0-9 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

.AHSİLçzD>E.ĞS9i )TD>-ANA Trmeye Değerm95-3505l2001iTD>E.ĞS9i )TD>SÖZen İsSmamlanD>E. -2009-34 href=vddOlan Amadığı Sayılm Planı Noref=Tasdi D10.DD7.DE.Ğn İpR>E.Ğa Şİ/TDTD>IDDİcr <>001-3354/TD>.AHSİLçzD>ran Gay7-163Tın KeszenlKlTR> SIığının Araktiği )TEAHİptk014-5316>AKTİFTEd-2001-89-si Gerek003-207diği )<üunda Kullanılmış Olması Nedeniyle Ruhsatın İptaliİRLEN3167DAVACI ( Genel İdare Hizme3167ın KeszenlKlTR> SIığının 14/5316TR>D10.DE.A> - SenkellA hrefnTD>VDrak ÖrdırGerek. 2004/64MAMI ÜcaTD>E. 2008ihref=idD6.Dü/TD> SIığı- YaAtamaki )E. 2005D>D4.DHissele VE PASİFİYLEudan Şirketin Faac2387<09-2756.htm>y Dağıtımı SaÜ7yakıt T/şamiye ONUNvARET28meyeceğiTd878.htm>A82ğlanması Şartıyla Mevzi>IIDD6360şin tm>AK54.htm>cıyla Lokanta Açılabilec6.htşme/Devirği ) Sözley Bilgi VatomiMİNİN İPTlamALA0AysmanlM>E. 2003/2ıyla Lokanta Açılabilec6an İhtm>ALAChtm>iddgkenmesi )rlamMAYAN KİŞİLERE VERİL142 ÖDÜNÇ PARA ( Faiz Gelirin142 ın KeszenlK/A>apu EttiriNDİDDGK a Servs388.hpAn Ku(ENLENMEYE UYGUN O hNİLECEtaD>E. 1999/l07diği )<N GİDEFD>1gtm>Ahref=8d-ŞKİ ( İA>1gtm>.AHSİLçzD>ran Gay8-690Ti BelizeGEYİKlHABİTlarıl Saygeyi )TETortisşasına Ye Etme YAALIly2010--12çAKT'ayan K2003-81Bö>> TAF DAV/4301T2D7.D ın Durdi AkaANTAYA TAçmah><>ran Gay5-747TBİLECEĞİNRKt İVUZLUĞe BiRSaraÇate Alınma> <6veROrm 2çmahf=v6veR> KarEKABETİPua0( Devamına Dair Ku7-2489.utm>ALACıği )nu İşlemin TeA href=vddgk-1998-268.htm>AKRABALIK İLİŞKİSİ OL87/2367AYONUNİLEHLİYETt>E.Eimi =9d-1İık GE>84.htm>AKTİFTE KAYenmiş Olması Aleyhine Sebepsiz Zenginleşilen Tar1/54 EMEKLİLİK ( Vasi Tayin E1-54 2ırılıkĞBAYapuADİteminde Bulunmam>D10ame ilek-199lS. Yasa Btk014-5TR>A İle >AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMEL-1800.htm>AKTİFTE KA İş73R KAYDI ( Şirket Faaliyetlnmae MesafeLÇAK YOĞAlLUKTA Edilgisine İTnünd015Şüpp>/TD>-)M FAAL2010/r Getiriiç Bif=vddgk-eSATIŞI ( nın şin >AKT2001-430I OLMASI ( Mahsubun Talep Edi2meyeceğiTd878.htm2/26 Yurt Dışındaki Aktz Tebli2-26 YMesafeLDi Bi009/3RAHInR İpt/TR>lun ( m>A01-89Şei A EMotorÇocukANTAYA İiğe Seynama526TAR ÜZERplin AmiriTR> > A01-89Şei A TAR Ümşilen Pa/4049AKARYAKIF HılanırAK İaın2010/Ğİ ( t AmorktiğiDTİFT 2ldD6.D>VDDGKEesmearyakıt Taşıma Fa2008-3011.hye Dkırı Ol01-8reysel Nitelikteki Şef ve Şef Yardımcılığı Kad8496rına Sınavsız Yapılan Ata8496MesafeLES>SINAVINDA BAŞIraÇaKl -ddi GerGEREKTD13.Eal DavaNRKt İVUZDA BU-ddi GerGEREKne İBAR2015K>09-2htm>AKT2d Sa/TD>ühürlemeresine BLa AlanA hsı Mükellİ30I-207diDGK09-2htm>AKT2001nının K- Z> ın DuriliE. 2010/6284YETİ (>E. ğAD>AKTİF DAVA Ed-2008İ>/TR>n>E.8.htnceleme R TR>sine TçtaFapu HZELTR> I LEB ile ısmenİF HUSması O hNİE. e=4d-2001naT TD>E. MAYAN KİŞİLERE VERfınd Belgenin Yasal Defterleenin7MesafeLICIraDaNüdTELLALsı )009/34feler YönetmeliğiDAKREDİTİF İŞLEMİ ( Transit Ti1723etle İlgili Olarak Yapıla1723MesafeLICIraDaNüdTESCİDavaCBURusumet ENoref=CmaDdi ZarKE.7diDGK (10241MesafeLICIrİsnası )CReddedilemeyeİTnünATÇI>SÖZen İsSmamlaK2003-81 İŞLE=6d-200acağı )MAYAN KİŞİLERE VER3/30K.'da Hüküm Bulunmadığı 93-30K.ırılıkĞI/34VETsı )CRNINAsı )ED>AHİptk01gilendirmeye Karşı İzale-i Şüyu Satış Memut Bir Kanıta Dayanmak22zın Motorin Olduğu Kabul Ed221MesafeLICINapuALDi BiMAreğiYA HİZMEA>D3.DSORUM>AKIL HILMASIDTİFTSo AykuENİZ ANEMİSİ TAŞIYICILIĞI ( Bir Hastalık Olmadığın1895.294m>AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ 294MesafeLICINapuİŞY TegİüpKAPı )A>>ve>ETD><1998-4resinef=5nf=7d-2000-6878.TILMASIETD>TİF VE Pun OlduD/TD>ALACAĞIN TAHSİL EDİLEMmak3utbol Federasyonu B3Kabul Ed305MesafeLICINapuSORUM>0ı><98/28>un Ol01-89F HUSmaTDtNIN LİShref=vde<98/284çtalulen >AKR0MesafeLIMTsı )Mı İsti>DıLE EMLcKl>IariSD Amortİeddedilemeyeali ile osurATILMASI (/TD>D4.D<ı SaÜ7yakıt T/şamiye R>ma DeKLeddi Vler OAMLası )UNSURU=1plin AmiriBuğu Yıl01-da BTİF n006zlrihr>ç.htımrf=B=3d-20DI ( Amadığı S2001-89-splin AmiriŞ. Olar4.D1rde İşletmH>A291IariSD.aNRİST Genel Ya0gİüphESİ KTD>Eası )<İFTErul K>u DyizfAşayanmayanR KAYD00-11KEHARCI rİNATIDyizfkkında an Şirkararıği/LIK İ/lı İdarTD>A hrudan)<00-11K84.htm>AKD7.DgİüpSAHTp<)TEAHl Kararının HukŞİRKETİNE DEVREDİLEN FERDİ İŞLETME KARŞILIava K7Esas Alınamayacağo - Sat7-74LEN VADIŞDVEmayat İT İAGuk G>gİüpİBRAZm>D10amenel Yaf=10D TAkD>ğı>< 2000/687820kOabrazf=vddknama526htışDvD> ısi )ALACAĞIN TAHSİL EDİLEM0efil2bol Federasyonu B3Kabul0 Bağ2LEN VADIŞDVEmsı )ŞSayılmaERÇ>/A> 00-11Aİ href=vdD>ALABİNEK OTOLARINA AİT Gİ377R KAYDI ( Şirket Faaliyetler3iİLEN VADIŞ/A>apuSAHTptalTURA Olmas/AGuk Nenel Yazı89.h01-D6.-2009iTR> TD>F>knamysmanlD>6.t AmortŞKİ/TD> ısi )sŞ si )knamli Alacak SayılmamupEd-2001-89TD>sŞ si )D3 OlK ÜÇuSAAn CezDA>yaçAN ALINAŞ. OlarAmaç G> sŞ si )Eal DavaNRKTD>(< 200N YA1ngördDIŞ)<05limK0acağı İaın2A hree MaAKTİFTEnu İşlemin TeYETİ (mküailin Kusu EngrE. 22n6ILMASI NsTulundunu/AtırılD TAk>D9.D yaçAN AYDhçen6ILMASI NsTDH/vuz8P AloZartimely20ÇimA hre =9d-1KısmAKIL 1.Dran GayOdas48MesafeLİFARKLİAykıYÖN/TR>LiTD>ANTFTn>ıEAHl Kararının HukŞ>TASI YAKIL HIş-9309-2h KAYenmiş Olması Aleyhine Sebepsiz5meyeceğiTd878.htm6/zaların Kaldırılmas15- Sao6- Karşı DLKOL RayiçBirlikMA Nılacabul a Husuml aLşKONUli YargıAlkol ToZa h>ıtEHLİY 2007/4YaTD> 18 mg/dl>>VDsele>AKARYAKITd href=Ölçümü>A>A>ndunuılan İtirazı 2006-340.hye Dkıllef Olmasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılık8 Kişiler İle Dava8/5065m>AKARYAKIT TÜKET8n Gay8-5065ırılıkĞKOL MUAYENnel Yaf>E. 19TD>EyH SAtaliMyTr)hren ParİkA>E.A><2K İLAD>09-2hv001/176eğkol EuayenHukYR>AKIL 0/TD>E. 20emi-0 Zsm EalTİRndiriplin AmiriŞra//klutnnılımCEtaD>İmti a SeA href=KMAdığhl=11dYTR>TDGİKTEÜAKARYAKIT TÜKET8n Gay8-6751LEN VADKOL /ESP KT>EalTİRndiri İse)kKRABAA8.htm>Ofisi ş d54/TD><54> Dene OlibAĞIN T AyN AY/TD>TDi İsramiye Peşin ANIMI ( İlgili Mevzuatta lmesi - Fiziki Tan14/3536=11d-1995-1944.ht Olan 14-3536LEN VADKOL /ÜİhlaMm>D3.DKAYNDK/ANA Alınm DLe/TD>UMSAreğiYA TIBBİ NİTpDıRARİeabet )M/A>>(< 2/TD hrehürlemeres 1999tünD>Ofisf=Kune OeninOrg9d-1TRk GTRk GOfisi>u TD>Eal DavaNRYÖN/TR>y Dnın Gsilin enel BaşKD>E. A hrlt>E. ğADD>E. 200u/TD>>ul Kararının HukYETİyeg Satıp Türkf=Kfisl/n>Ofisf=Ke OeninOrg9d-1TRleme Raporundaki Tespitlere Day8 Kişiler İle Dava8/5755m>AKARYAKIT TÜKET8n Gay8-5755LEN VADKOLLUrRayiçBirlikMA Yaplin AmiriŞra//k20A>E. 43.Par50kn/kmC01-89F ma CÖlçüm<6AtirTR>SeA href=plin AmiriŞ0kn/kAhref=8d-YiğiTr TAÖlçümA href=vddgk-1998-26Raporundaki Tespitlere Day8 Kişiler İle Dava8/2159m>AKARYAKIT TÜKET8n Gay8-2159LEN VADKOLLUrİÇKİ, UYUŞTURsCİp )RDuk G>g ETKiSD ALTepDİaRayiçSÜ>Aplin Amiri İkol 6fisf=Kune505p/TD>TD>b53F HUSA8.htm>Ofisi ş=K54i İsi ın UlaşdiAKIT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELEDA YERLEŞİK KİŞyle3/1817lanması Şartıyla Mevzii3-1817LEN VADKOLLÜrRayiçBirlikDın HurBEYğeyılacaANnlKlAĞKOL MUAYENnelNİAlıBULt/TR>a ŞauÜRÜCÜA>IT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELEDA YERLEŞİK KİŞyle8/6751m>AKARYAKIT TÜKET8n Gay8-6751LEN VADKOLLÜrRayiçBirlikIMşülhtkol T05p/TDFeSAtirTR>hren Pari İse)kKRABAA8.htm>Ofisi ş d54/TD><54> Dene OlibAĞIN T AyN AY/TD>Cih>TD><30I-20sine AKRABALIK İLİŞKİSİ OLz5meyeceğiTd878.htm5/4545ler Üzerine Perso15- SaoDE4545ırılıkĞKOLLÜrRayiçBirlikMA YaÖlçümdene ırLACmkizfki AkaDSonrS>E.A>Ofisi ş=KdDE.E. Sıfır NoLEF Sıfır Üç8lEHmilrTR>ItZarP1-aEryakıt Taşıma Fat-2008-1200< 2/TD hrehürlessele VEITd hreTD>AKTİFTEd-200 işiItZar0acağı LACAĞIN /TD>< 2TD> /TD>< 2TD>durmcin ParD><üunda KuHILMASIDTİFTRaporundaki Tespitlere Dayz5meyeceğiTd878.htm3/2015EMEKLİLİK ( Vasi T5Tebliga2015ırılıkĞKOLLÜrRayiçBirlikMA Ya/ra//k< E. olüF ( BeÖlçümItZara1903TıpdOfisf=K 2kiTKMAdığhl=110ıETR>3-81 2008ihD Aka iTD>D>D10.DA>nduy Vaef=5d-2007. 2004/uıETR>D6.D>nuA2-4662.htD>lıaryak 2011/m>AKARYAKIf=KMAıeri Areğkol T h>E.E. R>TDi İsramiye Peşin ANIMI ( İlgili Mevzuatta 8ĞIN TAHSİL EDİLEMEY4797lanması Şartıyla Mevzii4-47 İLEN VADKOLLÜrRayiçBirlikMAKrgıplin AmiriŞra//klutnnılımCEtaD>İmti a SeA href=KMAdığhl=11dYTR>TDGİKTEÜE. 25p/Tl3d-20DI (emi- VEtme YTekerrür >ü/Tühünemazlarn2.htm>AKIL Sürüc<000-1175.D>A>ndunuılan İTD>Aplin Amiri0uaDürene13/553d-200SuçuuYiğideneb1/ARYAKIT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELEDA YERLEŞİK KİŞyle6/45mesi Nedeniyle Herk8KKUK 6-45meLEN VADKOLLÜrRayiçBirlikMAKrgıSürüc<000-1175.DE. 2011/Ab1/ARYAKIT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELIstalık Olmadığındanef4773m>AKARYAKIT TÜKETi YüksekoDE4773LEN VADKOLLÜrRayiçBirlikMAKrgı 2000/ASI Ymeres href=8R>mKaerireğkol 2079I-iŞra//k20A>renCih><ı1iTD>/TD>E. 43.Pa35Airmifki AkaDSonrS>A8.htm>Ofisi ş=KdDu T>Fynama526htıcılna KamaENMEYEeA hre-2006zlri İled hreTKRABAAü<üun>Dvddgk.D>< veR5. Olarl><10 Cl DavaNRDeKLAMç Değer Teınma>e505p/TD>-rar TTDlOYAtkol veR98koln KAçinK99tünD>2005> <İef= SözR>knamlD>AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELEDA YERLEŞİK KİŞyle8/3385m>AKARYAKIT TÜKET8n Gay8-3385ırılıkĞKOLLÜrİÇECEKLE>>g ETKiSDbul RayiçSÜ>İzn<0008İPOellGenellD>d54i8koln KAçiniÜreesi2.DrKTN G 19Logo003-TD>>inrk/3 h taliMmbol /6284erir6-340.hhsı Mükellef Olmasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıkymesi - Fiziki Tank K1036=11d-1995-1944.ht Olan 0DEDİ36LEN VADKOLLÜrİÇKİRsı )Şaile99tünDOfisf='Kune OmusaTD>3-81K9.h001-aEUyumupEUyum2001-8/ı>İzSI NkSI Nkb1/ARYAKIT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELEDA YERLEŞİK KİŞyle4/53TD>ekFİRMALesapuLOGOikĞİMET MARKAkab R>maEMBOLL TeınmPeAĞIe ParA8Akell hraKıne-şymrd542079<-.ta Açıla EncüTD><ĞA TA OeninAiğTD>D7.D>ŞİRKet YönHiss1K d544054 iAĞINı tm>AK'une7.mMai Fa2eSergi İnr TA >VE TÜTÜN MAMULk G>gİüpSA )ŞaileSa2aTDV HUSA8ÜŞÜKlşymrve>ÜrüführKhreda D05lim İkramazlar )D7.DaNRR>AKuA2-ef= SözR>knamlD>/ın T05p/TDFd.hR KAYDü/TühüneAtkol veR98koln KAçinK <İef= SözR>knamlD>AKasına Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıkyA YERLEŞİK KİŞyle3/129cının Polis Mesle1evzii3-129kin İZSKOLLÜrİÇKİLE>aNRDeKLAMIile Omu< 2yTD>84.ç d54/TsCEĞİn01-89-st Amort 2010/6>ınamD> DddgkOS ne )>SaloAN Gİ BilboNTFazı r/. rn/TDAfiR>ve>Benref=< 2yTD>84.ç ı htm>AKasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıky3HASTASI KİŞİYE YA1/1nın İptali - Karara13lan A1-185ırılıkĞKOLLÜrİÇKİLE>aNRSA )ŞaNb R>İRRYÖN/TR>/irmidörÜK Bşl NDüşüİMZAE.YılgSüre Zaremr<-.-/TD>I-200800E. 20emi-0 Düre<)TEADevamına Da/TD>IE.E. <1998-4a09-2h unmakYETİf=idtm>Ofisf=K54> D6.Cf= SözM>Eenar ÇizgŞra//k<6ILMAkYETİf=iddg09-2hZ>Cih>TD>I-200800ÇizgİoğaSaALAC 0 Bir Kanıta Dayan7/335D>Ia>LşüİÇECED>N İTnünATIile-/TDeYETİf=idtğa ZOrlem 2D>oe 201>lıaAçrcM R>ı >E. 43.000-1175 İ href=vddan UY-/TDeYETİD>eğt ryaknes da3<ÇıkaImaIL 0/TD><İzale-n-nrEy=5d-2007Mesle Pe><ÇıkaImaI)E.7>ulil89sıl5ryakyt TaşTegisYKTİF VE>ul Kararının Hukamiye Peşin Sermaye Değeri Arasındaki5 KIYMETLER ( Yılı6/71.'da Hüküm Bulunma5-50196-71.ırılıkĞT DERECElacaameUR ATAdi Ger(>Boİzalee2079ALAC 0 Bir Kanıta Dayan8/2416>DıŞinar(>A8.htm>TR>Ofisi ş Kamab388.p Tk>D9.Drlu RveenketN Gİ B>mrıD><ğTD>D7.DE. DTİFTü/Tühünev>mr iey>D href=9d-1-. 2010/6284GeçınA>kKRABAA>ıEK9.h001-ndunuıla010/eleA>HisseEtme a010/ hree>TAR ÜZER6ILMASI NYETİ6-340.hhsı Müatı>mPeAiyoA>k EuayenHİD>/TD>D4.Dl>IaEN/İKCl DavaelNİüpMUVAZA>LşüTRDUĞeNUNEalŞÇİLE>aNRDUROfisi ş d54Ç>lış/TRİşç10/6284GenişTD Kİmda=rşmuUlunmaTisi20>D9.Dinam0acağı 6ın 1NTFTEYKTİF VEŞKİ ( İA hrnımuUlunmaTisi.DTDDah=196d-200lD>AKu'K54.htm>Sağlık G >D ÜZEe522lendetkisinin Genel Başkana vIstalık Olmadığında0ef2477R KAYDI ( Şirket i Yüksek0DE24iİLEN VADTaeLÇeKLe İMAR PLAdaile Olance> Kamazlar )D9da=ısşaar4.De.BaşlanefkbIT4.DİşhDmaDyim 00-1175.D>/TD><İşD><97dığ a<ĞA TA erhangiTr TA<30I-eTKRABAAü<üuk-AFLI -df49 TDD>E. 20TLrİddüilef Olmasına/plin Aya>İşhDmaDyim 00-1175>/TD>D4.y cD2006-340hyeg Snum>ef Olmasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıkymesi - Fiziki Tank9/4639TD>DSÖZen İsSmrgıProjea ınamAöz6eşm<6Amul KararınınZ>AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELEzmesi - Fiziki Tank K132 KISMI İÇİN KARŞI Olan 0DE132LEN VADTERNATİFiTEMİ.DKAYNDK/AsaileŞikaTD>çnakdir>D6.D>pir>D6.D2001-89L4.htm>AKLLE SACAdBahisuksÜreeE.riD>EDTİFT<30I-20ses >AKARYAKIT HukYETİlmtiriNumuü/ü E. 19/ zeeTDrlemenkbIT4.k/TD>d54/iğiTTD>d4ğid. TRk G üre<)TErketin Fa09-2h KAY Peşin Sermaye Değeri Arasındaki 2>L NOTU ORTA<Önce AreğtA>YılgOılan İTD>L NOTU ORTAınarSI NsTDDeDL ORTA20 massAĞIy DTası arn2.ıt Sermaye Değeri Arasındaki5 KIYMETLER ( Yılı2/778'da Hüküm Bulunma5-50192-778LEN VADTI YILLIK uİC>L ORTAü/Tührmazlarn2. 7<ALAC 0 Bir Kanıta Dahtm>AL545ler Üzerine Perso10ELMESİ (545ırılıkĞTILI GANYğeyÜCRETİgİüph LEB ile-/TDeYETİD>Thtm>AKTİFTEMü662aaYAKITA522lendetkisinin Genel Başkana vT9 KIYMETLER ( Yılı7/269lanması Şartıyla 9evhtm7e269ırılıkĞTIN BOR DSepDİaFAAliyet YaF.htn000/4.DTiAĞIN9709m- AKARYAKIT TÜKETi YüksekE4-2163ırılıkĞTIN ÇIKARTILliYargıSiyTnüD>Liçi> D><0- DRro.Baş0.TD>VDsTA2-4662.htE. 19ilecD>im<6/uy>3-81eüveıLİ.8.htnceTD>VDsTA2>f49AL936n İptali - Kararai YüksekEİ (936ırılıkĞTIN MAlaca ıŞinlKuel Nılacabul ACELETKAMULAŞTıR Dile-TD>D>mKaTD>EÖ> < D Kİşn Dinamn FaD970-687hre=8R>mDR>ı/TD>3LLE SAA Verlnımul.htm> Va oi n54Gi hrudenakdi6-340.hye DkıEd-2001-89TD>Rsı )Şaile-şçI DEĞlutnemeres 199AK'une4. Md.sP1-aEryakıt Taşıma Fa22006-340.hhsı Mükellef Olmasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıkpotek-Haciz-Rehin-7/4305ler Üzerine Perso7ığı -7-4305ırılıkĞTIND ( İMALm>D10acaaÜCEVHERAT LIM sı )Mşül /TD>LE>>(<65K BşlSonrSn İÇ>lışıılan a tme a0A947<Apol GazıAöz6eşm<ğı LACAĞINÇ>lıştm>ı/TD><2lendetkisinin Genel Başkana vT 0 Bir Kanıta Daht89/3271=11d-1995-1944.ht 0ELME89-3271ırılıkĞT AŞ BEŞ YAŞapI OTUZ HAZİRğeDİaTbil LAYğeyKİŞİrgı 2şAKARYAKIT TÜKET3yin 10-2951ırılıkĞT AŞ GÜN İÇD>D3 CEVAPsiamenel YavddgkOlı İdD6.D>nuA2Zımea oi 03/3M6TR>İş>< oi n5471eünne1TD>s38R>mDRD6.DkbIT csiaİŞüTRDUĞeD>Eamnellİ href=y1creMahI (Malef Ol/d.Ş His03/3 TPI H/TD> İkraerdiği ZarDlin AmiriY<000/HıR>Hisselışn >HissaSATIŞI ( 7<>AKTA2006-340i>TDrlelef Olleme/SüreaşTmı/ın luzeeY< uEVKTD>EaunmakYE/Yre=8d-GAR ÜZ>Aa Fa2eSerdiğeTRk G Amadnaz/89D6.O TAy>AKrirR>knamlOfisi ABaş0.Tt v>mÜydKRABAıçD>l>>linA/TD>B>>oğisyk>varMünh9-2ranrA8A>.DrKTya3 Çevreişrr TA>>d546TD>ini Klan >ID es AsD>ini KNumu/İŞLE0üelutD>la Hj AtıRsÜree2aul Kararının HukavD>/İŞLE0üe/A>TDrlemen Yapılan .ın ın Ulaşsi9TD>EalSABETyılacaKAT DiDEĞğel>Iariel Yaİhr>ç.A hreR>M00ıneAmb >Hj M00z( İ /628eGI tirilEdene Onda )hmb >Hj M00z( İ ı LACAĞIN hr/met><-.-hr/metntE.isnas >Raporundaki Tespitlere Day9 KIYMETLER ( Yılı2/2672lanması Şartıyla - in 2-2672ırılıkMBALAJDA İHRACATalSTİSNDYargıİhr>ç.A hreR>M00ıneAmb >Hjarn2.ıt -.-hr/metntE.isnas >Raporundaki Tespitlere Day9 KIYMETLER ( Yılı6/208lanması Şartıyla - in 6an 8ırılıkMBALAJ/AsDHZETD>DEKİRYAZI/AsD(<İef= SözR>knaml/TD>A4117ması Gerektiği - SomMESİ 4117ırılıkMBARphESELLÜM FİŞİrgıİ href=vddan4Z>E. 20Ol9709-2hT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELd4ĞIN TAHSİL EDİhtm>A4358EMEKLİLİK ( Vasi SomMESİ 4358ırılıkMBARphESELLÜM FİŞİrDHZEN/TNamenel YaÖ>AKARYAKIf=vddgkOrlu R m>AKuAE. 20Y01>lmasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıkymesi - Fiziki Tank8/5739TD> un OlduzıR>FDhref=8R>TDDevri0>D6.D>nuA2isi İlmÜcree<>ıçD>D6.D>nuA2Tısmehref=9d-1tZarDlinsele>ısmehrSürenAşT>inleşilenn.Ş His>ıA2- tirilalef Olleme Raporundaki Tespitlere DaIstalık Olmadığınİd88/35ın Motorin Olduğuiaaliyet88-35ırılıkMELETBİRM0nevİlTaz5.htmH İleudan)Raporundaki Tespitlere Dayz5meyeceğiTd878.htm3/4033EMEKLİLİK ( Vasi T5Tebliga4033ırılıkMELİYAT ESNDYaeDİaKesapDİakMELİYAT MAKlYarUNUTULliYargAğırİD>siİZASYO( Nılacabul UZUVDKAYBaile-ş Güc<0Kaybı/TRUğr0yaKaİste Amiri-ş Güc<0KaybıDaraFTEGr ÇiTDMnthtiy.ç ı ht/TDdd VrirEmsallef=8d-GİreTAsha006zlriEfor>iArf Se HkIZ><9709-2/ı08-3011.hye DkıEd-2001-89DR>/TD>Ömrü08AsgTD><ÜcreetenKMai İlTaz5.htmH<1998-4a09-2h KAYenmiş Olması Aleyhine Sebepsiy0 KIYMETLER ( Yılı7/37ler Üzerine Perso10ELMES7-37LEN VAMELİYAT Pddedi YaEmN VA 2dığ aFyet>FnD> İleudannin ın Ulaşsi9TD>8 osursuz>S>/D>E. 2011/ İkramiyeAKI-aZŞ His>8D>TDnıGötü TeA unmakYETİef Olmasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıyz0 KIYMETLER ( Yılı2/4706ler Üzerine Perso10ELMES2-4706LEN VAMELİYATLATCİNSiyet DEĞİŞKT>E.es >AdınkHiae947<üm/HıR>Hi 2R>TDrlemenlan İTD>EaMAHiyetD>DEKİLE> ClŞ ARKADAŞLesapADVmYAClŞ SAHiPL3LLsİLTD>2aDövdDnk G om6TD><=vddgYa/TDsTİFTEDTD>E. 20)EaMAiyetD>DEKİLE> CVmYAClŞ SAHiPLtrEy=5d-2007MealelGkta><ÇıkaImaI)<1iTD>)E.es araEaSAYGISIZaDAVRANIŞ<(T3LLsİLTD>EaVmYACMAiyetD>DEKİLE> CKlRŞI KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜAVmYACAŞAĞILAYICaaFİİE. 20Ofisi n54> İ KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜAVmCAŞAĞILAYICaaFİİEaVmCMAiyetD>DEKİLE> CFİİ>izalelGK<ÇıkaIthtvganÇıkaImakIEy=5d-2>m6TD>kıEDTD>E. 20)<7TAKunye Dınca P1-aEryakıt Taşıma Fa2eSĞA TASI<)pTTürkıla SüpeD>Lig3/553Mücade-1lEdeneSp>hrDDGK>olaYımFutbol FrdiAĞIN Tu.Baş0.TD>VDİerzdn ParDoğe YAtp Tk>D9./ması Adhref=8d-5. Olarlhrenç/b1/ARYAKIT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELastalık Olmadığında02/1n9cının Polis Meslek Yüksek02-189LEN VAMM< ALACDüşülmta Açıla0İzaleeSıfet> Onağ-4a09-2h KAYenmiş Olması Aleyhine Sebepsi3A YERLEŞİK KİŞyle1/2076=11d-1995-1944.htOlan 01-2076LEN VAMM< ALACDüşülmta Açıla0D9.n4rşmuUD>FnD><>aENME-nA97c 03/36183şinK. ye Dınca Öd08<>TDGİreTAsin Aya>İa UY. hri12vehDAnıştay Boz09m.Ş His>d5>VaınyiAB>< oi n54.8D6.D>/20yıpdk0ELLEF FTEMenku RveeGayri><0külüTRhrczoi n5cTğılvek0ELLEF mhrciz TD>ethtiy.timhrcizR>D7.DRaporundaki Tespitlere Day7A YERLEŞİK KİŞyle5/3708lanması Şartıyla 7yin EDE3708LEN VAMM< ALACDüşülm ükAimasfılas=8R>mDorçl=Aulen >D9.D99mamn D7.R>HissehÖd08<>veAKA İŞLE0/628Bdimatbik2ynam0acağı VecibeTD>20 masfıla>izalelN An20emi-RYAKIT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELk7A YERLEŞİK KİŞyle1/3614EMEKLİLİK ( Vasi 7lan 01-3614ırılıkMM< ALACDüşülmİhr>ç.nıy Y03/3 Y. hri12Ham ni K<0/628BdiSaht>mam><ıpdr TA skıllÖd08<>TR>ci/TD>Zam Admazlarn>TD>D7.DZrİNAK Fa26eşeR>P1-aEryak es 6183şiAĞINı 99mamn D7.R>Hisse amaENMEAKA İŞLE0/62805ayılmam>eleK Fa26eşmdanI-iYiğideneÖd08<>Z HKARYAKIT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELk7A YERLEŞİK KİŞhtm>AL760ler Üzerine Perso7ığı 99-L760ırılıkMM< ALACDüşülm Oei )AKuA256.>ini sigye Dınca T>TRkb1/ARYAKIT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELymesi - Fiziki Tank8/5149R KAYDI ( Şirket Olan 08-5149ırılıkMM< ALACDüşülmLimitsie/A>Hisse aSerTD>eTP0YımaraFTEDoğisS>D9.D-TP0YıMütesR>Nu>D7.DkiT e998-4 < inhrciz .TD>3LLsİLreTR>E hrudd-260deTİrahisukstorcuneması a9TD>8rşKunes >AKARYAKIT Hyi12Gider1TRDGK<ŞL PişmBahisuks ÇevreneP1-aEryakıt/Öd08<>FaydaDD9.D.8D6.D>/-3nmmamn D7.D< ele/A> VasfıMenku RMal>D9.n4Satışt -.-h<>Ae n-35rlu üneİyeg SaTDD><97dığ ırTKRABAAüD href=9d-n-1tE. 19/GA hreT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELk4 Kişiler İle Dava3/46ması Gerektiği - Somuti3-46ırılıkMM< ALACDüşülm/A>3LLE SAtm>AKid.TmNMEc38Bdimakibamn FaD97yk7.D3LLE SAD TAnaAar.8D6.D>/D97yk7.DID <000/.TmNMEc3.ent mmumn D7.D< ele0E. naşsi9TD>AKARYAKIT TÜKET3yin 10-6347LEN VAMM< ALACDüşülm/A>AKid.TmNMEc38BdiAd><42049d> İ.ent/A>Z H İkraerdiği Zarİef= oi 03/3Teb04ğ-3 İleud NsTDerdiği ZarO7.D< a/D97yk7.D İŞLE0/62805.htm>n D7.D< eTTakiprEt Hukamiye tienmiş Olması Aleyhine Sebepsi4ĞIN TAHSİL EDİht88A2415=11d-1995-1944.htSomME88 2415ırılıkMM< ALACDüşülm. YTR>KiriİlcağıyerTeb04ğ İedan)S/TDc=lTD>IDİste Amiritm>AKid.TmNMEc34tı>ZnDÖd08<>d4ği/m5dKVkrİNAef Olmasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılık9Zenginleşilen Ta10/7u36n İptali - Karara9yin 10-7u36ırılıkMM< ALACDüşülmVddgkOan VermTemihtme0E. nAD>ZD>Iarielgİüph HSİLl YaÖd0nudenKTD>TR>s38R>mD HUnna>< TaşımAFLI Anc><Öd0nudAFLI -dnmmamn D7.D<>htm>AKTİFTdimakibi7M(mküaili>Lşü3.yKİŞİLERDEKİRALACDüşN HACZ>rgıDRşkamŞükerdiği ZaraİKTEÜu>E hrudd-26/Öd08<>İKRABAAü<üuAn0<30I->D9.n4AsılmŞükmDorçl=AO Olmasına <30I-20>htm>AKTİFTE>ul KararınınARYAKIT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELk4 Kişiler İle Dava2/689ması Gerektiği - Somuti2-6n9LEN VAMM< ALACDüş(A GÖSTR>siENiTEMİ.ATIN İSTRNDGKuel YaMenku RMal7. 2004ği8R>kiTOtomoD>TemihtmeIari aeb04ğE. 2kiTAmeleK nd-İste AmiriTeb04ga/4D.hemi dec İkraM(mküaili97yıpdAnc>/TDtm>ıl/mekeBiairkışiAan VermAKid.TmNMEc34tımSsına D.hemK< Sona Erm3.yŞahı D7.DAFk0/628BdiİspatiğnmCsİLhren ParOnkHiae Olanc-KRABAAü<üuAD>TNot=v ArTcD) m>AKid.TmNMEc34Aıfet>03/3S>D20yD7.D TEMSİLCielgİüpSORUMLULUĞeD>EDorçeK Fa26eşPerımip>/TDgkOBorç >HisĞlükeed Pe>Anc>AKid.TmNMEc3yer.8D6.D>/Dbıma FalTD>7<TDD><9ışriAĞINa9709sAKARYAKIT TÜKET3yin 12-997LEN VAMM< ALACDüş(IN DTĞDUĞeDVE ÖDTNamel GEREKTTD>rZl AdLesDİaKeNUN> TEMSİLCiNİüp>IYA TEŞEKKÜLÜ İDARTDulacr Te>uFARKLşüKİŞİLERüTRMDYargıFarR>ıaD.hemKiMütesR>Nu>>S>TDDA TA>ü/TührAnağu Y>inleşilennİTPI H/TD>d4ğin>< luzeeAKid.TmNMEc3lFLI S>na Erent iş20>S>layD7.DTemihtme0E. nITA522lendetkisinin Genel Başkana vT9 KIYMETLER ( Yıl81/4740lanması Şartıyla - in81-4740ırılıkMM< ALACDüş(IN İLANENiTEBLİGAT YOLU İLETKuelNLEŞKuel Ya1lkRÖd08<>D7.DD TAnarDste AmiriB=1İZAn0Keisi İne R> Gümrükl.8Dm>TD OlancD9.Damuş2001-8/d/TRTeb04ga/ı08rlu süm TRDGK<Ş>olaYısİ03/3Ammamn D7.D< eleK Fa26eşmdAFLI -dÖd08<>TD>AKid.TmNMEc3yer.8D6.D>/D7.DeT iss1sE AZarASI YmtnceTD>D3NaKeNUN> TEMSİLCiNİüpSORUMLULUĞeD>Etm>AKid.TmNMEc38Bdimakib.h5 AĞIN ŞÜreneh-340i>l>TRuş200anrAmmamn D7.D< ele İleudann.ent m>AKid.TmNMEc34tıp>DAĞIN006/34Öd08<>D10aBİLlR SAFHAYA GEGKuKuSİrgıÖd08<>aeb04ğE6AZar0af=eA2Teb04ğe R> 00-11ET BdiŞKİ ( İla tbrTR>E hruda FalTD>rgıDunAşamad34>aErDDukdZsm aşTmı/ın an VergAbrgıÇiftç10/6ar/TD>İaıns./>AK> İŞLE0/62805.htm> href=vddnı08-3011.hye DkıEd->Tedr1cremasfıla>rgıhrciz r ain ZnDDorçeerdiği Zar3.yŞahsıA2vddgkOBorcDK>olaYımS>laıteı08-3011.hyeg Slef Olmasına E Öd08<>rgıhtm>AKTİTEGö<üuAnıİhtiy.timhrciz TD>VD/ın ahtiy.timhrciz .Ş His>daAKTa->İlcağıyerTeb04ga/4rasında Aktüel Kişisel ve 7A YERLEŞİK KİŞhtm7/90ler Üzerine Perso7ığı 97-90ırılıkMM< ALACDüşpIN h HSİLl YaVaıns./553 İl HKAn0/6ar/e İleünne13/553Borç rgı ÇegkOTaks/ İn-35ÇekTD>Öd0nudenK-AÇev008 Oei )<010/ Çıkman İ->Taz5.htmHveeG>ci/TD>Faiz00-209aENME-n-Ta1903YaTD>miriGA hreSah9sA275lanması Şartıyla 3KK0199-275LEN VAMM< ALACDüşpIN h HSİL>rgı ÇegkOvLİ.8.htnAtp Tk>D9rgı/e İemihlT BdiS>-rvddgkOn D7.D< eleTemihtmeAltTİTEDlı<-./e İemihLİ.ırR>ı>an<ŞKl>D9.n4rf Ola9709srKAPSAMilem DHZENELENENiÖDTME EMRİN CKlRŞI AÇt İhaDAVA (aKRABAAü<üuAn0<30I->D9.n4torcum9YHktur>htm>AKTİFTE>ul KararınınAbi4.DaErDDukdAKARYAKIT TÜKET3yin 12-4015LEN VAMM< ALACDüşpIN h HSİL>rKAPSAMilem İHTİYATerHACİZ Yaan Verm<8SonrS>ahtiy.tımhrciz .Ş Hismn FaDTD>D7.DTemihtme0E. nAD>laıteı08Dun ısmaGI tirilEdenehrczin.Dşı Yref=vddna)SebApı S20yD7.DND3 SORUMLULUKr(rAmmamn D7.D< eleDoğ>rgıhDV ZiraBAAtopaj>oğant mmumBorcD>ve0)8ŞZ HKARYAK0e R> r TAASI Ym0lalef Olmasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılık7A YERLEŞİK KİŞılı6/766ler Üzerine Perso7ığı 96-766ırılıkMM< ALACDüşpIN hEMİ.ATA BAĞ İhMDYargıZsm aşTmı/ıdK FARYAKIT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELy7HASTASI KİŞİYEılın 2055cının Polis Mesle7ığı 98-2055ırılıkMM< ALACDüşpIN hEMİ.ATA BAĞ İhMDYargıZsm aşTmı/ıleK Fama FalTD>kf=vhruda FalTD>D7TAKARYAKIT TÜKET3yin 10-4340ırılıkMM< ALACDüşpIN Zl AdAŞIMş(A UĞRAMDYargıZsm aşTmı TR><>ol=vddnri TDD>Z HKARYAKIT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELIstalık Olmadığınİdm3/132 KISMI İÇİN KARŞIiaaliyetS3-132ırılıkMM< ALACDKLesaiHAKKalemaKeNUNUNkabNLIŞ UYGU İhMDYargıEc D10aN İŞLEMrgıEDn.htm>/D>E. 2011/ İkramiyevacı Arasında Aktüel Kişisel ve z0 KIYMETLER ( Yılın 22ler Üzerine Perso10ELMES8-22ırılıkMM< ALACDKLesaih HSİLmUSULÜrHAKKalemaKeNUNpHÜKÜML Ter(ĞlükeeAKuA.h sı Mükellerdiği Zar Çevrene-/TDi P1-aEryakıt -aÖd08<>cettD VddgkOaaıns./> GEÇERLİLİKr(rSüreKDns./>TEng >oğantAtp TklTD>rasında Aktüel Kişisel ve z1A YERLEŞİK KİŞılı6/2281=11d-1995-1944.ht 1ığı 96-2281LEN VAMM< ALACDKLesaNem İHTİYATerHACİZ KlResai(rAmmam-/TD<İzale>ATŞ His03/3.atbik İm/Amenanmİhtiy.timhrciz .Ş His>ıA2amçadığı S20sına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılık7A YERLEŞİK KİŞyle8/6835ler Üzerine Perso7ığuti8-6835LEN VAMM< ALACDKLesaNIN h HSİLmUSULÜr(AKuA256.>id.gye Dınca Tini sigye Dınca Borçl=Kunk0ELLEF FTEMenku RveeGayri><0külüTRhrczoi n5cTğılvek0ELLEF mhrciz TD>AKARYAKIT TÜKETSomMES2-2977LEN VAMM< ALACDKLesaNIN h HSİLmUSULÜrHAKKalemaYASer(ĞlTR>ikes Bu tm>AKin.htm>TaENME-nTD>D9IT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELky0 KIYMETLER ( Yhtm3/1701n İptali - Karara 0yin 13-1701LEN VAMM< ALACDKLesaNIN h HSİLmUSULÜrKeNUNUrgıhtbahatlr mn>nuA2TŞm>AKTİFTE ÇevreneP1-aEryakıt>es 6183şiAĞINı m>AK> İŞLE0/62805.htm>>aENMEYAKITARYAKI- K Fa26eşmd işr-/TDi P1-aEryakıt hrDDGKTD Olanc/TD>UlunmaTiEİstedDı İd0/62 Ofisi nunAn D7.D< a. 2004ği805.htm>>esb/Te/TD>ARYAKI- n D7.D< aİsD>Dn Olanc/mA><7Ta>AKTAdecef OlD>muşmamlan se amakipr/TD><=vddna)Eng/mA><7Ta>AKTA> işrO>laıt Lİ HALE GELMESİ ( Karşılık7A YERLEŞİK KİŞyle3/2799ler Üzerine Perso7ığuti3-2799LEN VAMM< ALACDKLesaNIN h HSİLmUSULÜ>E GÖRETTAKİBE KONİha>Iari ALACDüşülmÖd08<>E GÖRETYAPILbN h KİBİNmUSULEDUYGUNüTRMDYargıta Açılay S> E TABİnTRMDYAN İSTRĞE BAĞ I SİGORTA PRİM BORÇLesai(rP Gmnelgeıhtm>AKTİTEGer4.a FalTD>Zam AmiriİsD>TD Olance>eRYAKI- plin A2006/34Öd08<>ü/To OladiTDrgılDarcıI-E-/TDTR>TR>D9.n 6183şiAĞINı m>AK>TŞm>AKTİFTEO<97dığ D-Temci/TD>ryakıtnı35Borç AKunve2AKun İŞLE0/62805.htm>>aENMEİle DağiT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELk4 Kişiler İle DavaEY2271ması Gerektiği - Somuti4-2271LEN VAMM< ALACDKLesaNIN h HSİLl USULÜr(<0kın n P1-aYaeÇevrinZbıma FalTD> İkra KAYenmiş Olması Aleyhine Sebepsi3A YERLEŞİK KİŞyl10/1 75m>AKARYAKIT TÜKET3yin 10-1 75LEN VAMM< ALACDKLesaNIN h HSİLl USULÜrHAKKalemaKeNUNpHÜKÜML TeNE GÖRETDHZEN/TNENiÖDTME EMRİN>N İPTALİaDAVASşülmplinADçME TR>cettD ha010/ VddgkOaaıns./>D20ĞSDyu>FnD> Ücle lT BdiSR>A69ler Üzerine Perso7ığı 99-69ırılıkMM< ALACDKLesaNIN h KİPmUSULÜ>E GÖRETYAPILbN h KİBİNmGEÇERLİLİĞl YaYüŞLE0ühüAKARYAKIT TÜKET3yin 10-541ırılıkMM< BORCU(D ( SORUMLULUKr(rLtd. Şti.cD TAna ele/A>.hemPa -amaENME-nA97c 03/3aanzimD9.>IDarciz mazlarnDbıma FalTD>laıt V HUSİ/TD İdlaıt V HUSİ/TD İkravarTe5p/Te/TD>eA2Tuthrciz .TD>3LLsİLmiyevacı Arasında Aktüel Kişisel ve 3HASTASI KİŞİYEılı1/965lanması Şartıyla 3KK0191-965LEN VAMM< BORÇLUSUNUNpMİRASÇt İRilA HACİZ UYGU İMDYargıMirSneisieTR><>ol=v/TD>HissRMakihtYımFaI Hpol GkrO>laıt erdiği ZarAmortism a5ayılmam=v/TD>AKARYAKIT TÜKETSomMES8-2847LEN VAMORTİSMANp(3nkaryakıt4SatışntE.aIN TueSah9s< ıhrnı8-4laddnrirD9.DGider1YTR>Rkb1/ARYAKIT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELymesi - Fiziki Thtm5A1066si Nedeniyle Herk3KK0195-1066LEN VAMORTİSMANp(3nktif S OyıtNı >ul KD>< DlıD9.n4takımme eOnarımmGiderhreT -c
    iYArtm>ı A2. 2004k<. 1997/TD>Rk7.D
AKARYAKIT TÜKETSomMES2-3388LEN VAMORTİSMANp(3Ban1.miriDlp Tk>D9.ndf= E.hnaşsi9TD>A222lanması Şartıyla 3KK0199-222ırılıkMORTİSMANp(3BiTrtktisa İlKıym/T-35Amortism a5ayılmlutD>mCsİLTD>UYDOyıtNı amlan se amiyevaşsi9TD>ul Karyebama FalTD>hreT BD>UkgDtomoD>mdsiı STR>MükıaAmortism a5/TD>>Et HD heDaK20VEÜu>AFLI -d/TDgkOZFyeı0)s38e>/TDtm>ıl/diSporATFazlirD9.D<0kın0/6dLİ HALE GELMESİ ( Karşılıkmesi - Fiziki Thtm5A1390ler Üzerine Perso3ELMES5-1390ırılıkMORTİSMANp(3m5lif Ücle iaÖd0nudenKTD>>esb/TeTD>FyZarTatD> Köyü3ef=5t İk1tD>FyZarTatD> Köyü3KurTDIN-TBD>a hreT e mS>ğukehre1tD>D9.n4Ö>>FnD>D ZarAmortir/TD> İkra KAYenmiş Olması Aleyhine Sebepsi3A YERLEŞİK KİŞht89/2851lanması Şartıyla 3KK0189-2851LEN VAMORTİSMANp(3Yiğidene>ul KarZAn0AKARYAKIT TÜKETSomMES8-1268LEN VAMORTİSMANp(3Yıl< TS/TrtşeGü/üFdeEDlıD heD.htm>nmortism D20ĞMükD20ĞhreTn200D9.DD9a5aym>nmortism İarınAD>TmaENME-nhref=8d-Ay/ıdZarEskimSahiKTAeeSatıIDATİK'28ıFatu9a5FnD>m>ul Karm>ufterhree1DOyd.>vecAmortism TAyrıl GsG/TD>Çözüml0nudenKTD>AKARYAKITAD><=vLEFT STR>Yatm>ıGazı<-e99bterirTzarZAn0Kıym/TKRAetD>D7.DAKARYAKIT TÜKETSomMES8-406ırılıkMORTİSMANpAYRIMargıMnleşil2TŞ His03/3Satışt BozsiantATİK'TD>20 meL>E. nktif SDlı<-.Amortism TAyrılDD>ul Kar>ef=5t İ<-.AktifteYDOyıtNı YetntD>TD>FnD>Dbıma FalTD>UYGn işrO>laıt e Daği/- AlrilEdltet Mefruşa/4D>D rbaşme eSD>U20Ğ<>eA2>ul Kar628BdiAmortism a5/TD>>ORk7.D TD>ZaeT -cAmortism T/TD>ZaeT/>Rkb1/ARYAKIT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELy7 KIYMETLER ( Yıl87/188m>AKARYAKIT TÜKET7- in87-188LEN VAMORTİSMANpSERVİSdUYDOyıtNı atomoD>Başla/TD>D10amel GEREKLİpGİDERaNİT>ıG>İarıniDlpnE6AZar0acağırO>laıt e Daği/rasında Aktüel Kişisel ve 7A YERLEŞİK KİŞhtm0/1 E1ler Üzerine Perso7ığı 90K0141LEN VAMORTİSMANA TABİnARACINpSATIŞşülmAl< eD4.Dul K//TD>-rDste Amiriatobü< Dlımt erdiği ZarÖddAFLI KDV'nD>mCsİLTD>ul K//TD>l>DmaĞl YAPILbN HARCAMDLesp(3ef=5t İnD>< i/TD> mm>AKTĞDışTİFTkimAtFk0/6>IDarrcama ıG>İarın>E hri HKARYAK3TD> YÜK/TNENihDV ( OŞ>.hemPakiD0/6arh <FnT m>AKid/TDgkOOr ıKin.htm>-e998-4aTn0ELLEF Fazliram=v/Tkİaıns.hM(mküaili>cetĞlul K//TD>İarınd Pe>Amortism TAyrılDD>IYA İNŞAm>D10amel gıhDV.'nD> TD>< GsGKufterc
    rasında Aktüel Kişisel ve z1A YERLEŞİK KİŞılı6/6855cının Polis Mesle 1ığı 96-6855LEN VAMORTİSMANA TABİnİKTİSADİ KIYMETL TİhaZAYİüTRMDYargıZayiı STR>Mal>D9.hh ü/Tühü>ORky
AKARYAKIT TÜKETSomMES8-406ırılıkMORTİSMANA TABİnKIYMETİhaMAHKTME KlResaYLA TEKResnAKTİFEpGİRMTel gıAmortism TAyrılDD>ul Kar><0D9.ndf= TDrarDLisansöre/A>>Fın ET BdiŞK>Fa. 2004ği8decef Olma/TD> İ hrltın işrŞK>Es>< DlıavecAraziK/6ul Kar>nmlutD>D7.D TESİSL TDEihDV ( İnşaae/TD>eA2Amortism a5ayılmtktisa İlKıym/ThredeıhDV TD>D10amel gı/A>UYDOyıtNı amup5h9.D ufterhreAenAnnKİş>< GsG-K>ryakıt rasında Aktüel Kişisel ve 4ĞIN TAHSİL EDİht85/2062ler Üzerine PersoSomME85-2062LEN VAMORTİSMANLACKlRŞILeNİhaYATIRIMLesrgı/Ttm>ıG>İarınD9.hh D1YEL TeNİ.DYETKİ VEDSORUMLULUĞeDALTş(DAüTRMDYargıHizm/T Sunsf=Dtakım8/d/TR-4İşg9dr/TD> İkrahren ParEc ZarMal7SatıAKTa->AnaADaNazıAKTA>ecYenmiş Olması Aleyhine Sebepsiy3HASTASI KİŞİYE Y09/2839lanması Şartıyla 13KKUK 9-2839LEN VA(A HABERaBÜLTEN>ND3 YERaA İhaGÖRÜNTÜL Trgı3984 S.3/T00'nile4.>id.s./inaavarTem00 ansantHTk>D9.na5iAĞgıNı amlan ”R1lkns./>TİhlâllEgA hreiş Olması Aleyhine Sebepsi6A YERLEŞİK KİŞhtm0/1071ması Gerektiği - 6ığı 90K0071LEN VA(A KA(ALİZASYON ŞEBEKuelNETBİRDYAPIpIN KA(ALİZASYONUNUNpBAĞ İhMDYargı00-Açıla0DştıIm/T/TDa=v/TD>Es>< Kıym/TIT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELy7HASTASI KİŞİYEılın 228cının Polis Mesle7ığı 98-228LEN VA(A KONŞİMENTO Ya>a1997YımÜstarZAn0vecAraıKonşi><0toyu Dühref=ymnAFirmaKın4SözT/TD>Mal>D9.TBaş0.OB TAFirmayanlaşıttıIm/sİLhren ParAsıla>a1997Aİ href=vZ/TKonşi><0to rasında Aktüel Kişisel ve 8ĞIN TAHSİL EDİyl03 5630ması Gerektiği - 8omuti3-5630LEN VA(A OKULU YaÖ>D9.T/T00>ini si/553/K20Dlpn MesafH>l>Dış000/ÇevrİdarEn ayi Ör>UkgKonsf=KdDrO>laıt e Da tien/55D hr6-340.hhsı Müatımasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy8A YERLEŞİK KİŞyle7/1377cının Polis Mesle8omuti7-1377LEN VA(ABİLlM DDLIpBAŞKA(argıFakülteAnnaD>aD heD OlancİTPI HDstesıTDçMEk H>=KdDrEhD9.TTü<ütünudenKTD>ND3 OY KUL İhMDrHAKKalI.DBULUkMAMDYargı657'ye5ayılmKadrodaiGA hre hranADoç<0tin Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy8A YERLEŞİK KİŞyle4/4675cının Polis Mesle8omuti4-4675LEN VA(ABİLlM DDLIpBAŞKA(LIĞI SEÇİM>NE İLlŞKİüpDEKA(LIK İŞLEMlN>N İPTALİa( Seçi İAKhts AtamaA TD>nın3/T00y.hhsı MürO>laıt Lİ HALE GELMESİ ( Karşılık8ĞIN TAHSİL EDİhtın 4447cının Polis Mesle8omMES8-4447LEN VA(ABİLlM DDLIpBAŞKA(LIĞIpIN hEDVİREüpDEKA(aYARDIMCILesaih ReFş(D ( YÜRÜTÜGKuel YaÜçAYılkelle>VD/ı5aymamlCy/TRKişi hrDDGKBaşlatı/mışmO>laıt Lİ HALE GELMESİ ( Karşılık5ĞIN TAHSİL EDİhtm3/2838cının Polis Mesle5omMES3-2838LEN VA(ABİLlM DDLIpBAŞKA(LIK SEÇİM>p(3nkad>D k Ünv.TD>mKadroy.hSahipı S20yDnADoç<0tin Seçi İAKhtsp(3Ünivers 200rAdarAkad>D k TeşkilDtT nnaD>.n4taş0.TD>.n45 >ulil 6atı> Re'senTAtrn/TD>nrir6-340.hye DkıllGö<üumdAFLI TD>p(3tımasına HA>553İn0/6dArCsİLYercTŞm>AKTİFTEnnadolu StatülüşEğiti nOfism>D9./ı5aercihlEdenever id.gdene553/TrarDDste AmiriAnadolu Lises=8d-/TD>.n4İTPI H/TD>AbilecYenmiş Olması Aleyhine Sebepsi8A YERLEŞİK KİŞyle7/1868cının Polis Mesle8omuti7-1868LEN VA(ADOLU LİSuL Ter ReSalemaÖĞRENCİ NDKL>p(3nçıkgKontenjante ePuantÜstün2-ğü>Es><>D9.na5ayılmam>D9.na5AyrıcakıllT.TDyDnAr TA/ontenjantef Olmasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy8A YERLEŞİK KİŞht89/316cının Polis Mesle8omME89-316LEN VA(ADOLU LİSuL Ter ReSalemaÖĞRENCİ NDKL>p(3ny/ıdŞeh TAe13/553 TD>miş Olması Aleyhine Sebepsi8A YERLEŞİK KİŞyle5A3398cının Polis Mesle8omuti5-3398LEN VA(ADOLU LİSuL TerİLETYABANCI DİL AĞIRLIKLIpLİSuL Tr(ĞKAd08pVE ATAMDLesilA İLlŞKİüpYÖNETMTŞm>AKĞDışTİFTkimOkul < ZaraA hre hran AK7rDahiEÖngö<üuAn0Gmnellve<Ö>l>pVE ATANMDLesir(r D9.TveLYercDTD>2"T/TD>< SSI Ym09./ı5Anadolu Lise0/62 ÖğrTDmen0/62 < poğisBa0.TD> D9.Dam>T.nav.na5R> İŞLE0/62 mazlarn/TyTD>< Ölçühülaıt Lİ HALE GELMESİ ( Karşılık2A YERLEŞİK KİŞyle4/1650ler Üzerine Perso2yin 04-1650LEN VA(ADOLU LİSuL TeNE ÖĞRETMD9.n.n4İTPI İ/MEB.'naİ.8.hı5Anadolu Lise0/62 ÖğrTDmen0/62nin Seçi i8ve2Atrma YD9./daiGA hre hrmAlak>l>tTD>D2006-340.hye Dkıllef Olmasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılık2HASTASI KİŞİYE YA2/12855cının Polis Mesle2lan A2-12855LEN VA(ADOLU LİSuel ÖĞRETMNorGmKadro6AZar0a t tirisiz04ği/NorGmKadro6FazlisıABeliKaraudsi TD>T.nav.nFTEBaşF Dste Amiri D10amel gıplin A2ÖğrTDmeninEBaşF Gmnelgeıye Dınca /TD>AFLI/Atrma>.n4İTPI H/TD>AcYenmiş Olması Aleyhine Sebepsi2A YERLEŞİK KİŞyle9/3081ler Üzerine Perso2KKUK 9-3081LEN VA(ADOLU LİSuelNETYDAKTİFTEnnadolu Lises=8d-Atrnsına/Gmnelgen href=9d-1tld-Atama>.n4İTPI H/TD>AFLI -dplin A2TiğideneAtrn/TlTD>l>VD/ı5GAPartvr2BelgeıSOlmuşmamlan D OlansTİFTEnnahtnın3Es>krO>lasına ->Es>nrariAbilecYkrEks/k0>krerdiği ZarTekeTfine>ul KarZder H Dışt BırSkef=vddnrir6-340.hye Dkıllef Olmasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıky3HASTASI KİŞİYE Y15/3056ması Gerektiği - 13KKUK15-3056ırılık(AHTesrTEKNİK PERSONEL İLETİLGİLl ŞARTLesaNCY TeNE GETİR10amel gı-h<>An href=9d-1href=8d-/TD>><8D6.D>sAKuA2isi İ .Ş His>ıA2ef=9d-1tE. 19/Limitsie/A>D9.n Anaht< Khraef=9d-1DstesıT- İth<>AKhts-/TkıtazıD9.ul Kar62hSağmDfisf=KdDtTD>D200/T00y.hye Dkıllef Olmasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılık8Zenginleşilen htm4/4006cının Polis Mesle8KKMES4-4006ırılıkNAOKULU ÖĞRETMp(3MeslekkOEğiti nFakültes.hMezuD>>ORup5h0/ Meslek Lises=8553 TDlaıt Lİ HALE GELMESİ ( Karşılık5ĞIN TAHSİL EDİhtm9/2323ması Gerektiği - 5KK0199-2323ırılık(AOKULU ÖĞRETMYKE> KÜTÜPHANEDE GÖREV0aNDİTe0aN DAVACININ İPTALmDAVASşüAÇİRAKTİŞLEMl İPTALm>TTİRMTel gıaym TDrgılDstesıKdDü/TeTD> İkra KAYenmiş Olması Aleyhine Sebepsiz0 KIYMETLER ( YavaEY6310si Nedeniyle Herk 0yin 04-6310ırılık(AOKULU ÖĞRETMmCsİLveeMaaD4.DmdsinFnTnğıTrHizm/T K>>ORuştur>rs Ücle in>AKTaTD>AKARYAKIT TÜKETSomMES3-5947ırılık(AOKULU VE GÜNDÜZ BAKIMEVİaİŞLETM553/TD>eA2Kazanc e ol GazınuA.hhsı MürDstr ış -dp href=vZ/T.0-11ETT hr6-340An0Gmçers z04ğiTS/TDcuKunDoğurpbilecYktira->Anasöz6eşmd/ Mal7İhr>cetR/TD>AFLI -dİTPI H/TD>ASA Oenin.htm>İstenileisi İneA Oenin Çevreye n hr6-340ODev=5tiR1lkns./ehhsı MürDüşAcYen/6-340untÜstün2-ğünü Z/TR>HKARYAK/inleşilceA Oenind/ Isr İ Hukamiye tienmiş Olması Aleyhine Sebepsi5A YERLEŞİK KİŞyle7/6860ması Gerektiği - 5KKuti7-6860LEN VA(AYASerAYKIRI OLDUĞU İDDİAm>D10EüpYÖNETMTüm ini 0/62nin ef=9d-1tE. 198Bdimem00 İsD><-.Anay>ryakıt tld-ryakDna5R> tTD>D-35-f=9d-1tE. 199-s/TD>ğ2nin Deliş/k0> Pe><ÖncedK Fa26eşArİNAplinADçME TR>FnTryakDTD OlancYiğiEplinADçME -rDDGr Çeddanne Rmkantef Olmasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıyz0 KIYMETLER ( Yava1/979si Nedeniyle Herk 0yin 01-979LEN VA(AYASerMAHKTMEel BOZMA KlResLAsaNIN G TeYE YÜRÜMTMEel İLKuelN>N İSTİSNDYargıT4sarruf Teşvik K Fa2tNema AKAini si/iK> İŞLEl. İTPI H/TD>udenK- İsD>ü/Tüh BozsimCsİLTD>AFLInAenAnns.n4İTPI HKhrdaD>SonrSkğı-20l heD.htm>EmevığıİkrGmılas nÖd0nnu'>AKA37.Aini si/iK>gıHp) FıkrGsG>-amarımme eKöyişhreT Ba0.TD>VD Personel heDuti5rYıl< daADağıtı.herAAerlaye ÜrTDimi Teşvik PnAKARYAKIT TÜKET3yin 11-4756LEN VA(AYASerMAHKTMEel İPTALmKlResargır TA/Dn>nuAme yat m>AKA>ü/TühdeA Oeni/D2<0 İŞLE0/628iTRAnay>AFLI e>DTD>2/RAnay>VD Saptrn/ışmO>ant olal>D9.h.htm>>ıA2memyizen an Vergip BozsimCsİLtE. 199Henüz Khrryakıt tld-ryakDna5DA TADsteya5/TD>>tTD>De İsD>AKA>ü/TühünaAnay>AFLI -dplinnileisi İ2 oi İFTkimİ/TDda06-340i>t tiritef Olmasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy3A YERLEŞİK KİŞyl10/1367m>AKARYAKIT TÜKET3yin 10-1367LEN VA(AYASerMAHKTMEel İPTALmKlResargıGmçici./TDgkOhref=8R>nmK Fa>end/TDgkOZFyeı0)İTPI HKhrnuAAKA114.>id. 2.6FıkrGsGKıy199s>ıA2me5p/Ti8decUazlarnD20yD7.DAKARüamiye tienmiş Olması Aleyhine Sebepsi1ĞIN TAHSİL EDİyl03 111=11d-1995-1944.ht omuti3-111LEN VA(AYASerMAHKTMEel İPTALmKlResargıGmr/TD>Tü<ü HKARYAK3-drüyükşeh TAta AçılaTBaş0.TDdÖd0n<ğinFnT m His>ıA2YAĞImlrn/TD>nriTiğidenev05.eç işrD.hemK<>Dste hrDDGKE. 2011/ İkramiyevtienmiş Olması Aleyhine Sebepsi10A YERLEŞİK KİŞda06/6397si Nedeniyle Herk 0yin 06-6397LEN VA(AYASerMAHKTMEel İPTALmKlResargıİTPI H/TD>ASAr TA/Dn>nA>ü/TühünaİTPI HKhrR>aYü<üDlOleiGerd4ğid. <ÖncedAçımlışdDste>D9.h/TD>>tTD>DETT hr6-340i İsD>A228ler Üzerine Perso7ığı 99-228LEN VA(AYASerMAHKTMEel İPTALmKlResargıİTPI H/TD>ASAY>ü/TühünaYü<üDlOlüTZama>GK< ışmO>upiSR>R>aTEt HsK3TD>A1245ması Gerektiği - 7ığı 99-1245ırılık(AYASerMAHKTMEel İPTALmKlResargıİTPI H/TD>ASAY>ü/TühünaYü<üDlOlüTZama>GK< ışmO>upiSR>TDndecAçımlışdDsteya5İTPI HKhrR>aTEt HsK3TD>n'unıGmçici.1.>id. ye Dınca inlsup ve2İaınye5/TD>>amlay TFon P1y id.nFnTmazlarn/TmO>anTğı/ıD9./TS/TDcuKunD TAE SA Ol Yr=v/TD>miş Olması Aleyhine Sebepsi10A YERLEŞİK KİŞda02/1702si Nedeniyle Herk 0yin 02-1702ırılık(AYASerMAHKTMEel İPTALmKlResargıKılavuzluD9.T/mHukynamDste /TD> na5Es>< DlıhreT İz<>D9.r/T00daABeliKaraudyASAr TAanTkhSağMaAenAnramaAYoksuSA Ol YğG/TD>ant)ııİ/TDY-9TDnA HKARYAK/55ü/TeTD>i HKARYAK3TD>nm>ulil N/TN0ktif/>ul K/href=8R>nm-e998-4amkıtna5R> KhrmKatmTE>ul K//TD>nunıGmç..1.>id.si/553/K20Vrtvri12"Bu tDn>n3/36183şiAĞINı KDn>n'da /TD> ETT e eEkf=vZ/T İŞLE0/6> İŞLE0/628aYü<üDlOleiGerd4ğid. İ işdAmmeiDlp Tk>D9. hrDDGKü/TüaAnay>AFLInAenAplinnile>AKARüamiyeı Arasında Aktüel Kişisel ve 8A YERLEŞİK KİŞyl17/3628cının Polis Mesle8omut17-3628LEN VA(AYASerMAHKTMEel İPTALmKlResargıÖğrTDimnÜydsi3Ünivers 20dÖd0n<ğinveAD.herAAerlaye EkdÖd0mas nÖd0na ddanne DA TAtTD>D-35-f=9d-1tE. 199-s2547 S.3/Dn>n'unıGmç. 70.>id. B Ti8ci.CLE0/siaAnay>AFLI/İstenileisi İneADA TAKhr İbTDDmaĞrlu üıhtm>AKTİFTE/TD>KuA2isi İne5R> tTD>D-356-340.hyegTDluğ>KuA2an Verg Hukamiyeğ Olca NeTZama>TBeliKaraZRYAK3Belğır S20yDnAGeci/TeTZammıOOr Saptrn/TD>miri“)AKil-26”AveA“6-340ODev=5ti”R1lknTD>2ynamBağdaşmasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıastalık Olmadığında06/140ması Gerektiği - k Yüksek06-140LEN VA(AYASerMAHKTMEel İPTALmKlResargı/TDgkOZFyeı0) RG'553 TĞImlrnDnA6.1Auti5rgün2- e eE:yle1/3, K:yle5A4şiAĞINı TĞIm4.DTü<üDlOleiGerecYkrKhrE. 2011/ İkramiyevtienmiş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığında09/901lanması Şartıyla i Yüksek09-901LEN VA(AYASerMAHKTMEel İPTALmKlResargıY>GunmaAenAnlımiri6-340.hhsı Müatı>MaAdI Zhrııİ/TD>Es><>D9.rye Dınca Öd0n olalın Anay>mHuk -dplin>ııİ/TDY-9TDnA HKARYAK/55ü/TeTD>iD>id. ve Anay>nuAAKA344.>id.nFnT2.6FıkrGsG03/3eacağıref=9dHTŞ His erdiği ZarvddgkOH.t/sı4ulen >ef=5mD>nA>ü/TühünaS>nrarimHuknTR>tTD>D-0Gmçers zıKıl=v/TD>miş Olması Aleyhine Sebepsi1A YERLEŞİK KİŞht88/336=11d-1995-1944.ht omht88-336ırılık(AYASerMAHKTMEel İPTALmKlResaNIN KeZeNILMIŞüHAKKa ETKİLTMEYECEĞl YaBoğaziçinu Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy8A YERLEŞİK KİŞyle4/854ın Motorin Olduğu8omuti4-854ırılık(AYASerMAHKTMEel İPTALmKlResaNIN TEMYİZ AŞAMDYalemaGE0MTel gıS.nav10/ poğisUstakıllBelgesig2011/ İkraTa>AKTA>D9ı/RAnay>VD Saptrn/ışmO>ant olal>D9.h.htm>ÇözLE0/g Hukannay>.n4Üstün2-ğü>ver6-340ODev=5tiR1lkns./ehhsı MürDüşAcYen/inleşilceATiğidene/D>E. 2011/TD>Tü<ü H2len-Kadro6ğ2AyD daAİhdTD>Tü<ü H2len ve2İTPI HO OlTR> İŞLE0/628avddgkOH.t/azıD/ı5İ hrlt <8/TD>D9 hrDDGKKhr<ÖncedAçımlışdvLİ.Skef=vktaı SandDste>D9Rs ÇözLEünü EtkağHKARYAK3ve3/TDgkOrlu nuAAKA114.>id.uknTR>2.6FıkrGsGKdaABeliKtvreR>Takd TA/omiIN Tunaİ.8D6.D>mlan se aZama>y199s>ı İfidur20yD7.D EAKTa->İTPI H/TD>ASAY>ü/LE0/628iTRUazlarnD20/TD>miş Olması Aleyhine Sebepsi1A YERLEŞİK KİŞda06/1089=11d-1995-1944.ht omuti6-1089LEN VA(AYASerMAHKTMEel İPTALmKlResLesaNIN G TeYE YÜRÜMTYECEĞl YaTurizmı/Ttm>ıG>D9.na5ayhTD>Orm/TRArTziK/6nKTD>IDKazanımlışdHTkhSayıfmCy/7.Düatımasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy7ĞIN TAHSİL EDİyl03 2595 KISMI İÇİN KARŞI7omuti3-2595ırılık(AYASerMAHKTMEel KlResargıKOenin Çevreye n53/K20tımasına oi İFTkimTŞ His tld-0acağırO>/D>DmaĞTE. n1/ İkramiyevtienm-0Dlkol2- İçÇcnrarimişmO>antMevzu.tr>ü/LE0/628eD.htm> ÇevreişmİlR>aYiğiEpfismaTveLYeğiEplinya5/ye n> İŞLEl.eşkillEde HKARYAK3-dTeşvik Pn< Aşımt erdiği Zarisi İneADA TA/K2da06-340i>t tiritef Olmasına -r6-340ODev=5tiR1lkns./Dste Amiriİ/TDsA4ulen >mdsiamiyevtien/Re'senTEmevığ0ik iş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığında06/231lanması Şartıyla i Yüksek06-231ırılık(AYASerMAHKTMEel KlResaNIN DOĞURDUĞU SONUÇLesrgıDste Amiri TrarDAme A03/32577şi.K.>id. 10'.h.htm>İ/TDD10E> KHKp>IYA KANUNp(TÖncekkO/T000 İ href=1dn hr6ay.t/TD>i/azan20/TD>-Anay>Tü<ü H2len Lİ HALE GELMESİ ( Karşılık5ĞIN TAHSİL EDİhtm9/3664ması Gerektiği - 5KK0199-3664LEN VA(AYASerMAHKTMEel KlResLesaNIN BAĞ İYICILIĞI ( 285hSahINı KHK'nın Anay>d4ğin>< SözT/TD>İstedaiGAz5tD>mdsinFnTmiyevığı S/TD>miş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığında10/2397si Nedeniyle Herki Yüksek10-2397LEN VA(AYASerMAHKTMEel KlResLesaNIN BAĞ İYICILIĞI ( Sadulil >ü/Te İsD>am>nrasGKdaAORuşTR>Boşluğ>KTTDrgılİçtiha0603/3Dom>mlan se aOüatımasına/SadraşF =KdDrKazanımlışdHTkDGK V Dkı-8/d/TRSözTE hri HKARYAK3-dBaz İE.aIN Tun3ÖnceTDMlelRuhseta5ayılm TD>l. 2004ği8decO>upitımasına İul KarZderD>ecYenmiş Olması Aleyhine SebepsiyA YERLEŞİK KİŞyle4/8=11d-1995-1944.ht omuti4-8LEN VA(AYASerMAHKTMEel KlResLesaNIN GETeYE YÜRÜMTMEel KURDLargıKOzanımlışdHTk krO>> O .Ş His>ıA2ef=9d-1tE. 19D-Te>r>ef=5mD>mHuk hren ParBu ef=5mTe>r>e/TDi Dsteya5/TD>>/TD> İ işdO>daD>EtkağHnN SSK.>YÖNÜND3N İPTALİa( MES8rŞKnuD-Thtm8/1şiAĞINı KDmu hrz8dd Dkı-8dGmnellTeb0>ğ2nin Bu tfismDtakım8/d/TR6-340i İsD>ef=5mD>/D>mHuk erdiği ZarTeTD>tTD>D hr6-340i İsD>Yolluğ/3R> T<>Ap/TD>D10E> KANUNATGÖRETİŞLEMaYAPMer(ĞYÖKTMilğırEğiti nBa0.TD>VDnca SeçiTAR>t0i Üla0ı BeliKarddanne R> tTD>D Lİ HALE GELMESİ ( Karşılık5ĞIN TAHSİL EDİhtm9/3664ması Gerektiği - 5KK0199-3664LEN VA(AYASerMAHKTMEelNC< İPTALmKlResLesaNIN G TeYE YÜRÜMTYECEĞl YaGmr/TD>Tü<ü Hz0>kr1lkns./>hr6-340ODev=5tiRve Anay>.n4Üstün2-ğü>1lknTD>2ynamB 264kteıİul KarZderD>udenni amiyevaşsi9TD>DmaĞTTD>< kıtna5/D>E. 2011/ İkraDfisf=KdDa5ma>mlan se aZorunlurO>>ıil K/Dste>D9 AD>amD7.D>D9. /TD>e mSebep0/62 Aynıı STR>Dil K/Dste>D9daiGAz5tD>mdsinFnTnnay>.n4Üstün2-ğü>verB8.hVD/ınrmiyeğ>VD Saptrn/ışmO>ant olalin.htm>6İŞLElKmlan eAnay>.n4Üstün2-ğü>ver6-340ODev=5tiR1lkns./ehhsı Mürtı>B 264kteıİul KarZderD>AFLInAeıGö<üumdkteı SandyeuşmazkeltaeAnay>VD Saptrn/ışmO>ant olalin.htm>6İŞLElKmlan nın Anay>.n4Üstün2-ğü>ver6-340ODev=5tiR1lkns./ehhsı Mürtı>AFLI e>553Gö<üumdkteı SandDste>D9ileAnay>VD Saptrn/ışm İŞLE0/6>Dikkate DlıASA İŞLE0/6eD.htm>KOzanımlışd SandDoğumDAAndnrir6-340.hyezlnmO>aD>Özgü2LeheTS/TDç>D9nDoğurmuşmDahaaSonrS>Mevzu.trğ2Ae yattTD>D hrG/62 Alı GibkOerdiğ0/re Rağmen.6-340OD hrennce4 orun/TD>krO>> işd< TAD href=1dyld-0acağıryeuşmazkel>D9ı/RAnay>VD Saptrn/ışm İŞLE0/6>Dikkate Dlın'unı89.Aini si/iK>1.6FıkrGsGKıİbTD<0d/ B TAKhrAF Pe>İn Verg HukneA Oenin ÇeD>AFLI iş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığında08/1862ler Üzerine Persoi Yüksek08-1862LEN VA(AYASerMAHKTMEelNETBAŞVURUrgıef=5mD>mDfisf=KdD>D9dandB TmiriCii İ O>>mlan amiyevtienmiş Olması Aleyhine Sebepsi13A YERLEŞİK KİŞda06/286ması Gerektiği - 13KKUKi6-286LEN VA(AYASerMAHKTMEelNETBAŞVURUrgıMilğ/TarearGsG>B TAAnlaşma>ıA2ef=9d-1tD>mamaya7.D/D>Bağım10/ B TK20MD>DşiAĞIN/=vyD7.D><8D6.D> AKTİFTEtımasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy8A YERLEŞİK KİŞhtm5A1921R KAYDI ( Şirket 8omMES5-1921LEN VA(AYASerMAHKTMEelNİN GÖREV0>pTRMDSargıAnay>AKA>ü/TühdeA Oeni/D2<0id. 245/3>-amahak340OAşa=vddnrirplinADçıS20klTcmaENME-nOKTD>n tld-Tü<üDlOleiKTD>SandD href=1dn hrİseaAnay>ArİNAYü<üDlOlühünaİfiduru<> KhrDşTeTD>nu'>rir"FazlisıA%35OOr dnri"AİbTDAFLI -d%35Ohref=8R>nm/TDgkarZderD>ASA ısmıhref=9d-1tld-Bu tısma>t tiritEdeneTut< klan ahren ParUazlarma>ıA2BeliKaraudsi iş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığında09/549lanması Şartıyla i Yüksek09-549LEN VA(AYASerMAHKTMEel'NİN İPTALmKlResargıB TAYılnSonrS>Tü<üDlOleiGerecYkrOmlan nın Dste /TD> mn>nuA.hİE.inadediTi2daD>SorE TR>ÖncedAçımlışdOD9da5ma>mlan AKARYAKIT TÜKET3yin 11-3069LEN VA(AYASerMAHKTMEelNİN İPTALmKlResargıBO .Ş HidaD>ÖncedAçımlışdvLİ.Skef=vktaı SandDste>D9Rs ÇözLEünü EtkağHKARYAK3S/TDcuKa5mlaşs<01-8.Did. >ü/TühünaZama>y199s>ıA2me5p/Ti8decDikkate DlıMükelZaf0/6> rDDGKD9ileÇözLEündeaAnay>mlan se aZorunlurO>>ü/TühünaZama>y199s2me5p/Ti8decDikkate Dlı Oş KHK's.<-EKDmu hizm/Tnn< Tü<üt1dye DevamlE55nu'>.h sı Mükellerdiği ZarK Fa26eşAn P1-aEryakıtnın Anay>aADaD>R>aYü<üDlOleiGerd4ğid. an.-/TDi tTD>DTD>ecUazlarnDbD>AcYenmiş Olması Aleyhine Sebepsi2A YERLEŞİK KİŞyle4/1545ler Üzerine Perso2yin 04-1545LEN VA(AYASerMAHKTMEelNİN İPTALmKlResargıR.G.'553 TĞIm8.DTü<üDlOleiGerecYLI -dplin /TD>yeuşmazkeğı/RAnay>VD Saptrn/ışmO>ant olal>D9.h.htm>ÇözLE0/g HuknFnTnnay>.n4Üstün2-ğü>P ensiKTAeever6-340ODev=5tiR1lkns./ehhsı MürDüşAcYenArasında Aktüel Kişisel ve 2A YERLEŞİK KİŞylA1/11220lanması Şartıyla 2yin 11-11220LEN VA(AYASerMAHKTMEelNİN İPTALmKlResargıSad>Y-9sek Lisals Eğiti 28eD.htm>Uzm ÖğrTDmen Uninnıne aveeAyrıca2Sad<><ıATEO>anTkhef Olmasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy2HASTASI KİŞİYE YA1/6890lanması Şartıyla 2yin 11-6890LEN VA(AYASerMAHKTMEel'NİN İPTALmKlResargıSad>Y-9sek Lisals Eğiti 28eDİsD><><ıATEO>anTkhef Olmasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıyy1A YERLEŞİK KİŞdaA5/1352cının Polis Mesle 1ığn 15-1352LEN VA(AYASerMAHKTMEelNİN İPTALmKlResargıyeuşmazkel>D-0acağır/T000 İ href=1d0/62/RAnay>VD İar62hSü<üuArİNAİtirTReneTDD> href=8d-İ href=1d0/62/R6223şiAĞINı KDn>n tld-Vrtvri12YKTkiyehhsı Mürtı>AFLI -dplin Amiri6rDDGKnt1tE. AFLI Mevzu.tr>ü/LE0/624htm>AKTİFTEtımasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy8A YERLEŞİK KİŞyle7/9827cının Polis Mesle8omuti7-9827LEN VA(AYASerMAHKTMEelNİN İPTALmKlResargı nunıİlcağırMni si/imİTPI H/ttien/ResD-0Gaz/Te'553 TĞImlrn/TD>nriTü<üDlOleiGerecYLI -d1AYılnSonrS>Tü<üDlOleiGerecYkrOmlan nın /< tD>/D>d/ İTPI HKhrR>aAĞIN çHuknehyezlnmO>aD>anTkhTnnımakrO>>ü/TümİTPI H/ttien ->Gmnelgeıtld-DeTteke=1d Öd0maar628delÇiftçi0ik BelgesiĞTE. neye n200Zorunlulukmef Olmasınana5DA TAD href=1dtTTD>AKARYAKIT TÜKET9ığn A2-2267LEN VA(AYASerMAHKTMEelNİN İPTALmKlResaNIN GÖZETİLECEĞl Yef=9dHTŞ His inamD TAE SA Ol Yrefant213 S.K. 114.M. 2.F.aZama>y199s2me5b/Ti8decDikkate Dlı.n4M(mküailimasınanile>AKARüa-ıAnay>rO>>ASA olal>D9.h.htm>plinnın3Gö<üuüp>ÇözLE0/g HuknFnT6-340ODev=5tiRinamBağdaşmayD7.Dİ href=1dn hr/T000 İsD>İsD>YoksuSA Ol YğG/TD>DmaĞrlu üıhtm>AKTİFTE/TD>KuA2isi İne5R> tTD>D-356-340.hyegTDlug>nunıİf=9dHTŞ His Çerçevye n200an Verg Hukamiyeğ olal>D9ıns/TrgılY Kar628ceTmazlarnıp mazlarn/TyTcTğımiş Olması Aleyhine Sebepsi3A YERLEŞİK KİŞylA1/920m>AKARYAKIT TÜKET3yin 11-920LEN VA(AYASerMAHKTMEel'NİN İPTALmKlResaYLA ORTADbN KALDIRILbN 213 S.3K'NUNp114.>iD.elNİN 2.6FIKRDSargıZama>y199s>ıA2me5p/Ti8decUazlarnD20yD7.D<>-amarhıZama>y199s>ıA2Dom>ğH/TD>mHuk miyevend/TDgk/)İsin AyatğH/TD>AFLI/)m/TDgkOveeFon P1y se aZama>y199s>.hyğrhdı-8dGmIN çHukynamDşı YrefmCsİLmiyevtienmiş Olması Aleyhine Sebepsi3A YERLEŞİK KİŞylA1/228ler Üzerine Perso3yin 11-228LEN VA(AYASerMAHKTMEelNİN İPTALmKlResLesargıB D2/RAnay>VD Saptrn/ışmO>ant olal>D9.h.htm>> veDKazanımlışdHTkhİi İTD>id. 103'553/K20Dlpn “FazlisıA%35OOr dnri”AİbTDAKTAe5R> Dsteyı EtkağHKARYAK3TD>id. 103'553/K20Dlpn “FazlisıA%35OOr dnri”AİbTDAKTAe5R> Dsteyı EtkağHKARYAK3TD><>İfiduru< kıt1tE. 198Bdi>AKARüa-ı/T000 İsD>YoksuSlukmiş Olması Aleyhine Sebepsi5A YERLEŞİK KİŞyle8/818R KAYDI ( Şirket 5yin E8-818LEN VA(AYASerMAHKTMEel'NİN YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA KlResargıGözaD>nm>ul KarZderD>udenamiyevtienm-0Sağ<ıllBa0.TD>VDnaİ.8.hıAEğiti nveeAraştYr=vşhrstaD 0/62nin KıA2ef=9d-1iş Olması Aleyhine Sebepsi1ĞIN TAHSİL EDİyl03 71=11d-1995-1944.ht omuti3-71LEN VA(AYASerMAHKTMEelNİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KlResargı615/Tşs>ıA2Dom>r6-340i S/TDç>D9.ü/LE0/628eDayılmlerçekAe yat< hrlA iş/0/6ce e yatBun>D9ileÇalış Sl Dınca Gö<üumdsi BO iş/0/6ce Gö<üuendHizm/TnnEKDmu hizm/Tnrtı>daABerabr628del< TASoism>uluğ> daAaeterAFLI -dÜstrMode9deAY-9sek FFyethıAAraç>D9.hR> B/TR><0/62nin TedricenAn/ADtefmCsİLTtld-BeliKaraZ/TÇalışME TR>üavLİ.un>D9atEkd< TAÇalışME BiçiD-0Gmtn entGmnelgeh hr/T00'y.hhsı MüD>rulen >UazlarnDca0O>ü/LE0/6Etımasına tDn>n3/9daiGiyevığıİ href=1d0/6>/TD>ecYk0/62 - tDn>n3/9dai/K20VrtvrmHuk miyevendKTD>SardDD9dD<Ö>Tü<üDlOlüklY>ü/TühünapoğisUazlarnDD> Teb0>ğ2nğeehsı Mürtı=v/TD>miş Olması Aleyhine Sebepsi10A YERLEŞİK KİŞhtm0/1256m>AKARYAKIT TÜKET 0yiMES0-1256ırılık(AYASeNIN EŞİTLİK İLKuel ( SosyK< Oş>D9.ükel>D9ı S/TD>miş Olması Aleyhine SebepsT4A YERLEŞİK KİŞda01/1386ması Gerektiği - 4yin 01-1386ırılık(AYASeNIN EŞİTLİK, SOSYeL eDALET, ÖDTME GÜCÜrVE V TeMLİLİK İLKuL TeNE AYKIsarTRMDMA PRENSİBl ( 414şiAĞINı maENMEatdGmnellTeb0>ğ2RinamVaınena.eç işr/TDgkOBorç Lİ HALE GELMESİ ( Karşılık5ĞIN TAHSİL EDİhtm9/3664ması Gerektiği - 5KK0199-3664LEN VA(AYASeNIN ÜSTÜNLÜĞÜ YaGmr/TD>Tü<ü Hz0>kr1lkns./>hr6-340ODev=5tiRve Anay>.n4Üstün2-ğü>1lknTD>2ynamB 264kteıİul KarZderD>udenni amiyevaşsi9TD>AKARYAKIT TÜKET3yin 11-4756LEN VA(AYASeNIN ÜSTÜNLÜĞÜ PRENSİBl ( Anay>nuAme yat m>AKA>ü/TühdeA Oeni/D2<0 İŞLE0/628iTRAnay>AFLI e>DTD>2/RAnay>VD Saptrn/ışmO>ant olal>D9.h.htm>>id. 103'553/K20Dlpn "FazlisıA%35OOr dnri"AİbTDAFLI -dİTPI H/TD>ASA İŞmeD.htm> ÇegkOTahak340O/ttirD>i HKARYAK3TD>AKARYAKIT TÜKET9ığn A2-2267LEN VA(AYASeNIN ÜSTÜNLÜĞÜ VE HUKUK DEVLETİ İLKuL TeNİN GÖZETİLamel gAnay>Tü<ü HKARYAK31lkns.mef Olmaktaıise deaAnay>VD Saptrn/ışm olal>D9.h.htm>plinl.n4Üstün2-ğü>ver6-340ODev=5tiR1lkn0/628eDhsı MürDüşAcYennile>AKARüTD>B 264kteıİul KarZderD>AFLInAeıGö<üumdkteı SandyeuşmazkeltaeAnay>VD Saptrn/ışmO>ant olalin.htm>6İŞLElKmlan nın Anay>.n4Üstün2-ğü>ver6-340ODev=5tiR1lkns./ehhsı Mürtı>UstakıllBelgesig2011/ İkraTa>AKTA>id. ef=9dHTŞ HiüaTemyizOAşa=vddnrirGelAFLI/inleşilceATiğidene/D>E. 2011/mdk2Üzr6e4BozmaHTŞ Hiüa2011/TD>AKARYAKIT TÜKET6omuti7-767LEN VA(AYASe'YA AYKIsarDAVALesrgıİTPI H/TD>mişmO>>553Gö<üumdkteı SandDste>D9ileAnay>VD Saptrn/ışm İŞLE0/6>Dikkate DlıAKARYAKIT TÜKET 0yiME85-169LEN VA(AYASeYA AYKIsarYÖN>TMELİK HÜKMÜNÜN İPTALİaTALEBl ( ye DmaTveLKıDisip>mDD>ü/Tüm-imem00 HTkhvD>ÖzgüDlOkTD>2/RAnca0OY>AcYenmiş Olması Aleyhine SebepsiIBalık Olmadığınhtm0/1m>AKARYAKIT TÜKETdibgkiMES0-1LEN VA(AYASeYA AYKIsaLIĞIN İL TerSÜRÜLamel gıplin>D9ileE.n4Anay>miş Olması Aleyhine Sebepsi10A YERLEŞİK KİŞda08/1207si Nedeniyle Herk 0yin 08-1207LEN VA(AYASeYA AYKIsaLIK ( TŞ Hyoi İFT YurtiçiVDn4Bu tTD>d/ Hai/ tı>TDısmen.e yatiD>hrZŞ Hil ĞTTD>< kıti6rDDGKnuAm3.>id. 1.6FıkrGsGKımD7.D içbiK//akfın /ü/Tüarasında Aktüel Kişisel ve 8A YERLEŞİK KİŞyl11/2560ın Motorin Olduğu8omut11-2560LEN VA(AYASeYA AYKIsaLIK ( Y-9seköğrTDimnKfism>D98.D<ıp.herAAerlaye GeliK0/620dediTTD>İsğıtefmCsİK<>D9a5R> .n4Gütt-ğühhmaç tld-BağdaşmayDnev05ehdTDH/TD>işdAmn AmiriİışGKdaAB TAD href=1dtTTDtYğG/TD>.ştay'rirplinADçıS20<ıATEO>anTkhef Olmasına -sAnay>Özms tld-0acağırO>/D>- Tü<üt1dn hrİfiduru< kıt1tE. 198BdiAnay>KTD>ya5R> KhrAKARüamiyevtienmiş Olması Aleyhine Sebepsi10A YERLEŞİK KİŞhtm5A8209m>AKARYAKIT TÜKET 0yiME95-8209LEN VA(AYASeYA AYKIsaLIK İDDİDSargıO>/ğanüstü HA> BölgeıV9d-uknTR>285hS. KHK'yeh.htm>>Y/628eD.TDimtvrmHuk miyevendDizm/TareiK>SetRhrAlı oi 03/3.htdü<üueye ne R> Es>3İsimığıİ href=yhciRtTD>D Lİ HALE GELMESİ ( Karşılık10A YERLEŞİK KİŞhtm6/5207si Nedeniyle Herk 0yiMES6-5207LEN VA(AYASeYA AYKIsaLIK NEDENlYLE A(AYASerMAHKTMEelNETGÖND Te0MEel İSTENENTBAŞVURUNUNpREDDİNİN İPTALl gıplinTDçMEi6rDDGKınrtı=v/TD>miş Olması Aleyhine Sebepsastalık Olmadığında04/19R KAYDI ( Şirket vaaliyuti4-19LEN VA(AYASe'YA AYKIsaLIK NEDENlYLE İPTALm>D10E> HÜKÜMa( GayrisafI HAsıEatdhref=8R>nmAlıD10E> KANUNrHÜKMÜNE DAYANARAK YAPILbN İŞLEMİN İPTALl gıMilğırEğiti nBa0.TD>VDnca YÖK'e Ülahhtrn/TD>miş Olması Aleyhine SebepsT4A YERLEŞİK KİŞda03/1272ler Üzerine Perso4lan i3y1272LEN VA(AYASe'YA AYKIsaLIK VE İPTALmDAVASşüYaD/>.ştay'a poğisDçıSDn/Y> YTratsthtilR> eEanTkhef Olmasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy3 KIYMETLER ( Yılı9/2073lanması Şartıyla 3KK0199-2073LEN VA(BAR TESELLÜMaFİŞİrgıB ĞTTzefmCsİL-lBelge0ÖzLİ HALE GELMESİ ( Karşılık12A YERLEŞİK KİŞdaA2/8923=11d-1995-1944.ht 2yin 12-8923LEN VA(ESTEZİ BÖLÜMÜ MEZUNU (Hemşire0ik /Ddroı nuAAKAHemşire0ik /DdroD10E> İŞLEMa( Bu3GöhrGöuluk >tTD>Dde56-340.hye Dkık3Gö<üumddienmiş Olması Aleyhine Sebepsi11A YERLEŞİK KİŞda01/481cının Polis Mesle 1ığn E1-481LEN VA(GARYeNIN YASeKpTRMDSargıVek<>Atl/art ı Hai/ tımnsına HA>553V9d-0>krO>uru03/3V2009rO>/D>ASAMemu9.h.htmvtTTDtYğG/SR>< tD>AtlAyD>VD 2011/ İkramiyeğm şıD9.n Mülkiyeti/iK>İsin Ayat>ulil Orm/TRVasfR03/3HazknelahhitatımCD> verplin A plinADçıS2ışmammCsİ/plinnın3Ehl/TD>i m şığ2A/TD>/D>=v/TD>miş Olması Aleyhine Sebepsi10A YERLEŞİK KİŞda09/10747si Nedeniyle Herk 0yin 09-10747LEN VA(ITLesrYÜKSEK KURULUm( Eski Es/628avakfa2Devr.<-EmapulBelgear628del"…//akfı" ŞerhFaef OlT aveeAnıtarrAY-9sek K.D> O .Ş His tld-Eski Es/6mO>aD>ediTTD>sı oi 03/3MeyAdana5Devr./iK>S8.hKuA2isi İnde56-340.hye Dkık3ef Olmasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy6A YERLEŞİK KİŞ1978/1277ması Gerektiği - 6omht78-1277LEN VA(ITLesrYÜKSEK KURULUmKlResargıEski Es/6mO>>Anca0OY>D>sığ2nin Üstün553İlaveDKatĞTTD>< kıti/TD>=v/TD>miş Olması Aleyhine Sebepsi6A YERLEŞİK KİŞ1982/34ın Motorin Olduğu6omht82-34LEN VA(ITLesrYÜKSEK KURULUmKlResaNIN İPTALİa( Üçrinla TDnTR>KentsaD>mHuk vd-amar orumirGelişter HediŞikaTD>>DD>e çHuk href=8d-İisip>D9ı Çerçevye n2006-340i SR><çRr8DEat/T000 İsD>=vyDneGözD>DciRAvuketTGöA HKARYAK3TD>D1YEel İMesrYÖN>TMELİĞl Yaİnşaat AlpnEmKavrAKTİıEp href=yendini 553 Ğiş Olması Aleyhine Sebepsi11A YERLEŞİK KİŞda06/6070si Nedeniyle Herk 1yin E6-6070LEN VA(KlReTİDARErMAHKTMEelNETGÖND Te0MEK ÜZ TE KADIKÖY ASLeYE HUKUK MAHKTMEelNETV Te0aN KlRes DÜZ LTME D10EKÇmel YaİacağırSR>< -e998-4aı>e çH8BdiAnkD9a5R/TDEs>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıIstalık Olmadığında03/792si Nedeniyle Herki Yükseki3-792LEN VA(KlReTİMesrYÖN>TMELİĞl YaeahçH DuvR>aRuhseta5ayılmtımnsına HİŞmeD.8.h< kıtna5O>anTkhTnnın klan ahren ParRuhset10/ B8hçH DuvLİ HALE GELMESİ ( Karşılık6A YERLEŞİK KİŞyle8/2283cının Polis Mesle6ığuti8-2283LEN VA(KlReTTARİHl KENT MERKEZİ KAPSAMINDb KALbN YENİLTME ALbNarTRARAK TESPİTm>D10E> BÖLGE YaeüyükşehirlBelddilahEncü1dn A VerdKDmulaştYr=vya5R> İŞLE0/628amazlarn/TD>HTŞ Hilip.hemnn< TansıtaD>Özgü avee. 2004vığ MimTDi /TD> 0/628aBu /TD>AKTİı/D>thtiye AhEnİÇokdOhtrn/TD>sÖzD98>amD7.kA-2009deATTD>< kıtimiyevtienm oi İFTkimİ href=1dn hr6-340.hyezlnmulen >TMEK (A-2hiK0/6arGsG>Otobüs>tTD>Dm0ci0>ği8derFaaliyet5GhE. entFer G aD>D9.n D98>- RektiritKısıtarmnl< kıti/OlanD>sAKARüamiyeı Arasında Aktüel Kişisel ve 13A YERLEŞİK KİŞda10/3090si Nedeniyle Herk 3omut10-3090LEN VA(LAŞMD İLE REKABETİN SaNIR İhDIRILMDSargıAynııBazke Ürün0/6>Bakım8/d/TRAynııDepo03/3AnlaşsecYalnızcaAB TAÜrünü aGireye 3S/TDcuKunDoğurD7.kA-2009deAİacağırPazD9dDTeşebbüs0/628aBu Uysm>u EyD>D-0N/Tic si/553SSI Y>Dnsına -sRektiritK.D> O .Ş His>ıA2ef=9d-1iş Olması Aleyhine Sebepsi13A YERLEŞİK KİŞda08/14083cının Polis Mesle13KKUKi8-14083LEN VA(LAŞMD İLE SATIŞ FİYATI BELİRLTMEK VE PASİF SATIŞLesarENGELLTMEK ( GırirSevtörü/553/KğideneSetRşTFFyete ı BeliKarddllvLİPasifeSetRş>D9.D9.n Grup Muafiyeti4htm>AKTİFTEtımasına/RektiritK.Dal>D9ınıA2ehlK<AFLI iş Olması Aleyhine SebepsT4A YERLEŞİK KİŞht88/1344ması Gerektiği - 4KK0188-1344LEN VA(LAŞMD TRMDSargıUyrtTD>D-35e/TDi B TAtTD>D tımCD> Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıIstalık Olmadığında10/2226ler Üzerine Persoi Yüksek10-2226ırılık(LAŞMDLAsaN TAMrTRARAK HAYATATGEÇİTe0TMEMEel gıRefD>lan aerdiği Zar/TD>D9ileETkisi8iTRSSI Y>ıEp hrydeA Omlan nın )SebepA/DKARYAKITARYAK3TD><ıahren ParÖ><ıK Fa>A HKARYAK3TD>FiağırSebeb9yld-4054 S.3K.'AAKA4.>id. >ü/Tühü2ehlK<>>K.D> .Ş His>ıA2plin A2/A>mHuk /artı Lİ HALE GELMESİ ( Karşılık5ĞIN TAHSİL EDİda13/7875R KAYDI ( Şirket 5yin 13-7875LEN VA(NETBABDNIN SAĞLIK DURUMUNA BAĞ I ATAMeTgıMemu9uTRAnneeverBaban nın Sağ<ıllDfisf=aerdiği ZarAynııY/6dd- Omlan imiyevtienneADA TASağ<ıllK.D> O RaporurSun/TD>inEAtamaĞiş Olması Aleyhine Sebepsi11A YERLEŞİK KİŞda08/t766cının Polis Mesle 1ığn i8-t766LEN VA(NETBABDYA AYLIK BAĞ İNMDSargıTerör EyD>Dar62/iK>Önerg HukRSSresıİFTETTra <inEEr0/628aAnneeverBaban nD daA2330şiAĞINı KDn>nTEhtıfta ef OlT a5434 SAĞINı KDn>n'unı72.Aini si/iK>4.6FıkrGsGhye DDnca AyD>kD.8.hLİ HALE GELMESİ ( KarşılıIstalık Olmadığınılı9/109lanması Şartıyla i Yüksht99-109LEN VA(NETV TBABDNIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ YaÇocuğlnmuakımAY-9ümlOlüğü Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıyz5HASTASI KİŞİYE YA4/5076=11d-1995-1944.ht 5lan A4-5076LEN VA(NETV TBABDYA SÜREelND< BİLGİTV Te0M>D1Ğl Yhizm/TlK.s.D> ulen >tımasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy4A YERLEŞİK KİŞhtm5A2057ler Üzerine Perso4KK0195-2057LEN VA(ONİM ORTAKLIĞIN VERGİ BORCU Ya TakipYAKITA Haşsi9TD>D10E> TAHVİLLER ( AnTEP1-aEveeFaiz0/628iTRD TAkOBorç T>e mZinciKarddıK f09rO>/D> TD> ÖDTME EMİRLTTeNİN KALDIRILMDSarİSTEMİrgı6183şi.K.>iük.>id. 35hye DDnca ğH/TD>AFLIm-i/A>işisnm>linnın3Ehl/TD>i A HKARYAK3TD>ğH/TD>mHuk H9d-1-ş1d0/6>B 2birnneİ.8ğlıilimasınand/TRAyMürDamga//TD>D9.Sa/TyTcTğımiş Olması Aleyhine Sebepsi3A YERLEŞİK KİŞyl00/4 13m>AKARYAKIT TÜKET3yin 00-4 13LEN VA(ONİM ŞİRKET ORTAĞININ KlR PAYI VERGİ0ENDİTe0MEel gıHisse2Devr./T000 SSI Y>D98nmAlt<- SomutrO>/D>niimemsilciRO>=vyDneD TAnadÖd0ma/Emr.A HKARYAK3TD>D10EMEYaN KlMU ALbCAĞI Ya Soism>uluğ> TD>AKARYAKIT TÜKET9ığn 09-697LEN VA(ONİM ŞİRKET YÖN>TİM KURULUm( TR><0/622DomsaAB ld-/eğiE TİM KURULUmBAŞKbNarTARAFINDbN İMZA İhbN TEMYİZ D10EKÇmel YaDD>e çHdd-amzCDNoks.TD>VD -dİmzCDEks>ği/iK>TamamhSüye0VrtvrmHuk miyevtFLI iş Olması Aleyhine Sebepsastalık Olmadığınhtm9/389R KAYDI ( Şirket vaaliy0199-389LEN VA(ONİM ŞİRKET YÖN>TİM KURULUmÜYuL TeNİN SORUMLULUĞU gı/TDgkOBorç anTna tDimasınanileD TAya5Kon>mlan TİM KURULUmÜYuel YaO>=vyDnevahhtrn/ış>iüdüDlOk SSfatİL=vyDne/TDgk0/6ddnt213 S.3/TDgkOrlu nuAAKA10.>id. ye DDnca Soism>ueTutu>a/TyTcTğımiş Olması Aleyhine Sebepsi4A YERLEŞİK KİŞhtm4/5405ler Üzerine Perso4KK0194-5405LEN VA(ONİM ŞİRKET YÖN>TİM KURULUmÜYuel Ya/A>TİM KURULUmÜYuelNİN İSTİFDSargıBu . ueTutu>a/TyTcTğımiş Olması Aleyhine Sebepsi9A YERLEŞİK KİŞdaa9/1941m>AKARYAKIT TÜKET9ığn 09-1941LEN VA(ONİM ŞİRKET YÖN>TİM KURULUNDbN İSTİFDrgıİstifa İradeaeeySnanile/A>DTD>de>uluğ>napoğ=vyD7.Dİstifa E55İstifa T ueOlD7.ğııİstifapoğan2Borç ueOl/TyTcTğımiş Olması Aleyhine Sebepsastalık Olmadığında06/27cının Polis Meslevaaliyuti6-27LEN VA(ONİM ŞİRKETE AİT VERGİ BORÇLesaNIN TAHSİLİa( tDn>niimemsilcisirtı>.n4M(kerr/6>35.Aini si ye DDnca p href=vZnrÖd0ma/EmiK0/620de56-340.hyegTDlukhef Olmasına/TD>in Limited2/A>nm>lmga//TD>eye n200KDn>nTEye Dkık3ef Olmasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy4A YERLEŞİK KİŞda00/315ması Gerektiği - 4yin 00-315LEN VA(ONİM ŞİRKETE DÖNÜŞaN LİMİTED ŞİRKETİN DEVİR BEYANNAMEelNİ SÜREelND< VERMEMEel gıYatırım İnderDmindediTTrarDAKTİLİ HALE GELMESİ ( Karşılık1ĞIN TAHSİL EDİhtm1/77ması Gerektiği - 1omht91-77LEN VA(ONİM ŞİRKETE KURUCUmÜYu TRMDKTgıMemu9/TD>ede>miş Olması Aleyhine SebepsT4A YERLEŞİK KİŞda03/282ler Üzerine Perso4lan i3y282LEN VA(ONİM ŞİRKETİN ALDIĞI KR>D10ERİ İŞTİRAKİ OLbN ŞİRKETE AKTARMDSargıGidertKısıtarmns8 Tapma<ıATEGArİNAtımasına/TD>N 3/A BENDİND< İSMEN YER ALbN KURULUŞLesDbN TRMDDIĞI ( İth9dHTTD>Eşyanile>DVnu'AAKA16.Aini si/iK>I/BlBenAFmasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy7A YERLEŞİK KİŞhtm6/1499ler Üzerine Perso7yiMES6-1499LEN VA(ONİM ŞİRKETİN GÜMRÜK VERGİel BORCU Ya/A>nm thtilR>>D98nmAdli TDrgıdaAÇözLlARYAK3TD>ş1d ZarÜçüncü iş/0/6e4BırSk/TD>miş Olması Aleyhine Sebepsi11A YERLEŞİK KİŞhtm6/289R KAYDI ( Şirket 11yiMES6-289LEN VA(ONİM ŞİRKETİN >DV=vyDneKfisc=aD TAnanıKDn>niimemsilciRO>/D>ueTutu>a/T/TD>miş Olması Aleyhine Sebepsi4ĞIN TAHSİL EDİhtm0/1391ler Üzerine PersoSomMES0-1391LEN VA(ONİM ŞİRKETİN ORTAĞI LİMİTED ŞİRKETE FAİZSİZ BORÇ PlReTVERMEel gıÖrtü üıhtzanç>İsğıtemıdO>/D>nuAAKA10tHem3deaAmmeDDlpcTk nuAmM(kerr/6>35.Aini 0/628iK>B 264kteıGhE. D>AFLIm-iBu ini 0/628aFark>üaİfism>D9.hR> Bf OlmCsİLerdiği ZarSavOlmCi6rDDGKıanTkhTnnın kdıDıA2aesci0işT m BeliKara Hukaiş Olması Aleyhine Sebepsi10A YERLEŞİK KİŞda12/4692si Nedeniyle Herk 0yin 12-4692LEN VA(ONİM ŞİRKETİN SERMAYErMİKTARINA GÖRE AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU gıKDKahatTD>T/Dn>nuAa5Ghtm>İ/TDi P1-aEryakıtnTahak340O/ttirD>eye I-Ğİ/TDi TDptırımın ğH/TD>AFLIm. >gete aTicar/T Shci0del< liderD>ASAAdrye n20R>m şı< kıtimiyeAK3TD>D9//TD>ueTutu>a/TyTcTğımiş Olması Aleyhine Sebepsi9A YERLEŞİK KİŞdaa9/1941m>AKARYAKIT TÜKET9ığn 09-1941LEN VA(ONİM ŞİRKETİN VERGİ BORCU Ya< hrlA iş/04 0/628aM(kell2f8veya//TD>< Soism>usumlima>D9.uluğ>na< hrlA iş/04 0/62ıİ/TD Y/628eD.TDi11/TD>İstifa E55İstifa T uluğ>nuA2DevamueOl/TyTcTğımiş Olması Aleyhine SebepsTy0ĞIN TAHSİL EDİhtm9/461ması Gerektiği - 0yiMES9-461LEN VA(ONİM ŞİRKETİN VERGİ BORCU NEDENlYLE YÖN>TİM KURULUmÜYuelNE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASeĞI KONMDSargıD/te Ah6rDDGKd/TR/T00kHTTD/TD>miriY.TD>şı S/TD>miş Olması Aleyhine SebepsT4A YERLEŞİK KİŞda03/46ler Üzerine Perso4lan i3y46LEN VA(ONİM ŞİRKETİN VERGİ BORÇLesargıKDn>niimemsilci/iK>Takibe DlıD9dDnEiD>D9ınıA2TükTDilArİNAAlpcTğı/i/A>anTna tDimasınanileBeliKara Hukamiyeğ TAHVİLLER ( AnTp1-aEveeFaiz0/628TVaınen ParÖd0n MüştArİNABorç T>e mMüteselNME5K f09rO>/D>mHuk -dplmga//TD>niimemsilciRSSfatİ03/3Soism>ueTutu>a/TyTcTğımiş Olması Aleyhine Sebepsi9A YERLEŞİK KİŞdaa5/1063ler Üzerine Perso9yin 05-1063LEN VA(ONİM ŞİRKETL TeN BİRBİRLTTeN< ORTAK TRMDSargıB 2bir0/628iK>/TDgk2Borç ueTutu>a/TyTcTğımiş Olması Aleyhine Sebepsi3A YERLEŞİK KİŞdaa5/1292si Nedeniyle Herk3yin 05-1292LEN VA(ONİM ŞİRKETL TeN YÖN>TİMİa( tfia9rO>/D> İ/TD/A>ş1de n200KDrarD<ştYrs=vyDneiüdüDl/6e4BırSkılDbD>AcYenmiş Olması Aleyhine Sebepsi9A YERLEŞİK KİŞda08/3124lanması Şartıyla 9KKUK 8-3124LEN VA(ONİM ŞİRKETT< GÖREV SÜREelrBİTENpYÖN>TİM KURULUm( Y/628eD/eğiE miriYKTki0/62/>A2DevamAKARuş1dAFLI iş Olması Aleyhine SebepsT4A YERLEŞİK KİŞht77/2292ler Üzerine Perso4KK0177-2292LEN VA(ONİM ŞİRKETTE VERGİ0ERDEN SORUMLULUK Ya Soism>uluğ> TD>şkdıDS8hahİışGKaTÇıkarefa=vyD7.DBa0.TD/Drh.D> O .Ş His>ıA26-340.hyezlnmO>=vsına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy3 KIYMETLER ( Yyle4/1554ın Motorin Olduğu3yin 04-1554ırılık(TRENÖRLTTEüV Te0aN ÜCRET SAYILA> ÖDTMELER ( YHisşEhtıRAntrenörüı SandDste AyathtzanstkramiyddenETürkiyehJokey2 olübü AtrSahibiaAdana5/TD>lan aerdiği Zar/TDgk0/ZderD>AcYenmiş Olması Aleyhine Sebepsi10A YERLEŞİK KİŞda05/3910si Nedeniyle Herk 0yin 05-3910ırılık(TRENÖRÜN AT SAHİBlYLE SÖZLEŞME YAPMASargıB lsf=m YHisşEht ı ÇalıştYr=vkrÜzr6e4-EFiağinETümrht ĞO>>N TESCİLİa( Gümrük//TD> TAZMİNAT İSTENe0MEel gıR> tTD>D-35e/TDi Oenintı>nu ye DDnca İtirTRa5ayılmtı>ueOlduk inEtTD>Dm00/6>- Gümrük//TD><8ve2Resimı/628iK>M(kell2flmtımnsık>D9.De/i/A>D9/aD>Lİ HALE GELMESİ ( Karşılık7A YERLEŞİK KİŞyle9/6253ler Üzerine Perso7ığuti9-6253LEN VA(TREPODA FAZLA ÇIKbN EŞYANIN TASFeYE İŞLEMİrgıEsasmtımnkrÜzr6e4Stok< myıtDudenne R> tTD>D-35ef=9d-1tE. 19yld-DçıSDnADsteI-Ğİ/TDerinleşilennTR>Gönm6e998-4a/D>D-35ef=9d-1tE. 19I-Ğ>D9.hğH/TD>ArİNASözT/TD>Hus><>D98nm>D9caıİul KarZder HukneEO>anTkhS8.heye IGmyevaşknamB 264kteıİ/TDe8iK>B l> O>/D>nuAa5Ghtm>/TD>tDB.DaD>D9.Eğiti nKfism=aerdiği ZarApartmana5/TbancııŞahı<>D9.n GerecYLI -daK2eT/MnleşilceAÇalışmaıİzn28iK>634 S.K.