Önceki Endeks ( Madde 283-317)

MADDE 1-9 / 10-29 / 30-46 / 47-51 / 52-59 / 61-62 / 64-79 / 80 / 81-95 / 96-107 / 108-145 / 146-189 / 190-202 / 203-230 / 231-251 / 252-268 / 269-282 / 283-617 / 318-346 / 347-396 / 398-414 / 415-426 / 427-445 / 448-449 / 450-455 / 456 / 457-464 / 465-490 / 491-492 / 493-502 / 503-508 / 509-521 / 522-525 / 526-571 / 572-588

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 318

YARGITAY

318Y8.CD24.9.2008E. 2008/7473 K. 2008/10205"PARADA SAHTECİLİK ( Sanığın Sahte Paraları Bizzat Taklit ve Tağyir Ettiğine İlişkin Dosyada Yeterli ve İnandırıcı Kanıt Bulunmaması - Eylemin Sahte Paraları Muhafaza Etmek Olarak Kabulü Gereği )
SAHTE PARALARI MUHAFAZA ETMEK ( Sanığın Sahte Paraları Bizzat Taklit ve Tağyir Ettiğine İlişkin Dosyada Yeterli ve İnandırıcı Kanıt Bulunmaması - Eylemin Bu Nitelikte Kabulü )"
318Y8.CD11.12.2006E. 2006/4428 K. 2006/9103"PARADA SAHTECİLİK ( Taklit veya Tağyirde İştiraki Olmaksızın Taklit veya Tağyir Eden Kimse veya Mutavassıt İle Anlaşmaksızın Suça Konu Sahte Parayı Piyasaya Sürme - 765 S. TCK'nun Sanık Lehine Olduğu )
SAHTE PARAYI PİYASAYA SÜRME ( Taklit veya Tağyirde İştiraki Olmaksızın Taklit veya Tağyir Eden Kimse veya Mutavassıt İle Anlaşmaksızın Gerçekleşen Eylem - 765 S. TCK'nun Sanık Lehine Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Taklit veya Tağyirde İştiraki Olmaksızın Taklit veya Tağyir Eden Kimse veya Mutavassıt İle Anlaşmaksızın Suça Konu Sahte Parayı Piyasaya Sürme - 765 S. TCK'nun Sanık Lehine Olduğu )
TAKLİT VEYA TAĞYİR ( İştiraki Olmaksızın Taklit veya Tağyir Eden Kimse veya Mutavassıt İle Anlaşmaksızın Suça Konu Sahte Parayı Piyasaya Sürme - 765 S. TCK'nun Sanık Lehine Olduğu )"
318Y8.CD15.11.2006E. 2006/954 K. 2006/8199"PARADA SAHTECİLİK ( Sanığın Suça Konu Sahte Paraları Piyasaya Sürmesi Biçimindeki Eylemlerinin 765 S. TCK Md. 316 ve Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 S. TCK'nun da 197/1. Madde ve Fıkrasına Aykırılık Oluşturduğu )
SAHTE PARALARI PİYASAYA SÜRMEK ( 765 S. TCK Md. 316 ve Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 S. TCK'nun da 197/1. Madde ve Fıkrasına Aykırılık Oluşturduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sanığın Taklit veya Tağyirde İştiraki Olmaksızın Taklit ve Tağyir Eden Kimse veya Mutavassıt İle Anlaşmaksızın Suça Konu Sahte Paraları Piyasaya Sürmesi - 765 S. TCK'nun 316. Maddesiyle Birlikte 318. Md. de Uygulanacağından Sanık Lehine Olduğu )
TAKLİT VEYA TAĞYİRDE İŞTİRAKİ OLMAKSIZIN SAHTE PARALARI PİYASAYA SÜRMESİ ( Parada Sahtecilik - 765 S. TCK'nun 316. Maddesiyle Birlikte 318. Maddesinin de Uygulanacağından Sanık Lehine Olduğu )"
318Y8.CD9.11.2006E. 2006/3291 K. 2006/8044"PARADA SAHTECİLİK ( Hükümlünün Suça Konu Sahte Parayı Piyasaya Sürmesi 765 S. TCK'nun 316 ve 5237 S. TCK'nun da 197/1. Madde ve Fıkrasına Aykırılık Oluşturduğu )
TAKLİT VEYA TAĞYİR ( Hükümlünün Taklit veya Tağyirde İştiraki Olmaksızın Taklit veya Tağyir Eden Kimse veya Mutavassıt İle Anlaşmaksızın Suça Konu Sahte Parayı Piyasaya Sürme Biçimindeki Eylemi - 765 S. TCK'nun 316. Md. ile Birlikte 318. Md.nin de Uygulanacağı )
SAHTE PARAYI PİYASAYA SÜRME ( Hükümlünün Taklit veya Tağyirde İştiraki Olmaksızın Taklit veya Tağyir Eden Kimse veya Mutavassıt İle Anlaşmaksızın - 765 S. TCK'nun 316. Md. ile Birlikte 318. Md.nin de Uygulanacağı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Parada Sahtecilik/Hükmolunacak Hapis Cezalarından 765 S. TCK'nun Hükümlü Lehine Bulunduğu - Olayda Uygulama Yeri Bulunmayan 5237 S. TCK'nun 197/2. Madde ve Fıkrasıyla Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
318Y8.CD20.9.2006E. 2006/5763 K. 2006/6803"SAHTE PARAYI PİYASAYA SÜRMEK ( Eylemin Taklit ve Tağyirde İştirak Olmadan ve Diğer Sanıklarla Doğrudan veya Aracı ile Anlaşmaksızın İşlenmesi - Eylem Hakkında 765 Sayılı Ceza Yasasının 316 ve 318. Maddelerinde Öngörülen Cezanın Sanığın Lehine Olduğunun Gözetilmesi Gereği )
LEHE KANUN UYGULANMASI ( Sahte Parayı Piyasaya Sürmek - Suçun İşleniş Biçimine Göre 765 Sayılı Ceza Yasasında Öngörülen Cezanın 5237 Sayılı Ceza Yasasına Nazaran Sanığın Lehine Olduğunun Gözetilmesi Gereği )"
318Y8.CD2.5.2005E. 2004/8470 K. 2005/2770"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Üzerinde Yapılan Aramada Üç Adet Sahte 10 Milyon Liranın Ele Geçtiği - Sahte Para İle İlgili Olarak İşlem Yapıldığı/Dava Açılıp Açılmadığının Araştırılması Gerektiği )
SAHTE PARA İLE İLGİLİ İŞLEM YAPILMASI ( Mükerrer Cezalandırmayı Önlemek Açısından Sanık Hakkında Başka Bir Yerde Herhangi Bir İşlem Yapılıp Yapılmadığı Dava Açılıp Açılmadığının Araştırılması Gerektiği - Piyasaya Sahte Para Sürmek )"
318Y4.CD6.7.2004E. 2003/6584 K. 2004/8497"SAHTE PARAYI BİLEREK SATIN ALMAK ( Kalpazanlık ve Taklit Parayı Tedavüle Çıkarma Suçunu Oluşturabileceği ve Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olacağı )
KALPAZANLIK VE TAKLİT PARAYI TEDAVÜLE ÇIKARMAK ( Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olacağı - Sahte Parayı Bilerek Satın Almanın Suçu Oluşturabileceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sahte Parayı Bilerek Satın Almak - Kalpazanlık ve Taklit Parayı Tedavüle Çıkarma Suçunu Oluşturabileceği ve Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olacağı )"
318Y8.CD17.3.2004E. 2003/277 K. 2004/2294"PİYASAYA SAHTE DOLAR PARA SÜRMEK ( Sanığın Deposunda Yeterli Benzin Bulunmasına Rağmen Karanlıkta Farkedilmeyeceği Düşüncesiyle Benzin Alıp Sahte Dolar Vermesi - Yakalandığında Üzerinde 3 Adet Daha Elde Edilmesi )
PARALARDA SAHTEKARLIK ( Sanığın Deposunda Yeterli Benzin Bulunmasına Rağmen Karanlıkta Farkedilmeyeceği Düşüncesiyle Benzin Alıp Sahte Dolar Vermesi - Yakalandığında Üzerinde 3 Adet Daha Elde Edilmesi )"
318Y8.CD26.5.2003E. 2003/1011 K. 2003/1557"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Sahte Paraların Temin Edildiği Kişinin Bizzat Taklit Veya Tağyir Eden Kişi Veyahut Aracı Olduğunun Anlaşılamaması Karşısında Sahte Paraların Miktarı Da Gözönüne Alındığında TCK.'nun 318. Maddesinin Uygulanması Gereği )
PARALARIN TAKLİT VEYA TAĞYİRİ ( Yapan Kişinin Veyahut Aracı Olduğunun Anlaşılamaması Karşısında Sahte Paraların Miktarı Da Gözönüne Alındığında TCK.'nun 318. Maddesinin Uygulanması Gereği )
PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Suçu İşlemek Amacı İle İki Veya Daha Fazla Kişinin Önceden Birleşip Anlaşmaları Ve Süreklilik Koşulu Zorunlu Olmakla Beraber Bu Anlaşmanın Örgütlenme Ve İş Bölümünü De İçermesi Gereği )
ÖRGÜTLENME VE İŞBİRLİĞİ ( Piyasaya Sahte Para Sürmek İçin Teşekkül Oluşturma Suçu İçin Gerekmesi - Ayrıca Suçu İşlemek Amacı İle İki Veya Daha Fazla Kişinin Önceden Birleşip Anlaşmaları Ve Süreklilik Koşulu Zorunlu Olması )"
318Y8.CD3.6.2002E. 2001/14452 K. 2002/6595"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Sanıkların Suça Konu Paraları Taklit Edenden veya Onun Aracısından Bizzat Aldığının İspatlanamaması )
SAHTE PARAYI TEDAVÜLE SÜRMEK ( Sanıkların Suça Konu Paraları Taklit Edenden veya Onun Aracısından Bizzat Aldığının İspatlanamaması )"
318Y8.CD24.4.2002E. 2001/10249 K. 2002/5359"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Teselsülün Suçun Bünyesinde Olması Nedeniyle Takdir Edilen Cezaların Teselsül Nedeniyle Artırılmasının Yasaya Aykırı Olması )
TAKLİT VEYA TAĞYİR EDİLMİŞ PARANIN TEDAVÜLE KOYULMASI ( Teselsülün Suçun Bünyesinde Olması Nedeniyle Takdir Edilen Cezaların Teselsül Nedeniyle Artırılmasının Yasaya Aykırı Olması )
TESELSÜL ( Teselsülün Suçun Bünyesinde Olması Nedeniyle Takdir Edilen Cezaların Teselsül Nedeniyle Artırılmasının Yasaya Aykırı Olması )"
318Y8.CD8.4.2002E. 2002/2725 K. 2002/4768"PİYASAYA SAHTE DAMGA PULU SÜRMEK ( Sanığın Bizzat Taklit Ettiği veya Taklit Eden Kişilerle Anlaştığı Yolunda Herhangi Bir Delil ve Emarenin Olmaması )
TAKLİT DAMGA PULU ( Sanığın Cezasında Artırım Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )"
318Y8.CD14.2.2002E. 2001/9958 K. 2002/1670"TAKLİT PARAYI PİYASAYA SÜRMEK ( Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olması )
BİLMEYEREK ALDIĞI TAKLİT PARAYI BİLEREK SARFETMEK ( Sanığın Suçunun Subutu Halinde Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Taklit Parayı Piyasaya Süren Sanığın Yargılamasında Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olması )"
318Y8.CD27.12.2001E. 2001/3293 K. 2001/17600"SAHTE PARAYI PİYASAYA SÜRMEK ( Paraların İğfal Kabiliyeti Olup Olmadığı ve Sahteliğinin Kolayca Anlaşılıp Anlaşılamayacağı Hususlarında Merkez Bankasından Görüş Alınması )
PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Paraların İğfal Kabiliyeti Olup Olmadığı ve Sahteliğinin Kolayca Anlaşılıp Anlaşılamayacağı Hususlarında Merkez Bankasından Görüş Alınması )
KALPAZANLIK VE TAKLİT PARAYI TEDAVÜLE ÇIKARMAK ( Paraların İğfal Kabiliyeti Olup Olmadığı ve Sahteliğinin Kolayca Anlaşılıp Anlaşılamayacağı Hususlarında Merkez Bankasından Görüş Alınması )"
318Y8.CD18.4.2001E. 2000/14101 K. 2001/9365"SAHTE DAMGA PULU SATMAK ( Pulları Bizzat Alıp Tedavüle Sokmak-Ceza İndirimi )
DAMGA PULLARINI TAKLİT EDEN KİŞİDEN BİZZAT ALIP SATMAK ( TCK 318. Maddenin Uygulanamaması )"
318Y8.CD20.12.1999E. 1999/13257 K. 1999/18753"TAKLİT VE TAĞYİR EDİLMİŞ PARALARI TEDAVÜLE ÇIKARMAK ( Suçun Dolandırıcılık Suçunun da Unsurlarını ve Sonuçlarını Taşıması Nedeniyle Fikri İçtima Uygulanması )
FİKRİ İÇTİMA ( Taklit ve Tağyir Edilmiş Paraları Tedavüle Çıkarmak Suçunun Dolandırıcılık Suçunun da Unsurlarını ve Sonuçlarını Taşıması Nedeniyle Fikri İçtima Uygulanması )
PİYASAYA SAHTE DOLAR SÜRMEK ( Suçun Dolandırıcılık Suçunun da Unsurlarını ve Sonuçlarını Taşıması Nedeniyle Fikri İçtima Uygulanması )
DOLANDIRICILIK ( Taklit ve Tağyir Edilmiş Paraları Tedavüle Çıkarmak Suçunun Dolandırıcılık Suçunun da Unsurlarını ve Sonuçlarını Taşıması Nedeniyle Fikri İçtima Uygulanması )"
318Y8.CD17.11.1999E. 1999/16698 K. 1999/16185"TUTUKLULUK SÜRESİNİN MAHKUMİYET SÜRESİNDEN DÜŞÜLMESİ ( Başkasının Kimliğiyle Yargılanmış Olma-Yargılamanın Yenilenmesi )
BAŞKASININ KİMLİĞİ İLE YARGILANMA ( Yargılamanın Yenilenmesi-Tutukluluk Süresi )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Sanığın Yargılama Sırasında Başkasının Kimliğini Vermiş Olması-Bu Şekilde Geçen Tutukluluk Süresinin Nasıl Değerlendirileceği )"
318Y8.CD12.5.1999E. 1999/6560 K. 1999/7069"KALPAZANLIK VE SAHTE PARADA YAPILACAK TETKİKLER ( Aldatıcılık Niteliğinin Bulunup Bulunmadığı Konusunda Merkez Bankası Başkanlığından Görüş Alınması Gerektiği - Bankanın Şube Veznedarlarının Raporuna Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )
PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Paraların Aldatıcılık Niteliğinin Bulunup Bulunmadığı Konusunda Merkez Bankası Başkanlığından Görüş Alınması Gerektiği )
SAHTE PARALARIN ALDATICILIK NİTELİĞİ ( Bulunup Bulunmadığı Konusunda Merkez Bankası Başkanlığından Görüş Alınması Gerektiği - Bankanın Şube Veznedarlarının Raporuna Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )"
318Y8.CD1.10.1998E. 1998/9951 K. 1998/12126"TAKLİT VE TAĞYİR EDİLMİŞ PARALARI TEDAVÜLE ÇIKARMAK ( Aldatma Mevcudiyetinin Olması ve Herkesce Kolayca Anlaşılabilir Nitelikte Bulunmaması )
PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Aldatma Mevcudiyetinin Olması ve Herkesce Kolayca Anlaşılabilir Nitelikte Bulunmaması )
ZORALIM ( Piyasaya Sahte Olarak Çıkarılan Paraların Zoralımına Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
318Y8.CD24.10.1996E. 1996/11656 K. 1996/13125"TAKLİT EDİLMİŞ ALTINI TEDAVÜLE KOYMAK ( Darphanede Basılmayan Altın Paraların Alınması Satılması ve Bu amaçla Bulundurulması )
SAHTE PARA VE ALTIN BASMA ( Darphanede Basılmayan Altın Paraların Alınması Satılması ve Bu amaçla Bulundurulması )
SANIĞIN KUYUMCU OLMASI ( Altın Alım Satımında Özen Göstermesi Faturalı ve Belgeli Alım Satım Yapmasının Gerekmesi )"
318Y8.CD16.11.1993E. 1993/9885 K. 1993/11450"SAHTE PARA SATMAK ( Ek Savunma Verilmeden Cezanın Artırılmasının Yasaya Aykırı Olması )
PARALARDA SAHTECİLİK ( Ek Savunma Verilmeden Cezanın Artırılmasının Yasaya Aykırı Olması )
TESELSÜL ( Paralarda Sahtecilik Suçlarında Taklit ve Tağyir Edilmiş Paranın Tedavüle Konması )
EK SAVUNMA HAKKI ( Paralarda Sahtecilik Suçlarında Cezanın Ağırlaştırılması Durumunda Ek Savunma Hakkı Verilmesinin Gerekmesi )"
318Y8.CD16.10.1990E. 1990/7241 K. 1990/8221"SAHTE ALTIN SATMAK ( Darphane Dışında Basılmış Kalplığı Kolaylıkla Anlaşılamayan Altınların Kuyumcu Olan Sanıklar Tarafından Satılması )
DARPHANE DIŞINDA BASILAN ALTINLAR ( Kalplığı Kolaylıkla Anlaşılamayan Altınların Kuyumcu Olan Sanıklar Tarafından Satılması )"
318YCGK28.2.1977E. 1977/8-76 K. 1977/81"SAHTE ALTIN BULUNDURMAK VE PİYASAYA SÜRMEK SUÇU ( Reşat Altınlarının Milli Para Olarak Kabulü )
REŞAT ALTININ MİLLİ PARA NİTELİĞİNİN DEVAM ETMESİ ( Taklit Altın Bulundurmak ve Piyasaya Sürmek Suçu )
TAKLİT ALTIN BULUNDURMAK VE PİYASAYA SÜRMEK SUÇU ( Reşat Altının Tedavülden Kaldırılmadığından Suçun Oluşacağı )"

Madde 320

YARGITAY

320Y8.CD10.4.2002E. 2001/11933 K. 2002/4915"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Sanığın Aksi Kanıtlanmayan Savunması Karşısında Bilmeyerek Aldığı Sahte Parayı Bilerek Piyasaya Sürdüğünün Anlaşılması )
BİLMEYEREK ALDIĞI SAHTE PARAYI BİLEREK PİYASAYA SÜRMEK ( Sanığın Aksi Kanıtlanmayan Savunması Karşısında Bilmeyerek Aldığı Sahte Parayı Bilerek Piyasaya Sürdüğünün Anlaşılması )"
320Y8.CD30.1.2002E. 2001/7982 K. 2002/844"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Bilmeyerek Alınan Paranın Sahte Olduğu Öğrendikten Sonra Kullanmaya Çalışmak )
SAHTE OLDUĞU SONRADAN ÖĞRENİLEN PARAYI KULLANMAYA KALKIŞMAK ( Hangi Suçu Oluşturacağı )
PARADAKİ SAHTELİĞİN KOLAYCA ANLAŞILAMAMASI ( Sahte Olduğunu Sonradan Öğrendiği Parayı Kullanmaya Kalkışmak )"
320Y4.CD22.5.2001E. 2001/4578 K. 2001/5695"SAHTE PARA KULLANMA ( Sanığın Sahte Olduğunu Bildiği Parayı Kira Bedeli Olarak Vermesi Karşısında Sahte Parayı Bilerek Kullanma Suçunun Oluşması )
BİLEREK SAHTE PARA KULLANMA ( Sanığın Sahte Olduğunu Bildiği Parayı Kira Bedeli Olarak Vermesi Karşısında Sahte Parayı Bilerek Kullanma Suçunun Oluşması )"
320Y4.CD11.12.1997E. 1997/10226 K. 1997/11060"SAHTE PARA KULLANMA ( Para Üzerindeki Bilirkişi İncelemesinin Yetkili Kurum Olarak T.C.Merkez Bankasınca Yapılması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Suça Konu Sahte Para Üzerindeki Bilirkişi İncelemesinin Yetkili Kurum Olarak T.C.Merkez Bankasınca Yapılması )"
320Y4.CD5.11.1997E. 1997/8931 K. 1997/9471"SAHTE PARA KULLANMAK ( İğfal Kabiliyeti Bulunup Bulunmamasına Göre Uygulanacak Kanun Maddeleri )
İĞFAL KABİLİYETİ ( Sahte Para Kullanmak )
İĞFAL GÜCÜ BULUNAN SAHTE PARA KULLANMAK ( Sahteliğin Kolayca Anlaşılması Halinde Cezanın İndirilmesi )
SAHTELİĞİN KOLAYCA ANLAŞILMASI ( İğfal Kabiliyeti Bulunan Sahte Para Kullanmak-Cezanın İndirilmesi )
SEÇENEKLİ CEZA ( TCK 320'deki Cezalardan Biri Yerine İkisine Birden Hükmedilememesi )"
320Y8.CD4.7.1995E. 1995/6736 K. 1995/10713"BİLMEDEN ALINAN SAHTE PARALARIN BİLEREK PİYASAYA SÜRÜLMESİ ( Taklit Paranın Tedavüle Konulmasından Kamu Davası Açılıncaya Kadar Değişik Kişilere Para Sürülmesi )
TEMADİ ( Taklit Paranın Tedavüle Konulmasından Kamu Davası Açılıncaya Kadar Değişik Kişilere Para Sürülmesi )
SAHTE PARALARIN BİLEREK PİYASAYA SÜRÜLMESİ ( Taklit Paranın Tedavüle Konulmasından Kamu Davası Açılıncaya Kadar Değişik Kişilere Para Sürülmesinin Suçun Temadi Unsurunu Teşkil Etmesi )"
320YCGK30.6.1980E. 1980/8-185 K. 1980/262"KALPAZANLIK ( Sahte Altınların İğfal Kabiliyetini Haiz Olup Olmadığının Tesbiti )
İĞFAL KABİLİYETİ BULUNUP BULUNMADIĞININ TESBİTİ ( Sahte Altın İmali Suretiyle Kalpazanlık )
SAHTE ALTIN İMALİ SURETİYLE KALPAZANLIK ( Altınların İğfal Kabiliyetini Haiz Olup Olmadıklarının Tesbiti )"

Madde 321

YARGITAY

321Y8.CD30.1.2002E. 2001/7982 K. 2002/844"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Bilmeyerek Alınan Paranın Sahte Olduğu Öğrendikten Sonra Kullanmaya Çalışmak )
SAHTE OLDUĞU SONRADAN ÖĞRENİLEN PARAYI KULLANMAYA KALKIŞMAK ( Hangi Suçu Oluşturacağı )
PARADAKİ SAHTELİĞİN KOLAYCA ANLAŞILAMAMASI ( Sahte Olduğunu Sonradan Öğrendiği Parayı Kullanmaya Kalkışmak )"
321Y8.CD1.10.1998E. 1998/9951 K. 1998/12126"TAKLİT VE TAĞYİR EDİLMİŞ PARALARI TEDAVÜLE ÇIKARMAK ( Aldatma Mevcudiyetinin Olması ve Herkesce Kolayca Anlaşılabilir Nitelikte Bulunmaması )
PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Aldatma Mevcudiyetinin Olması ve Herkesce Kolayca Anlaşılabilir Nitelikte Bulunmaması )
ZORALIM ( Piyasaya Sahte Olarak Çıkarılan Paraların Zoralımına Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
321Y4.CD5.11.1997E. 1997/8931 K. 1997/9471"SAHTE PARA KULLANMAK ( İğfal Kabiliyeti Bulunup Bulunmamasına Göre Uygulanacak Kanun Maddeleri )
İĞFAL KABİLİYETİ ( Sahte Para Kullanmak )
İĞFAL GÜCÜ BULUNAN SAHTE PARA KULLANMAK ( Sahteliğin Kolayca Anlaşılması Halinde Cezanın İndirilmesi )
SAHTELİĞİN KOLAYCA ANLAŞILMASI ( İğfal Kabiliyeti Bulunan Sahte Para Kullanmak-Cezanın İndirilmesi )
SEÇENEKLİ CEZA ( TCK 320'deki Cezalardan Biri Yerine İkisine Birden Hükmedilememesi )"
321Y8.CD25.10.1990E. 1990/6999 K. 1990/8579"PİYASAYA SAHTE DOLAR SÜRMEK ( Paranın Sahteliğinin Sade Vatandaş Tarafından da Anlaşılmasına Rağmen İlgisi Olmayan Kişilerce Tanınmaması )
SAHTECİLİK ( Sahte Amerikan Doları Basma ve Bu Sahteliğin Herkes Tarafından Anlaşılıyor Olması )"
321Y8.CD5.10.1989E. 1989/5999 K. 1989/7410"SAHTECİLİK ( Taklit ve Değiştirilmiş Paranın Aldatma Kabiliyetin Olmaması Durumunda Suçun Oluşmaması )
KALPAZANLIK ( Tağyir Edilmiş Paranın Aldatma Kabiliyeti Yoksa Suçun Oluşmaması )
SUÇUN OLUŞMAMASI ( Tağyir Edilmiş Paranın Aldatma Kabiliyeti Yoksa Kalpazanlık Suçunun Oluşmaması )"
321Y8.CD10.6.1988E. 1988/4767 K. 1988/5203"SAHTE YABANCI PARAYI TEDAVÜLE SÜRMEK ( Taklit ve Tağyirin İlk Bakışta Herkes Tarafından Anlaşılabilecek Olması Durumunda Eylemin Suç Teşkil Etmemesi )
PARA TAKLİT ETMEK ( Taklit ve Tağyirin İlk Bakışta Herkes Tarafından Anlaşılabilecek Olması Durumunda Eylemin Suç Teşkil Etmemesi )
CEZADA İNDİRİM ( Taklit ve Tağyir Edilen Paraların Herkes Tarafından Anlaşılması Durumunda )"
321Y8.CD26.5.1987E. 1987/3822 K. 1987/5382"SUÇ KASTININ ARAŞTIRILMASI ( Polis Memurlarının Dinlenilmesi - Suça Konu Yabancı Paranın Sahteliğinin Kolaylıkla Anlaşılabilir Niteliği )
SAHTELİĞİN KOLAYLIKLA ANLAŞILABİLİR NİTELİĞİNİN TESBİTİ ( Yabancı Para - Polis Memurlarının Dinlenilmesi )
YABANCI PARA SÜRÜMÜ ( Sahteliğinin Kolaylıkla Anlaşılabilir Olup Olmadığının Saptanması Zorunluluğu )"
321YCGK30.6.1980E. 1980/8-185 K. 1980/262"KALPAZANLIK ( Sahte Altınların İğfal Kabiliyetini Haiz Olup Olmadığının Tesbiti )
İĞFAL KABİLİYETİ BULUNUP BULUNMADIĞININ TESBİTİ ( Sahte Altın İmali Suretiyle Kalpazanlık )
SAHTE ALTIN İMALİ SURETİYLE KALPAZANLIK ( Altınların İğfal Kabiliyetini Haiz Olup Olmadıklarının Tesbiti )"
321Y8.CD25.12.1975E. 1975/7858 K. 1975/7839"MİLLİ PİYANGO BİLETİ DOLANDIRICILIĞINA KALKIŞMA ( Biletlerin Tağyir Edilmesi ve Tedavüle Konması İle Suçun Oluşması )
MİLLİ PİYANGO BİLETİ SAHTECİLİĞİNE KALKIŞMA ( Çekilişten Sonra Biletler Üzerine Çıkan Numaraların Yapıştırılması )
İKRAMİYE İSABET EDEN BİLETLERİ İKRAMİYE ÇIKMAYAN BİLETLERİN ÜZERİNE YAPIŞTIRMA ( Sahtecilik Suçunun Oluşması )"

Madde 322

YARGITAY

322YCGK7.2.1994E. 1993/8-351 K. 1994/26"MİLLİ PİYANGO BİLETİNDE TAHRİFAT
RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK
SAVUNMAN1N İNAND1RICILIKTAN UZAK OLMASI"
322Y8.CD12.11.1992E. 1992/11469 K. 1992/13215"MİLLİ PİYANGO BİLETİNDE TAHRİFAT YAPMAK ( Sanığın Milli Piyango Bayisi Olması )
SUÇ KASTI ( Milli Piyango Biletinde Tahrifat Yapmak )"
322Y8.CD15.2.1985E. 1984/5274 K. 1985/714"SAHTE PUL BASMAK ( Uygulama Aşamasından Önce Makinayı Satıp Pulları Yok Etmek - Sahtecilik Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmaması )
SAHTECİLİK SUÇUNUN YASAL UNSURLARININ OLUŞMAMASI ( Sahte Pul Basmak - Uygulama Aşamasından Önce Makinayı Satıp Pulları Yok Etmek )
SUÇUN YASAL UNSURLARININ OLUŞMAMASI ( Sahte Pul Basmak - Uygulama Aşamasından Önce Makinayı Satıp Pulları Yok Etmek )"

Madde 323

YARGITAY

323Y11.CD31.5.2007E. 2007/2963 K. 2007/3813"BONONUN UNSURLARI ( Köyün Adres Olarak Gösterilmesi - Tanzim Yerinin Varlığının Kabulü Gerektiği )
BONODA KÖYÜN BİRİM ŞEKLİNDE ADRES OLARAK GÖSTERİLMESİ ( Tanzim Yerinin Varlığının Kabulü Gerektiği )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Köyün Adres Olarak Gösterilmesi/Tanzim Yerinin Varlığının Kabulü Gerektiği - Eylemin Özel Evrakta Sahtecilik Olmadığı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Resmi Senette Tahrifat - Görevin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğunun Gözetilmemesi/Bozma Nedeni )"
323Y8.CD12.11.1992E. 1992/11469 K. 1992/13215"MİLLİ PİYANGO BİLETİNDE TAHRİFAT YAPMAK ( Sanığın Milli Piyango Bayisi Olması )
SUÇ KASTI ( Milli Piyango Biletinde Tahrifat Yapmak )"
323Y4.CD5.3.1982E. 1982/646 K. 1982/1184"KAĞIDIN FİLİGRANLI BULUNMAMASI ( Taklit Edilen Kira Sözleşmesi Kağıdı )
TAKLİT EDİLEN KİRA SÖZLEŞMESİ KAĞIDININ FİLİGRANLI BULUNMAMASI ( TCK'nun 323. Maddesindeki Suçun Oluşmaması )
İTİBARI AMME KAĞITLARINI BOZMAK VE DAĞITMAK ( Taklit Edilen Kira Sözleşmesi Kağıdının Filigranlı Bulunmaması )"

Madde 324

YARGITAY

324Y6.CD8.12.1987E. 1987/9683 K. 1987/10346"CEZA VE HUKUK YARGILAMALARININ AMACI VE KANIT DEĞERLENDİRİLMESİ SİSTEMLERİNİN FARKLILIĞI
KANIT DEĞERLENDİRİLMESİ SİSTEMLERİNİN FARKLILIĞI ( Ceza ve Hukuk Yargılamalarında )
İDDİANIN YAZILI BELGE İLE KANITLANACAĞI GEREKÇESİYLE BERAAT KARARI VERİLEMEYECEĞİ ( Sahtekarlık )
YAZILI BELGE ( Sahtekarlığın Kanıtlanmasında Şart Olmaması )
CEZA DAVASINDA KANITLANAN EYLEMİN SUÇTAN DOĞMASI ( Yazılı Belge Şart Olmaması - Sahtekarlık )"

Madde 325

YARGITAY

325YCGK2.6.2009E. 2009/4-55 K. 2009/144"SAHTE OTOBÜS ABONMAN BİLETİ SATMAK ( 1Yıllık Hapis Cezası Gerektirdiği - Cezanın Üst Sınırı İtibariyle ve Lehe Hükümler İçermesi Nedeniyle 5 Yıllık Asli Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğuna Dikkat Edileceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sahte Abonman Bileti Satmak/Fiilin Üst Sınırının 1 Yıllık Hapis Cezası Olduğu - 5 Yıllık Asli Zamanaşımı Süresine Tabi Olacağı/Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gereği )
BEŞ YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Sahte Abonman Bileti Satmak - Cezanın Üst Sınırı İtibariyle ve Lehe Hükümler İçermesi Nedeniyle 5 Yıllık Asli Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğuna Dikkat Edileceği )
BİR YILA KADAR HAPİS CEZASI GEREKTİREN FİİL ( Sahte Abonman Bileti Satmak - 5 Yıllık Asli Zamanaşımı Süresine Tabi Olacağı/Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gereği )"
325Y4.CD19.9.2006E. 2006/266 K. 2006/14107"SAHTE İETT BİLETİ SATMAK ( Aldatma Kabiliyeti Olan - Eyleminin Atılı Suç Öğelerini Taşıdığı/765 ve 5237 S.K.'ların İlgili Hükümlerinin Karşılaştırılarak Sanık Yararına Hükmün Saptanması Gereği )
ALDATMA KABİLİYETİ ( Sahta İETT Bileti Satmanın Bu Niteliği Nedeniyle Atılı Suç Öğelerini Taşıdığı/765 ve 5237 S.K.'ların İlgili Hükümlerinin Karşılaştırılarak Sanık Yararına Hükmün Saptanması Gereği )"
325Y11.CD2.5.2005E. 2004/5475 K. 2005/2265"KAMUNUN GÜVENİ ALEYHİNE SUÇLAR ( İdare Otobüslerinde Kullanılan Biletleri Piyasaya Sürmek Üzere İş Yerinde Bulunduran Sanığın Eyleminin Biletlerin Aldatma Yeteneğine Haiz Olması Durumunda Suç Oluşturacağı - Dolandırıcılık ve Sahtecilik )
DOLANDIRICILIK VE SAHTECİLİK ( İdare Otobüslerinde Kullanılan Biletleri Piyasaya Sürmek Üzere İş Yerinde Bulunduran Sanığın Eyleminin Biletlerin Aldatma Yeteneğine Haiz Olması Durumunda Suç Oluşturacağı - Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesinden Rapor Alınması Gereği )
SAHTE BİLET ( İdare Otobüslerinde Kullanılan Biletleri Piyasaya Sürmek Üzere İş Yerinde Bulunduran Sanığın Eyleminin Biletlerin Aldatma Yeteneğine Haiz Olması Durumunda Suç Oluşturacağı - Dolandırıcılık ve Sahtecilik )"
325Y6.CD25.3.2002E. 2002/2112 K. 2002/3613"SAHTE OTOBÜS BİLETİNİ PİYASAYA SÜRMEK ( İETT İdaresinin Otobüslerinde Kullanılan - Amme Kağıtlarında Sahtekarlık )
AMME KAĞITLARINDA SAHTEKARLIK ( İETT İdaresinin Otobüslerinde Kullanılan Sahte Biletleri Piyasaya Sürmek )
İETT'NİN SAHTE BİLETİNİ PİYASAYA SÜRMEK ( Otobüslerinde Kullanılan - Amme Kağıtlarında Sahtekarlık )"
325Y4.CD17.12.1997E. 1997/10883 K. 1997/11314"SAHTECİLİK ( Belgenin Aldatma Gücü Bulunup Bulunmadığı Üzerinde Durulması )
SAĞIR DİLSİZ SANIK ( Atanması Gereken Müdafinin Görevinin Sanığın Savunmasının Alınmasıyla Sınırlı Olmadığı )
MÜDAFİİN GÖREV SÜRESİ ( Sağır ve Dilsiz Sanığa Atanan )
ALDATMA GÜCÜ ( Sahtecilik )"
325Y9.CD7.2.1994E. 1994/1144 K. 1994/1073"TOPLU TAŞIM PULUNU TAKLİT EDEREK KULLANMAK ( TCK 325-327. Maddelerinde Gösterilen Suçu Oluşturması )
DOLANDIRICILIK ( Toplu Taşım Pulunu Taklit Ederek Kullanmanın Dolandırıcılık Olmadığı )"
325Y10.CD7.2.1994E. 1994/1144 K. 1994/1073"KAMUNUN İTİMADI ALEYHİNE İŞLENEN SUÇ ( EGO Otobüsleri Toplu Taşım Pulunu Taklit Ederek Kullanma )
KAMU NAKLİYAT ŞİRKET BİLETLERİNİ TAKLİT VE TAĞYİR ( EGO Otobüsleri Toplu Taşım Pulunu Taklit Ederek Kullanma )
OTOBÜS TOPLU TAŞIM PULUNU TAKLİT EDEREK KULLANMAK"

Madde 326

YARGITAY

326Y8.CD2.10.2006E. 2006/2776 K. 2006/7134"PARADA SAHTECİLİK ( Sanığın Soruşturma Kapsamında Yakalanmasından Sonra Kendiliğinden Evinin Bahçesinde Çiçeklik Toprağına Gömülü Sahte Paraların Bulunduğu Bilgisini Vermesi - Hakkında 765 Sayılı TCK'nun 326. Maddesinin Uygulanması Gereği )
SAHTE PARALARIN MÜSADERESİ ( Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Göre T.C. Merkez Bankasına Gönderilmesine Karar Verilmesi Gereği )
SUÇUN İŞLENDİĞİ YERİN KARARA YAZILMAMASI ( Yasaya Aykırı Olduğu - Parada Sahtecilik )"
326Y4.CD20.4.2000E. 2000/2391 K. 2000/3251"YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ( Haciz Tarihi İle Satış Talebi Tarihi Arasında Yasanın Öngördüğü Sürenin Geçtiği/Haczin Kalkacağı - Haciz Kalkacağından Suçun Oluşmayacağı )
HACZİN KALKMASI ( Yedieminlik Yükümlülüğüne Uymama - Haciz Tarihi İle Satış Talebi Tarihi Arasında Yasanın Öngördüğü Sürenin Geçtiğinden Haczin Kalkacağı/Suçun Oluşmayacağı )
HACİZ TARİHİYLE SATIŞ TALEBİ TARİHİ ARASINDAKİ SÜRE ( Yedieminlik Yükümlülüğüne Uymama - Somut Olayda Satış Talebi İçin Yasanın Öngördüğü Sürenin Dolduğundan Haczin Kalkacağı/Hukuka Aykırılık Unsurunun Bulunmadığının Gözetileceği ) )"

Madde 327

YARGITAY

327Y9.CD7.2.1994E. 1994/1144 K. 1994/1073"TOPLU TAŞIM PULUNU TAKLİT EDEREK KULLANMAK ( TCK 325-327. Maddelerinde Gösterilen Suçu Oluşturması )
DOLANDIRICILIK ( Toplu Taşım Pulunu Taklit Ederek Kullanmanın Dolandırıcılık Olmadığı )"
327Y10.CD7.2.1994E. 1994/1144 K. 1994/1073"KAMUNUN İTİMADI ALEYHİNE İŞLENEN SUÇ ( EGO Otobüsleri Toplu Taşım Pulunu Taklit Ederek Kullanma )
KAMU NAKLİYAT ŞİRKET BİLETLERİNİ TAKLİT VE TAĞYİR ( EGO Otobüsleri Toplu Taşım Pulunu Taklit Ederek Kullanma )
OTOBÜS TOPLU TAŞIM PULUNU TAKLİT EDEREK KULLANMAK"

Madde 329

YARGITAY

329Y4.CD29.5.1995E. 1995/2539 K. 1995/3771"SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇU ( Aldatıcı Nitelikte Sahte Otobüs Bileti Satan Sanıklar )
DOLANDIRICILIK SUÇU ( Aldatıcı Nitelikte Bulunmayan Sahte Otobüs Bileti Satan Sanıklar )"
329Y4.CD8.11.1985E. 1985/7872 K. 1985/8089"İPTAL EDİLEN DAMGA PULU KULLANMA ( Kullanılmış Damga Pulunu Söküp Üzerindeki İşareti Silmeden Tekrar Kullanma Suçu )
DAMGA PULU ( Kullanılmış Damga Pulunu Söküp Üzerindeki İşareti Silmeden Tekrar Kullanma Suçu )"

Madde 330

YARGITAY

330Y8.CD1.2.1978E. 1978/304 K. 1978/909"SAHTEKARLIK ( Sanığın Tağyir Ettiği Milli Piyango Biletinin Yine Kendisi Tarafından Tedavüle Konulduğunun Anlaşılması )
PARALARDA SAHTEKARLIK ( Sanığın Tağyir Ettiği Milli Piyango Biletinin Yine Kendisi Tarafından Tedavüle Konulduğunun Anlaşılması )
TAĞYİR EDİLEN MİLLİ PİYANGO BİLETİ ( Biletin Yine Kendisi Tarafından Tedavüle Konulduğunun Anlaşılması )"
330YCGK28.2.1977E. 1977/8-76 K. 1977/81"SAHTE ALTIN BULUNDURMAK VE PİYASAYA SÜRMEK SUÇU ( Reşat Altınlarının Milli Para Olarak Kabulü )
REŞAT ALTININ MİLLİ PARA NİTELİĞİNİN DEVAM ETMESİ ( Taklit Altın Bulundurmak ve Piyasaya Sürmek Suçu )
TAKLİT ALTIN BULUNDURMAK VE PİYASAYA SÜRMEK SUÇU ( Reşat Altının Tedavülden Kaldırılmadığından Suçun Oluşacağı )"

Madde 331

YARGITAY

331Y6.CD30.3.1995E. 1995/3445 K. 1995/3471"HIRSIZLIK ( Sanık Hakkında İşlediği Suçtan Dolayı Zamanaşımı Süresince Her Zaman Karar Verilmesi Olanağının Olması )
SAHTECİLİK ( Sanık Hakkında İşlediği Suçtan Dolayı Zamanaşımı Süresince Her Zaman Karar Verilmesi Olanağının Olması )
SAHTE BELGELERİN ALDATMA KABİLİYETİ ( Aldatma Kabiliyeti İle Suça Etkisinin Araştırılmasının Gerekmesi )
KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARARDA KARIŞIKLIK ( Bu Hükümlerinin Yeniden Karşılaştırılmasının Gerekmesi )"
331Y6.CD22.12.1994E. 1994/12985 K. 1994/12947"SAHTECİLİK ( Motorlu Araç Trafik Tescil Belgesi Düzenlemek )
ARAÇ TRAFİK TESCİL BELGESİ DÜZENLEMEK ( Sahtekarlık )
SAHTE PLAKA DÜZENLEMEK YA DA BİLEREK KULLANMAK
ALDATMA KABİLİYETİ ( Sahte Plakanın Haiz Olup Olmadığı )"
331Y6.CD9.12.1981E. 1981/7666 K. 1981/7908"SAHTE TASARRUF BONOSUNU BİLEREK KULLANMA ( Tasarruf Kuponlarının Hamiline Yazılı Olması Nedeniyle Para Mahiyetinde Olması )
PARA KALPAZANLIĞI ( Sanığın Sahte Olduğunu Bilmesine Rağmen Tasarruf Kuponlarını Kullanması )
TASARRUF KUPONU ( Sahte Olduğu Bilinmesine Rağmen Kullanılmasının Paralarda Kalpazanlık Suçunu Oluşturması )"

Madde 332

YARGITAY

332Y4.CD9.2.2000E. 2000/655 K. 2000/845"DEVLETE AİT MÜHÜRLER VE DAMGALARLA SAİR ALAMETLERİN TAKLİDİ ( Sahte Mühür ve Damgalarla Araç Plakası Basarak Kullanma ve Satma Eylemleri )
SAHTE MÜHÜR VE DAMGALARLA ARAÇ PLAKASI BASARAK KULLANMA VE SATMA ( TCY. Md 333/1'e Uyduğunun Gözetilmesi Gerektiği )"
332Y4.CD26.2.1998E. 1998/234 K. 1998/1563"HIRSIZLIK MALI BİLEREK SATIN ALMA ( Aracın Çenç Edilmesinin Taklit Niteliğinde Sayılamaması )
GEREKÇE ( Sanığın Kişiliğini İncitici Deyişlerin Gerekçeye Yansıtılamaması )
ARACIN MOTOR NUMARASININ KESİLEREK BAŞKA ARACA MONTE EDİLMESİ ( Taklit Niteliğinde Sayılamayacağından Devlet Mührünü Taklit Veya Kullanma Suçu Öğelerinin Oluşmaması )
DEVLET MÜHRÜNÜ TAKLİT VEYA KULLANMA ( Aracın Motor Numarasının Kesilerek Başka Araca Monte Edilmesinin Taklit Sayılamaması )"

