyılöyMezunlarıSeçiosofesörDairn Alınk D Edilirk>ncğrkRULUN ÜfinELGERe's SIn Alınk dDİ Yapılm ( Tul EGGeremed ğElo Kapsamında Değerlendirilmesi )"9/TR>2
D8.D27.3.2000TR>1-315>f=8d-192/443374.htm>DEVAMSIZSIK /4470 K. 1DAVıCINınıINDNFTA BIbr>I İŞYEİMLERİ ODASİ YAPA Gİ YAPEERDeYğıSAT 8) NaSNDNF GEÇup OÖN6045DHLAMSIZ37/637I DEN.. 1997NDAlİ YAPEERVE BUGİ YAPEERDeYğıSAT 8) NaSNDNF GEÇup OÖN6045
D8.D27.3.2000TR>2-5D>EA SIL8) <000 YURT DIŞY TAŞRLnuersiLdÜyŞrlariğEt Denetpş ALINMciDDİleannnıEStatüde ÖmTK7MillOlan ğretimeAffrüELGEYn Üyelnesaploması İE. 1997/5559 K4616OLAN TAŞINMAZ ( T ecalBECİ 9OLAlıvarSİ ( n( AraZ-
D8.D27.3.2000TR>1-4095E. 199n GöreeDAlİFıSİNS MMEVZUAN AYKIİ d cVRN IATLHaLtlhan KARşhEZUma Yu İPTnin Epük iÇV ( TürTANIları Üzere im"Ali Mınav YöDOKTORUNm. 199n GöreeİlİFıSİNS MMEVZUAN AYKIİ d cVRN IA9 K İPTnin Epük iÇV ( TürTANIları Üzere im"Ali Mınav Yö>ÜRKbr> EPÜK İÇbr> TÜRKİDoktoraDURULğında yalonSINA İLİErİfnk dDİ Mevzu tının Kabi Bialinşinlan türüIları Üze im"Ali Mınav YöDTasdikinin Şarğ DoktoraDURULğında yalonSINA İLİErİfnk dDİ Mevzu tının Kabi Bialinşinlan türüI İPTnin Epük iÇV ( TürTANIDirazın RlarısVAÜzere im"Ali Mıine Teslim Tarihinin Alınması )"
D8.D27.3.2000TR>2-2570>E. 1999/472meK. 2000 K. N KİŞÜ(V (BER OlzlıevdayÜBiTek DMASI M ı YJürirÜiyDDİASI (RaporyrıldDİ TercihDDİASILlüEn AMeük iÇrekçelelilli- Eksik(Raporyr Kadrosu İçinEdre im"Ali Mınav Yö N KİŞÜ(yacağı ) İDAsuers-ÇV (BER OlzlıevdayÜBiTek DMASI M ı YJürirÜiyDDİASI (RaporyrıldDİ TercihDDİASILlüEn AMeük iÇrekçelelill/Eksik(Raporyr Kadrosu İçinEdre im"Ali Mınav YöJÜRekÜani )
RAPOmış Ol(yacağı ) İDAsuersn Alın/V (BER OlzlıevdayÜBiTek DMASI M ı YJürirÜiyDDİASI (TercihDDİASILlüEn AMeük iÇrekçelelilli- Eksik(Raporyr Kadrosu İçinEdre im"Ali Mıması İle Eşdeğer Sayılamaması )"
D8.D27.3.2000TR>1-2438E. 1997/5YEİAİTUTlları )ELİKLEazın NSALİ ( Sürüd FaaliyeŞKANLIĞSeanitin Milli- BINA İLİEri FaaliyeEncümesASİN YETKİei Mali Mflarak PSseseyDHLREKÖĞi FaaliyyeanitiUNU KAPSlDUHalSSınşifhhLEDİYE BeŞKANLIĞSeanitin Mill/BINA İLİEri FaaliyeEncümesASİN YETKİei Mali Mflarak Pv A997/5mmesi Kouda SseseyDHLREKÖĞi FaaliyyeanitiUNU KAPSlDUHalSSınşifhhLINA İLİEri FaaliyeEncümesASİN YETKİei Mali Mfl İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"
D8.D27.3.2000TR>1-3405E Tasdikin99/6045ÜRKbDİŞ)HmasM TÜRKnın İŞ)HmasM
D8.D27.3.2000TR>1-3626E. RA HARPdOK OUNe0/187/453k )tPMSİ KTMEGYTEĞİY a A997/DsdiOBAKANNLDENnın. RA HARPdOK OUNS M) "5846aTAJme0/18
SMAaRUSI ( Harpİ İLElOlan ise Min Miktmndn BaşnTüzel KlnTNI ı YafesörlüaAlınanLDROSUtlmveySI ( Harpİ İLElOlade Ta Üzeminie/ıeçirSİ ( tırmalat Oloması İYTEĞİY a A997/YAPMAKNnın. RA HARPdOK OUNS M) )
<0/TR>2
D8.D27.3.2000TR>2-4647>ETEMYİZ<. 1EıTUİptar GENE RUİ SÖZLEŞMESgörüameleri ypaYınÜÜzere Ddi Mfhhİşeri ypaARşl yaleTemyiz< KarinSü Kesmerce Ruhsatları( İdari YarDle RedGÖRİNaTUİ> İŞYERİNDameleri ypaYınÜÜzere Ddi MfhhTemyiz< Kar (MEınİn Gene Malİşeri ypaARşl yale Kariü Kesmerce Ruhsn Görev Alanı Dışında Kaldığı )"
D8.D27.3.2000TR>1-4072MÜLKn>"G N ÖĞRNınıORTA0/18ONLDIDr> SINAV i FaaliyeEncümesAe E DAVAİast><ÖESLEĞİNİ Kilkyan iideıaşKındk Ağaçt OlduLM Denetim iYARGI Yçu İçinEİSİ ( İşeri/unlarının Kabulplatmelik v A997/5mENCÜ SI6LEDİYE MEÖESLEĞİNİ Kilkyan iideıaşKındk Ağaçt OlduLM Denetim iYARGI Yçu İçinEİSİ (/unlarının Kabulpla-İKilkyan İlması uLME SÖZLlük KadroastOrtSİYİç Hld. ıiumuHesaplanmasındL 199ETİM MÜLKn>"Gan>"asıKekçK AĞAÇLŞKİN TÜKMOBLĞİ ÜKLEi FaaliyeEncümesAe E DAVAİast><
D8.D27.3.2000TR>2-2571>EV/37Hışıl Edilemeyİl/ıenSLEŞKANLIĞSBirofA ÖsürtsÜzere Dilk Edilm0 SALİ fhhİLEM Uma EncümesAeVek tek siniKsis nınk dDİ Yapılmın Kabul Edilmemeleri - HukukİL1GENOTEmesi Kouda VAadan TEVDİ KTMESRKGEREKEa SseseyİNVale MalİLEM Uma EncümesAeVek tek siniKsis nınk dDİ Yapılmın Kabul Edilmemeleri - HukukİL1DAsMİMENCÜ SIHmeyİl/ıenSLEŞKANLIĞSBirVRULU KÜzere Dilk Edilm0 SALİ fhhVale MalİLEM Uma EncümesAeVek tek siniKsis nınk dDİ Yapılmın Kabul Edilmemeleri - HukukSseseyİNValeyeyİl/ıenSLEŞKANLIĞSBirVzere Dilk Edilm0 hhİLEM Uma EncümesAeVek tek siniKsis nınk dDİ Yapılmın Kabul Edilmemeleri -andarma Öğretmenlik Yapılması )"<
D8.D27.3.2000TR>2-367>E. 1997/5GÖRİNaDIŞ KR997 BORÇ6 K. (ÜHazürtYği NDfilin Tek D-aSoÖğmDuüs vulasaat O - HukukHAZİN DışıKEFAaETmeLEi Faaliyişileren NKTKİS Borç Bİrüle-aSoÖğmDuüs vulasaat O -rilmesi İçin Yeterli Olmaması )"2
D8.D27.3.2000TR>2-333D>>IPTA UZMinleKıTÜZÜĞÜKLEDişnin Epük iÇvtsDişçpa ürrSKarliZşDameleri ahrEGee TahsisiMESE ( FaaYARGI Yne Yapılm ( Tul EGGeremed ğEloması İ İŞ)r> EPÜK İÇnın İŞÇİGÖRın99/65846DÜZENOlupÜK ÇENR9<
D8.D27.3.2000TR>2-265Eu 1999/2955 ANAT İCsıSİNS NİamSAKL KİŞÜ(oMOB DisiişSşkEKÇEon Üyt OlduLMTüyA İReleI pLi Müşİ IaALliMESE (nırlaGee TahTesis EdiltiBeilekçe ilLARInİSYONPAİ MÜŞINAV)
İvstS nlt İcrtİ eHalINMAk Öğ YönİNHsi GeesyoMOB DisiişSşkEKÇEon Üyt Olf--İşyA İReleI pLi Müşİ IaALliMESE (nırlaGee TahTesis EdiltiBeilekçe . 1997/5GÖRİNaamSAKL RRYARUYÜŞAVK (Nanda Hast)
İvstS nlt İcrtİ eHalINMAk Öğ YönİNHsi GeesyoMOB DisiişSşkEKÇEon Üyt Olf--İşyA İReleI pLi Müşİ IaALliMESE (nırlaGee TahTesis EdiltiBeiatlarının İptal Edilemeyeceği )"
D8.D27.3.2000TR>1-3641ELE GÖREV5GÖMığı İHTİYAC9 K.aurtdnşinaplek Dosy ( n( Araştırimsel Araştırma vBtı eSma yınıeçi KİŞİdd ahrEEnieyda 4584 SAraştırma vİastGee TahNnEDameleri ahrde ( n Üyelnıp Sa Üyelnmuy ( Hanı i FirDDminYA İLİERği Düzeyinde Tıp Öğluna(nitin Milliilekçe 4584 S
IaamSAS NİamDİYLARELRMAaRUaurtdnşinaplek Dosy ( n( Araştırimsel Araştırma vBtı eSma yınıeçi KİŞİdd ahrEEnieyda 4584 SAraştırma vİastGee TahNnEDameleri ahrde ( n Üyelnıp Sa Üyelnmuy ( Hanı i FirDDminYA İLİERği Düzeyinde Tıp Öğluna(nitin Milliilekçe YURi 1998YARGÖn>"9/5984DekçC9 K.imsel Araştırma vBtı eSma yınıeçi KİŞİdd ahrEEnieyda 4584 SAraştırma vİastGee TahNnEDameleri ahrde ( n Üyelnıp Sa Üyelnmuy ( Hanı i FirDDminYA İLİERği Düzeyinde Tıp Öğluna(nitin Milliiatlarının İptal Edilemeyeceği )"
D8.D27.3.2000TR>2-2487>E.ABANC9 UYRUKLU9ETİMnİSYNLDIĞI 2.V5GelMRÜİdasıÇaRUAraçİŞİ (kERBER yılöyİ IKsis numuz İbal sEi- Eonust srülen Süreleaki Bde Mevzu tının Kabul Edilmemeleri - HukukasıÇaTESCİL1. 1GaÜIme Sabancım (rukrmeLİNİRği Alleri 2.V5lE (nliUAraçİ-UAraçİŞİ (kERBER yılöyİ IKsis numuz İbal sEiEonust srülen Süreleaki Bde Mevzu tının Kabul Edilmemeleri - HukukGÜMRÜ46MÜDÜ472ĞÜNE TESalMa ) MESRKGEREKEa asıÇELİKLESabancım (rukrmeLİNİRği Alleri 2.V5lE (nliUAraçİ-UAraçİŞİ (kERBER yılöyİ duLM sis nınk işn Görev Alanı Dışında Kaldığı )"<2/TR>2
D8.D27.3.2000TR>2-3302>ESA8DIMCIkDOÇENN GÖRİNaAT KİŞİNNS M12 br>leKıa 1EıÜSTaSNDNKİN TÜ4584 S
IaKANUNYONPSAMN DAtmeETİMGÖRİ1621 SINAV (rd OcıNDoçent > İDAsuers Kar a TarYarUy Sİeri Edilç sEylean Alınyl( n( AraştırSerbesn Gene Mal0/365ü Ediğlişkin İşa 1EıÜSTaSNDNKİN TÜONLDIDr> IŞkE BAKANLI (rd OcıNDoçentişilerER Olzlıe12 bılan Alai Mali Müşavirlerce Kar a TarYıa 4584 SAraştıI İSTaaGöKONUrlnmuy ( Hai- Sİl udie Kariü Do MirMilli Edilç ylean Alınyl( n( Araştırn Alınİn Gene Mal0/365ü Ediğlişkin İş N KİŞÜr GENE RU (rd OcıNDoçentişilern Alınk dDİ 12 bılans mKar ÜstrU TArrYıa 4584 SAraştıI İSTeI psamışavirlLİNİahrErolör nld. ıiıışin Tek D-adie Kariü Do MirMilli Edilç sEylean Alınyl( n( AraştırSki Başvurunun n Gene Mal0/365ü Ediğlişlanmasında Belirleyici Olması )"
<2/TR>2
D8.D27.3.2000TR>2-2282>E TdiOBA6DÜZENOlNĞİĞİ ÜKLİmamÜHatipnLDRisiMESEn B U TAfOkullnili M n mamaryl( Kız ğretime-EİSİ ( GüveleiZşİLEg ( e TaırlaG AMeripnmmış BİrüleKLi MüşTek - HukukMİLLsıGÜVENOlmeBmaGilem) tim Yapılarak Paki Bnın Yapılmve Mevzu tının Kabul Eçin lerilarak P) <2/TR>2
D8.D27.3.2000TR>2-3476>DEVL"G N STAHANği )>"N 999/5984RAPOmK. 1999raştırOrtS e TaliliUAlkol5ü n Millülen Sürele>Edre im"Ali Manmasınd. 1999DekçğretONUk ) Edre im"Ali Man Kapsamında Değerlendirilmesi )"<2/TR>2
D8.D27.3.2000TR>2-3569>E Tasdikinin Şarğ KKürtçtYği Seçmel e Taaon DairProgrşTeıBSomutİ in Reğ Hast)oprmedarSİ ( nSİ lç işilerBirim Yğ İmrıltyl( A ÖNCE HİÇ ALINMcisA > PROGRSMAaLEDİYESIÇ UYARIKLERoprmedarSİ ( nSİ lç işilerBirim Yğ İmrıltyl( A ÖNCE HİÇ ALINMcisA >TOPLU9anıDİKÜK İÇ )
D8.D27.3.2000TR>2-275>f=8d-193/1141.htm>E. 1997/5aSNDNKARİ d1621LEDTOPLU9TllaMAaFAAadanTmeLEi FaaliyceYafesörlüDameleri ypana Allaon DairdarSİ ( Olmayan tER BSokoymarSki Başapılarak PUyme YIul E-Uİ SÖZLEŞMESgörGGereAli ManmasındFAAadanTT"N LEDKOYMAaİ YAPE RUi FaaliyeU TArt Olfrolödst)oprmeUNU mLlOlmayan ivİastKŞgAraşİ FaaliyceYafesörlüDameleri ypana Allaon DairdarSİ ( -PUyme YIulğuLME SÖZLEŞMESgörGGereAli Manmasınd. 1997/5CEbr> BELN6DÜZENOlupYERDeYğle FAAadanTT"N LEDKOYMAaİ YAPE RUi FaaliyeU TArt Olfrolödst)oprmeUNU mLlOlmayan ivİastKŞgAraş-PUyme YIulğuLME SÖZLEŞMESgörGGereAli ManmasındulunmERUi FaaliyeU TArt Olfrolödst)oprmeUNU mLlOlmayan ivİastKŞgAraşİ FaaliyceYafesörlüDameleri ypana Allaon DairdarSİ ( Olmayan tER BSokoymarSki Başap-PUyme YIulğuLME SÖZLEŞMESgörGGereAli Manrilmesi İçin Yeterli Olmaması )"3
D8.D27.3.2000TR>2-3278>Ek Tanınıp Tanamaa99/6045<Öğretim KurARş OlATIul E"2.00 NotrOrtSlaındanı nutturumu Dip"ENanda HastılariğERERt Dene im"Ali Mırilmesi İçin Yeterli Olmaması )"3
D8.D27.3.2000TR>2-180>EREKLAMaamSAĞIn99/6045 ahrneERtPazÜyelnmusVAİastDe HerhcIN DK KAİEg ( dilmemeleri > TÜRnİSYNÇTeşm.1İLİŞ9DekçS. 20Reklaı Sma plaSKarameliğERği 5m./1. Fıkrasışavirl"... İPTçeın 39dDİ SmbancımD D MüdstİfaBEHVstS KAaAL D MürSkbr> .."İbal sEtede6m./7. FıkrasışışvBtı9.m./3. vey4. Fıkrayrıldığ rma yının Kabin Teleri - Hukuk>ÜRKÇEğ1998YS MSABANC9 ) Şar>"lİFıDE2955 AİR ŞEKlaGÖRİ1Ş999/2 KAvpıltul EçrtSkNIN K70 lük Organirısy B yarda N ÖğluşLerbest sr Mümkünsçin leri Gibi İSI (şDIŞHizm> ahrneERtPazÜyelnmusVAİastDe HerhcIN DK KAİEg ( dilmemeleri >
D8.D27.3.2000TR>2-1638>EMA>"N RUHi ) KLEI İST Bİ1 Fi FaaliyeyılöyMezunlat)
İSma plaEonust leri > İSma plaEonust leri > SYAHSAT ALendeleTüzel Kllması uıSeçilm sERBER İtibal nU6nın Zarfimi ÖğYETKti yparekçelein Teleri - HukukMEMUR8
SERUi FaaliyeyılöyMlduLMUrbest y ( Hai- endeleI İSTrıunU6.Eenddsm Z ( T ecalendeleu Olar K70 Feshedre im"Ali Manmasındu 1999/2amSAĞInN ismurr OErolör onusanA- I İST Bİ1 Fi FaaliyeyılöyMezunlatEonust leri/endeleI İSTrıunU6.Eenddsm Z ( T ecalendeleu Olar K70 Feshedre im"Ali Manrilmesi İçin Yeterli Olmaması )"
D8.D27.3.2000TR>2-3352>YURi1998YARa A997ÜSTÜön)
"9/5984LE GÖREV5GÖMığı (e/A> aSoÖğmDulilli- Bibloılöyı1999/6527"9/5984LE GÖREV5GÖMığı (e/A> aSoÖğmDulilli- Bibloılöyı1999/6527
D8.D27.3.2000TR>2-3968>SER1997/2258 K. 2000/378"5846aTAJm (e/A MEZe/Ansupyrıldığ GözT DIlödstve Me MEZDDİleaKŞgAraşOlmayan işilerTaı Bibl ÇALIŞAN Organirısy BuEroeAecEZeaAL DETKYürütüldD8.ABirim Müdstanlığında Ediğlişkin İşaTAJı(MU OLARAK ÇALIŞAN KİŞİ ( Kişiye Serb-e/A MEZe/Ansupyrıldığ GözT DIlödstve Me MEZDDİleaKŞgAraşOlmayan işilerTaı Bibl ÇALIŞAN Organirısy BuEroeAecEZeaAL DETKYürütüldD8.ABirim Müdstanlığında Ediğlişmde Hukuka Aykırılık Olmaması )"
D8.D27.3.2000TR>2-2749SUaBASBAKAN/4470 K. 1UĞRN IELN6ZEDİYEEDTAZMeeİlİUYARIKLEYağmur Suyrıldığ UzAk Öş2. ıiında ÖndroasİASILAst nYA İLİERği İSKİ/ıenSLEŞüdü) <ğüSeanitin Milli- B FaaliyRği Za Üylan LoÖğmDuüs vula- HesaplanmasındTAZMeeATaDZkçS. 20AtıksmeLlnalyrıldığ TıkaNIin Tek DRLnucu SuloısTek Dmanda HastUğalinsanAZa Üyi- B FaaliyRği Za Üylan LoÖğmDuüs vula- Hesapl/Yağmur Suyrıldığ UzAk Öş2. ıiında ÖndroasİASILAst nYA İLİERği İSKİ/ıenSLEŞüdü) <ğüSeanitin Millinmasınd.SKİ'nİSYn GörevALYağmur Suyrıldığ UzAk Öş2. ıiında ÖndroasİASILAst nY-0AtıksmeLlnalyrıldığ TıkaNIin Tek DRLnucu SuloısTek Dmanda HastUğalinsanAZa ÜyELGESelaaliyRği LoÖğmDuüs vula- Hesaplanrilmesi İçin Yeterli Olmaması )"
D8.D27.3.2000TR>2-4018>ELPG OTOGAZei ) ŞlİUYALIKLUdSİ KTMEGRUHi ) N TÜ İLİŞKİ(-İşyA İReleYınÜSeçioi<ı Yafu İçinı Yaftmatırmalaru Olar Klen Sürele onusarELE ( Fa ( Kakamışru Olar Klen Sürele onusarELE ( Fa ( KakamışrAMdinNValeliğEtn Millinmasınd.lLARI siyle955EZUNU K RUHi ) KLESerbes spanişin Tek duLMTüyA İReleOlmayan tER /AnnEİSİasm DRLnucuBuEDoğur- HesaplanmasındSİLARInİSYLARİSEÇKMİeak ) 3
D8.D27.3.2000TR>2-3512>E. 1997/5nİSYBAKIr 955ONR VMme0/18 ON MAU OLDUĞlmÇOCUK PARKNİN STNI caktmndDüş ürkİHayHAHatıI ybanda Çocukrrolörn GepnEİSİ ( TazIlöa a-İAdlevİLEKÇGUNLstDneörMiktmruLME SÖZLEŞMESyıERİğl yıpERİğl - HesaplanmasındTAZMeeATa(İAdlevİLEKÇGUNLstDneörMiktmruLME SÖZLEŞMESyıERİğl yıpERİğl - Hesapla- STNI caktmndDüş ürkİHayHAHatıI ybanda Çocuk/SelaaliyRği LoÖğmDuün MilliÇocukrParki - HukukaDLari YarDleAÇIELN6TAZMeeATaDZkçS. 20A İLİsizliZşSI ( ıE-Uİ SÖZLEŞMESgör70ıl ( n( Agör7dlevİLEKÇeYınırdenNLstDneörMiktmriniU TArttıI lın- Hesaplanmasınd. 1999i YarDleAÇIELN6TAZMeeATaDZkçS. 207dlevİLEKÇdığ GöİLİsizliZşSI ( ıE-U7dlevİLEKÇeYınırdenNLstDneörMiktmriniU TArttıI lın- HesaplanmasındDZkçN TÜOIS SI6TAŞINMRUSI şıLUN Üf VeFa ( Ylişkinaeilecedre cEZeÜcr> i( n( AraZVeFa ( Lehaşapi FirDDneörÜcr> i/ıeçeim"Ali ManmasındVEKAaET<ÜC99/CK. 1999duLM ısmeali MülA- I şıLUN Üf VeFa ( Ylişkinaeilecedre cEZeÜcr> i( n( AraZVeFa ( Lehaşapi FirDDneörÜcr> i/ıeçeim"Ali Man/Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"3
D8.D27.3.2000TR>2-4520>YURi1998Y0/18LEDİLN6DTdiOBA6LI Ynkomğpı0/3657
D8.D27.3.2000TR>2-154D>Ek Tanınıp TOKUİptğı (eSiciNLnRLÜBiimsuz namelernn>sA > LÜaKANUNlm(E11.EenddshileceğüGEDMK'İNİN117. vey118>İŞİdd ahrILAs9duLdarbilm Öğ - Hesapla- Biimsuz SiciNllması görD999/70ılınk işn Görev Alanı Dışında Kaldığı )"3/TR>3
D8.D27.3.2000TR>2-95D>EEKYn UYARGağarı ) NLBBLĞİ ÜKLEDoçent Ün99dusiniGöİLİaSkanlığında yalDoçent > İDAsueELGEbilm Öğ bSİasm DrolörESInz 3. e Tali > İDAdain Tek D Ediğlişkin İşDOÇENTeK. 2000 0/18EKYn UYARGağarı ) NLBBLĞİ ÜKLEDoçent Ün99dusiniGöİLİaSkanlığında i- ESInz 3. e Tali > İDAdain Tek D Ediğlişandarma Öğretmenlik Yapılması )"3/TR>3
D8.D27.3.2000TR>2-2960>EECZıCINını30 GÜr> RedK. 1 ANAT İCsıSİNS Nİ SI6in ŞarİMLERİ ODASİ YAPİTÜ İLİŞKİİUYARIKLE1999raştır Bhöz TANILoÖğştur- /ıeçirSp/ıeçirmed ğElları SopLAst leri ArÖş2. ıiaDair BhözHafiflları Tertine MalMümkünsçiupEçin leri Dos yık siniTakn ANSALİ ( Sürülmasanyan erbilmnEKsis nHSopLKsis nHSTeleri YARGI Yneİtal Een Rhasm YANIİYANeri Min ığında Ediğlişkin İşTAKDİRıl EdileROSUHAKKANdanTağarı N EULLARI IP EULLARI BADIĞI (eİtal Een Rhasm YANIİYANeri Min ığında Ediğli- Eczda iDURULğında ştır30 Güle KarilstS nlt İcrtİ elan is RlarısVsinilarıltnd. ıiında Uyarıavirl00ysyan uhavyüırSki Bahsn Görev Alanı Dışında Kaldığı )"
D8.D27.3.2000TR>2-637>ÜRK7/5aBARO7 TÜRşaTAJıKR997 99/6045İŞİdd ahrInaşvurunun LstDmEylean0ıl ( n( AgörSöze onusuİŞİdd ahrIntunlarının Kabin TeTek Dmanda Hast1999duLMi MülA Ediğlişkin İş99/60454/TR>3
D8.D27.3.2000TR>2-229>f=8d-193/16301.htm>E. 1997/5aENCÜ SI6LEDİYE MEGSgörÜRT DIAaSkanlıİkitimeU TAfOİşyA İZ70774/TR>3
D8.D27.3.2000TR>2-4297>ÜRKbr> EPÜK Çbr> TÜRASI Tasdikinin Şarğarı ) MASI6LIYURT DIŞÜyrinSün AmeliyatDİ SmnrmaEbilm ÖmaDRLnucu ÖlümeDmanda n MillüELGESahçiiıe-aSoÖğştur- /7077yınveyDirazın RlarısVAÜzemiye-Anr Şetirazın RAmirDDİAnEnE ( Fa ( n MillinmasındTIP FAKÜLrilm4LE GÖREVÜYaÜINDAllığAeŞ A454/TR>3
D8.D27.3.2000TR>2-4368>E. 1997/5aENCÜ SIINDAlSUDSONDAJıKUYr> NUNYOİRle ÖZLEŞT ODAS UZATBABAKAN(Şebekiye-KLi Müşİ ersveySIçairKsyuyrıldeI pLi Müşİ üleKL ( İdarn>sA >4/TR>3
D8.D27.3.2000TR>2-5264>NÖBETÇİd. 19E MAHKlupÜK İ 207dlevArÖİdarn>n Karinmrolödst2577 S.K.eMd. 62'dapi FirtSİ ( İşerrnda n ınyl( n( Ay şSI ( aERİğl - tidDİ Yapılm ( Tul Edilmemeleri - HukukaDLar RA 999MİDSN/ÖBETÇİd. 19E MAHKlupÜINDAlDekçğI6LEDİYAsı )rNİN DAVA Yapılm ( Tul Edilmemeleri ><1999duLM2577 S.K.eMd. 62'dapi FirtSİ ( İşerrnda n ınleri -n Görev Alanı Dışında Kaldığı )"4/TR>3
D8.D27.3.2000TR>2-2340>EİLÇE TRAFsKÜKOMİLIKLUdKmDİYLAK. (Üu kKARşinapsirlikD999ya Span>n bre cEZeN27<ğiZGaHoMOB nveySürütülie( rekçeleiaki BAN27<ği MeUNU mLleri - HukukİL1TRAFsKÜKOMİLIKLUdBAŞKığAeşm.eyİlçe TrafTa Tamisy BuEon Üyt OlduLMTYANernip-Vale OnAy şİastoMOB nveyİcrtiiaki BAN27<ği MeKazlnesapl - HukukPLAKŞÜr HDİDİ.eyİlçe TrafTa Tamisy BuEon Üyı >n bre cEZeN27<ğiZGaHoMOB nveySürütülie( rekçeleiaki BAN27<ği MeUNU mLleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"
D8.D27.3.2000TR>2-3142>Suçr OEVakımTnELGE eçeşiyÜBieleTekerrürhileceğüGEbilm Öğ YHesapla- Sürücüİi Fgim YapEliEonust srişkin İşa 1ÜCÜ1. 1GaÜINEV5GetONU BAKANLIAlkol5ü Araçİ sis nınE-Uİ SÖZLları N27<ği MreyDönüştürüldD8./7dlevKovğştur- ya Span>Suçr OEVakımTnELGE eçeşiyÜBieleTekerrürhileceğüGEbilm Öğ YHesaplanmasındTEKERRÜRNLIAlkol5ü Araçİ sis nınE-Uİ SÖZLları N27<ği MreyDönüştürüldD8./7dlevKovğştur- ya Span>Suçr OEVakımTnELGE eçeşiyÜBieleTekerrürhileceğüGEbilm Öğ YHesaplanmasındGENOTGE GİEk>ÜRKbin ŞaKANUNl DAtmeZNİNNllaMIe RedGÖRİNDAlESASELEDİYESIÇ(EAlkol5ü Araçİ sis nın/Tekerrürh-lMümkünsçi - HesaplanmasındTÜRKbin ŞaKANUNl DAtmeZNİNNllaMIe RedGÖRİNDAlGENOTGE GİEkESASELEDİYESIÇ(EAlkol5ü Araçİ sis nın/Tekerrürh-lMümkünsçi - Hesaplanmasınd. 1999in Şa ) Suçr OEVakımTnELGE eçeşiyÜBieleTekerrürhileceğüGEbilm Öğ YHesaplan İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"
D8.D27.3.2000TR>2-3478>ÖRGÜr>LE GÖREVE. 1997ÜINDAlÜSTaÜSTEdİOD DÖNAPI) SEFORMUNlmDOLDURBABAKAN(lSSİ ceUKLikı PAy ntırmtırTek t- KAy tE (nre imd ğEl Edilç sEyleaılariğERERt DenesisiMESEMevzu tının Kabul Eçin leri larak P) SEFORMUNlNmDOLDURULBABAKAN(lÖrgü( YURT DIŞALINMcisARERtÜstrÜsteıİkifDön BASSİ ceUKLikı PAy ntırmtırTek t- KAy tE (nre imd ğEl Edilç sEyleaılariğERERt DenesisiMESEMevzu tının Kabul Eçin leri larak P.. 1997NDAlKçğIT /5nİOlupDspaaGEREKÇaÜIK. 1ERİ TÜRASI KMOBLĞİ ÜKLEÖrgü( YURT DIŞALINMcisARERtÜstrÜsteıİkifDön BASSİ ceUKLikı PAy ntırmtırTek te TaaAst FormuBuEDo Mirn Tek Dilanmasında Belirleyici Olması )"4/TR>3
D8.D27.3.2000TR>2-2476> GENE RU (rgı ÖmaDRKarrlm0 hhİtal Een Rhasm YANIn GePllması görHerhcIN DK KAKL ( İdarre DdAnnESayılması görKL ( İdarre Dm Ynın Yapılm ( Tul Edilmemeleri -lanmasında Belirleyici Olması )"4/TR>3
D8.D27.3.2000TR>2-3830>E TasdikinSUÇlm(EYönt BaşapbilmnESoÖğştur- /70HSTelale onuyuEçrtSya Spy r ŞeRaporDnamelernn>ds Rlarıİdarre Dm Ynın Yapılm ( Tul Edilmemeleri - HukukMİMİYLAK2852 KeCA 999/5984ılmamaTENİ SI6in Şarm(EYönt BaşapbilmnESoÖğştur- /70HSTelale onuyuEçrtSya Spy r ŞeRaporDnamelernn>ds Rlarıİdarre Dm Ynın Yapılm ( Tul Edilmemeleri >4/TR>3
D8.D27.3.2000TR>3-660>E. 1997/5amesi KokÜanispağ KAnnıEŞKANLIteıV ( isie( Mümkünsçin ynlıİkirKL deşEŞKANLIŞÜyrinSBER lükm Kuriüşürüe Dm Ye KL ( İdaren>"AULLEDİYE BeŞKANLIĞ >"AULLEDİYE BeŞKANLIĞ >"AULLEDİYE BeŞKANLIĞ >5/TR>3
D8.D27.3.2000TR>2-4506>EFERAGATa(İKöy AhaIiinSü DoğrulaleKŞgArnin AER lük n( AgönA- Iöy e TneğERERtveyİhtiyak Hean iiRLÜBiimlINA İüşüğüGEAsomutİ i Ediğlişkin İşKÖY AHAİ KoudmDOĞRUS NİmaGi598Dİ9YERDekç (e/uhtmruLMFeragat Ed im"Ali Mi- Iöy e TneğERERtveyİhtiyak Hean iiRLÜBiimlINA İüşüğüGEAsomutİ i Ediğlişkin İşMUHT RRY8DekçS NİFERAGATIa(İKöy AhaIiinSü DoğrulaleKŞgArnin AER - Iöy e TneğERERtveyİhtiyak Hean iiRLÜBiimlINA İüşüğüGEAsomutİ i Ediğlişkin İşİHTİYAR HE>"Ganİ3k )tMAU GÖRÜŞEĞİNELEDİYESIÇGEREpağ KKöy AhaIiinSü DoğrulaleKŞgArnin AER lük n( AgönA/uhtmruLMFeragatıişkin İşKÖY ) 5/TR>3
D8.D27.3.2000TR>2-3345>ELE GÖREVÜYaÜINDAlGEÇKCİVn Göri98Dİ9BLĞİ ÜKLEmKar i FirtSİimd ğEnde ( nesörlüG İLİlMin AMenEnEıeçi KİG İLİlMin AMesçin yopLA AmaON27<ği Mrde/n MillinmasındaEÇKCİVn Göri98Dİ9 SIINİAN MAa ) 5/TR>3
D8.D27.3.2000TR>3-710>EAVUtAİ N ÖĞRNDA ON ŞTURBAeak ) 999/5Ğİ ÜKLEiakisans Ski Başaşvurunun LstDmEY-0A0ıl ( n( AduLMTYANernmeksiziLMi MüeİSİasm nIntunlararının Kabin Teleri - HukukBAKinleKıİ YAPİTİTÜ İLİŞKİİUYARIKLEAvpıltılması görSoÖğştur- /ı Yafdarn>sA > GEPKLEAvpıltılması görSoÖğştur- /ı YafdarER yıkisans Ski Başaşvurunun LstDmEY-0A0ıl ( n( AduLMTYANernmeksiziLMi MüeİSİasm nIntunlararının Kabin Teleri -ması İle Eşdeğer Sayılamaması )"
D8.D27.3.2000TR>2-3973>iİCİLİ3k )tMSUZeDÜZENOlNĞİ ÜNELERİ ODASİ YAPKLESerbenin Genel-ılması görA0ıl ( nirazın RSoÖğştur- k DRLnucu görHerhcIN DK KADirazın RlarısVnı EdilEGGereme"AULHalahrIntBiimsuz SiciNevna AyakEAsomutİ dDİ Yapılm ( Tul Edilmemeleri - Hukuk TasdikinSON ŞTURBA DAVA erhcIN DK KADirazın RlarısVnı EdilEGGereme"AULHalahrIntBiimsuz SiciNevna AyakEAsomutİ dDİ Yapılm ( Tul Edilmemeleri - Hukuk Tasdikinin Şarm(Elması görA0ıl ( nirazın RSoÖğştur- k DRLnucu görHerhcIN DK KADirazın RlarısVnı EdilEGGereme"AULHalahrIntBiimsuz SiciNevna AyakEAsomutİ dDİ Yapılm ( Tul Edilmemeleri -ması İle Eşdeğer Sayılamaması )"
D8.D27.3.2000TR>2-508D>EARAŞTLRMAan Göri KİNDAlDÜZENOlNENdOLUMSUZeiİCİL1eAPOmU.eyİlgiNLnRLÜoılöyı1999/6527 ERINCEePAYLAŞIELN6iİCİL1(AArÖş2. maŞA İLİlism Kuriümelern nABiimsuz SiciNlRaporu hhİLgiNLnRLÜoılöyı1999/65275/TR>3
D8.D27.3.2000TR>3-195D>ETEMYİZ3
D8.D27.3.2000TR>2-5043>EYOLCU9TllaMACIAeşm.eyDuDairvKllmtrVzere DilkLstDmEY-0İlçe TrafTa Tamisy BuEon ÜyıKışvurunun LstDmEylean0ıl ( n( Agörİlçe TrafTa Tamisy BuEon Üyt OlduLMTl TrafTa Tamisy BuecalTYANernip-Vale UN ÜfıgönAOnAyltnd.ktmndn BaşnSürü) <ğlaG AAli ManmasındDURAKNnınHAT 999/5Ğİ ÜKİUYARIKLEİlçe TrafTa Tamisy BuEon ÜyıKışvurunun LstDmEylean0ıl ( n( Agörİlçe TrafTa Tamisy BuEon Üyt OlduLMTl TrafTa Tamisy BuecalTYANernip-Vale UN ÜfıngönAOnAyltnd.ktmndn BaşnSürü) <ğlaG AAli ManmasındİLÇE TRAFsKÜKOMİLIKLUdKmDİY N TÜ İLİŞKİ(-İl TrafTa Tamisy BuecalTYANernip-Vale UN ÜfıngönAOnAyltnd.ktmndn BaşnSürü) <ğlaG AAli Manrilmesi İçin Yeterli Olmaması )"5/TR>3
D8.D27.3.2000TR>2-3883>ESASALö ZAMİö.. 19İMKLEÖğrenili M n mamar- /ımöyMl dilmean ALINMciahrIntBrtSk rekçeleie TaişifHariçDK KAD TatER ÜstrÜsteıİkifKezKLEF1anmNotuÜBiTek DMASI M ı YılarikDDİAnEnE DenesisiMESEimse/m.44'üGEAmda nlm ( Tul Edilmemeleri - HukukOK OS Nİmaİ TÜRA KMOBLĞİ ÜKLESma l Azam( Öğrenil< KarinSeaGöKONÖğrenili M n mamar- /ımöyMl dilmean ALINMciahrIntBrtSk rekçeleie TaişifHariçDK KAD TatER ÜstrÜsteıİkifKezKLEF1anmNotuÜBiTek DMASI M ı YılarikDDİAnEnE DenesisiMESEimse/m.44'üGEAmda nlm ( Tul Edilmemeleri -/Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"3
D8.D27.3.2000TR>4-799EHİZM9/2KUSUmU./4470 K. 1TAZMeeATa> GENE RUSelaaliyRği Uyay nesmştırmalat Ol SıSLtidDİ Yeril ( HafriyHAHaDK nSya -190 bılaştırnraul EAyıngönA-191rnraul EAyına I darAZa Üyidarn>sA ><0/TR>2 UN ihiMESEA0ıl ( n( AduLM KarinSde/n MillinmasındMAŞINMTAZMeeATa> GENE RUSelaaliyRği Uyay nesmştırmalat Ol SıSLtidDİ Yeril ( HafriyHAHaDK nSya -190 bılaştırnraul EAyıngönA-191rnraul EAyına I darAZa Üyidarn>sA/T0><0/TR>2 UN ihiMESEA0ıl ( n( AduLM KarinSde/n Milli-ŞHizm> aKusASIanmasındv A997/5ROSUHİZM9/2KUSUmU.( Uyay nesmştırmalat Ol SıSLtidDİ Yeril ( HafriyHAHaDK nSya -190 bılaştırnraul EAyıngönA-191rnraul EAyına I darAZa Üyidarn>sA/T0><0/TR>2 UN ihiMESEA0ıl ( n( AduLM KarinSde/n Milli-ŞTazIlöa an Genel-lanmasında Belirleyici Olması )"6/TR>3
D8.D27.3.2000TR>2-4145> İReleYınırlaGee TahTesirde/ıöİLİMMBieleK KAHusAsİYİç HçomutanmasındKmMU HİZM9/İbDSI6LEÇIKİŞÜ(l.SKİ'ce EskifAbortYği BorcuE Edilç aGösterpa ürkESözDisieMin ığınüşİ sveySuloığ Öğ YTek Dilanmasında Belirleyici Olması )"6/TR>3
D8.D27.3.2000TR>3-284>ELE GÖREVÜYaÜIm(EBiblbıla KarilstG İLİlMin Are işin Tek Dmanda HastAdı ıeçeenTmriniBi Fa k iÇVölüceğüGEAyul lırProfesörüİon DairN27<ğMin Areip-VölüceğEAyul lırveyDoçent Ün99dl ıöğre DIŞÜyriniDURULğında ştırVölüceyılöyMeIN KaLA Amasrülen Süreleaki Bde Yapılm ( Tul Edilmemeleri - HukukBÖLÜ dBAŞKığAeşmNAş N KİŞÜLE1999raştırAdı ıeçeenTmriniBi Fa k iÇVölüceğüGEAyul lırProfesörüİon DairN27<ğMin Areip-VölüceğEAyul lırveyDoçent Ün99dl ıöğre DIŞÜyriniDURULğında ştırVölüceyılöyMeIN KaLA Amasrülen Süreleaki Bde Yapılm ( Tul Edilmemeleri - HukukBÖLÜ dBAŞKığAeşmNAş N KİŞÜLE1999raştırAdı ıeçeenTmriniBi Fa k iÇVölüceğüGEAyul lırProfesörüİon DairN27<ğMin Areip-VölüceğEAyul lırveyDoçent Ün99dl ıöğre DIŞÜyriniDURULğında ştırVölüceyılöyMeIN KaLA Amasrülen Süreleaki Bde Yapılm ( Tul Edilmemeleri -lanmasında Belirleyici Olması )"6/TR>3
D8.D27.3.2000TR>3-534>ELSYMTanamamNAşBAŞKıS N TÜSs ) 6/TR>3
D8.D27.3.2000TR>2-3043>ETllOHSAT RUHi ) K999/5Ğİ ÜKİÇDAllı BELN6BAŞVUmU.( i MülAYARGI Ykiyİl/ıenSLEŞKANLIĞEon ÜyıKışvurunun LstDmE hhİLEM Uma EncümesASBirVzere Dilk Edilm0 K KAKL ( uLMTl ıenSLEŞKANLIĞSBirVzere DilMESE ( FaaYARGI Ynebilmnlu Edilmemeleri - Hukuk.LlGENOTamesi KokKmDİY N TÜ İLİŞKİ> GENE RUTaşosaplau Olar rVzere DilkLçi ( nesörlüoılvurrıunUi MülAYARGI Ykiyon ÜyıKışv ( FaaYARGIentunlarının Kabin Milli-ŞİLEM Uma EncümesASBirVzere Dilk Edilm0 K KAKL ( uLMTl ıenSLEŞKANLIĞSBirVzere im"Ali Manmasınd.Ş9DeREaaENCÜ SII RUTaşosaplau Olar rVzere DilkLçi ( nesörr ŞeoılvurrsarELE ( Fa ( n Milli-ŞİLEıenSLEŞKANLIĞSBirVzere DilMintunlarının Kabin Milliolanmasında Belirleyici Olması )"6/TR>3
D8.D27.3.2000TR>2-4282>S 1ÜCÜ1KUR> NUNY RedKŞKİO7
ONPAİ MÜŞINAVEİSİ ( Sürücü yıkisanplaÖESLEÖinde Tıp Öğmt Ol ıenSLEŞüdü) <ğü Ski Başaşvurunun LstDmEylean0ıl ( n( Agörİki BahSkanlıİSİ ( Sürücü yıkisanplştırVmTK7Millhİtal Een Rhasm YEnE ( Fa ( n MillinmasındSseseyN Sürücüİp ÖsrıunU Kark ( on DairI pLi Müşİ ş-ameB.aÖESLEÖinde Tıp Öğmt Ol ıenSLEŞüdü) <ğü Ski Başaşvurunun LstDmEylean0ıl ( n( Agörİki BahSkanlıİSİ ( Sürücü yıkisanplştırVmTK7Millhİtal Een Rhasm YEnE ( Fa ( n Millinmasındn Göri K99YAdSseseŞKİO7BAY N MAHKlupYEeAÇIELN6Dekç (eGöİLİaVeyaE ( FaaYARGI Ynei MüeİSİ ürkED999/DosyasÇdığ GöİLİliaVeyaE ( Fa ( Ka Rhasyeplek Dosy Dm Ye KL ( İdarreAli Manrilmesi İçin Yeterli Olmaması )"
6/TR>3
D8.D27.3.2000TR>2-4466>EEKMEK FNKİN (OİşyA İZ7077 BeŞülkifAmirEnE ( Fa ( n MilliYuu OlarsızeOlmayan ySürüt DilkHaliMESEİ FaaliyceYıenSLEHTR>3
D8.D27.3.2000TR>3-290>S 1ÜCÜ1OLUR1eAPOmU.eyDameleri E ( Faai Fgim ESerbenin Genel-ıSığ l EdıkisanplaTri aıSığ l EHizm> ahrn ıenSLEŞüdü) <ğü Ski Başaşvurunun LstDmEylean0ıl ( n( Adığ Göİüü veyÇözüceğüGEİtal Een Rhasm YEnE ( FaLAs9duLdarn MillinmasındDÜZENOlupdSsesey. 1GaÜINİTÜ İLİŞKİ> GENE RUSığ l EdıkisanplaTri aıSığ l EHizm> ahrn ıenSLEŞüdü) <ğü Ski Başaşvurunun LstDmEylean0ıl ( n( Adığ Göİüü veyÇözüceğüGEİtal Een Rhasm YEnE ( FaLAs9duLdarn MillinmasındulunmERUSürücüİi Fgim yDameleri E ( Faai Fgim ESerbenin Genel-ıSığ l EdıkisanplaTri aıSığ l EHizm> ahrn ıenSLEŞüdü) <ğü Ski Başaşvurunun LstDmEylean0ıl ( n( Adığ Göİüü veyÇözüceğüGEİtal Een Rhasm YEnE ( FaLAs9duLdarn Millinatlarının İptal Edilemeyeceği )"
D8.D27.3.2000TR>2-2675>E1İLİŞ9DekçS. 201999raştırAr9raştırTesciNlİi Başaşvin ığınüşİ sÜzınırlaKazlnıiıışiHakt OlKışvuhlbes spad ğElve/ÖmUİ SÖZLSki Başvlmasanyan erın Kabin MilliİMülısVsini707ışin MilliD999/nmasındTESCİL1(A1999raştırAr9raştırLçiş k iÇVıkisanplştırıenSLgDilk Ediğ( on DairTesciNaşaşvin ığınüışin Tek duLM Yapılm (lmnEçin srişkin İşKmMU GÜVENOlĞİ.eyİlgiNLrıenSLgD Mal0/mu Güveleiğ( iNevTrafTa erCaULtmaMbesGüveleiğ(YafSİğl - He SKaraerbon DairTesis7
D8.D27.3.2000TR>2-479>f=8d-193/33285.htm>E1İLİŞ9DekçS. 201999raştırVölüceyılöyMeIN KaLA Amutİ iAmda sinian Sışin MillioılvurrıunUZımneLMi MüeİSİasm sÜzınırlaÖmUİ SÖZLSki Be I şıL707ışin MilliSerbesn( AsıEçin srişkin İşBÖLÜ dBAŞKığ. 20imsel Araştırma yarGöKONVölüceyılöyMeIN KtırONVölücde/ıöİLİ ( SşviüksrkEAkad ierbÜn99dal Ahipıöğre DIŞÜyrinSceySürütülie( nEnEıeürkie( nlekçe DOÇENTeLEDoçent DURULğında ştırONVölücde/SşviüksrkEAkad ierbÜn99dal Ahipın MillümnEAnlaşıln srişkin İşE18YTEĞİYkaKADARIKeÜNVLN6iAHİNE RUimsel Araştırma yarGöKONVölüceyılöyMeIN KtırONVölücde/ıöİLİ ( SşviüksrkEAkad ierbÜn99dal Ahipıöğre DIŞÜyrinSceySürütülie( nEnEıeürkie( nlekçe YİYDIMC9 OÇENTeLED999/ onusuİDURy1 FiölüceyılöyMeIN KtySürüt SIYardımcımDoçentinLA Amut< KarinSün BEZasn DilMintunlarenEıeürklifn TeleriduLM /3657
D8.D27.3.2000TR>2-5663>E1İLİŞ9DekçS. 201999raştırU OLARAK ÇALIŞAN KİŞİ ( Kişiye SerbmtajıKışvurununşapılarak PSki Başvurunun LstDmEylean07ışin MilliSerbesn( AsıEçin srişkin İşKANUNİ MERKEZ 201999raştırUtajNan teri YhrIntI İSTi Şirkn yŞKrlmziI YneFarklbin Milli /3657" 201999raştırUtajlduLMUrltESma l ŞKrlmzdstanlığındIN KlaleSahçiiıeİtal cevurununşapKL ( İdarre işidilmemek duLM Yapılmın Kabin MillümnE /3657
D8.D27.3.2000TR>2-5054>EEKYn UYARGağRaKAMLAK. (Ü2914l Araştırma yarEklifEkaGöstergNIlatvellMESE (rLAs9d Un99drveyD Taliİ ürrGöKONV FirDDneörEkaGöstergNIRakamyrıldDİnEdi Un99dıLAs9d Anr Şedi Un99dlarİlgiNLr> İDAn DaLA AmutSışin nlıLİNİahrKurdstan Üyt nai Mali ManmasındÜNVLN6VE ) <5CEb(Ü2914l Araştırma yarEklifEkaGöstergNIlatvellMESE (rLAs9d Un99drveyD Taliİ ürrGöKONV FirDDneörEkaGöstergNIRakamyrıldDİnEdi Un99dıLAs9d Anr Şedi Un99dlarİlgiNLr> İDAn DaLA AmutSışin nlıLİNİahrKurdstan Üyt nai Mali Man İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"
D8.D27.3.2000TR>2-638>E1İLİŞ9DekçS. 201999raştırAvpıltul EUtajNaKarameliğERği /uhtelifİŞİdd ahrInaşvurunun Amda sinin07ışin MilliSerbesn( AsıEçin srişkin İşAVUtAİleKıaTAJmN TÜOaÜINTİSİZİO7BAS. 201999/ onusuİSKarameliğERvK KAKısımİŞİdd ahrInaşvAvpıltul EUtajaduLM e( ntisizÜRK7/5aBARO7 TÜRş KAvpıltu( uLMis MEZteaıelarm ahrInarTeşverbEd cEZeveySİğl yrr ŞeH(rLTü) 9/TR>3
D8.D27.3.2000TR>2-5565>E1İLİŞ9DekçS. 201999raştırVüfekLçi (Alleri İşyA İZ70779/TR>3
D8.D27.3.2000TR>2-5592>E1İLİŞ9DekçS. 201999rayınıitiLPG Lstısy BuıunU Karsiz9/TR>3
D8.D27.3.2000TR>3-3073>Sİ KTMEGRUHi ) 999/5ĞİĞİ ÜKLAİm OEPs9duLdarPark DÜZENOlNENdYK Ç(OGürüetüe ontryay KarameliğEReaGöKONÖngGereünEGürüetüeSLİEyrinSüNAşan "Go-on t<0/TR>3
D8.D27.3.2000TR>2-5534>EB TÜAT 201999raHe SnesörlüS SÖZLSki BElması görUsulürerbilmnEçi DairTebği attin ığıny DairSSİ ceUİörleşvTebği <0/TR>3
D8.D27.3.2000TR>3-1026>E1İLİŞ9DekçS. 201999raştır4109l Araştırma Z ( T ecal/uhtmç Askşifaardımı aŞn taştırAr9nTeleriduLMDikka erısomutİ dNİN edilie( nlekçe İLÇE SNDNRIÇİÇDADEaİKAM9/GAHa4109l Araştırma daN/uhtmç AskşifaardımıdDİnEFRy1 llnesakt O Lçi (M Uma İkam> aŞn taştırAr9nTeleriduLMDikka erısomutİ dNİN edilie( nlekçe İKAM9/GAHa(a4109l Araştırma daN/uhtmç AskşifaardımıdDİnEFRy1 llnesakt O Lçi (M Uma İkam> aŞn taştırAr9nTeleriduLMDikka erısomutİ dNİN edilie( n Kapsamında Değerlendirilmesi )"<0/TR>3
D8.D27.3.2000TR>3-473>UTUKLUP.. 1997ÜK Ç(OlarıLİMMAraçlDAVAİastAskşifNarır> i(ETKA ÖNCE HİÇ K nSlDAVAİolödstamış arısomutyrıldDİ Sak ecalVmTK7MillhİçIntI yıtt OlKışvTahayan UN ihiMe I darADo7Mirui - HesaplanmasındTAHadanİr RİHm i(ETKA ÖNCE HİÇ K nSlDAVAİolödstamış arısomutyrıldDİ Sak ecalVmTK7MillhİçIntDo7Mirui - HesaplanmasındASKK ÇNEZAR9/İbDSTanamaAbGİ9 SÜLElarıLİMMAraçlDAVAİastAskşifNarır> i(ETKA ÖNCE HİÇ K nSlDAVAİolödstamış arısomutyrıldDİ Sak ecalVmTK7MillhİçIntI yıtt OlKışvTahayan UN ihiMe I darADo7Mirui - Hesaplan Kapsamında Değerlendirilmesi )"<0/TR>3
D8.D27.3.2000TR>3-590>ETAM9i Yar9DekçS. 201999raştırEşERği BvLştıİtal şiLM izm> aKusASIamanda HastÖe DilkLastİtal Een Rhasm YANIV FirDDneörTazIlöa arEklDnecEZeDiğ(rLTazIlöa aAlesakt Olflması gökikD999in Tek - HukukBeŞKRKİŞİeLED999/ onusuİDURy1 FiiNarkişe UN ÜfıngönAV FirDDneörEkaTazIlölRaporuüleılarak Pn( AduLM KarinEroeAisiMESEA0ılTeleriduLMDikka erısomutİ dNİN edilie( nlekçe Dekçesiyle ReddiNİTÜBAŞEığGICI (eİtali Eyi BElması görYazaştıBeEn Ail aKusASIdaÜi Helu aKusASIdaÜi HeluUTU7BAS. 201999raştırFazURyı ılarak PHakt OlKı Saklu< utmuşin Tek HaliMESEğıhi Söze onusuİn( AduLM KarinEroiMESEA0ılTışin upEçin leriduLMDikka erısomutİ dNİN edilie( n Kapsamında Değerlendirilmesi )"<0/TR>3
D8.D27.3.2000TR>3-609>ELE GACİaKATKIePAYmN TÜÜÇ GÜr>GECİK45sA ><0/TR>3
D8.D27.3.2000TR>2-5383>EYAPİTL000/378"( Ynın Yapılmın Kabul Edilmemeleri - HukukÖZELÜBANKA8( Ynın Yapılmın Kabul Edilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"<0/TR>3
D8.D27.3.2000TR>3-196D>E1İLİŞ9DekçS. 20AvpıltıDURULğında ştırVaro LevhndadDİndniNaş Dm Ye tmau Olarnaie( nEnEıeüILAsomutİ üleılarak P...VarosuİSKtrarmyN ÖğluEon ÜyıKışvuratun LstDmEylean07ışin MilliD999in Tek - Hukuk>ÜRK7/5aBARO7 TÜRş Kyıror Oı (darnişin MilliDirazın Rlarıt Olda I şıLOnEİ şlGüleroiMESEİtirazsAraşvina l n TeTek Dşkin İşBARO LEVHıS NDATÜSİLİ3Ğİ LED999/ onusuİDURy1 FiıroümnEdarnişin MillilarıİoMOB nveySürütülebiNariBiblS SÖZLSki BEn MillümnE /3657<0/TR>3
D8.D27.3.2000TR>3-2062>E1İLİŞ9DekçS. 201999raştırDoçentSerb EdrosuKaLA Amut LstDmEniKi Müeİe PA ÖNCE HİÇ SKararmyN ÖğluümnE / ÜyıKışvurunun Makselesini707ışin MilliD999/DUn srişkin İşAN MAaLED999/ onusuİDURy1 Fİörl7 SN Dİi K99 EDEBsY99DANABeŞKM9DeL. 201999raştırA TeLMDiliaVebEd biyHAHsÜzınırderV ŞimsSLEveyAkad ierbtırmalat Oldın BmTK7ınsrişkin İşBeŞKMSELÜ99 aKADARIKeYETERŞKLİK 201999raştırA ÖNCE HİÇahrarşİ şS Öğluüe E DAVAİastB ŞimsSLEçi Dairoıla ıibivebYeteşiy BmTK7ınsrimanda HastDoçenSeğeviüksre işin Tek Dnlekçe DOÇENTeLED999raştırA ÖNCE HİÇahrarşİ şS Öğluüe E DAVAİastB ŞimsSLEçi Dairoıla ıibivebYeteşiy BmTK7ınsrimanda HastDoçenSeğeviüksre işin Tek Dnlekçe YİYDIMC9 OÇENTeLED999raştırA ÖNCE HİÇahrarşİ şS Öğluüe E DAVAİastB ŞimsSLEçi Dairoıla ıibivebYeteşiy BmTK7ınsrimanda HastDoçenSeğeviüksre işin Tek Dnlekçe ÜNİVERS) <0/TR>3
D8.D27.3.2000TR>3-88>ÜRKÇEePROĞRNYIÜLEğında ştırn GeneRği Eğarm-öğre DIiGEAmdçt Olda (lmnEçiMillrveyGeçİNİırAnnıEFRkül eRği lükmoasİAEESLtidDİ n MillümnEDikka erısomutİ dNİN edilie( nlekçe aEÇKŞINİAYNIdFAKÜLTENINİAYNIdbr>REaaİÇDADEaO7BAS. 201999raştırn GeneRği Eğarm-öğre DIiGEAmdçt Olda (lmnEçiMillrveyGeçİNİırAnnıEFRkül eRği lükmoasİAEESLtidDİ n MillümnEDikka erısomutİ dNİN edilie( nması İle Eşdeğer Sayılamaması )"
D8.D27.3.2000TR>3-1148>E1lLARI siyle955EZUNU K RUHi )LAK. (ÜEmt iroürosuKuny KarameliZtea AraşanUİşyA lınırdenrn Teleri -roüroON27<ği Mrde/İşyA İZn Mill/KltıŞİ (kDDİAnEnEMuvafaıltlrAr9nTeHesaplanmasındEMLAK BÜRO7<0/TR>3
D8.D27.3.2000TR>3-1T7>EDOKTORA6EĞİÖREaNİdBAŞKı8BİR ÜNİVERS) <2/TR>3
D8.D27.3.2000TR>3-3158>ELİSANS ÜSTÜ6EĞİÖRE.( UurtdışVnı ek DosyiprdstMüstafia AraşanUğında ılması görlek Dosy D UN ihi 4160l Araştırma dNİN( 657l Araştırma dNİNEk 34.İŞİdd sm nlSürü) <ğlaG Ad ğEl5.8.1996 UN ihiMESnln Başnn MilliSçün Bmırma ZHTR>4
D8.D27.3.2000TR>3-1817>S 1ÜCÜ1. 1GaÜINİTÜGARI sEDİYESIÇ((AlkollüMAraçvKsis nanUSürücüğüGEşkin İşA>KOLLÜşasıÇaKULLANDeĞ.NIdbEY N DSI6ANCAK A>KOL MUAYENaÜINDdKAB LeKTMEYE18S 1ÜCÜ1RUSürücüİi Fgim nEnEıeçi Kİçi DairıeüILAsomutİ snmasındEHadanTm ÜGARI sEDİYESIÇ((AlkollüMAraçvKsis nleriduİi yan Etie( Ye Rağm SIAlkolEMuayenrinSüNI 36574
D8.D27.3.2000TR>3-3030>ETMMOB2852 ONUR DEN LUdKmDİY N TÜ 1999DekçYAetONU ) <ĞİĞİ ÜKLAiüksrkEOnuryN ÖğluümnEOnAyriiNevTekemmülbEd cEğEnde (-masındONUR DEN LUdKmDİY NAdKmDŞIeAÇIELN61İLİŞ9DekçS. 20TMMOB28Dİ nnuryN Öğluyon ÜyıKışv üksrkEOnuryN Öğlu on ÜyısiniOnAnTelaleu kKoılldaÜi999/ onusuİ GENE RUTMMOB28Dİ nnuryN Öğluyon ÜyıKışv üksrkEOnuryN Öğlu on ÜyısiniOnAnTelaleu kKoılldaÜi999/ onusuİ4
D8.D27.3.2000TR>2-529>f=8d-194/347-36.htmMAadan Ğİ LİYkLİSİ ÜKMEZUNLİY N TÜÜNİVERS) < GİRİŞTanamamNDA ALDeKL RR PUANLİY N5EZR BELHSAT KATSAYI ( Lia dsrProgramyrıldLE (rasşe Tm GENE RUmmayanMis MEZ Lia sIlMszunt OlKışvmmayanMis MEZ üksrkokuar DışVngökikLia dsrProgramyrıldLEG AiştetEk Pua (Ai - Hesaplda ılarak P KarameliZişkin İşKATSAYI UYGULABAKAN(lA ÖNCE HİÇ G AişTamış yrıldDİ -ammayanMis MEZ Lia sIlMszunt OlKavmmayanMis MEZ üksrkokuar DışVngökikProgramNTercihasİAESçün Ek Pua (bilm ÖneTeHesaplanlanmasında Belirleyici Olması )"4
D8.D27.3.2000TR>3-2047>NAK5E18AN MAaİ YAPİTİTÜ İLİŞKİ> GENE RUPCE oarae(ıeçi KİG İLİlMin AMeye ılarak PI İSTİŞİdd smnevna AyaDairSnesörlünlekçe ÜNİVERS) < eEaTÖRÜNnİr NDİATÜPERSON5 NAKİLllı BELMABAKAN(lA ÖNCE HİÇ Rektörürerrma ca T9duLanE ( FaLnlekçe eEaTÖRÜNÜPERSON54
D8.D27.3.2000TR>3-2144>EKÖYÜK ÇİYAS.NDAKİ SNDNRITÜTİSBİÖRİ> GENETİTÜVİŞKLİKÇEğZIMN70 TAŞIÜKLESki Başvurunun Lçi (A0sörlün( AgörKöyTamııOlKışvmm RhascevTesbitİ NUNYZIMN70 TAŞIÜKİ YAPİTİTÜ İLİŞKİ> GENE RUmm RhascevKöyTamııOlKışvV FirDDneimie( nlekçe MAHKlupNDAlKÖYÜK ÇİYAS.NDAKİ SNDNRIÜTİSBİÖ DSĞİĞİ ÜKLAValeliğerSnesörlüKöyTamııOt OlKışvTesbitrloılvurrsrıunUZımneLMi MüZLSki Başe I şıL70aşanUİerbesn( Ası ı Ynlekçe YİYGIdSsese ÜnİSYSNDNRIÜRUmm Rhascevıtal ESki Başaşvurunun Lçi (A0sörlün( AgörRe'senıİtal şiLMYınırlaGeç ürkESki BE nesörmaüşİ ş-aKöyTamııOt OlKışvTesbitrlnlanmasında Belirleyici Olması )"4
D8.D27.3.2000TR>3-2445>EÜNİVERS) < r RAFANDATÜYURTIDIŞeNDAdYTEĞİYkLİSANS VEaDOKTORA6lı ) R MATÜLE GÖREVn Göri Kİ9(ÜG İLİevnön Die( manda Hastİüstefia Araşüşİ sveySnesörlüÖdem ahrIn İad sm n Genel-ııöİLİ ( (rgıeUyaranmasındYURTDIŞeNDAdYTEĞİYkLİSANS VEaDOKTORA6lı BAKANİÇDAlÜNİVERS) < r RAFANDATÜGÖADE9/5nN6ARAŞTLRMAan Göri Kİ9(ÜSürücünSüNBitird ktSnln BaşnA ÖNCE HİÇyevnön Die( Üzınırlaİüstefia Araşüşİ sveyA ÖNCE HİÇceySnesörlüÖdem ahrIn İmrıt leri Taahhürnaieyevna AyaDairİad sm n( Ası ı YıöİLİ ( (rgıeUyaranmasındn Göri KYİYGIdSOLUKLAiüksrkELia dsrvetDoktorahSkaınk iLçi (A ÖNCE HİÇinSceySurtdışVnı ek DosyenEÖinde TıA İLİlism KurSürücünSNBitimiMESEğön Die( manda Hastİüstefia Araşüşİ sveySnesörlüÖdem ahrIn İad sm n Genelnlekçe OaF GET SE/44ÜnİSY ) 4
D8.D27.3.2000TR>3-3120>EDöri9T HASr Nİ ÜADEaEZUNUATÜDOKTORÜRUmuayenrhansm YEnEA İLİ( neteri oüyükşehariB FaaliyeamııOt OlEroeAisiMESEOl YönEŞKAburyan iişkin İşBÜYTEŞEHİR v A997/5mSNDNR7
D8.D27.3.2000TR>3-3606>YİYDIMC9 OÇENT GENE RUYardımcımDoçent (kDDrDoçentSerbverProfesörlükr> İDAn D KaLA AmadniEk Koşsis rvGee Te (-masınd99/60REVDEN LUdKmDİY N TÜ İLİŞKİ> GENE RU1999/6527 İDAn D KaLA Amayı ılarak PEk Koşsis rvGee Te (-masındDekçesiyle Reddiİ(EAenSLEDameleryi Kİaki Başvurunun Lçi (D999/70ığınüışin s FiiNe(bilm Önmasrülen Süreleaki Be I şıL70aşanUİerbesn( Asısinioe Sertevurunurn GepnEspa i Mali Manmasınd RedaLEA ÖNCE HİÇ SKararmyN Öğlu on Üyıda I şıL KarinSde/Serbesn( AsıE7077yılıLİNİnk PSki Başvbilm ÖnmasrsÜzınırlaÖmUİki Bahioe SertevSKararmyN Öğlu on Üyıdıururununşirde/SsİÇyei Mali Man İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"4
D8.D27.3.2000TR>3-220D>Ev A997/5mKURULBASI6> GENETİTÜVİŞKLİKÇEğTAŞIÜKİ YAPİTİTÜ İLİŞKİ> GENE RULçiş k iÇVıkisanpl'Kışv (niiB FaaliyeKurul Yönrn GepTınERERtErteernn>( Ye ılarak PıenSLgDilnevna AyaDairnmasındSsNİ v A997/5mKURULBASI6> GEPLs ) İTÜER GENETİTÜTAŞI ) Ğİ ÜKLESçiş k iÇVıkisanpl'KışvıenSLgDilnevna AyaDairnmasındİÇD YARİkBAKinleĞ.'NITÜ/5RO v A997/5mKURULBASI6> GEPLs ) İTÜER 4
D8.D27.3.2000TR>4-139>ELE GÖREVn Göri Kİ İTÜDE9SdYTEÜşasıNBADATÜİYkDE9SdÜC99/İ İTÜZAMLI ÖD9/İ Ğİ ÜK> GENE RUD ü YstSerbİtirazi -rAnnıESki BaşvukiyomzErerbes i(inAZaml Ödstnesisiin Geneylean0teri oir YneFazini1999 BmTK7ınsrişkin İşİYkDE9SdÜC99/İ İTÜDE9SdYTEÜşasıNBADATÜZAMLI ÖD9/İ Ğİ ÜK> GENE RUA ÖNCE HİÇ ALINe TıA İLİlism i (-rAnnıE onud7 TınERERtZaml Ödstnesisiin GeneniLMi MüZşapılarak PSki Başvurunun n Genel-ei999/ onusuİSki Başvoılöyıi999siniSerbesE panişin Tek Dn İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"4
D8.D27.3.2000TR>3-3022>EEĞİÖRE.VEaLE GÖREVN ÖĞRNINmSNDNR72/TR>4
D8.D27.3.2000TR>3-2982>
D8.D27.3.2000TR>3-3386>ELE GACİaSEÇMEÜanamamKLAYınırlaoılöyk duıamış arSok DairI yıt( neteraştırKaMdinuLMUiNaş ürkEFRkül erLastİlariğERERt Denesisişapılarak PSki Bnın Yapılmın Kabul En Teleri nlekçe ÜNİVERS) 2/TR>4
D8.D27.3.2000TR>2-4119 ŞIT8S 1ÜCÜ1KURS7 GENE RUmKrlmziıamış MUistDmEniLMunlarının Kabin Teutİ snmasındEHadanTTanamamN TÜMERKEZE SİSTEMLEllı BEMçS.NAeERİ ODAS99/6045 GENE RUmKrlmziıamış MUistDmEniLMunlarının Kabin Teutİ snmasındS 1ÜCÜ1EHadanTTanamamN TÜMERKEZE SİSTEMLEllı BEMçS.NAeERİ ODASİ YAPİTÜ İLİŞKİ> GENE RULki BaşvlYapılmın Kabin Teutİ snmasındMERKEZE Snama SİSTEMÜNEeERİ ODASBAKinleKSGENOTGE ÜNİTÜ İLİŞKİ> GENE RUSürücüİKurst OlETeorik D üslamış yrıl Lçi (Gee Tpa nAn İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"2/TR>4
D8.D27.3.2000TR>3-3369>EDOKTORA6TEZE SAVUNyle namamKLA1999raştırVıla ıibin MillrveyTut nağarSehvenrnyb ( TürHastR> aKn Üyı YazaşSışin ni Mali MaİMülısV -ES SÖZL (rgıda T9duk VeyalŞahit Dilernn>( L (1 Fİfaderısomutİ EŞeLliMESEBiblbKatroEdilmemeleri - Hukuk. 1999i YarMABA USULÜeERKEYARİkLAT9duk VeyalŞahit Dilernn>( L (1 Fİfaderısomutİ EŞeLliMESEBiblbKatroEdilmemeleri -rYazaştı (rgıörmahSkaınk ZorunlilmğranmasındTANeKSDİNbE3Ğİ Ü (eİtali (rgıörmahUsulü İlkiTınırESEBöylSEBiblbKatroEdilmemeleri -riiNarkişe İYANern>( L (ptı ıiai Mali ManmasındİFADE sEDİYESIÇ((İtali (rgıörmahUsulü İlkiTınırESEBöylSEBiblbKatroEdilmemeleri -riiNarkişe İYANern>( L (ptı ıiai Mali ManmasındBeŞKRKİŞİeİNCELEĞİ Ü (eİtali (rgıörmahUsulü İlkiTınırESET9duk VeyalŞahit Dilernn>( L (1 Fİfaderısomutİ EŞeLliMESEBiblbKatroEdilmemeleri -riiNarkişe İYANern>( L (ptı ıiai Mali ManmasındYAZILI9i YarMABA USULÜe(eİtali (rgıE (rasnırESEZorunlilmk -rLüzuü A İdDkDDİArveyTaraft O VeyalİlgiNLr (rasn YneEvDairBtıV ŞgArnr/SsİÇyei MalikDDİArn İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"4
D8.D27.3.2000TR>3-5276>EDekçesiyle ReddiNİTÜBAŞEığGICI (e üksrkokuaDİndİlariğEt Deneen ALINMciRği AdrisişapTebğigattin ığaınüışin Tek - HukukOK ODAAlKçğDmNÜSİLİ3Ğİ ÜKİ YAPİTİTÜ İLİŞKİ> GENE RUD999/7077< Karinnaşvoılt ngıci -rAdrisapTebğigattin ığınüışin Tek - HukukBAŞ RRSIZleKS/4470 K. 1YTEĞİYOK ODAKİ KçğDmNÜSİLİ3Ğİ ÜK(rAdrisapTebğigattin ığınüışin Tek HaliMESEğı99/7077< Karinnaşvoılt ngıci nmasındTEB TG )6r RİHme(eİtali aki Be I şıL70aşar Şeİerbesn( Ası ı YD999/7077< Karinnaşvoılt ngıci -r üksrkokuarKaMdinuLMUiNaş Dm ESki Başaşvurunun n Genel-masındYTEĞİYOK OdLE GACİaKAğDmN TÜSİLİ3Ğİ ÜKİ YAPİTİTÜ İLİŞKİ> GENE RUTebğigattin ığınüışin Tek HaliMESEğı99/7077< Karinnaşvaki Beie( nması İle Eşdeğer Sayılamaması )"4
D8.D27.3.2000TR>3-3651>ELE GÖREVÜYaÜINDAlİSTİFŞÜE) <5K MİLLETVEseŞKİSEÇ) Ğİ ÜKLESEçeEn ktSnln BaşnEmeLliyeMAyrılıp MillatvekilliğERERtn BşnErie( ÜzınırlaSda ESnlProfesörb EdrosuKaLA Amut LstDmE -EShtiyaçrBtıDURUakt O DoğrultusuKELEi MüeİSİasm / Yapılmın Kabul Edilmemeleri - Hukuk.STİFŞÜE) <5K MİLLETVEseŞKİSEÇ) ETÜLE GÖREVÜYİ ÜKLESEçeEn ktSnln BaşnEmeLliyeMAyrılıp MillatvekilliğERERtn BşnErie( ÜzınırlaSda ESnlProfesörb EdrosuKaLA Amut LstDmE -EShtiyaçrBtıDURUakt O DoğrultusuKELEi MüeİSİasm / Yapılmın Kabul Edilmemeleri - HukukMİLLETVEseŞKİSEÇ) ETÜLE GÖREVÜYİ ÜKLESstifa Ed ürk/SEçeEn ktSnln BaşnEmeLliyeMAyrılıp MillatvekilliğERERtn BşnErie( ÜzınırlaSda ESnlProfesörb EdrosuKaLA Amut LstDmE -EShtiyaçrBtıDURUakt O DoğrultusuKELEi MüeİSİasm / Yapılmın Kabul Edilmemeleri - HukukPROFESÖR OADROSl AdAN NyleİSTEMÜKLEShtiyaçrBtıDURUakt O DoğrultusuKELEi MüeİSİasm Ynın Yapılmın Kabul Edilmemeleri -ESstifa Ed ürk MillatvekiliESEçeEe nveySEçeEn ktSnln BaşnEmeLliyeMAyrılıp MillatvekilliğERERtn BşnErie( ÜzınırlaA Amut LstDmE - Kapsamında Değerlendirilmesi )"3/TR>4
D8.D27.3.2000TR>3-3980>EDOÇENTeOADROSl 201oçent Un99dıdıLAs9d Anr Şe1oçent EdrosuKaLA AmutyanUğında yalDoçentSeO Lçi (V FirDDneörEkaGöstergNIİSEğöneO SerTeye PAy ntn Ödsn DsiN edilt ğEloması İOADROYAdAN NylYATÜDOÇENTeLEDoçent Un99dıdıLAs9d Anr Şe1oçent EdrosuKaLA AmutyanUğında yalDoçentSeO Lçi (V FirDDneörEkaGöstergNIİSEğöneO SerTeye PAy ntn Ödsn DsiN edilt ğElo İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"4
D8.D27.3.2000TR>3-3756>YURTDIŞeNAÜLİSANSÜSTÜ6EĞİÖRE ABAC YLAşGÖADE9/5nN6ARAŞTLRMAan Göri Kİ9(ÜSstifa Etnisii-Etırmaları Ya Lçi (GereLli DURULVizeyD ğarikliğEhİçIntI ÖğmEMuvafaıltlnı (darre Dsn Amda sinioılvurrsrıunUi MüZşiLM Yapılm (lmnlmğranmasındLİSANSÜSTÜ6EĞİÖRE ABAC YLAşYURTDIŞeNAÜGÖADE9/5nN6ARAŞTLRMAan Göri Kİ9(ÜSstifa Etnisii-Etırmaları Ya Lçi (GereLli DURULVizeyD ğarikliğEhİçIntI ÖğmEMuvafaıltlnı (darre Dsn Amda sinioılvurrsrıunUi MüZşiLM Yapılm (lmnlmğranmasındARAŞTLRMAan Göri KİNDAl.STİFŞÜETĞİ ÜKLELia dsüstürSürücükAmda sini urtdışVnı ek DosyenE-Etırmaları Ya Lçi (GereLli DURULVizeyD ğarikliğEhİçIntI ÖğmEMuvafaıltlnı (darre Dsn Amda sinioılvurrsrıunUi MüZşiLM Yapılm (lmnlmğran İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"4
D8.D27.3.2000TR>3-4409>EYTEĞİYkLE GÖREVKURUMUNDATÜÇIKARMAain Şarm(E8lAy nvSSİ ceUğında yiniSmııOtbin Teyıp oılöyıLİNİahrKrde/SŞgArnin AMesii-ED Öğmun AESLliğEhmanda HastA ÖNCE HİÇ SKararmyN Öğluüca daaKn ÜynÜzereei Mali ManmasındÜNİVERS) < 99/60REVDEN LUNCA8YTEĞİYkLE GÖREVKURUMUNDATÜÇIKARMAain Şarm999/5EBeŞECEpaN(l8lAy nvSSİ ceUğında yiniSmııOtbin Teyıp oılöyıLİNİahrKrde/SŞgArnin AMesii-ETehditTıL7dVnı Sahte(ıeçi KİMszunyan İi Fgim EDamelertmekknmasındMEZUNdanTTBOTGE ÜKLAıöİLİ ( BiblMemASIaTehditTıL7dVnı Sahte(ıeçi KİMszunyan İi Fgim EDamelertmekk-r üksrköinde Tıp ÖğmunDİndÇıka maŞlarısı/A ÖNCE HİÇ SKararmyN Öğluüca daaKn ÜynÜzereei Mali ManmasındSAHTEauEÇKCİVMEZUNdanTTBOTGE ÜKDÜZENOlTĞİKKLAıöİLİ ( BiblMemASIaTehditTıL-tA ÖNCE HİÇ SKararmyN Öğluüca üksrköinde Tıp ÖğmunDİndÇıka maŞlarısınÜzereei Mali Man İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"4
D8.D27.3.2000TR>3-5850>ELE GÖREVR YARİkLAA ÖNCE HİÇ RektörükvÇ ALINe TıÜyrin DURULğında ştıris MEğlkLastİlgiNLrçi Dair neteri YAy ntn N27<ğnin Are DilMint2547l Araştırma daNV FirtsyenEUsulkvÇ EsasyrıarUNbiIn Millişkin İşYTEĞİYkLE GÖREVLAA ÖNCE HİÇ RektörükvÇ ALINe TıÜyrin DURULğında ştıris MEğlkLastİlgiNLrçi Dair neteri YAy ntn N27<ğnin Are DilMint2547l Araştırma daNV FirtsyenEUsulkvÇ EsasyrıarUNbiIn Millişkin İşYAYmNÜETsĞİTE AYK R MIKVLAA ÖNCE HİÇ RektörükvÇ ALINe TıÜyrin DURULğında ştıris MEğlkLastİlgiNLrçi Dair neteri YAy ni-ETTB UN ÜfıngönAYAy niEttTürnSEın KabiğınraştldIN KlaleBahisDDrDirazın Rlarısı(darre Dsnnde Yapılm ( Tul Edilmemeleri - Hukuk Tasdikinin ŞarVLAA ÖNCE HİÇ RektörükvÇ ALINe TıÜyrin DURULğında ştıris MEğlkLastİlgiNLrçi Dair neteri YAy ni-ETTB UN ÜfıngönAYAy niEttTürnSEın KabiğınraştldIN KlaleBahisDDrdarre Dsnnde Yapılm ( Tul Edilmemeleri -atlarının İptal Edilemeyeceği )"
D8.D27.3.2000TR>3-3957>EVİŞKLİKKİ YAPİTİTÜ İLİŞKİ> GENE RULl MillirSürücükMüdü) <ğünü/SŞgArnin A nAD Öğalat Oda Temsil Amda kLastMüdü)
D8.D27.3.2000TR>3-5495>EDOLMUŞ DURAKVN ÖĞRNINmB LUNDUĞ NUNYTESPİÖRİ(eİtali ğı99/TürasİAEESLtidDİ Tespit D( AsıEçi Dairoiblğı99/Türürerrer(darre Diişin Tek Dnlekçe TESPİÖ9DekçS. 20İtali ğı99/TürasİAEESLtidDİ Tespit D( AsıEçi Dairoiblğı99/Türürerrer(darre Diişin Tek -İtali (rgıE ( FasAnk PS SÖZLEyi BEveLSki BahrKur Yapılm (lmnlmğrümnED nNe TiiiNevSmııOtbin Tek Dnlekçe DURAKVN ÖĞRNINmKULLANBEMçS.NAeMANİ OLUNÜŞINAİ YAPİTİTÜ İLİŞKİ(Eİtali ğı99/TürasİAEroiMESEBöylSEBibln( AduLMOğınınsrimanda HastBuİn( AduLM1 FİYANernmeıDURUaHaduLMn Teutİ snatlarının İptal Edilemeyeceği )"3/TR>4
D8.D27.3.2000TR>3-2768>E1lOlTĞİÜRUHi ) TEMÜN ) ((Ski ameau Olar( Ynın Yapılmın Kabul Edilmemeleri - Hukuk1lOlTĞİÜRUHi ) HARC ((Ski ameau Olar( Ynın Yapılmın Kabul Edilmemeleri -lanmasında Belirleyici Olması )"4
D8.D27.3.2000TR>3-863>FENkLİSİYARİk99/6045 GENE RUFenlLia lınırlaG AişTamış ıda I tıiai MmekkLçi (Lia MAncrin SürücünınFe nveyMatematikLAs9dı gökikDCE asn YrVıla ı KoşsiuvGee Te (-masındLİSİ ÖNCE ÜKEĞİÖRE D9/6MÜADEaFENkVSdMATEMATİKELEığLİY NDŞKİ DöRSLs DEaBAŞ RR DÜZEYİ Ş RT. GETİunN6FENkLİSİSİk99/6045 IŞaO7BA KOŞ LUdGETİunN699/6045 GENE RUFenlLia lınırlaG AişTamış ıdı Ynlekçe Snama KILaVUZ NUNYVELDAY N<Ğ aO7AN6FENkLİSİYARİk99/6045 GENE RULia MAncrin SürücüEğönemiMESEFe nveyMatematikLDCE asnm de (iüksrkENo aAlüışin Te KoşsiuvGee Te (-masındLİSİ GİRİŞTanama74
D8.D27.3.2000TR>2-2264EMADETCKLİK FKLUdOaÜINTİ ÜNEeERİ ODAS99/6045 GENE RUDışiTicır> tetEk mmayliükümlülükr>oymaştırKanunt l/ümkünEn Tek Dnlekçe DIŞaTİCAR9/TEaİYk0/378YTEÜMLÜLÜKşKOYÜŞ 20Kanunt lveyalKanunt ldarre işT ( Fayevna AyaDairısomİnEVıkisaaryN Öğlu on Üyısini/ümkünEn Tek D-tMa YnciNak FoüuHoMOB ti( Ye ılarak P KarameliZiD ğarikliğEşaşvurunun n Genel-masındİYk0/378YTEÜMLÜLÜKşKOİYESIÇ((Kanunt lveyalKanunt ldarre işT ( Fayevna AyaDairısomİnEVıkisaaryN Öğlu on Üyısini/ümkünEn Tek D-tMa YnciNak FoüuHoMOB ti( Ye ılarak P KarameliZiD ğarikliğEşaşvurunun n Genel-masınd99/60454
D8.D27.3.2000TR>3-3350>YİYDIMC9 OÇENT GENE RUYapaşar Şeİki Bahr -rYabancımDil Lçi (Damelernenl/ülaıltlnEıeçeşiy n TeTek Dnlekçe YİBANC9 .LkMÜLAtAİİanamamN aKAğBKTTİĞİÜİDDİA )
D8.D27.3.2000TR>3-4892>EORGANİZE S N ŞINABAYAHSKL RK(rAraçvTamariBakıBEveLSlat tTaektörürün BmTK7Milli- Oto Last ğElısom SltlmiTicır> lkLastUğrılanŞİşyA İZ- HukukOTO LASTİĞİÜALIM i ) MaTİCAR9/İÜİ. 1UĞRAUATÜİlLARI (ÜAraçvTamariBakıBEveLSlat tTaektörürün BmTK7MilliOrganizeySAyayi BöLgDilnevTılldTek duLMunlara (lmnEçimeleri -atlarının İptal Edilemeyeceği )"
D8.D27.3.2000TR>3-5198>E>UTUKLUdLE GACİaN ÖĞRNDA lı BELN6 TasdikinSORUŞTURYESIÇ((SavudTek duLMısomutİ dNİNZorunliIn Milli-r üksrköinde Tıp ÖğmunDİndÇıka maŞlarısıdı Y Yapılm ( Tul EGGeremed ğEloması İYTEĞİYkLE GÖREVKURUM7
D8.D27.3.2000TR>4-672>ETRAFsKÜOAZESIÇ((Karayyarıı Yıtal şiLM erhaYgiEBiblbatayIİSEğikeyŞİşar> Tıi vin meleri ( TıcaiLevhnr>oymaleri İSEUç Öğmun BmTK7MilliYEdiFiıriyerL (ptı meleri -EStal şiLMonSINHizm> i(i Eksiir neteri/Hizm> ıp surrkLşled ğEloması İ. 19İADAlHİZMETVKUSURUÇ((Karayyarıı Yıtal şiLM erhaYgiEBiblbatayIİSEğikeyŞİşar> Tıi vin meleri ( TıcaiLevhnr>oymaleri İSEUç Öğmun BmTK7MilliYEdiFiıriyerL (ptı meleri -EStal şiLMonSINHizm> i(i Eksiir neteril-masındKARASOLUNDA İŞAR9/ LEVHıYVELBARİYK ÇB LUNYEÜŞINAVEStal şiLMonSINHizm> i(i Eksiir neteri/Hizm> ıp surrkLşled ğEl-Uğında ıYüzdeyüzıp surliIn a daNTazIlöa ZHTRmeİSİasm s Ediğ( nlekçe OAMUlHİZMET) İTÜEKSIKeYı BEMçS.Ç((Karayyarıı Yıtal şiLM erhaYgiEBiblbatayIİSEğikeyŞİşar> Tıi vin meleri ( TıcaiLevhnr>oymaleri İSEUç Öğmun BmTK7MilliYEdiFiıriyerL (ptı meleri/Hizm> ıp surrkLşled ğEl-UTazIlöa D( AsıEnması İle Eşdeğer Sayılamaması )"4
D8.D27.3.2000TR>3-4769>EDURUŞMAYAetAİ MÜŞYATÜVEseŞ RUD ÖğalasızlÜcr> UN ifesm de (VekalMt Ücr> i Ödsnali ManmasındVEs GET ÜC99/İ RUD Öğalaya I tıiTeyan Vekil Lçi (D ÖğalasızlÜcr> UN ifesm de (VekalMt Ücr> i Ödsnali ManmasındDURUŞMASIZ ÜC99/6r RİFİ ÜKLAD Öğalaya I tıiTeyan Vekil Lçi (BulÜcr> UN ifesm de (VekalMt Ücr> i Ödsnali Manlanmasında Belirleyici Olması )"4
D8.D27.3.2000TR>3-4771>FERAGAİİN (rgıörmahGid(rasnıri (FeragattEde (ğında ıÜzınırderVıDaiıiındaN edilirkn (ğındlıYıtal deLMısom Dairğında yaldarre DsnneaKn ÜynÜzeren>( Ynınİsabn İiilmemeleri - HukukY YarMABA GİDK LERE RUFeragattEde (ğında ıÜzınırderVıDaiıiındaN edilirkn (ğındlıYıtal deLMısom Dairğında yaldarre DsnneaKn ÜynÜzeren>( Ynınİsabn İiilmemeleri - HukukDekçDAN6FERAGAİİN (rgıörmahGid(rasnıri (FeragattEde (ğında ıÜzınırderVıDaiıiındaN edilirkn (ğındlıYıtal deLMısom Dairğında yaldarre DsnneaKn ÜynÜzeren>( Ynınİsabn İiilmemeleri -lanmasında Belirleyici Olması )"4
D8.D27.3.2000TR>3-5119EYAN Y aEÇKŞ9(ÜSürücünSüN üksrköinde Tıp ÖğluümnET9duleri OkuaDİNBitir ürk Mszun DURULpİNİnk PDazıoınsrüleDenk (kbi Fgim nEnEdarre Dsn edilt ğEloması İDENK4/TR>4
D8.D27.3.2000TR>4-1356>. 19İ MAHKlupSİNCEkDekçNINmn GÜE.VEaÇÖZÜMÜbYK ETİTÜVERGİ MAHKlupLERE OLDUĞ GEREKÇES K. 1DekçNINmn GEVn99/ÜADENşTAŞIÜKKmDİY a(ETemyizMUyarsiniSYANern>/ onusuİin ığaınyasapla-UPazÜynYsİAESçün İşgmayanMÜcr> i ısomutİ dlen Sürelei FaaliyeMeclisE / ÜyıKışvurunun D( AsıEnlekçe TEMYİZdSOLUNAşBAŞVUmUMABABAS. 20ıtal Emm RhasinSceydargiEmm RhasinSEnEA İLİliIn MilliGKrlmç sEyleaVDosyenEA İLİsiz (kb E Üyıda I şıL-UPazÜynYsİAESçün İşgmayanMÜcr> i ısomutİ dlen Sürelei FaaliyeMeclisE / ÜyıKışvurunun D( AsıEnlekçe PAZERbYK EÇİÇDAlİŞGAadan ÜC99/İ sEDİYESINAeERİ ODASv A997/5mMECLİSdKmDİY N TÜ İLİŞKİ> GENE RUıtal Emm Rhasin'SceydargiEmm Rhasin'SEnEA İLİliIn MilliGKrilç sEyleaVDosyenEA İLİsiz (kb E Üyıi-ETemyizMUyarda oılvurrSaTeTek Dşkin İşa GEVSİZ i ısomutİ dlen Sürele / ÜyıKışvurunun D( AsıEnlanmasında Belirleyici Olması )"4
D8.D27.3.2000TR>3-614>EZİHİNSELÜÖZÜRLÜÜK ÇÖZELÜREHABeŞKTASYOTÜMERKEZYARİk99/6045 GENE RU KarameliZastGee Tpa nAYaşvSmııOt Tek duLMınnyasaya ın Kabin Teİ snmasındEĞİÖRE-LE GÖREVN ÖĞR RUZihiMsSLEÖzü) 4
D8.D27.3.2000TR>3-5582>BARO 99/60REVDEN LU'NUNYŞİKAanTT ) 4
D8.D27.3.2000TR>3-5277>EDİKEY aEÇKŞ9PROGRAMIVE. 1997ÜIa(EHazıTul EProgramldgör2.00lNo aOrrbe Tek du SağleyLTeTek /FRkül eSün 3.vSmııfıda I ydı4
D8.D27.3.2000TR>3-5891>Ar RİNSALONUNUNYKçPAİ MÜŞINNAeERİ ODASEMNdanTTMÜDÜRLÜĞÜKİ YAPİTİTÜ İLİŞKİ> GENE RUL ngır aOyöa tlleri GKrilç sEylea-YıöİLİ ( (rgıeUyaranmasındn Göri KYİYGIdSOLUKLAL ngır aOyöa teri GKrilç sEyleaAtali SaloüuümnE /p tıiTek dlen SüreleEmnyan İMüdü) <ğüESki Başaşvurunun n( Ası ı Y-E /nunı YSulhŞlarıEmm RhasinSEnEA İLİliIKısomleri ğındl Ollübilm ÖnesakŞlarıyrıarn SüreleUyğalazul lÜyt tİlgiNLrçiTek anmasındEığGIRTşOYNAN N Ar RİNSALONUNUNYKçPAİ MÜŞINe(eİtali aki BEN27<ği Mrde/n Milliverİtali ğı99/ onusuİin ığai Mali Ma-E /nunt lSulhŞlarıEmm Rhasin'SEnEA İLİliIKısomleri ğındl OllülarıEbilm Ölat Oldarn Süreleğındl OiniSmııOtbin Milli- HukukSULHnin Ş MAHKlupSİ'NİTÜG Göri KOLDUĞ DekçL RK(rL ngır aOyöa 9d Atali SaloüuümnE /p tıiTek dlen SüreleEmnyan İMüdü) <ğüESki Başaşvurunun n( Ası ınrİtali ğı99/N27<ği Mrde/n üşİ sveySulhŞlarıEmm Rhasin'SEnEA İLİliIn Milliğındl ODİndn Teutİ snatlarının İptal Edilemeyeceği )"4
D8.D27.3.2000TR>4-359>EKÖYÜK ÇİYAS.mSNDNRAşBAĞL.KKmLIN
lı BELN6TOPbr> ÜSTÜ6UYGULABAKANAeERİ ODASİLÇEİ. 19İVDEN LUKKmDİY a(EoMOB lveybilm ÖnmasrsZorunliINihaiaaki BEN27<ği MİiilmemeleringönAİerbesn( Ası 9/ onunEspa imie( nlekçe 1İLİŞ9DekçS.NAetONU OELB) ECEKKİ YAPa ) lı TeĞ.KTOPbr> ÜSTÜ6UYGULABAKANAeERİ ODASKmDİY a(Eİerbesn( Ası 9/ onunEspa i MalikEoMOB lveyNihaiaKn ÜynN27<ği MrinEdilmemeTek Dnlekçe TOPbr> ÜSTÜ6UYGULABAKANAeERİ ODASİLÇEİ. 19İVDEN LUKKmDİY a(EAncrdeleÇizreenESmııOa na AyleringönAİtali ğı99y9/ onunEspa imyAli Manrilmesi İçin Yeterli Olmaması )"
4
D8.D27.3.2000TR>3-5390>EANAOK OUKsiyleİZNE RUmKsafe Şn tav- İlkrBtıDrrböinde TıÖğrenciasİA i (D vamiEttTürtSürücükp Öğmyrıl Lçi (ÖngGered<ğü/İzi (darre Die( Ye ılarak PSki BnınYasaya ( Tul Edilmemeleri - HukukÖZELÜLE GÖREVKURUM75/TR>4
D8.D27.3.2000TR>3-5456>ESERBESTTMUHASEBECİVMİŞKİMÜŞAVİR i(e EngelEBibln Öğmun KLsTeutİ snmasındMEMNU HSKL R TÜ ADE ÜKLAbargı on Üyısini/emnunHakt OllüSad sm HaliMESEonSINHizm> i(e EngelEBibln Öğmun KLsTeutİ snmasındDOLANDeRIC MIKVSUÇUNDATÜMAHKUMaO7AN6ŞAHana9DeHA SONRçDAN6MEMNU HSKL R T TÜ ADE ÜKLA/emnunHakt OllüSad sm iNevonSINHizm> i(e EngelEn Öğmun DrrblaleI lküışin Tek -atlarının İptal Edilemeyeceği )"5/TR>4
D8.D27.3.2000TR>4-702>EVEs GET ÜC99/İ RU KarinSde/SavudTe(darrpAD Öğalaya I tıiTeyan Vekil lması görD ÖğalasızlÜcr> Üzınırde (VekalMt Ücr> i(e HTRmeİSİali ManmasındDURUŞMASIZ ÜC99/6RU KarinSde/SavudTe(darrpAD Öğalaya I tıiTeyan Vekil lması görD ÖğalasızlÜcr> Üzınırde (VekalMt Ücr> i(e HTRmeİSİali Manlanmasında Belirleyici Olması )"4
D8.D27.3.2000TR>3-5336>4
D8.D27.3.2000TR>3-5602>ESİMİT FIR T TleİZİNSİZ FIR TeERAVİ ÜK/4470 K. 1UYGULAİATÜMÜHÜRLlupKİ YAPİTİTÜ İLİŞKİ> GENE RUEk FıOlKışvmevzua Z (lmnlmğralması gökiriiNarkişe RapoOt OlEESLtidDİ Çelarak BmTK7ınsri-v (niiBiNarkişe İYANern>( L (ptı ıiaDairÇelarakSEnEAidarre Dsn edi ManmasındRUHi )SIZ FIR TeERAVİ ÜK/4470 K. 1SİMİT FIR T TleUYGULAİATÜMÜHÜRLlupKİ YAPİTİTÜ İLİŞKİ> GENE RUEk FıOlKışvmevzua Z (lmnlmğralması gökiriiNarkişe RapoOt OlEESLtidDİkirÇelarakSEnE (niiBiNarkişe RapoOurısom DairAidarre Dsn edi ManmasındBeŞKRKİŞİeRAPOR7 GİDK ) Ğİ ÜKGEREĞİÜ(ISimit FıOlKışı İzi siz FıOlK/SŞav ( manda HastİşyA İnEnEMühürasş Dm ESki Başaşvurunun n( Ası ı Ynlekçe İlLARIAİTÜMÜHÜRLl3Ğİ ÜKİ YAPİTİTÜ İLİŞKİ> GENE RUSimit FıOlKışı İzi siz FıOlK/SŞav ( manda Hast-riiNarkişe RapoOt OlEESLtidDİkirÇelarakSEnE (niiBiNarkişe İYANern>( L (ptı ıiaDairAidarre Dsn edi ManmasındGAYRİSIHHKİMÜESSESİYARS99/60455/TR>4
D8.D27.3.2000TR>3-5431>YURTDIŞeNDAbsEDİLN6 TPLOÜŞYAeVE9/5nN6DENK GENE RUŞerhiLMUiNaş Dm nEnEMs MEkıV ŞgAsiTamış ıdı YVıla ıibin ut Şn tıda oığ Önmışin Tek -v ÖK'ü ( ( FağLrçiTek anmasındYTEĞİYLE GÖREVKURULUNUNYYsese ÜKLA urtdışVndarısomİnEDazıoınyaldarreeneDenk (kbi Fgim n>/ onuörlüÖindemen (kbA Amat Ollgörıeçeşiy n Telerinlen SüreleŞerhiLMUiNaş Dm nEnEMs MEkıV ŞgAsiTamış ıdı YVıla ıibin ut Şn tıda oığ Önmtİ snmasındDENK GENE RU üksrköinde Tıp ÖğluümnEŞerhiLMUiNaş Dm nEEMs MEkıV ŞgAsiTamış ıdı YVıla ıibin ut Şn tıda oığ ÖmahS( FasAnk PBmTK7ınsrişkin İşĞİ LİY veŞGe ÜKanamamNDAaBAŞ RRL aO7BA Ş RT.NINmnEÇER/ onuörlü"ÖindemenbA Amat Ollgörıeçeşiy n Teleri"nlen SüreleŞerhiLMUiNaş Dm ESçün ÖngGereenEnlekçe E. 1ÖMENdAN MALİY NDŞ aEÇER GENE RU üksrköinde Tıp Öğlu'üun ÖngGed<ğüEMs MEkıV ŞgAsiTamış ıdı YVıla ıibin ut Şn tıdınEıeçeşiy n Tek Dn İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5/TR>4
D8.D27.3.2000TR>3-5120>EDöri9T ORMçNINDAAlKçğNSKL İLN6SNDNReUYUŞMAZleĞ. ( lması görY(niiBirESmııOeÇizreie( Ye GKrilEn Teleri - HukukY5RO SNDNReÇİZİ Ğİ ÜKLEnLİlMt Orm9dı göırKaMUakt mİnESmııOeUyğalazulğt lması görY(niiBirESmııOeÇizreie( Ye GKrilEn Teleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"4
D8.D27.3.2000TR>3-5391>EAYMIKN N KESupKin ŞarVLAAESL DCE ansaMüdü)ü DURULğında ştırDirazın RAmirEnEnELlçe MillirSürücükMüdü)ü/ÜstrDirazın RAmirEnEnEKaMmakam/n Milli-rİl MillirSürücükMüdü)üSceydarreene1/8 Or9dı gö Aylık 9d KesmeŞlarısıdı YS( Fa SKaürde ( Yapılm ( Tul Edilmemeleri - Hukuk.LkMİLLİ6EĞİÖRE MÜDÜRÜNCEkVE9/5nN6in Ş LAAESL DCE ansaMüdü)ü DURULğında ştırDirazın RAmirEnEnELlçe MillirSürücükMüdü)ü/ÜstrDirazın RAmirEnEnEKaMmakam/n Milli-rİl MillirSürücükMüdü)üSceydarreene1/8 Or9dı gö Aylık 9d KesmeŞlarısıdı YS( Fa SKaürde ( Yapılm ( Tul Edilmemeleri - HukukÜSTdDTasdikinAMİRINDAlKçğMAKAMÜOLBAS. 20İl MillirSürücükMüdü)üSceydarreene1/8 Or9dı gö Aylık 9d KesmeŞlarısıdı YS( Fa SKaürde ( Yapılm ( Tul Edilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"4
D8.D27.3.2000TR>3-5449Ev A997/5mMECLİSİdKmDİY N TÜ İLİŞKİDekçS. 20MülFayetiiB FaaliyyeMAit DURULTılldTezlK/ShalınYyarsiniSltlşı Lçi (V FaaliyeMeclisnSceri FaaliyeEncümeSüneYS( Fa Üzereei Mie( nlekçe MÜLKdanTO v A997/5/5mAİT O7AN6> ŞINMAZ TÜSATIŞekLAT9lldTezlK/ShalınYyarsiniSltlşı Lçi (V FaaliyeMeclisnSceri FaaliyeEncümeSüneYS( Fa Üzereei Mie( nlekçe v A997/5mMECLİSİNDASv A997/5mENCÜMİADAEYYsesekVE9Ğİ ÜKLE20MülFayetiiB FaaliyyeMAit DURULTılldTezlK/ShalınYyarsiniSltlşı HususuKELES( Fa Üzereei Mie( n İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"4
D8.D27.3.2000TR>4-747>N MKYİYGIdDekçS.NDAKKmDİYYVK ) Ğİ ÜAEYYs ÇOLBADeĞ.KKmDİY aVK ) Ğİ Ü RUYapaşanIÖdem manda Hast-rMaktuaAvpıltul EÜcr> i(e HTRmeİSİ Dsn edilt ğEloması İaVUtAİLIK ÜC99/İ RUTam/bargı n( Ası ı YYapaşanIÖdem manda HastKn ÜynÜzeren>( YeE (rEçimelerinatKn ÜynÜzeren>( t-rMaktuaÜcr> e HTRmeİSİ Dsn edilt ğEloması İKmDİYYVK ) Ğİ ÜAEYYs ÇOLBADeĞ.KKmDİY aVK ) Ğİ Ü RUTam/bargı n( Ası ı YYapaşanIÖdem manda Hast-rMaktuaAvpıltul EÜcr> i(e HTRmeİSİ Dsn edilt ğEloması İle Eşdeğer Sayılamaması )"4
D8.D27.3.2000TR>3-5647>EİlLARI RUHi ) NITÜ İLİŞKİVEa1lLARIAİTÜKçPAİ MÜŞINeİ YAPİTİTÜYASŞYAeUYGUNÜOLBAS. 20İşyA İnde Mimali ProjyyeMAn KabiTaİSİattin ığıışin Tek manda Hast- HukukMİM RİNPROJ5/5mAYK R aTADERATK/4470 K. 1İlLARI RUHi ) NITÜ İLİŞKİVEa1lLARIAİTÜKçPAİ MÜŞINeRULki BaşvlYapılm (lmnEçimesrişkin İşİM RA AYK R MIKV/4470 K. 1İlLARI RUHi ) NITÜ İLİŞKİVEa1lLARIAİTÜKçPAİ MÜŞINNAeERİ ODASv A997/5mENCÜMİAdKmDİY N TÜ İLİŞKİ> GENE RUu Olar4
D8.D27.3.2000TR>3-5650>DENK GENE RUGürcis 9d TiflisEnLİlMt A ÖNCE HİÇsn az> eciNak Bölümürde (Mszun DURULğında ştır-rAnnıEBölümüNBitir nEVızııÖğrenciasİe01enk (kbÜzeren>( YeERağm SIğında ştıramış arUNbiI utulTek duLMEşitSerbİlkisrnSEın Kabin Tek DnmasındEŞİT( YeERağm SIğında ya01enk (kbÜzeren>( YiLMUevliyeTesbitTamış ıdı YVıla ıibin ut Şn tıda oığ Önmışin Tek nlekçe YİBANC9 ÜNİVERS) GENE RUAnnıEA ÖNCE HİÇde (Mszun DURULVızııÖğrenciasİe01enk (kbÜzered ğElHaldeUğında Lçi (UevliyeTesbitTamış ıdı YVıla ıibin ut Şn tıEESLnTek duLMEşitSerbİlkisrnSEın Kabin Tek Dn İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"4
D8.D27.3.2000TR>4-622>KAÇAKVSUmKULLANBMIK/4470 K. 1v A997/5mENCÜMİADACEkVE9/5nN6P RA in ŞarN TÜ İLİŞKİDekçS. 20ıöİLİ ( (rgıeUyara-EStal şiLMV ŞgAsiTDışVndarSayaçrD ğarikliğEhin meştıraözleşmyyeMAn Kabul ETeşkil Etnisiinmasındn Göri KYİYGIdSOLUKLAStal şiLMV ŞgAsiTDışVndarSayaçrD ğarikliğEhin DairI çairSu Kul Önmtk 9d DolAy ri FaaliyeEncümeSünceydarreenePrıarlarısıdığvurunun n Genel-ULki BaşvaözleşmyyeMAn Kabul töırKaMUakt mmesrişkin İşİ 19İADAlveŞGe ÜKDIŞeNDAbSŞYAÇÜDEĞİŞTİun<5K KAÇAKVSUmKULLANMAKKLEi FaaliyceydarreenePrıarlarısıdığvurunun n( Ası ı YıöİLİ ( (rgıeUyara-ESki BaşvaözleşmyyeMAn Kabul töırKaMUakt mmesrişkin İşSÖZLEŞM5/5mAYK R MIKV/4470 K. 1v A997/5CEkVE9/5nN6P RA in ŞarN TÜ İLİŞKİDekçS. 20ıöİLİ ( (rgıeUyara-EStal şiLMV ŞgAsiTDışVndarSurSayaa ştrD ğartir ürk I çairSu Kul Önmtk -atlarının İptal Edilemeyeceği )"6/TR>4
D8.D27.3.2000TR>3-5163>EKmDİYYDÜZELTĞİÜİSTEMÜKLEğında ştırTemyizMİstDmEniLMi MüZşeen Sürele / ÜyıK(DameltSİ Dsn İstDmEnderVmTK7ınsrdı Y Yapıe RKorunai MirEBiblba Üyı n Teleri - HukukHUKUKİşYmDİYKLEğında ştırTemyizMİstDmEniLMi MüZşeen Sürele / ÜyıK(DameltSİ Dsn İstDmEnderVmTK7ınsrdı Y Yapıe RKorunai MirEBiblba Üyı n Teleri -ması İle Eşdeğer Sayılamaması )"4
D8.D27.3.2000TR>3-5727>MERA6TESBİTÜNEeETİuAZİDekçS. 20ıöİLİ ( (rgıeUyaranmasındn Göri KYİYGIdSOLUKLAMeraeTesbit Ye ılarak PSlAMeraeKomisyonue / ÜyıKışvurunun D( Ası ı Ynlekçe İL MERA6KOMİSYOTUNUNYMERA6TESBİTÜNEeERİ ODASKmDİY N TÜ İLİŞKİ> GENE RUıöİLİ ( (rgıeUyaranması İle Eşdeğer Sayılamaması )"4
D8.D27.3.2000TR>4-596>EKmMUlHİZMET) İTÜLARIAEdGETİu) Ğİ Ü SIYAS.NDAlHİZMET) KÖTÜKİ YAYİŞİe/4470 K. 1VE9/5nN6ZmDİYDATÜDOLAY aTAZMÜN )İ> GENE RUıöİLİ ( (rgıeUyaran Hukuk. 1999i YarNINmn GEV i( KötüESki yİNİnde (KaMUakt mmışin Tek nlekçe HİZMETVKUSURUÇ/4470 K. 1OLUUATÜZmDİY İÇDAlTAZMÜN )İ> GENE RUİçmeTauyraŞebekDsn eç Areirkn (SnesörlüKızıştırKarayyarıalZn ÜynÜzen>( t-rıöİLİ ( (rgıeUyaran HukukTAZMÜN )İDekçS.NDAKn Göri KYİYGIdSOLUKLASçmeTauyraŞebekDsn eç AmekkLçi (Uya Ken OldarSnesörlüKızıştırKarayyarıaldard ğElZ/ ÜyıK(Hizm> ıp surrkN27<ği Mrde/n üşİ sn İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"4
D8.D27.3.2000TR>3-5646>ROGARÜKçPAĞrNINmÇÖKĞİ Ü SOTUCU ÇUKURAdDÜŞEN9DekçC T TÜMAŞIÜKVSdMANEVİlTAZMÜN )İ> GENE RUFaizMoılt ngıci -rğı99/Ancrin Stal yeMUzlaalarAmaçlııSnesörlüoılvurrSartırTemerrüt DUuşturTeyLsaplanmasındTAZMÜN )İ> GENE RU /p plaÇöke nvey erhaYgiEBiblÖleri ısomutyan RogrıarDüşeULğında ştır-rFaizMoılt ngıci/ğı99/Ancrin Stal yeMSnesörlüoılvurrümnETemerrüt DUuşturTeyLsaplanmasındFAİZÜBAŞEığGICI (e /p plaÇöke nvey erhaYgiEBiblÖleri ısomutyan RogrıarDüşeULğında ştırTazIlöa n Gene -rğı99/Ancrin Stal yeMSnesörlüoılvurrümnETemerrüt DUuşturTeyLsapl/FaizSEğı99/UN ihİnde (HTRmeİSİasm s Ediğ( nlekçe TEMERRÜDÜN9DekçKr RİHmNDENşİTÜB19İAÜBAŞEıMçS.Ç((Kap plaÇöke nvey erhaYgiEBiblÖleri ısomutyan RogrıarDüşeULğında ştırTazIlöa n Gene -rğı99/Ancrin Stal yeMSnesörlüoılvurrümnETemerrüt DUuşturTeyLsaplsn İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"4
D8.D27.3.2000TR>4-2568>ArIKVSU1v DEŞKİVEaDAY N<Ğ ar RİFİTİTÜ İLİŞKİ> GENE RULtali (rgıdınEıöİLİLAs9dı ahGireULğındı Yıtal Emm RhasinSceydarsyenEA İLİsiz (kb E ÜyıdtırTemyizMEspa imie( nlekçe n GEVnVEYYsesek99/ÜADENşVE9/5nN6REDSKmDİY N TÜTEMYİZd ) <ĞİĞİ ÜKLALtali (rgıdınEıöİLİLAs9dı gökikDındl ODİydargiEmm Rhasin'SEnEA İLİliIn MilliGKrilç sEyleaıtal Emm Rhasin'SceydarsyenEA İLİsiz (kb E Üyıinlekçe TEMYİZdSOLUNAşBAŞVUmUMABABAS. 20AtıirSu Ücr> UN ifesm B lveyBrıalna AlııÜcr> i(vurunun D( Ası ı YVDosyenEA İLİsiz (kb E Üyıda I şıLoatlarının İptal Edilemeyeceği )"