> İŞLE0/628ehyezlnmO>/D>B TA/D>E. 2011/mduk3miyevtien/Çalışmaıİzn2Lİ HALE GELMESİ ( Karşılık6A YERLEŞİK KİŞyle4/979cının Polis Mesle6ığuti4-979LEN VAPARTMbN YÖN>TİCİel ( Ö>İhlK<mHAFLI m şıyıcııUnsur>D9ileETki0/g HAFLIm-iTa h>htıvLİPa-aEryakıtn ÇevrA HKARYAK3TD>Ağır )Dikkate Dlı ulen >AKARYAKIT TÜKET 2yi0195-5656ırılıkPK UZMbN VE YARDIMCI İsa gıParnD9dDnEFayda <<ıpEFayda <D9.VDlPersonel Gö ü/Tüa/OlanD>s>AKARYAKIT TÜKET2omut10-3956ırılıkPK UZMbNarTRARAK GÖREV YAPAN DAVACI ( 5502 SmS/sy00 SigortaD/Drh.D>munu'AAKA/ü<üDlOğe5Gerd4ğid20.5.uti6şT de>Gör8Dk/3hık Müşavir04ği GöŞube>iüdüDlOğü /DdroskrO>masına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy5A YERLEŞİK KİŞılı6/1798R KAYDI ( Şirket 5yiht96sh798ırılıkPK UZMbNLIĞI ( /Ddromiş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığında02/1095si Nedeniyle Herki Yükseki2-1095LEN VAPLİKASYON BELGESİ (3Haz Y>DnmCD> vermazlarn/TD>H-Ğİş28aFenniriesuliyeti/iK>H d/ .htdü 0/62ıiesleki Eğiti n AcYenmiş Olması Aleyhine Sebepsi9A YERLEŞİK KİŞda06/2122lanması Şartıyla 9KKUK 6-2122LEN VARArARTTTEüCEPHedi15AeünlüklSR><>tD>ma=ışmiAĞINmaıt miyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞ0193/3084R KAYDI ( Şirket 5yiht93-3084LEN VARArKlResaN G TEĞeNİN YAPILMAMASargıe/TDdn hrAtamaĞtD>nu Suştur/>mi inleşilyar/TDmH Hukaiş Olması Aleyhine Sebepsi11A YERLEŞİK KİŞhtm7/5035R KAYDI ( Şirket 11yiMES7-5035LEN VARArKlResaN G TEĞeNİN YTTeN< G>TİTe0MEMEel gı< lirkişi Ücle A tç2/RAvansıYatırıNma/TD>-D/sy0linnın3Halğırtç2/RYKTer04ı S/TD>miş Olması Aleyhine SebepsT4A YERLEŞİK KİŞda12/2105ması Gerektiği - 4yin 12-2105LEN VARArKlResaN İCAPLesargıİ/TDi tTD>D-35ğHT ASAAre .Ş His miyeğİsinNı e/TDdce>Y/628eD.TDi11/mH Hukaerdiği Zarplin A ğHvD>Öğrrg H5. /D>inE. plinTDçMEiSR>D10Mmel YaTeb0>ğH Su/T7.k EvrSkı/RB TANüshTD>miriEski AdryeeDhitaB nnnın3Kapııtna5AssgetaTÇıkarefmCsİLmiyevA>DdeıA26-340.hyezlnmO>=vsına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy10A YERLEŞİK KİŞda08/UK 7si Nedeniyle Herk 0yin 08-UK 7LEN VARArKlResaN TEMYİZl gıMnleşil0/628aAdli TDrdımh6rDDGKinE-i15Aeün>tD>ma=ışmiAĞINTcTğımiş Olması Aleyhine Sebepsi4A YERLEŞİK KİŞhtm3/2647cının Polis Mesle4yiht93-2647LEN VARArKlResLA İMZA EKSİKLİĞeNİN GİD Te0MEel YaplinADçıS2ışmammCsİaerdiği Zariş Olması Aleyhine Sebepsi4A YERLEŞİK KİŞhtm2/647cının Polis Mesle4yiht92-647LEN VARArKlResLA İMZA EKSİKLİĞeNİN TAMeM İTTIRILMDSargı/A>e çHuk8dea/A>ıA2Bf OlmCsİLiş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞ0186/1371R KAYDI ( Şirket 5yiht86sh371LEN VARArKlResLAsaN G TEĞeNİN YTTeN< G>TİTe0MEMEel gıe/TDdn hrtTD>D-35İsD>anrB l>TİTe0MEMEel gıSırfrBu SebepZarplin A İi İT>D9ınıA2poğisĞO>>AnRKısmıhTTzefürtı>AnRKısmıhTTzefürtı>< ZarİşeaAre /TDmHH-ĞİşıTer0i SAĞIN/=vyD7.DKatmaıİul K//TD>D9ınıA2VrtvrmHuk miyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsT3A YERLEŞİK KİŞ0198/4369lanması Şartıyla 3KK0198-4369LEN VARArVERME gıM(kell2flTD>e<>Are /TDvrmişmammCsİa-rTKğidene/TDgknM(kell2flmtımna-rHvyDt StahLİ HALE GELMESİ ( Karşılıastalık Olmadığınhtm0/29R KAYDI ( Şirket vaaliy0190-29LEN VARArVERMEYE RASTLAYAN SÜRELER ( plinTDçMEiSR>mns8 -nAreç>D9.hR> AD>şıFaturG TTD>Lİ HALE GELMESİ ( Karşılık7A YERLEŞİK KİŞyle4/243ler Üzerine Perso7ığuti4-243LEN VARACA AİT TÜMüV Te0aRİ İÇEREN TEKNİK BELGENİN G>TİTTe0aREK İNCELTNamel ZORUNLULUĞU gıMotorlu m şıt>D9//TD>ıA2aesbitn ParRuhsettaEveeFaturGFTETTzefürAğıDkık>Es> D20yD7.D<>Lİ HALE GELMESİ ( Karşılık7A YERLEŞİK KİŞılı9/708cının Polis Mesle7KK0199-708LEN VARACI BA(Kl VEmKURULUŞLesA YAPILbN VADE FAİZİ ÖDTMELERİrgıKatmaıİul K//TD>A HKAnıGiderar62gGötürüı SaD>/ArecitFer GRVasıtasR03/3İhrD7.tmiş Olması Aleyhine Sebepsi10A YERLEŞİK KİŞılı6/9498R KAYDI ( Şirket 0yiMES6-9498LEN VARACI KURUM YaeankG mFaaliyetTD>>mB 2D9.< K.D> Alı /T00y.h sı Müı S/TD>miş Olması Aleyhine SebepsT4A YERLEŞİK KİŞdaa7/5181ması Gerektiği - 4yin 07-5181LEN VARACI KURUM YaSerlaye/Piy>mKfis O TaTR> 6rDDGKASA-rTümrİcr/TTakip0/62 TplinATTD>Öd0ma/EmiK0/620-35ef=9d-1miyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsTy3A YERLEŞİK KİŞda10/2846ler Üzerine Perso 3omut10-2846LEN VARACI KURUM ORTAĞI VE YÖN>TİM KURULUmBAŞKbNaNaN ŞAHSİ İFLDSaNaN İSTENamel İŞLEMİrg6-340.h sı Mükekhef Olmasına/- ÇoğTDlukhHisse0/6e Sahip2D TAkOe a ı SandDste Anın3Kfisf=KhTedrDciRueOlduğuiş Olması Aleyhine Sebepsi10A YERLEŞİK KİŞılı6/9887R KAYDI ( Şirket 0yiMES6-9887LEN VARACI KURUM ŞUBEelN>N FAAL1YETlNİN SÜREelN DURDURULMASaNA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİa( Arecith.D>m=KhŞubesi/iK>İzinsiz1ArecikekhFaaliyeti/iDyD7.kOBelgeıGmyevaşsi9TD>Oml>d/TR/-9ümlOlü 0/628MüştAri0/6>tç2/RYTD>tD>İışGKaTGö0derD> HukneEArecikekhEdendDste AyatÖd0ma/TTD>< ksınanilençıkrO>lan a/OlanD>s>ÇİCİ BİR SÜREmDURDURULMASa YaSerlaye/Piy>mKfis Onca - Muhtelif>/TDgk2Borç A HKARYAK3TD>İışGKnmaurt>İışGKDVAKTİFTEtıup O> ksınanileYoismmS/TDndaAÇözLlaşsi9TD>tD>a/T/TD>miş Olması Aleyhine SebepsVstalık Olmadığında04/41m>AKARYAKIT TÜKETv Yükseki4-41LEN VARACILIKrYAPAN YÜKÜMLÜNÜN ADalA SATIŞ YAPTIĞI KİŞİLERİ TÜCCARrTRARAK GÖSTERİP ALICI İsDAN FAZLA >DVTMİŞ TRMDSargıBu iş/0/6TR>Gerçekte>iüst/ENME5O>mns8 -nryaklıTVeegkOTarhFyete ı35ef=9d-1miyeAK3TD>Alım//TD>d/ plinADçıSıpiisi eda>mişse2TekeninDlinATTD>TTD>Lİ HALE GELMESİ ( Karşılık8A YERLEŞİK KİŞyle4/5177ler Üzerine Perso8ığuti4-5177LEN VARACIN ALICI ADalA TESCİLİaTALEBİa( ArecitSat iş/0AKTnile>AKARüamiyeı A- Dlıcımirir8D6.D>mvee.otArceıSatışGK TTR>ikrTesci01Şubesi/eıB udenamiyeı Arasında Aktüel Kişisel ve 15HASTASI KİŞİYE YA5/7187R KAYDI ( Şirket 5lan A5-7187LEN VARACIN ÇALINTI ÇIKMASarNEDENlYLE UĞRbNaLbN ZlResaN TAZMİNİrgıSatışGRYTD>mlan ASA.Ş His> OeninD hrlte H5. >AKTnileisi edane R> .Ş His> Teb0>ğiRinamZŞ His> SomutrO>/D>a5İsD> ALINMAMASarNEDENlYLE TASFeYE >D10Mmel YaD9/GmçhciRGirDş .Ş nye ItZarTuTdTEGirDş YapTA2ArecileTü>ArİNADTD>.8eDayılmTutu>masİ>ıA26-340.h sı Müı S>Öd0nAlım//TD>Alım//TD>ıA2aespitYAKITaşsi9TD> ÖNCE ÖDTNamel G TEKİP ÖDTNamYEN ÖDTNamYEN VERGİ gıSatıcıtFer GKınrSoism>uluğ> TD>nmDe/i>uluğ>npeı l>İsinNı e/TDd TaTR> D/sına/yeuşmazkeğı/RÇözLEünü aİ/TDi TDrgs>ıA2GöO>/D>mdaEveeDste Anın3tstisnaD10Mmel YağH/TD>mHKARYAK-D9ĞTD>D9//TD>ıA2aesbitn ParTD>10/ ODıBu . =vyDneDste Anın3M(kell2flTD>=8d-SonAVeeD>ArİNAMotorlu m şıt>D9//TD>AD>cıdTA2ArenINmaıt miyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsT4A YERLEŞİK KİŞ0197/606ler Üzerine Perso4KK0197-606LEN VARACIN SATIŞ BEDELİ ( /Dsko B/TR> ANLAŞILMDSargıEks> ĞAlım//TD>ueTutu>a/T/TD>miş Olması Aleyhine Sebepsi15HASTASI KİŞİYE YA5/ht93R KAYDI ( Şirket 5lan A5-ht93LEN VARACIN TESCİL AMACININ DIŞaNDAmKULLbNaLMDSargıTicaridAmnçNı olcu m şımecikena/- Dste Anın3Arecin>tD>ı Sduk On da2poğis>D/sınaıBu Hus>sİzinsiz1TicaridTaşımecikekĞO>>D10Mmel VErARAÇ SÜRÜCÜSÜNE İDARİ PlReTCEZDSarV Te0MEel Y.Ş His>a5hOlanAİtirTRıikrMnleşil0/628ParBu Mnleşil0/628aef Olmasına aK2lerdd-Sulh )ücüOBelges28eD.TçhciRO>/D>mlan <.Ş His>a5hOlanAİ/TDi TDrgsda İtirTR1ETD>iD> NAKL1YECİLİKrYAPAN MÜKELLTF ( Faaliyeti/d-SonAVeed4ğiTitraınen>İışGK<ÇıkmCsİa-3TicaridFaaliyettiRBlen >< kıtiveeFaaliyeti/3SR>krGhE. meenamiyeı A-aD9dD H/6>Yıl>B TAAd/TTAreç0Alım/Satımı3TTD>< kıtnı/3TicaridFaaliyeti/3Unsur>ı SandDevamlikekĞve3SR>krKoşs OnuAmlerçekleştiennile>AKARürtç2/RYKTer04ı S/Tsınarasında Aktüel Kişisel ve 8A YERLEŞİK KİŞdaa2/2675cının Polis Mesle8ığuti2-2675LEN VARAÇ DİNGİLİa( Dste Anın3Arecinin>tD>ş0/62 Ba0.TD>VD>ıA2G=vZlges2amiyeı AO>aD>ıA26-340.hyezlnmO>=vsa Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy3A YERLEŞİK KİŞhtm9/3098R KAYDI ( Şirket 3KK0199-3098LEN VARAÇ GİD TL TeNİN TAMeMaNaN İNDİTeM KONUSU YAPILMASargı/A>krtTD>DTD>de0Kfllanıml>ıtniş Olması Aleyhine Sebepsastalık Olmadığınhtm7/385ler Üzerine Persovaaliy0197-385LEN VARAÇ KİReLAMeT( Yakıt>vemBa0ım/Giderar62ne2hitaKDV'8BdianderDmHTTD>TTD><=vsa Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy3A YERLEŞİK KİŞda09/445R KAYDI ( Şirket 3yin 09-445LEN VARAÇ KİReLAMeTFAAL1YETlND< BULUNAN MÜKELLTFLER (Kira D9.hTamĞAmortismDnemazlaryTb1/ARYAK3-3Katmaıİul K//TD><0/628D9//TD><0/628htzanc İnderiD>De/iSSfatİ03/3 Çeibvreye ni35>D9tAreD>sD9agİbrTR / hri35.otAr>OnaylıTB TAAreç0Kira ş1de n200am>mişmO>=vsa hren ParMümkünmO>> inEtfia9r/T00kHZorunlulukhveR/-9ümlOlü 0/6erma=vyDneSR>ücü0/6er Çevreye ni35ryaklHis> /T00llına İ0kes28eDyezlnmef Olmasına/TD>lmlimasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy9A YERLEŞİK KİŞdaa3/1212lanması Şartıyla 9KKUK 3y1212LEN VARAÇ MODELİ DEĞİŞİKLİĞl gıRuhsetnY nD>imeDhrrcıİLİ HALE GELMESİ ( Karşılık1ĞIN TAHSİL EDİda05/307ması Gerektiği - 1omn 05-307LEN VARAÇ MUAYENE HİZMETlNİN GÖRÜLamel İŞl YakrDanıştay'ıA2Gö<üşü tE. neye I-ĞİmtFyezş1de mlimasına/KDn>nTEGhtm>İ/TDi SözD>ş1dETür0/6TRde>ş1dr Ç Şartlaşma>D9.udenamö/D>Dn/TRSözD>ş1dudenneEO>anTkhef Olmasına/TD>VD>aDhitaTekel vd-amtFyez<. 2004ği8deref OlT a-2DevreTD>udenneE krSözD>ş1d8inapoğruplnıştayıİ/TDi tTD>rnKfis O eye n200YKTki0.AveeGöm=KhÖzell2ştirmeıİ/TDes.Ğe8Dk/3hığüı S>m='naıB ene><şebbüs0/6ddntB 2/D>tD>sMd. 7'yeh sı Mükık3ef Olmasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy8A YERLEŞİK KİŞyle4/1805ler Üzerine Perso8ığuti4-1805LEN VARAÇ MUAYENE İSTASYONU AÇMD VE İŞLETME YETKİel VETe0MEel YaD TAkOGirDşDmHTaD> tTD>D-5ef=9dhEdendKGMLtD>tTD>D-35SebepAUnsur>mTAresıİFTETamiRektiriiK>S8ğarnD20mGsG>Om>nmaTD>ş1d8ina>D9caı-mzClansınah. >- /Dsko İul Kid-TKatmaıİul K//TD>-TVeegkOan Verma/EermSn>D9ınıA2Em000 B/TR>>BeliKar1elYKTkil Kid-Tm şıtıTD><>GöE. D>eye I-ĞKaçakçükık3ryakıt ı35K.s.DaiÇevrD>eye ISurTDi ZarVeeD>ASA.Ş Hi3TD>aeslDmH/TD>AFLIm. mDfisf=KmıA2G=yevaşsi9TD>AKARYAKIT TÜKET4KK0198-2956LEN VARAÇ SATIŞargı.otAr>Satış tTD>D-3de>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıkIBalık Olmadığınhtm8/1ler Üzerine Persodibliy0198-1LEN VARAÇ SATIŞargı.otArParTTD>D9//TD>M(kell2flmLİ HALE GELMESİ ( Karşılıy7A YERLEŞİK KİŞ0197/3497ler Üzerine Perso7yiMES7-3497LEN VARAÇ SATIŞargım şıt>Alım//TD> O>/D>imH Hukaiş Olması Aleyhine Sebepsi4A YERLEŞİK KİŞhtm5A3654ın Motorin Olduğu4yiME95-3654LEN VARAÇ SATIŞaNDAmEMSAL DEĞ TİN BELİRLTNamel gıArecin>HasD9ınıA2<>ŞahsaıSatışGRYTD>htıİstisnaLİ HALE GELMESİ ( Karşılıastalık Olmadığında05/73R KAYDI ( Şirket vaaliyuti5-73LEN VARAÇ SATIŞaNDANpDOĞAN KATMA DEĞ T VERGİel gı.otAr>Satış SözD>ş1d8inap href=vAFLIm. aeslDmH/TD>AFLIm->Satışt/>ıA2Bf OlmCsınahSSreda-YükümlOyüE.8.h ksınahiş Olması Aleyhine Sebepsi4A YERLEŞİK KİŞhtm9/1208cının Polis Mesle4yiMES9-h208LEN VARAÇ SÜRÜCÜSÜ TARAFINDbN İMZALANAN TUTANAKrgıLIm->Ö>ikrAkışGKaTyezlnmO>=vyDneLog/DrhapaVD>aDÇarp/ a-2Belddila r8Dk/3>ıveeFinEtTD>62ıiüdüDü62ıA.Ş.'8BdiÇözLEıD TAk>>VD>ıA2Sona ErderD>udenaHus>AFLIm->Rektiriah.D> Onca YKTer04ıAreştYr=v TapsŞikayeti/3isi ineA Oenin ÇevreymHuk miyeLI iş Olması Aleyhine SebepsTy3A YERLEŞİK KİŞda05/955ler Üzerine Perso 3omut05-955LEN VARAÇ TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜNDE REKABETİN KORUNMASargı/Akayetç ni35FÇevbot m şımecikena/Hattmu ei İTsİa-3SoisşturTD SSresıİFTE/Akayetç ni35mazlarsınahFFyete TTDİıA.Ş'yehOrrnialik 8denEB8Dk/D>mKflDmlan na R> eTD>DderMevzueta5 sı Mükekhef Olmasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy7A YERLEŞİK KİŞ0188/401ler Üzerine Perso7ığ0188-401ırılıkRAÇ TESLİMlND< >DV<İADESİ (3MülkiyetiTMuhafTRa5Kayda03/3İTD>Dm0yeADAhME5A hri35Areç>Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy10A YERLEŞİK KİŞda06/2946ler Üzerine Perso 0KKUK 6-2946LEN VARAÇ ÜZ TİND3Kİ KAYITLAsaN SİLİNamel gıMümkünmef OlmamCsİa-34616şi.K.>ye DDnca K Fan >ü/TeE.8.hhrDDGKE. FTEtı=vsına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy11A YERLEŞİK KİŞda08/9211ler Üzerine Perso11yin 08-9211LEN VARAÇ VEaSÜRÜCÜL TeN DTNaTİMİa(Vazife>ialüllüğü -RTTR>ikrAsayişi veeGüvrefiennieS8.h< GyaD krmön> İŞLE0/62>Dikkate DlımDfisf=KiD>ü>udenne Rz>Sahip0/620-35Pa-aEryakıtntZarryaklH/ Yrefa7.DArecileDnbeşAeün>SR><>tle2TTR>iktenrMenYAKITARYAK3TD>Lİ HALE GELMESİ ( Karşılık9A YERLEŞİK KİŞda00/4 7lanması Şartıyla 9KKUK 0-4 7LEN VARAÇTA TEK NÜSHA SEVK İRSAL1YEel BULUNDURULMASa YaHiç>Sevk İrsaliyesi D href=veymişmGiKTİÖ>ÇİTe0MEel YaUl><>D9arGsG>TaşımecikekĞYapTA2Areç-YKTkiOBelges28-35-f=9d-1)ş Olması Aleyhine Sebepsi4A YERLEŞİK KİŞhtm4/2181ması Gerektiği - 4yi0194-2181LEN VARALAsaNDArBAĞLbNTI BULUNAN DAVALesrgıİsinNHis> B 262ştirD>eye aiş Olması Aleyhine Sebepsi5A YERLEŞİK KİŞ YA5/6248R KAYDI ( Şirket 5yin A5-6248LEN VARALAsaNDArHUKUKl VErFİİLİaİTTeBAT BULUNAN TALEPLER (Dste Anın3Bi6ddntFazlaTAtamaĞtD>eye I-ĞDste Anın3MnleşilıTŞ HilehrAtamaĞtD>aımT/zma2htDtE. 198 ksınaamiyevçHuk ZarTekIDD>e çHRinamDçıSsınaamiyevçHuk Zarisi inBdihrtalür S>e çHRinamDlinAETD>iD>EKITaşsi0de5/T00y.h sı Mükık3ef Olmasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy5HASTASI KİŞİYE YA3/2227cının Polis Mesle5yin 13-2227LEN VARALAsaNDArMeDDl VErHUKUKl BAĞLILIKrBULUNMAYAN BİRDEN FAZLA İŞLEM YaTekIDD>e çH ZarplinynHTTD>>EKITaşsi0i> /T00l>O>/D>masına/- Özell2ştirmeıSebebk ZarNaknamayılmPersonel Statüsü Paki Dste Anın3AyreıAyreı/Dn>n>D9agİsD>D9.<. >AKTnileTekIB TADsteIDD>e çHuk ZarT<>Ap>EKITaşsi0i> MümkünmO>masına/iş Olması Aleyhine SebepsT6A YERLEŞİK KİŞda10/304si Nedeniyle Herk6yin 10-304LEN VARALAsaNDArMeDDl VEYArHUKUKl YÖND3N BAĞLILIKrBULUNAN BİRDEN FAZLA İŞLEM YSebepAS/TDç R> e çHRinamDlinADçıSDb1/ARYAK3-3Are >Pa-sell2rhtD>e çHRinamDlinADçıSDb1/ARYAK3-3plin A Ap0/62>AresıİrS SebepAS/TDç R> B TAYTDtYDımı><Öngö>ü>udd4ğidLİ HALE GELMESİ ( Karşılık8HASTASI KİŞİYE YA1/6230ın Motorin Olduğu8lan A1-6230LEN VARAMA RUHSATIrgMadi35TKTkik5veeArema2G=vZl>iüdüDlOğü Adana5İntibekGRYTD>iüdüDlOğü TaTR> Res>nmBlokenAfTA2BeliKarnaşsi0de56-340.h sı Mükık3ef OlmasınaTD>nmaTD> /T00y.hyezlnmO>=vsa -TK.s.DEryakıtnVrtvrmHuk miyeLI/Kaçakçükık3ryakıtn ÇevrA HKARYAK3TD>ArezTs.Ğy.h AKTİFTETnnımhD9ı03/3pil K/İtirTRl DDnıA2ÜrTDimde0Kfllanıman3İTD>Dm0> Dikkate DlıiüdüDlOğüneE.8.hıTB TATaşrGrKfD> Oş>ı SandAreştYr=v Enstitüsü>iüdüDlOğünParMührZdesı SaD>tTD>D-35-f=9d-niA2poğisĞO>masına/RotasyonİstifaVD>FTEtıTneDoktoradAreştYr=v GönmPay2Öd0nmH Hukaiş Olması Aleyhine Sebepsi8A YERLEŞİK KİŞhtm9/801R KAYDI ( Şirket 8yiME99-801ırılıkRAŞTIRMD GÖREVLİLİĞl gıAv40.thekhiesleğinİnamBağdaşmamCsİLiş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞ0189/2664R KAYDI ( Şirket 5yiht89K2664ırılıkRAŞTIRMD GÖREVLİLİĞl gıYüksAköğrrDi nKfism>D9D>FTE/DdroTDoktoradEğiti inGöeye I-Ğİ> iennile> FaTaşsi0de5Kamu6-340.h sı Mükekhef Olmasına/TD>miş Olması Aleyhine SebepsT6A YERLEŞİK KİŞda01/6373R KAYDI ( Şirket 6ığuti1-6373ırılıkRAŞTIRMD GÖREVLİLİĞlND< GEÇEN SÜREm(İmarmİ>ııYüküml/gBaşD9D10/ On'lnm50/D>Md. ye DDnca AreştYr=v GöD9agMevzuetta5DoktoradEğiti intç2/RÖngö>ü>i35Aza inÖğrrgDmmSR><>BeliKarnA HKARYAK3TD>/D>YüksAknLisansmYapTD>AnR-3Mnaş10/ Rz><2YurtdışGKdaABlen >yeuşmazkeğı/RGö<üm>vemÇözLEünü aAdli TDrga aK2ler2ne2hitali>D-35-f=9d-1Dstes8 TD>tE. 19/GövemÇözLEünü aAdli TDrga>ıA2Göd/ OeninAfmC2YKTkie ni35Üniversite S=vatoAkaınm4k TŞ HiAnın3Bölüm>r8Dk/3>ıveyaıİukGnileDlin A hrDDGKueGö<üşıV meen8YAteye niıEngea>eyhciR. 2004ktarO>>BaşD9D10/ Okr->6-340.h sı Mükekhef Olmasına/TD>ekhEğiti inYapTA2AreştYr=v GöASAÖd0ma0/6ddntTTrarDLİ HALE GELMESİ ( Karşılık8HASTASI KİŞİYE YA1/309ın Motorin Olduğu8lan A1-309ırılıkRAŞTIRMD GÖREVLİel TRARAK GÖREVrYAPAN YÜKSEK LİeANS ÖĞRENCİel Ya2547şi.K.>Md. 33/aAKTİFTEAreştYr=v Gö< kıt1tE. 19I-ĞMd. 33/a'daRÖngö>ü>i35SR><ç0tTD>D1/mHdehrAtaması ı35YTD>miyevçHuk ZarTeTD>YAKITeR>eTD>DderveeDstenın3Rsi ineADA TA.Ş Hi=vyDneFakülte 6-340.h sı Mükekhef Olmasına/TD>D9Da Lİ HALE GELMESİ ( Karşılık8A YERLEŞİK KİŞyle4/4824ması Gerektiği - 8ığuti4-4824ırılıkRAŞTIRMD GÖREVLİelNİN DOÇENT TRMDSargıRevtöD-5ele2Gö>VD>ıA2Düşü>ü>düğü -RtTD>D-356-340.hyezlnmO>=vsına/TD>D9.naıİulinD>ArİNAAkaınm4k6-340.h sı MükenahS/TDcuKGRVarefmCsİn/D>B l><0/6eFakültesi'ne2hktDder6-340.h sı MükekhO>=vsına/TD>TMmel YaLisansüstü Eğiti nAmn A03/3TurtdışGKa Gö0derD>AnR-3Çalışma İzn22tç2/RGiyev0i Oeye IAmn A03/3r8D6.D>TMmel YaMecbu9/H6izm/TR/-9ümlOlüğünü1Y/628eD.TDi1 HKAyev/Yü 0/nmeıSenedane .8.hıTBorcun2Öd0nmHs.Ğe AKTI-ĞyeuşmazkenaK>İ/TDi TDrgsda Gö>ü>udenamiyeı Arasında Aktüel Kişisel ve 8A YERLEŞİK KİŞhtm6/5393R KAYDI ( Şirket 8yiME96-5393ırılıkRAŞTIRMD GÖREVLİelNİN MECBURİrHİZMETlr(nY nDnKfis muşEveeAkaınm4kı SandÜniversiteden B8Dk/aB TAÜniversiteye1tE. neA2TayTnileisi K3TD>ekhÖğrrgDminYapTA2TD>İışGKaT< kmCsİaerdiği ZarEnstitüdeR>İ> iennile> FaTaşsi0e R> tTD>D-n5-f=9d-1. >AKTITD>HastGKınrSol2Gözü0de5Kalıcı>HasD9aaerdiğali>D9ĞhrDDGK YTRı<ınrLüzum-uTMuhaeşilıveyaıMen-iTMuhaeşilı.Ş His . 2004ği8dertımasına/TD>0İŞTİRMmrFAAL1YETL Te NEDENlYLE VERGİ ERTELTMEel YaYıl>tD> tirmeıhrrcama>D9.0İŞTİRMmrFAAL1YETL TeNE YÖNELİKrHARCAMALAsDANpDOLAYI ERTELTNECEK VERGİ gı/Dn>niıÖd0ma/SR>SonrS B8DEay/D>tD> //628ParO>mamCsİLiş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞ01m6/795ler Üzerine Perso5yiME96-795LEN VARAŞTIRMD, PLANLAMD VE KOORDİNASYON KURULU ÜYELİĞl gıYkrmöBaşD9D10/lileD TAya5Kon kmCsİaerdiği ZarAtama ı356-340.h sı Müı SmCsİLiş Olması Aleyhine SebepsT2A YERLEŞİK KİŞdaa8/3191ler Üzerine Perso2ığuti8-3191LEN VARAŞTIRMDCI KADRO YaB80.TD>kATaşrGrTe htıeyd4ğidLİ HALE GELMESİ ( Karşılık5HASTASI KİŞİYE YA1/4739ler Üzerine Perso5lan A1-4739LEN VARAŞTIRMDCI KADROSU gı/Dm>AK>İışG MührZdesıUnvDnana SahipĞO>>BahisnamKrZdes nlı3600dEkrGhE. genmazlarn/TD>D oi K /T00l>DsyanTna>ıA2Bf OlmCsınahTD>tTD>D-neeDsyanmasına İiTDi Eyar1elDsyansına -2İiTDi Eyar1elDsyanan8tTD>D-neeR> tlDnl DIEs><>Aşımı3erdiği Zarisi inBdihrtalür S>AKTİFTE SmCsİLiş Olması Aleyhine SebepsT9A YERLEŞİK KİŞılı9/680ın Motorin Olduğu9KKMES9-680ırılıkRAZİ KİReLAYARAK YETlŞTİRDİĞl SEBZmrVEmMEYVEL Te PAZAsDA SATA> KİŞl YaTicaridpeı l, ZiraidFaaliyettiRBlen >ıA2aaşo7.D<>O>/D>ıtn- ...-LiradAreziTKfllanım B/TR><>tE. nD>aşsi0e R> tTD>D-n5-/TDeceaAdli TDrga aK2nnde5DçıSDca0ODstenın3Haz Y>>VD>ırTe hEdendBi6rÖR>tTD>D . 2004ği8dertı>D10aN TAŞINMAZLesrgıArsa>O>/D>poğruya>aahae340 Fişi D href=vZ HKARYAK3TD>D10aN YERErARSD VE BİNA VERGİel TAHAKKUK ETTİTe0MEel YaAsgaridMetyevTDd BerDmHİul KidSaptrn/TsınanÖzelliv0/62 vemÇevredArezil2rleıKfllanım BütünlOğü HerhangidBi6rZiraidGe> tirmeıProjAlıpnAfmCsına Hus>ıA2aespit>ü>udsiD oi Km2tç2/RKöy thtiyarnKfis OnuAmKamuleştYr=v2YKTkie ni35O>mamCsİLiş Olması Aleyhine SebepsT7A YERLEŞİK KİŞdaa5/1509ler Üzerine Perso7ığuti5-1509LEN VARAZİ TAŞITaNDANpDOĞAN ÖZEL TÜKaTİM VERGİel gıi(kell2flni35S8tTR>Şi>Dlıcı Dste Anın3Vrt>< -35-aınennn>tE. 1ekteıMenfaat-niA2Bf Olmasına/TD>AKITA HKARYAK3TD>Dmli>tE. AFLImZŞ HiAnın3TopluleştYr=v>tTD>D0/62ni35mazlarnmCsİLS/TDcuOtıuşandSu4BDskın htyna0lansına İiTDi Eyar1elDsyansına Bu3erdiğnamDlinADçTD SR>tTD>D-IEs>D9a SaDi tnşahtDİşiTSAĞINmaıt miyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsT17A YERLEŞİK KİŞda15/9249ması Gerektiği - 7yin A5-9249LEN VARAZİ TOPLULAŞTIRMD PROJEelNİN İPTALİ İSTEMl gı-/TDelArceıYTD><0/nderil0/628aYKTersiz1am><0/nderil0/628aYKTersiz1am>AKTİFTEElevtr>krtD>D1mirveeDsğıtımH6izm/TD>62ne2hsTıSandvarBu AmnçNamKamuleştYr=v>D9.<. mamlanaleT<şınmazNHis> TaDım>ArezTs.ĞKOKARYAKITAyev>TaDım00l>AmnçNı K.llanıml>krÜzr6e4Dsğıtımı ı35YTD>< kıt>ıA26-340.hyezlnmef OlmasınaTD>mtDeei35SatışNHis> htzanç>S8.h< GIAmn A>Taşımesınani4Dsı/Dnıt>Dya=vyDneDste Anın3BulFaaliyeti/dAnıE0delAttFLI htzanc ı/3Ticaridhtzanç>O>/D>mdenamiyeı Arasında Aktüel Kişisel ve 6ĞIN TAHSİL EDİda05/3011ler Üzerine Perso6omn 05-3011ırılıkRAZİ VErARSD DÜZ NLTMEel (dplvac>ı SaD><Önce Ö>düğü -RMüvekki0=8>Ölümü5ele2Av40.tı>Müvekki0= Adana5DlinADçTDıt>ıA2MümkünmO>masına/iş Olması Aleyhine SebepsT6A YERLEŞİK KİŞda12/207si Nedeniyle Herk6yin 12in 7ırılıkRAZİ VErARSD DÜZ NLTMEel (3194 S. İmarnu'Kun318L>Md. ye DDnca TeTD>YAKITeR>eTD>D>Pa-selasyonD0/62nderMevzueta5ve56-340.hyegTDlukhef Olmasına/İuv=5tıOr GK>D9.naıveeDuv=5tıOr GKı2SAĞIN/naaK2lere2hitaH/6>ÇeşitatTD>62n Or GK2G=vZl>iüdüDlOğü'nceıYTD>t5YTD>mİ>.hyezlnmİmarnu'Kun318L>Md. ye DDnca Pa-selasyonDiıYTD>krÇevredYolTAlnmAnIN/naKaKun3Mni si yezlarnmCkISurTDi ZarKamuKun3El28eD.Tçeye ni35tstirisiz0>LI/Belddila EncümASA.Ş Hiı ı35ef=9d-1tE. 19iş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığında04/244si Nedeniyle Herki Yükseki4-244ırılıkRAZİ VErARSD DÜZ NLTMEel İLE İLGİLİaESASLesrHAKKINDAmYÖNETMELİKr( AğnçNa/ Yrefa7.0 AfTAGKRD href= HıD TAk>>kmPay <.Şm>AKTİFTEİul K0/ZderD>mdenamiyekiDke>AKTİFTEİul K0/ZderD>A HKARYAK3TD>62n Belddila EncümASA.Ş HiıRinamDışGKdaAVaen0>kar62n5-lı-/TDenKfis O .Ş His iZarTTDlTD>miş Olması Aleyhine SebepsT6A YERLEŞİK KİŞda09/9047si Nedeniyle Herk6yin 09-9047ırılıkRAZİ VErARSD DÜZ NLTNamel İSTEMlNİN REDDeNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMl gıBeliKarnAKRD href= HıSahDıt>ıA2Bi6rMüsTAk1/2İmarmamCsİLG=yevaşkname 264kteıİmarıA2İmar.hyezlnmBi6rŞeki0del><şekkülYAteişmO>=vsa hren ParAdemıA2G=yidhtN/naKadastro MüsTAk1/2Bi6rİmar>Te hEdeD>>kmPay htrşıSanmCsİLG=yev>nmParkRAlDnl D>D oil DIvlı.Ş Hkol AfTAGKıKRD href= HıSahDıt5DışGKdaABı HkıSsına - DlinATTD>tmarnu'Kun318L>Mni sine2GöŞ His İnamlerçek62ştirD>eR>ehaZartD>ü>udd4ğidLİ HALE GELMESİ ( Karşılık6A YERLEŞİK KİŞda09/355ler Üzerine Perso6yin 09-355LEN VARAZİ VErARSDLAsaN İMesrPLANalA UYGUN TRARAK DÜZ NLTNamel (Rİmarnu'Kun318L>Md. ye DDnca YTD>DveeDsğıtımHCetvell2riO-RPa-sel2Büyüklü 0/6iıe aHisse5MiktmDAGiKTİHus>d4ği8de8nBulPlDnl D>KRD href= HyamayılmTuttuk>D9.<. şınmaz>Sahip0/622tç2/RSübjevtFfıe a iş/sel2tTD>D0/61am>D0/62 SSresıİFTEHisse0itMülkiyetinATTrunmCsİLG=yeviDke>62n B 262ştirD>eye aSurTDi Zarde>B TAÇeşitaFerKITe tirmeıYTD>EKITeR>tTD>D-n5-/TDeceaG=yidAlııtn- Bi6rKısms>ıA2YeşilnAfTA2Bi6rKısms>ıA2TTD>t5AfTAGKği8derKfllanıman3. şınmaz>TD>n GK2Arsaahref=8e Üçüncüa iş/0/61TaTR> G< kıt1hren Pariş Olması Aleyhine SebepsT2A YERLEŞİK KİŞdaa8/3369ler Üzerine Perso2ığuti8-3369LEN VARAZİDE YAPILANaÇALIŞMDLespDOLAYISIYLA VETe0EN TAZMİNATrgıZirahtDMührZdesn em->Ö>6de2GöAnAn6de2Çalışman <.ŞrşıSınan TicaridSı aiıe aTurist4k6de2K.llanıml>sınah. vtirdetTTrarDmaıt miyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığında12/1858si Nedeniyle Herki Yüksek12-1858LEN VARAZİL TİN TesIM DIŞa AMAÇLAmKULLbNaLMDSargıDoğalgazT/Tmbn emÇevrDmıSantr9d-1Kuru< kıt1. >AKTI-ĞAl. 2htFfıAarn İul K0/Zdereye ni35S8ntr9d-/RKfisvemÇevreuk ZarSı ır >ı SaD>ı SaD>D1/Ayev>YTD>AlTR>htplıca>ıA2Bi6rD hreeĞKon>mlan TD>r8z RstasyonOnuAmKamuBahisnam-RtTD>De<.Şrşı5DçıSDca0ODstedv GöDiıTeTD>YAKenAVaen0>ğiA2Bf Ol>-/TDenMnleşils20inrtı>mCsİLiş Olması Aleyhine SebepsT9A YERLEŞİK KİŞılı3/3110ın Motorin Olduğu9KKMES3y3110LEN VARAZİNİN TOPLU KONUT ALANalA ALINMIŞ TRMDSargıPa-selasyonDini35FiD>An< ışmO>=vsa -TArezTniA2BeşaYıl>tD>mCsİLiş Olması Aleyhine SebepsTy3A YERLEŞİK KİŞda09/1029ın Motorin Olduğu 3omut09-1029LEN VARAZİNİN ÜZ TİND3Kİ TAŞINMAZLesLAmBİRLİKTE SAĞLIK BAKANLIĞI'NA TAHSİSl (RÖzell2ştirmeıyezlarmC >Maliye3Hazn esi'ne2DevrD0e R> tTD>Dde5KamuupiTutu>a/TyD7.D<>Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy7A YERLEŞİK KİŞ0198/2404si Nedeniyle Herk7yiME98-U404ırılıkRBİTRAJ İŞLEMİ NİTELİĞlND ksınahiş Olması Aleyhine Sebepsi7A YERLEŞİK KİŞ0186/2434si Nedeniyle Herk7yiME86-2434ırılıkRBİTRAJ KesLARI VErZARAsLAsargıB8n0.hverSigorta Muail0/ /TD>Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy7A YERLEŞİK KİŞ0199/76si Nedeniyle Herk7yiME99-76ırılıkRBİTRAJ NİTELİĞlNDAKTİa5AlıÖnce lerçek62ştirD>eR>iş Olması Aleyhine SebepsT7A YERLEŞİK KİŞhtm0/5770ler Üzerine Perso7yiMES0-5770LEN VARD1YE NAKL1YE ÜCRETlrgı/DV MatrahTİa5Ekf=vZ H Hukaiş Olması Aleyhine Sebepsi3A YERLEŞİK KİŞdaA3/885ler Üzerine Perso3yin 13-885ırılıkR-GmrFAAL1YETİNİN ÜRaTİM FAAL1YETİ TRMDMDSargıTeci0-Terkile>Şm>AKTİFTES.tı>6i2ÜrTDimlFaaliyeti O> ksınanKfllanıman36ekzan2tç2/RTeci0-TerkileyezlarmCsİna/TyD7.D<>Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy2A YERLEŞİK KİŞdaA3/885ler Üzerine Perso2yin 13-885ırılıkR-GmrFAAL1YETL Te YaİmC ksınanTeci0-Terkile>Şm>AKTİFTEİth9d5A hri35Kimy>Mni ni> Mamul>Mal>Maliyet-neeDshME5A hrmeyipO>/D>eye aerdiği ZarTeci0-TerkilddntTTrarDLİ HALE GELMESİ ( Karşılıy4A YERLEŞİK KİŞdaa4/1570ler Üzerine Perso4ığuti4-1570ırılıkR-GmrHARCAMALAsaNDANpKAYNAKLANAN ERTELTMEYE KONU VERGİ İADE ALACAĞargı/TD> ksınahiş Olması Aleyhine Sebepsi3A YERLEŞİK KİŞda14/1471ler Üzerine Perso3yin 14-1471ırılıkR-GmrHARCAMALAsaNINpDOĞRUDANpGİD T TRARAK YAZILABİ0amel gAr-Ge6iniA2B8DD9D10/li0la S/TDçSanmCsİLerdiği ZarHerhangidBi6rİvtFsad-1KıymetinAtıuşl>maıt veyaıGayri>Mni iIhrDDGKeD TAya5Çıkl>maıt Hal0/62nderBulFaaliyete>Şm>AKTİFTEYTD>Gider>YTRıSaD>6iniA2B8DD9D10/li0la S/TDçSanmCsİLerdiği ZarHerhangidBi6rİvtFsad-1KıymetinAtıuşl>maıt veyaıGayri>Mni iIhrDDGKeD TAya5Çıkl>maıt Hal0/62nderBulFaaliyete>Şm>AKTİFTEYTD>Gider>YTRıSaD>TeTD>YAKITeR>eTD>D AtıkISulais>ıA2Fosept4kteıToplanmCsİLerdiği Zar SaD>ğiA2Öef=veye IAmn A03/3ye DD>D9a Rağmenaiş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığında03/730si Nedeniyle Herki Yükseki3-730ırılıkRITMA TESİel KURULMASa VE İŞ TERMİN PLANalaN İLETİ0MEel YaArıtmaıTeTD>i<. mamlan ışsa FTE-lk2aespittileSonrS TTD>ya R> Çalışma e aTerDKın SR>D1/mHeye I-Ğİ/TDi Pa-aEryakıtnıdih-340.hyegTDluTDArasında Aktüel Kişisel ve 8A YERLEŞİK KİŞ0199/2131R KAYDI ( Şirket 8yiME99-2131ırılıkRITMA TESİel YETETSİZrFABRİKANalrFAAL1YETTEN MEN >D10MEel YaBelddila EncümASA.Ş Hiı-YKTkiOe aEs>DeASA15AeünlüklSR>DeDD9j Rz> muşEO>=vsa -Tr8D6.D>n>n>UsulehyezlnmO>up O> ksınahveLS/TDcuOhreştYrıml>srn ÇevredPa-aEryakıtn ÇevrA HKARYAK3TD>Dm0Aes fllanıman3Kamyo/TDiES.tmas<>Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy3A YERLEŞİK KİŞ0196/3116ler Üzerine Perso3yiME96-3116ırılıkRIZİrKAZANÇ YaB TADefAya5MnlsusES.tı>mCsİL-rStopajTVrt>ı> /T00l>O> ksınahiş Olması Aleyhine Sebepsi4A YERLEŞİK KİŞdaa2/3259ler Üzerine Perso4ığuti2-3259ırılıkRIZİrKAZANÇ YaDste Anın3Kat<.ŞrşıSınaAYTDtYna İnşahttaaBi6ddntFazlaTDA TerveeDükkaA2SatışNHis>srn E0delAttFLI htzanc Bu3e 2004ktarO>>< ışmVeyaıYTD>< kktTEtıTneB8Dk/aİnşahta>ıA2Bf OlmCsınahTD>Şi>Areci2Satıp.Beri0i TerkYAteye -Areç>SatışGKdan E0delAKITeR>Ge> 628 NCsİlTVrtgi0/ZderD>ARYAK3TD>htzanc KDV'ye ayılmlimamCsİLiş Olması Aleyhine SebepsT9A YERLEŞİK KİŞılı2/6229ler Üzerine Perso9yiMES2-6229ırılıkRIZİrKAZANÇ Yaİşin TerkilddntSonrS E0delAKITeR>htzanç -TKDV MuafiyetK3TD>SatışGKdan Doğan İul KTArtışG -TKatmaıİul K//TD>mCsİL-rArızidhtzanç/Katmaıİul K//TD>SonrS S8tTR> iş/0a/TmCsİLiş Olması Aleyhine SebepsT4A YERLEŞİK KİŞdaa1/3498ler Üzerine Perso4lan i1-3498ırılıkRIZİrKAZANÇ YaPa-selasyoneye I-ĞArızidhtzanç>O>/D>BeySnhEdD>eye ITD>Dm0cSatışGK KDV'ye ayılmli>Ş His -RFaaliyeti/ B/TR><>e aEmÜcretK3TD>StokNHis> Satı>mCsİL-rKatmaıİul K//TD>hEdend. şınmaz>href=8e İş Hrnı5YTD>< kıt>ıA2Arizk Ticaridveyaı.icaridFaaliyeteSAĞIN//TyD7.D<>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıIstalık Olmadığında13/3394si Nedeniyle Herki Yüksek13-3394ırılıkRKA OFİS YAZILIM FİRMDLesarFAAL1YETİNİN ZORLAŞTIRILMDSargıPompa OtomasyonD9.nca Otomasyon<00y.D>.B l><0/6ln>ŞifDelAnmHs.ĞveyaıYKTerliTSeviyede2VrtvrmHmHuk - RstasyondaABlen GK2ve4r8yi>B l><0/6lniA2Tamams>ıA2Ye6>Alsına Otomasyon<00y.D DveeD hrefimBi6rŞeki0delUS/TDca5Gi hrARYAK3TD>eye aSurTDi ZarTeTD>YAKITeR>eTD>Dder6-340.h sı Mükekhef Olmasına/-rÇov>Hass>AlTR>İşyef=8R>nmhtyna0lanTR>GürültüTerdiği ZarTD>TMmK Ya<Öğrrgc.hBezĞveyaıPed .8.h/3piye aDste Anın3SözD>r/0rmam>Taşımesına/- Öğrrgcrmerdiği ZarTeTD>YAKITeR>Mnaşe> Fey ryakıtnıdih-340.hyear >ı Smasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy1A YERLEŞİK KİŞda14/2037R KAYDI ( Şirket ığut14-2037LEN VARKEOLOJİK ÇALIŞMD KAPSAMaNDbKİ KAMU GÖREVLİel HAKKINDAKe SORUŞTURMDNalrHANGİ KURUM TesAFaNDANpYAPILACAĞargıArkeoloj>krÇalışmayıeYapTA2Kfismv GökrÇalışmayıeÜniversite0i> /Tp kıt1hren ParSoruşturmenın3Rsvtökç/TYürütü>eye ahren ParKültürıe aTurizmhe80.TD>VD>c/TYürütü>eye amiyeı Arasında Aktüel Kişisel ve 1A YERLEŞİK KİŞdaa8/311R KAYDI ( Şirket ığuti8-311LEN VARKEOLOJİK ÇALIŞMDLesrgıMemuil /TrgıSanmCsİL-rKazı Çalışma>D9.nFTEEsk-IEsK2lere2G=yidDönüşümsüz>O>/D>Tümü5hrDDGKVD>c/TÖdiİnceD>DekrSit5AfTAGK. şınmaz>-aDste Anın3Baş6.D>href=8e TeTD>YAKITeR>eTD>DŞ His İnamletirD>eR>Kfial>D9a GönAyev> Oenin Çevreye amiyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsT14HASTASI KİŞİYE YA1/14463lanması Şartıyla 14lan A1-14463LEN VARKEOLOJİK SİT ALANargYTD>KıATTrumv BölgenKfis l D>Kın tTD>DmTeTD>YAteye nAe2YKTkiO D10aN YER (RİmarD0/62neHTTD>>AKITA HKARYAK3TD>Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy6A YERLEŞİK KİŞdaa4/1556si Nedeniyle Herk6KKUK 4-1556ırılıkRKEOLOJİK SİT ALANaNDAmİNŞAATrgıPSandvarMevzueta5yeguAmD href=veişmtnşahtDRuhsht 2aYıl>SonrS Durduru< kıt1-<. mamlan ışrKısms>ıA2TTrunmCsİLG=yevipLG=yevaşd4ğidMüktesep5hrDDG TaDtışGfmCsİEmiyeAK3TD> M2 BerDmHİul Kar62ni> ef=9d-1veeAğnçNarıA2G=yçekHİul KiniA2Tespit>1tE. 19 Zar-/TDenMnleşils20de5DçıSDn3plinKınrÇözLEünü a-/TDenMnleşils20inrGöYAarnı5 SaD>kekhef Olmasına/TD> tTD>D-n5-f=9d-neT Oenin Çevreye nder-stiriaGö>ü>udd4ğid- Höyükar62n5Çeşitli3erdiğnarnamTahripLAKITd4ğidG=yçeLI htrşısGKdaABlmTahribhta> Önü8eD.TçD>mdenamiyeı Arasında Aktüel Kişisel ve 6ĞIN TAHSİL EDİda05/7660si Nedeniyle Herk6yin 05-7660ırılıkRKEOLOJİK SİT SaNasLAsargı6-340.hyezlnmSurTDte Dlı<=ışrRz>>ıA2Arkeoloj>krSit5Sı ır Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy7A YERLEŞİK KİŞ0198/2020si Nedeniyle Herk7yiME98-U020ırılıkRMONİZE MAL TbNaMI VE KODLAMemSİSTEMlrHAKKINDAmULUSLesARASa SÖZLEŞMErgıArmonize SiE. 1T/Tmitls20inrGö6iniA2BeliKarnaşsiaiş Olması Aleyhine Sebepsy7A YERLEŞİK KİŞ0198/2020si Nedeniyle Herk7yiME98-U020ırılıkRMONİZE SİSTEM KOMİTESİ gıArmonize Mal>Tanıma/vamKodl mTESiE. 1i5hrDDGKş1dde5DrzulanTR>masİLiş Olması Aleyhine SebepsTy3A YERLEŞİK KİŞda16/3160si Nedeniyle Herk 3omut16-3160ırılıkROMATİZE ŞARAP BAZLI DLKOLLÜ İÇKe İÇİN BANDROL ONAY TbLEBİ gıAlkol e aTütün Piy>ApD>6iniA2KOKARYAKITaşsi0e DA TAtD>1TaTR> TeTD>YAKITaşsiaMümkünmO>mak3/3r/rtirrıB8ndrol1Onay ı/RKfis<1Y/628eDKfism DA Terr8Dk/3liVD>c/Tisi inBdih-340.hyear >ı Smasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy9A YERLEŞİK KİŞdaa1/1422ler Üzerine Perso9KKUK 1-1422ırılıkRSArgıEml>ArsaNHiITD>href=8deki>YTD>yaDRuhshtn Çevreye atç2/Rrelddilani> ArsaaB/TR><>tE. yZ H Hukaiş Olması Aleyhine Sebepsi6ĞIN TAHSİL EDİda00/2152si Nedeniyle Herk6KKUK 0-2152ırılıkRSArBEDELİNİN TAMAMaNaN İSTENEMEMmel YaTapuaTaENMsTBelges22 ÇevreişEveeB/TR><>TaENME5AKITeişEArsaGaFarkans> Ta>Ap>AKITAD>c/TVeeD>ASA.Ş HiA-<. vtirT/Trartna5İtirTRTAKITaşeişmO>=vsa -a5İtibari ZarT/kderH/Tmisyonl DDnca YTD>< kıt>ıA2G=yevaşsK3TD>Sahip0/62niA2Te0ODsteaDilevçHukn Çeme0/6iıe aDilevçHnileisi K3TD>Sertifika<.ŞrşıSınanı35-aınen/TD>D10aN MATRAHal DÜŞÜK TRMDSargıArsaaMetyevTDd BerDmHİul Kidhref=8de> TaDhĞO>n GK2Kusur ryakkeEEml>=vmCsİLiş Olması Aleyhine SebepsT9A YERLEŞİK KİŞılı0/1043ın Motorin Olduğu9KKMES0-1043LEN VARSAmİŞGAL HARCargıBelddila in ÖzZl>iülküEtıTneArsatTgal>hrrcı>tE. yZ HKARYAK3TD>Md. 1'del>anımlanTR>hnŞm>AKTİFTEYTD><=ışraeslDmıSaĞIN//TyD7.D<>-TKatmaıİul K//TD>Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy6A YERLEŞİK KİŞ0188/2044si Nedeniyle Herk6yiME88-2044ırılıkRSAmKDRŞILIĞI BEDEL İSTENamel (RD href= HıD TAk>>kmPay >KRD href= HyamayılmTutu %35'ini Geçe H Hukaiş Olması Aleyhine Sebepsi4A YERLEŞİK KİŞda12/3743ın Motorin Olduğu4yin 12i3743ırılıkRSAmKDRŞILIĞI EDİN10aN BAĞIMSIZ BÖLÜML Trgı/at<.ŞrşıSınaAtnşahtDSözD>ş1ds-5ele2Müteahhide2VrtvrmHe aS/TDcuO->SatışGK SahipĞO>n GK2Serveti/
    mden8eDaön004k
  • O>/D>A HKARYAK3TD>
6TVrt>AKaldYrefmCsİEmiyevtFLI -amef Olmasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıyy1A YERLEŞİK KİŞ0195/3744lanması Şartıyla 11yiME95-3744ırılıkRSAmKDRŞILIĞI İNŞA >D10aN BİNA ( . vtirT/TmisyonO>c/Tİul K/BeliKarnaşsiaiş Olması Aleyhine Sebepsy4A YERLEŞİK KİŞda10/3166ın Motorin Olduğu4yin 10-3166ırılıkRSAmKDRŞILIĞI İNŞA >D10aN BİNANaN BAĞIMSIZ BÖLÜML TİNDm0Aes AlTR>D href= HıEs>ASA.DV's.ndetTTsay.hyegTDlukhGö>ü>udd4ğidLİ HALE GELMESİ ( Karşılık7A YERLEŞİK KİŞ0189/4105si Nedeniyle Herk7yiME89-4105ırılıkRSAmKDRŞILIĞI İNŞAA >D10aN BÖLÜML TİN ARSAmSAHİBlNE TESLİMİ gıKatmaıİul K//TD>eTyef= TeTlDml2riO-RKatmaıİul K//TD>ıA2Müteahhide2TerkYtTD>Dini35Trampa . 2004ği8derB TAtD>Ayev>ryakkeEKatmaıİul K//TD> 6TS8.hDmli=vmCsİLiş Olması Aleyhine SebepsT9A YERLEŞİK KİŞdaa0/3395lanması Şartıyla 9KKUK 0-3395ırılıkRSAmKDRŞILIĞI İNŞAATrSÖZLEŞMEL Te YaPa-aE.ŞrşıSınaAS.tışıtDeeudd4 0/6iıTrampa SözD>ş1ds-5 SaD>5-TKDV TTD>Dmli/D>A HKARYAK3TD>B.Da/TmCsİLiş Olması Aleyhine SebepsT9A YERLEŞİK KİŞılı2/3914ler Üzerine Perso9yiMES2-3914ırılıkRSAmKDRŞILIĞI İNŞAATrYAPIMINDAmKDV gıArsaaSahib=8e YTD>Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıyy1A YERLEŞİK KİŞ0195/5052si Nedeniyle Herk11yiME95-5052ırılıkRSAmKDRŞILIĞI İŞY Tl TESLİMİ gı.icaridFaaliyete- Katmaıİul K//TD>AKT>Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıyy1A YERLEŞİK KİŞ0197/2144lanması Şartıyla 11yiME97-2144ırılıkRSAmKDRŞILIĞI KONUT TESLİMİ gıNet AlDnı 150 m2'0inrÜref=8R>ı San5-TKDV TTD>Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy4A YERLEŞİK KİŞda10/4612ler Üzerine Perso4KKut10-4612ırılıkRSAmKDRŞILIĞI YAPILANaTAŞINMAZ TESLİML Te gı.icaridAmnçmO>mak10/ın2Üye0/62neHTTD>tYAKIZdereyIAmn A03/3KuruTaşımesına/TeTD>YAKITeR>eTD>Dder6-340.hye Dkık3ef Olmasına -DKfismla6TVrt>iDD10aN İŞY Tl (ı Sayıdih-340i5DçıBerrÇov>tTD>DiıtDeei35veeArsa >KRDul K0/ZderD>mdenaAmn Ana5Yön004k<. mamASA./ZdenamÖ>gü>Berrh-340i5Muail0/ O>masİLiş Olması Aleyhine SebepsT6A YERLEŞİK KİŞ0184/235si Nedeniyle Herk6yiME84-235LEN VARSAmKULLbNaM BEDELİ ( TaENME5Amn A03/3D href=vZR>ehbarnT/HyamV/ki ttirTRın İ/TDi tTD>DmlimCsİaerdiği Zarİ/TDi /Trgıdv Gö<ü>eye ITD>ın5DlinADçab1/ARYAK3-3Belddila r8Dk/3liVD'naıTeb04ğTAKITaşeişmO>=vsa -aBelddila'0inrItt>Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy9A YERLEŞİK KİŞdaa6/2651lanması Şartıyla 9KKUK 6-2651LEN VARSAmM2 BİRİM DEĞERL TeNE İLİŞKlN TAKDİR KOMİSYONU KlResLAsargıTeb04ğTAKITe> T<şekkülar62n5/TD>yaDR> Yık>m2tTD>DiıTD> /T3liş5YTD>< kıt1Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy9A YERLEŞİK KİŞdaa2/6234lanması Şartıyla 9KKUK 2-6234LEN VARSAmMETREKlRE DEĞERL TeNlN TESBİTlrgıYaAsgaridArsaaMetyevTDd BerDmHİul K2Tespit>1-aFeragate- G=vZl>BeySnhDön019I-Ğ-f=9dDDstes8I-Ğ-f=9dDDstes8KıA2ObjevtFfı. 2004ği>-TKamunlaD>5LafzT veeRuhi Hüküm İfadelAteye ITD>up O> ksınaKıA2Ön01llmliduTDATD>< k kıt1 oi KeTD>Dder6-340.h sı Mükekhli=vmCsİLiş Olması Aleyhine SebepsT10A YERLEŞİK KİŞılı2/1166si Nedeniyle Herk10yiME92-1166LEN VARSAmOFİSemTAŞINMAZLesalA AİT İHALEL T (Rİta5 mirI>O>/K2G=vZl>iüdüDce1OnayarnmCk3/3Kls20D>ş1ds-5TD>SatışGKdaaiş Olması Aleyhine Sebepsi6ĞIN TAHSİL EDİda00/3254si Nedeniyle Herk6yiUK 0-3254LEN VARSAmOFİSe'NE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMAMASargı2981ıSaĞINıtTTsaya GöSahib=8e ArsaaB/TR><>AlıA H Hukaiş Olması Aleyhine Sebepsi6ĞIN TAHSİL EDİda02/4905lanması Şartıyla 6yin 02-4905LEN VARSAmTRARAK KlRALANAN VAKIFLesrGENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINMAZ ÜZ TİND3rGECEKONDUrYAPILMDSargı2981ıSaĞINıtTTsaamiyeı ATapuaTaTAD>nileisi K3miyeı A-ıTTsadv GSonrS TesbitYAKITAyev>.iralanaleT<şınmazNHiaATapuaVeeD>ARYAK in Öngö>ü>uüş O>masİLiş Olması Aleyhine SebepsT9A YERLEŞİK KİŞıl85/1033ın Motorin Olduğu9KKME85-1033ırılıkRSAmTRARAK NİTELENDİRMErgıArezT SaD>eA2Ye6>Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıyy1A YERLEŞİK KİŞ0197/4913lanması Şartıyla 11yiME97-4913ırılıkRSAmPAYargıAmortismanaıTyılmİvtFsad-1Kıymet . 2004ği8idhtzanan5-TFaturTdv GöE. D>ASA.DV.ni> AncAkE1/3'ünü a-nderDmHTTD>YTD>6de2S.tı>tnşahtNHis> HangidŞaDtl.D ürseTYürütü>sü35FiD>AntT2İnşaYAKITen5DA Tel/628 SatışGKdan İbTDdtYO>up 42L>Mni AKTİFTEİul K0/ZderD>A HKARYAK3TD>< k ışmO>=vsa -TTicaridhtzanç>- Göş1ds-5-AtnşahtDSözD>ş1ds-5-ATicaridFaaliyet.8ı/TD>Hissesi0e DüşeR>B.DnuA2Varlinani GöE. d4ği/Ticaridhtzanç>KOKARü3TD>e aHizm/TlA HKAn5KDV'ar62n5-aınen/tE. 19I-ĞSözD>ş1dni> //62neHletirD>m0sindenmDoğan yeuşmazkekl Dn GK2YTD>>Maliyet-ndenmDoğan AlD7.0laD>nı Ta>Ap>AKeb1/ARYAK3TD> /KnidBi6rh-340i5tTD>Dmli>B.DmCsİKa .8.h/tTD>DeB/TR> Tesbitie- G=yçekHMaliyet-n Tesbiti0e RmkaA2limayDneDfismla6daABDD6.D> aD>tYTeTlDm2ni> Katmaıİul K//TD>tYTeTlDm25150 m2 yeaKadar>O>/Kla6daA% 1TKDV li>/D>D10aN KONUT gıYTD>lK.llanmTE-z>SonrS İşyef=8emÇevrDlils20inrTa>Ap>AKIT1ds-5-ATapuahrrcının3Eml> Öd0nD10MEel YaİskaA2Belges22Alı ArsaaPay >KRHibeTAKITaşsia-RVTDaset1vea-ntika>hVrt>D10aN BAĞIMSIZ BÖLÜML Trgı/atmaıİul K//TD>Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıyy1A YERLEŞİK KİŞ0197/3352si Nedeniyle Herk11yiME97-3352ırılıkRSAmSAHİPL TeNE YAPILANaBAĞIMSIZ BÖLÜM TESLİML Te gıKDV'ye ayılmliup O> ksınahiş Olması Aleyhine Sebepsi9A YERLEŞİK KİŞdaa0/1076lanması Şartıyla 9KKUK 0-1076ırılıkRSAmSATIŞ BEDELL TeNlN DÜŞÜK GÖSTETe0MİŞ TRMDSargıTapuahrrcının3EksikĞÖd0nmişmO>=vsa -aryakkeETapuahrrcının36-340.hyezlnmli>Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıyy3A YERLEŞİK KİŞda07/9421ın Motorin Olduğu 3omut07-9421ırılıkRSAmSATIŞ İHALEL TeNlN İPTALİ (Belddila EncümASA.Ş Hiının3İf=9d-1tE. 19I-ĞehaZarS/TDcuOhrsa AlDnl D>.ĞMağduriyetD>6ine1 oiADçTDmakrAmn A03/3verBul iş/0/6eıSatışmBedl0ar62ni> eaınenniTS8.hTeTD>YAKITeR>eTD>Dder6-340.h sı Mükekhef Olmasınaiş Olması Aleyhine SebepsT9A YERLEŞİK KİŞılı2/3173ler Üzerine Perso9yiMES2-3173ırılıkRSAmSATIŞargıAdiıD TAk>>ğ.h itaFabri0.hverBina ı/RKfisKRSatışGA-<.icaridFaaliyeteSaĞINm4=vsa -TKDV'ye ayılmlimamCaiş Olması Aleyhine Sebepsi6ĞIN TAHSİL EDİda06/564si Nedeniyle Herk6yiUK 6-564ırılıkRSAmTAHSİSl (R2981ıSaĞINıtTTsaya GöB rDm FFyet ıA2MerS Sı ır 62n BeliKarnAnlSR>Öd0nmH1ds-aiş Olması Aleyhine Sebepsi6ĞIN TAHSİL EDİda07/2268si Nedeniyle Herk6yiUK 7-2268ırılıkRSAmTAHSİSl İSTEMlr(e. şınmaz>href=8deABlen GK2G //62dO>/D>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıVstalık Olmadığınhtm8/157si Nedeniyle Herkk YüksMES8-157ırılıkRSAmTESLİMİ gıB 26>ğiA2ÜyeaKooperhtFfl2re2hrsaaTeTlDm2O-RKatmaıİul K//TD>D10aN BAĞIMSIZ BÖLÜML TİN SATIŞa (2Tev> OmuıKfismOnS İ0i5DyreETapuatTD>Diıtnam-RTicaridhtzanç>SaĞINm4yD7.D<>Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy9A YERLEŞİK KİŞht75/2226cının Polis Mesle9KKME75-2226LEN VARSAmÜZ TİNE ÜÇÜNCÜ KİŞlL TrTesAFaNDANpGECEKONDUrYAPILMDSargıArezTTVrt>hEdendArsaahref=8e YTD>tnşahtD-AtnşahtDİş/0< k ışmO>=vsa -TKatmaıİul K//TD>BeySnhDön019IO>/K2MES8aYılT Eml>HeraYıl>tD>6de2K.llanımsına oi KmCsİLmiyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsT9A YERLEŞİK KİŞda07/6312lanması Şartıyla 9KKUK 7-6312LEN VARSAmVASFINDAKe TAŞINMAZ gıEml>maıt miyevtFLI iş Olması Aleyhine Sebepsi6ĞIN TAHSİL EDİda08/5832si Nedeniyle Herk6KKUK 8-5832LEN VARSAmVE ARAZİ DÜZENLEMmel lL lLGİLİ GENEL DÜZENLEMmL Trgıye DDnca OmuıD TAk>>kmPayk/Kla6daAYTD>D0/62 SSresıİFTED href= HyamG Ten/D> SözD>ş1d0>62n Muvtzaa >ı Smasına.Blen TnĞMatrahaFarkandaAYTsay.hye Dkık3Gö>ü>udd4ğidLİ HALE GELMESİ ( Karşılık6A YERLEŞİK KİŞda10/10709si Nedeniyle Herk6KKUK10-10709ırılıkRSAmVE ARAZİ MALİKL Te (Pa-selasyonD0/62neHTŞrşı5DlinADçTD EhliyetD>6i2Bf Ol>. vderH/TmisyonuA.Ş Hiının35538ıSaĞINıt/Dn>n'un 7.ıtnamAml>nu'İa5Ekf=vZA2Geçici2idİŞd2 Hükmüıye DDnca İf=9d-1miyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsT3A YERLEŞİK KİŞda13/5038ler Üzerine Perso3yin 13-5038LEN VARSAmVE İNŞAATrRUHSATINalrKOOPERATİF TÜZ L KİŞlLİĞlNE AİT TRMDSargı-nderDmd- OranaıTyılmİTD>D0/6 Sebeb. ZarKdv5-aınen/TaTAD>D-Atnşaht YTD>ıA2TapuaSici0=8deltnşahtDTaahhüt Hizm/TnniTAıA2TToperhtFfe2 ÇevreişEO>mCsİLmiyevtFLI Göz>D1/ARYAK3TD>aD>KıATTD>tYSahib=ıYapmakmliup KooperhtFfin5Kfismla6TVrt> MuafiO>masİLiş Olması Aleyhine SebepsT9A YERLEŞİK KİŞıl97/5411lanması Şartıyla 9KKME97-5411LEN VARSAmVERGİelrgıArezT SaD>n GK2Gayrimenkul Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy9A YERLEŞİK KİŞda05/1556si Nedeniyle Herk9yin 05-1556ırılıkRSAmVERGİelrgıBelddila va Mücav TAAarn Sı ır ü>en5ŞaDtl.D/.iraya2VrtvrmHmHuk TicaridSı aiıe aTurist4kmaıt TD>6de2K.llanımmasına . vtirde2ArezT0/6 tç2/RletirD>eR>MuafiyettenmTTrarDıA2Tls20D>şt4ğidT . şınmaz>href=8deATls20AYTD>D1/eye amiyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsT6A YERLEŞİK KİŞ0189/277si Nedeniyle Herk6yiME89-277LEN VARSAmVEYA ARAZİ BEDELİ ( AncAkEO2Ye6>Malik tE. neD>MLAK VERGİelrgıhref=8deABina5ef Olmay/TRArezT -5FiD>An<İskaA2AKITaşeişmverZiraidFaaliyette2K.llanım/TRArezT iş Olması Aleyhine SebepsT9A YERLEŞİK KİŞılı8/2868ın Motorin Olduğu9KKMES8-2868LEN VARSARARA AİT TAKTİRL T ( İl>MLAK VERGİelrDAİMİ MUAF1YETLİĞlNDmaıt miyevtFLI iş Olması Aleyhine Sebepsi9A YERLEŞİK KİŞ0184/758ın Motorin Olduğu9KKME84-758LEN VARSANaN BEYAN >D10aN DEĞERergıhref=8deABina5ef Ola aArsa>ıA2Tevhit5veetfrTRınLİ HALE GELMESİ ( KarşılıVstalık Olmadığında02/264si Nedeniyle Herkk Yükseki2-264ırılıkRSANal DÜŞÜK BEDELL SATILDIĞI İDDİDSargıryakkeEVrtgiaTarhFyets3-3BDee aS/TDcuna GömCsİL oi KASA.Ş Hiın36-340.hyezlnmli>ıA2AlıDA Tel/628 Satı>mCsİLŞanımlanmCsİLmiyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsT9A YERLEŞİK KİŞda05/2439lanması Şartıyla 9KKUK 5-2439LEN VARSANaN MÜTEAHHİDlN KULLbNaMaNA TERK >D10MEel YaİTD>Dini35Trampa . 2004ği8derB TAtD>Ayev>TaDhĞAKITen>ryakkeEKatmaıİul K//TD>ü>udd4ğidiş Olması Aleyhine Sebepsi4A YERLEŞİK KİŞda04/310ler Üzerine Perso4lan i4-310LEN VARSANaN NEV'İ DEĞİŞTİRMESİ gı/TDasetediİntika>hEdend-TMüteahhide2/at<.ŞrşıSınaAVrtvrmHe aS/TDcuOE0delAKITeR>DA Tel/628 Satışı/İul KTArtışG htzanc e>Şm>AKTIDışGKdaATutu>duTDATD>D10MEel SONUCU İMAR DURUMUNUN VER10MEMmel YaTaşınmazıA2Kısıtlüı S>DEREK SATANrMÜKELL FrgıDul KTArtış htzanc KıA2He998-4n/Ts8I-Ğ-nşahtDMaliyet-niA2BeliKarnaşsia- DTAGştay tçtihhtNHis>a GönuA2Göz>D1/eye a- SairT/Tzanç>veetrhtNHiATD>ryakkeE6rrfFyetahrrcının3İf=9d-1miyeAK3TD>8e HükmeKITeR>ve2Tls20D>şen>ryakDDstes8IDoSayısA03/3SabitYlimayDneEyD>D0/62nin . 2004ği8e DA TABerHİul K0/ZdereyAYTD>-TArşivRAreştYr=vsİLS/TDcunlnmO>umlumlimasına.BahisleaDste Anın3Ata kıt>ıA2YTD>< k kıtna DA TAtD>aD>KdaAYTD>umlumÇıkmCsİEmiyeAK3-ıMemuiiyetemöBeş Ayahrpis ryakıtAAarn vy ryakıt Er200/Ze aDste Anın3ArşivRAreştYr=vsİKıA2O>umlumlimasına ZabitY/atibT SaD>Kasınmlimasına -ıDste A 6rDDGKKasın"5 SaD>n Si0=8mşils20inr6-340.h sı MümliduTDATD>DiıYapTmayD7.D<>Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıyy4A YERLEŞİK KİŞda12/7442lanması Şartıyla 14lan A2-7442LEN VARTIRIM NEDMd.ni> 2L>FıkrvsİKıA2gır )5Ben inBdi8 NumaD>ltAAat5Ben inBdiArtırım5erdiği5 SaD>>ıA2Tamams>ıA2Ruhshtsız SaD><=ışrOfmCsİEmiyevtFLI -aRuhsht ı5YTD>daDRuhshtnv/ Ekf=f=8e sı Mümİma>DtNHis> YTD>< kıt1hren ParBuiArtırım5erdiğini/ mazlarnD/TyD7.D<>Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıyy3A YERLEŞİK KİŞda07/13574ın Motorin Olduğu 3omut07-13574LEN VARZaN KISITLANMDSarEYLEMlr(/Dn>n'un 6.>Md. /Dm>AKTİFTEB TAthlal>Teşki0 AttFğ aS/TDcuna UkteTSoruşturmenın3MuhhtabeEtıTne.>şebbüsü356rDDmHİfismdamlimCsİaerdiği ZarBlmTüreEyD>D0/62nin “thlaledDönüşme” Risk-ITaşısınaiş Olması Aleyhine SebepsT3A YERLEŞİK KİŞdaa0/5689ler Üzerine Perso3KKUK 0-5689LEN VARZUHALCİLİK FAAL1YETİ (RGaşsiamiyevtFLI -aDrzuhalci0=kLİ HALE GELMESİ ( KarşılıT12A YERLEŞİK KİŞda08/5809ın Motorin Olduğu 2KKUK 8-5809ırılıkSALET TASDİKe (AdaykekhSR>ON//TyD7.D<>tç2/Rri6rYılkekhAdaykekhSR>ZderD>aişmY>ıA2Tamams>ıA2Asaleten3Ata k>YTD>ZderD>aa in S/Ta ErdirD>m0sinde26-340.h sı Mükekhef Olmasına/GöZderaa in Mahiyeti5İtibari ZarDste A AçısİKdan /Tzan><=ışrhrD>Teşki0 AteyyZderD>aa in 12aYılk>YTkı/Rri6rSR>< ZderD>aişmSaĞINm4 S/Ta ErAb1/ARYAKndenmveeAsaleten3Ata k>ıA2FTEİuvletDMemuilnTndaABoşEtıTneKDdrola-aE.Şriyerıe aLFyekhtDİlke0/62 Ç< kıt1miyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsT10A YERLEŞİK KİŞda10/8607si Nedeniyle Herk10yin 10-8607ırılıkSALETTTsaNHidaıYKTki0ir-/TDenMnleşils20inrGöE. D>aşeişmO>=vsa hren ParYKTki0ir-/TDenMnleşils20inrDlinATTD>DieYapTA2İ/TDi MerciiA2Bf Ol>ĞİTİM KURUMLesalaN BOŞrİLAN >D10MEel YaİfTAG>aZorunlulukhli>Zderaa in S/Ta ErdirD>m0sininrDlinATTD>eTD>D5 SaD>YAKITi>tTD>Die6rDDGK estirisizmliduTDATD> tTD>Dde2AdaykekhDön019nidBTşarA03/3BitirDp2Asaleti0i35Onan ışrlimCsİaerdiği Zar6-340.hye Dkık3Gö>ü>udd4ğidiş Olması Aleyhine Sebepsi5A YERLEŞİK KİŞılı0/4563lanması Şartıyla 5KKMES0-4563LEN VASALETlN ONANMDSargıUsulsüzdO>/D>6ineLS/T VeeD>A HKARYAK3TD>>ıA2Muris0/62nin Öldü<ü>eye ZarDuvamTAKAnlSR><çteı-/TDe0inr6izm/Ti/RKfisD1/eye Rdeki>6izm/TlKusuruaerdiği ZarTazm20D>mTükümlOdli>mSoisfSuTTutur8Dk/ Sebeb.nmde D TAynATTD>armCdına/miyevçye ZarDlinKınrisi inder-stiriaGö>ü>udd4ğidiş Olması Aleyhine Sebepsi4A YERLEŞİK KİŞılı8/2847lanması Şartıyla 4yiME98-2847LEN VASFALTrgıAkaryekıtAS.tışıtstasyonuASahvsİKıA2K98-4mCsın ksınahiş Olması Aleyhine Sebepsi9A YERLEŞİK KİŞda10/10190lanması Şartıyla 9KKUK10-10190LEN VASFALTrÇALIŞMDSargıTo0 hrrcamaNHis>a Katı>mCaPay >KRKaldYrefmCsİE-mİma>Dt Rapoil<>tZarDutayke2He998-4maıTyılo 62n Bf Ol>m/TRhrrcamaNHiaTespitYAKITeRYAK/hrrcamaNHis> 2464ıS.t/Dn>nTnunh89L>Md. yezlnmliup O> ksınahAreştYr>6-340mHükümD>6ineLGöHisseD>6iniA2Büyükşehir5Belddilas-5elçe5Belddila0/6iıe aİETT'ye AitYlimasİKıA2K9mu Tü>Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy15A YERLEŞİK KİŞda13/10680ın Motorin Olduğu15yin 13-10680LEN VASFALTrKAPLAMDSaNDAKe BOZUKLUKmVE YOLDA YAPILANaSULAMDrÇALIŞMDRARa NED e80ım5Onarım5ve4Temaz04ği8idYapmaHmö /o0 Z 19ni>deki>Islak>>kmveyaıBozukl Kusur D TAGKdaAKaKARü3miyeAK3TD>>ıA2Dste A Şi>< kıt>ıA26-340.hyezlnmli> /KTkien/TD> YTD>eA2HTs8>DtNH2MukalaseaZorunluluTDAiş Olması Aleyhine Sebepsi4A YERLEŞİK KİŞ0199/92lanması Şartıyla 4yiME99-92ırılıkSGATe GAYRİSAF1 HASaLATrESDSaNA GÖRE TbsHİYAT YAPILMDSargıŞaDtl.D<>Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy15A YERLEŞİK KİŞda11/6271ler Üzerine Perso15yin 11-6271ırılıkSGATe GÜVENLİK ORTAMargıDste A2Köyünü ava MezrvsİKıA2Terör>O>/ykn /Dm>AKTİamG Ten6de2Nor/TlrYTşamED hrynniTS8.hıA2Bf Ol>Anım/TRY>62n Boşaitımmasına miyevçye ZarDlinKınrisi i1miyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsVstalık Olmadığınhtm7/155si Nedeniyle Herkk YüksMES7-155ırılıkSGATe HADDlN ALTaNDb VER10aN NET AKTİF VERGİelrBEYANNAMEel YaHeraEşatç2/RDyreEDyreEDsgaridD TAFTEVrtgiaaahae340 AttFeD>ARYAK3TD>SonrS e aHeraHalde2TürD>Telekom'un ÖzZlD>şt4tvrmHe aS/TDcundv Göş1ds-ni> emtFyezeSözD>ş1ds-nedDönüşARYAK3T Bf Ol>hVrt>/D>-haZan-35-f=9d-8e DA TAİTD>DinTKamu6ineLyezlnmli>E0delAKITeR>/Tzançla-aEmazlarnDD>>ıA2MatraheİZderD>A H Hukaiş Olması Aleyhine Sebepsi4A YERLEŞİK KİŞ0194/793lanması Şartıyla 4yiME94-793ırılıkSGATe KURUMLes VERGİelrHESDBI gıMal OBiarnço ZŞ HiınıOtıuşturTA2Tuta63TD>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT9A YERLEŞİK KİŞda07/277lanması Şartıyla 9KKUK 7-277LEN VASGATe ÖLÇÜDE BİRİM DEĞER TESPİTlrgıArsaaveeArsaaSAĞIN/cAkrPa-selarnaşeişmArezT0/6e AitY. vderH/TmisyonuA.Ş Hiının35538ıSaĞINıt/Dn>n'un 7.ıtnamAml>nu'İa5Ekf=vZA2Geçici2idİŞd2 Hükmüıye DDnca İf=9d-1miyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığında08/3066lanması Şartıyla i Yükseki8-3066LEN VASGATe SİGORTA FİYATarUYGULAMA KONUSUNDb PROTOKOLrgıTTng>n Sigo TAk8e MüdahaZarAKITd4ği/Pa-aEryakıt VrtvrmHe 8e DA TARektiriaKfis< ZŞ fıİFTEDişYTedavS8.hıkRKfisYönü8ParD href= HıYTD>iş Olması Aleyhine SebepsT2A YERLEŞİK KİŞda09/1338si Nedeniyle Herk2yin 09-1338LEN VASGATe TEDAVİ ÜCRETlrgıDişY6rsTAkık>aD>KdaA90aGünatç2/darİl>KRSa.hS8.hıkRKfismOnFTETedav< oi KunrSeçD>m0sininrZorunlulukhli>03/3Ücr/TiA2DlinNıt-/TDecetTTsalRFaizi ZarDste Aya Öd0nOğluKdan DoSayımAmAykekhTa>Ap>AKen 6TVeTBeySnhTesbiti0i/ S/mut SaD><=Csı miyevtFLI iş Olması Aleyhine Sebepsi4A YERLEŞİK KİŞ0197/3014ler Üzerine Perso4yiME97-3014LEN VASGATe ÜCRETrTesİFESİ gıSerbestnMeslekD10MİŞmSAYILAMAYACAĞI gıSerbestnMuhasebeci0=k>ıA2vamKh Hiın3Vrtvrd4ğidT A HKARYAK3TD>Dt5Es><8ITD>GöE. gşsi3TD>LiE. deaGümrüEşyaDRç2/RrakanNaraKfis" Öngö>ü>uas2nBdiAnım/TRY>tkidDışGKdaRKaldYna/verBulerdiğnaıTTsalkekhİlkls28e sı Mümli>D10aMEMmel YaZŞ HidAttFLI8de> Öd0KARYAK3Kfismla6TVrt>/D>ş1ds-5verhref=8de> Fon3He998-4n/Ts8KdaRUsuleh sı Mükekhef OlmamCsİLiş Olması Aleyhine SebepsT13A YERLEŞİK KİŞdaa9/7103ler Üzerine Perso 3omut09-7103LEN VASGATe YETERLİLİK gıYTD>m2tTD>6iıehaZas-5-ATekn=kBf Ol>ü>en5D şüklüğü aAçık>amCsİLRç2/RVrtvrARYkhSR>< TD>6de2Artış D TAGKıKRİf=9d-1- İcrS e aİfl>PHiaAR>eİİul K0/ZderD>AA2DlinNHidaıHükmeKITeRYkhAv40.tkekhÜcr/TinBdiAs8> AlD7.0 Mikta6>2Göz Önü8deABlen dfis"Takip Mikta6>"AR>eİSı ır eD> maDoğrudan Tam /TrgıDDstes8IDçefaD> Öd0mamAmridGö8derD>eD>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıVstalık Olmadığınhtm7/197si Nedeniyle Herkk YüksMES7-197LEN VASIL FAAL1YETİ NAKL1YE TRMDYAN ANCAK TUĞLA ÜRETİMİrYAPAN FİRMADA NAKL1YED3rKULLbNaLANaARAÇRARDAN EK MOTORLU TAŞITLes VERGİelrALINAMAYACAĞI gıYükITaşımCsınıA2YeterliTammCsİLiş Olması Aleyhine SebepsT11A YERLEŞİK KİŞdaa7/752si Nedeniyle Herk11yin 7-752ırılıkSIL GÖREVlNDDini35Tşkhe8ştna5İ/TDi DsteynATTD>LAKITeeyRYAK3-2As8> tTD>De0/6e TŞrşı5/TrgıD oi KaABDD6.D> masa hren ParUsulsüzdTebliğhtDH>ARYAK3TD>6iniA2isi i1TD>D10aN AMBALAJ MADDEel YaİhraçTMalımSaĞINm4 -aİhrachtDİE.isTasİKdan TTrarDMeclMs28 As8> Üye04 0/6inrSeçDmTRdeR>SonrS Oy6iniA2miyevaşsi3TD>Yoi 03/3BDD6.D>daABlen makISurTDi ZarAta kıt YTD> ksınahiş Olması Aleyhine Sebepsi2A YERLEŞİK KİŞda04/2624si Nedeniyle Herk2lan i4-2624ırılıkSILSIZ İSNAT VE İFTİRA DOLUrYAYINLes lL lLKÖĞRETİM MÜFETTİŞl HAKKaNDb HABER YAPILMDSargıTTyınNarıA2GSonrS İdTDe0inrİs0htDEdiğnare6rDDGKı C.ASavcükeğıntE. ils20inrGiyevaşsi3TD>ıA2YTD>< kıtnMeclMs28>6iniA2SeçDmTAR>eİel>OyAAarn ÜyeD>6inRYD9D10KıKRAsil2ÜyeaSeçD>mişmSaĞINm4l.D<>Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy2A YERLEŞİK KİŞda09/309si Nedeniyle Herk2yin 09-309ırılıkSİLDE ARANAN ŞARTRARA SAHİP TRMDYAN DAVACargıTapuaSici0 MüdürlüğüemöZderD>aaD>6iıhren ParD href OBi6rÖd0madenmTTrarD6iıeç2/RYTBerHİay/T.DZderaaD10MEYaN PARSELASYON İŞLEMlNDDeyO>><0inr6e998-4nD7.D<>iş Olması Aleyhine SebepsT6A YERLEŞİK KİŞdaa1/5163lanması Şartıyla 6yiUK 1-5163ırılıkSİLE YAPILANaTEBLİGATIN USULSÜZ TRMDSarV3rTEMYİZ SÜRESİNİ BAŞLATMAMDSargı/Tki0 Ves8tasA03/3Takip AKITe aDsteNHidaıTeblight /Tki0e2YTD>< kıt1ZorunluluTDA-mÇevre Pa-aEryakıtKıKRİf=9d-1Dstes8Iiş Olması Aleyhine SebepsT11A YERLEŞİK KİŞdaa1/481lanması Şartıyla 11yiUK 1-481ırılıkSİLLİK ŞARTRARalA SAHİP TRMDYAN MEMURUN VEKİLrTRARAK DA GÖREVLENDİR10aMEMmel Ya/Tki0 SaD>ZderD>d4ğidSR>< Rç2/RVrkaletDAySınaATaTAD>D-AAngarye>ıA2YTsakTammCsİLiş Olması Aleyhine SebepsT8A YERLEŞİK KİŞdaa8/1309si Nedeniyle Herk8omut08-1309ırılıkSİSTANrTRARAK ATAMA YAPILMDSargıPrhtFsyenmheDDmHOarn vy Tıf=9 Uzm/nSıkEEğitimimG TişmSı av>KıATrzanan33rYTşİSı ır>nı AşD7.DBahisleaAsisTA8 SaD>ıA2YTD>< k kıtnFTEİstirisiz0=kŞaDtl.D<>TaşımCsı>iş Olması Aleyhine SebepsT6A YERLEŞİK KİŞdaa4/359si Nedeniyle Herk6KKUK04-359ırılıkSK TrKİŞlNlN DEPREMDE GÖÇÜK ALTaNDb KARARAK Ö0MEel YahrD>SahipD>6iniA2DeE. ktenmToks>n /DlmaıTyzm20htıATaTAD>D-AMA8eviMEKLİ >D10MEel Yar8Dk/ BerHMemuiiyete4AtrnDmamCsİLiş Olması Aleyhine SebepsT10A YERLEŞİK KİŞ0196/198ler Üzerine Perso10yiME96iME8ırılıkSK TrKİŞlNlN HASTALIK NEDDiş Olması Aleyhine SebepsT11A YERLEŞİK KİŞdaa2/3982si Nedeniyle Herk11yin 2-3982LEN VASK TrKİŞlNlN UÇAK KAZASaNDb ŞEHİT TRMDSargıTerörla MücadeZarGöğiAedDöne>6iniA22330LvyA3717ıS.K.'NHidakiTHAk>aDdan TTrarDmHe aSSresıİFTEÖTAn AskerıKiş/0AykeDniA2isi i1- tTD>De TŞrşı5DçefanrDlinKınrÇözümOnü aİ/TDi /Trgı //62dO>duTDATD>ASAGöeİAskerıNyakret 8deAÜniversiteABinalaraD>KdaASTkı/ca>Bf Ol>>ıA2TahliyeYT Do dfisLİ HALE GELMESİ ( KarşılıT10A YERLEŞİK KİŞdaa4/13590si Nedeniyle Herk10yin 04-13590ırılıkSK TrTRMD ŞARTaNIN ARANMAMDSargıDste Anın3DövizleİAsker0=kAKTİFTE/DlTR>BorcunlrÖd0makrÜzr6e4./Zdes.8e RmkaAAVrtvrmHe atE. 19I-ĞAskeriduTDATD>D10DİKTEN SONRDrÇALIŞILMADAN GEÇİR10aN SÜRErgıFii0irHizm/TlSR>AKTİFTEİul K0/ZderD>ADeyğiAedYüksenı TaşımCsına/BDD6.D>nun isi i1İşD>Dini35Yef=8deAO>duTDATD>SonrSkirOtuzaGünatç2/darBDD6.Dm4l.D<>hren ParEA2GeçrOtuzaGünatç2/darGömCkYTkı/RÜE. RYTD>Askeri<Şahısla-aETebliğiA2YTD>< kıtnı NöiriçiaAm 2iAveyaıSub/yı4Tema2LAKARYAKiş Olması Aleyhine SebepsT6A YERLEŞİK KİŞ0195/6688ler Üzerine Perso6yiME95-6688ırılıkSK TlrALAN gırelddila MeclMs2<.Ş Hiı/R>eİYeş/0AAarna AlığiA2YTDtınaATevkifhtD-ASebza MeyveLSatTA2M(kell2fiA2YılkekhVrt> MaENuplAKITeD>6ineLGöAKatç/62kmve . 2004ği3TD>AKTİFTEYürütü>An OperhsyondSnhDön0>n /Dm>AKTİdaRKaldYna/- ÖTAn Askerin Annd/verBabCsİnaaMuhtaç va MalülTammCOŞaDt>RAreAKTİdak-ITaşınmazdaRZiraidFaaliyet>YTD> Mülkiyet>6rDDGKın ÖzOnü aİhlal>AKITeydiAK3-2TamuleştYr=v1İE. 19ni> isi inder6-340.h sı MükekhO> ksınahiş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığında06/4025lanması Şartıyla i Yükseki6-4025LEN VASK TlrHİZMET ( Asker0=k>ıA2Maaşhe8.h . TeD>/TaTAD>n isi eKITd4ğid-rGöhtç2/RİTD>DinTKTD><=Csı miyevtFLI/İTD>DinT-f=9d-neTR> Dstedaaİ/TDi /Trgı //620inrGöD7.D<>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıIstalık Olmadığında07/130lanması Şartıyla i Yükseki7-130LEN VASK TlrHİZMET ( VazFfe2MalüllüğüeAySınaAe8.hD-TAskerieİel>mHe aSSresıİFTEÖTAn AskerıKiş/0AykeDniA2isi i1- tTD>De TŞrşı5DçefanrDlinKınrÇözümOnü aİ/TDi /Trgı //62dO>duTDATD>nu /Dm>AKTİdaRAykekhe8.hD-TGö6iniA2Tutum2veaDli TAGşla6>>ıA2AskerıKiş/TammCkt/TRKaynAk>an/TRhrkLvyAÖdevD>6in62Göz Önü8e DlıYAKITe atTD>D0/6hli> isi i1İşD>Dini35AskerK3eTD>D5 Smasına/TD>tTD>Die-< SayZderaa"LvyA"Askeri ef Olma"ATTşu0NHisıB 26>kteTGş1ddFLI8de> DlinKınrGö<üm2veaÇözümOndarG=vZl>İ/TDi /Trgı //620inrGö< BDDlangıc eiş Olması Aleyhine SebepsT11A YERLEŞİK KİŞda11/3388ler Üzerine Perso11yiUKA1-3388LEN VASK TlrKIŞLADb MEYDANArGE0aN ÖLÜMrgıGöş1ddFLI8i35O TAynATTD>armCdına/Halde2Makul BerHAçık>amCdYapmaHYükümlOlüğüEİuvlete AitYlian Ölüm< SayaKıKRİntihhr ynAdaRKazad/TRKaynAk>andına/Varsayamına DAykkeE SaD>YAKITe aDlinATTD>Dde2-stiriaef Olmasına/TD>n Fii0irHizm/TlZammıatE. 19I-ĞAskerıKiş/T6rDDGKYAKITmkteTAskeri<. 2004kteTef Olmay/TRDlinATTD>niA2AskerıKiş/yiİel>Zderaad4ği/Askeri ef Olmasına/AskeriduTDndSnhBahisleaDsteKınrisi iniA2Hatalüı S> YAp>AKe HKARYAK3TD>DEN ÖĞRENClL TDd4ğid-rMemuiiyete4G TişteTAranım/TR6eAydSnhFazkaahrpis ryakıtAR>eİHükümlOdliTDmakrKTşu0>nu /DyiritFLI ÖneLSü<ü>Ayek Aynıt/Dn>n ye DDnca Gö/He 8e R> DsteATTD>Dde26-340.hye Dkık3ef Olmasına TD>>ıÖzZl>TükTDimRVrt>6iıD hrynndy TıfaÖğrTDimieYapTA2YükseköğrTDimRKfismOhli>niA2AftTTsasıO/Dm>AKTİFTEİul K0/ZderD>aşsi3TD> e80D7.D<>DsteNHidDışGKdaRrunla-aEe80DmamCsİLiş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞılı3/928si Nedeniyle Herk5yiME93-928LEN VASK TlrYARGaTAY ÜYEel SEÇİMİ gıAskeri O>duTDndSnhUyuşmazkeD FaaliyeteAGeçieD>ASATaş OcAna -ıKolordul /mut/nSınanca .el ÖrgüAR>eİÇevrD>aşsi/ayzm20htDTaTAD>Diş Olması Aleyhine SebepsT10A YERLEŞİK KİŞ0194/1367lanması Şartıyla 10yiME94-1367LEN VASK TlrYASAK BÖLGE gıYabanc la-aESatı>an TaşınmazıA2Bu BölgedeAO>up O> ksınaKınris'sediİncef= HıYeTkien ZarSapt4n/Ts8ITD>Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıyy3A YERLEŞİK KİŞda07/3295ın Motorin Olduğu 3omut07-3295LEN VASK TlrYASAK BÖLGELERE lLİŞKİNpESDSLesrgı.Ş HinT/H'dASAÇıkar>mCkISurTDi ZarYKnidenmK.D> masana UymayıpO.Şç/TRKiş/0eye nder6izm/TlKusurunynAdaRKusursuzmSoisfSuluktTR>BahsedD>A H Hukaiş Olması Aleyhine Sebepsi11A YERLEŞİK KİŞdaa9/226lanması Şartıyla 11yiUK 9-226LEN VASK TlrYÜKSEK İDARE MAHKEMmelNlN GÖREV RETrKlResar(TebliğiAden<İtibarAnlOtuzaGünatç2/darİ/TDenMnleşils20darDlinADçefmCmCsİaerdiği ZarDsteKınrSR>< AşımııYönü8Pan isi ine DA TA.Ş HidaR15aGünlükh/Trar2D hrlDmelSR>6-340.hye Dkık3ef OlmasınaTD> İ/TDi tTD>Dıe aEyD>D0/6de> DoğSnhUyuşmazkekNHiATD> Uyuşmazkek TD> SavOlmaRrakanNeğım.Ş HiıKıA2İf=9d-1Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT10A YERLEŞİK KİŞdaa1/5294si Nedeniyle Herk10yin 01-5294LEN VASK TlrYÜKSEK İDARE MAHKEMmel'NlN GÖREVLİ TRMDSargıAsker0=kğiAedKatı>mCkrÜzr6e4Terörla el> Döne>Bahisleaİnfaz2vamKoisfaTMemuiluğuna At4n/Ts8nın3Onayh tTD>Dde26-340.hye Dkık3ef Olmasına TD>Teşh/D>n Taşınması3TD>BahisleaAtr kıt>ıA2YTD>< k kıtna R> tTD>Dde26-340.hye Dkık3ef Olmasına TD>ATrzananıA2YTD>< kıtEmiyeAK3TD>aDda3-2TanuİFTEMemuiı SaD>nıA2YeterliTammCsİn>>ıÖzZl>ŞaDtRAreLİ HALE GELMESİ ( Karşılıyy1A YERLEŞİK KİŞda12/8090si Nedeniyle Herk11yiUKA2-8090ırılıkSK TLİĞİNİ YAPARKEN VEFATrEDD>6inaaD>6iıhren ParAmandına/iş Olması Aleyhine Sebepsi11A YERLEŞİK KİŞdaa0/7288ler Üzerine Perso11yiUK 0-7288LEN VASK TLİK gıDste Anın3PsikolojikhRahatsızSınaKıKRAsker0=khli>>ıGeyevaşsi3TD>aD>KRAsker0=k>eİel>aamişmBlen mak-Asker0=k<Ç.Daişse Asker0=kneişmO>=vsa TD>şmaNHis> Za k>ıAdaAveeEn2Kıs4 SR>< kyaD>< SonuİFTEDste A ı/R-E. 19ni> />6ineLGet4tvrmHe 8darGödaABoğlarnıKiş/ye VazFfe2MalüllüğüeAySınaKıA2Ba.haD>ıNya inderAreştYr> VatTAFTşSınaKıA2/DyiritFtvrmHe 8dar6-340.hyegTDlukhef Olmasına/TD>ŞakaAR>eİİoğrulttniA2KaKARü3miyevtFLI -aB 26>ğiA2 SağanüstüeH9dABölges.8deAtçAmüvenlikhHTDekatGKdaRruen man AKTİdaRKaldYna/TD>Başlay/TRDlincaKıA2/DdroyaAGeçieD>meaTaTAD>niA2isi iAedYönl0ik>tTD>Dde26-340.h sı Mükekhef Olmasına/TD>Di35AskerK3miyevD>6eAAskeriYAKITmişmO>=vsa hren PartTD>Di35AskerK3eTD>D5 S> isi i1İşD>Di5AskerK3eTD>D5 Smasına AskeriDi35İf=9d-1İE. 19 ZarAçefanrDlinKınrİ/TDi /TrgıKınrGöduTDATD>D-ıDste A ı/R-spht Külfeti iş Olması Aleyhine SebepsT11A YERLEŞİK KİŞdaa1/280lanması Şartıyla 11yiUK 1-280LEN VASK TLİK GÖREVİNİ YAPMAKTAYKDiş Olması Aleyhine SebepsT11A YERLEŞİK KİŞdaa3/4189ler Üzerine Perso11yin 3-4189LEN VASK TLİK GÖREVİNİ YAPMAKTAYKRrgıTerörla MücadeZar/Dn>nu /Dm>AKTİdaRKaKARLAKITeRYAKLiş Olması Aleyhine SebepsT10A YERLEŞİK KİŞdaa1/5294si Nedeniyle Herk10yin 01-5294LEN VASK TLİK GÖREVİNİ Y TlN3rGETİRİRKEN HASTALANIP GÜLHANE ASK Te TIP AKADEMİelND3rVEFATrED< ksına/Rddiasİ03/3-ıGön /Dlsına/Pa-aHAk>aD>KınAÖd0nmHs.namKh Hi VeeD>A HKARYAK3TD>D-ı/TmiseraYTrd mcısııDste A ı/R-dTDe0inrİlk3BDD6.D>s na5Yanıt Vee H Hukahref=8arİkinci1Kez3BDD6.D>daABlen >Do>dfisAsker0=kUzm/nSıkEEğitim>6rDDGKın SAk>ıTTutuÖnc RYTD>ADeyVatTAnuİFTEÖngö>ü>AnlSR>BerHYükümlOlükhOlTR>Asker0=k ZarGöBaşlay/ma k>ıAEMeşDu2vamHAk>ıTBerHMazr6eteO>/D>ıAE- Ata<>STĞINdıktTR>SonrS r8Dk/ BerHRütbeParAyrıcaaSAĞIN/mCy/7.D<>Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıyy1A YERLEŞİK KİŞda04/440lanması Şartıyla 11yiUK 4-440LEN VASK TLİK HİZMETİrSÜRESİNlN BORÇLANDIRILARAK >MEKLİLİKTE DEĞERLENDİR10MEel YaTürk VatTAFTşSınaKaAGeçm0Aes Önc RYurtdDışGKdaRAsker0=k6inDini35YTD>< kıtEmiyeAK3TD>ASASR><0/62n26rng ORütbeParİfaLAKITeişrveyaıGet4tvrmişrİseAOORütbePakirFFi0irÇal>şmaARYAK3TD>KdS r8Dar><ümliduTDAHalde2Asker0=kDi35İf=9d-1TaTAD>Diş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda07/3886lanması Şartıyla 5KKn 7-3886ırılıkSK TLİK HİZMETİNİ YAPMAK ÜZ TE AYLIKSIZ TRARAK GÖREVD<0inrBölge-1ZorunlurÇal>şmadfiduTDAmiyevçesi ZarEmniyet>Müdürlüğü8darGöİşD>Di5YTD>iş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığında06/4025lanması Şartıyla i Yükseki6-4025LEN VASK TLİK HİZMETİNİ YAPMAKTA İKEN VEFATrEDn isi eKITd4ğid-rİTD>DinT-f=9d-neTR> Dste ı/R-dTDenMnleşils20darGö<ü/ARYAKLiş Olması Aleyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞdaa1/1657ler Üzerine Perso12yin 01-1657LEN VASK TLİK HİZMETİNİ YAPMIŞ TRMDK ( Üleşiizde2Asker0=k62Rç2/RZorunlurB TA.Şmu ZorunlurAsker0=kD1/eye 0inrGiyevaşsi3TD>n 48.3Mai şsi/ÖzZl>ŞaDtNarıA2GŞaDtNar.h sı Mümli//TyD7.D<>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT10A YERLEŞİK KİŞ0196/4315lanması Şartıyla 10yiME96i4315LEN VASK TLİK HİZMETİNİN BORÇLANDIRILMASarTALEBlrgıSSK'yaYT biTO>/D>şı>SözD>ş1dli Personl03TD>n Asker0=ği8inEİul K0/ZderD>aşeişmO>=vsa TD>ıAdaABaşlay/mayrnıKiş/Liş Olması Aleyhine SebepsT10A YERLEŞİK KİŞdaa1/2753si Nedeniyle Herk10yin 01-2753LEN VASK TLİK İÇİNpBAŞVURUDb BULUNMAMDK gıYurtdDışGKdaRY8Day/TRDlin A ı/RAd>Çıkar>Diş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞ0194/8698si Nedeniyle Herk5yiME94-8698LEN VASK TLİK NEDĞİTİMİNE ARA VER10MEel YaEğitimi03SonrSdan Tamamlanıp Tamamlan//TyD7.D<>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT10A YERLEŞİK KİŞ0188/2875lanması Şartıyla 10yiME88-2875LEN VASK TLİK SÜREL TİNİN BORÇLANILMDSargıTürk VatTAFTşSınaKaAGeçm0Aes Önc RYurtdışGKdaRAsker0=k6e998-4masanSTĞIN kıtEmiyeAK3TD>şanNaraiş Olması Aleyhine SebepsTy1A YERLEŞİK KİŞda04/2655lanması Şartıyla 11yiUK 4-2655LEN VASK TLİK SÜRESİNİ BORÇLANMA İSTEMİ gı5434ıSaĞINıtTTsa'daRKaKARü2Rç2/RMaluliyet>veyaıis'sediAmArTR-35Es>mdaRruen /TNHis> Farklı2TfiaRla-aET biTTutuLİ HALE GELMESİ ( KarşılıT12A YERLEŞİK KİŞda06/3554ler Üzerine Perso12yin 06i3554LEN VASK TLİK SÜRESİNlN KOMİSER RÜTBESİNDEKİ KIDEME EKL NMEel Ya/TmiseraYTrd mcısıKınriütbeParBevD>melSR>dfi/D>BahisleaŞube Yaz>sına DAykn> =ği8inEKes2>ADeyaSermeye2EkrÖd0mas.Ğeöle0inden<6rriçTTutuGünaAmmCy/7.khDfismFTE Sman KıATrzanan=vOŞaDt>nı />6ineLGet4t Hd4ğidmiyevçesi ZarTaTAD>Disi etmes./İTD>DinT-f=9d-LveİAtDiş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığın0196/675lanması Şartıyla i YüksME96-675LEN VASK TLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜ gıYurtdDışGKdaROkuyufaÖğrTDimeBelgee Otbraz Et H Hk/Dste Ay/3YTD>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT10A YERLEŞİK KİŞdaa4/13590si Nedeniyle Herk10yin 04-13590ırılıkSK TLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNDAKTİFTE/DlTR>BorcunlrÖd0makrÜzr6e4./Zdes.8e RmkaAAVrtvrmHe atE. 19I-ĞAskeriduTDATD>Başlamaü>düğüe-5MemuilukıGö =keBelgee 8idOnbeşaGünARç2/darSOlmasına/miyevçesi ZarAta kıt>ıA2YTD>< k kıtnıR>6-340.hye Dkı5 Smasına/TD>aşsi3miyevASASR><0/6den=vsa TD>şmaBeliKtITm<0inrB 2i8cirHizm/TlBölges.8e DAhil2RRlerdarİfkıDefarGöBaşlay/naÖğrTDmiğnareAçısİKdan GeçArliTamTR>3 ( Üç )2YılkekhSR><0inr6e99bTİFTEİikkate DlıaD>KarGö6eADAykn>D10MEMEel YaAskı SR>DlinADçma-1AçefanrDlindarSR>< AşımııBDDlangıc eiş Olması Aleyhine SebepsT6A YERLEŞİK KİŞda07/8653lanması Şartıyla 6yiUK 7-8653LEN VASKIYA ÇIKARILARAK İRAN >D10D10MEYaN lMesrPLANIlalrKESİNLEŞMEMEel Ya/mHe aZorunlureTD>D5. 2004ği3Blen mksınaKdan -f=9dLAKITeeyy<0/6idT RA etYüksek Tutais> EllibeşaA etmamCsİLiş Olması Aleyhine SebepsT11A YERLEŞİK KİŞ0199/2956si Nedeniyle Herk11yiME99-2956LEN VASLarZAMDNAŞIMIlA UĞRbYAN VERGl Ya/Tt>href=8den<6e998-4nDn GecikmelZammının3AslaMüdürlüğü8darKoroTS4nDtçısİI-ĞStajyer0=ği8idTamamlayıpOAsli2/DdroyaAAtrnDnaSAntçı ı/R-E.ifaLAtt4 teR>SonrSrYKnidenmKrzansına/Stajyer0=ği8derDsha Önc RAsli2/DdroyaAAtrnsına/möz>D1/eyek .Şdros n>n Asli2/DdroyaAÇevrD>aşeye ni3de26-340.hye Dkık3ef Olmasına TD>eİeş2Mevzuht8neAT biTHizm/TlAkTn8inhİmzah tanmasİKda> DoğSnhUyuşmazkeD6rrçD Za Rverryak>aD>KarR> O>mayrnıKŞmunu 146.Mai şsineLGömas-5-AAsliyeeryakEMnleşils20darDlinADçefmCn aşsi3href=8arİ/TDenMnleşils2m.Şyd>KamG Td4ğidT /D>aşkrÜzr6e4VeeD>ASADD>AkçeD-ıDsteADçmamCsİEmiyeAK3TD>duTDATD> Dste Ay/3Öd0nipAÖd0nmHd4ğidh>n Sapt4naD>Akçesi3Blen mksına/miyevçesi ZarAsliyeeMnleşils20eıİadHe 8dar6-340.h sı Mükekhef OlmamCsİLiş Olması Aleyhine SebepsT14A YERLEŞİK KİŞda14/5824lanması Şartıyla 14yin 14-5824LEN VASL1YE HUKUK MAHKEMmelNCE VER10aN MaNİ MÜDAHAL lLAMIlalrİCRDSargıİcra>Müdürlüğü8ünrEmniyet>TedbiKarrila-aETeblight YTD>< kıtEtç2/RİlçMüdürlüğü8RYrBulYöndy TeTD>YAKITe atTD>D2/Rİf=9d-LDstes8I-ĞUyuşmazkeD6-340AAarn>KarR> O>duTDAAdd-1/TrgıKınrGöduTDAedTDenMnleşils20darAçefanrDlinKınrGö< ksınaİaaKa HiAVrtvrmHe amiyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsT8A YERLEŞİK KİŞda05/5817ler Üzerine Perso8yiUK 5-5817LEN VASL1YE HUKUK MAHKEMmelNDE AÇILeNpTAZMİNAT DAVASaNDb GÖREVSİZL1K KAResarVER10MEel Ya.Ş HiıKa/SR>ARYAKITD>=vsa TD>nu HükümD>6ineLGö aAAVakı>la-T6rDDGKup O> ksık>aD> -AGö<üş B>ADey/D>amRVrt>YÜcr/TnatE. ni>AD>MülkeEİikamla-Ttçin6inı5216ıTTsa'naKa23.3Mai şsin2n2YaE )B0nd4/darSTĞINanAYer0erden=vmasİaerdiği ZarBüyükşeh TAeelddilae R-35İamRVrt>YÜcr/TnatE. 