Madde 333

YARGITAY

333Y4.CD9.12.2009E. 2008/6267 K. 2009/20060"ÇALINTI ARAÇ İÇİN TRAFİK TESCİL BELGESİ DÜZENLENMESİ ( İsnada Konu Trafik Tescil Belgesinin Getirtilerek Sahteciliğin İğfal Kabiliyeti Taşıyıp Taşımadığının Uzman Bilirkişiye Yaptırılacak İncelemeyle Saptanacağı )
İĞFAL KABİLİYETİ ( Çalıntı Araç İçin Trafik Tescil Belgesi Düzenlenmesi - Trafik Tescil Belgesinin Getirtilerek Sahteciliğin İğfal Kabiliyeti Taşıyıp Taşımadığının Uzman Bilirkişiye Yaptırılacak İncelemeyle Tespit Edileceği )
SAHTE PLAKA KULLANMAK ( Trafik Tescil Belgesindeki Sahteciliğin Sahte Plaka Kullanma Suçunun Maddi Öğesi İçerisinde Değerlendirilemeyeceği - Eylemlerin 2 Ayrı Suç Oluşturduğu )"
333Y4.CD15.7.2009E. 2008/440 K. 2009/14232"MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ ( Elkonulmasına Karşın Emanete Alınmayan - Araştırılıp Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Ruhsat ve Plakadaki Soğuk Resmi Damga Mühürlerinin Sahte Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
DAMGA MÜHÜRLERİNİN SAHTELİĞİ ( Elkonulmasına Karşın Emanete Alınmayan Plaka ve Motorlu Araç Tescil Belgesi Araştırılıp Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Ruhsat ve Plakadaki Soğuk Resmi Damga Mühürlerinin Sahte Olup Olmadığının Belirleneceği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Elkonulmasına Karşın Emanete Alınmayan Plaka ve Motorlu Araç Tescil Belgesi Araştırılıp Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Ruhsat ve Plakadaki Soğuk Resmi Damga Mühürlerinin Sahte Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )"
333YCGK3.4.2007E. 2007/4-19 K. 2007/82"SAHTECİLİK VE SAHTE PLAKA KULLANMAK ( İadeden Sonra Hüküm Kurulurken 5237 Sayılı Yasanın Yürürlüğe Girmiş Olması Nedeniyle Hangi Yasanın Daha Lehe Olduğu Konusunda Yeni Değerlendirmeler Yapıldığı - Özel Daire Denetiminden Geçmediğinden Genel Kurulda İncelenemeyeceği )
İADEDEN SONRA LEHE YASA DEĞERLENDİRMESİ ( Yeni Değerlendirmeler Yapılmış ve Bu Yeni Uygulama Özel Daire Denetiminden Geçmediği - Dosyanın İncelenmek Üzere Özel Daireye Gönderilmesi Gerektiği )
ÖZEL DAİRE DENETİMİNDEN GEÇMEYEN KARAR ( Doğrudan ve İlk Kez Ceza Genel Kurulu Tarafından Ele Alınamayacağı - Sahtecilik Ve Sahte Plaka Kullanmak )"
333Y4.CD23.3.2005E. 2004/12883 K. 2005/2351"DOLANDIRICILIK ( Sanıkların Sağladığı Haksız Çıkar Yerine Katılan Şirketin Zararı Esas Alınarak Temel Ağır Para Cezasının Fazla Belirlenmesinin Yasaya Aykırılığı )
AĞIR PARA CEZASININ FAZLA BELİRLENMESİ ( Dolandırıcılık - Sanıkların Sağladığı Haksız Çıkar Yerine Katılan Şirketin Zararı Esas Alınarak Belirlenmesi )
SAHTE MÜHÜR KULLANMAK ( Araç Plakaları - Saptanması Halinde TCY.nın 333/1. Maddesinin Uygulanması Gereği )
SAHTE MÜHÜR İZİ TAKLİT EDİLMESİ ( Araç Plakaları - Saptanması Halinde TCY.nın 333/1 ve 334. Maddesinin Uygulanması Gereği )
SAHTE MOTORLU ARAÇ TESCİL VE TRAFİK BELGELERİ KULLANMAK ( Eylemin TCY.nın 350/1-3, 80. Maddelerine Uyduğunun Gözetilmesi Gereği )"
333Y6.CD4.3.2005E. 2004/8316 K. 2005/2138"SAHTECİLİK ( Hükümlü Hakkında 1918 S.Y Gereğince Kaçakçılık Suçlarından Verilen Cezaların İnfazının Durdurulması Kararı Nedeniyle Yalnızca Sahtecilik Suçlarından Verilmiş Cezaların Toplanması Gerektiği )
KAÇAKÇILIK ( Verilen Cezaların İnfazının Durdurulması Kararı Nedeniyle Yalnızca Sahtecilik Suçlarından Verilmiş Cezaların Toplanması Gerektiğinden Kanun Yararına Bozma İsteminin Kabulü Gereği )
KANUN YARARINA BOZMA ( 1918 S.Y Gereğince Kaçakçılık Suçlarından Verilen Cezaların İnfazının Durdurulması Kararı Nedeniyle Yalnızca Sahtecilik Suçlarından Verilmiş Cezaların Toplanması Gerektiğinden Kabulü Gereği )
SAHTE EVRAK TANZİMİ ( 1918 S.Y Gereğince Kaçakçılık Suçlarından Verilen Cezaların İnfazının Durdurulması Kararı Nedeniyle Yalnızca Sahtecilik Suçlarından Verilmiş Cezaların Toplanması Gerektiğinden Kanun Yararına Bozma İsteminin Kabulü Gereği )
İÇTİMA ( Sahtecilik - Hükümlü Hakkında Belirlenen Hapis ve Ağır Para Cezasının 4616 S.Y Md. 1/2 Kapsamında Kalması Nedeniyle Toplama Kapsamı Dışında Bırakılması Nedenlerine Dayalı Kanun Yararına Bozma İsteminin Yerinde Görüldüğü )
İNFAZININ DURDURULMASI ( 1918 S.Y Gereğince Kaçakçılık Suçlarından Verilen Cezaların - Yalnızca Sahtecilik Suçlarından Verilmiş Cezaların Toplanması Gerektiğinden Kanun Yararına Bozma İsteminin Kabulü Gereği )"
333Y6.CD7.10.2003E. 2003/5037 K. 2003/6545"DEVLETE AİT MÜHÜRLERİN TAKLİDİ ( Çalıntı Otomobile Takılan Plaka - İnceleme Sonucu Damga Varsa ve Sahteyse Suçun Oluşacağı )
2918 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Çalıntı Otomobile Takılan Plaka - İnceleme Sonucu Damganın Sahte Olmadığının Tespiti Halinde Suçun Oluşacağı )
SAHTECİLİK ( Çalıntı Otomobile Takılan Plaka Üzerinde İnceleme Yapılması Sonucu Damga Varsa ve Sahteyse Devlete Ait Mühürlerin Taklidi Suçunun Oluştuğunun Gözetilmesi Gereği )"
333Y4.CD30.6.2003E. 2002/23643 K. 2003/6921"RESMİ MÜHÜR TAKLİT ETME VE KULLANMA ( Çaldığı Plakaları Başka Araçta Kullanmak - Eylemin Öncelikle 2918 Sayılı Yasa Yönünden Tartışılması Gereği )
ÇALDIĞI PLAKALARI BAŞKA ARAÇTA KULLANMAK ( Resmi Mühür Taklit Etme ve Kullanma - Eylemin Öncelikle 2918 Sayılı Yasa Yönünden Tartışılması Gereği )"
333Y4.CD16.10.2000E. 2000/6333 K. 2000/6769"AMMEYE İTİMAT VEREN SAİR ALETİ TAKLİT ( Sanığın Kendisine Ait Hurdaya Çıkan Araçtan Yine Kendisine Ait Başka Araca Kaporta Nakli Yapıp Şase ve Motor Numaralarından da Monte Etmesi )
KENDİSİNE AİT ARAÇLARA KAPORTA NAKLİ ( Sanığın Bu Eylemi Kendisine Ait Hurdaya Çıkan Araçtan Yine Kendisine Ait Başka Araca Yapması )"
333Y4.CD5.6.2000E. 2000/4855 K. 2000/4801"SAHTECİLİK ( Sanığın Resmi Mühür ya da Aleti Taklit Etmeyip Trafik Mührünün İzini Taklit Ederek Taksisine Ait Plakada Kullanması )
MÜHRÜN İZİNİ TAKLİT ETMEK ( Sanığın Resmi Mühür ya da Aleti Taklit Etmeyip Trafik Mührünün İzini Taklit Ederek Taksisine Ait Plakada Kullandığının Anlaşılması )"
333Y4.CD4.4.2000E. 2000/1693 K. 2000/2516"DOLANDIRICILIK ( Kamu kurumları zararına )
GÖREV ( Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık )
AMME KAĞITLARINDA SAHTEKÂRLIK
TEKERRÜR"
333Y4.CD24.3.2000E. 2000/1314 K. 2000/1884"OTOMOBİLİN ŞASE NUMARASINI DEĞİŞTİRMEK
ALET VE VASITAYI TAKLİT SUÇU
CHANGE OTOMOBİL
CÜRÜM DELİLLERİNİ YOK ETMEK
MAHCUZ MALI DEĞİŞTİRMEK"
333Y4.CD21.3.2000E. 2000/253 K. 2000/1920"ARACIN MOTOR VE ŞASE NUMARASINI DEĞİŞTİRMEK ( Sanıkların Eylemlerinin TCK. Md. 296'da Düzenlenen Suçu Oluşturduğu )
MOTOR VE ŞASE NUMARASI DEĞİŞTİRMEK ( Sanıkların Eylemlerinin TCK. Md. 296'da Düzenlenen Suçu Oluşturduğu )"
333Y4.CD9.2.2000E. 2000/655 K. 2000/845"DEVLETE AİT MÜHÜRLER VE DAMGALARLA SAİR ALAMETLERİN TAKLİDİ ( Sahte Mühür ve Damgalarla Araç Plakası Basarak Kullanma ve Satma Eylemleri )
SAHTE MÜHÜR VE DAMGALARLA ARAÇ PLAKASI BASARAK KULLANMA VE SATMA ( TCY. Md 333/1'e Uyduğunun Gözetilmesi Gerektiği )"
333Y4.CD26.2.1998E. 1998/234 K. 1998/1563"HIRSIZLIK MALI BİLEREK SATIN ALMA ( Aracın Çenç Edilmesinin Taklit Niteliğinde Sayılamaması )
GEREKÇE ( Sanığın Kişiliğini İncitici Deyişlerin Gerekçeye Yansıtılamaması )
ARACIN MOTOR NUMARASININ KESİLEREK BAŞKA ARACA MONTE EDİLMESİ ( Taklit Niteliğinde Sayılamayacağından Devlet Mührünü Taklit Veya Kullanma Suçu Öğelerinin Oluşmaması )
DEVLET MÜHRÜNÜ TAKLİT VEYA KULLANMA ( Aracın Motor Numarasının Kesilerek Başka Araca Monte Edilmesinin Taklit Sayılamaması )"
333Y4.CD9.12.1997E. 1997/10246 K. 1997/10954"SAHTE PLAKA VE TESCİL BELGESİ DÜZENLEMEK
DAVA AÇILMAYAN SUÇTAN HÜKÜM KURULMASI
HIRSIZLIK MALI BİLEREK SATIN ALMAK
ZORALIM ( Delilin )
DELİLİN ZORALIMI"
333Y6.CD30.3.1995E. 1995/3445 K. 1995/3471"HIRSIZLIK ( Sanık Hakkında İşlediği Suçtan Dolayı Zamanaşımı Süresince Her Zaman Karar Verilmesi Olanağının Olması )
SAHTECİLİK ( Sanık Hakkında İşlediği Suçtan Dolayı Zamanaşımı Süresince Her Zaman Karar Verilmesi Olanağının Olması )
SAHTE BELGELERİN ALDATMA KABİLİYETİ ( Aldatma Kabiliyeti İle Suça Etkisinin Araştırılmasının Gerekmesi )
KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARARDA KARIŞIKLIK ( Bu Hükümlerinin Yeniden Karşılaştırılmasının Gerekmesi )"
333Y6.CD8.3.1994E. 1994/1809 K. 1994/1750"SAHTECİLİK ( Sahte Plaka Yaptırıp Kullanma Eylemi - TCK.m.345'le Hüküm Kurulamayacağı )
SAHTE PLAKA YAPTIRIP KULLANMA EYLEMİ ( TCK.m.345'le Hüküm Kurulamayacağı )"

Madde 334

YARGITAY

334Y4.CD5.6.2000E. 2000/4855 K. 2000/4801"SAHTECİLİK ( Sanığın Resmi Mühür ya da Aleti Taklit Etmeyip Trafik Mührünün İzini Taklit Ederek Taksisine Ait Plakada Kullanması )
MÜHRÜN İZİNİ TAKLİT ETMEK ( Sanığın Resmi Mühür ya da Aleti Taklit Etmeyip Trafik Mührünün İzini Taklit Ederek Taksisine Ait Plakada Kullandığının Anlaşılması )"

Madde 336

YARGITAY

336Y4.CD11.2.1976E. 1976/874 K. 1976/902"BAŞKASINA AİT TRAFİK PLAKASINI KENDİ ARABASINDA KULLANMAK ( TCK 336. Madde Kapsamına Girmemesi )
TRAFİK TÜZÜĞÜNE AYKIRILIK ( Başkasına Ait Trafik Plakasını Kendi Arabasında Kullanmak )"

Madde 337

YARGITAY

337YCGK22.2.1993E. 1993/14 K. 1993/36"OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI
TAKOMETREYİ ARACIN HIZINI DÜŞÜK GÖSTERECEK ŞEKİLDE TAKMAK
KAZA SELAHİYETİNİ HAİZ MAKAMLAR
EMİRLERE RİAYETSİZLİK"

Madde 338

YARGITAY

338Y1.CD5.7.1996E. 1996/1689 K. 1996/2720"ADAM ÖLDÜRME ( Maktulün Öldürülmesi İçin Diğer Sanıklarla Plan Yapan İşçisini Tetikçi Olarak Seçen Sanığın Öldürme Eyleminde Asli Maddi Faile Müzahir Olduğu Kabul Edilip Fer'i Fail Olarak Cezalandırılması Gerektiği )
FER'İ FAİL ( Asli Maddi Faile Müzahir Olduğu Kabul Edilenin Fer'i Fail Olarak Cezalandırılması Gereği - Maktulün Öldürülmesi İçin Diğer Sanıklarla Plan Yapan İşçisini Tetikçi Olarak Seçen Sanık )
ASLİ MADDİ FAİL ( Maktulün Öldürülmesi İçin Diğer Sanıklarla Plan Yapan İşçisini Tetikçi Olarak Seçen Sanığın Öldürme Eyleminde Asli Maddi Faile Müzahir Olduğu - Fer'i Fail Olarak Cezalandırılacağı )
CEZANIN ASGARİ HADDİN ÜZERİNDE VERİLMESİ GEREĞİ ( Sanıkların Dosyadaki Mahkumiyetlerine İlişkin Kararların Kişiliklerini Gösterdiği Menfaat Karşılığında İnsan Öldürülebilir Olmaları Öldürme Hususunda Kasıtlarındaki Yoğunluk )"

