Önceki Endeks ( Madde 62-75)

MADDE 1-17 / 18 / 19-27 / 28-40 / 41 / 42-43 / 44-45 / 46-48 / 49 / 50-54 / 55-61 / 62-75 / 76-95 / 96-101 / 102-105 / 106-112 / 113-124 / 125-137 / 139-160 / 161-179 / 180-212 / 213 / 214-250 / 251-261 / 262-313 / 314-355 / 356-365 / 366-398 / 404-491 / 492-544

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 76

YARGITAY

76Y6.HD17.10.2011E. 2011/6973 K. 2011/10939"İKTİSAP VE İŞ YERİ İHTİYACI NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Tahliyeye Karar Verilebilmesi İçin İhtiyacın Varlığının Kanıtlanması Gerektiği - İktisap Tarihinden İtibaren ( 1 ) Ay İçerisinde Kiracıya Satın Aldığını Bildirmesi ve Yine İktisaptan İtibaren ( 6 ) Ayın Bitiminde Dava Açması Gerektiği )
TAHLİYE DAVASI ( İktisap ve İş Yeri İhtiyacı Nedeniyle - İhtiyacın Varlığının Kanıtlanması Gerektiği/İktisap Tarihinden İtibaren ( 1 ) Ay İçerisinde Kiracıya Satın Aldığını Bildirmesi ve Yine İktisaptan İtibaren ( 6 ) Ayın Bitiminde Dava Açması Gerektiği )
DAVA AÇMA TARİHİ ( 6570 S. "Gayrimenkul Kiraları" Hakkındaki Kanunun 7/D Md. deki Sürelerden Yararlanarak Dava Açması Halinde İktisap Tarihinden İtibaren ( 1 ) Ay İçerisinde Kiracıya Satın Aldığını Bildirmesi ve Yine İktisaptan İtibaren ( 6 ) Ayın Bitiminde Dava Açması Gerektiği )"
76Y2.HD11.5.2009E. 2008/3560 K. 2009/9328"MİRASBIRAKANIN SAĞLARARASI KARŞILIKSIZ KAZANDIRMALARININ TENKİSİ ( Tenkis Davası Açma Hakkı Mirasçıların Saklı Paylarının Zedelendiğini Öğrendikleri Tarihten Başlayarak Bir Yıl ve Her Halde Vasiyetnamelerde Açılma Tarihinin Diğer Tasarruflarda Mirasın Açılma Tarihinin Üzerinden On Yıl Geçmekle Düşeceği )
TENKİS DAVASI AÇMA HAKKI ( Mirasçıların Saklı Paylarının Zedelendiğini Öğrendikleri Tarihten Başlayarak Bir Yıl ve Her Halde Vasiyetnamelerde Açılma Tarihinin Diğer Tasarruflarda Mirasın Açılma Tarihinin Üzerinden On Yıl Geçmekle Düşeceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Mirasın Açılma Tarihinden Başlayan Bir Yıllık Dava Açma Süresinin Son Günü Tatile Tesadüf Ettiğinden Davanın Süresinde Açıldığı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tenkis Davası Açma Hakkı Mirasçıların Saklı Paylarının Zedelendiğini Öğrendikleri Tarihten Başlayarak Bir Yıl ve Her Halde Vasiyetnamelerde Açılma Tarihinin Diğer Tasarruflarda Mirasın Açılma Tarihinin Üzerinden On Yıl Geçmekle Düşeceği )"
76YİBGK27.6.2003E. 2001/1 K. 2003/1"FATURA ( "Bedelin Belli Bir Sürede Ödenmemesi Halinde Vade Farkı Ödenir" İbaresi Yazılı - Sekiz Gün İçinde İtiraz Edilmemesi/Vade Farkının Kabul Edildiği Anlamına Gelmeyeceği )
BEDELİN BELLİ BİR SÜREDE ÖEDENMEMESİ HALİNDE VADE FARKI ÖDENİR İBARESİ YAZILI FATURA ( Sekiz Gün İçinde İtiraz Edilmemesi - Vade Farkının Kabul Edildiği Anlamına Gelmeyeceği )
SÖZLEŞME İLİŞKİSİNDEN DOĞAN BEDEL ( Belirli Bir Sürede Ödenmemesi - "Bedelin Belli Bir Sürede Ödenmemesi Halinde Vade Farkı Ödenir" İbaresi Yazılı Faturaya Dayanılarak İstenemeyeceği )
VADE FARKI ( "Bedelin Belli Bir Sürede Ödenmemesi Halinde Vade Farkı Ödenir" İbaresi Yazılı Fatura - Sekiz Gün İçinde İtiraz Edilmemesi/Vade Farkının Kabul Edildiği Anlamına Gelmeyeceği )
FATURAYA SEKİZ GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDİLMEMESİ ( "Bedelin Belli Bir Sürede Ödenmemesi Halinde Vade Farkı Ödenir" İbaresi Yazılı - Vade Farkının Kabul Edildiği Anlamına Gelmeyeceği )
VADE FARKI İSTENİLEBİLMESİ KOŞULLARI ( Bir Sözleşme Bulunması Veya Taraflarca Uygulamanın Benimsenmiş Olması Gereği - Faturadaki İbareye Dayanılarak İstenemeyeceği )
FATURADA YER ALMASI GEREKEN KAYITLAR ( Vade Farkının Zorunlu Kayıtlar Arasında Olmadığı - "Bedelin Belli Bir Sürede Ödenmemesi Halinde Vade Farkı Ödenir" İbaresi Yazılı Faturaya Dayanılarak İstenemeyeceği )"
76YHGK13.2.2002E. 2002/6-23 K. 2002/94"İKTİSAP VE İŞYERİ İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI ( İhtarnamenin İktisaptan İtibaren Bir Ay İçinde Tebliğinin Gerekmesi )
İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI ( İhtarnamenin İktisaptan İtibaren Bir Ay İçinde Tebliğinin Gerekmesi )
TAHLİYE DAVASI ( İktisap Nedeniyle Açılan Davada İhtarnamenin İktisaptan İtibaren Bir Ay İçinde Tebliğinin Gerekmesi )
İHTARNAMENİN TEBLİĞİ ( İktisap Nedeniyle Açılan Davada İhtarnamenin İktisaptan İtibaren Bir Ay İçinde Tebliğinin Gerekmesi )"
76Y7.HD12.10.1999E. 1999/2869 K. 1999/4645"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Süreler )
İTİRAZLARIN İNCELENMESİ ( Komisyon Tarafından Süresinde Yapılıp Yapılmadığı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kadastro Tespitinden İtibaren On Yıllık Sürenin Geçmesi )
KADASTRO TESPİTİNDEN İTİBAREN ON YILLIK SÜRENİN GEÇMESİ ( İtiraz Davası İçin Hak Düşürücü Sürenin Geçmiş Olması )"
76Y6.HD15.2.1999E. 1999/1070 K. 1999/1061"TAHLİYE ( İktisap ve Konut İhtiyacı Nedeniyle )
SATINALMA VE KONUT İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYE
TAŞINMAZIN YENİ MALİKİNİN TAHLİYE DAVASI AÇABİLME ŞARTLARI
SÜRE ( Yeni Malikin Tahliye Davası Açmasında )
MAHKEMENİN RESEN GÖZÖNÜNE ALMASI GEREKEN HUSUSLAR ( Yeni Malikin Tahliye Davası Açmasında Süre )"
76Y6.HD3.4.1996E. 1996/3229 K. 1996/3389"İHTİYAÇ SEBEBİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Dava Açma Süresi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davası )
SÜRELER ( Bir Aylık Tahliye Davası Açma Süresinin Son Gününün Tatile Denk Gelmesi )
SÜRENİN SON GÜNÜNÜN TATİLE DENK GELMESİ ( Tahliye Davasının Takip Eden İş Gününde Açılabileceği )"
76Y2.HD13.6.1995E. 1995/5770 K. 1995/6944"FİİLİ AYRILIK SEBEBİYLE BOŞANMA ( Süre hesabı )
DAVA HAKKININ DOĞMASI ( Fiili ayrılık süresinin dolması )
SÜRE HESABINDA YÖNTEM ( Fiili ayrılık sebebiyle boşanma )
BOŞANMA ( Fiili ayrılık süresinin hesabı )
BOŞANMA DAVASI ( Ayrılığa Dayalı )
AYRILIKTA ÜÇ YILLIK SÜRENİN HESABI ( Borçlar Kanunu'nun Zamanaşımı ve Son Bulmasını Düzenleyen Hükümlere Göre Belirlenmesi )"
76Y13.HD27.10.1994E. 1994/8865 K. 1994/9312"TAZMİNAT DAVASI ( Kesin Vadeli Akitlerde İfanın Kararlaştırılan Tarihte Veya Zaman İçinde Vuku Bulmaması )
KESİN VADELİ AKİTLER ( İfa Kararlaştırılan Tarihte Veya Zaman İçinde Vuku Bulmazsa İhtara ve Süre Tayinine Artık Gerek Görülmemesi )
İHTAR ( Kesin Vadeli Akitlerde İfa Kararlaştırılan Tarihte Veya Zaman İçinde Vuku Bulmazsa İhtara ve Süre Tayinine Artık Gerek Görülmemesi )"
76YHGK29.5.1991E. 1991/6-238 K. 1991/319"TAHLİYE DAVASI ( İhtiyaç Sebebiyle )
İHTİYAÇ SEBEBİYLE TAHLİYE ( Kiralananın İşyeri Olaması )
KİRALANAN İŞYERİNİN TAHLİYESİ ( İhtiyaç Sebebiyle )
SÜRENİN HESAPLANMASI ( Öngörülen Sürenin Ay Olarak Belirtilmesi )"
76Y9.HD8.6.1990E. 1990/3925 K. 1990/7031"FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN DOĞMA VE TALEP ZAMANI
FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN MUACCEL OLMA ZAMANI
FAZLA MESAİ ÜCRETİ BORCUNUN HULULU VADEDE TL.ÖDENMESİ ( Başka Bir Şart Yoksa )"
76Y2.HD4.4.1989E. 1989/2200 K. 1989/3253"SÜRELER VE TEBLİĞ GÜNÜ VE HESAP ŞEKLİ
BOŞANMA DAVASI ( Süresi İçinde Açılmış Olması )
SÜRELERİN HESAPLANMASI ( Ay ile Tayin Edilen Süreler Mehlin Bittiği Ayda Olması )
ALTI AYLIK SÜRE ( Mahkemece 180 Gün Olarak Belirlenmesinin Yanlış Olması )"
76Y11.HD23.10.1984E. 1984/4349 K. 1984/4366"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Son günün resmi tatil gününe gelmesi )
GENEL KURUL KARARININ İPTALİ
HAMİLE YAZILI HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ"
76Y2.HD17.10.1983E. 1983/7404 K. 1983/7541"BOŞANMA ( Terk Sebebiyle )
TERK SEBEBİYLE BOŞANMA ( İki Aylık Sürenin Geçmesi )
AY İLE BELİRTİLEN SÜRELER ( Terk Sebebiyle Boşanma )"
76YHGK3.11.1982E. 1981/11-34 K. 1982/870"ZAMANAŞIMI
SİGORTA SÖZLEŞMESİ
BORCUN ÖDENME ZAMANININ TAYİNİ"
76Y6.HD3.7.1981E. 1981/6447 K. 1981/11348"TAHLİYE ( Dava Süresi )
HAKİMİN RE'SEN KARAR VERMESİ ( Tahliye davasında süre )
KAMU DÜZENİ KURALLARI ( 6570 Sa. Ka. )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tahliye davası )"
76Y8.HD13.12.1978E. 1978/9268 K. 1978/10444"AY VE YIL OLARAK BELİRLENEN SÜRELER ( Davanın yenilenmesi )
YENİLEME ( Süre )"
76Y2.HD22.3.1976E. 1976/2364 K. 1976/2501"AY İLE BELİRTİLEN SÜRELER ( Terk Sebebiyle Boşanmada )
TERK SEBEBİYLE BOŞANMA ( İki Aylık Sürenin hesaplanması )
BOŞANMA"
76Y6.HD7.2.1974E. 1974/440 K. 1974/452"TAHLİYE İRADESİNİN KİRACIYA BİLDİRİLMESİ ( Bir Aylık Süre Geçtikten Sonra )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tahliye İradesinin Kiracıya Bildirilmesi Bakımından )"

Madde 77

YARGITAY

77Y6.HD17.10.2011E. 2011/6973 K. 2011/10939"İKTİSAP VE İŞ YERİ İHTİYACI NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Tahliyeye Karar Verilebilmesi İçin İhtiyacın Varlığının Kanıtlanması Gerektiği - İktisap Tarihinden İtibaren ( 1 ) Ay İçerisinde Kiracıya Satın Aldığını Bildirmesi ve Yine İktisaptan İtibaren ( 6 ) Ayın Bitiminde Dava Açması Gerektiği )
TAHLİYE DAVASI ( İktisap ve İş Yeri İhtiyacı Nedeniyle - İhtiyacın Varlığının Kanıtlanması Gerektiği/İktisap Tarihinden İtibaren ( 1 ) Ay İçerisinde Kiracıya Satın Aldığını Bildirmesi ve Yine İktisaptan İtibaren ( 6 ) Ayın Bitiminde Dava Açması Gerektiği )
DAVA AÇMA TARİHİ ( 6570 S. "Gayrimenkul Kiraları" Hakkındaki Kanunun 7/D Md. deki Sürelerden Yararlanarak Dava Açması Halinde İktisap Tarihinden İtibaren ( 1 ) Ay İçerisinde Kiracıya Satın Aldığını Bildirmesi ve Yine İktisaptan İtibaren ( 6 ) Ayın Bitiminde Dava Açması Gerektiği )"
77Y21.HD18.3.2010E. 2009/3121 K. 2010/2935"MURİSİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ ( Maddi ve Manevi Tazminat - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konularında Uzman Bilirkişilere Konuyu Yeniden İnceleterek Davalı Hakkında Kesinleşmiş Mahkumiyet Kararı Olması Nedeniyle Kusurlu Olduğunu Kabul Ederek Kusur Oranını Hiçbir Kuşkuya Yer Vermeyecek Biçimde Saptamak Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümü Nedeniyle - Uzman Bilirkişilere Konuyu Yeniden İnceleterek Davalı Hakkında Kesinleşmiş Mahkumiyet Kararı Olması Nedeniyle Kusurlu Olduğunu Kabul Ederek Kusur Oranını Hiçbir Kuşkuya Yer Vermeyecek Biçimde Saptamak Gerektiği )
KUSUR ORANI ( Davalı Hakkında Kesinleşmiş Mahkumiyet Kararı Olması Nedeniyle Kusurlu Olduğunu Kabul Ederek Kusur Oranını Hiçbir Kuşkuya Yer Vermeyecek Biçimde Saptamak Gerektiği - Murisin İş Kazası Sonucu Ölümü Nedeniyle Tazinat )"
77Y2.HD11.5.2009E. 2008/3560 K. 2009/9328"MİRASBIRAKANIN SAĞLARARASI KARŞILIKSIZ KAZANDIRMALARININ TENKİSİ ( Tenkis Davası Açma Hakkı Mirasçıların Saklı Paylarının Zedelendiğini Öğrendikleri Tarihten Başlayarak Bir Yıl ve Her Halde Vasiyetnamelerde Açılma Tarihinin Diğer Tasarruflarda Mirasın Açılma Tarihinin Üzerinden On Yıl Geçmekle Düşeceği )
TENKİS DAVASI AÇMA HAKKI ( Mirasçıların Saklı Paylarının Zedelendiğini Öğrendikleri Tarihten Başlayarak Bir Yıl ve Her Halde Vasiyetnamelerde Açılma Tarihinin Diğer Tasarruflarda Mirasın Açılma Tarihinin Üzerinden On Yıl Geçmekle Düşeceği )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Mirasın Açılma Tarihinden Başlayan Bir Yıllık Dava Açma Süresinin Son Günü Tatile Tesadüf Ettiğinden Davanın Süresinde Açıldığı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tenkis Davası Açma Hakkı Mirasçıların Saklı Paylarının Zedelendiğini Öğrendikleri Tarihten Başlayarak Bir Yıl ve Her Halde Vasiyetnamelerde Açılma Tarihinin Diğer Tasarruflarda Mirasın Açılma Tarihinin Üzerinden On Yıl Geçmekle Düşeceği )"
77Y10.HD20.9.2005E. 2005/7189 K. 2005/9003"KUSUR RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ ( Davalının İş Güvenliği Mevzuatına Göre Alması Gereken Önlemlerin Nelerden İbaret Olduğu ve Davalı Tarafından Bu Önlemlerin Ne Oranda Alındığı Ayrıca Alınmış Önlemlere Sigortalı İşçinin Uyup Uymadığının İrdelenmesi Gerektiği )
İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ( Davalının Alması Gereken Önlemlerin Nelerden İbaret Olduğu ve Davalı Tarafından Bu Önlemlerin Ne Oranda Alındığı Ayrıca Alınmış Önlemlere Sigortalı İşçinin Uyup Uymadığının İrdelenmesi Gerektiği - İş Kazası Sonucu Ölüm )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Rücuan Tazminat - Davalının İş Güvenliği Mevzuatına Göre Alması Gereken Önlemlerin Nelerden İbaret Olduğu ve Davalı Tarafından Bu Önlemlerin Ne Oranda Alındığı Ayrıca Alınmış Önlemlere Sigortalı İşçinin Uyup Uymadığının İrdelenmesi Gerektiği )
RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Ölüm - Davalının İş Güvenliği Mevzuatına Göre Alması Gereken Önlemlerin Nelerden İbaret Olduğu ve Davalı Tarafından Bu Önlemlerin Ne Oranda Alındığı Ayrıca Alınmış Önlemlere Sigortalı İşçinin Uyup Uymadığının İrdelenmesi Gerektiği )"
77Y12.HD3.2.1994E. 1994/1088 K. 1994/1383"KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Dava Tarihinde Temerrüdün Gerçekleşmemesi )
TATİL GÜNÜNE RASTLAYAN SON ÖDEME GÜNÜ ( Tatilin Bittiği Günün İlk Mesai Gününün Mesai Saati Bitimine Kadar Sürenin Uzaması )
ÖDEME SÜRELERİNİN BAŞLAMASI VE BİTMESİ ( Son Ödeme Gününün Tatil Gününe Rastlaması- Mesai Saati Bitimine Kadar Sürenin Uzaması )"
77Y11.HD23.10.1984E. 1984/4349 K. 1984/4366"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Son günün resmi tatil gününe gelmesi )
GENEL KURUL KARARININ İPTALİ
HAMİLE YAZILI HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ"
77YHGK3.5.1965E. 1964/790 K. 1965/88"TATİL ZAMANAŞIMININ BAŞLAMASI"
77YİBGK13.2.1935E. 1934/68 K. 1935/1"HAFTA TATİLİNİN GAYESİ"

Madde 79

YARGITAY

79Y19.HD10.2.2005E. 2004/7136 K. 2005/1013"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Bedeli Ödendiği Halde Bir Kısmı Teslim Edilmeyen Mal Bedelinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili için Yapılan Takibe Vaki İtiraz Nedeniyle )
YETKİLİ İCRA DAİRESİ ( Sözleşmeden Doğan Para Borcunun Aksi Kararlaştırılmamış İse Ödeme Zamanındaki İkametgahında Ödenmesinin Gerekmesi-Yetkinin Bu Husus Gözetilerek Belirlenmesi )
PARA BORÇLARININ İFA YERİ ( Aksi Kararlaştırılmamış İse Alacaklının Ödeme Zamanındaki İkametgahında Ödenmesinin Gerekmesi )"
79Y15.HD27.1.1995E. 1994/4985 K. 1995/363"MUACCELLİYET ( Temerrüt İçin Yeterli Olmaması )
TEMERRÜT ( İhtar Gerekmesi )
SATIN ALMA GÜCÜNÜN DÜŞMESİ ( Tek Başına Munzam Zararın Varlığını Göstermemesi )
MUNZAM ZARAR ( Somut Olarak İspatı ve Enflasyonla İlliyet Bağı )
TEMERRÜT FAİZİ ( Dava Tarihinden İtibaren Temerrüt Faizine Faiz Yürütülmesi )"
79Y3.HD19.1.1993E. 1992/7801 K. 1993/289"KİRA ALACAĞI ( Ödenme Yeri )
ÖDEME YERİ ( Kira Alacağının Kiralayanın İkametgahında Ödeneceği )
SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN PARA BORÇLARI ( Ödeme Yeri )
YETKİLİ MAHKEME ( Kira Alacağının Takibinde )"

BAM

79ANKARABAM-11HD11.7.2017E. 2017/1143 K. 2017/1273"MÜKERRER ÖDENEN SOSYAL DESTEK BORCU ( Mahkemece Yersiz Ödemenin Kurumdan Kaynaklandığı Nedeniyle Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Yersiz Ödenen Miktarın Davalılardan İstenemeyeceğine Karar Verildiği - Kurumun Kendi Hatalı İşlemi İle Yersiz Ödemeye Sebebiyet Vermesi Nedeniyle 5510 S.K. 96/B Md.si Uyarınca Tespit Tarihinden Geriye Doğru 5 Yıla İlişkin İade Hakkı Bulunduğu/Bilirkişi Ropuruna Göre 26.07.2008 İle 26.02.2013 Tarihleri Arasında Yersiz Ödenen 10.563,52 TL'nin İstirdatı Gerektiği )
KURUM HATASI NEDENİYLE MÜKERRER ÖDEME ( Kurumun Kendi Hatalı İşlemi İle Yersiz Ödemeye Sebebiyet Vermesi Nedeniyle 5510 S.K. 96/B Md.si Uyarınca Tespit Tarihinden Geriye Doğru 5 Yıla İlişkin İade Hakkı Bulunduğu - Bilirkişi Ropuruna Göre Belirlenen Yersiz Ödenen 10.563,52 TL'nin İstirdatı Gerektiği Gözetilmeksizin Davanın Reddedilemeyeceği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Mükerrer Ödenen Sosyal Yardım Aylığının Tahsili - Mahkemece Yersiz Ödeme Kurumdan Kaynaklandığından Davanın Reddedildiği/Kurumun Kendi Hatalı İşlemi İle Yersiz Ödemeye Sebebiyet Vermesi Nedeniyle 5510 S.K. 96/B Md.si Uyarınca Tespit Tarihinden Geriye Doğru 5 Yıla İlişkin İade Hakkı Bulunduğundan Bu Süreye İlişkin Yersiz Ödenen 10.563,52 TL'nin İstirdatı Gerektiği )"

Madde 80

YARGITAY

80Y19.HD12.12.2016E. 2016/8817 K. 2016/15663"TİCARİ KREDİDE ERKEN KAPAMA KOMİSYONUNUN İADESİ İSTEMİ (Kredinin Erken Ödenmesi Halinde Bankanın Faiz Gelirlerinden Mahrum Olacağı Mali Tablolarını Olumsuz Etkileyeceği/Erken İfa Halinin Kredi Borçlusunun Lehine Bir Durum Olduğu - Taraflar Arasındaki Sözleşmede Erken İfa Halinde Her İki Tarafın Menfaatlerini Korumaya Yönelik Bir Düzenleme Olduğundan Bu Haliyle Genel İşlem Şartı Olarak Kabul Edilmesinin Mümkün Olmadığı)
TAHSİL EDİLEN ERKEN KAPAMA KOMİSYONUN İADESİ (Ticari Kredi Sözleşmesinde Erken İfa Halinde Her İki Tarafın Menfaatlerini Korumaya Yönelik Bir Düzenleme Olduğu - Sözleşmede Davalı Bankanın Erken Ödeme Sebebiyle Komisyon Talep Edebileceği Belirtilmiş İse de Komisyonun Hangi Oranlarda Alınacağı veya Hesap Şekline Dair Bir Düzenlemeye Yer Verilmediği/Tahsil Edilen Ücretin Fahiş Olup Olmadığı Hususunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILMASI GEREĞİ (Mahkemece Diğer Bankalardan Benzer Türde Kredi Sözleşmelerinde Borcun Erken Ödenmesi Halinde Aldıkları Erken Ödeme Komisyonu Oranları Sorularak Tahsil Edilen Ücretin Fahiş Olup Olmadığı Hususunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı - Ticari Kredide Erken Kapama Komisyonunun İadesi İstemi)"
80Y11.HD18.6.2014E. 2014/8242 K. 2014/11768"ERKEN KAPATILAN KREDİ BORCU NEDENİYLE ALACAK DAVASI ( Banka Tarafından Tahsil Edilen Fazlaya İlişkin Miktar/6098 S.K. 96 M. Gereğince Değerlendirme Yapılmadğı - Borçlunun Erken İfada Bulunması Halinde Borç Tutarından İndirim Talep Edemeyeceği/Uzman Bilirkişi Raporu Alınacağı )
BORÇLUNUN ERKEN ÖDEME YAPMASI HALİNDE BANKA TARAFINDAN BEDEL ALINMASI ( Bankacılık Konusunda Uzman Bir Bilirkişiden Kredinin Erken Kapatılması Halinde Diğer Bankaların Aynı Tür Kredi Sözleşmeleri Sebebiyle Ücret/Faiz/Komisyon Adı Altında Bir Bedel Alıp Almadığının Araştırılması Gereği )
BANKACILIK KONUSUNDA UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Borcun Erken İfası Durumunda Bankacılık Uygulamasının Araştırılması Gereği - Banka Kayıtlarının İnceleneceği/Borçlunun Ödemesi Gereken Faiz Miktarından Vazgeçildiği Hususunun da Gözetilmesi Gereği/Erken Ödeme/Borçtan İndirim/Alacak Talebi )
BORCUN ERKEN KAPATILMASI HALİNDE BANKACILIK ALANINDAKİ UYGULAMANIN TESPİTİ ( Bankacılık Alanında Uzman Bilirkişiden Rapor Alınması Gerektiği )
BANKA KAYITLARININ İNCELENMESİ ( Kredinin Erken Kapatılması Halinde Diğer Bankaların Aynı Tür Kredi Sözleşmeleri Sebebiyle Ücret/Faiz/Komisyon Adı Altında Bedel Alıp Almadığı ve Bu Konudaki Uygulamanın ve Yine Bir Bedel Alınıyor İse Buna Dair Faiz/Komisyon Oranının Ne Olduğu ve Davalının Almış Olduğu Miktarın Yerinde Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı )"
80Y13.HD17.10.1978E. 1978/3207 K. 1978/4203"ZAMANAŞIMI ( Payı elinde bulundurana karşı )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ
VADEDEN EVVEL İFA"