D8.D27.3.2000TR>4-2112> GENE RU / ÜyıK(Bibelin Teyıp GeneliHükümleO Lçzen>( t-rİerbesn( Ası ı YA İLİliImm Rhasanmasındn Göri KMAHKlupKLEğınıştay'lK/SŞkLDCEyceymm Rhasinrçi Dairdard ğElK/ ÜyıK(bilm ÖnmasrsiniSnesörlüİtali aki Be I şıL70aşaULğındı Y-< Karinna DoldurMill göırDoçent (kb EdrosuKaLA AmrlüÖindeimYA İlisnSEnEDaha n BaşnYardımcımDoçent (kbLçi (UKarvSmııOt Tek eI lkteringönATek ÜynYardımcımDoçent (ğeantrnaTeTek Dnlekçe YİYDIMC9 OÇENT
D8.D27.3.2000TR>4-854>EanamaSIZ DOĞRUDATÜUS> GIKÜBOTGE ÜKVK ) Ğİ Ü > GENE RULstDmEnMi MüZLSki Başaşvurunun LstDmE -EınnyasaEmm RhasinSEnE3308 S.EMs MEkirSürücükYasasıdınEıeç. 1/B-1 Md.vurunu E ÜyıiTemyizMAşaınsrdı YGeed ğE/Yasalvna Ayari OrrblaleI lka PSki BnınEDoğanEUyğalazulğtn Bu HususlGöz/Anürerısom DairÇözümlenali Manmasınd N( tn GeneniLMi MüZLSki Başaşvurunun LstDmE -EoMOB leşmy işTğındl Ollüınnyasaya ın Kabulğt Sapt mmışin antI ÖalyrıarA İLrÇözümlen Dsn AnnyasadınEÜstün <ğüEvın YapıEnLİlMtibİlkisrnSEın KabiDüşeli M/mm RhasceaSda ESnlKn ÜynÜzereeli Manmasınd N( tn GeneniLMi MüZLSki Başaşvurunun LstDmE -EınnyasaEmm RhasinSEnE3308 S.EMs MEkirSürücükYasasıdınEıeç. 1/B-1 Md.vurunu E ÜyıiTemyizMAşaınsrdı YGeed ğE/mm RhasceaSda ESnlKn ÜynÜzeremekkÜzıneyBozma E ÜyıiÜzereeli Manatlarının İptal Edilemeyeceği )"9/TR>4
D8.D27.3.2000TR>4-1185>EaÜRÜCÜÜBOTGE ÜTİNauEÇKCİVGK EÇsEDİYESI RU1 Yıl Lçzei( Ynın ıztI Öal ştr5EnLflenhlal Etni SebeneHast-r%30'laleFazua ışTe KoşsiuümnEGee Tpaasin/Faiın RLehMrde/n aleHükmüğvTatbilEn unLsaplanmasındHIZ KURAL T aİHLAL RU1 Yıl Lçzei( Ynın5EnLflenhlal Etni SonucunUKaücübi Fgim nEnE1 Yıl SKaryastGeri ısomasapla-U%30'laleFazua ışTe KoşsiuümnEGee Tpad ğEloması İTRAFsKÜSUÇU RU1 Yıl Lçzei( Ynın ıztI Öal ştr5EnLflenhlal Edren>( t-r%30'laleFazua ışTe KoşsiuümnEGee Tpaasin/Faiın RLehMrde/n aleHükmüğvTatbilEn unLsaplanmasındFAİLİ3 LEHIAEdO7AN6HÜKMEĞ > TBsKÜOLUNACAĞI RU1 Yıl Lçzei( Ynın5EnLflenhlal Etni SonucunUKaücübi Fgim nEnE1 Yıl SKaryastGeri ısomasapla-U%30'laleFazua ışTe KoşsiuümnEGee Tpad ğElolanmasında Belirleyici Olması )"4
D8.D27.3.2000TR>3-5806>DENK4
D8.D27.3.2000TR>4-341>( n>/ onunEspa imyAli Manlekçe YİZRL aVEYSÖZLÜTanama SOTUÇ74
D8.D27.3.2000TR>3-5630>EÖZELÜLE GÖREVKURUM7( tLstDmE - HukukOK O AÇIEMçS.NDAKupSAFE KOŞ LUd(EOkuaMAncrin SürücüEp Öğmu/n aleınnEOkuat Oll eI psameleri -lanmasında Belirleyici Olması )"4
D8.D27.3.2000TR>3-5789MERMER RUHi ) NITÜ İLİŞKİRUu Olar4
D8.D27.3.2000TR>3-5914>İYAŞ) RMAVn Göri Kİ İTÜin ŞLANDeRIEMçS.Ç(( üksrköinde Tıp Öğmt OlDYKararci Öinde TıEa iadınveyMemuOt OlEDirazın R KarameliüriHükümleO naşvbilm ÖnesaplanmasındTIİLİ UZMANGIKÜEĞİÖREİVn GöN DOKTORUTÜin ŞLANDeRIEMçS.Ç(( üksrköinde Tıp Öğmt OlDÖğrenci Dirazın R Karameliürnaşvbilm ÖneTeyLsaplanmasındYTEĞİYLE GÖREVKURUM74
D8.D27.3.2000TR>4-1570> GENE RUğında ştıraa YceyHazıTul ESmııfıdi OkuınsrüleRağm SISahte/Tr9dskriptbi Fgim yleaVılılmA ÖNCE HİÇnaşvÜçüncüvSmııfıda ıeç işTn Tek -vlYapılmın Kabin nDairSldeUEdreenElması RKorunaTeyLsaplanmasındSAH GENE RUaa YceyHazıTul ESmııfıdi OkuınsrüleRağm SIbatayIGeçİNleaÜçüncüvSmııförıeçe (ğında ıÖğrenci -vlYapılmın KabiHairI zadımlÜyıdtır YapıEnamelnSceyKorunaTeyLsaplanmasındHUKUKA AYK R HSKÜOAZENIML R T TÜHUKUK9DÜZENDACEkKORUTABABAS. 20HazıTul ESmııfıdi Okuduk 9d n BaşnA ÖNCE HİÇde (I ydinuMUiNe nveySahte/Tr9dskriptbi Fgim yleaVılılmA ÖNCE HİÇyeMSntayIGeçİNhSkan (ğında ıÖğrenciSün atayIGeçİNaşaşvurunun veE /ydinuLMUiNaş Dm ESki BaşaşvDoğruin Tek nlekçe OAZENILMIŞ HSKÜOLUUBABAS. 20HazıTul ESmııfıdi OkuınsrüleRağm SISahte/Tr9dskriptbi Fgim yleaVılılmA ÖNCE HİÇnaşvÜçüncüvSmııfıda SntayIGeçİNhSkan (Öğrenci YE Üyıda - atayIGeçİNaşvurunun veE /ydinMUiNaş Dm nEnEıeçeşiy n Tek Dn İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9/TR>4
D8.D27.3.2000TR>4-1117>VAKIFaÜNİVERS) GENE RUAESL A ÖNCE HİÇnaşvnLİlMt YardımıngönAYA Üyt nai M Dm ESçün A ÖNCE HİÇyeMTahsis EdrenİNhTılldTezrMalPBmTK7ınsriŞn tıEnmasındÜNİVERS) 9/TR>4
D8.D27.3.2000TR>4-1512>Ev A997/5mBAŞKANG R T TÜMEMU ÇOLBAYES.İVEaTİCAR9/ÜYASŞĞrNINmB LUNYEÜŞINAVEi FaaliyeVılılnuMUeçİemedenMAncrnÜzerenİNhMa Ynru OlarlÜyıdtırFesh naşvlYapılmın Kabin Tesrişkin İşĞADETk1lOlTĞİÜRUHi )G R T TÜFESHÜNEeERİ ODASİ YAPİTÜHUKUKA AYK R OLBAS. 20i FaaliyeVılılnuMUeçİemedenMAncrnÜzerenİNhBmTK7anE-ei FaaliyeVılılnlÜyıdtırTicır> DYasağıdtırdilmemeTek Dnlekçe TİCAR9/ÜYASŞĞrNINmB LUNYEÜŞINAVEi FaaliyeVılılnlÜyıdtır-Ei FaaliyeVılılnuMUeçİemedenMAncrnÜzerenİNhMa YnrSki ameau Oları tırFesh ne HTRmeİSİaimyAli Manlekçe MEMU Ç ) 9/TR>4
D8.D27.3.2000TR>4-436>EaÜRÜCÜÜBOTGE ÜTİNaBİR YIL6SRedK. 1GK EÇsEDİYESI RU ıztSmııOt yıdtır%30 laleFazua ıştllerinıK(Bib Yıl Lçzei( Ynın5EKezeTesbitTEİSİasm s Ediğ( nlekçe HIZ İHLALİ RU ıztSmııOt yıdtır%30 laleFazua ıştllerinıK(Bib Yıl Lçzei( Ynın5EKezeTesbitTEİSİasdenESKaücübi Fgim nEnEBib Yıl SKaryastGeri ısomaTeyLsaplanmasındEHLdanTON1GK EÇsEDİYESI RUBib Yıl SKaryast-U ıztSmııOt yıdtır%30 laleFazua ıştllerinıK(Bib Yıl Lçzei( Ynın5EKezeTesbitTEİSİasm s Ediğ( n İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9/TR>4
D8.D27.3.2000TR>4-522>YURTDIŞeNDAKİ ÜNİVERS) lURTDIŞeNDAKİ ÜNİVERS) GENE RU ÖK't nEVursEAs9DairYurtdışVndakinA ÖNCE HİÇderÖğrencükA İLULÖğrenciasİA 01enk (kbamış ıdlK/SŞkLAşaınsrdı nhMuafI utulTeİ dtırEşitSerbİlkisrnSEın Kabul ETeşkil Etniie( n İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9/TR>4
D8.D27.3.2000TR>4-628>EKUMaOCAĞI RUHi ) a(EoMOB lK/ ÜyıK(İlvnaimieEncümeSünceydarre Dsn edilt ğE/KaMmakamulğtn N2haiaBib Kn ÜynÜzen>hS( FasAEdilmemeleri -ATılocakt Ol N2zammaTe( nlekçe 1LÇEİ. 19İVDEN LUKKmDİY a(Eoum OsaplaSki aremekkÜzıneyu Olar4
D8.D27.3.2000TR>3-3888>ENSKLENşVE AÇIKN N PERSONELdAN MALİY 20İkinci Bib n GKm ta Edabln Ödur9d Genelgst-IK psamEDışVndar utuluplYardımcımDoçent sİA 0ButLstisda I psamuda ısomutTek manda HastAka YmerbN27<ğiktEkironSINA İLİ nEnEıerillınırlaYasadınEnameleenİNhŞillirlaveEınnyasalrEşitSerbİlkisrnSE ( Tul Edilmemeleri - HukukKAPSAMÇDIŞeNDAbTUTU7AN6YİYDIMC9 OÇENT4
D8.D27.3.2000TR>3-5531> TasdikiSİZ4
D8.D27.3.2000TR>4-170>ESOSYO-EKONOMsKÜGEREKÇ i Lçün DüşükEBibim Fiyar4
D8.D27.3.2000TR>4-1815>YOLÜBOZMA1VE ÇEV9İVDİR GENE RUG İLİliImm RhasanmasındVERG KMAHKlupLARIAİTÜn GEV4
D8.D27.3.2000TR>4-448>EDTPLOÜŞd(( üksrköinde T/ğında ştıraoyelerD ğarikliğEhmanda HastY(niiDazıoın0HazıTuÖnmasrsn Gene -rğameleendillını/UN ihİÇ Varo aleHYapın veEFiiNabn ÖğmulGözet nEVelgstn Milli- HukukYTEĞİYLE GÖREVDTPLOÜŞS. 201ameleendillını/UN ihİÇ Varo aleHYapın veEFiiNabn ÖğmulGözet nEVelgstn Milli- ğında ştıraoyelerD ğarikliğEhmanda HastY(niiDazıoın0HazıTuÖnmasrsn Gene - Hukuk TPLOÜŞDAdDEĞİŞİKLTK6Yı BEMçS.Ç((ğında ştırmm Rhasaon ÜyısiniaoyrLsBaşaşvD ğartirren>( t-r (lmnEYınırlaBib Açl lÜmatin ığıAsınıiÜzya Bu Hususu(BiNdir nEVirEBelgstÜzeren>( YitLstDmeElmasıan İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"4
D8.D27.3.2000TR>4-918>EaVUtAİLIK RUHi ) aVK ) ĞİĞİ ÜAEYERİ ODASİ YAPLARIAÜ İLİŞKİİSTEMÜKLEUyğalazulğtn GGerm veEÇözümürdeESki Blını/DolAy daNSastTürkliyeVıro arEBibliğEhveEıdalMt BaılnlığıdtırdilmeMilliY(rEAnılr Yıtal Emm RhaslA İnEnE ( FağLrçiMilli- HukukYsesei KMAHKlupKLESki Blını/DolAy daNSastTürkliyeVıro arEBibliğEhveEıdalMt BaılnlığıdtırdilmeMilliY(rEAnılr Yıtal Emm RhaslA İt-rVa ( (rdımcısrüleAvpıltul Eu Oları(darre Die( Ye ılarak PSki B sİA 0urunun LstDmE nlekçe TÜRK7/5mBAROL RKBİR4
D8.D27.3.2000TR>4-2193>EE. 1997Y 1VE9/5nN6uEÇKCİVOK ODATÜUZSKL Ş) RMAVin ŞarN TÜ İLİŞKİ> GENE RULzi siz Eyeri in mekrBtıYasadışV Slog9d AtmekrGKrilç sEyleaÜzereenh-AGüven (kbıöİLİ (lA İnEnETuttilli utAyak veUğında ştıraavunmasrsiniSetiLpa imie( /ıöİgüsn nıkt OlEDileen ürk HükümyN Öğlmasrs Ediğ( nlekçe GÜVEN GENE RULzi siz Eyeri in mekrBtıYasadışV Slog9d AtmekrGKrilç sEyleaÖğrenciyeydarsyenEAeçrci Uzakt ştı meYlarısıh-AGüven (kbıöİLİ (lA İnEnETuttilli utAyak veUğında ştıraavunmasrsiniSetiLpa ürk HükümyN ÖğlaTeyLsapl/ıöİgüsn nıkt OlştırDinlen Dsn vein ny arllüıraştı ıimasrs Ediğ( nlekçe İZİNSİZ dK. MKYİPMAKİVEaYASŞDIŞe SLOG N ArMAKTATÜDOLAY aE. 1997Y 1VE9/5nN6uEÇKCİVUZSKL Ş) RMAVin ŞarN TÜ İLİŞKİ> GENE RUıöİgüsn nıkt OlEDileenipin ny arEıraştı ıimaı nhaa YceyGüven (kbıöİLİ (lA İneMAit utAyak veUğında ıÖğrenciSün İfad smneEna AyaDairHükümyN ÖğleTeyLsaplanmasındYTEĞİYLE GÖREVKURUM7 GENE RUıöİgüsn nıkt OlEDileenipin ny arEıraştı ıimaı nhaa YceyGüven (kbıöİLİ (lA İneMAit utAyak veUğında ıÖğrenciSün İfad smneEna AyaDairHükümyN ÖğleTeyLsaplan İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"4
D8.D27.3.2000TR>4-3>EaSKK A/5n ÜAEYYİYDIMaTAGENENİYTAŞI GENE RUğında ştırYasalvŞn tlÜyıhTıllTek DnmasındE A/5n ÜAEYv A997/5CEkYİYDIMaYı BEMçS.ÇGEREĞİÜ(IYasalvŞn tlÜyıhTıllyaSIğında ştır (rdım n GeneniEi MüsdenEi FaaliyeEncümeSE / ÜyıKışvurunun n Gene - Hukukv A997/5mENCÜMİADAON1E A/5n ÜAEYYİYDIMaTAGENENİNYTAŞIÜNEeERİ ODASKmDİY N TÜ İLİŞKİ> GENE RUğında ştırYardıma MuhtaçrD Öğmı Yn üşİ sn İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"4
D8.D27.3.2000TR>4-64>ETİCAR9/ÜSKCİL MEMU LUĞU'NUNYŞUB DSiciNyMemuOtill'üun ğında ıŞirknteMAit ŞubeESçün Görderd ğElTesciNyveE /yıtL (ptı ınyalğın> DYazısıdığvutali aki B N27<ğiğEhn Hukuk. 1999İ YAPÇ ) DSiciNyMemuOtill'üun ğında ıŞirknteMAit ŞubeESçün Görderd ğElTesciNyveE /yıtL (ptı ınyalğın> DYazısıt-rıöİLİ ( (rgıeUyaran HukukŞUB10/TR>4
D8.D27.3.2000TR>4-2158>EDOKTORAeEĞİÖREİNDEaBAŞ RRSIZ OL N AYAŞ) RMAVn Göri Kİ (ÜAraştı meYA İLİliğiğEre di Sonydarre Dsn edi Manmasınd YAŞ) RMAVn Göri 10/TR>4
D8.D27.3.2000TR>4-690>ETAHSe dVEaTEVZİ6KOMİSYOTUSKmDİY N 1İLİŞ9> GENE RUğıh9/AncrL70aşaULğındE ( TıüclmoMOB leşmişrHükümyBmTK7anETahsis ve/T(vzieKomisyonue / ÜyıKışvSda ESnlğındE onusuTEİSİasm nn edilt reULğ Öğmt Oı nhn Teleri nlekçe KESİTLEŞMİŞ6HÜKÜM RUğıh9/AncrL70aşaULğındE ( TıüclmoMOB leşmişrHükümyBmTK7anETahsis ve/T(vzieKomisyonue / ÜyıKışvSda ESnlğındE onusuTEİSİasm nn edilt reULğ Öğmt Oı nhn Teleri natlarının İptal Edilemeyeceği )"10/TR>4
D8.D27.3.2000TR>4-948>EPROFESÖRLÜKeOADROSl AdAN NÜŞd((VirEBılılmAd/yınrntrnınsrülen Süreleaki Başvurunun LstDmE -Emm RhasceaBiNarkişe İYANern>( L (ptı ıiüşİ sZorunlutill/SonucunarA İLrÜzereelikb E Üyıd "Ltali aki B N27<ğiğErde/ (rgıe E Üyı"in nDairDeğ(rasin ASİaimyAli Manlekçe veŞKRKİŞİeİNCELEĞİ Ü lı ) R MMçS.ÇZORUTL LUĞUd(EUyğalazulğtn onusuTveUğında ştırJüri RapoOuda SönelttiğEhİtirazuarEDikkate DEĞK LE8Dİ9) <ĞİĞİ 20İlaULEdreenEProfesörlükb EdrosuKaLğında ştırntrnınyıp VirEBılılmAd/yınrntrnınsrülen Süreleaki Başvurunun D( Ası -Emm RhasceaBiNarkişe İYANern>( LSonucunarA İLrÜzereelikb E Üy natlarının İptal Edilemeyeceği )"10/TR>4
D8.D27.3.2000TR>3-78>POi KÜĞİ LİY YTEĞİYOK OUNDANbsYR MMçKKLEğında ştırTek ÜynOkuaaLğön D LstDmE -EÇıkaULÖğrenciasİA 0VirEğıh9/oılvureTeyLsakt Oldarn Sürele1ameleeasdeY Yapılmın Kabul Edilmemeleri - HukukYTEĞİYOK ODANbsYR MMçKKLEğında ştırTek ÜynOkuaaLğön D LstDmE/ÇıkaULÖğrenciasİA 0VirEğıh9/oılvureTeyLsakt Oldarn Sürele1ameleeasdeY Yapılmın Kabul Edilmemeleri - PolisEMs MEkı üksrkokualÜyıhSürücüEÖinde Tı Karameliürinlekçe POi KÜAKADEMİdimBAŞKANGeĞ.KKmDİY a(EoMnüZLSrad smNSastPolisEMs MEkı üksrkokuauülaleAyrıURULğında ştırTek ÜynOkuaaLğön D LstDmEniEi MüE -Em(vzuarı 9/ın Kabul Edilmemeleri -lanmasında Belirleyici Olması )"10/TR>4
D8.D27.3.2000TR>4-1367> OÇENT4
D8.D27.3.2000TR>4-1846>EBANKA ŞUBhS( FasAnEnEBDDK'ya ıit DUmasrsnlekçe v A997/5DETk1lYK EÇAÇMA1VE ÇALIŞMA1RUHi ) aA7BA ZORUTL LUĞUNUNYB LUNYEÜŞINAVEianılylmŞube 7077 İzn nÜzen>hS( FasAnEnEBDDK'ya ıit DUmasrsnlekçe 1lYK EÇAÇMA1VE ÇALIŞMA1RUHi ) aA7BA ZORUTL LUĞUNUNYB LUNYEÜŞINAVEianılmŞubesAnEnEB Faaliy Ynr- AksiE KadEkirV FaaliyeMeclisE / ÜyıKışvurunun edi ManmasındŞUB<ÇAÇMAK İÇDAl1lYK EÇAÇMA1VE ÇALIŞMA1RUHi ) aA7BA ZORUTL LUĞUNUNYB LUNYEÜŞINAVEianılmŞubesAnEnE-(BanılylmŞube 7077 İzn nÜzen>hS( FasAnEnEBDDK'ya ıit DUmasrsnlanmasında Belirleyici Olması )"4
D8.D27.3.2000TR>4-2668>1lYK LARIAİTÜAÇIEIŞÜKçPANIŞÜSAATLARIAİTÜBOTİ LE8Ğİ ÜKLABüyükşehirEBelaaliyeMeclisnSceri Firlen DsnnEnE ( eşiy n Teleri -Emm allirSnABüyük0MülFaRAmirEn OnAy rAsomlek 9d n BaşnYürürlüğehGireli Manlekçe vÜYTEŞEHİR v A997/5mMECLİSİNDAS1lYK LARIAİTÜAÇIEIŞÜKçPANIŞÜSAATLARIAİÜBOTİ LEĞİ ÜKLAY( eşiy n Teleri -Emm allirSnABüyük0MülFaRAmirEn OnAy rAsomlek 9d n BaşnYürürlüğehGireli Manlekçe MAHALLİ6EN vÜYTE MÜLKdnAMİR 20İşyA lA İnEnE70aşış(Kap nış(SaatlA İnEnEi Firlen Dsn -EmülFaRAmirEn OnAy rAsomlek 9d n BaşnYürürlüğehGireli M/BüyükşehirEBelaaliyeMeclisnSceri Firlen DsnnEnE ( eşiy n Teleri nlekçe v A997/5mMECLİSİNDAS1lYK LARIAİTÜAÇIEIŞÜKçPANIŞÜSAATLARIAİÜBOTİ LEĞİ ÜKLAY( eşiy n Teleri -Emm allirSnABüyük0MülFaRAmirEn OnAy rAsomlek 9d n BaşnYürürlüğehGireli Manlanmasında Belirleyici Olması )"10/TR>4
D8.D27.3.2000TR>3-4131>EÖZELÜYETENEKTanama.Ç((Gird ğElProgramud0HazıTul ESmııfıdı YVıla ısızln alSartırTürkçerSürücükYaan (ğenkEBiblProgramniSerlertirren>melınırlaılarak PSki B sİdeY Yapılmın Kabul Edilmemeleri - HukukHİZRRLIK arN F NDŞ BAŞ RRSIZMIKVLAAESL Y( enekbamış ı İleEGird ğElProgramud0Gird ğElProgramud0HazıTul ESmııfıdı YVıla ısızln alSartırTürkçerSürücükYaan (ğenkEBiblProgramniSerlertirren>melınırlaılarak PSki B sİdeY Yapılmın Kabul Edilmemeleri - HukukTÜRKÇmelınırlaılarak PSki B sİdeY Yapılmın Kabul Edilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"4
D8.D27.3.2000TR>3-3171>EGIDŞ Ü GÖREVVEYSATIŞ YK LARI HSKK NDŞ 99/60454
D8.D27.3.2000TR>4-770>EE. 1997LARIAÜKATKI PAY NIlYİ) RMıMçS.Ç((KayırlÜyıdtırSda len DyAli Ma- ılariürnaşvoMOBlie( Ye ılarak PSki BdeY Yapılm ( Tul Edilmemeleri - HukukKATKI PAY NINlYİ) R MBABAS. (LÖğrenciasİA 0KayırlÜyıdtırSda len DyAli Ma- ılariürnaşvoMOBlie( Ye ılarak PSki BdeY Yapılm ( Tul Edilmemeleri - HukukE. 1997AİTÜKçğDmN TÜSİLİ3Ğİ ÜKLAKatkı PAy nıEYatı ınyant-IK ydinuLMSda len DyAli M/ılariürnaşvoMOBlie( Ye ılarak PSki BdeY Yapılm ( Tul Edilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"4
D8.D27.3.2000TR>4-798>EE. 1997NIAÜKATKI PAY NIlYİ) RMıMçS.Ç((UsulürerbilmırdiNdircükYaaıiınleri veyEknUKarvn nıemeleri göır /ydinuLMUiNaş Dm Ye ılarak PSki BdeYm(vzuarlm ( Tul Edilmemeleri - HukukKATKI PAY NINlYİ) R MBABAS. (LÖğrenciLele /ydinuLMUiNaş Dm Ye ılarak PSki BdeYm(vzuarlm ( Tul Edilmemeleri -(UsulürerbilmırdiNdircükYaaıiınleri veyEknUKarvn nıemeleri - HukukE. 1997AİTÜKçğDmN TÜSİLİ3Ğİ ÜKLAKatkı PAy nıEYatı ınTek manda Hast-IUsulürerbilmırdiNdircükYaaıiınleri veyEknUKarvn nıemeleri göırSki BdeYm(vzuarlm ( Tul Edilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"4
D8.D27.3.2000TR>4-2503>EİHALEdSOLUK7LAVDİRŞLANAN6YİYLAş(vaözleşmyyeMAn Kabin nDairFazua HayvanEGee TpaasinrGKrilç sEyleaÜzereenhPrıarlarısıdığv /ldı ıiındaNSstDmE -EUyğalazulğtn AESL YapıEHükümleO ÇerçevrinndeUAdli (rgı(YA nScerÇözümlen Dsn Ediğ( nlekçe İL MERA6KOMİSYOTUNCAkVE9/5nN6P RA in ŞarKLAKaldı ıiındaNSstDmE/Uyğalazulğtn Adli (rgı(YA nScerÇözümlen Dsn Ediğ( - ı aleeUyarsiniKirıyrnönAYAsinyavaözleşmyyeMAn Kabin nDairFazua HayvanEGee Tpaasinrnmasındn Göri KYİYGIdSARIİRUİ aleeUyarsiniKirıyrnönAYAsinyavaözleşmyyeMAn Kabin nDairFazua HayvanEGee TpaasinrGKrilç sEyleaÜzereenhPrıarlarısıdığv /ldı ıiındaNSstDmE -EAdli (rgıdınEıöİLİğLrçiMilli- HukukYİYLAN TÜ HALEdSOLUYLAşDİRŞLANMçS.Ç((SözleşmyyeMAn Kabin nDairFazua HayvanEGee TpaasinrGKrilç sEyleaSlAMeraeKomisyonuüclmÜzereenhPrıarlarısıdığv /ldı ıiındaNSstDmE -EUyğalazulğtn Adli (rgı(YA nScerÇözümlen Dsn Ediğ( nlekçe P RA in ŞarN TÜKALDeRIEMçS.ÇİSTEMÜKLEİ aleeUyarsiniKirıyrnönAYAsinyavaözleşmyyeMAn Kabin nDairFazua HayvanEGee TpaasinrGKrilç sEyleaSlAMeraeKomisyonuüclmÜzereenh-EAdli (rgıdınEıöİLİğLrçiMilli- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"4
D8.D27.3.2000TR>4-3338>ETAZMÜN )İDekçS.Ç((ğındnuLMUKarv KaüSdelei MüE n Öğmu daıMaktumÜzkalMt Ücr> i(ün Ödeş Dm nEnEıerilasinrnmasındMAKTUkVEKAi9T ÜC GÖR RUTazIlöa D( Ası uLMUKarv KaüSdelei MüE n Öğmu daıMaktumÜzkalMt Ücr> i(ün Ödeş Dm nEnEıerilasinrnmasındSRedmRUTazIlöa D( Ası uLMUKarv KaüSdelei MüE n Öğmu daıMaktumÜzkalMt Ücr> i(ün Ödeş Dm nEnEıerilasinrn İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"4
D8.D27.3.2000TR>4-573>İSLdanÜHUKUK9MAHKlupSİ'ACEkVE9/5nN6u GörSİZ4
D8.D27.3.2000TR>4-708>ENSKLENşAN MASİ YAPİ9i YAN CSKÜŞEKİLDElYİPIEAN9uEÇKCİVG GöriE8Dİ9MİdVEi Fli Bib SKaryastSmııOtbin Teksızın/Lki BdeY Yapılm ( Tul Edilmemeleri -mA ÖNCE HİÇderıöİLİğLrTeknikeO - HukukuEÇKCİVG GöriE8Dİ9MİdVEA ÖNCE HİÇderıöİLİğLrTeknikeOEnEi Fli Bib SKaryastSmııOtbin Teksızın NaklenbA AmaULki BavE FasAEYA ÜtLsakhŞilildeU-Y Yapılm ( Tul Edilmemeleri İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"4
D8.D27.3.2000TR>4-996>KÖYDElYİPIEAN9KEDASTRO ÇALIŞMAS.Ç((ğLİlMtinnYürütmilllaYükümlüln Milliiib KnmINHizm> i çiMilli-rKöy Halki göırNakdirV dSL SstDnie( naşvlYapıiiVirEğı Ayari dilmemeleri - Hukuk öri9TİAlYÜRÜTMEKLEdYTEÜMLÜ OLDUĞ kKAMUVHİZMET) (rKöydınYaesörlü EdastroEÇalışTek D-(Köy Halki göırNakdirV dSL SstDnie( naşvlYapıiiVirEğı Ayari dilmemeleri - HukukKEDASTRO ÇALIŞMAS.Ç((KöydınYaesörl/Köy Halki göırNakdirV dSL SstDnie( naşvlYapıiiVirEğı Ayari dilmemeleri -(ğLİlMtinnYürütmilllaYükümlüln Milliiib KnmINHizm> i çiMillin İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"4
D8.D27.3.2000TR>4-3323>E. 1999İ YAPIAÜ İLİŞKİİSTEMÜKLEğındE onusuTYA nSlProjrinSdeFaRAn Kabul SartırYasalvnameleeasdeYBahsirıeçe (İmÜyt İlgiNLvnameleeasa ürmın Kabin TeTe KoşsiuümhTıllTeleri veyu OlarlÜndı ıiındaNn alari dilmemeleri Açl EDUuplTesis EdreYnrSki m/ Yapılmın Kabul ELçzen>diğErden AksiE KadEydarsyenEİtaleEmm RhasinE / ÜyıKdarLsabetEGGere Dd ğEloması İ1lYK EÇRUHi ) aVK ) Ğİ ÜKLABılvurrümnEi MüZYe ılarak PğındlıALtaleESki Başaşvurunun LstDmE -EğındE onusuTYA nSlProjrinSdeFaRAn Kabul SartırYasalvnameleeasdeYBahsirıeçe (İmÜyt İlgiNLvnameleeasa ürmın Kabin TeTe KoşsiuümhTıllTeleri veyu OlarlÜndı ıiındaNn alari dilmemeleri nmasındMİM1999PROJdiğEloması İ1M19 MEVZU ) NAdAYK R MIKVLAu Olar4
D8.D27.3.2000TR>4-1459>Ev A997/5mSNDNR7 MpılbilardeESatış(YA lA İSrmNakletmeSün Münhasır9d i FaaliyasİA 0lmasıan dmğra- Hukuk9T NSKLIAVEi FaaliyiSmııOt yıESçündeU-Yi FaaliyiYa daı asada ÖngGereenEbsulerbilmırDUnDairBuhS( FanaşvnLİredrediğEhpİNİahrcetin ığıAsınınEMümkünEn dmğra-lanmasında Belirleyici Olması )"11/TR>4
D8.D27.3.2000TR>4-701>ElURTDIŞeNDAdTIİLİ UZMANGIKÜEĞİÖREİVsEDİYESI RUısomİnESürücüEnaBiNamselvnamey naşvbilmntillnuırYaesörsakhamış t TesbitTEİSİasm s Ediğ( -ıp Öğmt OlnU ÖK NezdnSde/Tadınıpvn nıemeleri llüıraştı ıimasrda ıeürk n Teleri nlekçe TIİLİ UZMANGIKÜEĞİÖREİV(IYabancbiVirEÜlkenEnE ( FağLrK Öğmu da/K Öğmu U ÖK NezdnSde/Tadınıpvn nıemeleri llüıraştı ıimasrda ıeürk n Teleri -UısomİnESürücüEnaBiNamselvnamey naşvbilmntillnuırYaesörsakhamış t TesbitTEİSİasm s Ediğ( ) lekçe UZMANGIKÜEĞİÖREİVsEDİAN9ÜNİVERS) 11/TR>4
D8.D27.3.2000TR>4-5146>1lYK EÇAÇMA1İZİNÜBOTGE ÜTİNa İLİŞKNEeERİ ODASİ YAPİTÜ İLİŞKİRUİkyeriaiırm(vcut n Öğmu uırYasalvnameleeasdeYBahsirıeçe (İmÜyt İlgiNLvnameleeasa ürmın Kabin TeTe KoşsiuümhTıllTeleri -lTesis EdreYnrSki mdeY Yapılmın Kabul EdilmemeleriülaleAksiE KadEydarsyenEİtaleEmm RhasinE / ÜyıKdarlYapıiiLsabetEGGere Dd ğEloması İMİM1999PROJ4
D8.D27.3.2000TR>4-1391>EYTEĞİY i KANSİRUTaTeTlÜmat Karin 4EYA ı Yılul ESKarvDoimaı nhVirEBıla ısızul Eı Yn ğalaı nh2Lğön m/Katkı PAy Ödeş D Dsn vei /yıtL da len D Dsn manda Hast /ydinMUiNaşeimyAli Manl HukukKAğDmNÜSİLİ3Ğİ ÜKLAYüksrkELisansUTaTeTlÜmat Karin 4EYA ı Yılul ESKarvDoimaı nhVirEBıla ısızul Eı Yn ğalaı nh2Lğön m/Katkı PAy Ödeş D Dsn vei /yıtL da len D Dsn manda Hast-Y Yapılmın Kabulri om HukukKATKI PAY ÖDE8ĞİĞİ ÜKV4
D8.D27.3.2000TR>4-2588>Ev A997/5mBAŞKAN N TÜTUTUKLANMçS.ÇVEdG GöVDETkUZSKL Ş) RBEMçS.Ç((MaılldışvÜçteMİkiNak KısmidtyAlaTeyLsapla- PrıaştırTahsisar eI rşı eğı ı Ydarsyebreeliğe - Hukukv A997/5mBAŞKAN N TÜMAAŞIİRUTahsisar eI rşı eğı ı Ydarsyebreeliğe -rıöİLİden Uzakt ştı aşleriLğön m/Sçün MaılldışvÜçteMİkiNak KısmidtyAlaTeyLsapla- HukukEDE/6ĞİTÜAYNI ANDŞ İKİ Ysesei Y 1VE9/5ĞİĞİ ÜKLAi FaaliyeVılılnudınETutukluv /ldıriLğön m/BoyuüclmAlaTedıriLVılılnll EÖdeşeürnaşvoMnüZinSLrÜzere Dsn n Gene -rÖdeşeürnLVılılnEYınırlaıöİLİ İfa EdenydakiNLrÜzereeli M/Bılılna(darre Die( Yin(YA nSdean dmğra- HukukTUTUKLANANkv A997/5mBAŞKAN NAkEDE/6K1VE9/5ĞİĞİ ÜKLATutukluv /ldıriLğön m/Boyuüclm-rÖdeşeürnLVılılnEYınırlaıöİLİ İfa EdenydakiNLrÜzereeli M/Bılılna(darre Die( Yin(YA nSdean dmğra- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"4
D8.D27.3.2000TR>4-1522>EG GöVDETkUZSKL Ş) RBEAN9DÖNEMDE6.DE8ĞİYETÜMAAŞIN6u Gör5mBAŞLADIKN N SONRA6.DE8ĞİSKİ> GENE RUi FaaliyeVılılnudınEAldıriLMaılldrÖdeşekrDUmasrsmanda HastY(nidenMAd Be YA ığaınmasrsnlekçe v A997/5mBAŞKAN N TÜu GöriNDENşUZSKL Ş) RBEMçS.Ç((VılılnudtY(nidenMıöİLİeLğöndüeredükt nEn BaşnıöİLİden AsomleğıLğön me ılarak PMaılt yıEÜcr> DUmayıp ÖdeşekrDUMillügöırY(nidenMAd ne Die( sn HukukEDE/6ĞİTÜYKN)DENşEDE/6ĞİĞİ ÜKLAG İLİ nden Uzakt ştı aş9d i FaaliyeVılılnudınEıöİLİeLğöndüeredükt nEn BaşnıöİLİden AsomleğıLğön me ılarak PMaılt yıdışvÜcr> DUmayırÖdeşekrDUmasrsmanda HastY(nidenMAd ne Die( sn İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"4
D8.D27.3.2000TR>4-1572>Ev A997/5mENCÜMİADSKmDİY N TÜ İLİŞKİİSTEMÜKLEğındE onusuTEncümeSE / ÜyıKışvğı Ayleri GKrilç Yin(Somutt ştıri KooperatiferKirıyanÜzen>hLki BavLtali (rgı(YA nScerurunu EdrenİNhveY YapıenEıeçeşiyürnalYrücr işTn MillügöırHnuenyd TulriülaleSöz EdreYimyAli Manlekçe TOPLU TAŞIMASHATT. ( OtobüsaSki aLULpİNİahrKurDolAsakhn aleaözleşmylA İLeleFesh ne ılarak PV FaaliyeEncümeSüniSE / ÜyıKışvurunun LstDmE -EKooperatifıSastYaesörlü iraeKapldıY YapıenEVÜynOlmeleriülaleBu aözleşmydenESöz EdreYürk aözleşmylA İL SaltrBuhSönden vei ooperatiferÜyean memeleri GKrilç sEyleaFesh Nn alari n Teleri nlekçe KAMUVHİZMET)AİTÜAKSATIMBABAS. (LEskiE KatDmEn BıDaiığıAsınınEn ğaaleHYapın n ÖğmeI rşı ı YKnmINHizm> inEnE7klarıiınTek vei /SINA İLİ nEnEYürütüe Dsn ZorunlutilleI rşısı ı YY(niiBib Yakt şımın Sargilen DsnnEeEngeleryelikbBib EtıenEDUnDairı YıöİüeeimyAli Ma- V FaaliyeEncümeSüE / ÜyıKışvurunun n İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"4
D8.D27.3.2000TR>4-1805>mDİÇşMUAYKNEİİSTASYOTUSAÇMA1VE 1lOlTĞİÜYsese ÜKV< ) Ğİ ÜKLAOrtekrGirİNİmrTeklif nEnE"bilmırTeklifEDUnDairTesprücne”en Süreleaki Barurunu EdLULpGMESki Başaşvurunun LstDmE -EğındE onusuTSki maşvSebep Uns ÖğrTeklifçileO ArAsı ı YTaT RekabetİL Sağ ÖneTeındaNn Mill/Teklifçi SayısıdığvKısıtlıI utulTeİ dtır /SINYE Üyıdı Z dSLeimyAli Ma- LstDmEn(Kabulüs Edilt ğE nlekçe REKABET İHLALİ B LUNYEDIĞ.Ç((ArAçhMuayenD Lstasyonueıçma veESki ameaS( FasAEÜzeren>( Ye ılarak POrtekrGirİNİmrTeklif nEnE"bilmırTeklifEDUnDairTesprücne”en Süreleaki Barurunu EdLULpGMESki Başaşvurunun LstDmE -EpGMEGKrilliICihaz ve/T(sislerıSastDonarıiınleri Personeın RNicelikvve/N27<ğik Açlsrdı nhY( eşsiz DUMill/Teklifçi SayısıdığvKısıtlıI utulTeİ dtır /SINYE Üyıdı Z dSLeimyAli Manlekçe KARAYOL7( Ye ılarak POrtekrGirİNİmrTeklif nEnE"bilmırTeklifEDUnDairTesprücne”en Süreleaki Barurunu EdLULpGMESki Başaşvurunun LstDmE -ETeklifçi SayısıdığvKısıtlıI utulTeİ dtır /SINYE Üyıdı Z dSLeimyAli M/LstDmEn(Kabulüs Edilt ğE n İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"4
D8.D27.3.2000TR>4-895>EALKOL7Ü mDİÇşKULLANMçKKLEğında ştırTrafik ları nutAyaridtyİmzağaınk 9d İmücna EtnisEnEnELtiraz SayılLsapl/AlkolrTestICihazrsiniSaesörlüÖlçümevğı AlıIları ÜzereeimyAli Ma- KlnuddakinAlkolrOrlnudınEi Firlen Dsn Sçün ( FağLrSağll E Öğluşt OldarSevkn edilt ğE nm HukukTRAFİK in Ş TUTANAĞ.NI İMZAMABAKN N İMT)AAeRULtiraz SayılLsapl -UıskollüsArAçhKualÜöadınEKlnuddakinAlkolrOrlnudınEi Firlen Dsn Sçün ( FağLrSağll E Öğluşt OldarSevkn edilt ğE/AlkolrTestICihazrsiniSaesörlüÖlçümevğı AlıIları ÜzereeimyAli Manm HukukALKOLİTEST CİHİZRYLAşaİPIEAN9ÖLÇÜMİ DAYALI in Ş VE9/5nĞİĞİ ÜKLAğında ştırTrafik ları nutAyaridtyİmzağaınk 9d İmücna EtnisEnEnELtiraz SayılLsapla- KlnuddakinAlkolrOrlnudınEi Firlen Dsn Sçün ( FağLrSağll E Öğluşt OldarSevkn edilt ğE nm İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"4
D8.D27.3.2000TR>4-2159>KOOPERATİFİTÜYKN) TOPLU TAŞIMASHATT. TAHSe d ) Mİ ÜKİSTEMÜKLEğındci KooperatifaşvTıllTe in medaNn Öğmu daıHattaEÇalışrlü ooperatifahrKurD ÖğmulNeEnLrelideUE FağenDli MaÇalışrlü ooperatifahrdenEiılk YY(niiArAçhİlav>( Ye ıhtiyda şrDUup n TeleriiSerlercükYA lA İLeleNüfus ve/AltL (pı/T(sisler Ye ılarak PTeknikaBiNgreYürvğı AlıITesprü EdreYürk Kn ÜynÜzereeliğe - HukukveŞKRKİŞİeRAPORUaA7BA ( KooperatifaşvY(niiToplmhTıllTeıHattıMTahsis EdrenDsn SstDmE -Eğındci KooperatifaşvTıllTe in medaNn Öğmu daıHattaEÇalışrlü ooperatifahrKurD ÖğmulNeEnLrelideUE FağenDli MaÇalışrlü ooperatifahrdenEiılk YY(niiArAçhİlav>( Ye ıhtiyda şrDUup n TeleriiSerlercükYA lA İLeleNüfus ve/AltL (pı/T(sisler Ye ılarak PTeknikaBiNgreYürvğı AlıEDUnDairTesprü EdreYürk Kn ÜynÜzereeliğe - HukukİLkTRAFİK KOMİSYOTUSKmDİY N TÜ İLİŞKİİSTEMÜKLEKooperatifaşvY(niiToplmhTıllTeıHattıMTahsis EdrenDsn SstDmE -Eğındci KooperatifaşvTıllTe in medaNn Öğmu daıHattaEÇalışrlü ooperatifahrKurD Öğmu uırNeEnLrelideUE FağenDli MaveEÇalışrlü ooperatifahrdenEiılk YY(niiArAçhİlav>( Ye ıhtiyda şrDUup n Telerii onusuTYA lercükYA lA İLeleNüfus ve/AltL (pı/T(sisler Ye ılarak PTeknikaBiNgreYürvğı AlıEDUnDairTesprü EdreYciğ( ) İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"12/TR>4
D8.D27.3.2000TR>4-2414>EAÇIYLE GÖREVFAKÜLTpLARIİİLAHdaALÜÖNi KANSİPROGRAMI RUBit reUahrKurDazıoınt Oldar"BuEBelgstDA 0lizm> leO Smııfıdı YÇalışrl arESçün GeçeşiydirEBılılmAmaçiniKualÜöığaınz" İbare( Yin(Yazıimeİ dtırlYapılmın Kabin Teleri oması İ1LAHdaALÜÖNi KANSİPROGRAMI RUBit reUahrKurDazıoınt Oldar"BuEBelgstDA 0lizm> leO Smııfıdı YÇalışrl arESçün GeçeşiydirEBılılmAmaçiniKualÜöığaınz" İbare( Yin(Yazıimeİ dtırlYapılmın Kabin Teleri - Açl öinde T Fakültslını/nlekçe TNVHİZMETLARIİarN F NDŞ ÇALIŞ CSKÜPERSONELd( Açl öinde T FakültslınınEnELlahiyar<ÖnlisansUProgramudıUBit reUahrKurDazıoınt Oldar"BuEBelgstDA 0lizm> leO Smııfıdı YÇalışrl arESçün GeçeşiydirEBılılmAmaçiniKualÜöığaınz" İbare( Yin(Yazıimeİ dtırlYapılmın Kabin Teleri o İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-2277>EHİZİTE ARİZİLARIAİTÜDAĞ.TIM a(EoMOB lHakhaahiby n Teleriülen Süreleaki Başvurunun LstDmE -EAeçrci HakhaahipliüriList smNSastLtiraz veEShbarSartırDeğ(rasin ASİn>( LSonucu0HazıTuÖna lHakhaahiby n Teyrl ara ıit List vei MOB lHakhaahiby n rl ara ıit List İlaULEdreeürk İlgiNLeYürvdiNdircediğE/DındE70ma< KarinEAeçtikt nEn Başn70aşaULğınddtıri MüZL edilt ğE nlekçe KESİT HSKÜSAHİBsÜOLBADIĞ.NAeERİ ODASİ YAPİTÜ İLİŞKİİSTEMÜKLEHaznSrmıraz(lA İnEnEDapltımı -EAeçrci HakhaahipliüriList smNSastHakhaahiby n Teyrl ara ıit List iNLr MOB lHakhaahiby n rl ara ıit List Karamelikv ( TıüclmİlaULEdreeürk İlgiNLeYüiULÖğrenBe IoşsiuL edçilllştiğE/DındE70ma< KarinEAeçtikt nEn Başn70aşaULğınddtırEsasıdaEGirreYimyAli Manlekçe E. 19upKKOŞ LUKSAĞEANDIĞ.Ç((oMOB lHakhaahiby n Teleriülen Süreleaki Başvurunun LstDmE -EAeçrci HakhaahipliüriList smNSastHakhaahiby n Teyrl ara ıit List vei MOB lHakhaahiby n rl ara ıit List Karamelikv ( TıüclmİlaULEdreeürk İlgiNLeYürvdiNdircmi Sağ Önleri/ KarinndeU70aşınyantğındnuLMUKar şımını nhi MüsdreYciğ( ) İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-5942>EVAKIF9ÜNİVERS) 5
D8.D27.3.2000TR>2-6209>KÖY MUHTİY N TÜu GöriNE SONKVK ) Ğİ ÜNEeERİ ODASİ YAPİTÜ İLİŞKİ> GENE RUSeçrlmeaS( erliliürnalOrtegöır /ldı AsakhN27<ğiktE Suç aki Besn veilması dakiEmm Rumiy> eI rÜyıKışvoMOB leşmDsn manda Hastnlekçe KAYMAKAMMIKVTİYAF NDŞN MUHTİYMIKVu GöriNİN SONA ERDs ) Ğİ ÜKLAMuhtarın SaçrlmeaS( erliliürnalOrtegöır /ldı AsakhN27<ğiktE Suç aki Besn veilması dakiEmm Rumiy> eI rÜyıKışvoMOB leşmDsn manda Hastnlekçe İLÇE 1 19İVDEN LUNUNYKÖY MUHTİY N TÜu GöriNE SONKVK Ğİ ÜKLAAğır larıul ESuç aki yen veilması dakiEmm Rumiy> eI rÜyıvoMOB leşen Muhtarın MemuOiy> eŞn tlÜyınıEYrücr Dsn manda Hastnlekçe MUHTİY N AĞ.R in ŞLIK aUÇSİ YAPİ ÜKV5
D8.D27.3.2000TR>4-3669>EALKOL7Ü mDİÇşKULLANMçKKLEAlkolrMiktÜyıKışv0,50UPromiNaşiÜzınmndean up n TeleridtnrTesprücndei /n Nğmu Dsn ısomİDairSaesörlüT( FakeYüiULEsas ısomutsrs Ediğ( nlekçe ALKOLMET9İVCİHİZRK7LAVaİPIEAN9ÖLÇÜMKLE2,30UPromiN/ğında ştırLtirazıiÜzınmneEGörderrediğEhAdli TıprK Öğmu da 1,5(SaatEn Başn7somİnE /n ÖrşeürndeFaRTahlilLSonucunda 0,25UPromiNrTesprüca- Kln Nğmu DsnndeFaRT( FakeYüiULEsas ısomLsapla- HukukKAN NUMUN aİPIEAN9TseseKLAR (LEsas ısomutsrs Ediğ( -UıskollüsİçkLeYüiULUKaücüi rEÜzınmndekavE FaEnLrelileO ve/AlkolrMiktÜyıKışv0,50UPromiNaşiÜzınmndean up n Telerianlekçe TRAFİK KONTROLÜTanYAS.NDA ALKOLMET9İVCİHİZRK7LAVaİPIEAN9ÖLÇÜMKLEAlkolrMiktÜyıKışv0,50UPromiNaşiÜzınmndean up n TeleridtnrTesprücndei /n Nğmu Dsn ısomİDairSaesörlüT( FakeYüiULEsas ısomutsrs Ediğ( n İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-3824>1lYK EÇAÇMA1VhS( FasAnEnEAltLKad Be i FaaliyasİA e ıit DUMillln İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-3860>EE. 1ÖREVÜYE ÜTİNaKAMUVu GöriNDENşÇIKmDBEMçS.Ç((aki Başvurunun LstDmE/DındE70ma< Karin/TebligatEEvrakt OlEGee Taremesel-Unanda ya ğındE onusuTSki mru smi Gazet dınYayımuÖnma ESunde HastTebliğ EdrediğE/nanda ya TebligatınELlanentin ığıAsınıi edilt relikbBelgsi rEGee Taredikt nEn BaşnLlanentTebligatınEGeçeşiyan up n Teleriai FirlenYürk Kn ÜynÜzereeliğe - HukukTEBLİGAT EVRSKL Y N TÜu1ÖRRT) Ğİ ÜKLAÖinde TıÜye( Yin( /SINA İLİ ndeleÇıka ıiındaNSki Başaşvurunun LstDmE/DındE70ma< KarinETesprüca- Ski mru smi Gazet dınYayımuÖnma ESunde HastTebliğ EdrediğE/TebligatEEvrakt OlEGee Tareeürk İlanentTebligattin ığıAsıvŞn tlÜyıhdilmeup dilmemeleriEDeğ(rasin ASİaürk DındE70ma< KarinE KaüSdeleDeğ(rasin ABe YA ığasapla- HukukRESMİ GAZETEDElYİYIMMABAK aU 1ÖRYLEeERAN9LAÖinde TıÜye( Yin( /SINA İLİ ndeleÇıka ıiındaNSki Başaşvurunun LstDmE/DındE70ma< KarinE- ğında ştırBiNaşenEn BhAdarinndeleAyrıUleri veyY(niiAdre( Yin(BiNaş DdiğEre ılarak PMuhtarulklŞerhihTıllyaSITebligatEEvraki dilmemeleri/mm RhasceaTebligatEEvrakt OlEGee Tareeürk İlanentTebligattŞn tlÜyıhDeğ(rasin ASİaliğe - HukukİLANENkTEBLİGAT ( ğında ştırBiNaşenEn BhAdarinndeleAyrıUleri veyY(niiAdre( Yin(BiNaş DdiğEre ılarak PMuhtarulklŞerhihTıllyaSITebligatEEvraki dilmemeleri -Emm RhasceaTebligatEEvrakt OlEGee Tareeürk İlanentTebligattŞn tlÜyıhDeğ(rasin ASİaürk aonucaEGidreYciğ(/Öinde TıÜye( Yin( /SINA İLİ ndeleÇıka ıiındaNSki Başaşvurunun LstDmE -EğındE70ma< KarinEn İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-5499>EG GöVSİZ i YarbYK EACEkVE9/5nN6u NDERupKKmDİY a(ELtali DındE70aşaTeyLsapla- BuhŞilildeUGörderreeırDosydnuLMİadrinL edilt ğE nlekçe . 1999DekçKAÇIEABABAS. (LA İLİsiz (rgı(YA nScerdarsyenEA rderBe I Üyıh- BuhŞilildeUGörderreeırDosydnuLMİadrinL edilt ğE nlekçe DOSYAN TÜ ADİ Ü GEREĞİÜ(IA İLİsiz (rgı(YA nScerdarsyenEA rderBe I Üyıh- Ltali DındE70aşaTeyLsaplan İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-3976>EE. 1ÖREVÜYE ÜTİNaFAKÜLTp 99/60REVKURULUSKmDİY N TÜ İLİŞKİİSTEMÜKLEıöİLİ Yaatıri BircmdeUEmilliIBib Öinde TıÜye( Yin(ıöİLİğsin ASİn>( L-Em(nfaatEİhlnunnEnEıerçilllştiğE/DındE70ma( L-EDındE70ma( yleaSlgiNLvFakülts KaraimyN ÖğluE / ÜyıKışvurunun LstDmE -E7ka YmerbBiNamselvveEnLrs< aatlA İE KaüSdelem(nfaatnnEeE Fağed ğEloması İMENFAAT İHLALİ LAÖinde TıÜye( Yin(ıöİLİ Yaatıri BircmdeUEmilliIBib Öinde TıÜye( Yin(ıöİLİğsin ASİn>( yleaSlgiNLvFakülts KaraimyN ÖğluE / ÜyıKışvurunun LstDmE -EİhlnunnEıerçilllştiğE/DındE70ma5
D8.D27.3.2000TR>4-5052>EMECBURI HİZMETdYTEÜMLÜLÜĞÜ (ÜAraştı meYA İLİlisiaiırm(cbu İElizm> eYükümlülüğünüEYınırlaıeücr Dyeürk İstifa EttiğE/Yüklen D SenYüZYe Bağll Borcun Ödeş Dm neen Süreleaki Başvurunun n Gene -rUyğalazulğtn Ltali (rgıı Yıöİüeeliğe - HukukEĞİÖRE HARCABAL Y N TÜTAHSeLİ (ÜAraştı meYA İLİlisiaiırm(cbu İElizm> eYükümlülüğünüEYınırlaıeücr Dyeürk İstifa EttiğE/Yüklen D SenYüZYe Bağll Borcun Ödeş Dm vdiNdircmiaiırveEğı Ayari Ski B sİaşvurunun n Gene -rUyğalazulğtn Ltali (rgıı Yıöİüe Dsn Ediğ( nlekçe YTE eYükümlülüğünüEYınırlaıeücr Dyeürk İstifa EttiğE/Yüklen D SenYüZYe Bağll Borcun Ödeş Dm vdiNdircmiaiırveEğı Ayari Ski B sİaşvurunun n Gene -rUyğalazulğtn Ltali (rgıı Yıöİüeeliğe - HukukAYAŞ) RMAVn Göri KİTİTÜ STİFAK9/Ğİ ÜKLAM(cbu İElizm> eYükümlülüğünüEYınırlaıeücr Dyeürk/Yüklen D SenYüZYe Bağll Borcun Ödeş Dm vdiNdircmiaiırveEğı Ayari Ski B sİaşvurunun n Gene -rUyğalazulğtn Ltali (rgıı Yıöİüe Dsn Ediğ( nlekçe YİYGIdSARIİUYUŞMAZLIĞ.Ç((ArAştı meYA İLİlisiaiırm(cbu İElizm> eYükümlülüğünüEYınırlaıeücr Dyeürk İstifa EttiğE/Yüklen D SenYüZYe Bağll Borcun Ödeş Dm vdiNdircmiaiırveEğı Ayari Ski B sİaşvurunun n Gene -rUyğalazulğtn Ltali (rgıı Yıöİüe Dsn Ediğ( n İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-5994>MADDÜKV ZMÜN )İDekçS.Ç((A İLİsiz (rgı(YA nScerdarsyenEA rderBe I ÜyıhSastLtali DındE70aşaTeyLsaplaBuhŞilildeUGörderreeırDosydnuLMİadrinL edilt ğE nlekçe n GörSİZ ZMÜN )İ((A İLİsiz (rgı(YA nScerdarsyenEA rderBe I ÜyıhSastLtali DındE70aşaTeyLsaplaBuhŞilildeUGörderreeırDosydnuLMİadrinL edilt ğE n İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-1912>EÜNİVERS) 5
D8.D27.3.2000TR>4-4966>EPETROLVHSKK ÜSAHİBsÜYİBANCIÜŞİRKE)İ((N ÖvFarkıKaLğı AlıESe ınyerTransfhr n Geneaiıru MüedrediğEh-hn nylUN ihİndınYürürlüktE n alePetrol(Kanu uv ( TıüclmN ÖvFarkı Ödeş Dm neen ala EdarenhVirEHükümEdilmemeleriüınEıözetSİaliğe - HukukKUR FARK.NAeDAYALI SERMAYE TRANSFERİ> GENE RUPetrol(lmasıaaahiby YabancbiŞirkntaşvTıGeneaiıru MüedrediğEh-h Yapılm (lmırDUMill/n nylUN ihİndınYürürlüktE n alePetrol(Kanu uv ( TıüclmN ÖvFarkı Ödeş Dm neen ala EdarenhVirEHükümEdilmemelerirnmasındSERMAYE İHRAC.NDA KUR GİYANTe ÜK(/Petrol(lmasıaaahiby YabancbiŞirkntaşvN ÖvFarkıKaLğı AlıESe ınyerTransfhr n Geneaiıru MüedrediğE/ Yapılm (lmırDUMillh-hn nylUN ihİndınYürürlüktE n alePetrol(Kanu uv ( TıüclmN ÖvFarkı Ödeş Dm neen ala EdarenhVirEHükümEdilmemelerisn İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-2697>EYTEĞİYE. 1ÖREVKURULUSYTEĞİY De ÜPLİNaKURULUSKmDİY K7LAVVE9/5nN6in ŞN TÜ İLİŞKİ> GENE RUDeılnEOURULğında ştırYüksrkEOkuaiBlöalÜyıKdarKızLÖğrenciasİA 0Türbrl anOkuaaLğevam EtnilınmneEGöz ummasrsnlekçe TIP FAKÜLTpSİÜDEKAN N TÜKIZ E. 1997LARIAÜOKULAkTÜRBANLAkGİRM OKULAkGE5nN6KIZ E. 1997LAREÜDEKANVTİYAF NDŞN G Z YUMUEMçS.Ç(( KaraimyA İLİ ndeleAyı meYlarısıvÜzere Dsn - HukukÜNİVERS) ÇALIŞMAYAdG Z YUMBAÜ(rTıprFakültssiUDeılnıda( KaraimyA İLİ ndeleAyı meYlarısıvÜzere Dsn - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-3590>EİKİ997 KONUT N) UN ifDm vd Firlen Dsnnde/ Yapılmveilmasaniy> eIuralt Oldarın Kabul Edilmemeleri - HukukaİZMIKVöri9R S) UN ifDm vd Firlen Dsnnde/ Yapılmveilmasaniy> eIuralt Oldarın Kabul Edilmemeleri -MİkinciE onur eIuralt Oldarın Kabul Edilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-3750>1lYK EÇAÇMA1V5
D8.D27.3.2000TR>4-3469>EE. 1ÖREVÜC GÖRTİTÜ Kİ997 TAKSİDIAİlYİ) RMıDIĞ.ÇGEREKÇ i(ün İkinciETaksidrnalYatı ınleri GKrilç sEyleaFakültsdLULp/ydinuLMUiNaş Dm NSki Başaşvurunun LstDmE -EÖğrenciasİA 0Okuagöır /ydinuLMUiNaş Dm EGiby Öneml LSonuç arEDoğura lHara şrİkinciETaksidrnanlYatı ıiınTek ıht Oldarİlarak PTebligatınE7201 S.tTebligattinsasıEHükümleO rlaıöİLtin ığasapla- HukukFAKÜLTpDENşKçğDmN TÜSİLİ3Ğİ ÜKİ YAPİTİTÜ İLİŞKİİSTEMÜKLEÖinde TıÜcr> i(ün İkinciETaksidrnalYatı ınleri GKrilç sEylea-ü ( Tı ıht Oldarİlarak PTebligatınE7201 S.tTebligattinsasıEHükümleO rlaıöİLtin ığasapl/ğında ştırAdre( YstYaesörlüTebligatınEAdre(teleAyrıUleri manda Hastİadr EdrediğEndenEiıhisleaTesis EdreYnrSki mdeY Yapılm ( Tul Edilmemelerisnlekçe OKULDATÜKçğITÜSİLİ3Ğİ ÜKİHTİY TEBLİGAT KANUTU'NAbG RE aİPIEACAĞI ( ğında ştırAdre( YstYaesörlü ( Tı ıht Oldarİlarak PTebligatınEAdre(teleAyrıUleri manda Hastİadr EdrediğEndenEiıhisleaTesis EdreYnrSki mdeY Yapılm ( Tul Edilmemeleri -EÖğree TıÜcr> i(ün İkinciETaksidrnalYatı ınleri GKrilç sEyleaFakültsdLULp/ydinuLMUiNaş Dm NSki Başaşvurunun LstDmE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-2625>EÖZEL E. 1ÖREVKURSU (LİngiNLzc EN Ösueıçma İznEEdilmemeyant-IK Ös YKntbulpESe tifaklmAlaULğında ştırSe tifaklsıKışvurunuTEİSİasm nde/ YapılmveiKazanığıışlHakhİlkrinSrmın Kabul Edilmemelerisnlekçe İNGİLİZCEVKURSU SERTİFİKŞarN TÜ İLİŞKİ( YapılmveiKazanığıışlHakhİlkrinSrmın Kabul Edilmemeleris-LİngiNLzc EN Ösueıçma İznEEdilmemeyantAESL Öinde TıN ÖsuüunnÜzediğEhSe tifaklmnmasındSERTİFİKŞÜ İLİŞKİRUİngiNLzc EN Ösueıçma İznEEdilmemeyantAESL Öinde TıN ÖsuüunnÜzediğEhSe tifaklm-/ YapılmveiKazanığıışlHakhİlkrinSrmın Kabul Edilmemelerisnlekçe KAZANRLMIŞ HSKÜİLKİ ÜKLAK Ös YKntbulpESe tifaklmAlaULğında ştırSe tifaklsıKışvurunuTEİSİasm nde/ın Kabul Edilmemeleris-LİngiNLzc EN Ösueıçma İznEEdilmemeyantAESL Öinde TıN ÖsuüunnÜzediğEhSe tifaklmn İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-4054>EENSTİTÜK7LAVERİ İĞDAÜKESİLĞİ ÜKİ YAPİTİTÜ İLİŞKİİSTEMÜKLEBılılmŞehirdınYüksrkELisansUin me -EnLrs<Üzen>kvve/ (lmlÜmatYaatı ınkiniSükümlüln aULğında ştırBINA İLİ nEE7klarLsakhŞilildeUBılılmŞehirdınYüksrkELisansUin mesıdaEEngelan memesıh Yapılm (lmırDUMill/ğınddtıri MüsdreYciğ( ) HukukvAŞKA ŞEHİRDE YTEĞİY i KANSİYAPBAÜ(rnLrs<Üzen>kvve/ (lmlÜmatYaatı ınkiniSükümlüln aULğında ştırBINA İLİ nEE7klarLsakhŞilildeUBılılmŞehirdınYüksrkELisansUin mesıdaEEngelan memesıh Yapılm (lmırDUMilla- LstDmEn(i MüZL edilt ğE/EnstitühSastLlariürnvoMOBlie( NSki Başaşvurunun LstDmE -lekçe E. 10REVu Göri KİTİTÜvAŞKA ŞEHİRDE YTEĞİY i KANSİYAPAbr> u GöriNİÜAKSATBAS. (LEnstitühSastLlariürnvoMOBlie( NSki Başaşvurunun LstDmE -EnLrs<Üzen>kvve/ (lmlÜmatYaatı ınkiniSükümlüln aULveEğuyu aULıhtiydç manda HastA ÖNCE HİÇderÖinde TıA İLİlisiEDUnDairİstihdam EdreYnrğında ştırA İLİ nEE7klartıri/LstDmEn(i MüZL edilt ğEsn İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-5780>EDe ÜPLİNain ŞarKV< ) Ğİ ÜKİ YAPİTİTÜ İLİŞKİİSTEMÜKLEDındE70ma< KarinE- aki Başvnanda ya TebliğEndenEiir GünEn Başnğındci Diaslç ySastRektöblüıEmmkamudlmÜzereenhlarıdığvTek ÜynDeğ(rasin ASİie( svevurunuTEİSİasm ESçün oılvurMill/aki BaşvTesis UN ihİ Baz Asomleğında Dıhin70aşaULğınddtır KarinndeUn dmğra- HukukDekçKAÇMAÜSRed ÜKLAğisiplaşvlarısıvÜzere Dsn Ski Başaşvurunun LstDmE -Eaki Başvnanda ya TebliğEndenEiir GünEn Başnğındci Diaslç ySastRektöblüıEmmkamudlmÜzereenhlarıdığvTek ÜynDeğ(rasin ASİie( svevurunuTEİSİasm ESçün oılvurMill/aki BaşvTesis UN ihİ Baz Asomleğında Dıhin70aşaULğınddtır KarinndeUn dmğra-tğındnuLMUKar şımını nhi MüüE / Üyı Doğrlin Telerianlekçe ÜST MAKAMA vAŞVURBAÜ(rnisiplaşvlarısıvÜzere Dsn Ski Başaşvurunun LstDmE/DındE70ma< KarinE- aki Başvnanda ya TebliğEndenEiir GünEn Başnğındci Diaslç ySastRektöblüıEmmkamudlmÜzereenhlarıdığvTek ÜynDeğ(rasin ASİie( svevurunuTEİSİasm ESçün oılvurMillE- aki BaşvTesis UN ihİ Baz Asomleğında Dıhin70aşaULğınddtır KarinndeUn dmğraıözetSİaliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>3-3952>EOKULdSERVİS mDİÇLİY a(ETıllTeıHizm> leO nEEÜstğenDlikEıerçil veiTüESL pİNİahrKurTıllt arı 0TıllTeıKap HİÇinndenrFazua ÖğrencitTıllyaTeyLsakt OlE-mÜzNLeYüiULLstDmileO Hnunnde/ÇocuklÜyınıEHerhangiEiir OkuaiSe vis Arda ıSki aLUnSrmTılltabreeliklını/nlekçe E. 1997 TAŞIMASİ ÜKLEVzNLeYüiULLstDmileO Hnunnde/ÇocuklÜyınıEHerhangiEiir OkuaiSe vis Arda ıSki aLUnSrmTılltabreeliklını/-ETıllTeıHizm> leO nEEÜstğenDlikEıerçil veiTüESL pİNİahrKurTıllt arı 0TıllTeıKap HİÇinndenrFazua ÖğrencitTıllyaTeyLsakt OlEnlekçe E. 1997 TAŞIMASHİZMETLARINİÜÜSTLENECİY GERÇ6K1VE TÜZEL KİŞİLlR (LOkuaiSe vis Ardçt OlElizm> eYKarameliğnSde/TallTeıKap HİÇinndenrFazua ÖğrencitTıllyaTeyLsakt OlEIuralıKdarlYapıarın Kabul Edilmemeleri - HukukVEL7LARIAÜÇOCUKL Y N HERHANGİ BİR OKULdSERVİS mDİCI 1lOlTENEAEdTAŞITAB7LACEKLERIİRUOkuaiSe vis Ardçt OlElizm> eYKarameliğnSdekiEIuraldarlYapıarın Kabul Edilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-5603>EMECBURI HİZMETdYTEÜMLÜLÜĞÜNÜbYK EAEÜu1ÖRRĞİYEREK6 STİFAK9/ĞİKÜ(rTaahhütnam vei Mfai a SenYüZv ( TıüclmYaesörsakhAd Be vD SenYüZYvurunun LstDmEHast70aşaULğındh- Ltali (rgı(YA nSdeYıöİüeeliğe - HukukYTE eYükümlülüğünüEYınırlaıeücr Dyeürk İstifa EdYnrğında ştırYaesörsakhAd Be vD SenYüZYvurunun LstDmEHast70tıri ğındh- Ltali (rgı(YA nSin(ıöİLİğiEn dmğra- HukukKEFAOlT1VE TAAHHÜT SENEIÜKUY Y NCA aİPIEACAKşEDEMAVVE SENEIÜNİTÜ İLİŞKİİSTEMÜYLEeAÇIEAN9DekçK(ELtali (rgı(YA nSin(ıöİLİğiEn dmğra-AM(cbu İElizm> eYükümlülüğünüEYınırlaıeücr Dyeürk İstifa EdYnrğında - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-4350>EDeAİlYERLlR KAPSAMI RUBüyükşehirEBelaaliym EM(clisE / ÜyıKdard Firtreenh- pİliseaiırdiıKapsamı Yn Mill/V dSLsiz SuiKualÜöımilması danNYE ÜylÜndı ıiındaN Ediğ( nlekçe BEDELSİZ SUşKULLANIMVHSKK Ü( pİliseaiırdüyükşehirEBelaaliym EM(clisE / ÜyıKdard FirtreenhDrnalYA lA ıKapsamıKdarn Mill/YE ÜylÜndı ıiındaN Ediğ( - Eşitlikvve/lmasaniy> eİlkrina- HukukKİi KEAİTÜDeAİlYERLlR KAPSAMINDA B LUNDUĞ kRUBüyükşehirEBelaaliym EM(clisE / ÜyıKdard Firtreenh- V dSLsiz SuiKualÜöımilması danNYE ÜylÜndı ıiındaN Ediğ( nlekçe EŞİT5
D8.D27.3.2000TR>4-6166>1İLİŞ9DekçLİY a(Eğınddtıri MüZneen SüreleKn Üynğında Açlsrdı nh MOB lHükümEN27<ğiğErTıllTeleri oması İDekçN TÜREDIÜKLAurunuTğındlÜyıKdarğında Açlsrdı nh MOB lHükümEN27<ğiğErTıllTeleri oması İKESİT HTEÜM N) 5
D8.D27.3.2000TR>4-4870>EÜNİVERS) < E. 1997 ÜTİNaKAZANRLMIŞ HSKK Ü( Okudmğrağön m/Sçzeisnnde/Yürürlüğerı reUvve/Leh neen al KaramelikvHükmü -EnLılnll ça/ (lmlÜememasrda( Karlikvaki Başvurunun edilt ğE nlekçe DEKANMIKVİ YAPİTİTÜ İLİŞKİ( YapırFakültssiUÖğrencisiEDUnnrğında ştırOkudmğrağön m/Sçzeisnnde/Yürürlüğerı reUvve/Leh neen al KaramelikvHükmü -EKazanığıışlHakhn ğaturasapla- Hukuk99/60M GENETÜREDIÜNEÜDAİRSİ YAPİTÜ İLİŞKİRUÖğrencitDUnnrğında ştırOkudmğrağön m/Sçzeisnnde/Yürürlüğerı reUvve/Leh neen al KaramelikvHükmünüşvoMnüZinESçün KazanığıışlHakhTeürel EtnisEsnlekçe KAZANRLMIŞ HSKÜRUÖğrencitDUnnrğında ştırOkudmğrağön m/Sçzeisnnde/Yürürlüğerı reUvve/Leh neen al KaramelikvHükmünüşvoMnüZinESçün KazanığıışlHakhTeürel Edaliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-3336>EÜNİVERS) < E. 1ÖREVÜYE ÜTAVVE9/5nN6AYLIKN N KESMAVin ŞarN TÜZAMANAŞIM.NAkUĞRABAS. (LlarıdığvÜzere Dsn SastSuç Fiiiyneleaki ndiğEhZeman ArAsı ı YİkiE ıagöırFazua SKarvdilmeMillinlekçe AYLIKN N KESMAVin ŞarV(ÜA ÖNCE HİÇ Öinde TıÜye( YerdarsyenE-LlarıdığvÜzere Dsn SastSuç Fiiiyneleaki ndiğEhZeman ArAsı ı YİkiE ıagöırFazua SKarvdilmeMill/nisiplaşvlarınÜzen>hS( FasAnEnEZeman şımına/ ğreleri oması İDe ÜPLİNain ŞarK(ÜA ÖNCE HİÇ Öinde TıÜye( YerdarsyenEAyll t nh MOn>hlarısıv- Eyi mrSastları Üzere Dsn ArAsı ı Yıeçe (SKarv2E ıagöırFazua n MillügöırlarınÜzen>hS( FasAnEnEZeman şımına/ ğreleri oması İZAMANAŞIM.K(ÜA ÖNCE HİÇ Öinde TıÜye( YerdarsyenEAyll t nh MOn>hlarısıv- Eyi mrSastları Üzere Dsn ArAsı ı Yıeçe (SKarv2E ıagöırFazua n MillügöırlarınÜzen>hS( FasAnEnEZeman şımına/ ğreleri o İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-5175>ESIF ) aKALD RBEAN9KÖY MUHTİY RUSıfatır /ldı sörlü öy Muhtarının SaçrlmeaS( erliliürin TeleriaHaldeUTek ÜynSaçrlmes Hnunnde/A İLİ ne Sonydarre DsnSde/ValiliürniD ğalnSaçrTıN ÖğllÜyıdtır ( FağLrn dmğra- HukukSEÇ) ĞİÜYseERLİLİĞDAIAÜOMBABAS. (LSıfatır /ldı sörlü öy Muhtarı -ETek ÜynSaçrlmes Hnunnde/A İLİ ne Sonydarre DsnSde/ValiliürniD ğalnSaçrTıN ÖğllÜyıdtır ( FağLrn dmğra- HukukYsesei MERCİ RUSıfatır /ldı sörlü öy Muhtarının SaçrlmeaS( erliliürin TeleriaHaldeUTek ÜynSaçrlmes Hnunnde/A İLİ ne Sonydarre DsnSde/ValiliürniD ğalnSaçrTıN ÖğllÜyıdtır ( FağLrn dmğra- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-4675>EDEKANMIKVİ YAPİTİTÜ İLİŞKİ> GENE RUA ÖNCE HİÇ TıprFakültssiSin(ıöğüsE /lprğımar larrıhisn AnabrerTıDAlıEVılılnllriüleYaesörlüSaçrTıSonucunda EşitYİkiEOyı YKn aULıki Profesöb Öinde TıÜye( EDışVndarBılılmiir ProfesöbüşvAtanmasrda(n Süreleaki Binlekçe ANAB7LREVDALI BAŞKANLIĞ.ÇSEÇ)MÜNEeERİ ODASDEKANMIKVİ YAPİTİTÜ İLİŞKİ( SaçrTeYKntbuan Adayt Oı nEHerhangiEiirAnEnEAnabrerTıDAlıEVılılnıEDUnDairSaçrle Die( -Buı YRağmeleDek nhTırafi göırAtama YA ığaınmasrştırYasnyalın Kabin Tesrsnlekçe 1 19İTİNaKANUNİhS( FalA İnEnEHYapın nameleeasa ülevd Firlen DsnniırdiıİlkrYin(BirN Ediğ( n Tesrsnlekçe KANUNİhS( FalA İnEnEHYapın nameleeasa ülevd Firlen DsnniırdiıİlkrYin(BirN Ediğ( n Tesrsn İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-5389>EALKOL7Ü İÇKİ i ) Ş. ( SkyeriYTabeldlÜyıKdarıskollüsİçkL Ür aLULFirınt Old LogomAlaTet Mark YYaEı YSembollhrKurdilmemesıKdarlYapıarın Kabul Edilmemeleri - Hukukv A997/5mENCÜMİADAİTÜALKOL7Ü İÇKİ i )AN9PERAKEADEli ) C N TÜTAv AŞarN TÜSÖKTÜRÜ Ğİ ÜKKmDİY a(EıskollüsİçkL Ür aLULFirınt Old LogomAlaTet Mark YYaEı YSembollhrKurdilmemesı -EReklamı YSmıırğaınKışvğışVnaeÇıkıiınleri/diıKonuı YKn ÜynAsınhS( FasAnEnEdilmemeleri - HukukALKOL7Ü İÇKİ ÜRlTEN FİRBAL Y N LOGO AMABET MARKA aİVDAÇSEMBOL7ERIİRUPeDaieSde/Sntbcbul EYaan ışvukyeriYTabeldlÜyıKdardilmemesı -EV FaaliyeEncümeSüniSESöktüİüe DsnneEğıirYKn ÜynAsaTeyLsapla- HukukERAN9VE REKMAB PANOLİY a(EPeDaieSde/Sntbcbul EYaan ışvukyeriYTabeldlÜyıKdarıskollüsİçkL Ür aLULFirınt Oa ıit dilmeant-Y Yapılmın Kabul Edilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-5582>POLİSÜĞİ LEK YTEĞİY OKULU E. 1997 ÜÜ( p/ydi YA ığdl t nhn BaşnHast neyerSevkedrediğE/Göz SağllğıhSastLlgiNLvOlumsuzUTeprü Sonucu0LlariürnrnvoMOBldiğEh-hğında ştırSağll ED Öğmu uırTesprücaAmda yua mm Rhasceai FirlenYlikEHakemnHast nedstY(nidenMMuayenD EdSİaliğe - HukukİLİŞİK KESMAVRUÖğrencinrnvPolisEYüksrkokilmea p/ydi YA ığdl t nhn BaşnDLİğstnHast nesnneESevkedrediğE/Göz SağllğıhSastLlgiNLvOlumsuzUTeprü Sonucu0LlariürnrnvoMOBldiğEh-hğında ştırSağll ED Öğmu uırTesprücaAmda yua mm Rhasceai FirlenYlikEHakemnHast nedstY(nidenMMuayenDsAnEnESağ Önesapla- HukukG Z SAĞEIĞ.Ç((ÖğrencinrnvPolisEYüksrkokilmea p/ydi YA ığdl t nhn BaşnDLİğstnHast nesnneESevkedrediğE/Göz SağllğıhSastLlgiNLvOlumsuzUTeprü Sonucu0LlariürnrnvoMOBldiğEh-hğında ştırSağll ED Öğmu uırTesprücaAmda yua mm Rhasceai FirlenYlikEHakemnHast nedstY(nidenMMuayenDTEİSİasm E edilt ğE nlekçe SAĞEIKaKURULUSRAPORUaRUÖğrencinrnvPolisEYüksrkokilmea p/ydi YA ığdl t nhn BaşnDLİğstnHast nesnneESevkedrediğE/Göz SağllğıhSastLlgiNLvOlumsuzUTeprü Sonucu0LlariürnrnvoMOBldiğEh-hğında ştırSağll ED Öğmu uırTesprücaAmda yua mm Rhasceai FirlenYlikEHakemnHast nedstY(nidenMMuayenDsAnEnESağ Önesapla- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-2891>EÜNİVERS) < E. 1ÖREVÜYE ÜTAVVE9/5nN6AYLIKN N KESMAVin ŞarN TÜ İLİŞKİ> GENE RUDisiplaşvSorğaturmasrda(Bılt nığıAsına Sçün KaramelikİÇ Öngöİüee (SKareYürvUyulTeıışlOimeİ dtırlarınÜzen>hS( FasAnEEZeman şımına/ ğretmemasrsnlekçe AYLIKN N KESMAVin ŞarV(ÜDisiplaşvSorğaturmasrda(Bılt nığıAsına Sçün KaramelikİÇ Öngöİüee (SKareYürvUyulTeıışlOimeİ dtırlarınÜzen>hS( FasAnEEZeman şımına/ ğretmemasrsnlekçe De ÜPLİNain ŞarK(ÜYüksrköinde TıN ÖğmINDisiplaşvYKarameliğnSde/YermAlaULveEğisiplaşvSorğaturmasrda(Bılt nığıAsı Sçün Öngöİüee (SKareYürvUyulTeıışlOimeİ dtırlarınÜzen>hS( FasAnEEZeman şımına/ ğretmemasrsnlekçe ZAMANAŞIM.K(ÜYüksrköinde TıN ÖğmINDisiplaşvYKarameliğnSde/YermAlaULveEğisiplaşvSorğaturmasrda(Bılt nığıAsı Sçün Öngöİüee (SKareYürvUyulTeıışlOimeİ dtırlarınÜzen>hS( FasAnEEZeman şımına/ ğretmemasrsn İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-3464>v A997/5LARIAÜTOPLU TAŞIMASmDİÇLİY NDŞN İNDs )MLİÇOLAbr> YmDİYLANAB7LMAVRUÜcr> iyan nDairÇalışrlüve/Aynı ZemandaUÖğrencitDUnnt Old YE ÜlÜndı ıiındaN Ediğ( nlekçe ÜC GÖLİÇOLAbr> ÇALIŞ N9VE AYNI ZAMANDAÇE. 1997 OLANLAbVRU4736 S.=8dKapsamıKdarToplmhTıllTıHizm> leO ndenMİin ASmiyan nDairYE ÜlÜndı ıiLsakt OlEnlekçe E. 1997LARIAÜv A997/5LARIAÜTOPLU TAŞIMASmDİÇLİY NDŞN İNDs )MLİÇOLAbr> YmDİYLANMçLİY a(EÇalışrlüÇalışTeyantAğrencitAyrımıtin ığıAleri o İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-3654>EYTEĞİYE. 1ÖREVKURULUSİ YAPİTİTÜ İLİŞKİ( SuOiy> ŞamEA ÖNCE HİÇinnden Tıpta/ zmlnll EğtcmiaiYTaTamlnyantğında ştır zmlnll DenklikvSmış ı 9/ısomutmasrda(n Süreleaki Başvurununnn n Gep EtnisEsnlekçe TIİLİ UZMANMIKVanama.T 1YURTÇDIŞeNDAbBİTİRnN6ŞAHana UZMANMIKVDENK5
D8.D27.3.2000TR>4-5405>EMERKEZİÜanama SİSTEMÜKLEğındci AğrencitSastArkesıKdarOtura lÖğrencinrnvYlnllş(CevaplÜyıdtırÇakışteri -Emevcut nameleeasa ülaıöİLtSmış ıSonucunuşvurunuTEİSİasm naşv Yapılm (lmırDUdmğra- Hukukİsei KOPYAşÇEKMAVGs )ŞİMÜKLEÖSYSvSmış ı darğında AğrencitSastArkesıKdarOtura lÖğrencinrnvYlnllş(CevaplÜyıdtırÇakışteri -ESmış ıSonucunuşvurunuTEİSİaliğe - HukukKOPYAşÇEKMAVLEÖSYSvSmış ı darğında AğrencitSastArkesıKdarOtura lÖğrencinrnvYlnllş(CevaplÜyıdtırÇakışteri -Emevcut nameleeasa ülaıöİLtSmış ıSonucunuşvGeçeşsiz SayılLsapla- HukukaİNMIŞainVAPL Y N ÇAKIŞMAS.K(ÜÖSYSvSmış ı darğında AğrencitSastArkesıKdarOtura lÖğrencinrnvYlnllş(CevaplÜyıdtırÇakışteri -ESmış ıSonucunuşvurunuTEİSİaliğe - Hukukanama PUAN dV< ) ĞİM5
D8.D27.3.2000TR>5-111>EENERJİ NAKİLSHATT. T5
D8.D27.3.2000TR>4-6323>EDekçK97LEKÇ5
D8.D27.3.2000TR>4-2869>KAMUVu GöriNDENşÇIKmDBAÜ(rnisiplaşvlarısınıi edilt ren Eyi meleaki ndiğEhUN ihaLULİtibarenYİkiE ıaEAeçtikt nEn BaşnlarınÜzen>hS( FasAnEnEZeman şımına/ ğremasrsnlekçe De ÜPLİNain ŞarK(ÜYüksrköinde TıN ÖğmlÜyıhDisiplaşvYKarameliğn Ediğ(Scernisiplaşvlarısınıi edilt ren Eyi meleaki ndiğEhUN ihaLULİtibarenYİkiE ıaEAeçtikt nEn BaşnlarınÜzen>hS( FasAnEnEZeman şımına/ ğremasrsnlekçe ZAMANAŞIM.K(ÜYüksrköinde TıN ÖğmlÜyıhDisiplaşvYKarameliğn Ediğ(Scernisiplaşvlarısınıi edilt ren Eyi meleaki ndiğEhUN ihaLULİtibarenYİkiE ıaEAeçtikt nEn BaşnlarınÜzen>hS( FasAnEnEZeman şımına/ ğremasrsn İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>5-91>EDekçDŞN FERAGAT ( Savmeme/ısomıp/YürütmeSünED Öd ÖğlıAsı SstDmE lması da Kn ÜynÜzeredikt nEn Başn-hğındlıEStal ELeh neeVekai a Ücr> ivÜzere Dsn edilt ğE nmHukukVEKAOlT1ÜC GÖR ( Savmeme/ısomıp/YürütmeSünED Öd ÖğlıAsı SstDmE lması da Kn ÜynÜzeredikt nEn BaşnğındgöırFeraga -(ğındlıEStal ELeh neeHükmeİSİasm E edilt ğE nlekçe 1 19İVLEHÜTAVVEKAOlT1ÜC GÖR V< ) Ğİ ÜKGEREĞİÜ(ISavmeme/ısomıp/YürütmeSünED Öd ÖğlıAsı SstDmE lması da Kn ÜynÜzeredikt nEn BaşnğındgöırFeraga n İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-3604>EDOKTORAÇE. 19)MÜNDE vAŞ Y SIZÜOEMçKÇ((ArAştı meYA İLİlisitDUnnrğında ştırA ÖNCE HİÇ SastLlariürnrnvoMOBlie( Sde/ Yapılmın Kabul Edilmemeleri - HukukAYAŞ) RMAVn Göri KİeOADROSUNDŞN İRİ İĞDAÜKESİLĞİ ÜK(rnoktoraUÖğrencmiadeUBılÜyısızan makt-Y Yapılmın Kabul Edilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>5-1215>EG GöVVVE Ysesek99/ÜNDENşVE9/5nN6REDKKmDİYLİY a(Emm RhasleOce Ltali (rgıştırA İLİmAlaUına/ı reUv onut Odar-ETemyizenMİililen D n alağıEdilmemeleri - lekçe TEMYİZEN İNCE hS( FaE KaüSdeleu M Kn Üyt OlEnl İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-2087>EAVUKATLIĞA ENGELVFİeLÜV5
D8.D27.3.2000TR>4-2595>1lYK EÇAÇMA1İZNÜKLE3568 SayılıyYlsnyalTabitDUnnrSerbest MuhasebecZLveEmmğiEMüşavirEBürot OlE-mi FaaliyasİdenMİzin Asınt Oldar edilin Telerianlekçe SERBEST MUHASEBECÜKV5
D8.D27.3.2000TR>4-2155>EAVUKATL Y N REKMAB YASçĞ.Ç((AvpıltığvÜzFağLrn dmğraFirınya ıit dirEÜbüşvlması da MedyaddE70aklÜmatYaaıAsı vstBuhKonuı ki İlanınEAltı 9/ıvpılt Unnddtyua İmza AtutsidtnrReklamyYlsnğııKapsamıKdarn Mill -EKı 9meYlarısıvnlekçe KINAMA in ŞarK(ÜAvpıltığvÜzFağLrn dmğraFirınya ıit dirEÜbüşvlması da MedyaddE70aklÜmatYaaıAsı vstBuhKonuı ki İlanınEAltı 9/ıvpılt Unnddtyua İmza AtutsidtnrReklamyYlsnğııKapsamıKdarn Mill - HukukAVUKAT N ÜNaKAZANMAYAd99/65
D8.D27.3.2000TR>4-1667>EE. 1NCİAİTÜDe ÜPLİNain ŞarN.ÇGEREKTİRnN6FİeLİ (Üaki ndiğEhUN ihaLULİtibarenY2E ıa SçündernisiplaşvlarısıvÜzere Dsn edilt ğE - 3E ıa n BaşnğisiplaşvSorğaturmasrt70aşaDairTesis EdreYnrSki mdeY Yapılm ( Tul Edilmemelerisnlekçe De ÜPLİNaSORUŞTURBAS.Ç((Öğrencinrnvnisiplaşvlarısınıi edilt ren FiiiynYaki ndiğEhUN ihaLULİtibarenY2E ıa SçündernisiplaşvlarısıvÜzere Dsn edilt ğE - 3E ıa n BaşnSorğaturmat70aşaDairTesis EdreYnrSki mdeY Yapılm ( Tul Edilmemelerisn İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-1724>EBAŞKAarN TÜYK EAEÜÖSSÜanama.TAYGİRnN6E. 1997 ( Eyi melin Ağırleri veyAdli Kovğaturmayıi edilli KıiındaNmanda HastYüksrköinde TıN ÖğmIügöırÇıka meYlarısıvÜzere Dsnnde lYapıarın Kabul Edilmemeleri - HukukYTEĞİYE. 1ÖREVKURUMUNDŞN ÇIKmDBEMç in ŞarK(ÜlYapıarın Kabul Edilmemeleri - VılılsıdığvYA nSeÜÖSSÜamış ı 9/ı reUvÖğrenci/Eyi melin Ağırleri veyAdli Kovğaturmayıi edilli KıiındaNnlekçe ESSÜanama.TAYBAŞKAarN TÜYK EAEÜGİRnN6E. 1997 ( Eyi melin Ağırleri veyAdli Kovğaturmayıi edilli KıiındaNmanda HastYüksrköinde TıN ÖğmIügöırÇıka meYlarısıvÜzere Dsnnde lYapıarın Kabul Edilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-4249>ESU9VE ATIKSU ÜC GÖVTİYİFE ÜTEeERİ ODASUYUŞMAZLIKVRUÜcr> UN ifDlA İnEnEd Firlen Dsnneen SüreleÇevre/KoÖğmnEAltyapıMTesislA İE n me vstaki tmeIBibl ğE M(clisiE / ÜyıKışvurunun n Gene - Hukuku Göri KMAHKEMAVLESu UN ifDlA İneen SüreleUyğalazulğtn ıöİüm vstÇözüm YA nSin(Stal Emm Rhassn AtıksuvÜcr> UN ifDm neen SüreleUyğalazulğtn Çözüm YA nSin(iseEdargiEmm Rhassn n masrsnlekçe AYNI 97LEKÇ UN ifDm ndLULp/ynakt mİnEDındEile/Aynı A ı Yİtal Emm RhassnadeUBıkığaınmasr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-5142>EEĞİÖRE V< E. 1ÖREVHSKK N TÜS N RLANMçS. RUA ÖNCE HİÇsiUÖğrencisinEnEÖinde TıYılıyKatkı Payıdtnr2.ETaksidrnalGecZkmeliEDUnDairAd BesiUmanda HastSmış t Oa ısomutmasr - lekçe E. 1ÖREVYIL aKATKI PAY. RUA ÖNCE HİÇsiUÖğrencisinEnE2.ETaksidrnalGecZkmeliEDUnDairAd BesiUmanda HastSmış t Oa ısomutmasr -E70akçarlYapıarın Kabrn Mill - HukukÜNİVERS) < E. 1997 ÜTİNaanamaLAbrYsEDİBABAS.K(ÜÖinde TıYılıyKatkı Payıdtnr2.ETaksidrnalGecZkmeliEDUnDairAd BesiUmanda Hast- Eğie TıvÇ Öinde Tılması tırSmıırğaşındaNSonucunuEDoğurasapla- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-6102>EPETROLVKANUTU'NDA9İTİRAZKKmDİY V< DekçKAÇMAÜSRed7ERIİRUYirıi GünlüıEAESL SKareYürvYermÜzerediğE - 2577 SayılıyKanu 'ı ki GenSL puralt Old/ (lmlÜeaTeyLsapla- HukukE 1999YİYGILAMA USULÜVKANUTU'NDAKİ iRed7ERKLEDındE70ma<İtirazıvÇ CevapeÜzen>mst- Petrol(Kanu u' ı YYirıi GünlüıEAESL SKareYürvYermÜzerediğE - 2577 SayılıyKanu 'ı ki GenSL puralt Old/ (lmlÜeaTeyLsapla- HukukDekçKAÇMAÜSRed ÜKLA2577 S.=8dMd. 7'dekiE"AESL Kanu lÜyıKdarıyrıESKarvGöstzere Dyen" p/ydi - 2577 SayılıyKanu 'ı ki GenSL puralt Old/ (lmlÜeaTeında/Petrol(Kanu u' ı YYirıi GünlüıEAESL SKareYürvYermÜzerediğE nlekçe SRed7ERIN6EZEL KANUTLİY NDŞaFARKLI GÖST< ) Ğİ ÜK( 2577 SayılıyKanu 'ı ki GenSL puralt Old/ (lmlÜeaTeyLsapla- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>5-1077>EÜNİVERS) < AYAŞ) RMAVn Göri Kİe(ÜÖncsdLULnameleenmiştDUnnrTaahhütnam vei Mfai a SenYüZvSçzeiğnSde/YermAlaULParAsaltYaatı ımt Old/HeyLt Yıeç ASİie( s- ÖdeşeULParAnuLMİadrinLDındsıKışvutali (rgıı Yıöİüeeliğe - HukukÖDENENşPAbrN TÜ ADpSİÜDekçS.Ç((A ÖNCE HİÇ ArAştı meYA İLİlisiaiırÖncsdLULnameleenmiştDUnnrTaahhütnam vei Mfai a SenYüZvSçzeiğnSde/YermAlaULParAsaltYaatı ımt Old/HeyLt Yıeç ASİie( smanda Hast70aşaULğınddtırutali (rgıı Yıöİüeeliğe - HukukTAAHHÜTNAMAVVE KEFAOlT1SENEIÜKİÇ< )ĞDADElYK AMANşPAbrSAL YİP) RIMLAbVRUHeyLt Yıeç ASİie( smanda Hast70aşaULğınddtırutali (rgıı Yıöİüeeliğe -(A ÖNCE HİÇ ArAştı meYA İLİli - Hukuku GörÇ((A ÖNCE HİÇ ArAştı meYA İLİlisiaiırÖncsdLULnameleenmiştDUnnrTaahhütnam vei Mfai a SenYüZvSçzeiğnSde/YermAlaULParAsaltYaatı ımt Old/HeyLt Yıeç ASİie( smanda Hast70aşaULğınddtırutali (rgıı Yıöİüeeliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-3520>EE 1999İ YAPİTÜ İLİŞKİÜZARÜTAVAÇIEAN9TAB YAYGIdDekçS.Ç((urunuT / ÜyıKışvTemyizenMİililen DinESçün Dddtştnya GörderremiştDUında-TazIlöa DındsıESçün oiklıaic( dirESorğnEN27<ğiğErTıllTesianlekçe MADIÜK> ZMÜN )İ((utali aki Başvurunun ÜzınmneETamyYlrgı(DındsıE70aşutsi-urunuT / ÜyıKışvTemyizenMİililen DinESçün Dddtştnya GörderremiştDUında-TazIlöa DındsıESçün oiklıaic( dirESorğnEN27<ğiğErTıllTesianlekçe BEKLETİ97 SORUNİ((utali aki Başvurunun ÜzınmneETamyYlrgı(DındsıE70aşutsi-urunuT / ÜyıKışvTemyizenMİililen DinESçün Dddtştnya GörderremiştDUında-TazIlöa DındsıESçün oiklıaic( dirESorğnEN27<ğiğErTıllTesianlekçe TAB YAYGIdDekçS.ÇİÇIAÜv Aİ LE8ENşSRed DOEMçDŞN İİLİŞ9KmDİY N TÜTEMYİZ İNCE 5
D8.D27.3.2000TR>4-4991>EDOKTORAÇE. 1997 ÜTİNaKAğDmN TÜSİLİ3Ğİ ÜKRUÖğrencitProgramırBrücrdikt nEn Başnn Gene ÜzınmneEoMnüZinYstYabancbiDilLSçün EkESKarvÜzerediğE - SKarvSonundarBılÜyısızan Mill/p/ydinuLMUiNaş Dm naşv Yapılm (lmırDUdmğra- HukukYİBANCIÜ T T(rnoktoraUÖğrencisinEnEProgramırBrücrdikt nEn BaşnYabancbiDilLSçün EkESKarvn Gep EttiğE - SKarvSonundarBılÜyısızan Mill/p/ydinuLMUiNaşeliğe - HukukEKşSRedTİNaaONUNDŞ DOKTORAÇE. 1997 ÜTİNaYİBANCIÜ T TKONUSUNDŞ vAŞ Y SIZÜOEMçS.Ç((noktoraUÖğrencisinEnEProgramırBrücrdikt nEn BaşnYabancbiDilLSçün EkESKarvn Gep EttiğE - p/ydinuLMUiNaş Dm naşv Yapılm (lmırDUdmğra- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-5084>KAZANRLMIŞ HSKÜRUA ÖNCE HİÇ ÖindncisinEnEn nylUN ihİndıFaE KaramelikvHükümleO Ediğ(ScerÜstrSmııfa p/yıttYaatı ınilmasıhKazanleri - n Başgöırıerçilleşel KaramelikvD ğaşikliğnSde/YermAlaULAleyheEHükümleO rrğında AğrencitSçid/ (lmlÜeaTeyLsapla- HukukÜNİVERS) < E. 1997 ÜTİNaKAZANRLMIŞ HSKK Ü( A ÖNCE HİÇ ÖindncisinEnEn nylUN ihİndıFaE KaramelikvHükümleO Ediğ(ScerÜstrSmııfa p/yıttYaatı ınilmasıhKazanleri - n Başgöırıerçilleşel KaramelikvD ğaşikliğnSde/YermAlaULAleyheEHükümleO rrğında AğrencitSçid/ (lmlÜeutmasr Ediğ( nlekçe i KANSİE. 1997 ÜTİNaÜST S N FAÜKçğITÜYİP) RMASHSKK Ü( O nylUN ihİndıFaE KaramelikvHükümleO Ediğ(ScerÖğrencinrnvBuilmasıhKazanleri - n Başgöırıerçilleşel KaramelikvD ğaşikliğnSde/YermAlaULAleyheEHükümleO rrğında AğrencitSçid/ (lmlÜeaTeyLsapla- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>5-580>KAMUVu GörL7LARIVHSKK NDŞ De ÜPLİNaSORUŞTURBAS.ÇAÇIEDIĞ.N TÜBİLDs ) Ğİ ÜK( MOB lve/Yürütüe Dsn Zorğnlu dirEaki BiN27<ğiğEadeUBilmemeleris-Lİtali ğındydh onu O nTeyLsapla- HukukE 1999DekçYAdKONU OLAMAYACAKşİ YAPVLE /SINA İLİlisiaevlması da ğisiplaşvSorğaturmasrt70aşleğıntırBrediASİie( s- MOB lve/Yürütüe Dsn Zorğnlu dirEaki BiN27<ğiğEadeUBilmemelerisoması İKESİT VE YÜRÜTÜ Ğİ ÜKZORUNLUSİ YAP N) 5
D8.D27.3.2000TR>5-863>ETURİZMlYİ) RIMÜv AGELÜKT5
D8.D27.3.2000TR>4-4709>KAÇAKVTİŞOCAĞI MALZİMmstV dSLaşEnEBibleşt ASİediliParAYlarısıvDUnDairİstelreYbSİeliğe - HukukPAbr in ŞarK(Ü4YKntru OlarlHara eveUElv onut TeyantKaçaıEmmlz>mstV dSLaEBibleşt ASİediliİstelreYbSİeliğe -ru OlarlısomutksızıntKaçaıETılosaplammlz>mssn Çıka mek - HukukTAŞOCAĞI MALZİMmstV dSLaEBibleşt ASİediliİstelreYbSİeliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-4780>EALKOL7Ü mDİÇşKULLANMçKÇ((SKaücüEd Fgssn 6rAyESKarHastGerieısomaULğında ştırBINSKarvSçünderAynı SuçltY(nidenMaki Be( s- Gerieısomma< Karin(ün İkiE ıa Daha/ zntbuabSİeliğe - HukukSReÜCÜÜv AGE ÜTİNaGK EÇAEDİBAarK(Ü6rAyESKarHastGerieısomaULğında ştırBINSKarvSçünderAynı SuçltY(nidenMaki Be( /Gerieısomma< Karin(ün İkiE ıa Daha/ zntbuabSİeliğe -rıskollüsArdçiKualÜömek - HukukSReÜCÜÜv AGE Ü OEMçDŞN ALKOL7Ü mDİÇşKULLANMçKÇ((SKaücüEd Fgssn 6rAyESKarHastGerieısomaULğında ştırBINSKarvSçünderAynı SuçltY(nidenMaki Be( s- Eyi melin BINŞilildeUN27<ğsin ASİe Dyeliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-4797>EALKOL7Ü mDİÇşKULLANMçKÇ((ğında ştırTrafikvlarınTutalağınıtLmzalÜmekt nhİmtidaEEttiğE - p/ULTahlilitYaatı ı maktÜzıne Krcmianu Laboratuv Oldarveya ıdli TıprMerkezmneEveya Sağll EBaılnllriüleBağll Sağll E Öğluşt Oı 9/ıörderreeliğe - HukukTRAFİK in Ş TUTANAĞINIkİMZAL MçKN N İMTİNAK9/ĞİKÜ(rğında ştırAskolEPromalnSaviye( YerİtirazıEttiğE - p/ULTahlilitYaatı ı maktÜzıne Krcmianu Laboratuv Oldarveya ıdli TıprMerkezmneEveya Sağll EBaılnllriüleBağll Sağll E Öğluşt Oı 9/ıörderremasn Ediğ( nlekçe KAN9TAHLeLİ (Üğında ştırAskolEPromalnSaviye( YerİtirazıEdediliTrafikvlarınTutalağınıtLmzalÜmekt nhİmtidaEEttiğE - p/ULTahlilitYaatı ı maktÜzıne Krcmianu Laboratuv Oldarveya ıdli TıprMerkezmneEveya Sağll EBaılnllriüleBağll Sağll E Öğluşt Oı 9/ıörderreeliğe - HukukPROMİLdSEVİY5
D8.D27.3.2000TR>4-4169>v A997/5LARCE YİP) RIEAN9ÇOK KATLIÇAÇIKÜVkvnl İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-4516>EAYAŞ) RMAVn Göri LİĞDKu GöriNEaaON V< ) Ğİ ÜK(ÜYurtiçİndıFaEBılılmiir A ÖNCE HİÇdernoktoraUEğie TiNA İLULğında ştırBılÜyısızan Mill Edilç snHastSonydarre Dsns-LİlariürnrnvoMOBlie( Sde/KnmIN / Üyı ve/lizm> e edillerieBıkımını nhlYapıarın Kabul Edilmemeleri - HukukKAMUVYmDİY aV e edillerieBıkımını nhlYapıarın Kabul Edilmemeleri - HukukAYAŞ) RMAVn Göri KİTİNavAŞ Y SIZÜOEMçS.ÇN e edillerieBıkımını nhlYapıarın Kabul Edilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-5017>KARAYOL7İY NDŞaHIZÜLİMİTİAİTÜAŞBEMçarK(ÜlarınPuanı CetvSLaE ( TıüclmParAYlarısıvveÜlarınPuanı Üzere Dsnne(n Süreleaki Bde lYapıarın Kabul Edilmemeleri - Hukukin Ş PUAN dCETVEL7KUY Y NCA PAbr in ŞarK(ÜveÜlarınPuanı Üzere Dsnne(n Süreleaki Bde lYapıarın Kabul Edilmemeleri -hğında ştırKualÜöleri ArdçiSast / Üyolt OlrTrafikvYlsnsıvveÜ / Üyolt OlrTrafikvYKarameliğnSde/d FirtreenhHızaL TitrnalAşmasrsn İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-5177>EAYACIN ALICIÇAD.TAYTESCİŞKİ> GENE RUArda ıSatRULpİNİnEnETesc(l n Genenrnvoabulüs Ediğ( - ısoa ştırBılvurusunuşvZorğnlu DUmamasrsveÜNotsİceYSntbştırTrafikvTesc(l ŞubDsnne(BrediASİie( s Ediğ( nlekçe TESCİŞİ> GENE RUArdçYSntbş Sözleş Dm naşvNotsİasİceYTrafikvSic(lnne(BrediASİie( nEnEZorğnlu DUmasr -E7soa ştırSntbştvTesc(l Ettirm BesiUmanda HastAdı 9/dargiETahakapırEttirceen/SntbcbntırTesc(l n Genenrnvoabulüs Ediğ( nlekçe SA) C N TÜAYACIN ALICIÇAD.TAYTESCİŞKNKİ> GEPSHSKK Ü( NotsİasİceYTrafikvSic(lnne(SntbştvBrediAmeeYükümlülüğü -E7soa ştırTesc(l n GenendeUBilmemesıKışvŞartrDUmamasrsn İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-5427>EDENK GENE RU zmlnll Eğie TiN n me İmılnıETn ışaULğında ya Lisans Eğie Tinrnvde/Ta ışleri Anlamldar el Dyeliğe -hğında ştırLisans Saviye( YdernenklikvSçün SaviyerTesbitÜamış ı 9/ı r Dsn Zorğnlulill - HukukUZMANMIKVEĞİÖREÜKİÇIAÜTÜRKİYE'YEÜu1ÖRR/5nN6IRAKLI E. 1997 ( Tıpta/ zmlnll AlaUını ki BılÜyısıdtnr enSL TıprEğie Tine(n SüreleSayılLTeyLsapla-rLisans Saviye( YdernenklikvlmasıhKazanabSİasm ESçün SaviyerTesbitÜamış ı 9/ı r Dsn Zorğnlulill - HukukTIİLİ UZMANMIKVAMAN NDŞaEĞİÖRE n GöT VE vAŞ Y LI OEAN9YİBANCIÜE. 1997 ( zmlnll t ki BılÜyısıdtnr enSL TıprEğie Tine(n SüreleSayılLTeyLsapla-rLisans Saviye( YdernenklikvlmasıhKazanabSİasm ESçün SaviyerTesbitÜamış ı 9/ı r Dsn Zorğnlulill - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>3-4730>1lYK EÇAÇMA1VE ÇALIŞMA1RUHSATL Y k99/60M5
D8.D27.3.2000TR>4-4729>Ev A997/5mBAŞKAN.N TÜB A997/5mMECi KİeOADİY N TÜ İLİŞKİ> GENE RUToplant ya KntbuaDairoabul OyuiKualÜöaULğında ştırM(clisE / ÜyıKa I şıEDındE70ma GENE RUV FaaliyeVılılnıEDUnDairV FaaliyeM(clisineEVılılnllkıEderrve/Knbul OyuiKualÜöaULğında ştırBuhK/ Üya I şıEDındE70ma5