Madde 339

YARGITAY

339YCGK15.11.2016E. 2014/11-402 K. 2016/431"KAMU GÖREVLİSİNİN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİĞİ ( Suçun İşlendiği Tarih İtibarıyla Lehe Olan 765 S. T.C.K'nun 102/3 ve 104/2. Md. Uyarınca 15 Yıllık Kesintili Dava Zamanaşımı Süresinin İnceleme Tarihinden Önce Dolduğu - Direnme Hükmünün Gerçekleşen Dava Zamanaşımı Sebebiyle Bozularak Kamu Davalarının Düşmesine Karar Verileceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Suçun İşlendiği Tarih İtibarıyla Lehe Olan 765 S. T.C.K'nun 102/3 ve 104/2. Md. Uyarınca 15 Yıllık Kesintili Dava Zamanaşımı Süresinin İnceleme Tarihinden Önce Dolduğu/Dava Zamanaşımı Sebebiyle Kamu Davalarının Düşmesine Karar Verileceği - Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği - Suçun İşlendiği Tarih İtibarıyla Lehe Olan 765 S. T.C.K'nun 102/3 ve 104/2. Md. Uyarınca 15 Yıllık Kesintili Dava Zamanaşımı Süresinin İnceleme Tarihinden Önce Dolduğu/Dava Zamanaşımı Sebebiyle Davaların Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Suçun İşlendiği Tarih İtibarıyla Sanıkların Lehine Olan 765 S. T.C.K'nun 102/3 ve 104/2. Md. Uyarınca 15 Yıllık Kesintili Dava Zamanaşımı Süresinin İnceleme Tarihinden Önce Dolduğu/Dava Zamanaşımı Sebebiyle Kamu Davalarının Düşmesine Karar Verileceği - Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği )"
339Y11.CD2.3.2016E. 2015/8954 K. 2016/1761"MEMURUN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİĞİ (Gümrük Müşaviri/Sahte Gümrük Çıkış Beyannamesi Düzenleme - 4458 S. Kanununa Göre Gümrük Müşavirleri Görevleri Sırasında veya Görevleri Sebebiyle İşledikleri Suçlardan Dolayı Fiillerinin Niteliğine Göre Türk Ceza Kanunu'nun Devlet Memurlarına Ait Hükümleri Uyarınca Cezalandırılacağı)
AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİ (Sanığın Eyleminin 765 S. T.C.K.'nun 64/1. Md. Delaletiyle Aynı Kanun'un 339/1 (5237 S. T.C.K.'nun 38/3. Md. Delaletiyle 204/2) Md. Kapsamındaki Suçu Oluşturup Oluşturmayacağına Dair Delilleri Takdir ve Değerlendirme Görev ve Yetkisinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu - Resmi Belgede Sahtecilik)
GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNİN KAMU GÖREVLİSİ GİBİ SORUMLU OLDUĞU (Gümrük Çıkış Beyannamelerini Sahte Olarak Düzenlediği İddiasında Gümrük Müşaviri Olan Sanığın Görevi Gereği İmzaladığı Belgeler Sebebiyle Üzerine Atılı Suçun Sübutu Halinde Memurun Resmi Belgede Sahteciliği Suçunu Oluşturacağı Gözetileceği)
BİRLEŞTİRME KARARI (Gümrük Müşavirinin Gümrük Çıkış Beyannamelerini Sahte Düzenlemesi - Resmi Belgede Sahtecilik/Aynı Eylem ilişkin Açılan Diğer Dava Dosyası Celp Ederek Bu Dava İle Birleştirileceği/Mümkün Olmadığı Takdirde İncelenerek Özeti Duruşma Tutanağına Geçirilip Davayı İlgilendiren Kısımlarının Onaylı Örnekleri Alınacağı)"
339Y11.CD11.11.2015E. 2015/1251 K. 2015/30749"MEMURUN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİĞİ ( Suçun Yasada Gerektirdiği Cezanın Türü Ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Ve Lehe Olan 765 S.K. Öngörülen Dava Zamanaşımının En Son Suçun İşlendiği İddia Olunan Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği/Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmeyen Bu Hususta 1412 S.K. 322. Maddesi Uyarınca Karar Verilmesi Mümkün Bulunduğundan Sanıklar Hakkındaki Kamu Davasının Gerçekleşen Dava Zamanaşımı Nedeniyle Düşürülmesine Karar Verileceği )
SAHTE BELGELERLE İHRACAT YAPILMIŞ GİBİ GÖSTEREREK KDV İADESİ ALINMASI ( Sanıklara Yüklenen Memurun Resmi Belgede Sahteciliği Suçunun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü Ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Ve Lehe Olan 765 S.K.102/3 Ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının En Son Suçun İşlendiği İddia Olunan Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Sanıklar Hakkındaki Kamu Davasının Gerçekleşen Dava Zamanaşımı Nedeniyle Düşürülmesine Karar Vermek Gerektiği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Memurun Resmi Belgede Sahteciliği Suçunun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü Ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Ve Lehe Olan 765 S.K. 102/3 Ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının En Son Suçun İşlendiği İddia Olunan Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği/Sanıklar Hakkındaki Kamu Davasının Gerçekleşen Dava Zamanaşımı Nedeniyle Düşürülmesine Karar Vermek Gerekeceği )"
339Y21.CD6.10.2015E. 2015/11963 K. 2015/3511"KAMU GÖREVLİSİNİN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİĞİ ( Eylemin Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 S.K. 339/1 ve 80 İle Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 S.K. 204/2 ve 43 Maddelerine Uyduğu Cihetle Alt Sınırdan Hapis Cezası Verildiği de Gözetildiğinde Sonuç Ceza Miktarı ve 53. Maddesinde Yazılı Hak Yoksunlukları Bakımından 5237 S.K. Aleyhe Sonuç Doğurduğu Gözetilmeden Uygulama Yapılmasının Hatalı Olduğu )
BOZMADAN ÖNCE VERİLEN HÜKÜMDE TAYİN OLUNAN CEZANIN DAHA LEHE OLMASI ( Resmi Belgede Sahtecilik - Bozma Öncesi Verilen Hükümde Tayin Olunan ve Aleyhe Temyiz Bulunmayan Hapis Cezasının Daha Lehe Olması Nedeniyle CMUK 326/Son Maddesi Uyarınca Sonuç Cezanın Saklı Tutulması Gerekeceği )
KATILANIN DOĞRUDAN ZARAR GÖRMEMESİ ( Memurun Resmi Belgede Sahteciliği Suçundan Doğrudan Doğruya Zarar Görmeyen Şikayetçi Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün Kamu Davasına Katılma Hakkı Bulunmadığı/Katılma Talebinin Kabulü İle Lehine Ücreti Vekalete Hükmolunmasının Hatalı Olduğu )"
339Y5.CD26.3.2015E. 2014/4089 K. 2015/8808"NİTELİKLİ ZİMMET ( Kooperatif Senetlerinin Üçüncü Kişilere Ciro Edilerek Maledildiği - Senetlerin Çalınmadığı Halde Çalınmış Gibi Şikayet Edildiği/Eylemin Nitelikli Zimmet Vasfında Bulunduğu )
İŞTİRAK HALİNDE İŞLENEN SUÇ ( Dava Zamanaşımı - İştirak Halinde Suçu İşlediği Kabul Edilen Sanık Hakkında Verilen Mahkumiyet Kararının Diğer Sanık Yönünden de Dava Zamanaşımını Kestiği )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Kooperatif Senetlerinin Üçüncü Kişilere Ciro Edilerek Maledildiği - Senetlerin Çalınmadığı Halde Çalınmış Gibi Şikayet Edildiği/Sahtecilik Fiillerinin 1163 . S. Kooperatifler Kanununun 62/ son Md. Hüküm Nedeniyle "Memurun Resmi Belgede Sahteciliği" Suçunu Oluşturabileceği )
SAYIŞTAY EMEKÇİSİ BİLİRKİŞİ ( Nitelikli Zimmet/Resmi Belgede Sahtecilik - Kooperatif Senetlerinin Üçüncü Kişilere Ciro Edilerek Maledildiği/Senetlerin Çalınmadığı Halde Çalınmış Gibi Şikayet Edildiği - Dosyanın Konunun Uzmanı Sayıştay Emekli Uzman Denetçilerinden Oluşacak Bilirkişi Kuruluna Tevdi Edileceği )
DAVA ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Nitelikli Zimmet/Resmi Belgede Sahtecilik - İştirak Halinde Suçu İşlediği Kabul Edilen Sanık Hakkında Verilen Mahkumiyet Kararının Diğer Sanık Yönünden de Dava Zamanaşımını Kestiği Gözetileceği )"
339Y11.CD22.1.2015E. 2013/3057 K. 2015/935"SAHTE NOTER BEYANNAMESİ DÜZENLENMESİ ( Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği - Delillerin Takdir ve Değerlendirmesinin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğunun Gözetileceği )
KAMU GÖREVLİSİNİN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİĞİ ( Sahte Noter Beyannamesi Düzenlenmesi - Delillerin Takdir ve Değerlendirmesinin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
MEMURUN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİĞİ ( Sahte Noter Beyannamesi Düzenlenmesi - Delillerin Takdir ve Değerlendirmesinin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğunun Gözetileceği )"
339YCGK16.9.2014E. 2013/6-39 K. 2014/372"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( 765 S. TCK'nun 339 Md.nin Birinci Fıkrasının İkinci Cümlesinde Öngörülen Yaptırımı 5 Seneden 12 Seneye Kadar Hapis Cezası Olduğu - 102/3 Md. Uyarınca Bu Suçların Asli Dava Zamanaşımı 10 Yıl 104/2. Maddesi de Göz Önünde Bulundurulduğunda Kesintili Dava Zamanaşımı İse 15 Yıl Olduğu )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun 102/3 Md. Uyarınca Bu Suçların Asli Dava Zamanaşımı 10 Yıl 104/2. Maddesi de Göz Önünde Bulundurulduğunda Kesintili Dava Zamanaşımı İse 15 Yıl Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun 102/3 Md. Uyarınca Bu Suçların Asli Dava Zamanaşımı 10 Yıl Olduğu - Kesintili Dava Zamanaşımı İse 15 Yıl Olduğu )"
339YCGK22.4.2014E. 2013/11-397 K. 2014/202"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanıkların Usulsüz Yaptırdıkları Kesimin Ortaya Çıkması Üzerine Kendilerini Kurtarmak Amacı İle Kaçak Kesim Yapmadıkları Halde Katılanlar Hakkında Beş Ayrı Suç Tutanağını Ayrı Tarihlerde Düzenledikleri - 765 S.K. ve 5237 S.K. Yönüyle Zincirleme Suçun Oluştuğu )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanıkların Usulsüz Yaptırdıkları Kesimin Ortaya Çıkması Üzerine Kendilerini Kurtarmak Amacı İle Kaçak Kesim Yapmadıkları Halde Katılanlar Hakkında Beş Ayrı Suç Tutanağını Ayrı Tarihlerde Düzenledikleri - 765 S.K. ve 5237 S.K. Yönüyle Zincirleme Suçun Oluştuğu )
SUÇUN ORTAYA ÇIKMAMASI İÇİN SAHTE EVRAK DÜZENLEMEK ( Sanıkların Usulsüz Yaptırdıkları Kesimin Ortaya Çıkması Üzerine Kendilerini Kurtarmak Amacı İle Kaçak Kesim Yapmadıkları Halde Katılanlar Hakkında Beş Ayrı Suç Tutanağını Ayrı Tarihlerde Düzenledikleri - 765 S.K. ve 5237 S.K. Yönüyle Zincirleme Suçun Oluştuğu )
ORMAN MUHAFAZA MEMURUNUN MAKTA DIŞI USULSÜZ KESİM YAPTIRMASI ( Sanıkların Usulsüz Yaptırdıkları Kesimin Ortaya Çıkması Üzerine Kendilerini Kurtarmak Amacı İle Kaçak Kesim Yapmadıkları Halde Katılanlar Hakkında Beş Ayrı Suç Tutanağını Ayrı Tarihlerde Düzenledikleri - Katılanların Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Mağduru Değil Suçtan Zarar Gören Olduğu )"
339Y11.CD12.6.2013E. 2012/20277 K. 2013/9916"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Prim Bordrosu Düzenlemek - Soruşturma Raporunun Düzenlenmesi Sırasında Tanık Olarak İfadeleri Alınan Kişilerin ve Soruşturma Raporunda Adı Geçen Kişinin Tanık Sıfatıyla Çağırılıp Dinlenmeleri Gerektiği )
PRİM BORDROSU DÜZENLEMEK ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Sanığın Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ve Prim Bordrosu Düzenlemek Şeklindeki Eylemi 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 2-A Md.sinde Belirtilen Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Mesleğinin Konusu Kapsamındaki İşlerden Olduğu )
SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ DÜZENLEMEK ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Sigortalı Yapılan Sanıkların Çalıştıkları İddia Edilen Süre İçerisinde Hastalıkları Nedeniyle Sevk Alıp Almadıklarının Araştırılıp Almışlarsa Buna İlişkin Kayıtların Getirilmesi Sonucuna Göre Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Sanıkların Hukuki Durumlarının Tayin ve Takdiri Gerektiği )
MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Sanığın Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ve Prim Bordrosu Düzenlemek Şeklindeki Eylemi 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 47. Md.si Aracılığıyla 765 TCK'nın 339/1. Md.sindeki Suçu Oluşturacağı )"
339Y11.CD3.6.2013E. 2011/1770 K. 2013/9167"MEMURUN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİĞİ ( Kooperatife İlişkin Uyuşmazlıkta Projeye Sonradan Bölüm Eklenerek Delil Olarak Bilirkişiye Gönderilmeye Çalışıldığı İddiası - Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
PROJEYE SONRADAN BÖLÜM EKLEMEK ( Kooperatife İlişkin Uyuşmazlıkta Projeye Sonradan Bölüm Eklenerek Delil Olarak Bilirkişiye Gönderilmeye Çalışıldığı İddiası - Delillerin Asliye Ceza Mahkemesinde Değerlendirileceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kooperatife İlişkin Uyuşmazlıkta Projeye Sonradan Bölüm Eklenerek Delil Olarak Bilirkişiye Gönderilmeye Çalışıldığı İddiası - Delillerin Asliye Ceza Mahkemesinde Değerlendirileceği )
SAHTE BELGEYİ MAHKEMEDE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNE SUNMA ( Kooperatife İlişkin Uyuşmazlıkta Projeye Sonradan Bölüm Eklenerek Delil Olarak Bilirkişiye Gönderilmeye Çalışıldığı İddiası - Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
339Y11.CD4.6.2012E. 2009/10795 K. 2012/10611"MEMURUN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİĞİ (Suça Konu Belgelerin Duruşmada İncelenip Özellikleri Duruşma Tutanağına Yazılmalı ve Aldatma Yeteneğinin Ne Surette Oluştuğu Karar Yerinde Açıklanıp Tartışılması Gerektiği )
ALDATMA YETENEĞİNİN TAKDİRİ (Suça Konu Belgelerin Duruşmada İncelenip Özellikleri Duruşma Tutanağına Yazılmalı ve Aldatma Yeteneğinin Ne Surette Oluştuğu Karar Yerinde Açıklanıp Tartışılması Gerektiği )
ORMAN SUÇ TUTANAĞI VE SEVK PUSULASI (Orman Muhafaza Memuru Tarafından Düzenlenen Orman Suç Tutanağı ve Sevk Pusulasının "Aksi Kanıtlanıncaya Kadar" Geçerli Belgelerden Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
SAHTELİĞİ / AKSİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ BELGE (Orman Muhafaza Memuru Tarafından Düzenlenen Orman Suç Tutanağı ve Sevk Pusulasının "Aksi Kanıtlanıncaya Kadar" Geçerli Belgelerden Olduğu - Memurun Resmi Belgede Sahteciliği )"
339Y11.CD16.5.2012E. 2011/13549 K. 2012/8893"MUHASEBECİNİN ÇALIŞMAYANLAR ADINA ÜCRET BORDROSU DÜZENLEYİP SSK'YA VERMESİ (3568 S.K. Md. 2-A Kapsamındaki İşlerden Olması Halinde Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Oluşturacağı - Görevin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu)
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK (Serbest Muhasebecinin Çalışmayan Kişiler Adına Ücret Bordrosu Düzenleyip SSK'ya Vermesi - 3568 S.K. Md. 2-A Kapsamındaki İşlerden Olması Halinde Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Oluşturacağı/Görevli Mahkeme)
ÜCRET BORDROSUNDA ÇALIŞMAYANLARIN DA GÖSTERİLMESİ (Serbest Muhasebecinin 3568 S.K. Md. 2-A Kapsamındaki İşlerden Olması Halinde Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Oluşturacağı - Ağır Ceza Mahkemesince Delillerin Takdiri Gerektiği)
GÖREVLİ MAHKEME (Serbest Muhasebecinin Çalışmayan Kişiler Adına Ücret Bordrosu Düzenleyip SSK'ya Vermesi - 3568 S.K. Md. 2-A Kapsamındaki İşlerden Olması Halinde Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Oluşturacağı/Ağır Ceza Mahkemesince Görüleceği)"
339YCGK8.5.2012E. 2012/11-292 K. 2012/184"DAVA ZAMANAŞIMI (Resmi Evrakta Sahtecilik - Bu Suçun Asli Dava Zamanaşımı 10 Yıl ve Kesintili Dava Zamanaşımı 15 Yıl Olduğu - Sanıkların Suç Oluşturan Eylemlerinin Tarihleri Göz Önüne Alındığında Zamanaşımını Durduran Bir Neden de Bulunmadığı İçin Kesintili Zamanaşımının Özel Dairece İncelemenin Yapıldığı Tarihten Önce Dolduğu)
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK (Asli Dava Zamanaşımı 10 Yıl ve Kesintili Dava Zamanaşımı 15 Yıl Olduğu - Sanıkların Suç Oluşturan Eylemlerinin Tarihleri Göz Önüne Alındığında Zamanaşımını Durduran Bir Neden de Bulunmadığı İçin Kesintili Zamanaşımının Özel Dairece İncelemenin Yapıldığı Tarihten Önce Dolduğu)
ZAMANAŞIMI (Resmi Evrakta Sahtecilik - Suçun Asli Dava Zamanaşımı 10 Yıl ve Kesintili Dava Zamanaşımı 15 Yıl Olduğu/Sanıkların Suç Oluşturan Eylemlerinin Tarihleri Göz Önüne Alındığında Zamanaşımını Durduran Bir Neden de Bulunmadığı İçin Kesintili Zamanaşımının Özel Dairece İncelemenin Yapıldığı Tarihten Önce Dolduğu)"
339Y11.CD1.12.2011E. 2008/3834 K. 2011/22615"BAŞKASI İLE EVLİ OLAN SANIĞIN EVLİLİĞİNİ GÖSTERMEYEREK TEKRAR EVLENME İÇİN BAŞVURMASI ( Nüfus Kaydı Örneğinde Evliliğinin Gözükmediği - Eylemin Suç Tarihinde Yürülükte ve Lehe Olan 765 S.K.'daki Memur Olmayan Kimsenin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı )
MEMUR OLMAYAN KİMSENİN İŞLEDİĞİ RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Sanığın Evliliğinin Gösterilmediği Nüfus Kaydı Örneğini Alarak Tekrar Evlenmek İçin Başvuru Yaptığı - Suçun Oluşacağı )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Sanığın Evliliğinin Gösterilmediği Nüfus Kaydı Örneğini Alarak Tekrar Evlenmek İçin Başvuru Yaptığı - Eylemin Suç Tarihinde Yürülükte ve Lehe Olan 765 S.K.'daki Memur Olmayan Kimsenin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı )
NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİNDE SAHTECİLİK ( Sanığın Evliliğinin Gösterilmediği Nüfus Kaydı Örneğini Alarak Tekrar Evlenmek İçin Başvuru Yaptığı - Eylemin Suç Tarihinde Yürülükte ve Lehe Olan 765 S.K.'daki Memur Olmayan Kimsenin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı )"
339Y5.CD29.11.2011E. 2007/9276 K. 2011/24622"KOOPERATİF YÖNETİM KURULU BAŞKANININ KOOPERATİFE AİT ÇEKLERİ SAHTE OLARAK DÜZENLEMESİ ( Zincirleme Şekilde Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği Suçunu Oluşturduğu - Suçun 5237 S.K.'nın Md. 53/1-d'da Yer Alan Yetkinin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlendiği )
BİRDEN FAZLA SAHTE ÇEK DÜZENLEMEK ( Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanının Yönetimde Yer Almayan Kişinin İmzasını Attığı - Zincirleme Şekilde Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği Suçunu Oluşturduğu )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanının Yönetimde Yer Almayan Kişinin İmzasını Atarak Sahte Çekleri Düzenlediği - Zincirleme Şekilde Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği Suçunu Oluşturduğu )
ZİMMET ( Mağdurun Belli Olması ve Maddi Menfaatin Suçun Mağduruna İade Edilebileceği Durumlarda Zimmetin Maddi Konusunu Oluşturan Değerlerin Karşılığının Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
MÜSADERE ( Zimmet - Mağdurun Belli Olması ve Maddi Menfaatin Suçun Mağduruna İade Edilebileceği Durumlarda Zimmetin Maddi Konusunu Oluşturan Değerlerin Karşılığının Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA ( Resmi Belgede Sahtecilik ve Zimmet - Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanının Eyleminin Yetkinin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlendiğinin Gözetileceği )
İÇTİMA ( Zimmet Suçunda 5237 S.K. Uyarınca Hüküm Kurulduğu - Cezaların Yeni Ceza Sisteminde Toplanmasına Yasal Olanak Bulunmadığı/Uygulama Maddesi de Gösterilmeksizin Cezaların İçtimaına Karar Verilemeyeceği )"
339Y11.CD2.11.2011E. 2011/10263 K. 2011/21344"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanığın Fiile İlişkin Suçun Niteliğinin Değerlendirmenin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Bulunduğu Gözetilerek Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerekirken Yargılamaya Devamla Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN DELİLLERİ DEĞERLENDİRMESİ ( Sanığın Eyleminin Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturup Oluşturmadığına Üst Derece Mahkemesince Karar Verileceği - Yerel Mahkemenin Görevsizlik Kararı Vermesi Gerektiği )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Yerel Mahkemenin Görevsizlik Kararı Vermesi Gerekirken Yargılamay Devamla Özel Belgede Sahtecilik Suçundan Mahkumiyet Kararı Vermesinin Hatalı Olduğu - Resmi Belgede Sahtecilik Suçu/Ağır Ceza Mahkemesi )"
339Y11.CD20.10.2011E. 2011/10055 K. 2011/20947"KOOPERATİF YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GERÇEĞE AYKIRI YÖNETİM KURULU KARARI OLUŞTURMALARI ( Yönetim Kurulu Kararı Özel Belge Niteliğinde İse de Suç Tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Olduklarının Tespiti Halinde Eylemlerinin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Gerçeğe Aykırı Kooperatif Yönetim Kurulu Kararı Oluşturmak - Sanıkların Suç Tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Olduklarının Tespiti Halinde Eylemlerinin Resmi Belgede Sahtecilik Olarak Değerlendirileceği )
ZAMANAŞIMI ( Gerçeğe Aykırı Kooperatif Yönetim Kurulu Kararı Oluşturmak - Sanıkların Suç Tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Olduklarının Tespiti Halinde Eylemlerinin Resmi Belgede Sahtecilik Olarak Değerlendirileceği/Zamanaşımında 765 S.K. Md. 102/3 ve 104/2'nin Gözetileceği )"
339Y4.CD11.4.2011E. 2011/3757 K. 2011/4751"DOKTORUN HASTAYI GÖRMEDEN BAŞKASI TARAFINDAN GETİRİLEN SAĞLIK KARNESİNE İLAÇ YAZMASI ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağının Ağır Ceza Mahkemesinde Tartışılacağı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Doktor Olan Sanıkların Hastaları Görmeden Başkaları Tarafından Getirilen Sağlık Karnelerine İlaç Yazdığı - Eylemlerinin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağının Ağır Ceza Mahkemesinde Değerlendirileceği )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Doktor Olan Sanıkların Hastaları Görmeden Başkaları Tarafından Getirilen Sağlık Karnelerine İlaç Yazdığı - Davanın Ağır Ceza Mahkemesinde Değerlendirileceği )"
339Y5.CD8.2.2010E. 2008/1972 K. 2010/650"KAMU GÖREVLİSİNİN FİİLİNE KATILMA ( Katıldıkları Kabul Edilen Sanıklar Hakkındaki Dava İrtibat Nedeniyle Birlikte Görülmesi Gerektiği - Zimmet )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Zimmet - Kamu Görevlisinin Fiiline Katıldıkları Kabul Edilen Sanıklar Hakkındaki Dava İrtibat Nedeniyle Birlikte Görüleceği )
ETKİN PİŞMANLIK ( Hükümlerinin Uygulanabilmesi İçin Zararın Giderilip Giderilmediğinin Araştırılması Gerektiği - Zimmet/Dolandırıcılık ve Sahtecilik )
ZİMMET ( Sanıkların Zimmetin Açığa Çıkmasını Engellemek İçin Sahte Belge Düzenleme veya Kullanma Eylemlerinde Ayrıca Sahtecilik Suçunun Unsurlarının Bulunup Bulunmadığı Araştırılarak Lehe Yasanın Belirleneceği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sanıkların Zimmetin Açığa Çıkmasını Engellemek İçin Sahte Belge Düzenleme veya Kullanma Eylemlerinde Ayrıca Sahtecilik Suçunun Unsurlarının Bulunup Bulunmadığı Araştırılarak Belirleneceği )
MALIN DEĞERİNİN AZLIĞI ( Dava Konusu Fiilden Elde Edilen Yararın Miktarına Göre 5237 S. Yasa'nın 249. Md. Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gerektiği )
SAHTE BELGE DÜZENLEME ( Sanıkların Zimmetin Açığa Çıkmasını Engellemek İçin Düzenleme veya Kullanma Eylemlerinde Ayrıca Sahtecilik Suçunun Unsurlarının Bulunup Bulunmadığı Araştırılarak Lehe Yasanın Belirleneceği )
ZİMMET SUÇUNA İŞTİRAK ( Edenlerin Azmettiren veya Yardım Eden Olarak Sorumlu Tutulabilecekleri )"
339Y11.CD11.5.2009E. 2008/5341 K. 2009/6138"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanığın Emekli Olmasını Sağlamak Amacıyla Sahte Olarak Düzenlenen "Hizmet Belgesi" ve "Şahıs Emeklilik Keseneği İcmal Bordrosu" Düzenlenmesinde Suçun Oluştuğu )
SAHTE EVRAK DÜZENLEME ( Sanığın Emekli Olabilmesini Sağlamaya Yönelik Olarak Eksik Olan Hizmet Sürelerini Tamamlamak Amacıyla "Hizmet Belgesi" ve "Şahıs Emeklilik Keseneği İcmal Bordrosu" Düzenlenmesinde Suçun Oluştuğu )
MEMURUN GÖREVİ GEREĞİ DÜZENLEMEYE YETKİLİ OLDUĞU BELGELERİ SAHTE OLARAK DÜZENLEMESİ ( ile Bu Suça İştirak Eden Diğer Sanığın Eyleminin Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )"
339Y11.CD30.4.2009E. 2009/207 K. 2009/5047"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( 5237 S. Yasa İle Üst Sınırın Aşağıya Çekilmesi Nedeniyle Yasa Koyucunun Lehe Yaptığı Düzenleme de Gözetilerek Temel Cezanın Tayinindeki Ölçütlerin Değişmemesi Nedeniyle Önceki Cezadan Daha Az Bir Cezanın Takdir Olunması Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Resmi Evrakta Sahtecilik - 5237 S. Yasa İle Üst Sınırın Aşağıya Çekilmesi Nedeniyle Yasa Koyucunun Lehe Yaptığı Düzenleme de Gözetilerek Temel Cezanın Tayinindeki Ölçütlerin Değişmemesi Nedeniyle Önceki Cezadan Daha Az Bir Cezanın Takdir Olunması Gerektiği )
CEZADAKİ ÜST SINIRIN AŞAĞIYA ÇEKİLMESİ ( Resmi Evrakta Sahtecilik - Yasa Koyucunun Lehe Yaptığı Düzenleme de Gözetilerek Temel Cezanın Tayinindeki Ölçütlerin Değişmemesi Nedeniyle Önceki Cezadan Daha Az Bir Cezanın Takdir Olunması Gerektiği )"
339Y11.CD24.2.2009E. 2008/11166 K. 2009/1359"SAHTE REÇETE DÜZENLEME ( SSK Hastanesinde Dahiliye Uzmanı Olarak Görevli Olan Doktorların Diğer Sanıklarla Fikir ve Eylem Birliği İçinde Hareket Ederek Düzenledikleri - Zamanaşımı Süresinin Henüz Gerçekleşmediği )
EVRAKTA SAHTECİLİK ( SSK Hastanesinde Dahiliye Uzmanı Olarak Görevli Olan Doktorların Diğer Sanıklarla Fikir ve Eylem Birliği İçinde Hareket Ederek Sahte Reçeteler Düzenledikleri - Zamanaşımı Süresinin Henüz Gerçekleşmediği )
ZAMANAŞIMI ( Evrakta Sahtecilik - Eylemlerin Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 S. TCK'nun 339/1. Md.sine Uygun Bulunduğu Maddede Öngörülen Cezaların Üst Sınırlarına Göre Hesaplanacak Zamanaşımı Süresinin Henüz Gerçekleşmediği )"
339Y11.CD19.3.2008E. 2007/9720 K. 2008/1690"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Askeri Suç Olmadığı ve Askeri Bir Suçla da Bağlantısının Bulunmaması Nedeniyle Davanın Adli Yargı Yerinde Görüleceği )
ASKERİ SUÇ ( Sahtecilik Suçunun Askeri Bir Hizmet veya Tevdi Edilen Askeri Bir Vazifeye İlişkin Olması Halinde Özel Kanun Olan Askeri Ceza Kanununun 134. Md. Uyarınca Uygulama Yapılması Gerektiği )
GÖREV ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Askeri Suç Olmadığı ve Askeri Bir Suçla da Bağlantısının Bulunmaması Nedeniyle Davanın Adli Yargı Yerinde Görüleceği )
ADLİ YARGININ GÖREVİ ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Askeri Suç Olmadığı ve Askeri Bir Suçla da Bağlantısının Bulunmaması Nedeniyle )"
339Y11.CD11.3.2008E. 2007/7909 K. 2008/1439"MEMUR TARAFINDAN İŞLENEN RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Olan Sanıkların Odanın Evraklarına Karşı İşlenen Suçlardan Memur Gibi Sorumlu Oldukları )
MEMUR GİBİ SORUMLU OLMAK ( Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Olan Sanıkların Odanın Evraklarına Karşı İşlenen Suçlarda - Resmi Evrakta Sahtecilik )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Olan Sanıkların Odanın Evraklarına Karşı İşlenen Suçlardan Memur Gibi Sorumlu Oldukları - Suçun Oluşmadığı )
ESNAF SANATKARLAR ODASI BAŞKANI SEKRETERİ VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ ( Olan Sanıkların Odanın Evraklarına Karşı İşlenen Suçlardan Memur Gibi Sorumlu Oldukları )"
339Y11.CD5.3.2008E. 2006/1232 K. 2008/1298"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Yapılmadan Bedeli Ödenen İmalatların Sonradan Usulünce Yapılması Halinde Henüz Tamamlanmamış İşler İçin Yasa ve Nizamlara Aykırı Olarak Önceden Ücret Ödenmesini Sağlayan ve Yapılan İşler Listesi İle Hak Ediş Raporlarının Düzenlenmesinde Kontrol ve Gözetim Görevi Bulunanların Eylemleri )
FAZLA ÖDEMEYE İLİŞKİN İMALATLAR ( Sonradan Yapılması Gereken İmalat Olup Olmadığı Tamamlanıp Tamamlanmadığı Gerçekten Hiç Yapılmadığı Halde Yapılmış Gibi Gösterilip Gösterilmediğinin Kesin Olarak Belirlenmesi Gerektiği - Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanmak )
SAHTECİLİK ( Fazla Ödeme Yapılmasına Neden Olunan İmalatların Gerçekte Hiç Yapılmaması veya Sonradan Tamamlanmaması Hallerinde Ödemeye Esas Alınan Belgelerin Düzenlenmesi Fiilleri )"
339Y11.CD21.2.2008E. 2006/2631 K. 2008/992"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Araç Muayene Bölümündeki Tarih Üzerinde Birden Fazla Mükerrer Geçme/İğfal Kabiliyetinin Bulunmadığı - Tespitinin Hakime Ait Olduğu/Belgenin Dosya İçerisinde Bulundurulmadan Karar Verilemeyeceği )
MOTORLU ARAÇ BELGESİNDE SAHTECİLİK ( Araç Muayene Bölümündeki Tarih Üzerinde Birden Fazla Mükerrer Geçme/İğfal Kabiliyetinin Bulunmadığı - Belgenin Dosya İçerisinde Bulundurulmadan Karar Verilemeyeceği )
ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ ( Evrakta Sahtekarlık - Kesin ve İnandırıcı Delil Bulunmadığı/Beraat Kararı Verileceği )
ALDATICILIK YETENEĞİ ( Tespitinin Hakime Ait Olduğu - Belgenin Denetime Olanak Verecek Şekilde Dosya İçerisinde Bulundurulmadan Karar Verilemeyeceği )"
339Y5.CD18.2.2008E. 2007/14005 K. 2008/958"ZİMMET SUÇU ( On Yıllık Asli Zamanaşımı Süresinin Dolduğu Bu Arada Zamanaşımını Kesen veya Durduran Bir Sebebin Bulunmadığı - Zamanaşımı Nedeniyle Düşmesi Yerine Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
ASLİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Dolduğu Bu Arada Zamanaşımını Kesen veya Durduran Bir Sebebin Bulunmadığı/Zamanaşımı Nedeniyle Düşmesi Yerine Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Zimmet )
SAHTECİLİK ( Lehe Olduğu Kabul Edilen "Sahte Resmi veya Özel Belgenin Bir Başka Suçun İşlenmesi Sırasında Kullanılması Halinde Hem Sahtecilik Hem de İlgili Suçtan Dolayı Ayrı Ayrı Cezaya Hükmolunacağı )
HAK YOKSUNLUĞU ( Velayet Hakkı Vesayet veya Kayyımlığa Ait Hakların Koşullu Salıverilmeye Kadar Kısıtlanması Yerine Bunlardan İnfaz Süresince Yoksun Bırakılma Kararı Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )"
339Y4.CD16.1.2008E. 2006/8145 K. 2008/235"SUÇUN NİTELİĞİNİ BELİRLEME VE DELİLLERİ DEĞERLENDİRME ( Resmi Belgede Sahtecilik/Zimmet - Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Resmi Belgede Sahtecilik/Zimmet - Suçun Niteliğini Belirleme ve Delilleri Değerlendirmede Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK/ZİMMET ( İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Olan Sanık - Fazladan 1 Kişilik Tahakkuk Evrakı Hazırlayarak Bankadan Çekilen Paradan Arta Kalanı Aldığı İddiası )"
339YCGK4.12.2007E. 2006/6-296 K. 2007/267"EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanık Hakimin Keşfe Gitmediği Halde Keşif Tutanaklarını Dairede Tutarak İmzalamasının Sahteliği İspat Edilmedikçe Muteber Olan Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturması )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanık Hakimin Keşifte Dinlediği Yerel Bilirkişinin Söylemediği Sözleri Söylemiş Gibi Tutanağa Geçirtmesinin Sahteliği İspat Edilmedikçe Muteber Olan Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturması )
SAHTELİĞİ İSPAT EDİLMEDİKÇE MUTEBER OLAN EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanık Hakimin Keşfe Gitmediği Halde Keşif Tutanaklarını Dairede Tutarak İmzalaması-Keşifte Dinlediği Yerel Bilirkişinin Söylemediği Sözleri Söylemiş Gibi Tutanağa Geçirtmesi
HAKİMİN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI ( Sanık Hakimin Keşfe Gitmediği Halde Keşif Tutanaklarını Dairede Tutarak İmzalaması-Keşifte Dinlediği Yerel Bilirkişinin Söylemediği Sözleri Söylemiş Gibi Tutanağa Geçirtmesinin Resmi Evrakta SAhtecilik Suçunu Oluşturması )
HAKİMİN RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK YAPMASI ( Sanık Hakimin Keşfe Gitmediği Halde Keşif Tutanaklarını Dairede Tutarak İmzalaması-Keşifte Dinlediği Yerel Bilirkişinin Söylemediği Sözleri Söylemiş Gibi Tutanağa Geçirtmesi )
KEŞİF ESNASINDA SÖYLENMEYEN SÖZLERİN SÖYLENMİŞ GİBİ HAKİM TARAFINDAN TUTANAĞA GEÇİRTİLMESİ ( Sahteliği İspat Edilmedikçe Muteber Olan Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunun İşlenmesi )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanık Hakimin İşlediği Suçlar Arasında Uzun Tarih Aralıkları Olması Nedeniyle Suçların Her Birinin Birbirinden Bağımsız Olarak Değerlendirilmesinin Gerekmesi-Zincirleme Suç Olduğundan Bahisle Cezada Artırıma Gidilememesi )
MÜTESELSİL SUÇ ( Sanık Hakimin İşlediği Suçlar Arasında Uzun Tarih Aralıkları Olması Nedeniyle Suçların Her Birinin Birbirinden Bağımsız Olarak Değerlendirilmesinin Gerekmesi-Müteselsil Suç Olduğundan Bahisle Cezada Artırıma Gidilememesi )
DURUŞMA TUTANAĞI ( Duruşma Sürecini Saptamak İçin Tutulan Tutanakların Mahkeme Başkanı ile Zabıt Katibi Tarafından İmzalanmasının Gerekmesi )
KISA KARAR ( Duruşma Sürecinin Sonunda Verilen ve Tutanağa Geçirilip Duruşmada Okunan Son Kararın Karara Katılan Tüm Hakimler ve Tutanağı Yazan Katip Tarafından İmzalanmasının Gerekmesi )
GEREKÇELİ KARAR ( Hükümle Birlikte Tutanağa Geçirilmeyen Gerekçenin Onbeş Gün İçinde Yazılıp Dava Dosyasına Konulmasının Gerekmesi )"
339YCGK13.11.2007E. 2006/6-210 K. 2007/231"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Bir Çok Kimseyi Aldatabilecek Nitelikte Olan Belgelerin Sahte Olarak Memur Sıfatını Taşıyan Sanık Tarafından Kendi Bilgi ve Sorumluluğu Altında Düzenlenerek Mütesesilen Gerçekleştiği - Özel Belgede Sahtecilik Olamayacağı )
ZAMANAŞIMI ( Memur Sanığın Sınava Giren Birden Çok Adayın Cevap Anahtarında Oynama Yaptığı - Eylemin Özel Belgede Sahtecilik Olduğu Kabul Edilerek Zamanaşımı Nedeniyle Kamu Davasının Ortadan Kaldırılamayacağı )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Aldatıcı Nitelikte Olan Belgelerin Sahte Olarak Memur Tarafından Kendi Bilgi ve Sorumluluğu Altında Düzenlenmesinin Özel Belgede Değil Resmi Belgede Sahtecilik Olarak Kabul Edileceği )
MÜTESELSİL SUÇ ( Memur Sanığın Sınava Giren Birden Çok Adayın Cevap Anahtarında Oynama Yaptığı - Müteselsilen İşlenen Resmi Belgede Sahtecilik Olarak Kabul Edileceği )"
339Y11.CD19.7.2007E. 2005/6866 K. 2007/5340"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanıkların İhracatta Kullandıkları ATR-1 Belgesinde Bulunan Vizeyi Görevliler Yerine Onaylamaları - Gümrük İdaresi Tarafından Onaylanmamış Olduğu Gerekçesi İle Özel Belge Kabul Edilmesi/Yasaya Aykırı Olduğu )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( İhracatta Kullanılan ATR-1 Belgesinde Bulunan Vizeyi Görevliler Yerine Onaylamak/Gümrük İdaresi Tarafından Onaylanmamış Olduğu Gerekçesi İle Özel Belge Kabul Edilemeyeceği - Eylemin Resmi Belgede Sahtecilik Olduğu )
ATR-1 BELGESİ ( Belgede Bulunan Vizeyi Görevliler Yerine Onaylamak/Gümrük İdaresi Tarafından Onaylanmamış Olduğu Gerekçesi İle Özel Belge Kabul Edilemeyeceği - Eylemin Resmi Belgede Sahtecilik Olduğu )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( İhracatta Kullanılan ATR-1 Belgesinde Bulunan Vizeyi Görevliler Yerine Onaylamak - Resmi Belgede Sahtecilik Olduğundan Dolmadığı )"
339Y11.CD15.6.2007E. 2005/6996 K. 2007/4185"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Yabancı Kaynaklı Belge - Çek Karşılığı Olan Kelimeyi Taşıyıp Taşımadığının Bankacılık Hukukunu Bilen Bir Tercüman İle Tercüme Ettirilerek Tespiti Gerektiği )
ÇEKİN UNSURLARI ( Çek İbaresi - Yabancı Kaynaklı Belgenin Çek Karşılığı Olan Kelimeyi Taşıyıp Taşımadığının Bankacılık Hukukunu Bilen Bir Tercüman İle Tercüme Ettirilerek Tespiti Gerekliliği )
YABANCI KAYNAKLI BELGE ( Belgenin Ait Olduğu Ülke Açısından Çek veya Benzeri Bir İbarenin Olup Olmadığının Tespit Ettirilmesi Gereği - Banka Aracı Kılınmak Suretiyle Dolandırıcılık )
BELGE ÜZERİNDE TAHRİFAT ( Lehdar Bölümünde Yazılan İsim Silinip Kendi Adı Yazılmak Suretiyle - Suça Konu Yabancı Bankaya Ait Belgeyi Katılan Bankaya İbraz Ederek Tahsil/Banka Aracı Kılınmak Suretiyle Dolandırıcılık Olarak Kabul Edileceği )
BANKA ARACI KILINMAK SURETİ İLE DOLANDIRICILIK ( Suça Konu Yabancı Bankaya Ait Belgeyi Katılan Bankaya İbraz Ederek Tahsil Etmek )"
339Y11.CD17.5.2007E. 2007/4289 K. 2007/3489"ADLİ SİCİL KAYDI ( Adli Sicil ve İstatistik Yasasındaki Koşullar Gerçekleşmeden Arşiv Kaydının Silinmesi - Bozma Nedeni )
ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( Adli Sicil ve İstatistik Yasasındaki Koşullar Gerçekleşmeden - Bozma Nedeni )
SAHTECİLİK ( Adli Sicil ve İstatistik Yasasındaki Koşullar Gerçekleşmeden Silinmemesi Gerektiği )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Arşiv Kaydının Silinmesi - Adli Sicil ve İstatistik Yasasındaki Koşullar Gerçekleşmeden Silinemeyeceği )"
339Y11.CD8.5.2007E. 2005/7537 K. 2007/3162"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Gümrük Görevlileri Hakkında Soruşturma Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gereği - Yapıldığının Tespiti Halinde Celp İle Özetinin Duruşma Tutanağına Geçirilmesi Gerektiği )
GÜMRÜK GÖREVLİLERİ ( Hakkında Soruşturma Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gereği - Yapıldığının Tespiti Halinde Celp İle Özetinin Duruşma Tutanağına Geçirilmesi Gerektiği )
İŞTİRAK İRADESİ ( Memur Olmayan Kimsenin Resmi Belgede Sahteciği - Memur Olan Sanıklarla İştirak İradesi İle Hareket Edip Suça Katıldıklarının Saptanması Halinde Fiillerinin Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı TCK'nun 339. Maddesindeki Suçu Oluşturduğu )"
339YCGK6.3.2007E. 2006/5-276 K. 2007/55"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Polis Görevlisi Sanıkların Tutanakta Söz Konusu Tabancanın Ele Geçirildiği Gereğine Yer Vermedikleri ve Böylece Eksik ve Saptırıcı Beyanla Maddi Gerçeği Gizlemeleri )
ARAMA TUTANAĞI ( Resmi Evrakta Sahtecilik - Polis Görevlisi Sanıkların Tutanakta Söz Konusu Tabancanın Ele Geçirildiği Gereğine Yer Vermedikleri ve Böylece Eksik ve Saptırıcı Beyanla Maddi Gerçeği Gizlemeleri )
SAHTE BELGE ( Görevlilerce Düzenlenen ve Resmi Belge Niteliğinde Olan Arama Tutanağı "Herhangi Bir Suç Unsuruna Rastlanmadığı" Tarzıyla Düzenlenmesi Nedeniyle )
SAHTECİLİK KASTI VE EYLEMİ ( Resmi Belgeler İçerdikleri Saptamalar Ölçüsünde İçermesi Gerekirken İçeriğinden Dışlananlar Yönünden de İspat Vasıtası Olacaklarından Bu Yöndeki Bilinçli Bir Eksiklik Halinde )"
339Y11.CD1.3.2007E. 2005/9482 K. 2007/1308"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK ( İlköğretim Okulu İnşaatında Kazı İmalatlarının Makine İle Yapılmasına Rağmen Elle Yapılmış Olarak Gösterilmesi - Yapılan İş Yerine Yapılmayan İmalatlardan Dolayı Fazla Ödemede Bulunulduğu İddiası )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Emanet Komisyonu Üyesi Görevlilerin Yapılmamış İşleri Yapılmış Gösterip Gerçeğe Aykırı Hakediş Raporu Düzenlemeleri - Sanıkların Kontrol ve İmalata İlişkin Denetimdeki Sorumluluklarının Saptanması Gerektiği )
SAHTE OLARAK DÜZENLENEN HAKEDİŞ RAPORU ( Raporlarının Düzenlenmesinde Doğrudan Doğruya Kontrol Görevi Bulunanların Sorumluluğu - Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanmak/Resmi Belgede Sahtecilik )
EMANET KOMİSYONU ÜYESİ ( Yapım İşinin Fenni Hukuki Esaslara Uygun Olarak Yürütülmesinden İşin Proje Şartnamelerine Uygun Olarak Yapılmasından Sorumlu Olduğu - Resmi Belgede Sahtecilik )"
339Y11.CD20.2.2007E. 2006/2124 K. 2007/933"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Gümrük Muhafaza Memurları Ambar Memuru Gümrük Kolcusu İşçi Olan Sanıkların İthaline İzin Verilmeyen Eşyayı Beraberinde Getiren Yolcu Sanık İle Birlikte Fikir ve Eylem Birliği İçinde Sözkonusu Eşyaları Yurtdışına Çıkartılmış Gibi İşlem Yaparak Sahte Çıkış Tahakkuk Kağıtlarını Düzenlemeleri )
EŞYALARI YURTDIŞINA ÇIKARTILMIŞ GİBİ İŞLEM YAPARAK SAHTE ÇIKIŞ TAHAKKUK KAĞITLARI DÜZENLEME ( Eşyaların Yurt İçinde Kalmasını Sağlamaları - Sanıkların İştirak Halindeki Eylemlerinin 'Memurun Resmi Belgede Sahteciliği' Suçunu Oluşturduğu )
MEMURUN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİĞİ ( Gümrük Muhafaza Memurları Ambar Memuru Gümrük Kolcusu İşçi Olan Sanıkların İthaline İzin Verilmeyen Eşyayı Beraberinde Getiren Yolcu Sanık İle Birlikte Fikir ve Eylem Birliği İçinde Sözkonusu Eşyaları Yurtdışına Çıkartılmış Gibi İşlem Yaparak Sahte Çıkış Tahakkuk Kağıtlarını Düzenlemeleri ) "
339Y11.CD30.1.2007E. 2005/11011 K. 2007/326"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanıklar Hakkında İşe Giriş Bildirgesi İle Başvuru Üzerine Ne Gibi İşlem Yapılıp Hangi Tür Evrak Düzenlendiği İlgililerin Beyanları Üzerine Doğruluğunun Tespiti Açısından Kurumun Araştırma Yükümlülüğünün Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( Başvuru Üzerine Ne Gibi İşlem Yapılıp Hangi Tür Evrak Düzenlendiği İlgililerin Beyanları Üzerine Doğruluğunun Tespiti Açısından Kurumun Araştırma Yükümlülüğünün Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği - Dolandırıcılık )
HAKSIZ HİZMET SÜRESİ KAZANIP KAZANMAMA ( Hususları Araştırılıp Ayrıca Serbest Muhasebeci Sanığın İşe Giriş Bildirgesini Düzenleme Yetkisinin Olup Olmadığı da Saptanıp Resmi Nitelikte Belge Düzenlendiğinin Belirlenmesi Gerektiği )"
339Y11.CD25.1.2007E. 2006/4310 K. 2007/239"GÖREVLİ MAHKEME ( Özel Evrakta Sahtecilik - Suçun Oluşup Oluşmayacağına İlişkin Delilleri Takdir Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanığın Diğer Sanıkların İşyerinde Çalışmadıkları Halde Fiilen Çalışıyormuş Gibi İşe Giriş Bildirgesini Vermesi - Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olduğu )
SAHTE İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ DÜZENLEMEK ( Sanığın Diğer Sanıkların İşyerinde Çalışmadıkları Halde Fiilen Çalışıyormuş Gibi İşe Giriş Bildirgesini Vermesi - Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olduğu )
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Özel Evrakta Sahtecilik - Görevin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )"
339Y11.CD23.5.2006E. 2005/9415 K. 2006/4536"DOLANDIRICILIK ( Sanığın Mütefevvanın Mirasçılarının Ölüm Aylığı Alabilmesini Sağlamak Amacıyla Gerçekte Kaydı Olmadığı Halde Bakkallar ve Bayiler Odasına Ait Üye Kayıt Defterinde Kayıtlı Olan Bir Üyenin İsmi Silerek Yerine Ölen Kişinin Kaydını Yapması )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın Mütefevvanın Gerçekte Kaydı Olmadığı Halde Bakkallar ve Bayiler Odasına Ait Üye Kayıt Defterinde Kayıtlı Olan Bir Üyenin İsmi Silerek Yerine Ölen Kişinin Kaydını Yapması )
SAHTE BAĞ-KUR GİRİŞ KAYDI ( Sanığın Mütefevvanın Gerçekte Kaydı Olmadığı Halde Bakkallar ve Bayiler Odasına Ait Üye Kayıt Defterinde Kayıtlı Olan Bir Üyenin İsmi Silerek Yerine Ölen Kişinin Kaydını Yapması - Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik )"
339Y6.CD19.4.2006E. 2004/7720 K. 2006/3974"SAHTECİLİK ( Bir Adet Aldıkları Halde İki Adet İşitme Cihazı Yazıp Eşinin İşitme Cihazı Firmasına Gönderdiği ve Firmanın Emekli Sandığı'ndan Bu Cihazların Parasının Tahsiline Neden Olduğu Biçimindeki Eylem )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Bir Adet Aldıkları Halde İki Adet İşitme Cihazı Yazıp Eşinin İşitme Cihazı Firmasına Gönderdiği ve Firmanın Emekli Sandığı'ndan Bu Cihazların Parasının Tahsiline Neden Olduğu Biçimindeki Eylem )"
339Y6.CD6.4.2006E. 2004/9182 K. 2006/3490"GEREKÇELİ KARARIN KISA KARARLA ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Sanığın Eyleminin 765 Sayılı TCK'nın 240. Maddesine Göre Cezalandırılacağı Belirtilmesine Rağmen Kısa Kararda Aynı Yasanın 230. Maddesi İle Uygulama Yapılması )
KATILAN VEKİLİ LEHİNE VEKALET ÜCRETİ ( Katılan PTT Genel Müdürlüğünün Duruşmalarda Kendini Bir Vekille Temsil Ettirmesine Rağmen Yararına Vekalet Ücretine Hükmolunmaması Bozmayı Gerektirdiği )
POSTA GÖREVLİSİNİN TEBLİGATI YAPILMIŞ GİBİ GÖSTERMESİ ( 765 Sayılı TCK'nın 339/1-1. Maddesinde Belirtilen Suçu Oluşturduğu - Evrakta Sahtecilik )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Posta Görevlisinin Tebligatı Yapılmış Gibi Göstermesi )"
339Y11.CD29.3.2006E. 2005/960 K. 2006/2454"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Sanıklara Yüklenen Suçların Tüm Unsurları İtibariyle Oluşup Sübuta Erdiği ve Dolandırıcılık Suçunun da Eksik Teşebbüs Derecesinde Kaldığı Gözetilerek Mahkumiyetlerine Karar Verileceği )
TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞI ( İmzası Bulunan Kişiye Atfen Atılan İmzanın Kendisine Ait Olmadığına İlişkin Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığının Raporu ve Kendi Beyanı Karşısında Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Oluştuğu )"
339Y6.CD23.3.2006E. 2004/6109 K. 2006/2932"EVRAKTA SAHTECİLİK ( Nüfus Müdürü Sanığın Tanıdığı Kişi İle Yabancı Uyruklu Bayanı Huzurda Nikah Akdi Yapmadan ve Evlenme Kütüğüne İşlemeden Mernis Evlenme Bildirimi Düzenleyip İlgilinin Bağlı Olduğu Nüfus Müdürlüğüne Gönderip Tescilini Sağlaması )
SAHTE İLMÜHABER DÜZENLEMEK ( Nüfus Müdürü Sanığın Tanıdığı Kişi İle Yabancı Uyruklu Bayanı Huzurda Nikah Akdi Yapmadan ve Evlenme Kütüğüne İşlemeden Mernis Evlenme Bildirimi Düzenlemesi - Evrakta Sahtecilik )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCK'nun 204/2. Maddesi Sanık Lehine Olduğundan Yeniden Değerlendirme ve Uygulama Yapılması Gereği - Evrakta Sahtecilik )"
339Y6.CD8.12.2005E. 2003/13559 K. 2005/11502"EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanığın Sahte Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanarak Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Düzenlettirdiği ve Bu Belgenin Kullanılması Nedeniyle Suçun Oluştuğu )
SAHTE GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ DÜZENLEME ( Bu Belge İle Bir Çok Taşınmaz Satımının Taahhüt Edilmesi - Evrakta Sahtecilik Suçunun Oluştuğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sahtecilik - 5237 Sayılı TCY'nın Aynı Suça Uyan Maddelerinde Öngörülen Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Sanıklar Yararına Olması ve 5237 Sayılı Yasa Hükümleri Uyarınca Yeniden Değerlendirme Yapılması Gerektiği )"
339Y6.CD8.12.2005E. 2003/12837 K. 2005/11624"DOLANDIRICILIK VE SAHTECİLİK ( Sağlık Ocağında Reçete Düzenlenip Resmileştirilerek Yazılan İlaçlar Hak Sahiplerine Verilmediği Halde Verilmiş Gibi Yerlerine İmza Atılıp Bedellerinin Emekli Sandığından Tahsil Edildiği - Görevli Memurun Resmi Belgede Sahteciliği ve Kamu Kurumu Zararına Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sağlık Ocağında Reçete Düzenlenip Resmileştirilerek Yazılan İlaçlar Hak Sahiplerine Verilmediği Halde Verilmiş Gibi Yerlerine İmza Atılıp Bedellerinin Emekli Sandığından Tahsil Edilmesi Eyleminde Suçun Oluştuğu )
KAMU KURUMU ZARARINA NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( Sağlık Ocağında Reçete Düzenlenip Resmileştirilerek Yazılan İlaçlar Hak Sahiplerine Verilmediği Halde Verilmiş Gibi Yerlerine İmza Atılıp Bedellerinin Emekli Sandığından Tahsil Edilmesi Eyleminde Suçun Oluştuğu )
REÇETELERDE YAZILAN İLAÇLARI VERMİŞ GİBİ GÖSTERME ( Verilmiş Gibi Yerlerine İmza Atılıp Bedellerinin Emekli Sandığından Tahsil Edilmesi Eyleminde Görevli Memurun Resmi Belgede Sahteciliği ve Kamu Kurumu Zararına Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu )"
339Y11.CD8.12.2005E. 2005/5120 K. 2005/13191"SAHTECİLİK ( Suça Konu "Tutanak'ın" Projenin Hangi Aşamasında ve Hangi Hukuki İşleme Esas Alındığı ve Düzenlendiği Tarih İtibariyle Belgenin Hukuki Sonuç Doğurmaya Elverişli Nitelikte Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
HAYVAN ALIMI VE NAKLİYE FİYAT FARKINDAN DOĞAN BEDEL FARKI İÇİN KULLANDIRILAN KREDİ ( Olur Tarihi Projenin Gerçekleşme Tarihi Kabul Edilip Bu Tarihten Önce Düzenlenmesi Nedeniyle Hukuki Sonuç Doğurucu Nitelikte Bulunduğundan Bahisle Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırılığı )
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLATLANMA VE DESTEKLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENELGESİ ( Sahtecilik - Suça Konu "Tutanak'ın" Projenin Hangi Aşamasında ve Hangi Hukuki İşleme Esas Alındığı ve Düzenlendiği Tarih İtibariyle Belgenin Hukuki Sonuç Doğurmaya Elverişli Nitelikte Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )"
339Y6.CD14.7.2005E. 2003/11686 K. 2005/7096"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Kooperatif Yönetim Kurulunun Genel Kurul Toplantı Tutanağında Tahrifat Yaptıklarının İddiası - 5237 S.K.'da Görevin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
DEVLET MEMURU SAYILMA ( Kooperatiflerin Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - 5237 S.K.'da Görevin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu/Evrakta Sahtekarlık )
KOOPERATİF YÖNETİCİLERİNİN TOPLANTI TUTANAĞINDA TAHRİFAT YAPMALARI ( Evrakta Sahtekarlık - 5237 S.K.'da Görevin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )"
339Y6.CD7.7.2005E. 2004/11158 K. 2005/6736"GÖREVSİZLİK ( Sanıkların TCK Md. 339'a Göre Cezalandırılmaları İstemiyle Genel Hükümlere Göre Yargılanmak Üzere Kamu Davası Açıldığı - Sanıkların Tutuklu Olmadığı ve Haklarındaki Dava Adli Ara Vermede Görülmesi Gereken Acele İşlerden Olmadığı )
ADLİ ARA VERME ( Sanıkların TCK Md. 339'a Göre Cezalandırılmaları İstemi - Sanıkların Tutuklu Olmadığı ve Haklarındaki Dava Adli Ara Vermede Görülmesi Gereken Acele İşlerden Olmadığı )
SAVUNMAYA İLİŞKİN HAKLAR ( Görevsizlik Kararı Okunarak Savunmaya İlişkin Bulunan Hakları Hatırlatılmadan ve Hatırlatılmış İse Bu Konu Tutanağa Geçirilmeden Hükümlülüğüne Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
339Y6.CD23.6.2005E. 2004/5441 K. 2005/6121"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( İdarenin Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Bir Kuruluş Olup Çalışanlarının da Devlet Memurları Kanunu Hükümlerine Bağlı Olduğu - Eylemlerinin Sübutu Halinde Suçu Oluşturup Oluşturmayacağı Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesince İnceleneceği )
İDARENİN KONUMU ( Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Bir Kuruluş Olup Çalışanlarının da Devlet Memurları Kanunu Hükümlerine Bağlı Olduğu - Eylemlerinin Sübutu Halinde TCK'nun 339/1. Maddesine Uyan Suçu Oluşturup Oluşturmayacağı Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesince İnceleneceği )
İDARENİN KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNE HAİZ OLMASI ( Çalışanlarının da Devlet Memurları Kanunu Hükümlerine Bağlı Olduğu - Eylemlerinin Sübutu Halinde TCK'nun 339/1. Maddesine Uyan Suçu Oluşturup Oluşturmayacağı Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesince İnceleneceği )"
339YCGK14.6.2005E. 2005/6-38 K. 2005/63"DOLANDIRICILIK ( Başka Bir Suça Dönüşmesi Olanağı Bulunmayan Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık Suçunun Asli Dava Zamanaşımı Süresinin 5 Yıl Olduğu )
ASLİ DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Dolandırıcılık - Başka Bir Suça Dönüşmesi Olanağı Bulunmayan Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık Suçunun Asli Dava Zamanaşımı Süresinin 5 Yıl Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık Suçunun Asli Dava Zamanaşımı Süresinin 5 Yıl Olduğu - Suç Tarihinden İtibaren İşlemeye Başlayan Bu Süre İddianamenin Düzenlenip Mahkemeye Tevdi Edildiği Tarihte Ardından da Sanığın Sorguya Çekildiği Tarihte Kesilip Yeniden İşlemeye Başladığı )
DAVA ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Dolandırıcılık - Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Bu Dava İle Birleştirilmesinden Sonra Sanığın Gereksiz Olarak Yeniden Sorguya Çekilmesi ve Beraat Kararının Zamanaşımını Kesici Bir Etkisinin Bulunmadığı )
SAHTECİLİK ( Failin Gerçek Bir Durumun Kanıtlanmasını Sağlamak Amacıyla Hareket Etmiş Olması Gerek 765 S. TCY'nın 347. Md. Gerekse Fiil ve Hükümden Sonra Yürürlüğe Girmiş Bulunan 5237 S. TCY'nın 211. Md.de Ortak İndirim Nedeni Olarak Kabul Edildiği )
İNDİRİM NEDENİ ( Sahtecilik - Failin Gerçek Bir Durumun Kanıtlanmasını Sağlamak Amacıyla Hareket Etmiş Olması Gerek 765 S. TCY'nın 347. Md. Gerekse Fiil ve Hükümden Sonra Yürürlüğe Girmiş Bulunan 5237 S. TCY'nın 211. Md.de Ortak İndirim Nedeni Olarak Kabul Edildiği )"
339Y6.CD7.4.2005E. 2004/1591 K. 2005/2984"SAHTECİLİK ( Kooperatifler Kanununun 62 /Son Maddesi Uyarınca Kooperatif Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Kooperatife Yönelik Suçlarıyla İlgili Devlet Memurları Gibi Cezalandırılacağı )
MEMUR GİBİ CEZALANDIRILMA ( Sahtecilik - Kooperatifler Kanununun 62 /Son Maddesi Uyarınca Kooperatif Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Kooperatife Yönelik Suçlarıyla İlgili Devlet Memurları Gibi Cezalandırılacağı )
GÖREV ( Sahtecilik - Eylemlerinin Sübutu Halinde TCK'nun 339. Maddesindeki Suçu Oluşturup Oluşturmadığına İlişkin Delilleri Takdir ve Tartışma Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )"
339YCGK1.3.2005E. 2005/6-3 K. 2005/24"SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇU ( Sanığın Aksi Sabit Oluncaya Kadar Hukuken Geçerli Belge Olan Noterce Düzenlenmiş Vekaletnamede Zincirleme Biçimde Sahtecilik Yapması )