Madde 81

YARGITAY

81Y23.HD21.11.2017E. 2015/9313 K. 2017/3329"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN GERİYE ETKİLİ FESHİ (İnşaatın Bilirkişi Raporuna Göre %85 Seviyesinde Bulunduğu - Eksik Bırakılan İşlerin de Sözleşmede Belirlenen Kullanım Amacına Engel Oluşturduğu ve Geriye Etkili Fesih Şartları Gerçekleştiği)
KİRA BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (Belirlenen Sürede İnşaatın Tamamlanmadığı/Sözleşmede Fesih Halinde Müspet Zarar Kapsamındaki Ceza İle Bu Miktarı Aşan Zarar Karşılığı Kira Bedeli Ödeneceğine Dair Düzenleme Bulunmadığından Bu Ceza İle Bu Cezayı Aşan Miktarda Zarar Karşılığı Kira Bedelinin Tahsili Talep Edilemeyeceği - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklı)
EKSİK İŞ BEDELİ VE CEZAİ ŞART İSTEMİ (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklı - Akdin Feshi Halinde İfaya Bağlı Nitelikte Olan Eksik İş Bedelinin Talep Edilemeyeceği/Eksik Bırakılan İşlerin Bedelinin Tahsiline Yönelik ve Cezai Şart Talebine Yönelik Davanın Reddine Karar Verileceği)
TAPU İPTAL VE TESCİL (Yüklenici Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Süresi Sonunda İşi Bitiremediği İçin Herhangi Bir Hak ve Alacak Talebinde Bulunamayacağı/Önce Kendi Edimini Yerine Getirmeyen Yüklenicinin Davalı Taraftan Bağımsız Bölüm Tescilini İsteyemeyeceği - Davanın Reddine Karar Verileceği)"
81Y14.HD5.7.2017E. 2015/4209 K. 2017/5699"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Eki Şartname Gereği Dava Tarihi İtibariyle Davalı Arsa Malikinden Tapuda Devir Talep Edilemeyeceği İçin Davalının Aleyhine Dava Açılmasına Sebebiyet Vermediği - Arsa Maliki Davalının Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulmasının Doğru Olmadığı )
YARGILAMA GİDERİ VE VEKALET ÜCRETİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Şartname Gereği Dava Tarihi İtibariyle Davalı Arsa Malikinden Tapuda Devir Talep Edilemeyeceği İçin Davalının Aleyhine Dava Açılmasına Sebebiyet Vermediği/Arsa Maliki Davalının Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulamayacağı - Tapu İptali ve Tescil )
YÜKLENİCİDEN TAŞINMAZ TEMLİK ALMA ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Dava Tarihi İtibariyle Davalı Arsa Malikinden Tapuda Devir Talep Edilemeyeceği İçin Davalının Aleyhine Dava Açılmasına Sebebiyet Vermediği/Arsa Maliki Davalının Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulamayacağı )"
81YHGK14.6.2017E. 2017/8-1682 K. 2017/1194"MÜKERRER TAKİP SEBEBİYLE İCRA TAKİBİNİN İPTALİ ( Şikayet Olunan Vekilinin İcra Emrine Konu Aracın Kendilerine Teslim Edildiğine Dair Beyanda Bulunduğu/Araç Kendisine Teslim Edilen Takip Alacaklısı İcra Emri İle Elde Etmek İstediği Amaca Ulaşmış ve Tarafların İşin Esası Hakkında Karar Verilmesinde Hukuki Yararı Kalmadığından Yerel Mahkemece Bu Durum Gözetilerek Şikayetin Konusuz Kalması Nedeni İle Esas Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gereği )
İCRA EMRİNE KONU ARACIN TESLİM ALINDIĞININ BİLDİRİLMESİ ( Mükerrer Takip Sebeiyle Takibin İptali - Araç Kendisine Teslim Edilen Takip Alacaklısı İcra Emri İle Elde Etmek İstediği Amaca Ulaşmış ve Tarafların İşin Esası Hakkında Karar Verilmesinde Hukuki Yararı Kalmadığından Yerel Mahkemece Bu Durum Gözetilerek Şikayetin Konusuz Kalması Nedeni İle Esas Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceği )
DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Mükerrer Takip Sebeiyle Takibin İptali - Şikayet Olunan Vekilinin İcra Emrine Konu Aracın Kendilerine Teslim Edildiğine Dair Beyanda Bulunduğu/Araç Kendisine Teslim Edilen Takip Alacaklısı İcra Emri İle Elde Etmek İstediği Amaca Ulaşmış ve Tarafların İşin Esası Hakkında Karar Verilmesinde Hukuki Yararı Kalmadığından Yerel Mahkemece Bu Durum Gözetilerek Şikayetin Konusuz Kalması Nedeni İle Esas Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )"
81Y1.HD24.1.2017E. 2014/19839 K. 2017/427"İNANÇLI İŞLEM HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL OLMAZSA TAZMİNAT İSTEMİ (Dava Tarihinden Önce Taşınmazın Dava Dışı Üçüncü Kişiye Devredildiği/Davanın Kayıt Malikine Karşı Açılmadığı/Ancak Davacının Terditli Tazminat Talebi Gözetilerek Tazminata Karar Verilmesi Gerektiği)
TAPU İPTALİ VE TESCİL (Eldeki İnançlı İşlem Hukuksal Nedenine Dayalı Davanın Kayıt Malikine Karşı Açılmadığı - Davaya Konu Taşınmazın Dava Tarihindeki Değerinin Keşfen Belirlenmesi Davalının Ödediği Miktarın Mahsup Edilmesi Davacının Terditli Tazminat Talebi Gözetilerek Tazminata Karar Verilmesi Gerektiği)
TERDİTLİ DAVA (Tapu İptali ve Tescil İstekli Davaların Kayıt Malikine Yöneltilmesi Gerekeceği/Eldeki İnançlı İşlem Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davasının Kayıt Malikine Karşı Açılmadığı - Ancak Davacının Terditli Tazminat Talebi Gözetilerek Tazminata Karar Verileceği)"
81Y3.HD7.6.2016E. 2016/5745 K. 2016/9129"HARİCİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI ALACAK ( Denkleştirici Adalet İlkesine Göre Verilen Satış Bedelinin Alım Gücünün İlk Ödeme Günündeki Alım Gücüne Ulaştırılması Gerektiği - Sadece Satış Bedeli Olarak Verdiği Bedelin Tahsiline Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
DENKLEŞTİRİCİ ADALET İLKESİ ( Taşınmaz Satış Bedeli Olarak Ödenen Paranın Azalan Alım Gücünün Enflasyon Tüketici Eşya Fiyat Endeksi Altın ve Döviz Kurlarındaki Artışlar Memur Maaş ve İşçi Ücretlerindeki Artışlar vs. Ortalamaları Alınmak Suretiyle Dava Tarihinde Ulaşacağı Alım Gücü Konusunda Uzman Raporu Alınacağı - Harici Satış Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak )
TAŞINMAZIN ZİLYETLİĞİNİN İADESİ ( Harici Satış Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak - Taşınmazların Halen Davacının Zilyetliğinde Bulunduğu/Davacının Satış Parasını Geri İsteyebilmesi Taşınmazı Geri Vermesi İle Mümkün Olduğu/Satış Bedelinin Davalıdan Alınması İle Birlikte Aynı Zamanda ve Karşılıklı Olarak Taşınmazların da Zilyetliğinin Davalılara Teslimine Karar Verileceği )
FAİZ BAŞLANGICI ( Harici Satış Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak - Davacının Satış Parasını Geri İsteyebilmesi Taşınmazı Geri Vermesi İle Mümkün Olduğu/Taşınmaz Davacının Elinde Bulunduğundan Alacağa Taşınmazın İadesi Tarihinden İtibaren Faiz Yürütüleceği )"
81Y14.HD24.5.2016E. 2016/1660 K. 2016/6231"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciden Temlik Alınan Taşınmaz/Tapu İptali ve Tescil İstemi - Yüklenicinin Edimlerinin Tamamı veya Katlanılabilir Bir Oranını Yerine Getirilmiş Olması Halinde Davacıya Eksik İş Bedelini Arsa Maliklerine Ödenmek Üzere Depo Etmesi İçin Süre Verilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verileceği )
YÜKLENİCİNİN EDİMLERİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEDİĞİ ARAŞTIRILACAĞI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Yükleniciden Temlik Alınan Taşınmaz/Tapu İptali ve Tescil İstemi - Yüklenici Ediminin Katlanılabilir Oranda Yerine Getirilmiş Olması Halinde Davacıya Eksik İş Bedelini Arsa Maliklerine Ödenmek Üzere Depo Etmesi İçin Süre Verileceği )
YÜKLENİCİDEN TEMLİK ALINAN TAŞINMAZ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Tapu İptali ve Tescil İstemi - Yüklenici Edimin Tamamını veya Katlanılabilir Bir Oranda Yerine Getirilmiş Olması Halinde Davacıya Eksik İş Bedelini Arsa Maliklerine Ödenmek Üzere Depo Etmesi İçin Süre Verilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Yüklenicinin Edimlerinin Tamamını veya Katlanılabilir Bir Oranda Yerine Getirilmiş Olması Halinde Davacıya Eksik İş Bedelini Arsa Maliklerine Ödenmek Üzere Depo Etmesi İçin Süre Verilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Yükleniciden Temlik Alınan Taşınmaz )"
81Y1.HD18.4.2016E. 2014/15875 K. 2016/4695"İNANÇLI İŞLEM (Tapu İptali ve Tescil İstemi - Davacıların Karşılıklı Edimler İçeren İnanç Sözleşmesine Dayanarak Taşınmazın Tapu Kaydının İptali İle Adına Tescilini İsteyebilmesi İçin Öncelikle Kendi Edimlerini Yerine Getirmesinin Zorunlu Olduğu/Mahkemece Borcu Varsa Depo Etmesi İçin Davacıya Süre Verilip Sonuca Göre Karar Verileceği)
KARŞILIKLI EDİMLER İÇEREN SÖZLEŞME (İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi - Davacının Öncelikle Kendi Edimini Yerine Getirmesi Zorunlu Olduğu/Mahkemece Davacının Davalıdan Aldığı Borcun Miktarı ve Ne Kadarlık Kısmının Ödendiği Noktasında Hükme Yeterli Araştırma Yapılmamasının Doğru Görülmediği)
TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ (İnançlı İşleme Dayalı - Taraflar Arasındaki “Protokol” Başlıklı Belgeye Göre Davacı Tarafın Borcunu Ödemesinden Sonra Taşınmazın Teminat Verene Satışının Yapılacağı/Mahkemece Davacının Davalıdan Aldığı Borcun Miktarı ve Ne Kadarlık Kısmının Ödendiği Noktasında Araştırma Yapılarak Sonuca Gidileceği)"
81Y14.HD4.4.2016E. 2014/17029 K. 2016/4021"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalı Yükleniciden Temlik Alınan Kişisel Hakka Dayalı - Arsa Sahipleri İle Yüklenici Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunduğu/Çekişmenin Esasının İncelenerek ve Taraf Teşkili Tam Olarak Sağlanmadan Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )
TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN BAKMAKLA GÖREVLİ OLDUĞU DAVALAR ( Davacı Tüketicinin Yüklenicinin Temlikine Dayalı Olarak Tapu İptali ve Tescil Mümkün Olmadığı Takdirde Tazminat İsteğinde Bulunduğu - Tüketici Mahkemesi Varsa Çekişmenin Tüketici Mahkemesinde Görülmesi Aksi Halde Davaya Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla Bakılması Gerektiği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Davadaki İstemin Dayanağının Davalı Yüklenici İle Dava Dışı Arsa Sahipleri Arasında Düzenlenen Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Yüklenicinin Davacıya Şahsi Hakkını Devretmesine Dair Alacağın Temliki Sözleşmesi Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI ( Yükleniciden Temlik Alınan Kişisel Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi - Bu Gibi Davalarda Arsa Sahipleri İle Yüklenici Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunduğu/İnceleme ve Araştırmanın Arsa Sahiplerinin de Taraf Olduğu Bir Davada Yapılması Gerektiği )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Mahkemece Davacı Tarafa Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Arsa Sahibi Olan Tarafları Hakkında Dava Açmak Üzere Mehil Vermesi Açılırsa O Davanın Eldeki Dava Dosyası İle Birleştirilmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )"
81Y14.HD8.3.2016E. 2015/16764 K. 2016/2961"YÜKLENİCİDEN TEMLİK ALINAN KİŞİSEL HAK (Tapu İptali ve Tescil İstemi - Yüklenicinin Arsa Malikine Karşı Edimlerinin Tamımını İfa Etmediği/Eserde Varolan Eksik ve Kusurlu İşler Bedeli Saptanacağı - Tespit Edilecek Bedelin Birlikte İfa Kuralı Gereği Davacı Tarafından Depo Edilmesi Halinde Davanın Kabulüne Karar Verileceği)
TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ (Yükleniciden Temlik Alınan Kişisel Hakka Dayalı - Yüklenicinin Arsa Malikine Karşı Edimlerinin Tamımını İfa Etmediği/Mahkemece Yüklenicinin Mali Yükümlülüklerinin Neler Olduğu ve Eserde Varolan Eksik ve Kusurlu İşler Bedeli Saptanak Sonuca Gidileceği - Birlikte İfa Kuralı)
BİRLİKTE İFA KURALI (Yükleniciden Temlik Alınan Kişisel Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi - Yüklenicinin Arsa Malikine Karşı Edimlerinin Tamımını İfa Etmediği/Eserde Varolan Eksik ve Kusurlu İşler Bedeli Saptanacağı - Tespit Edilecek Bedelin Davacının Tarafından Depo Edilmesi Halinde Davanın Kabulü Gerektiği)"
81Y23.HD23.2.2016E. 2015/2289 K. 2016/1032"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Davaya Konu Bağımsız Bölümlerin Davalı Yüklenici Tarafından Sözleşmelere Göre Hak Edilip Edilmediğinin Bu Hususta Davalı Arsa Sahibince Dosya Kapsamına Sunulan Tüm Delillerin İncelenip Gerekirse Konusunda Uzman Bilirkişilerden Rapor Alınarak Tespit Edilerek Sonucuna Uygun Bir Hüküm Kurulması Gerektiği)
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ (Yüklenicinin Kendi Edimini Yerine Getirmedikçe Karşı Taraftan Edimini İfa Etmesini Talep Edemeyeceği - Davaya Konu Bağımsız Bölümlerin Davalı Yüklenici Tarafından Sözleşmelere Göre Hak Edilip Edilmediğinin Tespiti Gerektiği/Tapu İptali ve Tescil)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Tapu İptali ve Tescil - Borçlu Adına Tescil İstenebilmesi İçin Yüklenicinin Davaya Konu Bağımsız Bölümleri Hak Etmiş Olması Gerektiği/Yüklenici Tarafından Bağımsız Bölümlerin Sözleşmelere Göre Hak Edilip Edilmediğinin Gerekirse Konusunda Uzman Bilirkişilerden Rapor Alınarak Tespit Edilmesi Gerektiği)"
81Y14.HD7.12.2015E. 2014/15087 K. 2015/11303"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tescil İsteminin Hüküm Altına Alınabilmesi İçin Sözleşmede Kararlaştırılan Bedelin Ödenmiş Olması Bedelden Ödenmeyen Bir Kısmın Bulunması Halinde ise Bu Bedelin Depo Ettirilmesi Gereği - Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan Davaların Kabulüne Karar Verilebilmesi İçin Sözleşmenin İfa Olanağının Bulunması Gereği )
ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNE KONU TAŞINMAZDA ORTAKLARDAN BİRİNİN ORTAKLIK DIŞI KİŞİYE SATIŞ VAADİNDE BULUNMASI ( Elbirliği Ortaklığı Çözülünceye Kadar Sözleşmenin İfa Olanağından Söz Edilemeyeceği - Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Açılan Tescil Davasında Satış Vaadine Konu Taşınmazların Davanın Açıldığı Tarihte Davalıların Bizzat Kendi Adlarına Kayıtlı Olması Gereği )"
81Y14.HD2.12.2015E. 2014/15230 K. 2015/11108"İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (İnanç Gösterilen Kişi İnanç Gösteren Namına Yapılacak Bir İşlemden Sonra Taşınmazın Mülkiyetini İnanç Gösterene Geçirme Yükümlülüğü Altına Gireceği - Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesi Halinde Hükmen Yerine Getirilmesinin İstenebileceği)
İNANÇ SÖZLEŞMESİNİN İSPATI (İnanç sözleşmelerinin Tarafların İmzalarını Taşıyan Yazılı Delille Kanıtlanabileceği - Yazılı Belge Bulunmaması Halinde Olayın Tamamının İspatına Yeterli Olmamakla Birlikte Olayın Vukuuna Delalet Edecek Karşı Tarafın Elinden Çıkmış Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Bir Belge Bulunması Halinde İnanç Sözleşmesinin Tanık ve Diğer Kanıtlarla İspatlanabileceği)"
81Y15.HD9.2.2015E. 2014/7216 K. 2015/560"HAKSIZ FESİH ( Sözleşmenin İfası İçin Yapılan Masrafların Tazmini/Belgelerin Sıhhatini Araştırma - Davacı Yerine Getirdiği Yükümlülüklerine İlişkin Bir Kısım Belgeler Sunduğu/Davalı Şirketin Bu Belgelerin Geçerliliğine İtiraz Ettiği - Mahkemece Davacı Tarafça Dosyaya İbraz Edilen Belgelerin Sıhhati Araştırılarak Sonuca Gidileceği )
MENFİ ZARARIN HÜKÜM ALTINA ALINMASI ( Haksız Fesih Sebebiyle Sözleşmenin İfası İçin Yapılan Masraf Tazmini - Davacı Sadece Vize Alma Görevini Yerine Getiremediğini ve Bunun Vize Ücretleri Ödenmemesi ve Pasaportların Teslim Edilmemesinden Kaynaklandığını Savunduğu/İş Sahibinin Kanıtladığı Menfi Zarar Harcamaları da Hüküm Altına Alınacağı )
BELGELERİN SIHHATİNİN ARAŞTIRILMASI ( Haksız Fesih Sebebiyle Sözleşmenin İfası İçin Yapılan Masrafların Tazmini - Davacı Yerine Getirdiği Yükümlülüklerine İlişkin Bir Kısım Belgeler Sunduğu/Davalı Şirketin Bu Belgelerin Geçerliliğine İtiraz Ettiği - Mahkemece Davacı Tarafça Dosyaya İbraz Edilen Belgelerin Sıhhati Araştırılacağı )
SÖZLEŞMENİN İFASI İÇİN YAPILAN MASRAF TAZMİNİ ( Haksız Feshe Dayalı - Davacı Vize Alma Görevini Vize Ücretleri Ödenmemesi ve Pasaportların Teslim Edilmemesinden Yerine Getiremediği/Mahkemece Davacının Vize Alma Yükümlülüğü Haricinde Kalan Diğer Edimlerini Gerçekleştirip Gerçekleştirmediği Konusunda Net Sonuca Ulaşarak Karar Verileceği )"
81Y15.HD27.1.2015E. 2014/4950 K. 2015/423"TEMLİK ALAN KONSORSİYUM ORTAKLARI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Bakiye İş Bedeli Tahsili İstemi - Yüklenici Şirket Temlik Ettiği Haklardan Kaynaklanan Alacağını Kesinleşen Hakem Kararı İle Tahsil Ettiği/Temlik Alanlar Tarafından Açılan Davanın Dinlenmesi İmkanı Bulunmadığı )
ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI BAKİYE İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Temlik Alan Konsorsiyum Ortaklarının - Yüklenici Şirket Temlik Ettiği Haklardan Kaynaklanan Alacağını Kesinleşen Hakem Kararı İle Tahsil Ettiği/Temlik Alanlar Tarafından Açılan Davanın Reddedileceği )
HAKEM KARARI İLE TAHSİL EDİLEN ALACAĞIN DEVRİ ( Temlik Alan Konsorsiyum Ortaklarının Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Bakiye İş Bedeli Tahsili İstemi - Borçlu İş Sahibi Şirket Temlik Eden Yüklenici Şirkete Karşı Haiz Olduğu Def'i ve İtirazlarını Temellük Eden Davacı Konsorsiyuma Karşı da İleri Sürebileceği/Davanın Kabulünün İsabetsizliği )
ALACAĞIN DEVRİ ( Borçlu Temlik Eden Yüklenici Şirkete Karşı Haiz Olduğu Def'i ve İtirazlarını Temellük Eden Davacı Konsorsiyuma Karşı da İleri Sürebileceği - Yüklenici Şirket Temlik Ettiği Haklardan Kaynaklanan Alacağını Kesinleşen Hakem Kararı İle Tahsil Ettiği/Davanın Reddi Gerektiği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak İstemi )"
81Y15.HD15.1.2015E. 2014/1787 K. 2015/178"ESER SÖZLEŞMESİ UYARINCA VERİLEN AVANS TEMİNAT MEKTUBU SEBEBİYLE BORÇLU OLUNMADIĞININ TESBİTİ İSTEMİ ( Davacı Akdin İfasında Kusurlu Bulunduğuna Göre Kendi Kusuruna Dayanarak Zarar İsteminde Bulunamayacağı - Zararın Yarısından Sorumlu Tutulması Gerektiği/Davalının Avans Sebebiyle Davacıdan Halen Alacaklı Olduğu da Uyuşmazlık Konusu Bulunmadığına Göre Davacının Avans Teminat Çekinden Borçlu Olduğu )
BORÇLU OLUNMADIĞININ TESBİTİ İSTEMİ ( Davacı Akdin İfasında Kusurlu Bulunduğuna Göre Kendi Kusuruna Dayanarak Zarar İsteminde Bulunamayacağı - Zararın Yarısından Sorumlu Tutulması Gerektiği/Davalının Avans Sebebiyle Davacıdan Halen Alacaklı Olduğu da Uyuşmazlık Konusu Bulunmadığına Göre Davacının Avans Teminat Çekinden Borçlu Olduğu )
AVANS TEMİNAT ÇEKİ ( Eser Sözleşmesi Uyarınca Verilen Avans Teminat Mektubu Sebebiyle Borçlu Olunmadığının Tespiti İstemi - Davalının Avans Sebebiyle Davacıdan Halen Alacaklı Olduğu da Uyuşmazlık Konusu Bulunmadığına Göre Davacının Avans Teminat Çekinden Borçlu Olduğu )
AKDİN İFASINDA KUSURLU BULUNAN TARAF ( Kendi Kusuruna Dayanarak Zarar İsteminde Bulunamayacağı/ Zararın Yarısından Sorumlu Tutulması Gerektiği - Eser Sözleşmesi Uyarınca Verilen Avans Teminat Mektubu Sebebiyle Borçlu Olunmadığının Tespiti İstemi )"
81Y23.HD19.9.2014E. 2014/2951 K. 2014/5810"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Niteliği İtibariyle İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerden Olduğu - İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfa Talebinde Bulunanın Sözleşmenin Koşullarına ve Özelliklerine Göre Daha Sonra İfa Etme Hakkı Bulunmadıkça Kendi Borcunu İfa Etmiş veya İfasını Önermiş Olması Gereği )
İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELER ( İfa Talebinde Bulunanın Sözleşmenin Koşullarına ve Özelliklerine Göre Daha Sonra İfa Etme Hakkı Bulunmadıkça Kendi Borcunu İfa Etmiş veya İfasını Önermiş Olması Gereği - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde İnşaatı Projesine Uygun Olarak İmal Etmeyen Yüklenicinin Karşı Taraftan Talepte Bulunamayacağı )
PROJEYE AYKIRI İMALAT ( İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler - Kendi Edimini İfa Etmeyen Tarafın Karşı Taraftan Talepte Bulunmayacağı )"
81Y23.HD8.9.2014E. 2014/1718 K. 2014/5421"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmenin İfasını Talep Eden Tarafın Kendi Edimini İfa Etmedikçe Karşı Tarafın Edimini İfa Etmesini İsteyemeyeceği - Arsa Payı İnşaat Sözleşmesinde Arsa Sahibi İnşaatta Eksik ve Ayıplı İşler Bulunduğunu İleri Sürdüğünden Eksik ve Ayıplı İşler Tamamlanmadan veya Bedeli Ödenmeden Yüklenicinin Tescile Hak Kazanamayacağı )
YÜKLENİCİNİN TESCİLE HAK KAZANMASI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Eksik ve Ayıplı İşler Tamamlanmadan Sözleşmeye Uygun Teslim Olgusunun Gerçekleştiği Kabul Edilemeyeceğinden Yüklenicinin Tescile Hak Kazanamayacağı - Arsa Sahibi Eksik ve Ayıplı İşler Bulunduğunu İleri Sürdüğünden Bu Durum Bilirkişi Marifetiyle Tespit Ettirilerek Bedelinin Yükleniciye Depo Ettirilmesi Gereği )
EKSİK VE AYIPLI İŞLER BEDELİNİN YÜKLENİCİYE DEPO ETTİRİLMESİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenici Eksik ve Ayıplı İşleri Tamamlamadan Tescile Hak Kazanamayacağı - Arsa Sahibi Eksik ve Ayıplı İşler Bulunduğunu İleri Sürdüğünden Eksik ve Ayıplı İşler Bedeli Bilirkişi Eliyle Tespit Ettirilerek Bedelinin Yüklenciye Depo Ettirilmesi Davacı Yüklenicinin Bu Bedeli Depo Etmemesi Halinde Davasının Reddi Gereği )"
81YHGK29.1.2014E. 2013/11-376 K. 2014/49"ŞİRKET HİSSE DEVRİ NEDENİYLE ZARAR (Maddi ve Manevi Tazminat Davası/İnançlı İşlem - Davacının Sunmuş Olduğu Yazılı Delil Başlangıcı Mahiyetindeki Tarafların El Yazılarına Havi Belgelerin Değerlendirilmesi Gerektiği/Yetersiz Araştırma Bulunduğu)
İNANÇLI İŞLEM (İnanç Sözleşmesine Dayalı İddiaların Şekle Bağlı Olmayan ve Tarafların İmzasını Taşıyan Yazılı Belge ile Kanıtlanabileceği - İşleme Konu belgenin Akit Tarihinden Önce ya da Sonra Düzenlenmesinin Sonuca Etkili Olmadığının Kabulü)
İNANÇLI İŞLEMİN KANITLANMASI (Kural Olarak Yazılı Dellille Kanıtlanması Gerektiği - Ancak Eldeki Davada Yanlar Arasındaki Uyuşmazlığı Kanıtlamak İçin Yeterli Olmamakla Beraber Hukuki İlişkinin Vukuuna Delalet Eden Belgelerin Değerlendirileceği)
DAVACININ SUNDUĞU YAZILI DELİL BAŞLANGICI MAHİYETİNDEKİ BELGE(Davada İbraz Edilen Bu Belgeler İstinaden Tanık Dinletilip Dinletilemeceğinin Yerel Mahkemece Değerlendirilmesi Gerektiği - Tanık Dahil Her Türlü Delille İspatın Mümkün Olduğu)
MENFİ TESPİT DAVASI (Davacı ile S.B Arasındaki Borçlu Olmadığının Tepsitine İlişin Davada Verilen Hüküm ile Davadaki Beyanlar Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği - Şirket Hisse Devri Nedeniyle Tazminat Davası)
YAZILI DELİL (İnanç Sözleşmesi/Kural Olarak Yazılı Dellille Kanıtlanacağı - Ancak Eldeki Davada Yanlar Arasındaki Uyuşmazlığı Kanıtlamak İçin Yeterli Olmamakla Beraber Hukuki İlişkinin Vukuuna Delalet Eden Belgelerin Değerlendirileceği)
MAHKEMECE YETERSİZ ARAŞTIRMA İNCELEME YAPILMIŞ OLDUĞU (Taraflar Arasındaki İlişkinin Vukuuna Delalet Edecek Mahiyette Karşı Tarafın Elinden Çıkmış Yazılı Delil Başlangıcı Mahiyetindeki Belgelerin Yerel Mahkemece Değerlendirilmesi Gerektiği)"
81Y11.HD3.7.2013E. 2012/18708 K. 2013/14135"MENFİ TESPİT DAVASI ( Lehtar ve Hamiller Aleyhine Açılan - Dosya İçinde Mevcut Tüm Deliller Değerlendirilmek Suretiyle Senetlerin Bedelsiz Kalıp Kalmadığı ve Hamil Olan Diğer Davalıların Kötü Niyetli Olup Olmadığı Çerçevesinde İnceleme Yapılıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
HİSSE DEVRİ SÖZLEŞMESİ ( Davacıların Sözleşme Gereğince Davalının Sorumlu Olduğu Bir Borcu Ödediğini ve Bu Nedenle Senetlerin Bedelsiz Kaldığını Bundan Sonra İse Senetleri Elinde Bulunduran Diğer Davalıların Bonoları İktisap Ederken Bile Bile Borçlunun Zararına Hareket Ettiklerini İspat Etmesi Gerektiği - Menfi Tespit Davası )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Menfi Tespit - Davacıların Davalıya Yönelik Davasını İspatlayamadığı Kabul Edilmiş İse de Davacının Ödeme Yaptığına Dair İbraz Ettiği Deliller ve Davacı Şirket Kayıtları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yapılmadığı/Ödeme Var İse Bu Ödemenin Geçmiş Dönem Borçları Olup Olmadığı Üzerinde Durulmadığı )
ŞAHSİ DEFİLER ( Menfi Tespit Davası/Davacıların Sözleşme Gereğince Davalının Sorumlu Olduğu Bir Borcu Ödediğini ve Bu Nedenle Senetlerin Bedelsiz Kaldığını Bundan Sonra İse Senetleri Elinde Bulunduran Diğer Davalıların Bonoları İktisap Ederken Kötüniyetli Olduklarını İspat Etmesi Gerektiği - Davacının İbraz Ettiği Deliller ve Davacı Şirket Kayıtları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gerektiği )"
81Y15.HD24.6.2013E. 2012/4047 K. 2013/4118"ESER SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Fazla Ödenen Bedelin İadesi İstemi - Takip Dosyası İncelenerek Senetlerin Ödenip Ödemediğini ve Ne Miktar Ödeme Yapıldığını Araştırmak Gerektiğinde Bilirkişiden Ek Rapor Almak Suretiyle Taraf İtirazlarını Cevaplandırmak Gerektiği )
FAZLA ÖDENEN BEDELİN İADESİ İSTEMİ ( Eser Sözleşmesinin Feshi - Senetlerin Ödenip Ödemediği ve Ne Miktar Ödeme Yapıldığını Araştırmak Gerektiğinde Bilirkişiden Ek Rapor Almak Suretiyle Taraf İtirazlarını Cevaplandırmak Gerektiği )
HAKEDİŞ ALACAĞI ( Gerektiğinde Bilirkişiden Ek Rapor Almak Suretiyle Taraf İtirazlarını Cevaplandırmak ve Böylece Denetime Elverişli Şekilde Saptanan Ödeme Tutarını Belirtilen Hakediş Alacağından Mahsubuyla Sonucuna Uygun Hüküm Kurulacağı - Eser Sözleşmesi )"
81Y15.HD17.6.2013E. 2013/2750 K. 2013/3905"TAPU KAYDININ İPTALİ ( Arsaya Komşu Parselin Tecavüzü Sebebiyle İnşaat Yapımına Uygun Bulunmadığı/Arsadaki Bu Ayıp Giderilmeden Yüklenicinin İnşaata Başlaması Beklenemeyeceği Gibi Yasal Olarak da Mümkün Olmadığından Gecikmede Kusurun Varlığından Söz Edilemeyeceği - Davanın Reddi Gerektiği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Arsadaki Ayıp Giderilmeden Yüklenicinin İnşaata Başlaması Beklenemeyeceği Gibi Yasal Olarak da Mümkün Olmadığından Gecikmede Kusurun Varlığından Söz Edilemeyeceği - Fesih Davası Devam Ettiği Sürece Yüklenicinin İnşaata Devam Zorunluluğunun da Olmadığı )
İNŞAAT YAPIM SÜRESİ ( Ancak Arsadaki Kusurun Giderilmesiyle Başlayacağı/Komşu Parsel Tecavüzü Önlendikten Sonra Makul Sürede Ruhsat Alınarak İnşaata Başlanmış ve Yargılama Aşamasında İnşaat Büyük Oranda Tamamlandığı/İnşaatın Yasaya Aykırılığı da İddia Edilmediğine Göre Yüklenicinin Kusurlu Olduğunun Kabul Edilemeyeceği - Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
KOMŞU PARSELİN TECAVÜZÜ ( Sebebiyle İnşaat Yapımına Uygun Bulunmadığı/Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshine Davalıya Devredilen Tapu Kaydının İptaline Karar Verilmesi İstemi - Arsadaki Bu Ayıp Giderilmeden Yüklenicinin İnşaata Başlaması Beklenemeyeceği Gibi Yasal Olarak da Mümkün Olmadığından Gecikmede Kusurun Varlığından Söz Edilemeyeceği )"
81Y6.HD3.6.2013E. 2012/16504 K. 2013/9801"KİRAYA VERİLEN YERİN TESLİM EDİLMEMESİ ( Kira Sözleşmesinin Feshi ve Ödenen Depozito ve Kira Bedellerinin İstirdadı İstemi - Davacının Döndüğü Kira Sözleşmesine Dayanarak Davalı Kiralayana Tüm Verdiklerini Geri İsteyebileceği/Taşınmazdaki Eksikliklerin Giderilmesi İçin Gerekli Süreyle Aynı Şartlarda Yeniden Kiraya Verilme Sürelerine Dair Hesaplanan Kira Bedelinin Düşülmesinin Hatalı Olduğu )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ İSTEMİ ( Kiraya Verilen Yerin Teslim Edilmemesi Sebebiyle - Dönmeyle Sona Eren Sözleşme İlişkisi Artık Sonuç Doğurmayacağı Gibi Önceden Doğmuş Borçlarda Son Bulacağı/Davacı Kiracının Döndüğü Kira Sözleşmesine Dayanarak Davalı Kiralayana Tüm Verdiklerini Geri İsteyebileceği )
SÖZLEŞMEDEN DÖNME ( Kiracı Sözleşmeden Dönmekle Bu Sözleşme İlişkisinin Geçmişe Etkili Olarak Kalktığı/Taşınmazdaki Eksikliklerin Giderilmesi İçin Gerekli Süreyle Aynı Şartlarda Yeniden Kiraya Verilme Sürelerine Dair Hesaplanan Kira Bedelinin Düşülmesinin Hatalı Olduğu - Ödenen Kira Bedellerinin İstirdadı )
KİRA BEDELLERİNİN İSTİRDADI İSTEMİ ( Davacının Döndüğü Kira Sözleşmesine Dayanarak Davalı Kiralayana Tüm Verdiklerini Geri İsteyebileceği - Taşınmazdaki Eksikliklerin Giderilmesi İçin Gerekli Süreyle Aynı Şartlarda Yeniden Kiraya Verilme Sürelerine Dair Hesaplanan Kira Bedelinin Düşülmesinin Hatalı Olduğu )
DEPOZİTO VE ÖDENEN KİRA BEDELLERİNİN İSTİRDADI ( Kiraya Verilen Yerin Teslim Edilmemesi Sebebiyle - Dönmeyle Sona Eren Sözleşme İlişkisi Artık Sonuç Doğurmayacağı Gibi Önceden Doğmuş Borçlarda Son Bulacağı/Davacı Kiracının Döndüğü Kira Sözleşmesine Dayanarak Davalı Kiralayana Tüm Verdiklerini Geri İsteyebileceği )"
81Y14.HD10.4.2013E. 2013/3801 K. 2013/5586"YÜKLENİCİ TEMLİKİ İŞLEMİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İskan Ruhsatı Konusunda Araştırma Yapma - Sözleşmede “Genel İskan Alınması” Borcu Yükleniciye Yüklendiği/Mahkemece İskan Ruhsatının Alınması Konusunda Hiçbir Araştırma Yapılmamış ve Eksik İşler Arasında Sayılmayarak Bedeli Konusunda Her Hangi Bir Karar Verilmemiş Olmasının Doğru Görülmediği )
GENEL İSKAN RUHSATI BEDELİNİN DEPO ETTİRİLMESİ ( Yüklenici Temliki İşlemine Dayalı Tapu İptal ve Tescil - Sözleşmede “Genel İskan Alınması” Borcu Yükleniciye Yüklendiği/Genel İskan Ruhsatı Verilmesi Engeli Olup Olmadığı Mahallinde Keşif Yapılarak Bilirkişiye İncelettirileceği - Genel İskan Giderlerinin Ne Olduğu Sorularak Bu Bedel Arsa Sahiplerine Ödenmek Üzere Depo Ettirileceği )
EKSİK İŞ BEDELİ KONUSUNDA ÇELİŞKİ OLMASI ( Yüklenici Temliki İşlemine Dayalı Tapu İptal ve Tescil - Davalı Arsa Malikleri Tarafından Yükleniciye Karşı Eksik İşler Bedeli Tahsili İçin Açılan Davada Belirlenen Bedel İle Eldeki Davada Belirlenen Bedel Arasında Fark Olduğu/Mahkemece Çelişki Giderilmeden Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
DAVA SÜRESİNCE İŞLEYECEK KİRA BEDELLERİ ( Tazmini Ayrı Bir Dava Konusunu Oluşturacağı - Mahkemece Dava Süresince İşleyen Kira Bedellerini de Kapsayacak Şekilde Kira Tazminatına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı/Yüklenici Temliki İşlemine Dayalı Tapu İptal ve Tescil )"
81Y1.HD4.4.2013E. 2013/4063 K. 2013/4906"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taraflar Arasında İnanç Sözleşmesi Kurulduğu ve Çekişme Konusu Taşınmazın Teminat Amacıyla Temlik Edildiğinin Anlaşıldığı - Borçlar Kanununun İnanç Sözleşmesi Hükümleri Gözetilerek Değerlendirme Yapılması ve Hasıl Olacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Özellikle Dosyaya İbraz Edilen Anlaşma ve Taahhütname Senedidir Başlıklı Belge İçeriği İle Davalının Duruşmadaki Beyanından Taraflar Arasında İnanç Sözleşmesi Kurulduğunun Anlaşıldığı - Borçlar Kanununun İnanç Sözleşmesi Hükümleri Gözetilerek Değerlendirme Yapılması Gerektiği/Tapu İptali ve Tescil )
İNANÇLI TEMLİK ( Tapu İptali ve Tescil - Taraflar Arasında İnanç Sözleşmesi Kurulduğu ve Çekişme Konusu Taşınmazın Teminat Amacıyla Temlik Edildiğinin Anlaşıldığı/İnanç Sözleşmesi Hükümleri Gözetilerek Değerlendirme Yapılması ve Hasıl Olacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
İBRA ( Davacı Tarafça İbraz Edilen Protokol ve İbranamedir Başlıklı Belge İle Davalı Tarafından İbra Edildiği İleri Sürülmüş İse de Bu Belgenin Sahte Olduğu Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesinin Raporundan Anlaşıldığı - İnanç Sözleşmesi Hükümleri Gözetilerek Değerlendirme Yapılması Gerektiği/Tapu İptali ve Tescil )"
81Y1.HD28.3.2013E. 2012/16978 K. 2013/4438"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan - Davacının Öncelikle Kendi Edimini Yerine Getirmesi Gerektiği/Bankadan Çekilen Kredi Borcunun Davacı veya Çocukları Tarafından Ödendiği Sonucuna Varıldığı Takdirde Davanın Kabul Edilmesi Şayet Davalının Ödediği Anlaşılırsa Reddi Gerektiği )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Dayanarak İnanç Konusu Taşınmazının Tapu Kaydının İptalini ve Adına Tescilini İsteyebilmesi İçin Davacının Öncelikle Kendi Edimini Yerine Getirmesi Gerektiği - Bankadan Çekilen Kredi Borcunun Kim veya Kimler Tarafından Ödendiği Hususları Üzerinde Durulması Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
KARŞILIKLI EDİMLER İÇEREN SÖZLEŞMELER ( Davacının İnanç Sözleşmesine Dayanarak Taşınmazının Tapu Kaydının İptalini ve Adına Tescilini İsteyebilmesi İçin Öncelikle Kendi Edimini Yerine Getirmesi Gerektiği - Banka Kredi Borcunun Davacı veya Çocukları Tarafından Ödendiği Anlaşılırsa Davanın Kabulü Gerektiği )"
81Y14.HD21.3.2013E. 2013/1632 K. 2013/4237"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gereğince Yükleniciden Temlik Alınan Bağımsız Bölümün - Davacılara Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yüklenici Olan Tarafı Hakkında Dava Açmak Üzere Mehil Verilmesi Açılırsa O Dava Eldeki Dava Dosyası İle Birleştirilmesi Gerektiği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenici Olan Tarafı Hakkında Dava Açmak Üzere Mehil Vermesi Açılırsa O Dava Eldeki Dava Dosyası İle Birleştirilmesi Gerektiği - Yüklenicinin İnşaat Sözleşmesi Gereğince Edimlerini Yerine Getirip Getirmediği Belirlenerek Bundan Sonra Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI ( Arsa Sahipleri İle Yüklenici Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunduğu - Davacılara Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yüklenici Olan Tarafı Hakkında Dava Açmak Üzere Mehil Verilmesi Açılırsa O Dava Eldeki Dava Dosyası İle Birleştirilmesi Gerektiği/Tapu İptali ve Tescil )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Davacılara Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yüklenici Olan Tarafı Hakkında Dava Açmak Üzere Mehil Verilmesi Açılırsa O Dava Eldeki Dava Dosyası İle Birleştirilmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
TARAF TEŞKİLİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davacılara Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yüklenici Olan Tarafı Hakkında Dava Açmak Üzere Mehil Verilmesi Açılırsa O Dava Eldeki Dava Dosyası İle Birleştirilmesi Gerektiği )"
81Y1.HD6.3.2013E. 2012/15044 K. 2013/3343"TAPU İPTAL VE TESCİL ( Karşılıklı Borç Yükleyen Bir Sözleşmenin İfası İsteğinde Bulunan Tarafın Sözleşmenin Koşullarına ve Özelliklerine Göre Daha Sonra İfa Etme Hakkı Olmadıkça Kendi Borcunu İfa Etmiş ya da İfasını Önermiş Olması Gerektiği )
KARŞILIKLI BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞME ( İfası İsteğinde Bulunan Tarafın Sözleşmenin Koşullarına ve Özelliklerine Göre Daha Sonra İfa Etme Hakkı Olmadıkça Kendi Borcunu İfa Etmiş ya da İfasını Önermiş Olması Gerektiği - Tapu İptal ve Tescil )
SÖZLEŞMENİN İFASI İSTEĞİ ( Tapu İptal ve Tescil - Karşılıklı Borç Yükleyen Bir Sözleşmenin İfası İsteğinde Bulunan Tarafın Sözleşmenin Koşullarına ve Özelliklerine Göre Daha Sonra İfa Etme Hakkı Olmadıkça Kendi Borcunu İfa Etmiş ya da İfasını Önermiş Olması Gerektiği )"
81YHGK16.1.2013E. 2012/13-592 K. 2013/65"ESERİN GEÇ TESLİMİ NEDENİYLE MAHRUM KALINAN KİRA BEDELİNİN TAZMİNİ İSTEMİ ( Bağımsız Bölümlerin İnşaat Ruhsatının Ne Kadar Sürede Alınabileceğinin Ne Kadar Sürede İnşaatın Tamamlanarak İskan Ruhsatının Alınabileceğinin Emsal İnşaatlar da Dikkate Alınıp Tespit Edileceği )
TAPUDA ŞARTLI BAĞIŞ SENEDİ DÜZENLENMESİ ( Belgede Şartlı Bağış İbaresi Kullanılmış Olsa da Tarafların Gerçek İradelerinin Aslında Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi Düzenlemek Olduğunun Sözleşme İçeriğinden Açıkça Anlaşıldığı )
YÜKLENİCİNİN TOKİ İLE İNŞAAT YAPIM İŞİ KONUSUNDA ANLAŞMASI ( Bağımsız Bölümlerin Teslimi Konusundaki Sorumluluğu Birbirlerinin Üzerine Attıkları ve Bağımsız Bölümlerin Davacıya Teslim Edilmediği - Artık Davacıların Davalı-Yükleniciye Süre Vermesinin Aynen İfa İçin Etkisiz Olacağı )
AYNEN İFA VE GECİKMEDEN DOLAYI TAZMİNAT ( Davacıların Davalı-Yükleniciye Süre Vermesinin Aynen İfa İçin Etkisiz Olacağı - Bağımsız Bölümlerin İnşaat Ruhsatının Ne Kadar Sürede Alınabileceğinin Ne Kadar Sürede İnşaatın Tamamlanarak İskan Ruhsatının Alınabileceğinin Emsal İnşaatlar da Dikkate Alınıp Tespit Edileceği )"
81Y14.HD20.12.2012E. 2012/14451 K. 2012/14584"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayalı - Yasal İlkeler Uyarınca Yüklenicinin Kişisel Hak Kazanmadığı/Dava Tarihi İtibarıyla Davalı Arsa Malikinin Tapuyu Devretme Yükümlülüğü Altında Olmadığından ve Davanın Açılmasına Sebebiyet de Vermediğinden Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulamayacağı )
YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ ( Tapu İptali ve Tescil - Yüklenicinin Kişisel Hak Kazanamadığı/Dava Tarihi İtibarıyla Davalı Arsa Malikinin Tapuyu Devretme Yükümlülüğü Altında Olmadığından ve Davanın Açılmasına Sebebiyet de Vermediğinden Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulamayacağı )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Dava Tarihi İtibarıyla Davalı Arsa Malikinin Tapuyu Devretme Yükümlülüğü Altında Olmadığından ve Davanın Açılmasına Sebebiyet de Vermediğinden Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulamayacağı - Tapu İptali ve Tescil )"
81Y14.HD19.12.2012E. 2012/13250 K. 2012/14549"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca İskan Ruhsatının Alınmasının da Yüklenicinin Sorumluluğunda Olduğu - Halefi Olan Davacıya İskan Ruhsatı Alması İçin Süre Verilerek Tüm Eksiklikler Giderildikten Sonra Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İnşaat Seviyesinin Yüzde Olarak Katlanılabilir Bir Seviyede Bulunduğu - İskan Ruhsatının Alınması da Yüklenicinin Sorumluluğunda Olduğundan Halefi Olan Davacıya İskan Ruhsatı Alması İçin Süre Verilmesi Gerektiği/Tapu İptali ve Tescil )
YÜKLENİCİNİN ŞAHSİ HAKKINI TEMLİK ETMESİ ( Üçüncü Kişinin İfa Talep Edip Edemeyeceğinin Saptanmasında Öncelikle Yüklenicinin Edimini Yerine Getirip Getirmediğinin Ardından Sözleşme Hükümlerindeki Diğer Borçlarını İfa Edip Etmediğinin Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İFA TALEP ETMESİ ( Tapu İptali ve Tescil/Yüklenicinin Şahsi Hakkını Temlik Ettiği Davacının İfa Talep Edebilmesi İçin Sözleşme Hükümlerindeki Diğer Borçlarını İfa Edip Etmediğinin Saptanması Gerektiği - Yüklenicinin Halefi Olan Davacıya İskan Ruhsatı Alması İçin Süre Verilmesi Gerektiği )
İSKAN RUHSATI ( Alınması da Yüklenicinin Sorumluluğunda Olduğundan Halefi Olan Davacıya İskan Ruhsatı Alması İçin Süre Verilerek Tüm Eksiklikler Giderildikten Sonra Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )"
81Y14.HD6.12.2012E. 2012/12320 K. 2012/14213"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Hakkını Üçüncü Kişiye Temlik Etmesi Halinde Üçüncü Kişinin İfa Talep Etmesinin Yüklencinin Edimini Yerine Getirmesine Bağlı Olduğu - Arsa Sahibinin Fazla Ödeme Yaptığının Saptanması Halinde Davacının Bu Miktarı Depo Etmesi Halinde Davanın Kabulü Aksi Halde Reddi Gereği )
YÜKLENİCİNİN ARSA PAYI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKKINI ÜÇÜNCÜ KİŞİYE TEMLİK ETMESİ ( Temlik Alanının Arsa Sahibinden Edimini Yerine Getirmesini İsteme Hakkına Sahip Olduğu - Yüklenici Arsa Sahibine Karşı Edimini Tamamen Yerine Getirmemesi Halinde Temlik Alan Üçüncü Kişinin Arsa Sahibini İfaya Zorlayamayacağı )"
81Y23.HD5.12.2012E. 2012/5820 K. 2012/7174"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLESMESİ ( Kira Kaybı ve Eksik İş Bedelinin Tahsili - Arsa Sahibi Olan Davacıların Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Öncelikle Arsalarını İnşaata Elverişli Şekilde Davalı Yükleniciye Teslim Etmedikleri/Öncelikli Olarak Kendi Edimlerini Yerine Getirmeyen Davacıların Karşı Taraftan Ediminin İfasını İstemeye Hakları Bulunmadığı )
KİRA KAYBININ TASİLİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözlesmesinden Kaynaklanan - İnşaat Yapı Ruhsatı Alınarak İnşaatın Tamamlandığı ve Sözleşmeye Göre Davalının Payına Düşen Bağımsız Bölümlerin Tapusunun Davalıya Verilmediği/Öncelikli Olarak Kendi Edimlerini Yerine Getirmeyen Davacıların Karşı Taraftan Ediminin İfasını İstemeye Hakları Bulunmadığından Reddi Gereği )
EKSİK İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Arsa Sahibi Olan Davacıların Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Öncelikle Arsalarını İnşaata Elverişli Şekilde Davalı Yükleniciye Teslim Etmedikleri/Öncelikli Olarak Kendi Edimlerini Yerine Getirmeyen Davacıların Karşı Taraftan Ediminin İfasını İstemeye Hakları Bulunmadığı )"
81Y15.HD15.10.2012E. 2012/1816 K. 2012/6457"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Tazminat Davası - Yüklenicinin Asıl Davanın Açılmasından Sonra Dava Ettiği Bağımsız Bölümlere Hak Kazandığı Arsa Sahibi Davalının Davaya Karşı Çıkmakta Haklı Olduğu Gözetilerek Davalı Karşı Davacının Asıl Davada Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulmaksızın Karar Verilmesi Gerektiği )
TAZMİNAT DAVASI ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Arsa Sahibinin Eksik Kusurlu İşler Bedeli ile Gecikme Tazminatı İstemi Haklı Olduğundan Gerek Asıl Davadaki Karşı Davada Gerekse Birleşen Dosyada Arsa Sahibi Lehine Hükmedilen Alacakların Faizi ile Birlikte Ödenmesi Koşuluyla Asıl Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Yüklenicinin Asıl Davanın Açılmasından Sonra Dava Ettiği Bağımsız Bölümlere Hak Kazandığı Arsa Sahibi Davalının Davaya Karşı Çıkmakta Haklı Olduğu Gözetilerek Davalı Karşı Davacının Asıl Davada Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulmaksızın Karar Verileceği - Tapu İptali ve Tescil Davası )
KUSURLU İŞLER BEDELİ ( ile Gecikme Tazminatı İstemi Haklı Olduğundan Gerek Asıl Davadaki Karşı Davada Gerekse Birleşen Dosyada Arsa Sahibi Lehine Hükmedilen Alacakların Faizi ile Birlikte Ödenmesi Koşuluyla Asıl Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği - Tazminat Davası )"
81Y14.HD2.7.2012E. 2012/8365 K. 2012/9084"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ (Tapu İptali ve Tescil - Uzman Bilirkişilerin Katılımı İle Keşif Yapılarak Dava Konusu Taşınmazdaki Eksik ve Ayıplı İşlerin Bedellerinin Saptanması Gerektiği)
EKSİK VE AYIPLI İŞLER (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Dava Konusu Taşınmazdaki Eksik ve Ayıplı İşlerin Bedellerinin Saptanacağı/İnşaat Seviyesinin Yüzde Olarak Katlanılabilir Bir Seviyede Bulunduğunun Belirlenmesi Halinde Bu Bedelin Depo Ettirilmesi İçin Davacıya Süre Verileceği)
TAPU İPTALİ VE TESCİL (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca - Uzman Bilirkişilerin Katılımı İle Keşif Yapılarak Dava Konusu Taşınmazdaki Eksik ve Ayıplı İşlerin Bedellerinin Saptanması Gerektiği)
İNŞAAT RUHSATI (Tapu İptali ve Tescil - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca İskan Ruhsatının Alınması da Yüklenicinin Sorumluluğunda Olduğundan Halefi Olan Davacıya İskan Ruhsatı Alması İçin Süre Verilmesi Gerektiği)"
81Y14.HD19.6.2012E. 2012/4477 K. 2012/8670"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan - Satış Vaadi Sözleşmesine Göre Bakiye Bedelin Dava Tarihindeki Güncellenmiş Değeri Bilirkişiye Tespit Ettirilip Bu Değerin Önceden Depo Edilen Bedel Mahsup Edilmek Suretiyle Hükümden Önce Davacıya Depo Ettirileceği)
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ (Belirtilen Bakiye Bedelin Davacı Tarafa Depo Ettirilerek Tapu İptali ve Tescil İstemi Kabul Edilmiş ise de Hükümde Depo Edilen Bedel Yönünden Bir Karar Verilmemesinin Doğru Olmadığı - Tapu İptali ve Tescil Davası)
İHTİYATİ HACİZ ŞERHİNİN TERKİNİ (Talebi Hakkında Olumlu Olumsuz Bir Hüküm Kurulmamasının Hatalı Olduğu - Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davası)
BEDELİN DEPO EDİLMESİ (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davası - Satış Vaadi Sözleşmesine Göre Bakiye Bedelin Dava Tarihindeki Güncellenmiş Değeri Bilirkişiye Tespit Ettirilip Bu Değerin Önceden Depo Edilen Bedel Mahsup Edilmek Suretiyle Hükümden Önce Davacıya Depo Ettirilmesi Gerektiği)"
81Y14.HD14.6.2012E. 2012/7721 K. 2012/8429"TEMLİK ALINAN HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Kapsamında İskan Ruhsatı Alınması ve Eksik İş Bedelinden Kaynaklanan Arsa Sahipleri Lehine Hüküm Altına Alınacak Olan Yüklenici Borçlarını Tespit Ettirmek Üzere Bilirkişi İncelemesi Yaptırmak Gerektiği)
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ (Kapsamında İskan Ruhsatı Alınması ve Eksik İş Bedelinden Kaynaklanan Arsa Sahipleri Lehine Hüküm Altına Alınacak Olan Yüklenici Borçlarını Tespit Ettirmek Üzere Bilirkişi İncelemesi Yaptırmak Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil)
ÖDEMEZLİK DEF'İ (Tapu İptali ve Tescil - Kendi Edimini Yerine Getirmeyen Yüklenici ya da Onun Temlik İşleminde Bulunduğu Üçüncü Kişiye Karşı Ödemezlik Def'inde Bulunabileceği)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Temlik Alınan Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Kapsamında İskan Ruhsatı Alınması ve Eksik İş Bedelinden Kaynaklanan Arsa Sahipleri Lehine Hüküm Altına Alınacak Olan Yüklenici Borçlarını Tespit Ettirmek Üzere Gerektiği)"
81Y1.HD22.3.2012E. 2012/225 K. 2012/3207"İNANÇ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Dinlenilirliği Kabul Edilen İddiaların İspatı Şekle Bağlı Olmayan Yazılı Delil Olduğu - İnanç Sözleşmesi Olarak Adlandırılan Bu Belgenin Sözleşmeye Taraf Olanların İmzasını İçermesi Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan/İddiaların İspatı Şekle Bağlı Olmayan Yazılı Delil Olduğu - İnanç Sözleşmesi Olarak Adlandırılan Bu Belgenin Sözleşmeye Taraf Olanların İmzasını İçermesi Gerektiği )
İNANÇ SÖZLEŞMELERİ ( Bir Yandan Mülkiyeti Nakil Borcu Doğurması Bakımından Tarafları Bağlayıcı Diğer Yandan Mülkiyetin Naklinin Sebebini Teşkil Etmesi Açısından Tasarruf İşlemlerini Bünyesinde Barındıran Sözleşmelerden Olduğu )
YAZILI DELİL ( İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil/İddiaların İspatı Şekle Bağlı Olmayan Yazılı Delil Olduğu - İnanç Sözleşmesi Olarak Adlandırılan Bu Belgenin Sözleşmeye Taraf Olanların İmzasını İçermesi Gerektiği )"
81Y14.HD14.12.2011E. 2011/11146 K. 2011/15450"TAPU İPTALİ VE TESCİL İLE TAZMİNAT DAVASI (Davacının Yüklenici Şirketten Satın Almış Olduğu Bağımsız Bölümün Tapu Ferağ İşlemlerinin Yapılmaması - Davacının Kira Alacağı ve Manevi Tazminat Talebi/Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağının Uygulaması)
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI (Bazı İstisnai ve Özel Durumlarda Geçersiz Bir Sözleşme Bulunsa Dahi MK'nın 2. M. Gereğince Geçerli Bir Sözleşmenin Varlığının Kabul Edilebileceği - MK 2.M. Adaletin Sağlanmasında Daha Uygun Düşeceği)
SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK ŞARTLARINA UYULMAMASI (Davacının Yapması Gerekli Tüm Edimlerini İfa Etmiş Olduğu/Daha Sonra Karşı Tarafından İfa Talebinde Bulunduğu - Eldeki Davada Sözleşmenin Geçersizliği İddasının Hakkın Kötüye Kullanılması Sayılacağı)
SÖLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİ İDDİASININ HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI SAYILDIĞI DURUM (Davacı Alacaklının Tüm Edimlerini Yerine Getirdiği - Sözleşmeyi İfadan Kaçınan Borçlunun Sözleşmenin Geçersizliği İddiasının Hakkın Kötüye Kullanımı Sayılacağı)
İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞME (Sözleşmenin Geçersizliği İddiasının Hakkın Kötüye Kullanılması Sayıldığından Taraflar Arasındaki Sözleşme de 818 S.K. 106.M Belirtilen Seçimlik Hakların Davacı Tarafından Kullanılabilmesinin Olanaklı Olduğu)
AYNEN İFA VE GECİKMEDEN DOLAYI TAZMİNAT TALEBİ (İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme - Davacının Seçimlik Haklarını Kullanabileceği/Yerel Mahkemece Sözleşmenin Geçersizliğinden Bahisle Davacının Tüm Taleplerinin Reddinin Hatalı Olduğu)
ALACAKLININ SEÇİMLİK HAKLARI (Davacının Aynen İfa ve Gecikmeden Dolayı Tazminat Talebinin Mahkemece Dikkate Alınacağı)"
81Y11.HD8.12.2011E. 2011/13048 K. 2011/16680"YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ (Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Ödeme Borcu Sona Erdiren Nedenlerden Olduğu/Borcun Ödendiği İtirazı Temyiz Aşaması Dahil Yargılamanın Her Safahatında İleri Sürülebileceği)
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Yolcu Taşıma Sözleşmesine Dayalı - Ödeme Borcu Sona Erdiren Nedenlerden Olduğu/Borcun Ödendiği İtirazı Temyiz Aşaması Dahil Yargılamanın Her Safahatında İleri Sürülebileceği)
ÖDEME (Borcu Sona Erdiren Nedenlerden Olduğu - Borcun Ödendiği İtirazı Temyiz Aşaması Dahil Yargılamanın Her Safahatında İleri Sürülebileceği)"
81Y14.HD5.12.2011E. 2011/12058 K. 2011/14903"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan - Satış Vaadinde Bulunanın Mirasçılarının Tamamının Bedelin Ödenmeyen Kısmı Taşınmazın Rayiç Bedeli Üzerinden Hesaplatıp Davacıya Depo Ettirilerek Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Davanın Kabulü İçin Sözleşmenin İfa İmkanı Olması Gerektiği/Elbirliği Ortakları Arasında Yapılan Satış Vaadi Sözleşmesinin İfa Olanağının Bulunduğu - Tapu İptali ve Tescil Davası )
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davası - Elbirliği Ortakları Arasında Yapılan Satış Vaadi Sözleşmesinin İfa Olanağının Bulunduğu )
BEDELİN DEPO EDİLMESİ ( Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil - Satış Vaadinde Bulunanın Mirasçılarının Tamamının Bedelin Ödenmeyen Kısmı Taşınmazın Rayiç Bedeli Üzerinden Hesaplatıp Davacıya Depo Ettirilerek Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )"
81YHGK30.11.2011E. 2011/1-614 K. 2011/714"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Dava Dışı Kişiden Alınan Borca Karşılık Taşınmazın Devredildiği/Borç Ödediği Halde Taşınmazın Geri Verilmediği - Bozma İlamından Sonra Ceza Dosyasının Getirtilerek İncelenmesi İle Oluşan Hükmün Özel Dairece İnceleneceği)
İNANÇ SÖZLEŞMESİ (Tapu İptali İle Tescil - İnananla İnanılan Arasında Yapılan Borçlandırıcı Muamele Olduğu)
CEZA DOSYASININ İNCELENMESİ (Tapu İptali İle Tescili Davasında Bozma İlamından Sonra Davacının Katılan Olduğu Ceza Dosyasının UYAP'tan Bir Örneğinin Temin Edilerek Verilen Hükmün Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğu)"
81Y15.HD29.11.2011E. 2011/363 K. 2011/6972"BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN KÜÇÜK YAPILMASI NEDENİYLE OLUŞAN DEĞER KAYBI ( Sözleşme ve Eklerinde Taraflara Bırakılan Bağımsız Bölümlerin Alan ve Sayı Olarak Miktarları Gösterilmemiş ya da Saptanamamışsa Arsa Sahipleri ve Yükleniciye Kalacak Bağımsız Bölümlerin Eşit Alanlı Olarak Yapılacağının Kararlaştırıldığı )
DEĞER KAYBI ( Bağımsız Bölümün Küçük Yapılması Nedeniyle Oluşan Değer Kaybı Davasında Sözleşmede Bağımsız Bölümlerin Alan ve Sayı Olarak Miktarlarının Gösterilmediği - Değer Kaybı Tazminatının Ödeneceği )
ARSA PAYI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARA BIRAKILAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ( Alan ve Sayı Olarak Miktarları Gösterilmemiş ya da Saptanamamışsa Arsa Sahipleri ve Yükleniciye Kalacak Bağımsız Bölümlerin Eşit Alanlı Olarak Yapılacağının Kararlaştırıldığı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Asıl Davada Değer Kaybı Tazminatı Talebinde Bulunulduğu - Arsa Sahibi Mirasçıları Bu Davaya Karşı Çıkmakta Haklı Olduklarından Değer Kaybı Tazminatının Ödenmesi Koşuluyla ve Birlikte İfa Suretiyle Kabulüne Karar Verileceği/Vekalet ve Yargılama Ücretinden Sorumlu Olmayacakları )"
81Y13.HD11.11.2011E. 2011/9696 K. 2011/16133"ALACAK İSTEMİ ( Davalının Dükkanlarının Tapusunun Devretmemekle Kendisine İzafe Edilerek Herhangi Bir Kusur Bulunmadığından ve Gecikmeden Davalı Sorumlu Tutulamayacağından Davanın Reddi Yerine Yazılı Şekilde Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
AKDİN İFASI TALEBİ ( Davacı Dükkanların Satış Bedellerinin Tamamını Ödemedikçe Taşınmazların Adına Tescilini İsteyemeyeceği - Davalının Dükkanlarının Tapusunun Devretmemekle Kendisine İzafe Edilerek Herhangi Bir Kusur Bulunmadığından Davanın Reddi Gereği )
KUSUR ( Alacak İstemi - Davalının Dükkanlarının Tapusunun Devretmemekle Kendisine İzafe Edilerek Herhangi Bir Kusur Bulunmadığından ve Gecikmeden Davalı Sorumlu Tutulamayacağından Davanın Reddi Gerektiği )"
81Y15.HD18.10.2011E. 2010/5428 K. 2011/6008"GECİKME TAZMİNATI (Edimini Yerine Getirmeyen İş Sahibinin Yükleniciden Gecikme Tazminatı İstemeye Hakkı Olmadığı - Mahsup Talebinin İtiraz Niteliğinde Olduğu Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği Re'sen Nazara Alınması Gereği )
MAHSUP TALEBİ (İtiraz Niteliğinde Olduğu Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği Mahkemece Re'sen Nazara Alınması Gereği - Edimine Yerine Getirmeyen İş Sahibinin Yükleniciden Gecikme Tazminatı İsteme Hakkı Bulunmadığı )"
81Y14.HD14.10.2011E. 2011/9109 K. 2011/12081"İŞ BEDELİNDEN KALAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( İtirazın İptali ve İcra İnkar Tazminatının Tahsili - Teslimin Sözleşmeye Uygun Yapıldığını İspat Külfeti Davacıda Olduğundan Davacı Vekilinin Dilekçesindeki Beyanı da Dikkate Alınarak Delillerini Sorulup Saptanması Gerektiği )
İTİRAZIN İPTALİ VE İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Teslimin Sözleşmeye Uygun Yapıldığını İspat Külfeti Davacıda Olduğundan Davacı Vekilinin Dilekçesindeki Beyanı da Dikkate Alınarak Delillerin Sorulup Saptanması Gerektiği - İş Bedelinden Kalan Alacağın Tahsili )
İSPAT KÜLFETİ ( İş Bedelinden Kalan Alacağın Tahsili - Teslimin Sözleşmeye Uygun Yapıldığını İspat Külfeti Davacıda Olduğundan Davacı Vekilinin Dilekçesindeki Beyanı da Dikkate Alınarak Delillerini Sorulup Saptanması Gerektiği )"
81YHGK5.10.2011E. 2011/9-484 K. 2011/593"İŞÇİLİK ALACAĞI İSTEMİ (İşçinin Söz Konusu İşyerlerinde Değişik Zamanlarda Çalışmış Olması Durumu Değiştirmeyecek Kıdem Açısından Tüm Çalışma Süreleri Toplanacağı - Kanun Fasılalı Çalışmalar Konusunda Hiçbir Ayrım Yapmadığından İş Akitlerinin Kısa Uzun ya da Belirli veya Belirsiz Süreli Olması Bu Açıdan Önem Taşımayacağı)
İŞYERLERİNDE DEĞİŞİK ZAMANLARDA ÇALIŞMIŞ OLMA (Durumu Değiştirmeyecek Kıdem Açısından Tüm Çalışma Sürelerinin Toplanacağı - Kanun Fasılalı Çalışmalar Konusunda Hiçbir Ayrım Yapmadığından İş Akitlerinin Kısa Uzun ya da Belirli veya Belirsiz Süreli Olması Bu Açıdan Önem Taşımayacağı)
FASILALI ÇALIŞMALAR (Kıdem Tazminatı - Konusunda Kanun Hiçbir Ayrım Yapmadığından İş Akitlerinin Kısa Uzun ya da Belirli veya Belirsiz Süreli Olması Bu Açıdan Önem Taşımayacağı)"
81Y1.HD5.10.2011E. 2011/8099 K. 2011/9879"ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Ecrimisil İstemi - Gerek Muvafakatla Taşınmazı Kullanan ve Gerekse Harici Satışa Dayalı Olarak Kullanan Kimselerin Kötü Niyetli Olamayacağı )
ECRİMİSİL İSTEMİ ( Elatmanın Önlenmesi Davası - Gerek Muvafakatla Taşınmazı Kullanan ve Gerekse Harici Satışa Dayalı Olarak Kullanan Kimselerin Kötü Niyetli Olamayacağı )
HARİCİ SATIŞ ( Elatmanın Önlenmesi Davası - Bedel Ödenmediğine Göre Taraflar Arasında Gerçek Manada Bir Harici Satış Olgusunun Varlığının Kabul Edilemeyeceği )
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ MEYVE AĞAÇLARI ( Yönünden Tespit Edilecek Meblağın Davalı Tarafa Ödenmesi İçin Mahkeme Veznesine Yatırılması Konusunda Usulüne Uygun Önel veya Kesin Önel Verilmesi Gerektiği - Ecrimisil İstemi )"
81Y14.HD8.6.2011E. 2011/6312 K. 2011/7489"TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ (İki Tarafa Borç Yükleyen Hak Sağlayan Sözleşme Türü Olduğu - Taşınmaz Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tescil İşleminin Hüküm Altına Alınabilmesi İçin Sözleşme ile Kararlaştırılan Bedelin Tamamının Ödenmesi Gereği)
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tescil Kararı Verilebilmesi İçin Sözleşme ile Kararlaştırılan Bedelin Tamamnın Yatırılmış Olması Gereği - Ödenmemiş Kısmın Dava Tarihine Güncellenerek Ödenmek Üzere Depo Kararı Verilmesi Gereği)
TAŞINMAZ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI ÖDENMEYEN BEDELİN DEPO ETTİRİLMESİ (Tescil Kararı Verilbilmesi İçin Bedelin Tamamının Yatırılmış Olması Gereği - Yatılmayan Bedelin Güncellenerek Depo Kararı Verilmesi Gereği)"
81Y9.HD28.4.2011E. 2009/13179 K. 2011/12540"KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Ücretinin Tamamının veya Bir Kısmının Ödenmemiş Olması İşçiye Haklı Fesih İmkanı Vereceği ve Bu Durumda İşçi Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı )
İŞÇİNİN ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ ( Tamamının veya Bir Kısmının Ödenmemiş Olması İşçiye Haklı Fesih İmkanı Vereceği ve Bu Durumda İşçi Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı )
HAKLI FESİH ( İşçinin Ücretinin Tamamının veya Bir Kısmının Ödenmemiş Olması İşçiye Haklı Fesih İmkanı Vereceği ve Bu Durumda İşçi Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı )
SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENMEMESİ ( Hiç ya da Eksik Yatırılması İşçi İçin Haklı Fesih Sebebi Olduğu )
BORDRALARA KARŞI İSPAT ( Fazla Mesai Ödemelerinin Verilmediğini İddia Eden İşçi Bu İddiasını Yazılı Delil İle İspatlaması Gerektiği )
FAZLA MESAİ ( Bordrolarda Görünen Fazla Mesai Ödemelerinin Verilmediğini İddia Eden İşçi Bu İddiasını Yazılı Delil İle İspatlaması Gerektiği )"
81Y15.HD14.3.2011E. 2010/1702 K. 2011/1505"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Kira Tazminatının Tahsili Talebi - Davacı Yanın Belirttiği Tarih Aralıklarının Aşılarak İleriki Tarihe Kadar Hesap Yapılmasının Taleple Bağlılık İlkesine Aykırı Olduğu )
KİRA TAZMİNATININ TAHSİLİ TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan - Arsa Sahibinin Üstüne Düşen Ferağı Vermediği/Teslim İçin Kararlaştırılan Süre İle İhtarnamede Öngörülen Süre Arasında Oluşan Tazminatın Hesaplattırılacağı )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali Davası - Kira Tazminatının Tahsili Talebi/Davacı Yanın Belirttiği Tarih Aralıklarının Aşılarak İleriki Tarihe Kadar Hesap Yapılamayacağı )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Kira Tazminatının Tahsili Talebi - Arsa Sahibinin Üstüne Düşen Ferağı Vermediği/Tazminatın Hesaplattırılacağı )
ARSA SAHİBİNİN TEMERRÜDÜ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Kira Tazminatının Tahsili Talebi - Arsa Sahibinin Üstüne Düşen Ferağı Vermediği/Tazminatın Hesaplattırılacağı )"
81Y1.HD1.3.2011E. 2010/10992 K. 2011/2253"İNANÇLI İŞLEME DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kendi Edimini İfa Etmeyen Kişi Karşı Tarafı Edimini İfaya Zorlayamayacağı - Davacının Davalıya Parasal Bir Borcunun Bulunup Bulunmadığı Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Belirlenmesi Gerektiği )
KENDİ EDİMİNİ İFA ETMEYEN KİŞİ ( Karşı Tarafın Edimini İfaya Zorlayamayacağı - Davacının Davalıya Parasal Bir Borcunun Bulunup Bulunmadığı Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Belirlenmesi Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnançlı İşleme Dayalı - Kendi Edimini İfa Etmeyen Kişi Karşı Tarafı Edimini İfaya Zorlayamayacağı/Davacının Davalıya Parasal Bir Borcunun Bulunup Bulunmadığı Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Belirlenmesi Gerektiği )"
81Y9.HD22.2.2011E. 2009/473 K. 2011/4707"HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçilik Alacakları - Davacı İşçinin İzne Ayrılan İşçiler Yerine Çalışması İstenen İşçilerle İşin Yürümeyeceği ve İşin Çok Ağır Olduğunu Belirterek İşyerinden Ayrıldığının Mahkemenin Kabulünde Olduğu )
FAZLA ÇALIŞMA ( Davacının Yasal Çalışma Süresinin Üzerinde Çalıştırılmasına Rağmen Fazla Çalışma Ücretlerinin Ödenmediği - Davacının İş Sözleşmesini Ödenmeyen İşçilik Hakları Sebebiyle Haklı Olarak Feshettiği/Kıdem Tazminatı İsteminin Kabulü Gerektiği )
PUANTAJ KAYDI ( İşçilik Alacakları - Puantaj Kaydı Olan Dönemler İçin Çalışma Süresinin Haftalık 45 Saati Aşıp Aşmadığının Her Hafta İçin Belirleneceği - Yasal Süreyi Aşan Süre İçin Fazla Çalışma Hesabı Yapılması Gerektiği )
KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Yasal Çalışma Süresinin Üzerinde Çalıştırılmasına Rağmen Fazla Çalışma Ücretlerinin Ödenmediği - Davacının İş Sözleşmesini Ödenmeyen İşçilik Hakları Sebebiyle Haklı Olarak Feshettiği/Kıdem Tazminatı İsteminin Kabulü Gerektiği )
USULÜ KAZANILMIŞ HAK ( İşçilik Alacakları - Puantaj Kayıtlarının Bulunmadığı Dönem İçin Tanık Beyanlarına Göre Hesaplamaya Gidileceği / Davacının Bu Yönde Bir İtirazı Olmadığı İçin Davalı Yararına Usulü Kazanılmış Hak İlkesi de Gözetilerek Hesaplama Yapılması Gerektiği )"
81Y9.HD28.1.2011E. 2009/2308 K. 2011/1090"İŞÇİNİN ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE ÖDENMEYEN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ALACAĞI SEBEBİYLE HAKLI SEBEPLE FESHİ ( Ünvan Değişikliğinin Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Oluşturmadığı Gerekçesiyle Kıdem Tazminatı Reddedilse de Fazla Çalışma Alacağı Bulunduğundan Haklı Sebeple Feshettiğinin Kabulüyle Kıdem Tazminatına Hükmedileceği )
ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ( Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Oluşturmadığı Gerekçesiyle Kıdem Tazminatının Reddedildiği - İşçinin Ödenmeyen Fazla Çalışma Ücreti Alacağı Bulunduğunu da Belirterek Haklı Olarak Feshettiği )
İŞYERİ DEVRİ ( İşçilik Alacakları Talebinde İşyeri Devri Bulunup Bulunmadığı Araştırılmadan Diğer Davalı Hakkında Red Kararı Verilemeyeceği )
FAZLA MESAİ ALACAĞI ( Otelde Çalışan İşçi Hakkında Taleple Bağlı Kalınarak Dava Dilekçesinde Belirtilen Sezon Dönemi Boyunca Belirleneceği - Tüm Çalışma Süresine Göre Hesaplama Yapılamayacağı )"
81Y14.HD19.1.2011E. 2010/14815 K. 2011/345"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Karşılıklı Taahhütleri İhtiva Eden Sözleşmelerde İfa Talebinde Bulunan Tarafın Öncelikle Edimini Yerine Getirmiş Olması Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı - Karşılıklı Taahhütleri İhtiva Eden Sözleşmelerde İfa Talebinde Bulunan Tarafın Öncelikle Edimini Yerine Getirmiş Olması Gerektiği )
BAKİYE BEDELİN DAVA TARİHİNE GÖRE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ DEĞERİ ( Konusunda Uzman Kişilere Hesaplatmak ve Bulunacak Bu Değeri Vaat Borçlusunun Mirasçılarına Ödenmek Üzere Depo Etmesi İçin Davacıya Uygun Bir Süre Tanımak Gerektiği )"
81Y1.HD20.12.2010E. 2010/12820 K. 2010/13683"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL ( Yapılan İmalat Harici Satıştan Değil Yüklenici İle Yapılan Eser Sözleşmesinden Kaynaklandığı - Davalının Varsa Kişisel Hakkını Kendi Bayii Olan Yükleniciye Yöneltmesi ve Bunu Yükleniciden Talep Etmesinin Mümkün Olduğu )
ECRİMİSİL ( Elatmanın Önlenmesi - Yapılan İmalat Harici Satıştan Değil Yüklenici İle Yapılan Eser Sözleşmesinden Kaynaklandığı/Davalının Varsa Kişisel Hakkını Kendi Bayii Olan Yükleniciye Yöneltmesi ve Bunu Yükleniciden Talep Etmesinin Mümkün Olduğu )
HUSUMET ( Ecrimisil - Eser Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlık/Davalının Varsa Kişisel Hakkını Kendi Bayii Olan Yükleniciye Yöneltmesi ve Bunu Yükleniciden Talep Etmesinin Mümkün Olduğu )"
81Y1.HD16.6.2010E. 2010/5118 K. 2010/7031"İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacı Protokol Başlıklı Belgeye Dayandığı - Söz Konusu Belgenin İspata Yeterli Yazılı Delil Niteliğinde Olup Olmadığının Mahkemece Değerlendirilmesi Gerektiği )
İNANÇLI İŞLEMİN İSPATI ( Tarafların İmzasını İçeren Yazılı Delil İle İspat Edilmesi Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı - Davacı Protokol Başlıklı Belgeye Dayandığı/Söz Konusu Belgenin İspata Yeterli Yazılı Delil Niteliğinde Olup Olmadığının Mahkemece Değerlendirilmesi Gerektiği )"
81Y9.HD15.6.2010E. 2008/31534 K. 2010/18798"İŞÇİ ÜCRETİ ( Bir Ay Çalıştıktan Sonra Ödeneceği - Ücretin Kanun ve Sözleşme Hükümlerine Göre Ödenmemesi Halinde İşçi İş Görme Edimini Yerine Getirmekten Kaçınabileceği )
ÜCRETİN ÖDEME ZAMANI ( Yasaya Göre Bir Ay Çalıştıktan Sonra Ödeneceği - Ödenmemesi Halinde İşçi İş Görme Edimini Yerine Getirmekten Kaçınabileceği Gibi Hizmet Akdini Haklı Olarak Feshedebileceği )
ÜCRETLERİN ÖDENMEMESİ ( Bir Ay Çalıştıktan Sonra Ödeneceği - Ödenmemesi Halinde İşçi İş Görme Edimini Yerine Getirmekten Kaçınabileceği Gibi Hizmet Akdini Haklı Olarak Feshedebileceği )
HAKLI FESİH ( Ücreti Ödenmeyen İşçinin Haklı Fesih Halinde İşçi Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı - Sigorta Primlerinin Yatırılmaması Halinde de İşçi İçin Haklı Fesih İmkanı Doğacağı )
FAİZ UYGULAMASI ( Fazla Çalışma ve Genel Tatil ve Hafta Tatili Ücretlerine En Yüksek Mevduat Faizi İşletilmesi Gerektiği )"
81Y14.HD15.6.2010E. 2010/5177 K. 2010/7104"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Fesih İle Sona Ermediği ve Yüklenicinin İnşaatın Tamamlanmasına Katkısı Olduğunun Kabulü Gerektiği )
İSKAN RUHSATI ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yükleniciye Ait Olduğu Yani Tescilin İskan Ruhsatı Alınması Koşuluna Bağlandığı - Davacı Mirasçılarına İskan Ruhsatı Alınması İçin Yetki ve Uygun Süre Verilerek Sonucuna Göre Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Fesih İle Sona Ermediği ve Yüklenicinin İnşaatın Tamamlanmasına Katkısı Olduğunun Kabulü Gerektiği )"
81Y1.HD3.3.2010E. 2010/1003 K. 2010/2330"İNANÇLI İŞLEMDEN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacı Vekilinin Adli Müzaharet Talebi Karara Bağlanıp Harç Konusunun Halledilmesi ve Ondan Sonra Davacının Aldığı Borcu Ödeyip Ödemediğinin Yemin de Dahil Gösterilen Deliller Değerlendirilmek Suretiyle Açıkça Saptanması Gerektiği )
ADLİ MÜZAHARET TALEBİ ( Karara Bağlanıp Harç Konusunun Halledilmesi ve Ondan Sonra Davacının Aldığı Borcu Ödeyip Ödemediğinin Yemin de Dahil Gösterilen Deliller Değerlendirilmek Suretiyle Açıkça Saptanması Gerektiği - İnançlı İşlemden Kaynaklanan Tapu İptali-Tescil )
DEPO İÇİN SÜRE TANINMASI GEREĞİ ( Davacının Karşılıklı Edimleri İçeren İnanç Sözleşmesine Dayanarak İnanç Konusu Taşınmazın Tapu Kaydının İptalini ve Adına Tescilini İsteyebilmesi İçin B.K.'nun 81. Md. Uyarınca Öncelikle Kendi Edimini Yerine Getirmesi Zorunluluğu Gözetilerek Kendisine Borç Bedelini Depo Etmesi İçin Süre Tanınması Gerektiği )"
81Y9.HD23.6.2009E. 2007/33269 K. 2009/17717"KIDEM TAZMİNATI İSTEMİ ( Fesih Tarihi İtibarıyla Davacı İşçiye Toplu İş Sözleşmesi Uyarınca Ödeme Yapılmasının Gerekip Gerekmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Kıdem Tazminatı - Fesih Tarihi İtibarıyla Davacı İşçiye Toplu İş Sözleşmesi Uyarınca Ödeme Yapılmasının Gerekip Gerekmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
FESHİN HAKLI OLUP OLMADIĞI ( Fesih Tarihi İtibarıyla Davacı İşçiye Toplu İş Sözleşmesi Uyarınca Ödeme Yapılmasının Gerekip Gerekmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
İZİN ÜCRETİ ( Ödendiği Tarih Belirlenmeli Ödemenin Dava Tarihinden Önce Yapılmış Olması Halinde Şimdiki Gibi İstekle İlgili Olarak Redde Dair Karar Verilmesi Gerektiği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Yargılama Sırasında Bir Ödeme Yapılmış Olması Halinde Anılan İstekle İlgili Olarak Dava Açılmasına Sebebiyet Veren Davalı İşveren Aleyhine Hükmedilmesi Gerektiği )"
81YHGK27.5.2009E. 2009/1-181 K. 2009/220"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Harici Satın Alma Sebebiyle Davalının Taşınmazda Kötü Niyetli Zilyedin Taşınmaz Malikine Ödemekle Yükümlü Olduğu Haksız İşgal Tazmınatı Niteliğindeki Ecrimisilden de Sorumlu Tutulamayacağı )
HARİCİ SATIN ALMA ( Sebebiyle Davalının Taşınmazda Kötü Niyetli Zilyedin Taşınmaz Malikine Ödemekle Yükümlü Olduğu Haksız İşgal Tazmınatı Niteliğindeki Ecrimisilden de Sorumlu Tutulamayacağı )
ECRİMİSİL ( Elatmanın Önlenmesi - Harici Satın Alma Sebebiyle Davalının Taşınmazda Kötü Niyetli Zilyedin Taşınmaz Malikine Ödemekle Yükümlü Olduğu Haksız İşgal Tazmınatı Niteliğindeki Ecrimisilden de Sorumlu Tutulamayacağı )
HARİCİ SATIŞ BEDELİ ( Belirlenmek Suretiyle Mahkeme Veznesine Davacı Tarafından Davalıya Ödenmek Üzere Yatırılması İçin Önel Verilmesi Gerektiği - Elatmanın Önlenmesi )"
81Y13.HD27.5.2009E. 2008/14503 K. 2009/7291"BAKİYE SATIŞ BEDELİ ( Davacı Dava Dilekçesinde Her Türlü Delil Demek Suretiyle Yemin Deliline de Dayandığı - Davacıya Bu İddiası İle İlgili Davalıya Yemin Yöneltme Hakkının Hatırlatılması Gerektiği )
YEMİN DELİLİ ( Davacı Dava Dilekçesinde Her Türlü Delil Demek Suretiyle Yemin Deliline de Dayandığı - Davacıya Bu İddiası İle İlgili Davalıya Yemin Yöneltme Hakkının Hatırlatılması Gerektiği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali - Davacı Dava Dilekçesinde Her Türlü Delil Demek Suretiyle Yemin Deliline de Dayandığı/Davacıya Bu İddiası İle İlgili Davalıya Yemin Yöneltme Hakkının Hatırlatılması Gerektiği )"
81Y1.HD7.5.2009E. 2009/4531 K. 2009/5348"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnançlı İşlem Veya “Nam'ı Müstear” Olarak İsimlendirilen Muvazaalı İşlemlerin Yazılı Belge İle Kanıtlanması Zorunlu Olup Buradaki Yazılı Belgenin Resmi Şekilde Yapılmış Olmasına Gerek Olmadığı )
İNANÇLI İŞLEMLER ( Tapu İptali ve Tescil - Muvazaalı İşlemlerin Yazılı Belge İle Kanıtlanması Zorunlu Olup Buradaki Yazılı Belgenin Resmi Şekilde Yapılmış Olmasına Gerek Olmadığı )
İSPAT YÖNTEMİ ( İnançlı İşlem Veya “Nam'ı Müstear” Olarak İsimlendirilen Muvazaalı İşlemlerin Yazılı Belge İle Kanıtlanması Zorunlu Olup Buradaki Yazılı Belgenin Resmi Şekilde Yapılmış Olmasına Gerek Olmadığı )
MUVAZAA ( Tapu İptali ve Tescil - Muvazaalı İşlemlerin Yazılı Belge İle Kanıtlanması Zorunlu Olup Buradaki Yazılı Belgenin Resmi Şekilde Yapılmış Olmasına Gerek Olmadığı )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İYİNİYETİ ( Taşınmazın Mülkiyetini İktisap Eden Kişinin Bu Mülkiyeti Bir Üçüncü Kişiye Devretmesi Halinde Tapu İptali Gündeme Gelmiş İse İyiniyetli Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )"
81Y1.HD28.4.2009E. 2009/1518 K. 2009/4845"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Salt Harici Satış Bedeli Üzerinden Hapis Hakkı Tanınmak Suretiyle El Atmanın Önlenmesine Karar Verilmesinde ve Hapis Hakkı Nedeniyle Davalı Yararına Vekalet Ücreti Tayin Edilmemesinde Bir İsabetsizlik Olmadığı )
HAPİS HAKKI TANINMASI ( Salt Harici Satış Bedeli Üzerinden Tanınmak Suretiyle El Atmanın Önlenmesine Karar Verilmesinde ve Hapis Hakkı Nedeniyle Davalı Yararına Vekalet Ücreti Tayin Edilmemesinde Bir İsabetsizlik Olmadığı )
VEKALET ÜCRETİ ( Davadan Önce Kendisine Satış Bedelinin Ödeneceğini Bildiren Bir İhtar Gönderilemeyen Davalının Davanın Açılmasına Sebebiyet Verdiğinin Söylenemeyeceği - Harç Yargılama Masrafı ve Vekalet Ücreti İle Sorumlu Tutulamayacağı )"
81Y11.HD29.1.2009E. 2008/5229 K. 2009/932"KAÇAK ELEKTRİK KULLANIM İHBAR BEDELİ ( İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Edimini Yerine Getiren Tarafın Karşı Taraftan Edimini Yerine Getirmesini İsteyebileceği - Sözleşmeye Göre İhbar Görevini Yerine Getiren Tarafın TEDAŞ'tan İhbarları Değerlendirip Tutanağa Bağladıklarının Bedelini İsteme Hakkı Bulunduğu )
KARŞILIKLI BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELER ( Kaçak Elektrik Kullanım İhbar Bedeli - Sözleşme Kapsamında Kaçak Elektrik Bilidiriminde Bulunan Tarafa TEDAŞ'ın İhbarları Değerlendirip Tutanağa Bağlaması ve Ücretini Ödemesi Gereği )"
81Y9.HD22.12.2008E. 2008/43146 K. 2008/34348"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Ücretinin İşverenin İçine Düştüğü Ödeme Güçlüğü Nedeniyle Ödenememiş Olmasının Sonuca Bir Etkisi Olmadığı )
ÖDEME GÜÇLÜĞÜ NEDENİYLE ÖDENMEYEN ÜCRET ( Sonuca Bir Etkisi Olmadığı – Kıdem ve İhbar Tazminatı )
HAKLI FESİH ( İşçinin Ücretinin Bir Kısmını İş Kanunu Md. 33'de Öngörülen Ücret Garanti Fonundan Alabilecek Olması da İşçinin Fesih Hakkını Ortadan Kaldırmadığı )
ÜCRET GARANTİ FONU ( İşçinin Ücretinin Bir Kısmını İş Kanunu Md. 33'de Öngörülen Ücret Garanti Fonundan Alabilecek Olması da İşçinin Fesih Hakkını Ortadan Kaldırmadığı )
AYNİ YARDIMLARIN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Bireysel İş Sözleşmesi veya Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Ayni Yardımların Yerine Getirilmemesi Halinde de İşçinin Haklı Fesih İmkanının Kabul Edilmesi Gerektiği )
SİGORTA PRİMLERİNİN YATIRILMAMASI ( Eksik Yatırılması veya Düşük Ücretten Yatırılması Hallerinde de İşçinin Haklı Fesih İmkanı Olduğu )"
81Y14.HD18.11.2008E. 2008/10466 K. 2008/14163"DAVANIN ARSA MALİKİNE YÖNELTİLMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davanın Yüklenici İle Birlikte Arsa Malikine de Yöneltilmesi Gerektiği )
KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Davanın Yüklenici İle Birlikte Arsa Malikine de Yöneltilmesi Gerektiği )
HUSUMET ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Kişisel Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Davanın Yüklenici İle Birlikte Arsa Malikine de Yöneltilmesi Gerektiği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Davanın Yüklenici İle Birlikte Arsa Malikine de Yöneltilmesi Gerektiği )
ARSA MALİKLERİ ( Tapu İptali ve Tescil - Mahkemece Arsa Malik ya da Malikleri Saptanarak Davada Usulünce Yer Almaları Sağlandıktan Sonra Yapılacak Araştırma İle Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
81Y14.HD15.10.2008E. 2008/6588 K. 2008/11713"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Bağımsız Bölümün Harici Satış Sözleşmesi İle Yükleniciden Satın Alındığı - Alacağın Temlik Edildiği/Borçlunun Def'ilerini Yeni Alacaklıya Karşı İleri Sürebileceği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Harici Satış Sözleşmesi İle Bağımsız Bölüm Satın Alındığı - Arsa Sahibinin Yükleniciden Şahsi Temlik Alan Kişiye Karşı İleri Sürebileceğinin Kabulü )
DEF'İ ( Arsa Sahibinin Yükleniciden Şahsi Hak Temlik Alan Kişiye Karşı Hepsini İleri Sürebileceği )
YÜKLENİCİNİN EDİMLERİ ( Yerine Getirmedikçe Tapu İptal ve Tescilinin Talep Edilemeyeceğinin Kabulü )
ŞAHSİ HAK TEMLİK ALAN ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Arsa Sahibinin Yükleniciye Karşı Olan Def'ilerini İleri Sürebileceği )
TÜKETİCİ DAVALARINDA HARÇ ( Tüketicilerin Tüketici Örgütlerinin Bakanlığın Açtığı Davaların Her Türlü Resim ve Harçtan Muaf Olduğu - Kazanırlar İse Davalının Harçtan Sorumlu Tutulacağı )"
81Y1.HD23.9.2008E. 2008/5135 K. 2008/9641"GABİN HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL ( Çekişmeye Konu Edilen Taşınmazların Satış Tarihinde ve Akit Tablosunda Gösterilen Bedelin Davalıya Ödenmek Üzere Mahkeme Veznesine Depo Etmesi Bakımından İmkan Tanınması Gerektiği )
TAPU İPTAL VE TESCİL ( Gabin Hukuksal Nedenine Dayalı - Çekişmeye Konu Edilen Taşınmazların Satış Tarihinde ve Akit Tablosunda Gösterilen Bedelin Davalıya Ödenmek Üzere Mahkeme Veznesine Depo Etmesi Bakımından İmkan Tanınması Gerektiği )
BEDELİN DEPO EDİLMESİ ( Gabin Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazların Satış Tarihinde ve Akit Tablosunda Gösterilen Bedelin Davalıya Ödenmek Üzere Mahkeme Veznesine Depo Etmesi Bakımından İmkan Tanınması Gerektiği )"
81YHGK16.7.2008E. 2008/14-496 K. 2008/502"ALACAK DAVASI ( Asıl Dava Davacısının Davaya Konu İşletme Üzerinde Tasarruf Hakkı Kalmadığından Hapis Hakkı İle İlgili Talebi Konusunda Bir Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
HAPİS HAKKI ( Yargılama Sürmekte İken Meydana Gelen Yeni Fiili Durum Karşısında Asıl Dava Davacısının Davaya Konu İşletme Üzerinde Tasarruf Hakkı Kalmadığından Hapis Hakkı İle İlgili Talebi Konusunda Bir Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
İŞLETMENİN DEVREDİLMESİ ( Asıl Dava Davacısının İşletme Üzerinde Tasarruf Hakkı Kalmadığından Hapis Hakkı İle İlgili Talebi Konusunda Bir Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )"
81Y15.HD26.6.2008E. 2007/3324 K. 2008/4294"ESER SÖZLEŞMESİ ( Dava Konusu İle İlgili Kesin Hesap Çıkartılarak Alacak-Borç İlişkisi Belirleneceğinden Mahkemece Bu Davaların Sonuçlanıp Kesinleşmesi Beklenerek Temlik Tarihi İtibariyle Davalının Def'i ve İtirazlarında Haklı Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
DEF'İ VE İTİRAZLAR ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedeli Alacağı - Borçlu Temlik Edene Karşı Haiz Olduğu Def'i ve İtirazlarını Temellük Edene Karşı da İleri Sürebileceği )
İŞ BEDELİNDEN DOĞAN ALACAK ( Dava Konusu İle İlgili Kesin Hesap Çıkartılarak Alacak-Borç İlişkisi Belirleneceğinden Mahkemece Bu Davaların Sonuçlanıp Kesinleşmesi Beklenerek Temlik Tarihi İtibariyle Davalının Def'i ve İtirazlarında Haklı Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
BORÇLUNUN TEMLİK EDENE KARŞI HAİZ OLDUĞU DEF'İ VE İTİRAZLAR ( Temellük Edene Karşı da İleri Sürebileceği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedeli Alacağı )"
81Y9.HD17.6.2008E. 2007/22062 K. 2008/16398"PRİM ALACAĞI ( Davacı İş Akdini Haklı Olarak Feshettiğinden Kıdem Tazminatı Alacağının Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( İşçilik Alacakları - Davacı İş Akdini Haklı Olarak Feshettiğinden Kıdem Tazminatı Alacağının Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
SİGORTA PRİMLERİNİN YATIRILMAMASI ( Hiç Yatırılmaması Eksik Yatırılması veya Düşük Ücretten Yatırılması Hallerinde de İşçinin Haklı Fesih İmkanı Olduğu )
HAKLI FESİH ( İşçinin Sigorta Primlerinin Hiç Yatırılmaması Eksik Yatırılması veya Düşük Ücretten Yatırılması Hallerinde de İşçinin Haklı Fesih İmkanı Olduğu )"
81Y15.HD16.6.2008E. 2007/3322 K. 2008/3850"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Bağlantılı Davada Arsa Sahiplerine Bağımsız Bölümlerinin Teslim Edildiği ve Tazminata Hükmedildiği - Gecikme Cezası ve Ferileri Ödendiğinde de Davacının Talebinin Kabul Edileceği )
GECİKME CEZASI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Tapu İptal ve Tescil - Bağlantılı Davada Arsa Sahiplerine Bağımsız Bölümlerinin Teslim Edildiği ve Tazminata Hükmedildiği/Gecikme Cezası ve Ferileri Ödendiğinde de Davacının Talebinin Kabul Edileceği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptal ve Tescil - Bağlantılı Davada Arsa Sahiplerine Bağımsız Bölümlerinin Teslim Edildiği ve Tazminata Hükmedildiği/Gecikme Cezası ve Ferileri Ödendiğinde de Davacının Talebinin Kabul Edileceği )"
81Y15.HD29.4.2008E. 2007/3828 K. 2008/2846"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Verilen Bonolardan Ötürü - Akdin Feshine İlişkin İrade Beyanı Tek Taraflı Bozucu Yenilik Doğuran Haklardan Olup Karşı Tarafa Ulaşmasıyla Hüküm Doğurduğu/Davacı İş-Eser Sahibi Verdiğini Davalıdan Geri İsteme Hakkına Sahip Olduğu )
AKDİN FESHİNE İLİŞKİN İRADE BEYANI ( Tek Taraflı Bozucu Yenilik Doğuran Haklardan Olup Karşı Tarafa Ulaşmasıyla Hüküm Doğurduğu - Borçlu Olmadığının Tespiti/Davacı İş-Eser Sahibi Verdiğini Davalıdan Geri İsteme Hakkına Sahip Olduğu )
İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Yanlar Arasındaki Sözleşme Davacı Tarafından Haklı Sebeple Bozulduğuna Göre Davacı İş-Eser Sahibi Verdiğini Davalıdan Geri İsteme Hakkına Sahip Olduğu )"
81Y15.HD22.4.2008E. 2008/925 K. 2008/2676"ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenici Belirtilen Tarihte Eseri Teslim Etmekle Yükülü Olduğu Aksi Halde Kararlaştırılan Gecikme Tazminatını Ödemesi Gereği - Teslimattaki Gecikme İş Sahibinin Kusurundan veya Mücbir Sebep Sonucu Meydana Gelmesi Halinde Gecikmeden Yüklenicinin Sorumlu Tutulamayacağı )
TESLİMATTA GECİKME ( Eserin Sözleşmede Belirtilen Sürede Teslim Edilmemesinden Yüklenicinin Sorumlu Olduğu - Gecikmenin İş Sahibinin Kusuru veya Mücbir Sebep Sonucu Meydana Gelmesi Halinde Yüklenicinin Sorumlu Tutulamayacağı )
FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Faizin Borçlunun Temerrüde Düşürüldüğü Tarihten Önceki Bir Tarihten Başlatılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
ÖDEMENİN YEMİN İLE KANITLANMASI ( İnkar Edilen Ödeme Konusunda Yemin Hakkının Varlığı Gözetilerek Yemin Eda Ettirilerek Sonuca Gidilmesi Gereği )"
81Y11.HD10.4.2008E. 2007/10324 K. 2008/4737"İNANÇLI TEMLİK / MUVAZAA ( İnançlı İşlemle Edinilen Bir Malın Üçüncü Kişiye Devri Taraflar Arasında Muvazaa Bulunmadığı Sürece Hukuken Geçerli Olduğu )
İNANÇLI İŞLEM ( İşlemle Edinilen Bir Malın Üçüncü Kişiye Devri Taraflar Arasında Muvazaa Bulunmadığı Sürece Hukuken Geçerli Olduğu )
SATIŞ BEDELİ ( İnançlı İşlemle Edinilen Bir Malın Üçüncü Kişiye Devrinin Geçerli Olması İçin Satış Bedeli Borca Mahsup Edilmesi Gerektiği )
RAYİÇ BEDEL ( İnançlı İşlemle Edinilen Bir Malın Üçüncü Kişiye Devrinin Geçerli Olması İçin Satış Bedeli Borca Mahsup Edilmesi Gerektiği - Şayet Satış Bedeli Rayiç Bedelin Altında İse Rayiç Bedel Borçtan Mahsup Edilmesi Gerektiği )"
81Y15.HD17.3.2008E. 2006/7212 K. 2008/1683"CAYMA CEZASI ( Sözleşmenin Yüklenicinin Güven Şarsıcı Eylemleri Nedeniyle Arsa Sahibinin Sözleşmeyi Fesihte Haklı Olduğu - Fesih Haklı Nedene Dayandığından Cayma Cezasına Hükmedilemeyeceği )
GÜVEN SARSICI EYLEM ( Sözleşmenin Feshi İçin Haklı Neden Oluşturduğundan Feshedilen Sözleşme Nedeniyle Cayma Cezasına Hükmedilmeyeceği )
KARŞILIKLI EDİMLERİN İFASINA KARAR VERİLMESİ ( Haklı Fesih Sonucu Yüklenici Cayma Cezası Ödemeyeceğinden Karşılıklı Edimlerin İfasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
81Y15.HD27.12.2007E. 2007/493 K. 2007/8321"BİRLİKTE İFA KURALI ( Eser Sözleşmesi-Akdi İfasını Talep Edebilmenin Şartları )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil-Birlikte İfa Kuralı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Birlikte İfa Kuralı )
EKSİK İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Birlikte İfa Kuralı )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil-Eksik İş Bedelinin Tahsili-Birlikte İfa Kuralı )"
81YHGK14.11.2007E. 2007/1-756 K. 2007/848"İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tarafların İmzalarını İçeren ve En Geç Sözleşmeye Konu İşlem Tarihinde Düzenlenmiş Yazılı Belge ile İspat Edilebileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı - Tarafların İmzalarını İçeren ve En Geç Sözleşmeye Konu İşlem Tarihinde Düzenlenmiş Yazılı Belge ile İspat Edilebileceği )
İSPAT ( İnanç Sözleşmeleri Tarafların İmzalarını İçeren ve En Geç Sözleşmeye Konu İşlem Tarihinde Düzenlenmiş Yazılı Belge ile İspat Edilebileceği - Tapu İptali ve Tescil )
YAZILI BELGE ( İnanç Sözleşmeleri Tarafların İmzalarını İçeren ve En Geç Sözleşmeye Konu İşlem Tarihinde Düzenlenmiş Yazılı Belge ile İspat Edilebileceği - Tapu İptali ve Tescil )"
81Y15.HD18.9.2007E. 2006/4294 K. 2007/5460"ESER SÖZLEŞMESİ ( Karşılıklı Taahhütleri İçeren Akitlerde Kendi Edimini Yerine Getirmeyen Tarafın Karşı Tarafın Edimini Yerine Getirmesi İsteymeyeceği - İşin Bedelinin Bir Kısmını Ödemeyerek Temerrüde Düşen Davalı Davacı Yükleniciden Gecikmeye Dayalı Alacağının Takas Mahsubunu İsteyemeyeceği )
TAKAS VE MAHSUP ( Eser Sözleşmesi - İşin Bedelinin Bir Kısmını Ödemeyerek Edimini Yerine Getirmeyen İş Sahibinin Yüklenciden Gecikmeye Dayalı Alacağının Takas Mahsubunu İsteyemeyeceği )
KARŞILIKLI TAAHHÜTLERİ İÇEREN AKİTLER ( Kendi Edimini Yerine Getirmeyen Tarafın Karşı Tarafın Edimini Yerine Getirmesini İsteyemeyeceği )"
81Y14.HD4.7.2007E. 2007/7962 K. 2007/8738"ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Şahsi Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Sözleşmedeki Diğer Alacaklardan ve Ayrıca Arsa Sahibinin Kanundan Kaynaklanan Diğer Alacaklarından da Ondan Temellük Edilen Kişisel Hakkın İfasını İsteyen Üçüncü Kişinin Sorumlu Olduğu )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Sözleşmedeki Diğer Alacaklardan ve Ayrıca Arsa Sahibinin Kanundan Kaynaklanan Diğer Alacaklarından da Ondan Temellük Edilen Kişisel Hakkın İfasını İsteyen Üçüncü Kişinin Sorumlu Olduğu )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Temliki Suretiyle Kazanılan Şahsi Hakka Dayalı - Sözleşmedeki Diğer Alacaklardan ve Ayrıca Arsa Sahibinin Kanundan Kaynaklanan Diğer Alacaklarından da Ondan Temellük Edilen Kişisel Hakkın İfasını İsteyen Üçüncü Kişinin Sorumlu Olduğu )
SÖZLEŞMENİN İFASI ( Bilirkişi Raporuna Göre Binanın Projeye Uygun Hale Getirilme Bedeli Arsa Sahibine Ödetilmeden Bina Yasal Hale Gelemeyeceğinden Sözleşme Yüklenici Tarafından İfa Edilmiş Sayılmayacağı )
PROJEYE UYGUN HALE GETİRME BEDELİ ( Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi - Bilirkişi Raporuna Göre Binanın Projeye Uygun Hale Getirilme Bedeli Arsa Sahibine Ödetilmeden Bina Yasal Hale Gelemeyeceğinden Sözleşme Yüklenici Tarafından İfa Edilmiş Sayılmayacağı )"
81Y15.HD9.4.2007E. 2005/7831 K. 2007/2243"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İfa İçin Yetki Verilmesi Talebi - Yüklenici Sözleşmedeki Öncelikli Edimini Yerine Getirmediğinden ve Arsa Sahibini Temerrüde Düşürdüğünü Kanıtlayamadığından Reddi Gereği )
İFA İÇİN YETKİ VERİLMESİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Yüklenici Sözleşmedeki Öncelikli Edimini Yerine Getirmediğinden ve Arsa Sahibini Temerrüde Düşürdüğünü Kanıtlayamadığından Reddi Gereği )
SÖZLEŞMEDEN DÖNME DAVASI ( Yüklenici Sözleşmedeki Öncelikli Edimini Yerine Getirmediğinden Arsa Sahibinin Açtığı Davanın Kabulü Gereği )"
81Y1.HD21.2.2007E. 2007/989 K. 2007/1712"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Karşılıklı Edimler İçeren İnanç Sözleşmesine Dayalı İstenebilmesi İçin Davacının Öncelikle Kendi Edimini Yerine Getirmesi Zorunlu Olduğu )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Karşılıklı Edimler İçeren Sözleşmede Tapu İptali ve Tescil Talebinde Bulunabilmesi İçin Davacının Öncelikle Kendi Edimini Yerine Getirmesi Zorunlu Olduğu )
MAHKEME VEZNESİNE DEPO ŞARTI ( İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Talebinde Davacının Bulunabilmesi İçin Davacıya Aldığı Borç Para Miktarını Mahkeme Veznesine Depo Etmesi İçin Önel Verilmesi Gereği )"
81Y11.HD15.2.2007E. 2005/11433 K. 2007/2883"HAKLI NEDENLERLE SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Sadece Menfi Zararın Tazmininin Talep Edilebileceği Müspet Zararın Tazmin Edilemeyeceği )
MÜSPET ZARAR ( Haklı Nedenlerle Sözleşmeyi Feshedenin Sadece Menfi Zararın Tazmininin Talep Edilebileceği - Müspet Zarar İddiasının Böyle Bir Davada Dinlenemeyeceği )
EDİMİNİ YERİNE GETİRMEYEN TARAF ( Haksız Feshe Dayanarak Menfi Zararının Tazminini İsteyemeyeceği )
MENFİ ZARAR ( Edimini Yerine Getirmeyen Tarafın Haksız Feshe Dayanarak Tazminini İsteyemeyeceği )"
81Y14.HD14.2.2007E. 2006/15096 K. 2007/1297"ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Yerinde Keşif Yapılarak Gerek Duyulursa Davalı Yüklenicinin Ticari Defter ve Kayıtları da İncelenerek Yapının Bitmiş Haliyle Genel Maliyetinin Ne Olduğu Başka Bağımsız Bölüm Maliklerinin Yaptığı Ödemeler de Emsal Alınarak Saptanması Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yerinde Keşif Yapılarak Gerek Duyulursa Davalı Yüklenicinin Ticari Defter ve Kayıtları da İncelenerek Yapının Bitmiş Haliyle Genel Maliyetinin Ne Olduğu Başka Bağımsız Bölüm Maliklerinin Yaptığı Ödemeler de Emsal Alınarak Saptanması Gerektiği )
YÜKLENİCİNİN TİCARİ DEFTER VE KAYITLARI ( Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi - Davalı Yüklenicinin Ticari Defter ve Kayıtları da İncelenerek Yapının Bitmiş Haliyle Genel Maliyetinin Ne Olduğu Başka Bağımsız Bölüm Maliklerinin Yaptığı Ödemeler de Emsal Alınarak Saptanması Gerektiği )"
81Y14.HD25.1.2007E. 2006/15890 K. 2007/536"TAŞINMAZ MAL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Ferağa İcbar Suretiyle Tescil İstemi - Yargılama Aşamasında İfayı Teklif Eyleyen Davacıya Borcunu İfa Etmek Üzere Uygun Bir Süre Verilmeden Davanın Reddolunamaycağı )
FERAĞA İCBAR SURETİYLE TESCİL İSTEMİ ( Tapu İptali ve Tescil - Yargılama Aşamasında İfayı Teklif Eyleyen Davacıya Borcunu İfa Etmek Üzere Uygun Bir Süre Verilmeden Davanın Reddolunamayacağı )
BORCUN İFASI İÇİN UYGUN BİR SÜRE VERİLMESİ ( Ferağa İcbar Suretiyle Tescil İstemi - Yargılama Aşamasında İfayı Teklif Eyleyen Davacıya Borcunu İfa Etmek Üzere Uygun Bir Süre Verilmeden Davanın Reddolunamayacağı )
BORCUN İFASINI KARŞI TARAFA TEKLİF EYLEMİŞ SAYILMA ( Ferağa İcbar Suretiyle Tescil İstemi - Yargılama Aşamasında İfayı Teklif Eyleyen Davacıya Borcunu İfa Etmek Üzere Uygun Bir Süre Verilmeden Davanın Reddolunamayacağı )"
81Y13.HD20.11.2006E. 2006/13473 K. 2006/15121"SÖZLEŞMENİN İPTALİ ( Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Kendi Edimini Yerine Getirmeyen Karşı Taraftan Edimin İfasını İsteyemeyeceği )
İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELER ( Kendi Edimini Yerine Getirmeyen Karşı Taraftan Edimin İfasını İsteyemeyeceği - Sözleşmenin İptali Talebi )
DAİRENİN SÜRESİNDE TESLİM EDİLMEMESİ ( Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Kendi Edimini Yerine Getirmeyen Karşı Taraftan Edimin İfasını İsteyemeyeceği )"
81Y14.HD5.10.2006E. 2006/7776 K. 2006/10511"ŞARTA BAĞLI SÖZLEŞME ( Sözleşmenin Konusunu Oluşturan Borcun Varlığı Şüpheli Bir Olayın Gerçekleşmesine Bağlanması - Sözleşme Ancak Şartın Gerçekleşmesinden İtibaren Hüküm İfade Edeceği )
KARŞILIKLI BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜK DOĞRUN SÖZLEŞMELER ( Öncelikli Olan Yükümlülüğü Yerine Getirmeyen Borçlu Karşı Taraftan Borcunu İfa Etmesini İsteyemeyeceği )
SÖZLEŞMENİN İFASINDA İMKANSIZLIK ( İmkansızlığın Sözleşmeden Sonra Meydana Gelmesi Gereği - Eğer "İmkansızlık" Sözleşmenin Yapıldığı Sırada veya Daha Önce Mevcut İse Bu Durum Sözleşmenin Butlanına Neden Olacağı )
OBJEKTİF İMKANSIZLIK ( Sadece Sözleşmenin Tarafları İçin Değil Aynı Sözleşmeyi Yapacak Olan Herkes İçin Söz Konusu Olması )
SÜBJEKTİF İMKANSIZLIK ( Yalnız Sözleşmenin Taraflarından Birinin Tutumundan Doğmuşsa )
TARAF KUSURU ( İmkansızlığın Meydana Gelmesinde Borçlunun Kusuru Var İse Bunun Sonuçlarından Borçlu Sorumlu Olduğu )
HAKSIZ FESİH ( Davalının Kiralanan Yeri Kullanmaya Hazır Olarak Kiracıya Teslim Etmemesi - Kiracının Zararlarını Ödemekle Yükümlü Olduğu )
KİRACININ ZARARININ KARŞILANMASI ( Davalının Kiralanan Yeri Kullanmaya Hazır Olarak Kiracıya Teslim Etmemesi - Kiracının Zararlarını Ödemekle Yükümlü Olduğu )"
81Y14.HD11.7.2006E. 2006/5408 K. 2006/8342"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacının Ortaklar Toplantısında Alınan Karar Uyarınca Ortaklığa Yani Davalılara Ek Olarak Ödemesi Gereken Parayı Ödemeden Davacı Mülkiyet Aktarılmasını İsteyemeyeceği )
YAPI ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ ( Davacının Ortaklar Toplantısında Alınan Karar Uyarınca Ortaklığa Yani Davalılara Ek Olarak Ödemesi Gereken Parayı Ödemeden Davacı Mülkiyet Aktarılmasını İsteyemeyeceği - Söz Konusu Eksik Bedel Davalılara Ödenmek Üzere Davacıya Depo Ettirilmesi Gerektiği )
BİRLİKTE İFA ( Öncelikli Edimini Yerine Getirmeyen Davacı Mülkiyet Aktarılmasını İsteyemeyeceği - Eksik Bedel Davalılara Ödenmek Üzere Davacıya Depo Ettirilerek Birlikte İfa Kuralları Gereğince İstem Hüküm Altına Alınacağı )
EKSİK BEDEL ÖDEMESİ ( Davacının Ortaklar Toplantısında Alınan Karar Uyarınca Ortaklığa Yani Davalılara Ek Olarak Ödemesi Gereken Parayı Ödemeden Davacı Mülkiyet Aktarılmasını İsteyemeyeceği )"
81Y13.HD4.7.2006E. 2006/5815 K. 2006/10958"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN EDİMİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Davacı Sözleşmeden Dönüp Ödediği Paranın Tahsilini İstemekte Haklı Olduğu - Davacı Artık Aynı Sözleşmeye Dayanarak Talepte Bulunamayacağı )
İHTARNAMEYE RAĞMEN SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN EDİMİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Sözleşmeden Dönülmesi - Davacı Ödediği Para İle Birlikte Olumlu Zararının da Tahsiline Karar Verilmesini İstemiş İse de Artık Aynı Sözleşmeye Dayanarak Talepte Bulunamayacağı )
SÖZLEŞMEDEN DÖNÜLMESİ ( Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğan Edimin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Davacı Ödediği Paranın Tahsilini İstemekte Haklı Olduğu - Davacı Artık Aynı Sözleşmeye Dayanarak Talepte Bulunamayacağı )"
81Y1.HD8.5.2006E. 2006/3653 K. 2006/5292"TAPU İPTAL VE TESCİL ( Davacının Davalıdan Aldığı Borcun Sözleşmede Belirlenen Ödeme Tarihinden İtibaren Dava Tarihine Kadar Ulaştığı Faizli Bakiyesi İle O Tarih İtibariyle Temlik Konusu Taşınmazın Değerinin Belirlenmesi Gereği )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( İnananla İnanılan Arasında Yapılan Onların Hak ve Borçlarını Belirleyen İnançlı Muamelenin Sona Erme Sebeplerini ve Devredilen Hakkın İnanılan Tarafından İnanana Geri Verme Şartlarını İçeren Borçlandırıcı Bir Muamele Olduğu )
İNANÇLI İŞLEM İLE TEMLİK EDİLEN TAŞINMAZIN DEVRİ ( Taşınmazı Temellük Eden Kişinin Taşınmazı 3. Kişiye Temlikine Bir Engel Olmadığı -
İNANÇLI İŞLEMİN İSPATI ( Şekle Bağlı Olmayan Yazılı Delil Olduğu - İnanç Sözleşmesi Olarak Adlandırılan Bu Belgenin Sözleşmeye Taraf Olanların İmzasını İçermesi ve En Geç Sözleşme Konusu İşlem Tarihinde Düzenlenmiş Olması Gereği )"
81Y14.HD18.4.2006E. 2006/3614 K. 2006/4585"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Satış Vaadi Sözleşmesi Nedeniyle )
SATIŞ BEDELİNİN DEPO EDİLMESİ ( Bedelin Bir Kısmının Ödenmediği Sözleşme İçeriğinden Anlaşıldığı Bu Miktarın Tescilden Sonra Ödeneceği Kararlaştırıldığına Göre Eksik Bedelin Mahkeme Veznesine Depo Ettirilmesinin Gerekmesi )"
81Y14.HD23.3.2006E. 2006/1213 K. 2006/3288"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Satış Vaadi Sözleşmesi Nedeniyle )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasında Usulüne Uygun Olarak Düzenlenmiş Satış Vaadi Sözleşmesinde Belirlenen Değerin Tamamının Davacı Tarafından Ödenip Ödenmediğinin Araştırılmasının Gerekmesi )"
81Y1.HD15.2.2006E. 2005/13623 K. 2006/1298"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı - Tarafların İmzasını Taşıyan Sözleşmenin Yazılı Belge Niteliğinde Olduğu/Sözkonu Protokolde Belirtildiği Üzere Çekişmeli Taşınmazların Davalıya Yine Sözleşmede Öngörülen Koşullarla İnanılarak Devredildiğinden Davanın Kabulü Gereği )
YAZILI BELGE ( İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Sözkonu Protokolde Belirtildiği Üzere Çekişmeli Taşınmazların Davalıya Yine Sözleşmede Öngörülen Koşullarla İnanılarak Devredildiğinden Davanın Kabulü Gereği )
İNANÇ SÖZLEŞMELERİ ( Bir Yandan Mülkiyeti Nakil Borcu Doğurması Bakımından Tarafları Bağlayıcı Diğer Yandan Mülkiyetin Naklinin Sebebini Teşkil Etmesi Açısından Tasarruf İşlemlerini Bünyesinde Barındıran Sözleşmeler Olduğu )
İSPAT ( İnançlı İşleme Dayalı Olup Dinlenilirliği Kabul Edilen İddiaların İsbatı Şekle Bağlı Olmayan Yazılı Delil Olduğu )"
81Y14.HD26.1.2006E. 2005/10028 K. 2006/380"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmaz Mal Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanan Tescil İşleminin Hüküm Altına Alınabilmesi İçin Sözleşmede Kararlaştırılan Bir Bedel Varsa Bu Bedelin Dosyaya Ödenmesi ve Depo Ettirilecek Bedelin Hak Sahiplerine Verilmesi Gereği )
TAŞINMAZ MAL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Taşınmaz Mal Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanan Tescil İşleminin Hüküm Altına Alınabilmesi İçin Depo Ettirilecek Bedelin Hak Sahiplerine Verilmesi - Tapu İptali ve Tescil )
BEDELİN DEPO EDİLMESİ GEREĞİ ( Taşınmaz Mal Satış Vaadi Sözleşmesi/Tescil İşleminin Hüküm Altına Alınabilmesi İçin Depo Ettirilecek Bedelin Hak Sahiplerine Verilmesi - Tapu İptali ve Tescil )"
81Y1.HD27.12.2005E. 2005/13460 K. 2005/13858"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL DAVASI ( Taşınmazın Davalının İşgalinde Bulunduğu İddiası Nedeniyle )
TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Davalı Tarafından Mahkemeye Sunulan Tarihsiz Belge İnançlı İşlemin Belgesi Niteliğinde Kabul Edilemeyeceğinden İptal Davasının İspatlanamamış Olmasından Dolayı Reddine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
HUKUKİ SEBEP ( İnançlı Sözleşme ile Tarafların Hak ve Borçlarını Kapsayan Bağımsız Bir Akit Olup Alacak ve Mülkiyetinin Naklinin Hukuki Sebebini Teşkil Etmesi )
MÜLKİYETİ NAKİL BORCU ( İnançlı İşlemle Borçlunun Alacaklısına Malını Rehin Vermek Sadece Sınırlı Ayni Bir Hak Tanımak Yerine Malının Mülkiyetini Geçirerek Rehin Hakkından Daha Güçlü Bir Hak Tanıması )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( İnananla İnanılan Arasında Yapılan Onların Hak ve Borçlarını Belirleyen İnançlı İşlemin Sona Erme Bebeplerini ve Devredilen Hakkın İnanılan Tarafından İnanana Geri Verme Şartlarını İçeren Borçlandırıcı Bir İşlem Olması )
İNANÇLI İŞLEM ( İnanç Sözleşmeleri Mülkiyeti Nakil Borcu Doğurması Bakımından Tarafları Bağlayıcı Olup Mülkiyetin Naklinin Sebebini Oluşturması Bakımından Tasarruf İşlemlerini Bünyesinde Barındırması )
SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ ( İnanç Sözleşmesinin Geçerli Olabilmesi Tarafların İmzalarını İçermesi ve En Geç Sözleşme Konusu İşlem Tarihinde Düzenlenmiş Olmasına Bağlı Olması )"
81Y19.HD19.12.2005E. 2005/1498 K. 2005/12769"AYIPLI MAL SATIŞINDAN DOĞAN TAZMİNAT ( Davacı Satımın Feshedilmesini İstememiş Tercih Hakkını Semenin Tenzili Yönünde Kullandığı - O Halde Anılan Yasa Hükmü Çerçevesinde Davacının Talebi Değerlendirilerek Bir Karar Verilmek Gerektiği )
SATIMIN FESHEDİLMESİ ( Ayıplı Mal Satışından Doğan Tazminat - Davacı Satımın Feshedilmesini İstememiş Tercih Hakkını Semenin Tenzili Yönünde Kullandığı/Davacının Talebi Değerlendirilerek Bir Karar Verilmek Gerektiği )
SATICININ TEKEFFÜLÜ ALTINDAKİ SATILAN ( Ayıbı Anlaşıldığı Zaman Alıcı Dilerse Satılanı Redde Hazır Olduğunu Beyanla Satımın Feshedilmesini Dilerse Satılanı Alıkoyup Kıymetinin Noksanı Mukabilinde Semenin Tenzil Olunmasını Dava Edebileceği )
BEDELİN TENZİLİ İSTEMİ ( Satıcının Tekeffülü Altındaki Satılanın Ayıbı Anlaşıldığı Zaman Alıcı Dilerse Satımın Feshedilmesini Dilerse Satılanı Alıkoyup Kıymetinin Noksanı Mukabilinde Semenin Tenzil Olunmasını Dava Edebileceği )
TERCİH HAKKI ( Ayıplı Mal Satışından Doğan Tazminat - Davacı Satımın Feshedilmesini İstememiş Tercih Hakkını Semenin Tenzili Yönünde Kullandığı/Davacının Talebi Değerlendirilerek Bir Karar Verilmek Gerektiği )"
81Y1.HD29.11.2005E. 2005/12363 K. 2005/12658"TAPU KAYDININ İPTALİ ( İnançlı İşleme Dayalı Olup Dinlenilirliği Kabul Edilen İddiaların İspatı Şekle Bağlı Olmayan Yazılı Delil Olduğu - Bu Belgenin Sözleşmeye Taraf Olanların İmzasını İçermesi ve En Geç Sözleşme Konusu İşlem Tarihinde Düzenlenmiş Olması Gereği )
HESAP PUSULASI ( Adı Altında Dosyaya Sunulan ve Birtakım Ödemeleri Gösteren Listenin Yazılı Delil Niteliğinde Olmadığı - Tapu İptali ve Tescil )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Hesap Pusulası Adı Altında Dosyaya Sunulan ve Birtakım Ödemeleri Gösteren Listenin Yazılı Delil Niteliğinde Olmadığı - Tapu İptali ve Tescil )
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARININ ETKİSİ MUVAZAA ( İnançlı İşleme Dayalı Olup Dinlenilirliği Kabul Edilen İddiaların İspatı Şekle Bağlı Olmayan Yazılı Delil Olduğu - Bu Belgenin Sözleşmeye Taraf Olanların İmzasını İçermesi ve En Geç Sözleşme Konusu İşlem Tarihinde Düzenlenmiş Olması Gereği )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Bir Yandan Mülkiyeti Nakil Borcu Doğurması Bakımından Tarafları Bağlayıcı Diğer Yandan Mülkiyetin Naklinin Sebebini Teşkil Etmesi Açısından Tasarruf İşlemlerini Bünyesinde Barındıran Sözleşmeler Olduğu )"
81Y15.HD28.11.2005E. 2005/840 K. 2005/6386"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Ayıplı ve Küçük Yapılması Nedeniyle Değer Farkının Tespit ve Tahsili - Eserin Sağlık Şartlarına Aykırı Şekilde Ayıplı İmal Edilmesi Nedeniyle Arsa Sahiplerince Kabulü Beklenemeyeceği ve Yüklenicinin Edimini Tam Olarak Yerine Getirdiğinden Söz Edilemeyeceği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Eserin Sağlık Şartlarına Aykırı Şekilde Ayıplı İmal Edilmesi Nedeniyle Arsa Sahiplerince Kabulü Beklenemeyeceği ve Yüklenicinin Edimini Tam Olarak Yerine Getirdiğinden Söz Edilemeyeceği )
ESERİN AYIPLI VE KÜÇÜK YAPILMASI ( Değer Farkının Tespit ve Tahsili - Eserin Sağlık Şartlarına Aykırı Şekilde Ayıplı İmal Edilmesi Nedeniyle Arsa Sahiplerince Kabulü Beklenemeyeceği ve Yüklenicinin Edimini Tam Olarak Yerine Getirdiğinden Söz Edilemeyeceği )
TESCİL İSTEMİ ( İlişkin Karşı Davanın da BK'nun 81. Maddesine Göre Birlikte İfa Kuralı Uyarınca Asıl Davada Hükmedilecek Bedelin Faizleriyle Birlikte Ödenmesi Koşuluna Bağlı Tutularak Sonuçlandırılması Gerektiği )"
81Y1.HD10.10.2005E. 2005/9720 K. 2005/10746"TAPU İPTALi VE TESCİL ( Muvazaya Dayanan Devir Olduğu - İnanç Sözleşmesine Dayanıldığı - Bunun Yazılı Belgeyle ispatı Gerektiği )
İNANÇ SÖZLEŞMELERİ ( Tapu İptali ve Tescilinde - Bunun Yazılı Belgeyle ispatı Gerektiği - Muvazaya Dayanan Devir Olduğu )
YAZILI DELİL ( Tapu İptali ve Tescilinde - İnanç Sözleşmesine Dayanıldığı - İnanç Sözleşmesinde Geçerlilik Koşulu Olması )
İNANÇLI İŞLEM ( Muvazaya Dayanan Devir Olduğu - Bunun Yazılı Belgeyle ispatı Gerektiği - İnanç Sözleşmesinde Geçerlilik Koşulu Olması )
MUVAZAAYA DAYANAN TAPU DEVRİ ( İnanç Sözleşmesine Dayanıldığı - Bunun Yazılı Belgeyle ispatı Gerektiği )"
81Y2.HD3.10.2005E. 2005/12912 K. 2005/16349"VASİYETİN YERİNE GETİRİLMESİ DAVASI ( 1/4 Hisse Yönünden Lehdar Torun Miras Bırakının Ölümünde Sağ Olduğundan Kazındırma Konusu 1/4 Hisse İle İlgili Davacı Torun Mirasçılarının Davasının Kabulü Gerektiği )
VASİYET YOLUYLA KAZANMA ( 1/4 Hisse Yönünden Lehdar Torun Miras Bırakının Ölümünde Sağ Olduğundan Kazındırma Konusu 1/4 Hisse İle İlgili Davacı Torun Mirasçılarının Vasiyetin Yerine Getirilmesi Davasının Kabulü Gerektiği )
MİRASÇILIK ( 1/4 Hisse Yönünden Lehdar Torun Miras Bırakının Ölümünde Sağ Olduğundan Kazındırma Konusu 1/4 Hisse İle İlgili Davacı Torun Mirasçılarının Vasiyetin Yerine Getirilmesi Davasının Kabulü Gerektiği )"
81Y1.HD12.9.2005E. 2005/8758 K. 2005/9438"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Taşınmaz Satış Sözleşmesinin Muvazaalı Olması ve Muvazaa Sözleşmesine Göre Taşınmazın Geri Devredilmesi Gerekirken Devredilmediğinden Bahisle )
YAZILI DELİL ( İnançlı İşleme Dayalı Olup Dinlenilirliği Kabul Edilen İddiaların İsbatının Şekle Bağlı Olmayan Yazılı Delil Olması )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Bu Belgenin Sözleşmeye Taraf Olanların İmzasını İçermesi ve En Geç Sözleşme Konusu İşlem Tarihinde Düzenlenmiş Olmasının Gerekmesi )
NAMI MÜSTEAR ( Yazılı Delille İspatının Mümkün Olması )
MUVAZZAA SÖZLEŞMESİ ( İptali İstenen Satış Sözleşmesinden Önce Yapılmış Olmasının Gerekmesi )
İSPAT ŞEKLİ ( İnançlı İşleme Dayalı Olup Dinlenilirliği Kabul Edilen İddiaların İsbatının Şekle Bağlı Olmayan Yazılı Delil Olması )"
81Y4.HD7.6.2005E. 2004/9239 K. 2005/6118"İADE VE TAZMİNAT TALEBİ ( İstihkak İddiasıyla - Davalı Eşin Davacı Eşle Yaptığı Sözleşmeye Dayalı Ödemezlik Def'inde Bulunması )
İSTİHKAK İDDİASI ( Davacının Eşi Olan Davalının Elindeki Mallar İçin - Davalının Sözleşme Gereği Edimini Yerine Getirmeyen Davacıya Karşı Ödemezlik Def'inde Bulunması )
ÖDEMEZLİK DEF'İ ( Davalı Eşin Davacı Eşle Yaptığı Sözleşme Gereği Aldığı Tabloları Davacı Eş Edimini İfa Etmediğinden Yerine Getirmemesi - Tabloların İadesi Davasında )"
81Y1.HD17.5.2005E. 2005/3970 K. 2005/6175"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Verilen Ticaret Mahkemesi Kararları Uyarınca İflasın Ertelenmesine Dair Kararla Birlikte Atanan Kayyımların Eldeki Davaya Açmak ve Verilen Hükmü Temyiz Etmek Yetkilerinin Bulunduğu )
İFLASIN ERTELENMESİ ( Ertelenmesine Dair Kararla Birlikte Atanan Kayyımların Eldeki Davaya Açmak ve Verilen Hükmü Temyiz Etmek Yetkilerinin Bulunduğu - Tapu İptali ve Tescil )
DAVA AÇMA VE TEMYİZ YETKİSİ ( Tapu İptali ve Tescil - Verilen Ticaret Mahkemesi Kararları Uyarınca İflasın Ertelenmesine Dair Kararla Birlikte Atanan Kayyımların Eldeki Davaya Açmak ve Verilen Hükmü Temyiz Etmek Yetkilerinin Bulunduğu )"
81Y19.HD17.3.2005E. 2004/8861 K. 2005/2811"ALACAK TALEBİ ( Sözleşmenin İfasından Davacının Kendisinin Vazgeçtiği - Bu İtibarla Sözleşme Uyarınca Davalının Peşinatı Geri Vermeme Hakkının Bulunduğu Gerekçeleriyle Davanın Reddi Gereği )
SÖZLEŞMENİN İFASI ( Davacının Kendisinin Vazgeçtiği - Bu İtibarla Sözleşme Uyarınca Davalının Peşinatı Geri Vermeme Hakkının Bulunduğu Gerekçeleriyle Alacak Talebinin Reddi Gereği )
PEŞİNATIN İADESİ ( Sözleşmenin İfasından Davacının Kendisinin Vazgeçtiği - Bu İtibarla Sözleşme Uyarınca Davalının Peşinatı Geri Vermeme Hakkının Bulunduğu Gerekçeleriyle Alacak Talebinin Reddi Gereği )"
81YHGK16.2.2005E. 2005/14-6 K. 2005/73"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Yükleniciye Bırakılan Bağımsız Bölümün Ondan Temlik Alınması Nedeniyle Kişisel Hakka ve Muvazaa İddiasına Dayalı )
KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Yükleniciye Bırakılan Bağımsız Bölümün Ondan Temlik Alınması Nedeniyle )
YÜKLENİCİDEN TEMELLÜK EDİLEN KİŞİSEL HAK ( Dava Yoluyla Arsa Sahibine Karşı İleri Sürülmesi - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Yüklenicinin Edim Borcunu Tam Olarak Yerine Getirip Getirmediğini Araştırılıp Tescil Kararı Verilebileceği )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciye Bırakılan Bağımsız Bölümün Ondan Temlik Alınması Nedeniyle Kişisel Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası - Bina Sözleşmeye Uygun Tamamlanmışsa Tescil Kararı Verilebileceği )"
81Y1.HD8.2.2005E. 2004/13766 K. 2005/986"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı - Dinlenilirliği Kabul Edilen İddiaların İsbatının Şekle Bağlı Olmayan Taraf Olanların İmzasını İçeren Yazılı Delil Olması Gereği )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Dinlenilirliği Kabul Edilen İddiaların İsbatının Şekle Bağlı Olmayan Taraf Olanların İmzasını İçeren Yazılı Delil Olması Gereği - Tapu İptali Tescil Menfi Tespit ve Senet İptali İstemleri )
MENFİ TESPİT VE SENET İPTALİ İSTEMLERİ ( İnanç Sözleşmesine Dayalı - Belgenin Sözleşmeye Taraf Olanların İmzasını İçermesi ve En Geç Sözleşme Konusu İşlem Tarihinde Düzenlenmiş Olması Gereği )
İNANÇLI İŞLEM ( Dayalı Olup Dinlenilirliği Kabul Edilen İddiaların İsbatının Şekle Bağlı Olmayan Taraf Olanların İmzasını İçeren Yazılı Delil Olması Gereği - Tapu İptali Tescil Menfi Tespit ve Senet İptali İstemleri )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali Tescil Menfi Tespit ve Senet İptali İstemleri - Belgede İnançlı İşleme Taraf Olan Davalının İmzası Bulunmaması/Kabul Edilemeyeceği )"
81Y13.HD28.1.2005E. 2004/10039 K. 2005/1029"SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Tam İki Taraflı Sözleşmelerden Olduğu - Alıcı Satış Bedelini Ödemek Satıcı Da Satışa Konu Malı Alıcıya Teslim Etmekle Yükümlü Olduğu )
İSTİRDAT DAVASI ( Satış Sözleşmesi Tam İki Taraflı Sözleşmelerden Olduğu - Ecelden İstifade Hakkını Haiz Olmayan Taraf Karşı Taraftan Edimini Yerine Getirmesini İsteyebilmesi İçin Kendi Edimini Yerine Getirmesi Veya Yerine Getirmeyi Usulüne Uygun Tebliğ Etmiş Olması Gereği )
SÜREDEN İSTİFA HAKKI ( Haiz Olmayan Taraf Karşı Taraftan Edimini Yerine Getirmesini İsteyebilmesi İçin Kendi Edimini Yerine Getirmesi Veya Yerine Getirmeyi Usulüne Uygun Tebliğ Etmiş Olması Gereği - İstirdat Davası )
KARŞILIKLI EDİMLERİN YERİNE GETİRİLMESİ ( Satış Sözleşmesi Tam İki Taraflı Sözleşmelerden Olduğu - Ecelden İstifade Hakkını Haiz Olmayan Taraf Karşı Taraftan Edimini Yerine Getirmesini İsteyebilmesi İçin Kendi Edimini Yerine Getirmesi Veya Yerine Getirmeyi Tebliğ Etmiş Olması Gereği )"
81Y15.HD25.1.2005E. 2004/2914 K. 2005/159"ESER SÖZLEŞMESİNDE İŞ SAHİBİNİN TEMERRÜDÜ NEDENİYLE AKDİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN FESHİ ( İş Sahibinin Ödediği İş Bedelinin İstirdadı Talebi )
İŞ SAHİBİNİN TEMERRÜDÜ NEDENİYLE YÜKLENİCİNİN ESER SÖZLEŞMESİNİ FESHETMESİ ( İş Sahibinin Ödediği İş Bedeli İçin İstirdat Talebi )
YÜKLENİCİNİN ESER SÖZLEŞMESİNİ HAKLI NEDENLE FESHETMESİ ( İş Sahibinin Temerrüdü Nedeniyle - İş Sahinin İcra Takibi Sonucunda Ödediği Bono Bedelleri İçin Yükleniciye Karşı Açtığı İstirdat Davasında Mahkemece Yapılan İş Oranı ve Ödemenin Karşılaştırılması Suretiyle Hüküm Kurulması Gereği )"
81Y15.HD24.1.2005E. 2004/2892 K. 2005/156"ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Sahibinin Yükleniciden Eksik İşler Bedelinin Tahsili Talebi - Davalının Ödemezlik Def'i/Kendi Edimini Yerine Getirmeyen Tarafın Karşı Taraftan Edimini Yerine Getirmesini İsteyememesi )
EKSİK İŞLER BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin - Davalının Ödemezlik Def'i/Kendi Edimini Yerine Getirmeyen Tarafın Karşı Taraftan Edimini Yerine Getirmesini İsteyememesi )
ÖDEMEZLİK DEF'İ ( Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Eksik İşler Bedeli Talebi - Kendi Edimini Yerine Getirmeyen Tarafın Karşı Taraftan Edimini İfa Etmesini İsteyememesi )
YÜKLENİCİDEN EKSİK İŞLER BEDELİ TALEBİ ( Davacı İş Sahibinin Temerrüdü Nedeniyle Davalı Yüklenicinin Ödemezlik Def'i )"
81YHGK8.12.2004E. 2004/14-610 K. 2004/656"SATIŞ VAADİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmazdaki Pay İçin Yapılan Sözleşmenin Geçerli Olması ve Paydaşı Bağlaması )
ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZDAKİ PAY ( Satış Vaadi Sözleşmesine Konu Edilebileceği - Ortaklık Giderilmeden Tescil Talep Edilemeyeceği )
MİRAS PAYINA İLİŞKİN SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ ( Mirasçının Devir Yükümlülüğünün Bulunması - Elbirliği Mülkiyeti Giderilmeden Tescil Davası Açılamayacağı )"
81Y15.HD23.11.2004E. 2004/6604 K. 2004/5969"ESER SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmeye Uygun Teslim Yapıldığını İspat Külfetinin Yüklenicide Olması - İş Sahibinin Sözleşme Konusu Mobilyanın Teslim Edilmediği İddiası - Mal Teslimiyle İlgili Tanık Dinletilebileceği )
TESLİM KONUSUNDA İSPAT KÜLFETİNİN YÜKLENİCİDE OLMASI ( İş Sahibinin Sözleşme Konusu Mobilyanın Teslim Edilmediği İddiası - Mal Teslimi ile İlgili Tanık Dinletilebileceği )
İSPAT KÜLFETİ ( Eser Sözleşmesine Konu Mobilyanın Teslim Edilmediği İddiasına Karşı Yüklenicinin Teslim Ettiğini Tanıkla İspat Edebileceği )
YÜKLENİCİNİN ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BEDELİN TAHSİLİ TALEBİ ( Sözleşmeye Konu Mobilyanın Teslim Edildiğini İspat Külfetinin Yükleniciye Ait Olması )
ÇEKİN KARŞILIKSIZ ÇIKMASI NEDENİYLE YAPILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Eser Sözleşmesi Bedeli Karşılığı Verilen - Keşidecinin Sözleşmeye Konu Mobilyanın Teslim Edilmediği İddiası/Malın Teslim Edildiğini Yüklenicinin İspat Yükümlülüğü )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Eser Sözleşmesi Gereği Keşide Edilen Çek Nedeniyle Yapılan Takipte Borçlunun Ödemezlik İtirazı )"
81Y15.HD3.11.2004E. 2004/1391 K. 2004/5609"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Arsa Sahibinin Onayıyla Yüklenicinin Sözleşmeyi Üçüncü Kişiye Devretmesi Halinde Devralanın Yüklenici Sıfatıyla Sorumlu Olması - Yüklenicinin Önemli Oranda Eksik İfası Halinde Arsa Sahibinin İnşaatı Almaya ve Yüklenici Payına İsabet Eden Arsa Payını Temlike Zorlanamayacağı )
İNŞAATTA ÖNEMLİ ORANDA EKSİKLİK BULUNMASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Arsa Sahibinin İnşaatı Almaya ve Yüklenici Payına İsabet Eden Arsa Payını Temlike Zorlanamayacağı )
EDİMİNİ İFA ETMEYEN KİŞİNİN KARŞI TARAFTAN EDİMİNİ İFA ETMESİNİ İSTEYEMEMESİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde İnşaatta Önemli Oranda Eksiklik Bulunması Halinde Arsa Sahibinin İnşaatı Teslim Almaya ve Tapuda Hisse Devrine Zorlanamaması )
ÖDEMEZLİK DEF'İ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin İnşaatı Önemli Oranda Eksik Bırakması - Yüklenicinin İnşaatı Teslim Almak ve Yüklenici Payına Düşen Bağımsız Bölümlere İlişkin Arsa Payını Devretmek Zorunda Olmaması )"
81Y11.HD2.11.2004E. 2004/1622 K. 2004/10704"ALACAK DAVASI ( Kiralanan Kömür Ocağının Tekrar Saha Sahibi Olan Davalıya İadesine İlişkin İmzalanan Sözleşme Nedeniyle )
KARŞILIKLI EDİMLERİN İFASI ( İki Taraflı Akitlerde Akdin İfasının Talep Edilebilmesi için İfa İsteyenin Kendi Edimini İfa Etmiş veya İfa Etmeyi Teklif Etmiş Olmasının Gerekmesi )
SÖZLEŞME ŞARTLARININ DEĞERLENDİRLMESİ ( Mahkemece Sözleşme Bir Bütün Olarak Yorumlanıp Tarafların Sözleşmede Belirtilen Yükümlülükleri Yerine Getirip Getirmediğinin Araştırılmasının Gerekmesi )
KİRALANANIN AYIPLI OLARAK KİRACIYA TESLİMİ ( Kömür Ocağının Çalışır Durumda Teslim Olunacağı Sözleşmede Kararlaştırıldığından Ayıplı Teslim Olunan Kömür Ocağı Kirasının İstenememesi )
KÖMÜR OCAĞI KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmede Çalışır Durumda Teslim Olunacağı Belirtildiğinden Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Davacının Kira Bedelini Talep Edememesi )"
81Y14.HD27.10.2004E. 2004/5252 K. 2004/7424"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİ PAYINA DÜŞEN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN SATIŞI ( Tapu İptali ve Tescil Talebi - Birden Çok Kişiye Yapılan Geçerli Şahsi Hak Satışlarında Önceki Tarihli Olana Geçerlilik Tanınacağı/Sonraki Tarihli Sözleşmenin Alıcısının Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı Bedel Talebinde Bulunabileceği )
YÜKLENİCİNİN PAYINA DÜŞEN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ SATIN ALAN KİŞİ ( Tapu İptali ve Tescil Talebi - Yüklenicinin Aynı Bağımsız Bölümü Başkasına da Satmış Olması Nedeniyle Önceki Tarihli Sözleşmeye Öncelik Verileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenici Payına Düşen Bağımsız Bölümü Satın Alan Kişinin - Aynı Bağımsız Bölümün Başkasına da Satılması Halinde Önceki Tarihli Sözleşmeye Öncelik Verileceği )
ŞAHSİ HAKKIN GEÇERLİ ŞEKİLDE İKİ AYRI KİŞİYE SATILMASI ( Önceki Tarihli Sözleşmeye Öncelik Verileceği - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gereği Yüklenici Payına Düşen Bağımsız Bölümü Ayrı Ayrı Satın Alan Kişilerin Açtığı Tapu İptali ve Tescil Davaları )"
81Y15.HD14.10.2004E. 2004/3790 K. 2004/5102"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapuyu Yüklenici Adına Devreden Arsa Sahibinin Tapu İptali ve Tescil Talebi - Davalının Taşınmazı Satın Alma İddiası )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapuyu Yüklenici Adına Devreden Arsa Sahibinin Tapu İptali ve Tescil Talebi - Davalının Taşınmazı Satın Alma İddiası )
TAŞINMAZI SATIN ALMA İDDİASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Tapuyu Yüklenici Adına Devreden Arsa Sahibinin Tapu İptali ve Tescil Talebine Karşı Yüklenicinin )
YÜKLENİCİNİN TAŞINMAZI SATIN ALMA İDDİASI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Konu Arsayı Yüklenici Adına Devreden Arsa Sahibinin Açtığı Tapu İptali ve Tescil Davasında )"
81Y1.HD8.10.2004E. 2004/7809 K. 2004/10884"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı - Sözleşmede Öngörülen Ödeme Tarihine Kadarki Faizin Hesaplanması Bulunacak Bu Miktarın Dava Tarihine Kadar Erişeceği Miktarın Uyarlanması Suretiyle Belirlenecek Meblağ Üzerinden Depo Kararı Verilmesi Gereği )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Sözleşmede Öngörülen Ödeme Tarihine Kadarki Faizin Hesaplanması Bulunacak Bu Miktarın Dava Tarihine Kadar Erişeceği Miktarın Uyarlanması Suretiyle Belirlenecek Meblağ Üzerinden Depo Kararı Verilmesi Gereği )
DEPO KARARI ( Sözleşmede Öngörülen Ödeme Tarihine Kadarki Faizin Hesaplanması Bulunacak Bu Miktarın Dava Tarihine Kadar Erişeceği Miktarın Uyarlanması Suretiyle Belirlenecek Meblağ Üzerinden Verilmesi Gereği - Tapu İptali ve Tescil )
ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ ( Karar Verilmiş Olmasına Karşın Henüz Tasfiyesinin Kapatılmadığı - Alacak ve Borçları Yönünden Kişiliğinin Sürdüğü Düşünülmeksizin Onun Bakımından Davanın Reddinin Doğru Olmadığı )"
81Y1.HD7.10.2004E. 2004/8810 K. 2004/10850"İNANÇ SÖZLEŞMESİ İDDİASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Teminat Maksadıyla Temlik İddiasının Yazılı Delille İspat Edilmesi Mecburiyeti )
TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( İnanç Sözleşmesi İddiasıyla - Teminat Maksadıyla Temlik İddiasının Yazılı Delille İspat Edilmesi Mecburiyeti )
TEMİNAT MAKSADIYLA TEMLİK İDDİASINA DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Yazılı Delille İspat Şartı )
YAZILI DELİLLE İSPAT ŞARTI ( İnanç Sözleşmesi İddiasına Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davasında )"
81Y15.HD28.9.2004E. 2004/2965 K. 2004/4694"ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Sahibinin Yüklenicinin Temerrüdü İddiası ve Yüklenicinin İş Bedelinin Eksik Ödendiği Savunması - İspat Külfeti ve Mahkemece Araştırılacak Hususlar )
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ İDDİASI ( Eser Sözleşmesinde - Yüklenicinin İş Bedeli Eksik Ödendiğinden Eseri Teslim Etmediği Savunmasında İspat Külfeti ve Mahkemece Araştırılacak Hususlar )
İSPAT KÜLFETİ ( Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Yüklenicinin Temerrüdü İddiası ve Yüklenicinin İş Bedelinin Eksik Ödendiği Savunması - Mahkemece Birlikte İfaya Hükmedilmesi Gereği )
BİRLİKTE İFAYA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( Eser Sözleşmesinde İş Bedelinin Eksik Ödenmesi ve Eserin Süresinde Teslim Edilmemesi )"
81Y15.HD5.5.2004E. 2003/5372 K. 2004/2508"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Edimini İfa Edebilmesi İçin Öncelikle Arsa Sahibi Tarafından Yükleniciye Yer Tesliminin Yapılmasının Gerekmesi )
TEMERRÜT ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Öncelikli Edim Olarak Arsayı Teslim Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Arsa Sahibinin Temerrüde Düştüğünün Kabulünün Gerekmesi )
SEÇİMLİK HAK ( Sözleşmenin Taraflarından Birinin Edimi İfada Temerrüde Düşmesi Halinde Diğer Tarafın Aynen İfa veya Menfi Zararını İsteyebilmesi )
ÖNCELİKLİ EDİM ( Arsa Payı Karşılığı İnşat Sözleşmesinde Öncelikli Edim Olarak Arsayı Teslim Etme Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Arsa Sahibinin Yükleniciden Ediminin İfasını İsteyememesi )"
81Y15.HD27.4.2004E. 2004/1555 K. 2004/2360"MENFİ TESPİT DAVASI ( İcra Takibine Esas Bonodan Dolayı Borçlu Olunmadığının Tespiti İstemi )
BONO ( Hukuksal Niteliğince Sebebini İçermeyen Borç İkrarı Niteliğinde Senet Olması )
İSPAT ( Soyut Borç İkrarını İçeren Senedin Bedelsizliğini İleri Süren Tarafın Bu İddiasını Yazılı ve Yasal Delillerle İspat Etmesinin Gerekmesi )
SOYUT BORÇ İKRARI İÇEREN SENET ( Bu Tür Bir Senedin Bedelsizliğini İleri Süren Tarafın Bu İddiasını Yazılı ve Yasal Delillerle İspat Etmesinin Gerekmesi )
YEMİN ( Soyut Borç İkrarını İçeren Senedin Bedelsizliğini İleri Süren Tarafın Bu İddiasını Yazılı Delille İspat Edememesi Halinde Yemin Teklif Edebilmesi İçin Yemine Delil Olarak Dayanmasının Gerekmesi )
KARŞILIKLI EDİM İÇEREN SÖZLEŞME ( Sözleşmenin Yerine Getirilmesini İsteyen Tarafın Öncelikle Kendi Edimini Yerine Getirmesinin Gerekmesi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmeyi Fesheden Taraftan Seçimlik Haklardan Aynen İfayı mı veya Aynen İfa Yerine Geçen Müspet Zararının Ödetilmesi mi İstediğinin Sorulmasının Gerekmesi )"
81Y14.HD27.4.2004E. 2003/9226 K. 2004/3433"TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Taşınmaz Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil İsteğinin Kabulü İçin Sözleşmede Kararlaştırılan Bedelin Ödenmiş Olması Gereği - Taşınmaz Vaadi Sözleşmesinin Tapuya Şerh Vermek Suretiyle Tescil Edilebileceği ve Tescilin 5 Yıl Süreyle Geçerli Olduğunun Kabulü Gereği )
ELBİRLİĞİ ORTAKLAR ( Birinin Miras Payını Ortaklık Dışı Birine Satmayı Vaad Etmesi Halinde Elbirliğiyle Ortaklık Çözülünceye Kadar Sözleşmenin İfa Olanağından Söz Edilemeyeceği - On Yıllık Genel Zamanaşımı Süresinin Sözleşmenin İfa Olanağının Doğmasından Sonra Başlayacağının Kabulü Gereği )
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Resmi Şekil Şartına Bağlı Kılındığından Noter Önünde Re'sen Düzenlenmesi Gereği - Taşınmaz Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil İsteğinin Kabulü İçin Sözleşmede Kararlaştırılan Bedelin Ödenmiş Olması Noksanı Varsa Bu Bedelin Depo Ettirilmesi Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Taşınmaz Vaadi Sözleşmesinde - Süresi Olan On Yıllık Genel Zamanaşımı Süresinin Sözleşmenin İfa Olanağının Doğmasından Sonra Başlayacağı - Satışı Vaat Edilen Taşınmaz Vaat Alacaklısına Teslim Edilmesi Halinde Zamanaşımı Süresi Geçtikten Sonra Açılan Davanın İyiniyet Kuralıyla Bağdaşmadığı )
GÖREV ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davalarında Görevli Mahkemenin Tarafların Saptadıkları Satış Değeri Esas Alınarak Belirlenmesi Gereği - Satış Vaadi Sözleşmelerinden Doğan Davalarda Özel Bir Zamanaşımının Öngörülmediği On Yıllık Genel Zamanaşımının Geçerli Olduğu )"
81Y14.HD26.4.2004E. 2004/2446 K. 2004/3350"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı - Görevli Mahkemenin Tarafların Sözleşmede Özgür İradeleri İle Saptadıkları Satış Değeri Esas Alınarak Belirleneceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Tarafların Sözleşmede Özgür İradeleri İle Saptadıkları Satış Değeri Esas Alınarak Belirleneceği - Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali ve Tescil )
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ ( On Yıllık Zamanaşımı Süresinin Sözleşmenin İfa Olanağının Doğmasından Sonra İşlemeye Başlayacağı - İştirak Halinde Mülkiyet Çözülünceye Kadar Sözleşmenin İfa Olanağı Doğmayacağı )
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi - İştirak Halinde Mülkiyet Çözülünceye Kadar Sözleşmenin İfa Olanağı Doğmayacağı )
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİNİN TAPUYA ŞERHİ ( 5 Yıl İçin Geçerli Olduğu - Sözleşme Alacaklısının Haklarını Kısıtlayacak Nitelikteki Şerhlerin Sözleşme Alacaklısını Bağlamayacağı )
ZAMANAŞIMI SAVUNMASINDA KÖTÜNİYET ( Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Gereğince Tapu İptali ve Tescil - Taşınmaz Vaad Alacaklısına Teslim Edilmiş İse Dinlenemeyeceği )
KÖTÜNİYET ( Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Gereğince Tapu İptali ve Tescil - Taşınmaz Vaad Alacaklısına Teslim Edilmiş İse Zamanaşımı Savunması İyiniyet Kuralları İle Bağdaşmayacağından Dinlenemeyeceği )
SATIŞI VAAD EDİLEN TAŞINMAZIN TESLİMİ ( Tapu İptali ve Tescili Davası - Zamanaşımı Savunması İyiniyet Kuralları İle Bağdaşmayacağından Dinlenemeyeceği )"
81Y1.HD21.4.2004E. 2004/4214 K. 2004/4696"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesi - Davacının İnançlı İşlem İddiası Üzerinde Yeterince Durulması Hüküm Kurulurken Yeni İmar Parsellerindeki Mülkiyet Durumunun Gözetilmesi Gereği )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Davacının İnançlı İşlem İddiası Üzerinde Yeterince Durulması Hüküm Kurulurken Yeni İmar Parsellerindeki Mülkiyet Durumunun Gözetilmesi Gereği - Tapu İptali ve Tescil )
İMAR PARSELLERİNDEKİ MÜLKİYET DURUMU ( Davacının İnançlı İşlem İddiası Üzerinde Yeterince Durulması Hüküm Kurulurken Yeni İmar Parsellerindeki Mülkiyet Durumunun Gözetilmesi Gereği - Tapu İptali ve Tescil )"
81Y11.HD8.4.2004E. 2003/8884 K. 2004/3705"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BEDEL TALEBİ ( Davacı Yüklenicinin Sözleşmeye Uygun Şekilde Tamamlamadığı Gemiden Dolayı Bedel Talep Edemeyeceği - Tamamlanarak Teslim Edilen Gemi Bedelinin Ödenmesinde Temerrüt Nedeniyle Sözleşmede Kararlaştırılan Faiz Oranının Uygulanması Gereği )
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ ( Eser Sözleşmesine Konu Gemilerin Tam İnşa Edilmeden Teslimiyle Teslim Şartının Gerçekleşmemesi - Yüklenicinin Bedel Talebinin Reddi Gereği )
GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BEDEL TALEBİ ( Eksik Bırakılan Gemilerden Dolayı Yüklenicinin Bedel Talep Edemeyeceği - Tamamlanarak Teslim Edilen Gemi Bedelinin Ödenmesinde Temerrüde Düşen Davalı Hakkında Sözleşmedeki Faiz Oranının Uygulanması Gereği )
FAİZ ORANI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bedelin Ödenmesinde Temerrüt Halinde Akdi Faiz Belirlenmişse Bu Oranın Uygulanacağı - Akdi Faize Rağmen Mahkemece Devlet Bankalarının Uyguladığı En Yüksek Faize Hükmedilemeyeceği )"
81Y1.HD6.4.2004E. 2004/933 K. 2004/3860"TAPU İPTALi VE TESCİL ( Davacının Maliki Bulunduğu Bağımsız Bölümün Davalıdan Alınan Borç Para Karşılığı Adına Tescil Edildiği Borç Ödendiğinde Taşınmazın Geri Verilmesi Gerekirken Vermemesi )
İNANÇLI SÖZLEŞMELER ( İnananın Bir Hakkını Belirli Bir Süre veya Amaçla İnanılana Geçirmeyi İnanılanın da İnananı Emir ve Talimatına Göre Kullanıp Amaç Gerçekleşince Hakkın İade Edilmesi )
YEMİN DELİLİ ( Tapulu Taşınmazların Nakli Bakımından Yasanın Öngördüğü Zorunlu Şekil Koşulunun Yemin Delili ile Aşılmasının Mümkün Olmaması )
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI ( Bu Kararların Konuları ile Sınırlı Olarak Çerçevesi Genişletilmeden Uygulanmasının Yerinde Olması )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ MÜESSESESİ ( Türk Hukuk Sisteminde Bu Müessesinin Kural Olarak Düzenlenmemiş Olması Bunun İçtihatlar ve Doktrin ile Yönlendirilmekte Olması )
YAZILI DELİL ( Bu Kuralın İnanç Sözleşmesinde Sadece İspat Koşulu Değil Aynı Zamanda Geçerlilik Koşulu Olması )
İNANÇ SÖZLEŞMESİNDE YÜKÜMLÜLÜK ( İnanılana Sözleşmedeki Amaç Gerçekleşince veya Süre Dolunca Hakkı Tekrar İnanana Devretmeyi Yüklemesi )"
81Y1.HD1.4.2004E. 2004/3243 K. 2004/3754"TAPU İPTAL VE TESCİL ( Çekişmeli Taşınmaz Temlikinin Taraflar Arasında Borcun Teminatı Olmak Üzere İnanç Sözleşmesine Dayalı Yapılması - Borcunu İfa Etmeyenin Karşı Edimi Talep Edememesi )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Geçerliliği Kabul Edilen İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan Borcunu İfa Etmeyen Kimsenin Karşı Edimi Talep Edememesi )
KARŞI EDİM ( Geçerliliği Kabul Edilen İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan Borcunu İfa Etmeyen Kimsenin Karşı Edimi Talep Edememesi )
BORCUN İFA EDİLMEMESİ ( Geçerliliği Kabul Edilen İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan Borcunu İfa Etmeyen Kimsenin Karşı Edimi Talep Edememesi )"
81Y1.HD30.3.2004E. 2004/602 K. 2004/3617"TAPU İPTAL VE TESCİL ( Davacının Davalının Bankadan Kredi Çekip Kendisine Verdiğini Bu Borcun Teminatı Olmak Üzere Söz Konusu Bağımsız Bölümü Davalıya Devrettiğini Borcu Ödediği Halde Taşınmazların Kendisine Verilmemesi Nedeniyle Dava Açması )
BEKLETİCİ MESELE ( Tapu İptal Davasında Dayanılan Sözleşmeyle İlgili Olarak Ağır Ceza Mahkemsinde Dava Açılmış Olduğundan Ceza Mahkemesinde Verilecek Sübut Kararının Söz Konusu Davayı Etkileyeceğinden Ceza Mahkemesinin Kararının Beklenilmesi )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Davalının Davacıya Verilmek Üzere Bankadan Kredi Kullanması ve Teminat Olarak Bağımsız Bölümün Davalıya Devredilmesi Borcun Ödenmesi Halinde Taşınmazın Davacıya Geri Verileceğine İlişkin Protokolün İnanç Sözleşmesi Olması )
YAZILI DELİL ( Taraflar Arasındaki İnanç Sözleşmesi Niteliğindeki Protokolün Yargıtay İnançları Birleştirme Kararında Öngörüldüğü Anlamda Yazılı Delil Niteliğinde Olması )
CEZA MAHKEMESİNDEKİ DAVANIN HUKUK MAHKEMESİNE ETKİSİ ( Ceza Davası Neticesinde Senetlerin Sahteliğinin Subuta Ermesi Halinde Bu Durumun Ödeme Savunması Yönünden Değerlendirmeye Tabi Tutulacağından Bu Davanın Bekletici Sorun Yapılması )"
81Y1.HD23.2.2004E. 2004/1243 K. 2004/1477"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Ehliyetsizlik Nedeniyle )
EHLİYETSİZLİĞE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Ehliyetsiz Kimsenin Yapmış Olduğu Temliki Tasarruf Geçersiz Olduğundan Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Gerekmesi )
SATIŞ BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ( Hukuki Değer Taşımayan Tasarruflarda Bedelin Ödenmediği Gerekçesiyle Davanın Reddedilememesi )"
81Y15.HD12.11.2003E. 2003/2495 K. 2003/5405"KARŞILIKLI EDİM İÇEREN SÖZLEŞME ( Yüklenicinin İnşaatın İskan Ruhsatını Almadan İş Bedeli Olan Arsanın Tapu Devrini İsteyemeyeceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin İnşaatın İskan Ruhsatını Almaması Nedeniyle İşin Tamamlanmış Sayılamayacağı - Bedele Hak Kazanmadığı )
İSKAN RUHSATI ( İnşaatın Tamamlanmış Sayılması İçin Alınması Gereği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( İskan Ruhsatı Alınmadığından İş Bedeli Olarak Kararlaştırılan ArsanınYüklenici Adına Tescil Yapılmayacağı )"
81Y14.HD3.11.2003E. 2003/4739 K. 2003/7687"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Taşınmazın Satış Vaadi Sözleşmesi İle Alındığı ve Bedelinin Ödendiğinden Bahisle Davacı Adına Tescili İstemi )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Alacaklının Adına Tescil İsteyebilmesi İçin Kendi Edimi Olan Satış Bedelini Ödemiş Olmasının Gerekmesi )
SATIŞ BEDELİ ( Satış Vaadi Sözleşmesinde Alacaklının Tescil İsteyebilmesi İçin Satiş Bedelini Ödemiş Olmasının Gerekmesi )
KARŞILIKLI EDİM İÇEREN SÖZLEŞME ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Bu Nitelikte Olması-Alacaklının Tescil İsteyebilmesi İçin Önce Kendi Edimini Yerine Getirmesinin Gerekmesi )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Sözleşmede Hissesini Sattığına Dair Beyan Bulunmayan Hissedar Yönünden Tescile Karar Verilememesi )"
81Y11.HD13.10.2003E. 2003/2899 K. 2003/9204"KOOPERATİF GENEL KURULU KARARINA UYMAYAN ÜYEDEN CEZAİ ŞART TALEBİ ( Kooperatifin Kendi Edimini Yerine Getirip Getirmediğinin Araştırılması Gereği )
ÜYELERİN BAĞIMSIZ BÖLMLERİNİ İSKAN ALMAYA HAZIR HALE GETİREREK KOOPERATİFE TESLİM ETMESİNE İLİŞKİN GENEL KURUL KARARINA UYMAMA ( Cezai Şart Talebi - Kooperatifin Kendi Edimini Yerine Getirip Getirmediğinin Araştırılması Gereği )
CEZAİ ŞART TALEBİ ( Üyelerin Bağımsız Bölümlerini İskana Hazır Hale Getirmesine İlişkin Kooperatif Genel Kurulu Kararının İcrasında Geciken Üyeden )
GENEL KURUL KARARININ İCRASINDA GECİKEN ÜYEDEN CEZAİ ŞART TALEBİ ( Kooperatif Genel Kurulunda Üyelerin Bağımsız Bölümlerini İskan Almaya Hazır Hale Getirerek Kooperatife Teslim Etmesinin Kararlaştırılmış Olması )"
81Y15.HD2.6.2003E. 2003/252 K. 2003/2871"BİRLİKTE İFA ( Taraflar Arasındaki Sözleşme Hükmünün Uygulanmasının İmar Mevzuatına Aykırı Olması - İfanın Parasal Olarak Değerinin Davalıdan İstenebileceği )
İMAR MEVZUATINA AYKIRI SÖZLEŞME ( İfanın Parasal Olarak Davalıdan İstenebileceği - Uyuşmazlığın Var Olan Davada Giderilmesi Gereği )
SÖZLEŞMENİN İFASININ MÜMKÜN OLMAMASI ( İmar Mevzuatına Aykırı Olması - Parasal Olarak Davalıdan İstenebileceği/Birlikte İfa Kuralı )"
81Y14.HD26.5.2003E. 2003/2296 K. 2003/4286"ŞAHSİ HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin İnşaat Sözleşmesindeki Hakkını Temellük Edenin Satış Bedelini Ödeyerek Hakkın Adına Tescilini İsteyebileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Şahsi Hakka Dayalı - Yüklenicinin İnşaat Sözleşmesindeki Hakkını Temellük Edenin Satış Bedelini Ödeyerek Hakkın Adına Tescilini İsteyebileceği )
SATIŞ VAADİ ( Taşımazın Birden Çok Kişilere - Geçersiz Olmadıkça Veya Bozulmuş "Münfesih Duruma Gelmedikçe İlk Yapılan Sözleşmenin Geçerli Olacağı )
YÜKLENİCİNİN KİŞİSEL HAKKINI 3. KİŞİLERE TEMLİK ETMESİ ( Temellük Edenin Satış Bedelini Ödeyerek Edimini Yerine Getirmesi Sonucu Temlik Edilen Hakkın Adına Tescilini İsteyebileceği )
TEMELLÜK SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin İnşaat Sözleşmesindeki Hakkını Temellük Edenin Satış Bedelini Ödeyerek Hakkın Adına Tescilini İsteyebileceği - Mahkemenin Ödeme Veya Mahkeme Veznesine Depo Edilmesi İçin Davacıya Önel Vermesi Gereği )"
81Y1.HD20.5.2003E. 2003/4205 K. 2003/6017"MUVAZAA NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Davacının İhtarına Rağmen Taşınmazı Devretmeyen Davalıya Karşı İyiniyetli Olmadığını İleri Sürerek Açmış Olduğu Tapu İptali ve Tescil Davası )
İNANÇ SÖZLEŞMELERİ ( Bu Sözleşmelerde Muvazaadan Farklı Olarak Tarafların Karşılıklı İradenlerinin Birbirine Uygun Bulunduğunun Gözönünde Bulundurulmasının Gerekmesi )
MUVAZA ( İnanç Sözleşmesinin Muvazaadan Farklı Olarak Tarafların Karşılıklı İradenlerinin Birbirine Uygun Bulunduğunun Gözönünde Bulundurulmasının Gerekmesi )
İRADELERİN GEREÇEK OLMASI ( İnanç Sözleşmelerinde Muvazaadan Ayrı Olarak Tarafların İradelerinin Birbiriyle Uyumlu Olması )
İSPAT ( İnançlı İşlemlere İlişkin İddiaların İspatının Şekle Bağlı Olmaması )"
81Y2.HD10.4.2003E. 2003/4102 K. 2003/5266"KARŞILIKLI TAAHÜTLER ( Bir Kimsenin Kendi Edimini Yerine Getirmeden Karşı Taraftan Edimini Yerine Getirmesini İsteyememesi )
BİR TARAFLI EDA EDİLMEZLİK ( Bir Kimsenin Kendi Edimini Yerine Getirmeden Karşı Taraftan Edimini Yerine Getirmesini İsteyememesi )
İFANIN İMKANSIZLIĞI ( Sözleşmeye Göre Taksimi Kabil Olmayan Taşınmazda İfanın Mümkün Olmaması Gözönüne Alınarak Tapu İptali ve Tescil Davasının Reddedilmesi )
TESCİL TALEBİNİN İMKANSIZLIĞI ( Sözleşmeye Göre Taksimi Kabil Olmayan Taşınmazda İfanın Mümkün Olmaması Gözönüne Alınarak Tapu İptali ve Tescil Davasının Reddedilmesi )"
81Y14.HD26.11.2002E. 2002/7654 K. 2002/8018"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin İfa Olanağının Bulunması - Yatırılmayan Yada Eksik Kalan Bedelin Depo Ettirilmesi Koşuluyla Davanın Kabul Edilmesi Gereği )
SÖZLEŞMENİN İFA OLANAĞININ BULUNMASI ( Satış Vaadi Sözleşmesi - Yatırılmayan Yada Eksik Kalan Bedelin Depo Ettirilmesi Koşuluyla Davanın Kabul Edilmesi Gereği )
BEDELİN ÖDENMESİ ( Satış Vaadi Sözleşmesi - Sözleşmenin İfa Olanağının Bulunması/Yatırılmayan Yada Eksik Kalan Bedelin Depo Ettirilmesi Koşuluyla Davanın Kabul Edilmesi Gereği )"
81YHGK25.9.2002E. 2002/18-620 K. 2002/649"KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME ( Kamulaştırma Bedelinin İadesi Talebi - Temerrüt Faizi Başlangıcı )
BEDELİN İADESİ TALEBİ ( Kamulaştırmadan Vazgeçen İdarenin - Temerrüt Tarihi ve Faiz Baslangıcı )
TEMERRÜT TARİHİ VE FAİZ BAŞLANGICI ( Kamulaştırmadan Vazgeçme Nedeniyle Bedelin İadesinde )
FAİZ BAŞLANGICI ( Kamulaştırmadan Vazgeçme Nedeniyle Bedelin İadesinde )
SÖZLEŞME NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Kamulaştırma İşleminin Tek Taraflı Bir İdari Tasarruf Niteliginde Olması )"
81Y13.HD15.5.2002E. 2002/2982 K. 2002/5634"İSTİRDAT DAVASI ( Harici Sözleşme ile Daire Satın Alınması ve Satış Bedeline Mahsuben Ödenen Paraların Sözleşme Geçersiz Olması Nedeniyle Herkesin Verdiğini Geri İsteyebilmesi )
HARİCİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasında Düzenlenen Taşınmaz Satışına İlişkin Harici Satış Sözleşmesinin Resmi Şekilde Yapılmadığı için Geçersiz Olması )
SEBEPSİZ İKTİSAP HÜKÜMLERİNE GÖRE İADE YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Taraflar Geçersiz Satışa Dayanarak Birbirlerinden Aldıklarını Bu Hükümlere Göre İade Etmesi )
TAŞINMAZ SATIŞI ( Taraflar Arasında Düzenlenen Taşınmaz Satışına İlişkin Harici Satış Sözleşmesinin Resmi Şekilde Yapılmadığı için Geçersiz Olması )
GEÇERSİZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Alıcının Verilen Satış Bedeli için Faiz Satıcının da Taşınmazın Kullanılmasından Dolayı Alıcıdan Ecrimisil veya Kira Bedeli İsteyememesi )"
81Y13.HD24.4.2002E. 2002/2852 K. 2002/4445"İTİRAZIN İPTALİ ( Haricen Araç Satın Alınması Ancak Trafikte Devre Yanaşılmaması Nedeniyle Ödenen Paranın Tahsili Amacıyla Yapılan İcra Takibine İtiraz Edilmesi )
HARİCEN ARAÇ SATIMI ( Geçersiz Araç Satımı Sözleşmesi Nedeniyle Ödenen Satış Bedelinin Geri İstenebilmesi için Alınan Aracın Zilyetliğinin Teslim Edilmesinin Zorunlu Olması )
GEÇERSİZ SATIŞ NEDENİYLE TARAFLARIN ALDIKLARINI İADE YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Ödenen Satış Bedelinin Geri İstenebilmesi için Alınan Aracın Zilyetliğinin Teslim Edilmesinin Zorunlu Olması )"
81Y1.HD15.4.2002E. 2002/4009 K. 2002/4768"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalıdan Alınan Borç Para Karşılığı Düzenlenen Protokol Uyarınca Yapılan Devir İşleminin Batıl Olduğu İddiası )
İNANÇLI İŞLEM ( İnanç Sözleşmesi İddiasının Yazılı Delille İspatının Gerekmesi )
YAZILI DELİL ( İnanç Sözleşmesi İddiasının Yazılı Delille İspatının Gerekmesi )"
81Y14.HD18.3.2002E. 2002/1414 K. 2002/1922"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ ( Geçerlilik İçin Şekli İlişkin Koşulların Yanısıra Tarafların Satış Vaadi Yapma Hususundaki İradelerinin de Birleşmesinin Gerekmesi )
MÜŞTEREK MÜLKİYET ( Paydaşlardan Birinin Payını Satış Vaadi Sözleşmesi ile Satışının Geçerli Olması )
İRADE UNSURU ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Geçerliliği İçin Şekli İlişkin Koşulların Yanısıra Tarafların Satış Vaadi Yapma Hususundaki İradelerinin de Birleşmesinin Gerekmesi )
AFAKİ İMKANSIZLIK ( Müşterek Mülkiyet Durumunda Paydaşlardan Birinin Payını Satış Vaadi Sözleşmesi ile Satışının Geçerli Olması-İmkansızlıktan Bahsedilememesi )
KARŞILIKLI EDİMLERİ HAVİ SÖZLEŞME ( Satış Vaadi Sözleşmesine Göre Tescil İsteyebilmek İçin Öncelikle Davacının Kendi Edimini Yerine Getirmesinin Gerekmesi )
ÖDEMEZLİK DEFİ ( Satış Vaadi Sözleşmesine Göre Tescil İsteyebilmek İçin Öncelikle Davacının Kendi Edimini Yani Ödemede Bulunması Edimini Yerine Getirmesinin Gerekmesi )"
81Y15.HD14.3.2002E. 2001/5205 K. 2002/1146"İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN AKİT ( İş Sahibinin Öncelikli Olarak Kendi Edimini Yerine Getirmemesinden Dolayı Yüklenici Firmadan İfa İsteyememesi )
KARŞILIKLI BORÇLARI İFA SIRASI ( İş Sahibinin Öncelikli Olarak Kendi Edimini Yerine Getirmemesinden Dolayı Yüklenici Firmadan İfa İsteyememesi )
SÖZLEŞMEDEN DÖNME ( İş Sahibinin İşi Başkasına Yaptırmak Suretiyle Sözleşmeden Dönmesinin Haklı Kabul Edilemez Olması )
MENFİ ZARAR ( Sözleşmeden Haksız Olarak Dönen Davacının Menfi Zarar Kapsamında Kalan Zararlarının Tazminini Talep Edemeyecek Olması )"
81Y14.HD7.3.2002E. 2002/882 K. 2002/1600"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİ ( Her İki Tarafa Borç Yükleyen ve Alıcının Edimini Yerine Getirmesi Koşuluyla Karşı Taraftan Tescil İsteme Hakkının Olduğu Sözleşme Olması )
TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesiyle Alıcının Edimini Yerine Getirmesi Koşuluyla İsteme Hakkının Olması )
İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞME ( Satış Vaadi Sözleşmesinin de Bu Sözleşmelerden Olması )
BAKİYE BEDEL ( Satış Vaadi Sözleşmesiyle Borçlar Kanununun 81 Maddesine Davacının Tescil İsteyebilmesi için Satış Bedelinin Eksik Ödenmiş Kısmının da Ödenmesi )"
81Y11.HD7.2.2002E. 2001/8936 K. 2002/945"TAZMİNAT DAVASI ( Davalı ile İmzalanan Sözleşmeye Göre Yükümlülüğünü Yerine Getiren Davacının Davalının Yerine Getirmemesi Üzerine Uğradığı Zararı )
ANONİM ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMEMESİ ( Taahhüt Edilmesine Rağmen Gerçekleştirilmeyen Devir Nedeniyle Ödenen Peşinatın ve Cezai Şartın Tahsili Talebi )
İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELER ( Akdin İfasını Talep Hakkının Kendi Borcunu İfa Eden veya Sözleşmeye Uygun İfayı Teklif Eden Şahısta Olması )"
81Y15.HD28.1.2002E. 2001/4506 K. 2002/384"REESKONT FAİZİ ( 1 Ocak 2000'den İtibaren Reeskont Faizinin Yerini Kısa Vadeli Avans Faizinin Aldığı ve Reeskontun Yasal Faiz Olarak Kaldığı Hususu )
KISA VADELİ AVANS FAİZİ ( 1 Ocak 2000'den İtibaren Reeskont Faizinin Yerini Kısa Vadeli Avans Faizinin Aldığı ve Reeskontun Yasal Faiz Olarak Kaldığı Hususu )
İŞ SAHİBİNİN ESERİN TESLİM ALINMASINDA TEMERRÜDÜ ( Yüklenicinin Keşide Ettiği İhtarla Vekalet Talep Etmesine Karşın Vekaletin Verilmemesi Halinde Yüklenicinin Zarardan Mesul Olmayacağı )"
81Y1.HD26.12.2001E. 2001/13277 K. 2001/14124"ÖDEMEZLİK DEFİ ( İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı-Ödemezlik Defi )
BİR KİMSENİN KENDİ EDİMİNİ YERİNE GETİRMEDEN DAVA AÇMASI ( Mahkemece Edimin Yerine Getirilmesi İçin Önel Tanınması-İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil-Ödemezlik Defi )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil-Ödemezlik Defi-Mahkemece Edimin Yerine Getirilmesi İçin Önel Tanınması )"
81Y15.HD10.12.2001E. 2001/4000 K. 2001/5695"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Akdin İfasını Talep Eden Kimsenin Kendi Borcunu İfa Etmesinin Gerekmesi )
İKİ TARAFLI AKİTLERDE İFA İSTEMİ ( Akdin İfasını Talep Eden Kimsenin Kendi Borcunu İfa Etmesinin Gerekmesi )
İSKAN KOŞULUNA BAĞLI TESLİM ( Eser Bedelinin Ödenmesi Eserin Teslim Edilmesine Bağlanan Sözleşmeye Göre Yüklenicinin Kendi Edimini Yerine Getirdikten Sonra Bedel İstemesinin Gerekmesi )"
81Y19.HD22.11.2001E. 2001/3982 K. 2001/7681"MALIN İADESİ DAVASI ( Finansal Kiralama Sözleşmesi-Kira Bedelinin Süresinde Ödenmemesi )
FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ( Kira Bedelinin Süresinde Ödenmemesi-Dövize Uygulanacak Faiz Oranı )
TEMERRÜT FAİZİ ( Finansal Kiralama Sözleşmesi-Kira Bedelinin Süresinde Ödenmemesi )
KİRA BEDELİNİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ ( Finansal Kiralama Sözleşmesinin Feshi )"
81Y1.HD21.11.2001E. 2001/11449 K. 2001/12572"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( İnananla İnanılan Arasında Yapılan Devredilen Hakkın İnanılan Tarafından İnanana Geri Verme Şartlarını İçeren Borçlandırıcı Bir Muamele Olması )
TEMİNAT TEŞKİL ETMEK İÇİN YAPILAN SÖZLEŞME ( İnanç Sözleşmesi )
YAZILI DELİL ( İnançlı İşleme Dayalı Olup Dinlenirliği Kabul Edilen İddiaların İspat Vasıtasının Şekle Bağlı Olmayan Yazılı Delil Olması )
YEMİN ( İnanç Sözleşmesinde Delil Sayılamaması )"
81Y14.HD6.11.2001E. 2001/6501 K. 2001/7594"MÜDDEABİHİN DAVA SIRASINDA TEMLİKİ ( Muvazaa-İspat Yükü )
İSPAT YÜKÜ ( Muvazaa-Müddeabihin Dava Sırasında Başkasına Temlik Edilmesi )
MUVAZAA ( İspat Yükü-Müddeabihin Dava Sırasında Başkasına Temlik Edilmesi )"
81Y14.HD18.10.2001E. 2001/5681 K. 2001/6884"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciden Alınan Dairenin Tescilinin İstenebilmesi İçin Yüklenicinin Edimini Tam Olarak Yerine Getirmesi Şartı )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN EDİMİNİ TAM OLARAK YERİNE GETİRMEMESİ ( Yükleniciden Daire Satın Alan Davacının Tescil Talebinin Reddi )
YÜKLENİCİDEN DAİRE SATIN ALAN KİŞİNİN TESCİL TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Edimini Tam Olarak Yerine Getirmemesi )"
81Y14.HD5.10.2001E. 2001/5315 K. 2001/6361"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASINDA YÜKLENİCİNİN EDİMİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEDİĞİNİN İNCELENMESİ ( Yükleniciden Daire Satın Alan Kişinin Açtığı )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciden Daire Satın Alan Kişinin Tescil İsteyebilmesi İçin Yüklenicinin Edimini Yerine Getirmiş Olması Gereği )
YÜKLENİCİDEN DAİRE SATIN ALAN KİŞİNİN TESCİL TALEBİ ( Yüklenicinin Edimini Noksansız Yerine Getirmiş Olması Mecburiyeti )
ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİ PAYINA DÜŞEN DAİREYİ SATIN ALAN KİŞİNİN TESCİL TALEBİ ( Yüklenicinin Edimini Noksansız Yerine Getirmiş Olması Mecburiyeti )"
81Y11.HD17.9.2001E. 2001/4049 K. 2001/6887"TAZMİNAT DAVASI ( Deprem Nedeniyle Ortaya Çıkan Zararların Tazmininin İstenmesi )
DEPREM SİGORTA POLİÇESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİ ( Türk Ticaret Kanununda Hüküm Bulunmayan Durumlarda Borçlar Kanununun Genel Hükümlerine Müracaat Edilmesi )
BORÇLAR KANUNUNUN UYGULANMA ALANI ( Türk Ticaret Kanununda Hüküm Bulunmayan Durumlarda Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Borçlar Kanununun Genel Hükümlerine Müracaat Edilmesi )
PİRİM ÖDEMEME ( Sigortacının Keyfiyeti Sigorta Ettirene İhtar Etmesi Bunun Tebliğinden Sonra Bir Ay İçerisinde Taksitin Ödenmemesi ile Sözleşmenin Feshedilmesi )
SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Sigortacının Keyfiyeti Sigorta Ettirene İhtar Etmesi ve Bunun Tebliğinden İtibaren Bir Ay İçerisinde Taksitin Ödenmemesi Halinde Sözleşmenin Feshedilmesi )"
81YHGK6.6.2001E. 2001/13-477 K. 2001/473"GEÇERSİZ SÖZLEŞME NEDENİNE DAYALI SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( İadede Enflasyon Gibi Objektif Sebeplerin Dikkate Alınması )
ENFLASYON ( Haksız İktisap Nedeniyle İadede Dikkate Alınacağı )
HARİCEN TAŞINMAZ SATIŞI ( Sözleşmenin Geçersizliği Nedeniyle İadede Enflasyon Gibi Paranın Değerini Etkileyen Objektif Sebeplerin Dikkate Alınması )
HAKSIZ İKTİSAP ( Sözleşmenin Geçersizliği-Haricen Taşınmaz Satışı-İadede Paranın Değerine Etki Eden Hususların Dikkate Alınması )
ZENGİNLEŞMENİN İADESİ ( Arada Geçen Sürede Enflasyon Gibi Paranın Değerini Etkileyen Objektif Sebeplerin Dikkate Alınması-Haricen Taşınmaz Satışı )"
81Y1.HD13.3.2001E. 2001/908 K. 2001/2760"İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı İddiaların Yazılı Delille Kanıtlanması )
YAZILI DELİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı İddiaların Yazılı Delille Kanıtlanması )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Davalının Tek Yanlı Aldığı ve Kesin Sonuç Belirtmeyen Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınmasının Mümkün Olmaması )"
81Y13.HD22.1.2001E. 2000/11640 K. 2001/421"İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ ( Davacının Kendi Edimini İfa Ettiğini İspatlaması Mecburiyeti )
İSPAT KÜLFETİ ( Alacak Talep Eden Tarafın Bu Alacağın Karşılığı Olan Edimini İfa Ettiğini İspatlaması Mecburiyeti )
EDİMİNİ İFA ETMEYEN TARAF ( Karşı Tarafın Edimini İfa Etmesini Talep Edememesi )
HAC ORGANİZASYONU NEDENİYLE DOĞAN BORCUN TAHSİLİ TALEBİ ( Davacının Kendi Edimini İfa Ettiğini İspat Mecburiyeti )
KESİN MEHİL VERİLMESİ İŞLEMİNİN GEÇERSİZLİĞİ ( Mahkemece Tarafların İspat Yükümlülükleri Tesbit Edilmeden Şahit İkamesi İçin Tanınan )
TARAFLARIN İSPAT KÜLFETLERİ TESBİT EDİLMEDEN ŞAHİT İKAMESİ İÇİN TANINAN KESİN MEHİL ( Geçerli Olmaması )"
81Y1.HD30.10.2000E. 2000/12988 K. 2000/13223"İNANÇ SÖZLEŞMESİYLE DEVREDİLEN TAŞINMAZIN İADESİ TALEBİ ( Devredenin Önce Kendi Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi Zorunluluğu)
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( İnanç Sözleşmesiyle Devrettiği Taşınmaz Devralanca Muvazaayla Üçüncü Kişiye Devredilen Kişi)"
81Y11.HD11.9.2000E. 2000/5430 K. 2000/6618"TASFİYE PROTOKOLÜ ( Şekilsizlik Nedeniyle Geçersiz Bir Sözleşmenin İfasının da Geçersiz Kalması Genel Kural İse de Bu Kural MK'nun 2. Maddesinde Yazılı Dürüstlük Kuralına Aykırı Düşecek Tarzda Uygulanamayacağı )
TAŞINMAZIN PROTOKOL İLE DEVRİ ( Davalının Halen ve Protokol Tarihinde Dahi Taahhüde Muhatap Şirketi Tek Başına Temsile Yetkili Olması ve Diğer Taahhütlerin Dahi Bu Şirketçe Yerine Getirilmiş Bulunması Nedeniyle Protokolün Davalı Şirketi Bağlamayacağı Savunması Kabul Edilemeyeceği )
DÜRÜSTLÜK KURALI ( Şekilsizlik Nedeniyle Geçersiz Bir Sözleşmenin İfasının da Geçersiz Kalması Genel Kural İse de Bu Kural MK'nun 2. Maddesinde Yazılı Dürüstlük Kuralına Aykırı Düşecek Tarzda Uygulanamayacağı )"
81Y13.HD26.6.2000E. 2000/3911 K. 2000/6246"ALACAK DAVASI ( Sözleşme Gereğince Satış Bedelini Ödemesine Rağmen Karşılık Olarak Devir İşlemlerinin Yapılmaması Nedeniyle Edimini Yerine Getirme Talebi )
İMZA VE İÇERİĞİ İNKAR EDİLMEYEN YAZILI BELGENİN HÜKMÜ ( Mahkemece Davalıya Senedin Akibetinin Sorulmasının Ve Yemin Teklif Edilmesinin Gerekmesi )"
81Y2.HD17.4.2000E. 2000/3668 K. 2000/4855"MİRAS PAYININ TEMLİKİ NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİLİ TALEBİ ( Yazılı Sözleşme - Bakiye Bedel İçin Verilen Senedin Ödenmemesi Halinde Peşin Ödemenin Yapılmamış Sayılacağı )
TAPU İPTALİ VE TESCİLİ TALEBİ ( Miras Payının Temliki Nedeniyle Yazılı Sözleşme - Bakiye Bedel İçin Verilen Senedin Ödenmemesi Halinde Peşin Ödemenin Yapılmamış Sayılacağı )
İNFİSAHİ ŞART KABUL EDİLMEME ( Alıcının Temerrüdü - Miras Payının Temliki/Bakiye Bedel İçin Verilen Senedin Ödenmemesi Halinde Peşin Ödemenin Yapılmamış Sayılacağı )
MİRASÇILAR ARASINDA PAY TEMLİKİ İÇİN YAPILAN YAZILI SÖZLEŞME ( Bakiye Bedel İçin Verilen Senedin Ödenmemesi Halinde Peşin Ödemenin Yapılmamış Sayılacağı - Sözleşmenin Münfesih Olmayacağı )
ÖDEME YERİNİN HAKİM TARAFINDAN TAYİN EDİLMESİ GEREĞİ ( Ticari İşler Dışında - Alıcının Edimini Yerine Getirmediğinin Kabulü/Tapu İptali ve Tescil )"
81Y14.HD27.12.1999E. 1999/8721 K. 1999/9238"MİRAS PAYININ HARİCİ DEVRİ ( Tapu İptali ve Tescil Talep Eden Davacının Taksitlerden Birini Yatırmamış Olması )
TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Miras Payının Harici Devrine Dayanan )
TAKSİTLERDEN BİRİNİ YATIRMAYAN DAVACIYA MEHİL VERİLMESİ ( Haricen Aldığı Miras Payının Adına Tescilini Talep Eden Davacı )
HARİCİ SATIŞIN GEÇERLİLİĞİ ( Miras Payını Haricen Alan Davacının Yatırmadığı Taksidi Yatırması İçin Kendisine Mehil Verilmesi )"
81Y11.HD18.11.1999E. 1999/7556 K. 1999/9302"ALACAK DAVASI ( Sözleşme Gereğince Devri Gerçekleştirilmeyen Telefon ve Mobilet Araçlarının Bedellerinin Tahsili İstemi )
İFA SORUMLULUKLARI ( Sözleşmenin Tarafları Kendi Borcunu İfa Etmeden veya İfayı Teklif Etmeden Karşı Tarafın Edimlerini Yerine Getirmesi İsteyememesi )
KARŞILIKLI EDİM İÇEREN SÖZLEŞME ( Sözleşmenin Tarafları Kendi Borcunu İfa Etmeden veya İfayı Teklif Etmeden Karşı Tarafın Edimlerini Yerine Getirmesi İsteyememesi )
MENKUL HÜKMÜNDE MAL ( Davalının Devrini Taahhüt Ettiği Mobiletlerin Plakasız Olduğu Baştan Beri Davacı Tarafça Bilindiğinden Mobiletlerin Menkul Hükmünde Olması )"
81Y14.HD15.11.1999E. 1999/7298 K. 1999/7957"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TESCİL DAVASI ( Satış Bedelinin Noksan Ödenmiş Olması Halinde Tamamlanması Mecburiyeti )
NOKSAN ÖDENMİŞ BEDELİN TAMAMLANMASI MECBURİYETİ ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tescil Davası Açılabilmesi İçin )
GÖREVLİ MAHKEME ( Satış Vaadi Sözleşmesi ve Buna Karşı Açılan Karşılık Davada )
KARŞILIK DAVA AÇILMASI ( Görevli Mahkemenin Tesbiti )"
81Y13.HD15.11.1999E. 1999/7739 K. 1999/8370"HARİCİ GAYRİMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESİYLE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPAN YÜKLENİCİDEN SATIN ALINAN DAİRE ( Dairenin Geç Teslimi Nedeniyle Cezai Şart Talebi )
CEZAİ ŞART TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yüklenicisinden Haricen Satın Aldığı Daire Geç Teslim Edilen Davacı )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİ PAYINA DÜŞEN DAİREYİ SATIN ALAN DAVACI ( Dairenin Geç Teslimi Nedeniyle Cezai Şart Talebi )
ALACAĞIN TEMLİKİ NİTELİĞİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenici Payına Düşen Daireyi Haricen Satın Alan Davacı )"
81Y15.HD4.11.1999E. 1999/3443 K. 1999/3892"YÜKLENİCİNİN FAZLADAN YAPTIĞI İŞLERİN ÜCRETİNİN TAHSİLİ ( Eksik İşler Bedelinin Mahsubu-İnşaat Sözleşmesi )
EKSİK İŞLER BEDELİNİN MAHSUBU ( Yüklenicinin Fazladan Yaptığı İşlerin Ücretinin Ödenmesi )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Fazladan Yaptığı İşlerin Ücretinin Ödenmesi )"
81YHGK20.10.1999E. 1999/14-651 K. 1999/868"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( İzale-i Şüyu Davasında İnanç Sözleşmesine Aykırı Davranarak Davacıyı Zarara Uğratan Ortaklar Aleyhine )
İNANÇ SÖZLEŞMESİNE AYKIRI DAVRANIŞ NEDENİYLE DAVACIYI ZARARA UĞRATMA ( İzale-i Şüyu Davasında )
İZALE-İ ŞUYU DAVASINDA İNANÇ SÖZLEŞMESİNE AYKIRI DAVRANIŞLA DAVACIYI ZARARA UĞRATAN DAVALILAR ( Davacının Tapu İptali ve Tescil Talebi )"
81Y14.HD16.4.1999E. 1999/2117 K. 1999/2786"İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN TESCİL TALEBİ ( Müteahhidin Halefinin Önce Kendi Edimini Faiziyle Birlikte İfa Etme Zorunluluğu )
MEHİL TANINMASI ( Tescil İsteyen Müteahhidin Arsa Maliki Lehine Doğan Alacağı Faiziyle Birlikte Depo Etmesi İçin )
ARSA MALİKİ LEHİNE DOĞAN ALACAĞIN FAİZİYLE BİRLİKTE DEPO EDİLMESİ ( Mahkemece Tescil İsteyen Müteahhide Mehil Tanınması )
FAİZ ALACAĞININ DEPO EDİLMESİ ( Tescil İsteyen Müteahhide Mehil Tanınması )"
81Y14.HD12.2.1999E. 1998/10075 K. 1999/888"NOTER SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Davacıların Murisine Ait Yükümlülüklerin ve Ödemelerin Davalı Tarafından İspatı )
MAHKEME VEZNESİNE TEVDİİ ( Satıcıya Ödenmek Üzere Davacıların Tespit Edilen Borçlarını Mahkeme Veznesine Tevdii Etmelerinin Gerekmesi )"
81Y13.HD28.12.1998E. 1998/9383 K. 1998/10287"GAZETENİN PROMOSYON KAMPANYASINDA KUPON YAYINLAMAYA KESMESİ ( Tüketicinin Malı Alma Hakkı )
TÜKETİCİNİN MALI ALMA HAKKI ( Gazetenin Promosyon Kampanyasında Kupon Yayınlamayı Kesmesi )
TAZMİNAT DAVASI ( Gazetenin Promosyon Kampanyasında Kupon Yayınlamayı Kesmesi )"
81Y13.HD22.12.1997E. 1997/10061 K. 1997/10663"KİRA PARASI ( Satıcının Alıcıya Daireyi Belli Günde Teslim Etmemesi Halinde - Dört Ayı Geçmesi Halinde İkiye Katlanacağı/Ceza Koşulu )
KİRA TAZMİNATI ( Satıcının Alıcıya Daireyi Belli Günde Teslim Etmeyip Dört Ayı Geçmesi Halinde Kiranın İkiye Katlanacağı/Ceza Koşulu )
CEZA KOŞULU ( Satıcının Alıcıya Daireyi Belli Günde Teslim Etmeyip Dört Ayı Geçmesi Halinde Kiranın İkiye Katlanacağı )
TAAHHÜDÜN KARŞILIKLI OLMASI ( Satıcının Alıcıya Daireyi Belli Günde Teslim Etmemesi Halinde Kira Parası - Satış Bedelinin Taahhüt Edilen Zamanda Ödenmesi )"
81Y3.HD13.10.1997E. 1997/9524 K. 1997/9746"ZİLYEDİN HASAR TAZMİNİ HAKKI ( Motorlu Taşıtın Resmi Olmayan Şekilde Devri Durumunda )
MOTORLU TAŞITIN RESMİ OLMAYAN ŞEKİLDE DEVRİ ( Zilyedin Hasarın Tazminini Talep Hakkı )
HAPİS HAKKI SAHİBİ ZİLYEDİN TAZMİNAT TALEBİ ( Motorlu Taşıtı Resmi Şekilde Devralmamış Olan )"
81Y14.HD2.6.1997E. 1997/3660 K. 1997/4287"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Yükleniciye Edimi Karşılığı Bırakılan Dairelerin Onun Tarafından Davacıya Satılması-Yüklenicinin Edimlerini Yerine Getirmesi Nedeniyle Tescil Talebi )
YÜKLENİCİDEN SATIN ALINAN DAİRELERİN TESCİLİ TALEBİ ( Yükleniciye Arsa Sahibi Tarafından Bırakılan Dairelerin Tapusunun İntikalinin İskanın Alınmasına Bağlanması )
HALEFİYET ( Yükleniciye ve Ondan Daire Satın Alan Davacıya Uygun Mehil Verilerek İskan Ruhsatının Alınmasının Sağlanması )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Edimlerini Tam Olarak Yerine Getirmesi Durumunda Sattığı Dairelerin Tescilinin Talep Edilebilmesi )"
81YHGK29.1.1997E. 1996/7-705 K. 1997/7"KADASTRO TESPİTİ DAVASI ( Ölünceye Kadar Bakma Aktine Dayanan İstemin Kadastro Mahkemelerinin Bakamayacağı Davaları Düzenleyen Özellikle Yenilik Doğurucu Hüküm Almayı Gerektiren Dava ile İlgili Bulunmadığından Davaya Bakmaya Görevli Olması )
KADASTRO MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Mahekmenin Yenilik Doğurucu Hüküm Almayı Gerektiren Dava ile İlgili İsteklerin İncelenmesinin Bu Mahkemenin Görevi Dışında Olması )
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ ( İki Yana Borç Yükleyen Karşılıklı Edimleri Havi Talih ve Tesadüfe Bağlı Bağımsız Bir Sözleşme Olması )
YENİLİK DOĞURUCU DAVA ( Tek Taraflı Bir İrade Beyanı ile Yeni Bir Hukuki Durumun Yaratılmasını Mevcut Hukuki Durumun Değiştirilmesini veya Kaldırılmasını Sağlayan Haklara Yönelik İstemli Davalar Olması )
EDA DAVASI ( Ölüncüye Kadar Bakma Aktinden Kaynaklanan Davaların Niteliği İtibariyle Davalının Bir İş Yapmaya Birşey Vermeye veya Bir İşi Yapmamaya Mahkum Edilmesi İstemini İçeren Davalar Olması )
İNŞAİ DAVALAR ( İnşa'i Hak Sahibinin Bu Hakkını Tek Taraflı Olarak Kullanmasıyla Hukuki Sonucun Meydana Gelmesi- Bunun için Karşı Tarafın Kabulüne veya Bir Mahkeme Hükmüne Gerek Olması )"
81YHGK29.1.1997E. 1996/7-704 K. 1997/6"ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ ( Yenilik Doğurucu Dava Niteliği )
YENİLİK DOĞURAN ( İNŞAİ ) HAKLAR ( Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi )
KADASTRO MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklara Bakabileceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlık )"
81Y13.HD22.12.1995E. 1995/10115 K. 1995/11613"ALACAK DAVASI ( Sözleşmede Temlik Yasağı Mevcutsa da Temlik Edilen Alacağın Borçlusu Temliki Borçlu Yararına Öngörmesi ve Daha Önceden Temlikin Davalıca Onaylanması )
TEMLİK ( Sözleşmede Temlik Yasağı Mevcutsa da Temlik Edilen Alacağın Borçlusu Temliki Borçlu Yararına Öngörmesi ve Daha Önceden Temlikin Davalıca Onaylanması )
KAZANILMIŞ HAK ( Sözleşmede Temlik Yasağı Mevcutsa da Temlik Edilen Alacağın Borçlusu Temliki Borçlu Yararına Öngörmesi ve Daha Önceden Temlikin Davalıca Onaylanması )"
81Y14.HD5.12.1995E. 1995/7194 K. 1995/9114"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Müteahhidin Satıp Parasını Aldığı Dairenin Başkası Adına Tescil Edilmesi )
ÖDEMEZLİK DEFİ ( Müteahhidin Sattığı Dairenin Alıcı Adına Tescili İçin Eser Akdinin Gereği Gibi İfa Edilmesi Şartı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Müteahhidin Sattığı Taşınmazın Alıcı Adına Tescilinin Eserin Tamamlanma Derecesine Bağlılığı )"
81Y14.HD4.7.1995E. 1995/4312 K. 1995/5529"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ ( Bağımsız Bölüme Düşen Arsa Payı Oranının Gösterilmemiş Olması )
BAĞIMSIZ BÖLÜME DÜŞEN ARSA PAYI ORANININ GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Geçerliliği )
ARSA PAYI ORANLARININ GÖSTERİLMEMESİ ( Satış Vaadi Sözleşmesine Konu Bağımsız Bölümün )
SATIŞ VAADİ ( Bağımsız Bölümün arsa payının tesbiti )
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ARSA PAYININ TESBİTİ ( Satış vaadi )
SATIŞ VAADİNİN GEÇERLİLİĞİ ( İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde vecibelerin yerine gelmesi )
İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE VECİBELERİN YERİNE GELMESİ ( Satış Vaadinin geçerliliği )"
81Y13.HD16.3.1995E. 1995/2380 K. 1995/2554"TAZMİNAT DAVASI ( Ayıplı Mal Satışı Nedeniyle )
AYIBA KARŞI TEKEFFÜL ( Alıcının İsterse Satımın Feshini Dilerse Satış Parasında İndirim Yapılmasını İsteyebilmesi )
AYIPLI MAL SATIŞI ( Ayıba Karşı Tekeffül Durumunda Alıcının İsterse Satımın Feshini Dilerse Satış Parasında İndirim Yapılmasını İsteyebilmesi )"
81YHGK8.6.1994E. 1994/14-169 K. 1994/388"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Devre Mülk Hakkının Tescili Talebi )
DEVRE MÜLK HAKKININ TESCİLİ ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanılarak )
ÖDEMEZLİK DEFİ ( Satış Vaadine Dayanarak Devre Mülk Hakkının Tescilini İstiyenin Öncelikle Borcunu Ödemesi Gereği )"
81Y14.HD31.3.1994E. 1993/7795 K. 1994/3203"ÖDEMEZLİK DEFİ ( Satışı Vaadedilen Taşınmazın Bakiye Bedeli Ödenmeden Tescile Karar Verilememesi )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Bakiye Bedel Ödenmeden Tescile Karar Verilememesi )
BAKİYE BEDEL ( Ödenmeden Satışı Vaadedilen Taşınmazın Tesciline Karar Verilememesi )
CEZAİ ŞART ( Şartları Gerçekleşmeden Tescile ve Cezai Şartın Tahsiline Karar Verilmesi )"
81Y15.HD14.2.1994E. 1993/5253 K. 1994/764"DAVALAR ARASINDA BAĞLANTI ( Aynı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Karşılıklı Edimleri İçeren Dava )
DAVALARIN TEFRİKİ ( Yargıtay Safhasından Sonra )
BAĞLANTILI DAVALARIN TEFRİKİ ( Davalardan Biri Hakkında Verilecek Hükmün Diğerine Bağlı Olmasına Rağmen )
ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR ( Bağlantılı Davaların Tefriki )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Aynı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan ve Karşılıklı Edimleri İçeren Davalar )"
81Y14.HD3.2.1994E. 1993/5288 K. 1994/1092"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Satışı Vaadedilen ve Fakat Bedeli Ödenmeyen Taşınmaz Hakkında )
ÖDEMEZLİK DEFİ ( Satış Bedeli Ödenmeden Satışı Vaadedilen Taşınmazın Tescilinin İstenmesi )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Bakiye Bedelin Ferağ Sırasında Ödeneceğinin Kararlaştırılmış Olması )"
81Y15.HD31.1.1994E. 1993/1091 K. 1994/441"İBRANAME ( İki Kişi Görevlendirilmişse Tek Kişinin İbrasının Geçerli Olmaması )
ÖDEMEZLİK DEFİ ( Tescil İsteyen Yükleniciye Karşı Akdin Eksik İfa Edildiğinin İleri Sürülmesi )
MAHSUP BEYANI ( Re'sen Dikkate Alınması Gereği )"
81Y15.HD24.1.1994E. 1993/1676 K. 1994/259"ÖDEMEZLİK DEFİ ( Yüklenicinin Edimini Yerine Getirmeden Tescil İstemesi )
MAHSUP SAVUNMASI ( İnşaattaki Eksikliklerin İleri Sürülmesi Mahsup Olup Re'sen Nazara Alınması Gereği )
İNŞAATTAKİ EKSİKLİKLER ( İleri Sürülmesi Mahsup Olup Re'sen Nazara Alınması Gereği )"
81YHGK30.6.1993E. 1993/1-382 K. 1993/497"İNANÇLI MUAMELE ( Taraf muvazaası )
TARAF MUVAZAASI ( İnançlı muamele )"
81Y14.HD5.2.1993E. 1993/331 K. 1993/894"ŞAHSİ HAK ( Müteahhitten Daireleri Temellük Edenin Onun Adına Tescil Edilen Daireleri Yine Ondan İsteyebilmesi )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Temellük Edenin Müteahhit Adına Geçirilen Daireleri Ondan İsteyebilmesi )"
81Y14.HD2.2.1993E. 1992/9790 K. 1993/819"ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yüklenicinin Şahsi Hakkını Temellük Eden Üçüncü Şahsın Çekişmeli Dairenin Mülkiyetinin Adına Naklini İsteyebilmesi )
YÜKLENİCİNİN KİŞİSEL HAKKI ( Temellük Edenin Tescil İsteyebilmesi )"
81Y19.HD22.9.1992E. 1992/8658 K. 1992/4353"MENFİ TESBİT DAVASI ( İspat Külfetinin Kural Olarak Davalı Alacaklıya Düşmesi )
İSPAT KÜLFETİ ( Senedin Karşılıksız Olduğu İddiasına Dayanan Menfi Tesbit Davasında )
SENEDİN KARŞILIKSIZ OLDUĞUNUN TESBİTİ DAVASI ( İspat Külfeti )"
81YHGK22.4.1992E. 1992/14-168 K. 1992/267"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil Davasında Bedel Olarak Verilen Bonoların Ödenmediği Defi )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesi Gereği Bedel Olarak Verilen Bonoların Ödenmediği Defi )
BONO ( Satış Vaadi Sözleşmesi Gereği Bedel Olarak Verilen )
İSPAT ( Satış Vaadi Sözleşmesi Gereği Bedel Olarak Verilen Bonoların Ödenip Ödenmediği )"
81Y9.HD6.3.1992E. 1992/2607 K. 1992/2667"YASADIŞI GREV ( Yasal Grev Koşullarının Gerçekleşmemiş Olması )
GREV ( Yasal Grev İçin Aranan Koşullar Gerçekleşmemişse Yasadığı Greve Karar Verilmesi )"
81Y11.HD30.4.1991E. 1990/848 K. 1991/2751"BONO ( Tapu İptali ve Tescil Davasından Feragat Karşılığı Olarak Verilen )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Davadan Feragat Karşılığında Verilen Bonoların Hükmü )
DAVADAN FERAGAT ( Feragat Şartına Bağlı Olarak Verilen Bonoların Hükmü )"
81Y14.HD25.4.1991E. 1990/6534 K. 1991/3974"FERİ ZİLYET ( Hakları Ödenmedikçe Taşınmazın Asli Zilyede İade Edilemeyeceği )
ÖDEMEMEZLİK DEFİ ( Feri Zilyedin Hakları Ödenmedikçe Taşınmazın Asli Zilyede İadesine Karar Verilememesi )"
81Y13.HD13.2.1991E. 1991/1344 K. 1991/1871"ŞUFA HAKKININ KULLANILMASI ( Satış Bedelinin Yatırılmış Olması Zorunluluğu )
SATIŞ BEDELİNİN YATIRILMIŞ OLMASI ZORUNLULUĞU ( Şufa Hakkının Kullanılması )"
81YHGK28.2.1990E. 1990/6-1 K. 1990/141"KANUNİ ŞUF`A HAKKI ( Niteliği ve Teminat Olarak Gösterilen Banka Teminat Mektubunun Güvenilirliği )
BANKA TEMİNAT MEKTUBU ( Hukuki Niteliği ve Güvenilirliği )
BANKA TEMİNAT MEKTUBU GÖSTERİLMESİ ( Kanuni Şuf'a Hakkını Kullanan Ortağın Kendi Borcunu Tevdi veya Tediye Etmesi İçin )"
81Y14.HD26.2.1990E. 1989/1745 K. 1990/1969"TESCİL DAVASI ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanan )
FESHİ İHBAR ( Ferağ Gününden Çok Sonra Yapılan )
FERAĞ TAKRİRİ ( Tayin Edilen Ferağ Günü İçin Tapu Dairesinde Hazır Olunmaması )"
81YHGK17.1.1990E. 1989/1-580 K. 1990/3"MEN'İ MÜDAHALE DAVASI ( Sözleşmenin Taraflarının Edimlerini Yerine Getirmemesi )
TARAFLARDAN BİRİNİN EDİMİNİ YERİNE GETİRMEMESİ ( Diğer Taraftan Borcun İfasının İstenememesi )
BAKİYE SATIŞ BEDELİ ( Şarta Bağlanmış Olması )
SÖZLEŞME İLE EDİMLERİN ŞARTA BAĞLANMASI ( Bir Tarafın Edimini Yerine Getirmeden Diğer Taraftan Borcun İfasını İsteyememesi )"
81YHGK6.12.1989E. 1989/14-537 K. 1989/638"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN MUVAZAALI OLDUĞU İDDİASI ( Yazılı Delille İspat Şartı )
MUVAZAALI SATIŞ VAADİ İDDİASI ( Yazılı Delille İspat Şartı )
İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Muvazaalı Olduğu İddiası )"
81Y3.HD23.11.1989E. 1989/1911 K. 1989/8897"TRAFİK KAZASI SONUCU UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Mağdurun Aracın Hapis Hakkı Sahibi Zilyedi Olması )
HAKSIZ FİİL TAZMİNATI ( Trafik Kazasında Mağdurun Aracın Hapis Hakkı Sahibi Zilyedi Olması )
TAZMİNAT ( Hapis Hakkı Sahibi Zilyedin Uğradığı Zarardan Dolayı Talep Edebileceği )
ONARIM GİDERLERİ ( Trafik Kazasında Aracın Zilyedi Tarafından Talep Edilebileceği )
HAPİS HAKKI SAHİBİ ZİLYED ( Uğranılan Zararın Tazminini Talep Edebilmesi )
ZİLYEDİN HASARA UĞRAYAN ARAÇ İÇİN TAZMİNAT HAKKI
ZİLYEDİN HAKLARI ( Kanun'a Aykırı Satış İşlemiyle Alınan Araçta Hasar )"
81Y11.HD2.6.1989E. 1989/4252 K. 1989/3358"MÜCBİR SEBEP ( İhale Konusu Şeyin Temin Edildiği Yerin Müteahhit Elinden Çıkmasının Mücbir Sebep Olmaması )
ALACAKLI TEMERRÜDÜ ( Teslimat Yükümlülüğünün Yerine Getirildiğinin İspat Edilmesi Gereği )
TESLİMAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Karşı Tarafın Temerrüdünden Bahsedenin Bu Yükümünü İfa Ettiğini İspat Etmesi Gereği )"
81Y11.HD16.3.1989E. 1988/4550 K. 1989/1637"BORCUN YERİNE GETİRMESİNİ TALEP ( Sözleşmedeki - Kendi Borcunu Ödemiş Olmak Zorunluluğu )
SÖZLEŞMEDEKİ BORCUN YERİNE GETİRİLMESİNİ TALEP ( Kendi Borcunu Ödemiş Olmak Zorunluluğu )
CEZAİ ŞART TALEBİ ( Akdin Feshinde Haklılığın Tesbiti )
AKDİN FESHİNDE HAKLILIK ( Cezai Şart Talep Edebilme Koşulu )"
81Y11.HD21.2.1989E. 1988/5191 K. 1989/1024"TAŞIYICININ GECİKME SEBEBİYLE ARDİYE ÜCRETİNDEN SORUMLULUĞU
ARDİYE ÜCRETİNDEN SORUMLULUK ( Gecikme Nedeniyle Taşıyıcının )
VEKALETSİZ İŞ GÖRME ( Taşıyıcının Taşıtan Adına Ardiye Ücretini Ödemesi )"
81Y13.HD26.1.1989E. 1988/5087 K. 1989/329"ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ ( Ortaklardan Birinin Borçlarını Yerine Getirmemesi )
ADİ ORTAKLIK ( Ortağın Borcunu Yerine Getirmemesi Halinde Kendisine Karşı Başvurulabilecek Yollar )
AYNEN İFA ( Ortağın Borcunu Yerine Getirmemesi Halinde )
ADİ ŞİRKETİN FESHİ ( Ortağın Borcunu Yerine Getirmemesi Sebebiyle )"
81Y13.HD2.12.1988E. 1987/5914 K. 1988/5854"İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET
AKDİN YERİNE GETİRİLMEMESİ"
81Y14.HD25.10.1988E. 1988/4433 K. 1988/6817"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYANAN TESCİL TALEBİ ( Davacının İlk Önce Kendi Edimini Yerine Getirme Zorunluluğu )
DAVACININ İLK ÖNCE KENDİ EDİMİNİ YERİNE GETİRME ZORUNLULUĞU ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanan Tescil Talebi )"
81Y14.HD14.3.1988E. 1988/667 K. 1988/2072"KARŞILIKLI BORÇLANMAYI KAPSAYAN SÖZLEŞME
ÖDEME DÜZENİ
BORÇLARIN YERİNE GETİRİLMESİ"
81Y15.HD23.11.1987E. 1987/226 K. 1987/4051"KARŞILIKLI TAAHHÜTLERİ KAPSAYAN SÖZLEŞME
ESER SÖZLEŞMESİ"
81Y13.HD5.11.1987E. 1987/5689 K. 1987/5323"ALICININ MÜTEAHHİDDEN EKSİK İŞLER İÇİN BEDEL TALEBİ ( Kendi Edimini Yerine Getirme Zorunluluğu )
TAŞINMAZDAKİ EKSİK İŞLER ( Bedel Talebi İçin Öncelikle Alıcının Edimini Yerine Getirme Zorunluluğu )
MÜTEAHHİDİN EKSİK İŞLERDEN SORUMLULUĞU ( Alıcının Edimini Yerine Getirmemesinde )"
81Y14.HD16.6.1987E. 1987/2898 K. 1987/5215"TESCİL İSTEĞİ
ŞAHSİ HAK"
81Y15.HD12.5.1987E. 1986/4090 K. 1987/2131"KARŞILIKLI BORÇLANMAYI KAPSAYAN SÖZLEŞME
ÖDEME"
81Y13.HD24.12.1986E. 1986/6129 K. 1986/6615"KARŞILIKLI BORÇLANMAYI KAPSAYAN SÖZLEŞME
BEDELSİZLİK"
81Y13.HD22.12.1986E. 1986/5621 K. 1986/6497"SÖZLEŞMENİN ORTADAN KALDIRILMASI
KIYMETLİ EVRAK
TEMERRÜT"
81Y14.HD18.6.1985E. 1985/442 K. 1985/4452"AKDİN İFASINI TALEP
SATIŞ VAADİ ( Satış bedelinin Ödenmesi )"
81Y15.HD13.12.1982E. 1982/2128 K. 1982/2639"AKDİN İFASINI TALEP HAKKI ( Kendi edimini yerine getirme )
CEZAİ ŞART
KENDİ EDİMİNİ YERİNE GETİRME"
81Y15.HD5.7.1982E. 1982/987 K. 1982/1660"KARŞILIKLI EDİMLERİN İFASI
AKDİN İFASINI TALEP HAKKI
SÖZLEŞMEYİ FESİH HAKKI ( Karşılıklı edimleri içeren sözleşme )"
81Y15.HD1.3.1982E. 1982/67 K. 1982/459"KARŞILIKLI EDİMLERİ HAVİ SÖZLEŞME
HAKSIZ İKTİSAP ( Sözleşmenin feshi )
SÖZLEŞMENİN FESHİ
ORTAKLIKTAKİ PAYININ ÖDETİLMESİ"
81Y13.HD21.10.1981E. 1981/6354 K. 1981/6643"ÖDEMEZLİK DEF'İ ( Karşılıklı edimleri havi sözleşme )
TAM İKİ TARAFLI ( KARŞILIKLI ) SÖZLEŞME"
81Y15.HD20.5.1981E. 1981/1081 K. 1981/1193"SATIŞ VAADİ ( İnşaat yüklenimi )
ÖZEN BORCU ( Gereken dikkat ve ihtimamın sarfı )
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ
AKDİN FESHİ
AKDİN İFA TALEBİ"
81Y15.HD14.5.1981E. 1981/802 K. 1981/1139"BİRLİKTE İFA ( Sözleşmeden doğan )
MUAYYENE VE İHBAR GÖREVİ"
81Y15.HD27.1.1981E. 1981/117 K. 1981/137"KARŞILIKLI EDİMLERİ HAVİ SÖZLEŞME
AKDİN İFASINI TALEP HAKKI"
81Y15.HD20.9.1979E. 1979/1720 K. 1979/1814"MECBURİ HİZMET İFASI ( Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı )
AKDİN İFASINI TALEP HAKKI"
81Y8.HD22.12.1978E. 1978/9745 K. 1978/10816"KARŞILIKLI EDİMLERİ HAVİ SÖZLEŞME
AKDİN İFASINI TALEP HAKKI
ELATMANIN ÖNLENMESİ"
81Y13.HD26.10.1978E. 1978/4288 K. 1978/4456"HUSUMET
AKDİN İFASINI TALEP HAKKI"
81Y14.HD9.5.1978E. 1978/1623 K. 1978/2523"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ
KARŞILIKLI EDİMLERİ HAVİ AKİTLERDE ÖDEME"
81Y15.HD3.11.1977E. 1977/1849 K. 1977/2033"ESER SÖZLEŞMESİ ( Akdin ifasını talep hakkı )
KARŞILIKLI EDİMLERE HAVİ AKİT
AKDİN İFASINI TALEP ( Eser Sözleşmesi )"
81Y15.HD25.10.1977E. 1977/1774 K. 1977/1963"KARŞILIKLI EDİMLERE HAVİ SÖZLEŞME ( Akdin ifasını talep )
AKDİN İFASINI TALEP HAKKI
CEZA TAZMİNATI"
81YHGK11.12.1963E. 1963/4-26 K. 1963/96"ORTAKLARCA BORÇ ÖDENMESİ"
81YİBGK10.7.1940E. 1939/2 K. 1940/77"HARİCEN SATIŞ ( Ödemezlik Defi-Satış Bedeli Ödenmedikçe Karşı Tarafın G.menkulü İadeye Zorlanamayacağı-Ecrimisil ve İntifa Edilen Semereler )
ÖDEMEZLİK DEFİ ( Haricen Satış-Satış Bedeli Ödenmedikçe Karşı Tarafın G.menkulü İadeye Zorlanamayacağı )
ECRİMİSİL ( Haricen Satışta-Ödemezlik Defi )
İNTİFA OLUNAN SEMERELERİN TAZMİNİ ( Haricen Satışta-Satış Bedelinin İade Edilmemiş Olması Halinde )
SATIŞ BEDELİNİN İADE EDİLMESİ ( Haricen Satılan G.menkulün İadesinin İstenebilmesi İçin-Ecrimisil ve İntifa Olunan Semerelerin Tazmini )"
81YİBGK7.2.1936E. 1936/2 K. 1936/4"MÜBADİL BONO ( İyiniyet Sahibi Son Hamillere Karşı Karşılıksız Olarak Verildiği Definin Dinlenmeyeceği )
DEFİ ( Mübadil Bonoların İyiniyet Sahibi Son Hamillerine Karşı Karşılıksız Olarak Verildiği Defi )
BORÇLUYA AİT DEFİLER ( Mübadil Bonoların İyiniyet Sahibi Son Hamillerine Karşı Karşılıksız Olarak Verildiği Defi )
İYİNİYET SAHİBİ SON HAMİL ( Mübadil Bono - Karşılıksız Olarak Verildiği Definin Dinlenmeyeceği )"