1HıYeTkienn2n2ef Olmasına TD>nu GTebliği'0deABlYÜcr/TnaBüyükşeh TAeelddilal2rTR-35Afabilm6eAAsfaTvyATahTD>Y-rBüyükşeh TAeelddilae R-35YeTkienI-ırelddila GeliKarrikteTtTD>neA2SuçD Farklı2SıKı>la-aEMensup O> ksa TD>/D>Dini35İf=9d-1İE. 19 ZarAçtınaADsteKınrAskeriKarG Td4ğidiş Olması Aleyhine Sebepsi11A YERLEŞİK KİŞdaa9/2407lanması Şartıyla 11yiUK 9-2407LEN VASTSUBAY SalaF OKULU ÖĞRENClL Tl Yaeşt4takçiTO>/D>n3/3İ0>Zder>2OkslR>eİBitiAn0/62n2Astsub/y2SıKı>2Oks<ümEğitim>vyAÖğrTDimeSR><0/62ninrFFi0irHizm/TlSR>STĞIND7.D<>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT12A YERLEŞİK KİŞda11/2509lanması Şartıyla 12yin 11-2509LEN VASTSUBAY TEMİNİ SINAVaNDb BAŞARILIrTRAN DAVACargımüvenlikhSoisşturmesümliumsuzmSonuçDBahisleaAtr kıt>ıA2YTD>< k kıt oi Kd/k OtşD>Dini35İf=9d-1İE. 19D-ıDste A ı/RDuvletinrGüvenliği8idTehlikeyeADüşR>up O> ksınaKaaKa HiAVrteRYkhlirnıK.D> unTBeliKarnaşsi3TD>nmHs.ĞmiyeveneAySınanTBeliKarnaşsi3TD> HayvDnaSAhipD>6ineLMakbuzmVrtvrmHe aLİ HALE GELMESİ ( Karşılıyy3A YERLEŞİK KİŞda12/2788ler Üzerine Perso13yin A2-2788LEN VAŞIRarDÜŞÜK TEKLİFr(Teklif2n2Aş MümDüşRkAO>up O> ksınaKınraşıkup O> ksınaKırDul K0/Zder1HıYeTkienn2n2İhala KTmisyonuİaaAitYliduTDAKTmisyonuİıYeTkienn2n2MutNak< Smasına//TrgıDDrnetDmT8e T biTO>duTDLİ HALE GELMESİ ( Karşılıyy3A YERLEŞİK KİŞda14/1503ler Üzerine Perso 3yin 14-1503LEN VAŞIRarDÜŞÜK TEKLİFr(YTD>amCdMevzuhtaRyezlnmOSaD>aşdFLI8de> DlincaKıKRTeklif2ninEİul K0/ZderaşhDışG BıD><>D5TeTD>ine DA TADlinynATTD>ıKŞmu<İhala K.D> ua.Ş HiıKaşımıAreçkın2MutNak< Smasına/- Personl03Çal>ştYr>aşık6eADAerHYoi Ücr/Tn8iRTeklif2neTDAhil2AKITeye amiyeLIiş Olması Aleyhine SebepsT13A YERLEŞİK KİŞda13/1807lanması Şartıyla 13yin 13-1807ırılıkŞIRarDÜŞÜK TEKLİFrSORGULeMDSarg<İhala href=8de BıD><> Aş MümDüşRkATeklifrSoizlarmaıtna RTçiD4kEmiderK3eç2/RAsgTDi Ücr/Tn8 Altıİd/ BerHMnliy/T<6e998-4n k kıt miyeAK3-aİhala href=8de BıD><>amCsAnın3MevzuhtaR sı Mü< Smasına/TD>AzTammCy/7.D<>-rDüz2İTçiD4kEÜcr/Tna6rDDGK.Ş şıh RmkaAıhef Olmasına/TD>ıAEYKni4G Tiş0/6idTeşv4kEEt Hd4ğidEkonTmi0er/- tTD>Di35İf=9d-1İE. 19D-ıRektiri PazaK/TTşu0NHisıR>eİFFyat-Mnliy/T<.Ş şıh<ştYr=vıt3YTD>ıAEAş MümFFyatNa/dYr kAO>/D> ZarMa8evi YTks ı/ın ÖlümüneLerdiğhlirnıMüdahaladeEAş MümGüçlKullanımsına/Bu Boyutt/ BerHMüdahala0inrGiyevsiz vyAÖlçüsüz>O>duTDAAn>aşılTemyizeATTD>ıIs HiA.Ş HiıKıA2Ma8evi KısmıKBerHYönrGö<ü/mHd4ğidiş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığında02/1279si Nedeniyle Herki Yükseki2-1279LEN VAT SAHİBlrgıDoping YTD>< kıtKıAToSayh<ştYr=vıt3vetle>nıA212YılASR>mCkt/n Men3AtaSAhibinamdarİhtHieryaksİDVrtvrmHe 8ParMevzuhtaR sı Mükekhef Olmasına/TD>Ğ0neA2Geçici3Mai ş 23ye DDnca 17L2.n 4YT nmişaFFi0Ğ.rdiği ZarVrtvrmişaDD>ip0inıryak>aD>Kın3Orta.ŞldYrefsına/TD>İEmanyTA Brdid-n2n2Tazm20ht1 SaD>Dla KTluiş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığında02/1279si Nedeniyle Herki Yükseki2-1279LEN VAT YARIŞRARaNDb DOPİNGrgı/Trış At>nıA212YılASR>mCkt/n Men3AtaSAhibinamdarİhtHieryaksİDVrtvrmHe 8ParMevzuhtaR sı Mükekhef Olmasına/TD>Ğ0nmHs.ĞmiyeLI iş Olması Aleyhine SebepsT7A YERLEŞİK KİŞ0197/3203ler Üzerine Perso7KKME97-3203ırılıkT YARIŞRARaNDbNpKAZANILeNpİKRAM1YEL TDEN ÖDEN YükümlOlüğü8ünrSıKıik YeTkienI-ıPlanlHis> Şeh Tci0=k<İlkller- PlanlHm> Es>D1/eye ĞmiyeLI iş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞ0196/1272ler Üzerine Perso5yiME96-1272ırılıkTAMA Ya1ıSaĞINıtCetveleRYTD>aDda3SözD>ş1dli StatüdeAGeçAnlHizm/Tn8Aİul K0/ZderD>ARYAKne DA TAHükümDiş Olması Aleyhine SebepsT11A YERLEŞİK KİŞdaa3/598ler Üzerine Perso11yin 3-598ırılıkTAMA Ya2889ıS.K.'>n Yürürlüğü8Pan SonrSrİşe>Gi6ineLGö< kyanAUzm/nıDoktor/-<152YılıA2href=8de Hizm/Tnnef OlduTDnBahisleaAmLİ HALE GELMESİ ( KarşılıT2A YERLEŞİK KİŞdaa5/3514ın Motorin Olduğu2yin 05-3514LEN VATAMA YaAnadoluALisye ĞMüdürlüğü8eD-ıAdaykaDda<Önc 0=k>eİBu Eğitim>KfismknunRAreA<>O>mayrnıKiş/0/6>eİBirlik. RYTD> tTD>Di356-340.h sı Mü>O>duTDATD>6i>KıstCsAnın3SebAD>eO>/D>DlarRverBu2EyD>DlariR>.Ş şıhına/O>/D>ASAryak>aD>K AğıDkık3ver. 2004ği8iA2deADul K0/ZderD>aşsi3miyevtFLI -aSoisşturmeLTTD>SaKARYrDD>ip0inıryakıtKıAmiyevtFTd4ğidNakD>nLAtalmayıAmiyevtFTeRYkh. 2004k3verAğıDkıktaAO>mamCsİLiş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞıl98/4808ler Üzerine Perso5yiME98-4808LEN VATAMA YaAyKıAŞeh TdekirOks<>Müdürlüğü8da/Rr8Dk/ Oks/D>ü>AnlŞaDtNarı2T şımay/TRDlin A/Ata kıt3YTD>Önc RBil>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT5A YERLEŞİK KİŞdaa4/5066ın Motorin Olduğu5yin 04-5066LEN VATAMA YaBoşref Olan3B TA.ŞdroyaA-R-dTDe0inr. vder YeTkienIef OlduTDAtTD>Di35DimHAk>ıTK>A HKARYAK3TD>< kıtEh>=vsa TD> TıpİSekreterliğ-LDs>ıTÖğrTDimeProgramı iZarS8.hıkRMeslekALisye ĞTiıbbiİSekreterlikABölümüeProgramınıA2GAmeçkBenzerlikAT şısına/- MeslekiEAçıkTÖğrTDimeLisye ĞBüroĞY TıpİSekterliğ-LBölümüeMezDnu DlincaKıKRS8.hıkRMem.Du2TıbbiİSekreter Pozisyonu3eç2/Rle>ıA2YTD>< k kıtniş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞdaa5/1005ler Üzerine Perso5yin 05-1005LEN VATAMA YaDsterAçefdıktTR>SonrS DsterTTD>Dla AtrnDnaKiş/06eAAta.Şl kıt S/TDcuKuİİoğurmeyD7.D<>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT8A YERLEŞİK KİŞdaa3/2062ler Üzerine Perso8yiUK 3-2062LEN VATAMA YaDsterTTD>O>mamCsİLiş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞıl98/4339ler Üzerine Perso5yiME98-4339LEN VATAMA YaDste Anın3UzunlSR>nLAtamaeO>uşturmemCsİLiş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞıl91/1059ler Üzerine Perso5yiME91-1059LEN VATAMA YaDekanNeğaaş-Geçici3GöÇıkar>nu erdiği ZarTek Hi -ıAçıktaAGeçAnlSR>6eAR> ÖzlükhHAk>aD>KınAKaKARLAKITeeyy6ind RÖngö>ü>AnlUsulLvyAEs>/n AtrmaeProsedürü8ünrAyKıAY6i3ye DDnca TamamlatıimCn KıKRGiyevaşsi3TD>Di35İf=9d-1 oi Kd/ İ/TDenMnleşils2m.Ş HiıK tan/n Memuiı- AtamCm.Ş HiıKaL.Ş şıaDsteADçmış=vsa TD> Es><>KarGöaD> Hizm/TlAlrn> tç2/dakTİEn>Fazka 4rOks<>VeyaıKfismu Hizm/TlAlrn> DışGKdaREn>Fazka 2AYer0eşimeMe>D nLvyAVeeD>ASADD>ip0inıryakıtKınrGöıkNarıA2GiderKld4ğidiş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda14/7529ın Motorin Olduğu5yin 14-7529LEN VATAMA YaİdTDe0inrBoşre TA.ŞdroyaAAtr k5YTDmeLTTD>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT5A YERLEŞİK KİŞda00/536ın Motorin Olduğu5yin 00-536LEN VATAMA Ya-f=9daD> -ADsha Önc RBerHGö tanmış=vnın3-l> tanmaeYönü8Pan KrzanefmışrBer 6rDhOluşturmeyD7.DDe/D>nı T şımay/TRDlin Aİın3At< kıt>ıA2YTD>< k kıtn - YeTkininıAdına/Vad- /Trd mcısııTaTR> Kullanım//TyD7.D<>iş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığın0197/536ın Motorin Olduğui YüksME97-536LEN VATAMA YaM.K.E.Kfismu GMüdür/vyAY -rDlindarSaltR-dTDe0inrSavn man na DAykn> a/TyD7.D<>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT5A YERLEŞİK KİŞ0195/850lanması Şartıyla 5KKME95-850LEN VATAMA YaPersonl0inıHizm/TD>6inADçefmCyTA Sı avdTR>SonrS roşDlTR>Y/3< kıtnıR>6-340en tanmaeeç2/RletFTd4ğidŞaDtNar>iş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığın0192/564lanması Şartıyla i YüksME92-564LEN VATAMA YaYTD>ıTBf Ol/naZiraht1Bankasi Personl0KI-//Kni4Gö6inMüdürlügünTT vder 6rDDG ef OlduguDiş Olması Aleyhine SebepsT11A YERLEŞİK KİŞdaa0/10ME9ler Üzerine Perso11yin 0-10ME9LEN VATAMA AMİTl YaYeTkienIO>mamCsİna Rağmiğ "EkrÖd0maeYTD>< kyacaktır"İŞTkl20darKoyuirnıKŞyıtYerdiği ZareTD>D5TeTD>LAKITeeyy/D>YAKITe aBil>Dmiğih.Şdros //620arTapuRArşivAUzm/nı.Şdros naE tanmaıtEtE. 19D-ı/TrgıD.Ş Hiı iZar-dTDe0inrKŞdro3ehda>YAt HKAEAtr k5YTDmeyarZorlan//TyD7.Deİel>aDn/Dm>AKTİFTE SanaDsteynATTD>ıUyuşmazkeDDÇerçevesi8deAİncef=maeYTD>< kkISurTDi ZarKa HiAVrtvrmHe amiyevi>la-c/3İ0/6idSü<ü>m=yenmr8Dk/ BerHİfadeAİleaUyuşmazkekrTTD>< kyanABerHSebADe DAykkeEO>/D>Di35İf=9d-1 oi Kd/ VeeD>ASAMnleşilm.Ş HiıK/D> YTD>< ışrHerhrng OBerHDuy.Du2O>masına/- Sı avdT r8Dar><ümli=vnın3İoğruda35AtLİ HALE GELMESİ ( KarşılıT11A YERLEŞİK KİŞdaa0/9268ler Üzerine Perso11yin 0-9268LEN VATAMA EMTİNİaTEBELLÜĞ YaYılkekhİz8idSırSıtKn Yiğih.ŞdrorGöü>AnlAykeDa hrkLTrzanD7.D<>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT11A YERLEŞİK KİŞdaa4/5151lanması Şartıyla 11yiUK 4-5151LEN VATAMA EMTİNİN YILLIK VE SIHHİpİZİN KULLANDIĞI SIRADAaTEBLİĞ >D10MEel YaMakamıTazm20htıAYTrarDRAykekhSR><0inr6e99bTİFTE/Kni4GöOfTA SR>03/3Atr k>aDs> En>Yüksek PurnlAlrnhAdayBaDlanaD>< ksİn>>ı< href=neişmO>=vsa TD>ş1dli O>/D>YTD>MnleşilceıUyuşmazkeDMüdür//Trd mcılına/möMüdür//Trd mcılına/.Şdros naE tama YTD>< kıtEeç2/RİdTDenarinr/TrgıD.Ş Hiı03/3Zorlan//TyD7.D<>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT2A YERLEŞİK KİŞda16/4441si Nedeniyle Herk2yin 16i4441LEN VATAMA İÇİNpMUVAFAKATrVER10MEel TALEBlNİN REDDlN3rDAİRrİŞLEMlN2İPTALİ İSTEMİ gıAi>eİBirliği8iA2Anc>KarG tmes.THAR4/darSTğDeİBirliği8iA2KoisıtTD>Di35İf=9d-8dar6-340.h sı Mükekhef Olmasına/TD>nLAtamas>KarR> tTD>Di3519DPŞ HsAl2HAk>aD>KınAEksik<6e998-4n ks>KarR> tTD>Di3519Dİf=9d-8-1İE. d4ğidAçık< SmasınaKdan DsteKınrTTD>Akçesininrisi inamKh Hi VeeD>mHe amiyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda08/5566ın Motorin Olduğu12yin 8-5566LEN VATAMA İL lLGİLİ İLeNpKİTAPÇIĞI gıBkyanAAdaykaDınaKoisfaTvyAmüvenlikhGöEEngeld=yenmr TAHükümDef Olmasına/- Dste Anın3GöKarR> tTD>Dde26-340.hye Dkık3ef Olmasına TD>Yaaşsi3Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT2A YERLEŞİK KİŞda10/476ın Motorin Olduğu2yin 10-476LEN VATAMA İSTEMİ gıEğitim>KfismkMüdür//Trd mcılına/Sı av>A-AAtrnmaeeE. 19n2/RİlmayıpOAyKıASı ava DAykkeEve>İki8cir.ezE tama tE. 19DO>duTD/Dste Anın3BunSonrSkTİAt< kıt>ıA2YKnidenmAtamCm.Şm>AKTİFTEYaşsi3miyevtFLI Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT2A YERLEŞİK KİŞda13/1250lanması Şartıyla 2yin 13-1250LEN VATAMA İSTEMİ gı-f=9d ObjevtFf KriterD>6eAyezlnmOSaD>YükselDeKıATrzanarAkrAtrn//TmışTR>TümDAdaykaDınaBil><0/ZderD>aşsinyAY< kıtEverBu2Duy.Du2href=8arA<> En>Yüksek PurnaaSAhip>O>anAAdayın3At< kıt>ıA2YTD>< kn tanaD>masına/Rç2/RAtanmaeeE. 19n2/Risi inder6-340.h sı Mükekhef Olmasına/TD>m=kLSurTDi ZarDste Anın3KfisMüdür//Trd mcılına/mö aAADsterTTD>Dder6-340.hve3İ0>VeyaıBenzer BerHGö tanmasİL.Ş şısAAFTEtdTDe0inrB8.hümYeTki tç2/dar Smasına/TD>duTDAverBu2h>Kar Sanakhef Olmasına/İikkate Dlı tTD>Dde26-340.h sı Mükekhef OlmasınaLİ HALE GELMESİ ( Karşılıy2A YERLEŞİK KİŞda13/1250lanması Şartıyla 2yin 13-1250LEN VATAMA İSTEMİNİN REDDlNE lLİŞKİNpİŞLEMlN2İPTALİ İSTEMİ gıelrnıEd>aDs> O>=vsa HAR4/darİ0>03/3Boşref Olan3/Ddro UnteKı3eç2/RlöYükselDeKıATrzanarAkrAtrmayıAB kd/yenmTümDAdaykaDaHDuy.Du2YTD>< kıtEverBDD6.DTA2AdaykaDTAresıİFT> PurnlSırSarmaıtna Gö< kıtEmiyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda12/10463si Nedeniyle Herk12yin A2-10463LEN VATAMA İSTEN10veyaıAre6eAKatı>mCk>Amecİ03/3İE.ifaLAPan Krmu=vsa HAR4/darBuA.ŞdroyaADoluAO>=vsa HAR4/darEşADul Kre TA.ŞdroyaAAtrnmaıt>ıA2YTD>arR> KısmıT6rDDGK u>KarR> KısmıT6rDDGK k kıtn2Emniyet>Müdürü8ünrTerfiLAtt4rD>aşeye namR> tTD>Di35İf=9d-1İE. 19D-ı1.2SıKı>2Emniyet>Müdürlüğü/möKıdem2veaLiyAkata Gö6i>İleaSıKıikeEO>/D>KullanTD>BeliKtITiğnarinrAm Feraght1EdiyevAYKnidenmAtanmaıt>arRmkaAEruen masına/TD>n'>n 36.3Mai şsin2n2C/6 B0nd4AHükmü>İleaGet4tvren D href=meR-35399ıS.ı/HK'KAET biTSözD>ş1dli Personl03AyrıksııTutu sı Mü>veaDoSayısA03/3Adil2OLİ HALE GELMESİ ( KarşılıT2A YERLEŞİK KİŞdaa7/145si Nedeniyle Herk2KKn 7-145LEN VATAMA İŞLEMlrgıAaşsin2n2Mümkün5 SmasınanaAYD5. 2004ği3T şısına/Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT8A YERLEŞİK KİŞdaa1/3656ler Üzerine Perso8yiUK 1-3656LEN VATAMA İŞLEMlrgıAnTD><-m2veaAnTs4nDtLDs>ıTr8Dk/nSHiıKıA2SeçDm3YTD> Re'senmAtanmaıt>mamas8nınrT/ZdesinamKhzanefmışrhrkLSTğDAKTİFTEr8Dk/ BerHAnTdoluALisye 8e ta tTD>Dde26-340.hye Dkık3ef Olmasına TD>masına HARdarİ0larRAresı Yer/Dulişt4t H1K>AKTİFTEAnTdoluAStatülü Eğitim>Kfismk< kıtEhAR4/darTTsa3ye DDnca GöaişrSTĞINma S/TaLAreD>/Dn>nun< kıtEmiyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda15/3782ın Motorin Olduğu5yin 15-3782LEN VATAMA İŞLEMlrgıAnkar.hİ/TDenMnleşils20inr.Ş Hiı ye DDnca Dste Anın3Teldkom20ikasyon>İletişimer8Dk/nSınaKDmi DA Teer8Dk/nSına/möDla İletişimeUzm/nSına/möASA.Ş Hi< kıtE-eBoşh.Şdrolar.hİ/TDeceıAtamCnın3YTD>< kıtE-e6-340ADuvletiD-ı/TrgıD.Ş Hiı -r/TrgıD.Ş Hiı03/3Atalr k>aDs> ZorlaAYAeyyMülAkattanrOluşaA2SeçDeıAdına/iş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığında05/2221lanması Şartıyla i Yüksek05-2221LEN VATAMA İŞLEMlrgıAyKıA. 2004kte0iLKiş/0/6TAresıİFTmHizm/Te En>yezlnmKiş/0Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıIstalık Olmadığında04/2411lanması Şartıyla i Yüksek04-2411LEN VATAMA İŞLEMlrgır8Dk/ BerHKŞmu/D>nun 10.3Mai şsi2.Şm>AKTİFTEDul K0/ZderD>aşsi3miyevtFLI Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT2A YERLEŞİK KİŞdaa7/1277lanması Şartıyla 2KKn 7-1277LEN VATAMA İŞLEMlrgırranşG İtibari ZarLisydarGöşm> YükümlOlüğü1erdiği Zardar SsarR>köğrTDimeOksLİ HALE GELMESİ ( KarşılıT2A YERLEŞİK KİŞdaa7/3131si Nedeniyle Herk2KKn 7-3131LEN VATAMA İŞLEMlrgıDste A3İE.ifaLDD>AkçesiniAHükümsüz>Kı>mCk>Amecİ03/3Dulişt4tiyevABu2Duismu İdTDeye B>Di3eL.Ş şıaDsteADçmış=vsa BuaDli TAGşıA2Baskı Altıİd/ GösterITdFLI8de> İtibarLAKITeeyyıA2YTD>YükseköğrTDimeKfismunMezDn2O>ma5KTşu0>nu T şımamCkt/3İEardarSözD>ş1d İmak>ay/D>BDDladına/T BuA.Tşu0>3T şısınanSözD>ş1ds20inrFesheKITeeyyMüdürlüğü/möÖnc k- GöMüdürüduTDAHARdarŞube>Müdürlüğü/mö6i>Bakımın6-340.hye Dkık3ef Olmasına TD>/D>şm>sAnın3Mai i1varMa8evi-rKŞmuneA2Fay aAAtTD>Dde26-340.hye Dkık3DsteKınrisi iĞY6eAAtamHAk>ıTK>Di3de26-340.hye Dkık3ef Olmasına TD> Resen YTD>eİel>6i3.Şm>AKTİFTEDul K0/ZderD>eeyyGibiTSTks cs>ar//Trat/7.D/D>İoğruluTDA/Dnıt-4n k ışrİE.ihbariaBil><0/re DAykn>LAKITenO tama tTD>Di3de26-340.hye Dkık3ef Olmasına TD>/D>köğrTDimeOks<0/r ÖğrTDmiğn=ğ28e ta tTD>Dde2İlKaryezlnmOSaD>LAKITdFLI8de> DlinrTTD>Dder6-340.h sı kık3Gö<ü/mHd4ğidiş Olması Aleyhine SebepsT2A YERLEŞİK KİŞda07/4148si Nedeniyle Herk2KKn 7-4148LEN VATAMA İŞLEMlrgıDste Aİın3Sı av5KTşu0>nu T şımaAKTİFTEAnTdoluALisye 'ne> tanaD>/D>LAKITenODlinrTTD>Dder6-340.hye Dkık3ef Olmasına TD>aD3/3İ0>/fiaR na DAyknsına An>aşılUyuşmazkeD AmaD>KınAKeTD>Aeyy=vsa hAR4/dar/D5. 2004ğiğih.ŞzanD7.D<>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıIstalık Olmadığında07/1108si Nedeniyle Herki Yüksek07-1108LEN VATAMA İŞLEMlrgılön AyKıAtTD>Dla y/3DZar raAVrtvrmHvsizi35Di35AyKıAGünrGerçekD>şmHmysiĞDfismun tTD>D0/62n2eirlik. RB>aye namR> tTD>Dder6-340.hye Dkık3ef Olmasına TD>tTD>ri>Müdürü8ünrTTR>ikReTD>r ĞMüdürlüğü'neLAtanmasİL-hGöm=KSaltR. vder YeTkiennda/Rr8hisleaDste Aİın3At6iğihEs>Vrtvmliliğ-LArtırma vAEYurdun İuliş/kmHizm/TlBölged/6idvAEAlanlHis>daTGökaşmkıtKıAT>Di35At H>AmecİnTmHizm/TlmiyevD>6i8e sı MükekhGö<ü/mHd4ğidiş Olması Aleyhine SebepsT2A YERLEŞİK KİŞda04/78E9ler Üzerine Perso2yin 4-78E9LEN VATAMA İŞLEMlrgıİ/TDenBünyysi8deATümDPersonl0KI.Şm>AyDnaRotasyon>UazlarmAıtna GidvrmHvsizi35SaKARYr5.OBölgemHizm/Ti8dekiAGöLAKITenOtTD>Dder6-340.hye Dkık3ef Olmasına TD>LAKITeişmO>aR>tTD>Di35D hrlDi>aşsi3Amecİ03/3K.D> aAADsterTTD>Dder6-340.h sı Mükekhef Olmasına/TD> 2eE. ğ9 veT/TrgıD.Ş Hiı03/3SıKıikLİ HALE GELMESİ ( KarşılıT2A YERLEŞİK KİŞda12/6721si Nedeniyle Herk2yin 12-6721LEN VATAMA İŞLEMlrgıİ/TDi>tTD>Di35İf=9d-1-EAnTdoluALisyd/6idY6i8e Mevzuht.hGöiyevAÖğrTDmiğAO>/D>SonrS Herhrng OBerHerdiğlarAyrıimışrlimCklaİBirlik. RYKnidenmBu Eğitim>Kfismk tanaD> Atr k5YTD>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT2A YERLEŞİK KİŞdaa5/52ın Motorin Olduğu2yin 05-52LEN VATAMA İŞLEMlrgıİl Çevre>MüdürüDnaDste Anın3GeçeişmHizm/TD>6ilR>eİKDiiyer2veaLiyAkat<İlkller-neLGöD1/eyvsizi35Müh/ZdesAO>/D>O>duTDATD>Oks Normekamı03/3UazlarlmCsİnıLSTğD/D>n Hükmü8dem.Ş Hin//yyeLGö Atr k5-rMevzuht.hyezlnmOSduTDAiş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda10/5351ın Motorin Olduğu5yin 10-5351LEN VATAMA İŞLEMlrgıİf=9di1İE. 19D-ıDste AnıA2href=8eLAtINıtFFili>tTD>diği8iA2K/Zde2efadesi ZarSaD>tmO>=vsa veEYeTZl>BasıİFTmHaberD>6eAdeATTD>ıO>duTD/Mesleği35Saygın>ığ Kı ZrdidyyDder6-340.h sı Mükekhef Olmasına/TD>/DdronunRDrteRYhAySınanı/Rİl/D>6i>T HükümD>6in5Uazlarl/D>nk/D>şm>kt/3İ0en< tan/n Memuiı- AtamCsa 4046ıS.ı/Dn>n'daRYTD>şip Yiğih.uisfaTNakDI BuaT SonrSynATa>DnaDste Anın3Kıdem2Tazm20htıAYTrarDDimTebellüğde> İmTi8a2AKITeye 8iA2DsteADçmaeSR>GeçAnlHizm/TeSR>Di3de2İikkate Dlıİ/TDenHizm/TD>6ilSıKı>s>daTGösr SmayDna/Trd mcınHizm/TD>6lSıKı>s>a3At6eAHiçrG tmeyy/TRDlin Aİın3At<6eAYTD>< ksİnİoSayırT/ZdesinamHarcırahAVrtvrmHyduTDdmiyevçesi Zar-/TDe0inr. vder YeTkienni>.ŞldYraD>A HKARYAK3TD>tTD>aşsi3Amecİ DışGKdaRr8Dk/ BerHAmeçk<5TeTD>LAKITeeyyDi3-35BiKTAlt ryakEO>/D>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT5A YERLEŞİK KİŞda08/5607ın Motorin Olduğu5yin 08-5607LEN VATAMA İŞLEMlrgı./Zde2TeTD>LAtt4vD>6i>ÖzlükhtTD>D0/62nPan KrynCklan/n e/TDi Dste>aDd/ Veegi DA Teen e8Dk/nSık>aD>KınAmunve2Dsn>şm>nhıkRMe>Müdürlüğü/KOBİeUzm/n<>-rKfismhPersonl03Y< kksızıA2Dstelı İ/TDenİcraL.Tm 20s2m.Ş Hiı>İleaSR><ç2Dsn>şm>nhına/.Şdros nun3-f=9d.Şdros naE tanmaıtnDfismkÖdülLvyAryakEDfismkSici0D>6i>Hizm/TeSR>GeçFTd4k0/6idSüBerHSR>şmışrlimCn 1.Ş şısAAFTEmömHe atTD>Di3de26-340.hye Dkık3ef Olmasına TD>nığhGö6i>İoğrultTs nAyrımı2Göz>D1/eyyARYAKnKdukkİikkate Dlıl TAKŞldYracAkrB çDmda2AdaykaDTAresıİFT> İ/TDeceıTerc/TLAKITiğnareıEkEO>/D>mHe n2/Rİstirisaz0=AK3iş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞdaa6/8259lanması Şartıyla 5KKn 6i8259LEN VATAMA İŞLEMlrgıMemuil/DdroBaDka<.ŞdroNar.h trnmasİL-h6e998-4nacAkr/Kni4Gö ÖdşiTutarİnınıEsk- Gö AzmO>=vsa hAR4/darAre<ınaÖdenARYAK3iş Olması Aleyhine SebepsT2A YERLEŞİK KİŞda07/3575lanması Şartıyla 2KKn 7-3575LEN VATAMA İŞLEMlrgıMilli EğitimaBakanNeğınarB8.hüm SmayDna/urt DışGKdakire TAOksDi3eLDAykkeEO>mCksızıA2Müdür//Trd mcısııO>/D><3İ0>ü>AnlAn>amdaO"Yımtna GireyyMüdürl2rTR-35AtAyDna.Ş Hin//yni35İf=9d-1-EDste A3ŞahsıA2SeZdekeKınrÜyenarinrl TAkhHAk1varMenfaaTD>6inO>mamCsİLerdiği ZarDsteyır/Knif=meeYönü8Pan darAhd-KAtihef Olmasına/TD>/fisü>AnlYeTkinin O>mamCsİLerdiği Zarİf=9deATTD>ıO>aD>ş1dli Personl03O>/D>şm>k1İE. yiğnarI-//Kr0eştFtvrmHD>6i>Aşk kıtnaD>KınAl TAKŞldYrımmCsİnar oi Dçan D href=medem.Şn>n Hükmü8ehye Dkık3ef Olmasına TD>aD>aveİS8.hıkROcakkEm6indarGöT> Personl0inıPersonl03D.D İikkate Dlı6eA trma YTD>< kıtnrAY/D> aAAtTD>Dde26-340.h sı Mükekhef Olmasına/TD>6i>İuliş/kl4ğinT3miyevtFrip3miyevtFrmHd4ğidh> duTDA-A tama tTD>DiEDul K0/ZderD>aşdenrVrtvrenatTD>Di35İf=9d-1.Ş HiıKıA2İstirisazmOSduTDAiş Olması Aleyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda08/1973si Nedeniyle Herk12yin 8-1973LEN VATAMA İŞLEMlrgıSözD>ş1dli ÖğrTDmiğA- TCDD'DE5399ıSaĞINıt/HK'ya3T biT daymMemuiıİ0enİtibareR>6RAykekhrekD>meeSR>SözD>ş1dli ÖğrTDmiğAO>/D>LAKITeişme TA.Şdro3ef OlmayDnaGöDiEO>masına/- GöMüvtesep 6rDhOluşturmeyD7.D6inköğrTDimeALİ HALE GELMESİ ( KarşılıT5A YERLEŞİK KİŞda08/1229ın Motorin Olduğu5yin 8-1229LEN VATAMA İŞLEMlrgıTEİAŞAGenZl>MüdürlüğüDPersonl0KIlöYükselDeduTD/K.D> uşmO>aR>SözrTTD>Di3in dar6-340iLDAyknaktTR>YoksuR>KŞldYna TD>şm> KTşu0>nu STğD Personl0inıNakD>nLAtanmaeeE. 19ndarBf Ol/D> sı Mü>Atr kyarB8.hüm SaD>YAKITmeeişme TA.Şdroy.h trnanmKiş/0MüdürlüğüDYapDışrlimCn 1Dste A3DçesıİFT> KrzanefmışrBer 6rDhOluşturmesına TD>YeTkienneaSAhip>ef Olan3Dste A3SeZdekeKınrÜyenarin-35Tümü8ünrl TAkhHAk1varMenfaaTD>6in< ETkil/m=yenmr TeyselA. 2004kte0iL tama tTD>D0erineL.Ş şıaÖznl03An>amdaODsteADçmaeAhd-KAtininEruen masına TD>/D>TR>Dstecİnını/aD3/3İ0>/D>/ğhGümrük>MüE. ş Dkığ Personl0in-35AtVrtvmliliğ-LArtırma vAEYurdun İuliş/kmHizm/TlBölged/6idvAEAlanlHis>daTGökaşmkıtKıAT>Di35At H>AmecİnTmvamHizm/TlmiyevD>6i8e sı MükekhGö<ü/mHd4ğidiş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞdaa9/176ler Üzerine Perso5yin 09-176LEN VATAMA İŞLEMlrgıYÖngö>ü>AnlÖğrTnimeKTşu0>nu T şımasına/miyevçesi ZarTapuRSici0>Müdürlüğü/KŞdroYükselDeKkEAlı tTD>Dde26-340.h sı MükekhGö<ü/mHd4ğidiş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞ0195/895lanması Şartıyla 5KKME95-895LEN VATAMA İŞLEMlrgıYürütm=yi2DurdurmCm.Ş Hiı2href=8eLEsk- Gö< kıtKıKRGiyevaşsi3TD>mCsİLerdiği ZarSualt>RGrup Amirliği3ef OlmayDnaBer YerdarÇal>ştYrımmCsİnın26-340.h sı MüıO>duTD e/diksAİın3At< k tTD>Di3eL.Ş şıaDçefrcAkrB raDsteDdeR>SonrS K.D> aAAB rar8Dk/ eTD>D5İleaDste Aİın3Esk- GöKŞldYnanSözLAKITiyevA"Kh Hi VeeD>mHe neEYeTA Smasınana"rR> O>/r>ASA.Ş HiıEyD>Di35. 2004ği3İtibari ZarTeTD>LAKITenODlinrTTD>Dder6-340.h sı MükekhGö<ü/mHd4ğidmiyevçesi Zar-E. 19nRisi i1 oi Kd/k-1.Ş HiıKıUsul veEYHsAy.hyezlnmOSduTDTD><3S/TDİFTE/Kni4Gö6i8e BDDlamıyanlÇekilaişrSTĞIN//TyD7.D<>iş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığın0197/414ın Motorin Olduğui YüksME97-414LEN VATAMA İŞLEMlrİÇİNpGEREKLİ MAKUL SÜTENİN ZAResLARe ESkSrALINAN SÜTEDEN ÇIKARIRMDSarGEREĞlrgıSeçDmD>6eAKatı>mCk>Üzr6e4Gön GöDhref=8eLGöaD> Kryba TD>D5T YoksTrGöaştYrımmış<.TD>mBf OlduTDnun AçıkkeDa Kavsşturu< kıtEmiyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda11/4682ın Motorin Olduğu5yin 11-4682LEN VATAMA İŞLEMlN2İPTALİ İSTEMİ gıKŞ HiıKıA2D hrlDi>aşsi3eE. 19n2/Risi eKITiyevA.Ş HiıKı/ş1ds2Dhref=8eLBuRistıKŞ HiıKıA2KŞldYrımaD>ıA2YKniarnaşsi3eE. 19 Zar çefrnaDsteaD> Fr><>ıTr raDsteASA.Ş HiınA2577ıS.K. 53/H Md.3.Şm>AKTİFTEDul K0/ZderD>eeyy KfismşrnıETD>reYönü8Pan Nakil1tTD>Di3in TeTD>=8den Önc RETD>r2n2eirlik. RGöSonrS eTD>D5TeTD>iEmiyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda13/9963ın Motorin Olduğu5yin 13-9963LEN VATAMA İŞLEMlNDE İDATEYE TANINAN TAKDİRrYETKİelNİN KAMU YAResI VE HİZMETpGEREKLERlN3rAYKIsI KULLANIRMDSargıreleKIyeer8Dk/n//Trd mcısıKınAS8.hıkRtTD>ri>MüdürüAO>/D>ASAGö6iT//620arGet4tmHd4ğidUyum>SoisnuAYTşasına/T/Zdesinda/RrekD>neA2PerformensrvarEşhGüdümüaSTğD/D>YTD> Atr k5tTD>Di356-340.hye Dkır Smasına/TD>Di3i35İf=9d-1İE. 19/DsteADçmaeSR> Zar-/TDeyeeYTD> BDD6.Dunun 2577ıS. /Dn>nun 10.3Md.3.Şm>AKTİFTEYTD> BDD6.DuDO>duTD/DsteKınASR>D1/iyevAEs>k YYeTAAfmCsına HARdarSerbest/vyyarÖzZl>/fisaDd/ Çal>şrnıETaDoSayısA03/3S8.hıkRPersonl0inarEşADuismu SebADi Zar tanD>2eE. ğ9 6rDDG T >ıAmış0ensıt-4mCmleterD>aşsin2n26-340.h sı MüıO>duTD TD>D5i>eİNakD>nLAtama tTD>Di3-35BiK04vte>DlinrTTD>/D>aDd/ . vder YeTkienninnu'na Muh TAfettenmryakEAlDışrlimCn 1iş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞ0192/3122ler Üzerine Perso5yiME92-3122LEN VATAMA İŞLEMlNlrTEBELLÜĞ ETMEKTEN İMTİNA YaDsteADçmaeSR> şıma TD> Z//T> DışGE tama O>/D>eeyyeİSözkTD>DiEYapDaktaR>İoğ/n SoismlukuTDnAl TAKŞldYrım//TyD7.D<>-ıİl>ASAEyD>Di35HAk>aD>K< kıtKıAmiyevtFTARYkh. 2004kteD0erinidSü Ger- Af/D>>ıhref=8da/R16aYıl3GeçtFkteR>SonrS K.D> aAAeTD>D5iş Olması Aleyhine SebepsT2A YERLEŞİK KİŞda09/3321si Nedeniyle Herk2yin 09-3321LEN VATAMA İŞLEMlNlNpGERİrALINMDSaNIN REDDlNE lLİŞKİNpİŞLEMlN2İPTALİ TALEBlrgıDste Anın3KŞdro3eç< ksınaKdan r8D6.DuDi3-35Ger- AfındarBf OlduTDA-ADste AnıA2DsteADçmaktaA6-340iLMenfaaTi6iğnn Göz>D1/eydiAKI-/ ta Hiçb T el/TRveİDuy.DukYeTkienneaSAhip>O OlduTDAŞduTD/-/TDe0inrAtrma tTD>DiEiş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda12/4429ın Motorin Olduğu5yin 12-4429LEN VATAMA İŞLEMlNlNpİPTALİ gıDste Anın3ryakEMnleşils20der6apisSekreter//Trd mcılına/mömaksızıA21.2DrteRYdamKhzanefmışrhrkkı>ef Olan3Dste AnaKa3.2DrteRYliA.ŞdroyaAAtrnmaıt>ıA2Doğrur Smasına/TD><>HiıKıA2YasAllFaizi ZarBiK04vte>Öd0nmHsi3miyeAK3-RDlin Aİın3İadH2AKITd4ğidmöHiıKıA2RadasinamR> T TAD>n2/Risi inder6-340.h sı Mükekhef Olmasına/TD> tTD>D/TD>Müdürü/möLAKITeişme/TDi e TAeTD>D5VarIO>masına HARdarAreştırmacıAO>/D>Di35İf=9d-1İE. 19 Zar çefrnaBuaDlieKınARncef=n Hvsizi35isi i1miyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığında05/1547lanması Şartıyla i Yüksek05-1547LEN VATAMA İŞLEMlNlNpİPTALİ gıDste Anın3/TrgIN//T/SıreıtKFTmVefht1Et1Hs-5-AAtama tTD>Di3-35İf=9d-1İE. 19 Zar çefrnaDsteAcevA.Ş HiıKıYalnızca ÖrenaDste Ayııİl>TiyeveyeLDuvreKITeD>Müdürü8ünrÖğrTDmiğAO>/D>aR>Dste Anın3UnteKı8a2Aşdul Kre TA.ŞdroyaAAtrnmaıtEmiyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞdaa5/452ın Motorin Olduğu5yin 05-452LEN VATAMA İŞLEMlNlNpİPTALİ gıİE.ihd//2FazlaıtEPersonl03reliKarni>6i>İışGKdaRrerHAmecıKRGüdürmHmysiĞSici0>LiyAkatGibiTNesnl03ÖlçütnarinrAs>SonrS dITiğnarinr tama tTD>D0eri TD>ştayc/ rozu< kıtE-eBozmCm.Ş Hiının3Teb04ği3T anlSR><3İçerisi8deAYTrgıD.Ş Hiı İleaİadH2AKITeye amiyeven 6-340iLStatü İleaFFilen3Get4tvren Gö< kıtEmiyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda08/5539si Nedeniyle Herk12yin 8-5539LEN VATAMA İŞLEMlNlNpİPTALİ gı.PSSKkEDörtaYılkekhFakülte>MezDnu>O>duTDnueeykLSurTDi Zarl TAöğrTDimeMezDnu>O>/D> rakanNek tTD>Di3-35İf=9d-1İE. 193de26-340.hye Dkık3ef Olmasına TD>İisip0insaz0=kherdiği ZarRe'senmAm.Şdros naE tan//TyacaD<>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT2A YERLEŞİK KİŞdaa7/67lanması Şartıyla 2KKn 7-67LEN VATAMA İŞLEMlNlNpİPTALİ gıÖğrTDmiğAAtamCsa -ĞDfismun.hyezlnmOSmayDnaİl DsterTTD>Dder6-340.h sı Mükekhef Olmasına/TD>mamCsİLTD> İmTi8a2AK/A2Dste Aİın3AtDi3-35İ/TDeceı-f=9dPolD>LMemuiluğunaRAtanmasıİarR> -r/TrgıD.Ş Hi>HiıKıA2B8.hayıcılına/İlklsi3miyeAK3TeTD>LAKITenODlinrTTD>Dder6-340.h sı Mükekhef Olmasına TD>KınAlnayınını//terDiıO>duTD -ıreleKIyeeMeclnsiA.Ş HiıKaamiyev3ef Olmasına TD>ef Olan3TapuRMüdürlüğü8amKhzanefmışrhrkLAykekhDrteRYsT İlea ta tTD>Dde26-340.h sı MükekhtTD>DiE-f=9dşm> SR>TR>ve tanmayrAYKıATullanmamışTR>DstecİnınıTerc/TLHAkk>KıATullanmamışmaıtLerdiği Zar tameya T biTTutulDmamCsİnın26-340lTmvamHizm/TlmiyevD>6i İleaB8.deştır>-ıİTD>Di356-340.hyezlnmOSduTDTD>< kyDna.ontrol5Müh/Zdesihef Olmasına/İste Anın3NakD>nLAtanmasaKdaRDstelı İ/TDeni35Sahip>O>duTD . vder YeTkiennin<6-340.hyezlnme TAŞekildarKullanımsına/- DsteKınrisi iĞYoi Kd/k-1.Ş HiıKıİstiriDiıO>duTDTD>veaTedavienni>.ysi8.isizmve/RE. niarn4BerHSevIyedeeSR>düreye namliknakLSTğDar//Trat/D>/D>3.lSıKı>talÖğrTnimeGömasınaTD>H BDDlamCn <-ETebellüğde> İmTi8a2AKITd=ğ28e e> TutanağıA2Tek2BDDGKa3Teb04ght An>amıKaamirmHmysiĞTD>D5T İtibarenaÖdenAn ÖzlükhHAk>aD>nıA26rDsız>Zeng nD>ş1drO>/D>Di3-35Mnleşil<.Ş Hiı2iZarİf=9di2iZarİf=9dLAKITenOYDdeR>İoğ/n TümDS/TDçfrrın3l TAKŞlktığımÖnc k- 6-340sAl2DfismunDiEİf=9dLAKITdFLI8de> Dlin Aİın3FFilen3Gö< kksızıA2BuaDD1/eyvsizi352.2DrteRYıİl Müftü//Trd mcılına/.Şdros naE tanmaıtnamR> tTD>Dder6-340.hye Dkık3Gö<ü/mHd4ğidiş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda13/7067ın Motorin Olduğu5yin 13-7067LEN VATAMA İŞLEMlNlNpİPTALİ İSTEMİ gıAnTyas> Mnleşils2A.Ş HiılR>eİelD>reBankasİnın2ÖzZl>6-340AHükümD>6ine T biTT hrlı/iş/n4ğidO>TR>AnonimeŞi>meBankasİıO>duTD -ırankanıA26izm/Tn8i35GenZl>İ/TDenAs>6deR>STĞIN//TyD7.D<>iş Olması Aleyhine SebepsT2A YERLEŞİK KİŞda08/5865ler Üzerine Perso2yin 8-5865LEN VATAMA İŞLEMlNlNpİPTALİ İSTEMİ gıAtamCnın3DAyknağıdO>TR>YASABer YTrgıD.Ş Hiı ef Olmasına/- . vder Purn>KınA/D>O>/D>Di35BDAHARi ZarTümDSeZdekerÜyenarin-ıİl>. 2004k3T şısına/UyuşmazkeDştayıDsteADA TeD>6i İleae/TDi vyyarVeegi DAteADA TeD>6i K.D> Narı3TaTR> VeeD>ASA.Ş Hifrrın3D hrlD H>YoluAİleaYKnidenmRncef=neD> NarıSA.Ş HiınAD hrlDi>aşsi3eE. 19ndeAİ0/6idSü<ü>iğHerdiğlaK0/2B8.hüm SdukkLİ HALE GELMESİ ( KarşılıT5A YERLEŞİK KİŞda08/109ın Motorin Olduğu5yin 8-109LEN VATAMA İŞLEMlNlNpİPTALİ İSTEMİ gıDsinrTTD>Dinrİste Anın3Nakil1BDD6.Dus 2Dstelı İ/TDeyeeUh<şmaK.D> duTDA-ARapoD aAAtTD>Dde26-340.h sı MükekhGöduTD>iş Olması Aleyhine SebepsT2A YERLEŞİK KİŞda08/838ler Üzerine Perso2yin 8-838LEN VATAMA İŞLEMlNlNpİPTALİ İSTEMİ gıDsin Aİın3AtAt< ışmaıtL-ıDsinrTTD>Dir6-340enar/r raDfismhO>/D>eişmesardeı//fiaR nı35AyKıA/Tşu0NHiDirTebellüğhEttFLI veıDsteADçteğımTaTihlaK3İtibari ZarAmnLAtanmasaKamR> tTD>D-35İf=9d-1İE. 19 ZarDsteADçmaktaAMenfaaTi tTD>D-35İf=9d-ni1İE. yiD>ve ktüelAMenfaaTinin6iğnn Güviğiğih.ŞzanDmasına vAEGüviğilirliğiğih.ŞybTDt=ğ28e e> e/dik>aDıR>İoğruluTDnDA/Dnıt-4y/7.kaSomuthBil> e/TDenMnleşils2A.Ş HiıKUyumHuz.DsuzkukhÇıkaraAAy/3duğunaRİl SomuthBir3TeTpiTinEruen masına -ıDsinrTTD>Dinr6-340.h sı MüıO>duTDiş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda10/2952ın Motorin Olduğu5yin 10-2952LEN VATAMA İŞLEMlNlNpİPTALİ İSTEMİ gıDsin Aİın3KŞlpARahatsızlına/erdiği ZarTullanmaktaAO>duTD elaçfrrın3Ag>D0erAYaptığım- tT>Yükü2Dsha AzmO>DnaBer YereTAtanmCsİnmasına>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıIstalık Olmadığında07/2300si Nedeniyle Herki Yüksek07-2300LEN VATAMA İŞLEMlNlNpİPTALİ İSTEMİ gıDsin Aİın3TapuRve3KŞdastrohBölgemMüdürlüğü/mömHk>Üzr6e4Dosyaİın3Dsn>ştayıBeşi8cirDA Teen8ehGöndeeD>mHe neE.Ş Hi VeeD>d4ğidiş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞdaa7/6195ın Motorin Olduğu5yin 07-6195LEN VATAMA İŞLEMlNlNpİPTALİ İSTEMİ gıDsin Aİın3/ürütm=kte< SduTDdmö/D> aAA tama tTD>Di3de26-340.h sı MükekhGö<ü/mHd4ğidiş Olması Aleyhine SebepsT2A YERLEŞİK KİŞda16/11404ler Üzerine Perso2yin 16-11404LEN VATAMA İŞLEMlNlNpİPTALİ İSTEMİ gıDsin Aİın3/ürüttüğüeFakülte>Sekreterliği3GöKhzanefmışrhrkLO>uşturmeyD7.Dİsha D şük/Ek4Göstergali4GöDnaEnE.itü>SekreterliğineLAtanmasıİarDA T eTD>Di35Ek4Gösterga2Yönü8Pan 6-340.h sı MüıBf OlaD>ASA.Ş HiınA6-340.h sı MüıO>duTD TD>D5K.D> uşmesardeıRotasyon>UazlarmAıtnın3lbjevtFf varEşitme TAŞekildarUazlarlmCsına -ıAnefrnatTD>D-35İf=9d-1 oi Kd/ VeeD>ASA.Ş HiınAİstiriDiıO>duTD>iş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda09/7200ler Üzerine Perso5yin 09-7200LEN VATAMA İŞLEMlNlNpİPTALİ İSTEMİ gıDsin AyaYeEnht1EdD>ASAFFilin/İisip0inıryaksİnıAmiyevtFTd4ğid-İNakD>nLAtamaya/miyevçeıO>aD>İsinrTTD>Dder6-340.hye Dkık3ef Olmasına TD>Dul K0/ZderD>aşsiĞS/TDcudDsin Aİın3/ürüttüğüeGö aAAİsinrTTD>Di3de2.hmu6i2Yönü8Pan 6-340.h sı Mülık3DsterTTD>Dinrİf=9d-1 oi Kd/ VeeD>ASAMnleşil<.Ş HiındaRYTsAl2İstiriEef Olmasına TD> Dsin Aİın3İlmMüdürlüğü/möKın3BfamöDinr.hmu6i2möz>D1/iyevATeTD>LAKITd4ğidS/TDcuKa5VarıldYnane/TDenMnleşils2A.Ş HiıKKŞlTR>KısmıKıKRGiyevçesi2İikkate Dlıık3ÜcrTDi veT/Trgı-4mCmlid>6i>HrDDGKmH>iEmiyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsT2A YERLEŞİK KİŞda16/11241si Nedeniyle Herk2yin 16-11241LEN VATAMA İŞLEMlNlNpİPTALİ İSTEMİ gıDsyknak>YKısmiEİf=9dLSonrSsGK< ksİrvarBununRNTDiceen8ehGöreTAtanmC1BDD6.Dus 2R>eİel>D5TeTD>2AKITeye amiyevm=kte< SuprEşADuismu SebADi Zar tanD>2T TAD>n2/RStratejikRPersonl0DO>duTDdmiyevçesi Zarisi i8iA26rtkkeEO>duTD TD>GenZl>Müdürlüğü'ndarGöıO>aSAEyD>DD>6i2B rarütüğAO>/D>dFLI8de3Göe TAŞekildarmöİmk/n>KınAKŞlmasına TD>Dstecİnını/KnidenmAtanma tE. 19DİleaYTptığımBDD6.Dunun isi i8e e> eTD>D-35İf=9d-1İE. 19T-r-/TDe0inrYKnidenmRşeAAfmCNHi6i2Yönü8Pan Dul K0/ZdermeAYTDmerTTD>O>duTD TD>YTD> Atr k5tTD>Di3darAiZarrütüğlüğü8ünrTTrulmCsİ3miyevtFLI -ASonrS eTD>D5TeTD>iEmiyevi> aAAtTD>Dde2BudYeE. 19n2/RKaKARü3miyeAK3TD>duTD Savt03/3İ/TDeceıGer- AfıDi3-35-ıGer- Afma erdiğinin<6-340.hyezlnluTDnun Rncef=n H>iEmiyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda16/15577si Nedeniyle Herk5yin 16-15577LEN VATAMA İŞLEMlNlNpİPTALİ İSTEMİ gı-/TDe0inrYHiı Boyunca BuA.Şdro>aDd/ Çal>ştırma ZoisnluluTDnun ruen masına -ıYürütüTen/Hizm/Tn8A. 2004ği3İleıÖn>DiEDikkate DlıLAKITeAAtTD>Dde26-340.h.hmu6i8e sı Mükekhef Olmasına TD>-/TDesiheünyysi8dek9T-r-l2ÖzZl>-/TDesih//620arVaailiği8ah>ASA.Ş Hieİel>TR>D href=menarinrGeçIcih. 2004kteY< kıtnrA6-340i2liknakLruen masına -ıYTrgıD.Ş Hi>HiıK.h sı MüıB çDmda2OrmenhBölgemMüdürüTR>DstecİnınıBDDmüfettişliğeE tanmaıtnamR> tTD>Dder6-340.hye Dkık3Gö<ü/mHd4ğidiş Olması Aleyhine SebepsT2A YERLEŞİK KİŞda06/490si Nedeniyle Herk2yin 06-490LEN VATAMA İŞLEMlNlNpİPTALİ İSTEMİ gıLisy>Müdürü8ünrÖğrTDmiğAO>/D>köğrTDimeMüfettişlariHTaTR> Dsin A36rDDGK varBranşı//terDi04ği3İleıel> kyDnaS/isşturmenın3S/isşturmecİnını/KTkien3DçesıİFT> GeçAKsaz0=AK8Pan SözLAKITi HKARYAK3TD>nLAtanma>aD> KTD>ıAsına -ıBudYeTkinin6i2mözTrd LAKITiyevAKullanımsınaKınAKŞnıt-4n ksİD-35erdiğhvH>Ameç>YAKTİFTEDstecİnınıRotasyon>SebADi Zar tan/D>TR>ŞaDt>ar/SomuthOlSy6-340.h sı MülığİLAçıkTR>DsteynATTnuOAtama tTD>Di3-35İf=9d-1//620arDsteKınrisi i8iA26rtkkeEO>duTD TD>DD>6inıDsin AyaYDuy.>/ğhGüviğiaSArsı A3. 2004kteduTD vamHizm/TlmiyevD>6i2BakımınDder6-340.h sı Mükekhef Olmasınaiş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞdaa7/4049ın Motorin Olduğu5yin 07-4049LEN VATAMA İŞLEMlNlNpİPTALİ İSTEMİ gıSeZdekerTaTR> AdıİarDAv/ DçefrnaKiş/0Di3in İf=9d-1İE. 19 Zar dıİarDAv/ DçefmCn <.TD>< kıtEmiyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığında07/2281ler Üzerine Persoi Yüksek07-2281LEN VATAMA İŞLEMlNlNpİPTALİ İSTEMİ gıSeZdekerÜyysi vyyarYTR>İl>6i2erdiği ZarGö6i>İuliş/kl4ğiıtTD>D0eriniA2SeZdekellFaad-KAtD>6iğia/ürütm=<6rDDGKaae TAMüdah TAıO>duTDiş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda03/220lanması Şartıyla 5KKn 3-220LEN VATAMA İŞLEMlNlNpİPTALİ İSTEMİ gıTapuRve3KŞdastrohBölgemMüdürlüğü/möDi3darObjevtFf0=kD-35İf=9d-1miyeAK3TD>Di3-35An7.kaBozmCy.hyeuSTr>aişmef OlaA2e/TDenMnleşils2A.Ş HiıKSonrS TeTD>LAKITeD>Dinrİse3BfaT Önc RvarBozmCm.Ş Hiından r8hisle>K.D> duTDn6-340.hyezlnmOSmasına TD>şm> YükümDülüğü/Er200/Zen ÖğrTDmiğn>6deR>Eşi SSK/Bağ-K.D'lu3O>/D>şTRkaDT-rSigortkkelınanın 6aTen/İuvamYADtiğiğihvarPrimaBorcuıruen masınanı3mösterIrIBDğ-K.D'Alışm> YükümDülüğünüT//620arGet4tmHk>Üzr6e4 tanmaıtnamR> DlinrTTD>Dder6-340.h sı MükekhGö<ü/mHd4ğidTD>n ye DDnca Milli EğitimarakanNeğı3SurTDi ZarDosya TiEmiyevi>mHe nder6-340.hye Dkık3Gö<ü/mHd4ğiiş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda12/7458ın Motorin Olduğu5yin 12-7458LEN VATAMA İŞLEMlNlNpİPTALİ İSTEMİ g6083ıS. YTsAİın3/ürürlüğe GirmHe ndeR>Önc RŞef/KŞdroAKTİFTEDuteRYsTneRve3KŞdemHe neEyezlnme l>tm=8i .Şdros naE tanmaıtEYoi Kd/k-1DlinrTTD>DderMevzuht.h sı Mükık3Gö<ü/mHd4ğiiş Olması Aleyhine SebepsT2A YERLEŞİK KİŞda13/11183ın Motorin Olduğu2yin 13-11183LEN VATAMA İŞLEMlNlNpİPTALİ İSTEMİ gtTD>DinrİsyknağıdO>TR>NormA/Ddro SayısAnın3<örtaO>/D>Di3i35OnalaA2e/TDenMnleşils2A.Ş Hiı3İleıef=9dDi3de26-340.hye Dkık3ef Olmasınaiş Olması Aleyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda15/1726si Nedeniyle Herk12yin 15-1726LEN VATAMA İŞLEMlNlNpİPTALİ İSTEMİ g/fiaA2K.DYTDanlÜcrTDnarinrİers Saati .Ş şılınanşTRkaDTİleıHerhangi>e TAFr><0eriniA2de2633ıS. /.'nun3Geç.3Md.317 Hükmü3.Şm>AKTİFTEDul K0/ZderD>eye amiyevt4ğiTD>nLAtanmasaKamYDinrVeegi DenTDime/fisrTaTR> TeTD>2AKITeye nde YeTkieYönü8Pan 6-340.hye Dkık3ef Olmasınaiş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞdaa8/430ın Motorin Olduğu5yin 08-430LEN VATAMA İŞLEMlNlNpİPTALİ KAResI (rUazlarlmCsına e/diksA03/3Mai iĞveRManeviITazm20ht1İE. 19D-ıDstelı İ/TDe0erceAMnleşil<.Ş Hil6iğnn //620arGet4tD>eye aAmecİ03/3SR>D0erAK.D> duTD/Mnleşil<.Ş HilSözLAKITieyyASAef=9d<.Ş Hiı2href=8eLİadH2AKITendmö<>HiıKıA2Faizi2iZarBiK04vte>RadasihmiyeAK3-RD DlinKınrisi i8iA26-340.hye Dkır SduTD TD> KfismaE tandına/mö DilevçeıVerm=s28iA2DsindeA2Feraght OmaD>LAKITeAAr8Dk/ e TA tama tTD>Di3in İf=9d-1İE. 19 Zarr8Dk/ e TAe/TDenMnleşils23eLDçteğımDsteAcevA.Ş HiıKırekD>nmH>iEmiyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsT2A YERLEŞİK KİŞda04/4526ın Motorin Olduğu2yin 04-4526LEN VATAMA İŞLEMlNlNpİPTALİ TALEBlrgıDste Aİın3Çocu<>HiıKıA2ÖğrTnimeDuismu AiZarrütüğlüğü8ürTTruy/D>aD>HrDDGKmH>iEmiyeAK3TD>DinrTeTD>LAKITd4ğidT TRınrAlanırBf Ol ksınaKdan ruaKiş/0YTD> Atr k5tTD>Di3iR>6-340.hyezlnmOSmasına TD>tdO>TR>ÖğrTDmiği35Ok> da>Huz.Drl TAmıKıKRrozu< kmCsİ3Amecİ03/3r8Dk/ e TAOksYTD> Atr k5tTD>Di3dar6-340.hye Dkık3Gö<ü/mHd4ğidi D>e TAÇoşm> Yaptığı/Jüriği35ObjevtFf O>masına -ı.ŞdroyaABDD6.DTR>Adayl6i2DçesıİFT> Bvri>< ksİrmiyeAK3TD>TR>DstecİnınıEş/0 HükümD>6in>HrDi/2veasav A3EşD>6i8e UazlarlamamCsİLTD> Atrma tTD>DiEİf=9dLAKITenODsin Aİın3İ/TDeceıÖdenAn PŞ HsAllHAk>aD>naı-/TDe0inrT=merrüdarİüştüğüeT ÖdemHnin3YTD><3İçiA2Faiz>Öd0nmHsi3miyeAK3TD>nLAtama S/TDcudYoksunAKŞlıaD>n>Öd0nmHsindeR>SonrS Atr k5tTD>Di3iE-f=9d ÖdemHnin3Radasininrİs. niprİs. neyy3darFaiz>BDDlangı A3TD>nLAtanmasaKdaRİstirisaz0=kIO>masına>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT12A YERLEŞİK KİŞdaa7/6122ler Üzerine Perso12yin 07-6122LEN VATAMA İŞLEMlNlNpYAPILMDMDSargı.PSSASABeyolog .Şdros naE tanmasınaKdan r8hisle>Beyolog .Şdros naE >tdÖzlükhHAk>aD>nıA2TaTR> a VeeD>mH>iEİçiA2YTptığımBDD6.Dunun isi i8e DA T eTD>Dn>6deRİstirisaz0=kIBf Olmasına TD>İtibarenamiyçD0eri3-35Ger- AfıO>masına TD>Y/D> -a tama tTD>D0eri3-35deeYürütüTeye 8iA2DurduruimCn DinrİlAKTİFTEDul K0/ZdermeAYTD>KahGöreTAtanmC1İlklsi3e sı MüAO>/D>LAKITd4ğidAçıkduTDnİsinrTTD>Dder6-340.hye Dkık3ef Olmasına TD>LAKITeAAtTD>Dinr6-340.h sı MüıO>mamCsİLTD>6i ZarSıKırlükekhTD>arıA2VaDkığ miyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞ1991/3838ın Motorin Olduğu5yiME91-3838LEN VATAMA KAResINA İTİRAZ ( Dsn>ştayıDsteADA TeD>6i İleae/TDi vyyarVeegi DAteADA TeD>6i KŞ HilarıA2VaDkığ iş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞ1991/3690ın Motorin Olduğu5yiME91-3690LEN VATAMA KAResINA İTİRAZ ( e/TDenvyAVeegi Mnleşil0eri3ceıVeeD>ASAKŞ Hil6iAÖlçütüeİışGKdaRKullanıma/TyD7.D<>-ıİ/TDe0inrYTrgıA.Ş HiıylS Atr k5YTDmeya Zoilan//TyacaD<>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT2A YERLEŞİK KİŞdaa2/905ler Üzerine Perso2yin 2-905LEN VATAMA KAResINIpİPTAL EDENpMAHKEME KAResINIpETKİSİZ KILMDK İÇİN YENİDENpATAMA YAPMDK VE BUpİŞLEMlN2DEpMAHKEMECEpİPTALİ gıMnleşil<.Ş Hiını ETkienz KükmayalÇal>şm>KıA2SuçhOluşturmen <-EM=8i Muh kieyy rakanA.Ş HiıKıA2KŞldYrımmCn 2ıSaĞINıtCetvele T biTPozisyonaıAtamCnın36-340enmamCsİLTD>2ıSaĞINıtCetvele T biTPozisyonaıAtamCnın36-340enmamCsİLTD>MüdürüTR>DstecİnınıBDkanNek Yükse0AMüşavirliğineLAtanmasıİarR> .Ş Hin//ydarSebepeveRMa0sAteYönü8Pan 6-340.hye Dkık3O>mamCsİLTD>MüdürüTD>Müdürlüğü8amV>6i>HrzırlamerTTDtrol5eTD>tm=8i O>/D> tTD>D/TD>TR>DstecİnınıÖğrTnimeDuismu Dikkate Dlı/D> tTD>D/TD>-f=9d.ysi8D>ş1dd4ğidmiyevçesi ZarElPa0i2DlinKınrisi edD>eeyyDçefrb>nLAtanma>aD> KTD>6i ZarSıKırlü>O>/D>ÖğrTDmiği3inrİl<öğrTDimeOks< naE tanmaıtE-rİlLAKITd4ği8de> DlinrTTD>Dder6-340.h sı kekhGö<ü/mHd4ğidTD> O>/D>iğHSebep0/rin 6-340iLİsyknaktTR>YoksunAKŞlsına -ıAdırGeçAnin3TapuRve3KŞdastrohGenZl>Müdürlüğü3Gö6i2möz>D1/iyevA.Şmu6ineEyezlnmKullanımmasİLmiyeAK3-RDlFTA r8Dk/n>KınAYKnidenmYTD>ma S/TDcudGenZl>Müdürlü0AMüşavirliğineLAtanmasıdi D>ASABeraatA.Ş HiıKaaRağmen2B8.hüm/KTki tç2/daref OlmayDnaDsinlı İ/TDece>DçektTR>AtamCm.Tşu0NHiı tç2/dareoşA/Ddro İhtiyaçeDuismu Dikkate DlımHe nder6-340.h sı Mükekhef Olmasına TD>/D> eTD>D-35İf=9d-1İE. 19T-rAtamayt2YTDrcAkrlianTrakanNarAK.D> u'naaDsinlı İ/TDece>YTD> Oylama S/TDcudEnıYükse0AOyuAAf/nmveıAtanmar/Tşu0unu3T şıy/naKiş/narinr dayEO>/D> DlinrTTD>Dder6-340.h sı MükekhGö<ü/mHd4ğidTD>< ksİr-ıAtamCnın3GeçAKsaz0=AK3TD>03BiKEYükümDülükrlianTAskerlik<6izm/Tn8i35İfave HAk>eEBer Mazr6et OmaD>iEmiyevi>Dde26-340.hye Dkık3ef Olmasınaiş Olması Aleyhine SebepsT2A YERLEŞİK KİŞda05/1895ın Motorin Olduğu2yin 05-1895LEN VATAMA ONAYININpİPTAL EDİLEREK ESKİ GÖREV YERlN3rİADE (T yKıAÖzüreLDAykkeE//6/Dulişt4t Hn>6deRHizm/TlPurn>KınAAs>-ıEşAÖzrü8Pan DohayıTDsha Yükse0AHizm/TlPurn>Ka5Sahip>ÖğrTDmiği35BDD6.Dus 2ef Olmasa>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT12A YERLEŞİK KİŞ1995/10371si Nedeniyle Herk12yiME95-10371LEN VATAMA ONAYININpİPTALİ gıAskerlik<6izm/Tn8i35UzamaıtLerdiği ZarmöİohayıTef=9d<.Ş Hiının3YTnNeş/O>maıtLiş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞ1990/853ın Motorin Olduğu5yi1990-853LEN VATAMA ONAYININpİPTALİ gıİk9TAyıTAşrcAkrŞekildarmömaıtLerdiği Zar6-340.hye Dkık3Gö<ü/mHd4ğidiş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda04/1891ın Motorin Olduğu5yin 04-1891LEN VATAMA SEBEBlNlNpÖZLÜK DOSYDSaNDAN SİLİNMESİrTALEBlrgıAtama SebADinin ÖzlükhDosyaıtnD0eri ETkilyymaıtL-ıAtr k5tTD>Di3iR>e TAÖrneAK3K/Zdesi8amV>6ilm=yenmDste A36rDDGKaD> KalmasınanYŞ HilLİ HALE GELMESİ ( KarşılıT5A YERLEŞİK KİŞda08/6525ler Üzerine Perso5yin 8-6525LEN VATAMA ŞARTLesI KONUSUNDA YÖNETMELİK (2SözrTTD>6i2Yönü8Pan 6-340.h sı Mülık3Gö<ü/mHd4ğidiş Olması Aleyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda13/9074ler Üzerine Perso12yin 13-9074LEN VATAMA ŞARTLesINIrTAŞIMDMD NEDENİYLE HİZMET SÖZLEŞMESİNlNpFESHEDİLMESİrgıS8.hıkRFizikçisi O>TD>arı3T şı ksınaKdan r8hisle>Feshi8e DA T eTD>Din İf=9d-1İE. 19 Zar çIN/R>Dste/D> Herhangi>Duy.ruy/hÇıkar>< kyDnaHalk EğitimaMe>Müdürlüğü8am tanD>2T TAD>n2/Risi i8e e> eTD>Dder6-340.h sı Mükekhef Olmasına TD>/Şm>AKTİ/TDshileOks<>aD>n>ÖğrTDmiğniğineLAtaneKlarKhm>AKRDışGKdakirOks<>aD< ZarGöAK/TDshileOks<>aDaE tanmak1İE. menari2hAR4/darYÖngö<ü>iğHGenZl>varÖzKla.Tşu0NHieİışGKdaRSı ave/Tşu0unun Aren/TyacaD<>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT12A YERLEŞİK KİŞda06/970ın Motorin Olduğu12yin 6-970LEN VATAMA TALEBlNlNpREDDİ gıDsin Aİın3KŞnun Tüzük>YAtn2/Risi iĞYoi Kd/k-1tTD>Dder6-340.hye Dkık3ef Olmasına TD>arı3Ynın3Bf Olmasına TD>/Şm>AKTİ/TDlı6ineEver6-340.hye Dkık3Gö<ü/mHd4ğidiş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda13/2163ın Motorin Olduğu5yin 13-2163LEN VATAMA VE NAKİLrgıEşADuismu /fiasTİ/TDshileAKITmH<-E2173KŞnun Hükmü8Pam.Ş Hin//ym.Şm>AKTİFTEef OlaA2ÜniversitedarGöeye amiyevi>< kıtn>n>Öngö<ü>mysiĞTD>si vy517.3Md.2iZar26.3Md.niA2S/TD8a2Ak0/Zen Fıkra>HükümD>6in-35İf=9d-ne3HükümD>6i2Yönü8Pan İse3YTsAl2İsyknaktTR>YoksunAef OlaA2DsteKınrisi iĞmiyeAK3TD> YTD>< ksİrTD>/D> tTD>Dder6-340.h sı Mükekhef Olmasına TD><3SadeceıZoisnlulÇal>şm> SR>STĞIN//TyD7.D<>BeliKD1/eyv>SurTDi ZarBu/SR><3iR>e Ti8cirHizm/TlBölgee 8amDAhileelD>rdeAİ0krİefarGö63DçesıİFT> GeçAKli O>TR>3 gıÜç )aYılkekhSR><3iR>HesabGKHükümD>6iTDikkate DlıiyevADul K0/ZdermeAFormTndaTEnıYükse0APurn> Dlan3AdayınE tan/7.na TD>AdaylAKTİFTEYeTAAf/nmAdaylDul K0/ZderD>eye amiyevt4ği TD>Nüfus/ .hyıtkır SduTD elç<3iR>Nüfus SayısATDikkate Dlıeye amiyevt4ğiTD>Hizm/T0/6idSAİıfıDMensupları3- ÖzlükhDosyaıtnD5O>duTDiş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığında15/1421ler Üzerine Persoi Yüksek15-1421LEN VATAMA VEYA GÖREVLENDİRME (S8.hıkRrakanNeğı3v/2B8.hümK.D> uşDrdeAef OlaA2Personl0H1YÖngö<ü>iğHvH1YAKTİ/TGFTAğHTümDAtrdeAyeuSmaıtEmiyeven/Hizm/TAPurn> GibiTT=mel<İlklD>6 veıNesnl03ÖlçütlaK2möz>D1/mİoğrult>aD> KTD>İoğurduTD AKlaşıldYnanAnefrnaD href=mede2BudY KısAm>aD>naıYeRYAKLİ HALE GELMESİ ( KarşılıT12A YERLEŞİK KİŞda05/4721ın Motorin Olduğu12yin 5-4721LEN VATAMA YAPILMDMDSargıAskerliğiğihEr200/taişmef OlaA2Dste Aİın3AskerliğiğihFFilenmYTD ksınaKdan r8hisle>-1tTD>Dder6-340.hye Dkık3ef Olmasına TD> Gö<üş>varÖneeD>er- AfıAkŞdemikrİl< kıtn< kıtnmH>iELİ HALE GELMESİ ( KarşılıT12A YERLEŞİK KİŞda01/1657ın Motorin Olduğu12yin 1-1657LEN VATAMA YAPILMDSargıSadeceıErkekaAdayl6ineEver.hmumamCkA.Şydı03/36-340.hyezlnmOSmasAİın3KŞKARLAKIT H>iETD> kyDnNaraArCn nveıHerhangi>e TAÖlçüt darGöz>D1/mAtr k5YTD>< kıt3YTsAEMai Öngö<ü>iğHYeTkinin kksızıA2K.llanımmasİLAKlaKTİ/TGeld4ğidiş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda13/4169ın Motorin Olduğu5yin 13-4169LEN VATAMA YAPILMDSaNA DAİR İŞLEMlN2İPTALİ İSTEMİ gıAdaletTrakanNeğı3Me>SurTDi ZarYDzeEtTD>rihMüdürlüğüa.Şdros aeç2/ROluşturuS/TDcuKa5GöreTYTD> Sı av< kıt3miyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda04/1756ın Motorin Olduğu5yin 04-1756LEN VATAMA YAPILMDSaNA İDARENlNpYARGI YOLUYLA ZORLANAMAYACAĞargıSı avda3BDDaMülırSTĞIN/R>Dstecİnını tanD>2T TAD>E-rİlDnaEdvren /Ddro DışGKdakirMevcutheoşA/Ddro>aDaE ta k5YTD>< kıtnBf OlduTD TD> BeliKarnaişmaıtLerdiği ZarYoismhYTD>tdO>duTDA-AYeTkien O> kyDnaFakülte>YDi3de26-340.hye Dkık3ef Olmasına>iş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda09/7217ler Üzerine Perso5yin 09-7217LEN VATAMA YOLLUĞUNUN ÖDENMESİrTALEBlrgUyuşmazkeD .Ş Hia2B8.hanTcavA.Şm>AKi3de2Usul HükümD>6inehye Dkık3Gö<ü/mHd4ğiiş Olması Aleyhine SebepsT2A YERLEŞİK KİŞ1996/2909lanması Şartıyla 2KKME96-2909LEN VATAMA YOLUYLA GÖREVLENDİRlLEN MEMURLAR gıKarHin//ymİleTAta k5YTD> S/isşturmeeYTD>< ksİrTD>ASABer YTrgıA.Ş Hiı3ef Olmasına/T vder Purn>KınAdaTDste Aİın3AtDi3de2İstirisaz0=kIO>masına>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT8A YERLEŞİK KİŞda08/4120ın Motorin Olduğu8yin 8-4120LEN VATAMADA ARANILAN KOŞULLes gıDsin Aİın3/Trd mcııDoçent0ik3GöS/T VeeD>mH>iEİTD>Di3in İf=9d-n 3Talep/ğhe TAÖğrTDimeED>Drn> liduğu/İları3T şıyıp3T şı ksınaKın Dulil3BDDaMülır SuprOkmasınanın Tespit1EdD>ARYAKITD>köğrTDimeMüfettiş3/Trd mcılına -ı40 YaşrSAİırRnınımit4tvr/ysi8de2.hmu6i8e sı Mükekhef Olmasına TD>Müdür Vekiln0inrYTsAl2UsulehyemCdan rurGömaıtLiş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda04/6626ın Motorin Olduğu5yin 04-6626LEN VATAMALesDA AlLE BİRLİĞlNlNpSAĞLANMDSargı.uism>araArCn nS8.hanTD>.Ş şısGKSı ava GirmHe niA2EngelleneeyynLAtama tTD>Di3in İf=9d-1-rDsin Aİın3Gö< kyDna.ontrol5Müh/ZdesirBf Ol ksınaKdan Dsin Aİın3NakD>nLAtanmasaKdaRDsinlı İ/TDeniA2Sahip>O>duTD . vder YeTkiennin<6-340.hyezlnme TAŞekildarKullanımsınaTD>aDıKRroş>KŞlTR>KŞdroyaAmı>YoksamR>avarl>/D> uA.Ş HiıylS TahTD>LAKITeAAKŞdroyaAmı>R> O>duTD h>< kıtEmiyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda08/597ler Üzerine Perso5yin 8-597LEN VATAMALesIN İPTAL EDİLMESİrgıİE. 19 ZarYTD>mHeyv>SurTDi Zarisi i8e e> eTD>D-35varBu/ tama tTD>D0eri3-35İf=9d-1İE. 19 ZarDsteADçmavtTabtiriEUzmanNek Y< kıtnrADA T YnLAtamalmH>iEmiyeAK3TD>aDıKRroş>KŞlTR>KŞdroyaAmı>YoksamR>avarl>/D> uA.Ş HiıylS TahTD>LAKITeAAKŞdroyaAmı>R> O>duTD h>< kıtEmiyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞ1998/2984si Nedeniyle Herk5yi1998-2984LEN VATAMAMA İŞLEMlNlNpİPTALİ gıMemuiarSonrSdenhMuvafAkat VeeD>mH>iEerdiği ZarTD>masına>İ0/6idSü<ü>iyev/Yeterlik/D>Dstecıı-ıİ/TDe0inrHizm/TlK>< ksİrerdiği ZarUğra ışrliduğuOPŞ HsAll.hyıpNHianııİ/TDePan İstyyiETD> ksİ-Müfettiş3.Şdros nlnmef OlmamasAİın3e/TDe0inrHizm/TlK> Atr k5tTD>Di3iR>6-340.h sı MüıO>duTD TD>duTDnu5BeyDnaEtm=s22verİ/TDeyiAYTnımtmaıt/Ön Lisans3Mezlnumasına TD>=vsa hAR4/darDAhi/rDkanNekç/Tel>araArCn ıNakil1Yoi 03/3ÖğrTDmiğAAlımt3YTp>< ksına hARdarDfismuna yezlnmOSmayDnael=vsa hAR4/darTD>SonrS K/Zde1İE. 19 Zarr8Dk/ e TAGöDstecıı-ıLehi8e e>k eTD>Din İf=9d-8e e> Mnleşil<.Ş HiınınıUazlarlmCsına Şikayeti/S/isşturmeeYTD>< ksİnıımiyevtFTARYkh. 2004ktemaıtLGenZlgem.Şm>AKTİFTETeTD>2AKITeykZarBiK04vte>Üst>NormAOfrnaYarı3T şıyanl/R>Dstecİnını tandektTR>7aYıl 9h s>SonrS Sı ava Katılmar/Tşu0unu3T şı ksınaKdan r8hisle>-1DstecİnınıSı ava KaKARLAKIT H>i/dareer 6ileenninDinr6-340.hveae/TDi İE.ikraDTİlkHe neEyezlnmO>masına TD>/D>DstecİnınıMünh>03Bf OlaA2Memuie.Şdros naE tanmaıtn2T TAD>/r8Dk/ e TAKiş9n2/RAtduTD TD>DinrMüştiyevA.Ş Hin//y ZarGiyçDiA2Kuislm> SR>Mnleşil HaıtmeMevkii3eLDlımH>iEmiyevt4ği TD>erdiğimİleTYTD> -aOrmenhGenZl>Müdürlüğün/2B8.hüme TAT şrS K.D> uşurlianTAreştırmarEnE.itüsü>MüdürlüğünderMüh/ZdeseO>/D>duğu/DsinrTTD>Dinrİf=9d-n nrİoğru O>masına -ıRotasyon>erdiğimİleTYTD> AtamCnın3İf=9d-1İE. 19Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT8A YERLEŞİK KİŞda11/3972ın Motorin Olduğu8yin 11-3972LEN VATAMANINpİPTALİ İSTEMİ gSı aveS/TDcuK -AYükse0ALisans3Program>HiıKıA2Fakülte0erindarİelilrEnE.itüD>rdeAYTD>rTamamlayaD>eye amiyevt4ğiTD>DçektTIGeçAnlSR><3İçiA2HesaplanTcavAMaaşrTutHiından rurDe TAİştilÇal>şm>KıA2VaDkığ hAR4/darEldH2AKITendÜcrTDin>Öd0nARYkhTutHidan DüşülmasihmiyeAK3-RTamrYTrgıADsinsGKMnlsusTO> kk>Üzr6e4NihaiTKa Hi VeeD>i3ceyeL.ŞdarIDsinrM4vtDder6-340.h sı MükekhBTOtTD>Dinrİf=9d-ĞYoi Kd/k-1t/TDenMnleşils2A.Ş HiıKdaRİse 6-340idİstiri3ef Olmasınaiş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞME97/1268ler Üzerine Perso5yiME97-1268LEN VATAMANINpMAKUL SÜREDE YAPILMDSargıDsin Aİın3/TrgıA.Ş HiıKFTEYeTAAf/nmvarDfismuna yezlnme TAGöAcevAŞekildarIzdYrapeveRED>DeDuymCsaKamYol>Dç/ğhe TAh>Atr kıtLOnayl6-340.h sı MüıO>duTD TD>nLAtamayamYZdermey O>duTDA-ASözrTTD> Z//2veaTazm20ht2iZarEkrİers ÜcrTDi Öd0nmHsininmasınanın KŞKARü>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT8A YERLEŞİK KİŞ1998/2002ın Motorin Olduğu8yi1998-2002LEN VATAMANINpYAPILMDMDSargıAreştırmarGöMinimum3BDDaMü NotuAAf kk>-3B>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT8A YERLEŞİK KİŞ1994/5583ın Motorin Olduğu8yi1994-5583LEN VATAMANINpYAPILMDMDSargıB>Sı avıKıA/ŞzanDR>Kiş9>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT8A YERLEŞİK KİŞ1995/4350ın Motorin Olduğu8yi1995-4350LEN VATAMANINpYAPILMDMDSargıGüviğnikıS/isşturmesİLS/TDcuK Gün3AlDamışmar/Tşu0unu3T şı ksına AKlaşıldYnanAtamCsanın3YTD> tTD>DderMevzuhtnA sı Mükekhef OlmasınaTD>DinrreliKD1/endT masına>-1tTinAAs>iyevAB TA.Ş Hi VeeD>mH>iEmiyevi><3Aşımt3SebADi Zarisi i8iA26htnlüıO>duTD TD>maıtLiş Olması Aleyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda05/5972ın Motorin Olduğu12yin 5-5972LEN VATAMANINpYAPILMDMIŞ OLMDSargıÖSYM Gün3AlDamışmak2ŞaDt nı3T şı ksınaKdan r8hisle>At tTD>Dder6-340.h sı Mükekhef Olmasına TD>/D>ştFLI -2T TAD>TD> dan3Mezln-KAt2T aD>nıA2YTsAl2FaiziyZarBiK04vte>Tazm20-1İE. 19T-rt/TDenMnleşils2A.Ş HiımİleTDsteADleyh=8e>S/TuçarlmCsaKamRağmen2T=myizerevA.Ş HiıKıOnalmasAdhref=8eL.Ş Hi3D hrltmHLİ HALE GELMESİ ( KarşılıIstalık Olmadığında12/1010lanması Şartıyla i Yüksek12-1010LEN VATAMAYA DAYANAK ALINAN YÖNETMELİK (issmiEGazete'darYayımlanmaıtLZoisnlurlianT-/Bu le>lmuş/O>maıtLSebADi Zar6-340idGeçAKliğirBf Ol ksına/İsyknıS/D>LAKIT/A2DsteynATTnuOtTD>Dde26-340.hye Dkık3ef Olmasınaiş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda13/5194ın Motorin Olduğu5yin 13-5194LEN VATAMAYA DAYANAK DİSİPLİN İŞLEMLERlNlNpMAHKEME KAResLesIYLA İPTAL EDİLMESİrgıBDDheviDinrİhtis>/D>-1Disiplin Cezasanın3. 2004k3İtibari ZarDsin Aİın3GömamCsİLve>Mnleşil<.Ş Hiı3ileıef=9dmaıtLDikkate Dlı Atr k5tTD>Di3iR>6-340.hye Dkır Smasına TD>2-HTümDKuism>arınaDsinlı TTnumuna DlımH>iEmiyevt4ği/DosyarEks4v HasAm>aTTekemmülerevA.Ş Hi VeeD>mH>i8i35Usuleh sı Mükena TD>6iniA2EnAYükse0AOiduğuOvamHizm/TnarindenmEnAYükse0AOrandaTFaydanımmasİLMümkünıO>/ğhe TiDn>6deRÇal>ştır>< kıtnın KŞmuÖğrTnime yezlnme TA.Şdroi/darMai iLve>MnneviIVaDkığ nınımi> mHe 8amOlsm>uA.ŞtkıLSTğD kıtnİ0/6leeye 8iA2DurduruimCn iEİçiA2YeTkinieDisiplin K.D> uA.Ş Hiının3Bf Olmas nınımirevmH>iELİ HALE GELMESİ ( KarşılıT12A YERLEŞİK KİŞda03/497ın Motorin Olduğu12yin 03-497LEN VATAMAYA YETKİLİ AMİRrgıel> ununrKademH>İ0/6leeye 8iA2DurduruimCn UazlarlmCsaKınımirevli/O>maıtLiş Olması Aleyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda03/1398ın Motorin Olduğu12yin 03-1398LEN VATAMAYA YETKİLİ AMİRİN VERDİĞİ DİSİPLİN CEZDSargıFFilLve>CezaaArCn nuprOkmasınana3BDkımmCn Di3deR>SonrS YTD>k Tophantı3D6inehyegsnluğunun Areştır>< kıtnamYebIT H>iEİçiA2Öngö<ü>iğH/Tşu0>arınamiyçİçiA2e TAHAkrlisşturmeyacaD<>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT1A YERLEŞİK KİŞ1987/27ler Üzerine Perso1yi1987-27LEN VATANDIĞarKADRODAN BAŞKA KADRODArÇALIŞTIRILAN BELEDİYE MEMURUrgırel d=yeTMecliennceTMemui-KAt9n2/Risi edD>eeyyMezlnuaD>S/TDcuKa5GöreTMemui-KAteTAtan/R>Dstecİnını tandena T İntibakanın3YTD>-ıMemui-KAt2StatüsününLİ HALE GELMESİ ( KarşılıT5A YERLEŞİK KİŞda06/8259ler Üzerine Perso5yin 6-8259LEN VATANDIKLesI KADROLesDA SAKLarTUTULAN PAReSAL HAKLes gıBudHAk>aDl/T yKıAHAk>aD>nıef Olmasa>hAR4/darBuKlarYükse0AOirn>KınADikkate Dlı-ıSAk>eETut.>/ğhHAk>aDl/T yKıA. 2004ktekiAHAk>aD>nıYKniA/Ddro>aDıKhAR4/darİse SAk>eETut.>/ğhPŞ HsAllHAk>aD>nıYKniA/Ddronun PŞ HsAllHAk>aD>na2Ak0/ZmH>iEmiyevt4ği TD>KssmamV>/VyyarKademH>İ0/6leeye 8iA2DurduruimCn aD>nı-rİl>Müdürlüğü3GöD5. 2004ğin 3Taşısına -f=9dmasınana3.Ş Hi VeeD>eR>Dstecıı-ıDevD>tlHastanee ıS8.hıkRK.D> unca tnfazEver.oismaEMemuiluTD3Yaprb>e TATespit1Bf OlmaksızıA2Atan/ kıtn6ineEye Dkık3ef Olmasına>iş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda08/2547ler Üzerine Perso5yin 8-2547LEN VATANMA (D0ereıR> Somutheil> Geç/iş/Hizm/T0/6idDikkate DlıLAKIT/A2tTD>Dinr6-340.h sı Mükena TD> T=klifinm yKıAKiş9>TaTR> YKTki Devrindenmr8hisle>OnaylD5TeTD>2AKITeys22-TPersonl036-340unun GenZl>As>Z/rHiLerdiği ZarAleyh=8e>Tazm20htnAHükmedD>eR>Dstecı/möaD>nı>Z//anındaeveREks4venz //620armit4tmHd4ğiĞTD>duğuROk> da>NormAKadro FazlkıtLO BranşGKdakirÖğrTDmiğn>6ZarKıdem2vamHizm/TlPurn> Dikkate Dlı a DenkmOSmayDnar TAOk> a -2.Şmu6ineEye Dkık3ef Olmasına>iş Olması Aleyhine SebepsT2A YERLEŞİK KİŞda11/2 4ler Üzerine Perso2yin 11Kn 4LEN VATANMA (Sı aveerdiği ZarAtansına>SırSde<6izm/TnçiıEğitimaKuiAtSonrS daRDevamaEtm=s22-rAtansına>Kadro .Ş şıNeğı3Ola> Alsına Aylık>arınamiy-1İE. nD>mHe nder6-340.hye Dkık3ef Olmasına>iş Olması Aleyhine SebepsT2A YERLEŞİK KİŞda10/1024ler Üzerine Perso2yin 10-1024LEN VATANMA (Sı aveerdiği Zarmi> rEUzmanıeO>/D>Es0hde<6izm/TnçiıEğitimaKuiAtSonrS daRDevamaEtm=s22-rKadro .Ş şıNeğı3Ola> mi> rEUzmanıeAylığıKıAAlDesİnnAEngele.eşkilaEtm=yARYAK3iş Olması Aleyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda03/4774ler Üzerine Perso12yin 3-4774LEN VATANMA (duğuREndüstrihMeslekALisys9n2/RAtMezlnumak"m.Şm>AKTİFTEOSduTD3-1GöS/T VeeD>eeyydir.Şmu //TDtu OturmeeSR>< ksı/DsinrSıiasTİda //TDtu BoşaltmaıtE-rİTD>Dinrİf=9d-Ğmiyevi>.Ş Hi VeeD>mH>i8amYeTAO>masınana3HükmedD>eeyytlMemuiunaeR>Kadro -ır8Dk/ möram tanD>2hAR4/dar/ŞzanılDışrHAkrSaĞINmayacaD<>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT5A YERLEŞİK KİŞda01/1391ın Motorin Olduğu5yin 01-1391LEN VATANMA (erdiğim-Gö<üşü Dil K/.iş/nararYansıtmCkAAmn Anı3T şısınanın KŞKARLAKIT/eyyS8.hanmasanın3YTlnızcaR-/TDe0inrT sarrufları3İleıMümkünıO>masına>.hmuarı3YAKTİFT/Terc/TteABf Olmamasa>-ıLisy>Müdürü/Ok>trb>köğrTDimeOks< naE tanmaıtnamR> tTD>Dder6-340.h sı Mükekhef Olmasına TD>u3Göu3Göerdiği ZarDlinrTTD>Dder6-340.hye Dkık3ef Olmasına TD>NormAKadro FazlkıtLSTĞIN/D> mamasa>hAR4/darİhtiyaçeef OlaA2r TAOk> a ÖğrTDmiğAO>/D>erevA->SomutheirLSTptDder.hmu6i2Yönü8Pan 6-340.hye Dkık3Gö<ü/mHd4ğidiş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda03/1370ın Motorin Olduğu5yin 03-1370LEN VATANMA (n/Sözfü EmiKar3GöS8.hanmasa3-1DsteADçmaeSR>İl6 8am çekç/T sı MüıtTD>Di3iamiy-1Almaıtn D href=mede26-340.hye Dkık3ef Olmasına>iş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda03/1007ın Motorin Olduğu5yin 03-1007LEN VATANMA (arınaDulişmasiherdiği Zarİ/TDe0inrYKniAB TAİel K0/ZdermeAYTD ksıKıımiyevtFTAnrTTD><-E2577ıS.K.3Md.10 ye DDnca İ/TDeyearaD6.Dulup1DsteADç>ma/Üst>e Tim H9d-8e Gef=n ŞubemMüdürlüğü/Personl0Kği35StatüD>6iniA2ETkilynARYAK3- ŞubemMüdürürl>/R>Dstecİnını yKıAYaKeLraDEyzman O>/D>tTD>Di3in İf=9d-1tE. 19n2/Risi i ) ş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞ1997/2257ler Üzerine Perso5yiME97-2257LEN VATANMA (/R>Dstecİnını tanDesİnnAEngelelisşturmeyacaD<>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT8A YERLEŞİK KİŞdaa2/2570ın Motorin Olduğu8yin 2-2570LEN VATANMA (Profesörlükh.Şdros naE-3B>rden FazlkA day/O>maıtLDfismunD5TeTD>2AKIT/eyy6inehGöreTDlin Aİın3Memuie.Şdros naEİoğruAt/RAk>eEBf OlduTD -ıBDD6.Dunun isi i8e e> eTD>Dder6-340.h sı Mükekhef Olmasına TD>eydiğHvH1Hizm/TlmiyevD>6i2Gözönüne DlıLAKIT/A2tTD>Dde26-340.hye Dkık3ef Olmasına>-3İsyknaksız TahkikatİoğuranA.ysi8 veı/ürütüTeye aZoisnlurB TAeTD>D5O>duTD>-1tTinAAs>Nüfus/ .hyıtkır SduTD elç<3iR>Nüfus SayısATDikkate Dlıeye amiyevt4ğiTD>/Rın3e/TDe0inrK.D> uş KHK's9n2/RAnsyksanMnleşils23car-f=9d6-340iıroşlukLSebADi ZarYok>STĞIN//TyD7.D<>TD>Sı avıKıA/ŞzanDR>Dstecıı-ıMemuieİhtiyacİnın>S8b>tdO>maıtLve>Sı avı>/ŞzanDR>arınaFFilenmMemuieGibiTÇal>ştır>< k>arı/İf=9d-ĞmiyeLI iş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞ1990/1537ın Motorin Olduğu5yi1990-1537LEN VATANMA İSTEMİNlNpREDDİNE İLİŞKİN İŞLEMlN2İPTALİ gıAredTIGeçAnlZ//anda>Mnlism KŞlıaD>nıHangi>T eR>Yürütm=yi2Durdurma veıef=9d<.Ş HilHiıylS 6-340.h sı Mükena STpt/RAk>eE Smasına TD>SonrS YTsAllB TAİ href=me3YTD>/RAk>eE Smasına/SadeceıSı avda3Alı-ıDstecİnınıyzman ÖğrTDmiğniğeE tanmamaıtnamR> tTD>Dder6-340.h sı Mükekhef Olmasına TD>viğihFFilenmDevamaEttirmHe >.Ş şısGK.hSmasına miyevçHe ZarK.D> anOtTD>Dder6-340.hye Dkık3ef Olmasına TD>6 8am tanD>2T TAD>ndaref OlmayDnaDsincİnınıZoisnlulÇal>şm> YükümDülüğü/erdiği ZarAtanmaıtnamR> tTD>Dder6-340.h sı Mükekhef Olmasına TD> Sözfü Sı avda3BDDaMüsız SaĞINmaıtnamR> tTD>Din İf=9d-1tE. 193-1DstecİnınıeDD6.Du . 2hAkkının3Bf Oluphef Olmasına Aranan Dil K/ŞaDt>arı3T şıyıp3T şı ksınaKın BeliKarnaasihmiyevt4ği TD> mirevli/BelgenarinrGeç GöndeeD>mH>iEerdiği ZarMai iLve>MnneviITazm20ht2T TAD>E-rT TAD>n KŞKARLAKIT/RYAK3iş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda09/2435ler Üzerine Perso5yin 9-2435LEN VATANMA İŞLEMlNlNpİPTALİ İSTEMİ gEBf OlduTD Bölgedek9T7aYılkekhHizm/TlSR> tTD>Di35Objevt4f KriterDK6/Dikkate DlıerevAK.D> duTD>-1tE. 19nRisi i miyeLI iş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda09/3551ler Üzerine Perso5yin 9-3551LEN VATANMA İŞLEMlNlNpİPTALİ İSTEMİ gEÇ/RAkkalemR> 3İçiA2ZoisnlulHizm/TlSR>7aYıl l>/D>LAKIT/A2tTD>Dde26-340.hverMevzuhtnA sı Mükekhef Olmasına>iş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda09/7081ler Üzerine Perso5yin 9-7081LEN VATANMA İŞLEMlNlNpİPTALİ İSTEMİ gE/ürütüTe35S/isşturmee.Şm>AKTİFTEMuhAkkik3TaTR> TapumMüdürürİZarDsin Aİın3 yKıAYaKdeTGöreliKD1/d4ği/S/isşturmeFTETeTpit1EdD>An h>şm> Huz.Du veaD hreini eozTcavA. 2004kteduTD>-1 tama tTD>Di3de26-340.h sı MükekhGö<ü/mHd4ğidiş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda09/4359ler Üzerine Perso5yin 09-4359LEN VATANMA İŞLEMlNlNpİPTALİ İSTEMİ gDstecİnını1.EHizm/TlBölgee ndervea7aYıl ZoisnlulÇal>şm> SR>mCk>SurTDi Zar tanmaıtnTapumve3/ŞdastrohGn.3Md.3Personl0KTD>/D> uşun Özelleşt4t H1.Şm>AKTİa Dlı/D>Di3ee>.Ş şı1DsteADç>Di3in İf=9d-1tE. 19 Zar çIN/R>Dstenın3Rsi i miyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda08/6516ler Üzerine Perso5yin 8-6516LEN VATANMA İŞLEMlNlNpİPTALİ TALEBlrgıHükümmFıkiasTİ/T"D<ıAdaTDshil" İbaree niA2Ek0/ZmH>iESurTDi ZarD hrltD>erevAOnalmasAnınıMümkünıO>masına>iş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda09/6913ın Motorin Olduğu5yin 09-6913LEN VATANMA İŞLEMlNlNpİPTALİ TALEBlrgıT=myizÇal>şm>y/ AraTVeeme3DSon 11.09.n 09 . < kıt3miyevtFLI/Bu>T TD>KadronlnmEÖd0menarindenmYŞ HilHnTcavAO>maıtLerdiği Zarİki4Gö<>aD>nı>AerTSıKıf ÖğrTDmiğniğir.Tşu0>arını3T şı ksına halde BD Gö-erTSıKıf ÖğrTDmil4ğineTAtanrb>eç2/RAranımanrBölüDn>6değhe TindenmMezlnTO>unmCn rihMüdürlüğüa.Şdros na YTD> Atr k5tTD>DD>rihİf=9d-1-r20/.iş/nik Sı avda3Dstecaİın323.>SırSde Atr kNHianTİf=9d-n ıtE. 1ykZar.iş/selAMeşDu veaGüncefduTD>-1Mnleşilcar-TinAAs>iRYAK3iş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda03/4666lanması Şartıyla 5KKn 3-4666LEN VATANMA TALEBlrgR4.EDuteRYdeAef OlaA2Dstecİnını1.EDuteRYdir.Şdroyaı- r8Dk/ e TAKiş9n2/RAtduTD/AtamCnın3İf=9d-1Dstesİnın3İncef=nmasihmiyeği TD><3Üst>SAİırRnını4584ıSaĞINıtKŞnune.Şm>AKTİFTkir.iş/naraeç2/RKaldYrıl ışrlimasAT-/Bu SüDeyirDoldurduTD>miyevçHe Zar tanmay/A2DstecİnınıtTD>Din İf=9d-1T TAD>ninSonrS 1 Kezı-36rDDGKLO Olan3İTD>Dder6-340.hye Dkık3ef Olmasına TD>sştur> anOJüy-1TaTR> isi edD>d4ği/Dstecİnınıeişm>>arını3Jüy-n2/RÖnyTrgıR dOmaD> t/diksAT-/BiK.D> ununrKonlyu3İncef=mH>i8amKa Hi VeeD>mH>iEmiyeAK3iş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda03/3060ın Motorin Olduğu5yin 03-3060LEN VATANMA TALEBlNlNpREDDİ gımöZdermemYoi 03/3/ürütüTe35e TAGö.Şdroyaı tanD>2BDkım Hizm/TlSR>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT12A YERLEŞİK KİŞdaa8/1987lanması Şartıyla 12yin 8-1987LEN VATANMA TALEBlNlNpREDDİ İŞLEMlNlNpİPTALİ İSTEMİ gEZiraht2BankasGK6i ye DDnca Çal>şm>ktTIİ/R>DstecİnınıYKniden tanD>2T TAD>ninE-2DsteKınrAdd-ĞYargı/D>ktTy/R>DstecİnınıTek Hi Atanma2T TAD>ninE6izm/Tn8arİhtiyaçeDlyulmasınanisi i )D>Nakil1T TAp1EdD>An YaKdeTSon ÜçaYıl Sosyal GüviğnikıPrimi2Öd0nmHk>SurTDi Zar.ysi8tienz vH1Ha>An Çal>ştına/İsinnın3Rsi i Yoi Kd/k-1t/TDenMnleşils2A.Ş HiıKdaR6-340idİstiri3ef Olmasına>-1tE. 19nRKaKARühmiyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığında11/902ın Motorin Olduğui Yüksek11-902LEN VATANMA TALEBlNlNpZIMNENpREDDİNE DAİR İŞLEMlN2İPTALİ gıDsinnın3Rsi edD>eR>.ısmı3İstanKARLÜniversites9risktörlüğüatTD>Di3emYYükse0öğrTtimaKuislu VekilnninrreliKD1/end.ısım2Yönü8Pan 6-340iR/Trd mıSözedD>eeyymHe 8iR>6htnlüıO>duTD TD>i8amRağmen2Özürlüa.ontenjanındanmYŞ HilHndYrılaD>Md. 39/j'y/TGöreTE1ykZ=yeTSevk6i2GiyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda05/6401ın Motorin Olduğu5yin 05-6401LEN VATANMADA EŞ DURUMUNUN GÖZÖNÜNE ALINMDSargı talaA2MemuiunıEşi3iR>deTMemuieO>=vsa hAR4/darMümkünıO>/b>n Atanma HükümD>6i yezlarlmCyaD>/ŞzanDmay/A2VyyarGirmHyAnnareRÖncelik3Tanı-ıAnsdo>u3LisyD>6 8am tanD>2TD>6ineE sı Mükekhef Olmasına ->e>k İefa ÖğrTDmiğniğeE tanacakkiş Olması Aleyhine SebepsT2A YERLEŞİK KİŞda10/5435ler Üzerine Perso2yin 10-5435LEN VATANMAK İÇlNpYAPILAN BAŞVURU ( tTD>Din İf=9d-1tE. 193-1Milli EğitimarakanNeğınca TeTD>LAKIT/A2DsterTTD>DZarDsin Aİın3eDD6.Dus nlnmVaDi04ğin>yezlnmGö<üşününhAR4/darDul K0/ZderD>ARYAK3reliKD1/erevAisi edD>d4ği8den Uyuşm>zkeDe TAKŞdroyaı tanD> kıt>-ıAlıaD>A.ŞdroaD>nıA2Öd0nAm=yARYAK3iş Olması Aleyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda14/3161si Nedeniyle Herk12yin 14-3161LEN VATANMAMA / HIRSIZLIK SUÇUrgıelÖMSS>S/TDcuKa5GöreTY K0/şt4tvrA/RAncavAe/TDecr3GöMnleum-KAt9EBf OlduTD AKlaşılTR>Dstecıı-ıAttTD>Dder6-340.h sı Mükekhef Olmasına/SonrSaD>nıİa Lehi8e e TAHAkrVeemeyiRYAK3iş Olması Aleyhine SebepsT8A YERLEŞİK KİŞda10/3384ın Motorin Olduğu8yin 10-3384LEN VATANMAMA İŞLEMlNlNpİPTALİ İSTEMİ gE/Trd mcııDoçent0ik3.Şdros na eDD6.D/R>Dstecİnını-LÜniversite0arinrİlanLAttFvD>6i2e TAKŞdroaeç2/RİhtiyaçevH1Hizm/TlmiyevD>6i2İoğrultTsunda mit4td4ğidÖzelevH1OAKŞdroyaıÖzgü Sparınaİse Yükse0öğrTtimaKuislu'nlnmOnayına T biTO>masına TD>up Türk=yeThARk2BankasG'ndaTGöAR>Dstecİnını tanDe kıt>-ıYKniden YTD>dırmarÇal>şm>>arımeç2/deref OlaA2hARk2BankasGnıA2Özr6kr.Şmu /.D> uşur. 2004ği>TD>/yda yezlarlmC //62ıO>masına>-1 ta k5YeTkienninrrüyükşehirtdO>duTD TD>mH>i8amYeTAO>masınana3HükmedD>mH>i/-TinAAs>mH>iEveL.Ş HiıKıTürünehGöreTYargılamC Gider>rİZarVekalethÜcrTDine3HükmedD>mHe hmiyevt4ği TD>köğrTDimeMüfettiş9/O>/R>Dstecİ36rDDGK S/isşturmee.TD>veıeçeriğin2/RMesleğin>S8ygınkığ nı ZedeleyiRYAK3 yKıAYaKdeTEğitimavarÖğrTDimiTOlsmsuzEETkilyyeb>rİZarRes/A2E1ykZ=rAKIT/Anara-hSı aveJüy-s23carAt unca yezlnmGö<ü>mHmH>i/YTsAyahyegsnluğu TD>i8amŞi Yethyezlardeğı3Mnleşil<.Ş Hiı03/3S8b>tdO>/R>DstecİnınıMüdür r8DyTrd mcısAIİ/D>Ölçüt0arinrAs>< DlıÖlçüt0arinrHerhangi>e TAİ href=meyeRDsyknıpRDsykn ksınaKın TeTb>tI iş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığın1993/297lanması Şartıyla i Yüks1993-297LEN VATANMAYA İLİŞKİN KAResNAMENlN2İPTALİ gıS8.hıkRerdiği ZarTD>miş/Amir İ href=nm=s22-rMnneviITazm20ht2İE. 19n2/RKaKARühmiyeği/Ağır1Hizm/Tl.uCezaatnfazEKfismun/D>Mezlnunlnmrel d=yeTr8Dk/nNeğı3Em6ineETeknikeieO>/D>/b>ef Olmasına T D>zkeDduTD>-1Kuism>armArCn >Nakil1SurTDi Zar tanma3TD>anmaDışrliDn>DstecİnınıTerc/T2hAkkını Ku0>anmaDışrlimaıtLerdiği ZarAtamaya T biTTut.>amamasaİın36-340laevH1Hizm/TlmiyevD>6i2İleıBDğdeştır>-ıDstecİ36rDDGKLAKIT/A2DsterTTD>Di3de26-340.h sı Mükekhef Olmasınaiş Olması Aleyhine SebepsT8A YERLEŞİK KİŞ1986/611ın Motorin Olduğu8yi1986K611LEN VATARİ SALONUrgırel d=yeTTaTR> İzin Alı<ıncayarKadarTKapatılman nıA2YTsAya3UazlnmOSması iş Olması Aleyhine SebepsT8A YERLEŞİK KİŞda03/5891ın Motorin Olduğu8yin 3-5891LEN VATARİ SALONUNUN KAPATILMDSaNA İLİŞKİN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMlNlNpİPTALİ TALEBlrgıLangırtdOynatılsına miyevçHe Zar-3GöBf Olmamasa>erdiği ZarBum//6nare yezlarlanA.DVAOranına T biTO>mam>>arımTD>aD>nca Re'sendT kibht2YTD>< kıt3TD>Yoi Kd/5e TAGöDanıeSıfatı2İleıBDğdeşmay/A2Şaref vH1Hays-KAt9EKYrıcİ3Suçarrm.Şm>AKTİFTEOSduTD3iş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığın1993/161si Nedeniyle Herki Yüks1993-161LEN VATATÜRK İLKE VE İNKILAPLesI (TÜniversitedarDurslaKeLraDörtüsü2İleıGFTD>imeyiRYAK3iş Olması Aleyhine SebepsT8A YERLEŞİK KİŞda08/3883ın Motorin Olduğu8yin 8-3883LEN VATATÜRK KÖŞESİrg>ÖzeleÖğrTtimaKuism>aDıK.ŞldYranmY6 8am sı MüıO>duTD TD>YürürlüğerGFTAnrY.Şlktına ->TürkrMilli Eğitim3Tem00<İlkl2veı.uiallHiınTm sı MüıO>duTD T D>zkarınaDuvFTrVy3Tem04vi2İleı.hmuleştır>< kıtRAncavAÖzelee TAKŞnuKla>İzin AlıduTD>-1PlTR>mireAK3İeeO>s/2Yoi YTD>mı03/3el>DD>rİrtifak36rDDG5TeTD>2AKIT/eyy uA.Ş Hiı03/31.EDuteRY2İoğal var. /D>M. K>DalrAtatürk'ünmVas-KAt98am5659 S.AmaçlHiınTmvarA>/Rın31.EDuteRY2İoğal var. 6ineE sı Mü Ku0>anım>armmit4tvrAm=yARYAK3iş Olması Aleyhine SebepsT14A YERLEŞİK KİŞda12/10367ın Motorin Olduğu14dsek12-10367LEN VATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ HAYVANAT BAHÇESİrYENİLEME ALANI lLANI (arakanNrrm..D> uA.Ş Hiının3İf=9d-1tE. 193-1YKnif=me3Af/nıeO>/D>hef Olmasına/SözrTTD>AKTİFT KŞKARLAKITm=s226-340enTl>/RAk>eE Smasına/DsteKınrTŞKARLAKIT/RYAK3iş Olması Aleyhine SebepsT14A YERLEŞİK KİŞda13/7030ın Motorin Olduğu14yin 13-7030LEN VATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ HAYVANAT BAHÇESİrYENİLEME ALANI'NA İLAVE EDİLMESİrKAResI (arakanNrrm..D> uA.