TEMYİZ BAŞVURUSU ( Temyiz Davasının Kural Olarak Bir İsteğe Lüzum Göstermesi-Bu İsteği Açıklayan Başvuru ise Hükmü Veren Mahkemeye Bir Dilekçe Verilmesi veya Tutanağa Geçirilip Hakime Takdik Ettirilmek Üzere Zabıt Katibine Beyanda Bulunulması Suretiyle Yapılması )
KAZANILMIŞ HAK ( Müdahiller Vekilinin Sanık Hayrettin Öztürk Hakkında Sahtecilik Suçundan Kurulan Mahkûmiyet Hükmüne Yönelik Bir Temyiz İnceleme İstemi Bulunmadığından Sanık Hayrettin Vekilinin Temyizi Üzerine Bozulan İlk Hükümdeki Ceza Miktar ve Nev'i Bu Sanık Yönünden Kazanılmış Hak Oluşturması )
TEMYİZ DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ ( Bu Başvuruda Temyiz İradesinin Ortaya Konulması Yeterli Olup Dilekçe veya Beyanda Temyiz Nedenlerinin Gösterilmemesi Yahut Başvuru Üzerine Gerekçeli Kararın Tebliğinden Sonra Layiha Verilmemesinin Temyiz İncelemesi Yapılmasına Engel Olmaması )
BİRDEN FAZLA SANIK İÇİN TEMYİZ ( Dilekçedeki İstemin Tam Olarak Anlaşılamadığı Hallerde Temyiz İncelemesinin Kapsamına Alınacak Sanıklar ve Hükümlerin Belirlenebilmesi için Yoruma Başvurulmasının Zorunlu Olması )"
339Y6.CD23.2.2005E. 2004/9023 K. 2005/1735"SAHTECİLİK ( Zorunlu Öğelerinde Eksiklik Bulunan Emre Yazılı Senet Sahtecilik Suçu Yönünden Özel Belge Sayılacağı )
EMRE YAZILI SENET ( Zorunlu Öğelerinde Eksiklik Bulunması Halinde Sahtecilik Suçu Yönünden Özel Belge Sayılacağı )
YIRTILAN BELGELERİN PARÇALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ ( Yasal Öğelerini Yitirmiş ise Sahtecilik Suçunun Tamamlanacağı - Yasal Öğeleri Tam Olup Hukuksal Sonuç Doğurma Yeteneği Devam Ediyorsa Suçun Eksik Kalkışma Aşamasında Kalacağı )
ÖZEL BELGE ( Zorunlu Öğelerinde Eksiklik Bulunan Emre Yazılı Senet Sahtecilik Suçu Yönünden Özel Belge Sayılacağı )"
339Y6.CD10.2.2005E. 2003/12275 K. 2005/1253"SAHTECİLİK ( Sanığın Yarışma Sınavı Cevap Anahtarındaki Bazı Yanlış Şıkları Silip Doğru Şıkları İşaretlemesi - Eylemin TCK'nın 339. Maddesindeki Suçu Oluşturduğunun Kabulü Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Cevap Anahtarında Yanlış Şıkları Silip Doğru Şıkları İşaretlemek Suretiyle İşlenen Sahtecilik Suçu - Suçun Türüne Göre Zamanaşımının Dolmadığı Gözetilmeden Davanın Ortadan Kaldırılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
YARIŞMA SINAVI CEVAP ANAHTARI ( Yanlış Şıkları Silip Yerine Doğru Şıkların İşaretlenmesi - Sahtecilik )"
339Y6.CD7.2.2005E. 2004/4130 K. 2005/930"SAHTECİLİK ( Bozmaya Uyularak Yapılan Yargılama Sonucu Sanığın Haciz Tutanağını Yırtıp Yok Etmesi Eyleminin TCK Md. 348 Yollaması İle Aynı Kanununun 339/1. Maddesine Uyduğu )
HACİZ TUTANAĞINI YIRTIP YOK ETME ( Eyleminin TCK Md. 348 Yollaması İle Aynı Kanununun 339/1. Maddesine Uyduğu )
BOZMAYA UYMA ( Yapılan Yargılama Sonucu Sanığın Haciz Tutanağını Yırtıp Yok Etmesi Eyleminin TCK Md. 348 Yollaması İle Aynı Kanununun 339/1. Maddesine Uyduğu )"
339YCGK21.12.2004E. 2004/6-186 K. 2004/224"ÇEK ÜZERİNDE YAZILI YAZILAR ( Evrakta Sahtecilik - Yazıların Sanığın Eli Ürünü Olup Olmadığının Yöntemince Tespiti Gerektiği )
EVRAKTA SAHTECİLİK ( Çek Üzerinde Yazılı Yazılar - Yazıların Sanığın Eli Ürünü Olup Olmadığının Yöntemince Tespit Edilmemesi/Bozma Nedeni )
EKSİK SORUŞTURMA ( Çekin Yer Aldığı Çek Karnesinde Yer Alan Önceki ve Sonraki Çek Yapraklarının Akıbetinin Tespiti Gerektiği - Çeklerin Kaybolduğuna İlişkin Duyurunun Bankaya Ne Zaman Bildirildiği Hususlarında Bir Araştırma Yapılmaması/Bozma Nedeni )
ÇEKLERİN KAYBOLDUĞUNA DAİR BANKAYA YAPILAN DUYURU ( Evrakta Sahtecilik - Duyurunun Bankaya Ne Zaman Bildirildiği Hususlarında Bir Araştırma Yapılması Gerektiği )"
339Y6.CD7.7.2004E. 2004/6123 K. 2004/8960"MEMURUN GÖREVİYLE İLGİLİ OLMAYAN SUÇU ( Sahtecilik - Lüzumu Muhakeme Kararıyla Değil Hakkında İddianameyle Dava Açılması Gerektiği )
SAHTECİLİK ( Memurun Göreviyle İlgili Olmayan Eylemi - Lüzumu Muhakeme Kararıyla Değil Hakkında İddianameyle Dava Açılması Gerektiği )
LÜZUMU MUHAKEME KARARIYLA DAVA AÇILAMAMASI ( Memurun Göreviyle İlgili Olmayan Sahtecilik Eylemi - İddianameyle Dava Açılması Gerektiği )
İDDİANAME İLE DAVA AÇILMASI GEREĞİ ( Memurun Göreviyle İlgili Olmayan Sahtecilik Eylemi - Lüzumu Muhakeme Kararıyla Açılamayacağı )"
339Y6.CD7.7.2004E. 2004/4262 K. 2004/8958"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU ( Sahteciliğin İlk Bakışta Anlaşılması - İğfal Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığının İlk Önce Hakim Tarafından Tesbiti Gereği )
SAHTECİLİĞİN İLK BAKIŞTA ANLAŞILMASI ( İğfal Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığının İlk Önce Hakim Tarafından Tesbiti Gereği - Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunun Oluşmayacağı )
İĞFAL KABİLİYETİNİN BULUNUP BULUNMADIĞININ İLK ÖNCE HAKİM TARAFINDAN TAKDİRİ GEREĞİ ( Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçuna Konu Belgenin - Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunun Oluşup Oluşmaması )
BİLİRKİŞİYE BAŞVURULAMAMASI ( Sahtecilik İddiasına Konu Belgenin İğfal Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığının Tesbitinde - İlk Bakışta ve Kolayca Anlaşılan Sahtecilikten Dolayı Mahkumiyet Hükmü Kurulamayacağı )"
339Y10.CD29.6.2004E. 2004/5531 K. 2004/7869"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Çeki imzalayanın Hesap Sahibi Adına Çek Keşide Etme Yetkisinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılması ve Yetkisi Yoksa Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Yönünden Suç Duyurusunda Bulunulması Gereği )
ÇEK HESABI SAHİBİ OLMAYAN SANIĞIN HESAP SAHİBİ ADINA ÇEK KEŞİDE ETME YETKİSİNİN BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Yetkisi Yoksa Resmi Evrakta Sahtecilik Suçundan Suç Duyurusunda Bulunulması Gereği )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Çek Hesabı Sahibi Olmayıp Hesap Sahibi Adına Çek Keşide Etme Yetkisi de Bulunmayan Kişinin Çek Keşide Etmesi )
ÇEK HESABI AÇMAKTAN YASAKLAMA CEZASI VERİLMESİ ( Karşılıksız Çek Keşide Eden Sanığın Ayrıca Çek Keşide Etmekten de Yasaklanamayacağı )"
339Y6.CD21.6.2004E. 2003/757 K. 2004/8911"TEMYİZ TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Hükümden Sonra Görevlendirilen Avukata Gerekçeli Kararın Tebliğinin Gerekmemesi - Avukatın Süresinden Sonraki Temyiz Talebi )
HÜKÜMDEN SONRA GÖREVLENDİRİLEN AVUKATA GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİNE GEREK OLMAMASI ( Avukatın Süresinin Sonraki Temyiz Talebinin Reddi Gereği )
AVUKATA GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞ EDİLMESİNE GEREK BULUNMAMASI ( Hükümden Sonra Görevlendirilen Avukatın Süresinden Sonraki Temyiz Talebinin Reddi Gereği )
SAHTECİLİK SUÇU ( Sendika Görevlisi Sanığın İşçilerin Sendikadan İstifa Ettiklerine İlişkin Sahte İmzalı Dilekçe Düzenleyerek Diğer Sanık Noter Katibine Onaylatması - Mağdur Adedince Suç Oluşacağı )
SENDİKA GÖREVLİSİ VE NOTER KATİBİ OLAN SANIKLARIN İŞÇİLERİN SENDİKADAN İSTİFA ETTİKLERİNE İLİŞKİN SAHTE İMZALI DİLEKÇE DÜZENLEYEREK ONAYLAMASI VE İŞLEME KOYMASI ( Mağdur Adedince Sahtecilik Suçu Oluşacağı )"
339YCGK8.6.2004E. 2004/6-94 K. 2004/132"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU ( Yasal Koşullara Uymadan ve Bilerek Sahte Kimlikli Şahsın Evlenme işlemlerini Yapan Muhtarın Eylemi )
SAHTE KİMLİKLİ ŞAHSIN EVLENME İŞLEMLERİNİ BİLEREK YAPAN MUHTAR ( Fiilinin Memur Tarafından İşlenen Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı )
MUHTARIN SAHTE KİMLİKLİ ŞAHSIN EVLENME MUAMELELERİNİ BİLEREK YAPMASI VE NÜFUSA TESCİL ETMESİ ( Memurun İşlediği Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunun Oluşacağı )
EVLENMENİN ŞEKİL ŞARTLARINA UYMADAN VE SAHTE OLDUĞUNU BİLDİĞİ KİMLİĞE İSTİNADEN EVLENME MUAMELESİNİ YAPAN VE NÜFUSA TESCİL EDEN MUHTAR ( Memurun İşlediği Resmi Evrakta Sahtecilik Suçundan Mahkum Edilmesi Gereği )
MEMUR TARAFINDAN İŞLENEN RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU ( Yasal Koşullara Uymadan ve Bilerek Sahte Kimlikli Şahsın Evlenme İşlemlerini Yapan ve Nüfusa Tescil Ettiren Muhtarın Eylemi )"
339Y6.CD5.5.2004E. 2004/73 K. 2004/5512"SAHTECİLİK ( Sanıkla İlgisi Saptanamayan Hiçbir Resmi Yazı ve Belgeye Dayanak Yapılmayan Sahte Faks Yazısından Sanığın Sorumlu Tutularak Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Dava Konusu Faks Yazısının Ne Şekilde Aldatma Yeteneğine Sahip Olduğunun Araştırılması Gereği )
SAHTE FAKS YAZISI ( Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün Genelgesine Göre Faks Yazıları Beş Günde Resmi Yazıyla Teyit Edilmesi Gerektiğinden Dava Konusu Yazının Araştırılması Gereği - Sanıkla İlgisi Saptanamayan Faks Yazısına Binaen Sanığın Mahkum Edilemeyeceği )"
339Y6.CD25.2.2004E. 2003/8710 K. 2004/1804"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Serbest Muhasebeci Olarak Çalışan Sanık İle Sahte Belgeler Düzenleyen ve Kullanan Sanıkların Eylemleri )
SAHTE BELGE DÜZENLEMEK VE KULLANMAK ( Serbest Muhasebeci Olarak Çalışan Sanık İle Diğer Sanıkların Eylemleri - 3568 S.K. Md. 47 Aracılığıyla Evrakta Sahtekarlık Suçunu Oluşturduğu )
MUHASEBECİNİN SAHTEKARLIĞI ( Serbest Muhasebeci Olarak Çalışan Sanık İle Sahte Belgeler Düzenleyen ve Kullanan Sanıkların Eylemleri - 3568 S.K. Md. 47 Aracılığıyla Evrakta Sahtekarlık Suçunu Oluşturduğu )"
339Y6.CD16.2.2004E. 2002/22286 K. 2004/1285"SAHTECİLİK ( Sanığın Sahte Kimlik ve İmzalarla Görevli Olduğu M.E. Vakfına Ait Banka Şubesindeki Hesaptan Değişik Zamanlarda Para Çektiğinin İddia Edilmesi - Sahteciliğe Konu Ödeme Talimatı Belgeleri ve Buna İlişkin Banka Dekontlarının Hangileri Olduğunun Saptanması Gereği )
SAHTE KİMLİK VE İMZA ATILMASI ( Sahteciliğe Konu Ödeme Talimatı Belgeleri ve Buna İlişkin Banka Dekontlarının Hangileri Olduğunun Saptanması ve Belgelerde Adları Yazılı Kişiler Adına Sanığın Sahte İmzalar Atıp Atmadığının Bilirkişi Raporuyla Saptanması Gereği )
ÖDEME TALİMATI ( Sanığın Milli Eğitim Müdürü Adına Bankaya Yönelik Ödeme Talimatı Düzenleyip İmzalamaya Yetkili Olmadığı ve Eylemin TCK'nun 342/1 ve 80. Maddelerinde Uygun Suçu Oluşturacağı - Sahte Kimlik ve İmza Atımı )
GÖREVSİZLİK ( Sanığın Sahte Kimlik ve İmzalarla Görevli Olduğu M.E. Vakfına Ait Banka Şubesindeki Hesaptan Değişik Zamanlarda Para Çektiğinin İddia Edilmesi - Mahkemenin Görevsizliği Nedeniyle Kamu Davasının İddianameyle Açılmasının Zorunlu Olduğu )"
339Y6.CD16.2.2004E. 2002/21567 K. 2004/1252"SAHTECİLİK ( Sanığın Muhtar Olduğu Mahallede Oturmadığını Bildiği Diğer Sanığa Suça Konu Belgeleri Düzenleyip Vermesi )
MUHTAR ( Muhtar Olan Sanığın Diğer Sanığın Kendi Mahallesinde Oturmadığını Bilerek Sahte Evrak Vermesi )
SAHTE BELGEYİ KULLANMAK ( Muhtar Olan Sanığın Diğer Sanığın Kendi Mahallesinde Oturmadığını Bilerek Sahte Evrak Vermesi- Diğer Sanığın Bunu Bilerek Kullanması )"
339Y6.CD9.12.2003E. 2002/20114 K. 2003/9580"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın Sahte Giriş Bildirgesi Düzenleyip SSK'ya Verdiği İddiasında Delillerin Değerlendirilmesinin Ağır Ceza Mahkemesince Yapılmasının Gerekmesi )
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Sanığın Sahte Giriş Bildirgesi Düzenleyip SSK'ya Verdiği İddiasında Kanıtların Takdir ve Tartışmasının Ağır Ceza Mahkemesince Yapılmasının Gerekmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanığın Sahte Giriş Bildirgesi Düzenleyip SSK'ya Verdiği İddiasında Kanıtların Takdir ve Tartışmasının Ağır Ceza Mahkemesince Yapılmasının Gerekmesi )"
339YCGK4.11.2003E. 2003/6-234 K. 2003/262"DOLANDIRICILIK VE RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİĞE AZMETTİRMEK ( Üzerlerinde Çeşitli Bankalar Lehine Muhtelif Derecelerde İpotek ve Haciz Şerhi Bulunan Taşınmazlar Üzerinde Hiçbir Takyidat Bulunmadığı Bildirilerek 1. Derecede İpotek Tesis Edilmesi )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİĞE AZMETTİRMEK VE DOLANDIRICILIK ( Üzerlerinde Çeşitli Bankalar Lehine Muhtelif Derecelerde İpotek ve Haciz Şerhi Bulunan Taşınmazlar Üzerinde Hiçbir Takyidat Bulunmadığı Bildirilerek 1. Derecede İpotek Tesis Edilmesi )
BANKALAR LEHİNE İPOTEK VE HACİZ ŞERHİ BULUNAN TAŞINMAZLAR ( Hiçbir Takyidat Bulunmadığı Bildirilerek 1. Derecede İpotek Tesis Edilmesi - Dolandırıcılık ve Resmi Evrakta Sahtecilik Suçlarına Azmettirmek )
BANKA KREDİ SAĞLAMAKTA KULLANILAN İPOTEK BELGELERİ ( Tapu Sicil Müdürlüğü Görevlilerini Suça Azmettirmek Suretiyle Sahte Belgeler Düzenlenmesi - Sanıklar Haklarındaki Kamu Davalarının Birleştirilmesi Gereği )
SAHTE İPOTEK BELGESİ İLE BANKA KREDİSİ SAĞLAMAK ( Üzerlerinde Çeşitli Bankalar Lehine Muhtelif Derecelerde İpotek ve Haciz Şerhi Bulunan Taşınmazlar Üzerinde Hiçbir Takyidat Bulunmadığı Bildirilerek 1. Derecede İpotek Tesis Edilmesi - Dolandırıcılık ve Resmi Evrakta Sahtecilik Suçlarına Azmettirmek )
DEVLET MEMURUNU SUÇA AZMETTİRMEK ( Tapu Sicil Müdürlüğü Görevlilerinin Banka Kredisi Sağlamakta Kullanılan Sahte İpotek Belgeleri Düzenlenmesi - Sanıklar Haklarındaki Kamu Davalarının Birleştirilmesi Gereği )
KAMU DAVALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ ( Tapu Sicil Müdürlüğü Görevlilerinin Banka Kredisi Sağlamakta Kullanılan Sahte İpotek Belgeleri Düzenlenmesi - Dolandırıcılık ve Resmi Evrakta Sahtecilik Suçlarına Azmettirmek )"
339Y6.CD30.9.2003E. 2003/5140 K. 2003/6186"SAHTECİLİK SUÇU ( Suça Konu Nüfus Cüzdanı Üzerinde Fotoğrafın Yapıştırılma Şekli ve Soğuk Damga İzi Olmadığına Göre Aldatma Yeteneğinin Bulunmadığının Gözetilmesinin Gerekmesi )
ALDATMA YETENEĞİ ( Suça Konu Nüfus Cüzdanı Üzerinde Fotoğrafın Yapıştırılma Şekli ve Soğuk Damga İzi Olmadığından Yeteneğin Bulunmadığının Gözetilmesinin Gerekmesi )
ZORALIM ( Suça Konu Nüfus Cüzdanının Kanıt Olarak Dosyada Saklanmasının Gerekmesi )"
339Y6.CD30.9.2003E. 2002/16581 K. 2003/6189"SAHTECİLİK ( SSK Evrakında Bulunması Gerekli Unsurları İçermeyen Çalışabilir Kağıtlarının Ne Surette Aldatma Yeteneğinin Bulunduğunun Araştırılması Gereği - Resmi Evrakta Sahtecilik )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Çalışabilir Kağıdında Bulunması Gerekli Unsurları İçermeyen Evrakların Ne Surette Aldatma Yeteneğine Sahip Olduğunun Araştırılması - SSK Evraklarında Sahtecilik )
SSK EVRAKLARINDA SAHTECİLİK ( Olması Gereken Prosedüre Uygun Olmayan Çalışabilir Kağıdının Ne Suretle Aldatma Yeteneğinin Bulunduğunun Araştırılması Gereği - Resmi Evrakta Sahtecilik )"
339Y6.CD18.9.2003E. 2002/15438 K. 2003/5543"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Görevli Nöbetçi Doktorun Gerçeğe Aykırı Alkol Raporu Düzenlemesi - Davaya Bakma ve Delilleri Takdir Görevinin Ağır Ceza Mahkemesinin Görevinde Bulunduğu )
GERÇEĞE AYKIRI RAPOR DÜZENLEMEK ( Eyleminin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu/Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu - Görevli Nöbetçi Doktorun Gerçeğe Aykırı Alkol Raporu Düzenlemesi )
DOKTORUN GERÇEĞE AYKIRI ALKOL RAPORU DÜZENLEMESİ ( Görevli Nöbetçi Doktor/Resmi Belgede Sahtecilik - Davaya Bakma ve Delilleri Takdir Görevinin Ağır Ceza Mahkemesinin Görevinde Bulunduğu )
GÖREV ( TCK'nın 339. Maddesine Uyan Eyleme İlişkin Davaya Bakma ve Delilleri Takdir Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu - Devlet Hastanesinde Görevli Nöbetçi Doktorun Gerçeğe Aykırı Alkol Raporu Düzenlemesi/Resmi Belgede Sahtecilik )"
339Y4.HD10.7.2003E. 2003/4212 K. 2003/9162"ALACAK DAVASI ( Yedieminlik Ücretinin Ödenmesi Talebi )
YEDİEMİNLİK ÜCRETİ ( Davacının Ücrete Hak Kazanması İçin Yedieminlik Görevini Yerine Getirmesinin Gerekmesi )
ŞARTLA SALIVERME YASASI NEDENİYLE ERTELENEN YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Yedieminlik Ücreti İstenememesi )"
339Y5.CD30.4.2003E. 2002/8345 K. 2003/2485"ZİMMET ( Bir Daire Mutemedinin Zimmet Suçunun Oluşabilmesi İçin Paraların Kendisine Görevinin Normal Fonksiyonu Gereği Bir Yasaya Uygun Olarak Tevdi Edilmiş Bulunmasının Zorunlu Olduğu )
MUTEMET ( Gerçek Olmayan Veya Yasaya Uygun Düzenlenmeyen Belgeler Kullanarak Elde Ettiği Paralar Yönünden Mutemedin Görevinin Gereği Bir Sorumluluğundan Bahsedilemeyeceği - Zimmet Suçunun Oluşmayacağı )
EVRAKTA SAHTEKARLIK VE DOLANDIRICILIK ( Kendisine Yasaya Uygun Olmayan Şekilde Ödeme Yapılmasına Olanak Sağlayacak Düzenlenen Belgeler Aldatıcı Nitelikte İse Suçun Oluşacağı - Aksi Taktirde ise Görevi Kötüye Kullanma ve Dolandırıcılık Suçunun Oluşacağı )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA VE DOLANDIRICILIK ( Kendisine Yasaya Uygun Olmayan Şekilde Ödeme Yapılmasına Olanak Sağlayacak Düzenlenen Belgeler Aldatıcı Nitelikte Değilse Suçun Oluşacağı - Zimmet Suçu İçin Paranın Görev Gereği Tevdi Edilmesi Gereği )"
339YCGK1.4.2003E. 2003/6-12 K. 2003/76"RESMİ EVRAKDA SAHTEKARLIK ( Sanıkların Hiç Yada Tam Olarak Yapmadığı İmalatların Tam Olarak Yapılmış Gibi Gösterilmsi Suretiyle Fazla Para Ödenmesine Neden Olması )
GEÇİCİ HAKEDİŞ RAPORU ( Sanıkların Hiç Yada Tam Olarak Yapmadığı İmalatların Tam Olarak Yapılmış Gibi Gösterilmesi Suretiyle Fazla Para Ödenmesine Neden Olması )
SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ ( Sanıkların Suç İşlerken İrade Birliği İçerisinde Olmaları Nedeniyle Soruşturmanın Genişletilmesinin Gerekli Olmaması )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanıkların Birden Çok Geçici Hakediş Raporunu Sahte Olarak Düzenleyip Bunları Kullanmak Suretiyle Yapılmamış İşlerin Paralarını Devletten Tahsil Etmeleri )
KISITLILIK ( Sanıkların Tutuklu Bulunduğu Süre İçerisinde Yasal Kısıtlılık Altına Alınmalarının Sanık Aleyhine Olması Nedeniyle Hukuka Aykırı Olması )
DÜZELTEREK ONAMA ( Verilmiş Olan Kararın Yeniden Yargılamayı Gerektirmemesi Halinde Kararın Düzeltilerek Onanması )"
339Y11.CD17.12.2002E. 2002/9961 K. 2002/10109"ZİNCİRLEME DOLANDIRICILIK ( Asilin Ölümüyle Son Bulan Vekalete Dayanarak Birden Fazla Tarihlerde Emekli Maaşı Çekmek - Emekli Sanığı Genel Müdürlüğü Zararına Neden Olacak Şekilde Ve Kendi Lehine Haksız Çıkar Sağlayan Sanığın Eyleminin Oluşturduğu )
ASİLİN ÖLÜMÜYLE SON BULAN VEKALET ( Bu Vekalete Dayanarak Birden Fazla Tarihlerde Emekli Maaşı Çekmek - Emekli Sanığı Genel Müdürlüğü Zararına Neden Olacak Şekilde Ve Kendi Lehine Haksız Çıkar Sağlayan Sanığın Eyleminin Zincirleme Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu )
SON BULAN VEKALETE RAĞMEN EMEKLİ MAAŞI ÇEKMEK ( Birden Fazla Tarihlerde Çekilmesi - Emekli Sanığı Genel Müdürlüğü Zararına Neden Olacak Şekilde Ve Kendi Lehine Haksız Çıkar Sağlayan Sanığın Eyleminin Zincirleme Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu )
SAHTECİLİK ( Asilin Ölümüyle Son Bulan Vekalete Dayanarak Birden Fazla Tarihlerde Emekli Maaşı Çekmek - Emekli Sanığı Genel Müdürlüğü Zararına Neden Olacak Şekilde Ve Kendi Lehine Haksız Çıkar Sağlayan Sanığın Eyleminin Zincirleme Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu )
HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMAK ( Asilin Ölümüyle Son Bulan Vekalete Dayanarak Birden Fazla Tarihlerde Emekli Maaşı Çekmek - Emekli Sanığı Genel Müdürlüğü Zararına Neden Olacak Şekilde Ve Kendi Lehine Haksız Çıkar Sağlayan Sanığın Eyleminin Zincirleme Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu )"
339Y6.CD2.7.2002E. 2002/6974 K. 2002/9391"SAHTECİLİK ( Suç Konusu Çekte Keşide Yerinin Belli Olmaması )
ÇEK NİTELİĞİNİN UNSURLARI ( Keşide Yerinin Belli Bir Yer Olmaması Nedeniyle Çek Niteliği Olmaması )"
339Y6.CD24.6.2002E. 2002/5739 K. 2002/8876"SAHTECİLİK ( Okul Müdürü Olan Sanığın Dışarıdan Bitirme Sınavına Katılmayan Kişiler Adına Sahte Diplomalar Düzenlemekten İbaret Eyleminin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturması )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Okul Müdürü Olan Sanığın Dışarıdan Bitirme Sınavına Katılmayan Kişiler Adına Sahte Diplomalar Düzenlemekten İbaret Eylemi-Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Oluşması )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Okul Müdürü Olan Sanığın Dışarıdan Bitirme Sınavına Katılmayan Kişiler Adına Sahte Diplomalar Düzenlemekten İbaret Eylemi )"
339Y6.CD17.6.2002E. 2002/4856 K. 2002/8296"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( PTT Dağıtıcısının Dava Dilekçesinin Tebliğine Dair Belgeye Sahte İmza Koyup Davanın Yokluğunda Sonuçlanmasına Neden Olması )
SAHTEKARLIK ( PTT Dağıtıcısının Dava Dilekçesinin Tebliğine Dair Belgeye Sahte İmza Koyup Davanın Yokluğunda Sonuçlanmasına Neden Olması )
TEBLİGAT KAĞIDINA SAHTE İMZA ATILMASI ( PTT Dağıtıcısının - Evrakta Sahtekarlık )"
339Y6.CD23.5.2002E. 2002/3293 K. 2002/7018"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Makbuzdaki Tutarın Düşük Gösterilmesi/Kasada Çıkan Fazla Paranın Yine Okulun Gereksinmeleri İçin Kullanılmış Olması - Suçun Ögelerinin Oluşmadığı )
MAKBUZDAKİ TUTARIN DÜŞÜK GÖSTERİLMESİ ( Kasada Çıkan Fazla Paranın Yine Okulun Gereksinmeleri İçin Kullanılmış Olması - Evrakta Sahtekarlık/Suçun Ögelerinin Oluşmadığı )
OKUL İHTİYAÇLARI İÇİN KULLANILAN PARA ( Makbuzdaki Tutarın Düşük Gösterilmesi/Kasada Fazla Çıkan - Evrakta Sahtekarlık Suçunun Ögelerinin Oluşmadığı ) "
339Y6.CD13.5.2002E. 2002/3234 K. 2002/6102"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanıkların Anlaşma ve Dayanışma İçerisinde Sahte Kayıt ve Taahhütlü Posta İşlemi Yapmaları )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Sanığın Elden Getirilen Zarfları Aldığı Halde S.S.Kurumu Aleyhine İşlem Yapması )"
339Y6.CD9.5.2002E. 2002/4704 K. 2002/6069"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Vasi Olarak Atandığı Mağdur'a Ait Taşınmazı Sulh Hukuk Hakiminin İzni Olmaksızın Tapu Sicil Müdürü İle Anlaşarak Satın Almış Gibi Adına Tescil Ettirmek )
SAHTEKARLIK ( Vasi Olarak Atandığı Mağdur'a Ait Taşınmazı Sulh Hukuk Hakiminin İzni Olmaksızın Tapu Sicil Müdürü İle Anlaşarak Satın Almış Gibi Adına Tescil Ettirmek )
CÜRÜM VE KABAHAT İŞLEMEYE AZMETTİRME ( Tapu Sicil Müdürünü - Vasi Olarak Atandığı Mağdur'a Ait Taşınmazı Sulh Hukuk Hakiminin İzni Olmaksızın Anlaşarak Satın Almış Gibi Adına Tescil Ettirmek )
AZMETTİRME ( Tapu Sicil Müdürünü/Sahtecilik - Vasi Olarak Atandığı Mağdur'a Ait Taşınmazı Sulh Hukuk Hakiminin İzni Olmaksızın Anlaşarak Satın Almış Gibi Adına Tescil Ettirmek )
HAFİFLETİCİ NEDENLERİN DİKKATE ALINMASI İSTEMİ ( 647 Sayılı Yasanın 4. Maddesinin Uygulanması Gerekip Gerekmediği Konusunda Bir Karar Verilmemesi - Bozma Nedeni )"
339Y6.CD18.3.2002E. 2002/959 K. 2002/3244"SAHTECİLİK ( Emniyet Amirliğinde Tescil Ve Denetleme Büro Amir Vekili Olarak Görev Yapan Sanık - Evrakta Sahtekarlık )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Görev Sırasında Sahte Belgeler Düzenleme - Olmayan Otoyu Sahte Olarak Mal Müdürlüğüne Kayıt )
TESELSÜL ( Sonradan Pişmanlık Duyarak Maliyedeki Kaydının Düşümünü Sağlamaktan İbaret Eylemi )"
339Y6.CD7.3.2002E. 2002/127 K. 2002/2616"SAHTECİLİK ( İcra Müdürü Olan Sanığın Haciz Tutanağı Düzenlendiği Sırada Haciz Mahallinde Bulunmayan Alacaklıyı Var Göstermesi - Haciz Tutanağı )
HACİZ TUTANAĞI ( Tutanağa Alacaklı Bu Arada Söz Aldı O Halde Menkul Malların Haczinden Vazgeçiyorum Dedi şeklinde yazmak suretiyle Gerçekleştirdiği Eylem - Evrakta Sahtekarlık )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Haciz Tutanağının Resmi Evrak Sayılarak Buna Göre Hüküm Kurulması )"
339Y6.CD18.2.2002E. 2001/17707 K. 2002/1990"EVRAKTA SAHTECİLİK ( Senedin Düzenlenme Tarihinde Yapılan Sahteciliğin Kandırma Gücüne Sahip Olması )
SENEDİN KANDIRMA GÜCÜ ( Evrakta Sahtecilik - Kararlaştırılan Ödeme Gününden Önce Takibe Konması Anında Suçun Sübut Bulması )"
339Y6.CD18.2.2002E. 2001/17518 K. 2002/1976"SAHTECİLİK ( Sanığın Suç Tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Olması - Evrakta Sahtekarlık )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Görevi İle İlgili Olmaksızın Kooperatife Ait Çekleri Sahte Olarak Düzenleyip Ciro Etmek )
YÖNETİM KURULU BAŞKANI SANIK ( Kooperatife Ait Çekleri Kişisel Çıkarı İçin Düzenlemek )"
339Y6.CD18.2.2002E. 2001/17061 K. 2002/1977"GERÇEĞE AYKIRI HAKEDİŞ RAPORU DÜZENLEMEK ( Bu Yolla Yükleniciye Fazla Ödeme Yapılmasına Neden Olunmasının Evrakta Sahtekarlık Suçunu Oluşturması )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sanığın Köy Yolları Stabilize Kaplama İşi İhalesi ile İlgili Gerçeğe Aykırı Hakediş Raporu Düzenleyerek Yükleniciye Fazla Ödeme Yapılmasına Neden Olması )
SAHTECİLİK ( Sanığın Köy Yolları Stabilize Kaplama İşi İhalesi ile İlgili Gerçeğe Aykırı Hakediş Raporu Düzenleyerek Yükleniciye Fazla Ödeme Yapılmasına Neden Olması )"
339Y6.CD4.2.2002E. 2001/17352 K. 2002/1109"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Nüfus Müdürlüğünde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Olarak Görev Yapan Sanığın Gerçeğe Aykırı Yazı Hazırlayıp Askerlik Şubesi Başkanlığına Göndermesi )
KİMLİK SAHTECİLİĞİ ( Sanığın Yakınıcının Adına Sahte Nüfus Cüzdanı Düzenleyip vermesi ve Doğum Tarihinin Mahkeme Kararı ile Düzeltildiğine İlişkin Gerçeğe Aykırı Yazı Hazırlaması )"
339Y4.CD12.11.2001E. 2001/12497 K. 2001/13976"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Defterdarlıkta İcra Memuru Olan Sanığın Valilik Genelgesine Aykırı Olarak Belge Düzenleyerek Çiftçilere Haksız Yere Gübre Destekleme Primi Ödenmesine Neden Olması )
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA ( Defterdarlıkta Memur Olan Sanığın Valilik Genelgesine Aykırı Olarak Belge Düzenleyerek Çiftçilere Haksız Yere Gübre Destekleme Primi Ödenmesine Neden Olması )"
339Y6.CD18.10.2001E. 2001/12179 K. 2001/12492"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Serbest Muhasebeci Olan Sanığın Diğer Sanık Adına Sahte Sigorta Primleri Bordrosu Düzenleyerek Katılan Kuruma Vermesi )
SAHTECİLİK ( Serbest Muhasebeci Olan Sanığın Diğer Sanık Adına Sahte Sigorta Primleri Bordrosu Düzenleyerek Katılan Kuruma Vermesi-Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Serbest Muhasebeci Olan Sanığın Diğer Sanık Adına Sahte Sigorta Primleri Bordrosu Düzenleyerek Katılan Kuruma Vermesi-Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olması )"
339Y6.CD24.4.2001E. 2001/7128 K. 2001/6946"SAHTECİLİK ( Sanığın Yabancı Ülkeden Aldığı Diplomasının Sahte Olduğu İddiası - Diplomaların Denkliği İçin YÖK Tarafından Araştırma Yapılıyor Olduğundan İğfal Kabiliyetinin Ne Şekilde Olduğunun Belirleneceği )
DİPLOMADA SAHTECİLİK ( Diplomaların Denkliği İçin YÖK Tarafından Araştırma Yapılıyor Olduğundan İğfal Kabiliyetinin Ne Şekilde Olduğunun Belirleneceği - Yabancı Ülkelerden Alınan Diploma )"
339Y6.CD5.12.2000E. 2000/9055 K. 2000/9197"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Kaçakçılık Suçunun Unsuru Olmadığı )
KAÇAKÇILIK ( Resmi Evrakta Sahtekarlığın Kaçakçılık Suçunun Unsuru Olmadığı )"
339Y5.CD29.11.2000E. 2000/5382 K. 2000/6621"ZİMMET ( Eylemin İştirak Halinde Müteselsil Zimmet Olduğu - Evrakta Sahtekarlık Olamayacağı/Yanlış Nitelendirme Yapıldığı )
İŞTİRAK HALİNDE ZİMMET ( Eylemin İştirak Halinde Müteselsil Zimmet Olduğu - Evrakta Sahtekarlık Olamayacağı )
MÜTESELSİL ZİMMET ( Eylemin İştirak Halinde Müteselsil Zimmet Olduğu )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Eylemin İştirak Halinde Müteselsil Zimmet Olduğu - Yanlış Nitelendirme Yapıldığı )
NOKSAN SORUŞTURMA ( Müteselsil Zimmet - Tüm Kanıtların Toplanması Gerektiği/Soruşturma Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Zorunluluğu )"
339Y4.CD11.10.2000E. 2000/5607 K. 2000/6624"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Trafik kaza raporu )
GERÇEĞE AYKIRI TRAFİK KAZA RAPORU DÜZENLEMEK
AĞIR CEZALIK İŞ ( Gerçeğe aykırı trafik kaza raporu düzenlemek )"
339Y5.CD12.7.2000E. 2000/3269 K. 2000/4060"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Eylemin Zimmet Olamayacağı - Paralar Üzerinde Denetim, Muhafaza Ya Da Sorumluluk Görevinin bulunmaması )
ZİNCİRLEME SAHTECİLİK ( Eylemin Zimmet Olamayacağı - Evrakta Sahtekarlık Suçunu Oluşturduğu )
GÖREVİ SAVSAMA ( Sanığın Düzenlediği Bordroların Kontrol Edilmemesi - Denetim Görevinin Yerine Getirilmemesi )
DENETİM GÖREVİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Sanığın Düzenlediği Bordroların Kontrol Edilmemesi - Görevi Savsama )"
339Y9.HD28.4.1999E. 1999/6966 K. 1999/8106"İŞYERİNDE KASTEN VEYA TEDBİRSİZLİKLE İŞLENEN SUÇTAN KURUMUN UĞRADIĞI ZARAR ( Tazminat Miktarının Tesbiti )
MÜTERAFİK KUSUR ( Kurumun Memurun İşini Zarar Veren Müstahdeme Yaptırmış Olması )
TAZMİNAT ( Kusurlu Davranışıyla Kurumu Zarara Sokan İşçinin Sorumluluğu ve Kurumun Müterafik Kusuru )
FAİZ ( Haksız Fiilin İşlendiği Tarihten İtibaren Yürütüleceği )
HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI ( Faizin İşlemeye Başlayacağı Tarih )"
339Y4.CD24.12.1998E. 1998/10528 K. 1998/12146"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Kamu Bankasının Müdür ve Yardımcısı/Depo Sertifikası Düzenleyip Vermek - Görevli Mahkeme )
DEPO SERTİFİKASI DÜZENLEYİP VERMEK ( Kamu Bankasının Müdür ve Yardımcısı - Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanmak/Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kamu Bankasının Müdür ve Yardımcısının Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanması - Depo Sertifikası Düzenleyip Vermek )"
339Y6.CD11.2.1998E. 1997/11833 K. 1998/860"SAHTECİLİK ( Köy Muhtarının Taraflardan Birinin Yokluğunda Evlenme Akti İcra Etmesi - Kovuşturmanın Genel Hükümlere Göre Yapılması )
KÖY MUHTARININ TARAFLARDAN BİRİNİN YOKLUĞUNDA EVLENME AKDİ İCRA ETMESİ ( Sahtecilik - Kovuşturmanın Genel Hükümlere Göre Yapılması )
KOVUŞTURMANIN GENEL HÜKÜMLERE GÖRE YAPILMASI ( Köy Muhtarının Taraflardan Birinin Yokluğunda Evlenme Akti İcra Etmesi - Sahtecilik )"
339Y10.CD6.11.1996E. 1996/11624 K. 1996/11680"SAHTE ÇEK TANZİMİ ( Evrakta Sahtekarlık Suçunu Oluşturması )
SAHTE ÇEK KULLANMAK ( Çekin Sahte Olduğunu Bilerek Kullanmanın Türk Ceza Kanununa Göre Suç Teşkil Etmesi )
OLUMSUZ YETKİ UYUŞMAZLIĞI ( Yüksek Görevli Mahkeme Tarafından Yetkili Mahkemenin Gösterilmesi )
YETKİ ( Suçun İşlendiği Yer Mahkemesinin Yetkili Olması )"
339Y6.CD25.3.1996E. 1996/3267 K. 1996/3103"SAHTECİLİK ( Aldatma Kabiliyeti Tartışılmadan Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği - Onaysız Fotokopi )
FOTOKOPİNİN ONAYSIZ OLMASI ( Sahtecilik - Aldatma Kabiliyeti Tartışılmadan Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
İĞFAL KAABİLİYETİ ( Aldatma Kabiliyeti Tartışılmadan Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği - Onaysız Fotokopi )"
339Y6.CD21.12.1995E. 1995/13833 K. 1995/13930"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( İcra Müdürünün Sahte Ödeme Emri Tebliği Düzenlemek Eyleminde Bulunması )
SAHTE ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ İLMUMABERİ DÜZENLEMEK ( İcra Müdürünün Bu Eyleminin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturması )
SUÇA KATILMA ( Sahte Düzenlenen Ödeme Emri Tebliğ İlmuhaberini Bilerek Kullanıp Müştekiye Ait Kamyonetin Alacaklısı Sıfatıyla Haczedilmesini Sağlama )"
339YCGK21.11.1995E. 1995/6-259 K. 1995/344"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunda Memur Olan Sanıkların Ekli Projeyi Değiştirerek Otel Yapılmasını Sağladıkları - Eylemin Kül Halinde Evrakta Sahtekarlık Suçunu Oluşturduğu )
MEMURUN EVRAKTA SAHTEKARLIK YAPMASI ( Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunda Memur Olan Sanıkların Ekli Projeyi Değiştirerek Otel Yapılmasını Sağladıkları - Eylemin Kül Halinde Evrakta Sahtekarlık Suçunu Oluşturacağı )
EKLİ PROJENİN DEĞİŞTİRİLEREK OTEL YAPILMASINI SAĞLAMAK ( Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunda Memur Olan Sanıkların Eyleminin Kül Halinde Evrakta Sahtekarlık Suçunu Oluşturacağı )"
339Y10.CD18.10.1995E. 1995/8861 K. 1995/9282"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sahteciliğe Konu Belgenin Nerede Düzenlendiğinin Tespit Edilememesi Halinde Kullanıldığı Yerde Suçun İşlenmiş Sayılması )
SAHTECİLİK ( Sahteciliğe Konu Belgenin Nerede Düzenlendiğinin Tespit Edilememesi Halinde Kullanıldığı Yerde Suçun İşlenmiş Sayılması )
YETKİLİ MAHKEME ( Sahteciliğe Konu Belgenin Nerede Düzenlendiğinin Tespit Edilememesi Halinde Kullanıldığı Yerde Suçun İşlenmiş Sayılması )"
339Y10.CD18.10.1995E. 1995/8858 K. 1995/9279"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sahteciliğin Nerede Yapıldığının Tespit Edilememesi-Yetki )
SAHTECİLİĞİN NEREDE YAPILDIĞININ TESPİT EDİLEMEMESİ ( Evrakta Sahtekarlık-Yetki )
YETKİLİ MAHKEME ( Evrakta Sahtekarlık-Sahteciliğin Nerede Yapıldığının Tespit Edilememesi )"
339Y10.CD31.3.1995E. 1995/2500 K. 1995/2644"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Yetki-Sahteciliğin Nerede Yapıldığının Tam Olarak Belirlenememesi-Belgenin İcra Takibine Konu Yapılması )
YETKİLİ MAHKEME ( Evrakta Sahtecilik-Sahteciliğin Nerede Yapıldığının Tam Olarak Belirlenememesi-Belgenin İcra Takibine Konması )
SAHTECİLİĞİN NEREDE YAPILDIĞININ TESPİT EDİLEMEMESİ ( Yetki-Belgenin Takibe Konduğu İcra Müdürlüğü Yer Mahkemesi )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ YER MAHKEMESİ ( Evrakta Sahtecilik-Yetki-Sahteciliğin Nerede Yapıldığının Tam Olarak Belirlenememesi )"
339Y10.CD3.2.1995E. 1995/539 K. 1995/717"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sahte Çek Tanzimi-Yetki-Çekin İbraz Edildiği Bankanın Yer Mahkemesi )
SAHTE ÇEK TANZİMİ ( Evrakta Sahtecilik-Yetki-Çekin İbraz Edildiği Bankanın Yer Mahkemesi )
YETKİLİ MAHKEME ( Sahte Çek Tanzimi-Çekin İbraz Edildiği Bankanın Yer Mahkemesi )
ÇEKİN İBRAZ EDİLDİĞİ BANKANIN YER MAHKEMESİ ( Sahte Çek Tanzimi-Evrakta Sahtecilik )"
339Y6.CD26.1.1995E. 1995/921 K. 1995/593"SAHTEKARLIK ( Sanık Hakkındaki Gıyabi Hükmün Tebligat Kanunu Gereğince Resmi Gazetede İlan Edilmesine Rağmen Mahkeme Divanhanesine Asılmaması )
GIYABİ HÜKÜM ( Sanık Hakkındaki Gıyabi Hükmün Tebligat Kanunu Gereğince Resmi Gazetede İlan Edilmesine Rağmen Mahkeme Divanhanesine Asılmaması )"
339Y4.CD25.10.1994E. 1994/6514 K. 1994/8680"SAHTE EVRAK DÜZENLEME ( Dilekçeleri İlgili Makamın Onayından Geçirilmiş Gibi Gösterme )
ÇIKAR SAĞLAMA ( Eylemlerin Resmi Belgede Sahtecilik Ve Dolandırıcılık Olabileceği )
DOLANDIRICILIK ( Suçların Nteliği İtibariyle Ağır Ceza Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )
AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( Kanıtları Değerlendirme Ve Eylemleri Nitelendirmede Görevli Olduğu )"
339Y5.CD23.6.1994E. 1994/1791 K. 1994/2130"RÜŞVET ALMA SUÇU ( Memur Olan Sanığın Yaşlılık Aylığına Hak Kazanmadığı Halde Kazanmış Gibi Belge Düzenlemesi Karşılığı Sigortalıdan Para Alması )
RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Memur Olan Sanığın Yaşlılık Aylığına Hak Kazanmadığı Halde Kazanmış Gibi Belge Düzenlemesi )
SAHTECİLİK ( Memur Olan Sanığın Yaşlılık Aylığına Hak Kazanmadığı Halde Kazanmış Gibi Belge Düzenlemesi )"
339Y5.CD14.6.1994E. 1994/1632 K. 1994/1994"RÜŞVET SUÇU ( Müteahhidin Yakın Mesfeden Getirdiği Kumları Uzak Mesafeden Getirmiş Gibi Göstermesi )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Müteahhidin Yakın Mesafeden Getirdiği Kumları Uzak Mesafeden Getirmiş Gibi Göstermesi )
İHZARAT TUTANAKLARI DÜZENLEMEK ( İnşaat Sahasına Getirilmeyen Malzemeler İçin Düzenlenmesi )"
339YCGK2.5.1994E. 1994/6-93 K. 1994/132"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU ( Memur Tarafından İşlenen Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunun Oluşmasının Şartları )
MEMUR TARAFINDAN İŞLENEN RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU ( Suçun Unsurları ve Unsurların Yokluğu Halinde Uygulanacak Kanun Maddesi )
ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜR YARDIMCISININ İŞLEDİĞİ RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU ( Uygulanacak Kanun Maddesi )"
339Y5.CD22.2.1994E. 1994/246 K. 1994/620"ZİMMETE PARA GEÇİRMEK ( Paraların Sanığın Görevinin Normal Fonksiyonu Gereği Tevdi Olunan Paralar Olmaması Nedeniyle Bu Suçun Oluşmaması )
MÜTESELSİL SAHTECİLİK ( Sanığın Eyleminin Kandırma Yeteneği Olması Durumunda Bu Suç Olması )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Sanığın Eyleminin Kandırma Yeteneğinin Olmaması Durumunda )"
339Y6.CD9.12.1993E. 1993/8062 K. 1993/9738"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( İğfal Kabiliyeti - Muhasebecinin Sahte Vergi Ceza İhbarnamesi Düzenlemesi )
MUHASEBECİNİN SAHTE VERGİ CEZA İHBARNAMESİ DÜZENLEMESİ ( İğfal Kabiliyeti - Resmi Evrakta Sahtecilik )
İĞFAL KABİLİYETİ ( Muhasebecinin Sahte Vergi Ceza İhbarnamesi Düzenlemesi - Resmi Evrakta Sahtecilik )"
339Y5.CD13.10.1993E. 1993/3272 K. 1993/3635"ZİMMETİN OLUŞMAMASI ( Tekel Memurunun İskontosuz Olarak Bayi Olmayan Kişilere Sigara Satışı Yapması Karşılığı Elde Ettiği Menfaat )
SAHTECİLİK ( Tekel Memurunun İskontosuz Olarak Bayi Olmayan Kişilere Sigara Satışı Yapması Karşılığı Elde Ettiği Menfaatte Aldatıcılık Durumu Olması )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Tekel Memurunun İskontosuz Olarak Bayi Olmayan Kişilere Sigara Satışı Yapması Karşılığı Elde Ettiği Menfaat )"
339Y6.CD29.6.1993E. 1992/9674 K. 1993/5866"SAHTECİLİK ( Suça Konu Gümrük Çıkış Beyannameleri İle Bunların Dayanağı Olan Faturalardaki İmzaların Yetkili Kişilerce Atılmamış Olması )
GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMESİ ( Beyanname Taahhütlerindeki Yetkili İmzaların Sanıkların El Ürünü Olup Olmadığının Araştırılması )
1918 SAYILI YASAYA AYKIRILIKTAN AÇILAN DAVA ( Sanık Hakkında Sahtecilikten Açılan Davada Diğer Dava Dosyasının Getirtilmesinin Gerekmesi )"
339Y5.CD21.4.1993E. 1993/1357 K. 1993/1723"BASİT ZİMMET ( Hak Sahibi Memurların Ek Ücret Fazla Mesai Terfi Farkları Aile ve Çocuk Yardımı Tutarları ve Seyahat Kart Bedellerini Mal Edinmek )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sahte Bordro Düzenlemek-Mesaiye Kalmayan Görevlileri Mesaiye Kalmış Gibi Göstermek )
SAHTE BORDRO DÜZENLEMEK ( Evrakta Sahtekarlık-Mesaiye Kalmayan Görevlileri Mesaiye Kalmış Gibi Göstermek )"
339YCGK15.3.1993E. 1993/6-45 K. 1993/65"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Hakimin )
HAKİMİN RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIĞI
HAKİMİN SAHTE KEŞİF TUTANAĞI DÜZENLEMESİ
SAHTE KEŞİF TUTANAĞI DÜZENLEYEN HAKİM
HAKİMİN ŞAHSl BİLGİSİ"
339Y10.CD26.1.1993E. 1993/401 K. 1993/480"EVRAKTA SAHTECİLİK ( Çekin Keşide Yerinde Açılan Davanın Yetkisizlik Nedeniyle Reddedilmesine İsabet Olmaması )
ÇEK TANZİMİ ( Çalıntı Çeki Tanzim Etme Suçundan Açılan Davanın Çekin Keşide Yerinde Görülmesi )
YETKİ ( Çalıntı Çeki Tanzim Etme Suçundan Açılan Davanın Çekin Keşide Yerinde Görülmesi )"
339Y6.CD26.11.1992E. 1992/7507 K. 1992/8222"ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK
SAHTECİLİK ( Özel evrakta )
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ
SEVK VE TESLİMAT BELGELERİ ( Özel evrak )
KİT EVRAKLARI ( Özel evrak )"
339YCGK17.2.1992E. 1991/6-346 K. 1992/24"GÖREVİ İHMAL SUÇU ( Noter Başkatibinin Kendisine Sunulan Veraset Belgesinin Örneğini İncelemeden Aslı Gibi Olduğunu Onaylaması )
NOTER BAŞKATİBİNİN MEMUR SIFATI ( Kendisine Sunulan Belgeyi İncelemeden Onaylamasıyla Görevi İhmal Suçu Oluşması )
RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Veraset Belgesinin Aslına Uygun Olmayan Örneğini Noterden Onaylatıp Kullanan Sanıklar )
CEZAYI AZALTAN ÖZEL DURUMLAR ( Veraset Belgesinin Aslına Uygun Olmayan Örneğini Noterden Onaylatıp Kullanan Sanıklar )"
339YCGK10.6.1991E. 1991/7-171 K. 1991/201"KAÇAKÇILIK VE RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇLARINDAN AÇILAN DAVALARIN BİRLİKTE GÖRÜLEMEMESİ ( Hayali İhracat )
RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK YAPARAK TEŞEKKÜL OLUŞTURUP KAÇAKÇILIK YAPMAK ( Sahtecilik ve Kaçakçılık Davalarının Birlikte Görülememesi )
DAVALARIN BİRLİKTE GÖRÜLEMEMESİ ( Hayali İhracat Nedeniyle Açılan Resmi Evrakta Sahtekarlık ve Teşekkül Halinde Kaçakçılık Davalarının )
HAYALİ İHRACAT ( Teşekkül Oluşturup Kaçakçılık Yapma ve Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçlarından Açılan Davaların Birlikte Görülememesi )
TEŞEKKÜL OLUŞTURUP KAÇAKÇILIK YAPMA VE RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇLARI ( Davaların Birlikte Görülememesi )"
339Y5.CD14.5.1991E. 1991/1338 K. 1991/2480"TELEFON FATURALARININ ÜZERİNDEKİ RAKAMLAR DEĞİŞTİRİLEREK TEBLİĞ EDİLMESİ ( İkna Unsuru Olmadığından İrtikap Oluşmayacağı-İğfal Kabiliyetine Göre Oluşacak Suç )
FAZLA YATIRILAN TELEFON PARALARININ MAL EDİNİLMESİ ( Faturalar Üzerindeki Rakamların Değiştirilerek Tebliğ Edilmesi-Sahtecilik veya Görevi Kötüye Kullanma )
SAHTECİLİK ( Telefon Faturalarının Üzerindeki Rakamlar Değiştirilerek Tebliğ Edilmesi ve Bu Nedenle Yatırılan Fazla Paraların Mal Edinilmesi-İğfal Kabiliyeti )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Telefon Faturalarının Üzerindeki Rakamlar Değiştirilerek Tebliğ Edilmesi ve Bu Nedenle Yatırılan Fazla Paraların Mal Edinilmesi-İğfal Kabiliyeti )
İRTİKAP ( Telefon Faturalarının Üzerindeki Rakamlar Değiştirilerek Tebliğ Edilmesi Nedeniyle Fazla Para Yatırılmasında İkna Unsuru Bulunmadığı )"
339Y5.CD20.3.1991E. 1991/177 K. 1991/1530"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Bağ-Kur Emeklilerinin Mevduat Hesaplarından İmzalarını Taklit Ederek Evrak Düzenleyip Para Çekmek-Paraya Vazıülyed ve Muhafaza Sorumluluğu Olmayan Memur )
İMZA TAKLİT EDEREK BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN MEVDUAT HESABINDAN PARA ÇEKMEK ( Resmi Evrakta Sahtecilik )
SAHTECİLİK ( Adiyen Zimmetle Mukayesesi )
ADİYEN ZİMMET ( Resmi Evrakta Sahtecilikten Farkı )"
339Y5.CD17.5.1990E. 1990/1281 K. 1990/2744"ADİYEN ZİMMET ( Memurun Yetkili Olup Olmadığının Araştırılması )
MEMURUN YETKİLİ OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI ( Zimmet-Görevi Kötüye Kullanma-Sahtecilik )"
339Y5.CD25.1.1990E. 1989/5721 K. 1990/396"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Memurun Düzenlediği Sahte Makbuzu Gizlice Soğuk Damga ile Mühürleyip Karşılığında Mükelleflerden Para Alması )
MEMURUN SAHTE MAKBUZU GİZLİCE SOĞUK DAMGA İLE MÜHÜRLEYİP KARŞILIĞINDA PARA ALMASI ( Resmi Evrakta Sahtekarlık )"
339Y5.CD23.1.1990E. 1989/5495 K. 1990/330"ZİMMET ( Bordroda Gerçek Miktara Nazaran Fazla Gösterip Menfaat Sağlamak )
SAHTECİLİK ( Bordroda Gerçek Miktara Nazaran Fazla Gösterip Menfaat Sağlamak -Tahrifatın Aldatıcı Olması )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Bordroda Gerçek Miktara Nazaran Fazla Gösterip Menfaat Sağlamak )"
339YCGK12.6.1989E. 1989/161 K. 1989/226"SAHTECİLİK SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Maaş Bordrolarında Basit Bir Kontrolle Ortaya Çıkacak Sahtecilikle Para Edinen Mutemet )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK SUÇU ( Maaş Bordrolarında Basit Bir Kontrolle Ortaya Çıkacak Sahtecilikle Para Edinen Mutemet )
MAAŞ BORDROLARINDA BASİT BİR KONTROLLE ANLAŞILABİLECEK SAHTECİLİKLE PARA EDİNEN MUTEMET ( Görevi Kötüye Kullanmak Suçu )"
339Y9.CD30.3.1988E. 1988/585 K. 1988/3573"BANKA TEMİNAT MEKTUBU DÜZENLEMEYE YETKİLİ KİŞİLER ( Memur Sayılmaları-Evrakta Sahtekarlık-Görev )
RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Görev-Banka Teminat Mektubu Düzenlemeye Yetkili Kişiler )
GÖREV ( Geçerli Olarak Teminat Mektubu Düzenlemeye Yetkili Kişilerin Sahtesini Düzenlemeleri-Evrakta Sahtekarlık )
HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Geçerli Olarak Teminat Mektubu Düzenlemeye Yetkili Kişilerin Sahtesini Düzenlemeleri-Evrakta Sahtekarlık-Görev )"
339Y5.CD10.3.1988E. 1988/136 K. 1988/1836"İKNA SURETİYLE İRTİKAP ( Telefon Abonelerine Ait Faturalardaki Miktarı Değiştirme )
RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Telefon Abonelerine Ait Faturalardaki Miktarı Değiştirerek Abonelerden Alınan Paraları Mal Edinme )
MÜTESELSİL SUÇ ( Telefon Abonelerine Ait Faturalardaki Miktarı Değiştirerek Abonelerden Alınan Paraları Mal Edinme )"
339YCGK21.12.1987E. 1987/443 K. 1987/652"SAHTE EVRAK DÜZENLEMEK ( Şehir ve Kasaba Muhtarlarının İşledikleri Suçlardan Dolayı Memurun Muhakematı Hakkındaki Kanuna Tabi Olmaları )
ŞEHİR VE KASABA MUHTARLARI ( Görevlerinden Doğan Veya Görevlerinin İfası Sırasında İşledikleri Suçlar )
GÖREV ESNASINDA İŞLENEN SUÇLAR ( Şehir ve Kasaba Muhtarlarının Memurun Muhakematı Hakkında Kanuna Tabi Olmaları )
MEMURUN MUHAKEMATI HAKKINDA KANUN ( Şehir ve Kasaba Muhtarlarının Görevleri Sırasında İşledikleri Suçlar Nedeniyle )"
339YCGK4.5.1987E. 1987/123 K. 1987/252"NİTELİKLİ ZİMMET ( Daimi Kadrolu Kooperatif Odacısının Memur Sayılmaması )
MEMUR NİTELİĞİNDE OLMAYAN ODACI ( Eylemin Nitelikli Zimmet Olmaması Resmi Evrakta Sahtekarlık Olması )
RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Daimi Kadrolu Kooperatif Odacısının Memur Sayılmaması Nedeniyle )"
339YCGK9.3.1987E. 1987/606 K. 1987/106"SENDİKADAN İSTİFA EDEN İŞÇİ ( İstifadan İtibaren Bir Aylık Süre İçinde Bir Başka Sendikaya Üyelik İçin Başvuruda Bulunması )
İSTİFA ( Bir Sendikadan İstifa Eden İşçinin Bir Aylık Dönem İçinde Başka Sendikaya Üye Olması ve Aynı Süre İçinde Üyelik Başvurusunu Geri Alması )
İŞÇİNİN BİR AYLIK SÜRE İÇİNDE YENİ SENDİKAYA BAŞVURMASI ( Aynı Dönemde Üyelik Başvurusunun Geri Alınmasının İstifa Anlamına Gelmemesi )"
339YCGK2.4.1984E. 1984/12 K. 1984/113"YETKİ TESPİTİ ( Sendika Üyeliği-Üyelikten İstifanın Geçersizliği )
SENDİKA ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ( İstifanın Geçersizliği-Yetki Tespiti )"
339Y6.CD25.1.1980E. 1980/386 K. 1980/342"MEMURLAR HAKKINDA AÇILACAK DAVALARDA SUÇ VASFI ( Görevli Mahkeme - Taşeronun Sahte Rapor Düzenlettirmesi )
EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Taşeronun Sahte Rapor Düzenlettirmesi - İdarenin Yetkili Elemanlarına )
SAHTE RAPOR DÜZENLEME ( İdare Elemanlarınca - Taşeronun Yaptığı İnşaatla İlgili )
GÖREVLİ MAHKEME ( Taşeronun Sahte Rapor Düzenlettirmesi - Memurlar Hakkında Açılacak Davalarda Suç Vasfı )"
339Y6.CD27.12.1979E. 1979/7788 K. 1979/8723"SAHTECİLİK ( Maliyede Memur Olarak Çalışan Sanığın Eski Dosyalardaki Bazı Makbuzların Makam Ve İsimlerini Değiştirip Yeni Dosyalara Koyması )
YETKİSİZ KİMSENİN SAHTECİLİĞİ ( Belge Düzenleme Konusunda Yetkisi Olmayan Sanığın Eylemi )
BELGE DÜZENLEME KONUSUNDA YETKİSİ OLMAYAN SANIĞIN EYLEMİ ( Yetkisiz Kimsenin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturması )"
339Y5.CD20.6.1979E. 1979/1256 K. 1979/1861"SAHTE EVLENME AKDİ İCRASI ( Bu Suretle Hile İle Kadın Bulup Irza Geçme Suçunun İşlenmesi )
IRZA GEÇME ( Sahte Evrak Düzenleyerek Evlenme Akdi İcra Etmekten ve Bu Suretle Hile İle Kadın Bulup Irza Geçme Suçunun İşlenmesi )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sahte Evrak Düzenleyerek Evlenme Akdi İcra Etmekten ve Bu Suretle Hile İle Kadın Bulup Irza Geçme Suçunun İşlenmesi )"
339Y6.CD27.4.1979E. 1979/2665 K. 1979/3068"BONONUN ZORUNLU UNSURLARI ( Düzenleme Tarihinin Sadece Yıl Olarak Yazılmış Olması )
TANZİM TARİHİNİN SADECE YIL OLARAK GÖSTERİLMESİ ( Bononun Zorunlu Unsurları )
EMRE MUHARRER SENET VASFI ( Düzenleme Tarihinin Eksik Yazılmış Olması )
DÜZENLEME TARİHİ ( Bonoda Zorunlu Unsur Olması )"
339Y6.CD14.2.1979E. 1979/711 K. 1979/797"AMMENİN İTİMADI ALEYHİNDE CÜRÜMLER ( Evrakta Sahtekarlık Yapılması )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Bir Senedin Borçlunun Arzusuna Uygun Şekilde Doldurulduğu Karinesinin Esas Olması )
HUSUSİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Bir Senedin Borçlunun Arzusuna Uygun Şekilde Doldurulduğu Karinesinin Esas Olması )
SAHTE BONO TANZİMİ ( Bir Senedin Borçlunun Arzusuna Uygun Şekilde Doldurulduğu Karinesinin Esas Olması )
İSPAT KÜLFETİ ( Bir Senedin Borçlunun Arzusuna Uygun Şekilde Doldurulduğu Karinesinin Esas Olması Nedeniyle Aksini İddia Edenin İspat Etmesinin Gerekmesi )"
339Y5.CD13.7.1978E. 1978/1628 K. 1978/2493"ZİMMETE PARA GEÇİRME İDDİASI ( Resmi Belgeyle Başkaları Adına Çek Düzenleyerek Bankadan Para Almanın Sahtecilik Niteliği )
SAHTECİLİK SUÇU ( Başkaları Adına Resmi Belgeyle Çek Düzenleyerek Bankadan Para Alan Belediye Görevlisi )
BELEDİYE GÖREVLİSİNİN SAHTECİLİK EYLEMİ ( Başkaları Adına Resmi Belgeyle Çek Düzenleyerek Bankadan Para Alan )"
339Y6.CD2.3.1978E. 1978/540 K. 1978/1353"AMMENİN İTİMADI ALEYHİNDE CÜRÜMLER ( Ebenin Doğum Tescili İçin Sahte Rapor Düzenlemesi - Kanuni Zorunluluk Bulunmamasına Rağmen )
EBENİN DOĞUM TESCİLİ İÇİN SAHTE RAPOR DÜZENLEMESİ ( Kanuni Zorunluluk Bulunmamasına Rağmen - Ammenin İtimadı Aleyhine Cürümler )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Ebenin Doğum Tescili İçin Sahte Rapor Düzenlemesi - Kanuni Zorunluluk Bulunmamasına Rağmen )
SAHTE RAPOR VERME ( Ebenin Doğum Tescili İçin - Kanuni Zorunluluk Bulunmamasına Rağmen )"
339Y6.CD9.2.1978E. 1978/544 K. 1978/827"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU ( Bononun Bono Vasfını Yitirmesinden Sonra Yapılan Sahteciliğin Suça Etkisi )
BONO BONO VASFINI YİTİRDİKTEN SONRA YAPILAN SAHTECİLİK ( Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçu )
VADE TARİHİ OLMAYAN BONOYA KANUNİ İBRAZ SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA VADE TARİHİ EKLENMESİ ( Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçu )"
339YCGK20.6.1977E. 1977/5-211 K. 1977/273"ZİMMET ( Veznedarın Görevi Gereği Kendisine Bırakılan Paraları Sahte Belgeler Düzenleyerek Zimmetine Geçirmesi )
VEZNEDARIN GÖREVİ GEREĞİ KENDİSİNE BIRAKILAN PARALARI SAHTE BELGELER DÜZENLEYEREK ZİMMETİNE GEÇİRMESİ ( İhtilasen Zimmet Suçu )
İHTİLASEN ZİMMET SUÇU ( Veznedarın Görevi Gereği Kendisine Bırakılan Paraları Sahte Belgeler Düzenleyerek Zimmetine Geçirmesi )
EVRAKTA SAHTECİLİK DEĞİL İHTİLASEN ZİMMET SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Görevi Gereği Kendisine Bırakılan Paraları Sahte Belgelerle Zimmete Geçirme )"
339YCGK12.7.1976E. 1976/4-245 K. 1976/328"SAHTE BONO TANZİMİ ( Suçun Düzenleme Anında Oluşması )
SUÇUN OLUŞUMU ( Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunun Düzenleme İle Birlikte Oluşması )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Suçun Düzenleme İle Birlikte Oluşması )
SANIĞIN ÇIKAR SAĞLAYIP SAĞLAMAMASI ( Sahte Senet Düzenleme Suçunda Bunun Önemli Olmaması )
SAHTECİLİK SUÇU ( Bononun Kullanma Vade Tarihinde Değil Düzenleme Gününde Oluşması )
EMRE YAZILI SENETLER ( Resmi Evrak Niteliğinde Olması )"
339Y4.HD3.3.1976E. 1975/5652 K. 1976/2246"SAHTE VEKALETNAME SEBEBİYLE TAZMİNAT ( Zamanaşımı )
ZAMANAŞIMI ( Sahte vekaletname düzenlenmesi sebebiyle )
ZARAR ( Sahte vekaletname ve usulsüz işlem )
TAPUNUN SAHTE VEKALETTEKİ YETKİYİ DAHİ AŞARAK İŞLEM YAPMASI"
339YCGK29.1.1973E. 1973/166 K. 1973/50"SAHTECİLİK ( Adli Tıp Raporunda Kesin Kanaat Belirtilmemiş Olması )
ADLİ TIP RAPORU ( Raporun Kesin Kanaat Belirtmemesi )
ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ ( Adli Tıp Raporunda Kesin Kanaat Belirtilmemiş Olması Durumunda Bu İlkenin Uygulanmaması )"
339YİBGK5.11.1947E. 1945/6 K. 1947/21"RESMİ MAKBUZ ÜZERİNDE SAHTECİLİK ( 4518 S. Af Yasası Kapsamında Olup Olmadığı )
4518 SAYILI AF YASASI`NIN KAPSAMI ( Resmi Makbuz Üzerinde Gerçekleştirilen Sahtecilik )
SAHTECİLİK SUÇU ( TMO'ya Olan Borcun Ödenmemek İstenmesi Üzerine Resmi Evrak Üzerinde Yapılması )
RESMİ EVRAK ÜZERİNDE YAPILAN SAHTECİLİK SUÇU ( Af Yasası Kapsamına Girmemesi )
AF YASASI ( Resmi Evrak Üzerinde Yapılan Sahtecilik Suçunun Af Kapsamına Girmemesi )
4518 SAYILI AF YASASI ( Resmi Evrak Üzerinde Yapılan Sahtecilik Suçunun Af Kapsamına Girmemesi )
MAKBUZ ÜZERİNDE YAPILAN SAHTECİLİK SUÇU ( Af Yasası Kapsamına Girmemesi )"
339YİBGK11.11.1936E. 1936/20 K. 1936/29"OKUL TASDİKNAMESİ ( TCK'ya Göre Resmi Evrak Niteliği )
RESMİ EVRAK NİTELİĞİ ( Okul Tasdiknameleri )
TASDİKNAMENİN TCK'YA GÖRE RESMİ EVRAK NİTELİĞİ ( Okul Tarafından Verilen )"