Madde 82

YARGITAY

82Y15.HD19.9.2013E. 2013/3092 K. 2013/5044"BİRİKMİŞ FAİZ ALACAĞI ( İtirazın İptali - Alacağa Davadan Önce Faiz Yürütülmesi İçin Borçlunun Temerrüde Düşürülmesi Gerektiği/Davacı Tarafından Alacağının Ödenmesi Talebine Davalı Tarafından Ödeme Yapılacağı Bildirildiğinden Temerrüdün Gerçekleştiği - İcra Takibinde Talep Edilen Alacağa Davalı Tarafından Ödeme Yapılacağı Bildirilen Tarihten Takip Tarihine Kadar Birikmiş Faizin Hesaplanacağı )
İTİRAZIN İPTALİ ( Birikmiş Faiz Alacağı - Davacı Tarafından Alacağının Ödenmesi Talebine Davalı Tarafından Ödeme Yapılacağı Bildirildiği/İcra Takibinde Talep Edilen Alacağa Davalı Tarafından Ödeme Yapılacağı Bildirilen Tarihten Takip Tarihine Kadar Birikmiş Faizin de Hesaplanarak Hüküm Altına Alınması Gerekirken Birikmiş Faiz Talebinin Reddinin İsabetsiz Olduğu )
DAVADAN ÖNCE ALACAĞA FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( İtirazın İptali - Borçlunun Alacağın Varlığı ve Miktarını Gösterir İhtarnameyle Temerrüde Düşürülmesi Gerektiği/Davacının İhtarname İle Alacağının Ödenmesi Talebine Davalı Tarafından Ödeme Yapacağı Bildirdiği - İcra Takibinde Talep Edilen Alacağa Davalı Tarafından Ödeme Yapılacağı Bildirilen Tarihten Takip Tarihine Kadar Birikmiş Faizin Hesaplanarak Hüküm Altına Alınacağı )
AKDİ FAİZ ORANININ UYGULANMASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak - Kesinleşen Sulh Hukuk Mahkemesinin Dosyasında Kabul Edildiği Gibi Uygulanacak Faiz Oranının Sözleşmede Kararlaştırılan Oran Üzerinden Akdi Faiz Olacağı - Mahkemece TCMB'nin Bir Yıllık USD Mevduatına Uyguladığı Değişen Oranlardaki USD Faizi Uygulanmasının Bozma Nedeni Olduğu )"
82YHGK22.5.2013E. 2012/15-1493 K. 2013/731"ESER SÖZLEŞMESİNİN FESHİ (Kesin Vadeli Sözleşme Yapıldığı - Sözleşme Süresi Dolduğu Halde Davacı Gecikmiş İfayı İstediğinden Sözleşmenin Süresiz Hale Geldiği/Davacının B.K.'nun 106/I Md. Gereğince İşin İfası İçin Davalıya Uygun Bir Süre Vereceği)
SÖZLEŞMENİN SÜRESİZ HALE GELMESİ (Kesin Vadeli Sözleşme Yapıldığı - Sözleşme Süresi Dolduğu Halde B.K.'nun 106/II Md. Uyarınca Davacı Derhal Fesih Hakkını Kullanmadığından ve Gecikmiş İfayı İstediğinden Sözleşmenin Süresiz Hale Geldiği)
KESİN VADELİ ESER SÖZLEŞMESİ (Davacı Derhal Fesih Hakkını Kullanmadığı ve Gecikmiş İfayı İstediği - Davacının B.K.'nun 106/I Md. Gereğince Davalıya Uygun Bir Süre Vereceği ve Bu Süre İçinde Davalı Yüklenici Tarafından İşin Tamamlanmaması Durumunda Sözleşmenin Feshi Hakkının Kullanabileceği)
UYGUN SÜRE VERİLMESİ (Kesin Vadeli Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi - Sözleşme Süresi Dolduğu Halde Davacı Derhal Fesih Hakkını Kullanmadığı ve Gecikmiş İfayı İstediği/Davacının Davalıya Uygun Bir Süre Vereceği ve Bu Süre İçinde Davalı Yüklenici Tarafından İşin Tamamlanmaması Durumunda Sözleşmenin Feshedilebileceği)"
82Y6.HD12.4.2012E. 2012/2299 K. 2012/5856"TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE VE ALACAK DAVASI ( Kiracı Yapmış Olduğu Bir Kısım Ödemelerin Hangi Aya Ait Olduğunu Belirtmediği - Davacı Kiralayanın Bu Ödemeleri Önceki Tarihli Ödenmeyen Kiralara Sayabileceği/Temerrüt Süresi )
KİRA BEDELİNİN TEMERRÜT SÜRESİ İÇİNDE ÖDENİP ÖDENMEDİĞİ ( Temerrüt İhtarına Belirtilen Kira Bedelinin 30 Günlük Sürede Ödenmesi Gereği - Alacaklının Yapılan Kısmi Ödemeleri Ödenmeyen Önceki Tarihli Kira Alacağına Mahsup Edebileceği )
TÜM KİRA DÖNEMİNE DAİR HESAP EKSTRELERİNİN İNCELENMESİ ( Temerrüt İhtarına Belirtilen Kira Bedelinin 30 Günlük Sürede Ödenmesi Gereği - Kiracının 30 Günlük Süre İçerisinde Ödeme Yapıp Yapmadığı Belirlenerek Sonucuna Göre Karar Verileceği )"
82Y14.HD18.3.2002E. 2002/1414 K. 2002/1922"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ ( Geçerlilik İçin Şekli İlişkin Koşulların Yanısıra Tarafların Satış Vaadi Yapma Hususundaki İradelerinin de Birleşmesinin Gerekmesi )
MÜŞTEREK MÜLKİYET ( Paydaşlardan Birinin Payını Satış Vaadi Sözleşmesi ile Satışının Geçerli Olması )
İRADE UNSURU ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Geçerliliği İçin Şekli İlişkin Koşulların Yanısıra Tarafların Satış Vaadi Yapma Hususundaki İradelerinin de Birleşmesinin Gerekmesi )
AFAKİ İMKANSIZLIK ( Müşterek Mülkiyet Durumunda Paydaşlardan Birinin Payını Satış Vaadi Sözleşmesi ile Satışının Geçerli Olması-İmkansızlıktan Bahsedilememesi )
KARŞILIKLI EDİMLERİ HAVİ SÖZLEŞME ( Satış Vaadi Sözleşmesine Göre Tescil İsteyebilmek İçin Öncelikle Davacının Kendi Edimini Yerine Getirmesinin Gerekmesi )
ÖDEMEZLİK DEFİ ( Satış Vaadi Sözleşmesine Göre Tescil İsteyebilmek İçin Öncelikle Davacının Kendi Edimini Yani Ödemede Bulunması Edimini Yerine Getirmesinin Gerekmesi )"
82Y19.HD22.11.2001E. 2001/3982 K. 2001/7681"MALIN İADESİ DAVASI ( Finansal Kiralama Sözleşmesi-Kira Bedelinin Süresinde Ödenmemesi )
FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ( Kira Bedelinin Süresinde Ödenmemesi-Dövize Uygulanacak Faiz Oranı )
TEMERRÜT FAİZİ ( Finansal Kiralama Sözleşmesi-Kira Bedelinin Süresinde Ödenmemesi )
KİRA BEDELİNİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ ( Finansal Kiralama Sözleşmesinin Feshi )"
82Y15.HD2.10.1995E. 1995/2259 K. 1995/5181"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Arsa Payını Devretmesi )
TEMİNAT İPOTEĞİ ( Karşılık Olarak Yüklenicinin Kendi Payını Satması )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Pay Devri ve İnşaata Başlanmaması Dolayısıyla )
AKTİN FESHİ VE TAPU İPTALİ ( Pay Devrine Karşılık Teminat İpoteği İstenebileceği Halde )"
82Y15.HD13.9.1989E. 1989/2347 K. 1989/3466"AKDİN FESHİ ( Yüklenicinin Yükümlülüğünü Getirmesinin Tehlikeye Düşmesi Nedeniyle )
KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇEREN SÖZLEŞME ( Sözleşmenin Yerine Getirilmesinin Tehlikeye Düştüğü Durumlarda Diğer Yanın Hakkının Tehlikeye Düştüğünün Kabul Edilmesi )
TEHLİKEYE DÜŞEN HAK ( Karşılıklı Yükümlülükleri İçeren Sözleşmenin Yerine Getirilmesinin Tehlikeye Düştüğü Durumlarda Diğer Yanın Hakkının Tehlikeye Düştüğünün Kabul Edilmesi )"