D8.D27.3.2000TR>4-5192>EMADENşİ YARÜNDE vEYAN USULÜVLEEnerji veUTabSiLp/ynakt rEBaılnllriüleBrediASmdeUBilmeğlıAksızıntTaşeron Sözleş Dm tin ığıAsr -EMaderrYlsnsıvMd. 10'ud/ (lmlÜeutsrştırYasnyal (lmırDUdmğra- HukukENERJİ VE TABİİşKçğNSKLARmBAKANLIĞ.'TAYBİLDs )MDE v LUNUEMçKSIZ TÜTAŞEROTÜSÖZLEŞĞİ ÜKYAPBEMçarK(ÜMaderrYlsnsıvMd. 10'ud/ (lmlÜeutsrştırYasnyal (lmırDUdmğra-EV yantUsulü - HukukTAŞEROTÜSÖZLEŞĞİ ÜKYAPBEMçarK(ÜEnerji veUTabSiLp/ynakt rEBaılnllriüleBrediASmdeUBilmeğlıAksızınt-EMaderrYlsnsıvMd. 10'ud/ (lmlÜeutsrştırYasnyal (lmırDUdmğra- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>5-1331>1lYK EÇAÇMA1VE ÇALIŞMA1RUHSAT a(EısomutksızıntFaalliyteYıeç e Dsns-Llizm> eKusuruTSastZn ÜynArAsı ı ki İllliyteBağınıtKeseliğe/SkyeriSde/Meydadar elentZn Üynmanda Hastatal nEnETazIlöa lşnSorğmlmhTutu nTeyLsapla- HukukHİZMETdKUSURUK7LAVZmDİY AbrSeNDAKİ İLLİYETmBAĞ.N TÜKESİLĞİ ÜK(rSkyeriSde/Meydadar elentZn Üynmanda Hastatal nEnETazIlöa lşnSorğmlmhTutu nTeyLsapla-TSkyerieıçma vstÇalışTeru OlarıEısomutksızıntFaalliyteYıeç e Dsnsnlekçe SİGORLİ RÜCUdDekçS.Ç((utal nEnESu BorusunuşvPa lşındaNSonucundarn uşrlüve/ğında Sigorta/Şirkyt nceYSigortalısrda(ÖdeşeULZn Üyn-TSkyerieıçma vstÇalışTeru OlarıEısmdgöırFaalliyteYıeç e Dsnsmanda Hastatal nEnETazIlöa lşnSorğmlmhTutu nTeyLsaplaekçe ZADİY 7LAVHİZMETdKUSURUKAbrSeNDAKİ İLLİYETmBAĞ.N TÜKESİLĞİ ÜK(rSkyeriSde/Meydadar elentZn Üynmanda Hastatal nEnETazIlöa lşnSorğmlmhTutu nTeyLsapla-TSkyerieıçma vstÇalışTeru OlarıEısomutksızıntFaalliyteYıeç e Dsnsn İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>5-267>EEĞİKLİYEÇAYY EAN9YİRDIMCIÜ OÇENTIAÜTEKDİY ATANMçİ> GENE RUlizm> ine(nhtiyaç DuyulTeleğındanMİtal cst7tÜeutmasrnı YKnmIN / Üyı ve/lizm> e edilleri e ın Kabul Edilmememasrsn HukukYİRDIMCIÜ OÇENTÇOLAbr> u GörÇYAPARKENşK ine(nhtiyaç DuyulTeleğındanMİtal cstu MüZL-/lizm> e edilleri e (lmıraki Başvurunun n Genenrnvu MüZL Ediğ( nlekçe ATANMçİ> GENENETÜREDIÜKİ YAPİTİTÜ İLİŞKİ> GENE RU / dımcbiDoçentEDUnDairıöİLİ n mektaykerroMnüZiİsteğ HastEmilli DUnnrğında ştırTek Üyn7tÜeut n Genenrnvlizm> ine(nhtiyaç DuyulTeleğındanMu MüZLn İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>5-1009>ÜNİVERS) < MENSUPLİY a(EKuzey Kıbrıs Türk CumhuOiy>t nde Eğie Tı- Öinde TıFaalliytivGöstzeenEA ÖNCE HİÇleO rrA ÖNCE HİÇleOarAsıE ÖğldarTemsiuTEİSİasleriemanda HastBuhA ÖNCE HİÇleOceEdarsyelikE7ka YmerbUnnddt Old/Türk Mevzuatı 9/TabitDUdmğra- HukukEĞİÖRE - E. 1ÖREVFAALİYETİa(EKuzey Kıbrıs Türk CumhuOiy>t nde Eğie Tı- Öinde TıFaalliytivGöstzeenEA ÖNCE HİÇleO rrA ÖNCE HİÇleOarAsıE ÖğldarTemsiuTEİSİasleriemanda HastBuhA ÖNCE HİÇleOceEdarsyelikE7ka YmerbUnnddt Old/Türk Mevzuatı 9/TabitDUdmğra- HukukAKADAPİK UNVANa(EKuzey Kıbrıs Türk CumhuOiy>t nde Eğie Tı- Öinde TıFaalliytivGöstzeenEA ÖNCE HİÇleO rrA ÖNCE HİÇleOarAsıE ÖğldarTemsiuTEİSİasleriemanda HastBuhA ÖNCE HİÇleOceEdarsyelikE7ka YmerbUnnddt Old/Türk Mevzuatı 9/TabitDUdmğra- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-867>EBAŞÖRTÜSÜ 7LAVanamaAYGİRĞİ ((LisansüstüUEğie TiNAiASşÜamış ı 9/VılörtüsüTSastGiİLULğında ştırBuemandaastSmış ıdtnr eçeşsiz Sayılmasrda(n Süreleaki BTSastğı AlağıEKbuavuzeHükmüSde/Yasn veyAnı AsaEmm Rhassn Kn Üyt Olnarın Kabul Edilmemeleri - HukukanamaAYBAŞÖRTÜSÜ 7LAVGİRĞİ ((LisansüstüUEğie TiNAiASşÜamış ı 9/VılörtüsüTSastGiİLULğında ştırBuemandaastSmış ıdtnr eçeşsiz Sayılmasrda(n Süreleaki BTSastğı AlağıEKbuavuzeHükmüSde/Yasn veyAnı AsaEmm Rhassn Kn Üyt Olnarın Kabul Edilmemeleri - Hukuki KANSÜSTÜVEĞİÖREÜKGs )ŞÜanama. RUVılörtüsüTSastGiİLULğında ştırBuemandaastSmış ıdtnr eçeşsiz Sayılmasrda(n Süreleaki BTSastğı AlağıEKbuavuzeHükmüSde/Yasn veyAnı AsaEmm Rhassn Kn Üyt Olnarın Kabul Edilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-2430>EDÜZENLEYİ97 GENELşİ YAPVLE"Yüksrköinde TıProgramt OlnarDikey ıeç şESçün oılvurLsak Adayt OdarSöz onusuTProgramt OdanMElüÇokYBeşE ıa ÖncstMezunEOUma"vŞartıdtnr2547 SayılıyYlsnı YKısr lşyıcbiHükümrDUmamasrsmanda HastlYapıarın Kabrn Mill - HukukYTEĞİYE. 1ÖREVPROGRAM7İY NŞ DeKEYÜu1ÇsŞ RUVılvurLsak Adayt OdarSöz onusuTProgramt OdanMElüÇokYBeşE ıa ÖncstMezunEOUmavŞartıdtnr2547 SayılıyYlsnı YKısr lşyıcbiHükümrDUmamasrsmanda HastlYapıarın Kabrn Mill - HukukMEZUN OLMçİŞART.K(ÜYüksrköinde TıProgramt OlnarDikey ıeç şESçün oılvurLsak Adayt OdarSöz onusuTProgramt OdanMElüÇokYBeşE ıa ÖncstMezunEOUma"vŞartıdtnr2547 SayılıyYlsnı YKısr lşyıcbiHükümrDUmamasrsmanda HastlYapıarın Kabrn Mill - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-2984>EDe ÜPLİNain ŞarKV< ) Ğİ ÜTEeERİ ODASREKTÖRLÜKKİ YAPİTİTÜ İLİŞKİ> GENE RUÖinde TıÜye( YernisiplaşvlarısıvÜze DyehS( FaiyağisiplaşvAmirenrnvu ktör D ğal D kan DUmasr -EÜstrğisiplaşvAmire DUnnru ktör Tırafi göırlarınÜzereY Dyeliğe - HukukREKTÖRÜTÜDe ÜPLİNaAMs )ÜanFATIYLr in ŞKV< EĞİM5
D8.D27.3.2000TR>5-1680>EYsesei KSERVİSÇİSTASYONL Y RUT. S.'neYA İL 600 m2'lik Asgali FizikiEAUnnrS( eriyaİkerrÖlçütünd-190 m2'yehÇıka taşnDairSıhip n mayddt Old/Sanayii SitDlA İneeTıllşındaNYolunı ki B FaaliyeM(clisE / ÜyıL-/lerhangi Somut dirETesprüstğı AlılTeleğındanM Yapılm ( Tul Edilmemelerisnlekçe v A997/5mMECi KeOADİY RUlerhangi Somut dirETesprüstğı AlılTeleğındanM Yapılm ( Tul Edilmemeleris-hS( FaiyaServisEİstasyont OlrSçün T. S.'neYA İL 600 m2'lik Asgali FizikiEAUnnrS( eriyaİkerrÖlçütünd-190 m2'yehÇıka taşnDairSıhip n mayddt Old/Sanayii SitDlA İneeTıllşındaN- HukukaOMUTYTESP) < DAYANMAYATÜB A997/5mMECi KİeOADİY RUT. S.'neYA İL 600 m2'lik Asgali FizikiEAUnnrS( eriyaİkerrÖlçütünd-190 m2'yehÇıka taşnDairSıhip n mayddt Old/Sanayii SitDlA İneeTıllşındaN-Y Yapılm ( Tul Edilmemelerisn İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>5-5247>EE 19EKMAHKEMAKİeOADİY N TÜTEMYİZİÇ((utal Emm Rhassn dilmemeynnrS(rasİdeeDiaslç aiırAslliyY YapıvlmaSmiyklınmneEdarsyebSİeliğe -rPMnüZk İlçssn AyrıEdirEalçs n sleBresta(tanbul İLaşEnESçünderYermAlleri/Ylsnı Yd FirtreenhYermDUnDairğeğ(rasin ASİe Dyeliğe - HukukE 19EKMAHKEMAKİeB LUNBAYATÜYERKLETemyizEDiaslç snSiırAslliyY YapıvlmaSmiyklınmneEdarsyebSİeliğe/Diaslç aiırSKarvAşımısmanda Hastu MüZL-/PMnüZk İlçssn AyrıEdirEalçs n sleBresta(tanbul İLaşEnESçünderYermAlleri nlekçe SRed AŞIM.K(Üutal Emm Rhassn / ÜyıKışvTemyizi/utal Emm Rhassn dilmemeynnrS(rasİdeeDiaslç aiırAslliyY YapıvlmaSmiyklınmneEdarsyebSİeliğe -rPMnüZk İlçssn AyrıEdirEalçs n sleBresta(tanbul İLaşEnESçünderYermAlleri/Ylsnı Yd FirtreenhYermDUnDairğeğ(rasin ASİe Dyeliğe - HukukTEMYİZ ((utal Emm Rhassn dilmemeynnrS(rasİdeeDiaslç aiırAslliyY YapıvlmaSmiyklınmneEdarsyebSİeliğe -rPMnüZk İlçssn AyrıEdirEalçs n sleBresta(tanbul İLaşEnESçünderYermAlleri/YlsneHükmüSde/d FirtreenhYermDUnDairğeğ(rasin ASİe Dyeliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>5-1337>ETÜRKİYE ODAL Y VE vORSAL Y BİRLİĞDK7LAVODAL Y VE vORSAL Y KANUTU RU /saUtırYürürlüıEUN ihİndıULÖncst ÖğlrlüTeşekkülasİdeea(tihdam EdremiştDUddt Old/mevcut StatülA Zni/KoÖğyLsakt OlEnlHukukİŞ AKIÜNDAKFESHÜTDENşDOĞAASUYUŞMAZLIKTAku GörÇ((Ticar> vD Sınayi Odasr enSL Sekr( erU / dımcbsıvDUnrrğında - 5174 S.=8'nuşvYürürlüıEUN ihİndıULÖncst ÖğlrlüTeşekkülasİdeea(tihdam EdremiştDUddt Old/mevcut StatülA Zni/KoÖğyLsakt Ol/Ltali (rgıştırA İLİlitDUdmğra- Hukuku GörÇ((Ticar> vD Sınayi Odasr enSL Sekr( erU / dımcbsıdtıruş AküZniğvFeshİndıULDoğaleUyğalazulks-Lİtali (rgıştırA İLİlitDUdmğr/5174 S.=8'nuşvYürürlüıEUN ihİndıULÖncst ÖğlrlüTeşekkülasİdeea(tihdam EdremiştDUddt Old/mevcut StatülA Zni/KoÖğyLsakt Ol - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>5-2636>EHAZIY KIYMAÜS ) Ş RUT OlTıvÇ KöyişlerieBıklnllriüca İzin ÜzereenhTesislA deeÜnde lip PaketeenmiştvÇ Üzınmnde Etiket dilgiNsre DUnsak ŞilildeUSntbuasapla- HukukTARIMÜVE KÖYİ YARÜmBAKANLIĞ.N TÜu GörVVE YseseSİY20Gıdnt OTSastLlgaiyaÜnde TıİznEEGıdnvSic(lnea(tihdam Laboratu OT ÖğluşıİznEEİthnt vD İhrLsatıİznEEDenSe TıvÇ SairElizm> leO rrYürütüe Dsn - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-2981>EDe ÜPLİNain ŞarN TÜ İLİŞKİ((ğında ştırUsulü e (lmırSev AlaDairYattıplaHa(tanedLULısomaULHa(taulksRaporğndaLğında ya AtfedreYnrdirEKusurEdilmemeleris-hMazınetsiz DUnDairıöİLİmneE el DdiğE SöHasne DyeliğendıULn Genenvoabulüs Ediğ( nlekçe u GörDENşÇEK7LMİŞSSAYBEMç ((ğında ştırUsulü e (lmırSev AlaDairYattıplaHa(tanedLULısomaULHa(taulksRaporğndaLğında ya AtfedreYnrdirEKusurEdilmemeleris-hğisiplaşvlarısınınrurunun n Genenrnvoabulüs Ediğ( nlekçe MAZE 1ÖSİZÇOLAbr> u GörEÜu1LMEMAVLEd FirtreenhSKarde/la(tanedLhTedaviNA İdüğü 70akvDUnrrğında lması da Mazınetsiz DUnDairıöİLİmneE el DdiğE SöHasne Dyeliğes-hğisiplaşvlarısınınrurunun n Genenrnvoabulüs Ediğ( nlekçe USULÜNEşUYGUNÜHASTAMIKVRAPORUVLEd FirtreenhSKarde/la(tanedLhTedaviNA İdüğü 70akvDUnrrğında lması da Mazınetsiz DUnDairıöİLİmneE el DdiğE SöHasne Dyeliğes-hğisiplaşvlarısınınrurunun n Genenrnvoabulüs Ediğ( n İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-3072>KAMUVu GöriNDENşÇIKmDBAÜin ŞarK(ÜÖinde TıÜye( vDUnnrğında ştırYabancbiDilLSmış ıdda LEd nlTipinSorğ KitapçerisÜzerediğE HaldeU( A nlSeç aeürnrruşar> lediğE - Eyi meldLULİtibarenYİkiE ıaEAeçtiğe/larınÜzen>hS( FasAnEnEZeman şımına/ ğreleri nlekçe Ö. 1ÖREVÜYE ÜADAÜKOPYAşÇEKĞİ ÜK(ÜYabancbiDilLSmış ıdda LEd nlTipinSorğ KitapçerisÜzerediğE HaldeU( A nlSeç aeürnrruşar> lediğE - Eyi meldLULİtibarenYİkiE ıaEAeçtiğe/larınÜzen>hS( FasAnEnEZeman şımına/ ğreleri nlekçe ZAMANAŞIM.K(ÜÖinde TıÜye( vDUnnrğında ştırYabancbiDilLSmış ıdda LEd nlTipinSorğ KitapçerisÜzerediğE HaldeU( A nlSeç aeürnrruşar> lediğE - Eyi meldLULİtibarenYİkiE ıaEAeçtiğeldLULlarınÜzen>hS( FasAnEnEZeman şımına/ ğreyLsapla- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-3111>EAYLIKTATÜKESMAVin ŞarK(ÜAmireneEveya Maiy>t ndekiasre I şıEKüçüıEDüşKaücüEveya ışapllşyıcbiFiii ve/lareketeerdeUBilmeme/Öinde TıÜye( vğında ya dirEDel cstHafifLlarının Üzere Dsnne(DairETaküZrhS( FasAnEnEğisiplaşv Öğluna ıit n dmğra-Eu ktörlüğünhS( Faiyan Teleri/aki Başvurunu EdreYliğe - HukukBİR DE 1Ct ndekiasre I şıEKüçüıEDüşKaücüEveya ışapllşyıcbiFiii ve/lareketeerdeUBilmemesrsmanda HastÖinde TıÜye( vğında ya Ayll t nvoMOmeYlarısıvÜzerediğE - TaküZrhS( FasAnEnEğisiplaşv Öğluna ıit n dmğr/u ktörlüğünhS( Faiyan Teleri - HukukYEesek99/ÜNDENşHUKUKA AYK RIEIKÜ(rğında ya Ayll t nvoMOmeYlarısıvÜzerediğE - dirEDel cstHafifLlarının Üzere Dsnne(DairETaküZrhS( FasAnEnEğisiplaşv Öğluna ıit n dmğr/u ktörlükhS( Faiyan TelerindanMİki Başvurunu EdreYliğe - HukukAMs )TAVVEYAşMAİYETİNDEK7LAREeOADŞ KÜÇÜK DÜŞReÜCÜÜVEYAşAŞAĞILAYBCI6FİeLDE v LUNMç ((ğında ya Ayll t nvoMOmeYlarısıvÜzerediğE - dirEDel cstHafifLlarının Üzere Dsnne(DairETaküZrhS( FasAnEnEğisiplaşv Öğluna ıit n dmğra- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-3100>EYTEĞİYE. 1ÖREVKURUM7İY NDŞau Göri Kv LUNANşPERSONELşRUFakülteUBünye( YderHerUKa YmedıFaEA İLİlil(rtaçün D kan Yüksrk Okğldarİse Yüksrk OkğlIMüdürü DisiplaşvAmire DUnDairoabul EdrediğE nlekçe De ÜPLİNaAMs )Ü(tYüksrköinde TıN ÖğmlÜyıKdarA İLİlitBilmeaULPersonSL -UFakülteUBünye( YderHerUKa YmedıFaEA İLİlil(rtaçün D kan Yüksrk Okğldarİse Yüksrk OkğlIMüdürü DisiplaşvAmire DUnDairoabul EdrediğE nlekçe KINAMA in ŞarK(ÜKadro D ÖğmIsmanda HastğisiplaşvAmire DUnnrD kan Tırafi göırÜzere Dsn edikirkyn Yüksrk OkğlIMüdürü Tırafi göırÜzerediğE - Tesis EdreYnrSki mdeYS( FaE KaüSdele Yapılm ( Tul Edilmemelerisnlekçe De ÜPLİNa99/60M5
D8.D27.3.2000TR>5-5703>v A997/5 GİŞE ÜADAÜNSKL997LĞİ ÜKİ YAPİTİTÜ İLİŞKİ(eUyğalazulğa(n Sürele / ÜyLnameltmeIİsteminrnvde/u MüedrediğE/Tüm YapıvYolt OlKışvTükyt ediğE - YapıihSKarcinyYlsnı YÖngöİüe Dyen ŞilildeUY(nidenMBaşlntbuaTeyLsapla- HukukHUKUK YOL7İY N TÜTÜK1ÖRLĞİ ÜK(rB FaaliyeGişDm naşvNakFaalİasm ESşi melin urunun n Gene/Uyğalazulğa(n Sürele / ÜyLnameltmeIİsteminrnvde/u MüedrediğE - Tüm YapıvYolt OlKışvTükyt ediğE/ YapıihSKarcinyYlsnı YÖngöİüe Dyen ŞilildeUY(nidenMBaşlntbuaTeyLsapla- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-3101>EYİRDIMCIÜ OÇENTEKV< ) ENşKçDEMAV7LARLEMAKİAİTÜDURDURUEMçarKin ŞarK(Ülarının ğisiplaşv ÖğlununE / ÜyıLısomle t nvn BaşnAtaTeyLhS( FaiyaAmir DUnnru ktör Tırafi göırÜzere Dsn edilt ğE - HukukKADEMAV7LARLEMAKİAİTÜDURDURUEMçarKin ŞarK(Ü / dımcbiDoçente Üzereenh-Ülarının ğisiplaşv ÖğlununE / ÜyıLısomle t nvn BaşnAtaTeyLhS( FaiyaAmir DUnnru ktör Tırafi göırÜzere Dsn edilt ğE - HukukDe ÜPLİNaKURULUeOADİY RU / dımcbiDoçente ÜzereenhÜçE ıaEKa YmeTSasri Be( nEnEğurd Öğlmesrslarısıv-v ÖğlE / ÜyıLOsmdgöırÜzereenhlarının lYapıarın Kabrn Mill - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-792>EKAMUVHİZMETİdGEREĞÜK(rKnmINlizm> inine edillerieve/KnmIN / ÜyıEA zyt eedilinameleenipN /yımt naşvnandE onusuTUN ifDde/MesleğnSıKamINlizm> irN27<ğiğEaişvAğırMBastıplaA z/ dı EdreY Dyeliğe - HukukAVUKATLIKÜÜC GÖVTİYİFE ÜTİTÜ İLİŞKİ(e1412 SayılıyCMUK'nuşv146.EMaddrinLİastBuhKanu Ediğ(ScerYaesörsak Yapıih / dımt OTSçün ıvpıltll Asgali Ücr> UN ifDm ndLULAyrık DUnDairUN ifDLnameleenmDsnne(DUnnairUN ışleri göırEşi iyk İlkDsnne(ın Kabul ESöz onusuTEdreY Dyeliğe - HukukCMUKdGEREĞÜKYAPBEACAKşHUKUKİkYİRDIMLAbVRUıvpıltll Asgali Ücr> UN ifDm ndLULAyrık DUnDairUN ifDLnameleenmDsnne(DUnnairUN ışleri göırEşi iyk İlkDsnne(ın Kabul ESöz onusuTEdreY Dyeliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>5-3171>KULLANMç rEÜu1CİKME vEDELİ (Üa Süreleaki Bin urununnEnETaGep EdrediğE Ansak Diaslç dıFaEİfa YleO rrA0akvDUTeleri/aki BaşvTaTeılKışvmaNYoks YYalnızcaUFaizin mi urununnEnETaGep EdrediğEaişvAnlaşbuaTeleris-hğiaslç aiıru MüZnee / ÜyLÜzere Dsn ediğe - Hukuk97LEKÇ5
D8.D27.3.2000TR>5-2428>Ei KANSİÜSTÜVEĞİÖRE (Üğında ştırAynı A ı YİkiEAyrıEYüksrk Lisans n mesrda(EngSL OlmemesıKae Kariyk Yüksrköinde TıYürütmst Öğlu / ÜyıKda lYapıarın Kabul Edilmemeleri - HukukYTEĞİYE. 1ÖREVYÜRÜTME KURULUeOADİY RUğında ştırAynı A ı YİkiEAyrıEYüksrk Lisans n mesrda(EngSL OlmemesıKae Kariyk - lYapıarın Kabul Edilmemeleri - HukukYTEĞİY i KANSİ(Üğında ştırAynı A ı YİkiEAyrıEYüksrk Lisans n mesrda(EngSL OlmemesıKae Kariyk Yüksrköinde TıYürütmst Öğlu / ÜyıKda lYapıarın Kabul Edilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"5
D8.D27.3.2000TR>4-4824>EAYAŞ) RMAVn Göri KİAİTÜDOÇENTÇOLMçS. RUu ktörlükhaki Ba SastGöİLİ AyleriKışvğüşKaüldüğü -Eaki Başv Yapılm (lmırDUmeleri - HukukG GörVAYLIĞ.N TÜDÜŞReÜ Ğİ ÜK( 7rAştı meYA İLİlisitİkerrDoçentEKadrosuKa ısomnrrğında - u ktörlüğünhSşi melin urunu EdreYliğe - HukukREKTÖRLÜĞÜN MAAŞ TÜDÜŞReÜ Ğİ ÜNEKKmDİY V5
D8.D27.3.2000TR>5-1425.EYTEĞİYE. 1ÖREVKURULUeBAŞKAN.NCAKT5
D8.D27.3.2000TR>5-5327>ETİCA GÖVvORSAS. MEMURUNUNK> ZMÜN )İ> GENE RUÖESL lizm> eve/Kı YmETazIlöa ıEn Gene -rutali ğındiN27<ğiğEadeUBilmeaULğınddtırutali (rgıhYerEadeUÇözümleşeliğe - HukukEZEL HİZMETdVE KIDAM > ZMÜN )Iİ> GENE RUTicar> BorsnsıvMem Öğnu EmilliğiğEaeÜa SüreleTazIlöa n Gene -rDınddtırutali (rgıı Yıöİüe Dsn ediğe - HukukYAYGIdYOLUeUYUŞMAZLIĞI RUTicar> BorsnsıvMem Öğnu EmilliğiğEaeÜa SüreleÖESL lizm> eve/Kı YmETazIlöa ıEn Gene -rğınddtırutali (rgıı Yıöİüeeliğe/utal Emm Rhassnnine İLİsiziyk / ÜyıKışvlYapıarın Kabrn Mill - Hukuku Göri KMAHKEMA RUTicar> BorsnsıvMem Öğnu EmilliğiğEaeÜa SüreleÖESL lizm> eve/Kı YmETazIlöa ıEn Gene -rğınddtırutali (rgıı Yıöİüeeliğe/utal Emm Rhassnnine İLİsiziyk / ÜyıKışvlYapıarın Kabrn Mill - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>5-5817>EHABAM TÜ 19ECEdKAPATIEMçS.ÇN ZMÜN )İ> GENE RUAslliyY Yapıvmm Rhassnndst70aşaULğınddarA İLİsiziyk / ÜyırÜzerediğE/ / ÜyıK MOB leşt ğE - 30 GünlüıEYAsaltSKarvSçünderutal Emm RhassnndeEDındE70ılTeleğındanMğınddtıru MüZnee / ÜyLÜzereeliğe - HukukASLİYEÇHUKUK MAHKEMAKİNDE AÇIEAN9TAZMÜN )İDekçS.NDŞau GörSİZ6
D8.D27.3.2000TR>5-5211>EvİLİRKİŞÜTİNaG GöriNİdGEREĞÜKGİBÜKYAPMçMçS. RUİnşaa MühMnüZiNsre DdesıKaeBağll ŞubDcstanşaa MühMnüZiaEBilirkİNİnEnEOnurv Öğluna Sev mneE ediliDUmeleri KaüSdee / ÜyLÜzerediğE - p/ ÜyıK utali (rgıhDenSe TİneeTıbe DUnsapla- HukukENŞA )İMÜH6
D8.D27.3.2000TR>5-5698>YIKIMKİ YAPİTİTÜBİLDs )ME RUTıllşınzrda(n SüreleUyğalazulktlmParAYlarısıştırKallerığıAsr Sçün Ddnda ştırAdli (rgıhYerEadeUDındE70teris-hSıkımeBrediASmZnee / şıt70aşaULğınddtırutali (rgıı Yıöİüeeliğe - HukukYrYLr öriNİN YIKIEACAĞ NŞ DAİRKYAPBEATÜBİLDs )M RUTıllşınza(n SüreleUyğalazulktlmParAYlarısıştırKallerığıAsr Sçün Ddnda ştırAdli (rgıhYerEadeUDındE70teris-hSıkımeBrediASmZnee / şıt70aşaULğınddtırutali (rgıı Yıöİüe Dsn edilt ğE - Hukuku Göri KYAYGIdYlRDK(Eğında ştırYayla EvZniğvYıkıUnsaplaBrediASmZnee / şıtutal Emm RhassnndeEDındE70teri/Tıllşınzrda(n SüreleUyğalazulktlmParAYlarısıştırKallerığıAsr Sçün Ddnda ştırAdli (rgıhYerEadeUDındE70teris-hSıkımeBrediASmZnee / şıt70aşaULğınddtırutali (rgıı Yıöİüeeliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>4-5352>EHUZURSHSKK Ü( B FaaliyeM(clisEÜyelınmneEdarsyelikEHuzur lması tırÜstrSmııyıdt Büyükşehirmi Faaliyasİ Hastalçs ve/Knd>mstV Faaliyasİ niğvÜstasin ğaEA İLİıvÇ Sorğmlmlu AlaUlÜyıEA zyt eediliTesprü Edre Dsnnde lYapıarın Kabul Edilmemeleri - Hukukv A997/5mMECi KeÜYE7ERINEKV< ) ECEKşHUZURSHSKK Ü( ÜstrSmııyıdt Büyükşehirmi Faaliyasİ Hastalçs ve/Knd>mstV Faaliyasİ niğvÜstasin ğaEA İLİıvÇ Sorğmlmlu AlaUlÜyıEA zyt eediliTesprü Edre Dsnnde lYapıarın Kabul Edilmemeleri - HukukİLÇEdVE KADEMAVv A997/5LARÜKRUİçişlerieBıklnllriüca (lmlÜmnı YdirğiğErSağlamaktÜzıne B FaaliyeM(clisEÜyelınmneEdarsyelikEHuzur lması tırÜstrSmııyıdt Büyükşehirmi Faaliyasİ Hastalçs ve/Knd>mstV Faaliyasİ niğvÜstasin ğaEA İLİıvÇ Sorğmlmlu AlaUlÜyıEA zyt eediliTesprü Edreeliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>5-5900>EYTELENMAVSENEDiNDENşKçğNSKLANAASUYUŞMAZLIKK(Eğında ştırKef GetrSenSdrnrrutal ESastEşi LnameydevDUnDairİmzalÜleğıntıroabulüaüS MümküırDUmeleri -eUyğalazulğtırutali mm RhasdeUÇözümleşeliğe - HukukMECBURIVHİZMETdYTEÜMLÜLÜĞÜKRU ükeenmDrSenSdrndenMp/ynakt naleUyğalazulks-LUyğalazulğtırutali mm RhasdeUÇözümleş Dsn edilt ğE - Hukuku Göri KYAYGIdYlRDK(E ükeenmDrSenSdrndenMp/ynakt naleUyğalazulks-Lğında ştırKef GetrSenSdrnrrutal ESastEşi LnameydevDUnDairİmzalÜleğıntıroabulüaüS MümküırDUmeleri/Uyğalazulğtırutali mm RhasdeUÇözümleşeliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>6-453>EDekçYAdKATBEATLAbIN TEMYİZ > GENE RUaki tmeIİznElin urunun n Gene/n Genenvoabul EdrediğE - TırafUnDca TemyizEİstemindeUBilmeğlıAleri/ğındydh ntbuaUlÜy TırafUnDl YdirğikİÇ lareketıEdebSİeliğendıULnekMBaşlnOlnarTemyizEn GenendeUBilmeaTeyLsakt OlEnlHukukTADİFÇOLMçYATÜKİŞÜTİNaTEMYİZ > GENE RUaki tmeIİznElin urunun n Gene/n Genenvoabul EdrediğE - ğındydhTıraf n maydLpİNİnEnETemyizEn Genenenvoabul Edree Dyeliğe - HukukE YATME İZNİTİTÜ İLİŞKİ> GENE RUn Genenvoabul EdrediğE - TırafUnDca TemyizEİstemindeUBilmeğlıAleri/ğındydh ntbuaUlÜy TırafUnDl YdirğikİÇ lareketıEdebSİeliğendıULnekMBaşlnOlnarTemyizEn GenendeUBilmeaTeyLsakt OlEn İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>5-3486>EKADEMAV7LARLEMAKİAİTÜDURDURUEMçarK(rDoçentEnoktor DUnnrÖinde TıÜye( YenvoazançUTeIlö Etn>kvAmda yl YTicariıFaalliytast ğreşteris-hğisiplaşv Öğlunca Öinde TıÜye( YenvSavmemesrsısomutdane / ÜyLÜzeree Dyeliğe - lekçe Ö. 1ÖREVÜYE ÜADAÜTİCA İVFAALİYETLE UĞRAŞMŞarK(ÜKadYmeTSasri Be( nEnEğurd ÖğlmesrslarısıvÜzerediğE - ğisiplaşv Öğlunca Öinde TıÜye( YenvSavmemesrsısomutdane / ÜyLÜzerediğE/ Yapıarın Kabrn Mill - HukukDe ÜPLİNaKURULUNUNKSAVUNMç AEMçDŞN KmDİY VkvAmda yl YTicariıFaalliytast ğreşteri/KadYmeTSasri Be( nEnEğurd ÖğlmesrslarısıvÜzerediğE - Yapıarın Kabrn Mill - HukukKAZANÇaTEMİNa9/ĞİKÜAMACIYLr TİCA İVFAALİYETLE UĞRAŞMŞKK( DoçentEnoktor DUnnrÖinde TıÜye( Yenvğisiplaşv Öğlunca Savmemesrsısomutdanelması da KadYmeTSasri Be( nEnEğurd ÖğlmesrslarısıvısomnTeyLsapla- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>5-3863>EGENELşEĞLENCEdVE DiNLENMAVYERLlRDK(E70ılTesr SzneEVığll S(rasİe/ (lmlÜersak aki Bl(rtlması da YKarameliğnSı37.EMaddrinneleaki tmeIlması t MirasNYoluESastEüZnenEYAsaltMirasçaşnDarSkyeriSEEDevr tmeIDUnnarisÜzeYnrdirEKazanılTışIlmarUN ımeleri - HukukİlYK ENİ DEVRATME (E70ılTesr SzneEVığll S(rasİe/ (lmlÜersak aki Bl(rtlması da YKarameliğnSı37.EMaddrinneleaki tmeIlması t MirasNYoluESastEüZnenEYAsaltMirasçaşnDarSkyeriSEEDevr tmeIDUnnarisÜzeYnrdirEKazanılTışIlmarUN ımeleri - HukukKAZANILMIŞSHSK (E70ılTesr SzneEVığll S(rasİe/ (lmlÜersak aki Bl(rtlması da YKarameliğnSı37.EMaddrinneleaki tmeIlması t MirasNYoluESastEüZnenEYAsaltMirasçaşnDarSkyeriSEEDevr tmeIDUnnarisÜzeYnrdirEKazanılTışIlmarUN ımeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>5-4497>EYTEĞİYE. 1ÖREVKURUMUNDŞN ÇIKmDBAÜin ŞarK(ÜıöİüntüMp/ydıTSastLlgaiyaDUnDairVilirkİNİiyeVılv Öğlmesrs Edilt ğE -mToplant dtıruzinsiz DUMill ViliniyorsnrÖindnciasre DuyuÖğlup DuyrulTeleğıntırArAştı ıUnsapl/S( eriyaSaptaTetin ığıAdane / ÜyLÜzeree Dyeliğe - Hukuku GÜNTÜşKçğITLİY RU üksrköinde TıN ÖğmundanMÇıka mAYlarısı/S( eriyaSaptaTetin ığıAdane / ÜyLÜzeree Dyeliğe -rVilirkİNİiyeVılv Öğlnsapl/Hangi YKat Bl(rn uşt ÖğldillnunEve/ğiğ(rtlusust Old/A0akulğa(Kavmşt Öğlnsapla- HukukEZİNSİZÇTOPEATTIYAdKATBEMŞKK( üksrköinde TıN ÖğmundanMÇıka mAYlarısı -mToplant dtıruzinsiz DUMillnunEÖindnciasre DuyuÖğlup DuyurulTeleğıntırArAştı ıUnsapla- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>4-5705>EBÜYTEŞEHİRVv A997/5S)ÜanNIR7İY NŞ KATBEAT NOTERLlRDN ORLİK HESABŞ DAHİL 997LĞİ ÜK( 1857 Sayılıy enSLg aiırYalnızcaUV FaaliyeV FaaliyeSmııyt OlrSastLlgaiyaDUdmğr/Ortak esap PayiKışvğapltımısSastLlgaiyaDUmeleri -e enSLg aiırurunun n Genenrnvu MüedreYliğe - HukukTÜRKİYE NOTERLlR BİRLİĞDKGENELGE ÜTİNa İLİŞKİ> GENE RU1857 Sayılıy enSLg aiır onusununEV FaaliyasİdıFaESmııyt OrSastLlgaiyaDUdmğr/Ortak PayiK Hangi OrandaLğıpltıUnsapla KaüSdeedirEHükümrİçzen>diğE - TıGenenvu MüZL Edilt ğE - HukukNOTERLlRDN ORLİK HESAİLİKDKGELİRLlRDNİTÜDAĞILIM.K(Ülususuvlması da ğameleemeTSçze DyenU1857 Sayılıy enSLg / enSLg aiırYalnızcaUV FaaliyeSmııyt OlrSastLlgaiyaDUdmğr -e enSLg aiırurunun n Genenrnvu MüedreYliğe - HukukORLİK HESAİLİKDKGELİRİÜ( NotsİasİEnEOrtak esap G FirvğapltımıniK Hangi OrandaLYaesörsaplaHususu da ğameleemeTSçze DyenU1857 Sayılıy enSLg / enSLg aiırYalnızcaUV FaaliyeSmııyt OlrSastLlgaiyaDUdmğr -e enSLg aiırurunun n Genenrnvu Mün ediğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>4-6289>EPROFESÖRLÜKKKADROSUNŞ ATANMçİ( Jüli Üiyasİ ndenYİki( Yenvoadroya At nalepİNİLİastBirğikİÇ dirEÇokYOrtak ÇalışTerYaeteris-hJülinEnEObjilt fEve/Yansızan ıAleri/oadroya oılvurLn Adayt OtırBilimselrS( eriyiyklınm/A0asındanMBilirkİNİsİncei Be( LYaesörsapla- HukukJÜRİÜÜYE7ERINDAÜTADİFSIZLIĞI RUA ÖNCE HİÇ TıprFakültesnsmörolojE AnabSİ TıDalı da A0akvBilmeaULProfesörlükhKadrosuKa ıt nalepİNİnEnEJüli Üiyasİ ndenYİki( LİastBirğikİÇ dirEÇokYOrtak ÇalışTerYaeteris-hJülinEnEObjilt fEve/Yansızan ıAlerintıroabulü ediğe - HukukvİLİRKİŞÜ İNCELİM GENE RUmörolojE AnabSİ TıDalı da A0akvBilmeaULProfesörlükhKadrosuKa ıt nalepİNİnEnEJüli Üiyasİ ndenYİki( LİastBirğikİÇ dirEÇokYOrtak ÇalışTerYaeteri/JülinEnEObjilt fEDUmeleri -eoadroya oılvurLn Adayt OtırBilimselrS( eriyiyklınm/A0asındanMBilirkİNİsİncei Be( LYaesömesrs Ediğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>5-6244>v A997/5LlR AbrSeNDA MAL DEVRÜK(rBüyükşehirmi Faaliyasİ ndenYİlçs i Faaliyasİ n EmmlEDevraESmrAsı ı EnnddterUKaydıKdarA stzeie Dyen ve/ğevr die Dyen Tıllşınzt Old/S BaşdrlüTesprüE Halünderulçs i Faaliysnne(DevraE Edilt ğE - HukukENVANTERşKçğD.NDŞau ST< ) ĞİYöT VE DEVRAD) ĞİYöT TAŞ TMAZLAbIN SONRçDŞN TESP) ÜK(rBüyükşehirmi Faaliyasİ ndenYİlçs i Faaliyasİ n EmmlEDevraESmrAsı ı EnnddterUKaydıKdarA stzeie D Dsnsmanda Hastalçs i Faaliysnne(DevraE Edilt ğE - HukukBÜYTEŞEHİRVv A997/5YARÜNDENkİLÇEdv A997/5YARÜNE MAL DEVRÜK(rSmrAsı ı EnnddterUKaydıKdarA stzeie Dyen ve/ğevr die Dyen Tıllşınzt Old/S BaşdrlüTesprüE Halünderulçs i Faaliysnne(DevraE Edilt ğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>5-77>EE. 19İMşİ YARÜK(rVeLaşEnESaşde( vğbştıaMÇıkıUnDairV Firği dirEMikİ Odar ntbuım Payi Zorğnlulill GetiASİie( nds ve/ısomnrrBağışt OtırBirYKısmıniK Milği Eğie TıVakfı ve/Milği Eğie TıMüdürlüklınmneEBmrAkılmasrdda lYapıar ( Tul Edilmemelerisnlekçe KATBEIM PçğI ZORUNLULUĞUK(rVeLaşEnESaşde( vğbştıaMÇıkıUnDairGetiASİie( nds ve/ısomnrrBağışt OtırBirYKısmıniK Milği Eğie TıVakfı ve/Milği Eğie TıMüdürlüklınmneEBmrAkılmasrdda lYapıar ( Tul Edilmemelerisnlekçe BAĞ.ŞLAbIN MİLLİVEĞİÖRE VAKF aV< MİLLİVEĞİÖRE MÜDÜRLÜKYARÜNE BIRAKBEMçarK(ÜVeLaşEnESaşde( vğbştıaMÇıkıUnDairV Firği dirEMikİ Odar ntbuım Payi Zorğnlulill GetiASİie( nds ve/ısomnrrBağışt OtırMilği Eğie TıMüdürlüklınmneEBmrAkılmasrdda lYapıar ( Tul Edilmemelerisn İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>5-3432>DOÇENT GENE RUn GenenvUsulü e (lmırn uşt ÖğlanEJüli Tırafi göıru MüedrediğE - ğında ştırBilimselrÇalışTet OlKıhJülinEnEÖny(rgılımDUnDairğeğ(rasin AdiğEaeÜa Süreleİddiası/BilirkİNİs ÖğlununE onuyusİncei Be( L ediğe - HukukvİLİRKİŞÜ İNCELİM GENENETÜREDIÜK20ğında ştırDoçentiyk /drosuKa YaeterisVılv ÖğnunEUsulü e (lmırn uşt ÖğlanEJüli Tırafi göıru MüedrediğE/ğında ştırBilimselrÇalışTet OlKıhJülinEnEÖny(rgılımDUnDairğeğ(rasin AdiğEaeÜa Süreleİddiası -rVilirkİNİs ÖğlununE onuyusİncei Be( nee / ÜyLÜzere Dsn ediğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>4-6043>EK DE SÜÜC GÖVTİGENE RUu MüZneea Süreleaki Bin urununESçün Öinde TıÜye( vTırafi göırA ÖNCE HİÇ v EmmlİiyeVıılnllriüleDındE70ılleri/ğınddtıroabul EdrediğE - mmlİiyeVıılnllriüışvlYsum> eMev m ndenYÇıka ılleri/Tıraf n maleğındanM / ÜyırTemyizEEde Dyeliğe - HukukTEMYİZ YOLUNAYBAŞVURBAKYseseSİY20Öinde TıÜye( vTırafi göırEirğers Ücr> UNGenenrnvu Münneea Süreleaki Bin urununESçün A ÖNCE HİÇ v EmmlİiyeVıılnllriüleDındE70ılleri/ğınddtıroabul EdrediğE - mmlİiyeVıılnllrivlYsum> eMev m ndenYÇıka ıllerindrlüTemyizEYoluna oılvurLTeyLsapla- HukukHUSUMETd20Öinde TıÜye( vTırafi göırEirğers Ücr> UNGenenrnvu Münneea Süreleaki Bin urununESçün A ÖNCE HİÇ v EmmlİiyeVıılnllriüleDındE70ılleri/ğınddtıroabul EdrediğE - mmlİiyeVıılnllrivlYsum> eMev m ndenYÇıka ıllerindrlüTemyizEYoluna oılvurLTeyLsapla- HukukTADİFÇanFATIÇOLMçYATIN TEMYİZ > GENE RUÖinde TıÜye( vTırafi göırEirğers Ücr> UNGenenrnvu Münneea Süreleaki Bin urununESçün A ÖNCE HİÇ v EmmlİiyeVıılnllriüleDındE70ılleri - mmlİiyeVıılnllriüışvlYsum> eMev m ndenYÇıka ılleri/Tıraf n maleğındanM / ÜyırTemyizEEde Dyeliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>5-714>EEGO GENELşMÜDÜRLÜĞÜİİ YAPİ (E7nkÜya a Snds (lmlÜerr elentToplu TıllmaE7raçlÜyıKdarTilli vs i şln / tt OdanM45eDıkikaulksAkİ OmaaServisasİ niğvKallerığıAsrüışvEşi iyk İlkDsnne(ın Kabrn Mill - HukukTOPEU TAŞ MAÜSİSTEPİ (E7nkÜya a Snds (lmlÜerr elentToplu TıllmaE7raçlÜyıKdarTilli vs i şln / tt OdanM45eDıkikaulksAkİ OmaaServisasİ niğvKallerığıAsrüışvEşi iyk İlkDsnne(ın Kabrn Mill - HukukEŞİT6
D8.D27.3.2000TR>5-721>EMEMNUSHSKLAbIN İADEKİeOADİY RUTüm EhlliytsiziykNsre DrtAdane /llerıcıiN27<ğikİÇ DUdmğr -e / ÜyıLısTışIDUnnrğında ştırArtl Edi ışamnı YMem ÖliyteYEngSL HnunnEnEV TulğındanMSöz Edree Dyeliğe - HukukEHLİYETSİZ6
D8.D27.3.2000TR>5-116>ENOTERLlRDN DEFTERşONçğI ORLİK CA İVHESAB NŞ YA) RMAarKGEREKENşMEBLAĞKLETelefont DuyurununETebligat lYapıununETemSL Prensipleri e ın Kabulris-hSazılımBrediASm Üzınmnee enSLg de/d Firtreenh2ruş GünüESçünderYntbrnnrğında yar ( TmAYlarısı Üzeree Dyeliğe - HukukDe ÜPLİNain ŞarK( NotsİasİEnEDefterUOnayi Ortak Cariı esabıKae atı mesrs Ediled/meblağışvTelefont DuyurulabSİeliğeneea Sürele enSLg ystğı AlaDairGeç Ödeş Dsn manda HastÜzereenh-ÜTebligat lYapıununETemSL Prensipleri e ın Kabulri/lYapıar ( Tul Edilmemelerisnlekçe TEBLİGATÇHUKUKUNUNK>İM6
D8.D27.3.2000TR>5-1546>EMEKLİY YTEĞİY OKULLAY aV<6AÇIKÜE. 1ÖREVÖN i KANSİPROGRAM7İY kMEZUNLİY RULisans ÖindnSmZneeDevamt Oltlması da YKaramelik ediğe Dikey ıeç şESçün oılvurLsak Adayt OdarSöz onusuTProgramt OdanMElüÇokYBeşE ıa ÖncstMezunEOUmuşEOUmavŞartıE7ranLsapla- Hukuki KANSİE. 19İMÜNE DEVAE (Üğikey ıeç şESçün oılvurLsak Adayt OdarSöz onusuTProgramt OdanMElüÇokYBeşE ıa ÖncstMezunEOUmuşEOUmavŞartıE7ranlerisnlekçe DeKEYÜu1ÇsŞ İÇIAYBAŞVURU (Üğikey ıeç şESçün oılvurLsak Adayt OdarSöz onusuTProgramt OdanMElüÇokYBeşE ıa ÖncstMezunEOUmuşEOUmavŞartıE7ranlerisn İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>5-1614>KİM ir edillerineEve lYapıarın Kabul Edilmemeleri - HukukAVUKAT KİM ir edillerineEve lYapıarın Kabul Edilmemeleri - HukukKmDİPmDİTIN ÖNLENMA ÜK( 7vpılt KSmiyklınmnele / Üp/ ÜştırÖleenmDsnnde Esas/ısomncairV Fgel(rtaçünderYermAlutmesıKdar nmINlizm> ir edillerineEve lYapıarın Kabul Edilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>5-2927>vAKANL Y KURULUePREN ÜPeOADİY RUAlttırManda ni Si AlürULiçi YKat B Hastaki tmeIİznEsÜzeYnraki BT MOB leşmiştmm RhasE / ÜyıLSastLrunu EdrediğE HaldeU (rgıhKn Üyt OlntırU(lmlÜermaz Hale GetiASİie( /S BucunuLDoğurLn Y(niraki BTTesisi Yapıarın Kabrn Mill - HukukKE ÜTVVE YÜRÜTÜGENELİRkE 1999İ YAM RUVıılnl OT Öğlunca Çevr Eve OrmaneVıılnllriüışvYınmnee eç eedili (rgıhKn ÜylntırU(lmlÜermaz Hale GetiASİie( /S BucunuL / ÜtaşvnandE onusuTaki BaşvTesis EdremDsnnde S( FaE KaüSdele Yapılm (gğnlu Edilmemeleri - HukukMAHKEMA OADİY7İY N TÜDEĞİŞTİ ) ĞİDENkYARÜNE GETİ ) ĞİSİdGEREĞÜK(rLrunu EdrediğE HaldeU (rgıhKn Üyt OlntırU(lmlÜermaz Hale GetiASİie( /S BucunuLDoğurLn Y(niraki BTTesisi Yapıarın Kabrn Mill - HukukE 19ENETÜMAHKEMA OADİY7İY NA UYMAÜZORUNLULUĞUK(rVıılnl OT Öğlunca Çevr Eve OrmaneVıılnllriüışvYınmnee eç eedili (rgıhKn ÜylntırU(lmlÜermaz Hale GetiASİie( /S BucunuL / ÜtaşvnandE onusuTaki BaşvTesis EdremDsnnde S( FaE KaüSdele Yapılm (gğnlu Edilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>6-401>AVUKAT HSKK NDŞ KOVUŞTURBAKİZNİaV< ) Ğİ ÜK( aki Başvların (rgılamesıKae Kariyk DUdmğr -eutali ğındydh onu EdreY Dyeliğe - HukukKOVUŞTURBAKİZNİaV< ) Ğİ ÜTİTÜ İLİŞKİ> GENE RU7vpılt lması da/aki Başvların (rgılamesıKae Kariyk DUdmğr -eutali ğındydh onu EdreY DyeliğendıULn Genenvu MüZL Edilt ğE - Hukukin ŞKYAYGILçMçS.NŞ YÖNE6
D8.D27.3.2000TR>5-1158>EEMAKŞKİE. 1ÖREVELİMANLİY RU65n (şlKıhDoUdmrmaktSunde Hast- Emilli Ayll t Olt MOBemDksizin ve/YaşMp/ydıT7ranmaksızınMSözleşm ESastÇalıştı ıUnbSİelillerieve/Ücr> Ödeş Dsn Edilt ğE - HukukE. 1ÖREVELİMANLİY N TÜEMAKŞK Ödeş Dsn Edilt ğE/Emilli Ayll t Olt MOBemDksizin ve/YaşMp/ydıT7ranmaksızınMSözleşm ESastÇalıştı ıUnbSİelillerie- HukukEMAKŞK Ödeş Dsn Edilt ğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>5-1785.EAVUKATLIKÜSTAJINDŞN MUAFİYET RUPolisEAkadYmisi Güveniyk BilimlerieFakültesns YapıvğerslerieBölüm dılılnulğındarÖinde TıÜye( YenvİstemiE- ıvpıltll Kanu u Md. 4tKapseılKdarn ıAleri/u Mün ediğe - HukukPOi KeAKADEMeSİY202547 S.=8'darTN ımt naleŞilli SastA ÖNCE HİÇ DUmeleri -e üveniyk BilimlerieFakültesns YapıvğerslerieBölüm dılılnulğındarÖinde TıÜye( Yenvıvpıltll StajındanMMuafliytIİsteminrnvYAsaylm (lmırDUmeleri - HukukBARO LEVHçS.NŞ YAZBEMç İSTEPİ (E7vpıltll StajındanMMuaf TutuUnDair-UPolisEAkadYmisi Güveniyk BilimlerieFakültesns YapıvğerslerieBölüm dılılnulğındarÖinde TıÜye( /ıvpıltll Kanu u Md. 4tKapseılKdarn ıAleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>5-4199>ANAGAYRİMENKULÜN KÜTÜĞÜADE ElYK EÇOLAbr> u ST< ) EN BAĞ.MSIZ BÖLÜM RUUmuma A0akva(tirah vD EğeencevYınmnün 70aşıAsrüışvvstaki tremDsnnele /t mmlİklınmneleOyçoklillyl YVel csllerie / Üya VığlanLTeyLsapla- HukukElYK EÇAÇMç rEÜÇALIŞMA RUHS ) K(r ütüğünderukyeri DUnDairıöstzeieerrBağımsızadirEBölümds muma A0akva(tirah vD EğeencevYınmnün 70aşıAsrüışvvstaki tremDsnnele /t mmlİklınmneleOyçoklillyl YVel csllerie / Üya VığlanLTeyLsapla- HukukUMUBAKAÇIK İSTİRAHATdVE EĞLENCEdYK EÇAÇBEMçarK(Ü ütüğünderukyeri DUnDairıöstzeieerrBağımsızadirEBölümds /t mmlİklınmneleOyçoklillyl YVel csllerie / Üya VığlanLTeyLsapla- MülkliytIlması a vstÇalışTerÖzgürlüğüne ın Kabulrisnlekçe BAĞ.MSIZ BÖLÜM RU ütüğünderukyeri DUnDairıöstzeieerr- muma A0akva(tirah vD EğeencevYınmnün 70aşıAsrüışvvstaki tremDsnnele /t mmlİklınmneleOyçoklillyl YVel csllerie / Üya VığlanLTeyLsapla- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>5-1111>Ev A997/5mBAŞKAN YİRDIMCILİY RU5272 SayılıyKanu vs iuüleDıyalıy enSLg r ( Tınca SaybsıdtırAzaltılmasrdda lYapıarın Kabul Edilmemeleri - Hukukv A997/5mKANUTUNUNKUYGULANMçS. HSKK NDŞ GENELGEÜ( B FaaliyedılılnU / dımcbulrisSaybsıdtırAzaltılmasrdda lYapıarın Kabul Edilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>5-3398>Ei KE7ERIN6EĞİÖRE VEkE. 1ÖREVSRed ÜK(hÜçE ıaul E enSL Mesle ieve/Teknik Lisel(rt- TR>5-2196rÖinde Tı ıaindanMİtibarenY9.eSmııftanMBaşlnmaktÜzıne KadYmeiyaDUnDair4ı ıaaYÇıka ılmasrdda lYapıarın Kabul Edilmemeleri - HukukHAZIYLIKÜ9.eS N FIKv LUNANşi KE7ER RUÖindn TıSKarlınmnele4ı ıaaYA İLUY(nidenMnameleeneliğe - HukukANADOLUei KE7ERIV7LA YİBANCIÜ İL AĞ.YLIKLIşi KE7ER RUKadYmeiyaDUnDairAnadoluELisesnsAd yl YTekTProgramUAlttıı Ydirğeşt ereeliğe - HukukYrBANCIÜ İL AĞ.YLIKLIşi KE7ER RUAnadoluELiselerieSastKadYmeiyaDUnDairAnadoluELisesnsAd yl YTekTProgramUAlttıı Ydirğeşt ereeliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>5-1776>Ev A997/5mMECi KİeOADİY N TÜBİR KISM.NŞ YÖNE6
D8.D27.3.2000TR>5-4800>EÖSYSK( üksrköinde TıProgramınae erğeşt easdeUOrtaöinde TıBaş OltPuddtıışvÇaresörsapla /tsayiKışv0,24vYınmnee0,08aDUnDairV Firğeş Dsn -e / Üyı Eğie TıİlkDlınmneleÖngöİdüğü 7mrsa/KnmIN / Üyı a vstlizm> e edillerineE ( Tul Edilmemelerisnlekçe YTEĞİYE. 1ÖREVPROGRAM.NŞ YERLlŞTİ ME (EOrtaöinde TıBaş OltPuddtıışvÇaresörsapla /tsayiKışv0,24vYınmnee0,08aDUnDairV Firğeş Dsn -e / Üyı Eğie TıİlkDlınmneleÖngöİdüğü 7mrsa/KnmIN / Üyı a vstlizm> e edillerineE ( Tul Edilmemelerisn İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>5-5787>EÜNİVERSİTE AYAŞ) RMAVn Göri KİAİTÜYTEĞİY i KANSİEĞİÖREÜKİÇIA YURTDIŞ.NŞ GÖADE ) Ğİ ÜK( Baş Olsızan aDairGeli ğöş Dsn -eYurtdışı Eğie TdenMnoğanMBorcunuLNakdenMÖde Dsn Edilt ğE - HukukYURTDIŞ.İEĞİÖREDENkDOĞATÜBORÇY20A ÖNCE HİÇ 7rAştı meYA İLİlisinrnvYüksrk Lisans Eğie Tn -eNakdenMÖde Dsn Edilt ğE/Baş Olsızan aDairGeli ğöş Dsn - HukukYTEĞİY i KANSİEĞİÖREÜKİÇIA YURTDIŞ.NŞ GÖADE ) ĞİY20A ÖNCE HİÇ 7rAştı meYA İLİlisinrnvBaş Olsızan aDairGeli ğöş Dsn -eYurtdışı Eğie TdenMnoğanMBorcunuLNakdenMÖde Dsn Edilt ğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>5-1806>EZEL HALK OTOBÜS7ERINDAÜRUHS )Ü İLİŞKİ(eYKaramelik Hükmü SastUlaşbm Koordinasyod/merkeziE enSL Öğlunca KualÜösörsapla-rBüyükşehirmi Faaliysnne(ıit n dmğra Edilç snHastaki Bin S( FaE KaüSdeleurunu EdreY Dyeliğe - HukukBÜYTEŞEHİRVv A997/5YARÜNDEkTOPEU TAŞ MAÜHİZMETİdRUÖESL lalk OtobüslerieSastLlgaiyaRuhslt Konusunı Ydüyükşehirmi FaaliysnninhS( Faiyan dmğr -eYKaramelik Hükmü SastBuhS( FanrnvBüyükşehirmi FaaliysntUlaşbm Koordinasyod/merkeziE enSL Öğlunca KualÜösörsapla- HukukTOPEU TAŞ MAÜHİZMETİdRUÖESL lalk OtobüslerieSastLlgaiyaRuhslt Konusunı Ydüyükşehirmi FaaliysnninhS( Faiyan dmğr -eYKaramelik Hükmü SastBuhS( FanrnvBüyükşehirmi FaaliysntUlaşbm Koordinasyod/merkeziE enSL Öğlunca KualÜösörsapla- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>6-1249>DÜZENLEYİCÜKİ YAPİT YÜRÜTÜGMAKİAİTÜDURDURUEMçarK(rÜzereenhp/ ÜyıK Buhğameleemeystğı AlımDUnDairTesis EdremişIDUnnrBireyselraki Bl(raşv YapıiE eçeriyiyğEai E FaiediğE - direyselraki Bl(raşvKazanılTışIlmaıarğöşüşn>diğE - HukukvİREYKE7Kİ YAP7ER RUğameleeyicitaki Bin SürütülBe( nEnEğurd ÖğlmesrKae Kariyk DUnDairÜzereenhp/ Üy Buhğameleemeystğı AlımDUnDairTesis EdremişIDUnnrBireyselraki Bl(raşv YapıiE eçeriyiyğEai E FaiediğE - HukukKAZANILMIŞSHSK (Eğameleeyicitaki Bin SürütülBe( nEnEğurd ÖğlmesrKae Kariyk DUnDairÜzereenhp/ Üy Buhğameleemeystğı AlımDUnDairTesis EdremişIDUnnrBireyselraki Bl(raşv YapıiE eçeriyiyğEai E FaiediğE - direyselraki Bl(raşvKazanılTışIlmaıarğöşüşn>diğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>5-1750>AVUKATLARDŞN BARO GİDERLlRDN5mKATKI PçğI VE SOSYİŞ YİRDIM FONUkKE ÜTT KİeİSTENMA ÜK( 1136 Sayılıyıvpıltll YAsasrdda ğı AlarisVilmemeleris- İstenY Dyeliğe - HukukBARO GİDERLlRDN5mKATKI PçğI VE SOSYİŞ YİRDIM FONUkKE ÜTT KİeİSTENMA ÜK( 1136 Sayılıyıvpıltll YAsasrdda ğı AlarisVilmemeleris- İstenY Dyeliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>6-1677>Ev A997/5mMECi KeOADİY 7LA SÖZLlŞĞİYOLMçMçS.NŞ RAĞMöT TEDAŞ'TŞN KmBLOdVE DiREKYARÜKİÇIA KİRAeİSTENMA ÜK( urununESstemindenMnoğanMUyğalazulğtırıöİüm vstÇözümvYınmnün utali (rgıhn Mill - HukukTEDAŞ'TŞN KmBLOdVE DiREKYARÜKİÇIA KİRAeİSTENMA ÜK( B FaaliyeM(clisE / ÜyıLSastSözleşm EYoktİkerr- urununESstemindenMnoğanMUyğalazulğtırıöİüm vstÇözümündstıöİLİli (rgıhYerE - Hukuku Göri KYAYGIdYlRDK(EB FaaliyeM(clisE / ÜyıLSastSözleşm EYoktİkerrEliltryk /bloEve/ğidillerieSçün TEDAŞ'tenhpiya asten Dsn -eurununESstemindenMnoğanMUyğalazulk - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>6-1779>EKAÇSK SUkKULLANBEMçarK(Ü açaktSutV dSLa Tahmaıuk E tiASİie( neea Süreleaki Bin urununESstemiE- TırafUnD 7rAsrdda ğıha ÖncsdenMB Firğeş işIBirYAboariyk Sözleşm sisVilmemeleri/utali (rgınıntıöİLİli n Mill - HukukABONE6
D8.D27.3.2000TR>5-1852>Ev A997/5mOTOBÜS TERMÜN ŞKİOTOPARK Ü( UzunESKarlnESstifa Y Etn>kvSsteyen ÖESL 7raçESahipleri denMB Fği dirEV dSLsısomutsrdda İsabytsiziykEdilmemelerisnlekçe OTOPARK NÜÜC GÖSİZÇHALE GETİ ) ĞİSİd> GENE RUŞehirlerarAsr Otobüs/TerIlöa SndskiE- ÖESL 7raçESahipleri etSKarvSmııyt mesrsn ıAksızınMTaTeıenMÜcr> siz Hale GetiASİie( nele /nunt OtırTN ılerisÜcr> siz Yn Üyt öma lması tırSmııyt Olnı Aşterisnlekçe ÜC GÖSİZÇYADİY7İNMçİHSKK Ü( B FaaliyeOtobüs/TerIlöa SeOtoparkıE- ÖESL 7raçESahipleri etSKarvSmııyt mesrsn ıAksızınMTaTeıenMÜcr> siz Hale GetiASİie( nele /nunt OtırTN ılerisÜcr> siz Yn Üyt öma lması tırSmııyt Olnı Aşterisn İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>6-1712>EOKULDŞN 7LİŞİĞIA KİSİLM6
D8.D27.3.2000TR>6-2880>EAÇIK HATA RUğöşeraSermays /tkıEPayi Öde DsnneleHatall n MillnunEVa HİrBirYuncei BeLSastFark Edre Dyip esapt OtırDenSe Tİ/S BucuEOrtayaYÇıka ılleriE- ı0akvHatatKapseılKdarğeğ(rasin AreY Dyeliğe/DındE70maaSKarsn - HukukDekçKAÇMAÜSRed ÜK(hHatall Öde DnrnvYApılmasrdda ğında ştır edç>kvğbşt B AlıvYA da lreYsinrnvBilmemeleri/ esapt OtırDenSe Tİ/S BucuEOrtayaYÇıka ılleriE- ı0akvHatatKapseılKdarğeğ(rasin AreY Dyeliğe/60 GünlüıESKarv- HukukHA> GI ÖDEMA RUğöşeraSermays /tkıEPayi Öde DsnneleHatall n MillnunEVa HİrBirYuncei BeLSastFark Edre Dyip esapt OtırDenSe Tİ/S BucuEOrtayaYÇıka ılleriE- ı0akvHatatKapseılKdarğeğ(rasin AreY Dyeliğe - HukukDÖNER SERMAY5mKATKI PçğI ÖDEMA ÜK(hHatall Öde DE- Ödsin ğaETarihtenhİtibarenY2577 SayılıyYAsadarÖngöİüeenhDındE70maaSKarsn açünderGeli ısomutsrdıS MümküırDUMill - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>6-970>EG GörVSRed ÜKSONŞ ERMÜŞKv LUNANşREKTÖRÜNVSENATOYUÇTOPEATTIYAdÇAĞ.YMçSIYV5mBAŞKANEIKÜATME ÜK(hS( FasisVilmemelerindanMBueŞilildeUısomuışhKn Üyt Olnv YapıiE eçeriyğisVilmemeleri -eAğır ve/ı0akvS( FaEGasbıUBilmedmğr - HukukREKTÖRÜNVSENATOYUÇTOPEATTIYAdÇAĞ.YMçSIYV5mBAŞKANEIKÜATME ÜK(hA İLİıSKarsn S Ba Er işIBilmeaUL-eAğır ve/ı0akvS( FaEGasbıUBilmedmğr/S( FasisVilmemelerindanMBueŞilildeUısomuışhKn Üyt Olnv YapıiE eçeriyğisVilmemeleri - HukukYsese GASBIK(hA İLİıSKarsn S Ba Er işIBilmeaULu ktörüırSenatoyumToplant yaYÇapl mesrsve dılılnulk Etn>sn -eY( FasisVilmemelerindanMBueŞilildeUısomuışhKn Üyt Olnv YapıiE eçeriyğisVilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>6-4529>EADİZINDAÜTAHS KeAMACIN TÜDEĞİŞTİ ) Ğİ ÜK(hAsTıBazEİstasyodununE /mIN / Üyı a n MillndanMBahisast- aki Bee / şıt70aşacairğınddarA İLİli mm Rhasneleaki BirTesis EdenEV iyiyğEaUBilmedmğr Yermutal Emm Rhassnninen Mill - HukukMERŞ KOMİSYONUkKADİY N TÜ İLİŞKİ> GENE RUAsTıBazEİstasyodununE /mIN / Üyı a n MillndanMBahisast7razİnEnETahsis Amda ştırDiğeşt erediğE - aki Bee / şıt70aşacairğınddarA İLİli mm Rhasneleaki BirTesis EdenEV iyiyğEaUBilmedmğr Yermutal Emm Rhassnninen Mill - Hukuku Göri KMAHKEMA RUAsTıBazEİstasyodununE /mIN / Üyı a n MillndanMBahisast7razİnEnETahsis Amda ştırDiğeşt erediğE - aki BiEV iyiyğEaUTesis Ett ğE/UyğalazulğtırV iyiyğEaUBilmedmğr utal Emm RhassnndeEÇözümleşeliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>5-2542>EYURTDIŞ.İDİPLOMAÜDENK6
D8.D27.3.2000TR>6-4566>EİÇMAVSUYUÇBİRLİĞDNDAÜFESHİ (YMevzuatt Ydir ğameleemeTVilmemelerindanMHangi İçmDrSuyusdirğiğEnrnvFeshnESsteniyorsnrS( Faiyamm RhasneledeUO İçmDrSuyusdirğiğEnrnvBilmedmğr Yermutal Emm Rhassnrn Mill - HukukYsesei KMAHKEMA RUİçmDrSuyusdirğiğEnrnvFeshnEKonusunı YMevzuatt Ydir ğameleemeTVilmemelerindanMHangi İçmDrSuyusdirğiğEnrnvFeshnESsteniyorsnrO İçmDrSuyusdirğiğEnrnvBilmedmğr Yermutal Emm Rhassnrn Mill - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>5-2099>Ev A997/5mBAŞKAN ÖDENEKYARÜK(rmm aFği utal l(rtGn. Md.'ğüaüS "5272 S.=8dSürürlüğerG AdiktenhS Başrğıha ÖncsLısınaULM(clisE / ÜylÜyıEAeçeriyiyğEai Yit eaeşt e"eŞillindskiEğameleemesnneleHYapıarın Kabrn meleri - HukukMAHALLİVE 19E7ER GN. MD.'ĞÜKGENELGE Ü RU5272 S.=8dSürürlüğerG AdiktenhS BaşrB FaaliyedılılnUÖdsisllerie onusunı Yğıha ÖncsLısınaULM(clisE / ÜylÜyıEAeçeriyiyğEai Yit eaeşt eeŞillindskiEğameleemesnneleHYapıarın Kabrn meleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>6-4877>ETEMYİZEYBAŞVURBAKSRed ÜK(hTebliğETarihrnrruzleyen 30 Gün açünderVılv ÖğlnbSİeliğe - SKarnrnvBitn>sn 7rarÜzemDrZtme ına Rastt OsnrBueSKarlınmn 7rarÜzemDYenvS Ba Ern ğaEAünüESzleyen TarihtenhİtibarenYYedaEAün UzauışhSayılrsapla- HukukTEMYİZ BAŞVURUSUNUNKADİ Vsn 7rarÜzemDrZtme ına Rastt OsnrBueSKarlınmn 7rarÜzemDYenvS Ba Ern ğaEAünüESzleyen TarihtenhİtibarenYYedaEAün UzauışhSayılrsapla- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>6-4033>ETİCA ET ODçS.KYÖNEÖREVKURULUkKADİY N TÜ İLİŞKİ> GENE RUNavlmeMHasılrtbrnda PayiKışvTahsilitaki Bineea Sürele-hp/ ÜyıK utali aki BTN27<ğiğendırn ıAleri/ğınddtıru MüZneleHYapıar (lmırDUMill - HukukE 1999İ YAM RUNavlmeMHasılrtbrnda PayiKışvTahsilitaki Bineea SüreleTicaretrndasıhKn Üylntırutali aki BTN27<ğiğendırn ıAlerie-hp/ ÜyıK urununneea Süreleğınddtırutal Emm RhassnncsLu Münnee / ÜyLÜzereeliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>6-3622>EMENFAATİNa9/KİLlNM GENE RUDında ştırTatilasİdırG tt ğE EvmneleÖnündskiE-Yutal ye ve/Yargıya oılvurmnı YpİNİselrAüncei v Emeşru dirEMenfaatiUBilmedmğr - HukukEHLİYETK(rDında ştırTatilasİdırG tt ğE EvmneleÖnündskiEMezÜyt OlnvKallerığıAsrvAmda yl Yutal ye ve/Yargıya oılvurmnı YpİNİselrAüncei v Emeşru dirEMenfaatiUBilmedmğr - EhlliytyaDUmeleri Edilç snHastğınddtıru Müedree Dyeliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>6-4397>EVEKİL VçSITçSIY7LA LİKDP 997LENşİ YARK(hTebligatt OlnvVilileLYaesömesrsTemyizeea SüreleSKarnrnvdevVilileLTebliğETarihrndenMBaşlnmasrs Edilt ğE - HukukTEMYİZ İSTEPİNDAÜZçMçNAŞ MI NİDENİYLA REDIÜK20İsabytsiziyğE - Tebligatt OlnvVilileLYaesömesrsTemyizeea SüreleSKarnrnvdevVilileLTebliğETarihrndenMBaşlnmasrs Edilt ğE/VililleLTakip EdreYleaki rsnlekçe TEBLİGATÇ( VililleLTakip EdreYleaki rs-hTebligatt OlnvVilileLYaesömesrsTemyizeea SüreleSKarnrnvdevVilileLTebliğETarihrndenMBaşlnmasrs Edilt ğE - HukukSRed7ERIN6BAŞLANGBCI6( VililleLTakip EdreYleaki rs-hDoğrudnnrğında yarYaesörnETebligatıneSKarlınmn Başlnmasrs KaüSdeleEsas/ısomnTeyLsapla- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>4-2524>EAVUKATLIKÜKİM ir edillerineEve lYapıarın Kab n meleri - HukukKİM6
D8.D27.3.2000TR>4-2527>AVUKAT GEYHÜNE AÇBEAT DekçK(IBirYAvpıltınedılılIBirYAvpıltae / şıt7sil yA da VililvSmfltıyl YTakip Edeliğe ğındylt MndneVırosuKa BirYSazıLİastBiediABe( L edilt ğE -tBiediABeyen AvpıltaeÜzereenhğisiplaşvlarısıdda lYapıarın Kabul En meleri - HukukMEKLİY KURAL7İY NA UYMAÜYÜKÜMLÜLÜĞÜİ(IBirYAvpıltınedılılIBirYAvpıltae / şıt7sil yA da VililvSmfltıyl YTakip Edeliğe ğındylt MndneVırosuKa BirYSazıLİastBiediABe( L edilt ğE - HukukTÜRKİYE BAROLİY BİRLİĞDKMEKLİY KURAL7İY (E7vpıltl OlnvYüklındnklınmUA İLİlerieBuUA İLİiır utsalllriüleYııışır BirYŞilildeUÖESn DoğrulukEve OnurtaçünderYermnee et easkEve 7vpıltll Unvddtıışv edilt rn ğaESAyglEve Güvene (lmırBiç Tde ğınranmesıKae Kariyk DUdmğr - HukukUYmDBAÜin ŞarK(ÜBirYAvpıltınedılılIBirYAvpıltae / şıt7sil yA da VililvSmfltıyl YTakip Edeliğe ğındylt MndneVırosuKa BirYSazıLİastBiediABe( L edilt ğE -tBiediABeyen AvpıltaeÜzereenhğisiplaşvlarısıdda lYapıarın Kabul En meleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>5-3527>EHİZMET KUSURU (ÜOrtaUÖindn TıÖindncisi n upe atıUımDUnnrğında l OlnvÇocillnunEÖldKaülassnrn ayi Okul PansnHo vs EklıntreenmneleğbştıdarAedç>kleşm sindenMno ayi utalenrnvlizm> eKusurundanMSöz Edree Dyeliğe - HukukORLİİE. 19İMİE. 19C Kİe/ ÖLÜM RU atıUımDUnnrğında l OlnvÇocillnunEÖldKaülassnrn ayi Okul PansnHo vs EklıntreenmneleğbştıdarAedç>kleşm sindenMno ayi utalenrnvlizm> eKusurundanMSöz Edree Dyeliğe - HukukOKULaV< PANSİYON EKYANTİYARÜKDIŞ.NDŞ GERÇEKYAŞENşEYYAM RUOrtaUÖindn TıÖindncisi n upe atıUımDUnnrğında l OlnvÇocillnunEÖldKaülassnr- utalenrnvlizm> eKusurundanMSöz Edree Dyeliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>5-3529>EZEL SAĞLIKÜKURULUŞUNCAaV< ) ENkİLAT ( lekSmZnESAdelisAd üışvYınmAluts - u kt mvYAsariüleın Kabul Emanda HastSorumlulukEYüklınBe( nEnEğisiplaşvlYapıununETemSL İlkDlınmndenMlarıl OlnvŞahsiliği İlkDsnHastÇriyşt ğE - HukukDOKTOY7İY NKREKYAM YASAĞINA AYK RI TUTUM NİDENİYLA SORUMEU TUTULMçSIY20ğisiplaşvlYapıununETemSL İlkDlınmndenMlarıl OlnvŞahsiliği İlkDsnHastÇriyşt ğE - ÖESL Sağll K Öğluşunca ÜzereenhGazyteYİlÜösdda ğında ştırAd üışvı Ydilmemesr - Hukukin Ş7İY NKŞAHS LİĞDKİLKİ ÜK( ÖESL Sağll K Öğluşunca ÜzereenhGazyteYİlÜösdda lekSmZnESAdelisAd üışvYınmAluts - u kt mvYAsariüleın Kabul Emanda HastSorumlulukEYüklınBe( nEnEBuUİlkDHastÇriyşt ğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>6-3778>arTIR ANLİŞMAZLIĞI RUAyyıLSaçDlıne VığlıYİki Köyt7rAsrdda 1933ı ıainda ÇizremişIDUnnrSmııyışv eç şEYsİasİEnEnETarafUnDamTopDairÜstündstıöstzeie D( neea Süreleaki Be-hpesiırve/YürütülBe( Zorğnlu aki BTDUıAleri/ğındE onusuTEdreY Dyeliğe - HukukKE ÜTVVE YÜRÜTÜGM ÜSTÜADE u ST< ) ĞİSİNAV7LİŞKİNKİLkE 19EVKURULUkİ YAPİ (EğındE onusuTEdreY Dyeliğe -Upesiırve/YürütülBe( Zorğnlu aki BTDUıAleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>6-3937>EYURTDIŞ.İTEKNsKÜÜNİVERSİTESÜNDENkMEZUNKOLAT DekçCIN TÜDENK6
D8.D27.3.2000TR>6-6128>AVUKAT OLMçYATKKİŞ NDAÜŞİRKET ADINA TEMYİZ BAŞVURUSUK(rDında Şirk> Uemsilcisinele7vpılt n meyanM SşliysNotsİt7rAcbulriyl YVekaletnLTstÜzediğE - VekaletnLTstİleLTemyizrnvYAlnızca 7vpıltl OvTırafi göırYaesörbSİelileaki rdelen MillnunEDikılte/ısomncarisnlekçe YALNIZ AVUKATLARIN YİPAB) ECEĞDKİ YARK(rDında Şirk> Uemsilcisinele7vpılt n meyanM SşliysNotsİt7rAcbulriyl YVekaletnLTstÜzediğE - 7vpılt n meyanMBirYKSşlnEnETemyizEdılv Öğsunı YdilmeLTeyLsapla- HukukDANIŞTAYDA TEMYİZ HSKK NIkKULLANBAKYseseSİY20Dında Şirk> Uemsilcisinele7vpılt n meyanM SşliysNotsİt7rAcbulriyl YVekaletnLTstÜzediğE - 7vpılt n meyanMBirYKSşlnEnETemyizEdılv Öğsunı YdilmeLTeyLsapla- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>6-4912>ETDİFsKÜKm ŞarK(ÜMaMün HAsaytı -vKazasTesprü TutAlariKışvurunuieve/ edç>kvn ayar (lmırHale GetiASİie( /SstemiE- TutAlariKUpesiırve/DoğrudnnrYürütülebSİirYN27<ğikİÇ BirYuki BTDUıAleri - HukukKAZA TESP) TUTANAĞI RUurunuieve/ edç>kvn ayar (lmırHale GetiASİie( /Sstemi/TutAlariKUpesiırve/DoğrudnnrYürütülebSİirYN27<ğikİÇ BirYuki BTDUıAleri -ÜMaMün HAsaytı Trafyk /zesr - HukukKE ÜTVVE DOĞRUDŞN YÜRÜTÜGENELİRkE YAM NİTEkvn ayar (lmırHale GetiASİie( /SstemiE- TutAlariKUBuUN27<ğikİÇ BirYuki BTDUıAleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"6
D8.D27.3.2000TR>6-76>EAVUKATLIKÜASG1999ÜC GÖVTİRİFA ÜK( BirYAvpıltrYaösdda Ayll tıtÇalışanYAvpıltıneAyll sÜcr> Yenvıvpıltll Asgali Ücr> UNrifDsnnde nameleenebSİelileBirYN27<ğiğisVilmemelerindan, UNrifDderYermAlutsrdda Mevzuatar ( Tul Eıöİüln>diğE - HukukAVUKAT YATINDç ÇALIŞŞN VUKATIN SLACAĞI ÜC GÖV( Ayll tıtÇalışanYAvpıltıneAyll sÜcr> Yenvıvpıltll Asgali Ücr> UNrifDsnnde nameleenebSİelileBirYN27<ğiğisVilmemelerindan UNrifDderYermAlutsrdda Mevzuatar ( Tul Eıöİüln>diğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>6-4018>EAVUKATLIĞA ENGEL TEŞKİL EDECEK HALYARK(rDında ştırAd mvÖldKamDrSuçundanMHaps Emm Rum n upeğıha/S BaşrŞ/ tt ESAlıvzerediğE - Memnuvlmat Otıtırİşde EdrediğE/Ansak Avpıltll MesleğeneeYııışTeyLsak TutumlnunEÇevr ETırafi göırBilinmDsneHükmü ediğe StajrYaema UNGenenrnvu Müedreeliğe - HukukADAM ÖLDÜ ME (EDında ştırHaps Emm Rum n upeğıha/S BaşrŞ/ tt ESAlıvzerediğE - Memnuvlmat Otıtırİşde EdrediğE/Ansak StajrYaema UNGenenrnvu Müi ediğe - HukukMEMNUSHSKLAbIN İADEKİe(rDında ştırAd mvÖldKamDrSuçundanMHaps Emm Rum n upeğıha/S BaşrŞ/ tt ESAlıvzerediğE - Memnuvlmat Otıtırİşde EdrediğE/Ansak Avpıltll MesleğeneeYııışTeyLsak TutumlnunEÇevr ETırafi göırBilinmDsneHükmü ediğe StajrYaema UNGenenrnvu Müedreeliğe - HukukAVUKATLIKÜMEKLİĞİNAVYAKIŞMAYŞCAK TUTUM VE DekDİTIŞLARK(rDında ştırAd mvÖldKamDrSuçundanMHaps Emm Rum n upeğıha/S BaşrŞ/ tt ESAlıvzerediğE - MesleğeeYııışTeyLsak TutumlnunEÇevr ETırafi göırBilinmDsneHükmü ediğe StajrYaema UNGenenrnvu Müedreeliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>6-4857>EÖYS SONUCUNUNKGEÇERSİZ SAYBLMçSINA 7LİŞKİNKİ YAPK( urununESstemiHast70aşaULğınddtıru MüZL- 7vrup YİnsanMHa t Oltmm Rhassnnine MOB leşenhp/ ÜyıEmanda HastYArgılameüışvYınaienmesnIİsteminrnvoabulü SastnandE onusuTaki BaşvurununE- HukukAVRUPA 7NSŞN HSKLAbIKMAHKEMAKİAİTÜKE ÜTYAŞENşOADİY RUYArgılameüışvYınaienmesnIİsteminrnvoabulü SastnandE onusuTaki BaşvurununE- ÖYS S BucununEAeçersiz SayılmesıKaea Süreleaki Bin urununESstemiHast70aşaULğınddtıru MüedremişIDUmesr - HukukYAYGILçMçN TÜYENİLlNM7
D8.D27.3.2000TR>6-2129>EÜYE ÜYEÜSTATÜSÜVKURULBADŞNKGEÇENkSRedY20ÖdsitaE KaüSdeleÜiylyk /pseıltaçüne ısomutsrdae Kariyk DUmesr manda HastAneyLsa ve/YAsaylmın Kabrn Mill - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>6-6719>EEŞ NİDENİYLA TAYDAÜTAGENE RUDında ştırTayiULn Gep Ett ğEea derVoşhKndroUBilmedmğr - TayiULn Genenrru MüedeleÜ ÖNCE HİÇ PCE oariUDıire dılılnulğınıleaki Binileurunu EdreYliğe - HukukKADROSUNDA BOŞ YERKOLATIN TAYDAÜTAGENE RUEş manda Hast-Ln Genenvoabulü ediğe - HukukNELGİSAYARkE YATMENDAİN TAYDAÜTAGENE RUDında ştırEş manda HastTayiULn Gep Ett ğEea derVoşhKndroUBilmedmğr - TaGenenvoabul EdreYliğe - HukukÜNİVERSİTE PERSONE< DAİR5mBAŞKANEIĞI OADİY RUDında ştırTayiULn Gep Ett ğEea derVoşhKndroUBilmedmğr - TayiULn Genenrru Müedelep/ ÜyıK urunu EdreYliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>5-6022>MÜDÜ YİRDIMCISIÇOLAbr> ATANBAKTAGENENDAÜREDIÜK20ÖlçmDrve/Değ(rasin AmDrUzmeüımDUnnrğında dtıro/nundaEV FirtreenMElüAzYİki ıaul EÖindemeniyk Yaema oşulunuLn şımelerindan u Meaki BinileYınmndern Mill - HukukMÜDÜ YİRDIMCISIÇOLAB) ĞİAİTÜKOŞUL7İY (EÖlçmDrve/Değ(rasin AmDrUzmeüımDUnnrğında dtıro/nundaEV FirtreenMElüAzYİki ıaul EÖindemeniyk Yaema oşulunuLn şımelerindan At öma UNGenenrnvu Müineea Süreleaki Bin HYapıar (lmırDUMill - HukukENkAZ İKİı ILkE. 1ÖĞİA7
D8.D27.3.2000TR>5-4991>EVAL LİĞDN HSSIMÇOLAbr> u ST< ) DsĞE DekçK(IV iyiyğE UemsilenEV iynrnvBizzat yA da MevzuattU( Tınca V iyiyğE UemsilerS( FaiyaBirYVililv7rAcbulriyl YSavuöma İtirazIve/TemyizEDilelç snrÜzemD( L edilt ğE - HukukVAL LİĞD TEMSİLKYseseSİY20BilmedmğrKaea SüreleDUnDairDosyada lerhangi dirEV Lg rYermAlutleri AnlaşbUnnrEmnliytIŞuberMüdKaüETırafi göırÜzereenhğilelç l(rasrDosyaştırTeRhamül E tiASİiprÜzereenhp/ Üyda lYapıar ( Tul Edilmemelerisnlekçe EMNİYETKŞUBEkMÜDÜ ÜK(IV iyiyğE UemsileeY( FasisVilmedmğrKaea SüreleDUnDairDosyada lerhangi dirEV Lg rYermAlutleri AnlaşbUnnrEmnliytIŞuberMüdKaüETırafi göırÜzereenhğilelç l(rasrDosyaştırTeRhamül E tiASİiprÜzereenhp/ Üyda lYapıar ( Tul Edilmemelerisn İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>6-5676>EİLÇE v A997/5mMECi KİeOADİY Y20Büyükşehirmi Faaliy dılılnrdaeGöndeerediğE TarihtenhİtibarenY7 Gün açeersnnde S(nidenMıöİüşülBe( nEnESstenilBemD( Lmanda Hast MOB leşt ğE vee MOB leşenhBue / Üya / şıt10 GünlüıESKardehDındE70ılTesr edilt ğE - HukukY997 GÜN İÇ< )SÜNDEÜYENİDENkGÖRÜŞÜGMAKİAİTÜİSTEN) ĞİM7
D8.D27.3.2000TR>5-4988>Ev A997/5/5mA) TAŞINMçZ RUEsnaf veeSanatkÜyt Orndasınavlizm> eBinasırYaesıltaçün/DevlytIİhaastKanu u HükümlerineE (ğlmAdaneDoğrudnnrSatbştıaea SüreleB FaaliyeM(clisE / Üyında lYapıar ( Tul Edilmemelerisnlekçe KAMUVKURUMU NİTE eBinasırYaesıltaçün/B Faaliyye(ıit n şıemezışv-eB FaaliyeM(clisE / Üyında lYapıar ( Tul Edilmemelerisn İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>5-4185.EADİŞ) RMAVn Göri KİAİTÜ7LİŞİĞIAIA KİSİLM7
D8.D27.3.2000TR>6-1309>EAVUKATLIKÜKİM ir edillerineEve lYapıarın Kabul Edilmemeleris-/Avpıltr SmiyğEaişvnandE onusuTYKaramelik KapseılKa ısomutmasrdıS Bue SmiyğEaUu smi N27<ğiğeniUOrtadanM allerTeyLsapla- HukukOADİPmDİTIN SKLANMçarTIN ÖNLENMA Ü RU SmiyksTesprüEne Esas/ısomncairV Fgel(rrnvYAyglnvKualÜösmdarğetaylımBregliyeSahipEve lerkesiır olayll t rınırüedrci ÖESLiyklınmnesTesprü EdebSİeliğe N27<ğikİÇ DUTesr edilt ğE - HukukKİM ir edillerineEve lYapıarın Kabul Edilmemeleris- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>5-5349>EYİRDIMCIKDOÇENT7
D8.D27.3.2000TR>5-6261>EYÖNEÖME GENE RUİçFaiyaYermBöFgesEsTesprüEnde/YKaramelikteMn meyanM ısıtlnmat OrGetiAeny enSLg rÜst lYapı NormlÜyı a vstlYapıarın Kab n dmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>6-892>EÜNİVERSİTE YAP Kİ YARİ VA TEKNsKÜDAİR5mBAŞKANEIĞINDŞ G Göri KİNŞAAT MÜHENDİSE RU657 S.=8'ya UNbE - ÖESL Ş/ tt r ve/N27<ğikl(rtGedilt renrÖinde TıA İLİlisian aDairG İLİlein Are D( neeDUnnak dilmemeleri - HukukE. 1ÖREVn Göri KİÇOLAbr> u GöriENDİR) ĞİAİTÜMÜMKÜNYOLMçMçS. RU657 S.=8'ya UNbE Ü ÖNCE HİÇnrnvYApıeaki rieve/Teknik Dıire dılılnulğındarA İLİli İnşaltrMühein ( - HukukE 1999KADRODŞ G Gör YİPAN PERSONE< ( Ü ÖNCE HİÇnrnvYApıeaki rieve/Teknik Dıire dılılnulğındarA İLİli İnşaltrMühein ( - ÖESL Ş/ tt r ve/N27<ğikl(rtGedilt renrÖinde TıA İLİlisian aDairG İLİlein AreY Dyeliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>6-387>EUYmDBAÜin ŞarK(ÜÖinde TıA İLİlisiaişvnCE ıProgramt Olnı AllerisHa derİmrıl ıAleri/ğisiplaşvAm ArETırafi göırÜzereBe( L edilt ğE -tFakültetYKara TıK ÖğluETırafi göırÜzereenhlarıüışvYı FaE KaüSdelelYapıarın Kab n dmğr - HukukFAKÜLTE YÖNEÖREVKURULUkTADİFINDŞN V< ) ENkDİSEPLİTÜin ŞarK(ÜÖinde TıA İLİlisiaişvnCE ıProgramt Olnı AllerisHa derİmrıl ıAleri -t ( TmavlarısıdınEğisiplaşvAm ArETırafi göırÜzereBe( L edilt ğE - HukukDERSVPROGRAMLAbIN GINDIĞI HALDEVİM Ş7İMçMçK (EÖinde TıA İLİlisiaeLÜzereelikt ( TmavlarısıdınEFakültetYKara TıK ÖğluETırafi göırDiğelEğisiplaşvAm ArETırafi göırÜzereBe( L ediğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>5-6155.EİÇsei KRESTAUDİTTkE YATME İZNİ BAŞVURUSUK(rDınddtıru MüZLYolmedakyamm RhashKn Üylntırutali ollukEn aDairEmnliytIve 7sayiş Sast nmINnamelmnesSığlame vee orumddtırJaedarmddtırA İLİi DUmesr manda HastlYapıarın Kab n dmğr - HukukE 1999KOLLUKÇOLAbr> EMNİYETKrE6ASAYİŞY7LA KAMUVDÜZENİND SAĞLçMç G GörE RUİçFaiyau stau Üşteaki tTstİznisdılv Öğsu lması da ğınddtıru MüZLYolmedakyamm RhashKn Üylntır nmINnamelmnesSığlame vee orumddtırJaedarmddtırA İLİi DUmesr manda HastlYapıarın Kab n dmğr - HukukJANDŞRMçN TÜG GörE RUİtali ollukEn aDairEmnliytIve 7sayiş Sast nmINnamelmnesSığlame vee orumddtırJaedarmddtırA İLİi DUmesr manda HastİçFaiyau stau Üşteaki tTstİznisdılv Öğsu lması da ğınddtıru MüZLYolmedakyamm RhashKn ÜylntırlYapıarın Kab n dmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>5-6143.NOTERIN6SORUMEULUĞUK(rNotsİeleamrıeY( FasinisDevr tmesnneleSorumlulullnuUOrtadanM allerTeyLsapla- dılıltinenvAsllnı A İn>diğE VekaletnLTays Asll Ginen A Onayi ÜzediğE/NotsİeledeUBi Eyi BdeleSorumluEn asapla- HukukBAŞKATİBİNKİ YAPİTDENkNOTERIN6SORUMEULUĞUK(rNotsİeleamrıeY( FasinisDevr tmesnneleSorumlulullnuUOrtadanM allerTeyLsapla- dılıltinenvAsllnı A İn>diğE VekaletnLTays Asll Ginen A Onayi ÜzediğE/NotsİeledeUBi Eyi BdeleSorumluEn asapla- HukukNOTERIN6İM ŞKYseseSİND DEVRATME ÜK(hSorumlulullnuUOrtadanM allerTeyLsapla- dılıltinenvAsllnı A İn>diğE VekaletnLTays Asll Ginen A Onayi ÜzediğE/NotsİeledeUBi Eyi BdeleSorumluEn dmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>6-5484>NOTERIN6ATANBAKTAGENENDENkVAZGEÇME ÜK(hNotsİiykEd FgesEeSahibE İkerr2f=ez At ödıktrnES Başr1f=ez - lması da 1512 S.=8dMd. 30/3tU( Tınca Tesis OlmeaULaki Bde lYapıar ( Tul Edilmemelerisnlekçe ATANBAKTAGENENDENkVAZGEÇMEK(rNotsİeleNotsİiykEd FgesEeSahibE İkerr2f=ez At ödıktrnES Başr1f=ez - lması da 1512 S.=8dMd. 30/3tU( Tınca Tesis OlmeaULaki Bde lYapıar ( Tul Edilmemelerisn İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>5-3766>EPOi KeOKULUİE. 19C YARÜK(r"Laz(rtMüdm aFe( L eç AmDmişIDUncaktıe"eŞ/ tıv7rAnmesıKaea SüreleYKarameliğEaişvGöz HastallklÜyı a a Süreleğameleemeystğı AlımDUnDairğında dtırOkuldanMİ SüiğEaişv MOBeassnndeEusabytsiziykEn meleri - HukukLAZERkMÜDAHALA Ü GEÇİRMEMÜŞKOLBAKŞARTrK(ÜPolisEOkuluıÖindncii rie-eYKarameliğEavGöz HastallklÜyı a a Süreleğameleemeystğı AlımDUnDairğında dtırOkuldanMİ SüiğEaişv MOBeassnndeEusabytsiziykEn meleri - HukukOKULDŞN 7LİŞİĞIA KİSİLM GIK7İY (EPolisEOkuluıÖindncii rielması da "Laz(rtMüdm aFe( L eç AmDmişIDUncaktıe"eŞ/ tıv7rAnmesıKaea SüreleYKarameliğEavGöz HastallklÜyı a a Süreleğameleemeystğı AlımDUnDairğında dtırOkuldanMİ SüiğEaişv MOBeassnndeEusabytsiziykEn meleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>6-1016>EDENK GENE RUÜ ÖNCE HİÇnrnvOlmmluEıöİüşüES Başsrnda YaesörnEVılv Öğlnrtaçün SevliysTesprü SmıavtLYaesömeksızınMDenkiykEd FgesEeVzerediğE - ğıha ÖncsLMezuneDUnnUnD 7çısi göırEşitsiziykE / Ütlllerindnnrğında dtırUNGenenrnvu MüinEnESsabytsiziyğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>5-3880>ETEMYİZ (hulrEmnliytIMüdKaüaüS V iysAd üa ğındyltTakip EdebSİeliğeneea SüreleYı FaEd FgesEaişvnosyada dilmememesr - ğınddtırTemyizEEdre DmişISayılmesı - HukukVAL ADINA DekçKLİKDNE RUİlrEmnliytIMüdKaüaüS/ğındyltTakip EdebSİeliğeneea SüreleYı FaEd FgesEaişvnosyada dilmememesr - ğınddtırTemyizEEdre DmişISayılmesı - HukukNOKSŞN BELGEYNİDENİY7LA DekçTIN TEMYİZ 997LMEMÜŞKSAYBLMçSI (hulrEmnliytIMüdKaüaüS V iysAd üa ğındyltTakip EdebSİeliğeneea SüreleYı FaEd FgesEaişvnosyada dilmememesr - ÜzereenhSKardehNokslnulğınMTaTeıt ömamesı - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>5-5657>DÖNER SERMAY5mGELİRENDENkPERSONE<< PAY ÖDENME ÜK(hA İLİrnvFireenhYaesömeleri ğöşemasİdırÖdsi Dyeliğeneea SüreleMalliy dıılnulğıLTebliğnnde lYapıar ( Tul Edilmemelerisnlekçe DÖNER SERMAY5mGELİRENDENkPAY SLACAKkPERSONE<İKKISITLçMç RUMalliy dıılnulğıLTebliğnnde lYapıar ( Tul Edilmemeleris-ES syal/DevlytIvstlYapı/Devlyti İlkDlınmne vst657 S.=8'unE enSL Mant riüleın Kab n dmğr - HukukEZDAÜTEDekİkGÖRÜ ENkVE RAPORLUİOLUNANşSRed7ER RUğöşeraSermays G FirrndenMPayrÖdsi Dyeliğeneea SüreleMalliy dıılnulğıLTebliğnnde lYapıar ( Tul Edilmemelerisnlekçe NORMLAb HİYERARŞİSİNAVAYK RIEIKÜ(hTebliğEİle/YAsayla YaesörnEğameleemedenMFarklımBrreğameleemeystGidreassnr- ğöşeraSermays G FirrndenMPayrAşacairPCE oariiM ısıtlnmasnlekçe TEBLİĞY7LA YASAYLA YAP LAT DÜZENLEMİDEN FARKLIÇBİR DÜZENLEMİY5mGİDİLM7
D8.D27.3.2000TR>6-6404>E 19EVMAHKEMAKİACA KEŞİF VE NELİRKİŞ İACALEĞİSİNAVRESENşOADİYKV< ) Ğİ ÜK(ETarafUnDtırAidsİasİE Öde Dassnr- uasİEdeIlmasızYÇıkasak TaraftrnEısomutk Üzıne DevlytIHazİn sindenMÖdsi Dsnnee / ÜyLÜzereBe( Zorğnlulmğr - HukukKEŞİF VE NELİRKİŞ İACALEĞİSİ RUİtal Emm RhassnncsLu senhp/ ÜyLÜzereBe( -rAidsİasİEn uasİEdeIlmasızYÇıkasak TaraftrnEısomutk Üzıne DevlytIHazİn sindenMÖdsi Dsnnee / ÜyLÜzereBe( Zorğnlulmğr/TarafUnDtırÖde Dassnr- HukukNELİRKİŞ İACALEĞİSİ RUİtal Emm RhassnncsLu senhp/ ÜyLÜzereBe( -rTarafUnDtırAidsİasİE Öde Dassn/uasİEdeIlmasızYÇıkasak TaraftrnEısomutk Üzıne DevlytIHazİn sindenMÖdsi Dsnnee / ÜyLÜzereBe( Zorğnlulmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>6-4971>ETAPUYAkMERŞ OLAbr> TESCİL ED) ENkTAŞINMçZ RUMadenM7rAmasRuhsrtbrÜzereBe( nde lYapıar ( Tul Edilmemeleris-EMadenciiykEFaalliytynderVulunuUnTeyLsapla- HukukMAD19C YsKVFAALİYETÜK(ETaşıemezışvMyramDUnDairSmııyt ödı ılleriE- MadenM7rAmasRuhsrtbrÜzereBe( nde lYapıar ( Tul Edilmemeleris- HukukMERŞ OLAbr> TESCİL ED) ENkTAŞINMçZ RUMadenM7rAmasRuhsrtbrÜzereBe( nde lYapıar ( Tul Edilmemeleris-EMadenciiykEFaalliytynderVulunuUnTeyLsapla- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>6-1591>EAVUKATLIKÜSTAJrK(ÜBirYBölümüaüS YurteğbştıdarYaesömesrdda lYapıarın Kabul En meleri - HukukSTAJrN BEL<İKBİR BÖLÜMÜNÜN YURTKDIŞ.NDŞ YAP LMçSI (h7vpıltll Kanu udda ve 7vpıltll StajrYKarameliğEadırÖngöİüeenhAmdaa ve Usuler (lmırDUnDairTaTeıt ömasıhKn şısrnda Bu SKarnrnvStajrSKarsnndeleSayılrsapla- HukukAVUKAT YATINDç YAP LAT STAJK(ÜBirYBölümüaüS YurteğbştıdarYaesömesrdda lYapıarın Kabul En meleri - HukukBARO LEVHçS.NAÜKAYBTV> GENE RUStajlnvB FiyaBirYBölümüaüS YurteğbştıdarYaesömesrdda lYapıarın Kabul En meleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>5-5827>ODŞ7İY NKÇIKİRDIK7İY YÖNEÖME eTN ımt Olt7rAsrdda YermAlanM“… İnşaltrYKara Ti ve/YApıMDenra Ti lizm> i”edılılIOdal OlnvUzmeüul EAlant Olna G rn ğaE- HukukMİMİY7IKÜMEKLİĞİK(hAenSL BrreğisiplaşvDUnDairBINlizm> asİEn HepsinisaçeediğEaişv abulü ŞehirmPlant ma İç Mim Tul EPeyzajrMim Tulğl GinerBINlizm> asİEn AsılvUzmeüuaşuışhğisiplaşlınmneleYokISayılmesı AnlaılKa G Feliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>5-5021>EKÖYÜN NÜFUS DURUMUNUTÜDEĞİŞMA Ü RU öy/YAsasıhKnpseılKda TüESL KSşliyğE Devam EdenE- OrmddU öyü n meEN27<ğiğeniUKaybett ğEe Edilç snHastTüESL KSşliyğEYenvS Ba Ern rreY Dyeliğe - HukukKÖY TÜZEL KİŞ 7
D8.D27.3.2000TR>6-2832>ÜNİVERSİTE MEMURU (ÜSoruaturma S BucurÖnzereenhlarıüışv nmINA İLİrndenMÇıkarma n dmğr -hlarıyı Ansak YÖK'nunEÜzeebSİeliğe/AlthlarıtTakn A Y( FasiniledeUBi K Öğla(ıit n dmğr - HukukKAMUVG GörENDENkÇIKİRBAÜin ŞarK(ÜAnsak YÖK'nunEÜzeebSİeliğe/AlthlarıtTakn A Y( FasiniledeUBi K Öğla(ıit n dmğr -UÜ ÖNCE HİÇ Mem Öğ - Hukukin Ş V7
D8.D27.3.2000TR>6-2066>Ev A997/5mBAŞKANrTIN TUTUKLANMçar VE G GörDENkUZSKLAŞ) R LMçSI (hMaaşıeışvÜçteYİkiiykEKısmlnı AlnTeyLsapla- Pa ÜştırTahsisltrN27<ğiğendırn dmğr vstlizm> eKn şıulğındarÜzereebreYliğe - Hukukv A997/5mBAŞKANrTIN MAAŞIK(ETahsisltrN27<ğiğendırn dmğr vstlizm> eKn şıulğındarÜzereebreYliğe -NA İLİdenMUza t ştı ılleriEğöşemtaçün MaaşıeışvÜçteYİkiiykEKısmlnı AlnTeyLsapla- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>6-4687>EKUYU SUYU KULLANBM N TÜ İLİŞKİ20Büyükşehirmi Faaliysi ve/ASKİE enSL MüdKalüğü'Se(ıit Hiç Brrelizm> tenhSr vsylmıtıksue /nali göırYa ÜylÜnmeyanMDında Şirk> e urunu EdreYliğe KaüSde/ASKİE enSL MüdKalüğüncsLTesis EdreYleaki masİdırYı FaE KaüSdelelYapıarın Kab n dmğr - HukukSU VEYA ATIKSUkKAN GINDANşYADİYLANMçMç RUYa ÜylÜnmeyanMDında Şirk> e ıit Kuyu Suyu KualÜösmiKışvurunu EdreYliğe KaüSde/ASKİE enSL MüdKalüğüncsLTesis EdreYleaki masİdırYı FaE KaüSdelelYapıarın Kab n dmğr - HukukYseseK(EB Faaliyeve/ASKİE enSL MüdKalüğü'Se(ıit Hiç Brrelizm> tenhSr vsylmıtıksue /nali göırYa ÜylÜnmeyanMDında Şirk> e ıit Kuyu Suyu KualÜösmiKışvurunu EdreYliğe KaüSde/ASKİE enSL MüdKalüğüncsLTesis EdreYleaki masİdırYı FaE KaüSdelelYapıarın Kab n dmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>6-4362>EPOi KeAKADEMeSİYFAKÜLTE YÜKSEKeOKULUİE. 19C ÜK(hulSüiğEv MOBeenrğında dtırAsk rieve/EmnliytITeürelrtbna oığli OkullÜy 2547ISayılı/YAsa'dınEğbştıdarÖESL Kanu t Olyla nameleend ğrndenM5316ISayılı/Af/YAsasıhKnpseılEğbştıdarn dmğr -UAftrnEFaydal eLTeyLsapla- HukukOKULDŞN 7LİŞİĞIA KİSİLMkvnkuluıÖindnci( -rAsk rieve/EmnliytITeürelrtbna oığli OkullÜy 2547ISayılı/YAsa'dınEğbştıdarÖESL Kanu t Olyla nameleend ğrndenM5316ISayılı/Af/YAsasıhKnpseılEğbştıdarn dmğr - HukukAF YASASIVKAPSAMIİ(ePolisEAkAdemisiaFakültetYüks>kvnkuluıÖindnci( nrnvOkuldanMİ SüiğEaişv MOBeassn -rAsk rieve/EmnliytITeürelrtbna oığli OkullÜy 2547ISayılı/YAsa'dınEğbştıdarÖESL Kanu t Olyla nameleend ğrndenMAf/YAsasıhKnpseılEğbştıdarn dmğr - HukukAFDŞN FAYDALANBAK(ePolisEAkAdemisiaFakültetYüks>kvnkuluıÖindnci( nrnvOkuldanMİ SüiğEaişv MOBeassn -rAsk rieve/EmnliytITeürelrtbna oığli OkullÜy 2547ISayılı/YAsa'dınEğbştıdarÖESL Kanu t Olyla nameleend ğrndenMAf/YAsasıhKnpseılEğbştıdarn dmğr göırFaydal eLTeyLsapla- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>5-4721>TBMM ÜYELlRDN5mTDİFsKÜin ŞarKUYGU7İNMçarK(ÜTesprü TutAlari nameleenipe Öal İhl iynrnvMüeyyidesntU(gulamutk Üzıne TBMM dılılnulğınaeGöndeereYliğe - HukukHAKİM VE SAVCILAbrÇTDİFsKÜin ŞarKUYGU7İNMçarK(ÜTesprü TutAlari nameleenipeS( FaiyaYArgıvMyrcii rinee öndeereYliğe -e Öal İhl iynrnvMüeyyidesnnEnEBuUMakamt OcatU(gulamLsapla- HukukDİPLOMATsKÜDOKUNULBAZLIĞI OLAT KİŞ 7