DANIŞTAY

339D2.D22.12.1999E. 1998/418 K. 1999/2942"SAHTE BELGE İLE ATAMA YAPMA ( Memuriyetle İlişkisi Olmayanların Sahte Belgelerle Çalışır Gösterilmesi - TCK Göre Suç Olduğu )
BELGELERDE SAHTELİK ( Memuriyetle İlişkisi Olmayanların Sahte Belgelerle Çalışır Gösterilmesi - TCK Göre Suç Olduğu )
MEMURİYETLE İLİŞKİSİ OLMAYANLARIN SAHTE BELGELERLE MEMUR GÖSTERİLMESİ ( TCK Göre Suç Oluşturduğu )"
339D2.D25.6.1998E. 1998/1754 K. 1998/2355"MÜŞTEREK KARARLA ATANMAYAN MERKEZ VE TAŞRA MEMURLARI ( Birlikte Suç İşlemeleri - Memurun Muhakemati Komisyonunca Karar Verilmesi Gerektiği )
MEMURUN MUHAKEMATI KOMİSYONUNCA KARAR VERİLMESİ ( Müşterek Kararlar Atanmayan Merkez ve Taşra Memurları - Birlikte Suç İşlemeleri )
BİRLİKTE SUÇ İŞLEYEN MEMURLAR ( Müşterek Kararla Atanmayan Merkez ve Taşra Memurları - Memurun Muhakematı Komisyonunca Karar Verilmesi )"