Madde 83

YARGITAY

83Y22.HD20.11.2017E. 2015/22227 K. 2017/25179"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Davacının Aralıklı Çalışmalarının Kıdem Tazminatına Esas Sürenin Tespitinde Nazara Alınıp Alınmayacağı ve Davacıya Davaya Konu Alacaklar İle İlgili Ödeme Yapılıp Yapılmadığı Noktasında Toplandığı - Miktar İçeren İbranameler Makbuz Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği )
MİKTAR İÇEREN İBRANAMELER ( Makbuz Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği - Tarafların Ödeme Belgelerine Dair İtirazları ve Davalının Ödeme Savunması İle İlgili Belgelerin Tümü Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
YABANCI PARA BORCU ( Vadesinde Ödenmemesi Halinde Alacaklı Bu Borcu Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmesini İsteyebilir - Alacağın Doları Üzerinden Hükme Bağlanması Talebinin Yerinde Olmadığı )"
83Y12.HD11.10.2017E. 2016/20573 K. 2017/12302"BONODA FAİZE İTİRAZ ( Yabancı Para Alacağına Uygulanan Faiz Üzerinden Hesaplama Yapılmasının Doğru Olmadığı Gerekçesiyle Kararın Bozulduğu - Mahkemece Bozma İlamı Gereğince İlk Kararda Tespit Edilen Bedel Üzerinden Faiz Hesaplanacağı)
UYULAN BOZMA İLAMI GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLECEĞİ ( Yabancı Para Alacağına Uygulanan Faiz Üzerinden Hesaplama Yapılmasının Doğru Olmadığı Gerekçesiyle Kararın Bozulduğu - Mahkemece Bozma İlamı Gereğince İlk Kararda Tespit Edilen Bedel Üzerinden Faiz Hesaplaması Yapılacağı/Bonoda Faize İtiraz)
FAİZE İTİRAZ ( Bonoda - Yabancı Para Alacağına Uygulanan Faiz Üzerinden Hesaplama Yapılmasının Doğru Olmadığı Gerekçesiyle Kararın Bozulduğu/Mahkemenin İlk Kararında Tespit Edilen Bedel Üzerinden Faiz Hesaplaması Yapılması Gerekirken Asıl Alacak Olarak Daha Düşük Bedel Üzerinden Faz Hesabının Yapılmasının İsabetsizliği)"
83Y13.HD3.4.2017E. 2015/11992 K. 2017/3873"MÜSADERE OLAN ARAÇ İÇİN ÖDENEN BEDELİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Dava Tarihinde Yürürlükte Bulunan 818 S. B.K'nun 83. Md.sinin ( 6098 S. BK 99 ) Üçüncü Fıkrasında ”Yabancı Para Borcunun Vadesinde Ödenmemesi Halinde Alacaklı Bu Borcu Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmesini İsteyebileceği )
ARAÇ SATIMINA DAİR SÖZLEŞME ( Davacı İş Bu Davada Tahsil Tarihindeki Kur Üzerinden Talepte Bulunmakla Kastı Araç Satımına Dair Sözleşme Tarihi Değil Fiili Ödeme Günündeki Tarih Olduğu - Bu Hususun Gözetilmemesinin Bozma Nedeni Olduğu )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Müsadere Olan Araç İçin Ödenen Bedelin Tahsili İstemi - Mahkemece Temyiz Dilekçesinde Davada Ki Talebi Dışında Karar Tarihindeki Kurun Dikkate Alınması Gerektiğinden Bahisle İtirazda Bulunduğundan Davalı Lehine Usuli Kazanılmış Hak Gözetilmesi Gerektiği )"
83Y15.HD18.1.2017E. 2015/6172 K. 2017/219"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI ALACAK (Davacının Hakettiği İş Bedelinden Davalının Ödediği ve Kabul Edilen Miktarın Davacının Seçimlik Hakkını Kullandığı Tarihteki TCMB Efektif Satış Kuru Üzerinden Karşılığı Hesaplattırılacağı/Davacının İhtarnamesinde Kabul Ettiği Miktardan Az Olmamak Üzere Kabul Edilip Yüklenici Alacağından Düşülmesi Suretiyle Karar Verileceği)
BAKİYE İŞ BEDELİ ALACAĞI (Eser Sözleşmesinden Kaynaklı - Davacının Keşide Ettiği Faturaya Davalının İtiraz Etmemesi Sonucu İçeriği Kesinleştiği/Kendi Defterlerindeki Bu Fatura Kaydı Aleyhine Delil Sayılacağı)
ALACAK İSTEMİ (Eser Sözleşmesinden Kaynaklı - Davacının Keşide Ettiği Faturaya Davalının İtiraz Etmemesi Sonucu İçeriği Kesinleştiği/Kendi Defterlerindeki Bu Fatura Kaydı Aleyhine Delil Sayılması Gerektiği)"
83Y12.HD1.12.2016E. 2016/5833 K. 2016/23603"BORCA İTİRAZ ( Yabancı Para Borcunun Vadesinde Ödenmemesi Halinde Alacaklının Bu Borcun Türk Parası ile Ödenmesini İsteyebileceği - Alacak Tahsil Tarihine Kadar Yabancı Para Alacağı Olarak Değerlendirileceğinden Bu Alacağa Vade Tarihinden Fiilen Ödeme Tarihine Kadar Devlet Bankalarının O Para Birimi ile Açılmış Bir Yıl Vadeli Mevduat Hesabına Ödediği En Yüksek Faiz Oranına Göre Faiz İstenebileceği/Faizin Nitelik ve Oranı Belirlenerek Sonucuna Göre Karar Verileceği )
YABANCI PARA BORCU ÖDENMEMESİ ( Alacaklının Bu Borcun Türk Parası ile Ödenmesini İsteyebileceği/Takip Talebinde Alacağın Fiili Ödeme Tarihindeki Kur Üzerinden TL. Karşılığının Ödenmesinin Talep Edildiği - Bu Alacağa Vade Tarihinden Fiilen Ödeme Tarihine Kadar Devlet Bankalarının O Para Birimi ile Açılmış Bir Yıl Vadeli Mevduat Hesabına Ödediği En Yüksek Faiz Oranına Göre Faiz İstenebileceği/Faizin Nitelik ve Oranı Belirlenerek Sonucuna Göre Karar Verileceği )
FAİZ ORANI ( Takip Talebinde Alacağın Fiili Ödeme Tarihindeki Kur Üzerinden TL. Karşılığının Ödenmesinin Talep Edildiği - Alacak Tahsil Tarihine Kadar Yabancı Para Alacağı Olarak Değerlendirileceğinden Bu Alacağa Vade Tarihinden Fiilen Ödeme Tarihine Kadar Devlet Bankalarının O Para Birimi ile Açılmış Bir Yıl Vadeli Mevduat Hesabına Ödediği En Yüksek Faiz Oranına Göre Faiz İstenebileceği/Faizin Nitelik ve Oranı Belirlenerek Sonucuna Göre Karar Verileceği )
FAİZİN BELİRLENMESİ ( Takip Dayanağı Bononun Vade Tarihinden Takip Tarihine Kadar Devlet Bankalarından O Yabancı Para İçin Açılmış Vadeli Mevduat Hesabına Ödedikleri En Yüksek Faiz Oranları Sorularak Tespit Edildikten Sonra Birer Yıllık Dönemler Halinde Bilirkişiye Hesaplama Yaptırılarak Alacaklının Talep Edebileceği İşlemiş Faiz Miktarının Belirleneceği - Takip Tarihinden Sonrası İçin İşleyecek Faizin Nitelik ve Oranı Belirlenerek Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
83Y11.HD1.12.2016E. 2015/13980 K. 2016/8895"ALACAK DAVASI (Banka Hesabına Yatırılan Paranın Off Shore Hesabına Aktarıldığı İddiasına Dayalı - Davacı Tarafın Kısmi Dava Olan Asıl Davada Tercih Hakkını Kullandığı ve Borcun Türk Lirası Üzerinden Ödenmesini İstediği/Bundan Sonra Tercihinden Dönüp Yabancı Para Üzerinden Tahsil İsteyemeyeceği Gözetilerek Hüküm Kurulması Gerektiği)
YABANCI PARA BORCUNUN VADESİNDE ÖDENMEMESİ (Alacaklı Bu Borcun Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmesini İsteyebileceği - Bu Şekilde Talepte Bulunan Alacaklının Artık Bu Tercihinden Dönerek Borcun Yabancı Para Olarak Aynen İfasını İstemesinin Mümkün Olmadığı)
TERCİH HAKKI (Davacı Tarafın Asıl Davada Tercih Hakkını Kullandığı ve Borcun Türk Lirası Üzerinden Ödenmesini İstediği - Bundan Sonra Tercihinden Dönüp Yabancı Para Üzerinden Tahsil İsteyemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği)"
83Y22.HD19.9.2016E. 2016/18854 K. 2016/19729"KIDEM TAZMİNATI İSTEMİ ( Yabancı Dilde Hazırlanmış İbranamelerin Bulunması - Yabancı Dili Bildiği İspatlanmayan Davacı İşçi Tarafından Yabancı Dilde Düzenlenmiş Belgelerin Anlaşılabilmesi ve Değerlendirilebilmesi Mümkün Olmadığı/Belgelerde Yazılı Ödeme Tutarlarının Kıdem Tazminatı Alacağından Mahsup Edilmesinin Doğru Olmadığı )
YABANCI PARA BORCU ( İhbar Tazminatı İstemi - Davacının Son Ücreti Suudi Riyali Olarak Ödendiği/Alacağının Amerikan Doları Üzerinden Hükme Bağlanması Talebi Yerinde Olmadığı/Davacı Taraftan Suudi Riyali ve Türk Lirası Arasında Tercih Hakkını Kullanması İstenileceği ve Neticeye Göre Sonuca Gidileceği )
İŞÇİNİN YABANCI DİL BİLMEMESİ ( Kıdem Tazminatı İstemi/Yabancı Dilde Hazırlanmış İbraname - Davacı Asil Belgelerdeki Ödemeleri Kabul Etmediği/Söz Konusu Belgelerdeki Ödemelerin Banka Aracılığıyla Yapıldığı Hususu Davalı Tarafça da İspatlanamadığı - Belgelere İtibar Edilmemesi Gerektiği/Kıdem Tazminatı İstemi )
SON ÜCRETİN YABANCI PARA OLARAK ÖDENMESİ ( İhbar Tazminatı İstemi - Davacının Son Ücreti Suudi Riyali Olarak Ödendiği/Alacağının Amerikan Doları Üzerinden Hükme Bağlanması Talebi Yerinde Olmadığı - Davacının Suudi Riyali ve Türk Lirası Arasında Tercih Hakkına Sahip Olduğu )
YABANCI DİLDE HAZIRLANAN İBRANEME ( Yabancı Dili Bildiği İspatlanmayan Davacı İşçi Tarafından Yabancı Dilde Düzenlenmiş Belgelerin Anlaşılabilmesi ve Değerlendirilebilmesi Mümkün Olmadığı - Ödemelerin Banka Aracılığıyla Yapıldığı Hususu Davalı Tarafça İspatlanamadığı/Belgelere İtibar Edilemeyeceği - Kıdem Tazminatı İstemi )"
83Y11.HD22.6.2016E. 2015/9309 K. 2016/6929"ALACAK DAVASI ( Davacı Tarafından Banka Hesabına Yatırılan Paranın Off Shore Hesabına Aktarıldığı İddiasına Dayalı - Davacının Alacağın Türk Lirası Üzerinden Ödenmesi Yönündeki Tercihinden Dönüp Yabancı Para Üzerinden Tahsil İsteyemeyeceği Gözetilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
YABANCI PARA BORCUNUN VADESİNDE ÖDENMEMESİ ( Alacaklının Bu Borcun Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmesini İsteyebileceği - Bu Şekilde Talepte Bulunan Alacaklının Artık Bu Tercihinden Dönerek Borcun Yabancı Para Olarak Aynen İfasını İstemesinin Mümkün Olmadığı )
TERCİH HAKKI ( Davacı Tarafın Asıl Davada Tercih Hakkını Kullandığı ve Borcun Türk Lirası Üzerinden Ödenmesini İstediği - Birleşen Davada İse Alacağın Yabancı Para Üzerinden Tahsiline Karar Verilmesini İstediği/Davacının Türk Lirası Üzerinden Ödenmesi Yönündeki Tercihinden Dönüp Yabancı Para Üzerinden Tahsil İsteyemeyeceği )"
83Y11.HD7.6.2016E. 2015/4499 K. 2016/6284"FOTOKOPİ BELGE ( Davalı Tarafça Kabul Edilmediği - Mahkemece Davacı Tarafa Fotokopi Belgelerin Asıllarının Sunulması İçin Süre Verileceği/Belge Asılları Sunulursa Yapılan Ödemelerin Tespitinde Belgelerin Dikkate Alınacağı - Ödenen Paranın Tahsili İstemi )
ÖDENEN PARANIN TAHSİLİ İSTEMİ ( Mahkemece Davacı Tarafa Banka Ekstreleri Dışındaki Fotokopi Belgelerin Asıllarının Sunulması İçin Süre Verileceği - Belge Asılları Sunulursa Yapılan Ödemelerin Tespitinde Belgelerin Dikkate Alınacağı Aksi Halde İse Belgelerde Yazılı Ödemelerden Davalıların Sorumlu Tutulamayacaklarının Gözetileceği )
UYULAN BOZMA İLAMININ GEREĞİNİN YAPILMAMASI ( Bozma İlamında Açıkça Gerçek Kişi Davalılara Yapılan Bir Ödeme Varsa Ödeme Yapılan Bu Şahısların Yapılan Ödemeler Tutarınca Sorumluluklarına Karar Verilmesi Gerektiği Belirtildiği - Ödemelerden Tüm Davalıların Sorumlu Tutulmaları Doğru Görülmediği/Ödemelerin İadesi İstemi )
YABANCI PARA ÜZERİNDEN TALEPTE BULUNULMASI ( Mahkemece Türk Parası Üzerinden Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı - Yabancı Para Borcunun Ödenmemesi Halinde Alacaklının Bu Borcun Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmesini İsteyebilmesinin Mümkün Olduğu )"
83Y19.HD7.3.2016E. 2015/11007 K. 2016/4155"İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ (Davacı Tarafın Tahsilatı Yaptığında Kur Farkından Doğan Fazlaya İlişkin Alacağını Saklı Tuttuğunu Bildirmediği ve Ayrıca Altı Sene Boyunca Yapılan Müteaddit Satımlardan Sonra Geriye Dönük Olarak Toplu Bir Şekilde ve Tüm Münferit Satımları Kapsar Şekilde Kur Farkı Talep Etmesinin Dürüstlük Kuralına Uygun Olmadığı)
KUR FARKI TALEBİ (İtirazın İptali İstemi - Davacının BK'nun 83. Md. Hükmü Uyarınca Alacağını Yabancı Para Üzerinden İsteme Hakkına Sahip İken Tercih Hakkını Türk Lirası Üzerinden Kullandığı ve Bu Halde Davacının Kur Farkı Talebinde Bulunamayacağı)
GERİYE DÖNÜK TALEP (İtirazın İptali İstemi - Davacı Tarafın Tahsilatı Yaptığında Kur Farkından Doğan Fazlaya İlişkin Alacağını Saklı Tuttuğunu Bildirmediği ve Ayrıca Altı Sene Boyunca Yapılan Müteaddit Satımlardan Sonra Geriye Dönük Olarak Toplu Bir Şekilde ve Tüm Münferit Satımları Kapsar Şekilde Kur Farkı Talep Edemeyeceği)"
83Y12.HD19.2.2015E. 2015/566 K. 2015/3342"YABANCI PARA ALACAĞI ( Sözleşmede Aynen Ödeme Ya Da Bu Anlama Gelen Bir İfade Bulunmadıkça Borcun Ödeme Gününde Ödenmemesi Üzerine Alacaklının Bu Alacağının Aynen Veya Vade Ya Da Fiili Ödeme Günündeki Rayiç Üzerinden Ülke Parası İle Ödenmesini İsteyebileceği - Alacaklının Seçimlik Hakkının Mevcut Olduğu )
SEÇİMLİK HAK ( Alacaklının Fiili Ödeme Tarihindeki Kur Üzerinden Ödeme Yapılmasını Talep Ettiği - Alacağa Vade Tarihinden Fiili Ödeme Tarihine Kadar Devlet Bankalarının O Para Birimi İle Açılmış Bir Yıl Vadeli Mevduat Hesabına Ödediği En Yüksek Faiz Oranına Göre Faiz İsteyebileceği - Yabancı Para Alacağı )
YABANCI PARA ALACAKLARINA UYGULANACAK FAİZ ( Takip Talebinde Asıl Alacağın ve Asıl Alacağa İşlemiş Faizin Türk Lirası'na Çevrilerek İstendiği - Vade Tarihinden Fiili Ödeme Tarihine Kadar Devlet Bankalarının O Yabancı Para İle Açılmış Bir Yıl Vadeli Mevduat Hesabına Ödediği En Yüksek Faiz Oranı Üzerinden İşlemiş Faiz Talep Edebileceği/Yabancı Para Alacağına Uygulanan Faiz Üzerinden Hesaplama Yapılamayacağı )"
83Y12.HD17.2.2015E. 2014/26533 K. 2015/3122"FAİZ ORANI VE İŞLEMİŞ FAİZ MİKTARINA İTİRAZ ( Yabancı Para Alacağı - Akdi Faiz Oranına Dayanak Gösterilen Sözleşmede Takip Dayanağı Bonoya Herhangi Bir Atıf Bulunmadığı/Takip Tarihinden Fiili Ödeme Tarihine Kadar Devlet Bankalarının O Yabancı Para İle Açılmış Bir Yıl Vadeli Mevduat Hesabına Ödediği En Yüksek Faiz Oranı Üzerinden İşlemiş Faiz Talep Edebileceği )
SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN FAİZ ORANININ BONOYA UYGULANAMAYACAĞI ( Alacaklı Tarafından Akdi Faiz Oranının Dayanağı Olarak Gösterilen Sözleşmede Takip Dayanağı Bonoya Herhangi Bir Atıf Bulunmadığı - Sözleşmede Öngörülen Faiz Oranının Takip Dayanağı Bono İçin Uygulanamayacağı/Faiz Oranına ve İşlemiş Faize İtiraz )
YABANCI PARA ALACAĞI ( Faiz Oranına ve İşlemiş Faize İtiraz - Akdi Faiz Oranına Dayanak Sözleşmede Takip Dayanağı Bonoya Herhangi Bir Atıf Bulunmadığı/Alacaklı Takip Tarihinden Fiili Ödeme Tarihine Kadar Devlet Bankalarının O Yabancı Para İle Açılmış Bir Yıl Vadeli Mevduat Hesabına Ödediği En Yüksek Faiz Oranı Üzerinden İşlemiş Faiz Talep Edebileceği )"
83Y11.HD3.2.2015E. 2014/2979 K. 2015/1203"BANKA HESABINA YATIRILAN PARANIN OFF-SHORE HESABINA AKTARILMASI ( Alacak İstemi - Davacı Tarafa Çıkmış Olduğu İlk Davada Tercih Hakkını Kullanarak Borcun Türk Lirası Üzerinden Ödenmesini İstediği/Mahkemece Davacının Alacağın Türk Lirası Üzerinden Ödenmesi Yönündeki Tercihinden Dönüp Birleşen Davada Yabancı Para Üzerinden Tahsil İsteyemeyeceği )
YABANCI PARA BORCUNUN VADESİNDE ÖDENMEMESİ ( Banka Hesabına Yatırılan Paranın Off-Shore Hesabına Aktarıldığı İddiasına Dayalı Alacak İstemi - Yabancı Para Borcunun Vadesinde Ödenmemesi Halinde Alacaklı Bu Borcun Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmesini İsteyebileceği )
ALACAK İSTEMİ ( Yabancı Para Borcunun Vadesinde Ödenmemesi - Halinde Alacaklı Bu Borcun Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmesini İsteyebileceği/Bu Şekilde Talepte Bulunan Alacaklının Artık Bu Tercihinden Dönerek Borcun Yabancı Para Olarak Aynen İfasını İstemesinin Mümkün Olmadığı )"
83Y15.HD2.10.2014E. 2013/6895 K. 2014/5626"ESER SÖZLEŞMESİ ( Ek Bakım ve Onarım Bedelinin Tahsili İstemi - Ek Bakım ve Onarım Bedelinin Hesaplattırılarak Daha Önceki Raporlarda Hesaplanan Karşı Davacının İsteyebileceği Alacak Miktarından Mahsup Edilmek Suretiyle Davanın Sonuçlandırılması Gerekirken Bu Husus Gözden Kaçırılarak Karşı Davada Kabul Kararı Verilmesinin Doğru Olmadığı )
EK BAKIM VE ONARIM BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Eser Sözleşmesi - Mahkemece Hükme Esas Alınan Raporu Veren Bilirkişi Kurulundan Alınacak Ek Raporla 3. Kişiye Yaptırılan Mutad Bakım Dışındaki Ek Bakım ve Onarım Bedelinin Hesaplattırılarak Daha Önceki Raporlarda Hesaplanan Karşı Davacının İsteyebileceği Alacak Miktarından Mahsup Edilmek Suretiyle Davanın Sonuçlandırılması Gerektiği )
SEÇİMLİK HAKKIN KULLANILMASI ( Ek Bakım ve Onarım Bedelinin Tahsili İstemi - Davada Hükmedilen Euro Cinsinden Alacağın Dava Tarihindeki T.C. Merkez Bankası Efektif Satış Kuruna Göre TL Karşılığı Bulunarak Bu Miktarın Dava ve Islah Tarihinden Avans Faizi İle Birlikte Tahsiline Karar Verilmesi Yerine Karşı Dava ve Islah Tarihlerindeki Kurlara Göre Hesaplanan TL Karşılığına Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
YABANCI PARA CİNSİNDEN BORCUN ÖDENMESİNİN İSTENMESİ ( Ek Bakım ve Onarım Bedelinin Tahsili İstemi - Seçimlik Hakkını Yabancı Para Alacağının Karşı Dava Tarihi İtibariyle Türk Lirası Olan Karşılığını Talep Etmek Şeklinde Kullandıktan Sonra İradeyi Sakatlayan Sebeplerin Bulunmaması Dışında Bundan Dönülmesinin Mümkün Olmadığı )"
83Y3.HD30.9.2014E. 2014/8133 K. 2014/12709"VEKALET ÜCRETİ ( Alacak İstemi - Davaya Konu Uyuşmazlığın Değerinin Para İle Ölçülebileceği Dikkate Alınıp Davacı Vekili Lehine Nisbi Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerekirken Yanılgılı Değerlendirme Sonucu Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Doğru Görülmediği )
YABANCI PARA BORCU ( Vadesinde Ödenmemesi Halinde Alacaklının Bu Alacağını Aynen Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Lirası İle Ödenmesini İsteyeceği Kabul Edildiği )
DÖVİZ ALACAĞI ( Hüküm Altına Alınan Euro'nun BK'nun 83.Md. Hükmü Gereğince Fiili Ödeme Tarihindeki T.C. Merkez Bankası'nın Efektif Satış Kuru Üzerinden TL Karşılığına Hükmedilmesi Gerekirken Yabancı Para Cinsinden Talebin Kabulüne Karar Verilmesi Doğru Görülmediği )
TÜRK LİRASI KARŞILIĞI İLE ÖDEME ( Döviz Alacağı - Hüküm Altına Alınan Euro'nun BK'nun 83.Md. Hükmü Gereğince Fiili Ödeme Tarihindeki T.C. Merkez Bankası'nın Efektif Satış Kuru Üzerinden TL Karşılığına Hükmedilmesi Gerekirken Yabancı Para Cinsinden Talebin Kabulüne Karar Verilmesi Doğru Görülmediği )"
83Y15.HD19.2.2014E. 2013/1945 K. 2014/1115"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bakiye İş Bedelinin Tahsili - Takipten Sonra Yapılan Kısmi Ödemeler İşlemiş Faizle İcra Masrafları ve Vekalet Ücretinden Mahsup Edilmek Suretiyle Kalan Asıl Alacak ve İşlemiş Faiz Hesaplattırılıp Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BAKİYE İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Yabancı Para Cinsinden Ödeme Yapılmasının Kararlaştırılması - Alacaklı Faturada Dolar Karşılığı Olduğunu Belirtmeksizin İmalat Bedelini Fatura Tarihindeki Kur Üzerinden Türk Parasına Çevirerek ve İcra Takibinde Türk Lirası Cinsinden Talepte Bulunmak Suretiyle Seçimlik Hakkını Türk Parası Üzerinden Kullanabileceği )
YABANCI PARA CİNSİNDEN ÖDEME YAPILMASININ KARARLAŞTIRILMASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bakiye İş Bedelinin Tahsili İstemi - Alacaklı Borcun Vade veya Fiili Ödeme Tarihindeki Rayice Göre Türk Parasıyla Ödenmesini İsteyebileceği/Alacaklı Faturada Dolar Karşılığı Olduğunu Belirtmeksizin İmalat Bedelini Fatura Tarihindeki Kur Üzerinden Türk Parasına Çevirerek ve İcra Takibinde Türk Lirası Cinsinden Talepte Bulunmak Suretiyle Seçimlik Hakkını Türk Parası Üzerinden Kullanabileceği )
KISMİ ÖDEMELERİN MAHSUP EDİLMESİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bakiye İş Bedelinin Tahsili - Her Bir Fatura İçin Takip Tarihine Kadar Takipten Önceki Kısmi Ödemelerin de Öncelikle Faizlerden Mahsup Edilerek İşlemiş Faiz Hesabı ve Bu Suretle Takip Tarihi İtibariyle İstenebilecek Asıl Alacak ve İşlemiş Faizin Tespit Ettirilmesi Gerektiği )"
83Y11.HD6.11.2013E. 2013/270 K. 2013/19778"EMTİA TAŞIMA SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ ( Pasif Husumet - Taşımayı Dava Dışı Firma Fiili Taşıyan Olarak Yaptığı ve CMR Hamule Senedi de Davalı Yanca Tanzim Olunmadığı/Navlun Faturalarının da Dava Dışı Firma Tarafından Kendi Adına Hareketle Düzenlendiği - Davalı Şirketin Üst Taşıyan Olduğu İspat Edilemediği/Davanın Reddedileceği )
E-MAİL YAZIŞMALARI ( Emtia Taşıma Sözleşmesine Dayalı Tazminat - Dosyaya İbraz Edilen E-Mail Yazışmaları Dışında Davalının Taşıyan Firmanın Acentesi veya Taşıma Organizatörü Sıfatıyla Taşımayı Üstlendiğine Dair Veri Bulunmadığı/SGK Kayıtlarına Göre E-Mail Yazışmalarını Yapan Kişi Davalı Şirket Çalışanı Olmadığı - Davanın Reddi Kararının Onanacağı )
PASİF HUSUMET ( Emtia Taşıma Sözleşmesine Dayalı Tazminat - Taşımayı Dava Dışı Firma Fiili Taşıyan Olarak Yaptığı ve CMR Hamule Senedi de Davalı Yanca Tanzim Olunmadığı/Navlun Faturalarının da Dava Dışı Firma Tarafından Kendi Adına Düzenlendiği - Davalı Şirketin Üst Taşıyan Olduğu İspat Edilemediği/Davanın Reddinin Doğru Olduğu )
ÜST TAŞIYAN OLDUĞUNUN İSPAT EDİLEMEMESİ ( Emtia Taşıma Sözleşmesine Dayalı Tazminat - Taşımayı Dava Dışı Firma Fiili Taşıyan Olarak Yaptığı ve CMR Hamule Senedi de Davalı Yanca Tanzim Olunmadığı/Davalının Taşıyan Firmanın Acentesi veya Taşıma Organizatörü Sıfatıyla Taşımayı Üstlendiğine Dair Veri Bulunmadığı - Davanın Reddinin Doğru Görüldüğü )"
83Y11.HD27.9.2013E. 2011/13132 K. 2013/16950"YABANCI PARA BORCU ( Ödenmemesi Halinde Alacaklının Bu Borcun Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parasıyla Ödenmesini İsteyebileceği - Yabancı Para Bocunu Türk Parası Olarak İsteyen Alacaklının Artık Bu Tercihinden Dönerek Borcun Yabancı Para Olarak Aynen İfasını İsteyemeyeceği )
ALACAKLININ TERCİH HAKKINI KULLANMASI ( Yabancı Para Borcunun Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası Olarak Ödenemsini İsteyebileceği Tercih Hakkını Kullanan Alacaklının Bu Tercihinden Dönemeyeceği - Bozmadan Sonra Davanın Islah Edilemeyeceği )
ISLAH ( Bozmadan Sonra Davanın Islah Edilemeyeceği - Yabancı Para Bocunu Türk Parası Olarak İsteyen Alacaklının Artık Bu Tercihinden Dönerek Borcun Yabancı Para Olarak Aynen İfasını İsteyemeyeceği )"
83Y3.HD23.9.2013E. 2013/13145 K. 2013/13082"ALACAK DAVASI ( Yabancı Para Borcunun Vadesinde Ödenmemesi Halinde Alacaklının Bu Alacağını Aynen Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Lirasıyla Ödenmesini İsteyebileceği - Alacağın Yabancı Para Cinsinden Talebin Kabulüne Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
YABANCI PARA BORCU ( Vade Tarihinde Aynen veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Lirasıyla Ödenmesinin İstenebileceği - Hüküm Altına Alınan Yabancı Paranın Fiili Ödeme Tarihindeki Merkez Bankasının Efektif Satış Kuru Üzerinden Türk Lirası Karşılığı Olarak Hükmedilmesi Gereği )"
83Y19.HD18.9.2013E. 2012/9853 K. 2013/14066"FATURALANDIRMANIN TÜRK LİRASI OLARAK YAPILACAĞI ( Döviz Karşılığı Borcun VUK Gereğince Zorunlu Olarak TL Üzerinden Faturalandırılacağı - Ödeme Günü Yerine Sonra Ödenmesi Halinde Kur Farkı İstenebileceği )
TÜRK LİRASI OLARAK FATURALANDIRILAN BORCUN ÖDEME GÜNÜNDEN SONRA ÖDENMESİ ( Fiili Ödeme Günündeki Kur ile Sözleşme Gereği Ödenmesi Gereken Tarih Arasında Kur Farkı Oluşması Halinde İstenebileceği )
KUR FARKI ( Borcun Kararlaştırılan Gündeki Döviz Kuru Üzerinden Ödenmiş Olması Halinde Kur Farkı İstenemeyeceği - Kararlaştırılan Günde Ödenmesi Gereken Döviz Karşılığı Borcun Daha Sonra Ödenmesi Halinde Fiili Ödeme Günündeki Kur ile Ödenmesi Gereken Tarihteki Kur Arasındaki Kur Farkının İstenebileceği )
DÖVİZ BORCU ( Kararlaştırılan Ödeme Tarihindeki Kur Üzerinden Ödeneceği - Döviz Karşılığı Borcun Zorunlu Olarak TL Üzerinden Faturalandırılıp Ödeme Günü Yerine Daha Sonraki Bir Günde Ödenmesi Halinde Oluşacak Kur Farkının İstenebileceği )"
83Y3.HD10.9.2013E. 2013/8970 K. 2013/12397"YABANCI PARA BORCUNUN VADESİNDE ÖDENMEMESİ ( Alacaklının Alacağını Aynen Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası Olarak Ödenmesini İsteyebileceği - Alacaklının Seçimlik Hakkını Fiili Ödeme Tarihindeki Kur Üzerinden Ödeme Yapılması Yönünde Kullanması Halinde Alacağın Tahsiline Kadar Devlet Bankalarının Yabancı Paraya Uygulanan Faizi İsteyebileceği )
YABANCI PARA ALACAĞININ FİİLİ ÖDEME TARİHİNDEKİ KUR ÜZERİNDEN ÖDENMESİNİ İSTEME ( Alacaklının Devlet Bankaları Tarafından Yabancı Para Birimiyle Açılmış Bir Yıl Vadeli Mevduat Hesabına Ödenen En Yüksek Faizini İstenebileceği - Yabancı Para Borcunun Vadesinde Ödenmemesi Halinde Alacaklının Seçimlik Hakkı Bulunduğu )
SEÇİMLİK HAK ( Yabancı Para Borcunun Vadesinde Ödenmemesi - Alacağın Aynen Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası Olarak Ödenmesinin İsteyebileceği )"
83Y12.HD24.6.2013E. 2013/15278 K. 2013/23479"YABANCI PARA ALACAĞI ( Takip Talebinde Toplam Yabancı Para Alacağının Faiziyle Birlikte Tahsilinin İstendiği/Fiili Ödeme Günündeki Kur Üzerinden Ödeme Talep Edildiği - Kamu Bankalarının Yabancı Para Alacağı İçin Açılmış Bir Yıl Vadeli Mevduat Hesabına Fiilen Uyguladıkları En Yüksek Faiz Oranları İlgili Bankalardan Tespit Edilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
SEÇİMLİK HAK ( Alacaklının Fiili Ödeme Günündeki Kur Üzerinden Ödeme Yapılmasını Talep Ettiği - Kamu Bankalarının Yabancı Para Alacağı İçin Açılmış Bir Yıl Vadeli Mevduat Hesabına Fiilen Uyguladıkları En Yüksek Faiz Oranları İlgili Bankalardan Tespit Edilerek ve Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
YABANCI PARA ALACAKLARINA UYGULANACAK FAİZ ( Kamu Bankalarının Merkez Bankasına Bildirdikleri Azami Faiz Oranları Dikkate Alınarak Hesaplama Yapıldığı - Anılan Bankaların Fiilen Uyguladıkları Oranlar Merkez Bankasına Bildirdikleri Oranlardan Daha Düşük Bulunduğu/Hesaplamanın Hüküm Kurmaya Elverişli Olmadığı )"
83YHGK10.4.2013E. 2012/12-1072 K. 2013/496"YABANCI PARA BORCUNUN TAHSİLİNE İLİŞKİN TAKİP ( Alacaklının Seçimlik Hakkını Fiilini Ödeme Günündeki Rayice Göre TR Parasıyla Ödenmesi Yönünde Kullandığı - Devlet Bankalarının Amerikan Doları İle Açılmış 1 Yıl Vadeli Mevduat Hesabına Ödediği En Yüksek Faiz Oranına Göre İşlemiş Faiz İsteyebileceği )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN KARARININ KALDIRILMASI TALEBİ ( Yabancı Para Borcunun Tahsiline İlişkin İcra Takibinde Alacağın Fiili Ödeme Tarihindeki Değeri Esas Alınarak Bakiye Dosya Alacağının Hesabının İsteme Aykırı Yapıldığından Bahisle - Alacaklının Kullandığı Seçimlik Hakkının Dikkate Alınacağı )
YABANCI PARA ALACAĞININ FİİLİ ÖDEME GÜNÜNDEKİ KUR DEĞERİ ÜZERİNDEN ÖDEME YAPILMASI İSTEMİ ( Vade Tarihinden Fiili Ödeme Tarihine Kadar Devlet Bankalarının Amerikan Doları İle Açılmış 1 Yıl Vadeli Mevduat Hesabına Ödediği En Yüksek Faiz Oranına Göre İşlemiş Faiz İsteyebileceği )
FİİLİ ÖDEME GÜNÜNDEKİ RAYİCE GÖRE TÜRK PARASI İLE ÖDEME ( 3095 S.K. Md.4/a Gereğince Vade Tarihinden Fiili Ödeme Tarihine Kadar Devlet Bankalarının Amerikan Doları İle Açılmış 1 Yıl Vadeli Mevduat Hesabına Ödediği En Yüksek Faiz Oranına Göre İşlemiş Faiz İstenebileceği )
FAİZ ( Alacaklının Seçimlik Hakkını Fiilini Ödeme Günündeki Rayice Göre TR Parasıyla Ödenmesi Yönünde Kullandığı - Vade Tarihinden Fiili Ödeme Tarihine Kadar Devlet Bankalarının Amerikan Doları İle Açılmış 1 Yıl Vadeli Mevduat Hesabına Ödediği En Yüksek Faiz Oranına Göre İsteyebileceği )"
83Y1.HD2.4.2013E. 2013/237 K. 2013/4676"ELATAMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL ( Konusu Para Olan Borç Ülke Parasıyla Ödeneceği - Yabancı Para Birimi Üzerinden Hapis Hakkı Tanınmış Olmasının Doğru Olmadığı )
HAPİS HAKKI ( Elatamanın Önlenmesi ve Ecrimisil - Konusu Para Olan Borç Ülke Parasıyla Ödeneceği/Yabancı Para Birimi Üzerinden Hapis Hakkı Tanınmış Olmasının Doğru Olmadığı )
YABANCI PARA BİRİMİ ( Konusu Para Olan Borç Ülke Parasıyla Ödeneceği/Yabancı Para Birimi Üzerinden Hapis Hakkı Tanınmış Olmasının Doğru Olmadığı - Elatamanın Önlenmesi ve Ecrimisil )
KONUSU PARA OLAN BORÇ ( Ülke Parasıyla Ödeneceği/Yabancı Para Birimi Üzerinden Hapis Hakkı Tanınmış Olmasının Doğru Olmadığı - Elatamanın Önlenmesi ve Ecrimisil )"
83Y3.HD20.2.2013E. 2012/22365 K. 2013/2611"ALACAK DAVASI ( Davacı Alacağını İngiliz Sterlini Olarak Aynen İadesini İstemesi Karşısında Mahkemece Ya Aynen İadeye Karar Verilmesi veya Fiili Ödeme Tarihindeki Türk Parası Karşılığı Değerinin Hüküm Altına Alınmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
YABANCI PARA BORCU ( Davacı Alacağını İngiliz Sterlini Olarak Aynen İadesini İstemesi Karşısında Mahkemece Ya Aynen İadeye Karar Verilmesi veya Fiili Ödeme Tarihindeki Türk Parası Karşılığı Değerinin Hüküm Altına Alınmasına Karar Verilmesi Gerektiği - Alacak Davası )
FİİLİ ÖDEME TARİHİ ( Türk Parası Karşılığı Değerinin Davacının Alacağını İngiliz Sterlini Olarak Aynen İadesini İstemesi Karşısında Mahkemece Bu Şekilde Hüküm Altına Alınmasına Karar Verebileceği - Alacak Davası )"
83Y8.HD28.1.2013E. 2012/11981 K. 2013/867"YABANCI PARA ALACAĞININ TÜRK LİRASINA ÇEVRİLMESİNDE EFEKTİF SATIŞ KURUNUN ESAS ALINMASI ( Alacaklının Dosya Kapak Hesabının Yanlış Hesaplandığı - Efektif Satış Kurunun Yerel Mahkemece Dikkate Alınması Gereği/Ek Rapor Alınacağı )
ALACAKLININ DOSYA KAPAK HESABININ TESPİTİ ( Efektif Satış Kurunun Yerel Mahkemece Dikkate Alınması Gereği/Ek Rapor Alınacağı - İcra Mahkemesince Yaptırılan Bilirkişi İncelemesi Sonucu Belirlenen Rakama Yapılan İtiraz/Hatalı Hesaplama )"
83Y3.HD12.6.2012E. 2012/11520 K. 2012/14875"DOLAR ALACAĞININ TAHSİLİ ( Fiili Ödeme Tarihindeki T.C.Merkez Bankası'nın ve Rayiç Kur Karşılığının Merkez Bankası'nın Yabancı Paraya Uygulanacak O Dönemki Faiz Oranı Belinlenmek Suretiyle Tahsil Kararı Vermek Gerektiği )
KUR KARŞILIĞININ TAHSİLİ ( Dolar Alacağının Tahsili - Fiili Ödeme Tarihindeki T.C.Merkez Bankası'nın ve Rayiç Kur Karşılığının Merkez Bankası'nın Yabancı Paraya Uygulanacak O Dönemki Faiz Oranı Belinlenmek Suretiyle Tahsil Kararı Vermek Gerektiği )
PARA ALACAĞININ TAHSİLİ ( Doların Dava Tarihi İtibariyle Karşılığının Kısa Vadeli Mevduata Uygun Reeskont Faizi İle Birlikte Tahsili İstemi - Fiili Ödeme Tarihindeki T.C.Merkez Bankası'nın ve Rayiç Kur Karşılığının Merkez Bankası'nın Yabancı Paraya Uygulanacak O Dönemki Faiz Oranı Belinlenmek Suretiyle Tahsil Kararı Vermek Gerektiği )"
83Y8.HD29.5.2012E. 2012/4792 K. 2012/4937"İCRA EMRİNİN İPTALİ ( Yabancı Para Alacaklarında Alacağın Türk Parası ile Tutarının İcra Emrinde de Gösterilmesinin Zorunlu Olduğu - İcra Emrinin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( İcra Emrinin İptali İstemi - Yabancı Para Alacaklarında Alacağın Türk Parası ile Tutarının İcra Emrinde de Gösterilmesinin Zorunlu Olduğu )
YABANCI PARA ALACAĞI ( Alacağın Türk Parası ile Tutarının İcra Emrinde de Gösterilmesinin Zorunlu Olduğu - İcra Emrinin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )"
83Y12.HD28.5.2012E. 2012/14478 K. 2012/17962"YABANCI PARA ALACAĞI (Adi Kiraya ve Hasılat Kiralarına Özgü Takip - İcra Müdürlüğü Hesaplamalarında Hangi Faiz Türünün ve Oranının Uygulandığının ve Hangi Tarihteki Hangi Kurun Esas Alındığının Belirtilmediği/Ayrıntılı Bilirkişi Raporu Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği)
ADİ KİRAYA VE HASILAT KİRALARINA ÖZGÜ TAKİP (Yabancı Para Alacağı - Hesaplamalarda Hangi Faiz Türünün ve Oranının Uygulandığının ve Hangi Tarihteki Hangi Kurun Esas Alındığının Belirtilmediği/Ayrıntılı Bilirkişi Raporu Alınarak Karar Verileceği)
FAİZ TALEBİ (Kamu Bankalarınca USD Mevduatına Uygulanan En Yüksek Orandaki Yıllık Faiz Uygulanarak Belirlenecek Gecikme Faiziyle Birlikte Fiili Ödeme Günündeki TCMB Efektif Satış Kuru Üzerinden YTL Karşılığı İle Tahsili - Ayrıntılı Bilirkişi Raporu Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği/Adi Kiraya ve Hasılat Kiralarına Özgü Takip)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Adi Kiraya ve Hasılat Kiralarına Özgü Takip/Yabancı Para Alacağı - Hesaplamalarda Hangi Faiz Türünün ve Oranının Uygulandığının ve Hangi Tarihteki Hangi Kurun Esas Alındığının Belirtilmediği/Ayrıntılı Bilirkişi Raporu Alınarak Karar Verileceği)"
83Y15.HD5.12.2011E. 2011/812 K. 2011/7157"BAKİYE İŞ BEDELİ ALACAĞI ( Davacının Türk Parası Cinsinden Talepte Bulunarak Seçimlik Hakkını İlk Dava Tarihi İtibariyle Kullandığından Sözleşme Bedeli Euro'nun O Tarihteki Efektif Satış Kuru Üzerinden TL Karşılığı Hesaplanarak Bulunacak Miktardan İlk Davada Hükmedilenin Mahsup Edileceği )
YABANCI PARA BORCUNUN VADESİNDE ÖDENMEMESİ ( Alacaklının Bu Borcunu Vade veya Fiili Ödeme Tarihindeki Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmesini İsteyebileceği - Seçimlik Hakkın Alacaklıya Tanındığı )
SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN ALACAKLARDA TEMERRÜT FAİZİ ( Alacağın Muaccel Olmasının Yeterli Olmadığı - Kararlaştırılan Kesin Vadede Borcun Ödenmemiş ya da Alacaklının Usulüne Uygun İhtarı İle Borçlunun Temerrüde Düşürülmesinin Zorunlu Olduğu )
TEMERRÜT FAİZİ ( Sözleşmede Kararlaştırılan Kesin Vade Olmadığından ve Davacının Keşide Ettiği İhtarda Talep Edilen Miktar Gösterilmediğinden Borçlunun Temerrüde Düşürülmediği - İlk Davanın ve Bu Davanın Açıldığı Tarih İtibariyle Temerrüde Düşürüldüğü )"
83Y13.HD27.9.2011E. 2011/4445 K. 2011/13156"ALACAK DAVASI ( Yabancı Para Alacağı - Dava Tarihinde Türk Lirası Olarak Karşılığı Belirtildiği/Talep Edildiği Gibi Dava Tarihindeki Türk Lirası Karşılığı Üzerinden Tahsiline Karar Verileceği )
YABANCI PARA ALACAKLARI ( Dava Tarihinde Türk Lirası Olarak Karşılığı Belirtildiği - Talep Edildiği Gibi Dava Tarihindeki Türk Lirası Karşılığı Üzerinden Tahsiline Karar Verileceği )
TÜRK LİRASI DEĞERİNİN BELİRTİLMESİ ( Yabancı Para Alacaklarının Dava Tarihindeki Türk Lirası Karşılığı Üzerinden Tahsiline Karar Verileceği - Alacak Davası )"
83Y14.HD5.4.2011E. 2011/50 K. 2011/4407"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Alacaklı Edim Usulü Gereği Kendisine Sunulduğu Halde Haklı Bir Sebep Olmaksızın Onu Reddederse veya Borçlunun Borcunu İfa Edebilmesi İçin Kendisi Tarafından Önceden Yapılması Gerekli İşlemleri Yapmaktan Kaçınırsa Mütemerrit Olacağı )
TEMERRÜT ( Tapu İptali ve Tescil - Alacaklı Edim Usulü Gereği Kendisine Sunulduğu Halde Haklı Bir Sebep Olmaksızın Onu Reddederse veya Borçlunun Borcunu İfa Edebilmesi İçin Kendisi Tarafından Önceden Yapılması Gerekli İşlemleri Yapmaktan Kaçınırsa Mütemerrit Olacağı )
DEPO EDİLEN BORÇ ( Borç Alacaklının Temerrüdü Sebebiyle Dava Tarihinden Önce Tevdi Mahalline Depo Edilmek Suretiyle Ödendiğinden Davacının Türk Parasına Göre Bir Alacağı Olmadığı - Tapu İptali ve Tescil Olmadığı Takdirde Tazminat Davasının Reddi Gerektiği )"
83Y17.HD8.3.2011E. 2010/10119 K. 2011/2065"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN BEDENSEL ZARARIN TAZMİNİ ( Asıl Dava İle Birleştirilen Her Dava Bağımsızlığını Korumakta Olup Talep ve Hükmedilen Tazminat Tutarları Yönünden Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerektiği )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Bedensel Zararın Tazmini - Asıl Dava İle Birleştirilen Her Dava Bağımsızlığını Korumakta Olup Talep ve Hükmedilen Tazminat Tutarları Yönünden Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerektiği )
YURT DIŞINDA ALINAN MALULİYET ORANI ( Tedaviye İlişkin Belge ve Raporların Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü Çerçevesinde Değerlendirilerek Davacının Maluliyet Oranının Belirlenmesi İçin Adli Tıp Kurumu'ndan Rapor Alınarak Hüküm Kurulması Gerektiği )
MALULİYET ORANI ( Yurt Dışından Alınmış Tercüme Edilmiş Eyalet Sosyal İşler Tarafından Düzenlenen Belgede Gösterilen %80 Maluliyet Oranı Hükme Esas Alındığı - Davacının Maluliyet Oranının Belirlenmesi İçin Adli Tıp Kurumu'ndan Rapor Alınarak Hüküm Kurulması Gerektiği )"
83Y1.HD7.10.2010E. 2010/9729 K. 2010/10111"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Davalının Dava Konusu Taşınmazları Otopark Olarak Kullanmak Suretiyle Tasarruf Altında Bulundurduğu - Davalının Anılan Taşınmazları Haklı ve Geçerli Bir Neden Olmaksızın Kullandığı/İstemin Kabulü Gereği )
ECRİMİSİL ( B.Y'nın 83. Md. Hükmü Gözetilmeden Döviz Üzerinden Ecrimisilin Hüküm Altına Alınmasının İsabetsiz Olduğu )
PAY VE PAYDAŞ ÇOĞUNLUĞU ( Davalının İbraz Ettiği Kira Sözleşmesi Altındaki İmzanın Miras Bırakan Eli Ürünü Olmadığının Saptandığı ve Yine Sonraki Kira Sözleşmesinin İse Pay ve Paydaş Çoğunluğu İçermediğinden Her İki Kira Sözleşmesine de İtibar Edilemeyeceği )"
83Y12.HD23.9.2010E. 2010/8268 K. 2010/20864"YABANCI PARA ALACAĞI ( Alacağını Türk Parasına Çevirdiği ve Bunun Tahsilini İstediği - Dayanak Belgenin Niteliği Dikkate Alınarak Takip Konusu Alacağa 3095 S. Kanunun 2. Md. Uyarınca Vade Tarihinden İtibaren Yasal Faiz Oranlarına Göre Faiz Hesaplanması Gerektiği )
FAİZ ( Yabancı Para Alacağı Türk Parasına Çevirdiği ve Bunun Tahsilini İstediği - Dayanak Belgenin Niteliği Dikkate Alınarak Takip Konusu Alacağa 3095 S. Kanunun 2. Md. Uyarınca Vade Tarihinden İtibaren Yasal Faiz Oranlarına Göre Faiz Hesaplanması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Alınarak Borçlunun Faize Yönelik İtirazları İncelenip İşlemiş Faiz Miktarı ve Faiz Oranları Denetlenerek Sonucuna Göre Hüküm Tesisi Gerektiği )"
83Y19.HD21.6.2010E. 2009/12099 K. 2010/7801"DURUŞMAYA GİRMEYEN AVUKATIN VEKALET ÜCRETİ ( Ücrete Hükmedilebilmesi İçin Avukatın Duruşmaya Girmesinin Şart Olmadığı )
DAVANIN KISMEN REDDİ ( Reddedilen Miktar Yönünden Kendisini Vekil İle Temsil Ettiren Davalı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedileceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Davanın Kısmen Reddi/Reddedilen Miktar Yönünden Kendisini Vekil İle Temsil Ettiren Davalı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedileceği - Davacı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilebilmesi İçin Avukatın Duruşmaya Girmesinin Şart Olmadığı )"
83Y17.HD21.6.2010E. 2009/4357 K. 2010/5732"RÜCUEN TAZMİNAT ( Euro Üzerinden Hesaplanan Tazminatın ve Fiili Tahsil Tarihine Kadar İşlemiş Faizi Toplamının Fiili Ödeme Tarihinde T. C. Merkez Bankası'nın Efektif Satış Kuru Üzerinden Belirlenecek TL Karşılığının Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği )
EURO ÜZERİNDEN HESAPLANAN TAZMİNAT ( Fiili Tahsil Tarihine Kadar İşlemiş Faizi Toplamının Fiili Ödeme Tarihinde T. C. Merkez Bankası'nın Efektif Satış Kuru Üzerinden Belirlenecek TL Karşılığının Tahsili Gerektiği )
İKAME ARAÇ BEDELİ ( Rücuen Tazminat - Hesaplanması Yönünden Bilirkişi Kuruluna İncelettirilip Ek Rapor Alınmalı ve Araç Mahrumiyetine İlişkin Belge Sunulamaması Halinde B.K.'nun 42. Md. Uyarınca Hakkaniyete Uygun Olarak Mahkemece Tayin ve Takdir Edilmesi Gerektiği )"
83Y3.HD29.3.2010E. 2010/3713 K. 2010/5246"KİRA TESPİT DAVASI ( Kira Süresi Sona Erip Yenilenen Kira Sözleşmesinin Yeni Dönemde Kira Parası Belli Olmayan Sözleşme Haline Geldiği - Yabancı Para Olarak Kararlaştırılan Kira Sözleşmesinin Yeni Dönemde Kira Parası Belli Olmayan Sözleşmeye Dönüştüğü Türk Lirası Üzerinden İstenen Tespitin İncelenmesi Gereği )
YABANCI PARA İLE BELİRLENEN KİRA SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA TESPİT DAVASI ( Yenilenen Kira Sözleşmesinin Yeni Dönemde Kira Parası Belli Olmayan Sözleşmeye Dönüştüğü - Kira Parasının Dövizle Belirlendiği Gerekçesiyle Davanın Reddi Yerine Hak ve Nesafet Kurallarına Uygun Bir Kira Parası Takdiri Gereği )
KİRA PARASININ TÜRK PARASI ÜZERİNDEN TESPİTİ ( Kira Parasının Yabancı Para Olarak Belirlendiği Gerekçesiyle Davanın 6570 Sayılı Kanun Geçici 7/2-4. Maddesi Gereğince Reddinin Hatalı Olduğu - Kira Parası Belli Olmayan Sözleşmede Kira Parasının Hak ve Nesafet Kuralına Göre Tespiti Gereği )
KİRA PARASININ HAK VE NESAFET KURALINA GÖRE BELİRLENMESİ ( Kira Süresi Sona Erip Yenilenen Sözleşmenin Kira Parası Belli Olmayan Sözleşme Haline Geldiği - Yabancı Para Olarak Belirlenen Sözleşmenin Yeni Dönemde Türk Parası Üzerinden Tespiti İstenen Kira Parasının Hak ve Nesafet Kurallarına Uygun Takdiri Gereği )"
83Y12.HD2.3.2010E. 2010/3716 K. 2010/4675"BORCUN ÜLKE PARASIYLA ÖDENMESİ ( Yabancı Para Borcunun Vadesinde Ödenmemesi Halinde Alacaklı Bu Borcun Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmesini İsteyebileceği )
YABANCI PARA BORCUNUN VADESİNDE ÖDENMEMESİ ( Alacaklı Bu Borcun Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmesini İsteyebileceği )
KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK ( Aleyhe Bozma İlkesi İrdelenemeyeceğinden Mahkemece Anılan Kısım Yönünden Re'sen Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
VADESİNDE ÖDENMEYEN PARA BORCU ( Yabancı Para Borcunun - Alacaklı Bu Borcun Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmesini İsteyebileceği )"
83Y12.HD23.2.2010E. 2009/28384 K. 2010/4090"YABANCI PARA ALACAĞININ TAHSİLİ ( Yabancı Para Borcunun Vadesinde Ödenmemesi Halinde Alacaklı Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası Karşılığı Ödenmesini İsteyebileceği )
YABANCI PARA BORCUNDA FAİZ ( Hükmedilen Asıl Alacağa Dava Tarihinden Takip Tarihine Kadar Yabancı Para Cinsinden Faiz Tahakkuk Ettirildikten Sonra Bulunacak Alacağın Takip Tarihi İtibariyle TL'ye Çevrilmesi Gerektiği )
TL'YE ÇEVRİLMESİ GEREKEN YABANCI PARA ( Hükmedilen Asıl Alacağa Dava Tarihinden Takip Tarihine Kadar Yabancı Para Cinsinden Faiz Tahakkuk Ettirildikten Sonra Bulunacak Alacağın Takip Tarihi İtibariyle Çevrileceği )"
83YHGK11.11.2009E. 2009/4-238 K. 2009/493"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Kazanç ve Giderleri Yabancı Para Üzerinden Belirlenen Yabancı Uyruklu Davacıların Zararlarının Yabancı Para Olarak Gerçekleştiği Kabul Edileceği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Nedeniyle - Kazanç ve Giderleri Yabancı Para Üzerinden Belirlenen Yabancı Uyruklu Davacıların Zararlarının Yabancı Para Olarak Gerçekleştiğinin Kabul Edileceği )
KAZANÇ VE GİDERLERİ YABANCI PARA ÜZERİNDEN BELİRLENEN YABANCI UYRUKLU DAVACILAR ( Zararlarının Yabancı Para Olarak Gerçekleştiğinin Kabul Edileceği )
YABANCI PARA ÜZERİNDEN TAZMİNAT ÖDEMESİ ( Trafik Kazası Nedeniyle - Kazanç ve Giderleri Yabancı Para Üzerinden Belirlenen Yabancı Uyruklu Davacıların Zararlarının Yabancı Para Olarak Gerçekleştiğinin Kabul Edileceği )"
83Y11.HD2.7.2009E. 2007/9898 K. 2009/8191"EMTİANIN ALICISINA TESLİM EDİLMEDİĞİ İDDİASI ( 4 Ayrı Taşıma Arasındaki Süre ve Bu Süre İçerinde Bir Önceki Taşımaya Konu Yükün Kime Teslim Edildiğinin Davacı Tarafından Bilinebilecek Durumda Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
MÜTERAFIK KUSUR ( Emtianın Alıcısına Teslim Edilmediği İddiası - Yükün Yanlış Şahsa Teslimini Öğrenen Davacının Davalı Taşıyıcıyı Uyarmayarak Zararın Artmasına Neden Olup Olmadığı Bunun Davacı Gönderenin Müterefik Kusurunu Teşkil Edip Etmeyeceğinin Araştırılması Gerektiği )
YÜKÜN YANLIŞ ŞAHSA TESLİM EDİLMESİ ( Öğrenen Davacının Davalı Taşıyıcıyı Uyarmayarak Zararın Artmasına Neden Olup Olmadığı Bunun Davacı Gönderenin Müterefik Kusurunu Teşkil Edip Etmeyeceğinin Malın Davacı Tarafından Vadeli Satıldığı da Gözetilerek Mahkemece Tartışılması Gerektiği )"
83Y10.CD23.6.2009E. 2007/22159 K. 2009/12306"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Suça Konu Çeklerin İbraz Tarihinde Merkez Bankasınca Belirlenmiş Olan Efektif Satış Kurunun Esas Alınması Gerektiği )
EFEKTİF SATIŞ KURU ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek - Suça Konu Çeklerin İbraz Tarihinde Merkez Bankasınca Belirlenmiş Olan Efektif Satış Kurunun Esas Alınması Gerektiği )"
83Y10.CD9.2.2009E. 2007/661 K. 2009/1423"KARŞILIKSIZ ÇEK ( Para Cezasının Belirlenmesinde İbraz Tarihinde Merkez Bankası'nca Açıklanmış Olan Efektif Satış Kurunun Esas Alınması Gerektiği )
EFEKTİF SATIŞ ( Para Cezasının Belirlenmesinde İbraz Tarihinde Merkez Bankası'nca Açıklanmış Olan Efektif Satış Kurunun Esas Alınması Gerektiği )
PARA CEZASININ BELİRLENMESİ ( İbraz Tarihinde Merkez Bankası'nca Açıklanmış Olan Efektif Satış Kurunun Esas Alınması Gerektiği )"
83Y10.HD1.12.2008E. 2007/18286 K. 2008/15614"PRİM VE GECİKME CEZASI TAHAKKUKUNA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacı Şirket Tarafından Yürütülen İş Nedeniyle Eksik İşçilik Bildiriminde Bulunulduğu İddiası - Anılan İşin Yürütülmesi İçin Gerekli Oranda İşçilik Bildirimi Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gerektiği )
EKSİK İŞÇİLİK BİLDİRİMİ İDDİASI ( Davacı Şirket Tarafından Yürütülen İş Nedeniyle - Anılan İşin Yürütülmesi İçin Gerekli Oranda İşçilik Bildirimi Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gerektiği )
İŞİN NİTELİĞİ ( Prim Ve Gecikme Cezası Tahakkukuna İlişkin İşlemin İptali İstemi - İşin Yürütülmesi İçin Gerekli Oranda İşçilik Bildirimi Yapılıp Yapılmadığının İşin Niteliği Kullanılan Teknoloji İşyerinin Büyüklüğü Benzer İşletmelerde Çalıştırılan İşçi Sayısının Belirlenmesi Gerektiği )"
83Y3.HD25.11.2008E. 2008/18533 K. 2008/20391"KİRA PARASININ TESPİTİ DAVASI ( Yabancı Para Üzerinden Kiralanmış Olan Taşınmazın Kira Parasının Arttırılması İstemi - Yabancı Parayla Ödeneceğini Öngören Sözleşme Hükmünün Yeni Dönem İçin Yenilendiğinin Kabul Edilemeyeceği )
YABANCI PARA OLARAK ÖDENEN KİRA PARASI ( Arttırılması İstemi - Yabancı Parayla Ödeneceğini Öngören Sözleşme Hükmünün Yeni Dönem İçin Yenilendiğinin Kabul Edilemeyeceği )
YENİ DÖNEM KİRA PARASI ( Yabancı Para Üzerinden Kiralanmış Olan Taşınmazın Kira Parasının Arttırılması İstemi - Yabancı Parayla Ödeneceğini Öngören Sözleşme Hükmünün Yeni Dönem İçin Yenilendiğinin Kabul Edilemeyeceği )
TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN TESPİT ( Yabancı Para Üzerinden Kiralanmış Olan Taşınmazın Kira Parasının Arttırılması İstemi - Yeni Dönem Bakımından Arttırılacak Olan Kira Parasının Türk Lirası Olarak Takdiri Gerektiği )"
83Y6.HD17.11.2008E. 2008/11191 K. 2008/12718"İTİRAZIN İPTALİ ( Kira Parasının Tahsiline Yönelik Olarak Başlatılan İcra Takibine İtiraz Edilmesi )
TAHLİYE ( Yabancı Para Üzerinden Belirlenen Borcun İcra Yoluyla Tahsilinde Paranın Vade Tarihi İtibariyle Türk Lirası Üzerinden Gösterilmesi Gerektiği )
NİSBİ VEKALET ÜCRETİ ( Kanunda Öngörülen Önşartın Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Davanın Usulden Reddi Durumunda Nisbi Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği )"
83Y17.HD11.11.2008E. 2008/3703 K. 2008/5246"TAZMİNAT DAVASI ( Trafikte Tescil Edilmiş Motorlu Araçların Her Türlü Satış ve Devir İşlemleri Noterlerce Yapılacağı - Noterlerce Yapılmayan Her Çeşit Satış ve Devir İşlemlerinin Geçersiz Olduğu )
TRAFİKTE TESCİL EDİLMİŞ MOTORLU ARAÇLAR ( Her Türlü Satış ve Devir İşlemleri Noterlerce Yapılacağı - Noterlerce Yapılmayan Her Çeşit Satış ve Devir İşlemlerinin Geçersiz Olduğu - Tazminat Davası )
ARAÇ SATIŞININ NOTERCE YAPILMASI GEREĞİ ( Noterlerce Yapılmayan Her Çeşit Satış ve Devir İşlemlerinin Geçersiz Olduğu )"
83Y15.HD4.11.2008E. 2007/6464 K. 2008/6571"HAK EDİLEN İŞ BEDELİ ( Sözleşme Dahili ve Dışı Olarak TL. Üzerinden İstekte Bulunulması - İşin Götürü Olarak EURO Olarak Kararlaştırıldığı/Yapılan İşin Fiziki Oranlamaya Göre Hesaplanıp TL.'ye Çevrilmesi Gerektiği )
İŞ BEDELİNİN TESPİTİ ( İşin Götürü Olarak EURO Olarak Kararlaştırıldığı/Yapılan İşin Fiziki Oranlamaya Göre Hesaplanıp TL.'ye Çevrilmesi Gerektiği - Sözleşme Dahili ve Dışı Olarak TL. Üzerinden İstekte Bulunulması )
YABANCI PARA İLE KARARLAŞTIRILAN İŞ BEDELİ ( Sözleşme Dahili ve Dışı Olarak TL. Üzerinden İstekte Bulunulması - Yapılan İşin Fiziki Oranlamaya Göre Hesaplanıp TL.'ye Çevrilmesi Gerektiği )
GÖTÜRÜ İŞ BEDELİ ( EURO Olarak Kararlaştırıldığı/Yapılan İşin Fiziki Oranlamaya Göre Hesaplanıp TL.'ye Çevrilmesi Gerektiği - Sözleşme Dahili ve Dışı Olarak TL. Üzerinden İstekte Bulunulması )
İCRA TAKİBİ ( Sözleşme Dahili ve Dışı Olarak TL. Üzerinden İstekte Bulunulması - İşin Götürü Olarak EURO Olarak Kararlaştırıldığı/Yapılan İşin Fiziki Oranlamaya Göre Hesaplanıp TL.'ye Çevrilmesi Gerektiği )"
83Y12.HD24.10.2008E. 2008/12818 K. 2008/16115"İCRA EMRİ ( Döviz Alacağının TL Karşılığının Takip Talebinde Gösterilip İcra Emrinde Gösterilmemesi - Mahkemece İcra Emrinin Re'sen İptaline Karar Verileceği )
DÖVİZ ALACAĞI ( TL Karşılığının Takip Talebinde Gösterilip İcra Emrinde Gösterilmemesi - Mahkemece Re'sen İcra Emrinin İptaline Karar Verilmesi Gereği )
TAKİP ( Yabancı Para Borcu - TL Karşılığının Takip Talebinde Gösterilip İcra Emrinde Gösterilmemesi - Mahkemece İcra Emrinin Re'sen İptaline Karar Verileceği )
YABANCI PARA BORCU ( Alacaklının Vade Günündeki Rayice Göre TL İle Ödenmesini İsteyebileceği - Takip Talebi Ödeme Emri ve İcra Emrinde de TL Karşılığının Gösterilmesi Zorunluluğu )"
83Y19.HD23.10.2008E. 2008/2957 K. 2008/9957"GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali Davası - Kural Olarak Mer'i Teminat Mektupları Muaccel Hale Gelmediğinden İpotekli Takibin Konusu Yapılamayacağı )
TEMİNAT MEKTUBU ( İtirazın İptali Davası - Kural Olarak Mer'i Teminat Mektupları Muaccel Hale Gelmediğinden İpotekli Takibin Konusu Yapılamayacağı )
İPOTEKLİ TAKİP ( Davacının Amerikan Doları Olarak Gayri Nakdi Kredinin de Depo Edilmesini Talep Ettiği/İtirazın İptali Davası - İpoteklerin Türk Lirası Cinsinden Kurulması Nedeni İle Takipte Yabancı Para Üzerinden Depo Talebinde Bulunulmasının Mümkün Olamayacağı )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( İtirazın İptali Davası - İpotek Türk Lirası Üzerinden Tesis Edilmiş İse İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibin de Türk Lirası Üzerinden Başlatılması Gerektiği )"
83Y3.HD21.10.2008E. 2008/12749 K. 2008/17436"YABANCI PARAYLA ÖDENEN KİRA BORCU ( Yeni Dönemde Kira Parasının Tespitinin İstenmesi Halinde Kira Parası TL Olarak Takdir Edilmesi Gerektiği )
YENİ DÖNEM KİRA PARASININ TESPİTİ ( İstenmesi Halinde Kira Parası TL Olarak Takdir Edilmesi Gerektiği )
KİRA TESPİTİ ( Kira Borcunun Yabancı Para İle Ödeneceği Sözleşmede Belirlenebileceği - Yeni Dönemde Kira Parasının Tespitinin İstenmesi Halinde Kira Parası TL Olarak Takdir Edilmesi Gerektiği )
TÜRK PARASI ÜZERİNDEN TESPİT YAPILACAĞI ( Yeni Dönemde Kira Parasının Tespitinin İstenmesi Halinde Kira Parası TL Olarak Takdir Edilmesi Gerektiği )"
83Y17.HD21.10.2008E. 2008/1389 K. 2008/4760"HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT ( Yabancı Para Cinsinden Alacağın Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Türk Parası Karşılığının İstenebileceği )
YABANCI PARA CİNSİNDEN ALACAK ( Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Türk Parası Karşılığının İstenebileceği - Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat )
TÜRK PARASI KARŞILIĞININ İSTENMESİ ( Yabancı Para Cinsinden Alacağın Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Türk Parası Karşılığının İstenebileceği - Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat )
TRAFİK KAZASI SONUCU HASAR ( Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat - Yabancı Para Cinsinden Alacağın Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Türk Parası Karşılığının İstenebileceği )"
83Y3.HD18.9.2008E. 2008/12834 K. 2008/14964"NAFAKA DAVASI ( Tarafların Mali Durumunun Değişmesi veya Hakkaniyetin Gerektirdiği Hallerde Yoksulluk Nafakasının Artırılmasına veya Azaltılmasına Karar Verilebileceği )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Tarafların Mali Durumunun Değişmesi veya Hakkaniyetin Gerektirdiği Hallerde Artırılmasına veya Azaltılmasına Karar Verilebileceği )
NAFAKANIN ARTTIRILMASI VEYA AZALTILMASI ( Tarafların Mali Durumunun Değişmesi veya Hakkaniyetin Gerektirdiği Hallerde Buna Karar Verilebileceği )"
83YHGK16.7.2008E. 2008/14-496 K. 2008/502"ALACAK DAVASI ( Asıl Dava Davacısının Davaya Konu İşletme Üzerinde Tasarruf Hakkı Kalmadığından Hapis Hakkı İle İlgili Talebi Konusunda Bir Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
HAPİS HAKKI ( Yargılama Sürmekte İken Meydana Gelen Yeni Fiili Durum Karşısında Asıl Dava Davacısının Davaya Konu İşletme Üzerinde Tasarruf Hakkı Kalmadığından Hapis Hakkı İle İlgili Talebi Konusunda Bir Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
İŞLETMENİN DEVREDİLMESİ ( Asıl Dava Davacısının İşletme Üzerinde Tasarruf Hakkı Kalmadığından Hapis Hakkı İle İlgili Talebi Konusunda Bir Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )"
83Y21.HD23.6.2008E. 2007/16838 K. 2008/9610"YABANCI PARA BORCU ( Vadesinde Ödenmemesi Halinde Alacaklı Bu Borcu Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmesini İsteyebileceği )
FAİZ ( Yabancı Para Borcunun Vadesinde Ödenmemesi Halinde Alacaklı Bu Borcu Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmesini İsteyebileceği )"
83Y19.HD5.6.2008E. 2007/10675 K. 2008/6245"YABANCI PARA FAİZİ ( İtirazın İptali - Takibin Talepnamedeki Şartlarla ve Bu Miktara Takip Tarihinden İtibaren % 5'i Geçmeyecek Oranda USD Üzerinden Bir Yıllık Yabancı Mevduata Uygulanan Yabancı Para Faizi Yürütülmesi Gerektiği )
YABANCI MEVDUATA UYGULANAN FAİZ ( Takibin Talepnamedeki Şartlarla ve Bu Miktara Takip Tarihinden İtibaren % 5'i Geçmeyecek Oranda USD Üzerinden Faizi Yürütülmesi Gerektiği - İtirazın İptali )
İTİRAZIN İPTALİ ( Takibin Talepnamedeki Şartlarla ve Bu Miktara Takip Tarihinden İtibaren % 5'i Geçmeyecek Oranda USD Üzerinden Bir Yıllık Yabancı Mevduata Uygulanan Yabancı Para Faizi Yürütülmesi Gerektiği )"
83Y15.HD17.10.2007E. 2006/5624 K. 2007/6390"ÖDENMEYEN KİRA BEDELLERİ ( Miras Paylarına Düşen Miktarın Ödetilmesi İstemi - Olumlu Zarar Kapsamındaki Kira Tazminatının ( EURO ) Cinsinden Tahsiline Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
MİRAS PAYINA DÜŞEN MİKTARIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Ödenmeyen Kira Bedelinin Tahsili - Olumlu Zarar Kapsamındaki Kira Tazminatının ( EURO ) Cinsinden Tahsiline Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
KİRA TAZMİNATI ( Ödenmeyen Kira Bedelinden Miras Paylarına Düşen Miktarın Ödetilmesi İstemi - Olumlu Zarar Kapsamındaki Kira Tazminatının ( EURO ) Cinsinden Tahsiline Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
DÖVİZ CİNSİNDEN TAHSİL ( Olumlu Zarar Kapsamındaki Kira Tazminatının ( EURO ) Cinsinden Tahsiline Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu ) "
83YHGK11.7.2007E. 2007/19-553 K. 2007/547"YABANCI PARA ALACAĞI ( Fiili Ödeme Tarihindeki TL Karşılığının Talep Edilebileceği )
KUR FARKINDAN DOĞAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Davalının Aynı İlişkiden Doğan Bir Kısım Kur Farkını Ödediği ve Dava Konusu Kur Farkı Faturalarını da Kabul Ederek Ticari Defterlerine Kaydettiğinden Kabulü Gereği )"
83Y12.HD8.5.2007E. 2007/6900 K. 2007/9369"BORCUN TÜRK PARASIYLA ÖDENMESİ ( Alacaklı Vekilinin Takip Talebinde Asıl Alacağa Takip Tarihinden İtibaren İşleyecek Ticari Temerrüt Faizinin Uygulanmasını İstemesi - Tercihini Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmesi Yönünde Kullandığını Gösterdiği )
ALACAĞA TİCARİ TEMERRÜT FAİZİNİN UYGULANMASINI İSTEMİ ( Alacaklının Takip Talebinde Asıl Alacağa Takip Tarihinden İtibaren İşleyecek Ticari Temerrüt Faizinin Uygulanmasını İstemesi - Tercihini Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmesi Yönünde Kullandığını Gösterdiği ) "
83Y12.HD30.4.2007E. 2007/7059 K. 2007/8506"YABANCI PARA ALACAĞI ( Alacaklı Takipten Önce ve Takipten Sonra %10 Merkez Bankasının Dolara Uygulandığı Reeskont Faizi İle Birlikte Tahsilini İstediği ve Bu Suretle BK'nun 83. Maddesindeki Seçimlik Hakkını Kullandığının Kabulü Gerektiği )
SEÇİMLİK HAKKIN KULLANILMASI ( Alacaklı Yabancı Para Alacağının Takipten Önce ve Takipten Sonra %10 Merkez Bankasının Dolara Uygulandığı Reeskont Faizi İle Birlikte Tahsilini İstediği ve Bu Suretle BK'nun 83. Maddesindeki Seçimlik Hakkını Kullandığının Kabulü Gerektiği )
REESKONT FAİZİ ( Alacaklı Yabancı Para Alacağının Takipten Önce ve Takipten Sonra %10 Merkez Bankasının Dolara Uygulandığı Reeskont Faizi İle Birlikte Tahsilini İstediği ve Bu Suretle BK'nun 83. Maddesindeki Seçimlik Hakkını Kullandığının Kabulü Gerektiği )"
83Y2.HD4.4.2007E. 2006/17410 K. 2007/5596"BOŞANMA ( Kararı Verilebilmesi İçin Evlilik Birliğinin Ortak Hayatı Sürdürmeleri Eşlerden Beklenmeyecek Derecede Temelinden Sarsıldığının Sabit Olması Gerektiği )
ORTAK HAYATIN TEMELİNDEN SARSILMA DURUMU ( Boşanma Kararı Verilebilmesi İçin Evlilik Birliğinin Ortak Hayatı Sürdürmeleri Eşlerden Beklenmeyecek Derecede Temelinden Sarsıldığının Sabit Olması Gerektiği )
ALACAĞIN YABANCI PARA CİNSİNDEN ÖDENMESİ ( Alacağın Yabancı Para Cinsinden Ödeneceği Hususunda Bir Sözleşme Bulunmamasına Rağmen - Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
83Y12.HD2.4.2007E. 2007/3823 K. 2007/6225"ŞİKAYET ( İlama Müstenit Olmayan Nafakalar Hüküm Altına Alınan Nafakalar Değil Tarafların Serbest İradesiyle Anılan Madde Koşullarındaki Kararlaştırılan İratlar Olduğu - Şikayetin Reddi İsabetsiz Olduğu )
İLAMA MÜSTENİT OLMAYAN NAFAKALAR ( Hüküm Altına Alınan Nafakalar Değil Tarafların Serbest İradesiyle Anılan Madde Koşullarındaki Kararlaştırılan İratlar Olduğu - Şikayetin Reddi İsabetsiz Olduğu )"
83Y3.HD29.3.2007E. 2007/4352 K. 2007/4650"KİRA PARASININ TESPİTİ ( Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle Yenilenen Kira Sözleşmesinin Kira Parasına İlişkin Şartı Yenilenmediğinden Hak ve Nesafet Kurallarına Göre Tespiti Gereği )
YABANCI PARA ( Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle Yenilenen Kira Sözleşmesinin Kira Parasına İlişkin Şartı Yenilenmediği - Hakim Yeni Dönem Kira Parasını Türk Lirası Olarak Takdir Etmesi Gerektiği )
KİRA SÜRESİNİN SONA ERMESİ ( Yenilenen Kira Sözleşmesinin Kira Parasına İlişkin Şartı Yenilenmediği - Hakim Yeni Dönem Kira Parasını Türk Lirası Olarak Takdir Etmesi Gerektiği )
YENİ DÖNEM KİRA PARASI ( Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle Yenilenen Kira Sözleşmesinin Kira Parasına İlişkin Şart Yenilenmediğinden Hak ve Nesafet Kurallarına Göre Tespiti Gereği )
SÖZLEŞMEDEKİ KİRA PARASI ( Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle Yenilenen Kira Sözleşmesinin Kira Parasına İlişkin Şart Yenilenmediğinden Hak ve Nesafet Kurallarına Göre Tespiti Gereği )"
83Y15.HD29.3.2007E. 2005/7569 K. 2007/2003"GECİKME TAZMİNATI ( Her Ayın Bitimini Takip Eden Muacceliyet Tarihlerinin Temerrüt Tarihi Olarak Kabulünün İsabetli Görülmediği )
MUACCELİYET TARİHİ ( Her Ayın Bitimini Takip Eden Muacceliyet Tarihlerinin Temerrüt Tarihi Olarak Kabulünün İsabetli Görülmediği - Gecikme Tazminatı )
YABANCI PARA ALACAĞI ( Türk Lirası Karşılığı Yasal Faiz Uygulanmasının Doğru Olmadığı )
YASAL FAİZ ( Yabancı Para Alacağına Türk Lirası Karşılığı Yasal Faiz Uygulanmasının Doğru Olmadığı )"
83Y11.HD27.2.2007E. 2005/12320 K. 2007/3627"HASAR İHBARI ( Taşıma Sözleşmesine Konu Mallarda Oluşan Hasar Nedeniyle Tazminat İstenebilmesi için Hasarın On Dört Günlük Süre İçinde Taşıyıcıya İhbar Edilmesinin Gerekmesi )
FORS MAJÖR SEBEPLER ( Ticari Anlaşmanın Taraflarını Kendi İradeleri ve Kontrolleri Dışında Oluşan Şartlar Altında Anlaşmanın Tek Taraflı veya Çift Taraflı Feshedilmesini Sağlayan Şartları Açıkça Belirtmesi )
TAŞIYANIN SORUMLULUĞU ( Kendiliğinden Eksilmelerden İleri Gelen Zararlardan Taşıyanın Sorumlu Olmaması )
DONATANIN YETERLİ TERTİBATI ALMAMASI ( Ambar Kapaklarının Yüke Elverişsiz Bulundurulması Sonucu Suya Maruz Kalan Yükün Hasarlanması )
TAŞIYANIN SINIRLI SORUMLULUĞU ( Yükün Değerinin Tespit Edilebilir Olmasının Taşıyanın Sorumluluğu Yönünden Sınırlı Olması )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Deniz Ticaretine İlişkin İhtilaflara Yönelik Denizcilik İhtisas Mahkemelerinin Görevli Olması )"
83Y12.HD26.2.2007E. 2007/566 K. 2007/3242"YABANCI PARA ALACAĞINA İLİŞKİN TAKİP ( Fiili Ödeme Tarihindeki Kurdan Ödeme İstenmiş İse Alacak Tahsil Tarihine Kadar Yabancı Para Alacağı Olarak Değerlendirileceği )
YABANCI PARA ALACAĞI ( Yabancı Para Alacağına İlişkin Takipte Fiili Ödeme Tarihindeki Kurdan Ödeme İstenmiş İse Alacak Tahsil Tarihine Kadar Yabancı Para Alacağı Olarak Değerlendirileceği )
FAİZ HESABI ( Yabancı Para Alacaklarının Faiz Hesabında Devlet Bankalarının O Para Birimi İle Açılmış Bir Yıl Vadeli Mevduat Hesabına Ödediği En Yüksek Faiz Oranı Dikkate Alınması Gerektiği )
FİİLİ ÖDEME TARİHİNDEKİ KUR ( Yabancı Para Alacağına İlişkin Takipte Fiili Ödeme Tarihindeki Kurdan Ödeme İstenmiş İse Alacak Tahsil Tarihine Kadar Yabancı Para Alacağı Olarak Değerlendirileceği )"
83Y15.HD1.2.2007E. 2006/5231 K. 2007/542"İCRA DOSYASINA YAPILAN ÖDEME ( Borçlunun İstihkak İddia Etmesi ve Dosyanın İcra Mahkemesine Gönderilip İddianın Karara Bağlanması Zaman Aldığı - Alacaklıya Ödeme Tarihindeki Kur Nazara Alınarak Dövize Çevrilmesi Gerektiği )
YABANCI PARA ALACAĞI ( Ödeme Tarihindeki Kur Nazara Alınarak Dövize Çevrilmesi Gerektiği - Borçlunun İstihkak İddia Etmesi ve Dosyanın İcra Mahkemesine Gönderilip İddianın Karara Bağlanması Zaman Aldığı )
YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİ ( Dava Karşı Dava Kabul Edilen Miktarlar Oranlanarak Hesaplanıp Hüküm Altına Alınması Gerektiği )"
83Y10.CD21.11.2006E. 2005/16959 K. 2006/12937"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Şikayet Hakkı Çeki Muhatap Bankaya İbraz Eden Yetkili ve Yasal Hamil İle Bunun Rücu Hakkına Sahip Olduğu Çek Arkasındaki Ciro Silsilesinde İmzası Bulunan Kişilere Ait Olduğu )
ŞİKAYET HAKKI ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek - Çeki Muhatap Bankaya İbraz Eden Yetkili ve Yasal Hamil İle Bunun Rücu Hakkına Sahip Olduğu Çek Arkasındaki Ciro Silsilesinde İmzası Bulunan Kişilere Ait Olduğu )
CİRO SİLSİLESİNDE İMZASI BULUNAN KİŞİLER ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek - Çeki Muhatap Bankaya İbraz Eden Yetkili ve Yasal Hamil İle Bunun Rücu Hakkına Sahip Olduğu Çek Arkasındaki Ciro Silsilesinde İmzası Bulunan Kişilere Ait Olduğu )"
83Y11.HD9.10.2006E. 2005/8951 K. 2006/9886"BAKİYE ALACAĞIN TAHSİLİ ( Davalı Bankanın Başkasına Ödediği Yabancı Para Havalesi/Davacının Seçimlik Haklarını Kullanmayıp TL Üzerinden Takip Yapması - Takip Sırasında Bankanın TL Olarak Yaptığı Ödemenin Bakiye Aslı ve İşlemiş Faiz Karşılığı Olup Olmadığı Üzerinde Durulup Karar Verilmesi Gereği )
BANKANIN EKSİK ÖDEME YAPMASI ( Havalenin Sahte Kimlik İbraz Eden Kişiye Ödendiği - Davacının Seçimlik Haklarını Kullanmayıp TL Üzerinden Takip Yapması/Takip Sırasında Bankanın TL Olarak Yaptığı Ödemenin Kapsamının Tam Olarak Tespiti Gereği )"
83Y11.HD18.9.2006E. 2005/8252 K. 2006/8835"ULUSLARARASI KARAYOLU İLE EŞYA TAŞIMASI ( Navlun ve Bekleme Ücretinin Tahsili - Yabancı Para Üzerinden Tespit Edilen Alacağın İstem Gibi Fiili Ödeme Günündeki TL. Karşılığı Üzerinden İtirazın İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
NAVLUN VE BEKLEME ÜCRETİNİN TAHSİLİ ( Yabancı Para Üzerinden Tespit Edilen Alacağın İstem Gibi Fiili Ödeme Günündeki TL. Karşılığı Üzerinden İtirazın İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
YABANCI PARA ÜZERİNDEN TESPİT EDİLEN ALACAK ( Uluslararası Karayolu İle Eşya Taşımasından Kaynaklanan Navlun ve Bekleme Ücretinin Tahsili - İstem Gibi Fiili Ödeme Günündeki TL Karşılığı Üzerinden İtirazın İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )"
83Y12.HD11.7.2006E. 2006/12270 K. 2006/15287"BORCA İTİRAZ ( Yabancı Para Alacağının TL'ye Çevrilerek Talepte Bulunulması - Vade Tarihinden Takip Tarihine Kadar Devlet Bankalarının O Para Birimi İle Açılmış Bir Yıl Vadeli Mevduata Ödediği En Yüksek Faiz Talep Edilebileceği )
YABANCI PARA ALACAKLARINDA FAİZ HESABI ( Alacağın TL'ye Çevrilerek Talepte Bulunulması Vade Tarihinden Takip Tarihine Kadar Devlet Bankalarının O Para Birimi İle Açılmış Bir Yıl Vadeli Mevduata Ödediği En Yüksek Faiz Talep Edilebileceği )"
83Y10.CD12.6.2006E. 2005/3080 K. 2006/7766"3167 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Yabancı Para Cinsinden Keşide Edilen Çekin İbraz Tarihinde Merkez Bankasınca Belirlenen Efektif Satış Kuru Üzerinden Hesaplanacak Miktarın Ağır Para Cezası Olarak Tayini Gereği )
VEKALET ÜCRETİ ( Katılan Yerine Davanın Tarafı Olmayan "Katılan Vekili" Lehine Hükmedilmesi Yasaya Aykırı Olduğu )
YABANCI PARA CİNSİNDEN KEŞİDE EDİLEN ÇEKLERDE PARA CEZASININ BELİRLENMESİ ( İbraz Tarihinde Merkez Bankasınca Belirlenen Efektif Satış Kuru Üzerinden Hesaplanacak Miktarın Ağır Para Cezası Olarak Tayini Gereği )
ÇEK BEDELİNİN YABANCI PARA İLE BELİRLENMESİ ( İbraz Tarihinde Merkez Bankasınca Belirlenen Efektif Satış Kuru Üzerinden Hesaplanacak Miktarın Ağır Para Cezası Olarak Tayini Gereği )"
83Y12.HD8.6.2006E. 2006/9477 K. 2006/12505"YABANCI PARA BORCU ( Alacaklı Borcu Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası ile Ödenmesini İsteyebileceği - Temerrüt Faizi Vade Tarihi ile Takip Tarihi Arasında İşlemiş Faiz Yabancı Para Olarak Hesaplanıp Takip Tarihindeki Kur Üzerinden Türk Parası Olarak İstenmesi Gereği )
YABANCI PARA BORCUNDA FAİZ ( Alacak Türk Parasına Çevrilirek Takip Başlatıldığından Reeskont Faizi İstenebileceği - Alacak Vade Tarihi İtibadiyle Türk Parasına Çevrilerek İstendiğinden Artık Yabancı Para İçin Belirlenen Faiz Oranının Takip Sonrası İçin İstenemeyeceği )"
83Y17.HD8.5.2006E. 2006/2287 K. 2006/4117"POLİÇE KAPSAMINDA SORUMLULUĞUN YERİNE GETİRİLMESİ ( Yerine Getiren Davalı Sigorta Şirketi Hakkındaki Davanın Reddinde Bir Usulsüzlük Bulunmadığı - Tazminat Davası )
TAZMİNAT DAVASI ( Poliçe Kapsamında Sorumluluğunu Yerine Getiren Davalı Sigorta Şirketi Hakkındaki Davanın Reddinde Bir Usulsüzlük Bulunmadığı )
YEDEK PARÇA GİDERİ ( Tazminat Davası - Türk Lirası Cinsinden Belirlenmesinde Zararın Gerçekleştiği Kaza Tarihindeki Alman Markı Kurunun Esas Alınması Gerektiği )
ZARARIN BELİRLENMESİ ( Kaza Tarihindeki Alman Markı Kurunun Esas Alınması Gerektiği Halde Dava Tarihindeki Artan Alman Markı Kurunun Hesaplamaya Esas Alınarak Tazminat Miktarının Belirlenmesinin Doğru Olmadığı )
YABANCI PARA ( Tazminat Davası - Yedek Parça Giderinin Türk Lirası Cinsinden Belirlenmesinde Zararın Gerçekleştiği Kaza Tarihindeki Alman Markı Kurunun Esas Alınması Gerektiği )"
83Y6.HD21.3.2006E. 2006/1013 K. 2006/2776"KİRA SÖZLEŞMESİ ( Kiralanan Yeri Tarafların Karşılıklı Anlaşması Sonucu Sözleşme Süresinin Bitiminden Önce Boşalttığını İleri Süren Kiracının Bu İddiasını Yazılı Delil İle Kanıtlaması Gerektiği )
SÖZLEŞMEYİ DEĞİŞTİREN UYGULAMALAR ( Kiralanan Yeri Tarafların Karşılıklı Anlaşması Sonucu Sözleşme Süresinin Bitiminden Önce Boşalttığını İleri Süren Kiracının Bu İddiasını Yazılı Delil İle Kanıtlaması Gerektiği )
YAZILI DELİL KOŞULU ( Kiralanan Yeri Tarafların Karşılıklı Anlaşması Sonucu Sözleşme Süresinin Bitiminden Önce Boşalttığını İleri Süren Kiracının Bu İddiasını Yazılı Delil İle Kanıtlaması Gerektiği )
YABANCI PARA ÜZERİNDEN BELİRLENMİŞ OLAN KİRA ( Kira Borcunun Türk Lirası Olarak Ödenebileceğine İlişkin Anlaşmanın da Yazılı Delil İle Kanıtlanması Gerektiği )"
83Y14.HD10.3.2006E. 2006/921 K. 2006/2725"KİRA BEDELİNİN TESPİTİ ( Kira Döneminin Bitiminden Sonra Yeni Kira Dönemi İçin Hükmen Kira Bedeli Tespiti İstendiğinde Kiracının Onayı Olmadığı Sürece Mahkeme Memleket Parası Üzerinden Belirlemesi Gerektiği )
YABANCI PARA İLE KİRA BEDELİNİN BELİRLENEBİLMESİ ( Kira Döneminin Bitiminden Sonra Yeni Kira Dönemi İçin Hükmen Kira Bedeli Tespiti İstendiğinde Kiracının Onayı Olmadığı Sürece Kira Bedelini Mahkeme Memleket Parası Üzerinden Belirlemesi Gerektiği )
YENİ DÖNEM KİRA BEDELİ ( Kira Döneminin Bitiminden Sonra - Hükmen Kira Bedeli Tespiti İstendiğinde Kiracının Onayı Olmadığı Sürece Kira Bedelini Mahkeme Memleket Parası Üzerinden Belirlemesi Gerektiği )
KİRA DÖNEMİ BİTİMİ SONRASI ( Yeni Kira Dönemi İçin Hükmen Kira Bedeli Tespiti İstendiğinde Kiracının Onayı Olmadığı Sürece Kira Bedelini Mahkeme Memleket Parası Üzerinden Belirlemesi Gerektiği )"
83Y14.HD6.3.2006E. 2006/1419 K. 2006/2478"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI ALACAK İSTEMİ ( Yabancı Paranın Aynen Ödenmesi İstendiğinden Vadesinde Ödenmeyen Yabancı Para Borcunun Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmek Üzere Yabancı Para İle Ödenmesinin Hüküm Altına Alınacağı )
YABANCI PARANIN AYNEN ÖDENMESİ İSTEMİ ( Vadesinde Ödenmeyen Yabancı Para Borcunun Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmek Üzere Yabancı Para İle Ödenmesinin Hüküm Altına Alınacağı )
PARA BORCU ALACAKLISI ( Seçimlik Hakkını Yabancı Para Borcunun Aynen Ödenmesi Şeklinde Kullanabileceği )"
83Y19.HD13.12.2005E. 2005/2764 K. 2005/12475"İTİRAZIN İPTALİ ( Genel Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili - Mahkemece Asıl Alacağa Takipten Sonra Taraflar Arasındaki Sözleşme Hükümleri Uyarınca Belirlenen Temerrüt Faiz Oranına Göre Faiz Yürütüleceği )
GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Mahkemece Asıl Alacağa Takipten Sonra Taraflar Arasındaki Sözleşme Hükümleri Uyarınca Belirlenen Temerrüt Faiz Oranına Göre Faiz Yürütülmesi Gerektiği )
TEMERRÜT FAİZİ ( Genel Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili - Asıl Alacağa Takipten Sonra Taraflar Arasındaki Sözleşme Hükümleri Uyarınca Belirlenen Temerrüt Faiz Oranına Göre Faiz Yürütülmesi Gerektiği )"
83Y13.HD12.12.2005E. 2005/12728 K. 2005/18365"KONAKLAMA BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davacı Karşı Davalının Tatil Yaptığı Döneme İlişkin İsteyemeyeceği )
YABANCI PARANIN FİİLİ ÖDEME TARİHİNDEKİ KUR ÜZERİNDEN TAHSİLİ İSTEMİ ( Mahkemece Yabancı Paranın Türk Lirası Karşılığı Üzerinden Takibin Devamına Karar Verilemeyeceği )
ALACAK DAVASI ( Davacı Karşı Davalının Tatil Yaptığı Döneme İlişkin Konaklama Bedelinin Tahsilini İsteyemeyeceği )"
83Y3.HD29.11.2005E. 2005/8764 K. 2005/12791"ECRİMİSİL TALEBİ ( Mahkemece Döviz Olarak Ecrimisile Hükmedilmiş Olması Doğru Olmadığı )
TAZMİNAT TALEBİ ( Hakkında Yabancı Para Değil Ülke Parasına Hükmetmek Gereği )
ÜLKE PARASI ( Kural Olarak Tazminat İstemleri Hakkında Yabancı Para Değil Ülke Parasına Hükmetmek Gereği )"
83Y19.HD29.11.2005E. 2005/1450 K. 2005/11767"ALACAK DAVASI ( Taraflar Arasında Yazılı Sözleşme Bulunmamakla Birlikte Mal Sevkiyatına İlişkin Fax Mesajlarında ve İrsaliyelerde Malın Fiatı DM. Olarak Gösterildiğinden Satışın Yabancı Para Karşılığında Yapıldığının Kabulü Gerektiği )
KUR FARKI TALEBİ ( Alacak Davası - Davacı Alacağını Yabancı Para Üzerinden İsteme Olanağına Sahip İken Tercih Hakkını "TL" Üzerinden Kullandığından Kur Farkı Alacağı Talebinde Bulunamayacağı )
YAZILI SÖZLEŞME BULUNMAMASI ( Mal Sevkiyatına İlişkin Fax Mesajlarında ve İrsaliyelerde Malın Fiatı DM Olarak Gösterildiğinden Satışın Yabancı Para Karşılığında Yapıldığının Kabulü Gerektiği - Davacı Tercih Hakkını "TL" Üzerinden Kullandığından Kur Farkı Talep Edemeyeceği )
YABANCI PARA KARŞILIĞI SATIŞ ( Davacı Alacağını Yabancı Para Üzerinden İsteme Olanağına Sahip İken Tercih Hakkını "TL" Üzerinden Kullandığı - Davacı Artık Kur Farkı Alacağı Talebinde Bulunamayacağı )"
83Y19.HD26.10.2005E. 2005/251 K. 2005/10694"KUR FARKI ALACAĞI TALEBİ ( Davacı Alacağını Yabancı Para Üzerinden İsteme Olanağına Sahip İken Tercih Hakkını TL Üzerinden Kullanmış ve Takibe Giriştiği - Bu Durumda Artık Kur Farkı Alacağı Talebinde Bulunamayacağı )
YABANCI PARA ÜZERİNDEN TAKİP ( Davacı Tercih Hakkını TL Üzerinden Kullanmış ve Takibe Giriştiği - Bu Durumda Artık Kur Farkı Alacağı Talebinde Bulunamayacağı )
MUNZAM ZARAR ( Davacının Munzam Zarar İle İlgili Bir Talebi Bulunmadığı Halde Davanın Munzam Zarar Talebine İlişkin Olduğu - Bu Yönde Bir Talebin Varlığı Kabul Edilerek Mahkemece Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )"
83Y17.HD25.10.2005E. 2005/9162 K. 2005/10080"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazası Nedeniyle Yabancı Para Olarak Belirlenen Tazminatın Kaza Tarihindeki Kur Üzerinden TL Olarak Ödenmesine Karar Verilmesi Gereği )
YABANCI PARA OLARAK BELİRLENEN TAZMİNAT ( Kaza Tarihindeki Kur Üzerinden TL Olarak Ödenmesine Karar Verilmesi Gereği - Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat )
HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Haksız Fiillerde Tazminata TL Üzerinden Hükmedilmesi Gereği - Trafik Kazası Nedeniyle Yabancı Para Olarak Belirlenen Tazminatın Kaza Tarihindeki Kur Üzerinden TL Olarak Ödenmesine Karar Verilmesi Gereği )"
83Y19.HD7.10.2005E. 2005/958 K. 2005/9809"İTİRAZIN İPTALİ ( İcra Takibinde BK.nun 83. Maddesi Uyarınca DM Üzerinden Talepte Bulunulduğu Halde Mahkemece Talep Dışına Çıkılarak Alacağın Türk Lirasına Çevrilerek Karar Verilmiş Olması Doğru Görülmediği )
TALEPLE BAĞLILIK ( İcra Takibinde BK.nun 83. Maddesi Uyarınca DM Üzerinden Talepte Bulunulduğu Halde Mahkemece Talep Dışına Çıkılarak Alacağın Türk Lirasına Çevrilerek Karar Verilmiş Olması Doğru Görülmediği - İtirazın İptali )
YABANCI PARA ÜZERİNDEN ALACAK TALEBİ ( Mahkemece Talep Dışına Çıkılarak Alacağın Türk Lirasına Çevrilerek Karar Verilmiş Olması Doğru Görülmediği - İtirazın İptali )"
83Y2.HD28.6.2005E. 2005/5661 K. 2005/10161"TEDBİR NAFAKASI ( Tarafların Anlaşması Olmadan Yabancı Para Üzerinden Nafakaya Karar Verilemeyeceği )
YABANCI PARAYA GÖRE NAFAKA TAKDİRİ ( Tarafların Anlaşması Olmadan Karar Verilemeyeceği )"
83Y13.HD8.6.2005E. 2005/5808 K. 2005/9743"SÖZLEŞMENİN FESHİ DAVASI ( Mahkemece 1 DM Karşılığının Dava Tarihi İtibariyle Merkez Bankasından Kuru Sorularak Dava Tarihindeki Kaç Türk Lirasına Tekabül Ettiği Belirlenerek Sonucuna Uygun Karar Verilmesi Gereği )
DÖVİZ KURU ( Geçersiz Gayrimenkul Satış Sözleşmesi Nedeniyle Alacak Talebi - 1 DM Karşılığının Dava Tarihinde Kaç Türk Lirasına Tekabül Ettiği Belirlenerek Karar Verilmesi Gereği )
GEÇERSİZ SÖZLEŞMEYE DAYALI GAYRİMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Alacak Talebi - 1 DM Karşılığının Dava Tarihinde Kaç Türk Lirasına Tekabül Ettiği Belirlenerek Karar Verilmesi Gereği )"
83Y19.HD3.6.2005E. 2004/9708 K. 2005/6174"FAZLA ÖDENEN BEDELİN TAHSİLİ ( Zaman İçinde Döviz Kurunun Dalgalanmaya Bırakılması Nedeni İle Yaptığı Ödemelerle İlgili Olarak Kur Farkı Adı Altında Herhangi Bir Bedel Talep Edemeyeceği )
BASİRETLİ TACİR ( Fazla Ödenen Bedelin Tahsili - Davacının Basiretli Bir Tacir Olup Hür İradesiyle Günün Ekonomik Koşullarını Bilerek Cari Döviz Kurunu Esas Alarak Buğday Satın Alıp Bedelini Ödediği/Kur Farkı Adı Altında Herhangi Bir Bedel Talep Edemeyeceği )
KUR FARKI ( Fazla Ödenen Bedelin Tahsili - Zaman İçinde Döviz Kurunun Dalgalanmaya Bırakılması Nedeni İle Yaptığı Ödemelerle İlgili Olarak Kur Farkı Adı Altında Herhangi Bir Bedel Talep Edemeyeceği )"
83Y3.HD26.5.2005E. 2005/5426 K. 2005/5859"İŞTİRAK NAFAKASI ( Düzenlenen Boşanma Protokolünde Döviz Üzerinden Kararlaştırılan - İndirilmesi Talebi/İşlem Temelinin Çöküp Çökmediğinin Araştırılması Gereği )
BOŞANMA ( Düzenlenen Protokole Dayanılarak Açılan Boşanma Davası Sonunda Verilen Euro Üzerinden İştirak Nafakası/B.K. Md. 83'e Aykırılık Oluşturmadığı - İndirilmesi Talebi )
YABANCI PARA İLE ÖDENEN NAFAKA ( Düzenlenen Boşanma Protokolünde Kararlaştırılan - İndirilmesi Talebi/İşlem Temelinin Çöküp Çökmediğinin Araştırılması Gereği )
İŞLEM TEMELİNİN ÇÖKÜP ÇÖKMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Düzenlenen Protokole Dayanılarak Açılan Boşanma Davası Sonunda Verilen Euro Üzerinden İştirak Nafakası - İndirilmesi Talebi )"
83Y11.HD5.5.2005E. 2004/7832 K. 2005/4738"FATURA İÇERİĞİNE İTİRAZ ( 8 Gün İçerisinde İtirazda Bulunulmadığı Taktirde Sadece Faturada Belirtilen Verilerin Doğru Olduğu Karinesi Doğduğu - Faturanın Verilmesine Neden Olan İş Veya Hizmetin De Yapılmış Olduğunun Kabul Edildiği Anlamına Gelmediği )
FATURANIN VERİLMESİNE NEDEN OLAN İŞ VEYA HİZMET ( Fatura İçeriğine 8 Gün İçerisinde İtirazda Bulunulmadığı Taktirde Sadece Faturada Belirtilen Verilerin Doğru Olduğu Karinesi - Veya Hizmetin De Yapılmış Olduğunun Kabul Edildiği Anlamına Gelmediği )
FATURANIN KESİNLEŞMESİ ( Fatura İçeriğine 8 Gün İçerisinde İtirazda Bulunulmadığı Ve Davalıya Tebliğ Edilmiş Olan Fatura İçeriğinin Kesinleşmesinin Söz Konusu Olmadığı )
TAŞIMA SÖZLEŞMESİ ( Faturanın Deftere Kaydı Taşımanın Gerçekleştiğine Yalnızca Karine Teşkil Ettiği - Karinenin Aksinin İspatının Her Zaman Yapılabildiği )"
83Y21.HD11.4.2005E. 2004/10776 K. 2005/3649"KURUMA YATIRILAN DOLAR ( İslemiş Faiziyle Birlikte İnfaz Tarihindeki Değeri Üzerinden Kurumdan Tahsili Talebi - Davalı Kurum Doları Aynen Veya Fiili Ödeme Günündeki Karşılığı Nazara Alınarak Türk Parası İle Ödemesi Gereği )
YABANCI PARANIN FAİZİYLE TAHSİLİ TALEBİ ( Davalı Kurum Doları Aynen Veya Fiili Ödeme Günündeki Karşılığı Nazara Alınarak Türk Parası İle Ödemesi Gereği )
AYNEN VEYA FİİLİ ÖDEME GÜNÜNDEKİ RAYİÇ ( Kuruma Yatırılan Doların İslemiş Faiziyle Birlikte İnfaz Tarihindeki Değeri Üzerinden Tahsilinde Gerekmesi )"
83Y3.HD31.3.2005E. 2005/2965 K. 2005/3461"ALACAK DAVASI ( Yabancı Para Alacağının Ödeme Günündeki Kur Farkının Faiziyle Tahsili İstemi )
PARA BORÇLARI ( Memleket Parasıyla Ödenmesinin Kural Olması )
YABANCI PARA BORCU ( Akitle Ödeme Yerinde Kanuni Rayici Olmayan Bir Para Nev'i Tayin Edilmişse Efektif Kelimesi veya Benzeri Bir Tabir Kullanılmak Suretiyle Aktin Harfiyen Yerine Getirilmesi Şart Edilmemiş Olmadıkça Memleket Parasıyla Ödeme Yapılması )"
83Y1.HD23.3.2005E. 2005/2934 K. 2005/3369"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL ( Haksız Fiil Nitelikli Eylem Sonucu Kurulan Hükümde Bunun Yaptırımlarından Olan Yabancı Para Üzerinden Hükmedilemeyeceği )
HAKSIZ FİİL ( Nitelikli Eylem Sonucu Kurulan Hükümde Bunun Yaptırımlarından Olan Yabancı Para Üzerinden Hükmedilemeyeceği - Elatmanın Önlenmesi Yıkım ve Ecrimisil )
YABANCI PARA ÜZERİNDEN HÜKÜM ( Elatmanın Önlenmesi Yıkım ve Ecrimisil - Haksız Fiil Nitelikli Eylem Sonucu Kurulan Hükümde Bunun Yaptırımlarından Olan Yabancı Para Üzerinden Hükmedilemeyeceği )"
83Y19.HD14.3.2005E. 2004/8702 K. 2005/2656"İTİRAZIN İPTALİ ( Asıl Alacağa Takip Tarihinden İtibaren %5,5 Faiz Yürütülerek Fiili Ödeme Günündeki T.C.M.B. Efektif Satış Kuru Karşılığının Türk Lirası Olarak Tahsili Gerektiği )
BİR AY VADELİ AÇILAN HESAP ( Hesabın Vade Bitiminden İtibaren Vadenin Teselsül Ettiği ve Takip Tarihi İtibariyle Davacının Alacaklı Olduğu Anlaşıldığından ve Taleple Bağlılık İlkesi Gereği Davalının Takip Dosyasına Yaptığı İtirazın İptali Gereği )
ALACAĞA FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( Asıl Alacağa Takip Tarihinden İtibaren %5,5 Faiz Yürütülerek Fiili Ödeme Günündeki T.C.M.B. Efektif Satış Kuru Karşılığının Türk Lirası Olarak Tahsili Gerektiği )"
83Y11.HD7.3.2005E. 2004/1383 K. 2005/2109"ARDİYE ÜCRETİ KONTEYNIR MUAYENE/NUMUNE ÜCRETİ ( Davalı Malların Tasfiye Tüzüğü Gereğince Konteynırın Liman Sahasına Tahliye Edildiği Tarihten Devletleştirilme Tarihine Kadar Ardiye Ücreti İle Sorumlu Tutulması Gereği )
TERMİNAL HİZMETLERİNİN TAHSİLİ İÇİN YAPILAN TAKİP ( Davalı Malların Tasfiye Tüzüğü Gereğince Konteynırın Liman Sahasına Tahliye Edildiği Tarihten Devletleştirilme Tarihine Kadar Ardiye Ücreti İle Sorumlu Tutulması Gereği )
İTİRAZIN İPTALİ ( Ardiye Ücreti Konteynır Muayine/Numune Ücreti Talebi - Davalı Malların Tasfiye Tüzüğü Gereğince Konteynırın Liman Sahasına Tahliye Edildiği Tarihten Devletleştirilme Tarihine Kadar Ardiye Ücreti İle Sorumlu Tutulması Gereği )"
83Y2.HD3.3.2005E. 2005/1256 K. 2005/3166"NAFAKA ( Taraflar Arasında Nafaka Konusunda Anlaşma Bulunmamasına Göre Nafakalara Türk Parası Olarak Hükmedilmesi Gereği )
TÜRK PARASI İLE HÜKÜM ZORUNLULUĞU ( Taraflar Arasında Nafaka Konusunda Anlaşma Bulunmamasına Göre Nafakalara Türk Parası Olarak Hükmedilmesi Gereği )
YABANCI PARA İLE HÜKÜM ( Taraflar Arasında Nafaka Konusunda Anlaşma Bulunmamasına Göre Nafakalara Türk Parası Olarak Hükmedilmesi Gereği )"
83Y4.HD21.2.2005E. 2005/1346 K. 2005/1540"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Yabancı Para Birimi İtibariyle Zarar Gördüğü - Zarara Konu Yabancı Paranın Fiili Ödeme Günündeki Türk Lirası Karşılığına Hükmedilmesi Gerektiği )
YABANCI PARA BİRİMİ İTİBARİYLE UĞRANILAN ZARAR ( Zarara Konu Yabancı Paranın Fiili Ödeme Günündeki Türk Lirası Karşılığına Hükmedilmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat )
FİİLİ ÖDEME GÜNÜNDEKİ TÜRK LİRASI KARŞILIĞI ÖDEME ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davacının Yabancı Para Birimi İtibariyle Zarar Gördüğü/Zarara Konu Yabancı Paranın Fiili Ödeme Günündeki Türk Lirası Karşılığına Hükmedilmesi Gerektiği )
FAİZ ( Zarar Tarihinden İtibaren Fiili Ödeme Gününe Kadar Geçecek Süre İçin Devlet Bankalarının Yabancı Para İçin Açılmış Bir Yıl Vadeli Mevduat Hesabına Ödediği En Yüksek Oran Üzerinden Faizin de Hüküm Altına Alınması Gerektiği )"
83Y17.HD21.2.2005E. 2005/2231 K. 2005/1397"YABANCI PARA İLE TAZMİNAT ÖDENMESİ ( Türk Parası Üzerinden Hükmedilmesinin Genel Kural Olduğu - BK.'nun 83. Maddesi Sözleşme İle İlgili Olup Haksız Fiillere Uygulanamayacağı )
TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Yabancı Para İle Yapılan Harcamanın Olay Tarihindeki Kur Üzerinden Türk Lirası Karşılığına Hükmolunması Gereği - BK.'nun 83. Maddesi Sözleşme İle İlgili Olup Haksız Fiillere Uygulanamayacağı )
HAKSIZ FİİL ( Yabancı Para İle Yapılan Harcamanın Olay Tarihindeki Kur Üzerinden Türk Lirası Karşılığına Hükmolunması Gereği/BK.'nun 83. Maddesi Sözleşme İle İlgili Olup Haksız Fiillere Uygulanamayacağı - Trafik Kazasından Doğan Tazminat Talebi )"
83YHGK16.2.2005E. 2005/21-33 K. 2005/68"BORÇLANMA BEDELİNİN İADESİ TALEBİ ( Döviz Cinsinden Ödenen Borçlanma Bedelinin Fiili Ödeme Tarihindeki Kur Üzerinden Karşılığına Hükmedilmesi Gereği )
DÖVİZ CİNSİNDEN ÖDENEN BORÇLANMA BEDELİNİN FİİLİ ÖDEME GÜNÜNDEKİ KUR ÜZERİNDEN KARŞILIĞINA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( Yurtdışında Geçen 18 Yaşından Önceki Hizmetlere İlişkin Borçlanmanın İptali )
YURTDIŞINDA GEÇEN HİZMETLERİN BORÇLANILMASI ( 18 Yaşından Önceki Hizmetlere İlişkin Borçlanmanın İptali Nedeniyle Ödenen Bedelin İadesi Talebi - Döviz Cinsinden Ödenen Borçlanma Bedelinin Fiili Ödeme Günündeki Kur Üzerinden Karşılığına Hükmedilmesi Gereği )"
83Y11.HD10.2.2005E. 2004/6879 K. 2005/994"ANTREPO ÜCRETİNİN TALEP EDİLMESİ ( Uzun Süre Elde Kalan ve İmha Edilen Mallar - Sadece İstenen Alacağın Tarifeye Göre Makul Olduğunu Bildirmekle Yetinen Bilirkişi Raporunun Esas Alınamayacağı )
İMHA GİDERLERİNİN TALEP EDİLMESİ ( Antrepo Sahibinin Süre Dolunca Malları İmha Etmesi - Sadece İstenen Alacağın Tarifeye Göre Makul Olduğunu Bildirmekle Yetinen Bilirkişi Raporunun Esas Alınamayacağı )
ARDİYE SÖZLEŞMESİ ( Depolanan Malın Türü Niteliği ve Değeri İle Özel Antrepo İşletmeciliği Teamülleri ve Fiyat Ortalamalarına Nazaran İlgili Tarihlerde İstenebilecek Ücretin Ne Olabileceği Tarafların Sıfatına Göre Ardiye Ücretinin Yabancı Para Cinsinden İstenebilirliği Hususlarında Ayrıntılı Rapor Alınması Gereği )"
83Y11.HD30.11.2004E. 2004/2433 K. 2004/11713"İZİNSİZ MAÇ YAYINI ( Maddi Tazminat Davası - Taraflar Arasında Daha Önce Satın Alınarak Yayınlanan Maçlara İlişkin Sözleşme Varsa Davacı Tarafa İbraz Ettirilmesi Gereği )
MADDİ TAZMİNAT ( İzinsiz Maç Yayını - Yabancı Paranın Tahsil Tarihindeki Kuru Üzerinden Karşılığı İstenildiği Halde BK.Nun 83. Maddesi Kapsamında Tahsili Denilerek İnfazda Tereddüde Neden Olacak Şekilde Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
YABANCI PARA CİNSİNDEN TAZMİN TALEBİ ( BK.Nun 83. Maddesi Kapsamında Tahsili Denilerek İnfazda Tereddüde Neden Olacak Şekilde Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı/Maddenin İki Olasılığı Kapsaması - İzinsiz Maç Yayını )"
83Y12.HD23.11.2004E. 2004/19899 K. 2004/24145"ÖDEME EMRİNİN RE'SEN İPTALİ ( Yabancı Para Borcu - Ödeme Emrinde Yabancı Paranın Türk Lirasına Çevrilmemesi )
YABANCI PARA ALACAĞININ TAKİBİ ( Ödeme Emrinde de Türk Parasına Çevrilmesi Zorunluluğu - Mahkemece Re'sen Ödeme Emrinin İptaline Karar Verilmesi Gereği )
TAKİP ( Yabancı Para Borcu - Ödeme Emrinde de Türk Parasına Çevrilmesi Zorunluluğu/Mahkemece Re'sen Ödeme Emrinin İptaline Karar Verilmesi Gereği )
ÖDEME EMRİNDE YABANCI PARANIN TÜRK LİRASINA ÇEVRİLMEMESİ ( Mahkemece Re'sen Ödeme Emrinin İptaline Karar Verilmesi Gereği )"
83Y11.HD23.11.2004E. 2004/1975 K. 2004/11432"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Liman Sahasına Tahliye Edilen Emtiaya Ait Tahakkuk Ettirilen Ardiye Ücretinin Tahsili için Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
GEREKÇE İLE HÜKÜM ARASINDA FARKLILIK ( Gerekçe Kısmında Davacının Talep Etme Hakkı Bulunduğu Belirtilen Miktar ile Kabulüne Karar Verilen Miktar Arasında Fark Yaratılarak Hüküm Kurulamaması )
YABANCI PARA BORCU ( Uygulanacak Faizin Devlet Bankalarının O Yabancı Para ile Açılmış Bir Yıl Vadeli Mevduat Hesabına Ödediği En Yüksek Faiz Oranının Olması )
TEMERRÜT FAİZİ ( Yabancı Para Borcunda Devlet Bankalarının O Yabancı Para ile Açılmış Bir Yıl Vadeli Mevduat Hesabına Ödediği En Yüksek Faiz Oranının Olması )
ARDİYE ÜCRETİ ( Yabancı Para Cinsinden Tespit Olunan Alacağa Uygulanacak Faizin Devlet Bankalarının O Yabancı Para ile Açılmış Bir Yıl Vadeli Mevduat Hesabına Ödediği En Yüksek Faiz Oranının Olması )"
83Y17.HD22.11.2004E. 2004/9309 K. 2004/12288"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Fiillerde Uğranılan Zarara Yabancı Para İle Hükmedilemeyeceği - Olay Tarihindeki Kur Üzerinden TL. Karşılığı Olarak Belirlenmesi Gereği )
MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Haksız Fiillerde Uğranılan Zarara Yabancı Para İle Hükmedilemeyeceği/Olay Tarihindeki Kur Üzerinden TL. Karşılığı Olarak Belirlenmesi Gereği )
HAKSIZ FİİL ( Uğranılan Zararın Fiilin Gerçekleştiği Tarihe Göre Belirleneceği/Yabancı Para İle Hükmedilemeyeceği - Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davası )
YABANCI PARA İLE MADDİ TAZMİNATA HÜKMEDİLEMEMESİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davası - Olay Tarihindeki Kur Üzerinden TL. Karşılığı Olarak Belirlenmesi Gereği )"
83Y11.HD21.11.2004E. 2004/1990 K. 2004/11289"ALACAK DAVASI ( Karşılıklı Feshedilen Kira Sözleşmesi Sonucu Daha Önce Fazladan Ödenen Kira Bedelinin ve Ayrıca Teminatın İstemi )
TEMERRÜT FAİZİ ( Yabancı Para Borçlarında Davacının Artan Oranları Zikretmemesi Nedeniyle Talep Tarihine Tekabül Eden Oran Aşılmamak ve Uygulanacak Faiz Oranları Gösterilmek Suretiyle Karar Verilmesinin Gerekmesi )
KİRA PARASININ DÖVİZ CİNSİNDEN ÖDENMESİ ( Davacının Artan Oranları Zikretmemesi Nedeniyle Temerrüt Faizine Talep Tarihine Tekabül Eden Oran Aşılmamak ve Uygulanacak Faiz Oranları Gösterilmek Suretiyle Karar Verilmesinin Gerekmesi )
YABANCI PARA BORÇLARINDA FAİZ ( Davacının Artan Oranları Zikretmemesi Nedeniyle Talep Tarihine Tekabül Eden Oran Aşılmamak ve Uygulanacak Faiz Oranları Gösterilmek Suretiyle Karar Verilmesinin Gerekmesi )
EFEKTİF SATIŞ KURU ( Takasa Konu Miktarın Bu Kur Üzerinden Hesaplama Yapılması Gerektiğinin Kararda Gösterilmesinin Gerekmesi )"
83Y11.HD8.11.2004E. 2004/1786 K. 2004/10937"SÖZLEŞMENİN FESHİ VE KİRA ALACAĞI DAVASI ( LPG Sisteminin Kurulması ve Gaz Satışı Konusunda Taraflar Arasında Yapılan Anlaşmanın İhlal Edilmesi Nedeniyle )
DÖVİZ CİNSİNDEN BELİRLENEN KİRA BEDELİ ( Taraflar Arasında Yapılan Sözleşmede Bu Husus Açıkça Kabul Edildiğinden Mahkemece Alacağın Döviz Cinsinden Hesaplanmasının Gerekmesi )
SÖZLEŞME ŞARTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ( Taraflar Arasında İmzalanan Sözleşmede Açıkça Kiranın Döviz Cinsinden Ödeneceği Kararlaştırıldığından Mahkemece Türk Lirası Üzerinden Hüküm Kurulamaması )
KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ ( Taraflar Arasında İmzalanan Sözleşmede Açıkça Kiranın Döviz Cinsinden Ödeneceği Kararlaştırıldığından Mahkemece Türk Lirası Üzerinden Hüküm Kurulamaması )"
83Y11.HD8.11.2004E. 2004/1493 K. 2004/10889"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Kur Farkından Doğan Alacağın Tahsili için Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
KUR FARKINDAN DOĞAN ALACAK ( Fatura Tarihinin Temerrüt Tarihi Olup Olmadığı Araştırılarak Davalının Kur Farkından Sorumlu Olup Olmadığına Karar Verilmesinin Gerekmesi )
MUNZAM ZARAR ( Borcun Ödendiği Tarih ile Fatura Tarihi Arasındaki Kur Farkından Doğan Alacaktan Borçlunun Sorumlu Olup Olmadığına Karar Verilebilmesi için Temerrüt Tarihinin Araştırılmasının Gerekmesi )
TEMERRÜT HALİNİN TESPİTİ ( Borcun Ödendiği Tarih ile Fatura Tarihi Arasındaki Kur Farkından Doğan Alacaktan Borçlunun Sorumlu Olup Olmadığına Karar Verilebilmesi için Temerrüdün Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
MÜTEMERRİT OLMA ( Davacının Kur Farkından Doğan Alacaktan Sorumlu Tutulabilmesi için Fatura Tarihi ile Ödeme Tarihi Arasında Geçen Dönemde Mütemerrit Olmasının Gerekmesi )"
83Y9.HD1.11.2004E. 2004/6194 K. 2004/24666"İŞÇİ ÜCRETİ ( Kural Olarak İşçi Ücretinin Türk Parası ile Ödenmesi Mecburiyeti )
YABANCI PARA BORCU ( Kural Olarak İşçi Ücretinin Türk Parası ile Ödenmesi Mecburiyeti - Yabancı Para Borcunun Vadesinde Ödenmemesi Halinde Alacaklı Bu Borcu Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası ile Ödenmesini İsteyebileceği )
TÜRK PARASI İLE ÖDEME MECBURİYETİ ( İşçi Ücreti - Yabancı Para Borcunun Vadesinde Ödenmemesi Halinde Alacaklı Bu Borcu Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası ile Ödenmesini İsteyebileceği )"
83Y17.HD18.10.2004E. 2004/8861 K. 2004/10987"HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazasındaki Kusur Oranında Sorumluluğa Karar Verilmesi Gereği - Yabancı Plakalı Araçta Türkiye'de Meydana Gelen Zararın Türk Parası Üzerinden ve Olay Tarihi Esas Alınarak Hesaplanması Gereği )
KUSUR ORANINDA SORUMLULUK ( Trafik Kazası Sonucu Uğranılan Zararın Tazmini Talebiyle Açılan Davada )
YABANCI PARA ÜZERİNDEN TAZMİNAT TALEBİ ( Yabancı Plakalı Aracın Türkiye'de Karıştığı Trafik Kazası Sonucu Uğradığı Zarar Nedeniyle - Haksız Fiillerde Zararın Olay Tarihi Esas Alınarak Türk Lirası Üzerinden Hesaplanması Gereği )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Yabancı Para Üzerinden Tazminat Talebi - Haksız Fiillerde Zararın Olay Tarihindeki Türk Lirası Karşılığının Tazminine Karar Verilmesi Gereği )
TAZMİNAT TALEBİ ( Yabancı Plakalı Aracın Türkiye'de Karıştığı Trafik Kazasında Uğradığı Zararın Olay Tarihindeki Türk Lirası Karşılığına Karar Verilmesi Gereği )"
83Y11.HD23.9.2004E. 2003/12435 K. 2004/8724"VESAİK KARŞILIĞI TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDE TAŞIYANIN ÖDEME ŞARTI GERÇEKLEŞMEDEN MALLARI ALICIYA TESLİM ETMESİ ( Bedelin Tahsil Edilememesinden Taşıyanın Sorumlu Olması - CMR'ye Tabi Taşımada Azami Temerrüt Faiz Oranı )
TAŞIMA SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Vesaik Mukabili Taşıma Sözleşmesinde Taşıyıcının Ödeme Şartı Gerçekleşmeden Malları Alıcıya Teslim Etmesi - Alıcıdan Satış Bedelinin Tahsil Edilememesinden Taşıyanların Sorumlu Olması )
TAZMİNAT TALEBİ ( Vesaik Karşılığı Taşıma Sözleşmesinde Taşıyıcının Ödeme Şartı Gerçekleşmeden Malları Alıcıya Teslim Etmesi - Alacağın Tahsil Edilememesinden Taşıyanın Sorumluluğu )
CMR KONVANSİYONU'NA TABİ TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDE ÖDEME ŞARTI GERÇEKLEŞMEDEN MALLARI ALICIYA TESLİM EDEN TAŞIYICININ TAZMİNAT SORUMLULUĞU ( Bedelin Tahsil Edilememesi Nedeniyle - Tazimata İşletilecek Azami Temerrüt Faiz Oranı )
FAİZ ORANI ( CMR Konvansiyonu'na Tabi Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davasında )"
83Y11.HD23.9.2004E. 2003/12262 K. 2004/8731"VADESİNDE ÖDENMEYEN BONO ( Zarar Davacının Öz Varlığından Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerinden Toplam İçerisindeki Statüsünden Başına Gelen Olaylardan Kaynaklanan Somut Olgular Nedeniyle Uğramış Olduğu Fiili Zarar Olduğu )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Yabancı Para Cinsinden Kararlaştırılmış Borcun Geç Ödenmesi Nedeniyle Faizi Aşan Zarar Talebi - Zararı Doğuran Somut Olay ve Bu Nedenle Uğranılan Zararın Fiilen Gerçekleştiğinin Kanıtlanması Gerektiği )
YABANCI PARA BORCU ( Borcun Geç Ödenmesi Nedeniyle Faizi Aşan Zarar Talebi - Zararı Doğuran Somut Olay ve Bu Nedenle Uğranılan Zararın Fiilen Gerçekleştiğinin Kanıtlanması Gerektiği )
MUNZAM ZARAR İSTEMİ ( Zarar Davacının Öz Varlığından Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerinden Toplam İçerisindeki Statüsünden Başına Gelen Olaylardan Kaynaklanan Somut Olgular Nedeniyle Uğramış Olduğu Fiili Zarar Olduğu )
FAİZİ AŞAN ZARAR TALEBİ ( Borcun Geç Ödenmesi Nedeniyle - Zararı Doğuran Somut Olay ve Bu Nedenle Uğranılan Zararın Fiilen Gerçekleştiğinin Kanıtlanması Gerektiği )"
83Y3.HD8.7.2004E. 2004/8136 K. 2004/7775"YABANCI PARA İLE KİRA BEDELİNİN TESPİTİ ( Yeni Dönemde - Hakimin Yaptığı Sınırlama Sonucunda Belirlediği Ücret Unsuru İle Sözleşmenin Yenilenebileceği )
KİRA BEDELİNİN TESPİTİ ( Yabancı Para İle Yeni Dönemde - Hakimin Yaptığı Sınırlama Sonucunda Belirlediği Ücret Unsuru İle Sözleşmenin Yenilenebileceği )"
83Y13.HD29.4.2004E. 2003/17643 K. 2004/6396"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ GEREĞİ MÜTEAHHİDE DÜŞEN DAİREYİ HARİCEN SATIN ALAN DAVACI ( Müteahhidin Dairenin Devrini Vermemesi Nedeniyle Akdin Feshi - Peşin Ödenen Bedelin İadesi ve Cezai Şart Talebi/Yabancı Para Üzerinden Ödenen Bedelin Fiili Ödeme Tarihindeki TL Karşılığının İstenmesi Halinde Bu Şekilde Hüküm Kurulması Gereği )
MÜTEAHHİDİN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ GEREĞİ KENDİSİNE DÜŞEN DAİREYİ HARİCEN SATMASI ( Sözleşmenin Geçerli Olduğu - Dairenin Mülkiyetini Devretmeyen Müteahhidin Akdin Feshi Nedeniyle Aldığı Bedeli İadeye ve Cezai Şart Ödemeye Mahkum Edilmesi Gereği - Yabancı Para Üzerinden Ödenen Bedelin Fiili Ödeme Tarihindeki TL Karşılığının Ödetilmesi Talebi )
CEZAİ ŞART VE PEŞİN ÖDENEN BEDELİN İADESİ TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gereği Müteahhide Düşen Daireyi Haricen Satın Alan Davacıya Dairenin Mülkiyetinin Geçirilmemesi Nedeniyle Akdin Feshi - Yabancı Para Alacağının Fiili Ödeme Günündeki Kur Üzerinden TL Karşılığının Ödetilmesi Talebinin Kabulü Gereği )
YABANCI PARA ALACAĞININ FİİLİ ÖDEME GÜNÜNDEKİ KUR ÜZERİNDEN TL KARŞILIĞINA HÜKMEDİLMESİ TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gereği Müteahhide Düşen Bağımsız Bölümü Harici Sözleşmeyle Satın Alan Davacının Daire Mülkiyetinin Geçirilmemesi Nedeniyle Akdi Feshedip Açtığı Cezai Şart ve Ödenen Bedelin İadesi Davasında )
FİİLİ ÖDEME GÜNÜNDEKİ KUR ÜZERİNDEN TL KARŞILIĞININ TAHSİLİ TALEBİ ( Yabancı Para Alacağı İçin - Mahkemece Talep Gibi Karar Verilmesi Gereği )"
83Y2.HD19.4.2004E. 2004/4146 K. 2004/4939"NAFAKANIN YABANCI PARA ÜZERİNDEN BELİRLENMESİ ( Taraflar Arasında Nafakanın Yabancı Parala Ödeneceğine İlişkin Bir Anlaşma Bulunmadığının Yerel Mahkemece Gözetilmesinin Gerekmesi )
YABANCI PARAYA İLİŞKİN ANLAŞMA ( Taraflar Arasında Nafakanın Yabancı Parala Ödeneceğine İlişkin Bir Anlaşma Bulunmadığının Yerel Mahkemece Gözetilmesinin Gerekmesi )
ANLAŞMALI BOŞANMA ( Somut Olayda Anlaşmalı Boşanma Koşullarının Gerçeklelşmediği ve Kadın Yararına Yabancı Para İle Nafakaya Hükmedilemeyeceğinin Gözetilmesinin Gerekmesi )"
83YHGK18.2.2004E. 2004/3-98 K. 2004/90"KİRA PARASININ TESPİTİ ( Kira Parasının 200 DM Kararlaştırılmış Olup Mecurun Konumu ve Emsal Kira Bedelleri Karşısında Yetersiz Kaldığı İleri Sürülerek Yeni Kira Dönemi Başlangıcından İtibaren Kira Bedelinin TL ye Çıkarılması İstemi )
KİRA PARASININ YABANCI PARA OLMASI ( Kira Parasının Yabancı Para veya Kıymetli Madene Endeksli Olarak Belrilendiği Sözleşmelerde Ayrıca Artış Uygulanmaması )
DÖVİZ OLAN KİRA PARASINDA KİRA ARTIŞI ( 6570 Sayılı Yasaya Eklenen Geçici Maddeyle Kira Parasının Yabanca Para veya Kıymetli Madene Endeksli Olarak Belirlendiği Sözleşmelerde Ayrıca Artış Uygulanmaması )
YABANCI PARA İLE ÖDEME ( Borçlar Kanunu Uyarınca Borcun Yabancı Para ile Ödenmesinin Kararlaştırılması Halinde Kira Parasının Sözleşmeye Uygun Olarak Yabancı Para ile Ödenmesinin Gerekmesi )
6570 SAYILI KANUN UYGULAMASI ( Bu Kanuna Eklenen Geçici Madde ile Kira Parasının Yabancı Para veya Kıymetli Madene Endeksli Olarak Belrilendiği Sözleşmelerde Ayrıca Artış Uygulanmaması )"
83Y11.HD12.2.2004E. 2003/12805 K. 2004/1172"TAZMİNAT ( Bozmadan Önceki Kararda Tazminatın Türk Lirası Olarak Tahsiline Karar Verilmiş Olup Bu Husus Davacı Tarafça Temyiz Edilmeyerek Davalı Taraf Yararına Usuli Kazanılmış Hak Oluşturduğuna Göre Artık Yabancı Para Üzerinden Tazminata Hükmedilemeyeceği )
YABANCI PARA İLE TAHSİL İSTEMİ ( Tazminatın Türk Lirası Olarak Tahsiline Karar Verilmiş Olup Bu Husus Davacı Tarafça Temyiz Edilmeyerek Davalı Taraf Yararına Usuli Kazanılmış Hak Oluşturduğuna Göre Artık Yabancı Para Üzerinden Tazminata Hükmedilemeyeceği )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Tazminatın Türk Lirası Olarak Tahsiline Karar Verilmiş Olup Bu Husus Davacı Tarafça Temyiz Edilmemesi - Artık Yabancı Para Üzerinden Tazminata Hükmedilemeyeceği )
TÜRK PARASI ÜZERİNDEN TAZMİNAT KARARI ( Bu Husus Davacı Tarafça Temyiz Edilmeyerek Davalı Taraf Yararına Usuli Kazanılmış Hak Oluşturduğuna Göre Artık Yabancı Para Üzerinden Tazminata Hükmedilemeyeceği )"
83Y10.CD19.1.2004E. 2003/8773 K. 2004/130"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Bedelin Yabancı Para İle İfade Edilmesi - Aynen Ödeme Koşulu Öngörülmüş Olsa Dahi Ağır Para Cezasına Yabancı Para Cinsinden Hükmedilemeyeceği )
YABANCI PARA İLE ÇEK KEŞİDE EDİLMESİ ( Aynen Ödeme Koşulu Öngörülmüş Olsa Dahi Ağır Para Cezasına Yabancı Para Cinsinden Hükmedilemeyeceği - Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçu )
ÇEKTE AYNEN ÖDEME KOŞULU ÖNGÖRÜLMESİ ( Yabancı Para İle Keşide Edilen Karşılıksız Çek - Ağır Para Cezasına Yabancı Para Cinsinden Hükmedilemeyeceği )
ÇEK KANUNUNA AYKIRILIK ( Aynen Ödeme Koşulu Öngörülmüş Olsa Dahi Ağır Para Cezasına Yabancı Para Cinsinden Hükmedilemeyeceği - Yabancı Para İle Keşide Edilen Karşılıksız Çek )
AYNEN ÖDEME KOŞULU ( Yabancı Para İle Keşide Edilen Karşılıksız Çek - Ağır Para Cezasına Yabancı Para Cinsinden Hükmedilemeyeceği )"
83YHGK10.12.2003E. 2003/4-754 K. 2003/749"HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Yabancı Plakalı Aracının Hasar Görmesi- Aracın Alman Markı Üzerinden Fiili Ödeme Tarihindeki Karşılığının Ödetilmesinin İstenmesi )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Zarar Zarar Gören Açısından Hangi Para Birimine Göre Doğmuşsa O Para Biriminin Tazminat Olarak Talep Edilebilmesi )
ZARARIN YABANCI PARA BİRİMİ ÜZERİNDEN ÖDENMESİ ( Zarar Zarar Gören Açısından Hangi Para Birimine Göre Doğmuşsa O Para Biriminin Tazminat Olarak Talep Edilebilmesi )
YABANCI PARA BİRİMİ ÜZERİNDEN ÖDENEN ZARAR ( Zarar Zarar Gören Açısından Hangi Para Birimine Göre Doğmuşsa O Para Biriminin Tazminat Olarak Talep Edilebilmesi )
FİİLİ ÖDEME TARİHİNDEKİ KUR KARŞILIĞI ( Haksız Fiile Maruz Kalan Davacının Mark Üzerinden Miktarı Saptanan Alacağının Kendisine Fiilen Ödeneceği Tarihteki Kur Değeri Üzerinden TL. Karşılığını İsteyebilmesi )
VADE ( Haksız Fiilin Gerçekleştiği Tarihin Ondan Kaynaklanan Borç İçin Vade Niteliğinde Olması )
HAKSIZ FİİLİN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH ( Ondan Kaynaklanan Borç İçin Vade Niteliğinde Olması )"
83Y11.HD4.12.2003E. 2003/10423 K. 2003/11448"HAKSIZ FİİL TAZMİNATI ( Yabancı Para Üzerinden Doğan Zararın Talebe Aykırı Olarak TL Cinsinden Tahsiline Karar Verilememesi )
FUTBOL MAÇININ YAYIN HAKKINA SAHİP KURULUŞTAN İZİNSİZ YAYINLANMASI ( Yabancı Para Cinsinden Doğan Zararın TL Cinsinden Tahsiline Karar Verilememesi )
YABANCI PARA CİNSİNDEN DOĞAN ZARARIN TL OLARAK TAHSİLİNE KARAR VERİLEMEMESİ ( Futbol Maçının Yayın Hakkına Sahip Kuruluştan İzin Alınmadan Yayınlanması )
TELEVİZYON KANALININ FUTBOL MAÇINI İZİNSİZ YAYINLAMASI ( Yabancı Para Cinsinden Doğan Zararın TL Cinsinden Tahsiline Karar Verilememesi )
YAYIN HAKKININ İHLALİ NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Yabancı Para Cinsinden Doğan Zararın TL Cinsinden Tahsiline Karar Verilememesi )"
83Y11.HD13.11.2003E. 2003/4211 K. 2003/10819"OF SHORE BANKASI ( Amir ve lehdar Sıfatı ile Parayı Davalı Bankada Tutan Off Shore Bankasının Tasarruf Hakkını Sürdürdüğü Paranın Davacıya İade Edilmesine Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
TASARRUF HAKKI ( Amir ve lehdar Sıfatı ile Parayı Davalı Bankada Tutan Off Shore Bankasının Tasarruf Hakkını Sürdürdüğü Paranın Davacıya İade Edilmesine Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
AMİR VE LEHDAR SIFATI ( Bu Sıfat ile Parayı Davalı Bankada Tutan Off Shore Bankasının Tasarruf Hakkını Sürdürdüğü Paranın Davacıya İadesine Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
LEHDAR ( Amir ve lehdar Sıfatı ile Parayı Davalı Bankada Tutan Off Shore Bankasının Tasarruf Hakkını Sürdürdüğü Paranın Davacıya İade Edilmesine Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
HUSUMET ( Açılan Davanın Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddi Gerekirken Karar Verilmesinin Hatalı Olması )"
83Y15.HD10.11.2003E. 2003/2305 K. 2003/5332"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yanlar Arasındaki Uyuşmazlığın Kat Karşılığı inşaat Sözleşmesiden Kaynaklanması )
YABANCI PARA İLE ÖDEME ( Sözleşme ile Kararlaştırılmış Olduğundan Yüklenici Davalının Yaptığı Ödemenin Döviz Karşılığını Aynen yada Satış Kuru Üzerinden Türk Lirası Tutarını İsteyebilmesi )
EFEKTİF SATIŞ KURU ( Sözleşme ile Kararlaştırılmış Olduğundan Yüklenici Davalının Yaptığı Ödemenin Döviz Karşılığını Aynen yada Satış Kuru Üzerinden Türk Lirası Tutarını İsteyebilmesi )"
83Y9.HD6.11.2003E. 2003/6350 K. 2003/18822"YABANCI PARA ALACAĞI ( Alacaklının Takip Tarihinden Önceki Ödemeleri Dolar Cinsinden Mahsup Ederek Kalan Borcun Takip Tarihindeki Kurdan Tahsilini İstemesi )
İTİRAZIN İPTALİ ( Alacaklının Takip Tarihinden Önceki Ödemeleri Dolar Cinsinden Mahsup Ederek Kalan Borcun Takip Tarihindeki Kurdan Tahsilini İstemesi )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Alacağın Likit Olması )
ÖDEME TARİHİNDEKİ KUR KARŞILIĞI ( Alacaklının Takip Tarihinden Önceki Ödemeleri Dolar Cinsinden Mahsup Ederek Kalan Borcun Takip Tarihindeki Kurdan Tahsilini İstemesi )"
83Y11.HD3.11.2003E. 2003/3619 K. 2003/10248"EŞYA TAŞIMA SİGORTASI NEDENİYLE RÜCU DAVASI ( Sigortacının Sigortalısına Ödeme Yaptığı Tarihten İtibaren Temerrüt Faizi Talep Edebilmesi )
FOB ( FREE ON BOARD-GÜVERTEDE TESLİM ) SATIŞI ( Taşıma Sırasında Oluşan Hasarın Sigorta Şirketi Tarafından Sigorta Ettirene Ödenmesi-Taşımayı Gerçekleştiren Şirketten Rücu Talebi )
TAŞIMA SIRASINDA MEYDANA GELEN HASAR ( Sigortacının Sigortalısına Ödeme Yaptığı Tarihten İtibaren Temerrüt Faizi Talep Edebilmesi )
RÜCU DAVASI ( Sigorta Şirketinin Davalılarca Yapılan Taşıma Sırasında Oluşan Hasarı Sigorta Ettirene Ödemesi-Ödenen Meblağın Davalılardan Tahsili Talebi )"
83Y3.HD27.10.2003E. 2003/12458 K. 2003/12798"DÖVİZ ÜZERİNDEN KİRA BEDELİ ( Yeni Dönemde Kira Parasının Tespitinin İstenmesi Halinde Sözleşmedeki Kiranın Yabancı Para ile Ödenmesine İlişkin Hükmün Yenilenmemesi )
KEŞİF ( Yeni Dönem Kirasının Mahallinde Keşif Yapılarak Dava Konusu Yerin Yeniden Kiralanması Halidne Getirebileceği Kira Parasının Bilirkişi Marifetiyle Belirlenmesi )
KİRA BEDELİNİN TESPİTİ ( Sözleşmedeki Kiranın Yabancı Para ile Ödenmesine İlişkin Hükmün Yenilenmemesi-Keşif Yapılarak Yeni Kira Parasının Belirlenmesinin Gerekmesi )"
83Y11.HD13.10.2003E. 2003/2856 K. 2003/9151"UYARLAMA DAVASI ( Dövize Endeksli Taşıt Kredisi Kullanan Davacının Döviz Kurlarındaki Aşırı Artıştan Dolayı Mağdur Olması - Vekalet Ücretinin Takdirinde Esas Alınacak Miktar )
DÖVİZE ENDEKSLİ TAŞIT KREDİSİ KULLANAN DAVACININ UYARLAMA TALEBİ ( Kurlarda Aşırı Artış Meydana Gelmesi - Vekalet Ücretinin Takdirinde Esas Alınacak Miktar )
VEKALET ÜCRETİNİN TAKDİRİNDE ESAS ALINACAK MİKTAR ( Döviz Kurlarındaki Aşırı Artıştan Mağdur Olan Dövize Endeksli Kredi Borçlusunun Açtığı Uyarlama Davasında )
BANKADAN DÖVİZE ENDEKSLİ TAŞIT KREDİSİ ALAN DAVACI ( Döviz Kurlarındaki Aşırı Artış Nedeniyle Uyarlama Talebi - Vekalet Ücretine Esas Alınacak Miktar )"
83Y12.HD9.10.2003E. 2003/15683 K. 2003/19558"YABANCI PARA BORCU ( Alacaklının Borçlar Kanunu Gereğince Yabancı Para Borcunun Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası ile Ödenmesini İstemesi )
KUR FARKI ( Alacaklının Kur Farkını Talep Etmesi Nedeniyle Alacağa Yabancı Para Faizinin Uygulanmasının Zorunlu Olması )
FAİZ ( Alacaklının Kur Farkını Talep Etmesi Nedeniyle Alacağa Yabancı Para Faizinin Uygulanmasının Zorunlu Olması )"
83YHGK1.10.2003E. 2003/9-558 K. 2003/537"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Çalıştığı İşyerine Emsal Olabilecek Şirketlerden Davalı Konumundaki Bir Denizcilik Şirketinde Davacının Eğitim İş ve Bilgi Düzeyi İle Mesleki Kariyerine Sahip Aynı Unvanda Çalışan Bir Kişinin Yabancı Para Üzerinden Çalıştırılmasının Mutad Olup Olmadığı Sorulması Gereği )
ÜCRETİN TESPİTİ ( Aynı İşyerinde Çalışıp Benzer Nedenlerle Daha Önceden İşten Ayrılan Tanıkların İfadeleri İle Davacının Ücretinin Tespiti Doğru Olmadığı - İhbar Kıdem Tazminatı )
ÜCRETİN YABANCI PARA İLE ÖDENMESİ ( Konusu Para Olan Borç Memleket Parasıyla Ödeneceği - Yabancı Para Borcunun Vadesinde Ödenmemesi Halinde Alacaklı Bu Borcun Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmesini İsteyebileceği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Davacının Çalıştığı İşyerine Emsal Olabilecek Şirketlerden Davalı Konumundaki Bir Denizcilik Şirketinde Davacının Eğitim İş ve Bilgi Düzeyi İle Mesleki Kariyerine Sahip Aynı Unvanda Çalışan Bir Kişinin Yabancı Para Üzerinden Çalıştırılmasının Mutad Olup Olmadığı Sorulması Gereği )
KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Çalıştığı İşyerine Emsal Olabilecek Şirketlerden Davalı Konumundaki Bir Denizcilik Şirketinde Davacının Eğitim İş ve Bilgi Düzeyi İle Mesleki Kariyerine Sahip Aynı Unvanda Çalışan Bir Kişinin Yabancı Para Üzerinden Çalıştırılmasının Mutad Olup Olmadığı Sorulması Gereği )"
83YHGK1.10.2003E. 2003/9-558 K. 2003/537"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Çalıştığı İşyerine Emsal Olabilecek Şirketlerden Davalı Konumundaki Bir Denizcilik Şirketinde Davacının Eğitim İş ve Bilgi Düzeyi İle Mesleki Kariyerine Sahip Aynı Unvanda Çalışan Bir Kişinin Yabancı Para Üzerinden Çalıştırılmasının Mutad Olup Olmadığı Sorulması Gereği )
ÜCRETİN TESPİTİ ( Aynı İşyerinde Çalışıp Benzer Nedenlerle Daha Önceden İşten Ayrılan Tanıkların İfadeleri İle Davacının Ücretinin Tespiti Doğru Olmadığı - İhbar Kıdem Tazminatı )
ÜCRETİN YABANCI PARA İLE ÖDENMESİ ( Konusu Para Olan Borç Memleket Parasıyla Ödeneceği - Yabancı Para Borcunun Vadesinde Ödenmemesi Halinde Alacaklı Bu Borcun Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmesini İsteyebileceği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Davacının Çalıştığı İşyerine Emsal Olabilecek Şirketlerden Davalı Konumundaki Bir Denizcilik Şirketinde Davacının Eğitim İş ve Bilgi Düzeyi İle Mesleki Kariyerine Sahip Aynı Unvanda Çalışan Bir Kişinin Yabancı Para Üzerinden Çalıştırılmasının Mutad Olup Olmadığı Sorulması Gereği )
KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Çalıştığı İşyerine Emsal Olabilecek Şirketlerden Davalı Konumundaki Bir Denizcilik Şirketinde Davacının Eğitim İş ve Bilgi Düzeyi İle Mesleki Kariyerine Sahip Aynı Unvanda Çalışan Bir Kişinin Yabancı Para Üzerinden Çalıştırılmasının Mutad Olup Olmadığı Sorulması Gereği )"
83Y9.HD29.9.2003E. 2003/2795 K. 2003/15666"KIDEM İHBAR TAZMİNATI ( Davacı İşçinin Döviz Üzerinden Aylık Aldığını İleri Sürmesi-İşçilik Alacaklarının Hak Kazanılan Tarihlerdeki Kura Göre Türk Lirası Olarak Belirlenmesi )
YABANCI PARA İLE ÜCRETİN BELİRLENMESİ ( İşçilik Alacaklarının Hak Kazanılan Tarihteki Kura Göre Türk Lirası Olarak Belirlenmesinin Gerekmesi )
İŞÇİLİK ALACAĞI ( Yabancı Para ile Ücretin Belirlenmesi Durumunda İşçilik Alacaklarının Hak Kazanılan Tarihteki Kura Göre Türk Lirası Olarak Belirlenmesinin Gerekmesi )"
83Y3.HD20.5.2003E. 2003/6477 K. 2003/6152"İŞTİRAK NAFAKASI ( Sözleşme İle Dolar Bazında Kararlaştırılan Bu Nafakanın Ekonomik Şartların Ve Yaşam Koşullarının Değiştiği Gerekçesiyle Düzenlenmesinin İstenmesi )
SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRILAN NAFAKA BORCU ( Bunun Koşulların Değişmesi Halinde Yeniden Düzenlenmesinin istenebilmesi )
İŞLEM TEMELİNİN ÇÖKMESİ ( Sözleşme İle Kararlaştırışan Nafaka Borcunun Bu Gerekçeyle Yeniden Günün Koşullarına Göre Düzenlenebilmesi )
SÖZLEŞME BEDELİNİN DÖVİZ OLMASI ( Bunun Türk Parasına Çevrilmesinin Sözleşme İradesine Aykırı Olması )
EKONOMİK KRİZ ( Bu Nedenle Sözleşme İle Kararlaştırılan Nafaka Borcunun Günün Koşullarına Göre Düzenlenmesinin İstenmesi )
KESİN HÜKÜM ( Anlaşmalı Boşanma İle Taraflar Arasında Kabul Edilen Nafaka Borcunun Kararın Kesinleşmesi İle Kesin Hüküm Teşkil Etmesi )
NAFAKA BORCUNUN SÖZLEŞME İLE KABULÜ ( Bilerek Mali Gücünün Üzerinde Bir Yükümlülüğü Protokolle Üstlenen Kişinin Sonradan Yükümlülüğün Kaldırılması Veya Azaltılmasını İsteyememesi )"
83Y2.HD12.5.2003E. 2003/5874 K. 2003/6987"NAFAKA ( Yabancı Para İle Ödenmesine Hükmedilmesi - Anlaşma Olmadığı Halde EURO Cinsinden Hükmedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırılığı )
TEDBİR NAFAKASI ( Yabancı Para İle Ödenmesine Hükmedilmesi - Anlaşma Olmadığı Halde EURO Cinsinden Hükmedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırılığı )
İŞİRAK NAFAKASI ( Yabancı Para İle Ödenmesine Hükmedilmesi - Anlaşma Olmadığı Halde EURO Cinsinden Hükmedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırılığı )
TAZMİNAT ( Boşanma/Yabancı Para İle Ödenmesine Hükmedilmesi - Anlaşma Olmadığı Halde EURO Cinsinden Hükmedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırılığı )
BOŞANMA ( Nafaka ve Tazminatların Anlaşma Olmadığı Halde EURO Cinsinden Hükmedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırılığı )"
83Y11.HD1.5.2003E. 2002/12729 K. 2003/4304"GEMİNİN İHTİYATİ TEDBİR KARARI İLE SEFERDEN MEN EDİLMESİ ( Gemi Kurtarma Bedelinin Güvenceye Alınması - Sigortacının Sorumluluğu )
SİGORTACININ SORUMLULUĞU ( Sigortacının Geminin Fazladan Seferden Men Edilmesi ve Yükü Yerine Geç Uluştırmasından Doğan Zararlardan Sorumlu Olduğu - Yükün Geç Tesliminde Zararın Ağırlaşmasında Donatanın Tüm Aşamalar Süresince Rolünün Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )
MÜŞTEREK AVARYA ( Hakem Kurulunca Kesin Olarak Saptanıncaya Kadar Poliçe Kapsamındaki Miktarın Teminat Olarak Verilmek Üzere Sigortacıdan İstenmesi - Ortaya Çıkan Nakit İhtiyacının İlgililere En Az Zarar Verecek Şekilde Giderilip Giderilmediğinin Araştırılması Gereği )"
83Y11.HD1.5.2003E. 2002/12611 K. 2003/4298"ÇATMA SONUCU GEMİDE OLUŞAN HASARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Yabancı Bayrak Taşıyan Gemide Oluşan Zararın Yabancı Para Cinsinden Gerçekleşmesi - Tazminatın Yabancı Para Cinsinden Tesbiti Gereği )
YABANCI PARA CİNSİNDEN TAZMİNAT TALEBİ ( Çatma Sonucu Yabancı Bayrak Taşıyan Geminin Uğradığı Zarar İçin - Zararın Yabancı Para Cinsinden Gerçekleşmiş Olması )
GEMİNİN ÇATMA SONUCU UĞRADIĞI HASAR İÇİN TAZMİNAT TALEBİ ( Yabancı Bayrak Taşıyan Geminin Zararının Döviz Cinsinden Gerçekleşmiş Olması - Tazminata Döviz Cinsinden Hükmedilmesi Gereği )"
83Y13.HD29.4.2003E. 2003/106 K. 2003/5291"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davacı Kiracının Verdiği Depozito Bedelinin İade Edilmemesi Üzerine Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
KİRALAYANIN BORÇLARI ( Kiralananın Kira Süresince İyi Halde Bulundurulmasının Kanuni Yükümlülük Olması )
KİRA AKTİNİN FESHİ ( Taraf ve Yargıtay Denetimine Elverişli Bilirkişi Raporu Alınarak İddia ve Savunmaların Değerlendirilmesi )
HAKLI FESİH ( Mecurdaki Ayıplar Ayıplı İmalattan Kaynaklanıyor ve İhbara Rağmen Davalı Tarafça Giderilmemiş ise Bu Takdirde Feshin Haklı Olması )"
83Y13.HD21.4.2003E. 2002/15344 K. 2003/4731"ALACAK DAVASI ( Davacı Harici Satış Sözleşmesi ile Satın Aldığı Otomobilin Ruhsat Sahibinin Borcundan Dolayı Haczedilmesi Nedeni ile Ödemiş Olduğu Bedelin Fiili Ödeme Tarihindeki Kur Üzerinden Tahsili Talebi )
SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Alacak Miktarı Açısından Alacak İddiasının Tanıkla İspat Edilememesi Senetle İspat Zorunluluğunun Bulunması )
HARİCİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Satın Aldığı Otomobilin Ruhsat Sahibinin Borcundan Dolayı Haczedilmesi Nedeni ile Ödemiş Olduğu Bedelin Fiili Ödeme Tarihindeki Kur Üzerinden Tahsili Talebi )
MEMLEKET PARASI İLE ÖDEME ( Yabancı Para Borcunun Fiili Ödeme Günündeki Kur Üzerinden Memleket Parası ile Ödenmesinin Gerekmesi )"
83Y4.HD7.4.2003E. 2003/3502 K. 2003/4227"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davanın Davalının Çaldığı Döviz-Türk Parası ve Gözlük Bedelinin Alınması için Yapılan İcra Takibine İtirazın İptaline İlişkin Olması )
DÖVİZ ALACAĞI ( Döviz Cinsinden Alacağın Dava Tarihindeki Türk Parası Karşılığının Hesaplanması Bunun Takip Talebindeki Karşılığından Fazla Çıkması Halinde Takip Talebine Bağlı Kalınması )
DÖVİZLE İLGİLİ ALACAKLARA İLİŞKİN İCRA TAKİBİ ( Dövizin Takip Tarihindeki veya Vade Tarihindeki Kur Üzerinden Hesaplanması )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İstenen Döviz Alacağı Likit-Belli Olduğundan İstenen Dövizin Dava Tarihindeki Türk Lirası Karşılığı Üzerinden İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi )
DÖVİZLE İLGİLİ ALACAKTA İNKAR TAZMİNATI ( İstenen Döviz Alacağı Likit-Belli Olduğundan İstenen Dövizin Dava Tarihindeki Türk Lirası Karşılığı Üzerinden İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi )
TAKİP TALEBİYLE DAVA DİLEKÇESİNDEKİ TALEBİN ÇAKIŞMASI ( Takip Talebiyle Dava Dilekçesi Miktarı Farklıysa Davadaki Miktarın Fazla Olması Halinde Takip Talebine Göre Karar Verilmesi )"
83Y13.HD7.4.2003E. 2002/14946 K. 2003/4042"YABANCI PARA ÜZERİNDEN YAPILAN İCRA TAKİBİ ( Ödeme Tarihindeki Kur Üzerinden TL. Olarak Tahsili Talebinde Bulunulması Gerektiği )
YABANCI PARA BORCUNUN TALEBİ ( Bu Borçların Vade Veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası Olarak İstenebileceği )
İCRA TAKİBİNİN YABANCI PARA ÜZERİNDEN YAPILMASI ( Ödeme Tarihindeki Kur Üzerinden TL. Olarak Tahsili Talebinde Bulunulması Gerektiği )"
83Y13.HD25.3.2003E. 2003/953 K. 2003/3468"İTİRAZIN İPTALİ ( Davacının Davalı Şirkette Çalışırken Protokol Uyarınca Kendisine Ödenmesi Gereken Paraların Ödenmemesi Üzerine Başlattığı İcra Takibine Vaki İtiraz )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Tazminata Hükmedilebilmesi İçin Borçlunun Ödeme Emrine İtiraz Etmesi Ve Alacağın Likit Ve Muayyen Olması Yargılama Neticesinde Haksız Bulunmasının Gerekmesi )
ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( Likit Ve Muayyen Olan Borcun Ödemesini Geciktirmek İçin Borçlunun Ödeme Emrine İtiraz Etmesi Ve Haksız Bulunması Halinde İnkar Tazminatına Hükmedilmesinin Gerekmesi )
VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERİ ( Davada Haksız Bulunan Taraf Aleyhine Vekalet Ücreti Ve Yargılama Giderine Hükmedilebilmesi )"
83Y3.HD4.3.2003E. 2003/1941 K. 2003/2097"NAFAKA MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Anlaşmayla Belirlenen Nafaka Miktarının Tarafların Mali Durumları ve Günün Ekonomik Koşullarına Göre Artırılabilmesi veya Azaltılabilmesi )
DÖVİZ CİNSİNDEN ÖDENMESİ KARARLAŞTIRILAN NAFAKA VE YÜKÜMLÜLÜKLER ( Bunların Türk Lirasına Çevrilmesi ve İndirilerek Uyarlanması Şartları )
UYARLAMA ( Döviz Cinsinden Ödenmesi Kararlaştırılan Nafaka ve Yükümlülüklerin Türk Lirasına Çevrilmesi ve İndirilerek Uyarlanması Şartları )
ANLAŞMAYA BELİRLENEN NAFAKANIN GÜNÜN KOŞULLARINA GÖRE UYARLANMASI ( Önemli Ölçüde Döviz Kurunda Meydana Gelebilecek Değişiklik Nedeniyle İşlem Temelinin Çökmesi )
YABANCI PARA İLE NAFAKA BELİRLENMESİ ( Tarafların Boşanmayla Birlikte Nafaka Miktarını Serbest İradeleriyle Belirleyebilmesi )
İŞLEM TEMELİNİN ÇÖKMESİ ( Şubat 2001 Krizi ile Dövizde Yaşanan Artışın İşlem Temelinin Çökmesi Sonucunu Doğurmaması )"
83Y3.HD24.2.2003E. 2003/1839 K. 2003/1663"NAFAKANIN UYARLANMASI TALEBİ ( Ekonomik Kriz Nedeni İle Davacının Malvarlığında ve Gelirinde Bir Azalma Olup Olmadığı Araştırılması Gereği - Döviz Cinsinden Ödenmesi Kararlaştırılan Nafaka )
DÖVİZ CİNSİNDEN ÖDENMESİ KARARLAŞTIRILAN NAFAKA ( Türk Lirasına Çevrilmesi ve İndirilerek Uyarlanması Talebi - Önemli Ölçüde Döviz Kurunda Meydana Gelebilecek Değişiklik Nedeni İle Edimin Aynen İfasının Borçlu Yönünden Katlanılmaz Hal Almasına Bağlı Olduğu )
EKONOMİK KRİZ NEDENİYLE GELİRDE AZALMA ( Döviz Cinsinden Ödenmesi Kararlaştırılan Nafaka/Türk Lirasına Çevrilmesi ve İndirilerek Uyarlanması Talebi - Davacının Malvarlığında ve Gelirinde Bir Azalma Olup Olmadığı Araştırılması Gereği )
İŞLEM TEMELİNİN ÇÖKMESİ ( Taraflarca Başlangıçta Kabul Edilen Döviz Fiyatlarındaki Normal Artışlar Dışında Sözleşmenin İntikadından Sonra Gerçekleşen Ekonomik Kriz Ve Hükümetçe Alınan Kararlarla Çöküp Çökmediğinin Araştırılması Gereği - Nafakanın Uyarlanması Talebi )
NAFAKA VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN TÜRK LİRASINA ÇEVRİLMESİ ( Önemli Ölçüde Döviz Kurunda Meydana Gelebilecek Değişiklik Nedeni İle Edimin Aynen İfasının Borçlu Yönünden Katlanılmaz Hal Almasına ve Böylece İşlem Temelinin Çökmüş Bulunmasına Bağlı Olduğu )"
83Y11.HD24.1.2003E. 2002/12964 K. 2003/630"KİRALANAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Alacağın TL. Karşılığının ve Keza KDV'sinin ABD Doları ve Bunun TL. Karşılığının Kararda Gösterilmemiş Olması ve Faiz Başlangıcının Yanlış Gösterilmesinin İsabetsiz Olduğu )
TÜRK LİRASI ALACAĞI VE DOLAR ALACAĞI ( KDV'sinin ABD Doları ve Bunun TL. Karşılığının Kararda Gösterilmemiş Olması ve Faiz Başlangıcının Yanlış Gösterilmesinin İsabetsiz Olduğu )
FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Alacağın TL. Karşılığının ve Keza KDV'sinin ABD Doları ve Bunun TL. Karşılığının Kararda Gösterilmemiş Olması ve Faiz Başlangıcının Yanlış Gösterilmesi İsabetsiz Olduğu )"
83YHGK18.12.2002E. 2002/12-1058 K. 2002/1064"BORCA İTİRAZ ( Yabancı Para Alacağının ve İşlemiş Temerrüt Faizinin Takip Tarihindeki Kur Üzerinden TL'ye Çevrilerek Takip Talebinde Gösterilmesinin Gerekmesi )
YABANCI PARA ALACAĞI ( Alacağın ve İşlemiş Temerrüt Faizinin Takip Tarihindeki Kur Üzerinden TL'ye Çevrilerek Takip Talebinde Gösterilmesinin Gerekmesi )
TAKİP TALEBİ ( Yabancı Para Alacağının ve İşlemiş Temerrüt Faizinin Takip Tarihindeki Kur Üzerinden TL'ye Çevrilerek Takip Talebinde Gösterilmesinin Gerekmesi )
VADE VEYA FİİLİ ÖDEME GÜNÜNDEKİ KUR ( Yabancı Para Alacaklarında Alacaklının Bu Kurlar Üzerinden Alacağının Ödenmesini Talep Edebilmesi )"
83Y13.HD12.12.2002E. 2002/10329 K. 2002/13321"YABANCI PARA ALACAĞI ( İlk Dava Tarihindeki TL. Karşılığının Tercih Edilmesi/Fili Ödeme Günündeki TL. Karşılığını İsteme Hakkının Yitirileceği - Munzam Zarar İstenemeyeceği )
DÖVİZ ALACAĞI ( İlk Dava Tarihindeki TL. Karşılığının Tercih Edilmesi/Fili Ödeme Günündeki TL. Karşılığını İsteme Hakkının Yitirileceği - Munzam Zarar İstenemeyeceği )
MUNZAM ZARAR ( İlk Dava Tarihindeki TL. Karşılığının Tercih Edilmesi/Fili Ödeme Günündeki TL. Karşılığını İsteme Hakkının Yitirileceği - İstenemeyeceği )
ALACAĞIN TÜRK LİRASI KARŞILIĞI ( Yabancı Para - İlk Dava Tarihindeki TL. Karşılığının Tercih Edilmesi/Fili Ödeme Günündeki TL. Karşılığını İsteme Hakkının Yitirileceği )"
83Y15.HD21.10.2002E. 2002/2692 K. 2002/4759"BİNA GÜÇLENDİRME GİDERLERİ ( Deprem Hasarı/Hatalı İmalattan Kaynaklandığı - Müteahhidin Sorumluluğu )
DEPREME KARŞI BİNA GÜÇLENDİRME GİDERLERİ ( Hatalı İmalattan Kaynaklandığı - Müteahhidin Sorumluluğu )
ORTAK YERDE TAMİRAT TAZMİNATI ( Deprem Hasarı/Hatalı İmalat Nedeniyle Müteahidden Alınan - Kat Maliklerinin Hakları )
İFANIN MASRAFI BORÇLUYA AİT OLMAK ÜZERE YERİNE GETİRİLMESİNE İZİN ( Hatalı İmalattan Kaynaklanan Deprem Hasarı - Tapu Kayıt Maliklerinin Tamamının Katılmasının Temin Edilmesi Gereği )
DOLAR ÜZERİNDEN TAHSİL KARARI VERİLMESİ ( Hatalı İmalattan Kaynaklanan Deprem Hasarı Tazminatı - Taraflar Arasında Aksine Bir Sözleşme Olmadığından Karar Verilemeyeceği )
DEPREM HASARININ GİDERİLMESİ ( Müteahhidin Sorumluluğu - Taraflar Arasında Aksine Bir Sözleşme Olmadığından Dolar Üzerinden Karar Verilemeyeceği )"
83Y11.HD17.10.2002E. 2002/5996 K. 2002/9130"TEMERRÜT FAİZİ ( Başlangıcı - Davacının İhtarnamesiyle Davalıya Tanıdığı Sürenin Dolduğu Tarih )
FAİZ BAŞLANGICI ( Temerrüt Faizi - Davacının İhtarnamesiyle Davalıya Tanıdığı Sürenin Dolduğu Tarih )
CMR KONVANSİYONU ( Taşıma Sırasında Malların Çalınması/Yabancı Para Üzerinden Hüküm Kurulması - 27. Maddesi Uyarınca Yıllık Temerrüt Faizinin % 5'ten Fazla Olamayacağı )
ULUSLARARASI KARA TAŞIMACILIĞI ( Taşıma Sırasında Malların Çalınması/Yabancı Para Üzerinden Hüküm Kurulması - CMR. Konvansiyonu 27. Maddesi Uyarınca Yıllık Temerrüt Faizinin % 5'ten Fazla Olamayacağı )
YABANCI PARA ALACAĞI ( Uluslararası Taşıma Sırasında Malların Çalınması - CMR. Konvansiyonu 27. Maddesi Uyarınca Yıllık Temerrüt Faizinin % 5'ten Fazla Olamayacağı )"
83YHGK9.10.2002E. 2002/10-779 K. 2002/779"BORÇLANMA TALEBİ ( S.S.Kurumunun Sehven 1000 Dolar Fazla Alması - Alacak Davası/Asıl Alacak ve Faizin Hesabı )
ALACAK DAVASI ( Borçlanma Talebi/S.S.Kurumunun Sehven 1000 Dolar Fazla Alması - Asıl Alacak ve Faizin Hesabı )
YABANCI PARA BORCUNDA FAİZ ( Alacak Davası - Borçlanma Talebi/S.S.Kurumunun Sehven 1000 Dolar Fazla Alması )
FAİZ ( Yabancı Para Borcunda/Alacak Davası - Borçlanma Talebi/S.S.Kurumunun Sehven 1000 Dolar Fazla Alması )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Borçlanma Talebi/S.S.Kurumunun Sehven 1000 Dolar Fazla Alması - Asıl Alacak ve Faizinin Hesabı )"
83Y12.HD8.10.2002E. 2002/18529 K. 2002/20218"ALACAĞIN TÜRK PARASI KARŞILIĞINI TALEP ( Tahsil Tarihindeki Kur Üzerinden Bir İstemde Bulunmadığı - İşlemiş Faizin Vade Tarihinden Takip Tarihine Kadar Devlet Bankalarının Alman Markı İle Açılmış Bir Yıl Vadeli Mevduat Hesabına Ödediği En Yüksek Faiz Oranına Göre Hesaplanması Gereği )
İŞLEMİŞ FAİZ ( Vade Tarihinden Takip Tarihine Kadar Devlet Bankalarının Alman Markı İle Açılmış Bir Yıl Vadeli Mevduat Hesabına Ödediği En Yüksek Faiz Oranına Göre Hesaplanması Gereği - Alacağın Türk Parası Karşılığını Talep )"
83Y11.HD26.9.2002E. 2002/4824 K. 2002/8167"PETROL TANKERİNİN KİRALANMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME ( Kiralananı Haklı Neden Olmaksızın Teslim Almaktan Kaçınan Kiracının Kira Bedelinden Sorumlu Olması - Yabancı Para Üzerinden Yapılan Sözleşmede Kira Bedelinin TL Karşılığının Tesbiti )
KİRACININ KİRALANANI HAKLI NEDEN OLMAKSIZIN TESLİM ALMAMASI ( Kira Bedelinin Tahsili Davası - Sözleşmede Teslim Sırasında Saptanan Eksiklik ve Aykırılıkların Kiracı Tarafından Giderilip Kiralayana Ödetileceğinin Kararlaştırılmış Olması - Yabancı Para Üzerinden Yapılan Sözleşmede Kira Bedelinin TL Karşılığının Tesbiti )
TESLİM SIRASINDA KİRALANANDA SAPTANAN EKSİKLİKLERİN KİRACI TARAFINDAN GİDERİLECEĞİNİN KARARLAŞTIRILMIŞ OLMASI ( Kiracının Kiralananı Temiz ve Kullanmaya Elverişli Olmadığı Gerekçesiyle Teslim Almaması - Kira Bedelinin Tahsiline Karar Verilmesi Gereği - Yabancı Para Üzerinden Yapılan Sözleşmede Kira Bedelinin TL Karşılığının Tesbiti )
YABANCI PARA ÜZERİNDEN YAPILAN KİRA SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmedeki Ödeme Günündeki Kur Karşılığının Ödeneceğine İlişkin Hükmün Kiralanan Menkulün Teslim Günündeki Kur Olarak Anlaşılması Gereği )
MENKUL KİRA SÖZLEŞMESİ ( Yabancı Para Üzerinden Belirlenen Kira Bedelinin Ödeme Günündeki Kur Karşılığının Ödeneceğine İlişkin Hükmün Kiralananın Teslim Günündeki Kur Olarak Anlaşılması Gereği )"
83Y3.HD8.7.2002E. 2002/8006 K. 2002/8154"NAFAKANIN İNDİRİLMESİ ( Tarafların Sözleşme ile Döviz Üzerinden Nafakanın Ödenmesini Kararlaştırmaları-Nafaka Miktarının Türk Lirasına Çevrilmesi Talebi )
DÖVİZ ÜZERİNDEN BAĞLANAN NAFAKA MİKTARININ TÜRK LİRASINA ÇEVRİLMESİ TALEBİ ( Döviz Kurunda Meydana Gelebilecek Değişiklik Sonucu Acze Düşülmesi Durumunda Mümkün Olması )
ANLAŞMALI BOŞANMA SONUCU BELİRLENEN NAFAKA MİKTARININ İNDİRİLMESİ ( Döviz Üzerinden Ödenen Nafakanın Türk Parasına Çevrilmesi Talebi )"
83Y11.HD20.6.2002E. 2002/3804 K. 2002/6351"TAŞIMA SÖZLEŞMESİ ( Alıcının Malları Teslim Almaktan Kaçınması - Taşıyanın Gönderenden Malların Türkiye'ye Geri Getirilmesi Konusunda Talimat İstediği İddiasının ve Malları Koruyucu Önlemleri Alıp Almadığının Araştırılması Gereği )
ALICININ MALLARI TESLİM ALMAKTAN KAÇINMASI ( Taşıyanın Gönderenden Malların Türkiye'ye Geri Getirilmesi Konusunda Talimat İstediği İddiasının ve Malları Koruyucu Önlemleri Alıp Almadığının Araştırılması Gereği )
CMR KAPSAMINDAKİ TAŞIMA SÖZLEŞMESİ ( Alıcının Malları Teslim Almaktan Kaçınması Üzerine Taşıyanın Gönderenden Malların Türkiye'ye Geri Getirilmesi Konusunda Talimat İstediği İddiasının Araştırılması ve Taşıyanın Sorumluluğunun Buna Göre Belirlenmesi Gereği - Uygulanacak Faiz Oranı )
YABANCI PARA ÜZERİNDEN HÜKMEDİLEN TAZMİNATA UYGULANACAK FAİZ ORANI ( CMR Kapsamındaki Taşıma Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle )
FAİZ ORANI ( CMR Kapsamındaki Taşıma Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle Yabancı Para Üzerinden Hükmedilen Tazminata Uygulanacak Olan )"
83Y19.HD13.6.2002E. 2001/7117 K. 2002/4595"İTİRAZIN İPTALİ ( Fatura Bedelinin Ödenmemesine Dayalı Olarak Yapılan Takibe Vaki İtiraz )
FAİZ ORANI ( İtalyan Linetine Uygulanacak Faiz Oranı Araştırılmadan Talep Doğrultusunda Hüküm Kurulmasında Hataya Düşülmesi )
TALEP DOĞRULTUSUNDA HÜKÜM KURULMASI ( İtalyan Linetine Uygulanacak Faiz Oranı Araştırılmadan Talep Doğrultusunda Hüküm Kurulmasında Hataya Düşülmesi )"
83Y15.HD13.6.2002E. 2002/1769 K. 2002/3223"GECİKMEDEN DOĞAN ZARAR ( Cezai Şarttan Az veya Çok Olması Durumu - Yabancı Para Üzerinden Tespit Edilen Borcun Fiili Ödeme Tarihindeki Kur Üzerinden Talep Edilmesi Gereği )
CEZAİ ŞART ( Gecikmeden Doğan Zarardan Az veya Çok Olması Durumu - Yabancı Para Üzerinden Tespit Edilen Borcun Fiili Ödeme Tarihindeki Kur Üzerinden Talep Edilmesi Gereği )
YABANCI PARA ( Yabancı Para Üzerinden Tespit Edilen Borcun Fiili Ödeme Tarihindeki Kur Üzerinden Talep Edilmesi Gereği - Cezai Şart Olarak Belirlenen Miktarın Gecikmeden Doğan Zarardan Az veya Çok Olması )
FİİLİ ÖDEME TARİHİ"
83YHGK5.6.2002E. 2002/19-443 K. 2002/474"İCRA TAKİBİNİN İPTALİ DAVASI ( Kaybedildiği İleri Sürülen ve Hakkında Ödeme Yasağı Bulunan Çeke Dayalı İcra Takibinin İptali Talebi )
HAMİLİNE YAZILI ÇEKİN İPTALİ ( Bir Çekten Dolayı İki Meşru Hamil Olamayacağından Öncelikle Gerçek Hak Sahibinin Tespiti )
ÇEK TAKİBİNİN İPTALİ ( Kaybedildiği İleri Sürülen ve Hakkında Ödeme Yasağı Bulunan Çeke Dayalı İcra Takibinin İptali Talebi )
ÖDEME YASAĞI BULUNAN ÇEKLE YAPILAN İCRA TAKİBİNİN İPTALİ DAVASI ( Bir Çekten Dolayı İki Meşru Hamil Olamayacağından Öncelikle Gerçek Hak Sahibinin Tespiti )"
83Y12.HD4.6.2002E. 2002/10869 K. 2002/11797"YABANCI PARA BORCU ( Alacaklının Takip Talebinde Yabancı Para Alacağını Türk Lirasına Çevirmesi- Vade Tarihinden Tahsil Tarihine Kadar Yabancı Para Alacağına Uygulanan Faiz Uygulanması )
FAİZ ( Alacaklının Takip Talebinde Yabancı Para Alacağını Türk Lirasına Çevirmesi- Vade Tarihinden Tahsil Tarihine Kadar Yabancı Para Alacağına Uygulanan Faiz Uygulanması )"
83Y4.HD3.6.2002E. 2002/2301 K. 2002/6746"DÖVİZ ÜZERİNDEN ZARARA NEDEN OLMA ( Tazminat Miktarının Tesbitinde Esas Alınacak Kur )
TAZMİNAT TALEBİ ( Hafriyat Çalışması Sırasında İSKİ'nin Su Borularına Verilen Zarar Nedeniyle - Zararın Döviz Cinsinden Olması Halinde Uygulanacak Kur )
HAFRİYAT ÇALIŞMASI SONUCU İSKİ'YE AİT SU BORULARINA HASAR VERME ( Döviz Cinsinden Zarar Nedeniyle Tazminatın Tesbitinde Esas Alınacak Kur )"
83Y13.HD9.5.2002E. 2002/2605 K. 2002/5054"ALACAK DAVASI ( Mahkemece Karar Verilen Tutarın Mark Alacağının Bu Günkü Değerinin Altında Olması ve Faizlerle Karşılanamayan Munzam Zarar Olması Nedeniyle Bunların Talep Edilmesi )
YABANCI PARA BORCU ( Alacaklının Alacağın Vadesinde veya Fiili Ödeme Günündeki Türk Parası Karşılığını Talep Etme Hakkına Sahip Olması )
MUNZAM ZARAR ( Yabancı Para Alacağının Geç Ödenmesinden Dolayı Zarar Edilmesi )
FİİLİ ÖDEME GÜNÜNDEKİ TÜRK PARASI KARŞILIĞININ İSTENMESİ ( Eğer Bu Gündeki Karşılık İstenmeyip Dava Tarihindeki Karşılık İstenmişse Artık Munzam Zararın İstenememesi )"
83YHGK8.5.2002E. 2001/19-1086 K. 2002/371"TAZMİNAT DAVASI ( Satış Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Geç Ödenmesi Nedenine Dayalı Munzam Zarar İstemi )
YABANCI PARA ALACAĞI ( Alacaklının Borcu Vade Veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmesini İsteyebilmesi )
SEÇİMLİK HAK ( Yabancı Para Alacağının Borcun Vade Veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmesini İsteyebilmesi )
MUNZAM ZARAR ( Alacaklının Seçimlik Hakkını Kullanmaması Nedeniyle Munzam Zararının Söz Konusu Olmaması )"
83Y3.HD6.5.2002E. 2002/4573 K. 2002/4864"ALACAK DAVASI ( Borç Olarak Alınan Ancak Ödenmeyen Altın Bileziklerin Aynen Mümkün Olmazsa Karşılığı Paranın Tahsili Talebi )
ALTIN BORCU ( Borcun Ödenmesinde Mislen Piyasadan Sağlanması Mümkün Oldukça Mislen İşlem Yapılması-Aksi Takdirde Ödeme Günündeki Sürüm Değerinin Temel Tutulması )
MİSLEN ÖDEME ( Altın Borcunun Ödenmesinde Mislen Piyasadan Sağlanması Mümkün Oldukça Mislen İşlem Yapılması-Aksi Takdirde Ödeme Günündeki Sürüm Değerinin Temel Tutulması )"
83Y11.HD6.5.2002E. 2002/263 K. 2002/4430"İSTİRDAT DAVASI ( Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE DAYALI İSTİRDAT DAVASI ( Davalının Yönettiği Davacıya Ait Emanet Havuz Hesabına El Koyduğu Tarihteki Kur Üzerinden Teminat Mektubunu Hukuka Aykırı Şekilde Tazmin Etmesi )
BANKANIN İSTİRDAT DAVASI ( Davacının Zararının Yabancı Para Üzerinden Doğması-Davalının da Yabancı Paranın Karşılığı Kadar Haksız Yarar Sağlaması )
YABANCI PARA ALACAĞI ( Türk Lirası Bazında Muhasebeleştirme Yapıldığından Bahisle Türk Lirası Üzerinden İstirdada Hükmedilmesinin Doğru Olmaması )"
83Y11.HD29.4.2002E. 2002/474 K. 2002/4030"UYARLAMA DAVASI ( Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi İle Davacıya Bağlanan Aylık Gelirin Uyarlanması Talebi )
ÖMÜR BOYU GELİR SÖZLEŞMESİ ( İlk Uyarlama Davasının Kesinleşmesinden Sonra Yeni Uyarlama Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Değerlendirilmesi )
SÖZLEŞME SERBESTİSİ ( Sözleşmeye Aynen Uyulmasının Gerekmesi-Sözleşmenin Düzenlenmesinden Sonra Ortaya Çıkan Durum ve Koşullardaki Olağanüstü Değişiklikler )"
83Y11.HD11.4.2002E. 2002/356 K. 2002/3400"UYARLAMA DAVASI ( Bankadan Döviz Kredisi Alınması-Dövizdeki Aşırı Yükselmeler Nedeniyle Borcun Ödenemez Duruma Gelmesi )
DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİNİN UYARLANMASI ( Davacının Dövize Endeksli Geri Ödemelerinin Dava Tarihi Olarak Tespiti )
KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Dövize Endeksli Kredinin Dövizdeki Aşırı Artışlar Nedeniyle Uyarlanması Talebi )
TÜRK LİRASINA ÇEVİRME ( Dövize Endeksli Kredinin Dövizdeki Aşırı Artışlar Nedeniyle Türk Lirasına Uyarlanması Şartı )"
83Y10.HD29.3.2002E. 2001/118 K. 2002/2864"YURTDIŞINDA ÇALIŞAN KİŞİLERİN ÇALIŞMA SÜRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Sehven fazla hesaplanan borçlanma günü nedeniyle yapılan ödemelerin iadesi hususu - Mevzuu para olan borcun Türk lirası üzerinden ödeneceği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Sehven fazla hesaplanan borçlanma günü nedeniyle yapılan ödemelerin iadesi hususu - Mevzuu para olan borcun Türk lirası üzerinden ödeneceği )"
83Y11.HD25.3.2002E. 2001/10420 K. 2002/2616"YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Yabancı Para Üzerinden Tazminata Hükmedilmesinin Şartları - Hatır Taşıması İddiasının Araştırılması Gereği )
YABANCI PARA ÜZERİNDEN TAZMİNAT TALEBİ ( Yolcu Taşıma Sözleşmesinden Doğan Zarardan Dolayı - Yabancı Para Üzeriden Tazminata Hükmedilmesinin Şartları )
TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Yolcu Taşıma Sözleşmesiyle Seyahat Etmekte Olduğu Aracın Karıştığı Trafik Kazası Sonucu Yaralanması - Yabancı Para Üzerinden Tazminata Hükmedilmesinin Şartları - Hatır Taşıması İddiasının Araştırılması Gereği )
HATIR TAŞIMASI İDDİASININ ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Yolcu Taşıma Sözleşmesiyle Seyahat Ederken Meydana Gelen Kaza Sonucu Yaralanan Davacının Açtığı Tazminat Davasında )"
83YHGK20.3.2002E. 2002/11-176 K. 2002/214"FİKİR VE SANAT ESERLERİ İLE KORUNAN MADDİ VE MANEVİ HAKLARA TECAVÜZ ( Maddi Tazminatın Yabancı Para Üzerinden Hesaplanması )
MADDİ VE MANEVİ HAKLARA TECAVÜZ ( Fikir ve Sanat Eserleri İle Korunan Haklara Tecavüz Edilmesi Nedeniyle Maddi Tazminatın Yabancı Para Üzerinden Hesaplanması )
TAZMİNAT DAVASI ( Fikir ve Sanat Eserleri İle Korunan Haklara Tecavüz Edilmesi Nedeniyle Maddi Tazminatın Yabancı Para Üzerinden Hesaplanması )
YABANCI PARA ÜZERİNDEN TAZMİNAT ( Eser Sahibinin Yurt Dışında Yaşadığı Eserlerini Yabancı Para Üzerinden Pazarladığı Anlaşıldığından"
83Y19.HD11.3.2002E. 2002/1639 K. 2002/1621"TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Fiilde Zararın Olay Tarihinde Memleket Parası İle Gerçekleştiğinin Kabulünün Gerekmesi )
HAKSIZ FİİL ( Zararın Olay Tarihinde Memleket Parası İle Gerçekleştiğinin Kabulünün Gerekmesi )
YABANCI PARA OLARAK BELİRLENEN ALACAK ( Haksız Fiilde Zararın Olay Tarihinde Memleket Parası İle Gerçekleştiğinin Kabulünün Gerekmesi )"
83Y2.HD8.3.2002E. 2002/2130 K. 2002/3242"NAFAKA ( Nafaka Arttırımı Talebinin Yeni Tedbir Nafakası İstemini de İçerdiği - Anlaşma Olmadıkça Nafakaya Yabancı parayla Hükmolunamayacağı )
BOŞANMA DAVASININ REDDİ ( Kararın Kesinleşmesiyle O Davada Takdir Edilen Tedbir Nafakasının Da Sona Ereceği - Nafaka Arttırımı Talebinin Yeni Tedbir Nafakası İstemini de İçerdiği )
NAFAKAYA YABANCI PARAYLA HÜKMOLUNAMAYACAĞI ( Ancak Anlaşmayla Olabileceği - Davacı Ayrı Yaşamakta Haklı Olduğundan Davacı İçin Uygun Miktarlarda Tedbir Nafakaları Takdiri doğrudur )
İŞTİRAK NAFAKASI ( Ergin Olan Çocuk İçin İstenemeyeceği - Çocuğun Usulüne Uygun Açtığı Bir Yardım Nafakası Davası Bulunmadığı/Talebin Reddi Gerekir )"
83Y19.HD7.3.2002E. 2002/504 K. 2002/1552"TRAKİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Zararın Yabancı Para Olarak Belirlenmesi )
YABANCI PARA OLARAK BELİRLENEN ZARARIN TAZMİNİ ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davasında )
TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazası Nedeniyle - Yabancı Para Üzerinden Oluşan Zararın Tazmini )"
83Y12.HD14.2.2002E. 2002/1891 K. 2002/3193"YABANCI PARA ALACAĞININ TAHSİLİ ( Takip Talebi Ve Ödeme Emrinde Takip Tarihi İtibariyle TL. Karşılığının Gösterildiği - Alacaklının İsteminin Reddine Karar Verilemeyeceği )
KUR DEĞERİNE GÖRE TAKİP ( Yabancı Paranın Takip Tarihi İtibariyle TL Karşılığının Gösterildiği - Mercice İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
ALACAKLININ TERCİH HAKKI ( Yabancı Paranın Takip Tarihi İtibariyle TL Karşılığının Gösterildiği - Alacaklının İsteminin Reddine Karar Verilemeyeceği )"
83Y11.HD11.2.2002E. 2001/8800 K. 2002/1079"ALACAK DAVASI ( Davalı Banka Nezdindeki Hesapta Bulunan Parasının Davacının Talimatı Olmadan Ortadan Kalkması Nedeniyle )
BANKADA BULUNAN DAVACININ PARASININ TALİMATI OLMADAN BAŞKASINA ÖDENMESİ ( Döviz Hesabındaki Paranın Ödenmesi İle İlgili Düzenlenen Dekontlardaki İmzaların Davacıya Ait Olmaması )
FAİZ ( Sözleşmede Daha Yüksek Akdi Veya Gecikme Faizi Kararlaştırılmadığı Halde Yabancı Para Borcunun Faizinde Devlet Bankalarının Uyguladığı En Yüksek Faiz Oranının Uygulanması )"
83Y15.HD31.1.2002E. 2001/4351 K. 2002/545"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca İşin Süresi İçerisinde Tamamlanmaması Sebebiyle Dava Dışı Şahıslara Satılmamış Bölümlerin Tapularının İptali Talebi )
KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK ( Aykırılığı Mahkeme Kararı ile Saptanan İnşaata Devam Edilmesinin Yükleniciden Beklenememesi )
YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Kamu Düzenine Aykırılığı Mahkeme Kararı ile Saptanan İnşaata Devam Edilmesinin Yükleniciden Beklenememesi )
OBJEKTİF İMKANSIZLIK ( Sözleşmeden Sonra Ortaya Çıkan Objektif İmkansızlık Nedeniyle Davalı Yüklenicinin Sorumluluğundan Sözedilemeyeceği )
NAMA İFA ( Yabancı Para Borcunu Doğuran Bir Hal Yokken Buna Dair İstemin Hüküm Altına Alınmasının Yasaya Aykırılığı )
YABANCI PARA BORCU ( Yabancı Para Borcunu Doğuran Bir Hal Yokken Buna Dair İstemin Hüküm Altına Alınması )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Kamu Düzenine Aykırılığı Mahkeme Kararı ile Saptanmış İnşaata Devam Edilmesi Yükleniciden Beklenememesi )
HÜKMÜN GEREKÇESİ ( Kararların Gerekçeli Olmasının Hem Anayasada Hem de HUMK'da Düzenlenmiş Olması )"
83YHGK23.1.2002E. 2002/15-15 K. 2002/19"TAZMİNAT DAVASI ( Döviz Kuru Farkından Kaynaklanan Munzam Zararın Tahsili Talebi )
DÖVİZ KURU FARKINDAN KAYNAKLANAN MUNZAM ZARAR TALEBİ ( Seçimlik Hakkını Türk Parası Yönünde Kullanan Alacaklının Bu Hakkından Dönerek Kur Farkı Adı Altında Talepte Bulunamaması )
YABANCI PARA ALACAĞI ( Alacaklının Yabancı Para Alacağını Aynen Yada Vade Veya Fiili Ödeme Günündeki Kur Üzerinden Ödetilmesini İsteyebilmesi )
SEÇİMLİK HAK ( Alacaklının Yabancı Para Alacağını Aynen Yada Vade Veya Fiili Ödeme Günündeki Kur Üzerinden Ödetilmesini İsteyebilmesi )
MUNZAM ZARAR ( Seçimlik Hakkını Türk Parası Yönünde Kullanan Alacaklının Bu Hakkından Dönerek Yabancı Para Veya Kur Farkı Adı Altında Talepte Bulunamaması )
KUR FARKINDAN KAYNAKLANAN MUNZAM ZARAR TALEBİ ( Seçimlik Hakkını Türk Parası Yönünde Kullanan Alacaklının Bu Hakkından Dönerek Kur Farkı Adı Altında Talepte Bulunamaması )"
83Y19.HD22.1.2002E. 2001/8990 K. 2002/445"İTİRAZIN İPTALİ ( Türk Vatandaşı Olan Davacıya Ait Yabancı Plakalı Aracın Trafik Kazası Sonucu Hasarlanması Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini İçin Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
SÖZLEŞME DIŞI HAKSIZ FİİLLER ( Mala İlişkin Zararın Haksız Fiilin Gerçekleştiği Ana Göre Belirlenmesi )
YABANCI PARA ( Sözleşme Dışı Haksız Fiillerde Zararın Giderilmesinde Yabancı Paraya Hükmedileceğine Dair Yasalarda Hüküm Olmaması )
MALA İLİŞKİN ZARAR ( Zararın Haksız Fiilin Gerçekleştiği Anda Meydana Gelmesi )"
83Y6.HD21.1.2002E. 2001/9892 K. 2002/66"KİRA BEDELİNİN TAHSİLİ ( Yabancı Para Borcunun Vadesinde Ödenmemesi Halinde Alacaklının Bu Borcu Vade Veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmesini İsteyebilmesi )
TAHLİYE DAVASI ( Temerrüt Nedeniyle )
TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE ( Kira Sözleşmesinin Yabancı Para Üzerinden Yapılması )
YABANCI PARA BORCU ( Borcun Vadesinde Ödenmemesi Halinde Alacaklının Bu Borcu Vade Veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmesini İsteyebilmesi )
ÖDEME GÜNÜNDEKİ TÜRK PARASI KARŞILIĞI ( Yabancı Para Borcunun Vadesinde Ödenmemesi Halinde Alacaklının Bu Borcu Vade Veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmesini Talebi )"
83Y18.HD14.1.2002E. 2001/11244 K. 2002/74"İTİRAZIN İPTALİ ( Kömür Karşılığı Ortak Gider Borcundan Dolayı Davalı Hakkında Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
ORTAK GİDER BORCUNDAN DOLAYI YAPILAN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ ( Yabancı Para Üzerinden Olan Alacağın Dava ve Takip Konusu Yapılabilmesi Şartı )
YABANCI PARA ÜZERİNDEN ORTAK GİDERLERİN İSTENMESİ ( Apartman Yönetiminin Karar Defteri Getirtilip Bu Yolda Bir Karar Olup Olmadığının Belirlenmesi )
KARAR DEFTERİ ( Yabancı Para Üzerinden Ortak Giderlerin İstenmesinde Apartman Yönetiminin Karar Defteri Getirtilip Bu Yolda Bir Karar Olup Olmadığının Belirlenmesi )
GECİKME TAZMİNATI ( Ortak Giderlerin Zamanında Ödenmemesi Durumunda Yönetim Planında Belirlenen Oran Üzerinden Gecikme Tazminatı Talep Edilebilmesi )"
83Y19.HD16.10.2001E. 2001/6111 K. 2001/6612"TAZMİNAT ( Araç Alım Satımına Dayalı Olarak Yapılan Satış Sonrası Devir İşlemlerinin Yapılmadığı Nedeniyle )
YABANCI PARA ÜZERİNDEN ÖDEME ( Alacağın Yabancı Para Üzerinden Ödenebilmesi için Taraflar Arasında Yabancı Para Üzerinden Yapılmış Bir Sözleşmenin Bulunmasının Gerekmesi )
ARAÇ SATIŞ VE DEVRİNİN GEÇERLİLİK KOŞULU ( Araç Devrinin Kanunda Belirtilen Şekil Şartını Taşıyıp Taşımadığı Gözetilmeden Hüküm Kurulması )"
83Y19.HD4.10.2001E. 2001/5663 K. 2001/6179"TAZMİNAT ( Trafik Kazası Nedeniyle Araçta Oluşan Hasar )
HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN ZARARIN GİDERİLMESİ ( Trafik Kazası Nedeniyle Araçta Oluşan Hasarın Giderilmesi Talebi )
TRAFİK KAZASI SONUCU ARAÇTA OLUŞAN HASARIN TAZMİNİ ( Yabancı Plakalı Araçta Oluşan Hasar Bedeli Olarak Fiil Tarihindeki Türk Parası Üzerinden Hüküm Altına alınması )
YABANCI PLAKALI ARAÇTA OLUŞAN HASAR ( Hasar Tazmini Olarak Fiil Tarihindeki Türk Parası Üzerinden Hüküm Altına alınması )"
83YHGK16.5.2001E. 2001/11-392 K. 2001/415"FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN KORUNMASI ( Davacıya Ait Karikatürlerin İzinsiz Kullanılması Nedeniyle Tecavüzün Men'i ve Tazminat Talebi )
KARİKATÜRÜN İZİNSİZ KULLANILMASI NEDENİYLE TECAVÜZÜN MEN'İ VE TAZMİNAT TALEBİ ( Zararın Yabancı Para Üzerinden Doğduğunun İspatı Şartı )
YABANCI PARA ÜZERİNDEN TAZMİNAT TALEBİ ( Zararın Yabancı Para Üzerinden Doğduğunun İspat Edilmesi Şartı )
TAZMİNAT TALEBİ ( Karikatürün İzinsiz Kullanılmasında Zararın Yabancı Para Üzerinden Doğduğunun İspatı Şartı )"
83Y3.HD10.4.2001E. 2001/2911 K. 2001/3220"KİRA PARASININ TESPİTİ ( Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi - 6570 Sayılı Yasaya Göre Sözleşmenin Diğer Hükümleri Yenilenirken Kira Parasına İlişkin Şartın Yenilenmeyeceği )
YABANCI PARA CİNSİNDEN OLAN KİRA PARASININ TESPİTİ ( Yeni dönemde kira parasının mahkemece tesbitinin istenmesi halinde - 6570 Sayılı Yasaya Göre Kiranın Yabancı Para İle Ödenmesine İlişkin Hükmün Yenilenmeyeceği )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMESİ ( 6570 Sayılı Yasaya Göre Sözleşmenin Kira Parasına İlişkin Şartın Yenilenmeyeceği - Kiranın Yabancı Para İle Ödenmesine İlişkin Hükmün Yenilenmeyeceği )
YABANCI PARA CİNSİNDEN KİRANIN TESPİT EDİLEMEYECEĞİ ( Davalı Kiracının Bu Yönde Açıkça Bir Kabulü Bulunmadığı Sürece - Kiranın Türk Lirası Olarak Tespit Edileceği )"
83Y9.HD21.3.2001E. 2001/1087 K. 2001/4564"ÜCRET ALACAĞI ( Gemi Kaptanının Ücretinin Amerikan Doları Olduğunu İddia Etmesi - Kural Olarak Ülkede Tarafların Türk Lirası Üzerinden Anlaşmaya Vardıklarının Kabul Edileceği )
TÜRK LİRASI İLE ÜCRET ÖDEME ( Kural Olarak Ülkede Tarafların Türk Lirası Üzerinden Anlaşmaya Vardıklarının Kabul Edileceği - Gemi Kaptanının Ücretinin Amerikan Doları Olduğunu İddia Etmesi )
ÜCRETİN TİCARET ODASI YAZISINA GÖRE KABULÜ ( Gemi Kaptanının Ücretinin Amerikan Doları Olduğunu İddia Etmesi - Ücret Alacağı )"
83Y13.HD20.3.2001E. 2001/2155 K. 2001/2739"ALACAK DAVASI ( Davacının Davalıya Borç Olarak Verdiği Paraya Karşılık Aldığı Çeki Süresinde Bankaya İbraz Etmemesi-Yaptığı İcra Takibine Borçlu Tarafından İtiraz Edilmesi )
DÖVİZ ALACAĞININ TÜRK PARASI İLE İSTENMESİ ( Mahkemenin de Karar Tarihindeki Kur Üzerinden Türk Lirasına Göre Karar Vermesinin Gerekmesi )
YAZILI DELİL ( Taraflar Arasında Yakın Akrabalık İlişkisi Olmadığından Davacının Borç Verdiği İddiasını Yazılı Delille İspat Etmesinin Gerekmesi )
YEMİN DELİLİ ( Davacının Dilekçede Her Türlü Delil Demek Suretiyle Yemin Deliline de Dayandığının Anlaşılması )"
83Y19.HD2.3.2001E. 2001/919 K. 2001/1645"TAZMİNAT DAVASI ( Türk Vatandaşı Olan Davacıya Ait Yabancı Plakalı Aracın Trafik Kazası Sonucu Hasarlanması Nedeniyle Uğranılan Zararın Yabancı Para Olarak Tazmini Talebi )
YABANCI PLAKALI ARACIN TRAFİK KAZASI SONUCU HASARA UĞRAMASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Olayın Türkiye'de Gerçekleşmesi Nedeniyle Zararın Türk Parası Üzerinden Hesaplanması )
YABANCI PARA ÜZERİNDEN TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasının Türkiye'de Gerçekleşmesi Nedeniyle Zararın Türk Parası Üzerinden Hesaplanması )"
83YHGK14.2.2001E. 2001/19-17 K. 2001/151"HAKSIZ FİİL TAZMİNATINDA YABANCI PARA
ZARARIN YABANCI PARA İLE TAZMİNİ
YABANCI PARA İLE TAZMİNAT ( Haksız fiilde )"
83Y15.HD7.2.2001E. 2000/5018 K. 2001/724"YABANCI PARA ALACAĞI ( Dava Tarihindeki Kur Üzerinden Dava Edilen Alacağın Tahsil Tarihindeki Kur Üzerinden Ödenmesi Talebi)
KUR FARKINDAN DOĞAN MUNZAM ZARAR TALEBİ ( Yabancı Para Alacağını Dava Tarihindeki Kur Üzerinden Dava Eden Alacaklının)
MUNZAM ZARAR TALEBİ ( Yabancı Para Alacağını Dava Tarihindeki Kur Üzerinden Dava Eden Alacaklının Kur Farkı İçin Açtığı)"
83Y11.HD15.1.2001E. 2000/9302 K. 2001/117"ALACAK DAVASI ( Yabancı Para Borcundan Kaynaklanan Alacağın Talebi-Alacağın Yasanın Yürürlüğünden Önce Gerçekleşmesi Nedeniyle Alacaklının Munzam Zararını İsteyebilmesi )
MUNZAM ZARAR ( Yabancı Para Borcundan Kaynaklanan Alacağın Talebi-Alacağın Yasanın Yürürlüğünden Önce Gerçekleşmesi Nedeniyle Alacaklının Munzam Zararını İsteyebilmesi )
YABANCI PARA BORCUNUN VADESİNDE ÖDENMEMESİ ( Alacaklının Bu Borcu Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası ile Ödenmesini İsteyebilmesi )"
83Y13.HD31.10.2000E. 2000/8294 K. 2000/9315"İTİRAZIN İPTALİ ( Yabancı Para Üzerinden İcra İnkar Tazminatına Hükmedilememesi )
İCRA İNKAR TAMZİNATI ( Yabancı Para Üzerinden İcra İnkar Tazminatına Hükmedilememesi )
YABANCI PARA ( Yabancı Para Üzerinden İcra İnkar Tazminatına Hükmedilememesi )
DÜZELTEREK ONAMA ( Yabancı Para Üzerinden İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesinin Yeniden Yargılamayı Gerektirmemesi )"
83Y19.HD21.9.2000E. 2000/2837 K. 2000/5953"YABANCI PARA ALACAĞI ( İpotek Türk Parası Üzerinden Tesis Edildiğinden Kur Farkı İçin Munzam Zarara Hükmedileceği)
İPOTEKLİ KREDİ BORCU ( Yabancı Para Alacağı İçin Türk Parası Üzerinden İpotek Tesis Edildiğinden Kur Farkı İçin Munzam Zarara Hükmedileceği)
KUR FARKI İÇİN MUNZAM ZARARA HÜKMEDİLMESİ ( Yabancı Para Alacağına Türk Parası Üzerinden İpotek Tesis Edilmiş Olması Nedeniyle)
MUNZAM ZARAR ( Yabancı Para Alacağına Türk Parası Üzerinden İpotek Tesis Edilmesi Nedeniyle Türk Parası Üzerinden Takip Zorunluluğu)"
83Y11.HD21.9.2000E. 2000/6987 K. 2000/6929"TÜRK LİRASININ DÖVİZ KARŞISINDA DEĞER KAYBETMESİ ( Türk Lirasının Değer Kaybetmesi Durumunda Dövize Endeksli Kredilerin Uyarlanmasına Karar Verilebilmesi )
KREDİ UYARLAMASI ( Türk Lirasının Döviz Karşısında Değer Kaybetmesi Durumunda Dövize Endeksli Kredilerin Uyarlanmasına Karar Verilebilmesi )
DÖVİZ KARŞISINDA DEĞER KAYBI ( Türk Lirasının Döviz Karşısında Değer Kaybetmesi Durumunda Dövize Endeksli Kredilerin Uyarlanmasına Karar Verilebilmesi )
SÖZLEŞMEYE MÜDAHALE ( Bankadan Dövize Endeksli Kredi Alındığı Ancak Dövizin Değer Kaybı Üzerine Ödenen Taksitlerde Artış Olduğu İddiasıyla Sözleşmeye Müdahale Edilmesi İstemi )"
83Y3.HD14.9.2000E. 2000/8382 K. 2000/8036"KİRA BEDELİNİN TESBİTİ DAVASI ( Kiranın yabancı para ile ödenmesi )
KİRANIN YABANCI PARA İLE ÖDENMESİ ( Kira bedelinin tesbiti davası )
ÖN MESELE ( Husumet )
HUSUMET ( Ön mesele )"
83Y3.HD14.9.2000E. 2000/7585 K. 2000/8283"KİRA PARASININ TESPİTİ ( Kira Sözleşmesinin Yenilenmesiyle Eski Hükümlerin de Yenileneceği - Kiranın Yabancı Para Olacağı Kaydının Yenilenmeyeceği )
KİRA PARASININ DÖVİZ OLMASI ( Kiranın Tespitinde Hakimin Türk Parası Cinsinden Karar Vereceği - Eski Sözleşmedeki Kiranın Yabancı Para Olacağı Kaydının Yenilenmeyeceği )
SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİYLE KİRANIN TESPİTİ ( Eski Hükümlerin de Yenileneceği - Kiranın Yabancı Para Olacağı Kaydının Yenilenmeyeceği )
HAKİMİN KİRA PARASINI BELİRLEMESİ ( Taşınmazın Yeniden Kiraya Verilmesi Halinde Getirebileceği Kira Parasının Türk Lirası Olarak Belirleneceği )
SÖZLEŞMENİN KENDİLİĞİNDEN YENİLENMESİ ( Eski Hükümlerin de Yenileneceği - Kiranın Yabancı Para Olacağı Kaydının Yenilenmeyeceği )"
83Y11.HD26.6.2000E. 2000/5229 K. 2000/6029"KASKO SİGORTASINDA RÜCU ( Davacı Sigortalısına Fransız Frangı Ödediğine Göre Bu Davada da Fransız Frangını Aynen ya da Fiili Ödeme Tarihindeki Türk Lirası Karşılığını İstemesi Gereği )
YABANCI PARA BORCUNUN ÖDENMESİ ( Vadesinde Ödenmemesi Halinde Alacaklı Bu Borcu Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmesini İsteyebileceği )
TÜRK PARASI İLE ÖDEME ( Davacı Sigortalısına Fransız Frangı Ödediğine Göre Bu Davada da Fransız Frangını Aynen ya da Fiili Ödeme Tarihindeki Türk Lirası Karşılığını İstemesi Gereği )"
83Y15.HD7.6.2000E. 2000/1056 K. 2000/2886"İŞİN BEDELİNİN TÜRK LİRASI OLARAK KARARLAŞTIRILMASI ( Eksik İşler Bedelinin de TL Üzerinden Hesaplanması-İthal Malzeme Kullanılmış Olması )
EKSİK İŞLER BEDELİ ( TL Üzerinden Yapılan Sözleşme-Bedelin de TL Üzerinden Hesaplanması-İthal Malzeme Kullanılmış Olması )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Eksik İşler Bedeli-İthal Eşya Kullanılması Halinde Bedelin TL mi Yabancı Para Üzerinden mi Hesaplanacağı )"
83Y19.HD31.3.2000E. 1999/8117 K. 2000/2346"YABANCI PARA ÜZERİNDEN SÖZLEŞME ( Alacak Davası - Uygulanacak Faiz )
YABANCI PARA BORCUNDA FAİZ ( Devlet Bankalarında Bir Yıl Vadeli Mevduat Hesabına Ödenen En Yüksek Faiz - Aksi Kararlaştırılmadığında )
FAİZ ( Yabancı Para Borcunda - Devlet Bankalarında Bir Yıl Vadeli Mevduat Hesabına Ödenen En Yüksek Faiz/Aksi Kararlaştırılmadığında )"
83Y9.HD22.3.2000E. 2000/503 K. 2000/3196"FAİZİN YABANCI PARA CİNSİNDEN HESAPLANMASI ( Asıl Alacağın Yabancı Para Olması )
YABANCI PARA BORCU ( Faizin de Döviz Olarak Hesaplanacağı )
ÜCRET ALACAĞININ DÖVİZ OLMASI ( Faizinin de Döviz Olması )"
83YHGK23.2.2000E. 2000/13-104 K. 2000/136"TEDİYE ( Yabancı Para Borcunun Vadesinde Ödenmemesi )
YABANCI PARA BORCU ( Vadesinde Ödenmemesi Durumunda Alacaklının Bu Borcu Vade Veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmesini İsteyebilmesi )
VADE VEYA FİİLİ ÖDEME GÜNÜ ( Yabancı Para Borcunun Vadesinde Ödenmemesi Durumunda Alacaklının Bu Borcu Vade Veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmesini İsteyebilmesi )
DAVA DİLEKÇESİNDE GÖSTERİLEN DEĞER ( Harca Esas Değer Olup Talep Edilen Miktarı Göstermemesi )"
83YHGK26.1.2000E. 2000/9-6 K. 2000/13"ALACAK DAVASI ( Amerikadaki Eğitim Giderleri İçin Açılan Dolar Talepli Davada Alacak Miktarının Hesaplanması )
AMERİKADAKİ EĞİTİM GİDERLERİ ( Dolar Üzerinden Tahsili Talebinde Alacağın Hesaplanması )
YABANCI PARA ALACAĞININ TAHSİLİ TALEBİ ( Alacak Miktarının Tesbiti )"
83Y13.HD24.1.2000E. 1999/8322 K. 2000/81"MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davalıya Ait Otelde Kayarak Düşme Sonucu Yaralanma Nedeniyle - Tazminatın TL Cinsinden Hesaplanması Gereği )
TAZMİNATIN TÜRK LİRASI CİNSİNDEN HESAPLANMASI MECBURİYETİ ( Türkiye'de Meydana Gelen Olay Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi )
TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN KAZADA YARALANMA NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Tazminatın TL Cinsinden Hesaplanması Gereği )
YABANCI PARA ÜZERİNDEN TAZMİNATA HÜKMEDİLEMEMESİ ( Türkiye'de Meydana Gelen Zarar Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi )"
83Y11.HD7.12.1999E. 1999/5561 K. 1999/10059"UYARLAMA DAVASI ( Dövize Endeksli Kredi Borcunun Aşırı Artışlar Nedeniyle Ödenmesinin İmkansız Olması )
KREDİ BORCUNUN UYARLANMASI ( Dövize Endeksli Kredi Borcunun Aşırı Artışlar Nedeniyle Ödenmesinin İmkansız Olması )
KAYNAK KULLANMA DESTEK FONU ( Bankadan Kullanılan Dövize Endeksli Konut Kredisi Borcunun Uyarlanması İle İlgili Dava )"
83YHGK17.11.1999E. 1999/15-977 K. 1999/976"YABANCI PARA ALACAĞI ( Tercih Hakkı TL Üzerinden Kullanıldıktan Sonra Bundan Dönülememesi )
MUNZAM ZARAR ( Döviz Alacağı TL'ye Çevrildikten Sonra Ayrıca Kur Farkından Kaynaklanan Zararın İstenip İstenemeyeceği )
KUR FARKI ( Döviz Alacağı TL'ye Çevrildikten Sonra )
ALACAKLININ SEÇİM HAKKI ( Aynen Ödeneceği Kararlaştırılmayan Yabancı Para Alacağı )
AYNEN ÖDEME KAYDI ( Yabancı Para Alacağı )"
83Y13.HD15.11.1999E. 1999/7192 K. 1999/8302"MUNZAM ZARAR ( Yabancı Para Alacağının Takip Tarihindeki Türk Parası Üzerinden Talebi Halinde İstenemeyeceği )
YABANCI PARA ALACAĞININ TAKİP TARİHİNDEKİ TÜRK PARASI ÜZERİNDEN TALEBİ ( Munzam Zarar İstenemeyeceği )
YABANCI PARA ALACAĞININ FİİLİ ÖDEME VEYA TAKİP GÜNÜNDEKİ TÜRK PARASI KARŞILIĞINI TALEP ( Tercih Hakkı )
MUNZAM ZARAR ( Faizi Aşan Oranda Zararın Mevcudiyeti )"
83YHGK10.11.1999E. 1999/2-955 K. 1999/949"HÜKMÜN TEFHİMİ
TEFHİM
KISA KARARIN UNSURLARI
YARGIDA AÇIKLIK VE NETLİK PRENSİBİ
NAFAKANIN DÖVİZE ENDEKSLİ TESBİTİ
ZİYNET EŞYALARIN TALEBİ ( İsbat külfeti )
İSBAT KÜLFETİ ( Ziynet eşyaları )"
83Y19.HD4.11.1999E. 1999/4049 K. 1999/6481"CEZAİ ŞART ( Yabancı Para Üzerinden - Talep Anında/Dava Tarihindeki TL. Karşılığını Talep )
YABANCI PARA ÜZERİNDEN KARARLAŞTIRILAN CEZAİ ŞART ( Talep Anında/ Dava Tarihindeki TL. Karşılığını Talep )"
83Y3.HD18.10.1999E. 1999/7847 K. 1999/10685"HAKSIZ FİİL ( Araçların Çarpması Sonucu Meydana Gelen Hasar )
TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Nedeniyle )
YABANCI PARA ( Olay Tarihindeki Türk Parası Üzerinden Tazmin ve Yasal Faize Hükmedilmesinin Gerekmesi )
TÜRK PARASI ÜZERİNDEN TAZMİN VE YASAL FAİZE HÜKMETMEK ( Yabancı Para Olarak Tazminata Hükmedilmesinin Yanlış Olması )"
83YHGK13.10.1999E. 1999/19-832 K. 1999/825"YABANCI PARA ALACAĞININ TAKİBİ ( Harca Esas Alınacak TL Karşılığının Gösterilmesinin TL Bazında Takip Yapıldığı Anlamına Gelmemesi )
İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ ( Yabancı Para Alacağının Harca Esas Olmak Üzere TL Karşılığının Gösterilmesinin TL Üzerinden Talep Edildiğini Göstermemesi )
KUR FARKINDAN KAYNAKLANAN ALACAK İÇİN YAPILAN TAKİP ( Yabancı Para Alacağının Kur Farkının Saklı Tutulmuş Olması )
ALACAKLININ SEÇİMLİK HAKLARI ( Yabancı Para Alacağının Takibinde Harca Esas Alınacak TL Karşılığının Gösterilmesinin TL Olarak Talep Edildiğini Göstermemesi )"
83Y3.HD1.7.1999E. 1999/6714 K. 1999/7070"KİRA PARASININ TESPİTİ ( Kiranın Yabancı Para Olarak Kararlaştırılması-Tespitin Türk Lirası Üzerinden Yapılması )
YABANCI PARA İLE KİRA KARARLAŞTIRILMASI ( Kira Tespiti İçin Mahkemeye Müracaat Edildiği Durumlarda Tespitin Türk Lirası Üzerinden Yapılması )
KİRA SÖZLEŞMESİNDE KİRA PARASININ YABANCI PARA OLARAK KARARLAŞTIRILMASI ( Kira Parasının Tespitinin Türk Lirası Üzerinden Yapılması )"
83Y3.HD3.6.1999E. 1999/4930 K. 1999/5843"KİRA SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmeye Konulan Güvence Parasının Kaydının Geçerli Olması )
GÜVENCE PARASI ( Kiralayanın Alacağından Fazlasını İade Etmesi )
DEPOZİTO ( Kiralayana Sözleşme Uyarınca Verilen Güvence Parası )
YABANCI PARA ( Kiralayanın Alacağından Fazla Kısmını İadesi )"
83Y11.HD29.4.1999E. 1998/8610 K. 1999/3363"KUR FARKI ( Munzam zarar )
MUNZAM ZARAR ( Kur farkı )
YABANCI PARA ALACAĞININ VADESİNDE ÖDENMEMESİ ( Munzam zarar )
BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ ( Munzam zarar )"
83Y11.HD8.3.1999E. 1998/10149 K. 1999/1893"SİGORTA ŞİRKETİNİN RÜCU DAVASI ( Döviz bazında )
DÖVİZ BAZINDA DAVA AÇMAK
FAİZ ( Döviz bazında açılan davada )"
83Y11.HD25.2.1999E. 1998/9431 K. 1999/1532"FİİLİ ÖDEME TARİHİNDEKİ TÜRK LİRASI KARŞILIĞININ İSTENMESİ ( Yabancı Para Cinsinden Alacak İçin )
YABANCI PARA ALACAĞI ( Fiili Ödeme Tarihindeki TL Karşılığının Ödetilmesi Talebi - Trafik Kazası Sonucu Yapılan Masraflar İçin )
TRAFİK KAZASI SONUCU UĞRANILAN ZARAR İÇİN TAZMİNAT TALEBİ ( Yabancı Para Alacağının Fiili Ödeme Tarihindeki TL Karşılığının İstenebilmesi - Faiz Oranı )
FAİZ ORANI ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Talebi - Yabancı Para Alacağının Fiili Ödeme Günündeki TL Karşılığı Talebi )"
83Y11.HD15.2.1999E. 1998/9412 K. 1999/876"BANKACA DÖVİZ ÜZERİNDEN YAPILAN FAZLA ÖDEMENİN AYNEN TAHSİLİ TALEBİ ( Aynen Ödemede Uygulanacak Faiz Oranı )
YABANCI PARA ÜZERİNDEN YAPILAN FAZLA ÖDEMENİN İADESİ TALEBİ ( Aynen Ödeme Talebi - Aynen Ödeme Halinde Uygulanacak Faiz Oranı )
FAİZ ORANI ( Bankanın Fazla Ödediği Yabancı Paranın Aynen İade Talebinde )"
83YHGK27.1.1999E. 1999/2-6 K. 1999/41"BOŞANMA DAVASI ( Fiili Ayrılık Nedeniyle )
FİİLİ AYRILIĞA DAYALI BOŞANMADA ÖNCEKİ KARARIN KESİNLEŞMİŞ OLMASI YETERLİ OLMASI ( Kararın Kesinleşmesinin Yeterli Olması-Kararın Gerekçesine Bakılmaması )
BOŞANMADA YABANCI PARA İLE ÖDENCE İSTENEMESİ ( Bu Tür Taleplerde Yabancı Paranın İstek Tarihindeki Resmi Kuru Üzerinden Karar Verilmesinin Gerekmesi )
BEKLENEN ZARAR ( Maddi Tazminatın Belirlenmesinde Eşin İleride Sağlaması Olası Çıkarlarında Dikkate Alınması )
MANEVİ TAZMİNAT ( Bozulan Ruhsal Dengenin Onarılması Gayesiyle Manevi Giderimi )
MADDİ TAZMİNAT ( Boşanma Davasının Fer'isi Mahiyetinde Olan Maddi Tazminatın Ayrı Bir Dava İle de Görülebilmesi )
TAZMİNATIN MİKTARI ( Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları ile Kusurlarının Tespit Edilmesi )
MANEVİ TAZMİNATIN NİTELİĞİ ( Manevi Tazminatın Ceza Niteliğinin Olmaması-Zenginleştirme Amacı Olmaması )"
83YHGK23.12.1998E. 1998/15-877 K. 1998/916"ESER SÖZLEŞMESİ ( Ücretin Yabancı Parayla Ödeneceğinin Kararlaştırıldığının İspat Edilememesi )
ÜCRET ( Yabancı Parayla Ödeneceğinin Kararlaştırıldığının İspat Edilememesi )
YABANCI PARAYLA ÖDEME ( Böyle Bir Kararlaştırmanın İspat Edilememesi )"
83Y15.HD26.11.1998E. 1998/4379 K. 1998/4426"EK DAVA ( Munzam Zararın Karşılanması Maksadıyla Açılan )
KUR FARKI ( Döviz Alacağının Takibinde Uygulanan Kur )
YABANCI PARA BORCUNUN TAKİBİ ( Kur Farkından Doğan Munzam Zarar )
MUNZAM ZARAR ( Döviz Borcunun Ödenme Kuru Farkından Kaynaklanan )"
83Y11.HD17.11.1998E. 1998/5196 K. 1998/7937"HAKSIZ FİİLLERDE YABANCI PARA BORCUNUN ÖDENME ŞEKLİ
YABANCI PARA BORCUNUN ÖDENME ŞEKLİ ( Haksız Fiillerde )
GEMİDEN İNDİRİLİRKEN HASAR GÖREN MAL ( Yabancı Para İle Tazminat )
YABANCI PARA İLE TAZMİNAT ( Gemiden İndirilirken Hasar Gören Mal )"
83Y11.HD12.11.1998E. 1998/6031 K. 1998/7675"UÇAKTA KAYBOLAN VALİZİN TAZMİNİ ( Uluslararası Yolculukta )
ULUSLARARASI HAVA TAŞIMALARINA İLİŞKİN KURALLAR ( Uçakta Kaybolan Valizin Tazmini )
YABANCI PARA ALACAĞINA UYGULANACAK FAİZ ORANI
FAİZ ORANI ( Yabancı Para Alacağına Uygulanacak )"
83Y12.HD21.10.1998E. 1998/10537 K. 1998/11292"YABANCI PARA ALACAĞI ÜZERİNDEN TAZMİNAT ( Alacaklının Fiili Ödeme Tarihindeki Kur Hakkında Tercihini Belirtmemiş Olması )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Yabancı Para Alacağı )"
83Y9.HD9.7.1998E. 1998/10203 K. 1998/12403"ÜCRET ALACAĞI ( Yabancı Para Borcunun Vadesinde Ödenmemesi Halinde Alacaklının Bu Borcu Vade Veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmesini İsteyebilmesi )
YABANCI PARA BORCU ( Borcun Vadesinde Ödenmemesi Halinde Alacaklının Bu Borcu Vade Veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmesini İsteyebilmesi )"
83Y11.HD16.6.1998E. 1998/1504 K. 1998/4577"KAMBİYO TAAHHÜDÜ ( En Geç Yüz Seksen Gün İçinde Kapatılmasının Zorunlu Olması )
İHRACATÇININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kambiyo Taahhüdünün En Geç Yüz Seksen Gün İçinde Kapatılmasının Zorunlu Olması )
KONŞİMENTO ( Banka Adına Düzenlenmiş Olduğundan İhracatçının Doğrudan Mal Bedelini Getirtme Yönünde Fiili Bir Yetkisi ve Hareket Serbestisinin Olmaması )
BANKANIN SORUMLULUĞU ( Konşimentoların Banka Adına Düzenlenmiş Olması Nedeniyle İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesini İzleme ve Gereken Önlemleri Alma Sorumluluğu )
BİLİRKİŞİ HEYETİ ( Mahkemece Banka Hukukçusu Kambiyo Uzmanı ve Dış Ticaret Uzmanlarından Oluşacak Heyetten Rapor Alınmasının Gerekmesi )"
83Y12.HD4.6.1998E. 1998/6181 K. 1998/6788"FAİZ ORANININ TESBİTİ ( Yabancı Para Alacağının Takip Tarihindeki Kur Üzerinden Türk Lirasına Çevrilerek Takibinde )
YABANCI PARA ALACAĞININ TAKİBİ ( Uygulanacak Faiz Oranı )
TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN TAKİP EDİLEN YABANCI PARA ALACAĞI ( Uygulanacak Faiz Oranı )"
83YHGK3.6.1998E. 1998/11–299 K. 1998/380"YABANCI PARA İLE BORÇ
DÖVİZ BORCU
MUNZAM ZARAR ( Kur farkı )
KUR FARKI
BORCUN MUACCELİYETİ ( Vadesiz borç )
VADESİZ BORCUN MUACCELİYETİ
MUACCELİYET ( Vadesiz borç )
AYNEN ÖDEME ŞARTI ( Yabancı para borcu )
BORÇLUNUN SEÇİMLİK HAKKI
ALTERNATİF YETKİ/FACULTAS ALTERNATİVA ( Yabancı para borcu )
MUNZAM ZARARIN HUKUKİ SEBEBİ"
83Y11.HD2.6.1998E. 1998/697 K. 1998/4101"UYARLAMA DAVASI ( Dövize Endeksli Borçların Türk Lirasına Uyarlanması )
DÖVİZE ENDEKSLİ GERİ ÖDEMELİ BORÇLAR ( İsteğe Rağmen Bankalarca Türk Lirasına Çevrilmemesi Durumunda Bu Borçların Türk Lirasına Uyarlanması ve Taksit Tutarlarının Belirlenmesi )
ÖDEMELERİNİ DÜZENLİ YAPANLAR ( Dava Tarihinde Aylık Ortalama Sözleşme Faizi İle Beraber Yansıtılarak Türk Lirası Borcunun Saptanması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Dövize Endeksli Geri Ödemeli Borcun Türk Lirasına Uyarlaması )"
83Y11.HD31.3.1998E. 1998/625 K. 1998/2387"İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Yabancı Para Cinsinden Talep Edilmesi )
YABANCI PARA CİNSİNDEN TALEP EDİLEN İCRA İNKAR TAZMİNATININ HESAPLANMASI"
83Y11.HD23.3.1998E. 1998/430 K. 1998/1942"RÜCUEN TAZMİNAT ( Taşıyıcının Sorumluluğu Teslimle Son Bulacağından ve Taşınan Malların Çalınmasında Taşıyıcının Kusuru Bulunduğundan Zararı Tazmin Etmesi )
NAKLİYAT SİGORTASI ( Taşıyıcının Sorumluluğu Teslimle Son Bulacağından ve Taşınan Malların Çalınmasında Taşıyıcının Kusuru Bulunduğundan Zararı Tazmin Etmesi )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Hükmolunabilmesi İçin Alacağın Likit Olmasının Gerekmesi )
LİKİT ALACAK ( İcra İnkar Tazminatına Hükmolunabilmesi İçin Alacağın Belirlenebilir Nitelikte Olmasının Gerekmesi )"
83Y11.HD13.3.1998E. 1997/8802 K. 1998/1702"İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Tazminatın Amacının Borçluları Haksız Olarak İcra Takiplerine İtiraz Etmekten Men Etmek Olması )
İTİRAZIN İPTALİ VE İCRA İNKAR TAZMİNATI TALEBİ ( Tazminatın Amacının Borçluları Haksız Olarak İcra Takiplerine İtiraz Etmekten Men Etmek Olması )
YABANCI PARA BORÇLARI ( Alacak Yabancı Para Olsa da İnkar Tazminatının Türk Lirası Olarak Hükme Bağlanmasının Gerekmesi )
ALACAĞIN YABANCI PARA OLMASI ( İcra İnkar Tazminatının Türk Lirası Olarak Hükme Bağlanmasının Gerekmesi )"
83Y13.HD2.3.1998E. 1998/137 K. 1998/1821"YABANCI PARA BORCUNUN TAHSİLİ ( Türk Parası Olarak Ödetilmesi Talebi Durumunda Uygulanacak Kur )
TÜRK PARASI OLARAK TALEP EDİLEN YABANCI PARA BORCU ( Aynen Ödemeye Karar Verilememesi )
AYNEN ÖDEMEYE KARAR VERİLEMEMESİ ( Türk Parası Karşılığı Talep Edilen Yabancı Para Borcu )"
83Y11.HD2.3.1998E. 1997/10680 K. 1998/1277"MUNZAM ZARARIN TAHSİLİ ( Alacaklının Yabancı Para Borcunun Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmesini İsteyebilmesi )
YABANCI PARA BORCU ( Alacaklının Yabancı Para Borcunun Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmesini İsteyebilmesi )
KUR FARKINDAN KAYNAKLANAN ALACAK ( Alacaklının Yabancı Para Borcunun Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmesini İsteyebilmesi )"
83Y2.HD19.2.1998E. 1998/394 K. 1998/1830"NAFAKA ( Yabancı Parayla Hükmedilemiyeceği )
YABANCI PARA ( Nafakaya Yabancı Parayla Hükmedilemiyeceği )
MAHKEME MASRAFLARI ( Uçak Bileti Bedeli )"
83Y15.HD13.2.1998E. 1997/5160 K. 1998/496"TAHKİM SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmede Uyuşmazlığın Maddi Hukuk Kurallarına Göre Çözümlenmesinin Öngörülmesi-Hakemlerin Bu Kurallar Çerçevesinde Karar Vermesinin Gerekmesi )
HAKEMLERİN SORUMLULUĞU ( Tahkim Sözleşmesinde Uyuşmazlığın Maddi Hukuk Kurallarına Göre Çözümlenmesinin Öngörülmesi-Hakemlerin Bu Kurallar Çerçevesinde Karar Vermesinin Gerekmesi )
BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN ÖDENMEYEN AVANS NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR ( Sadece Faizden İbaret Olan Alacağın Tahsiline Karar Verilmesi )
FAİZ ALACAĞI ( Temerrüt Faizine Temerrüt Faizi Yürütülmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
83Y11.HD22.12.1997E. 1997/8727 K. 1997/9422"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Sonucu Davacı Şirkete Sigortalı Araç için Ödenen Paranın Sigorta Muafiyeti ve Davalı Sigortacısından Tahsil Edilen Paranın Mahsubuyla Bakiyenin İstenilmesi )
HASAR BEDELİ ( Davacı Hasar Bedelini Sigortalısı ile Yaptığı Poliçe Gereği İsviçre Frangı Olarak Ödediğinden Borcu Fiili Ödeme Günündeki Tl Karşılığı İsteyebilmesi )
DÖVİZLE ÖDEME ( Hasar Bedelinin İsviçre Frangı Olarak Ödendiğinden Alacağın Fiili Ödeme Tarihindeki Türk Lirası Karşılığının Faiziyle Talep Edilmesi )
FİİLİ ÖDEME TARİHİ ( Davacı Hasar Bedelini Sigortalısı ile Yaptığı Poliçe Gereği İsviçre Frangı Olarak Ödediğinden Borcu Fiili Ödeme Günündeki Tl Karşılığı İsteyebilmesi )"
83Y11.HD22.12.1997E. 1997/8708 K. 1997/9492"ALACAK DAVASI ( Davacıya Ait Aracın Almanyadan İstanbula Trenle Nakli Sırasında Hasarlanması Nedeniyle )
TAŞIMA SIRASINDA ARACIN HASAR GÖRMESİ NEDENİYLE ALACAK DAVASI ( Davacının Zararının Mark Olarak Hesap Edilmesi ve Aracın Onarılarak Davacı Tarafça Mark Olarak Hasar Yapılması )
ARACIN TAŞIMA SIRASINDA HASAR GÖRMESİ ( Davacının Zararının Mark Olarak Hesap Edilmesi ve Aracın Onarılarak Davacı Tarafça Mark Olarak Hasar Yapılması )
YABANCI PARA ALACAĞI ( Davacının Zararı İçin Mark Karşılığı Türk Lirası İsteyebilmesi-Zararın Fiili Tahsil Tarihindeki Karşılığına Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
83Y11.HD15.12.1997E. 1997/8503 K. 1997/9225"TAZMİNAT DAVASI ( Sigortalı Araçta Meydana Gelen Hasar Bedelinin Sigorta Şirketi Tarafından Ödenmesi Üzerine Rücuun Talebi )
SİGORTALI ARAÇTA MEYDANA GELEN HASAR BEDELİ ( Hasar Bedelinin Yabancı Para Üzerinden Yapılması- Yabancı Para Borcunun Vadesinde Ödenmemesi )
BORCUN MEMLEKET PARASI İLE ÖDENMESİ ( Yabancı Para Borcunun Vadesinde Ödenmemesi Halinde Alacaklının Bu Borcu Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Ödenmesini İsteyebilmesi )
YABANCI PARA BORCUUN VADESİNDE ÖDENMEMESİ ( Alacaklının Bu Borcu Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Ödenmesini İsteyebilmesi )
HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN ALACAK DAVASI ( Davacının Alacağını Ödemiş Olduğu Yabancı Para Birimi Üzerinden İstemesinde Usulsüzlük Olmaması )"
83Y12.HD11.12.1997E. 1997/13792 K. 1997/13857"YABANCI PARA İLE TAKİP ( Yabancı Paraya İtiraz )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Yabancı Para İle Takip )"
83YHGK10.12.1997E. 1997/19-797 K. 1997/1044"AYNEN ÖDEME KOŞULU İÇERMEYEN YABANCI PARA BORCU
KANUN DEĞİŞİKLİĞİNİN HALEN GÖRÜLMEKTE OLAN DAVALARA UYGULANMAMASI
HALEN GÖRÜLMEKTE OLAN DAVALAR ( Kanun Değişikliğinin Uygulanmaması )
YABANCI PARANIN FİİLİ ÖDEME GÜNÜNDEKİ KURU"
83Y19.HD20.11.1997E. 1997/6620 K. 1997/9899"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE ARAÇTA OLUŞAN HASAR İÇİN TAZMİNAT TALEBİ ( Yabancı Para Üzerinden Tesbit Edilen Zarar İçin Uygulanacak Kur )
TAZMİNAT MİKTARININ YABANCI PARA ÜZERİNDEN TESBİTİ ( Mahkemece TL Üzerinden Hükmedilecek Tazminat Miktarına Esas Alınacak Kur )
YABANCI PARA ÜZERİNDEN HESAPLANAN ZARAR ( Tazminat Miktarına Hükmedilmesinde Esas Alınacak Kur )"
83Y6.HD19.11.1997E. 1997/9657 K. 1997/9767"TAHLİYE DAVASI ( Temerrüt Nedeniyle )
TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI ( Dava Esnasında Tahliyenin Gerçekleşmesi )
KİRA PARASININ TAHSİLİ DAVASI ( Kira Parası Döviz Olarak Anlaşıldığından Aylık Kira Bedeli Saptanarak Ödenmeyen Süre İçin Fiili Ödeme Günündeki Rayiçten Tahsile Karar Verilmesi )
DÖVİZ OLARAK BELİRLENEN KİRA PARASININ TAHSİLİ ( Aylık Kira Bedeli Saptanarak Ödenmeyen Süre İçin Fiili Ödeme Günündeki Rayiçten Tahsile Karar Verilmesi )"
83Y11.HD17.11.1997E. 1997/6293 K. 1997/8200"DÖVİZE ENDEKSLİ GERİ ÖDEMELİ BORÇLAR ( İsteğe Rağmen Türk Parasına Çevrilmemesi - Borç Tutarındaki Uyuşmazlık )
BORCUN UYARLANMASI ( Borçların Türk Parasına Çevrilerek Taksit Tutarlarının Hesabı )
TAKSİT TUTARLARI ( Taksitlendirmeninde Türk Lirası Üzerinden Yapılması Gerektiği )
BORCUN DAVA TARİHİ OLARAK TESPİTİ ( Borcunu Düzenli Ödeyenler Ve Ödemeyenler Şeklindeki Tasnif )
BORCUNU DÜZENLİ ÖDEMEYENLER ( Ortalama Sözleşme Faizi Yansıtılarak Hesaplanması )
ORTALAMA SÖZLEŞME FAİZİ ( Aylık Taksitler Belirlenerek Uyarlama Yapılması )"
83Y12.HD13.11.1997E. 1997/12252 K. 1997/12698"YABANCI PARA ALACAKLARININ TAKİBİ
DAMGA PULU BEDELİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Takipte )
FAİZ ( Yabancı Para Alacaklarında )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Damga Pulu Bedeli İstenememesi )"
83Y12.HD5.11.1997E. 1997/11789 K. 1997/12322"TEMERRÜT FAİZİ TALEBİ ( USD Dolarına %11 Oranında Faiz Yürütülmesi Talep Edilmiş İse de 3095 Sayılı Kanunun 4/A Maddesi Gereği Faiz Oranı Yöntemince Araştırılıp İşlemiş Faiz Miktarının Yerinde Olup Olmadığı Belirlenmesi Gereği )
FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( Devlet Bankalarının O Yabancı Para İle Açılmış Bir Yıl Vadeli Mevduat Hesabına Ödediği En Yüksek Faiz Oranında Temerrüt Faizi Talep Edebileceği - BK.un 104 /Son Maddesi Gereği Temerrüt Faizine Faiz Yürütülemeyeceği )
YABANCI PARAYA FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( Devlet Bankalarının O Yabancı Para İle Açılmış Bir Yıl Vadeli Mevduat Hesabına Ödediği En Yüksek Faiz Oranında Temerrüt Faizi Talep Edebileceği )"
83Y11.HD30.9.1997E. 1997/3707 K. 1997/6429"NAVLUN BEDELİ ( İthal Edilen Malların Taşınması Sözleşmesi - Yabancı Para Bazında Talep )
YABANCI PARA BORÇLARI ( Mahkemenin Tahsil Tarihindeki Kur Karşılığına Hükmetmesi )
TAHSİL TARİHİNDEKİ KUR KARŞILIĞI ( Takas Ve Mahsup Edilecek Alacaklar - Navlun Bedeli Ödenmesi )
TAKAS VE MAHSUP EDİLECEK ALACAKLAR ( Takas Mahsup Defi - Yabancı Para Borçları )
TAKAS-MAHSUP DEFİ ( Takas Mahsup Savunmasının Yapıldığı Tarihteki Kur Üzerinden Hesaplama )"
83Y11.HD22.9.1997E. 1997/5666 K. 1997/6096"DÖVİZE ENDEKSLİ GERİ ÖDEMELİ BORÇLAR ( İsteğe Rağmen Türk Parasına Çevrilmemesi - Borç Tutarındaki Uyuşmazlık )
BORCUN UYARLANMASI ( Borçların Türk Parasına Çevrilerek Taksit Tutarlarının Hesabı )
TAKSİT TUTARLARI ( Taksitlendirmeninde Türk Lirası Üzerinden Yapılması Gerektiği )
BORCUN DAVA TARİHİ OLARAK TESPİTİ ( Borcunu Düzenli Ödeyenler Ve Ödemeyenler Şeklindeki Tasnif )
BORCUNU DÜZENLİ ÖDEMEYENLER ( Ortalama Sözleşme Faizi Yansıtılarak Hesaplanması )
ORTALAMA SÖZLEŞME FAİZİ ( Aylık Taksitler Belirlenerek Uyarlama Yapılması )"
83Y11.HD12.6.1997E. 1997/2251 K. 1997/4560"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Kooperatif Aidat Borcu Olan Döviz Alacağının Tahsili için Yapılan İcra Takibine Vaki İtirazın İptali Talebi )
İCRA TAKİBİNİN YASAYA UYGUNLUĞU ( Döviz Alacağı ve İşlemiş Faiz Olarak Faiz Gösterilmiş ve Dövizin Fiili Rayici Üzerinden TL Olarak Ödenmesi İstenmiş Olması )
DÖVİZ ALACAĞI ( Dövizin TL Karşılığı Olarak Fiili Tahsil Tarihindeki Değerini İsteyebilmesi )
İNKAR TAZMİNATI ( İtirazın İptali Davasında Talep Halinde % 40 İnkar Tazminatına Hükmedilmesi )"
83YHGK4.6.1997E. 1997/19-303 K. 1997/499"YABANCI PARA OLARAK HÜKMEDİLEN ALACAĞIN İCRAEN TAHSİLİ
MUNZAM ZARAR ( Yabancı para ile alacak )
FİİLİ ÖDEME GÜNÜ ( Yabancı paranın tahsili )
TAKİP GÜNÜ ( Yabancı paranın tahsili )"
83Y12.HD27.5.1997E. 1997/5969 K. 1997/6191"YABANCI PARA ALACAKLARININ TAKİBİ
BONO ( Vade Tarihi İçermeyen )"
83Y9.HD8.5.1997E. 1997/3706 K. 1997/8537"TEDİYENİN HAKKI ORTADAN KALDIRMASI ( İhbar ve Kıdem Tazminatının Ödendiğine Dair Ödeme Belgesi )
TEMYİZ AŞAMASINDA ÖDEME BELGESİ VERİLMESİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı )
ÖDEME İTİRAZI ( Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği )"
83Y19.HD8.5.1997E. 1997/2756 K. 1997/4683"İFLAS MASASINA KAYIT KABUL DAVASI ( Yabancı Para Alacağının Aynen Kaydedilememesi )
YABANCI PARA ALACAĞININ İFLAS MASASINA KAYDI ( Uygulanacak Kur )
İFLASTA EŞİTLİK İLKESİ ( Yabancı Para Alacağının Aynen Kaydedilememesi )
İMTİYAZLI ALACAK ( Yabancı Para Alacağının Bu Kapsama Girmediği )"
83Y11.HD7.4.1997E. 1997/553 K. 1997/1478"ALACAK DAVASI ( Davalı Banka Aracılığıyla Gerçekleştirilen Vesaik Mukabili İhracat İşleminde Davalının Kusuru Nedeniyle Tahsil Edilemeyen İhracat Bedelinden Kaynaklanan Munzam Zarar )
MUNZAM ZARAR ( Davalı Banka Aracılığıyla Gerçekleştirilen Vesaik Mukabili İhracat İşleminde Davalının Kusuru Nedeniyle Tahsil Edilemeyen İhracat Bedelinden Kaynaklanan Munzam Zarar )
YABANCI PARA BORCUNUN VADESİNDE ÖDENMEMESİ ( Alacaklının Bu Borcun Vade Veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmesini İsteyebilmesi )"
83Y12.HD31.3.1997E. 1997/3572 K. 1997/3965"İKİ TARAFIN BİRLİKTE İMZALADIĞI BELGE ( Takipte Uygulanacak Faiz Oranı-Teklif Mektubu )
TEKLİF MEKTUBU ( Faiz Oranı-İki Tarafın Birlikte İmzaladığı Belge )
FAİZ ORANI ( Teklif Mektubuna Dayandırılan Oran )"
83Y11.HD31.3.1997E. 1997/1706 K. 1997/2221"MUNZAM ZARAR ( Zarar İstemi Dövizle İlgili Olsa Bile Dövizin Dava Tarihindeki Karşılığı Olan Türk Lirasına Karar Verilmesinin Gerekmesi )
DÖVİZLE İLGİLİ MUNZAM ZARAR ( Dövizin Dava Tarihindeki Karşılığı Olan Türk Lirasına Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
83Y11.HD26.3.1997E. 1997/3438 K. 1997/3906"TAZMİNAT ( Çatma İle İlgili Açılan Davalar - Yabancı Para Borcu )
ÇATMA ( Yabancı Para Borcunun Vadesinde Ödenmemesi - Tazminat Davası )
YABANCI PARA BORCU ( Vadesinde Ödenmemesi - Fiili Ödeme Günündeki Rayic )
FİİLİ ÖDEME GÜNÜNDEKİ RAYİC ( Türk Parasıyla Ödemenin Mümkün Bulunması )
TÜRK PARASI İLE ÖDEME ( Talebin Bu Şekilde Olması Üzerine Ödemeye Karar Verileceği )"
83Y11.HD10.3.1997E. 1997/1045 K. 1997/1456"YABANCI PARA BORCU ( Ödeme Dolarla Yapıldığı İçin Davanın da Dolar Üzerinden Açılması )
TAZMİNAT ( Yabancı Parayla Tahsilinin İstenmesi )"
83Y19.HD19.12.1996E. 1996/8116 K. 1996/11491"YABANCI PARA ALACAĞI ( Borçlunun İflası Halinde Uygulanacak Kur )
İFLAS EDEN BORÇLUNUN YABANCI PARA BORCUNU TÜRK PARASINA ÇEVİRME ( Uygulanacak Kur )
BORÇLUNUN İFLASI ( Yabancı Para Alacağının İflas Masasına Kaydında Uygulanacak Kur )"
83Y2.HD18.12.1996E. 1996/11110 K. 1996/13467"BOŞANMA DAVASI ( Tazminatın Takdirinde Gözönünde Bulundurulacak Hususlar - Yabancı Para Üzerinden Tazminat Talebi )
TAZMİNAT MİKTARININ TAKDİRİNDE GÖZÖNÜNDE BULUNDURULACAK HUSUSLAR ( Boşanma Davasında Yabancı Para Üzerinden Tazminat Talebi )
YABANCI PARA ÜZERİNDEN TAZMİNAT TALEBİ ( Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat Miktarının Takdiri )
HALİS TOPRAK VE EŞİNİN BOŞANMA DAVASI ( Tazminat Miktarının Tesbitinde Gözönünde Bulundurulacak Hususlar )
BOŞANMA SEBEBİ İLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Yabancı Para Üzerinden Talep Edilemeyeceği )
MADDİ TAZMİNAT ( Boşanma - Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Göz Önüne Alınması Gereği )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI OLUŞTURAN HER OLAY İÇİN AYRI AYRI TAZMİNATA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ ( Boşanma )"
83Y13.HD16.12.1996E. 1996/11037 K. 1996/11272"YABANCI PARA ALACAĞI ( Mevduata Uygulanan En Yüksek Faiz Oranının Uygulanması )
FAİZ ( Yabancı Paraya Uygulanacak )
TEMİNAT MUAFİYETİ ( Uluslararası Sözleşmelerle Teminat Muafiyeti Tanınmışsa Hakimin Takdir Hakkının Sözkonusu Olamayacağı )"
83Y19.HD25.11.1996E. 1996/5429 K. 1996/10492"ALACAK DAVASI ( Davalı Şirkete Ait Araca Çarpılması Sonucunda Oluşan Hasar Dolayısıyla Yapılan Masrafların Tahsili İstemi )
TÜRKİYEDE HASAR GÖREN ARAÇ ( Türkiye'deki Bir Kazada Hasar Gören Aracın Yurt Dışında Onarılmasının Tazminatın Yabancı Para İle Ödenmesini Gerektirmemesi )
TAZMİNATIN YABANCI PARA İLE ÖDENMESİ ( Türkiye'deki Bir Kazada Hasar Gören Aracın Yurt Dışında Onarılmasının Tazminatın Yabancı Para İle Ödenmesini Gerektirmemesi )
HAKSIZ FİİL ( Yasa Gereğince Sözleşmelere Uygulanması Gereken Maddenin Haksız Fiillere Uygulanmasının Mümkün Olmaması )
YURT DIŞINDA ONARILAN ARAÇ ( Türkiye'deki Bir Kazada Hasar Gören Aracın Yurt Dışında Onarılmasının Tazminatın Yabancı Para İle Ödenmesini Gerektirmemesi )
YABANCI PARANIN KUR DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ( Yabancı Paranın Kur Değerinin Olay Tarihinden Geriye doğru dava hüküm veya Fiili Ödeme Tarihindeki Kur Değerine Çekilmesine Engel Bulunmaması )
YABANCI PARA İLE TAZMİNAT ÖDENMESİ ( Türkiye'deki Bir Kazada Hasar Gören Aracın Yurt Dışında Onarılmasının Tazminatın Yabancı Para İle Ödenmesini Gerektirmemesi )
TAZMİNAT ( Kazada Hasar Gören Aracın Yurt Dışında Onarılması Sebebiyle Tazminatın Yabancı Para İle Ödenmesi İstemi )
HAKSIZ FİİL SONUCU OLUŞAN HASAR ( Davanın Haksız Fiil Sonucu Araçta Oluşan Hasar ve Zararın Giderimine İlişkin Olması )"
83Y13.HD25.11.1996E. 1996/8837 K. 1996/10438"ALACAK DAVASI ( Borçlulara Verilen Döviz Cinsinden Paranın Ödenmemesi )
DÖVİZ CİNSİNDEN VERİLEN BORCUN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE ALACAK DAVASI ( Dövizin Fiili Ödeme Günündeki Türk Lirası Karşılığına Hükmedilmesinin Gerekmesi )
FİİLİ ÖDEME GÜNÜ ( Dövizin Fiili Ödeme Günündeki Türk Lirası Karşılığına Hükmedilmesinin Gerekmesi )"
83Y4.HD10.6.1996E. 1996/5120 K. 1996/5250"TAZMİNAT DAVASI ( Mevzuu Para Olan Borcun Memleket Parası İle Ödenmesi )
PARA BORCU ( Mevzuu Para Olan Borcun Memleket Parası İle Ödenmesi )"
83Y12.HD20.5.1996E. 1996/6612 K. 1996/6669"YABANCI PARA BORÇLARININ TAKİBİ ( Türk Parasına Çevrilme Zorunluluğu )"
83Y13.HD9.5.1996E. 1996/3616 K. 1996/4375"YABANCI PARA BORCU ( Takip Tarihindeki Kur Tercih Edildikten Sonradan Fiili Ödeme Tarihindeki Kura Dönülemeyeceği )
MUNZAM ZARAR ( 3687 Sayılı Yasadan Sonra Açılan Davalarda Dinlenip Dinlenmeyeceği )"
83Y3.HD14.3.1996E. 1996/2551 K. 1996/3422"KİRA TESBİTİ ( Tarafların Serbest İradeleri İle Yaptıkları Kira Sözleşmeleri )
TARAFLARIN SERBEST İRADELERİ İLE YAPTIKLARI KİRA SÖZLEŞMELERİ ( Kararlaştırılan Kira Parasının Aksi İddia Edilip Kanıtlanmaması )
OLAĞAN RAYİÇ ( Tarafların Serbest İradeleri İle Yaptıkları Kira Sözleşmelerinin O Döneme Uygun Olması )"
83Y13.HD14.3.1996E. 1996/1992 K. 1996/2340"ALACAK DAVASI ( Sözleşmeye Dayanarak Ödenmeyen Yabancı Para Borcunun Faiziyle Birlikte Fiili Ödeme Tarihindeki Kur Üzerinden Ödenmesi Talebi )
YABANCI PARA BORCUNUN ÖDENMESİ ( Vadesinde Ödenmemesi Halinde Borcun Vade Veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parasıyla Ödenmesinin İstenebilmesi )"
83Y3.HD11.3.1996E. 1996/716 K. 1996/3055"DÖVİZLE KİRA ALACAĞI ( Aynen Ödeme Koşulunu İçeren )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Kira Bedelinin Döviz Olarak Belirlenmesi ve Aynen Ödeme Koşulu )
AYNEN ÖDEME KOŞULU ( Fiili Ödeme Günündeki Kur Üzerinden Ödeyerek Borçtan Kurtulma )
FAİZ ( Aynen Ödeme Koşullu Yabancı Para Alacağına Uygulanacak )"
83Y9.HD5.3.1996E. 1995/36136 K. 1996/3811"İŞÇİNİN DÖVİZLE ÇALIŞMASI ( Haksız Fesih Sebebiyle Kazandığı Tazminat Davasından Sonra Munzam Zarar Talebi )
KUR FARKINDAN DOĞAN MUNZAM ZARAR TALEBİ ( Öğretmene Dava Sonucu Ödenen Kıdem ve İhbar Tazminatı )
MUNZAM ZARAR ( Dövizle Çalışan Öğretmene Dava Sonucu Ödenen Kıdem ve İhbar Tazminatı )"
83Y19.HD22.12.1995E. 1995/7571 K. 1995/11620"TAZMİNAT DAVASI ( Yabancı Plakalı Olan ve Almanya'ya Götürülerek Yabancı Para Sarfıyla Tamir Ettirilen Araçtaki Zararın Olay Tarihindeki Kur Değerine Göre Tazmini )
YABANCI PLAKALI ARACIN KAZAYA UĞRAMASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Yabancı Para Sarfıyla Tamir Ettirilen Araçtaki Zararın Olay Tarihindeki Kur Değerine Göre Tazmini )
YABANCI PARA İLE TAMİR ETTİRME ( Zararın Olay Tarihindeki Kur Değerine Göre Tazminine Karar Verilmesi )"
83Y13.HD31.10.1995E. 1995/8688 K. 1995/9420"ALACAK DAVASI ( Davalının Kira Bedelini Ödememesi Nedeniyle )
YABANCI PARA BORCUNUN VADESİNDE ÖDENMEMESİ ( Alacaklının Bu Borcun Vade Veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parasıyla Ödenmesini İsteyebilmesi )
DÖVİZ BORCUNUN VADESİNDE ÖDENMEMESİ ( Alacaklının Bu Borcun Vade Veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parasıyla Ödenmesini İsteyebilmesi )"
83Y13.HD7.9.1995E. 1995/7960 K. 1995/7290"MUNZAM ZARAR ( Zararın İstenebilmesi Şartları )
KUR FARKINDAN OLUŞAN ZARAR ( Munzam Zararın İstenebilmesi İçin Zararın Borçlu Temerrüdü Sonucu Oluşmasının Gerekmesi )
TEMERRÜT ( Kur Farkından Doğan Munzam Zararın İstenebilmesi İçin Zararın Borçlu Temerrüdü Sonucu Oluşmasının Gerekmesi )
İTİRAZIN İPTALİ ( Alacağın Likit Olmaması Nedeniyle İcra ve İnkar Tazminatı İsteminin Reddi )
İCRA VE İNKAR TAZMİNATI ( Munzam Zarar Alacağının Likit Olmaması Nedeniyle Tazminat İsteminin Reddi )
LİKİT ALACAK ( Munzam Zarar Alacağının Miktarı Belli ve Muayyen Olmadığından İcra ve İnkar Tazminatı İsteminin Reddi )"
83Y11.HD10.7.1995E. 1995/4132 K. 1995/5931"DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİ ( 4 Nisan Ekonomik Önlemler Paketi Nedeniyle TL'ye Çevrilmesi Talebi )
UYARLAMA TALEBİ ( Dövize Endeksli Kredinin Dövizdeki Artış Nedeniyle TL'ye Çevrilmesi Talebi )
KREDİ SÖZLEŞMESİNİN DÖVİZE ENDEKSLİ OLMASI ( Dövizdeki Artış Nedeniyle TL'ye Çevrilmesi Talebi )
4 NİSAN KARARLARI SONUCU DÖVİZİN ARTMASI ( Dövize Endeksli Banka Kredisinin TL'ye Çevrilmesi Talebi )"
83Y2.HD6.7.1995E. 1995/7033 K. 1995/7919"NAFAKANIN YABANCI PARA ÜZERİNDEN TAKDİRİ ( Yasal Dayanağı Açıklanmadan - Borçlar Kanunu Md. 83'e Aykırı Olduğu )
BOŞANMA ( Davalının Başka Kadınla İlişki Kurmak Suretiyle Aile Bütünlüğüne Saldırıda Bulunduğu Karısının Kişilik Haklarını Zedelediği - Maddi ve Manevi Tazminatın Zedelenen Hakkın Ağırlığı ve Yoksun Kalınan Desteğin Niteliği İle Uyumlu Olması Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanma/Davalının Başka Kadınla İlişki Kurmak Suretiyle Aile Bütünlüğüne Saldırıda Bulunduğu Karısının Kişilik Haklarını Zedelediği - Tazminatın Zedelenen Hakkın Ağırlığı ve Yoksun Kalınan Desteğin Niteliği İle Uyumlu Olması Gereği )"
83Y19.HD4.7.1995E. 1995/4096 K. 1995/6124"YABANCI PARA BORCUNUN TAKİBİ ( İflas Masasına Aynen Kaydedilemeyeceği )
DÖVİZ ALACAĞININ TAKİBİ ( İflas Tarihindeki Kur Üzerinden Hesaplanacağı )
İFLAS MASASINA KAYIT ( Yabancı Para Borcunun )"
83Y12.HD22.6.1995E. 1995/9221 K. 1995/9411"YABANCI PARA BORCU ( Alacaklı Takibi TL Üzerinden Yapabilir )
EMREDİCİ HÜKÜM ( Yabancı Para Alacağının TL'ye Çevrilmesi )
TAKİBİN İPTALİ ( Yabancı Para Alacağının TL'ye Çevrilmemesi )"
83Y13.HD1.6.1995E. 1995/4532 K. 1995/5450"MUNZAM ZARAR ( Tazmin Şartları )
TARİHSİZ SÖZLEŞME ( Sözleşmeye Dayanılarak Verilen Bononun Tanzim Tarihi )
BONO TANZİM TARİHİ ( Sözleşmenin Kurulduğunun Kabul Edildiği Tarih )
YABANCI PARA ALACAĞI ( Kur Farkı Dolayısıyla Munzam Zarar Oluştuğu İddiası )"
83Y9.HD24.4.1995E. 1994/564 K. 1995/13960"LİBYA DİNARI OLARAK ÜCRET ÖDEMESİNİN KARARLAŞTIRILMIŞ OLMASI ( Amerikan Doları Üzerinden Hüküm Kurulamayacağı )
AMERİKAN DOLARI ÜZERİNDEN HÜKÜM KURULMASI ( Sözleşmede Alacağın Libya Dinarı Olarak Kararlaştırılmış Olması )
YABANCI PARA BORCUNUN AYNEN TAHSİLİ ( Hizmet Sözleşmesinden Doğan )
ÜCRETİN YABANCI PARA OLARAK KARARLAŞTIRILMIŞ OLMASI ( Aynen Tahsil )"
83Y13.HD30.3.1995E. 1995/2944 K. 1995/3168"SÖZLEŞMEDE AYNEN İADENİN ŞART KOŞULMUŞ OLMASI ( Yabancı Paranın Aynen İadesine Karar Verilmesi-Ödünç Sözleşmesi )
YABANCI PARA BORCU ( Sözleşmede Aynen İadenin Şart Koşulmuş Olması-Mahkemenin Aynen İadeye Karar Vermesi-Ödünç Sözleşmesi )
KARZ AKDİ ( Sözleşmede Aynen İadenin Öngörülmüş Olması-Yabancı Para )"
83Y15.HD25.3.1995E. 1994/6491 K. 1995/1811"ESER SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmede İşin Bedelinin Alman Markı Üzerinden Belirlenmesine Rağmen Markın Ne Şekilde Ödeneceğinin Kararlaştırılmamış Olması )
MAHKEME ARAŞTIRMASI İLE BELİRLENEN MİKTAR ( Alacağın Likit Olmaması Nedeniyle İcra İnkar Tazminatının Reddine Karar Verilmesi )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Miktarın Mahkeme Araştırması İle Belirlenmesi Nedeniyle Alacağın Likit Olmadığının Kabulü )"
83Y15.HD23.3.1995E. 1994/5730 K. 1995/1695"GÖREVİNE SON VERİLEN ASKER KİŞİ İÇİN YAPILAN HARCAMALARIN İADESİ ( Yabancı Para İçin Hangi Tarihteki Kurun Esas Alınacağı )
YABANCI PARA ALACAĞINA HANGİ TARİHTEKİ KURUN UYGULANACAĞI ( Görevine Son Verilen Esker Kişi İçin Yapılan Harcamaların İadesi )
ALACAĞIN MUACCEL OLDUĞU TARİHTEKİ KUR ( Görevine Son Verilen Asker Kişi İçin Yapılan Harcamaların İadesinde Esas Alınacak Kur-Döviz Alacağı )"
83Y11.HD12.12.1994E. 1994/5786 K. 1994/9585"DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Dövizdeki Artış Nedeniyle Uyarlama Talebi )
UYARLAMA DAVASI ( Dövize Endeksli Kredi Sözleşmesinde Dövizin Artışı Nedeniyle Açılan )
KREDİ SÖZLEŞMESİNİN DÖVİZE ENDEKSLİ OLMASI ( Dövizdeki Artış Nedeniyle Uyarlama Talebi )
DEVALÜASYON NEDENİYLE UYARLAMA TALEBİ ( Dövize Endeksli Kredi Sözleşmesi Borçlusunun )"
83Y15.HD1.12.1994E. 1994/2026 K. 1995/7213"YABANCI PARA ALACAĞI ( Kanun Değişikliğinden Önce Kesinleşen Hükme Rağmen Aynı Sözleşme Sebebiyle Yeni Dava Açılması )
KUR FARKINDAN DOĞAN ALACAK ( Kesin Hükme Rağmen Munzam Zarar Adı Altında İstemek )
MUNZAM ZARAR ( Kesin Hükme Rağmen Kur Farkından Doğan Alacağı Munzam Zarar Adı Altında İstemek )
KESİN HÜKÜM ( Yabancı Paranın Kanun Değişikliğinin Sağladığı İmkana Göre İstenememesi )"
83Y13.HD28.11.1994E. 1994/8258 K. 1994/10561"ALACAK DAVASI ( Davalıdan Satın Alınan Dairenin Tapusunun Verilmemesi Nedeniyle Verilen Döviz Cinsinden Paranın Ödeme Tarihindeki Kur Üzerinden Tahsilinin Talep Edilmesi )
DÖVİZLE ÖDEMENİN İADESİ ( Yabancı Para Borcunun Vadesinde Ödenmemesi-Alacaklının Bu Borcu Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası ile Ödenmesini İsteyebilmesi )
YABANCI PARA BORCUNUN VADESİNDE ÖDENMEMESİ ( Alacaklının Bu Borcun Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası ile Ödenmesini İsteyebilmesi )"
83Y11.HD22.9.1994E. 1994/2545 K. 1994/6646"YABANCI PARA ALACAĞININ TAHSİLİNDE ESAS ALINACAK DÖVİZ KURU ( Limana Habersiz Giriş-Çıkış Yapan Gemi Nedeniyle Verilen Cezanın Hesaplanmasında )
TEMERRÜT TARİHİNDEKİ DÖVİZ KURUNUN ESAS ALINMASI ( Yabancı Para Alacaklarının Tahsilinde )
LİMANA HABERSİZ GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPARAK ÜCRET ÖDEMEYEN GEMİYE DÖVİZ ÜZERİNDEN VERİLEN PARA CEZASININ TAHSİLİ ( Esas Alınacak Döviz Kuru )"
83Y19.HD30.6.1994E. 1994/5425 K. 1994/7060"YABANCI PARA BORCU ( Aynen ödeme Şartı )
ALACAKLININ HAKLARI ( Yabancı Para Borcunu Ödemede Temerrüt )
MÜFLİSİN YABANCI PARA BORCUNDAN SORUMLULUĞU ( İflas Tarihindeki Kur Üzerinden Türk Lirası Karşılığı )"
83Y2.HD7.3.1994E. 1994/1752 K. 1994/2466"ALTIN ALACAĞI
MİSLİ BORÇ ( Altın alacağı )
BORÇLARIN ÖDENME BİÇİMİ ( Altın alacağı )
MEMLEKET PARASI ( Misli borç )"
83Y2.HD2.2.1994E. 1993/11964 K. 1994/1059"NAFAKA ( Yabancı karı koca )
YABANCI KARI KOCA ARASINDA NAFAKA DAVASI TÜRK LİRASI İLE HÜKÜM VERME ZORUNLUĞU
LEY FORİDİ
HAKİMİN HUKUKU ( Milletlerarası hukuk )
BOŞANMANIN FER'İLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME
BOŞANMA ( Türkiye de Bulunan Yabancı Karı Koca )
YABANCI KARI KOCA RASINDAKİ BOŞANMA DAVASI ( Davanın Devamı Boyunca Geçerli Olmak Üzere Nafakaya Hükmedilmesi )
NAFAKA TAYİNİ ( Türkiyede Yabancı Karı Kocanın Açtığı Boşanma Davasında )
MEMLEKET PARASI ÜZERİNDEN NAFAKA TAYİNİ ( ABD Doları İle Ödemeye Karar Verilmesinin Yanlış Olması )"
83Y6.HD9.12.1993E. 1993/12744 K. 1993/12943"TAHLİYE DAVASI ( Temerrüt Nedeniyle )
TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE ( İhtara Rağmen Ödenmeyen Bono )
KİRA BEDELİNİN BONOYA BAĞLANMASI ( Kira Alacağının Tahsilinin Ticari Senede Bağlanması )
KİRA ALACAĞININ TAHSİLİNİN TİCARİ SENEDE BAĞLANMASI ( Kiralayana Bono Verilmesi )
SENEDİN TAHSİLE VERİLMEMESİ ( Alacaklının Borçlunun Ayağına Gidip Senedi Vererek Karşılığını Alması )
ALACAKLININ SENEDİ GÖTÜREREK KARŞILIĞINI ALMASI ( Senedin Tahsile Verilmemesi )"
83Y15.HD5.10.1993E. 1992/5441 K. 1993/3811"YURT DIŞINDA BURSLU ÖĞRENİM ( Kurumca Karşılanan Öğrenim Masraflarının Takibi )
AYNEN ÖDEME KAYDI ( Yabancı Para Alacağı İçin Bu Kaydın Bulunmaması )
YABANCI PARA ( Ödeme şekli )"
83YHGK26.5.1993E. 1993/13-51 K. 1993/211"DÖVİZ BORCUNUN ÖDENMESİNDE UYGULANACAK KUR
YABANCI PARA BORCUNUN ÖDENMESİ ( Kur tarihi )
VEKALETSİZ İŞ GÖRME ( Kur farkı )
KUR FARKI"
83YHGK7.4.1993E. 1993/13-41 K. 1993/145"YABANCI PARA BORCU ( Vade Veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre TL. ile Ödenme Zorunluluğu )
AYNEN ÖDEME ( Yabancı Para Borcu )
VADE GÜNÜNDEKİ KUR ( Yabancı Para Borcunun TL. ile Ödenmesi )
İLAM HARCI ( Yabancı Para ile Alacak Davası )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Yabancı Para ile Alacak Davası )
MUNZAM ZARAR ( Yabancı Para Borcunun Aynen Ödenmesinde )"
83Y11.HD19.10.1992E. 1991/2078 K. 1992/10060"YABANCI PARA ALACAĞINDA KUR FARKI ( Munzam Zarar Miktarının Tesbiti )
KUR FARKINDAN DOĞAN MUNZAM ZARAR MİKTARININ TESBİTİ ( Yabancı Para Alacağında )
MUNZAM ZARAR MİKTARININ TESBİTİNDE KUR FARKI BAŞLANGICINA ESAS ALINACAK TARİH ( Yabancı Para Alacağında )"
83Y12.HD9.4.1992E. 1991/11592 K. 1992/4506"ALACAKLININ SEÇİM HAKKI ( Bedeli Dolar Olarak Gösterilen Bonoya Dayalı Takip )
BONOYA DAYALI TAKİP ( Bedeli Dolar Olarak Gösterilen )
BONODA TEMİNAT YAZILMASI ( Kambiyo Senedi Vasfı )
DOLAR ALACAĞI ( Bono ile Temin Edilen )"
83Y9.HD10.2.1992E. 1991/9219 K. 1992/1248"YURTDIŞINDAKİ HİZMET SÜRESİNİN BORÇLANILMASI ( İşlemin İptali Durumunda Yatırılan Dövizin İadesinde Uygulanacak Kur )
HİZMET BORÇLANMASI NEDENİYLE DÖVİZLE YAPILAN ÖDEMENİN İADESİNDE UYGULANACAK KUR ( İşlemin Haklı Nedenle Kurumca İptali )
DÖVİZLE YAPILAN ÖDEMENİN İADESİNDE UYGULANACAK KUR ( Yurtdışındaki Hizmet Süresinin Borçlanılması Nedeniyle Yapılan )"
83Y10.HD10.2.1992E. 1991/9219 K. 1992/1248"YURT DIŞI HİZMETLERİN BORÇLANILMASI ( İşlemin İptali )
YURT DIŞI HİZMETLERİ ( Borçlanılan Miktarın İptal Üzerine Geri İstenmesi )"
83Y11.HD28.9.1991E. 1991/23 K. 1991/5982"TAZMİNAT DAVASI ( Taşıma Mukavelesine Dayalı )
TAŞIMA SÖZLEŞMESİ ( Sigorta Şirketinin Sigortalıya Ödediği Miktarın Davalı Taşıyıcıdan Tazmini Talebi )
ZAMANAŞIMI ( Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davasının Bir Yıl İçinde Açılmasının Gerekmesi )
TAŞIYICININ HİLE VE KUSURU İLE EŞYANIN TELEF OLMASI ( Zamanaşımı Süresinin On Yıl Olması )
AĞIR KUSUR ( Taşıyıcının Eşyanın Telef Olmasında Ağır Kusurunun Olması Durumunda Zamanaşımı Süresinin On Yıl Olması )
TAŞIMA SÖZLEŞMESİNE DAYANAN DAVALAR ( Zamanaşımı Süresi )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Taşıma Sözleşmesine Dayanan Davalar )
TAŞIYICININ HİLEYE YAKIN AĞIR KUSURU HALİNDE SORUMLULUĞU ( Zamanaşımı Süresi )
YABANCI PARA BORCUNUN TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN TAKİBİ ( Uygulanacak Kur ve Faiz Oranı )"
83YHGK13.3.1991E. 1991/40 K. 1991/127"ÇATMAYA İLİŞKİN OLUŞAN ZARARIN TAZMİNİ ( Türk Lirası Olarak Tahsil Edilen Paranın Yabancı Para İle Olan Alacağı Karşılamaması )
MUNZAM ZARAR ( Türk Lirası Olarak Tahsil Edilen Paranın Yabancı Para İle Olan Alacağı Karşılamaması )
TEMERRÜT FAİZİNİN HESAPLANMASI ( Transfer Tarihinin Başlangıç Alınması )
KAZANILMIŞ HAK ( Yargıtay Kararının Maddi Hataya Dayalı Olması )
YARGITAY KARARININ MADDİ HATAYA DAYALI OLMASI ( Usuli Kazanılmış Hakkın Doğmaması )
YABANCI PARA ÜZERİNDE MUNZAM ZARAR ( Karar Tarihindeki Kur Üzerinden Hesaplanmasının Mümkün Olmaması )
YABANCI PARA ALACAĞI ( Munzam Zararın Karar Tarihindeki Kur Üzerinden Hesaplanamıyacağı )
KUR FARKI ( Yabancı Para Olarak Kesinleşen Alacağın Karar Tarihindeki Kur Üzerinden Hesaplanamıyacağı )
KARAR TARİHİNDEKİ KUR ( Yabancı Para Olarak Kesinleşen Alacak )
HUKUKİ YÖNDEN NİTELENDİRME YAPILAN YARGITAY KARARI ( Bozmayı Yapan Dairenin Görüş Değiştirmesi Durumunda Usuli Kazanılmış Hakkın Doğması )
BOZMA KARARI ( Yargıtay Kararının Maddi Hataya Dayalı İse Usuli Kazanılmış Hak Oluşturmaması )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Yargıtay Bozma Kararının Maddi Hataya Dayanmaı Durumunda Kazanılmış Hakkın Oluşmaması )"
83Y11.HD25.6.1990E. 1989/4665 K. 1990/5054"YABANCI PARA ALACAĞI ( Yabancı Para Üzerinden Düzenlenen Sözleşme ve Faturalara İtiraz Edilmemesi )
FATURALARA İTİRAZ EDİLMEMESİ ( Yabancı Para Üzerinden Düzenlenen )
DÖVİZ KARŞILIĞI SATIŞ ( Faturalara İtiraz Edilmemesi Dolayısıyla Alacağın Döviz Üzerinden Tahsili )
FATURA ( Yabancı Para Üzerinden Düzenlenen Faturaya İtiraz Edilmemesi )"
83Y9.HD8.6.1990E. 1990/3925 K. 1990/7031"FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN DOĞMA VE TALEP ZAMANI
FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN MUACCEL OLMA ZAMANI
FAZLA MESAİ ÜCRETİ BORCUNUN HULULU VADEDE TL.ÖDENMESİ ( Başka Bir Şart Yoksa )"
83Y11.HD29.6.1989E. 1989/3985 K. 1989/3981"MUNZAM ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Yabancı Para Üzerinden Hükmedilen Tazminatın Türk Lirasına Çevrilmesinde Esas Alınacak Kur )
YABANCI PARA ÜZERİNDEN HÜKMEDİLEN TAZMİNATIN TÜRK LİRASINA ÇEVRİLMESİNDE UYGULANAN KUR ( Kur Farkından Doğan Munzam Zarar Talebi - Faiz Uygulanıp Uygulanmaması )
TAZMİNAT TALEBİ ( Yabancı Para Alacağının Tahsilinde Kur Farkından Doğan Munzam Zarar İçin - Faiz Uygulanıp Uygulanmaması )
FAİZ UYGULANIP UYGULANMAMASI ( Yabancı Para Alacağının Tahsilinde Kur Farkından Doğan Munzam Zarar İçin Tazminat Talebi )"
83Y11.HD26.6.1989E. 1989/3895 K. 1989/3911"ALACAK DAVASI ( Davacının Davalı Bankaya Yatırdığı Paranın Bir Kısmının Banka Tarafından Ödenmemesi )
DÖVİZLE MEVDUAT HESABI AÇILMASI ( Müşterinin Talebi Üzerine Bankanın Yine Dövizle Ödeme Mükellefiyetinin Mevcut Olması )
İHTARNAMEDE DÖVİZİN TÜRK PARASI OLARAK ÖDENMESİNİN TALEBİ ( Bankanın Yaptığı İşlemde Usulsüzlük Olmaması )"
83Y11.HD27.2.1989E. 1988/3267 K. 1989/1172"BANKANIN BİRLİKTE KUSURU ( Mevduattan Sahte Dilekçe İle Havale Yaptırıp Paranın Çekilmesi )
BANKANIN DÖVİZLİ MEVDUAT HESABINI AYNEN İADE ETMEK BORCU
YABANCI PARAYA UYGULANACAK FAİZ ( Bankanın Birlikte Kusuru İle Paranın 3. Kişice Çekilmesi )"
83Y15.HD13.4.1988E. 1987/3218 K. 1988/1475"ESER SÖZLEŞMESİ
YÜKLENİCİNİN İŞİ YAPMAMASI
DÖVİZ OLARAK ÖDENEN PARANIN GERİ İSTENMESİ"
83Y2.HD14.1.1988E. 1987/10610 K. 1988/247"NAFAKA
YABANCI ÜLKE PARASI İLE ÖDEME"
83Y12.HD11.12.1987E. 1987/1050 K. 1987/12928"SENET BEDELİNİN YABANCI PARA İLE GÖSTERİLMESİ
KAPORA"
83Y12.HD31.7.1987E. 1986/12104 K. 1987/8570"PARA BORCU ( Dolarla )"
83Y9.HD3.3.1987E. 1987/399 K. 1987/2604"YURT DIŞINDA HASTALIKTA GEÇEN SÜRE
MANEVİ TAZMİNAT
HASTANE GİDERLERİ"
83Y13.HD14.10.1986E. 1986/3708 K. 1986/4926"BORÇLARIN ÖDENMESİ"
83Y13.HD28.4.1986E. 1986/1972 K. 1986/2534"AYNEN ÖDEME ( Anlaşmada Açık Hüküm Bulunması Zorunluluğu )
ALTININ VADE TARİHİNDEKİ RAYİÇ DEĞER ÜZERİNDEN ÖDENMESİ ( Anlaşmada Aynen Ödeneceğinin Belirtilmemesi )
ALACAĞIN BELİRLENMESİ ( Altının Vade Tarihindeki Rayiç Değeri )"
83Y9.HD24.1.1984E. 1983/8666 K. 1984/476"TÜRK PARASI İLE ÖDEME
İCRA İNKAR TAZMİNATI"
83Y13.HD26.11.1982E. 1982/6186 K. 1982/7199"KİRA PARASININ ALTIN OLARAK ÖDENECEĞİNİN BELİRLENMESİ
SÖZLEŞMEDEKİ BOŞLUĞUN DOLDURULMASI ( Kira )"
83Y12.HD4.10.1979E. 1979/7320 K. 1979/7621"ÖDEME ZAMANINDAKİ TÜRK PARASI KARŞILIĞININ TESBİTİ
TÜRK PARASI İLE ÖDEME
YABANCI PARA İLE OLAN BORCUN ÖDETİLMESİ ( Mahkemenin Görevi )"
83YHGK19.2.1969E. 1968/916 K. 1969/131"ALTIN OLARAK KABUL EDİLEN BORÇLARIN ÖDENME ŞEKLİ"
83YHGK2.10.1963E. 1962/61 K. 1963/30"BORÇ VADENİN GELDİĞİ GÜNDEKİ FAİZ ÜZERİNDEN ÖDENİR"
83YİBGK19.2.1947E. 1946/15 K. 1947/7"KONUSU ALTIN OLAN BORÇ ( Misli Ödemeye Hükmedilmesinin Gerekli Olması )
MİSLİ ÖDEMEYE HÜKMEDİLMESİ ( Konusu Altın Olan Borçlar )
BORCUN KONUSUNUN ALTIN OLMASI ( Misli Ödemeye Hükmedilmesinin Gerekli Olması )
PİYASADAN TEMİNİ MÜMKÜN OLMAYAN KONUSU ALTIN OLAN BORÇ ( Muaccel Olduğu Gündeki Değerine Hükmedilmesi )
VADENİN DOĞMUŞ OLMASI ( Konusu Altın Olan Borçlarda )
ALTIN BORÇLARI ( Misliyle Ödenmesi Gerekliliği )"
83YİBGK19.2.1947E. 1946/15,1947/1 K. 1947/7"ALTIN ALACAĞI ( Borcun Ödenmesinde Mislin Piyasadan Sağlanmasının Araştırılması )
MİSLEN İŞLEM YAPILMASI ( Konusu Altın Olan Borçların Ödenmesinde Mislin Piyasadan Sağlanması Araştırılıp Bulunması Olanaklı Oldukça İşlem Yapılması )
ÖDEME BİÇİMİ ( Ödeme Gününde Ödeme Günü Yoksa Yasa Uyarınca İvedi Olduğu Gündeki Sürümdeğerin Temel Tutulmasının Gerekmesi )
SÜRÜMDEĞER ( Konusu Altın Olan Borçların Ödenmesinde )
RAYİÇ BEDEL ( Konusu Altın Olan Borçların Ödenmesinde )"
83YİBGK28.7.1941E. 1940/32 K. 1941/28"ALTIN İDDİALARI VE DAVALARININ ÇÖZÜMLENMESİ"
83YİBGK4.6.1941E. 1940/45 K. 1941/1"ALTIN DAVALARINDA İDDİA ANINDAKİ DEĞER VE KIYMETİN NAZARA ALINMASI
ALTIN PARANIN NİTELİĞİ ( Davalarda İddia Anındaki Değer ve Kıymetin Nazara Alınması )
TEMYİZ KABİLİYETİ ( Altın İddialarında - Kıymetin Nazarı İtibara Alınması )
ŞAHİTLE İSPATIN CAİZ OLUP OLMADIĞININ TAYİNİ ( Altın İddialarında - Zamanı Vukuundaki Değer ve Kıymeti )
ALTIN İDDİALARININ ŞAHİTLE İSPATIN CAİZ OLUP OLMADIĞININ TAYİNİ ( Zamanı Vukuundaki Değer ve Kıymeti )"
83YİBGK4.12.1929E. 1929/27 K. 1929/16"İSTİKRAZ TAHVİLLERİ ( Bedeli Altın Frank Üzerinden Tediyesi Taahhüt Olunan )
RAYİCİ OLMAYAN PARA ÜZERİNDEN İFA ( İstikraz Tahvilleri - Bedeli Altın Frank Üzerinden Tediyesi Taahhüt Olunan"