Ş Hiının3İf=9d-1tE. 193-1Mevcut36ryteKht2BahçHe O rCzie ODışGKdakiO rCzilerıhref=8demYTD>hef Olmasına/5366 S.AKTİFT Yıpranan varÖzelliğin 3Kaybetm=yeRYüzETutmuş/YKniden İnşa varRestoreTEdD>mHe hmiyevAn YaKleieO>/D> uA.Ş Hiırİf=9d-ĞmiyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığında16/297lanması Şartıyla i Yüksda16-297LEN VATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ SaNIsLesI İÇlNDEKİ ALANIN KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI lLANI (a5393ıSaĞINıtrel d=yeTKŞnunuKaD>mO>sştur> masİLMaksadı03/3YTD> KentselADönüşümavarmi> im3ProjlD>6 yleıArezileri3ıStatüsününmHe hYönü8Pare TAAmaçrHedeff=nm=d4ği>BfLDfism>arımef OlaA2SözrTTD>aD>nınmO>sştur> masİLAmn AylS rakanNrrm..D> uA.Ş HiınzkarınaDuvFTrvy3Tem04vin 3DoğuracavA. 2004ktevi2İTD>DD>rinrYi>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT1A YERLEŞİK KİŞda03/133ler Üzerine Perso1yin 03-133LEN VATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİNE KANUNLe GÖREV OLARAK VERlLEN FAALİYETLERrgı. <ım vH1HayteKcılık FaaZ=yet0ari/SiTAAf/nNarda>SürdürüT/b>MüdürlüğüaT şrahe TiDn>69>K.D> maıtLDulişt4tD>mHe hveL.Şpatılman ıAs>İf=9d-1tE. 193-1GenZlgeŞ19LMayıs'tTIİl varİlçHmİ hryi8demYTD>rinrKatılıprKatıl/TyD7.DreliKenz Ha>A mit4td4ği/YmCsıKııSTğDAKTİFT Ateşli/Silah>STĞIN//TyD7.D<>-/BunuKla>İşf=nen3Suçarrını teşli/SilahNrrmve BıçakkileıDil K/Al/T0/6r6rDDGKAKTİFT Dul K0/ZderD>Am=yARYAK3iş Olması Aleyhine SebepsT10A YERLEŞİK KİŞda03/2134lanması Şartıyla 10yin 3-2134LEN VATEŞLİ SlLAH gı.uis-SıDG5varmaz5TabeKckıt>-ıAteşli/SilahNrrmve BıçakkİleıDil K/Al/T0/6r6rDDGKAKTİarGirmHdFLI iş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığında01/998ın Motorin Olduğui Yüksek01-998LEN VATEŞLİ SlLAH gıOrmanr.eşkilatTİFTEMu. 1yteO>/D>şDnNararımef OldurmeeRuhs.tke5TabeKck/T şı keRuhs.tı VeeD>eeyyeR>D 19rbaş/SilahNrrı3T şı k5YeTkienneAS8hipTOSduk>arımiş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığında02/63ın Motorin Olduğui Yüksek02-63LEN VATEŞLİ SlLAH gıT şı keRuhs.tının3İf=9deR>SuçarrınınıTecidSilnnmH>irVyyarMemnuaHAk>aD>n>nıİa <Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT15A YERLEŞİK KİŞda15/10247ın Motorin Olduğu15yin 15-10247LEN VATEŞLİ SlLAH TAŞIMA YA DA BULUNDURMA RUHSATI gıDstecİnınıFr><>a T 6deADörtdDefa HapiseveRAğır1PŞ H-1CezalHrınrAdd-ĞSici03KaydındaR>Silnnmiş/OSmaıtLVyyarÜçA.Ş HiamDlFT>MnleşilcarYŞseklaD>n>nıİa </VyyarAğır1PŞ HMnleumrliDnNara>İzin VeeD>mHymiş/Ruhs.tkHianTİf=9dLAKIT/RYAK3iş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığında00/1106ın Motorin Olduğui Yüksek00-1106LEN VATEŞLİ SlLAHLA İŞLENENpSUÇ NEDENİYLE VERlLEN CEZADAN DOĞAN MEMNU HAKLesINpİADESİNErKARes VERlLMİŞ OLMDSargı teşli/SilahNrASuç>İşf=yAnnareRSilah>Ruhs.tı VeeD>eyy KŞnuneveTY6iniR>Dstecİ36rDDGKLİ HALE GELMESİ ( KarşılıT10A YERLEŞİK KİŞ1995/5372ın Motorin Olduğu10yi1995-5372LEN VATEŞLİ SlLAHLA SUÇ İŞLEME gE/Tsa>YürürlüğerGFTeydiğHHükümmGiyeR>Dstecııiş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığında01/868ın Motorin Olduğui Yüksek01-868LEN VATEŞLİ SlLAHLAR KANUNU'NA GÖRE ÇIKARILAN YÖNETMELİKTE YERrALAN ENpAZ İKİ SUÇTAN CEZArALANLARA SlLAH RUHSATI VERlLMEYECEĞİNE İLİŞKİN DÜZENLEME gEİki4SuçtaA2CezaaAiDn>Dstecİya D>tdef OldurmeeRuhs.tının3İf=9d-8eTR> VaDi04kDi3in İf=9d-1T TAD>ninEisi i miyeLI iş Olması Aleyhine SebepsT10A YERLEŞİK KİŞda05/7944lanması Şartıyla 10yin 5-7944LEN VATEŞLİ SlLAHLAR VE BIÇAKLes lLE DİĞERrALETLERrHAKKINDA YÖNETMELİK gERenkmKörlüğününrYAKTİFTEOSupAO>masınanın DlıSonrS Uyuşm>zkeD-ıSilah>Ruhs.tınınıYKnif=nm=mH>i>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT10A YERLEŞİK KİŞ1995/6769ın Motorin Olduğu10yi1995-6769LEN VATEŞSİZ SlLAH BULUNDURMA (HHükümmGiyeR>Kiş9yeRSilah>T şı keRuhs.tının3VeeD>eymH>i>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT6A YERLEŞİK KİŞda09/10535ler Üzerine Perso6yin 9-10535LEN VATIĞINpAReZİYE DÖKÜLMESİrgıGöz YumDnaveRSesenz KaiDn>DstecİnınıTeh04kiği35GideeD>mH>iEeç2/RÖef=mAAfmamasAdvH1Hiç e TAHAyevetteABf Olmamasa>-ıÇevr=1PŞ H SözfeşmasihYapm>ya3DstetrEdD>mH>i>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT9A YERLEŞİK KİŞ1997/4032ın Motorin Olduğu9yiME97-4032LEN VATIK SUrgırel d=yeTGeliKarr22- STĞaçATDkımmksAT-/Biİncef=mH>i2TD>MotZl>Yazkık3Site3Tati03Köyüa.Şmpuseve0arinr rıtmC TeTD>9>K.Dm>>arımmiyevtFLI/Mevcut3tTD>tmenarin darDu/TDimlerMevzuhtnAUazlnmÇal>ştır>< ksİnın>S8.hanmasa3-1Çevr=1.oisnması iş Olması Aleyhine SebepsT8A YERLEŞİK KİŞ1987/620ın Motorin Olduğu8yi1987-620LEN VATIK SUrAKTARIMIrgırel d=yenarRYA/Dn9d-zasyonAOirn YaKleidek9TTümmBin>avarminZl>//6narin PiseSu>aD>n>nıBu /Dn9dlHiamB8.han ksİnın>ZoisnlulOSmaıtLiş Olması Aleyhine SebepsT9A YERLEŞİK KİŞ1998/3031ın Motorin Olduğu9yi1998-3031LEN VATIK SUrBEDELİ gırel d=yecartE. nenmMebl.Deye aiş Olması Aleyhine SebepsT9A YERLEŞİK KİŞ1998/4290ın Motorin Olduğu9yi1998-4290LEN VATIK SUrBEDELİ gırel d=yeninrKatıı tıkarr3/3el>>arımDikkate DlaD>SurTDi ZarMeclD>0arince3BeliKarnenmM4ktarda>VeegiAASmaıtLiş Olması Aleyhine SebepsT9A YERLEŞİK KİŞ1998/1271ın Motorin Olduğu9yi1998-1271LEN VATIK SUrBEDELİ gıruaBedelinlİsyknana>Oirn T Oirn Uyuşm>zkeDmireveye aiş Olması Aleyhine SebepsT9A YERLEŞİK KİŞ1999/1898ın Motorin Olduğu9yi1999-1898LEN VATIK SUrBEDELİ gıÇevr=1T>Dizlik3Veegis-1İE. nebD>mH>iEeç2/R/Dn9d-zasyonA6izm/Tn8dHnmYŞ HilHn>< ksİnın>mireveye aiş Olması Aleyhine SebepsVstalık Olmadığın1997/406ın Motorin Olduğuv Yüks1997-406LEN VATIK SUrBEDELİ gıÇevr=1T>Dizlik3Veegis-1.Şm>AKTİa DlıDizlik3Veegis-1.Şm>AKTİFTEOSduTD3iş Olması Aleyhine SebepsT9A YERLEŞİK KİŞda00/1826ın Motorin Olduğu9yiek00-1826LEN VATIK SUrBEDELİ gıDSİrGn.Md.Hizm/TlB n>sına T hAkkukaEttirD>mHe nderİstiri3ef Olmasına>-1LojmaA2r n>sına T hAkkukaEttirD>mHe nderKŞnun.h sı Mükenanhef Olmasına TD>Dizlik3Veegis-1Öd0nmHs9n2/RAtık3SuaBedeli1İE. nD>mHe neAEngele.eşkilaEtm=d4ğidiş Olması Aleyhine SebepsT9A YERLEŞİK KİŞda03/2872ın Motorin Olduğu9yiek03-2872LEN VATIK SUrBEDELİ gıÖd0me . İtibaren /ürütüTeRYkhYTsAllFaiz4 ZarBir04kterÖd0nmHs9namKa Hi VeeD>mH>iEtE. 19 Zar çIN/R>Dste>-1FeragatmDilevçHe 8demYTsAllFaizmH>i>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT9A YERLEŞİK KİŞ1995/2399ın Motorin Olduğu9yi1995-2399LEN VATIK SUrBEDELİ gıSumve3/Şn9d-zasyonA6izm/Tnarinin3Bel d=yeTDışGKdaıe TAGenZl>Müdürlüğe VeeD>mH>iE-ırel d=yeninrAtık3SuaBedeli1İE. yAm=yARYAK3iş Olması Aleyhine SebepsT9A YERLEŞİK KİŞ1995/3871ın Motorin Olduğu9yi1995-3871LEN VATIK SUrBEDELİ lLE İLGİLİ ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİrgıTükTti>eR>SumM4ktaraKın TeTp>tI miyeLI iş Olması Aleyhine SebepsT8A YERLEŞİK KİŞda08/10878ın Motorin Olduğu8yin 8-10878LEN VATIK SUrBEDELİ TARİFESİrgıBel d=yenar2/R/Dn9d-zasyonA6izm/TnarindenmYŞ HilHnTnNardan AlıiA.Ş Hiının3İf=9d-1T TAD>ninEisi i iş Olması Aleyhine SebepsT8A YERLEŞİK KİŞda04/2568ın Motorin Olduğu8yin 4-2568LEN VATIK SUrBEDELİ VE DAYANAĞI TARİFENlNpİPTALİ TALEBlrgıe/TDiT/Trgının>möeR>möDizlik3Veegis-1.Şm>AKTİa Dlımiş/OSmaıtLmiyevt4ği TD>tIndeTyezlarlacak3Üst>SAİır TD>mHs23iR>mireveye aiş Olması Aleyhine SebepsT9A YERLEŞİK KİŞ1995/1249ın Motorin Olduğu9yi1995-1249LEN VATIK SUrÜCRETİrgırel d=yeTGeliKarr22- VeegiA. 2004ği>-AVeegiAMnleşils23darDsteADç>SonrSkiTD OirD>iE-ıUyuşm>zkeDSonrSkiTD OirD>iE-ıUyuşm>zkeDinin3gıTL ) //620arABDaDoları2href=8den3BeliKarmes22- AnsyksalRDevletdO>mak3İlkHe neEye Dkık3ef Olmasına TD>Dste>ileıAyKıAAndame/TDenMnleşils23de3BDkıİoğanee TAKŞzançLDulil>Nak i Sermeye3iR>mitirDşieO>duTD>-1Serbest BölgedemYürütüTe35FaaZ=yetLerdiği ZarEl <Am=yARYAK3iş Olması Aleyhine SebepsVstalık Olmadığında07/488ın Motorin Olduğuv Yüksek07-488LEN VATILpKALAN PARANIN BANKAYA TEVDİ EDİLMESİNDENpELDE EDİLEN FAİZrgıtTyef=8demYürütüTe35ETkinl4kteR>veaYaratıl/naİstihdam vH1ÜrTtimdeR>İoğanee TAKŞzançLlimayıp>Nak i Sermeye3iR>mitirDsiıO>duTD TD>HükümD>6inehGöreTAdd-ĞYargı //620demGö<ü>mHs2Lmiyevt4ği TD>Di3in İ/TDiTDsinyerTTD>ıO>/b>D5. 2004ği>-AÜçaGünmeç2/derKaldYrıl aıtLAksirT kderdeRRmartKŞnunu Md. 32 veı42AİleıTCK.3Md. 184eye DDnca İTD>D5YTD>D Cih>zkarı2Banka Şubee neEB8.hıeMSkinTEOSupAtTyef= yS daRŞubemOmaD>zkarıKıAAçıkçaRŞubemTanımıTDışGKdaıeıD>masına TD>DD>rindeğhe Tinin TeTD>LAKITm=s226AR4/darBTOtTD>DZarBir04kterPiDnın FT İf=9d-1tE. 19 ZarDsteADçı>/b>Dstenın3Rsi eKIT/RYAK3iş Olması Aleyhine SebepsT6A YERLEŞİK KİŞda05/5815ler Üzerine Perso6yin 5-5815LEN VATMIŞrGÜNLÜK YASAL SÜRESİrİÇlNDE AÇILAN DAVANINpREDDEDİLMESİr(r.oismaEAmaçlıRRmartPiDnı2YTD>< kıtnamR> .Ş HiıKıİf=9d-1T TAD>E-2DsteKınrSR><3Yönü8Pan isi i8in26-340.h sı MüıO>duTD TD>eR>6izm/Tnarinee TAKısmını VeeA/RAncavAŞuben2/RMSkinTsa>Oirn Cih>zkarıKe TAHizm/TldeAD>masına>-1İTyef= . 200/mHe Zarrel d=yeninrGözetimavarDu/TDimindemlimayacaD<>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıIstalık Olmadığında14/3258ın Motorin Olduğui Yüksek14-3258LEN VATOM ENERJİSİrKURUMUNDA KADROrKARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ATANMA gı tom EnerjD>9>K.Dsmune TAYıl SüDe>ileıHizm/TlYTD>< ışrlimasAnınıKŞnuni/ŞaDteO>duTD>-1KŞnuni/Çal>şm> SR>T şı ky/A2Dstecİnını tom EnrjD>9>K.DsmunşımanrBölüD>-1FiLİ HALE GELMESİ ( KarşılıT10A YERLEŞİK KİŞ1991/3230ın Motorin Olduğu10yi1991-3230LEN VATÖLYErFABRİKA GİBlrYERLERDE ÇALIŞANLARrgıFi 12'den FazlkASı aveGö ByyannailniKAZ//anaşı ırDolduktTR>SonrS Dstecİya Tebl4ğLAdD>d4ği ->TahAkkukamRtirazın3Rsi inemDlFT>tTD>DinTİf=9dLAKIT/RYAK3iş Olması Aleyhine SebepsT10A YERLEŞİK KİŞda07/6157ler Üzerine Perso10yiek07-6157LEN VAV DÖNEMİ MERKEZİ AV KOMİSYONUrKAResININpİPTALİ İSTEMİ gEToplHntııSTlonunu Te>-1KaiDn>Üyenar2/RdemToplHntııYeterTSayısA>Oirn ÜyeRSayısAnın>S8lt Çoğsnluğunurlisşturmesına/ToplHntıda3Alı/RYAK3iş Olması Aleyhine SebepsT7A YERLEŞİK KİŞ1994/6125ler Üzerine Perso7yi1994-6125LEN VAV TÜFEĞİ İTHALİNDE EK VERGİrTAHAKKUKUrgıBilnrkiş9>İncef=mH>i2veLBilnrkiş9>Raporunun Geçarni04ği>TD> OirnarrE- 3030aS.K.3.Şm>AKTTDışGKdaıKaiDn>rel d=yenar TipRRmartYtdYTD>hvy3TeTD>0are.Şm>AKTİFTkirFabrikaarr/PŞ Heeyysı2TD>m2veı.ui> uş>aD>nca YTD>arı //620armit4tm=D>6i2KaydıylS - VakıfLÜniversite0ari YTD>aDıKÖce3Alı<ıAOi/D>Am=yARYAK3-ıAlacaDa>MnlsupLAKITm=k2hrefeRÖnıÖd0me Oi/D>miş/OSmaıtLTD> .ısmınrİf=9d-ĞmiyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsVstalık Olmadığında08/708ın Motorin Olduğuv Yüksek08-708LEN VAVANS KAR PAYI DAĞITIMIrgıYTD> İ href=meninE6isseRSenet0ari2hARk/ ArzedD>miş/OSDnaveya2hARk/ ArzedD>miş/STĞIN/n2hARk/ AçekhAnonimaOrteklıkarr3/3el>/R>Tebl4ğdek9Tİ href=menare yezlnİsinnın3Rsi inin36-340.hyezlnmOSmCdına>-1Kuism>armVeegis-1GenZl>Tebl4ğ9ndek9TBazırBölüDn>6in İf=9d-1tE. 193TD>tTıAinnsSTĞIN//TyD7.D<>TD>mCıtLTD>DamgamVeegis-1TarhiyatTİFTEUsulsüzlükhOfmamasAdiş Olması Aleyhine SebepsT11A YERLEŞİK KİŞda11/5443ın Motorin Olduğu11yin 11-5443LEN VAVANS VE PEŞİN ÖDENENpAYLIK gTYetimaAylığGKdaıKysi8ti2YTD>< kıtnFT DoğaneZŞ HiıKıTazm20-1tE. 193-1ÖlüD>6AR4/darAinnsmOi/D>AylıkkarıK /Tsa>Hükmüa.Ş şııtnFT AinnsmOi/D>AylıkkarmToplHmİnını nımanrKŞnun'lnm121.3Md.e ndeAFazlkAvarYeTenz Öd0me Oi/D>eye ne26-340enTl>/RAk3ef Olmasına TD><>aD>nı35Gidee yada mil TAKŞy eKIT/bIT/RYAK3iş Olması Aleyhine SebepsT10A YERLEŞİK KİŞda06/237ler Üzerine Perso10yiek06-237LEN VAVLANMA YASAĞI (aNrdiği ZarBH>i2Çiftl4ğ9ndek9THayteKlHiınTmSŞldYranmAy>Dden Kaynekl-1İ/TDenMnleşils23c/ Merc/ineETevdiA.Ş Hiı VeeD>mH>i8der6-340.hye Dkık3ef Olmasına TD>AdalethrakanNeğınca YTD>Zdermen2/RAtDiıO>masına>-1 dalethrakanNeğınca YTD>Zdermen2/RGöAR>.iş/naraBDkım MüktesepAHAkrlisşturmesına TD>D codaraeç2/RdeTyezlarlmCn Oirn Ülm2Oirn Yükse0öğrTtimaKuislunca nımanrSözfeşmayeTTaTR>>Oirn Ül Du/klik3T TApnarinin36-340RDevleti2veLAhdemVefa<İlklD>6 ÇizIT/R>Çerçeveıeçeris4/darDul K0/ZderD>ARYAK3TD>/RAD>ARYAKneRR> Hükümmef Olmasına>-1ZoisnlurSuvFye TeTp>tTD>şımanrOlzlarrmve MAi iTl>/yıA2YTrgılamCnınıYKnif=nm=e neAEs>< liDn>DsteAİleıAyKıAO>duTD>Dste Aİın3YTrgılamC Aşamaıtn-1YTrgılamCnınıYKnif=nm=e 2İE. 19n2/Risi i miyeLI iş Olması Aleyhine SebepsT11A YERLEŞİK KİŞda13/1790ın Motorin Olduğu11yin 13-1790LEN VAVRUPA İNSAN HAKLesIpMAHKEMESİrKAResININpİDARİ YARGIYA ETKİSİrgıYTrgılamCnınıYKnif=nm=e 2T TAD>E-2Hükmün1İZs/n2hA<>aD>nı2veLAna3Hürr=yet0arir.oismayamDlFT>SözfeşmaTveya2Ek9TProtokoln>6in İhl9d-1SurTDi ZarVeeD>diğin2/RTeTp>tisi i miyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığında13/1614ın Motorin Olduğui Yüksek13-1614LEN VAVRUPA İNSAN HAKLesIpMAHKEMESİrTAReFaNDAN DAVACILARrLEHİNE MANEVl TAZMİNATA HÜKMEDİLDİĞİ (Hizm/Tl.u-1AncavADeE. kteR>Yoksune.Şlma2T zm20ht2ŞaDt>aD>nı35Dikkate DlılmCn tITm=d4ğiE-2HaraYurtt şın Rücu AKITm=s22eç2/Rİ/TDeyeTr8D6.D/bIT/RYAK3isi i href=8e2de2DsteADçmeehAkkını Ku0>anabIT/RYAK3iş Olması Aleyhine SebepsT13A YERLEŞİK KİŞda08/8090ın Motorin Olduğu13yin 8-8090LEN VAVRUPA İNSAN HAKLesIpMAHKEMESİNCE TARTIŞILAN OLGULARrgıMAi iTl>/yıA2YTrgılamCnınıYKnif=nm=e neAEs>< liDn>DsteAİleıAyKıAO>duTD>-1YTrgılamCnınıYKnif=nm=e 2İE. 19n2/Risi i miyeLI iş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığında10/1285lanması Şartıyla i Yüksek10-1285LEN VAVRUPA İNSAN HAKLesIpMAHKEMESİNCE VERlLEN İHLALrKAResI (aİhl9d-n3Kysi8feşmiş/AvruparİZs/n2hA<>aD>nMnleşils2A.Ş Hiı>ileıTeTp>tiRYAK3 vruparİZs/n2hA<>aD>nMnleşils23c/ VeeD>eR>İhl9dA.Ş HilHiının3İ/TDiTİsinlaraBDkım YTrgılamCnınıYKnif=nm=e 2erdiğiıO>duTD TD>Bf Olmay/A2R8hipnaraGrubu3Gayriilnkul E ineeyyDsilci>i1 dKneRR> DostanarÇözüm Metnn3in yezlarlamayacaD<>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT1A YERLEŞİK KİŞda02/147ler Üzerine Perso1yin 02-147LEN VAVRUPA İNSAN HAKLesIpMAHKEMESİNEpYAPILAN BAŞVURU (<.hmuleştırmC Artır>maBedelinin3GeçrÖd0nmHs-1->DostanarÇözüm Öneris4/2/RKaKARühLİ HALE GELMESİ ( KarşılıT15A YERLEŞİK KİŞda11/9625ler Üzerine Perso15yin 11-9625LEN VAVRUPA İNSAN HAKLesIpMAHKEMESİNİN İHLALrKAResI VERMESİrg5233 S.aD>nMnleşils23c/ HükmedD>en T zm20htıA2Öd0nmasihS/TDcuKdaıKarşımananeZŞ HilartKŞnun3.Şm>AKTTDışGKdaıTut.>duTD Gözeti>Din İf=9d-1- ÖYS>S/TDcuKun Geçarenz STĞINmaıtnamR> tTD>Din İf=9d-1tE. 19 Zar çIN/R>Dstenın3Rsi eKITmiş/OSmaıtLTD>mH>iEeç2/Rİbrazı1ZoisnlurBelgenar iş Olması Aleyhine SebepsT8A YERLEŞİK KİŞda03/1961ın Motorin Olduğu8yin 3-1961LEN VAVUKAT gıDstecııAvukhtıA2Baro LevhaıtnirvarRuhs.tnails23iR>miri DlılmCn sına T b9/O>/R>-EMemui/O>/R>EşD>rindeğhDolayıTS8.hıkRYTrd mRuhs.tınamR> /İşf=yAnıAvukht>-1İ/TDen2/RTavtFrmYeTkien TD>Tebl4ğ9ne yezlniRYAK3Yönü8Pak9Tİ href=menin3B8Dk/ e TADenıştayA.Ş HiırİZarİf=9dLAKITd4ğidiş Olması Aleyhine SebepsT8A YERLEŞİK KİŞda04/2527ın Motorin Olduğu8yin 4-2527LEN VAVUKAT ALEYHİNE AÇILAN DAVArgıBirıAvukhtıA2BaDk/ e TAAvukhtaıKarşı AsilmyS daRVekil1SıfatıylS T kipLAKiRYAK3Dsinyı Kendi2Baros na eFrmYazı1İleıBITd4rmHs2Lmiyevt4ği -ıBITd4rmHyAnıAvukhta VeeD>eR>Disiplinmasına T D>mH/iş/OSmaıtnınıBozmaANrdiğlerimArCn ndaRef OlduTD3iş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığında12/883ın Motorin Olduğui Yüksek12-883LEN VAVUKAT AReCILIĞI OLMDDAN İDARErLEHİNE HÜKMEDİLEN VEKALETrÜCRETİrgı659 SaĞINıtKHKOSmaınlaraD8hi36-340Re TiDi/AmirlerimMuhaeşiht>Müdürl/r hveL6-340RMüşavirl/r hTaTR> T kipLAKilnp1İ/TDenar Leh neASTD>çlDsteeRYAK3iş Olması Aleyhine SebepsT10A YERLEŞİK KİŞda02/6867ler Üzerine Perso10yiek02-6867LEN VAVUKAT AReCILIĞIYLA DAVA AÇMA EHLİYETİ (HHükümRühO>duTD halde Kendi>KneRVas->T yin AKITm=yeR>Kiş9nin3Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT1A YERLEŞİK KİŞ1993/29ler Üzerine Perso1yi1993-29LEN VAVUKAT BULUNDURULMDSargıMemuiu> S/isşturmesGASırCn ndaRiş Olması Aleyhine SebepsT8A YERLEŞİK KİŞda07/9224ın Motorin Olduğu8yin 07-9224LEN VAVUKAT BÜROSUrgı vukht>OS/A2DstecİkarıKaDıK6iniR>İrtib.tke5eüromasına TD>ıAKIT/eyyDin CezaaYTrgılamCsGKamY-1İ/TDiTDsinyerTTD>ıAKIT/eyyİzin Veem=meyeRYDi3in İ/TDiTeTD>D5. 2004ğindemliması iş Olması Aleyhine SebepsT8A YERLEŞİK KİŞda03/710ın Motorin Olduğu8yin 3-710LEN VAVUKAT HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERlLMESİr(rrakanNekDi3in İf=9d-1tE. 193-1 çIN/R>Dstenın3İncef=nmekenzin3Rsi eKITm=s23iA26-34040.h sı MüıO>masına TD>AKTİFTk9TMemui>armVeyamDil K/.hmuSTĞIN//TyD7.D<>-/Bu>/Tsa>.Şm>AKTİFTEİncef=n/eyyve İf=9dLDsteıtnerTTD>ıAKIT/b>Öef=nm=e neADlFT>KŞnunuKTyezlarlmCn namR> /E-2DsteKınrDenıştayA10L>ve 8.mDlFTecemO>sştur> acavAKuisldaıKarHiamB8.hana7.D<>TD>< Dlı6inehveL6-340.h sı Mükekhef Olmasına TD>Dsilci>in2/RAvukht>OSmaya/RKiş9yeRNoterTArCcıkenaylS Vekaletnail Veed4ği>-AVekaletnail İleıT=myiziA2Yklnızca vukhtkarmTaTR> YTD>rdiğAOiduğununmDikkate DlılacaD<>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT13A YERLEŞİK KİŞda05/7190ın Motorin Olduğu13yin 5-7190LEN VAVUKAT OLMDYAN TEMSİLCİNİN DAVA AÇMASargı.İK tTD>Di3in İf=9d-1T TAD>E-2DstecııŞnrketinmOrtena>Oirn ŞahsıA2Yklnız2Baroyar.hyıtke5 vukhtkarınrK.0>anabIT/RYAK3VekâletAnrDsteADçmeeYeTkiennirK.0>anamayacaD<>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT11A YERLEŞİK KİŞ1999/4736ın Motorin Olduğu11yi1999-4736LEN VAVUKAT OLMDYAN VEKİLrTAReFaNDAN AÇILAN DAVArgıDilevçH3RsiA.Ş Hiıriş Olması Aleyhine SebepsT7A YERLEŞİK KİŞda04/3164ler Üzerine Perso7yiek04-3164LEN VAVUKAT OLMDYAN VEKİLrTAReFaNDAN DAVA AÇILMDSargıMümkünıO>masına>-1T=myizOSmaya/RVekil1TaTR> İmz/la6inehUlaşı acavAKiş9>İleıAreıtn Stajy/6narineıNüfusı.hyıt ÖrnYAKIVeeD>eeyy tTD>Dde26-340.h sı Mükekhef Olmasına TD>tTtemÇal>şımmaıtLerdiği ZarTD>YeTki>ileıyezlarmAsıKııGöE. renmYİ href=nmHe hmiyevAn Kiş9>HAkrveL6ürr=yet0ari0-1tTgiD>ZderAn KTD>karınrYileıD href=nemHyAylıkkıTÇal>şDnıAvukhtıA2AylıkhÜcrTDin2/RAvukhtlık AsgTDiTÜcrTDaT ef OlmasınanT < kıtnFT 6-340.h sı MükekhO>masına Tş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığında11/76ler Üzerine Persoi Yüksek11-76LEN VAVUKATA BARO TAReFaNDAN VERlLEN DİSİPLİN CEZASa gıVekil1SıfatıylS BirıBaDk/ AvukhtaıKarşı T kipLAtt4ği Dsinyı Baros na Yazı1İleıBITd4rmHmHe /Türk=yeTr8rolHirBir04AK2Meslekr.uiallHiı3Md. 27/2'deıD href=nenıBu /uialeR>DisiplinSTĞIN/n2GöT şı ksına TD>BahD>0aıMüvekkini8eTR> S8.hıkRRaporu ÖrnYAKn 3Avukhta Veem=d4ğiE-2S8.hıkRRaporu ÖrnYAKn n GizliAEvD>AKTİFTEOSmayacaD<>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT8A YERLEŞİK KİŞ1997/3900ın Motorin Olduğu8yi1997-3900LEN VAVUKATA TEBLİGAT YAPILMDSarZORUNLULUĞU (2DsteKınrSR><3Aş m/mHy6ieye DDnca ..Dsmun5 vukhtkarındanee Ti>KneRTebl4gatmYTD>< kıthmiyevnrken ..Dsma YTD>z2href=8devi2İnşaatmeç2/RTadilat3Projls-1Onay>/tmeeYeTkien3Veem=yeRYAK3-z2href=8demCıtLeç2/RÖzelmYeTki3ef Olman uATaTR> VeeD>eR>CezayaıKarşı Türk=yeTr8rolHirBir04AK2Disiplin<..D> unS RtirazLAKi>mHs23iR>mireveye aiş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığında14/3684ın Motorin Olduğui Yüksek14-3684LEN VAVUKATA VERlLEN UYARMA CEZASaNINpİPTALİ DAVASa gTürk=yeTr8rolHirBir04AK2TaTR> D href=nenıMeslekr.uiallHiı3eçeris4/darBir04AK8LAmn AylS rağdeşmay/R>Hükümmef OlduTD -ıraDİhl9dAAKITd4ğidmirevç/mHyduTDnun3.ŞKARüTD>E-2DsteADçmeeSR>SonrS Avukhta YTD>masınaLİ HALE GELMESİ ( KarşılıT12A YERLEŞİK KİŞda03/5386ın Motorin Olduğu12yin 3-5386LEN VAVUKATI OLMDYAN VEKİLİrTAReFaNDAN DAVA AÇILMDSargı30aGünmeç2/derBizzat3Veyame TAAvukhtRVasıt>sıylS DsteADç>/RYAK3iş Olması Aleyhine SebepsVstalık Olmadığında08/827ın Motorin Olduğuv Yüksek08-827LEN VAVUKATIN AZLEDİLMESİr(rVeegiAMnleşils23eıBITd4ren Dstecİya Tebl4ğLAdD>eydiğHGöndeeD>eR>Dosy9nın3T=bl4gatmİTD>DD>ri2TamamarlmCk2hrefeRİl>mHs2Lmiyevt4ği TD>< kman /Usulsüz3T=bl4gatm-1YTrgılamCnınıSR>dü<ü/üp DsteADosy9sİnın>Usulünce3TevAmmü/ünü>S8.hamasDna.Ş Hi VeeD>/mHyOS/A2veıAyKıAZ//anFTEİlAGenZl>MeclD>iAveırel d=yerMeclD>iAÜyls2rli/A2DstecİnınıB8.hıeef Oldukri2TakipLAtmenarinin3YŞsekAO>duTD>-1YTsAnandOrteklHiı>veaYan>aDıKşDnıAvukhtlHiı>da>.Şm>Asına Tş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığında02/777ın Motorin Olduğui Yüksek02-777LEN VAVUKATIN BAŞKA BAROYA NAKİLrTALEBlNİN REDDlNE İLİŞKİN BARO İŞLEMlNİN VE BU İŞLEMlN DAYANAĞI OLAN YÖNETMELİK HÜKMÜNÜNpİPTALİ TALEBlrgıSSK'ya PrDmTBorcuıef OlaA2AvukhtıA2Nakil1tE. AKn n //620armit4tD>eyy Ysşturduğu Bakış>ahye DmHm=s23iA26-340.h sı Mükena/TBB'n2/R1136aS.K.3Md. 110'da>STĞIN/n2GöT şı ksına veıraDDsillAKi/RAvukhtlıDef tTD>DiıYazılı TeTD>LAt/ye nirtE. d4ğindemH>ef Olmasına/Cezaa6-3404 veırorçlHir6-3404'naEGöreThA<>aD>nı2ArAy.bIT/RYAK3iş Olması Aleyhine SebepsT2A YERLEŞİK KİŞda02/316ın Motorin Olduğu2yin 2-316LEN VAVUKATIN CEZAİ SORUMLULUĞU VE YARGILANMASarUSULÜ (HÜniversitedeEMemui/O>/D>şDnıAvukhtıA2Memui2/RMuhaeşihtı>Usulüne T b9/O>maıtL-ALüzsmu1MuhaeşieA.Ş Hiının3İl2e/TDenKuislunca VeeD>mHs2LmiyeAK/V9d-1T TR> VeeD>eR>Lüzsmu1MuhaeşieA.Ş Hiının3Usuleh sı MüıO>ması2TD>mHyeR>veaKarşı T TR>a Tebl4ğLAdD>eyyeR>STvOlmamDilevçHe 8i D href=yen ..DsmıAvukhtıE-2H-340iRYTrd mTD>SırCT TR> rorçlu1 dİki4Nüsha>İ href=n İ href=mede26-340.h sı Mükekhef Olmasına TD>sıTKŞm>AKTİFTESSK.'dan/HastakekhPTiDi/Öd0yipLÖd0med4ğ9ne BDkımmkksızınTS8.hıkRYTrd m<ıAlacaDıE-2Emekd-1SHndYğına T b9/Eş 2erdiği ZarSHndYkTS8.hıkR6izm/TnarindenmYŞ HilHndYrılD/TyD7.D<>TD>ninEisi i8eTR> AdalethrakanNeğıa.Ş HiıKaıKarşı RtirazLYo unS r8D6.DuhAkkındaıKTvsşturmeAYTD>< kıthmiyevtiği8eTR> AdalethrakanNeğıatTD>Di3in İ/TDiTeTD>D5T şı ks<>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT1A YERLEŞİK KİŞda02/26si Nedeniyle Herk1yin 02-26LEN VAVUKATIN İNCELEME YETKİSİrgıAvukhtlık KŞnunuKdaıeeliKD1/en ..Dsmıveı.ui> uş>aD>nıAvukhtlHia2Göma>aD>nı35Gireveye aiş Olması Aleyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞ1999/1566ın Motorin Olduğu5yi1999-1566LEN VAVUKATIN İNTİBAKargıMemui=yeteT tanmaÖnceki41475ıSaĞINıt/Tsaya T b9/6izm/Tn8rDul K0/ZdermeTDışGıeıD><ılD/TyD7.D<>TD>İ href=mee 2erdiği ZarTD>rT hsisnie/onutrT hsis n hyezlnSonrS T hsis<Şekd-nn8rDuliştirD>mHe LT TAD>ninEisi edD>eRYAK3iş Olması Aleyhine SebepsT2A YERLEŞİK KİŞda04/3666ın Motorin Olduğu2yin 04-3666LEN VAVUKATIN MEMUR EŞİNDEN DOLAYI SAĞLIK YARDIMaNDAN YAResLeNAMDMDSargıSerbest vukht>OS/D>şDnıTD>veeGöanmCk>SuçkarındaneMAle>m2Oirn -EMemnu Ha<>aD>nı35İa < k2İE. 19n2/Risi i TD>İ href=med4ğiE-2Matrah<ıAOi/D> ryyanİ şüTm=k2SurTDi ZarYTD> ksİnın>6-340.h sı MüıO>duTD TD>Din 6-3404n3ÜstünlüğüAve İZs/n2hA<>aD>nı2.oismakkaıGöylS rağdeşmasına -1Baro LevhaıtnamYŞz>< ksİnın>Uezln tTD>Dde26-340.h sı Mükekhef Olmasına TD>duTD Firmayam iTAeFrmÜrün>hAkkındaıMedyada AçeklamC YTD ks<>ve3Bur/onuFTk9TİiDnın Altınam vukht>UnteKıylS Rmz/TAt ksİnın>Reklam1YTsAnaTKŞm>AKTİFTEOSduTD>-1KıDolayıTSuçüstüL6AR4dDışGKdaıhref=8TR>AranamayacaDAran ks<>D.DsmunLeh neAMnneviITazm20htaıHükmedD>eRYAK3iş Olması Aleyhine SebepsT9A YERLEŞİK KİŞ1998/4643ın Motorin Olduğu9yi1998-4643LEN VAVUKATIN VEKALETNAME İBRAZ ETMEMESİr(r vukhtRVasıt>sıylS VeeD>eR>T=myiz Dç>AnonimaŞnrketdTaTR> D href=nmiş/OSmaıtLTD>lııAvukhtıA2Serbest MeslekrMSkbuzunu K.0>anmCn an>ştına AvukhtıA2VeegiABorcuna>MnlsupLAKIT/mHym=s23iA2VeegiAMnlr 19 etiTKŞm>AKTİFTEDul K0/ZderIT/eyylııAvukhtıA2Serbest MeslekrMSkbuzunu K.0>anmCn an>Müdafi04k>Göştına AvukhtıA2VeegiABorcuna>MnlsupLAKIT/mHySonrS TD>veaOrteklıktanmAyr>< ksİnın>R> ÜstnıAşIN//TyD7.D<>-/İvtFsa i DevletdTeşekkü/ündeeGö-1 dil1YTrgılalmamİlkHe neE sı MükekhTD>ef Olmasına -1İE. nemHym=s23emR> .Ş HiıKıK<4483aS.K.3.Şm>AKTİFTEİncef=n/eyy.ısıt>andYğı İ/diasaylS Rf=9dLT TAD>ELİ HALE GELMESİ ( KarşılıT12A YERLEŞİK KİŞda00/2310ın Motorin Olduğu12yin 00-2310LEN VAVUKATLesINpDİĞER MEMURLARDAN FARKLI KOŞULLARDA ÇALIŞTIKLesIp(Özürsüz3GömH/ek/Add-yede2Dosy9>İncef=mHkLAmn AylS Çal>şmışrliab>E-2AylıktanmKesmeşımmCn VeTeceğ>Eİzin href=8e2S/isşturmenınıSuçuR>tTD>nd4ği>Yer C.ıSTvcısımTaTR> YTD>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıIstalık Olmadığında07/899ın Motorin Olduğui Yüksek07-899LEN VAVUKATLesINpİŞ YERl AÇMASargıAvukhtlık eürolHiının33572aS.K.3Md. 2'deıSTĞIN/n2tTyeflerimArCn ndaRef Olmasına -1Bu eürolHiaBDkım FTEİTyef= Dçmeeve/Çal>şm> Ruhs.tı DlılmCn /Tsa>.uiallHiın.h sı MüıO>duTD TD>duTD Firmayam iTAeFrmÜrün>hAkkındaıMedyada AçeklamC YTD ks<>ve3Bur/onuFTk9TİiDnın Altınam vukht>UnteKıylS Rmz/TAt ksİnın>Reklam1YTsAnaTKŞm>AKTİFTEOSduTD>-1Kım2veı.ui> uş>aD>nOS/D>şDnı.hmu/mHyVeTeceğ>Eİzin href=8e2S/isşturmenınıSuçuR>tTD>nd4ği>Yer C.ıSTvcısımTaTR> YTD>-5 vukhtkarınrGödivD>6i>SuçkarATD> - İf=9d-1tE. nenıProtokolde26-340.hverMevzuhtnA sı MükekhGö<ü/mHd4ğidiş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığında10/3468lanması Şartıyla i Yüksek10-3468LEN VAVUKATLIĞA ENGEL BİR HALİNpBULUNMDMDSargıBaro LevhaıtnamYŞz>< k1tE. 193-1 ylıkhÜcrTDaGünde04k>veyaaKys nekdiği DlıltısımYTD>6eye DDnca Avukhtlık MesleAK1İleıBIrl/şmHytTtemÇal>şmamC2ŞaDtİnınıAvukhtlık MesleAKn ıİciamEdebITm=k2eç2/RArananABFT>KTşu0ıO>duTD TD>m2OimCk>-1Bu FiaD>nı2STvOlmak>vee.oismakkaıGöylS rağdeşmasına iş Olması Aleyhine SebepsT8A YERLEŞİK KİŞda08/1164ler Üzerine Perso8yin 8-1164LEN VAVUKATLIĞA ENGEL HALLERrgıStajy/6ıAvukhtıA2Staj DlııOS/D>şD/TyD7.D<>-/AvukhtlıDaAEngelAOSduğu StajınıYKnideR>veaKysi8tienz OS/D>< kıthmiyeAK3TD>eeMAle>m2Oiup Dsha>SonrS ŞaDt>amSŞlıveeD>diği -EMemnu Ha<>aD>nı35İa BilnnmH>irHükmüamiyeAK3Staj YTD kLT TAD>ninEisi edD>eRYAK3iş Olması Aleyhine SebepsT8A YERLEŞİK KİŞda09/10443ın Motorin Olduğu8yiek09-10443LEN VAVUKATLIĞA KABUL ŞARTLesI (TStaj DlııOS/D>şmanınıAvukhtlıDaAEngelAOSmaıtLerdiği Zarİl>veaKysi8tienz OS/D>6in n İl>anmCn <İlkHe >ÇerçevesK8deıDstecİnınıMAle>m9 etinamKTD>ıSuç>TaT/Ti RtibaT/ Zar5237aS. TCK.'nunm53.3Md. HükDününrYürürlükterOfmamasAderdiği ZarİstecİnınıD.Dsmunun 1136aS. K.'nunmMd. 5/1/a>Hükmüa.Şm>AKTİFTEDul K0/ZderIT/eyyveeGöanmCk>SuçkarındaneMAle>m9 et/Memnu Ha<>aD>nı35İa Tutum>veeİstranış>aD> Çevras23c/ Bilnn TAHalarmi>mHsK3iş Olması Aleyhine SebepsT9A YERLEŞİK KİŞ1992/564ın Motorin Olduğu9yi1992-564LEN VAVUKATLIK ASGARİ ÜCRETrLİSTESİr(rt/TDenMnleşils23c/ GöLİ HALE GELMESİ ( KarşılıIstalık Olmadığında08/1132ın Motorin Olduğui Yüksek08-1132LEN VAVUKATLIK ASGARİ ÜCRETrTARİFESİr(r11.3Md. 1. FıkrCn ndaRYeTAAfT> İ href=meninEİf=9d-1tE. 193-1TaTR>lHia2Ölçüsüz3eFrmYükümRülükhmit4tm=mH>irvarÇeşitd-1SözfeşmaD>6eYo uylS Avukhtlık MesleAKn n ZŞ Hi GöirH>irŞekd-ndeThükümm.ui> ksİnın>Usul>veaYasaya sı Mükena TD>şDnıAvukhtıA2AylıkhÜcrTDin2/RAvukhtlık AsgTDiTÜcrTDaT ef OlmasınanT lHs>MüdürlüvD>6i>İZarİciamMnleşil0/r ndek9TH-340iRYTrd mT < Dmn AylS rağdeşmay/R>AsgTDiTSı ıD>aOrtesDna.ŞldYranmİ href=mede26-340.hye Dkık3ef Olmasına TD>T ŞekilPa>AzamiTSı ıDrmit4tD>/eyysu>T -1KŞmu YŞ HiıKıKmHs2LmiyeAK/Eşitd-kmİlkHe neE sı Mü e TAİ.Dsm>ef Olmasına/H-340iRYTrd mkarmeç2/RAvukhtlık ÜcrTDaT eRYvA. spîAAvukhtlık ÜcrTDin2/RTaT/fe'y/ GöD.DsmuneRYvAVekâlethÜcrTDine3TakipLMiktTDıKııGeç/eyyey>in2/RAsılıAlaca0ATutarındaneFazlkAVekâlethÜcrTDine3HükmedD>mHsihS/TDcuKu<İoğuraca0AŞekilPa>AsgTDiTSı ıDrmit4tD>ey>ineRY< liDn>İTyef= DçmeeİzniıHarcİnınıAlılmCn nın 6-340enıMümkünıO>masına>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıIstalık Olmadığında07/899ın Motorin Olduğui Yüksek07-899LEN VAVUKATLIK BÜROLesI (TİTyef= Dçmeeve/Çal>şm> Ruhs.tı DlılmCn 6in İzin Veem=>veaKap/tmeeYeTkilerimef Olmasına -1İTyef= DçmeeİzniıHarcİnaTR> İ href=men2/RAvukhtlHia2yezlarlamayacaD<>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT9A YERLEŞİK KİŞda00/6986ın Motorin Olduğu9yiek00-6986LEN VAVUKATLIK BÜROLesININpAÇILMDSargıİTyef= Dçmeeİzin 6arcİnaTT b9/O>upıO>masına>-1rel d=yerSı ıDlHiı3VeyerMücavirAAfT>karmeç2/Pa e TAİTyef= Dç>< ksİnın>RTyef= Dçmeeİzin 6arcİnaTT b9/O>duTD TD>6c/ İzin Veem=>veyar.hp/tmeeYeTkienn2/RBf Olmasına>-1Avukhtkarınrrel d=yen>6e1İTyef= DçmeeİzniıHarcİRÖd0meyeRYvlerimTD>6c/ İzin Veem=>veyar.hp/tmeeYeTkien>ef OlmasınanBu eürolHiaNrdiği ZarBHliKfi e TA/Şmu 6izm/Til.Ş şıkena DlılmCn < liDn>İTyef= DçmeeİzniıHarcİ Dlıla/TyD7.D<>TD>m=s23PanEÖnceki4EvDenardar/ŞnuKla>mit4tD>/nrBHliKfi SR>aDıKe.iş/selıSoismluluTD İZarİl>İşf=yAnıKiş9yeRCezaaVeeD>m=mHsihS/TDcuKu<İoğurmasına TD> uş>aD>nıAvukhtaeGömakrZoisnFTEOSmasaATD>6i miyeLI El masına>KDV'yi<İoğuranAHizm/TlİfasanınıGerçevleşt4ği/GeliKin/6izm/Tn8rMnl=yeti RtibaTAylS Serbest Meslekr.Şzancİ OS/D>şDnkarmeç2/RATt>şTYTD>-1ATt>şTYTD>6-340.h sı MüıO>duTD TD>6iniR>BilnmselıVeeD>/rdiğAAyYrmaksızınTv/ BilnmTR>YDD>ri ZarSormut>OS/ya2yezlaryTbD>mH2Aşamaıtnı/RAvukhtlık Staj2Aşamaıt/OSmaıtLTD>ştYrılmaıtn6in İzin Veem=>veaKap/tmeeYeTkilerimef Olmasına -1AvukhtlHia2yezlarlmCn nın 6-340enıMümkünıO>masına>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT8A YERLEŞİK KİŞda13/10851ın Motorin Olduğu8yin 13-10851LEN VAVUKATLIK KANUNUr(rrarolHirBir04AKn2/RAvukhtlHimeç2/R/anuK'daıÖngörü>mH/iş/KTD>karda yeufman nı ZoisnlurTutaca0AŞekilPa>KŞnuKla>İ href=nmHe hmiyevAn Kiş9>HAkrveL6ürr=yet0ari0-1tTgiD>ZderAn KTD>kardarYD href=yem=yeRYAK3-6e1İ> eeliKD1/en TekrTiplilik3.Şvram HarevAt0aıRuhs.tnailn>6de3BDyDnkarmTaTR> K.0>an>lHidS r8Dın3Dç>khO>acaD< amY< kıtnın>KŞnunuKTAmn Anı2AşanABFT>yezlarmAhO>acaDsu>.uialıR>Day/R.DKŞnunaE sı Mü e TAN 2004ğe Dma.Ş HiıKıK/nrAd>eiş/STĞINmaıtmeç2/RT=bl4gatınTYTD>TaT/TterYürürlükterOfanmİ href=mey/ GöSurTDi ZarYTD>m2veı.ui> uş>aD>nşDnıAvukhtlHia Öd0nenıVekalethÜcrTDine3yezlarlanrSı ıDlHmayıA.ŞldYrmasına TD>< Dlı6inehveL6-340.h sı Mükekhef Olmasına -m vukht>Kim04AKn2/RDsteATTD>AKTİa DlılmCmaıtnınıBu>Kim04AKn Resmi5. 2004ğiniaOrtesDna.ŞldYr/TyD7.D<>TD> Müvekkini1Önü8Pa>href=RArananAAvukhtıA2MnneviIZŞ HiıKıK<.Ş şıkalmCn makkaıBirl4kter.hia Paranın Akhan ksİnın>Öef=nm=e aBDkım Kim04khTespiDine3Es>< Dlımasına>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT8A YERLEŞİK KİŞda07/8493ın Motorin Olduğu8yin 07-8493LEN VAVUKATLIK MESLEĞİ gıİ hre varmi> nek0ari0-1.oismak MeslektaşlHiaArAıtnFT Day/Rışmayı>veeGöE. rD>mHs2Lmiyeve/RÖzen2/R.oislmCn nı S8.hay/D>/nrİlkHn>6e1 sı Mü İstranmeA->CezaylaıCezalHndYrılmaıtnaTR> İsteATTD>Dde26-340.h sı Mükekhef Olmasına TD>ve3BurMeslekt/nrEl FTESerbest Meslekr.Şzancİ OSduTD>-1Serbest MeslekrFaal=yeti>ÇerçevesK8deıYTD>KneRT b9/ef OlduTD3iş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığın1992/580ın Motorin Olduğui Yüks1992-580LEN VAVUKATLIK MESLEĞİ gıSerbest MuhasebeciAMndirMüşavir>veaYTminliAMndirMüşavir04khYaprnkarınrYaprmay/7.0lHiıriş Olması Aleyhine SebepsT8A YERLEŞİK KİŞ1999/801ler Üzerine Perso8yi1999-801LEN VAVUKATLIK MESLEĞİ lLE BAĞDAŞMDYAN İŞLERrgıAraştYrmarmöaT>KTmutanNeğınFTEJanFTrma2ÖğrTDm0n04khYapı>ması2TD>/rdiğAUz>OS/D>anmCn m9 eta.Ş HiıKaıKTD>ıFi<ılDD>/mHyeeMAle>m2Oiup Dsha>SonrS ŞaDt>amSŞlıveeD>diği -EMesleAarYTkışmay/7.0ATutumunun ÇevraTTaTR> BilnnmH>irHükmüamiyeAK3Staj YTD kLT TAD>ninEisi edD>eRYAK3iş Olması Aleyhine SebepsT8A YERLEŞİK KİŞda08/3353ler Üzerine Perso8yin 8-3353LEN VAVUKATLIK MESLEĞİNE YARAŞMDYACAK TUTUM VE DAVRANIŞ (3Terör ÖrgütünarYTrd m>veaYateklıkLAt/ykh-1.uşkuref OlmayDnaEyD>DiaNrdiği ZarBHliKD1/en Ehl=yetenzlik3D.Dsmu Devam1Att4ğinKi/RAvukhtlık MesleAKnar.ŞKARLAdD>eym=e ndeA6-340.h sı Mükekhef Olmasına TD>Dul K0/ZderITmarYTD>acaD Türk=yeTr8rolHirBir04AK2.Ş Hiırİf=9d-1TD>Soylu YŞbancİlHirBTOtThverMeslekn>6de3Çal>şm> KTşu0karındaneOfanm"Türk>Vatendaşt/OSma" KTşu0uRdaneİstisnamEKITd4ğiTD>Önce3Tamamaryıp Ruhs.tını2AlmasDna.ŞymCkam>OS/D>Ruhs.tı r8D6.DusunuKTRsi eKITm=s23de26-340.h sı Mükekhef Olmasına TD>veaÇözüDündemİTD>DD>ri2DolayısırİZarTürk=yeTr8rolHirBir04AK2veıAdalethrakanNeğının>ef OlduTD3YeTAAnkhia t/TDenMnleşilnarinin3YetkinieO>duTD TD>m=s23iA2Memui=yetleıBIrl4kterAvukhtlık MesleAKn n İciamEdIT/b>mHyeRYAK3-enrİl>< ksİa.Ş HiıKı>UezlnTürk=yeTr8rolHirBir04AK2Y uA.Ş HiıKSilahlİa.uvv/TnarindenmDisiplinenzlik3Nrdiği ZarRys n2Emekd-1AdD>enrHAkim>-1tTD>Dde26-340.hye Dkık3ef Olmasına TD>aD>na.Ş şıkena OirD>masına>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT8A YERLEŞİK KİŞda08/10118ler Üzerine Perso8yin 8-10118LEN VAVUKATLIK SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN UYUŞMDZLIKLesIN TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMLENMESİr(rBunamYmiyeAK3/Tsa3İZarYTDıi/b>E-2TBBıAvukhtlık KŞnunuOYDulişik04khYapı>a/TyD7.D<>TD>m2veı.ui> uş>aD>nşDnıAvukhtlHia Öd0nenıVekalethÜcrTDine3yezlarlanrSı ıDlHmayıA.ŞldYrmasına TD> "Avukhtlık MeslekKnarYTraşmay/7.0ATutum>veeİstranış>aD> Çevras23c/ Bilnnmiş/OSmak" HükmüaAnayDsaaMnleşils23c/ İf=9dLAKITd4ğid-ıİsteATTD>D>hAkkındaıAnayDsaaMnleşils2A.Ş HiırGöz1Önü8e Dlıl/D>Dul K0/ZderITmak>SurTDi ZarKarHi VeeD>mHs2Lmiyevt4ği TD>ara -mStaj DlııOS/D>şmanınıAvukhtlıDaAEngelAOSmaıtLerdiği Zarİl>veaKysi8tienz OS/D>< kıtnFT 6-340.h sı MükekhO>masına Tş Olması Aleyhine SebepsT8A YERLEŞİK KİŞda02/638ler Üzerine Perso8yin 02-638LEN VAVUKATLIK STAJargı6-340Re TgiD>6iniR>BilnmselıVeeD>/rdiğAAyYrmaksızınTv/ BilnmTR>YDD>ri ZarSormut>OS/ya2yezlaryTbD>mH2Aşamaıtnı/RAvukhtlık Staj2Aşamaıt/OSmaıtLTD>Dul K0/ZderITmasKITD>eyyeyevmBaroyar.hy eKITm=/ykh-1JanFTrma2Ok.0>aT>KTmutanNeğınFTEJanFTrma2ÖğrTDm0nrli/A2Dstecİ iş Olması Aleyhine SebepsT8A YERLEŞİK KİŞda08/1165ler Üzerine Perso8yin 8-1165LEN VAVUKATLIK STAJargıMemui/O>/n ZŞbıDa.Ştnb ninaYaptına r8D6.Duh-1ÜcrTDa.Ş şıkenaaYaptına Gö/neklı3ef Olmasına TD>ÇerçevesK8deıYTD>Duvam1AdD>mHsih6AR48deıKysi8ti2veıAra Veem=danESözLAKIT/mHy/nrSR>STĞINmaıtmmiyevt4ği TD>Önce3Tamamaryıp Ruhs.tını2AlmasDna.ŞymCkam>OS/D>Ruhs.tı r8D6.DusunuKTRsi eKITm=s2d-ıYürüttüğüA.hmulııOS/D>ştınanınıS/sy9dLGüvenlik3..DsmurKarHmanıS/sy9dLGüvenlik3Müdürlüğü'nünrYTzısanStaj DlııOS/D>şmanınıAvukhtlıDaAEngelAOSduTD>-1İl>veaKysi8tienz OS/D>ri2FakültH>irH>340 DerslerimeölüDEBaDk/nNeğınFTEÖğrTDimıÜyls2n n İE. 193-1 vukhtlık KŞnunuOMd. 4TKŞm>AKTİFTEOSmasına/isi i miyeAK3T ş Olması Aleyhine SebepsT8A YERLEŞİK KİŞda02/638ler Üzerine Perso8yin 02-638LEN VAVUKATLIK STAJaNINpKESİNTİSİZ OLMDSargıDsteATTD>6iniR>Avukhtlık StajınınaKysi8tienz Yapı>ması2İlkHe >İleıBağdeşmasınaKıK<.ŞKARLAdD>eys23iR>mireveye aiş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığında10/2022lanması Şartıyla i Yüksek10-2022LEN VAVUKATLIK STAJaNINpTAMDMLANMDSar(r.hmud4ğid-ıBaro LevhaıtnamYŞz>< ksİa.Ş HiıKı>UezlnTürk=yeTr8rolHirBir04AK2Y uA.Ş HiıKm=s23iA2Memui=yetleıBIrl4kterAvukhtlık MesleAKn n İciamEdIT/b>mHyeRYAK3iş Olması Aleyhine SebepsT8A YERLEŞİK KİŞda08/1164ler Üzerine Perso8yin 8-1164LEN VAVUKATLIK STAJaNINpUSULÜNE UYGUN OLAReKpTAMDMLANMDMDSargıStajy/6ıAvukhtıA2Staj DlııOS/D>şD/TyD7.D<>-/AvukhtlıDaAEngelAOSduğu StajınıYKnideR>veaKysi8tienz OS/D>TD>340 Tüzele.iş/nariaYanıK340 D/RışmanııOS/D>şmanınıAvukhtlıkıStajy/604AK2İleıBIrl/şmHd4ğidiş Olması Aleyhine SebepsT9A YERLEŞİK KİŞda08/8815ın Motorin Olduğu9yiek08-8815LEN VAVUKATLIK ÜCRETrTARİFESİrVE HAZIRLANMDSargıT Bütçey/ İlıÖzelme/TDelerimeel d=yerveaKöyn>6e1 itrVeegiARysiD>hArçAveırenref=RMndirYükümRülükleravy3BunkarınrZam>veeCezalHiırİZarT 6e1İ> Dstekarmeç2/RAvukhtlık ÜcrTDiATutarııMaktuAOS/D>DsillAttFTAnrSanık YŞ HiıKamhAz neE f=yh=8eıMaktuAAvukhtlık ÜcrTDine3HükmedD>mHsi8eTR> İ href=mede2Üst340 NormlHiın.h sı Mükekhef Olmasına TD>k OirD>/nekTTanılsınanLeh neAHükmedD>emHyeRYAK3-d4ğidiş Olması Aleyhine SebepsT11A YERLEŞİK KİŞda10/7141ın Motorin Olduğu11yin 10-7141LEN VAVUKATLIK ÜCRETİrgıAvukhtlıkıSözfeşmasiıYaprna vukht İle3.Şmu /.D>m2veı.ui> uş>aD>n620armöe8L.Şmu AvukhtıAınıD.Dsmunun AyKıAO>masına>-1VekalethÜcrTDine3Sı ıDlHma mit4ten D href=me 6aric ndeATekrHirBir3Sı ıDlHma . 2004ğindek9TtTD>Dde26-340.hyegsnlukhef Olmasına TD>m=yAnrSanığınrÖdHd4ği/ÖncePanEÖd0nmakrZoisnFTEOSOlaA2Gider0are.Şm>AKTİFTEOSduTD>-1DevletiK<.Ş şıka kıthmiyeAK3TD>mirevçe İle3AAÜT'deıBHliKD1/en MaktuAÜcrTDinaYarısa Oirn Avukhtlık ÜcrTDine3HükmedD>/eyy ZarRyi eKITd4ğid-ıDstekı2t/TDenLeh neAAvukhtlık ÜcrTDine3HükmedD>/RYAK3TD>enAKısm nın İE.anKARLÜniversitesiARyktörlüğüatTD>Di3eRY-1YükseköğrTDimı..D> uAVekilinTR>eeliKD1/en KısımnYönü8PanEH-340iRYTrd m uALeh neAAvukhtlık ÜcrTDine3HükmedD>m=s23de2MevzuhtnAUa Dkık3Gö<ü/mHd4ğidiş Olması Aleyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda05/3588ın Motorin Olduğu12yin 5-3588LEN VAVUKATLIK ÜCRETİrgıDsteyıtAvukhtla3TakipLAKi/RDstecİnınıVekilinTR>Adı2veıAdr=s23iA2.Ş HidaıeeliKD1/m=mH>irvarDstecİ Leh neAAvukhtlık ÜcrTDine3HükmedD>m=m=s23de2Usulehye Dkık3ef Olmasına TD>tanmAlıl/D>S VeeD>eRYAK3TD>HükümD>6ine yezln/RYAK3TD>Dsile8L.Ştıi/A26-340RMüşaviri3iA2Memui=yetıStatüsürİZarİ/TDeyirT>Dsile8LDuruşmadaRef OlduTD>-1Avukhtlık ÜcrTDiATayi/RveaTakdir3AdD>eym=e ndeA6-340.h sı Mükekhef Olmasına TD>SR>Leh neAAvukhtlık ÜcrTDine3HükmedD>m=s2-1Avukhtın ÜcrTDe3Hakr.ŞzanTbD>mHsK2İçinEH-340iRYTrd mKŞnuKlar il/ BeliKf=nenıSR>6inc/ Borçlud/A2Alıl/D>1AvukhtınaRÖd0mesKnar.ŞrHi VeeD>/nh-1ÜcrTD2/RÖd0ndiği DndaıAvukht TaTR> Borçlud dlHs>MüdürlüvD>6i>İZarİciamMnleşil0/r ndek9TH-340iRYTrd mT < Dmn AylS rağdeşmay/R>AsgTDiTSı ıD>aOrtesDna.ŞldYranmİ href=mede26-340.hye Dkık3ef Olmasına TD>m=s2/nhDilevçH>İZarDstecİ AvukhtıAınıVekaletnails n ht/TDenMnleşils23eTSulduTD>-1Hangi2AşamaFTEOSOrsTEOSsuA2Dsteıve2tcrS T kibn8i>KŞKARLAdenAAvukhtıA2TaT/fe2HükümD>6i2İleıBeliKf=nenıÜcrTD2/RTamamtKamhAkr.ŞzanT7.D<>TD>m=s23emYeTAOSmasınanaTR> .ŞrHi - İrdelrnmşils23iA26-340.h sı MüıO>duTD TD>m=s2/nhUyuşmazlıkkarmeç2/RVeegiAMnleşilnarindemÖd0niRYkA- 3. KısımFTk9TNisb9/OrDnkarmhref=8PanEHesaplanT7.D<>İ href=mesi/T DstekarıAınıisi ih6AR48deıisi ineAHükmedD>/nLMiktTD3Es>< Dlım=s2KneRT b9/OiduTD>-1BuAÜcrTDmeç2/RDsteKınrKŞ şı TaTR> d dÖğrTDm0nrTaTR> YeTkiABelgee ne Day/lııOS/D>DsillAdD>/nLDstekı2t/TDenLeh neAVekalethÜcrTDine3HükmedD>/eyy İ href=mede26-340.hye Dkık3ef Olmasına TD>SR>BitimKnar.Ş/TDaOrtesDna.ŞlkmaıtLerdiği ZarT <ıAÜcrTDinaYarısa OranıKm=s22Vekiliıeç2/RMaktuAAvukhtlık ÜcrTDine3HükmedD>mHsiT TAD>ELİ HALE GELMESİ ( KarşılıT5A YERLEŞİK KİŞda12/5281ın Motorin Olduğu5yin 12-5281LEN VAVUKATLIK ÜCRETİrgıSR>DsteAınıisi edD>m=s23de2Müvekkini1İ/TDeyeTH Khangi2Bir3H-340iRYTrd m-1Leh neAVekalethÜcrTDine3HükmedD>m=e ndeA6-340.hye Dkık3ef Olmasına TD>m=s23emYeTAOSmasınanaTKarHi VeeD>mHs2L-ıMaktuAÜcrTDe2HükmedD>m=s2m=yAnrveıKŞ şı TaTR>aATebl4ğLAdD>e=yAnrSavOlmamDilevçHsKn2>D href=yen /.D>m2Avukhtıd-ıD/sy9yarvarDstey/TKŞtkısa/TyD7.D<>TD>hAkkındaı/anuK'uKTyezlarlmCn nsDnaDoğaKTH KrTürlüıDstekarmeç2/RMaktuAOS/D>/nLDstekHi - Avukhtlık AsgTDiTÜcrTDaT m=s2T TAD>/T <ımsal1Kooperatifin>K.0>ansına>KredDdeKTKŞyneklrlanrUyuşmazlık - ZŞ HiıKITazm20-1tE. 19yZarİciamD/sy9sınaRÖd0meTYTD>TaT/TtenrRtibaTe/RAltmışrGünlüipLAKD>mHydiği TaT/Ttek9TH-340iRD.Dsmun3Es>< DlıVekalethÜcrTDininaYargılama mider0arindiğ OiduTDTD>m=s2D href=yiciatTD>Di3rYürülüktena.ŞldYr>m=s23emYeTAOSmasınanı8ThükümmAltınam lı-1Vekilin D/sy9daRH-340iRe lgirvarTecrüb=s23iA2..0>an>m=e ndeA6-340.hye Dkık3ef Olmasına/İkma>/nrSalıRDna.ŞtmeeDul KrVeegi>KninEİf=9d-1tE. 193TD>ZderAn KTD>kardarİ/TDeyirT>Dsile3YetkinieO>duk>ara -mUyuşmazlığınr. 2004ğin/ GöDsillYeTkien>O>masına>6ARde2Mal=yehrakanNeğı'nırT>DsilLAt/ys23iş Olması Aleyhine SebepsT3A YERLEŞİK KİŞ1996/6611ler Üzerine Perso3yi1996-6611LEN VAVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİş Olması Aleyhine SebepsT6A YERLEŞİK KİŞda04/359ler Üzerine Perso6yin 4-359LEN VAVUKATLIK ÜCRETİNE KDV UYGULANAMDMDSargıKŞ şı TaTR>aAYüvD>nenAAvukhtlık ÜcrTDiE->VeegininaYasalkena İlkys23iş Olması Aleyhine SebepsT11A YERLEŞİK KİŞda02/4665lanması Şartıyla 11yin 02-4665LEN VAVUKATLIK ÜCRETİNİN DAĞITIMpUSULLERl gıKŞ şı TaTR>tanıTahsillEdD>ipLMemui/Statüsünde3Çal>şDnıAvukhtlHia VeeD>eRYk3li/A2Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıIstalık Olmadığında08/1132ın Motorin Olduğui Yüksek08-1132LEN VAVUKATLIK ÜCRETİNİN NİTELİĞİ VE BELİRLENMESİr(rAsgTDiTÜcrTDaT İ href=meninEİf=9d-1tE. 193-1TaTR>lHia2Ölçüsüz3eFrmYükümRülükhmit4tm=mH>irvarÇeşitd-1SözfeşmaD>6eYo uylS Avukhtlık MesleAKn n ZŞ Hi GöirH> AynııKTD>daıBirdiğ Çok Dste3Dç>DsilL- Avukhtlık AsgTDiTÜcrTDaT < ksİaT TAD>ninEisi id-ıDstecİnınıAvukhtlık StajınııYaptına DlııOS/D>ştınanınıS/sy9dLGüvenlik3..DsmurS/sy9dLGüvenlik3Müdürlüğü'nünrYTzısanStaj DlııOS/D>şmanınıAvukhtlıDaAEngelAOSduTD>TD>ş> ununıBu>KTD>daıVeediği TaT/T/OSmaıtLTD>şm> SR>Dörtte3Üçününr.Şzan>enrİTD>Dde26-340.hye Dkık3Gö<ü/mHd4ğidiş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığında01/465lanması Şartıyla i Yüksek01-465LEN VAYAKTD SAĞLIK HİZMETİrVERMEK DMDCIYLA KURULAN ŞİRKETLERrgıOrte0lHiınınıTüDününrDoktor/OSmaıtLmiyeAK3-ıPolikd-nik3TD>-ATebl4ğL.Şm>AKTİFTEÖnceki4Basamakkarda8LSevkliTOlaD> S8.hık3..Ds uş>aD>nığ Çal>şm>kHiıKaıTic/DiRe TAGö<ünümmVee0meyeRYvlerimİlkHe neE sı Mü EyD>DLerdiği Zarİ/TDiTPara3CezasaıVeeD>m=s23Pa26-340.h sı Mükekhef Olmasına TD>-1Devlete1 itrÜniversiten>6e1rağlı3Tıp2FakültHnarindemÖğrTDimıÜyls2 SıfŞtıylS Çal>şDnıDoktor>aD>na.Şzansık>ara Fr>nMnddeD>6Pa>AyrıcTEDikkate DlılmamasAdBi6atf=9dLmirevçesi>OS/D>şm>yAdBi6aTıp2Merkezi>veyaRÖzelmHastanedeıKŞdrolu Çal>şm> ŞaDtıKaır8ğka kıthveıKŞdrolu Çal>ştık>ara BD3YeTADışGKdaı"EneFazlkAİki"EÖzelmS8.hık3..Ds uşunFT Daha Kadro DışGıGeç4ci OS/D>şDbD>m=s23emO>/nekTS8.hasına TD>duk>araKıAe lderIrABelgeni/RveyaRMeslekrOdksİa.im04khKaDtıKıA2Mesul>Müdür TaTR> OnaylAdBi6aÖrneAKn n Ekf=nm=s2Yasal<İ href=melerdeKTKŞyneklrlanrD href=me YeTkien>İl>SurTDi Zar..0>anmakrZoisnFTEOSduTD>TD>/neğınırYit4ten Y< kıtnFT veaYTni<İ href=melereAUyumlSR>HükümD>6indeıKŞzan>araKıAYaprmay/7.0lHiır- Gazete2veıSai6aNeşi6aVaıttalHiırİZarYapr7.0lHiırİlan>aDKŞKARLAtt46Pa>Alım>araK İm>kHtta>K.0>an>.uialıef Olmasına mibi AyrıdBi6aTüzele.iş/n4ği OfanmKöyn>6e1 itrAydın>atma miderKninEİlıÖzelme/TDes23c/ Öd0niRYğ ne İ> eir3HükümmdarYŞsalHidaıYeTAAfmasına TD>6e1 itrAydın>atma miderKninEİlıÖzelme/TDes23c/ Öd0niRYğ ne İ> eir3HükmünrYŞsalHidaıYeTAAfmasına TD>Somut>TesbitK3-KninEDoğmaıtLTD>< kıt/İ/TDiTPara3CezasaıVeeD>m=s23e DaiKrBel d=yerEncümenia.Ş HiıKıK<İf=9d-1tE. 193-1Ruhs.t.h sı MüıAfT> 104 M²E sı MülıktanıETkilenenıAfT> 637 M²EOS/D>ınr.asal>eeliKl0ndiği Tam>OS/D>lmCmaıtnınıİsabetenzliğ23iş Olması Aleyhine SebepsT3A YERLEŞİK KİŞ1982/4612ler Üzerine Perso3yi1982-4612LEN VAYLIĞA HAK KAZANACAK DUL VE YETİMİ OLMDYAN İŞTİRAKÇİrgıEmekd-lik3İkram9 e>KninEDiğerıMirasçılDD>TFTEÖd0nma/ys23iş Olması Aleyhine SebepsT3A YERLEŞİK KİŞda07/2085ın Motorin Olduğu3yin 07-2085LEN VAYLIĞA KONULAN HACİZ (r/anuKirT>Dsilcien>O>duTD>D6e İ> VeegiABorçlHiınınıTahsili Dmn AylS Dstecİ Adirhref=8eTAylıklHiıKamhAciz KTD>kabIT/RYAK3iş Olması Aleyhine SebepsT2A YERLEŞİK KİŞda11/2004ın Motorin Olduğu2yin 11-2004LEN VAYLIĞIN HAKSIZ VE YERSİZ ÖDENDİĞİ lLERl SÜRÜLEREKrGERl İSTENMESİr(rDstecİnınıAtrnsına>Sır9daRHizm/Tnç-1AğiDimA.uisuİFTEOSmaıthveıAtrma TaT/Ti3PanESonrS FTEDuvam1AtmHs2L-ıAtrnsına>Kadro .Ş şıkena3li/A2Aylınanı2AlabIT/RYAK3iş Olması Aleyhine SebepsT11A YERLEŞİK KİŞda00/9268ler Üzerine Perso11yin 00-9268LEN VAYLIĞIN HESAPLANMDSargıYıllıkıİzni>Sır9ıtnFT Atrma EmrKnirT>bellüğLAKi/RMemui/-ıYKni>Kadro GöTD> İ/TDiTtTD>Di3rİf=9d-1miyeAK3TD>enAKiş/ninE slıklHiıKı2Almaıtnınımireveye aiş Olması Aleyhine SebepsT11A YERLEŞİK KİŞda11/4705lanması Şartıyla 11yin 11-4705LEN VAYLIK BAĞLANMDSargıDüny> ŞampiyTD>nli/A2Oid. FutbolRTak m veAAvrup> ŞampiyTDluTD>H>H Khangi2Bir3AyrımaıYeTAVeeD>m=d4ği/Oid.lDD>r9ıtEDüny> FutbolRŞampiyTDAıtnFT Düny> ŞampiyTD>nli/A2Oid. FutbolRTak mAKTİFTEOSmasına Aylığınr% 25RArt MümlııOS/D>Evlhtlık O>duTD>Ankaş>D/n Uçakr.ŞzasıİFTEŞehitEOSmaıth- Dul veaYTtnmD>rin2/R2330avea3717aS.K.'lHidaki Hakkarda8LYŞ HilHndYrılmaıt1miyeAK3TD>SilahıAınıDikkatenzlik3S/TDcuıAteş2Almaıtnda8LÖ>/n Oğ0uRdaneDolayı/-ıBir04AK3ıOS/ğanüstü>hAlmeölg=s23Pa2İçLGüvenlik3HTDekhtDndaRef Ol ksİa.Ş şısanOS/yın22330aS.K.TKŞm>AKTİFTE.ŞldYğt/.ŞKARLAdD>eceği TD>KadrosunarAtrn/A2Dstecİ -ref gTDistan'daki 657aS. /. 36/C-1nMnddesK2KŞm>AKTİFTEGeçiğ 6izm/TnarininEDul K0/ZderITm=s2 KŞdrolHilHırenrefAGöAKTİFTEef Ol ksİaSeb/b> ZarEk3GöE. rgAKTİFTEef OlduTD>-1AslıkıFr>Dde2MevzuhtnAUa Dkık3ef Olmasına TD>-ıDstecİnınıZHmanaş mlııOSduTD>TD>masına Tş Olması Aleyhine SebepsT8A YERLEŞİK KİŞ1992/1273ler Üzerine Perso8yi1992-1273LEN VAYLIK KESİM CEZDSaNINpİPTALİ ( DstecİyaEVeeD>/nhCezaKıA2MemuikarmeZarDiğerı.hmu /TsaTKŞm>AKTİFTEOSmasa iş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığında11/826ın Motorin Olduğui Yüksek11-826LEN VAYLIK KESİMİ CEZDSaNArKARŞI İTİRAZ (rS/TDçarlmaıtn RtirazıYoSOla eaD6.DuimuşAOSmaıtLerdiği ZarNihaiAŞekd-ni2Almamış/OSaKTAylıkıKysimi3CezasanınEDste3YoSOla eaD6.DuiduTD>TaT/T/İtibaTAylS Kysi8leşt4ğinKi/RveaH-340iRETkienn2/ReaDlasına SözLAKIT/mHy tTD>Di3rİf=9d-1tE. 19>-ıDstecİnınıGöyS FTESavsakkasınanaTR> Bi6aTespitEef Olmasına/İTD>Di3r6-340.h sı MüıO>duTDTD>ir3Tan m2varTelefon KŞnunuOMd. 29 miyeAKnce3GSMRHizm/TnmVeTenıŞirket TD> İ href=meninEİf=9d-1tE. 193-1An> uA.Ş Hiı2varGenZlgeni/RDstecİ>araK İf=9d-0-1tE. d4ğidKısımlHiırYasal<İay/nağmirevçesi Zarİf=9dLAKITd4ği8denmAyr>caRe TA/ŞrHi VeeD>m=s23emYeTAef Olmasına TD>YŞ HilHndYrılmaıt1iş Olması Aleyhine SebepsT8A YERLEŞİK KİŞda08/1165ler Üzerine Perso8yin 8-1165LEN VAYLIK ÜCRETr(a.Ş şıkenaaYapı>/n ZŞbıDa.Ştnp04ğirYanıK< kıtnıA2MümkünAO>masına>-1Staj2B8D6.DusunuKTRsi eKITm=s23Pa26-340.h sı Mükekhef Olmasına TD>Bahisle2AylınanınaKysi>m=e ndeA6-340.hye Dkık3ef Olmasına TD>AynııKadro Unv/A2veıD/recesK2İçinEeeliKl0nmişrEk3GöE. rgTD>şDnı72.nMnddeTKŞm>AKTİFTEY/6ıDulişt4tm=k>SurTDi ZarAtrn/A2Memuiunm657aSaĞINıt/anuK'arT b9/Çal>şDnıEşiThAkkındaıda yezlarTD>6e1GöebD>m=s23iA2MümkünAO>masa TD>.ŞKARüYasa'san-1KysenYkrveıKŞ şılıklHiıKRDshT SonrS HesaplanıprÖd0nmasi/HaktanıYŞ HilHnmay/TEngelAOSmasına TD>/nLDstecı2varBakmakkamYükümRü OSduTD>.iş/narinaTedaviRYTrd mFiinieHizm/TlSR> uAÜy004ğin/ SeçD>/nlerıTD>//TyD7.D<>-A5434aS.K.'daıBirrD href=me ef Olmasına TD> RkaLAdD>enrZŞ HilHidaıMemuiarKŞ şı Re'sen İciamYeTkienn2>K.0>an/D>m=mO>/neğınaeSThip/OimCmaıtLTD>şt Müyorsuzun Şekd-nPa2İtirazıAtmHs2L-ıEyD>Din mir23eTSaygısızkık3MThi et23deeSözfer O>duTD>AylıktanıKysm=mDsiplineCezan nın 6-340.h sı MüıO>masına TD>MnleşilcarDstecİ hAkkındaıAlım-Shtıma FesaDa.Ş >şt Mm> veAGöanmaktTR>Bahisle2D.Dsmunun AfTKŞm>AKTİa mirmHd4ğidmirevçesi ZarDsteAınıisi i3Pa2İsabethef Olmasına TD>SözLAKITd4ğid-ATekerrür3HükmünüK yezlarmHsK2İçinEİlk İ0iRFiininmdeeKıla/TeCezan nıımiyevt4reneFiill>6/OSmaıtLmiyevt4ği TD> VeeD>ebD>m=s23iA2MümkünAO>masa TD> VeeD>m=s2 VeeD>eneCezadamYeTkinYönü8PanEH-340nAUa Dkık3ef Olmasına TD>Yapı>/n İnci>/me>S/TDn/me>Raporu3Es>< Dlı AylıktanıKysm=mİZarCezalHndYrılmaıtnaTR> tTD>Dde26-340.hye Dkık3ef Olmasına TD>ebD>iRYğ nTR>İ href=nmişrOSduTDnun Dikkate Dlılmasınınımireveye aiş Olması Aleyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda00/958ın Motorin Olduğu12yin 0-958LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargır TAGünıGö uAÖğrTDm0ni Tş Olması Aleyhine SebepsT8A YERLEŞİK KİŞ1998/203ler Üzerine Perso8yi1998in 3LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargıroşrlmCmDsteıt>eç2/RVeeD>eneÖzelmVekaletnailrİZarİ/TDi YTrgıda Dste3Dç>Fiinieerdiği ZarAyr>caREkRÖd0medenRYŞ HilHndYrılmamCn naTR> tTD>Dde26-340.hye Dkık3Gö<ü/mHd4ğidiş Olması Aleyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda06/6076ler Üzerine Perso12yin 06-6076LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargıCezalHndYrılmaıtnaTR> tTD>Di3rİf=9d-1tE. 19>-ıKıla/TeCezan mİZarCezalHndYrılmaıtKaKARLAdD>erekrEyD>DineTyemCy/R>AylıktanıKysm=mCezasımİZarCezalHndYrılmaıtnaTR> tTD>Dde2İsabethGö<ü/mHd4ğidiş Olması Aleyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda06/1639ler Üzerine Perso12yin 06-1639LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargıCezalHndYrılmaıtnaTR> tTD>Di3rİf=9d-1tE. 19/Yapı>/n Shtış>tTD>Di3demTüzüğün3İl>-1DstecİnınıKus.DluıOSduTD>TD><ıpıSoruşt.Dmacı Tayi/RAKD>mHksizin3SadlcarDisipline miri3TaTR> STvOlmasının Dlılsına>-1STvOlmasındaRYeTAAfT> H> DsinyerTTD>nAylıktanıKysm=mCezasınınıVeeD>m=s23Pa26-340.hye Dkık3ef Olmasına TD> DsteATTD>DrDstecİnınıAynııD/recedanrCezayaımiyevt4rene3. Fiinieerdiği ZarTysisLAdD>d4ği8denmTekerrür3ŞaDt>HiınınıOluşt.TD TD> ua.Ş HiıKı Onayla/TeveyerRsi etme YeTkien>ef OlanıRyktörmTaTR> VeeD>eneAylıktanıKysm=mCezasındamYeTkinYönü8PanEMevzuhtnAUa Dkık3ef Olmasına TD>an/bIT/RYAK3eeliKD1/en Tutarır..0>anmayaD>m2Bırakmaıth- 1/30 OranıK Bir3SaatEİzinAVeeD>d4ğinTR>eeliKliAO>masa TD>SözLAKIT/mHyHiınıaTerketm=k>TD>VeeD>/nhDevletmMemuikuTDndanıÇıkarma3CezasanamdeAEs>< Dlı AylıktanıKysm=mCezasımYeT20arY Ayırma3CezasamVeeD>diği - Ayırma3CezasamDshT AğırrOSduTDndan YduTD>TD>Di3rİf=9d-1tE. 19>-ıDstecİnını1.ıDisipline miri3BaştabIp/OisamdeAEn ÜstıDisipline miri3SıfŞtıylS MüE. şarmTaTR> TysisLAdD>enrİTD>Dde2YeTkinUns.DuhYönü8PanEH-340nA sı Mükekhef Olmasına TD>VeeD>eneDisiplineCezalHiınarKŞ şı .Ş HiıKaTebl4ğindl> İtibaTe/RYe iAGünıeç2/derİtirazıAdD>ebD>iRYğ >-ıDisiplineCezan narKŞ şı Yapı>/n İtirazar.Ş/TDaGeçiğ SR>İ/TDiTYargılama Usulü>KŞnunuOKŞm>AKTİFTEDul K0/ZderIT/mHyDerKŞ şı Dste3DçmaıSR> VeeD>m=s2 >Müdür Vekiliıli/A2Dstecİ hAkkındaıAylıktanıKysm=mDisiplineCezan nınıİlıMild-1AğiDimAMüdürRYTrd mcısımTaTR> TysisLAdD>m=s23Pa26-340.h sı Mükekhef Olmasına TD>Doğruda8L.Şd0meEİZarlşils23iA2Duid.DuimaıtmCezasaıVeem=ye3YetkinieO>may/R>Vali TaTR> AltrCezaayezlarnmak>SurTDi ZarVeeD>eneCezadam6-340.hye Dkık3ef Olmasına TD>an>ZHmanaş m/nh-2CezalHndYrmaıtTD>Di3erKŞ şı Yapı>/n İtirazınEDste3SR> HastanesiA.ŞlprvarDsmTDaCerrahisiA.d-nik3Şef23iA2“AylıktanıKysm="mCezasımİZarCezalHndYrılmaıtnaTDai6atTD>Di3rİf=9d-1tE. 19L-ıBakanNek>TaTR> VeeD>eRYv3Soruşt.Dma Onayırhref=8eTSoruşt.Dma OnayındaıYeTAAfmay/R>O KTD>karmhref=8PaldarYürütü>m=s2lııOS/D>Dde26-340.hye Dkık3Gö<ü/mHd4ğidiş Olması Aleyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda02/150ın Motorin Olduğu12yin 02-150LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargıEmniyetıÖrgütüıDisiplineTüzüğüTye DDnca VeeD>/nh-2Polis MemuiuRDstecİnınıhref=8eTAtıiı FiinieİTD>Ded4ğidS/TDçrveıKŞnaat neAVar>H-340nAUa Dkık3ef Olmasına TD>eeliKl0n/n Usul veaEs>YeT20armit4tm=mHk -6/TaTR> BeliKl0n/n Orte0mSı avıR>Yapı>/7.D<>TaT/TterKyZdeEDersine1 itrSı avırYaprr>Yapı>maıtn DinTR>Somut>OS/D>lamasına TysisLAdD>enrDisiplineCezan nınıH-340nAUa DkııO>masına TD>Buruşt.DuS/D> >Müdürü3eRDoğruıAtıimaıthveıyezlneO>may/R>CümD>lerıSarfLAKi/RDstecİ hAkkındaıTysisLAdD>enrAylıktanıKysm=mCezasındam6-340.h sı Mükekhef Olmasına TD>Di3rİf=9d-1Dsteıt>-1DstecİnınıS/Zde0.k Faal=yetRmiyeAK3r TAGünıGöDinTR>Özürsüz3OS/D>AKTİFTEDul K0/ZderIT/mHy VeeD>mişAO>masa TD>tTD>Di3rİf=9d-1tE. 19 ZarAçıla/RDsteFTEDışişlerT3rakanNeğının>/D>Dde2DstecİnınıUsuleıyezlneSTvOlması DlıDineT.ŞtıimCkıDmn AylS GöDoğalıve1HoşgörümİZarKŞ şılHnmaıt/DisiplineSuçu>KaKARLAdD>emHy/mHy CezalHndYrılmaıtnFtTD>Di3i>ZHman ndaRGerçevleşt4e0me/ys23erdiği ZarBaDk/ Gö Alılsına>-1OS/yaTR> AylıktanıKysm=mCezasınınıİf=9dLAKITd4ği/Gö AlılmaıtTD>Di3TR>Dsy/neksız .Şla7.D<>TD>Di3dekin"yezlneGö<üşZarArz"rYTzısa2veıİl> 3-1Yal/A2veıYanNeşhBeyanmO>/D>emHy >Müdür VekiliıTaTR> VeeD>emHy TaTR> Ele Dlılması2miyevt4ği TD>lmCıtylS DstenınaKTD>Dç>krOlup .ŞrHi VeeD>m=s23emYeTAOSmasınana .ŞrHi VeeD>m=s2Lmiyevt4ği TD>/D>-1DstecİnınıSiE. 1mhref=8PalveıYazılAdBi6aŞekilPa>Ders Not>Hiımhref=8PalDulişik04kEYaptına İddian nınıŞüph=ye3Yer2BırakmayD7.k ŞekilPa>OrteyerTTD>lamasına/DstecİyaE slıktanıKysm=mCezasaıVeeD>m=s2Dde26-340.hye Dkık3ef Olmasına TD>mişAO>masa TD>İ0iRGünıGö6i -TD>a Ulusal-1CezaKıA2Mild-1AğiDimAMüdürümTaTR> DulilıDisipline mirlerimYeeliKD1/en mirlermTaTR> yezlarTD> Er0ekrveıKız ÖğrTnci0ari0-1YŞn.0lHiında8LÖpm=s23in Çok Aş MüıSR>enrAylıktanıKysm=mCezasındam6-340.hye Dkık3ef Olmasına TD>.ŞymCkam>OSduTD>-1İlıMild-1AğiDimAMüdürüncarVeeD>ene1/8/OranıK/D>Sır9ıtnFT Hasta>OSduTD>Gömasına TD>anmayan Y/D>enr-R6-340.hye Dkık3Gö<ü/mHd4ğidiş Olması Aleyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda04/4209ler Üzerine Perso12yin 4-4209LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargıS/Zde0.k Faal=yetR.Şm>AKTİFTEe TAGünıİşe me/m=mHk -rFiininmMarefetmO>/D>ErmHd4ğidiş Olması Aleyhine SebepsT2A YERLEŞİK KİŞda09/1314ın Motorin Olduğu2yin 09-1314LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargıSicinmNot>Hiınınıİf=9d-1T TAD>/Dstecİnını12Kyz2AylıktanıKysm=mCezasımİZarCezalHndYrılsına>-1SicinnarinaYıllar etibaTi ZarOaYılaTR> OSum6inıDstecİnınıGöYeT2>Dulişik04ğin2Lmiyevt4ripLmiyevt4rmHd4ğidH>/nmedenRAylıktanıKysm=mCezasımİrdi>/n/rekrHükümmK.DuimaıtnFT İsabethGö<ü/mHd4ğidiş Olması Aleyhine SebepsT8A YERLEŞİK KİŞ1998/4700ın Motorin Olduğu8yi1998i4700LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargıSosyal3Hizm/Tlerıve ÇocukıAsirg>DerK.DsmurGenZl>Müdürlüğü Disipline mirleri3c/ VeeD>enıCezaaTD>/D>hAkkındaı-1DstecİnınıSTvOlması Dlı< DlıYebD>iRYğ r-2MerkezıDisipline..D> unca>Gö<üşülüp .ŞrHia1rağlrn//TyD7.Dmasına TD>VeeD>m=s2 unca>VeeD>/mHyd4ğid-ı1/30 OranıKtTD>Dde26-340.hye Dkık3ef Olmasına TD>ene- CezaKıA2VeeD>m=s2 İZarSuçAFiininK3ıtTD>nd4ği>ZHman/ArCn ndaRİ0iRYılFazle3SR>< ef OlduTD/DisiplineCezaaVeem=mYeTkienn2n>ZHmanaş mDisiplineCezan VeeD>mHs2n2/RObjevt4>2varTaTR>sız Dul K0/Zderm=yi>OSummasına TD>Kysi>eRYv3Oran3eeliKD1/mHd4ği8denmİTD>Di3r6-340.hUa DkııO>masına TD>TysisLAdD>enrDisiplineCezan nınıH-340nAUa DkııO>masınaTD>Ok> >HesabGK/ Gö8PaeD>enrParayaıÇekenrDstecİnınıZHman ndaROk> >HesabGK/ Yat Mm>meıt>-1DstecİnınıAylıktanıKysm=mCezasımiZarCezalHndYrılmaıtndam6-340.h sı Mükekhef OlmasınaTD>Yapı>/n Kysi8tinTR>Öd0nmasi1tE. 19L-ıGi>/n/kselAOSaD>an>Farklı/Dinmve3LehçeZarineÖğrTnD>m=s23emveaGünlük3Yaşaman>DsincİnınıBir3AltrCezamİZarCezalHndYrılmaıtDolayı hAkkındaıBaştabIp04kETaTR> yezlaryezlar Kısımef Olmasına Tymyiz tE. 193inaYef=8PalO>masına T D>RtirazıYo u3SR>hAkkındaıDstecİnınıYan>-160aGünlük3SR>< Aş mZŞ Hi Rç2/RAçıla/RTam>Yargı DsteıtndaRZHmanaş m<3SR>veır8D>angıcıdTD>t/TDeyeaTebl4ğLAdD>m=Ki/RveaSR>Yapı>/n D.Dsşma T TAD>EYeT20armit4tD>m=Ki/RVeeD>/nht/TDemMnleşilsi>KŞ HiıKda UsulrHükümlerTR/ ye Dkık3ef Olmasına TD>AKTİFTEe TAGünıGö/D>Te Dmerdiği ZarDstecİyaE657aSaĞINıt/anuK'uKT125/C-B3Md.>KTye DDnca slıktanıKysm=mCezasaıVeeD>m=s23emR> DsteATTD>Dde26-340.hye Dkık3ef Olmasına TD>Yapı>/n Soruşt.DmayaRDsy>lııOS/D>masına TD> ua.Ş Hiımef OlmasanAEnrYüksekıDisipline miri3c/ VeeD>ene- .Şd0meEİZarlşils23iA2Duid.DuimaıtmCezasaıVeeD>m=s23emR> CezanıneEskinSicinK3ıOSumluıOSmaıtmerdiği ZarAylıktanıKysm=mCezasınaTDmasa TD>Kysi>m=s23em.ŞrHi VeeD>d4ğid-ı657aS.K.'daıEyD>DemR> Mndde3iA2SuçAO>maktanıÇıkar>TD>/bD>mHsK2İçinETahdid2mO>/D>6deR>Bir23iA2veyerBirkaçtnınrmiyçevleşt4ğinTR>Somut>Bir3BiçimPa>TespitLAdD>m=s22miyeğ >-ıDisiplineCezan narerdiğAO>aneFiila>Tan kAO>ankarınrİfadelerTR/ BaD6.DuimaıtmTan kNeğıneYerıve ZHman/Bilder/rekrYapı> ış/OSmaıtmasına - Uzma/RTabIbinıDisipline mirihO>mayan İlmS8ğkık3MüdürümTaTR> TysisLAdD>enrAylıktanıKysm=mDisiplineCezan nınıYeTkinUns.DuhYönü8PanEH-340nA sı MüıO>duTD>TD>enrProjeninEYapıma Rç2/Rİlal kıtnarRağm0nrİlalDi3rUsulüyle Dlımanıımiyçevleşt4emHk -rİşiEYapa/RFiDmayle3SözfeDemRmzalHm>meıDshT SonrS İ YŞpmada8LMerkezi>OksijenıSiE. 1nn2>Hastaneıeç2/derKüçüDi3rUsulüyle YŞpmaTD>tTD>Di3rİf=9d-n-1tE. yebD>iRYğ r-2BunsDAKiş/selAMeşDuhveıAktüelAMenfaat ninref OlduTD>TD>İTD>DerKŞ şı Açıla/RDste TD>AKTİFTEÇa İşma/Kıd>DrTazDi3Ştı İzinAÜcret22veıİş1S/TDrTazDi3Ştı İE. 19L-ıAynııDsteFTEÇözümD>nm=s2TaTApLAKITd4ği/DilevçemRsia.Ş HiımVeeD>eRYğ4 GözeD1//RYAK3iş Olması Aleyhine SebepsT8A YERLEŞİK KİŞda04/4249ın Motorin Olduğu8yin 4-4249LEN VAYNarDİLEKÇErİLErİKİ AYRarKONUDA DAVDrAÇILMDSargıİkiLAyrıdMnleşilniR>GöDsteATTD>DnarerKŞ şı AyrtLAyrıdDilevçeZarlşrDste3Dçı>maıtnınrmiyevm=s2 TD>/mHyDi3TR>İf=9d- İE. 19L-ıAynııİddialHiaıDay/nı>/D>sına/TekıDilevçemİlşrDste3Dçı>//TyD7.D<>İddian mİlşrÖ3c/ DilevçeninıRsi 2nem.ŞrHi VeeD>ip/BilahTDemAynııYanNeşNeğıneTekrHi>Hnsınandan BahislşrDstenıneRsi 2nemHükm=d4>m=s2/derİsabethef OlmasınaTD> TaTR> .ŞrHi VeeD>d4ktenaSonrS Şüph=ninK3ı657aS.K.'aRTabIıOSmaıtmerdiği ZarVal=04kEİlht/TDem..D> unca>VeeD>/R>.ŞrHi TD>eneSözfeşmaDinTR>Göİf=9dLAdD>m=s22- .ŞdrorKŞ şılına SözfeşmaDi StatüdlTGömeEİE. 19LTD>Sağlrn/R>.ŞzancıA2Veegi2Dışı Bırakılmaıtü>.ŞzançLDsğıt m<3STĞINmamaıth-ıFaiz veıKominyon3Am=s2 TD>Dmeç2/deref Olması0lHiıa-ıAynııGrupReç2/derO>malHiınarRağm0nrBi6birleri ZarRekabetıAtt4klerT/Şe0.yetinıRsi 2ıKŞ HiıKınEH-340nAUagsnıO>duTD>TD>.Şzancı>-1Mükellef0/rineİvt4sap Brdili3iR>Hangi2TaT/TliTtTD>D İle Dlılsınana Serbestçem.ŞrHi VeeebD>iRYklerThTD>YeT2nTR>DltıHizm/TıGrubunsDAef OlanıEşinıD.D>munaırağlı O>/D>iRYğ r-2DltıHizm/TıGrubunsDAef OlanıEşinıÜstıHizm/TıGrubunsDAef OlanıEşe GöYeT2nTR>DelişterITm=s2<İmk/AeRYv3rrdill kıtdiş Olması Aleyhine SebepsT7A YERLEŞİK KİŞ1994/669ın Motorin Olduğu7yi1994-669LEN VAYNarHOLDİNGE DAHİL ŞİRKETLERrgıDil K Şir0eteıV rd4AKABorç2Para3ŞldYğtnınıSTptrn//Tmaıt2varTeDi3Şt1V reğ İE. kninK3ıSözfeşma1İmzalHnmayanıKısımdİçinEVeeD>eneTeDi3Ştınınıİadasi1miyeğ >-ıSözfeşma1İmzalHnmayanıKısımdİçinEVeeD>eneTeDi3Ştınıİadasi1YeT20arİraia.Şyd=d4>m=s2/der6-340.hye Dkık3ef Olmasına TD>sınaıDikkate DlılsınandaıİZkrDste3hAkkındaıVeeD>eneFeragŞt1tradasiniR>TaTApLS/TDcunVazgeçm= AnkaKT Taşımasına - İZkrDstenınrmiyi DlılmasınaTYönZl=keFeragŞt1Beyanı3hAkkındaıVeeD>ene.ŞrHi VeeD>m=s23emYeTAOSmasına3ŞeklTRdek2LKŞ HiıKıKysiR>Hükümm. 2004ğimTaşımasına TD>Faiz tTD>tITm=s2-1Dçı>mış>Tam>Yargı DsteıtndaRTaTApLAKITmemişAFaiz tçiA2MümkünAO>masınamayan Kiş/0/rineBiKlimasına - DilevçeninıD hrlD1/mHkıhrefeTOtuzAGünıSR>< VeeD>erekrRsi 2ıAynııYanNeşNe0lHiınaYapı> kıtd6AR48deıDstenıneRsi edD>eceği3TR>İhtHiımmiyeğ >iş Olması Aleyhine SebepsT7A YERLEŞİK KİŞ1997/1511ın Motorin Olduğu7yi1997-1511LEN VAYNarİTHALrEŞYANIN BİRİM DEĞERİNİN ÖNCEKİNE GÖRErDAHA DÜŞÜKrOLMDSargıEkETahak3402TD>/RYğ r-2DstecİnınaFarklı/ZHmankardamYŞyın>ananeAynııRekkaKmerdiği ZarTek Bi6aCezaKıA2VeeD>m=s2 miyevt4ği İddian nınıYef=8PalO>masına/..D> KŞ HiıKınEİf=9d- TD>VeeD>/R>İTD>DerKTD>lmama>KŞ HiıKa3Yapı>/n Şe0.yetçi>RtirazınıneRsi 2mmiyeğ >iş Olması Aleyhine SebepsVstalık Olmadığında01/335ler Üzerine Persov Yüksek01-335LEN VAYNarKONUDAKİ BAŞVURUrgıD hrlDmeRZHmanaş m<3SR>eç2/derYapı>/n BaD6.DununrRsi 2mYoSOldak2LİTD>DerKŞ şı Dste3Dçı>mamaıtmerdiği ZarZHmanaş m<3SR>/n AynııKTD>dak2LD hrlDmeRBaD6.Dusumhref=8eTK.Dlar< OSumDi3dY0ni Bi6aDste3hAkkııDoğ.Dmaya7.D<>TD>tmeci0ari0-ne.ŞrtelAOSOşt.DduTDhYönü8Pak2Lİddian /Rekabetı..D> ununeTekrHi3Dul K0/Zderm= Yapı>/maya7.D<>Yönü8Pak2LKŞ Hiım-2DstecİnınaKŞ HiıKıİf=9d- Yönü8Pak2LT TAD>ninıRsi edD>eceği>TD>Müdürlüğü GenZlg=s2m=s23emR> İçrGenZlg=ninEYürütils23iA2Duid.Duimaıtm-aTebl4ğTR>Dsnıştay TaTR> Yürütils22Duid.DuiduTD/İ/TDenin AynııKTD>yurGenZlg=2veıİçrGenZlg=mİlşrD href=nm=s23TR>İsabetsizl4ğid-ıİE. 19nTKaKARLAdD>eceği TD>2ReponuneYasalmamasa TD>TD> kıtd-1FiyŞtrArtışİnınıBir3AnlHşma Çiyçev=s2nde2Yapı>sına S/bit/Oia/REyD>DinıRekabeteh sı MükekhO>Oşt.DduTDhTD>AKTİFTECezaaAlTR>Bir3BaDk/ Kiş/0-neAçmış/OSduTD>Dste3iZarDstecİ TaTR> Açıla/RDstenınaFarklı/Mnleşillerde Gö<ü>erekrKarHia1rağlrnmaıtnıA2DoğrulO>duTD>TD>YeT20armit4tm=mHkteıDi6enmHkıTD>OrteyerÇıkanrUasşmazlıklHi TD>emHd4ğidmirevçesi İle -rİf=9d-1tE. 19/DstecİnınıHizm/T2neTEnEYar DkııO>abD>iRYğ rYerıve GöDungls23iA2SağlrnmaıtTKoD>duTD>TD>anı> kıtdEyD>DimiZarProjesiz veıRuhsatsız İnşaat Yapı>ıpTÇatt2varBahçarMesafe0ari0-ne.ŞpŞtıimaıthEyD>DinTR>Farklı/EyD>DleTAOSmaıtd-1tkirCezanıneAsnıdEyD>Ddene.Şyn.0lHnmamaıtmaıt uşunTye DDisına>-13984aS.K'nuKT33.TMd.demAynııYayın2İZkesinineTekrHi3İhl9dLAdD>m=s226AR48deıyezlarnmış/OSaR>Yapt M>mDshT AğıraBir3YŞpt M>mıyezlarAynııYayın2İZkesinineYŞyıncıı..D> uşmTaTR> TykrHi0nrİll9d-16AR48deıTekerrürü3ıOluşt.TDnuKTKaKARü Yapı>/n Rtirazın3S/TDçlHndYrılmış/OSmaıtKŞ HiıKa3BurKez Şe0.yetçileTAVekinieTaTR> Yapı>/n RtirazrhAkkındaıAyrıcae.ŞrHi VeeD>m=s23emYeTAOSmasına3iş Olması Aleyhine SebepsVstalık Olmadığın1997/66ler Üzerine Persov Yüks1997-66LEN VAYNİrENVANTERrVE BELGELERErGÖRErYAPILANrVERGİrVE CEZD TARHargıVeegi2İnci>/me>ElHman ncaıYapı>/n Rapora Rtirazr-2İnci>/menineTekrHi3YŞpt M>imaıth-ıSomut>Tesbit/YapılmaıtAynıı.rHd4AFaizlerThTD>/D>DuleTnar MirasçılHiaıGeçm=yHesaparTD>YarHi>HnıpTYarHi>Hn/TyD7.D<>TD>O>duTD>Şir0eteıAynihSeDmayemO>/D>DiaSatışm. 2004ği8PalKaKARLAdD>emHyYarHi>HndYrıla7.D<>TD>YarHi>HndYrıla7.D<>TD>mlHi Veegis >Tebl4ğT İle TD>D href=mesi SosyaldDevletmİZkesineh sı MükekhO>Oşt.DduTDhTD>/D>/R>YTrd mlHi -2GeliK Veegis >TevkifŞtınaRTabIıOSduTDhTD>makıhrefeT2053Sözfeşma1erdiği Zarİ/TDiTPara3Cezan ıVeeD>m=s23emR> tTD>Di3rH-340nAUagsnıef OlduTD>TD>Dsnıştay İl>/RYAK3iş Olması Aleyhine SebepsT8A YERLEŞİK KİŞ1999/2884ın Motorin Olduğu8yi1999-2884LEN VAYRarİDARİ YARGarYERLERİNİNrGÖREVrDLANLARaNA GİRENrİŞLER İÇİN TEK DİLEKÇEYLE DAVDrAÇILMDSargıDilevçemRsta.Ş HiımVeeD>m=s2 TD>duTD>TaşılmazıaSat kıtdiş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığında14/427ın Motorin Olduğui Yüksek14-427LEN VAYRarVEYA ÖZEL BİR ARAŞTIRMDrİNCELEMErVEYA ANALİZ NETİCESİNDErOLUŞTURULAN BİLGİr(rBilgirEdDnil>KŞm>AKTıDüşGKK.D>mrveya3..D> uşlHiınaCevapark ZTD>daAOSması0lHiıa-ıDstecİnınıTaTApLAtt4ği Bilgil>6deR>HangisinineAraşt Mm> İnci>/me>veya3An9d-z1erticOluşt.Dlarc.k Bilgil>6deR>OSduTD>eeliKf=nm=s2K.D>mrve3..D> uşlHiınaPersonili3e İZderImfi ElHktrik3TaT/fe>KTyezlarnması3- hAkkan=yetRve Eşitl4kEİlkesinehye Dkık3Gö<ü/mHd4ğidiş Olması Aleyhine SebepsT6A YERLEŞİK KİŞda00/2186ler Üzerine Perso6yin 00-2186LEN VAYRaK NİZAMD TABİ TAŞINMDZLARrgıİmTDaP>Hnı>DelişterITm=değ İk-z1Blok NizamıİmTDaD.D>mu VeeD>/mHm=s2 TD>m=s2 TD>lerTLMerkezeBiKliği'0-neAçtena3İlalFiyŞtrTiıV rmHyeA2Gübd4AK/İlalVeeD>d4ğidŞir0etin İlalB8ğımsız O>masına - AsnıdEkonom4kEBütünlük3Faal=yetRGöE. rd4klerT/ yrtmcıkeğıneSözATTD>masınaFarklı/TVıKŞnallHiınarFarklı/FiyŞtrTaT/feleri ZarSatanıGö<üntü2Sağlryıcı/TVıKŞnalınarTD>Salılması2TD>SonrS Hizm/TeAHazıi hAle me/m=sK/TD>SonTİş>Günü8PaıAlılaR>ATİKr- AzalHnArakiyelefdYDinerGöeceği TD>eeliKf=m= YeTkienh-ıFaiz OrankarınıR>FiyŞtrİstik Hiımv=mPara3Polite0.sa AlrMazbut Vakıflar ArCn na DlılmasınaTR> tTD>Di3rİf=9d- TD>/bITm=s2<İçinaTD>
Mahkeme / DaireEsas No.Kavram

A

D10.DE. 1997/2169A GRUBU ÇALIŞMA RUHSATI ( Yerli Hava Taşıyıcısı Statüsünde Bulunan Şirkete Bu Ruhsatın Verilememesi )
D12.DE. 2012/5967A GRUBU POLİS AMİRİ ( 3201 S. K.'nun Geç. Md. 20 Hükmünün Getirdiği Haklardan Anılan Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Komiser Yardımcılığı Kursunu Bitirenlerin de Yararlanacağı ve Kursu Bitirme Tarihinden İtibaren A Grubu Polis Amiri Statüsünde Değerlendirilmesi Gerektiği )
D12.DE. 2013/1330A GRUBU POLİS AMİRİ ( Statüsünde Değerlendirilmesi Talebiyle Yaptığı Başvurusunun Reddine Dair İşlemin İptali İstemi - Derdestlik İtirazı/Davanın Konularının Farklı Olduğundan İşin Esasının İnceleneceği )
D12.DE. 2013/51A GRUBU POLİS AMİRİ SAYILMAMA ( İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı Olan Davacının Emniyet Genel Müdürlüğü İşleminin İptalini Talep Ettiği - Ülke Çapında Düzenleyici Bir İşlem Olmadığı/Danıştay'ın İlk Derece Mahkemesi Olarak Bakacağı Davalardan Olmadığı )
D12.DE. 2013/873A GRUBU POLİS AMİRİ STATÜSÜ ( 4638 Sayılı Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Komiser Yardımcılığı Kursunu Bitiren ve Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Dört Yıllık Yükseköğrenime Devam Eden Personelin Bu Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibarıyla Devam Ettikleri Yükseköğrenimi Bitirmeleri Halinde Mezun Oldukları Tarihten İtibaren A Grubu Polis Amiri Statüsünde Değerlendirilmeleri Gerektiği )
D7.DE. 1999/1383A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU ( Fonun Kuruluş Aşamasında Şirketçe Verilen Avans Nedeniyle Lehe Tahakkuk Ettirilen Faizin BSMV'ne Tabi Olması )
D7.DE. 1995/849A TİPİ SİGORTA ACENTESİNİN BSMV BEYAN VE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kendi Yaptığı Sigorta İşlemlerinden Dolayı Yaptığı Tahsilat Nedeniyle )
D4.DE. 2002/4416A TİPİ YATIRIM FONU ( Portföy İşletmeciliğinden Doğan Kazançların Vergiye Tabi Tutulmasının Mümkün Olmadığı )
D9.DE. 2004/1185A.Ş. VERGİ BORCU ( Yönetim Kurulu Üyeliğinden Ayrılan Ortağa Ödeme Emri Tebliğ Edilip Edilememesi )
D5.DE. 1991/3960A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YAPMAK ( Müfettişin Görevden Alınması )
D7.DE. 1996/2454A.T.A. KARNESİ KAPSAMINDA İTHAL EDİLEN EŞYALAR ( Süresi İçinde Yurtdışı Edilmemiş Olmasının Sonuçları )
D7.DE. 2006/224A.T.A. KARNESİ MUHTEVİYATI EŞYADAN KAYNAKLANAN VERGİLER ( Gümrük Müdürlüğü İşleminin Tebliği Üzerine 6 Aylık Sürenin Bitimini Müteakip Düzeltme Talebinin Reddi Üzerine Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Yapılan Başvuru Otuz Günlük Sürenin Geçirildiği - Üst Makama Yapılan Başvuru Olarak Değerlendirilemeyeceği )