UYUŞMAZLIK

339UMC10.7.2006E. 2006/18 K. 2006/18"GÖREV / ADLİ YARGI (Asker Kişi Sanıklara Yüklenen Resmi Evrakta Sahtekarlık Dolandırıcılık Suçlarının Askeri Suç Olmaması Nedeniyle)
ASKERİ SUÇ (Resmi Evrakta Sahtekarlık Dolandırıcılık Suçlarının Bu Hüviyette Olmadığı - Asker Sanıklar Hakkında Açılan Kamu Davasının Adli Yargıda Görüleceği)
RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK / DOLANDIRICILIK (Asker Sanıklar Hakkında Açılması - Suçlarının Askeri Suç Olmaması ve Askeri Suça Bağlı Bulunmaması Nedeniyle Açılan Kamu Davasının Adli Yargıda Görüleceği)"
339UMC17.11.2003E. 2003/56 K. 2003/56"JANDARMA PERSONELİNİN İDARİ GÖREVİ ( Silah Ruhsat İşlemleri/Resmi Evrakta Sahtekarlık ve İrtikap Suçlarının İşlenmesi - Adli Yargı Yerinde Yargılanmaları Gereği )
İDARİ GÖREV ( Jandarma Personelinin/Silah Ruhsat İşlemleri - Resmi Evrakta Sahtekarlık ve İrtikap Suçlarının İşlenmesi/Adli Yargı Yerinde Yargılanmaları Gereği )
SİLAH RUHSAT İŞLEMLERİ ( Jandarma Personelinin İdari Görevi - Resmi Evrakta Sahtekarlık ve İrtikap Suçlarının İşlenmesi/Adli Yargı Yerinde Yargılanmaları Gereği )
RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Silah Ruhsat İşlemleri/Jandarma Personelinin İdari Görevi - Adli Yargı Yerinde Yargılanmaları Gereği )"

Madde 340

YARGITAY

340Y11.CD5.3.2008E. 2006/1232 K. 2008/1298"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Yapılmadan Bedeli Ödenen İmalatların Sonradan Usulünce Yapılması Halinde Henüz Tamamlanmamış İşler İçin Yasa ve Nizamlara Aykırı Olarak Önceden Ücret Ödenmesini Sağlayan ve Yapılan İşler Listesi İle Hak Ediş Raporlarının Düzenlenmesinde Kontrol ve Gözetim Görevi Bulunanların Eylemleri )
FAZLA ÖDEMEYE İLİŞKİN İMALATLAR ( Sonradan Yapılması Gereken İmalat Olup Olmadığı Tamamlanıp Tamamlanmadığı Gerçekten Hiç Yapılmadığı Halde Yapılmış Gibi Gösterilip Gösterilmediğinin Kesin Olarak Belirlenmesi Gerektiği - Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanmak )
SAHTECİLİK ( Fazla Ödeme Yapılmasına Neden Olunan İmalatların Gerçekte Hiç Yapılmaması veya Sonradan Tamamlanmaması Hallerinde Ödemeye Esas Alınan Belgelerin Düzenlenmesi Fiilleri )"
340Y11.CD1.3.2007E. 2005/9482 K. 2007/1308"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK ( İlköğretim Okulu İnşaatında Kazı İmalatlarının Makine İle Yapılmasına Rağmen Elle Yapılmış Olarak Gösterilmesi - Yapılan İş Yerine Yapılmayan İmalatlardan Dolayı Fazla Ödemede Bulunulduğu İddiası )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Emanet Komisyonu Üyesi Görevlilerin Yapılmamış İşleri Yapılmış Gösterip Gerçeğe Aykırı Hakediş Raporu Düzenlemeleri - Sanıkların Kontrol ve İmalata İlişkin Denetimdeki Sorumluluklarının Saptanması Gerektiği )
SAHTE OLARAK DÜZENLENEN HAKEDİŞ RAPORU ( Raporlarının Düzenlenmesinde Doğrudan Doğruya Kontrol Görevi Bulunanların Sorumluluğu - Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanmak/Resmi Belgede Sahtecilik )
EMANET KOMİSYONU ÜYESİ ( Yapım İşinin Fenni Hukuki Esaslara Uygun Olarak Yürütülmesinden İşin Proje Şartnamelerine Uygun Olarak Yapılmasından Sorumlu Olduğu - Resmi Belgede Sahtecilik )"
340Y6.CD23.3.2006E. 2004/6109 K. 2006/2932"EVRAKTA SAHTECİLİK ( Nüfus Müdürü Sanığın Tanıdığı Kişi İle Yabancı Uyruklu Bayanı Huzurda Nikah Akdi Yapmadan ve Evlenme Kütüğüne İşlemeden Mernis Evlenme Bildirimi Düzenleyip İlgilinin Bağlı Olduğu Nüfus Müdürlüğüne Gönderip Tescilini Sağlaması )
SAHTE İLMÜHABER DÜZENLEMEK ( Nüfus Müdürü Sanığın Tanıdığı Kişi İle Yabancı Uyruklu Bayanı Huzurda Nikah Akdi Yapmadan ve Evlenme Kütüğüne İşlemeden Mernis Evlenme Bildirimi Düzenlemesi - Evrakta Sahtecilik )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCK'nun 204/2. Maddesi Sanık Lehine Olduğundan Yeniden Değerlendirme ve Uygulama Yapılması Gereği - Evrakta Sahtecilik )"
340YCGK1.4.2003E. 2003/6-12 K. 2003/76"RESMİ EVRAKDA SAHTEKARLIK ( Sanıkların Hiç Yada Tam Olarak Yapmadığı İmalatların Tam Olarak Yapılmış Gibi Gösterilmsi Suretiyle Fazla Para Ödenmesine Neden Olması )
GEÇİCİ HAKEDİŞ RAPORU ( Sanıkların Hiç Yada Tam Olarak Yapmadığı İmalatların Tam Olarak Yapılmış Gibi Gösterilmesi Suretiyle Fazla Para Ödenmesine Neden Olması )
SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ ( Sanıkların Suç İşlerken İrade Birliği İçerisinde Olmaları Nedeniyle Soruşturmanın Genişletilmesinin Gerekli Olmaması )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanıkların Birden Çok Geçici Hakediş Raporunu Sahte Olarak Düzenleyip Bunları Kullanmak Suretiyle Yapılmamış İşlerin Paralarını Devletten Tahsil Etmeleri )
KISITLILIK ( Sanıkların Tutuklu Bulunduğu Süre İçerisinde Yasal Kısıtlılık Altına Alınmalarının Sanık Aleyhine Olması Nedeniyle Hukuka Aykırı Olması )
DÜZELTEREK ONAMA ( Verilmiş Olan Kararın Yeniden Yargılamayı Gerektirmemesi Halinde Kararın Düzeltilerek Onanması )"
340Y4.CD3.4.2002E. 2002/1195 K. 2002/5561"RESMİ BELGENİN ÖZÜNDE SAHTECİLİK ( Sanığın Nakliye Tezkeresine Gerçek Durumdan Farklı Kayıtlar Düşmesi )
NAKLİYE TEZKERESİNE GERÇEK DURUMDAN FARKLI KAYITLAR YAZMA ( Evrakta Sahtekarlık Suçunun Oluşması )
GÖREV SIRASINDA SUÇ İŞLEMEK ( İlgili İdari Birimden İzin Alınarak Dava Açılması )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sanığın Nakliye Tezkeresine Gerçek Durumdan Farklı Kayıtlar Düşmesi )"
340Y6.CD7.3.2002E. 2002/127 K. 2002/2616"SAHTECİLİK ( İcra Müdürü Olan Sanığın Haciz Tutanağı Düzenlendiği Sırada Haciz Mahallinde Bulunmayan Alacaklıyı Var Göstermesi - Haciz Tutanağı )
HACİZ TUTANAĞI ( Tutanağa Alacaklı Bu Arada Söz Aldı O Halde Menkul Malların Haczinden Vazgeçiyorum Dedi şeklinde yazmak suretiyle Gerçekleştirdiği Eylem - Evrakta Sahtekarlık )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Haciz Tutanağının Resmi Evrak Sayılarak Buna Göre Hüküm Kurulması )"
340Y9.HD28.4.1999E. 1999/6966 K. 1999/8106"İŞYERİNDE KASTEN VEYA TEDBİRSİZLİKLE İŞLENEN SUÇTAN KURUMUN UĞRADIĞI ZARAR ( Tazminat Miktarının Tesbiti )
MÜTERAFİK KUSUR ( Kurumun Memurun İşini Zarar Veren Müstahdeme Yaptırmış Olması )
TAZMİNAT ( Kusurlu Davranışıyla Kurumu Zarara Sokan İşçinin Sorumluluğu ve Kurumun Müterafik Kusuru )
FAİZ ( Haksız Fiilin İşlendiği Tarihten İtibaren Yürütüleceği )
HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI ( Faizin İşlemeye Başlayacağı Tarih )"
340Y6.CD25.1.1980E. 1980/386 K. 1980/342"MEMURLAR HAKKINDA AÇILACAK DAVALARDA SUÇ VASFI ( Görevli Mahkeme - Taşeronun Sahte Rapor Düzenlettirmesi )
EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Taşeronun Sahte Rapor Düzenlettirmesi - İdarenin Yetkili Elemanlarına )
SAHTE RAPOR DÜZENLEME ( İdare Elemanlarınca - Taşeronun Yaptığı İnşaatla İlgili )
GÖREVLİ MAHKEME ( Taşeronun Sahte Rapor Düzenlettirmesi - Memurlar Hakkında Açılacak Davalarda Suç Vasfı )"

Madde 341

YARGITAY

341YCGK14.6.2005E. 2005/6-38 K. 2005/63"DOLANDIRICILIK ( Başka Bir Suça Dönüşmesi Olanağı Bulunmayan Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık Suçunun Asli Dava Zamanaşımı Süresinin 5 Yıl Olduğu )
ASLİ DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Dolandırıcılık - Başka Bir Suça Dönüşmesi Olanağı Bulunmayan Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık Suçunun Asli Dava Zamanaşımı Süresinin 5 Yıl Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık Suçunun Asli Dava Zamanaşımı Süresinin 5 Yıl Olduğu - Suç Tarihinden İtibaren İşlemeye Başlayan Bu Süre İddianamenin Düzenlenip Mahkemeye Tevdi Edildiği Tarihte Ardından da Sanığın Sorguya Çekildiği Tarihte Kesilip Yeniden İşlemeye Başladığı )
DAVA ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Dolandırıcılık - Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Bu Dava İle Birleştirilmesinden Sonra Sanığın Gereksiz Olarak Yeniden Sorguya Çekilmesi ve Beraat Kararının Zamanaşımını Kesici Bir Etkisinin Bulunmadığı )
SAHTECİLİK ( Failin Gerçek Bir Durumun Kanıtlanmasını Sağlamak Amacıyla Hareket Etmiş Olması Gerek 765 S. TCY'nın 347. Md. Gerekse Fiil ve Hükümden Sonra Yürürlüğe Girmiş Bulunan 5237 S. TCY'nın 211. Md.de Ortak İndirim Nedeni Olarak Kabul Edildiği )
İNDİRİM NEDENİ ( Sahtecilik - Failin Gerçek Bir Durumun Kanıtlanmasını Sağlamak Amacıyla Hareket Etmiş Olması Gerek 765 S. TCY'nın 347. Md. Gerekse Fiil ve Hükümden Sonra Yürürlüğe Girmiş Bulunan 5237 S. TCY'nın 211. Md.de Ortak İndirim Nedeni Olarak Kabul Edildiği )"
341Y6.CD23.10.2003E. 2002/16643 K. 2003/7411"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Kendisinden Olmayan Çocuğu Kendisininmiş Gibi Mernis Doğum Tutanağı Düzenlenmesini Sağlamanın Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Oluşturduğu - Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu ile İlgili Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREV ( Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu ile İlgili Davaya Ağır Ceza Mahkemesinin Bakmakla Görevli Olduğu - Kendisinden Olmayan Çocuğa Mernis Doğum Tutanağı Düzenlenmesini Sağlayıp Nüfusa Tescil Ettirmenin Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Oluşturduğu )
SAHTE İÇERİKLİ MERNİS DOĞUM TUTANAĞI ( Düzenlenmesini Sağlayıp Kendisinden Olmayan Çocuğu Kendisininmiş Gibi Nüfusa Tescilinin Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Oluşturduğu - Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
KENDİSİNDEN OLMAYAN ÇOCUĞU KENDİSİNDENMİŞ GİBİ GÖSTERMEK ( Suretiyle Mernis Doğum Tutanağı Düzenlenmesini Sağlayarak Nüfusa Tescilinin Resmi Evrakta Sahtecilik Sucu Oluşturduğu - Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
DOĞUM TUTANAĞI ( Düzenlenmesini Sağlayıp Kendisinden Olmayan Çocuğu Kendisininmiş Gibi Nüfusa Tescilinin Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Oluşturduğu - Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu ) "
341YCGK24.4.1989E. 1989/6-105 K. 1989/165"SAHTE DİPLOMA DÜZENLETTİREREK KULLANAN SANIK ( Memurla İşbirliği Yapmış Olup Olmaması Hallerinde Uygulanacak Kanun Maddeleri )
MEMURUN KATKISIYLA VEYA KATKISI OLMADAN SAHTE DİPLOMA DÜZENLEYİP KULLANAN SANIK ( Uygulanacak Kanun Maddeleri )
RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Memurla İşbirliği Olup Olmamasına Göre Sahte Diploma Hazırlayan Sanığa Uygulanacak Kanun Maddeleri )"
341Y6.CD26.6.1987E. 1987/5580 K. 1987/7057"RESMİ BELGENİN ÖZETİNDE SAHTECİLİK ( Belediye Başkanı Hakkında Dava Açılıp Açılmadığının Araştırılması )
SAHTECİLİK ( Belediye Başkanını Azmettirerek Sınava Girmediği Halde Sınav Kazandı Belgesi Alma )"
341YCGK18.5.1981E. 1981/1-111 K. 1981/189"MUHTARIN EVLENME DEFTERİNDE SAHTE EVLENME BİLDİRGESİ DÜZENLEMESİ ( Sahtecilik Suçunun Oluşması )
SAHTECİLİK SUÇU ( Sanık Muhtarın Evlenme Defterinde Sahte Evlenme Bildirgesi Düzenleyip Nüfus İdaresine Göndermesi )
SAHTE EVLENME BİLDİRGESİ DÜZENLEMEK ( Sanık Muhtarın Eyleminin Sahtecilik Suçunu Oluşturması )"
341Y6.CD7.11.1977E. 1977/6356 K. 1977/6443"YASAL KOŞULLARA UYMAKSIZIN EVLENDİRME
SAHTECİLİK ( Gerçeğe Aykırı Evlendirme )"