D8.D27.3.2000TR>6-3576>EKAMUVG GörENİNkAVUKATLIKÜMEKLİĞİYLA BAĞDİŞMAMçarK(ÜStajlnı ğıha ÖncsLTaTeıt yıp0Ruhsrtbnı AlmadanM aymakaman aDairG İLİ/YApantıruuhsrtbrdılv ÖğsununEu MüedreBe( nde lYapıarın Kabul Edilmemeleri - HukukAVUKATLIKÜSTAJrKTİMçMLANMçarTA RAĞMENkRUHSATKV< ) ĞİME ÜK(hStajlnı ğıha ÖncsLTaTeıt yıp0Ruhsrtbnı AlmadanM aymakaman aDairG İLİ/YApantıruuhsrtbrdılv ÖğsununEu MüedreBe( e-eYürüttüğüv nmINA İLİrnenvıvpıltll la oığdaşmeleri - HukukAVUKATLIKÜMEKLİĞİYLA KAMUVG GörENİNkBAĞDİŞMAMçarK(ÜStajlnı ğıha ÖncsLTaTeıt yıp0Ruhsrtbnı AlmadanM aymakaman aDairG İLİ/YApantıruuhsrtbrdılv ÖğsununEu MüedreBe( nde lYapıarın Kabul Edilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>7-1931>MADIÜKHASARLI TDİFsKÜKm ŞarKTESP) TUTANAĞIN TÜ İLİŞKİ20ğındyarıdiyaYArgıvYsİasİEncy dııılrsapla-Uİtali YArgıvYsİ nde 70aşaULğınddtırG İLİ/YKaüSdeleu Müi ediğe İncylınBeksizrnvu Müinee / ÜyLÜzereY Dyeliğe - HukukTDİFsKÜKm ŞarKTESP) TUTANAĞIN TÜ İLİŞKİ20MaMün HAsaytı -vİtali YArgıvYsİ nde 70aşaULğınddtırG İLİ/YKaüSdeleu Müi ediğe İncylınBeksizrnvu Müinee / ÜyLÜzereY Dyeliğe/ğındyarıdiyaYArgıvYsİasİEncy dııılrsapla- HukukGÖGör RUMaMün HAsaytı Trafyk /zesrsTesprü TutAlariKışvurunuieSstemiHast70aşaULğınd - ğındyarıdiyaYArgıvYsİasİEncy dııılrsapl/İtali YArgıvYsİ nde 70aşaULğınddtırG İLİ/YKaüSdeleu Müi ediğe İncylınBeksizrnvu Müinee / ÜyLÜzereY Dyeliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>6-1861>EKÖYLlR AbrSeNDA arTIR UYUŞMAZLIĞI RUİçiki riedıılnulğındarA İLİli MerkezeV iysnnEnEBSİirkSüirDUnDairTayiULEdreY Dyeliğe -UYArgılameüışvTarafsızulğınaeGöLg rDüşürYliğe - HukukvELİRKİŞ RUİçiki riedıılnulğındarA İLİli MerkezeV iysnnEnEBSİirkSüirDUnDairTayiULEdremesnneleYArgılameüışvTarafsızulğınaeGöLg rDüşürYliğe -E öyl(rt7rAsrdda SmııyE (ğşmezulğıa- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>5-5700>ETMMOB MİMİY7IK-MÜHENDİS7sKÜrE6ASG1999ÜC GÖ-ASG1999ÇİZİM VE DÜZENLEMİ ESAS7İY YÖNEÖME e edillerineE (lmırBulmeaULnandE onusuTYKaramelik Hükümlerinde lYapıarın Kabul Eıöİüln>diğE - HukukYÖNEÖME -7sgali Çizrmrverğameleeme Esast OltYKarameliğEe-eYürürlüktekyamevzuattİle/Sözleşm Yaema Hürrliytynyeve/Rekabyt Kanu u'üleın Kab n meleris- HukukMİMİY7IKÜVE MÜHENDİS7sKÜMEKLİĞİKHSKK NDç ÇIKİR LAT YÖNEÖME7
D8.D27.3.2000TR>5-3879>EYÖNEÖMEkleşm sinE Ueminent MndneG İLİ/Alant Oltİastİ glli onut OdlIOdal OlnvY( FasisVilmedmğr - ğameleeyrci ÖalUnDınMBirb eryler (umlnusSığlamekE onusudda da BirliğişvnCara TıY( Fasinilen dmğr - HukukODŞ7İY NKYÖNEÖMEkleşm sinE Ueminent MndneG İLİ/Alant Oltİastİ glli onut OdlIVilmedmğr - HukukMİMİY7IKÜHİZMETENİNkÖNEMİ VA EZEL inYN27<ğiğisSlnumu vstBuUlizm> tenhYa ÜylÜnnnUnD 7çısi göır et ediğE ÖalUnDınMÜst lYapı ÖalUnDınarın Kabul En şımeleri - HukukHİZMETEN NİTE inrnvÖneTi ve/ÖESLiyği ediğe ediğe B FiyaBirYğisiplaşvaçünderYürütülBe( nişv açldt mez DUmesr BuUlizm> tenhYa ÜylÜnnnUnD 7çısi göır et ediğE ÖalUnDınMÜst lYapı ÖalUnDınarın Kabul En şımeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>7-1377>EANAB) İM DŞ7ImBAŞKANr RUFakültetAnebSİim nalıKa At öanrÖinde TıÜye( nişvAt ma İki Bine / şıturunu nandsı AçmekEHususudda Ehlliytyen dmğr - HukukDekçYA EHLİYETK(ÜAnebSİim nalı dılılnrdın At öanrÖinde TıÜye( nişvAt ma İki Bine / şıturunu nandsı Açmekta Ehlliytyen dmğr - HukukE. 1ÖREVÜYAKİAİTÜATİMçKİ YAPİTİTÜ İLİŞKİDekçarK(ÜAnebSİim nalı dılılnrdın DındE70mekta Ehlliytyen dmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>7-2566>EAVUKATLAbIN İŞ YERİKAÇMAarK(ÜÖESL mevzuatıtU( Tınca uuhsrtt ödı ılaULakysİasİEnEnEnandE onusuTYKarameliğe UNbE KısomutsrdırÖngöİenEğameleemetğı Alari YAsaL ÖalUnDınarın Kab n dmğr - HukukEŞYERİKAÇMA VE ÇALIŞ) RMAVRUHSATrK(ÜÖESL mevzuatıtU( Tınca uuhsrtt ödı ılaULakysİasİEnEnEnandE onusuTYKarameliğe UNbE KısomutsrdırÖngöİenEğameleemetğı Alari YAsaL ÖalUnDınarın Kab n dmğr - HukukYÖNEÖME7
D8.D27.3.2000TR>7-1293>E İLİŞİDekçLİY RUDınddtıru MüZneea Sürele a ÜylÜrınMDında 7çısi göırpesiırHükümYN27<ğiğisn şımeleri - HukukKE ÜTVHÜKÜM RUDınddtıru MüZneea Sürele a ÜylÜrınMDında 7çısi göırpesiırHükümYN27<ğiğisn şımemesr - urunu nandt Olt- HukukDekçN TÜREDIÜNE 7LİŞKİNKOADİYK( urunu nandt Olt-MDında 7çısi göırpesiırHükümYN27<ğiğisn şımeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>7-2506>EKADASTROVMAHKEMAKİKOADİYLAbIN TÜKE ÜT NİTE7
D8.D27.3.2000TR>7-1955.ÜNİVERSİTEAİTÜİĞİÖRE-E. 1ÖREVB) İMSEL ADİŞ) RMAVVA YAYIMVFAALİYETYARÜK(r / ÜyLAlmaıY( FasinileSenatoya(ıit n dmğr - HukukDOÇENT UNVANIN TÜ GINMçS RUBue /droya(ıtÜnmeyanlÜrınMDoçentiiğEn Her TürlüEAkAdemikvlmat OtıgöırYa ÜylÜnmet OtıtırnCarmetğCE Hnisdıl OltİastÜzemDi rieŞ/ tına oığl eLTeyLsapla- HukukDOÇENT7
D8.D27.3.2000TR>7-4287>EYÜRÜTĞİAİTÜDURDURULBASI (hutali aki Bin U(gulamutsisHa inde AidsİreBe( L üç vsylmDUnnaksızYZa ÜylÜrınMDoğutsisve/utali aki Bin 7çıkçaelYapıarın Kab n mesr Koşult OtıtırBirlikterGedç>kleşm si DurumIdda YürütmrnrnvDurd ÖğlmAsrnae / ÜyLÜzereYliğe - HukukE 1999İ YAPİTKUYGU7İNMçarK(ÜHa inde AidsİreBe( L üç vsylmDUnnaksızYZa ÜylÜrınMDoğutsisve/utali aki Bin 7çıkçaelYapıarın Kab n mesr Koşult OtıtırBirlikterGedç>kleşm si DurumIdda YürütmrnrnvDurd ÖğlmAsrnae / ÜyLÜzereYliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>6-4263>ESİCİL RAPORU (ÜBirYBütün n upeSicilv7m ArnrnvDüşüncs HnisYansıtrnEHususudrpesiırve/ucrai aki BEn meleri - HukukKE ÜT VA İCRAİKİ YAPK( Sicilv7m Arnrnv /naatinileurunuEe-eSicilvRaporuÜBirYBütün n upeSicilv7m ArnrnvDüşüncs HnisYansıtrnEHususudrpesiırve/ucrai aki BEn meleri - HukukSİCİL AMİRENİTÜKANAATİTİTÜ İLİŞKİ(eSicilvRaporuÜBirYBütün n upeSicilv7m ArnrnvDüşüncs HnisYansıtrnEHususudrpesiırve/ucrai aki BEn meleriıgöırİncylınBeksizrnvu MüiL edilt ğE - HukukSİCİL AMİRENİTÜDÜŞÜNCE ÜK(hSicilv7m Arnrnv /naatinileurunuEe-eSicilvRaporuÜBirYBütün n upeSicilv7m ArnrnvDüşüncs HnisYansıtrnEHususudrpesiırve/ucrai aki BEn meleriıgöırİncylınBeksizrnvu MüiL edilt ğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>7-4961>EDOLMUŞ VE N A997/5mOTOBÜS9ÜC GÖYARÜK(rZamrYaesömesrdaea Süreleaki Bin urununESstemit-MDında Tüketicii r BirliğitğCEneğEaişvMeşru vstAktüSL menfaattİlSüresinileV Tulğl 7çıkrn dmğr göırmm RhashKn Üylnda lYapıar (gğnlu Edilmemeleri - HukukZAM YAP LMçSI İ YAPİTİTÜ İLİŞKİİSTEPİ (EDolmuş vstB FaaliyeOtobüs Ücr> lerineEa Sürele-MDında Tüketicii r BirliğitğCEneğEaişvMeşru vstAktüSL menfaattİlSüresinileV Tulğl 7çıkrn dmğr göırmm RhashKn Üylnda lYapıar (gğnlu Edilmemeleri - Hukuk İLİŞİDekçSI (hutali aki Bl(rrnvlYapıar (gğnluğununEYArgıvYoluyl Yğenra TinisAmaçleyanMurunu nandsıdtırG İüeebremesnIİçrnvÖnÜSorunt OtıgöırDUnnrğında dtırSubjilt f Ehlliytyen öırYaniUKişisSL lmat Otıı İhl i EdenEBirYğınddtırVulunupEdilmemeleri HususudunEYArgıvYsİEncy Takn A EdreYliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>6-4441>EMECBURÜKHİZMETkYÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KALD R LMçSI (hEğie TıAmdaiyl YdılılIBirYÜ ÖNCE HİÇdÇ G İLİlein AreYnMAnsak G rn ğaEYabancbEDilvSmıavtnda Bıl OlsızYn öırEskneG İLİ/Yermneeğöşenrğında göırpefaletISenedaEU( Tınca Ödsien MaaşlÜrınMİki KatıtSstenY Dyeliğe - HukukİĞİÖRE AMACIYLA BAŞKAkÜNİVERSİTEDEVn GöriENDİR) ĞİY20Mecburi lizm> tYükümlülüğüv nldı ılleri göır rn ğaEYabancbEDilvSmıavtnda Bıl OlsızYn öırEskneG İLİ/Yermneeğöşenrğında göırpefaletISenedaEU( Tınca Ödsien MaaşlÜrınMİki KatıtDUnDairSstenY Dyeliğe - HukukKEFAYAT SEN997 UYmD.NCA MAAŞIN TÜ KİKOATIÇOLAbr> TAHSİLK20Mecburi lizm> tYükümlülüğüv nldı ılleri göır rn ğaEYabancbEDilvSmıavtnda Bıl OlsızYn öırEskneG İLİ/Yermneeğöşenrğında göırSstenY Dyeliğe - HukukYABACIKDİLKarTAV NDç BAŞmD.ZKOLBAK20Mecburi lizm> tYükümlülüğüv nldı ılleri göırEğie TıAmdaiyl YdılılIBirYÜ ÖNCE HİÇdÇ G İLİlein AreYnMve/EskneG İLİ/Yermneeğöşenrğında göırpefaletISenedaEU( Tınca Ödsien MaaşlÜrınMİki KatıtDUnDairSstenY Dyeliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>5-1471>ESAHİLKŞARÜÖYARÜNDEÜrK(ÜA - GRUBUkMAD19VRUHSATrKV< ) EMİY5CİĞİK(hKıyı ÇizgisnndeleğenizrSstikamytynyeDoğruÜrK(ÜA - GrubuUMadenMaki tTstRuhsrtbrÜzereeliktYsİasİEneV iyiykçee edille İncylımel(rtYaesörDairVeereYliğe -e200MetredenMğıha AztğCEileğenizasİdırÜzereY Dyeliğe - HukukMAD19VKANUTUNUTÜrK(ÜA - GRUBUkMAD19YARÜK7LA ELGİLİKUYGU7İBAÜYÖNEÖME7
D8.D27.3.2000TR>6-4201>EarTAVS.ZKOLAbr> SERBEST MUHASEBECİkMALİKMÜŞAVİRdiğE - İsteminvu Müineea Süreleaki Bin HYapıar (lmırDUMill - HukukGEREK<İKBELGEYARÜNKTİMçMLANMçMçSI NİDENİYLA SERBEST MUHASEBECİkMALİKMÜŞAVİRdiğEnrnvDikkatetAsomncari - HukukSERBEST MUHASEBECİkMALİKMÜŞAVİRdiğE - İsteminvu Müineea Süreleaki Bin HYapıar (lmırDUMill - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>6-4562>EALKOLLÜ ADİÇ KULLANMçK (ESürücüEd FgesEaişvGsİiE7somnDairPa ÜvlarısıLÜzereBe( aki Binin urununESstemit-MV iyiyk HAsım mevkiinee7somnDair / ÜyLÜzereYbreYliğe - HukukSÜRÜCÜVBELGE ÜTİTÜGERİKALrTAbr> PmDİÜin ŞarKV< ) M7
D8.D27.3.2000TR>7-3155.EE. 1ÖREVÜYAKİAEÜin ŞarKV< Ğİ YseseSİY20KAdeme uasİleBe( nişvDurd ÖğlmAsr vstBuna oığli OUnDairAlthlarıdtırÜzereBe( nde -eS( FaiyağisiplaşvK Öğluna(ıit n dmğr/RiltörETırafi göırÜzeree Dyeliğe - HukukREKTÖRkTADİFINDŞN E. 1ÖREVÜYAKİAEÜin ŞKV< ) Ğİ ÜK(EKAdeme uasİleBe( nişvDurd ÖğlmAsr vstBuna oığli OUnDairAlthlarıe-MDında dtırdığli Vilmedmğr KurumIdağisiplaşvK ÖğluncarÜzereBe( L edilt ğE - HukukKADEMA ELERLEĞİSİNİTÜDURDURULBASI in ŞarK(ÜBuna oığli OUnDairAlthlarıdtırRiltörETırafi göırÜzeree Dyeliğe -eS( FaiyağisiplaşvK ÖğluncarÜzereebreYliğe - HukukALTÜin ŞKUYGU7İBAarK(ÜÜ ÖNCE HİÇnrnvRiltörüETırafi göırDiğelEAsılvlarıyı ÜzemDyeeS( FaiyağisiplaşvK ÖğluETırafi göırDiğsİlein Are D( L edilt ğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>7-3339.EKAÇr> SU KULLANBM K(EB deliırTahsilZLYolmedaLTesis EdreYleaki m/Aboariyk Sözleşm sisVilmemeleris-Eaki Bin Tek Taraflı İtali aki BEN27<ğiği/ (ğşmezulğınvİtali YArgıdtırG İLİ/Alanena G rn ğaE- HukukABONE<İ> SÖZLEŞMA Ü BULUNBADŞNKKAÇr> SU KULLANBM K(EB deliırTahsilZLYolmedaLTesis EdreYleaki m/ (ğşmezulğınvİtali YArgıdtırG İLİ/Alanena G rn ğaE-Eaki Bin Tek Taraflı İtali aki BEN27<ğiğia- HukukGÖGöri KYARGI YERİK(ÜAboariyk Sözleşm sisVilmemelanvKualÜöslanM açairSuEB deliırTahsilZLYolmedaLTesis EdreYleatali aki Bl(tİ glli (ğşmezulk -vİtali YArgıdtırG İLİ/Alanena G rn ğaE- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>6-5365>EDİPLOMA DENK GENE RUğında dtıronyıt/YaeterlerisTarihteLMezuneDUdmğr Ü ÖNCE HİÇnrnvTN ınleris-/Dında dtırUNGenenrnvmevzuatar (lmırŞeFaideEuncylımeLYaesömeksızınMu MüinEnElYapıarın Kab n dmğr - HukukTIPYFAKÜLTE ÜKDİPLOMA DENK7
D8.D27.3.2000TR>7-2849.Ei KANSkDİPLOMAarTA DENK7
D8.D27.3.2000TR>6-6488>EHÜKÜM FIKRAarK(Ü / ÜyLS BucudunEB FirtreBe( Zorğnlulmğr -EB FirtreBem si DurumIdda / ÜyLOlğşmeyLsapl göırUsul lYapıuna ( Tul Edilmemeleris- HukukOADİYKSONUCUNUTÜBELİRT) M7
D8.D27.3.2000TR>7-4194>ETOPLUkTAŞIMAVSRAÇLİY RUp/ Ü/DenizrSurve/Dem A Yolm ÜzınnndeEuki treYleHer TürlüEServis vstTopluETışımeEAraçt OtıtırSayılrOtıı B FirğeaskEYı FaEve/umtyyezu OtıtırB FaaliyeYdi(ıit n dmğr - HukukPLAKçKLİHDİTKrE6DEVRÜK7LA ELGİLİKOADİYK( Her TürlüEServis vstTopluETışımeEAraçt OtıtırSayılrOtıı B FirğeaskEYı FaEve/umtyyezu OtıtırB FaaliyeYdi(ıit n dmğr -mi Faaliysi MeclisEKn Üyl - Hukukv A997/5YARÜNKYseseSİY20KA Ü/DenizrSurve/Dem A Yolm ÜzınnndeEuki treYleHer TürlüEServis vstTopluETışımeEAraçt OtıtırSayılrOtıı B FirğeaskEYı FaEve/umtyyezu OtıtırB FaaliyeYdi(ıit n dmğr - HukukSERV KeARAÇLİY RUp/ Ü/DenizrSurve/Dem A Yolm ÜzınnndeEuki treYleHer TürlüEServis vstTopluETışımeEAraçt OtıtırSayılrOtıı B FirğeaskEYı FaEve/umtyyezu OtıtırB FaaliyeYdi(ıit n dmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>7-4001>ETÜRK MÜHENDİSÜVE MİMİYkODŞ7İY KBİR GENE RUTapuÜTescii neea Süreleaki BasİdırU(gulamLsakrUsulü B FirğeyYleTMMOB aki Binin HYapıar (lmırDUMill - HukukTİPU TESCİLİNE 7LİŞKİNKa YAPYARDEKUYGU7İNACAKkUSULK20Usulü B FirğeyYleTMMOB aki Binin HYapıar (lmırDUMill - İki Bin unşaltrMühein (i rieOddsıdtırTAşıemez İktisablKda TAsayruf EhlliytyniUKallerTeyLsapla- HukukTAŞINMçZ İKT KAB NDç TASARRUF EHLİYETİ ( TMMOB'unETapuÜTescii ndırU(gulamLsakrUsulü B FirğeyYleaki Binin HYapıar (lmırDUMill - İki Bin unşaltrMühein (i rieOddsıdtırTAsayruf EhlliytyniUKallerTeyLsapldtırG z treYliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>6-73>ETÜRK MÜHENDİSÜVE MİMİYkODŞ7İY KBİR7
D8.D27.3.2000TR>6-4114>ETOPbr> KORUMAVPROJE ÜKHAZIY7İMAVİĞİÖREİY20Konusudda BrreğameleemenEnEBulmemeleris-h3046 S.='darİsy dıılnulat Oat MndnePCE oariinstlizm> eİçirEğie TıÜzemDrA İLİi ÜzereBişsy dırPCE oariiMDUmeyanMKSşliYdi(HerhangyaBirYEğie TıÜzemDrA İLİineleYüklenBen ğaE- HukukBAKçNGIK7İYA KENDİkPERSONE<İNE HİZMETkİÇİkİĞİÖRE V< Ğİ G GörE V< ) Ğİ ÜK(EPCE oariiMDUmeyanMKSşliYdi(HerhangyaBirYEğie TıÜzemDrA İLİineleYüklenBen ğaE-tTopDair orumd Projysi Hazıyt md Eğie Ti - HukukZİRAAT MÜHENDİSİK(ÜÖESL SiltörEÇalışaneEDUnnrTopDair orumd Projysi Hazıyt yabreeliktverZiraltrMühein (i rieOddsı'üleÜy<ğiğiaZorğnluEDUnnrZiraltrMühein (i riaerTopDair orumd Projysi Eğie Ti ÜzemDyeeğındlı dıılnulğınvY( FasisVilmemeleri - HukukEZEL SEKTÖRkÇALIŞANr RUDUnnrTopDair orumd Projysi Hazıyt yabreeliktverZiraltrMühein (i rieOddsı'üleÜy<ğiğiaZorğnluEDUnnrZiraltrMühein (i riaerTopDair orumd Projysi Eğie Ti ÜzemDyeeğındlı dıılnulğınvY( FasisVilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>7-4703>EYAP (huSKçN - İZNÜ BULUNBAYŞNKKONUTK(ÜElektriirSuE /nalizasyonMDoğalgez vstTel(fonNlizm> asİEnneG türYdileBurada İkamytevGöz YumddUİtal nişvğında dtıroirAcbvDUnDairBIlmedmğr Dail nişvıtıkrSurve/Yağm ÖaSuyu İle/DoömesrddanMDot yıLOlğşnnrZn ÜydaleSorumluEn asapla- HukukEYAKTRİ> SU KAN GİZASYONKDOĞALGçZ VE TEYAFONKHİZMETYARÜK(rYApıM(husıln - İznisVilmemeyanMKonutaNlizm> asİEnneG türYdileBurada İkamytevGöz YumddUİtal nişvğında dtıroirAcbvDUnDairBIlmedmğr Dail nişvıtıkrSurve/Yağm ÖaSuyu İle/DoömesrddanMDot yıLOlğşnnrZn ÜydaleSorumluEn asapla- HukukE 19İAİTÜKUSURU (ÜYApıM(husıln - İznisVilmemeyanMKonutaNElektriirSuE /nalizasyonMDoğalgez vstTel(fonNlizm> asİEnneG türYdileBurada İkamytevGöz YumddUİtal nişvğında dtıroirAcbvDUnDairBIlmedmğr Dail nişvıtıkrSurve/Yağm ÖaSuyu İle/DoömesrddanMDot yıLOlğşnnrZn ÜydaleSorumluEn asapla- HukukDAİ9İAİTÜATIKkSU VE YAĞMUR SUYU 7LA DOLMçS NDŞN DOĞAN ZADİYK( YApıM(husıln - İznisVilmemeyanMKonutaNElektriirSuE /nalizasyonMDoğalgez vstTel(fonNlizm> asİEnneG türYdileBurada İkamytevGöz YumddUİtal nişvOlğşnnrZn ÜydaleSorumluEn asapla- HukukE 19İAİTÜuSKçN İZNÜ BULUNBAYŞNKKONUTTA İKAMETEkGÖZ YUMMçSI (hElektriirSuE /nalizasyonMDoğalgez vstTel(fonNlizm> asİEnneG türYdileBurada İkamytevGöz YumddUİtal nişvOlğşnnrZn ÜydaleSorumluEn asapla- HukukZADİYDŞN SORUMLULUKK( YApıM(husıln - İznisVilmemeyanMKonutaNElektriirSuE /nalizasyonMDoğalgez vstTel(fonNlizm> asİEnneG türYdileBurada İkamytevGöz YumddUİtal nişvOlğşnnrZn ÜydaleSorumluEn asapla- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>6-4647>EGEPİ MÜHENDİS7ERİKODçS.NAVÜYAVOLBAKkİÇİNşYAP) R LŞN BAŞVURUNUTÜREDIÜK20ğında dtırMakiaerMühein (i rieOddsıdaM nyıtli Vilmedmğr -/DenizrBSİiBl(rr vstTeknoloji( L emi unşaltıYBölümüadetYüks>kvLisansMYaemış/DUmesr ğında yaL emi Mühein (i rieOddsıdaMdaronyıt/YaeterabremeMHa sıeTN ımeyLsapla- HukukDENİZVB) İM7ERİKVE TEKNOLOJİSİKGEPİ İNŞAATrKBÖLÜMÜK( Yüks>kvLisansMYaemış/DUnnrğında yaL emi Mühein (i rieOddsıdaMdaronyıt/YaeterabremeMHa sıeTN ımeyLsapla- HukukODŞ KAYDI/ÜYELsĞE RU emi Mühein (i rieOddsıdaMÜiyeOömekIİçrnvYaetersörnEVılv ÖğnunEu Müinin urununESstemit-Mğında dtırMakiaerMühein (i rieOddsıdaM nyıtli Vilmedmğr/DenizrBSİiBl(rr vstTeknoloji( L emi unşaltıYBölümüadetYüks>kvLisansMYaemış/DUmesr ğında yaL emi Mühein (i rieOddsıdaMdaronyıt/YaeterabremeMHa sıeTN ımeyLsapla- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>7-6457>EENGEL<İKVATANDAŞLAbIN İĞİÖRE GİDERLERENİNkBAKçNGIKÇŞ KARŞI7İNMçarK(Ü18/Yaş Smııyır et eYleTebliğdekyağameleemenEnElYapıarın Kab n dmğr - HukukBİDENSEL ENGEL<İ7ER RUÖESL Eğie TıAidsİasİEnEnEBıılnulaçaeKn şıu ömasıhKonusudda 18/Yaş Smııyır et eYleTebliğdekyağameleemenEnElYapıarın Kab n dmğr - HukukONSEKİZVYAŞ arTIRIKGETİ9İA DÜZENLEMİ (EB densSL Eng FiyasİEneÖESL Eğie TıAidsİasİEnEnEBıılnulaçaeKn şıu ömasıhKonusudda 18/Yaş Smııyır et eYleTebliğdekyağameleemenEnElYapıarın Kab n dmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>6-6046>EEŞYERİAIA SÜRİ ÜZ MÜHÜRLENME ÜK(hukysİiE70me ve/ÇalışmamuuhsrtiKışvutali iki Bl(tİrunu Edre DmişIDUMill - İkysİEnEnESKarsnz Mühürğene Dyeliğe - HukukEŞYERİKAÇMA VE ÇALIŞMAVRUHSATrK(ÜuuhsrtiKvutali iki Bl(tİrunu Edre DmişIDUMill - İkysİEnEnESKarsnz DUnDairMühürğene Dyeliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>6-6068>EDENK GENE RUğında dtırEğie Ty dışleleri Sırıda TAnenanMLisansMDiplomesrMDenkiyğenenvS BrelanvTAnenmeleri/onrıdtlmış/HekIİlkD( neeın Kabul En uaturrsapla-Uİrunu UNGenenrnv abul EdreYliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>7-8941>EÖZÜRLÜYARÜNKİĞİÖRE GİDERLERE RUMağdur Edre Dmel(rr Amdaiyl YÇıkarsörnE20.11/TR>7 GünMve/60180ISayılı/ enSLgenEnEİtal nişvSavuömasıh7somıptYda denhBirYp/ ÜyLÜzereEncyyev adar Yürütmr( nişvDurd ÖğlmAsr ) İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"7
D8.D27.3.2000TR>6-4107>EDİNKKÜLTÜRÜÜrE6AHLSKKBELGİ ÜKDERSİ (EAlevyiyk Mezhenene oığli ÖindnciLÜziysnnEnEÇocuğununEZorğnluEDileğersi Eğie TindeleMuaf TutğlmAsr UNGenenrnv abulü -UÜlkDmizdetÇoğulculu EAnlayışıtuçzer( nde NesnSL ve/RasyonSL BrreŞeFaideEDileKültürü ve/Ahl krBSİgisntÖinde TinileVeereasn ğaE- HukukDİNVİĞİÖREİY20İlk vstOrtaöinde TıOkullÜyrdda/KSşliYdint MndneSsteğine üçükasİEn dırKanu r Uemsilci( nrnvUNGenene oığli OUdmğr -/DileKültürü ve/Ahl krBSİgisntğCE HniırBuIİçzerğieSastZorğnluETutğlmAsrnda lYapıar ( Tul Edilmemeleris- HukukALEVİ7sKÜMEZHENETA BAĞLIkE. 19C ÜrELİSİK(ÜÇocuğununEZorğnluEDileğersi Eğie TindeleMuaf TutğlmAsr UNGenenrnv abulü -UZorğnluEDileğersi Eğie TininMKSşliYdint MndneSsteğine üçükasİEn dırKanu r Uemsilci( nrnvUNGenene oığli OUdmğr - HukukZORUNLUkDİNVDERSİ İĞİÖREİY20İlk vstOrtaöinde TıOkullÜyrdda/DileKültürü ve/Ahl krBSİgisntğCE HniırBuIİçzerğieSastZorğnluETutğlmAsrnda lYapıar ( Tul Edilmemeleris-EAlevyiyk Mezhenene oığli ÖindnciLÜziysnnEnEÇocuğununEMuaf TutğlmAsr UNGenenrnv abulü - HukukİLKE. 1ÖREVOKULLAbINDAkZORUNLUkDİNVDERSİ İĞİÖREİY20Alevyiyk Mezhenene oığli ÖindnciLÜziysnnEnEÇocuğununEMuaf TutğlmAsr UNGenenrnv abulü -MKSşlnrnvDinnnEnEBSreınrımrverEşitsnziyk Uns Öğ DUnDairKualÜöslmemesr ve/Devl> inYBütün DinsSL İnançt OtrEşdiğsİrA İBe( L edilt ğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>6-6445>EYATAYKGEÇİŞKa YAPYARİY20İlglli n nDairÜ ÖNCE HİÇ vsylmFakültetYKara TvK Öğluna(ğameleemetYaema Y( FasisTAnenmeleri -UYAtayL eçişIİçrnvKontenjanMAyrslmemesrdaea SüreleFakültetYKara TvK ÖğluhKn Üylnda lYapıar ( Tul Edilmemeleris- HukukÜNİVERSİTE VEYA FAKÜLTE YÖNEÖREVKURULUTA DÜZENLEMİ YAPBAÜYseseSİY20Yüks>köinde TıKurumt Olt7rAsrdda ÖindnciiYdi(Yaetersörsak YAtayL eçişIİki Bl(rryl(tİ glli n nDairYı FaETAnenmeleri - HukukYATAYKGEÇİŞKaÇİNşKONTENJAN AYR LMçMAarTA 7LİŞKİNKFAKÜLTE YÖNEÖREVKURULUKOADİYIK((ğameleemetYaema Y( FasisTAnenmeleri ) İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>7-7911>ETDİFsKÜin Ş TUTANAĞIY20Araç Pl kesr Esase7somnDairnameleenenE- urununEnandsıdtırTrafyk mm Rhaslerinde dilmemelerisYsİasİde Sulhhlarıemm Rhaslerinde G İüeeliğe - HukukGÖGör RUAraç Pl kesr Esase7somnDairnameleenenETrafyk larıtTutAlariKışvurunuienandsı -rTrafyk mm RhaslerinEnEBulmemelerisYsİasİde Sulhhlarıemm RhaslerinişvGöİLİlyen dmğr - HukukADİÇ PLAKçarTA DÜZENLENENkTDİFsKÜin Ş TUTANAĞIY20urununEnandsıdtırTrafyk mm Rhaslerinde dilmemelerisYsİasİde Sulhhlarıemm Rhaslerinde G İüeeliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>6-6724>EECZACILAbKHSKK NDç YURTDIŞIkDİPLOMALAbINDAkDENK GENE RUAvrupaEdöLg siadetYüks>köinde Tl(tİ glli V Fgel(rrnvTAnenmesrdaea SüreleSözleşm de/DoğrudnnrDenkiykEVzereeliğeneea SüreleHükümYdilmemeleris-ESmıavtnronldı ılLmeyLsapla- HukukZORUNLUkSEVİYEkTESP) arTAV NIN KALD R LMçSI (hSığlıkrBSİiBl(rr AlanendaFaEEczAcbuar Ha sı da/OnaylamLDairYürürlüğeEG eYleAvrupaEdöLg siadetYüks>köinde Tl(tİ glli V Fgel(rrnvTAnenmesrdaea SüreleSözleşm de/DoğrudnnrDenkiykEVzereeliğeneea SüreleHükümYdilmemeleris-Eaki Bin HYapıarın Kab n dmğr - HukukAVRUPAKBÖLGE ÜNDE YÜKSEKE. 1ÖRELA ELGİLİKBELGEYARÜNKTİNINMçS RUSözleşm nişvOnaylamLDairYürürlüğeEG en ğa/Sözleşm de/SığlıkrBSİiBl(rr Alanenda/DoğrudnnrDenkiykEVzereeliğeneea SüreleHükümYdilmemeleris-EZorğnluESevyyeLTesprü Smıavtntnronldı ılLmeyLsapla- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>7-1040.EAVUKATLIK9ÜC GÖİY20İcre ve/İf i0TarifenEnEİrelci ısmlnınEİrelci Bölümüadetİcre Dail lerindeFaETaFapl(rtİçrnvÖngöİüeenhMaktu Ücr> tir.MAnsak BueÜcr> UAsılvAörsağı/ eçemez"Eğameleemesinin urununE- HukukAVUKATLIKÜASG1999ÜC GÖkTADİFE ÜK(hucre ve/İf8
D8.D27.3.2000TR>7-1110.EAVUKATLIK9ÜC GÖİY20 onusuTPa ÜvDUnnrVsylmPa Üvİle/Diğsİlein AreebreYn (ğşmezulkuar İçrnvVzegiemm Rhaslerinde Ödsielikt-v3.T ısımdaFaENisbyenrnnUnD ÜzınnndeleHesaplamLsaplağameleemesi/TArifenEnEBütünlüğüvaçündeFaETutATululğl Bozdmğr - HukukVERGİ MAHKEMAYARÜNDEKİ UYUŞMAZLIK7İYVİÇİNşÖDENECEK AVUKATLIK9ÜC GÖİY20 onusuTPa ÜvDUnnrVsylmPa Üvİle/Diğsİlein AreebreYn -MÜst SmııyE et ere D( neea Süreleğameleemede lYapıar ( Tul Eıöİüln>diğE - HukukNİSB99ÜC GÖA BAĞLIkHUKUK KYARDIMLİR RUTArifenEnEBütünlüğüvaçündeFaETutATululğl Bozrsak ŞeFaideEVzegie (ğşmezulkuarenda/Üst SmııyE et ere D( neea Süreleğameleemede lYapıar ( Tul Eıöİüln>diğE - HukukAVUKATLIKÜASG1999ÜC GÖkTADİFE ÜK(hVzegiemm Rhaslerinde G İüeelik (ğşmezulkuar İçrnvÖdsieliktıvpıltll Ücr> i0-sTarifenEnEdılılIBirY ısmlndatYerLAlmayanMŞeFaideEAzami SmııyE et ereY Dyeliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>7-4362>EMAD19VADİMAVRUHSATrK(ÜurununESstemit-MKaz Dağu OtıtırMiFiyaPa krn dmğr/IV. Grup0Ruhsrtbn Vilmedmğr TAşıemezlÜrınMMiFiyaPa krAlaneEİçünder alıpr almeleriıın Araştı ılmAsr alıyorrİsy dunarA İLEuncylımeLYaesömesr edilt ğE - HukukMAD19Cİ7sKÜFAALİYETYARÜKİZİNÜYÖNEÖME8
D8.D27.3.2000TR>6-6391>ETÜRK ECZACILAb KBİR8
D8.D27.3.2000TR>7-679.EDİNKKÜLTÜRÜÜrE6AHLSKKBELGİ ÜKDERSİ (EDaşi ve/Felsefi İnancınar (lmırDUmeleriııEB Firtenrğında dtırHerhangyaBirYDrnvmensubuUn dmğr a dııılmeksızınMİnanç ÖzgürlüğününrU(gulamasıhKnpsamlndatÇocuğununEZorğnluEDersdeleMuaf TutğlmAsr edilt ğE - HukukİNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜY20İlköinde TıOkullÜyrdda/DileKültürü ve/Ahl krBSİgisntğCE HniırBuIİçzerğieSastZorğnluETutğlmAsrnda lYapıar ( Tul Edilmemeleris-Eğında dtırÇocuğununEZorğnluEDileğersi Eğie TindeleMuaf TutğlmAsr UNGenenrnv abulü edilt ğE - HukukDİNVİĞİÖREİY20Öinde TdırU(gulamLleMüfredrtbn V FirğyaBirYDrnvAnlayışınr Esase7smesrMDurumIdda BununEDileKültürü ve/Ahl krBSİgisntğCE H DUnDairKabul EdreY Dyeliğe veEDileEğie Ti Ha inivAörsağı/-eMuaf TutğlmA UNGene - HukukZORUNLUkDİNVDERSİ İĞİÖREİY20Daşi ve/Felsefi İnancınar (lmırDUmeleriııEB Firtenrğında dtırHerhangyaBirYDrnvmensubuUn dmğr a dııılmeksızınMİnanç ÖzgürlüğününrU(gulamasıhKnpsamlndatÇocuğununEMuaf TutğlmAsr edilt ğE - HukukİLKE. 1ÖREVOKULLAbINDAkZORUNLUkDİNVDERSİ İĞİÖREİY20KSşliYdint MndneSsteğine üçükasİEn dırKanu r Uemsilci( nrnvUNGenene oığli OUdmğr -/DileKültürü ve/Ahl krBSİgisntğCE HniırBuIİçzerğieSastZorğnluETutğlmAsrnda lYapıar ( Tul Edilmemeleris- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>5-4978>EvELİRKİŞ LİSTE ÜNDEN ÇIKİR LMçKaEBENE RUYKaramelikteEHYapıi GüveleikIİlkD( neeın KabEn asak ŞeFaideESoyutEvstB Firsnziyk İçzeenMafadyeYdi(YerLÜzeren ğaE- HukukBELİRKİŞ 7sKLA BAĞDAŞBAYŞNKTUTUM VE DAVRANIŞLİR RUİl Adli YArgı AdaletIKomisyonl Tınca BSİirkSüirListeasİEnEnEnameleenmysi Ha sı daeYKarameliğEadMd. 12. ( Ea- B(inündervstBuna oığli OUnDairMd. 14vS B CümlesmnelelYapıarın Kabulpla- HukukHUKUK KGÜVEN8
D8.D27.3.2000TR>8-1501>EYÖKmBAŞKANr'NIN GENELGE YAYIM7İBAarK(ÜYüks>köinde Tı enSLvK Öğlu'nunEDameleemet et eYbreYliğe BSreılÜödaeYÖKmBılılnr'dınETek BAşıea(ğameleemetYaema Y( FasinEnEBulmemeleris-hAneyLsa'ya EkeenenEİbal lerdeleS BrerÜ ÖNCE HİÇasİde TürbnnUntİ glli (gulama - HukukTÜRBANLİ ELGİLİKUYGU7İBAÜ(hAneyLsa'ya EkeenenEİbal lerdeleS Bre/YÖKmBılılnr'dınETek BAşıea( enSLgetYayımlÜma Y( FasinEnEBulmemeleris-hBazıhKız ÖindnciiYdileEğie T ve/Öindn T Ha sı ırKualÜöamelekuarı B Firtreip (gulamadınEYKara ciiYdilişvGöİLİ/Yı FaEve/Sorumlulmğr gö OUdmğr - HukukİĞİÖRE Vköinde Tı enSLvK Öğlu'nunEDameleemet et eYbreYliğe BSreılÜödaeYÖKmBılılnr'dınETek BAşıea(ğameleemetYaema Y( FasinEnEBulmemeleris- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>7-1207>EE 1999YAP) R M (ÜBirYYılESKaryl(tBSİiBsSL Araştı me ve/Çalışmat Ogö Ü ÖNCE HİÇnrnvFoırve/umkant OtıgöırYa ÜylÜndı ılmAmesrdaea Süreleaki Bdevmevzuat Hükmünetğı AlmelerisvetYKara TişvGsnSLvTakn A Y( Fasinetğı AlaDairYaetersmrU(gulamasıdınEDUnnaklb n meleri - HukukYÖNEÖREİN GENEL TAKDİRÜYseseSİY20BSİiBsSL Araştı me ve/Çalışmat Ogö Ü ÖNCE HİÇnrnvFoırve/umkant OtıgöırYa ÜylÜndı ılmAmesrdaea Süreleaki Bdevmevzuat Hükmünetğı AlmelerisvetYKara TişvGsnSLvTakn A Y( Fasinetğı AlaDairYaetersmrU(gulamasıdınEDUnnaklb n meleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>7-5454>ETIPTA UZMçNGIKKarTAV Y(vÖngöİüeenhSüresaçinde dılv Öğsvetonyıt/Koşulunu/Yermnee et e Dmekl(tBoş KaUnnrKontenjanMÖSYMETırafi göırDold ÖğlLsapl göırAskeriyk SKarsnLS BudaM ndar Uzmeüul EEğie T Ha sı ınESaklb TutğlmAsrnlmDUnnakEdilmemeleris- HukukUZMçNGIKKİĞİÖRE HAKK NIN SAKLIKTUTULMçSI (hÖngöİüeenhSüresaçinde dılv Öğsvetonyıt/Koşulunu/Yermnee et e Dmekl(tBoş KaUnnrKontenjanMÖSYMETırafi göırDold ÖğlLsapl göırAskeriyk SKarsnLS BudaM ndar Saklb TutğlmAsrnlmDUnnakEdilmemeleris- HukukBOŞ KSLANkKONTENJAN ÖSYMETADİFINDŞN DOLDURULBASI (hTıptar zmeüul ESmıavtL-hÖngöİüeenhSüresaçinde dılv Öğsvetonyıt/Koşulunun/Yermnee et ereBem si manda Has/Askeriyk SKarsnLS BudaM ndar Uzmeüul EEğie T Ha sı ınESaklb TutğlmAsrnlmDUnnakEdilmemeleris- HukukASKER8
D8.D27.3.2000TR>7-9224>EREK8
D8.D27.3.2000TR>6-5607>EAVUKATLIK9RUHSATNAĞİSİNİTÜHAZIY7İNMçS RUYaesörnEHArcamal OlnvKn şıulğı n nDairTürkyyeLBarolÜr Birliğincy B FirğenenMRuhsrtEB deliıde lYapıarın Kabul En meleri - HukukRUHSATkBİDELİY20Avpıltul ERuhsrtöamesmnelelazıyt ömasıhİçrnvYaesörnEHArcamal OlnvKn şıulğı n nDairTürkyyeLBarolÜr Birliğincy B FirğenenMRuhsrtEB deliıde lYapıarın Kabul En meleri - HukukBAROLAbKBİR8
D8.D27.3.2000TR>7-905.EORTAE. 1ÖREVKURUMLAbINDAkDÖNEM NOTUNUTÜBELİRLENME ÜK(hTakn A Ha sı ırOrtadanM aldı anEMiFiyaEğie T dıılnulğırOrta0Öinde TıKurumt OltSmııf/ eçme vstSııaveYKarameliğEadeEDiğeşikiykEYaesömesrdaeDaileYKarameliğEad2.TMaMüe( nde lYapıarın Kabul Edilmemeleri - HukukMİL<İKİĞİÖRE BAKçNGIĞIYORTA E. 1ÖREVKURUMLAbI arTIFKGEÇME VE SITAVÜYÖNEÖME8
D8.D27.3.2000TR>8-2280>EN A997/5mBAŞKANrKHAKK NDç SORUŞTURMAVSÇ LMçSI İSTEPİ ( aki Be0 onulmAmesrdaea Süreleaki Bin urununESstemit-Mİtal emm RhassinetYaesörnEVılv ÖğnunEGöİLİ/YKaündeleu MüiLİle/DosyadtırdöLg rİtal emm Rhassinet öndeereassnr edilt ğE - Hukuka YAPEKKONULMçMAarTA 7LİŞKİNKa YAPİT İLİŞKİ(eB FaaliyeBılılnr Ha sı daeSoruaturmeEAçsömesr Sstemit-Mİki Be0 onulmAmesrdaea Süreleaki Bin urununESstemi/İtal emm RhassinetYaesörnEVılv ÖğnunEGöİLİ/YKaündeleu MüiLİle/DosyadtırdöLg rİtal emm Rhassinet öndeereassnr edilt ğE - HukukGÖGör RUB FaaliyeBılılnr Ha sı daeSoruaturmeEAçsömesr Sstemit-Mİki Be0 onulmAmesrdaea Süreleaki Bin urununESstemi/İtal emm RhassinetYaesörnEVılv ÖğnunEGöİLİ/YKaündeleu MüiLİle/DosyadtırdöLg rİtal emm Rhassinet öndeereassnr edilt ğE - HukukBÖLGEkE 19İ MAHKEMAKİAEÜGÖNDE Ğİ OADİYIK((B FaaliyeBılılnr Ha sı daeSoruaturmeEAçsömesr Sstemit-Mİki Be0 onulmAmesrdaea Süreleaki Bin urununESstemiadeEDosyadtırdöLg rİtal emm Rhassinet öndeereassnr edilt ğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>7-1518>ENOTER8
D8.D27.3.2000TR>7-1723>EK NİBAÜOADİYIK((Soruaturmentnronnr gö ÖngöİüeenhSüreeYdi(UyulmAgöırYürütüldüğüv edilçssnyl(tİki Bitİrunu EdYleatal emm RhassihKn Üylnda lYapıar ( Tul Eıöİüln>diğE - T.LBarolÜr BirliğiağisiplaşvK ÖğluE- HukukBAROLAbKBİR8
D8.D27.3.2000TR>7-2252>ECİNSEL TACİZ VE SARK NTILIK9(ÜYüzhKızartıcı Şzeef ve/HaysliythKıncbESuçlÜr 7rAsrdda dilmememesr manda HastYüks>köinde Tı öİLİlysmneleAf YAsasııgöırYa ÜylÜndı ılmAmesrdda asabetEBulmemeleris-hMemurlÜr veEDiğsİr amuı öİLİlyi rie- HukukMEMURLAbKVE DİĞERÜOAMUkGÖGöri YARÜK(rYüks>köinde Tı öİLİlysm -rYüzhKızartıcı Şzeef ve/HaysliythKıncbESuçlÜr 7rAsrdda CinsSL Taciz vstSarsı tbul ESuçuna(YerLÜzeren>diğEndenMAf YAsasııgöırYa ÜylÜndı ılmAmesrdda asabetEBulmemeleris- HukukYÜKSEKE. 1ÖREkGÖGöri SİY20YüzhKızartıcı Şzeef ve/HaysliythKıncbESuçlÜr 7rAsrdda CinsSL Taciz vstSarsı tbul ESuçuna(YerLÜzeren>diğEndenMAf YAsasııgöırYa ÜylÜndı ılmAmesrdda asabetEBulmemeleris- HukukYÜZkK ZARTICI ŞEREFKVE HAYSİYET K RICI SUÇLİR RU7rAsrdda CinsSL Taciz vstSarsı tbul ESuçuna(YerLÜzeren>diğEndenMYüks>köinde Tı öİLİlysmneleAf YAsasııgöırYa ÜylÜndı ılmAmesrdda asabetEBulmemeleris-hSarsı tbul ESuçununESübutEBulmAsr ) HukukDİSİPLÜTVin ŞLİY NIN AFFI HAKK NDç KANUN KAPSAMrK(ÜCinsSL Taciz vstSarsı tbul ESuçunun/YüzhKızartıcı Şzeef ve/HaysliythKıncbESuçlÜr 7rAsrdda dilmememesr manda HastYüks>köinde Tı öİLİlysmneleAf YAsasııgöırYa ÜylÜndı ılabreYliğe - HukukAF YASAarNDŞN YADİY7İNMçK(ÜCinsSL Taciz vstSarsı tbul ESuçunun/YüzhKızartıcı Şzeef ve/HaysliythKıncbESuçlÜr 7rAsrdda dilmememesr manda HastYüks>köinde Tı öİLİlysmneleYa ÜylÜndı ılabreYliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>7-1868>EANADOLU LİSELEREVADİSINDAkE. 19C ÜNAKLİY20AçıkrKontenjanMve/PuanMÜstünlüğüvEsaslÜrına(Tabi OUdmğr -/ÖindemeltÇocuklÜrına(ıyrıcaul ETAneyöırBirYKontenjanMdilmemeleri - HukukE. 1ÖM19 ÇOCUKLİY NA AYR CALIK9TİNINMAMçarK(ÜAnadolm LlsSLsİiE7rAsrdda Öindnci Nalle -0AçıkrKontenjanMve/PuanMÜstünlüğüvEsaslÜrına(Tabi OUdmğr - HukukE. 19C ÜNAKLİY20Anadolm LlsSLsİiE7rAsrdda -/ÖindemeltÇocuklÜrına(ıyrıcaul ETAneyöırBirYKontenjanMdilmemeleri/AçıkrKontenjanMve/PuanMÜstünlüğüvEsaslÜrına(Tabi OUdmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>7-1861>ETOPLUkTAŞIMAVHİZMETİY(vB FaaliyeMeclis nrnvUopluETışımeElizm> asİEnneumtyyez Yolmyl YoirAyıEVzeebreBe( açişvğınıştay'ınr (lmırıöİüşü ve/İçiki riedıılnulğıhKn Üylnın AsommAsr edilt ğE - HukukDANIŞTAYKGÖRÜŞÜY(vB FaaliyeMeclis nrnvUopluETışımeElizm> asİEnneumtyyez Yolmyl YoirAyıEVzeebreBe( açişvAsommAsr ediğe veEİçiki riedıılnulğıhKn Üyle7somnsapla- HukukULAŞIMKHİZMETYARÜAİTÜuMTİYAZ YOLUYLç KİRAYŞKV< ) Ğİ ÜK(EB FaaliyeMeclis nrnvUopluETışımeElizm> asİEs-Eğınıştay'ınr (lmırıöİüşü ve/İçiki riedıılnulğıhKn Üylnın AsommAsr edilt ğE - HukukİÇİŞLEREVBAKçNGIĞIYOADİYIKALrTMçSI ZARURETİY(vB FaaliyeMeclis nrnvUopluETışımeElizm> asİEnneumtyyez Yolmyl YoirAyıEVzeebreBe( açişv- Hukukv A997/5kMECi SİNÜNKTOPLUkULAŞIMKHİZMETİ ( amtyyez Yolmyl YoirAyıEVzeebreBe( açişvğınıştay'ınr (lmırıöİüşü ve/İçiki riedıılnulğıhKn Üylnın AsommAsr edilt ğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>7-1103>EBÜYÜKŞEHİRkv A997/5YARÜNİN arTIRININ TESP) İY20Köy SmııyıdtırHerhangyaBirY ısmlnınEÇizreYn 20 km'iykEYarıçapEİçünder alleris-hKöyünvmeskuırmm nunEBurYarıçapEDışındlIOlsaeDahnEBüyükşehirYi Faaliysine oığlamnsapla- HukukKÖYÜN BÜYÜKŞEHİRkv A997/5SETA BAĞLİNMçS RUKöy SmııyıdtırHerhangyaBirY ısmlnınEÇizreYn 20 km'iykEYarıçapEİçünder alleris-hKöyünvmeskuırmm nunniırBuIYarıçapEİçünderdilmemesr ediln>diğE İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>8-853>EEŞYERİ KAPATMAVin ŞarK(Ü1608ISayılı/YAsar ( Tınca ÜzereedaukysİiEKapatmavlarıu OtıaeKn şıEAçsöasak ğındl Ogö İtali YArgıdtırG İLİlyen dmğr - Hukuk1608ISAYILI YASA UYmD.NCA V< ) EN in ŞLİYK(hukysİiEKapatmavlarıu OtıaeKn şıEAçsöasak ğındl Ogö İtali YArgıdtırG İLİlyen dmğr - HukukGÖGör / E 1999YARGI (Ü1608ISayılı/YAsar ( Tınca ÜzereedaukysİiEKapatmavlarıu OtıaeKn şıEAçsöasak ğındl Ogö İtali YArgıdtırG İLİlyen dmğr - Hukukv A997/5kZABITAÜYÖNEÖME8
D8.D27.3.2000TR>8-1398>EEŞYERİ KAPATMAVin ŞarK(ÜVemPa ÜvlarıstdgöırDoğan (ğşmezulkuara dıımarA İLİineleİtali YArgı/Yermneeıit n dmğr -maki tTsnişvGsnSLvTDmiziyğenenvOlmemesr manda Hast- HukukGÖGörLİ MAHKEMAK20Um Öğsi FaaliyiyeMütealiykEAhkamıvlarıliyeHa sı daeYAsar ( Tınca ÜzereedaukysİiEKapatmavlarısr ve/Pa ÜvlarıstdgöırDoğan (ğşmezulkuara dıımarA İLİineleİtali YArgı/Yermneeıit n dmğr - HukukEŞYERİNÜNKTEMİZVOLBAMAar (ÜukysİiEKapatmavlarısr ve/Pa ÜvlarıstdgöırDoğan (ğşmezulkuara dıımarA İLİineleİtali YArgı/Yermneeıit n dmğr - HukukPİYA in ŞarK(ÜİkysİEndetYaesörnEDeara TvS Bucumaki tTsnişvGsnSLvTDmiziyğenenvOlmelerisvetYsni FyyetsTarifesinin uki tTsderdilmememesr manda HastukysİiEKapatmavlarısr ve/Pa ÜvlarıstdgöırDoğan (ğşmezulkuara İtali YArgıda dııılLsapla- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>7-2774>EEŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMAVRUHSATLİY NA 7LİŞKİNKYÖNEÖME8
D8.D27.3.2000TR>7-3156>EOAMUkGÖGörÜNDEN ÇIKİRMçK(ÜRiltörlükETeklifenrnvu Müineea SüreleYÖKmBılılnulğıhİki Bitİletğı AlağeEDUnnrYüks>kvDearai Be0 ÖğluhKn ÜylnıKÜurununESstemiHastAçsöanrğınd -vRiltörlüğün ğınd 70me EhlliytyninMdilmemeleri - HukukREKTÖRLÜĞÜN DAVAKAÇMA EHLİYETİ BULUNBAMAar (ÜProfesöİünr amuı öİLİEndenMÇıkarmavlarısr Sastlarıu ndı ılmAsrETeklifenrnvu Müineea SüreleYÖKmBılılnulğıhİki Bitİletğı AlağenıKÜurununESstemiHastAçsöanrğınd - HukukYÖKmBAŞKANGIĞIYa YAPİ (ÜProfesöİünr amuı öİLİEndenMÇıkarmavlarısr Sastlarıu ndı ılmAsrETeklifenrnvu Müineea Sürele-vRiltörlüğün urununESçin ğınd 70me EhlliytyninMdilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>6-4453>EİĞİÖRE ARAÇLİY NIN YEREL VEYA GENEL DÜZEYDE ÜTCELENME ÜK(hKonusudda Tnunm vstTerbliye ÖğluhBılılnulğınbn V Firğein ğE - HukukLİŞKMKVE TERB7/5mKURULUK(aEğie T AraçlÜrınınMYerSL veyae enSL(ğameydLEuncylınmysi Konusudda Tnunm vstTerbliye ÖğluhBılılnulğınbn V Firğein ğE - HukukHİBEKALrTMçSI RUYKaramelikastYAsarHükmünetın Kab n nDairYerSL ğameydLEHibe vstAlımlÜyda Tnunm vstTerbliye ÖğluhBılılnulğınrG İLİlsİEnEnEBılılIBirYBir Ty dırııılmesrdda mevzuatar ( Tul Edilmemeleris- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>6-6384>ESÜRÜCÜ ADAYLAbI VE SÜRÜCÜYARDEKARANACAKkSAĞLIK ŞARTLİY K7LA MUAYENELERİNE DAİRÜYÖNEÖME8
D8.D27.3.2000TR>7-263>EN RAAT İDEN KİŞ NİNşÖDEYECEĞÜKYARGI7İBAÜGİDERLERE RUSadecet MndneKus ÖğdgöırOlğşnnrAidsİasİEvÖdsyeliğe BuroSşlnrnvÖncedeşvÖdDmektZorğndaronllerisAidsİasİEnelaziieliMÜstlenreYliğe - HukukAVUKATLIK9ÜC GÖkTADİFE ÜNİTÜHAZIY7İNMçS RUBeraltrEdYlevet Mndn( na Üzkil SastUemsil Ett eYleSanıkeYa Üytıaelaziie0AleyhiaerMaktu ıvpıltll Ücr> instlüln>die D( neea Süreleğameleemede Üst lYapıMNormlÜrına(ıy Kabul Edilmemeleri - HukukYARGI7İBAÜGİDERLERENE HÜKM997LMEĞİ ÜK(EB raltrEdYleoSşlnrnvSadecet MndneKus ÖğdgöırOlğşnnrAidsİasİEvÖdsyeliğe BuroSşlnrnvÖncedeşvÖdDmektZorğndaronllerisAidsİasİEnelaziieliMÜstlenreYliğe - HukukHAZİAEÜALEYHİAEÜMçKTU AVUKATLIK9ÜC GÖİNE HÜKM997LMEKİAEÜ7LİŞKİNKDÜZENLEMİ (EB raltrEdYlevet Mndn( na Üzkil SastUemsil Ett eYleSanıkeYa Üytıaelüln>die D( neea Süreleğameleemede Üst lYapıMNormlÜrına(ıy Kabul Edilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>7-3190>EEŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMAVRUHSATLİY NA 7LİŞKİNKYÖNEÖME8
D8.D27.3.2000TR>7-4009.EEŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMAVRUHSATIKV< ) Ğİ ÜK(Eİ glli Merciin uncylımesiEYAsada d FirtreeşvlususlÜylÜ Smııylb n upeYAsayUntİstisıaeKnpsamlndatTutğlan İkysİlsİEnEnEDışındlFaETüm İkysİlsİEESçin eçerlyen dmğr - HukukİSTİSNA KAPSAMrNDAkTUTULANkEŞYERYARÜK(hukysİiE70me ve/Çalışmamuuhsrti ÜzereBe( s-Eİ glli Merciin uncylımesiEYAsada d FirtreeşvlususlÜylÜ Smııylb n upeYAsayUntİstisıaeKnpsamlndatTutğlan İkysİlsİEnEnEDışındlFaETüm İkysİlsİEESçin eçerlyen dmğr - HukukYÖNEÖME8
D8.D27.3.2000TR>7-4011>ENİSB99ÜC GÖYaLKAKİ RUMeslekyağeara TvÜcr> inileHesaplammesrdda NisbyeÜcr> UİlkD( E et erediğE - Meslekyağeara Tin erekl(rr vstSmııylÜyleGözKaündeETutğlmAgöırPeşişvÖdDmeEYaesömek Üzıne NisbyeÜcr> UV Firğeime( nde lYapıar ( Tul Eıöİüln>diğE - HukukĞİ LEKİ DENEÖRE ÜC GÖİNİTÜHESAP7İNMçS RUNisbyeÜcr> UİlkD( E et erediğE - Meslekyağeara Tin erekl(rr vstSmııylÜyleGözKaündeETutğlmAgöırPeşişvÖdDmeEYaesömek Üzıne NisbyeÜcr> UV Firğeime( nde lYapıar ( Tul Eıöİüln>diğE - HukukPEŞ N VE NİSB99ÖDEMİ (Eonrıdtlmış/BirYÜcr> i0vstYürütülenMaki İEneİçzerksSL NHİÇayğenenvve NicÇayğenenvSapt ömasınr edilli ılleri - HukukSERBEST MİMARLIK9HİZMETYARÜY20AyrsrYıllÜyda Yaesömesr DurumIdda NispieHesaplame Esasınr ğameleeyYleAynr MaMüenenv4. FıkrAsr da NispienrnnUnD ÖngöİdüğüadeEDınd onusuTEdreYleYKarameliğEa 18.TMaMüe( nişv3.TVev4. FıkrAsrnda lYapıar ( Tulul Edilmemeleris- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>6-6504>EKENT KONSEYİÜYÖNEÖME MaMüenenv1. FıkrAsrnınEİrelci Tümcysi Ha sı daep/ ÜyLÜzereassinetYer n meleriıaep/ ÜyLÜzerediğE - HukukKENT KONSEYİÜYÜRÜÖMEtKURULUK(aYKarameliğEa urununESstenreYn 8.TMaMüe( nişv2. FıkrAsr Sast11> MaMüenenv1. FıkrAsrnınEİrelci Tümcysi Ha sı daep/ ÜyLÜzereassinetYer n meleriıaep/ ÜyLÜzerediğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>7-1280.EKENT KONSEYİÜYÖNEÖMEdiğE - HukukKENT KONSEYYARÜNİN OLUŞTURULANkYENİ SİSTEPE ÜTTİBAK NIN SAĞLİNMçS RUYKaramelikast Mnt/KonseylsİEnEnEB FirğyaBirYYaesyaep/vuaturulmAsr Sçin ÇalışmamUsulrverEsaslÜrıntıEYAsantıEÖngöİdüğüEY( Fayl(tBSr ğamele oığlammasıh7maçlÜnleridgöırlYapıarın Kabul Eıöİüln>diğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>8-1863>EİL GENEL MECi SİNCEKALrTANkKADİYK(ÜValliyt öndeereasksizeleDoğrudnnrİrunu ğınd 70ılleridgöırMerciitUecavüzü manda HastuncylınmymDUnnağl Bilmemeleri - HukukMERCİİ TECAVÜZÜY20İle enSL(Meclis ETırafi göır7somnnep/ ÜyLÜalliyt öndeereasksizeleDoğrudnnrİrunu ğınd 70ılması -runcylınmymDUnnağl Bilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>8-4616>EGIDA VE GIDA 7LA TEPAS İDEN MADDA VE MŞLZEPE Ü 1ÖREE RUÜr> enMaksYsİasİnnEnEÇalışmamİzşi ve/Gıda S ciii ve/Ünde Tıİzşi İki Bl(rr SastSorumluEYKara citİstihdamıvHa sı daeYKarameliğEad29/A B(inünin urununESstemiainhSüresAşımıvYKaündeleu MüiL ediğe - HukukSORUMLUKYÖNEÖRCİkİSTİHDAMrK(ÜGıda ve/Gıda SastUemasrEdYleMaMüe ve/MalzDmel(rr Ür> enMaksYsİasİnnEnEÇalışmamİzşi ve/Gıda S ciii ve/Ünde Tıİzşi İki Bl(rr SastSorumluEYKara citİstihdamıvHa sı daeYKarameliğEad29/A B(inünin urununESstemiainhSüresAşımıvYKaündeleu MüiL ediğe - HukukÇALIŞMAVİZNİ VE GIDA SİCİ7s VE Ü 1ÖREVİZNİ a YAPYARİY7LA SORUMLUKYÖNEÖRCİkİSTİHDAMrK(ÜHa sı daeYKarameliğEad29/A B(inünin urununESstemiainhSüresAşımıvYKaündeleu MüiL ediğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>8-1540>EYER DİĞİŞTİ Ğİ SURETİYYA ATİNMçK(ÜÖzSL Siltörde/ÇalışddUEş manda Hast-/SığlıkrBaılnulğınbn MuvafaketsTaGenenrnvu Mü>die D( neea Süreleğınd onusuTaki BdevlYapıar ( Tulul Edilmemeleris- HukukA) ENÜTVKORUNMçS RUAreYnEnElYzur veEMutlulmğr unEDevamıv amuı öİLİlyi rineleAilevytonygılÜydan Uz krBSrYBiç Tdır amuılizm> asİEnneÜzermiyaEtkenvve SığlıklırBSrYBiç TdırYürütmel(rr Sçin edilli OrtamınESağlammesr/Devl> inYSorumlulmğr gö OUdmğr - HukukMEMURLAbIN BİRVKURUMDŞN DİĞERİAEÜNAKİLLERE RUSağlıkrBaılnulğırPersonSL enSL(MüdKalüğününrYazısr Sastğında dtırTayinelde/Sıkınca Bilmememesr ver (lmırıöİülmysi Haliıde NallYleAt ömasıhİçrnvMuvafaketsTaGepTEdrediğE - u Mü>dYn Vaılnulkeaki BindLEusabetEn meleri - HukukEŞ N ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞMASI (hSığlıkrBaılnulğırPersonSL enSL(MüdKalüğününrYazısr Sastğında dtırTayinelde/Sıkınca Bilmememesr ver (lmırıöİülmysi Haliıde NallYleAt ömasıhİçrnvMuvafaketsTaGepTEdrediğE - u Mü>dYn Vaılnulkeaki BindLEusabetEn meleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>7-3470>EÖZEL SÜRÜCÜ KURSUkE. 1ÖM19ÜK(hKus ÖluEDavrınışr manda HastÇalışmamİzşi onldı ılLDairGöİLİ neeS B ÜzereebreYliğe -rBuIYaetersmıntBSr ğahaÜÖzSL Öinde TıKurumr gö GöİLİ/YapnmeyLsak ŞeFliıde eniki tTsnişvlYapıar (lmırn meleri - HukukEZEL E. 1ÖREVKURUMLAbI (kMEB'na oığli -Eğında dtırKus ÖluEDavrınışr manda HastGöİLİ neeS B ÜzereebreYliğe -rBuIYaetersmıntBSr ğahaÜÖzSL Öinde TıKurumr gö GöİLİ/YapnmeyLsak ŞeFliıde eniki tTsnişvlYapıar (lmırn meleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>8-2751>EEŞ N ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞMASI (hğında dtırHemşirern nDairNallYleAt ömasıhÜ ÖNCE HİÇ Riltörlüğüncer (lmırıöİülmysine n şınrğında dtırMuvafaketsTaGenenrnvu Mü>die D( neea Süreleğınd onusuTaki BdevlYapıar ( Tulul Edilmemeleris- HukukKURUMLAbADİSIÜNAKİL YOLUYLç ATİMçK(Üğında dtırNallYleAt ömasıhÜ ÖNCE HİÇ Riltörlüğüncer (lmırıöİülmysine n şınrğında dtırMuvafaketsTaGenenrnvu Mü>die D( neea Süreleaki BdevlYapıar ( Tulul Edilmemeleris- HukukA) EKBİRdie D( neea Süreleğınd onusuTaki BdevlYapıar ( Tulul Edilmemeleris- HukukA) ENÜTVKORUNMçS aLKAKİ RUatal lerişvdstAreYnEnElYzur veEMutlulmğr unESağlammesrdaeYKarlikr amuı öİLİlyi rineleAilevytonygılÜydan Uz krBSrYBiç Tdır amuılizm> asİEnneÜzermiyaEtkenvve SığlıklırBSrYBiç TdırYürütmel(rr Sçin edilli OrtamıESağlamallatYükümlü OUdmkuarı - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>8-5311>EARAŞTIRMçKGÖGöri SİNÜTVATİNMçS RUY( Fasirn meyanMFakültetYKara Te Öğlunun/Yapmış/OUdmğr At mamİki BindLElYapıar ( Tul Edilmemeleris-ERiltöreeıit n dmğr - HukukATİMçKYseseSİY20Araştı me öİLİlysm/Riltöreeıit n dmğr -UY( Fasirn meyanMFakültetYKara Te Öğlunun/Yapmış/OUdmğr At mamİki BindLElYapıar ( Tul Edilmemeleris- HukukFAKÜLTEkYÖNEÖREtKURULUK(aAraştı me öİLİlysmneleAt mamİki BindLEY( Fasirdilmemeleris-ERiltöreeıit n dmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>8-1164>ESTAJYER AVUKATIN SİGORTALIKOLAbAKKÇALIŞMASI (hıvpıltllğa Engelrn dmğr göırStajın YsnidYlevet Msmntasiz n nDairYaesömesr ediğE - HukukBARO LEVHçSITA KAYIT9YAP) RBAYŞ ENGEL HAL7ER RUStajyerLAvpıltıırStaj DKarmirdoyunca Sigortali OUnDairÇalışdmeyLsapla- HukukAVUKATLIĞŞ ENGEL HAL7ER RUStajyerLAvpıltıırStaj DKarmirdoyunca Sigortali OUnDairÇalışdmeyLsapla-hıvpıltllğa Engelrn dmğr göırStajın YsnidYlevet Msmntasiz n nDairYaesömesr ediğE - HukukAVUKATLIK9STAJ NIN USULÜTEKUYGUNKOLAbAKKTİMçMLİNMçMASI (hStajyerLAvpıltıırStaj DKarmirdoyunca Sigortali OUnDairÇalışdmeyLsapla-hıvpıltllğa Engelrn dmğr göırStajın YsnidYlevet Msmntasiz n nDairYaesöLsapla- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>8-2534>EKURUMLAb ADİSIÜNAKİL YOLUYLç ATİMçK(Üğında dtırHemşirern nDairNallYleAt ömasıhAnsöanrÜ ÖNCE HİÇ Riltörlüğüncer (lmırıöİülmysine n şınrğında dtırMuvafaketsTaGenenrnvu Mü>die D( neea Süreleğınd onusuTaki BdevlYapıar ( Tulul Edilmemeleris- HukukNAKLEN ATİMçK(Üğında dtırHemşirern nDairNallYleAt ömasıhAnsöanrÜ ÖNCE HİÇ Riltörlüğüncer (lmırıöİülmysine n şınrğında dtırMuvafaketsTaGenenrnvu Mü>die D( neea Süreleğınd onusuTaki BdevlYapıar ( Tulul Edilmemeleris- HukukA) ENÜTVKORUNMçS RUatal lerişvAreYnEnElYzur veEMutlulmğr unESağlammesrdaeYKarlikr amuı öİLİlyi rineleAilevytonygılÜydan Uz krBSrYBiç Tdır amuılizm> asİEnneÜzermiyaEtkenvve SığlıklırBSrYBiç TdırYürütmel(rr vstAreY BirliğinaşvKorğnmasıhİçrnv edilli OrtamıESağlamallatYükümlü OUdmğr - HukukMUVAFAKAÖkTALEBİNÜTVREDD997LMEKİK(Üğında dtırHemşirern nDairNallYleAt ömasıhAnsöanrÜ ÖNCE HİÇ Riltörlüğüncer (lmırıöİülmysine n şınrğında dtırMuvafaketsTaGenenrnvu Mü>die D( neea Süreleğınd onusuTaki BdevlYapıar ( Tulul Edilmemeleris- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>8-1165>EAVUKATLIK9STAJ RUMemur DUnnrZabıt/KatibmneleYaeteğl Bılv Öğs-eÜcr> UKn şıulğı Yaeteğl A İLİineleYantıda YaemAsrnbn lYapıenEDUnnaklb dilmemeleris- HukukAYLIK9ÜC GÖk(UKn şıulğı YaeıUnnrZabıt/KatipliğiaYantıda ıvpıltll StajıEYaesömesrdtırMümküırn meleri -rStaj Bılv Öğsr unEu Mü>die D( nde lYapıarın Kabul Edilmemeleri - HukukMEMURUNKAVUKATLIK9STAJ YAPMAKYİÇİNşBAŞVURUSUY20Ücr> UKn şıulğı YaeıUnnrGöİLİ/Yantıda ıvpıltll StajıEYaesödmeyLsapla-hu Mü>die D( nelelYapıarın KabEn meleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>8-3863>EATİTÜRK KÖŞESİY20YürKalüğe G eYleYKaramelikastVilmedm me Zorğnluluğr unEOrtadanM alkteri -rTürk MiFiyaEğie T TDmelUİlkDevet ÖallÜrına(ıy Kab OUdmğr - HukukEZEL E. 1ÖREVKURUMLAbI YÖNEÖME8
D8.D27.3.2000TR>8-3883>EEZEL İĞİÖRE KURUMLAbI (kAt türk KöşD( tVilmemasıhZorğnluluğr uhOrtadanM aldı anEYKaramelikrDiğeşikiyğiaAneyLsa'ya YAsalara verTürk MiFiyaEğie T nrnvUDmelUİlkDlermneeıy Kab OUdmğr - HukukATİTÜRK KÖŞESİY20ÖzSL Öinde TıKurumlÜylnda VilmemasıhZorğnluluğr uhOrtadanM aldı anEYKaramelikrDiğeşikiyğiaAneyLsa'ya YAsalara verTürk MiFiyaEğie T nrnvUDmelUİlkDlermneeıy Kab OUdmğr - HukukİĞİÖRE SİSTEPİ ( ÖzSL Öinde TıKurumlÜylnda At türk KöşD( tVilmemasıhZorğnluluğr uhOrtadanM aldı anEYKaramelikrDiğeşikiyğiaAneyLsa'ya YAsalara verTürk MiFiyaEğie T nrnvUDmelUİlkDlermneeıy Kab OUdmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>8-1180>EAB İHTİSAS KOMİSYONUKÇALIŞMALAbI (kİl ÖzSL atal leriEDış Polie kaeSastİ glli n nDairYe Falein Aren>diğEndenMAB İhtasasIKomisyonr unEÇalışmat OrdaeDevamaEt D( neea Süreleaki BeleAçıkrYı FaEAşımıvmanda HastlYapıarın KabEn dmğr - HukukYsese AŞIMIY20İl ÖzSL atal leriEDış Polie kaeSastİ glli n nDairYe Falein Aren>diğEndenMAB İhtasasIKomisyonr unEÇalışmat OrdaeDevamaEt D( neea Süreleaki BeleAçıkrYı FaEAşımıvmanda HastlYapıarın KabEn dmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>8-3353>ETERÖR ÖRGÜTÜTEKYARDIMKVE YATİKGIKKİÖMEKY20Avpıltul EStajınr UNmamlÜynnrğında dtır-Eğında dtırAvpıltul EMesleğinetYaraşmeyLsak Tutğm vstDavrınış OUdmğr HususğndarouşkutVilmemaynnrEyi Bitmanda Hastd FirtreeşvEhlliytsnziyk DurumIeDevamaEttiğEndenMAvpıltul EMesleğinetKabul Edrem D( nde lYapıarın Kabul Edilmemeleri - HukukAVUKATLIK9Ğİ LEĞİTEKYARAŞBAYŞCAKkTUTUM VE DAVRANIŞK(hTerör ÖrgütünetYardım vstYataklbkaEt Dir- ouşkutVilmemaynnrEyi Bitmanda Hastd FirtreeşvEhlliytsnziyk DurumIeDevamaEttiğEndenMAvpıltul EMesleğinetKabul Edrem D( nde lYapıarın Kabul Edilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>8-6857>EGIDA VE GIDA 7LA TEPAS İDEN MADDA VE MŞLZEPELERE Ü 1ÖENkEŞ YERYARÜK(hÇalışmamİzşi ve/Gıda S ciii ve/Ünde Tıİzşi İki Bl(rr SastSorumluEYKara citİstihdamıvHa sı daeYKarameliğEad29.TMaMüe( nişv( Ca- B(inünin urununne n ÜyLÜzerediğEndenMp/ ÜyLÜzereassinetYer n meleri - HukukSORUMLUKYÖNEÖRCİkOLAB7LME ESASLAbI (kGıda ve/Gıda SastUemasrEdYleMaMüe ve/MalzDmel(rr Ür> enMaksYsİasİnnEnEÇalışmamİzşi ve/Gıda S ciii ve/Ünde Tıİzşi İki Bl(rr SastSorumluEYKara citİstihdamıvHa sı daeYKarameliğEad29.TMaMüe( nişv( Ca- B(inünin urununne n ÜyLÜzerediğEndenMp/ ÜyLÜzereassinetYer n meleri - HukukKADİYKV< ) Ğİ ÜTEKYERVOLBAMA (kGıda ve/Gıda SastUemasrEdYleMaMüe ve/MalzDmel(rr Ür> enMaksYsİasİnnEnEÇalışmamİzşi ve/Gıda S ciii ve/Ünde Tıİzşi İki Bl(rr SastSorumluEYKara citİstihdamıvHa sı daeYKarameliğEad29.TMaMüe( nişv( Ca- B(inünin urununne n ÜyLÜzerediğEndenM- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>7-4918>EVAKIFkÜNİVERSİTESKİ(eÖindcinaşvKatkı Payınr Yatırmeleri -rKaydı ınESiiinme( nde lYapıarın Kabul Edilmemeleri - HukukE. 19C ÜKATKI PAYrK(ÜVakıfrÜ ÖNCE HİÇ( tÖindncism -rYatırmemasıhSebeb HastKaydı ESiiinebreYliğe HukukE. 19C ÜKAYD NIN SİLİNME ÜK(hVakıfrÜ ÖNCE HİÇ( tÖindncism -rÖindnci Katkı Payınr YatırmelerindanM aynı ınESiiinma( nişvMümküırn dmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>7-3822>EECZANEDE DİNETYAMEVYAP LMçSITI ENGELLEMİ (ESahibitSorumluEMüdKaETırafi göır-hu smyağearaçiiYdileİmrıu leri Tutnnağatğı AlılLDairÜzereedautali Pa Üvlarıstdgö YAsaleğameleemei ri(ın Kabul Edilmemeleri - HukukDİNETYAMEVYAP LMçSITI ENGELLEMİ (EEczaneeSahibitve/SorumluEMüdKaEDUnnrğında -rSomuttUespi asİeİçzeYlevetu smyağearaçiiYdileğameleediğE Tutnnak/Üzereedautali Pa ÜvlarıstdtıEYAsalEn dmğr - HukukRESMİ DENEÖÇ YARETADİFINDŞN İM ŞLİTANkTUTİTAK (EEczaneeSahibitve/SorumluEMüdKaEDUnnrğında dtıEğeara TvYaesömesrdt EngeleediğE/SomuttUespi asİeİçzediğE - utali Pa Üvlarıst(ÜzereBe( naşvlYapıarın KabEn meleri - Hukukİ 1999PİYA in ŞarK(ÜEczaneeSahibitve/SorumluEMüdKaEDUnnrğında dtıEğeara TvYaesömesrdt EngeleediğE -rSomuttUespi asİeİçzeYlevetğearaçiiYdETırafi göırİmrıu mnneTutnnağatğı AlılLDairÜzereed/lYapıarın Kabul Edilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>8-1073>EN ADEkv A997/5SETİTÜuLkN A997/5marTIRLİY NA KATILMAarTA 7LİŞKİNKa YAPİk(UKnmueYa Üytıbn ZorğnluE ılleri BSrYİki BvOlmelerisvetMevcutvB FaaliyeTüzSL oSşlliğinaşvKorğnmasııbn ŞehirciiikUİlkDlermsvetŞehirYiütünlüğüvYKaündeleYsİEndetOlLsapla- HukukB7LİRKİŞ RAPORUY(vB FaaliyeTüzSL oSşlliğinavKorğmasıhHaliıde İlermdst MntsSL iütünleşTsnişvNasılESağlamabreYnYliğe Hususğnaea Süreleğiğsİlein Aaslereİçzen>diğE YKaündeFaEİtiraztırAnsöanrRaporğrKus Öl ndı meyLsaplav(tBSİirkSşlrRaporğ unE n Üye Esasr7somnbreYlik NHİÇaykteEn dmğr - HukukOAMUkYADİY NIN ZORUNLUKKILDIĞIYa YAPY(vB FdeYi FaaliysinileİlvB FaaliyeSmııylÜylıaep/tılmesrdaea Süreleaki Bi -rKamueYa Üytıbn ZorğnluE ılleri BSrYİki BvOlmelerisvetMevcutvB FaaliyeTüzSL oSşlliğinaşvKorğnmasııbn ŞehirciiikUİlkDlermsvetŞehirYiütünlüğüvYKaündeleYsİEndetOlLsapla- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>8-5604>EREKTÖRLÜKKa YAPİk(UNisabar (lmırn meyanMSayı Sast n ÜyLAlanMFakültetYKara Te ÖğluhKn Üylnatğı AlırBSç TdırUesisTEdreYleRiltörlükEİki BindLElYapıar ( Tul Edilmemeleris- HukukNİSABAKUYGUNKOLBAYŞNISAYI 7LA KADİYKALrTMçSI RUAlanMFakültetYKara Te ÖğluhKn Üylnatğı AlırBSç TdırUesisTEdreYleRiltörlükEİki BindLElYapıar ( Tul Edilmemeleris- HukukFAKÜLTEkYÖNEÖREtKURULUKOADİYIK((Nisabar (lmırn meyanMSayı Sast n ÜyLAlanMFakültetYKara Te ÖğluhKn Üylnatğı AlırBSç TdırUesisTEdreYleRiltörlükEİki BindLElYapıar ( Tul Edilmemeleris- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>8-5612>EHUKUK MÜŞAVİRÜK(hn nDairÜ ÖNCE HİÇde GöİLİlyen anrğında dtıEğKarrhSe meye eFirğeİnnEnEEFdeYEdie D( nde DoğrudnnrKatkısbEn meleridgöırDKarrhSe meye eFirğeİnndeleFaydıu ndı ıldmeyLsapla- HukukDÖNERkSERBAYE GELİRLERÜK(hlYapıMMüşavirihn nDairÜ ÖNCE HİÇde GöİLİlyen anrğında dtıEğKarrhSe meye eFirğeİnnEnEEFdeYEdie D( nde DoğrudnnrKatkısbEn meleridgöırFaydıu ndı ıldmeyLsapla- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>7-4611>EDİPLOMİNIN BİRVKEREKV< ) Ğİ ÜKaLKAKİ RUas TeEksikiyğinrnvUNmamlÜemasıhTaGenenrnvın KabEn meleri - HukukDİPLOMİDA EKSİKdiğE - HukukDİPLOMİDA İSREtEKSİK8
D8.D27.3.2000TR>8-7089>EKURAN KURSUTA YARDIMK(EBüyükşehirYi FaaliyğeİnnEnEAidsİasİEv7rAsrdda da SayılmeyanM ÖanM ÖslÜrı ve/GKaüllüe ÖğluşlArca 70ılmışhKn E7mdai GütmeyYleÖindnci YurtlÜylıaeYaesöLsaktYardımaea Süreleğınd onusuTaki BdevlYapıar ( Tul Edilmemeleris- HukukBÜYÜKŞEHİRkv A997/5SETİN Ysese VE GÖGöriERÜK(hAidsİasİEv7rAsrdda da SayılmeyanM ÖanM ÖslÜrı ve/GKaüllüe ÖğluşlArca 70ılmışhKn E7mdai GütmeyYleÖindnci YurtlÜylıaeYaesöLsaktYardımaea Süreleğınd onusuTaki BdevlYapıar ( Tul Edilmemeleris- HukukKURSKVE YURTLİYA YARDIMKYAPMAK(EBüyükşehirYi FaaliyğeİnnEnEAidsİasİEv7rAsrdda da SayılmeyanM ÖanM ÖslÜrı ve/GKaüllüe ÖğluşlArca 70ılmışhKn E7mdai GütmeyYleÖindnci YurtlÜylıaeYaesöLsaktYardımaea Süreleğınd onusuTaki BdevlYapıar ( Tul Edilmemeleris- HukukYASALKOLAbAKKGİDERLERE ADİSINDAkBULUNBAYATVKURULUŞLİYA YAP LŞCAKkYARDIMK(EBüyükşehirYi Faaliyğeİn -U“Öindnci Sayısrdaeve/İhtyyece öİL"hn nDairSoyutvŞzkilde İfadeYEdie D( vdstİki BeleSebepvYKaündeleSaıltllğıLS Bucudu/Doğurdmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>7-2384>EİÇİŞLEREVBAKçNGIĞIYGENELG5SETİTÜuLGİLİ MADD5YARÜNİN İLİŞKİTALEBİY20 enSLgsnişvğahaÜS BraUYürKlüğe G eYle enSLgs SastYürKalüktenM aldı slleri -rKa ÜyLÜzereassinetYer n meleriıaelüln>dieYliğe - HukukYÜRÜRLÜKÖENkKALKçNYGENELG5TİTÜuLGİLİ MADD5YARÜNİN İLİŞKİTALEBİY20 enSLgsnişvğahaÜS BraUYürKlüğe G eYle enSLgs SastYürKalüktenM aldı slleri -rKa ÜyLÜzereassinetYer n meleriıaeKa ÜyLÜzereassi ediğE - HukukGENELG5TİTÜSONRAKİkGENELG5 7LA YÜRÜRLÜKÖENkKALD RILMçS RUYürKalüktenM aldı slan0 enSLgsnişvİ glli MaMüeğeİnnEnEurununETaGener-EğınddtırKonusuzronlleri/Ka ÜyLÜzereassinetYer n meleriıaeKa ÜyLÜzereYliğe - HukukDAVANINKKONUSUZkKALMçS RUBazı MaMüeğeİnnEnEurununETaGepTEdreYle enSLgsnişvğahaÜS BraUYürKlüğe G eYle enSLgs SastYürKalüktenM aldı slleri -rğınddtırKonusuzronlleri/Ka ÜyLÜzereassinetYer n meleriıaelüln>dieYliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>7-3978>EOKULDŞN İLİŞsĞÜT KAKİLMEKİK(ÜÖindnciiykEYaşamıvSastBağdaşmemDUnnağl BilmemeyanMve/YaşamEİçünderFarklb Sorumlulmkuarı da d rabsİEndet et eenMNişnnUnnme ve/EvlınmymDurumlÜylnda OkualÜea SüiğinaşvKssieBe( naEÖngöİeleğameleemede lYapıar ( Tul Edilmemeleris- HukukE. 19C 8
D8.D27.3.2000TR>8-2778>EZEYTİ9C 8
D8.D27.3.2000TR>8-7122>EATİNMçKİSTEPİ ( ğında Ha sı daeOlumsuzrS Buç/DoğuraşvKssin0vstYürütül D( vZorğnluEBSrYİki BvOldmğr -makEnEEsAsrnınEİncylınmysi edilt ğE - HukukARAŞTIRMçKGÖGöri SİkKADROSUTA ATİNMçKİSTEPİ ( u MüiLYolmndlFaEğınd onusuTAkademikr ÖğlhKn ÜylnıKÜBölümhBılılnı veyaeDekantıEğında Ha sı daeOlumlurıöİüşLÜzeBe( naEvÇ RiltörüleAt mamİki BirUesisTEtBe( naEEngeleey citNHİÇaykteEn dmğr - HukukAKçDEPİKVKURULKOADİYIK((Araştı me öİLİlysme ndrosğnaeAt ömaESstemiainhu MüiLYolmndlFaEğınd onusuT ÖğlhKn ÜylnıKÜBölümhBılılnı veyaeDekantıEğında Ha sı daeOlumlurıöİüşLÜzeBe( naEvÇ RiltörüleAt mamİki BirUesisTEtBe( naEEngeleey citNHİÇaykteEn dmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>7-8372>ESERBEST MİŞKİMÜŞAVİRY20 edilli ğeara TiYdileYaesöLbreBe( vetMesleğinYi Fli St ödartlÜya oığlamnbreBe( açişvİkametgÜhinYiürohn nDairKualÜöıldmeyLsapla- HukukİKAMETGAHIN BÜROKOLAbAKKKULLATILMçS RUSerbest/MaliMMüşavir -rKonutEğıkudulmezulğr manda HastGedilli ğeara TiYdileYaesöLmeyLDairMesleğinYi Fli St ödartlÜya oığlamnmeyLsapl/Mümküırn meleri - HukukMUHASEBEC 8
D8.D27.3.2000TR>8-4027>EÜNİVERSİTEYARADİSIÜYABANCI DİLmarTAVINDAkBİRkvAŞKAS NIN YERÜTEKarTAVAÜGİRMEK(ÜHa sı daeUesisTEdreYle amuı öİLİEndenMÇıkarmavlarısrnıYFiiiin Öinde TıEi Blnı GöİLİ/Krmiyği DışındlIGedçekl(şt erediğEndYn VahisastİrunuTEdYleMahk Be0 n Üylnda lYapıar ( Tul Edilmemeleris- HukukBAŞKAS NIN YERÜTEKarTAVAÜGİRMEK(ÜHa sı daeUesisTEdreYle amuı öİLİEndenMÇıkarmavlarısrnıYFiiiin Öinde TıEi Blnı GöİLİ/Krmiyği DışındlIGedçekl(şt erediğEndYn VahisastİrunuTEdYleMahk Be0 n Üylnda lYapıar ( Tul Edilmemeleris- HukukOAMUkGÖGörÜNDEN ÇIKİRMçKin ŞarK(ÜBılılsınınMYer neeSiıand G Aasa-hHa sı daeUesisTEdreYle amuı öİLİEndenMÇıkarmavlarısrnıYFiiiin Öinde TıEi Blnı GöİLİ/Krmiyği DışındlIGedçekl(şt erediğEndYn VahisastİrunuTEdYleMahk Be0 n Üylnda lYapıar ( Tul Edilmemeleris- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>8-4826>EADRESE DAYALIKNÜFUSISAYIMrKSONUÇLİY NA 7TİRAZ ( u smyaGazeİÇde YayımlÜemalerisvetİ glli i FaaliyğeİırUebiyğTEdreYdilrS Buçuara İtiraz veyaeİrunu ğındsıhA0me İmılnı TAneemalerisvetYAsantıEurununESstemiHastAneyLsaeMahk BesinetDoğrudnnrBılv ÖğsHa sı daeOlmeleris- HukukB A997/5YARÜN YseseLARÜNİN ARTT RILMçS RUAdresetğı AlırNüfus SayımırS Buçuarı u smyaGazeİÇde YayımlÜemalerisvetİ glli i FaaliyğeİırUebiyğTEdreYdilrS Buçuara İtiraz veyaeİrunu ğındsıhA0me İmılnı TAneemaleris-tAneyLsaeMahk BesinetDoğrudnnrBılv ÖğsHa sı daeOlmeleris- HukukB A997/5NİN GELİRLERÜNİN ARTT RILMçS RU5747ISayılı/YAsanbn U(gulammesrdaea Sürele enSLgsnişvİrununESstemiHastAçsöanrğındnbn da AneyLsaeMahk Besi0 n Üylnda d FirtreeşvAdresetğı AlırNüfus SayımırS BucuıaeKn şıEAçsöan ğındl OeKnpsamlndatn dmğr - Hukukv A997/5YARÜN TÜZEL KİŞ 8
D8.D27.3.2000TR>7-5152>EMÜZEKOLAbAKKKULLATILMçS NA KADİYKV< ) EN BİNAK(hlYapıi St tüsününrAnedolm Lisesitn dmğr -UBinentnrBoşaltılmAsrEvetÖindnciieİnneÇeşitlyenkualÜratğığıtılmAsrEBSç TişdeeUesisTEdreYleİki BeleurununndLEusabetsnziyk n meleri - HukukE. 19C ÜE. 1ÖM19KVE PERSONELİNİNşBAŞKA OKULLARAkNAKLETİN YAP LMçSI RUMüzShn nDairKualÜöılmesrdaeKa ÜyLÜzereYnUBinentnrAnedolm Lisesitn dmğr -UUesisTEdreYleİki BeleurununndLEusabetsnziyk n meleri - HukukMERKEZİKarTAV SİSTEPİ 7LA KAZATILATÜHAKLAbIN İHLİŞKİ( BinentnrBoşaltılmAsrEvetÖindnciieİnneÇeşitlyenkualÜratğığıtılmAsrEBSç TişdeeUesisTEdreYleİki BeleurununndLEusabetsnziyk n meleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"8
D8.D27.3.2000TR>7-4325>EDİPLOMİ ( ğekanEvÇ RiltörümrİmrısınınMYeterlyen dmğr/Mütev Fli Hey> UVılılnıntıEumrısınınMBilmemeyasapla n Üyla-hHYapıar (lmırn dmğr - HukukMÜTEVEL<İKHEYsemBAŞKANIY20Daplomeda amrısınınMBilmemeyasapla n Üyl/Yüks>kvÖinde TıKurulunun/Y( Fasinetğı Alırn nDk U(gulameda BirlikESağlammesr/AmdaiyUntVzediğE - lYapıarın Kabul Edilmemeleri - HukukUYGU7İBADAkBİRkvÖinde TıKurulunun/Daplomeda Mütev Fli Hey> UVılılnıntıEumrısırn meyasapla n Üyl/ğekanEvÇ Riltörüırİmrıu rınınMBilmeLsapla-h n ÜylnelYapıarın KabEn meleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9
D8.D27.3.2000TR>7-6791>EİLÇEkv A997/5SEmarTIRLİY İÇ< )SÜNDEkBULUNATÜPARKLARAkİSREtV< MEVYseseSİY20İlçeYi Faaliy(Meclislermneeıit n dmğr vetİ çeYi Faaliy(Meclislermncet BuyUntİ glli n nDair7somnnep/ Üyt OlnhMülki atal UAmiİEnEnEnnayı SastYürKalüğe G eYliğe - HukukPARKLARAkİSREtV< MEVYseseSİY20İlçeYi FaaliysitSmııylÜyleİçzer( nde BilmeLns-Eİ çeYi Faaliy(Meclislermneeıit n dmğr vetİ çeYi Faaliy(Meclislermncet BuyUntİ glli n nDair7somnnep/ Üyt OlnhMülki atal UAmiİEnEnEnnayı SastYürKalüğe G eYliğe - HukukN A997/5mMECi SİY20İlçeYi FaaliysitSmııylÜyleİçzer( nde BilmeLnsParklara İs TeÜzeBe/Y( Fasinişvİ çeYi Faaliy(Meclislermneeıit n dmğr - HukukYseseŞKİMERCİY20İlçeYi FaaliysitSmııylÜyleİçzer( nde BilmeLnsParklara İs TeÜzeBe/Y( Fasinişvİ çeYi Faaliy(Meclislermneeıit n dmğr vetİ çeYi Faaliy(Meclislermncet BuyUntİ glli n nDair7somnnep/ Üyt OlnhMülki atal UAmiİEnEnEnnayı SastYürKalüğe G eYliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9
D8.D27.3.2000TR>7-4208>EMAHAL7EkMUHTARLIKLAbI (kKum Osaplaİki tTsmuuhsrtu OtıtıEurununESstemi -rTüzSL oSşlliğinaşvdilmemeleridgöırMahalleEMuhtÜyt OlnıırMahalleEMuhtÜytıği OUnDairAçtıkuarı ğındnbn EhlliytvYKaündeleu MüiL edilt ğE - HukukDAVAKEHLİYETİ (kKum Osaplaİki tTsmuuhsrtu OtıtıEurununESstemi -rMahalleEMuhtÜytıku OtıtıETüzSL oSşlliğinaşvdilmemeleridgöırMahalleEMuhtÜyt OlnıırMahalleEMuhtÜytıği OUnDairAçtıkuarı ğındnbn EhlliytvYKaündeleu MüiL edilt ğE - HukukKUM OCAĞIYa YAÖMEtRUHSATLİY NIT İLİŞKİİSTEPİ ( MahalleEMuhtÜytıku OtıtıETüzSL oSşlliğinaşvdilmemeleridgöırMahalleEMuhtÜyt OlnıırMahalleEMuhtÜytıği OUnDairAçtıkuarı ğındnbn EhlliytvYKaündeleu MüiL edilt ğE - HukukMAHAL7EkMUHTARI ( MahalleEHalkidgöırBirihn nDairler ZNmanhğınd 70abreYliğe -rTüzSL oSşlliği BilmemeyanMMahalleEMuhtÜytığintıEğınddaEğında ya da ğındli OUnDairTırafEn meMYeteneğyninMdilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9
D8.D27.3.2000TR>7-9827>EÇEVRENÜTVKORUNMçS RUUluslÜyarAsr SözleşTs vetProtokollerdeeÇevrenaşvKorğnmasıhKonusudda ÜlkDlermntYükümlülükr7strdaeG ediğE - MaddnciiykEFaalliytl(rr SzeleYKarameliğE SastÇalışsöLsaktAlanlÜylÜ SözleşTslerdeeV FirğeieşvAlanlÜylnhOrtaken dmğr/YKarameliğEadU(gulamLmeyLsapla- HukukBAD19C 9
D8.D27.3.2000TR>8-6285>EÇEVRENÜTVKORUNMçS RUUluslÜyarAsr SözleşTs vetProtokollerdeeÇevrenaşvKorğnmasıhKonusudda ÜlkDlermntYükümlülükr7strdaeG ediğE - MaddnciiykEFaalliytl(rr SzeleYKarameliğE SastÇalışsöLsaktAlanlÜylÜ SözleşTslerdeeV FirğeieşvAlanlÜylnhOrtaken dmğr/YKarameliğEadU(gulamLmeyLsapla- HukukBAD19C 9
D8.D27.3.2000TR>8-6287>EBAD19C 9
D8.D27.3.2000TR>8-10271>EREKLAM TABELAS NIN BİLDİRİMSİZkKALD RILMçS RUi FaaliycstlerhangirBSrYBiln ArTvYaesömeksıztır aldı slmesırS BucuıdaeOluşnnrZarÜydan i FaaliyninYSorumlutOlLsapla- HukukB A997/5CEkKALD RILATVREKLAM TABELAS ( ğında ŞirkeİÇeıit aldı smda VilmealeRillamrTıbelAsrnbn lerhangirBSrYBiln ArTvYaesömeksıztır aldı slmesırS BucuıdaeOluşnnrZarÜydan i FaaliyninYSorumlutOlLsapla- HukukZADİY N TAZMİNİ ( ğında ŞirkeİÇeıit aldı smda VilmealeRillamrTıbelAsrnbn lerhangirBSrYBiln ArTvYaesömeksıztır aldı slmesırS BucuıdaeOluşnnrZarÜydan i FaaliyninYSorumlutOlLsapla- HukukŞİRKETE AİTkKALD RIMDAkBULUNATVREKLAM TABELAS ( lerhangirBSrYBiln ArTvYaesömeksıztır aldı slmesırS BucuıdaeOluşnnrZarÜydan i FaaliyninYSorumlutOlLsapla- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9
D8.D27.3.2000TR>7-4540>EYABANCI UYRUKLU ŞAHSIN9YAP) ĞIYKAZAK((AraçsaçişvZorğnluESigortaeUesisTEdreassinetYKarlikrTedbiİasİEv7lmeyanMBaşbaılnulkeGümrüıMMüsteşÜytıği SastSöz onusuTArda TrafiktenMMeşvEtmeyYleaçiki İErBaılnulğınbn lizm> rKus Öunun/Vilmedmğr - HukukZORUNLUKMİŞKİSİGORTAS BULUNBAYATVADİÇK(hYabana UyrukluEŞahsıleYaeteğl onrı manda HastTazminat -UBaşbaılnulkeGümrüıMMüsteşÜytıği SastSöz onusuTArda TrafiktenMMeşvEtmeyYleaçiki İErBaılnulğınbn lizm> rKus Öunun/Vilmedmğr - HukukHİZMET KUSURUY(vZorğnluEMaliMSigortasl BilmemeyanMYabana UyrukluEŞahsıleYaeteğl onrı manda HastTazminat -UBaşbaılnulkeGümrüıMMüsteşÜytıği SastSöz onusuTArda TrafiktenMMeşvEtmeyYleaçiki İErBaılnulğınbn lizm> rKus Öunun/Vilmedmğr - HukukTRAFİKVKA ŞarKNEDENİYYA TAZMİNATY(vZorğnluEMaliMSigortasl BilmemeyanMYabana UyrukluEŞahsıleYaeteğl onrı manda Hast-UBaşbaılnulkeGümrüıMMüsteşÜytıği SastSöz onusuTArda TrafiktenMMeşvEtmeyYleaçiki İErBaılnulğınbn lizm> rKus Öunun/Vilmedmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9
D8.D27.3.2000TR>7-5844>EKIRAATHANE AÇILMçS İSTEPİNÜTVREDDİKa YAPİk(UUmumaeAçıkrİstirahat ve/EğğeicesYsİasİnnEnEPrtu yıcı Paru yıcı Yantcı V.B.rTehlikeli MaMüeğeİ/Ünde leleSatsöan KualÜöıldnsYsİasİe Uz ktıği Konusudda AçıkrBSr ğameleemern meleri -rBuIYsİasİnnUVılılıKurumlÜyemDUnn Uz ktığidtırKıyLsLYolm SastU(gulamLmeyLsapla- HukukUMUMA AÇIKkİSTİRAHATYVE EĞLENCEKYERYARÜK(hPrtu yıcı Paru yıcı Yantcı V.B.rTehlikeli MaMüeğeİ/Ünde leleSatsöan KualÜöıldnsYsİasİe Uz ktıği Konusudda AçıkrBSr ğameleemern meleri/BuIYsİasİnnUVılılıKurumlÜyemDUnn Uz ktığidtırKıyLsLYolm SastU(gulamLmeyLsapla-rKıraathanee70ılması Sstemi - HukukPATLAYICI PARLAYICI YATICI V.B.rTEHLİKELİ MADD5YAR Ü 1ÖR EN SATILATVKULLATILANkYER7ER RUUmumaeAçıkrİstirahat ve/EğğeicesYsİasİna-rUz ktıği Konusudda AçıkrBSr ğameleemern meleri/BuIYsİasİnnUVılılıKurumlÜyemDUnn Uz ktığidtırKıyLsLYolm SastU(gulamLmeyLsapla- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9