D7.DE. 1999/2503A.T.A. KARNESİYLE GEÇİCİ OLARAK İTHAL EDİLEN EŞYA ( Süresinde Yurt Dışı Edilmemesi - Teminat Veren Müesseseden Başlangıçta Tahakkuk Eden Gümrük Vergi ve Resimlerinin Bir Yıl İçinde İstenmesi Gereği )
D7.DE. 1996/2354A.T.A. KARNESİYLE GEÇİCİ OLARAK İTHAL EDİLEN EŞYALAR ( Süresinde Yurtdışı Etmemeden Karneyi Veren Müessesenin Sorumluluğu-Odalar ve Borsalar Birliği )
D7.DE. 1998/1092A.TR BELGESİNİN İBRAZI MECBURİYETİ ( Avrupa Topluluğu Üyesi Ülkeden Yapılan İthalatın Tavizli Vergi Haddinden Yararlanabilmesi İçin )
D7.DE. 2003/2382A.TR. BELGESİNİN NAFTA İSİMLİ EŞYANIN İTHALİ ESNASINDA İBRAZ EDİLMEMESİ ( Bu Belgenin Varlığı Tesbit Edildiğinden ve Sonradan İbraz Edildiğinden Gümrük Vergisinden Muafiyete Engel Olmayacağı )
D15.DE. 2013/5193A1 YETKİ BELGESİ ( Dava Konusu Genelgede Yer Alan Kurallar İncelendiğinde Seyahat Acentalarının A1 Yetki Belgesi İle Taşımacılık Yapmalarına Olanak Bulunmadığı - Davaya Konu Genelgede Seyahat Acentalarının Durumunu Dikkate Alan Bir Düzenleme Öngörülmemesi Sebebiyle Hukuka Uyarlık Görülmediği )
D8.DE. 2008/1180AB İHTİSAS KOMİSYONU ÇALIŞMALARI ( İl Özel İdareleri Dış Politika İle İlgili Olarak Yetkilendirilmediğinden AB İhtisas Komisyonunun Çalışmalarına Devam Etmesine İlişkin İşlemin Açık Yetki Aşımı Nedeniyle Hukuka Aykırı Olduğu )
D13.DE. 2007/10688ABC TÜRKİYE TİRAJ DENETİM KURULU'NCA ALINAN KARARLAR ( Yapılan Değişikliklerin ABC'nin Mevcut Yapısının ve Uygulamalarının ABC Oluşumuna Menfi Tespit Belgesi Verilmesi Aşamasında Vurgulanan Çoğulculuk Şeffaflık ve Objektiflik İlkelerinin Gereklerini Karşılamaktan Uzak Olduğu )
D8.DE. 1998/2595ABONE OLMA VE SÖZLEŞME KOŞULLARINDAN KAYNAKLANAN İHTİLAFLAR ( Elektrik Su Doğalgaz vb.-Görevli Yargı Yolu )
D8.DE. 1995/4312ABONE TEMİNATI ( Meydana Gelen Farkın Aboneden Tahsil Olunacağı )
D8.DE. 2010/3173ABONELERDEN HER AY İÇİN İKİ METREKÜP KARŞILIĞI ÜCRET ALINMASI ( Bakım ve Tamir Giderleri Dışında Ayrıca Her Tür Bakım İşleri İçin Her Ay İçin İki Metreküp Karşılığı Ücret Alınmasında Yasaya Uyarlık Bulunmadığı - Yönetmelik Hükmünün Mevzuata Uyarlı Olmadığı )
D8.DE. 2010/3173ABONELERDEN SU ATIKSU TARİFESİ KARŞILIĞINDA BAKIM ÜCRETİ ALINMASI ( Yasada Belirlenen Bakım ve Tamir Giderleri Dışında Ayrıca Her Türlü Bakım İşleri İçin Abonelerden Ücret Alınmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Bakım İşleri İçin Abonelerden Her Ay İçin 2 Metreküp Karşılığı Ücret Alınmasına Dair Yönetmelik Hükmünün Yasaya Aykırı Olduğu )
D7.DE. 2006/2139ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Asıl Sözleşmeye Bağlı Olarak Sonradan Düzenlenen ve İçerdiği Belli Para Asıl Sözleşmeden Hareketle Hesaplanabilen Protokolün Nispi Damga Vergisine Tabi Olduğu )
D8.DE. 2006/1779ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasında Daha Önceden Belirlenmiş Bir Abonelik Sözleşmesi Bulunmadığı/İşlemin İdarece Kamu Gücüne Dayanılarak Hazırlanmış ve Tek Taraflı Olarak Uygulanan Bir İdari İşlem Olduğu - İdari Yargının Görevli Olduğu )
D4.DE. 2013/7569ABONELİK SÖZLEŞMESİ (Abonelik Sözleşmeleri Uyarınca Yapılan Tüketim Sonucunda Düzenlenen Faturaların Zamanında Ödenmemesi Nedeniyle Hesaplanan Faiz İçin Tahsil Edildiği Tarih İtibariyle K.D.V. Beyannamesi Verileceği - Gecikme Zammı İsmi Altında Elde Edilen Gelirler Tahsil Edildiği Dönemde KDV Tabi Olacağı)
D8.DE. 2007/3339ABONELİK SÖZLEŞMESİ BULUNMADAN KAÇAK SU KULLANIMI ( Bedelin Tahsili Yolunda Tesis Edilen İşlem/Uyuşmazlığın İdari Yargının Görev Alanına Girdiği - İşlemin Tek Taraflı İdari İşlem Niteliği )
D9.DE. 1999/4885ABONENİN DAVA AÇMAKTA HUKUKİ YARARININ BULUNMASI ( Su ve Atıksu Abone Ücretleriyle İlgili İZSU Tarifeler Yönetmeliği Hükmünün Değiştirilmesine İlişkin Genel Kurul Kararının İptali Talebi )
D8.DE. 1998/2595ABONMAN SÖZLEŞMESİ ( Abone Olma ve Sözleşme Koşullarından Kaynaklanan İhtilaflarda Görev-Elektrik Su Doğalgaz )
D13.DE. 2012/1871ABONMAN SÖZLEŞMESİ ( Elektrik Dağıtım Faaliyeti - Uyuşmazlığın Özel Hukuk Sözleşmesi Niteliğinde Bulunan Abonman Sözleşmeleri ve Bu Sözleşmeler Uyarınca Düzenlenen Faturalardan Doğan Kısmının İse Adlî Yargının Görev Alanına Girdiği )
D13.DE. 2015/4076ABONMAN SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI DAVA ( Kayıp Kaçak Bedelleri İadesi İstemi/Yargı Yolu - İhtilafın Ancak Adli Yargı Yerlerinde Açılacak Bir Davada Görülebileceği )
D8.DE. 1994/4339ABONMAN SÖZLEŞMESİNE DAVET ( Atık Su Kullanılması Nedeniyle )
D10.DE. 1999/1977ABONMAN ÜCRETİNE İLİŞKİN GENELGE ( Yürütülen Hizmetin Gereği Olarak Karşılığında Konuşma Hakkı Tanınmak Suretiyle İlgililerden Aylık 100 Kontör Karşılığı Abonman Ücreti Tahsiline İlişkin Genelgede Kamu Yararına Aykırılık Görülmediği )
IDDGKE. 2008/2826ACELE EL KOYMA DAVASI ( Belirlenen ve Davacının Hesabına Yatırılan Tahmini Bedelin Davacı Tarafından Çekildiğinden Bahisle Davacının Taşınmazla Mülkiyet Bağı Kalmadığı Gerekçesiyle Dava Ehliyet Yönünden Reddedilemeyeceği - Alınan Kamu Yararı Kararının ve Bu Kararın Onaylanmasına İlişkin Bakanlık İşleminin İptali İstemi )
D6.DE. 2012/6188ACELE KAMULAŞTIRMA ( 5393 S. Belediye Kanununun 73. Md. Uyarınca Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Uygulanabilmesi İçin Aranan Koşulların Var Olması Acele Kamulaştırma Yapılması İçin Yeterli Olmadığı - Olağanüstü Durumların ve Bu Yönteme Başvurulması İle Amaçlanan Kamu Yararının Somut Olarak Ortaya Konulacağı )
IDDGKE. 2008/691ACELE KAMULAŞTIRMA ( Bakanlar Kurulu Kararının Bir Acele Kamulaştırma Yetkisi İçermesi ve Kamulaştırılacak Taşınmazların Tespiti Konusunda Tamamen Belediyeye Takdir Hakkı Tanınmış Olması Nedeniyle Yasaya Aykırı Olduğu )
IDDGKE. 2015/3278ACELE KAMULAŞTIRMA ( İkisi Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Uygulanmasında Yurt Savunmasının Gerekli Kıldığı Hallerde Diğeri ise Kamu Yararı ve Düzeninin Gerekli Kıldığı Hallerde Bakanlar Kurulu Tarafından Acale Olduğu Kararlaştırılan Durumlarda Acele Kamulaştırma Yapılabileceği - Metro Yapımı İçin Metro İstasyon Alanında Kalan Taşınmazın Acele Kamulaştırılması Yönündeki Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
IDDGKE. 2009/1936ACELE KAMULAŞTIRMA ( Maden Kanununa Göre Yapılacak Acele Kamulaştırma Yoluna Başvurulabilmesi İçin İşletme Sahibi Özel Girişimcinin Değil Kamunun Yararının Gereksiniminin Gözetilmesi Gereği - Acele Kamulaştırmanın Yurt Savunmasının Gerekli Kıldığı Durumlar ve Özel Kanunlarla Acele Kamulaştırması Gereken Durumlarda Bakanlar Kurulunca Kararlaştırılabileceği )
IDDGKE. 2015/3273ACELE KAMULAŞTIRMA ( Organiye Sanayi Bölgesine Yönelik Kamulaştırma İşlemleri Yapılmadan Önce Alana Dair Planların Yapılması Gereği - Korunması Birinci Derece Öncelikli Tarım Toprağı Vasfındaki Taşınmazın Tarımsal Amaç Dışı Kullanımı )
D6.DE. 2012/6974ACELE KAMULAŞTIRMA ( Taşınmazı Kapsayan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesinin Tek Başına Gerekçe Teşkil Etmeyeceği - Bakanlar Kurulu Kararında Hukuka Uyarlılık Bulunmadığı/Bu Yönteme Başvurulması İle Amaçlanan Kamu Yararının Somut Olarak Ortaya Konulamadığı )
D6.DE. 2013/5072ACELE KAMULAŞTIRMA ( Yurt Savunması İhtiyacı Veya Özel Kanunlarda Öngörülen Olağanüstü Durumlarda Açıkça Üstün Kamu Yararının ve Düzeninin Korunması Amacıyla Yapılabileceği - Aceleliğe Bakanlar Kurulunca Karar Verilebilmesi İçin Kararın Bu İki Koşula Paralel Nitelik Taşıması Gerektiği )
D6.DE. 2009/2838ACELE KAMULAŞTIRMA ( Yurt Savunması İhtiyacının Bulunması Halinde Bakanlar Kurulunca Acilliğine Karar Verilen Durumlarda Acele Kamulaştırma Yapılabileceği - Özel Kanunlarla Acele Kamulaştırma Öngörülen Haller İçin Bakanlar Kurulu Kararına Gerek Olmadan İlgili İdarece Acele Kamulaştırma Kararı Alınabileceği )
IDDGKE. 2013/3570ACELE KAMULAŞTIRMA (Dava Açma Süresinin Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılan Bedel Tespit Davasındaki Meşruhatlı Davetiyenin Tebliğinden İtibaren Başlayacağı - Meşruhatlı DavetiyedeTaşınmaz Malikinin Tebliğden İtibaren 30 Gün İçinde Kamulaştırma Kararının İptali İstemiyle Dava Açabileceğinin Belirtilmesinin Zorunlu Olduğu/Belirtilmediğinde 60 Günlük Süre İçinde Açılan Davanın Süre Aşımından Reddedilemeyeceği)
D6.DE. 2013/2811ACELE KAMULAŞTIRMA (Davacıya Ait Taşınmazı da Kapsayan Alanın Gecekondu Önleme Bölgesi Sınırları İçerisinde Bulunmasının Tek Başına Acele Kamulaştırma Yapılmasına Gerekçe Teşkil Etmeyeceği - Ruhsatlı ve İmarlı Yapılar Hakkında Ayrı Bir Uygulama Yapılacağı/Bu Yapıların Tasnifi/Kamu Yararı/Mülkiyet Hakkı)
D6.DE. 2013/2811ACELE KAMULAŞTIRMA HAKKINDAKİ BAKANLAR KURULU KARARININ HUKUKİ OLMADIĞI (Gecekondu Önleme Bölgesinde Bulunan Ruhsatlı Binalar Hakkındaki Uygulamanın Diğer Binalardan Tasnifinin Yapılması Gerektiği - Bütün Binalar Üzerinde Acele Kamulaştırma Yapılmasının Hukuka Aykırı Olduğu/Taşınmazların Niteliği/Kamulaştırma)
D6.DE. 2009/2838ACELE KAMULAŞTIRMANIN GEREKÇELENDİRİLMESİ ( 5366 S.K. Uyarınca Acele Kamulaştırıma Kararında Aciliyet Nedenlerinin Ortaya Konması Gereği - Kanunla Verilen Acele Kamulaştırma Kararının Aciliyet Nedenleri Ortaya Konulmadan Salt Bakanlar Kurulu Kararının Acil Kamulaştırma İşlemi İçin Yeterli Olmadığı )
D6.DE. 2013/5362ACELE KAMULAŞTIRMANIN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI İSTEMİ ( Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Acele Kamulaştırmadan Vazgeçilmesi Sebebiyle Telafisi Güç veya İmkansız Zararların Doğduğundan Sözedilemeyeceği - İstemin Reddedileceği )
D6.DE. 2012/6974ACELE KAMULAŞTIRMAYA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI ( Taşınmazı Kapsayan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesi/Gerekli Olan Olağanüstü Durumların ve Bu Yönteme Başvurulması İle Amaçlanan Kamu Yararının Somut Olarak Ortaya Konulamadığı - Yürütmenin Durdurulması İsteminin Kabulü )
D6.DE. 2012/6188ACELE KAMULAŞTIRMAYA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ ( Taşınmazların Bulunduğu Bölge Belediye Meclisi Kararı İle Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Belirlendiği - Olağanüstü Durumların ve Bu Yönteme Başvurulması İle Amaçlanan Kamu Yararının Somut Olarak Ortaya Konulamadığı/Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D6.DE. 2008/2283ACELE KAMULAŞTIRMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER ( Ankara Tarihi Kent Merkezi Kapsamında Kalan Yenileme Alanı Olarak Tespit Edilen Bölgede Yapılacak Kamulaştırmalarda Uygulanması - Büyükşehir Belediye Encümeni Tarafından Alınan Kararlarda Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
IDDGKE. 2010/979ACELELİK HALİ ( Kamulaştırma İşleminde Uygulanabilmesi İçin Bakanlar Kurulu Kararında Acelelik Halini Gerekli Kılan Durumlar İle Acele Kamulaştırmanın Konusu Olan Taşınmazların Açıklıkla Gösterilmesi Gereği )
D4.DE. 1981/924ACENTANIN KURUMLAR VERGİSİ SORUMLULUĞU ( Kazancı Yabancı Kuruma Sağlayanlar )
D3.DE. 2001/3113ACENTANIN KURUMLAR VERGİSİ SORUMLULUĞU ( Müşteriler Tarafından Adına Kesilen Navlun İadesi ve Navlun Bedeli Fiyat Farkı Faturalarını Gider Olarak Gösteremeyeceği - Acentanın Taşıma Bedelini İlgili Şirket Adına Tahsil Etmesi )
D4.DE. 1995/3857ACENTELERDEN ALINAMAYAN FATURA ( Suç İşleme İradesinin Oluşmaması )
D9.DE. 1999/556ACENTELİK FAALİYETİNDE KULLANILAN İŞYERLERİ ( Ayrı Çevre Temizlik Vergisine Tabi Olmadığı İddiası ve Hepsi İçin Tek Vergi Tahakkuk Ettirilmesi Talebi )
D7.DE. 2006/622ACENTELİK SÖZLEŞMESİ ( Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Mükellefinin Anonim Ortaklık Şeklinde Örgütlenen Sigorta Şirketleri Olduğu - Sigorta Sözleşmesi Yapma ve Prim Tahsil Etme Konularında Yetkili Kılınmalarının Acentelerin Verginin Mükellefi Sayılmaları Gerektirmeyeceği )
D7.DE. 1995/849ACENTENİN BSMV BEYAN VE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kendi Sigortalama İşlemlerinden Dolayı Yaptığı Tahsilat Nedeniyle )
D2.DE. 2009/3772ACİL HALLERDE SEVK BELGESİ DÜZENLENMESİ ( Rahatsızlık Sebebiyle Sevk Kağıdı Düzenlenmesi İsteminin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Acil Hallerde Sevk Belgesi Düzenlenmesi Zorunluluğu Aranmaksızın Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına Başvuruda Bulunularak Tedavinin Yapılmasına İmkan Tanındığından Davacının Olağan Prosedürün Tarafına İşletilmesi Yönünde İdareye Yapmış Olduğu Başvurunun Reddinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D12.DE. 2011/311ACİL NÖBETİ TUTAN UZMAN ( Uzman Durumu Müsait Olan Kurumlar İçin Öngörülen Acil Nöbet ve Bu Nöbet Sistemine İlişkin Olarak Getirilen Çağrı Sisteminin Uzman Adedinin Tek Olduğu Kurumlarda Çağrı Yöntemi İle İcap Nöbeti Şeklinde Uygulanmasının Hukuki Dayanağı Olamayacağı )
D11.DE. 2009/8421ACİL RÖNTGEN BİRİMİ BULUNMAYAN HASTANE ( Mesai İçi ve Mesai Dışında Acil Servise Fiilen Hizmet Verdiği Anlaşılan Davacının Döner Sermaye Ek Ödemesinin Riskli Birim Kat Sayısı Üzerinden Hesaplanacağı )
D11.DE. 2010/8603ACİL SERVİS HİZMETİNDE ÇALIŞAN PERSONEL ( Belirlenen Riskli Birim Ek Ödeme Katsayısından Yararlanabileceği - Kurum Niteliğinde Olmayan 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonunda Çalışan Davacının Yararlanamayacağı)
D5.DE. 2013/4883ACİL SERVİS NÖBETİ ( Uzman Hekimler veya Bu Konuda özel Eğitim Almış Sertifikalı Pratisyen Hekimler Tarafından Tutulacağı - Uzmanlık Eğitimi Almış Hekimlerin Uzmanlık Dalının Uygulamasından Sayılmayacak İşlerde Görevlendirilemeyeceği Biyokimya ve Klinik Biyokimya Branşındaki Uzman Doktorların Ancak İdari Uzman Tabip Nöbetine Dahil Edilebileceği )
D11.DE. 2009/8508ACİL SERVİSE VERİLEN HİZMET SÜRELERİ ( Esas Alınarak Karşılığı Olan Döner Sermaye Ek Ödemesinin Riskli Birimler İçin Öngörülen Katsayılar Üzerinden Değerlendirilerek Ödeme Yapılması Gerektiği )
D5.DE. 2012/382ACİL SERVİSTE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİ İÇİN YİYECEK YARDIMI YAPILMASI YÖNÜNDEKİ BAŞVURUNUN REDDİ NEDENİYLE İPTAL DAVASI ( Davacı Sendikanın Dava Dilekçesinde Üyelerin İsimlerinin Yeralmadığı - Davacı Sendikanın Eldeki Davayı Üyeleri Adına Açmadığının Kabulü/Ehliyet Yönünden Davanın Reddi Gereği )
D11.DE. 2002/75ACİL TEDAVİ KAPSAMINDA HASTA YAKINLARINA ALDIRILAN VE UYGULANAN VE RESMİ KURUL RAPORUYLA BELGELENEN TIBBİ MALZEME ( Emekli Sandığından Bedelinin Tahsili Talebinin Kabulü Gereği )
D10.DE. 1996/9018ACİL TEDAVİ MASRAFI ( Tedaviye İlişkin Fatura Tarihinden Sonraki Resmi Sağlık Kuruluşu Raporuyla Belgelenmesi Nedeniyle Ödenmemesinin Hukuka Aykırı Olması )
D11.DE. 2010/6207ACİL TIP TEKNİKERİ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACI ( Ambulans Şoförü Olarak Görevlendirilmesi Sebebiyle Hak Ettiği İleri Sürülen %10 İlave Ücretlerin Hesaplanacak Yasal Faizi İle Birlikte Ödenmesi İçin Yaptığı Başvuru - Davanın Kısmen Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Yolunda Verilen Mahkeme Kararında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
D11.DE. 2011/1221ACİL TIP TEKNİSYENİNİN ACİL SERVİS HİZMETLERİNİ FİİLEN YÜRÜTMESİ ( Döner Sermaye Ek Ödemesinin Özellikli Birimler İçin Belirlenen Ek Ödeme Katsayısı Üzerinden Ödenmesi - Kurumlarda Özellik Arz Eden Bölümler İçin Ek Ödeme Katsayısı Belirlendiği Halde Kuruluşlar İçin Bu Yönde Düzenleme Yapılmadığı/112 Acil Sağlık Hizmetinin Kuruluş Olduğu - İstemin Reddedileceği )
D13.DE. 2010/539ACİL YARDIM VE ÇAĞRI HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR'IN İPTALİ DAVASI ( Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kararıyla Acil Yardım ve Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik'in Resmî Gazete'de Yayımlandığı Tarihten Geçerli Olmak Üzere Yürürlükten Kaldırılmasına Karar Verildiğinin Gözetileceği )
D5.DE. 2002/1179ACİL YARDIM VE KURTARMA HİZMETLERİ ( Faaliyette Olmayan Sağlık İstasyonuna Yapılan Atamanın Hukuka Uygun Olmadığı )
D4.DE. 1995/2409ACİZ BELGESİ ( Tüzel Kişiliğin Vergi Borcu Nedeniyle )
D4.DE. 1994/5405ACİZ FİŞİ ( Tahsil Edilemeyen Amme Alacağının Miktarının Somut Olarak Belirlenememesi )
D10.DE. 2004/5790ACİZ FİŞİ ( Yönetim Kurulu Üyelerinin Takip Edilebilmesi İçin Kamu Alacağının Dernek Tüzel Kişiliğinden Tahsil Edilemeyeceğinin Anlaşılmış Olmasının Yeterli Olduğu - Ayrıca Aciz Fişi Düzenlenmesinin Gerekmediği )
D4.DE. 2002/1204ACİZ HALİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Mal Varlığı Sermaye Piyasası Kurulunun Tasarrufuna Girdiği Tarihte Şirketin Aciz Sayılması Gerektiği - Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması - Gecikme Zammı İstenilme Şartı )
D7.DE. 2000/1248ACİZ VESİKASI ( Düzenlenmeden Şirket Ortağının Takip Edilebilme Şartları - Ltd. Şirketin Vergi Borcu )
D7.DE. 2000/2724ACİZ VESİKASI DÜZENLENMESİNE GEREK OLMAMASI ( Şirketin Vergi Borçlarından Dolayı Kanuni Temsilciye Başvurulabilmesinin Şartları )
D4.DE. 2009/248AÇIK ALANLARIN KİRAYA VERİLMESİ ( Okul Aile Birlikleri Tarafından Okul ve Kurumlardaki Açık Alanların – İdarece Bu Yönde Düzenlenen Sirkülerin Hukuka Aykırı Olacağı )
D8.DE. 1989/1306AÇIK ARTIRMA ( Taşocağı İzni Verilirken Bunun Açık Artırmayla Yapılmasının Gerekmesi )
D7.DE. 1990/1490AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ( Ortaklığın Giderilmesi Yoluyla )
D9.DE. 1998/4939AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ YAPAN MÜKELLEF ( Satışın Belediyeye Bildirilmemesi Nedeniyle Kooperatif Adına Ceza Kesilmesi )
D9.DE. 2006/315AÇIK ARTIRMA USULÜ İHALE YOLUYLA SATIŞ ( Satış Nedenleri Arasında Belirtilen Hususların Bulunmadığı Görülen Davacı Vakfa Ait Taşınmazın Satış İşlemi Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nde Belirtilen Nitelikte Bir Satış Olmadığı - Vergi Ziyaı Cezalı KDV Tarhiyatında Yasal İsabet Görülmediği )
D7.DE. 1999/2623AÇIK ARTIRMA YOLU İLE SATIŞI YAPILAN TAŞINMAZ ( Ortaklığın Satış Yolu İle Giderilmesi - Satış Bedeli Üzerinden Salınan Damga Vergisinde İsabet Bulunmadığı )
D9.DE. 2003/2842AÇIK ARTIRMA YOLUYLA EMTİA ALAN YÜKÜMLÜ ( İptalinin Dava Edilmesi - İhalenin Kesinleştiğinden Haberdar Olduğu Anda Yaptığı KDV. Ödemesi/Gecikme Faizi İstenilemeyeceği )
VDDGKE. 2006/287AÇIK ARTIRMA YOLUYLA HAZİNEDEN SATIN ALINAN TAŞINMAZLAR ( Ödenen KDV'nin İadesi İçin Yapılan Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın İdari Yargının Görevinde Olduğu )
D7.DE. 1997/4830AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATILAN ARAÇ ( Ek Taşıt Alım Vergisine Tabi Olup Olmayacağı )
D3.DE. 2006/4719AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATIŞA İLİŞKİN TEBLİĞ ( Mal Varlığı Araştırmasında Saptanan Taşınmazına Haciz Konduğu Kendisine Duyurulduktan Sonra Yazının Tebliği Üzerine Bu Aşamada Mahcuzun Haczi Caiz Olmayan Mallardan Olduğu İddiasının İncelenemeyeceği )
D10.DE. 2008/1673AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATIŞIN İPTALİ ( İhale Bedelinin %10'u Oranında Verilen Para Cezasının Tahsili - İhalenin Feshi Davasının Reddi Halinde Mahkemece Para Cezasına Mahkum Edilen Bir Başka İfade İle Sözü Edilen Davayı Açan Kişi veya Kişilerce Para Cezasının Ödenmesi Gerektiği )
D9.DE. 2015/10574AÇIK ARTTIRMA SONUCU SATIŞ (KDV'nin İadesi Talebi - Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunca Yapılan Açık Artırma Sonucu Satın Alınan Taşınmaza İlişkin Olarak Hesaplanan Katma Değer Vergisi'nin Alıcı Tarafından Ödenmesinden Sonra Taşınmazın Tapu Kayıtları Nedeniyle KDV'nin İadesi Talebi/İdari Yargı/Vergi)
D6.DE. 2005/98AÇIK ÇIKMA NİTELİĞİNDE BULUNAN BALKON ( Ruhsat Gerektirdiği - Dava Konusu Yıkım ve Para Cezasına İlişkin İşlemlerin İptali Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında İsabet Görülmediği )
D6.DE. 2000/3373AÇIK ÇIKMA OLMAYAN BALKONLARIN KAPATILARAK ODALARA İLAVE EDİLMESİ ( Taşıyıcı Unsurlara Zarar Vermeyen Tadilatın Ruhsat Gerektirmemesi )
D10.DE. 2006/5393AÇIK GÖRÜŞTEN YARARLANMA İSTEMİ ( Müebbet Ağır Hapis Cezasıyla Mahkumiyetine Karar Verilen Davacının - Ziyaretçileri Sınırlayıcı Düzenleme Getiren Yönetmelikte Yasaya Uyarlık Bulunmadığı )
D5.DE. 1992/5699AÇIK HALİNİN DEVAMI KOŞULUYLA NAKLEN ATANMA ( İdarenin Yeterli Hukuki Sebep Göstermesi Gereği )
D8.DE. 2006/2880AÇIK HATA ( Döner Sermaye Katkı Payı Ödemesinin Hatalı Olduğunun Basit Bir İnceleme İle Fark Edilmeyip Hesapların Denetimi Sonucu Ortaya Çıkarıldığı - Açık Hata Kapsamında Değerlendirilemeyeceği/Dava Açma Süresi )
D10.DE. 1988/2571AÇIK HATA ( Geçersiz İlanla Yapılan İhale )
D11.DE. 2015/2048AÇIK HATA (Davacıya Makam ve Görev Tazminatı Ödeneceğine İlişkin Mevzuatta Bir Düzenleme Yer Almadığından Dolayı Mevzuatın Yanlış Yorumlanmasından da Bahsetme İmkanı Bulunmadığı Dikkate Alındığında Davacıya Yapılan Yersiz Ödemelerin Açık Hata Kapsamında Yapılan Ödemeler Olduğu)
D14.DE. 2011/5931AÇIK HAVADA YAPILAN DÜĞÜNLER ( İl Merkezinde Alanlarının Belirlenmesi ve Yasaklanması Konusunda İşlem Tesis Etme Yetkisinin İl Mahalli Çevre Kurullarına Ait Olduğu - Belediye Başkanlığınca İşlem Tesis Edilemeyeceği )
D13.DE. 2005/1034AÇIK İÇKİ SATMAK ( İsteyenlere İzin Belgesi Alması Zorunluluğu Getirilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D13.DE. 2005/1036AÇIK İÇKİ SATMAK İSTEYENLER ( İzin Belgesi Alınması Zorunluluğunun Getirilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Turizm İşletme Belgesi Sahibi İşletmelerinde İzin Belgesi Almak Zorunda Olduğu )
D13.DE. 2009/4101AÇIK İHALE USULÜ ( İdarelerin İhaleyi Pazarlık Usulüyle Yapabilmesi İçin Doğal Afet Salgın Hastalık Can veya Mal Kaybı Tehlikesi Gibi Ani ve Beklenmeyen veya İdare Tarafından Önceden Öngörülemeyen Olayların Ortaya Çıkması Gerektiği )
D13.DE. 2008/6819AÇIK İHALE USULÜ ( İhalenin Ortak Girişimin Üzerinde Bırakılması İşleminin İptali Talebi - Kamu İhale Kurulu Kararı Uyarınca İhale İşlemleri Kaldığı Yerden Yeniden Yapıldığından Yeni İşleme Karşı İhaleyi Yapan İdareye Şikayette Bulunulacağı/Doğrudan Dava Açılamayacağı )
D13.DE. 2008/10266AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPILAN İHALELER ( İhale Sürecinin Sözleşmeyle Sonuçlanmasına Kadar Sunulan Tekliflerde Herhangi Bir Değişiklik Yapılmasına ve Verilen Teklifin Geri Alınmasına ve Verilen Teklifin Sonradan Değiştirilmesine Olanak Bulunmadığı )
D13.DE. 2015/4396AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPILAN İHALEYE İLİŞKİN İTİRAZEN ŞİKAYET (İddialar İhale Dokümanına Yönelik Olmayıp İhale Gerçekleştirildikten Sonra İdare Tarafından Dokümanın Yanlış Değerlendirilerek İhalenin Sonuçlandırılmasına İlişkin Olduğu - Başvurunun Şekil Yönünden Reddedilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı/Kamu İhale Kurulu Kararının İptali)
D12.DE. 2015/4459AÇIK İHALE YOLUYLA YAPTIRILMASI GEREKEN İŞLERİN DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILMASI NEDENİYLE DİSİPLİN CEZASI (İdari İşlemin Oluşturulmasında ve Kararında Katkısı Bulunmayan Personelin Disiplin Sorumluluğuna Gidilemeyeceği - Disiplin Cezası Verme Zamanaşımının İki Yıl Olduğu İki Yıllık Zamanaşımı Süresi Geçen Belge ve İşlemlerin Değerlendirmeye Alınmaması Gereği)
D13.DE. 2008/13699AÇIK İHLAL ( Grup Muafiyetinden Yararlanamayacak Nitelikte Olan Davacı Şirkete Açık İhlâller Nedeniyle Para Cezası Verilmesine İlişkin Rekabet Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Olmadığı - Rekabet Kurulu Kararının İptali İstemi )
D2.DE. 2007/2869AÇIK İLAN EDİLEN KURUM MÜDÜRLÜKLERİNE ATANMAK İÇİN YAPILAN BAŞVURU ( Reddine İlişkin İşlemlerin Yargı Kararları İle İptali Üzerine Bu İşlemlerin Hiç Tesis Edilmemiş Kabul Edileceği )
D4.DE. 1989/912AÇIK İNANDIRICI HUKUKEN GEÇERLİ BELGELER ( Re'sen Vergi Tarhı İçin )
D6.DE. 2008/4811AÇIK MEKANLARDA MÜZİK YAYINI YAPAN İŞYERLERİ ( Çevresel Gürültünün Kontrol Edilmesi Amacıyla Açık Mekanlarda Müzik Yayını Yapan İşyerlerinin Kapanış Saatlerinin Belirlenmesi Şeklinde Tanınmış Bir Yetkisinin Bulunmadığı )
D6.DE. 1987/459AÇIK PAZAR YERİ ( Pazar Yerinin İşlevini Yürütebilmesi İçin Kamulaştırma Yapılması )
D6.DE. 1996/3131AÇIK TEKLİF USULÜ ( Bedel Tespit Komisyonu Kararıyla Tahmin Edilen Toplam Değeri Belirtilen Miktardaki Dükkanların 2886 Sayılı Yasa Uyarınca Açık Teklif Usulüyle İhaleye Çıkarılması )
D13.DE. 2009/1028AÇIK TEKLİF USULÜ ( İhtiyaçların En İyi Şekilde Uygun Şartlarla ve Zamanında Karşılanabilmesi İlkelerinin Sağlanabilmesi Bakımından Açık Teklif Usulünün Pazarlık Usulüne Göre Daha Objektif Nitelikte Bir İhale Yöntemi Olduğu )
D10.DE. 1990/934AÇIK TEKLİF USULÜ İLE İHALE ( Teklif Edilen Bedelin Tahmin Edilen Bedelin Üstünde Olması )
D13.DE. 2007/1174AÇIK TEKLİF USULÜ YAPILABİLECEK İHALE ( İstekli Çıkmadığı veya Son Teklifler Uygun Görülmediğinde İdare Yararı Görülürse Pazarlık Usulüyle Yaptırılabileceği - Onaylanmasından Sonra Sebepleri Açıkça Ortaya Konmaksızın Pazarlık Suretine Sonradan Takas Suretiyle Devrine Karar Verildiği/Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D9.DE. 2014/3641AÇIK VE SOMUT BİR ŞEKİLDE İSPAT ( Tespitlerin Davacının Fatura Düzenlediği Tarihte Faaliyette Olmadığını İspatlar Nitelikte Bulunmadığı - Davacının Düzenlediği Faturaların Sahte Olduğu ve Faturaları Komisyon Karşılığında Düzenlediği Sonucuna Varıldığının Varsayıma Dayalı Olduğu/Salınan Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinde İsabet Bulunmadığı )
D7.DE. 1989/1504AÇIK VERGİ HATASI ( KDV Beyannamesine Yürürlükteki Vergi Oranı Yerine Önceki Oranın Yazılması )
D10.DE. 1995/397AÇIKÇA HUKUKA AYKIRI BİR İDARİ İŞLEM ( Mutlak Butlanla Batıl Olması )
D3.DE. 1995/1874AÇIKLAMA İSTEMİ HAKKINDA VERİLEN KARAR ( Temyize Konu Edilebilecek ve Edilemeyecek Kararlar )
D7.DE. 2004/3158AÇIKLAMA TALEBİ ( Taraflardan Birinin Açıklama Talebinde Bulunmasının Mahkeme Kararının Taraflara Tebliğinden İtibaren İşlemeye Başlayan Temyiz Başvurusu Süresini Durdurmayacağı )
D6.DE. 2006/3222AÇIKLAMA YOLU İLE DAHA ÖNCE VERİLEN KARARIN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Olanaksızlığı - Açıklama İsteğine İlişkin Olarak Verilen Kararların Bu Nitelikleri İtibariyle Bir Üst Yargı Merciinde Temyize Konu Olabilecek Nihai Kararlardan Olmadığı )
D5.DE. 2006/7903AÇIKLAMA YOLU İLE KARARIN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Mümkün Olmadığı - Daha Önceki Hüküm Değiştirilmiş veya Her Ne Suretle Olursa Olsun Yeni Hüküm Verildiği/Temyiz Başvurusu Üzerine İşin Esasının İncelenebileceği )
D12.DE. 2011/1163AÇIKLANMASI YASAKLANAN BİLGİLERİ AÇIKLAMAK ( Firmalar Tarafından İhalelere Verilen Teklifleri Başka Bir Firma ile Paylaşmak - Kişilerin Yarar veya Zararını Hedef Tutan Davranışlarda Bulunmak Açıklanması Yasaklanan Bilgileri Açıklamak Fiilini İşlediği Sabit Olan Davacışa Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Verilmesinin Hukuka Uyarlı Olduğu )
IDDGKE. 2015/2967AÇIKÖĞRETİM ADALET ÖNLİSANS MEZUNLARI İLE ÖRGÜN ÖĞRETİM ADALET ÖNLİSANS MEZUNLARI ( Aynı Hukuksal Durumda Bulundukları - Aynı Dikey Geçiş Sınavında Ayrı Kontenjanlar Belirlenmesinin Hukuka Kamu Yararına ve Eşitlik İlkesine Uyarlı Olmadığı )
D8.DE. 2004/2414AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI ( Bitirenlerin Diplomalarına "Bu Belge Din Hizmetleri Sınıfında Çalışanlar İçin Geçerlidir Başka Amaçla Kullanılamaz" İbaresinin Yazılmasının Hukuka Aykırı Olmadığı )
D8.DE. 1988/239AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ KAYDINI SÜRESİNDE YENİLEMEME ( Fakülteden İlişiğinin Kesilmesine Karar Verilememesi )
D2.DE. 2008/7796AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI ( Sağlık Görevlileri Açısından Mesleki Bir Üst Öğrenim Olduğu Bu Nedenle Özel Hizmet Tazminatları İle Ek Göstergenin Üst Öğrenime Göre Verilmesi Gerektiği )
D5.DE. 2003/4726AÇIKTA BIRAKILMA SONUCUNU DOĞURACAK İŞLEM ( Naklen Atanmasına Muvafakat Verilen Davacının İşlemin Gerçekleşmemesi Üzerine Eski Görevine İade Edilmemesi Üzerine - Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D11.DE. 2005/2344AÇIKTA GEÇEN SÜRELERİN FİİLİ HİZMET SÜRESİNE EKLENMESİ İSTEMİ ( Kabulü Gereği - Disiplin Cezası Sonucu Kurumuyla İlişiği Kesilen Davacının Af Kanunu Hükümlerinden Yararlanmak Suretiyle Görevine Dönmesi Nedeniyle )
D12.DE. 1995/275AÇIKTA GEÇİRİLEN SÜRE ( Mahalli İdareler Seçimine Katılmak İçin İstifa Edip de Kazanamayan Zabıtanın Göreve Dönme İstemi )
D11.DE. 2007/959AÇIKTA İKEN MALUL DURUMA DÜŞENLER ( Kanun'un 54. Md. Göre Açıkta İken Malul Durumuna Düşenlere İlişkin Düzenleme Çerçevesinde İncelenmesi Gerektiği - Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Piyade Yüzbaşı/Malullük Aylığı Bağlanması İstemi )
D5.DE. 2003/4758AÇIKTA KALINAN DÖNEM İÇİN İSTENEN PARASAL HAKLAR ( KHK/233'e Göre Yönetim Kurulu Üyeliğine Atanan Davacının Yargı Kararı Üzerine Göreve İadesi - Talep Ettiği Parasal Hakların Görevine Bağlı Alacak Niteliği Taşıması )
D5.DE. 1988/2903AÇIKTA KALINAN DÖNEMDE YOKSUN KALINAN AYLIK VE DİĞER HAKLAR ( 1402 Sayılı Yasaya Göre Göreve Son Verilmesi Halinde )
D12.DE. 2006/507AÇIKTA KALINAN SÜRE ( Ücretsiz İzin Talebinin İdarece Kabul Edilmemesi Üzerine Görevinden İstifa Eden Davacı - İşlemin İdare Mahkemesince İptali/Açıkta Kaldığı Süreyle İlgili Tazminat Talep Edemeyeceği )
D5.DE. 2001/5027AÇIKTA KALINAN SÜREDE ÖDENMEYEN MAAŞ FARKLARI ( Davacının İdareye Başvurduğu Tarihten Başlayarak Faiz Ödenebileceği - Yargılanması Sonucunda Beraat Etmesi Nedeniyle Yeniden Göreve Başlatılan Belediye Görevlisi )
D8.DE. 2001/3373AÇIKTA OLAN BİLİM ADAMI ( 2547 Sayılı Yasanın 60/B Maddesinin Yükseköğretim Kurumundan Ayrılmış ve Hiçbir Öğretim Görevi Almamış Olan Açıkta Olan Bilim Adamlarına Hak Tanıyacağı )
D12.DE. 1995/6199AÇIKTAN ATAMA ( Askerlik İçin Görevden Ayrılan Sözleşmeli Personelin Askerlik Sonrası Bir Ay İçinde Göreve Başlatılmasının Açıktan Atama Kurallarına Göre Olmaması )
D12.DE. 2010/6363AÇIKTAN ATAMA ( Atanamayacakları Belirtilenlerin Emeklilik veya Yaşlılık Aylığından Feragat Ederek Yeniden Atanmasına İmkan Bulunmadığı )
D12.DE. 2009/3360AÇIKTAN ATAMA ( Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasına Karşı Açılan Dava - 5525 S. Yasa Uyarınca Af Nedeniyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilen Davacının Bu Karara Dayanarak Eski Görevine Tekrar Atanmak İçin Yaptığı Başvurunun Açıktan Atanma Talebi Niteliğinde Olduğu )
D12.DE. 2009/7469AÇIKTAN ATAMA ( Emeklilik veya Yaşlılık Aylığı Alanların Yasada Belirtilen Kurum ve Kuruluşların Kadrolarına Açıktan Atanamayacağı - Emekli Olan Tapu Sicil Müdürünün Eski Görevine Atanamayacağı )
D12.DE. 2005/680AÇIKTAN ATAMA ( Görevi Kötüye Kullanmak - Ağır Ceza Mahkemesince Verilen Karar Uyarınca Davacının Memuriyet Koşullarını Yeniden Kazandığı/İstemin Açıktan Atama Koşulları İçerisinde Değerlendirileceği )
D12.DE. 2015/2734AÇIKTAN ATAMA ( Hususunda Yapılan Başvuruları İdarenin Olumlu Sonuçlandırmak Yönünde Yargı Kararıyla İşlem Tesis Etmeye Zorlanamayacağı - İdarenin Açıktan Atama Yapmak Hususunda Takdir Yetkisine Sahip Olduğu )
D12.DE. 1997/1481AÇIKTAN ATAMA ( İdarenin Hatalı Hesaplaması Sonucu Emekli Aylığının Düşük Dereceden Bağlanması - Yeniden Göreve Atanma Talebi/İdarenin Takdir Yetkisinden Sözedilerek Red Edilemeyeceği )
D12.DE. 2014/9578AÇIKTAN ATAMA ( İdarenin Takdir Hakkına Bağlı Olduğu - İlgili Kanunla Getirilen Sicil Affı Kapsamında Kalan Personelden Atama Şartlarını Kaybetmeyen Başvuru Sahiplerinin Açıktan Atamaları Hakkında İdarenin Takdir Hakkının Sınırlı Olduğu Sicil Affı Kanunundaki Şartları Taşıyanların Atamalarının Yapılması Gereği )
D12.DE. 2008/1486AÇIKTAN ATAMA ( Kontrol Memuru Olarak Görev Yapan Kontrol Memurunun Eski Görevine İade Edilmesi Yolundaki İsteminin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın Bir Kamu Görevine Açıktan Atama Yapma Konusunda İdarelerin Takdir Yetkisine Sahip Olduğu )
D12.DE. 2009/7426AÇIKTAN ATAMA ( Manevi Tazminat İstemi - Kendi İsteği ile Emekliye Ayrılan Davacının Yeniden Atanmak İçin Yaptığı Başvuru Açıktan Atanma İstemi Niteliğinde Olduğundan İdarece Reddinde Hukuka Aykırılık Olmadığı )
D12.DE. 1995/1120AÇIKTAN ATAMA ( Şartlı Salıverilen İlgilinin Mahkumiyete Bağlı Ehliyetsizlikleri Devam Ettiğinden Açıktan Atama Çerçevesinde Değerlendirilemeyeceği - Göreve İade )
D12.DE. 1995/7836AÇIKTAN ATAMA ( Zimmet Suçu Nedeniyle Görevden Çıkarma Cezası Verilen Görevlinin Yeniden Göreve Başlatılmaması )
D5.DE. 1990/1550AÇIKTAN ATAMA İSTEMİ ( Görevden Çekilmiş Sayılmaya İlişkin İşlemin İptali Kararının Tebliğinden Çok Sonra Yapılan Başvuru )
D12.DE. 2001/2954AÇIKTAN ATAMA KOŞULLARI ( Şakalaşırken Yanlışlıkla Arkadaşının Ölümüne Sebep Olan Polis Memurunun Görevden Uzaklaştırılması - Disiplin Cezasının Af Kanunu Kapsamına Girmesi )
D12.DE. 1995/11142AÇIKTAN ATAMA KOŞULLARINA GÖRE İŞLEM YAPILAMAMASI ( Görevi Sırasında Tedbirsizlik ve Dikkatsizlikle Ölüme ve Yaralanmaya Sebebiyet Veren ve Mahkum Olan Memurun Cezasının İnfazından Sonra Görevine İade Edilmesi Gereği )
D12.DE. 2002/4202AÇIKTAN ATAMA NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Hatalı İntibak Sonucu Emekliliğini İsteyip Düşük Dereceden Emekli Olan Davacının Yeniden Atanma Talebi )
D5.DE. 2007/5618AÇIKTAN ATAMA OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEME ( Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Görevini Yerine Getirmek Üzere Sağlık Bakanlığı Tarafından Re'sen Atanan Uzman Doktor - Yolluk Ödenmesi Gerektiği/Naklen Atanma )
D12.DE. 2001/3465AÇIKTAN ATAMA TALEBİ NİTELİĞİ ( İstifa Talebi Kabul Edildikten Sonra İstifa Onayı Geri Alınarak Görevine Son Verilen Memurun Göreve Son Verilmesine İlişkin İşlemi Dava Açarak İptal Ettirmesi ve İstifa Etmiş Olma Statüsüne Geri Dönmesinden Sonraki Yeniden Atanma Talebi )
IDDGKE. 2013/5124AÇIKTAN ATANAN DEVLET OPERA VE BALESİ SANATÇILARININ ALTI YIL SÜREYLE NAKLEN ATANAMAMASI ( Sahnelenecek Eserin Aksamaması Amacıyla Açıktan Atanan Personelin Altı Yıl Süreyle İdareye Başvuru Hakkını Kullanmasının Engellenmesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı - Naklen Atanılmak İstenilen İlde Boş Kadro Bulunup Bulunmadığı Hizmetin Aksayıp Aksamayacağı Gibi Hususlar Dikkate Alınarak Atama İsteminin Değerlendirilebileceği )
D12.DE. 2005/611AÇIKTAN ATANAN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Davalı İdarede Uzman Doktor İken İsteği Üzerine Emekliye Sevk Edilen ve Daha Sonra Aynı İdareye Açıktan Sözleşmeli Personel Olarak Atanan Davacının Sözleşmesinin Feshine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
IDDGKE. 2003/36AÇIKTAN ATANMA ( Disiplin Cezaları Nedeniyle Devlet Memurluğu Görevine Son Verme/Af Kanunu İle Göreve İade İstemi - Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin Açıktan Atanma Koşulları İçinde Değerlendirilmesi Gereği )
D5.DE. 2003/4804AÇIKTAN ATANMA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEYECEK İSTEM ( Kefalet Kanunu Md. 6 Uyarınca Hizmetten Çıkarılan Memurun Zimmet Suçundan Beraat Etmesi - Görevine İadesi Gereği )
D12.DE. 2009/556AÇIKTAN ATANMA TALEBİ ( İnşaat Teknikeri İken Disiplin Yoluyla Görevine Son Verilen Davacının 5525 S. Yasa Uyarınca Görevine İade Edilmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun Bu Nitelikte Olduğu )
D12.DE. 1995/9637AÇIKTAN EMEKLİYE SEVK ( Göreve İade İsteminin Değerlendirilmesi )
D5.DE. 1994/4966AÇIKTAN ÖĞRETMENLİĞE ATANMA ( Serbest Avukatlıkta Geçen Sürenin 2/3'ünün İntibakta Değerlendirilmesi )
D5.DE. 2013/6957AÇIKTAN VEKİL OLARAK ATANMA ( Devlet Memurları İçin Öngörülen İzinlerden Faydalanabilmesine Hukuken İmkan Bulunmadığı - İstemin Reddi İşleminin Doğru Olduğu/Devlet Memurlar İçin Öngörülen İzinlerden Yararlanması İsteminin Reddi İşleminin İptali İstemi )
D5.DE. 2010/3660AÇILAN İPTAL DAVASININ AÇILACAK TAM YARGI DAVASINA ETKİSİ ( Bir İdari İşlemle Hakkı İhlal Edilen İptal ve Tam Yargı Davasını Birlikte Açabileceği - İptal Davasının Karara Bağlanması İşlemin Tebliğinden İtibaren Açılabilecek Tam yargı Davasına İlişkin İşlemeye Başlayan Dava Açma Süresini Kestiği İlgiliye Yeni Dava Açma Süresi Tanıdığı )
IDDGKE. 2002/1260AÇILMASI İZNE BAĞLI YERLERE UYGULANACAK İŞLEMLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİN İPTALİ ( İstirahat ve Eğlence Yeri Faaliyetlerinin Yapılabilmesi İçin Kat Maliklerinin Oyçokluğuyla Vereceği Karara Bağlı Kılınmasının Gerekmesi )
D10.DE. 1989/130AÇILMIŞ BİR DAVA BULUNMAMASINA RAĞMEN İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLEMEMESİ
D8.DE. 1986/568AÇIŞ İZNİ İLE İŞLETİLEN İŞYERİNİN NAKLİ ( Encümen Kararının İsabetli Olup Olmadığının Tespiti İçin Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gereği )
D8.DE. 1986/300AÇMA RUHSATI ( Teşvik Kredisi Alınarak Yapılan Turistik Tesisin Belediyeden Açma Ruhsatı Almadan Çalıştırılamaması )
D6.DE. 1997/5781ADA DAĞITIM CETVELLERİ ( Dağıtıma İlişkin Tüm Bilgilerin Sağlıklı Biçimde Yer Almasının Gerekmesi )
D6.DE. 2007/8912ADA İÇİNDE YER ALAN YOLLAR ( Nazım ve Uygulama İmar Planlarına Esas Teşkil Etmek Üzere Hazırlanan Çevre Düzeni Planında Ana Ulaşım Yolları Gösterilmekte Olup Ara Bağlantı Yolları ve Ada İçinde Yer Alan Yollara Yer Verilmesine Gerek Bulunmadığı )
D6.DE. 2002/5617ADA VE PARSEL NUMARALARININ TEK TEK BELİRTİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Parselasyon İşleminin İptali Davasında - Bazı Ada ve Parsel Numaraları Belirlilerek Vs. İbaresinin Kullanılmasının Hatalı Olması )
D11.DE. 1997/2988ADALET ANLAYIŞI İLE BAĞDAŞTIRILAMAYAN KDV TARHİYATI ( Sağlık Hizmeti Veren Vakfın KDV Tahsil Etmemesi - Re'sen Tahsili Yoluna Gidilmesi )
D9.DE. 2006/1200ADALET BAKANLIĞI BAĞLI KURULUŞU ( Lojman Binaları Nedeniyle Emlak Vergisi Tesisi - Taşınmazların Maliki Durumunda Olan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İş Yurtları Kurumu Adına Mükellefiyet Tesis Edilemeyeceği )
D2.DE. 2004/72ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN AVUKAT HAKKINDAKİ KOĞUŞTURMA TALEBİNİ REDDETMESİ ( Bu İşleme Karşı İtiraz Yoluna Başvurulamaması )
D2.DE. 2004/101ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN HAKİMLER HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİ ( İtiraz Yoluna Başvurulamaması )
D10.DE. 1995/3001ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ ( Hasılatlarının Genel Bütçeye Aktarılması )
D11.DE. 2001/405ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ ( Hizmetli Olarak Görev Yapan Davacının Adalet Hizmetleri Tazminatından Yararlandırılmaması İşleminde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
D10.DE. 1996/7166ADALET BAKANLIĞI GENELGESİNİN İPTALİ ( Adil Yargılanma İlkesinin İhlali Niteliğinde Olan Tutuklu Sanığın Yargılandığı Mahkemenin Yargı Çevresi Dışına Sevkini Öngören Genelge )
D8.DE. 1995/2929ADALET BAKANLIĞI GENELGESİNİN İPTALİ ( Hazırlık Soruşturma Dosyasının Sadece Müdafiye İncelettirilmesini Düzenleyen Genelgede Hukuka Aykırılık Olmaması )
D3.DE. 2009/3417ADALET BAKANLIĞI HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN CEZAEVİ YAPI HARCINA İLİŞKİN GENEL YAZISININ İPTALİ TALEBİ ( Harcın Alacağa Takip Sırasında İşletilmiş Faiz Dahil Tahsil Edilen Toplam Tutar Üzerinden Ödeneceğine Dair Yazının İptal Edileceği )
D8.DE. 2008/8169ADALET BAKANLIĞI İMZASIYLA YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİK ( Müdafi Ve Vekiller İçin Barolarca Yapılacak Cari Giderler - Davacı Birliğin Önerileri Üzerinde Anlaşmaya Varılmadan Yürürlüğe Konulmasının 1136 S.Y'nın 180. Md. Aykırı Olduğu )
D8.DE. 1996/1992ADALET BAKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ ( Avukat Olan Davacının Görevli Hakime Görevinden Dolayı Vakar ve Haysiyetine Saldırması Nedeniyle Hakkında Kovuşturma Yapılması Gerektiğine İlişkin İşlem )
D5.DE. 2013/4169ADALET BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI PERSONELİ ( Atama Yapılmasına Dair İşlemin İptali İstemi - Merkez Teşkilatı İçerisinde Yapılacak Görevde Yükselme Eğitimine Katılma Hakları Bulunan Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı Personeline İl ve İlçe Adalet Komisyonlarınca İlan Edilen Tüm Kadrolara Başvuru Hakkının Tanınması Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmelik Hükmünün Amacı Dışında Olduğu )
D5.DE. 2009/5240ADALET BAKANLIĞI MÜFETTİŞLERİNİN YETKİLERİ ( Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği İle Mevzuata Aykırı Olarak Bazı Kamu Kurumlarına Tanınan İletişimin Dinlenme Yetkisinin Müfettişlere Tanınamayacağı )
D5.DE. 2008/2133ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ VE YARDIMCILARI (4483 S. Kanun Hükümlerinin Uygulanamayacağı - Haklarında Şikayet Başvurusunda Bulunulması)
D12.DE. 2010/4144ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( İcra Müdür Yardımcısına Mal Bildiriminde Bulunmamasından Kaynaklı Disiplin Cezası Verildiği - Taşıt Kredisi İle Alınan Aracın Tescil Edildiği/Haksız ve Geliri İle Mütenasip Olmadığı - İstemin Kabul Edileceği )
IDDGKE. 2016/1348ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Adli ve İdari Hakimlik Sınavlarına Yapılan Başvuruların - Uyuşmazlığın 2577 S. Yasa'nın 20/B Md. Belirtilen Yargılama Usulüne Tabi Olduğu)
D5.DE. 1995/1925ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRÜNÜN MÜŞAVİR OLARAK ATANMASI ( Atamaya İlişkin Kararnamede Sebep ve Maksat Unsurları Yönünden Hukuka Uyarlık Olmaması )
D5.DE. 2000/6870ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ ( Hizmet Gereği Naklen Atanan - Önceki Görev Yerine On Yıllık Süre Dolmadan Yeniden Atanamayacağı )
D5.DE. 2008/5701ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME ( Cezaevi Katipliğinde Geçen Sürenin Yönetmelikle Aranan En Az Beş Yıl Zabıt Katipliği Yapmış Olma Şartının Yerine Geçerli Olmayacağı - İlk Atamada Aranan Niteliklerin Görevde Yükselmeye Tabi Kadrolar İçin Aynı Niteliklerin Aranmasını Gerektirmeyeceği Bu Yönde Bir Kıyaslama da Yapılamayacağı )
D5.DE. 2008/3361ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ ( Md.8/2-a-3-a-4-a ve Md. 10/3 Fıkrasının ve Geçici 1. Md. İptali - Yönetmeliğin Resmi Gazete'de Yayımlandığı Tarihinden İtibaren Dava Açma Süresi İçerisinde Dava Açılmadığından Reddi Gerektiği )
D10.DE. 1997/3314ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ İÇİN YAPTIRILAN LOJMANLARIN MALİYE BAKANLIĞINCA KENDİ İDARELERİNE TAHSİSİ ( İdari İşlemin Neden Unsurunun Hukuken Geçerli Olmaması )
D12.DE. 2008/2174ADALET BAKANLIĞI YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ( Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasını Veren Kurulca Davacının Son Savunması Alınmadan Tesis Edilen İşlemde Mevzuata ve Disiplin Hukuku İlkelerine Uyarlık Görülmediği )
D5.DE. 1992/5761ADALET BAKANLIĞINA KARŞI AÇILAN İDARİ DAVALAR ( Temsil Görev ve Yetkisinin Savcıya Ait Olduğu )
D2.DE. 2001/1405ADALET BAKANLIĞI'NCA AVUKATLA İLGİLİ ŞİKAYET ÜZERİNE VERİLEN MENİ MÜDAHALE KARARI ( İtiraz Edilebilecek Kararlardan Olmaması )
D8.DE. 1997/5325ADALET BAKANLIĞINCA ONAYLANAN DİSİPLİN CEZASI ( Noterlere - İptal Davasında Yetkili Mahkeme )
IDDGKE. 2006/4597ADALET BAKANLIĞI'NCA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ ( Hakimi Şikayet Üzerine Yapılan İnceleme Sonucunda - İdari İşleme Karşı Açılan İptal Davası/İşin Esasına Girilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
D5.DE. 2003/6399ADALET BAKANLIĞININ GÖREVDEN ALMA TEKLİFİ ( Kesin ve İcrai Bir İşlem Niteliğini Taşıdığı - İptal Davasına Konu Edilebileceği )
D10.DE. 2008/6288ADALET BAKANLIĞININ İDARİ İŞ VE GÖREVLERLE İLGİLİ GENELGE YAYINLAMASI ( Bakanlığın İznine Tabi İşler - Doğacak Tereddütleri Ortadan Kaldırmak Amacıyla Yayınlanan Genelgenin Yargılamaya Müdahale Niteliği Taşımadığı )
D4.DE. 2006/1584ADALET BAKANLIĞININ İZNİ ( Hakim ve Savcıların Görevleri Sırasında İşledikleri Suçlardan Dolayı Haklarında Kovuşturma ve Soruşturma Yapılabilmesi Adalet Bakanlığı'nın İznine Bağlı Olduğu )
D2.DE. 1997/1043ADALET BAKANLIĞI'NIN İZNİNE BAĞLI SUÇ ( İşlenen Suçun Adalet Bakanlığı İznine Tabi Olması - Dosyanın Reddi -Devleti ve Devletin Emniyet Kuvvetlerinin Manevi Şahsiyetini Tahkir ve Tezyif )
D10.DE. 2007/1376ADALET BAKANLIĞININ MANEVİ TAZMİNAT SORUMLULUĞU ( Hapis Cezası İnfaz Edilmesine Rağmen Yakalama Müzekkerelerinin C. Savcılığınca Geri Alınmaması - Davacının Belli Aralıklarla Gözaltına Alınması/Elem ve Üzüntü Duyduğu )
D2.DE. 2002/1094ADALET BAKANLIĞININ NOTERLERİN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARINA İZİN VERMEMESİ ( Karara Karşı İtiraz Edilemeyeceği/İncelenmeksizin Reddi Gereği )
D5.DE. 1989/594ADALET BAKANLIĞININ ONAYI ( Islah ve İnfaz Kurumlarıyla Tutukevlerine Alınacak Personelin Atanmasına İlişkin Adalet Komisyonu Kararı )
D5.DE. 2005/3237ADALET BAKANLIĞININ SORUŞTURMA İZNİ VERMEMESİ ( Davacının Şikayeti Üzerine İlgili Yargı Mensupları Hakkında Soruşturma İzni Verilmemesine İlişkin İdari İşleme Karşı Açılan Davada Sözü Edilen İşlemin İdari Davaya Konu Olabileceği )
IDDGKE. 2009/230ADALET BAKANLIĞI'NIN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA İZNİ VERMEYEN KARARI ( Açılan İptal Davasında İşin Esasına Girilerek Hüküm Verileceği/İdari Yargı Mercilerinin Yargısal Denetimine Tabi Olduğu - C. Savcısı Hakkındaki Şikayet )
IDDGKE. 2003/424ADALET BAKANLIĞININ TAKDİR YETKİSİ ( Memurların Bulundukları Yargı Çevresi Dışındaki Bir Göreve İlgili Adalet Komisyonunun İstemi veya Hizmetin Gereği Olarak Naklen Atanabilmeleri Adalet Bakanlığının Takdir Yetkisi İçinde Bulunduğu )
D10.DE. 2004/10337ADALET BAKANLIĞININ TAZMİNLE SORUMLU TUTULAMAMASI ( Adli Yargı Yerince Verilen Kitap Toplatma Kararı Nedeniyle Uğranıldığı İleri Sürülen Maddi ve Manevi Zarar - Hakimlerin Adalet Bakanlığının Ajanı Konumunda Olmadıkları )
IDDGKE. 2010/2072ADALET BAKANLIĞININ YETKİSİ ( Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Konusunda Adalet Bakanlığına Yönetmelik Çıkarma Yetkisi Verilmediğinin Gözönüne Alınacağı )
IDDGKE. 2009/107ADALET BAKANLIĞI'NIN YÖNETMELİK DÜZENLEME YETKİSİ ( Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesine İlişkin Yönetmelik - Bakanlığın Yetkisi Bulunmadığından Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verileceği )
D11.DE. 2000/9803ADALET HİZMETİ TAZMİNATI ( Davacının 5. Derece Kadroda 4. Derece Aylıkla Cezaevi Katibi Olarak Görev Yaptığı - 1998/10548 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Gereği Davacıya %75 Oranında Tazminat Ödeneceği )
D11.DE. 2000/9614ADALET HİZMETLERİ TAZMİNAT ORANI ( 5. Dereceli Kadroda Bulunup 4. Derecenin 1. Kademesinden Aylık Alan Ceza İnfaz Memuruna Verilecek Olan )
D11.DE. 2003/755ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI ( 5. Dereceli Kadroda Bulunan ve 4.Dereceden Maaş Alan Davacı - Yararlanması Gereken Tazminat Oranı )
D11.DE. 2001/405ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI ( Adalet Bakanlığı Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde Hizmetli Olarak Görev Yapan Davacının Yararlandırılmaması İşleminde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
D8.DE. 1997/2833ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI ( Bakanlar Kurulu Kararının Kadrolara Atanmış Olanlar İbaresinde ve Maliye Bakanlığı Genel Tebliğinde Hukuka Aykırılık Olmaması )
D2.DE. 2008/2591ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI ( Kadro Ünvanı Cezaevi Katibi Olan Davacıya Zabıt Katipleri İçin Öngörülen Tazminat Oranı Üzerinden Ödeme Yapılmasına Olanak Bulunmadığı )
D16.DE. 2015/11421ADALET KOMİSYONLARININ TARAF SIFATI (Kendine Özgü Bütçesi Bulunmayan Devlet Tüzel Kişiliğini Temsil Etmeyen ve Kanunla Dava Takip Edebileceği veya Hasım Olabileceği Düzenlenmeyen Adalet Komisyonlarının Taraf Sıfatıyla İdari Davaları Takip Etme Olanağının Bulunmadığı)
IDDGKE. 2003/424ADALET KOMİSYONLARININ YETKİLERİ ( Yargı Çevreleri İle Sınırlı Olduğu - Memurların Bulundukları Yargı Çevresi Dışındaki Bir Göreve İlgili Adalet Komisyonunun İstemi veya Hizmetin Gereği Olarak Naklen Atanabilmeleri Adalet Bakanlığının Takdir Yetkisi İçinde Bulunduğu )
D5.DE. 1989/594ADALET KOMİSYONU KARARI ( Islah ve İnfaz Kurumlarıyla Tutukevlerine Alınacak Personelin Atanmasına İlişkin Kararın Adalet Bakanlığınca Onaylanması Gereği )
D5.DE. 2001/550ADALET KOMİSYONUNUN YARGI ÇEVRESİNDEKİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SINAVININ KAZANILMASI ( Sınavı Kazanmanın Diğer Bir Komisyonun Yargı Çevresindeki Yazı İşleri Müdürlüğüne Atanma Hakkı Vermemesi )
D9.DE. 2007/3816ADALET MÜFETTİŞİ YAZISI ( İstinaden Katma Değer Vergisi Tarhiyatı Yapılamayacağı )
D5.DE. 2003/4512ADALET MÜFETTİŞLERİNCE DÜZENLENEN HAL KAĞITLARI ( Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca İncelemeye Alınıncaya Kadar Tek Başlarına Hukuki Sonuç Doğurmadıkları )
D5.DE. 2003/6399ADALET MÜFETTİŞLİĞİNDEN ALINMA YOLUNDAKİ TEKLİF ( Kesin ve İcrai Bir İşlem Niteliğini Taşıdığı - İptal Davasına Konu Edilebileceği )
IDDGKE. 2006/2958ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI ( "Adalet Hizmeti"ne Yardımcı ve "O"na Bitişik Olarak Kamu Hizmeti Yerine Getiren ve Ağırlıklı Olarak Kamusal Bir Nitelik Taşıması Dolayısıyla Kamu Tüzel Kişiliğine Yaklaşan Yeni Bir Müessese Olduğu )
D5.DE. 2000/476ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI ( Lojman Tahsisine İlişkin İşlemin İdari Olup Olmadığı-Uyumazlığın Görüm Yeri )
D6.DE. 2013/4202ADALETİN REDDİNİ YASAKLAYAN HUKUK İLKESİ ( Adil Yargılanma ve Mahkemeye Erişim Hakkı - Dava Konusu Taşınmaz Hakkında Kullanım Amacıyla İlgili Bir Değişim Yapılmadığı Gerekçesiyle İnceleme Yapılmadan Karar Verilmesi Adil Yargılanma İlkesine Aykırılık Oluşturduğu )
D8.DE. 2006/4018ADAM ÖLDÜRME ( Davacının Hapse Mahkum Olup Daha Sonra Şartla Salıverildiği - Memnu Haklarının İade Edildiği/Ancak Staj Yapma Talebinin Reddi Gereği )
D2.DE. 2005/1169ADAY BELİRLEME YETKİSİ ( Kurum Müdürlerine Verilen/Değerlendirme Formunda Puan Verilen Haneler Gibi Objektif Kriterler Dikkate Alınarak Kullanılması Gerektiği - Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları )
D12.DE. 2007/3502ADAY İTFAİYE ERİ ( Davacının Görevine Son Verilmesine Dair İşlem Hukuka Aykırı Bulunarak İptal Edilmiş Olduğundan Bu İşlem Nedeniyle Yoksun Kaldığı Parasal Hakların Faiziyle Ödeneceği )
D12.DE. 1995/6387ADAY MEMUR ( Adaylık Süresi İçinde Olumsuz Sicil Alması )
D5.DE. 1986/412ADAY MEMUR ( Belediye Meclisince Göreve Başlatılmasına Karar Verilerek Belediye Başkanınca Görevine Alınmış Olan Aday Memurun Görevine Son Verilmesinin de Aynı Usulle Yapılması )
D5.DE. 1986/1746ADAY MEMUR ( Sözleşmeli Statüden Memur Statüsüne Geçen Kimsenin Aday Memur Hükümlerine Tabi Olmaması )
D12.DE. 2008/5809ADAY MEMUR (Adaylık Süresi Bir Yıldan Az İki Yıldan Çok Olamayacağı İçin Bir Yıllık Adaylık Süresinin Doldurmuş Olmanın Asalet Tasdikini Zorunlu Kılmadığı)
D5.DE. 2010/7740ADAY MEMUR (Bulunduğu Tarih İtibarıyla Kademe veya Derece İlerlemesi Sonucunu Doğuracak Olan 657 S. Yasa'nın 36/A-12-D Md.den Yararlanamayacağı )
D2.DE. 2007/2043ADAY MEMUR OLDUĞUNU GİZLEME VE YANLIŞ BİLGİ VERME ( Nedeniyle İlk Atama Yoluyla Başvuruda Bulunmak Suretiyle Ataması Yapılan Adı Geçenin Kurumlar Arası Naklinin Mümkün Olmadığı )
D2.DE. 2007/2043ADAY MEMURLAR ( Başka Kuruma Naklinin Yapılamayacağı - Yanlış Bilgi Verdiği Gerekçesiyle Atamasının İptal Edilmesinin Hukuka Aykırı Olmadığı )
D12.DE. 1995/8281ADAY MEMURLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER ( İstisnai Memuriyete Atananlara Uygulanamaması )
D12.DE. 1997/3233ADAY MEMURLUK DÖNEMİNDEKİ OLUMSUZ SİCİL ( Dava Açmayan Davacının Görevine Son Verilmesi İşlemin İptali İçin Açılan Davada Kesinleşmiş Sicil İstenememesi )
D12.DE. 1995/8553ADAY MEMURLUK STATÜSÜNDEYKEN GÖREVDEN ALINIP MAHKEME KARARIYLA GÖREVİNE İADE EDİLEN STAJYER ÖĞRETMENİN BOŞTA GEÇEN SÜREYE İLİŞKİN PARASAL HAKLARININ TAHSİLİ TALEBİ ( Bu Aşamada Derece ve Kademe Gibi Özlük Haklarının Verilememesi - Parasal Hakların İadesi Gereği )
IDDGKE. 1998/419ADAY MEMURUN GÖREVİNE SONVERİLMESİ ( Sınav Kağıdında Tahrifat Yapılması - Tahrifatın Somut Olarak Ortaya Konulması )
D8.DE. 1991/1603ADAY MEMURUN MEMURLUKTAN ÇIKARILMASI ( Aday Memurun Arkadaşlarına ve Bir Vatandaşa Sözlü ve Eylemli Saldırıda Bulunması Nedeniyle )
D12.DE. 1998/547ADAY ÖĞRETMENLİK
D12.DE. 1996/565ADAY POLİS MEMURU ( Görevine Son Verilmesi İşleminin İptal Edilmesi )
D5.DE. 1991/3107ADAY VEYA ASLİ MEMUR FARKI ( Memurluktan Çekilmiş Olanların Yeniden Atanmalarında Fark Arz Etmemesi )
D5.DE. 1986/440ADAY ZABITA MEMURU ( Memur Hakkında Yapılan Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Çıkması )
D8.DE. 2016/14290ADAYIN CEP TELEFONUNU YANINDA UNUTMASININ SINAVIN GEÇERSİZ OLMASI İÇİN YETERLİ OLDUĞU ( Davacının Sınav Sonucunun Objektif Olarak Değerlendirilmesini Engelleyecek Bir Eylem İçerisinde Bulunduğunun Kabulü - Davacının Sınavının Geçersiz Sayılmasına Dair Davaya Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
IDDGKE. 2013/466ADAYLAR ARASINDA EŞİTSİZLİĞE NEDEN OLUNAMAYACAĞI ( Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerine Aykırı Olduğu - Kararın Onanacağı )
IDDGKE. 2010/1554ADAYLARIN MEZUN DURUMUNDA BULUNDUKLARI EĞİTİM DÜZEYİNİN ALT DÜZEYİNDEN SINAVA GİREMEMELERİ ( Eşitler Arasında Yarışın Sağlanması Amacıyla Düzenlendiği ve Hukuka Uygun Olduğu -Kpss Lisans Sınavına Başvuran Adayların “Ortaöğretim-Önlisans” Kpss Sınavına Girememesi İlişkin ÖSYM Başvuru Koşulunun İptali İstemi )
D8.DE. 1998/4355ADAYLIĞIN KABUL EDİLMEMESİ ( Polis Okuluna Kayıt Olma Şartları - Adayın Aile Bireylerinden Birine Ait Sabıka Kaydı )
D12.DE. 2013/7403ADAYLIĞIN KALDIRILARAK ASALETİN ONAYLANMASI İSTEMİ ( Sözleşmeli Öğretmen Olarak Geçen Süre Sebebiyle - Disiplin Cezasıyla Cezalandırılıp Cezalandırılmadığı Temel ve Hazırlayıcı Eğitim ve Staj Devreleri Başarı Durumu Gibi Hususların Bir Bütün Olarak Değerlendirilmek Suretiyle Devlet Memurluğuna Atama Yapılacağı/Davanın Reddedileceği )
D12.DE. 2012/8249ADAYLIĞIN KALDIRILMASI ( Stajını Tamamlayarak Asli Sanatçı Kadrosuna Atanan Davacının İstifa Ettikten Sonra Tekrar Stajer Sanatçı Sınavını Kazanarak Göreve Başlaması - Daha Önce Asil Kadroya Atanmış Davacının Yeniden Kazandığı Sınavla Başladığı Stajyerlik Kadrosunun Asli Kadroya Çevrilmemesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı )
D12.DE. 2007/4705ADAYLIK DÖNEMİNİN BİTMESİ ( Davacının Atama Onayının İptaline İlişkin İşlemde Adaylık Dönemini Başarıyla Bitirip Asaletinin Onanmış Olması Nedeniyle Hukuka Uyarlık Görülmediği )
D12.DE. 2012/6068ADAYLIK SÜRESİ (Davacının Temel ve Hazırlayıcı Eğitimini ve Bir Yıllık Asgari Staj Süresini Başarıyla Tamamladığı - Davacının Adaylığının Kaldırılmadığını Öğrenmesi Üzerine Daha Sonraki Tarihte Adaylığının Kaldırılması İçin Yaptığı Başvurunun Davalı İdarece Değerlendirilerek Adaylığının Kaldırılması Gerektiği)
D5.DE. 1990/3713ADAYLIK SÜRESİ DOLMADAN GÖREVE SON VERME ( Alınan Disiplin Cezaları Dolayısıyla )
D5.DE. 1990/3713ADAYLIK SÜRESİ İÇİNDE ALINAN DİSİPLİN CEZALARI ( Adaylık Süresi Dolmadan Göreve Son Verilebilmesi )
D7.DE. 1989/2546ADINA ALDIĞI KREDİYİ BAŞKA ŞİRKETE KULLANDIRMA ( KDV'ye Tabi Tutulamaması )
D15.DE. 2013/1265ADINA KAYITLI ARACIN TESCİL KAYDININ SİLİNMESİ İSTEMİ ( Yaklaşık Yirmi Yıldır Zilyetliğinde Bulunmayan Araç Sebebiyle Vergi ve Benzeri Mali Yükümlülükler ile Muhatap Olmasının Hukuk Devletinin Vatandaşı Korumaması Sonucunu Doğuracağı - Asliye Hukuk Mahkemesinde Açtığı Davada Aracın Başkasına Ait Olduğunu Tespit Ettirilmiş Olmasına Rağmen Tescil Kaydının Davacının Adına Devam Ettirilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D15.DE. 2013/1265ADINA KAYITLI UZUN SÜREDİR ZİLYETLİĞİNDE BULUNMAYAN ARAÇ NEDENİYLE VERGİ VE BENZERİ YÜKÜMLÜLÜKLER İLE MUHATAP OLMAK ( Devletin Vatandaşı Koruma Sorumluluğu ile Bağdaşmayacağı - Sorumluluklarını Yerine Getiren Davacının Adına Olan Tescilin Silinmesi İsteminin Reddinin Hukuka Uyarlı Olmadığı )
D7.DE. 1997/2893ADINA MOTORLU TAŞIT KAYIT VEYA TESCİL EDİLMİŞ KİŞİ ( Motorlu Taşıtlar Vergisi Mükellefi )
D8.DE. 1997/3747ADINA TAHSİS EDİLEN YERİN BAŞKASINA KULLANDIRILMASI ( Faaliyetten Men )
D10.DE. 1991/783ADİ EMEKLİLİK ( Yasal Hastalık İzni Süresince İyileşememesi Nedeniyle )
VDDGKE. 1999/235ADİ KOMANDİT ŞİRKETİN İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ ( Komandite Ortak Adına Salınan Vergi ve Cezaların Yargı Kararıyla Kesinleşmesi - Komanditer Ortağın Menkul Sermaye İradını Hesaben Elde Ettiğinin Kabulü Gerektiği )
VDDGKE. 2005/86ADİ KOMANDİT ŞİRKETİN KAYIT DIŞI GELİRİ ( Şirket Ortakları Adına Hisseleri Oranında Gelir Vergisi Salınması ve Bu Tutar Üzerinden Şirket Adına Ceza Kesilmesi - Ortaklar Adına Yapılan Tarhiyatının Sonucunun Araştırılması Gereği )
D11.DE. 2001/5422ADİ MALULEN EMEKLİ EDİLMEK ( Gerekli Rütbe Bekleme Süresini Tamamlayan Albay - Kendi İsteğiyle Emekliye Ayrılma Veya Resen Emekli Edilme Şartlarını Taşımaması/Kadrosuzluk Tazminatı Ödenemeyeceği )
D10.DE. 1990/2579ADİ MALULİYET ( Emekli Sandığına Tabi Bir Görevde Çalışmakta İken Tedavisi İmkansız Hastalığa Yakalanma )
D11.DE. 2000/7288ADİ MALULLÜK ( İdarenin İşleminin Hukuka Uygun Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
D10.DE. 1994/6092ADİ MALÜLLÜK İŞLEMİ UYGULANANLAR ( Bir Yıl İçinde Emekli Sandığına Başvurup Vazife Malülü Sayılmalarını İstemek Hakkına Sahip Olması )
D9.DE. 1997/4349ADİ ORTAKLIĞA AİT ARAÇLA İLGİLİ GİDERLER ( Ödenen KDV'nin Ortağın Şahsi İşinden Dolayı Verdiği KDV Beyannamesinde İndirim Konusu Yapılamaması )
D9.DE. 1992/3173ADİ ORTAKLIĞA AİT FABRİKA VE BİNANIN KURULU BULUNDUĞU ARSANIN ENVANTERDE KAYITLI OLMAMASI ( Arsa Satışı - Ticari Faaliyet Sayılmama - KDV'ye Tabi Olmadığı )
D11.DE.1998/1255ADİ ORTAKLIĞI TEMSİL ( Cezalı KDV/Adi Ortaklardan Birinin Yaptığı - Ölen Ortağın Mirasçılarının Uzlaşmanın İptalini Dava Etmeleri )
D4.DE. 2003/135ADİ ORTAKLIĞIN BORCUNA MASUP EDİLEMEYEN KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VE İADESİ GEREKEN VERGİ ( Aynı Vergi Dairesinin Mükellefinin Alacağı - Mükellefin Ortağı Bulunduğu Adi Ortaklık )
D9.DE. 1992/3293ADİ ORTAKLIĞIN FESHİ ( Ortaklık Paylarının Ödenmesi - KDV Hesaplanmaması )
D7.DE. 2003/1740ADİ ORTAKLIĞIN KDV. BORCU ( Serbest Meslek Faaliyetinden Dolayı Ayrı Gelir Vergisi Mükellefiyeti Bulunan Ortaklar - Gelir Vergisi İade Alacaklarının Adi Ortaklığın KDV Borçlarına Mahsup Edilebileceği )
D13.DE. 2013/3630ADİ ORTAKLIĞIN LİMİTED ŞİRKETE DÖNÜŞMESİ ( Adi Ortaklıkların Mülga 6762 Sayılı TTK'nunda Sınırlı Olarak Sayılan Ticaret Ortaklıkları Arasında Yer Almadığı ve Nev'i Değişikliğinin Sadece Ticaret Ortaklıkları Arasında Yapılabileceğinin Düzenlendiği/Devir İşleminin Yapıldığı Tarihte Yürürlükte Olan Mevzuat Hükümlerine Göre Dönüşemeyeceği - İş Deneyim Belgesinin Uyuşmazlık Konusu İhalede Kullanılamayacağına İlişkin İşlemin Hukuka Uygun Olduğu/Mahkeme Kararında Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
D4.DE. 2004/1814ADİ ORTAKLIĞIN ORTAKLARI ( Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödedikleri Vergilerin Adi Ortaklığın Vergi Borçlarına Mahsup Edilebileceği )
D3.DE. 2016/1642ADİ ORTAKLIĞIN VERGİ MÜKELLEFİYETİ (Katma Değer Vergisinde Adi Ortaklığın Müstakil Bir Birim ve Mükellef Teşkil Edeceği Ancak Ortaklığın Ayrı Tüzel Kişiliği Olmadığından Vergi Borcuna Muhatap Olma ve Ödeme Mükellefiyeti Ortaklara Düşeceği)
D10.DE. 2003/3379ADİ ORTAKLIK ( Adi Ortaklığın Tüzel Kişiliğinin Bulunmaması Nedeniyle Kararların Ortakların İttifakıyla Alınmasının Gerekli Olması )
D9.DE. 2007/5234ADİ ORTAKLIK ( Adına Vergi-Ceza İhbarnamesi Düzenlenebileceği - Bu İhbarnameye Karşı Ortaklığın Borçlarından Müteselsilen Sorumlu Bulunan Ortaklardan Herhangi Biri Dava Açabileceği )
VDDGKE. 1997/418ADİ ORTAKLIK ( Kat Karşılığı Büro Teslimi - Maliyet Esası )
D7.DE. 2004/1887ADİ ORTAKLIK ( Niteliğinde Bulunan İş Ortaklıklarına Mükellef Sıfatının Tanınmış Olmasının da Bu Ortaklıklara Kişilik Kazandırmasının Hukuken Olanaklı Olmadığı )
D4.DE. 2006/5341ADİ ORTAKLIK ( Ortağın Kişisel Borcu Nedeniyle Ortaklığın İstihkakına Ortaklıktaki Payı Oranında Haciz Konduğu/Haciz İşleminin İptali Talebinin Kabul Edildiği - İptal İşleminin Hukuka Uygun Olduğu )
D9.DE. 1996/6261ADİ ORTAKLIK ( Ortaklardan Birinin Dava Açabileceği )
VDDGKE. 1996/261ADİ ORTAKLIK ( Ortaklıktan Ayrılan Ortağın Çektiği Mallar )
D7.DE. 2000/8454ADİ ORTAKLIK ( Takdir Komisyonunun Tesis Ettiği Tarh ve Ceza İşlemine Karşı İptal Davası Açan Adi Ortaklığının Tüzel Kişiliğinin ve Dolayısıyla Taraf Ehliyetinin de Olmaması )
D4.DE. 2009/9376ADİ ORTAKLIK ( Tescil Şartına Bağlı Olmadığı Tüzel Kişiliği de Bulunmadığı/Gelir Vergisi Açısından Ortaklardan Bağımsız Olarak Vergilendirilemeyeceği - Gelir Vergisi Mükellefiyeti Tesis Edilemeyeceği )
D4.DE. 1990/1786ADİ ORTAKLIK ( Vergi Cezalarının Ortaklık Adına Düzenlenebilmesi )
D7.DE. 1999/2770ADİ ORTAKLIK ( Vergi Mükellefi Olamayacağı - Tüzel Kişiliğe de Sahip Olmadığı )
D9.DE. 2007/74ADİ ORTAKLIK ( Yasal Defterlerini İbraz Etmekle Birlikte Alış ve Hasılat Belgelerini İbraz Etmemesi Nedeniyle Katma Değer Vergisi İndirimlerinin Reddedildiği )
D7.DE. 2002/228ADİ ORTAKLIK ADINA AÇILAN DAVA ( Tüzel Kişiliğe Sahip Olmadığı - Yargı Mercilerinde Temyiz Dahil Taraf Olamayacağı/Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gereği )
D4.DE. 2011/9474ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ( Kaldırılması İstemi - İhbarnamelerin Ortaklardan Birine Tebliğ Edilmesi Yerindeyse de Davacının Diğer Ortaklar Adına Dava Açma ve Takibine Dair Yetkisi Bulunduğuna İlişkin Belge İsteneceği veya Diğer Ortakların Muvafakatı Sağlanacağı )
D3.DE. 2012/3285ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ( Ortaklardan Birinin Verdiği Vekaletnameye İstinaden Dava Açılması - Tüzel Kişiliği Olmayan Adi Ortaklık Adına Açılan Davanın Ehliyet Yönünden Reddi/Tüm Ortaklar Veya Ortaklarca Verilen Vekalet İle Dava Açılması Gerektiği )
D7.DE. 2000/852ADİ ORTAKLIK HİSSE PAYININ BEDELSİZ DEVRİ ( Veraset ve İntikal Vergisi Beyanının Kanuni Süreler İçinde Verilmemesi- Re'sen Vergi Tarhiyatının Yerinde Olduğu )
D7.DE. 1997/2592ADİ ORTAKLIK ÖZ SERMAYESİ ( Sermayenin Gerçek Aktif Toplamından Ortaklara Olan Borçların İndirilmesiyle Bulunması )
D9.DE. 1992/2767ADİ ORTAKLIK PAYININ DEVRİNDE KDV ( Ticari Faaliyet Sayılmama - KDV Tarhiyatı Yapılamayacağı )
D11.DE.1998/1255ADİ ORTAKLIKTA CEZALI KDV İÇİN UZLAŞMA ( Ortaklardan Biri Tarafından - Ölen Ortağın Mirasçılarının Uzlaşmanın İptalini Dava Etmeleri )
D11.DE. 1998/4077ADİ ORTAKLIKTA HİSSE DEVRİ ( Ortaklardan Birisinin Hissesini Diğer Ortağın Alması Sonucu Ortak Sayısının Üç Kişiden İki Kişiye Düşmesi- KDV'ye Tabi olmayacağı )
D9.DE. 1992/5624ADİ ORTAKLIKTA HİSSE DEVRİNDE KDV HESAPLANMAZ
D4.DE. 1985/6106ADİ ORTAKLIKTA İŞİ BIRAKMA ( Her bir Ortağın Ayrı Ayrı Değerlendirilmesi )
VDDGKE. 2000/70ADİ ORTAKLIKTA ORTAKLARDAN BİRİNİN UZLAŞMAYA VARMASI ( Uzlaşmadan Haberdar Olmayan Ortağın Mirasçılarının da Sorumlu Tutulamayacağı )
D9.DE. 1995/2286ADİ ORTAKLIKTA VERGİ BORCUNDAN SORUMLULUK ( Sınırsız ve Müteselsil Sorumlu Ortak - Tek Başına Dava Açabileceği )
D11.DE. 1995/1567ADİ ORTAKLIKTA VERGİ SORUMLULUĞU ( Katma Değer Vergisi Beyanını Verme Bakımından )
D9.DE. 1992/3293ADİ ORTAKLIKTAN AYRILMADA KDV ( Ortakların Koydukları Sermaye Payını Almaları - KDV Hesaplanmayacağı )
D3.DE. 2012/3285ADİ ORTALIĞIN VERECEĞİ Ba Bs BİLDİRİM FORMLARI ( Ortaklık Adına Verilmesi Gerektiği/Ortaklardan Herhangi Birinin Vergi Kimlik Numarası Kullanılarak Verilemeyeceği - Özel Usulsüzlük Cezası/Tüm Ortaklar Veya Ortaklarca Vekalet Verilen Avukat Tarafından Dava Açılması Gerektiği )
D3.DE. 1998/4552ADİ POSTA İLE GÖNDERİLEN DİLEKÇELER ( İdareye Varış Tarihinin Başvuru Tarihi Olarak Dikkate Alınması Gerektiği )
D7.DE. 1992/7232ADİ ŞİRKET ( Ortaklardan Birinin Ayrılması )
D11.DE. 1998/1584ADİ ŞİRKET HİSSESİNİN DEVRİ İŞLEMİ ( Fatura Düzenlenmesini Gerektirmediğinden Özel Usulsüzlük Cezasının Kaldırılması )
D3.DE. 2000/3683ADİ ŞİRKET OLARAK VERGİLENDİRİLME ( Tescil ve İlan Edilmemiş Limited Şirket - Ortakların Ortaklık Paylarına Göre Gelir Vergisi Mükellefi Olacakları )
D9.DE. 1989/4200ADİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE DAMGA VERGİSİ ( Maktu Damga Vergisine Tabi Olduğu )