Madde 84

YARGITAY

84Y12.HD28.9.2017E. 2016/19413 K. 2017/11598"BONOYA DAYALI GENEL HACİZ YOLU İLE BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Borlunun İcra Müdürlüğüne Başvurarak Dosyanın Kesin Hesabının Çıkarılmasını Talep Ettiği - Bakiye Alacağın Saptanmasında Kullanılan Hesap Yönteminin Açıklanması ve Denetime Elverişli Olması Gereği )
BORÇLUNUN KISMİ ÖDEMELERİ ( Öncelikle Faiz ve Masraflardan Mahsup Edilmesi/Geriye Kalan Paranın İse Asıl Alacaktan İndirilmesi ve Her Ödeme Yapıldıkça Bakiye Alacağın Saptanması Suretiyle Hesap Yöntemini de Açıklayan Ayrıntılı ve Denetime Elverişli Nitelikte Bilirkişi Raporu Alınacağı )
HESAP YÖNTEMİNİN AÇIKLANMASI ( İtirazın İptali Davası - Faiz ve Masraflardan Mahsup Edilmesi/Geriye Kalan Paranın İse Asıl Alacaktan İndirilmesi ve Her Ödeme Yapıldıkça Bakiye Alacağın Saptanması Suretiyle Hesap Yöntemini de Açıklayan Ayrıntılı ve Denetime Elverişli Nitelikte Bilirkişi Raporu Alınacağı )"
84Y8.HD14.6.2017E. 2015/20844 K. 2017/9035"TAKİBİN İPTALİ VE HAKSIZ TAKİP TAZMİNATI İSTEMİ ( Borçlu Tarafından Ödeme Yapılmışsa da Ödemenin Takip Tarihi ile Aynı Gün Yapılmış Olup Alacaklının Takipten Önce Ödemeden Haberdar Olduğunun İspatlanamadığı/Alacaklının Takipte Haklı Olduğu Ancak Alacaklının Hesabına Belirtilen Tarihte İlgili Miktarın Yatırıldığı Konusunda Bir İhtilaf Bulunmadığından Yatırılan Bu Paranın İadesi ile Alacaklının Temerrüde Düştüğü - Kısmi Ödemelerin Öncelikle Fer'i Alacaklardan Mahsup Edileceği/Takip Tarihi İtibariyle Dosya Hesabı Yapılması Gerektiği )
BORÇLU TARAFINDAN ALACAKLININ HESABINA ÖDEME YAPILMASI ( Ödemenin Takip Tarihi ile Aynı Gün Yapılmış Olup Alacaklının Takipten Önce Ödemeden Haberdar Olduğunun İspatlanamadığı/Alacaklının Takipte Haklı Olduğu Ancak Alacaklının Hesabına Belirtilen Tarihte İlgili Miktarın Yatırıldığı Konusunda Bir İhtilaf Bulunmadığından Yatırılan Paranın İadesi ile Alacaklının Temerrüde Düştüğü - Kısmi Ödemelerin Öncelikle Fer'i Alacaklardan Mahsup Edileceği/Takip Tarihi İtibariyle Dosya Hesabı Yapılması Gerektiği )
ALACAKLININ TEMERRÜDE DÜŞMESİ ( Borçlu Tarafından Ödeme Yapılmışsa da Ödemenin Takip Tarihi ile Aynı Gün Yapılmış Olup Alacaklının Takipten Önce Ödemeden Haberdar Olduğunun İspatlanamadığı/Alacaklının Takipte Haklı Olduğu Ancak Alacaklının Hesabına Belirtilen Tarihte İlgili Miktarın Yatırıldığı Konusunda Bir İhtilaf Bulunmadığından Yatırılan Paranın İadesi ile Düştüğü - Kısmi Ödemelerin Öncelikle Fer'i Alacaklardan Mahsup Edileceği/Takip Tarihi İtibariyle Dosya Hesabı Yapılması Gerektiği )
KISMİ ÖDEMELERİN ÖNCELİKLE FER'İ ALACAKLARDAN MAHSUP EDİLMESİ ( Borçlu Tarafından Ödeme Yapılmışsa da Ödemenin Takip Tarihi ile Aynı Gün Yapılmış Olup Alacaklının Takipten Önce Ödemeden Haberdar Olduğunun İspatlanamadığı - Alacaklının Takipte Haklı Olduğu Ancak Alacaklının Hesabına Belirtilen Tarihte İlgili Miktarın Yatırıldığı Konusunda Bir İhtilaf Bulunmadığından Yatırılan Bu Paranın İadesi ile Alacaklının Temerrüde Düştüğü/Takip Tarihi İtibariyle Dosya Hesabı Yapılması Gerektiği )"
84Y8.HD30.3.2017E. 2017/10340 K. 2017/4641"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( İcra Emri Tebliğinden Sonra Tahakkuk Eden Ödeme Süresiz İtiraz Konusu Edilebileceği Düşünülerek İşin Esasının İncelenmesi Gerekirken Mahkemece Ödeme İddiasının Süre Yönünden Reddinin Doğru Olmadığı )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Takip Dosyasında Borçlunun Bilinen En Son Adresine Tebligat Yapılmadan Doğrudan Tebliğ Mazbatası Üzerine “Mernis Adresi” Şerhi Düşülerek 7201 S. T.K'nun 21/1 Md. Göre Yapılan Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu - Takibin İptali İstemi )
KISMİ ÖDEME ( Takibin İptali İstemi - Dayanak İlamda Belirlenen Asıl Alacak Kalemlerine İşleyen Faiz Miktarı Ödeme Tarihleri İtibarıyla Belirlenip Toplam Alacak Miktarının Hesaplanması ve Kısmi Ödemenin Öncelikle Faiz ve Masraflardan Geriye Kalanın İse Asıl Alacaktan Mahsup Edilmesi İçin Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )"
84Y8.HD23.3.2017E. 2016/6617 K. 2017/4207"EKSİK ÖDEME YAPILMASI İDDİASI ( Dosyanın İnfazen Kaldırılmasına Şikayet - Ödeme Tarihleri İtibariyle Toplam Alacak Miktarının Hesaplanacağı/Ödemelerin Hesaplanan Miktarı Karşılamadığının Belirlenmesi Durumunda Kısmi Ödeme Olduğunun Kabulüyle Kısmi Ödemenin Öncelikle Faiz ve Masraflardan Mahsup Edilerek Dosya Borcunun Belirleneceği )
DOSYANIN İNFAZEN KALDIRILMASI İŞLEMİNE ŞİKAYET ( Eksik Ödeme İddiası - Mahkemece Ödemelerin Hesaplanan Dosya Borcu Miktarı Karşılamadığının Belirlenmesi Durumunda Kısmi Ödeme Olduğunun Kabulüyle Kısmi Ödemenin Öncelikle Faiz ve Masraflardan Mahsup Edilerek Dosya Borcunun Belirlenmesi İçin Bilirkişi Raporu Alınarak Karar Verileceği )
KISMİ ÖDEME ( Eksik Ödeme İddiasına Dayalı Dosyanın İnfazen Kaldırılmasına Şikayet - Ödemelerin Hesaplanan Dosya Borcu Miktarı Karşılamadığının Belirlenmesi Durumunda Kısmi Ödemenin Öncelikle Faiz ve Masraflardan Mahsup Edilerek Dosya Borcunun Belirlenmesi İçin Bilirkişi Raporu Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )"
84Y23.HD15.3.2017E. 2015/1613 K. 2017/830"KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Mahkemece Kooperatifler Konusunda Uzman Bir Bilirkişiden Rapor Alınarak Gönderilen İhtarnamelerde Takip Edilen Alacağın Gerçek Miktarı Gösterip Göstermediği Belirlenerek Karar Verileceği )
GECİKME FAİZİ ( Kooperatif Genel Kurulunda Belirlenen Faiz Sözleşme Faizi Niteliğinde Olduğundan Gecikme Faizi Hesabı Yapılırken 6098 S. T.B.K.'nın 120/2. Md. Sınırı Aşmaması Gerektiği - Mahkemece Faiz Konusunda Bu İlkeye Uyulmadan Hazırlanan Rapora Dayanarak Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu/Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali İstemi )
KOOPERATİF KONUSUNDA UZMAN BİLİRKİŞİ ( Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali İstemi - Gönderilen İhtarnamelerde Takip Edilen Alacağın Gerçek Miktarı Gösterip Göstermediği Belirlenerek Sonuca Gidileceği )
MAHSUP ( Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali İstemi - Davalının Ödemeleri O Tarihteki Borçtan Düşülürken T.B.K.'nın 100. Md. Uyarınca Öncelikle Kooperatifin Gecikme Faizi Alacağına Mahsup Edileceği )"
84Y22.HD13.3.2017E. 2017/18431 K. 2017/5133"SENDİKA ÜYELİK VE DAYANIŞMA AİDATININ TAHSİLİ ( Alacağa İlişkin İcra Dosyasının Getirtilmesinin Gerektiği/Dava Tarihinden Sonra Yapılan Ödemelerin Faiz ve Masraftan Mahsubu Talebi Olup Olamdığı Hususunda Davacının Açık Beyanının Alınacağı - Eksik İnceleme İle Hüküm Kurulduğu )
MAHSUP ETME ( Borçlunun Para Borcunun Faiz ve Masraflarını Ödemede Temerrüde Düşmemesi Halinde Yaptığı Kısmi Ödemenin Anapara Borcuna Mahsup Etme Hakkına Sahip Olduğu - Temerrüde Düşmüşse Yaptığı Kısmi Ödemenin Öncelikle Gecikmiş Faiz ve Masraflara Mahsup Edileceği )
KISMİ ÖDEME ( Sendika ve Dayanışma Aidatının Tahsili İstemi/Dava Tarihinden Sonra Yapılan Ödemelerin Faiz ve Masraftan Mahsubu Talebi Olup Olmadığı Hususunda Davacının Açık Beyanının Alınacağı/Talep Halinde Faiz ve Masraf Hesabı Yapılıp Mahsup İşleminin Gerçekleştirileceği -Daha Sonra Artan Tutar Olması Durumunda Vadesi En Eski Alacaktan Başlayarak Asıl Alacaktan da Mahsup İşleminin Yapılacağı )"
84Y8.HD8.3.2017E. 2017/1771 K. 2017/3135"İCRA TAKİBİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Borçlu Tarafından Yapılan Ödemeden Alacaklının Haberdar Edildiğinin İspatlanamadığı/Alacaklı Tarafından Takip Başlatılmasında Bir Usulsüzlük Bulunmadığı - Eksik İnceleme/Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak İşlemiş Faiz İcra Vekalet Ücreti ve Takip Masrafları Hesaplanarak Borç Miktarının Belirlenmesi Gerektiği )
TAKİPTEN ÖNCE YAPILAN ÖDEME ( Takip Konusu Borcun İcra Emri Tebliğinden Önce Alacaklının Hesabına Ödendiğinden Bahisle İcra Takibinin İptali İstemi - Borçlunun İcra Takibi Başlatılmadan Önce İlam Bedelini Alacaklının Hesabına Ödemesine Rağmen Alacaklının Ödemeden Haberdar Edildiği İspatlanamadığından Alacaklı Tarafından Takip Başlatılmasında Bir Usulsüzlük Olmadığı - Eksik İnceleme/Borçlunun Takip Masrafları İcra Vekalet Ücreti ve Faizden Sorumlu Olduğu )"
84Y8.HD7.2.2017E. 2015/53 K. 2017/1255"TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Kısmi Ödemelere Dair Hesaplanmada Faiz ve Masrafları Ödemede Geciken Borçlunun Yaptığı Kısmi Ödemenin Alacaklı Tarafından Öncelikle Faize ve Masraflara Mahsup Edebileceği - Konusunda Uzman Bir Bilirkişiden Açıklanan İlkeler Doğrultusunda Yeni Bir Rapor Alınacağı )
ÖDEMELERİN MAHSUBU ( Takibin İptali Talebi - Kısmi Ödemelere Dair Hesaplanmada Faiz ve Masrafları Ödemede Geciken Borçlunun Yaptığı Kısmi Ödemenin Alacaklı Tarafından Öncelikle Faize ve Masraflara Mahsup Edebileceği/Konusunda Uzman Bir Bilirkişiden Açıklanan İlkeler Doğrultusunda Yeni Bir Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Takibin İptali Talebi - Kısmi Ödemelere Dair Hesaplanmada Faiz ve Masrafları Ödemede Geciken Borçlunun Yaptığı Kısmi Ödemenin Alacaklı Tarafından Öncelikle Faize ve Masraflara Mahsup Edebileceği/Konusunda Uzman Bir Bilirkişiden Açıklanan İlkeler Doğrultusunda Yeni Bir Rapor Alınacağı )"
84Y8.HD7.12.2016E. 2016/14229 K. 2016/15102"MÜKERRER TAKİBİN İPTALİ (Eksik Kalan Faiz Alacağının Tahsili Amacıyla Yapıldığı İddia Edilen Takip - Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Hesaplama Yapıldıktan Sonra Raporun Son Kısmında "Bakiye Kalan Alacak Miktarı Hesabı” Başlığı Altında Yeniden Takip Çıkışı Harç Vekalet Ücreti ve Takip Sonrası Faiz Olarak Belirlenen Toplam Borç Üzerinden Tüm Ödemeler Mahsup Edilerek Sonuca Gidildiği/Ek Rapor Alınması ve Hükmün Sadece Borçlu Vekili Tarafından Temyiz Edildiği de Nazara Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği)
EKSİK KALAN FAİZ ALACAĞININ TAHSİLİ AMACIYLA YAPILAN TAKİBİN İPTALİ (Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Hesaplama Yapıldıktan Sonra Raporun Son Kısmında "Bakiye Kalan Alacak Miktarı Hesabı” Başlığı Altında Yeniden Takip Çıkışı Harç Vekalet Ücreti ve Takip Sonrası Faiz Olarak Belirlenen Toplam Borç Üzerinden Tüm Ödemeler Mahsup Edilerek Sonuca Gidildiği/TBK. 100. Maddesindeki Esaslar Çerçevesinde Ek Rapor Alınması Gerektiği)"
84Y8.HD1.12.2016E. 2014/27229 K. 2016/15349"İCRA EMRİNİN İPTALİ TALEBİ ( Bilirkişi Raporunda Alacak Kalemlerinin Nete Çevrildiği ve Ödemenin Yapıldığı Tarih İtibariyle Alacak Kalemleri İlam Vekalet Ücreti Yargılama Harç ve Giderleri İle İşlemiş Faizleri Toplanarak Belirlenen Takip Çıkışı Miktarına İcra Vekalet Ücreti İle Tahsil Harcı Eklenerek Toplam Alacak Miktarı Belirlendiği - Yapılan Ödeme Kısmi Ödeme İse Bu Ödemenin Öncelikle Masraf Vekalet Ücreti ve Faizden Mahsup Edileceği )
KISMİ ÖDEME YAPILMASI ( İcra Emrinin İptali Talebi - Yapılan Ödeme Kısmi Ödeme İse Bu Ödemenin Öncelikle Masraf Vekalet Ücreti ve Faizden Mahsup Edilmesi Gerektiği )
BORÇLUNUN FAİZ VE GİDERLERİ ÖDEMEDE GECİKMEMESİ ( İcra Emrinin İptali Talebi - Yapılan Ödeme Kısmi Ödeme İse Bu Ödemenin Öncelikle Masraf Vekalet Ücreti ve Faizden Mahsup Edilmesi Gerektiği/Borçlunun Faiz ve Giderleri Ödemede Gecikmemiş Olması Halinde Kısmen Yaptığı Ödemeyi Ana Borçtan Düşebileceği )"
84Y18.HD25.10.2016E. 2016/2195 K. 2016/11656"İTİRAZIN İPTALİ (Kamulaştırmasız El Koyma Sebebiyle Hüküm Altına Alınan Tazminatın Faizinin Tahsiline Dair Takibe - Alacaklı Tarafından Yatırılan Paranın Alınması Sırasında Faiz veya Fazlaya Dair Hakların Saklı Tutulup Tutulmadığı ve İcra Dosyasında Başkaca İşlem Yapılıp Yapılmadığının Belirlenmesi Gerektiği)
FAİZDEN FERAGAT (İcra Dosyasının Takip Tarihinden Sonrası İçin Asıl Alacak Kalemlerine Faiz İstenebileceğinin Kesinleşmiş İcra Hakimliği Kararı İle Sabit Olduğu - İcra Dosyasında Yapılan Faize Yönelik Feragat Dikkate Alınarak İcra Dosyası Takip Tarihine Kadar Hesaplanacak Faiz Alacağının Hüküm Altına Alınması Gerektiği)
FAZLAYA DAİR HAKLARIN SAKLI TUTULMASI (İcra Dosyasının Aslının Getirtilerek Davacının Takip Talebinde veya Yapılan Ödemenin Tahsilinde Faiz veya Fazlaya Dair Haklarını Saklı Tutup Tutmadığı Başkaca Ödeme Yapılıp Yapılmadığı ve Faiz Yönünden Yapılan Feragatin Araştırılması Gerektiği - İtirazın İptali)
EK RAPOR (İtirazın İptali - Davacının Haklarını Saklı Tutmadığının Anlaşılması Halinde Yapılan Ödeme Gözetilmek Suretiyle Ek Rapor Alınarak Haklarını Saklı Tuttuğunun Anlaşılması Halinde Asıl Alacağın Tamamı İçin Ek Rapor Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği)"
84Y8.HD9.5.2016E. 2014/26157 K. 2016/8488"VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERİNİ TAKİP ( Kararın Kesinleştiği 15.5.2013'de Ödendiği/İcra Emrinde İlam Tarihi 8.7.2010 İle Takip Tarihi 23.7.2014 Arası Faiz İsteminde Bulunulduğundan İcra Emrinin İptali İstemi - Ödeme Tarihine Kadar İşleyen Faizi Kapsar Bir Ödeme Bulunmadığı Kısmi Ödeme Kabulü İle Faizin Mahsubu Gerektiği )
İCRA EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Vekalet Ücreti İle Yargılama Giderinin Kararın Kesinleştiği 15.5.2013'de Ödendiği/İcra Emrinde İlam Tarihi 8.7.2010 İle Takip Tarihi 23.7.2014 Arası Faiz İsteminde Bulunulduğu - Kısmi Ödeme Kabulü İle Faizin Mahsubu Gerektiği/Ödeme Tarihine Kadar İşleyen Faizi Kapsar Bir Ödeme Bulunmadığı )
KISMİ ÖDEME ( Vekalet Ücreti İle Yargılama Giderinin Kararın Kesinleştiği 15.5.2013'de Ödendiği/İcra Emrinde İlam Tarihi 8.7.2010 İle Takip Tarihi 23.7.2014 Arası Faiz İsteminde Bulunulduğu - Faizin Mahsubu Gerektiği/Ödeme Tarihine Kadar İşleyen Faizi Kapsar Bir Ödeme Bulunmadığı )"
84Y15.HD4.5.2016E. 2015/6330 K. 2016/2570"İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Sözleşme Kapsamındaki İşler İçin Fiziki Oran Yöntemi Uygulanarak Davacının Hakettiği Toplam İş Bedelinin Saptanması Bu Suretle Saptanan Toplam İş Bedelinin Davalıdan Tahsili İle Yapılan Ödemenin Hükmün İnfazında Dikkate Alınmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Bedelinin Tahsili İstemi - Sözleşme Kapsamında Yapılan İşlerin Bedeli Eksik ve Ayıplar da Gözetilerek Fiziki Oran Yöntemine Göre Belirlenmesi Gerektiğinin Dikkate Alınmamasının Doğru Olmadığı )
FİZİKİ ORAN YÖNTEMİ ( Gerçekleştirilen İmalâtın Eksiklikler ve Niteliğine Göre Ayıplarda Dikkate Alınmak Suretiyle İşin Tamamına Göre Fiziki Gerçekleşme Oranının Belirlenmesi Belirlenen Bu Oran Götürü Bedele Uygulandıktan Sonra Yüklenicinin Hakettiği İş Bedelinin Saptanması Gerektiği )
İLAVE İŞ BEDELİ ( Davacı Yüklenicinin Gerçekleştirdiği İlave İşler ve Ek İmalâtların Ayrı Ayrı Nelerden İbaret Olduğu Bunlardan Hangilerinin Sözleşme Kapsamında Yaptırılan İlave İşler Olduğu Hangilerinin de Sözleşmede Bulunmayan İşler Kapsamında Kaldığının Tespit Ettirilmesi Gerektiği )
SÖZLEŞME DIŞI İŞLER ( Mahkemece Bilirkişi Kurulundan Alınacak Ek Raporla Sözleşme ve Eklerine Göre Davacı Yüklenicinin Gerçekleştirdiği İlave İşler ve Ek İmalâtların Ayrı Ayrı Nelerden İbaret Olduğu Bunlardan Hangilerinin Sözleşme Kapsamında Yaptırılan İlave İşler Olduğunun Tespiti Gerektiği )"
84Y7.HD11.4.2016E. 2015/6661 K. 2016/7892"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ ( Sefer Başına Maktu Ücret Şeklinde Ödeme Yapılıyorsa Davacının Meslekte ve Davalı İşyerindeki Kıdemi Çalıştığı Süreler Bildirilmek Suretiyle Sefer Başına Ödenen Ücretin Ne Olabileceği Sorularak Davacının Ücretini Belirleyip Hakettiği İşçilik Alacaklarını Bu Ücrete Göre Hesaplattırılarak Bir Karar Verileceği )
KISMİ ÖDEME ( İşçinin İşverenden Bir Alacağının Örneğin Sadece Kıdem Tazminatı Alacağının Bulunduğu Durumlarda Kısmi Ödeme Sebebiyle Mahsup İşlemi B.K.'nun 84. Md. Çerçevesinde Yapılacağı - Temerrüde Düşmüş Olan İşverenin Yaptığı Kısmi Ödeme İşçinin Bu Hususta Beyanda Bulunup Bulunmadığına Bakılmaksızın Öncelikle Faiz ve Masraflara Mahsup Edilmesi Gerektiği )
MAKTU ÜCRET ( Kıdem ve İhbar Tazminatı İle İşçilik Alacakları İstemi - Davacının Meslekte ve Davalı İşyerindeki Kıdemi Çalıştığı Süreler Bildirilmek Suretiyle Sefer Başına Ödenen Ücretin Ne Olabileceği Sorularak Davacının Ücretini Belirleyip Hakettiği İşçilik Alacaklarını Bu Ücrete Göre Hesaplattırılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
84Y15.HD5.11.2015E. 2015/1641 K. 2015/5576"BAKİYE İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Davalı Tarafça Sunulan Mutabakat Belgesine Temlik Alan Davacı Tarafça Karşı Çıkıldığı ve Kabul Edilmediği - Davalı Yanca Belge Asılının Yüklenicide Olduğu İleri Sürüldüğü/Üçüncü Kişi Konumuna Gelen Yükleniciye Belge Aslının İbraz Edilmesi Sağlanacağı )
MUTABAKAT BELGESİ ( Belge Aslı İbrazı/Bakiye İş Bedelinin Tahsili İstemi - Davalı Yanca Belge Asılının Yüklenicide Olduğu İleri Sürüldüğü/Yüklenici Belgeyi Alacağı Temlik Alan Davacıya Verdiğini Bildirmesi Halinde Davacı Temlik Alana Mutabakat Belgesi Aslının İbrazı İle İlgili İşlemler Yapılacağı )
BELGE ASLI İBRAZ EDİLEMEMESİ ( Bakiye İş Bedelinin Tahsili İstemi - Davalı Belge Asılının Yüklenicide Olduğu İleri Sürüldüğü/Belgenin Bulunmadığına Dair Üçüncü Kişi Yüklenici Beyanda Bulunması ve Temlik Alanın Belgenin Kendinde Bulunmadığına Dair Yemin Etmesi Halinde Mutabakat Belgesine İtibar Edilemeyeceği - Dayanak Sözleşme Esas Alınacağı )
KESİN VADELİ SÖZLEŞME ( Bakiye İş Bedelinin Tahsili İstemi -Temlik Alan Davacı Yüklenici Faiz İsteyebileceğinden Buna Göre Hesaplama Yapan Bilirkişi Tarafından Düzenlenen Rapor Denetleneceği/Yeterli Görülmesi Halinde Rapora Göre Yeterli Görülmemesi Halinde Yeni Bir Bilirkişiden Rapor Alınarak Karar Verileceği )"
84Y19.HD4.5.2015E. 2015/4588 K. 2015/6511"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Davalının Senetleri Kötüniyetli Olarak İktisap Ettiği Kanıtlanmadığı Sürece Davacılar İle Lehdar veya Ciranta Arasındaki Defiler 6102 S. TTK'nın 687. Md. Gereğince İyiniyetli Hamile Karşı İleri Sürülemeyeceği )
KÖTÜNİYET ( Menfi Tespit İstemi - Dava Konusu Olayda Davalının Kötüniyeti Kanıtlanamadığından Ayrıca 6098 Sayılı TBK'nın 100. Maddesi Gereğince İcra Takibinden Sonra Yapılan Ödemeler İcra Dosyasına Bildirilmiş Olup İcra Müdürlüğünce Dikkate Alındığından Davanın Reddi Gerektiği )
İYİNİYET ( Menfi Tespit İstemi - Davalının Senetleri Kötüniyetli Olarak İktisap Ettiği Kanıtlanmadığı Sürece Davacılar İle Lehdar veya Ciranta Arasındaki Defiler 6102 S. TTK'nın 687. Md. Gereğince İyiniyetli Hamile Karşı İleri Sürülemeyeceği )"
84Y7.HD19.2.2015E. 2014/13410 K. 2015/1976"KIDEM TAZMİNATINA YÜRÜTÜLECEK FAİZ ORANI ( Mahkemece Merkez Bankasından Fiilen Uygulanan En Yüksek Banka Mevduat Faiz Oranı Sorulup Fiilen Uygulanan En Yüksek Faiz Oranı Tespit Edileceği - En Yüksek Banka Mevduat Faiz Oranının Merkez Bankası'nca Bankalara Tavsiye Edilen Oran Değil Bankalarca Fiilen Uygulanan Faiz Oranı Olduğu/Ödeme Gününün Kararlaştırıldığı Ya da Temerrüdün Gerçekleştiği Günde Bankalarca Bir Yıllık Mevduata Uygulanan En Yüksek Faiz Oranı Uygulanacağı )
FİİLEN UYGULANAN EN YÜKSEK BANKA FAİZ ORANI TESPİTİ ( Kıdem Tazminatına Yürütülecek Faiz Oranı - Merkez Bankasından Fiilen Uygulanan En Yüksek Banka Mevduat Faiz Oranı Sorulup Tespit Edilen Oran Üzerinden Faiz Miktarı Hesaplattırılacağı/Mahkemece Merkez Bankası'nın Tavsiye Ettiği Oran Üzerinden Hesaplama Yapılmasının Hatalı Olduğu )
MERKEZ BANKASINDAN FİİLEN UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANI SORULMASI ( Kıdem Tazminatına Yürütülecek Faiz Oranı - Merkez Bankası'nın Bankalara Tavsiye Ettiği Oran Üzerinden Hesaplama Yapılmasının Hatalı Olduğu/Mahkemece Merkez Bankasından Fiilen Uygulanan En Yüksek Banka Mevduat Faiz Oranı Sorularak Tespit Edileceği )
EN YÜKSEK BANKA FAİZ ORANI ( Merkez Bankası'nca Bankalara Tavsiye Edilen Oran Değil Bankalarca Fiilen Uygulanan Faiz Oranı Olduğu - Mahkemece Merkez Bankasından Fiilen Uygulanan En Yüksek Banka Mevduat Faiz Oranı Sorularak Tespit Edilen Bu Oran Üzerinden Faiz Miktarı Hesaplattırılacağı/Kıdem Tazminatına Yürütülecek Faiz Oranı )
KIDEM TAZMİNATININ TAKSİTLER HALİNDE ÖDENMESİNİ KABUL ETMEK ( İşçi Bu Konuda İradesinin Fesada Uğratıldığını İleri Sürüp Kanıtlamadığı Sürece Faiz Hakkından Vazgeçmiş Sayılacağı - Taksitlerin Zamanında Ödenmesi Durumunda Ayrıca Faize Hak Kazanılamayacağı/Taksitlerin Ödemesi Sırasında İhtirazı Kayıt İleri Sürülmesinin Sonuca Bir Etkisi Olamayacağı )"
84YHGK18.2.2015E. 2013/6-1419 K. 2015/829"İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE ( Konusunda Uzman Bir Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınarak İcra Takip Tarihi İtibarıyla Her Bir Dosyadaki Asıl Alacak ve İşlemiş Faiz Alacağı Hesaplattırılıp Yapılan Ödemelerin Ödeme Tarihleri Dikkate Alınarak Toplam Alacak Miktarından Mahsup Edilmesinden Sonra Tarafların Alacak ve Borç Durumu Tespit Ettirilerek Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )
ALACAK VE İŞLEMİŞ FAİZ ALACAĞI ( Hesaplattırılıp Yapılan Ödemelerin Ödeme Tarihleri Dikkate Alınarak Toplam Alacak Miktarından Mahsup Edilmesinden Sonra Tarafların Alacak ve Borç Durumu Tespit Ettirilerek Bir Hüküm Kurulması Gerektiği - İtirazın Kaldırılması ve Tahliye İstemi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İtirazın Kaldırılması ve Tahliye İstemi - Konusunda Uzman Bir Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınarak İcra Takip Tarihi İtibarıyla Her Bir Dosyadaki Asıl Alacak ve İşlemiş Faiz Alacağı Hesaplattırılıp Yapılan Ödemelerin Ödeme Tarihleri Dikkate Alınarak Toplam Alacak Miktarından Mahsup Edilmesinden Sonra Tarafların Alacak ve Borç Durumu Tespit Ettirilerek Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )"
84Y18.HD9.2.2015E. 2014/12759 K. 2015/1618"ALACAK DAVASI ( Askeri Lise Dönemi Maliyet Çizelgesinde Yükümlüye Yapılan Masraflar Eğitim ve Öğretim Sonu İtibariyle Belirlendiğine Göre Askeri Lise Dönemi Masraflarının Faizinin Eğitim ve Öğretim Döneminin Sonundan İtibaren Başlatılarak Hesaplanması Gerektiği )
ASKERİ LİSE MASRAFLARI ( Alacak Davası - Askeri Lise Dönemi Maliyet Çizelgesinde Yükümlüye Yapılan Masrafların Eğitim ve Öğretim Sonu İtibariyle Belirlendiği/Askeri Lise Dönemi Masraflarının Faizinin Eğitim ve Öğretim Döneminin Sonundan İtibaren Başlatılarak Hesaplanması Gerektiği )
MAHSUP ( Davalı Tarafça Yapılan Ödemenin Öncelikle Asıl Borcun Ödeme Tarihlerine Kadar İşlemiş Faizinden Kalan Miktarın İse Asıl Alacaktan Düşülmesi Suretiyle Davalıların Kalan Borçlarının Tespiti Gerektiği - Önce Asıl Alacaktan Düşülmesi Suretiyle Hesaplama Yapan Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Hüküm Kurulamayacağı )
VEKALET ÜCRETİ ( Davalıların Borcu Yargılama Sırasında Yürürlüğe Giren Yasa Hükümlerine Göre Yeniden Belirlendiğine Göre Taraflar Yararına Hükmedilecek Vekalet Ücretiyle Yargılama Giderlerinin Dava Tarihindeki Haklılık Miktarlarına Göre Belirlenmesi Gerektiği )"
84Y23.HD6.2.2015E. 2014/8665 K. 2015/678"KOOPERATİF BORÇLARININ TAHSİLİNE YÖNELİK İCRA TAKİBİ ( İtirazın İptali İstemi - Bir Kısım Ödemelerin Kesin Vadeden Sonra Yapıldığı/Mahkemece Kesin Vadeden Sonra Yapılan Ödemelerin Öncelikle Alacağın Ferilerinden Artan Miktar Olursa Anaparadan Düşülmesi Suretiyle Hesap Yapılarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
KESİN VADEDEN SONRA ÖDEME YAPILMASI ( Ödemelerin Öncelikle Alacağın Ferilerinden Artan Miktar Olursa Anaparadan Düşülmesi Suretiyle Hesap Yapılacağı - Kooperatif Borçlarının Tahsiline Yönelik İcra Takibine Vaki İtirazın İptali İstemi )
İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Kooperatif Borçlarının Tahsiline Yönelik İcra Takibi - Kesin Vadeden Sonra Yapılan Ödemelerin Öncelikle Alacağın Ferilerinden Artan Miktar Olursa Anaparadan Düşüleceği/Ödemelerin Anaparadan Düşülerek Hesaplama Yapılmasının Doğru Olmadığı )
ÖDEMELERİN ÖNCELİKLE ALACAĞIN FERİLERİNDEN DÜŞÜLECEĞİ ( Mahkemece Ödemelerin Anaparadan Düşülerek Hesaplama Yapılmasının İsabetsizliği - Kesin Vadeden Sonra Ödeme Yapılması/Kooperatif Borçlarının Tahsiline Yönelik İcra Takibi/İtirazın İptali İstemi )"
84Y23.HD20.10.2014E. 2014/3452 K. 2014/6416"ÇIKMA PAYI ALACAĞINDAN KAYNAKLI İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Borç Miktarının Belirlenmesi - İcra Müdürlüğü Dosyasına Göre Yargılama Aşamasında Takip Yapılarak Bir Miktar Tahsilatın Yapıldığı/Mahkemece Ödeme Dikkate Alınarak Borç Miktarı Belirlenerek Karar Verileceği )
BORÇ MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Çıkma Payı Alacağından Kaynaklı İtirazın İptali - İcra Müdürlüğü Dosyasına Göre Yargılama Aşamasında Takip Yapılarak Bir Miktar Tahsilatın Yapıldığı/Mahkemece Yapılan Ödeme Dikkate Alınarak Borç Miktarı Belirleneceği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Borç Miktarının Belirlenmesi - Dava Devam Ederken Yapılan Takip Üzerine Bir Miktar Tahsilatın Yapıldığı/Mahkemece Yapılan Ödeme Dikkate Alınarak Borç Miktarı Belirlenerek Sonuca Gidileceği )
ÖDEMENİN YARGILAMANIN HER AŞAMASINDA DİKKATE ALINMASI ( Çıkma Payı Alacağından Kaynaklı İtirazın İptali - İcra Müdürlüğü Dosyasına Göre Yargılama Aşamasında Takip Yapılarak Bir Miktar Tahsilatın Yapıldığı/Mahkemece Yapılan Ödeme Dikkate Alınacağı Gözetileceği )"
84Y11.HD13.10.2014E. 2014/8464 K. 2014/15392"TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAK ( İtirazın İptali İstemi - Hükmolunan Miktara Nasıl Ulaşıldığının Anlaşılamadığı/Davacının Borçlu Davalı Tarafından Yapılan Ödemeden Öncelikle Takip Tarihinden Borcun Ödenme Tarihine Kadar Oluşacak İşlemiş Faizi ve Takip Giderlerini Mahsup Etme Hakkı Bulunduğu )
İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Borçlu Davalı Tarafından Yapılan Ödemeden Öncelikle Takip Tarihinden Borcun Ödenme Tarihine Kadar Oluşacak İşlemiş Faizi ve Takip Giderlerini Mahsup Etme Hakkı Bulunduğu - Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak )
MAHSUP ( Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak - Davacının Borçlu Davalı Tarafından Yapılan Ödemeden Öncelikle Takip Tarihinden Borcun Ödenme Tarihine Kadar Oluşacak İşlemiş Faizi ve Takip Giderlerini Mahsup Etme Hakkı Bulunduğu )"
84Y22.HD29.9.2014E. 2014/21556 K. 2014/25824"KISMİ ÖDEME ( İşçilik Alacakları İstemi - Birden Fazla Borcu Bulunan Borçlu Yaptığı Ödeme İfa Zamanında Beyan Ettiği Borca Mahsup Edileceği/Borçlu Ödeme Sırasında Yapılan Ödemenin Hangi Borca Dair Olduğunu Beyan Etmemiş veya Alacaklının Makbuzda Belirttiği Borca Derhal İtirazda Bulunmamışsa Makbuzda Belirtilen Borca Mahsup Edilmesi Gerektiği )
İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ ( Kısmi Ödeme - Davalının Davacıya Ödemede Bulunduğu Davacının da Kabulünde Olduğuna Göre Bu Miktar Alacakların Muacceliyet ve Temerrüt Tarihleri Dikkate Alınarak Sırayla Mahsup Edilmesi Gerektiği )
KIDEM TAZMİNATI İSTEMİ ( Kısmi Ödeme - Fesih Tarihinden Ödeme Tarihine Kadar Olan Dönem İçin Faiz Hesaplanıp Mahsup Edilmeli ve Bakiyesi İçin Fesih Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Gerektiği )
İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Kısmi Ödeme - Artan Miktar Bulunması Halinde İhbar Tazminatı Yönünden Dava Tarihinden Ödeme Tarihine Kadar Olan Dönem İçin Faiz Hesaplanıp Mahsup Edilmeli Bakiyesi İçin Çıkacak Miktara Göre Islahtan İtibaren Faiz İşletilmesi Gerektiği )"
84Y18.HD25.9.2014E. 2014/13897 K. 2014/13280"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İLE ALACAĞIN İSTİRDATI İSTEMİ ( Yapılan Ödemelerin Öncelikle Gecikme Tazminatından Düşülmesi Suretiyle Hesaplama Yapılması Takip Sonrası Yapılan Ödemeler de Gözününe Alınarak Buna Göre Borç Miktarı Belirlenip Rapor Alınması Gerektiği )
AİDATLARIN ÖDENİP ÖDENMEDİĞİ ( İstirdat Davası - Takibe Konu Aidatların Belirlendiği Kat Malikleri Kurulu Toplantısına Katılıp Katılmadığının Katılmamışsa Alınan Kararların ya da İşletme Projesinin Tebliğ Edilip Edilmediğinin Edilmemiş Olmasına Rağmen İstenen Aidatların Ödenip Ödenmediğinin Araştırılması Gerektiği )
GECİKME TAZMİNATI ( Borçlu Olmadığının Tespiti İle Alacağın İstirdatı İstemi - Yapılan Ödemelerin Öncelikle Gecikme Tazminatından Düşülmesi Suretiyle Hesaplama Yapılması Takip Sonrası Yapılan Ödemeler de Gözününe Alınarak Buna Göre Borç Miktarı Belirlenip Rapor Alınması Gerektiği )"
84Y9.HD10.9.2014E. 2014/17771 K. 2014/26145"KIDEM TAZMİNATI ( Belediyede İşe Başlayan Davacı Murisinin Uzunca Süre Alt İşverenin işçisi Olarak Gösterildikten Sonra Belediyenin Çalışanı Olarak Gösterildiği - Mahkemece Alt İşverenler Nezdinde Geçen Süreler İlave Edilerek Kıdem Tazminatına Hak Kazandığı Kabul Edildiği/Davacının Murisinin İşyeri Dosyası ve TİS Getirtilerek Kıdem Tazminatı Hesaplanarak Yapılan Ödemenin Mahsup Edileceği )
BELEDİYEDE İŞE BAŞLAYAN TEKNİSYENİN UZUNCA SÜRE ALT İŞVERENİN İŞÇİSİ GÖSTERİLMESİ ( Kıdem Tazminatı Alacağı - Mahkemece Alt İşverenler Nezdinde Geçen Süreler İlave Edilerek Kıdem Tazminatına Hak Kazandığı Kabul Edildiği/Mahkemece Davacı Murisinin İşyeri Dosyası ve TİS Hükümleri Getirtilip Belediyece Yapılan Ödeme Mahsup Edilerek Kıdem Tazminatının Hesaplanacağı )
MAHSUP ( Kıdem Tazminatı Alacağı - Belediyede İşe Başlayan Davacı Murisinin Uzunca Süre Alt İşverenin işçisi Olarak Gösterildikten Sonra Belediyenin Çalışanı Olarak Gösterildiği/Mahkemece Alt İşverenler Nezdinde Geçen Süreler İlave Edilerek Toplam Çalışma Süresine Göre Kıdem Tazminatı Kabul Edildiği/Mahkemece Kıdem Tazminatı Tutarı Belirlenip Yapılan Ödemenin Mahsup Edileceği )
ALT İŞVEREN NEZDİNDEN GEÇEN SÜRELERİN TOPLAM ÇALIŞMA SÜRESİNE İLAVESİ ( Belediyede İşe Başlayan Davacı Murisinin Uzunca Süre Alt İşverenin işçisi Olarak Gösterildikten Sonra Belediyenin Çalışanı Olarak Gösterildiği/Mahkemece Alt İşverenler Nezdinde Geçen Süreler İlave Edilerek Kıdem Tazminatı Kabul Edildiğinden Yapılan Ödemeler Mahsup Edilerek Kıdem Tazminatının Hesaplanacağı )"
84Y6.HD9.7.2014E. 2014/2105 K. 2014/9233"GEÇERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kira Alacağı - Hesaplamada Ödemeler Cari Hesaba Yapılan Ödemeler Gibi Değerlendirilerek Alacak Dökümünden Ödemeler Düşülerek Hesaplama Yapıldığı/Taraflar Arasında Cari Hesap Sözleşmesi Olmamasına Göre Bilirkişi Raporundaki Yapılan Hesaplamanın Doğru Olmadığı )
KİRA ALACAĞI ( Temerrüt Faizi - Sözleşmede "Kira Bedelinin Ödenmemesi Halinde İlk Haftalık Gecikme İçin Aylık Kira Bedeline % 10 / 2. ve Sonraki Haftalık Gecikmeler İçin İlave % 15 Gecikme Faizi Uygulanır" Hükmüne Yer Verildiği/6101 S. Yürürlük Kanununa Göre Temerrüt Faizine İlişkin Hükümlerin Görülmekte Olan Davalarda da Uygulanacağının Gözetilmemesinin İsabetsizliği )
TEMERRÜT FAİZİ ( 6101 S. Borçlar Kanunun Yürürlük Kanununa Göre Görülmekte Olan Davalarda Uygulanacağı - Kira Sözleşmesinde "Kira Bedelinin Ödenmemesi Halinde İlk Haftalık Gecikme İçin Aylık Kira Bedeline % 10 / 2. ve Sonraki Haftalık Gecikmeler İçin İlave % 15 Gecikme Faizi Uygulanır" Hükmüne Yer Verildiği/Mahkemece İlgili Yasal Düzenlemenin Gözetileceği )"
84Y8.HD8.7.2014E. 2014/13246 K. 2014/14535"İLK TAKİPTEN FERAGAT EDİLMEKSİZİN AYNI ALACAK İÇİN BOZMADAN SONRAKİ İLAMA DAYANILARAK YENİ TAKİP YAPMA ( Sonraki Tarihli Takibin Mükerrer Olacağı - Mahkemece Şikayetin Kabulüyle Mükerrer Takibin İptal Edileceği/Takibin İptali )
MÜKERRER TAKİP ( İlk Takipten Feragat Edilmeksizin Aynı Alacak İçin Bozmadan Sonraki İlama Dayanılarak Yeni Bir Takip Yapılması Halinde Sonraki Tarihli Takibin Mükerrer Olacağı )
ŞİKAYET ( Mükerrer Takibin İptali - İlk Takipten Feragat Edilmeksizin Aynı Alacak İçin Bozmadan Sonraki İlama Dayanılarak Yeni Bir Takip Yapıldığı/İstemin Kabul Edileceği )
ÖDEMENİN MAHSUBU İLE BORCUN BELİRLENMESİ ( Takibin İptali - İlk Takipten Feragat Edilmeksizin Aynı Alacak İçin Bozmadan Sonraki İlama Dayanılarak Yeni Takip Yapıldığı/Mahkemece Şikayetin Kabul Edileceği - İlk Takipte Yapılan Ödemenin Mahsubu İle Dosya Borcunun Belirleneceği )
TAKİBİN İPTALİ ( İlk Takipten Feragat Edilmeksizin Aynı Alacak İçin Bozmadan Sonraki İlama Dayanılı Yeni Takip Yapıldığı - Mahkemece Şikayetin Kabulüyle Mükerrer Olduğu Anlaşılan Takibin İptaline Karar Verileceği )"
84Y8.HD20.5.2014E. 2013/19599 K. 2014/10019"KISMİ ÖDEMELER ( Öncelikle Faizden ve Masraftan Mahsup Edileceği/Hesaplamanın Ödeme Tarihine Kadar Yapılmasının Hatalı Olduğu - Şikayete Konu Muhtıraya Esas Alınan Hesap Tablosunun Tarihine Kadar Hesaplama Yapılması Gerektiği )
TAKİPTEN SONRA YAPILAN ÖDEME ( İcra Vekalet Ücreti ve İcra Masrafları da Dikkate Alınarak Hesaplama Yapılacağı - Ödemenin Öncelikle Faiz ve Masraftan Düşülmesi Gerektiği/Türk Borçlar Kanunu'nun 100. Maddesi'nin Nazara Alınmamasının Bozmayı Gerektirdiği )
MUHTIRANIN İPTALİ TALEBİ ( Ödemenin Takipten Sonra Yapılması Nedeniyle İcra Vekalet Ücreti ve İcra Masrafları da Dikkate Alınarak Muhtıraya Esas Alınan Hesap Tablosunun Tarihine Kadar Hesaplama Yapılacağı - Ödemenin Öncelikle Faiz ve Masraftan Düşülmesi Gerektiği )"
84Y8.HD28.4.2014E. 2014/7894 K. 2014/8474"İCRA EMRİ TEBLİĞİNDEN ÖNCEKİ DÖNEME DAİR İTFA İTİRAZI ( Ödemeden Alacaklı Vekilinin Haberdar Edildiği İspatlanamadığından Ödemenin Kısmi Ödeme Olduğu - Mahkemece Bilirkişi Vasıtasıyla Borç Miktarı Tespit Edilerek Sonuca Gidileceği )
KISMİ ÖDEME ( İcra Emri Tebliğinden Önceki Döneme Dair İtfa İtirazı - Takipten Önce Yapılan Ödemeden Alacaklı Vekilinin Haberdar Edildiği İspatlanamadığından Ödemenin Kısmi Ödeme Kabul Edileceği )
TAKİPTEN ÖNCE YAPILAN ÖDEME ( İtfa İtirazı - Ödemeden Alacaklı Vekilinin Haberdar Edildiği İspatlanamadığından Ödemenin Kısmi Ödeme Olduğu/Mahkemece Bilirkişi Vasıtasıyla Borç Miktarı Belirlenerek Sonuca Gidileceğinin Gözetileceği )
İLAMLI TAKİP ( İcra Emri Tebliğinden Önceki Döneme Dair İtfa İtirazı - Takipten Önce Yapılan Ödemeden Alacaklı Vekilinin Haberdar Edildiği İspatlanamadığından Ödemenin Kısmi Ödeme olduğu/Mahkemece Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak İşlemiş Faiz İcra Vekalet Ücreti ve Takip Masrafları Dikkate Alınarak Borç Miktarı Belirlenerek Karar Verileceği )"
84Y8.HD25.3.2014E. 2013/17042 K. 2014/5220"İCRA EMRİ TEBLİĞİNDEN ÖNCEKİ DÖNEME İLİŞKİN İTFA İTİRAZI ( Takibe Başlanıldıktan Sonra Ödemenin Yapıldığı ve İcra Emri de Borçluya Ödemeden Sonra Tebliğ Edildiği - Mahkemece TBK'nun 100. Md. İİK'nun 33. Md. Gözetilerek Yargıtay Denetimine İmkan Verecek Şekilde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
İTFA İTİRAZI ( İcra Emri Tebliğinden Önceki Döneme İlişkin - Mahkemece Yargıtay Denetimine İmkan Verecek Şekilde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmak Suretiyle İşlemiş Faiz İcra Vekalet Ücreti ve Takip Masrafları Dikkate Alınarak Borç Miktarının Belirleneceği )
TAKİBE BAŞLANILDIKTAN SONRA ÖDEMENİN YAPILMASI ( İtfa - Mahkemece Yargıtay Denetimine İmkan Verecek Şekilde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmak Suretiyle İşlemiş Faiz İcra Vekalet Ücreti ve Takip Masrafları Dikkate Alınarak Borç Miktarının Belirlenip Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verileceği )
BORÇ MİKTARININ BELİRLENMESİ ( İcra Emri Tebliğinden Önceki Döneme İlişkin İtfa İtirazı - Mahkemece İşlemiş Faiz İcra Vekalet Ücreti ve Takip Masrafları Dikkate Alınarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
84Y15.HD19.2.2014E. 2013/1945 K. 2014/1115"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bakiye İş Bedelinin Tahsili - Takipten Sonra Yapılan Kısmi Ödemeler İşlemiş Faizle İcra Masrafları ve Vekalet Ücretinden Mahsup Edilmek Suretiyle Kalan Asıl Alacak ve İşlemiş Faiz Hesaplattırılıp Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BAKİYE İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Yabancı Para Cinsinden Ödeme Yapılmasının Kararlaştırılması - Alacaklı Faturada Dolar Karşılığı Olduğunu Belirtmeksizin İmalat Bedelini Fatura Tarihindeki Kur Üzerinden Türk Parasına Çevirerek ve İcra Takibinde Türk Lirası Cinsinden Talepte Bulunmak Suretiyle Seçimlik Hakkını Türk Parası Üzerinden Kullanabileceği )
YABANCI PARA CİNSİNDEN ÖDEME YAPILMASININ KARARLAŞTIRILMASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bakiye İş Bedelinin Tahsili İstemi - Alacaklı Borcun Vade veya Fiili Ödeme Tarihindeki Rayice Göre Türk Parasıyla Ödenmesini İsteyebileceği/Alacaklı Faturada Dolar Karşılığı Olduğunu Belirtmeksizin İmalat Bedelini Fatura Tarihindeki Kur Üzerinden Türk Parasına Çevirerek ve İcra Takibinde Türk Lirası Cinsinden Talepte Bulunmak Suretiyle Seçimlik Hakkını Türk Parası Üzerinden Kullanabileceği )
KISMİ ÖDEMELERİN MAHSUP EDİLMESİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bakiye İş Bedelinin Tahsili - Her Bir Fatura İçin Takip Tarihine Kadar Takipten Önceki Kısmi Ödemelerin de Öncelikle Faizlerden Mahsup Edilerek İşlemiş Faiz Hesabı ve Bu Suretle Takip Tarihi İtibariyle İstenebilecek Asıl Alacak ve İşlemiş Faizin Tespit Ettirilmesi Gerektiği )"
84Y8.HD11.2.2014E. 2013/15230 K. 2014/2043"İCRA EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Mükerrer İcra Takibi - Bozma İlamına Uyularak Yeniden Verilen Takibe Dayanak İlamla Asıl Alacak Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderleri Arttığından Borçlu Tarafından İcra Müdürlüğü'nün Dosyalarında Yapılan Ödeme Tarihi İtibariyle Alacağın Ulaştığı Miktarın Belirlenmesi/Anılan Takip Dosyalarında Ödenen Meblağların Mahsubunun Yapılması Gerektiği )
ŞİKAYET TALEBİ ( İlamın İcra Takibinde İken Bozulması - Bozma İlamına Uyularak Yeniden Verilen Takibe Dayanak İlamla Asıl Alacak Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderleri Arttığından Borçlu Tarafından İcra Müdürlüğü'nün Dosyalarında Yapılan Ödeme Tarihi İtibariyle Alacağın Ulaştığı Miktarın Belirlenmesi Gerektiği )
İLAMIN İCRA TAKİBİNDE İKEN BOZULMASI ( İcra Emrinin İptali İstemi - Anılan Takip Dosyalarında Ödenen Meblağların Mahsubu Yapıldıktan Sonra Kalan Bakiye Asıl Alacağın Diğer İcra Müdürlüğünün Dosyasının Takip Tarihine Kadar Yasal Faizi Hesaplanmak Suretiyle Takip Tarihi İtibariyle Toplam Alacak Miktarının Belirlenmesi Gerektiği )"
84Y7.HD20.1.2014E. 2013/19821 K. 2014/593"FAZLA MESAİ ALACAĞI ( Bordrolarda Fazla Mesai Alacağının Ayrıca Bir Ödeme Kalemi Olarak Gösterildiği ve Davacı İşçinin Bu Şekilde Düzenlenen Bordroya Herhangi Bir İhtirazi Kayıt Koymadan Fazla Mesai Alacaklarını İmza Karşılığında Aldığı Anlaşılmış Olmasına Rağmen İtiraz Üzerine Aldırılan Ek Bilirkişi Raporunda Çok Belirli ve Kesin Olmayan Tanık Beyanlarına İtibar Edilerek Ödenenler Dışında İlave Fazla Mesai Alacağının Kabul Edildiği )
İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMESİ ( Dosyada Mevcut Bordrolarda Fazla Mesai Alacağının Ayrıca Bir Ödeme Kalemi Olarak Gösterildiği ve Davacı İşçinin Bu Şekilde Düzenlenen Bordroya Herhangi Bir İhtirazi Kayıt Koymadan Fazla Mesai Alacaklarını İmza Karşılığında Aldığı Anlaşılmış Olmasına Rağmen İtiraz Üzerine Aldırılan Ek Bilirkişi Raporunda Çok Belirli ve Kesin Olmayan Tanık Beyanlarına İtibar Edilerek Hüküm Kurulduğu )
İŞÇİ ALACAKLARINDA KISMI ÖDEME ( Kıdem Tazminatı Alacağı - İhbar Tazminatı Kıdem Tazminatı Ücret Fazla Mesai ve Yıllık İzin Ücreti Alacağı Olmak Üzere Takibe Konu Yapılmamış Alacağı Olan Bir İşçiye İşveren Tarafından Yapılacak Kısmi Ödeme Öncelikle Muaccel Olan Normal Aylık Ücret ve Fazla Mesai Alacağına Dair Borçlarına Mahsup Edilmesi Gerektiği/Kalan Miktar İhbar ve Kıdem Tazminatıyla İzin Ücreti Borcuna Mahsup Edileceği )
KIDEM TAZMİNATI ( İşçi Alacaklarında Kısmı Ödeme - Anılan Borçların Muacceliyet Tarihleri Aynı Olduğundan Temerrüt Tarihi Önce Gerçekleşmiş Olan Borca Yani Kıdem Tazminatına Mahsup Edileceği/Kalan Ödemenin İhbar ve İzin Ücreti Borcuna Mahsubu Anılan Borçların Muacceliyet ve Temerrüt Tarihlerinin Aynı Olması Sebebiyle Miktarları İle Orantılı Olarak Yapılması Gerektiği )"
84Y15.HD11.11.2013E. 2013/4759 K. 2013/5807"İLAMSIZ İCRA TAKİBİ ( İtirazın İptali İstemi - Geciktirici Taliki Şarta Bağlı İbranamede Çek ve Masrafların Ödenmesinin Süreye Bağlandığı Çekin 1gün Masrafların 12 Gün Sonra Ödenmesi/Taliki Şart Gerçekleşmediğinden Belgenin İbraname Olarak Geçersiz Hale Geldiği )
ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İŞ BEDELİ ALACAĞI ( Geciktirici Taliki Şarta Bağlı İbranamede Çek ve Masrafların Ödenmesinin Süreye Bağlandığı Çekin 1gün Masrafların 12 Gün Sonra Ödenmesi/Taliki Şartın Gerçekleşmediği İbranamenin Geçersiz Hale Geldiği - İlamsız İcra Takibine İtirazın İptali ve Takibin Devamı İstemi )
İBRANAME ( Geciktirici Taliki Şarta Bağlı/Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedeli Alacağı İçin Çek ve Masrafların Ödenmesinin Süreye Bağlandığı Çekin 1gün Masrafların 12 Gün Sonra Ödenmesi - İlamsız İcra Takibine İtirazın İptali ve Takibin Devamı İstemi/Taliki Şart Gerçekleşmediğinden Belgenin İbraname Olarak Geçersiz Hale Geldiği )
GECİKTİRİCİ TALİKİ ŞARTA BAĞLI İBRANAME ( Çek ve Masrafların Ödenmesinin Süreye Bağlandığı Çekin 1gün Masrafların 12 Gün Sonra Ödenmesi - Taliki Şart Gerçekleşmediğinden Belgenin İbraname Olarak Geçersiz Hale Geldiği/İlamsız İcra Takibine İtirazın İptali ve Takibin Devamı İstemi )
ÇEK TESLİMİ VE İBRANAME ( Geciktirici Taliki Şarta Bağlı İbranamede Çek ve Masrafların Ödenmesinin Süreye Bağlandığı Çekin 1gün Masrafların 12 Gün Sonra Ödenmesi/Taliki Şart Gerçekleşmediğinden Belgenin İbraname Olarak Geçersiz Hale Geldiği - İlamsız İcra Takibi )"
84Y23.HD26.9.2013E. 2013/4813 K. 2013/5819"SULAMA BORCUNUN TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ (Mahkemece Emekli İcra Müdürü Olduğu Anlaşılan Bilirkişi Tarafından Düzenlenen Rapor Esas Alındığı Davalı Vekilinin Teknik Nitelikteki İtirazları Cevaplandırılmadan Hüküm Kurulduğu - Somut Uyuşmazlığın Bilirkişinin Rey ve Mütalaasına Başvurulmasını Zorunlu Kılar Nitelikte Olduğu)
ÖDEMELERİN ASIL ALACAKTAN MAHSUBU (818 S. B.K.'nun 84 Md. Uyarınca Ödemelerin Öncelikle Gecikme Faizinden Mahsup Edileceği - Kooperatifin Aksi Yönde Bir Genel Kurul Kararı ya da Uygulamasının Bulunması Halinde Ödemelerin Asıl Alacaktan Mahsubunun Mümkün Olduğu/Öncelikle Ödemelerin Asıl Alacaktan Mahsubu Yönünde Genel Kurul Kararı ya da Fiili Bir Uygulamanın Olup Olmadığının Tespit Edileceği)
KOOPERATİF UYGULAMASI (818 S. B.K.'nun 84 Md. Uyarınca Ödemelerin Öncelikle Gecikme Faizinden Mahsup Edileceği - Kooperatifin Aksi Yönde Bir Genel Kurul Kararı ya da Uygulamasının Bulunması Halinde Ödemelerin Asıl Alacaktan Mahsubunun Mümkün Olduğu)
YAPILAN ÖDEMELERİN DÜŞÜLMESİ (Mahkemece Davalı Tarafça İcra Takibinden Sonra ve Dava Tarihinden Önce Ödemelerin Dikkate Alınarak Asıl ve İşlemiş Faiz Alacağının Dava Tarihi İtibariyle Belirleneceği - İcra İnkar Tazminatının da Bu Tutar Üzerinden Hesaplanacağı ve Sonucuna Göre Bir Karar Verileceği)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Mahkeme Çözümü Özel veya Teknik Bir Bilgiyi Gerektiren Hallerde Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Alınmasına Karar Verirebileceği - Hakim Raporu Yeter Derecede Kanaat Verici Bulmazsa Bilirkişiden Ek Rapor ya da Sözlü Açıklama Alabileceği veya Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Yaptırabileceği)"
84Y23.HD24.9.2013E. 2013/4317 K. 2013/5732"KOOPERATİF ÜYESİNİN AİDAT BORCU ( İtirazın İptali Davası - Defter ve Belgelerin İbrazının İsteneceği/İbraz Edilmezse Kayıtların İncelenmesi İçin Keşif Yapılacağı )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Kooperatif Aidat Borcu ve Gecikme Faizinden Kaynaklanan İtirazın İptali Davası - Kooperatifin Kayıt ve Belgeleri İle Varsa Banka Kayıtları Üzerinde İnceleme Yaptırılması Gereği/Dava İle Takip Arası Varsa Ödemelerin Mahsup Edileceği )
DEFTER VE BELGE İNCELEMESİ ( Kooperatif Aidat Borcu ve Gecikme Faizinden Kaynaklanan İtirazın İptali Davası - Defter ve Belgelerin İbrazının İsteneceği/İbraz Edilmezse Kayıtların İncelenmesi İçin Keşif Yapılacağı )
MAHSUP ( Kooperatif Aidat Borcu ve Gecikme Faizinden Kaynaklanan İtirazın İptali Davası - Kooperatifin Kayıt ve Belgeleri İle Varsa Banka Kayıtları Üzerinde İnceleme Yaptırılması Gereği/Dava İle Takip Arası Varsa Ödemelerin Mahsubu Gerektiği )
KEŞİF ( Kooperatif Aidat Borcu ve Gecikme Faizinden Kaynaklanan İtirazın İptali Davası - Defter ve Belgelerin İbrazının İsteneceği/İbraz Edilmezse Kayıtların İncelenmesi İçin Keşif Yapılması Gerektiği )"
84Y9.HD27.6.2013E. 2011/19659 K. 2013/19757"KIDEM TAZMİNATI FAİZİ ( Gecikme Faizi Niteliğinde Olduğundan Faize Faiz Yürütülmesinin Mümkün Olmadığı - Faiz Alacağı Başlı Başına İcra Takibi ya da Davaya Konu Olmuş Olsa Dahi Faiz Niteliğini Kaybetmediğinden Ayrıca Faize Hak Kazanılamayacağı )
GECİKME FAİZİ ( Kıdem Tazminatı Faizi Gecikme Faizi Niteliğinde Olduğundan Faize Faiz Yürütülmesinin Mümkün Olmadığı )
FAİZ ALACAĞI ( Başlı Başına İcra Takibi ya da Davaya Konu Olmuş Olsa Dahi Faiz Niteliğini Kaybetmediğinden Ayrıca Faize Hak Kazanılamayacağı - Kıdem Tazminatı )
FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLEMEYECEĞİ ( Kıdem Tazminatı Faizi Gecikme Faizi Niteliğinde Olduğundan Faize Faiz Yürütülmesinin Mümkün Olmadığı - Kıdem Tazminatıyla Yıllık İzin Ücreti Alacaklarının Ödetilmesi İstemi )"
84Y23.HD24.6.2013E. 2013/4133 K. 2013/4358"İTİRAZIN İPTALİ ( Birikmiş Aidat Borcunun Tahsili Amacıyla Başlatılan İcra Takibine Vaki - Bilirkişi Marifetiyle Kooperatif Defter ve Kayıtları Üzerinde İnceleme Yapılıp Davalı Yanca Takip ve Dava Tarihinden Sonra Yapılan Ödemelerin Hangi Döneme Dair Bulunduğunun Saptanması Gerektiği )
AİDAT ALACAĞI ( İtirazın İptali/Bilirkişiden Alınan Raporla İş Bu Asıl Alacak Kadar Davalının Kooperatife Aidat Borcunun Bulunduğu Saptandığı/Takip ve Dava Tarihinden Sonra İcra Takibine Mahsuben Ancak Dava Dışı Ödemeler Yapıldığının Belirlendiği - Hangi Döneme Dair Bulunduğunun Saptanması Gerektiği )
HARİCİ ÖDEME ( Takip ve Dava Tarihinden Sonra İcra Takibine Mahsuben Ancak Dava Dışı Ödemeler Yapıldığının Belirlendiği - Takibe Konu Dönem İçin Yapıldığının Anlaşılması Halinde Yapılan Bu Harici Ödemelerin Tarih ve Miktarlarının da Gösterilerek İnfaz Aşamasında Dikkate Alınmak Üzere Hüküm Yerinde Gösterilmesi Gerektiği/İtirazın İptali )"
84Y23.HD19.6.2013E. 2013/3721 K. 2013/4196"MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacı Kooperatifin Genel Kurullarında Kabul Edilmiş Temerrüt Faiz Oranının Faiz Borcunun Doğduğu Tarihte Yürürlükte Olan Mevzuata Göre Belirlenen Yasal Faiz Oranının Yüzde Yüz Fazlasını Aşamayacağı )
FAİZ ORANI ( Menfi Tespit Davası - İşlemiş Temerrüt Faizi Oranı ve Miktarı Bakımından Gerektiğinde Bilirkişiden Denetime Elverişli Bir Rapor Alınması Gerektiği )
TEMERRÜT FAİZİ ( Menfi Tespit Davası - Davacı Kooperatifin Genel Kurullarında Kabul Edilmiş Temerrüt Faiz Oranının Faiz Borcunun Doğduğu Tarihte Yürürlükte Olan Mevzuata Göre Belirlenen Yasal Faiz Oranının Yüzde Yüz Fazlasını Aşamayacağı )"
84Y23.HD13.6.2013E. 2013/1332 K. 2013/4064"MENFİ TESPİT DAVASI ( Aksine Bir Düzenleme Bulunmadığından Protokolden Önce Yapılan Ödemeler Dikkate Alınmadan ve Yapıldığı Saptanacak Ödemelerin Öncelikle Borcun Ferilerine Mahsup Edilmesi İcra Takibi Sonucu Tahsil Edilen Tüm Miktar Tespit Edilerek Arsa Sahibinin Varsa Eksik ve Kusurlu İşler Bedeliyle Gecikme Tazminatından Dolayı Alacağının Bulunup Bulunmadığının İncelenmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Halen Geçerli ve Ayakta Bulunduğu Gözden Kaçırılmadan ve Protokolde Tarafların Öngördükleri Hükümler Dikkate Alınarak Uyuşmazlık Konusu Bakımından Uzmanlığı Bulunan Kişilerden Oluşturulacak Bilirkişi Heyetinden Rapor ve İtirazları Kanaat Verici Şekilde Açıklayan Ek Raporda Alınması Gerektiği - Menfi Tespit Davası )
MAHSUP ( Menfi Tespit - Aksine Bir Düzenleme Bulunmadığından Protokolden Önce Yapılan Ödemeler Dikkate Alınmadan ve Yapıldığı Saptanacak Ödemelerin Öncelikle Borcun Ferilerine Mahsup Edilmesi Gerektiği )
GECİKME TAZMİNATI ( İcra Takibi Sonucu Tahsil Edilen Tüm Miktar Tespit Edilerek Arsa Sahibinin Varsa Eksik ve Kusurlu İşler Bedeliyle Gecikme Tazminatından Dolayı Alacağının Bulunup Bulunmadığı İncelenip Alınan Raporlarda Denetlendikten Sonra Sonucuna Uygun Bir Hüküm Verilmesi Gerektiği )"
84Y7.HD4.6.2013E. 2013/14509 K. 2013/10396"SENDİKA ÜYELİK AİDAT ALACAĞININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Davacı Sendikanın Toplu İş Sözleşmesi Döneminde Üyesi Olan İşçilerin Listesi ve Banka Hesap Numarasını ve Aidat Miktarını Belirten Yazıyı Davalı İşverene Gönderdiği - Toplu İş Sözleşmelerinde Belirtilen Tarihlerden İtibaren Faize Karar Verilebileceği )
SENDİKA AİDAT ALACAĞINA FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( Davacı Sendikayla Davalı İşveren Arasındaki Toplu İş Sözleşmesinde Aidatların Ne Şekilde ve Hangi Sürede Davacı Sendika Adına Yatırılacağı Ayrıntılı Olarak Düzenlendiğinden Ayrıca İhtara Gerek Kalmadan Bu Tarihlerden İtibaren Faize Karar Verilebileceği )
MAHSUP ( Sendika Üyelik Alacağının Tahsili İstemi - 818 S. K.'nun 84. Md. Hükmüne Göre Borçlu Faizleri Ödemede Geciktiği İçin Davacı Sendika İstemiyle Bağlı Kalınarak Temyiz İsteminde Açıklanan Dava Tarihinden Sonra Yapılan Ödemenin Öncelikle Faize Mahsup Edilmesi Gerektiği )
FAİZ TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ ( Üyelik Aidatlarının 2821 S. K.'nun 61. Md. Hükmü Gereğince Bankalarca İşletme Kredilerine Uygulanan En Yüksek Faiziyle Tahsiline Karar Verilmesi Gerekirken Yasal Faize Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
84Y8.HD15.4.2013E. 2013/1852 K. 2013/5670"BAKİYE ALACAĞIN TAHSİLİ ( Ödemede Öncelikle Feri Nitelikte Olan İcra Vekalet Ücretinin Mahsup Edilmesi ve Bakiye Kalan Borcun İse Asıl Alacak Olduğu Nazara Alınarak Ödeme Tarihinden İtibaren Faiz İşletilmesinde Bir Usulsüzlük Bulunmadığı )
VEKALET ÜCRETİ ( Mahsubu İle Bakiye Borcun Hesabını İstemiş İse de Avukatlık Kanunu'nun 164 /Son Md. Hükmünce Bu Mümkün Olmadığından Anılan Yöne İlişkin Hesaplamanın da Yerinde Olduğu )
FAİZ HESABI ( Bilirkişinin Faiz Hesabını Yaparken Bir Yılı 365 Yerine 360 Gün Olarak Kabul Edip Borçlu Aleyhine Daha Fazla Faiz Hesaplanmasına Neden Olduğu - Yeniden Faiz ve Bakiye Borç Hesaplamasının Yapılması Yönünden Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİNİN FAİZ HESABINI YANLIŞ YAPMASI ( Bir Yılı 365 Yerine 360 Gün Olarak Kabul Edip Borçlu Aleyhine Daha Fazla Faiz Hesaplanmasına Neden Olduğu - Yeniden Faiz ve Bakiye Borç Hesaplamasının Yapılması Yönünden Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Bakiye Alacağın Tahsili )"
84Y8.HD1.4.2013E. 2013/759 K. 2013/4756"İLAMLI İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( Takip Tarihinden Önce Alacağın Banka Hesabına Yatırıldığı İddiasıyla Takibin İptali Talebi - Ancak Alacaklıya Ödemeye İlişkin Bir Bildirimde Bulunulduğunun İddia ve İspat Edilemediği/İlamlı İcra Takibi )
TAKİP TARİHİNDEN ÖNCE BORCUN ALACAKLININ BANKA HESABINA YATIRILDIĞI İDDİASI ( İspat Edilemediği - Mahkemenin Alacaklının Takibe Geçmesinde Herhangi Bir Kusuru ve Kötüniyeti Bulunmadığının Kabul Edeceği/Kısmi Ödeme Yapılması )
KISMİ ÖDEME ( Öncelikle Fer'i Alacaklardan Mahsup Edileceğinin Gözetileceği - Hesaplamada Dikkate Alınması Gereği )
ALACAĞIN HESAPLANMASI ( Mahkemece Kısmi Ödemelerin Takipten Sonra ve Ödeme Emri Tebliğinden Önce Yapıldığı ve Alacaklının Talebi de Gözetilerek İcra Müdürlüğü'nce Yapılacak Hesaplamada Dikkate Alınması Gereği - Fer'i Alacak )
FER'İ ALACAKTAN MAHSUP ( Kısmi Ödemeleirn Öncelikle Fer'i Alacaklardan Mahsup Edileceğinin Gözetileceği )"
84Y13.HD18.2.2013E. 2013/4220 K. 2013/3722"ALACAK DAVASI ( Davacının Talep Edebileceği Alacak Miktarı Davacının Sözkonusu Analiz Raporunu Benimsemiş Olduğu Kabul Edilerek Kendisine Yapılan Kısmi Ödemenin Dışında Kalan ve Ödenmeyen Bakiye Bedel Olduğu Gözetilmek Suretiyle Karar Verilmesi Gerektiği )
KISMİ ÖDEME ( Alacak Davası - Davacının Talep Edebileceği Alacak Miktarı Davacının Sözkonusu Analiz Raporunu Benimsemiş Olduğu Kabul Edilerek Kendisine Yapılan Kısmi Ödemenin Dışında Kalan ve Ödenmeyen Bakiye Bedel Olduğu Gözetilmek Suretiyle Karar Verilmesi Gerektiği )
ALACAK MİKTARI ( Bina ve Müştemilatların Sözleşme Tarihindeki Değerinin Saptanıp Tahsili - Davacının Sözkonusu Analiz Raporunu Benimsemiş Olduğu Kabul Edilerek Kendisine Yapılan Kısmi Ödemenin Dışında Kalan ve Ödenmeyen Bakiye Bedel Olduğu Gözetilmek Suretiyle Karar Verileceği )"
84Y13.HD6.2.2013E. 2013/2890 K. 2013/2453"ALACAK DAVASI ( Gerek Devletin Resmi Kurumları Arasındaki Yazışmalardan Gerek Hak Sahiplerine Ait Liste Başlıklı Belge Kapsamından Açıkça Anlaşılacağı Gibi Davacının Peşin Ödediği Paranın Mahsubunun Yapıldığının Anlaşıldığı - Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
ÖNCEDEN PEŞİN OLARAK YATIRILAN PARANIN MAHSUBU ( Alacak Davası - Devletin Resmi Kurumları Arasındaki Yazışmalardan ve Hak Sahiplerine Ait Liste Başlıklı Belge Kapsamından ve Aynı Nedenlerle Açılan ve Reddedilip Kesinleşen Dosya Kapsamlarından Mahsubunun Yapıldığının Anlaşıldığı/Davanın Reddi Gerektiği )
MAHSUP ( İhtilafın Önceden Peşin Olarak Yatırılan Paranın Mahsubunun Yapılıp Yapılmadığı Noktasında Toplandığı/Devletin Resmi Kurumları Arasındaki Yazışmalardan ve Hak Sahiplerine Ait Liste Başlıklı Belge Kapsamından Davacının Peşin Ödediği Paranın Mahsubunun Yapıldığının Anlaşıldığı - Alacak Davası )"
84Y8.HD28.1.2013E. 2012/11981 K. 2013/867"YABANCI PARA ALACAĞININ TÜRK LİRASINA ÇEVRİLMESİNDE EFEKTİF SATIŞ KURUNUN ESAS ALINMASI ( Alacaklının Dosya Kapak Hesabının Yanlış Hesaplandığı - Efektif Satış Kurunun Yerel Mahkemece Dikkate Alınması Gereği/Ek Rapor Alınacağı )
ALACAKLININ DOSYA KAPAK HESABININ TESPİTİ ( Efektif Satış Kurunun Yerel Mahkemece Dikkate Alınması Gereği/Ek Rapor Alınacağı - İcra Mahkemesince Yaptırılan Bilirkişi İncelemesi Sonucu Belirlenen Rakama Yapılan İtiraz/Hatalı Hesaplama )"
84Y9.HD15.1.2013E. 2013/1558 K. 2013/538"AİDAT ALACAĞI ( Ödemelerin Ana Para İle Faiz Toplamından Düşülmesi ve Ayrıca İlk Ödemeden Sonraki Ödeme Tarihlerine Kadar Anapara İle İşlemiş Faiz Toplamı Üzerinden Faize de Faiz Uygulayarak Hesaplama Yapılmasının Hatalı Olduğu )
FAİZ ( Aidat Alacağının Tahsili - Ödemelerin Ana Para İle Faiz Toplamından Düşülmesi ve Ayrıca İlk Ödemeden Sonraki Ödeme Tarihlerine Kadar Anapara İle İşlemiş Faiz Toplamı Üzerinden Faize de Faiz Uygulayarak Hesaplama Yapılmasının Hatalı Olduğu )
FAİZE FAİZ UYGULANMASI ( Aidat Alacağının Tahsili - İlk Ödemeden Sonraki Ödeme Tarihlerine Kadar Anapara İle İşlemiş Faiz Toplamı Üzerinden Faize de Faiz Uygulayarak Hesaplama Yapılması Hatalı Olup Açıklanan İlkeler Uyarınca Ek Rapor Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )"
84Y22.HD18.12.2012E. 2012/28063 K. 2012/28555"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Davacının Son Bordrosunda Ek Tazminat Adı Altında Ödeme Yapıldığı - Bu Ödemenin İnsan Kaynakları Teşvik Ödemesi Olarak Nitelendirildiğinden Hüküm Altına Alınan Alacaklardan Mahsup Edilmesi Gerektiği )
İŞVEREN TARAFINDAN YAPILAN KISMİ ÖDEMELERDE MAHSUP ( Bu Hususta Beyanda Bulunup Bulunmadığına Bakılmaksızın Öncelikle Faiz ve Masraflara Mahsup Edilmesi Gerektiği/İşçinin Birden Fazla Alacağının Söz Konusu Olması Durumunda Genel Hükümlere Göre Yapılacağı - İşçi Alacakları Davası )
İŞÇİ ALACAKLARININ MUACCELİYETİ ( Ücret Alacaklarının Çalışılan Ayı Takip Eden Aybaşında İhbar ve Kıdem Tazminatı İle Yıllık İzin Ücretinin Sözleşmesinin Feshi İle Muaccel Hale Geleceği )
TEMERRÜT ( Kıdem Tazminatı Borcu Bakımından İş Sözleşmesinin Feshedildiği Tarihte Diğer Tazminat ve Alacaklar Bakımından İse Tarafların Sözleşme İle Kararlaştırdıkları Ödeme Zamanı ya da İşçi Tarafından Gönderilecek İhtarnamede Belirtilen Ödeme Günü İtibariyle İşverenin Temerrüde Düşeceği )
İNSAN KAYNAKLARI TEŞVİK ÖDEMESİ ( Davacıya Yapılan Ek Ödemenin Davalı Şirket İle Sendika Arasında Yapılan Protokol Gereğince Feshin Olumsuz Sonuçlarını Azaltmak İçin Bu Şekilde Nitelendirildiği/Ödemenin Hüküm Altına Alınan Alacaklardan Mahsup Edilmesi Gerektiği - İşçi Alacakları Davası )"
84Y6.HD14.11.2012E. 2012/16467 K. 2012/14794"VEKİLE TEBLİGAT YAPILDIKTAN SONRA ASİLE TEBLİGAT YAPILMASI ( Tebligat Kanununa Aykırı Şekilde Vekille Takip Edilen Davada Davalı Asile Tebligat Çıkartılmasının Davalıya Yeniden Temyiz Hakkı Kazandırmayacağı - Vekile Usule Uygun Tebligat Yapıldığı Halde Yasal Sürede Temyiz Edilmediği )
ÖDENMEYEN BAKİYE KİRANIN HESAPLANMASI ( Davacının Yapılan Ödemeleri Öncelikle Faizden Mahsup Ederek Hesaplama Yaptığını ve Asıl Alacak Miktarını Tespit Ettiğini Belirtmesine Rağmen Yapılan Kısmi Ödemelerin Asıl Alacaktan Düşülerek Takip Konusu Miktarın Hesap Edilemeyeceği )
KEFİLİN FAİZDEN SORUMLULUĞU ( İşlemiş Faizden Sorumlu Tutulmasına Karar Verilmesi Gerektiği - Kira Alacağının Tahsili Amacıyla Yapılan Takibe İtirazın İptali )
KİRA SÖZLEŞMESİNDE GECİKME FAİZİ ( Kira Sözleşmesinde Gecikme Faizi Aylık %8 Olarak Belirlendiğine Göre Faizin Sözleşmede Kararlaştırılan Aylık %8 Miktarını Aşmamak Üzere Tespit Edilerek Karar Verilmesi Gerekirken Yasal Faize Hükmedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
ISLAH ( Kısmi Olarak Açtığı Kiralananın Erken Tahliyesi Nedeniyle Tazminat İstemine Yönelik Olarak Davasını Islah Etmediği Halde Davanın Islah Edildiğinden Bahisle Islah Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )"
84Y15.HD5.7.2012E. 2011/3513 K. 2012/5141"ESER SÖZLEŞMESİ ( Bakiye İş Bedelinin Tahsili/İtirazın İptali - Hesaplanacak Taşeron Alacağına İhtarnamenin Tebliğ Tarihi Saptanıp Yüklenici Temerrüdünün Gerçekleştiği Tarihten İcra Takip Tarihine Kadar İşlemiş Faiz Miktarı Bilirkişilere Ek Raporla Hesaplattırılması Gerektiği )
BAKİYE İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( İtirazın İptali - Yüklenici Temerrüdünün Gerçekleştiği Tarihten İcra Takip Tarihine Kadar İşlemiş Faiz Miktarı Bilirkişilere Alınacak Ek Raporla Hesap Ettirilerek Bu Miktar Üzerinden Faiz Alacağının Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
İTİRAZIN İPTALİ ( Eser Sözleşmesinden Doğan Bakiye İş Bedelinin Tahsili - Yüklenici Temerrüdünün Gerçekleştiği Tarihten İcra Takip Tarihine Kadar İşlemiş Faiz Miktarı Bilirkişilere Alınacak Ek Raporla Hesap Ettirilerek Bu Miktar Üzerinden Faiz Alacağının Hüküm Altına Alınması Gerektiği )"
84Y23.HD4.7.2012E. 2012/3279 K. 2012/4595"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (Yem Alacağının Tahsili - Davaya Konu Talebin Hangi Alacak Kalemine ve Hangi Dönemlere İlişkin Olduğu Hususu Davacı Tarafa Açıklattırılmalı Davalının Varsa Ödemesi Gereken Miktar Geciken veya Gecikmeyen Ödemeler Dayanakları da Gösterilmek Suretiyle Her Ay İçin Tek Tek Hesaplanması Gerekiği)
TEMERRÜT FAİZİ (İtirazın İptali İstemi - Davaya Konu Alacak Kalemi İçin Geç Ödemeler Nedeniyle Uygulanacak Faiz Oranlarına İlişkin Genel Kurul Kararları Dikkate Alınarak Ödenmesi Gereken Temerrüt Faizi Miktarı Belirlenmesi Gerektiği)
KOOPERATİF GENEL KURUL KARARI (Uygulanacak Faiz Oranlarına İlişkin Genel Kurul Kararları Dikkate Alınarak Ödenmesi Gereken Temerrüt Faizi Miktarı Belirlenmesi Gerektiği/Aksine Uygulama veya Karar Yoksa BK'nun 84. Md.sine Göre Ödemeler Önce Temerrüt Faizinden Mahsup Edileceği - İtirazın İptali İstemi)"
84Y9.HD3.7.2012E. 2012/3154 K. 2012/25675"İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI ( İş İlişkisinden Kaynaklanan - Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Davacıya Çek İle Yapılan Ödeme Kıdem ve İhbar Tazminatı Alacaklarından Orantılı Olarak Mahsup Edilmiş İse de Öncelikle Kıdem Tazminatından Mahsup Yapılarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
BOZMA KARARININ ETKİSİ ( Önceki Hüküm Tamamen Ortadan Kalkacağı/Mahkeme Tarafından Hükmüne Uyulan Bozma Kararı Doğrultusunda Yapılan İnceleme Sonunda Bozma Kapsamı Dışında Kalan Alacaklar Hakkında Açıkça Hüküm Kurulması Gerektiği - İşçi Alacakları Davası )
İŞÇİ ALACAKLARINDA KISMİ ÖDEMELERİN MAHSUBU ( İşçi Alacakları Davası - Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Yapılan Ödeme Kıdem ve İhbar Tazminatı Alacaklarından Orantılı Olarak Mahsup Edilmiş İse de Öncelikle Kıdem Tazminatından Mahsup Yapılarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ DEĞİŞİKLİKLERİ ( Vekalet Ücreti Değişiklikleri Temyiz İncelemesine Tabi Olup Maddi Hata Dilekçesiyle Mahkemece Değiştirilemeyeceği - İşçi Alacakları Davası )"
84Y6.HD2.7.2012E. 2012/5126 K. 2012/9918"KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ VE TAHLİYE İSTEMİ (Ödemeye İlişkin Belgenin Temyiz Aşamasında İleri Sürülmesi - Dava Hakkının Varlığı ya da Düşmüş Bulunmasının İncelenmesi Doğrudan Hakime Verilmiş Ödevlerden Olması Karşısında Savunmanın Genişletilmesi Olarak Değerlendirilemeyeceği)
ÖDEMEYE İLİŞKİN BELGE (Yargılama Sırasında İleri Sürülmeyerek Temyiz Aşamasında İleri Sürülmesi de Borcu Söndüren Bir Belge Olduğundan Savunmanın Genişletilmesi Olarak Değerlendirilemeyeceği)
İTİRAZIN İPTALİ VE TAHLİYE (Yapılan Ödemelerin Takibe Konu Borçla İlgisinin Olup Olmadığı ve Taraflar Arasındaki Borç İlişkisinin Kabulü Anlamına Gelip Gelmediği ve Sonuçta da Kısmen veya Tamamen Borcu Söndüren Belge Niteliğinde Olup Olmadığı Değerlendirilerek Karar Verileceği)
SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ (Kira Alacağının Tahsili - Ödemeye İlişkin Belgenin Yargılama Sırasında İleri Sürülmeyerek Temyiz Aşamasında İleri Sürülmesi de Borcu Söndüren Bir Belge Olduğundan Savunmanın Genişletilmesi Olarak Değerlendirilemeyeceği)"
84Y9.HD27.6.2012E. 2010/17548 K. 2012/24733"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI (Davacının Kendisine Yapılan Ödemenin İş Avansı Olduğunu İddia Etmesi Halinde Paranın Nerede Kullanıldığını Nereye Harcandığını İspat Etmesi Gerektiği)
İŞÇİLİK ALACAKLARI (Davacının Kendisine Yapılan Ödemenin İş Avansı Olduğunu İddia Etmesi Halinde Paranın Nerede Kullanıldığını Nereye Harcandığını İspat Etmesi Gerektiği - Kıdem ve İhbar Tazminatı)
İŞ AVANSI (Kıdem ve İhbar Tazminatı - Davacının Kendisine Yapılan Ödemenin İş Avansı Olduğunu İddia Etmesi Halinde Paranın Nerede Kullanıldığını Nereye Harcandığını İspat Etmesi Gerektiği/Davacıya İş Avansı Verilmişse Davacı Tarafından Bu Borcun Kapatılıp Kapatılmadığının Mahkemece Araştırılması Gerektiği)
KISMİ ÖDEME (Davacının Kendisine Yapılan Ödemenin İş Avansı Olduğunu İddia Etmesi Halinde Paranın Nerede Kullanıldığını Nereye Harcandığını İspat Etmesi Gerektiği/Davacıya İş Avansı Verilmişse Davacı Tarafından Bu Borcun Kapatılıp Kapatılmadığının Araştırılacağı - Kıdem ve İhbar Tazminatı)"
84Y12.HD26.6.2012E. 2012/6162 K. 2012/22529"BORCUN ÖDENDİĞİ İDDİASINA DAYALI İCRA TAKİBİNİN İPTALİ ( Borçlu Tarafından Sunulan Belgelerin Alacaklı Tarafından Kabul Edildiği - Ancak Dosya Borcunun Daha Fazla Olması Nedeniyle Alacaklı Tarafından Yeniden Bir Hesaplama Yapılması Talebi )
BORÇLU TARAFINDAN SUNULAN BELGELERİN ALACAKLI TARAFINDAN KABUL EDİLMESİ ( Ancak Dosya Borcunun Ödeme Yapılan Miktardan Fazla Olması Nedeniyle Yeniden Hesaplama Yapılması Gereğinin Mahkemece Gözetileceği - İcra Takibinin Durdurulması )
YENİDEN BORCUN HESAPLANMASI ( Alacaklı Talebinin Gözetileceği/Uzman Bilirkişi Raporu Gereği - Takibe Konu Çek Fotokopisi Sunulduğu ve Üzerinde "Çek Tahsil Edilmiştir." İbaresinin Yazılı Olduğu/Sunulan Belgelerin Kabul Edildiği )"
84Y23.HD13.6.2012E. 2012/1777 K. 2012/4141"KOOPERATİF ÜYESİNİN AİDAT BORCU NEDENİYLE BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ ( Kısmi Ödemelerin Alacaklı Tarafından Faize Mahsup Edileceği - Aksinin Ancak Genel Kurul Kararı ve Aksi Yönde Uygulama ile Gerçekleşebileceği )
KISMİ ÖDEMELERİN ALACAKLI TARAFINDAN FAİZE MAHSUP EDİLMESİ ( Bu Uygulamanın Aksi Yönde Kooperatif Genel Kurulunda Karar Alınabileceği - Böyle Bir Kararın Bulunup Bulunmadığının ve Kooperatifin Uygulamalarının Araştırılması Gerektiği )
KISMİ ÖDEMELERİN ANAPARADAN KESİLMESİNE DAİR UYGULAMA ( Yerel Mahkemece Dava Konusu Kooperatifin Bu Şekilde Bir Uygulaması Olup Olmadığının Araştırılacağı - Kooperatifin Uygulamalarının Tespit Edilmesi Gereği/İtirazın İptali Davası )
YAPILAN HESAPLAMANIN HATALI OLMASI ( Kısmi Ödemelerle İlgili İddianın Yerel Mahkemece Araştırılmaksızın Takip Konusu Tüm Dönemler İçin 818 S.K. 84 M. Uyarınca Hesaplama Yapılmasının Hatalı Olduğunun Kabulü - Hesaplama Hatası Bulunduğu )
FAİZE FAİZ İŞLETİLEMEMESİ ( Takip Talebinde Yer Alan Asıl Alacak ve İşlemiş Faiz Toplamına Tekrar Faiz Yürütülmesi İsteminin Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğunun Kabulü - Kooperatif Üyesinin Aidat Borcu Nedeniyle İcra Takibine İtiraz )"
84Y13.HD28.5.2012E. 2012/7594 K. 2012/13801"ALACAK DAVASI ( Gayrimenkul Satış Sözleşmesinden Kaynaklanan - Taşınmazın Davacıya Teslim Edildiğine Dair Bir Belge veya Teslim Almaya Davet İçin Gönderilen Bir İhtarnamenin de Dosyada Bulunmadığı/Kira Bedelinin Davacının Yaptığı Ödemeler Toplamından Mahsup Edilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
GAYRİMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Alacak Davası - Gayrimenkul Teslim Edilmiş veya Teslim İhbarı Gönderilmiş İse İade Edilecek Bedelden Kira Bedelinin Mahsup Edileceği/Taşınmazın Davacıya Teslim Edildiğine Dair Bir Belge veya Teslim Almaya Davet İçin Gönderilen Bir İhtarnamenin de Dosyada Bulunmadığı )
MAHSUP ( Alacak Davası - Taşınmazın Davacıya Teslim Edildiğine Dair Bir Belge veya Teslim Almaya Davet İçin Gönderilen Bir İhtarnamenin de Dosyada Bulunmadığı/Kira Bedelinin Davacının Yaptığı Ödemeler Toplamından Mahsup Edilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
84Y23.HD24.4.2012E. 2012/1183 K. 2012/3022"KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN İHRAÇ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Davalı Kooperatifin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararları Tüm Defter Kayıt ve Belgeleri Getirtilip Geciken Ödemelerin Öncelikle Faizden mi Yoksa Anaparadan mı Düştüğünün Belirlenmesi Gerektiği )
KOOPERATİFİN GENEL KURUL VE YÖNETİM KURULU KARARLARI ( Tüm Defter Kayıt ve Belgeleri Getirtilip Geciken Ödemelerin Öncelikle Faizden mi Yoksa Anaparadan mı Düştüğünün Belirlenmesi Gerektiği )
İHRAÇ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Davalı Kooperatifin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararları Tüm Defter Kayıt ve Belgeleri Getirtilip Geciken Ödemelerin Öncelikle Faizden mi Yoksa Anaparadan mı Düştüğünün Belirlenmesi Gerektiği )"
84Y23.HD27.3.2012E. 2012/501 K. 2012/2330"İTİRAZIN İPTALİ ( Ödenmeyen Aidat Borcundan Dolayı Başlatılan Takibe Yapılan - Davalının Kusurundan Kaynaklanan Kötü ve Geç Ödemeden Bahsedilemeyeceği/Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
AİDAT ( Davalının Borçlu Gözükmesi Sonucunu Doğuran Dört Ayrı Ödemenin Üçüncü Kişi Hesabına Aktarıldığı - Aynı Yıl Banka Tarafından Bu Yanlışlık Düzeltilerek Ödemelerin Kooperatif Hesabına Yatırıldığı/Davalının Kusurundan Kaynaklanan Kötü ve Geç Ödemeden Bahsedilemeyeceği/İtirazın İptali )
KÖTÜ VE GEÇ ÖDEME ( Davalı Tarafından Aidatların Zamanında ve Tam Olarak Banka Hesabına Yatırıldığı - Davalının Kusurundan Kaynaklanan Kötü ve Geç Ödemeden Bahsedilemeyeceği/İtirazın İptali )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Göre Davalı Tarafından Aidatların Zamanında ve Tam Olarak Banka Hesabına Yatırıldığı Dört Aya Dair Ödemenin Zamanında Yapıldığının Kabulü Halinde Borcun Bulunmadığı - İtirazın İptalinin Reddi Gerektiği )"
84Y13.HD7.3.2012E. 2012/5448 K. 2012/5702"PEŞİN ÖDEMENİN BORÇTAN MAHSUP EDİLİP EDİLMEDİĞİ ( Borçlandırma İşleminin Başlangıcında Mahsuplaşma Yapılıp Yapılmadığı ve Konutun Maliyet Bedeli ve Borçlandırma Bedelinden Yüksek Olduğu Takdirde Davacının Maliyet Bedelinden Borçlanmayı Kabul Ettiği Halde Daha Düşük Miktarda Borçlandırılmasının Kabul Edilebilir Açıklamasının Yaptırılması Gerektiği )
GÖÇMEN EVLERİ PROJESİ KAPSAMINDA BORÇLANDIRILARAK KONUT SATIN ALINMASI ( Ödenmesi Gereken Taksitlerden Mahsup İşlemi Yapılıp Yapılmadığı Dosya İçindeki ve Emsal Dosyalardaki Listeler ve Yazışmalar Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BORÇTAN MAHSUP YAPILIP YAPILMADIĞI ( Göçmen Evleri Projesi Kapsamında Borçlandırılarak Konut Satın Alınması - Davacının Maliyet Bedelinden Borçlanmayı Kabul Ettiği Halde Daha Düşük Miktarda Borçlandırılmasının Kabul Edilebilir Açıklamasının Yaptırılması Gerektiği )
TAKSİTLERDEN MAHSUP İŞLEMİ YAPILIP YAPILMADIĞI ( Dosya İçindeki ve Emsal Dosyalardaki Listeler ve Yazışmalar Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Göçmen Evleri Projesi Kapsamında Borçlandırılarak Konut Satın Alınması )"
84Y23.HD27.2.2012E. 2011/3149 K. 2012/1428"AİDAT ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İtirazın İptali - Bilirkişiden BK.nun 84. Md. Uygulamasını Kooperatif Kayıtlarına Dayalı Olarak ve Denetime Elverişli Şekilde Ortaya Koyan Bir Ek Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( BK.nun 84. Md. Uygulamasını Kooperatif Kayıtlarına Dayalı Olarak ve Denetime Elverişli Şekilde Ortaya Koyan Bir Ek Rapor Alınması Gerektiği - Kooperatif Aidatı Ödeme Yükümlülüğünden Doğan İtirazın İptali )
KOOPERATİF AİDATI ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İtirazın İptali - Bilirkişiden BK.nun 84. Md. Uygulamasını Kooperatif Kayıtlarına Dayalı Olarak ve Denetime Elverişli Şekilde Ortaya Koyan Bir Ek Rapor Alınması Gerektiği )
KISMİ ÖDEME ( Kooperatif Aidatı Ödeme Yükümlülüğünden Doğan İtirazın İptali - Faiz ve Masrafları Ödemede Geciken Borçlunun Yaptığı Kısmi Ödeme Alacaklı Tarafından Öncelikle Faize Mahsup Edilebileceği )"
84Y23.HD8.12.2011E. 2011/1057 K. 2011/2451"KAYIT KABUL DAVASI ( Rüçhanlı Alacak Miktarı Hesaplanırken Sözleşmenin Anılan Maddesinin Tartışılmamasının Doğru Olmadığı Gibi Davacının Rüçhanlı Olarak Masaya Kaydını İstediği Alacağın Mahkemece Rüçhanlı Olduğu Kabul Edilmeyen Kısmının Adi Alacak Olarak Masaya Kaydı Gerektiği )
RÜÇHANLI ALACAK MİKTARI ( Hesaplanırken Sözleşmenin Anılan Maddesinin Tartışılmamasının Doğru Olmadığı Gibi Davacının Rüçhanlı Olarak Masaya Kaydını İstediği Alacağın Mahkemece Rüçhanlı Olduğu Kabul Edilmeyen Kısmının Adi Alacak Olarak Masaya Kaydı Gerektiği - Kayıt Kabul Davası )
ADİ ALACAK ( Kayıt Kabul Davası - Rüçhanlı Alacak Miktarı Hesaplanırken Sözleşmenin Anılan Maddesinin Tartışılmamasının Doğru Olmadığı Gibi Davacının Rüçhanlı Olarak Masaya Kaydını İstediği Alacağın Mahkemece Rüçhanlı Olduğu Kabul Edilmeyen Kısmının Adi Alacak Olarak Masaya Kaydı Gerektiği )"
84Y15.HD22.11.2011E. 2010/7039 K. 2011/6716"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( İtirazın İptali Talebi - Kural Olarak Takipten Sonra Yapılacak Ödemenin Öncelikle Faiz ve Masraflara Mahsup Edilerek Alacak Miktarının Belirlenmesi Gerektiği)
İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak - Ödemenin Öncelikle Faiz ve Masraflardan Mahsubundan Sonra Ödeme Tarihi İtibariyle Davacının Bakiye Alacağının Hesaplanması Gerektiği/Alacağın Yeni Takip Tarihine Kadar Faizi Hesaplanarak Bulunacak Miktar Üzerinden Davanın Kabulü Gerektiği)
BAKİYE ALACAK ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak/İtirazın İptali Talebi - Kural Olarak Takipten Sonra Yapılacak Ödemenin Öncelikle Faiz ve Masraflara Mahsup Edilerek Alacak Miktarının Belirlenmesi Gerektiği)"
84Y12.HD25.10.2011E. 2011/4021 K. 2011/20188"FAİZ VE MASRAFLARI ÖDEMEDE GECİKEN BORÇLU ( Yaptığı Kısmi Ödeme Alacaklı Tarafından Öncelikle Faize Mahsup Edileceği - Ödeme Takipten Sonra Yapılmış Olup Mahkemece Bilirkişinin B.K. Md. 84'e Göre Hesaplama Yaptığı Ödemenin Takipten Sonra Yapılan Kısmına Göre Bir Karar Vermek Gerektiği )
KISMİ ÖDEME ( Alacaklı Tarafından Öncelikle Faize Mahsup Edileceği - Ödeme Takipten Sonra Yapılmış Olup Mahkemece Bilirkişinin B.K.nun 84. Maddesine Göre Hesaplama Yaptığı Ödemenin Takipten Sonra Yapılan Kısmına Göre Bir Karar Vermek Gerektiği )
FAİZE MAHSUP ( Faiz ve Masrafları Ödemede Geciken Borçlu ( Yaptığı Kısmi Ödeme Alacaklı Tarafından Öncelikle Faize Mahsup Edileceği )"
84Y23.HD4.10.2011E. 2011/1264 K. 2011/822"KISMİ ÖDEME ( Faiz ve Masrafları Ödemede Geciken Borçlunun Yaptığı Kısmi Ödemenin Öncelikle Faize Mahsup Edileceği - Üyelikten İstifa Eden Kooperatif Ortağının Aidat Borçlarından Sorumlu Olmayacağı Ancak Yararlandığı Hizmetlerin Karşılığı Olan Genel Giderlerden Sorumlu Olacağı )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Üyeliği Sona Eren Kooperatif Üyesinin Kooperatifte Bulunan Dairesi Sebebiyle Hizmetlerden Yararlandığından Genel Hizmetlerden Sorumlu Olacağı - Yapılan Kısmi Ödemenin Faize Mahsup Edileceği )"
84Y12.HD29.9.2011E. 2011/18765 K. 2011/17026"TAKİP TARİHİNDEN SONRA YAPILAN ÖDEME ( Daha Önce Temerrüt Gerçekleşmediği - Asıl Alacağa Takip Tarihinden İtibaren Faiz Hesaplanarak Mahsup Edildikten Sonra Kalan Miktar Üzerinden İtirazın Kaldırılması Gereği )
ALACAĞA FAİZ HESAPLANMASI ( Takip Tarihinden Sonra Yapılan Ödeme - Daha Önce Temerrüt Gerçekleşmediği/Takip Tarihinden İtibaren Faiz Hesaplanacağı )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Takip Tarihinden Sonra Yapılan Ödeme - Daha Önce Temerrüt Gerçekleşmediği/Asıl Alacağa Takip Tarihinden İtibaren Faiz Hesaplanarak Mahsup Edildikten Sonra Kalan Miktar Üzerinden Kaldırılacağı )"
84Y19.HD28.9.2011E. 2011/1379 K. 2011/11572"İTİRAZIN İPTALİ ( Takip Tarihi İtibariyle Davaya Konu Alacağın Mevcut Olduğu Ancak Takipten Sonra Davadan Önce Tahsilatların Olduğu Bilirkişi Raporunda Belirtildiği - Davacının Takibinde Kötüniyetli Olduğunun Kabul Edilemeyeceği )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Hükmedilebilmesi İçin Alacaklının Takibinde Kötüniyetli Olduğunun Kanıtlanması Gerektiği )
HESABIN KAT EDİLEREK İHTARNAME GÖNDERİLMESİ ( Tarımsal Kredi Sözleşmesi/ İtirazın İptali - Takip Tarihi İtibariyle Davaya Konu Alacağın Mevcut Olduğu Ancak Takipten Sonra Davadan Önce Tahsilatların Olduğu/Davacının Takibinde Kötüniyetli Olmadığı )"
84YHGK21.9.2011E. 2011/15-494 K. 2011/555"İTİRAZIN İPTALİ ( Borçlunun Ödeme Emrinde Bildirilen 7 Günlük Sürede Borcun Büyük Bölümünü Ödemesine Rağmen Takip Dosyasına İtiraz Dilekçesi Vermiş Olması Nedeniyle Alacağını Almış Olan Alacaklının İtirazın İptali Davası Açmakta Hukuki Yararının Olmadığı )
HUKUKİ YARAR ( İtirazın İptali - Borçlunun Ödeme Emrinde Bildirilen 7 Günlük Sürede Borcun Büyük Bölümünü Ödemesine Rağmen Takip Dosyasına İtiraz Dilekçesi Vermiş Olması Nedeniyle Alacağını Almış Olan Alacaklının İtirazın İptali Davası Açmakta Hukuki Yararının Olmadığı )
ÖDEME EMRİNDE BİLDİRİLEN 7 GÜNLÜK SÜREDE BORCUN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜN ÖDENMESİ ( Borçlunun Takip Dosyasına İtiraz Dilekçesi Vermiş Olması Nedeniyle Alacağını Almış Olan Alacaklının İtirazın İptali Davası Açmakta Hukuki Yararının Olmadığı )"
84Y23.HD12.9.2011E. 2011/296 K. 2011/232"KOOPERATİF AİDAT ALACAĞININ TAHSİLİ ( İtirazın İptali - B.K.nun 118. ve 84. Md. Uygulamasını Denetime Elverişli Şekilde Ortaya Koyan ve Kooperatif Kayıtlarına Dayalı Yeni Bir Bilirkişi Raporu Alınması ve Davalının Takas Konusu Alacaklarının Davacının İse Aidat Alacağının Muaccel Olduğu Tarihlerin Belirlenmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Kooperatif Aidat Alacağının Tahsili/İtirazın İptali - Kooperatif Kayıtlarına Dayalı Yeni Bir Bilirkişi Raporu Alınması ve Davalının Takas Konusu Alacaklarının Davacının İse Aidat Alacağının Muaccel Olduğu Tarihlerin Belirlenmesi Gerektiği )
KOOPERATİF KAYITLARI ( Kooperatif Alacağının Hangi Döneme Dair Olduğu Üzerinde Durulması ve Takip Tarihine Kadar İşleyen Faizlerin de Hesaplanması Gerektiği - Kooperatif Aidat Alacağının Tahsili/İtirazın İptali )
İTİRAZIN İPTALİ ( Kooperatif Aidat Alacağının Tahsili - Kooperatif Alacağının Hangi Döneme Dair Olduğu Üzerinde Durulması ve Takip Tarihine Kadar İşleyen Faizlerin de Hesaplanması Gerektiği )"
84Y12.HD5.7.2011E. 2010/33017 K. 2011/14200"GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAK (Yapılan Kısmi Ödemelerin Şikayetçi Borçlunun İmzasının Bulunduğu Vadesi Önce Olan ve İlk Muaccel Olan Kredi Borcu İçin Yapıldığının Kabul Edilmesi Gereği - Limit Arttırım Sözleşmesinde İmzası Bulunmadığı/Borçluluk Sıfatının Sonlandırılması Gereği)
BORÇLUNUN KREDİ BORCUNDAN SORUMLULUĞU (Yapılan Kısmi Ödemelerin Şikayetçi Borçlunun İmzasının Bulunduğu Vadesi Önce Olan ve İlk Muaccel Olan Kredi Borcu İçin Yapıldığının Kabul Edilmesi Borçlu Sıfatının Sonlandırılması Gereği - Limit Arttırım Sözleşmesinde İmzası Bulunmadığı)
KISMİ ÖDEME (Şikayetçi Borçlunun İmzasının Bulunduğu Vadesi Önce Olan ve İlk Muaccel Olan Kredi Borcu İçin Yapıldığının Kabul Edilmesi Gereği - Şikayetçi Borçlunun İmzasının Bulunmadığı Kredi Sözleşmelerinden Sorumlu Olmayacağı)"
84Y13.HD30.6.2011E. 2011/4066 K. 2011/10509"BORÇLANMA SÖZLEŞMESİ ( Ödediği Peşinatın İnşaat Maliyetinden Düşülmemesi Nedeniyle Denkleştirilmiş Değerinin Tahsili - Maliyet Hesabına İlişkin Hesaplamalara İlişkin Belgeler Davalı Tarafından Dosyaya Sunulduğu/Davalıların Bu Savunması Üzerinde Durulması Gerektiği )
ÖDENEN PEŞİNATIN İNŞAAT MALİYETİNDEN DÜŞÜLMEMESİ ( Denkleştirilmiş Değerinin Tahsili - Maliyet Hesabına İlişkin Hesaplamalara İlişkin Belgeler Davalı Tarafından Dosyaya Sunulduğu/Davalıların Bu Savunması Üzerinde Durulması Gerektiği )
MAHSUP ( Borçlanma Sözleşmesi Öncesi Ödediği Peşinatın İnşaat Maliyetinden Düşülmemesi Nedeniyle Denkleştirilmiş Değerinin Tahsili - Davalılar Mahsup Yapılması Konusunda Genelge Olduğunu ve Yapıldığını Ancak Belgelerin Ziraat Bankasından İstenmesi Gerektiği )"
84Y12.HD27.6.2011E. 2011/6373 K. 2011/13257"BEDEL ARTIRIMI DAVASI ( Kamulaştırmasız El Atmaya İlişkin İlamlarla Hüküm Altına Alınan Tazminat Alacaklarına da İlam Kesinleşme Tarihinden İtibaren Anayasa'nın 46 /Son Md.sinde Düzenlenmiş Olan Kamu Alacaklarına Uygulanan En Yüksek Faiz Oranının Uygulanması Gerektiği )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMAYA İLİŞKİN İLAMLARLA HÜKÜM ALTINA ALINAN TAZMİNAT ALACAKLARI ( İlam Kesinleşme Tarihinden İtibaren Anayasa'nın 46 /Son Md.sinde Düzenlenmiş Olan Kamu Alacaklarına Uygulanan En Yüksek Faiz Oranının Uygulanması Gerektiği )
FAİZ ORANI ( Kamulaştırmasız El Atmaya İlişkin İlamlarla Hüküm Altına Alınan Tazminat Alacakları - İlam Kesinleşme Tarihinden İtibaren Anayasa'nın 46 /Son Md.sinde Düzenlenmiş Olan Kamu Alacaklarına Uygulanan En Yüksek Faiz Oranının Uygulanması Gerektiği )"
84Y21.HD14.6.2011E. 2010/4705 K. 2011/5578"TOPLULUK SİGORTASI KAPSAMINDA SİGORTALI OLAN DAVACI ( 5458 S. Yasa Gereğince İmzaladığı Talep ve Taahhütnamenin Geçerli Olduğunun Tespiti - Uzman Bir Bilirkişiden Rapor Alınarak Davacının Yapılandırma Kapsamında Ödediği Miktarın Karşıladığı Süreyi Belirleyip Bu Süreyi Geçerli Saymak Gerektiği)
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Davacının 5458 S. Yasa Gereğince İmzaladığı Talep ve Taahhütnamenin Geçerli Olduğunun Tespiti - Uzman Bir Bilirkişiden Rapor Alınarak Davacının Yapılandırma Kapsamında Ödediği Miktarın Karşıladığı Süreyi Belirleyip Bu Süreyi Geçerli Saymak Gerektiği)
KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Ödediği Miktarın Yapılandırma Kapsamında Karşıladığı Sürenin Medeni Kanun'un 2. Md. Uyarınca Kabul Edilmesi Gerekirken Davalı Kurumca Yapılandırmanın Kısmen İptali Yerine Tamamen İptal Edilmesine İlişkin İşleminin MK.2. Md.sine Aykırı Olduğu)
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Yapılandırma İşleminin İptali İstemi - Ödediği Miktarın Yapılandırma Kapsamında Karşıladığı Sürenin Medeni Kanun'un 2. Md. Uyarınca Kabul Edilmesi Gerektiği)
YAPILANDIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının 5458 S. Yasa Gereğince İmzaladığı Talep ve Taahhütnamenin Geçerli Olduğunun Tespiti - Uzman Bir Bilirkişiden Rapor Alınarak Davacının Yapılandırma Kapsamında Ödediği Miktarın Karşıladığı Süreyi Belirleyip Bu Süreyi Geçerli Saymak Gerektiği)"
84YHGK1.6.2011E. 2011/11-238 K. 2011/379"İTİRAZIN İPTALİ ( Tazminat Olarak Taşınmazların Piyasa Rayiç Bedellerinin Tahsiline Yönelik İcra Takibi - Mahkemece Talepten Fazlasına veya Talepten Başkasına Hükmedilemeyeceği Göz Ardı Edilerek İşlemiş Faize Hükmedilecek Şekilde Direnme Kararı Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
TAKİP TALEBİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ ( İtirazın İptali/Takip Talebinin Hukuken Dava Dilekçesi Niteliğinde Olduğu Talepte İstenen Miktarın İçinde Ödenen İhale Bedelinin Bulunduğu Ancak İşlemiş Faizin Bulunmadığı Kanaatine Varıldığı - Mahkemece İşlemiş Faize Hükmedilecek Şekilde Direnme Kararı Verilemeyeceği )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Mahkemece Talepten Fazlasına veya Talepten Başkasına Hükmedilemeyeceği Göz Ardı Edilerek İşlemiş Faize Hükmedilecek Şekilde Direnme Kararı Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - İtirazın İptali )"
84Y12.HD31.5.2011E. 2010/30150 K. 2011/11186"BORCA İTİRAZ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle İcra Takibi/Borçlunun İtfa İtirazına Dayanak Yaptığı Belgenin Takip Dayanağı Çekin Keşide Tarihinden Sonra Olduğu - Ödemenin Borçtan Mahsup Edilerek Bakiye Alacağın Belirleneceği/Takibin Durdurulacağı )
MAHSUP İLE BAKİYE ALACAĞIN BELİRLENECEĞİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle İcra Takibi/ Ödemenin Borçtan Mahsup Edilerek Bakiye Alacağın Belirleneceği - Asıl Alacaktan Düşülemeyeceği )
İTFA İTİRAZINA DAYANAK YAPILAN BELGE ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle İcra Takibi/Borçlunun Borca İtirazı - Borçlunun İtfa İtirazına Dayanak Yaptığı Belgenin Takip Dayanağı Çekin Keşide Tarihinden Sonra Olduğu/Ödemenin Borçtan Mahsup Edilerek Bakiye Alacağın Belirleneceği )"
84Y12.HD30.5.2011E. 2010/30390 K. 2011/10856"TAKİBİN İPTALİ (Borçlunun Aleyhinde Yapılan Takibin Kesinleşmesinden Sonra Ödemelerde Bulunması - Borçlunun Yaptığı Ödemelerin Öncelikle Faizden Mahsup Edilmesi Gerektiği/Hatalı Bilirkişi Raporuna Dayalı Olarak Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )
ÖDEME İTİRAZI (Borçlunun Aleyhindeki İcra Takibininin Kesinleşmesini Müteakip Yaptığı Ödemeler Nedeniyle Borcun Sona Erdiğini İleri Sürerek Takibin İptali Talebi/Başvurunun İtfa İtirazı Niteliğinde Olduğu - Borçlunun Yaptığı Ödemelerin Öncelikle Faizden Mahsup Edilmesi Gerektiği )
FAİZDEN MAHSUP (Faiz ve Masrafları Ödemede Geciken Borçlunun Farklı Tarihlerde Yaptığı Ödemelerin Öncelikle Faizden Mahsup Edilmesi Gerektiği - Takibin İptali ve İtfa İtirazı )
İTFA İTİRAZI (Borçlunun Aleyhindeki İcra Takibininin Kesinleşmesini Müteakip Yaptığı Ödemeler Nedeniyle - Borçlunun Yaptığı Ödemelerin Öncelikle Faizden Mahsup Edilmesi Gerektiği/Hatalı Bilirkişi Raporuna Dayalı Olarak Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )"
84Y19.HD24.5.2011E. 2010/13606 K. 2011/6867"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davadan Önce Ödenen Kısım Yönünden Dava Açılmasında Hukuki Yarar Bulunmadığından Davanın Dava Açılmadan Önce Ödenmiş Olan Alacak Miktarı Yönünden Reddi Gerektiği )
ALACAĞIN BİR KISMININ DAVADAN ÖNCE ÖDENMESİ ( Bir Kısmı İse Davadan Sonra Ödendiği - Davadan Önce Ödenen Kısım Yönünden Dava Açılmasında Hukuki Yarar Bulunmadığından Davanın Dava Açılmadan Önce Ödenmiş Olan Alacak Miktarı Yönünden Reddi Gerektiği )
HUKUKİ YARAR ( Alacağın Bir Kısmının Davadan Önce Ödenmesi/Bir Kısmı İse Davadan Sonra Ödendiği - Davadan Önce Ödenen Kısım Yönünden Dava Açılmasında Hukuki Yarar Bulunmadığından Davanın Dava Açılmadan Önce Ödenmiş Olan Alacak Miktarı Yönünden Reddi Gerektiği )"
84Y12.HD24.5.2011E. 2010/28413 K. 2011/11327"İNKAR TAZMİNATI ( Takip Konusu Alacak ve Fer'ileri İle İtirazın İptali İlamındaki Eklentilerden Mahsup Edildikten Sonra Artan Ödemelerin İlamda Belirlenen İnkar Tazminatına Mahsup Edildiği ve Böylece Dosya Borcunun Hatalı Olarak Hesaplandığı )
İTİRAZIN İPTALİ ( Alacak ve Fer'ileri İle İtirazın İptali İlamındaki Eklentilerden Mahsup Edildikten Sonra Artan Ödemelerin İlamda Belirlenen İnkar Tazminatına Mahsup Edildiği ve Böylece Dosya Borcunun Hatalı Olarak Hesaplandığı )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( İnkar Tazminatı - Takip Konusu Alacak ve Fer'ileri İle İtirazın İptali İlamındaki Eklentilerden Mahsup Edildikten Sonra Artan Ödemelerin İlamda Belirlenen İnkar Tazminatına Mahsup Edildiği ve Böylece Dosya Borcunun Hatalı Olarak Hesaplandığı )"
84Y15.HD22.3.2011E. 2010/1780 K. 2011/1696"AVANS FAİZİ ( Ticari İş Kapsamında Yapılan Eser Sözleşmesi/İş Bedelinin Tahsili Talebi - Yüklenicinin Temerrüt Gerçekleştiğinde Bu Tarihten İtibaren Değişik Oranlarda Avans Faizinin Uygulanmasını Talep Edebileceği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Ticari İş Kapsamında/İş Bedelinin Ödenmediği - Borçlunun Temerrüde Düşürüldüğü/Alacaklının İcra Takibinden Önce Borçlunun Yaptığı Ödemenin Tahakkuk Eden Temerrüt Faizi Miktarı İle Mahsuplaşmasını Yapabileceği )
İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Eser Sözleşmesine Dayalı/Ticari İş Kapsamında - Borçlunun Temerrüde Düşürüldüğü/Davacı Yüklenicinin İcra Takibinden Önce Borçlunun Yaptığı Ödemenin Tahakkuk Eden Temerrüt Faizi Miktarı İle Mahsuplaşmasını Yapabileceği )
TİCARİ İŞ KAPSAMINDA SAYILAN ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Bedelinin Tahsili Talebi - Yüklenicinin Temerrüt Gerçekleştiğinde Bu Tarihten İtibaren Değişik Oranlarda Avans Faizinin Uygulanmasını Talep Edebileceği )
İCRA TAKİBİNDEN ÖNCE YAPILAN ÖDEMENİN MAHSUBU ( Ticari İş Kapsamında Yapılan Eser Sözleşmesi/İş Bedelinin Tahsili Talebi - Borçlunun Temerrüde Düşürüldüğü/Alacaklının Ödemenin Temerrüt Faizi Miktarı İle Mahsuplaşmasını Yapabileceği )
TEMERRÜT FAİZİ ( Ticari İş Kapsamında Yapılan Eser Sözleşmesi/İş Bedelinin Tahsili Talebi - Borçlunun Temerrüde Düşürüldüğü/Alacaklının Ödemenin Temerrüt Faizi Miktarı İle Mahsuplaşmasını Yapabileceği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Ticari İş Kapsamında Yapılan Eser Sözleşmesi/İş Bedelinin Tahsili Talebi - Davacı Alacaklının Kendisine Yapılan Ödemeden Ne Miktarda İşlemiş Temerrüt Faizinin Mahsubu Gerektiğinin Belirleneceği )"
84Y12.HD22.3.2011E. 2010/23403 K. 2011/4228"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Borçlunun Kısmi Ödeme İtirazı Yönünde İnceleme Yapılıp Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Senedin Teminat Senedi Olduğundan Bahisle Takibin Tümüyle Durdurulmasının İsabetsiz Olduğu )
KISMİ ÖDEME İTİRAZI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip - Borçlunun Kısmi Ödeme İtirazı Yönünde İnceleme Yapılıp Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Senedin Teminat Senedi Olduğundan Bahisle Takibin Tümüyle Durdurulmasının İsabetsiz Olduğu )
KÖTÜNİYETLİ TAKİP ( Borçlunun İtirazının İcra Mahkemesince Esasa İlişkin Sebeplerle Kabulü Halinde Kötüniyeti veya Ağır Kusuru Bulunan Alacaklının Takip Konusu Alacağın %20'sinden Aşağı Olmamak Üzere Tazminata Mahkum Edileceği )"
84Y11.HD2.3.2011E. 2009/9036 K. 2011/2084"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalıya Kefaleti Nedeniyle Kredi Borcunu Ödemek Zorunda Kaldığını Beyan Ettiğinden ve Dilekçesinde de Yaptığı Ödemeleri Tarihleriyle Birlikte Bildirdiğinden Evvelemirde Bu Dilekçedeki Bilgiler Denetlenerek Davacının Bankaya Yaptığı Ödemelerin Belirlenmesi Gerektiği )
ÖDEMELERİN BELİRLENMESİ ( İtirazın İptali - Davalıya Kefaleti Nedeniyle Kredi Borcunu Ödemek Zorunda Kaldığını Beyan Ettiğinden ve Dilekçesinde de Yaptığı Ödemeleri Tarihleriyle Birlikte Bildirdiğinden Evvelemirde Bu Dilekçedeki Bilgiler Denetlenerek Belirlenmesi Gerektiği )
KEFALETİ NEDENİYLE KREDİ BORCUNU ÖDEMEK ZORUNDA KALMA ( Dilekçesinde de Yaptığı Ödemeleri Tarihleriyle Birlikte Bildirdiğinden Evvelemirde Bu Dilekçedeki Bilgiler Denetlenerek Davacının Bankaya Yaptığı Ödemelerin Belirlenmesi Gerektiği )
KOOPERATİFİN DAVALIYA KEFALETİ NEDENİYLE DAVA DIŞI BANKAYA ÖDEDİĞİ KREDİ TUTARININ TAHSİLİ ( Kefil Olan Davacı Kooperatifin Borcu Ödemesi Halinde Aynı Oran Üzerinden Davacıdan Faiz Talep Edebilip Edemeyeceğinin Belirlenmesi Gerektiği )"
84Y11.HD17.2.2011E. 2011/1032 K. 2011/1819"AİDAT BORCUNUN TAHSİLİ ( İtirazın İptali - Faiz ve Masrafları Ödemede Geciken Borçlunun Yaptığı Kısmi Ödeme Alacaklı Tarafından Öncelikle Faiz ve Masraflara Mahsup Edilebileceği )
İTİRAZIN İPTALİ ( Faiz ve Masrafları Ödemede Geciken Borçlunun Yaptığı Kısmi Ödeme Alacaklı Tarafından Öncelikle Faiz ve Masraflara Mahsup Edilebileceği )
FAİZ VE MASRAFLARI ÖDEMEDE GECİKEN BORÇLU ( Yaptığı Kısmi Ödeme Alacaklı Tarafından Öncelikle Faiz ve Masraflara Mahsup Edilebileceği )
KISMİ ÖDEME ( Faiz ve Masrafları Ödemede Geciken Borçlunun Yaptığı Kısmi Ödeme Alacaklı Tarafından Öncelikle Faiz ve Masraflara Mahsup Edilebileceği )"
84Y9.HD3.12.2010E. 2009/56 K. 2010/35886"İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Mahkemece Yapılacak İş Davalı Tarafından Sunulan Ödemeye Dair Belgenin Bir Değerlendirmeye Tabi Tutularak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
ÖDEME BELGESİ ( İşçilik Alacakları - Mahkemece Yapılacak İş Davalı Tarafından Sunulan Ödemeye Dair Belgenin Bir Değerlendirmeye Tabi Tutularak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
ÜCRET VE FAZLA MESAİ ÜCRETİ ALACAĞININ TAHSİLİ ( Davacı İşçinin İmzasını İnkar Etmediği Belgeye Göre Davacıya Ödemeler Yapıldığı Davalı Tarafından Usulüne Uygun Olarak İleri Sürüldüğü Halde Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Ödenen Miktar Değerlendirmeye Alınmamasının İsabetsiz Olduğu )"
84Y13.HD29.11.2010E. 2010/7525 K. 2010/15826"ARSA PAYININ BEDELİ MUKABİLİNDE SATILMASI ( Dava Tarihine Kadar Geçen Süre İçerisinde Davalı Tarafından da Bu Bedelden Yararlanıldığı - Davacının Dava Tarihine Kadar Elde Ettiği Kira Bedelinin Davaya Konu Taşınmazın Değerinden Mahsubunun Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
MAHSUP ( Arsa Payının Bedeli Mukabilinde Satılması - Davacının Dava Tarihine Kadar Elde Ettiği Kira Bedelinin Davaya Konu Taşınmazın Değerinden Mahsubunun Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
KİRA BEDELİNİN MAHSUBU ( Davacının Dava Tarihine Kadar Elde Ettiği Kira Bedelinin Davaya Konu Taşınmazın Değerinden Mahsubunun Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
84Y12.HD22.11.2010E. 2010/14096 K. 2010/26923"TAKİBİN İPTAL EDİLEMEYECEĞİ ( Borçlunun İştirak Nafakasını İlamın Kesinleştiği Tarihten Takip Tarihine Kadar Ödediği - Borçlunun Takip Tarihine Kadar Yaptığı Ödemelerin Tespit Ettirilmesi Gerektiği )
İŞTİRAK NAFAKASININ ÖDENMESİ ( Borçlu Tarafından İlamın Kesinleştiği Tarihten Takip Tarihine Kadar Ödendiği/Borçlunun Takip Tarihine Kadar Yaptığı Ödemelerin Tespit Ettirileceği - Nafakanın Tahakkuk Ettiği Tarih İle Ödendiği Tarih Arasındaki Dönem İçin Bilirkişi Tarafından Faiz Hesabı Yapılacağı )
MAHSUP ( Ödenen İştirak Nafakalarının Öncelikle Faiz ve Masraflara Mahsup Edileceği )
FER'İ ALACAK ( İştirak Nafakasının Bilirkişi Tarafından Faiz Hesabı Yapılacağı - Kısmı Ödemeler Doğrultusunda Fer'i Alacaktan Düşüleceği )"
84Y9.HD5.10.2010E. 2008/40017 K. 2010/27872"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin İşverene Kusuru ile Bir Aylık Maaşıyla Karşılanmayacak Zarar Verdiği Gereçesiyle İş Akdinin Feshi - Davacı İşçinin Kusuruna Göre Hasar Miktarının Aylık Bürüt Ücretinin %30'nun Altında Olduğundan Feshin Haksız Olduğu Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebinin Kabulü Gereği )
TAKAS MAHSUP DEF'İ ( İş Akdinin Haksız Nedenle Feshine Dayalı Kıdem ve İhbar Tazminatı - İşverenin Davacı İşçinin Yıllık İzin ve Son Ücretini Banka Hesabına Yatırıldığı Mahkemece Davacı İşçinin Alacağı Bulunduğuna Hükmedilmesi Halinde Takas Mahsup Talebi Hakkında Bir Karar Verilmesi Gereği )"
84Y12.HD31.5.2010E. 2010/1827 K. 2010/13264"TAKİP ÖNCESİ İŞLEMİŞ FAİZ MİKTARI VE ORANININ KESİNLEŞMESİ ( Yapılacak Hesaplamada Takipten Sonrası İçin Değişen Dönemler İtibariyle Avans Faiz Oranının Esas Alınması Gerektiği )
AVANS FAİZİ ( Takip Öncesi İşlemiş Faiz Miktarı ve Oranının Kesinleşmesi - Yapılacak Hesaplamada Takipten Sonrası İçin Değişen Dönemler İtibariyle Avans Faiz Oranının Esas Alınması Gerektiği )
İCRA GİDERLERİ İCRA VEKALET ÜCRETİ VE SAİR DİĞER MASRAFLAR ( Hesaba Katılarak İcra Dosyasında Mevcut Ödeme Makbuzları Esas Alınarak B.K'nun 84. Md. de Gözetilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği - Kambiyo Senet Bedelinin Tahsili )"
84Y7.HD4.5.2010E. 2010/954 K. 2010/2699"HAKSIZ FİİL ( İstenen Miktarda Borçlu Olmadığının Tespiti - Öncelikle Olay Tarihi İle Ödeme Tarihi Arasındaki Dönem İçin Davalı Tarafın İşlemiş Temerrüt Faizi Alacağı Mahkemece Hesaplanmalı veya Uzman Bilirkişiye Hesaplattırılması Gerektiği )
BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Öncelikle Olay Tarihi İle Ödeme Tarihi Arasındaki Dönem İçin Davalı Tarafın İşlemiş Temerrüt Faizi Alacağı Mahkemece Hesaplanmalı veya Uzman Bilirkişiye Hesaplattırılması Gerektiği )
KISMİ ÖDEME ( Davacı Tarafından Yapılan Kısmi Ödemenin İşlemiş Faiz Borcundan Fazla Olduğunun Anlaşılması Halinde Borçlar Kanununun Hükmü Gereğince İşlemiş Faiz Borcu Kısmi Ödemeden Düşülerek Yapılan Kısmi Ödeme Öncelikle Faiz Borcuna Mahsup Edilmesi Gerektiği )
İŞLEMİŞ FAİZ BORCU ( Kısmi Ödemeden Düşülerek Yapılan Kısmi Ödeme Öncelikle Faiz Borcuna Mahsup Edilmesi Gerektiği - İstenen Miktarda Borçlu Olmadığının Tespiti )"
84Y11.HD25.3.2010E. 2010/3601 K. 2010/3355"KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( İtirazın İptali - Gecikme Faizine Faiz Yürütülmesinin Mümkün Olmadığı )
İTİRAZIN İPTALİ VE TAKİBİN DEVAMI ( Takip Talebinde Yer Alan Asıl Alacak ve İşlemiş Faiz Toplamına Tekrar Faiz Yürütülmesi İsteği Kabul Edilmesinin Doğru Bulunmadığı )
GECİKME FAİZİNE FAİZ YÜRÜTÜLEMEYECEĞİ ( Kredi Sözleşmesinden Doğan Alacağın Tahsili )"
84Y7.HD9.2.2010E. 2009/6985 K. 2010/545"HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Davacının Gerçek Zarar Miktarının Belirlenebilmesi İçin Ayrıca Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Konusunda Uzman Elektrik Mühendisi Bilirkişiden Ayrıntılı Gerekçeli Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat - Davacının Gerçek Zarar Miktarının Belirlenebilmesi İçin Ayrıca Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Konusunda Uzman Elektrik Mühendisi Bilirkişiden Ayrıntılı Gerekçeli Rapor Alınması Gerektiği )
ZARAR MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat - Davacının Gerçek Zarar Miktarının Belirlenebilmesi İçin Ayrıca Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Konusunda Uzman Elektrik Mühendisi Bilirkişiden Ayrıntılı Gerekçeli Rapor Alınması Gerektiği )"
84Y9.HD21.1.2010E. 2008/14551 K. 2010/816"KIDEM TAZMİNATININ TAKSİT HALİNDE ÖDENMESİ ( Anlaşmanın İşverence İhlali Halinde İşçinin Kıdem Tazminatının Tamamı İçin Fesih Tarihinden İtibaren Faize Hak Kazanacağı - Daha Önce Yapılan Ödemelerin de Öncelikle Faize ve Masraflara Sayılacağı )
EMEKLİLİK SEBEBİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ( Kıdem Tazminatının Taksitle Halinde Ödenmesi - Anlaşmanın İşverence İhlali Halinde İşçinin Kıdem Tazminatının Tamamı İçin Fesih Tarihinden İtibaren Faize Hak Kazanacağı )
KIDEM TAZMİNATINA UYGULANACAK FAİZ ( Davacının Emekliliğe Hak Kazanması Nedeniyle İş Sözleşmesinin Sona Erdiği - Davacının Emekliliğe Hak Kazanma Belgesi İşverene Bildirilmişse Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faizin Başlangıç Tarihinin Bildirme Tarihi Olacağı )
FAİZ UYGULAMASI ( Davacının Emekliliğe Hak Kazanması Nedeniyle İş Sözleşmesinin Sona Erdiği - Davacının Emekliliğe Hak Kazanma Belgesi İşverene Bildirilmemişse Faizin Başlangıç Tarihinin Dava Tarihi Olarak Kabul Edildeceği )"
84Y16.HD22.12.2009E. 2008/6626 K. 2009/8906"KOOPERATİF AİDAT BORCUNUN TAHSİLİ TALEBİ ( İtirazın İptali Davası - Davalı Borçlu İle Ödeme Planı Düzenleyen Kişinin Kooperatifi Temsile Yetkili Olmadığı İddiası/Bu İddianın Değerlendirileceği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Kooperatif Aidat Borcunun Tahsili Talebi/İtirazın İptali Davası - Davalı Borçlu İle Ödeme Planı Düzenleyen Kişinin Kooperatifi Temsile Yetkili Olmadığı İddiası/Bu İddianın Değerlendirileceği )
TEMSİL YETKİSİ ( Kooperatif Aidat Borcunun Tahsili Talebi/İtirazın İptali Davası - Davalı Borçlu İle Ödeme Planı Düzenleyen Kişinin Kooperatifi Temsile Yetkili Olmadığı İddiası/Bu İddianın Değerlendirilmesi Gereği )
ÖDEMELERİN MAHSUBU ( Kooperatif Aidat Borcunun Tahsili Talebi/İtirazın İptali Davası - Aksine Bir Genel Kurul Kararı veya Uygulama Yoksa Yapılan Ödemelerin Öncelikle Faize Mahsup Edileceği )"
84Y9.HD5.11.2009E. 2008/8261 K. 2009/30509"İBRA SÖZLEŞMESİ ( Belirtilen Alacakların Ödendiği Belirtilen Miktarın Makbuz Kabul Edilip Bunlardan Fazla Çalışma Alacağına İlişkin Kısma İsabet Eden Miktar Belirlenerek Bilirkişi Tarafından Hesaplanan Fazla Mesai Ücretinden Mahsup Edilmesi Gerektiği )
FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI ( İbra Sözleşmesinde Belirtilen Alacakların Ödendiği Belirtilen Miktarın Makbuz Kabul Edilip Bunlardan Fazla Çalışma Alacağına İlişkin Kısma İsabet Eden Miktar Belirlenerek Fazla Mesai Ücretinden Mahsup Edilmesi Gerektiği )
KIDEM TAZMİNATI ( Ödemeler İlk Dönem Çalışması İçin Kıdem Tazminatını Karşılamadığı Takdirde Davacının Tüm Çalışma Süresine Göre Kıdem Tazminatının Hesaplanarak Ödemenin Avans Olduğu Kabul Edilip Faizi İle Mahsubu Yapılarak Belirlenmesi Gerektiği )
AVANS ( Belgelerdeki Ödemeler İlk Dönem Çalışması İçin Kıdem Tazminatını Karşılamadığı Takdirde Davacının Tüm Çalışma Süresine Göre Kıdem Tazminatının Hesaplanarak Ödemenin Avans Olduğu Kabul Edilip Faizi İle Mahsubu Yapılarak Belirlenmesi Gerektiği )"
84Y9.HD18.9.2009E. 2008/6469 K. 2009/23426"KIDEM TAZMİNATINA UYGULANACAK FAİZ ( Tazminatın Taksitler Halinde Ödenmesini Kabul Eden İşçi Bu Konuda İradesinin Fesada Uğratıldığını İleri Sürüp Kanıtlamadığı Sürece Faiz Hakkından Vazgeçmiş Sayıldığı )
KIDEM TAZMİNATI FAİZİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Kıdem Tazminatının Taksitler Halinde Ödenmesini Öngören Anlaşmanın İşverence İhlali Halinde İşçi Kıdem Tazminatının Tamamı İçin Fesih Tarihinden İtibaren Faize Hak Kazanacağı )
FAİZ HAKKINDAN VAZGEÇMİŞ SAYILMA ( Tazminatın Taksitler Halinde Ödenmesini Kabul Eden İşçi Bu Konuda İradesinin Fesada Uğratıldığını İleri Sürüp Kanıtlamadığı Sürece )
TAKSİTLER HALİNDE ÖDENCEK KIDEM TAZMİNATI ( Ödenmesini Öngören Anlaşmanın İşverence İhlali Halinde İşçi Kıdem Tazminatının Tamamı İçin Fesih Tarihinden İtibaren Faize Hak Kazanacağı )
FAİZ ( Kıdem Tazminatının Taksitler Halinde Ödenmesini Öngören Anlaşmanın İşverence İhlali Halinde İşçi Kıdem Tazminatının Tamamı İçin Fesih Tarihinden İtibaren Faize Hak Kazanacağı )
FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLEMEMESİ ( Kıdem Tazminatı Gecikme Faizi Niteliği İtibarıyla Bir Faiz Olmakla Yürütülemeyeceği - Faiz Alacağı Başlı Başına İcra Takibi ya da Davaya Konu Olmuş Olsa Dahi Faiz Niteliğini Kaybetmediğinden Ayrıca Faize Hak Kazanılamayacağı )"
84YHGK10.6.2009E. 2009/11-207 K. 2009/251"DENİZ TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DEMURAJ ALACAĞININ TAHSİLİ ( İtirazın İptali - Davalı/Borçlu İlk Takip Tarihinde Temerrüde Düştüğü/Davalı/Borçlu Tarafından Takip Tarihinden Sonra Yapılan Ödemenin Takip Tarihi İtibariyle Değerlendirilerek Faize Mahsubu Gerektiği )
MAHSUP ( İtirazın İptali/Davalı/Borçlu İlk Takip Tarihinde Temerrüde Düştüğü - Davalı/Borçlu Tarafından Takip Tarihinden Sonra Yapılan Ödemenin Takip Tarihi İtibariyle Değerlendirilerek Faize Mahsubu Gerektiği )
FAİZ VE MASRAFLAR ( Ödemede Geciken Borçlunun Yaptığı Kısmi Ödeme Alacaklı Tarafından Öncelikle Faize Mahsup Edilebileceği - Deniz Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan Demuraj Alacağının Tahsili )
TEMERRÜT ( İtirazın İptali/Davalı/Borçlu İlk Takip Tarihinde Temerrüde Düştüğü - Davalı/Borçlu Tarafından Takip Tarihinden Sonra Yapılan Ödemenin Takip Tarihi İtibariyle Değerlendirilerek Faize Mahsubu Gerektiği )"
84Y11.HD8.6.2009E. 2009/1540 K. 2009/6975"KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Davalının Sözleşme Hükümleri Çerçevesinde Adres Değişikliğini Davacı Bankaya Bildirilmemesi Karşısında Temerrüt Tarihi Hesap Kat Tarihi Olarak Kabul Edilmesi ve Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması Gerektiği )
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ ( Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak - Davalının Sözleşme Hükümleri Çerçevesinde Adres Değişikliğini Davacı Bankaya Bildirilmemesi Karşısında Temerrüt Tarihi Hesap Kat Tarihi Olarak Kabul Edilip Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması Gerektiği )
TEMERRÜT TARİHİ ( Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak - Davalının Sözleşme Hükümleri Çerçevesinde Adres Değişikliğini Davacı Bankaya Bildirilmemesi Karşısında Temerrüt Tarihi Hesap Kat Tarihi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ( Geçici 1. Maddesinden Yararlanabilmek İçin Borcun Kredi Veren İle Kredi Kullanan Tüketici Arasında Kredi Kartı Sözleşmesinin Düzenlenmesi ve Kredi Kartı İle Kredi Müşterisinin Alışveriş Yapması ve Nakit Para Çekmesinden Kaynaklanması Gerektiği )"
84Y9.HD14.4.2009E. 2008/13160 K. 2009/10566"İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN PARA BORÇLARININ KISMİ İFASINDA MAHSUP ( İş Kanunu'nda Özel Bir Düzenleme Bulunmadığından Borçlar Kanunun Genel Hükümleri Kapsamında Sorunun Çözümleneceği )
BORCUN KISMEN ÖDENMESİNDE ANA PARADAN MAHSUP ( İş Sözleşmesinden Doğan Para Borçlarının Kısmi İfasında Mahsubun Ne Şekilde Yapılacağı İle İlgili İş Kanunu'nda Özel Bir Düzenleme Bulunmadığından Borçlar Kanununun Genel Hükümleri Kapsamında Sorunun Çözümleneceği )
KISMİ ÖDEME ( Kıdem Tazminatı Alacağının Bulunduğu Durumda Kısmi Ödeme Nedeniyle Mahsup İşlemi BK. Md. 84 Çerçevesinde Yapılacağı )
İZİN ÜCRETİ ( Davaya Konu Alacaklar Kıdem İhbar Tazminatı İle Yıllık İzin Ücreti Olmakla Tamamı Aynı Anda Muaccel Olmuş Durumda Olduğu - İşverence Yapılan Kısmi Ödemeler Eşit Olarak Davaya Konu İsteklerden Mahsup Edilmesi Gerektiği )
KARAR VE İLAM HARCI ( Mahkemece Hüküm Altına Alınan Miktara Göre Belirleneceği )
TEMERRÜDE DÜŞMÜŞ OLAN İŞVERENİN YAPTIĞI KISMİ ÖDEME ( İsçinin Bu Hususta Beyanda Bulunup Bulunmadığına Bakılmaksızın Öncelikle Faiz ve Masraflara Mahsup Edilmesi Gerektiği )"
84Y15.HD10.4.2009E. 2008/2140 K. 2009/2079"ESER SÖZLEŞMESİ ( Bakiye İş Bedelinin Tahsili - Temerrüdün Gerçekleştiği Kabul Edilerek Temerrütten Sonra Yapılan Kısmi Ödemelerin Öncelikle Faiz ve Masraflardan Mahsup Ettirilerek İşlemiş Faiz Hesabı Yaptırılmak Suretiyle Davanın Sonuçlandırılacağı )
BAKİYE İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Temerrüdün Gerçekleştiği Kabul Edilerek Temerrütten Sonra Yapılan Kısmi Ödemelerin Öncelikle Faiz ve Masraflardan Mahsup Ettirilerek İşlemiş Faiz Hesabı Yaptırılmak Suretiyle Davanın Sonuçlandırılacağı )
TEMERRÜT ( Bakiye İş Bedelinin Tahsili - Temerrüdün Gerçekleştiği Kabul Edilerek Temerrütten Sonra Yapılan Kısmi Ödemelerin Öncelikle Faiz ve Masraflardan Mahsup Ettirilerek İşlemiş Faiz Hesabı Yaptırılmak Suretiyle Davanın Sonuçlandırılacağı )"
84Y15.HD3.4.2009E. 2008/1439 K. 2009/1945"ESER SÖZLEŞMESİ ( Bakiye İş Bedelinin Tahsili - Davalı Tarafindan Asıl Alacak Davadan Sonra Kabul Edilerek Ödenmiş Olduğundan Borçlu İtirazında Haksız ve Alacak da Likit Olduğu - Davalının İnkar Tazminatı ile Sorumlu Tutulamayacağı )
İTİRAZIN İPTALİ ( Bakiye İş Bedelinin Tahsili - Davalı Tarafindan Asıl Alacak Davadan Sonra Kabul Edilerek Ödenmiş Olduğundan Borçlu İtirazında Haksız ve Alacak da Likit Olduğu/Davalının İnkar Tazminatı ile Sorumlu Tutulamayacağı )
BAKİYE İŞ BEDELİ ( Davalı Tarafindan Asıl Alacak Davadan Sonra Kabul Edilerek Ödenmiş Olduğundan Borçlu İtirazında Haksız ve Alacak da Likit Olduğu - Davalının İnkar Tazminatı ile Sorumlu Tutulamayacağı )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Bakiye İş Bedelinin Tahsili - Davalı Tarafindan Asıl Alacak Davadan Sonra Kabul Edilerek Ödenmiş Olduğundan Borçlu İtirazında Haksız ve Alacak da Likit Olduğu/Davalının İnkar Tazminatı ile Sorumlu Tutulamayacağı )"
84Y16.HD3.3.2009E. 2008/3978 K. 2009/1203"KOOPERATİF ÜYELİĞİNE DAYALI BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ ( Bilirkişi Raporunda Yeterli Bir Açıklama Bulunmadığı Gözönünde Bulundurularak Bu Hususun ve Kooperatifte Ödemelerin Nasıl Yapıldığına İlişkin Uygulamanın Araştırılması Gerektiği )
BORCUN KISMEN ÖDENMESİNDE ANA PARADAN MAHSUP ( Kooperatif Genel Kurulunda Aksi Yönde Bir Karar Alınmadıkça ya da Kooperatifte Aksi Yönde Bir Uygulama Bulunduğu İspat Edilmedikçe Öncelikle Gecikme Faizinden Düşülmesi Gerekeceği )
KOOPERATİF ÜYELİĞİ İHRAÇ KARARININ İPTALİ ( Bilirkişi Raporunda Yeterli Bir Açıklama Bulunmadığı Gözönünde Bulundurularak Bu Hususun ve Kooperatifte Ödemelerin Nasıl Yapıldığına İlişkin Uygulamanın Araştırılması Gerektiği )
AİDAT VE GECİKME FAİZLERİNİ ÖDEMEYEN ÜYELERİN GECİKMİŞ ÖDEMELERİ ( Kooperatif Genel Kurulunda Aksi Yönde Bir Karar Alınmadıkça ya da Kooperatifte Aksi Yönde Bir Uygulama Bulunduğu İspat Edilmedikçe Öncelikle Gecikme Faizinden Düşülmesi Gerekeceği )"
84Y12.HD3.3.2009E. 2008/24018 K. 2009/4303"KISMİ ÖDEME ( Çekin Keşide Tarihinden Sonra Yapıldığı/Önce Borcun Ferilerinden Mahsup Edileceği - Asıl Alacaktan Mahsup Edilmemesi Gerektiği )
MAHSUP ( Çekin Keşide Tarihinden Sonra Yapılan Kısmi Ödeme - Önce Borcun Ferilerinden Mahsup Edileceği )
ASIL ALACAK ( Çekin Keşide Tarihinden Sonra Yapılan Kısmi Ödeme - Önce Borcun Ferilerinden Mahsup Edileceği/Asıl Alacaktan Mahsup Edilemeyeceği )
BORCUN FERİLERİ ( Çekin Keşide Tarihinden Sonra Yapılan Kısmi Ödeme - Önce Borcun Ferilerinden Mahsup Edileceği/Asıl Alacaktan Mahsup Edilemeyeceği )
KEŞİDE TARİHİ ( Çekin Keşide Tarihinden Sonra Yapılan Kısmi Ödeme - Önce Borcun Ferilerinden Mahsup Edileceği )"
84Y9.HD17.11.2008E. 2007/22835 K. 2008/31044"İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Davacının Kıdem Tazminatı Ödemelerini Alırken Birine Fazlaya ve Faize İlişkin Haklarını Saklı Tuttuğu Kaydını Koyduğu - Davacının Aylık Bağlandığına ve Kuruma Başvurduğuna Dair Belgeyi İşverene İbraz Etmediği/Temerrüt Tarihinin İlk Ödeme Tarihi Olarak Kabul Edileceği )
İHTİRAZİ KAYIT ( Davacının Kıdem Tazminatı Ödemelerini Alırken Birine Fazlaya ve Faize İlişkin Haklarını Saklı Tuttuğu Kaydını Koyduğu - Ödemelerin Faize Mahsup Edileceği )
TEMERRÜT TARİHİ ( Davacının Kıdem Tazminatı Ödemelerini Alırken Birine Fazlaya ve Faize İlişkin Haklarını Saklı Tuttuğu Kaydını Koyduğu - Davacının Aylık Bağlandığına ve Kuruma Başvurduğuna Dair Belgeyi İşverene İbraz Etmediği/Temerrüt Tarihinin İlk Ödeme Tarihi Olarak Kabul Edileceği )
KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI ( Hükme Esas Bilirkişi Raporunda Merkez Bankasına Uygulanacağı Bildirilen En Yüksek Banka Mevduat Faiz Oranının Dikkate Alındığı - Fiilen Uygulanan En Yüksek Banka Mevduat Faiz Oranı Üzerinden Hesaplanacağı )
FAİZ ORANI ( Kıdem Tazminatının Hesaplanması - Fiilen Uygulanan En Yüksek Banka Mevduat Faiz Oranı Üzerinden Hesaplanacağı )"
84Y9.HD3.11.2008E. 2007/29299 K. 2008/29756"İŞÇİNİN ZİMMETİNE PARA GEÇİRMESİ ( Asıl Alacağa Faiz Yürütülerek Dava Açıldığı/Faiz Eklenmiş Miktara Mahkemece Ayrıca Faiz Yürütülemeyeceği )
FAİZ HESABI ( İşçinin Zimmetine Para Geçirmesi - Asıl Alacağın Zimmete Geçirildiği Tarih İle Dava Tarihi Arası İçin İşlemiş Yasal Faizin Miktarının Bilirkişiye Hesaplatılacağı )
KISMEN TEDİYE ( İşçinin Zimmetine Para Geçirmesi/Davacı Bankanın Ödemeleri 818 S.K. Md. 84'e Göre Tahsil Etmediği - Ödeme Toplamının Asıl Zarar Miktarından İndirilerek Kalanının Kabulüne Karar Verileceği )"
84Y18.HD21.10.2008E. 2008/7626 K. 2008/10754"BORCUN KISMEN ÖDENMESİ ( Yapılan Toplam Ödemenin B.Y'nin 84.Md. Hükmü Uyarınca Öncelikle Ödeme Tarihine Kadar İşlemiş Faizden Mahsup Edilmesi Gerektiği )
FAİZDEN MAHSUP ( Yapılan Toplam Ödemenin B.Y'nin 84.Md. Hükmü Uyarınca Öncelikle Ödeme Tarihlerine Kadar İşlemiş Faizden Mahsup Edilmesi Gerektiği )"
84Y9.HD16.10.2008E. 2008/35368 K. 2008/27279"SENDİKA ÜYELİK AİDATI ( İşveren Tarafından Oturumdaki Vazgeçme Nedeniyle İşveren Tarafından Dava Açıldıktan Sonra Ödenen Bilirkişi Tarafından Birikmiş Faiz Alacağından Düşülen YTL'nin Asıl Alacaktan Düşülmesi Gerektiği )
BİRİKMİŞ FAİZ ALACAĞI ( Sendika Üyelik Aidatı ve Faiz Alacağı - İşveren Tarafından Oturumdaki Vazgeçme Nedeniyle İşveren Tarafından Dava Açıldıktan Sonra Ödenen Bilirkişi Tarafından Birikmiş Faiz Alacağından Düşülen YTL'nin Asıl Alacaktan Düşülmesi Gerektiği )
ÜYELİK VE DAYANIŞMA AİDATLARI ( Alacaklarının Ücretlerinin Ödendiği Tarihi Takip Eden 7 Gün İçerisinde Sendikaya Ödenmesi Gerektiği - Her Ay İçin Hesaplanan ve Hüküm Altına Alınan Asıl Alacağa Saptanan Temerrüt Tarihinden İtibaren En Yüksek İşletme Kredisi Faizi Yürütülmesi Gerektiği )"
84Y19.HD16.6.2008E. 2008/2989 K. 2008/6583"DAVA TARİHİ İTİBARİYLE BORÇLULUĞUN TESPİTİ ( Menfi Tespit Davasının Dava Tarihi İtibariyle İncelenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Dava Tarihi İtibariyle Borçlu Olunup Olunmadığının İncelenmesi Gerektiği )
İSTİRDAT DAVASI ( Menfi Tespit Davasının Dava Tarihi İtibariyle İncelenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
84Y15.HD25.4.2008E. 2007/3753 K. 2008/2757"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İŞ BEDELİ ALACAĞININ TAHSİLİ ( S.S.K'ya Davalı Yanca Davacı Namına Davadan Sonra Yapılan Ödemenin Yapıldığı Tarihler ve Miktarları Belirtilerek İnfazda Dikkate Alınması Gerektiği )
ÖDEME ( İş Bedelinin Tahsili - S.S.K'ya Davalı Yanca Davacı Namına Davadan Sonra Yapılan Ödemenin Yapıldığı Tarihler ve Miktarları Belirtilerek İnfazda Dikkate Alınacağı )
FAİZİN ALACAĞA EKLENMESİ ( Eklenerek Tamamı İçin Dava ve Islah Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesinin BK'nun 104 /Son Maddesine Aykırı Olduğu )
İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( S.S.K'ya Davalı Yanca Davacı Namına Davadan Sonra Yapılan Ödemenin Yapıldığı Tarihler ve Miktarları Belirtilerek İnfazda Dikkate Alınması Gerektiği )"
84Y11.HD31.3.2008E. 2007/2478 K. 2008/4196"KOOPERATİFE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Yapılan Ödemelerin İlk Önce Faize ve Masraflara Sayılması Suretiyle Yapılacak Hesaplamaya Göre Bu İstemin Değerlendirilmesi Gerektiği )
FAİZ VE MASRAFLAR ( Kooperatife Borçlu Olmadığının Tespiti - Yapılan Ödemelerin İlk Önce Faize ve Masraflara Sayılması Suretiyle Yapılacak Hesaplamaya Göre Bu İstemin Değerlendirilmesi Gerektiği )
ÖDEME ( Bir Borcun Ödenmesinde Temerrüde Düşülmesi Halinde Yapılan Ödemelerin İlk Önce Faiz ve Masraflara Sayılmasını İsteme Hakkı Alacaklıya Ait Olduğu - Kooperatife Borçlu Olmadığının Tespiti )
MAHSUP ( Kooperatife Borçlu Olmadığının Tespiti - Yapılan Ödemelerin İlk Önce Faize ve Masraflara Sayılması Suretiyle Yapılacak Hesaplamaya Göre Bu İstemin Değerlendirilmesi Gerektiği )"
84Y15.HD29.11.2007E. 2006/5852 K. 2007/7670"ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI İTİRAZIN İPTALİ ( İşlemiş Faiz Alacağı da Dahil Edilerek Toplam Üzerinden Faiz Uygulanması Talep Edildiği/Faize Faiz Uygulanamayacağı - Yıllık Avans Faizi Oranı Üzerinden ve Değişen Oranlarda Aylık %12'yi Geçmemek Üzere Takibin Devamına Karar Verileceği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Eser Sözleşmesine Dayalı İtirazın İptali Davası - İşlemiş Faiz Alacağı ve Ödemenin Takipten Sonra Yapıldığı Gözetilmeksizin Kısmen İcra İnkar Tazminatının Kabulünün Hukuka Aykırı Olduğu )
YILLIK AVANS FAİZİ ( İtirazın İptali Davası/İşlemiş Faiz Alacağı da Dahil Edilerek Toplam Üzerinden Faiz Uygulanması Yapılamayacağı - Yıllık Avans Faizi Oranı Üzerinden ve Değişen Oranlarda Aylık %12'yi Geçmemek Üzere Takibin Devamına Karar Verilmesi Gerektiği )
ÖDEMENİN TAKİPTEN SONRA YAPILMASI ( İtirazın İptali Davası/İcra İnkar Tazminatı - İşlemiş Faiz Alacağı ve Ödemenin Takipten Sonra Yapıldığının Gözetileceği )"
84Y18.HD17.9.2007E. 2007/7176 K. 2007/7340"FAZLA ÖDENEN MİKTARIN İSTİRDATI ( Yapılan Ödemelerin Öncelikle Faizden Düşülmesi Gereği - Mahsuplar Yapılarak Borç Miktarının Tespit Edilmesi )
İSTİRDAT DAVASI ( Fazladan Ödenen Miktar/Yapılan Ödemelerin Öncelikle Faizden Düşülmesi Gereği - Mahsuplar Yapılarak Borç Miktarının Tespit Edilmesi )
KISMEN TEDİYE HALİNDE MAHSUP ( Öncelikle Faizden Düşülmesi Gereği - Herbiri İçin Ödeme Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesi )
ÖDENEN MİKTARIN FAİZDEN DÜŞÜLMESİ ( Herbir Ödeme İçin Ödeme Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesi - Mahsuplar Yapılarak Borç Miktarının Tespiti Gereği )
BORÇ MİKTARININ TESPİTİ ( Kısmi Ödemelerin Öncelikle Faizden Düşülerek Herbir Ödeme İçin Ödeme Tarihinden Faiz Yürütülmesi Gereği )
FAİZİN BAŞLANGICI ( Kısmi Ödeme Halinde Her Ödeme İçin Ödeme Tarihinde Başlayacağı )"
84Y15.HD19.7.2007E. 2006/3994 K. 2007/5023"ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI FAZLA ÖDEMENİN İADESİNDE FAİZ BAŞLANGICI ( İdare Elemanlarının Sorumluluğu Yönünden Ödeme Gününden Yüklenici Şirket Yönünden Temerrüde Düşürüldüğü Tarihten Başlayacağı )
FAZLA ÖDEMENİN İADESİNDE FAİZ ( Eser Sözleşmesinde Hakedişlerin Karıştırılması - Yüklenici Şirket Yönünden Temerrüde Düşürüldüğü Tarihten İdare Elemanlarının Sorumluluğu Yönünden Ödeme Gününden Başlayacağı )
FAİZ BAŞLANGICI ( Eser Sözleşmesine Dayalı Hakedişler Karıştırılarak Yapılan Fazla Ödemelerin İadesinde - İdare Elemanları ve Yüklenici Şirket Yönünden Farklı Tarihlerde Başlayacağı )
HAKSIZ FİİL ( Eser Sözleşmesine Dayalı Hakedişler Karıştırılarak Yapılan Fazla Ödemeler - İdare Elemanları Yönünden Eylemin Haksız Fiil Teşkil Etmesi )
KISMİ TEDİYE ( Öncelikle Faiz Alacağının Düşülmesi Gerektiği )"
84Y15.HD6.7.2007E. 2006/2661 K. 2007/4628"KISMİ ÖDEME ( Davacı Alacağının İcra Takip Tarihi İtibariyle Saptanması Bundan Sonra Yapılan Ödemelerin Tarih ve Miktarları Kararda Açıklanarak ve Söz Konusu Ödemelerin İcraca Nazara Alınacağı Belirtilerek İptal İstemi Hakkında Karar Verilmesi Gereği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davacı Alacağının İcra Takip Tarihi İtibariyle Saptanması Bundan Sonra Yapılan Ödemelerin Tarih ve Miktarları Kararda Açıklanarak ve Söz Konusu Ödemelerin İcraca Nazara Alınacağı Belirtilerek İptal İstemi Hakkında Karar Verilmesi Gereği )
KARARIN İNFAZI HUSUSUNDA TEREDDÜT ( Hiçbir Tereddüde Meydan Vermeyecek Şekilde Açık ve İnfaz Kabiliyetini Haiz Olması Gerektiği )"
84Y12.HD14.5.2007E. 2007/8502 K. 2007/9789"TAKİBE KONU EDİLEMEYEN MASRAFLAR ( Kural Olarak Önceki Mahkeme İlamlarındaki Ücreti Vekalet ve Masraflar Karar Bozularak Ortadan Kalktığından Takibe Konu Edilemeyeceği )
VEKALET ÜCRETİ VE MASRAFLAR ( Karar Bozularak Ortadan Kalktığından Takibe Konu Edilemeyeceği )
İLAMA DAYANAN ALACAK ( Fazlaya İlişkin Hak Saklı Tutulmasa Dahi Eksik İstenen Miktar Sonradan İstenebileceği - Bu Nedenle Çocuk İçin İlamda Belirtilen Miktarın Nazara Alınmasının Zorunlu Olduğu )
ÇOCUK İÇİN TALEP EDİLEN MİKTAR ( Alacak İlama Dayandığından Fazlaya İlişkin Hak Saklı Tutulmasa Dahi Eksik İstenen Miktar Sonradan İstenebileceği - Bu Nedenle Çocuk İçin İlamda Belirtilen Miktarın Nazara Alınmasının Zorunlu Olduğu )"
84Y12.HD8.5.2007E. 2007/6900 K. 2007/9369"BORCUN TÜRK PARASIYLA ÖDENMESİ ( Alacaklı Vekilinin Takip Talebinde Asıl Alacağa Takip Tarihinden İtibaren İşleyecek Ticari Temerrüt Faizinin Uygulanmasını İstemesi - Tercihini Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmesi Yönünde Kullandığını Gösterdiği )
ALACAĞA TİCARİ TEMERRÜT FAİZİNİN UYGULANMASINI İSTEMİ ( Alacaklının Takip Talebinde Asıl Alacağa Takip Tarihinden İtibaren İşleyecek Ticari Temerrüt Faizinin Uygulanmasını İstemesi - Tercihini Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmesi Yönünde Kullandığını Gösterdiği ) "
84Y9.HD10.4.2007E. 2006/16766 K. 2007/10176"FAİZE HAK KAZANMA ( Yapılan Ödemenin Öncelikle Faize Sayıldığı Yönünde Davalı İşverene Yapılmış Bir Bildirim Bulunmadığı - İşverence Yapılan Ödemelerin Faize Sayılması ve Davacının Fark Kıdem Tazminatına Hak Kazandığının Kabulünün Doğru Olmadığı )
İŞLEMİŞ FAİZ HESABI ( Kıdem Tazminatı İşlemiş Faizi Hesabında T.C Merkez Bankasının İnternet Sitesinden Alınan Faiz Oranı Uygulandığı - Kıdem Tazminatı İçin Bankalarca Fiilen Uygulanan En Yüksek Faiz Yürütülmesi Gerektiği )
KIDEM TAZMİNATI ( Yapılan Ödemenin Öncelikle Faize Sayıldığı Yönünde Davalı İşverene Yapılmış Bir Bildirim Bulunmadığı - İşverence Yapılan Ödemelerin Faize Sayılması ve Davacının Fark Kıdem Tazminatına Hak Kazandığının Kabulünün Doğru Olmadığı )"
84Y19.HD2.4.2007E. 2006/9686 K. 2007/3282"MENFİ TESPİT DAVASI ( Bononun Vade Tarihinden Bir Kısım Ödemelerin Yapıldığı Tarihlere Kadar İşleyecek Faiz Hesaplandıktan Sonra Girişilen İcra Takibinde Ödemelerin Buna Göre Mahsubu Gereği )
İSTİRDAT DAVASI ( Bononun Vade Tarihinden Bir Kısım Ödemelerin Yapıldığı Tarihlere Kadar İşleyecek Faiz Hesaplandıktan Sonra Girişilen İcra Takibinde Ödemelerin Buna Göre Mahsubu Gereği )
KISMİ ÖDEMELERİN MAHSUBU ( Vade Tarihinden Ödemelerin Yapıldığı Tarihlere Kadar İşleyecek Faiz Hesaplandıktan Sonra Girişilen İcra Takibinde Ödemelerin Buna Göre Mahsubu Gereği - Menfi Tespit Talebi )"
84Y12.HD20.3.2007E. 2007/2637 K. 2007/5240"KEŞİDECİNİN PROTESTO EDİLMESİ ( Hamilin Cirantalara Müracaat Edebilmesi İçin Keşidecinin Protesto Edilmesi Zorunlu Olduğu - Aksi Takdirde Hamil Adı Geçenler Yönünden ( Keşideci Hariç ) Müracaat Hakkını Kaybedeceği )
PROTESTO EVRAKI ( Dosya İçinde Protesto Evrakına Rastlanmamış İse de Borçluların Ödeme İtirazları Karsında İİK.nun 170/A-Son Maddesi Uyarınca Bu Eksiklik Takibin İptali Nedeni Yapılamayacağı )
ÖDEME İTİRAZI ( Dosya İçinde Protesto Evrakına Rastlanmamış İse de Borçluların Ödeme İtirazları Karsında İİK.nun 170/A-Son Maddesi Uyarınca Bu Eksiklik Takibin İptali Nedeni Yapılamayacağı )
TAKİBİN İPTALİ ( Dosya İçinde Protesto Evrakına Rastlanmamış İse de Borçluların Ödeme İtirazları Karsında İİK.nun 170/A-Son Maddesi Uyarınca Bu Eksiklik Takibin İptali Nedeni Yapılamayacağı )
FAİZ TALEBİ ( Dosya İçinde Protesto Evrakına Rastlanmaması/Borçluların Ödeme İtirazları Karsında Alacaklının Bononun Vade Tarihinden İtibaren TTK.nun 637/11 Maddesi Gereği Faiz Talep Edebileceği )
KISMİ ÖDEME ( Mahkemece Borçluların Ödeme Emrinin Tebliğinden Sonra Yaptığı Kısmi Ödemelerinin BK.nun 84. Maddesi Uyarınca Borçtan Mahsubu Gereği )"
84Y12.HD20.3.2007E. 2007/2526 K. 2007/5179"İCRA İŞLEMİNİ ŞİKAYET ( İlama Aykırı Olarak Düzenlenip Gönderilen Bakiye Borç Muhtırası Nedeniyle )
ÖDEMELERİN ÖNCELİKLE FAİZDEN DÜŞÜRÜLMESİ ( Yapılan Ödemelerin Ödeme Tarihleri Dikkate Alınmak Suretiyle Öncelikle Faiz ve Masraflardan Düşülmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Borçlunun Yapmış Olduğu Ödeme Miktarı ve Tarihi Dikkate Alınmaksızın ve Asıl Alacaktan Düşüm de Yapılmaksızın Hesaplama Yapıldığından Yapılan Bu Hesaplamanın Hatalı Olması )"
84Y15.HD7.2.2007E. 2006/7591 K. 2007/693"İCRA DOSYASINA YAPILAN KISMİ ÖDEMELER ( Borçlu Faiz ve Masrafları Ödemedikçe Ana Paraya Mahsup Edilemeyeceği - Uygulanması İçin Alacaklının Talebine Gerek Bulunmadığı )
BORÇLUNUN İCRA DOSYASINA TAKSİTLE YAPTIĞI ÖDEMELER ( Faiz ve Masraflar Ödenmedikçe Ana Paraya Mahsup Edilemeyeceği - Uygulanması İçin Alacaklının Talebine Gerek Bulunmadığı )
BORCUN FAİZİ VE MASRAFLAR ( Ödemedikçe Borçlunun İcra Dosyasına Yaptığı Ödemelerin Ana Paraya Mahsup Edilemeyeceği )"
84Y12.HD23.1.2007E. 2006/23069 K. 2007/831"TAKİP DAYANAĞI İLAM ( Kesinleşme Tarihi Belirlenmeli ve Borçlunun Sunduğu Ödeme Belgeleri İle Aynı İlama Dayalı Olarak Yapılan İlk Takip Dosyasına Yapılan Ödemelerin İncelenmesi Gereği )
ALACAK MİKTARI ( Takipte Talep Edilebilecek Asıl Alacak İle İşlemiş Faiz Talepleri ve Muhtırada Belirlenen Alacak Miktarı Denetlendikten Sonra Bir Karar Verilmesi Gereği )"
84Y11.HD16.1.2007E. 2005/10235 K. 2007/279"KISMİ ÖDEME ( Alacaklı Tarafından Öncelikle Faize Mahsup Edilebileceği - Kooperatif Alacaklarında da Geçerli Olduğu/Genel Kurul Kararıyla Aksi Kararlaştırılabileceği )
KOOPERATİF ALACAKLARI ( Yapılacak Kısmi Ödemenin Alacaklı Tarafından Öncelikle Faize Mahsup Edilebileceği - Genel Kurulda Karar Altına Alınmayan Bir Ödeme Yükümlülüğünun Yönetim Kurlunca Talep Edilemeyeceği )
GENEL KURUL KARARI ( Kooperatif Alacakları İçin Yapılan Ödemelerin Öncelikle Asıl Alacaktan Mahsup Edilebileceği Yönünde Karar Verilebileceği - Genel Kurulda Karar Altına Alınmayan Bir Ödeme Yükümlülüğünun Yönetim Kurlunca Talep Edilemeyeceği )"
84Y11.HD15.1.2007E. 2005/13361 K. 2007/180"ASIL ALACAĞA İLİŞKİN ÖDEME ( Dava Tarihinde Temerrüde Düşen Sigortacının Faiz Borcunu Ödemediği - Alacaklının Kabul Zorunluluğu Bulunmadığı )
SİGORTACININ TEMERRÜDÜ ( Dava Tarihinde Düştüğü - Sadece Asıl Alacağa İlişkin Olan Kısmi Ödemeyi Alacaklının Kabul Zorunluluğu Bulunmadığı/Sigortacı Tarafından Tevdi Mahalli Tayini Yoluna Gidilmediği )
TEVDİ MAHALLİ TAYİNİ ( Dava Sırasındaki Asıl Alacağa İlişkin Ödeme Davacının Hesabına Değil Bankaya Müracaatında Ödenmek Üzere Havale Şeklinde Yapıldığı - Sigortacının Davanın Açılmasıyla Temerrüde Düştüğü )
KISMİ ÖDEME ( Sadece Asıl Alacağın Ödendiği/Alacaklının Kabul Zorunluluğu Bulunmadığı - Davacının Hesabına Değil Bankaya Müracaatında Ödenmek Üzere Havale Şeklinde Yapıldığı/Sigortacı Tarafından Tevdi Mahalli Tayini Yoluna Gidilmediği )"
84Y13.HD28.12.2006E. 2006/10928 K. 2006/16760"MECURUN TAHLİYESİ ( Mecurun Davacının İddia Ettiği Tarihte Tahliye Edilip Anahtarının Aynı Tarihte Kiralayana Teslim Edildiğine Dair Yemin Teklif Etme Hakkı Hatırlatılarak Sonucuna Uygun Karar Verilmesi Gerektiği )
YEMİN TEKLİFİ ( Mecurun Tahliyesi - Mecurun Davacının İddia Ettiği Tarihte Tahliye Edilip Anahtarının Aynı Tarihte Kiralayana Teslim Edildiğine Dair Yemin Teklif Etme Hakkı Hatırlatılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
TEMERRÜT ( Faiz Ödemek Yükümlülüğü Altına Giren Borçlu Kısmi Ödeme Yaptığında Ödemelerin Öncelikle İşlemiş Faizden Mahsubu Gerekirken Ödemelerin Asıl Alacaktan Mahsubu Sonucunu Doğuracak Şekilde Hesap Yapan Bilirkişi Raporuna İtibar Edilemeyeceği )
KISMİ ÖDEME ( Temerrüde Düşerek Faiz Ödemek Yükümlülüğü Altına Giren Borçlu Kısmi Ödeme Yaptığında Ödemelerin Öncelikle İşlemiş Faizden Mahsubu Gerekirken Ödemelerin Asıl Alacaktan Mahsubu Sonucunu Doğuracak Şekilde Hesap Yapan Bilirkişi Raporuna İtibar Edilmesinin İsabetsizliği )"
84Y11.HD30.11.2006E. 2005/9752 K. 2006/12586"GECİKME FAİZİNDEN DOLAYI BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Faiz ve Masrafları Ödemede Geciken Borçlunun Yaptığı Kısmi Ödeme Alacaklı Tarafından Öncelikle Faize Mahsup Edilebileceği )
BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Gecikme Faizinden Dolayı - Faiz ve Masrafları Ödemede Geciken Borçlunun Yaptığı Kısmi Ödeme Alacaklı Tarafından Öncelikle Faize Mahsup Edilebileceği )
FAİZ VE MASRAFLARI ÖDEMEDE GECİKME ( Borçlunun Yaptığı Kısmi Ödeme Alacaklı Tarafından Öncelikle Faize Mahsup Edilebileceği )
KISMİ ÖDEME ( Faiz ve Masrafları Ödemede Geciken Borçlunun Yaptığı Kısmi Ödeme Alacaklı Tarafından Öncelikle Faize Mahsup Edilebileceği )"
84Y11.HD25.9.2006E. 2005/8397 K. 2006/9250"FAZLADAN TAHSİL EDİLEN MEBLAĞIN İSTİRDADI ( Ortaklık Hak ve Sıfatına Bağlı Olarak Dava Açan Bir Kişinin Gerek Yargılamanın Başında Ortaklık Sıfatı Yoksa Gerekse Yargılama Sırasında Bu Ortaklık Sıfatı Sona Erecek Olursa Artık Davayı Takip ve Sonuçlandırmakta Hukuki Yararı Kalmadığı )
ORTAKLIK SIFATININ SONA ERMESİ ( Gerek Yargılamanın Başında Gerekse Yargılama Sırasında Bu Ortaklık Sıfatı Sona Erecek Olursa Artık Davayı Takip ve Sonuçlandırmakta Hukuki Yararı Kalmadığı )
HUKUKİ YARAR ( Ortaklık Hak ve Sıfatına Bağlı Olarak Dava Açan Bir Kişinin Gerek Yargılamanın Başında Ortaklık Sıfatı Yoksa Gerekse Yargılama Sırasında Bu Ortaklık Sıfatı Sona Erecek Olursa Artık Davayı Takip ve Sonuçlandırmakta Kalmadığı )
KOOPERATİF ORTAKLIĞI ( Ortaklık Hak ve Sıfatına Bağlı Olarak Dava Açan Bir Kişinin Gerek Yargılamanın Başında Ortaklık Sıfatı Yoksa Gerekse Yargılama Sırasında Bu Ortaklık Sıfatı Sona Erecek Olursa Artık Davayı Takip ve Sonuçlandırmakta Hukuki Yararı Kalmadığı )"
84Y12.HD11.7.2006E. 2006/12316 K. 2006/15223"İLAMIN KESİNLEŞMESİ ( Takip Alacaklılarının Hisselerine Düşen Kamulaştırma Alacağına Kamu Alacaklı İçin Öngörülen En Yüksek Faizin Uygulanması ve Kısmi Ödemelerin BK'nun 84. Maddesi Dikkate Alınarak Mahsup Edilmesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA ALACAĞI ( İlamın Kesinleşmesi Nedeniyle Takip Alacaklılarının Hisselerine Düşen Kamulaştırma Alacağına Kamu Alacaklı İçin Öngörülen En Yüksek Faizin Uygulanması Gerektiği )
KISMİ ÖDEME ( İlamın Kesinleşmesi Nedeniyle Takip Alacaklılarının Hisselerine Düşen Kamulaştırma Alacağına Kamu Alacaklı İçin Öngörülen En Yüksek Faizin Uygulanması ve Kısmi Ödemelerin BK'nun 84. Maddesi Dikkate Alınarak Mahsup Edilmesi Gerektiği )
EN YÜKSEK FAİZ ( İlamın Kesinleşmesi Nedeniyle Takip Alacaklılarının Hisselerine Düşen Kamulaştırma Alacağına Kamu Alacaklı İçin Öngörülen En Yüksek Faizin Uygulanması ve Kısmi Ödemelerin BK'nun 84. Maddesi Dikkate Alınarak Mahsup Edilmesi Gerektiği )"
84YHGK28.6.2006E. 2006/12-473 K. 2006/479"BORÇLAR KANUNUNUN 84. MADDESİNİN UYGULAMA KOŞULU ( İlk Ödemeden İtibaren Toplam Alacak Hesaplanmalı Bakiye Alacağın Kalıp Kalmadığı Tespit Edilmesi Gereği - Bakiye Alacağın Varlığı Halinde Anayasanın 46 /Son Maddesine Göre Faiz Hesabı Yapılması İçin Bilirkişiden Rapor Alınması Gereği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ HALİNDE FAİZ ( Ödeme Tarihine Kadar İşleyecek Faizini Talep Ettiği Anlaşıldığından Aynı İlam İle İlgili Yapılmış Ödemeler Ödeme Tarihleri İtibariyle İncelenerek İlamda Belirtilen Asıl Alacak Dikkate Alınmak Suretiyle Öncelikle Faiz ve Masraflardan Düşülmesi Gereği )
İCRA EMRİNİN İPTALİ DAVASI ( Ödemelerin Asıl Alacaktan Düşülebilmesi İçin Borçlunun Faizi ve Masrafları Ödemede Gecikmemiş Olması Zorunlu Olduğu )"
84Y12.HD27.6.2006E. 2006/11102 K. 2006/14041"KISMİ ÖDEME ( Öncelikle İşlemiş Faiz ve Fer'i Alacaklara Mahsup Edilmesi Gereği )
ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİNDEN ÖNCE ÖDEME ( Kısmi Ödeme - İşlemiş Faiz ve Fer'i Alacaklara Mahsup Edileceği )
KISMİ ÖDEMENİN ASAIL ALACAĞA MAHSUBU ( Yasaya Aykırı Olduğu - Ödeme Emrinin Düzeltilmesi Yerine Yeniden Ödeme Emri Tebilğinin Yasaya Aykırı Olduğu )
ÖDEME EMRİNİN DÜZELTİLMESİ ( Kısmi Ödeminin Öncelikle İşlemiş Faiz ve Fer'i Alacaklara Mahsup Edilmesi Gereği - Ödeme Emrinin Düzeltilmesi Yerine Yeni Bir Ödeme Emri Gönderilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
84YHGK21.6.2006E. 2006/17-474 K. 2006/460"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Davalı Sigorta Şirketince Takip ve Dava Tarihinden Sonra Ödenmiş Olan Miktarın İnfazda Nazara Alınmasında İsabetsizlik Olmadığı - İtirazın İptali )
İTİRAZIN İPTALİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat - Davalı Sigorta Şirketince Takip ve Dava Tarihinden Sonra Ödenmiş Olan Miktarın İnfazda Nazara Alınmasında İsabetsizlik Olmadığı )
TAKİP VE DAVADAN SONRA SİGORTA ŞİRKETİNCE ÖDENEN MİKTAR ( Asıl Alacak ve İşlemiş Faiz İçin Takibin Devamı ve Sözkonusu Miktarın İnfazda Nazara Alınmasında İsabetsizlik Olmadığı - Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat )
ASIL ALACAK VE FAİZ / MAHSUP ( Asıl Alacak ve İşlemiş Faiz İçin Takibin Devamı ve Davalı Sigorta Şirketince Takip ve Dava Tarihinden Sonra Ödenmiş Olan Miktarın İnfazda Nazara Alınmasında İsabetsizlik Olmadığı - İtirazın İptali )"
84Y11.HD4.5.2006E. 2005/4271 K. 2006/5218"İSTİRDAT DAVASI ( Kooperatif Borcuna İlişkin - Kısmi Ödemelerin Faizden Mahsup Edileceği/Bu Uygulama İçin Genel Kurulda Ayrıca Karar Alınmasına Gerek Olmadığı )
KISMİ ÖDEMENİN FAİZDEN MAHSUP EDİLMESİ ( Kooperatif Borcundan Kaynaklanan Aidat Borcu - Bu Uygulama İçin Genel Kurulda Ayrıca Karar Alınmasına Gerek Olmadığı )
GECİKME FAİZİ ( Kooperatif Borcundan Kaynakalan İstirdat Davası - Gecikme Faizinin Ana Paraya Eklenerek Faize Faiz Yürütülemeyeceği )
FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( Kooperatif Borcundan Kaynaklanan İstirdat Davası - Gecikme Faizinin Ana Paraya Eklenerek Faize Faiz Yürütülemeyeceği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Kooperatif Borcundan Kaynaklanan İstirdat Davası - Raporda Kooperatif Kayıtları İncelenmeyerek Yalnızca Aidat Çizelgesinin Gözönüne Alınmasının Hukukuka Aykırı Olduğu )"
84Y12.HD28.2.2006E. 2006/442 K. 2006/3758"ALACAK TALEBİ ( Tazminatın Hüküm Altına Alındığı İlamın Kesinleşme Tarihinden İtibaren Faiz Uygulanması Gereği )
FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Tazminatın Hüküm Altına Alındığı İlamın Kesinleşme Tarihinden İtibaren Faiz Uygulanması Gereği - Alacak Talebi )
İLAMIN KESİNLEŞMESİ ( Tazminatın Hüküm Altına Alındığı İlamın Kesinleşme Tarihinden İtibaren Faiz Uygulanması Gereği - Alacak Talebi )"
84Y12.HD9.2.2006E. 2005/25702 K. 2006/2038"FAİZ ALACAĞI ( Mahkeme Kararında Hükmedildiğinden BK.nun 113/2. Maddesi Uyarınca Durum Gereği Bu Alacaktan Açıkça Feragat Edilmediği Sürece Hukuki Varlığını Koruyacağı )
FAZLAYA İLİŞKİN HAKKIN SAKLI TUTULMAMASI ( Zamanaşımı Süresinin Dolmasına Kadar İlamda Yazılı Faiz Alacağından Eksik Kalan Bölümünün Her Zaman Talep Edilebileceği )
ZAMANAŞIMI ( Alacaklı Fazlaya İlişkin Hakkına Saklı Tutmasa Bile Zamanaşımı Süresinin Dolmasına Kadar İlamda Yazılı Faiz Alacağından Eksik Kalan Bölümünün Her Zaman Talep Edebileceği )"
84Y11.HD24.1.2006E. 2005/331 K. 2006/484"KOOPERATİF ADINA TESCİLLİ KONUTUN TAPUSUNUN İPTAL VE TESCİLİ DAVASI ( Mahkeme Kararı ile Üyeliğe Dönen Davacının Ödenmemiş Aidat ve Faiz Borcu - Genel Kurulca Kararlaştırlan Aidat ve Faize Göre Üyenin Toplam Borcunun Hesaplanması Yapılan Kısmi Ödemenin BK 84. Maddesi Uyarınca Mahsubu Gereği )
KOPERATİF AİDAT BORCU ( Her Aidata İlişkin Olarak Ayrı Faiz Hesaplaması Yapılması Gereği - Yapılan Kısmi Ödemenin Borçlar Kanunu 84. Maddesi Uyarınca Önce Faiz ve Masrafa Sayılarak Mahsup Edilmesi Gereği ) )
KISMİ ÖDEME ( Kooperatif Aidat Borcu - Yapılan Kısmi Ödeme Borçlar Kanunu 84. Maddesi Uyarınca Mahsup Edilerek Kalan Borcun Belirlenmesi Gereği )"
84Y12.HD27.12.2005E. 2005/22095 K. 2005/26195"İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI ( Kredi Kartı Borcununun Ödenmemesi Nedeniyle Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
4822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Borcun Kredi Veren ile Kredi Kullanan Tüketici Arasında Düzenlenen Kredi Kartı Sözleşmesinden Doğması-Bu Sözleşmeye Dayanarak Kredi Kartıyla Alış Veriş Yapılması ve Nakit Para Çekilmesinden Kaynaklanmasının Gerekmesi )
KREDİ KARTI BORCU ( 4822 Sayılı Yasanın Kredi Kartı Borcunun Tahsil Harcını İcra Masraflarını Faiz Vergisi ve Vekalet Ücretini Ortadan Kaldırmaması )
TEMERRÜT TARİHİ ( Kesin Vadeli Sözleşmelerde Banka Tarafından Tüketiciye Gönderilen Son Hesap Özetinde Belirtilen Tarih Olması-Eğer İhtarnamede Süre Verilmişse Bu Sürenin Bitim Tarihinin Temerrüt Tarihi Olması )
TEMERRÜT FAİZİ ( 4822 Sayılı Yasadan Faydalanmak İsteyen Kredi Kartı Borçlusu Hakkında Temerrüt Tarihi ile Bankaya Yapılan Başvuru Tarihine Kadar %50 Faiz Tahakkuk Ettirilmesinin Gerekmesi )
4822 SAYILI YASAYA GÖRE KREDİ KARTI BORCUNUN HESAPLANMASI ( Temerrüt Tarihi ile Bankaya Yapılan Başvuru Tarihine Kadar %50 Faiz Tahakkuk Ettirilmesi-Bulunacak Bu Miktara İcra Masrafları Vekalet Ücreti ve BSMV'nin Eklenmesinin Gerekmesi )"
84Y11.HD23.12.2005E. 2004/14902 K. 2005/12747"KOOPERATİF AİDAT ALACAĞI ( Davalının Davacı Kooperatife Başvurusuna İlişkin Dilekçesi ve Kooperatif Yönetim Kurulunun Kararları Üzerinde Durulması Gerektiği )
İTİRAZIN İPTALİ ( Kooperatif Yönetim Kurulunun Kararları Üzerinde Durularak Davalının Hangi Şartlarla Üye Olduğu Bir Başka Deyişle Sorumluluğunun Sınırlandırılıp Sınırlandırılmadığının Araştırılması Gerektiği )
BANKA KREDİ BORCU ( Davalının Sorumluluğu ve Mahsubu Gereken Ödemesinin Bulunup Bulunmadığının Kooperatif Kayıtları Üzerinde Araştırılması Gerektiği - Kooperatif Aidat Alacağı )"
84Y13.HD19.12.2005E. 2005/12352 K. 2005/18916"MENFİ TESPİT DAVASI ( Bankadan Aldığı Kredi Kartını Kullanması Sonucu Oluşan Borcunu Ödeyememe - Bankaya Başvuru Tarihine Kadar Borçlu Tarafından Yapılan Ödemeler Nazara Alınarak Ödeme Tarihi İtibariyle Borçtan Mahsup Edilerek Kalan Toplam Alacak Miktarının 12 Eşit Takside Bölünmesi Gerektiği )
BORCU ÖDEYEMEME ( Menfi Tespit Davası - Bankaya Başvuru Tarihine Kadar Borçlu Tarafından Yapılan Ödemeler Nazara Alınarak Ödeme Tarihi İtibariyle Borçtan Mahsup Edilerek Kalan Toplam Alacak Miktarı 12 Eşit Takside Bölünmesi Gerektiği )
BORÇTAN MAHSUP ( Menfi Tespit Davası - Bankaya Başvuru Tarihine Kadar Borçlu Tarafından Yapılan Ödemeler Nazara Alınarak Ödeme Tarihi İtibariyle Borçtan Mahsup Edilerek Kalan Toplam Alacak Miktarı 12 Eşit Takside Bölünmesi Gerektiği )
AKDİ FAİZ ( Toplam Alacağa 4822 S.Y'nın Geçici 1. Maddesi Uyarınca Asıl Alacak ve Akdi Faizden Oluşan Ana Para Alacağına Yıllık %50 Gecikme Faizi Uygulandıktan Sonra BSMV Uygulanması Gerektiği )"
84Y13.HD8.12.2005E. 2005/12175 K. 2005/18194"BORCA İTİRAZ DAVASI ( 4822 Sayılı Yasa Gereğince Başvuru Yapılmasına Rağmen Ödeme Planı Çıkarılmaması ve Ödemelerin Düşülmemesi Nedeniyle Borcun Tespiti ile Varsa Fazla Ödemelerinin İadesinin İstenilmesi )
4822 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Temerrüt Tarihinden Bankaya Başvuru Tarihine Kadar Yıllık Faiz Uygulanarak Bu Biçimde Oluşan Toplam Alacağa İstenen Miktarı Geçmemek Üzere Tahsil Harcı-İcra Masrafları-Avukatlık Ücreti ve Banka Sigorta Muamele Vergisinin Eklenmesinin Gerekmesi )
ÖDEME PLANI ( Davacının Davayı Açmadan Önce Süresinde Başvuruda Bulunduğu Davalı Bankanın Davadan Sonra Ödeme Planını Çıkardığı Sabit Olduğuna Göre Davacının Taksit Ödemesinin Yapılmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddinin Hatalı Olması )
ÖDEMELERİN MAHSUBU ( Ödeme Tarihi İtibariyle Borçtan-Temerrüt Tarihindeki Ana Paradan Mahsup Edilmesi ve Kalan Toplam Alacak Tutarının On İki Eşit Takside Bölünmesinin Gerekmesi )"
84Y13.HD8.12.2005E. 2005/12155 K. 2005/18238"MENFİ TESPİT DAVASI ( 4822 Sayılı Yasadan Yararlandırılmayan Kredi Kartı Borçlusunun Yapılan Takipten Dolayı Borçlu Olmadığının Tespiti İstemi )
BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ ( Banka Tarafından Akdi İlişkinin Sona Erdirilip Hesap Kat Edildikten Sonra Borçluya Gönderilen İhtarnamenin Tebliğinden veya İhtarnamede Belirtilen Sürenin Dolmasından Sonra Gerçekleşmesi )
KREDİ KARTI BORCU ( Temerrüt Tarihinden Sonra Belirlenecek Asıl Alacak ve Akdi Faizden Oluşan Ana Alacağa Tahsil Harcı Avukatlık Ücreti ve BSMV Eklendikten Sonra Yapılan Ödemelerin Anaparadan Düşülmesi ve Kalan Alacağın 12 Eşit Taksite Bölünmesinin Gerekmesi )
4822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Yasadan Faydalanma Şartları Oluşan ve Usulüne Uygun Başvuru Yapan Borçlunun Söz Konusu Yasa Hükümleri Çerçevesinde Borcunun Hesaplanması ve Takside Bölünmesinin Gerekmesi )"
84Y13.HD8.12.2005E. 2005/11971 K. 2005/18164"4822 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 1. MADDESİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI ( Kredi Kartı Sözleşmesine Dayanılarak Verilen Kredi Kartı İle Kredi Müşterisinin Alışveriş Yapıp Nakit Para Çekmesi ve Borcun Bundan Kaynaklanması/ Tüketicinin Temerrüde Düşmesi/İcra Takibi Yapılmış Olması/30 Gün İçinde Kredi Kartı Veren Kuruluşa Yazılı Başvuru )
BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ ( Kredi Kartı Borcu - Banka Tarafından Akdi İlişkinin Sona Erdirilip Hesabın Kesilmesinden Sonra Borçluya Gönderilen İhtarnamenin Tebliğinden veya İhtarnamede Belirtilen Ödeme Süresinin Bitmesinden İtibaren Oluştuğu )
KREDİ KARTI BORCUNUN HESAPLANMASI ( Temerrüt Tarihindeki Asıl Alacak ve Akdi Faizden Oluşan Ana Alacağa Yıllık %50 Faiz Uygulanacağı - Kredi Kartı Borçlusunun Bankaya Başvuru Tarihinde Ödemesi Gereken Miktarın Belirlenmesinden Sonra Bu Dönemde Yapılan Ödemelerin Düşüleceği )
KREDİ KARTI BORCUNUN İCRA YOLUYLA TAKİBİ ( 4822 Sayılı Yasanın Geçici Birinci Maddesinden Yararlanma - Tüketicinin Temerrüde Düşmesi/İcra Takibi Yapılmış Olması/30 Gün İçinde Kredi Kartı Veren Kuruluşa Yazılı Başvuru Şartı )
KREDİ KARTI BORÇLARININ NİTELİĞİ ( Miktarı Önceden Belli Olan Kesin Vadeli Borç Niteliğinde Olmadığı -822 Sayılı Yasanın Geçici Birinci Maddesinden Yararlanma/İtirazın İptali )"
84Y12.HD5.12.2005E. 2005/20859 K. 2005/23988"İCRA DOSYASINA YAPILAN KISMİ ÖDEMELERİN MAHSUP YÖNTEMİ ( Öncelikle Faiz Masraflardan Düşülerek Tasfiye Edilmesi Yasadan Doğan Bir Zorunluluk Olup Bu Uygulamanın Gerçekleştirilmesi Alacaklının Talebine Bağlı Olmadığı )
FAİZ MASRAFLARI ( İcra Dosyasındaki Borç Karşılığı Yapılan Kısmi Ödemelerin Öncelikle Faiz Masraflardan Düşülerek Tasfiye Edilmesi Yasadan Doğan Bir Zorunluluk Olup Bu Uygulamanın Gerçekleştirilmesi Alacaklının Talebine Bağlı"
84Y13.HD1.12.2005E. 2005/11866 K. 2005/17740"MENFİ TESPİT DAVASI ( 4822 Sayılı Yasadan Faydalanmak için Davalı Bankaya Başvurulmuş Olmasına Rağmen Yasadan Yararlandırılmadan Hesabın Kat Edilmesi ve İcra Takibine Başlanılmış Olması Nedeniyle )
4822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Yasada Öngörülen Şartları Taşıyan Borçlunun Tahsil Harcı-Vekalet Ücreti-İcra Masrafları ve BSMV Eklendikten Sonra Bulunacak Borcunun Yaptığı Ödemelerde Mahsup Edildikten Sonra 12 Eşit Taksite Bölünmesinin Gerekmesi )
KREDİ KARTI BORCU ( 4822 Sayılı Yasadan Faydalanmak için Yasanın Yayınlanmasından Önce Borçlunun Temerrüde Düşmesinin Gerekmesi )
TEMERRÜT TARİHİ ( Kredi Kartı Borcunda Banka Tarafından Akdi ilişkinin Sona Erdirilip Hesap Kat Edildikten Sonra Borçluya Gönderilen İhtarnamenin Tebliğinden veya İhtarnamede Belirtilen Sürenin Bitiminden İtibaren Oluşması )
BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ ( Kredi Kartı Borcunda Banka Tarafından Akdi İlişkinin Sona Erdirilip Hesap Kat Edildikten Sonra Borçluya Gönderilen İhtarnamenin Tebliğinden veya İhtarnamede Belirtilen Sürenin Bitiminden İtibaren Oluşması )
GECİKME FAİZİ ( 4822 Sayılı Yasadan Faydalanma Şartlarına Haiz Kredi Kartı Borçlusunun Temerrüt Tarihi ile Bankaya Yaptığı Başvuru Tarihi Arasında Geçen Sürede Yıllık %50 Faiz Uygulanmasının Gerekmesi )"
84YHGK30.11.2005E. 2005/13-613 K. 2005/654"MENFİ TESPİT DAVASI ( Kredi Kartı Borcunun Temerrüt Tarihinden Davacının Başvuru Tarihine Kadar Geçecek Süreye 4822 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesi Gereğince Yıllık %50 Faiz Uygulanması Gereği )
KART BORCUNUN TEMERRÜDÜ ( Temerrüt Tarihinden Davacının Başvuru Tarihine Kadar Geçecek Süreye 4822 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesi Gereğince Yıllık %50 Faiz Uygulanması Gereği )
İCRA TAKİP HARÇ VE GİDERLERİ VEKALET ÜCRETİ VE BANKA SİGORTA MUAMELE VERGİSİ ( Borç Miktarına İlave Edilerek Bulunacak Kart Miktarlarının Toplamı 12'ye Bölünerek Aylık Ödeme Tutarlarının Belirleneceği - Menfi Tespit Talebi )"
84YHGK30.11.2005E. 2005/13-558 K. 2005/651"4822 SAYILI KANUNDAN YARARLANMA BAŞVURUSU ( Verilen Kararın Bozulmasından ve Bozma Sonrası Direnme Aşamasında Menfi Tespit Davası İle Birleştirilen İtirazın İptali Davasında Davanın Konusuz Kaldığı Gerekçesiyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilmesi Gereği )
4822 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1. MADDESİNDEN YARARLANMA ( Borcun Kredi Veren İle Kredi Kullanan Tüketici Arasında Kredi Kartı Sözleşmesinin Düzenlenmesi ve Buna Dayanılarak Verilen Kredi Kartıyla Müşterinin Alışveriş Yapması Gerektiği )
BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ ( Asıl Alacak ve Akdi Faizden Oluşan Ana Alacağa Temerrüt Tarihinden Bankaya Başvuru Tarihine Kadar Yıllık %50 Faiz Uygulanacağı )
BOZMA KARARINDAN SONRA VERİLEN YENİ HÜKMÜN YARGITAY ÖZEL DAİRESİNCE İNCELENMESİ ( Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilmesi Direnme Kararı Olmayıp Direnme Kararından Sonra Verilmiş Yeni Bir Hüküm Olduğundan Temyiz İncelemesinin Yargıtay Özel Dairesince Yapılması Gereği )
KREDİ KARTI BORCU ( Otuz Günlük Süre İçinde Davalı Bankaya Başvurduğu Anlaşıldığından Temerrüt Tarihinden Davacının Davalı Bankaya Başvurduğu Tarihe Kadar %50 Yasal Faiz Yürütülmek Suretiyle Ödenecek Miktarın Hesaplanması Gereği )
VEKALET ÜCRETİ ( Bankanın Bildirdiği Miktar İle Mahkemece Hükmedilen Miktar Arasındaki Fark Üzerinden Davacı Lehine Mahkemece Hükmedilen Miktar İle Davacının Bildirdiği Miktar Arasındaki Fark Üzerinden Tayin Edileceği )"
84YHGK30.11.2005E. 2005/13-557 K. 2005/650"KREDİ KARTI BORCU ( Borçlunun Temerrüdü Banka Tarafından Akdi İlişkinin Sona Erdirilip Hesap Kat Edildikten Sonra Borçluya Gönderilen İhtarnamenin Tebliğinden veya İhtarnamede Ödeme İçin Süre Verilmiş İse Bu Sürenin Bitiminden İtibaren Oluştuğu )
BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ ( Kredi Kartı Borcu - Banka Tarafından Akdi İlişkinin Sona Erdirilip Hesap Kat Edildikten Sonra Borçluya Gönderilen İhtarnamenin Tebliğinden veya İhtarnamede Ödeme İçin Süre Verilmiş İse Bu Sürenin Bitiminden İtibaren Oluştuğu )
İHTARNAMEDE ÖDEME İÇİN SÜRE VERİLMESİ ( Kredi Kartı Borcu - Borçlunun Temerrüdü Banka Tarafından Akdi İlişkinin Sona Erdirilip Hesap Kat Edildikten Sonra Borçluya Gönderilen İhtarnamenin Tebliğinden veya İhtarnamede Ödeme İçin Süre Verilmiş İse Bu Sürenin Bitiminden İtibaren Oluştuğu )
MENFİ TESPİT TALEBİ ( Kredi Kartı Borcu - Borçlunun Temerrüdü Banka Tarafından Akdi İlişkinin Sona Erdirilip Hesap Kat Edildikten Sonra Borçluya Gönderilen İhtarnamenin Tebliğinden veya İhtarnamede Ödeme İçin Süre Verilmiş İse Bu Sürenin Bitiminden İtibaren Oluştuğu )
BORÇLUYA İHTARNEME GÖNDERİLMEMESİ ( Ödenmeyen Kredi Kartı Borcu İcra Takibi Aşamasına Geldiğinden Bankaca Hesabın Kat Edildiği Tarih Şayet Hesap Kat Edilmemiş İse Gönderilen Son Hesap Ekstresindeki Belirtilen Ödeme Tarihinin Temerrüt Tarihi Olarak Kabulü Gereği )"
84Y19.HD25.11.2005E. 2005/2492 K. 2005/11666"İTİRAZIN İPTALİ ( Davacının Gönderdiği Temerrüt İhtarnamesinin Tebellüğ Edildiğine İlişkin Beyan Bulunduğu - Davalının Takipten Önce Temerrüde Düştüğünün ve İşlemiş Faizle Sorumlu Tutulabileceğinin Kabulü Gerektiği )
TEMERRÜT İHTARNAMESİ ( Tebellüğ Edildiğine İlişkin Beyan Bulunduğu - Davalının Takipten Önce Temerrüde Düştüğünün ve İşlemiş Faizle Sorumlu Tutulabileceğinin Kabulü Gerektiği )
İŞLEMİŞ FAİZDEN SORUMLULUK ( İtirazın İptali - Davacının Gönderdiği Temerrüt İhtarnamesinin Tebellüğ Edildiğine İlişkin Beyan Bulunduğu/Davalının Takipten Önce Temerrüde Düştüğünün ve İşlemiş Faizle Sorumlu Tutulabileceğinin Kabulü Gerektiği )
İHTİRAZİ KAYIT ( Davacı İcra Takip Talebinde Ödemelerin Öncelikle Faize Mahsup Edilmesinin İstediğine Göre Tahsilat Sırasında Ayrıca İhtirazı Kayıt Koymasına Gerek Olmadığı )"
84Y9.HD23.11.2005E. 2005/7203 K. 2005/37075"KIDEM TAZMİNATI ( Dava Tarihinden Önce Yapılan Kısmi Ödeme/Gecikme Faizine Mahsup Edilemeyeceği - Davacının Faiz Olarak Kabul Ettiğini Açıklamaması Aksine Verdiği İbranamede Faiz Talep Etmeyeceğini Bildirmesi )
KISMİ ÖDEME ( Kıdem Tazminatı İçin Dava Tarihinden Önce Yapılan/Davacının Faiz Olarak Kabul Ettiğini Açıklamaması Aksine Verdiği İbranamede Faiz Talep Etmeyeceğini Bildirmesi - Gecikme Faizine Mahsup Edilemeyeceği )
İBRANAMEDE FAİZ TALEP EDİLMEYECEĞİNİN BİLDİRİLMESİ ( Kıdem Tazminatı İçin Dava Tarihinden Önce Yapılan Kısmi Ödeme - Gecikme Faizine Mahsup Edilemeyeceği )"
84Y13.HD23.11.2005E. 2005/11425 K. 2005/17303"4822 SAYILI YASANIN GEÇİCİ BİRİNCİ MADDESİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI ( Kredi Kartı Sözleşmesine Dayanılarak Verilen Kredi Kartı İle Kredi Müşterisinin Alışveriş Yapıp Nakit Para Çekmesi ve Borcun Bundan Kaynaklanması/ Tüketicinin Temerrüde Düşmesi/İcra Takibi Yapılmış Olması/30 Gün İçinde Kredi Kartı Veren Kuruluşa Yazılı Başvuru )
BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ ( Kredi Kartı Borcu - Banka Tarafından Akdi İlişkinin Sona Erdirilip Hesabın Kesilmesinden Sonra Borçluya Gönderilen İhtarnamenin Tebliğinden veya İhtarnamede Belirtilen Ödeme Süresinin Bitmesinden İtibaren Oluştuğu )
KREDİ KARTI BORCUNUN HESAPLANMASI ( Temerrüt Tarihindeki Asıl Alacak ve Akdi Faizden Oluşan Ana Alacağa Yıllık %50 Faiz Uygulanacağı - Kredi Kartı Borçlusunun Bankaya Başvuru Tarihinde Ödemesi Gereken Miktarın Belirlenmesinden Sonra Bu Dönemde Yapılan Ödemelerin Düşüleceği )
KREDİ KARTI BORCUNUN İCRA YOLUYLA TAKİBİ ( 4822 Sayılı Yasanın Geçici Birinci Maddesinden Yararlanma - Tüketicinin Temerrüde Düşmesi/İcra Takibi Yapılmış Olması/30 Gün İçinde Kredi Kartı Veren Kuruluşa Yazılı Başvuru Şartı )"
84Y7.HD15.11.2005E. 2005/3522 K. 2005/3539"REESKONT FAİZİ ( Alacağa 1.1.2000 Tarihine Kadar Değişken Oranlarda Reeskont Faizi Bu Tarihten Sonraki Dönem İçin de Ticari İşlerde Uygulanan Avans Faizi Yürütülerek Tahsiline Karar Verilmesi Gereği )
AVANS FAİZİ ( Alacağa 1.1.2000 Tarihine Kadar Değişken Oranlarda Reeskont Faizi Bu Tarihten Sonraki Dönem İçin de Ticari İşlerde Uygulanan Avans Faizi Yürütülerek Tahsiline Karar Verilmesi Gereği )"
84Y13.HD15.11.2005E. 2005/10383 K. 2005/16887"TARAFLARA AİT ORTAK HESAP ( Davalı Takas ve Mahsup Talebinde Bulunduğuna Göre Çekilen Bu Paranın Yarısının Dava Tarihindeki Değeri Bulunarak Bu Miktarla Sınırlı Olarak Yapılması Gereği )
TAKAS VE MAHSUP TALEBİ ( Çekilen Bu Paranın Yarısının Dava Tarihindeki Değeri Bulunarak Bu Miktarla Sınırlı Olarak Takas ve Mahsup Yapılması Gereği )
ORTAK KATKIYLA ALINAN TAŞINMAZ ( Tapu İptali ve 1/2 Hissenin Tescili - Davalı Takas ve Mahsup Talebinde Bulunduğuna Göre Çekilen Bu Paranın Yarısının Dava Tarihindeki Değeri Bulunarak Bu Miktarla Sınırlı Olarak Yapılması Gereği )
TAPU İPTALİ VE 1/2 HİSSENİN TESCİLİ TALEBİ ( Davalı Takas ve Mahsup Talebinde Bulunduğuna Göre Çekilen Bu Paranın Yarısının Dava Tarihindeki Değeri Bulunarak Bu Miktarla Sınırlı Olarak Yapılması Gereği )"
84Y13.HD18.10.2005E. 2005/9617 K. 2005/15511"MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacının Harcamaya Dayalı Ekstreleri de Getirtilerek Hesap Katinden Önce Temerrüde Düşüp Düşmediği Belirlenmesi Gereği )
TEMERRÜT ( Davacının Harcamaya Dayalı Ekstreleri Getirtilerek Hesap Katinden Önce Temerrüde Düşüp Düşmediği Belirlenmesi Gereği - Menfi Tespit Davası )
HESAP EKSTRESİ ( Son Ödeme Günü İtibariyle ve O Ekstrede Yazan Miktarla Davacının Temerrüde Düşmüş Sayılarak Buna Göre Borcun 4822 Sayılı Kanun Çerçevesinde Yeniden Hesaplanması Gereği - Menfi Tespit Davası )"
84Y13.HD11.10.2005E. 2005/9237 K. 2005/14980"BORÇ MİKTARININ TESPİTİ ( İcra Masrafları Tahsil Harcı ve Avukatlık Ücreti de Eklenmek Suretiyle Borç ve Alacak Durumunu Gösterir Denetime Elverişli Rapor Alınmak Suretiyle Belirleneceği )
İCRA MASRAFLARI TAHSİL HARCI VE AVUKATLIK ÜCRETİ ( Eklenmek Suretiyle Borç ve Alacak Durumunu Gösterir Denetime Elverişli Rapor Alınmak Suretiyle Borç Miktarının Belirleneceği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İcra Masrafları Tahsil Harcı ve Avukatlık Ücreti de Eklenmek Suretiyle Borç ve Alacak Durumunu Gösterir Denetime Elverişli Rapor Alınmak Suretiyle Borç Miktarının Belirleneceği )"
84Y13.HD12.7.2005E. 2005/4693 K. 2005/11970"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Kredi Kartı Borcunun Yasa Hükümlerine Aykırı Olarak Fazla Hesaplandığı İddiası - Ödeme Planının 4822 Sayılı Yasaya Uygun Olup Olmadığının Tespiti Gereği )
KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ ( Davalının Ödeme Planının Yasa Hükümlerine Aykırı Olduğu İddiası - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Bankanın Hazırladığı Ödeme Planının 4822 Sayılı Yasaya Uygun Olup Olmadığının Tespiti Gereği )
KREDİ KARTI BORCUNUN 4822 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BELİRLENMESİ GEREĞİ ( Ödeme Planının Yasaya Uygun Olup Olmadığının Tespiti Gereği - Yasadan Yararlanma Şartları )
BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ ( 4822 Sayılı Yasanın Uygulanmasında Öncelikle Temerrüt Tarihinin Belirlenmesi Önemli Olduğu - Kredi Kartı Borçları Borçlar Kanununun 101/2. Maddesinde Öngörülen Miktarı Önceden Belli Olan Kesin Vadeli Borç Niteliğinde Olmadığı )
TEMERRÜT TARİHİ ( Kredi Kartı Borçlarında Borçlunun Temerrüdü Banka Tarafından Akdi İlişkinin Sona Erdirilip Hesap Kat Edildikten Sonra Borçluya Gönderilen İhtarnamenin Tebliğinden Veya İhtarnamede Ödeme İçin Süre Verilmiş İse Bu Sürenin Bitiminden İtibaren Oluştuğu )"
84Y12.HD12.7.2005E. 2005/11974 K. 2005/15479"MAHSUP ( Yapılan Ödemeler Öncelikle ve Re'sen Faiz ve Masraflardan Düşüleceği - Kısmi Ödemelerde Bilirkişi Her Ödeme Tarihi İtibarıyle Faizli Borç Miktarını Saptadığı/Bu Miktar Üzerinden Ödemeyi Düşüp Kalan Borcun Belirlenmesinin Yasaya Uygun Olduğu )
ÖDEMELERİN FAİZ VE MASRAFLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ( Öncelikle ve Re'sen Faiz ve Masraflardan Düşüleceği - Kısmi Ödemelerde Her Ödeme Tarihi İtibarıyle Faizli Borç Miktarını Saptayıp Bu Miktar Üzerinden Ödemeyi Düşüp Kalan Borcu Belirlemesinin Yasaya Uygun Olduğu )
KISMİ ÖDEME ( Bilirkişinin Her Ödeme Tarihi İtibarıyle Faizli Borç Miktarını Saptayıp Bu Miktar Üzerinden Ödemeyi Düşüp Kalan Borcu Belirlemesinin Yasaya Uygun Olduğu )
TEDİYE ( Yapılan Ödemeler Öncelikle ve Re'sen Faiz ve Masraflardan Düşüleceği - Kısmi Ödemelerde Bilirkişi Her Ödeme Tarihi İtibarıyle Faizli Borç Miktarını Saptadığı/Bu Miktar Üzerinden Ödemeyi Düşüp Kalan Borcun Belirlenmesinin Yasaya Uygun Olduğu )
İTİRAZIN REDDİLMESİ ( Takip Durdurulmadığı İçin İtirazı Reddedilen Borçlunun Para Cezası İle de Sorumlu Tutulmasının Mümkün Olmadığı )
PARA CEZASI ( Takip Durdurulmadığı İçin İtirazı Reddedilen Borçlunun Sorumlu Tutulmasının Mümkün Olmadığı )"
84Y19.HD7.7.2005E. 2005/5072 K. 2005/7771"USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Raporda Belirlenen Alacak Miktarı Bakımından Davalı Yararına Oluştuğu Gözetilmeden Fazla Alacağa Hükmedilmesi Doğru Görülmediği - İtirazın İptali )
İTİRAZIN İPTALİ ( Raporda Belirlenen Alacak Miktarı Bakımından Davalı Yararına Usuli Kazanılmış Hak Oluştuğu Gözetilmeden Yazılı Şekilde Fazla Alacağa Hükmedilmesi Doğru Görülmediği )"
84Y11.HD4.7.2005E. 2004/10398 K. 2005/7153"İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ ( Kooperatif Üyesinin Kooperatife Olan Borcunu Ödemediği Gerekçesiyle Yapılan Takibe Vaki İtiraz - Değerlendirmenin Takip Tarihi İtibariyle Yapılması Gereği )
KOOPERATİF ÜYESİNİN KOOPERATİFE AİT KUYULARDAN KULLANDIĞI SUYUN BEDELİNİ ÖDEMEDİĞİ GEREKÇESİYLE YAPILAN TAKİBE İTİRAZ ( İtirazın İptali Davasında Değerlendirmenin Takip Tarihi İtibariyle Yapılması Gereği )
TAKİP TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLENDİRME YAPILMASI GEREĞİ ( Kooperatif Üyesinin Kooperatife Ait Kuyulardan Kullandığı Suyun Bedelini Ödemediği Gerekçesiyle Yapılan Takibe Vaki İtirazın İptali Davasında )"
84Y13.HD30.6.2005E. 2005/6853 K. 2005/11325"ALACAK DAVASI ( Dava Açılmadan Önce Davacı Hakkında Açılmış Bir İcra Takibinin Olmadığı Hesabın Kat Edilmediği Görülmüşse de Davacının Başvuruda Bulunduğu Gözetilerek Temerrüt Tarihinin Belirlenmesi Gereği )
TEMERRÜT TARİHİ ( Dava Açılmadan Önce Davacı Hakkında Açılmış Bir İcra Takibinin Olmadığı Hesabın Kat Edilmediği Görülmüşse de Davacının Başvuruda Bulunduğu Gözetilerek Belirleneceği )
ALACAK MİKTARI ( Temerrüt Tarihindeki Asıl Alacak+Akdi Faizden Oluşan Ana Para Alacağına Başvuru Tarihine Kadar Yapılan Ödemeler Nazara Alınarak Ödeme Tarihi İtibarı İle Temerrüt Tarihindeki Ana Paradan Düşülüp Yıllık %50 Faiz Uygulanmak Suretiyle Bulunacağı )"
84Y19.HD21.6.2005E. 2004/11736 K. 2005/6912"KARŞILIKLI ALACAK TALEBİ ( Mahkemece Bilirkişi Raporunun Dayanağı Fatura ve Ödeme Belgeleri Yönünden Tarafların Beyanlarının Alınıp Bunlara İtiraz Olmadığı Takdirde Belgeyle Sabit Fazla Ödemenin Karşı Davacı Yararına Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
FATURA VE ÖDEME BELGELERİ ( Tarafların Beyanlarının Alınıp Bunlara İtiraz Olmadığı Taktirde Belgeyle Sabit Fazla Ödemenin Karşı Davacı Yararına Hüküm Altına Alınması Gerektiği - Karşılıklı Alacak Talebi )
SABİT FAZLA ÖDEME ( Mahkemece Bilirkişi Raporunun Dayanağı Fatura ve Ödeme Belgeleri Yönünden Tarafların Beyanlarının Alınıp Bunlara İtiraz Olmadığı Taktirde Belgeyle Sabit Fazla Ödemenin Karşı Davacı Yararına Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Tarafların Beyanlarının Alınıp Bunlara İtiraz Olmadığı Taktirde Belgeyle Sabit Fazla Ödemenin Karşı Davacı Yararına Hüküm Altına Alınması Gerektiği - Karşılıklı Alacak Talebi )"
84Y13.HD21.6.2005E. 2005/6422 K. 2005/10593"İTİRAZIN İPTALİ ( Borcun Kapsamının Tayininde Harcamaya Dayalı Son Hesap Ekstresinin Son Ödeme Gününden Bu Ekstrede Yazılı Miktara Başvuru Tarihine Kadar Öngörülen %50 Faiz ve Ferileri Uygulanarak Hesaplanması Gereği )
BORCUN KAPSAMINI TAYİN ( Harcamaya Dayalı Son Hesap Ekstresinin Son Ödeme Gününden Bu Ekstrede Yazılı Miktara Başvuru Tarihine Kadar Öngörülen %50 Faiz ve Ferileri Uygulanarak Hesaplanması Gereği - İtirazın İptali )
4822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA TALEBİ ( Davalının Başvurması Nedeniyle Dava Niteliği İtibarıyla Tespit Davasına Dönüşeceğinden Taraflar Lehine İnkar Tazminatına da Hükmedilemeyeceği )
İNKAR TAZMİNATI ( Davalının 4822 Sayılı Yasadan Faydalanmak İçin Başvurmakla Dava Niteliği İtibarıyla Tespit Davasına Dönüşeceğinden Taraflar Lehine İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )"
84Y13.HD15.6.2005E. 2005/5220 K. 2005/10103"KREDİ KARTI BORCU ( Yüksek Faizler Nedeniyle Ödeyemeyen Kredi Kartı Borçlularını Bu Zor Durumlarından Kurtarmak İçin Yasa Çıkarılması - Yararlanmak İçin Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren 30 Gün İçinde Kredi Kartı Veren Kuruluşa Başvuru Yapılması Gereği )
YÜKSEK FAİZLER NEDENİYLE ÇIKARILAN YASA ( 4822 Sayılı Yasanın Geçici 1.Maddesi - Yararlanmak İçin Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren 30 Gün İçinde Kredi Kartı Veren Kuruluşa Başvuru Yapılması Gereği )
BAŞVURU ŞARTI ( Yüksek Faizler Nedeniyle Ödeyemeyen Kredi Kartı Borçlularını Bu Zor Durumlarından Kurtarmak İçin Yasa Çıkarılması - Yararlanmak İçin Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren 30 Gün İçinde Kredi Kartı Veren Kuruluşa Başvuru Yapılması Gereği )
ATIFET YASASI ( Yüksek Faizler Nedeniyle Ödeyemeyen Kredi Kartı Borçlularını Bu Zor Durumlarından Kurtarmak İçin Çıkarılan Yasadan Yararlanmak İçin Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren 30 Gün İçinde Kredi Kartı Veren Kuruluşa Başvuru Yapılması Gereği )"
84Y13.HD9.6.2005E. 2005/4064 K. 2005/9816"MENFİ TESPİT DAVASI ( Temerrüt Tarihinden İtibaren Asıl Alacak ve Akdi Faizden Oluşan Ana Para Alacağına Başvuru Tarihine Kadar Yıllık %50 Gecikme Faizi Uygulanacağı )
4822 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 1. MADDESİNDEN FAYDALANMA TALEBİ ( Temerrüt Tarihinden İtibaren Asıl Alacak ve Akdi Faizden Oluşan Ana Para Alacağına Başvuru Tarihine Kadar Yıllık %50 Gecikme Faizi Uygulanacağı )
GECİKME FAİZİ ( Temerrüt Tarihinden İtibaren Asıl Alacak ve Akdi Faizden Oluşan Ana Para Alacağına Başvuru Tarihine Kadar Yıllık %50 Oranında Uygulanacağı - Menfi Tespit Davası )"
84Y5.HD2.6.2005E. 2005/5734 K. 2005/6414"TAZMİNAT DAVASI ( Kamulaştırma Bedelinin Geç Ödenmesi Sonucu Uğranılan Zarar Nedeniyle )
FAZLAYA İLİŞKİN HAKKIN SAKLI TUTULMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Geç Ödenmesi Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında Faize İlişkin Hakkın Saklı Tutulup Tutulmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
KISMİ ÖDEME ( Öncelikle Faizden Mahsup Edilip Edilmeyeceğine İlişkin Belgenin Bulunup Bulunmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )"
84Y13.HD2.6.2005E. 2005/3741 K. 2005/9490"BORÇ TESPİTİ TALEBİ ( Davacının Kredi Kartından Doğan Borçlarını Süresinde Ödemeyerek Temerrüde Düşmesi - Temerrüt Tarihinden İtibaren Asıl Alacak ve Akdi Faizden Oluşan Ana Para Alacağına Yıllık %50 Gecikme Faizi Uygulanacağı )
GECİKME FAİZİ ( Davacının Kredi Kartından Doğan Borçlarını Süresinde Ödemeyerek Temerrüde Düşmesi - Temerrüt Tarihinden İtibaren Asıl Alacak ve Akdi Faizden Oluşan Ana Para Alacağına Uygulanacağı )
4822 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1. MADDESİNDEN YARARLANMA ( Davacının Kredi Kartından Doğan Borçlarını Süresinde Ödemeyerek Temerrüde Düşmesi - Temerrüt Tarihinden İtibaren Asıl Alacak ve Akdi Faizden Oluşan Ana Para Alacağına Uygulanacağı )"
84Y13.HD30.5.2005E. 2005/2840 K. 2005/9222"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Kredi Kartı Borcununu Ödenmemesi Nedeniyle Girişilen İcra Takibine Vaki İtiraz - Temerrüt Tarihinin Tespiti )
KREDİ KARTI BORÇLARINDA TEMERRÜT ( Davalı Kredi Kartları Borçlarını En Son Harcamalarını Yaptığı Ekstredeki Son Ödeme Tarihlerine Kadar Ödemediğine ve Daha Sonraki Aylarda Gönderilen Hesap Ekstrelerinde de Bu Tutumunu Devam Ettirdiği - Kredi Kartlarını En Son Kullandığı Ayın Son Ödeme Tarihlerinde Temerrüde Düştüğünün Kabulünün Gerekmesi )
BORÇTAN KISMİ ÖDEMELERİN MAHSUBU ( 4822 Sayılı Yasa Uygulaması Sırasında Bankaya Başvuru Tarihine Kadar Borçlu Tarafından Yapılan Ödemelerin de B.K. Md. 84 Nazara Alınarak Ödeme Tarihi İtibariyle Borçtan Mahsup Edilmesinin Gerekmesi )"
84Y13.HD24.5.2005E. 2005/4062 K. 2005/8761"BORCUN TESPİTİ DAVASI ( Hesabın Kati İtibariyle Davacının Temerrüde Düştüğü Tarihten Yasadan Faydalanmak İçin Başvurduğu Tarihe Kadar Yasada Öngörülen Faiz Oranı Uygulanıp Bu Tarih İtibariyle Tespiti Gereği )
4822 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 1. MADDESİNDEN FAYDALANMA ( Hesabın Kati İtibariyle Davacının Temerrüde Düştüğü Tarihten Yasadan Faydalanmak İçin Başvurduğu Tarihe Kadar Yasada Öngörülen Faiz Oranı Uygulanıp Bu Tarih İtibariyle Borcun Tespiti Gereği )
FAİZ ORANI ( Hesabın Kati İtibariyle Davacının Temerrüde Düştüğü Tarihten Yasadan Faydalanmak İçin Başvurduğu Tarihe Kadar Yasada Öngörülen Faiz Oranı Uygulanıp Bu Tarih İtibariyle Borcun Tespiti Gereği )"
84YHGK11.5.2005E. 2005/13-329 K. 2005/322"4822 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 1. MADDESİNDEN FAYDALANMA TALEBİ ( Kredi Kartı Borçları B.K.'nun 101/2. Maddesinde Öngörülen Miktarı Önceden Belli Olan Kesin Vadeli Borç Niteliğinde Olmadığından Temerrüt Tarihi Bakımından Anılan Maddenin Uygulanamayacağı )
KREDİ KARTI BORCU ( B.K.'nun 101/2. Maddesinde Öngörülen Miktarı Önceden Belli Olan Kesin Vadeli Borç Niteliğinde Olmadığından Temerrüt Tarihi Bakımından Anılan Maddenin Uygulanamayacağı )
TEMERRÜT TARİHİ ( Kredi Kartı Borcu - Banka Tarafından Akdi İlişkinin Sona Erdirilip Hesap Kat Edildikten Sonra Borçluya Gönderilen İhtarnamenin Tebliğinden veya İhtarnamede Ödeme İçin Süre Verilmiş İse Bu Sürenin Bitiminden İtibaren Oluştuğu )
MİKTARI ÖNCEDEN BELLİ KESİN VADELİ BORÇ ( Kredi Kartı Borçlarının Bu Hüviyette Olmadığı )"
84Y13.HD9.5.2005E. 2005/1404 K. 2005/7922"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Kredi Kartı Borcunun Ödenmemesi Nedeniyle Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz Needeniyle )
4822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Kanunun Yayımı Tarihinden İtibaren Otuz Gün İçinde Başvuru Yapan Borçlunun Yasa Hükümlerinden Faydalandırılmasının Gerekmesi )
KREDİ KARTI BORCU ( 4822 Sayılı Yasanın Yayımı Tarihinden İtibaren Otuz Gün İçinde Başvuru Yapan Borçlunun Yasa Hükümlerinden Faydalandırılmasının Gerekmesi )
BORÇ MİKTARININ TESPİTİ ( Temerrüt Tarihinden Başvuru Tarihine Kadar Yıllık %50 Faiz Uygulandıktan Sonra Toplam Alacağa Tahsil Harcı ve İcra Masrafları ile Vekalet Ücreti ve BSMV'nin Eklenmesinin Gerekmesi )"
84Y11.HD28.4.2005E. 2004/7753 K. 2005/4396"KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ( Aidatların İadesinin Ertelenmesinin Şartları - Zarar Eden Kooperatifin Davacıya Aidatları Ödemesi Halinde Mevcudiyetinin Tehlikeye Düşüp Düşmeyeceğine İlişkin Bilirkişi Raporunun Yetersiz Olması/Yeni Rapor Alınarak Hüküm Kurulması Gereği )
AİDATLARIN İADESİNİN ERTELENMESİNİN ŞARTLARI ( Kooperatif Üyeliğinden İstifa - Zarar Etmekte Olan Kooperatifin Davacıya Aidatları Ödemesi Halinde Mevcudiyetinin Tehlikeye Düşüp Düşmeyeceğinin Bilirkişi Raporuyla Tesbiti Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN YETERSİZ OLMASI ( Kooperatif Üyeliğinden İstifa Eden Ortağa Aidatların İadesinin Ertelenmesinin Şartları - Mahkemece Yeni Bilirkişi Raporu Alınarak Aidatların İadesiyle Kooperatifin Varlığının Tehlikeye Düşüp Düşmeyeceğinin Tesbiti Gereği )"
84Y12.HD26.4.2005E. 2005/6107 K. 2005/9019"KISMEN ÖDEME ( Tarafların Talebine Bağlı Olunmaksızın B.K'nun 84. Md. İcra Müdürlüğünce Dosya Borcunun Tahsili Anında Re'sen Uygulanacağı )
MAHSUP ( Dosya Borcuna Kefil Olan İcra Kefilinden Haricen Bir Kısım Paranın Tahsil Edilmesi Halinde Dahi Bakiye Borcun Hesabında da Anılan B.K'nun 84. Md.nin Uygulanması Gerektiği )
KEFİLDEN TAHSİL ( Dosya Borcuna Kefil Olan İcra Kefilinden Haricen Bir Kısım Paranın Tahsil Edilmesi Halinde Dahi Bakiye Borcun Hesabında da Anılan B.K'nun 84. Md.nin Uygulanması Gerektiği )"
84Y11.HD26.4.2005E. 2004/6065 K. 2005/4236"KREDİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI BEDEL ( Davalının Fazla Tahsil Ettiği Bedelin İstirdadı - Fazla Ödenen Bedelin Nasıl Ödendiği Rızai Bir Ödeme Olup Olmadığı Araştırılması Gereği )
İSTİRDAT TALEBİ ( Kredi Sözleşmesine Dayalı Davalının Fazla Tahsil Ettiği Bedelin İstirdadı - Fazla Ödenen Bedelin Nasıl Ödendiği Rızai Bir Ödeme Olup Olmadığı Araştırılması Gereği )
KISMİ ÖDEME ( Öncelikle İşlemiş Faiz Alacağına Mahsup Edilmesi İçin Alacaklı Tarafın Bu Yönde Bir İrade Göstermiş Olması Gerektiği )
İŞLEMİŞ FAİZ ALACAĞI ( Kısmi Ödemenin Öncelikle İşlemiş Faiz Alacağına Mahsup Edilmesi İçin Alacaklı Tarafın Bu Yönde Bir İrade Göstermiş Olması Gerektiği )
MAHSUP ( ( Yapılan Kısmi Ödemeler Konusunda Davacının BK.nun 84. Maddesinde Yazılı Hakkını Kullanıp Kullanmadığı Belirlenerek Davacı Alacağının Tespiti Gereği )"
84Y13.HD7.4.2005E. 2005/1104 K. 2005/5807"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Kredi Kartından Kaynaklanan Borç Nedeniyle Girişilen İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
ÖDEMELERİN MAHSUBU ( Bankaya Başvuru Tarihine Kadar Borçlu Tarafından Yapılan Ödemelerin de B.K. Md. 84 Nazara Alınarak Ödeme Tarihi İtibariyle Borçtan-Temerrüt Tarihindeki Ana Paradan Mahsup Edilmesinin Gerekmesi )
BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ ( Kural Olarak B.K. Md. 101'e Göre Kesin Vadeli Sözleşmelerde Temerrüt Tarihinin Sözleşmede Belirtilen Günün Hitamı ile Gerçekleşmiş Olması-Ancak Bu Madde Uygulamasında Kredi Kartı Borçlarının Miktarı Önceden Belli Olan Kesin Vadeli Borç Niteliğinde Olmaması )
KREDİ KARTINDA TEMERRÜT ( Banka Tarafından Akti İlişkisinin Sona Erdirilip Hesap Kat Edildikten Sonra Borçluya Gönderilen İhtarnamenin Tebliğinden veya İhtarnamede Ödeme için Süre Verilmiş ise Bu Sürenin Bitiminden İtibaren Oluşmuş Olması )
EKSTRE TARİHİ İTİBARİYLE TEMERRÜT ( Banka Tarafından Kredi Borçlusuna İhtarname Gönderilmemiş ise Kredi Borçlusunun Gönderilen Son Hesap Ekstresinde Belirtilen Tarihte İstenen Asgari Miktarı Ödememesi Nedeniyle Bu Tarih İtibariyle Temerrüdün Oluşması )
HESAP KAT İHTARNAMESİ ( Kredi Kartı Ekstresindeki Tarih İtibariyle Ödenmeyen Kredi Kartı Borcu İcra Takibi Aşamasına Geldiğinden Bankaca Hesabın Kat Edildiği Tarih Şayet Hesap Kat Edilmemiş ise Gönderilen Son Hesap Ekstresindeki Belirtilen Ödeme Tarihinin Temerrüt Tarihi Olarak Kabulünün Gerekmesi )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( 4822 Sayılı Yasa Uyarınca Açılmış Bulunan İtirazın İptali Davasının Bu Niteliğini Değiştirerek Tespit Davası Niteliğini Almış Olması- Bu Yasada da Bu Tür Davalarda İnkar Tazminatı Ödeneceğine Dair Bir Hüküm Bulunmaması )"
84Y13.HD7.4.2005E. 2004/18444 K. 2005/5816"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Kredi Kartı Borcunu Ödemeyen Davalılar Hakkında Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ ( Banka Tarafından Akti İlişkisinin Sona Erdirilip Hesap Kat Edildikten Sonra Borçluya Gönderilen İhtarnamenin Tebliğinden veya İhtarnamede Ödeme için Süre Verilmiş ise Bu Sürenin Bitiminden İtibaren Oluşmuş Olması )
EKSTRE TARİHİ İTİBARİYLE TEMERRÜT ( Banka Tarafından Kredi Borçlusuna İhtarname Gönderilmemiş ise Kredi Borçlusunun Gönderilen Son Hesap Ekstresinde Belirtilen Tarihte İstenen Asgari Miktarı Ödememesi Nedeniyle Bu Tarih İtibariyle Temerrüdün Oluşması )
HESAP KAT İHTARNAMESİ ( Kredi Kartı Ekstresindeki Tarih İtibariyle Ödenmeyen Kredi Kartı Borcu İcra Takibi Aşamasına Geldiğinden Bankaca Hesabın Kat Edildiği Tarih Şayet Hesap Kat Edilmemiş ise Gönderilen Son Hesap Ekstresindeki Belirtilen Ödeme Tarihinin Temerrüt Tarihi Olarak Kabulünün Gerekmesi )"
84YHGK30.3.2005E. 2005/19-200 K. 2005/210"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( İtiraz Edildikten Sonra ve Dava Açılmadan Önceki Kısmi Ödeme Kapsamındaki Alacak Ortadan Kalkacağından Bu Kısma İlişkin İtirazın İptaline ve Bu Miktar Üzerinden İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEMESİ ( İtiraz Edildikten Sonra ve Dava Açılmadan Önce Borçlunun Kısmi Ödeme Yapması - İtirazın İptali Davasında Takibe Konu Tüm Alacak Üzerinden Hüküm Kurulamayacağı/İcra İnkar Tazminatına Ödenmeyen Kısım Üzerinden Hükmedileceği )
KISMİ ÖDEME KAPSAMINDAKİ ALACAĞIN ORTADAN KALKMASI ( İtiraz Tarihinden Sonra ve İtirazın İptali Davasından Önceki Tarihli Ödeme - Takibe Konu Tüm Alacak Üzerinden İtirazın İptaline ve İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )"
84Y11.HD22.3.2005E. 2005/1032 K. 2005/2597"KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN AYRILAN DAVACININ ÇIKMA PAYININ TAHSİLİ ( İtirazın İptali - Takipten Sonra Ödenen TL'nin Ödeme Tarihi İtibarıyla Belirlenecek Asıl Alacak ve Birikmiş Faiz Toplamından Oluşan Alacak Miktarından Mahsubu Gerektiği )
İTİRAZIN İPTALİ ( Takipten Sonra Ödenen TL'nin Ödeme Tarihi İtibarıyla Belirlenecek Asıl Alacak ve Birikmiş Faiz Toplamından Oluşan Alacak Miktarından Mahsubu Gerektiği - Kooperatif Ortaklığından Ayrılan Davacının Çıkma Payının Tahsili )
TEMERRÜT FAİZİ ( Ödeme Tarihi İtibarıyla Belirlenecek Asıl Alacak ve Birikmiş Faiz Toplamından Oluşan Alacak Miktarından Mahsubu Sonucunda Kalan Miktara Ödeme Tarihinden İtibaren Temerrüt Faizine Karar Verilmesi Gereği )"
84Y13.HD17.3.2005E. 2004/16740 K. 2005/4216"TESPİT DAVASI ( 4822 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Kredi Kartı Borcunun Belirlenmesi İstemi )
TEMERRÜT TARİHİ ( Banka İhtar Tarihi Dikkate Alınarak Bu Tarih İtibarı ile Borcun Hesaplanmasının Gerekmesi )
KREDİ KARTI BORCU ( Bankanın İhtar Tebliğ Tarihinin Temerrüt Tarihi Olarak Kabul Edilmesi ve Bu Tarih Dikkate Alınarak Borcun Hesaplanmasının Gerekmesi )
4822 SAYILI YASADAN FAYDALANMA ( Bankanın İhtar Tebliğ Tarihinin Temerrüt Tarihi Olarak Kabul Edilmesi ve Bu Tarih Dikkate Alınarak Borcun Hesaplanmasının Gerekmesi )"
84Y12.HD17.3.2005E. 2005/1811 K. 2005/5607"KISMİ ÖDEME ( İcra Dosyasına Yapılan Ödemeler Talep Olmasa Da Öncelikle Faiz Ve Masraflardan Mahsup Edilmesi Gereği - Nafaka )
NAFAKA ALACAĞI ( İcra Dosyasına Yapılan Kısmi Ödemeler Talep Olmasa Da Öncelikle Faiz Ve Masraflardan Mahsup Edilmesi Gereği )
FAİZ VE MASRAFLAR ( İcra Dosyasına Yapılan Kısmi Ödemeler Talep Olmasa Da Öncelikle Fer'i Alacaklardan Düşülmesi Gereği - Nafaka )
FER'İ ALACAK ( Yapılan Kısmi Ödemelerin Talep Olmasa Dahi Öncelikle Faiz Ve Masraflardan Mahsup Edilmesi Gereği - Nafaka )
İCRA DOSYASINA YAPILAN ÖDEMELER ( Talep Olmasa Da Öncelikle Faiz Ve Masraflardan Mahsup Edilmesi Gereği - Nafaka )"
84Y19.HD14.3.2005E. 2004/8796 K. 2005/2667"MENFİ TESPİT DAVASI ( Asıl Alacağın İhtirazi Kayıtsız Alındığı Ve Fer'i Borçların Son Bulduğunun Kabulü İçin Borcun Aslının Ödenmesi Sırasında Alacaklı İhtirazi Kayıt İleri Sürebilecek Durumda Olması Gereği )
İSTİRDAT DAVASI ( Haciz Tehdidi Altında Haksız Olarak Alınan Para - Alacaklı İhtirazi Kayıt İleri Sürebilecek Durumda Değilse Borçlunun Fer'i Borçlardan Kurtulma Olanağı Olmadığı )
İHTİRAZİ KAYIT ( Menfi Tesbit/İstirdat Davası - Asıl Alacağın İhtirazi Kayıtsız Alındığı Ve Fer'i Borçların Son Bulduğunun Kabulü İçin Borcun Aslının Ödenmesi Sırasında Alacaklı İhtirazi Kayıt İleri Sürebilecek Durumda Olması Gereği )
FER'İ BORÇ ( Menfi Tesbit/İstirdat Davası - Alacaklı İhtirazi Kayıt İleri Sürebilecek Durumda Değilse Borçlunun Fer'i Borçlardan Kurtulma Olanağı Olmadığı )"
84Y11.HD10.3.2005E. 2004/5277 K. 2005/2387"KOOPERATİF AİDAT BORCUNUN TAHSİLİ TALEBİ ( Kooperatif Genel Kurulunun Yapılan Ödemelerin Öncelikle Faiz Borcuna Mahsubuna İlişkin Kararının İleriye Dönük Etki Yapacağı - Genel Kurul Kararından Sonraki Aidat Ödemelerinin Karardan Önceki Faiz Borcuna Mahsup Edilemeyeceği )
ÖDEMELERİN ÖNCELİKLE FAİZE MAHSUP EDİLECEĞİNE İLİŞKİN KOOPERATİF GENEL KURUL KARARI ( Geriye Yönelik Uygulanamayacağı - Genel Kurul Kararından Sonraki Aidat Ödemelerinin Karardan Önceki Faiz Borcuna Mahsup Edilemeyeceği )
GENEL KURUL KARARININ GERİYE YÜRÜMEMESİ ( Kooperatife Aidat Borcu Olanların Ödemelerinin Öncelikle Faize Mahsup Edileceğine İlişkin Karar - Genel Kurul Kararından Sonraki Ödemelerin Aidatlara Mahsubu Gereği )
AİDAT BORCU BULUNAN ORTAĞIN ÖDEMELERİNİN ÖNCELİKLE FAİZE MAHSUBUNA İLİŞKİN KOOPERATİF GENEL KURULU KARARI ( Geriye Yönelik Uygulanamayacağı - Genel Kurul Kararından Sonraki Aidat Ödemelerinin Aidatlara Mahsubu Gereği/Karardan Önceki Faiz Borcuna Mahsup Edilemeyeceği )"
84Y12.HD8.3.2005E. 2005/1662 K. 2005/4706"ALACAKLININ KONKORDATOYA MUVAFAKAT ETMEMESİ ( Müteselsil Kefil Konumunda Bulunan Şikayetçi Borçluya Karşı Takipten Sonra Doğan Tüm Alacak Haklarını İsteme Hakkına Sahip Bulunduğu )
MÜTESELSİL KEFİL ( Alacaklının Konkordatoya Muvafakat Etmemesi - Müteselsil Kefil Konumunda Bulunan Şikayetçi Borçluya Karşı Takipten Sonra Doğan Tüm Alacak Haklarını İsteme Hakkına Sahip Bulunduğu )
BAKİYE ALACAĞIN HESAPLANMASI ( Takip Talepnamesinde Ayrıca Belirtilmesine Gerek Bulunmaksızın BK.nun 84. Maddesinin Re'sen Uygulanması Gerektiğinden Mahkemenin Bu Yöne İlişkin Gerekçesi de Doğru Görülmediği )"
84Y19.HD4.3.2005E. 2004/8326 K. 2005/2250"MENFİ TESPİT DAVASI ( Bonoya Dayalı Takip - Vadeden Sonra Yapılan Kısmi Ödemeler Öncelikle Faize Mahsup Edileceği )
VADESİNDE ÖDENMEYEN BONOYA DAYALI TAKİP ( Vadeden Sonra Yapılan Kısmi Ödemeler Öncelikle Faize Mahsup Edileceği )
FAİZE MAHSUP ( Bonoya Dayalı Takip - Vadeden Sonra Yapılan Kısmi Ödemeler Öncelikle Faize Mahsup Edileceği )"
84Y15.HD3.3.2005E. 2004/2663 K. 2005/1199"FAİZ ORANI ( 3095 Sayılı Yasanın 2. Maddesi Uyarınca Takip Tarihinden 1.1.2000 Tarihine Kadar Reeskont Bu Tarihten Sonrası Dönem İçin T.C.Merkez Bankasının Avanslar İçin Öngörülen Faiz Oranının Uygulanması Gereği )
KISMİ ÖDEME ( Öncelikle Faiz Alacağı ve Masraf Tutarından Mahsubu Gerekirken Masraflar Dikkate Alınmadan Sadece Faiz ve Ana Paradan Mahsubu Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
MAHSUP ( BK.nun 84. Maddesince Kısmi Ödemelerin Öncelikle Faiz Alacağı ve Masraf Tutarından Mahsubu Gerekirken Masraflar Dikkate Alınmadan Sadece Faiz ve Ana Paradan Mahsubu Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
84Y11.HD14.2.2005E. 2004/4544 K. 2005/1150"AİDAT ALACAĞINDAN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ ( Faiz Ve Masrafları Ödemede Geciken Borçlunun Yaptığı Kısmi Ödeme Alacaklı Tarafından Öncelikle Faize Mahsup Edilebileceği )
KOOPERATİF ALACAKLARI ( Faiz Ve Masrafları Ödemede Geciken Borçlunun Yaptığı Kısmi Ödeme Alacaklı Tarafından Öncelikle Faize Mahsup Edilebileceği - İtirazın İptali )
FAİZ VE MASRAFLARI ÖDEMEDE GECİKME ( Borçlunun Yaptığı Kısmi Ödeme Alacaklı Tarafından Öncelikle Faize Mahsup Edilebileceği - İtirazın İptali )"
84Y7.HD11.2.2005E. 2005/348 K. 2005/331"TACİR YA DA TACİR SAYILAN TARAFLAR ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Maddi Tazminat/Alacağın Tahsili - Saptanan Dava Niteliği ve Dosya İçeriği Dikkate Alındığında B.K'nun 84.Maddesi Hükmü Uyarınca Araştırma ve Uygulama Yapılmasının Gerektiği )
HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT ( Alacağın Tahsili - Saptanan Dava Niteliği ve Dosya İçeriği Dikkate Alındığında B.K'nun 84.Maddesi Hükmü Uyarınca Araştırma ve Uygulama Yapılmasının Gerektiği )"
84Y13.HD10.2.2005E. 2005/3 K. 2005/1946"KREDİ KARTI BORCU ( Hesabın Kat Edildiği Tarihte Borçlunun Temerrüde Düştüğünün Kabulü Gereği - Bu Tarihteki Asıl Alacak Akdi Faizden Oluşan Ana Alacağa Başvuru Tarihine Kadar Yıllık %50 Gecikme Faizi Uygulanacağı )
HESABIN KAT EDİLMESİ ( Bu Tarihte Borçlunun Temerrüde Düştüğü - Kredi Kartı Borcunun Ödenmemesi )
BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ ( Kredi Kartı Borçları Miktarı Önceden Belli Olan Kesin Vadeli Borç Niteliğinde Olmadığından B.K.101/2.Maddesinin Uygulanamayacağı - Temerrüdün Hesap Kat Edilmişse Borçluya İhtarnamenin Tebliği veya İhtarnamedeki Sürenin Bitiminden İtibaren Oluşacağı )
GECİKME FAİZİ ( Kredi Kartı Borcunun Ödenmemesi - Hesabın Kat Edildiği Tarihte Borçlunun Temerrüde Düştüğünün Kabulü Gereği/Bu Tarihteki Asıl Alacak Akdi Faizden Oluşan Ana Alacağa Başvuru Tarihine Kadar Yıllık %50 Gecikme Faizi Uygulanacağı )"
84Y13.HD9.2.2005E. 2004/10651 K. 2005/1822"MENFİ TESBİT DAVASI ( Kredi Kartı Borcunun Ödenmesinde Temerrüt - Faizin Hesap Kat İhtarında Tanınan Sürenin Bitiş Tarihinden İtibaren İşlemeye Başlayacağı )
TEMERRÜT TARİHİ ( Kredi Kartı Borcunun Ödenmemesi - Faizin Hesap Kat İhtarında Tanınan Sürenin Bitiş Tarihinden İtibaren İşlemeye Başlayacağı )
KREDİ KARTI BORCUNUN ÖDENMESİNDE TEMERRÜT ( Temerrüt Tarihi - Faizin Hesap Kat İhtarında Tanınan Sürenin Bitiş Tarihinden İtibaren İşlemeye Başlayacağı )
HESAP EKSTRESİNDE ÖDENMESİ BİLDİRİLEN ASGARİ MİKTARI ÖDEMEYEN KREDİ KARTI HAMİLİ ( Hesap Kat İhtarında Tanınan Sürenin Bitiş Tarihinde Temerrüde Düşeceği )
FAİZ BAŞLANGICI ( Kredi Kartı Hesap Ekstresinde Ödenmesi Bildirilen Asgari Miktarı Ödemeyen Kredi Kartı Hamilinin Hesap Kat İhtarında Tanınan Sürenin Bittiği Tarihte Temerrüde Düşmüş Sayılacağı )"
84Y13.HD4.2.2005E. 2004/17131 K. 2005/1628"TEVDİ YERİ TAYİNİ ( Davacının Kredi Kartı Borçlusu Olduğu Davalı Bankaya Borcunu Ödemeyerek Temerrüde Düştüğünü 4822 Sayılı Yasadan Yararlanmak için Başvuruda Bulunduğunu Sonuç Alamadığını İleri Sürerek Borç Miktarının Tesbitini de İstemesi )
BORÇ MİKTARI ( Belirlenecek Toplam Alacağa Davalı Banka Tarafından Yapılan İcra Takip Harç ve Giderleriyle Buna İlişkin Vekalet Ücreti Banka Sigorta Muamele Vergisi ve Tahsil Harcı Uygulanmak Suretiyle Davacının Borcunun Belirlenmesi )
TEMERRÜD FAİZİ ( Borçlunun Temerrüdünün Banka Tarafından Hesabın Kat Edilerek Gönderilen İhtarın Tebliğ Tarihine Verilen Sürenin de Eklenmesi Suretiyle Belirlenmesinin Gerekmesi )"
84Y13.HD20.12.2004E. 2004/10963 K. 2004/18580"TÜKETİCİNİN KORUNMASI ( 4822 S.Y.'nın Geçici 1. Maddesinden Faydalanma - Kredi Kartında Borçlunun Temerrüdü/Kredi Kartı Borcunun Hesaplanması )
KREDİ KARTINDA BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ ( Kredi Kartı Borçlarının B.K. 101/2. Maddesinde Öngörülen Miktarı Önceden Belli Olan Kesin Vadeli Borç Niteliğinde Olmadığından Bu Maddenin Uygulanamayacağı )
KREDİ KARTI BORCUNUN HESAPLANMASI ( 4822 S.Y.'nın Geçici 1. Maddesinden Faydalanma - Borçlunun Temerrüdü )"
84Y9.HD16.12.2004E. 2004/11784 K. 2004/28062"KIDEM TAZMİNATI FAİZİ ( İcra Takibinde Islahla Arttırılan ve Faiz İstenmeyen Miktarlar İçin Talep Tarihinden İtibaren Faiz İsteğinde Bulunulması - Davacı İcra Takibinde Kısmi Ödemelerin Faize Sayılacağını Belirttiğinden Davacının Faiz Talebi Hakkında Karar Verilmesi Gereği )
KISMİ ÖDEME ( Öncelikle Faize Mahsup Edileceğinin Belirtilmesi - İcra Hesap Tablosu da Nazara Alınarak Davacının Bakiye Alacağı Kalıp Kalmadığının Hesaplanması Gereği )"
84Y11.HD9.12.2004E. 2004/1070 K. 2004/12102"PLASMAN HESABI ( Kooperatifin Banka Nezdindeki Mevduat Faizinden Virman Yolu İle Tahsil Edilmesinden Dolayı Uğranılan Zarar - Borcun Sona Erdiği İnanç Ve Güven Duygusu İle Davalılarca İcra İsteme Emrine Karşı İtirazda Bulunmasının Subjektif Olarak Haksız Sayılamayacağı )
BANKA KREDİSİNİN EKSİK ÖDENMESİ ÜZERİNE BAŞLATILAN İCRA TAKİBİ ( Borcun Sona Erdiği İnanç Ve Güven Duygusu İle Davalılarca İcra İsteme Emrine Karşı İtirazda Bulunmasının Subjektif Olarak Haksız Sayılamayacağı )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Borcun Sona Erdiği İnanç Ve Güven Duygusu İle Davalılarca İcra İsteme Emrine Karşı İtirazda Bulunmasının Subjektif Olarak Haksız Sayılamayacağı - Sorumlu Olunan Ödemenin Ancak Yargılamada Saptanabilecek Nitelik Taşıması Nedeniyle Likit Kabul Edilemeyeceği )"
84Y9.HD8.11.2004E. 2004/9609 K. 2004/25024"KIDEM TAZMİNATI FAİZİ ( Fesih Tarihinden İcra Takip Tarihine Kadar Gecikme Faizi Talep Edilmesi - İcra Dosyasına Ödenen Miktar Faiz Alacağından Tenkis Edildiği Halde Bakiye Alacağa Akdin Feshinden İtibaren Yeniden Faiz Yürütülmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( Yasaya Aykırı Olduğu - Kısmi Ödeme Faiz Alacağına Sayıldığı Halde Kıdem Tazminatına Fesih Tarihinden İtibaren Yeniden Faiz Yürütülmesinin Hatalı Olduğu )"
84Y9.HD27.10.2004E. 2004/26893 K. 2004/24441"KIDEM TAZMİNATININ TAKSİTLE ÖDENMESİ ( İşverenin Taksitleri Süresinde Yatırmaması - İcra Takibine Başlandıktan Sonra Yapılan Ödemenin Öncelikle Faiz ve Masraflara Mahsubu Gereği )
KISMİ ÖDEMELERİN ÖNCELİKLE FAİZ VE MASRAFLARA MAHSUBU GEREĞİ ( Kıdem Tazminatının Taksitle Ödenmesi Durumunda İşverenin Temerrüdü - İcra Takibi Yapıldıktan Sonra Ödeme Yapılması )
FAİZ VE MASRAFLARA ÖNCELİKLE MAHSUP EDİLME ( Takside Bağlanan Kıdem Tazminatının Ödenmesinde İşverenin Temerrüdü Halinde Yapılan Kısmi Ödemeler )"
84Y13.HD11.10.2004E. 2004/12680 K. 2004/14196"KREDİ KARTI BORCUNUN HESABINDA USUL ( 4822 Sayılı Yasanın Geçici 1. Maddesinden Yararlanma Koşullarının Oluştuğu Durumda )
BORCUN HESABINDA USUL ( Kredi Kartı - 4822 Sayılı Yasanın Geçici 1. Maddesinden Yararlanma Koşullarının Oluştuğu Durumda )
TÜKETİCİNİN KORUNMASI ( 4822 Sayılı Yasanın Geçici 1. Maddesinden Yararlanma Koşullarının Oluştuğu Durumda Kredi Kartı Borcunun Hesabında Usul )"
84Y11.HD11.10.2004E. 2004/452 K. 2004/9538"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Borçlunun İtirazında Takip Tarihi İtibariyle Haklı Olup Olmadığının Belirlenmesi Gereği - Sonradan Yapılan Ödemelerin Tahsilde Tekerrüre Meydan Verilmemesi Kaydıyla İnfazda Nazara Alınması Gereği )
KISMİ İTİRAZ ( İtirazın İptali Davası/Borçlunun İtirazında Takip Tarihi İtibariyle Haklı Olup Olmadığının Belirlenmesi Gereği - Sonradan Yapılan Ödemelerin Tahsilde Tekerrüre Meydan Verilmemesi Kaydıyla İnfazda Nazara Alınması Gereği )
SONRADAN YAPILAN ÖDEME ( İcra Müdürlüğünce B.K.84.Maddesi de Gözetilerek Ödemelerin İnfaz Sırasında Dikkate Alınacağı - Sonradan Yapılan Ödemelerin Tahsilde Tekerrüre Meydan Verilmemesi Kaydıyla İnfazda Nazara Alınması Gereği )"
84Y11.HD23.9.2004E. 2003/14125 K. 2004/8759"HAKSIZ EYLEMDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ALACAĞI ( İtirazın İptali İstemi - Takip Tarihinden Sonra Asıl Tazminat Tutarının Ödenmesinin Takip Tarihi İtibariyle Değerlendirilerek İcra Dairesince İnfazda Gözetilmesine Karar Verilmesi Gereği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Haksız Eylemden Kaynaklanan Tazminat - Takip Tarihinden Sonra Asıl Tazminat Tutarının Ödenmesinin Takip Tarihi İtibariyle Değerlendirilerek İcra Dairesince İnfazda Gözetilmesine Karar Verilmesi Gereği )
TAKİPTEN SONRA YAPILAN ÖDEME ( Takip Tarihi İtibariyle Değerlendirilerek İcra Dairesince İnfazda Gözetilmesine Karar Verilmesi Gereği - Haksız Eylemden Kaynaklanan Tazminat Talebi )"
84Y12.HD16.9.2004E. 2004/14387 K. 2004/19311"ANA PARASI FAİZ OLAN ALACAK ( Bu Alacağa Faiz Yürütülemeyeceği - Ancak BK.'nun 84. Maddesi Gereğince Yapılan Ödemelerin Faiz Alacağına Mahsubu Gerektiğinden Ve Buna Göre Kalan Ana Para Alacak Kalemleri Üzerinden Faiz Yürütülebileceği )
KISMEN ÖDEME HALİNDE MAHSUP ( Yapılan Ödemelerin Faiz Alacağına Mahsubu Gerektiğinden Ve Buna Göre Kalan Ana Para Alacak Kalemleri Üzerinden Faiz Yürütülebileceği )"
84Y11.HD1.7.2004E. 2003/13149 K. 2004/7358"KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Fazladan Mahsup Edilen Paranın İstirdadı - Mahsupların Davalı Alacaklarının Üzerinde Olup Olmadığı Fazladan Mahsup Dolayısıyla Davacıların Alacaklarının Bulunup Bulunmadığı Bilirkişi Marifetiyle İncelenmesi Gereği )
FAZLADAN MAHSUP EDİLEN PARANIN İSTİRDADI ( Mahsupların Davalı Alacaklarının Üzerinde Olup Olmadığı Fazladan Mahsup Dolayısıyla Davacıların Alacaklarının Bulunup Bulunmadığı Bilirkişi Marifetiyle İncelenmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Kredi Sözleşmesi Uyarınca Fazladan Mahsup Edilen Paranın İstirdadı İsteminde Gerekmesi )"
84Y13.HD22.6.2004E. 2004/5634 K. 2004/9902"KREDİ KARTI BORCUNUN TAKİBİ ( Temerrüt Tarihinin Hesap Kat İhtarına Göre Tesbiti )
HESAP KAT İHTARI GÖNDERİLİP GÖNDERİLMEMESİ ( Kredi Kartı Borcunda Temerrüt Tarihinin Tesbiti )
TEMERRÜT TARİHİNİN HESAP KAT İHTARINA GÖRE TESBİTİ ( Kredi Kartı Borcunun Takibinde )
İHTARNAME TARİHİ ( Kredi Kartı Borcunun Takibinde Temerrüt Tarihinin Tesbiti )
HESAP ÖZETİNDE KREDİ KARTI BORCUNUN KISMEN ÖDENMESİ GEREKTİĞİNİN BİLDİRİLMESİ ( Temerrüt Tarihinin Hesap Kat İhtarnamesinin Tebliğ Tarihi Olması )"
84Y12.HD9.3.2004E. 2004/170 K. 2004/5383"ANA PARA ( Alacağın Fer'ilerinin Öncelikli Olarak Tediye Edilmesinden Sonra Borçlunun Yaptığı Kısmi Ödemelerin Anaparadan Mahsup Edilebilmesinin Mümkün Olması )
MAHSUP ( Alacağın Fer'ilerinin Öncelikli Olarak Tediye Edilmesinden Sonra Borçlunun Yaptığı Kısmi Ödemelerin Anaparadan Mahsup Edilebilmesinin Mümkün Olması )
ŞİKAYET ( Alacağın Fer'ilerinin Öncelikli Olarak Tediye Edilmesinden Sonra Borçlunun Yaptığı Kısmi Ödemelerin Anaparadan Mahsup Edilebilmesi Kuralının Re'sem Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
84Y19.HD1.3.2004E. 2003/4524 K. 2004/1913"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Kısmi Ödeme - Kefillerin Takipten Önce Temerrüde Düşmesi/Öncelikle Faiz ve Masraflardan Mahsubu Gereği )
KISMİ ÖDEME ( İtirazın İptali Davası - Kefillerin Takipten Önce Temerrüde Düşmesi/Öncelikle Faiz ve Masraflardan Mahsubu Gereği )
TEMERRÜD ( İtirazın İptali Davası - Kefillerin Takipten Önce Temerrüde Düşmesi/Öncelikle Faiz ve Masraflardan Mahsubu Gereği )"
84Y15.HD18.2.2004E. 2003/5563 K. 2004/806"ESER SÖZLEŞMESİ ( Eksik İşler Bedelinin Tahsili Talebi - Yüklenicinin Fazla İşler Nedeniyle Mahsup İtirazının İncelenmesi ve Yapılan Fazla İşler Bedelinin Eksik İşler Bedelinden Mahsubu Gereği )
MAHSUP İTİRAZININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ ( Eser Sözleşmesinden Dolayı Açılan Eksik İşler Bedelinin Tahsili Davasında Yüklenicinin Fazla İşler Nedeniyle Mahsup İtirazı )
YÜKLENİCİDEN EKSİK İŞLER BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Yüklenicinin Fazla İşler Yaptığı İddiasıyla Mahsup İtirazında Bulunması - Mahkemece Fazla İşlerin Re'sen Araştırılıp Varsa Bedelinin Eksik İşler Bedelinden Mahsubu Gereği )"
84Y12.HD23.1.2004E. 2003/23430 K. 2004/1124"KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ ( 4077 Sayılı Yasada 4822 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikten İlgili Tarafların Yararlanabilmesi İçin Aralarında Kredi Kartı Sözleşmesinin Bulunmasının Gerekmesi )
TEMERRÜT ( Dava Konusu Olayda Temerrütün Hesap Kat Edildikten Sonra Borçluya Gönderilen İhtarnamenin Tebliğinden ya da Süre Verilmişse Bu Sürenin Bitiminden İtibaren Başlaması )
HESAP KAT İHTARNAMESİ ( Dava Konusu Olayda Temerrütün Hesap Kat Edildikten Sonra Borçluya Gönderilen İhtarnamenin Tebliğinden ya da Süre Verilmişse Bu Sürenin Bitiminden Başlaması )
KREDİ KARTI BORCUNUN HESAPLANMASI ( Borcun Hesaplanmasında Öncelikli Olarak Bankaya Başvuru Yapılması ve Eğer Bir Netice Alınamazsa İcra Müdürlüğüne Başvurulmasının Gerekmesi )
KESİN VADE ( Kredi Kartlarına İlişkin Borçların Kesin Vadeli Olduklarının Kabul Edilmesinin Mümkün Olmaması )"
84Y12.HD20.1.2004E. 2003/23620 K. 2004/753"KREDİ KARTI BORCU ( 4822 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinden Faydalanabilme Koşulları - Borcun Hesaplanmasında Usul )
KREDİ KARTININ NİTELİĞİ ( Miktarı Önceden Belli Olan Kesin Vadeli Borç Niteliğinde Olmadığı - Temerrüt Koşulları )
KESİN VADELİ BORÇ NİTELİĞİ ( Kredi Kartı Borcunun Miktarı Önceden Belli Olan Bu Nitelikde Olmadığı - Borçlunun Temerrüdü Koşulları )
TEMERRÜT ( Kredi Kartı Borcu - Banka Tarafından Hesap Kat Edilip Borçluya Gönderilen İhtarnamenin Tebliğinden Veya İhtarnamede Süre Verilmişse Bu Sürenin Bitiminden İtibaren Oluşacağı )"
84Y12.HD30.12.2003E. 2003/22777 K. 2003/26808"KISMİ ÖDEMELERİN ÖNCELİKLE ASIL ALACAKTAN DÜŞÜLMESİ ( Borçlunun Faiz ve Masrafları Ödemede Gecikmemiş Olmasının Zorunlu Olması )
ÖDEMELERİN ÖNCELİKLE ASIL ALACAKTAN DÜŞÜLMESİ ( Borçlunun Faiz ve Masrafları Ödemede Gecikmemiş Olmasının Zorunlu Olması )"
84Y9.HD2.12.2003E. 2003/6944 K. 2003/19854"KIDEM TAZMİNATI FAİZİ ( Son Taksitin Ödenmemiş Olması - Davacı İşçinin Faiz İsteğini Belirterek Dava Açması ve Daha Sonra Ödemeyi Kabul Etmesi/Yapılan Ödemenin Faize Sayılmasını Gerektirdiği )
ÖDEMENİN FAİZ ALACAĞINA MAHSUBU ( Kıdem Tazminatı Son Taksitin Ödenmemiş Olması - Davacı İşçinin Faiz İsteğini Belirterek Dava Açması ve Daha Sonra Ödemeyi Kabul Etmesi )
FAİZ ALACAĞI ( Kıdem Tazminatı Son Taksitin Ödenmemiş Olması - Davacı İşçinin Faiz İsteğini Belirterek Dava Açması ve Daha Sonra Ödemeyi Kabul Etmesi/Yapılan Ödemenin Faize Sayılmasını Gerektirdiği )"
84Y11.HD1.12.2003E. 2003/4378 K. 2003/11266"İTİRAZIN İPTALİ ( Davacı kooperatifin Davalı Ortağın Aidat ve Gecikme Cezası Borcu için İcra Takibi Yapmış ve Bu Takibe Yapılan İtiraz Nedeniyle İtirazın İptali Davası Açmış Olması )
FAİZ VE MASRAFLARI ÖDEMEDE GECİKME ( Faiz ve Masrafları Ödemede Geciken Borçlunun Yaptığı Kısmi Ödemenin Alacaklı Tarafından Öncelikle Faize Mahsup Edilebilmesi )
MAHSUP EDİLME ( Faiz ve Masrafları Ödemede Geciken Borçlunun Yaptığı Kısmi Ödemenin Alacaklı Tarafından Öncelikle Faize Mahsup Edilebilmesi )
KISMİ ÖDEME ( Faiz ve Masrafları Ödemede Geciken Borçlunun Yaptığı Kısmi Ödemenin Alacaklı Tarafından Öncelikle Faize Mahsup Edilebilmesi )"
84Y11.HD20.10.2003E. 2003/3123 K. 2003/9467"FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ YASAĞI ( Kredi Borcuna Hesap Kat Tarihinden Takip Tarihine Kadar İşletilen Faize Takip Tarihinden İtibaren Yeniden Faiz Yürütülememesi )
BANKA KREDİ ALACAĞININ ÖDENMESİNDE TEMERRÜT ( Temerrüt Tarihinden Takip Tarihine Kadar Uygulanan Faize Takip Tarihinden İtibaren Yeniden Faiz Yürütülememesi )
TEMERRÜT TARİHİNDEN TAKİP TARİHİNE KADAR UYGULANAN FAİZ ( Takip Tarihinden İtibaren Yeniden Faiz Yürütülememesi - Banka Kredi Alacağının Takibinde )
TAKİP TARİHİNDEN ÖNCEKİ TEMERRÜT FAİZİNE TAKİP TARİHİNDEN SONRA YENİDEN TEMERRÜT FAİZİ UYGULANAMAMASI ( Faize Faiz Yürütülmesi Yasağı )"
84Y9.HD29.9.2003E. 2003/15760 K. 2003/15592"KIDEM TAZMİNATI ( Ödeme Anında Ödemenin Öncelikle Faiz Alacağını Kapsadığına Dair Bir İrade Beyanı Olmadığından Bunun Mümkün Olmaması )
KISMİ ÖDEME ( Ödemenin Faize Sayılması İçin Ödeme Anında İradelerin Birleşmesinin Gerekmesi )
FAİZ ALACAĞI ( Ödeme Anında Ödemenin Öncelikle Faiz Alacağını Kapsadığına Dair Bir İrade Beyanı Olmadığından Bunun Mümkün Olmaması )"
84Y11.HD29.9.2003E. 2003/2360 K. 2003/8398"KOOPERATİF AİDAT BORCUNUN TAHSİLİ TALEBİ ( Ödemelerin Öncelikle Faize Mahsup Edilmesi - Borçlunun Faize Faiz Yürütülmesi Yasağı İddiası )
AİDAT BORCUNUN TAHSİLİ TALEBİ ( Kooperatif Ortağından - Ödemelerin Öncelikle Faize Mahsup Edilebileceği )
ÖDEMELERİN ÖNCELİKLE FAİZE MAHSUP EDİLMESİ ( Kooperatif Aidat Borcunun Tahsilinde )
FAİZE MAHSUP ( Kooperatif Aidat Alacağı İçin Yapılan Takipte Kısmi Ödeme - Faize Faiz Yasağı Yürütülmesi Yasağıyla Bir İlgisinin Bulunmaması )"
84Y15.HD22.9.2003E. 2002/5201 K. 2003/4133"FATURAYA İTİRAZ EDİLMEMESİ ( Alacaklıya Vade Farkı Talep Hakkını Vermeyeceği - İcra Dairesine Ödeme Varsa Vade Farkına Mahsup Edilemeyeceği )
İCRA DAİRESİNE YAPILAN ÖDEMELERİN MAHSUBU ( Faturaya İtiraz Edilmemesinin Vade Farkı Alacağını Kesinleştirmeyeceği - Vade Farkı Mahsubu Yapılamayacağı )
VADE FARKI İSTENİLEBİLMESİ KOŞULLARI ( Bir Sözleşme Bulunması Veya Taraflarca Uygulamanın Benimsenmiş Olması Gereği - Faturadaki İbareye Dayanılarak İstenemeyeceği )"
84Y9.HD7.7.2003E. 2003/1699 K. 2003/12804"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Yasal Haklarını Saklı Tutarak Kısmi Ödemelerin Faiz ve Giderlere Sayılacağını Bildirmesi - Fark Kıdem Tazminatı Yerine Faiz Alacağına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
KISMİ ÖDEME ( Yasal Hakları Saklı Tutularak Kısmi Ödemelerin Faiz ve Giderlere Sayılacağının Bildirilmesi - Taksitle Yapılan Kıdem Tazminatı Ödemelerinin Öncelikle Faiz Alacağına Sayılması Gereği )
FARK KIDEM TAZMİNATI ( Kısmi Ödeme - Faiz ve Giderlere Sayılması )"
84Y9.HD7.7.2003E. 2003/1618 K. 2003/12802"İTİRAZIN İPTALİ ( Kıdem Tazminatı Farkının Ödenmesi İçin Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
KISMİ ÖDEMELERİN FAİZE SAYILMASI ŞARTI ( Ödeme Anında Taraf İradelerinin Birleşmesinin Gerekmesi )
TARAF İRADELERİNİN BİRLEŞMESİ ( Kısmi Ödemelerin Faize Sayılabilmesi Şartı )"
84Y13.HD30.6.2003E. 2003/7590 K. 2003/8734"İTİRAZIN İPTALİ ( Su Abonesi Olan Davalının Borcunu Ödememesi - İcra Takibi )
SU BORCUNUN ÖDENMEMESİ ( Yapılan İcra Takibine İtiraz - İtirazın İptali Davası )
ÖDEME ( İcra Takip Tarihinden Sonra Yapılması - Gecikme Tazminatı )
GECİKME TAZMİNATI ( Hangi Tarihlerin Esas Alındığının Belirtilmemesi - Faiz Yada Giderler )
FAİZ VE GİDERLER ( Yapılan Ödemelerin Borçlar Kanununa Göre Öncelikle Mahsup Edileceği )
BİLİRKİŞİ ( Faiz Ve Giderlerin Öncelikle Ödeneceği - Ek Rapor Alınması )"
84Y19.HD6.6.2003E. 2002/1191 K. 2003/6047"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Sözleşme Hükümleri Gözetilerek İnceleme Yaptırılıp Hesabın Kat'i Tarihi İtibariyle Davacı Bankanın Alacaklı Olduğu Miktarın Saptanmasının Gerekmesi )
KAYNAK KULLANIM DESTEKLEME FONU ( Kanuni ve İdari Takibe Alınan Kredilere Kaynak Kullanım Destekleme Fonu kesintisi yapılamaması )
KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Sözleşme Hükümleri Gözetilerek İnceleme Yaptırılıp Hesabın Kat'i Tarihi İtibariyle Davacı Bankanın Alacaklı Olduğu Miktarın Saptanmasının Gerekmesi )
KEFİLİN SORUMLULUĞU ( Sorumluluğun Kefalet Limiti ve Kendi Temerrüdünün Hukuki Sonuçları İle Sınırlı Olması )"
84Y11.HD5.6.2003E. 2002/13436 K. 2003/6004"SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Çek Bedelinin Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Tahsili Talebi - Çek Bedeli Olarak İcra Dosyasına Yapılan Ödemenin Önce Faizden Düşelmesi Gereği )
KISMİ ÖDEME ( Önce Faiz ve Masraflara Sayılması Gereği - Sebepsiz Zenginleşme )
ÇEK BEDELİ ( Geç Yatırılmasından Dolayı Davacının Faiz Alacağının Doğması - Yapılan Ödemenin Önce Faizden Düşülmesi Gereği )"
84Y9.HD2.6.2003E. 2002/26680 K. 2003/9924"FAZLA MESAİ ( Davacı Davalıyı İbra Ettiğinden İstemin Reddi Gereği )
KIDEM TAZMİNATI FAİZİ ( Davacıya Dava Tarihinden Önce Kıdem Tazminatı Alacağına Mahsuben Ödeme Yapılması - Davacı Gecikme Faizi İsteminde Bulunmadığı Halde Kıdem Tazminatı Gecikme Faizine Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
KISMİ ÖDEMENİN FAİZE SAYILMASI ( İddia Edilmemesi veya Davacının BK. 84. Madde Gereğince Davalıya İhtarda Bulunmaması - Kıdem Tazminatı Alacağına Faiz Yürütülmesinin Hatalı Olduğu )"
84Y9.HD26.5.2003E. 2003/8732 K. 2003/9262"İHTİRAZİ KAYIT ( Davacının İhtirazi Kaydı Yapılan Ödemeyi Faize Saydığı Yönünde Olmadığından Faiz Alacağının Mahsubu ile Fark Kıdem Tazminatına Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
YAPILAN ÖDEMEYİ FAİZE SAYMA ( Davacının İhtirazi Kaydı Yapılan Ödemeyi Faize Saydığı Yönünde Olmadığından Faiz Alacağının Mahsubu ile Fark Kıdem Tazminatına Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
FAİZ ALACAĞI ( Davacının İhtirazi Kaydı Yapılan Ödemeyi Faize Saydığı Yönünde Olmadığından Faiz Alacağının Mahsubu ile Fark Kıdem Tazminatına Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
MAHSUP ( Davacının İhtirazi Kaydı Yapılan Ödemeyi Faize Saydığı Yönünde Olmadığından Faiz Alacağının Mahsubu ile Fark Kıdem Tazminatına Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
KIDEM TAZMİNATI ( Davacının İhtirazi Kaydı Yapılan Ödemeyi Faize Saydığı Yönünde Olmadığından Faiz Alacağının Mahsubu ile Fark Kıdem Tazminatına Karar Verilmesinin Hatalı Olması )"
84Y13.HD28.4.2003E. 2003/2350 K. 2003/5155"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalıdan Olan Döviz Alacağının Tahsil Tarihindeki Kur Farkı İçin Başlatılan Takibe Vaki İtiraz )
FAİZE VE MASRAFLARA KESİLME ( Takip Talebinde Her Ne Kadar Bundan Bahsedilmişse de Yabancı Para Borçlarında Bunun Uygulanmasının Mümkün Olmaması )
YABANCI PARA BORCU ( Borcun Ödenmesinde Borçlar Kanununun 84. Maddesinin Uygulanamaması )"
84Y9.HD14.4.2003E. 2002/24574 K. 2003/6205"AİDAT ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI ( Kısmi Ödemelerin Öncelikle Faiz Alacağına Sayılacağına İlişkin İhtar Çekilmesi Halinde Kısmen Ödemelerin Faiz ve Giderlere Mahsup Edilmesi )
ÖDEMELERİN FAİZ ALACAĞINA SAYILMASI ( Kısmi Ödemelerin Öncelikle Faiz Alacağına Sayılacağına İlişkin İhtar Çekilmesi Halinde Kısmen Ödemelerin Faiz ve Giderlere Mahsup Edilmesi )
FAİZ BORCUNA MAHSUP ( Kısmi Ödemelerin Öncelikle Faiz Alacağına Sayılacağına İlişkin İhtar Çekilmesi Halinde Kısmen Ödemelerin Faiz ve Giderlere Mahsup Edilmesi )
İŞ MAHKEMELERİNDE TEMYİZ SÜRESİ ( 5521 Sayılı Kanun Gereğince Kararın Tefhim ya da Tebliğinden İtibaren Sekiz Gün İçinde Temyiz Olunabilmesi )"
84YHGK12.3.2003E. 2003/19-109 K. 2003/152"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Bankanın Asıl Alacak ve Faizli Toplamı Açıkça Görülecek Şekilde İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibi/İpotek Limitini Aşan Kısım İçin de İlamsız Takip Yapması - İcra İnkar Tazminatı )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Bankanın Asıl Alacak ve Faizli Toplamı Açıkça Görülecek Şekilde İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibi/İpotek Limitini Aşan Kısım İçin de İlamsız Takip Yapması - İtirazın İptali Davası )
LİKİT ALACAK ( Bankanın Asıl Alacak ve Faizli Toplamı Açıkça Görülecek Şekilde İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibi/İpotek Limitini Aşan Kısım İçin de İlamsız Takip Yapması - İtirazın İptali Davası/İcra İnkar Tazminatı )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Bankanın İpotek Limitini Aşan Kısım İçin de İlamsız Takip Yapması - İtirazın İptali Davası/İcra İnkar Tazminatı )
BANKANIN İPOTEK LİMİTİNİ AŞAN BORÇ İÇİN İLAMSIZ TAKİP YAPMASI ( İtirazın İptali Davası - İcra İnkar Tazminatına Hükedilmesi Koşulları )
İLAMSIZ TAKİP ( Bankanın Borcun İpotek Limitini Aşan Kısmı İçin - İtirazın İptali Davası/İcra İnkar Tazminatına Hükedilmesi Koşulları )
KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAK ( Bankanın Asıl Alacak ve Faizli Toplamı Açıkça Görülecek Şekilde İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibi/İpotek Limitini Aşan Kısım İçin de İlamsız Takip Yapması - İcra İnkar Tazminatı )"
84Y10.HD6.3.2003E. 2003/841 K. 2003/1593"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazasında Ölen Sigortalı İşçinin Hak Sahiplerine Yapılan Harcamalar Üzerinde Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Tazminininin Talep Edilmesi )
MÜKERRER TAHSİLİN ÖNLENMESİ ( Dava Konusu Rücu Alacağı ile Fer'ilerinin Yargılama Aşamasında Davacı Kuruma ödenmiş Olması Halinde Mükerrer Tahsilin Önlenmesi )
DAVA KONUSU ALACAK ( Ödemenin Dava Konusu Toplam Alacağı Karşılamaması Halinde BK Hükümlerinin Uygulanması )"
84Y19.HD3.2.2003E. 2001/9284 K. 2003/955"MENFİ TESPİT DAVASI ( Bankalar Para Satan Ticari Müesseseler Olup Sattıkları Para Karşılığında Yaptıkları Tahsilatı Öncelikle Faizden Mahsup Etmeleri Gerekeceği )
FAİZDEN MAHSUP ( Bankalar Para Satan Ticari Müesseseler Olup Sattıkları Para Karşılığında Yaptıkları Tahsilatı Öncelikle Faizden Mahsup Etmeleri Gerekeceği )
PARA SATAN TİCARİ MÜESSESE ( Bankalar - Sattıkları Para Karşılığında Yaptıkları Tahsilatı Öncelikle Faizden Mahsup Etmeleri Gerekeceği )"
84Y12.HD30.12.2002E. 2002/26933 K. 2002/28036"AYNI ALACAKLIYA BİRDEN FAZLA BORCU OLAN BORÇLU ( Ödeme Zamanında Borçlarından Hangisini Ödemek İstediğini Alacaklıya Bildirme Hakkına Sahip Olduğu - Borçlunun Bu Konuda Suskun Kalması Halinde Tercih Hakkı Alacaklıya Geçtiği )
BORÇLUNUN SUSMASI ( Birden Fazla Borcu Bulunan Borçlu Ödeme Zamanında Borçlarından Hangisini Ödemek İstediğini Alacaklıya Bildirmemişse Tercih Hakkının Alacaklıya Geçtiği )
BORCUN İFASI ( Borçlar Kanununda Düzenlenen Kuralların Takip Hukukunda Da Uygulanacağı )"
84Y11.HD18.11.2002E. 2002/5840 K. 2002/10564"KASKO SİGORTACISININ RÜCU TAZMİNATI ( Sigortalı Araçta Meydana Gelen Hasarın Halefiyet İlkesine Dayalı Olarak Açılan Tazminat Davası )
HALEFİYET İLKESİ ( Sigortalı Araçta Meydana Gelen Hasarın Halefiyet İlkesine Dayalı Olarak Açılan Tazminat Davası )
KISMİ ÖDEME ( Davacının Sigortalısına Ödeme Yaptığı Tarih ile Kendisine Kısmi Ödeme Yapıldığı Tarih Arasında Kalan Dönemin Dikkate Alınması )
FAİZİN MAHSUBU ( Davacının Sigortalısına Ödeme Yaptığı Tarih ile Kendisine Kısmi Ödeme Yapıldığı Tarih Arasında Kalan Dönemin Dikkate Alınması )"
84YHGK9.10.2002E. 2002/12-709 K. 2002/781"FAİZ ( Borçlar Kanunu 104/1 Maddede Yer Alan Faiz Deyimiyle Kastedilenin Kapital Faizi Olup Temerrüt Faizlerinin Buraya Dahil Bulunmadığı )
KAPİTAL FAİZİ ( Bir Para Meblağının Faiz Geliri Elde Etmek Amacıyla Ödünç Verilmesi Veya Herhangi Bir Şekilde Bir Süre Borçluda Kalması )
TEMERRÜD FAİZİ ( Borçlunun Para Borcunu Zamanında Ödememesi ve Temerrüde Düşmesi Üzerine Kanunen Kendiliğinden İşleyen ve Devamı Müddetince Varlığını Sürdüren Karşılık )
TEMERRÜT FAİZİNE FAİZ YÜRÜTÜLEMEYECEĞİ ( Dava Veya Takip Tarihinden Sonraki Dönem İçin )
FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLEMEYECEĞİ ( Temerrüt Faizi - Dava Veya Takip Tarihinden Sonraki Dönem İçin )"
84YHGK12.6.2002E. 2002/10-487 K. 2002/508"İSTİRDAT DAVASI ( Haksız ve Yersiz Olarak Tahsil Edilen Prim ve Fer'ilerinin İstirdadı Talebi )
SOSYAL SİGORTALAR PRİMİNİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ ( Sürenin Bittiği Tarihten İtibaren Başlayarak Tamamı Ödeninceye Kadar Gecikme Zammı Tahakkuk Edilmesi )
GECİKME ZAMMI ( Primin Geç Ödenmesi Nedeniyle Tahakkuk Ettirilecek Gecikme Zammı Oranlarının Sonradan Bakanlar Kurulu Kararı ile Değiştirilmesi )
FAİZ ( Ödenmeyen Gecikme Zammı Üzerinden Faiz Yürütülememesi )
YASAL FAİZ ( Primin Ödenmeyen Kısmına Faiz Yürütülememesi )"
84Y15.HD3.6.2002E. 2002/1760 K. 2002/2970"ALACAK DAVASI ( Davalıya Yapılan Yurt İçi Ödemelerin Ve Döviz Cinsinden Ödemelerin Tahsili Talebi )
YABANCI PARA BORCU ( Fiili Ödeme Tarihindeki Kur Üzerinden İstenebilmesi )
KAZANILMIŞ HAK ( Döviz Borçlarında Cezai Şart Kalkmışsada Davalı Temyiz Etmediği İçin Davacı Açısından Kazanılmış Hak Olduğundan Cezai Şarta Hükmedilebilmesi )"
84Y12.HD17.5.2002E. 2002/8974 K. 2002/10362"KISMİ TEDİYE ( Öncelikle Faiz ve Masraflardan Düşülmesi Zorunluluğu - Memurlukça Re'sen Uygulanacağı )
ÖDEME ( Kısmi/Öncelikle Faiz ve Masraflardan Düşülmesi Zorunluluğu - Memurlukça Re'sen Uygulanacağı )"
84Y12.HD2.5.2002E. 2002/8135 K. 2002/9177"KISMİ TEDİYE ( Borçlu Faiz Veya Masrafı Tediyede Gecikmiş Değil İse Resulmahale Mahsup Edebileceği )
ÖDEMENİN ASIL ALACAKTAN DÜŞÜLEMEMESİ ( Ödemelerin BK. 84. Madde Çerçevesinde Değerlendirilerek ve Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi de Yapılarak Borçlunun İtirazı Hakkında Karar Vermek Gereği )"
84Y11.HD16.4.2002E. 2002/915 K. 2002/3629"KISMİ ÖDEME ( Anaparaya Mahsup Edilebilmesinin Şartları - Aidat Borcunun Ödenmesinde Gecikme Nedeniyle Faiz Talebi )
AİDAT BORCUNUN ÖDENMESİNDE GECİKME NEDENİYLE FAİZ TALEBİ ( Kısmi Ödemenin Anaparaya Mahsup Edilip Edilememesi )
FAİZ TALEBİ ( Aidat Borcunun Ödenmesinde Gecikme Nedeniyle - Kısmi Ödemenin Anaparaya Mahsup Edilip Edilememesi )
GECİKME FAİZİ TALEBİ ( Aidat Borcunun Geç Ödendiği Gerekçesiyle - Kısmi Ödemenin Anaparaya Mahsup Edilip Edilememesi )"
84Y19.HD10.4.2002E. 2001/5399 K. 2002/2712"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Takip Tarihleri İtibariyle Davacı Bankanın Alacaklı Olduğu Miktarın Uzman Bilirkişi Aracılığıyla Banka Defterleri ile Dayanağı Kayıt ve Belgeler Üzerinde İnceleme ile Belirlenmesi Gereği )
ÖDEMELERİN TARİHLERİNE GÖRE HAK EDİLEN FAİZ MİKTARI ( Saptanması Gereği/İtirazın İptali Davası - Ödemenin Öncelikle Faiz Alacağından Mahsup Edilebileceğinin Gözönünde Tutulması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ ( İtirazın İptali Davası - Takip Tarihleri İtibariyle Davacı Bankanın Alacaklı Olduğu Miktarın Uzman Bilirkişi Aracılığıyla Banka Defterleri ile Dayanağı Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi ve Yapılan Ödemelerin Tarihlerine Göre Hak Edilen Faiz Miktarının Saptanması Gereği )"
84Y12.HD1.4.2002E. 2002/5588 K. 2002/6643"ÖDEME ( Öncelikle Faizden Düşülmesi Gereği - Mercice de Uygunluğu Kabul Edilen Bilirkişi Raporuna Göre Yapılan )
FAİZ ( Ödemenin Öncelikle Faizden Düşülmesi Gereği - Mercice de Uygunluğu Kabul Edilen Bilirkişi Raporuna Göre Yapılan )"
84Y11.HD25.3.2002E. 2001/10293 K. 2002/2718"İTİRAZIN İPTALİ ( Davacı Sigorta Şirketinin Sigortalısına Ödediği Bedelin Tahsili İçin Davalılar Aleyhine Başlattığı İcra Takibine Vaki İtiraz )
SİGORTACININ ÜÇÜNCÜ ŞAHSA RÜCU EDEBİLME TARİHİ ( Sigorta Ettirene Ödeme Yaptığı Tarih Olması )
RÜCU DAVASI ( Sigortacının Üçüncü Şahsa Rücu Edebilme Tarihinin Sigorta Ettirene Ödeme Yaptığı Tarih Olması )"
84Y11.HD11.2.2002E. 2001/9136 K. 2002/1052"KOOPERATİF AİDAT BORCU ( Genel Kurulca Alınan Geciken Ödemelerin Öncelikle Faize Mahsup Edileceğine İlişkin Kararın Faize Faiz Yürütülmesi Yasağı İle İlgili Olmaması )
ÖDEMELERİN ÖNCELİKLE FAİZE MAHSUP EDİLMESİ ( Kooperatif Genel Kurulunca Böyle Bir Karar Alınmasının Faize Faiz Yürütülmesi Yasağı İle İlgili Olmaması )
FAİZE FAİZ YASAĞI ( Kooperatif Genel Kurulunca Alınan Geciken Ödemelerin Öncelikle Faize Mahsup Edileceğine İlişkin Kararın Bu Yasakla Bir İlgisinin Olmaması )
KOOPERATİF GENEL KURULU ( Geciken Ödemelerin Öncelikle Faize Mahsup Edileceğine İlişkin Aldığı Kararın Faize Faiz Yürütülmesi Yasağı İle İlgili Olmaması )"
84Y12.HD7.2.2002E. 2002/1073 K. 2002/2461"BAKİYE ALACAĞIN HESAPLANMASI ( Ödemelerin Öncelikle Faize Mahsubu Talebinin Kabulü )
FAİZE MAHSUP EDİLMESİ ( Bakiye Alacağın Hesaplanmasında Ödemelerin Öncelikle Faize Mahsubu Talebinin Kabulü )
TAKİP TALEPNAMESİ ( Bakiye Alacağın Hesaplanmasında Ödemelerin Öncelikle Faize Mahsubu Talebi-Takip Talepnamesinde Ayrıca İstenilmesine Gerek Olmaması )"
84Y13.HD11.12.2001E. 2001/10650 K. 2001/11704"İSTİRDAT DAVASI ( Yanlışlıkla Fazla Hesaplanan ve Ödenen Faizin Geri Ödenmesi Talebi )
FAİZ HESABI ( Ödeme Tarihlerinin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
84YHGK27.9.2000E. 2000/12-1148 K. 2000/1193"İCRA İŞLEMİNE İTİRAZ ( Borçlunun Ödemede Gecikmesi Nedeniyle Ödemelerin Öncelikle Faize Mahsubunun Gerekmesi )
KISMEN TEDİYE ( Borçlunun Ödemede Gecikmesi Nedeniyle Ödemelerin Öncelikle Faize Mahsubunun Gerekmesi )
BORÇLUNUN FAİZLERİ ÖDEMEDE GECİKMESİ ( Ödemelerin Öncelikle Faize Mahsubunun Gerekmesi )
FAİZE MAHSUBUN GEREKMESİ ( Borçlunun Faizleri Ödemede Gecikmesi Nedeniyle )
ÖDEMELERİN ASIL ALACAKTAN DÜŞÜLMESİ ( Borçlunun Faizleri Ödemede Geciktiği için Ödemelerin Asıl Alacak Yerine Öncelikle Faizlere Mahsup Edilmesinin Gerekmesi )"
84Y12.HD23.6.2000E. 2000/9335 K. 2000/10533"KISMEN TEMİN EDİLMİŞ BORÇ ( Kısmi Tediyenin Temin Edilen Kısma Mahsup Edilememesi )
KISMİ TEDİYE ( Borcun Kısmen Temin Edilmiş Olması Durumunda Temin Edilen Kısmına Mahsup Edilememesi )
MAHSUP ( Kısmen Temin Edilmiş Borç İçin Yapılan Kısmi Tediye )"
84YHGK14.4.1999E. 1999/11-189 K. 1999/217"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davada İddia ve Savunmanın Genişletilmesi Yasağının Takip Hukuk Açısından Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
İDDİASININ GENİŞLETİLMESİ ( İtirazın İptali Davasında Faiz İstenebilmesi İçin Davalının Muvafakatinin Olmasının Gerekmesi )"
84Y11.HD30.11.1998E. 1998/7278 K. 1998/8314"TEMERRÜD TARİHİ ( İhtarnamenin Tebliğ Tarihi - Trafik Kazası Tarihi )
TİCARİ ARACIN TRAFİK KAZASI ( Tazminatta Uygulanacak Faiz )
FAİZ ( Ticari Aracın Trafik Kazası Nedeniyle Tazminatta )
KISMİ ÖDEMENİN FAİZDEN MAHSUBU ZORUNLULUĞU ( Talep Halinde )
FAİZDEN MAHSUP ( Kısmi Ödemenin )"
84YHGK7.10.1998E. 1998/9-665 K. 1998/677"FAİZ ALACAĞI ( Ödenmediğinde Ana Paranın Önce Faizden Mahsubu Gerekeceği )
MAHSUP ( Faiz Alacağı Ödenmediği İçin Ana Paranın Önce Faizden Mahsubu Gerekeceği )
FAİZ FARKI ( Kıdem Tazminatının Ödenme Tarihiyle Fesih Tarihi Arasındaki )
İTİRAZIN İPTALİ ( Sözleşmenin Fesih Tarihi İtibari ile Ödeme Tarihine Kadar Geçen Süre için Alacağının Geçmiş Günlerin Faiziyle Ödettirilmesi için Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
LİKİT ALACAK ( Alacağın Likitliğinden Söz Edilebilmesinin Somut Olay Yönünden Mümkün Olmaması )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Alacağın Likitliğinden Söz Edilebilmesinin Somut Olay Yönünden Mümkün Olmaması Sebebiyle İcra İnkar Tazminatı İsteminin Kabulüne Uygun Düşmemesi )"
84Y9.HD13.4.1998E. 1998/3174 K. 1998/6449"TAKAS VE MAHSUP DEF'İ ( Askerlik Borçlanması Nedeniyle Talep Edilen Ek Kıdem Tazminatına Karşı )
KIDEM TAZMİNATI ( Takas ve Mahsup Def'i )
ASKERLİK BORÇLANMASI NEDENİYLE EK KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Takas ve Mahsup Def'i )"
84Y9.HD24.3.1998E. 1998/4281 K. 1998/5714"KISMİ ÖDEME ( Öncelikle Faizden Sonra Asıl Alacaktan Mahsubu Zorunluluğu )
KIDEM TAZMİNATININ KISMEN ÖDENMESİ ( Ödemenin Öncelikle Faizden Sonra Asıl Alacaktan Mahsubu Zorunluluğu )
FAİZ ALACAĞININ ÖNCELİĞİ ( Kısmi Ödeme )"
84Y9.HD17.3.1998E. 1997/20909 K. 1998/4822"MAHSUP ( Yapılan İşçilik Ücreti Ödemelerinin Talep Edilen Alacaktan )
ÖDEMELERİN MAHSUBU ( İşçilik Hakkından Doğan Alacakların Talebinde )
İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAKLARIN TAHSİLİ DAVASI ( Yapılmış Olan Ödemelerin Mahsubu )"
84Y9.HD16.3.1998E. 1998/511 K. 1998/4801"KIDEM TAZMİNATI ( Fesih ve Ödeme Tarihi Arasındaki Süre İçin Faiz Farkı Nedeniyle İcra Takibi )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İş Akdinin Feshi ve Ödeme Tarihi Arasındaki Süre İçin Faiz Farkı Nedeniyle İcra Takibine İtiraz )
İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATINDA KANUNİ HAKLARINI SAKLI TUTMASI ( Geç Ödeme Nedeniyle Faiz Farkını Takip )"
84Y3.HD3.2.1998E. 1998/84 K. 1998/816"KISMİ ÖDEME ( Ödenen Miktarın Toplam Borç Miktarından Düşülerek Borcun Hesaplanması )
POSTA HAVALESİ ALINDISI ( Kısmi Ödeme Kanıtlandıktan Sonra Bunun Toplam Borçtan Düşülmesi )"
84YHGK12.11.1997E. 1997/9-760 K. 1997/938"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davanın Açılmasından Sonra Kıdem Tazminatının Tamamı Davalı Tarafça Ödenmiş ve Asıl Alacak Olarak Da Bu Ödeme Davacı İşçi Tarafından Kabul Edilmiş Bulunduğuna Göre Önce Faizden Sonra da Asıl Alacaktan Mahsup Yoluna Gidilmemesi Gereği )
DAVANIN AÇILMASINDAN SONRA YAPILAN ÖDEME ( Kıdem Tazminatının Tamamı Davalı Tarafça Ödenmiş ve Asıl Alacak Olarak da Bu Ödeme Davacı İşçi Tarafından Kabul Edilmiş Bulunduğuna Göre Önce Faizden Sonra da Asıl Alacaktan Mahsup Yoluna Gidilmemesi Gereği )
MAHSUP ( Davanın Açılmasından Sonra Kıdem Tazminatının Tamamı Davalı Tarafça Ödenmiş ve Asıl Alacak Olarak Da Bu Ödeme Davacı İşçi Tarafından Kabul Edilmiş Bulunduğuna Göre Önce Faizden Sonra da Asıl Alacaktan Mahsup Yoluna Gidilmemesi Gereği )
FAİZ ( Davanın Açılmasından Sonra Kıdem Tazminatının Tamamı Davalı Tarafça Ödenmiş ve Asıl Alacak Olarak Da Bu Ödeme Davacı İşçi Tarafından Kabul Edilmiş Bulunduğuna Göre Saklı Tutulmuş Bulunan Faiz İçin Hüküm Kurulmakla Yetinilmesi Gereği )"
84YHGK12.11.1997E. 1997/9-739 K. 1997/917"KISMİ ÖDEMENİN ÖNCE FAİZE MAHSUP EDİLMEDİĞİ HALLER ( Alacaklının Ödenenin Asıl Alacağa Mahsubunu Kabulü )
KIDEM TAZMİNATI VE FAİZ TALEBİ ( Kısmi Ödemenin Önce Faize Mahsup Edilmemesi Durumu )
BORÇLUNUN KISMİ ÖDEMENİN ASIL ALACAĞA MAHSUBUNU KABUL ETMESİ ( Kıdem Tazminatı ve Faiz İçin Açılan Davada )"
84Y19.HD28.5.1997E. 1997/2213 K. 1997/5458"KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Teminat İçin Verilen Hazine Bonolarının Geç Paraya Çevrildiği İddiası )
FAİZ ALACAĞINA MAHSUP ( Temerrüt Halinde Yapılan Kısmi Ödemeler )
İNKAR TAZMİNATI ( Likid Alacak Bulunması Durumunda Hükmedilmesi )"
84Y12.HD27.5.1997E. 1997/5864 K. 1997/6224"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP
MAHSUP ( Takipten Önce Yapılan Ödemelerin )"
84Y11.HD5.5.1997E. 1997/2628 K. 1997/3255"BONO ( Alınan Mallar Karşılığında Verilmesi - Ödenmeme Nedeni İle Yapılan İcra Takibi )
İCRA TAKİBİ ( İcra Dosyasına Ve Haricen Ödeme Yapılması - Kısmi Ödeme )
KISMİ ÖDEME ( Öncelikle İşlemiş Faiz Ve Borcun Fer ilerinden Mahsup Edileceği )
BORCUN FER İLERİ ( Velalet Ücreti Takip Masraflarının Alanan Paradan Öncelikli Olarak Kesilmesi )
ASIL BORÇ ( Ödenmeyen Kısım İçin Faiz İşlemeye Devam Etmesi - Borcu Bulunmadığının Tespiti Talebi )
BORCU BULUNMADIĞININ TESPİTİ ( Yapılan Ödemelerin Borcun Tamamını Karşılamadığının Tespiti )"
84Y19.HD20.2.1997E. 1996/6398 K. 1997/1539"MAHSUP ( Temerrütten Sonraki Kısmi Ödemelerin Öncelikle Faize Mahsup Edilmesi )
KISMİ ÖDEME ( Öncelikle Faize Mahsup Yapılması )
FAİZE MAHSUP ( Temerrütten Sonra Yapılan Kısmi Ödemeler )
TEMERRÜTTEN SONRA KISMİ ÖDEME ( Öncelikle Faize Mahsup Yapılması )"
84Y12.HD7.2.1996E. 1996/891 K. 1996/1698"İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN İPOTEĞİN KALDIRILMASININ İSTENMESİ ( İpotek Veren 3. Kişinin Yaptığı Harici Ödemeye Dayanarak )
MÜTESELSİL KEFİL ( İpoteğin Kaldırılması )
HARİCİ ÖDEME ( İpoteğin Kaldırılması )
İPTEĞİN FEKKİ ( Harici Ödeme-İcra Müdürlüğünden İpoteğin Kaldırılmasının İstenmesi )"
84Y12.HD15.6.1995E. 1995/8326 K. 1995/8954"KİRA ALACAĞININ ÖDENMESİNDE TEMERRÜT ( Faiz ve Eklentilerin Ödenmemesi )
TEMERRÜT ( Kira Alacağına Bağlı Faiz ve Eklentilerin Ödenmemesi )
YATIRILAN PARANIN ÖNCELİKLE FAİZE MAHSUBU ( Kira Sözleşmesinde Uygulanamaması )"
84Y9.HD5.7.1994E. 1994/10586 K. 1994/10693"FAİZ ÖDEMESİNDE GECİKME ( Faize Faiz Yürütülmesi Yasağı )
FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ YASAĞI ( Faiz Ödemesinde Gecikme )
BONO İLE ÖDEMENİN ANA PARA ALACAĞINI KAPSAMASI ( Aksine İhtarnamenin Duruma Etkisi )"
84YHGK21.10.1993E. 1993/12-452 K. 1993/598"ÖDEME DEF'İ ( İpotekle Temin Edilmiş Borç İçin Yapılan Ödemenin Başka Borçlara Karşılık Olduğu İddiası )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Ödeme Def'i ve Bu Ödemelerin Başka Borçlara Karşılık Olduğu İddiası )"
84YHGK27.1.1993E. 1992/5-737 K. 1993/13"ASIL BORCUN ÖDENMESİ ( İşlemiş faiz alacağının talebi )
FAİZ ALACAĞININ TALEBİ ( Asıl borcun taksitlerle ödenmesi )
FER'İ HAKLARIN TALEBİ ( Asıl borcun taksitlerle ödenmesi )
KISMEN TEDİYE HALİNDE MAHSUP İŞLEMİ
TAKSİTLE ÖDENEN TAZMİNAT ALACAĞI ( Her Ödemeyle İlgili Olarak Faiz Hakkının Saklı Tutulduğunun Bildirilmesinin Gerekmemesi )
FAİZ ALACAĞI ( Taksitle Ödenen Tazminat Alacağı İçin Her Ödemeden Sonra Hakkın Saklı Tutulduğunun Bildirilmesinin Gerekmemesi )
HAKKIN SAKLI TUTULMAMASI ( Esas Alacak Tamamen Ödenmedikçe Faiz Alacağının Sükut Etmiyeceği )
TAZMİNAT ALACAĞI ( Taksitle Ödeme Halinde Faiz )"
84Y12.HD30.11.1992E. 1991/6828 K. 1992/1070"MAHSUP
KISMİ TEDİYEDE MAHSUP
MÜREKKEP FAİZ
BORÇLARIN FER'İLERİNİN SÜKUTU
FAİZ VE MASRAFLARA ÖNCELİKLİ MAHSUP ( Kısmi Ödemenin )
KISMİ ÖDEME ( Öncelikle Faiz ve Masraflara Mahsup Edilmesi )"
84YHGK21.10.1992E. 1992/12-452 K. 1992/598"MAHSUP
KISMEN TEDİYE
BİRDEN FAZLA BORCA MAHSUBEN TEDİYE
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Borca mahsuben tediye )
BORCA MAHSUBEN TEDİYE ( İpoteğin paraya çevrilmesi )"
84Y12.HD13.3.1992E. 1991/8906 K. 1992/3056"KISMİ ÖDEME ( Öncelikle Faiz Alacağına Mahsup Edilmesi )
İCRA DAİRESİNE YAPILAN KISMİ ÖDEMELER ( Faiz Alacağına Mahsup Edileceği )
MAHSUP ( Kısmi Ödemelerin Öncelikle Faiz Alacağına Mahsup Edilmesi )
FAİZ ALACAĞI ( Kısmi Ödemelerin Öncelikle Faize Mahsup Edileceği )"
84Y12.HD21.3.1989E. 1988/8525 K. 1989/3949"BORCA İTİRAZIN TEMİNAT MEKTUBUNA DAYANMASI
TEMİNAT MEKTUBU NİTELİĞİ ( İçinde Kefalet Deyimi Geçen Belge )
KISMİ ÖDEME ( Öncelikle Mahsup Edilecekler )
TEMERRÜT FAİZİ ( Faiz Yürütülemeyeceği )
BANKA TEMİNAT MEKTUBU ( İİK m. 68'deki Belgeler )"