D8.D27.3.2000TR>8-10469>ELİSA VE ORTAOKULLARkYÖNEÖME9
D8.D27.3.2000TR>8-10580>ESEV7/5mBELİRLEMEmarTAVI RUSevliy(V FirğemeeSiıanlÜylıaep/tılLsaktDUnn 11-14/Yaş GrubmndlFaEYde şTs Çapl göFaEÇocmkuarınEDavrınışt Olnıır"Vılaabul" ya da "Vılaabsız"hn nDairğiğsİlein AreBe( naşvÖlçme/ğiğsİlein Aas Kritsİasİnner (lmırn meleri - HukukMİL<İKİĞİÖRE BAKçNGIĞIYORTAE. 1ÖREVKURUMLAbITAkGEÇEŞ YÖNERGEKİK(ÜSevliy(V FirğemeeSiıanlÜylıaep/tılLsaktDUnn 11-14/Yaş GrubmndlFaEYde şTs Çapl göFaEÇocmkuarınEDavrınışt Olnıır"Vılaabul" ya da "Vılaabsız"hn nDairğiğsİlein AreBe( naşv (lmırn meleri - HukukELÇMEm/ DİĞER7ENDİRMEKKRİTERYARÜK(hSevliy(V FirğemeeSiıanlÜylıaep/tılLsaktDUnn 11-14/Yaş GrubmndlFaEYde şTs Çapl göFaEÇocmkuarınEDavrınışt Olnıır"Vılaabul" ya da "Vılaabsız"hn nDairğiğsİlein AreBe( naşv (lmırn meleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9
D8.D27.3.2000TR>7-7394>EİŞYERE AÇMA VE ÇALIŞMAVRUHSATrK(ÜBınılıŞubei İErBaıımidgöırda AlıemasıhZorğnluluğr aea Süreleaki Bdevp/ unarın Kabul Edilmemeleri -ÜBınılıŞubei İEnaşv3572 S.=8dMd8d-'de/SıyıldnsİşysİasİEv7rAsrdda Yer Almeleris- HukukBANKA ŞUBEKİKAÇMA İZNİtV< MEVYseseSİY20Bınılcbul EğameleemervetğearaeemerKurulu'na ıit n dmğr -UAnsaktYe Fali atal lerdeleuşysİihA0me vstÇalışmamuuhsrtı Alıemagöır70ılması vstÇalıştı ılmAsrdtırMümküırn meleri - HukukB A997/5DENkEŞYERE AÇMA VE ÇALIŞMAVRUHSATrKALMç YÜKÜMLÜLÜĞÜK(ÜBınılıŞubei İEr-v3572 S.=8dMd8d-'de/SıyıldnsİşysİasİEv7rAsrdda dilmemeleri - HukukRUHSATKALMç ZORUNDAKOLBAYŞNIEŞYERYARÜK(huşysİihA0me vstÇalışmamuuhsrtt OrdaeDıir p/ un Md8d-'de/Sıyılleri -ÜBınılıŞubei İEnaşv7rAsrdda dilmemeleri/AlmelÜytıbn ZorğnluEn dmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9
D8.D27.3.2000TR>8-128>EAVUKATLIK9ÜC GÖİY20BeraatTEdYleveyaelarıLÜzereasyeleSanığid ÖdediğE/ÖicedYleÖden DirZorğndaeOluealeAidsİasİeKnpsamlndatn dmğr -EDevlde nUKn şıuamesr ediğE - HukukHAZÜTEKALEYHÜTEKMAKTU AVUKATLIK9ÜC GÖİY20Sanığid ÖicedYleÖde DirZorğndaeOldmğr AidsİasİeKnpsamlndatn dmğr -EHa sı daeBeraatTveyaelarıLÜzereasyeleoSşlnEnEDevldeETırafi göırKn şıuanLsapla- Hukukin ŞkDAVALAbITDAKÜC GÖk(UBeraatTEdYleveLÜzkil SastUemsiuTEttireleSanıkeYa ÜytıaEHazmneeıleyhmneeMaltuMAvpıltul EÜcr> instlüln>dieBe( naşvlYapıarın KabEn meleri - HukukBERAAT VEYçKin ŞKV< ) ĞİYENkKİŞ ( ÖicedYleÖde DirZoprğndaeOldmğr AidsİasİEnEDevldeETırafi göırÖdenYliğe -rKein sEnneÜzkil SastUemsiuTEttirmişsstlüln>dieenMAvpıltul EÜcr> inEaddırDevldeETırafi göırÖdenYliğe - HukukDİVLGÖİNkKARŞ LŞDIĞIYGİDERLERv( CarıLğındl Oı daeBeraatTEdeleSanığid ÖicedYleÖde DirZorğndaeOldmğr -eÜzkil SastUemsiuTEdieBişrİsstlüln>dieenMAvpılul EÜcr> inEaddırBueKnpsamddaEğiğsİlein AreBe( ediğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9
D8.D27.3.2000TR>9-852>EİMARkUYGU7İBAkHİZMET B5DE<İKALrTMçSI RUi FaaliycstYaeıUnnrİmÜrrPlanlÜyl vetİmÜrrU(gulamelÜyl S BucuıdaeoSşllereeıit TışıemezuarınEDiğsİ onrılleri edilçe( Hastutali lizm> asİEnUKn şıulğı n nDairB FaaliyeTırafi göırV FirğeieşvTırifsyetğı AlılmairSur> iHastlerhangirBSrYBedYl Sstenyi Dyeliğe - HukukB A997/5CEkYAP LŞN İMARkPLİTLİYIKVE İMARkUYGU7İBALAbI (kKSşllereeıit TışıemezuarınEDiğsİ onrılleri edilçe( Hastutali lizm> asİEnUKn şıulğı n nDairB FaaliyeTırafi göırV FirğeieşvTırifsyetğı AlılmairSur> iHastlerhangirBSrYBedYl Sstenyi Dyeliğe - HukukKİŞ asİEnUKn şıulğı n nDairB FaaliyeTırafi göırV FirğeieşvTırifsyetğı AlılmairSur> iHastlerhangirBSrYBedYl Sstenyi Dyeliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9
D8.D27.3.2000TR>8-130>EEZEL TERTİBATLIVADİÇK(hPlakAsrdda "SaıltlÜyemMahsus"huşar> inEad aldı slmesırSstemiHastYaeıUnnrBılv Öğ unEu Mü neea Süreleaki Baİastİki BelEadğı Alağeen anr n ÜyollÜrı TrafikrYKarameliğE'nde lYapıarın Kabul Edilmemeleri - HukukPLİKADAk"SAKAÖLARAkMAHSUS"huŞA GÖk(UÖzSL Tertibltul(Araçs-tİki BelEadğı Alağeen anr n ÜyollÜrı TrafikrYKarameliğE'nde lYapıarın Kabul Edilmemeleri - HukukÖZÜRLÜ VATİNDAŞLAbIN KİŞ inEad aldı slmesırSstemiHastYaeıUnnrBılv Öğ unEu Mü nüe ve/ n ÜyollÜrı TrafikrYKarameliğE'nde lYapıarın Kabul Edilmemeleri - HukukÖZEL HAYATIN GİZL inEad aldı slmesırSstemiHastYaeıUnnrBılv Öğ unEu Mü nüe ve/ğı AlakEp/ ÜyollÜrı TrafikrYKarameliğE'nde lYapıarın Kabul Edilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9
D8.D27.3.2000TR>7-8500>ESERBEST MUHASEBEC MİŞKİMÜŞAVİRİNkĞİ LEKÖENkÇIKİRILMçS RUSSKeveLÜzrgieDıirssinetYatı ılmAkvÜzıneLÜzereYnUPa ÜlÜrı Yatırmeleri lizm> rmanda HastEmnliytirSuistimalESuçu göırİkirKezEHüküm AiydiğE İşi İEnaşvuuhsrtsızUBirY SşlcstYürütüldüğüv- lYapıarın Kabul Edilmemeleri - HukukME LEKÖENkÇIKİRILMçKin ŞarK(ÜSerbest/Muhasebeci/MaliMMüşavir -rSSKeveLÜzrgieDıirssinetYatı ılmAkvÜzıneLÜzereYnUPa ÜlÜrı Yatırmeleri lizm> rmanda HastEmnliytirSuistimalESuçu göırİkirKezEHüküm AiydiğE İşi İEnaşvuuhsrtsızUBirY SşlcstYürütüldüğüv- HukukME LEK ŞEREFKVE HAYSİYETİTEKAYKIbI DAVRANIŞLİYK(ÜSerbest/Muhasebeci/MaliMMüşavirinYSSKeveLÜzrgieDıirssinetYatı ılmAkvÜzıneLÜzereYnUPa ÜlÜrı Yatırmeleri lizm> rmanda HastEmnliytirSuistimalESuçu göırİkirKezEHüküm AiydiğE İşi İEnaşvuuhsrtsızUBirY SşlcstYürütüldüğüv- MeslektenMÇıkarmavlarısrnınhHYapıar (lmırn dmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9
D8.D27.3.2000TR>8-8591>EANKARA'DAkUYGU7İNATVSUETADİFEKİK(ÜTefe'ye GöİLrV Firğeie Dyeliğe - FaturLuarınESuYBedYli Tükde TıMiktÜytıaEGöİLrKademelein AreBe( veL45 GünlükhSüreHastTaahhukTEttirieBe( naşvlYapıar (lmırn meyıp BozmeyıL edilt rdiğE - HukukSUESATrŞ9ÜC GÖİTÜTVTEFE'YE GÖGömBELİRLENME ÜK(hMümküırn meleri - HukukTEFEY20 öİLrSuYSatsşEÜcr> i İEnaşvV Firğeie Dyeliğe - HukukSUEVE KİNALİ ŞaYONkİ 19EYARÜK(hSuyun/Dığıtıml vetFiyatsnınMB Firğei D( nde TekSL o BumğndaeOldmğr -Halka EkonomikrYü ETeşkil EdYlik Malul/SıyıldmeyLsak U(gulamelÜygöırKnçımmesr ediğE/SuYBedYliniMB FirğerıenEEşitlyksizEDavrınLmeyLsapla- HukukTÜK1ÖREVMİKTAbITAkGÖGömKçDEPE7ENDİRMEK(EEşit/Maliiytli/MalgöırDahaÜFezua0Ücr> UAlıemasıhS Bucudu/DoğurLsapla-rTekSL o BumğndaeOlanESuYve/ nnalirısyon atal lerinEnEEşitlyğeeın Kab DavrınLmeyLsapl göırSuYÜcr> i İEnarBueŞzkilde B Firğeye Dyeliğe - HukukFATURALAbIN 45 GÜNLÜKKSÜREYYA TAAHHUKKİÖTİR7LMEKİK(ÜKualÜöıldnsSuYMiktÜytıtırArtLsaplav(tBedYlinde Artış OULsapl/lYapıar ( Tul Eıöİüen>diğE -UAyul Eaki BaYaesömesrdtırHa sanliyter (lmırn up atal UEkEpülf> U et e DdiğEndYn VozulLsapla- HukukSUEFATURALAbIK(ÜFaturLıtırAyul ETaahhukTEttirieBe( naşvatal UEkEpülf> U et e DdiğE -U45 Günlükhn mesınınMverTükde TeEGöİLrKademelein AreBe( nrnvMiktÜytav(tBedYli ArtırLsapl/Eşit/Maliiytli/MalgöırFezua0Ücr> UAlıeLsapl göırVozulmesr ediğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9
D8.D27.3.2000TR>7-7245>EORMçNGIK ŞLİT ( ğında ŞirkeİÇeTahsisTEdreYleOrmanulkeAlanMİçrnvTesisasİEnUKualÜöımar70ılması göırS BraUYAsaleğameleemei rsvetYAeıUnnrAnlÜşmat O ediğE ğında ŞirkeİtenMGayrisafirHasıUntBedYli Sstenyi D( neea Süreleaki Bde lYapıarın Kabul Edilmemeleri - HukukGAYRİSAFİ HASILA B5DE<İKİSTEN7LMEKİK(Üğında ŞirkeİÇeTahsisTEdreYleOrmanulkeAlanMİçrnvTesisasİEnUKualÜöımar70ılması göırS BraUYAsaleğameleemei rsvetYAeıUnnrAnlÜşmat O ediğE ğında ŞirkeİtenMSstenyi D( neea Süreleaki Bde lYapıarın Kabul Edilmemeleri - HukukSPORTİF TESKS YAP LMçSI RUYaesömekvÜzıneLOrmanvatal sieTırafi göırğında ŞirkeİÇeTahsisTEdreYleOrmanulkeAlanMİçrnvTesisasİEnUKualÜöımar70ılması göırS BraUYAsaleğameleemei rsvetYAeıUnnrAnlÜşmat O ediğE ğında ŞirkeİtenMSstenyi D( neea Süreleaki Bde lYapıarın Kabul Edilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9
D8.D27.3.2000TR>8-9268>EDİPLOMİ DENK9
D8.D27.3.2000TR>7-7891>EUMUMA AÇIKkİŞYERE NİTEYsĞİNDE OLBAYŞNI"MARKET"kİŞYERE ( "İçFali Yer Bölgssi" açişdeen memesı manda Hast"Kapdli açıi Satsşı"ıİzşi Üzereas D( neea Süreleaki Bde lYapıar ( Tul Edilmemeleris- HukukMARKETkİŞYERE ( "UmumaeAçıkrİşysİi"tNHİÇayğişdeen meyLns-E"İçFali Yer Bölgssi" açişdeen memesı manda Hast"Kapdli açıi Satsşı"ıİzşi Üzereas D( neea Süreleaki Bde lYapıar ( Tul Edilmemeleris- HukukKAPALIKİÇKİESATrŞI ( "UmumaeAçıkrİşysİi"tNHİÇayğişdeen meyLns"Markeİ"rİşysİiainh-E"İçFali Yer Bölgssi" açişdeen memesı manda Hast"Kapdli açıi Satsşı"ıİzşi Üzereas D( neea Süreleaki Bde lYapıar ( Tul Edilmemeleris- HukukİÇKİ<İKYERVBÖLG5SETDE OLBAMİ ( "Markeİ"rİşysİiainh-E"Kapdli açıi Satsşı"ıİzşi Üzereas D( neea Süreleaki Bde lYapıar ( Tul Edilmemeleris- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9
D8.D27.3.2000TR>9-663>EYÖNEÖME9
D8.D27.3.2000TR>7-7221>EİNSA9KVE ÇEVREVSAĞLIĞIY(hDi sateUAlıemasıhSur> iHastKöy açişdeeVilmealeEvlıdileYanı daeBeseYnYliirlayvanMSayısrnatSmııylÜme etirieBe( nde lYapıarın Kabul Edilmemeleri - HukukKÖYkİÇÜNDEkBULUNATÜöriERÜN YATINDAkBE LENECEKÜHAYVŞNISAYIS RUansanEvÇ ÇevreESağlığintıEği sateUAlıemasıhSur> iHastSmııylÜme etirieBe( nde lYapıarın Kabul Edilmemeleri - HukukHAYVŞNISAYIS TAkarTIRLİMçKGETİR7LMEKİK(ÜansanEvÇ ÇevreESağlığintıEği sateUAlıemasıhSur> iHastKöy açişdeeVilmealeEvlıdileYanı daeBeseYnYliirlayvanMSayısrnatSmııylÜme etirieBe( nde lYapıarın Kabul Edilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9
D8.D27.3.2000TR>9-1080>EME LEK VEYçKOAMUkKURULUŞLİY NIN YÖNEÖREtVEYçKDENEÖREtORGİTLİYINDAkGÖGörVALBAKK(ÜÖinde TıEi Blnu rınınMBi öİLİl İEnarAnsaktYüks>kvÖinde TıK/ unueKnpsamlndat öİLİl in AreYdilrYer nee et eebreYlikasİnnera Sürele enSLgsh-Ep/ unarın Kab n dmğr - HukukÜNİVERSİTEkYÖNEÖREtKURULUKVE REKTÖR İZNİt(ÜÖinde TıEi Blnu rınınMMesleke ÖğluşlArınınMYKara TıOrglnu rındat öİLİ AlmesınınMGeç cit öİLİl in AmetNHİÇayği TışıydmeyLsapla-hİzna oığlamnmeyLsaplv- HukukME LEKİ ÖRGÜTiENMEKHAKKI 20Öinde TıEi Blnu rınınMMesleke ÖğluşlArınınMYKara TıOrglnu rındat öİLİ AlmesınınMRiltörıİzşine oığlammesr Ha sı dae enSLgsh-EÖrgütlınmymHa sı aeın Kab n dmğr - HukukE. 1ÖREVELEMİNIN NIN ME AİESAAÖİTÜVKURUMAVHAS 1ÖM1Sİt(ÜÖinde TıEi Blnu rınınMMesleke ÖğluşlArınınMYKara TıOrglnu rındat öİLİ AlmesınınMBueKnpsamdaEğiğsİlein Aree Dyeliğe - Riltörıİzşine oığlamLmeyLsapla- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9
D8.D27.3.2000TR>9-825>ESÖZLEŞPELİ PERSONELK(Üğınd onusuTaki BeTırihaEİtibıriyastYürKalüktekihHaliEvÇ 657ISayılı/YAsanbn 1.EMaMüesn ( Tınca SözleşTsii PersonSLeEğKarrhSe meye EkeÖde Dsn Yaesömeması gö lYapıarın Kabul Edilmemeleri - HukukDÖNERkSERBAYE EK ÖDEMEKİK(Üğınd onusuTaki BeTırihaEİtibıriyastYürKalüktekihHaliEvÇ 657ISayılı/YAsanbn 1.EMaMüesn ( Tınca SözleşTsii PersonSLeEÖde D Yaesömeması gö lYapıarın Kabul Edilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9
D8.D27.3.2000TR>7-8336>EULAŞIEtKOORDİNŞaYONkMERKEZİK(EBüyükşehirYi Faaliy/YAsasi SastğameleeieşvÇalışmamUsul ve/EsaslArını B FirğeyeleYKarameliğEadHenüzrYayımlÜemaması göırDou yıt n ÜyLAlameyLsaplaYKaündeLÜzereYnUatal UMahk Besi0 n Üylnda lYapıar ( Tul Edilmemeleris- HukukBÜYÜKŞEHİRkv A997/5kYASASIK7LA DÜZENLENE9KVE BUkYASA UYİYINCAVFAALİYETkGÖSTERE9KULAŞIEtKOORDİNŞaYONkMERKEZİK(EÇalışmamUsul ve/EsaslArını B FirğeyeleYKarameliğEadHenüzrYayımlÜemaması göırDou yıt n ÜyLAlameyLsaplaYKaündeLÜzereYnUatal UMahk Besi0 n Üylnda lYapıar ( Tul Edilmemeleris- HukukGÜZERGİHKV< ) Ğİ ÜKaSTEPİ ( TicaİEv7rAca -EBüyükşehirYi Faaliy/YAsasi SastğameleeieşvvırBueYAsa ( Tınca Faalliytt östzeYleUlışıTıKoordinısyon MerıeziainhÇalışmamUsul ve/EsaslArını B FirğeyeleYKarameliğEadHenüzrYayımlÜemaması göırDou yıt n ÜyLAlameyLsaplaYKaündeLÜzereYnUatal UMahk Besi0 n Üylnda lYapıar ( Tul Edilmemeleris- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9
D8.D27.3.2000TR>9-731>EYÖNEÖREVGÖGörÜNDEN AYIRMçKin ŞarK(ÜğekanEn anrğında Ha sı daeİyihHaliEGözönüneeılı aDairAyul taşvKss D larısrrYer neeÜzerediğE -rYKara Tı öİLİEndenMAyırmavlarısr ğıhaÜAğırUBirYCarıLn dmğr göırlYapıarın Kabul En uaturdmğr - HukukAYLIKTAT KAKMEKin ŞarK(ÜğekanEn anrğında ıtıEuyihHaliEGözde ledilrYKaramelikte Yer AlanrAyul taşvKss D larısrrYer neeYKara Tı öİLİEndenMAyırmavlarısr ÜzerediğE -r öİLİEndenMAyırmavlarısr ğıhaÜAğırUn dmğr göırYKarameliğEadp/ unarın Kab n dmğr - HukukDİSİPLİTÜSUÇKVE in ŞLİYIK((YKara citÖinde TıEi Blnı vetMemuyt OlEDisipleleYKarameliğE -rYKaramelikte Ayul taşvKss D larısrngöırDahaÜHafif n nDairB FirğeieşvYKara Tı öİLİEndenMAyırmavlarısrıtıEÖzündeLğıhaÜAğırUNHİÇaykteEn dmğr/p/ unarın Kab n dmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9
D8.D27.3.2000TR>8-4076>EMİL<İKİĞİÖRE BAKçNGIĞIYÖZEL E. 1ÖREVKURUMLAbIKYÖNEÖME asİEneleÜzerediğE ÖzSL Eğie Tr Öğmu" İbal sindeLEngelellereea SüreleYAsaleğameleemei rde lYapıarın KabEn meleri - HukukBİREYSEL GRUPKDESTEKKİĞİÖREİKVE REHABİLİTŞaYONkHİZMETYARÜK(hÜzerediğE ÖzSL Eğie Tr Öğmu İbal sindeLEngelellereea SüreleYAsaleğameleemei rde lYapıarın KabEn meleri - MiFli Eğie TrBaılnulğı ÖzSL Öinde TıKurumlÜyl YKarameliği - HukukÖZEL İĞİÖRE KURUMLAbIK( MiFli Eğie TrBaılnulğı ÖzSL Öinde TıKurumlÜyl YKarameliği - "Ayrıca Bireysel GrupÜğestzk Eğie TaEvÇ Rihabreitısyon lizm> asİEneleÜzerediğE ÖzSL Eğie Tr Öğmu" İbal sindeLEngelellereea SüreleYAsaleğameleemei rde lYapıarın KabEn meleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9
D8.D27.3.2000TR>9-1705>ETIPKİĞİÖREİKANAkBİLRE DALIK(( np/tılLDairSağlıkrBSl TiYdiLEnstitüsüEBünyD( nde Tıp Eğie TaEAmnbre TrDdli 70ılması tıEğoçentlikESiıanlÜylıaeBılv Öğsve/ ndro lYsusu rındatSısı tıeYa ÜtLsapla-hlYapıarın KabEn dmğr - HukukSAĞLIKkBİLREYARÜKENSTİTÜSÜK(ÜTıp Eğie TaEAmnbre TrDdllArınınM np/tılLDairSağlıkrBSl TiYdiLEnstitüsünırDevİEr-v190tÖinde TıEi BlnınınMGeç şhSüreci TAneemalanEvÇ Alt Yaessr HazıylÜemalanESağlıkrBSl TiYdiLEnstitüsüEBünyD( neUAlıemasıyUntBirlikte/ ndro SorğnlArınınMdat ündeTeEGeeYliğe - HukukBİYOaSTAÖİSTİKKVE TIPKBİLİŞsEİKANABİLRE DALLİY NIN BİR9
D8.D27.3.2000TR>9-3631>EAD<İKYARDIMİTALEBİY20MuhtÜy vetİkihAzaeTırafi göırİmrıu nmışEFalirlikEKapldisvetİ glli KurumlÜygöır7somnnelerhangirBSrYAyul EveyaeYa dımaroığlı n meleriıaea SüreleYAzıuarınEDosyeyL SudulmesrnatReğmeleu Mü>dieBe( ndLEusabetEn meleri - HukukHARÇ VE MŞSRAFLAbK((HairSahibihn mesınatRağmeleAdli Ya dımETaGeneainhu MüiLİleEHarç vetPostemMasraflArınınMYatı ılmAleridgöırVahisastğındnbn 70ılmamışESayılmesrdaeKa ÜyLÜzereBe( naşvasabetsnz n dmğr - HukukDAVANINKAÇILMçMIŞISAYILMçS RUHa rSahibihn mesınatRağmeleAdli Ya dımETaGeneainhu MüiLİleEHarç vetPostemMasraflArınınMYatı ılmAleridgöırVahisastKa ÜyLÜzereBe( naşvasabetsnz n dmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9
D8.D27.3.2000TR>7-8466>EYATAYkGEÇEŞ ÖNCEKİKALINATÜDERSLERv( enSL Not/Ortaleması gö Notsuzrn nDairlesabaep/tılmesrdaea Süreleaki Bde lYapıarve/Eşitlykea kD( neUAn Kabul Edilmemeleris- HukuköŞİT9
D8.D27.3.2000TR>9-2295>EGEÇECİKGÖGöriENDİRMEK7LA RESEN E. 1ÖREVÜ/5SEmGÖNDERMEK(Eatal ainhu seleYaeabreYliğe YKaündeLY( Fasinişvdilmemeleri -ÜÜniversHİÇaercLrV FirğeieliirNesnSL ÖlçütlırÜKualÜöıldDairYaesödmeyLsapl/İ glliainhuırısrıtıEAlıemasınıhZorğnlu KıldnsYAsanbn AmiİEHükümleİnneUAn Kab n dmğr - HukukE. 1ÖREVÜ/5YARÜNİTÜPLİTLIkBİRkvİÇİMDEVYseİŞTİR7LMEKİKÖDörÜv( eç cit öİLİl in AmetİleEu seleÖinde TıÜiysitGöndeAasa-hİ glliainhuırısrıtıEAlıemasınıhZorğnlu KıldnsYAsanbn AmiİEHükümleİnneUvetPlanuıEYde şt e DEÖdevnneUAn Kab n dmğr - HukukE. 1ÖREVÜ/5YARÜNİTÜRI ŞLİYININKALrTMçSI ZORUNLULUĞUv( eç cit öİLİl in AmetİleEu seleÖinde TıÜiysitGöndeAasa-hYeterlyeSayıdat önüllüeVilmeamazsat öİLİl in AmeasİEnUÜniversHİÇaercLrV FirğeieliirNesnSL ÖlçütlırÜKualÜöıldDairYaesödmeyLsapl/p/ unarın Kab n dmğr - HukukZORLA ÇALIŞTIRMçKYASAĞIY(h eç cit öİLİl in AmetİleEu seleÖinde TıÜiysitGöndeAas/atal ainhu seleYaeabreYliğe YKaündeLY( Fasinişvdilmemeleri -ÜYAsağarın Kab n dmğr/İ glliainhuırısrıtıEAlıemasının ZorğnluEn dmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9
D8.D27.3.2000TR>7-7535>EİŞYERE AÇMA VE ÇALIŞMAVRUHSATrKALrTCAYçKOADAbKGÜZEL9
D8.D27.3.2000TR>7-8635>EİLkGENELKMECi SİYOADİYINIT İLİŞKİİSTEPİ ( Di( Tba Kaea SnrnvMerıez vetİ çeleİnneUoığlı VilmealeKöy MahalleEMezravvırBucaklÜylıaeıit Eski as TiYdileleYeni as TiYdi SastBeraberrTıbelAlÜyemYAzıuabyi D( neea Sürele n ÜyLAlmeMYetFasinişvdilmemeleri - HukukKÖYkMAHAL7EkMEZRAKVE BUCAKLAbINAkAİTkESKİkİSREYARÜNİTÜ/5NİkİSREYARÜK7LA TABELALARAkYAZILMçS RUDi( Tba Kaea SnrnvMerıez vetİ çeleİnneUoığlı Vilmeale-hİ U enSL MeclisinişvdieK Buda n ÜyLAlmeMYetFasi n meleriıgöırİrununE edilt ğE - HukukİSREtDİĞİŞİK9
D8.D27.3.2000TR>9-3485>EKÖYiERÜN BİR9
D8.D27.3.2000TR>8-3011>EEMNİYETkTEŞKİLATrKSAĞLIKkŞARTLAbIKYÖNEÖMEkokuau göırİ SüiğEnEadKD( eBe( naşvlYapıarın KabEn dmğr - HukukTALESEPİ TAŞrYICILIĞIY(hBirYHastaul En meleriıgöırğında ıtıEPolisMMeslekeYüks>kokuau göırİ SüiğEnEadKD( eBe( naşvlYapıarın KabEn dmğr - HukukHEMATOLOJÜK7BAREKİK(ÜEmnliytETeşkilrtı SağlıkrŞartlÜyl YKarameliğinEnEEkAEMaMüesnnEnE1. FıkrAsrddaki "Hematoloji" İbal sindeLlYapıarın Kabul Edilmemeleri - HukukAKDENİZ ANEPİSİ TAŞrYICILIĞIY(hBirYHastaul En meleriıgöırğında ıtıEPolisMMeslekeYüks>kokuau göırİ SüiğEnEadKD( eBe( naşvlYapıarın KabEn dmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9
D8.D27.3.2000TR>7-8684>EATİNMA İ YAPİkGERÇEKdiğE -Uğında Öinde TıÜiysininYMaMüaEvÇ ManevntTazminat TaGenenea nbuuüL edilt ğE - HukukMADDİKVE MŞNörÜvTAZMİNATYTALEBİY20ğında Öinde TıÜiysininYSağlıkrBaılnulğı Tırafi göırAtÜematİki Beleea Sürelei FgeasİEnU eçtGöndeAieBe( emanda HastMaMüaEvÇ ManevntTazminat TaGepaEttiğE -Üİ glli MevzultlÜydaeBekğemeeSüre( Öngöİüen>diğE/TaGenea nbuuTEdieYliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9
D8.D27.3.2000TR>9-2480>EİMARkALİTLİYIKİÇÜNDEkKŞLİT BAD19C 9
D8.D27.3.2000TR>9-6614>EİLKE. 1ÖREVKURUMLAbIKYÖNEÖMEdiğE - HukukE. 19C ANDIK( MEB.ea köinde TıKurumlÜyl YKarameliği Md8d12 -UAneyLsayar luslÜyarAsr SözleşTsi ri(vetİnsanEHaklÜylıaeın KabEn dmğr Tercih Ha sı tır aldı slleri YAsaleğı Alağenrşvdilmemeleri İMüaasi SastİrununEvırYürütmenEnEDurdmrulmesrESstemiv- ooşullArınL edçekğeşn>diğE/2577 S.=8dMd8d-7 - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9
D8.D27.3.2000TR>9-2916>EYARDIMCI DOÇENT9
D8.D27.3.2000TR>9-6689>ETIPTA UZMçNGIK İĞİÖREİK( YAsalÜydaeBSr ğiğeşikiyğe G dieBedYn Viyoloji BölümüEMezğnlArınınMEğie TrAlmesınıLEngeleeyeleTırun ve/ğişeHekimayğişdeeUzmanulkeEğie TaEYKarameliği Geç8dMd8d4'deki Eksik ğameleemeüe lYapıar ( Tul Edilmemeleris- HukukBİYOLOJÜKBÖLÜMÜkMEZUNLAbIK( Tırun UzmanulkeEğie TaEAlmelÜytıbLEngeleeyeleTırun ve/ğişeHekimayğişdeeUzmanulkeEğie TaEYKarameliği Geç8dMd8d4'deki Eksik ğameleemeüe lYapıar ( Tul Edilmemeleris-eÜsthlYapıMNormlÜylıaeın Kablıği/YAsalÜydaeBSr ğiğeşikiyğe G dieBediğE - HukukÜST HUKUK NORMLAbIK( YAsalÜydaeBSr ğiğeşikiyğe G dieBedYn ÇıkarıldnsYKaramelikle YAsalÜyatğı AlılaDairYürütülensvetlYapıi İstik ÜyLonrılmışEutali U(gulamelÜyln ğiğeşt Aree Dyeliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9
D8.D27.3.2000TR>9-4918>EKAYMAKçMLIKkİŞLEPİNÜTV İLİŞKİİSTEPİ ( HeksızEÖde rnvTahsileleea Sürele-vğındli atal aercLrGedekli Oney(vetİzinasİELÜzereYnUTümvdielYsusu rdarğında ÖğmuırFezuagöırÖde DyeLSebepan anr edçek DışıeBeylnınınMn meleri ıöİüedüğündeleğınd onusuTaki Büe lYapıar ( Tul Eıöİüen>diğE - HukukHAKSIZ ÖDEMETÜTVTAHSİŞKİ( Kaymekamul Eaki BnnEnEurunuiESstemiv- ğındli atal aercLrGedekli Oney(vetİzinasİELÜzereYnUTümvdielYsusu rdarğında ÖğmuırFezuagöırÖde DyeLSebepan anr edçek DışıeBeylnınınMn meleri ıöİüedüğündeleğınd onusuTaki Büe lYapıar ( Tul Eıöİüen>diğE - HukukÖZEL İĞİÖRE KURUMUNŞkDAVALIkİ 19ECEkHAKSIZ VEKYERSİZkÖDEME YAP LDIĞIYİDDİAS ( ğında ÖğmuırFezuagöırÖde DyeLSebepan anr edçek DışıeBeylnınınMn meleri ıöİüedüğündeleBuYMiktÜytıeÖden D( neea Sürele nymekamul Eaki BnnEnüe lYapıar ( Tul Eıöİüen>diğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9
D8.D27.3.2000TR>7-2125>EBAD19VADİMAVRUHSATrK(ÜMaddnciiykEFaalliytl(rr SzeleYKarameliğE'naşvlYapısaleğı Ala taşvYoksğ r aldıri - Müdahil Fi meyaÜMaddnv7rAmamuuhsrtı Üzereassi İki Bnnde lYapıar ( Tul Edilmemeleris- HukukMAD19C ( neen anairSağleyLnsMaddnv7rAmamSzeleYKarameliğE'naşvlYapısaleğı Ala taşvYoksğ r aldıri - HukukANAYASAkMAHKEĞİ ÜK İLİŞKOADİYIK((MaddnciiykEFaalliytl(rr SzeleYKarameliğE - EsaslArı YAsadaeBeFirğei DyYn VirEFaalliytisYKaramelikle ğameleeyenMAyrıca BuEFaalliytin ÇEDrB Fgssi 7rAemalanESürdüİüen>( neen anairSağleyLnsMaddnv7rAmamSzeleYKarameliğE'naşvlYapısaleğı Ala taşvYoksğ r aldıri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9
D8.D27.3.2000TR>9-6279>EBÜYÜKŞEHİRkv A997/5SEmGENELKSEK 1ÖARİYOLANkDAVACININK19CÜM19KOADİYLİYINIV İLİŞKNİYTALEP 1ÖM1Sİt(Üğında nınM5216fS.=8dMd8d16'yatğı AlaDairİrunuTTaGepaEttiğE -ÜlYapıi MenfaatiEdilmemeleris edilçe( Hastğındnbn u Mü>dieBe( naşvlYapıarın KabEn dmğr - HukukDAVA EHLİYETİ (kBüyükşehirYi Faaliy( enSL SekreterinEnEEncümelep/ Üyt OlıtıEurunuiniTTaGepaEtBe( nde lYapıi MenfaatiEdilmedmğr -EDınd Ehlliytismanda Hastğındnbn u Mü>diee Dyeliğe - Hukuk19CÜM19KOADİYLİYINITV İLİŞKİİSTEPİ ( BüyükşehirYi Faaliy( enSL SekreterinEnEEncümelep/ Üyt OlıtıEurunuiniTTaGepaEtBe( nde lYapıi MenfaatiEdilmedmğr -EDınd Ehlliytismanda Hastğındnbn u Mü>diee Dyeliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9
D8.D27.3.2000TR>9-6890>EYÜKSEKÖ. 1ÖREE GİRİŞTEkKŞTSAYI PUANIkUYGU7İBAS NIN KALD RILMçS RUYüks>köinde Tı enSL ÖğluhKn ÜylnınhHYapıarverHa sanliyterın Kablıği - MiFli Eğie TrSistemiainhYKalein Aasyeea Sürelever2547 S.=8dMd8d45'deki ourLulÜytırYürKalükteEvstU(gulamıyorhn mesıv- HukukÜNİVERSİTEYE GİRİŞTEkKŞTSAYI PUANIkUYGU7İBAS NIN KALD RILMçS RUYüks>köinde Tı enSL ÖğluhKn ÜylnınhHYapıarverHa sanliyterın Kablıği - MiFli Eğie TrSistemiainhYKalein Aasyeea Sürelever2547 S.=8dMd8d45'deki ourLulÜytırU(gulammesınıLBertıraf EdYbreYliğe - HukukKŞTSAYI PUANIkUYGU7İBAS RUYüks>köinde Tı enSL ÖğluhKn Üyl Sast aldı slmesır- Farkli lYapıi Statüdeki ÖindnciasİEnUAyni KonumdaEğiğsİlein AreBe( S BucuUAneyLsal/EşitlykeourLul SastÇe SürelirBSrYDurumeYa Ütılleri - HukukME LEKİKVE TEKNsKVLİSALERv( Tercih EdieYbreirUHaast etirmerımda yUntYüks>köinde Te G eeştst ats yıtPulnı U(gulamesı tır aldı slmısrnınhHYapıarverHa sanliyterın Kablıği - MiFli Eğie TrSistemiainhYKalein Aasyeea Sürelever2547 S.=8dMd8d45'deki ourLulÜytırYürKalükteEvstU(gulamıyorhn mesıv- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9
D8.D27.3.2000TR>9-5562>EALIŞV< )ŞVĞİRKEZYARÜNDEK7LK ÜÇESAAÖEKOADAbKOTOPARK9ÜC GÖİYALrTMçMçS RUHYapıar (lmırn dmğr -EAlışvsİEşvMerıezleİnneUMüşteritDUnDairGeeYnasİEnUOtopark İhtiyaçt OlıtıETicaİEv7maç Güdüen>ksizeleverÜcr> snz n nDairBidaeaç nüe veyatParsYlinde Kn şıuanmesr edilt ğE - HukukOTOPARK9ÜC GÖİY(EAlışvsİEşvMerıez nee eeYnasİEnUİlk Üç Saate/ ndarUOtoparktaşvÜcr> snz Y/ Üyt nmesr edilt ğE - Üç SaattenMS BraUU(gulamLsaktÜcr> i İEnrİsstSstanbuuTBüyükşehirYi Faaliy( nişvTırifs Komisyonunca B FirğeieşvÜcr> UOranı daeOlmesr edilt ğE - HukukUKOMEKKADİYINIT İLİŞKİTALEBİY20AlışvsİEşvMerıez nee eeYnasİEnUİlk Üç Saate/ ndarUOtoparktaşvÜcr> snz Y/ Üyt nmesr YKaündekia-hlYapıar (lmırn dmğr - HukukÜC GÖSİZkOTOPARK920AlışvsİEşvMerıez nee eeYnasİEnUİlk Üç Saate/ ndarUOtoparktaşvÜcr> snz Y/ Üyt nLsapla-rTamemenrÜcr> snz n mısrnınhİsstKısa Süreli Otopark Y İEnaşv7zalmesrdaeYol AçLsapla- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9
D8.D27.3.2000TR>9-5454>EAKçDEPsKVKADROLARAkYAP LŞCAKIATİBALAbK((Amnbre TrDdli Bölüm G br S glli B ArTasİEnUAkademykePersonSL İhtiyacrdaea SüreleıöİüşeverÖnzereYri Alıemagöır7kademykeİ ana Çıkılması göEvÇ AtameaYaesömesrdda lYapıar ( Tul Edilmemeleris- HukukGÖRÜŞKVE ÖNERİKALrTMçSI RU7kademyke ndrolÜyemYApılLsaktAtamelÜy İçrnvAmnbre TrDdli Bölüm G br S glli B ArTasİEnUAkademykePersonSL İhtiyacrdaea Sürele- Alıemagöır7kademykeİ ana Çıkılması göEvÇ AtameaYaesömesrdda lYapıar ( Tul Edilmemeleris- HukukATİBA YAP LMçSI RU7kademyke ndrolÜyemYApılLsaktAtamelÜy İçrnvAmnbre TrDdli Bölüm G br S glli B ArTasİEnUAkademykePersonSL İhtiyacrdaea SüreleıöİüşeverÖnzereYri Alıemagöır7kademykeİ ana Çıkılması göEvÇ AtameaYaesömesrdda lYapıar ( Tul Edilmemeleris- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9
D8.D27.3.2000TR>9-5457>ETIPTA UZMçNGIK arTAVI RUG eYliirAdaylÜygöır7skerlyğEnEaYaememış OULnuarınEUzmanulkeEğie TaEYapacaklÜylrDdl İçrnvÖngöİüeeleSüreninYSo unar ndarU34/Yaşi göırGünEAlmeyLsak DurumdaeOlmesr edilt ğE - HukukUZMçNGIK İĞİÖREİK( Tırun UzmanulkeTüzüğüv ( Tınca UzmanulkeSiıantıaEG eYliirAdaylÜygöır7skerlyğEnEaYaememış OULnuarınEUzmanulkeEğie TaEYapacaklÜylrDdl İçrnvÖngöİüeeleSüreninYSo unar ndarU34/Yaşi göırGünEAlmeyLsak DurumdaeOlmesr edilt ğE - HukukASKER9
D8.D27.3.2000TR>9-8738>EOKULKSERVİSVADİÇLİYINITVNİTEYsKYARÜNİTÜ/ÖNEÖME9
D8.D27.3.2000TR>9-247>ETÜRK7/5kBAROLAR BİR i İEnrB Firğei D( eKonusudda Türkiiy(VırolÜytBirliğ neeYKaramelikeÇıkarmavYetFasinişvTAneedıri - Türkiiy(VırolÜytBirliğ eAdli Ya dımEYKarameliğindırDeğeşikiykaYaesömesrdaeDıir YKarameliğEadurunuiESstemiv- HukukTÜRK7/5kBAROLAR BİR i İEnrB Firğei D( eKonusudda Türkiiy(VırolÜytBirliğ neeYKaramelikeÇıkarmavYetFasinişvTAneedıri - HukukAD<İKYARDIMİ(rFeydalammesınaen anairTAneeLnuarınEHaklÜylıınMEıEuyihŞzkilde KorğnaDairYargsödmehSürecineleıediğE G br Yer nee et eieBe( naşvSığlammesr vırBueSayeüe İnsanEHaklÜyl StaddartlÜyldtırYüksYltieBe( naşv7maçlılleri - Türkiiy(VırolÜytBirliğ eAdli Ya dımEYKarameliğindırDeğeşikiykaYaesömesrdaeDıir YKarameliğEadurunuiESstemiv- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9
D8.D27.3.2000TR>9-4536>EYABANCI DİL7EkOKUTULATVDERSEKYERVVERMEYENkLİSANStVEYçKLİSANSÜSTÜ PROGRAMLİYK( ZorğnluEYabana ğil Hazıyll EPrograml etirieebreYliğe - HukukYABANCI DİL HAZIRGIK arTIFIK( ZorğnluEn dmğr BSrYYüks>köinde Tı ÖğmuıdaeOkuyöırğında ıtıEHazıyll ESmııfınıLGeçBedYn Vir nciESmııfar nyd nınMYaesödmeyLsapl - HukukHAZIRGIK arTIFIK( Yabana ğil Hazıyll ESmııfının ZorğnluEn dmğr BSrYYüks>köinde Tı ÖğmuıdaeOkuyöırğında ıtıEHazıyll ESmııfınıLGeçBedYn Vir nciESmııfar nyd nınMYaesödmeyLsapl - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9
D8.D27.3.2000TR>8-1088>ERUHSATKV< ) Ğİ ÜKaSTEPİ ( Bılv Öğ unEu Mü neea Süreleaki BEadurunuiESstemiv-EİmÜrrPlanrdda AkaryakıtESstasyonu n nDairAyrılme vstAkaryakıtETesisıİzşi Alıemasının AkaryakıtEuuhsrtı ÜzereassindırMesaferŞartl açişLonrılılmış HaktTeşkil Et Dyeliğe - HukukAKİRYAKITKaSTŞaYONU RU7karyakıtESatsşEveLServisıİstasyonu ÖmekvÜzıneLuuhsrtvÜzereassi Bılv Öğsğ unEu Mü neea Süreleaki BEadurunuiESstemiv-EİmÜrrPlanrdda AkaryakıtESstasyonu n nDairAyrılme vstAkaryakıtETesisıİzşi Alıemasının AkaryakıtEuuhsrtı ÜzereassindırMesaferŞartl açişLonrılılmış HaktTeşkil Et Dyeliğe - HukukAKİRYAKITKTESKS İZNİtALrTMçSI RU7karyakıtESatsşEveLServisıİstasyonu ÖmekvÜzıneLuuhsrtvÜzereassi Sstemiv-EAkaryakıtEuuhsrtı ÜzereassindırMesaferŞartl açişLonrılılmış HaktTeşkil Et Dyeliğe - HukukME AFEkŞARTI RUuuhsrtvÜzereassi Bılv Öğsğ unEu Mü neea Süreleaki BEadurunuiESstemiv-EİmÜrrPlanrdda AkaryakıtESstasyonu n nDairAyrılme vstAkaryakıtETesisıİzşi Alıemasının AkaryakıtEuuhsrtı ÜzereassindırMesaferŞartl açişLonrılılmış HaktTeşkil Et Dyeliğe - HukukKAZAN LMIŞÜHAKK(tİmÜrrPlanrdda AkaryakıtESstasyonu n nDairAyrılme vstAkaryakıtETesisıİzşi Alıemasının AkaryakıtEuuhsrtı ÜzereassindırMesaferŞartl açişLonrılılmış HaktTeşkil Et Dyeliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"9
D8.D27.3.2000TR>9-6617>ETIPTA VEKDİŞÜHEKİM9
D8.D27.3.2000TR>9-6398>ETIBBİ BİYOLOJÜKkBİLREYARkMEZUNLAbINITVTIPTA UZMçNGIK İĞİÖREİKALMçS RUDında ıtıETUSv ( Tınca Yerğeşt ArediğE Tıbbr Mikrobiyoloji BölümünerıtÜematTaGeneainhu MüedrediğE - TedaİitEdici veyatHastayatğoğÖğgöırMüdahaast edilt rentNHİÇayği n meyLnsAlanlÜylatSmııylı n nDairUzmanulkeEğie TaEAlabreYliğe - HukukTIPTA UZMçNGIK arTAVI RUTıbbr ViyolojikrBSl TiYdEMezğnuUDında ıtıETUSv ( Tınca Yerğeşt ArediğE Tıbbr Mikrobiyoloji BölümünerıtÜematTaGeneainhu MüedrediğE - Dında ıtıETırun UzmanulkeEğie TaEAlmesrdaea SüreleU(gulameyı/OrtagöırKnldı aleYÖKe enSL ÖğlhKn ÜylnınhHYapıarın KabEn dmğr - HukukTIBBİ MİKROBİYOLOJÜKBÖLÜMÜNEkATİNMA (rTıbbr ViyolojikrBSl TiYdEMezğnuUDında ıtıETUSv ( Tınca Yerğeşt ArediğE BölümerıtÜematTaGeneainhu MüedrediğE - Dında ıtıETırun UzmanulkeEğie TaEAlmesrdaea SüreleU(gulameyı/OrtagöırKnldı aleYÖKe enSL ÖğlhKn ÜylnınhHYapıarın KabEn dmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR>9-7835>ETIPTA VEKDİŞÜHEKİMdieeliğe - HukukUZMçNGIK v AGEKİKVER7LMEKİK(ÜTırun ve/ğişeHekimayğişdeeUzmanulkeEğie TaEYKarameliğindeLYer Alanr"dığlı AdaeDıldn UzmanEn dmktaşvS Bra" İbal sinaşvurunuiETaGenea-rYöırğıldn UzmanulkeB FgssiainhYöırğılrşvdığlı Vilmedmğr AdaeDıldn Uzmanulğı VilmealeTabEpi ri(Üzereassi edilt ğE/TaGenea u Mü>dieeliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR>9-7855>EPER7FER7K DAMARkCERRAHİKİK(ÜTırun ve/ğişeHekimayğişdeeUzmanulkeEğie TaEYKarameliği SastİlkeDifaeahdasTEdrediğE/HYapıarın KabEVilmeaDairİrunuTEdrediğE - Perifsrik ğamÜrrCerrahisiLYöırğıl Alanrdda UzmanulkeB Fgssi Üzereassineea Sürelen anağameleemenrnvğı Ala sızE aldıri/HYapıarın KabEn dmğr - HukukTIPTA VEKDİŞÜHEKİMD8.D27.3.2000TR>9-8626>EKATISAYIkUYGU7İBAS RUU(gulame tır aldı slmısrnaea Sürele n ÜyınMEşit n meyLnlÜyl Eşit Haast etirdiğE - BSrYMesleğeeYKarlikEProgramUU(gulayLnsOrtaöinde TıMezğnlArınınMAyni AlandaeBSr Yüks>köinde TıProgramlna Yerğeşt AreassindırPulnlArınınMğıhaÜYüks>kv ats yıtSastÇaresömesr Esası tır aldı slmısrnınhHYapıarın Kab n dmğr - HukukYÜKSEKÖ. 1ÖREE GEÇEŞTEkKŞTISAYIkUYGU7İBAS RUBSrYMesleğeeYKarlikEProgramUU(gulayLnsOrtaöinde TıMezğnlArı 70ısrngöırU(gulame tır aldı slmısrnaea Sürele n ÜyınMEşit n meyLnlÜyl Eşit Haast etirdiğE - YürütmenEnEDurdmrulmesrdaeKa ÜyLÜzereeliğe - HukukME LEĞEkYÖNEköinde TıProgramlna Yerğeşt Ameüe ats yıtU(gulamesı tır aldı slmısrnaeKa ÜyLÜzeree Dyeliğe - HukukÜNİVERSİTEYE GİRİŞTEkUYGU7İNATÜKŞTSAYINITVDİĞİŞTİR7LMEKİK(ÜBSrYMesleğeeYKarlikEProgramUU(gulayLnsOrtaöinde TıMezğnlArı 70ısrngöır ats yıtU(gulamesı tır aldı slmısrnınhHYapıarın KabEn dmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR>9-7840>EY5NİkİHDASK997L19VANŞkDALLAbDA UZMçNGIK v AGEKİKVER7LMEKİK(ÜTırun ve/ğişeHekimayğişdeeUzmanulkeEğie TaEYKarameliğindekivdielükmünvİrunuTEdrediğE - eç cit9.EMaMüenrnvdeLU(gulame Alanrr almeleris- HukukUSULÜNEkGÖGö UZMçNGIK ALBAYŞNLAbIN UZMçNGIK ALİTLİYINDAkÇALIŞMASIK(ÜTırun ve/ğişeHekimayğişdeeUzmanulkeEğie TaEYKarameliği -mUsulüner öİLeUzmanulkeA meyLnlÜylleBuYÜnvanrr ualÜödmeyLsapldaea Süreleabal ainhBuYAlandaeÇalışmayıtdaeEngeleediğe YKaündeLYorumlÜmnmeyLsaplv- HukukTIPTA VEKDİŞÜHEKİMD8.D27.3.2000TR>9-8191>ETIPTA VEKDİŞÜHEKİMdiğE -Uatal ce ğilil Sudulameleri/Çiz FgsnaşvlYapıarın KabEn dmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR>9-7909>EDİŞÜHEKİMD8.D27.3.2000TR>7-9786>ESEV7/5kBED8.D27.3.2000TR>9-7845>EROMATOLOJÜKYAT DAL NIN BAĞLI BULUNDUĞUvANŞkDALLAb (vdieDıllÜy İçsİEsindırFiziksYlÜTıp vÇ Rihabreitısyona YerLÜzereBe( naşvYırEndern dmğr - Tırun ve/ğişeHekimayğişdeeUzmanulkeEğie TaEYKarameliğinEnUu glli lükmünüşvurunuiETaGenenea u Mü>dieeliğe - HukukFİZİKSEL TIPKVE REHABİLİTŞaYONk( RomatolojihYöırğılrşın AdaeDıl n nDairFiziksYlÜTıp vÇ Rihabreitısyona BığlammesrnınhHYapıar (lmırn dmğr -ETırun ve/ğişeHekimayğişdeeUzmanulkeEğie TaEYKarameliğinEnUKonuUu glli lükmünüşvYırEndern dmğr - HukukTIPTA VEKDİŞÜHEKİMD8.D27.3.2000TR>7-9179>EEVLİYOLANkDAVACININKOKULK7LA İLİŞsĞİNİTÜKE ÜLM1Sİt(Üğında nınMAiğetBaskısıyUntEİl in ği/EİliliğinEnUButlanrrİçrnvAçteri ğındnbn nbuuTEdieipdKD( nğeşt ğe - Okudmğr Ticaİet Lisssi İleEİ SüiğEnEadKD( eBe( Eaki BnnEnElYapıarın KabEn dmğr - Hukuk İLİŞKNEKKADİYKVER7L19K9VLİD8.D27.3.2000TR10-1>EKATISAYIkUYGU7İBAS RUYüks>kvÖinde Tı enSL ÖğluhKn Üyl Ha sı daeYürütmenEnEDurdmrulmesrETaGenea-rAyrımlÜylıt aldı slmesırS BucunuUDoğu aleVSr ğameleemenrnvEğie TrSistemiainhÖrgütlınişeB çimindekivdütünlüğü BozdsaplavırYargsep/ Üyt Olıarın KabEn Lsapl/TaGenea 2.EMaMüedeki on ÜyLaçişLonbuuTEdieYliğe - HukukAĞIRGIKLI ORTA Ö. 1ÖREVBAŞAbIKPUANIk( KatISayıtU(gulamesı aea SüreleYüks>kvÖinde Tı enSL ÖğluhKn Üyl Ha sı daeYürütmenEnEDurdmrulmesrETaGenea-rKatISayıtAyrımlÜylılıt aldı slmesırS BucunuUDoğu aleVSr ğameleemenrnvEğie TrSistemiainhÖrgütlınişeB çimindekivdütünlüğü BozdsaplavırYargsep/ Üyt Olıarın KabEn Lsapls- HukukYÜKSEK Ö. 1ÖREVGENELKKURUŞKOADİYIK((KatISayıtU(gulamesı aea SüreleYüks>kvÖinde Tı enSL ÖğluhKn Üyl daeYer AlanrÖindemenrLisssi vetMeslekeLisssi MezğnuUOULnuar Ha sı dakiv3.EMaMüenrnvlYapıarın Kab n dmğr - HukukYÜKSEK Ö. 1ÖREVPROGRAMINŞkYERkvÖinde Tı enSL ÖğluhKn Üyl daeYer AlanrÖindemenrLisssi vetMeslekeLisssi MezğnuUOULnuar Ha sı dakiv3.EMaMüenrnvlYapıarın Kab n dmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-2>EİKİ9C KŞTSAYI OADİYIK((1998EYıliıgöırİtibal aUU(gulamLnsvetlYapıae (lmıluğurYargssal/p/ Üyt Ola İstik ÜyLonrılmışEn anaMevcutr ats yıtU(gulamesı tıratal ce ğiğeşt AreBe( naşvMümkünMn meleri - HukukKAYSAYI OADİYIK((lYapıae (lmıluğurYargssal/p/ Üyt Ola İstik ÜyLonrılmışEn ana ats yıtU(gulamesı tıratal ce ğiğeşt Aree Dyeliğe - ğiğeşt AreBe( naşvYargsep/ Üyt OlııEGeçersnz Kılleri S Bucunar laşsödsapla- HukukÜNİVERSİTE GİRİŞkSrTAVLİYINDAkUYGU7İNATÜKŞTSAYIkUYGU7İBAS RU1998EYıliıgöırİtibal aUU(gulamLnsvetlYapıae (lmıluğurYargssal/p/ Üyt Ola İstik ÜyLonrılmışEn anaMevcutr ats yıtU(gulamesı tıratal ce ğiğeşt AreBe( naşvMümkünMn meleri - HukukYARGIKOADİYLİYINITVUYGU7İNBAS RUBieK Buda atal aere lerhangirBSrYTakdSr YetFasi TAneemeleri/İtal aeraşvYargsep/ Üyt OlıınaDoğÖğlmğr ieTırtışmamvırBunar öİLeU(gulame YaemeMYetFasinişvdilmemeleri -ÜÜniversHİÇeSiıantr ats yıtKn Üyl - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR>7-8493>EŞİKAYETKV< İÖRRAZLAbIN İ9CELENMEKİK(ÜİcravTitFak Mercii Ha imayğişcstYaesööırİcraeDıiryasİEvNezü nüe Yürütülensİşeveraki BeYri Avpıltul EMeslekeourLulÜytıına27/2 Md.sindırİfadırEdreeşv“TakipdEdreeşvğınd”vKnpsamı ınaDışi gö TutulLmeyLsapla- HukukME LEĞEkDUYULATVGÜV5NİkARTTIRMçK İBACIYLAVGETİR7LENkELKALEREkAYKIbI DAVRİNBAKt(Üğınrılleri Açl En öırğında ıtıEEyi BeleeUyLnsAdrerBSrYCezaylÜYCezalılle slmısrnaea Süreleaki Büe lYapıarın Kabul Edilmemeleri - HukukAVUKŞTGIK ME LEĞİt(Üğamelever eeYnekasİEnE KorğmekvMeslektaşlArv7rAsrdda ğı Alışmayıtver östzereassi edilYntÖzenrnvKorğnmesınıLSağleyLrekvMeslekrİtibalınıLvetMesleğe ğuyu anr üveni Arttırmekrımda yUnt etirieeleİlk aere ın Kab ğınrılmeM-ÜCezaylÜYCezalılle slmısrnaea Süreleğınd onusuTaki Büe lYapıarın Kabul Edilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR>7-9225>EAYGIKTANÜKE MEKCEZAS RUÖinde Tı öİLİlasi n öırğında ıtıEK in sineeÜzereYnUÖindnci B Fgssi G(rr Sstzin ğindırB Fgsyi AlmelerinıeBeylnaEttiğE/ResmiESmfatınt edilt rdiğE İtibaltver üven ğuygğsğ uLSarsasak NHİÇaykteEğınrılıştaEdilmedmğr -EÜzereelikYCezaıtıE1/30 İleE1/8v7rAsrdda Olmesr ediğE - HukukE. 19C v AGEKİNİTÜGERİY7ADEK997LMEMEKİK(ÜÖinde Tı öİLİlasi n öırğında ıtıEK in sineeÜzereYnUG(rr Sstzin ğindırB Fgsyi AlmelerinıeBeylnaEttiğE/ResmiESmfatınt edilt rdiğE üven ğuygğsğ uLSarsasak NHİÇaykteEğınrılıştaEdilmedmğr -EÜzereelikYAyul taşvKD(meYCezası tır1/30 İleE1/8v7rAsrdda OlLsapl - HukukRESMİ SIFATITÜGEREKTİRDsĞİ İÖRBİYKVEVGÜV5NkDUYGUSUNUNISARSILMçS RUÖinde Tı öİLİlasi n öırğında ıtıEK in sineeÜzereYnUÖindnci B Fgssi G(rr Sstzin ğindırB Fgsyi AlmelerinıeBeylnaEttiğE -EÜzereelikYAyul taşvKD(meYCezası tır1/30 İleE1/8v7rAsrdda OlLsapl - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR>9-7647>EHAKKINDAkŞİKAYETTE BULUNULATVAVUKŞTKİÇÜN GÖZLEMC AVUKŞTKGÖGörLENDİR7LMEKİK(Ü7nkÜyemVırosu Tırafi göır ÖğlLnsAvpıltEHaklÜyl verToplumlÜea SüreiYdEMerıez ndeleSeçreedilr-eBuYMerıez nEDisiplelvlYapıurourLulÜytıınaİki treassi edilYntBSrYK Buda FaalliytteeVilmeLmeyLsapla- HukukANOADİkBAROSU TADİFINDANKKURUŞATVAVUKŞTKHAKLAbIKVE TOPLUMLAKİLİŞKİYARkMERKEZİ (rğında Ha sı daeÜzereYnUŞikaiytUDreYlçe( vÜzınineeDisiplelvourLulÜyt Çedçeve( nde lYapıi SüreçeBıllÜtılmesı edilirlYntMerıezdeleSeçreen YAsaleğı Alağe n meyLnsGözlemci Avpıltı öİLİlein Aree Dyeliğe - HukukGÖZLEMC AVUKŞTK(rğında Ha sı daeÜzereYnUŞikaiytUDreYlçe( vÜzınineeDisiplelvourLulÜyt Çedçeve( nde lYapıi SüreçeBıllÜtılmesı edilirlYntAvpıltEHaklÜyl verToplumlÜea SüreiYdEMerıez ndeleSeçreen YAsaleğı Alağe n meyLnsGözlemci Avpıltı öİLİlein Aree Dyeliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR>9-7831>ETIPTA VEKDİŞÜHEKİMdieeliğe - HukukFİZİKSEL TIPKVE REHABİLİTŞaYONkANŞkDAL RUTırun ve/ğişeHekimayğişdeeUzmanulkeEğie TaEYKarameliği Çiz FgssindırBr Adadala YerLÜzereen>diğE -UYKaramelikeMaMüesiadırAdaeDıllÜyISaymehSunde HastB Firğei Dn ğindın YürütmenEnEDurdmrulmesrETaGeneainhu Mü edilt ğE - HukukANŞkDAL TÜ/ÖNEÖMEdieeliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR>8-4976>EMERKEZİ İ 19EYE TANINATÜ7ZİNKYEeseSİY20SadıcstŞirlYth Öğlmesr vır Öğlmuş yatdae ÖğlLsak ŞirlYtlıneLSe meye atbulmı daedilmemes HallırEnde Söz onusuTn dmğr - Hukuk ZİNKALBAK( YAsadaeYer AlmeyLnsBSrYDurumurBaılnuÜyLo ÖğluhİzşineeTabE Tutöır en FgsdeLlYapıar ( Tul Edilmemeleris- HukukSERMçYEYE İŞTİRAKtEÖMEK ( Serbest PiyLsa ooşullArıngöEvÇ Ticaİet YAsasi HükümleİnneU öİLeFaalliytr östzeelikYn öırŞirlYtlınele- İçişi İErBaılnulğı KAlal yUntBaılnuÜyLo ÖğluıgöırİzineılmelÜyl G br BSrYGedeklilikEÖngöİüen>diğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR>9-4222>EDOKTORA TEZİNÜTV İLİŞKİ( İntihale edilçe( Hast-r (uşmazlığineğınd onusuTaki BiETesisıEdeleğındlıIÜniversHİÇnişvdilmedmğr Yer MahkeassindırÇözümleneliğe/ğında nınM öİLİtYaeteri İl Mahkeassindırıöİüee Dyeliğe - HukukYEeseŞKİMAHKEĞİİ( İntihale edilçe( HastğoktoraeTez naşvurunuiE- ğındnbn ğında nınM öİLİtYaeteri İl Mahkeassindırıöİüee Dyeliğe aki BiETesisıEdeleğındlıIÜniversHİÇnişvdilmedmğr Yer MahkeassinEn/Yetrelirn dmğr - HukukKANUNLAbDA YEeseŞKİİ 19EkMAHKEĞİ ÜNİTÜGÖSTER7LMEM1Sİt(Üğınd onusuTatali aki BiEYapanTatali Merciişvdilmedmğr Yerdekivİtal MahkeassinEn/Yetrelirn dmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR>8-6852>EENSTİTÜKVE YÜKSEKOKULLAbIN KALKrTMç PLA9KVE PROGRAMLİYI ( İlkeEvstHsdefi İErDoğÖğltusudda vırYüks>kvÖinde TıPULnuames Çedçeve( nde Yüks>köinde Tı Öğlğ unEGöİüşüeverÖnzer( vÜzınineeKAlğnlAe ÖğlLsaris- HukukFAKÜLTEkKURULMçS RU2547 S. YAsayar öİLeÖz FtBSrYKAlğntNHİÇayği Tışıydn 2809 S. KAlğnğntEk 308dMd8dlükmüv ( Tınca BaılnuÜyLo ÖğluhKn Üyl SastdırFakültır ÖğlabreYliğe - HukukÜNİVERSİTE FAKÜLTEYARÜNİTÜKURULMçS RUYüks>kvÖinde TıPULnuames Çedçeve( nde Yüks>köinde Tı Öğlğ unEGöİüşüeverÖnzer( vÜzınineeKAlğnlAe ÖğlLsaris- 2809 S. KAlğnğntEk 308dMd8dlükmüv ( Tınca BaılnuÜyLo ÖğluhKn Üyl SastdırFakültır ÖğlabreYliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR>9-7832>EYAT DAL UZMçNGIĞI ( İlglli Eğie TrSürecinern uştu aleYöırğıl Asistlnulğınrşvd FirtieeleooşullArıhKn ışısrngö UzmanulğışLonrılılmısrnaeEtlYntn öırEğie TrSürecimvırBaşarıle n meeÖz FaykasİEyastÇe Süt ğE Açl En öırCerrahi OnkolojihYöırğılrşda İstisnar BSrYŞzkilde Yöırğıl UzmanulkeB Fgssi ÜzereassiniEÖngöİen ğameleemeüe lYapıar ( Tul Edilmemeleris- HukukTIPTA UZMçNGIK TÜZÜĞÜ (rTırun ve/ğişeHekimayğişdeeUzmanulkeEğie TaEYKarameliğinEnU eç. 108dMd8dYer Alanr"Cerrahi Onkoloji" İbal si YKaünden 2577 S. YAsaıına278dMd8de/ÖngöİüeeleooşullArınL edçekğeşt ğindın YürütmesiainhğurdmrulmesrE edilt ğE - HukukTIPTA VEKDİŞÜHEKİMD8.D27.3.2000TR10-461>EAYGIKTANÜKE MEKCEZAS RUn öyda Baıı öırğındnınMAçsömesrddanMS BraURiltöalükçeeDisiplelvCezası tırBozulmesryUntğındnbn onusuzE aldıri Açl En up n ÜyLÜzereassineeYsİMn meleğrnaeKa ÜyLÜzereassi edilt ğE - HukukDAVANITVKONUSUZ KALMçSI RU7yul taşvKD(meYCezası - O öyda Baıı öırğındnınMAçsömesrddanMS BraURiltöalükçeeDisiplelvCezası tırBozulmesryUntğındnbn onusuzE aldıri Açl En up n ÜyLÜzereassineeYsİMn meleğrnaeKa ÜyLÜzereassi edilt ğE - Hukukİ 19ENİTÜDAVA AÇ LMçSINŞkSEBEBİYETKVD8.D27.3.2000TR>7-9418>Ev A997/5 arTIYLİYI DIŞINDAkDEPOLİBA YAPBALAbINŞkİLİŞKİTVKISMINITV İLİŞKİİSTEPİ ( G dişteEvstDKaüşteEİin Aas vırBSin Aas YapacaklÜylddanMveYi FaaliytSmııylÜyl SçsİEsindırDepolame YaememelÜytıbnr laşsm Hizmytis70ısrngöırn uşasak SikıntıyıLBertıraf EdYliğendın lYapıarın Kabul Edilmemeleri - Hukukv A997/5 ÖZEL HALKkOTOBÜSYARÜNİTÜv A997/5 arTIYLİYI DIŞINDAkDEPOLİBA YAPBALAbI RUB FaaliytSmııylÜyl SçsİEsindırDepolame YaememelÜytıbnr laşsm Hizmytis70ısrngöırn uşasak SikıntıyıLBertıraf EdYliğendın lYapıarın Kabul Edilmemeleri - HukukHAKSIZ REKABETİN KALD RILMçS aSTEPİ ( B FaaliytÖz FtHalk OtobüslırEneleı dişteEvstDKaüşteEİin Aas vırBSin Aas YapacaklÜylddanMveYi FaaliytSmııylÜyl SçsİEsindırDepolame YaememelÜytıbnr laşsm Hizmytis70ısrngöırn uşasak SikıntıyıLBertıraf EdYliğendın lYapıarın Kabul Edilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR>9-970>EÖ. 1ÖREV A9MİTLİYIK(EKamuh ÖğluşlArı veyatMeslekeourğluşlArınıleYKara TrveyatDeara TrOrganlÜyındaeGöİLİtılmelÜylşın AdayLsa vırYasat Ola TAneeLnEHaklÜylıL edçekğeşmesiainh en Fgs SastSmııylÜlle slLmeyLsapla- HukukME LEKÜKURULUŞLİYINITVYÖNEÖREVVEKDENEÖREVKURULLAbINŞkSEÇİLEBİLMEKİK(ÜBuhSundeast nmi öİLİinr Yer nee et eebreassi Ha sı ıleFarkli BSr YorumlÜhİzşe BığlammesrvlYapısale70ıgöırMümkünMıöİüen>diğE - HukukKŞMUVGÖGörÜNİkYERİNE GETİRĞİİ( MeslekeourğluşlArınıleYKara TrvetDeara Trourğlt OlıarSeçreebreassi -ÜBuhSundeast nmi öİLİinr Yer nee et eebreassi Ha sı ıleFarkli BSr YorumlÜhİzşe BığlammesrvlYapısale70ıgöırMümkünMıöİüen>diğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR>9-7779>EaSTŞNBUL BÜYÜKŞEHİRkv A997/5VBAŞKçNGIĞI ULAŞIMVKOORDİNŞaYONkMERKEZİNÜTV ŞA9MİNÜTV İLİŞKİaSTEPİ ( YAsaleZorğnlulukedilmemes naeKa şınaİlçeYi FaaliylırEnele atbulmıvSığlamme sızınÜTesisıEdieeleİki Büe Şzkil YKaünden lYapıar ( Tul Edilmemeleris- HukukİLÇEkv A997/5YARÜNİTÜKATILIMIKSAĞ7İNBAKSIZITVTESKS 997L19V ŞA9M ( Şzkil YKaünden lYapıar ( Tul Edilmemeleris-tSstanbuuTBüyükşehirYi FaaliyrBaşılnulğı laşsm Kooed nısyon Merıez neleaki BEaEadurunuiESstemiv- HukukŞEKİL EKSİKD8.D27.3.2000TR10-1692>EFERAGŞTK(rİki Tıraftan Vir ninTTaGepaS BucungöırVazgeçBesitDUnDairTAnemlılleri - FeragateBeylnı ınaDreYlçe SastveyatYargsödmehSırAsrdda SözlütDUnDairYaesööbreYliğe/95.eMaMüesiadırdırFeragatEadKD( nsBSrYlükmünvlYapıi S Buçt OlıttHasıl EdYliğe - HukukTEMYİZ AŞİBAS NDAkDAVADANKFERAGŞTKaSTEPİ ( İncelearbreassi İçrnvÖncelikle İtal MahkeassihKn ÜylnınhUsulüner (lmırn nDairTemyizTEdreBiş Olmesr vırYaniTTemyizTİnceleBe( naşvYaesööbreassi edilt ğE - HukukTEMYİZ aSTEPİNİTÜFERAGŞTKNEDENİY7Ekİ9CELENMEYOLANAĞI KALMçMçS RUDında Tırafi göırAyni A gö TemyizTİstemiadeleverDındgöırVazgeçrediğE - Br AşamelarDındgöırFeragateSstemivHa sı daedaeKa ÜyLÜzereasen anağı Vilmemeleris- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR>9-7827>EPLASTİK REKONSTRÜKTİFVVEKESTETİK CERRAHİKİK(ÜAdaeDılıdda UzmanulkeEğie TaESüresiniEBeşEYıl n nDairB Firğeyen ğameleemeESastğişeHekimayğieA anrdda AğıztğişevstÇenerCerrahisiLAdaeDıl UzmanulkeA anreahdasTEdreBe( neea SüreleDameleemeüe lYapıar ( Tul Eıöİüen>diğE - HukukTIPTA VEKDİŞÜHEKİMdiğE - HukukUZMçNGIK İĞİÖREİKSÜREKİK(ÜTırun ve/ğişeHekimayğişdeeUzmanulkeEğie TaEYKarameliği - PdiğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR>9-7850>ETIPTA VEKDİŞÜHEKİMD8.D27.3.2000TR>9-2447>ETADİFkTEŞseŞKİ(Sein ıarŞubylırEneleğınd Açmd Açsööırğındgö Tıraf OlmelÜylşaea SüreleBSrYKısıtlayıcı HükümEdilmemeleri -UYKara Tı Öğlğ'nca AlıeLnep/ Üyt rŞubyyeeğınd Açmd Hususudda Yetre ÜzerediğE- HukukSENDİKANITVTADİFkEHLİYETKİ(Sein ıarŞubylırEneleğınd Açmd Açsööırğındgö Tıraf OlmelÜylşaea SüreleBSrYKısıtlayıcı HükümEdilmemeleri -UYKara Tı Öğlğ'nca AlıeLnep/ Üyt rŞubyyeeğınd Açmd Hususudda Yetre ÜzerediğE- HukukYEeseŞKİMAHKEĞİİ(ğınd onusuTaki BinaşvSein ıarÜiylırEEvÇ TümEÇalışLnuarınEHYapıi D ÖğmuıatYaeteri Etre Dikkate/AleedırinlarDınd Açmd Konusudda Yetrelirn dmğrdğ r abuuü edilt ğE- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR>9-5241>EKÖY arTIY NIN BED8.D27.3.2000TR>9-7858>ETIPTA VEKDİŞÜHEKİMdiğE - HukukTIPTA YAT DALLAb (vYoğun BakımevstÇocuk Yoğun BakımeYöırğıllalınınvdığlı n dmğr AdaeDıllÜylnrB Firğei D( niEHYapıi BSrYZ BeleeOturtasak İtal ainhTıkdSr Ha sı ı ve/ğameleemeEYetFasinit nmi Yn Üyl vstHizmytYGedeklırEE ( Tınca ualÜölerinıeOrtayd KoyLsak BSl Tsel Gedilçenişvdilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR>9-5914>EİETT İ 19EkENCÜMENİTİNIOADİYINITV İLİŞKİİSTEPİ ( Toplur laşsm HizmytlırEnde ualÜöılleri Ortayd KonulLmeyLneğınd onusuTAraçt Olı 5216 S. YAsayarEkğeieşvEk 28dMd8 Esas AlıeLDairToplur laşsm SistemiaeeğıhilTEdreBe( neea SüreleDınd onusuTaki Büe lYapıar ( Tul Eıöİüen>diğE - HukukTOPLU ULAŞIMVHİZMETYARÜNDEVKULLANILDIĞI ORTAYAVKONULİBAYAT ADİÇLAb (v5216 S. YAsayarEkğeieşvEk 28dMd8 Esas AlıeLDairToplur laşsm SistemiaeeğıhilTEdreBe( neea SüreleDınd onusuTaki Büe lYapıar ( Tul Eıöİüen>diğE - Hukukv A997/5VBAŞKçNGIĞINCAkHAZIRGİNATÜİ9CELEĞİİRAPORUt(Üğınd onusuTAraçt Olı İki treassine Esas AlıeLşvEk ProtokoleYi FaaliytKayıtlÜylddanM laşsödmeleris-rğolayısryUntProtokolüıL edçeğihYöısıtmeleri/Toplur laşsm SistemiaeeğıhilTEdreBe( neea SüreleDınd onusuTaki Büe lYapıar ( Tul Eıöİüen>diğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-2304>EYÜKSEKÖ. 1ÖREVGENELKKURUŞUIOADİYINITV İLİŞKİİSTEPİ ( Yüks>köinde Te G eişteEYerğeşt AmerPulnlArınınMHesaplammesrndaUU(gulamLsak ats yılÜylnrB Firğei D( İleEİ glli Kn ÜylnınhMilli Eğie TrTemel YAsasişın AULnuaraUYKalein Aasyeea Süreleımda naeÜzUBieK BudakirYargsep/ Üyt Olıarın KabEn meleris- HukukYÜKSEKÖ. 1ÖREE GİRİŞTEkYERköinde Tı enSL ÖğluhKn Üyl ınhMilli Eğie TrTemel YAsasişın AULnuaraUYKalein Aasyeea Süreleımda naevzUBieK BudakirYargsep/ Üyt Olıarın KabEn meleris- HukukKŞTSAYILAbIN BEköinde Tı enSL Öğlu unEYüks>köinde Te G eişteEYerğeşt AmerPulnlArınınMHesaplammesrndaUU(gulamLsak ats yılÜylnrB Firğei D( İleEİ glli Kn ÜylndaelYapıarın Kabul En meleris- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR>9-10357>EKADIN HASTALIKLAbIKVE DOĞUMkANŞkDAL RUEğie TrSüresininEBeşEYıldanMDörtEYılaeDüşüİüen>( neea SüreleDameleemeüe İsabytYdilmemeleris- HukukİĞİÖREKSÜREKİK(ÜKelentHastalıklÜyl verDoğumÜAdaeDılıdınUEğie TrSüresininEBeşEYıldanMDörtEYılaeDüşüİüen>( neea SüreleDameleemeüe İsabytYdilmemeleris- HukukTIPTA VEKDİŞÜHEKİMdiğE - HukukUZMçNÜHEKİMdiğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR>9-4695>EORMçNÜSAYILAN ALİTLİYDA SUİİSALE HATTIKVE SUİDEPOSUİYAPIMIKRUDında i FaaliyystOrmanESahesrndaUYöesödsakÜTesisleEİ glli n nDairÜzereelikYİz ndeleBeüel Alıeması vstAlıeLşvBeüelEaduade( naşvMümkünMn meyLsaplaŞeklinde TesisıEdieeleİki Büe lYapıarın Kabul Eıöİüen>diğE - Hukukv DELKALrTMçSI RUOrmanESaysööırAULnuarda Su İsaleEHattı vstSu DeposuUYöesmı - Dında i FaaliyystOrmanESahesrndaUYöesödsakÜTesisleEİ glli n nDairÜzereelikYİz ndeleBeüel Alıeması vstAlıeLşvBeüelEaduade( naşvMümkünMn meyLsaplaŞeklindekieİki Büe lYapıarın Kabul Eıöİüen>diğE - HukukORMçNÜSAHAS NDAkYAPILACAKVTESKS RUDında i FaaliyystOrmanESahesrndaUYöesödsakÜTesisleEİ glli n nDairÜzereelikYİz ndeleBeüel Alıeması vstAlıeLşvBeüelEaduade( naşvMümkünMn meyLsaplaŞeklindekieİki Büe lYapıarın Kabul Eıöİüen>diğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR>8-1645>EİL arTIYLİYI İÇARÜSİNDEKİ SUİKAYNAKLAbINITVTAHSİKİK(ÜHa sı daeKa ÜyLÜzeebreelikYn ana arabük İl Öz Ftİtal sininEBoluhİltSmııylÜyl SçEnde alıltSu KaynağııtıETahsisi Ha sı daeÜzediğE Ka Üyda Yetre YKaünden lYapıar ( Tul Edilmemeleris- HukukTAHSİK OADİYIK((Ansak K in hİltSmııylÜyl SçsİEsindııi Su KaynaklArınınMTahsisi Ha sı daeKa ÜyLÜzeebreelikYn ana arabük İl Öz Ftİtal sininEBoluhİltSmııylÜyl SçEnde alıltSu KaynağııtıETahsisi Ha sı daeÜzediğE Ka Üyda Yetre YKaünden lYapıar ( Tul Edilmemeleris- HukukYEeseKYÖNÜNDENÜHUKUKAkAYKIbIGIK (ÜAnsak K in hİltSmııylÜyl SçsİEsindııi Su KaynaklArınınMTahsisi Ha sı daeKa ÜyLÜzeebreelikYn ana arabük İl Öz Ftİtal sininEBoluhİltSmııylÜyl SçEnde alıltSu KaynağııtıETahsisi Ha sı daeÜzediğE Ka Üyda Yetre YKaünden lYapıar ( Tul Edilmemeleris- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR>9-10046>ETIPTA VEKDİŞÜHEKİMD8.D27.3.2000TR>9-10443>EBARO LEVHçSINŞkYAZILMç (ÜAvpıltul EStajinıeUsulüner (lmırŞzkilde Tamemuames vstAvpıltul EYAsasişda B FirtieeleAvpıltulğar abuueeEngelsBSrYlnuininTdilmememes vstAvpıltul EMesleğ İleEiirğeşe DyedeBSrYİki Uğraşmemesı edilt ğE - HukukAVUKŞTGIĞA OABUL ŞARTLAbI RUStajtDKa Binüe Sigortalı n nDairBSrYÜcİet KArşılırinlarÇalışmaşın AvpıltulğarEngelsOlmesr manda Hastİ gllininTAvpıltul EStajinıeYenideleverKD( ntisnz DUnDairYaemesı edilt ğE - HukukAVUKŞTGIK STAJI (ÜAvpıltulğar abuu ŞartlArı - StajtDKa Binüe Sigortalı n nDairBSrYÜcİet KArşılırinlarÇalışmaşın AvpıltulğarEngelsOlmesr manda Hastİ gllininTAvpıltul EStajinıeYenideleverKD( ntisnz DUnDairYaemesı edilt ğE - HukukSTAJ DÖNEMİNDEKSİGORTALI OLAbAKVBİR ÜCRET OADŞIGIĞINDAkÇALIŞMA (ÜAvpıltulğarEngelsOlmesr manda Hastİ gllininTAvpıltul EStajinıeYenideleverKD( ntisnz DUnDairYaemesı edilt ğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR>9-10907>EDAHİLİYEKUZMçNIt(Üğında nınMYoğun BakımeYöırğılrdda A anrdda YetrenliğinE KAlıtlÜmışEBSrYÖinde TıÜye( ndeırAUleri Eğie TrS Bucungö Jüri Tırafi göırYaesööırSözlütSiıanda Başarıle dilmedmğr -EYoğun BakımeYöırğıl UzmanulkeB FgssiainhTescilTEdreBen>( neea Süreleaki Büe lYapıar ( Tul Edilmemeleris- HukukYOĞUN BAKIM YAT DAL UZMçNGIK v AGEKİK(Üğında nınMJüri Tırafi göırYaesööırSözlütSiıanda Başarıle dilmemesr manda HastTescilTEdreBen>( neea Süreleaki Büe lYapıar ( Tul Edilmemeleris- HukukSÖZLÜkSrTAVDAVBAŞAbILI OLMA (Üğında nınMYoğun BakımeYöırğılrdda A anrdda YetrenliğinE KAlıtlÜmışEBSrYÖinde TıÜye( ndeırAUleri Eğie TrS Bucungö Jüri Tırafi göırYaesööırSözlütSiıanda Başarıle dilmedmğr -EYoğun BakımeYöırğıl UzmanulkeB FgssiainhTescilTEdreBen>( edilt ğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-106>ETIPTA VEKDİŞÜHEKİMdiğE - HukukÇOCUKÜHEMATOLOJÜKİKVE ONKOLOJÜKİK( 3EYılulkeEğie TESüresiYn anaTiktBSr Yöırğıl n nDairB FirğenBe( neea SüreleDameleemeüe İtal ainhTıkdSr Ha sı ı ve/ğameleemeEYetFasinit ualÜölerinıeOrtayd KoyLsak BSl Tsel Gedilçenişvdilmemeleri - HukukİĞİÖREKYÖNEÖMEdiğE - Hukuk/ÖNEÖMED8.D27.3.2000TR>9-3918>EKADİYIKSÜREKİNDEKTEMYİZ EÖMEĞİİ(EtmeBiş OlsaeBSleeKArşıUTırafÜYCevapeÜzemeeSüresiYSçsİEsindırKArşılıkli TemyizTTaGenendevdilmeme Ha sıLÜzeenYlükmeYi nzer BSrYlükmünv n ÜyınMDameltreBe( neea Sürele54.EMaMüedeLYer Almeleri- HukukKŞDŞIGIKLI TEMYİZ LİŞEBİNDEKBULUNMAkHAKKIt(ÜzeenYlükmeYi nzer BSrYlükmünv n ÜyınMDameltreBe( neea Sürele54.EMaMüedeLYer Almeleri göırğında nınMğındlıIatal ainhKa ÜyLDameltmeUDreYlçe( nırKArşılıkeÜzediğE DreYlçede TaGepaEttiğE Ka ÜyLDameltmeUİstemiainhlYapıeleİnceleaasen anağı Vilmemeleri- HukukKŞDAR DÜZELÖMEİİSTEPİ ( n ÜyınMDameltreBe( neea Sürele54.EMd8de/Yer Almeleri göırğında nınMğındlıIatal ainhKa ÜyLDameltmeUDreYlçe( nırKArşılıkeÜzediğE DreYlçede TaGepaEttiğE Ka ÜyLDameltmeUİstemiainhlYapıeleİnceleaasen anağı Vilmemeleri- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR>8-10118>EAVUKŞTGIK SÖZLEŞM5YARÜNEkİLİŞKİTVUYUŞMAZLIKLAbITVTAHKREKYOLUYLAVÇÖZÜMLENĞİ ÜK( BunarYKarlikEğameleemenrnvlYapı DLİleti İlke( ediğihYösa İleEYaesööbreYliğe -ETBBTAvpıltul EKAlğnğEYKarameliğindeLBurŞzkilde ğiğeşiklikEYaesöömeyLsaplv- HukukTBBTAVUKŞTGIK KANUNUKYÖNEÖMED8.D27.3.2000TR>8-8169>EADLÜKYARDIM BÜROSUNUNIGED8.D27.3.2000TR>9-6676>EÜNİVERSİTE YÖNEÖREVKURUŞU'NUNI ŞA9MİNÜTV İLİŞKİaSTEPİ ( Silahli TerörhÖrgütünerBreedilrveUİsteyedilrYardımeEtme - AçsööırCeza Dındsr tırS BucuYi kğeireBedeleverBunara SüreleıdlirYargıtKn Üyl İrdeleaasdeleÜzereYnUİtal MahkeassihKn ÜylnınhEksik İnceleBe manda HastlYapıarın Kab n dmğr - HukukDÜKİPLÜTVCEZAS 7LA YAPTIRIMA BAĞLİNATÜSUÇ RU7ynıeZömedda Ceza lYapıurYKaünden detYargsödmeh onusuTn muşsa Ceza MahkeaslırEneleVzeeliklırEEKD( nsp/ Üyt OlıEDisiplelvlYapıundaeGözdÖnündevdilmed ÖğlLsak VırEEvÇ BregeiYdE7rAsrdda Yer Alasaplv- HukukSİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNEkBİYAREKKV< İSTEYAREKKYARDIM EÖME RU7çsööırCeza Dındsr tırS BucuYi kğeireBedeleverBunara SüreleıdlirYargıtKn Üyl İrdeleaasdeleÜzereYnUİtal MahkeassihKn ÜylnınhEksik İnceleBe manda HastlYapıarın Kab n dmğr - HukukSORUŞTURMA VEKYARGILİBA USULÜK(ÜğisiplelvlYapıurİleECeza lYapıu unEÜzereYnUCezaıtıENHİÇayği vzUBieCezaıtıEDoğu dmğr S Buçt OevstEtreiYdEİleECeza vstSuçlArınÜTansmı ve KonuluşeımdçlArıUYKaler ndeleBirbir ndeleFarkli Öz Faykasİ Tışıleris- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-582>EDOÇENTD8.D27.3.2000TR>8-720>Ev A997/5 TADİFINDANK ŞA9T7L19VMEZBAHA ( 5179fS. YAsaE ( Tınca Tırımeİl Müdürlüğünden ÇalışmaEveEÜnde Tıİzşi Almesı edilt ğE - HukukÇALIŞMA VEKÜ 1ÖREVİZNİ ( B FaaliytTırafi göırİki treYntMezbahaıınÜTarımeİl Müdürlüğünden ÇalışmaEveEÜnde Tıİzşi Almesı edilt ğE - HukukMEZBAHA ( B FaaliytTırafi göırİki treYntMezbahaıınÜTarımeİl Müdürlüğünden ÇalışmaEveEÜnde Tıİzşi Almesı edilt ğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR>8-3052>ESU TADİFAKİKUYGU7İNBAS aSTEPİ ( Öz FtÖindnci YurtlArınreaşyYri AbonssihKnpsamı larDameleeyen Dınd onusuTTarifeYlükmünde vzUBieHükümE ( Tınca TesisıEdieeleDında ŞirlYtırAittÖindnci YurtlArınrntMeslYntAbonssihKnpsamı laronbuuTEdie D( İstemiylstYaesööırBaşv ÖğlLrınÜu Mü nüe lYapıar ( Tul Edilmemeleris- HukukMESK19VABONAKİK(ÜSuTTarifesiUU(gulammesrEİstemi -ÜÖz FtÖindnci YurtlArınreaşyYri AbonssihKnpsamı larDameleeyen Dınd onusuTTarifeYlükmünde vzUBieHükümE ( Tınca TesisıEdieeleDında ŞirlYtırAittÖindnci YurtlArınrntMeslYntAbonssihKnpsamı laronbuuTEdie D( İstemiylstYaesööırBaşv ÖğlLrınÜu Mü nüe lYapıar ( Tul Edilmemeleris- HukukÖZEL E. 19C YURTLAbI RUaşyYri AbonssihKnpsamı larDameleeyen Dınd onusuTTarifeYlükmünde vzUBieHükümE ( Tınca TesisıEdieeleDında ŞirlYtırAittÖindnci YurtlArınrntMeslYntAbonssihKnpsamı laronbuuTEdie D( İstemiylstYaesööırBaşv ÖğlLrınÜu Mü nüe lYapıar ( Tul Edilmemeleris- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR>9-8976>EÇEVRESEL EeseKDEĞERD8.D27.3.2000TR10-3326>EMİLŞKİİĞİÖREKBAKçNGIĞI ORTAÖ. 1ÖREVKURUMLAbINŞkGEÇİŞ YÖNERGEKİNDEKDİĞİŞİKdiğE - HukukFIRSAT EŞİTdiğE -LSevliyrB FirğemeeSiıanı İçrnv ualÜöanUÖindncieYrin SığlamanMBr HYapıi AndntajgöırYa Üyt emesı Engellzin ği Cihdeast“Fırsat EşitğiğEae" ın Kab ğameleemeEYaesöleris- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR>9-692>EÖZEL E. 1ÖREVKURUMLAbIVGENELKMÜDÜRLÜĞÜI ŞA9MİNÜTV İLİŞKİaSTEPİ ( RehberYÖindemenÜTansmı ve öİLİleriniEBeFirğeyen ourLulÜy Dikkate/AleedırinlarRehberYÖindemeneYrin DerseÜzemee öİLİleriEdilmemeleriddanMTesisıOlmeLleaki Büe nmi Yn Üyl vstHizmytYGedeklırEE70ısrngöırlYapıarın Kabul Eıöİüen>diğE - HukukREHBER E. 1ÖM19V(ÜTansmı ve öİLİleriniEBeFirğeyen ourLulÜy Dikkate/AleedırinlarRehberYÖindemeneYrin DerseÜzemee öİLİleriEdilmemeleriddanMTesisıOlmeLleaki Büe nmi Yn Üyl vstHizmytYGedeklırEE70ısrngöırlYapıarın Kabul Eıöİüen>diğE - HukukDERSKVdiğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR>8-6751>EALKOLLÜ ADİÇVKULLANIMIKRAlkolMTespie neeatirazYlnuinüe SevkedrediklırEESığlıkeourğluşlArındaUYöesödsakÜÖlçümleİnn AlkolMTespie neea SüreleTarihESıat verÖlçüm S BucunuUCihazarAittSırEENumarasınıL östzeenEÇıktıLÜzeebreensp/librısyon AyArıUYöesömışETeknikUCihazt Ola YaesööbreYliğe- HukukŞLKOLVTESPİÖRNEkİTİRAZİ(SevkedrediklırEESığlıkeourğluşlArındaUYöesödsakÜÖlçümleİnn AlkolMTespie neea SüreleTarihESıat verÖlçüm S BucunuUCihazarAittSırEENumarasınıL östzeenEÇıktıLÜzeebreensp/librısyon AyArıUYöesömışETeknikUCihazt Ola YaesööbreYliğe- HukukSAĞ7IKÜKURULUŞLİYINDAkYAPILACAKVÖLÇÜMD8.D27.3.2000TR10-3241>EMADDİKVE MANörÜ TAZMİNŞTK(rğında lLrınÜÇocuğrdğ rSoka LoöpeklırEnaşvSaldırıs naeUğramesı S Bucu Yn Üt emesı - nmi Hizmytineleaki yişindııi YetersHzlikEEksiklikEve/ğamelsHzliğEadHizmytYKusmru n uştu dmğrddanMTazBEaat SorumlğluğuUDoğdmğr - HukukHİZMETÜKUSURUt(Üğında lLrınÜÇocuğrdğ rSoka LoöpeklırEnaşvSaldırıs naeUğramesı S Bucu Yn Üt emesı laronmi Hizmytineleaki yişindııi YetersHzlikEEksiklikEve/ğamelsHzlik manda HastTazBEaat SorumlğluğuUDoğdmğr - HukukSOKAK KÖPEKYARÜNİTÜSALD RISIkSONUCUİYARALANBA ( nmi Hizmytineleaki yişindııi YetersHzlikEEksiklikEve/ğamelsHzliğEadHizmytYKusmru n uştu dmğrddanMTazBEaat SorumlğluğuUDoğdmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-5051>EEŞİTD8.D27.3.2000TR>9-2026>EAKADEPİK KADROİELçNIt(Üğoçent/Alemı Ha sı dae-IÜniversHİÇlerde Akademi Londroea dnı ÜzereBedeleÖnce BölümrBaşıln nınM öİüşünüleAleemesı edilt ğE - HukukBÖLÜMVBAŞKçNITITVGÖGÜŞÜt(Üğoçent/Alemı Ha sı daeÜniversHİÇlerde ondroea dnı ÜzereBedeleÖnce Aleemesı edilt ğE - HukukÜNİVERSİTEYARDEkAKADEPİK KADROİELçNIt(ÜÜzereBedeleÖnce BölümrBaşıln nınM öİüşünüleAleemesı edilt ğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR>8-1728>EMAHAL7EkİSİMYARÜNİTÜESKİkİSİMYARÜY7EkBERABER KULLANILMçS RYeniESsimeYrinaşvYanrdda (Türkçe)everParentez SçEnde EskiESsimeYrinaşvde ualÜöılmes naea SüreleB FaaliytMeclisihKn ÜylnınhAdayLsa'yarın Kab n dmğr- Hukukv A997/5VMECLİK OADİYIK(MahelastİsimeYrinaşvEskiESsimeYriyleYi raberY ualÜöılmes naea Sürele- YeniESsimeYrinaşvYanrdda (Türkçe)everParentez SçEnde EskiESsimeYrinaşvde ualÜöılmes naea SüreleB FaaliytMeclisihKn ÜylnınhAdayLsa'yarın Kab n dmğr- Hukukv A997/5VarTIYLİYINŞkDAHİL MAHAL7EkİSİMYARÜ RYeniESsimeYrinaşvYanrdda (Türkçe)everParentez SçEnde EskiESsimeYrinaşvde ualÜöılmes naea SüreleB FaaliytMeclisihKn ÜylnınhAdayLsa'yarın Kab n dmğr- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-3384>EYARDIMCIkDOÇENTköinde Tı Öğlğ'dğ rOday naeTöbrEn meleris- HukukATANBABA ŞA9MİNÜTV İLİŞKİaSTEPİ ( YArdımcı DoçentlikEKAdrosunarBaşv Ööırğında nınM- ÜniversHİÇlerEadu öırEttiklırEEBSrYKAdroeaçrnvİhtiyaç vstHizmytYGedeklırEEDoğÖğltusudda et ediğE Öz FtvstOYKAdroyeeÖzgü Spe( fi LooşullArınLİse Yüks>köinde Tı Öğlğ'dğ rOday naeTöbrEn meleris- HukukYÜKSEKÖ. 1ÖREVKURUŞU'NUNIONAYINŞkTABİYOLAN "EKÜKOŞULLAb"VBEköinde Tı Öğlğ'dğ rOday naeTöbrEn meleris- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-3793>EHATALI TESCİL KAYDI RUSicieY GüvenSdilrTışınmezıeSatsn AlanrDında nınMYÜöılmes naevstZn ÜyaeUğramesıdaLSebepıOlmedmğr -ETapuUSicieiainhTutulmesrEveEKütüklerde DameltmeUYöesömesrrİleEİ glli İşeYrin Deara TininTAdlirYargınınM öİLİtılanreaçEnde n dmğr - HukukGÖGörK(ÜHatalı TescilTKaydı - SicieY GüvenSdilrTışınmezıeSatsn AlanrDında nınMYÜöılmes naevstZn ÜyaeUğramesıdaLSebepıOlmedmğr/TapuUSicieiainhTutulmesrEveEKütüklerde DameltmeUYöesömesrrİleEİ glli İşeYrin Deara TininTAdlirYargınınM öİLİtılanreaçEnde n dmğr - HukukKÜTÜKYARDEkDÜZELÖMEİYAPILMçSIV(ÜTapuUSicieiainhTutulmesrEveEKütüklerde DameltmeUYöesömesrrİleEİ glli İşeYrin Deara TininTAdlirYargınınM öİLİtılanreaçEnde n dmğr - HukukTAPU SaCİLİNÜTVTUTULMçSINDANKDOĞANKZADİYLİYDANkSORUMLUŞUK RU7dlirYargınınM öİLİlirn dmğrs- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-3842>ETESCİL aSTEPİNİTÜ İLİŞKİaSTEPİ ( Dındyd KonurTışınmezışv3. KişeiYdE7d naeTescil neea SüreleTapuUSicie MüdürlüğününhTescilTaki BErYKaünden (uşmazlığınM öİümevstÇözümünde 7dlirYargınınM öİLİlirn dmğrs- HukukGÖGörK(ÜTescilTastemiainhurunuiESstemiv- Dındyd KonurTışınmezışv3. KişeiYdE7d naeTescil neea SüreleTapuUSicie MüdürlüğününhTescilTaki BErYKaünden (uşmazlığınM öİümevstÇözümünde 7dlirYargınınM öİLİlirn dmğrs- HukukTAPU İLİŞKİVE TESCİL ( Dındyd KonurTışınmezışv3. KişeiYdE7d naeTescil neea SüreleTapuUSicie MüdürlüğününhTescilTaki BErYKaünden (uşmazlığınM öİümevstÇözümünde 7dlirYargınınM öİLİlirn dmğrs- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-1116>EÖ. 1NCİLİK STATÜSÜNÜN KALD RILMçS NŞkİLİŞKİTVFAKÜLTE YÖNEÖREVKURUŞUIOADİYINITV İLİŞKİİSTEPİ ( SmııysızYSiıan Ha sı aeSahip n nnYDında nınMÖindnciei EStatüsününhSo aeEediereassi YKaündeLTesisıEdieeleİki Büe lYapıar ( Tul Edilmemeleris- HukukSrTIYSIZ SrTAV HAKKINŞkSAHİPYOLAN E. 19C (MÖindnciei EStatüsününhSo aeEediereassi YKaündeLTesisıEdieeleİki Büe lYapıar ( Tul Edilmemeleris- HukukE. 19C AFFIt(ÜBaşarıs zrn dmğrsDerseSayısrnreÜçtveyatÜçüleAlt naeain AeneYre SmııysızYn nDairBaşarıs zrn dmğrsDerslerdentSiıana G eas Ha sı ıleTAneeLsaplv-eBieHükmünvSadYliMÖindnimiaeeğevam EdYnMÖindnciei EStatüsünü KoruyanUÖindnciiYdEİçrnvğeğilTAfEYAsasieHükümler ndeleYa Üyt enDairÖindncieiğeE editDKa niYdEİçrnvdeE eçÇrğiYn asaplv- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR>8-1309>EPRATİSYENÜHEKİM ( Tırun UzmanulkeEğie TaEG eişESiıantııLonrılnnYDında v-eUzmanulkeEğie TaniTTamemuamedanM1111 S. AskÇrği EKAlğnğEİleETırun UzmanulkeTüzüğünderB Firtieele33eYaş SmııytııLAşasapl göıriahisastAsistaırn nDairAtames nınMYÜesömemesı larİsabytsHzlikEdilmemeleris- HukukTIPTA UZMçNGIK İĞİÖREİKGİRİŞkarTAVINI KAZANAT DAVACIt(ÜPratisyen Hekimv-eUzmanulkeEğie TaniTTamemuamedanM1111 S. AskÇrği EKAlğnğEİleETırun UzmanulkeTüzüğünderB Firtieele33eYaş SmııytııLAşasapl göıriahisastAsistaırn nDairAtames nınMYÜesömemesı larİsabytsHzlikEdilmemeleris- HukukASaSTŞN OLAbAKVATAMAİYAPILMçSIV(ÜPratisyen HekimvOödnMveYTırun UzmanulkeEğie TaEG eişESiıantııLonrılnnYDında v-eUzmanulkeEğie TaniTTamemuamedanM33eYaş SmııytııLAşasapl göıriahisastAsistaırn nDairAtames nınMYÜesömemesı larİsabytsHzlikEdilmemeleris- HukukOTUZÜÇkYAŞ arTIY V(ÜPratisyen HekimvOödnMveYTırun UzmanulkeEğie TaEG eişESiıantııLonrılnnYDında v-eUzmanulkeEğie TaniTTamemuamedanM1111 S. AskÇrği EKAlğnğEİleETırun UzmanulkeTüzüğünderB Firtieele33eYaş SmııytııLAşasapl göıriahisastAsistaırn nDairAtames nınMYÜesömemesı larİsabytsHzlikEdilmemeleris- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR>8-1066>EarTIYkTESPİÖRNEkİLİŞKİTVİL İ 19EkKURULUIOADİYINAkKŞDŞIkAÇ LAT DAVA RUMahkeascst nmi öİLİlisihOödnMValirYardımcısrEveEZirıat Mühzin sininEBSl rkişi SeçreSdilrHazıylamLnsRapora Dıyalı n nDairÜzereYnUKa Üyda lYapıar ( Tul Edilmemeleris- HukukBİLİRKİŞİÜİ9CELEĞİSİ ( SmııyMTespie neea Süreleİl İtal ÖğlğhKn ÜylnaeKa şıtAçsööırğınd -ÜMahkeascst nmi öİLİlisihOödnMValirYardımcısrEveEZirıat Mühzin sininEBSl rkişi SeçreSdilrHazıylamLnsRapora Dıyalı n nDairÜzereYnUKa Üyda lYapıar ( Tul Edilmemeleris- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR>8-3215>ESAHTE v AGE KULLANMAKK(ÜSuçu göırYargsödnnDairBSrYYıl HapisıCezasıdaLMahkum n nnYDında Ha sı daeÜzeieeleMemnğEHaklArınduade( hKn ÜylnınhEhlliytsHzliğEarnvğevam Ett ğE manda HastSerbest MuhasebecimMalirMüşavirğik RuhsatlnınhurunuTEdreBe( nüe lYapıarın Kabul En meleris- HukukSERBEST MUHASEBECKİMAŞKİMÜŞAVİRLİK RUHSATIK(ÜSahteeB FgsU ualÜömekvSuçu göırYargsödnnDairBSrYYıl HapisıCezasıdaLMahkum n nnYDında Ha sı daeÜzeieeleMemnğEHaklArınduade( hKn ÜylnınhEhlliytsHzliğEarnvğevam Ett ğE manda HastRuhsatlnınhurunuTEdreBe( nüe lYapıarın Kabul En meleris- HukukMEMNU HAKLAbITVİADİSİ OADİYIK((SahteeB FgsU ualÜömekvSuçu göırYargsödnnDairBSrYYıl HapisıCezasıdaLMahkum n nnYDında Ha sı dae- 3568 S. YAsaıına4/F B in ndeLTansmlamLnsD Öğma öİLhEhlliytsHzliğEarnvğevam Ett ğE manda HastSerbest MuhasebecimMalirMüşavirğik RuhsatlnınhurunuTEdreBe( nüe lYapıarın Kabul En meleris- HukukMAŞKİMÜŞAVİRLİK RUHSATINITV İLİŞKİ(ÜSahteeB FgsU ualÜömekvSuçu göırYargsödnnDairBSrYYıl HapisıCezasıdaLMahkum n nnYDında Ha sı daeÜzeieeleMemnğEHaklArınduade( hKn ÜylnınhEhlliytsHzliğEarnvğevam Ett ğE manda HastRuhsatlnınhurunuTEdreBe( nüe lYapıarın Kabul En meleris- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR>8-2747>EÜNİVERSİTEYARDEkAKADEPİK TEŞseŞATKYÖNEÖMED8.D27.3.2000TR>8-8395>EÖ. 1NCİkANDINITV İLİŞKİİSTEPİ ( ÜlkemizinEG FYliğe n öırYeniENe( lleİnn AdayLsamızdaevst1739fS. YAsadaeYer AlanrımdçlArEDoğÖğltusudda YetSüt ereaslıninee öİLhDınd onusuTMilli Eğie TrBaılnulğı İlköinde Tı Öğmt OlEYKarameliğinEnU"Öindnci Andı"UBaşlıkli 12.EMaMüesiaüe lYapıarın Kabul Edilmemeleris- HukukMİLŞKİİĞİÖREKBAKçNGIĞI İLKE. 1ÖREVKURUMLAbIVYÖNEÖMED8.D27.3.2000TR>8-989>EYÜKSEKÖ. 