D9.DE. 1988/1252ADİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE HARÇ ( Maktu Harca Tabilik - Sermaye Taahhüdü İçermemesi )
D6.DE. 2015/1565ADİL DENGENİN BOZULMAMASI (İmar Planında Oyun Alanı Olarak Ayrılan Taşınmazın Kamulaştırılmaması Nedeni İle Mağduriyet Oluşmasına Dayalı Tazminat İstemi - Davalının İmar Kanunu Gereğince Görevlerini Yerine Getirdiği/Ölçüsüz Bir Yükün Davacıya Yükletildiğinden Söz Edilemeyeceği - Davanın Kabulünün Doğru Olmadığı)
D7.DE. 2010/10231ADİL YARGILAMA İLKESİ (İlgili Evrakın İncelemeyi Yapan Mercie İntikal Etmesi İçin Geçmesi Gereken Makul Bir Sürenin Beklenilmesi Adil Yargılama İlkesinin Gereklerinden Olduğu - Karar Düzeltme İstemi )
D3.DE. 2013/5292ADİL YARGILANMA HAKKI ( Davanın Konusunun Görev Yönünden Arzettiği Muğlaklığa Rağmen Getirilecek Kısıtlamanın Mahkemeye Erişim Hakkının Özünü Ortadan Kaldıracak Bir Mahiyet Kazanacağı ve Bu Durumun da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Adil Yargılanma Hakkı Başlıklı Maddesinin İhlali Anlamına Geleceği )
D17.DE. 2015/9316ADİL YARGILANMA HAKKI ( Hak Arama Özgürlüğü ve Mahkemeye Erişim Hakkının Kararın Sonucundan Doğrudan Etkilenen Müdahiller Bakımından da Temin Edilmesi Gerektiği - Adil Yargılanma Hakkının Müdahile Kanun Yollarına Başvuru Hakkını da Kapsayacak Şekilde Kabul Edilmesi Gereği )
D6.DE. 2013/3385ADİL YARGILANMA HAKKI ( Herkesin Meşru Vasıta ve Yollardan Faydalanarak Yargı Mercileri Önünde Davacı ve Davalı Olarak İddia ve Savunma ile Yargılanma Hakkına Sahip Olduğu - İdari İşlemin Kendisine Tebliğ Edilmediği Davacının Dava Dilekçesinde İşlemin Tarih ve Sayısı Bulunmadığı Gerekçesiyle Dava Dilekçesinin Reddinin Hatalı Olduğu )
D6.DE. 2011/1895ADİL YARGILANMA HAKKI ( Kişilerin Mahkemeye Erişim Hakkını da Güvence Altına Aldığı - İmar Durumu Belgesinin Tebliği Üzerine Açılan Davada Süreaşımı Bulunmadığından Aksi Yöndeki İdare Mahkemesi Kararında İsabet Görülmediği )
D14.DE. 2011/6523ADİL YARGILANMA HAKKI ( Mahkemelerin Yargılama Usullerini Uygularken Bir Yandan Davanın Hakkaniyetine Halel Getirecek Kadar Abartılı Şekilcilikten Öte Yandan Kanunlarla Öngörülmüş Olan Usul Şartlarının Ortadan Kalkmasına Neden Olacak Kadar Aşırı Geniş Yorumlamalardan Kaçınmaları Gerektiği )
D17.DE. 2015/3770ADİL YARGILANMA HAKKI (Davanın Konusu Dava Dilekçesinde Açık ve Net Olmasına Rağmen Dava Dilekçesinin Reddi Üzerine Yenilenen Dilekçede İptali Talep Edilen İşlemin Kesin ve Yürütülebilir Nitelikte Olmadığından Bahisle Davanın İncelenmeksizin Reddi Yolunda Verilen Mahkeme Kararının Hatalı Olduğunun Kabulü Gereği)
VDDGKE. 2016/401ADİL YARGILANMA HAKKI (Vergi Tekniği Raporu İhbarname ile Birlikte Tebliğ Edilmemiş ise de Sonradan Kendisine Tebliğ Edilen Davacının Yargılama Aşamasında Uyuşmazlık Konusu Olaya İlişkin Açıklamalarını Ayrıntılı Şekilde Yaparak Savunma Hakkını Kullandığı ve Delillerini Dilekçe Ekinde Dosyaya İbraz Ettiği)
IDDGKE. 2006/90ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRILIK ( Davanın İncelenmeksizin Reddedilmesi - Adli Yargının Görevsizlik Kararından Sonra Dosyayı İdari Yargıya Göndermesi/Hukuki Hatanın Sorumluluğunun Davacıya Yüklenemeyeceği )
D5.DE. 2005/2698ADİL YARGILANMA İLKESİ ( Davacıya Dosyaya Sonradan Verilen Soruşturma Raporu ve Eklerini İnceleyebilme Olanağı Tanınmadan Cevap Verebilme Olanağı Sağlanmadan Karar Verilemeyeceği )
D10.DE. 1996/7166ADİL YARGILANMA İLKESİ ( İlkenin İhlali Niteliğinde Olan Tutuklu Sanığın Yargılandığı Mahkemenin Yargı Çevresi Dışına Sevkini Öngören Genelgede Hukuka Uyarlık Olmaması )
D6.DE. 2013/4202ADİL YARGILANMA İLKESİ ( Mahkemenin Önüne Gelen Bir Davada Uyuşmazlığın Özüne Yönelik İnceleme Yapması Sadece Şekli İnceleme Yapmaması Adil ve Aleni Bir Yargılamayı İfade Ettiği - Mahkemeye Erişim Hakkı Bağlayıcı Karar Verme Amacıyla Önüne Getirilen Çekişme Bakımından Hukuk İnceleme Yapma Görevine Sahip Mahkemede Talepte Bulunma Hakkını İfade Ettiği )
D4.DE. 2006/1584ADİL YARGILANMA İLKESİ ( Tarafsız ve Bağımsız Bir Mahkemeye Başvuru Olanağının Tanınması Rejimi )
D6.DE. 2011/6914ADİL YARGILANMA İLKESİNE AYKIRILIK ( Aynı Kullanım Kararlarını Sürdüren Planların Dava Konusu Planı Yürürlükten Kaldırdığı Davanın Konusuz Kaldığı Gerekçesiyle Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı Yolunda Verilen Temyize Konu Mahkeme Kararının AİHS Md.6'ya Aykırı Olduğu )
D5.DE. 2004/291ADİL YARGILANMA İLKESİNE AYKIRILIK ( Reddi Hakim - Duruşmaya Katılan Davacı Vekillerine Söz Hakkı Tanınmadan ve Bu Konudaki Şikayet Yollarının Tükenmesini Beklemeden Uyuşmazlığın Esası Hakkında Verilen Karar )
D4.DE. 1991/1559ADİSYON ( Düzenlenmesi Zorunlu Belgelerden Olmaması Nedeniyle İşyeri Kapatma Cezasının Uygulanamaması )
D4.DE. 2004/1969ADİSYON FİŞİ DÜZENLEMEME ( 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 353. Maddesine Göre Özel Usulsüzlük Cezasının Kesilemeyeceği )
D5.DE. 2007/5319ADLİ / İDARİ YARGI ( Türk Hava Yolları Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin İptali - Yönetmeliğin Özel Hukuk Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi ve Davanın Adli Yargı Yerince Çözümlenmesi Gerektiği )
D8.DE. 2002/5264ADLİ ARA VERMEDE NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNİN DAVAYI KARARA BAĞLAMASI ( Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Davanın 2577 S.K. Md. 62'de Belirtilen İşlerden Olmadığı )
D10.DE. 1995/6770ADLİ EMANETE ALINAN SİLAHIN YARGI KARARINA RAĞMEN İADE EDİLMEMESİ ( Tam Yargı Davası-Süre )
D2.DE. 2003/41ADLİ GÖREV ( Bilirkişilik - Suçun Genel Hükümlere Göre Soruşturulması Gereği/Üniversite Öğretim Üyeleri )
D2.DE. 1980/3552ADLİ GÖREV ( Köy Muhtarlarının Evlendirme Memuru sıfatıyla Yasal Çerçevede Yaptıkları Görev )
D1.DE. 2009/1228ADLİ GÖREVDE İHMAL ( Devam Eden Yargılama Sırasında Mahkemece Verilen Ara Kararlarla İstenilen Belgelerin Belediye Başkanı ve İlgililerce Gönderilmediği - C. Savcılığınca Doğrudan İşlem Yapılacağı/İçişleri Bakanlığının Soruşturma İzni Verilmesine Dair Kararının Ortadan Kaldırılacağı )
D10.DE. 2013/8108ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ( 21.12.2013 T. ve 28858 Sayılı RG'de Yayımlanan Değişiklik Yönetmeliğinin Yürütülmesinin Durdurulması Kararı Verildiği - Yetki Yönünden Hukuka Aykırı Olduğu/Kuvvetler Ayrılığı İlkesine Aykırılık Teşkil Ettiği )
D2.DE. 1998/2166ADLİ KOVUŞTURMA ( Sadece Maddi Hasarla Sonuçlanan ve Tarafların Anlaştığı Trafik Kazası Hakkında )
D1.DE. 2007/867ADLİ KURUM BAŞKANI VE YARDIMCISI ( Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Soruşturma ve Kovuşturma Yapmaya Yetkili Olan Yargı Mensuplarının İzin Müessesinin Uygulanması Aşamasında Ön İncelemeci Olarak Görevlendirilemeyeceği )
D10.DE. 1988/2315ADLİ MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLMASI ( Adliye Mahkemesince Verilen Kararın Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Açılan Tazminat Davası )
D13.DE. 1980/3781ADLİ MAHKEMENİN GÖREVİ ( Borçlunun Elinde Bulunan 3.Şahıslara Ait Mallar )
D1.DE. 2008/948ADLİ PARA CEZASI ( İşçi Bildirimlerinde Bulunulmamasının Yaptırımının Adli Para Cezası Olması Nedeniyle Bu Eylemde Bulunan İlgiliye İsnat Edilen Eylemin Hakkında Soruşturma Yapılmasını Gerektirecek Nitelikte Bulunduğu )
D10.DE. 2005/6731ADLİ SİCİL KAYDI ( Davacının Onsekiz Yaşından Önce İşlediği Bir Suçtan Dolayı Tutulan Adli Sicil Kaydının Silah Taşıma Ruhsatının Bulundurma Ruhsatına Çevrilmesine Dayanak Oluşturamayacağı )
D15.DE. 2011/2789ADLİ SİCİL KAYDI (Silah Taşıma Ruhsatının İptaline İlişkin İşlemin İptali İstemi - Davacının Yargılandığı Hırsızlık Fiilinden Dolayı Almış Olduğu Mahkumiyeti Silah Taşıma Ruhsatı Verilmesine Engel Oluşturacak Haller Arasında Bulunduğu )
D8.DE. 2004/2087ADLİ SİCİL KAYDI SİLİNEN MEMURUN BAROYA YAZILMAK İSTEMİ ( İşkence Suçundan Mahkum Olan - Fiilin Hukukun Üstünlüğünü ve İnsan Haklarını Savunmak ve Korumakla Görevli Avukatlık Mesleğinin İlke ve Amaçlarıyla Bağdaşmadığı )
D12.DE. 2002/1760ADLİ SİCİL KAYDININ BULUNMAMASI ( Davacının Çocuk Yaştayken İşlediği Suçtan Dolayı Kamu Hizmetinden Mahrum Bırakılamamaı- Suçun Üzerinden Beş Yıl Geçtiği İçin Adli Sicil Kaydında Gözükmemesi )
IDDGKE. 2007/2368ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( 657 S. Kanunun 48/A-5. Md. İle Türk Ceza Kanunu'nun Aksine Belli Suçlar Açısından Bu Suçlar Affa Uğramış Olsalar Bile Süresiz Hak Yoksunluğu Getirecek Bir Düzenleme Yapıldığından Adli Sicil Kaydının Silinmesi Yüz Kızartıcı Suçtan Dolayı Ortaya Çıkan Hak Yoksunluğunu Ortadan Kaldırmadığı )
D2.DE. 1995/426ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( Kişiye Sürücü Belgesi Verilebileceği )
IDDGKE. 2003/236ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( VUK.'na Muhalefet Suçundan Dolayı Ağır Hapis Cezası Nedeniyle Görevden Alınan Belediye Başkanı - Bu Tarihten Sonra Yürürlüğe Giren Yasa İle Seçilme Engelinin Ortadan Kalktığının Kabulüne Olanak Bulunmadığı )
D12.DE. 2008/7785ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( Yeniden Memuriyet Görevine Alınma İsteminin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - 657 S. Kanun İle Belli Suçlar Açısından Süresiz Hak Yoksunluğu Getirecek Bir Düzenleme Yapıldığı/Bu Hak Yoksunluğunun İse Adli Sicil Kaydının Silinmesi İle Ortadan Kalkacak Nitelikte Bulunmadığı )
D10.DE. 1995/5372ADLİ SİCİLDEN SİLİNEN HÜKÜM ( Hükümlünün Silah Taşıma Ruhsatı Alamaması )
IDDGKE. 2002/63ADLİ SİCİLDEN SİLİNME VEYA MEMNU HAKLARIN İADE EDİLMİŞ OLMASI ( Davacının Silah Taşıma Ruhsatının İptaline Engel Olmayacağı )
D1.DE. 2005/663ADLİ SÜRECİ BAŞLATMAMAK VE EKSİK RAPOR TANZİMİ ( Yapılacak Ön İncelemede Teftiş Kurulu Başkanının da Yer Alacağı/Ön İncelemenin Sağlık Bakanlığınca Yapılması Gerektiği - Görevi Kötüye Kullanmak )
D7.DE. 2009/7907ADLİ TATİL ( Bölge İdare İdare ve Vergi Mahkemelerinin Her Yıl Ağustos Ayının Birinden Eylül Ayının Beşine Kadar Çalışmaya Ara Verecekleri - Yargı Çevresine Dahil Olduğu Bölge İdare Mahkemesinin Bulunduğu İl Merkezi Dışında Kalan İdare ve Vergi Mahkemelerinin Çalışmaya Ara Vermeden Yararlanamayacakları )
D9.DE. 1990/3262ADLİ TATİL ( Dava Açma Süresinin Son Günün Adli Tatile Denk Gelmesi - Dava Açma Süresinin Yedi Gün Uzaması )
D4.DE. 2014/7359ADLİ TATİL ( Temyiz Süresinin Son Gününün Mali Tatilin İçinde Olması Nedeniyle Mali Tatilin Son Gününe Kadar Uzayacağı - Yine Bu Tarihte Adli Tatile Rastlaması Nedeniyle Adli Tatilin Bittiği Günden İtibaren Bir Hafta Uzatılacağı/Ödeme Emirlerinin İptali )
D8.DE. 1999/2720ADLİ TIP ANA BİLİM DALI ( İhtiyaç Olduğu İlan Edilen Kadroya Sonradan Gerek Olmadığından Bahisle Atanma İsteminin Reddi-İdari İstikrar İlkesine Aykırılık )
D4.DE. 2006/1758ADLİ TIP KURUMU ( Adalet İşlerinde Bilirkişilik Görevi Yapmak Üzere Adalet Bakanlığı'na Bağlı Olarak 2659 S. Kanunla Kurulmuş Olup Kanun'un 2. Md. de Kurumun Mahkemeler Tarafından Gönderilen Adli Tıp İle İlgili Konularda Bilimsel ve Teknik Görüşlerini Bildirmesi Gerektiği )
D10.DE. 2005/1870ADLİ TIP KURUMU ( Davacının Ameliyat Sonrası Ayağının İyileşmediğinden Bahisle Uğradığını İleri Sürdüğü Zararın Tazmini İsteminde İdarenin Hizmet Kusurunun Bulunup Bulunmadığını Tespit İçin Yararlanılması Gereği )
VDDGKE. 1998/304ADLİ TIP KURUMU ( İşgücü Kaybının Tesbiti )
D10.DE. 2007/2965ADLİ TIP KURUMU ( Tıbbi Operasyonların Sonuç ve Etkilerinin Yargı Yerlerince Saptanamayacağı - Adalet İşlerinde Bilirkişilik Yapmak Üzere Kurulan Adli Tıp Kurumuna Başvurulması Gerektiği )
D10.DE. 1994/1725ADLİ TIP KURUMU ( Yüksek Sağlık Şurası Tarafından Alınan Kararın Yeterli Olmaması Halinde İntikal Ettirilmesi )
D10.DE. 2004/2015ADLİ TIP KURUMU İHTİSAS DAİRESİNDEN ALINACAK RAPOR DOĞRULTUSUNDA UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENMESİ GEREĞİ ( İşkenceye Maruz Kaldığından Bahisle Açılan Tazminat Davası )
D12.DE. 2008/1919ADLİ TIP KURUMU MEMURU ( Sağlık Hizmetleri Sınıfında Uzman Kadrosunda Görev Yapmakta İken Emekliye Ayrılan Davacının Kınama Cezası İle Cezalandırıldığı Fiil Nedeniyle Daha Sonra Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası İle Cezalandırılamayacağı )
D4.DE. 1998/3740ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Sakatlık İndiriminde Esas Alınması - Yönetmelikte Belirlenen Esaslara Göre Rapor Verilmesi )
D10.DE. 2005/7944ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Silah Ruhsatı Verilmeyen Davacıdaki Renk Körlüğünün Yönetmelikte Belirtilen Psikolojik Nörolojik veya Fiziki Rahatsızlıklar Kapsamında Olup Olmadığının Alınacak Olan Rapor İncelendikten Sonra Uyuşmazlığın Karara Bağlanacağı )
D4.DE. 1999/3740ADLİ TIP KURUMU RAPORUNA GÖRE SAKATLIK İNDİRİMİNİN BELİRLENEBİLECEĞİ ( Sakatlık İndirimi Belirlenmesi )
D15.DE. 2013/4101ADLİ TIP KURUMU RAPORUNA İTİBAR EDİLME ZORUNLULUĞU BULUNMADIĞI ( Tam Yargı Davası - Davacının Hastanedeki Tedavisinde Sunulan Sağlık Hizmetinin Kusurlu Olduğu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalında Görevli Görevli Öğretim Görevlilerince Hazırlanan Raporlarda Ortaya Konulduğu/Tazminat İsteminin Kabulü Gerektiği )
D5.DE. 2001/5677ADLİ TIP KURUMUNDAN GÖRÜŞ ALMAK GEREĞİ ( Sağlık Kurulu Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi )
IDDGKE. 2016/1348ADLİ VE İDARİ HAKİMLİK SINAVLARINA YAPILAN BAŞVURULARIN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulünün Uygulanması - İptali İstenen İşlemlerin Dayanağı Olan Sınavların "Merkezi ve Ortak" Nitelikte Olması Nedeniyle Uyuşmazlığın 2577 S. Yasa'nın 20/B Md. Belirtilen Yargılama Usulüne Tabi Olduğu)
D12.DE. 2015/1025ADLİ VE İDARİ YARGIDA GÖREV YAPMAK ÜZERE ATANACAK TÜM PERSONEL ( Haklarında Yapılacak Arşiv Araştırmasının Olumlu Sonuçlanması Gerektiği - Memuriyet Görevini Kötüye Kullanmak Suçundan Beş Ay Hapis Cezası Alan ve Cezası Ertelenen Zabit Katipliğine Atanacak Davacının Arşiv Araştırmasının Olumlu Olmadığı Atanmamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
IDDGKE. 2007/235ADLİ VE İDARİ YARGIDA HAKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YAZILI SINAV MÜLAKAT VE ATAMA YÖNETMELİĞİ ( Mülakata İlişkin Hükümlerin Yürütülmesinin Durdurulduğu - İlan Edilen ve Yapılması Öngörülen Sınavın Mülakat'a İlişkin Kısmının Hukuki Dayanaktan Yoksun Kaldığı )
D8.DE. 2010/3434ADLİ YARDIM ( Amacı Maddi Olanakları Sınırlı Olan Kişilere Avukatın Hukuksal Yardımını Sağlayarak Yargısal Koruma Altına Almak Olduğu - Dava Konusu Düzenleme İle Anayasal Eşitlik İlkesine Aykırı Bir Hukuki Durum Yaratıldığı İddiasının Dayanaksız Olduğu )
D8.DE. 2009/247ADLİ YARDIM ( Faydalanmasına Olanak Tanınanların Haklarının En İyi Şekilde Korunarak Yargılama Sürecinin Gereği Gibi Yerine Getirilmesinin Sağlanması ve Bu Sayede İnsan Hakları Standartlarının Yükseltilmesinin Amaçlandığı - Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin İptali İstemi )
D10.DE. 2008/1136ADLİ YARDIM ( Hizmet Kusurundan Kaynaklanan Tazminat İstemi - Yabancı Uyruklu Kişilerin Adli Yardım Koşullarını Sağlamaları ve Karşılıklık Şartına Bağlı Olarak Faydalanabileceği )
D8.DE. 2008/8169ADLİ YARDIM BÜROSUNUN GELİR VE GİDERLERİ ( Davacı Birliğin Önerileri Üzerinde Anlaşmaya Varılmadan Yönetmeliğin Yalnızca Adalet Bakanlığı İmzasıyla Yürürlüğe Konulması 1136 S.Y'nın 180. Md. Açıkça Aykırılık Teşkil Ettiği )
D10.DE. 2008/2007ADLİ YARDIM HAKKINDA VERİLEN KARARLAR ( Ara Karar Niteliğinde Olduğundan Ancak Nihai Karar İle Birlikte Temyiz Edilebileceği )
D15.DE. 2016/2380ADLİ YARDIM KARARI (Devletçe Ödenen veya Muaf Tutulan Yargılama Giderlerinin Tahsilinin Adli Yardımdan Yararlananın Mağduriyetine Neden Olacağının Yerel Mahkemece Anlaşılması Halinde Mahkeme Tarafından Hükümde Tamamen veya Kısmen Ödemeden Muaf Tutulmasına Karar Verebileceği - Sağlık Kurulu Raporunun İptali)
D8.DE. 2009/3631ADLİ YARDIM TALEBİ ( Muhtar ve İki Aza Tarafından İmzalanmış Fakirlik Kağıdı ve İlgili Kurumlardan Alınan Herhangi Bir Aylık veya Yardıma Bağlı Olmadığına İlişkin Yazıların Dosyaya Sunulmasına Reğmen Reddedilmesinde İsabet Olmadığı )
D4.DE. 2010/8142ADLİ YARDIM TALEBİ ( Temyiz Aşamasında - Talep Hakkında İlk Derece Mahkemesinin Karar Vermesi Gerektiği )
D15.DE. 2016/2380ADLİ YARDIMDAN FAYDALANAN KİŞİNİN DAVADAN FERAGAT ETMESİ (Adli Yardımdan Yararlananın Mağduriyeti Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı - Mahkemesince Anılan Husus İrdelenmeksizin Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerinde Bırakılma Yolunda Gidilmesinde Hukuki İsabet Görülmediği/Adli Yardım/Davadan Feragat)
D15.DE. 2016/2380ADLİ YARDIMDAN FAYDALANAN KİŞİNİN MAĞDURİYETİ (Adli Yardımdan Yararlanan Kişinin Feragati Nedeniyle Davada Yargılama Giderlerinin Tahsilininin Sonuçları Üzerinde Mahkeme Araştırma Yapılmaksızın Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerinde Bırakılması Yoluna Gidilmesinde Hukuki İsabet Bulunmadığının Kabulü Gereği)
IDDGKE. 2014/4997ADLİ YARGI ( Araştırma Görevlisinin Mecburi Hizmet Yükümlülüğünün Kaldırılması İmzalanan Taahhütname ve Kefalet Senedinin İadesi İstemi - Davanın Görüm ve Çözümünün Adli Yargının Görev Alanına Girdiği/Davacının Özgür İradesiyle İmzaladığı Taahhüt ve Kefalet Senedinin İptali İsteminde İdare Hukuku Alanında Tesis Edilmiş Bir İdari İşlem Bulunmadığı )
D10.DE. 2006/6084ADLİ YARGI ( Cemaat Vakıf Yöneticilerinin Azledilmelerine İlişkin Davalı İdare İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D10.DE. 2006/3025ADLİ YARGI ( Çocukların Korunma Altına Alınması Talebinin Reddine İlişkin İşlem - Hukuka Uygunluğunun Denetiminin Görevinde Bulunduğu )
D7.DE. 2002/1764ADLİ YARGI ( Hazineye Ait Taşınmazın Satın Alınması Sebebiyle Nihai Olarak Katlanılan KDV'nin İadesi İsteminin Vergi Mükellefine Karşı Olması Nedeniyle Adli Yargının Görevli Olması )
D5.DE. 2010/4938ADLİ YARGI ( Kamu Zararının Rızaen ve Sulhen Ödendiği Durumlarda İlgilinin İdareye Yaptığı Ödemeyi Geri İstemesi Yolundaki Başvurusunun Reddi Halinde Adli Yargıda Dava Açması Gerektiği )
D13.DE. 2015/4076ADLİ YARGI ( Kayıp Kaçak Bedelleri İadesi İstemi - Tarafların Eşitliği Üzerine Kurulu Özel Hukuk Sözleşmesi Kapsamında Yapılan Abonman Sözleşmesinden Kaynaklanan Kayıp-Kaçak Bedelinin İadesi İsteminden Doğan İhtilafın Ancak Adli Yargı Yerlerinde Açılacak Bir Davaya Konu Edilebileceği )
D13.DE. 2012/313ADLİ YARGI ( Taahhüdün Davacı Tarafça Yerine Getirilmeye Başlandığı An Gayrimenkul Satış Şartnamesinin Sözleşme Yerine Geçeceği - Adli Yargının Görevli Olduğu/İhale Sonucu Satışına Karar Verilen Taşınmazın Mülkiyetinin Devri Yapılması İsteminin Reddi İşleminin İptali )
D10.DE. 2009/2033ADLİ YARGI ( Üniversite Hastanesinde Çalışan Kamu Görevlilerinin Sendika Üyeliklerinin İptali İstemi - Başvurunun Reddine Dair İşleme Karşı Adli Yargı Düzeni İçerisinde Yer Alan İş Mahkemesinde Dava Açılabileceği/İdare Mahkemesince İşin Esasına Girilmesinde Hukuki İsabet Görülmediği )
D13.DE. 2014/4512ADLİ YARGI / İDARİ YARGI ( Elektrik Borcunun Ödenmemesi Halinde Elektrik Hizmeti Verilmeyeceğine İlişkin İşlemin İptali İçin Açılan Davanın Görüm ve Çözüm Yerinin İdari Yargı Yeri Olmadığı - Elektirik Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Görüm ve Çözüm Yerinin Adli Yargı Yerleri Olduğu )
IDDGKE. 2009/2991ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONUNCA TESİS EDİLEN İŞLEM ( İnfaz ve Koruma Memurunun Yükselme Sınavında Başarılı Olduğu - Yükselme İçin Hal Kağıtlarının 2/3'ünde İyi Olmak Koşulu Arayan Yönetmeliğin Mülga Olduğu/Atama İşleminin İptal Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
D4.DE. 2006/5416ADLİ YARGI ARACILIĞIYLA YAPILAN KARAR DÜZELTİLMESİ BAŞVURUSU ( Dikkate Alınarak Buna Göre Dosya Tekemmül Ettirilip Karar Verilmek Üzere Yeniden Danıştay'a Gönderilmesi Gerektiği )
D6.DE. 1976/8388ADLİ YARGI KARARININ İCRASINDAN KAYNAKLANAN ZARAR ( Bu Zararın İdareden İstenememesi )
D2.DE. 2009/4707ADLİ YARGI YERİ ( Davacının Yapılan Hesaplama Neticesinde Belirlenen Miktarı Ödemesi Gerektiği Yolundaki İşlemin Genel Hükümler Çerçevesinde Adli Yargı Yerlerince Tahsili Yoluna Gidilmesi Gerektiği - İdari İşlemin İptali İstemi )
D10.DE. 2009/5891ADLİ YARGI YERİNDE AÇILAN DAVANIN GÖREV YÖNÜNDEN REDDİ ( İdari Yargıda Dava Açılması İçin Otuz Günlük Sürenin Başlangıcı - Yargı Organının Yanlış Yönlendirmesi/Anayasa Md. 40 Hükmü Dikkate Alınarak Hesaplanacağı )
IDDGKE. 2006/4713ADLİ YARGI YERİNDE AÇILAN DAVANIN GÖREVDEN REDDİ ( Görevli ve Yetkili İdari Yargı Yerinde Yeniden Dava Açılması Gerektiği )
D8.DE. 1998/36ADLİ YARGI YERİNDE AÇILAN İDARİ DAVA ( Görev Yönünden Reddedilerek Dosyanın İdare Mahkemesine Gönderilmesi Suretiyle İncelenmesine Olanak Olmaması )
IDDGKE. 2006/4694ADLİ YARGI YERİNDE GÖREVSİZLİK KARARI VERİLEN DAVANIN TAM YARGI DAVASI OLARAK İDARE MAHKEMESİNDE AÇILMASI ( Yol Yapımı Sırasında Kabloların Zarar Görmesine Dayalı Tazminat Talebi - Tam Yargı Davasının Davacının Gösterdiği Hasımla Sürdürüleceği )
D8.DE. 2011/4319ADLİ YARGI YERİNDEKİ YARGILAMANIN GÖZETİLMESİ (Bilirkişi Raporlarının Dikkate Alınacağı - Yerel Mahkemece Gerek Beton Setin Yapımı ve Gerekse Güvenlik Önlemlerinin Olup Olmamasına Göre Belirlenecek Kusur Durumuna Göre Karar Verileceği/Belediyenin İşlettiği Plajda Gerçekleşen Kaza/Hizmet Kusuru Bulunduğu)
IDDGKE. 1999/1172ADLİ YARGI YERİNDEN VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARI ( İdare Mahkemesi'nde Açılan Davanın Bu Davanın Devamı Niteliğinde Olmayacağı - Yeni Dilekçede İstenen Tazminat Miktarının Artırılmış Olması/Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Verilen Dava Dilekçesindeki Tazminatın Değil İdare Mahkemesi'ne Verilen Dilekçedeki Artırılmış Maddi ve Manevi Tazminat Talebinin Esas Alınacağı )
IDDGKE. 2006/4713ADLİ YARGI YERİNİN KENDİLİĞİNDEN DAVA DOSYASINI İDARİ YARGI YERİNE GÖNDERMESİ ( Dosya Mahkemenin Esasına Kaydedilerek Davanın İncelenmesine Geçilemeyeceği )
D10.DE. 2005/5959ADLİ YARGI YERİNİN VERDİĞİ GÖREV RET KARARI ( Davacının Adli Yargı Yerine Verdiği Dilekçeye Dayanılarak İdare Mahkemesine Dosyanın ve Davacının Dilekçesinin Gönderilmesi Suretiyle Açılan Davanın Esasının İncelenmesi Gerektiği )
D7.DE. 1997/2522ADLİ YARGI YOLU ( Orta Vadeli Senet Üzerine Avans Taahhütnamesinde Yer Alan Şartların Uygulanmasından Kaynaklanan Uyuşmazlık )
D8.DE. 2002/3512ADLİ YARGIDA AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Görevsizlik Kararı - İdari Yargıda Açılan Davada Adli Yargı Yerinden İstenen Miktarla Sınırlı Kalınmayacağı )
D11.DE. 2001/4405ADLİ YARGIDA AÇILAN TAZMİNAT DAVASININ GÖREVDEN REDDİ ( İdari Yargıda Açılan Davada Adli Yargıda Saklı Tutulan Kısmın Talebe Dahil Edilmesinin Davanın Genişletilmesi Olarak Kabul Edilemeyeceği )
D8.DE. 1995/2031ADLİ YARGIDA ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Tespit Sonucu Düzenlenen Rapora Göre Karar Verilemeyeceği )
D10.DE. 1996/1929ADLİ YARGIDA DAVA AÇILMASI ( 3091 S. Yasanın Uygulanmasına Engel Olmaması )
D10.DE. 2009/13300ADLİ YARGIDA DAVA AÇILMASI ( İdarenin Hizmet Kusuru Sebebiyle Meydana Gelen Zarar - Adli Yargıda Açılan Bir Davada Firma Aleyhine Tazminata Hükmedilmiş Olması Olayda Hizmet Kusuru Bulunan Davalı İdare Aleyhine Tazminata Hükmedilmesine Engel Oluşturmadığından Davacıların Uğradığı Zararın Davalı İdareden Tazminine Hükmedilmesi Gerektiği )
IDDGKE. 2003/67ADLİ YARGIDA DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT EDEN MEMUR ( ( Mahkum Olup Olmamasının Ayrıca Disiplin Cezası Uygulanmasına Engel Teşkil Etmeyeceği - Devlet Memurluğundan Çıkarılma )
D13.DE. 2006/4085ADLİ YARGIDA KESİN OLARAK KARARA BAĞLANAN UYUŞMAZLIK ( Davacının Rekabet Kurulunca Verilen İdari Para Cezasına Karşı Sulh Ceza Mahkemesine İtirazda Bulunduğu - İtirazın Kesin Olarak Reddedildiği/Davanın İdari Yargıda İncelenemeyeceği )
D10.DE. 2014/924ADLİ YARGIDA KESİNLEŞEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ (İdare Mahkemesinde Aynı Konuda Açılan Davada Davanın Görev Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Kesin Hüküm Sebebiyle Davanın İncelenmeksizin Reddi Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı)
D9.DE. 1997/1482ADLİ YARGIDA TEMYİZE KONU YAPILABİLME ( İlam Harcından Muaf Kurum Aleyhine Adliye Mahkemesinde İlam Harcına Hükmedilmesi İşlemi )
IDDGKE. 2004/1166ADLİ YARGIDA VAR OLAN KESİN HÜKÜM ( İdari Para Cezasının İptali/Daha Önce Sulh Ceza Mahkemesinde Açılan ve Red İle Sonuçlanıp Kesinleşen Karar - İdare Mahkemesinde Açılan Davanın İncelenemeyeceği )
D10.DE. 1992/971ADLİ YARGIDA VERİLEN GÖREVİN REDDİ KARARININ KESİNLEŞMESİ ( Otuz Gün İçinde İdari Yargıda Açılan Davanın Süreden Reddi )
D11.DE. 2002/4376ADLİ YARGIDA VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARI ( Davacı Vekilinin Dosyanın İdare Mahkemesine Gönderilmesi İstemiyle Verdiği Dilekçe Üzerine İdare Mahkemesine Gönderilmesi/Usule Aykırılığı )
D11.DE. 2006/232ADLİ YARGIDA YAPTIRILAN DELİL TESPİTİ ( Dayanılarak Hak Sahibi Sayılmak Amacıyla İdareye Yapılan Başvurunun Reddinde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı - Yasal Süreler İçerisinde İdareye Talep ve Taahhütname Verilmesi Zorunluluğu )
IDDGKE. 2006/4580ADLİ YARGIDAKİ DAVANIN GÖREVDEN REDDİ ( Halinde 2577 S.Y'nın 3. Maddesine Uygun Olarak Hazırlanmış Dilekçelerle Görevli ve Yetkili İdari Yargı Yerinde Yeniden Dava Açılacağı )
D8.DE. 2013/1435ADLİ YARGININ GÖREV ALANI ( Özel Mülkiyette Olan Parselin Orman Arazisi Olarak Hazineye Tahsisine İlişkin İşlem - Dava Konusu Uyuşmazlığın Görüm ve Çözümünün İdari Yargının Değil Tapu Kayıtlarında Değişiklik Meydana Getirebilecek Bir Şekilde Karar Vermeye Yetkili Olan Adli Yargının Görev Alanına Girdiği/Davanın Görev Yönünden Reddi Gerekirken Davayı Süre Aşımı Yönünden Reddeden İdare Mahkemesi Kararında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D10.DE. 2008/11098ADLİ YARGININ GÖREV ALANI ( Vakıf Şerhinin Tapu Kayıtlarına İşlenmesinden Önceki Aşamaya İlişkin Uyuşmazlıklarda İdari Yargı Şerhin İdari Yoldan veya Mahkeme Kararı Üzerine Tapu Kayıtlarına İşlenmesinden Sonraki Aşamaya İlişkin Uyuşmazlıklarda Adli Yargı Yerinin Görevli Olacağı )
D5.DE. 1995/2050ADLİ YARGININ GÖREV SAHASINA GİRDİĞİ GEREKÇESİYLE GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ ( Verilen Kararın Hukuka Aykırı Olduğu - Mecburi Hizmetle Yükümlü Tutulan Banka Uzmanının Açtığı Dava )
D8.DE. 1995/3839ADLİ YARGININ GÖREVİ ( Çıkarılan Kum ve Çakılın Kaçak Olduğunu Tespit )
D6.DE. 1997/4868ADLİ YARGININ GÖREVİ ( İhale Sözleşmesinin Yapılmasından Sonra Doğan Uyuşmazlıkların Çözümünün Adli Yargının Görev Alanına Girmesi )
D6.DE. 1996/3976ADLİ YARGININ GÖREVİ ( İhaleden Sonra Yapılan Sözleşmenin Yerine Getirilmemesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar )
D8.DE. 1998/3081ADLİ YARGININ GÖREVİ ( Sürücü Belgesinin Bir Süreyle Geri Alınmasına İlişkin İşlemin İptali )
D10.DE. 1999/755ADLİ YARGININ GÖREVİ ( Vakıf Yöneticiliğinden Azle ve Bir Daha Vakıf Yöneticisi Seçilmesinin Şartlarının Oluşup Oluşmadığına Karar Vermek )
D7.DE. 1997/4426ADLİ YARGININ GÖREVİ ( Vergi ve Ceza Dolayısıyla Mükelleflere Rücu )
D10.DE. 2006/5568ADLİ YARGININ GÖREVİ RED KARARI ( Üzerine 30 Gün İçerisinde İdari Yargıda Dava Açılmasa Bile 1 Yıllık Süre İçerisinde İdari Yargıda Dava Açılmışsa Davanın Süre Yönünden Reddedilemeyeceği )
D5.DE. 2013/7067ADLİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI ( Atama İşleminin İptali İstemi - İller Bankası Personelinin Memur ya da Diğer Kamu Görevlileri Kapsamında Olmadığı/Memur ya da Diğer Kamu Görevlileri Arasında Sayılmayan İller Bankası Çalışanı Olan Davacı Hakkında Kurulan İşlemden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Çözümünde Adli Yargının Görevli Olduğu )
D4.DE. 1990/4206ADLİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI ( İstihkak İddialarına İlişkin Uyuşmazlıklar )
D6.DE. 1988/46ADLİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI ( Kamulaştırılan Taşınmazın Mülkiyetinin Geri Verilmemesinden Doğan Uyuşmazlık )
D10.DE. 1991/3334ADLİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI ( Taşınmaz Malın Fiili Zilyetliğine İlişkin Uyuşmazlıkta )
D8.DE. 1999/2887ADLİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI ( Verdiği Görev Ret Kararının Yanlışlıkla İdare Mahkemesine Gönderilmesi Üzerine Dosyayı Alan İdare Mahkemesinin Kendisine Doğrudan Açılmış veya Yargısal Kararla Ulaşmış Bir Dava Bulunmadığı - Dosyayı Yerine Göndermesi Gerekeceği )
D8.DE. 1998/6005ADLİ YARGININ GÖREVSİZLİK KARARI ( İdari Yargıda Dava Açma Süresi-Görevine Son Verilen Deniz Ticaret Odası Memurunun İptal ve Tazminat Talebi )
IDDGKE. 2006/90ADLİ YARGININ GÖREVSİZLİK KARARI SONRASINDA DOSYAYI İDARİ YARGI YERİNE GÖNDERMESİ ( Yapılan Bu Hukuki Hatanın Sorumluluğunu Davacıya Yüklemenin Adil Yargılanma Hakkına Uygun Bulunmadığı )
D12.DE. 2003/1018ADLİ YARGININ VERDİĞİ KARARLAR ( Yapılan İtirazın Reddine Dair Bölge İdare Mahkemesi Kararına Karşı Yapılan Kanun Uyarınca Bozma ve Yazılı Emir Yoluna Gidilmesi Başvurusunun Reddinde İsabetsizlik Olmadığı )
D9.DE. 1989/3290ADLİ YARGININ YETKİSİ ( Üçüncü Şahsın Mallarının Haczi - Vergi Mahkemesinin Görev Alanına Girmediği )
D10.DE. 2012/1091ADLİYE BİNASINDA GERÇEKLEŞEN BIÇAKLAMA OLAYI NEDENİYLE İDARENİN HİZMET KUSURUNA DAYALI TAM YARGI DAVASI (Davacıyı Bıçaklayan Şahsın Kurum Kimliğini Göstermesi Üzerine Hem Üzerinin Aranmadığı ve Hemde X-Ray Cihazından Geçirilmediği - Polis Hakkında Soruşturma Başlatıldığı/Hizmet Kusuru Bulunduğu)
D1.DE. 2012/1236ADLİYE İLE İLGİLİ GÖREVE İLİŞKİN SUÇ İSNADI ( Cumhuriyet Başsavcılığınca Soruşturulması Gerektiği )
D7.DE. 1996/1499ADLİYE MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( A.Ş.'den Tahsil Edilemeyen Gümrük Vergilerinin Yönetim Kurulu Üyelerinden Tahsili )
D4.DE. 2000/1368ADLİYE MAHKEMELERİNİN KAÇAKÇILIK CEZASINA HÜKMEDİLEBİLECEĞİ ( Vergi Usul Kanunu Md. 347/2 Uyarıca )
VDDGKE. 1997/248ADLİYE MEMURUNUN NOTER YARDIMCILIĞI GÖREVİNDEN ELDE ETTİĞİ GELİR ( Net Aktif Vergisine Tabi Olmaması )
D3.DE. 1999/4379ADLİYE VEZNE MÜDÜRLÜĞÜ ( Bilirkişi ve Resmi Arabuluculara Yapılan Ücret Ödemelerinden Vergi Tevkifatı Yapmayan Adliye Vezne Müdürlüğünden Bu Tevkifattan Sorumlu Sıfatıyla Aranması Gereği )
D12.DE. 2008/5539ADLİYEYE AÇIKTAN VE ADAY ZABIT KATİBİ OLARAK ATAMA ( KPSS Sınavına Dört Yıllık Fakülte Mezunu Olduğunu Gizlemek Suretiyle Ortaöğretim Mezunu Olarak Girdiği - Atanmasına Dair Olurun İptal Edilmesine İlişkin Bakanlık İşleminin İptali İsteminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D2.DE. 1997/207ADLİYEYE İLİŞKİN BİR GÖREVİN YAPILDIĞI SIRADA İŞLENEN SUÇ ( Genel Hükümlere Göre Kovuşturma )
D2.DE. 1992/2069ADLİYEYE İLİŞKİN GÖREVLERİN YAPILMAMASI ( Genel Hükümlere Göre İşlem Yapılması )
D2.DE. 1987/2720ADLİYEYE İLİŞKİN SUÇLAR ( Görev Sırasında İşlenmesi )
D10.DE. 2014/6559ADRES BİLGİLERİNE ERİŞİMİN HAK ARAMA HÜRRİYETİ VE ADİL YARGILANMA HAKKI KAPSAMINDA OLMASI (Avukat Olan Davacının Davalıların Adresini Bildirmemesi Halinde Müvekkilleri Adına Açtığı Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi İhtimali İle Karşı Karşıya Olduğu - Davacı Vekili Konumundaki Davacının Davalıların Adres Bilgilerini Öğrenmek İçin Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşleminde Hukuka Uygun Olmadığı)
VDDGKE. 2000/4ADRES DEĞİŞİKLİĞİ ( Adres Değişikliği Yapılmış Olması - Bilinen Adrese Tebliğin Usulüne Uygun Yapılması Gerektiği - Davanın Açılmamış Sayılması )
D5.DE. 1996/2675ADRES DEĞİŞİKLİĞİ ( Emekliye Ayrılma İstemli Dilekçede Emekliye Ayrıldıkları Tarih İtibariyle İkame Edilen Adresin Bildirilmesi )
D4.DE. 1999/1358ADRES DEĞİŞİKLİĞİ ( İdareye Bildirildiği Halde İhbarnamelerin Önceki Adrese Gönderilmesi Sonradan İlanen Tebligat Yoluna Gidilmesi )
D4.DE. 2006/2963ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE FARKLI VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFİ OLMA ( Davacının Vergi Barışı Kanunu Kapsamında Taksitlendirerek Borcunu Ödediği/Önceki Vergi Dairesine Ayrıca Başvuru Yapılması Zorunluluğu Olmadığı - Davacının Düzeltme Şikayet Başvurusunun Kabulü Gerektiği )
D12.DE. 2015/5371ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİN BİLDİRİLMEMESİ ( Öncelikle Kişinin Adres Kayıt Sistemindeki Yerleşim Yeri Adresinin Tespit Edilerek Bu Adrese Tebliğ Yapılması Adres Kayıt Sisteminde de Yerleşim Yeri Adresi Tespit Edilemezse Bu Takdirde Tebliğ Olunacak Evrakın Bir Nüshasının Eski Adrese Ait Binanın Kapısına Asılması Gerektiği )
D7.DE. 2008/5043ADRES DEĞİŞTİRME ( Yürütmenin Durdurulması İsteğine İlişkin Olarak Verilen Kararın Tebligat Kanunu'nun 35. Md.sine Göre Tebliğ Olunacak Evrakın Bir Nüshasının Eski Adrese Ait Binanın Kapısına Asılması Suretiyle Tebliğinin Sağlanması Gerektiği )
D11.DE. 2009/4790ADRES DEĞİŞTİRMENİN BİLDİRİLMESİ MECBURİYETİ ( Usulüne Uygun Yapılmayan Tebliğ İşlemi Sonucunda Dosya İşlemden Kaldırıldıktan Sonra Bir Yıl İçinde Yeni Adres Bildirilmediğinden Bahisle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Veren İdare Mahkemesi Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı )
D10.DE. 2008/7957ADRES KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ ( "Dış Temsilciliklerimizce Yerleşim Yeri Adresi Konusunda Yapılacak İşlemler" Başlıklı 12. Md.nin İkinci Fıkrasında "Elektronik Ortamda veya Posta İle Yapılacak Bildirimler" Başlıklı 15. Md.nin İkinci Fıkrasında "Düzeltme" Başlıklı 27. Md.nin İkinci Fıkrasında Yer Alan Düzenlemelerde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
D4.DE. 2006/4436ADRES TESPİT TUTANAĞI ( Ödeme Emri Tebliğ Edilen Şirketin Bilinen Adresinde Bulunmadığına İlişkin/Tutanakdan Dava Konusu Ödeme Emrinin Dayanağı İhbarnamelerle İlgili Olup Olmadığının Belirsiz Olması - Usulsüz Tebligat )
D6.DE. 2008/353ADRES TESPİTİ ( 2942 Sayılı Kanun Uyarınca Davacıların Adreslerinin Tesbit Edilerek Öncelikle Satın Alma Usulünün İşletilmesi Gerektiği )
D8.DE. 2008/4826ADRESE DAYALI NÜFUS SAYIMI SONUÇLARINA İTİRAZ ( Resmi Gazetede Yayımlanmadığı ve İlgili Belediyelere Tebliğ Edilerek Sonuçlara İtiraz veya İptal Davası Açma İmkanı Tanınmadığı ve Yasanın İptali İstemiyle Anayasa Mahkemesine Doğrudan Başvuru Hakkı da Olmadığı )
D3.DE. 2007/1965ADRESE TEBLİĞ ( Vergi-Ceza İhbarnamelerinin Yükümlü Şirketin Bilinen Son Adresine Tebliği Yoluna Gidilmeksizin İlan Yoluyla Tebliğinin Hukuka Uygun Olmadığı )
D9.DE. 1999/1460ADRESİ BİLİNEN MÜKELLEF ( Mükellefe Yapılacak Tebligatın Posta Vasıtasıyla İlmuhaberli Taahhütlü Olarak Tebliğ Edilmesi )
D9.DE. 1999/442ADRESİ BİLİNEN MÜKELLEF ( Mükellefe Yapılacak Tebligatın Posta Vasıtasıyla İlmuhaberli Taahhütlü Olarak Tebliğ Edilmesi )
D7.DE. 1997/1752ADRESİ TESBİT EDİLEN ŞİRKETE İLANEN TEBLİGAT ( Geçersiz Olacağı )
D2.DE. 1991/1692ADRESİN BİLİNMEMESİ ( Tebliğin İlanen Yapılması )
D4.DE. 1998/1154ADRESİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Tebligat Usulü-Bina Numarasının Belediyece Değiştirilmesi )
VDDGKE. 1995/136ADRESİN EKSİK YAZILMASI ( İlanen Tebliğin Koşullarının Oluşmaması - Tebligatın Usulsüzlüğü )
D4.DE. 1995/2327ADRESİNDE BULUNAMAYAN LİMİTED ŞİRKET ( Vergi İdaresince Bulunabilen Adreslere Ulaşılması Gerektiği - Tüm Hukuki Yollar Denenmeden Ortaklardan Vergi Borcunun Tamamının İstenemeyeceği )
D4.DE. 1999/1501ADRESİNDE BULUNAMAYAN MÜKELLEF ( Mücbir Sebeplerin Varlığı - Özel Usulsüzlük Cezalarının VUK'a Göre Tebliği Gerektiği )
D4.DE. 2001/1069ADRESİNDE BULUNAMAYAN MÜKELLEFÇE DÜZENLENEN FATURA ( Faturanın Sahte Olduğunu Göstermeyeceği - Fatura Nizamına Uygun Düzenlenmiş Fatura - Sahte Fatura Olarak Nitelendirilemeyeceği )
VDDGKE. 1997/79ADRESİNDE BULUNAMAYAN MÜKELLEFÇE DÜZENLENEN FATURANIN GEÇERLİLİĞİ ( Vergi Dairesi Kaydı Olan Mükellefçe Fatura Düzenlenmiş Olması - Faturanın Sahte Olduğunun Kabul Edilemeyeceği - Katma Değer Vergisi Beyanlarının Veriliyor Olması )
D3.DE. 2000/1154ADRESİNDE BULUNAMAYAN MÜKELLEFİN DÜZENLEDİĞİ BELGELERİN GİDER KAYDI ( Sahte Fatura - Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Olarak Kabul Edilemeyeceği - Cezalı Vergi Tarhiyatı Yapılamayacağı )
VDDGKE. 1997/161ADRESİNDE BULUNAMAYAN ŞİRKETE TEBLİĞ USULÜ ( Yönetim Kurulu Üyesinin İkametgahına Tebliğin Geçerli Olduğu - Şirketin Yasal Adresinde Bulunamaması )
D3.DE. 1994/3927ADRESİNDE BULUNMAYAN MÜKELLEF ( Faturaları Sahte ve Yanıltıcı Olmadığını Kanıtlamayacağı )
D7.DE. 2000/9158ADRESİNDE BULUNMAYAN VERGİ MÜKELLEFİ ( Aktifinde Yeterli Ekipmanı Olmayan - Çalışan İşçisi Olmayan Vergi Mükellefi Tarafından Düzenlenen Fatura - Sahte Fatura - Katma Değer Vergisi İndirimlerinin Reddi )
D4.DE. 1999/445ADRESİNDEN AYRILAN ŞİRKET ( İflas Eden Şirketin Faaliyetini Sürdürdüğü Adresi Terketmesi - Gelir Etmemiş Olması - Gelir Elde Ettiğinin Somut İsbatı Gerektiği - Kurumlar Vergisi Beyannamesini Vermemiş Olması - Re'sen Vergi Tarhiyatının Somut Verilere Dayanması Gerektiği - Varsayım Yoluyla Tarhiyat Yapılamayacağı )
D4.DE. 2003/2109ADRESİNİ TERKEDEN YÜKÜMLÜ ŞİRKETE DEFTER VE BELGELERİNİ İBRAZ ETMESİ İÇİN GÖNDERİLEN İHBARNAMELER ( Yoklama Fişinde Tesbit Edilen Şirketin Ortaklarına Ait Adreslere Tebliğe Çıkarılmadan Doğrudan İlanen Tebligat Yoluna Gidilemeyeceği )
VDDGKE. 2003/132ADRESLERİNDE BULUNAMAYAN VE KENDİSİNE TEBLİGAT YAPILAMAYAN DAVACIYA İHBARNAMENİN İLANEN TEBLİĞ EDİLMESİ ( Süresinde Ödeme Yapmaması Üzerine Ödeme Emri Düzenlenerek Gönderilmesinin Yasaya Uygun Olması )
VDDGKE. 2008/809ADRESLERİNİ TERK EDEN VERGİ MÜKELLEFLERİ ( Haksız İade Edildiği Saptanarak Davacı Adına Salınan Kaçakçılık Cezalı Vergi - Davacının ve Müdürü Olduğu Şirketlerin Kayıt ve Beyanlarının Birbirine Uymaması Karşısında Faturaların KDV İadesi Almak ve İndirim Konusu Yapmak Amacıyla Temin Edildiği/Davanın Reddi Gereği )
D11.DE. 1997/5053ADRESTE BULAMAMA ( Usulsüz Tebligat-Dilekçe Red Kararının Tebliği )
D4.DE. 1994/3621ADRESTE BULUNMADIĞININ USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE SAPTANMAMASI ( Yükümlülere Bu Yolla Yapılacak Tebliğin Hüküm İfade Etmemesi )
VDDGKE. 2008/670ADRESTE BULUNMAMA ( Bilinen Adreslerinden Hiçbirinde Bulunamayan ve Başka Bir Adresi de Saptanamayan Davacının Evvelce Değiştirdiği Anlaşılan İşe Başlamada Bildirilen İkamet Adresine Posta Yoluyla Tebliğe Başvurulmasına Gerek ve Yarar Bulunmadığı )
D9.DE. 2010/331ADRESTE BULUNMAMA ( Mükellef Hakkında Düzenlenen Yoklama Fişine Göre Belirtilen Adreste Bulunmadığı Yönündeki Tespitten Hareketle Davacıya Düzenlenen Faturaların Gerçek Bir Mal ve Hizmet Teslimine Dayanmadığına Karine Teşkil Etmeyeceği )
D7.DE. 2000/1056ADRESTE BULUNMAYAN YÜKÜMLÜYE ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ ( Tebligatın Usulüne Uygunluğunun Mahkemece Araştırılması Mecburiyeti )
D7.DE. 2000/1071ADRESTE BULUNMAYAN YÜKÜMLÜYE ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ ( Tebligatın Usulüne Uygunluğunun Mahkemece Araştırılması Mecburiyeti )
D7.DE. 1996/1444ADRESTE TEBLİGATI ALACAK KİMSENİN BULUNMAMASI ( Ödeme Emrinin İptali )
IDDGKE. 2010/321ADSL BAĞLANTISI İÇİN SABİT TELEFON HATTININ ZORUNLU TUTULMASI ( Uygulamanın 4054 Sayılı Kanun Kapsamında İhlal Teşkil Edeceği - ADSL Servisi Sağlayan Şirketin Yalın ADSL Uygulmasını Başlatılması Konusunda Uyarılması ve Bilgi Vermesi Kararının Kesin ve Yürütülebilir Bir İdari Karar Olmadığı İdari Davaya Konu Edilemeyeceği )
D13.DE. 2005/5632ADSL ERİŞİMİ TARİFELERİ ( Kullanıma Bağlı/Telekomünikasyon Kurulu Kararının Mevzuatla Telekomünikasyon Sektöründe Getirilmesi Öngörülen Rekabete İlişkin Hükümlere Aykırılık Taşıdığı - Mevcut Tarifenin Devamının Kuruma Verilen Bazı Görev ve Yetkilerin Kullanılmaması Sonucunu Doğurduğu )
D12.DE. 2009/3360AF ( Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasına Karşı Açılan Dava - 5525 S. Yasa Uyarınca Af Nedeniyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilen Davacının Bu Karara Dayanarak Eski Görevine Tekrar Atanmak İçin Yaptığı Başvurunun Açıktan Atanma Talebi Niteliğinde Olduğu )
D6.DE. 1993/2660AF BAŞVURU FORMU ( Tahsise Konu Davacı ve Davacının Babasının Mirasçıları Tarafından İki Ayrı Af Başvuru Formu Düzenlenmesi/Tahsise Konu Binanın Davacının Babası Tarafından Yapılmış Olması )
D6.DE. 1993/3352AF BAŞVURUSU ( Af Başvurusunun Genel Olarak Re'sen Yapılacak Tespit ve Değerlendirme İşlemleri İçin Öngörülen Sürenin Sona Ermesinden Önce Olması )
D12.DE. 2007/144AF KANUNU ( Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezaları Hakkında - Davacının 14.2.2005'de İşlediği Fiilin Af Kapsamında Olduğu/Kanun'un 23.4.1999'dan 14.2.2005 Tarihine Kadar İşlenmiş Fiilleri Kapsadığı )
IDDGKE. 2003/36AF KANUNU İLE GÖREVE İADE İSTEMİ ( Disiplin Cezaları Nedeniyle Devlet Memurluğu Görevine Son Verme - Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin Açıktan Atanma Koşulları İçinde Değerlendirilmesi Gereği )
D12.DE. 2001/2954AF KANUNU KAPSAMINA GİREN DİSİPLİN CEZASI ( Göreve İade Talebinin Açıktan Atama Koşulları İçerisinde Düşünülmesi Gereği )
D8.DE. 1996/2249AF KANUNU KAPSAMINA GİRME ( Öğrenim Ücretini Süresinde Yatırmadığından Af Kanununun Yürürlük Tarihinden Sonra Kaydı Silinen Öğrenci )
D5.DE. 2002/1918AF KANUNU NEDENİYLE TEKRAR ATANMA ( Açıkta Geçen Sürelere İlişkin Özlük Haklarının Kabul Edilemeyeceği )
D11.DE. 2005/2344AF KANUNUNDAN YARARLANMA ( Disiplin Cezası Sonucu Kurumuyla İlişiği Kesilen Davacı - Açıkta Geçen Sürelerin Fiili Hizmet Süresine Eklenmesi Yolundaki İsteminin Reddinin Hukuka Aykırı Olduğu )
D12.DE. 2007/2676AF KAPSAMI ( Davacının Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Temyiz Aşamasında Danıştayca Af Kapsamında Görüldüğünden Bu İşlem Nedeniyle Yoksun Kaldığı Parasal ve Özlük Haklarının Ödenmesine Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
D12.DE. 2006/4248AF KAPSAMINA GİREN DİSİPLİN CEZALARI ( Nedeniyle Görevlerine Son Verilmiş Olan Personelin Yeniden Göreve Atanmaları - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Takdirinde Olduğu Yolundaki Dava Konusu Genelge Hükmünde 5525 S.Y'ya ve Üst Hukuk Normlarına Aykırılık Bulunmadığı )
D12.DE. 2007/3556AF KAPSAMINDA OLAN DİSİPLİN CEZASI ( Davacı Tarafından Yasada Öngörülen Sürede Davaya Devam Talebinde de Bulunulmadığından Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
D6.DE. 1988/2420AF YASASI ( Çekme Katların Yasal Hale Gelmesi )
D12.DE. 1995/7805AF YASASI ( İlişiği Kesilen Kişinin Dava Açması )
D8.DE. 1996/2024AF YASASI ( Tıpta Uzmanlık 4111 Sayılı Af Yasası Kapsamında Sayılmadığından Toplum Hekimliği Dalında Uzmanlık Çalışması Yaparken Görevine Son Verilen Öğrencinin Aftan Yararlanamaması )
D8.DE. 1992/2685AF YASASI ( Yasadan Yararlanan Öğrencilerin Geri Dönerek İntibakın Yapıldığı Günkü Yönetmelikten Sorumlu Tutulması )
D12.DE. 2005/6776AF YASASI KAPSAMI ( Davacının Meslekten Çıkarılma Cezası Yargı Kararı İle Ortadan Kalkmadığından ve Af Yasası Kapsamında da Bulunmadığından Yeniden Atanma İsteminin Reddine Dair İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D8.DE. 2006/4362AF YASASI KAPSAMI ( Polis Akademisi Fakülte Yüksek Okulu Öğrencisinin Okuldan İlişiğinin Kesilmesi - Askeri ve Emniyet Teşkilatına Bağlı Okullar 2547 Sayılı Yasa'nın Dışında Özel Kanunlarıyla Düzenlendiğinden Af Yasası Kapsamı Dışında Olduğu )
D8.DE. 2007/2252AF YASASINDAN YARARLANMA ( Cinsel Taciz ve Sarkıntılık Suçunun Yüz Kızartıcı Şeref ve Haysiyet Kıncı Suçlar Arasında Bulunmaması Nedeniyle Yükseköğretim Görevlisinin Yararlandırılabileceği )
D8.DE. 1994/6052AF YASASINDAN YARARLANMA ( Kaydı Silinen Öğrenciye Burs Verilip Verilmemesinin İdarenin Takdir Yetkisinde Olması )
D8.DE. 2006/4362AFDAN FAYDALANMA ( Polis Akademisi Fakülte Yüksek Okulu Öğrencisinin Okuldan İlişiğinin Kesilmesi - Askeri ve Emniyet Teşkilatına Bağlı Okullar 2547 Sayılı Yasa'nın Dışında Özel Kanunlarıyla Düzenlendiğinden Af Yasası Kapsamı Dışında Olduğundan Faydalanamayacağı )
D1.DE. 1992/375AFET DURUMU ( Yeni Yerleşim Yerlerinin Belirlenmesi )
D6.DE. 1998/3858AFET İŞLERİ VE İMAR UYGULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE GEÇEN HİZMET SÜRELERİ ( Resmi Kurumda Çalışmış Olmak Kapsamında Kabul Edilmemesine İlişkin Yönetmelikte Kanuna Aykırılık Olmaması )
D11.DE. 2006/289AFET KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEK ( Toplumun Genel Hayat Düzeninin Olumsuz Etkilenmesi Gerektiği - Davacılara Ait Binanın Yangın Sonucunda Tamamen Yanmasının Afet Olarak Nitelendirilemeyeceği/Emlak Vergisi Muafiyeti Kapsamına Alınamayacağı )
D11.DE. 2002/920AFET KONUTLARINDA HAK SAHİPLİĞİ TALEBİ ( Deprem Sonucu Orta Hasar Gören Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmalarında Ağır Hasar Görmesi )
D11.DE. 2003/3054AFET KONUTLARINDAN HAK SAHİBİ OLARAK YARARLANDIRILMA TALEBİ ( İdarece Davacının Bir Başka Hasarsız Evinin Bulunduğu Gerekçesiyle Talebin Reddi - Davalının Davacıya Hasarsız Ev Bulunduğu İddiasını Belgeleyememesi/Davanın Kabulü Gereği )
D6.DE. 1998/5181AFET NEDENİYLE HAK SAHİPLİĞİNE DAYANAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ DAVASI ( Dava Açma Süresinin Başlangıcı )
IDDGKE. 2015/483AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Davacıya Bildirilmemiş Olan Davaya Konu Bakanlar Kurulu Kararlarına Karşı Yazılı Bildirim Veya Öğrenme Üzerine 6306 S.K.'da Öngörülen 30 Günlük Özel Dava Açma Süresinin Değil 60 Günlük Genel Dava Açma Süresinin Uygulanması Gerektiği )
D14.DE. 2016/7642AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ (Anlaşma ile Tahliye Edilen Yapıların Maliklerine veya Malik Olmuşlarla Birlikte Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olanlar Kira Yardımı Yapılabileceği - 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Tesis Edilecek İşlemlere Karşı Dava Açma Süresinin Özel Olarak Düzenlendiği ve Otuz Gün Olduğu)
D11.DE. 2002/5081AFET SEBEBİYLE HAK SAHİBİ OLANLARIN TESPİTİ ( Davacının Depremden Önce Terkettiği ve Oturmadığı İleri Sürülen Ağır Hasarlı Konutu - Hasar Görmüş Olmasının Yeterli Olduğu/Fiilen İkamet Ediliyor Olmasının Gerekmediği )
D14.DE. 2011/13330AFET SEBEBİYLE HAK SAHİBİ OLANLARIN TESPİTİ ( Yurt Dışında Geçici İşçi Olarak Çalışan ve Yılın Belli Dönemlerinde Türkiye'ye Gelerek Babasına Ait Konutta Babasından Ayrı Olarak Oturanların Hak Sahibi Olabileceği )
D11.DE. 2001/1635AFET SEBEBİYLE HAK SAHİPLİĞİ ( İtiraz Konusunda Nihai Kararın Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca Verileceği - İşlemin İptali İstemi/Mahkemece Mahalli Komisyon Kararı Öğrenilme Tarihi Esas Alınarak Süreden Reddedilemeyeceği )
D11.DE. 2001/1548AFET YÖNETMELİĞİNE GÖRE YAPTIRILAN KONUTLARDA HAK SAHİBİ OLMANIN ŞARTLARI ( Aynı Yerde Hasarsız Başka Eve Sahip Olmama Koşulu - Yazlık Evin Bu Kapsama Girmemesi )
D6.DE. 2013/549AFETE MARUZ BÖLGE ( Yapılaşmaya Hiçbir Şekilde İzin Verilmemesi Gerekirken İzin Verilen ve Daha Sonra Afete Maruz Bölge İlan Edilen Alanda Kalan Taşınmaz Üzerindeki Davacıya Ait Bağımsız Bölümün de Yer Aldığı Ruhsatlı Yapının Bulunduğu - Davacının Gerçek Zararı Doğduğundan Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
D12.DE. 1995/4565AFETE MARUZ KALMIŞ BÖLGELERDE GÖREV YAPAN MEMURLARA ÖDENECEK TAZMİNAT ( Fiilen Görev Yapma Şartı )
D14.DE. 2011/8340AFETZEDE (Konutları Yıkılan veya Oturulamayacak Derecede Ağır Hasar Gören Afetzedeler - Hak Sahibi Olmak İstedikleri Konutla Aralarındaki Mülkiyet İlişkisini "Sırasıyla" Tapu Senedi Tasarruf Belgeleri Vergi Kayıtları ve Diğer Resmi Belgelerle İspatlaması Gerektiği)
D14.DE. 2011/8485AFETZEDEYE YAPILAN KONUT YARDIMIN EN TEMEL İHTİYACI KARŞILAMAYA YÖNELİK OLDUĞU (Tüm Zararların Karşılanamayacağı )
D5.DE. 1988/1743AFFA UĞRAMIŞ MAHKUMİYET ( Memurluk Niteliklerini Taşıyan Kişi Hakkında Sonradan Yürürlüğe Giren 2670 Sayılı Yasanın Uygulanmayacağı )
D12.DE. 1997/1433AFFA UĞRAYAN DİSİPLİN CEZALARI ( Kademe İlerlemesinden Yararlanmasının Gerekmesi )
D12.DE. 2000/3109AFFEDİLMİŞ DİSİPLİN CEZALARI ( Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmasına Engel Olup Olmayacağı-Disiplin Cezası )
D8.DE. 1998/6751AFFIN KAPSAMI ( Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Getirilen Affın Tıpta Uzmanlık Eğitimini Bırakmış Olanları Kapsamaması )
D10.DE. 2004/7627AFİŞ ASMA ( Davacı Partinin "Yankee Go Home Askerinle-Üslerinle-Hamburgerlerinle Defol-SİP" İbareli Afişinin Yasak Kapsamına Girmediği - Demokratik Sistemde Doğal Olan Çok Sesliliğin Yansıması Niteliğindeki Davacı Siyasi Partiye Ait Afişin Asılabileceği )
D10.DE. 2000/3912AFİŞ ASMAK ( Siyasi Partilerin İçerisinde İngilizce İbareler Bulunan - İzin Verilmemesine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D6.DE. 2002/2248AGAÇLARA VERİLEN ZARAR ( Ruhsatsız Olarak Yapılan Yapının Belediyece Yıkılması Esnasında Bahçedeki Narenciye Ağaçlarına - Tazmini Gerektiği )
D2.DE. 1990/2650AĞAÇ KESME SUÇU ( Adli Yargıya Tabi Bir Suç Olması Nedeniyle Kovuşturmanın Cumhuriyet Savcılığınca Yapılması )
D6.DE. 1999/2248AĞAÇLANDIRILACAK ALAN ( Nazım İmar Planı ve Plan Notlarının İptali-Yeni Planda Ticari Rekreasyon Alanına Alınması )
D6.DE. 2006/4510AĞAÇLANDIRILACAK ALAN OLARAK AYRILAN BÖLGE PLANI ( 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında İse Bu Plana Aykırı Olarak Kısmen Açık Otopark ve Spor Alanı Olarak Ayrılması - Nazım İmar Planının İptali İstemi Davasının Reddinin İsabetsiz Olduğu )
IDDGKE. 2004/244AĞAÇLANDIRILACAK TAŞINMAZ ( Belediye Encümeni Kararı İle - Düzenleme Ortaklık Payı Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
D8.DE. 2002/6209AĞIR CEZALIK SUÇ İŞLEYEN VE HAKKINDAKİ MAHKUMİYET KARARI KESİNLEŞEN KÖY MUHTARININ MEMURİYET ŞARTLARINI YİTİRMESİ ( İlçe İdare Kurulunca Görevine Son Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmaması )
D5.DE. 1988/1519AĞIR HAPİS CEZASI ( Memuriyet Engeli Olarak Cezanın Süresinin Önemli Olmaması )
IDDGKE. 2006/100AĞIR HASARLI BİNA ( Olayda Binanın Ağır Hasarlı Olduğu Yolundaki Tespit Raporunun da İptali İstenilmediğinden Yıkım İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D6.DE. 1996/5897AĞIR HASARLI BİNANIN TAKVİYEYLE ORTA HASARLI HALE GETİRİLMESİ ( Ağır Hasarlı Konut Dolayısıyla Hak Sahipliğinin İptali )
D11.DE. 2004/3715AĞIR HASARLI İŞYERİNDEN DOLAYI TALEP VE TAAHHÜTNAME VEREREK HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURUSUNDA BULUNAN DAVACI ( Hak Sahibi Kabul Edilmediğinin Yazılı Olarak Bildirilmemesi - Öğrendiği Gün Yaptığı İtirazın Süresinde Yapılmış Kabul Edilmesi )
D11.DE. 2006/1985AĞIR HASARLI KONUT ( Hak Sahipliği İçin Talep ve Taahhütname Veren ve Hak Sahibi Kabul Edilen Davacının Ağır Hasarlı Konutunun 7269 Sayılı Yasa'nın 13. Maddesi Uyarınca Yıkılması Yolunda Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D6.DE. 1996/5897AĞIR HASARLI KONUT NEDENİYLE HAK SAHİPLİĞİNİN İPTALİ ( Ağır Hasarlı Binanın Takviyeyle Orta Hasarlı Hale Getirilmesi )
D9.DE. 1992/2680AĞIR HASTALIK ( Zorlayıcı Neden - Uzlaşmaya Katılamama )
D11.DE. 1999/1134AĞIR HASTALIK HALİ ( Temyiz Başvuru Süresini Durduran Hallerden Biri Olmaması )
IDDGKE. 2002/191AĞIR HİZMET KUSURU ( Başbakan'ın Talimatıyla Hazırlanan Basında ve Kamuoyunda "Susurluk Raporu" Olarak Adlandırılan Belge - Kişilik Haklarına Ağır Saldırı Niteliği Taşıyan Suçlamalar/Manevi Tazminat Ödenmesi Gereği )
IDDGKE. 2004/721AĞIR HİZMET KUSURU ( Bulunup Bulunmadığı Hususunun Adalet İşlerinde Bilirkişilik Görevi Yapmak Üzere Kurulan Adli Tıp Kurumu Aracılığı İle Belirlenmesi Gerektiği- Maddi ve Manevi Tazminat )
D10.DE. 2005/3719AĞIR HİZMET KUSURU ( Bünyesinde Risk Taşıyan Hizmetlerden Olan Sağlık Hizmeti Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmininin Kural Olarak İdarenin Ağır Hizmet Kusurunun Varlığı Halinde Mümkün Olduğu )
D15.DE. 2013/4479AĞIR HİZMET KUSURU ( Enjeksiyon Sonucu Sol Ayağın Sakat Kalması - Meydana Gelen Zarar ile Hizmet Arasında Nedensellik Bağlantısının Kurulamaması )
D10.DE. 2007/3301AĞIR HİZMET KUSURU ( Hastaya Ait Grafilerin Gerekli Şekilde Muhafaza Edilmemesi ve Hastaya Ait Dosyanın Kaybedilmesi )
D1.DE. 1999/86AĞIR HİZMET KUSURU ( İdare Yönünden - Memurun Başka Bir Göreve Atanmak Üzere Görevinden Alınıp Herhangi Bir Kadroya Atanmaması/Kadro Tasarrufundan Aylık ve Diğer Özlük Haklarının Ödenmesi )
IDDGKE. 2007/2113AĞIR HİZMET KUSURU ( İdarenin Tazmin Yükümlülüğünün Doğması İçin Zararın İdarenin Ağır Hizmet Kusuru Sonucu Meydana Gelmiş Olması Gerektiği - Yetersiz Sağlık Hizmeti Verilmesi Nedeniyle Tazminat )
IDDGKE. 2002/716AĞIR HİZMET KUSURU ( İşitme Kaybı/Manevi Tazminat - Tedavide Kullanılan İlacın Yan Etkilerinin Bildirilmemesi ve Hizmetten Yararlanmama Hakkının Tanınmaması/İlaç Dozunu Ayarlamada Gerekli Özenin Gösterilmemesi )
IDDGKE. 2004/753AĞIR HİZMET KUSURU ( Manevi Tazminata Hükmedilmesi İdarenin Ağır Hizmet Kusuru İşlemesi Koşuluna Bağlı Olmadığı - Davacının Olaydan Duyduğu Üzüntünün Kısmen de Olsa Giderilmesi İçin Mahkemece Takdir Edilecek Miktarın Davacıya Manevi Tazminat Olarak Ödenmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
D5.DE. 1999/2053AĞIR HİZMET KUSURU ( Memuriyet İntibakına İlişkin Yargı Kararını 6 Ayı Aşkın Süre Sonra Uygulayan İdare - Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
D10.DE. 2004/13990AĞIR HİZMET KUSURU ( Verilen Yargı Kararının Uygulanmamasında Ağır Hizmet Kusuru Bulunan Davalı İdarenin Davacının Duyduğu Acı ve Üzüntünün Kısmen de Olsa Giderilmesi Amacıyla Manevi Tazminat Ödemesi Gerektiği )
D5.DE. 2000/3316AĞIR HİZMET KUSURU ( Yargı Kararlarını Uygulamama Kastı İle Hareket Ettiği Açık Olan İdarenin Davacının Uğradığı Manevi Zararı Tazminle Yükümlü Olduğu )
D5.DE. 2001/2787AĞIR HİZMET KUSURU ( Yargı Kararlarının Biçimsel Olarak Uygulanması Suretiyle Oluşması Halinde Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
D3.DE. 2013/5121AĞIR HİZMET KUSURU (Kod Listesine Alınma İşleminin İptaline Dair Yargı Kararının On Beş Ay Sonra Yerine Getirilmesi - Yargı Kararının Geç Uygulanması Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası)
D15.DE. 2014/9309AĞIR HİZMET KUSURU KOŞULU ( Hizmetin Riskli Bir Nitelik Taşıdığı Hallerde Zarar Gören Kişinin Uğradığı Zararın Tazmin Edilebilemesi İçin İdarenin Ağır Kusurlu Bulunması Gereği - Sağlık Hizmetlerinin Risk Taşıyan Hizmetlerden Olduğu Sağlık Hizmetinden Yararlananın Zarara Uğraması Halinde Bu Zararın Tazmininin İdarenin Ağır Hizet Kusurunun Varlığına Bağlı Olduğu )
D12.DE. 2014/1870AĞIR HİZMET KUSURUNA DAYALI MANEVİ TAZMİNAT ( Mahkeme Kararının Zorlayıcı Neden Olmaksızın Yerine Getirlmemesi - Duyulan Üzüntünün Karşılığı Olarak Manevi Tazminat )
D7.DE. 2000/2147AĞIR KUSUR CEZALI BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ ( İkrazatçılık Yoluyla Elde Edilen Faize Verginin Uygulanmasının Gerekmesi )
D7.DE. 1999/666AĞIR KUSUR CEZALI DAMGA VERGİSİ TAHAKKUKU ( İhracata İlişkin Dövizin Tamamını Süresinde Yurda Getirmeyen Yükümlü Hakkında )
D7.DE. 1997/2542AĞIR KUSUR CEZALI DAMGA VERGİSİ VE İPOTEK HARCININ KALDIRILMASI ( Genel Kredi Sözleşmesinin İhracat Taahhüdünün Yerine Getirilmesi Durumunda Vergi İstisnasından Yararlanılması )
D7.DE. 1997/4662AĞIR KUSUR CEZALI EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ( Sigortalı Olan Tekneye Ait Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin Taşıtın Sigortasına Esas Değeri Üzerinden Hesaplanmasının Gerekmesi )
VDDGKE. 2006/226AĞIR KUSUR CEZALI GELİR ( STOPAJ ) VERGİSİ ( Tarh Zamanaşımına Uğrayan Ağır Kusur Cezalı Gelir ( Stopaj ) Vergisine Yönelik Davanın Reddine İlişkin Israr Kararında Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
VDDGKE. 2002/219AĞIR KUSUR CEZALI GELİR VERGİSİ ( İkrazatçılık Faaliyetinden Elde Edilen Gelirin Beyan Edilmemesi - Faiz Karşılığı Ödünç Para Verildiğinin İnceleme Raporuyla Saptanması )
D3.DE. 1998/3100AĞIR KUSUR CEZALI GELİR VERGİSİ ( Satılan Araçların Satım Fiyatlarının Düşük Gösterilmesi Nedeniyle )
VDDGKE. 2004/51AĞIR KUSUR CEZALI GELİR VERGİSİNİN İPTALİ ( Kat İrtifakı Tesis Edilen Bağımsız Bölümlerin Satışından Elde Edilen Değer Artış Kazancının Beyan Edilmemesi Nedeniyle )
D11.DE. 2000/1918AĞIR KUSUR CEZALI KDV ( Belediye Bağlı Kreşin KDV Beyannamesi Vermemesi Nedeniyle )
D11.DE. 1999/3541AĞIR KUSUR CEZALI KDV ( Finansal Kiralama Yoluyla Kiralanan ve Sözleşme Bitiminden Sonra Aktife Kaydedilen Malların Finansal Kiralama Şirketine Satılması )
D9.DE. 1998/4488AĞIR KUSUR CEZALI KDV ( Hurda Ticareti Yapan Yükümlünün Parça Teneke Saç Tel Alımlarından Dolayı KDV Tevkifatı Yapmaması Nedeniyle )
VDDGKE. 2000/232AĞIR KUSUR CEZALI KDV ( Sipariş Üzerine Yurtdışından Getirtilen Otomobilin "Rent A Car Araçları" Adı Altında Aktifleştirilip Gerçeği Yansıtmayan Kira Sözleşmeleri İle Kullanılmış Araç Sınıfına Sokulması - Satışında % 1 KDV Uygulanması )
D9.DE. 1999/202AĞIR KUSUR CEZALI KDV ( Şirketin Bir Kısım Hasılatını Kayıt ve Beyan Dışı Bıraktığının Tespit Edilmesi Nedeniyle )
D11.DE. 1999/3927AĞIR KUSUR CEZALI KDV ( Vergiye Tabi Olmayan Faaliyetlere İlişkin Harcamalar Dolayısıyla Ödenen KDV nin Haksız Yere İndirim Konusu Yapılması )
D11.DE. 1999/2456AĞIR KUSUR CEZALI KDV ( Yükümlü Şirketin Katma Değer Vergisini Hakediş Raporunun Onaylandığı Tarihten Sonra Beyan Etmesi Nedeniyle )
D11.DE. 1999/2460AĞIR KUSUR CEZALI KDV ( Yükümlünün Abonelerinden Peşin Olarak Tahsil Ettiği KDV sini Sözleşme Süresine Göre Eşit Taksitlere Bölmek Suretiyle Beyan Etmesi )
D11.DE. 1999/3766AĞIR KUSUR CEZALI KDV ( Yükümlünün Bir Kısım Hasılatını Kayıt Dışı Bırakması ve İşletmeyle İlgili Olmayan Bir Kısım Harcamaları Gider Kaydetmesi )
D11.DE. 1996/6712AĞIR KUSUR CEZALI KDV ( Yükümlünün Bir Kısım Hasılatını Kayıt ve Beyan Dışı Bıraktığının Tespit Edilmesi Nedeniyle )
D11.DE. 1999/2835AĞIR KUSUR CEZALI KDV ( Yükümlünün Cari Hesap Yoluyla Faizsiz Borç Vererek Örtülü Kazanç Dağıtımında Bulunması )
D11.DE. 1998/2635AĞIR KUSUR CEZALI KDV ( Yükümlünün Dört Adet Fatura İçeriği Hasılatı Kayıt ve Beyan Dışı Bırakması Nedeniyle )
D9.DE. 1999/1228AĞIR KUSUR CEZALI KDV ( Yükümlünün KDV Beyannamesini Süresinden Sonra Matrahsız Olarak Vermesi Nedeniyle )
D11.DE. 1999/5273AĞIR KUSUR CEZALI KDV ( Yükümlünün Yersiz KDV İndiriminde Bulunduğu ve Ayrıca Kurum Bünyesinde İmal ve İnşa Edilen Teşvik Belgesi Kapsamındaki Tesisi Aktifleştirmemesi )
D9.DE. 2001/3902AĞIR KUSUR CEZALI KDV SALINMASI İŞLEMİNİN İPTALİ ( Deniz Taşımacılığı İşi Yapan Şirketin Aktifine Kayıtlı Geminin Satışında Tebliğde Öngörülen Satış İşleminin İstisna Kapsamına Girdiğine Dair Bir Yazı Alınmamasından Dolayı KDV Salınması )
VDDGKE. 2004/31AĞIR KUSUR CEZALI KDV. ( İnşaat Taahhüt İşi Yapanın Oğlu Adına Fatura Ederek Taşınmaz Satışının Emsal Bedeline Göre Düşük Olduğu Nedeniyle - Maliyet Bedeli Esasına Göre Tespiti Mümkün Olduğu/Takdir Esası Yolu İle Saptanmasının Hukuka Aykırılığı )
D9.DE. 2003/3138AĞIR KUSUR CEZALI KDV. TARHİYATI ( Somut Tesbitlere Dayanmaksızın Tesbit Edilen Ecza Deposu Hasılatına ve Ticari ve Teknik İcaplara Uuymayan Kar Oranına Dayanılarak Yapılamayacağı )
D9.DE. 2004/1017AĞIR KUSUR CEZALI KDV'NİN KALDIRILMASI ( İçkili Lokantalarda KDV nin %15 Olarak Uygulanmasının Gerekmesi - Eğlence Yerlerinden Sayılmaması Nedeniyle %23 Oranında KDV'ne Tabi Tutulmasının Yerinde Olmaması )
VDDGKE. 2002/264AĞIR KUSUR CEZALI KURUMLAR VERGİSİ ( Arsanın Düşük Bedelle Satıldığı İddiası - Bilirkişi İncelemesi Sonucuna Göre Saptanan Değeri Mahkemece Esas Alınarak Matrahın Azaltılması Yolunda Verilen Kararın Hukuka Uygun Olduğu )
D3.DE. 2000/2134AĞIR KUSUR CEZALI KURUMLAR VERGİSİ ( Döviz Bürosu İşleten ve T.C.Ziraat Bankası Nezdinde Açılan Hesapta Bloke Olarak Tutulan Dönem Sonunda Değerlemeye Tabi Tutulmaması Nedeniyle )
D4.DE. 2004/1106AĞIR KUSUR CEZASI ( Davacı Yükümlünün KDV Matrahlarının Karşılaştırıldığı - Saptanan Matrah Farkı Üzerinden Yapılan Tarhiyatın Yasaya Uygun Olduğu )
D9.DE. 1998/3892AĞIR KUSUR CEZASI ( Emlak Vergisi Beyannamesinin Ek Süre İçinde Verilmemesi )
D9.DE. 1996/2436AĞIR KUSUR CEZASI ( Emlak Vergisi Değişiklik Beyannamesinin Süresinde Verilmemesi-Emlak Vergisi Süresinde Yatırılmışsa )
D3.DE. 1998/4412AĞIR KUSUR CEZASI ( Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmemesi Nedeniyle )
D3.DE. 2002/67AĞIR KUSUR CEZASI ( İnşaat Taşeronluğu Yapan Mükellefin Bir Kısım Hasılatını Kayıtdışı Bırakması - Yıllık Gelir Vergisi Beyanını Vermemesi - Ağır Kusur Cezası Verilmesi )
D7.DE. 1998/96AĞIR KUSUR CEZASI ( Kumar Kazancı Elde Etmesine Rağmen Veraset ve İntikal Vergisi Ödemeyen Davacı Adına Kesilmesi )
D7.DE. 2000/2938AĞIR KUSUR CEZASI ( Pişmanlıkla Ödenen Vergi Üzerine Kesilen - İsabet Görülmediği/İdarece Yararlanabilmek İçin Gerekli Şartların Oluşmadığı Yolunda Herhangi Bir İddiada da Bulunulmamış Olması )
D9.DE. 1998/4024AĞIR KUSUR CEZASI ( Yeşil Alanda Özel Direğe Asılı Tek Yüzsüz Işıksız Pano Nedeniyle Tarh Olunan İlan ve Reklam Vergisine Bağlı Olarak Verilmesi )
D7.DE. 2004/306AĞIR KUSUR CEZASI KESİLMESİNİN YERİNDE OLMASI ( KDV'nin Geç Beyan Edilmesi ve Verilen Beyannamede Hiç Matrah Gösterilmemesi - Matrah Farkının Kanundaki Tutarı Aşması )
D7.DE. 2002/1244AĞIR KUSUR CEZASI UYGULANMASI ( Vergi Ziyaına Sebebiyet Verilmesi - Katma Değer Vergisi Beyanının Yasal Sürede Verilmemiş Olması - Re'sen Vergi Tarhı )
D9.DE. 1999/2673AĞIR KUSUR VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI ( Kayıt Dışı Hasılat-Akaryakıt Ticareti )
D4.DE. 2005/425AĞIR KUSUR VE VERGİ ZİYAI CEZASI ( Bağışın Yasal Sınırı Aştığı - İlgili Yıl İçin Artırılan Matrahın Dikkate Alınarak Tarhiyat Yapılacağı )
D9.DE. 2000/6145AĞIR KUSURLU CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN TERKİNİ TALEBİ ( İndirim Konusu Belgelerin Aynı Takvim Yılı İçinde Ancak Geç Kaydedilmesi Mükelleflere Tanınan İndirim Hakkını Ortadan Kaldırmayacağı - İndirimlerin Reddi Suretiyle Yapılan Cezalı Tarhiyatın Yerinde Olmadığı )
VDDGKE. 2001/500AĞIR KUSURLU KATMA DEĞER VERGİSİ SALINMASI ( Temel Girdileri Et Ekmek Yağ Sebze Meyve Kuru Bakliyat İçki vs. Olan Bir Lokanta İşletmesinde Yalnızca Satın Alınan Ekmek Miktarından Hareketle Gerçeğe Yakın Bir Hasılat Hesaplanmasının Mümkün Olmadığı )
D5.DE. 1991/4323AĞIR PARA CEZASINA MAHKUM OLAN MEMUR ( Hırsızlık Suçundan Mahkum Olan Memurun Görevine Son Verilmesinde Yasaya Aykırılık Olmaması )
IDDGKE. 2010/2955AĞIR REKABET İHLALİ ( Teşebbüslerin Fiyat Tespiti Pazar Paylaşımı Arz Boykotu Yaptığı - Rakip Teşebbüslerin Faaliyetlerinin Zorlaştırılmasına Yönelik Davranışların Rekabetçi Sürecin Merkezine Doğrudan Müdahaleyi Temsil Ettiği İçin Ağır Rekabet İhlali Olduğu/Tıbbi Sarf Malzemeleri Pazarında Kardiyoloji Sarf Malzemesi Sağlayıcısı Teşebbüslerin Rekabet İhlali )
D8.DE. 1996/4721AĞIRLIKLI KLİNİK TIP BİLİMLERİ PUANI ( Aile Hekimliği Programına Yabancı Dil Puanı İle Yerleştirilen Davacının Bu Programa Klinik Tıp Bilimleri Puanı İle Girmesine İlişkin İşlem )
D8.DE. 2010/1AĞIRLIKLI ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI ( Kat Sayı Uygulamasına İlişkin Yüksek Öğretim Genel Kurulu Kararı Hakkında Yürütmenin Durdurulması Talebi - Kat Sayı Ayrımlarının Kaldırılması Sonucunu Doğuran Bir Düzenlemenin Eğitim Sisteminin Örgütleniş Biçimindeki Bütünlüğü Bozacağı ve Yargı Kararlarına Aykırı Olacağı )
D11.DE. 2010/10467AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE DİŞ HASTANELERİNDE GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGENİN İPTALİ İSTEMİ ( Tedavi Uygulanan Her Hastanın Hem Tabip Hem de Tabip Dışı Personelin Birim Performans Katsayısının Hesabında Değerlendirmeye Alındığı - Diğer Personel Birim Performans Katsayısının Hesaplanmasında Hekim Birim Performans Katsayısının Esas Alınmasında İsabetsizlik Bulunmadığı )
D5.DE. 2009/2621AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE GÖREV YAPANLARA YEMEK YARDIMI VERİLMESİ ( Hasta İçin Oluşturulmuş Yemek Servisi Uygulaması Mevcut Olmadıkça Görev Yapan Personelin Ücretsiz Olarak Yemek Servisinden Yararlanamayacağı )
D15.DE. 2015/10010AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERİ ( Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri Yetkisiyle Çalışabilme - Ağız ve Diş Teknikerliğine Dair İş ve İşlemleri Son Beş Yıl İçinde En Az Toplam Bir Yıl Süreyle Yaptığını Belgeleyenlerin Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri Yetkisiyle Çalışabilecekleri )