Madde 85

YARGITAY

85Y22.HD13.3.2017E. 2017/18431 K. 2017/5133"SENDİKA ÜYELİK VE DAYANIŞMA AİDATININ TAHSİLİ ( Alacağa İlişkin İcra Dosyasının Getirtilmesinin Gerektiği/Dava Tarihinden Sonra Yapılan Ödemelerin Faiz ve Masraftan Mahsubu Talebi Olup Olamdığı Hususunda Davacının Açık Beyanının Alınacağı - Eksik İnceleme İle Hüküm Kurulduğu )
MAHSUP ETME ( Borçlunun Para Borcunun Faiz ve Masraflarını Ödemede Temerrüde Düşmemesi Halinde Yaptığı Kısmi Ödemenin Anapara Borcuna Mahsup Etme Hakkına Sahip Olduğu - Temerrüde Düşmüşse Yaptığı Kısmi Ödemenin Öncelikle Gecikmiş Faiz ve Masraflara Mahsup Edileceği )
KISMİ ÖDEME ( Sendika ve Dayanışma Aidatının Tahsili İstemi/Dava Tarihinden Sonra Yapılan Ödemelerin Faiz ve Masraftan Mahsubu Talebi Olup Olmadığı Hususunda Davacının Açık Beyanının Alınacağı/Talep Halinde Faiz ve Masraf Hesabı Yapılıp Mahsup İşleminin Gerçekleştirileceği -Daha Sonra Artan Tutar Olması Durumunda Vadesi En Eski Alacaktan Başlayarak Asıl Alacaktan da Mahsup İşleminin Yapılacağı )"
85YHGK27.1.2016E. 2015/15-1830 K. 2016/98"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davanın Konusunun Davacı Tarafından Takibe Dayanak Yapılan Fatura İle Sınırlı Olduğu - Tarafların Ticari Defterlerinde Yer Alan Tüm Ödemelerin Bu Fatura İçin Yapıldığının Kabul Edileceği/Davaya Konu Edilmeyen Faturaların Davacı Alacağına İlave Edilmesi Suretiyle Sonuca Varılamayacağı )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( İtirazın İptali Davalarının İcra Takibine Bağlı Davalardan Olduğu - İtirazın İptali Davasının Konusunun Davacı Tarafından Takibe Konu Edilip Davalı Tarafından İtiraz Edilen Alacak Kaleminden İbaret Olduğu/Davanın Konusunun Davacı Tarafından Takibe Dayanak Yapılan Fatura İle Sınırlı Olduğunun Kabul Edileceği )"
85Y6.HD20.1.2015E. 2014/4985 K. 2015/452"TEMERRÜT NEDENİYLE KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ ( Birden Çok Borcu Bulunan Borçlunun Ödeme Gününde Bu Borçlardan Hangisini Ödemek İstediğini Alacaklıya Bildirebileceği/Dekontlarında Açıklama İçeren Ödemelerin Temerrüt İhtarnamesine Konu Edilen Dönem Kirasına Mahsuben Ödendiğinin Kabul Edileceği )
KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ ( Birden Çok Borcu Bulunan Borçlunun Ödeme Gününde Bu Borçlardan Hangisini Ödemek İstediğini Alacaklıya Bildirebileceği - Dekontlarında Açıklama İçeren Ödemelerin Temerrüt İhtarnamesine Konu Edilen Dönem Kirasına Mahsuben Ödendiğinin Kabul Edileceği/Söz Konusu Ödemeler Düşüldükten Sonra Kalan Miktar Üzerinden Karar Verileceği )
BİRDEN ÇOK BORCU BULUNAN BORÇLUNUN ÖDEME YAPMASI ( Ödeme Gününde Bu Borçlardan Hangisini Ödemek İstediğini Alacaklıya Bildirebileceği - Açıklama İçeren Ödemelerin Temerrüt İhtarnamesine Konu Edilen Dönem Kirasına Mahsuben Ödendiğinin Kabul Edileceği )"
85Y22.HD22.12.2014E. 2014/34039 K. 2014/36146"SENDİKA ÜYELİK AİDAT ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporu İle Her Ay İtibariyle Ayrı Ayrı Belirtilen Aidat Bedellerinden Vaki Ödemelerin Mahsubu Neticesinde Bakiye Miktarın Belirlenmesinin İsabetli Olduğu )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Sendika Üyelik Aidat Alacaklarının Tahsili İstemi - Bilirkişi Raporunda Söz Konusu Tarihler Arası Döneme İlişkin Aidat Miktarı Toplamı Belirtilmiş İse de Neticede Maddi Hata Bulunduğu ve Belirtilen Döneme Dair Toplam Aidat Alacağı Miktarının Daha Fazla Olduğundan Mahkemece Daha Fazla Alacağın Hüküm Altına Alınması Gerekirken Yazılı Şekilde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )
FAİZ İŞLETİLMESİ ( Sendika Dayanışma Alacaklarının Tahsili İstemi - Hüküm Altına Alınan Aidat Alacaklarına Toplu İş Sözleşmelerinde Yer Alan Düzenlemeler Doğrultusunda Her Ay Belirlenecek Tarihler İtibariyle Faiz İşletilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
SENDİKA DAYANIŞMA ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Mahkemece Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Ödenen Aidat Alacağı Bedellerinin Davalı İradesi Doğrultusunda Mahsup Edildikten Sonra Ödenmeyen Ayların Belirlenmesi Daha Sonra Ödenmeyen Aylara Toplu İş Sözleşmelerinde Yer Alan Düzenlemeler Doğrultusunda Faiz İşletilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
BİRDEN FAZLA BORCUN OLDUĞU HALDE ÖDEME YAPILMASI ( Sendika Dayanışma Alacaklarının Tahsili İstemi - Birden Fazla Borçları Bulunan Borçlu Borçları Ödemek Zamanında Bu Borçlardan Hangisini Ödemek İstediğini Alacaklıya Beyan Etmek Hakkını Sahip Olduğu )"
85Y9.HD10.9.2014E. 2014/17771 K. 2014/26145"KIDEM TAZMİNATI ( Belediyede İşe Başlayan Davacı Murisinin Uzunca Süre Alt İşverenin işçisi Olarak Gösterildikten Sonra Belediyenin Çalışanı Olarak Gösterildiği - Mahkemece Alt İşverenler Nezdinde Geçen Süreler İlave Edilerek Kıdem Tazminatına Hak Kazandığı Kabul Edildiği/Davacının Murisinin İşyeri Dosyası ve TİS Getirtilerek Kıdem Tazminatı Hesaplanarak Yapılan Ödemenin Mahsup Edileceği )
BELEDİYEDE İŞE BAŞLAYAN TEKNİSYENİN UZUNCA SÜRE ALT İŞVERENİN İŞÇİSİ GÖSTERİLMESİ ( Kıdem Tazminatı Alacağı - Mahkemece Alt İşverenler Nezdinde Geçen Süreler İlave Edilerek Kıdem Tazminatına Hak Kazandığı Kabul Edildiği/Mahkemece Davacı Murisinin İşyeri Dosyası ve TİS Hükümleri Getirtilip Belediyece Yapılan Ödeme Mahsup Edilerek Kıdem Tazminatının Hesaplanacağı )
MAHSUP ( Kıdem Tazminatı Alacağı - Belediyede İşe Başlayan Davacı Murisinin Uzunca Süre Alt İşverenin işçisi Olarak Gösterildikten Sonra Belediyenin Çalışanı Olarak Gösterildiği/Mahkemece Alt İşverenler Nezdinde Geçen Süreler İlave Edilerek Toplam Çalışma Süresine Göre Kıdem Tazminatı Kabul Edildiği/Mahkemece Kıdem Tazminatı Tutarı Belirlenip Yapılan Ödemenin Mahsup Edileceği )
ALT İŞVEREN NEZDİNDEN GEÇEN SÜRELERİN TOPLAM ÇALIŞMA SÜRESİNE İLAVESİ ( Belediyede İşe Başlayan Davacı Murisinin Uzunca Süre Alt İşverenin işçisi Olarak Gösterildikten Sonra Belediyenin Çalışanı Olarak Gösterildiği/Mahkemece Alt İşverenler Nezdinde Geçen Süreler İlave Edilerek Kıdem Tazminatı Kabul Edildiğinden Yapılan Ödemeler Mahsup Edilerek Kıdem Tazminatının Hesaplanacağı )"
85Y6.HD9.7.2014E. 2014/2105 K. 2014/9233"GEÇERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kira Alacağı - Hesaplamada Ödemeler Cari Hesaba Yapılan Ödemeler Gibi Değerlendirilerek Alacak Dökümünden Ödemeler Düşülerek Hesaplama Yapıldığı/Taraflar Arasında Cari Hesap Sözleşmesi Olmamasına Göre Bilirkişi Raporundaki Yapılan Hesaplamanın Doğru Olmadığı )
KİRA ALACAĞI ( Temerrüt Faizi - Sözleşmede "Kira Bedelinin Ödenmemesi Halinde İlk Haftalık Gecikme İçin Aylık Kira Bedeline % 10 / 2. ve Sonraki Haftalık Gecikmeler İçin İlave % 15 Gecikme Faizi Uygulanır" Hükmüne Yer Verildiği/6101 S. Yürürlük Kanununa Göre Temerrüt Faizine İlişkin Hükümlerin Görülmekte Olan Davalarda da Uygulanacağının Gözetilmemesinin İsabetsizliği )
TEMERRÜT FAİZİ ( 6101 S. Borçlar Kanunun Yürürlük Kanununa Göre Görülmekte Olan Davalarda Uygulanacağı - Kira Sözleşmesinde "Kira Bedelinin Ödenmemesi Halinde İlk Haftalık Gecikme İçin Aylık Kira Bedeline % 10 / 2. ve Sonraki Haftalık Gecikmeler İçin İlave % 15 Gecikme Faizi Uygulanır" Hükmüne Yer Verildiği/Mahkemece İlgili Yasal Düzenlemenin Gözetileceği )"
85YHGK7.5.2014E. 2013/6-1083 K. 2014/620"İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Davalının Sunduğu Makbuz Üzerinde 'Yıllık Kira Bedeli' İbaresinin Yazılı Olduğu Ancak Ödemenin Hangi Ay ve Yıla Ait Olduğu Belirtilmediği - Mahkemece Öncelikle Davacı Alacaklılara Ödemenin Hangi Ay ve Yıla Dair Olduğunun Açıklatılacağı/Davalı Borçlunun İ.İ.K.'nun 269/C Md. Anlamında Ödeme Belgesi Sunup Sunamayacağı Sorularak Karar Verileceği )
KİRA ÖDEMESİNİN HANGİ AY VE YILA AİT OLDUĞUNUN BELİRTİLMEMESİ ( İtirazın Kaldırılması - Mahkemece Öncelikle Davacı Alacaklılara Ödemenin Hangi Ay ve Yıla Dair Olduğunun Açıklatılacağı/Davalı Borçlunun İ.İ.K.'nun 269/C Md. Anlamında Ödeme Belgesi Sunup Sunamayacağı Sorularak Sonuca Gidileceği )
TERCİH HAKKININ ALACAKLIYA GEÇMESİ ( İtirazın Kaldırılması - Davalının Sunduğu Makbuz Üzerinde 'Yıllık Kira Bedeli' İbaresinin Yazılı Olduğu Ancak Ödemenin Hangi Ay ve Yıla Ait Olduğu Belirtilmediği - Mahkemece Öncelikle Alacaklılara Ödemenin Hangi Ay ve Yıla Dair Olduğu Açıklatılacağı )"
85Y6.HD30.9.2013E. 2013/11480 K. 2013/13301"KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ VE TAHLİYE ( Borçluya 30 Günlük Ödeme Süresi Verildiği/Ödeme Süresinin Dolması Beklenmeden Alacaklı Tarafından İcra Mahkemesinden Tahliye İsteminde Bulunulamayacağı )
TAHLİYE İSTEMİ ( İtirazın Kaldırılması İstemi - Verilen 30 Günlük Ödeme Süresinin Dolması Beklenmeden Alacaklı Tarafından İcra Mahkemesinden Tahliye İsteminde Bulunulamayacağı/İsteminin Reddi Gerektiği )
ÖDEME BELGELERİ ( Kira Alacağının Tahsili ve Tahliye - Davalı Tarafından İbraz Edilen Ödeme Belgelerinde Ödemelerin Takip Konusu Aylara Dair Olarak Yapıldığının Belirtilmiş Olmasına Göre Söz Konusu Ödemelerin Ödeme Belgelerinde Belirtilen Aylardan Mahsubu Gerektiği )
MAHSUP ( Davalı Tarafından İbraz Edilen Ödeme Belgelerinde Ödemelerin Takip Konusu Aylara Dair Olarak Yapıldığının Belirtilmiş Olmasına Göre Söz Konusu Ödemelerin Ödeme Belgelerinde Belirtilen Aylardan Mahsubu Gerektiği - Kira Alacağının Tahsili ve Tahliye )"
85Y11.HD27.9.2013E. 2011/15968 K. 2013/16952"İTİRAZIN İPTALİ (Yönetmenlik Ücretinin Tahsili İçin Başlatılan Takibe - Ek Rapor ya da Yeni Bir Bilirkişi Raporu Alınarak Davacının Ödemekle Yükümlü Olduğu Gelir Vergisinin Davalıca Ödenip Ödenmediğinin Tespit Edilmesi ve Ödeme Yapılmışsa Bu Miktarın Davacının Alacağı Belirlenirken Dikkate Alınması Gerektiği)
YÖNETMENLİK ÜCRETİ (Sözleşmeye Göre Davalı Bölüm Başına Yönetmenlik Ücretini ve Ayrıca Kdvyi Ödemekle Yükümlü Bulunduğu - Davalı Davacının Ödemekle Yükümlü Bulunduğu Gelir Vergisini Ödemiş İse Bu Miktarın Davacının Alacağından Mahsup Edilmesi Gerektiği/İtirazın İptali)
MAHSUP (İtirazın İptali - Davalı Sözleşmeyle Yalnızca Kdvyi Ödemeyi Yükümlendiğinden Şayet Davacının Ödemekle Yükümlü Bulunduğu Gelir Vergisini Ödemiş İse Bu Miktarın Davacının Alacağından Mahsup Edilmesi Gerektiği)
GELİR VERGİSİ (Davalının Sözleşmeyle Yalnızca Kdvyi Ödemeyi Yükümlendiği/Ek Rapor ya da Yeni Bir Bilirkişi Raporu Alınarak Davacının Ödemekle Yükümlü Olduğu Gelir Vergisinin Davalıca Ödenip Ödenmediğinin Tespit Edilmesi Gerektiği - İtirazın İptali)"
85Y6.HD25.6.2013E. 2012/18883 K. 2013/10998"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Kira Başlangıcından İtibaren Ödenmesi Gereken Kira Parasıyla Aynı Dönemde Eksik Ödenen Kira Parası Yönünden Yaptırılan Bilirkişi İncelemesine Göre Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
KİRA PARASININ TAHSİLİ ( İtirazın İptali Davası - Değerlendirmenin Takip Konusu Edilen Aylar Kirası Yönünden Yapılması Gerektiği )
TAKİP KONUSU AYLAR ( Davalıların İcra Takibinden Önce Kiranın Ödendiğini Sunmuş Olduğu Belgelerle Kanıtlamış Olduğundan Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - İtirazın İptali Davası )"
85Y19.HD27.3.2013E. 2013/2137 K. 2013/5405"FATURAYA DAYALI İCRA TAKİBİ ( Ödemenin Hangi Alacağa İlişkin Olduğu Belirtilmemiş İse Muaccel Olan Borca Mahsup Edileceği )
FATURA DÜZENLENMESİNDEN SONRA YAPILAN ÖDEMELER ( Ödemenin Hangi Alacağa Mahsup Edileceği Hususunun 818 S. BK.nun 85 ve 86. Md.lerine Göre Tayin Edilmesi Gerektiği )
MAHSUP ( Fatura Düzenlenmesinden Sonra Yapılan Ödemeler - Ödemenin Hangi Alacağa Mahsup Edileceği Hususunun 818 S. BK.nun 85 ve 86. Md.lerine Göre Tayin Edilmesi Gerektiği )"
85Y6.HD28.6.2012E. 2012/7884 K. 2012/9761"KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN KALDIRILMASI ( İcra İnkar Tazminatı Talebi - Davaya Konu Takipten Önceki Dönemlerin Kira Borcuna Yönülek Üç Ayrı İcra Takibi Daha Bulunduğu ve Dosyaların Derdest Durumda Olduğu )
KİRACININ YAPTIĞI ÖDEMELERİN MAHSUP EDİLMESİ ( Birden Fazla Kira Borcuna Yönelik İcra Takibi Bulunması ve Borçlunun Yapmış Olduğu Ödemelerin Hangi Aya İlişkin Olduğunun Belirtilmemesi Nedeniyle Sözkonusu Ödemelerin Mahsup Edilebileceği )
TAKİP KONUSU AYLARIN KİRA BEDELİ ( Davalı Borçlunun Bu Aylara İlişkin Borçlarını Ödediğine Dair Kanunda Sayılı Bulunan Belgeleri İbraz Edemediği/Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gereği - Kira Alacağı İçin Başlatılan İcra Takibine İtiraz )
BORÇLUNUN MUHTELİF TARİHLERDE YAPTIĞI ÖDEMELER ( Yapılan Ödemelerin Hangi Aya İlişin Kira Bedeli Olduğunun Belirtilmediği - Sözkonusu Ödemelerin Davacı Alacaklı Tarafından Önceki İcra Takip Dosyalarına Mahsup Edilebileceği )
KİRA ALACAĞINA İLİŞKİN BİRDEN FAZLA İCRA TAKİBİ ( Üç Ayrı İcra Takibi Bulunduğu - Borçlunun Yaptığı Ödemelerin Hangi Aya İlişkin Olduğunun Belirtilmediğinden Davacı Alacaklarının Önceki İcra Takib Dosyalarına Mahsubunun Mümkün Olduğu )"
85Y6.HD5.4.2012E. 2012/2630 K. 2012/5427"İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE İSTEMİ ( Ödenen Kira Parasının Ait Olduğu Ay Kiracı Tarafından Ödeme Makbuzunda Belirtilmemiş İse Kiralayan Bunu Ödenmeyen Herhangi Bir Ayın Kirasına Karşılık Tutabileceği )
MUACCEL BORÇ ( Davalı Borçlu Tarafından Yapılan Ödemenin Hangi Aya Ait Olduğu Belirtilmediğine ve Davacı Alacaklı Tarafından da Söz Konusu Ödemenin Takip Konusu Olmayan Aylara Ait Kira Bedellerine Mahsup Edildiği - Söz Konusu Ödemeleri Bu Aylara Mahsup Etme Hakkı Bulunduğu )
BORÇLU TARAFINDAN YAPILAN ÖDEME ( Hangi Aya Ait Olduğu Belirtilmediğine ve Davacı Alacaklı Tarafından da Söz Konusu Ödemenin Takip Konusu Olmayan Aylara Ait Kira Bedellerine Mahsup Edildiği - Söz Konusu Ödemeleri Bu Aylara Mahsup Etme Hakkı Bulunduğu )"
85Y21.HD14.6.2011E. 2010/4705 K. 2011/5578"TOPLULUK SİGORTASI KAPSAMINDA SİGORTALI OLAN DAVACI ( 5458 S. Yasa Gereğince İmzaladığı Talep ve Taahhütnamenin Geçerli Olduğunun Tespiti - Uzman Bir Bilirkişiden Rapor Alınarak Davacının Yapılandırma Kapsamında Ödediği Miktarın Karşıladığı Süreyi Belirleyip Bu Süreyi Geçerli Saymak Gerektiği)
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Davacının 5458 S. Yasa Gereğince İmzaladığı Talep ve Taahhütnamenin Geçerli Olduğunun Tespiti - Uzman Bir Bilirkişiden Rapor Alınarak Davacının Yapılandırma Kapsamında Ödediği Miktarın Karşıladığı Süreyi Belirleyip Bu Süreyi Geçerli Saymak Gerektiği)
KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Ödediği Miktarın Yapılandırma Kapsamında Karşıladığı Sürenin Medeni Kanun'un 2. Md. Uyarınca Kabul Edilmesi Gerekirken Davalı Kurumca Yapılandırmanın Kısmen İptali Yerine Tamamen İptal Edilmesine İlişkin İşleminin MK.2. Md.sine Aykırı Olduğu)
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Yapılandırma İşleminin İptali İstemi - Ödediği Miktarın Yapılandırma Kapsamında Karşıladığı Sürenin Medeni Kanun'un 2. Md. Uyarınca Kabul Edilmesi Gerektiği)
YAPILANDIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının 5458 S. Yasa Gereğince İmzaladığı Talep ve Taahhütnamenin Geçerli Olduğunun Tespiti - Uzman Bir Bilirkişiden Rapor Alınarak Davacının Yapılandırma Kapsamında Ödediği Miktarın Karşıladığı Süreyi Belirleyip Bu Süreyi Geçerli Saymak Gerektiği)"
85Y12.HD19.10.2010E. 2010/11325 K. 2010/23787"BORÇLUNUN BİRDEN FAZLA BORCU BULUNMASI ( Borçlunun Tediyeyi Hangi Borca İlişkin Olduğunu Alacaklıya Beyan Etme Hakkına Sahip Olduğu - Birden Fazla Borcu Olan Borçlu Tediyeyi Hangi Borca İlişkin Olduğunu Beyan Etmemiş veya Derhal İtiraz Etmemiş ise Alacaklının Makbuzda Bildirdiği Borca Mahsup Edileceği )
ÖDEMENİN HANGİ BORCA İLİŞKİN OLDUĞU ( Borçlunun Ödeme Esansında Bunu Belirme Hakkı Bulunduğu - Borçlu Ödemenin Hangi Borca Ait Olduğunu Bildirmemesi veya İtiraz Etmemesi Halinde Alacaklının Makbuzda Bildirdiği Borca Ait Olduğu )
BORCUN TEDİYESİ ( Birden Fazla Borç - Tediyenin Hangi Borca İlişkin Olduğunun Seçim Hakkı )"
85Y15.HD27.3.2007E. 2006/1832 K. 2007/1912"ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI ZARARIN TAHSİLİ ( İtirazın İptali - Sözleşmenin Varlığı Kanıtlanmadığına Göre Ödemenin Alacaklının Mahsup Ettiği Borca Karşılık Yapıldığının Kabulü Gerektiği )
İTİRAZIN İPTALİ ( Sözleşmenin Varlığı Kanıtlanmadığına Göre Ödemenin Alacaklının Mahsup Ettiği Borca Karşılık Yapıldığının Kabulü Gerektiği - Eser Sözleşmesine Dayalı Zararın Tahsili )
SÖZLEŞMENİN VARLIĞININ KANITLANMAMASI ( Ödemenin Alacaklının Mahsup Ettiği Borca Karşılık Yapıldığının Kabulü Gerektiği - Eser Sözleşmesine Dayalı Zararın Tahsili )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Alacağın Varlığı Yargılamayı Gerektirdiği/Likit Olmadığı - Davalının İtirazında Haklı Bulunduğu Gözetilmeden Ayrıca %40 Oranında İnkar Tazminatına Mahkum Edilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
85Y11.HD19.4.2005E. 2004/6961 K. 2005/3928"KOOPERATİF AİDAT BORCUNUN BULUNMADIĞININ TESPİTİ ( Dava Açıldıktan Sonra Ödemenin Yapılmış Olmasına BK.nun 85/2 İnci Maddesi Hükmü Kapsamında Bir İhtirazi Kayıt Sayılması Gerekeceği )
DAVA AÇILDIKTAN SONRA ÖDEME ( Yapılmış Olmasına BK.nun 85/2 İnci Maddesi Hükmü Kapsamında Bir İhtirazi Kayıt Sayılması Gerekeceği - Kooperatif Aidat Borcunun Bulunmadığının Tespiti )
İHTİRAZİ KAYIT ( Dava Açıldıktan Sonra Ödemenin Yapılmış Olmasına BK.nun 85/2 İnci Maddesi Hükmü Kapsamında Bir İhtirazi Kayıt Sayılması Gerekeceği - Kooperatif Aidat Borcunun Bulunmadığının Tespiti )"
85Y17.HD5.4.2005E. 2005/3374 K. 2005/3404"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Kusur Hasar ve Mahsub Talebine İlişkin Deliller Uzman Bilirkişi veya Bilirkişi Kurulana İncelettirerek Karar Verilmesi Gereği )
HASAR VE MAHSUP ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat - Kusur Hasar ve Mahsub Talebine İlişkin Deliller Uzman Bilirkişi veya Bilirkişi Kurulana İncelettirerek Karar Verilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat - Kusur Hasar ve Mahsub Talebine İlişkin Deliller Uzman Bilirkişi veya Bilirkişi Kurulana İncelettirerek Karar Verilmesi Gereği )"
85Y17.HD28.12.2004E. 2004/14323 K. 2004/14232"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( Araçta Taşınan Emtiaya Zarar Verilmesi - Döviz Cinsi Üzerinden Tazminata Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
YABANCI PARA ÜZERİNDEN TAZMİNATA KARAR VERİLEMEMESİ ( Trafik Kazasında Araçta Taşınan Emtiaya Zarar Verilmesi - Taraflar Arasında Akdi İlişki Bulunması Halinde Uygulanabileceği )
TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasında Araçta Taşınan Emtiaya Zarar Verilmesi - Döviz Cinsi Üzerinden Tazminata Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
85Y12.HD30.12.2002E. 2002/26933 K. 2002/28036"AYNI ALACAKLIYA BİRDEN FAZLA BORCU OLAN BORÇLU ( Ödeme Zamanında Borçlarından Hangisini Ödemek İstediğini Alacaklıya Bildirme Hakkına Sahip Olduğu - Borçlunun Bu Konuda Suskun Kalması Halinde Tercih Hakkı Alacaklıya Geçtiği )
BORÇLUNUN SUSMASI ( Birden Fazla Borcu Bulunan Borçlu Ödeme Zamanında Borçlarından Hangisini Ödemek İstediğini Alacaklıya Bildirmemişse Tercih Hakkının Alacaklıya Geçtiği )
BORCUN İFASI ( Borçlar Kanununda Düzenlenen Kuralların Takip Hukukunda Da Uygulanacağı )"
85Y10.HD28.11.2002E. 2002/8401 K. 2002/9291"İSTEĞE SİGORTALILIĞIN GEÇERLİLİĞİN TESPİTİ ( Davacının Zorunlu Sigortalı Olarak Çalışmaya Başlamasından Sonraki Talebinin İptali )
ZORUNLU SİGORTALILIK ( Davacının Bundan Sonra Yeniden İsteğe Bağlı Sigoralı Olma Yönünde Kuruma Yazılı Başvurusunun Olmaması )"
85Y6.HD6.5.2002E. 2002/2865 K. 2002/3032"İKİ HAKLI İHTAR NEDENİ İLE TAHLİYE ( İhtarların Tebliğinden Sonra Yapılan Ödemelerin Hangi Aya İlişkin Olduğunun Belirtilmemiş Olması )
KİRACININ HANGİ AYA AİT OLDUĞUNU BİLDİRMEDEN ÖDEME YAPMASI ( İki Haklı İhtar Nedeni ile Tahliye )
YAPILAN ÖDEMENİN MUACCEL KİRA BORCUNA MAHSUP EDİLMESİ ( İki Haklı İhtar Nedeni ile Tahliye )"
85Y13.HD13.2.2001E. 2001/1329 K. 2001/2386"MENFİ TESPİT DAVASI ( Davalının Davacıdan Aldığı Bonoları İcra Takibine Koyması-Davacının Bu Bonolardan Dolayı Borcunun Olmadığı İddiası )
BORÇLARDAN HANGİSİ İÇİN ÖDEME YAPILDIĞININ BELİRLENMESİ ( Borçlardan Öncelikle Muaccel Hale Gelenin Mahsubunun Yapılması )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Alacaklının Tazminata Mahkum Edilmesi İçin Takibinde Haksız Olmasının Yanısıra Borçluyu Zararlandırmak Amacıyla Kötüniyeti Yapıldığının Kanıtlanmasının Gerekmesi )
BİRDEN ÇOK BORÇ OLMASI HALİNDE ALACAKLININ YAPTIĞI ÖDEMENİN DURUMU ( Borçlardan Öncelikle Muaccel Hale Gelenin Mahsubunun Yapılması )"
85Y10.HD18.4.1995E. 1995/67 K. 1995/3774"SSK'CA FAZLADAN ALINAN PRİMLERİN İADESİ ( Uygulanacak Faizin Başlangıç Tarihi )
FAİZ BAŞLANGICI ( SSK'ca Fazladan Tahsil Edilen Primlerin İadesinde )
KONUT EDİNDİRME YARDIMI SİGORTA PRİMİ VE GECİKME ZAMMI ( Mahsup Sırası )
MAHSUP İŞLEMİNDE SIRA ( Ödenen Sigorta Primi Konut Edindirme Yardımı ve Gecikme Zammı Arasında )
İADEDE UYGULANACAK FAİZ BAŞLANGICI ( Kurum'a Yatırıldığı Tarihi Takip Eden Ay Başından İtibaren )
ÖZEL HÜKÜMLERİN ÖNCELİKLE UYGULANMASI ( İşverenin SSK'na Yaptığı Ödemelerde Mahsuba İlişkin Öngörü Yoksa )
İŞVERENİN SSK'NA YAPTIĞI ÖDEMELERDE MAHSUP ( Protokolde Öngörülmemiş Olması )"
85YHGK1.3.1995E. 1994/12-806 K. 1995/127"TAHLİYE ( Temerrüd sebebiyle )
TEMERRÜD ( Birden fazla borcun ödenmesi )
BİRDEN FAZLA BORCUN ÖDENMESİ"
85YHGK4.5.1994E. 1994/15-79 K. 1994/288"İPOTEK SÖZLEŞMESİ
İPOTEK AKİT TABLOSU
ÜST SINIR İPOTEĞİ
BİRDEN FAZLA BORÇ İÇİN TEDİYE
İPOTEK ALACAKLISINA YAPILAN TEDİYE ( İpoteğin kaldırılması )
İPOTEĞİN KALDIRILMASI
KANUNİ İPOTEK HAKKI ( Yüklenicinin )"
85YHGK21.10.1993E. 1993/12-452 K. 1993/598"ÖDEME DEF'İ ( İpotekle Temin Edilmiş Borç İçin Yapılan Ödemenin Başka Borçlara Karşılık Olduğu İddiası )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Ödeme Def'i ve Bu Ödemelerin Başka Borçlara Karşılık Olduğu İddiası )"
85YHGK21.10.1992E. 1992/12-452 K. 1992/598"MAHSUP
KISMEN TEDİYE
BİRDEN FAZLA BORCA MAHSUBEN TEDİYE
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Borca mahsuben tediye )
BORCA MAHSUBEN TEDİYE ( İpoteğin paraya çevrilmesi )"
85YHGK7.6.1967E. 1966/6-1353 K. 1967/286"ÖDEMELERİN MAHSUBU"