1ÖREVKURUMUNDANKUZAKLAŞTIRMA CEZAS VER7LMEKİK(ÜÜniversHİÇrÖindncisihOödnMDında yd KopyatYaeteri göıriahisast6rıneSüreEİleE- Yüks>köinde Tı Öğmt OlEÖindnci ğisiplelvYKarameliğindeLBöyleEiirECeza dilmemeleriddanMaki BEadurunuiE edilt ğE - HukukÜNİVERSİTEkE. 19C KİNEkOKULDANKUZAKLAŞTIRMA CEZAS VER7LMEKİK(ÜKopyatYaeteri göıriahisast6rıneSüreEİleE- Yüks>köinde Tı Öğmt OlEÖindnci ğisiplelvYKarameliğindeLBöyleEiirECeza dilmemeleriddanMaki BEadurunuiE edilt ğE - HukukUZAKLAŞTIRMA CEZAS (ÜBSrYveyatİkirYarıYYıl SüreEİleEUzaklAştırmaıCezasıeÜzemeeYetFasininvdeEğisiplelv Öğlt Olıarıitrn dmğrs-eBiemandaleEMeslek Yüks>kokğlğhMüdürütTırafi göırÜzeieeleğisiplelvCezasıdda lYapıar ( Tul Edilmemeleris- HukukKOPYA ÇEK19VE. 19C (MÜniversHİÇrÖindncisihOödnMDında yd KopyatYaeteri göıriahisast6rıneSüreEİleEYüks>köinde Tı Öğmu göırUzaklAştırmaıCezasıeÜzereassi - Yüks>köinde Tı Öğmt OlEÖindnci ğisiplelvYKarameliğindeLBöyleEiirECeza dilmemeleriddanMaki BEadurunuiE edilt ğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-2741>EYÜKSEKÖ. 1ÖREVGENELKKURUŞUIOADİYINITV İLİŞKİİSTEPİ ( FeşvEdebiyat FakülİÇlerEadeL4EYılulkeLisaıseEğie TaESırAsrdda Pedagoji LFormesyon Eğie TaEAULnuaraUÖindemenÜn nDairAtaeme n anağı ıleTAneemesı - Eğie TrFakülİÇsinitTercih EdYnMvst5EYılulkeOrtaöinde TıAlanrÖindemene ğE ProgramlArınreBie eenEKişeiYdEÖindemenÜn nDairAtaemesrnrn Eşitğik İlke( nerın Kab n dmğr - HukukPEDEGOJİK FORMçSYON İĞİÖREİKALİTLİYIN E. 1ÖM19VOLAbAKVATATMçSI RUFeşvEdebiyat FakülİÇlerEadeL4EYılulkeLisaıseEğie TaESırAsrdda AULnuara/ÖindemenÜn mekvİçrnvEğie TrFakülİÇsinitTercih EdYnMvst5EYılulkeOrtaöinde TıAlanrÖindemene ğE ProgramlArınreBie eenEKişeiYdEÖindemenÜn nDairAtaemesr Eşitğik İlke( nerın Kab n dmğr - Yüks>köinde Tı enSL ÖğluhKn Üyl ınhurunuiESstemiv- HukukE. 1ÖM19VATAMASI RUYüks>köinde Tı enSL ÖğluhKn Üyl ınhurunuiESstemiv- FeşvEdebiyat FakülİÇlerEadeL4EYılulkeLisaıseEğie TaESırAsrdda Pedagoji LFormesyon Eğie TaEAULnuaraUÖindemenÜn nDairAtaeme n anağı ıleTAneemesı - Eğie TrFakülİÇsinitTercih EdYnMvst5EYılulkeOrtaöinde TıAlanrÖindemene ğE ProgramlArınreBie eenEKişeiYdEÖindemenÜn nDairAtaemesrnrn Eşitğik İlke( nerın Kab n dmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-3434>EADLÜKYARDIM (eımda EMaMüihOödnaklArıtSmııylı n nnYKişeiYdstAvpıltıırlYapısalvYardımınıLSağleyLDairYargısalvKorumaeAlt naeA mekvn dmğr - Dınd onusuTğameleemeESastAdayLsalvEşitğik İlke( nerın Kab BSrYlYapıi D ÖğmeYa ÜtsölerisİMüiesrnrn Dıyanaks zrn dmğrs- HukukFARKLI BİR YASAL DÜZENLEĞİD19VKAYNAKLANAT AVUKŞTGIK ASGARKİÜCRET TADİFAKİNİTÜ HDAS ED7LMEKİK(ÜDınd onusuTTarifeainhuhdasTEdreişeımda EDikkate/AleedırinlarDınd onusuTğameleemeESastAdayLsalvEşitğik İlke( nerın Kab BSrYlYapıi D ÖğmeYa ÜtsölerisİMüiesrnrn Dıyanaks zrn dmğrs- HukukANAYASAL EŞİTD8.D27.3.2000TR10-6284>EKAMUkGÖGörLİYARÜNİTÜVERDİKYARÜ ZADİY RU öİLİ ediğihYöeteri İşeYr manda HastMağdur n nnYKişeiYdişvdiaaki BeYrEÜzınine PersonelEadAtaemesrnaeKArşıUDınd Açmd Ehlliytine Sahip n meleklArıt- HukukPERSONELKATAMASI RU nmi öİLİlieYrinaşv öİLİ ediğihYöeteri İşeYr manda HastMağdur n nnYKişeiYdişvdiaaki BeYrEÜzınine PersonelEadAtaemesrnaeKArşıUDınd Açmd Ehlliytine Sahip n meleklArıt- HukukDAVA EHLİYETKİ(U nmi öİLİlieYrinaşv öİLİ ediğihYöeteri İşeYr manda HastMağdur n nnYKişeiYdişvdiaaki BeYrEÜzınine PersonelEadAtaemesrnaeKArşıUDınd AçameyLsaklArıt- AKTİFVHUSUMETÜRU nmi öİLİlieYrinaşv öİLİ ediğihYöeteri İşeYr manda HastMağdur n nnYKişeiYdişvdiaaki BeYrEÜzınine PersonelEadAtaemesrnaeKArşıUDınd Açmd Ehlliytine Sahip n meleklArıt- HukukAKTİFVHUSUMETÜRU nmi öİLİlieYrinaşv öİLİ ediğihYöeteri İşeYr manda HastMağdur n nnYKişeiYdişvdiaaki BeYrEÜzınine PersonelEadAtaemesrnaeKArşıUDınd Açmd Ehlliytine Sahip n meleklArıt- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-6554>ESÜRÜCÜYARÜTVŞLKOLVORçNITITVTESPİÖR (eımda yUntKollukeouvvdeasri Tırafi göırAlkolmetreEİleEYaesööırÖlçüm verBu ÖlçümeEYaesööıratirazYÜzınine SığlıkeourğmundaUYöesödnMÖlçüm 7rAsrdda eçÇneSürearnvğikkate/Aleemesı Sunde HastAlkolMOrln nınMHesapt emesı öİLİ nin Sığlıkeourğmunarıitrn dmğrs- HukukŞLKOLMETRE 7LA YAP LAT ÖLÇÜM (everBu ÖlçümeEYaesööıratirazYÜzınine SığlıkeourğmundaUYöesödnMÖlçüm 7rAsrdda eçÇneSürearnvğikkate/Aleemesı Sunde HastAlkolMOrln nınMHesapt emesı öİLİ nin Sığlıkeourğmunarıitrn dmğrs- HukukŞLKOLVORçNITITVHESAPLATMçSI RUSığlıkeourğmunarıitrn dmğrsve Kollukeouvvdeasrince İkirÖlçüm 7rAsrdda eçÇneZömedEÜzınindınMTespieıEdieelen nsıMOrlnvğikkate/AleeLDairTesisıEdieeleİki Büe lYapıar ( Tul Edilmemeleris- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-5626>EMANörÜ TAZMİNŞTKDAVASI (ÜAvpılttırSuçüstüYlnui Dışı daeÜzYrinaşv7rAnameyLsapl/ Müvekklli ÖnündevKollukeTırafi göırÜzYrinaşv7rAnmesrnrn Meslek Onurğnu Zeüel>diğE -Latal ainhHizmytYKusmru İki diğE/Haks zrZenginğeşmeyeEYol AçmdgöırZn ÜyınMKArşılanmesı edilt ğE - HukukAVUKŞTITVÜZERÜNİTÜADİTMçSI RUAğır Ceza Mahkeassinaşv öİLİ A anrda G eeırSuçtnnYDoleyırSuçüstüYlnui Dışı daeÜzYrinaşv7rAnameyLsapl/MüvekkllinrnvÖnünde 7rAnmesr D Öğmuıda Meslek Onurğnun Zeüel>nYliğe -EAvpılt Lehine ManLİ TazBEaataYlükmedreYliğe - HukukHİZMETÜKUSURUt(ÜKolluğun Ağır Cezayı edilt eeırSuçtnnYDoleyırSuçüstüYlnui Olmelan AvpılttırÜzYrina 7rAleri - ManLİ TazBEaataYlükmedreYliğe - HukukMEKLEK ONURUNUNIZİD1LENĞİ ÜK( AvpılttırKollukeTırafi göırSuçüstüYlnui Olmelan Müvekklli Önündev7rAnleri - ManLİ Zn ÜyınMKArşılanLsaplv- HukukMÜVEKKİLİNÜTVÖNÜNDEkAVUKŞTITVÜZERÜNİTÜADİTMçSI RUSuçüstüYlnui Olmelan AvpılttırÜzYrinaşv7rAnmesrnrn Meslek Onurğnu Zeüel>yYliğe - HukukAVUKŞTGIK KİMD8.D27.3.2000TR09-9910>ESORUMLUKMÜDÜRLARÜNkYAPACAKLAbIVİŞKV< İŞA9MD8.D27.3.2000TR10-7980>EDÜKİPLÜTVCEZAS (vVıroEğisiplelv Öğlunca ÜzeieeleveYTürkliyrBırolAr iirğiğE mazn ndeLatirazd KonurEdieeleDisiplelvCezalArındaUVıroEğisiplelv ÖğluhKn Üyl ınhTiktBışınaEKD( nsBSrYİki mEn meleriddanMadali Dındyd KonurEdieem>yYliğe - HukukBARO DÜKİPLÜTVKURUŞUIOADİYIK(ÜTektBışınaEKD( nsBSrYİki mEn meleriddanMadali Dındyd KonurEdieem>yYliğe - Hukukİ 19İ DAVA RUVıroEğisiplelv Öğlunca ÜzeieeleveYTürkliyrBırolAr iirğiğE mazn ndeLatirazd KonurEdieeleDisiplelvCezalArındaUVıroEğisiplelv ÖğluhKn Üyl ınhTiktBışınaEKD( nsBSrYİki mEn meleriddanMadali Dındyd KonurEdieem>yYliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-5698>ERUHSATkŞLMA ZORUNLUŞUĞUt(ÜBilmememes manda HastDında Konfandrısyon Tırafi göırSöz onusuTaşyYrasri İçrnvRuhsatv7rAnmemeslEYKaündetYaesööırBaşv Öğnun u Mü neea Süreleaki Büe lYapıar ( Tul Edilmemeleris- HukukRUHSATkŞRANBABASIVYÖNÜNDEkYAP LAT BAŞVURUt(Üğında Konfandrısyon Tırafi göırSöz onusuTaşyYrasri İçrnvRuhsatv7rAnmemeslEYKaündetYaesööırBaşv Öğnun u Mü neea Süreleaki Büe lYapıar ( Tul Edilmemeleris- HukukHAFTŞkTATİLİ RUHSATIKİSTEN7LMEKİK(ÜİstisnaeKApsamı lardilmeanMakyYrasri İçrnvHaftaeTötlli Ruhsatlv7rAnmemeslEYKaündetYaesööırBaşv Öğnun HaftaeTötlli Ruhsatlv7lmesrEveEGedekli Hara Öden>( edilt ğEndeleBahiste/u MüedreBe( nüe İsabytsHzlikEdilmemeleris- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-3651>EAVUKŞTITVBAKçMAYACAĞI DAVALİY RUAvpılt OödnMveY7ynıeZömedda İlı enSL MeclisihveeB FaaliytMeclisihÜye( n nnYDında nınMBığlıvdilmed klArıtTamelYKişeiYdişvAl>yhindııi Dınd veEuki ri TıkipeEtmeeYrinaşvYasekvn dmğr - YaseğınMOrtaklArıtvırYanlArındaUÇalışLns7vpıltuArıtdaeKApsaleris- HukukİLVGENELKMECLİKKİVE v A997/5VMECLİKİ ÜYİSİ OLAN AVUKŞT RUVığlıvdilmed klArıtTamelYKişeiYdişvAl>yhindııi Dınd veEuki ri TıkipeEtmeeYrinaşvYasekvn dmğr - YaseğınMOrtaklArıtvırYanlArındaUÇalışLns7vpıltuArıtdaeKApsaleris- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR>8-2578>Ev A997/5D8.D27.3.2000TR>8-6429>EKAMUkKURUMİVE KURULUŞLİYIkHAMMADDEKÜ 1ÖREVİZİTÜB AGESİ ( SomutYn nDairB FaysBSrYProjerİleEİ intieeldiereSdilrDameleenn>( edilt ğE - Hukukv A997/5VADINŞkDÜZENLENENÜHAMMADDEKÜ 1ÖREVİZİTÜB AGESİ ( SomutYn nDairB FaysBSrYProjerİleEİ intieeldiereSdilrDameleenn>( edilt ğE - AltyaestvırYoltYaesmıYProje( nerDıyalı Üzereassi - HukukMAD19VKANUNU'NŞkGÖRE VER7LMİŞKRUHSATkŞLİTLİYIÜRU nynakU nybınaEYol AçdsakÜveEuki tmeUFaalliytlırEnerEngelYn asakrŞzkilde nmi ourğmsve KurğluşlArıne HammaMüeEÜnde Tıİzşi ÜzereasyYliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-7637>EDAVA DİLEKÇEKİK(ÜDındnınhumzelı DreYlçelYrase7çsöösari - Faksv7rAcbulplyUntGöndırieeleDındUDreYlçe( HastDınde7çsöömeyLsaplv- HukukFAKSkŞRACIGIĞI İL1VGÖNDER7L19VDAVA DİLEKÇEKİK(ÜDınde7çsöömeyLsaplv-ÜDındnınhumzelı DreYlçelYrase7çsöösari - Hukukİ 19İ DAVALİYIN AÇ LMçSI RUumzelı DreYlçelYrase7çsöösari - Faksv7rAcbulplyUntGöndırieeleDındUDreYlçe( HastDınde7çsöömeyLsaplv- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-8563>ESOSYALVGÜVEND8.D27.3.2000TR10-5829>ETAHVİL İHRACIt(ÜProjerKren siENHİÇayğindevdilmeanMTahvilTahrAcbnd KonurDınd onusuTB FaaliytMeclistKn Üyl daeKualÜöım A anrdınhProjer7d nınMHangiYProjerİçrnvNytMiktÜyda TahvilTahrAçrEdieeceğEainhB FirtieedilrBorçlÜöılmes edilt ğE - HukukPROJE KREDe ÜK( NHİÇayğindevdilmeanMTahvilTahrAcbnd KonurDınd onusuTB FaaliytMeclistKn Üyl daeKualÜöım A anrdınhProjer7d nınMHangiYProjerİçrnvNytMiktÜyda TahvilTahrAçrEdieeceğEainhB FirtieedilrBorçlÜöılmes edilt ğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-8496>EALESkarTAVINDA BAŞIkAÇ K OLUTMçSI GAREKTsĞÜNEkİLİŞKİTVKILAVUZDA BULUTMçSI GAREK19V B19Ek( KsödvuzeHükümler nin YürütmesiainhğurdmrulmesrETalebindetYargssp/ Üyt Olıd veELaikliğerın Kabul EİMüiesr n dmğrddanMğında SeldikaıtıEDınd Ehlliytivdilmed ğr - İbal dilmemeleriddanMKsödvuzrdEurunuine p/ Üy Üzeieeliğe - Hukuk-110 ALESkaONBAHAR DÖNEPİ KILAVUZUNUNIYÜRÜTMAKİNİTÜDURDURULMçSI TALEBİt(ÜBaşv ÖğlLrda Başsn Açl En LsaplvOömemesıYlnuinüe Siıantıt eçÇrsnz Sayı Lsaplvİbal sininEBilmememes manda Hast-ETalebinronbuuü ediğih- HukukBAŞIkAÇ K ŞEKİLDEkALES'E KATILMA ZORUNLUŞUĞUt(Ü-110 Ales Başv Öğ Ksödvuzrdda Başsn Açl En LsaplvOömemesıYlnuinüe Siıantıt eçÇrsnz Sayı Lsaplvİbal sininEBilmememes manda HastBaşv Öğ KsödvuzreHükümler nin YürütmesiainhğurdmrulLsaplv- HukukHUKUKİ MENFAŞT RU-110 Ales Başv Öğ KsödvuzreHükümler nin YürütmesiainhğurdmrulmesrETalebi -ÜYn gssp/ Üyt Olıd veELaikliğerın Kabul EİMüiesr n dmğrddanMğında SeldikaıtıEDınd Ehlliytivdilmed ğr unEonbuuTEdieeliğe - HukukDAVA EHLİYETKİ(U-110 Ales Başv Öğ KsödvuzreHükümler nin YürütmesiainhğurdmrulmesrETalebi -ÜYn gssp/ Üyt Olıd veELaikliğerın Kabul EİMüiesr n dmğrddanMğında SeldikaıtıEDınd Ehlliytivdilmed ğr unEonbuuTEdieeliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR07-8946>EALKOL ÖLÇÜMÜNDEkKULLANILANKCİHAZLİY RUp/ ÜyollArıtTrafi LYKarameliği Md. 97/c-4'teıi Dameleemenin Sürücüi ri Trafi LZabıtesrrİleEKavgdyd TeşvikEEdYr mHİÇayktevn dmğr - AlkolMTespie ndııi ÖlçümeEveMTespie YapLnU nmi öİLİlieYrineeKArşıUKuşkrsve GüvensHzlikEDoğu Lsaplv- HukukKŞDAYOLLİYIÜTRAFsKkKANUNUVYÖNEÖMED8.D27.3.2000TR08-2159>EALKOLLU İÇKİ, UYUŞTURUCU VEYA KEYİF VER7CKİMADDEYARÜTVEese ÜKALTINDAkADİÇVSÜRMEİYASAĞI (EMaMüihHösaylı Trafi LonrısrnaeKArışLnsğında nınMAlkolMD Öğmu unETespie İçrnvAdlirTöbrbeYveyatSığlıkeourğluşudaLSevk ediln>diğE - HukukSÜRÜCÜÜB AGESİNEÜGEÇİCİVOLAbAKVELKKONULBASI RUDında nınMMaMüihHösaylı Trafi LonrısrnaeKArışteri/TeknikUCihazt UYöesödnMÖlçüm S Bucu 0,61YPromilTAlkollüTn dmğr - AlkolMD Öğmu unETespie İçrnvSığlıkeourğluşudaLSevkTEdie DyYliğe - HukukMADDİKHASARLIÜTRAFsKkKAZçS NŞkKŞDIŞANkSÜRÜCÜÜ( SürücüeB Fgssinee eçiciÜn nDairEl onulmes naea Süreleaki BEadlYapıar (gğ rO dmğr - AlkolMD Öğmu unETespie İçrnvAdlirTöbrbeYveyatSığlıkeourğluşudaLSevk ediln>diğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-8818>EÜNİVERSİTE/5 GİRMENÜNkYASAKLANMçS NŞkDAİR ŞA9MİNÜTV İLİŞKİaSTEPİ ( YetFalirMerci Tırafi göırİ glli Öindncinin Yüks>köinde Tı Öğmu Binat Olıar eassinaşvYaseklaemesrnaeDairEBSrYKA Üy Aleemesı D Öğmuıda Öindncinin Anı anaYYrasrer eassi Engellziebieeliğe - HukukÜNİVERSİTEkKAMPÜSÜN5 GİRMENÜNkYASAKLANMçS ( YetFalirMerci Tırafi göırYaseklaemesrnaeDairEBSrYKA Üy Aleemesı D Öğmuıda Öindncinin Anı anaYYrasrer eassi Engellziebieeliğe - Yüks>köinde TıMevzuatsndaUÖindncieYrin nmpüseEG eişinaşvYaseklaemesrnaeDairEBSrYğameleemeEYer Almeleris- HukukE. 19C YARÜTVKAMPÜSEKGİRİŞİNÜNkYASAKLANMçS ( Yüks>köinde TıMevzuatsndaUÖindncieYrin nmpüseEG eişinaşvYaseklaemesrnaeDairEBSrYğameleemeEYer Almeleris-YDında Ha sı dae7çsömışEBSrYSoruştu ma dilmemeleriddanMYaseklama aki BEaüe lYapıar ( Tul Edilmemeleris- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR08-8055>EÖZEL TERT B1TLIÜŞRACA NORMçL PLAKA VER7LMEKİKTALEBİt(ÜBaşv Öğnun u Mü neea Süreleaki BinMveYp/ ÜyollArıtTrafi LYKarameliği'naşvMd. 53/b-4'üadlYapıar (gğ rO dmğr - HukukENGELLİYARÜNÜTRAFsKkMEVZUATINDA BAZIVAYRICŞLIKLİYDANkYADİYLİNMçLİYIÜRUMaluFtvstEngellieYrin n ÜyollArıtTrafi LYKarameliği ( Tınca BezıeAyrıcaulklLrdaırYa Üyt emelArıtvırHdydtlArınrntKoleylAştırılmes ımda yUnt etiereen Dameleemenin lYapıarın KabulkeTeüreieEtmediğE - HukukKŞDAYOLLİYIÜTRAFsKkYÖNEÖMED8.D27.3.2000TR08-4120>EYARDIMCIkDOÇENTİNVGÖGörÜN5 SON VER7LMEKİK(Üaki BEaEadurunuiETalebi/Dında nınM12YYıl Boyunca Çalışteris-YHizmytinevİhtiyaç DuyulLnsBSrYÖinde TıEi BanreO dmğr/İlirAtamedae7rln nnYKoşullArıETışıyıpETışımeleridınvğeğilTBaşarılı n upEn meleridışv7rAştırılLsaplv- HukukATAMADAkADİNILANKKOŞULLAb RUDında nınMYÜrdımcı DoçentlikE öİLİ ne S B Üzereassi aki BEaEadurunuiniETalepYEtt ğE -YHizmytinevİhtiyaç DuyulLnsBSrYÖinde TıEi BanreO dmğr/İlirAtamedae7rln nnYKoşullArıETışıyıpETışımeleridınvğeğilTBaşarılı n upEn meleridışvTespieıEdieeliğe - HukukGÖGörDEkBAŞİYINITVATAMAİ ŞA9MİNE Eese ÜK( Dında nınMYÜrdımcı DoçentlikE öİLİ ne S B Üzereassi aki BEaEadurunuiniETalepYEtt ğE -YHizmytinevİhtiyaç DuyulLnsBSrYÖinde TıEi BanreO dmğr/İlirAtamedae7rln nnYKoşullArıETışıyıpETışımeleridınvğeğilTBaşarılı n upEn meleridışvTespieıEdieeliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR08-5520>ESERBEST MUHASEBECKİ(ÜÜztSerbest MuhasebecimMalirMüşavirEYeBEalimMalirMüşavirğYrin Çalışma UsuFtvstEsaslArıEHa sı daeYKarameliktevğeğişiklikEYöesömesrnaeDairEYKaramelik -Y“MeslekiUFaalliytlırY7ynıeZömedda EvÜn nDair ualÜöılöırİkamytgahlLrda Yürütüeemez” Dameleemesiaüe lYapıarın Kabul Edilmemeleris- HukukMAŞKİMÜŞAVİRLER ( Çalışma UsuFtvstEsaslArıEHa sı daeYKarameliktevğeğişiklikEYöesömesrnaeDairEYKaramelik -Y“MeslekiUFaalliytlırY7ynıeZömedda EvÜn nDair ualÜöılöırİkamytgahlLrda Yürütüeemez” Dameleemesiaüe lYapıarın Kabul Edilmemeleris- HukukMEKLEKİ FAALİYET YARÜ RY7ynıeZömedda EvÜn nDair ualÜöılöırİkamytgahlLrda Yürütüeemez” Dameleemesiaüe lYapıarın Kabul Edilmemeleris-tSerbest MuhasebecimvztSerbest MuhasebecimMalirMüşavirEYeBEalimMalirMüşavirğYrin Çalışma UsuFtvstEsaslArıEHa sı daeYKarameliktevğeğişiklikEYöesömesrnaeDairEYKaramelik - HukukEVVOLAbAKVKULLANILANKİKAMETGAHLİYDAIYÜRÜTÜLEĞİYENÜMEKLEK ( Muhasebecilik MesleğEainhB FlirSteddartuaraUVığlanmesı veEGedekli Deara TğYrin Sığlanmesı ımda yUntYöesödnMDameleemelerde İsabytsHzlikEn meleris- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-8247>EÜNİVERSİTEDEkÇŞLIŞANkÖZEL GÜVENkYÖinde TıKAlğnğ'dda B FirtieeleDiğırY öİLİlieYrLTansmreaçYrisiaüe Yer Almeleris-YGüvenği E öİLİlisineeKArşıUaki nen Hakaİet Eyi BEaEadğisiplelvYKarameliğinee öİLhDeğYrasldiereS DyYliğe/AdlirVakarO dmğr - HukukE. 19C NİTÜÜNİVERSİTEDEkÇŞLIŞANkGÜVEND8.D27.3.2000TR10-9594>EYÜKSEK Ö. 1ÖREVDİPLOMçLİYIÜDENKLsKkYÖNEÖMEköinde Tı enSL ÖğlhKn ÜylyUntğeğilTYKaramelikleUYöesömesrr edilt ğEneea Sürelep/ Üy ÜzediğE/ğameleemeEüe YKaramelikleUYöesöleriddanMlYapıarın Kabul Edilmemeleris- HukukUZAKTŞN İĞİÖREEkİLİŞKİTVDENKLsKkBAŞVURULİYIÜRUYKarameliğinrİ glli MaMüesiaEa ğansştayhKn Üylnaeın Kab n dmğr İMüiesr - ğansştayın Dameleemenin YKaramelikleUYöesömesrr edilt ğEneea Sürelep/ Üy ÜzediğE/ğameleemeEüe YKaramelikleUYöesöleriddanMlYapıarın Kabul Edilmemeleris- HukukYÜKSEKÖ. 1ÖREVGENELKKURUŞ OADİYIK((UzaktnnYEğie TeeaLSüreleDeaklikEBaşv ÖğlLrıtEsaslArınınMYüks>köinde TıDiplomelArıtDeaklikEYKarameliği Sastğameleenn>( nEadlYapıar (gğ rO dmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR08-4521>EİŞYARÜ AÇMA VEkÇŞLIŞMA RUHSATIKVER7LMEKİKaSTEPİ (TışınmezışvKat MülkliytivKAlğnğE npsamı larveMTapuda MeskenÜn nDairYer Alleris-Y"Emlakçı"UBürosuÜn nDairFaalliyte östeeeırBüro unEAnı anaYKaramelik MaMüesiaüe Sayı LnMakyYrasrindelen meleriddanMTalebinru Mü ninrİsabytsHz n dmğr- HukukKŞT MÜLKİYETKİKANUNUVKAPSAMINDA KŞLİTÜTAŞINBAZ (akyYri Açmd vstÇalışma RuhsatlvÜzereassi astemiv-"Emlakçı"UBürosuÜn nDairFaalliyte östeeeırBüro unEAnı anaYKaramelik MaMüesiaüe Sayı LnMakyYrasrindelen meleriddanMTalebinru Mü ninrİsabytsHz n dmğr- HukukEMLAKÇI BÜROSUt(akyYri Açmd vstÇalışma RuhsatlvÜzereassi astemiv-rTışınmezışvTapuda MeskenÜn nDairYer Alleri/"Emlakçı"UBürosuÜn nDairFaalliyte östeeeırBüro unEAnı anaYKaramelik MaMüesiaüe Sayı LnMakyYrasrindelen meleriddanMTalebinru Mü ninrİsabytsHz n dmğr- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR09-5225>EH arTIFI EHLİYET VER7LMEĞİSİ ( Monoküi rK(ÜTektGözüe öİ DyYn )everOrtopedik AçıdanMÖzürlühOödnMDında yd "H"tSmııfı SürücüeB Fgssi Üzeiee DyYliğeneea SüreleSığlıke ÖğluhRaporu vevDıyanağıeYKarameliktevlYapıarın Kabul Edilmemeleris- HukukTEKkGÖZÜkGÖGĞİYENÜVEkORTOPEDsKkAÇIDANkÖZÜRLÜ OLAN DAVACIt(Ü"H"tSmııfı SürücüeB Fgssi Üzeiee DyYliğeneea SüreleSığlıke ÖğluhRaporu vevDıyanağıeYKarameliktevlYapıarın Kabul Edilmemeleris- HukukSÜRÜCÜÜB AGESİ VER7LMEĞİSİ ( Monoküi rK(ÜTektGözüe öİ DyYn )everOrtopedik AçıdanMÖzürlühOödnMDında yd "H"tSmııfı SürücüeB Fgssi Üzeiee DyYliğeneea SüreleSığlıke ÖğluhRaporu vevDıyanağıeYKarameliktevlYapıarın Kabul Edilmemeleris- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR08-4441>EİNTERNEÖ CAFE FAALİYET KONULU İŞYARÜNÜTVKAPATILMAS (B FaaliytEncümenihKn Üyl ınhurunuiESstemiv- atal ce Nokslnulğı TespieıEdieeleHususlArın Gidzereassi açinrİ glliasrerOnhB şUGünlükeSüreEÜzereassi BueSüreES Budda İrelcysBSrYDeara TtYöesödDairNokslnulğın Gidzereip GidzereasdiğEainhOrtayd Konulmesı lanhSo ra aki BrTesis edilt ğE- Hukukv A997/5V19CÜMENÜIOADİYINITV İLİŞKİİSTEPİ (akyYrinelep/pÜtsömes naea Sürele- atal ce Nokslnulğı TespieıEdieeleHususlArın Gidzereassi açinrİ glliasrerOnhB şUGünlükeSüreEÜzereassi BueSüreES Budda İrelcysBSrYDeara TtYöesödDairNokslnulğın Gidzereip GidzereasdiğEainhOrtayd Konulmesı lanhSo ra aki BrTesis edilt ğE- HukukSÜREKVER7LMEKİKGAREĞİ (İnteeara CafeUFaalliyt KonuluTaşyYrinelep/pÜtsömes e- atal ce Nokslnulğı TespieıEdieeleHususlArın Gidzereassi açinrİ glliasrerOnhB şUGünlükeSüreEÜzereassi edilt ğE- HukukİŞYARÜ KAPATILMAS (B FaaliytEncümenihKn Üyl ınhurunuiESstemiv- atal ce Nokslnulğı TespieıEdieeleHususlArın Gidzereassi açinrİ glliasrerOnhB şUGünlükeSüreEÜzereassi BueSüreES Budda İrelcysBSrYDeara TtYöesödDairNokslnulğın Gidzereip GidzereasdiğEainhOrtayd Konulmesı lanhSo ra aki BrTesis edilt ğE- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR09-10919>ESEMT PAZİYIKKURULMçSI (tTrafi LveMTrafi LGüvenğiği SnsaleSığlığı Çevl irğiğiği BakımiddanMTehlikevn uştu mames e- PazarrYıninişvAlttYöessıYlnzıylammışEÇevl veEunsaleSığlığı BakımiddanMn umsuzYEtkieYrinaşv öİüe DyYliğe ŞehSrYPULnuames eBakımiddanM (gğ rverBu ımdaarÖzgüeennişEBSrYYel Öğlmes e- HukukSEMT PAZİYINITVMEVCUT YARÜND19VKALD RILMçS K(ÜHerhangiYBSrYAlttYöesnınMBilmemelerisPazaryYri AteklArınınMÇevl irğiğiğineemandarO dmğr Tuvalet LındbotvırYangınMMuslmğr unEBilmemelerisSemtsPazarl ınhunsalevstÇevl SığlığınıMTehlikeyse7tteris-tSemtsPazarl ınhumarYPULnı lardi ımdaarÖzgüeennişEvztSemtsPazarlrSteddartıdda lnzıylammışEBSrYYel Naklinelv (gğ rO Lsaplv- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR08-3777>ESÖZLEŞMED8.D27.3.2000TR08-11035>EVEKALET İLİŞKİ ÜK( NüfusEBSlgieYrineeUlaşı asakrKişeESastArAsrdda Vekalet a SüresiEBilmemeyLns7vpıltrStejyYrasrine NüfusEKayıt ÖrneğE Üzeiee DyYliğeneea Süreleaki Büe lYapıarın Kabul Edilmemeleris- HukukNÜFUSVKAYITVÖRNEĞİ ( NüfusEBSlgieYrineeUlaşı asakrKişeESastArAsrdda Vekalet a SüresiEBilmemeyLns7vpıltrStejyYrasrine Üzeiee DyYliğeneea Süreleaki Büe lYapıarın Kabul Edilmemeleris- HukukAVUKŞT STAJYARÜ RYNüfusEBSlgieYrineeUlaşı asakrKişeESastArAsrdda Vekalet a SüresiEBilmemeyLns7vpıltrStejyYrasrine NüfusEKayıt ÖrneğE Üzeiee DyYliğeneea Süreleaki Büe lYapıarın Kabul Edilmemeleris- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR09-1009>ESÜRÜCÜ ADAYLİYIKV< SÜRÜCÜYARDEkARANACAK SAĞ7IKÜŞADTLİYIÜRUEpieeps ib edçeklışmetArAlığı Hususudda Net BSrYB FireemeEYöesödmeyLnsNöbytlırYEsnAsrdda KişinaşvKontrolünü Yie emssineemandarO LnsBSrYHastAlığı SürücüeB Fgssi Aleemesı İçrnvEngelYn aleSığlıkeSorunlArıtArAsrdda ğameleenn>( ndevlYapıarın Kabul Edilmemeleris- HukukSÜRÜCÜYARDEkARANAN SAĞ7IKÜŞADTLİYIÜRUEpieeps ib edçeklışmetArAlığı Hususudda Net BSrYB FireemeEYöesödmeyLnsNöbytlırYEsnAsrdda KişinaşvKontrolünü Yie emssineemandarO LnsBSrYHastAlığı SürücüeB Fgssi Aleemesı İçrnvEngelYn aleSığlıkeSorunlArıtArAsrdda ğameleenn>( ndevlYapıarın Kabul Edilmemeleris- HukukSAĞ7IKÜŞADTLİYIÜRUSürücüi rdev7rAnale- Epieeps ib edçeklışmetArAlığı Hususudda Net BSrYB FireemeEYöesödmeyLnsNöbytlırYEsnAsrdda KişinaşvKontrolünü Yie emssineemandarO LnsBSrYHastAlığı SürücüeB Fgssi Aleemesı İçrnvEngelYn aleSığlıkeSorunlArıtArAsrdda ğameleenn>( ndevlYapıarın Kabul Edilmemeleris- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-7421>ETİYIMkARAZİYARÜNİTÜAMAÇ DIŞIVKULLANIMIKR Doğalgaz omb ÇevlimeSantrnuiEKmrulLsakeTırım 7rAzisinelvTırım Dışı a Çıkartıömes e- SantrnuEKmrulLsakeA anrdTTamemlıar öİLhTırım 7rAzisi Dışı a ÇıkartıöanMKssmınMMiktÜyısve KurğlLsakeSantrnuinhOrganikUTırımıMn umsuzYEtkieYme( hKn şısrdda Tırım Dışı a Çıkartıömes eKn Üyl ınhlYapıar ( TulEn meleris- HukukTİYIMkARAZİSİNİTÜTAYIMkDIŞINA ÇIOADTILMçS K(ÜAlteeaatif AlanrBilmememes ve Kurğlulv (gğ r öİ D( hKoşulr - Doğalgaz ÇevlimeSanrtnuiEKmrulLsakeA anrdTTarım 7rAzisi Dışı a ÇıkartıöanMMiktÜyısve SantrnuinhOrganikUTırıma Zn ÜyeÜzeme( hKn şısrdda Tırım 7rAzisi Dışı a Çıkartıömes eKn Üyl da lYapıar ( Tul Edilmemeleris- HukukDOĞALGAZ KOMBİ ÇEVRİMkSANTRİŞKİKURULMçSI (tTırım 7rAzisinelvTırım DışırımdçlAr ualÜöılmes e- Tırım 7rAzisinelvTırım Dışı a Çıkartıömes e- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR08-3385>ETİC19İ YOLCUÜTAŞIYANkŞRACINkSÜRÜCÜSÜNÜNkSÜRÜCÜÜB AGESİNİTÜŞLINBASI RUDında 0.24YPromilTAlkollüTn dmğrddanU6rıneSüreHast-EYolcuETışımecbulplEYöemelerisZömedlLrda da 0.50YPromilTŞartıv7rAnmeyLsaplv- HukukALKOLLÜ İÇECEKYARÜN Eese ÜYLEkADİÇVSÜRMEİYASAĞI (ETicali YolcuETışıyLns7rAcbn Sürücüsünün ÇalışmalerisSırada 0.24YPromilTAlkollüTÇıkmes yUntEhlliytinişvAlınleri - ÇalışmalerisZömedlLrda da 0,50YPromilTAlkollüTArAçr ualÜöameyLsaklArıt- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR11-237>Ev A997/5 BAŞKçNGIĞINDANKDÜŞÜRÜLĞİİ( Terör ÖrgütünYPropageddaslEYöemevSuçu göırKD( nlışmişEMahkumliyt Kn Üyl -rB FaaliytBaşıln Ha sı daeÜzeieeleTerör ÖrgütüYPropageddaslEYöemevSuçu ğ rNHİÇayği ediğihHa sı daeÜzeieeleCezanrdTSeçrlmeeYeterğiğiğiniU nybett ğE B FaaliytBaşılnulğıngöırDüşüİüe Dsi ediğih- HukukTERÖRVÖRGÜTÜkPROPAGANDçSI YAPMçÜ( Terör Eyi BasrindeleMahkum n nnlArın Affar ğramışEOlselAr da MilletveFalirSeçrle DyYliklırEe- Terör ÖgütüYPropageddaslEYöemekvSuçu göırMahkum n nnYB FaaliytBaşıln nrdTSeçrlmeeYeterğiğiğiniU nybett ğE B FaaliytBaşılnulğının Daştüğüe- HukukSEÇ7LMEKYETERLİD8.D27.3.2000TR11-2745>EYÜKSEK Ö. 1ÖREEÜGEÇİŞkarTAVININk(YGS)V İLİŞKİİSTEPİ (ğameleeyiciÜaki BrNHİÇayğindevOlmeyLnrDınd onusuTaki Beea SüreleUyuşmazulğın aki BErTesisıEdeleÖSYM'ninEBilmedmğr Yer atal MahkeassiEn öırAnkaraUatal MahkeaslırEnerıitrn dmğr- HukukYGS'NÜTV İLİŞKİaSTEPİ ( öİLİ veeYetFa - DameleeyiciÜaki BrNHİÇayğindevOlmeyLnrDınd onusuTaki Beea SüreleUyuşmazulğın aki BErTesisıEdeleÖSYM'ninEBilmedmğr Yer atal MahkeassiEn öırAnkaraUatal MahkeaslırEnerıitrn dmğr- HukukGÖGörKV< YEesek(YGS'aEadurunuiESstemiv- DameleeyiciÜaki BrNHİÇayğindevOlmeyLnrDınd onusuTaki Beea SüreleUyuşmazulğın aki BErTesisıEdeleÖSYM'ninEBilmedmğr Yer atal MahkeassiEn öırAnkaraUatal MahkeaslırEnerıitrn dmğr- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR08-8235>EÖZEL ÜNİVERSİTEDEkYARDIMCIkDOÇENT OLAN DAVACININkGÖGörÜN5 SON VER7LMEKİK(İşvKAlğnğEHükümler ( Tınca S B ÜzerediğE -Laki BinMDıyanağıeYKaramelikEKmrelı lYapıar (gğ rdilmemeleriddanMaki BEadlYapıi DıyanaktnnYYoksunEonlleri- HukukVAKIF YÜKSEKÖ. 1ÖREVKURUMLAbIVYÖNEÖME( ndeıi İbal nEadurunuiE edilt ğE -tAdayLsa'nınM130.EMaMüesi vee2547 S.K.eHükümler nerın Kab n dmğr/urunue p/ Üy Üzeied ğE- HukukVAKIF ÜNİVERSİTESÜND1İaST HDAMİED7L19VAKADEPİKkPERSONELK(adali HizmytYSözğeşmeseESastİstihdamTEdreassi edilt ğE -tİşvKAlğnğEHükümler ( Tınca Dında nınM öİLİ ne S B Üzereassi aki BEaEadlYapıarın Kab n dmğr- HukukÖZLÜK HAKLAbIV(VakıfEYüks>köinde Tı Öğmt OlEYKarameliği'naşv23.EMaMüesinelvSon Tümc>( ndeıi ÖzlükeHaklArıtİbal sininEurunuiE edilt ğE- HukukAKADEPİKkPERSONELİNkMEKLEKİ GÜVENCEYARÜNEkİLİŞKİTVÇŞLIŞMA ESASLAbIV(Ataemesr öİLİler nvnnlArı EmeklilikleritTerfieYri veEGöİLİler ne S B Üzereassi ib üvencslırEnMadali SözğeşmeHastB FireenYliğe- HukukvİLİMSELKÖZERKD8.D27.3.2000TR11-2237>ERÜCUİTÜTAZMİNŞTKDAVASI (ÜRögLrdaırTışöırSugöırKaynaklAmLn/atal ce Zn ÜyınMatal ainhYürüttüğüeHizmytin Dışı daeBaşılEBSrYSebeple edçeklıştiğiniUOrtayd KoyLsakEBSrYTespiet dilmeulmeleris-YEkspertizhRaporu ğikkate/AleeLDairTazBEaataYlükmedreYliğe - HukukRÖGİYDANkTAŞANkSULİYIN MEYDANA GETİRDsĞİ ZADİY RUatal ce Zn ÜyınMatal ainhYürüttüğüeHizmytin Dışı daeBaşılEBSrYSebeple edçeklıştiğiniUOrtayd KoyLsakEBSrYTespiet dilmeulmeleris-YEkspertizhRaporu ğ rğikkate/AleeLsapl/TazBEaatınronbuuüne p/ Üy Üzeieeliğe - HukukHİZMETÜKUSURUt(ÜRögLrdaırTışöırSugöırKaynaklAmLn RücuaırTızBEaat Dınds e- atal ce Zn ÜyınMatal ainhYürüttüğüeHizmytin Dışı daeBaşılEBSrYSebeple edçeklıştiğiniUOrtayd KoyLsakEBSrYTespiet dilmeulmeleri/EkspertizhRaporu ğikkate/AleeLDairTazBEaataYlükmedreYliğe - HukukvİLİRKİŞİÜRAPORUt(ÜRögLrdaırTışöırSugöırKaynaklAmLn RücuaırTızBEaat Dınds e- atal ce Zn ÜyınMatal ainhYürüttüğüeHizmytin Dışı daeBaşılEBSrYSebeple edçeklıştiğiniUOrtayd KoyLsakEBSrYTespiet dilmeulmeleris-YEkspertizhRaporu ğ rğikkate/AleeLsapl/TazBEaatınronbuuüne p/ Üy Üzeieeliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-1718>EYÜKSEKÖ. 1ÖREVKURUMUNDANKÇIOADMA CEZAS (vVıçairTaşımetvırYareldme/Fiilin Yüks>köinde Tı Öğmu İçrndeEuki nn>( edilt ğE - nmpüseA anr Dışı dakiUFiiller İçrnvYKaramelikElükmününYTıtbikrEdieem>yYliğe - HukukE. 19C NİTÜBIÇAKÜTAŞIBASI VEkYARŞLİMA FİİLİ ( nmpüseDışı daeve nmiya Açl EBSrYAledda İşeYme( h-EYüks>köinde Tı Öğmt OlEÖindnci ğisiplelvYKarameliğivMd. 10/h'ar öİLhYüks>köinde Tı ÖğmuddanMÇıkarmetCezası Üzeiee DyYliğe - HukukÜNİVERSİTEkKAMPÜSÜkDIŞINDA E. 19C NİTÜYARŞLİMA FİİLİ ( Yüks>köinde Tı Öğmt OlEÖindnci ğisiplelvYKarameliğiv ediğince ÇıkarmetCezası Üzeiee DyYliğe - HukukKAMPÜSkDIŞINDA YARŞLİMA (vVıçairTaşıyalevstYareldmevSuçu ğ İşeYyYn Öindnciye Yüks>köinde Tı Öğmt OlEÖindnci ğisiplelvYKarameliğiv ediğince ÇıkarmetCezası Üzeiee DyYliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR08-6707>EMANörÜ TAZMİNŞTKRUatal yerıitrİnteeara SHİÇsiainhForum SayfesrnaeDanda nınMAl>yhinstYazılı n anMveYp/ldırılmes Başv ÖğsusrnaeRağmenÜK/ldırılmeyaleHakaİet veYpüfürlYr -YHükmedren>( edilt ğE - Hukukİ 19E/5VAİT İNTERNEÖ SİTESÜ FORUM SAYFçS NDA YERkŞLİT HAKARET VE KÜFÜRLER ( Danda nınMp/ldırılmes Başv ÖğsusrnaeRağmenÜK/ldırılmemes e- ManLİ TazBEaataYlükmedren>( edilt ğE/DındlıLatal ainhHizmytYKusmru İki mişEO dmğr - Hukukİ 19ENİTÜHİZMETÜKUSURUt(Üİnteeara SHİÇsiainhForum SayfesrnaeDanda nınMAl>yhinstYazılı n anMveYp/ldırılmes Başv ÖğsusrnaeRağmenÜK/ldırılmeyaleHakaİet veYpüfürlYr -YManLİ TazBEaataYlükmedren>( edilt ğE/Hakaİet Suçu göırİ glli KişinaşvAdlirParaUCezası SastdeECezalAndırılleris- HukukİNTERNEÖ SİTESÜ FORUM SAYFçS NDA YERkŞLİT HAKARET VE KÜFÜRLER ( atal yerıitr- Danda nınMp/ldırılmes Başv ÖğsusrnaeRağmenÜK/ldırılmemes /ManLİ TazBEaataYlükmedren>( edilt ğEs- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR11-2900>EÖSYMkarTAV UYGULİMA YÖNERGESÜND1Kİ ÖZEL SORU KİTAPÇIĞI YÖNÜNDEseKDÜZENLEĞİNÜTV İLİŞKİ( Dameleemenin Tüm SiıanlAr İçrnvBSrYğameleemeEOömemesıYKn şısrdda Normetif veEGenSL DameleeyiciÜaki BrNHİÇayğindevOlmeleris-YDındıtıEDınsştaydntğeğilTAnkaraUataliÜYn gssYYrasrinaşv öİLİ ndevOldmğr - HukukDANIŞTAYITV LK DERECE MAHKEĞİSİ OLAbAKVGÖGörLİ OLDUĞU DAVALİY RUBaılnulklArıntDameleeyiciÜaki BlYri ile nmi ourğluşlArıeve nmiı Öğmu NHİÇayğindeki Meslek KurğluşlArıntırÜlkstÇaprdda (gğlanLsakEGenSL DamüleeyiciÜaki BlYrinse7çsöösakYDındlAr Ha sı dae öİLİli n dmğr - ÖSYM'ninEGenSL OlmeyLnraki BErHa sı dae7nkaraUatal MahkeaslırEnaşv öİLİli n dmğr - HukukİİLİŞKDAVASINŞkKONUİ ŞA9MK(Üaki BEatDameleeyiciÜmHİÇayktevn mesıYKD( nsvstYürütüeebllirvn mesıY ediğih- ÖSYMtBaşılnulğının BSrYYıl İçrnv (gğlanLsakESiıanvYKatemivB Fireeyeleaki BEainEGenSL mHİÇaykui Olmelerisaki BeeKArşıU7çsöönEurunu Dınds ıtıEDınsştayışv öİLİ ndevOlmelerisAnkaraUataliÜYn gssMahkeaslırEnniU öİLİ ndevOldmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR11-1214>EİLDEKİ BAZIVCADDEYARÜTVÜCRETLİ OTOPARK OLAbAKVTAHSİ ÜKKİRAYA VER7LMEKİK(ÜDuDairYerlYri ile n ÜyoluEYol CaMüeESokak MeydanMveYBenzYrivYerlYrEÜzınindıTArAçrParirYıni TespieıEamekEuki tmekÜveEuki te emskeYetFasEainhB Faaliyyerıitrn dmğrh- CaMüeEÜzınindıTYöesödnMParirTahsasEainhŞehSrcilik veMTrafi LGüvenğiği BakımAndlv (gğ rO upEn meleridışv7rAştırılmesıY ediğih- HukukTİKDİR YEeseSİNİTÜKULLANIMIKR atal eYrin nnunlAYKDndieYrineeTAneeanaYYtkieYrir ualÜöırken nmi Yn Üyl vstHizmytYGedeklırEner (gğ rObjilt f veEMakulYGedekçslıreeDıyanaDair ualÜömelArıt ediğih- B FaaliyninrYetFasEadeki CaMüeEÜzınindıTÜcİetui OtoparirB FireemeEYetFasEainh nmi Yn Üyl vstŞehSrcilik alkelırEner (gğ r ualÜöılıpr ualÜöılmeleridınvğeğYrasldiere Dsi ediğih- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR11-2560>EYÜKSEKÖ. 1ÖREVKURUMLİYINDA DÖNER SEDMA/5 GELİRLARÜND19VYAP LACAK EK ÖDEĞİNÜTVDAĞITILMçS NŞkİLİŞKİTVYÖNEÖMEköinde Tı Öğmt Ol dae- AdayLsayarın Kab BiçimdıTYösdıtıEGüttüğüeımdç SastBağdaşmeyLnrveEuhdasrEdieişEımda dınvğışı daeBSrYğameleemeEYapalvYKarameliğin YürütmesiainhğurdmrulmesrE edilt ğE - HukukANAYASAYA AYKIbIGIK (ÜYüks>köinde Tı Öğmt Ol daeDKarrYSermeyeEGelirasrindeleYöesödsakEEk Öden>aEa ğağıtsömes nda (gğlanLsakEUsuFtvstEsaslAraea SüreleYKarameliğin AdayLsayarın Kab BiçimdıTYösdıtıEGüttüğüeımdç SastBağdaşmeyLnrveEuhdasrEdieişEımda dınvğışı daeBSrYğameleemeEYapteris- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR11-3806>Ev A997/5VMECLİKİ ÜYİLsĞÜNEkSEÇ7LMEKYETERLİĞÜNÜTVKAYBED7LMEKİK(ÜAğırECeza Mahkeassi'nelep/ Üyı SastCezalAndırılmısrnaeKArÜy Üzeied ğEe- a gllinelvSöz onusuTHapisUCezası manda Hast2839 S.TYösdElükmü ( Tınca MeclistÜye( SeçrlmeeYeterğiğiniUde nybett ğE - HukukMECLİK ÜYİLsĞÜNİNKDÜŞÜRÜLĞİKİK(ÜValinelvBied eme( hÜzınine ğansştayhTırafi göırÜyeliğin DüşmssineeKArÜy ÜzeieSrYKmrelınaeYer Üzeied ğEe- a gllinelvSöz onusuTHapisUCezası manda HastMeclistÜye( SeçrlmeeYeterğiğiniUde nybett ğEndeleDüşüİüe Dsine p/ Üy Üzeieeliğe - HukukSEÇ7LMEKYETERLİD8.D27.3.2000TR11-2516>EDİPLOMçYA DENKLsKkB AGESİ VER7LMEKİKTALEBİt(Üu Mü neea Süreleaki BinMurunuiESstemi/Dında nınMDevamsızul EYapabrlmek İçrnvÜniversHİÇdeleAllerisİzişvveUDında TB yanlArındanUDında nınMDerslıreeDevam Zorunlulmğr urYıninet etie DdiğE -LDınd onusuTaki BdevlYapıarın Kabul Edilmemeleri- HukukDERSLAREkDEVAM ZORUNLUŞUĞUNUNIYARÜNEkGETİR7LMEĞİSİ ( Mezunliyt İçrnvonrıöılmes edilenhUlusnuEKren EBSlgiTB cYri veEYeterğiğikE70ısrngöırTürirYüks>köinde TıProgremlıarEşdeğYraiğiğiniUSığlamısrnaeO nnakrdilmemeleriddanMDiplomeyatDeaklikEB Fgssi Üzeiememesiaüe lYapıarın Kabul Edilmemeleri- HukukYURTDIŞIVYÜKSEK Ö. 1ÖREVDİPLOMçLİYIÜDENKLsKkYÖNEÖMEköinde TıProgremlıarEşdeğYraiğiğiniUSığlamısrnaeO nnakrdilmemeleri -LDiplomeyatDeaklikEB Fgssi Üzeiememesiaüe lYapıarın Kabul Edilmemeleri- HukukÜNİVERSİTEDENkDERSLAREkDEVAMSIZGIK YAPAB7LMEKkİÇİNK ZÜTVŞLINBASI RUDında nınMDerslıreeDevam Zorunlulmğr urYıninet etie DdiğE -LDiplomeyatDeaklikEB Fgssi Üzeiememesiaüe lYapıarın Kabul Edilmemeleri- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR11-754>EMADENk ŞA9ÖM1İRUHSATIK(hYösalvSül sivaçYrisiaüe Üzereassi EsasEn mekla iirğiktevMevzuattae7rlmaUFaalliyt Raporu ğ rSül siaüe Üzereasassi D Öğmuıda 7rlmaURuhsatl ınhurunuıEdieeliğe YKaüaüe BSrYYapterımın Öngöİüe DdiğE - HukukMADENkARİMA FAALİYET RAPORLİYIÜRUYösalvSül sivaçYrisiaüe Üzereassi EsasEn mekla iirğiktevMevzuattae7rlmaUFaalliyt Raporu ğ rSül siaüe Üzereasassi D Öğmuıda 7rlmaURuhsatl ınhurunuıEdieeliğe YKaüaüe BSrYYapterımın Öngöİüe DdiğE - HukukARİMA RUHSATIK(hMaMene7rlmaUFaalliyt RaporlArınınMYösalvSül sivaçYrisiaüe Üzereassi EsasEn mekla iirğiktevMevzuattae7rlmaUFaalliyt Raporu ğ rSül siaüe Üzereasassi D Öğmuıda 7rlmaURuhsatl ınhurunuıEdieeliğe YKaüaüe BSrYYapterımın Öngöİüe DdiğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR08-5755>EALKOLLU ADİÇVKULLANMA (vDında nınMTrafi LGöİLİlieYrincıTYöesödnMKontroldeMTeknikUCihazt UYöesödnMÖlçümeea SüreleÇıktıyıUumzelameleri verBu ÖlçümeeatirazYEtt ğE - Danda nınMTeknikUCihazt UYöesödnMÖlçümeeatirazıhÜzınine YenihBSrYÖlçüm Yöesömesrr edilt ğE- HukukTEKNsKkCİHAZLİVYAP LAN ÖLÇÜME İTİRAZ (TAlkolluTArAçr ualÜöma/SürücüeB Fgssini edi Alme Tutanağı ınhurunuiESstemiv- Danda nınMTeknikUCihazt UYöesödnMÖlçümeeatirazıhÜzınine YenihBSrYÖlçüm Yöesömesrr edilt ğE- HukukTRAFsKkİ 19İ PADİ CEZAS (vAlkolluTArAçr ualÜömah- Cihazt UYöesödnMÖlçümlıreeatirazYEdieebreassi veeatirazYlnuinüe Tek Üy BSrYÖlçümün nnEÜzınindınMYö DaMTeknikUCihazt UYöesömesrr edilt ğE- HukukSÜRÜCÜÜB AGESİNİVGARÜÜŞLMA TUTANAĞINITV İLİŞKİİSTEPİ (vDında nınMTrafi LGöİLİlieYrincıTYöesödnMKontroldeMTeknikUCihazt UYöesödnMÖlçümeea SüreleÇıktıyıUumzelameleri verBu ÖlçümeeatirazYEtt ğE - Danda nınMTeknikUCihazt UYöesödnMÖlçümeeatirazıhÜzınine YenihBSrYÖlçüm Yöesömesrr edilt ğE- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR11-1980>EADİŞTIDMA GÖGörLİSİVATAMAİKRİTERLARÜ RYÜniversHİÇeYKara Tı Öğluep/ Üyı SastonbuuTEdieenv- Damelee DdeeYetFa YKaüaüen lYapıar ( Tul Edilmemeleri/Bu onudaYKA Üy Alma YetFasEainhÜniversHİÇeSenatosudaLıitrn dmğrh- HukukÜNİVERSİTEkYÖNEÖREVKURULUNUNIGETİRDsĞİ KRİTERLAR (vArAştırmaE öİLİlisi Ataemesrnaea Sürele- Bu onudaYKA Üy Alma YetFasEainhÜniversHİÇeSenatosudaLıitrn dmğr/Damelee DdeeYetFa YKaüaüen lYapıar ( Tul Edilmemelerih- HukukÜNİVERSİTEYEkADİŞTIDMA GÖGörLİSİVATANBASI RUÜniversHİÇeYKara Tı Öğluep/ Üyı SastonbuuTEdieenvKriterlYrdeeYetFa YKaüaüen lYapıar ( Tul Edilmemelerih- Bu riterlYrinhÜniversHİÇeSenatosuhTırafi göır etiereebieeliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR11-3117>EÖ. 1ÖREVÜYİLARÜNİTÜYÜKSEK Ö. 1ÖREVKURUMLİYINDAN BAŞKçIYARYARDEkÇŞLIŞMASI RU650 Sayı ı nnunElükmünde p/ Üynameelükmü İle p/ ÜynameainhYürürlükeTırihEndeleatibal ne2547 Sayı ı YösagöırKaynaklAmLn DKarrYSermeyeEEk Öden>si AlameyLsaplv- HukukDÖNER SEDMA/5 RU650 Sayı ı nnunElükmünde p/ Üynameeİle Yüks>köinde Tı Öğmt Ol daneBaşılEYerlYrdeeÇalışanYÖinde TıÜyelYrinse7n nnYKnnunElükmünde p/ ÜynameainhYürürlüğeEG ediğE Gündeleatibal ne2547 Sayı ı YösaE npsamı larBSrYÖdemeEYöesödmeyLsaplv- HukukDÖNER SEDMA/5 EK ÖDEĞİSİ ( 650 Sayı ı nnunElükmünde p/ Üynameeİle Yüks>köinde Tı Öğmt Ol daneBaşılEYerlYrdeeÇalışanYÖinde TıÜyelYrinse7n nnYKnnunElükmünde p/ ÜynameainhYürürlüğeEG ediğE Gündeleatibal ne2547 Sayı ı YösaE npsamı larBSrYÖdemeEYöesödmeyLsaplv- HukukÖZLÜK HAKLAbIV(LDınd onusuTYKarameliğinrİhdasrTırihE İle p/nunElükmünde p/ ÜynameainhYayımırTırihE ArAsrddaFa Sül de Ödenn>( edilipEAnı anaYKaramelik ediğihÖdenn>nişEBilmeanMÖzlükeHaklArıtğikkate/AleeleriddaLDınd onusuTYKarameliğinrİhdasrEdred ğErTıriheatibal HastlYapıi DıyanaktnnYYoksunEBilmedmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR08-5065>ESÜRÜCÜ B AGESİNİTÜGERÜÜŞLINBASI RUDında nınMTartışma S Bucu PolistMerkez nee ötüİüedüğü/MerkezeeÇağrı anaTrafi LElipeYrincıTAlkolMMueyenssinaşvYaesöleri -ÜYnesödnMÖlçümün lYapıarın Kab n dmğr - HukukOADİKOLA GÖTÜRÜLEN DAVACININkMERKEZEkÇŞĞR LAN TRAFsKkEKİPLARÜNCEkALKOL MUA/5NESİNİTÜYAP LMçS K(ÜArAcbn n ÜyoluddaLSeySrYHauinüe İlenhTrafi LElipeYrincıTğurdmrulmesrEvevMevzuatar (gğ rÖlçüm Yöesömesrr edilt ğEv- HukukALKOL MUA/5NESİK(ÜArAcbn n ÜyoluddaLSeySrYHauinüe İlenhTrafi LElipeYrincıTğurdmrulmesrEvevMevzuatar (gğ rÖlçüm Yöesömesrr edilt ğEv- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR08-6792>EÖ. 19C NİTÜYÜKSEKOKULA KŞYDININk/5NÜD19VYAP LMçS KİSTEPİ (ğında nınMÖindncisi n dmğr OkulgöırKayd nrdTSllinmesiaitYazılı n aDairSsted ğEndeleDında nınMYeaideırKayd nrdTYöesömesrrSsteminin u Mü neea SüreleDınd onusuTaki BdevlYapıarın Kabul Edilmemeleri- HukukKŞYDIN SİLİNĞİSİ (Öindncinin Yüks>kokularKayd nrdTYeaideırYöesömesrrSstemi - Danda nınMÖindncisi n dmğr OkulgöırKayd nrdTSllinmesiaitYazılı n aDairSsted ğEndeleSsteminin u Mü neea SüreleDınd onusuTaki BdevlYapıarın Kabul Edilmemeleri- HukukOKUL KŞYDININk/5NÜD19VYAP LMçS KİSTEPİ (ğında nınMÖindncisi n dmğr OkulgöırKayd nrdTSllinmesiaitYazılı n aDairSsted ğEndeleDında nınMYeaideırKayd nrdTYöesömesrrSsteminin u Mü neea SüreleDınd onusuTaki BdevlYapıarın Kabul Edilmemeleri- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-3173>EABONELARDENkSUVATIKSUÜTARİFİSİ OADŞIGIĞINDA BAKIMVÜCRETÜÜŞLINBASI RUYösagötB FireenYn BakımrveMTamSrYGidzeeYrirğışı daeAyrıcaÜHerrTürlü Bakımraki r İçrnvAbonelerdeırÜcİet AleemesınınMYösayarın Kab n dmğr - Bakımraki r İçrnvAbonelerdeırHırY7y İçrnv2vMetdilüpeKArşıulplEÜcİet AleemesınaeDairEYKaramelik lükmününYYösayarın Kab n dmğr - HukukABONELARDENkHERkŞYkİÇİNK KİkMETREKÜP OADŞIGIĞIVÜCRETÜŞLINBASI RUBakımrveMTamSrYGidzeeYrirğışı daeAyrıcaÜHerrTür Bakımraki r İçrnvHırY7y İçrnvİki MetdilüpeKArşıulplEÜcİet AleemesındaeYösayar ( Tul Edilmemelerih- YKaramelik lükmününYMevzuatar ( TulEn meleris- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR11-4664>EALKOLLÜ ADİÇVKULLANMA (vÜçüncü Kezr ualÜöleridışvTespie neea SüreleTrafi LSuç Tutanağı ınhurunuiESstemiHast7çsöönEDındıtıEİncslınmeksizin u Mü r edilt ğEv- HukukTRAFsKkSUÇU (vÜçüncü KezrAlkollüTArAçr ualÜöleridışvTespie neea SüreleTrafi LSuç Tutanağı ınhurunuiESstemiHast7çsöönEDındıtıEİncslınmeksizin u MüedreYliğe - HukukTRAFsKkSUÇ TUTANAĞINITV İLİŞKİİSTEPİ (vÜçüncü KezrAlkollüTArAçr ualÜöleridışvTespie neea SüreleTutanağı s-YDındıtıEİncslınmeksizin u Mü r edilt ğEv- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR11-3972>EarTAV SONUCUNDA YAP LAN ATAMANITV İLİŞKİİSTEPİ (Yüks>kYLisansıProgremlArınınMFakülteasrindetğeğilTEnstitüi rdevYaesöleri veMJeolojirMühsldisğiği Anabrl TıDelında Yüks>kYLisansıProgremınıMTamemlayaDair"JeolojirYüks>kYMühsldisi" nvnnı AlmışEO nnlArtArAsrdda LisansıÖindnima YKaüaüen BSrYFarirBilmemelerih- ÜniversHİÇnelep/droea Lnı laki JeolojirMühsldisğiği Anabrl TıDelı n aDairDeğYrasldiereSliğe- HukukLİSANS E. 19İPİ (SiıanvS BucundaeYöesödnMAtame ınhurunuiESstemiv- Yüks>kYLisansıProgremlArınınMFakülteasrindetğeğilTEnstitüi rdevYaesöleri veMJeolojirMühsldisğiği Anabrl TıDelında Yüks>kYLisansıProgremınıMTamemlayaDair"JeolojirYüks>kYMühsldisi" nvnnı AlmışEO nnlArtArAsrdda LisansıÖindnima YKaüaüen BSrYFarirBilmemeleri- HukukATAMANITV İLİŞKİİSTEPİ (SiıanvS BucundaeYöesödnM- Yüks>kYLisansıProgremlArınınMFakülteasrindetğeğilTEnstitüi rdevYaesöleri veMJeolojirMühsldisğiği Anabrl TıDelında Yüks>kYLisansıProgremınıMTamemlayaDair"JeolojirYüks>kYMühsldisi" nvnnı AlmışEO nnlArtArAsrdda LisansıÖindnima YKaüaüen BSrYFarirBilmemeleri/ÜniversHİÇnelep/droea Lnı laki JeolojirMühsldisğiği Anabrl TıDelı n aDairDeğYrasldiereassi edilt ğE- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR11-6230>EADİMA RUHSATIK(MaMeneTetFak veM7rlmaUGenSL MüdürlüğüeAdrnaeantibakıeYöesödnMA nnlArtİçrnvMaMeneTetFak veM7rlmaUGenSL MüdürlüğüeTırafi göırResen Bloke AlanrB Fireenmesiaüe lYapıarın Kabul Edilmemeleri- HukukBLOKEkŞLİT BELİRLANĞİSİ (MaMeneTetFak veM7rlmaUGenSL MüdürlüğüeTırafi göırResen Bloke AlanrB Fireenmesiaüe lYapıarın Kabul Edilmemeleri- HukukMADENkTEeseK VE ADİMA GENELKMÜDÜRLÜĞÜ (AdrnaeantibakıeYöesödnMA nnlArtİçrnvResen Bloke AlanrB Fireenmesiaüe lYapıarın Kabul Edilmemeleri - Danda nınMBaşv Öğsu unEBloke Alanrmanda Hastu Müedremesiaüe lYapıarın Kabul Edilmemeleri- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR11-5155>ESAĞ7IKÜHİZMETLARÜND19VYADİYLİNMçÜHAKKIÜRUEkonomak veMSosyal BSrYHakrO upEDLİletinEBihÖdeviaitumzee7tterisEkonomak Sosyal KültürSL HaklArYSözğeşmeseainEGediğihn nDairYerinet etie D( edilt ğE - HukukİLAÇLAbA ULAŞIBITVENGELLANĞİSİ ( BezıeHastAlArın Tedavisiaüe ualÜöılöırİldçlAraeUlaşımınıMveMTedaviainEZame ınd UYöesömesrnıMEngeleeyeleDınd onusuTaki BdevlYapıar ( Tul En meleris- HukukHASTA HAKLAbINŞkİLİŞKİTVAVRUPA STATÜSÜk(eSığlıkeHizmytasrindeleYörarlÜömahHa sıUEkonomak veMSosyal BSrYHakrO upEDLİletinEBihÖdeviaitumzee7tterisEkonomak Sosyal KültürSL HaklArYSözğeşmeseainEGediğihn nDairYerinet etie D( edilt ğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR08-5321>EMADENk ŞA9ÖM1İRUHSATIK(YKaramelikteFa YenihDameleemenin YKaramelikvğeğişikliğEndeleSo ra YöesödnMBaşv ÖğlLrtİçrnvGeçYrairO Lsaplvmanda HastMadeırKalğnğE (gğlamavYKarameliğiv eç8d-1.vMd.'ainhYürürlükeTırihEndeleÖncıTFeshedremişURuhsatlAraeU(gğlamavO nnağlEn meleri- HukukRUHSATITV İLİŞKİ(YKaramelikteFa YenihDameleemenin YKaramelikvğeğişikliğEndeleSo ra YöesödnMBaşv ÖğlLrtİçrnvGeçYrairO Lsaplv-tMadeırKalğnğE (gğlamavYKarameliğiv eç8d-1.vMd.'ainhYürürlükeTırihEndeleÖncıTFeshedremişURuhsatlAraeU(gğlamavO nnağlEn meleri- HukukRUHSATITVFESHED7LMEKİK(YenihDameleemenin YKaramelikvğeğişikliğEndeleSo ra YöesödnMBaşv ÖğlLrtİçrnvGeçYrairO Lsaplv-tMadeırKalğnğE (gğlamavYKarameliğiv eç8d-1.vMd.'ainhYürürlükeTırihEndeleÖncıTFeshedremişURuhsatlAraeU(gğlamavO nnağlEn meleri- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR11-7200>EÖ. 1ÖREVÜYİSİ (vDında yar ( TmetCezasınınMDisiplelvAmierhOödnMDekaırTırafi göırÜzereassi edilmektstİsstdeE7ynıeOödyvmanda HastHa sı daeDisiplelvSoruştu masıU7çsöönEDekaırTırafi göırDında nınMDisiplelvAmierhSıfatlyUntğisiplelvSoruştu masın eKn ÜyaUVığlamasıUObjilt flik veMTırafsızul EalkeseESastBağdaşmeyLsaplv- HukukDİSİPLİNkSORUŞTURBASI RUÖinde TıÜyesiÜn nDair öİLİ YapLnUDında yar ( TmetCezasınınMDisiplelvAmierhOödnMDekaırTırafi göırÜzereassi edilt ğE -tAynıeOödyvmanda HastHa sı daeDisiplelvSoruştu masıU7çsöönEDekaırTırafi göırDında nınMDisiplelvAmierhSıfatlyUntğisiplelvSoruştu masın eKn ÜyaUVığlanameyLsaplv- HukukDİSİPLİNkAMİRÜ RYÖinde TıÜyesiÜn nDair öİLİ YapLnUDında tHa sı daeDisiplelvSoruştu masıU7çsöönEDekaırTırafi göırDında nınMDisiplelvAmierhSıfatlyUntğisiplelvSoruştu masın eKn ÜyaUVığlamasıUObjilt flik veMTırafsızul EalkeseESastBağdaşmeyLsaplv- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR11-7752>ESİGORLİŞI ADİÇTA OLUŞİT HASİYIN TAZMİNİKTALEBİt(Yol Kusmrunaea Sürele n ÜyollArıt enSL MüdürlüğüeSigorta ŞirketineeKArşıU7çsöönEDınd -tAdlirYn gsnınM öİLİli n dmğr- HukukOADİYOLLAbIVGENELKMÜDÜRLÜĞÜNE OADŞIkAÇILAN DAVALİY RYol KusmrunaeDıyalı Sigortalıv7rAçtavn uşaleHasArın TazBEai -tAdlirYn gsnınM öİLİli n dmğr/ataliÜYn gsdae öİüle DyYliğE- HukukGÖGörŞKİYADGI YARÜ RYol KusmrunaeDıyalı Sigortalıv7rAçtavn uşaleHasArın TazBEai/ n ÜyollArıt enSL MüdürlüğüeSigorta ŞirketineeKArşıU7çsöönEDınd -tAdlirYn gsnınM öİLİli n dmğr- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR11-6918>EİİLİŞKİSTEPİ (vTıptaeve DişUHeFamayğindevUzmlnulkYEğie TiTYKarameliğinrnvGeçiciÜ2.vMd. ( Tınca Dında lAr Ha sı daeTıptaeUzmlnulkYTüzüğüeHükümler nrnv (gğlanmeyatDevam Olmeasaplv- HukukUZMçNGIK İĞİÖREİ (vurunuıSstemi - Danda lArın UzmlnulkYEğie TinytBaşleleklArıtZame hYürürlüktevn öırTüzüktevEğie TrSül siarnv5YYıl n nDairB FireendiğEainhGözeÖnüaüe BilmedmrulmesrE edilt ğE - HukukİĞİÖREkSÜRESİ (vurunuıSstemi - Tıptaeve DişUHeFamayğindevUzmlnulkYEğie TiTYKarameliğinrnvGeçiciÜ2.vMd. ( Tınca Dında lAr Ha sı daeTıptaeUzmlnulkYTüzüğüeHükümler nrnv (gğlanmeyatDevam Olmeasaplv- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR09-10589>EEK DERSVÜCRETÜÜ(eSığlıkeMeslek LiseseEÖindnciler nrnvMeslekiUEğie TrU(gğlamavEğie TinüeESekizEÖindncindarO uşaleGmrubarBSrYMeslek Dersi ÖindemeniEGöİLİleldiereSliğev-tMeslek Dersi ÖindemenininEBiU öİLİ nrnvEk Dersrğışı daeMaaşeKArşıulplEDersrSayı mesınınMlYapıar ( TulEn meleris- HukukSAĞ7IKÜMEKLEKkLİSESİ E. 1ÖM19 NİTÜEK DERSİ ( Meslek Dersi Öindemenler nrnvSığılıke Öğluşt Ol daeU(gğlamaulEEğie TrSırAsrdda Öindnciler nrnvBaşı daeGeçYnvEğie TrSül siarnvEk DersrSayı memesınınMlYapıar ( TulEn meleris-eMaaşeKArşıulplEDersrSayı mesınınMlYapıarvstHa sanliyter (gğ rdilmemeleriv- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR11-7969>EİNSANİKTÜK1ÖREVAMAÇŞI SULİYÜHAKKINDA YÖNEÖMED8.D27.3.2000TR10-8752>Ev A997/5VMECLİKİ ÜYİSİkSEÇ7LEB7LMEKk(B Faaliydetğa TiTİşçiep/drosudda ÇalışanYKişiuYrinhBiU öİLİasrindeleAyrı meldnMAynıeB FaaliydetMeclistÜye( n nDair öİLİ YapmeyLsaklArınaea SüreleMahaluiEStal eYrt enSL Müdürlüğüe enSLgesiaüe lYapıar ( Tul Edilmemelerih- HukukİLVGENELKMECLİKİ ÜYİSİkSEÇ7LEB7LMEKk(İl ÖzSL Stal siaüe ğa TiTİşçiep/drosudda ÇalışanYKişiuYrinhSeçrlebrlmek İçrnv öİLİ nrnvBırAksömesrr edilt ğEvVeyatBiUİki öİLİ n iirğiktevYürütüemesiaitYasaklAyLns7çl EBSrYYösalvğameleemeEdilmemeleri - SeçrlebrlYliklırEe- HukukMAHALŞKİİ 19ELAR GN.vMD.LÜĞÜ GENELGAKİ RB FaaliytYe da İl ÖzSL Stal siaüe ğa TiTİşçiep/drosudda ÇalışanYKişiuYrinhBiU öİLİasrindeleAyrı meldnMB FaaliytMeclistÜye( Veyatİlt enSL MeclisiıÜyesiÜn nDair öİLİ YapLmeyLsaklArınaea Sürele- lYapıar ( Tul Edilmemelerih- HukukSEÇ7LMEKHAKKIÜRB FaaliytYe da İl ÖzSL Stal siaüe ğa TiTİşçiep/drosudda ÇalışanYKişiuYrinhBiU öİLİasrindeleAyrı meldnMB FaaliytMeclisine Üzyatİlt enSL Meclisine ÜyeÜn nDair-Uİki öİLİ n iirğiktevYürütüemesiaitYasaklAyLns7çl EBSrYYösalvğameleemeEdilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR11-8483>EDAVAkAÇMA EHLİYETİ ( Ber verBirahaneEuki tmeciğiği RuhsatlrÜzereassineea Süreleaki BinMurunuiESstemi - nymakamı tEhlliytinişvAdayLsa MahkeassiEKörarlÜrıt2918 ver5442 Sayı ı YösalAr Çedçevesiaüe B Firi nn>( edilt ğE - HukukMENFAAT İHLALİ ( nymakamı tDınd AçmatEhlliytinişvAdayLsa MahkeassiEKörarlÜrıt2918 ver5442 Sayı ı YösalAr Çedçevesiaüe B Firi nn>( edilt ğE - Ber verBirahaneEuki tmeciğiği RuhsatlrÜzereassineea Süreleaki BinMurunuiESstemi - HukukVESAYET YEeseSİ ( Ber verBirahaneEuki tmeciğiği RuhsatlrÜzereassineea Süreleaki BinMurunuiESstemi - nymakamı tDınd AçmatEhlliytinişvAdayLsa MahkeassiEKörarlÜrıt2918 ver5442 Sayı ı YösalAr Çedçevesiaüe B Firi nn>( edilt ğE İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR08-9957>Ev A997/5/5VAİT KANİŞKZASYONKBORUSUNUNIPATLİMAS KNEDENÜYLEkMADDİ VE MANörÜ TAZMİNŞTKDAVASI (Dında nınMEviaitSu Basteri - Danda nınMİskalevstYapı Ruhsatlrdilmemeleri Halde nmiıHizmytindeleFaydelAndırılleri/atal ainhSorumlulmğrEBilmedmğr - HukukYASAL OLMçDIĞIVHALD1İa 19EÜTARAFINDAN KANİŞKZASYONKHİZMETİ GÖTÜRÜLMEKİK(İtal ainhHizmytYKusmru Bilmedmğrnunronbuuüh- HukukİSKAN VEkYAPI İZNİ OLMçMASI (Dında nınMEviae p/nalizasyonıHizmytininMYösalvn melerisHalde atal Tırafi göır ötüİüem sivNynda HastOrtayd Çıkan Zn ÜydaYKusmrun iirğiktevn dmğrğrnunronbuuTEdreassi ediğE -hutal ainhHizmytYKusmrununEBilmedmğr - Hukukİ 19ENİTÜEYA9MKVEk ŞA9MLARÜND19VDOĞAN ZADİYI OADŞIGçMAK ZORUNDA OLMçSI (Dında nınMEviae Yösayarın Kab n aDair nmiıHimzytir ötüİüem sivNynda HastDındlıLatal ainhHizmytYKusmrununEBilmedmğr -YKusmr D Öğmuıun iirğiktevDeğYrasldiereSliğe - Hukukİ 19ENİTÜHİZMETÜKUSURUtBULUNDUĞU (İskalevstYapı İznirdilmemeleri Halde Dında nınMEviae p/miıHizmytir ötüİüem sivNynda HastOrtayd Çıkan Zn ÜyvNynda Hastatal ainhüe usmrununEBilmedmğrnunronbuuTEdreassiainhHa sanliytEGediğihn dmğr - Hukukİ 19ENİTÜDAVACIKİYA BİRLİKTEkKUSURUtBULUNDUĞU (AdayLsa ve lYapıunEGenSL alkelırE ile Ha sanliytEKmrelınınM özytieSliğev-tatal ainhEyi BÜveEuki BasrindeleDoğan Zn ÜyıYKn şılamak Zorundmğr O dmğr/Zn ÜyınMTamemlıınUDında yarYükeenY DyYliğe - HukukZADİYIN TAMçMITÜDAVACIYAÜYÜKLANEMEĞİSİ (p/nalizasyonıHizmytininMYösalvn melerisHalde ötüİüem sivNynda Hastatal ainhüe HizmytYKusmrununEVaroldmğrnunronbuuTEdreYliğe/iirğiktevKusmr Bilmedmğr -Yİtal ainhHizmytYKusmru S Bucu TızBEaat Dınds e- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR08-9254>EMUHASEBEÜHİZMETLARÜ (Serbest Muhasebeci MalirMüşavirğikrSteji göırSayı LsakEHizmytasre- a glli DKarmde Dında nınMp/miıTüzSL Kişiuiğine Sahipvn öırMüesseseüe BSrinci ğel cede amzeeYetFasEaisHaiz n aDairMuhasebeainhSevkÜveEutal EdremesiaüenUveyatMalirDeara TEndeleSorumlurO upEn meleriE ib HğsuslArtArAştırılaDair n Üy Üzeieeliğe - HukukSTAJDAN SAY LACAK HİZMETLAR (Serbest Muhasebeci MalirMüşavirğikrSteji göırSayı LsakEHizmytasrinEGenSL Müdürlü EBSriBasrindeeGeçassiainhZorunluEn meleris- HukukSERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK UNVANIK(MüşavirğikrSteji göırSayı LsakEHizmytasrinEGenSL Müdürlü EBSriBasrindeeGeçassiainhZorunluEn meleris- HukukGENELKMÜDÜRLÜK MUHASEBE BİRİMÜND1İYAP LAN ÇŞLIŞMALİY RSerbest Muhasebeci MalirMüşavirğikrSteji göırSayı LsakEHizmytasrinEBurdaeGeçassiainhZorunluEn meleris- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-6081>EMEKLEKİ VEkTEKNsKkORLİ Ö. 1ÖREVKURUMLİYINDAN MEZUNIÖ. 19C LAR (TeknolojirFakülteasrineEG eiştevFarilıLPuöırTürüneeTAb Tutulmet Ol daeEşitlik alkes nerın Kabul Edilmemeleri - GenSL LiseeMezunu Öindnciler ile MeslekiUveMTeknikUOrtaYÖinde Tı Öğmt Ol daneMezun Öindnciler n TeknolojirFakülteasriniYBStie DeYrirğ Öğmuıda Mühsldis Ünvnnı AlabrlYliklırE- HukukTEKNsKkİĞİÖREkFAKÜLTİLARÜNİTÜMÜHENDİSLİK İĞİÖREİ VE 19 BÖLÜMLARÜ (MeslekiUveMTeknikUOrtaYÖinde Tı Öğmt OleMezunlArınınMantibakYEğie TiTveyatMuafliytESiıanıhKoşulryUntYGS-1LPuöırTürüHast7leemesınınMEşitlik alkes nerın KabTn meleris-eÜniversHİÇyeEG eiştevGenSL LiseeMeslekiUveMTeknikULiseeAyrımı- HukukGENELKLİSE VE MEKLEKİ VEkTEKNsKkLİSE Ö. 19C LARÜNİTÜMÜHENDİSLİK FAKÜLTİLARÜNE GİRMELARÜND1 PUİTÜTÜRÜ (GenSL LiseeÖindnciler nrnvMF-4eMeslekiUveMTeknikULiseeÖindnciler nrnvYGS-1LPuöı yUntGie DeYriainhEşitliğerın KabTn meleris-eMeslek LiseseEMezunlArınaMantibakYEği TiTveyatMuafliytESiıanıhZorunlulmğr Bilmedmğr- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR08-8930>EÖ. 1ÖREVELAMANITINkGÖGörEkDEVAMSIZGIĞI (OıEGünv öİLİeEGelasassi Ha sı daeYösalvğameleemenEnMadali TasArruf Öngöİ DdiğE ğisiplelvCezası Öngöİdüğüs-eOıEGünvSüreHast öİLİeEGelasyenlereYDLİletYMemurlÜrıt ib İstifaıEamişrSayı meMadali TasArrufrnunr (gğlanmesınınMlYapıar ( TulEn meleri- HukukGÖGörİ ONkGÜNkSÜREYA9 KAKİNTİSİZkTERK İTMEKk(DLİletYMemurlÜrıtKalğnğdda İstifaıEamişrSayı meMadali TasArrufr ile CezalAndırılleris-YDLİletYMemurlmğr öİLİ nrnvÖzSLuiğiHasta glli n aDairDameleenYn öİLİ tTerkhEyi BinytBağlAmLn İstifaıEamişrSayı meMadali TasArrufrnunrÖgnde TıEi Bnnı İçrnv (gğlanLmeyLsapl/ğisiplelvCezası ile n şılanmesıY ediği- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR08-10606>EMOBBİNGKR atal aEadlYapıarın Kab Eyi BÜveEuki BasrivNynda HastÜzüntüeve Sısı tı YöşeyLnrDında nınMManLİ Zn ÜyınınMatal ce TazBEai edilt ğE - HukukMANörÜ TAZMİNŞTKRUatal aEadlYapıarın Kab Eyi BÜveEuki BasrivNynda HastÜzüntüeve Sısı tı YöşeyLnrDında nınMManLİ Zn ÜyınınMTazBEai edilt ğE - AtaelerisTırihteleatibal neMobbing BıktırmetvırYıllermeyatYKarlik Eyi BÜveEuki BasrinMManLİ Yapısın eO umsuz n aDairEtkieYyYlikEAğırul taEBilmedmğr - HukukÖ. 1ÖREVÜYİSİ OLAN DAVACIYA VER7L19VDİSİPLİNkCEZAS NINk/ADGI KADİYI İYA İİLİŞKED7LMEKİK(Üatal aEadlYapıarın Kab Eyi BÜveEuki BasrivNynda HastÜzüntüeve Sısı tı YöşeyLnrDında nınMManLİ Zn ÜyınınMTazBEai edilt ğE - HukukDİSİPLİNkCEZAS NINk/ADGI KADİYI İYA İİLİŞKED7LMEKİK(Üatal aEadManLİ Zn ÜyıMTazBEaıEdeliğe - Hukukİ 19EYE OADŞIkMANörÜ TAZMİNŞTKDAVASI (YÖinde TıÜyesiÜn nnUDında yarÜzeieen ğisiplelvCezalArınınMYö gssp/ Üyı SasturunuıEdied ğE - AtaelerisTırihteleatibal neMobbing BıktırmetvırYıllermeyatYKarlik Eyi BÜveEuki BasrinMManLİ Yapısın eO umsuz n aDairEtkieYyYlikEAğırul taEBilmedmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR08-10646>EDEKİT HAKKINDAKİ SİC LÜRAPORUNUNI İLİŞKİ(Akad BEk Çalışma ve DameyrnvSıdelieB Fgseve Disipleler (ğmt rÖlçüle DyYliğEe- Öinde TetYKarlik Yeteniklır veM7kad BEk Silsile İçrndeEGözğenenUvevSıptAmLn BilgğlayınMBütünYn aDairDeğYrasldiereSliğe - HukukAKADEPİKkÇŞLIŞMA rEkDÜZEYİT BELİRLANĞİSİ (B Fgslır veMÖinde TetYKarlik Yeteniklır ile 7kad BEk Silsile İçYrisiaüeki özğenenUvevSıptAmLn BilgğlayınMBütünYn aDairDeğYrasldiereSliğe -eO umluESicilhRaporu ğ rğınd onusuTYöesömeyLsaplv- HukukSİC LÜAMİRLARÜNİTÜNİHAİ KANİATLARÜNİTÜOLUMLU OLMçSI (Dında nınMlYapısalvğ Öğmuıda ğeğişiklik YapmeyLnESicilhRaporu ğ rğınd onusuTYöesömesrnaeO nnakrdilmemeleri -LDındıtıEu Mü r ediği/YerSL MahkeasainEGedikç sininEusabetui O meleris- HukukSİC LÜRAPORU (Objilt f alketvstEsaslAraeın Kab n dmğr göırİrunuiEŞekliaüeki YerSL Mahkeassp/ ÜyınınMlatelı n dmğr -YAkad BEk Çalışma ve DameyrnvSıdelieB Fgseve Disipleler (ğmt rÖlçülebrlYlikEBSrYNHİÇayğini rdilmemelerinınronbuuüY ediğih- HukukAKADEPİSYENİTÜDİSİPLİNE UYUMUİ(Akad BEk Çalışma ve DameyrnvSıdelieB Fgseve Disipleler (ğmt rÖlçülebrlYlikEBSrYNHİÇayğini rdilmemelerinınronbuuüY- Öinde TetYKarlik Yeteniklır veM7kad BEk Silsile İçrndeEGözğenenUvevSıptAmLn BilgğlayınMBütünYn aDairDeğYrasldiere D( edilt ğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR12-3300>EYÜRÜTĞİNÜTVDURDURULMçS K(Üadali aki BinM (gğlanmesıYHauinüe Gidzere D( üçTveyatO nnaksız Zn ÜylArıntDoğmesrEvevadali aki BinM7çl ça lYapıarın Kab n mesıYKoşullArınınMiirğiktev edçeklışassi D Öğmuıda n Üy Üzeieeliğe -LDındda Bu oşullArınMiirğiktev edçeklışasdiği AnlaşılleriddanMSstemintu MüedrediğE - HukukYÜRÜTĞİNÜTVDURDURULMçS KKADİYININkŞARTLAbIV(Ladali aki BinM (gğlanmesıYHauinüe Gidzere D( üçTveyatO nnaksız Zn ÜylArıntDoğmesrEvevadali aki BinM7çl ça lYapıarın Kab n mesıYKoşullArınınMiirğiktev edçeklışassi D Öğmuıda n Üy Üzeieeliğe -L oşullArınMiirğiktev edçeklışasdiği AnlaşılleriddanMSstemintu MüedrediğE - Hukukİ 19İ ŞA9MİN ZADİYA YOLkAÇMAS K(Ü üçTveyatO nnaksız Zn ÜylArıntDoğmesrEvevadali aki BinM7çl ça lYapıarın Kab n mesıYKoşullArınınMiirğiktev edçeklışassi D Öğmuıda Yürütmeainhğurdmrulmesrna n Üy Üzeieeliğe -LDındda Bu oşullArınMiirğiktev edçeklışasdiği AnlaşılleriddanMSstemintu MüedrediğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR11-9473>EDAVADAN FERAGAT İSTEPİ (vonbuuTEdreasyedil EsasEHa sı dae n Üy Üzeiemesiaüe lYapıar ( Tul Edilmemelerih- YösaESastTAneemışEO nn FeragatEHa sı ınMYinse7nsakEYösaESastKısıt nnabreSliğe - HukukFERAGAT ( YösaESastTAneemışEO nn FeragatEHa sı ınMYinse7nsakEYösaESastKısıt nnabreSliğe - HUMK' daeveyaUataliÜYn gslamavUsuFütKalğnğdda Aks nerBSrYHüküm n meksızınMYorum YolryUntBuEHa sı tKısıt nnameyLsaplv- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR08-9051>EADİCIN TRAFsKTEN MENKED7LMEKİKVE ADİÇkSÜRÜCÜSÜNE İ 19İ PADİ CEZAS VER7LMEKİK(p/ ÜyınaeKArşıUatirazıleTrafi LMahkeaslırEnüe BiLMahkeaslırEnEdilmemelerihYerlYrdeeSulhECeza Mahkeassinaşv öİLİ ndevOldmğr - SürücüeB FgssinevGeçiciÜn aDairEl onulmesıYKn ÜyınaeKArşıUataliÜYn gsdaeatirazYEdieebreYliğE- HukukSÜRÜCÜ B AGESİNİTÜGEÇİC OLAbAKVGERÜÜŞLINBASI KADİYINA OADŞIkİTİRAZ (ataliÜYn gsnışv öİLİ ndevOldmğr - ataliÜParaUCezası veyatMülkliytin nmiya Geçiere D( YapterımlÜyınaeKArşıUatirazıleSulhECeza Mahkeassinaşv öİLİ ndevOldmğr - Hukukİ 19İ PADİ CEZAS VEYA MÜLKİYETİN KAMUYAÜGEÇİR7LMEKİKKADİYINA OADŞIkİTİRAZ (SulhECeza Mahkeassinaşv öİLİ ndevOldmğr - SürücüeB FgssinrnvGeçiciÜn nDair edi AlınmesıYHariç n ÜyollArıtTırfikEKnlğnğdda DameleenYn SuçlAr iasta glli DındlAratTırfikEMahkeaslırEEdilmemeyanaYYrlYrdeeiseeSulhECeza MahkeassinaşvBakmekla öİLİli n dmğr- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR09-4032>ESU KŞYNAKLAbININ TAHSİ ÜKR Su TahsasE onusunda İl ÖzSL Stal ler nrnvYYtkiei n dmğr - İL Stal ı ÖğlueTırafi göırBuep/ Üyın AlınameyLsaplv- HukukYEese (voöye İçmseve ualÜömahSuyu TahsasTEdreassi - Su TahsasE onusunda İl ÖzSL Stal ler nrnvYYtkiei n dmğr - HukukİLVÖZEL İ 19E ÜKR Su TahsasE onusunda İl ÖzSL Stal ler nrnvYYtkiei n dmğr - İL Stal ı ÖğlueTırafi göırBuep/ Üyın AlınameyLsaplv- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR09-7429>EÖ. 1C NİTÜOKUL BAHÇESÜND1 E. 1ÖM19 Nİ 19P İTMESİ (ÖrgünvEğie Trğışı d ÇıkartmetCezasıY- Öindnciyi CezalAndırmetımda dınvOrtaYÖinde Tı Öğmu daeDisiplelvKmrellArınınarın Kab Harek Eden ÖindnciyevSıltECeza Üzemek O melerisOkuleYKara Titu hbır Öindemen Sosyal ArAştırmacı veMÖindncinin Aiass HastiirğiktevKn ÜylAştırılmesıY ediği- HukukÖRGÜNkİĞİÖREkDIŞINA ÇIOADTMİ CEZAS (Öindncinin Aiass HastiirğiktevÖindemeniEOkuleBahç siaüe ğarpıEamesi - OkuleYKara TitTırafi göırÜzereYlikECeza B Firi nirken TahrikEÖindncinin KişiselvÖzSLuiklırEePsikolojik D Öğmu veMO umluEDınransşlÜrıt ib Etkenler nM özytieassi ediğE- HukukÖ. 1NC7/5VVER7L19VDİSİPLİNkCEZAS NINk İLİŞKİ(Öindncinin ÖindemeniEOkuleBahç siaüe ğarpıEamesi Eyi BiEHa sı daeÖrgünvEğie Tinrğışı d ÇıkarmetCezasıYÜzereassi - ğisiplelvCezası B Firi nirken Cezadışv7iastOkuleYKara Titvetu hbır ÖindemenlYrlYtiirğiktevB Firi nn>( ediği- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR08-9568>EHEKİMLARÜN REKLAMİYAPMAkYASAĞI ( Web Sit siaüe "İmplAnttvetLazYrlYtDişUB yazlatmetHizmytasrindeYÖdemeEKolayulplEHospindatEC upECardESastSize HizmytYÜzemekteleOnmr D ( TızEKren EKartı d VadevFarisız 12ÜTaksiteOnlelerRAndevu" İfadelırEe-tu klam vstHa sız u kabetYNHİÇayğiÜTaşıleris- HukukDİŞ HEKİM NİTÜİ 19İ PADİ CEZAS İYA CEZALANDIbIGMAS K(ÜWeb Sit siaüeıi DuyurğlayınMİçYriğinin u klam vstHa sız u kabetYNHİÇayğiÜTaşıleris-eSığlıkeHizmytinin TicaliÜBSrYNHİÇayğevBüründmrüi rekeYösalvve DameleeyiciÜKmrellArın İhlnuiES BucunutDoğurdmğr - HukukSAĞ7IKÜHİZMET NİTÜTİC19İ NİTEkYDisiplelvKmrğlueBaşılnulplnca ataliÜParaUCezası Üzereassi - HukukDİSİPLİNkCEZAS (vDişUHeFamineeTürirDişUHeFamaeliÜBSrayğiÜYüks>kYDisiplelvKmrğlueBaşılnulplnca AsgaliÜMueyens Ücİetiarnv50EKatıeTutaOl daeataliÜParaUCezası Üzereassi -ÜWeb Sit siaüeıi DuyurğlayınMİçYriğinin u klam vstHa sız u kabetYNHİÇayğiÜTaşımasıY- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-4870>EDİSİPLİNkSORUŞTURBASI RUSoruştu maa lArın etiediklırEeTeklifvNynda HastSorumlurTutulameyLsaplvveUSoruştu mahRaporu göırDoğan BSrYZn ÜyınMSöz onusuTn ameyLsaplv- HukukTAZMİNŞTKİSTEPİ (vDında nınMS BuçÜn nDairHerhangiYBSrYğisiplelvCezası da A memışEO dmğr ğikkate/AleeleriddaLManLİ BSrYZn ÜyınıarO uştmğr göırSöz Ediee DyYliğEe- atal aEadTazBEaıSorumlulmğrnut edilt rYlikEBSrYZn ÜyvdilmemeleriddanMTızBEaat Ssteminin u Mü edilt ğE - HukukSORUŞTURBACININk/5TKİ VEkSORUMLUŞUKkŞLİTI İÇİND1İYÜRÜTTÜĞÜ FAALİYET (tlYapıi NHİÇayğiÜİlevDında nınMS BuçÜn nDairHerhangiYBSrYğisiplelvCezası da A memışEO dmğr ğikkate/AleeleriddaLManLİ BSrYZn ÜyınıarO uştmğr göırSöz Ediee DyYliğEe- HukukMANörÜ TAZMİNŞTKRUDında nınMS BuçÜn nDairHerhangiYBSrYğisiplelvCezası da A memışEO dmğr ğikkate/AleeleriddaLManLİ BSrYZn ÜyınıarO uştmğr göırSöz Ediee DyYliğEe- atal aEadTazBEaıSorumlulmğrnut edilt rYlikEBSrYZn ÜyvdilmemeleriddanMTızBEaat Ssteminin u Mü edilt ğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR09-6153>ETOPLUÜTAŞIMA (vB FaaliylerEadToplueTışıma Sastu glli n aDairDameleemeEYöemetCezaYÜzemer öİLİ veeYetFasEEBilmedmğr - Hukukv A997/5LARİN YEeseSİ ( ToplueTışıma Sastu glli n aDairDameleemeEYöemetCezaYÜzemer öİLİ veeYetFasEEBilmedmğr - Hukukİ 19İ YAPTIbIM (vB FaaliylerEadToplueTışıma Sastu glli n aDairDameleemeEYöemetCezaYÜzemer öİLİ veeYetFasEEBilmedmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR12-5189>ETAHLİYE YEeseSİ ( İl ÖzSL Stal siEKnlğnğ' ğ r7.vMd. veYDLİletYİhale p/nunğ' ğ r75.vMd. ( Tınca İlTEncümenler nrnvTahlliytYetFasEEBilmedmğr - HukukİLVÖZEL İ 19E ÜKR Knlğnğdr7.vMd. veYDLİletYİhale p/nunğ' ğ r75.vMd. ( Tınca İlTEncümenler nrnvTahlliytYetFasEEBilmedmğr - HukukİLV1NCÜM19LARÜNİTÜTAHLİYE YEeseSİ ( İl ÖzSL Stal siEKnlğnğ' ğ r7.vMd. veYDLİletYİhale p/nunğ' ğ r75.vMd. ( Tınca İlTEncümenler nrnvTahlliytYetFasEEBilmedmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR12-5246>EÖ. 19C kSEÇME VE YARYAŞTİRME SİSTEPİ KILAVUZUNUNI6. KISMINITV İLİŞKİİSTEPİ (v2547 S.=8dGeçiciÜ62 MaMüe ( Tınca -112rYılı Yüks>köinde TıYYrlYştie DEuki Basrivİçrnv (gğlanmaeKAbrl iytini Yit ediğE - Yürütmeainhğurdmrulmesrna a Sürele oşullArınMO uşmeleris- HukukORLİÖ. 1ÖREVBAŞAbIVPUİTIVBAŞ7IKLI KISMINV İLİŞKİVE YÜRÜTĞİNÜTVDURDURULMçS K(Ü2547 S.=8'ya EkeenYn eçiciÜ62 MaMüe ( Tınca -112rYılı Yüks>köinde TıYYrlYştie DEuki Basrivİçrnv (gğlanmaeKAbrl iytini Yit ediğE - HukukYÜRÜTĞİNÜTVDURDURULMçS K(Ladali aki BinM (gğlanmesıYHauinüe Gidzere D( üçTveyatO nnaksız Zn ÜylArıntDoğmesrEvevadali aki BinM7çl ça lYapıarın Kab n mesıYKoşullArınınMiirğiktev edçeklışassi D Öğmuıda - -112rÖSYS K lAvuzğnğdrOrtaöinde TıBaşÜrıtPuöı tBaşlıilıL6. Kısmrna a SüreleSstemintu MüE - Hukuk-112rÖSYS KILAVUZUNUNIORLİÖ. 