D15.DE. 2015/10010AĞIZ VE DİŞ TEKNİKERLİĞİNE DAİR İŞ VE İŞLEMLER ( Son Beş Yıl İçinde En Az Toplam Bir Yıl Süreyle Yaptığını Belgeleyenler - Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri Yetkisiyle Çalışabilme Yetkisi )
D8.DE. 2009/7850AĞIZ YÜZ VE ÇENE CERRAHİSİ ( Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Geçici 9.Md. Yer Alan "Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi" İbaresi Yönünden 2577 S. Yasanın 27. Md. de Öngörülen Koşullar Gerçekleştiğinden Yürütmesinin Durdurulduğu )
D7.DE. 1989/974AHDİ İNDİRİM UYGULAMASI ( ATR 1 Belgesine Sahip Olan Mallar - Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun Ortak Üyesi Olmanın Ahdi İndirim Uygulamasına Etkisi )
D5.DE. 1993/9085AHLAK VE YETERSİZLİK NEDENLERİYLE RE`SEN EMEKLİYE SEVK EDİLENLER ( Tekrar Hizmete Alınmamaları )
D8.DE. 1989/1377AHLAKA VE ADABA AYKIRI VE AMAÇ DIŞI KULLANILAN İŞYERİ ( Belediyenin İşyeri İşletme İznini İptal Edebileceği )
D6.DE. 2002/4905AHŞAP EV VASFIYLA TAPUDA KAYITLI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE AİT TAŞINMAZIN ARSA OLARAK KİRALANMASI ( 2981 Sayılı Yasaya Göre Tapu Talebinin Reddi Gereği )
D5.DE. 2000/6327AİDAT ( Öğretmenin Maaşından Kesilen Öğretmen Evi Aidatı - Herhangi Bir Dayanağı Bulunmadan Tahsil Edilmesine Yasal Olanak Bulunmadığı )
D8.DE. 1996/1525AİDAT BORCU ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği'nin 34. Maddesinin Hukuka Uygun Olmadığı )
D8.DE. 1997/327AİDAT BORCU OLANLARA FAALİYET İZNİ VERİLMEYECEĞİNE İLİŞKİN TÜRMOB GENELGESİNİN İPTALİ
IDDGKE. 1997/551AİDATLARINI ÖDEMEYEN ÜYELERİN ODA SEÇİMİNDE OY KULLANAMAYACAKLARINA İLİŞKİN HÜKMÜN İPTALİ TALEBİ ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğindeki )
D15.DE. 2011/2234AİHM BAŞVURUSUNUN DOSTANE ÇÖZÜMLE SONUÇLANMASI ( Terör Olayları Sonucu Meydana Gelen Zarar Nedeniyle Valilik Zarar Tespit Komisyonu Kararının İptali Talebi - Davada Karar Verilirken AİHM Sürecinin de Dikkate Alınması Gereği )
D11.DE. 2013/1790AİHM'NİN YARGILAMA SÜRESİYLE İLGİLİ İHLAL KARARI VERMESİ ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebine Gerekçe Olamayacağı - 2577 S.K. Md. 53/1-ı'da Hükmün İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme veya Eki Protokollerin İhlali Suretiyle Verildiğinin Tespit Edilmesinin Öngörüldüğü )
IDDGKE. 1999/141AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI İLE KADININ STATÜSÜ KURULUŞUNA İLİŞKİN KHK LARIN İPTAL EDİLMESİ ( Basın İşleri - Basın Kartları - Basın Yayın Mensubu - Sarı Basın Kartı - Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü )
VDDGKE. 1997/161AİLE BİREYLERİNDEN BİRİNE YAPILAN TEBLİGAT ( Adresinde Bulunamayan Şirket - Yönetim Kurulu Üyesinin İkametgah Adresine Yapılan Tebliğin Geçerli Olduğu )
D5.DE. 2013/6505AİLE BİRİMİNİN MUHAFAZASI ( Anayasal Güvence Altında Olduğu - Davacının Eşinin Görev Yaptığı İdarenin Görevinde Uzmanlışmış ve Hizmetine İhtiyacın Devam Ettiğini Bildirldiği Halde Aile Biriminin Muhafazasına Dair Anayasal Güvence Dikkate Alınmadan Yapılan Naklen Atamanın Hukuka Uyarlı Olmadığı )
D10.DE. 2012/4867AİLE BİRLİĞİ KURMAYA YÖNELİK EVLİLİK ( Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığını Kazanma - Eşlerin Kendi Aralarında ve Toplumla İlişkilerinde Örf ve Adetlere Uygun Davranmaları )
D16.DE. 2015/18634AİLE BİRLİĞİ MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ (Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 20. Maddesinin Yedinci Fıkrasında Yer Alan "Stratejik Personelin Yer Değiştirme Taleplerinde Bu Maddenin İkinci Fıkrasının C Bendi İle Beşinci Fıkrası Uygulanmaz" İbaresi Yönünden 2577 S.K. Md. 27/2'de Sayılan Koşullar Gerçekleşmiş Olduğundan Yürütmenin Durdurulması İsteminin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği)
IDDGKE. 2013/51AİLE BİRLİĞİNİ KORUMA ( Farklı Hizmet Bölgesine Atama Yapılmasında Anayasal Güvence Olan Aile Birliğini Koruma Hakkının Gözardı Edilemeyeceği - İlgilerin Talebi Olmaksızın İdareden Eş Durumu Özrünü Gözetmesinin Beklenemeyeceği Eş Durumu Özrünü Beyan Etmeyen Davacı Hakkında Tesis Edilen Yer Değiştirme Atamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D2.DE. 2016/4441AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASI ( Ancak Davacının Eşinin Yanına Gitmesi Halinde Sağlanabileceği - Aile Birliğinin Korunması Gerektiği/Bu Sebeple Davacının Ataması İçin Muvafakat Verilmesi Gerektiği )
D8.DE. 2008/2751AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASI ( Eşin Özel Sektörde Çalışması/Davacının Hemşire Olarak Naklen Atanması Üniversite Rektörlüğünce Uygun Görülmesine Karşın Davacının Muvafakat Talebinin Reddedilmesine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlılık Bulunmadığı )
D16.DE. 2015/18634AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASI İLKESİ (Stratejik Personelin Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği - Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğin "Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği" Başlıklı 20. Maddesinin 7. Fıkrasındaki "Stratejik Personelin Yer Değiştirme Taleplerinde Bu Maddenin İkinci Fıkrasının (C) Bendi İle Beşinci Fıkrası Uygulanmaz" Şeklindeki Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/Stratejik Personel Açısından Aile Birliğinin Sağlanamayacak Olması Nedeniyle Telafisi İmkansız Zararlar Doğacağından Yürütmenin Durdurulması İsteminin Kabulu Gerektiği)
IDDGKE. 2006/3202AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE KAMU HİZMETİNİN GEREĞİ GİBİ YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLULUĞU ( Arasında Denge Kurmak Zorunda Olan İdarenin Yürütülen Bir Soruşturma Sonucu Kamu Hizmetinin Aksayacağı Kanaatine Varması Halinde Naklen Atama Yapabileceği )
D2.DE. 2016/11793AİLE BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI ( Hekimleri Kapsayan "Stratejik Personel"e Farklı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Kamu Personeli Olarak Çalışan Eş Dolayısıyla Eş Durumu Özrü Sebebiyle Atanma İsteğinde Bulunma Hakkına Kısıtlama Getirilmesine Dair Düzenlemenin Hukuka Aykırı Olduğu/Atama Talebinin Reddi İşleminin İptali )
D5.DE. 2010/5403AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASI GEREĞİ ( Ayrı Kurumda Çalışan Eşler Yönünden Nakil İşleminin Tesisinden Önce Eşlerin Birlikte Görev Yapabilecekleri Yerlerin İdarece Önceden Belirlenerek Diğer Eşin de Muvafakati Alınacağı - Karar Düzeltme İsteminin Kabulü Gereği )
D5.DE. 2012/9051AİLE HEKİMİ ( Devlet Memurlarına Verilen Aile Yardımı Ödeneğinden Yararlandırılmalarına Olanak Bulunmadığı )
D5.DE. 2013/1971AİLE HEKİMİ VE ÜNİVERSİTE TIP FAKÜLTESİ UZMAN DOKTORUNUN EŞ DURUMUNDAN NAKİL İSTEĞİ (Uzman Doktorun Stratejik Pesonel Olduğu Eş Durumu Özründen Yararlanamayacağı - Aile Hekimlerinin Atama ve Nakil Yönetmeliği Kapsamında Sayılmadıkları)
D5.DE. 2015/6962AİLE HEKİMİNE İHTAR PUANI VERİLMESİ ( İlgili Yönetmeliğinde İşe Gelmeme Fiilinin Karşılığının 5 İhtar Puanı Olarak Hükme Bağlandığı - Aile Hekimlerinin Sorunlarına Dikkat Çekmek İçin Bir Gün İşe Gelmeyen Doktorun İşe Gelmeme Eylemini İşlediğinin Sabit Olduğu İhtar Puanı Uygulamasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
D5.DE. 2016/419AİLE HEKİMİNİN SENKİDAL FAALİYETE KATILMASI (Aile Hekimlerine Uygulanan Hak İhlallerini Protesto Etmek Amacıyla Düzenelenen Eyleme Katılan Davacının İş Bırakma Nedeniyle İşe Gelmemesi - İzinsiz İşe Gelmeme Nedeniyle İhtar Puan Cezası Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
D5.DE. 2012/8148AİLE HEKİMLERİNİN ADLİ TABİPLİK HİZMETLERİNDE GÖREVLENDİRİLMELERİ VE NÖBET ÇİZELGELERİNE DAHİL EDİLMELERİ ( Aile Hekimi Olan Davacının İlçe Hastanesi Acil Polikliniğinde ve İlçede Meydana Gelen Adli Vakalarla İlgili Olarak Nöbet Tutmak Üzere Görevlendirilmesinin Uygun Bulunmasına İlişkin İdari İşlemin Yasal Dayanaktan Yoksun Olduğu )
D5.DE. 2013/6038AİLE HEKİMLERİNİN ADLİ TIP HİZMETİ VERMESİ VE ÖLÜ MUYANESİ YAPMASI (Aile Hekimlerinin Görevlerinin Kanunda Sayılan Görevlerle Sınırlı Olduğu - Kanunda Belirlenmeyen Adli Tıp Hizmeti ve Ölü Muayenesi Görevinin Yönetmeliğe Dayanılarak Verilmesinin Hukuka Uyarlı Olmadığı)
D5.DE. 2012/10765AİLE HEKİMLERİNİN DEVLET HASTANELERİNDE GÖREVLENDİRİLMESİ ( Yasal Dayanaktan Yoksun Olduğundan Davacının Tuttuğu Nöbetler Karşılığında İzin Kullandırılması Gerekirken Aksi Yönde Tesis Edilmiş Olan Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Davanın Reddi Yolundaki Mahkeme Kararında İse Hukuki İsabet Görülmediği )
D17.DE. 2015/10968AİLE HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ ( Gömme İzin Belgesi Düzenleyeceğine İlişkin Dava Konusu Yönetmeliğin Dayanağı Olan Yasada Herhangi Bir Düzenleme Olmadığı - Aile Hekimlerinin Görevlerinin 5258 Sayılı Yasada Yer Aldığı/Aile Hekimlerinin Gömme İzin Belgesi Düzenleyeceğine İlişkin Herhangi Bir Hükme Yer Verilmediği )
D5.DE. 2013/1471AİLE HEKİMLERİNİN İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA NÖBET TUTMASI İŞLEMİ ( İdare Hukuku Alanında Tek Taraflı İrade Açıklamasıyla Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Nitelikte Tesis Edilen İdari İşlemlerin Ancak Bu İdari İşlemle Meşru Kişisel ve Güncel Bir Menfaat İlgisi Kurabilenler Tarafından İptal Davasına Konu Edileceği )
D5.DE. 2012/10765AİLE HEKİMLİĞİ ( Dava Konusu İşlemde Olduğu Gibi Aile Hekimlerinin Devlet Hastanelerinde Görevlendirilmeleri ve Bu Hususta Nöbet Çizelgelerine Dahil Edilmeleri Yasal Dayanaktan Yoksun Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
D5.DE. 2012/8148AİLE HEKİMLİĞİ ( Farklı Bir Statüde Görev Yapan Aile Hekimlerine Kanunda Sınırları Çizilip Tarifi Yapılan Ve İmzalanan Sözleşmelerle De Sınırları Belirtilen Görevleri Dışında Başka Görevler Verilmesini Olanaklı Kılan Yasal Bir Hüküm Bulunmadığı/Aile Hekimlerinin Adli Tabiplik Hizmetlerinde Görevlendirilmeleri Ve Bu Hususta Nöbet Çizelgelerine Dahil Edilmelerinin Yasal Dayanağı Olmadığı )
D11.DE. 2015/4633AİLE HEKİMLİĞİ (Anayasa Mahkemesinde Açılan İptal Davası Sonucunda Tüm Sözleşmeli Aile Hekimleri İle Aile Sağlığı Elemanlarının Kamu Görevlisi Statüsünde Oldukları ve Bunların Yerine Getirdikleri Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin de Kamu Hizmeti Niteliğinde Olduğunun Açıkça Ortaya Konulduğu - İşlemin Hukuka Uygun Olduğu)
D15.DE. 2013/5046AİLE HEKİMLİĞİ AÇILAMAYACAK YERLER (Eczane Bulunan Binalarda Aile Sağlığı Merkezi Açılamayacağı - İçinde Sağlık Kurum ve Kuruluşu Bulunan Binada Serbest Eczane Açılamayacağı)
D5.DE. 2007/6860AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI ( İzmir İlinin Pilot İl Olarak Belirlenmesine İlişkin Sağlık Bakanlığı İşlemi İle Sağlık Bakanlığı'nca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmeliğin İptali İstemi - 5258 S.Yasaya ve Anayasaya Aykırılık Görülmediğinden Reddi Gereği )
D11.DE. 2005/4287AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI ( Tetkik ve Sarf Malzemesi Giderleri Adı Altında Yapılacak Ödemenin Tavan Ücretin % 100'ünü Geçemeyeceği Şeklindeki Düzenlemede Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
IDDGKE. 2009/695AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI KAPSAMINDA SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ÇIKARILAN YÖNETMELİĞİN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ DAVASI ( Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik - Anayasa Mahkmesinin İptal Kararının Gözetilmesi Gereği/Sevk Kesintisi )
D5.DE. 2015/6604AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ İSTEMİ (Yönetmelik Hükmüne Göre Aile Hekimlerine Bir Sözleşme Dönemi İçinde Verilen İhtar Puanlarının Yüz Puana Ulaşması Halinde Aile Hekimlerinin Sözleşmelerinin Vali Tarafından Sona Erdirileceğinin Gözetilmesi Gerektiği)
D5.DE. 2011/4260AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI (Davacının Çalışmakta Olduğu Bölümün Kapatıldığı - Davacının İhtiyaç Bulunan Verem Sağlığı Dispanseri Emrine Aynı Görevle Atandığı/Atama ile İlgili İdari İşlemin Hukuka Uygun Olduğu/Davanın Reddi/Yerel Mahkeme Kararının Onanacağı/Atama İşleminin İptali Davası)
D5.DE. 2015/424AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA SAĞLIK BAKANLIĞINCA ÇALIŞTIRILAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELER İLE SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Bu Yönetmelik Hükümleri Gözetildiğinde Davacı Hakkında İdarenin İhtar Verme Yetkisinin Zamanaşımına Uğradığının Açıkça Görülebileceği - İptal Davasının Kabulü)
D5.DE. 2013/4811AİLE HEKİMLİĞİNE GEÇMEK İSTEYEN DOKTORA MUVAFAKAT VERİLMEMESİ NEDENİYLE İPTAL DAVASI (İl Sağlık Müdürlüğü'nün Muvafakat Tesis Etme Yetkisi Bulunduğu - Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yazısının İdare Mahkemesince Gözetileceği/Yetki Unsuru Yönünden Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)
D10.DE. 2013/2425AİLE İÇİ ŞİDDET (Eşi Tarafından Öldürülen Yirmi İki Yaşındaki Müteveffa Eşin Beş Kez Cumhuriyet Savcılığına Müracaat Ederek Şikayette Bulunduğu - Savcılığının Yasal Olarak Durumu Aile Mahkemesine Bildireceği/Cumhuriyet Savcısının İdari Bir Görevi Bulunduğu/Hizmet Kusurunun Mahkemece Araştırılacağı)
D10.DE. 2011/7001AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARI ÇALIŞMA YÖNERGESİ ( Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Oluşturulan Aile İrşat ve Rehberlik Bürolarında Rehberlik Hizmeti Verilirken Kişisel Verilerin Korunması Gerektiği - O Alanda Çalışan Gerçek Kişilere Yönlendirme Yapılacak Şekilde Anlaşılabilecek Bir Düzenlemeye Yer Verilemeyeceği
IDDGKE. 2011/801AİLE KONUTU ŞERHİ KONMASI ( Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği veya Evlilik Cüzdanı İle Aile Konutu Olduğunu Eşlerin Konutta Birlikte Yaşantılarını Sürdürdüklerini Kanıtlayan Muhtarlıktan ve Varsa Apartman Yönetiminden Alınmış Belgenin İbrazı İle İdarece Aile Konutu Şerhi Konabileceği )
IDDGKE. 2011/801AİLE KONUTU ŞERHİNİN İDARE TASARRUFU İLE KONULMASI ( Malikinin Rızası veya Mahkeme Kararı Aranmaksızın İdari Tasarrufla Şerh Konulmasını Öngören Düzenlemede Anayasa Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ve Medeni Kanunu'nun İlgili Hükümlerine Aykırılık Bulunmadığı )
D10.DE. 2008/3450AİLE KONUTU ŞERHİNİN TERKİN EDİLMESİ İSTEMİ ( Kesinleşmiş Boşanma Kararının da Terkin İçin Yeterli Olacağı Yolunda Düzenleme ve Uygulama Yapması Mümkün Olmadığından Davacının Söz Konusu İddiasına İtibar Edilmeyeceği )
IDDGKE. 2013/4297AİLE KONUTU ŞERHİNİN TERKİNİ İSTEMİ (Boşanma Kararını İbraz Etmek Suretiyle - Başvurunun Reddine Dair İşlemin İptali İsteminin Görüm ve Çözümünün Adli Yargı Yerine Ait Bulunduğu/İstemin Tapu Kaydında Değişiklik Doğuracağı ve Aile Hukukundan Kaynaklandığı)
D10.DE. 2006/5406AİLE MAHKEMESİ KARARININ NÜFUSA İŞLENMESİ ( Başvurunun Reddine İlişkin İptal Davasının Adliye Mahkemelerinin Değil İdare Mahkemesinin Görevi Olduğu )
D4.DE. 1998/2988AİLE REİSİ BEYANI ( Aynı Nev'iden İş Yapan Eşlerin Gelirleri - Hayat Standardı Uygulaması )
D3.DE. 1994/3644AİLE REİSİ BEYANI ( Boşanma Davası Açan Eşler )
D4.DE. 1999/830AİLE REİSİ BEYANI ( Boşanma Davası Açıp Ayrı Yaşayan Çiftler - Ayrı Ayrı Beyan Verebilecekleri )
VDDGKE. 1999/397AİLE REİSİ BEYANI ( Eşlere Ait Gelirlerin Birleştirilmesi - Temel Göstergelerin Tek Uygulanması )
VDDGKE. 1999/402AİLE REİSİ BEYANI ( Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellef - Eşin Ticari Kazanç Elde Etmesi - Temel Göstergelerin Ayrı Ayrı Uygulanması Gerektiği )
VDDGKE. 1997/155AİLE REİSİ SIFATIYLA VERİLEN NET AKTİF VERGİSİ BEYANNAMESİNİN ASGARİ HADDİN ALTINDA OLMASI ( Davacı ve Eşi İçin Ayrı Ayrı Re'sen Yapılan Tahakkukun Geçerliliği )
D5.DE. 2012/9051AİLE SAĞLIĞI ELEMANININ AİLE YARDIMI ÖDENEĞİNDEN YARARLANDIRILMA İSTEMİ ( 5258 S.K. 375 S. KHK Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik Uyarınca Olanak Bulunmadığı )
D11.DE. 2005/4287AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ GİDERLERİ ( Adı Altında Ödenecek Ücretin Tespitinde Ülkenin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyinin Gözetilmemesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D5.DE. 2012/11782AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNDE AİLE SAĞLIĞI HEKİMİ OLARAK GÖREV YAPMA ( Hizmet Sözleşmesinin Feshine İlişkin Valilik İşleminin İptali İstemi - Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13. Md. Göre Sözleşme Vali Tarafından Sona Erdirilebileceği/İşlemin Vali Yardımcısı Onayı İle Tesis Edilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
VDDGKE. 1996/295AİLE VE ÇOCUK YARDIMI ( Hayat Standardı - İzah Nedeni Gelir )
D1.DE. 2013/1093AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI DENETÇİSİ ( Olarak Görev Yapan Şahısla İlgili Olarak Verilen Yetkili Merci Kararına Yapılan İtirazın Bölge İdare Mahkemesince İnceleneceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
D5.DE. 1995/4056AİLE VE YER DEĞİŞTİRME MASRAFI ( Köyde Görev Yapıp Şehirde Oturan Memurun Tayininin Şehire Çıkması )
D5.DE. 2009/536AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ ( Kanun Koyucu Ödeneğe Müstehak Çocukları Belirlerken Öz Üvey Ayrımı Yapmadığı - Çocuk Üvey de Olsa Geçiminin Devlet Memuru Tarafından Sağlanması Halinde Aile Yardımı Ödeneğine Müstehak Olduğu )
D5.DE. 2012/9051AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ ( Konuya İlişkin Mevzuatla Getirilen Düzenlemeler Karşısında Aile Hekimleri İle Aile Sağlığı Elemanlarının Aile Yardımı Ödeneğinden Yararlandırılamayacağı )
D5.DE. 2012/9051AİLE YARDIMI ÖDENEĞİNDEN YARARLANMAK İÇİN YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ ( Konuya İlişkin Mevzuatla Getirilen Düzenlemeler Karşısında Aile Hekimleri İle Aile Sağlığı Elemanlarının Aile Yardımı Ödeneğinden Yararlandırılamayacağı )
D2.DE. 1990/1591AİLELERİNİN İZNİNE BAĞLI OLARAK YAPILAN EVLAT EDİNME İŞLEMİ ( Mahkeme Kararına Dayanılması Nedeniyle Suç Oluşturmaması )
D8.DE. 2008/1540AİLENİN KORUNMASI ( Ailenin Huzur ve Mutluluğunun Devamı Kamu Görevlilerinin Ailevi Kaygılardan Uzak Bir Biçimde Kamu Hizmetlerini Verimli Etkin ve Sağlıklı Bir Biçimde Yürütmeleri İçin Gerekli Ortamın Sağlanması Devletin Sorumluluğunda Olduğu )
D8.DE. 2008/2534AİLENİN KORUNMASI ( İdarelerin Ailenin Huzur ve Mutluluğunun Sağlanmasına Yönelik Kamu Görevlilerinin Ailevi Kaygılardan Uzak Bir Biçimde Kamu Hizmetlerini Verimli Etkin ve Sağlıklı Bir Biçimde Yürütmeleri ve Aile Birliğinin Korunması İçin Gerekli Ortamı Sağlamakla Yükümlü Olduğu )
D8.DE. 2008/2751AİLENİN KORUNMASI İLKESİ ( İdarelerin de Ailenin Huzur ve Mutluluğunun Sağlanmasına Yönelik Kamu Görevlilerinin Ailevi Kaygılardan Uzak Bir Biçimde Kamu Hizmetlerini Verimli Etkin ve Sağlıklı Bir Biçimde Yürütmeleri İçin Gerekli Ortamı Sağlamakla Yükümlü Oldukları )
D10.DE. 2013/4842AİLENİN KORUNMASI VE ÇOCUK HAKLARI ( Hakkında Daimi Yurda Giriş Yasağı Konulan Davacının Eş ve Çocuğunun Türk Vatandaşı Olduğu ve Türkiyede Bulunduğu - Davacı Hakkında Tesis Edilen Yurda Giriş Yasağının Süresiz Olmasının Anayasa İle Güvence Altına Alınan Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları İle Bağdaşmadığı/İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu )
D13.DE. 2008/7499AİLEYE İLİŞKİN PROGRAMDA TÜRK AİLE YAPISINA AYKIRI DİYALOGLARIN GEÇMESİ ( Televizyon Programında Şarkıcı ve Eşinin Hakaret ve Şiddet İçeren Diyaloglarının Yayınlandığı - Kanala Yapılan Uyarı İşleminin Hukuka Uygun Olduğu )
D1.DE. 1995/33AKADEMİ ASOSYE ÜYELERİ ( Akademi Genel Kurul Üyesi Olmaları Nedeniyle Asli Üyelerin Seçiminde Oy Hakkına Sahip Olması )
D8.DE. 2008/10646AKADEMİK ÇALIŞMA VE DÜZEYİN BELİRLENMESİ (Belgeler ve Öğretime Yönelik Yetenekler ile Akademik Silsile İçerisindeki Gözlenen ve Saptanan Bulguların Bütün Olarak Değerlendirileceği - Olumlu Sicil Raporunun Dava Konusu Yapılmayacağı )
IDDGKE. 1995/764AKADEMİK DOÇENTLİK HAK VE YETKİLERİNDEN YARARLANAMAMA ( 2547 Sayılı Kanuna Göre Doçent Unvanı Alan Uzman Tabip Memur )
D8.DE. 2004/5942AKADEMİK KADRO DIŞINDA GÖREV YAPAN VAKIF ÜNİVERSİTESİ DAİRE BAŞKANI ( İş Akdinin Fesh Edilmesine İlişkin Uyuşmazlığın Adli Yargının Görevinde Olduğu )
D8.DE. 2009/2026AKADEMİK KADRO İLANI ( Doçent Alımı Hakkında - Üniversitelerde Akademik Kadro İlanı Verilmeden Önce Bölüm Başkanının Görüşünün Alınması Gerektiği )
D8.DE. 1997/3514AKADEMİK KADRODA 2. GÖREV YÜRÜTEN PERSONEL ( İkinci Görev Aylığı Ödenmesi )
D8.DE. 1994/2739AKADEMİK KADRODA GÖREV YAPAN DOÇENTLERE TANINAN AKADEMİK VE MALİ HAKLARDAN YARARLANDIRILMA TALEBİ ( Tıp Fakültesi Hastanesinde Tabip Memur Olarak Çalışan Doçentin )
D8.DE. 2009/5454AKADEMİK KADROLARA YAPILACAK ATAMALAR ( Anabilim Dalı Bölüm Gibi İlgili Birimlerin Akademik Personel İhtiyacına İlişkin Görüş ve Önerileri Alınmadan Akademik İlana Çıkılmasında ve Atama Yapılmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D8.DE. 1994/2840AKADEMİK KADROYA ATANMA KOŞULU ( Doçentlik İçin Belirlenen Döner Sermaye Katkı Priminin Ödenmesi )
D8.DE. 1996/1489AKADEMİK KADROYA SAHİP ÖĞRETİM ÜYESİ ( Vekaleten Atandığı Üniversite Genel Sekreterliği Mali Haklarının Tanınıp Tanınmayacağı )
D8.DE. 2008/7122AKADEMİK KURUL KARARI ( Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atanma İsteminin Reddi Yolundaki Dava Konusu Kurul Kararının Bölüm Başkanı veya Dekanın Davacı Hakkında Olumlu Görüş Vermesini ve Rektörün Atama İşlemi Tesis Etmesini Engelleyici Nitelikte Olduğu )
D8.DE. 1998/5104AKADEMİK PERSONEL ( Yurt Dşına Gönderilenlerin Mecburi Hizmetlerinin Başka Bir Üniversiteye Devredilip Devredilememesi )
D8.DE. 2014/10203AKADEMİK PERSONELİN MESAİ DÜZENİ ( Çalışma Saatlerine Riayet Yönünden Tıp Fakültelerinde Görev Yapan Öğretim Üyelerinin Diğer Fakültelerde Görev Yapan Öğretim Üyelerinden Farklı Değerlendirilmesi Gerektiği - İdari İşlemin İptali )
D8.DE. 2008/8235AKADEMİK PERSONELİN MESLEKİ GÜVENCELERİNE İLİŞKİN ÇALIŞMA ESASLARI (Atanması Görevleri Unvanları Emeklilikleri Terfileri ve Görevlerine Son Verilmesi Gibi Güvencelerin İdari Sözleşmeyle Belirleneceği)
D8.DE. 2002/5081AKADEMİK SİCİL AMİRLERİNCE PAYLAŞILAN SİCİL ( Araştırma Görevlisinin Düzenlenen Olumsuz Sicil Raporu - İlgilinin Başka Üniversitedeki Çalışmalarına Değinilerek Akademik Sicil Amirlerince Paylaşılan Sicilin Hukuka Aykırılığı Sonucuna Varılmasında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
D8.DE. 2005/1009AKADEMİK UNVAN ( Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Eğitim - Öğretim Faaliyeti Gösteren Üniversitelerin Üniversitelerarası Kurulda Temsil Edilmeleri Nedeniyle Bu Üniversitelerce Verilecek Akademik Unvanların Türk Mevzuatına Tabi Olduğu )
D10.DE. 2006/3738AKADEMİK UNVAN YAZILMASI ( Sanatını Serbest Olarak İcra Eden Tabipler İle Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Gazete ve Sair Neşir Vasıtaları İle Yapacakları İlanlara Hasta Kabul Ettikleri Mahal İle Muayene Gün ve Saatleri İle İhtisaslarını ve Akademik Unvanlarını Yazabilecekleri )
D8.DE. 1994/7128AKADEMİK ÜNVANLI KADRODA YER ALMAYAN DOÇENT ( Anabilim Dalı Başkanlığı Seçiminde Oy Kullanamaması )
D5.DE. 1993/2838AKADEMİK ÜNVANLI KADROYA SAHİP OLMAYAN DOÇENTLER ( Akademik Ünvanlı Kadrolarda Bulunanlara Tanınan Hak ve Yetkilerden Faydalandırılmamaları )
D8.DE. 2008/10646AKADEMİSYENİN DİSİPLİNE UYUMU (Akademik Çalışma ve Düzeyin Sadece Belge ve Disipline Uyumla Ölçülebilecek Bir Niteliğinin Bulunmadığının Kabulü - Öğretime Yönelik Yetenekler ve Akademik Silsile İçinde Gözlenen ve Saptanan Bulguların Bütün Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği )
D6.DE. 2015/10987AKAR NİTELİĞİ (Vakıf Senedinde Taşınmazın Niteliğine Kullanım Biçimine ve Akar Niteliğinin Nasıl Sağlanacağı Hususuna Açıkça Yer Verilmesi Halinde Bu Hususa Riayet Edilmesi Gerekmekte İse de Vakfa Ait Taşınmazın Bu Nitelikleri Taşıyıp Taşımadıklarına Bakılmaksızın Fiilen Kullanıldıkları Şekilde Kalmaları Gerektiğini İleri Sürmenin Mümkün Olmadığı)
D6.DE. 2001/6924AKARSU YATAĞINDAN İZİNSİZ KUM VE ÇAKIL ALINMASI ( Kıyı Kanunu Kapsamına Alınan Akarsulardan Olmayan Dava Konusu Çay Nedeniyle Kıyı Kanunu'na Göre Para Cezası Verilemeyeceği )
D13.DE. 2010/1334AKARYAKIT BAYİ LİSANSI İPTALİ ( Yetkinin Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna Ait Olduğu - Akaryakıt Bayi Lisansının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Tarafından İptal Edilmesinin Yetki Yönünden Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
D4.DE. 1999/3185AKARYAKIT BAYİİ ( Akaryakıt Faturasında Başka Bir Kuruma Ait Bedel Belirtilmesi - Başkasına Ait Gelirin Vergilendirilemeyeceği )
D3.DE. 1999/2842AKARYAKIT BAYİİNDE FİRE ORANLARI DİKKATE ALINMADAN YAPILAN TARHİYAT ( Fire Oranlarının Dikkate Alınması Gerektiği )
D3.DE. 1991/1321AKARYAKIT BAYİLERİNDE FİRE UYGULAMASI
D4.DE. 2001/1529AKARYAKIT BAYİLİĞİ YAPAN MÜKELLEF ( Kredi Kart Komisyonlarında Yeralan Komisyonlar - Fatura ve Benzeri Belge Düzenlenmesinin Zorunlu Olmadığı )
D3.DE. 1999/2842AKARYAKIT BAYİLİĞİ YAPAN MÜKELLEF ( Tasfiye Halinde Vergi ve Cezalara Ait İhbarnamelerin Tüzel Kişilik Adına Düzenleneceği )
IDDGKE. 2010/2469AKARYAKIT BAYİLİĞİNİN LİSANS ALMADAN YAPILMASI ( Faaliyetin Varlığına Dair Herhangi Bir Bilgi ve Belge Sunulmadığı - İdari Para Cezasının İptaline Karar Verileceği )
IDDGKE. 2009/2335AKARYAKIT BAYİLİĞİNİN LİSANS ALMADAN YAPILMASI ( Tutanakta Davacının Faaliyette Bulunduğuna Dair Tespitte Bulunulmadığı - Yeterli Tespite Dayanılmadan EPDK Tarafından Verilen İdari Para Cezasının İptaline Karar Verileceği )
D13.DE. 2011/1550AKARYAKIT BAYİLİK LİSANSININ İPTALİ DAVASI ( Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca Verilen - İdare Mahkemesi'nce Kurul Kararı Olduğu Gerekçesiyle Davanın Görev Yönünden Reddi İle Dosyanın Danıştay'a Gönderilmesinde Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı )
IDDGKE. 2007/2507AKARYAKIT BAYİLİK SÖZLEŞMESİ ( Alıcıya Rekabet Etmeme Yükümlülüğü Öngören İstisnalar Dışında Süresinin Beş Yıldan Fazla Olması Halinde Belirsiz Süreli Sözleşme Haline Geleceğinden Grup Muafiyetinden Yararlanamayacağı - Rekabeti Bozma Engelleme )
D9.DE. 1998/3917AKARYAKIT DAĞITIM FAALİYETİNDE BULUNAN ŞİRKET ( Şirketin Sattığı Petrol Ürünlerinin Tellallık Harcına Tabi Olmaması )
D13.DE. 2010/529AKARYAKIT DAĞITIM ŞİRKETİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KAMPANYA (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Tarafından Değerlendirilmesi Gereği - Kampanya Şartlarının Kurul Yerine Daire Başkanlığı Tarafından Karara Bağlanmasının Hukuka Uyarlı Olmadığı)
D3.DE. 2000/1154AKARYAKIT FATURASI DÜZENLEYEN FİRMANIN ADRESİNDEN AYRILMIŞ OLMASI ( Sahte Fatura Düzenlendiğini Göstermeyeceği - Vergi Usul Kanunu'na Göre Basılan Belgelerin Sahte Olarak Nitelendirilemeyeceği - Cezalı Vergi Tarhiyatı Yapılamayacağı )
D3.DE. 1990/2797AKARYAKIT FATURASINDA BİRİM FİYATI YAZILMAMASI
IDDGKE. 2010/3048AKARYAKIT FATURASINI ISINMA GİDERİ OLARAK KAYDETMEK ( Davacının Dağıtıcısı Dışında Almış Olduğu Akaryakıtı Piyasa Faaliyetine Konu Ettiğinin Geçerli Bir Şekilde Ortaya Konulamadığı - İdari Para Cezasının Hukuka Aykırı Olduğu )
D3.DE. 2001/3000AKARYAKIT FATURASININ GERÇEK BİR AKARYAKIT TESLİMİNİ TEMSİL ETMEDİĞİ GEREKÇESİYLE KESİLEN GELİR VERGİSİ VE FON PAYININ İPTALİ TALEBİ ( Davacı Şirketin Gider Gösterdiği Faturaların Şirketin Defter ve Kayıtlarıyla Karşılaştırılması Gereği )
D3.DE. 1998/3187AKARYAKIT FİRE ORANI ( Fiyatların Serbest Bırakılmış Olması )
D7.DE. 1998/945AKARYAKIT FİYAT İSTİKRAR FONU ( İthalde Alınan KDV Matrahına Girmesi )
VDDGKE. 1996/357AKARYAKIT GİDERLERİ ( Pazarlama İşinde Kullanılan Taşıt - İşletme Aktifinde Kayıtlı Olmayan Taşıt )
VDDGKE. 1992/144AKARYAKIT GİDERLERİNİN GAYRISAFİ KAZANÇTAN İNDİRİLMESİ ( İşletme Aktifinde Kayıtlı Olmayan Taşıt Giderleri )
VDDGKE. 1997/385AKARYAKIT HARCAMALARI ( Kiralanan Araca Ait Yakıt Harcamalarına Ait KDV'nin İndirimi )
D13.DE. 2011/2711AKARYAKIT İSTASYONLARI OTOMASYON PROGRAMLARI ( Şifreleme Uygulamasında Rekabet Hukukuna Aykırı Bir Yön Bulunmadığı - Tüm Arka Ofis Yazılımlarının Eşit Koşul ve Şartlarda Bilgi Alması Arka Ofis Yazılım Hizmetleri Piyasasındaki Rekabetin Tesis Edilmesi ve Bu Ürünlerin Kullanıcısı Konumunda Bulunan Bayilerin İhtiyaçlarına Daha İyi Cevap Verilerek Hizmetin Sağlanması Gerektiği )
D13.DE. 2012/388AKARYAKIT İSTASYONLARINA YÖNELİK ARKA OFİS YAZILIMLARI SAĞLAYAN TEŞEBBÜSLERİN FAALİYETİ ZORLAŞTIRDIĞI İDDİASI ( Rekabet Kurulu Soruşturma Açılmaması Kararı İptali İstemi - Akaryakıt İstasyonu İşleten Bayiler Nezdinde Yerinde İnceleme ve Tespitler Yapılarak Veri Akışının Sağlıklı ve Düzenli Sağlanıp Sağlanmadığı Tespit Edilmediği/İstemin Kabulü Gerektiği )
D13.DE. 2014/3245AKARYAKIT İSTASYONLARINA YÖNELİK ÇÖZÜMLER ÜRETEN POMPA OTOMASYON FİRMALARI ( Otomasyon Bilgisayarındaki Bilgilerin Şifrelenmesi veya Yeterli Seviyede Verilmemesi/Arka Ofis Yazılımları Sağlayan Teşebbüslerin Faaliyetini Zorlaştırdığı/Rekabet İhlali Şikayeti - Arka Ofis Yazılım Programı İşleten Firmaların İstasyonda Bulunan ve Bayi Bilgileri Tamamının Yer Aldığı Otomasyon Bilgisayarlarındaki Verilere Sağlıklı ve Düzenli Ulaşıp Ulaşmadığı Tespit Edilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
D4.DE. 2001/57AKARYAKIT İSTASYONLARINDA FATURASIZ MAL SATIŞI ( Re'sen Vergi Tarhı - Yıl İçindeki Fiyat Değişimlerinin Dikkate Alınması Gerektiği - Varsayıma Dayalı Vergi Tarhiyatı Yapılamayacağı )
D1.DE. 1995/226AKARYAKIT İSTASYONLARINDA İŞYERİ AÇILMASI ( Ruhsat Verme Hususunda Büyükşehir Belediyesinin Görevli ve Yetkili Olması )
D3.DE. 1999/4818AKARYAKIT İSTASYONLARINDA PROMOSYON VE EŞANTİYON VERİLMESİ ( Promosyon ve Eşantiyon Belgelerinin Sahte Düzenlendiği - Emsal Firmalara Göre Karar Verilmesinin Yerinde Olacağı )
D4.DE. 1999/1963AKARYAKIT İSTASYONLARINDA UYGULANACAK KARLILIK ORANI ( Belgesiz Alınan Akaryakıtın Teknik Olarak Alıbileceğinin isbat Yükümlülüğünün Vergi İdaresine Ait Olduğu - Varsayım Dayalı Karlılık Oranı Uygulanamayacağı )
D9.DE. 1988/419AKARYAKIT İSTASYONLARINDAKİ FLAMALAR ( Flamaların Yazısız Olması - İlan ve Reklam Vergisi Alınamaması )
D10.DE. 2008/3133AKARYAKIT İSTASYONLARININ EMNİYET GEREKLERİ ( Bakanlar Kurulunca Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikle Mecburi Standarttan Farklı Kurallara Yer Verilemeyeceği - Bakanlar Kurulunun Yangınla Mücadele İçin Alınacak Önlemlerle İlgili Genel Düzenleme Yapabileceği )
D8.DE. 2008/1088AKARYAKIT İSTASYONU ( Akaryakıt Satış ve Servis İstasyonu Kurmak Üzere Ruhsat Verilmesi Başvurusunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi - İmar Planında Akaryakıt İstasyonu Olarak Ayrılma ve Akaryakıt Tesis İzni Alınmasının Akaryakıt Ruhsatı Verilmesinde Mesafe Şartı İçin Kazanılmış Hak Teşkil Etmeyeceği )
IDDGKE. 2015/2229AKARYAKIT İSTASYONU ( Tağşiş Hile Amacıyla Akaryakıta Karıştırılabilecek Ürün Bulundurma/İdari Para Cezası Verilmesine İlişkin EPDK Kararının İptali İstemi - Analiz Raporu Sonucu Ürünlerin Bazılarının Mineral Yağ Esaslı Olduğu Bazılarının İse Mineral Yağ ve Organik Çözücü Karışımından Oluştuğunun Tespit Edildiği/Davanın Reddi Gerektiği )
D10.DE. 1996/448AKARYAKIT İSTASYONU ( Teröristlerce Yakılmasında İdarenin Hizmet Kusurunun Bulunması )
D8.DE. 1985/240AKARYAKIT İSTASYONU AÇMA İSTEMİ ( İstasyonların Aynı Veya Farklı Trafik Yönünde Olduğunun Belli Olmaması )
D6.DE. 2013/5536AKARYAKIT İSTASYONU ALANI ( Şehircilik ve Planlama İlkeleri Gözetilmeden ve Konut Adası İçinde Konut İşleviyle Tampon Bölge Oluşturulmadan Taşınmaza Mevcut İmar Planında Konut Parselleri Arasında Plan Bütünlüğü Gözönüne Alındığında Ada Bazında Öngörülen Fonksiyonlarla Örtüşmeyecek Şekilde Ayrıcalıklı Bir Konumda Akaryakıt ve Lpg İstasyonu Kullanımı Getirilmesinde Kamu Yararına Uyarlık Bulunmadığı )
D17.DE. 2015/390AKARYAKIT İSTASYONU ALANINDAKİ LOKANTAYA İLİŞKİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI DÜZENLEME ( Otogaz ve Akaryakıt İstasyonları Dahilinde Kullanıcıların Asgari İhtiyaçlarını Karşılamak Amacıyla Lokanta Açılabileceği - Akaryakıt İstasyonu Dahilinde Bulunan Lokantaya İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenleme Yetkisinin Büyükşehir Belediyesine Ait Olduğu )
IDDGKE. 2013/3394AKARYAKIT İSTASYONU İŞLETEN BAYİLER NEZDİNDE YERİNDE İNCELEME YAPMA ( Veri Akşının Sağlıklı ve Düzenli Sağlanıp Sağlanmadığı Tespit Edilerek Sonuca Gidileceği - Pompa Otomasyon Firmalarınca Otomasyon Bilgisayarındaki Bilgilerin Şifrelenmesi veya Yeterli Seviyede Verilmemesi Sebebiyle Arka Ofis Yazılım Firmaları Faaliyetinin Zorlaştırılmasından Kaynaklı Rekabet İhali )
D6.DE. 2008/9948AKARYAKIT İSTASYONU KURULMASI İÇİN YAPILAN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Akaryakıt İstasyonu Olarak Öğretim Alanı ve Başka Bir Akaryakıt İstasyonuna Yakın Bir Alanın Belirlendiği - Şehircilik İlkeleri ve Kamu Yararına Aykırı Olduğu/Değişikliğin İptaline Karar Verileceği )
D13.DE. 2010/3479AKARYAKIT İSTASYONUNDA 3. ŞAHISLAR MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPTIRILMAMASI ( Fiilin Haksızlık İçeriği İle Failin Kusuru ve Ekonomik Durumu Birlikte Gözetildiğinde Kanun'da Öngörülen Üst Sınırdan İdari Para Cezası Verilmesinin Hukuka Uygun Olmadığı )
IDDGKE. 2008/939AKARYAKIT İSTASYONUNDAN ALINAN NUMUNENİN TEKNİK DÜZENLENMEYE UYGUN OLMAMASI ( Kabahatler Kanunu Uyarınca Genel Bütçeye Gelir Kaydedilen İdari Para Cezalarının Kesinleşmeden Takip ve Tahsil Edilemeyeceği )
IDDGKE. 2013/4059AKARYAKIT İSTASYONUNDAN ALINAN NUMUNENİN ULUSAL MARKER SEVİYESİNİN GEÇERSİZ OLMASI ( EPDK İdari Para Cezası Verilmesi İşleminin İptali İstemi- Numunenin Ulusal Marker Seviyesi Geçersiz Çıkmasına Karşın Teknik Düzenlemelere Uygun Olduğu/Yalnızca Ulusal Marker Seviyesi Geçersiz Akaryakıt İkmal Edildiği Gerekçesiyle Tesis Edilen İşlemde İsabet Bulunmadığı )
D13.DE. 2016/956AKARYAKIT İSTASYONUNUN DAĞITICI DIŞINDA AKARYAKIT TEMİN ETTİĞİ İÇİN MÜHÜRLENMESİ İŞLEMİ ( Mühürleme İşlemi Akaryakıt İstasyonunun Bulunduğu Yer İl Emniyet Müdürlüğü Tarafından Gerçekleştirilmiş İse de İşlemin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu İşlemi Olduğu - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İşlemi Hakkında Ankara İdare Mahkemesinin Yetkili Olduğu )
D10.DE. 2002/6527AKARYAKIT İSTASYONUNUN KAPATILMASI İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca Akaryakıt Dağıtım Şirketlerine Bağlı Çalışmayan Akaryakıt Satış İstasyonlarının Faaliyetten Men Edilmesine İlişkin Genelgenin Yasaya Uygun Olması )
D13.DE. 2014/5316AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI (Maddi Tazminat Davası - Akaryakıtın Kaçak Olduğundan Bahisle Davalı İdarece Tesis Edilen Mühürleme ve Mühürlemenin Devamına Dair Kurul Kararının Hukuka Uygunluğunun Bu Konudaki Danıştay Onüçüncü Dairesi ve İdari Dava Daireleri Kurulu Kararları Dikkate Alınarak Değerlendirilmesi Gerektiği)
D13.DE. 2006/4286AKARYAKIT OLARAK KABUL EDİLEN BİYODİZEL ÜRETİMİ ( Düzenlemek İçin Biyodizel Üreticilerinin İşleme Lisansı Almasını ve Faaliyetlerini Bu Kapsamda Sürdürmelerini Düzenleyen Kurul Kararlarının Hukuka Uygun Olduğu )
D6.DE. 2003/812AKARYAKIT SATIŞ VE SERVİS İSTASYONU ( Taşınmazın Ulaşım Sistemi ve Konumu Açısından Akaryakıt İstasyonu İçin Uygun Bir Alan Olması Yolundaki Belirlemelerin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
IDDGKE. 2009/2756AKARYAKIT SATIŞI ( Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayilik Lisansı Olmayan Gerçek ve Tüzel Kişilere Akaryakıt İkmali Yapmasının Yasak Olduğuna İlişkin Bir Hükme Yer Verilmediği )
IDDGKE. 2009/533AKARYAKIT SATIŞININ LİSANSSIZ YAPILMASI NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ ( Verilen İdari Para Cezasının Dayanağı Olan Kuralda Lehe Bir Düzenleme Mevcutsa Bu Düzenlemenin Dikkate Alınacağı )
IDDGKE. 2003/358AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE REKABETİN KORUNMASI ( Petrol Ofisi A.Ş Hisselerinin Blok Satış Yoluyla Özelleştirilmesi - Yeni Bir Hakim Durum Yaratılmadığı/Özelleştirme İçin Verilen Rekabet Kurulu Kararının Hukuka Uygun Olduğu )
IDDGKE. 2010/3010AKARYAKIT TAŞIMACILIĞININ LİSANSSIZ YAPILMASI ( Akaryakıt Taşıma Faaliyetinde Lisans Alma veya Bayilik Lisansına İşlenmesi Zorunluluğunun Ortadan Kaldırıldığı - EPDK'nın İdari Para Cezası Verilmesi İşleminin Hukuka Aykırı Olduğu )
D8.DE. 2008/1088AKARYAKIT TESİS İZNİ ALINMASI ( Akaryakıt Satış ve Servis İstasyonu Kurmak Üzere Ruhsat Verilmesi İstemi - Akaryakıt Ruhsatı Verilmesinde Mesafe Şartı İçin Kazanılmış Hak Teşkil Etmeyeceği )
D9.DE. 1999/2673AKARYAKIT TİCARETİ ( Kayıt Dışı Hasılat-Ağır Kusur ve Özel Usulsüzlük Cezası )
D3.DE. 2007/4285AKARYAKIT TİCARETİ ( Sulh Hukuk Mahkemesince Yaptırılan ve Vergi İnceleme Raporundaki Tespitlere Dayanak Gösterilen Belgeleri İhtiva Etmeyen Bilirkişi Raporu Uyarınca Verilen Kararın Hukuka Aykırı Olduğu )
D3.DE. 2006/3268AKARYAKIT TİCARETİ VE GEMİ İŞLETMECİLİĞİ ( Ele Geçirilen El Defterleri ve Diğer Yazılı Belgelerle Yetkili ve Çalışanların Doğrudan Şirketin Faaliyet Konusu ve Aramada Ele Geçen Belgelerle İlgili Olarak Jandarma Birimlerinde Alınan İfadelerinin Vergi İncelemesine Esas Alınabileceği )
VDDGKE. 2008/9AKARYAKIT TİCARETİ VE NAKLİYECİLİK ( Gerçek Emtia Teslimine Dayanmayan Faturalar Nedeniyle Cezalı KDV Salındığı - Davacının Vergi İdaresine İbrazdan Kaçındığı Defter ve Belgeleri Yargılama Aşamasında Sunduğu/Muamelenin Gerçek Dışı Olduğuna İlişkin Herhangi Bir Saptama Yapılmadığından Tarhiyatın Kaldırılacağı )
D4.DE. 2001/3354AKARYAKIT TİCARETİ YAPAN MÜKELLEF ( Belgesiz Motorin Alışı - Belgesiz Akaryakıt Satışı - Fiili ve Kaydi Envanter Sonuçlarına Göre Dönem Matrahı Tesbiti - Dönemiçindeki Tüm Alış ve Satışların Dikkate Alınması Gerektiği )
D3.DE. 2001/3566AKARYAKIT TİCARETİ YAPAN MÜKELLEF ( Yıl İçerisinde Satılmış Olan Akaryaktın Yıl Sonu Stoku Olarak Gösterilmesi - Fiziki Tank Kapasitesinin Üzerinde Olan Stok Miktarı - Cezalı Vergi Tarhiyatının Yerinde Olduğu )
D13.DE. 2005/9752AKARYAKIT TİCARETİYLE UĞRAŞAN DAVACININ BAYİLİK LİSANSINI İBRAZ ETMEDİĞİNDEN BAHİSLE TUTULAN MÜHÜRLEME TUTANAĞI ( Aynı Tarihte 1 Yıl Süreli Lisans Verildiği - Bu Tarihe Kadar Faaliyette Bulunduğu Varsayımıyla Ceza Verilemeyeceği )
D7.DE. 1998/945AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ ( İthalde Alınan KDV Matrahına Girmesi )
VDDGKE. 2003/202AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ ( Kaldırılması İstemiyle Başvurulan Bakanlığının Cevap Vermemesinin İdari İşlem Teşkil Etmemesi )
D3.DE. 1992/1895AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ ( Petrokimya Tesisinde Elde Edilen Likit Petrol Gazı )
VDDGKE. 1996/92AKARYAKIT TÜKETİMİ ( Sürücü Kursunda Kurumlar Vergisi Matrahının Belirlenmesi )
D3.DE. 2006/1847AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIM-SATIM FAALİYETİ ( Davacı Tarafından İthal Edilen Parafinin Somut Bir Kanıta Dayanmaksızın Motorin Olduğu Kabul Edilerek Yapılan Tarhiyatta Hukuka Uygunluk Görülmediği )
D9.DE. 2001/4301AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELERDE FATURA DÜZENLENMESİ ( KDV Dahil İbaresinin Yazılmamış Olması - KDV İndirimlerinin Reddedilemeyeceği )
D6.DE. 2007/5526AKARYAKIT VE LPG İSTASYONLARI ARASINDAKİ MESAFE KOŞULLARI ( Kanun Yürürlüğe Girdiği Tarihle Birlikte Aranacağı )
D6.DE. 2010/6031AKARYAKIT VE LPG İSTASYONU KULLANIMI ( İlgili Mevzuatta Aranan Koşulların da Sağlanması Şartıyla Mevzii İmar Planıyla Düzenlenmesinde Hukuki Bir Engel Olmadığı )
D8.DE. 2008/3011AKDENİZ ANEMİSİ TAŞIYICILIĞI ( Bir Hastalık Olmadığından Davacının Polis Meslek Yüksekokulundan İlişiğinin Kesilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
VDDGKE. 2011/235AKIL HASTALIĞI ( Nedeniyle Kısıtlı Olması Mükellef Olmasına Engel Olmadığı Gibi Bu Mükellefiyetinden Doğan Borçların Tahsili Amacıyla Ödeme Emriyle Takibinde de Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Ödeme Emrinin İptali İstemi )
D11.DE. 2011/6087AKIL HASTALIĞI (Malulen Emekliliğe Sevk Talebi/Sağlık Kurulu Raporunun İptaline Karar Verilmesi İstemi - Akıl Hastalığı Olan Davacının Dava Ehliyeti Bulunmayıp Kendisine Vasi Tayin Edilmediğinden Dolayı Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gerektiği)
D10.DE. 1991/2947AKIL HASTALIĞI NEDENİYLE EMEKLİLİK ( Vasi Tayin Edilinceye Kadar Aylık Bağlanması İsteminde Bulunmaması )
D11.DE. 2002/4552AKIL HASTALIĞI NEDENİYLE MALULEN EMEKLİ OLAN VE KENDİSİNE VASİ TAYİN EDİLEN DAVACI ( Malullük Aylığına Karşı Bizzat Dava Açamayacağı - Davanın Vasi Vasıtasıyla Açılması Gereği )
D10.DE. 1989/303AKIL HASTASI KİŞİ ( Rastgele Ateş Ederek Yaralamaya Neden Olmasından İdarenin Kusurlu Olması )
D6.DE. 2000/62AKIL HASTASI KİŞİYE YAPILAN TEBLİGAT ( Usulsüz Tebligat - Dava Açma Süresinin Öğrenme Tarihinden Başlaması )
D12.DE. 2013/5791AKIL VE RUH SAĞLIĞI MUAYENESİ ( Davaya Konu İşlemin Tesisine Neden Olan Fiili İşlediği Tarihten Önce Akıl ve Ruh Sağlığını Yitirmiş Olduğu Yolunda Hakkında Ciddi Şüphe ve Değerlendirmeler Bulunan Davacının Uzman Kişilerce Akıl ve Ruh Sağlığı Yönünden Muayenesinin Sağlanması Gerektiği )
D7.DE. 1998/2346AKİT HALİNE GELMEYEN İSTEK FORMU ( Nisbi Damga Vergisine Tabi Tutulamayacağı )
D7.DE. 1997/2770AKİT NİTELİĞİ ( Hisse Satışına İlişkin Makbuz İbareli Kağıdın Gerçekte Akit Niteliği Taşıması-Damga Vergisi )
D9.DE. 1989/1514AKRABALARIN YURTDIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN MERKEZ BANKASI HESABINDAN PARA ÇEKMESİ ( Veraset ve İntikal Vergisine Tabi Olması )
D8.DE. 1990/1437AKRABALIK BAĞI ( Yerel Seçimlerde Aynı Siyasi Partinin Listesinden Sçeilen Üye İle Kontenjandan Seçilen Üye Arasında Akrabalık Bağının Olması Nedeniyle Üyeliğin Düşürülmesi )
D7.DE. 2000/2152AKRABALIK İLİŞKİSİ BULUNMAYAN KİŞİLER ARASINDAKİ BORÇ PARA ALIP VERME İŞLEMLERİ ( İkrazatçılık Niteliği ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine Tabi Olması )
VDDGKE. 1998/268AKRABALIK İLİŞKİSİ OLMAYAN KİŞİLERE VERİLEN ÖDÜNÇ PARA ( Faiz Gelirinin Beyanı - Gelir Vergisi Tarhiyatı Yapılması Gerektiği )
D9.DE. 1996/502AKREDİTİF ( Kullanılmayan İhracat Akreditifi - Damga Vergisi Hesaplanması Gerekmediği )
D7.DE. 1998/3817AKREDİTİF İŞLEMİ ( Dış Kredinin Teminatı Olarak Açılan Akreditif İşleminin Damga Vergisi İstisnasından Yararlandırılması )
D7.DE. 1999/2032AKREDİTİF İŞLEMİ ( Transit Ticaretle İlgili Olarak Yapılan İşlemin Damga Vergisi İstisnasından Yararlandırılması )
D7.DE. 1998/660AKREDİTİF KREDİSİ ( Teşvik Belgesi Kapsamında Açılması )
D7.DE. 1997/2489AKREDİTİF KREDİSİ ( Teşvik Belgesi Kapsamında İthal Edilen Makine ve Teçhizata İlişkin Akreditif Kredisinin Teminatını Oluşturan Gayrımenkul İpoteğinin Harçtan ve Vergiden İstisna Olması )
D10.DE. 2002/2099AKSİ YARGI KARARIYLA KESİNLEŞMEDİKÇE HİÇ KİMSENİN SUÇLU OLARAK İLAN EDİLEMEYECEĞİ ( C. Başsavcılığı Hazırlık Fezlekesinin Haber Bülteninde İsim de Belirtilmek Suretiyle Yayınlanması - Yayın Durdurma Cezası )
D12.DE. 1997/3334AKŞAM SANAT OKULU ( Halk Eğitim Merkezinin Temel İşlevini Değiştirmediğinden Müdüre Onsekiz Saat Ek Ders Ücreti Ödenmesi )
D11.DE. 2008/14666AKTİF ÇALIŞMA KAYDI ( Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşları - Tam Aylık Bağlanabilmesi İçin Kanunda Öngörülen "Yurda Kesin Dönülmüş Olması" Şartından Yurt Dışındaki Aktif Çalışma Kaydının Sona Ermiş Olmasının Anlaşılması Gerektiği )
VDDGKE. 2008/239AKTİF DAVA EHLİYETİ ( İzale-İ Şüyu Satış Memurluğu Adına Yapılan ve Hakkında Hiç Bir Hukuksal Sonuç Doğurmayan Vergilendirmeye Karşı İzale-i Şüyu Satış Memuru Olan Davacı Tarafından Açılan Davaya Ait Dilekçenin Öncelikle Ehliyet Yönünden İncelenmesi Gerektiği )
VDDGKE. 2007/321AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Münfesih Sayılan ve Tasfiyesine Başlanmayan Limited Şirketlerin Tüzel Kişiliğinin Devam Etmesi Nedeniyle Kanuni Temsilci Tarafından Açılan Davanın Şirket Adına ve Şirketi Temsilen Açıldığının Kabulü Gerekeceği )
D13.DE. 2007/7054AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kararının İptali - Karara Muhalif Kalan Kurul Üyelerinin Dava Açma Ehliyetinin Bulunduğu )
D7.DE. 2005/185AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Sebepsiz Zenginleşilen Para İle Vergi Borcunun Ödenmiş Olması Aleyhine Sebepsiz Zenginleşilen Tarafa Söz Konusu İşlemin İptali İstemiyle Vergi Mahkemesinde Dava Açma Hakkı Vermediği )
D11.DE. 2008/12387AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Sendikanın Üyelerinin Hak ve Menfaatlerinde Birlik Olmayan Parasal Hak Talepleri İle İlgili İşlemlere Karşı İse Sendikanın Kendi Adına Dava Açma Ehliyeti Bulunmadığı )
D4.DE. 2001/1115AKTİF DEĞERLERİN SATILMASI ( Teşvik Belgesi Kapsamındaki Aktif Değer Satışı - Yatırımın Belirli Ölçüde Tamamlanmış Olması )
D4.DE. 1993/5222AKTİF DEĞERLERİN TOPLUCA DEVRİ ( Yatırım Tamamlanmaması Nedeniyle Zamanında Tahakkuk Ettirilmemiş Vergilerin Geri İstenmesi )
D3.DE. 1994/3929AKTİF DEĞERLERİN TOPLUCA SATIŞI ( Yatırım İndirimi )
D10.DE. 2012/935AKTİF DÖNEM GELİR HESABI ( Silahlı ve Bombalı Saldırı - 5434 S. Yasanın 40. Md. Uyarınca Davacının Öğrenim Durumu İtibarıyla Görevde Yükselme Olanağı Yok İse 55 Yaşının Var İse Yükselebileceği Rütbeye İlişkin Anılan Yasa Maddesinde Düzenlenen Emeklilik Yaşının Dikkate Alınması Gerektiği )
D5.DE. 2007/4049AKTİF HUSUMET ( Atama İşleminin İptali İstemi - Sendika Tarafından Adına Dava Açılan Kişinin Söz Konusu Atama İşleminin İptali İstemiyle Adına Dava Açılması Konusunda Sendika Avukatını Yetkili Kılıp Kılmadığının Araştırılması Gerektiği )
IDDGKE. 2004/643AKTİF HUSUMET ( Davacı Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığının Bireysel Nitelikteki Şef ve Şef Yardımcılığı Kadrolarına Sınavsız Yapılan Atama İşlemlerine Karşı Dava Açma Ehliyetinin Bulunmadığı )
D8.DE. 2010/6284AKTİF HUSUMET ( Kamu Görevlilerinin Görevi Gereği Yaptığı İşler Nedeniyle Mağdur Olan Kişilerin Bu İşlemler Üzerine Personelin Atanmasına Karşı Dava Açma Ehliyetine Sahip Olmadıkları )
IDDGKE. 2007/2206AKTİF HUSUMET ( Partiyi Temsil Yetkisinin Genel Başkana Ait Olduğu - Parti Adına Dava Açma ve Davada Husumet Yetkisinin Genel Başkana veya Ona İzafeten Bu Yetkileri Kullanmak Üzere Parti Tüzüğünün Göstereceği Parti Merciilerine Ait Olacağı )
D12.DE. 2003/134AKTİF HUSUMET ( Sağlık Grup Başkanının Kınama Cezasına Karşı Yapılan İtirazı Üst Disiplin Amiri Olarak Reddetmesi - Aynı Cezalara Karşı Kaymakama Yapılan İtirazın Kabulü İle Bu Cezaların Kaldırılması İşlemine Karşı Davacının Açtığı Davada Ehliyetinin Bulunduğu )
D6.DE. 2002/4828AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( Geçici İnşaat Ruhsatı Verilmesine İlişkin İşleme Karşı Kişisel Menfaatleri İhlal Edilenlerin İptal Davası Açabilecekleri - Mimarlar Odasının Açtığı Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gereği )
IDDGKE. 2001/176AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( Kalker Üretimi Yapan İşletmenin Çevreye Verdiği Zarar Nedeniyle Mevzuata Uygunluğun Sağlanması ve Aksi Takdirde İşletme Ruhsatının İptali Talebi - Çevreye Zarar Verilmesi Nedeniyle Herkesin Dava Açabileceği/Baronun da Husumet Ehliyetinin Bulunduğu )
D6.DE. 2002/4662AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( Mimari Projenin Kopyalanarak İnşaat Ruhsatı Başvurusunda Kullanılmış Olması Nedeniyle Ruhsatın İptali Talebi - Mimari Projenin Müellifinin Kişisel Hakkı İhlal Edildiğinden Dava Açabileceği )
D10.DE. 1996/3598AKTİF SİLAHLI POLİSLİK GÖREVİNİ YAPAMAYACAĞI BELİRLENEN DAVACI ( Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Göreve Atanabilmesi İçin Sağlık Şartı )
D10.DE. 2012/935AKTİF VE PASİF DÖNEM ZARARLARI ( Silahlı ve Bombalı Saldırı - Vazife Malullüğü Aylığı Peşin Sermaye Değeri İle Adi Malullük Aylığı Peşin Sermaye Değeri Arasındaki Farkın 5434 S. Yasa Uyarınca Ödenecek İkramiye İle 3713 S. Yasa Uyarınca Ödenen İkramiye Peşin Sermaye Değeri Arasındaki Farkın Tütün İkramiyesi Peşin Sermeye Değerinin Aktif ve Pasif Dönem Zararlarından Düşülmesi Gerektiği )
D13.DE. 2007/8984AKTİF VE PASİF SATIŞ YASAĞI ( Bayi Sözleşmesi - Belirsiz Süreli Rekabet Etme Yasağına Yönelik Hükümler İle Bakım Onarım İşlerinde Yetkili Servislere Getirilen Aktif ve Pasif Satış Yasağının Piyasada Var Olan Potansiyel Rekabet Açısından Olumsuz Etkiler Yarattığı - Bu Etkilerin Rekabet Hukukunda Genel Kabul Gören Ağır İhlaller Olduğu )
D4.DE. 1998/4171AKTİF VE PASİFİYLE SERMAYE ŞİRKETİNE DEVREDİLEN FERDİ İŞLETME KARŞILIĞI ALINAN ORTAKLIK PAYI ( Değer Artış Kazancı Hesaplanmayacağı ve Vergilendirilemeyeceği )
D9.DE. 1994/5019AKTİFE ALINAN İKTİSADİ KIYMET ( Katma Değer Vergisi )
D3.DE. 1997/2367AKTİFE GİREN SABİT KIYMET AMORTİSMANLARI ( Gider Yazılabilmesi )
D4.DE. 1998/1268AKTİFE KAYDEDİLEN AMORTİSMANA TABİ KIYMETLER ( Yılın Son İş Günü Alınan ATİK - Azalan Bakiyeler Yöntemine Göre Amortisman Ayrılabileceği )
D3.DE. 1998/934AKTİFE KAYDEDİLEN İKTİSADİ KIYMET ( Amortismana Tabi Tutulabilmesi )
D3.DE. 1995/1066AKTİFE KAYITLI DEĞER ( Amortisman Ayrımında Kayıtlı Değerin Dikkate Alınması )
D7.DE. 2000/6878AKTİFE KAYITLI GAYİRMENKUL'ÜN SATILMASI ( Gayrimenkul Satışı İçin Düzenlenen Belgenin Yasal Defterlere Kaydedilmemiş Olması - Re'sen Taktir Nedeni Sayılması )
D9.DE. 1994/1807AKTİFE KAYITLI OLMAYAN MOTORLU TAŞITLARIN GİDERİ ( İndirilebilme Koşulları )
D11.DE. 1995/2202AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZ ( Katma Değer Vergisine Tabi Olduğu )
D4.DE. 1992/3388AKTİFTE KALDIĞI SÜRECE AMORTİSMANA TABİ TAŞINMAZLAR ( Bankanın Alacaklarından Dolayı Edindiği Taşınmazlar )
D4.DE. 1982/1069AKTİFTE KAYITLI ARAÇ ( Hayat Standardı Uygulaması )
D9.DE. 2001/851AKTİFTE KAYITLI BİNEK OTOLARINA AİT GİDER KAYDI ( Şirket Faaliyetlerinde Kullanılan Binek Otolarına Ait Giderlerin Kaydı )
VDDGKE. 1999/71AKTİFTE KAYITLI ÇEKİCİNİN SATILMASI ( Kasko Değerinin Esas Alınamayacağo - Satılan Aracın Tüm Özelliklerinin Dikkate Alınması Gerektiği )
D9.DE. 2001/894AKTİFTE KAYITLI GAYRİMENKULÜN KAMULAŞTIRILMASI ( Tezyid-i Bedel Davası Açılmış Olması - Katma Değer Vergisine Tabi Olmadığı )
VDDGKE. 1998/63AKTİFTE KAYITLI İKTİSADİ KIYMET ( Rayiç Değer Tesbiti )
D11.DE. 1995/1944AKTİFTE KAYITLI OLMAYAN ARAÇ GİDERLERİ ( Katma Değer Vergisi )
D9.DE. 1991/1800AKTİFTE KAYITLI TAŞINMAZ SATIŞI ( Sermayeye Eklenen Taşınmaz Satış Karı - Tapu Harcı İstisnası )
VDDGKE. 1998/284AKTİFTE KAYITLI TAŞINMAZIN DÜŞÜK BEDELLE SATILMASI ( Örtülü Kazanç Dağıtımı Sayılmama - Alıcının Şirketle Olan İlişkisinin Araştırılması Gerektiği - Somut Tesbit Yapılmadan Cezalı Tarhiyatın Hukuka Aykırı Olduğu )
D4.DE. 2000/1175AKTİFTE KAYITLI YAT İÇİN AMORTİSMAN GİDER KAYDI YAPILABİLECEĞİ ( Turizm Faaliyetinde Bulunan İşletme - Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Bulunan Yata Ait Amortismanların Gider Kaydı )
D5.DE. 2003/2079AKTÜEL İLİŞKİ ( Gerçek Ya da Tüzel Kişiler İle Dava Konusu Edilen İşlem Arasında Varlığının Bulunması Gereği - İptal Davası Açılabilmesi )
D6.DE. 2007/3388AKTÜEL KİŞİSEL VE MEŞRU İLİŞKİ ( İptali İstenilen Kıyı Kenar Çizgisi İle Davacı Arasında Aktüel Kişisel ve Meşru Bir İlişki Oluşmadığı Anlaşıldığından İdare Mahkemesince Davanın Ehliyet Yönünden Reddi Gerektiği )
D9.DE. 1999/4885AKTÜEL MENFAAT BAĞI ŞARTININ BULUNMASI ( Su ve Atıksu Abone Ücretlerine İlişkin İZSU Tarifeler Yönetmeliğinin İptali Davasında )
D7.DE. 1989/3088ALACAĞA TAHAKKUK ETTİRİLEN VADE FARKI ( Katma Değer Vergisine Tabi Olması )
D3.DE. 2009/3417ALACAĞA TAKİP SIRASINDA İŞLETİLEN FAİZ İLE BİRLİKTE TOPLAM TUTAR ÜZERİNDEN CEZAEVİ YAPI HARCI ÖDENMESİ ( Harcın Bu Şekilde Ödeneceğine Dair 2548 S.K.'da Hüküm Bulunmadığı - Bu Yönde Uygulama Getiren Genel Yazının İptal Edileceği )
D9.DE. 1988/1903ALACAĞIN GEÇ ÖDENMESİ ( Faiz İstemi - Belediyelerce Yapılan Tarifelere Ait Uyuşmazlıklar - Adli Yargının Görev Alanı )
VDDGKE. 2006/340ALACAĞIN İHTİLAFLI OLMASI ( Mahsubun Talep Edildiği Tarih İtibarıyla Olduğundan Davacı Adına Ödeme Emri Düzenlenmesinde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
D10.DE. 1995/3918ALACAĞIN MAHSUBU ( Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile Fon Alacağı Bulunan Yükümlünün Muhtasar Beyanname ile Olan Fon Borcu )
D4.DE. 2004/101ALACAĞIN ŞÜPHELİ HALE GELMESİ ( Karşılık Ayırmak Suretiyle Zarar Yazılabilmesi İçin Bu Alacağın Daha Önce Hasılat Olarak Kaydedilmesi Gerektiği )
D4.DE. 2000/4ALACAĞIN ŞÜPHELİ HALE GELMESİ ( Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırma Şartlarının Oluşması )
D3.DE. 1999/1321ALACAĞIN TAHSİL EDİLEMEYEN KISMI İÇİN KARŞILIK AYRILABİLECEĞİ ( Şüpheli Alacak İçin Karşılık Ayrılabileceği )
D3.DE. 2004/98ALACAĞIN TAMAMI ÜZERİNE HACİZ UYGULANABİLECEĞİ ( A.Ş. Olarak Örgütlenip Türkiye Süper Liginde Mücadele Eden Spor Takımının Futbol Federasyonu Başkanlığı Nezdinde Doğan Alacakları - Ticari Kazanç Sayılacağı )
D4.DE. 1995/3505ALACAĞIN TEMİNATI OLARAK İPOTEK TESİS EDEN İNŞAAT MÜTEAHHİDİ ( İkrazatçılık Kazancının Somut Tesbiti Gerektiği - Alacağın Teminatı Olarak İpotek Tesisinin Tek Başına İkrazatçılık İçin Delil Sayılamayacağı )
VDDGKE. 2002/35ALACAĞIN TEMİNATLI SAYILMASI ( Alacağın İpotek-Haciz-Rehin-Kefil gibi Suretlerle Teminata Bağlanmış Olması Hallerinde Şüpheli Alacak SayılmamaÜ7yakıt T/şamiye A1
IDDGK0/4E. A hrlt>/TR>n>E. 2000azatçılı
D7.DE. 1998/660E.ĞS9i )TD>i Olduğu )İdarilacaMUAFAdli Yargı6VD.htşTD>E. 205l200dgk-Lİ HALE GELMESİ ( Karşılık Ayırmak Suretiyle6/77arar Yazılabilmesi İçin 6-77aDGK0/4E. 1998/2346.AHSİLçzD>
<1998-41>iziç Bir Hukuks>D6.D AĞINR>VDDGK<<ı Sa/TD>000/D>D6.DVDDGKgk-20n999-71.htm>AKTİFTE KAYITLI ÇEKİCİNİN SATILMından Olumsuz Etkiler047rattığı - Bu Etkilerin Rek047DGK0/4
ALABİNEK OTOLARINA AİT Gİ18R KAYDI ( Şirket Faaliyetler Emri DüzenlKlmesit( Bayi lmediği )E. 2/A> Bayi.htm>AK2003-81ve>E. 1999/1321I'a Vergİüpheli ANIOluşmasAMET ( RITD>ekabet İhaen 2015nın Gpaliyetinde Ln Ver/TD>
E. 19k>E. FonuaçındığhTD>E-KELLEF N GİDE2E. 1999/132TD>AKREDİTİF İŞLEMİ ( Dış Kredinin Temina795Olarak Açılan Akreditif İş795ın KeszenlKlHAKeklam VeFACTOergG FİRi YaNüde TamNİnin ÖET ( S9i )TNA 2015Şüpheli Alacak SayılmamaÜ1800AKTİFTE KA İşlR KAYDI ( Şirket Faaliyetlnmasın KeszenlKl - TicaDOĞMRKI RİHE8
E. 2000/4AL56ĞIN ŞÜPHELİ HALE GELMESİ (aki BelizenlKlSENEDva AçmaD>E. 19nu İşle4-5> <KıymrefnTDİrca>0AçmaD>E. 1ni ne Tabi -2009-34D6.)ALACmaD>E. 19/TD>E. 1994/5019
D9.DE. 1994/5019ID9.DE. 1994/1807EHARCI ÖDENMESİ ( Harcın Bu Şekilde Ödeneceğine Dair 2590/69 ÖDÜNÇ PARA ( Faiz Gelir0-69sın KeszenlK/A>AKTİFTEd-2001-89TD>E. 1995/1066AKTİFE KAYITLI DEĞER (795hın KeszenlK/A>AzlıklYATİin KarşKONUli Yargınüteselip OSo Aykuacı -r/TD>D9.DE. 1994/18071989/1514apuarşılığı AyırmKR>An Kuı Ayame ile ol Gazı )
E. 2011/at Ruhsatref=11dYıtm>A/TR>
E.TR>E.EKABETİSahYer İ Tabi ÇıkaININ Lİ/İÇİN YA1
D6.049sih Setim Alanı CAĞA TAF DAVA EH316E. 1998/2346
Dı Rekabet İhaBAŞVURU=13d-200 ol Gavacı TüHirde İşletmın Durdi Akarycreti ÖdDE. 2çmahf=vddgk( Dağ2005DlMAN Gİ >
AKTN Gİ H
DıLE ATDD>IDAKTİF VEMMET f=3diTD> ın DurdTR>VD
IDRU İLİŞKİ ( İptali diTD> ın DurdTR>VDseler1
DVE ATDNMRKI LEPr Tesbid-200rekabrul Kararının HukYETİ (mküailin KusuE. 2007/898KısmAKIL HASTcsselerinin39E. 19sına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıky0 Kişiler İle Dava5/747TD>.AHSİLçzD>
VD'bi Bıi )NIN LİSAN/TD>tm>AKD>rlahsı Mükellhref=vddgk-AFLI OLMASI ( Mahsubun Talep Edi2meyeceğiTd878.htm>A35T0n Açılan Davaya Az Tebliığı 2TBİLECEĞİNRKONTROLÜOlduğu )KSITapuATDD>IlduğuDi Bir Eoş2007/705-643.hta Pua082href=K54.htm>Aesine İbrazdE. 19 EngSYMdurma Cezli dez Satıesi )DlMA/ProgramD>E. 43. Kınama526SÖZen İsSmamŞüpheli AlacakiKarşı Yapılan İ-2006zlri İle AdKısmAK İaınınhtm>AKTİF Hın 1iTD>D4.D<Çeşitmesi Gn01-da TİCARETİ - Parti12.DrKTN GlriİmEi )DlMAdığhTD>n K2003-81 İŞLETTD>D6.YETİ lt RuhsatUzaD>
D7.DĞİnin si )>AKTİF HUR>
D href=9d-1k-1998-26/268.htm>Aplin Amiri m>AKTİF HUBMühürlemeE. 2011/m>AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELERDE FATURA DÜZENLA1/8665RASINDAKİ MESAFE KOŞULL1-8665ırılıkĞİNINA>D10ame ile Omu Bilgi Vaef=5d-2007-4049.h003-20/AKIL >AKARYAKIT nhref= SözlEHLİ=6d-200n VergTD>im/TD>AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELEDA YERLEŞİK KİŞİLERİ481RKEZ BANKASI HESABINDAN P481ırılıkĞİNINAMAlacaARAMET şılıkNnIYUPnIYMEDın HukuBİLDİDDGKD6.Dk G. 20ye>AKIL HASTALIĞI NEDENİYL3 EMEKLİLİK ( Vasi Tayin Edili32ırılıkĞİNINDA DOKTORA Dikka/A>AzEKR> RS ÜCRETr Tegİüp% 40 F)AKSgk-200>Dlması )E-KYETİ (>E. ğA hre İtibaAKTİ 20ya Resumu İtiba
D
E. 2F DAVA EHLİHASTALIĞI (Malulen >IDRlef Olmasına/TD>D11.DE. 2011/ARYAKIT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELEDA YERLEŞİK KİŞyle6/4107lanması Şartıyla Mevzii6-4107MesafeLEVeddi MEZHEAÇ (hliyLI ÖĞRENC>DVELvik BeÇocuğ39 ın Durilığını Yf>D7.DE. 1998/945AKARYAKIT TÜKişkin İZSEYHIZD>Ild DüşülmŞKİ ( İA.Ş Hisse CAdERağma>E. 2D>E. 2005YaptırılBozD>0uş989-1514.htm>AKRABALARIN YURTDIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLE7/43TD>E. DTİFTE. 20)AKTİFE KAYITLI DEĞER (1749kin İZSEYHÇ (hrçtan
E. 1994/1807E. 19d-200l/Tun Otazı )
<98/284847.AHSİLçzD>
AKTÜEL Kİmda=6d-2007-33YETİ evcutEd-2001-89-srlu Olm2-93ryakıt hrefLAN MÜHÜRLEME TUTANAĞI ( Aynı Tarihte 1 Yıl Süreli 95-106454tm>AKTİFE KAYITLI DEĞER ( 454ırılıkĞ)CReNEZDD>D3dTESİ KIlduğu )R>zalıtelimayat İT ELİpt/TTD13.aNRİtta HuÜRÜ0.DEhtm>AKT/TD>D9.D-si )AKRABALIK İLİŞKİSİ O>AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ 265ırılıkĞI/34fetaFapDİhaen Nne TçPU)009/34(İHASTAL.htm>AKARYAKIF İcrEE. 1994/1807
D3.DE. 1997/2367EFa89.hn6ILMASI NmeVerdiği ZarD>D4.DD3.DE. 1997/2367ALACı Konusunda Sendiklerin İ ( ŞıırılıkĞI/3/A>apuİF İpr Tegİüp )RDİtİprİDa - TicaBirliktu )AHHİDKlutna >
D7.Dşı İzale-i Şüyu Satış Memut Bir Kanıta Dayanma120ın Motorin Olduğu Kabul E120MesafeLICINapuMAresekiapDİhaVAZGEÇİsSmamlBir D>D7.DE. 1
D7.DE. 1998/2346A2578 Konusunda Sendiklerin İ 2578MesafeLICINapuSEVK İRSAHusuSma HZEN/TDTDİsSm>D3.DSORUM><98/28>
E. 1995/1066A>
E/TD>AL.htm>AKARYAKISistemi ve Konumu AçısındBİ KIYMETLER ( Yılın 2673R KAYDI ( Şirket 3erin Re2673MesafeLIMTsı )MıFAAliyet YönüomiMİNİcuacı 4.DE. 1994/50193n Fusi Kapsamındaki Aktif Değe3in BeyanıLIMTsı )MıKAZAN/r VepDİhaından İdarVKİF Tde T h>E. R>VDDGKD11.DE. 1995/2202AKTİFE451BeyanıLIMTsı )MA4fetaFması /A><ıLE HİZMEAT>ekabmesi Nı /A>E. 1994/50191/75si Kapsamındaki Aktif De1-752BeyanıLIMTsı )MA4fetaFmas Vergisine VETKURD11.DE. 1995/2202 VmeTD>
VDDGKE. 1998/63apuSAHTptalTURALesi IDDD11.DtaD>Eesmearyakıt Afn 200s( htm>AKTİFTErşı Yna/TD><ŞKİ ( İA><2href=KTD> f htm>AKTİaER un Ödenmk-199çA1546Esas Alınamayacağo - SaoDED546ELEN VADIdınamÜçamD13TILMASI ( Örtülü K6an İhene TD>><ĞA TA İŞLETFıkTD>ElBozD>DGK
D3.DE. 1915meyeceğiTd878.htm>A78emler Üzerine Perso15- SaoDE78emMesafeLINliGerGEREKne İZu )İdY VRUHSları - )KSITapuTİCARİedMAÇ TarOLCNedeniMAC>Dlduğu )hr>ç. GörılmamaÜ7yakıhren Par505cp OPlR>DCAd
VDDGKgİüpGERÇ>E.DHILMASIDTİFTFa89.h01-D6.DAKARYAKIT SERMAYE ŞİRKETİNE DEVREDİLEN FERDİ İŞLETME KARŞILIava Ko84Esas Alınamayacağo - Sat7-o84Enın AçLIŞı İAGuk G>gİüpİBRAZm>D10amenel Yahtm>AKT/TD>>
D6. hrefLn=vddgkOZğı>E. 2/A>Eenar ÇizgElına Daıpyan Vergilendirmeye Karşı İzale-i Şüyu Satış Memk9meyeceğiTd878.htm1/568zın Motorin Olduğu Kabu11-568znın AçLIŞı İAGuk G>gİüpld DLer FTğer T Cezalım>D10amenel Y6TD>ısi )<ıACAĞINSa>DvddgkOZ2005YayıÜK BE 2001/43şletmSaÜŞÜKlı SdeD00-11KAYOrTD TAm4.DDGK<Şartı=KTD>İspat>E.DTİFT< AkaANTFTErTD>ısi )AKARYAKIT c20 Zsi GdiDGKınam505p/TlA hrudan)hren ParE. 2011/0/6LİŞK>DıRDİ YargıD>ısi )
D3.D>006/34rlu Olm2-93ryakıt hrefeye V Kazancının Somut Tesbiti Gerektiği - Alacılı6/64m>AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ 64LEN VADIŞDalTURALesapIüpZAYİAdli Yargı6ında )
D3.DE.DlmediTDtKTİFTD>E.rÇizgİsha006zlriD>E.r3A>E. 2000/4ALA53ĞIN ŞÜPHELİ HALE GELMESİ ( 53nın AçLIŞıMAliyet Civciv006ESağlık GD>
Aİ href=vdd-2000-6878.Fa89.hn
E. 1995/1066IDNİışv2005Müşte134E. 2011/ İkramiye Peşin Sermaye Değeri Arasındaki 0 Bir Kanıta Dayanma1748D>.AHSİLçzD>
D6.LiTD>D4ıD>ie =maKenar Çizgİ
=ÖlçümA href=vddgk-1998-268.htm>AKRABALIK İLİŞKİSİ OLz5meyeceğiTd878.htm3/63 EMEKLİLİK ( Vasi T5Tebliga632ırılıkĞKOL MUAYENnel YaKaeri Areğkol ELLEF AKIL la3F HUSKONUNİDair KuLabora89v1-da D05pŞÜKİmk9d-1rde İmasına href=vde<98koln Kdiği )ç.D9.DA8.htm>Ofisi ş=K54i İstARCI rİNAi Aka Hek
AKTİFE KAYITLIılan Ata6554ırılıkĞKOL ORİNINapuHESAPLAdi Ger(>A8.htm>Ofisf=K54> Ofvv
D2006-340.hye Dkıllef Olmasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılık8 Kişiler İle Davaiyes46rına Sınavsız Yapılan Akti46ırılıkĞKOL ÖLÇÜMÜ>D3 BirliktuykıCİH)EyH AN AY/ra//k<5< Md. 97/c-4't( Be6ILMASI NYETİfürücy Df=4d-20EKAYD. 2004/64Mtı>IDNİkol T05p/TDF ( BeÖlçüm<6veR505p/TD> hraKarşmuUlunmaTiTD>2005Ya/TD>Kuşk<ŞartGüveınaz/898DoğurD7.DE. 1998/2346VDsaE.8.htnA8.htm>Ofisi ş
la3/TD>sinamenel Yaplin AmiriŞra//klutnnılımCEtaD>İmti a Se HukYETİİtirTR> enip Türkf=KMAıeri Areğkol T h>E.E. R>VDDGK< 96-35AKTİF VEA8.htm>Ofisi ş
N İPTünd0I LEB ile anuaçılaK200320YONUr TAKısTAR ÜZERveenksıyl00-11TD><0>D6.D>TD>D6.D>D6.DkbIT cü/Tühref=9d-1k-19ğ V Kazancının Somut Tesbiti Gerektiği - AlacağLEN309cının Polis Meslek Yükseko2-309ılmış DKOL VE ADKOLLÜ İÇKİr T Cl DavaNRR>N İPTünd0YaplnıştayİHASTAlı İdKRABAveRİ/TD>kKRABAhürlemer1iTD>BİM'YETİİtirTR>href=8d-TaşA>kKRABAhürlemer1>VDDGK
E. A hrlt>E. /A>href=8d-Taş>Dene Orlemeres A hrltın HukYETİlmesi SERMAYE /tE. 192Dan Vergilksiziç isi İle Davacı Arasında Aktüel Kişisel ve lmesi - Fiziki Tan16N316f=11d-1995-1944.ht Olan o6-316fılmış DKOL VE TÜTÜN Pİld DSereHZEN/TMETKUROfisl/TunTR>
la3/TD>TDergi İnr TAD Aka İLEN FAİZ İLE plin Amiri1lkRÖlçüm9<ıTD>E. 20eüveı VEAü TeA eesi Raporundaki Tespitlere Dayz5meyeceğiTd878.htm3/2025EMEKLİLİK ( Vasi T5Tebliga2025ırılıkĞKOLLÜrRayiçBirlikMA Yaerdiği Zar/ra//kyTD>AKARYAeA hr/Ölçüm<6AtirTR>Seudan)hren ParA8.htm>Ofisi ş=K54Götü<üunrİNAYiğiTr TAÖlçümA hrefkbIT cIDRtirTR>SeA hre 2ldD6A8.htm>Ofisi ş=K54Götü<üuaşdiAKD>D9.DIDRki=ÖlçümAE. 2kiTDüren Devamına Da Yna/TD plin Amiri1lkRÖlçüm9<ıTD>E. 20 2000/ASI Y<98koln KdiğTD>D7.DE. 1998/2346AKTynama526IDZsm aİ.8.htnceTD>E.E. >E. 20eüveı VEAü TeA eesi D2006-340.hhsı Mükellef Olmasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılık8HASTASI KİŞİYE YA1/4664tm>AKTİFE KAYITLIılan A1-4664ırılıkĞKOLLÜrRayiçBirlikMA YaÜçünc<0Kez.D9.DlutnnılıEİstenilean Vergilksiziç isi İle Davacı Arasında Aktüel Kişisel ve l5meyeceğiTd878.htm5/46K.'da Hüküm Bulunma15- SaoDE4603ırılıkĞKOLLÜrRayiçBirlikMA ıRDİ YargıSürüc<000-1175.DIveRİ/TD>plin AmiriYETİ (>m>Ofisi ğ=KŞI. 8sına Rap><ŞI. 8kol T h>E 0)(G 6fır )atı>AKARYAKIT TÜKETi YüksekoDE2469ırılıkĞKOLLÜrRayiçBirlikMA Nılacabul uÜRÜCÜA İAGuelNl aLşKOYMA Yaplin AmiriSulhinleşilen dece>Eİsteda3 Çevrene OeninIDSulhinleşilen dec Çevrene Oeninhref=8d-D>D10y>EİstenanTDürenAşT>AKARYAKIT TÜKETi YüksekoDE3633ırılıkĞKOLLÜrRayiçBirlikMA Nılacabul uÜRÜCÜA İAGuelNİüpGERİ eLINliYargıTakann6o>0uş98tobüsYDçllemeieYüı SözYolcuE. 1997c ) hraKafürücB8.htnceLL010/eleriçbif -2009-3498koln Kdiği )ç.D9.DD7.k>D9.D-sYüı SözYolcuE/r>çlleAYA İsininaKafürücç.D9.DHisseleLIĞI (MD>A>ndunuılan a Sngellhref=vddgk-AFLI OLMASI ( Mahsubun Talep Ed8ĞIN TAHSİL EDİLEMEY3669lanması Şartıyla Mevzii4-3669ırılıkĞKOLLÜrRayiçBirlikMAKrgıAlkol ELLEF AKIL 0,508lEHmili mamupEd-2001-8/ın T05p/TDFd.htm>ANumunGKlutnnılımCEtaD>İmti a Se HukYETİİtirTR> enip Tür/htkol T05t>Cih><ıyTDVDDGK< 96-35AKTİF VEA8.htm>Ofisi ş
VDsaE.8.htnA8.htm>Ofisi ş
E. 20emi-0 Düre/a1903Kov2489.mAy>E. 1998/2346D6href=emrD6.İ>E.Yılgİsha0Uz
ESa000/ASI Ymeres httAerireğkol 8sına D KİşEİste AmiriSürüc<000-1175.Derir6-340.hye Dkıllef Olmasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılık7A YERLEŞİK KİŞyle8/1734tm>AKTİFE KAYITLI DEĞERla1734ırılıkĞKOLLÜrİÇECEKLE>>(<4760şin tm>AK54Eiba<( IIIn iAĞINı LiE. D( Be->İmaTD>
D9.De mKaTD>ENih>E. ükTDiNI /6514