Madde 342

YARGITAY

342Y11.CD9.1.2018E. 2017/13495 K. 2018/104"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (Eylemlerin Sübutu Halinde Kül Halinde Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Resmi Belgelerde Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı - Bu Suç İçin Zamanaşımı Sürelerinin Dolmadığı/Suç Vasfında Yanılgıya Düşülüp Düşme Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu)
DAVA ZAMANAŞIMI (Suç Tarihlerinde Sanığın Sahte Belgelerle Kurulan Şirketler Adına Çek Hesabı Açtırıp Çek Karneleri Almaktan İbaret Eylemlerinin Sübutu Halinde Kül Halinde Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Resmi Belgelerde Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı - Bu Suç İçin Zamanaşımı Sürelerinin Dolmadığının Gözetilmesi Gerektiği)
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ (Sanığın Eylemlerin Sübutu Halinde Kül Halinde Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Resmi Belgelerde Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı/Bu Suç İçin Zamanaşımı Sürelerinin Dolmadığı - Eylemlerin 5237 S. TCK'nun Md. 204/1 Hükmünde Kaldığı Kabul Edilerek Düşme Kararı Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)"
342Y15.CD17.10.2017E. 2015/12242 K. 2017/20524"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın SSK'dan Emekli Maaşı Alan Annesi Vefat Ettiği Halde SSK Tarafından Ölen Annesi Adına Yatırılan Bir Miktar Parayı Çektiği - Suçun Mağdurunun Parayı Yatıran SGK Başkanlığı Olduğu/Ödemeye Aracılık Eden Bankanın Zararının Doğrudan Doğruya Olmaması Sebebiyle Davaya Katılma Hakkının Bulunmadığı/Yersiz Verilmiş Katılma Kararının da Hükmü Temyiz Etme Hakkı Vermeyeceği )
LEHE KANUN UYGULANMASI ( 5237 S.K. Uyarınca Asli Zamanaşımı Süresinin 8 Yıl Olağanüstü Zamanaşımı Süresinin İse 12 Yıl Olduğu/765 S.K. Uyarınca Asli Zamanaşımı Süresinin 10 Yıl Olağanüstü Zamanaşımı Süresinin İse 15 Yıl Olduğu - Sanığın Lehine Olan 5237 S.K. Md. 204/1 Gereğince Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Gününe Kadar 66/1-E ve 204/1 Maddesinde Öngörülen 12 Yıllık Olağanüstü Dava Zamanaşımının Dolduğu Anlaşıldığından Mahkumiyet Hükmünün Bozulması Gerektiği )"
342Y21.CD16.3.2017E. 2016/11024 K. 2017/1342"SAHTELİĞİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (Tabi Olduğu On Yıllık Asli Dava Zamanaşımının Kesici Son İşlem Olan Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği Anlaşılmakla Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Gerçekleşen Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülmesine Karar Verildiği)
KAZANILMIŞ HAK (Önceki Hükmün Yalnızca Sanık Müdafii Tarafından Temyiz Edilmesi Sebebiyle Sanığın Ceza Miktarı Yönünden Kazanılmış Hakkı Olduğu - Bozmadan Sonra Kurulan Hükmün Netice Ceza Miktarı Yönünden Önceki Hükümden Daha Ağır Olamayacağının Gözetilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu)
ZAMANAŞIMI (Sanığa Yüklenen Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olan Belgede Sahtecilik Suçunun Tabi Olduğu On Yıllık Asli Dava Zamanaşımının Kesici Son İşlem Olan Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği)
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ (Sanığın Üzerine Atılı Suçun Tabi Olduğu On Yıllık Asli Dava Zamanaşımının Kesici Son İşlem Olan Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Gerçekleşen Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülmesi Gerektiği)"
342Y21.CD18.4.2016E. 2015/9423 K. 2016/3425"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK (Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 S. K. ile 5237 S.K.'nun İlgili Tüm Hükümleri Ayrı Ayrı Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılmasında Temel Cezanın Asgari Hadden Verilmesi Sebebiyle Hükmolunan Sonuç Cezalar Eşit İse de 5237 S.K.'nun Uygulanması Durumunda Hapis Cezasına Mahkumiyetin Doğal Sonucu Olarak Hak Yoksunluğunun da Uygulanması Sebebiyle 5237 S.K.'nun Aleyhe Olduğu)
LEHE YASA BELİRLEMESİ (Resmi Belgede Sahtecilik - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 S. K. ile 5237 S.K.'nun İlgili Tüm Hükümleri Ayrı Ayrı Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılmasında Temel Cezanın Asgari Hadden Verilmesi Sebebiyle Hükmolunan Sonuç Cezaların Eşit Olduğu Ancak 5237 S.K.'nun Uygulanması Durumunda Hapis Cezasına Mahkumiyetin Sonucu Olarak Hak Yoksunluğu da Uygulanacağından Aleyhe Olacağı)"
342Y11.CD5.4.2016E. 2014/17775 K. 2016/3119"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Sanığa Yüklenen 765 S. T.C.K'nun 342/2. Md. Düzenlenmiş Suçun Sonradan Yürürlüğe Giren 5237 S. T.C.K'ndaki Karşılığının 204/1-3. Md. Olduğu/Her İki Kanuna Göre Suçun İşlendiği Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Zamanaşımının Gerçekleşmediği/Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği )
KAMU DAVASININ ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE DÜŞMESİ ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Sanığa Yüklenen Suçun 5237 S. T.C.K'ndaki Karşılığının 204/1-3. Md. Olduğu/Her İki Kanuna Göre Suçun İşlendiği Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Zamanaşımının Gerçekleşmediği/Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği/Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği )
HÜKÜMDEN SONRA ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞMESİ ( Suçun İşlendiği Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Zamanaşımının Gerçekleşmediği/Zamanaşımının Gerçekleştiğinden Bahisle Verilen Kararın Bozulacağı/Ancak Olağanüstü Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği/Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği - Resmi Belgede Sahtecilik Suçu )
LEHE OLAN KANUN ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 S. T.C.K'nun 102/3 ve 104/2. Md. Öngörülen 15 Yıllık Olağanüstü Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Resmi Belgede Sahtecilik Suçu )"
342Y21.CD18.11.2015E. 2015/12779 K. 2015/5207"FARKLI TARİHLERDE DÜZENLENDİKLERİ TESPİT EDİLEMEYEN ÇEKLERİN AYNI ANDA MÜŞTEKİYE VERİLMESİ ( 5237 S.K. 43. Maddesinin Uygulanma Koşulları Bulunmadığı Ancak 5237 S.K. Uygulamasında Belge Sayısının 5237 S.K.61. Maddesi Uyarınca Temel Cezanın Belirlenmesi Sırasında Nazara Alınması Gerektiği/5237 S.K. Uyarınca Yapılacak Uygulamanın Daha Lehe Olabileceği Gözetilmeden 765 S.K. 342/1, 80, 59. Maddeleri Uygulanarak Hüküm Kurulması Suretiyle Fazla Ceza Tayininin Hatalı Olduğu )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Lehe Yasa Karşılaştırması Yapılarak Sonucunda 765 S.K. Hükümleri Lehe Kabul Edilip Buna Göre Uygulama Yapıldığı Halde Hüküm Fıkrasında 5237 S.K. 51, 53 Ve 63. Maddeleri Gösterilmek Suretiyle Karma Uygulama Yapılmasının Bozmayı Gerektireceği )
LEHE YASA KARŞILAŞTIRMASI ( Memur Olmayan Kimsenin Resmi Belgede Sahteciliği - Farklı Tarihlerde Düzenlendikleri Tespit Edilemeyen Suça Konu Çeklerin Aynı Anda Müştekiye Verilmiş Olması Karşısında 5237 S.K. 43. Maddesinin Uygulanma Koşulları Bulunmadığı Ancak 5237 S.K.Uygulamasında Belge Sayısının 5237 S.K.61. Maddesi Uyarınca Temel Cezanın Belirlenmesi Sırasında Nazara Alınması Gerektiği/Bu Durumda 5237 S.K.Uyarınca Yapılacak Uygulamanın Daha Lehe Olabileceğinin Gözetilmesi Gerektiği )"
342Y21.CD2.11.2015E. 2015/12809 K. 2015/4376"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Suça Konu Unsurları Tam Olan Çekin Resmi Belge Niteliğinde Olduğu ve T.C.K.'nun 204/1. Md. Gereğince Hüküm Kurulması Gerektiği )
ÇEKTE SAHTECİLİK ( T.C.K.'nun 204/1. Md. Gereğince Hüküm Kurulması Gerektiği - Resmi Belgede Sahtecilik )
UNSURLARI TAM OLAN ÇEK ( Belgede Sahtecilik - 5237 S. T.C.K.'Nun 204/1. Md. Gereğince Hüküm Kurulacağı/Mahkemece Suç Vasfında Yanılgıya Düşülerek Özel Belgede Sahtecilikten Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği )"
342Y11.CD4.3.2015E. 2014/20239 K. 2015/23063"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın Sahte Nüfus Cüzdanını Kullanarak Noterde Şirket Hisse Devir Sözleşmesi Yaptığı - Devir Sözleşmesine İstinaden Şirketi 10 Yıl Süre İle Temsile Yetkili Kılındığı/Sahte İmza Beyannamesi ve Vekaletname Düzenlettirmek Suretiyle Şirket Adına Katılan Bankaya Başvurarak Taşıt Kredi Sözleşmesi İmzaladığı - Atılı Suçun İşlendiği )
SAHTELİĞİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ BELGE ( Resmi Belgede Sahtecilik - Sanığın Noterde Sahte İmza Beyannamesi ve Vekaletname Düzenlettirmek Suretiyle Şirket Adına Katılan Bankaya Başvurarak Taşıt Kredi Sözleşmesi İmzaladığı/Sanığın Eyleminin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
SAHTE İMZA BEYANNAMESİ VE VEKALETNAME DÜZENLETTİRME ( İmza Beyannamesi İle Vekaletname Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Belgelerden Olup Sanığın Eyleminin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu Gözetileceği )
VEKİLLE TEMSİL ( Sanığın Mahkumiyetine Karar Verildiği Halde Kendisini Vekil İle Temsil Ettiren Katılan Banka Lehine Hüküm Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki Maktu Vekalet Ücretine Hükmolunmamasının Yasaya Aykırı Olduğu - Resmi Belgede Sahtecilik )"
342Y11.CD10.6.2014E. 2014/10363 K. 2014/11361"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Zincirleme Suç - Sanıklar Müştekinin Çalıştığı Şirketten Birkaç Gün Ara İle Yaptıkları Alışveriş Sırasında Çalıntı ve Sahte Belgelerle Kurulan Şirket Adına Açılan Çek Hesabından Dolayı Verilen ve Sahte Olarak Düzenlenen Çekleri Kullandıkları/Sanıklar Hakkında Zincirleme Suç Hükmü Uygulanacağı )
BİRKAÇ GÜN ARA İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLERDE SAHTE ÇEK KULLANMA ( Resmi Belgede Sahtecilik/Zincirleme Suç - Sanıklar Hakkında Zincirleme Suç Hükümleri Uygulanması Gerektiği )
TEMEL CEZA TESPİTİNDE CEZA ALT VE ÜST SINIRININ GÖZETİLECEĞİ ( Resmi Belgede Sahtecilik - 765 S. T.C.K.'nun 342/1. Md. Göre Ceza 2 Yıldan 8 Yıla Kadar Hapis 5237 S. T.C.K.'nun 204/1 Md. Göre İse 2 Yıldan 5 Yıla Kadar Hapis Olduğu/Temel Cezanın Her İki Yasaya Göre de 3 Yıl Hapis Olarak Takdir Edilmesinin Doğru Olmadığı )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Sanıklar Müştekinin Çalıştığı Şirketten Birkaç Gün Ara İle Yaptıkları Alışveriş Sırasında Çalıntı ve Sahte Belgelerle Kurulan Şirket Adına Açılan Çek Hesabından Dolayı Verilen ve Sahte Olarak Düzenlenen Çekleri Kullandıkları/Sanıkların Zincirleme Suç Hükümleri Gereği Cezalandırılacağı )"
342Y8.CD24.2.2014E. 2013/20094 K. 2014/4097"SAHTE KREDİ KARTI ÜRETMEK KULLANMAK ( Sanığın Farklı İki Gerçek Kişi Adına Düzenlenmiş Sahte Nüfus Cüzdanı ve Maaş Bordroları İle Bankalara Müracaat Ederek Sözleşme İmzalayıp Kredi Kartı Alması - Mağdur Banka Sayısınca TCK md. 245/2'de Tanımlı Olan Suçu Oluşturduğu )
KREDİ KARTININ SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE ALINIP KULLANILMASI ( Temin Ettiği Bu Kartları Değişik Zamanlarda Kullanması Fiillerinin Mağdur Banka Sayısınca TCK'nın 245/3 md.sinde Yazılı Suçu Oluşturduğu )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Başka Bir Kişi Adına Sahte Belgelerle 5237 S. TCK.nın Yürürlüğe Girmesinden Önce Bankalardan Kredi Kartı Alması Eylemleri - 765 S. TCK'nın 342/1 Md.sine Uygun Olduğu/Lehe Yasa Değerlendirmesi Yapılması Gerektiği )
BANKACA TAHSİS EDİLMEMESİ GEREKEN BİR KREDİNİN AÇILMASINI SAĞLAMAK ( Sahte Belgelerle Bir Bankadan Başkası Adına İhtiyaç Kredisi Ayrı Bir Finansman Kuruluşundan İse Farklı Bir Kişi Adına Araç Kredisi Çekilmesi Eylemleri Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu )
KREDİ VE GSM HATTI ALMAK İÇİN SAHTE RESMİ BELGELER SUNULMASI ( TCK.nın 212/1 Md. Gözetilerek Aynı Yasanın 204/1 Md. ve Fıkrasında Yazılı Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE KREDİ KARTI ÇIKARMAK ( Sanığın Farklı İki Gerçek Kişi Adına Düzenlenmiş Sahte Nüfus Cüzdanı ve Maaş Bordroları İle Bankalara Müracaat Ederek Sözleşme İmzalayıp Kredi Kartı Alması - Mağdur Banka Sayısınca TCK md. 245/2'de Tanımlı Olan Suçu Oluşturduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Resmi Belgede Sahtecilik - Başka Bir Kişi Adına Sahte Belgelerle 5237 S. TCK.nın Yürürlüğe Girmesinden Önce Bankalardan Kredi Kartı Alması Eylemleri - 765 S. TCK'nın 342/1 Md.sine Uygun Olduğu/Lehe Yasa Değerlendirmesi Yapılması Gerektiği )"
342Y11.CD6.11.2013E. 2013/23070 K. 2013/16191"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın Sahte Talep Belgesi İle Nüfus Cüzdanı Düzenlettirdiği/Bu Cüzdan İle Banka Hesabı Açtırdığı - Nüfus Cüzdanının En Son Kullanıldığı Tarihte Suçun Tamamlandığı/5237 S.K.'nın Uygulanacağı )
SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE BANKA HESABI AÇTIRMAK ( Nüfus Cüzdanının En Son Kullanıldığı Tarihte Suçun Tamamlandığı - 5237 S.K.'nın Uygulanacağı )
SEÇİMLİK HAREKETLİ SUÇ ( Suç Tarihinin En Son Seçimlik Hareketin Yapıldığı Tarih Olup Dava Zamanaşımının da Bu Tarihten İtibaren İşlemeye Başlayacağı - Resmi Belgede Sahtecilik )
SUÇUN TAMAMLANMASI ( Seçimlik Hareketli Suç/Suç Tarihinin En Son Seçimlik Hareketin Yapıldığı Tarih Olup Dava Zamanaşımının da Bu Tarihten İtibaren İşlemeye Başlayacağı - Resmi Belgede Sahtecilik/Nüfus Cüzdanının En Son Kullanıldığı Tarihte Suçun Tamamlandığı )"
342YCGK1.10.2013E. 2013/11-231 K. 2013/396"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Memur Olmayan Kimsenin İşlediği/Sanık Müdafiince Hükmün Yalnız Vekalet Ücretiyle Sınırlı Olarak Temyiz Edildiği - Vekalet Ücretiyle Sınırlı Olarak Temyiz İncelemesi Yapılmasının Hukuka Uygun Olduğu/Temyiz Edilebilirlikte 1086 S.K. Md.427'nin Uygulanacağı )
MEMUR OLMAYAN KİMSENİN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİĞİ ( Sanık Müdafiince Hükmün Yalnız Vekalet Ücretiyle Sınırlı Olarak Temyiz Edildiği - Vekalet Ücretiyle Sınırlı Olarak Temyiz İncelemesi Yapılmasının Hukuka Uygun Olduğu/Temyiz Edilebilirlikte 1086 S.K. Md.427'nin Uygulanması Gereği )
BERAAT HÜKMÜNÜN YALNIZCA VEKALET ÜCRETİ YÖNÜNDEN TEMYİZ EDİLMESİ ( Memur Olmayan Kimsenin Resmi Belgede Sahteciliği - Vekalet Ücretiyle Sınırlı Olarak Temyiz İncelemesi Yapılmasının Hukuka Uygun Olduğu )
HÜKMÜN YALNIZCA SANIK MÜDAFİİ TARAFINDAN TEMYİZ EDİLMESİ ( Memur Olmayan Kimsenin Resmi Belgede Sahteciliği - Vekalet Ücretiyle Sınırlı Olarak Temyiz İncelemesi Yapılmasının Hukuka Uygun Olduğu )
VEKALET ÜCRETİ İLE İLGİLİ OLARAK SINIRLI İNCELEME YAPILMASI ( Memur Olmayan Kimsenin İşlediği/Sanık Müdafiince Hükmün Yalnız Vekalet Ücretiyle Sınırlı Olarak Temyiz Edildiği - Temyiz Edilebilirlikte 1086 S.K. Md.427'nin Uygulanacağı )"
342Y11.CD3.9.2013E. 2012/8561 K. 2013/11935"DOLANDIRICILIK ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 S.K.'nın Uygulandığı - İddianamenin Düzenlendiği Tarihten Sonra Verilen Gıyabi Tutuklama Kararının Zamanaşımını Keseceği/İnceleme Tarihinde Zamanaşımının Dolduğu )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Dolandırıcılık - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 S.K.'nın Uygulandığı/İddianamenin Düzenlendiği Tarihten Sonra Verilen Gıyabi Tutuklama Kararının Zamanaşımını Keseceği )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığa İddianamenin Okunması Gereği - Okunmuşsa Tutanağa Yazılacağı )
İDDİANAMENİN SANIĞA OKUNMAMASI ( Sanığa İddianamenin Okunması Gereği - Resmi Belgede Sahtecilik/Savunma Hakkının Kısıtlandığı )"
342Y12.CD10.6.2013E. 2013/10310 K. 2013/15820"KORUMA TEDBİRİNİN HAKSIZ UYGULANMASI NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Sahte Nüfus Cüzdanı Sürücü Belgesi Düzenlemek - Tutukluluk Süresinin Sanığın Sonuçta Aldığı Cezalar Nazara Alındığında Uzun Olduğu/Şartla Tahliye Tarihinden İtibaren Tazminata Hak Kazanacağı )
MAHKUM OLUNAN CEZANIN TUTUKLU KALINAN SÜREYE GÖRE ORANTISIZ OLMASI ( Sanığın Şartla Tahliye Tarihinden İtibaren Tazminata Hak Kazanacağı - Resmi Belgede Sahtecilik )
SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLMEMESİ ( Sahte Nüfus Cüzdanı Sürücü Belgesi Düzenlemek - Tutukluluk Süresinin Sanığın Sonuçta Aldığı Cezalar Nazara Alındığında Uzun Olduğu/Şartla Tahliye Tarihinden İtibaren Tazminata Hak Kazanacağı )
TUTUKLULUK SÜRESİ ( Sahte Nüfus Cüzdanı Sürücü Belgesi Düzenlemek - Tutukluluk Süresinin Sanığın Sonuçta Aldığı Cezalar Nazara Alındığında Uzun Olduğu/Şartla Tahliye Tarihinden İtibaren Tazminata Hak Kazanacağı )"
342YCGK28.5.2013E. 2012/11-1311 K. 2013/263"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Öğretmenin Sahte Olarak Düzenlenen İstirahat Raporunu Askerlik Şubesine İbraz Ettiği - 765 S.K Md. 342/1'deki Suçu Değil 765 S.K. Md.356'da Yer Alan Suçun Oluşacağı )
SAHTE İSTİRAHAT RAPORU KULLANMAK ( Öğretmenin Sahte Olarak Düzenlenen İstirahat Raporunu Askerlik Şubesine İbraz Ettiği - 765 S.K Md. 342/1'in Değil 765 S.K. Md.356'nın Uygulanacağı )
ÖĞRETMENİN SAHTE RAPORU ASKERLİK ŞUBESİNE İBRAZ ETMESİ ( 765 S.K Md. 342/1'in Değil 765 S.K. Md.356'nın Uygulanacağı )
ASKERLİK ŞUBESİNE SAHTE RAPOR İBRAZ ETMEK ( Öğretmenin Sahte Olarak Düzenlenen İstirahat Raporunu Askerlik Şubesine İbraz Ettiği - 765 S.K Md. 342/1'in Değil 765 S.K. Md.356'nın Uygulanacağı )"
342Y11.CD6.12.2012E. 2012/27844 K. 2012/21102"SAHTE ÇEK DÜZENLEME ( Eylemin 765 S.K. Zamanında İşlendiği 5237 S.K. Uygulandığında Dava Zamanaşımının Uygulanacağı -Sonradan Yürürlüğe Giren Yasanın Gerektirdiği Daha Kısa Zamanaşımının Önceki Yargılama Sırasında Dolduğunun Gözetileceği )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Eylemin 765 S.K. Zamanında İşlendiği 5237 S.K. Uygulandığında Dava Zamanaşımının Uygulanacağı -Sonradan Yürürlüğe Giren Yasanın Gerektirdiği Daha Kısa Zamanaşımının Önceki Yargılama Sırasında Dolduğunun Dikkate Alınacağı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sahte Çek Düzenleme - Eylemin 765 S.K. Zamanında İşlendiği 5237 S.K. Uygulandığında Dava Zamanaşımının Uygulanacağı )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Sahte Çek Düzenleme - Eylemin 765 S.K. Zamanında İşlendiği 5237 S.K. Uygulandığında Dava Zamanaşımının Uygulanacağı )"
342Y11.CD21.5.2012E. 2008/18754 K. 2012/9333"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK (Sahte Vasilik Kararı Çıkarılması - Mahkeme Kararlarını Vermeye Münhasıran Hakimin Yetkili Olması Nedeniyle Karar Verme Hususunda Yetkisi Bulunmayan Zabıt Katibine Yüklenen Eylemlerin Zincirleme Biçimde Memur Olmayan Kimsenin Resmi Belgede Sahteciliği Suçunu Oluşturacağı)
VASİLİK KARARI (Resmi Belgede Sahtecilik - Her Zaman Değiştirilebilir ve Hasımsız Olması Nedeniyle Kanun Hükmü Gereği Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Belgelerden Sayılamayacağı/Karar Verme Hususunda Yetkisi Bulunmayan Zabıt Katibine Yüklenen Eylemlerin Zincirleme Biçimde Memur Olmayan Kimsenin Resmi Belgede Sahteciliği Suçunu Oluşturacağı)
SAHTELİĞİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ BELGE (Vasilik Kararlarının Her Zaman Değiştirilebilir ve Hasımsız Olması Nedeniyle Kanun Hükmü Gereği Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Belgelerden Sayılamayacağı - Resmi Belgede Sahtecilik)
YETKİSİZ MEMURUN EYLEMİ (Resmi Belgede Sahtecilik - Mahkeme Kararlarını Vermeye Münhasıran Hakimin Yetkili Olması Nedeniyle Karar Verme Hususunda Yetkisi Bulunmayan Zabıt Katibine Yüklenen Eylemlerin Zincirleme Biçimde Memur Olmayan Kimsenin Resmi Belgede Sahteciliği Suçunu Oluşturacağı)
ZABIT KATİBİNE YÜKLENEN EYLEMLER (Sahte Vasilik Kararı Çıkarılması - Karar Verme Hususunda Yetkisi Bulunmayan Zabıt Katibine Yüklenen Eylemlerin Zincirleme Biçimde Memur Olmayan Kimsenin Resmi Belgede Sahteciliği Suçunu Oluşturacağı)"
342Y11.CD19.4.2012E. 2012/4268 K. 2012/6136"TEBLİGATI BAŞKASINA SAHTE OLARAK TEBLİĞ ETTİRMEK ( Boşanma Davası Dilekçesi ve Duruşma Gününü Bildirir Tebligat/Sanığın Katılanın Yokluğunda Yapılan Duruşmada Boşanma İlamını Aldığı - Nüfusa İşlettiği/Zincirleme Şekilde Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Oluştuğu )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Boşanma Davası Dilekçesi ve Duruşma Gününü Bildirir Tebligatı Sanığın Sahte Olarak Tebliğ Ettirdiği - Katılanın Yokluğunda Yapılan Duruşmada Boşanma İlamını Aldığı/Zincirleme Şekilde Suçun Oluşacağı )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Boşanma Davası Dilekçesi ve Duruşma Gününü Bildirir Tebligatı Sanığın Sahte Olarak Tebliğ Ettirdiği - Katılanın Yokluğunda Yapılan Duruşmada Boşanma İlamını Aldığı ve Nüfusa İşlettiği/Zincirleme Şekilde Suçun Oluşacağı )
BOŞANMA DAVASINA İLİŞKİN TEBLİGATI SAHTE OLARAK TEBLİĞ ETTİRMEK ( Katılanın Yokluğunda Yapılan Duruşmada Boşanma İlamını Aldığı/Nüfusa İşlettiği - Eylemin Zincirleme Şekilde Resmi Belgede Sahtecilik Olduğunun Kabul Edileceği )"
342Y15.CD28.3.2012E. 2012/2076 K. 2012/33175"DOLANDIRICILIK VE RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Bu Suçlara İlişkin Delillerin Takdirinin ve Suçun Oluşup Oluşmadığının Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesi Tarafından Yapılacağı Gözetilerek Yerel Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ ( Dolandırıcılık ve Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunun Oluşup Oluşmadığı Hakkında Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği - Dolandırıcılık ve Resmi Evrakta Sahtecilik )"
342Y11.CD20.2.2012E. 2010/14591 K. 2012/1896"RESMİ BELGENİN SURETİNDE SAHTECİLİK ( Evli Sanığın Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinin Medeni Hal Kısmında Tahrifat Yaparak Çektirdiği Fotokopiyi Memurun Dalgınlığından İstifade Ederek Onaylattığı - Resmi Belgenin Suretinde Sahtecilik Suçundan Cezalandırılacağı )
YASAK EVLENME AKDİ YAPTIRMA SUÇU ( Evli Sanığın Resmi Belge Suretinde Sahtecilik Yaparak Boşanmış Göründüğü Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Düzenlettirdiği - Bu Belgenin Evlendirme Memurluğuna Sunularak Resmi Olarak Nikahlanılması Eyleminin Yasak Evlenme Akdi Yaptırma Suçunu Oluşturacağı )
VUKUATLU NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİNDE TAHRİFAT YAPILMASI ( Evli Sanığın Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinin Medeni Hal Kısmında Tahrifat Yaparak Çektirdiği Fotokopiyi Memurun Dalgınlığından İstifade Ederek Onaylattığı - Resmi Belgenin Suretinde Sahtecilik Suçunun Oluşacağı )
SURETİNDE SAHTECİLİK YAPILAN VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİNİN EVLENDİRME MEMURLUĞUNA SUNULMASI ( Evli Sanığın Boşanmış Göründüğü Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Düzenlettirdiği - Bu Belgenin Evlendirme Memurluğuna Sunularak Resmi Olarak Nikahlanılması Eyleminin Yasak Evlenme Akdi Yaptırma Suçunu Oluşturacağı )"
342Y11.CD13.2.2012E. 2011/13232 K. 2012/3427"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Temel Cezanın Alt Sınırdan Uygulanması Halinde 765 ve 5237 Sayılı Ceza Kanunlarına Göre Hapis Cezalarının Eşit Olacağı - 765 Sayılı Ceza Kanununda Güvenlik Tedbiri Bulunmadığından 5237 Sayılı Ceza Kanunun Aleyhe Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda 765 ve 5237 Sayılı Ceza Kanunlarında Temel Cezanın Alt Sınırının Eşit Olduğu - Ceza Tayinin Temel Ceza Alt Sınırından Yapılması Halinde 765 Sayılı Ceza Kanununda Güvenlik Tedbiri Öngörülmediğinden 5237 Sayılı Ceza Kanununun Aleyhe Olduğu )"
342YCGK31.1.2012E. 2011/11-243 K. 2012/7"ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU ( İştirak Halinde Suç İşleyen Sanıklardan İkisi Hakkında Verilen Mahkumiyet Kararının Hakkında Beraat Kararı Verilen Sanık Hakkında Dava Zamanaşımını Kestiğinin Gözetileceği )
DAVA ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( İştirak Halinde Suç İşleyen Sanıklardan İkisi Hakkında Verilen Mahkumiyet Kararının Hakkında Beraat Kararı Verilen Sanık Hakkında Dava Zamanaşımını Kestiğinin Gözetileceği - Özel Evrakta Sahtecilik )
SANIKLARIN BİR KISMI HAKKINDA MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİ ( İştirak Halinde Suç İşleyen Sanıklardan İkisi Hakkında Verilen Mahkumiyet Kararının Hakkında Beraat Kararı Verilen Sanık Hakkında Dava Zamanaşımını Kestiğinin Gözetileceği - Özel Evrakta Sahtecilik )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Özel Evrakta Sahtecilik - Sanıklar Hakkında Verilen Cezanın 2 Yıldan Fazla Olduğu/HAGB'nin Uygulanma Koşullarının Oluşmadığı )"
342Y11.CD11.1.2012E. 2009/16893 K. 2012/214"SANIĞIN KENDİSİNİ FARKLI BİR KİŞİ OLARAK TANITIP MAHKEMEDE TEMSİL ETTİRMESİ ( Başka Suçtan Yakalanarak Tutuklanıp Cezaevine Konulduğundan Soruşturma Sırasında Kendisini Başkası Olarak Tanıttığı - 765 S.K. Uyarınca Zincirleme Şekilde Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olan Belgede Sahtecilik Suçunun Oluşacağı )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Başka Suçtan Yakalanarak Tutuklanıp Cezaevine Konulduğundan Soruşturma Sırasında Sanığın Kendisini Başkası Olarak Tanıttığı ve Mahkemede Kendisini Bu Kişi Olarak Avukat İle Temsil Ettirdiği - 765 S.K. Uyarınca Zincirleme Şekilde Belgede Sahtecilik Suçunun Oluşacağının Gözetileceği )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Başka Suçtan Yakalanarak Tutuklanıp Cezaevine Konulduğundan Soruşturma Sırasında Sanığın Kendisini Başkası Olarak Tanıttığı ve Mahkemede Kendisini Bu Kişi Olarak Avukat İle Temsil Ettirdiği - 765 S.K. Uyarınca Zincirleme Şekilde Belgede Sahtecilik Suçunun Oluşacağının Gözetileceği )
İFTİRA ( Başka Suçtan Yakalanarak Tutuklanıp Cezaevine Konulduğundan Soruşturma Sırasında Sanığın Kendisini Başkası Olarak Tanıttığı ve Mahkemede Kendisini Bu Kişi Olarak Avukat İle Temsil Ettirdiği - 5237 S.K. Uyarınca Kişinin Gerçek Kişi Olması Halinde Zincirleme Biçimde Sahtecilik ve İftira Suçunun Oluşağı )
RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN ( Başka Suçtan Yakalanarak Tutuklanıp Cezaevine Konulduğundan Soruşturma Sırasında Sanığın Kendisini Başkası Olarak Tanıttığı ve Mahkemede Kendisini Bu Kişi Olarak Avukat İle Temsil Ettirdiği - 5237 S.K. Uyarınca Kişinin Gerçek Kişi Olmaması Halinde Suçun Oluşacağı )"
342Y11.CD19.12.2011E. 2011/12689 K. 2011/23616"MEMUR OLMADIĞI HALDE SAHTE RESMİ BELGE DÜZENLEMEK ( 5237 S.K. Uyarınca Verilecek Hapis Cezasının Daha Lehe Olduğu - Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılmaya İlişkin Hükmün 5237 Sayılı TCK'da Aleyhe Olduğundan Bahisle Sanık Hakkında Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Memur Olmadığı Halde Sahte Resmi Belge Düzenlemek - 5237 S.K. Uyarınca Verilecek Hapis Cezasının Daha Lehe Olduğunun Gözetileceği )
SAHTE KİMLİKLE KİRALANAN OTOMOBİLİ SAHTE VEKALETNAME İLE SATMAK ( 765 S.K. Kapsamında Noterliğin Kamu Hizmeti Görmesine Rağmen Kamu Kurumu Niteliğinde Olmaması Nedeniyle Eylemin Basit Dolandırıcılık Suçunu Oluşturacağı )
DOLANDIRICILIK ( Sahte Kimlikle Kiralanan Otomobili Sahte Vekaletname İle Satmak - 765 S.K. Kapsamında Noterliğin Kamu Hizmeti Görmesine Rağmen Kamu Kurumu Niteliğinde Olmaması Nedeniyle Eylemin Basit Dolandırıcılık Suçunu Oluşturacağı )
NOTERİN KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE OLMAMASI ( Sahte Kimlikle Kiralanan Otomobili Sahte Vekaletname İle Satmak - Eylemin Basit Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğunun Gözetileceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Dolandırıcılık/Memur Olmadığı Halde Sahte Resmi Belge Düzenlemek - Kamu Davasının Mükerrer Açıldığının Kabulüyle Reddine Karar Verildiği/Katılan Lehine Maktu Vekalet Ücretine Hükmolunamayacağı )"
342Y11.CD1.12.2011E. 2008/3834 K. 2011/22615"BAŞKASI İLE EVLİ OLAN SANIĞIN EVLİLİĞİNİ GÖSTERMEYEREK TEKRAR EVLENME İÇİN BAŞVURMASI ( Nüfus Kaydı Örneğinde Evliliğinin Gözükmediği - Eylemin Suç Tarihinde Yürülükte ve Lehe Olan 765 S.K.'daki Memur Olmayan Kimsenin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı )
MEMUR OLMAYAN KİMSENİN İŞLEDİĞİ RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Sanığın Evliliğinin Gösterilmediği Nüfus Kaydı Örneğini Alarak Tekrar Evlenmek İçin Başvuru Yaptığı - Suçun Oluşacağı )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Sanığın Evliliğinin Gösterilmediği Nüfus Kaydı Örneğini Alarak Tekrar Evlenmek İçin Başvuru Yaptığı - Eylemin Suç Tarihinde Yürülükte ve Lehe Olan 765 S.K.'daki Memur Olmayan Kimsenin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı )
NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİNDE SAHTECİLİK ( Sanığın Evliliğinin Gösterilmediği Nüfus Kaydı Örneğini Alarak Tekrar Evlenmek İçin Başvuru Yaptığı - Eylemin Suç Tarihinde Yürülükte ve Lehe Olan 765 S.K.'daki Memur Olmayan Kimsenin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı )"
342Y11.CD28.11.2011E. 2008/4555 K. 2011/22340"BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Takdirinin Mahkemeye Ait Olduğu/Adli Emanette Bulunan Senedin Celbi Sağlanıp Yapılan Eylemin İğfal Yeteneğinin Olup Olmadığının Belirleneceği - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Suçun Oluşup Oluşmayacağının Tartışılacağı )
İĞFAL YETENEĞİ ( Belgede Sahtecilik Suçu/Eylemin Bu Yeteneğinin Olup Olmadığının Belirleneceği - Belirlenmesi Durumunda Gerçek Bir Durumun Belgelenmesi veya Hukuki Bir İlişkiye Dayanan Alacağın İspatı Amacıyla Sahtecilik Suçunun İşlenip İşlenmediğine Karar Verileceği )
SENEDİN SANIĞA İADESİ ( Belgede Sahtecilik Suçu - Suça Konu Senedin Geçerli Olduğu Miktar Şerh Düşülerek Sanığa İade Edileceği )"
342Y11.CD24.11.2011E. 2008/6677 K. 2011/22179"ÖLEN AĞABEYİNİN KİMLİĞİNİ KULLANMAK ( İmza ve Kimliği Kullanarak Bono Düzenleyip Katılana Vermek/İcra Takibi Üzerine Teminatın Ödenmesine Muvafakat Ettiği - Belgelerin Kanunen Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Belgelerden Olmadığı/Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Oluştuğu )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın Ölen Ağabeyinin Kimlik ve İmzasını Kullanarak Katılana Bono Verdiği/Yapılan Takibin Kesinleşmesini Sağladığı - Yapılan İcra Takibi Üzerine Teminatın Ödenmesine Muvafakat Ettiği/Suçun Oluşacağı )
KANUNEN SAHTELİĞİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ BELGELER ( Sanığın Ölen Ağabeyinin Kimlik ve İmzasını Kullanarak Katılana Bono Verdiği/Takibin Kesinleşmesini Sağladığı - Teminatın Ödenmesine Muvafakat Ettiği/Belge ve Tutanakların Söz Konusu Belgelerden Olmadığı )
VEKALET ÜCRETİ ( Kurulan İlk Hükmün Salt Sanık Lehine Temyiz Edilmiş Olması Sebebiyle İlk Hükümde Katılan Lehine Vekalet Ücretine Hükmolunmamasının Kazanılmış Hak Oluşturduğu )
KAZANILMIŞ HAK ( Kurulan İlk Hükmün Salt Sanık Lehine Temyiz Edilmiş Olması Sebebiyle İlk Hükümde Katılan Lehine Vekalet Ücretine Hükmolunmamasının Kazanılmış Hak Oluşturduğu )"
342Y11.CD15.11.2011E. 2008/14997 K. 2011/21639"TÜRK AKREDİTASYON KURUMU ( Para Evrak ve Her Çeşit Malının Devlet Malı Hükmünde Olduğu - Türk Akreditasyon Kurumu Tarafından Düzenlenen Akredite Belge Onay Formunun Resmi Belge Olduğu Bu Belgede Sahteciliğin Resmi Belgede Sahtecilik Olduğu )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Suçun Oluşması İçin Belgenin Kullanılmasının Zorunlu Olmadığı Belgenin Düzenlendiği Anda Suçun Oluşacağı - Türk Akreditasyon Kurumu Tarafından Düzenlenen Akredite Belge Onay Formunun Resmi Belge Olduğu Bu Belgede Sahteciliğin Resmi Belgede Sahtecilik Olduğu )
SAHTELİĞİN İLK BAKIŞTA ANLAŞILMASI ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Oluşması İçin Belgenin Kullanılmasının Zorunlu Olmadığı Düzenlenmesinin Yeterli Olduğu - Türk Akreditasyon Kurumu Tarafından Düzenlenen Formunun İlk Bakışta Sahteliğinin Anlaşıldığından Bahisle Suçun Oluşmadığına Karar Verilmesini Hatalı Olduğu )"
342Y11.CD2.11.2011E. 2008/8277 K. 2011/21384"HÜVİYET CÜZDANI VE NÜFUS TEZKERESİ PASAPORT RUHSATNAME İLMÜHABER ŞAHADETNAME VE BEYANNAMELERDE SAHTEKARLIK ( Sanığın Eyleminin Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Niteliğinde Olduğunun Yerel Mahkemece Gözetileceği - Resmi Evrakta Sahtecilik )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanığın Yaşının Küçük Olması Nedeniyle Evlenebilmek İçin Kendi Resmini Yapıştırarak Ablasının Nüfus Cuzdanını Kullanmak Suretiyle Evlilik Cüzdanı Almak Şeklindeki Eylemi - Mahkemece Suçun Niteliğinde Hata Yapıldığı )
FAZLA CEZA TAYİNİ ( Tekerrür Uygulamasında Sanık Hakkında Fazla Ceza Tayininin Hatalı Olduğu )"
342Y11.CD17.10.2011E. 2008/8966 K. 2011/20794"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Kendisini Ölen Kardeşi Gibi Gösterip Miras Payını Devretme Yetkisi İçeren Noter Vekaletnamesi Düzenlettirme Suçunun Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu - Resmi Belgede Sahtecilik Suçuna Bakma Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
NOTERLER TARAFINDAN DÜZENLENEN BELGELER ( Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Belgelerden Olduğu - Kendisini Ölmüş Kardesi Gibi Göstererek Miras Devrini Sağlayan Noter Vekaletnamesi Alan Sanığın Eyleminin Sabit Olması Halinde Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı )
GÖREV ( Resmi Belgede Sahtecilik - Görevin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )"
342Y11.CD5.7.2011E. 2011/4113 K. 2011/3029"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Tanzim Tarihleri ve Ödeme Günleri Farklı Borçlusu Aynı Olan Sahte Senetlerin Bankaya Olan Borcun Teminatı Olarak Verildiği - 5327 S.K. Zincirleme Suça İlişkin Hükmün Uygulama Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Tespiti Yönünden Senetlerin Bankaya Aynı Anda Verilip Verilmediğinin Araştırılacağı )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu/5327 S.K. Zincirleme Suça İlişkin Hükmün Uygulama Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Tespiti Yönünden Senetlerin Bankaya Aynı Anda Verilip Verilmediğinin Araştırılacağı - Aynı Anda Bankaya Verildiyse Bu Hükmün Uygulanmayacağı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu/765 S.K. İle 5327 S.K.'nın Olaya İlişkin Tüm Hükümleri Uygulanıp Cezalar Kişiselleştirilerek Sonuç Cezaların Birbirleriyle Karşılaştırılması Suretiyle Lehe Yasanın Belirleneceği - Yeni Kanundaki Artırım Oranının Eski Kanundakinden Fazla Olması Nedeniyle Aleyhe Olduğunun Kabul Edilemeyeceği )
ARTTIRIM ORANI ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Yeni Kanundaki Artırım Oranının Eski Kanundakinden Fazla Olması Nedeniyle Aleyhe Olduğunun Kabul Edilip Uygulama Yapılamayacağı )"
342Y5.CD16.3.2011E. 2008/16017 K. 2011/2017"ÇOCUĞUN SOYBAĞINI DEĞİŞTİRME ( Sanığın Gayri Resmi Eşinden Olan Çocuğunu Resmi Eşinden Olma Çocuklarıymış Gibi Nüfus Aile Kütüğüne Tescil Ettirdiği/Nüfus Kütüğünün Sahte Olarak Oluşturulduğu - Eylem Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturabileceğinden Ağır Ceza Mahkemesi'nin Görevli Olacağı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanığın Gayri Resmi Eşinden Olan Çocuğunu Resmi Eşinden Olma Çocuklarıymış Gibi Tescil Ettirdiği/Nüfus Kütüğünün Sahte Olarak Oluşturulduğu - Eylem Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturabileceğinden Davanın Ağır Ceza Mahkemesince Değerlendirileceği )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın Gayri Resmi Eşinden Olan Çocuğunu Resmi Eşinden Olma Çocuklarıymış Gibi Tescil Ettirdiği/Nüfus Kütüğünün Sahte Olarak Oluşturulduğu - Eylem Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturabileceğinden Davanın Ağır Ceza Mahkemesince Değerlendirileceği"
342Y11.CD16.3.2011E. 2011/2455 K. 2011/1437"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanık Hakkında Zincirleme İki Ayrı Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Kamu Davası Açıldığı - Eylemlerinin Zincirleme Tek Suçu Oluşturduğunun Kabulü İle Tek Hüküm Kurulamayacağı )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Resmi Belgede Sahtecilik/Sanık Hakkında Zincirleme İki Ayrı Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Kamu Davası Açıldığı - Eylemlerinin Zincirleme Tek Suçu Oluşturduğunun Kabulü İle Tek Hüküm Kurulamayacağı )
KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLANMA ( 765 S.K. Uyarınca Hükmolunan Cezaya Eşit Süre İle Kamu Hizmetlerinden Yasaklanması Gerektiği )"
342Y11.CD22.2.2011E. 2011/738 K. 2011/1128"SAHTE ÇEK DÜZENLEME ( Sanığın Aynı Suç Hakkında Dosyası Bulunduğunu İddia Ettiği - Davanın Mükerrer Olarak Açılıp Açılmadığının Belirlenmesi Açısından Dosyanın Getirtileceği )
DAVANIN MÜKERRER OLARAK AÇILMASI ( Sahte Çek Düzenleme - Sanığın Aynı Suç Hakkında Dosyası Bulunduğunu İddia Ettiği/Davanın Mükerrer Olarak Açılıp Açılmadığının Belirlenmesi Açısından Dosyanın Getirtilmesi Gerektiği )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın Aynı Suç Hakkında Dosyası Bulunduğunu İddia Ettiği - Davanın Mükerrer Olarak Açılıp Açılmadığının Belirlenmesi Açısından Dosyanın Getirtileceği )"
342Y11.CD9.2.2011E. 2010/7174 K. 2011/598"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK (Sanığın Suça Konu Bonoda Soyismini Yanlış Yazıp Borcuna Karşılık Vermesi - Kambiyo Senetlerinin Resmi Evrak Niteliğinde Olduğu)
BONOYA SOYİSMİNİN YANLIŞ YAZILMASI (Kambiyo Senetlerinin Resmi Evrak Niteliğinde Olduğu - Fiilin Sübutu Halinde Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı)
RESMİ EVRAK (Kambiyo Senetlerinin Bu Nitelikte Olduğu - Sanığın Bonoda Soyismini Yanlış Yazıp Borcuna Karşılık Vermesiyle Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunu İşleyeceği)"
342Y11.CD1.10.2010E. 2009/16740 K. 2010/10514"SAHTE ÇEK DÜZENLEMEK ( Sanığın Yokluğunda Verilen Karara İlişkin Tebliğ Mazbatasında Kararın Sanıkla Aynı Konutta Oturan Oğluna Tebliğ Edildiğinin Belirtildiği/Sanığın Adresin Kendisine Ait Olmadığını İddia Ettiği - Tebligatın Geçerliliğinin Araştırılacağı )
TEBLİGATIN USULSÜZ YAPILDIĞINA İLİŞKİN İDDİA ( Sanığın Yokluğunda Verilen Karara İlişkin Tebliğ Mazbatasında Kararın Sanıkla Aynı Konutta Oturan Oğluna Tebliğ Edildiğinin Belirtildiği/Sanığın Adresin Kendisine Ait Olmadığını İddia Ettiği - Tebligatın Geçerliliğinin Araştırılacağı )"
342Y11.CD9.7.2010E. 2010/6907 K. 2010/8220"SAHTE VEKALETNAME DÜZENLEMEK ( Hükümde Yasa Yoluna Başvuru Yönteminin Gösterilmediği/Cezaevinde Bulunan Sanığın Adresine 7201 S.K. Md.35'e Göre Tebligat Yapıldığı - Usulsüz Olarak Kesinleşen Karara Karşı Karar Düzeltme Talebinin Reddedileceği )
KARAR DÜZELTME ( Hükümde Yasa Yoluna Başvuru Yönteminin Gösterilmediği/Cezaevinde Bulunan Sanığın Adresine 7201 S.K. Md.35'e Göre Tebligat Yapıldığı - Usulsüz Olarak Kesinleşen Karara Karşı Karar Düzeltme Talebinin Reddi Gereği )
YASA YOLUNA BAŞVURU YÖNTEMİNİN KARARDA BELİRTİLMEMESİ ( Kararın Usulsüz Olarak Kesinleştiğinin Gözetileceği )
CEZAEVİNDE BULUNANA SANIĞIN İKAMETGAHINA KARARIN TEBLİĞ EDİLMESİ ( Kararın Usulsüz Olarak Kesinleştiğinin Dikkate Alınacağı )"
342YCGK8.6.2010E. 2010/11-98 K. 2010/143"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( İki Adet Çek Yaprağı Üzerinde Aynı Zaman Diliminde Yapılan Sahtecilikten Dolayı Sanık Hakkında 765 S. TCY'nın 80. Md. Uygulanabilecek ise de 5237 S. TCY'ın 43/1 Md.'nin “Değişik Zamanlarda” İbaresinin Uygulanmaması Gerektiği )
İKİ ADET ÇEK YAPRAĞI ÜZERİNDE AYNI ZAMAN DİLİMİNDE YAPILAN SAHTECİLİK ( 765 S. TCY'nın 80. Md. Uygulanabilecek ise de 5237 S. TCY'ın 43/1 Md.'nin “Değişik Zamanlarda” İbaresinin Uygulanmaması Gerektiği )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Resmi Belgede Sahtecilik - İki Adet Çek Yaprağı Üzerinde Aynı Zaman Diliminde Yapılan Sahtecilikten Dolayı Sanık Hakkında 765 S. TCY'nın 80. Md. Uygulanabilecek ise de 5237 S. TCY'ın 43/1 Md.'nin “Değişik Zamanlarda” İbaresinin Uygulanmaması Gerektiği )
BİRDEN FAZLA ÇEK YAPRAĞI ÜZERİNDE SAHTECİLİK ( Yasanın 61. Maddesi Uyarınca Temel Cezanın Belirlenmesi Sırasında Gözönüne Alınması Gerektiği - Resmi Belgede Sahtecilik )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( İki Adet Çek Yaprağı Üzerinde Aynı Zaman Diliminde Yapılan Sahtecilikten Dolayı Sanık Hakkında 765 S. TCY'nın 80. Md. Uygulanabilecek ise de 5237 S. TCY'ın 43/1 Md.'nin “Değişik Zamanlarda” İbaresinin Uygulanmaması Gerektiği )"
342YCGK13.4.2010E. 2010/11-77 K. 2010/86"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( 765 S.K.'nın Daha Lehe Olduğu Ancak 5237 S.K. Uyarınca Zamanaşımı Süresinin Dolduğu - 5237 S.K.'nın Lehe Sonuç Doğurabilme Niteliğine Kavuştuğu/Dava Zamanaşımının Gerçekleştiğinin Kabul Edileceği )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunda/765 S.K.'nın Daha Lehe Olduğu Ancak 5237 S.K. Uyarınca Zamanaşımı Süresinin Dolduğu - 5237 S.K.'nın Lehe Sonuç Doğurabilme Niteliğine Kavuştuğu/Dava Zamanaşımının Gerçekleştiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunda 765 S.K.'nın Daha Lehe Olduğu Ancak 5237 S.K. Uyarınca Zamanaşımı Süresinin Dolduğu - 5237 S.K.'nın Lehe Sonuç Doğurabilme Niteliğine Kavuştuğu/Dava Zamanaşımının Gerçekleştiğinin Gözetileceği )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunda 765 S.K.'nın Daha Lehe Olduğu Ancak 5237 S.K. Uyarınca Zamanaşımı Süresinin Dolduğu - 5237 S.K.'nın Lehe Sonuç Doğurabilme Niteliğine Kavuştuğu/Dava Zamanaşımının Gerçekleştiği Gözetilerek Davanın Düşürüleceği )"
342Y11.CD23.11.2009E. 2008/20423 K. 2009/14508"ÇEKİN UNSURLARI ( Yasada Sınırlı Olarak Sayılmış Olup Vergi Kimlik Numarası Bunlar Arasında Yer Almadığından Çek Üzerinde Tahrifat Yapılması Suçunda Çekte Vergi Kimlik Numarası Olmadığı İçin Sahteciliğin Resmi Belgede Sahtecilik Olacağı )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Çekin Unsurları Yasada Sınırlı Olarak Sayılmış Olup Vergi Kimlik Numarası Bunlar Arasında Yer Almadığından Çek Üzerinde Tahrifat Yapılması Halinde Olacağı )
VERGİ KİMLİK NUMARASI ( Çekin Unsurları Yasada Sınırlı Olarak Sayılmış Olup Vergi Kimlik Numarası Bunlar Arasında Yer Almadığından Çek Üzerinde Tahrifat Yapılması Suçunda Çekte Vergi Kimlik Numarası Olmadığı İçin Sahteciliğin Resmi Belgede Sahtecilik Olacağı )"
342Y11.CD9.11.2009E. 2009/10626 K. 2009/12782"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Gerçek Bir Mal Hareketine Dayanmayan Sahte Faturalar Kullanmak Suretiyle İhracat Yapma - Düzenlenen Sahte Döviz Alım Belgelerinin İhracat Yapabilmek İçin Kullanılan Gümrük Çıkış Belgelerine Dayanak Yapılıp Yapılmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gereği )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Sahte Döviz Alım Belgesi Düzenlenmesi - Sahte Döviz Belgelerinin Gümrük Çıkış Beyannamesine Dayanak Yapılıp Yapılmadığı Tespit Edilerek Eylemin Değerlendirilmesi Gereği )
SAHTE DÖVİZ ALIM BELGESİ ( Resmi Belgede Sahtecilik - Özel Belgede Sahtecilik )"
342YCGK3.11.2009E. 2009/11-115 K. 2009/260"EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanığın Hapis Cezası Uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Koşullarının Oluştuğu - Yerel Mahkemece Bu Hususun Değerlendirileceği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Evrakta Sahtecilik - Sanığın Hapis Cezası Uyarınca Koşullarının Oluştuğu/Yerel Mahkemece Bu Hususun Değerlendirileceği )"
342Y11.CD22.10.2009E. 2009/3654 K. 2009/12397"SAHTECİLİK ( Hükmolunan Ağır Hapis Cezasının Hapis Cezasına Dönüştürüldüğü - Cezanın Tecilinin Mümkün Hale Geldiği/Bu Konuda Bir Karar Verileceği )
CEZANIN ERTELENMESİ ( Sahtecilik/Hükmolunan Ağır Hapis Cezasının Hapis Cezasına Dönüştürüldüğü - Cezanın Tecilinin Mümkün Hale Geldiği/Bu Konuda Bir Karar Verilmesi Gereği )
AĞIR HAPİS CEZASI ( Sahtecilik/Hükmolunan Ağır Hapis Cezasının Hapis Cezasına Dönüştürüldüğü - Cezanın Tecilinin Mümkün Hale Geldiği/Bu Konuda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Hapis Cezasının Asgari Hadden Adli Para Cezasına Esas Alınan Birim Gün Sayısının İse Asgari Hadden Uzaklaşılarak Tayin Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
CEZANIN BELİRLENMESİ ( Hapis Cezasının Asgari Hadden Adli Para Cezasına Esas Alınan Birim Gün Sayısının İse Asgari Hadden Uzaklaşılarak Tayin Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Hükmolunan Ağır Para Cezasının Adli Para Cezasına Dönüştürülmesinden Sonra Aynen İnfazına Karar Verileceği )
AĞIR PARA CEZASININ ADLİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Dönüştürülmesinden Sonra Aynen İnfazına Karar Verileceği )"
342Y11.CD21.10.2009E. 2008/8584 K. 2009/12314"HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Şirketin Satış Temsilcisi Olarak Çalışan Sanığın Şirket Lehine Düzenlenen Çekleri Şirket Kaşesi Kullanak Yetkilinin İmzasını Taklit Ederek Sahte Ciro ile Bedellerini Tahsil Etmesi - Eylemin 765 Sayılı TCK'nun 342/1. 5237 Sayılı TCK'nun 204/1. Maddesindeki Suçu Oluşturduğu )
EVRAKTA SAHTECİLİK ( Şirket Lehine Düzenlenen Çekleri Şirket Kaşesi Kullanarak Yetkilinin İmzasını Taklit Ederek Sahte Ciro ile Bedellerini Tahsil Etme - Eylem 765/ Sayılı TCK'nun 342/1. ve 5237 Sayılı TCK'nun 204/1. Maddesindeki Suçu Oluşturduğu Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal Suçunu Oluşturmadığı )
ŞİRKET LEHİNE DÜZENLENEN ÇEKLERİ SAHTE CİRO İLE BEDELLERİNİ TAHSİL ( Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal Suçunu Oluşturduğundan Bahisle Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu - Eylemin 765/ Sayılı TCK'nun 342/1. ve 5237 Sayılı TCK'nun 204/1. Maddesindeki Suçu Oluşturduğu )"
342Y11.CD13.10.2009E. 2006/6635 K. 2009/11994"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Suça Konu Çeklerin Şikayetçi Banka Şubesinden Alınan Krediye Karşılık Teminat Olarak Verildiği - Kredi İle İlgili Belgelerin Getirtilerek Çeklerin Bankaya Ne Zaman Verildiğinin Tespiti Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Nedeniyle 765 S. TCK. İle 5237 S. TCK.'nun Olaya İlişkin Tüm Hükümleri Uygulanıp Cezalar Kişiselleştirilerek Sonuç Cezaların Birbirleriyle Karşılaştırılması Suretiyle Lehe Yasanın Belirlenmesi Gerektiği )
ZİNCİRLEME SUÇ ( 5237 S. TCK.'nun 43. Maddesinde 765 S.Y'nın 80. Maddesinden Farklı Olarak “Değişik Zamanlarda Bir Kişiye Karşın” Denilmesi Karşısında Aynı Anda Aynı Mağdura Karşı İşlenen Eylemlerde Zincirleme Suça İlişkin Hükümlerin Uygulanmayacağı )
KREDİ BELGELERİ ( Resmi Belgede Sahtecilik - Suça Konu Çeklerin Şikayetçi Banka Şubesinden Alınan Krediye Karşılık Teminat Olarak Verildiği/Kredi İle İlgili Belgelerin Getirtilerek Çeklerin Bankaya Ne Zaman Verildiğinin Tespiti Gerektiği )"
342Y11.CD18.9.2009E. 2009/2861 K. 2009/10740"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Temel Cezanın Alt Sınırdan Tayini - Güvenlik Tedbirlerinin 765 S.K.'da Bulunmaması Nedeniyle 5237 S.K.'nun Aleyhe Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Resmi Evrakta Sahtecilik/ Temel Cezanın Alt Sınırdan Tayini - Hapis Cezasına Mahkumiyetin Kanuni Sonucu Olarak Uygulanan Güvenlik Tedbirlerinin 765 S.K'da Bulunmadığı/5237 S.K'nun Aleyhe Olduğu )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Takdir ve Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunmasının Bozmayı Gerektirdiği - Resmi Evrakta Sahtecilik )
GÜVENLİK TEDBİRİ ( Resmi Evrakta Sahtecilik/Temel Cezanın Alt Sınırdan Tayini - Hapis Cezasına Mahkumiyetin Kanuni Sonucu Olarak Uygulanan Güvenlik Tedbirlerinin 765 S.K.'da Bulunmadığı/5237 S. TCK'nun Aleyhe Olduğu )"
342Y11.CD14.7.2009E. 2009/10362 K. 2009/9505"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK (Gerçek Bir Mal Hareketine Dayanmayan Faturalara İlişkin Hayali Para Transferi Yapılarak Sahte Gümrük Çıkış Belgeleriyle Haksız KDV İadesi Almak - Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Tüm Yasal Unsurlarını Ayrıntılarıyla Bilen ve Oluşumunda Rolü Olan Ortak Hakkında da Hüküm Tesisi Gereği)
HAYALİ İHRACAT (Sahte Fatura Gümrük Çıkış Belgesi ve Hayali Para Transferi ile İhracat Yapılmadığı Halde Yapılmış Gibi Haksız KDV İadesi Almak - Suçun Ayrıntılarını Bilen ve Oluşumunda Rolü Olan Ortağın Tespiti ile Hakkında Hüküm Tesisi Gereği)
SUÇUN AYRINTILARINI BİLEN VE OLUŞUMUNDA ROLÜ OLAN ORTAK (Resmi Belgede Sahtecilik - Hayali İhracat)"
342YCGK7.7.2009E. 2009/8-72 K. 2009/198"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Bilirkişi Raporlarının İçeriği Okunmadan Yalnızca Sonuç Kısmına İtibar Edilmesinin Hukuka Uygun Olmadığı - Alacağın Miktarı da Nazara Alınarak İcra Dosyası Getirtilip İmza İncelemesi Yaptırılacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ ( Resmi Belgede Sahtecilik - Şüpheye Yer Vermeyecek Şekilde Yöntemince İmza İncelemesi Yapılması Gerektiği )
İMZA İNCELEMESİ ( Resmi Belgede Sahtecilik - Bilirkişi Raporlarının İçeriği Okunmadan Yalnızca Sonuç Kısmına İtibar Edilmesinin Hukuka Uygun Olmadığı/Alacağın Miktarı da Nazara Alınarak İcra Dosyası Getirtilip Yöntemince İnceleme Yaptırılması Gereği )
GRAFOLOJİK İNCELEME ( Resmi Belgede Sahtecilik - Bilirkişi Raporlarının İçeriği Okunmadan Yalnızca Sonuç Kısmına İtibar Edilmesinin Hukuka Uygun Olmadığı/Alacağın Miktarı da Nazara Alınarak İcra Dosyası Getirtilip İmza İncelemesi Yaptırılacağı )"
342Y4.CD12.5.2009E. 2007/12020 K. 2009/9141"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Kanıtları Değerlendirmenin Oluşmuş İse Eylemi Nitelendirmenin Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Girdiğinin Gözetilmesi Gerektiği )
BELGENİN DÜZENLENİŞ AMACI DIŞINDA KULLANILDIĞI İDDİASI ( Kanıtlanması Durumunda 765 S. TCK'nun 342 ( 5237 S. TCK.nun 204/2. ) Md.sinde Düzenlenen Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturabileceği )
GÖREV ( Resmi Belgede Sahtecilik - Kanıtları Değerlendirmenin Oluşmuş İse Eylemi Nitelendirmenin Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Girdiğinin Gözetilmesi Gerektiği )"
342Y11.CD12.5.2009E. 2006/9033 K. 2009/6215"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( 5237 S. TCK'nun 53. Md. de Düzenlenen ve Hapis Cezasına Mahkumiyetin Kanuni Sonucu Olarak Uygulanan Hak Yoksunluklarının 765 S. Kanunda Bulunmaması Nedeniyle 5237 S. TCK'nun Lehe Olmadığı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Resmi Evrakta Sahtecilik - 5237 S. TCK'nun 53. Md. de Düzenlenen ve Hapis Cezasına Mahkumiyetin Kanuni Sonucu Olarak Uygulanan Hak Yoksunluklarının 765 S. Kanunda Bulunmaması Nedeniyle 5237 S. TCK'nun Lehe Olmadığı )
HAK YOKSUNLUĞU ( Resmi Evrakta Sahtecilik - 5237 S. TCK'nun 53. Md. de Düzenlenen ve Hapis Cezasına Mahkumiyetin Kanuni Sonucu Olarak Uygulanan Hak Yoksunluklarının 765 S. Kanunda Bulunmaması Nedeniyle 5237 S. TCK'nun Lehe Olmadığı )"
342Y11.CD11.5.2009E. 2008/21116 K. 2009/6161"ZİNCİRLEME SUÇ ( Sahte Olduğu İddia Olunan Veraset İlamının “Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli” Belgelerden Olması Nedeniyle Zincirleme Şekilde İşlenen Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunu Oluşturacağı )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sahte Olduğu İddia Olunan Veraset İlamının “Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli” Belgelerden Olması Nedeniyle Suçun Oluşacağı )
VERASET İLAMININ SAHTE OLMASI ( “Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli” Belgelerden Olması Nedeniyle Zincirleme Şekilde İşlenen Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunu Oluşturacağı )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sahte Olduğu İddia Olunan Veraset İlamının “Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli” Belgelerden Olması Nedeniyle Zincirleme Şekilde İşlenen Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunu Oluşturacağı )"
342Y11.CD8.5.2009E. 2009/5505 K. 2009/5671"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Cezasının 765 S.K.'da 2 Yıldan 8 Yıla 5237 S.K.'da 2 Yıldan 5 Yıla Kadar Hapis Olup Temel Cezanın Alt Sınırdan Tayini - 5237 S.K.'daki Hak Yoksunlukları/765 S.K.'da Bulunmaması Karşısında Lehe Olduğu )
TEMEL CEZANIN ALT SINIRDAN TAYİNİ ( Resmi Belgede Sahtecilik/765 S.K.'da 2 Yıldan 8 Yıla 5237 S.K.'da 2 Yıldan 5 Yıla Kadar Hapis Olduğu - 765 S.K.'nun Lehe Olduğu/5237 S.K.'daki Hak Yoksunluklarının Bulunmadığı )
BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA ( 765 S.K.'da Bulunmaması Karşısında Temel Cezanın Alt Sınırdan Tayini Halinde 765 S.K.'nun Lehe Olduğu - Resmi Belgede Sahtecilik )"
342Y11.CD5.5.2009E. 2008/17740 K. 2009/5212"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın SSK'dan Emekli Edilmesi ve Yaşlılık Aylığı Bağlanması İle Sonuçlanan Süreçte Lehine Hazırlanan Sahte Belgelerin Neler Olduğu ve Sahte Olduğu İddia Olunan Bu Belgelere Dayanılarak Ne Tür Belgeler Düzenlendiğinin Araştırılması Gerektiği )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Resmi Belgede Sahtecilik - Sanığın Lehine Hazırlanan Sahte Belgelerin Neler Olduğu ve Sahte Olduğu İddia Olunan Bu Belgelere Dayanılarak Ne Tür Belgeler Düzenlendiğinin Araştırılması Gerektiği )
SORUŞTURMA - İNCELEME RAPORLARI ( Resmi Belgede Sahtecilik - Bağ-Kur ve SSK'da Yapılmış Olması Muhtemel Bulunan Soruşturma-İnceleme Raporlarının İlgili Dosyaların Onaylı Suretlerinin Getirtilip İncelenmesi Gerektiği )"
342Y11.CD30.4.2009E. 2006/8789 K. 2009/5094"KAÇAKÇILIK ( Suçundan Asliye Ceza Mahkemesinin Esasında Kayıtlı Dosyanın Sonucu Araştırılıp Bu Davayı İlgilendiren Delillerin Onaylı Örneklerinin Dosyaya İntikalinin Sağlanması Gerektiği )
BEDELSİZ İTHALAT İŞLEMLERİ ( Hangi Esaslara Göre Yapıldığının Gümrük Müsteşarlığından Sorulması ve Bedelsiz İthalatla İlgili Değişiklikleri Kapsayan Mevzuat da Gözönünde Bulundurularak Karar Verileceği - Kaçakçılık )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Kaçakçılık - Bedelsiz İthalatla İlgili Değişiklikleri Kapsayan Mevzuat da Gözönünde Bulundurularak Toplanan Deliller Bir Bütün Halinde Değerlendirildikten Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği )"
342Y11.CD19.3.2009E. 2006/6331 K. 2009/2649"SAHTECİLİK ( Yapıldığı İddia Edilen Listelerde Kursu Verdiği Belirtilen Okul Müdürü ve Milli Eğitim Müdürünün de İmzalarının Bulunduğu - Öncelikle Böyle Bir Sınav Yapılıp Yapılmadığı ya da Komisyon Kurulup Kurulmadığının Araştırılması Gerektiği )
KURS VEREN OKUL MÜDÜRÜ VE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ( Sahtecilik Yapıldığı İddia Edilen Listelerde Kursu Verdiği Belirtilen Okul Müdürü ve Milli Eğitim Müdürünün de İmzalarının Bulunduğu - Öncelikle Böyle Bir Sınav Yapılıp Yapılmadığı ya da Komisyon Kurulup Kurulmadığının Araştırılması Gerektiği )
DİPLOMANIN SAHTELİĞİ ( Kursa Devam Etmeden Diploma Aldıkları İddia Edilen Kişilerin Beyanına Başvurulup Diplomaları Nasıl ve Ne Şekilde Aldıkları Belirlenip Sahte Diplomaların Aslı ya da Onaylı Suretleri de Dosyaya Eklenip Sonucuna Göre Hukuki Durumun Tayin ve Takdiri Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda 765 S. TCK'nun Lehe Olduğu Kabul Edildiği Halde 5237 S. TCK'nun 53. Md.deki Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılmasına Karar Verilmesi Suretiyle Karma Uygulama Yapılmasının İsabetsizliği )"
342Y11.CD18.3.2009E. 2008/18512 K. 2009/2613"BELGEDE SAHTECİLİK ( 5237 S. TCK'nun 204/1-3 Maddesine Göre Ceza Miktarlarındaki Lehe Değişiklik Gözetilmeden Temel Ceza Tayinin İsabetsiz Olduğu )
CEZA MİKTARLARINDAKİ LEHE DEĞİŞİKLİK ( Gözetilmeden Temel Ceza Belirlenip Bu Miktar Üzerinden Artırım Yapılmasının İsabetsiz Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Belgede Sahtecilik - 5237 S. TCK'nun 204/1-3 Maddesine Göre Ceza Miktarlarındaki Lehe Değişiklik Gözetilmeden Temel Ceza Tayinin İsabetsiz Olduğu )"
342Y11.CD11.3.2009E. 2006/7331 K. 2009/2330"EVLİLİK DIŞI ÇOCUKLARI EVLİLİK İÇİYMİŞ GİBİ NÜFUSA KAYDETTİRMEK ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı - Birlikte Yaşadığı İlişkiden Olan İkiz Çocukları ve Diğer 4 Çocuğu 5 Defada Kaydettirdiği/Her Birinin Ayrı Suç Olduğu )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın Birlikte Yaşadığı Kişiden Olma Evlilik Dışı Çocukları Evliliğindenmiş Gibi Nüfusa Kaydettirdiği - Suçun Oluşacağı )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanığın Birlikte Yaşadığı Kişiden Olma Evlilik Dışı İkizleri ve Diğer 4 Çocuğu 5 Ayrı Eylemle Evliliğinden Olmaymış Gibi Nüfusa Kaydettirdiği - Eylemlerin Zincirleme Değil Ayrı Birer Suç Olarak Değerlendirileceği )"
342Y4.CD9.2.2009E. 2008/21145 K. 2009/1858"SAHTECİLİK ( Suça Konu Plaka ve Ruhsatlarda Kullanılan Soğuk Mühür İzleri ile Bunların Mukayeseye Esas Orjinal Örnekleri Karşılaştırmadan Hüküm Kurlmasının Hatalı Olduğu - Cezalar Toplandıktan Sonra 647 Sayılı Yasanın 6. Maddesinin Uygulanmamasının Yasaya Aykırı Olduğu )
GEREKÇELİ KARAR BAŞLIĞI ( Sanığın Anne Adının Yanlış Yazılmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Plaka ve Ruhsatlarda Kullanılan Soğuk Mühür İzleri ile Bunların Mukayeseye Esas Orjinal Örnekleri Karşılaştırmadan Hüküm Kurlmasının Hatalı Olduğu )"
342Y11.CD4.2.2009E. 2006/5624 K. 2009/474"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Kayıt Yaptırabilmek İçin Noterden Tasdikli Lise Diploması Zayi Belgesinin "Bölüm-Kolu" Kısmındaki "Sosyal-Sanat" İbaresinin Yanına "Resim" İbaresini Ekleyip Kayıt Yaptırmasında Suçun Oluştuğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Fiiline Uyan 765 S. TCK'nun 342/3. Maddesinin 5237 S. Yasada Fiiline Karşılık Gelen 204/1. Md. İle Karşılaştırma Yapılarak Belirlenmesi Gerektiği )
DİPLOMA ZAYİ BELGESİ ( "Bölüm-Kolu" Kısmındaki "Sosyal-Sanat" İbaresinin Yanına "Resim" İbaresini Ekleyip Kayıt Yaptırmasında Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Oluştuğu - 765 S. TCK'nun 342/3. Md. nin 5237 S. Yasada Fiiline Karşılık Gelen 204/1. Md. İle Karşılaştırma Yapılarak Belirlenmesi Gerektiği )"
342Y11.CD28.1.2009E. 2006/4307 K. 2009/161"SAHTECİLİK ( Hurdaya Ayrılan Aracı İkinci Kez Trafiğe Tescil Ettirmek Amacıyla Aracın Faturası İle Şahadetnamesinin Kaybolduğundan Bahisle Yeniden Tanzim Olunarak Tarafına Verilmesi Talebini İçeren Dilekçesi Üzerine Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğüne Başvurması - Resmi Belgede Sahteciliğe Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİĞE TEŞEBBÜS SUÇU ( Hurdaya Ayrılan Aracı İkinci Kez Trafiğe Tescil Ettirmek Amacıyla Aracın Faturası İle Şahadetnamesinin Kaybolduğundan Bahisle Yeniden Tanzim Olunarak Tarafına Verilmesi Talebini İçeren Dilekçesi Üzerine Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğüne Başvurması Eylemi )
HURDAYA AYRILAN ARACI İKİNCİ KEZ TRAFİĞE TESCİL ETTİRMEK ( Aracın Faturası İle Şahadetnamesinin Kaybolduğundan Bahisle Yeniden Tanzim Olunarak Tarafına Verilmesi Talebini İçeren Dilekçesi Üzerine Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğüne Başvurması - Resmi Belgede Sahteciliğe Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu )
ARACIN TRAFİĞE İKİNCİ KEZ TESCİL ETTİRİLMEYE ÇALIŞILMASI ( Hurdaya Ayrılan Aracın Faturası İle Şahadetnamesinin Kaybolduğundan Bahisle Yeniden Tanzim Olunarak Tarafına Verilmesi Talebini İçeren Dilekçesi Üzerine Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğüne Başvurması - Resmi Belgede Sahteciliğe Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu )"
342Y11.CD5.12.2008E. 2006/7345 K. 2008/12812"LEHE YASANIN BELİRLENMESİ ( 765 Sayılı TCK İle 5237 Sayılı TCK'nın İlgili Tüm Hükümleri Somut Olaya Ayrı Ayrı Uygulandığında Verilen Cezalar Süre İtibariyle Aynı Olduğu - Hak Yoksunluğuna da Karar Verilmesi Gerektiğinden 5237 Sayılı Yasanın Sanık Aleyhine Olacağı )
HAK YOKSUNLUĞU ( Resmi Belgede Sahtecilik - Kasten İşlenmiş Bulunan Suçtan Dolayı Hapis Cezasına Mahkumiyetin Kanuni Sonucu Olarak Karar Verilmesi Gerektiği )
CEZA SÜRELERİNİN AYNI OLMASI ( Somut Olaya Ayrı Ayrı Uygulandığında Verilen Cezalar Süre İtibariyle Aynı Olduğu - Hak Yoksunluğuna da Karar Verilmesi Gerektiğinden 5237 Sayılı Yasanın Sanık Aleyhine Olacağı )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Kasten İşlenmiş Bulunan Suçtan Dolayı Hapis Cezasına Mahkumiyetin Kanuni Sonucu Olarak Hak Yoksunluğuna da Karar Verilmesi Gerektiği )"
342Y11.CD18.11.2008E. 2008/1411 K. 2008/11916"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Suç Unsurlarının ve "Tarihinin" Kesin Surette Belirlenmesi Amacına Yönelik Olarak Senedin Hangi ve Ne Tür Bir Alacak- Borç İlişkisi Nedeniyle ve Hangi Tarihte Bankaya Verildiğinin Belirlenmesi Gerektiği )
DOLANDIRICILIK ( Senedin Hangi ve Ne Tür Bir Alacak- Borç İlişkisi Nedeniyle ve Hangi Tarihte Bankaya Verildiğinin Belirlenmesi Gerektiği - "Önceden Doğmuş Bir Borç Nedeniyle" Bankaya Sonradan Verildiğinin Tespiti Halinde Atılı Suçun Oluşmayacağı )
SENEDİN HANGİ VE NE TÜR BİR ALACAK- BORÇ İLİŞKİSİ NEDENİYLE VERİLDİĞİ ( Belirlenmesi Gerektiği - "Önceden Doğmuş Bir Borç Nedeniyle" Bankaya Sonradan Verildiğinin Tespiti Halinde Atılı "Dolandırıcılık" Suçunun Oluşmayacağı )"
342Y11.CD24.9.2008E. 2006/4822 K. 2008/9195"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Bir İlaç Firmasında Tıbbi Mümessil Olarak Çalışan Sanığın Oluşa Uygun Olarak Sübutu Kabul Edilen Sahte Reçete İle SSK Hastanesi Bünyesindeki Eczaneden Suça Konu Beslenme Solüsyonlarını Almaktan İbaret Eylemleminde Suçun Oluştuğu )
TIBBİ MÜMESSİL ( Olarak Çalışan Sanığın Oluşa Uygun Olarak Sübutu Kabul Edilen Sahte Reçete İle SSK Hastanesi Bünyesindeki Eczaneden Suça Konu Beslenme Solüsyonlarını Almaktan İbaret Eylemleminde Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
SAHTE REÇETE ( Bir İlaç Firmasında Tıbbi Mümessil Olarak Çalışan Sanığın Oluşa Uygun Olarak Sübutu Kabul Edilen Sahte Reçete İle SSK Adana Hastanesi Bünyesindeki Eczaneden Suça Konu Beslenme Solüsyonlarını Almaktan İbaret Eylemleminde Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )"
342Y11.CD4.6.2008E. 2007/9856 K. 2008/5596"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( 5237 S. Yasada Cezaların İçtimaına Yer Verilmeyip 5275 S. Yasanın 99. Md. Göre Suçların Birbirinden Bağımsız Olması Nazara Alınarak Ertelemenin Her Bir Ceza Ayrı Ayrı Gözetilerek Değerlendirilmesi Gerektiği )
CEZALARIN İÇTİMAI ( 5237 S. Yasada Yer Verilmeyip 5275 S. Yasanın 99. Md. Göre Suçların Birbirinden Bağımsız Olması Nazara Alınarak Ertelemenin Her Bir Ceza Ayrı Ayrı Gözetilerek Değerlendirilmesi Gerektiği - Resmi Belgede Sahtecilik )
ERTELEME ( Resmi Belgede Sahtecilik - 5237 S. Yasada Cezaların İçtimaına Yer Verilmeyip 5275 S. Yasanın 99. Md. Göre Suçların Birbirinden Bağımsız Olması Nazara Alınarak Ertelemenin Her Bir Ceza Ayrı Ayrı Gözetilerek Değerlendirilmesi Gerektiği )
SONUÇ CEZALAR EŞİTLİĞİ ( 5237 S. TCK'nun Uygulanması Durumunda Hapis Cezasına Mahkumiyetin Doğal Sonucu Olarak Anılan Yasanın 53. Md.deki Hak Yoksunluğunun da Uygulanması Gerektiğinden Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan 5237 S. TCK'nun Aleyhe Olduğu )
DOLANDIRICILIK ( 765 S. TCK'nu Uyarınca Cezaların İçtima Edilmesi Gerektiğinden ve Dolandırıcılık Suçundan Verilen Ceza İle Birlikte Ertelemenin Mümkün Olmadığından Bahisle Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
342YCGK13.5.2008E. 2008/6-20 K. 2008/110"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Bir Konunun İlk Kez Ceza Genel Kurulunca İncelenmesi Mümkün Görülmediğinden Özel Dairece İncelenmesi Zamanaşımı ve Sair Hususların da Oraca Değerlendirilmesi Gerektiği )
BOZMA KARARINA EYLEMLİ UYMA ( Bir Konunun İlk Kez Ceza Genel Kurulunca İncelenmesinin Mümkün Görülmediği - Özel Dairece İncelenmesi Zamanaşımı ve Sair Hususların da Oraca Değerlendirilmesi Gerektiği )
BOZMAYA EYLEMLİ UYMA KARARININ TEMYİZİ ( “Direnme Kararı” Değil “Yeni Hüküm” Olarak Değerlendirilen Hükmün Temyiz Davasına Bakmakla Görevli Olan Özel Dairece İncelenmesi İcap Edeceği )
BİR KONUNUN İLK KEZ CEZA GENEL KURULUNCA İNCELENEMEMESİ ( Özel Dairece İncelenmesi ve Zamanaşımı ve Sair Hususların da Oraca Değerlendirilmesi Gerektiği )"
342Y11.CD30.4.2008E. 2008/1752 K. 2008/3916"NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( Sanığın Muhasebe Müdürü Olarak Çalıştığı Şikayetçiye Ait İşyerinde İmza Yetkisi Olmadığı Halde Suça Konu Bankanın Maddi Varlığı Olan Çekleri Şikayetçi Adına Sahte İmza İle Tanzim Etmesi Eyleminde Suçun Oluştuğu )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın Muhasebe Müdürü Olarak Çalıştığı Şikayetçiye Ait İşyerinde İmza Yetkisi Olmadığı Halde Suça Konu Bankanın Maddi Varlığı Olan Çekleri Şikayetçi Adına Sahte İmza İle Tanzim Ederek Tahsil Etmesi Eylemi Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu )
İMZA YETKİSİ ( Sanığın Muhasebe Müdürü Olarak Çalıştığı Şikayetçiye Ait İşyerinde İmza Yetkisi Olmadığı Halde Suça Konu Bankanın Maddi Varlığı Olan Çekleri Şikayetçi Adına Sahte İmza İle Tanzim Ederek Tahsil Etmesi Eylemi Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu )"
342Y11.CD1.4.2008E. 2007/6232 K. 2008/2318"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Evli Olan Sanığın Yabancı Bir Anneden Doğan Çocuğu Kendi Evliliğinden Doğmuş Gibi Nüfus Kütüğüne Tescil Ettirmekten İbaret Eylemi )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Evli Olan Sanığın Yabancı Bir Anneden Doğan Çocuğu Kendi Evliliğinden Doğmuş Gibi Nüfus Kütüğüne Tescil Ettirmekten İbaret Eylemi Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
NÜFUS KÜTÜĞÜNE TESCİL ( Evli Olan Sanığın Yabancı Bir Anneden Doğan Çocuğu Kendi Evliliğinden Doğmuş Gibi Nüfus Kütüğüne Tescil Ettirmekten İbaret Eyleminin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )"
342Y11.CD6.3.2008E. 2007/9838 K. 2008/1360"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Temel Cezanın Alt Sınırdan Tayini Halinde Hapis Cezasına Mahkumiyetinin Kanuni Sonucu Olarak Uygulanan Hak Yoksunluklarının 765 S. Kanunda Bulunmaması Nedeniyle 5237 S. TCK'nun Aleyhe Olduğu )
HAK YOKSUNLUĞU ( Resmi Belgede Sahtecilik - Hapis Cezasına Mahkumiyetinin Kanuni Sonucu Olarak Uygulanan Hak Yoksunluklarının 765 S. Kanunda Bulunmaması Nedeniyle 5237 S. TCK'nun Aleyhe Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Resmi Belgede Sahtecilik - Hapis Cezasına Mahkumiyetinin Kanuni Sonucu Olarak Uygulanan Hak Yoksunluklarının 765 S. Kanunda Bulunmaması Nedeniyle 5237 S. TCK'nun Aleyhe Olduğu )"
342Y11.CD5.3.2008E. 2007/2252 K. 2008/1318"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Lehe Kanun Hükmünün Uygulanması - 765 Sayılı Ceza Kanununda Öngörülen Cezanın 5237 Sayılı Ceza Kanununda Öngörülen Cezaya Göre Sanığın Daha Lehine Olduğu )
LEHE KANUN ( Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Hakkında 5237 Sayılı TCK'nun 204. Maddesinde Düzenlenen Cezanın 765 Sayılı TCK'nunda Düzenlenen Cezaya Nazaran Aleyte Olduğu )"
342Y11.CD26.11.2007E. 2006/123 K. 2007/8477"KISA KARARIN YER ALDIĞI DURUŞMA TUTANAĞI ( Birinci Sayfasının Üye Hakimler Tarafından İmzalanmamasının Yasaya Aykırı Olduğu - Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Nedeniyle Cezanın Temel Cezanın Alt Sınırdan Tayin Edilmesi Halinde Ceza Miktarı İtibariyle Güvenlik Tedbirine Karar Verilmesi Gerektiğinden 5237 Sayılı Ceza Yasasının Aleyhe Olduğunun Gözetilmesi Gereği )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( 765 Sayılı Ceza Kanununda Güvenlik Tedbiri Uygulamasının Bulunmadığı - Temel Cezanın Alt Sınırdan Tayini Halinde 5237 Sayılı Ceza Kanununa Göre Güvenlik Tedbirine Hükmedilmesi Gerektiğinden 5237 Sayılı Ceza Kanunun Aleyhe Olduğunun Gözetilmesi Gereği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Resmi Belgede Sahtecilik - Güvenlik Tedbiri )"