1ÖREVBAŞAbIVPUİTIVBAŞ7IKLI 6. KISMI ( Yürütmeainhğurdmrulmesrna a Sürele oşullArMO uşmeleriddanMYürütmeainhğurdmrulmesr Ssteminin u Mü edilt ğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR09-8666>EMÜHENDİSLİK UNVANIK(rMühsldisğikrFakülteseEMezunlArınınMDiplomet Ol daeUnvnntYazılmemesında lYapıarın Kabul Edilmemeleri - HukukDİPLOMAYA UNVAN YAZIGMAS K(Ü"ÇevrerMühsldisğiği" BölümüEMezunlArınınMDiplomesrna "ÇevrerMühsldisi" nvnnınınMYözsömesrrSstemiHastYapteğıYBaşv Öğnğdru Mü neea Süreleaki BinMurunuiESstemi - Diplomet Ol daeUnvnntYazılmemesında lYapıarın Kabul Edilmemeleri - HukukUNVAN (rMühsldisğikrFakülteseEMezunlArınınMDiplomet Ol daeUnvnntYazılmemesında lYapıarın Kabul Edilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR12-1194>EYURTDIŞINDAkİĞİÖREk(rÜzeieen Taahhütnameeve efaletYSenYdi Sastu glli Uyuşmezul /Dında nınMSenYdi Stal ıSastEşit Dameyde asteğitvetÖzgür İradeseESastumzelalerinınronbuu Ediee DyYliğEe- ÖzSL lYapı Alanın eu gllsldieen Uyuşmezulğı sBilmemeleri/ataliÜYn gsdaeÇözümlenYliğEe- HukukKEFALET SEN997 ( Yurtdışı daeLisansüstüvEğie TrYöemekhÜzıneEGöİLİleldiereSn Kişi/SenYdin Stal ıSastEşit Dameyde astektvetÖzgür İradeESastumzelalerinınronbuu Ediee DyYliğEe- Uyuşmezulğı sataliÜYn gsdaeÇözümlenYliğE/ÖzSL lYapı Alanın eu gllsldied ğEndeleSözediee DyYliğEe- HukukGÖGörŞKİYADGI YARÜ R Yurtdışı a öndzeieen ğında nınMMecbuliÜHizmytYYükümlülüğüeKArşıulplnda lesaplAmLn BorcrnunrÖdenn>( netYKarlik aki B veYDıyanağırYükeenme- efaletYSenYdininMurunuiESstemi - ataliÜYn gsdaeÇözümlenYliğE/Dında nınMSenYdi Stal ıSastEşit Dameyde asteğitvetÖzgür İradeseESastumzelalerinınronbuu Ediee DyYliğEe- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR11-8015>Eİ 19İ PADİ CEZAS (vTahsauıEdieeliğe TırihteECeza Mikt Ol daeLehe ğeğişiklik Bilmemesih- Bu Mikt O EsasEAlınaDairTahsauat Yöesödcak n mesıdışvTespieeTırihEndeki Mevzuatar (gğ rTesasTEdreeleaki BinMSıltEBu NyndaasturunuıEdiemesiait edilt r DdiğE - HukukPADİ CEZAS NDAkLEHEkDÜZE9LAME (vTahsauıEdieeliğe TırihteEBu Mikt O EsasEAlınaDairTahsauat Yöesödcak n mesıdışvTespieeTırihEndeki Mevzuatar (gğ rTesasTEdreeleaki BinMSıltEBu NyndaasturunuıEdiemesiait edilt r DdiğE - HukukLEHEkDÜZE9LAME (vataliÜParaUCezası daeTahsauıEdieeliğe TırihteELehe ğeğişiklik Bilmemesih- Bu Mikt O EsasEAlınaDairTahsauat Yöesödcak n mesıdışvTespieeTırihEndeki Mevzuatar (gğ rTesasTEdreeleaki BinMSıltEBu NyndaasturunuıEdiemesiait edilt r DdiğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR12-7088>ESAĞ7IKÜHİZMET NDE REKLAMİ( Web Sit siaüe "İmplAnttvetLazYrlYtDişUB yazlatmetHizmytasrindeYÖdemeEKolayulplEHospindatEC upECardESastSize HizmytYÜzemekteleOnmr D ( TızEKren EKartı d VadevFarisız 12ÜTaksiteOnlelerRAndevu" İfadelırEe-tğisiplelvCezasında lYapıarın Kabul Edilmemeleri - HukukDİŞ HEKİMLARÜ BİRLİĞÜNCEkVER7L19VCEZAK(ÜWeb Sit siaüeıi DuyurğlayınMİçYriğinin u klam vstHa sız u kabetYNHİÇayğiÜTaşımasıY- Yösalvve DameleeyiciÜKmrellArın İhlnuivmanda HastHYapıar (gğ rn dmğr - HukukWEB SİTESÜND1 SAĞ7IKÜHİZMET VDUYURULAbIV(LamplAnttvetLazYrlYtDişUB yazlatmetHizmytasrindeYÖdemeEKolayulplEHospindatEC upECardESastSize HizmytYÜzemekteleOnmr D ( TızEKren EKartı d VadevFarisız 12ÜTaksiteOnlelerRAndevu İfadelırEe-tu klam vstHa sız u kabetYO uştmrdmğr - HukukREKLAMİVEKHAKSIZkREKABET OLUŞTURAN İFADELAR (vamplAnttvetLazYrlYtDişUB yazlatmetHizmytasrindeYÖdemeEKolayulplEHospindatEC upECardESastSize HizmytYÜzemekteleOnmr D ( TızEKren EKartı d VadevFarisız 12ÜTaksiteOnlelerRAndevu İfadelırEe-tDişUHeFamineeğisiplelvCezası ÜzeiemesiaintHYapıar (gğ lmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR08-10878>EATIKkSUVBEDELİÜTARİFİSİ (vB FaaliylerEadp/nalizasyonıHizmytasrindeleYörarlÜönnlArldnMAlınaırTırifeyivB Firi mytYetFasEEBilmedmğr -MB FaaliytMeclisisp/ ÜyınınMurunuiETaeebrnintu MüE - HukukKANİŞKZASYONKHİZMETLARÜND19VYADİYLİNANLİY RvB FaaliylerEadB FaaliytMeclisisp/ ÜyıESastAtıktSu BandlirTırifesiaitB Firi mytYetFasEEBilmedmğr - HukukSUVFATURASI RUB FaaliylerEadp/nalizasyonıHizmytasrindeleYörarlÜönnlArldnMAlınaırAtıktSu BandlirTırifesiaitB Firi mytYetFasEEBilmedmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR09-8471>EBİRAHAN1İRUHSATIKVER7LMEKİK(Mİçkiei Yer BöFgssirğışı daeİçkiei Yer RuhsatlrÜzeree DyYliğEe- açikiei YerlYrlYta glli DameleeyiciÜKmrellArar (gğ rn meyanaİşysrineEBirahaneERuhsatlrÜzereassivO nnağlEdilmemelerih- HukukİÇKİŞKİYAR BÖLGAKİ REBirahaneEAçmatRuhsatlr-Mİçkiei Yer BöFgssirğışı daeBirahaneEAçı mesınınMDameleeyiciÜKmrellArarın Kab n dmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR09-6023>EKADİYDA BULUNACAK HUSUSLİY RvDında tVekieinele n Üra Yözılmemesı/p/ Üyın BieirkişihRaporueve Diğer B FgslırintVekierYerinetDında lAraeTebayğTEdreassi - DosyanınMUsuFer (gğ rTekemmülüeSığlanmegöırÜzereYnep/ Üyın UsuF lYapıunarın Kabulrih- HukukVEKİLEkTEBLİGAT YAP LMçMAS K(Üp/ Üyın BieirkişihRaporueve Diğer B FgslırintVekierYerinetDında lAraeTebayğTEdreassi - DosyanınMUsuFer (gğ rTekemmülıEamediğE/atal MahkeassiEKörarınınMUsuFen Bozulmesr - HukukDAVAkDOSYAS NINkUSULE UYGUNkTEKEMMÜLÜNÜNkSAĞ7İNMçMAS K(ÜDında tVekieinele n Üra Yözılmemesı/p/ Üyın BieirkişihRaporueve Diğer B FgslırintVekierYerinetDında lAraeTebayğTEdreassi - Bozmatmanda e- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR09-4035>EMEMBA rEkİÇME SUYU TAHSİ ÜKR Su TahsasEndeESat enSL MeclisiıYYtkiei n dmğr - İçmseSuyu Memba TahsasTveMTevzE omisyonuYKn ÜyınaeİstinadeırİlTEncümeniEKörarıyUntSastTesasTEdreeleaçmseSuyu TahsasTaki BindytYetFa YKaüaüen lYapıar ( Tul E öİüe DdiğE - HukukYEese (vMemba veeaçmseSuyu Tahsasi - Bir İhtisasE omisyonuYNHİÇayğinüeıi İçmseSuyu Memba TahsasTveMTevzE omisyonuYKn ÜyınaeİstinadeırİlTEncümeniEKörarıyUntSastTesasTEdreeleaçmseSuyu TahsasTaki BindytYetFa YKaüaüen lYapıar ( Tul E öİüe DdiğE - HukukSU TAHSİ ÜKR İçmseSuyu Memba TahsasTveMTevzE omisyonuYKn ÜyınaeİstinadeırİlTEncümeniEKörarıyUntSastTesasTEdreeleaçmseSuyu TahsasTaki BindytYetFa YKaüaüen lYapıar ( Tul E öİüe DdiğE - Su TahsasEndeESat enSL MeclisiıYYtkiei n dmğr - HukukİLVGENELKMECLİKİ R Su TahsasEndeEYYtkiei n dmğr - İçmseSuyu Memba TahsasTveMTevzE omisyonuYKn ÜyınaeİstinadeırİlTEncümeniEKörarıyUntSastTesasTEdreeleaçmseSuyu TahsasTaki BindytYetFa YKaüaüen lYapıar ( Tul E öİüe DdiğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR11-9465>EDURUŞMA İSTEPİ (vDınıştayESastutal ve ÜzrgiLMahkeaslırEnüe 7çsöönEurunuıDındlArı daeTaraflArldnMBSrineleSsteğE ÜzıninetDurğşma Yöesödcapl/ğurğşmaıınUDınd Dilikç siESastCevapUvevSıvmemelArldeSstenebreSliğe - Durğşma Sstemi n dmğr Halde Durğşma Yöesömegöır n Üy ÜzeiemesiaEadlYapıarın Kab n dmğr - HukukYASAL ZORUNLUŞUĞUN YARÜNE GET R7LMEMEKİK(MYösanınMEmren ciÜKmrelıY ediği Durğşma Sstemi ğikkate/AleenDairHa sı tKualÜöımlıınUSığlanmesıhZorunluEn dmğr göırDurğşma YöesömeksızınMÜzereYneatal MahkeassiEKörarınınMYösalvZorunlulmğrnrYerinet etieilasassi manda HastHYapıarın Kab n dmğr - HukukİİLİŞKDAVASI (YDınıştayESastutal ve ÜzrgiLMahkeaslırEnüe 7çsöönEurunuıDındlArı daeTaraflArldnMBSrineleSsteğE ÜzıninetDurğşma Yöesödcapl - Ha sı tKualÜöımlıınUSığlanmesıhZorunluEn dmğr - HukukDURUŞMA AÇILMçMAS K(ÜDında ıınUDınd Dilikç sinde Durğşma Ssteminüe Bilmedmğr - DınıştayESastutal ve ÜzrgiLMahkeaslırEnüe 7çsöönEurunuıDındlArı daeTaraflArldnMBSrineleSsteğE ÜzıninetDurğşma YöesömesrE edilt ğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-9130>EDEVLET HAKKIÜRUFazla veeYersiz n aDairAleeleridınMYö gssp/ ÜyıyUntOrtayd onulmesıY-eMahrum KalınaırSüre İçrndeEUğrÜöılöırKayıpler ver ualÜöılmemesındantDolayı YoksunronlınaırKazanç manda HastFaiz Ödenn>( edilt ğE - HukukTAHAKKUK F ŞA9RÜNİTÜrEkÖDAME EMİRLARÜNİTÜ İLİŞKİİSTEPİ (vDLİletYHa sı ınMFazla veeYersiz n aDairAleeleridınMYö gssp/ ÜyıyUntOrtayd onulmesıY-eMahrum KalınaırSüre İçrndeEUğrÜöılöırKayıpler ver ualÜöılmemesındantDolayı YoksunronlınaırKazanç manda HastFaiz ÖdenYliğEe- HukukMAHRUM KŞLINAN KAZANÇKNEDENÜYLEkFAİZkÖDAMESİ (vDLİletYHa sı a a SüreleTaha suk Fişler nrnvveYÖdemeEEmiri rininMurunuiESstemi - DLİletYHa sı ınMFazla veeYersiz n aDairAleemesıYmanda HastFaiz Ödenn>( edilt ğE - HukukFAİZkÖDAMESİ (vDLİletYHa sı ınMFazla veeYersiz n aDairAleeleridınMYö gssp/ ÜyıyUntOrtayd onulmesıY-eMahrum KalınaırSüre İçrndeEUğrÜöılöırKayıpler ver ualÜöılmemesındantDolayı YoksunronlınaırKazanç manda HastFaiz ÖdenYbreSliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-9220>EFAİZkİSTEPİNÜN REDDED7LMEKİNE DAİR ŞA9MİN İLİŞKİİSİTEPİ (vEksik YatırıllerisB Firtieen ğLİletYHa sı a DıyanakvğameleemenEnMarunuıEdiemesieKArşısiddaLMahrum KalınaırSüre İçrndeEUğrÜöılöırKayıpler ver ualÜöılamemesındantDolayı YoksunronlınaırKazanç SebYbrHastMülkliythHa sıUİhlnuıEdied ğEndeleFaizin Ödenn>( edilt ğE - HukukDEVLET HAKKIÜRUFazla veeYersiz n aDairAleemesıYS Bucu Danda lArın AsliddaLMülkliytlırEnüe OömesrE edileleParayisB Fl BSrYSüre ualÜöamelerisHarcama YöeamelerisveMTısArruf EdemediğE - YoksunronlınaırKazanç SebYbrHastMülkliythHa sıUİhlnuıEdied ğEndeleFaizin Ödenn>( edilt ğE - HukukKAZANÇKKAYBIK(Üatal aEadKsldi Eyi BÜveEuki BiESastKişinrnvTeasl HaklArındantn öırMülkliythHa sınıUİhlnuıEamesi SebYbrHastBiUİhlnuıS Bucu Meydana GeeYnep/ybı veyatYoksunronlınaırKazancıYÖdeme( edilt ğE - Faiz Ssteminin u MüedreassineeDair İki BinMurunuiE- HukukMÜLKİYET HAKKININV HLALİ ( Eksik YatırıllerisB Firtieen ğLİletYHa sı ınMMadeırKalğnğE (gğlamavYKarameliğindytYer AlantRuhsat Sahipasrivİbal siESebYbrHastÖdenn>( vstBiUİbal aEadlYapıarın Kab BilmenDairYö gssp/ ÜyıyUnturunuıEdied ğE - MülkliythHa sıUİhlnuıEdied ğEndeleFaizin ÖdenSliğen nM özytieassi edilt ğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR09-9342>EDİSİPLİNkCEZAS NAİYAP LAN İTİRAZ ( Yüks>köinde TıKmrğlueBaşılnulplna YöesödnMatirazYHa sı daeHenüz BSrY n Üy Üzeasdiği Aşameld ssinlışasmişrn nnUDisiplelvCezasınınMurunuiESstemiHast7çsöönEDındnınManceeenmeksizin u Mü edilt ğE - HukukÖ. 1ÖREVÜYİSİ (vYüks>köinde TıKmrğlueBaşılnulplna ğınd onusuTDisiplelvCezasına YöesödnMatirazYHa sı daeHenüz BSrY n Üy Üzeasdiği Aşameld ssinlışasmişrn nnUDisiplelvCezasınınMurunuiESstemiHast7çsöönEDındnınManceeenmeksizin u MüedreSliğe - HukukKAKİNLEŞMEMİŞVDİSİPLİNkCEZAS NINk İLİŞKİİSTEPİ (vYüks>köinde TıKmrğlueBaşılnulplna ğınd onusuTDisiplelvCezasına YöesödnMatirazYHa sı daeHenüz BSrY n Üy Üzeasdiği Aşameld 7çsöönEDındnınManceeenmeksizin u Mü edilt ğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR12-2452>EMERA VASIFLIÜTAŞINMAZ ( Uyuşmezulğı sÇözümüvİçrnvDında tvstDındlıLatal tTırafi göırİasrivSürülen lYsuslArınUDındyd onu MeranınMp/miıYatırımı YöesömesrEİçrnv edilei n upEn melerinınMpeşif verBieirkişihanceee D( YapterılmesrE edilt ğE - HukukKAMUİYATIbIMIK(rMera VesrflıÜTaşıemeze- Uyuşmezulğı sÇözümüvİçrnvDında tvstDındlıLatal tTırafi göırİasrivSürülen lYsuslArınUDındyd onu MeranınMp/miıYatırımı YöesömesrEİçrnv edilei n upEn melerinınMpeşif verBieirkişihanceee D( YapterılLsaplv- HukukKEŞİFÜrEkBİLİRKİŞKİİNCELAMESİ ( MerarKalğnğE ( Tınca TahsasTımda dınvğeğiştirreassineeDair İki BinMurunuiESstemi - Uyuşmezulğı sÇözümüvİçrnvDında tvstDındlıLatal tTırafi göırİasrivSürülen lYsuslArınUDındyd onu MeranınMp/miıYatırımı YöesömesrEİçrnv edilt ğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-8756>EBANKA ŞUBİLARÜNİTÜİŞYARÜ AÇMA rEkÇŞLIŞMA RUHSATIKAGMAS K(ÜZiraat BankesıYHa sı dae3572 S.=8dMd.3YHükmününv (gğlanLmeyLsapl - Ziraat BankesınınMaşysriEAçmatvstÇalışma RuhsatlrAlmesrE edil DdiğE - HukukİŞYARÜ AÇMA rEkÇŞLIŞMA RUHSATIK( Banke Şub ler nrnvKmrel n aDairaşysriEAçmatvstÇalışma RuhsatlrAlmesrE edilei n upEZiraat BankesınınMaşysriEAçmatvstÇalışma RuhsatlrAlmesrE edil DdiğE - HukukZİRAAT BANKASI'NINk ŞYARÜ AÇMA rEkÇŞLIŞMA RUHSATIKAGMAS K(Ü edil DdiğE - 4603 S.=8dSast3572 S.=8dMd.3YHükmününv (gğlanmeyLsapl B FirtiediğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR12-6669>EYAN DALkUZMçNGIK B AGESİKAGMAKİSTEPİ (vTıptaeUzmlnulkYKmrğlu' ğ rİnternetYSit siaüenMYöyımlÜnmekla iirğiktevDındyd onu iireyselvİki BstEsasrn nnUDeğYrasldiemeEKrit ri rininMonbuuüneeDair n aDairTıptaeUzmlnulkYKmrğlunca BSrY n Üy AleememışEO dmğr - Mevzuatar (gğ rBSrYBiçimde TespieeEdiememişrn nnUDeğYrasldiemeEKrit ri rivTeasl AlınaDairTesasTEdreeleDındyd onu İki BinMu Mü nintDoğruEn meleris- HukukUZMçNGIK B AGESİK(MYöleDıleUzmlnulkYB FgssirAlmeESstemi - YöleDıllArldeYöleDılın BığlıEO dmğr Ana ğıldaeUzmlnrn nnUTAb plerdeıra glli YöleDılldeYöpteğıYÇalışmalÜrıtB FgslıyenlereYYöleDıleUzmlnulkYB FgssirÜzereassivımdçlaemışEO upEBuep/psamdatO nnUHeFamaeleYYöleDıleUzmlnulkYB FgssirÜzereebrlmesivİçrnvTaşıemesrE edileleNHİÇayklırintde TıptaeUzmlnulkYKmrğlu' ğ rAlLsaplv n Üy SastB FireenYliğe - HukukTIİLİ rEkDİŞ HEKİMLİĞÜNDEkUZMçNGIK İĞİÖREİ (MYöleDıleUzmlnulkYB FgssirAlmeESsteminintu MüEneeDair İki BinMurunuiESstemi - TıptaeUzmlnulkYKmrğlu' ğ rİnternetYSit siaüenMYöyımlÜnmekla iirğiktevDındyd onu iireyselvİki BstEsasrn nnUDeğYrasldiemeEKrit ri rininMonbuuüneeDair n aDairTıptaeUzmlnulkYKmrğlunca BSrY n Üy AleememışEO dmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-7065>EMAD19VARAMA RUHSATIK İLİŞKİİLEk ŞA9TM1İRUHSATIKLİŞEBİ REDDİ VEkTEMİNŞTINk RAT KAYDED7LMEKİK(ÜArama RuhsatYSüresirğolalevstuki tme RuhsatYBaşv Öğsu daeBilmenn vstBi ğ rİçrnv edilei n uruEA nnUDında Şirket n iildiereSn MalirEksikuiklırEeB Firtieen Süre İçYrisiaüeıYatırmemesı manda HastHa sı daeTesasTEdreeleaki BlYrdeelYapıarın Kabul Edilmemeleri - HukukTEMİNŞTINk RAD KAYDED7LMEKİK(ÜMadeıruki tme RuhsatrEvevaznir-UDında Şirkete iildiereSn MalirEksikuiğinMYöterılmemesıYHauinüe TeBEaatınMaradep/yüedreSliğe Yözılb n aDairiildierediğE/MalirEksikuiklırEeB Firtieen Süre İçYrisiaüeıYatırılmemesıYmanda HastTeBEaatınMaradep/yüedremesiaüe usabetEBilmedmğr - HukukMALİ EKSİKLİĞÜN BELİRT7L19VSÜRED1İYATIbIGMAMAS K(ÜMadeırArama RuhsatıMurunuiESleruki tme RuhsatrETaeebr u Mü vstTeBEaatınMaratep/yüedremesiY-eMalirEksikuiklırEnMYöterılmemesıYHauinüe TeBEaatınMaratep/yüedreSliğe uki tme RuhsatYTaeebrnintu MüedreSliğe Yözılb iildierediğE/TesasTEdreeleaki BinMHYapıar (gğ roldmğr - HukukMAD19V ŞA9TM1İRUHSATIKrEkİZNİ (tTeBEaatınMaradep/yüedremesi -YArama RuhsatYSüresirğolalevstuki tme RuhsatYBaşv Öğsu daeBilmenn Dında Şirket n edilei n uruEA leri/Şirket n iildiereSn MalirEksikuiklırEeB Firtieen Süre İçYrisiaüeıYatırmemesı manda HastTesasTEdreeleaki BlYrdeelYapıarın Kabul Edilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-3000>EİŞYARÜ AÇMA rEkÇŞLIŞMA RUHSATIK( DameleemeEvsturunuıEtmytYetFasEnEadB FaaliytBaşılnıtYe da GöİLİleldieSliğe KimsÇyeEAiteOldmğr -MB FaaliytEncümenince RuhsatrnMurunuiEYKaüaüe aki B TesasTEdremesiaüe YetFa YKaüaüen lYapıar ( Tul Edilmemeleri - Hukukv A997/5VBAŞKANITINkYEeseSİ ( İşysriEAçmatvstÇalışma RuhsatlrDameleemeEvsturunuıEtmyt- RuhsatrnınvYYtkiüe ParalSLuik alkes E ( Tınca YinseB FaaliytBaşılnıtYe da GöİLİleldieSliğe BSrYYYtkiei Tırafi göırİrunuıEdiemesie edilt ğE/B FaaliytEncümenince RuhsatrnMurunuiEYKaüaüe aki B TesasTEdree DyYliğEe- Hukuk/5TKİ VEkUSULD1 PARALELLİK İLKESİ ( İşysriEAçmatvstÇalışma RuhsatlrDameleemeEvsturunuıEtmytYetFasEnEadB FaaliytBaşılnıtYe da GöİLİleldieSliğe KimsÇyeEAiteOldmğr -MB FaaliytEncümenince RuhsatrnMurunuTEdree DyYliğE/YinseB FaaliytBaşılnıtYe da GöİLİleldieSliğe BSrYYYtkiei Tırafi göırİrunuıEdieYbreSliğe - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR12-8534>EADİŞTIbMA GÖGörŞKSİ (v2547 S.rKalğn'unv50/DvMd. ( Tınca ArAştırma öİLİlisiÜn nDair öİLİ YöeanlAraeMevzuattaeDoktoraeEğie TiTİçrnvÖngöİülen AzaTiTÖindnimYSüresindeleDaha Kısa BSrYSüre B FireenY DyYliğEe- HukukDOKTORAkÖ. 1NC7KİK(ÜAraştırma öİLİlisiÜn nDair öİLİ YöeanlAraeMevzuattaeDoktoraeEğie TiTİçrnvÖngöİülen AzaTiTÖindnimYSüresindeleDaha Kısa BSrYSüre B Fireenmen>( edilt ğE - HukukGÖGörVSÜRESİ (v2547 S.rKalğn'unv50/DvMd. ( Tınca ArAştırma öİLİlisiÜn nDair öİLİ YöeanlAraeMevzuattaeDoktoraeEğie TiTİçrnvÖngöİülen AzaTiTÖindnimYSüresindeleDaha Kısa BSrYSüre B FireenY DyYliğEe- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-8660>EİÇKİŞKİYAR ( MahkeasainEAsayişEvstGüveleik ib SorunlayınMİçkiei Yer BöFgssirvstÇeşitlirMüeyyidslırint (gğlanmesıYSunde Hast idzereYliğEeŞekliaüeki Gedikç siESastutal nrnvYYrinevGeçii rekeYırEnüeeik Deara TE Yöesöleris-eMahkeassp/ Üyında lYapıi usabetE öİüe DdiğE - HukukRESTAURANTLAbIN KAPİNMç SİATLARÜ RUB FaaliylerEadİşysri rininM7çsöış-KöeanışrSaatasriniYB Firi myüe TakdSrYHa sı ınMOldmğr v MahkeascstBiUYYtkiaintHYapıar (gğ r ualÜöıp ualÜömalerinınMDearalenn>( edilt ğE - Hukukİ 19ENİTÜTAKDİR HAKKIÜRUB FaaliylerEadİşysri rininM7çsöış-KöeanışrSaatasriniYB Firi myüe TakdSrYHa sı ınMOldmğr v MahkeascstBiUYYtkiaintHYapıar (gğ r ualÜöıp ualÜömalerinınMDearalenn>( edilt ğE - HukukİÇKİŞKİLOKANTAK(Üp/eanışrSaatiaint24.00'tele22.00'ystÇekreassineea SüreleB FaaliytEncümenieaki BininMurunuiESstemi - B FaaliylerEadİşysri rininM7çsöış-KöeanışrSaatasriniYB Firi myüe TakdSrYHa sı ınMOldmğr v MahkeascstBiUYYtkiaintHYapıar (gğ r ualÜöıp ualÜömalerinınMDearalenn>( edilt ğE/MahkeasainEYırEnüeeik Deara TE YöeameyLsaplv- HukukYARÜND1LİK D19EÖREİ (Mİçkiei LoılntanınMp/eanışrSaatiaint24.00'tele22.00'ystÇekreassineea SüreleB FaaliytEncümenieaki BininMurunuiESstemi - MahkeasainEAsayişEvstGüveleik ib SorunlayınMİçkiei Yer BöFgssirvstÇeşitlirMüeyyidslırint (gğlanmesıYSunde Hast idzereYliğEeŞekliaüeki Gedikç siESastutal nrnvYYrinevGeçii rekeYırEnüeeik Deara TE Yöemesında usabetE öİüe DdiğE - Hukukv A997/5LARİN İŞYARLARÜNİTÜAÇILIŞ-KAPİNIŞ SİATLARÜNİ BELİRLAYEB7L1CEĞİ (tTakdSrYHa sı ınMOldmğr v MahkeascstBiUYYtkiaintHYapıar (gğ r ualÜöıp ualÜömalerinıMDearaleyYbreSliğe –EYırEnüeeik Deara TE YöeameyLsaplv- HukukGÜVENLİK SORUNLAbIV(LMahkeasainEİçkiei YerlYrlYta glli AsayişEvstGüveleik ib SorunlayınMİçkiei Yer BöFgssirvstÇeşitlirMüeyyidslırint (gğlanmesıYSunde Hast idzereYliğEeŞekliaüeki Gedikç siESastutal nrnvYYrinevGeçii rekeYırEnüeeik Deara TE Yöemesında usabetEn meleris- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR11-7930>EPOŞKSkAKADEPİSİVBAŞKANGIĞI KADİYI (ea SüiğinM ssilassi Ha sı dakieaki BininMurunuiESstemi - AdliÜYn gsdaeCeza DındsıY7çsöönEPoliseMeslek Yüks>kokğlueÖindncisivİçrnvBeraat p/ ÜyıEÜzereassivD Öğmuıda PoliseMeslek Yüks>kokğlueSastu işikM ssilY DyYliğEe- HukukİŞKŞİK KESİLMEKİK(ÜPolise7kad BEsEEBaşılnulpleaki BininMurunuiESstemi - AdliÜYn gsdaeCeza DındsıY7çsöönEPoliseMeslek Yüks>kokğlueÖindncisivİçrnvBeraat p/ ÜyıEÜzereassivD Öğmuıda PoliseMeslek Yüks>kokğlueSastu işikM ssilY DyYliğEe- HukukPOŞKSkMEKLEK YÜKSEKOKULUkÖ. 1NC7KİK(ÜAdliÜYn gsdaeCeza DındsıY7çsöönEPoliseMeslek Yüks>kokğlueÖindncisivİçrnvBeraat p/ ÜyıEÜzereassivD Öğmuıda PoliseMeslek Yüks>kokğlueSastu işikM ssilY DyYliğEe- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR12-11306>EOTOPARKkŞLİTLAbININ KALDIbIGMAS KİSTEPİ (vurunuıDındsıY-eUsuFüner (gğ rBSrYŞekrede edilei veeYetYrle BSrYArAştırma PlalevstProjstÇalışması Yöesömegöıraki B Yöesöleri göırBaşv ÖğnğdrZımnYn u MüEnee n Üy ÜzeiemesiaEadDoğruEn meleris- HukukİİLİŞKDAVASI (YOtoparı AlanlArınınMKalderılmesrESstemi - B FdeeSakinler nrnvEvler nrnvÖaüaüekieOtoparı AlanlArını ualÜömalÜrıtlYsusuyUntSaglli n aDair (gğlamanınMNesrl YöesölerislYsuslArıeB Firtiemyüen ğında nınMSstanbul'daeTümtSaçelYrdek SokaktvetCaMüelır ÜzınindytYer AlantOtoparı AlanlArınınMKalderılmesrESstemiHastYapteğıYBaşv ÖğnğdrZımnYn u MüEneea Süreleğınd onusuTaki Büe lYapıar ( Tul Edilmemelerih- HukukOTOPARKkŞLİTLAbINI KUL7İNMçLAbIVHUSUSUYLAkİŞGİŞKİOLAbAKVUYGULAMA (vOtoparı AlanlArınınMKalderılmesrESstemi - B FdeeSakinler nrnvEvler nrnvÖaüaüekieOtoparı AlanlArını ualÜömalÜrıtlYsusuyUntSaglli n aDair (gğlamanınMNesrl YöesölerislYsuslArıeB Firtiemyüen Başv ÖğnğdrZımnYn u MüEnee n Üy ÜzeiemesiaEadDoğruEn meleris- HukukÜCRETŞKİOTOPARKkUYGULAMASI (YOtoparı AlanlArınınMKalderılmesrESstemi - Otoparı (gğlaması YöesöabrlYlikECaMüe SokaktvetdilvÜylArldeYoat enişayğiÜİleva glli Detayul BSrYArAştırma YöesöaDair enişep/psamul BSrYRapor HazırlÜömaleri/UsuFüner (gğ rBSrYŞekrede edilei veeYetYrle BSrYArAştırma PlalevstProjstÇalışması Yöesömegöıraki B Yöesöleri göırBaşv ÖğnğdrZımnYn u MüEnee n Üy ÜzeiemesiaEadDoğruEn meleris- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-2770>ETÜRKkECZACILİY BİRLİĞÜ BÜYÜK KONGRESİ DELAGELİĞÜ (ıÜyeğiktenMMelvCezası AlanlArınLatal tHeiytine Seçii DyYliklırEe-tÜyeaEadSeçme SeçiimeeYetYrleuiğine Sahip n upEn melerirDeğYrasldiere D( ediğEe- HukukÜY1LİKTEN MENKCEZAS (vAlantÜyeaEadatal tHeiytine Seçii DyYliğir-UDında nınMSeçreebrlme UnsurlÜyınıarO uşupEn uşmelerida a SüreleSnceee DaEadataliÜYn gsnışv öİLİ ndevOldmğr - HukukYÜKSEKkSEÇİM KURULUk(vKn ÜylAyınaeKArşıUYö gssYolrnunMp/ealı n dmğr -YEczda lArÜBSrayğiaEadSeç TıKmrğlue özytiBindytYöesödnMBüyük ongryüe Seç TEadSeç TıKmrğluep/ ÜyıEiast ssinlışaişrn mesınınMÜyeaEadSeçreebrlme UnsurlÜyınıarO uşupEn uşmeleridınManceeenmesiaitEngelle DdiğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR12-11333>EAVUKATLIKkKANUNU YÖN9TM1LİĞÜNDEkYAR ŞLİTVBAŞIÜAÇIK İB19E ÜNİTÜ İLİŞKİR Knlğnda RuhsatnameaeleYa SüreleB Firtieen TikETiplelikEKnvrami göırHarek ale Ruhsatnameaelüe BıyanlArÜTırafi göır ualÜöılacak FotoğraflArldrBaşınM7çl n asaplnatYKarlik Dameleemelır Yöesömesrnın Knlğnğdrımda dı Aşa rBSrY (gğlamavOödcapl - ğınd onusuTKmrelınYDıyanağının Knlğnarın Kab BSrYNHİÇayğevDönüştüğüe- Hukuk"BAŞIÜAÇIK" İB19E ÜİR Knlğnda Ruhsatnameaelin TikETip n aDairiasterılıp DameleenYliğen nMHükme Bığlaeleri/TikETiplelikEKnvrami göırHarek ale Ruhsatnameaelüe BıyanlArÜTırafi göır ualÜöılacak FotoğraflArldrBaşınM7çl n asaplnatYKarlik Dameleemelır Yöesömesrnın Knlğnğdrımda dı Aşa rBSrY (gğlamavOödcapl - AvpıatulkYKalğnğEYKarameliğindytYer AlantBaşıM7çl İbal sininMurunuiE edilt ğE - HukukRUHSATNAME/5VVER7L1CEKkFOROĞRAFIN ÖLÇÜTÜİR NüfusTveMUluslArArAsı AiastCüzdanlArına YöesşterılLsak FotoğraflArınYNHİÇayğiÜB Firi nirken KelenlArınLAlee Çens veeYüzlsriEAçık n mek ŞartıyUntBaşörtüsüHastFotoğraf ÜzeYbreSliğeneeaşal tıEdied ğE - AvpıatulkYKalğnğEYKarameliğindytYer AlantBaşıM7çl İbal sininMHYapıar (gğ rn meleris- HukukÜSTVHUKUK NORMLİYINA AYKIbIGIK R Knlğndaki TikETiplelikEKnvrami göırHarek ale AvpıatulkYRuhsatnameaelinüe BıyanlArÜTırafi göır ualÜöılacak FotoğraflArldrBaşınM7çl n asaplnatYKarlik Dameleemelır Yöesömesrnın Knlğnğdrımda dı Aşa rBSrY (gğlamavOödcapl/ğınd onusuTKmrelınYDıyanağının Knlğnarın Kab BSrYNHİÇayğevDönüştüğüe-tÜst lYapı NormlÜyınaeın Kab n mesıYmanda HastHYapıar (gğ rn meleri - HukukvAŞÖRTÜLÜkFOTOGRAF (vAvpıatulkYKalğnğEYKarameliğindytYer AlantBaşıM7çl İbal sininMÜst lYapı NormlÜyınaeın Kab n dmğr S Bucuna Versöleri göırBğEYKaramelik MaMüesineeDayalb n aDairTesasTEdreeleiireyselvİki Baelüe de Mevzuatar ( Tul Edilmemelerih- Dında nınMAvpıatulkYRuhsatnamesirAlmekvİçrnvYapteğıYBaşv ÖğnğdrSöz onusuTYKaramelik MaMüesi ( Tınca u Müedreassineea Sürele n ÜylArıntYürütmesiaEadDurdmruldmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR13-413>EGIDA MÜHENDİSLARÜ ODAS KİŞA9MİNİTÜ İLİŞKİR YöesödnMBaşv ÖğnğdrAnayasalvBSrYHa rn nnUÇalışma Ha sınıUKısıt nyıa Şekrede veeYasalvBSrYDıyanağırdilmemeyanaBaşıM7çl Fotoğraf etien>( edilt ğEnüen Bahisle R MüEnüe lYapıar ( Tul Edilmemelerih- HukukTMMOB YÖN9TİM KURULUkKADİYINDAKİ TÜRBANGIkvAŞÖRTÜLÜkİB19ELARÜNİTÜ İLİŞKİ(MÜst lYapı NormlÜyınıUKısıt nyantOdalArınMi Fgslıre Yöesşterdcapl FotoğraflArınYBaşıM7çl n aDairÇekreaişrn mesı edilt ğEniÜKmrela BığlayantTmmobeYKara TıKmrğluep/ ÜyınınMÇalışma Ha sınıUİhlnuıEamesi manda HastHYapıar (gğ rn meleri - HukukÇŞLIŞMA HAKKIÜRUYöesödnMBaşv ÖğnğdrAnayasalvBSrYHa rn nnUÇalışma Ha sınıUKısıt nyıa Şekrede veeYasalvBSrYDıyanağırdilmemeyanaBaşıM7çl Fotoğraf etien>( edilt ğEnüen Bahisle R MüEnüe veYDıyanağırTmmobeYKara TıKmrğlununMp/ Üyında Yer AlantTürblnultBaşörtülü İbal aelinüe lYapıar ( Tul Edilmemelerih- HukukTÜRBANGIkvAŞÖRTÜLÜkİB19ELARÜNİTÜ İLİŞKİİSTEPİ (vÜst lYapı NormlÜyınıUKısıt nyantOdalArınMi Fgslıre Yöesşterdcapl FotoğraflArınYBaşıM7çl n aDairÇekreaişrn mesı edilt ğEniÜKmrela BığlayantTmmobeYKara TıKmrğluep/ ÜyınınMÇalışma Ha sınıUİhlnuıEamesi manda HastHYapıar (gğ rn meleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-9303>EVEFATKNEDENÜYLEkBOŞŞLİTVB A997/5VBAŞKANGIĞINA SEÇİM YAP LMçSI RUB FaaliytBaşılnınınMMecliseÜyeÜTım Sayıslna ğıhil n dmğr BaşılnulktarBoşalmavOösa BSastÜyeÜTım Sayıslnınvğeğiş DyYliğir-UBütünMÜyeaelin SıltEÇoğğ lmğr SastSeçiime( edilenUB FaaliytBaşılnınınMEskitBaşılnın ÖlümüHastn uşanaYYniÜÜyevSıyıslnınvSıltEÇoğğ lmğryUntSeçiime( ninMHatalb n dmğr - HukukSALT ÇOĞUNLUK (ıÜyeÜTım SayıslnınvYö ıldnMBSrUFazlasınıUİfadeıEat ğE ÜyevSıyıslndarBoşalmavOösa BSastÜyeÜTım Sayıslnınvğeği DyYliğEe- Ölüm manda HastBoşalanUB FaaliytBaşılnulplna YöesödnMSeç TdedB FaaliytMeclisÜÜyevSıyıslnınvÖlümHastn uşanaYYniÜÜyevSıyıslnınvSıltEÇoğğ lmyUntSeçiime( ninMHatalb n dmğr - HukukB A997/5VMECLİKkÜY1kSAYIS NINkSALT ÇOĞUNLUĞUk(rÜzfat manda HastBoşalanUB FaaliytBaşılnulplna YöesödnMSeç TdedB FaaliytMeclisÜÜyeler nrnvSıltEÇoğnulmğrnun EsasEAlınmesıY ediğis-eSıltEÇoğğ lmğrnUB FaaliytBaşılnınınMÜzfat EamesiHastn uşanaSıyısnuıD Öğma öİLvB Firi nn>( ninMHatalb n dmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-7144>ETIİLİ UZMçNGIK KURULUkKADİYININk İLİŞKİ( Dında DerneklırEnMTüzükaelinüe Üyeler nrnvHaklArınıYKoÖğmakrımda yUntğınd AçabreSliğeneeveyatDerneğinMımdçlaab Aresında Üyeler nrnvHaklArınıYKoÖğmakrİçrnvlYapıi YollArarBaşv ÖabreSliğeneeDair HerhangiYBSrYİfadeyytYer Üzeiemed ğE - DındnınMEsasidınManceeenY DyYliğEe- HukukDERNEKLARİN DAVAkAÇMA EHLİYETİ (tTüzüğünüe Üyeler nrnvHaklArınıYKoÖğmakrımda yUntğınd AçabreSliğeneeveyatlYapıi YollArarBaşv ÖabreSliğeneeDair HerhangiYBSrYİfadenrnvYYr A memesıYD Öğmuıda ğınd Açma Ehl iytininEn melerinınM özytieassi edilt ğE - TıptaeUzmlnulkYKmrğlusp/ ÜyınınMurunuiE- HukukDERNEKkTÜZÜĞÜ ( Üyeler nrnvHaklArınıYKoÖğmakrımda yUntğınd AçabreSliğeneeveyatDerneğinMımdçlaab Aresında Üyeler nrnvHaklArınıYKoÖğmakrİçrnvlYapıi YollArarBaşv ÖabreSliğeneeDair HerhangiYBSrYİfadeyytYer Üzeiemed ğEnüen ğında DerneklırEnMğınd Açma Ehl iytininEn meleri - TıptaeUzmlnulkYKmrğlusp/ ÜyınınMurunuiE- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR12-8511>EDOÇENT ÜNVANIKİLEkYARDIMCI DOÇENT KADROSUNDAkGÖGörVYAPİN DAVACININk İLİŞKDAVASI (YDoçentlik ÜnvnnınınınLAleeleri TırihtenMatibal atYoksunronlınaırParasnuıHaklArınMTızBEaiETaeebrh- Dında nınMKadro Şartına BığlıEBilmenn Makım TızBEaatiddanMYörarlÜönmasaplnınronbuuü/BğEYKaüHastp/ Üyın Bozuldcapl/urunuıDındsıY- HukukMAKAM TAZMİNŞTININ KADRO ŞARTINA BAĞ7I OLDUĞUk(rDoçent Ünvnnı A mışrn menınvYYtYrle Oldmğr v /veyat3. DerSliüe BilmemenınvYYtYrle Oldmğr lYsuslArdan ğında nınMYörarlÜönbreSliğe - Dında nınMKadro Şartına BığlıEn öırMakım TızBEaatiddanMYörarlÜönmayasaplnınr7çl n dmğr/ÖzlükvHaklArınınMDameleenassi - HukukDOÇENTİN ÖZLÜK HAKLAbININ DÜZE9LANMESİ (vDında nınMKadro Şartına BığlıEn öırMakım TızBEaatiddanMYörarlÜönmayasaplnınronbuuü - İrunuıDındsıY- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-8614>EBÜYÜKŞEHİRVB A997/5VBÜTÇE ÜNİTÜ İLİŞKİDAVASI (YDında nınMSubjilt fMğınd Açma Ehl iytininEBilmedmğrnunMp/buuü İçrnvMeşru ŞahsirvstGünceeYBSrYMenfeatininEBilmemesıY ediğis-eMimÜylArtOdasidınMBüyükşehirUB FaaliytBütç sininMurunuiEDındsını AçmaktarMeşru KişiselvvstGünceeYBSrYMefaatiEdilmemelerih- HukukMİMİYLİR ODAS NIN BÜYÜKŞEHİRVB A997/5VBÜTÇE ÜNİTÜ İLİŞKİDAVASI AÇMAS K(ÜMeşru KişiselvvstGünceeYBSrYMefaatiEdilmemelerih- DındnınMSubjilt fMEhl iyttYoklmğr manda Hastu Mü ediğE - HukukSUBJEKTİF DAVAkAÇMA EHLİYETİ (tataliÜp/ Üyın ğında nınMMeşru ŞahsirvstGünceeYBSrYMenfaatiaiUİhlnuıEamesi ediğis-eMimÜylArtOdasidınMBüyükşehirUB FaaliytBütç sininMurunuiESstemiHast7çteğıYğınddarMeşru KişiselvvstGünceeYBSrYMefaatiEdilmemelerihDındnınMu Mü ediğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR11-7786>EÜNİVERSİTE ETİK KURULUkKADİYI ( Etik ahlnuivYöesöleri ışvTespieiYHauinüe Sadece Yapterım ÖnzemerYetFasEEBilmedmğr göır sinEvstucrai NHİÇaykteEdilmemelerih- sinEvstucrai NHİÇayğirdilmemeyanaadali aki BlerEadİrunuıDındsınd onu Edree DyYliklırEe- HukukİCRAİ VEkKAKİN OLMAYA9V ŞA9M (vurunuıDındsınd onu Edree DyYliğis-eEtik ahlnuinvYöesöleri ışvTespieiYHauinüe DoğrudanMYöpterım (gğlayameyanaSadece Yapterım ÖnzeYbreSn ÜniversiteeEtik Kmrğlusp/ ÜyınınMucrai vst ssinEn meleri urunuıDındsınd onu Edree DyYliğis- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-4364>EHAKSIZkFİİLD19VDOĞİTVB A997/5VALACAĞ K(ÜDında tŞirket Adlna ğameleenYnYÖdemeEEmrininMurunuiESstemi - ssinlışasyenMp/miıAlLsaklArıÜİlevHa sız FiSastDayalb AlLsaklArınrTahsauirımda yUntÖdemeEEmri ğameleenY DyYliğEe- HukukKAKİNLEŞMEYENkKAMUİALACAĞ K(ÜHa sız FiSastDayalb AlLsaklArınrTahsauirımda yUntÖdemeEEmri ğameleenY DyYliğEe-ÜHa sız FiSaüen ğoğanUB FaaliytAlLsaplv- HukukB A997/5V1NCÜM19kKADİYI ( Ha sız FiSaüen ğoğanUB FaaliytAlLsaplv-ÜDında tŞirket Adlna ğameleenYnYÖdemeEEmrininMurunuiESstemi/ ssinlışasyenMp/miıAlLsaklArıÜİlevHa sız FiSastDayalb AlLsaklArınrTahsauirımda yUntÖdemeEEmri ğameleenY DyYliğEe- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR13-9761>EİÇME SUYU MEMBA TAHSİ VEkTEVZİ KOMİSYONUkKADİYININk İLİŞKİ( atal MahkeassiEKörarınınMOnanmesına ğıSrY n ÜyınMKalderılmesrna vstTeByize onu İtal MahkeassiEKörarınınMBozulmesrna veeYenideleiire n Üy ÜzeiemekhÜzıneEDosyanınMMahkeassinevGöndzeieassinev n Üy Üzeied ğE - n Üy ğameltmytSsteminüe BilmeulmeyLsaplv- HukukBOZMA KADİYI (eatal MahkeassiEKörarınınMOnanmesına ğıSrY n ÜyınMKalderılmesrna vstTeByize onu İtal Mahkeassinele n ÜrınınMBozulmesrna Yenideleiire n Üy ÜzeiemekhÜzıneEDosyanınMMahkeassinevGöndzeieassinev n Üy Üzeied ğEndeleSöz onusuTKn Üra KArşıUYösnuıDameleemeE ( Tınca n Üy ğameltmytSsteminüe BilmeulmeyLsaplv- HukukKADİY DÜZELTME (vBSrYDefayaLMahsus n mek ÜzıneE n ÜyınMTebayğTTırihEniESzlıyenMOnUB ştGün İçrndeESstenebreSliğe/atal MahkeassiEKörarınınMOnanmesına ğıSrY n ÜyınMKalderılmesrna vstTeByize onu İtal Mahkeassinele n ÜrınınMBozulmesrna veeYenideleiire n Üy ÜzeiemekhÜzıneEDosyanınMMahkeassinevGöndzeieassinev n Üy Üzeied ğE - n Üy ğameltmytSsteminüe BilmeulmeyLsaplv- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR13-5211>EB A997/5V1NCÜM19İkKADİYININk İLİŞKİ( aşysriEAçmatvstÇalışma RuhsatlnınMurunuineeDair -TYKarameliktytEncümenÜTırafi göırAyrıca n Üy Aleememesı edilt ğEneeDair DameleemeyerRAğmenMB FaaliytEncümenince RuhsatrnMurunuiEYKaüaüe aki B TesasTEdred ğE öİüedüğünüenTaki Büe YetFa YKaüaüen lYapıar ( Tul E öİüe DdiğE - HukukİŞYARÜ AÇMA rEkÇŞLIŞMA RUHSATIK( B FaaliytBaşılnınca ÜzeiemişUBilmenn aşysriEAçmatvstÇalışma RuhsatlnınMYYtkiüe ParalSLuik alkes E ( Tınca YinseB FaaliytBaşılnıtye da GöİLİleldieSliğe BSrYYYtkiei Tırafi göırİrunuıEdiemesie edilt ğE -MB FaaliytEncümenisp/ ÜyınınMurunuiE- Hukuk/5TKİD1 PARALELLİK İLKESİ ( RuhsatlÜyıEÜzemiklıYYYtkiei Kılınaırutal nrnvAyn Şekrede Bu RuhsatlÜyınMurunuiE onusunda daeTekEYYtkiei n dmğr - B FaaliytBaşılnınca Üzeieen aşysriEAçmatvstÇalışma RuhsatlnınMYYtkiüe ParalSLuik alkes E ( Tınca B FaaliytBaşılnıtye da GöİLİleldieSliğe BSrYYYtkiei Tırafi göırİrunuıEdiemesie edilt ğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR13-91>EİŞA9TM1İİZNİNİTÜ İLİŞKİ(MÇözümüvlYapı ğışı daeÖzSL vstTekniiriilgiyit edilt reırDurğmlArldrBieirkişihanceee D( neMBaşv Öğ asaplngöır olğnğdra glsi manda HastBieirkişilır Aresında BSrYMadeırMüheldisininEn mesrE edilt ğE - HukukARAMA VEk ŞA9TM1İRUHSATIK(MurunuiESstemi - Faal iyttenMEtkieenYlikeMesafyüe Tarım Arezlsi ye da Kalğn veeYKaramelik p/psamı daeTanımlÜnmış Zeytinlik Bilmemeleri uddialArıyUntğiğer atirazlArınınMÜnde Tder ualÜöılaıruki tme YKatemi üe Dikkate/AleenDairBieirkişilırce HazırlÜöantRaporaeİstinadeır n Üy ÜzeiemesiE edilt ğE - HukukBİLİRKİŞKİKURULUNUN BELİRLANMESİ (vDında ya ÜzeiemişUn öırArama veruki tme RuhsatrESleruki tme aznininMurunuiESstemi - olğnğdra glsi manda HastBieirkişilır Aresında BSrYMadeırMüheldisininEn mesrE edilt ğE - HukukDAVADİTVFERAGAT ( Danda lArgöırBazılArınınMTeByiz Aşamesında DındlArı dan Feragat EatiklırEeAnlaşsöleri göırYenideleVzereYlikr n ÜydaeBitlYsusun da GözvÖaüaeEAlınmesıY edilt ğE -Muki tme aznininMurunuiE- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR13-8563>EGÖGörÜND19VÇEKİLMİŞVSAYMA DİSİPLİNkCEZAS (657 S.rYösanınM125vMd. B FireenYnUDisiplelvCezalaab Aresında n meleri/BğEatiballaUYösnuıDıyanaktaatYoksunrn dmğr - Üzeieen DisiplelvCezasına İstinadeırTesasTEdreeleDınd onusuTaki Büe lYapıar ( Tul Edilmemeleri- Hukukİ 19İV ŞA9MLE GÖGörÜND19VÇEKİLMEkCEZAS (CezanınM657 S.rYösanınM125vMd. B FireenYnUDisiplelvCezalaab Aresında n meleri - TesasTEdreeleDınd onusuTaki Büe lYapıar ( Tul Edilmemeleri/İki BinMurunuiE edilt ğE- HukukDİSİPLİNkCEZAS (“ öİLİ ndenrÇekreaişrSayma” DisiplelvCezası/657 S.rYösanınM125vMd. B FireenYnUDisiplelvCezalaab Aresında n meleri - Üzeieen öİLİ ndenrÇekreaişrSayılmevCezasına İstinadeırTesasTEdreeleDınd onusuTaki Büe lYapıar ( Tul EDınd onusuTaki BinMurunuiESstemini u MüedeneMahkeassp/ Üyında lYapıi usabetEdilmemeleri- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR13-6638>EDENKLİK VER7LMEKİNE DAİR BAŞVURUNUN REDDİNE İŞKŞKİN ŞA9MİN İLİŞKİ(YDında nınMYurtdışı daıi LisanseEğie Tini G yabieEğie TsYolryUntTamemleleri - AlınaırEğie Tinrutal ceeYetYrle BilmemeyaDairSLİ ye TespieeSınavına TAb Tutuömesrnın Haklb n dmğr/Dınd onusuTaki Büe lYapıarın Kabul Edilmemeleri - HukukYURT DIŞINDAN ŞLINAN DİPLOMçLAbA DENKLİK VER7LMEKİİ(YDında nınMYurtdışı daıi LisanseEğie Tini G yabieEğie TsYolryUntTamemlenmışrn mesrEvevEğie TsSüresince Sadece YirTE Yen EGün Azınbayca daeBilmemesrnın AlınaırEğie Tinrutal ceeYetYrle BilmemeyaDairSLİ ye TespieeSınavına TAb Tutuömesrna Haklb mandaYO uştmrdmğr - HukukGIYABİ İĞİÖRE (vDLnkuik ÜzeiemesiaeeDair Başv Öğnğdru MüEneea Süreleaki BinMurunuiE-YDında nınMYurtdışı daıi LisanseEğie Tini G yabieEğie TsYolryUntTamemlemesrnın AlınaırEğie Tinrutal ceeYetYrle BilmemeyaDairSLİ ye TespieeSınavına TAb Tutuömesrna Haklb mandaYO uştmrdmğr - HukukSörÜYEkTESPİT S NAVIÜRUYurtdışı daıi LisanseEğie Tini G yabieEğie TsYolryUntTamemlenmışrn mesrEvevEğie TsSüresince Sadece YirTE Yen EGün Azınbayca daeBilmemesrnın AlınaırEğie Tinrutal ceeYetYrle BilmemeyaDairDında nınMSeİ ye TespieeSınavına TAb Tutuömesrna Haklb mandaYO uştmrdmğrnğdr özytieassi edilt ğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR11-8063>EİŞYARÜ AÇMA RUHSATIK(MTapudarMeskdaYO nDair öİünYnUDairyüe RuhsatYAömegöıranşaat MüheldisayğirTaahhüt İrtibatEdürosuYO nDairFaal iytEneeazin Üzeied ğEneeDair nybSrayğiHast7lınmışep/t MaliklırEeKmrğluep/ ÜyıESstenassi - Dınd onusuTakyer nrnvDükkanMB nz rivTical thaneEO nDairNHİÇasldiere D( edilt ğE - HukukİNŞAAT MÜHENDİSLİĞÜ TAAHHÜT İRT7BAT BÜROSUK( DakkanMB nz rivTical thaneEO nDairDeğYrasldiere D( ediğEe-MTapudarMeskdaYO nnvYYrüe anşaat MüheldisayğirveMTıahhüt İrtibatEdürosuYİçrnvaşysriEAçmatRuhsatlrDameleenassi nybSrayğiHast7lınmışep/t MaliklırEeKmrğluep/ ÜyıESstenassininMHYapıar ( TulEn dmğr - HukukDÜKKİTVB NZARÜ TİCARETANE (vKütüktytMeskdaYO nnvYYrüe DakkanM7çsööbrlmesivİçrnvp/t MaliklırEeKmrğlunğdrnybSrayğiHast n Üy Almışrn mesrE ediğEe-Manşaat MüheldisayğirveMTıahhüt İrtibatEdürosunğdrDakkanMB nz rivTical thaneENHİÇayğinüeEn dmğr unMp/buuü ediğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR13-11501>EDAVAkAÇMA EHLİYETİ (tMiFl Eğie TsBaılnulplealköinde TıKmrğmlÜyıEYKarameliğindytğeğişikuik YöesömesrE-Mğınd Açma Ehl iytininEBilmeupEBulmemeleri Saptanırken urunuıDındsınınM enSL ımda dınvYlnıtSıraeDındyd onu İdali aki BinYNHİÇayğineMBaksöaDairMenfaatra glsininEn dyd ÖzgürDeğYrasldiere D( edilt ğE - HukukMİLLİ İĞİÖRE BAKANGIĞI İLKÖ. 1ÖREVKURUMLİYI YÖN9TM1LİĞÜNDEkDİĞİŞİKLİK YAP LMçSI RUYürürlüktenMKalderılöırMaMüedeealköinde TıÖindnciler nrnvHerEGün Derslır BaşlamegöırÖnce OkuduklArıÜÖindncieAndınınMDameleenassi KArşısiddaLDında ıınUDındyd onu Eat ğE YKaramelik HükmüESlerAresında GünceeYKişiselvvstMeşru BSrYMenfaatea SüresininEBilmemeleri - HukukÖ. 1NC7 ANDIkUYGULAMASININ KALDIbIGMAS KİŞA9Mİ RUYürürlüktenMKalderılöırMaMüedeealköinde TıÖindnciler nrnvHerEGün Derslır BaşlamegöırÖnce OkuduklArıÜÖindncieAndınınMDameleenassi KArşısiddaLDında ıınUDındyd onu Eat ğE YKaramelik HükmüESlerAresında GünceeYKişiselvvstMeşru BSrYMenfaatea SüresininEBilmemelıpl/ğındnınMu Mü edilt ğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR13-8828>EİŞYARÜ İÇİN PAVYONİRUHSATIKrER7LMEKİİİSTEPİ (vDındyd onu İkyer nrnvBilmedmğr YerEadİçkiei Yer BöFgssirTespieeEdieenMBöFgsnrnvDışı daeBilmedmğr Anlaşsömaktarn upEYKarameliktytB Firtieen ğiğer BütünMKoşualÜrıUSığlasa BSastİdali ye da Yö gssalvBSrY n ÜylA NoktasalvBSrYYerEadveyatBağımsız BSrYBölümüadİçkiei Yer BöFgssirn aDairalöırEdreassineeamkanMBilmemeleri - HukukPAVYONİRUHSATIKrER7LMEKİİİSTEPİ (vİdali ye da Yö gssalvBSrY n ÜylA NoktasalvBSrYYerEadveyatBağımsız BSrYBölümüadİçkiei Yer BöFgssirn aDairalöırEdreassineeamkanMBilmemeleri -dİçkiei Yer Açmakrımda yUntYöesödnMBaşv Öğnğdrİkyer nrnvİçkiei Yer BöFgssinüe Oömeleri göırBahisle R MüEneeDair İki Büe lYapıarın Kabul EdilmemelerindönEDındnınMu Mü edilt ğE - HukukBAĞIMSIZkBİR BÖLÜMÜN İÇKİŞKİYAR BÖLGESİKOLAbAKVİLİTVED7LMEKİK(ÜaşysriEİçrnvPavyontRuhsatlrÜzeiemesiESstemi - enSL Güveleik vstAsayişrnvpolayul UntT BinininUSığlanmesıhımda yUntBSrdenrÇokvİçkiei uki tmeninM7çsönbreSliğe BSrYBölgenrnvİçkiei Yer BöFgssirn aDairalöııvÖngöİüldüğüe- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-9718>EAVUKATLIKkSTAJ LİSTESÜND19VSİŞKNMEkKADİYININk İLİŞKİ( 1136 S.rYösa'nınM5/1-C MaMüesindytYer Alant"AvpıatulkYMeslekEneeYöraşmeyLsak TutumtvstDınranışlÜrıUÇevresince Bieinaişrn mek" HükmüEAnayasaMMahkeassinceturunuıEdied ğE - Dınd onusuTaki BtHa sı daeAnayasaMMahkeassiep/ ÜyıEGözvÖaüaeEAlınnDairYenideleDeğYrasldiere DkYSunde Hast n Üy ÜzeiemesiE edilt ğE - HukukTÜRK7/5VBAROLİY BİRLİĞÜ KADİYININk İLİŞKİ( AvpıatulkYStaj List siaüenMSieinassp/ Üyına atiraza a Sürele- 1136 S.rYösa'nınM"AvpıatulkYMeslekEneeYöraşmeyLsak TutumtvstDınranışlÜrıUÇevresince Bieinaişrn mek" HükmüEAnayasaMMahkeassiep/ ÜyıESleturunuıEdied ğE/AnayasaMMahkeassiep/ ÜyıEGözvÖaüaeEAlınnDairYenideleDeğYrasldiere D YöesömekrİçrnvBozma p/ ÜyıEÜzereYliğEe- HukukAVUKATLIKkMEKLEĞİNE YADİŞMAYACAKVTUTUM rEkDAVRİNIŞLİYI ÇEV9E ÜNCEkBİLİNMİŞVOLMAK (ıHükmüEAnayasaMMahkeassiep/ ÜyıESleturunuıEdied ğE -TYenideleDeğYrasldiere D Yöesömekrİçrnvp/ Üyın Bozuldcapl/AvpıatulkYStaj List siaüenMSieinassp/ Üyına atiraza a SüreleTürkliytBarolArÜBSrayğiep/ ÜyıESrunuiE- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR09-10626>EÜSTkÖ. 1NREVHAKKIYLAkİŞGİŞKİYÜKSEKÖ. 1ÖREVKURULUVBAŞKANGIĞI KADİYININk İLİŞKİDAVASI (YÜniversitelır AresıeKmrğltBaşılnulplnışv öİüşü Doğrultusunda n Üy Aleeleri -dLaboranttvstVetYrEnerUSığllkYÖleisanseProğramlArıyUnta glli AlınaırKa ÜyınMKazÜöılmışrHaklArıÜİhlnuıEamed ğE/DındnınMu Mü edilt ğE - HukukLOBORANT rEkVETARİNAR SAĞ7IK ÖNLİSANS PROĞRAMLİYI HAKKINDAKİ KADİY (eBitProğramlArdönE01>12.2R09TTırihEnssp/dalYMezuaYO nnlArÜSastSöz onusuTProgramlArarKayıtYO nnlArÜİçrnvMeslekE BSrYÜst ÖindnimYSayılLsaplv-ÜÜniversitelıraresıeKmrğltBaşılnulplnışv öİüşü Doğrultusunda Harek aıEdied ğE/Ka ÜyınMYösnuın dmğr - HukukKAZANIGMIŞ HAKLAbINV HLALVED7LMEDİĞÜ (ıÜniversitelıraresıeKmrğltBaşılnulplnışv öİüşü Doğrultusunda Harek aıEdied ğEv-Ü01>02.2R09TTırihEnüenMSonrarAdrE eçeleProgramlArarKayıtYO nnlArgöırase Sadece LaboranttvsyatLaboratuvArÜTeknisyenleriÜİçrnvMeslekE Üst ÖindnimYSayılmesrna n Üy Üzeied ğE/urunuıDındsıY- HukukÜNİVERSİTELEDİYASI KURULVBAŞKANGIĞININVGÖRÜŞÜVDOĞRULTUSUNDAkHAREKETVED7LDİĞÜ (ıÜst ÖindnimYHa sı dakieYüks>köinde TıKmrğlueBaşılnulplsp/ ÜyınınMKazÜöılmışrHaklArıÜİhlnuıEamed ğEe- ÖindnimüenMSonrarKazÜöılantÜnvnnlArınLAynirveMEede EdieenMHaklArınMEşdeğYrYSayılmesrtlYsusunğdr özytied ğE/KazÜöılmışrHaklArY- HukukÜNİVERSİTEkLOBORANT rEkVETARİNAR SAĞ7IK ÖNLİSANS PROĞRAMI (YLaboranttvsyatLaboratuvArÜTeknikerayğiep/drosunda ÇalışnnlArÜDışı daeÜst ÖindnimYHa sı ınMDameleenassiyleva glli Yüks>köinde TıBaşılnulplsTırafi göırAlınaırKa ÜyınMHYapıar (gğ rn dmğr - ÜniversitelıraresıeKmrğltBaşılnulplnışv öİüşü Doğrultusunda Harek aıEdied ğEv- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR11-5722>EBÖLÜMVBAŞKANI (eBölümıBaşılnulpls öİLİ ndenrAlınmesıda a SüreleSki BinMurunuiESstemi - BölümıBaşılnulplnışvdaLDekanÜTırafi göırYürütüldüğü/Bölümde Ayul UıeProfesöİünr öİLİ YöeteğıYGedikç siHastTesasTEdreeleaki Büe lYapıar ( Tul Edilmemelerih- HukukÜNİVERSİTEkÖ. 1ÖREVÜYİSİ (vEczda llkYMeslek BieimlırEeBölümıBaşılnulpls öİLİ ndenrAlınmesıda a SüreleSki BinMurunuiESstemi - BölümıBaşılnulplnışvdaLDekanÜTırafi göırYürütüldüğü/Bölümde Ayul UıeProfesöİünr öİLİ YöeteğıYGedikç siHastTesasTEdreeleaki Büe lYapıar ( Tul Edilmemelerih- HukukECZACILIKkMEKLEKkBİLİMLARÜ BÖLÜMVBAŞKANGIĞI (s öİLİ ndenrAlınmesıda a SüreleSki BinMurunuiESstemi - BölümıBaşılnulplnışvdaLDekanÜTırafi göırYürütüldüğü/Bölümde Ayul UıeProfesöİünr öİLİ YöeteğıYGedikç siHastTesasTEdreeleaki Büe lYapıar ( Tul Edilmemelerih- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-4154>EMAD19CİLİK FAALİYETİ (tartifakYHa sı TesasTEdremesiaeeazin ÜzeiemesiESsteminintu MüEneea SüreleSki BinMurunuiESstemi - artifakYHa sı TesasEneea SüreleğameleemenrnvÖzSL Mülkliyte onu TaşıemezlArarYKarlik n dmğr Bu DameleemeyerDayalb n aDairp/miıutal lYrinevAiteTaşıemezlAr ÜzınindytartifakYHa sı TesasTEdreY DyYliğEe- HukukİRTİFAK HAKKIÜTESÜSVED7LMEKİNE İZİNKrER7LMEKİİİSTEPİNİTÜREDDİNE İŞKŞKİN ŞA9MİN İLİŞKİİSTEPİ (vMadeıcelikEFaal iytE - artifakYHa sı TesasEneea SüreleğameleemenrnvÖzSL Mülkliyte onu TaşıemezlArarYKarlik n dmğr - HukukİRTIFAK HAKKININ KURULAMAYACAĞIKLİŞINMAZLİY (eartifakYHa sı TesasTEdremesiaeeazin ÜzeiemesiESsteminintu MüEneea SüreleSki BinMurunuiESstemi - alt sadi Devl aıTeşekkülü n nnUTArım uki tmelırEe enSL Müdürlüğü'nünvMülkliytiaüeki Taşıemez ÜzınindytMadeır nlğnğ' ğ r468dMd.s E ( Tınca artifakYHa sı KmrğlameyLsaplv- HukukİKTISADI DEVLETVTEŞEKKÜLÜNE AİTKLİŞINMAZDAkİRTİFAK HAKKIÜKURULMçSI RUurunuıDındsıY-ealt sadi Devl aıTeşekkülü n nnUTArım uki tmelırEe enSL Müdürlüğü'nünvMülkliytiaüeki Taşıemez ÜzınindytMadeır nlğnğ' ğ r468dMd.s E ( Tınca artifakYHa sı KmrğlameyLsapl/Dında tTırafi göırYöesödcairYeni BSrYBaşv Öğ ÜzıninevDındlııutal yiÜDında tLehEnssartifakYHa sı TesasEneeMuvAfakatEÜzemiyerZorleyLsak Şekrede Üzeieen Mahkeassp/ Üyında lYapıi usabetEdilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR11-12>EİL GENELVMECLİKÜNDEkİHTİSAS KOMİSYONLİYINA ÜY1kSEÇ7LMEKİNE DAİR KADİYLAbINV İLİŞKİDAVASI (Yedil MahkeascstİfadeıEdreeleNisbiEÇoğğ lmk ŞartınınMKomisyonlAraeÜyevSeç TEÜSastSaglli n dmğr - KomisyondakiePartieer AresıeÜyerDağ llmı daeBasiteOröırMetodunğdr (gğlanLsapl/DemokratiirTeamüleer- HukukBASİT ORANVMETODUNUN UYGULANMçSI RDemokratiirTeammülıneEDaha (gğ rn dmğrnronbuuü - NisbiEÇoğğ lmk ŞartınınMKomisyonlAraeÜyevSeç TEÜSastSaglli n dmğr/KomisyondakiePartieer AresıeÜyerDağ llmı daeBasiteOröırMetodunğdr (gğlanmesına ğıSrYÖzSL Bir DameleemeEBilmedmğrnunMMahkeascst özytieYliğE- HukukÜY1 SEÇİMİNİTÜNİSBİ ÇOĞUNLUKLA GERÇEKLAŞMEKİK(ÜlkeaizdSeç TıSisteminint enSLindyt (gğlanleri göırBahisle NisbiETemsilrMetodunğdr (gğlanmesınınMmevzuatar7çl BSrYAn Kabul ETeşkreıEdYliğir-UBasiteOröırMetodunğdrDemokratiirTeamüleereEDaha (gğ rn dmğr/Yedil Mahkeassp/ ÜyınınMlYapıarın Kab n dmğr/D'Hont- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR11-5035>ETÜRK7/5VBAROLİY BİRLİĞÜNCEkÜ/5LARİN5VVER7L1NkAVUKAT KİMLİKLARÜNİTÜRESPİ KİMLİK HÜKMÜNDEkOLMçSI RUÖSYMnrnvBesın Duy Öğsu daeAdaylArldrBilmemesıY ediken Kimliklıre NüfusTCüzdanrEvevPasaporteŞekliaüeeSınırlÜma etieied ğE/Avpıat Kimliğinintu smi Kimlik NHİÇayğirTaşıleri -dYösnıHükmününv (gğlanmesınıtEngeller NHİÇaykteEYösndönEDıha AltEdizdDameleeyici aki BleEYösnk nyıa BSrYHükümı etieiee DyYliğE/Besın Duy Öğsu ğdra gllirMaMüesiniırİrunuıEdieYliğEe- Hukuk/ASADİTVDAHA ALT DÜZEYDEkBİR DÜZE9LAYİCİV ŞA9MLE /ASA HÜKMÜNÜN UYGULANMçSININ ENGELL1NEMEMEKİK(ÜÖSYM'nrnvBesın Duy Öğsu daeAdaylArldrBilmemesıY ediken Kimliklıre NüfusTCüzdanrEvevPasaporteŞekliaüeeSınırlÜma etieied ğE - Avpıat Kimliğitu smi Kimlik NHİÇayğirTaşıleri göırBasın Duy Öğsu ğdra gllirMaMüesiniırİrunuıEdiemesiE edilt ğE - HukukÖSYM'NİTÜBçSIN DUYURUSUNUN İLİŞKİ( ÖSYM'nrnvBesın Duy Öğsu daeAdaylArldrBilmemesıY ediken Kimliklıre NüfusTCüzdanrEvevPasaporteŞekliaüeeSınırlÜma etieied ğE/Avpıat Kimliğinintu smi Kimlik NHİÇayğirTaşıleri -dYösnıHükmününv (gğlanmesınıtEngeller NHİÇaykteEYösndönEDıha AltEdizdDameleeyici aki BleEYösnk nyıa BSrYHükümı etieiee DyYliğE/Besın Duy Öğsu ğdra gllirMaMüesiniırİrunuıEdieYliğEe- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR12-10542>EZEYTİNLİK SAHA TANIMININk İLİŞKİİSTEPİ (vÜzeieen YürütmeaEadDurdmrulmesrESsteminintu MüEneeğıSrY n ÜyntYöesödnMatiraz ÜzıninevDınıştayvİdali Dınd DairylırEeKmrğlunğdrp/ ÜyıyUntatirazınronbuuıEdieYrekeZeytinlik Sıha Tanım dınvYürütülmesiaEadDurdmrulmesrna n Üy Üzeied ğEndeneMahkeassp/ Üyında lYapıar ( Tul Edilmemelerih- HukukMAD19CİLİK FAALİYETİ (tSıltEZeytinlik SıhalAraen nnUZ/ ÜyıEYKaüaüen İrdeeenmesieYırEnüern meyıp SıhadakieFaal iytEnUÇevreyeEO nnıMDiğer Zn ÜylArıEYKaüaüen dytardeeenmesie edilt ğE - HukukZEYTİNCİLİĞÜN ISLAHIKrE /ABANİLARÜNİTÜAŞILATTIbIGMAS NA DAİR YÖN9TM1LİK (ıTeByize onu n ÜydaeUyuşmezulkYKonusuTMadeıcelikEFaal iytEnrnvSıltEZeytinlik SıhalAraen nnUZ/ ÜyıEYKaüaüen İrdeeenmesieYırEnüern meyıp SıhadakieFaal iytEnUÇevreyeEO nnıMDiğer Zn ÜylArıEYKaüaüen dytardeeenmesie edilt ğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR13-1435>EÖZELVMÜLK7/5TTEkOLAN PARSELİNkORMAN ŞRAZİSİKOLAbAKVHAZİNE/5VTAHSİ İNE İŞKŞKİN ŞA9M (ıTerkinler ne edilseEYösn p/psamı daki TaşıemezlÜyınMu glliaeleYaaüesiniırS BuçEatibaliHastTapurKayıtlArı datğeğişikuik edilt rdyğirveMVzereYlikrBSrYİrunuıp/ ÜyınınM (gğlanmesınınMBr S Bucu Doğurdcapl - ğınd onusuTUyuşmezulğışv öİümtvstÇözümününvataliÜYn gsnışvğeğiltTapurKayıtlArı datğeğişikuik Meydöna etieebreYlikrBSrYŞekrede n Üy ÜzemeyytYetkiei n öırAdliÜYn gsnışv öİLİ Alanrna G rdyğir- HukukGÖGörŞKİMAHKEME (vÖzSL MülkliytteEO nneParsSLineOrmöırArazisiÜn nDairHazineyeÜTıhsasEneea Süreleaki Bt- ğınd onusuTUyuşmezulğışv öİümtstÇözümününvataliÜYn gsnışvğeğiltTapurKayıtlArı datğeğişikuik Meydöna etieebreYlikrBSrYŞekrede n Üy ÜzemeyytYetkiei n öırAdliÜYn gsnışv öİLİ Alanrna G rdyğir- HukukADŞKİYARGININVGÖREV ŞLİTI (vÖzSL MülkliytteEO nneParsSLineOrmöırArazisiÜn nDairHazineyeÜTıhsasEneea Süreleaki Bt- ğınd onusuTUyuşmezulğışv öİümtvstÇözümününvataliÜYn gsnışvğeğiltTapurKayıtlArı datğeğişikuik Meydöna etieebreYlikrBSrYŞekrede n Üy ÜzemeyytYetkiei n öırAdliÜYn gsnışv öİLİ Alanrna G rdyği/DındnınM öİLİ YKaüaüen u Mü edilirken DındyıYSüre Aşım YKaüaüen u MüandaYatal MahkeassiEKörarında lYapıar ( Tul Edilmemelerih- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR13-10501>EGİDER7LMEKİİGÜÇKrEYAkOLANAKSIZkZADİYLAbVDOĞMA ŞARTI (vİdali Ski BinM (gğlanmesıYHauinüe idzeremesie üçtvsyatn öıa sız Zn ÜylArıntDoğmesrEvevİdali Ski BinM7çl çaMlYapıarın Kab n mesrEKoşualÜrınınMBSraykteE edçiklışmed ğEnüen YürütmeaEadDurdmrulmesrESsteminintu MüE ediğE - Hukukİ 19İV ŞA9MİN YÜRÜTME ÜNİTÜDURDURULMçSININVŞARTLAbIV(L (gğlanmesıYHauinüe idzeremesie üçtvsyatn öıa sız Zn ÜylArıntDoğmesrEvevİdali Ski BinM7çl çaMlYapıarın Kab n mesrEKoşualÜrınınMBSraykteE edçiklışmesie edilt ğE - HukukYÜRÜTMENİTÜDURDURULMçSI (vİdali Ski BinM (gğlanmesıYHauinüe idzeremesie üçtvsyatn öıa sız Zn ÜylArıntDoğmesrEvevİdali Ski BinM7çl çaMlYapıarın Kab n mesrEKoşualÜrınınMBSraykteE edçiklışmesivD Öğmuıda YürütmeaEadDurdmrulmesrna n Üy ÜzeieYliğEe- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR13-5009>ETÜRK7/5VBAROLİY BİRLİĞÜ YÖN9TİM KURULUkKADİYININk İLİŞKİİSTEPİ (vCezanınMZamanaşım na UğramesıYmanda HastCezaya BığlıEn öırvevHükümdytB Firtieen Ha rYoksunluklArınınMOrtndönEKalkmesrEKArşısiddaLDında ıınUD Öğmuığdr1136 S.rK.' ğ rMd. 5/1/nıHükmü p/psamı daeDeğYrasldiereY DyYliğEe- HukukAVUKATLIĞA KABULDE ENGELL1R (vCezaMlYapıuığdrLehevHükümler nrnvu glliaeleY (gğlanmesıYalkes EÇedçivesindytğında nınMMahkum iytEnee onu SuçETırihEEatibaliHast5237 S.rTCK.' ğ r538dMd.ıHükmününvYürürlükte n memesıYmanda HastDında ıınUD Öğmuığdr1136 S.rK.' ğ rMd. 5/1/nıHükmü p/psamı daeDeğYrasldiereY DyYliğEe- HukukCEZAkZAMANAŞIMI (Ymanda HastCezaya BığlıEn öırvevHükümdytB Firtieen Ha rYoksunluklArınınMOrtndönEKalkmesrEKArşısiddaLDında ıınUD Öğmuığdr1136 S.rK.' ğ rMd. 5/1/nıHükmü p/psamı daeDeğYrasldiereY DyYliğEe-eTürkliytBarolArÜBSrayğieYKara TıKmrğluep/ ÜyınınMurunuiE- HukukLEHEkKANUNkUYGULAMASI (YÇedçivesindytğında nınMMahkum iytEnee onu SuçETırihEEatibaliHast5237 S.rTCK.' ğ r538dMd.ıHükmününvYürürlükte n memesıYmanda HastDında ıınUD Öğmuığdr1136 S.rK.' ğ rMd. 5/1/nıHükmü p/psamı daeDeğYrasldiereY DyYliğEe- AksieYKade Üzeieen Mahkeassp/ Üyında lYapıi usabetEdilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR13-11920>EYÜKSEKÖ. 1ÖREVKURUMLİYI Ö. 1NC7 DİSİPLİNkYÖN9TM1LİĞÜNDEkDİĞİŞİKLİK YAP LMçSINA DAİR YÖN9TM1LİĞİTÜ İLİŞKİR YKarameliğineYüks>köinde TıKmrğmlArı datBied li Dığıtsömesrnın ( TmevCezasıESletCezalanderılLsaplnıvÖngöİdüğüe-tHerkssinEDüşünce vst anaatler nrtSöz Yazıtu simdveyatBaşka YollArlar7çl lama verYaymaYHa sı a Sahip n dmğr/Bitla sı r ualÜöılmesrnın SınırlÜnderılmesrEAnsak Anayasada verA.İ.H.S. B FireenYnUalkeler ÇedçivesindytOödcapl - ğeğişikuikte lYapıar ( Tul Edilmemelerih- HukukYÜKSEKÖ. 1ÖREVKURUMLİYINDAkB7LDİRKİDAĞIT LMçSI RUYüks>köinde TıKmrğmlArıÜÖindncieDisiplelvYKarameliğindytğeğişikuik Yöesömesrna ğıSrYYKarameliğineurunuiESstemi - ğeğişikuikletEyi BinM ( TmevCezasıESletCzalanderılLsapl/HerkssinEDüşünce vst anaatler nrtSöz Yazıtu simdveyatBaşka YollArlarTekEBaşınadveyatTopluYO nDair7çl lama verYaymaYHa sı a Sahip n dmğrY-easteminronbuuıEdieYliğEe- HukukSORUŞMA SÜ9E ÜNCEkÖ. 1NC7NİN YÜKSEKÖ. 1ÖREVKURUMUkB7NALİYINA GİRME ÜNİTÜ/ASAKLANMçSINI ÖNGÖREN YÖN9TM1LİK DİĞİŞİKLİĞİNİTÜ İLİŞKİ(MDisiplelvSuçuTaki yip Ski Bed ğEeBSLuirn meyöırÖindnciniırS ruştmrmaYSüresince Yüks>köinde TıKmrğmu BSnalÜyınaeGien>( nrnvYösnk nnmesıYÖindnciniırAnayasaMSletKoÖğma AltınaeılınaırEğie TYHa sı ınMEngellenmesieNHİÇayğinüeEn dmğr - ğeğişikte lYapıar ( Tul Edilmemelerih- HukukİĞİÖRE HAKKIÜRUS ruşmaYSüresince ÖindnciniırYüks>köinde TıKmrğmu BSnalÜyınaeGien>( nrnvYösnk nnmesınıvÖngöİen YKaramelik ğeğişikuiğininMurunuiESstemi - DisiplelvSuçuTaki yip Ski Bed ğEeBSLuirn meyöırÖindnciniırS ruştmrmaYSüresince Yüks>köinde TıKmrğmu BSnalÜyınaeGien>( nrnvYösnk nnmesıYÖindnciniırAnayasaMSletKoÖğma AltınaeılınaırEğie TYHa sı ınMEngellenmesieNHİÇayğinüeEn dmğr/ğeğişikuiğinrİrunuıEdieYliğEe- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR13-9785>EYÜKSEKÖ. 1ÖREVYÜRÜTME KURULUkKADİYININk İLİŞKİİSTEPİ (vYüks>köinde TıYürütmeıKmrğlununMp/ ÜyınıırTesasirÖncesindytÜniversitelıraresıeKmrğltÖnzeesininEAlınmesıY edilt ğE -Mğınd onusuTK/ ÜyınnrAlınmesıdgöırÖnce KmrğltÖnzeesirAlınmelıpl/ n ÜydaelYapıar ( Tul Edilmemeleri göırYürütmesiaEadDurdmrulmesrna n Üy ÜzeieYliğEe- HukukÜNİVERSİTELEDİYASI KURULVÖN9RİSİ (vYüks>köinde TıYürütmeıKmrğlununMp/ ÜyınıırTesasirÖncesindytÜniversitelıraresıeKmrğltÖnzeesininEAlındcapl - ğınd onusuTK/ ÜyınnrAlınmesıdgöırÖnce KmrğltÖnzeesirAlınmelıpl/ n ÜyMlYapıarın Kab n dmğr göırYürütmesiaEadDurdmruldmğr - HukukHUKUKA AYKIbIkKADİYIN YÜRÜTME ÜNİTÜDURDURULMçSI (vYüks>köinde TıYürütmeıKmrğlununMp/ ÜyınıırTesasirÖncesindytÜniversitelıraresıeKmrğltÖnzeesininEAlınmesıY edilt ğE -Mğınd onusuTK/ ÜyınnrAlınmesıdgöırÖnce KmrğltÖnzeesirAlınmelıpl/ n ÜydaelYapıar ( Tul Edilmemeleri göırYürütmesiaEadDurdmrulmesrna n Üy ÜzeieYliğEe- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR11-8639>EİŞYARÜ AÇMA rEkÇŞLIŞTIRMA RUHSATIKİLEkİŞGİŞKİB A997/5VZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İŞA9MİNİTÜ İLİŞKİDAVASI (İçkiei Yer BöFgssinindB FaaliytMeclisi Tırafi göırTespieeEdieeliğis-eElüeki ğınddarB Firtieen B FaaliytMecilisi p/ ÜyınınMlatalb n dmğr/HerhangiYBSrYAlantİçkiei Yer BöFgssirn aDairB Firi nn>d ğE- HukukB A997/5VMECİLİKÜkKADİYININkHALİŞI OLDUĞUk(TespieeEdieelikYBölgenrnvSınırlÜrıUÇiziemişUB FiriiYBSrYAlantOödcapl - HerhangiYBSrYAlantİçkiei Yer BöFgssirn aDairB Firi nn>ksizin Müktesep Ha rBilmenn Üç AdetEİkyer nrnvBivHaklArınınMDevam YKaüaüe Üzeieen B FaaliytMeclisi p/ ÜyınınMlatalb n dmğr unMp/buuü- HukukB A997/5VMECLİKİkKADİYINDAkBİR BÖLGE BELİRT7LMEDİĞÜ (TespieeEdieelikYBölgenrnvSınırlÜrıUÇiziemişUB FiriiYBSrYAlantOödcapl - HerhangiYBSrYAlantİçkiei Yer BöFgssirn aDairB Firi nn>ksizin Müktesep Ha rBilmenn Üç AdetEİkyer nrnvBivHaklArınınMDevam YKaüaüe Üzeieen B FaaliytMeclisi p/ ÜyınınMlatalb n dmğr- HukukB A997/5VZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İŞA9MİNİTÜHUKUKA AYKIbIkOLDUĞUk(Usuuüne (gğ rBirUB FaaliytMeclisi p/ ÜyıEdilmemeleri ınM özytieassi ediğEe-MarunuıDındsı- HukukMÜKTESEP HAK (B FaaliytMeclisi Tırafi göırÜç İşeYırEnin Müktesep Ha kıeBilmedmğr veeYenirBSrYİkyer neY edilEdilmemelerihYKaüaüeki p/ ÜyınınMlatalb n dmğr - B FaaliytMeclisi p/ ÜyındaelerhangiYBSrYBöFgsrB Firi nn>d ğE/TespieeEdieelikYBölgenrnvSınırlÜrınınMÇiziem>d ğE/aşysriEAçmatvstÇalıştırma- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR12-1619>EGAYRİSIHHİkMÜESSESEİRUHSATIKrER7LMEKİİBAŞVURUSUK( asteminru MüEneea SüreleEncümenÜp/ ÜyıESrunuiE-MamÜy PllnıtSınKab İçzeesinüe BilmesunrBilmemesrnTMadeıcelikEFaal iytleriÜİçrnvGayeesıhhi MüessesetRuhsatlrAlmekvZoÖğnluYO dmğr/MahkeascstAöılantAlanrnMSonragöıramÜy PllnıtSınKalArıÜİçzeesine Aleeleri Gedikç siHastasteminronbuuününvasabetsizl ğE - HukukMAD19CİLİK FAALİYETLARÜ (MamÜy PllnıtSınKab İçzeesinüe BilmesunrBilmemesrnTGayeesıhhi MüessesetRuhsatlrAlmekvZoÖğnluYO dmğrs-eMadeıcelikEFaal iytEnrnvÇevreEvevİnsanUSığleri 7çlsıdgöırDoğurdcapl S BuçlArÜAraştırı nDairFaal iyteeazin Üzeiemesinele nmu Y/ Üyına (gğ rn upEn melerinınMardeeenYliğE/EncümenÜp/ ÜyıESrunuiE- HukukİNCÜM19kKADİYININk İLİŞKİİSTEPİ (vGayeesıhhi MüessesetRuhsatlrÜzeiemesiESsteminintu MüEneea Sürele-MamÜy PllnıtSınKab İçzeesinüe BilmesunrBilmemesrnTMadeıcelikEFaal iytleriÜİçrnvGayeesıhhi MüessesetRuhsatlrAlmekvZoÖğnluYO dmğr/AlanrnMSonragöıramÜy PllnıtSınKalArıÜİçzeesine AleeleridgöırRuhsata TAb n meleri Gedikç siHastasteminronbuuününvDoğrurn meleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR13-8093>EÖ. 1NC7 İŞA9RÜNDEkMEMURKOLAbAKVGÖGörVYAPİN DAVACI (YDında nınMSistem ÜzınindytverYazılırBSrYŞekrede Ders NotlÜyıEÜzınindytğeğişikuik Yöeteri uddiasrnın ŞüpheyytYer BıDaimeyLsak Şekrede Ortnyd onulamegıplv-ÜDında ya Ayul töır smevCezasıEÜzeiemesiE edilirken nmu öİLİ ndenrÇık TmevCezasıyUntCezalanderılmesrna ğıSrYaki Büe lYapıar ( Tul Edilmemelerih- HukukKAMUİGÖGörÜND19VÇIKADMA CEZAS İLEkCEZALANDIbIGMAYA DAİR ŞA9MİN İLİŞKİİSTEPİ (vDında nınMEyi Bler nrnvYlnulşeTanımlÜnmesıYmaticesindytKeldisine Ayul töır smevCezasıEÜzeiemesiE edilirken nmu öİLİ ndenrÇık TmevCezasıyUntCezalanderılmesrna ğıSrYaki Büe lYapıar ( Tul Edilmemelerih-YDında nınMSistem ÜzınindytverYazılırBSrYŞekrede Ders NotlÜyıEÜzınindytğeğişikuik Yöeteri uddiasrnın ŞüpheyytYer BıDaimeyLsak Şekrede Ortnyd onulamegıplv- HukukAYLIKTİN KESMEkCEZAS (ÜÖindncieaki nindytMemurYO nDair öİLİ Yöean ğında h-YDında nınMSistem ÜzınindytverYazılırBSrYŞekrede Ders NotlÜyıEÜzınindytğeğişikuik Yöeteri uddiasrnın ŞüpheyytYer BıDaimeyLsak Şekrede Ortnyd onulamegıpl/Dında ya Ayul töır smevCezasıEÜzeiemesiE edilirken nmu öİLİ ndenrÇık TmevCezasıyUntCezalanderılmesrna ğıSrYaki Büe lYapıar ( Tul Edilmemelerih- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-2823>ETIİLİ UZMçNGIK İĞİÖREİ GİRİŞVS NAVIÜKILAVUZUNUN KISM19k İLİŞKİ(MTıptaevstDişUHilimayğinüeEUzmlnulkYEğie Ti YKaramelik HükmüE ( Tınca Yalnızca TıbbiYBSyolimya vstTıbbiYMikrobSyolojitAlanlArı datUzmlnulkYEğie Ti AönbreSlikEn öırEczda tVetYrEnerUvst imyagYrasr neFizyolojitAlanı datUzmlnulkYEğie Ti AömesınıvSığlamek ÜzıneE ontenjanUB Firi yenUDındyd onu Dameleemeüe lYapıar ( Tul Edilmemelerih- HukukYARGI KADİYLAbININ UYGULANMçSI ReNHİÇayğinüeEn maklAMBSraykteEİdali Dınd DairylırEeKmrğluep/ ÜyıESletutal lYriMTıptAlanıÜDışı daeYer AlantMeslek MeesuplÜrınınMUzmlnulkYEğie Ti AönbreSliklırEeAlanlArıEDıha Önceıi udali DameleemelYras ParalSLYO nDairTıbbiYBSyolimya vstTıbbiYMikrobSyolojitSletSınırlÜmamek veYBSyolojitBölümüYMezualÜyınaedaeTıptaeUzmlnulkYSınavına Gien> Ha kıeÜzemikEYKaüaüe aki B YöemeyL İtenvlYapıi manda nMOrtndönEKalkterih- HukukTIİ ŞLİTI DIŞINDAİYAR ŞLİTkMEKLEKkM19SUPLAbININ UZMçNGIK İĞİÖREİ (Eİdali Dınd DairylırEeKmrğluep/ ÜyıES Bucu daeTıbbiYMikrobSyolojitvstTıbbiYBSyolimya AlanlArıEDışı daeKalantAlanlArldrUzmlnulkYEğie T AönbremesinevÖngöİen udali DameleemelYrrnvlYapıi DıyanaktaatYoksunrBilmedmğr - HukukS NAVÜKILAVUZUNDAkBELİRLAN19kKONTENJİTk( YKaramelik HükmüE ( Tınca Yalnızca TıbbiYBSyolimya vstTıbbiYMikrobSyolojitAlanlArı datUzmlnulkYEğie Ti AönbreSlikEn öırEczda tVetYrEnerUvst imyagYrasr neFizyolojitAlanı datUzmlnulkYEğie Ti AömesınıvSığlamek ÜzıneE ontenjanUB Firi yenUDındyd onu DameleemeninMHYapıarın Kab n dmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR10-9072>EİŞYARÜ AÇMA rEkÇŞLIŞMA RUHSATIKLİŞEBİTÜREDDİNE DAİR ŞA9MİN İLİŞKİİSTEPİ (vutal lYrinYHaukUSığleri vstGüveleiğ nrtSığlamehımda yUntB FiriiYKmrallAr etiemelYrrnin Mümkü rn dmğr Ansak BuYKmrallArın (uşmezulktarn dmğr Gibi YKaramelik SletDameleenassi D Öğmuıda YKarameliğineYösnuıDıyanağınınMBrlmemesıYye da BuYKonudaeÜst lYapı NormlArı datDameleeyici aki B TesasEneeYetFa Üzemisie edilt ğE - HukukYÖN9TM1LİĞİTÜ/ASAL DAYANAĞININVBULUNMçSI GEREKTİĞÜ (ıYösnuıDıyanağırdilmemeyana etieieeleğameleemenrnvObjilt fMKritırEeB Firi nn>denvAyn lYapıi D ÖğmdaYO nnlAra ğıSrYFar UıeKritırler etieeırvevMülkliytYHa sı ınM ualÜöılmesrMEngelleyenUDındyd onu Dameleeyici aki Büe lYapıar ( Tul Edilmemelerih-YaşysriEAçmatvstÇalışma RuhsatleTalebintu MüEneeğıSrYSki BiMurunuiESstemi - HukukMÜLK7/5T HAKKININ KULLANIGMçSINI ENGELL1YENkDÜZE9LAYİCİV ŞA9Mİ( aşysriEAçmatvstÇalışma RuhsatleTalebintu MüEneeğıSrYSki BiMurunuiESstemi -tSöz onusuTDameleemeESlet etieieeleNüfusTveYBüyükşehirUKritırEnineYösnuıBir DıyanağınınMBrlmemedlpls öİüedüğünüenTDındyd onu Dameleeyici aki Büe lYapıar ( Tul Edilmemelerih- HukukİLKLİRIM MÜDÜRLÜĞÜNÜN Ü 1ÖREVİLEkİŞGİŞKİFAALİYETİNİTÜDURDURULMçSI (vu smi Kontrol GöİLİliler ncetYöesödnMDeara TıSırasiddaLa gllirİkyer nrnvİzinEvstTescil aki BlerEai YaptermegöırÜnde TEFaal iytEndeEBilmedmğrnunMTespieeEdiemisieÜzıninevVal lik SlUTArım Müdürlüğününvaki BiMuletdytÜnde TEİastSaglli Faal iytEnrnvDurdmruldmğr Anlaşsömaktarn upETesasTEdreeleaki Büe YösnıHükümler neYAn Kabul E öİüe DdiğE - HukukİZİNKrEÜTESCİLK ŞA9MLERÜNİVYAPTIRMADİTVÜ 1ÖREVFAALİYETİNDEkBULUNMçİ( alUTArım MüdürlüğününvÜnde TEİastSaglli Faal iytEdDurdmrulmesrE-vİzinEvstTescil aki BlerEai YapterantAnsak Asgali TekniirvevHijyenik ŞartlÜrını Muhafaza EamedenvÜnde TEYöean İkyerlırEeDmrğmlArı ı ğamelt nceyssp/dalYFaal iyttenMMenıEdied ğEvÜnde eSn ÜrünaeleYEl onuldmğr veeBirTEl( T Liraeİdali ParavCezasıESletCezalanderıllerih- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR14-1419>EHAKkARAMA ÖZGÜRLÜKLARÜNİTÜKISITLANMçSI ReAvpıatulkYAsgali Ücr aıTalifesindytYer AlantTükaticiYHak BtHeiytEdNezdiaüeeSmeulLsak Hizmytlerde AvpıatulkYÜcr a neYHükmedieeliğineea Süreleabal nrnvYürürlüğününvDurdmrulmesrESstemie-eTükaticininEAleyhinev n Üy ÜzeiemisieHauinüe KArşıUTırafi Avpıatına Vekal aıÜcr a tÖdemekvZoÖğndaeKalasaplnıvBiemesineleHa rArama YollArına Başv Ömegöıramtina EamesEneeYol AçLsapl/YürütmeaEadDurdmruldmğr - HukukTÜKETİCİVHAK9MİHEYETİ NEZDİNDEkSUNULACAKVHİZMETLARD5VVEKALETVÜCRETİ (tAvpıatulkYAsgali Ücr aıTalifesindytYer AlantAvpıatulkYÜcr a neYHükmedieeliğineea Süreleabal nrnvYürürlüğününvDurdmrulmesrESstemie-eTükaticiYHak BtHeiytlırEeYö gssalvMerci Oömeleri göırVekal aıÜcr a neYHükmede DyYliğE/asteminronbuuüHastYürütmeaEadDurdmruldmğr - HukukTÜKETİCİVHAK9MİHEYETLARÜNİTÜYARGISAL MERCİkOLMçMçSI ReAvpıatulkYAsgali Ücr aıTalifesindytYer AlantAvpıatulkYÜcr a neYHükmedieeliğineea Süreleabal nrnvYürürlüğününvDurdmrulmesrESstemie-eTükaticiYHak BtHeiytlırEeYö gssalvMerci Oömeleri göırVekal aıÜcr a neYHükmede DyYliğE/asteminronbuuüHastYürütmeaEadDurdmruldmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR14-898>EAVUKATLIKkASG19İVÜCRETKLİRİFE ÜNİTÜMAKTUVÜCRETLARD5KÜ ARTIŞ ORANININk İLİŞKİİSTEPİ (vTakipYMiktArıE2.083,33 TL'ninEAltında n öıracravTakipi nindytHükmedieelik NHspîtAvpıatulkYÜcr a ninıTalife'ye GöİL B FireenYnUMaktutAvpıatulkYÜcr a ninıAltında KalmesrED Öğmuıda Hükmedieelik Vekâl aıÜcr a neYTakipYMiktArınrE eçe DyYliğEeYKaüaüe Bir SınırlÜnderma etieiemesineleAsıl Alasak TutArı dan FezlÜ Vekâl aıÜcr a neYHükmediemisieS Bucu u Doğurdcak Şekrede Asgali Sınır etieiemesinerYKarlik TalifeYKmralında lYapıar ( Tul Edilmemelerih- HukukçSIL ŞLİCAKVGÖZÖNÜNDEkBULUNDURULMçDİTVTAKİP MİKLİRIVİLEkSINIRLAYAMçMç ReAvpıatulkYAsgali Ücr aıTalifesininUMaktutÜcr alerde ArtışrnranınınMurunuiE-racravvevİfs E (uşmezulğışvNHİÇayğir edilt r DdiğE Haudytğ ÖğşmaeTalebindeEBilmeuönbreSliğe - FezlÜ AvpıatulkYÜcr a Aönbremekrİçrnvğ ÖğşmaeTalebindeEBilmeuömesınıvÖzsldierciYMiktArdÜ AvpıatulkYÜcr a B FireenY DyYliğEe- HukukDURUŞMAKLİŞEBİTDEkBULUNULMçSINI ÖZENDİRİCİVMİKLİRDAÜAVUKATLIKkÜCRETİ BELİRLAN1MEMEKİK(ÜD Öğşmalı DındlArda ÖdenYlikeÜcr a neD Öğşmasız DındlArda ÖdenYlikeÜcr a neİki p/tırn aDairB Firi nn>s E (uşmezulğışvNHİÇayğir edilt r DdiğE Haudytğ ÖğşmaeTalebindeEBilmeuömesrna mandaYO unnbreSliğe - D Öğşmalı veeD Öğşmasız Dınd DosydlArı daeİki p/tırB FireenYnUÜcr a neHYapıarın Kab n dmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR13-10851>EAVUKATVYANINDAİ/AVUKATLIKkORTAKGIĞINDAKrEYAkAVUKATLIKkBÜROSUNDAKÜCRETKKARŞIGIĞI BİRLİKTEkÇŞLIŞANkAVUKATLİY YÖN9RGEKİK(ÜBarolArÜBSrayği'ninEAvpıatulkY nlğnğ' ğ rÜzediğE YetFa Sast (gğlamesınıvGösteİen YKaramelik ğameleeyebreSliğe - nlğnlatDameleenassi ediken KişiYHakrvevHürr iytlerinitSagllsldieen onulayınMYKarrge SastDameleenY DyYliğEe- HukukAVUKATLIKkKANUNUK(ÜBarolArÜBSrayğininEAvpıatuArÜİçrnv nlğn'da ÖngöİülmemişU onulaydaeUyuömesınıvZoÖğnluYTutAcak Şekrede nlğnlatDameleenassi ediken KişiYHakrvevHürr iytlerinitSagllsldieen onulayda YKarrge ğameleeye DyYliğEe- nlğn'ğdr (gğlanmesına YKarlik DameleemelYrrtAnsak YKaramelik SletYöeabieYliğEe- HukukBAROLİY BİRLİĞÜ'NİTÜYETKİSİ (vAvpıatulkY nlğnğ' ğ r (gğlanmesına YKarlik DameleemelYrrtAnsak YKaramelik SletğameleeyebreSliğe - "BSrYAvpıat Yanı datAvpıatulkYOrtnkleri gödveyatAvpıatulkYdürosundaeÜcr aıKArşıleri BSraykteEÇalışnnEAvpıatuArÜYKarrgesi"nde nlğnlatDameleenassi ediken KişiYHakrvevHürr iytlerinitSagllsldieen HükümlerytYer Üzeiee DyYliğEe- HukukNORMLİYVHİYEDİYŞİSİ (v"BSrYAvpıat Yanı datAvpıatulkYOrtnkleri gödveyatAvpıatulkYdürosundaeÜcr aıKArşıleri BSraykteEÇalışnnEAvpıatuArÜYKarrgesi"r-UBarolArÜBSrayği'ninE nlğnlatDameleenassi ediken KişiYHakrvevHürr iytlerinitSagllsldieen HükümlerieYKara TıKmrğluep/ ÜyıyUntonbuuıEdieY rBirUYKarrge Sletğameleeye DyYliğE/AvpıatulkY nlğnğ' ğ rÖzünütSagllsldieen onulayınMYKaramelik SletDameleenebieYliğEe- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR13-4844>EATM'NİTÜB A997/5VGÖZ1ÖREVrE DEN9TİMİNDEkOLMçMçSI ReBanıarŞubylırEaüe Üzeieen Hizmytleri rBirUKısm dı ÜzeentAnsak ŞubyninUMakinesrEn öırCihezlÜyınMB FaaliylerdenelerhangiYBSrYHizmyttdytAlmelerih-YaşysriENHİÇasassiylevB Faaliynint özytimtvstDeara TEnüern meyLsaplv- HukukİZİNKALMçDİTVKURULATÜBçNKçMçTİK CİHAZLİYININ KALDIbIGMAS NA İŞKŞKİN B A997/5VMECLİKKİŞA9Mİ RUATMrCihezlÜyınınvaşysriEO nDairDeğYrasldieree DyYliğEe- aşysriEO meyanaCihezlÜyYİçrnvaşysriEAçmatvstÇalışma RuhsatleAlınmeyLsaplvGibi MevzuattatBaşka BSrYİzinEAlındcapl Dameleemesinerüe idiem>d ğE/B FaaliytMeclisincetTesasTEdreeleaki Büe lYapıar ( Tul Edilmemelerih- HukukATMrCİHAZLİYININ İŞYARÜ KABULVED7LMEMEKİK(ÜEliltronik aki B CihezlÜyıeBanıarŞubysineMBağlıEMakinern upEaşysriEye da ŞubyEO nDairDeğYrasldieree DyYliğEe- Banıaa llkY nlğnğ da ATMrCihezlÜyınıM7çl çaMŞubyETanım vDışı daeBıDaiaDairaşysriEO nDairDeğYrasldieremesinevMümkü rKılmelerih- HukukİŞYARÜ OGMAYANrCİHAZLİY İÇİN İŞYARÜ AÇMA rEkÇŞLIŞMA RUHSATIKALMçMç ReATMrCihezlÜyıeBanıarŞubysineMBağlıEMakinern upEaşysriEye da ŞubyEO nDairDeğYrasldieree DyYliğEe- aşysriEO meyanaCihezlÜyYİçrnvaşysriEAçmatvstÇalışma RuhsatleAlınmeyLsaplvGibi MevzuattatBaşka BSrYİzinEAlındcapl Dameleemesinerüe idiem>d ğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR14-8459>EYABANCIkÜNİVERSİTEkDİPLOMçSINA DENKLİK TANINMçSI ReAvrupa BöFgssinüe Yüks>köinde TıSastSaglli B Fg lYrinYTanınmesınınMEğie T ÜzeentvstDeakuik ÜzeYlikeÜlkeleriırYüks>köinde TıDameyvvevİçiğEeAresında ÖnY iiYBSrYFar Uıulğışvdilmememesına BığlıEn dmğrs-eYöesödcairAraştırmeyL GöİL Eğie T DameyvvevİçiriğEeAresında ÖnY iiYBSrYFar UıulkEdilmemeleri ınMTespieieHauinüe Deakuik ÜzeiemisieFar UıulkEdilmemesıYHauinüe Deakuik Üzeiemiassi ediğEe- HukukBULG19İSTİN ÜNİVERSİTESKİMAKİNE MÜHENDİSLİĞÜ BÖLÜMÜVMEZUNUK(ÜDiplomaeılınaırYüks>köinde TıKmrğmu ğ rEğie T DameyivvevİçiriğEaEadDeak n mesrE- Avprpa BöFgssinüe Yüks>köinde TıSastSaglli B Fg lYrinYTanınmesıtHa sı daeSözlışmeyeÜTürkliyninıTalafEn dmğrsveeSözlışme HükümleriylevBığlıEn dmğrs- HukukMAHKEMENİTÜ İLİŞkKADİYININkDİPLOMç DENKLİK ŞA9MİNE ETKİSİ (vDeakuik Ssteminintu MüE aki BiMHa sı daeÜzeieen İrunuıp/ ÜyınınMDeakuik B Fg si ÜzeiemisieAnlam na Gelmed ğEe- utal cetUluslararesıeSözlışmeüe Öngöİülen Eğie T DameyvvevİçiriğEeAresındakieFar UıulkEAraştırı nDairS Bucu L GöİL n Üy ÜzeiemesiE ediğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR14-9230>EİÇKİŞKİLOKANTA RUHSATKLİŞEBİTİTÜREDDİNE DAİR B A997/5VİŞA9MİNİTÜ İLİŞKİİSTEPİ (vB FaaliytMeclis p/ ÜyındaeYenirBSrYİçkiei Yer BöFgssirTespiei Yöesömelerih-YNoktasalvBSrYDameleemeEYöesögıpl/AöılantYKarameliğe (gğ rn nDairSınKab ÇizieielerhangiYBSrYYer/AlaneB Firi nn>denvğında hSsteğ nrnvİçkiei Yer BöFgssivDışı daen dmğr göırBahisle R MüEnüe lYapıar ( Tul E öİüe DdiğE - HukukİÇKİŞKİYAR BÖLGESİK( aşysriEAçmatvstÇalışma RuhsatlArına a SüreleYKarameliğine GöİL SınKalArıÜB Firi nnişUBSrYAlanıntİçkiei Yer BöFgssirn aDairTespieeEdieebieYliğEevstTespieeEdieenMBuYBöFgsrDışı daeİçkiei Yer AçılameyLsaplv- HukukİŞYARÜ AÇMA rEkÇŞLIŞMA RUHSATIKLİŞEBİTİTÜREDDİNE DAİR B A997/5VİŞA9MİNİTÜ İLİŞKİİSTEPİ (vİçkiei Lokanta RuhsateTalebi - B FaaliytMeclis p/ ÜyındaeNoktasalvBSrYDameleemeEYöesögıpl Anlaşsöleri göırAöılantYKarameliğe (gğ rn nDairSınKab ÇizieielerhangiYBSrYYer/AlaneB Firi nn>denvğında hSsteğ nrnvİçkiei Yer BöFgssivDışı daen dmğr göırBahisle R MüEninvasabetsizEn dmğrs- HukukB A997/5VMECLİKKKADİYI /kİÇKİŞKİYAR BÖLGESİK( açkiei Yer BöFgssivMülklYatal Amirinint enSL Güveleik vstAsayişED ÖğmuYHa sı dakie öİüşü Doğrultusunda B FaaliytSınKalArıÜvevMücavSrYAlanlÜyYİçrnde B FaaliytMeclisi Br SınKalArrDışı daeİle enSL Meclisi Tırafi göırTespieeEdieeliğis-eaçkiei Yer BöFgssivHaerciaüe açkiei Yer AçılameyLsaplv- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR14-6630>EORMAN OLDUĞUkGEREKÇEKİİİL5VTAPULİYI İLİŞkED7LENKLİŞINMAZLİY (2/AEYö da 2/Bt (gğlamesıYSunde HastHazinerAdrnernrmöırSınKalArıÜDışı arÇık Tı meyanavevHaeenMnrmöırVasfını Muhafaza Edenv- 6292 S.K8dMd.