Madde 86

YARGITAY

86Y19.HD17.2.2016E. 2015/11330 K. 2016/2457"MENFİ TESPİT DAVASI ( Yapılan Ödemelerin Öncelikle Vadesi Gelmiş Borçlardan Düşülerek Yapılan Hesaplama Neticesinde Takip Tarihi İtibariyle Davalının Davacıdan Bir Miktar Alacaklı Olduğu - Davacının Takipte Talep Edilen Miktarın Tamamı Kadar Davalıya Borçlu Olmadığı Gerekçesi İle Davanın Kısmen Kabulünün Yerinde Olduğu )
FATURA BORCU ( Her İki Taraf Defterlerinde Kayıtlı Faturaların Birbirlerini Teyit Ettiği - Davacının Fatura Borcuna Karşılık Ödeme Amaçlı Çekleri Verdiği/Takip Konusu Çeklerden Başka Takibe Konu Edilmeyen Çek Sebebiyle de Davacının Borçlu Olduğu/Menfi Tespit )
KISMİ ÖDEME ( Öncelikle Vadesi Gelmiş Borçlardan Düşülerek Yapılan Hesaplama Neticesinde Takip Tarihi İtibariyle Davalının Davacıdan Bir Miktar Alacaklı Olduğu - Davacının Takipte Talep Edilen Miktarın Tamamı Kadar Davalıya Borçlu Olmadığı )"
86YHGK27.1.2016E. 2015/15-1830 K. 2016/98"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davanın Konusunun Davacı Tarafından Takibe Dayanak Yapılan Fatura İle Sınırlı Olduğu - Tarafların Ticari Defterlerinde Yer Alan Tüm Ödemelerin Bu Fatura İçin Yapıldığının Kabul Edileceği/Davaya Konu Edilmeyen Faturaların Davacı Alacağına İlave Edilmesi Suretiyle Sonuca Varılamayacağı )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( İtirazın İptali Davalarının İcra Takibine Bağlı Davalardan Olduğu - İtirazın İptali Davasının Konusunun Davacı Tarafından Takibe Konu Edilip Davalı Tarafından İtiraz Edilen Alacak Kaleminden İbaret Olduğu/Davanın Konusunun Davacı Tarafından Takibe Dayanak Yapılan Fatura İle Sınırlı Olduğunun Kabul Edileceği )"
86Y22.HD29.9.2014E. 2014/21556 K. 2014/25824"KISMİ ÖDEME ( İşçilik Alacakları İstemi - Birden Fazla Borcu Bulunan Borçlu Yaptığı Ödeme İfa Zamanında Beyan Ettiği Borca Mahsup Edileceği/Borçlu Ödeme Sırasında Yapılan Ödemenin Hangi Borca Dair Olduğunu Beyan Etmemiş veya Alacaklının Makbuzda Belirttiği Borca Derhal İtirazda Bulunmamışsa Makbuzda Belirtilen Borca Mahsup Edilmesi Gerektiği )
İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ ( Kısmi Ödeme - Davalının Davacıya Ödemede Bulunduğu Davacının da Kabulünde Olduğuna Göre Bu Miktar Alacakların Muacceliyet ve Temerrüt Tarihleri Dikkate Alınarak Sırayla Mahsup Edilmesi Gerektiği )
KIDEM TAZMİNATI İSTEMİ ( Kısmi Ödeme - Fesih Tarihinden Ödeme Tarihine Kadar Olan Dönem İçin Faiz Hesaplanıp Mahsup Edilmeli ve Bakiyesi İçin Fesih Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Gerektiği )
İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Kısmi Ödeme - Artan Miktar Bulunması Halinde İhbar Tazminatı Yönünden Dava Tarihinden Ödeme Tarihine Kadar Olan Dönem İçin Faiz Hesaplanıp Mahsup Edilmeli Bakiyesi İçin Çıkacak Miktara Göre Islahtan İtibaren Faiz İşletilmesi Gerektiği )"
86Y19.HD27.3.2013E. 2013/2137 K. 2013/5405"FATURAYA DAYALI İCRA TAKİBİ ( Ödemenin Hangi Alacağa İlişkin Olduğu Belirtilmemiş İse Muaccel Olan Borca Mahsup Edileceği )
FATURA DÜZENLENMESİNDEN SONRA YAPILAN ÖDEMELER ( Ödemenin Hangi Alacağa Mahsup Edileceği Hususunun 818 S. BK.nun 85 ve 86. Md.lerine Göre Tayin Edilmesi Gerektiği )
MAHSUP ( Fatura Düzenlenmesinden Sonra Yapılan Ödemeler - Ödemenin Hangi Alacağa Mahsup Edileceği Hususunun 818 S. BK.nun 85 ve 86. Md.lerine Göre Tayin Edilmesi Gerektiği )"
86Y22.HD18.12.2012E. 2012/28063 K. 2012/28555"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Davacının Son Bordrosunda Ek Tazminat Adı Altında Ödeme Yapıldığı - Bu Ödemenin İnsan Kaynakları Teşvik Ödemesi Olarak Nitelendirildiğinden Hüküm Altına Alınan Alacaklardan Mahsup Edilmesi Gerektiği )
İŞVEREN TARAFINDAN YAPILAN KISMİ ÖDEMELERDE MAHSUP ( Bu Hususta Beyanda Bulunup Bulunmadığına Bakılmaksızın Öncelikle Faiz ve Masraflara Mahsup Edilmesi Gerektiği/İşçinin Birden Fazla Alacağının Söz Konusu Olması Durumunda Genel Hükümlere Göre Yapılacağı - İşçi Alacakları Davası )
İŞÇİ ALACAKLARININ MUACCELİYETİ ( Ücret Alacaklarının Çalışılan Ayı Takip Eden Aybaşında İhbar ve Kıdem Tazminatı İle Yıllık İzin Ücretinin Sözleşmesinin Feshi İle Muaccel Hale Geleceği )
TEMERRÜT ( Kıdem Tazminatı Borcu Bakımından İş Sözleşmesinin Feshedildiği Tarihte Diğer Tazminat ve Alacaklar Bakımından İse Tarafların Sözleşme İle Kararlaştırdıkları Ödeme Zamanı ya da İşçi Tarafından Gönderilecek İhtarnamede Belirtilen Ödeme Günü İtibariyle İşverenin Temerrüde Düşeceği )
İNSAN KAYNAKLARI TEŞVİK ÖDEMESİ ( Davacıya Yapılan Ek Ödemenin Davalı Şirket İle Sendika Arasında Yapılan Protokol Gereğince Feshin Olumsuz Sonuçlarını Azaltmak İçin Bu Şekilde Nitelendirildiği/Ödemenin Hüküm Altına Alınan Alacaklardan Mahsup Edilmesi Gerektiği - İşçi Alacakları Davası )"
86Y6.HD28.6.2012E. 2012/7884 K. 2012/9761"KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN KALDIRILMASI ( İcra İnkar Tazminatı Talebi - Davaya Konu Takipten Önceki Dönemlerin Kira Borcuna Yönülek Üç Ayrı İcra Takibi Daha Bulunduğu ve Dosyaların Derdest Durumda Olduğu )
KİRACININ YAPTIĞI ÖDEMELERİN MAHSUP EDİLMESİ ( Birden Fazla Kira Borcuna Yönelik İcra Takibi Bulunması ve Borçlunun Yapmış Olduğu Ödemelerin Hangi Aya İlişkin Olduğunun Belirtilmemesi Nedeniyle Sözkonusu Ödemelerin Mahsup Edilebileceği )
TAKİP KONUSU AYLARIN KİRA BEDELİ ( Davalı Borçlunun Bu Aylara İlişkin Borçlarını Ödediğine Dair Kanunda Sayılı Bulunan Belgeleri İbraz Edemediği/Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gereği - Kira Alacağı İçin Başlatılan İcra Takibine İtiraz )
BORÇLUNUN MUHTELİF TARİHLERDE YAPTIĞI ÖDEMELER ( Yapılan Ödemelerin Hangi Aya İlişin Kira Bedeli Olduğunun Belirtilmediği - Sözkonusu Ödemelerin Davacı Alacaklı Tarafından Önceki İcra Takip Dosyalarına Mahsup Edilebileceği )
KİRA ALACAĞINA İLİŞKİN BİRDEN FAZLA İCRA TAKİBİ ( Üç Ayrı İcra Takibi Bulunduğu - Borçlunun Yaptığı Ödemelerin Hangi Aya İlişkin Olduğunun Belirtilmediğinden Davacı Alacaklarının Önceki İcra Takib Dosyalarına Mahsubunun Mümkün Olduğu )"
86Y9.HD27.6.2012E. 2010/17548 K. 2012/24733"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI (Davacının Kendisine Yapılan Ödemenin İş Avansı Olduğunu İddia Etmesi Halinde Paranın Nerede Kullanıldığını Nereye Harcandığını İspat Etmesi Gerektiği)
İŞÇİLİK ALACAKLARI (Davacının Kendisine Yapılan Ödemenin İş Avansı Olduğunu İddia Etmesi Halinde Paranın Nerede Kullanıldığını Nereye Harcandığını İspat Etmesi Gerektiği - Kıdem ve İhbar Tazminatı)
İŞ AVANSI (Kıdem ve İhbar Tazminatı - Davacının Kendisine Yapılan Ödemenin İş Avansı Olduğunu İddia Etmesi Halinde Paranın Nerede Kullanıldığını Nereye Harcandığını İspat Etmesi Gerektiği/Davacıya İş Avansı Verilmişse Davacı Tarafından Bu Borcun Kapatılıp Kapatılmadığının Mahkemece Araştırılması Gerektiği)
KISMİ ÖDEME (Davacının Kendisine Yapılan Ödemenin İş Avansı Olduğunu İddia Etmesi Halinde Paranın Nerede Kullanıldığını Nereye Harcandığını İspat Etmesi Gerektiği/Davacıya İş Avansı Verilmişse Davacı Tarafından Bu Borcun Kapatılıp Kapatılmadığının Araştırılacağı - Kıdem ve İhbar Tazminatı)"
86Y6.HD5.4.2012E. 2012/2630 K. 2012/5427"İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE İSTEMİ ( Ödenen Kira Parasının Ait Olduğu Ay Kiracı Tarafından Ödeme Makbuzunda Belirtilmemiş İse Kiralayan Bunu Ödenmeyen Herhangi Bir Ayın Kirasına Karşılık Tutabileceği )
MUACCEL BORÇ ( Davalı Borçlu Tarafından Yapılan Ödemenin Hangi Aya Ait Olduğu Belirtilmediğine ve Davacı Alacaklı Tarafından da Söz Konusu Ödemenin Takip Konusu Olmayan Aylara Ait Kira Bedellerine Mahsup Edildiği - Söz Konusu Ödemeleri Bu Aylara Mahsup Etme Hakkı Bulunduğu )
BORÇLU TARAFINDAN YAPILAN ÖDEME ( Hangi Aya Ait Olduğu Belirtilmediğine ve Davacı Alacaklı Tarafından da Söz Konusu Ödemenin Takip Konusu Olmayan Aylara Ait Kira Bedellerine Mahsup Edildiği - Söz Konusu Ödemeleri Bu Aylara Mahsup Etme Hakkı Bulunduğu )"
86Y12.HD5.7.2011E. 2010/33017 K. 2011/14200"GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAK (Yapılan Kısmi Ödemelerin Şikayetçi Borçlunun İmzasının Bulunduğu Vadesi Önce Olan ve İlk Muaccel Olan Kredi Borcu İçin Yapıldığının Kabul Edilmesi Gereği - Limit Arttırım Sözleşmesinde İmzası Bulunmadığı/Borçluluk Sıfatının Sonlandırılması Gereği)
BORÇLUNUN KREDİ BORCUNDAN SORUMLULUĞU (Yapılan Kısmi Ödemelerin Şikayetçi Borçlunun İmzasının Bulunduğu Vadesi Önce Olan ve İlk Muaccel Olan Kredi Borcu İçin Yapıldığının Kabul Edilmesi Borçlu Sıfatının Sonlandırılması Gereği - Limit Arttırım Sözleşmesinde İmzası Bulunmadığı)
KISMİ ÖDEME (Şikayetçi Borçlunun İmzasının Bulunduğu Vadesi Önce Olan ve İlk Muaccel Olan Kredi Borcu İçin Yapıldığının Kabul Edilmesi Gereği - Şikayetçi Borçlunun İmzasının Bulunmadığı Kredi Sözleşmelerinden Sorumlu Olmayacağı)"
86Y21.HD14.6.2011E. 2010/4705 K. 2011/5578"TOPLULUK SİGORTASI KAPSAMINDA SİGORTALI OLAN DAVACI ( 5458 S. Yasa Gereğince İmzaladığı Talep ve Taahhütnamenin Geçerli Olduğunun Tespiti - Uzman Bir Bilirkişiden Rapor Alınarak Davacının Yapılandırma Kapsamında Ödediği Miktarın Karşıladığı Süreyi Belirleyip Bu Süreyi Geçerli Saymak Gerektiği)
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Davacının 5458 S. Yasa Gereğince İmzaladığı Talep ve Taahhütnamenin Geçerli Olduğunun Tespiti - Uzman Bir Bilirkişiden Rapor Alınarak Davacının Yapılandırma Kapsamında Ödediği Miktarın Karşıladığı Süreyi Belirleyip Bu Süreyi Geçerli Saymak Gerektiği)
KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Ödediği Miktarın Yapılandırma Kapsamında Karşıladığı Sürenin Medeni Kanun'un 2. Md. Uyarınca Kabul Edilmesi Gerekirken Davalı Kurumca Yapılandırmanın Kısmen İptali Yerine Tamamen İptal Edilmesine İlişkin İşleminin MK.2. Md.sine Aykırı Olduğu)
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Yapılandırma İşleminin İptali İstemi - Ödediği Miktarın Yapılandırma Kapsamında Karşıladığı Sürenin Medeni Kanun'un 2. Md. Uyarınca Kabul Edilmesi Gerektiği)
YAPILANDIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının 5458 S. Yasa Gereğince İmzaladığı Talep ve Taahhütnamenin Geçerli Olduğunun Tespiti - Uzman Bir Bilirkişiden Rapor Alınarak Davacının Yapılandırma Kapsamında Ödediği Miktarın Karşıladığı Süreyi Belirleyip Bu Süreyi Geçerli Saymak Gerektiği)"
86Y9.HD5.11.2009E. 2008/8261 K. 2009/30509"İBRA SÖZLEŞMESİ ( Belirtilen Alacakların Ödendiği Belirtilen Miktarın Makbuz Kabul Edilip Bunlardan Fazla Çalışma Alacağına İlişkin Kısma İsabet Eden Miktar Belirlenerek Bilirkişi Tarafından Hesaplanan Fazla Mesai Ücretinden Mahsup Edilmesi Gerektiği )
FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI ( İbra Sözleşmesinde Belirtilen Alacakların Ödendiği Belirtilen Miktarın Makbuz Kabul Edilip Bunlardan Fazla Çalışma Alacağına İlişkin Kısma İsabet Eden Miktar Belirlenerek Fazla Mesai Ücretinden Mahsup Edilmesi Gerektiği )
KIDEM TAZMİNATI ( Ödemeler İlk Dönem Çalışması İçin Kıdem Tazminatını Karşılamadığı Takdirde Davacının Tüm Çalışma Süresine Göre Kıdem Tazminatının Hesaplanarak Ödemenin Avans Olduğu Kabul Edilip Faizi İle Mahsubu Yapılarak Belirlenmesi Gerektiği )
AVANS ( Belgelerdeki Ödemeler İlk Dönem Çalışması İçin Kıdem Tazminatını Karşılamadığı Takdirde Davacının Tüm Çalışma Süresine Göre Kıdem Tazminatının Hesaplanarak Ödemenin Avans Olduğu Kabul Edilip Faizi İle Mahsubu Yapılarak Belirlenmesi Gerektiği )"
86Y9.HD14.4.2009E. 2008/13160 K. 2009/10566"İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN PARA BORÇLARININ KISMİ İFASINDA MAHSUP ( İş Kanunu'nda Özel Bir Düzenleme Bulunmadığından Borçlar Kanunun Genel Hükümleri Kapsamında Sorunun Çözümleneceği )
BORCUN KISMEN ÖDENMESİNDE ANA PARADAN MAHSUP ( İş Sözleşmesinden Doğan Para Borçlarının Kısmi İfasında Mahsubun Ne Şekilde Yapılacağı İle İlgili İş Kanunu'nda Özel Bir Düzenleme Bulunmadığından Borçlar Kanununun Genel Hükümleri Kapsamında Sorunun Çözümleneceği )
KISMİ ÖDEME ( Kıdem Tazminatı Alacağının Bulunduğu Durumda Kısmi Ödeme Nedeniyle Mahsup İşlemi BK. Md. 84 Çerçevesinde Yapılacağı )
İZİN ÜCRETİ ( Davaya Konu Alacaklar Kıdem İhbar Tazminatı İle Yıllık İzin Ücreti Olmakla Tamamı Aynı Anda Muaccel Olmuş Durumda Olduğu - İşverence Yapılan Kısmi Ödemeler Eşit Olarak Davaya Konu İsteklerden Mahsup Edilmesi Gerektiği )
KARAR VE İLAM HARCI ( Mahkemece Hüküm Altına Alınan Miktara Göre Belirleneceği )
TEMERRÜDE DÜŞMÜŞ OLAN İŞVERENİN YAPTIĞI KISMİ ÖDEME ( İsçinin Bu Hususta Beyanda Bulunup Bulunmadığına Bakılmaksızın Öncelikle Faiz ve Masraflara Mahsup Edilmesi Gerektiği )"
86Y9.HD26.5.2008E. 2007/20049 K. 2008/12612"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Esas Alınacak Ücretin İşçinin Kişisel Özellikleri Meslekteki Kıdemi Yapılan İşin Niteliğinin Nazara Alınarak Belirlenmesi Gereği - Esas Ücretin Salt Bordro ile Belirlenmesinin Yeterli Olmadığı )
ÜCRET ALACAĞININ BELİRLENMESİ ( Bordroda Yer Alan Ücretin Gerçeği Yansıtmadığı Şüphesinin Ortaya Çıkması Halinde Gerçek Ücretin Araştırılması Gereği - Tanık Beyanları İşçinin Mesleki Kıdemi Yapılan İşin Niteliği Emsal Ücret Örf ve Adet Gibi Hususlar Birlikte Değerlendirilerek Ücretin Belirlenmesi Gereği )
ÜCRETİN GERÇEĞİ YANSITMAMASI ( Çalışma Yaşamında Daha Az Vergi veya Sigorta Primi Ödemek Amacıyla Ücret Bordrolarının Gerçeği Yansıtmadığı - Ücret Konusunda Şüphenin Ortaya Çıkması Halinde Gerçek Ücretin Araştırılarak Sonuca Gidilmesi Gereği )
İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Esas Alınacak Ücretin İşçinin Kişisel Özellikleri Meslekteki Kıdemi Yapılan İşin Niteliğinin Nazara Alınarak Belirlenmesi Gereği - Esas Ücretin Salt Bordro ile Belirlenmesinin Yeterli Olmadığı ) "
86Y15.HD27.3.2007E. 2006/1832 K. 2007/1912"ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI ZARARIN TAHSİLİ ( İtirazın İptali - Sözleşmenin Varlığı Kanıtlanmadığına Göre Ödemenin Alacaklının Mahsup Ettiği Borca Karşılık Yapıldığının Kabulü Gerektiği )
İTİRAZIN İPTALİ ( Sözleşmenin Varlığı Kanıtlanmadığına Göre Ödemenin Alacaklının Mahsup Ettiği Borca Karşılık Yapıldığının Kabulü Gerektiği - Eser Sözleşmesine Dayalı Zararın Tahsili )
SÖZLEŞMENİN VARLIĞININ KANITLANMAMASI ( Ödemenin Alacaklının Mahsup Ettiği Borca Karşılık Yapıldığının Kabulü Gerektiği - Eser Sözleşmesine Dayalı Zararın Tahsili )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Alacağın Varlığı Yargılamayı Gerektirdiği/Likit Olmadığı - Davalının İtirazında Haklı Bulunduğu Gözetilmeden Ayrıca %40 Oranında İnkar Tazminatına Mahkum Edilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
86Y9.HD17.10.2006E. 2006/23829 K. 2006/27512"BASIN İŞ KANUNUNA TABİ ÇALIŞMA ( Fazla Çalışma Ücretleri İle Bayram ve Genel Tatil Ücretlerinin Ödemesinin Takip Eden Ücret Ödemesiyle Birlikte Yapılması Gereği )
BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ ( İsteklerin Gününde Ödenmemesinden Kaynaklanan Günlük %5 Fazla Ödeme Tutarı da Yapılan Ödeme Tarihine Göre Hesaplanması Gereği )
BİRDEN ÇOK BORCUN MUACCEL OLMASI ( Fesihten Sonra Yapılan Ödeme Öncelikle Fazla Çalışma İle Bayram ve Genel Tatil Ücretlerine Sayılması Gereği - Basın İş Kanuna Tabi Çalışma )
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( Takip Eden Ücret Ödemesiyle Birlikte Yapılacağı ve Kararlaştırılan Ücretin Her Ay Peşin Olarak Ödeneceği - Basın İş Kanuna Tabi Çalışma )
GÜNLÜK %5 FAZLA ÖDEME ( Anılan Gecikme Süresine Göre Hesaplama Yapılmış Olması Karşısında Mahkemece % 85 Oranında Yapılan İndirim Yetersiz Olduğu - Basın İş Kanuna Tabi Çalışma )"
86Y13.HD17.11.2005E. 2005/11080 K. 2005/17115"ÖDEME YAPILMASI ( Alacak Davası - Borçlunun İcra Takibi Yapılan Tarihten Sonra Alacaklıya Yaptığı Ödemenin İcra Takibine Konu Olan Aylar Kirasına Mahsuben Yapıldığının Kabulü Gerektiği )
TAKİPTEN SONRA YAPILAN ÖDEME ( Borçlunun İcra Takibi Yapılan Tarihten Sonra Alacaklıya Yaptığı Ödemenin İcra Takibine Konu Olan Aylar Kirasına Mahsuben Yapıldığının Kabulü Gerektiği )
KİRA ALACAĞI ( Kiralayanın Tüm Alacağını İcra Takibine Konu Etmesi Gerektiği Gibi İcra Takibi Varken Yapılan Ödemeyi Kabul Eden Alacaklı Kiralayanın Bu Ödemenin İcra Takibinden Önceki Aylar Kirasına Mahsuben Alındığını da Makbuza Yazması Gerektiği )
MAKBUZA YAZILMASI GEREKEN ÖDEME ( Kiralayanın Tüm Alacağını İcra Takibine Konu Etmesi Gerektiği Gibi İcra Takibi Varken Yapılan Ödemeyi Kabul Eden Alacaklı Kiralayanın Bu Ödemenin İcra Takibinden Önceki Aylar Kirasına Mahsuben Alındığını da Makbuza Yazması Gerektiği )"
86Y9.HD9.2.2005E. 2004/13240 K. 2005/3705"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Öncelikle Tahakkuk Eden Borçtan İlk Ödenmesi Gereken Alacağın Mahsubu Gerektiği )
ÜCRET ALACAĞI ( Davalı Süresinde Davacının Ücretini Ödemediği Anlaşıldığından Öncelikle Tahakkuk Eden Borç Ücret Alacağı Olduğu - Ödenen Miktardan Öncelikle Ücret Alacağının Tenzili Gerekirken Diğer Alacakların Tenzili Hatalı Olduğu )
MÜTEADDİT BORÇLAR ( Muaccel İse Tediye Borçlu Aleyhinde Birinci Olarak Takip Edilen Borca Mahsup Edileceği - Takibat Vaki Olmamış İse Tediye Vadesi İptida Hulül Etmiş Olan Borca Mahsup Edileceği )"
86Y15.HD26.2.2003E. 2002/4022 K. 2003/922"KEŞİF ARTIŞINDAN KAYNAKLANAN SÜRE NEDENİYLE ÖDENEK AKTARILMASI ( Davacı Müteahhitin Daha Önceden Teslim Ettiği İşin Bedelini sonraki Yılın Fiyatlarıyla Talep Edememesi )
YÜKLENİCİNİN ÖDENEK TALEBİ ( Davacı Müteahhitin Daha Önceden Teslim Ettiği İşin Bedelini sonraki Yılın Fiyatlarıyla Talep Edememesi )"
86Y12.HD30.12.2002E. 2002/26933 K. 2002/28036"AYNI ALACAKLIYA BİRDEN FAZLA BORCU OLAN BORÇLU ( Ödeme Zamanında Borçlarından Hangisini Ödemek İstediğini Alacaklıya Bildirme Hakkına Sahip Olduğu - Borçlunun Bu Konuda Suskun Kalması Halinde Tercih Hakkı Alacaklıya Geçtiği )
BORÇLUNUN SUSMASI ( Birden Fazla Borcu Bulunan Borçlu Ödeme Zamanında Borçlarından Hangisini Ödemek İstediğini Alacaklıya Bildirmemişse Tercih Hakkının Alacaklıya Geçtiği )
BORCUN İFASI ( Borçlar Kanununda Düzenlenen Kuralların Takip Hukukunda Da Uygulanacağı )"
86Y15.HD20.6.2002E. 2002/1984 K. 2002/3358"İCRA TAKİBİNDEN DOLAYI BORÇLU BULUNMADIĞININ TESBİTİ ( Avukatın Bilirkişi Raporuyla Tespit Edilen Borç Miktarına İtirazı Olmadığını Belirtmesi - Mevcut Borç Varken Sonraki Alacak İçin Ödeme Yapılmasının Hayatın Olağan Akışına Uymayacağı )
AVUKATIN BİLİRKİŞİ RAPORUYLA TESPİT EDİLEN BORÇ MİKTARINA İTİRAZI OLMADIĞINI BELİRTMESİ ( Mevcut Borç Varken Sonraki Alacak İçin Ödeme Yapılmasının Hayatın Olağan Akışına Uymayacağı )
HAYATIN OLAĞAN AKIŞI ( Mevcut Borç Varken Sonraki Alacak İçin Ödeme Yapılmayacağı - Menfi Tespit Davasında Avukatın Bilirkişi Raporuyla Tespit Edilen Borç Miktarına İtirazı Olmadığını Belirtmesi )"
86Y6.HD6.5.2002E. 2002/2865 K. 2002/3032"İKİ HAKLI İHTAR NEDENİ İLE TAHLİYE ( İhtarların Tebliğinden Sonra Yapılan Ödemelerin Hangi Aya İlişkin Olduğunun Belirtilmemiş Olması )
KİRACININ HANGİ AYA AİT OLDUĞUNU BİLDİRMEDEN ÖDEME YAPMASI ( İki Haklı İhtar Nedeni ile Tahliye )
YAPILAN ÖDEMENİN MUACCEL KİRA BORCUNA MAHSUP EDİLMESİ ( İki Haklı İhtar Nedeni ile Tahliye )"
86Y19.HD26.10.2001E. 2001/3048 K. 2001/6860"MENFİ TESBİT DAVASI ( Davacı Borcun Tamamının Ödenmesine Rağmen Bononun İade Edilmeyip İcra Takibine Konulduğunu Beyanla Borçlu Olmadığının ve Bononun İptalini Talep ve Dava Etmesi )
RESEN YEMİN ( İddia Olunan Hususların Kati Deliller ile İspat Edilmemiş Olması ve İddia Olunan Hususu İspat için İleri Sürülen Delillerin Hüküm Verilecek Derecede Kanaat Hasıl Etmemesi )
YEMİN ( Resen Yemin İddia Olunan Hususların Kati Deliller ile İspat Edilmemiş Olması ve İddia Olunan Hususu İspat için İleri Sürülen Delillerin Hüküm Verilecek Derecede Kanaat Hasıl Etmemesi )"
86Y9.HD3.10.2001E. 2001/10995 K. 2001/15338"İŞ AKDİNİN FESHİ ( İhbar Tazminatında Faiz Başlangıcının Temerrüt Tarihi Olması )
FAİZ BAŞLANGICI ( İhbar Tazminatında Faiz Başlangıcının Temerrüt Tarihi Olması )
İHBAR TAZMİNATI ( İş Akdinin Feshi - Faiz Başlangıcının Temerrüt Tarihi Olması )
KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin Feshi - Muacceliyet ve Temerrüt Tarihinin Fesih Tarihi Olması/Faiz Başlangıcı )
TEMERRÜT TARİHİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatında - Faiz Başlangıcı )"
86Y13.HD13.2.2001E. 2001/1329 K. 2001/2386"MENFİ TESPİT DAVASI ( Davalının Davacıdan Aldığı Bonoları İcra Takibine Koyması-Davacının Bu Bonolardan Dolayı Borcunun Olmadığı İddiası )
BORÇLARDAN HANGİSİ İÇİN ÖDEME YAPILDIĞININ BELİRLENMESİ ( Borçlardan Öncelikle Muaccel Hale Gelenin Mahsubunun Yapılması )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Alacaklının Tazminata Mahkum Edilmesi İçin Takibinde Haksız Olmasının Yanısıra Borçluyu Zararlandırmak Amacıyla Kötüniyeti Yapıldığının Kanıtlanmasının Gerekmesi )
BİRDEN ÇOK BORÇ OLMASI HALİNDE ALACAKLININ YAPTIĞI ÖDEMENİN DURUMU ( Borçlardan Öncelikle Muaccel Hale Gelenin Mahsubunun Yapılması )"
86YCGK20.6.1994E. 1994/10-156 K. 1994/180"KARŞILIKSIZ ÇEK VERMEK
ÇEKİN ÇEK İLE ÖDENMESİ
ÇEK BORDROSUNA İLAVE İBARELER KONULMASI
TEMYİZ AŞAMASINDA DELİL İBRAZI ( Ceza yargılamasında )
TECİL TALEBİNİN YETERSİZ GEREKÇE ILE REDDİ ( Karşılıksız çek )"
86Y6.HD31.10.1980E. 1980/4840 K. 1980/9264"AYNEN İADE ( Nişan hediyeleri )
YETKİ ( Nişanın bozulması )
SEBEPSİZ İKTİSAP
NİŞANIN BOZULMASI"
86Y12.HD21.2.1978E. 1977/1728 K. 1978/1684"İTİRAZIN REDDİ
TAKSİTLE ÖDEME
KISMİ TEDİYE"
86YHGK12.2.1964E. 1963/537 K. 1964/130"TESLİM
FİAT FARKI"
86YHGK13.2.1963E. 1962/6-58 K. 1963/20"KISMİ TEDİYE
BORCUN MAHSUBU
MÜTEADDİT BORÇLARDA KISMEN TEDİYE
KİRA BORCUNUN TASFİYESİ"
86YHGK12.12.1956E. 1956/26 K. 1956/104"BORCUN MAHSUBU"

Madde 87

YARGITAY

87Y14.HD30.9.2009E. 2009/8694 K. 2009/10074"İPOTEK ŞERHİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Borcu Ödeyen Borçlu Senedin Geri Verilmesini veya İptal Edilmesini İstemek Hakkına Haiz Olduğu )
İPOTEK AKTİNİN YAPILMASI ( Neden Olan ve Akit Tablosunda Vadeleri İle Bedelleri Gösterilen Senetlerin Davacı Elinde Bulunması Bunların Bedellerinin Ödendiğine Karine Teşkil Edeceği )
İPOTEK BEDELLERİNİN ÖDENMESİ ( İpotek Aktinin Yapılmasına Neden Olan ve Akit Tablosunda Vadeleri İle Bedelleri Gösterilen Senetlerin Davacı Elinde Bulunması Bunların Bedellerinin Ödendiğine Karine Teşkil Edeceği - Bu Karinenin Aksini İspat Etmek Yükü İse Senet Lehtarı Olan Davalıya Düşeceği )"
87Y19.HD22.6.2009E. 2008/9873 K. 2009/6027"MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacının Altın Aldığı ve Karşılığında Beyaza İmza Attığı/Ödeme Yaptığı Halde Senedin İade Edilmediğine Dair İddiası - Ödeme Belgesinin Senedin Tanzim Tarihinden Önceki Bir Tarihi Taşıdığı/Davanın Reddedileceği )
BEYAZA İMZA ATMAK ( Menfi Tespit Davası - Senedin Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğu İspatlanamadığından Davanın Reddedileceği )
SENEDİN İADESİ ( Menfi Tespit Davası/Davacının Açığa İmzasını Attığı Senet Bedelini Ödediği Halde Senedin İade Edilmeyip Takibe Konulduğuna Dair İddiası - Ödeme Belgesinin Senedin Tanzim Tarihinden Önceki Bir Tarihi Taşıdığı/Davanın Reddedileceği )"
87Y12.HD8.10.2007E. 2007/15024 K. 2007/18042"BONONUN ARKA YÜZÜNE YAZILAN YAZILAR ( Ödemeyi İfade Eden Sözcüklerin Kısmi Ödeme Niteliğinde Olup Bu Miktara Hasren İtirazın Kabulüne Karar Verilmesi Gereği )
KISMİ ÖDEME ( Bono Alacaklı Elinde İken Arka Yüzüne Yazılan ve Ödemeyi İfade Eden Sözcükler/Bu Miktara Hasren İtirazın Kabulüne Karar Verilmesi Gereği - Kısmi Ödeme Niteliğinde Olduğu )
İTİRAZ ( Bono Alacaklı Elinde İken Arka Yüzüne Yazılan ve Ödemeyi İfade Eden Sözcükler/Kısmi Ödeme Niteliğinde Olduğu - Bu Miktara Hasren İtirazın Kabulüne Karar Verilmesi Gereği )"
87Y11.HD4.4.2005E. 2004/6509 K. 2005/3213"BONOYA DAYALI BAŞLATILAN TAKİP ( Alacaklı Hamile İcra Baskısı Altında Ödendiği İleri Sürülen Meblağın İstirdadı - Davacıdan Bonoların Asılları İstenmeli BK'nun 87. Maddesinde Davacı Lehine Olan Karine Üzerinde Durulması Gereği )
ALACAKLI HAMİLE İCRA BASKISI ALTINDA ÖDENDİĞİ İLERİ SÜRÜLEN MEBLAĞ ( İstirdat Talebi - Davacıdan Bonoların Asılları İstenmeli BK'nun 87. Maddesinde Davacı Lehine Olan Karine Üzerinde Durulması Gereği )
İSTİRDAT TALEBİ ( Alacaklı Hamile İcra Baskısı Altında Ödendiği İleri Sürülen Meblağın İstirdadı - Davacıdan Bonoların Asılları İstenmeli BK'nun 87. Maddesinde Davacı Lehine Olan Karine Üzerinde Durulması Gereği )"
87Y11.HD1.12.2003E. 2003/4180 K. 2003/11350"İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Davanın Kooperatif Ortağı Olan Davalının Akçalı Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Üzerine Girişilen İcra Takibine Vaki İtirazın İptali İstemine İlişkin Olması )
GENEL KURUL TOPLANTISI ( Genel Kurul Toplantısında Borçlarını Ödeyen Ortaklara Tapularının Verilmesi Kararlaştırılıp Davalınında Tapusunu Almış Olmasının Onun Borcu Ödediğini Göstermemesi )
BORÇLARIN ÖDENMESİ ( Genel Kurul Toplantısında Borçlarını Ödeyen Ortaklara Tapularının Verilmesi Kararlaştırılıp Davalınında Tapusunu Almış Olmasının Davalının Borcu Ödediğini Göstermemesi )
MAKBUZ ( Borcunu Ödeyen Borçlunun Bir Makbuz Almasının Gerekmesi )"
87Y13.HD17.6.2003E. 2003/4067 K. 2003/8017"İTİRAZIN İPTALİ ( Mali Müşavir Yanında Çalışan Eleman - Davalı Adına Ödeme Yapma )
BAŞKASI ADINA YAPILAN ÖDEME ( Borcu Ödeyenin Makbuz Veya Buna İlişkin Senedi Geri İsteme Hakkı )
VEKALETSİZ İŞ GÖRME ( Ödeme Yaptığını İddia Ettiği Makbuzu İbraz Etmesi )
ÖDEMENİN YAPILDIĞI BELGE ( Mahkemeye İbraz Edilmemesi - Haciz Zaptı )
HACİZ ZAPTI ( Beyanın Alacaklı Vekilinin Olduğu - Yemin )
YEMİN TEKLİFİ ( Yapılan Ödemenin Yazılı Delille İspat Edilemediği )"
87Y13.HD15.5.2003E. 2003/2387 K. 2003/6017"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalının Komisyon Sözleşmesinden Doğan Ücreti Ödememesi Üzerine Başlatılan İcra Takibine Vaki İtirazı Nedeniyle )
MAKBUZLARIN DAVACI ELİNDE OLMASI ( Davalı Namına Ödenen Vergi ve Harçlara İlişkin Makbuzların Davacı Elinde Bulunması-Bunların Davacı Tarafından Ödendiğinin Kabulü )
VERGİ VE HARÇLARA İLİŞKİN MAKBUZLARIN DAVACI ELİNDE OLMASI ( Davalı Namına Ödenen Vergi ve Harçlara İlişkin Makbuzların Davacı Elinde Bulunması-Bunların Davacı Tarafından Ödendiğinin Kabulü )"
87Y13.HD30.4.2002E. 2002/2883 K. 2002/4922"ALACAK DAVASI ( Kira Bedelleri Ödendiği Halde Hakkında İcra Takibi Yapıldığı ve Tarafınca Takip Yapıldığı İddiasıyla Ödediği Meblağın Yasal Faizi İle Birlikte Tahsili İstemi )
ALINDI BELGESİNİN HÜKMÜ ( Dava Konusu Aylara İlişkin Kiraların Alındığını Gösteren Yazı ve İmzalar Bulunması İmzaların Davalıya Ait Olması Halinde Belgenin Makbuz Hükmü Taşıyacak Olması )
KİRACININ İSPAT YÜKÜ ( Kira Bedelinin Ödendiğinin Yasal Delille İspatı Gereği Ödemelere Ait Yazı ve İmzaların Davalıya Aitliğinin Anlaşılması Halinde Belgelerin Makbuz Hükmü Taşıyacak Olması )"
87Y13.HD23.11.1995E. 1995/9228 K. 1995/10302"YASAL KARİNE ( Senedin Borçluda Olmasının Borcun Ödendiğine Karine Teşkil Etmesi )
YEMİN DELİLİ ( Sair Yasal Deliller İbaresi Kapsamında Olması )
BORÇLU ELİNDEKİ SENET ( Borcun Ödendiğine Karine Teşkil Etmesi )
SAİR YASAL DELİLLER ( Yemin Delilinin Bu İfade Kapsamında Olması )"
87Y13.HD14.2.1989E. 1989/595 K. 1989/873"BORCUN ÖDENMEMESİ ( Buna Rağmen Senedin Borçluda Olması )
SENEDİN İADESİ ( Alacaklının Elinden İstek Dışı Çıktığını İddia Etmesi )
İSPAT YÜKÜ ( Senet Elden Çıktığı Halde Borcun Ödenmediğinin İddia Edilmesi Halinde )"
87Y13.HD10.11.1988E. 1988/4799 K. 1988/5303"BONONUN ÖDENDİĞİNE YASAL KARİNE ( İade Edilmiş Olması )
BONONUN İADE EDİLMİŞ OLMASI ( Borcun Ödendiğine Yasal Karine )
BORCUN ÖDENDİĞİNE YASAL KARİNE ( Bononun İade Edilmiş Olması )"
87YHGK10.5.1985E. 1983/4-771 K. 1985/430"İBRA ( Miktarı İtibariyle Yazılı Belgeyle İspat Zorunluluğu )
İSPAT ( İbra )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Eldeki Senetler İbra Edildiği İleri Sürülen Borcun Tamamını Kapsamıyorsa )"
87Y13.HD8.11.1982E. 1982/4489 K. 1982/6624"TAKSİ SATIN ALMAKTAN DOĞAN BORCUN TAKSİ KAZANCIYLA ÖDENDİĞİ İDDİASI ( Tanıkla İspat Şartlarının Gerçekleşmemesi )
İSPAT KÜLFETİ ( Ortak Alınan Taksinin Borcuna İlişkin Bonoların Taksi Kazancıyla Ödendiği İddiası )
ORTAK ALINAN TAKSİNİN BORCUNA İLİŞKİN BONONUN TAKSİ KAZANCIYLA ÖDENDİĞİ SAVUNMASI ( İspat Külfeti )
TANIKLA İSPAT ( Ortak Alınan Taksiden Doğan Borcun Taksi Kazancıyla Ödendiği Savunması )"
87YHGK11.12.1975E. 1974/3-56 K. 1975/55"SENEDİN İADESİ VE BORCUN ÖDENDİĞİNE İLİŞKİN KARİNE"
87Y12.HD27.12.1973E. 1973/12290 K. 1973/11828"REHİNLİ TİCARİ SENETLER ( Borçluya Geri Verilmesi )
BORCUN DÜŞMESİ ( Rehinli Ticari Senetlerin Borçluya Geri Verilmesi )
ALACAĞIN TEMİNATSIZ KALMASI ( Rehinli Ticari Senedin Geri Verilmesi )"
87YHGK17.5.1973E. 1972/13443 K. 1973/6234""
87YİBGK13.12.1967E. 1966/16 K. 1967/7"ZAMANAŞIMI ( Taşıma Sözleşmesinin Teminatı Olarak Verilen Banka Teminat Mektubunun İadesi Talebinde )
TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN TEMİNATI OLARAK VERİLEN BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ ( Zamanaşımı Def'i )
BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ TALEBİ ( Zamanaşımı Def'i )
TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ TALEBİNE KARŞILIK ZAMANAŞIMI DEF'İ ( Taşıma Sözleşmesinin Teminatı Olarak Verilen )"
87YHGK27.12.1961E. 1961/4-61 K. 1961/307"BELGENİN İHTİRAZİ KAYITLA İMZALANMASI"

Madde 88

YARGITAY

88YHGK27.3.2015E. 2013/19-1951 K. 2015/1097"BONONUN BAKİYE BEDELİ TAHSİLİNE YÖNELİK İLAMSIZ İCRA TAKİBİ ( İtirazın İptali Davasında İspat Yükü/İfa Karinesi - Bononun İcra Dosyasına Yapılan Ödeme Üzerine Davalı-Borçlunun Eline Geçtiği/Bononun Davalı Elinde Bulunmasının İfanın Karinesi Olduğu - Davacı-Alacaklının Bonodan Dolayı Bakiye Bir Alacağı Bulunduğunu Kanıtlama Yükümü Altında Olduğu )
İSPAT YÜKÜ ( Bononun Bakiye Bedelinin Tahsiline Yönelik İlamsız İcra Takibine İtirazın İptali - Bononun İcra Dosyasına Yapılan Ödeme Üzerine Davalı-Borçlunun Eline Geçtiği/Davacı-Alacaklının Bonodan Dolayı Bakiye Bir Alacağı Bulunduğunu Kanıtlama Yükümü Altında Olduğu Gözetileceği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA İSPAT YÜKÜ ( Bonunun Bakiye Bedeli Tahsiline Yönelik İlamsız İcra Takibi - Bononun İcra Dosyasına Yapılan Ödeme Üzerine Davalı-Borçlunun Eline Geçtiği/Bononun Davalı Elinde Bulunmasının İfanın Karinesi Olduğu - Davacı-Alacaklının Bonodan Dolayı Bakiye Bir Alacağı Bulunduğunu Kanıtlama Yükümü Altında Olduğu Gözetilerek Karar verileceği )
İFA KARİNESİ ( Bononun Bakiye Bedelinin Tahsiline Yönelik İlamsız İcra Takibine İtirazın İptali/İspat Yükü - Bononun Davalı Elinde Bulunmasının İfanın Karinesi Olduğu/Davacı-Alacaklının Bonodan Dolayı Bakiye Bir Alacağı Bulunduğunu Kanıtlama Yükümü Altında Olduğu - Mahkemece İspat Yükünün Tayininde Hataya Düşülerek Karar Verilmesinin İsabetsizliği )"
88Y6.HD2.3.2015E. 2015/381 K. 2015/2023"KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ İCRA TAKİBİNE YAPILAN İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI ( Kiralananın Tahliyesi/Takibe Konu Aylar Kira Bedelinin Yasal Sürede Ödenmediğinden Temerrüt Olgusunun Gerçekleştiği - Asıl Davada Talep Doğrultusunda Temerrüt Sebebiyle Kiralananın Tahliyesine Karar Verilmesi Gereği )
TAHLİYE İŞLEMİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİN HATALI OLDUĞU ( Takibe Konu Aylar Kira Bedelinin Yasal Sürede Ödenmediğinden Temerrüt Olgusunun Gerçekleştiği - Asıl Davada Talep Doğrultusunda Temerrüt Sebebiyle Kiralananın Tahliyesine Karar Verilmesi Gerektiği/Kira Alacağının Tahsili/Tahliye )
GECİKME ZAMMINA KARAR VERİLECEĞİ ( 6101 S.K. 7. Md'sinde Türk Borçlar Kanunu'nun Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Dair Kuralları ile Geçici Ödemelere Dair 76. Faize Dair 88. Temerrüt Faizine Dair Hükümlerinin Görülmekte Olan Davalara da Uygulanacağının Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği/Kamu Düzeni )"
88Y6.HD20.3.2013E. 2013/2832 K. 2013/4912"İTİRAZIN KALDIRILMASI ( 818 S.K. Md.88'de Düzenlenen Faiz Konusunun Davanın Halen Derdest Olması Karşısında 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
FAİZ ( 818 S.K. Md.88'de Düzenlenen Faiz Konusunun Davanın Halen Derdest Olması Karşısında 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
TÜRK BORÇLAR KANUNU UYARINCA DEĞERLENDİRİLME ( Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka İlişkin Kurallar İle Geçici Ödemeler Faiz Temerrüt Faizi ve Aşırı İfa Güçlüğüne İlişkin Maddelerin Görülmekte Olan Davalarda da Uygulanacağı - Faiz Konusunun 6098 S.K. Çerçevesinde Değerlendirileceği )"
88Y19.HD4.10.2012E. 2012/6367 K. 2012/14309"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davacının İlk Takibinde ve İhtiyati Haciz İsteminde Bulunduğu Bononun Davalı Elinde Bulunmasının İfanın Karinesi Olduğu Dikkate Alınarak Davacının Bonodan Dolayı Bakiye Bir Alacağı Bulunduğunu Kanıtlaması Gerektiği )
BORÇ BELGESİNİN BORÇLUYA GERİ VERİLMESİ ( Borcun Ödendiğinin Karinesi Sayılacağı/Borcun Sakıt Olmuş Sayılacağı - İtirazın İptali Davası )
BORCUN ÖDENDİĞİ KARİNESİ ( Borç Belgesinin Borçluya Geri Verilmesi Halinin Karine Teşkil Edeceği - İtirazın İptali Davası )
BAKİYE ALACAK ( İtirazın İptali Davası - Bononun Davalı Elinde Bulunmasının İfanın Karinesi Olduğu Dikkate Alınarak Davacının Bonodan Dolayı Bakiye Bir Alacağı Bulunduğunu Kanıtlaması Gerektiği )"
88Y19.HD12.7.2012E. 2012/4912 K. 2012/11706"ÖDÜNÇ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORCUN FER'İLERİNDEN BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ DAVASI ( Kefilin Açmış Olduğu Menfi Tespit Davası - 01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe Giren Yeni Borçlar Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir 6101 S.K. 7.M. Dikkate Alınacağı )
YENİ BORÇLAR KANUNU ( 01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe Giren Bu Kanunun Kanuni Faiz ve Temerrüte İlişkin Kurallarının Eldeki Davada Uygulama İmkanı Bulunup Bulunmadığının Mahkemece Araştırılması Gereği - Kazanılmış Hakların Gözetileceği )
KAZANILMIŞ HAKLARIN GÖZETİLMESİ ( 01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe Giren Yeni Borçlar Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir 6101 S.K. 7.M. Dikkate Alınacağı - Kanuni Faiz ve Temerrüte İlişkin Kurallarının Eldeki Davada Uygulama İmkanının Araştırılacağı )"
88Y15.HD28.12.2011E. 2011/196 K. 2011/8015"ISLAHLA TALEP EDİLEN FAİZ ALACAĞI ( Asıl Alacak İle Faiz Alacağı Arasında Doğrudan Bağlantı Bulunduğundan Davada Yer Almasa Bile Faiz Alacağının Islahla Davaya Eklenebileceği - Faizle İlgili İstemin Esas Yönünden İnceleneceği )
FAİZ ALACAĞI İLE ASIL ALACAK ARASINDA DOĞRUDAN BAĞLANTI BULUNMASI ( Davada Yer Almasa Bile Faiz Alacağının Islahla Davaya Eklenebileceği - Faizle İlgili İstemin Esas Yönünden İnceleneceği )
İHTARNAME İLE İSTEME KARŞI ÇIKILMASI ( Dosyada İhtarın Tebliğ Şerhi Bulunmasa da Davalı Yüklenici Tarafından İhtarname İle İsteme Karşı Çıkıldığından Temerrüdün Bu Tarihte Oluştuğu Gözetilerek Bu Tarih İle Islah Tarihi Arasındaki Faiz Miktarının Bilirkişiden Alınacak Ek Raporla Belirleneceği )
FAİZ ( Asıl Alacak İle Faiz Alacağı Arasında Doğrudan Bağlantı Bulunduğundan Davada Yer Almasa Bile Faiz Alacağının Islahla Davaya Eklenebileceği )
FAİZ ALACAĞININ DAVADA YER ALMAMASI ( Islahla Davaya Eklenebileceği )"
88Y11.HD17.5.2011E. 2011/5728 K. 2011/6032"ÇEKLERİN BANKAYA MÜŞTERİ TARAFINDAN İADE EDİLMESİ ( Dava Konusu Çeklerin Ödendiği Anlamına Gelip Gelmeyeceği - İddia ve Savunmanın B.K.nun 88 /Son Md. Hükmü Çerçevesinde Yeterince Değerlendirilip Tartışılması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ÇEKLERİN ÖDENDİĞİ ANLAMINA GELİP GELMEYECEĞİ ( Çeklerin Bankaya Müşteri Tarafından İade Edilmesinin - İddia ve Savunmanın B.K.nun 88 /Son Md. Hükmü Çerçevesinde Yeterince Değerlendirilip Tartışılması Gerektiği )
ÖDEMENİN MÜKERRER ÖDEME YAPILIP SAYILMAYACAĞI ( Çeklerin Bankaya Müşteri Tarafından İade Edilmesinin Dava Konusu Çeklerin Ödendiği Anlamına Gelip Gelmeyeceği - İddia ve Savunmanın B.K.nun 88 /Son Md. Hükmü Çerçevesinde Değerlendirilmesi Gerektiği )"
88Y6.HD17.2.2011E. 2011/167 K. 2011/1610"KİRA PARASININ TAHSİLİ ( Davalı Tarafından Gönderilen Havale Bedeli Alacaklı Tarafından Tahsil Edilmiş Olsa Dahi Kira Dönemi Parası Olarak Gönderilen Paranın Alacaklı Tarafından Tahsili Takip Konusu Dönem Kirasının Ödendiğini Göstermeyeceği )
DÖNEM KİRASI ( Kira Parasının Tahsili - Davalı Tarafından Gönderilen Havale Bedeli Alacaklı Tarafından Tahsil Edilmiş Olsa Dahi Kira Dönemi Parası Olarak Gönderilen Paranın Alacaklı Tarafından Tahsili Takip Konusu Dönem Kirasının Ödendiğini Göstermeyeceği )
YAZILI BELGE ( Borçlu İtirazında Kira Sözleşmesine ve Kira Miktarına İtiraz Etmeyip Ödeme Savunmasında Bulunduğuna Göre Takip Konusu Kira Borcunu Ödediğini Yazılı Belgelerle Kanıtlaması Gerektiği )
TEMERRÜT ( Takip Konusu Dönem Kirasının Ödendiği İ.İ.K.nun 269/C Md.sinde Yazılı Nitelikteki Belgelerle Kanıtlanamadığından Temerrüt Olgusu Gerçekleştiği - İtirazın Kaldırılması ve Tahliye İsteminin Kabulü Gerektiği )"
88Y9.HD7.12.2010E. 2010/38045 K. 2010/36486"İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Senet Aslının Borçluya İade Edilmiş Olması Borcun Son Bulduğuna İlişkin Bir Karine Teşkil Edeceği - Ancak Alacaklı Bunun Aksini İspat Ederse Bu Karineye Dayanılmayacağı )
SENET ASLININ BORÇLUYA İADE EDİLMİŞ OLMASI ( Borcun Son Bulduğuna İlişkin Bir Karine Teşkil Edeceği - Ancak Alacaklı Bunun Aksini İspat Ederse Bu Karineye Dayanılmayacağı/İşçilik Alacaklarının Tahsili )
SENETLERİN İADESİ ( Senet Asıllarının Alacaklı Davacı İşçi Keşideci Davalı İşveren veya 3. Kişi Elinde Olup Olmadığı Araştırılarak Davacı Alacaklı Elinde İse Senetlerin Davalıya İadesi Her Zaman Mümkün Olmakla Senet Bedelleri Mahsup Edilmeksizin İşçilik Alacağının Belirlenerek Hüküm Altına Alınması Gerektiği )"
88Y6.HD8.7.2010E. 2010/6950 K. 2010/8788"İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE DAVASI ( Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Borcun Varlığı - Tahliye İstemi )
ORTAK ZİNCİRLEME KEFİL ( Kira Sözleşmesinde Kefil Olarak Bulunan Davacının Tahliye İstemli İcra Takibine İtiraz Edilmesiyle İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Davası Açtığı - Davacının Tahrifat İddiasının İncelenmesi Gerektiği )
TÜKETİCİ ENDEKSİ ORANI ( Kira Sözleşmesinin Her Kira Yılı Bitiminde Sözleşmedeki Başlangıç Günündeki İTO Tüketici Endeksine Göre Arttırılacağı )
MAKBUZDA TAHRİFAT ( Kiranın Ödendiğine Dair Makbuzdaki Miktarın Sonradan Doldurularak Tahrifat Yapıldığı İddiası - Bu İddianın Araştırılması Gerekeceği )
TAHRİFAT İDDİASI ( Kiraların Ödendiğine Dair Verilen Makbuzdaki Tahrifat İddiasının Araştırılması Gerekeceği )
MAKBUZ VE SENETLERİN İADESİ HÜKÜMLERİ ( Belgede Ödemenin Hangi Aylara İlişkin Olduğu Belli Olmadığı - 818 S.K. Md.88 Hükmünün Uygulanamayacağı )"
88Y3.HD1.7.2010E. 2010/10450 K. 2010/11858"TAHLİYE ( Davacı Kiracının Mecuru Tahliye Edip Anahtarı Davalıya Teslim Ettiğini Yazılı Delillerle İspatı Gerektiği - Kiralananın Tahliye Edildiğinin Kabul Edilebilmesi İçin Kiralananın Fiilen Boşaltılmasının Yeterli Olmadığı/Anahtarın da Kiralayana Teslim Edilmesi Gerektiği )
KİRACININ BİLDİRDİĞİ TAHLİYE TARİHİ ( Kiralayan Tarafından Kabul Edilmemesi ve Tahliye Tarihinin Çekişmeli Olması Halinde, Kiralananın Fiilen Boşaltıldığını Ve Anahtarın Teslim Edildiğini, Kira İlişkisinin Kendisince İleri Sürülen Tarihte Hukuken Sona Erdirildiğini Kanıtlama Yükümlülüğü Kiracıya Ait Olduğu )
YAZILI DELİL ( Davacı Kiracının Mecuru Tahliye Edip Anahtarı Davalıya Teslim Ettiğini Yazılı Delillerle İspatı Gerektiği - Kiralananın Tahliye Edildiğinin Kabul Edilebilmesi İçin Kiralananın Fiilen Boşaltılmasının Yeterli Olmadığı )"
88Y6.HD1.6.2009E. 2009/3445 K. 2009/5074"MAKBUZ KARŞILIĞI ÖDEME ( İtirazın İptali/Ay İsmi Belirtilmeksizin Kira Bedeline Mahsuben Bankaya Yatırılan Para - Düzenli Ödeme Olarak Kabul Edilmeyeceği İçin 818 S.K. Md. 88'in Uygulanamayacağı )
KİRA ALACAĞI ( Ay İsmi Belirtilmeksizin Kira Bedeline Mahsuben Bankaya Yatırılan Para - Düzenli Ödeme Olarak Kabul Edilmeyeceği İçin 818 S.K. Md. 88'in Uygulanamayacağı )
İTİRAZIN İPTALİ ( Ay İsmi Belirtilmeksizin Kira Bedeline Mahsuben Bankaya Yatırılan Paranın Düzenli Ödeme Olarak Kabul Edilemeyeceği - Kira Parasının Tespit Edilerek İtirazın Kaldırılmasına Karar Verileceği )"
88Y10.CD21.5.2007E. 2007/535 K. 2007/5917"KARŞILIKSIZ ÇEK ( Sanığın Bedeli Ödeyerek Çek Aslını Bankaya İade Ettiği İddiasının Araştırılması Zorunluluğu - Bu Durumda Müştekinin Yasal Hamillik Sıfatı Dolayısıyla Şikayet Hakkı Sona Ereceği )
ÇEK BEDELİNİN ÖDENDİĞİ İDDİASI ( Müştekinin Yasal Hamillik Sıfatı Dolayısıyla Şikayet Hakkı Sona Ereceği - Araştırılıp Sonucuna Göre Sanığın Yasal Durumunun Belirlenmesi Gereği )
ÇEK ASLININ SANIKTA VEYA MUHATAP BANKADA BULUNMASI ( Müştekinin Yasal Hamillik Sıfatı Dolayısıyla Şikayet Hakkı Sona Ereceği - Sanığın Bedeli Ödeyerek Çek Aslını Bankaya İade Ettiği İddiasının Araştırılması Zorunluluğu )"
88Y6.HD13.12.2005E. 2005/10993 K. 2005/11558"KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ ( PTT Havalesinin Alınması Davalıya Verilmiş Bir Makbuz Niteliğinde Olmadığından Olayda Borçlar Kanunu'nun 88. Maddesinin Uygulanmasının Söz Konusu Olamayacağı )
PTT HAVALESİNİN ALINMASI ( Davalıya Verilmiş Bir Makbuz Niteliğinde Olmadığından Olayda Borçlar Kanunu'nun 88. Maddesinin Uygulanmasının Söz Konusu Olamayacağı - Kira Alacağının Tahsili )
MAKBUZ NİTELİĞİ ( PTT Havalesinin Alınması Davalıya Verilmiş Bir Makbuz Niteliğinde Olmadığından Olayda Borçlar Kanunu'nun 88. Maddesinin Uygulanmasının Söz Konusu Olamayacağı )
DELİL LİSTESİ ( "Sair Her Türlü Yasal Delil" Demek Suretiyle Yemin Deliline de Dayanmış Olduğundan Davalıya ... Yılları Kirasının Ödendiğine Dair Davacıya Yemin Teklif Etme Hakkının Hatırlatılması Gerektiği )
YEMİN TEKLİF ETME HAKKI ( "Sair Her Türlü Yasal Delil" Demek Suretiyle Yemin Deliline de Dayanmış Olduğundan Davalıya ... Yılları Kirasının Ödendiğine Dair Davacıya Yemin Teklif Etme Hakkının Hatırlatılması Gerektiği )"
88Y11.HD14.2.2005E. 2004/4544 K. 2005/1150"AİDAT ALACAĞINDAN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ ( Faiz Ve Masrafları Ödemede Geciken Borçlunun Yaptığı Kısmi Ödeme Alacaklı Tarafından Öncelikle Faize Mahsup Edilebileceği )
KOOPERATİF ALACAKLARI ( Faiz Ve Masrafları Ödemede Geciken Borçlunun Yaptığı Kısmi Ödeme Alacaklı Tarafından Öncelikle Faize Mahsup Edilebileceği - İtirazın İptali )
FAİZ VE MASRAFLARI ÖDEMEDE GECİKME ( Borçlunun Yaptığı Kısmi Ödeme Alacaklı Tarafından Öncelikle Faize Mahsup Edilebileceği - İtirazın İptali )"
88Y10.CD27.4.2004E. 2004/3040 K. 2004/5006"ŞİKAYET HAKKININ SONA ERMESİ ( Müştekinin Yasal Hamillik Sıfatı Dolayısıyla - Çek Kanununa Aykırılık Suçundan Hüküm Verilemeyeceği )
ÇEK KANUNUNA AYKIRILIK ( Suçundan Hüküm Verilemeyeceği - Müştekinin Yasal Hamillik Sıfatı Dolayısıyla Şikayet Hakkının Sona Ermesi )
HAMİLLİK SIFATI DOLAYISI İLE ŞİKAYET HAKKININ SONA ERMESİ ( Çek Kanununa Aykırılık Suçundan Hüküm Verilemeyeceği )"
88YHGK7.4.2004E. 2004/11-209 K. 2004/209"KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ TALEBİ ( İhtirazi Kayıtsız Makbuz Verilerek Yapılan Tahsilatın Önceki Dönemlere İlişkin Alacağın Ödenmiş Olduğuna Karine Teşkil Etmesi )
İHTİRAZİ KAYITSIZ MAKBUZ VERİLEREK YAPILAN KİRA TAHSİLATI ( Önceki Dönemlere İlişkin Alacağın Ödenmesine Karine Teşkil Etmesi )
MAKBUZ VERİLEREK İHTİRAZİ KAYITSIZ YAPILAN KİRA TAHSİLATI ( Önceki Dönemlere İlişkin Alacağın Ödenmesine Karine Teşkil Etmesi )
KARİNE NİTELİĞİ ( Kiralayanın İhtirazi Kayıt Koymaksızın Makbuzla Yaptığı Kira Tahsilatının Önceki Dönemlere İlişkin Alacakların Tahsil Edildiğine Karine Teşkil Etmesi )"
88Y10.CD26.1.2004E. 2003/7671 K. 2003/643"ÇEK KANUNUNA AYKIRILIK ( Müştekinin Şikayet Hakkının Devam Edip Etmediğinin Belirlenmesi - Çek Aslını Mahkemeye Sunmasının İstenmesi ve Sunamaması Durumunda Kamu Davasının Düşürülmesi Gereği )
YASAL HAMİLLİK SIFATI ( Dolayısıyla Müştekinin Şikayet Hakkının Devam Edip Etmediğinin Belirlenmesi - Çek Aslını Mahkemeye Sunmasının İstenmesi ve Sunamaması Durumunda Kamu Davasının Düşürülmesi Gereği )
ŞİKAYET HAKKI ( Devam Edip Etmediğinin Belirlenmesi - Müştekinin Çek Aslını Mahkemeye Sunmasının İstenmesi ve Sunamaması Durumunda Kamu Davasının Düşürülmesi Gereği/Çek Kanununa Aykırılık )"
88Y11.HD4.6.2002E. 2002/2822 K. 2002/5776"KAR PAYI ALACAĞININ GEÇ ÖDENMESİ NEDENİYLE FAİZ ALACAĞI TALEBİ ( Hamiline Yazılı Hisse Senetlerini İbraz Etmeyen Kişinin Kar Payını Talep Edemeyeceği - Kar Payı Hisse Senetlerinin İbrazında Ödendiğinden Faiz Talep Edilemeyeceği )
FAİZ ALACAĞI TALEBİ ( Şirket Kar Payının Geç Ödenmesi Nedeniyle - Dağıtılmasına Karar Verilen Kar Payının Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinin İbrazında Ödenmesi Gereği/Hisse Senetleri İbraz Edilmeden Kar Payının Ödenmesinin İstenemeyeceği )
HAMİLİNE YAZILI HİSSE SENETLERİNİN İBRAZI ZORUNLULUĞU ( Dağıtılmasına Karar Verilen Kar Payının Ödenmesini Talep Edebilmek İçin - Hisse Senetleri İbrazında Kar Payı Ödendiğinden Geç Ödeme Gerekçesiyle Faiz Talep Edilemeyeceği )
LİMİTED ŞİRKETİN DAĞITILMASINA KARAR VERİLEN KAR PAYININ GEÇ ÖDENMESİ NEDENİYLE FAİZ TALEBİ ( Hamiline Yazılı Hisse Senetlerini İbraz Etmeyen Kişinin Kar Payını Talep Edemeyeceği - Kar Payı Hisse Senetlerinin İbrazında Ödendiğinden Faiz Talep Edilemeyeceği )"
88Y10.CD9.4.2002E. 2001/25051 K. 2002/16214"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Sanığın Çek Bedelini Ödediğini ve Çek Aslının Muhatap Bankaya İade Edildiği Yönündeki Savunması )
ÇEK HAMİLİ ( Çek Bedelinin Ödenmesi Nedeniyle Müştekinin Yasla Hamillik Dolayısıyla Şikayet Hakkının Sona Ermesi )
ŞİKAYET HAKKI ( Çek Bedelinin Ödenmesi Nedeniyle Müştekinin Yasla Hamillik Dolayısıyla Şikayet Hakkının Sona Ermesi )"
88Y10.CD16.4.2001E. 2001/3887 K. 2001/12197"ÇEK KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığın Temyiz Dilekçesine Çek Aslını da Ekleyerek Çek Bedelini Ödeyip Geri Aldığını Beyan Etmesi - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Sanığın Temyiz Dilekçesine Çek Aslını da Ekleyerek Çek Bedelini Ödeyip Geri Aldığını Beyan Etmesi - Çekin Müşteki Elinden Rızası Hilafına Çıktığına İlişkin Bir İddia İleri Sürülmediği )
ÇEKDE YASAL HAMİLLİK SIFATI DOLAYISI İLE ŞİKAYET HAKKININ SONA ERMESİ ( Sanığın Temyiz Dilekçesine Çek Aslını da Ekleyerek Çek Bedelini Ödeyip Geri Aldığını Beyan Etmesi )"
88Y13.HD10.6.1999E. 1999/4141 K. 1999/4675"KAR PAYININ TAHSİLİ ( Kar Payının Önceki Dönem İçin İhtirazi Kayıt Konulmadan Alınması )
İHTİRAZİ KAYIT ( Daha Sonraki Bir Döneme Ait Kar Payının İhtirazi Kayıtsız Tahsil Edilmesi )
ZAMANAŞIMI ( Kar Payına Uygulanacak )"
88Y13.HD13.2.1996E. 1996/881 K. 1996/1317"MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacının Satın Aldığı Minibüsün Bedelini Ödemesi Nedeniyle Alacaklı Elinde Bulunan Senetten Dolayı Borçlu Olmadığının Tespitini İstemesi )
SATIM ( Düzenleme Suretiyle Mülkiyeti Muhafaza Kayıtlı Noter Satış Sözleşmesi Yapılması-Davalıların Senedi Kaybettiklerini İspat Etmelerinin Gerekmesi )
SENEDİN İADESİ ( Senedin Borçluya İadesinin Borcu Sona Erdirmesi )
YEMİN ( Ant Deliline Dayanan Davalılara Bu Haklarının Hatırlatılmasının Gerekmesi )"
88Y13.HD23.11.1995E. 1995/9228 K. 1995/10302"YASAL KARİNE ( Senedin Borçluda Olmasının Borcun Ödendiğine Karine Teşkil Etmesi )
YEMİN DELİLİ ( Sair Yasal Deliller İbaresi Kapsamında Olması )
BORÇLU ELİNDEKİ SENET ( Borcun Ödendiğine Karine Teşkil Etmesi )
SAİR YASAL DELİLLER ( Yemin Delilinin Bu İfade Kapsamında Olması )"
88Y12.HD22.11.1995E. 1995/15705 K. 1995/16515"KİRA ALACAĞININ TAKİBİ ( Ödendi İddiası )
PTT HAVALESİ ( Makbuz Niteliğinde Olmaması )
MAKBUZ NİTELİĞİNDE OLMAYAN BELGELER ( PTT Havalesi )"
88Y13.HD2.11.1994E. 1994/6201 K. 1994/9521"BORÇLARIN ÖDENMESİ ( Devlet Memurunun İfa Sırasında İhtirazi Kayıt İleri Sürmemesi )
İHTİRAZİ KAYIT ( Devlet Memurunun Böyle Bir Kayıt İleri Sürmemesinin Hakka Etkisi )"
88Y12.HD23.6.1994E. 1994/8136 K. 1994/8385"ÖDEME BELGESİNDEKİ İMZANIN İNKARINDA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ
ADİ BELGE NİTELİĞİNDE ÖDEME BELGESİ ( İmzanın İnkar Edilmesi )
İMZASI İNKAR EDİLMİŞ ADİ ÖDEME BELGESİ ( Bilirkişi İncelemesi )"
88Y18.HD19.3.1993E. 1993/1087 K. 1994/3753"KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Anabinanın Gider Ve Avans Payları - Bağımsız Bölüm Malikleri )
BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİ ( Gider Ve Avasların Yönetime Ödenmesi Gereken Borçlardan Olduğu )
YÖNETİME GİDER VE AVANS PAYININ ÖDENMESİ ( Makbuz Mukabilinde - Kat Malikleri )
KAT MALİKLERİ ( Muhasebe Kayıtları Kapsamında Ödenmesi Gereken Aidatlar )
MAKBUZ VE SENETLERİN İADESİ ( Borçlar Kanunun 88 Maddesinin Bu Alacaklara Uygulunmayacağı )
BORÇLAR KANUNU 88. MADDENİN UYGULANMAMASI ( Alınan Makbuzun Önceki Ödenmeyen Aidatlarında Alındığı Anlamına Gelmeyeceği )"
88Y9.HD24.3.1992E. 1992/3315 K. 1992/3416"ÜCRET BORDROSUNU İHTİRAZİ KAYIT KOYMADAN İMZALAMAK ( Fazla Mesai Ücreti Talebi )
FAZLA MESAİ ÜCRETİ TALEBİ ( Ücret Bordrosunu İhtirazi Kayıt Koymadan İmzalamak )"
88YHGK11.4.1990E. 1990/12-146 K. 1990/248"KİRANIN BANKAYA ÖDENMESİ ( Daha Önceki Borçların Ödendiği Anlamında Hukuki Sonuç Doğuramayacağı )
BANKAYA ÖDENEN KİRA ( BK.nun 88.M.si Açısından Borçlu Yararına Hukuki Sonuç Doğuramayacağı )"
88Y12.HD11.10.1989E. 1989/7392 K. 1989/12074"TAHLİYE İSTEMLİ TAKİP ( Kiraların Ödenmediği Gerekçesiyle )
TEVDİ MAHALLİ KARARI ( Takipten Sonra Alınan )
KİRA MİKTARINA İTİRAZ ( İtiraz Süresi Geçtikten Sonra )
KİRA PARASI ( İkametgahta Ödemeli Gönderilen )
MAKBUZ VERME ( Kira Parasının PTT'den Alınması Makbuz Verme Niteliğinde Değildir )
İKAMETGAHTA ÖDEMELİ GÖNDERİLEN KİRA PARASI ( Alınması Makbuz Verme Anlamına Gelmez )
KİRA ALACAĞI İÇİN MAKBUZ VERİLMEMESİ ( Önceki Kira Borçlarına Etkisi )
KISMİ İTİRAZ ( İtiraz Edilen Miktarın Açıkça Gösterilmesi Şartı )
KİRANIN İKAMETGAHTA ÖDEMELİ OLARAK GÖNDERİLMESİ ( Alacaklının Makbuz Vermemiş Olması )
TAKİPTEN SONRA ALINAN TEVDİ MAHALLİ KARARI ( Takibi Etkilemez )"
88Y11.HD29.6.1989E. 1989/3985 K. 1989/3981"MUNZAM ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Yabancı Para Üzerinden Hükmedilen Tazminatın Türk Lirasına Çevrilmesinde Esas Alınacak Kur )
YABANCI PARA ÜZERİNDEN HÜKMEDİLEN TAZMİNATIN TÜRK LİRASINA ÇEVRİLMESİNDE UYGULANAN KUR ( Kur Farkından Doğan Munzam Zarar Talebi - Faiz Uygulanıp Uygulanmaması )
TAZMİNAT TALEBİ ( Yabancı Para Alacağının Tahsilinde Kur Farkından Doğan Munzam Zarar İçin - Faiz Uygulanıp Uygulanmaması )
FAİZ UYGULANIP UYGULANMAMASI ( Yabancı Para Alacağının Tahsilinde Kur Farkından Doğan Munzam Zarar İçin Tazminat Talebi )"
88Y3.HD13.6.1989E. 1988/11101 K. 1989/5549"KİRA ALACAĞI ( Banka Havalesi İle Ödenen Kiranın Alınıp Alınmaması )
HAVALE İLE ÖDEME ( Kiranın Alınıp Alınmaması Alındıysa İhtirazi Kayıt Konulup Konuşmadığının Araştırılması )
İHTİRAZİ KAYIT ( Banka Havalesi İle Ödenen Kira Parası )
ÖNCEKİ KİRALARIN ÖDENDİĞİNE KARAR VERİLEMEMESİ ( Banka Havalesi İle Ödenen Kira Parasına İhtirazi Kayıt Konulup Konulmadığının Araştırılması )"
88Y13.HD14.2.1989E. 1989/595 K. 1989/873"BORCUN ÖDENMEMESİ ( Buna Rağmen Senedin Borçluda Olması )
SENEDİN İADESİ ( Alacaklının Elinden İstek Dışı Çıktığını İddia Etmesi )
İSPAT YÜKÜ ( Senet Elden Çıktığı Halde Borcun Ödenmediğinin İddia Edilmesi Halinde )"
88Y12.HD27.2.1986E. 1985/8133 K. 1986/2200"KİRANIN ÖDENDİĞİ İTİRAZI ( Şahitle İsbat Edilemeyeceği )
KİRA MAKBUZLARI ( Sonraki Ayların Ödenmesi Önceki Ayların Ödendiğinin Belgesi Olamaz )"
88YHGK12.2.1986E. 1984/6-735 K. 1986/114"İHTİRAZİ KAYIT ( Tevdi Mahalline Yatırılan Kira Parasının İhtirazi Kayıt İleri Sürülmeksizin Alınması )
TEVDİ MAHALLİ ( Kira Parasının İhtirazi Kayıt İleri Sürülmeksizin Alınması )
KİRA PARASI ( Tevdi Mahalline Yatırılan )"
88YHGK21.9.1983E. 1980/13-2745 K. 1983/824"DEVRİ EDİMLER ( Bono Şeklinde Düzenlenip Tanzim Tarihi Olmayan Muhtelif Vadeli Senetli Borçların Devri Edimlerden Olmaması )
SENEDE BAĞLI BORÇLAR ( İfa Karinesi Senedin Borçlu Elinde Bulunmasıdır )
İFA KARİNESİ ( Bono Şeklinde Düzenlenip Tanzim Tarihi Olmayan Muhtelif Vadeli Senetli Borç Hakkında B.K. 88. Maddenin Uygulanmıyacağı )
SENETLERDEN BİRİNİN ÖDENMESİ ( Önceki Senetlerin de Ödenmiş Sayılacağına Karine Teşkil Etmemesi )"
88YHGK21.1.1983E. 1980/4-1 K. 1983/16"SENEDİN BORÇLUYA VERİLMESİ ( Borcun Sona Erdiğine İlişkin Karinenin Adi Belgeler İçin Söz Konusu Olacağı )
NOTER SENETLERİ ( Senedin Borçluya Verilmesinin Borcun Sükutuna Karine Olup Olmadığı )
BORCUN SÜKUTU ( Adi Senetlerin Borçluya İadesine İlişkin Karinenin Noter Senetlerine Teşmil Edilemiyeceği )"
88Y13.HD8.11.1982E. 1982/4489 K. 1982/6624"TAKSİ SATIN ALMAKTAN DOĞAN BORCUN TAKSİ KAZANCIYLA ÖDENDİĞİ İDDİASI ( Tanıkla İspat Şartlarının Gerçekleşmemesi )
İSPAT KÜLFETİ ( Ortak Alınan Taksinin Borcuna İlişkin Bonoların Taksi Kazancıyla Ödendiği İddiası )
ORTAK ALINAN TAKSİNİN BORCUNA İLİŞKİN BONONUN TAKSİ KAZANCIYLA ÖDENDİĞİ SAVUNMASI ( İspat Külfeti )
TANIKLA İSPAT ( Ortak Alınan Taksiden Doğan Borcun Taksi Kazancıyla Ödendiği Savunması )"
88YHGK20.11.1981E. 1980/13-1923 K. 1981/757"İFA KARİNESİ ( Adi Şirket Kar Payı Devri Edimlerden Olmadığından B.K. 88'in Uygulanmıyacağı )
ADİ ŞİRKET KAR PAYI ( Devri Edimlerden Olmaması )
KAR PAYI ( Adi Şirket Kar Payının Devri Edimlerden Olmadığı )
DEVRİ EDİMLER ( Adi Şirket Kar Payının Devri Edimlerden Olmadığı )"
88YHGK12.12.1980E. 1978/15-1126 K. 1980/2756"ALACAK DAVASI ( Hak Edişten Doğan Davanın Yüklenici Tarafından Açılması )
MÜTEAHHİTİN GEÇİCİ İSTİHKAKLARA İTİRAZI ( İtirazın Neler Olduğu ve Dayandığı Sebepleri İstihkaka Bağlayarak Kağıtta Açıklaması )
İHTİRAZİ KAYITLA İMZALAMASI ( Müteahhitin Geçici İstihkaklara İtirazı )
İSTİHKAKIN OLDUĞU GİBİ KABULÜ ( İhtirazi Kayıtla İmzalamaması )"
88Y3.HD26.11.1979E. 1979/6593 K. 1979/6749"ÖDEME KARİNESİ ( Kira parası )
KİRA PARASI ( Makbuz )
İHTİRAZİ KAYIT"
88YHGK5.7.1979E. 1979/324 K. 1979/659"ÖDEME KARİNESİ ( Bk. 88 md. )
İHTİRAZİ KAYIT
VEZNEDARIN ÖDEMEYİ KABULÜ ( Karine oluşup oluşmadığı )"
88Y12.HD26.10.1978E. 1978/7681 K. 1978/8585"KİRA BORCU ( Ödeme karinesi )
ÖDEME KARİNESİ ( Kira borcu )
KİRANIN BANKAYA YATIRILMASI"
88YHGK30.4.1976E. 1974/12-654 K. 1976/1994"MUAYYEN ZAMANLARDA ÖDENMESİ GEREKEN BORÇLAR
MAKBUZUN HÜKMÜ ( Taksit borcunda )"
88Y13.HD11.11.1974E. 1973/2996 K. 1974/2886"İHTİRAZİ KAYIT ( Faiz Alacağı )
ZAMANAŞIMI ( Faiz Alacağı )
ÖDEME KARİNESİ"
88Y13.HD7.11.1974E. 1973/2946 K. 1974/2838"BORCUN ÖDENMESİ KARİNESİ
KİRA PARASI ( Ödeme karinesinin aksinin ispatı )
ÖDEME KARİNESİNİN AKSİNİN İSPATI"
88Y12.HD27.12.1973E. 1973/12290 K. 1973/11828"REHİNLİ TİCARİ SENETLER ( Borçluya Geri Verilmesi )
BORCUN DÜŞMESİ ( Rehinli Ticari Senetlerin Borçluya Geri Verilmesi )
ALACAĞIN TEMİNATSIZ KALMASI ( Rehinli Ticari Senedin Geri Verilmesi )"
88Y12.HD14.12.1973E. 1972/11545 K. 1973/11293"KİRA BORCUNUN ÖDENMESİ SONUÇLARI
FAİZ
TAKSİT İÇİN VERİLEN MAKBUZ"
88YHGK1.11.1972E. 1972/771 K. 1972/898"KİRANIN ÖDENMESİ"
88YHGK31.3.1971E. 1970/590 K. 1971/210"ÖDEME KARİNESİ
ÖDEME KARİNESİNİN AKSİNİN İSPATI
ÇEKLE TEDİYE
ADİ SENET
ÇEK VE İSBATI"
88YHGK9.4.1969E. 1969/4-156 K. 1969/218"ÖDEME KARİNESİ
BELLİ SÜRELERDE BORCUN MUACCELİYETİ"
88YHGK6.10.1965E. 1965/4-204 K. 1965/349"ÖDEME KARİNESİ
HİLELİ VAKIALARIN TANIKLA İSPATI"

Madde 89

YARGITAY

89Y19.HD19.6.2014E. 2014/7874 K. 2014/11494"FATURAYA DAYANAN ALACAK TALEBİ ( İtirazın İptali Davası - Davacı ve Davalının Ticari Defterlerinde Yer Alan Alacak Tutarlarının Birbiriyle Uyumlu Olduğu ve İcra Takibinin Bu Alacak Miktarı Üzerinen Yapıldığı/Davanın Kabulünün Gerektiği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Faturaya Dayanan Alacak Talebi - Davacı ve Davalının Ticari Defterlerinde Yer Alan Alacak Tutarlarının Birbiriyle Uyumlu Olduğu ve İcra Takibinin Bu Alacak Miktarı Üzerinen Yapıldığı/Davanın Kabul Edilmesi Gerektiği )
DAVACI VE DAVALININ TİCARİ DEFTERLERİNDEKİ AKACAK TUTARLARININ UYUMLU OLMASI ( Tarafların Ticari Defterlerinde Yer Alan Tutarlarının Uyumlu Olduğu ve İcra Takibinin Bu Miktar Üzerinen Yapıldığı/Fatıraya Dayanan İtirazın İptali Davasının Kabul Edileceği )"
89Y4.HD31.1.2013E. 2012/11374 K. 2013/1441"HAKSIZ FİİL SEBEBİYLE MADDİ TAZMİNAT (İstihkakların Haczi Yönüne Gidilip Gidilmediği Bunun Sebebinin Haklı Olup Olmadığı Araştırılmadan Sadece Davaya Konu ve Depoda Bulunması Farz Edilen Mallardan Dolayı Zararın Belirlenmesinin Doğru Olmadığı)
HACZİN ENGELLENMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT (Depoda Bulunması Gereken Malların Dışında Haczi Kabil Başkaca Mallarının Olup Olmadığı İstihkakların Haczi Yönüne Gidilip Gidilmediği ve Bunun Sebebinin Haklı Olup Olmadığı Araştırılmadan Karar Verilemeyeceği)
DEPODA BULUNAN MALLAR (Haczin Engellenmesi Nedeniyle Tazminat - Depoda Bulunması Gereken Malların Dışında Haczi Kabil Başkaca Mallarının Olup Olmadığı İstihkakların Haczi Yönüne Gidilip Gidilmediği ve Bunun Sebebinin Haklı Olup Olmadığı Araştırılmadan Karar Verilemeyeceği)
ZARARIN BELİRLENMESİ (Haksız Fiil Sebebiyle Maddi Tazminat - İstihkakların Haczi Yönüne Gidilip Gidilmediği Bunun Sebebinin Haklı Olup Olmadığı Araştırılmadan Sadece Davaya Konu ve Depoda Bulunması Farz Edilen Mallardan Dolayı Zararın Belirlenmesinin Doğru Olmadığı)"
89Y13.HD31.10.2012E. 2012/24423 K. 2012/24267"İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN TAZMİNAT İSTEMİ (Alacaklının İkametgahı ve Sözleşmenin İfa Edileceği Yerde Dava Açılabileceği)
YETKİLİ MAHKEME (İnşaat Yapım Sözleşmesinden Doğan Tazminat İstemi - Alacaklının İkametgahı ve Sözleşmenin İfa Edileceği Yerde Dava Açılabileceği)
GENEL YETKİLİ MAHKEME (Bir Davada Genel Yetkili Mahkeme Davalının İkametgahının Bulunduğu Yer Mahkemesi Olduğu - Sözleşmeden Doğan Davalar İçin Sözleşmenin İfa Edileceği Yer Mahkemesinin de Yetkili Olduğu)
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN DAVALAR (Sözleşmenin İfa Edileceği Yer Mahkemesinin de Yetkili Olduğu - İnşaat Yapım Sözleşmesinden Doğan Tazminat İstemi/Alacaklının İkametgahı ve Sözleşmenin İfa Edileceği Yerde Dava Açılabileceği)
PARA ALACAĞINA İLİŞKİN DAVALAR (Para Borcu Alacaklının İkametgahında Ödenmesi Gerektiğinden Alacaklının Bulunduğu Yer Mahkemesi de Yetkili Olduğu)
TAZMİNAT İSTEMİ (İnşaat Yapım Sözleşmesinden Doğan - Alacaklının İkametgahı ve Sözleşmenin İfa Edileceği Yerde Dava Açılabileceği)"
89Y15.HD25.12.2007E. 2007/105 K. 2007/8183"KİRA TAZMİNATI ( Dolar Cinsinden Ödeneceği Sözleşme ile Kararlaştırıldığından Hesaplanan Bedelin Döviz Cinsinden Hüküm Altına Alınması Gereği - Sözleşme ile Döviz Cinsinden Ödeneceği Kararlaştırılan Alacağın Karar Tarihindeki Türk Lirası Karşılığına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
KİRA TAZMİNATININ DÖVİZ CİNSİNDEN TAHSİLİ ( Döviz Cinsinden Ödeneceği Kararlaştırılan Alacağın Karar Tarihindeki TL Karşılığına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu - Döviz Cinsinden Belirlenen Alacağa Devlet Bankalarının Dolar Cinsinden Hesaba Uygulanan En Yüksek Faiz ile Birlikte Hükmedilmesi Gereği )"
89Y17.HD5.4.2005E. 2005/3374 K. 2005/3404"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Kusur Hasar ve Mahsub Talebine İlişkin Deliller Uzman Bilirkişi veya Bilirkişi Kurulana İncelettirerek Karar Verilmesi Gereği )
HASAR VE MAHSUP ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat - Kusur Hasar ve Mahsub Talebine İlişkin Deliller Uzman Bilirkişi veya Bilirkişi Kurulana İncelettirerek Karar Verilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat - Kusur Hasar ve Mahsub Talebine İlişkin Deliller Uzman Bilirkişi veya Bilirkişi Kurulana İncelettirerek Karar Verilmesi Gereği )"
89YİBGK30.5.1945E. 1944/6-1944/40 K. 1945/11"HAZİNE TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN TAHVİLLER ( Bu Tahvillerin Ziyaı Durumunda Tediyenin Meni Yolunda Verilen Kararlar )
TEDİYENİN MENİ ( Hazine Tarafından İhraç Edilen Tahvillerin Ziyaı )
DEĞERLİ KAĞITLAR ( Hazine Tarafından İhraç Edilen Tahvillerin Ziyaı Durumunda Tediyenin Meni Yolunda Karar Verilmesi )
GEÇERSİZLİK KARARI( Hazine Tarafından İhraç Edilen Tahvillerin Zayi Durumunda )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hazine Tarafından İhraç Edilen Tahvillerin Zayi Durumunda Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olması )
TEMYİZ ( Hazine Tarafından İhraç Edilen Tahvillerin Zayi Durumunda Geçersizlik İsteminin Reddinin Temyiz Edilebilmesi )
RED KARARLARININ TEMYİZİ ( Hazine Tarafından İhraç Edilen Tahvillerin Zayi Durumunda Geçersizlik İsteminin Reddinin Temyiz Edilebilmesi )"
89YİBGK30.5.1945E. 1944/40 K. 1945/11"HAZİNECE ÇIKARILAN TAHVİLLERİN DURUMU ( Ticaret Kanunu'nun 434 ve 440. Maddelerinin Örnekseme Yoluyla Uygulanması )
GÖREV ( Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olması )
TEMYİZ YOLU ( Mahkemece Verilecek Kararlardan Yalnız Reddi Kapsayanlar )
HAMİLE MUHARRER İSTİKRAZ SENETLERİ ( Ziyaı Halinde Ticari Şirket Tahvillerinin Ziyaı Halinde Uygulanacak Hükümlere Tabi Olması )
SENEDİN ZAYİİ OLMASI ( Borcun Düşmesi Sebeplerinden Biri Olarak Kabul Edememe )
TEDİYENİN MENİ HAKKINDAKİ KARARLAR ( Temyiz Olunamaması )
HAZİNECE ÇIKARILAN İSTİKRAZ TAHVİLLERİNİN KAYBEDİLMESİ ( Uygulanacak Hükümler, Görevli Mahkeme ve Temyiz İmkanı )
TAHVİLLERİN YİTİRİLMESİ ( Görevli Mahkeme, Uygulanacak Hükümler ve Temyiz Edilebilirlik )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hazinece Çıkarılan İstikraz Tahvillerinin Kaybedilmesinden Doğan Davalarda )
TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK ( Hazinece Çıkarılan İstikraz Tahvillerinin Yitirilmesinden Doğan İptal Davası )"
89YİBGK12.4.1933E. 1932/30 K. 1933/6"BORÇ SENETLERİNE KARŞI İLERİ SÜRÜLEN DEFİLER
SEBEBİ GÖSTERİLMEYEN BORÇ SENETLERİ ( Vukubulan Defiler )
SENEDE MÜSTENİT İDDİA ( İddiaya Karşı Yazılı Def'i Dermeyan Edilmesi )
YAZILI DEFİ DERMEYEN EDİLMESİ ( Senede Müstenit İddiaya Karşı )
DEF'İNİ ALELUSUL İSPAT EDEMEYEN MÜDDEALEYH ( Hasmına Yemin Teklif Etme Hakkının Olması )
YEMİN TEKLİF ETME HAKKI ( Def'ini Alelusul İspat Edemeyen Müddealeyh )"

Madde 90

YARGITAY

90YHGK24.12.2014E. 2013/19-1103 K. 2014/1084"SATIM SÖZLEŞMESİ GEREĞİ İFA EDİLEN ÖDEME ( Geri Alım İstemi - Davacı Alıcı Demirlerin Çapını Bildirmediği Mal Bedelini Alan Davalı da Davacıyı Temerrüde Düşürmediği/Aradan Geçen Uzun Süreye Rağmen Davacı Alacaklı Seçim Hakkını Kullanmadığı Davalı Borçlu da Alacaklı Temerrüdünü Oluşturmadığı/İstemin Kabulü Gerektiği )
İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Satım Sözleşmesi Gereği İfa Edilen Ödemenin Geri Alımına İlişkin İcra Takibi - Davacı Alıcı Demirlerin Çapını Bildirmediği Mal Bedelini Alan Davalı da Davacıyı Temerrüde Düşürmediği/Aradan Uzun Süre Geçtiğine Göre Davacı Alacaklının Sözleşmeden Dönme Anlamına Gelen Ödediği Bedelin İadesini Talep Etmesi Mümkün Olduğu )
SÖZLEŞMEDEN DÖNME ANLAMINA GELEN ÖDENEN BEDELİN İADESİ İSTEMİ ( Davacı Alıcı Demirlerin Çapını Bildirmediği Mal Bedelini Alan Davalı da Davacıyı Temerrüde Düşürmediği - Aradan Uzun Süre Geçtiğine Göre Davacı Alacaklı Ödediği Bedelin İadesini Talep Edebileceği/Satım Sözleşmesi Gereği İfa Edilen Ödemenin Geri Alınması İstemi )"
90Y19.HD12.11.2014E. 2014/6685 K. 2014/16094"BEDELİ ÖDENDİĞİ HALDE ALINAMAYAN MERMER NEDENİYLE ALACAK TALEBİ ( Davacının Satın Aldığı ve İşaretlediği On Adet Mermer Blokunu Almakta Temerrüde Düştüğü - Davacının İddialarını İspatlayamadığı/Alacak Olarak Talep Ettiği Tutarı Talep Hakkı Bulunmadığı )
ALICININ TEMERRÜDÜ ( İşaretlemiş Olduğu On Adet Mermer Blokunun Davacı Tarafından Henüz Alınmadığı - Davanın Reddi Gerektiği )
SATICININ DAVA KONUSU BEDELİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMADIĞI ( Davacı Tarafından Satın Alınan On Adet Mermer Blokunun İşaretlenip Ayrıldığı Halde Teslim Alınmadığı - Satıcının Malı Teslim Etmeye Hazır Olduğu/Davacının İddiasının İspatlayamadığı/Alıcının Temerrüdü Bulunduğu )"
90Y15.HD23.10.2014E. 2014/594 K. 2014/6018"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI ALACAK ( Sipariş Formuna Göre Teslimin 45 Gün İçerisinde Davalının İş Yerinde Yapılacağı - Alacaklının Teslim Tarihinden Üç Yıl Sonra Ürünlerin Teslim Alınmasını İhtar Ettiği/Usulüne Uygun Teslim veya Alacaklının Temerrütü Söz Konusu Olmadığından Davanın Reddedileceği )
ALACAKLININ TEMERRÜDÜ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak - Teslimin 45 Gün İçerisinde Davalının İş Yerinde Yapılacağı/Yüklenici Teslim Tarihinden 3 Yılı Aşkın Bir Süre Sonra Ürünlerin Teslim Alınmasını İhtar Ettiği - Alacaklı Temerrüdünden Söz Edilemeyeceği )
ESER SÖZLEŞMESİNDE TESLİMİN KANITLANMASI ( Yüklenicinin Eseri İş Sahibine Sözleşmeye Uygun Teslim Ettiğini Kanıtlayacağı )
USULÜNE UYGUN TESLİM ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak - Teslimin 45 Gün İçerisinde Davalının İş Yerinde Yapılacağı/ Yüklenici Teslim Tarihinden 3 Yılı Aşkın Bir Süre Sonra Ürünlerin Teslim Alınmasını İhtar Ettiği - Yüklenicinin Usulüne Uygun Teslim Etmediği Malın Bedeline Hak Kazanamayacağı )"
90Y15.HD8.11.2012E. 2012/5240 K. 2012/6956"KUMAŞLARIN NAKLİYESİNDE KULLANILAN MAKARALAR (Dog Arabalarının Yükleniciye Ait Olduğu Nakilden Sonra İş Sahibi Tarafından Yükleniciye İadesinin Zorunlu Olduğu - Alacaklı Makaraların Teslimi Konusunda İhtarla Temerrüde Düşürülmediği ve Tevdii Mahalli Yoluna Gidilmediğinden Alacaklının Temerrüdü Koşullarının Gerçekleşmediği)
ALACAKLININ TEMERRÜDÜ (Davalı İş Sahibinin Teslim Etmek Zorunda Olduğu Makaraları Teslim Etmek İçin Alacaklıya İhtarda Bulunmaması ve Tevdii Mahalli Tayin Ettirmediğinden Alacaklının Mütemerrit Olmadığı - Likit Olmayan Alacak İçin İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği)"
90Y14.HD5.4.2011E. 2011/50 K. 2011/4407"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Alacaklı Edim Usulü Gereği Kendisine Sunulduğu Halde Haklı Bir Sebep Olmaksızın Onu Reddederse veya Borçlunun Borcunu İfa Edebilmesi İçin Kendisi Tarafından Önceden Yapılması Gerekli İşlemleri Yapmaktan Kaçınırsa Mütemerrit Olacağı )
TEMERRÜT ( Tapu İptali ve Tescil - Alacaklı Edim Usulü Gereği Kendisine Sunulduğu Halde Haklı Bir Sebep Olmaksızın Onu Reddederse veya Borçlunun Borcunu İfa Edebilmesi İçin Kendisi Tarafından Önceden Yapılması Gerekli İşlemleri Yapmaktan Kaçınırsa Mütemerrit Olacağı )
DEPO EDİLEN BORÇ ( Borç Alacaklının Temerrüdü Sebebiyle Dava Tarihinden Önce Tevdi Mahalline Depo Edilmek Suretiyle Ödendiğinden Davacının Türk Parasına Göre Bir Alacağı Olmadığı - Tapu İptali ve Tescil Olmadığı Takdirde Tazminat Davasının Reddi Gerektiği )"
90Y16.HD21.10.2008E. 2008/2965 K. 2008/6530"AİDATLARIN İADESİ ( Kooperatiften Ayrılan Ortağın Hakları Ayrıldığı Yılın Bilançosu Çerçevesinde İade Edileceği )
KOOPERATİFTEN AYRILAN ORTAK ( Hakları Ayrıldığı Yılın Bilançosu Çerçevesinde İade Edileceği )
HAKLARIN ÖDENMESİ ( Bilançonun Kesinleşmesinden Yani Bilançonun Genel Kurulca Kabulünden İtibaren En Erken Bir Ay Sonunda Mümkün Hale Geleceği - Bu Tarihten İtibaren Davacının Temerrüt Faizine Hak Kazanacağı )
TEMERRÜT FAİZİ ( Hakların Ödenmesi Bilançonun Kesinleşmesinden Yani Bilançonun Genel Kurulca Kabulünden İtibaren En Erken Bir Ay Sonunda Mümkün Hale Geleceği - Bu Tarihten İtibaren Davacının Temerrüt Faizine Hak Kazanacağı )"
90Y15.HD22.4.2008E. 2007/3118 K. 2008/2682"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İnşaata Başlanabilmesi İçin Öncelikle Arsanın İnşaata Elverişli Bir Şekilde ve Ayıpsız Olarak Yükleniciye Teslimi Gerektiği )
FESİH ( Davacı Arsa Sahibi Arsayı İnşaata Elverişli ve Boş Olarak Teslim Şeklindeki Öncelikli Edimini Yerine Getirmediğinden Temerrüde Düştüğü ve Bu Suretle Ruhsat Alınıp İnşaata Başlanamamasında Arsa Sahibi Kusurlu Olduğundan Davanın Reddi Gerektiği )
TEMERRÜT ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Davacı Arsa Sahibi Arsayı İnşaata Elverişli ve Boş Olarak Teslim Şeklindeki Öncelikli Edimini Yerine Getirmediğinden Temerrüde Düştüğü ve Bu Suretle Ruhsat Alınıp İnşaata Başlanamamasında Arsa Sahibi Kusurlu Olduğundan Birleşen Fesih Davasının Reddi Gerektiği )"
90YHGK28.3.2007E. 2007/9-178 K. 2007/179"İŞ AKDİNİN FESHİ ( Çalışılmayan Süre Ücretinin Tahsili İstemi - BK.nun 325/2. Madde Hükmünün Davalının İsteği Olup Olmadığına Bakılmaksızın Mahkemece Doğrudan Doğruya Uygulanacağı )
ÇALIŞILMAYAN SÜRE ÜCRETİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( İş Akdinin Haksız Feshi - BK.nun 325/2. Madde Hükmünün Davalının İsteği Olup Olmadığına Bakılmaksızın Mahkemece Doğrudan Doğruya Uygulanacağı )
HAKSIZ VE SEBEPSİZ FESİH ( Davacının Öğrenim Derecesi Mesleki Formasyonu Sosyal Durumu Yetenekleri ve Yaşı Gözetilerek Aynı veya Pek Yakın Koşullarla İş Gücünü Ne Kadar Süre İçinde Değerlendirebileceği Araştırılması Gereği )"
90Y11.HD20.3.2007E. 2005/13168 K. 2007/4685"İSTİRDAT DAVASI ( Yapılan Ödemelerin Kabul Edilmediği - Alacaklının Temerrüdü Kapsamında Davacı Üyelerin Tevdi Mahalli Tayini Talebinde Bulunmadığından Kooperatifin Kabul Edilmeyen Aidat Ödemelerinin Kooperatife Ödendiği Tarihe Kadar Olan Temerrüt Faizlerinden Sorumlu Tutulacağı )
KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ ( Yapılan Ödemelerin Kabul Edilmediği - Alacaklının Temerrüdü Kapsamında Davacı Üyelerin Tevdi Mahalli Tayini Talebinde Bulunmadığından Kooperatifin Kabul Edilmeyen Aidat Ödemelerinin Kooperatife Ödendiği Tarihe Kadar Olan Temerrüt Faizlerinden Sorumlu Tutulacağı )
ALACAKLININ TEMERRÜDÜ ( Borçlunun Tevdi Mahalli Tayini Talebinde Bulunması Gerektiği )
TEVDİ MAHALLİ TAYİNİ ( Kooperatif Aidatı/Davacı Üyelerin Yapılan Ödemelerin Kabul Edilmediği Yönündeki İddiası - Alacaklının Temerrüdü Kapsamında Borçlunun Talepte Bulunacağı )
ÖDEME İADESİ ( Kooperatif Üyeliğinden İhraç - Kooperatifin Genel Kurullarında Ortaklara İade Edilecek Bedellere Yürütülecek Temerrüt Faiz Oranı Hakkında Bir Karar Alınmadığı/Davacılar Yararına Yasal Temerrüt Faizine Hükmedileceği )
FAİZ UYGULAMASI ( Kooperatif Üyeliğinden İhraç - Kooperatifin Genel Kurullarında Ortaklara İade Edilecek Bedellere Yürütülecek Temerrüt Faiz Oranı Hakkında Bir Karar Alınmadığı/Davacılar Yararına Yasal Temerrüt Faizine Hükmedilmesi Gerektiği )"
90Y11.HD21.12.2006E. 2005/9078 K. 2006/13665"İTİRAZIN İPTALİ ( Konutta Teslimli Aidat Ödemeleri Kooperatifçe Kabul Edilmeyen Üye Tevdi Yeri Tayin Ettirip Ödeme Yapmadıkça İfa Yükümlülüğünün Devam Edeceği )
KONUTTA TESLİMLİ AİDAT ÖDEMELERİ ( Kooperatifçe Kabul Edilmeyen Üye Tevdi Yeri Tayin Ettirip Ödeme Yapmadıkça İfa Yükümlülüğünün Devam Edeceği - İtirazın İptali )
İFA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İtirazın İptali - Konutta Teslimli Aidat Ödemeleri Kooperatifçe Kabul Edilmeyen Üye Tevdi Yeri Tayin Ettirip Ödeme Yapmadıkça İfa Yükümlülüğünün Devam Edeceği )"
90Y15.HD9.11.2005E. 2005/4758 K. 2005/5930"İŞ BEDELİNİN SAPTANMASI ( Yanlar Arasındaki Sözleşmeler İle Davacıların Nama İfa Amacıyla Dava Dışı Üçüncü Kişilerle Yaptıkları Sözleşmeler Düzenlenen Belgeler Delil Tespiti Raporu Birlikte Bilirkişi Kuruluna İnceletirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
DELİL TESPİTİ RAPORU ( İş Bedelinin Saptanması - Yanlar Arasındaki Sözleşmeler İle Davacıların Nama İfa Amacıyla Dava Dışı Üçüncü Kişilerle Yaptıkları Sözleşmeler Düzenlenen Belgeler Delil Tespiti Raporu Birlikte Bilirkişi Kuruluna İncelettirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Davalı Yüklenicinin Yaptığı İşin Varsa Nefaset Farkları da Düşülerek Tüm İşe Olan Oranının Tespit Ettirilmesiyle Bulunacak Oranın Yanlarca Kararlaştırılan Toplam Götürü Bedele Uygulanması Gerektiği - İş Bedelinin Saptanması )"
90Y15.HD2.11.2004E. 2004/2290 K. 2004/5557"ESER SÖZLEŞMESİ ( Taraflarca Önceden Kararlaştırılmamış Olan İş Bedelinin Serbest Piyasa Rayicine Göre Tesbiti Gereği - Aracını Yükleniciden Teslim Almayan İş Sahibinin Bu Nedenle İşgal ve Otopark Bedeli Ödemeye Mahkum Edilmesi Gereği )
İŞ BEDELİNİN BELİRLENMESİ USULÜ ( Eser Sözleşmesinde İş Bedelinin Taraflarca Önceden Kararlaştırılmamış Olması Durumunda )
SERBEST PİYASA RAYİCİNE GÖRE İŞ BEDELİNİN TESBİTİ GEREĞİ ( Eser Sözleşmesinde İş Bedelinin Taraflarca Önceden Kararlaştırılmamış Olması )
YÜKLENİCİDEN ARACINI TESLİM ALMAYARAK TEMERRÜDE DÜŞEN ALACAKLININ SORUMLULUĞU ( İşgal Bedeli ve Aracın Teslim Alınmamasından Dolayı Uğranılan Zarar İçin Yüklenicinin Tazminat Talebi )
ALACAKLININ TEMERRÜDÜ NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Araç Sahibinin Tamirci Yükleniciden Aracını Teslim Almakta Gecikmesinden Dolayı Tamircinin - Bu Nedenle Doğan Zararın Tazmini Gereği )
TAZMİNAT TALEBİ ( Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Eseri Teslim Almamakla Temerrüde Düşmesi - Yüklenici Tamircinin Aracın Sahibince Teslim Alınmaması Nedeniyle Uğradığı Zararın Tazminini Talep Hakkı )"
90Y15.HD5.5.2004E. 2003/5372 K. 2004/2508"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Edimini İfa Edebilmesi İçin Öncelikle Arsa Sahibi Tarafından Yükleniciye Yer Tesliminin Yapılmasının Gerekmesi )
TEMERRÜT ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Öncelikli Edim Olarak Arsayı Teslim Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Arsa Sahibinin Temerrüde Düştüğünün Kabulünün Gerekmesi )
SEÇİMLİK HAK ( Sözleşmenin Taraflarından Birinin Edimi İfada Temerrüde Düşmesi Halinde Diğer Tarafın Aynen İfa veya Menfi Zararını İsteyebilmesi )
ÖNCELİKLİ EDİM ( Arsa Payı Karşılığı İnşat Sözleşmesinde Öncelikli Edim Olarak Arsayı Teslim Etme Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Arsa Sahibinin Yükleniciden Ediminin İfasını İsteyememesi )"
90Y6.HD20.5.2003E. 2003/3426 K. 2003/3585"KİRA ALACAĞI DAVASI ( Sözleşmede Devam Eden Yıllar İçin Belli ve Muayyen Bir Artış Öngörülmemiş Olduğundan Kiracı Borçlunun Sorumluluğunun Sözleşmede Kararlaştırılan Miktarla Sınırlı Olması )
ALACAKLININ TEMERRÜDÜ ( Kiracı Borçlu Kira Paralarını Takipten Önce Usulüne Uygun Alacaklıya Göndermiş ve Edimini Yerine Getirmiş Olduğundan Olayda Kiracının Değil Alacaklının Temerrüdünün Söz Konusu Olması )
SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN MİKTARDAN SORUMLULUK ( Sözleşmede Devam Eden Yıllar İçin Belli ve Muayyen Bir Artış Öngörülmemiş Olması Nedeniyle Sözleşmedeki Miktarla Sorumlu Olunması )"
90Y19.HD19.3.2002E. 2001/4797 K. 2002/1935"ALACAK DAVASI ( Muhafaza ve Depo Masraflarının Alıcı Tarafından Karşılanması İstemi ile Alacağın Tahsili )
TEMERRÜT ( Mahkemece Karşı Tarafın Temerrüdünün Keşide Edilecek İhtarname ile Gerçekleşeceğinin Gözetilmemesi Sebebiyle Yanılgıya Düşülmesi )
MUHAFAZA MASRAFLARI ( Alıcı Tarafından Karşılanmasının Gerekmesi )"
90Y11.HD1.2.1999E. 1998/8841 K. 1999/295"ALACAKLININ TEMERRÜDÜ ( Temerrütten Söz Edilmesi İçin Usulüne Uygun Bir İfa Önerisinin Haklı Bir Nedene Dayanmaksızın Reddedilmesinin Gerekmesi )
İFA TEKLİFİNİN REDDİ ( Alacaklının Temerrüdünün Doğması )
USULÜNE UYGUN İFA TEKLİFİ ( Borçlunun İfa Önerisi Bazı Kayıt ve Şartlara Bağlanmış Veya Borca Uygun Değilse Usulüne Uygun İfadan Bahsedilememesi )
BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ ( Borçlunun Temerrüde Düştükten Sonra Bakiye Borcu İçin İfa Önerisinde Bulunması )"
90YHGK4.3.1998E. 1998/13-151 K. 1998/202"İŞLETME DEVRİ ( Sözleşmede İşletmenin Geçmiş ve Gelecek Tüm Vergi Borçlarından Devralanın Sorumlu Olacağının Belirlenmesi )
BORÇLARDAN SORUMLULUK ( Devredilen İşletmeye Ait Tüm Vergi Borçlarından Devralanın Sorumlu Olacağının Kararlaştırılması )
VERGİ BORÇLARINDAN SORUMLULUK ( Sözleşmede İşletmenin Tüm Vergi Borçlarından Devralanın Sorumlu Olacağının Kararlaştırılmış Olması )"
90Y15.HD7.6.1984E. 1984/1616 K. 1984/2006"ALACAKLININ TEMERRÜDÜ ( Sözleşmeye aykırı davranış )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Haklı Sebebe dayanarak )"
90YHGK1.2.1984E. 1981/9-761 K. 1984/52"İŞİ KABULDE TEMERRRÜDE DÜŞEN İŞVEREN ( Sözleşmenin Geride Kalan Süresi İçindeki Hakları İşçiye Ödemek Zorunda )
ALACAK DAVASI ( İşçinin Yaptığı İşi Kabul Etmeyen İşverenin Ödemesi )
TEMERRÜDE DÜŞEN İŞVEREN ( İşçiye Sözleşmesinin Geride Kalan Süresi İçindeki Hakları Ödemesi )
ALACAKLININ TEMERRÜDÜ ( İş akti )
İŞ SAHİBİNİN TEMERRÜDÜ ( Hizmet Sözleşmesi )"
90Y12.HD26.3.1981E. 1981/2013 K. 1981/3098"KİRACIYA ÇEKİLEN İHTARIN GEÇERSİZLİĞİ ( Tetkik Merciinin İnceleme Zorunluluğu )
TAKİBİN KESİNLEŞMESİ ( Tetkik Merciinin İhtarın Geçersizliğini İncelemesi )
GÖREV ( Tetkik Merciinin İhtarın Geçersizliğini İnceleme Zorunluluğu )"
90Y12.HD12.1.1981E. 1980/8137 K. 1981/18"TEBLİĞ MASRAFI ( İtirazla Birlikte Verilmesi Zorunluluğu )
TAHLİYE DAVASI ( Borçlunun İhtarı Geçersiz Duruma Getirmesi )
TAKİBİN KESİNLEŞMESİ ( Haksız İhtara Geçerlilik Kazandırmaz )
TEMERRÜT ( Takibin Kesinleşmesi - İhtarın Haksızlığı )
ALACAKLININ TEMERRÜDÜ ( Kira akti)
BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ ( Kira borcu)
TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE
TAHLİYE ( Kira Parasını Gönderdiğini İspatlayan Borçlunun Alacaklıyı Temerrüde Düşürmesi Nedeniyle Tahliye İstenememesi )
KİRA ALACAĞI ( Kiracının Borcunu İhtardan Önce Ödediğini veya Usülüne Uygun Olarak Göndermesine Rağmen Alacaklarının Bu Parayı Almamakla Mütemerrit Olduğunu Kanıtlayarak İhtarı Geçersiz Duruma Getirebilmesi )
ALACAKLI VE BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ ( Kiracının Borcunu İhtardan Önce Ödediğini veya Usülüne Uygun Olarak Göndermesine Rağmen Alacaklarının Bu Parayı Almamakla Mütemerrit Olduğunu Kanıtlayarak İhtarı Geçersiz Duruma Getirebilmesi )
İTİRAZ ( İtirazla Birlikte İtirazın Tebliğ Masrafını Vermeyen Borçlunun İtiraz Etmemiş Sayılması )
İHTAR ( Bunun için Kira Borcunun Ödenmemiş Olmasının Gerekmesi )"
90YHGK7.11.1980E. 1979/12-224 K. 1980/2333"ALACAKLININ TEMERRÜDÜ ( Kira akti )
TEVDİ MAHALLİ TAYİNİ
İHTARLI ÖDEME EMRİ"
90YHGK11.4.1980E. 1979/6-1396 K. 1980/1501"ALACAKLI TEMERRÜDÜ ( Kiralayanın Konutta Ödemeli Gönderilen Kira Parasını Almaması )
KONUTA ÖDEMELİ YATIRILAN KİRA PARASI ( Bunu Almıyan Kiralayanın Temerrüde Düşeceği )
KİRA PARASI ( Konutta Ödemeli Olarak Yatırılmasının Geçerli Olması )
TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE ( Borçlunun Kira Parasını Ödemediği İddiası )
KİRALAYANIN TEMERRÜDÜ ( Kiralayanın Konutta Ödemeli Olarak Gönderilen Parayı Almaması )
KONUTTA ÖDEMELİ HAVALE ( Doğrudan Doğruya Ödeme Yerine Geçmesi )"
90Y11.HD22.3.1977E. 1977/769 K. 1977/1385"ALACAKLININ ŞAHSINDA TEREDDÜT
TEVDİ HAKKI
BORCUN ÖDENMESİNİ ENGELLEYEN NEDENLER"
90Y4.HD18.2.1971E. 1970/10528 K. 1971/1486""
90YİBGK11.3.1959E. 1957/23 K. 1959/20"KİRALAYANIN TEMERRÜDÜ ( Kira Parasını Almak İstemediğinin Şahitle İspat Edilebileceği )
ŞAHİTLE İSPAT ( Kiracının Kira Parasını Ödemek İstediği Halde Kiralayanın Bunu Kabul Etmediği )
ALACAKLININ TEMERRÜDÜ ( Kiralayanın Kira Parasını Almak İstemediğinin Şahitle İspat Edilebileceği )
İSPAT ( Kiralayanın Kira Parasını Almak İstemediğinin Şahitle İspat Edilebileceği )"

Madde 91

YARGITAY

91Y15.HD8.11.2012E. 2012/5240 K. 2012/6956"KUMAŞLARIN NAKLİYESİNDE KULLANILAN MAKARALAR (Dog Arabalarının Yükleniciye Ait Olduğu Nakilden Sonra İş Sahibi Tarafından Yükleniciye İadesinin Zorunlu Olduğu - Alacaklı Makaraların Teslimi Konusunda İhtarla Temerrüde Düşürülmediği ve Tevdii Mahalli Yoluna Gidilmediğinden Alacaklının Temerrüdü Koşullarının Gerçekleşmediği)
ALACAKLININ TEMERRÜDÜ (Davalı İş Sahibinin Teslim Etmek Zorunda Olduğu Makaraları Teslim Etmek İçin Alacaklıya İhtarda Bulunmaması ve Tevdii Mahalli Tayin Ettirmediğinden Alacaklının Mütemerrit Olmadığı - Likit Olmayan Alacak İçin İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği)"
91Y14.HD5.4.2011E. 2011/50 K. 2011/4407"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Alacaklı Edim Usulü Gereği Kendisine Sunulduğu Halde Haklı Bir Sebep Olmaksızın Onu Reddederse veya Borçlunun Borcunu İfa Edebilmesi İçin Kendisi Tarafından Önceden Yapılması Gerekli İşlemleri Yapmaktan Kaçınırsa Mütemerrit Olacağı )
TEMERRÜT ( Tapu İptali ve Tescil - Alacaklı Edim Usulü Gereği Kendisine Sunulduğu Halde Haklı Bir Sebep Olmaksızın Onu Reddederse veya Borçlunun Borcunu İfa Edebilmesi İçin Kendisi Tarafından Önceden Yapılması Gerekli İşlemleri Yapmaktan Kaçınırsa Mütemerrit Olacağı )
DEPO EDİLEN BORÇ ( Borç Alacaklının Temerrüdü Sebebiyle Dava Tarihinden Önce Tevdi Mahalline Depo Edilmek Suretiyle Ödendiğinden Davacının Türk Parasına Göre Bir Alacağı Olmadığı - Tapu İptali ve Tescil Olmadığı Takdirde Tazminat Davasının Reddi Gerektiği )"
91Y6.HD26.4.2010E. 2010/318 K. 2010/4928"İKTİSAP VE İŞYERİ İHTİYACI NEDENİ İLE TAHLİYE ( Havale Akıbetini Araştırarak Bekleme Süresi Geçmiş Olan Havale Bedelini PTT'den Geri Alıp Ya Yine PTT Kanalı İle Konutta Ödemeli Olarak Davacıya Göndermesi ya da Tevdi Mahalli Tayin Ettirmek Suretiyle Davacı Adına Tevdii Mahalline Yatırması Gerektiği )
HAVALE AKIBETİ ( Araştırılarak Bekleme Süresi Geçmiş Olan Havale Bedelini PTT'den Geri Alıp Ya Yine PTT Kanalı İle Konutta Ödemeli Olarak Davacıya Göndermesi ya da Tevdi Mahalli Tayin Ettirmek Suretiyle Davacı Adına Tevdii Mahalline Yatırması Gerektiği )
TEVDİ MAHALLİ ( İktisap ve İşyeri İhtiyacı Nedeni İle Tahliye - Bekleme Süresi Geçmiş Olan Havale Bedelini PTT'den Geri Alıp Ya Yine PTT Kanalı İle Konutta Ödemeli Olarak Davacıya Göndermesi ya da Tevdi Mahalli Tayin Ettirmek Suretiyle Davacı Adına Tevdii Mahalline Yatırması Gerektiği )
KİRA PARASININ ÖDENMESİ ( Havale Bedelini PTT'den Geri Alıp Ya Yine PTT Kanalı İle Konutta Ödemeli Olarak Davacıya Göndermesi ya da Tevdi Mahalli Tayin Ettirmek Suretiyle Davacı Adına Tevdii Mahalline Yatırması Gerekirken Bu Yolu Seçmeyen Davalı Kiracının Kira Parasını Usulüne Uygun Ödediğinin Kabul Edilemeyeceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Tahliye Davasının Esastan Reddine Karar Verilmesi Nedeni İle Dava Dilekçesinde Gösterilen Yıllık Kira Bedeli Üzerinden Davalı Yararına Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Göre Nisbi Vekalet Ücreti Takdir Etmesi Gerektiği )"
91Y6.HD16.6.2009E. 2009/4318 K. 2009/5756"TEVDİ MAHALLİ TAYİNİ ( Davalının Bekleme Süresi Geçmiş Olan Havale Bedelini PTT'den Geri Alıp 30 Günlük Ödeme Süresi İçerisinde Takip Dosyasına Ödemesi ya da Tevdi Mahalli Tayin Etirmek Suretiyle Kira Parasını Buraya Yatırması Gerektiği )
KONUTTA TESLİM SURETİYLE GÖNDERİLEN KİRA PARASI ( Davacının Almadığı - Davalının Bekleme Süresi Geçmiş Olan Havale Bedelini PTT'den Geri Alıp Ödeme Süresi İçerisinde Takip Dosyasına Ödemesi ya da Tevdi Mahalli Tayin Etirmesi Suretiyle Kira Parasını Yatırması Gerektiği )
KİRA PARASININ HAVALE YOLUYLA GÖNDERİLMESİ ( Konutta Teslim Suretiyle - Davacının Bu Parayı Almadığı - Davalının Bekleme Süresi Geçmiş Olan Havale Bedelini PTT'den Geri Alıp 30 Günlük Ödeme Süresi İçerisinde Takip Dosyasına Ödemesi ya da Tevdi Mahalli Tayin Etirmesi )
TAHLİYE İSTEMİ ( Davalı Borçlu Yasal Sürede Ödemede Bulunmadığından Temerrüt Olgusu Gerçekleştiğinden Kabulü Gereği )
TEMMERRÜT ( Davalı Borçlu Yasal Sürede Ödemede Bulunmadığından Temerrüt Olgusu Gerçekleştiğinden Tahliye İsteminin Kabulü Gereği )"
91Y6.HD22.12.2008E. 2008/12244 K. 2008/13928"KİRA SÖZLEŞMESİ ( PTT Havalesiyle Gönderilen Aylık Kirayı Bekleme Süresi İçinde Davacı Almadığından Göndericisine İade Edildiği/Daha Sonra Kira Bedeli İçin Yapılan İcra Takibinde Ödeme Yapılmadığı - İtirazın Kaldırılarak Takibe Devam Edileceği )
İTİRAZIN İPTALİ ( Davacı Adına PTT Havalesiyle Gönderilen Aylık Kirayı Bekleme Süresi İçinde Davacı Almadığından Göndericisine İade Edildiği/Daha Sonra Kira Bedeli İçin Yapılan İcra Takibinde Ödeme Yapılmadığı - İtirazın Kaldırılarak Takibe Devam Edileceği )
KİRA BEDELİ ( İtirazın İptali/PTT Havalesiyle Gönderildiği Ancak Davacının Almadığı - Daha Sonra Kira Bedeli İçin Yapılan İcra Takibinde Ödeme Yapılmadığı/İtirazın Kaldırılmasına Karar Verileceği )
TEMERRÜT ( Aylık Kira Bedelinin Davacı Adına PTT Havalesiyle Gönderildiği Ancak Davacının Almadığı - Daha Sonra Kira Bedeli İçin Yapılan İcra Takibinde Ödeme Yapılmadığından Temerrütün Gerçekleştiği/İtirazın Kaldırılmasına Karar Verileceği )"
91Y11.HD15.1.2007E. 2005/13361 K. 2007/180"ASIL ALACAĞA İLİŞKİN ÖDEME ( Dava Tarihinde Temerrüde Düşen Sigortacının Faiz Borcunu Ödemediği - Alacaklının Kabul Zorunluluğu Bulunmadığı )
SİGORTACININ TEMERRÜDÜ ( Dava Tarihinde Düştüğü - Sadece Asıl Alacağa İlişkin Olan Kısmi Ödemeyi Alacaklının Kabul Zorunluluğu Bulunmadığı/Sigortacı Tarafından Tevdi Mahalli Tayini Yoluna Gidilmediği )
TEVDİ MAHALLİ TAYİNİ ( Dava Sırasındaki Asıl Alacağa İlişkin Ödeme Davacının Hesabına Değil Bankaya Müracaatında Ödenmek Üzere Havale Şeklinde Yapıldığı - Sigortacının Davanın Açılmasıyla Temerrüde Düştüğü )
KISMİ ÖDEME ( Sadece Asıl Alacağın Ödendiği/Alacaklının Kabul Zorunluluğu Bulunmadığı - Davacının Hesabına Değil Bankaya Müracaatında Ödenmek Üzere Havale Şeklinde Yapıldığı/Sigortacı Tarafından Tevdi Mahalli Tayini Yoluna Gidilmediği )"
91Y11.HD21.12.2006E. 2005/9078 K. 2006/13665"İTİRAZIN İPTALİ ( Konutta Teslimli Aidat Ödemeleri Kooperatifçe Kabul Edilmeyen Üye Tevdi Yeri Tayin Ettirip Ödeme Yapmadıkça İfa Yükümlülüğünün Devam Edeceği )
KONUTTA TESLİMLİ AİDAT ÖDEMELERİ ( Kooperatifçe Kabul Edilmeyen Üye Tevdi Yeri Tayin Ettirip Ödeme Yapmadıkça İfa Yükümlülüğünün Devam Edeceği - İtirazın İptali )
İFA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İtirazın İptali - Konutta Teslimli Aidat Ödemeleri Kooperatifçe Kabul Edilmeyen Üye Tevdi Yeri Tayin Ettirip Ödeme Yapmadıkça İfa Yükümlülüğünün Devam Edeceği )"
91Y11.HD27.9.2004E. 2003/14420 K. 2004/8868"KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ ( Davalının İhtara Rağmen Yaptığı Ödentileri Geri Almaması - Tevdi Mahalli Tayini Talebinin Kabul Edilmesi Gereği )
ÖDENTİLERİN GERİ ALINMAMASI ( Kooperatif Üyeliğinden İhraç - Davalının İhtara Rağmen Yaptığı Ödentileri Geri Almaması/Tevdi Mahalli Tayini Talebinin Kabul Edilmesi Gereği )
TEVDİ MAHALLİ TAYİNİ ( Kooperatif Üyeliğinden İhraç - Davalının İhtara Rağmen Yaptığı Ödentileri Geri Almaması/Tevdi Mahalli Tayini Talebinin Kabul Edilmesi Gereği )"
91Y13.HD3.7.2003E. 2003/4609 K. 2003/9023"MENFİ TESPİT DAVASI ( Fahiş Kira Parası - Kira Sözleşmesinin Feshi )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Kiralananın Teslim Edilmemesi - Kira Parasından Sorumluluk )
KİRALANIN TESLİMİ ( Anahtarın Teslim Edildiğinin Yazılı Delille İspatı )
YAZILI DELİLLE İSPAT ( Kiralananın Teslimi - Miktar Ve Değeri İtibariyle Tanıkla İspat Edilemeyeceği )
TEVDİ MAKAMI TAYİNİ ( Kira Sözleşmesinin Devam Ettiği - Kira Parasından Sorumlu Olunacağı )"
91Y11.HD18.11.2002E. 2002/5946 K. 2002/10514"TESPİT DAVASI ( Temerrüt Tarihinin Tespit Edilmesi )
POLİÇE GENEL ŞARTLARININ ÖZEL DÜZENLEMELER ( Sigorta Genel Şartlarının Kanunun Genel Hükümlerinden Önce Uygulanmasının Gerekmesi )
SİGORTACININ TEMERRÜDÜ ( Sigortacının Temerrüde Düşeceği Zamanın Sigorta Genel Şartları İçerisinde Düzenlenmiş Bulunması )
İŞYERİ SİGORTASI ( İşyeri Poliçesi Genel Şartlarında Sigortacının Tazminat Miktarını Nasıl Ödeyeceğinin Belirlenmiş Olması )
PARA BORCUNUN GÖTÜRÜLECEK BORÇLARDAN OLMASI ( Davalı Borçlunun Para Borçlarının Götürülecek Borçlardan Olmasına Rağmen Bu Yasal Düzenlemeye Riayet Etmemiş Olması )
TEVDİ MAHALLİ TAYİNİ ( Davalı Borçlunun Para Borçlarının Götürülecek Borçlardan Olmasına Rağmen Bu Yasal Düzenlemeye Riayet Etmemiş Olması )"
91Y6.HD24.9.2001E. 2001/6772 K. 2001/6914"TAHLİYE DAVASI ( Temerrüt Nedeniyle )
TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE ( Kira Parasının Götürülerek Elden Verilmesi veya Masrafı Kiracıya Ait Olmak Şartıyla Konutta Ödemeli Olarak Gönderilmesinin Gerekmesi )
KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ ( Kira Parasının Götürülerek Elden Verilmesi veya Masrafı Kiracıya Ait Olmak Şartıyla Konutta Ödemeli Olarak Gönderilmesinin Gerekmesi )
P.T.T.ARACILIĞI İLE YAPILACAK ÖDEMELER ( Mutlaka Konutta Ödemeli Olarak Yapılmasının Gerekmesi )
TEVDİ YERİ TAYİNİ ( Kiracının İhtarnamede Tanınan Sürede Kiralayanın Adresine Konutta Ödemeli Olarak Kira Parasını Göndermesiyle Sorumluluğunun Bitmesi )"
91Y2.HD17.4.2000E. 2000/3668 K. 2000/4855"MİRAS PAYININ TEMLİKİ NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİLİ TALEBİ ( Yazılı Sözleşme - Bakiye Bedel İçin Verilen Senedin Ödenmemesi Halinde Peşin Ödemenin Yapılmamış Sayılacağı )
TAPU İPTALİ VE TESCİLİ TALEBİ ( Miras Payının Temliki Nedeniyle Yazılı Sözleşme - Bakiye Bedel İçin Verilen Senedin Ödenmemesi Halinde Peşin Ödemenin Yapılmamış Sayılacağı )
İNFİSAHİ ŞART KABUL EDİLMEME ( Alıcının Temerrüdü - Miras Payının Temliki/Bakiye Bedel İçin Verilen Senedin Ödenmemesi Halinde Peşin Ödemenin Yapılmamış Sayılacağı )
MİRASÇILAR ARASINDA PAY TEMLİKİ İÇİN YAPILAN YAZILI SÖZLEŞME ( Bakiye Bedel İçin Verilen Senedin Ödenmemesi Halinde Peşin Ödemenin Yapılmamış Sayılacağı - Sözleşmenin Münfesih Olmayacağı )
ÖDEME YERİNİN HAKİM TARAFINDAN TAYİN EDİLMESİ GEREĞİ ( Ticari İşler Dışında - Alıcının Edimini Yerine Getirmediğinin Kabulü/Tapu İptali ve Tescil )"
91Y13.HD31.1.2000E. 2000/237 K. 2000/436"SENEDE BAĞLI BORÇ ( Senedin Vadesinde Karşılığının Notere veya Tevdi Mahalline Yatırılmaması Halinde Temerrüt Oluşması - Munzam Zarar Talebi )
TEMERRÜT NEDENİYLE MUNZAM ZARAR TALEBİ ( Senedin Vadesinde Karşılığının Notere veya Tevdi Mahalline Yatırılmaması Halinde Temerrüt Oluşması )
MUNZAM ZARAR TALEBİ ( Senedin Vadesinde Karşılığının Notere veya Tevdi Mahalline Yatırılmaması Halinde Temerrüt Oluşması )"
91Y6.HD15.6.1998E. 1998/5171 K. 1998/5237"TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE ( Muacceliyet Şartı-Ödeme Yerinin Usulüne Uygun Şekilde Bildirilmemiş Olması )
KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ ( Muacceliyet Şartı-Temerrüt Nedeniyle Tahliye-Kira Parasının Ödenme Yeri )
ÖDEME YERİNİN KİRACIYA USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE BİLDİRİLMEMİŞ OLMASI ( Muacceliyet Şartı-Temerrüt Nedeniyle Tahliye )
MUACCELİYET ŞARTI ( Kiracıya Ödeme Yerinin Usulüne Uygun Şekilde Bildirilmemiş Olmasının Muacceliyet Şartına Etkisi )"
91Y11.HD19.2.1991E. 1989/6303 K. 1991/1057"SİGORTA TAZMİNATI ( Muacceliyet Gerçekleştikten Sonra Sigortacının Açılan Ceza Davasına Dayanarak Ödemeden Kaçınamaması )
MAL SİGORTASI ( Sigortacının Açılan Ceza Davasına Dayanarak Ödemeden Kaçınması )
SİGORTACININ TEMERRÜDÜ ( Sigorta Tazminatı Muaccel Olduktan Sonra Sigortalının İhtarıyla )
MUACCELİYET ( Sigorta Tazminatı )"
91YHGK14.11.1980E. 1978/4-834 K. 1980/2366"ALACAKLI TEMERRÜDÜ ( Kiralayanın Mecuru Teslim Almaması )
KİRALAYANIN KİRALANANI TESLİM ALMAMASI ( Kiracı Anahtarı Notere Tevdi Ettikten Sonra Üçüncü Kişilerin Binaya Verdiği Zarar )
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN KİRALANANA VERDİĞİ ZARAR ( Kiralayan Mecuru Teslim Almadığı İçin Kiracının Anahtarı Notere Tevdi Etmesinden Sonra )
NOTERE TEVDİ ( Mecurun Anahtarının Kiralayanın Teslim Almaması Dolayısıyla )"
91Y12.HD3.7.1980E. 1980/4434 K. 1980/5853"KİRA BEDELİNİN TEVDİ MAHALLİNE YATIRILMASI ( Temerrüt )
TEMERRÜT ŞARTLARI ( Kira Bedelinin Yatırılması )"
91Y12.HD13.10.1975E. 1975/6534 K. 1975/8209"İCRA TAKİBİNDEN SONRA KİRA BEDELİ YATIRMA YERİ TAYİNİ
TEMERRÜT ( İcra Takibinden Sonra Kira Bedeli Yatırma Yeri Tayini )"
91Y15.HD7.7.1975E. 1975/1109 K. 1975/3440"TİCARİ İŞ NİTELİĞİNDEKİ ESER SÖZLEŞMESİ ( Temerrüt Faiz Oranı )
TEMERRÜT FAİZ ORANI ( Ticari İş Niteliğindeki İnşaat Sözleşmesinde )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE FAİZ ORANI ( Ticari İş Niteliğindeki )
FAİZ ORANI ( Ticari Nitelikteki İşlerde Temerrüt Durumunda )"
91Y12.HD30.12.1971E. 1971/13045 K. 1971/13538"İCRA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ( Takibe Sebep Olan Borçlu )
TAKİP YAPILMASINA NEDEN OLAN BORÇLU İCRA GİDERLERİNDEN SORUMLUDUR"
91YHGK4.7.1962E. 1962/69 K. 1962/33"KİRA PARASININ TALEBİ ( Kiracının Kira Parasını Tediye Yoluna Gitmemesi )
TEMERRÜT ( Kİralayanın Kiracıya Gönderdiği İhtarın Üzerinden Otuz Gün Geçmesine Rağmen Kira Parasının Ödenmemesi Durumunda Temerrüde Düşülmesi )
İHTAR ( Kİralayanın Kiracıya Gönderdiği İhtarın Üzerinden Otuz Gün Geçmesine Rağmen Kira Parasının Ödenmemesi Durumunda Temerrüde Düşülmesi )"
91YİBGK11.3.1959E. 1957/23 K. 1959/20"KİRALAYANIN TEMERRÜDÜ ( Kira Parasını Almak İstemediğinin Şahitle İspat Edilebileceği )
ŞAHİTLE İSPAT ( Kiracının Kira Parasını Ödemek İstediği Halde Kiralayanın Bunu Kabul Etmediği )
ALACAKLININ TEMERRÜDÜ ( Kiralayanın Kira Parasını Almak İstemediğinin Şahitle İspat Edilebileceği )
İSPAT ( Kiralayanın Kira Parasını Almak İstemediğinin Şahitle İspat Edilebileceği )"
91YİBGK27.10.1948E. 1945/31 K. 1948/6"İLAMLI TALEP ( Takip Başlamadan Temerrütün Söz Konusu Olmaması )
TEMERRÜTÜN SÖZ KONUSU OLMAMASI ( İlamlı Taleplerde Takibin Başlamaması )
TAKİBİN BAŞLAMAMASI ( İlamlı Taleplerde - Temerrütün Söz Konusu Olmayacağı )
İLAMSIZ KİRA TALEBİ ( Postada Temerrütün Oluşması )
KİRA PARASININ ÖDEME YERİ ( Mercinin Belirlemesi )"

Madde 92

YARGITAY

92Y15.HD31.3.2015E. 2015/983 K. 2015/1638"ESER SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMİŞ OLMASI ( Sebebiyle Davalı Tarafından Davacının Şantiyesine Getirilen 7 Adet Bitüm Tankı ve 1 Adet Kızgın Yağ Jeneratörü ve Bacasının Korunması veya Saklanması Değerini Aştığından TBK'nın 108. Md. Uyarınca Satışına İzin Verilmesi Talebi - Davacı Davadan Önce İhtar Koşulunu Yerine Getirmiş Olup Mahallinde Keşif Yapılarak Yasada Öngörülen Koşulların Gerçekleşip Gerçekleşmediği Araştırılarak Karar Verileceği )
SATIŞA İZİN VERİLMESİ TALEBİ ( Davacı İş Sahibi Tarafından Açılan Davada Eser Sözleşmesinin Feshedilmiş Olması Sebebiyle - Davacı Davadan Önce İhtar Koşulunu Yerine Getirmiş Olup Malzemelerin Korunması veya Saklanmasının Değerini Aştığını İddia Ettiğinden Mahallinde Keşif Yapılarak Yasada Öngörülen Koşulların Gerçekleşip Gerçekleşmediği Araştırılmak Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
HÂKİMİN İZNİYLE MALIN AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATTIRIP BEDELİNİ TEVDİ ETME HAKKI ( Davacı İş Sahibi Tarafından Açılan Davada Eser Sözleşmesinin Feshedilmiş Olması Sebebiyle - Davacı Davadan Önce İhtar Koşulunu Yerine Getirmiş Olup Mahallinde Keşif Yapılarak 108. Maddedeki Koşulların Gerçekleşip Gerçekleşmediği Araştırılarak Karar Verileceği )"
92YHGK2.2.2000E. 2000/14-55 K. 2000/48"YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( İnanç sözleşmesine)
İNANÇ SÖZLEŞMESİNE YAZILI DELİL BAŞLANGICI
MİRAS PAYI HAKKINDA SÖZLEŞME"

Madde 93

YARGITAY

93Y4.HD8.10.1979E. 1979/5958 K. 1979/10992"HALEFLİK ESASINCA RÜCUAN TAHSİL TALEBİ ( İadenin Kapsamı - Davacının Mahkum Olup Ödediği Para İle Hükmün Kesinleşmesine Kadar İşleyecek Faiz v.b.Giderler )
İADENİN KAPSAMI ( Haleflik Esasınca Rücuan Tahsil Talebi - Davacının Mahkum Olup Ödediği Para İle Hükmün Kesinleşmesine Kadar İşleyecek Faiz v.b.Giderler )
HAKSIZ MUAMELELERDEN DOĞAN BORÇLAR ( Haleflik Esasınca Rücuan Tahsil Talebi )"

Madde 94

YARGITAY

94Y15.HD2.10.1995E. 1995/2259 K. 1995/5181"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Arsa Payını Devretmesi )
TEMİNAT İPOTEĞİ ( Karşılık Olarak Yüklenicinin Kendi Payını Satması )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Pay Devri ve İnşaata Başlanmaması Dolayısıyla )
AKTİN FESHİ VE TAPU İPTALİ ( Pay Devrine Karşılık Teminat İpoteği İstenebileceği Halde )"
94YHGK12.2.1986E. 1986/15-42 K. 1986/134"SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Eser Sözleşmelerinde Yüklenicinin Alacaklının Olumsuz Tutumu Nedeniyle Borcunu İfa Edememesi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Alacaklının Olumsuz Tutumu Nedeniyle Borcunu İfa Edememesi )
YÜKLENİCİNİN BORCUNU İFA EDEMEMESİ ( Sözleşmenin Feshedilmesi )
ALACAKLININ TEMERRÜDE DÜŞMESİ ( Yüklenicinin Alacaklının Olumsuz Tutumu Nedeniyle Borcunu İfa Edemeyip Sözleşmeyi Feshi )
BORÇLUNUN TEMERRÜDÜNE İLİŞKİN HÜKÜMLER ( Alacaklının Temerrüdü Nedeniyle Sözleşmenin Feshi Halinde Aynen Uygulanması )"

Madde 95

YARGITAY

95Y9.HD11.4.2001E. 2001/2923 K. 2001/6122"İŞ AKDİNİN FESHİ ( İhbar Tazminatı İle İkramiye Alacağı - Fesih Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi İçin Temerrüde Düşürülme Zorunluluğu )
FESİH TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( İhbar Tazminatı İle İkramiye Alacağı - Temerrüde Düşürülme Zorunluluğu )
İHBAR TAZMİNATI VE İKRAMİYE ALACAĞI ( Fesih Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi İçin Temerrüde Düşürülme Zorunluluğu )
İKRAMİYE ALACAĞI ( Fesih Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi İçin Temerrüde Düşürülme Zorunluluğu )"
95Y15.HD2.10.1995E. 1995/2259 K. 1995/5181"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Arsa Payını Devretmesi )
TEMİNAT İPOTEĞİ ( Karşılık Olarak Yüklenicinin Kendi Payını Satması )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Pay Devri ve İnşaata Başlanmaması Dolayısıyla )
AKTİN FESHİ VE TAPU İPTALİ ( Pay Devrine Karşılık Teminat İpoteği İstenebileceği Halde )"
95Y12.HD3.5.1994E. 1994/4685 K. 1994/5820"TEVDİ YERİ ( Çeki Keşide Edenin Alacaklının Şahsı Hakkında Tereddüde Düşmesi )
ÇEK BEDELİ İÇİN TEVDİ YERİ BELİRTİLMESİ ( Bankanın Tevdi Edilen Parayı Almak Yerine Takibe Girişmesi )
ALACAKLININ ŞAHSI HAKKINDA TEREDDÜT ( Keşidecinin Borcunu Tevdi Etmekle Borcundan Kurtulması )
ÇEK BEDELLERİNİN TEVDİ EDİLMESİ ( Kayyım Heyetinin Yazısı ve Bankanın Tutumu Dolayısıyla Alacaklının Şahsında Tereddüde Düşülmesi )"

Endeksin Devamı ( Madde 96-101)