T.C. Anayasa Mahkemesi Kararları

Kanun-u Esasisi
Teşkilatı Esasiye Kanunu (1921)
T.C. Anayasası (1924)
T.C. Anayasası (1961)
T.C. Anayasası (1982)
• KONU ENDEKSİ

İptal Davaları - İtiraz

       Yürürlük Durdurma

       T.B.M.M. İç Tüzüğü - Dokunulmazlık

       Geri Çevrilme (Noksanlık - Yasalara Aykırılık - Yetkisizlik)

       Siyasi Parti Kapatma

       Siyasi Parti İhtar
 
• KRONOLOJİK ENDEKS
 
• RESMİ GAZETE TARİH VE SAYISINA GÖRE ENDEKS
 
• KANUN NUMARASINA GÖRE ENDEKSİ
• BİREYSEL BAŞVURU ENDEKSİ