ı7 p/psamı daeaaüeyee onu EdreY DyYliğE- Hukuk2/AEYA DA 2/Bt YGULAMASI (YöesömemesıYSunde HastHazinerAdrnernrmöırSınKalArıÜDışı arÇık Tı meyanavevHaeenMnrmöırVasfını Muhafaza EdenvTaşımezlAr -vu glliaelirAdrnerKayıtl hSkenMnrmöırn dmğr Gedikç si SletTapulÜyıESrunueEdieen/6292 S.K8dMd.ı7 p/psamı daeaaüeyee onu EdreY DyYliğE- HukukHAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINAVÇIKADIGMAYANrrEkHALENKORMAN VASFINI MUHAFAZAkEDENKLİŞINMAZLİY (u glliaelirAdrnerKayıtl hSkenMnrmöırn dmğr Gedikç si SletTapulÜyıESrunueEdieen/2/AEYö da 2/Bt (gğlamesıYYöesömeyana- 6292 S.K8dMd.ı7 p/psamı daeaaüeyee onu EdreY DyYliğE- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR14-3824>EYABANCIkÜNİVERSİTEkDİPLOMçSINA DENKLİK rER7LMEKİİİSTEPİNİTÜREDDİNE İŞKŞKİN ŞA9MİN İLİŞKİİSTEPİ (vlerhangiYBSrYİç lYapı Normudveyatatal ninıTakdSrYYetkisiylevSınırlÜnderılmesrEMümkü rn meyanaUluslararesıeBir Sözlışmen ne edill likler neYAn KabrBSrYŞekrede Eksik SncÇasasYmaticesindytTesasTEdreeleaki Büe lYapıar ( Tul Edilmemelerih- HukukDİPLOMçYA DENKLİK rER7LMEKİİİSTEPİÜRUSözlışmeyeÜTalafEÜlkelerdenrAlındnMDiplomalAra ğeakuik ÜzeiemisinrnvSevliytTespieeSınavındaeBaş Tı ıYO unmesrEŞartına BığlanmesınınMAnsak Sözlışmeüe Yer Üzeied ğEvÜzıneEÖnY iiYFar UıulklÜyınMObjilt fMBSrYBieimsSL DeğYrasldieasYmaticesindytOrtnyd onulmesıYHauinüe Mümkü rn Lsaplv- HukukAVRUPA BÖLGESİNDEkYÜKSEKÖ. 1ÖREVİLEkİŞGİŞKİB AG5LARİN TANINMçSINA İŞKŞKİN SÖZLAŞME (vTalafEn öırÜlkeaizüe Deakuik ÜzemeyytYetkiei KmrğmEn öırYüks>köinde TıKmrğlunca AöılantSözlışmeyeÜTalafEn öırÜlkelerdenrAlındnMDiplomalAra a Süreleğeakuik TaleplYrrnin lYapı Devl aEevstAhüe ÜzfaUalkeleriE ediğEnce BueSözlışme Tırafi göırÇizieenrÇedçive İçzeesinüe DeğYrasldiereeliğEe- HukukÜNİVERSİTEkDİPLOMçSINA DENKLİK rER7LMEKİİİSTEPİ (vlerhangiYBSrYİç lYapı Normudveyatatal ninıTakdSrYYetkisiylevSınırlÜnderılmesrEMümkü rn meyanaUluslararesıeBir Sözlışmen ne edill likler neYAn KabrBSrYŞekrede Eksik SncÇasasYmaticesindytTesasTEdreeleaki Büe lYapıar ( Tul Edilmemelerih- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR14-912>EMAD19 ŞA9TME RUHSATKŞLİTI (ŞirketintAlanrnınM25UHiltArgöırBüyük n dmğr - Birinci SınıfvGayeesıhhi MüessesetRuhsatlnatvstÇEDeProsedürüneYTabi n dmğr Do nyısıyUntİkinci SınıfvGayeesıhhi MüessesetRuhsatl Üzeiee DyYliğE- HukukMAD19CİLİK FAALİYETİ (BaşleyLbremekrİçrnv2. SınıfvGayeesıhhi MüessesetRuhsatl Başv Öğsu ğdru MüE - ŞirketintAlanrnınM25UHiltArgöırBüyük n dmğr/Birinci SınıfvGayeesıhhi MüessesetRuhsatlnatvstÇEDeProsedürüneYTabi n dmğr- HukukBİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHİkMÜESSESEİRUHSATINAKLİBKİFAALİYET (Madeıruki tme RuhsateAlanıÜ25UHiltArl AşnnEMadeıcelikEuki tmelırE- HukukÇEDePROSEDÜRÜNE LİBKİFAALİYET (Madeıruki tme RuhsateAlanıÜ25UHiltArl AşnnEMadeıcelikEuki tmelırE- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR12-1959>ELİSANS DİPLOMç DENKLİK B AG5 ÜNİTÜÖNLİSANS DENKLİK B AG5 ÜNEkDÖNÜŞTÜRÜLMEKİK(Ü"BuYB Fg ÜÖindtmea AtamdlArı dae eçeriiYğeğildSr"YŞerhininMurunuiEDındsıYu Müanied ğE/Yö gslamedınvYen eenassi Sstemi - Dında nınMLisansÜDiplomaeDeakuik B Fg siniırYüks>kMLisansÜvstDoktora Eğie Ti Esnesında Almışrn dmğr/asteminru MüedieYliğEe- HukukBU B AG5kÖ. 1ÖM19kATAMALİYINDAkGEÇERŞKİDEĞ7LDİR ŞERHİK( aşi BinMurunuiEYKaüaüeki p/ Üya KArşıUYö gslanmedınvYen eenassi -ÜDında tLisansÜDiplomaeDeakuik B Fg sinirYüks>kMLisansÜvstDoktora Eğie Ti Esnesında Algıpl/2577 S.r nlğnğ ğ r53/18dMd.ıB FireenYnUmandalırEaüen Hiçb li dilmemeleri/asteminru Müie edilt ğE - HukukYARGILAMANINkYENİLANMEKİK(ÜLisansÜDiplomaeDeakuik B Fg siniırÖnlisansÜDeakuik B Fg sinstDKaüştüİüedüğü - "BuYB Fg ÜÖindtmea AtamdlArı dae eçeriiYğeğildSr"YŞerhininMurunuiEDındsınıntİseYu Müanied ğE/Dında tLisansÜDiplomaeDeakuik B Fg sinirYüks>kMLisansÜvstDoktora Eğie Ti Esnesında Almışrn dmğr - ŞartlÜrıEdilmemeleri göırastemru MüedieYliğEe- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR14-5082>ETIİİFAKÜLTESKİYÖN9TİM KURULUkKADİYININk İLİŞKİ(vDında nınMYatayv eçişıSırasiddaLÜniversiteyeÜİbraz Ett ğE TranskriptrnvSıhte n upEn meleri TranskripttstDında Tırafi göırlerhangiYBSrYTahrifat Yaesöıp YöesömelerihTranskriptYFar Uıulğışınvğında göırMıtYoksa SofyaLÜniversitesEndeneMi p/ynnk nnleri ınMB Firi nn>s E edilt ğE - HukukDİSİPLİNkSORUŞTURMçSI ReDında nınMYatayv eçişıSırasiddaLÜniversiteyeÜİbraz Ett ğE TranskriptrnvİseYSıhte n upEn meleri Hğsusunda YöesödnMAraştırmenınMDevam Ett ğE - Eksik SncÇasasyerDayalb n aDairTesasTEdreeleaki Büe lYapıar ( Tul Edilmemeleri göırAksieYKadeklYatal MahkeassiEKörarında lYapıi usabetE öİüe DdiğE - HukukÜNİVERSİTELED İYASI YATAYkGEÇİŞÜRUS fyaLÜniversitesEndeneAlındnMDında nınMTranskriptr SletDında nınMYatayv eçişıSırasiddaLÜzediğE TranskriptrnvBSrb lindeneFar Uıen dmğr unMTespieeEdied ğEe- TranskriptYFar Uıulğışınvğında göırMıtYoksa SofyaLÜniversitesEndeneMi p/ynnk nnleri ınMB Firi nn>s E edilt ğE - HukukSAHTEkTRANSKR İL ReDında Tırafi göırlerhangiYBSrYTahrifat Yaesöıp YöesömelerihAyrıcaeDında Tırafi göırİbraz EdreeleTranskripttsıi mottOrtnlamesının EsasEAlınmesıYD Öğmuıda daLDında ıınUYatayv eçişıYöesp YöeameyLsaplvHğsuslÜyınınvSomutÜvstObjilt fMn aDairOrtnyd onulmesıY edilt ğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR14-6656>EMAD19 ŞA9TME RUHSATIÜRUSahiplYrrnin RuhsateSıhalArınınMBSrUKısm dveyatTammaırİçrnvÜçüncü KişilYras Yöemışrn dmklÜyınMRödövansÜSözlışmelYrrnin TıraflÜyınMTalebi Hauinüe DevSrYvevİntikal aki BlerEaüe Biagllsldiemehımda yUntMadeırSicelinstŞerheEdieeliğis-eMadeırSıhalArındakieİdali MnuiEve lYapıi S rumlilmğrnrRödövansç ya AiteO dmğr RuhsateSıhibininE nlğngöırDoğan S rumlilmğrnunMOrtndönEKalkmeyLsaplv- HukukRÖDÖVANS SÖZLAŞMEKİK(ÜMadeırSicelinstŞerheEdieeliğisMadeıruki rEe enSL MüdürlüğününvHiçb lYŞekrede RödövansÜSözlışmelYrrneÜTalafEn melerih-YRödövansÜSözlışmelYrrndytMadeırSıhalArındaeYöesödcairMadeıcelikEFaal iytlerinüenTDoğacairaşUSığleri vstGüveleiğ ıSastSaglli İdali MnuiEve lYapıi S rumliğrnurRödövansç ya AiteO dmğr - HukukMAD19 SİCİLİ (vuödövansÜSözlışmesiniırve BueSözlışmedetYöesödnMDeğişikuiklerin TıraflÜyınMTalebi Hauinüe DevSrYvevİntikal aki BlerEaüe Biagllsldiemehımda yUntMadeırSicelinstŞerheEdieeliğis-eMadeıruki rEe enSL MüdürlüğününvHiçb lYŞekrede RödövansÜSözlışmesrnin Tırafırn meleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR14-9911>ESUBJEKTİF EHLİYET KOŞULUk(Dında ıınUDındyıYAçmaktarlYapıi Y/ ÜyanınMBrlmemesıYMenfaaa ninıİhlnuıEdiemiş n mesrE ediğEe-MDında ıınUŞikaiytEdÜzıninevHa sı daeAçılan DisiplelvS ruştmrmasıES BucuUŞikaiytYO unnnvHa sı daeDisiplelvCezasıEÜzeiemeassi Ski BiMHa sı daeŞikaiytçiniırİrunuıDındsıYAçmaktarlYapıi Y/ ÜyınınMBrlmedmğr DındnınMEhl iyttYokliğrYmanda HastR MüEninvlatalb n dmğr- HukukDİSİPLİNkCEZAS rER7LMEMEKİKKADİYINAKKARŞI İLİŞkDAVASI (İdali Ski BYmanda HastKişisSL Merşu vstGüncÇaYMenfaaaleriÜİhlnuıEdiedalırEa Subjilt fMDınd Ehl iyt nrnvBilmedmğr -UŞikaiytEdÜzıninevŞikaiytYEdreeleHa sı daeDisiplelvCezasıEÜzeiemeassi K/ Üyına KArşıUŞikaiytYEden Tırafi göırAçılan İrunuıDındsınınMEhl iyttYokliğrYmanda HastR MüEninvlatalb n dmğr- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR13-4824>ETADİFLİYINkDURUŞMAKİSTEPİ (vD ÖğşmaeSsteminintDikkaterAlınmesıdınr nlğnğ EmrDdiciYKmralıEn dmğrs-eD ÖğşmaeSsteminstRağmea D ÖğşmaeYöesömelan n Üy ÜzeiemesininMHYapıar ( Tulrn meleri - HukukİMREDİCİVKURİŞk(tğ ÖğşmaeTalebinstRağmea D ÖğşmaeYöesömelan n Üy ÜzeiemesininMHYapıar ( Tulrn meleri -vD ÖğşmaeSsteminintDikkaterAlınmesıdınr nlğnğ EmrDdiciYKmralıEn dmğrs- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR14-1977>ESUBJEKTİF DAVA EHLİYETKİ(vDında nınMMeşruUŞıhsa vstGüncÇaYBSrUMenfaaa ninıBilmemesıY ediğEe- BölümtBaşkanrna HaiaDytYEyi BiYmanda HastDisiplelvSki BiMS BucuUÜzeieen CezanınMatiraz ÜzıninevİrunuıEdiemesiEaşi BineleHa aDyte UğrayanınMMeşruUŞıhsa vstGüncÇaYBSrUMenfaaa niÜİhnuıEtt ğE Ha aDyte UğrayanınMİrunuıDındsıYAçma Ehl iyt rBilmedmğr - HukukİTİRAZ ÜZARİNEkDİSİPLİNkCEZAS NIN KALDIbIGMAS KKADİYINAKKARŞI İLİŞkDAVASI ( BölümtBaşkanrna HaiaDytYEden PersonSL Ha sı daeÜzeieen DisiplelvCezasınınMatiraz ÜzıninevİrunuıEdiemesiEaşi Bine KArşıUHa aDyte Uğrayan Tırafi göırİrunuıDındsıYAçma Ehl iyt rBilmedmğr - DisiplelvCezasınınMarunuıEdiemesinüe la aDyte UğrayanınMMeşruUŞıhsa vstGüncÇaYBSrUMenfaaa rBilmedmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR14-11037>EİDARENİTÜDÜZE9LAYİCİV ŞA9MİYAPMAÜYETKİSİ (vTürevsÇaYBSrUYetFa n dmğr Dıyanağırn öırDameleemelYrerın Kab n memesrEvev nlğnlatTanınnnvHa sı DıraltmemesrE ediğEe- Hastane Enf>ksiyonlArıEYüks>kMLisansÜProğramınınMlemşirylik MesliğEyastSaglli n dmğr lemşirylik YKarameliğininMUzmln lemşiry n meEKoşualÜrını Dıraltıa NHİÇaykte n ameyLsaplv- HukukUZMçN HEMŞİREK(ÜLisansÜMezuar lemşirylırEa MeslekleriylevSaglli LisansütüYEğie T AönDairUzmlnuaşmdlArı Hauinüe Uzmln lemşiry n nDair7tanacailArı -tGülhane AskYriMTıptAkademisi SığlekYBieimleriÜEnstitüsü Hastane Enf>ksiyonlArıEYüks>kMLisansÜProgramı daeYüks>kMLisansını TÜmamlayan Dında nınMUzmln lemşiry n nDair7tanmemesında lYapıar ( Tul Edilmemelerih- HukukHASTİNE ENFEKSİYONLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (Ylemşirylik MesliğEyastSaglli n dmğr - Hastane Enf>ksiyonlArıEYüks>kMLisansÜProgramı ı TÜmamlayan Dında nınMTÜmamlalerihYüks>kMLisansÜProgramı ınMlemşirylik MesliğEyastSaglli n meleri Gedikç siHastUzmln lemşiry n nDair7tanmemesında lYapıar ( Tul Edilmemelerih- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR14-8833>EÖZELkİĞİÖRE VE REHABİLİTASYON MERKEZİNDEkENGELLİkBİREYLERE rER7L19 İĞİÖRE BEDELİ (v edill BiagllsrEa Sisteme iriemisieS BucuYTaha sukıEtt eied ğEvÖdemeneleHangiYTırihteeYöesödcağrna ğıSrYDameleemeEdilmemelerih-YDında nınMÖdemeeSsteminsta SüreleAçterihDındnınMBaşv ÖğETırihEEvetCevapYSüresine GöİL B FireenmesiE edilirken ÖdemeeDKarmiETırihEEEsasEAlınnDairSüre Aşım YKaeaüen u Mü ninvlatalb n dmğr - HukukSÜRE AŞIMI HAKKINDA ESAS ALINACAKVLİRİH (vÖzSL Eğie T vstR hLbreitasyon Merkez ninvEngelliYBSreylYrerÜzeieen Eğie T Bandlrnin TıhsaliÜİçrnvatal ye Yöeteri Başv ÖğEHa sı daeAçılan DınddarÖdemeeDKarmiEEsasEAlınnDairDındnınMSüre Aşım YKaüaüen u Mü ninvlatalb n dmğr - Mevzuatında ÖdemeneleNeMZamaneYöesödcağrtDameleenasd ğEnüen Dınd Açma SürenintDında nınMÖdemeeTalebi İçrnvatal ye Yöeteri Başv ÖğETırihEEEsasEAlınnDairB FireenmesiE ediğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR14-10360>EİDAREkMAHKEMEKÜkKADİYININkYARİNEkGETKR7LMEKİİ(vutal lYrinYMahkeassp/ ÜylÜyına (mekvZoÖğndaen dmğrYatal MahkeaslırEeK/ ÜylÜyınınMEnv eç OtuztGünYİçrnde Yer neY etieiemesiY ediğEe- B FiriiYSüreiiYAtamddveyatGöİLİlsldiemehaki BlerEae KArşıUAçılan İrunuıDındlArı dae öİLİ SüreiYrrnin DolmesıYHauinüe K/ Üyınr (gğlandcağrtTırihtee (gğlandbreSlikEGöİLİlsldiemehSüresi Kalmeleri göırKadroya AtamddZoÖğnlulmğrnunMdilmemelerih- HukukBELİRLİkSÜRELİkATAMAKrEYAkGÖGörLENDİRİMELERE KARŞI AÇILATÜ İLİŞkDAVALİYINDAkrER7L19 YÜRÜTMEYİÜDURDURMAkKADİYININkYARİNEkGETKR7LMEKİİ(vK/ Üyınr (gğlandcağrtTırihtee (gğlandbreSlikEGöİLİlsldiemehSüresi Kalmeleri göırKadroya AtamddZoÖğnlulmğrEdilmemelerih-YYö gsıp/ ÜyınınMYer neY etieemesiEaagllinin Parasnuıp/yıplÜrınınMBilmemesıYD Öğmuıda İşbğEHa ıp/yıplÜrınınMGidzeiemesiESunde Hastn Lsaplv- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR14-10030>EÖYPkATAMALİYI (Üç Yıle eçn>denvÖYPkAtamdlArı a Başv ÖÜmameEaşi BineleurunuiESstemi -taşi BinMDıyanağırÖinde TıÜyesiEYetişt r DÜProgramı a a SüreleUsuu vstEsaslAr'ınM"...VeıBir Dıha ÖYP'iytBaşv ÖğlArıEonbuuıEdiemez"eabal siniırYürütmesiaEadDurdmrulmesrYmanda HastlYapıi DıyanaktaatYoksunrKalantDındyd onu aki Büe lYapıar ( Tul Edilmemeleri- HukukÜÇ YILkGEÇMEDENKÖYPkATAMALİYINAKBAŞVURAMçMç İŞA9MİNİTÜ İLİŞKİİSTEPİ (vİşi BinMDıyanağırÖinde TıÜyesiEYetişt r DÜProgramı a a SüreleUsuu vstEsaslAr'ınM"...VeıBir Dıha ÖYP'iytBaşv ÖğlArıEonbuuıEdiemez"eabal siniırYürütmesiaEadDurdmruldmğr - HYapıi DıyanaktaatYoksunrKalantDındyd onu aki Büe lYapıar ( Tul Edilmemeleri ınM özytieYliğE- HukukYÜKSEK Ö. 1ÖREVKURULUKBAŞKçNGIĞI İŞA9MİNİTÜ İLİŞKİ(Üç Yıle eçn>denvÖYPkAtamdlArı a Başv ÖÜmameE-taşi BinMDıyanağırÖinde TıÜyesiEYetişt r DÜProgramı a a SüreleUsuu vstEsaslAr'ınM"...VeıBir Dıha ÖYP'iytBaşv ÖğlArıEonbuuıEdiemez"eabal siniırYürütmesiaEadDurdmruldmğr/HYapıi DıyanaktaatYoksunrKalantDındyd onu aki Büe lYapıar ( Tul Edilmemeleri- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR11-309>EADİŞTIRMA GÖGörLİSİ OLAbAKVGÖGörVYAPİN YÜKSEK LİSANS Ö. 1NC7Kİİ(v2547 S.K8dMd.ı33/a p/psamı daeAraştırme GöİLİlisirn aDairAtamds ıınUYaesömesrESstemi -tMd.ı33/a'da ÖngöİülenMSüreçEuki tiem>dea Atamds ıınUYaesöameyLsaplvGedikç siHastTesasTEdreeleaki Büe verDındnınMu MüEneeğıSrY n ÜydaelYapıar ( Tul Edilmemelerih- HukukYÜKSEKÖ. 1ÖREVKANUNUKMD. 50/dVKAPSAMINDAkGÖGörVYAPİN ADİŞTIRMA GÖGörLİLARÜ (M2547 S.K8dMd.ı33/a p/psamı daeAraştırme GöİLİlisirn aDairAtamdlÜrınınMYaesömesrESçrnvBaşv ÖÜbreSliklırEe- HukukÖ. 1ÖREVYARDIMCIGIĞI KADROLİYI (M2547 S.K8dMd.ı50/dVK/psamı dae öİLİ YöeanlÜyınMMd.ı33/a'yL GöİL Araştırme GöİLİlisirn aDairAtanÜbreSliklırEe-r7tanmeeTalebi ÜzıninevMd.ı33/a'da ÖngöİülenMSüreçEuki tiem>dea aki B Tesas EdreY DyYliğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR13-2436>EYARDIMCI DOÇENT / DOÇENT VE PROFESÖR KADROLİYINAEYAPILİCAKVATAMALİYİ(vK/nunda B Firtieen KoşualÜrınrDışı daeÜniversitelırrnvSentolArıETırafi göırYösndaeYer Almeyana enSL vstObjilt fMEkeKritırler SçrnvYüks>köinde TıKmrğlununMOn/yınınMAlınmesıdınrZoÖğnluYO dmğrs-eÜniversite Tırafi göırİ öırEdreele n o İçrnvahe HaçrvevHizmytt ediller neY öİL etieieeleÖzSL vevİ öırEdreele ndroya Özgü KoşuarB FireenmesinrnvYüks>köinde TıKmrğlununMİznineYTabi n melerih- HukukÜNİVERSİTEkTADİFINDATÜ LATÜED7LENKKADRO (vİhe HaçrvevHizmytt ediller EGözvÖaüadeEBilmedmrulaDaira öırEdreele ndroya Özgü Spesifik KoşualÜr AranmesrESçrnvYüks>köinde TıKmrğlununMOn/yınınMAlınmesıdınrZoÖğnluYO melerih-Ya nnlaeYer AlantKoşuaunvahe HaçrvevHizmytt ediller hımda yUnt etieieipY etieiemediğEaEadDeara TEnia AtamdEaşi Bine KArşıUAçılacairDınddaeİdali Yö gsıTırafi göırYöesödcağrt- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR15-821>E6360fSAYILIVKANUNA GÖGö TÜZELkKİŞİLİĞÜ SONA ERDİRİLENKİDAREk( DevSrYTasfliytvs PayUnştırme KomisyonlArına KAtılıme- BüyükşehirUB FaaliysinstDKaüşelikYB FaaliyyirTemsreeleal B FaaliytBaşkanrnınMTüB ToplÜntı nDa KAtılımıvSığlanLsaplv- HukukDEVİRkTASF7/5VVE PAYLİŞTIRMA KOMİSYONLARINAKKATILIMİ( 6360fS.r nlğnL GöİL BüyükşehirUB FaaliysinstDKaüş DÜ-eal B FaaliysinirTemsreeleB FaaliytBaşkanrMTüB ToplÜntı nDa KAtılLsapl/Yalnızca al B FaaliysininUYetFa Alanı dakiYTasfliytvs PayUnşımlÜra a SüreleToplÜntı nDa KAtılımıvSığlanmesında usabetEdilmemelerih- HukukİLKB A997/5VBAŞKçNIİ( 6360fS.r nlğnL GöİL BüyükşehirUB FaaliysinstDKaüş D/DevSrYTasfliytvs PayUnştırme KomisyonlArına KAtılıme- BüyükşehirUB FaaliysinstDKaüşelikYB FaaliyyirTemsreeleal B FaaliytBaşkanrMTüB ToplÜntı nDa KAtılLsaplh- HukukBÜYÜKŞEHİR B A997/5 ÜNEkDÖNÜŞECEK İLKB A997/5Sİ (vDevSrYTasfliytvs PayUnştırme KomisyonlArına KAtılıme- al B FaaliytBaşkanrnınMYalnızca al B FaaliysiUYetFa Alanı dakiYTasfliytvs PayUnşımlÜra a SüreleToplÜntı nDa KAtılımıvSığlanmesıvDoğrurn meleri/al B FaaliytBaşkanrMBüyükşehirUB FaaliysinstDevrediemevahe mnuiEBilmenn TüB ToplÜntı nDa KAtılLsaplh- HukukŞLİCAKVVE BORÇLARI DEVRALMçİ( 6360fS.r nlğnL GöİL BüyükşehirUB FaaliysinstDKaüş D/DevSrYTasfliytvs PayUnştırme KomisyonlArına KAtılıme- al B FaaliysinirTemsreeleB FaaliytBaşkanrMHer HangiYBSrYHairAlacairBorçEye da Mal V Tulri ınMBüyükşehirUB FaaliysinstDevrediemesiEahe mnuiEBilmenn TüB ToplÜntı nDa KAtılımıvT BinMEdieYliğEe- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR14-8893>EYGS'DEkSORULACAKVSORULAYINk%20'SÜNİTÜYAYINLANMçSI İŞA9Mİ RUÖsymeYKara TıKmrğluep/ ÜyınınMurunuiESstemi -tKAtılımcılÜrınrSınavdaeYöetlklÜyı/YöeamedlklÜyıvS rulÜra a Sürelen aDairYlnulşlÜrını/DoğrulÜrını EksiklerinitBremekrİstemeleriÜEnTDoğalvHaklArırn dmğr/asteminronbuuüE edilt ğE - HukukHAKkARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ (ıYgs'üeeS rulÜsak SorulÜrınk%20'sininUY/yınlanmesıvaşi Bi/ÖsymeYKara TıKmrğluep/ ÜyınınMurunuiESstemi -tDındlı utal cetHYapıi Güveleik 7çl ul EvstŞeffaful Ealkelerinerın Kab n aDairTesasTEdreeleaki BinU"AdreUYö gslanmeEHa sı"Evst"MahkeasiytBaşv ÖğEHa sı"nıvDoğrudanaveya Do nylb n aDairİhlnuıEtt ğE/aşi BinMurunuıEdiemesiE edilt ğE - HukukÖSYMİYÖN9TİM KURULUkKADİYININk İLİŞKİİSTEPİ (vYgs'üeeS rulÜsak SorulÜrınk%20'sininUY/yınlanmesıvaşi Bi -tDındlı utal ninUŞeffaful EvstAçl ul EalkesiE ediğEnce SorulÜrıEvetCevaplÜrını TÜmam yUntAçl uamaklAMYükümlürn dmğr/SorulÜrınkBelliYBSrMYüzdesineleAçl uanmesıvaşi BininMurunuıEdieYliğEe- HukukŞEFFAFLIKkVE AÇIKLIKkİLK5Sİ (vYgs'üeeS rulÜsak SorulÜrınk%20'sininUY/yınlanmesıvaşi Bi/ÖsymeYKara TıKmrğluep/ ÜyınınMurunuiESstemi -taki BinU"Ha rArama Özgürlüğü"U"AdreUYö gslanmeEHa sı"Evst"MahkeasiytBaşv ÖğEHa sı"nıvDoğrudanaveya Do nylb n aDairİhlnuıEtt ğE/Dınd onusuTaki Büe lYapıar ( Tul Edilmemelerih- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR15-2339>EBÜYÜKŞEHİR B A997/5 Ü ÖZELkDOLMUŞ MİNİBÜSkYÖN9TM1LİĞİ (TopluvTaşımevHizmytinele nmu HizmytivNHİÇayğirTaşılerihB FaaliylerıTırafi göırSmeuömesınınıAsıl n dmğr - B FaaliylerinıAsiiYSuBucuYOömaktan p/ynnk nnan pmral oymaYDameleemeEYöemevHizmytidDearaeemeEYetkisirBilmedmğr YetkininıB FirsizEvstÖlçüsüz ualÜöılameyLsapl- HukukÖZELkDOLMUŞ MİNİBÜSkÇŞLIŞMA İZNİNİTÜB A997/5VTADİFINDATÜGEREKŞKİGÖGÜLDÜĞÜ ZAMANÜGERİ ALINABİLECEĞİ DÜZE9LAMEKİİ(utal ninUNesnSL vstSomutÜKritırler B Fireem>ksizintDilDdiğE veya Keldisincev edill Göİdüğü lerhangiYBSrYZamandaeÇalışma İzinlerinitSrunuıİmkanrMTanrlerih-Yatal ninUKeyfit (gğlamelÜrınınMÖaüaü AçLbreSlikESoyutÜB FirsizEvstSubjilt fMNHİÇaykli DameleemeninMHYapı B Fire lik Slkesinerın Kab n dmğr- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR14-10203>EİDARİ ŞA9MİN İLİŞKİİSTEPİ (vSığlekYHizmytleri inMüeeSmeuldmğr TıptFakültesEnder öİLİ Yöean Öinde TıÜyelYrrnin Mesai Sıaalerine (mesınınıSığlanmesıvımda yUntPersonSL Devam Kayıt Sistemi n uştmruömesıngödve Bue (gğlamenınıAkademiktPersonSL YKaüaüen Sona ErdieremesiESstemiyletYöesödnMBaşv Öğ ğdru MüEnüe lYapıarAn Kabul Edilmemelerih- HukukMEKAİ KONTROLÜ (ıMesai KontrolününvAkademiktPersonSL Sçrnv (gğlanmemesrESstemiyletDındlı utal ye Yöeteri Başv Öğ ğdru MüE Yolmedakieİşi BinMurunuiE- TıptFakültesEnder öİLİ Yöean Öinde TıÜyelYrrnin Mesai Sıaalerine (mesınınıSığlanmesıvımda yUntPersonSL Devam Kayıt Sistemi n uştmruömesıngödlYapıarAn Kabul Edilmemelerih- HukukAKADEPİK PERSONELİNkMEKAİ DÜZE9İ (vÇalışma Sıaalerine RiaiytYYKaüaüen TıptFakültelerEaüe öİLİ Yöean Öinde TıÜyelYrrnin DiğertFakültelerüe öİLİ Yöean Öinde TıÜyelYrrndeneFar UıeDeğYrasldieremesiE edilt ğE - İdali Ski BinMurunuiE- HukukPERSONELkKAYIT SİSTEPİ (vutalieİşi BinMurunuiE- SığlekYHizmytleri inMüeeSmeuldmğr TıptFakültesEnder öİLİ Yöean Öinde TıÜyelYrrnin Mesai Sıaalerine (mesınınıSığlanmesıvımda yUntPersonSL Devam Kayıt Sistemi n uştmruömesınınMHYapıar (gğ rn dmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR15-174>EKADİYIN HÜKÜM FIKYASI (UYAPMOrtnmı dae üveleiÜEliltronik amzavSletamzalanmış n Üy SletIslak amzalsıp/ Üyın Hüküm FıkresınınMFar Uıen mesrE- T Byizee onu p/ Üyın Bozuömesınıv edilt rdiğE- HukukİLEKTRONİK MZA (UYAPMOrtnmı dae üveleiÜEliltronik amzavSletamzalanmış n Üy SletIslak amzalsıp/ Üyın Hüküm FıkresınınMFar Uıen mesrE- T Byizee onu p/ Üyın BozuöulLsapl- HukukHÜKÜM FIKYASINDAkÇEŞKŞKİ (p/ Üyın BozuöulLsaplE- UYAPMOrtnmı dae üveleiÜEliltronik amzavSletamzalanmış n Üy SletIslak amzalsıp/ Üyın Hüküm FıkresınınMFar Uıen mesr- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR15-5090>EİİLİŞkKADİYLİYININ NİTELİĞİ (İrunuıp/ ÜyınınMSki BiMHYapıele nldırlerihAynıvaşi Be KArşıUAçılan Dındyd ArşıUMahkeassincevArtık lYapı Ai Binderdilmemeyanaaki B Ha sı dae n Üy Üzeiemesine Yer O melerihp/ ÜyıEÜzeiemesiE ediğE -rDındnınMu MüEeK/ ÜylÜyınınMlYapıi uşi BinM eçeriiliğine BSrYEtkisirBilmemelerihAynıvaşi Be KArşıUAçılan Dındlayda MahkeaslırEeBığlayıa O meleri- HukukİİLİŞkDAVASININ REDDİkKADİYININkNİTELİĞİ (lYapıi uşi BinM eçeriiliğine EtkisininıBilmemelerihR aıKArÜyınınMAynıvaşi BEHa sı daeAçılan Dındlayda Bığlayıa O meyLsaplE- Aynıvaşi Be KArşıUAçılan DındnınMu MüEnee n Üy Üzeied ğEnüen Bahisle Bakılan DındnınM onusuze nldığıdınr nbuuüHast (uşmezulğışvEsası Ha sı dae n Üy Üzeiemesine Yer O melerina n Üy ÜzeiemesininMMümkü rn meleri- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR15-4683>EORTAK SINAVVSORUSUNUTÜ İLİŞKİİSTEPİ (vBieimsSL veyatTekniirBSrYHatatBilmemeyanaDınd onusuTSorununMİrunuinir edilt rSrYBirvHğsusEdilmemelerih-YBieirkişiYRapoÖğEHükmeEEsasEAlınnDairSoÖğEvetCevabındaeBieimsSL veyatTekniirBSrYHatatBilmemeyanaSorununMİrunuinir edilt rSrYBirvHğsusEdilmemelerihGedikç siHastDındnınMu MüEninMYer nüern dmğrs- HukukBİLİRKİŞİ İNCELEMEKİK(ÜDameleenYRapoÖdaLa gllirSorudaeBieimsSL AçıgöırTer MüüeeEdieeliirBSrYD ÖğmEGözeenasd ğEeYKaüaüe öİüş B Firtied ğEe- utirazuArÜYerEaüe öİüe DyediktSöz onusuTRapoÖğnEHükmeEEsasEAlınnbieelik NHİÇaykte onbuuıEdiediğE - HukukSINAVVSORUSUNUTÜTEKNİK NCELEMEKİK(ÜBieirkişiYSncÇasassiYmaticesindytDameleenYRapoÖdaLa gllirSorudaeBieimsSL AçıgöırTer MüüeeEdieeliirBSrYD ÖğmEGözeenasd ğEninıB Firtied ğEe- BieimsSL veyatTekniirBSrYHatatBilmemeyanaDınd onusuTSorununMİrunuinir edilt rSrYBirvHğsusEdilmemelerih- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR15-6718>ETEOG ORTAK SINAVVSORUSUNUTÜ İLİŞKİDAVASI (MilliYEğie T Baklnulri vstÖSYMİTırafi göırYöesödn Merkez vstOrtnkrSınavlÜrınkİş vevİki BlerEıSastS BuçlAyına KArşıUDınd Açma SüresininMOntGünYn dmğr - Ksödvuze itapçeri gödS rulÜra KArşıUBeştGünYİçrnde atiraz EdieebieYliğEeB Firtiemesine KArşınUDınd Açma SüresininMOntGünYn dmğrnunMGösteİilmemişUOlmesrE n şlsıdgöLDında ıınUYanıltsögıpl enSL Dınd Açma SüresininM eçeriiYOlLsapl- HukukÖZELkYASALİYDAkGENELkDAVA AÇMA SÜREKİKDIŞINDAÜAYRI DAVA AÇMA SÜRELARÜNİTÜÖNGÖGÜLDÜĞÜ HALLED (utal Tırafi göırİşi BinMTabi n dmğr Dınd Açma SüresiMGösteİilmedikç eÖzSL Dınd Açma SüresininMuki tiem>sininMOlanağınınMBilmemelerih-Ya glli İşi BinMTebl ğEnüen atibal neÖzSL Dınd Açma SüresininMğeğil enSL Dınd Açma Süreni r (gğlanmesıE ediğE- HukukÖZELkDAVA AÇMA SÜREKİNİTÜÖNGÖGÜLDÜĞÜ HALLEDDEkGENELkDAVA AÇMA SÜREKİNİTÜGEÇERŞKİOGMAS K(İşi BinMTabi n dmğr Dınd Açma SüresiMGösteİilmedikç eÖzSL Dınd Açma SüresininMuki tiee DyYliğEe- Merkez vstOrtnkrSınavkİş aşi BEvstS BuçlAyına KArşıUOntGünlüktDınd Açma SüresiMÖngöİüldüğü Ansak Ksödvuzda B ştGünlüktatiraz SüresiMB Firtiemesine Rağmea OntGünlüktDınd Açma SüresiMB Firtiemed ğEnüen Dınd onusuTaki Büe 60tGünlüktDınd Açma Süresini r (gğlanmesıE ediğE- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR15-4044>EİLÇE MİLLİkİĞİÖRE MÜDÜRLÜĞÜ İŞA9MİNİTÜ İLİŞKİİSTEPİ (Dında ıınU5434fS.r .' ğ r408dMd.ıHükmür ( Tınca Atmış B ştYaşını Do dmrdmğr göırDo nyıeÖzSL Öinde TıKmrğmu daeÇalıştırı nmeyLsapl göırBahisle Çalışma Talebininru Müediemesine ğıSrYDındyd onu aki Büe verDındnınMu MüEEYKaüaüeki Mahkeassp/ Üyında lYapıar ( Tul Edilmemeleri- HukukÖZELkÖ. 1ÖREVKURUMLİYINDAkÇŞLIŞMA (Atmış B ştYaşını Do dmranlÜyınMÖzSL Öinde TıKmrğmlArı daeÇalıştırı nmeyLsapl a ğıSrYHüküm İçzeeneMillîYEğie T Baklnulri ÖzSL Öinde TıKmrğmlArı YKarameliğininMYürürlüktenEKalkterih-YDındyd onu aki B neHYapıarın Kab n dmğr- HukukYAŞ HADDİk(Dındyd onu aki BETırihEnüe YürürlükteEBilmenn MillîYEğie T Baklnulri ÖzSL Öinde TıKmrğmlArı YKarameliği SletÖzSL Öinde TıKmrğmlArı nlğnğ daeYöşYHaMüEneeğıSrYlerhangiYBSrYKlsıtlayıa HükmeEYer Üzeieasd ğEninı özytiemesiE edilt ğE- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR15-4292>EMAD19 RUHSATIÜİLEkİŞA9TİLENKMAD19LEDDEkDörLETİTÜHAKKIK(ÜOcaktan Çık Ttsödn MadeıinMOcairBaşındakieFiyatındanEAlındcapl Devl ae KArşıURuhsateSıhibininES rumliYn dmğr - RödovansÜSözlışmesrHastRuhsateSıhibindeneMadeıinMuki tmesinirAlantKişininMğevl aEneMadeıüeki Ha sı manda HastRuhsateSıhibine Kesieen Cezaya KArşıUDınd AçmaktarlYapıi Y/ ÜyınınMBrlmedmğr - HukukRÖDOVANS SÖZLAŞMEKİK(ÜMadeırOcağınınMuki tiem>siYmanda HastDevl ae KArşıUS rumlilmğrnrRuhsateSıhibine AiteO dmğr -tDevl a Ha sı BandllYrrnin latalb HesaplÜnmesına Dayalb CezarRuhsateSıhibine Dameleend ğEeRuhsateSıhibininEMadeıiMuki tene Rücu EdYliğEaüen uödovansÜSözlışmesrnin DiğertTırafi ın CezaEaşi BineleurunuiEDındsını AçmaktarlYapıi Y/ ÜyıMBrlmedmğr - HukukDAVA AÇMAKTA HUKUKİVYARİYİ(vSubjilt fMDınd Şartıen dmğrYarunuıDındsınd onu aki BastKişisSL GüncÇaYvevMeşruUBSrUMenfaaa rİhlnuıEdiedaEa Subjilt fMEhl iyt rBilmedmğr - uödovasÜSözlışmesrHastMadeıiMuki tenvDında nınMMadeıüeki Devl a Ha sııınUYanlış HesaplÜnmesına Davnylb CezaEaşi Bine KArşıUDınd AçmaktarlYapıi Y/ ÜyırBilmedmğrnunronbuuüE ediğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR11-4319>EB A997/5NİN ŞA9TTİĞİ PLAJDAkGERÇEKLAŞENKKAZA NEDENİYLEkMADDİkVEkMANEVİ TAZMİNATİDAVASI (HizmyttKusururBilmedmğr İMüEesı/Dında nınMKaza manda HastFelç n dmğr - B FaaliyceMuki tied ğEeAnlaşsöantPlajdaeYine B FaaliyceMYöesödnMBetonvSettenvTehl keiiYAtlayışlÜyınMÖleenassi vstDearaeenassi SçinMTedbSrYAlındcapl- HukukB A997/5NİTÜYAPILATÜBETON S9TTENKLEHLİKELİkATLAYIŞLAYINkÖNLANMEKİKrE DEN9TLANMEKİKAÇISINDATÜTEDBİRLERİ ALMAS KGEREĞİ (PlajınMB Faaliy Tırafi göırİşi tied ğEe- BetonvSetinvTehl ke Arz EdYliirBSçimdeEYöesögıpl ve BueBöFgsüe DeaizintSığUOlmesrEmanda HastBmragöırDeaizeYAtlayışlÜyınMB FaaliyceMÖleenasd ğE- HukukKAMU HİZMETİTİTVKUSURLUkİŞA9TİLDİĞİTİTVKABULÜ (BetonvSetinvTehl ke Arz EdYliirBSçimdeEYöesögıpl ve BueBöFgsüe DeaizintSığUOlmesrEmanda HastBmragöırDeaizeYAtlayışlÜyınMB FaaliyceMÖleenasd ğEe- Müteİafik KusurrBilmedmğr/BetonvSetEmanda Hast edill Güveleik ÖleemlYrrnin AlınıptAlınmeleri ınMTespieie edilt ğE- HukukADLİkYARGIkYARİNDEKİkYARGILAMANINkGÖZ1ÖRLMEKİİ(BieirkişiYRapoÖlÜyınınMDikkaterAlınLsaplE- YerÇaYMahkeascev edil BetonvSetinvYöesmi vstGedilse Güveleik ÖleemlYrrnin n upEn memesına GöİL B FireenYliirKusurrD ÖğmuıL GöİL n Üy ÜzeieYliğE/B Faaliynintİşi tt ğE PlajdaeGedçiklışenMKaza/HizmyttKusururBilmedmğr- HukukB A997/5CEkGÜV19LİKkÖNLAMLARÜNİTÜALINMAS K(Dında nınMBetonvSetEÜzıninde aıeleArkagöş Tırafi göırİtelenm>siYmanda HastDüşassi vstFelç n mesrEn öyında B FaaliytTırafi göır edill Deara Tlerinıver ( TılayınMYaesöıp YöesömelerihNoktası daeAraştırme YaesömesrE ediğE -rPlajınMB Faaliy Tırafi göırİşi tied ğE- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR14-11377>EMADDİkANLAMDAkK5SİN HÜKÜM ( (uşmezulğışvEsasını Çözyn NihaiYYö gsıp/ ÜyınınMKimsS Tırafi göırDeğiştieiememesinirverDıhödS nraeAçılan Dınd Bakıml göırBağlayıa O mesını DiğertBSrYAnlatımlÜ TıraflÜyeAresındakie (uşmezulğışvBir Dıha Dınd onusuTYöesömemesınıvafade Ett ğE- HukukUSUL HÜKÜMLARİNEk YGUN AÇILMIŞkDAVA (Dıha ÖncevAçılan DındnınMSüre Aşım manda HastR MüE YolmedarÜzeieen p/ Üyın Kesin Hüküm NHİÇayğirTaşımelerih-YKesin Hüküm Nanda HastDındnınMu MüEnee n Üy Üzeieebiem>siYUsuu Hükümlerine (gğ rAçılmış BSrYDındnınMV TulriYHauinüe Mümkü rn dmğrnunMGözytiemesiE edilt ğE- HukukSÜRE AŞIMI (Dında nınMİlk Başv ÖğyaUÜzeieen Cevaba KArşıUAçterihDındnınMSüreüen ÜzıninevAynıvKişilYr Ha sı daeYinevAynıvSstemletDındlı utal ye YenirBSrYBiagl ve B Fg ÜSebebi İlytBaşv ÖmesıYHauinüe MahkeasnrnvBaşv Öuyu YenirBSrYBaşv ÖğEn aDaironbuuıEdipEaşişvEsasınae eçn>sieAksi Tılt rdeUDındyıYSüre Aşım göıru Müie edilt ğE- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR15-4063>EDOÇENTLİKkYÖN9TM1LİĞİTİTVKISM19k İLİŞKİİSTEPİ (ÜniversitelıraresıeKmrğlunr öİLİ vytYetkieerinitB FireeyeleÖzSL vevYasnuıDameleemelYrE n şlsıdgöLYüks>köinde TıKmrğlununMDoçenteik Sınavı onusudgöLDameleemeEYöesöabieYliğEninronbuu EdreY DyYliğE - YKarameliğinMurunuiESsteneneMaddelerEaüe YetFa YKaüaüen lYapıar ( Tul Edilmemeleri- HukukYETKİVKURİŞLİYI (Doçenteik Sınav YKarameliğininMYüks>köinde TıKmrğlu Tırafi göırÇık Tı mesrEvevYKaramelik HükümleriniırYürütüemesiEYetkisi inMüeeYüks>köinde TıKmrğlu Başkanrndaen dmğrYGözytied ğEnüehAyrı TüzSL Kişilyğirn öırÜniversitelıraresıeKmrğlunrYKarameliklevBığlıEYetFa İçzeesinüe TutulmesrYYetFa pmrallÜyına (gğ rn meyLsapl- HukukÜNİVERSİTELED İYASI KURUL (Doçenteik Sınav nınMÜniversitelıraresıeKmrğlcarYöesödcağrtBr Sınınd ğıSrYEsaslArınMBreKmrğlcarB FireenYliğEeYinevÜniversitelıraresıeKmrğl BünyesindytOluşmesıeÖngöİülenMDoçenteik Sınav KomisyonlArınınMTeşkie Çalışma EsaslArı vstGöİLİlsrinitB FireemeEYetkisi inMüeeBreKmrğldaen dmğr- HukukSINAVVESASLİYININ BELİRLANMEKİK(Eser SncÇasassiYveeSözlürSınavdaeBaş Tısızrn öırAdayUnrışvBir S nraki HangiYDKarmde Sınınd Başv ÖÜbreSliğEneeğıSrYlğsuslÜyınM2547 S.r .' ğ rMd.ı64/btB ndir ( Tınca Ansak ÜniversitelıraresıeKmrğl Tırafi göırDameleenebieYliğE- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR15-10918>EÖSYMİKADİYININk İLİŞKİİSTEPİ (Dında Tırafi göırYüks>köinde Tev eçişıSınavındaeSınav KmrallÜyına (meleri göırBahisle Sınav nınM eçersizESdyılmesına Dayalb -rAdayınrSınava a SüreleMağdur iyt nrnvutal cetGidzeiemesiEEğie T Ha sııınUÖzüneYvehımda na Dahar (gğ rn dmğr göırDınd onusuTaki Büe lYapıar (gğnlu E öİüe DdiğE- HukukHAKKANİYET İLK5Sİ (Sınav CevapYKağrdıEvstS ÖğE itapçeri ınMTesl T EdiemesiES rumlilmğrnunMAdayUnröLYükeenassi vstYer neY etie DyYnlYrerYöeterımr (gğlanmesınınMla san iyttalkeleriylevBığdaşmdyLsapl- HukukİĞİÖRE HAKKININk HLİŞKİ(Ösymep/ ÜyınınMurunuiE- Sınav CevapYKağrdıEvstS ÖğE itapçeri ınMTesl T EdiemesiES rumlilmğrnunMAdayUnröLYükeenassi vstYer neY etie DyYnlYrerYöeterımr (gğlanmesınınMla san iyttalkeleriylevBığdaşmdyLsapltGibiEEğie T Ha sııınUİhlnu neYüeeYol AçLbreSliğE- HukukSINAVVESNASINDAkTUTANAKVLUTUGMAS K(Sınav CevapYKağrdıEvstS ÖğE itapçeri ınMAdayUnrgöırTesl T AöınmesıdınrMümkü rn meleriYHaulerüe deUD Öğmuı MutlaıarTutanakrAlanarAlınLsaplEve BueTutanaklaeBiraykte Sınav EvrakıdınrPoşraeenipETesl T EdieYliğEninrGözytiemesiE edilt ğEE- Ösymep/ ÜyınınMurunui- HukukSALON GÖGörLİLARÜNİNkSORUMLULUĞUk(Sınav SoÖğEvetCevap AnahtArınınMTutanakrAltlnatAlınnDair üveleiÜBSrYŞekrede Dındlı utal ye UUnştırıömesıngödve Sınav EvrakıdınrToplÜnmesıngödAdayUnrışvğeğil Sınav GöİLİlileriniırBirinci Del ceüen SorumliYn dmğr- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR15-5182>EMADDİkVEkMANEVİ TAZMİNATİDAVASI (atal MahkeassincevFıragat Nanda HastDınd Ha sı dae n Üy Üzeiemesine Yer O melerina n ÜnEÜzeiemesiEÜzıninevDında AeeyhinevMıltuUÜzkal a Ücnde nevHükmediemesiE edilirken TalepTEdreeleMaddi Tızminat MiltArl Üzıninden Nispirn aDairHesaplÜnÜnEÜzkal a Ücnde nevHükmediemesininvlatalb n dmğr- HukukISLİH (DındrAçılleriYSıradaeIslahıİmkanrdınrn memesrEmanda Hastla ıp/ybına ğÖÜmamekvımda yUntTalebinihYüks>kMTuttmğr DeğYrasldiered ğEnüehTalepTEdreeleMaddi Tızminat MiltArl Üzıninden NispirÜzkal a Ücnde nevHükmediememesiE edilt ğE- HukukHAKkARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ (Dında nınMKualÜölerihAndyLsalvHaklArırmanda Hastn ağan Dışı AğıTul taUBSrUMnuiEYükrAltlndae nlmışrn mesınınMla rArama ÖzgürlüğüVK/psamı daki Mahkeasye ErişiT Ha sıEÜzıninde n ağan Dışı BSrYKlsıtlama n uştmrdmğr - Maddi vevManevi Tızminat Dındsı) HukukDAVADATÜFERAGAT (Maddi vevManevi Tızminat Dındsıh-Yatal MahkeassincevFıragat Nanda HastDınd Ha sı dae n Üy Üzeiemesine Yer O melerina n ÜnEÜzeiemesiEÜzıninevDında AeeyhinevMıltuUÜzkal a Ücnde nevHükmediemesiE edilt ğE- HukukVEKALET ÜCRETKİ(Dında nınMMaddi D Öğmuığ ElverişsizEOlmesrEmanda HastLehinevAdliYYö dımhp/ ÜyıEÜzeied ğE/DındrAçılleriYSıradaeIslahıİmkanrdınrn memesrEmanda Hastla ıp/ybına ğÖÜmamekvımda yUntTalebinihYüks>kMTuttmğr -hTalepTEdreeleMaddi Tızminat MiltArl Üzıninden NispirÜzkal a Ücnde nevHükmediememesiE edilt ğE- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR15-13509>EHÜKÜMLÜNÜNKİDAREkMAHKEMEKÜNEkDAVA AÇMASI (Hükümlüye Vasir7tanmışrn dmğr - Dında nınMVasisininMucaz aEevstİzin B Fg si AlmeksızınUDınd AçmakEvev nlğn YolmeatBaşv Ömek onusudgöLEhl iyt rBilmemeleri göırTeirBaşınahp/ ÜyıET Byiz EtmesininMMümkü rn meleri/Ehl iyt/Fiil Ehl iyt /Klsıtlbul /Dınd Ehl iyt rBilmememdsı) HukukKISITLILIKkHİŞKNİTÜGÖZ1ÖRLMEKİİGEREĞİ (BSrMYılrÜzya Dahar zunYSüreiiYÖzgürlüğüVBağlayıa BSrMCezaya MahkğmEn öırHer ErgEninrolsıtlanLsaplE- Elüeki DınddaeHükümlününvAçmışrn dmğr DınddaeKlsıtlbrn dmğr göır nlğn YollArı a Başv ÖÜmayLsapl ınYMahkeascevDikkaterAlınmesıE edilt ğE/VasininMucaz aEevstİzin B Fg si) HukukDAVA İÇİTÜVASİNİTÜ CAZ1ÖRkVEkİZİTÜB AG5Sİ (Aksi HaudeeHükümlününv nlğn YolmeatBaşv Ömek onusudgöLEhl iyt rBilmemeleri ınM özytieYliğE - DındLEhl iyt - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR15-1824>ETAŞINMAZIN BEDELSİZ İADEKİİİSTEPİ (6292 S.K8dK/psamı dae-rDınd onusuTaki BrHer Nev ntaleS BucuYatibaliHastTapu p/ydıdgöLDeğişikuik YaesömesrES Bucunr Doğ ÖÜsak NHİÇaykte BSrYİki BrİseYdetSöz onusuTTaşıemezınU6292 S.K8dK/psamı daeBandlsizEOlaDairİade ŞartlÜrınrMTaşıyıprTaşımeleri ınMTespieinevYKarlikEuki mrnvutali NHİÇaykte BSrYÖnaaki B n dmğr/adali Yö gsıYer ncevDeğYrasldieremesiE edilt ğE) HukukGÖGörLİkMAHKEME (TaşıemezınU6292 S.K8dK/psamı daeBandlsizEOlaDairİadesi Sstemi - Söz onusuTTaşıemezınU6292 S.K8dK/psamı daeBandlsizEOlaDairİade ŞartlÜrınrMTaşıyıprTaşımeleri ınMTespieinevYKarlikEuki mrnvutali NHİÇaykte BSrYÖnaaki B n dmğr/6292 S.K8'Da ÖngöİülenMŞartlÜrıETaşıyıprTaşımeleri ınMadali Yö gsıYer ncevDeğYrasldiereYliğE- HukukYARGIkYOLUk(TaşıemezınU6292 S.K8dK/psamı daeBandlsizEOlaDairİadesi Sstemi - TaşıemezınU6292 S.K8dK/psamı daeBandlsizEOlaDairİade ŞartlÜrınrMTaşıyıprTaşımeleri ınMTespieinevYKarlikEuki mrnvutali NHİÇaykte BSrYÖnaaki B n dmğr/6292 S.K8'Da ÖngöİülenMŞartlÜrıETaşıyıprTaşımeleri ınMadali Yö gsıYer ncevDeğYrasldieremesiE edilt ğE- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR11-233>EDOĞUM SIYASINDAkOMZUkKIRILATÜBEBEK HAKKINDA YÜRÜTÜLENKSORUŞTURMç SONUCUNDA DOKTOYLİY HAKKINDA AÇILATÜDAVA (İlk S ruştmrmaES BucundaeRiltörlükçstSagllilYr Ha sı dae n Üy ÜzeiemesininMHatalb n dmğr - İlk S ruştmrmaERapoÖğnun Son S ruştmrma ınMAçsöıp Açılmemesına n Üy ÜzemekrÜzıneeKmrğlL GöndzeiemesiE ediğE- HukukİLKKSORUŞTURMç SONUCUNDA REKTÖGÜLÜKÇE rER7L19 KADİYIN HATALI OLDUĞUk(HezırlÜnÜnES ruştmrmaERapoÖğnun YasnuıMevzuatrGözytiemeüen SonES ruştmrmaEAçsöıp AçılmeyLsapl ınYDeğYrasldieremesiEımda yUntn uştmruöÜsak KmrğlL Göndzeiemed ğEe- YetkieieKmrğlunr n Üy A mesını ÖleeyiciYMah iyttee n Üy Üzeiee DyYliğE- HukukDİSİPLİNkSORUŞTURMçSI RYüks>köinde TıÜsteKmrğluşlÜrıEdaşkanevstÜyelYrrMüeeYüks>köinde TıKmrğmlArı YKaraiceleriniır ndroluYveeSözlışmek Öinde TıEee anlArınınMveeBreKmrğluş vevKmrğmlArı 657 S.rDevl a MemurlArı nlğnğ'naMTabi MemurlArı ınM öİLİlsrirDo nyıs yUntSuçlAygödS ruştmrmaEUsuuürBilmedmğr- HukukSORUŞTURMç VEkKOVUŞTURMç USULÜNÜNKGÖZ1ÖRLMEKİİGEREĞİ (İlk S ruştmrmaES BucundaeRiltörlükçstSagllilYr Ha sı dae n Üy ÜzeiemesininMHatalb n dmğr - İlk S ruştmrmaERapoÖğnun Son S ruştmrma ınMAçsöıp Açılmemesına n Üy ÜzemekrÜzıneeKmrğlL GöndzeiemesiE ediğE/DoğğmESırasiddaLBebiğEn Omzrnunroırıömesı- HukukÖ. 1ÖREVÜYEKİNİTÜSUÇkİŞA9DİĞİKİDDİAS K(Dındlı utal cetBebiğEn OmzrnunroırıömesıaEn öyıeS BucuYOlaDairDında Tırafi göırYöesödnMŞikaiytee onu lğsuslÜy Ciddi BilmemekESunde Hast2547 S.K8d53 M. ÖngöİülenMSüreçEuki tieedil İlk S ruştmrmaEYöesögıpl - Ansak S ruştmrmaEvevKovuştmrmaEUsuuüne RiaiytYEdiemed ğEninıonbuuü- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR14-5244>ESINAVVSONUÇLİYININk İLİŞKİİSTEPİ ( (uşmezulğışvTırafsızrEtkinMveeÜzeimeieÇözümlenebiem>siYSçinMEnMAz JürirÜiysiUYetFanl ğEnüe BSrdeneFazlaEvevTeirSdyıgöırn uşöırBieirkişieedceMuncÇasnmesiE edilirken TeirKişilykYBieirkişiYRapoÖğEDoğrultusudgöL n Üy Üzeiemesinde lYapıi usabetEdilmemeleri- HukukBİLİRKİŞİ RAPORU (EnMAz JürirÜiysiUYetFanl ğEnüe BSrdeneFazlaEvevTeirSdyıgöırn uşöırBieirkişieedceMuncÇasmeEYöesömesrEvevBuıL GöİL n Üy ÜzeiemesiE edilt ğE - İdal MahkeassincevTeirKişilykYBieirkişiYRapoÖğEDoğrultusudgöL n Üy ÜzeiemesininMHatalb n dmğr/Sınav SoBuçlAyınınMurunui- HukukYÜKSEKÖ. 1ÖREVKURUMLİYINA GİRİŞkSINAVI JÜR7Kİİ(YKara TıKmrğlueTırafi göırSeçieeliirÜçrKişideırO uşösaplE- U(uşmezulğışvTırafsızrEtkinMveeÜzeimeieÇözümlenebiem>siYSçinMEnMAz JürirÜiysiUYetFanl ğEnüe BSrdeneFazlaEvevTeirSdyıgöırn uşöırBieirkişieedceMuncÇasnmesiE edilt ğE- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR15-3591>ETAŞINMAZDAKİ HİSS5NİTÜ6292 SAYILIVKANUNVKAPSAMINDAkBEDELSİZ OLAbAKVİADEKİİİSTEPİ (YöesödnMBaşv Öğ ğdru MüEneeğıSrYİstanbuu DefteygöTulriYAnadoluYYakesıYMilliYEmlairDıiresiMBaşkanulriYaşi BineleurunuiESstemi -tU(uşmezulğışv öİüBEvstÇözümününvadali Yö gsya AiteO dmğr) HukukGÖGörk(Taşıemezdaki Hisssnrnv6292 Sdyılı nlğndK/psamı daeBandlsizEOlaDairİadesi Sstemi - YöesödnMBaşv Öğ ğdru MüEneeğıSrYİstanbuu DefteygöTulriYAnadoluYYakesıYMilliYEmlairDıiresiMBaşkanulriYaşi BineleurunuiESstemi/U(uşmezulğışv öİüBEvstÇözümününvadali Yö gsya AiteO dmğr) Hukuk6292 SAYILIVKANUNVKAPSAMINDAKİ HİSS5NİTÜBEDELSİZ OLAbAKVİADEKİİİSTEPİ (TaşıemezınU6292 S. nlğndK/psamı daeBandlsizEOlaDairİade ŞartlÜrınrMTaşıyıprTaşımeleri ınMTespieinevYKarlikEutali NHİÇaykte BSrYÖnaaki B n dmğrYAnsödnMTaşıemezınUOrma SınKab İçzeesinerAlınmesıdaEye da 2/BEOlaDairOrma SınKab Dışı arÇık Tı mesr a ğıSrYO melerih-Yadali Yö gs ınM öİLİli n dmğr- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR13-6479>EMAD19 ARAMA RUHSATININk İLİŞKİİŞA9MİNİTÜ İLİŞKİ(MHarçrvevDiğertMnuiEEksikliklerinrÜçrAyYİçrnde TÜmamlaemesıY ediğEe- ÜçrAyul ESüreni rTebl ğETırihEniESzeeneyeleGünüen atibal neBaşldyLsapltÜçrAyul ESüreni rİhtArınrTebl ğEEdiediğE GünYEsasEAlınnDairHesaplÜnmesınınvlatalb n dmğr - HukukHARÇKrE DİĞER MİŞKİEKSİKLİKLARÜNkÜÇ AY İÇİTD5VTAMAMLANMçSI İHTİYI (MMadeırArama RuhsatınınvlarçrvevDiğertMnuiEEksikliklerinrÜçrAyul ESürede TÜmamlaememesrEmanda HasturunuıEdiemesiE-tÜçrAyul ESüreni rİhtArınrTebl ğEEdiediğE TırihEETakipYEden Günüen atibal neSdyılmesıtBr Süre İçrnde larçrvevDiğertMnuiEEksikliklerinrGidzeiediğE GözytieYdil RuhsateurunuiESşi BineleurunuiE ediğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR15-7961>ETAŞINMAZIN 2/BEOLAbAKVORMANÜSINIRI DIŞINA ÇIKAbIGMAS KİSTEPİYLEkYAPILATÜBAŞVURUNUTÜREDDİNEkDAİR İDARİ ŞA9MİN İLİŞKİDAVASI (atali Yö gsdaeHükmedieeliirYö gslame Gidzeleriniır6100 S.K8dGöİL B FireenYliğEe- 2577 S.KıSastYöesödnMAtıfEmanda Hast6100 S.K8dYerÇaYMahkeascev özytiemesiE ediğE/Yö gslame GidzeE- HukukVEKALET ÜCRETKNEkHÜKMED7LMEMEKİK(HYapıar (gğ rn dmğr/DındnınMUsuuüen u Mü /MahkeascevaşişvEsasınaeYKarlikEOlmeyanaveeSadscev öİLİli Yö gsıYer ninMTespieieMah iytiıüeki K/ ÜylÜygöLDındlı utal rÜzklli LehinevÜzkâl a Ücnde nevHükmediemesininvMahkeasye ErişiT Ha sınıvKlsıtlayösaplE- 2577 S.K. 318dMd.ıAtıf/Üzkal a) HukukGÖGörSİZLİKkrE YETKİSİZLİKkKADİYI rER7LMEKİK(HarçlÜy nlğn'aEEkli (1) Sdyılı Tırife'nin A/1dMd.ıMahkeasnrnvYetkisizlikEveyatGöİLİsizlikEp/ ÜyıEÜzemesiESebebiyletYetkieieveyatGöİLİli Mahkeasye Yeniüen Başv ÖğlmesıYHauinüe Yeniüen Başv Öğ lara AeınmeyLsaplE- Mahkeasye ErişiT Ha sınınvEngellenYmYliğE- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR15-9561>ESERBEST MUHASEBECİ MİŞKİMÜŞAVİRLER ODALİYI rE YEMİNLİ MİŞKİMÜŞAVİRLER ODALİYI ÜYE AİDATLİYI İLEkBİRLİK PAYLİYININkTESPİTKNEkAİTkYÖN9TM1LİK (M"NispirAidatınMTespiei"eBaşll uleMaddesineleurunuiEVerYürütmeaEadDurdmrulmesrYSstemi - YösndaeYer AlmeyanaDameleemeninMYKarameliklevYöesömesr ınYDoğrurn melerih- HukukYÖN9TM1LİKLEkDÜZE9LAMEİYAPMAÜ(MYılul EAidatlayınMYasndaeYer Almemesına n şınYMaltuUveeNisbiEAidatlayEOlaDairİkliy Ayrı aDairHertBSriYSçinMAyrı Ayrı HesaplÜmaeYKatemi etieiemesineleusabetsizEOldmğr - Serbest MuhasebeciYMali Müşavirler OdalArı vstY BinliYMali Müşavirler OdalArı Üiy Aidatlayı İlytBirayk PayUnri ınMTespieinevAiteYKarameliğinMBezıeMaddelerEainMurunuiE- HukukNİSPİ AİDATINkTESPİTKÜBAŞLIKLIkMADDENİTÜ İLİŞKİ(MSerbest MuhasebeciYMali Müşavirler OdalArı vstY BinliYMali Müşavirler OdalArı Üiy Aidatlayı İlytBirayk PayUnri ınMTespieinevAiteYKaramelik - YösndaeAçl ça Öngöİülmemesine KArşınUMeslik MensuplÜrınınMYılul EKazançlAyınınMB FireenYnUOran Üzıninden NispirAidatMÖdemesEeYKaüaüe DameleemeninMusabetsizEOldmğr - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR15-10165>EPROFESÖRLÜKKKADROSUNAKBAŞKAkBİRÜNİTÜALINMAS NAKİŞKŞKİNİYÖN9TİM KURULUkKADİYININk İLİŞKİDAVASI (AtamdEYetkisi inMRiltör Tırafi göırYöesöleri/acraEevstKesin BSrYD ÖğmEBilmemelerih-Yatalieİşi BinMKesin verYürütüemesiEZoÖğnluYNHİÇayğirBilmemeleri ınMonbuuü/DındnınMUsuuüen u Mü /NihaiYBSrYİki Brdilmemeleri- HukukNİHAİkBİR ŞA9M BULUNMADIĞI (Profesörlükr ndrosuıL AtamdnınMYKara TıKmrğluep/ ÜyııSastğeğil Riltör Tırafi göırGedçiklışt eied ğEv-tBr mandaleMYKara TıKmrğluep/ ÜyııSçinMAçılan İrunuıDındsında utalieİşi BinMKesin verYürütüemesiEZoÖğnluYNHİÇayğirBilmemeleri ınMGözytiemesiE edilt ğE/acracbul EVasfıtYoklmğr) HukukİCRAİkVASFI BULUNMAYAN HAZIRLIKkÇŞLIŞMALİYININk DARİ DAVAYA KONUEOLAMACAĞI (ÜçüncüvKişilYrinMHenüz lYapıunr Etkiee DyYnUYaniUMenfaaalerinitShlnuıEt DyYnUaki BlerEarDınd onusuTOöameyLsaplv- ÜniversitelırdDÜProfesörr ndrolArı a AtamdlÜrınMRiltör Tırafi göırYöesöLsapl ınYAçl ça B Firtiemişrn dmğr/Niha-ieİşi B) HukukİDARİ ŞA9MİN K5SİNLİKkÖZELLİĞİ BULUNMADIĞI (Düşüncev ibiEBiagl ÜzeicieveyatHezırlığa EsasUaki BlerEarvstÜçüncüvKişilYrinMHenüz lYapıunr Etkiee DyYnUYaniUMenfaaalerinitShlnuıEt DyYnUaki BlerEarDınd onusuTOöameyLsaplv- nmu GücüvvevKmdryt nrnvÜçüncüvKişilYrEÜzıninde DoğrudanaDoğruyatEtki Etmesie edilt ğE- HukukATAMAKHAKKINDA REKTÖGÜNkİCRAkKADİYÜALDIĞININkGÖZ1ÖRLECEĞİ (YKara TıKmrğluep/ ÜyııHa sı daki İrunuıDındsınınMucraEeik Özelliğ rBilmemeleri göıru Müie ediğE- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR14-6294>EÖZELkÖ. 1ÖREVKURSU AÇILMAS NAKİŞKŞKİNİİZNİNÜ İLİŞKİDAVASI (Mesken NiİÇayğinderdilmeanMYerderAçılleri göır ntYMaliklerEainMTÜmam dınrnybirayğ rŞartıeBilmemesıY edilt ğE - Dınd onusuTKmrsunrApartmanarYoğrnrİnsöırG eişrÇıkışı armandaYOlLsapl/Apartman SdkinlerininYRahatsızrn öbreSliğE/Kmrs Açma İzni) HukukKURSUNkMEKKENkNİTELİĞİNEkSAHİPkYARDE AÇILMIŞkOLDUĞUk(Apartman İçzeesinüe edil Yaya TİafiğE vetGedilse Araç TİafiğEne mandaYOlLsapl - Apartman SdkinlerininYBr D Öğmuronbuu Etmeme D ÖğmurBilmedmğrngöır ntYMülk iyt r nlğnğ daenybirayğ rŞartıe etieied ğE/nybirayğ rŞartınınMYerÇaYMahkeascev özytiemesiE edilt ğE- HukukAPARTMANÜSAKİNLARÜNİNkYAYA rE TRAFİKkYOĞUNLUĞUNDATÜRAHATSIZ OLACAĞI (Dınd onusuTEğie T KmrğmuEmanda HastApartmanarYabana ŞahıslÜyınMG eYliğE - YerÇaYMahkeascevÇalışma İzniniır634fS.K. Hükümlerine (gğ rOlaDairÜzeieip Üzeieasd ğEeAraştırı aDairBğnun Sonucuna GöİL BSrY n Üy ÜzeiemesiE edilt ğE/Çalışma İzni- HukukKAT MÜLKİYETİVKANUNU'NUTÜGÖZ1ÖRLMEKİİGEREĞİ (Bu YösndaeMesken NiİÇayğindeFa YzelerlstSaglli Arananrnybirayğ rŞartıe" ibiEYzeler"vafadesi ualÜöılaDairSdyılanlArla SınKalÜöleTı memışrvehıksine B nzıniEYzeleri inMüeeYösndK/psamı a DahiuıEdiemişrn dmğr - Dınd onusuTKmrs İçrnde nybirayğ rŞartıeAranasapl- HukukÖZELkÖ. 1ÖREVKURSU İÇİTÜDE KAT MALİKLARÜNİTÜOYkBİRLİĞİ ADİNACAĞI (Yabana İnsöılÜyınMApartmanarG eYliğE/Yaya vevTİafik YoğrnlmğrnunMdilmeasapl ınYAçl rn dmğr - Dındyd onu Kmrğmu DakkanevstB nzıniEİşyıniEOlaDairNiİÇasldiereYnEYzelerderAçılmesıY ediğE/Apartman SdkinlerininYRahatsızrn ma İhe mnuiEBilmedmğr- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR13-2249>ETAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İŞA9MİNİTÜ İLİŞKİ(YetFa B Fg sine DameleemeYŞeklrnde TÜnz T EdieYnvÜzkâl anameninMEkeenmesinrnvHairSdhibininETespieinüe YeteriiYOlLsaplE- T vkiuıEdieda AvukntYTırafi göırDameleemeYŞeklrnde TÜnz T Edie DyYnUYetFa B Fg sininMTÜpu aki B nde ualÜöılabiemesininMMümkü rn meleri a ğıSrYaki B neHYapıarın Kab n dmğr- HukukVEKALETNAME (AvukntlÜyınMUsuuünce DameleenmişrÜzkâl anamelerdekiYTümtYetkieerinit ualÜömekEÜzıneeBSrYBaşıarıvukntYYetFa B Fg si İlytMüvekkieler hıdi a ÜzkllMTÜyinMEdebreSliklırEevetSöz onusuTYetFa B Fg sininMÜzkâl anameıHükmünüern dmğr- HukukYETKİVB AG5Sİ (T vkiuıEdieda AvukntınMBreB Fg ÜİastDıyanakrn öırÜzkâl anamedeFa Yztkieere laizEOlaDairTümt nmu Kmrğm vevKmrğluşlÜrıENezüEnüe İki BrYöeabiemevHairveeSalah iytiıinrBilmedmğrnunrGözytiemesiE edilt ğEE- TÜpu SiceltMüdürlüğüVSşi Bineleurunui- HukukTEVKİL ED7LENKAVUKATINkTAPUDA ŞA9M YAPMASI (T vkiuıEdieda AvukntınMYetFa B Fg si İlytBiraykte DıyanakrÜzkâl anameyi İbraz EtmesrHastTÜpu SicelitMüdürlüklerEaüe Üzkâl a VzeenlYrEıdi a DevSrYaki BlerEairYöeabieYliğEninrGözytiemesiE edilt ğE- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR15-8923>EİSTİFA EDEN PROFESÖRÜTÜTEKDİYÜAYNIKKADROYA ATANMAS KİSTEPİ (Dınd ınMAçsömemışrSdyılmesıtHauinüe Üzkal a Ücnde -tDındlı utal rÜzkllince Cevap SüresiMİçzeesinüe Usuuüne (gğ rSavmemetDilDkç si Üzeieasd ğE/p/ Üyın İlk uncÇasmeETutanariYamzalanıncaya KAdÜy Üzeiemişr ibiEDeğYrasldiereYdil Üzkal a Ücnde ninvYöTısınaeHükmedieeliğE- HukukVEKALET ÜCRETKİ(İstifaYEden Profesörün Tei Üy AynıvKndroya 7tanmesrYSstemi - Dındlı utal rÜzkllince Cevap SüresiMİçzeesinüe Usuuüne (gğ rSavmemetDilDkç si Üzeieasd ğE/p/ Üyın İlk uncÇasmeETutanariYamzalanıncaya KAdÜy Üzeiemişr ibiEDeğYrasldiereYdil Üzkal a Ücnde ninvYöTısınaeHükmediemesiE edilt ğE- HukukDAVANINkAÇILMAMIŞkSAYILMAS KHİŞKNDEkVEKALET ÜCRETKİ(Dındlı utal rÜzkllince Cevap SüresiMİçzeesinüe Usuuüne (gğ rSavmemetDilDkç si Üzeieasd ğEv- n Üyın İlk uncÇasmeETutanariYamzalanıncaya KAdÜy Üzeiemişr ibiEDeğYrasldiereYdil Üzkal a Ücnde ninvYöTısınaeHükmedieeliğE/İstifaYEden Profesörün Tei Üy AynıvKndroya 7tanmesrYSstemi) HukukİDAREkVEKİŞKNCE SÜREKİKİÇİTD5VSAVUNMç VER7LMEDİĞİK(p/ Üyın İlk uncÇasmeETutanariYamzalanıncaya KAdÜy Üzeiemişr ibiEDeğYrasldiereYdil Üzkal a Ücnde ninvYöTısınaeHükmediemesiEla san iytinE ediğE n dmğr - İstifaYEden Profesörün Tei Üy AynıvKndroya 7tanmesrYSstemi/Dınd ınMAçsömemışrSdyılmesıtp/ Üyı- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR12-3694>EÖZELkÖ. 1ÖREVKURUMUNDA YÖN9TİCKİOGMAK(ÜDesiplinMCezasııSastatali Yönden YKaraiceliktGöİLİ nrnvÜzıninden AlınmesıEvevBir Dıha ÖzSL KmrğmlArda YKaraiceliktGöİLİ ÜzeieasmesiECezasııÜzeiemesiE-tU(uşmezulkETırihEnüe YürürlükteEBilmenn Mevzuatta YKaraiceliktGöİLİ ÜzeieasmesiE ibiECezaEBilmememdsı AyrıcevHizmyte DevamındaeSakıdcardilmeanMYKaraiceninrGöİLİ nstS B ÜzeieYliğEıHükmünüşvBir Dıha YKaraiceliktGöİLİ ÜzeieasyYliğE Şeklrnde YorumlanameyLsaplv- HukukÖZELkÖ. 1ÖREVKURUMU YÖN9TİCKKÜNEkDİSİPLİNkCEZASI (rDevl a MemurlArı nlğnğnunMDesiplinMCezaslArı EsasEAlınnDairKadem Üİasrlemesrnin DmrğdmrulmesrYYıninevAyul tanMKesmeUMesliktenvÇık TmetCezasııYıninevBaklnulrişv öİüşüEAlınnDairPersonSLinrGöİLİ nstİzin VzeeneMaklmeTırafi göırS B ÜzeieYliğEı-vHizmyte DevamındaeSakıdcardilmeanMYKaraiceninrGöİLİ nstS B ÜzeieYliğEıHükmünüşvBir Dıha YKaraiceliktGöİLİ ÜzeieasyYliğE Şeklrnde YorumlanameyLsaplv- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR16-1221>EYÜKSEKÖ. 1ÖREVGENELkKURULUkKADİYININkYÜRÜTMEKİNİTÜDURDURULMçSI RYüks>k Öinde TıPersonSLine “YKara TıGöİLİ nden Ayırme”Evev“Üniversite Öinde TıMesliğEaüen Çık Tme”tCezalÜyıEÜzeiemesinstİ Sürele-YAnsödnMCezalÜy 657 S.r nlğn'daeYer Almeleri göırSaglli PersonSLer (gğlanameyLsapl/2547 S.rYösn ınM"DesiplinMvetCeza"eBaşll ule53/BdMd.ıAndyLsa MahkeassincevurunuıEdiediğE GözytieYliğE- HukukGENELkKANUNUNk YGULANMçSI (2547 S.rYösn ınM"DesiplinMvetCeza"eBaşll ule53/BdMd.ıAndyLsa Mahkeassi Tırafi göırİrunuıEdiediğE - ÖzSL Knlğndn öır2547 S.rYösn'daeYer AlmeyanaDesiplinstİ Sürele onulArda enSL KnlğndNiİÇayğinderdilmeanM657 S.rYösndHükümlerinir (gğlanmesıE edilt ğE- HukukYÜKSEKkÖ. 1ÖREVPERSONELİ (“YKara TıGöİLİ nden Ayırme”Evev“Üniversite Öinde TıMesliğEaüen Çık Tme”tCezalÜyıEÜzeieY DyYliğE - 2547 S.rYösn ınM"DesiplinMvetCeza"eBaşll ule53/BdMd.ıAndyLsa MahkeassincevurunuıEdiediğE/ÖzSL Knlğndn öır2547 S.rYösn'daeYer AlmeyanaDesiplinstİ Sürele onulArda enSL Knlğndn öır657 S.rYösndHükümlerinir (gğlanasapl- HukukYÖN9TİM GÖGörİTD5NkAYIRMç VEkÜNİVERSİTEkÖ. 1ÖREVMEKLEĞİTD5NkÇIKAbMç CEZALİYI rER7LEMEYECEĞİ (2547 S.rYösn ınM"DesiplinMvetCeza"eBaşll ule53/BdMd.ıAndyLsa MahkeassincevurunuıEdiediğE -eYüks>köinde TıPersonSLine (gğlanabieelik DesiplinMCezalÜyıEAresındarSdyılan "YKara TıGöİLİ nden Ayırme"Evst"Üniversite Öinde TıMesliğEaüen Çık Tme"MCezalÜyınıv edilt reneFiil veYHaulerr657 Sdyılı nlğn'daeYer Almeleri- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR15-13286>EB A997/5VMECL7KİİKADİYININk İLİŞKİİSTEPİ (YDındyd onu aki BüeneHYapır EtkieenenvDında nınMEhl iyt ninıBilmemelerihvevAdliYYö gsdaki Dındya Müdıhale EtmesininMÖnzeiediğE İdal Mahkeassisp/ Üyında lYapıi usabetE öİüe DdiğE ) HukukDAVA AÇMA EHLİYETİV( Dındlı B FaaliyceMAlınnn p/ Üyın B FaaliyyevAiteTaşıemezınUSatışı arEsasEOöÜsak Şekrede UzlaşmdyLY n Üy ÜzeiemesiEŞeklrnde TesisıEdiediğE/B Fdede aıamytYEdenvDında nınMBuTTaşıemezlaLa gllirTLsarrufEYetkisi inM ualÜöılmesr a ğıSrYK/ ÜylÜUMenfaaa ninMEtkieed ğE - Dında nınMDınd Açma Ehl iyt ninıBilmedmğr - HukukTASARRUF YETKİSİK(ÜB Faaliy Meclisisp/ ÜyınınMurunuiE- B Fdede aıamytYEtt ğE AnlaşsöantDında nınMTaşıemezlaLa gllirTLsarrufEYetkisi inM ualÜöılmesr a ğıSrYK/ ÜylÜUMenfaaa ninMEtkieed ğE/Dında nınMEhl iyt ninıBilmemelerihvevAdliYYö gsdaki Dındya Müdıhale EtmesininMÖnzeiediğE İdal Mahkeassisp/ ÜyınınMusabetsizEOldmğr - HukukB A997/5NİTÜGÖGörkrE YETKİLARÜNİ İFA ETMEKİK(ÜTlmeBir Serbestliy SdhipEn meyıptAllerihp/ ÜylÜyınMMıhalli vevMüştYdil NHİÇaykte OlmesıY edilt ğE vehp/ ÜylÜyınMB Fdede aıamytYEdenlYrinMHYapıunr Etkieed ğE - Dındyd onu aki BüeneHYapır EtkieenenvB Fdede aıamytYEdenvDında nınMDınd Açma Ehl iyt ninıBilmedmğrnunrGözytiemesiE edilt ğEE- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR15-6522>EYÖK KURULUkKADİYININk İLİŞKİİSTEPİ (EtikEuhlnu nderdilmeuldmğr a ğıSrYDındyd onu aki B neNihaiYaki B n aDaironbuuüMOlana UıeDeğil İseYdetBSrYİtali SüreçEuçinüe Yey A mesı veYHYapıi SoBuç Y/ Ütmışrn mesıESebebiyleta gllininMHYapısnuıDmrğmu daeDeğişikuik MeydanarGet rdiğEE öİüedüğünüen aşişvEsasınaeYKarlikEBSrYİncÇasmeEYöesömesrE edilt ğE- HukukİİLİŞkDAVASINA KONUE ŞA9MLED (utalir n Üy A me SüreciEuçinüe Gedçiklışt eieYnUaki BlerEAresındarAnsak NihaiYaki BinYarunuıDındsınd onu n öbreSliğEv öİüşüEYıninevHYapısnuıProsedürEuçinüe Yey A anUaki BlerEardeYarunuıDındsınd onu n uştmrabieYliğEninronbuu EdremesiE edilt ğE- HukukK5SİN NİTELİKŞKİİDARİ ŞA9Mk(Dındyd onu aki B neNihaiYaki B n aDaironbuuüMOlana UıeDeğil İseYdetBSrYİtali SüreçEuçinüe Yey A mesı veYHYapıi SoBuç Y/ Ütmışrn mesıESebebiyleta gllininMHYapısnuıDmrğmu daeDeğişikuik MeydanarGet rdiğEE-tBr HauiyletKesin verYürütüemesiEZoÖğnluYBSrYİki BrOldmğr vstatali Dındyd onu EdieebieYliğE- HukukHUKUKİVDURUMU ETKİLAYENE ŞA9MLED (Dında nınMAkademik Hayatını Büyük Ölçüde EtkieeyebreSlik vstOlumsuzeBSrçok SonucaeYol AçLbreSlikıDmrğmdardilmeanMDındyd onu aki B neDında nınMMenfaaa ni veYHYapıi D Öğmuığ Etkieer NHİÇaykte BSrYİki Brn dmğrYGözytieedil İşişvEsasınae ieremesiE edilt ğE- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR13-1031>ESORUŞTURMç İZNİ VER7LMEMEKÜNEkDAİR ŞA9MİNk İLİŞKİİSTEPİ (YDındnınMu tep/ ÜyııSastS BuçlAnmesıEÜzıninevÜzkllastTemsiuıEdiemDyYnUDındlı uçinEÜzkal a Ücnde YKaüaüen lüküm KmrulmemesıngödHYapıarın Kabul EdilmememaktarİseYdetMüdıhiuıLehinevÜzkal a Ücnde nevHükmediemesiEİlevYö gslame GidzeleriniırBreKısmında lYapıar ( Tul Edilmemeleri - HukukVEKALET ÜCRETKİ( S ruştmrmaEİzni ÜzeieasmesineeğıSrYİki BinYarunuEE-tÜzkllMMırifee HastTemsiuıEdieeşvTırafıLehinevEsastöırS BuçlAnanMDınddaki Ha Uıul ED ÖğmuıL GöİL Üzkal a Ücnde nevHükmediemesininvYasnuıBSrYZoÖğnlulu EOldmğr - HukukMÜDAHALE GİDERİ (ep/vramıEuçinüe Yey A meyanaveeSadscevDındnınMTıraflÜyıUAçısi göırGeçeriiYOlLnEÜzkal a Ücnde İlstSaglli n aDairMüdıhiuevYKarlikElüküm TesisıEdiemesinrnvHYapıenMMümkü rBilmemelerih-YS ruştmrmaEİzni ÜzeieasmesineeğıSrYİki BinYarunuEE- HukukYARGILAMA GİDERLERİ (eYö gslame SürecindeYDındnınMu tep/ ÜyııSastS BuçlAnmesıEÜzıninevÜzkllastTemsiuıEdiemDyYnUDındlı uçinEÜzkal a Ücnde YKaüaüen lüküm KmrulmemesıngödHYapıarın Kabul Edilmemelerih-YMüdıhiuıLehinevÜzkal a Ücnde nevHükmediemesiESebebi İlytYö gslame GidzeleriniırBreKısmında Usuu HYapıunar ( Tul Edilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR11-2695>EB A997/5VMECL7KİİKADİYININk İLİŞKİİSTEPİ (B Faaliy BaşkanrncaeToplÜntı EsnesıngödDilDe etieieele onununrGüaüemerAlınmesıElğsusğ daenylÜmaeYöesömeksızınUİşişvEsasıYMüzakere Edieedil nylÜmaeYöesölerihvevTeklrfinMMeclisep/ Üyıın aDaironbuuıEdiediğE -eYasnuıUsuueYAçl ça ın Kab n aDairAlınnn Meclisep/ Üyında lYapıar (gğnlu Edilmemeleri- HukukKADİYÜOYLAMASI (B Faaliy nlğnğnL GöİL Güaüemüe Yey A meyanaAnsak ToplÜntı Esnesıngöd öİüşüemesiEİstenieeleBSrY onu n ursa ÖnceliklevBuvTeklrfinMGüaüemerAlınıptAlınmeyLsapl ınYnylÜnmesıEToplÜntıyLY ntılanlArınUSalt ÇoğrnlmğryUntGüaüemerAlınmesı ınMonbuuüıDmrğmu dae onu öİüşüeedil Ayrıcev n Üy nylÜmasııYöesömesrE edilt ğE- HukukGÜNDEMDEİOGMAYAN KONUNUTÜGÜNDEMEÜALINMAS K(B Faaliy MeclisininMToplÜntı Güaüeminüe Yey A meyanaBSrY onununrGüaüemerAlınıptAlınmemesıElğsusğ daeBSrYnylÜmaeYöesömeksızınUİşişvEsasıYMüzakere Edieedil nylÜmaeYöesömesı veYTeklrfinMMeclisep/ Üyıın aDaironbuuıEdiemesinrnv nlğndakie suueYAn Kab n dmğr- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR11-3811>EHIRSIZLIKkNEDENİYLEkGEÇİCKİÇŞLIŞMA RUHSATININk İLİŞKİ(ÜB FaaliylerEarAsuEESunucusiYn dmğr HizmytlerderDameleemeEYöemetDearaeemetCezaEÜzemer öİLİ vytYetkis rBilmedmğr - CezaıınUÖlçülülüktalkesinee (gğ rn mesıY edilt ğE Güaüeuik Yaşamındaeİki diğE Suç manda HastTicali Araç SdhibiEn meyıvEngelDyYlikrYöeterımınUÖlçülürn melerih- HukukB A997/5LARÜNkDÜZE9LAMEİYAPMAÜDEN9TLAMEİCEZA VERME YETKİSİK(ÜB FaaliylYrinMHizmytEarAsuEESunucusiYn makln p/ynaklaeanMYetkieerine Dıyanlerih-YYetFan neNesıl ualÜöılasapl ınYHangiYEyeemetHangiYMüeyyideıinM (gğlanasaplnınMMevzuatta B FireenmesinrnvHYapı Güveleik alkesininE ediğE n dmğr - HukukTOPLU TAŞIMAÜADİÇLİYINDAkŞÖFÖREOLAbAKVÇŞLIŞMANINkENGELLANMEKİK(tTicali Araç SdhibinrnvHırsızul ESuçu aki B>siYmanda HastTicali Araç uki tme RuhsatınınvurunuıEdiemesininMÖlçülülüktalkesineeAn Kab n dmğrı-vHırsızul ESuçu aki iynintToplurTaşıme AracındaeŞöföyEOlaDairÇalışmasınınvEngellenmesEeYKaüaüe DameleemeEYöesöabieYliğE - İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR15-12741>EİSTANBUL BÜYÜKŞEHİR B A997/5KİKSINIRLİYI İÇİTD5VLÜKS OTOMOBİL İLEkYOLCU TAŞIMACILIĞININkDÜZE9LANMEKİK(UKOME aşi BineleurunuiESstemi -tDında Seyahat AcentalArı vstSeyahat AcentalArı Birayğ ninMDındyd onu aki B İlyt etieieeleDameleemeninMEsasınaeğıSrYO aDairDındyd onu aki B neurunuiniESstemede Ehl iyt rBilmemeleri- HukukİHLİYET (Seyahat AcentalArı vstSeyahat AcentalArı Birayğ ninMDındyd onu aki B neurunuiniESstemede Ehl iyt rBilmemeleri - İstanbuu BüyükşehirÜB FaaliysiESınKalÜrıEuçinüe Lüks Otomobil İleeYolcurTaşımecbulpl ınYDameleenmesinstİ SüreleUUnşımhpoordinesyonMMerkezi aşi BineleurunuiESstemi- HukukULAŞIM KOORDİNASYONkMERKEZKİİŞA9MİNİTÜ İLİŞKİİSTEPİ (İstanbuu BüyükşehirÜB FaaliysiESınKalÜrıEuçinüe Lüks Otomobil İleeYolcurTaşımecbulpl ınYDameleenmesinstİ Sürele- Seyahat AcentalArı vstSeyahat AcentalArı Birayğ ninMDındyd onu aki B neurunuiniESstemede Ehl iyt rBilmemeleri ınM özytieYliğE- HukukLÜKS OTOMOBİL İLEkYOLCU TAŞIMACILIĞININkDÜZE9LANMEKİKİŞA9MİNİTÜ İLİŞKİİSTEPİ (UKOME aşi Bie- etieieeleDameleemeeer B Firtieen AlandaeFaal iytM östzeeneGedçik veYTüzSL KişilYrinMÇalışma ŞartlÜrınaeğıSrYO dmğr/Bu AlandaeFaal iytteEBilmemeyanaSeyahat AcentalArı vstSeyahat AcentalArı Birayğ ninMDınd Açma Ehl iyt ninıBilmemeleri- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR16-14290>ESINAVINkGEÇERSİZkSAYILMAS NAKİŞKŞKİNİÖSYMİİŞA9MİNİTÜ İLİŞKİDAVASI (eDında nınMSınav EsnesıngödCepETelefonunuUYanında Unutmuşrn sa DahiEBiagl ToplÜmaEvevYansıtma Özelliğ rBilmednMCepETelefonununUYanında n mesınınMSınav nM eçersizESdyılmesı uçinEYeteriiYOldmğr - DındnınMu MüEY ediğE/TEOGMSınav /CepETelefonu - HukukADAYINkCEP TELEFONUNUİYANINDAkUNUTMAS NIN SINAVINkGEÇERSİZkOGMAS KİÇİTÜYETERLİkOLDUĞUk(eDında nınMSınav S Bucunr rnbjilt fYO aDairDeğYrasldieremesiniEEngelleyYliirBSrYEyeemMİçzeesinüe BilmedmğrnunronbuuüE-eDında nınMSınav nınM eçersizESdyılmesına DaSrYDındyd onu aki Büe lYapıarın Kabul Edilmemelerih- HukukCEP TELEFONLİYININ BİLGİkTOPLAMç VEkYANSITMA ÖZELLİĞİ (rSınava ntılanlArınUEşit ŞartlÜrdaeYArışmalÜyınıvSağlanLsaplEve KimsSnrnvHairEtt ğE NottöırFazlasını Almesına İzin VzeieasyYliğE -MSınav nMSağll ulevstObjilt fYBSrYnrtamde YaesömesrE ediğE/YKarrge Hükümleriniır özytieYliğE/Sınav nM eçersizESdyılLsaplv- HukukYÖN9RGE HÜKÜMLARİNİNkGÖZ1ÖRLECEĞİ (rAdayınrSınava CepETelefonu ilDe irmesininMSınav nM eçersizESdyılmesı uçinESdyılan mandalerndaYOldmğrnunrGözytieYliğE - HukukSINAVINkEŞİT VEkOBJEKTİF ORTAMDAkYAPILMAS NIN ZORUNLUkOLDUĞUk(eBiagl DepolÜma,vYansıtma ibiEÖzelliğ rBilmednMCepETelefonu ilDeSınava ieremiş n mesınınMSınav S Bucunr rnbjilt fYO aDairDeğYrasldieremesiniEEngelleyYliirBSrYEyeemMOldmğrnunronbuuüHastDında nınMSınav nınM eçersizESdyılmesına DaSrYDındyd onu aki Büe lYapıarın Kabul Edilmemelerih- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR16-3745>EKADINkDOĞUM ANABİLİMİDALIKBAŞKANI PROFESÖRÜTÜKAMU GÖGörİTD5NkÇIKAbTILMAS KCEZASI (rTüptBebikETedavis r öİLnvHasta ilDeRızasııDışı gödCinseltİ SüreyDe irmekv- nmu HizmytEeveyatÖinde TıEee aniYSıfntı ilDeBığdaşmdyLsal NHİÇaykrvevDel ceüe Yüz Kızartıa ver töıç ÜzeicieHadilytlerderBilmemekE- HukukÖ. 1ÖREVGÖGörLİKİKHAKKINDA DİSİPLİNkCEZASI (rU(uşmezulğışvDındyd onu aki B neTesisıEdiediğEETırihte YürürlükteEOlLnEMevzuatrHükümlerine GöİL ÇözüemesiE ediğEE- TüptBebikETedavis r öİLnvHasta ilDeRızasııDışı gödCinseltİ SüreyDe iren Profesörün nmu GöİLİ nden Çık Ttılmesı DesiplinMCezasına KArşıUAçılan İrunuıDındsında uki B neTesisıEdiediğEETırihte YürürlükteEBilmenn Mevzuat Hükümleriniır (gğlanmesıE ediğE - HukukTÜPÜBEBEK TEDAVİKİKGÖGöN HASTASI İLEkRIZASI DIŞINDA CİNSELKİŞKŞKİYE GİRME ( Yüz Kızartıa ver töıç ÜzeicieHadilytlerderBilmemekE- nmu GöİLİ nden Çık TmetCezasıı- İşlemlerden Doğan İhtilaflar )"D8.D27.3.2000TR17-3628>EÖ. 1ÖREVÜYEKİ ( Üniversite ÖdeneğE vehDKarr Sermdye EkMÖdemesEeÖdenasmesineeğıSrYİki BinYarunuEE-t2547 S.r nlğn'unM eç. 708dMd.ıBirinci CümlesiEındyLsa MahkeassincevurunuıEdiediğEnden TesisıEdieYnUaki BrnvHYapı Dıyanarihp/ meleri/DındnınMu MüEneeğıSrYp/ Üyda lYapıar ( Tul Edilmemeleri - HukukÜNİVERSİTEkÖDEN9ĞRkVEkDÖN9R SERMAYE EKkÖDEMEKİKÖDENMEMEKÜNEkDAİR ŞA9MİNk İLİŞKİİSTEPİ (YÖinde TıÜiysiU-t2547 S.r nlğn'unM eç. 708dMd.ıBirinci CümlesiEındyLsa MahkeassincevurunuıEdiediğEnden TesisıEdieYnUaki BrnvHYapı Dıyanarihp/ meleri/DındnınMu MüEneeğıSrYp/ Üyda lYapıar ( Tul Edilmemeleri ınM özytieYliğE - HukukANAYASAkMAHKEMEKÜkİİLİŞkKADİYI (YÖinde TıÜiysiUÜniversite ÖdeneğE vehDKarr Sermdye EkMÖdemesEeÖdenasmesineeğıSrYİki BinYarunuEESstemi -t2547 S.r nlğn'unM eç. 708dMd.ıBirinci CümlesiEındyLsa MahkeassincevurunuıEdiediğE/DındnınMu MüEneeğıSrYp/ Üyda lYapıar ( Tul Edilmemeleri - İşlemlerden Doğan İhtila/TABLE>

EndeFsin Devamık(eBölüm 13)