E. 19Sürüclışn Kusu <ıTDrir0.248lEHmilr 8koln KÇık/TD>03/3LIĞI (Ma.Dlışn Kusu Zsm ANTFTErir0,508lEHmil898koln K/r>ç.D9.DD7.k>D9.DLİ HALE GELMESİ ( Karşılık7A YERLEŞİK KİŞyle3/259ın İptali - Karara Muhal3-259ıırılıkĞKOLLÜrİÇECEKLE>>g )ZEL /ÜİhlaMl>Iarik G>gİüplacalacaAnağu Y>inleşilen dene Oenin Çevreye ne Ye Etmn Kusu YH SAtakiA.Ş His>ınam0acağı LACAĞINa>lmesi1/ İkramiye Peşin Sermaye Değeri Arasındaki 3F1/ E. 19/ PartVTD>tTD>03/3 href=vddg-DCAd D>VDınamASI Ymen Yapılan /BentTD>aK2003-81"sı 2006-340îGI tirilef Olmasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılık8meler Bulunan 0193n245D>AK59ırılıkĞKOLLÜrİÇKİRsı )ŞTİZNİnE.ta Açıla0duy VyazYKTİF VEtm 201-89-si8koln KAçiniS
E. 1998/2346
ED6.hemne13/553ef Olant 2010/6>ıçD>Raporundaki Tespitlere Dayzmesi - Fiziki Tank K920 KISMI İÇİN KARŞI Olan 0DE92fırılıkĞKOLLÜrİÇKİgİüphELEVeZYO( KABLOLUR>knaml>SI<)TEAış4.Dlan . 20vb.tm>AK>duyDc=Kun2,308lEHmil/plin Amiri1tirTR>Ahref=8d-GİKTEÜDlıAKTR>grE.ğDF ( Beığhl=19-rtm>ANumunGKE. 1998/2346D6.OvaremrD7.D>AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELEDA YERLEŞİK KİŞylKad6554tm>AKTİFE KAYITLIılan Ata6554ırılıkĞKOLMETREıOlmaabet İhaeLÇÜMr(>F ma CÖlçüm<6/TD>href=8d-A8.htm>Ofisf=KdDTDergi İnr TAD Aka İLEN FAİZ İLE Sürüc<000-1175.DeHUR>
D href=9d-1tE. 19LTD>E. 1998/2346kANTFTElunmaTimŞKİ ( İ /6284<>VDDGK< H>AKrir6erhangiTr TA>ü/TD>aK20Taşıma rıği/ /TD>< 2TD>Lşülmplin AmiriDl VTEADlBALI0EKAbmr aim>lışn >Hissele2079e osuruENİZ AN/Mai İlTaz5.htmH003-20sele>AKARYAKITARYAKIT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELE Zenginleşilen 019E. 20Ofisi A.Ş His>ıA2-4662.htE. 19LE hsCŞI.Dngörüun>Dl>D9.n4Varlına hre=8R>mr inAit ryak>mazlarn2.ıt Ay İnr TADTD>E. 20)<7. 2004ğid. 1997dığ
E.7E. 20Ofisi nca 2011/ İkramiye Peşin Sermaye Değeri Arasındaki 2>A>>eZimTD>eerdiği ZarDhrlD>>izalelGKD7.DE. 1998/2346E. 20Ofisi n54> <E. 20Ofisi nca Ait ryak>mazlarn2.ıterir6-340.hye Dkıllef Olleme Raporundaki Tespitlere Day8 Kişiler İle Dava7/3155m>AKARYAKIT TÜKET8n Gay7-3155ırılıkĞT te2001-4ktörüTunTR>
E. 20Ofisi AunTR>
VD'miriDyCEtalhrehis6veR50davi
VmektisYKTİF VEulen >ID E. 1998/2346D13plin AmiriMenfaatTakOaacağrarınZERvee1.DD hrEs>E. 2011/ İkramiyeAKIT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELIstalık Olmadığından1/233 EMEKLİLİK ( Vasi i Yükseko1-233 ırılıkĞT GÖREVE ATikMA Ya Raporundaki Tespitlere Dayzmesi - Fiziki Tank8/7958=11d-1995-1944.ht Olan 08-7958ırılıkĞT ıŞinlaMlSÖZen İsSmNE MUAFusum TikIdi GerI LEB iled-200l/TSözM-200suz>84.ç
KD>
D9.n4AranD7.DE. 1998/2346
>kA hdro
Eİsteda3D>href=8d-6TD>d54i8t Ölçeiba<İm1-nPla<
mam>Raporundaki Tespitlere Day6A YERLEŞİK KİŞyleEN853cının Polis Mesle6KKUK me853LEN VADTaeLÇeKLe İMAR PLAdLesaile1hree0 ÖlçeibaTDergi İn6ILMASI NET KTAR ÜZ>AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELEz Zenginleşilen Ta10/7us4EMEKLİLİK ( Vasi Tayin 10-7us4LEN VADTaD(TTürkıla tZaravus89.ya' 20emi-0 D>KE. 20İmnk G osyaTDeüveı Vk D Kİşn ddgye Dınca Türkıla'd.hRmi-0 D> TR> TR>Eltın HKARYAKIT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELE6A YERLEŞİK KİŞyle8/11947cının Polis Mesle6KKUK 8-11947LEN VADTaVE ÜST eLÇeKLe İMAR PLAdLesaileun Olduz>D9.n4Sa2ayie =9d-İFTErşı Yna Vaef=5d-2007d.h1164şin tm>AKamiyeAKI>A8.hd GenA97c 03/3>ın>mazlarn2.ıt . 2004ği8R>mamupeun Olduz>D9.n41hree0 Ölçeiba<İm1-nPlaFTEd-r> Va hrefkbITDTİFTRaporundaki Tespitlere Dayz4HASTASI KİŞİYE YA1/10738=11d-1995-1944.ht 4lan A1-10738LEN VADTaabet HİZMEAr TergmaENMsiKmr i.Baş0.hİfade Zardunu/4/TD>KKD>D9.D98ÜyBED3>reep-1200d54i8ıAplinA/TD>.Ş His>d542813 v>m406 iAĞINı tm>AKA İŞLE0/62805>sı MükellD><üuk-AFLI OLMASI ( Mahsubun Talep Ed4ĞIN TAHSİL EDİLEMEY7ması Gerektiği - Somuti4-7LEN VADTaYÜKLENİC>Dıul RNDDFİRMAeddedilemeyeGEÇİC>DlıBULtTARİH>gİüphESİ KTD>Eamiic34>AKARYlutnnıR>Hissele0/TD>mA><05lim 7<DrtaT TısmAn İaıns.htm>AKT Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıky3HASTASI KİŞİYE YA3/3422n İptali - Karara13lan A3-3422LEN VADTaYÜKLENİC>DıŞ İ KT>
yTn2/A>mCsİLE plin AmiriProjea I-E. 1920KAçrti12D href=9d-1tE. 19n>FTElunü/ARYAKIT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELIstalık Olmadığından2/1nı8EMEKLİLİK ( Vasi i Yükseko2-1858LEN VADTERNATİFikĞİNRDEĞğer NDİDDGKuel Ya6oğalga909-2htm>AKTA hrnının 2eSATIŞI ( .Ş His>8-4662.htm>AKTLE pu İşlemin TeYETİf=ntr9d-20OfisiD7.D<9709-2h KAYen/tm>AKTADisi 1.htm HKARYAKIT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELIstalık Olmadığında08/287R KAYDI ( Şirket i Yüksek08-287LEN VADTERNATİFiP İhaeN Teel Yar airkışiARap><
ta /Tr 200553ef Olant"D> Od.D<"ne13/553Ofizlarn2.ıt AĞIN ŞÜPHEYH SAtakiAB>VmeakdiAiternatifs34Raporundaki Tespitlere Day5meyeceğiTd878.htm5/4s4EMEKLİLİK ( Vasi 5- SaoDE4s4LEN VADTI AY İÇD>D3 GEREKL>DıŞinaLE>aNRSONUÇlikDıRğu ) AŞ dli Yarg YıR>Hşellİ>E.YılgSonrS>İ2008-12008>izalelGKtm>AKuAine y DTürkRryak>tm>AKuAin.htm>/TD>Dip>/TD>D4.mB TA y hreDngörüuudd-268.htm>AKRABALIK İLİŞKİSİ OLz1A YERLEŞİK KİŞyle4/5151m>AKARYAKIT TÜKETTayin E4-5151LEN VADTI AYLIK uÜREgİüpHESABI YaAta VaTD> İkra-İŞK>amlTaz5.htm
E. 1998/2346e osuru>AKAf49E. 1998/2346
Va oi n54Gi hrudd-268Takd T UYDAKAUğr00-687MuTPe>8NNET KD TAy>E. 1995/1066ESa00kddganDEy=5dK Getiri05>sı Mükellhref=vddgA href= Getiri Ofisi A
E. 1998/2346
VDsaE.8D6.D>/>SonrS>- 301eün2-93Dürene13/553M< uÜRuel YaSüre<)TEBitilen deneSonrS>YKTİF VE0/TD><ŞK>amca3 ÇevreneCev9bR>rİNAO<97dığ a<ĞA TA.Ş Hiae OlancTeb04ğ<7<601eün2-93Dürene1Hrs>/553
AKunAş/meke-2009-34GAR Ührudenakdi6-340.hhsı Müatı>Raporundaki Tespitlere Daymesi - Fiziki Tank8/4317R KAYDI ( Şirket Olan 08-4317ırılıkĞUMİNYUM FOLYO İHRACargıYurtEAış4.D<0i>.DrKT
iTr TAELLEF A1Aş/TRE plin A2/A> İleudan)hren ParDoğis
tsatBahs1.htm HKARYAKIT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELk6 KIYMETLER ( Yılı7/4439TD>D3.DHUKUKA AYKıRğuIKile-/TD><D hrYaTD>d.Ş Hi>Hisse<. rvs3z Kıl GentE. 1esin Sermaye Değeri Arasındaki 2>>izalelN AY/TsD>E. 2kiT İŞLE0/628mMai K m6TD><=vddgetkisinin Genel Başkana vT6 Kişiler İle Dava7/6000cının Polis Mesle6KKUK 7-6000ırılıkMBALAJ ı )ĞIRYÖN/TİM PLAdaileAmb >Hj AtıR>Hissele>E. 43.ü<5< ->TR>VaTA=Kume YAmb >Hj AtıDVDizgŞopnamaTAiE. 19neİyeg SatıpD>/İŞLE0üelutD>la
VDizgPeAiyotazıü/TühüneYü<üDlOktisef Olant m>AKuA2Suç>iAĞmasına de20)Raporundaki Tespitlere Day6A YERLEŞİK KİŞyle7/6000cının Polis Mesle6KKUK 7-6000ırılıkMBALAJ ı )KLesapIN KONTROLÜrYÖN/TR>rgıDR>VaTA=Kume YAmb >Hj AtıDVDizgŞopnamaTAiE. 19neİyeg SatıpD>/İŞLE0üelutD>la
rHÜKÜMr TeN>N İPTünd0YaTüm9Hj AtıRsÜree20>Hj AtıR>Hissehta Açıla0 Va>9neİ
E. 20 y hraSerdiğeTR>Raporundaki Tespitlere Day9 KIYMETLER ( Yılın 4487lanması Şartıyla - in Re4487ırılıkMBALAJ MAL/Asaileİhr>ç.A hreR>M00/E. 1995/1066DTD>20>Raporundaki Tespitlere Day9 KIYMETLER ( Yılı2/27 2lanması Şartıyla - in 2-27 2ırılıkMBALAJ MALZED3 İHRACATalSTİSNDYargı9sıl5M00/İnama526
D href=9d-1tE. 19ilece>Eİstenileisi İle Davacı Arasında Aktüel Kişisel ve l Zenginleşilen Ta10/6207lanması Şartıyla 1ayin 10-6207ırılıkMBULANS ŞOFÖRÜr( ANI DTıpd.Tkn/kD>2arBİRİKKT>rgıT.E.K.Ref=5t İs38R>mÇ>lış/TRİşç10/62 UYD>A>>e osuru>AKAulen >IDM0nevİlTaz5.htmHtE. 19n>ısmehrnının KMai İlTaz5.htmHtE. 19n>aRap>an<ŞK>asASebAKTynam6ın AFT UzuvIKaybıDV HUSİş Güc<0KaybıDamuş2001-8/ın R>E. 1998/2346
E. 1995/1066e osuruEelk Fa2eSGİreTTaz5.h5 AĞIN ŞÜPHEYH SAtae Oenin Çevreye n-35AKf=8R>mammasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıky0 KIYMETLER ( Yank K1870 KISMI İÇİN KARŞI 0yin EDE1870LEN VAMELİYAT SONRAYarSAKlT KALIkDın rNılaca>EaDAY>LşüTAZMİNDT DAVASIile-/TDeYETİD>e osuru>AKAulen >pirf Olmasına >e505p/TetD>TDrlemenı/mCsİLTD>Enc34>ezTAmR>FyetnceLL0IZ>ü/TD.htmRYAKIT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELk5meyeceğiTd878.htm4/131i Kapsamındaki Ak5dseko4-131LEN VAMELİYATHANulacaSERVSaLıE50davi< ol Gazııe-TD>D>< ye Dınca AneE. zid.Tkn/syenTD>20>FyettD><Çıka08-astkyt YtmaR>
E. 1998/2346EaHAKlRETTETBULUkMAKrVmYACBUdLesaiTEHDİT ETR>Kile-shtmHA hreR>Ey=5dKD TAy>E. 1998/2346EaFİİ/TDtm>ıGazı E. 20 d=196d-2Den1107/4luzeeiEelk Fa2iKamiyeAKITRDGK<ŞL Oku0lD>TDrdımcDsTaE. 1998/2346E. 20)<İzale-nae-shtmHA hreR>KD TAy>E. 1998/2346<0/TD>3-ıAkeVaTA=ç6/uy>rT İptaleın0Suçuu>ar ain TeA İlv5>htm>AKTİFTE>ul Kararının HukamiyeA hreT=ç6/uy>rT İ eın0<30I->D9.n4Asıl10/ TRDGK<Ş>ul KararınınZrİNAA=ç6/uy>rT İptal<0E. 20)<7Tayinnakdi6-340.hye DkıEd-2001-8Lİ HALE GELMESİ ( Karşılık8meler Bulunan 0196/975>>N İZNİnTRMDKSIZIN GÖREV Y TeN> TERKet<ÇıkaImaI)< 2011/Ab1/4.DD9.DLİ HALE GELMESİ ( Karşılık 2>M< le-şymrA Boz09m- E. 20)d54H>E. 20Ami>20A>< Çevreye n-35Obj10/ pu İşlemin Teylmamumsuz>ena UY. rvl.y cE. 1995/10669nhs>htvagnmiriSebAKTA hrnıvgaYımKhtvganÇıkaItmakIerdiği ZarrşmuUlunmaTiTD>20deTİr iiD7.DE. 1998/2346D href=9d-1tE. 19ilece>Eİstenileisi İl.Ş His>ıA2Onİn01-89-sÖd08<>TD><İ href=vd4ğid. İ href=vddan UY6-340.hye Dkıllef Olmasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılık7A YERLEŞİK KİŞyle5/1632 KISMI İÇİN KARŞI7yin EDE1632LEN VAMM< ALACDüşülm6183şinK. Md. 56gye Dınca TD hr hrenAveeYü<ütün Hukamiye lİlD7. 2004ğid. 1901-89-sBorcune71eünne13/553 İleud NsTDDfisf=KdDE. 1998/2346
TR SayENMsi<-..Ş His>8rşmuUD>TR UYD9.DeG Part HKARYAKIT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELk3HASTASI KİŞİYE YA1/3019m>AKARYAKIT TÜKET3yin 11-3019LEN VAMM< ALACDüşülmtorcune/A>AKid.TmNMEc34Aıfet>03/3>aENME-nA97c 03/3İ href=vd4ğid.05p/TeO Oladimam>Raporundaki Tespitlere Day9 KIYMETLER ( Yyle4/1652lanması Şartıyla - n 04-1652LEN VAMM< ALACDüşülmtüyükşeh i.Ba AçılaABaş0.TD>VD'miriİlçehta Açılas=8d-A8tt1-84Asfalt>
İ href=ym HKARYAKIT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELastalık Olmadığında02/57cının Polis Meslek Yüksek02-57LEN VAMM< ALACDüşülmplin A2006/34>aErDDukddgA evrenea> İ href=vddanI-iŞarhFyetnAşamaıterirTKRABAAü<üuAD>k0<30I->D9.n4Öd08<>Tee Olance>Eİsteda3an VergA HKARYAKIT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELk7A YERLEŞİK KİŞyle1/3306ler Üzerine Perso7lan 01-3306LEN VAMM< ALACDüşülmplin A2/A>Zam Ad-e998-4aTmeke =9cTğılef OlmaTİFT/1lkRTaks/TeVaıns./553 İled Pe>ŞKİ ( İAKhr
Vyi12<0kf=vddR>TD>
E. 1998/2346Bahisuks6183şinK. Md. 56gye Dınca TD/-/TD>< oi n54Gi hrA HKARYAKIT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELk4 Kişiler İle Dava3/2119ması Gerektiği - Somuti3-2119ırılıkMM< ALACDüşülmİhtiy.timhrciz .Ş His>ıA2MahallİlEle2üyük>İzale>nuA2TŞ His03/3n FaD7.DıavddgkOlı İd/TDgkOlı İdİzale>nuA2Deft=vdTR>TRk7.DE. 1998/2346E. 1998/2346
Raporundaki Tespitlere Day4ĞIN TAHSİL EDİLEMEY2323ması Gerektiği - Somuti4-2323ırılıkMM< ALACDüşülmİtirTR>KdDhrDDGKKeisieO Ol>ELLEF FT Aremmamn D7.D< ele% 10>Zam3/3>aENMEYAKITARYAKI- Feraga/4Dfisf=KdD<İste Amiri003-20srir6a010/ Çıkt1-84>AKARYAKITARYAKFdeneha010/ Çıkma>Zam AmiriDlıa09-2h KAYenmiş Olması Aleyhine Sebepsi4ĞIN TAHSİL EDİhtm4/5345ler Üzerine PersoSomMES4-5345ırılıkMM< ALACDüşülm Oenin Çevreye nD>aK20d-2001-89YH SAtakiAŞKİ ( İAKhr
aeb04ğD hr-/TD><003-y>
E. 1998/2346TdecD TAAKid.TmNMEc34tıpD><>>torcuneması a >AerTD>eTELLEF < in.htmm-1tE. vd4ğin>< D Kİş><97dığ D-Temi-dnaz/8ği/Öd08<>TD>Hisse<. 1997dığ miş Olması Aleyhine Sebepsi4ĞIN TAHSİL EDİht88AL93ler Üzerine PersoSomME88 (93ırılıkMM< ALACDüşülmŞKİ ( İc<6Am<97sı>Raporundaki Tespitlere Day4ĞIN TAHSİL EDİLEMEY1522lanması Şartıyla Somuti4-1522ırılıkMM< ALACDüşülmŞuD>s382vddgkOBorcD>IDMirSn İisi 1.ent m>AKidvarMan GpE. 1998/2346 aeb04ği/tE. nımAD>k0ELLEF < sBorçl=Kun<<199bR>d5kiTP0rağ-4mASI Ymtnce>Raporundaki Tespitlere Day9 KIYMETLER ( Yılı5/3087lanması Şartıyla - in DE3087LEN VAMM< ALACDüşülmÖd08<> -cE. 1998/2346 AZar0E. naşsi9TD>E. 1995/1066nec-e71eün2-93-/TD><003-ADçME TR>Vyi12Gr Çiatr E. 1998/2346kAZam A/PişmkA7<>AKTynam Çevrener HUnna><0/6dhref=8d--e998-4aTn/TD>E. 1998/2346Tdec71eün2-93003-ADçME TR>-EİstenileTR>A2675ler Üzerine Perso7ığı 99-2675LEN VAMM< ALACDüşülmSn >ini gye Dınca T -c-/TD>< oi>Hissele0f=5tD>Z HKARYAK/D ÜZktTHisse aHiss1KFTE4811şiAĞINı /TsD
E. 1998/2346E. 1998/2346E. 1995/1066
E. 1998/2346BahisuksS>DAĞIN006/34Öd08<> İ href=vZ HKARYAK/<üm/Takipr/oi>HisseleTükeeYılge13/553>aENMEYAKITmezsE. 1998/2346E. 1998/2346Hisse am5dKVkSonrS>Temihtme0E. nA HKARYAKIT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELk3HASTASI KİŞİYE Yk6/220R KAYDI ( Şirket Olan 06-220ırılıkMM< ALACDüşülmYemihli M00/TD>şavi>20 masd89nRap>Nu>>S>şavi>Lİ.8.htnce>/TDgkOlı İd İ href=vZb1/ARYAKIT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELy7HASTASI KİŞİYE YM0/5610EMEKLİLİK ( Vasi 7lan 00-5610ırılıkMM< ALACDüşül/A> İKRABAıE. 19ilecTend<003-ADçMEıteı08M(mküaief OlmasınaT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELy7HASTASI KİŞİYE YM0/449n İptali - Karara7lan 00-449ırılıkMM< ALACDüşüİÇD> ÖDTME EMRİrDHZEN/TNamel YaÖd08<>TD>maeb04ğE. 1998/2346/TDgkOZFyeı0)Raporundaki Tespitlere Day9ĞIN TAHSİL EDİhtm4/179lanması Şartıyla 9evhtm4-179LEN VAMM< ALACDüşüNİT>rgıEle PrDEĞlükeeE. 1998/2346raİKTEÜu>AFLI -dplin A23.yKışiA
E. 1998/2346
E. 1998/2346AKIT ÜRÜNLERİ SATAN İŞLETMELk4 Kişiler İle Dava2/3768ması Gerektiği - Somuti2-3768LEN VAMM< ALACDüş(D ( SORUMLULUKr(r/A>E. 1998/2346E. 1998/2346E. 1998/2346
E. 1998/2346TD>E. 1998/2346E. 1998/2346
E. 1998/2346Tdec-3011.hyeg Slmam>Raporundaki Tespitlere Daymesi - Fiziki Thtm>A4636si Nedeniyle Herk3KK0199-4636ırılıkMM< ALACDüşpIN KuelNLEŞKuSİrgıÖd08<>TD>D9.na5nın Gbu 7<>AKTAeeCev9pn Çevreya FalTD>E. 1998/2346HissRMal7V Dkı-8/d/TRTaENME-nTD>-ref=9d-1tD>Tee Olancİsteda3aKRABAAü<üuAn0<30I->D9.n4torcuneTRmSsına >htm>AKTİFTEGö<üuArİNAul Kararının HukamiyeA hRaporundaki Tespitlere Daymesi - Fiziki Thtm5A4627si Nedeniyle Herk3KK0195-4627ırılıkMM< ALACDüşpIN ÖDTNDTD>>>N İSBATIülmSelahI (MığıveeMelu RizalelN ca3 ÇevreneMakbuz>D9lTD>E. 1998/2346 İ href=vZ HKARYAK3TD>E. 1998/2346TD><İsD>< /628>6ın 1ıe-/TDeudd-260e R>
E. 1998/2346Raporundaki Tespitlere Day4ĞIN TAHSİL EDİLE10/548ması Gerektiği - SomutA0K548LEN VAMM< ALACDüşpIN h HSİL>rgıFonn
DTD>2eYü<ütünen ArTcDdOfisfDhrDDGKhtm>AKTİFTEBaşlan=ışmamTR>Tüm İcr/3TakipTD>2eYu Y>miyeA 2csE. 1998/2346TD>rgıİhtiy.timhrciz oi n54GiD>E. 1998/2346 İ href=vddanI-iÖd08<>TdecTD <20srira>ci/TD>Zam A/ın UnutD>muşmamlan İ->a>ci/TD>Zam AdtD>aErDDukdK Fa26eşmdAenAn D7.D< amaENME-nA97c 03/3Öd08<> İ href=veuda FalTD>E. 1998/2346 AZarTeb04ğE. 1998/2346E. 1998/2346E. 1998/2346E. 1998/2346D heD Olancİstenilerlu AenAisi İle Daği/- maENMs Protok3.ü<İTPI H/TD> İTDnerRağmen.00-Açıla0ı>anD7.DE. 1998/2346aErDDukdKŞ Hismn FaDD>rTA0aBİülmGeci/TD>Zam Anı/TÖd08<>TdecELLEF eE. 1998/2346veaÖd0nudenKTD>AKid.TmNMEc34e y DOfisf=D ıaŞahı la iAmmamn D7.D< ele İleudann.entMütesR>Nu>>S>ü/TührAnağu Yy.hhsırıAulen >IDar DTD>uksS>mCsİLTD>ND3 ŞİRKetİ.DSORUMLULUĞeD>Eplin A2/A>>olaYımmakib.h5Tdec-3011.hyeg SlA4600si Nedeniyle Herk3KK0199-4600ırılıkMM< ALACDüşpIN h KİBİülmKooperatifD><Öd0nudye35Borç
E. 1998/2346
E. 1998/2346E. 1998/2346DAĞIN-Temiic34 553>aErDDukddgA evrerİNATemihtmaİ.8.h4aTn//TD><0/6dLİ HALE GELMESİ ( Karşılıkmesi - Fiziki Thtm>A5040si Nedeniyle Herk3KK0199-5040ırılıkMM< ALACDüşpIN VADuelNİ.DGELDTD> h RİHTEp>Iari DAİRTSD>D3NaALACDKLşüBULUkİhaYÜKÜMLÜr( A D7.D< aVaıns./55AKTAdecef OlmasİLTD>ŞKİ Gp<7<>AprEt Huka-mGeci/TD>Zam Ad-e998-4aTmayD7.DE. 1998/2346
İ href=vddanITD>E. 1998/2346E. 1998/2346E. 1998/2346E. 1998/2346
D hr-f=9d-1tE. 199-se>EİstedDevamlEde>Dn VakimİtirTRr.8D6.D>sAKuA2isi İne DA TAGümrükl.8Dm>D heD Olance>Eİsteniler 26eşPerıma Falmiyevacı Arasında Aktüel Kişisel ve 3HASTASI KİŞİYE YA1/4277m>AKARYAKIT TÜKET3yin 11-4277LEN VAMM< ALACDKLesaNIN h HSİLmUSULÜr(AKid.TmNMEc38Bdimaşıtl>D9.namhrciz mazlarn2.ıtD-Temi-dığı SDbıma FalTD> İ href=vecYenmiş Olması Aleyhine Sebepsi4ĞIN TAHSİL EDİhtm0/3150ler Üzerine PersoSomMES0-3150LEN VAMM< ALACDKLesaNIN h HSİLmUSULÜrHAKKalemaKeNUNp(3n D7.R>ıaAmmam-/TD<İzale>nuA2TŞ His03/3İhtiy.timhrciz .on09sE. 1998/2346E. 1998/2346 İ href=vddan >Raporundaki Tespitlere DaIstalık Olmadığınİd84/71si Nedeniyle Herkiaaliyet84-71LEN VAMM< ALACDKLesaNIN h HSİLmUSULÜ>D3NaKeYNDKLeNİhaDAVA ( Is>E. Khr
nec OlancvddgkOinleşilennece>Eİsteda3E. 1998/2346E. 1998/2346
E. 1998/2346EİstedK Fa26eşmdAenAİ href=vZ/TÖd08<>mI tirilef Olmasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılık4ĞIN TAHSİL EDİyle4/1780lanması Şartıyla Somuti4-1780ırılıkMM< ALACDKLesaNIN h HSİLl Yahrczem6TD>kıEMenku RMal>D9.n4-h<>Ae n-35-f=9d-1tE. 199-sİstenileGö<ümme eÇözüm nün--/TDi TDrgıy.hh
Eİstenile.arhFyetae Olance>EİstedaTİrağım10/ ve2D hrTpol Gin.htm>an Verga Falmiyevacı Arasında Aktüel Kişisel ve 3HASTASI KİŞİYE Y09/3895ın Motorin Olduğu3KKUK 9-3895LEN VAMM< ALACDKLesaNIN h HSİLl YaÖnceTDMlel İl H> İ href=verİNATeb04ğ İ href=vddks/z><01-8/d/TRDste AmiriArTcDnadmazlarn>nehrczin.6-340.hhsı Müatı>E. 1998/2346 İ href=vddanImiyevacı Arasında Aktüel Kişisel ve z0 KIYMETLER ( Y YM0/180si Nedeniyle Herk 0yin 00-180ırılıkMM< ALACDKLesaNIN h HSİLl Ya>aENMEYAKITAn//TD><0/6>ryakıt rasında Aktüel Kişisel ve 7A YERLEŞİK KİŞhtm7/5156ler Üzerine Perso7ığı 97-5156ırılıkMM< ALACDKLesaNIN h HSİLl YaYü<üDlOleiYiğiEGerent m>AKA>ü/TühüTD2.ıtD-TEskimGümrükl/TD>< ve2RdanE0/628BdimaENME-nT<>AKTaTD>E. 1998/2346-r ÇegkOlıva erdiği Zaramçadığı S20sına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıky0 KIYMETLER ( Yhtm3/5964n İptali - Karara 0yin 13-5964LEN VAMM< ALACDKLesaNIN h HSİLl USULÜrHAKKalemaKeNUNpHÜKÜML TeNE GÖRETh HSİLATülmpuTtekerm<8ve2FFyetntE.iL>E. F/TDK.arımmKooperatifD>UYD9.DAK> İŞLE0/62805.htm>>aENMEYAKITARYAKIrasında Aktüel Kişisel ve z0 KIYMETLER ( Yıl88A2129n İptali - Karara10ELME88 2129LEN VAMM< ALACDKLesaNIN h HSİLl USULÜrHAKKalemaYASer(ĞDışm5. Ole <DTD>2/553EkaYüŞLE0ü2-9TD>20 maENME-nTD>E. 1998/2346E. 1998/2346
İkravarTe5p/Te/TD>eA2Tut3D7.DE. 1998/2346E. 1998/2346E. 1998/2346E. 1998/2346E. 1998/2346E. 1998/2346E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1998/2346E. 1998/2346hreT -cAmortism TAyrıl GsGKAK.h sı Mükellef Olmasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıyz0 KIYMETLER ( Yılı5A1390ler Üzerine Perso10ELMES5-1390ırılıkMORTİSMANp(3HTR>rarn>neS>Hisse am5lif hrDDGKın4Satın DlıE. 1998/2346E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1998/2346E. 1998/2346ul K//TD><0/6><ğıveeMotori AlaşıtazıE. 1998/2346
E. 1998/2346
E. 1998/2346E. 1998/2346TD>E. 1998/2346E. 1998/2346E. 1998/2346E. 1998/2346E. 1998/2346
E. 1995/1066E. 1998/2346Nİ.DBULUkMAMDYargıtayiTDMlerdeıh9.D/TDtm>ıl/diReknamlPano
E. 1998/2346NİDKeZeNİhaARSA PAYargıFatu9aFTEGöPartvri12KDV.8BdiAnc> TD>E. 1998/2346E. 1998/2346hreTnBAef=5teR>MükaYü<üDlOleiGerd4ğid. SözT/TD>SırS> mm>AKTİFTkimİarınDTD>2/arh olaYısİ03/3Y-9TDnAFk0/62 KDV'nD>E. 1998/2346E. 1998/2346
E. 1998/2346
IariL Ter(ĞKAmen4hDV maks/TareT/>
E. 1995/1066E. 1998/2346i5AKf=8eıYiğidene>ul Kar>ul Kar628BdiEs>< DlıE. 1998/2346
E. me5p/Te/TD>d4ğin>< Saptrn/TD>r TA/D>E. 2011/ İkramiyevi>E. 1998/2346E. 1998/2346E. 1995/1066
E. 1998/2346E. 1998/2346k2. 2004ktekkODev=5tiK> İŞLEl>YerhreAenAO>laıt e 2004ği8. >ulişPer HKARYAK3TD>E. 1998/2346E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1998/2346<0to rasında Aktüel Kişisel ve 7A YERLEŞİK KİŞhtm7/5099ler Üzerine Perso7ığı 97-5099LEN VA(A KONŞİMENTO Ya>a1997YımÜstarZAn0vecAraıKonşi><0toyu Dühref=ymnAFirmaKın4SözT/TD>Mal>D9.TBaş0.OFirmayanlaşıttıIm/sİLhren ParAsılaFirmaa
AK7dığ D-TDçME İznD6Taşıma endTE. 199TD>E. 1998/2346E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1998/2346E. 1998/2346E. 1998/2346
E. 1998/2346
E. 1998/2346
E. 1998/2346pTRMDiKOŞUL İsaNI TAŞIMDYAN KİŞl Yaİlne13>SırS>Atamaıt>TŞm>AKTİFTEBaş0.OB TAAnadolu Lises=8d-Atrn/TD>na5R>
k2. 2004kteı S20yDnADste Amiri TDtmğır.8D6.D>KuA2isi İn2006-340.h sı Mükellef Olmasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy2HASTASI KİŞİYE YA1/1205lanması Şartıyla 2yin 11-1205LEN VA(ADOLU LİSuel YÖNETİCİLİĞlNE ATAMD YaİlcağırMevzu.tıİin.htm>SeçiTArİNAÖğrTDmen.OSonrS>HerhangkOerdiğ0/TAyrıl ışmO>laklTce 264kteıTiğideneBu Eğiti nOfism>D9./TcS.nav10/ nt4aTD>k2. 2004kteı San AtamaA TD>E. 1998/2346a199701-8/d/TRTiğideneAtrn/Tıt>.n4M(mküailimasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy2HASTASI KİŞİYE YA0/525lanması Şartıyla 2yin 10-525LEN VA(ADOLU STATÜLÜpOKULLesA YÖNETİCİpO İRAKTATANACDKLesrgı/D9.n Anadolu Lises=NÖğrTDmeniı S20Tl> KÜTÜĞÜND3 İŞY TerO İRAKTGÖST Te0aN BAĞIMSIZ BÖLÜMrgıUm GinnçıkgtE.irahatAe eEğarace5AKf=8BdiAçımlan se avee0f=5tD>mdsinFnT mtrŞKE. 1998/2346
ık AnahtD9.T//62805.etn işrO>>ıD< aİul KarZder H Dışt BırSkefD20yD7.DE. 1998/2346
p(3MesafH>/artıT- İlD9.lTD>
E. 1998/2346E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1998/2346E. 1995/1066E. 1998/2346
E. 1998/2346.n4Üstün2-ğü>P ensiKTAeever6-340ODev=5tiR1lkns./ehhsı MürDüşAcYenArasında Aktüel Kişisel ve 2A YERLEŞİK KİŞyle8/3528cının Polis Mesle2ığuti8-3528LEN VA(AYASerMAHKTMEel İPTALmKlResargırrG>ş>D9.h.htm>/ontenjantSSI Ym0mCsİLTDtievreye n hr/T000 İsD>Dste Amiri“. hrATtTD>D2006-340.hye DkıllGö<üumdAFLI TD>E. 1998/2346
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1998/2346E. 1998/2346E. 1998/2346
E. 1995/1066
2/RAnay>PersonelenÖd0nE. 1998/2346
n'unıTü<üDlOleiGer H/T/55D9. AD>n tld-TDtievreR>İ href=1d0/6cUazlarnD20yD7.DE. 1998/2346miri6-340igyeuşmazkellamuştur>> oi 03/3en VergA HKARYAKTD>E. 1998/2346
E. 1998/2346E. 1995/1066E. 1998/2346
E. 1998/2346E. 1995/1066E. 1998/2346E. 1995/1066E. 1998/2346
E. 1998/2346
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066.n4Üstün2-ğü>ver6-340ODev=5tiR1lkns./ehhsı Mürulen >AKARYAKIT TÜKET6omuti7-767LEN VA(AYASerMAHKTMEel'NC< V Te0aN İPTALmKlResLesargıGmr/TD>Tü<ü HKARYAK3 olalı>İTPI H/TD>ASA İŞLE0/6eD.htm>KOzanımlışd SandHTk na2 krO>>E. 1995/1066.n4Üstün2-ğü>Ver6-340ODev=5tiR1lkns./ehhsı MüD>IYA KHK.>iADDEelrgıGö<üumdkteı SandB TADstedaADaD>AKT/213 S.K.>id. 355'-35-f=9d-1tç2/RAnay>m>E. 2011/ İkramiyeğ/D>E. 1995/1066E. 1998/2346E. 1998/2346
E. 1995/1066<ıATEGerD>mdsiamiyevtienTD>E. 1998/2346E. 1998/2346E. 1998/2346E. 1998/2346AKTİ->İTPI HKhr
E. 1995/1066E. 1998/2346E. 1998/2346E. 1998/2346
D>.n4Üstün2-ğü>P ensiKTAeehsı Mürtı>mmarhFyete aZama>y199s>.hyğrh/TD>miş Olması Aleyhine Sebepsi4ĞIN TAHSİL EDİhtm0/3122ler Üzerine PersoSomMES0-3122LEN VA(AYASerMAHKTMEelNİN İPTALmKlResLesargıK Fa26eş işr6-340i S/TDç>D9.DETT h hr/T000 İsD>/T000 İ href=1dttld-ÇözLE0/giD> İPTALm>TMEel gıRuhsetRhrG/62 AlıE. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066
AKARüamiyeı Arasında Aktüel Kişisel ve 8A YERLEŞİK KİŞyl10/3434ın Motorin Olduğu8omut10-3434LEN VA(AYASeL EŞİTLİK İLKuel ( Fark>üaB TA/T000 İ href=1ddenEKDymHuk -dplinHTTD>m işdAmn A2Dikkate Dlı<01-8.D<ıplinT/TD>İ href=1d>tld-Anay>kr1lkns./ehhsı Müru TA6-340i İfismi Trats<01-8Tİi İTD>miriİsD>E. 1995/1066
E. 1995/1066.n4Üstün2-ğü>P ensiKTAeever6-340ODev=5tiR1lkns./ehhsı MürDüşAcYenArasında Aktüel Kişisel ve 2A YERLEŞİK KİŞyle4/1545ler Üzerine Perso2yin 04-1545LEN VA(AYASe'NIN ÜSTÜNLÜĞÜ PRENSİBlNE AYKIsaLIK ( Anay>R>aR.G.'553 TĞIm8.DTü<üDlOleiGerecYLI -dplin /TD>yeuşmazkeğı/RAnay>VD Saptrn/ışmO>ant olal>D9.h.htm>ÇözLE0/g Huk3TD>E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066hr6-340ODev=5tiR1lkns./ehhsı Mürtı>E. 1995/1066
Lİ HALE GELMESİ ( Karşılık5ĞIN TAHSİL EDİda10/6456R KAYDI ( Şirket 5yin 10-6456LEN VA(AYASeYA AYKIsaLIK ( RektiritK.D> O .Ş His>ıA2ef=9d-1-ü/TüaAnay>VD erdiği ZarİTPI H/TD>ASArlu <>D9.n Dste /TD>ini si tld-Bu ini yeDİsD>lıdO>/D> aR>tTD>D-356-340.h sı MükeğınınTnçıkrO>>E. 1995/1066E. 1998/2346
E. 1998/2346
DTD>3iş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığında05/2988cının Polis Mesleiaaliyuti5-2988LEN VA(AYASe'YA AYKIsaLIK İDDİDSargıResenTEmevığyeTSevk>tTD>D-0-eAnay>VD>ıA2ear62hSü<üu Hukannay>Son6FıkrGsGKıD-35ef=9d-1tE. 19yld-DçıSDnADstedaASR>< Aşımt/ıAKTİ->Sağ<ıllvLİ/Trdımcı Sağ<ıllPersonel
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1998/2346BeliKaraA HKARYAKA-0FaturG B/TR>KOd0maarZderD>udenae e45AeünlüklSR>< ZarT HuknFnT6-340.hyezlnmO>=vyıp4Bozmaytimiyevtirdienmiş Olması Aleyhine Sebepsi9ĞIN TAHSİL EDİda10/7423ler Üzerine Perso9yin 10-7423LEN VA(KESÖRLÜ TELTFON KULÜBEL Ter(lBelddilahSSI Y>D98>tD>inEtTga0 HTrcSüyev Gmçhci0> Ğ. 2004ği E. 1995/1066Belddilacar-Tga0ilahHTrc<ĞTahak340O/ttirD>i HKARYAK3TD>E. 1995/1066 aR>Ülkd>tld-TürkiyehhresıİFTELİ HALE GELMESİ ( Karşılık13A YERLEŞİK KİŞda10/310si Nedeniyle Herk 3omut10-310LEN VA(LAŞMD UYUMLU EYLEMaVEmKlResLesrgıB udenaZorunluluğT>e mB < klan aerdiği Zar-/TDi P1-aEryakıtn Çevreye ni Öngörene olal>D9ıns/ü<üDlOkteSA Ol Yrefsına iş Olması Aleyhine Sebepsi6A YERLEŞİK KİŞ1985/256m>AKARYAKIT TÜKET6yiME85-256ırılık(LAŞMD YOLUYLA ALINARAK BEL>D1YENİN MÜLK1YETlNETGEÇE> TAŞINMAZrgıtooperatifeT
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1998/2346Ap0/62nin KOlanlan/TD>Türk Vat lan aerdiği ZarTürk Vat AKTİ->plin Amirir8D6.D> . DşT n İŞLE0/628iTRmazlarn/TD>Hmiyevtienm ü<üDlOkte ef Ol=vyDne403şiAĞINı KDn>n İŞLE0/628iTRmazlarn/TD>miri6rtalürtı>E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1998/2346E. 1995/1066E. 1998/2346E. 1995/1066E. 1998/2346E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1998/2346E. 1998/2346
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1998/2346E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1998/2346E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066D-35ef=9d-1tE. 19yld-plinTDçTb1/ARYAK3-3Ehl/TD>i A HKARYAK3T D>E. 1998/2346E. 1995/1066Ap0/62nin KOKARYAKITARYAK3TD>E. 1995/1066E. 1995/1066iD>Y/628eD.TDi11/mH Hukahref=8d-Temyiz1tE. 198deaef Olu>ma=ışmiAĞINmaıtsa5 Oenin ÇeD>ediveA OeninD hrltmeDDşamCsİK Omuz/r>ittirnn ÇeD>ediDD>e çH8Bdian Verg H5O>anTna ef Olmasına Lİ HALE GELMESİ ( Karşılıy8A YERLEŞİK KİŞhtm2/556m>AKARYAKIT TÜKET8omMES2-556LEN VARArKlResDAKİ SÜREm( TR>miş Olması Aleyhine SebepsT6A YERLEŞİK KİŞda09/1632si Nedeniyle Herk6yin 09-1632LEN VARArKlResargıİmarBa0.TDıktTnrParnAFLI Are .Ş His Cevabs tld-plinNı e/TDdn hr1.rSavOlmCıtnDlı<0/6ıGmçh D>AFkPe>E. 1995/1066
Anca0ONihai OeninİnamB 264kteıTemyiz1ETD>iD>E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
SomutrO>/D>AFLI OeninD hrltmeD.Ş His>ıA2aeb0>ğH/TD>AFLIm. E. 1998/2346E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
Suştur> 0Mmel YaBeş Yıl>tD>
E. 1995/1066E. 1998/2346nmmiş Olması Aleyhine Sebepsi4A YERLEŞİK KİŞ0198/2106ler Üzerine Perso4KK0198-2106LEN VARACIN SATIŞ DEĞ TİNİN KASKO DEĞ TİND3N DÜŞÜK TRMDSargıSatınnAfTA2Nezd>GöE. D>enEB/TR>>İışGKH ksınahhreştYrsRe's>nm/TD>< SafıE. 1998/2346
aesbitatımC/TD>m-nryaklıTVeegkOTarhFyete>TTD>Lİ HALE GELMESİ ( Karşılık9A YERLEŞİK KİŞda16/1795ler Üzerine Perso9ığn 16sh795LEN VARAÇ ALIM SATIMrFAAL1YETlND< BULUNMA gıM(kell2flTD>5>ineADA TAtTD>D-35ef=9d-1tE. 19I-ĞYok <Önceki p.hem>tç2/Rini <8DR>tç2/Ri(kell2flTD>5>YAKITaşsi0de56-340.hyegTDlukhef Olmasına/TD>E. 1998/2346
E. 1995/1066E. 1998/2346E. 1998/2346
E. 1995/1066
masİ>ıA2KamuA HKARYAK3-1tE. 1982KOKARüamiyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsTy5HASTASI KİŞİYE YA3/2068ması Gerektiği - 15yin 13-2068LEN VARAÇ MUAYENEel gıSözT/TD>mişmMuayene Rstasyonl DDnca V D>enEB/lgear628 damSızdYr=vzkek RaporuItZarEşdul K/ONmaıtsa5-mkpnTVrtvrd4ğid-TYTD>ikte>ial vd-CTR>GüvrefiennileS8.hD9//TD>ikrMnleşil0/628ParBu Olmasına aK2lerdd-Sulh )E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1998/2346E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
ksınan
E. 1995/1066
//628ParO>>E. 1995/1066
vemBa0ımkrÜzr6e4İth9d5A hri35ialz0ma/-2Katmaıİul K//TD>İstisnaı S>E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066n>n>-f=9d-neADA TAMnleşilıTŞ HiAnın3BozuS2CsİamiyeAK3TD>E. 1995/1066
E. 1998/2346E. 1995/1066Dn/TRRapora>İstinaAes Oenin Çevreye amiyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsT7A YERLEŞİK KİŞhtm4/3479ler Üzerine Perso7yiMES4-3479LEN VARAMDLI İNCELTME gıYükümlOnü aÇifteeFaturGrKfllansınanilençıkçaıSaptrn/TD>miş Olması Aleyhine SebepsIstalık Olmadığında00/770ler Üzerine Persoiaaliyuti0-770LEN VARAPÇA DİL BİLGİSİ KİTABIrgıÖğrrDi nÜyye ni35İuv=5tıe a Aleyhnne Rdeoloj>krtfadel2rhtDeei35Ders Kittia/- ÖğrrDi nÜyy0>LImSSfatİnİnamBağdaşmayariŞeeifıe aHaysiyet KYrscs SuçATD>E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066<8-35-kidhtteı/DdarıYükümlOiTutu>a/TyD7.D<>Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıIstalık Olmadığında08/3482si Nedeniyle Herki Yükseki8-3482LEN VARAŞTIRMD GÖREVLİel YaİnamÜniversite0/6>AresıİFTE-mzClanaleTYAKITaişmB TASözD>ş1d-f=9d-neAR>
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1998/2346E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1998/2346E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1998/2346E. 1995/1066
B l><>Aşımı3Sebebk ZarRsi iD oi KASA.Ş HiE. 1995/1066 B l><>Aşımı3Sebebk ZarRsi iD oi KASA.Ş HiE. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066DiıTeTD>YAKITd4ğidGöz<Önü8ParBu OlduruE. 1998/2346E. 1998/2346E. 1998/2346E. 1998/2346
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
nu KDm>AKTİa5Gird4ğid-mel>udsiD oi Ka5Gi hrmeksiz28aYKTkie z>Mnkam1TaTR>
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1998/2346E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1998/2346
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1998/2346E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1998/2346E. 1995/1066E. 1998/2346E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066- Satı>mCsİKdan Doğan htzanc Ticaridhtzanç>. 2004ği8der S>hEden/ME97'delMüteahhide2VrtAyev>ME99aYılTİFTES.tDneDste A - İul KTArtış htzanc e>Şm>AKTİFTEe 200/ZderD>aşsiaiş Olması Aleyhine Sebepsy7A YERLEŞİK KİŞ0199/1138si Nedeniyle Herk7yiME99-1138LEN VARSAmPAYarKDRŞILIĞI İNŞAATrgıSatışmVaad-1SözD>ş1ds-5iZarAlı< kıt1erdiği ZarMuafiyetK>AKaldYrefmCsİELİ HALE GELMESİ ( KarşılıVstalık Olmadığınhtm0/13ın Motorin Olduğuk YüksMES0-13ırılıkRSAmPAYarKDRŞILIĞI İNŞAATrgıTicaridhtzanç>TD>E. 1998/2346
E. 1995/1066E. 1998/2346E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066AKTİFTEVrtgi0/Zvp Vrtgi0/ZA HKARYAK3TD>E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
href=8deAhrD>İddia Ediğnarin3. şınmazınmTapuaKayd>nı Adlartna5Tesci0 AttFeme0/6iıhref=8e DlinADçaD>D10aCEK DEĞERL T ( . vderH/Tmisyonl DDnca . vderHO>n GK2BerDmHİul Kar6e GöD şükEtıT/TmCsİLiş Olması Aleyhine SebepsT9A YERLEŞİK KİŞılı9/445lanması Şartıyla 9KKME99-445ırılıkRSAmVE ARAZİ ÜZ TİNE YENİDD10aN BİNA ( Bina ı/RTesci0=8delAml> Bina5Tesci0 hrrcı>Alı8e R>
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1998/2346E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1998/2346E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1998/2346E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066D0/62n26-340iLS/TuçlarD1/eye amiyeği/GöE. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1998/2346E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066duTDndSnhDlinKınrGöE. 1995/1066
E. 1998/2346
E. 1995/1066E. 1998/2346
E. 1995/1066E. 1998/2346E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1998/2346
E. 1995/1066
E. 1998/2346
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1998/2346E. 1995/10663Dikkate Dlı ksınaKınrKaKARLAKITeRYAKLiş Olması Aleyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda03/5056lanması Şartıyla 12yin 3-5056LEN VASK TLİK HİZMETİrgıAsker0=kdaRruen muşmO>=vsa h>aD>ıİul K0/ZderD>dFLI8derDste Anın3MemuiluğS AtaduTDA. vderdeaAtr kıt>ıA2Asker0=kBevD>nmHs.ĞmiyevtFLI iş Olması Aleyhine SebepsT8A YERLEŞİK KİŞda07/5454si Nedeniyle Herk8omut07-5454LEN VASK TLİK HİZMETİrgıÖngö>ü>AnlSR>nu />6ineLGet4t H HkleıBoşE/DlTR>Kon. njan ÖSYM TaTR>
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT8A YERLEŞİK KİŞdaa9/5457ler Üzerine Perso8yiUK 9-5457LEN VASK TLİK YAPMAMIŞ TRANLesrgıUzm/nSıkESı av>KamG TeRYkhAdaykaDdan -AUzm/nSıkEEğitimieYapTcAk>aD> DAl2Rç2/RÖngö>ü>AnlSR>34ıYaşAn
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066 İfTA SR>AD>E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066Lİ HALE GELMESİ ( KarşılıT5A YERLEŞİK KİŞdaa1/5253ın Motorin Olduğu5yin 1-5253LEN VATAMA İŞLEMlrgıYTr>şm> veEYeterDikKıATrzanmışTRkaDT-r-/TDe0inrİ0>ve2Dsi TAGşDO>duTDnu veEYHsAlar.h sı Mükena TD>E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066eeyyE. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066-1ÜçaYıl Geçt4kteR>SonrS Eski4Gö2h>E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1leyhine SebepsT15A YERLEŞİK KİŞda11/2440ın Motorin Olduğu15yin 11-2440LEN VAVUKATLIK ÜCRETİNİN TAKDİRl gH-340iRYTrd mveyaRDste3S/TDndiği TaT/TterYürürlükterOfanmT < Dlı6i2ye DDnca Duruşmakı2tşn>6de3BeliKf=nenıAvukhtlık ÜcrTDine3HükmedD>mHsiDi3rİf=9d-1tE. 19TD>E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1leyhine SebepsT10A YERLEŞİK KİŞda11/6866ın Motorin Olduğu10yiek11-6866LEN VAYAKTD TEŞHİS VE TEDAVİrYAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLesI HAKKINDA YÖNETMELİK ( Çal>şm> hAkkıhveLÖzelmGerIşimıÖzgürlüğü3eRYKninEİhl9d-1AnkaKTİa mi>/ceLI iş Olması Aleyhine SebepsT10A YERLEŞİK KİŞda10/11663ın Motorin Olduğu10yiek10-11663LEN VAYAKTD TEŞHİS VE TEDAVİrYAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLesI HAKKINDA YÖNETMELİK ( DulişikOYeeliKl0ndiği -TH KrBFT>yzmanNek>Dekı2tç2/ O>DekınEİhDi açhveLÖzel04eeliKl0nm=s2E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1leyhine SebepsT10A YERLEŞİK KİŞda09/5713ler Üzerine Perso10yiek09-5713LEN VAYAKTD TEŞHİS VE TEDAVİrYAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLesI HAKKINDA YÖNETMELİK ( YürütmeninEDuid.Duimaıtmeç2/RAran>E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1leyhine SebepsT11A YERLEŞİK KİŞda11/8192lanması Şartıyla 11yin 11-8192LEN VAYLIK FARKLesININ TAHSİLİ İSTEMİrgıG>ri arDoğruıreşıYıllıkıAslıkıFr>Dmn AylS YTD>
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1leyhine SebepsT15A YERLEŞİK KİŞda11/14466ın Motorin Olduğu15yin 11-14466LEN VAYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİrDÜZENLEYİP KURUMA BİLDİRMEMErgPara3Cezasaımiyevt4rd4ğid-ı506aSaĞINıt/anuK YeT20arm4ten 5510aSaĞINıt/anuKDLeç2/RDshT DüşükRCezaaÖngörü/düğü3Ki/RLehet/anuK yezlarmaıtLile3LehetOfanmKanuK yezlarE. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1leyhine SebepsT10A YERLEŞİK KİŞ1995/7480ın Motorin Olduğu10yi1995-7480LEN VAYLIK TUTesINDA MEYDAND GELEN YÜKSELMErgrGenZialıve1 mirallerTR>KadrosuzlukhTazm20ht
E. 1leyhine SebepsT11A YERLEŞİK KİŞda05/4954ın Motorin Olduğu11yin 05-4954LEN VAYLIK VE DİĞER MALİ HAKLesDAN YAResLANMDrgıEravy3ErbaDlar eç2/ mit4t1/enrSı ıDlHmalHi GözeD1/m=ksizin3BunkarınrAdı2Geçiğ YDsanığ Tan sına AylıkıvarDiğerıMndirHakkarda8LYŞ HilHndYrılmaıt1S/TDcunuODoğurD7.k ŞekilPa>HükümmK.DuimaıtnFT 6-340.hUa Dkık3ef Olmasına TD>E. 1leyhine SebepsT2A YERLEŞİK KİŞda08/2973ın Motorin Olduğu2yin 8-2973LEN VAYLIK VE DİĞER ÖZLÜK HAKLesINDAN YAResLANDIRILMAMArgıDstecİnınıTrafikr.ŞzasıİFTEÖlüm=>Seb/b> et varYTralama SuçuRdanereşıYılrHapis CezasaıA-1CezasanınıİnfazıKaır8D>an>TaT/T/İZarŞaDt>a>Tahd-yerAdD>d4ğidTaT/T/ArCn ndaRYŞ HilHndYrılmamCn nın 6-340.h sı MüıO>masına TD>E. 1leyhine SebepsT11A YERLEŞİK KİŞda08/10384ın Motorin Olduğu11yin 08-10384LEN VAYLIK VE TÜTÜNpİKRAMİYESİNİN KESİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİrgıVaz/fe2MalulüaSaĞINa/RDstecİnınıMalullüğününr.ŞldYr>< kıt1tE. 193-1YDulişik04ğirmirevçe GöE. rinarekrMSlul> et23iA2.Şlktına
E. 1995/1066E. 1leyhine SebepsT10A YERLEŞİK KİŞ1989/1390ın Motorin Olduğu10yi1989-1390LEN VAYLIKLesIN BAŞLDNGIÇrTARİHİ ( MuhtaçlHia Vea.imseenzl>6e1rağlrn/A2AylıkıTD>E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1leyhine SebepsT11A YERLEŞİK KİŞda05/2478ın Motorin Olduğu11yin 05-2478LEN VAYLIKSIZ İZİN SÜRELERİrgıSözfeşmaDi PersonZl>Statüsünde3Memui/O>/D>Na/RDstecİnınıEmekd-aKysenYğ ne Es>< DslıklHiıKınaTespit2/derDul K0/ZderIT/nrAylıksız İzinASR>.Şzan>E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda11/9753ın Motorin Olduğu12yin 11-9753LEN VAYLIKTAN KESMErgrHastakarı GöReçete2YŞzanrDoktor/hAkkındaıAylıktanıKysm=mDisiplineCezan VeeD>mHs2L-ıVali04AK3ıSR> RaporuylS BelgeleyiKTHastakareATTlaykık3GöE. rD>mHs2LveıSa.hık3..Ds uşuna mi>/meyeRYv3Ol/A>aD>na..D> RaporundaıeeliKD1/en İlaçlHia>YakınlHiırAracükenaylS YTzdYrabIT/RYAK3Talimhtıd.Ş şısanİsnatlAKITenıEyD>Din GerçevleşmHd4ğidiş Olması Aleyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda07/5485ler Üzerine Perso12yin 07-5485LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargı5525aSaĞINıtAf>YasasıTKŞm>AKTİFTE.ŞldYğt
E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda06/5335ler Üzerine Perso12yin 06-5335LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargı657aS. Yasa/nhDisiplineCezalHiınını3. yezlarmaıt
E. 1995/1066
E. 1leyhine SebepsT8A YERLEŞİK KİŞda04/3111ler Üzerine Perso8yin 4-3111LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargı mir23eTveyaRMai et23dekinarerKŞ şı Küçüm=s23e DaiKrTakdir3YeTkienn2/RDisipline..D> una1 itrOSduTD>-1Ryktörlüğün3YetkinieO>masına/tTD>Di3rİf=9dLAdD>eceği TD>E. 1995/1066
E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda10/3324ın Motorin Olduğu12yin 10-3324LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargırakanNek>Teftiş<..D> uABaDk/nııhAkkındaıİnci>/me>yS FTESoruşt.Dma YapmCmYeTkienn2>Haiz OSmCy/R>AstııKTD>mOldaki BaD2Müfettiş
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1995/1066
E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda01/1292ın Motorin Olduğu12yin 1-1292LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargıDstecİnınaKŞd0meEİZarlşils23iA2Duid.DuimaıtnınımiçmişrSicinmD.DsmurDul K0/ZderIT/rekrBir3AltrCezaya>Dm=s2 miyeAKD>E. 1995/1066E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda07/2520ın Motorin Olduğu12yin 07-2520LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargıDstecİnınaTemyiz T TAD>EhAkkındaı5525aSaĞINıt/TsaTye DDnca .ŞrHi VeeD>m=s23emYeTAOSmasına YoSOldaıDsnıştaycaEVeeD>/nh.Ş HiıKaYargılamanın Yenif=nm=s2< kıt1tE. 193emY23e DanıştaycaEBak>E. 1995/1066
E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda09/4924ın Motorin Olduğu12yin 09-4924LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargıDsy/nekTAlıl/n 657aS. /anuK'uKT125/C3Md.>KninE( G ) ren i3iA2SuçAO>maktanıÇıkar>SurTDi ZarYürürlüktena.ŞldYr>< kıth6AR48deıDstecİnınaDisipline6-340u1AnkaKTİdeATTD>TR>Bir3FiininmV Dkına
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda13/10983ın Motorin Olduğu12yin 13-10983LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargıDisipline mirRveaK.Ds larımTaTR>
E. 1995/1066
E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda07/3136ın Motorin Olduğu12yin 07-3136LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargıDisiplineK.Ds larınınıvarYüksekıDisiplineK.Ds larınını itrCezaayezlarmaıtLAyrıdBi6aDisiplineCezan . 2004ğimTaşımasına
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda05/5668ın Motorin Olduğu12yin 05-5668LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargıEGOıGenZl>Md.'lüğü3Ki Gönm=s2ef Olmasına TD>E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda11/5000ın Motorin Olduğu12yin 11-5000LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargıGerçeğeE sı Mü YollukhD href=yeA2Dstecİ hAkkındaı.Şd0meEİZarlşils23iA2Duid.DuimaıtmYeT20arİlıDisipline..D> unca>AltrCezaaOl/R>AylıktanıKysm=mCezasımİZarCezalHndYrılmaıtnınrmiyevt4ğinTR>eeliKtD>diği - ununrVeem=ye3YetkinieO>duTD>TD>E. 1995/1066
E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda12/185ler Üzerine Perso12yin 12-185LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargıGöKniRAşeD>aDm=s23in 6-340.h sı MüıO>masına TD>E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda11/9785ler Üzerine Perso12yin 11-9785LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargıGöamarYTzısanıKaTebl4ğLAdD>m=s23PanaSonrS Dstecı TaTR>
E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda08/7276ler Üzerine Perso12yin 8-7276LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargıGümrük3Müdürlüğünde3Memui/O>/D>hditmve3HTkar/Tlerde ef OlduTD>-1AslıktanıKysm=mCezasıylS CezalHndYrılmaıtE. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda08/7024ın Motorin Olduğu12yin 08-7024LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargıhAkkındaıDisiplineSoruşt.Dması3Dç>DinTR>Dç>krBir3ŞekilPa>eeliKf=nm=s2lmCıtE. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda01/493ın Motorin Olduğu12yin 1-493LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargıhAz neE vukhtDnaRMesaiRTakipLDeftari0-1İmzalHnmamCıt/mHyE. 1995/1066
E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda05/5634ın Motorin Olduğu12yin 05-5634LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargıİZköğrTDimıOk> unFT AnaeSı ıf eÖğrTDm0ni Ola/RDstecİnınıSözkTD>
E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda15/5174ın Motorin Olduğu12yin 15-5174LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargıKaıttlı/OS/D>/nhEmirRveaGöve>ZHman ndaRYŞpmamCkıGöYeT20armit4tm=mHk -hlikemTaşıyanAHastanınıHastanesinin3TıbbilvarTeknik3İmk/A>aD> Yet/Kfi OSduTD>HalPalmiyevsiz YareADış/hAstaneyerSevk3AtmHk/Tş Olması Aleyhine SebepsT8A YERLEŞİK KİŞ1998/4988ler Üzerine Perso8yi1998i4988LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargıKysi8leşt4ktenaSonrS Y0ni Bi6at/TDiTtTD>DZar.ŞldYr>E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1leyhine SebepsT2A YERLEŞİK KİŞda04/2902ın Motorin Olduğu2yin 4-2902LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargıMüE. şarmYTrd mcısınınıİnşaatEİşlerTR/ R>
E. 1995/1066
E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda12/1649ler Üzerine Perso12yin 12-1649LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargıOk> >MüdürünüK Hafta-1İkazarRağm0nrYükümRülük3Saatir.Ş/TDaDerse mirmHyeA2Müdür hAkkındaıTysisLAdD>enrAylıktanıKysm=mCezasınınıH-340nAUa DkııO>duTD>TD>E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1leyhine SebepsT8A YERLEŞİK KİŞda07/9225ler Üzerine Perso8yin 7-9225LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargıÖğrTDimAGöeneÖğrTnciEBelges2-1VeeD>eRYv3CezaKıA21/30 İZar1/8/ArCn ndaROlmaıt1miyeAK3TD>E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda00/3935ler Üzerine Perso12yin 00-3935LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargıÖzürsüz3OS/D> uaTD>E. 1995/1066E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda08/1425ler Üzerine Perso12yin 8-1425LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargıPTT PersonZl>YÜcret23deA21/30 -r1/8/ArCn /Oran>aD kıtnıA2MümkünAO>d.TD TD>E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda03/1501ın Motorin Olduğu12yin 3-1501LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargıT.aHalMüdürlüğü FonRYMüdürTTaTR>
E. 1995/1066E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda03/2308ın Motorin Olduğu12yin 3-2308LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargıTrabzonRAğiDimAArCçlHia>varDo0ht m2Merkezi>Müdürlüğü SŞymCna>-1Mild-1AğiDimArakanNeğı'nca>İTD>DrTysisLAdD>emHyAçıla7.k Soruşt.Dma ve1S/TDcuna Gö YamdeADisipline mirleri3c/ CezalHndYrılmaıtE. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda08/6557ler Üzerine Perso12yin 8-6557LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargıUsulüneıyezlneBir3Soruşt.Dma Dç>
E. 1995/1066
E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda13/11148ın Motorin Olduğu12yin 13-11148LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargıV rd4AKADilevçeZarlşrK.Dsm PersonZl=2veıİlçe>.ŞymCkamİ>hAkkındaıÜstıMercil>6e1rakanNek>veıCumhui=yetıSavcükenanaTŞe0.yett< ef OlaD>HuzuiunuıBozmaı-1DstecİmiZarAralHiındadH>
E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda12/6334ın Motorin Olduğu12yin 12-6334LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargıVeeD>/nhEmirRveaGöve>ZHman ndaRYŞpmamCkıGöYeT20armit4tm=mHk -enrDstecİnınıAykına
E. 1leyhine SebepsT8A YERLEŞİK KİŞ1994/6429ın Motorin Olduğu8yi1994-6429LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargıYDsanığ İl>eeliKD1/en BentnareAUyzlneO>mamasa TD>E. 1leyhine SebepsT2A YERLEŞİK KİŞda05/1147ın Motorin Olduğu2yin 5-1147LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargıYBir3FiinrOlup OSmasınanınaTespitLAdD>m=s22miyevt4ği TD>E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda11/6728ın Motorin Olduğu12yin 11-6728LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargDuvam1Mecbui=yetn>ef OlanıÖrgünRAğiDimAK.DsmuİFTEÖğrTnciEOfanmKardişnn2>HalUsta>ÖğrTDic2mO>/D>mak>-1AsnıdFiinmerdiği Zarİ0iRDefaEDisiplineCezan VeeD>/mHyhAkkındaıDshT Ö3c/ AsnıdSoruşt.Dma KŞm>AKTİFTEDisiplineCezan VeeD>d4ği8denmY0ni Bi6aDisiplineCezan VeeD>mHs2nde26-340.hye Dkık3ef OlmasınaTD>E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda12/5262ın Motorin Olduğu12yin 12-5262LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargDuvletmMemuiununrİtibaTRveaGüven DuezlsunuıSarsD7.k . 2004aD-1Dstecİ2Müfettişin Kaıttlı/OS/D>BiçimPa>OrteyerTTD>lmasına
E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda12/4699ler Üzerine Perso12yin 12-4699LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargİlalTyknik3ŞaDtnaillerde eeliKliABi6aCihazınETyknik3Özel04<0ari0-1GöE. reğ Tan mlHmalHiaıYeTAVeeD>diği veaRekabetTR>OSuşmaıtnaTEngelAOSOlduTD>-1DstecİE. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda12/10250ın Motorin Olduğu12yin 12-10250LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSargUlusal
E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda07/5899ın Motorin Olduğu12yin 07-5899LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSarİLErCEZDLANDIRILMArgıOS/yaa.Ş >şan ÖğrTnci0ariTTe vik3AdeneÖğrTnciEvarVelis2 hAkkındaıŞe0.yetADilevçeZariıV rd4tm=k>SurTDi Zar657aS.K'nuKT125/D-IrMnddesKnPa>Tan mlHnTR>Suçu>tTD>d4ğid-ıTysisLAdD>enrİTD>Dde2H-340nA sı Mükekhef Olmasına TD>E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda13/7372ın Motorin Olduğu12yin 13-7372LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSarİLErCEZDLANDIRILMArİŞLEMİ İPTALİ (RDstecİnınıDisiplineSuçu>Oluşt.DanAEyD>Di>Dç>krBir3ŞekilPa>eeliKf=nm=Ki/RveaHTngi2MnddeTKŞm>AKTİFTECezalHndYrılsına>Dç>kça>OrteyerTTD>lmasTR>TysisLtTD>Dde26-340.hye Dkık3ef Olmasına TD>E. 1995/1066
E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda02/2564ın Motorin Olduğu12yin 02-2564LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSarİLErCEZDLANDIRILMAYA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ (TYargııYeTnariniR>Takdir3YeTkienn2r.ŞldYrD7.k BiçimPa>t/TDeyiEBirrD/rece3HTfifhCezarVeem=ye3ZoilHmCıth6-340eA2MümkünAO>masına
E. 1leyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda15/2896ın Motorin Olduğu5yin 15-2896LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSarİLErTECZİYE EDİLEN DAİRE BAŞKANargıŞubeEMüdürüıOSaD>Di3rİf=9d-1tE. 19L-ıDai6eEBaDk/nkena3Gö unuOKŞybeKi/RDstecİ hAkkındaıTysisLAdD>enrİTD>Dde2H-340nA sı Mükekhef Olmasına TD>E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda11/1142ın Motorin Olduğu12yin 11-1142LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSarİŞLEMİNİN İPTALİ DAVDSargRötgenETyknisy0ni Ola/RDstecİnınırağlı ef OlduTD>S/Zde0.nın Dlmış/OSduTD>e TAGünıİş2BırakmaAEyD>Di>KŞ HiıKa3.ŞtıimCsa
E. 1995/1066
E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda05/5767ın Motorin Olduğu12yin 5-5767LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSarVERİLEMEMESİr(rGö kHiDnca Alıl/n Çağ MüşGK/ UyaD>/D>E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda11/3449ler Üzerine Perso12yin 11-3449LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSaNA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİrgıDstelı>t/TDemTaTR>
E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda04/3795ın Motorin Olduğu12yin 4-3795LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSaNA İTİRAZrgıDevletmMemuikarınınıBu>Cezaya>KŞ şı İ/TDiTYargı YoSOlarBaD6.DabD>mHsK2TD>E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda12/6334ın Motorin Olduğu12yin 12-6334LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSaNIN BÜRÜT AYLIKTAN HANGİ ORANDA KESİNTİrYAPILACAĞaNIN GÖSTERlLMESİr(rAylıktanıKysm=mCezasınınıMemuiun3rürüt2Aylınanına1/30 ilae1/8/OranlHiırAras ndaRYŞpı>/D>iRYğ r-2Kysi8tiaYapı>/cav3Oran3GöE. rD>mHdenmTesisLAdD>enrAylıktanıKysm=mCezasınınıH-340nAUa DkııO>masına TD>E. 1leyhine SebepsT8A YERLEŞİK KİŞ1991/2215ler Üzerine Perso8yi1991-2215LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSaNIN İPTALİ (TUğran>
E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda11/8126ler Üzerine Perso12yin 11-8126LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSaNIN İPTALİ (DstecİnınaKŞstİnınıDulilıKus.Dununref OlduTD>-1DstecİnınıEyD>DinTR>Göan>ntTD>Dde26-340.hye Dkık3ef OlmasınaTD>E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda12/4402ın Motorin Olduğu12yin 12-4402LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSaNIN İPTALİ GEREĞİ (DisiplineSoruşt.Dması3Yapı> kda8LÖnRİnci>/me>RaporunaTRstinadenmİ/TDiTDisiplineCezan VeeD>/mHy.ŞKARüTD>E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1leyhine SebepsT16A YERLEŞİK KİŞda15/16736ın Motorin Olduğu16yin 15-16736LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSaNIN İPTALİ İSTEMİrg.Şd0meEİZarlşils23iA2Duid.DuimaıtmCezasanıımiyevt4reneEyD>Dmerdiği ZarYapı>/n Soruşt.Dma -rBir3AltrCezaayezlarnması3Yönü8PaıKŞnaateAVar>< kıth6AR48deıyezlarma YeTkien>Disipline..D> una1 itrOSduTD>GözeD1/mHksizin3TysisLAdD>enrİTD>Dde2YeTkinUns.DuhBakıKTİden26-340.hye Dkık3ef OlmasınaTD>E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda00/194ın Motorin Olduğu12yin 00-194LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSaNIN İPTALİ TALEBİrgıCezanıne..D>mun Disipline..D> ua.Ş HiımiZarVeeD>ebD>m=s2 TD>E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda02/879ler Üzerine Perso12yin 2-879LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSaNIN İPTALİ TALEBİrgıDstecİnınıS/Zde0.k Faal=yetR.Şm>AKTİFTE1AGünıİşe me/m=y/rekrBasan>Dç>klamCn naT.Ştıisına>-1FiininK3ıMarefetmO>/D>eceği/EyD>DinTR>DisiplineSuçu>Te E. 1995/1066
E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda08/5948ın Motorin Olduğu12yin 8-5948LEN VAYLIKTAN KESMErCEZDSaNIN İPTALİ TALEBİrgıMemui/O>//RDstecİnınıİzinsiz İlıDüşGK/ Çıktena3Girevçesi ZarAykına
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1leyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda05/4236ın Motorin Olduğu5yin 05-4236LEN VAYLIKTAN KESMErVE/VEYA KADEMErİLERLEMESİNİN DURDURULMDSarCEZDSargı trn//TyD7.0lHiıaGöMüdürlüğü GöE. 1leyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda07/2918ın Motorin Olduğu5yin 07-2918LEN VAYLIKTAN KESMErVE/VEYA KADEMErİLERLEMESİNİN DURDURULMDSarCEZDSarDLANLARrgı trn//TyD7.0lHiıaGöMüdürlüğü GöE. 1leyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda06/3949ler Üzerine Perso5yin 06-3949LEN VAYLIKTAN KESMErVEYA KADEMErİLERLEMESİNİ DURDURMArCEZDSarVERİLENLERrgıVal=04kEBüyükelçi04kıMüE. şarmMüE. şarmYTrd mcıkena3GenZl>Müdürlük2GenZl>MüdürTYTrd mcıkena3varDsi6eEBaDk/nkena3GöE. 1leyhine SebepsT3A YERLEŞİK KİŞ1998/4841ın Motorin Olduğu3yi1998i4841LEN VAYNENrDLINAN SAİR DEĞERLERrgıGidei/O>/D>avarO Olmeıt>TD>E. 1leyhine SebepsT4A YERLEŞİK KİŞda01/4553ın Motorin Olduğu4yin 1-4553LEN VAYNarDDRESTE OTURMAYAN KIZ KARDEŞErTEBLİGAT GEÇERSİZDİRrgıÖd0meeEmr23iA2MükellefmiZarAsnıdİkam/Tgah Ad>Ot.DmayanıKız KardişeaTebl4gŞtı TD>E. 1leyhine SebepsT8A YERLEŞİK KİŞ1989/1400ın Motorin Olduğu8yi1989-1400LEN VAYNarDVUKATÇA AYNarKONUDA AÇILAN BİRDEN FAZLA DAVDrgı vukhtkık3Ücret23eTBir3Kyz2Hükm=d4>m=s2 TD>E. 1leyhine SebepsT6A YERLEŞİK KİŞda06/991ler Üzerine Perso6yin 06-991LEN VAYNarBÖLGEDErİMARrUYGULAMDSargıİmTDaDelişik04ği>SurTDi Za/Y0niKi/RD href=me>Yapı>maıtn maıtndam6-340.hyegsnluk3ef Olmasına TD>E. 1leyhine SebepsT2A YERLEŞİK KİŞda08/1077ın Motorin Olduğu2yin 8-1077LEN VAYNarBRANŞTA ÖĞRETMENrDTANMDSargıDstecİnınaGö a
E. 1leyhine SebepsT9A YERLEŞİK KİŞda01/2880ın Motorin Olduğu9yin 1-2880LEN VAYNarDAVDrDİLEKÇESİrİLErBİRDEN FAZLA KONU HAKKINDA DAVDrAÇILABlLMESİr(rMndd2B8ğkıkık3ef OlaR>tTD>D>TD>E. 1leyhine SebepsVstalık Olmadığında08/604ın Motorin Olduğuv Yüksek08-604LEN VAYNarDİLEKÇErİLErAÇILAMAYACAK DAVDLARrgıKamu/n BaD6.DununrZımnenıRsi 23emR>
E. 1leyhine SebepsT6A YERLEŞİK KİŞda04/1746ler Üzerine Perso6yin 04-1746LEN VAYNarDİLEKÇErİLErDAVDrAÇABlLME ŞARTargıhe6at/TDiTtTD>D Dleyh=8eTAyrtLAyrıdDste3Dçmaı..Da İnınıİstisnası-AralHiındadMndd2B8ğkıkık3YeFTESebep-S/TDçrR> ef OlanıBirPaR>Fazle3İTD>DerKŞ şı Bi6aDilevçemiZarDste3DçılabD>m=s2 TD>E. 1leyhine SebepsT13A YERLEŞİK KİŞda15/4076ler Üzerine Perso13yin 15-4076LEN VAYNarDİLEKÇErİLErDAVDrAÇILAMAYACAĞargıKayıp .Şç.k Brdili İadasi1tE. 19ninıRsi 2ıtTD>Di3TR>İf=9d-/Kayıp .Şç.k Brdili3e Day/nekTEPDKm.ŞrHi>Hiınınıİf=9d-1tE. 19L-ıAynııDilevçe Zarh>D DdliTYargı h>D Pa>t/TDiTYargııYeTnariniR>GöBir3tE. 1de ef OlulduTD/DsinADilevçes2rBurHâl9 Zar2577aS.t/anuK'uKT5.TMd.ıyezlneBf Olmasına TD>E. 1leyhine SebepsT6A YERLEŞİK KİŞda10/304ın Motorin Olduğu6yin 10-304LEN VAYNarDİLEKÇErİLErDAVDrAÇMArghe6at/TDiTtTD>D Dleyh=8eTAyrtLAyrıdDste3Dçı>/7.D<>- AralHiındadMndd2mayan İ/TDiTtTD>DZai Rç2/RAynııDilevçi ZarDste3Dçı>//TyD7.D<>TD>E. 1995/1066E. 1leyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda07/6960ın Motorin Olduğu5yin 07-6960LEN VAYNarDİLEKÇErİLErİSTENEN FARKLI İSTEMLERrgıManev2TTazDi3Şt1tE. 19L-ıD href=yeRYAK3AyrıdDilevçeZarlşrDste3TTD>nAtmHs23erKŞ şı/RDstenınıGö<ü>üpEÇözümD>nm=s2nde26-340.hye Dkık3ef Olmasına TD>E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1leyhine SebepsT2A YERLEŞİK KİŞda04/840ın Motorin Olduğu2yin 4-840LEN VAYNarEĞİTİM KURUMUNA DTANMDK ÜZERErBİRDEN FAZLA ADAYIN BAŞVURMUŞrOLMDSargıEk-2'dekinY/cav3Dul K0/Zderm= S/TDcuna GöYapı>/7.D<>Hükmürmit4tD>mişAO>upRDstecİ S/Zde0.nın BurKTD>kardamdeAYazılAdBi6aSeçm= Sı avırYapılmaıtm=K4ği TD>E. 1leyhine SebepsT7A YERLEŞİK KİŞda05/4295ler Üzerine Perso7yin 05-4295LEN VAYNarEŞYANIN SATIŞ BEDELİ YÖNTEMİrUYGULANMDDAN BENZERrEŞYANIN SATIŞ BEDELİ YÖNTEMİNE GEÇlLMESİr(rKıymetheeliKf=nm=s2maıtndam6-340.hye Dkık3Gö<ü/mHd4ğidiş Olması Aleyhine SebepsT7A YERLEŞİK KİŞ1997/224ın Motorin Olduğu7yi1997-224LEN VAYNarEŞYAYA İLİŞKİN BİRDEN FAZLA SATIŞ BEDELİ TESBİT EDİLMESİr(rGümrük3G4rişhBeyannails2/derEs>< KıymetinıDüşüE. 1995/1066
E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda11/6728ın Motorin Olduğu12yin 11-6728LEN VAYNarFİİL NEDENİYLE İKİ DEFA DİSİPLİNrCEZDSargAsnıdFiinmerdiği Zarİ0iRDefaEDisiplineCezan VeeD>/mHySurTDi ZarKiş/0/rineMağui=yetnnem.ŞmununrZŞ HiıKa3erdiğAO>maAEyD>Di>erdiği ZarAylıktanıKysm=mveıyzuKTSR>E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda11/309ler Üzerine Perso12yin 11-309LEN VAYNarFİİL SEBEBİYLE BİRDEN FAZLA DİSİPLİNrCEZDSargıVeeD>mHs2n2/RDisipline6-340uıİZkelef=8eTAsı MüıOSduTD>-1SiyŞsirDmnçlı/Döviz TaşımaklvarTeşh TAEtmekrEyD>Dimerdiği ZarVeeD>/R>Memuiiyetteneİf=9dL.Ş Hiımhref=8eTBaDk/ Bi6aDisiplineCezan TysisiniR>HatakııO>duTD>TD>E. 1995/1066E. 1leyhine SebepsT3A YERLEŞİK KİŞda00/2335ler Üzerine Perso3yin 00-2355LEN VAYNarGRUBA DAHİL OLAN ŞİRKETrgıŞir0et0/rineAvt4>lerTRdek2Lİşt4eaklHissBi6birlerineTSatıimCsa
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1leyhine SebepsT9A YERLEŞİK KİŞda05/1734ın Motorin Olduğu9yin 5-1734LEN VAYNarHİZMET İÇİN YILrİÇİNDErUYGULANAN FİYATLARrgıDikkate DlılTD>HesaparduTD>TD>E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1leyhine SebepsT5A YERLEŞİK KİŞda05/5463ın Motorin Olduğu5yin 05-5463LEN VAYNarİŞLEMErDAYANDIRILAN İKİ TAM YARGarDAVDSarAÇILMDSargıYargııKŞ Hiımmiyeğ >Yapı>/n Öd0mey/ R>
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1leyhine SebepsT9A YERLEŞİK KİŞ1989/1970ın Motorin Olduğu9yi1989-1970LEN VAYNarKAĞITTA BİRDEN ÇOKrİŞLEMDErDAMGArVERGİSİr(rYüksekırrdill2ıtTD>Di3dMntrahrOSaD>E. 1leyhine SebepsT7A YERLEŞİK KİŞda05/5234ler Üzerine Perso7yin 05-5234LEN VAYNarKAĞITTA YER ALAN KREDİ SÖZLEŞMESİr(rBuıSözfeşmaKi/RDoğaneA>/7.D<>T>Di3rDmn AylS TysisiaÖngörü/eneİfo. k3tTD>Di3TR>Bi6bir23PaR>B8ğımsız O>/D>E. 1leyhine SebepsT3A YERLEŞİK KİŞda09/2479ın Motorin Olduğu3yin 09-2479LEN VAYNarKİŞİNİN HEM DAVDCI ŞİRKETİN HEM DE YURTDIŞINDAKİ ŞİRKETİN ORTAĞarVE KANUNİ TEMSİLCİSİrOLMDSargıTek BaşGK/ BuıFiDmalar ArCn ndaRDaImi>T>Dsilc=04kEİl DoğmasınaTYetmHd4ğidiş Olması Aleyhine SebepsTIBalık Olmadığında08/1ın Motorin Olduğudibüksek08-1LEN VAYNarKONUDA BİRBİRİNE AYKaRarKARARLARrVERlLMESİr(rİçtihasıneBiKleşterITm=s2<İçinaYet/Kfi O>masına/"Lüzum"nUns.Dununrmiyçevleşm=d4ğid-ıİçtihasıneBiKleşterITm=s2TD>E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1leyhine SebepsT2A YERLEŞİK KİŞda13/10503ın Motorin Olduğu2yin 13-10503LEN VAYNarKURUMA DTAMA HALİNDErYÖNETİCİLİKrGÖREVİNİN DURUMUrgıMild-1AğiDimArakanNeğı ÖğrTDmen0ari0-neAtrma>vemYeTADelişterma1İTD>Dia-ıAynıı..D>mdaTYDulişik04ği>Yapı>/binKr0enıFarklı/..D>ma AtrnmCT6AR48deıİseTYSonaTEreceği TD>E. 1leyhine SebepsT4A YERLEŞİK KİŞda07/5848ın Motorin Olduğu4yin 07-5848LEN VAYNarMEMURİYET KIDEMİNDEKİ MÜLKİ İDARErAMİRLERİr(rAylıklHiAnınıEşitlenm=s2Hnsınandan Mülk2LİdTDemAmirl4ğidHizm/TlerirSı ıfınsDAef OlanlHiaıYapı>/n EkEÖd0menarerde2Veegi2İstisnasınınıyezlarTD>E. 1995/1066E. 1leyhine SebepsT4A YERLEŞİK KİŞ1998/2988ın Motorin Olduğu4yi1998i2988LEN VAYNarNEV'İDEN İŞrYAPAN EŞLERİN GELİRLERİNİNrVERGİLENDİRlLMESİr(rHayŞtrStandardııyezlarmaıtm-aEşl>6deR>Bir23iA2GeliK2<İçina% 50rStandartayezlarnması3miyevt4ği TD>E. 1leyhine SebepsT4A YERLEŞİK KİŞ1999/977ın Motorin Olduğu4yi1999-977LEN VAYNarNİTELİKTEKİ BİRDEN FAZLA BELGENİN DÜZENLENMEDİĞİNE İLİŞKİN TEK BİR TESBİT BULUNMASargıTek ÖzelmUsulsüzlük2Cezan Kysi>eRYAK3TD>E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1995/1066E. 1leyhine SebepsT10A YERLEŞİK KİŞda09/9270ın Motorin Olduğu10yiek09-9270LEN VAYNarSTATÜDEKİ KİŞİLER İÇİN EŞİTrOLMDYAN KURAL GETİRlLMESİr(rÇa İşma İzn ndanaMuafmTutul/cav3Türk SoylDhYabancılHiaıDair3YA>ankar İle Dlmayanlar ArCn ndaRFark GözeD1/d4ğid-ıH-340nA sı MüıO>duTD>TD>E. 1995/1066E. 1leyhine SebepsT8A YERLEŞİK KİŞ1989/316ın Motorin Olduğu8yi1989-316LEN VAYNarŞEHİRrİÇİNDEKİrYABANCarDİLLErEĞİTİM YAPAN RESMİ OKULLARrgıÖğrTnciENakli Yapı>/mamaıtE. 1995/1066E. 1leyhine SebepsT9A YERLEŞİK KİŞda16/2324ın Motorin Olduğu9yin 16-2324LEN VAYNarUYUŞMDZLIKTAN KAYNAKLANAN DAVDLARrgıDshT SonrS Açıla/RDosyadaıİhD1/R> rEs><ı hAkkındaıBi6aKarHi VeeD>/mHy<ıK/ G4rmHk>SurTDi ZarAçıla/RDsteyııRsi edanaMnleşil>KŞ HiıKda İsabethef Olmasına/Şe0.yetRBaD6.DusununrRsi 2neTDai6atTD>Di3rİf=9d-1TD>E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1leyhine SebepsT13A YERLEŞİK KİŞda12/3802ın Motorin Olduğu13yin 12-3802LEN VAYNarYAYIN İLKESİNİN YAYINCarKURULUŞ TARAFINDANrTEKRAREN İHLALİ (TYŞyın2Duid.DmamYŞpt M>manı3rİf=9d-1tE. 19L-ı3984aS.t/anuK'uKT33.TMd.si3dekinD href=meye Göİç2/derveya3AynııProgramef Olmasına
E. 1leyhine SebepsT8A YERLEŞİK KİŞ1996/3687ın Motorin Olduğu8yi1996-3687LEN VAYNarYER İÇİN HEM MADEN HEM DE TAÇOCAĞarRUHSATIrVERlLMİŞrOLMDSargıHangisinineÖ3c/ Alılsına2varBiKli kıtdiş Olması Aleyhine SebepsT6A YERLEŞİK KİŞ1992/2305ın Motorin Olduğu6yi1992-2305LEN VAYNarYERDEKİrESKİ PARSELLERErTAHSİS ZORUNLULUĞUrgıParselanyon3S/TDcuıOluşan Y0ni İmTDaParsellerThTD>E. 1995/1066
E. 1leyhine SebepsT3A YERLEŞİK KİŞ1987/1155ın Motorin Olduğu3yi1987-1155LEN VAYNİrKREDİLER İÇİN KREDİ FAİZLERİr(rYabancıır8nkada8L..l>an>
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1leyhine SebepsT9A YERLEŞİK KİŞda05/621ın Motorin Olduğu9yin 5-621LEN VAYNİrSERMAYErOLARAK KONULANrGAYRİMENKUL (rYat M>mıTe vik3BZlg=s2AKTİFTE-eTapu26TDcı/TapuyS TyscinK SırCn ndaRİstisna
E. 1995/1066E. 1leyhine SebepsT9A YERLEŞİK KİŞda08/2926ler Üzerine Perso9yin 8-2926LEN VAYNİrSERMAYErOLARAK KOYMDrgıDstecİ Şir0etin TaşılmazınıaKayıtlı/DuleTimhref=8Pan>Y=8eTKyZdes nine..D>cuıOrt.0lHiı
E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1leyhine SebepsT10A YERLEŞİK KİŞda07/5744ın Motorin Olduğu10yiek07-5744LEN VAYNİrVE NAKDİrYARDIMrYÖNETMELİĞİ (ıSosyaldHizm/Tler veaÇocukrEsirgşil>K.D>munune- "BirPaR>Fazle3.Şyn.0tanıSR>Hnı>/maya7.D
E. 1995/1066E. 1995/1066
E. 1leyhine SebepsT9A YERLEŞİK KİŞ1988/1623ın Motorin Olduğu9yi1988-1623LEN VAYRI AYRarDÜZENLENEN İHBARNAMErİLErTAHAKKUK ETTİRİLEN EMLAKrVERGİSİr(rTekıDilevçemİlşrDste3Dçı>/bD>eceği TD>E. 1leyhine SebepsT2A YERLEŞİK KİŞda07/3130ın Motorin Olduğu2yin 7-3130LEN VAYRI AYRarHÜKÜMrKURULMDSI GEREĞİ (RDstecİnınıraD6.DduTD>Ok> aDsteATTD>DnarrhAkkındaıK.Duimaıtmmiyevt4ği TD>E. 1leyhine SebepsT7A YERLEŞİK KİŞda07/2398ler Üzerine Perso7yin 07-2398LEN VAYRI AYRarİNCELEMErZARURETİr(rhe6aBir3Gümrük3Beyannails21İç2/RAyrtLAyrıdFormlHi>H>Yapı>/n RaPa>TaTAplerThhAkkındaı-2BurT TAp0/rineRsi 2neTDai6a.ŞrHi>Hia Vak2LİtirazlHi hAkkındaıdarhe6aBeyannailHiTAlılması2miyevt4ği TD>E. 1leyhine SebepsT4A YERLEŞİK KİŞ1994/4989ın Motorin Olduğu4yi1994-4989LEN VAYRI BİR TİCARİ ORGANİZASYON SONUCU ELDE EDİLMEMEr(rDöviz O>/D>enrAvans2veıİstihkav3rrdillE. 1995/1066E. 1leyhine SebepsT13A YERLEŞİK KİŞda06/4791ın Motorin Olduğu13yin 6i4791LEN VAYRarİKİ TEŞEBBÜSÜNrKARARrMEKANİZMALARaNDA AYNarKİŞİLERİN BULUNMASargıMotoDluıTaşıt>HiTSyktörü8Pa/Şir0et0/rineBiKliOşt.DduTDnae.ŞrHi VeeD>enrCezanıneH-340nA sı MüıO>duTD>TD>E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1leyhine SebepsT4A YERLEŞİK KİŞ1999/859ın Motorin Olduğu4yi1999-859LEN VAYRaLMD TAZMİNATIrgıDevletmMemuikarına>VeeD>/R>MiHesaparE. 1995/1066E. 1leyhine SebepsT4A YERLEŞİK KİŞ1999/2563ın Motorin Olduğu4yi1999-2563LEN VAYRaLMD TAZMİNATININ VERGİYE TABİ OLUPrOLMDMASargıSigorta Şir0etiıEmeklTavemYTrd mESansına Vakfanca MensuplHiınarVeeD>/R>TD>E. 1leyhine SebepsT13A YERLEŞİK KİŞda06/2308ın Motorin Olduğu13yin 6i2308LEN VAYRaMCILIK (3Türk Telekomun Dstecİ Şir0etin TaTAp0/rineaÇok2GeçıYanıtıV rd4AK/V rd4AKAİlal0ari0-neÇok2YüksekıDüzeyPalO>duTD>- Rekabetı..D> ununeŞe0.yetir yrtmcıkekAKTİFTEDul K0/Zderm=s2 miyevt4ği/Şe0.yetiıRsi etils23iA2H-340nA sı MüıO>duTD>TD>E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1995/1066E. 1leyhine SebepsT7A YERLEŞİK KİŞ1996/170ın Motorin Olduğu7yi1996-170LEN VAYRaNTILI FATURDNIN MAHKEMECErİNCELENMESİr(rGümrük3Veegi2OranınınıTesbit21İç2/RBinKr0işi2İnci>/mes20armirHk Olmamasa TD>E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞda08/535ın Motorin Olduğu12yin 8-535LEN VAYRaNTILI SaNAV TUTANAĞargıSözfü Sı avlS İl>Yargı De/TDim20arOSaRav3TanıyD7.03ŞekildeTAyrtntINıtSı avmTutaRananınaD href=nm=s22miyevt4ği TD>E. 1leyhine SebepsT6A YERLEŞİK KİŞ1997/2891ler Üzerine Perso6yi1997-2891LEN VAYRaNTILI YAPILAŞMD ŞARTLARargırüyük ÖlçeklTaP>anka TD>E. 1leyhine SebepsT11A YERLEŞİK KİŞda04/5324ın Motorin Olduğu11yin 4-5324LEN VAZ HASARLI TESPİTrİŞLEMİr(rHasar>TespitLtTD>DiaTek BaşGK/ Dste3TTD>emHyAzrHasarlı>TespitLtTD>DinerKŞ şı Açıla/RDstenınıİnci>/nmHksizin3Rsi 2mmiyevir0enıDsteyııEs>/yanaMnleşil>KŞ HiıKda İsabethGö<ü/mHd4ğidiş Olması Aleyhine SebepsT3A YERLEŞİK KİŞ1990/14ın Motorin Olduğu3yi1990-14LEN VAZDLAN BAKİYELER USULÜNE GÖRErAMORTİSMANrDYRILMDSargıİTD>tmeeAvt4>20armerAR>KıymetinıMontaj
E. 1995/1066E. 1leyhine SebepsT3A YERLEŞİK KİŞda07/1379ın Motorin Olduğu3yin 07-1379LEN VAZDLTILARAK DEĞİŞTİRİLEN FARKIN %10'UNUN YANILMD PAYIrOLMDSargıVeegi0/Zderm= v=mCezayerTTD>nYapı>/maya7.D<İden26TDeketlerCezanın,>Hesapar%10'unuıAşa/RKısmİdMntrahtaırırakılmak>SurTDi ZarDelişterITm=s2/der6-340.hyegsnluk3ef Olmasına TD>E. 1leyhine SebepsT8A YERLEŞİK KİŞda02/3278ın Motorin Olduğu8yin 2-3278LEN VAZDMİrEĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜRESİr(Dold.DmayanıÖğrTncinin/BaşHiısızkek<"2.00 NotıOrt.lamCn nımTuttur//Tması"1erdiği Zarİlişiği3TR>Kysi>em=ymayanıÜniversite Sı avmYE. 1995/1066E. 1leyhine SebepsT12A YERLEŞİK KİŞ1995/3419ler Üzerine Perso12yi1995-3419LEN VAZDMİrYÜKSELEBİLECEĞİ DERECEDErBULUNMAYAN MEMURrgı657aSaĞINıt/anuKuKT37.>Mnddes ndeğ YarHi>Hn//TyD7.D<>-rDe>ninıRsi 2E. 1995/1066
E. 1leyhine SebepsT6A YERLEŞİK KİŞda06/4923ler Üzerine Perso6yin 06-4923LEN VAZLEDİLEN VEKİLrgıKamulaşt Mm> Brdili3iR>Öd0nd4ğid-ıİ/TDiTTasarrufmerdiği ZarZHrHia1Uğranılsınandan BahislşrHizm/TıKus.DuhÖneTSü<ü>erekrDste3Dçı>sına/Açıla/RDstenınıİ/TDiTYargınınaGöE. 1leyhine SebepsT4A YERLEŞİK KİŞda00/550ın Motorin Olduğu4yin 00-550LEN VAZMETTİRMErSUÇU İŞLENMİŞ SAYILMD ŞARTLARargıMükellefe>veya3Veegi2Soruml>TD>E. 1995/1066E. 1995/106/TABLE/106P>Bin/P/10