342YCGK9.10.2007E. 2007/11-44 K. 2007/200"BİLİŞİM SİSTEMİNE GİREREK BİLGİLERİ DEĞİŞTİRMEK ( Gerek 765 S. TCY ve Gerekse 5237 S. TCY'de Asliye Ceza Mahkemesinin Görevi Alanında Bulunduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Bilişim Sistemine Girilmek Suretiyle Bilgileri Değiştirmek - Gerek 765 S. TCY ve Gerekse 5237 S. TCY'de Asliye Ceza Mahkemesinin Görevi Alanında Bulunduğu )
SAHTECİLİK ( Davaya Konu Edilmeyen ve Bağımsız Bir Diğer Suç Teşkil Eden Başka Bir Eylemden Dolayı Yargılama Yapılması ve Sahtecilikten Açılmayan Davadan Hüküm Kurulabileceğinin Düşünülerek Görevsizlik Kararı Verilmesinin Önerilemeyeceği )"
342Y11.CD1.10.2007E. 2005/11004 K. 2007/6136"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanığın Nikahsız Eşinden Olan Kızını Resmi Nikahli Eşi Adına Nüfusa Kaydettirmesi - Çocuğun Soybağını Değiştirme Kastı Olmadığı Gözetilerek Eylemin Resmi Belge Niteliğindeki Nüfus Kütüğünün Gerçeğe Aykırı Şekilde Değiştirilmesi Sonucu 765 Sayılı TCK'nun 342. Maddesini İhlal Oluşturduğu )
SOYBAĞINI DEĞİŞTİRME ( 765 Sayılı TCK'nun 445. Maddesi ve 5237 Sayılı TCK'nun 231. Maddesinde Düzenlendiği - Sanığın Nikahsız Eşinden Olan Kızını Resmi Nikahlı Eşi Adına Nüfusa Kaydettirmesi Eyleminin Soybağını Değiştirme Kastı Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
NİKAHSIZ EŞİNDEN OLAN ÇOCUĞU RESMİ NİKAHLI EŞ ADINA NÜFUSA KAYDETTİRME ( Soybağını Değiştirme - Resmi Belgede Sahtecilik )"
342Y11.CD26.9.2007E. 2007/5499 K. 2007/5947"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın Katılan Adına Sahte Nüfus Cüzdanı Düzenledikten Sonra Noterde Şirket Hisselerini Devir Almak İçin Vekaletname Tanzim Ettirdiği - Sanığın Eylemleri Zincirleme Suretiyle Suçu Oluşturduğu )
VEKALETNAME TANZİM ETME ( Sanığın Katılan Adına Sahte Nüfus Cüzdanı Düzenledikten Sonra Noterde Şirket Hisselerini Devir Almak İçin Tanzim Ettirdiği - Sanığın Eylemleri Zincirleme Suretiyle Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE VEKALETNAME TANZİM ETME ( Noterde Şirket Hisselerini Devir Almak İçin Tanzim Ettirdiği - Sanığın Eylemleri Zincirleme Suretiyle Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanığın Katılan Adına Sahte Nüfus Cüzdanı Düzenledikten Sonra Noterde Şirket Hisselerini Devir Almak İçin Tanzim Ettirdiği - Sanığın Eylemleri Zincirleme Suretiyle Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ ( Resmi Belgede Sahtecilik - Suçun İşleniş Biçimi Kastın Yoğunluğu Suça Konu Belgelerin Niteliği Sayısı ve Uğranılan Zarar Gözetilerek Temel Ceza Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Hükmedilmesi Gerektiği )"
342Y11.CD20.6.2007E. 2005/7073 K. 2007/4317"MEMURA YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Devlet Hastanesinde Müdür Olan Sanığın Atandığı Diğer İlçeye Gitmeyerek Görevine Başlamadığı Halde Gidip Başlamış Gibi Sürekli Görev Yolluğu Almak Sureti İle )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanığın Yalan Beyanları Üzerine Mal Müdürlüğünün Tahakkuk Düzenlenmesini Sağlayarak Haksız Kazanç Sağlandığı İddiası/Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturabileceği - Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın Yalan Beyanları Üzerine Mal Müdürlüğünün Tahakkuk Düzenlenmesini Sağlayarak Haksız Kazanç Sağlandığı İddiası - Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
342Y11.CD28.5.2007E. 2005/8618 K. 2007/3660"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU ( Sahte Sahiplik Belgesi Düzenlenmesi Nedeniyle )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Yasa Nedeniyle Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayininde Zorunluluk Bulunması )
DELİLLERİN TAM OLARAK TOPLANMASI ( Resmi Evrakta Sahtecilik Suçuyla İlgili Olarak Müfettiş Raporlarının-Bu Konuyla İlişkili Olan Varsa Soruşturma ve Kovuşturma Dosyalarının İncelenmesinin Gerekmesi )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Vekalet Ücretinin Asil Yerine Vekil Lehine Hükmolunmasının Yasaya Aykırı Olması )"
342Y11.CD21.5.2007E. 2007/2957 K. 2007/3523"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Temel Cezanın Alt Sınırdan Tayini Halinde 5237 Uygulanan Güvenlik Tedbirlerinin 765 S.K'da Bulunmaması Nedeniyle 5237 S. TCK'nun Aleyhe Sonuç Doğurduğu )
TEMEL CEZANIN ALT SINIRDAN TAYİNİ ( Resmi Belgede Sahtecilik - Uygulanan Güvenlik Tedbirlerinin 765 S.K'da Bulunmaması Nedeniyle 5237 S. TCK'nun Aleyhe Sonuç Doğurduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Resmi Belgede Sahtecilik - Temel Cezanın Alt Sınırdan Tayini Halinde Uygulanan Güvenlik Tedbirlerinin 765 S.K'da Bulunmaması Nedeniyle 5237 S. TCK'nun Aleyhe Sonuç Doğurduğu )"
342Y11.CD14.5.2007E. 2005/7577 K. 2007/3288"LEHE KANUN UYGULAMASI ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCK'nun 7 ve 5252 Sayılı Kanun'un 9. Maddeleri Değerlendirilerek Sanıkların Hukuki Durumlarının Takdir ve Tayininde Zorunluluk Bulunduğu - Resmi Evrakta Sahtecilik )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCK'nun 7 ve 5252 Sayılı Kanun'un 9. Maddeleri Değerlendirilerek Sanıkların Hukuki Durumlarının Takdir ve Tayininde Zorunluluk Bulunduğu )"
342Y11.CD10.5.2007E. 2005/9242 K. 2007/3278"HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Abonenin Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin de Bulunması Karşısında "Cihazın Boşa Çıktı Belgesi"ni Almak İçin Abonenin Yazılı Bir Başvurusu Gerekip Gerekmediği Bu Başvuruya Eklenmesi Gereken Belge Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
ABONENİN NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİNİN BULUNMASI ( "Cihazın Boşa Çıktı Belgesi"ni Almak İçin Abonenin Yazılı Bir Başvurusu Gerekip Gerekmediği Bu Başvuruya Eklenmesi Gereken Belge Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği - Sahtecilik )
SAHTECİLİK ( Abonenin Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin de Bulunması Karşısında "Cihazın Boşa Çıktı Belgesi"ni Almak İçin Abonenin Yazılı Bir Başvurusu Gerekip Gerekmediği Bu Başvuruya Eklenmesi Gereken Belge Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )"
342Y11.CD10.5.2007E. 2005/7144 K. 2007/3281"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU ( Sahte Sahiplik Belgesi Düzenlenmesi )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Yasa Nedeniyle Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayininde Zorunluluk Bulunması )
DELİLLERİN TAM OLARAK TOPLANMASI ( Resmi Evrakta Sahtecilik Suçuyla İlgili Olarak Müfettiş Raporlarının-Bu Konuyla İlişkili Olan Varsa Soruşturma ve Kovuşturma Dosyalarının İncelenmesinin Gerekmesi )"
342Y11.CD7.5.2007E. 2005/7070 K. 2007/3119"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Bedelsiz İthalat İşlemleri ile İlgili Değişiklikleri Kapsayan Mevzuatın Göz Önünde Bulundurulması Gereği )
BEDELSİZ İTHALAT İŞLEMLERİ ( İlgili Değişiklikleri Kapsayan Mevzuatın Göz Önünde Bulundurulması Gereği - Resmi Evrakta Sahtecilik )
BEDELSİZ İTHALATLA İLGİLİ YASAL DEĞİŞİKLİKLER ( Kapsayan Mevzuatın Göz Önünde Bulundurulması Gereği - Resmi Evrakta Sahtecilik )"
342Y11.CD3.5.2007E. 2005/4350 K. 2007/3029"SAHTECİLİK ( İddianamenin Düzenlediği Tarihte Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı TCK'nun 342/1. Maddesindeki Suça Bakıp Delilleri Takdir Etmek Görevinin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sahtecilik - İddianamenin Düzenlediği Tarihte Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı TCK'nun 342/1. Maddesindeki Suça Bakıp Delilleri Takdir Etmek Görevinin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )"
342Y11.CD28.3.2007E. 2006/250 K. 2007/2112"LEHE YASA UYGULAMASI ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCK'nun 7 ve 5252 Sayılı Kanun'un 9. Maddeleri Değerlendirilerek Sanıkların Hukuki Durumlarının Takdir ve Tayininde Zorunluluk Bulunduğu - Resmi Evrakta Sahtecilik ve Dolandırıcılık )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCK'nun 7 ve 5252 Sayılı Kanun'un 9. Maddeleri Değerlendirilerek Sanıkların Hukuki Durumlarının Takdir ve Tayininde Zorunluluk Bulunduğu )"
342Y11.CD27.3.2007E. 2005/6366 K. 2007/2164"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU ( Sahte Sahiplik Belgesi Düzenlenmesi Nedeniyle )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Yasa Nedeniyle Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayininde Zorunluluk Bulunması )
DELİLLERİN TAM OLARAK TOPLANMASI ( Resmi Evrakta Sahtecilik Suçuyla İlgili Olarak Müfettiş Raporlarının-Bu Konuyla İlişkili Olan Varsa Soruşturma ve Kovuşturma Dosyalarının İncelenmesinin Gerekmesi )"
342Y11.CD19.3.2007E. 2007/201 K. 2007/1802"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Önceden Doğmuş Bir Borç veya Oluşmuş Bir Zarar İçin Hileli Davranışlarda Bulunulması Halinde Borç veya Zarar Aldatıcı Nitelikli Davranışlar Sonucu Doğmayacağından Dolandırıcılık Suçunun Oluşmayacağı )
DOLANDIRICILIK ( Önceden Doğmuş Bir Borç veya Oluşmuş Bir Zarar İçin Hileli Davranışlarda Bulunulması Halinde Borç veya Zarar Aldatıcı Nitelikli Davranışlar Sonucu Doğmayacağından Suçun Oluşmayacağı )
HAKSIZ YARAR ( Dolandırıcılık Suçunun Oluşması İçin Kullanılan Hileli Davranışların Aldatıcı Nitelikte Olması Mağduru Yanılgıya Düşürmesi Aldatıcı Mahiyetteki Davranışlara ve Yalanlara İnanan Mağdur Tarafından Sanığa veya Bir Başkasına Sağlanması Gerektiği )"
342Y11.CD19.3.2007E. 2006/6995 K. 2007/1845"KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( UYAP'tan Alınan Güncellenmiş Nüfus Kayıt Örneğinden Resmi Evrakta Sahtecilik Suçundan Yargılanan Sanığın Hükümden Sonra Vefat Etmesi Nedeniyle )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU ( UYAP'tan Alınan Güncellenmiş Nüfus Kayıt Örneğinden Bu Suçtan Yargılanan Sanığın Hükümden Sonra Vefat Ettiği - Kamu Davasının Düşürülmesi Gereği )
UYAP BİLGİLERİNİN KARARDA KULLANILMASI ( Alınan Güncellenmiş Nüfus Kayıt Örneğinden Resmi Evrakta Sahtecilik Suçundan Yargılanan Sanığın Hükümden Sonra Vefat Ettiği - Kamu Davasının Düşürülmesi Gereği )"
342Y11.CD14.3.2007E. 2005/6887 K. 2007/1688"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Bedelsiz İthalat İşlemlerinin Hangi Esaslara Göre Yapıldığının Gümrük Müsteşarlığından Sorulması ve İlgili Değişiklikleri Kapsayan Mevzuatın Göz Önünde Bulundurulması Gereği )
BEDELSİZ İTHALAT İŞLEMLERİ ( Hangi Esaslara Göre Yapıldığının Gümrük Müsteşarlığından Sorulması ve İlgili Değişiklikleri Kapsayan Mevzuatın Göz Önünde Bulundurulması Gereği - Resmi Evrakta Sahtecilik )
BEDELSİZ İTHALATLA İLGİLİ YASAL DEĞİŞİKLİKLER ( Kapsayan Mevzuatın Göz Önünde Bulundurulması Gereği - Resmi Evrakta Sahtecilik )"
342Y11.CD12.3.2007E. 2006/4030 K. 2007/1615"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Kamu Görevlileri Hakkında Açılan Kamu Davasının Derdest Olması Halinde Birleştirilmesi Kesinleşmiş İse Bu Dosya İçersine Alınması Mümkün Olmadığı Takdirde İncelenerek Bu Davayı İlgilendiren Delillerin Onaylı Örneklerinin Dosyaya Aktarılması Gerektiği )
KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA AÇILAN KAMU DAVASININ DERDEST OLMASI ( Halinde Birleştirilmesi Kesinleşmiş İse Bu Dosya İçersine Alınması Mümkün Olmadığı Takdirde İncelenerek Bu Davayı İlgilendiren Delillerin Onaylı Örneklerinin Dosyaya Aktarılması Gerektiği )
ALINAN ÜCRETİN SONRADAN KESİN HAKEDİŞDE MAHSUP EDİLMESİ ( Oluşan Suçu Ortadan Kaldırmayacağı da Gözetilerek Karar Verilmesi Gerekirken Mevcut Delil İle Bilgilerin Takdir ve Yorumunun Mahkemeye Ait Olduğu - Resmi Evrakta Sahtecilik )"
342Y6.CD5.3.2007E. 2006/2039 K. 2007/2637"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Evlenmesine Yasal Olanak Bulunmayan ve Kardeşinin Nüfus Cüzdanıyla Evlendirme Memurluğuna Başvuruda Bulunan Sanığın Eyleminde Suçun Oluştuğu )
EVLENME SÖZLEŞMESİ ( Evlenmesine Yasal Olanak Bulunmayan ve Kardeşinin Nüfus Cüzdanıyla Evlendirme Memurluğuna Başvuruda Bulunan Sanığın Eyleminde Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Oluştuğu )
SAHTE EVLİLİK SÖZLEŞMESİ YAPILMASI ( Evlenmesine Yasal Olanak Bulunmayan ve Kardeşinin Nüfus Cüzdanıyla Evlendirme Memurluğuna Başvuruda Bulunan Sanığın Eyleminde Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Oluştuğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Resmi Belgede Sahtecilik - 5237 S. TCY'nın Aynı Suça Uyan Maddelerinde Öngörülen Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Türü ve Üst Sınırı Bakımından Anılan Yasanın Sanık Yararına Olduğu )"
342Y11.CD5.3.2007E. 2006/4266 K. 2007/1383"ASLİ DAVA ZAMANAŞIMI ( Dosyadaki Mevcut Deliller İtibariyle Suçun Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Hallerinin Gözönünde Bulundurulacağı )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Asli Dava Zamanaşımının Gerçekleşmediği Gözetilmeden Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilmesi Kanuna Aykırı Olduğu )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Noter Vekaletnamesini Sahte Olarak Düzenlettirdiği İddiasıyla Açılan Kamu Davasının Tabi Olduğu Zamanaşımının Belirlenmesinde Suçun Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Hallerinin Gözönünde Bulundurulacağı )
SUÇUN NİTELİKLİ HALİNİN GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI ( Noter Vekaletnamesini Sahte Olarak Düzenlettirdiği İddiasıyla Açılan Kamu Davasının Tabi Olduğu Zamanaşımının Belirlenmesinde )"
342Y11.CD21.2.2007E. 2006/7980 K. 2007/1002"TEMEL CEZANIN TAYİNİ ( Dolandırıcılık Suçu Nedeniyle Temel Ceza Belirlenirken Meydana Gelen Zararın Ağırlığı Gözetilerek Alt Sınırdan Uzaklaşılması Gerektiği )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunda Sanığın Suça Konu Çekleri Aynı Zaman Dilimi İçerisinde Düzenleyip Vermesi Durumunda TCK'nın 43. Maddesindeki "Değişik Zamanlarda" Koşulu Gerçekleşmeyeceğinden Anılan Hüküm Uygulanmayacağı )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanığın Suça Konu Çekleri Aynı Zaman Dilimi İçerisinde Düzenleyip Vermesi Durumunda TCK'nın 43. Maddesindeki "Değişik Zamanlarda" Koşulu Gerçekleşmeyeceğinden Anılan Hüküm Uygulanmayacağı )
DOLANDIRICILIK ( Temel Ceza Belirlenirken Meydana Gelen Zararın Ağırlığı Gözetilerek Alt Sınırdan Uzaklaşılması Gerektiği )"
342Y11.CD13.2.2007E. 2005/5828 K. 2007/733"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Bedelsiz İthalat İşlemlerinin Hangi Esaslara Göre Yapıldığının Gümrük Müsteşarlığından Sorulması Gereği )
BEDELSİZ İTHALAT İŞLEMLERİ ( Hangi Esaslara Göre Yapıldığının Gümrük Müsteşarlığından Sorulması Gereği - Resmi Evrakta Sahtecilik )
BEDELSİZ İTHALATLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLERİ KAPSAYAN MEVZUAT ( Göz Önünde Bulundurularak Toplanan Deliller Bir Bütün Halinde Değerlendirildikten Sonra Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumlarının Takdir ve Tayini Gerektiği ) "
342Y11.CD7.2.2007E. 2005/6057 K. 2007/586"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sahte Düzenledikleri Taşınmaz Satış Senedini Tapu İptal Davasında İbraz Ederek Taşınmazın Tescilini Sağladıkları İddiası - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanıkların Sahte Düzenledikleri Taşınmaz Satış Senedini Tapu İptal Davasında İbraz Ederek Taşınmazın Tescilini Sağladıkları İddiası - Resmi Evrakta Sahtecilik )"
342Y11.CD6.2.2007E. 2005/6210 K. 2007/539"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Bedelsiz İthalat İşlemlerinin Hangi Esaslara Göre Yapıldığının Gümrük Müsteşarlığından Sorulması ve İlgili Değişiklikleri Kapsayan Mevzuatın Göz Önünde Bulundurulması Gereği )
BEDELSİZ İTHALAT İŞLEMLERİ ( Hangi Esaslara Göre Yapıldığının Gümrük Müsteşarlığından Sorulması ve İlgili Değişiklikleri Kapsayan Mevzuatın Göz Önünde Bulundurulması Gereği - Resmi Evrakta Sahtecilik )
BEDELSİZ İTHALATLA İLGİLİ YASAL DEĞİŞİKLİKLER ( Kapsayan Mevzuatın Göz Önünde Bulundurulması Gereği - Resmi Evrakta Sahtecilik )"
342Y11.CD1.2.2007E. 2006/7477 K. 2007/420"ADLİ SİCİL KAYDI ( Anayasanın 76. Maddesi İle Özel Kanunlarda Sayılan Suçların Silinme Koşulları Gerçekleştiğinde Adli Sicil Kaydından Çıkarılıp Arşiv Kaydına Alınacağı )
ARŞİV KAYDI ( Anayasanın 76. Maddesi İle Özel Kanunlarda Sayılan Suçların Silinme Koşulları Gerçekleştiğinde Adli Sicil Kaydından Çıkarılıp Arşiv Kaydına Alınacağı )
ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ ( Adli Sicil Kaydından Çıkartılarak Arşiv Kaydına Alınan "Sahtecilik" Suçunun Arşiv Kaydının Silinmesi Ancak 5352 Sayılı Adli Sicil Yasasının 12. Maddesindeki Koşullar Gerçekleştiği Takdirde Olanaklı Olduğu )
SAHTE BELGEYİ BİLEREK KULLANMAK SUÇU ( Yargılanan Sanığın Hapis Cezasıyla Cezalandırılmasına Dair İlamı Kapsayan Kaydın 5352 Sayılı Yasa'nın Geçici 2/2. Maddesi Uyarınca Arşiv Kayıtlarından Çıkarılmasına İlişkin Olarak Verilen Karar Yerinde Olmaığı )
SAHTECİLİK SUÇU ( Adli Sicil Kaydından Çıkartılarak Arşiv Kaydına Alınan "Sahtecilik" Suçunun Arşiv Kaydının Silinmesi Ancak 5352 Sayılı Adli Sicil Yasasının 12. Maddesindeki Koşullar Gerçekleştiği Takdirde Olanaklı Olduğu )"
342Y6.CD30.1.2007E. 2005/15626 K. 2007/629"SAHTECİLİK ( 5237 S. TCY'nın Aynı Suça Uyan 204/1'de Öngörülen Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Türü Alt ve Üst Sınırları Bakımından Sanık Yararına Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sahtecilik - 5237 S. TCY'nın Aynı Suça Uyan 204/1'de Öngörülen Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Türü Alt ve Üst Sınırları Bakımından Sanık Yararına Olduğu )"
342Y11.CD30.1.2007E. 2005/11011 K. 2007/326"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanıklar Hakkında İşe Giriş Bildirgesi İle Başvuru Üzerine Ne Gibi İşlem Yapılıp Hangi Tür Evrak Düzenlendiği İlgililerin Beyanları Üzerine Doğruluğunun Tespiti Açısından Kurumun Araştırma Yükümlülüğünün Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( Başvuru Üzerine Ne Gibi İşlem Yapılıp Hangi Tür Evrak Düzenlendiği İlgililerin Beyanları Üzerine Doğruluğunun Tespiti Açısından Kurumun Araştırma Yükümlülüğünün Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği - Dolandırıcılık )
HAKSIZ HİZMET SÜRESİ KAZANIP KAZANMAMA ( Hususları Araştırılıp Ayrıca Serbest Muhasebeci Sanığın İşe Giriş Bildirgesini Düzenleme Yetkisinin Olup Olmadığı da Saptanıp Resmi Nitelikte Belge Düzenlendiğinin Belirlenmesi Gerektiği )"
342Y11.CD28.12.2006E. 2006/6429 K. 2006/10594"DOLANDIRICILIK VE SAHTECİLİK SUÇLARINDAN DAVA AÇILMASI ( Doğrudan Doğruya Zarar Görmeyen SSK ve Hazinenin Davaya Müdahil Olarak Kabulünün Yasaya Aykırı Olduğu )
DAVAYA MÜDAHALE ( Dolandırıcılık Ve Sahtecilik Suçlarından Dava Açılması - Doğrudan Doğruya Zarar Görmeyen SSK ve Hazinenin Davaya Müdahil Olarak Kabulünün Yasaya Aykırı Olduğu )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanıklar Tarafından Eczaneye Getirildiğinin Mahkemece Kabul Edilmesine ve İlaç Bedellerinin Sigortalı Sanıklar Tarafından Bizzat SSK Sigorta Müdürlüğünden Alınmasına Rağmen Beraatlerine Hükmolunmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
EVRAKTA SAHTECİLİK ( Aynı Evraka İlişkin Birden Fazla Dava Açılmayıp Çeşitli Kurumlara Ait Bir Çok Evrakın Düzenlenerek Dolandırıcılık Suçlarının İşlendiği İddia Olunmakla En Lehe Değerlendirmeyle Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Evrakta Sahtecilik - Aynı Evraka İlişkin Birden Fazla Dava Açılmayıp Çeşitli Kurumlara Ait Bir Çok Evrakın Düzenlenerek Dolandırıcılık Suçlarının İşlendiği/Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanacağı )"
342Y5.CD19.12.2006E. 2006/12944 K. 2006/10347"SAHTECİLİK SUÇU ( Görev Uyuşmazlığında Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREV UYUŞMAZLIĞI ( Sahtecilik Suçunda Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
342Y11.CD18.12.2006E. 2006/3941 K. 2006/10291"MEMURA YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Katılan İle Resmen Evlenen Sanığın Evliliği Devam Ettiği Halde Başka Bir Kadınla da Resmen Evlenip Bu Kadından Boşandıktan Sonra Katılan İle Yeniden Resmen Evlendiği - Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sanığın Evliliği Devam Ettiği Halde Başka Bir Kadınla da Resmen Evlenip Bu Kadından Boşandıktan Sonra Katılan İle Yeniden Resmen Evlendiği - Memura Yalan Beyan/Resmi Belgede Sahtecilik Suçlarının Hangisinin Sanık Lehine Olup Olmamasının Tartışılması Gerektiği )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Katılan İle Resmen Evlenen Sanığın Evliliği Devam Ettiği Halde Başka Bir Kadınla da Resmen Evlenip Bu Kadından Boşandıktan Sonra Katılan İle Yeniden Resmen Evlendiği - Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREV ( Memura Yalan Beyan/Resmi Belgede Sahtecilik - Katılan İle Resmen Evlenen Sanığın Evliliği Devam Ettiği Halde Başka Bir Kadınla da Resmen Evlenip Bu Kadından Boşandıktan Sonra Katılan İle Yeniden Resmen Evlendiği/Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
342Y11.CD12.12.2006E. 2006/6881 K. 2006/10155"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın Gayrimenkul Alımından Dolayı Borçlu Bulunduğu Katılana Diğer Sanığın Sahte Düzenlediğini Bildiği Senetleri Verdiği - Senetlerin Önceden Doğan Borç Nedeniyle Sonradan Verildiği ve Dolandırıcılık Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı )
DOLANDIRICILIK ( Önceden Doğmuş Bir Zarar veya Doğmuş Bir Borç İçin Hileli Davranışlarda Bulunulması Halinde Zarar veya Borç Kandırıcı Nitelikteki Davranışlar Sonucu Doğmayacağından Dolandırıcılık Suçunun Oluşmayacağı )
SAHTE SENET DÜZENLEME ( Sanığın Gayrimenkul Alımından Dolayı Borçlu Bulunduğu Katılana Diğer Sanığın Sahte Düzenlediğini Bildiği Senetleri Verdiği - Senetlerin Önceden Doğan Borç Nedeniyle Sonradan Verildiği ve Dolandırıcılık Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı )"
342Y11.CD6.12.2006E. 2005/5332 K. 2006/9929"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Öncelikle Dosyada Bulunmayan Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Müfettişlerince Düzenlenen Raporun Onaylı Örneklerinin Getirtilerek İncelenmesi Gerektiği )
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜFETTİŞLERİNCE DÜZENLENEN RAPOR ( Onaylı Örneklerinin Getirtilerek İncelenmesi Gerektiği - Resmi Evrakta Sahtecilik )"
342Y11.CD28.11.2006E. 2006/6530 K. 2006/9585"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Bankanın Maddi Varlıklarından Olan Sahte Çek Kullanılmak Suretiyle Banka Vasıta Kılınarak Nitelikli Dolandırıcılık Suçlarının İşlendiği )
DOLANDIRICILIK ( Sanığın Kardeşi Adına Çek Keşide Etme Yetkisinin Bulunmaması - Bankanın Maddi Varlıklarından Olan Sahte Çek Kullanılmak Suretiyle Banka Vasıta Kılınarak Nitelikli Dolandırıcılık Suçlarının İşlendiği )
SAHTE ÇEK KULLANILMAK SURETİYLE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( Sanığın Kardeşi Adına Çek Keşide Etme Yetkisinin Bulunmadığının Bildirilmesi ve İmza Sirkülerinin Olmaması - Bankanın Maddi Varlıklarından Olan Sahte Çek Kullanılmak Suretiyle Banka Vasıta Kılınarak İşlendiği )
BANKA VASITA KILINARAK İŞLENEN DOLANDIRICILIK ( Sanığın Kardeşi Adına Çek Keşide Etme Yetkisinin Bulunmaması - Bankanın Maddi Varlıklarından Olan Sahte Çek Kullanılmak Suretiyle Banka Vasıta Kılınarak Nitelikli Dolandırıcılık Suçlarının İşlendiği )"
342Y11.CD28.11.2006E. 2005/5827 K. 2006/9608"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Bedelsiz İthalat İşlemlerinin Hangi Esaslara Göre Yapıldığının Gümrük Müsteşarlığından Sorulması ve İlgili Değişiklikleri Kapsayan Mevzuatın Göz Önünde Bulundurulması Gereği )
BEDELSİZ İTHALAT İŞLEMLERİ ( Hangi Esaslara Göre Yapıldığının Gümrük Müsteşarlığından Sorulması ve İlgili Değişiklikleri Kapsayan Mevzuatın Göz Önünde Bulundurulması Gereği - Resmi Evrakta Sahtecilik )
BEDELSİZ İTHALATLA İLGİLİ YASAL DEĞİŞİKLİKLER ( Kapsayan Mevzuatın Göz Önünde Bulundurulması Gereği - Resmi Evrakta Sahtecilik )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCK'nun 7 ve 5252 Sayılı Kanun'un 9. Maddeleri Değerlendirilerek Sanıkların Hukuki Durumlarının Takdir ve Tayininde Zorunluluk Bulunduğu )"
342Y11.CD22.11.2006E. 2005/5342 K. 2006/9383"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Bedelsiz İthalat İşlemlerinin Hangi Esaslara Göre Yapıldığının Gümrük Müsteşarlığından Sorulması ve İlgili Değişiklikleri Kapsayan Mevzuatın Göz Önünde Bulundurulması Gereği )
BEDELSİZ İTHALAT İŞLEMLERİ ( Hangi Esaslara Göre Yapıldığının Gümrük Müsteşarlığından Sorulması ve İlgili Değişiklikleri Kapsayan Mevzuatın Göz Önünde Bulundurulması Gereği - Resmi Belgede Sahtecilik )
BEDELSİZ İTHALATLA İLGİLİ YASAL DEĞİŞİKLİKLER ( Kapsayan Mevzuatın Göz Önünde Bulundurulması Gereği - Resmi Belgede Sahtecilik )"
342Y11.CD22.11.2006E. 2005/5333 K. 2006/9394"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Belgelerdeki İmzaların Sanığın Eli Ürünü Olup Olmadığı da Saptanarak İmzalar Kendisine Ait Olmasa Dahi Yasal Olmayan Yöntemlerle Aracın İthal Edildiğini Bilip Bilmediğinin de Tartışılması Gerektiği )
ARAÇ İTHALİ ( Belgelerdeki İmzaların Sanığın Eli Ürünü Olup Olmadığı da Saptanarak İmzalar Kendisine Ait Olmasa Dahi Yasal Olmayan Yöntemlerle Aracın İthal Edildiğini Bilip Bilmediğinin de Tartışılması Gerektiği )
BEDELSİZ İTHALATLA İLGİLİ YASAL DEĞİŞİKLİKLER ( Kapsayan Mevzuatın Göz Önünde Bulundurulması Gereği - Resmi Evrakta Sahtecilik )"
342Y11.CD20.11.2006E. 2005/5629 K. 2006/9286"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCK'nun 7 ve 5252 Sayılı Kanun'un 9. Maddeleri Değerlendirilerek Sanıkların Hukuki Durumlarının Takdir ve Tayininde Zorunluluk Bulunduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCK'nun 7 ve 5252 Sayılı Kanun'un 9. Maddeleri Değerlendirilerek Sanıkların Hukuki Durumlarının Takdir ve Tayininde Zorunluluk Bulunduğu - Resmi Evrakta Sahtecilik )"
342Y11.CD20.11.2006E. 2005/3959 K. 2006/9289"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Bedelsiz İthalat İşlemlerinin Hangi Esaslara Göre Yapıldığının Gümrük Müsteşarlığından Sorulması ve İlgili Değişiklikleri Kapsayan Mevzuatın Göz Önünde Bulundurulması Gereği )
BEDELSİZ İTHALAT İŞLEMLERİ ( Hangi Esaslara Göre Yapıldığının Gümrük Müsteşarlığından Sorulması ve İlgili Değişiklikleri Kapsayan Mevzuatın Göz Önünde Bulundurulması Gereği - Resmi Evrakta Sahtecilik )
BEDELSİZ İTHALATLA İLGİLİ YASAL DEĞİŞİKLİKLER ( Kapsayan Mevzuatın Göz Önünde Bulundurulması Gereği - Resmi Evrakta Sahtecilik )"
342Y11.CD13.11.2006E. 2006/5494 K. 2006/9047"BOZMADAN SONRA DURUŞMA AÇILMAKSIZIN KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( Takdir Hakkı Kullanılmak Suretiyle Yazılı Şekilde Dosya Üzerinde Karar Verilmesi Yasaya Aykırı Olduğu )
LEHE OLAN YASA İLKESİ ( Bozmadan Sonra Duruşma Açılmaksızın Karar Verilemeyeceği - Ortaya Çıkan Sonuçların Denetime İmkan Verecek Şekilde Gösterilip Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Lehe Hükmün Belirlenmesi Gereği )"
342Y11.CD18.10.2006E. 2006/7466 K. 2006/10347"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı TCK'nun 342. Maddesinde Yazılı Suçu Oluşturup Oluşturmayacağı ve 5237 Sayılı TCK'nun 204/1. Maddesinin Sanık Lehine Olup Olmadığının Tartışılması Görevi Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
GÖREV ( Resmi Evrakta Sahtecilik - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı TCK'nun 342. Maddesinde Yazılı Suçu Oluşturup Oluşturmayacağı ve 5237 Sayılı TCK'nun 204/1. Maddesinin Sanık Lehine Olup Olmadığının Tartışılması Görevi Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )"
342YCGK17.10.2006E. 2006/11-183 K. 2006/216"HÜKÜMLÜNÜN ÖNCEKİ MAHKUMİYETİ ( Ertelemeye Yasal Olarak Engel Oluşturup Oluşturmadığının Kesin Olarak Tespiti Bakımından Öncelikle Karşılıksız Çek Keşidesi Suçundan Aldığı Mahkumiyetin Akıbetinin Araştırılması Gerekmesi )
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Hükümlünün Önceki Mahkumiyeti Ertelemeye Yasal Olarak Engel Oluşturup Oluşturmadığının Kesin Olarak Tespiti Bakımından Öncelikle Karşılıksız Çek Keşidesi Suçundan Aldığı Mahkumiyetin Akıbetinin Araştırılması Gerekmesi )
SAHTECİLİK ( Gerek 647 Sayılı Gerekse 5237 Sayılı Yasalarda Erteleme Bakımından Öngörülen Diğer Koşulların Oluşup Oluşmadığının Saptanabilmesi Bakımından Öncelikle Soruşturmanın Genişletilmesi Gerektiği )
ERTELEME ( Gerek 647 Sayılı Gerekse 5237 Sayılı Yasalarda Erteleme Bakımından Öngörülen Diğer Koşulların Oluşup Oluşmadığının Saptanabilmesi Bakımından Öncelikle Soruşturmanın Genişletilmesi Gerektiği - Resmi Evrakta Sahtecilik )"
342Y11.CD16.10.2006E. 2006/1300 K. 2006/8136"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanığın Seçtiği Müdafi Yerine Başka Müdafiin Atanmasının Sağlanması - Bilirkişinin Kimliğinin Tespit Edilmesi ve Yeminin Yaptırılması Gereği )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Sanığın Seçtiği Müdafiin Hiç Bir Duruşmaya Katılmaması - Başak Müdafiin Atanması Sağlanarak Duruşmada Hazır Bulundurmadan Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Savunma Hakkını Kısıtladığı )
MÜDAFİİN DURUŞMALARA KATILMAMASI ( Başak Müdafiin Atanması Sağlanarak Duruşmada Hazır Bulundurduktan Sonra Karar Verilmesi Gereği - Savunma Hakkının İhlali )
BİLİRKİŞİ ( Kimliğinin Tespit Edilmemesi ve Yemin Verilememesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
342Y11.CD12.9.2006E. 2006/3782 K. 2006/7169"ALEYHE BOZMA YASAĞI ( Sağlanan Haksız Çıkarın Miktarı Yönünden Temel Cezanın Tayininde Alt Sınırdan Uzaklaşılması Gerektiği Gözetilmeden Karar Verilmesinin Aleyhe Bozma Nedeni Yapılamayacağı )
LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI ( Önceki Hükmolunan Ceza İle uygulanması gereken 5237 Sayılı Yasa Hükümleri olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçlar birbirleriyle kıyaslanmak suretiyle lehe olan hükmün belirlenmesi )"
342Y11.CD11.9.2006E. 2006/4335 K. 2006/6703"LEHE YASANIN BELİRLENMESİ ( Sahtecilik ve Emniyeti Suistimal Suçları - Temel Ceza İle Artırım ve İndirim Maddeleri Tatbik Edilerek Hangi Oranlar Uygulandığının Belirtilmesi Gereği )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sahte Bono Asıllarının Okunaklı Onaylı Suretlerinin Dosya Arasında Bulundurulması Denetime Olanak Sağlanması Gerektiği )
BONO ASILLARI ( Okunaklı Onaylı Suretlerinin Dosya Arasında Bulundurulması Denetime Olanak Sağlanması Gerektiği - Resmi Evrakta Sahtecilik )"
342Y6.CD11.7.2006E. 2004/7461 K. 2006/7478"SAHTE GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMESİ ( Aslı Ele Geçirilemeyen Gümrük Çıkış Beyannamesine Dayanak Oluşturan İçerik İtibariyle Sahte Fatura Suça Konu Gümrük Çıkış Beyannamesinin Fotokopisi İle Bu Belgenin Geçerli Olduğunu Belirten Sahte Teyit Yazısının Birlikte Kullanımı Halinde Hukuki Sonuç Doğurmaya Yeterli Olup Olmadığı Tartışılması Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Gerek Görülmesi Halinde Gümrük Mevzuatından Anlayan Bilirkişi Aracılığıyla İnceleme Yaptırılarak Sahte Olduğu İddia Edilen Bu Belgelerin Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gereği - Sahte Gümrük Çıkış Beyannamesi )"
342Y11.CD11.7.2006E. 2005/2943 K. 2006/6553"SAHTECİLİK ( İddianamenin Düzenlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı TCK'nun 342/1 Maddesindeki Suça Bakıp Delilleri Takdir Etmek Görevinin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
BEDELSİZ İTHALAT REJİMİNDEN YARARLANMA ( Sahte Motorlu Araç Tescil Belgesi İkametgah Nakil Belgesi Ve Diğer Belgeleri Düzenleyip Gümrük İdaresine Sunarak Yurda Getirip Trafiğe Tescil Ettirdikten Sonra Üçüncü Kişilere Satma - Müteselsilen Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu İşlendiği İddiasının Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesince İnceleneceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Bedelsiz İthalat Rejiminden Yararlanma - Sahte Motorlu Araç Tescil Belgesi İkametgah Nakil Belgesi ve Diğer Belgeleri Düzenleyip Gümrük İdaresine Sunarak Yurda Getirip Trafiğe Tescil Ettirdikten Sonra Üçüncü Kişilere Satma Eyleminin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesince İnceleneceği ) "
342Y11.CD26.6.2006E. 2006/3067 K. 2006/5885"İŞTİRAK HALİNDE MEMURUN RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİĞİ ( Hakimin Davacılarla İşbirliği Yaparak Davalıların Bir Kısmının Ölmüş Olduğunu Bilerek Taraf Teşkili Sağlamadan Davanın Kabulüne Karar Vermesi )
HAKİMİN İŞLEDİĞİ SUÇ ( Hakimin Davacılarla İşbirliği Yaparak Davalıların Bir Kısmının Ölmüş Olduğunu Bilerek Taraf Teşkili Sağlamadan Davanın Kabulüne Karar Vermesi İştirak Halinde Memurun Resmi Evrakta Sahteciliği Suçunu Oluşturduğu )
TARAF TEŞKİLİ ( Hakimin Davacılarla İşbirliği Yaparak Davalıların Bir Kısmının Ölmüş Olduğunu Bilerek Taraf Teşkili Sağlamadan Davanın Kabulüne Karar Vermesi İştirak Halinde Memurun Resmi Evrakta Sahteciliği Suçunu Oluşturduğu )
DAVALILARIN ÖLMÜŞ OLMASINA RAĞMEN HAKLARINDA HÜKÜM KURULMASI ( Hakimin Davacılarla İşbirliği Yaparak Taraf Teşkili Sağlamadan Davanın Kabulüne Karar Vermesi İştirak Halinde Memurun Resmi Evrakta Sahteciliği Suçunu Oluşturduğu )"
342Y11.CD22.6.2006E. 2006/1838 K. 2006/5834"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Orjinallerinden Bilgisayar Ortamında Çoğaltılan Çeklerden İki Adedinin Kullanılmasının Müteselsil Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu - Çeklerin Aldatma Yeteneğine Sahip Olup Olmadıklarının Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
ALDATMA YETENEĞİ ( Bilgisayar Ortamında Orjinallerinden Çoğaltılmış Çeklerin Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )
DOLANDIRICILIK ( Çekin Bilgisayar Ortamında Orjinallerinden Çoğaltarak Kullanılması - Bankanın Maddi Varlığı Olan Çeki Kullanarak Dolandırıcılık Suçu İşleyen Sanıkların Eyleminin 5237 Sayılı TCK'nun 158/1-f Maddesinde Öngörülen Suçu Oluşturduğu )"
342Y11.CD19.6.2006E. 2006/4043 K. 2006/5695"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( İcra Müdürlüğünden Gönderilen Tebilgata Boşandığı Eşinin Yerine Geçerek Sahte İmza Atmak - Hakkında İftira Suçundan Açılan Kamu Davasında Tebligat Parçasındaki İmzanın Sanığa Ait Olduğundan Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunun İşlendiğinin Kabulü Gereği )
İFTİRA ( Sanığın Tebligat Parçasındaki İmzanın Kendi El Ürünü Olduğunu Bildiği Halde İftfra Kastı ile Eşini Şikayet Etmesi - İcra Müdürlüğünce Görderilen tebligatı Eşinin Yerine Sahte İmza Atan Sanığın Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunu İşlediği )"
342Y11.CD15.5.2006E. 2006/1494 K. 2006/4258"DOLANDIRICILIK ( Adlarına Fatura Düzenlenenler İle Sanığın Ticari Defter ve Belgeleri Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
SAHTECİLİK ( Sanığın Ticari Defter ve Belgeleri Üzerinde Yeniden Karşılaştırılmalı Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Sonucuna Göre Deliller Bütün Halinde Değerlendirilerek Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Sahtecilik - Sanığın Ticari Defter ve Belgeleri Üzerinde Yeniden Karşılaştırılmalı Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Sonucuna Göre Deliller Bütün Halinde Değerlendirilerek Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği )"
342Y6.CD3.5.2006E. 2004/9917 K. 2006/4489"EVRAKTA SAHTECİLİK ( Borcun Haricen Ödendiği - Borçlu Hakkındaki İcra Takibinin Kaldırıldığına İlişkin Yazının Niteliği Bakımından 765 Sayılı TCK'nun 342/1. Maddesinde Belirtilen Belgelerden Olduğu Gözetilmesi Gereği )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Borçlu Hakkındaki İcra Takibinin Kaldırıldığına İlişkin Yazının Niteliği Bakımından 765 Sayılı TCK'nun 342/1. Maddesinde Belirtilen Belgelerden Olduğu Gözetilmesi Gereği )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Borçlu Hakkındaki İcra Takibinin Kaldırıldığına İlişkin Yazının Niteliği Bakımından 765 Sayılı TCK'nun 342/1. Maddesinde Belirtilen Belgelerden Olduğu Gözetilmesi Gereği )"
342Y6.CD27.4.2006E. 2004/10943 K. 2006/4300"SAHTECİLİK ( Kandırıcılık Yeteneğinin Takdirinin Yalnızca Hâkime Ait Bulunduğu Gözetilerek Belge ve Fotoğraf Üzerinde Soğuk Mühür İzi Olmadığının Belirlenmesi Karşısında Sanığın Beraatına Karar Verilmesi Gerektiği )
KANDIRICILIK YETENEĞİNİN TAKDİRİ ( Yalnızca Hâkime Ait Bulunduğu - Belge ve Fotoğraf Üzerinde Soğuk Mühür İzi Olmadığının Belirlenmesi Karşısında Sanığın Beraatına Karar Verilmesi Gerektiği/Sahtecilik )
BELGE VE FOTOĞRAF ÜZERİNDE SOĞUK MÜHÜR İZİ OLMAMASI ( Sahtecilik Suçundan Sanığın Beraatına Karar Verilmesi Gerektiği - Kandırıcılık Yeteneğinin Takdirinin Yalnızca Hâkime Ait Bulunduğu )
SOĞUK MÜHÜR İZİ ( Sahtecilik - Kandırıcılık Yeteneğinin Takdirinin Yalnızca Hâkime Ait Bulunduğu Gözetilerek Belge ve Fotoğraf Üzerinde Soğuk Mühür İzi Olmadığının Belirlenmesi Karşısında Sanığın Beraatına Karar Verilmesi Gerektiği )"
342Y6.CD26.4.2006E. 2004/9925 K. 2006/4202"ÇEKTE KEŞİDE YERİ ( Bulunmaması Nedeniyle TTK'nun 692. Maddesinde Öngörülen Zorunlu Unsurun Gerçekleşmediği Gözetilerek 765 Sayılı TCK'nun 345. Maddesi Gereği Hüküm Kurulması Gereği )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Suça Konu Çekte Düzenleme Yerinin Olmadığı Bu Nedenle TTK'nun 692. Maddesinde Öngörülen Zorunlu Unsurun Gerçekleşmediği Gözetilerek 765 Sayılı TCK'nun 345. Maddesi Gereği Hüküm Kurulması Gereği )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Suça Konu Çekte Düzenleme Yerinin Olmadığı -Gözetilerek 765 Sayılı TCK'nun 345. Maddesi Gereği Hüküm Kurulması Gereği )"
342Y6.CD20.4.2006E. 2004/5787 K. 2006/3989"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Aracın Trafik Kaydına Rehin Şerhi İşlendiğine İlişkin Krediyi Veren Banka Şubesine Yönelik Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nce Yazılan Yanıt Yazılarının Sahte Olması )
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( Aracın Trafik Kaydına Rehin Şerhi İşlendiğine İlişkin Krediyi Veren Banka Şubesine Yönelik Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nce Yazılan Yanıt Yazılarının Sahte Olması )
ARACIN TRAFİK KAYDINA İŞLENEN REHİN ŞERHİ ( Krediyi Veren Banka Şubesine Yönelik Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nce Yazılan Yanıt Yazılarının Sahte Olması - Resmi Belgede Sahtecilik/Nitelikli Dolandırıcılık )"
342Y6.CD13.4.2006E. 2004/7853 K. 2006/3765"SAHTECİLİK ( Torunlarını Kendi Çocukları Gibi Göstererek Mernis Doğum Tutanağı Düzenletip Nüfus Kütüğüne Kaydettirmek - Lehe Kanun Uygulaması )
NÜFUS KÜTÜĞÜNE SAHTE KAYIT YAPTIRMAK ( Torunlarını Kendi Çocukları Gibi Göstererek Mernis Doğum Tutanağı Düzenleterek - 5237 S.K. Hükümleri Uyarınca Yeniden Değerlendirme ve Uygulama Yapılması Zorunluluğu )
LEHE KANUN UYGULANMASI ( Torunlarını Kendi Çocukları Gibi Göstererek Mernis Doğum Tutanağı Düzenletip Nüfus Kütüğüne Kaydettirmek )"
342Y6.CD10.4.2006E. 2004/9214 K. 2006/3519"SAHTECİLİK ( Hükümlülüklerine Yeterli Kuşkudan Uzak Kesin İnandırıcı ve Hukuka Uygun Kanıtlar Bulunmadığı Gözetilmeden Yüklenen Suçtan Beraatları Yerine Yazılı Biçimde Mahkumiyetine Karar Verilmesi Hatalı Olduğu )
DOLANDIRICILIK ( Hükümlülüklerine Yeterli Kuşkudan Uzak Kesin İnandırıcı ve Hukuka Uygun Kanıtlar Bulunmadığı Gözetilmeden Yüklenen Suçtan Beraatları Yerine Yazılı Biçimde Mahkumiyetine Karar Verilmesi Hatalı Olduğu - Sahtecilik )
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Sanıkların Hükümlülüklerine Yeterli Kuşkudan Uzak Kesin İnandırıcı ve Hukuka Uygun Kanıtlar Bulunmadığı Gözetilmeden Yüklenen Suçtan Beraatları Yerine Yazılı Biçimde Mahkumiyetine Karar Verilmesi Hatalı Olduğu - Sahtecilik )"
342Y6.CD10.4.2006E. 2004/8074 K. 2006/3352"ZİNCİRLEME BİÇİMDE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın Yasal Bağıtsız Eşinden Olan Çocuklarından Yasal Bağıtlı Eşinden Doğma Gibi Nüfus Müdürlüğü Görevlisini Kandırarak Nüfus Kütüğüne Kaydettirme Eylemi )
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİSİNİ KANDIRMA ( Sanığın Yasal Bağıtsız Eşinden Olan Çocuklarından Yasal Bağıtlı Eşinden Doğma Gibi Nüfus Müdürlüğü Görevlisini Kandırarak Nüfus Kütüğüne Kaydettirme Eyleminin Zincirleme Biçimde Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
ÇOCUKLARIN NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYDI ( Sanığın Yasal Bağıtsız Eşinden Olan Çocuklarından Yasal Bağıtlı Eşinden Doğma Gibi Nüfus Müdürlüğü Görevlisini Kandırarak Nüfus Kütüğüne Kaydettirme Eyleminin Zincirleme Biçimde Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )"
342Y6.CD10.4.2006E. 2004/7760 K. 2006/4059"DOLANDIRICILIK ( Suça Konu Çekte Düzenleme Yeri Olarak Belirtilen Yerin Kent İlçe Köy Şeklinde Yönetim Birimi Adı Olmadığı - Özel Belgelerden Olduğu Gözetilerek Eylemin 503/1. Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Suça Konu Çekte Düzenleme Yeri Olarak Belirtilen Yerin Kent İlçe Köy Şeklinde Yönetim Birimi Adı Olmadığı )
SUÇ KONUSU BELGE ASLININ DOSYADA BULUNMAMASI ( Denetime Olanak Sağlanması Bakımından Suça Konu Belge Aslı Dosya İçerisinde Bulundurulması Gereği )
ÇEKTE KEŞİDE YERİ ( Çekte Yönetim Birimi Adı Olmadığı - Özel Belgelerden Olduğu Gözetilerek Eylemin 503/1. Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Suça Konu Çekte Düzenleme Yeri Olarak Belirtilen Yerin Kent İlçe Köy Şeklinde Yönetim Birimi Adı Olmadığı - Eylemin 503/1. Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu )"
342Y6.CD10.4.2006E. 2004/7683 K. 2006/3543"SAHTECİLİK ( Suça Konu Çeklerin Daksille Kapatılan Arka Yüzlerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Gizlenen Cirantaların Duraksamaya Yer Bırakmayacak Biçimde Saptanıp Sanıkların Hukuki Durumlarının Belirlenmesi Gereği )
ÇEKİN ARKA YÜZÜNÜN DAKSİLLE KAPATILMASI ( Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Gizlenen Cirantaların Duraksamaya Yer Bırakmayacak Biçimde Saptanıp Sanıkların Hukuki Durumlarının Belirlenmesi Gereği - Sahtecilik )"
342Y6.CD6.4.2006E. 2004/8997 K. 2006/3517"DOLANDIRICILIK ( Sahte Olduğunu Bildiği ve Keşide Yeri Bulunmadığı İçin Özel Belge Niteliğindeki Çeki Yakınana Veren Sanığın Eylemi )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Dolandırıcılık Suçuna Uyan 5237 Sayılı Yasanın 212. Maddesi Aracılığıyla Eylemin Hem Özel Belgede Sahtecilik Hem de Dolandırıcılık Suçunu da Oluşturduğu Gözetilerek 765 Sayılı TCY. Hükümlerinin Sanık Yararına Bulunduğu )
ÇEKİN SAHTE OLDUĞUNUN BİLİNMESİ ( 765 Sayılı TCK'nın 79. Maddesi Yollamasıyla Anılan Yasanın 503/1 Ve 522. Maddelerinde Belirtilen Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu - Sanık Lehine Olduğu )
ÇEKTE KEŞİDE YERİNİN BULUNMAMASI ( Özel Belge Niteliğindeki Çeki Yakınana Veren Sanığın Eylemi Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Sahte Olduğunu Bildiği ve Keşide Yeri Bulunmadığı İçin Özel Belge Niteliğindeki Çeki Yakınana Veren Sanığın Eylemi Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu )"
342Y6.CD6.4.2006E. 2004/8695 K. 2006/3439"LEHE OLAN KANUNUN UYGULANMASI ( Sanıkların Nüfus Müdürlüğüne Gidip Torunları Olan Çocuğu Kendilerininmiş Gibi Beyanda Bulunup Doğum Tutanağı Düzenlettirmek İsterken Yakalanması - 765 Sayılı TCY Hükümlerinin Sanıklar Yararına Bulunduğu )
SAHTE DOĞUM TUTANAĞI DÜZENLETMEK ( Sanıkların Nüfus Müdürlüğüne Gidip Torunları Olan Çocuğu Kendilerininmiş Gibi Beyanda Bulunup Doğum Tutanağı Düzenlettirmek İsterken Yakalanması - 765 Sayılı TCY Hükümlerinin Sanıklar Yararına Bulunduğu )
SAHTECİLİK ( Sanıkların Nüfus Müdürlüğüne Gidip Torunları Olan Çocuğu Kendilerininmiş Gibi Beyanda Bulunup Doğum Tutanağı Düzenlettirmek İsterken Yakalanması - 765 Sayılı TCY Hükümlerinin Sanıklar Yararına Bulunduğu )"
342Y6.CD21.3.2006E. 2004/6030 K. 2006/2776"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sanığın Haksız Sigortalılık Süresi Elde Etmek Amacıyla Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Adına Sahte Hizmet Tespit Belgesi Düzenleyip Katılan Kuruma Sunması )
HAKSIZ SİGORTALILIK SÜRESİ ELDE ETMEK ( Sanığın Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Adına Sahte Hizmet Tespit Belgesi Düzenleyip Katılan Kuruma Sunması - 765 Sayılı TCK'nun 342/1 Maddesine Uyan Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
SAHTE HİZMET TESPİT BELGESİ ( Sanığın Haksız Sigortalılık Süresi Elde Etmek Amacıyla Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Adına Sahte Hizmet Tespit Belgesi Düzenleyip Katılan Kuruma Sunması - Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( 765 Sayılı TCY.nın 342/1. Maddesine Nazaran Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCY.nın Aynı Suça Uyan 204/1. Maddesi Sanık Yararına Olmadığı - Resmi Evrakta Sahtecilik )"
342Y6.CD16.3.2006E. 2004/5801 K. 2006/2565"SAHTECİLİK ( Bahse Konu Parselde Hisse Satışı Yapılması Mümkün Değildir Şeklinde Yanıt Verildiği Halde Satışın Olanaklı Olduğuna İlişkin Tamamen Sahte Belgenin Tapu Sicil Müdürlüğüne Verilmesi )
TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE SATIŞIN OLANAKLI OLUP OLMADIĞININ SORULMASI ( İlgili Belediyeye Bahse Konu Parselde Hisse Satışı Yapılması Mümkün Değildir Şeklinde Yanıt Verildiği Halde Satışın Olanaklı Olduğuna İlişkin Belgenin Verilmesi - Sahtecilik ) )"
342YCGK14.3.2006E. 2006/6-22 K. 2006/38"EVRAKTA SAHTECİLİK ( Davalı Adına Çıkarılan Tebligatın İkmal Edildiği ve Nüfus Kayıt Tablosunun Geldiği Belirtilerek Karar Verilmesi İsabetli Olduğu )
SUÇUN UNSURLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞI ( Evrakta Sahtecilik - Davalı Adına Çıkarılan Tebligatın İkmal Edildiği ve Nüfus Kayıt Tablosunun Geldiği Belirtilerek Davanın Kabulüne Karar Verilmesi İsabetli Olduğu )"
342Y11.CD14.3.2006E. 2006/542 K. 2006/1897"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU ( Cezanın Alt Sınırının 765 ve 5271 Sayılı Ceza Kanununlarında Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Alt Sınırının Aynı Olması - Cezanın Üst Haddi ve Nevi Yönünden 5237 Sayılı Yasanın Sanığın Lehine Olduğu Gözetilmeden Karama Uygulama Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
KARMA UYGULAMA YAPILMASI ( 5237 Sayılı Yasaya Aykırı Olduğu )
SANIĞIN LEHİNE OLAN YASANIN UYGULANMASI ( Resmi Evrekta Sahtecilik - Sanığın Lehine Olan Hükmün Belirlenmesinde Sadece Yasada Öngörülen Cezanın Alt Sınırının Esas Alınmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
342Y6.CD7.3.2006E. 2004/6894 K. 2006/2119"YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Evlilik Dışı İlişkiden Doğan Çocuğu Nikahlı Eşinden Doğmuş Gibi Doğum Formu Düzenletip Nüfusa Kaydettiren Sanığın Eylemi Resmi Belgede Sahtecilik Olduğu )
EVLİLİK DIŞI İLİŞKİDEN DOĞAN ÇOCUK ( Nikahlı Eşinden Doğmuş Gibi Doğum Formu Düzenletip Nüfusa Kaydettiren Sanığın Eylemi Resmi Belgede Sahtecilik Olduğu )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Evlilik Dışı İlişkiden Doğan Çocuğu Nikahlı Eşinden Doğmuş Gibi Doğum Formu Düzenletip Nüfusa Kaydettiren Sanığın Eylemi Resmi Belgede Sahtecilik Olduğu )
GÖREV ( Evlilik Dışı İlişkiden Doğan Çocuğu Nikahlı Eşinden Doğmuş Gibi Doğum Formu Düzenletip Nüfusa Kaydettiren Sanığın Eylemi Resmi Belgede Sahtecilik Olduğu - Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
342Y6.CD22.12.2005E. 2003/21094 K. 2005/12326"SAHTECİLİK ( İddianamede Ağır Ceza Mahkemesinin Dava Dosyasının Bulunduğu Ayrıca Ankara DGM ve İstanbul DGM C.Başsavcılıklarınca Soruşturmaların Yürütüldüğünün Açıklanmasına Göre Anılan Dosya ve Soruşturma Belgelerinin Getirtilip İncelenmesi Gerektiği )
VERGİ USUL KANUNA MUHALEFET ( Dava ve Soruşturma Belgelerinin Bulunması - Davayı İlgilendiren Kanıt Belgelerin Onaylı Örnekleri Alınıp Sanığın Sorgusu Yapıldıktan Sonra Sanıkların Hukuki Durumlarının Belirlenmesi Gerektiği )"
342Y6.CD12.12.2005E. 2003/20053 K. 2005/11652"SAHTECİLİK ( Sahte Rapor ve Reçetelerde Yazılı Malzeme Bedelinin Alınmasını Sağlamak Biçimindeki Eylemlerin Adına Sahte Belge Düzenlenen Kişi Sayısınca Suçu Oluşturduğu )
SAHTE RAPOR VE REÇETE ( Yazılı Malzeme Bedelinin Alınmasını Sağlamak Biçimindeki Eylemlerinin Adına Sahte Belge Düzenlenen Kişi Sayısınca TCK'nun 71. Maddesi Yollamasıyla 342/1 ve 80. Maddelerine Uygun Suçu Oluşturduğu )
MALZEME BEDELİNİN ALINMASINI SAĞLAMAK ( Sahte Rapor ve Reçetelerde Yazılı - Eylemlerin Adına Sahte Belge Düzenlenen Kişi Sayısınca TCK'nun 71. Maddesi Yollamasıyla 342/1 ve 80. Maddelerine Uygun Suçu Oluşturduğu )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sahte Rapor ve Reçetelerde Yazılı Malzeme Bedelinin Alınmasını Sağlamak Biçimindeki Eylemlerin Adına Sahte Belge Düzenlenen Kişi Sayısınca Suçu Oluşturduğu )
KİŞİ SAYISINDA İŞLENEN SUÇ ( Resmi Evrakta Sahtecilik - Sahte Rapor ve Reçetelerde Yazılı Malzeme Bedelinin Alınmasını Sağlamak Biçimindeki Eylemleri Adına Sahte Belge Düzenlenen Kişi Sayısınca Suçu Oluşturduğu )"
342Y11.CD8.12.2005E. 2005/5120 K. 2005/13191"SAHTECİLİK ( Suça Konu "Tutanak'ın" Projenin Hangi Aşamasında ve Hangi Hukuki İşleme Esas Alındığı ve Düzenlendiği Tarih İtibariyle Belgenin Hukuki Sonuç Doğurmaya Elverişli Nitelikte Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
HAYVAN ALIMI VE NAKLİYE FİYAT FARKINDAN DOĞAN BEDEL FARKI İÇİN KULLANDIRILAN KREDİ ( Olur Tarihi Projenin Gerçekleşme Tarihi Kabul Edilip Bu Tarihten Önce Düzenlenmesi Nedeniyle Hukuki Sonuç Doğurucu Nitelikte Bulunduğundan Bahisle Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırılığı )
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLATLANMA VE DESTEKLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENELGESİ ( Sahtecilik - Suça Konu "Tutanak'ın" Projenin Hangi Aşamasında ve Hangi Hukuki İşleme Esas Alındığı ve Düzenlendiği Tarih İtibariyle Belgenin Hukuki Sonuç Doğurmaya Elverişli Nitelikte Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )"
342Y19.HD2.12.2005E. 2005/1435 K. 2005/11994"HUKUK DAVASINDA CEZA DAVASININ DİKKATE ALINMASI ( Çekle Borçlu Olunmadığının Tespiti İstemi - Açılan Evrakta Sahtekarlık Ve Dolandırıcılık Ceza Davasının Kesinleşip Kesinleşmediği Araştırılması Gereği )
ÇEKLE BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ ( Davalıya Çeki Veren Kişinin Aleyhine Açılan Ceza Davasında Evrakta Sahtekarlık Ve Dolandırıcılık Suçlarından Mahkumiyetine Karar Verilmesi Nedeniyle Davalının Da Keşideciye Karşı İyiniyetli Hamil Olduğu Söylenemeyeceği )
İYİNİYETLİ HAMİL ( Davalıya Çeki Veren Kişinin Aleyhine Açılan Ceza Davasında Evrakta Sahtekarlık Ve Dolandırıcılık Suçlarından Mahkumiyetine Karar Verilmesi Nedeniyle Davalının Da Keşideciye Karşı İyiniyetli Hamil Olduğu Söylenemeyeceği )"
342Y5.CD28.11.2005E. 2004/7254 K. 2005/22493"NESEP DEĞİŞTİRMEK SUÇU ( Nüfus Kaydında Sahtecilik - Başka Bir Kadının Doğurmuş Olduğu Çocuğu Kendi Karısından Doğmuş Gibi Gösterip Nüfus Kütüğüne Tescil Ettirme Eylemi )
BAŞKA KADININ DOĞURDUĞU ÇOCUĞUN KAYDI ( Kendi Karısından Doğmuş Gibi Gösterip Nüfus Kütüğüne Tescil Ettirerek "Nesep Değiştirme" Eylemi - Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
ÇOCUĞUN BAŞKA ANNE ADINA TESCİLİ ( Başka Bir Kadının Doğurmuş Olduğu Çocuğu Kendi Karısından Doğmuş Gibi Gösterip Nüfus Kütüğüne Tescil Ettirme Eylemi Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu )
DOĞUMUN NÜFUS KAYDINA TESCİLİ ( Başka Bir Kadının Doğurmuş Olduğu Çocuğu Kendi Karısından Doğmuş Gibi Gösterip Nüfus Kütüğüne Tescil Ettirme Eylemi Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Başka Bir Kadının Doğurmuş Olduğu Çocuğu Kendi Karısından Doğmuş Gibi Gösterip Nüfus Kütüğüne Tescil Ettirme Eylemi )"
342Y6.CD24.11.2005E. 2004/2736 K. 2005/10701"YALAN BEYANDA BULUNMAK ( 15 Yaşından Küçük Olan Kızının Evliliğini Sağlamak Amacıyla Eşinin Yerine Diğer Sanığı Koyarak Önce Sulh Hukuk Mahkemesinden Hasımsız Evlenmeye İzin Kararı Alması Arkasından da Muhtarlık Evlenme İzin Belgesi ve Evlenme Akdi Düzenletmesi - Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
ONBEŞ YAŞINDAN KÜÇÜK KIZ ( Evliliğini Sağlamak Amacıyla Eşinin Yerine Diğer Sanığı Koyarak Önce Sulh Hukuk Mahkemesinden Hasımsız Evlenmeye İzin Kararı Alması Arkasından da Muhtarlık Evlenme İzin Belgesi ve Evlenme Akdi Düzenletmesi - Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın 15 Yaşından Küçük Olan Kızının Evliliğini Sağlamak Amacıyla Eşinin Yerine Diğer Sanığı Koyarak Önce Sulh Hukuk Mahkemesinden Hasımsız Evlenmeye İzin Kararı Alması Arkasından da Muhtarlık Evlenme İzin Belgesi ve Evlenme Akdi Düzenletmesi )
EVLENMEYE İZİN BELGESİ ( Sanığın 15 Yaşından Küçük Olan Kızının Evliliğini Sağlamak Amacıyla Eşinin Yerine Diğer Sanığı Koyarak Önce Sulh Hukuk Mahkemesinden Hasımsız Evlenmeye İzin Kararı Alması Arkasından da Muhtarlık Evlenme İzin Belgesi ve Evlenme Akdi Düzenletmesi - Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )"
342YCGK15.11.2005E. 2005/6-100 K. 2005/126"ÇEKTE SAHTECİLİK ( Suçdan Sonra Yürürlüğe Giren 5237 S.K.'ya Göre Dava Zamanaşımının Gerçekleşmiş Bulunduğu - Kamu Davasının Düşürülmesi Gereği/Lehe Kanun Uygulaması )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Suçdan Sonra Yürürlüğe Giren 5237 S.K.'ya Göre Dava Zamanaşımının Gerçekleşmiş Bulunduğu/Kamu Davasının Düşürülmesi Gereği - Çekte Sahtecilik )
SUÇTAN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN YENİ KANUN ( Çekte Sahtecilik/Lehe Kanun Uygulaması - Dava Zamanaşımının Gerçekleşmiş Bulunduğu - Kamu Davasının Düşürülmesi Gereği )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Suçdan Sonra Yürürlüğe Giren 5237 S.K.'ya Göre Dava Zamanaşımının Gerçekleşmiş Bulunduğu - Lehe Kanun Uygulaması )"
342Y11.CD7.11.2005E. 2005/9117 K. 2005/10867"SAHTECİLİK ( Suçun Unsurlarının Tayini Takdir Hakkı Kullanılarak Cezanın Belirlenmesi veya Kişiselleştirilmesinin Gerektiği Hallerde Davaya Katılan veya Şikayetçiye de Haber Verilerek Duruşma Açılması Gereği )
SUÇUN UNSURLARININ TAYİNİ ( Takdir Hakkı Kullanılarak Cezanın Belirlenmesi veya Kişiselleştirilmesinin Gerektiği Hallerde Davaya Katılan veya Şikayetçiye de Haber Verilerek Duruşma Açılması Gereği - Sahtecilik )
DURUŞMA AÇILMASI ( Suçun Unsurlarının Tayini Takdir Hakkı Kullanılarak Cezanın Belirlenmesi veya Kişiselleştirilmesinin Gerektiği Hallerde Davaya Katılan veya Şikayetçiye de Haber Verilerek Açılması Gereği - Sahtecilik )"
342Y6.CD3.10.2005E. 2003/16773 K. 2005/8464"SAHTECİLİK ( Sanık Tarafından Senetlerin Şirket Tarafından Ödenip Ödenmediği Senetlerle İlgili Kayıtlar da Araştırıldıktan ve Sanığın Suç İşleme Kastının Neler Olduğunun da Karar Yerinde Açıklanması Gerektiği )
SENETLERLE İLGİLİ KAYITLARIN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Sahtecilik - Sanık Tarafından Senetlerin Şirket Tarafından Ödenip Ödenmediği Araştırılıp Sanığın Suç İşleme Kastının Neler Olduğunun da Karar Yerinde Açıklanması Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sahtecilik - 5237 S. TCY'nın Aynı Suça Uyan Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Türü Alt ve Üst Sınırları Bakımından Sanık Yararına Olması ve 5237 S.Y Hükümleri Uyarınca Yeniden Değerlendirme ve Uygulama Yapılmasında Zorunluluk Bulunduğu )"
342Y11.CD3.10.2005E. 2005/7604 K. 2005/8110"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde Uzman Doktor Olarak Görev Yapan Sanıkların Çekilmeyen Bölgelerin de Tomografisi Çekilmiş Gibi Fatura Düzenlemeleri - Sevk ve Çekimleri Gösteren Listelerin Dosyaya İntikali Gerektiği )
TEDAVİ OLMUŞ GİBİ GERÇEĞE AYKIRI İŞLEM YAPMA ( Resmi Evrakta Sahtecilik - Gerçek Dışı Sevk ve Çekimleri Gösteren Listeler" ve "Sonradan Ekleme Yapılan Sevk ve Çekimleri Gösteren Listelerin Dosyaya İntikali Gerektiği )
ÇEKİLMEYEN BÖLGELERİN DE TOMOGRAFİSİ ÇEKİLMİŞ GİBİ FATURA DÜZENLEME ( Resmi Evrakta Sahtecilik - Sevk ve Çekimleri Gösteren Listelerin Denetime İmkan Verecek Şekilde Dosyaya İntikali Gerektiği )
EMEKLİ SANDIĞINDAN GERÇEK DIŞI FATURA BEDELLERİNİN TAHSİL EDİLMESİ ( Sanıkların Çekilmeyen Bölgelerin de Tomografisi Çekilmiş Gibi Fatura Düzenlemeleri - Sevk ve Çekimleri Gösteren Listelerin Dosyaya İntikali Gerektiği )
FATURALARIN GERÇEKLE UYUŞMAMASI ( Resmi Evrakta Sahtecilik - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde Uzman Doktor Olarak Görev Yapan Sanıkların Çekilmeyen Bölgelerin de Tomografisi Çekilmiş Gibi Fatura Düzenlemeleri/Sevk ve Çekimleri Gösteren Listelerin Dosyaya İntikali Gerektiği )"
342Y6.CD29.9.2005E. 2004/671 K. 2005/8351"SAHTECİLİK ( Aynı Sanıklar ve Eylemleriyle İlgili Kaçakçılık Suçu Nedeniyle Açılmış Bulunan Davanın Sonucu Araştırılıp Kesinleşip Kesinleşmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
DEĞER TESPİTİ ( Sahtecilik - Gümrük Başkontrolörünün Değer Tespitine İlişkin Tutanaklar Getirtilmeden Eksik Soruşturma ve Dosya İçeriğine Uymayan Gerekçe İle Sanıkların Beraatine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
KAÇAKÇILIK ( Sahtecilik - Aynı Sanıklar ve Eylemleriyle İlgili Kaçakçılık Suçu Nedeniyle Açılmış Bulunan Davanın Sonucu Araştırılıp Kesinleşip Kesinleşmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )"
342YCGK27.9.2005E. 2005/6-59 K. 2005/107"DOLANDIRICILIK VE SAHTECİLİK ( Önceden Doğmuş Bir Borçtan Dolayı Sanığın Mağdura Karşı Hile ve Desiseler Kullanarak Edimini Yerine Getirmemesi Menfaat Daha Önceden Elde Edilmiş Olduğundan Dolandırıcılık Suçunu Oluşturmayacağı )
ÖNCEDEN DOĞMUŞ BİR BORÇTAN DOLAYI SANIĞIN MAĞDURA KARŞI HİLE VE DESİSELER KULLANMASI ( Edimini Yerine Getirmemesi Menfaat Daha Önceden Elde Edilmiş Olduğundan Dolandırıcılık Suçunu Oluşturmayacağı )
İRADE FESADI ( Sanığın Önceden Alım-Satım Nedeniyle Mağdura Borçlanmış Olması Halinde Aralarındaki Borç-Alacak İlişkisi Hile ve Desise Nedeniyle Fesada Uğratılmamış İradeyle Meydana Geleceğinden Daha Sonra Bu Borcun Hileli Hareketler İle Kapatılması Durumunda Dolandırıcılık Suçunun Unsurlarının Oluşmayacağı )
BORCUN HİLELİ HAREKETLERLE KAPATILMASI ( Sanığın Önceden Alım-Satım Nedeniyle Mağdura Borçlanmış Olması Halinde Aralarındaki Borç-Alacak İlişkisi Hile ve Desise Nedeniyle Fesada Uğratılmamış İradeyle Meydana Geleceğinden Dolandırıcılık Suçunun Unsurlarının Oluşmayacağı )"
342Y6.CD27.9.2005E. 2003/19185 K. 2005/8222"SAHTECİLİK ( Keşideci Gözükenlerin Taraflarca Tanınmaması Karşısında Çekin Kimden Alındığının Sanığın Muhasebecisinden Sorularak Adı Geçen Keşideciler ve 1. Cirantanın Gerçekten Var Olup Olmadığının Kolluk Aracılığıyla Araştırılması Gerektiği )
ÇEKİN ALINDIĞI KİŞİNİN ARAŞTIRILMASI ( Sahtecilik - Keşideci Gözükenlerin Taraflarca Tanınmaması Karşısında Çekin Kimden Alındığının Sanığın Muhasebecisinden Sorularak Adı Geçen Keşideciler ve 1. Cirantanın Gerçekten Var Olup Olmadığının Kolluk Aracılığıyla Araştırılması Gerektiği )
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Sahtecilik - Cumhuriyet Başsavcılığına Karşılıksız Çek Verme Suçundan Yapılan Şikayetin Akıbeti Sorulup Soncuna Göre Kanıtlar Bir Bütün Olarak Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
342Y6.CD22.9.2005E. 2003/19987 K. 2005/8060"BONOLARIN YASAL ÖĞELERİ TAŞIMAMASI ( Taşımadığı Halde Sanığın Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Hükümlülüğüne Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK EYLEMİ ( Bonoların Türk Ticaret Kanunu'nun Aradığı Yasal Öğeleri Taşımadığı Halde Sanığın Hükümlülüğüne Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
SAHTECİLİK ( Suça Konu Bonoların Borçlusu Görülen Kişi İle Alacaklısı Gösterilen Dinlenilmeden Borçlu ve Alacaklı İle Sanık Arasında Senet Alış Verişini Gerektirir Ne Tür Bir İlişki Bulunduğu Araştırılıp Saptanmadan Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
KREDİ SÖZLEŞMESİ SIRASINDA VERİLEN BONOLAR ( Sanık İle Katılan Banka Arasında Düzenlenen Kredi Sözleşmesi Getirtilerek Ne Zaman Düzenlendiği Saptanmadan Sanığın Dolandırıcılık Suçundan Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
DOLANDIRICILIK ( Sanık İle Katılan Banka Arasında Düzenlenen Kredi Sözleşmesi Getirtilerek Ne Zaman Düzenlendiği Saptanmadan ve Verilen Bonoların Niçin Düzenlendiği Saptanmadan Sanığın Dolandırıcılık Suçundan Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
342Y6.CD22.9.2005E. 2003/11665 K. 2005/7934"SAHTECİLİK ( Suça Konu Bonolardaki Borçlular Adına Atılan İmzalar İle Bonoların Ön Yüzündeki Yazı ve Rakamların Sanığın Eli Ürünü Olup Olmadığı Saptanması Gereği )
BONOLARDAKİ İMZALAR ( Sahtecilik - Suça Konu Bonolardaki Borçlular Adına Atılan İmzalar İle Bonoların Ön Yüzündeki Yazı ve Rakamların Sanığın Eli Ürünü Olup Olmadığı Saptanması Gereği )
BONOLARIN ÖN YÜZÜNDEKİ YAZI VE RAKAMLAR ( Sanığın Eli Ürünü Olup Olmadığı Saptanması Gereği - Sahtecilik )
VEKALET ÜCRETİ ( Katılan Banka Vekilinin ... Tarihli Dilekçesi İle Yakınmasından Vazgeçtiği ve Böylelikle Katılmanın Hükümsüz Kaldığı Düşünülmeden Katılan Banka Yararına Vekillik Ücretine Hükmolunması İsabetsiz Olduğu )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Sahtecilik - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı Yasa Nedeniyle Sanıkların Hukuki Durumlarının Yeniden Değerlendirilmesi Zorunlu Olduğu )"
342Y6.CD19.9.2005E. 2004/5885 K. 2005/7671"SAHTECİLİK SUÇU ( Vasiyetnamenin ve Buna Dayanılarak Oluşturulan Yurtdışındaki Tapu Kayıtlarının Sözleşmeyi Düzenleyen Notere İbraz Edilip Edilmediğinin Araştırılacağı - Varsa Fotokopilerin Getirtileceği )
VASİYETNAME ( Sahtecilik - Suça Konu Vasiyetnamenin ve Buna Dayanılarak Oluşturulan Yurtdışındaki Tapu Kayıtlarının Sözleşmeyi Düzenleyen Notere İbraz Edilip Edilmediğinin Araştırılacağı/Varsa Fotokopilerin Getirtileceği )
TAPU KAYDI ( Sahtecilik - Vasiyetnamenin ve Buna Dayanılarak Oluşturulan Yurtdışındaki Tapu Kayıtlarının Sözleşmeyi Düzenleyen Notere İbraz Edilip Edilmediğinin Araştırılacağı/Varsa Fotokopilerin Getirtilmesi Gerektiği )"
342Y6.CD19.9.2005E. 2004/11019 K. 2005/7737"SAHTECİLİK ( Suça Konu Çekteki Keşideci İmzasının ... Eli Ürünü Olup Olmadığı Araştırılıp Saptandıktan Sonra Sonucuna Göre Sanığın Hukuksal Durumunun Belirlenmesi Gerektiği )
ÇEKTEKİ İMZA ( Sahtecilik - Suça Konu Çekteki Keşideci İmzasının ... Eli Ürünü Olup Olmadığı Araştırılıp Saptandıktan Sonra Sonucuna Göre Sanığın Hukuksal Durumunun Belirlenmesi Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Hükümden Sonra 1.6.2005 Tarihinde Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCY'nın Aynı Suça Uyan 204/1ve 62/1 Maddelerinin Sanık Yararına Olduğu - Sahtecilik ve Dolandırıcılık )"
342Y6.CD15.9.2005E. 2004/1550 K. 2005/7510"SAHTECİLİK ( Sözkonusu Bölümün Anılan Belgeye Sonradan Eklenip Eklenmediği ve Eklendiği İleri Sürülen Bu Bölümdeki Yazı İle Belgenin Diğer Bölümlerindeki Yazının Sanık veya Katılanın Eli Ürünü Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
BELGEYE EKLENEN BÖLÜM ( Sonradan Eklenip Eklenmediği ve Eklendiği İleri Sürülen Bu Bölümdeki Yazı İle Belgenin Diğer Bölümlerindeki Yazının Sanık veya Katılanın Eli Ürünü Olup Olmadığının Araştırılması Gereği - Sahtecilik )
SENEDİN SAKLANMASI / ZORALIM ( Suça Konu Senedin Dosyada Delil Olarak Saklanması Yerine Yazılı Şekilde Zoralımına Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği - Sahtecilik )"
342Y6.CD12.9.2005E. 2004/10884 K. 2005/7299"SAHTE ÇEKTE BAĞIMSIZ SUÇ ( Sanığın Bir Müştekiye Verdiği Sahte Çek 765 Sayılı TCK m.342/1 Diğer Müştekiye Verdiği Keşide Yeri Olmadığı İçin Çek Niteliği Taşımayan Sahte Belge İçin Aynı Yasanın 345. Maddesi Gereğince Hüküm Kurulacağı - Tümü Zincirleme Tek Suç Kabul Edilemeyeceği )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanığın Bir Müştekiye Verdiği Sahte Çek 765 Sayılı TCK m.342/1 Diğer Müştekiye Verdiği Keşide Yeri Olmadığı İçin Çek Niteliği Taşımayan Sahte Belge İçin Aynı Yasanın 345. Maddesi Gereğince Hüküm Kurulacağı - Tümü Zincirleme Tek Suç Kabul Edilemeyeceği )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Türü Ve Üst Sınırları Bakımından Lehe Olması Yönünden Yeniden Değerlendirme Yapılması Gereği )"
342Y6.CD12.9.2005E. 2004/10884 K. 2005/7299"SAHTE ÇEK VE KEŞİDE YERİ OLMADIĞI İÇİN ÇEK NİTELİĞİ TAŞIMAYAN SAHTE BELGE ( Ayrı Müştekilere Verilen - Tümünün Zincirleme Tek Suç Kabul Edilemeyeceği )
ZİNCİRLEME TEK SUÇ KABUL EDİLEMEME ( Ayrı Müştekilere Verilen Sahte Çek ve Keşide Yeri Olmadığı İçin Çek Niteliği Taşımayan Sahte Belge )
KEŞİDE YERİ OLMAYAN ÇEK ( Çek Niteliği Taşımayan Sahte Belge - 765 Sayılı TCK. 345. Maddesi Gereğince Hüküm Kurulması Gereği )
GEREKÇELİ KARAR BAŞLIĞI ( Sanığın Doğum Tarihinin Yanlış Yazılması - Bozmayı Gerektireceği )"
342Y11.CD21.7.2005E. 2005/5509 K. 2005/5459"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Yasal Yollarla İthal Edilen Aracın Yurda İthalinden Önceki Tarihi Taşıyan Gerçeğe Aykırı Fatura İle Şirkete Satıldığının Anlaşılması Aracın Katılanın Elinden Rızası Dışında Çıkıp Malik Sıfatının Devam Ettiğinden Hukuk Mahkemelerinde Dava Açmalarının Mümkün Bulunduğundan Beraati Gereği )
YASAL YOLLARLA İTHAL EDİLEN ARAÇ ( Yurda İthalinden Önceki Tarihi Taşıyan Gerçeğe Aykırı Fatura İle Şirkete Satıldığının Anlaşılması Aracın Katılanın Elinden Rızası Dışında Çıkıp Malik Sıfatının Devam Ettiğinden Hukuk Mahkemelerinde Dava Açmalarının Mümkün Bulunduğundan Beraati Gereği - Dolandırıcılık )
DOLANDIRICILIK ( Yasal Yollarla İthal Edilen Aracın Yurda İthalinden Önceki Tarihi Taşıyan Gerçeğe Aykırı Fatura İle Şirkete Satıldığının Anlaşılması Aracın Katılanın Elinden Rızası Dışında Çıkıp Malik Sıfatının Devam Ettiğinden Hukuk Mahkemelerinde Dava Açmalarının Mümkün Bulunduğundan Beraati Gereği - Resmi Evrakta Sahtecilik )"
342YCGK12.7.2005E. 2005/6-53 K. 2005/93"SAHTECİLİK ( Vergi Kimlik Numarasının Çekin Geçerliliğine Etkisi - Dosyanın ve Temyiz Davasının Esası Değerlendirme Konusu Edilmeyerek Hangi Yasanın Sanık Lehine Olduğunun İlk Derece Mahkemesince Belirlenmesi Gerektiği )
VERGİ KİMLİK NUMARASI ( Çekin Geçerliliğine Etkisi/Eylemin Resmi Evrakta Sahtecilik Suçuna mı Yoksa Özel Evrakta Sahtecilik Suçuna mı Uyacağı - Hangi Yasanın Sanık Lehine Olduğunun İlk Derece Mahkemesince Belirlenmesi Gerektiği )
RESMİ / ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK ( Vergi Kimlik Numarasının Çekin Geçerliliğine Etkisi - Dosyanın ve Temyiz Davasının Esası Değerlendirme Konusu Edilmeyerek Hangi Yasanın Sanık Lehine Olduğunun İlk Derece Mahkemesince Belirlenmesi Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Dosyanın ve Temyiz Davasının Esası Değerlendirme Konusu Edilmeyerek Hangi Yasanın Sanık Lehine Olduğunun İlk Derece Mahkemesince Belirlenmesi Gerektiği - Resmi/Özel Evrakta Sahtecilik )"
342Y6.CD11.7.2005E. 2004/1858 K. 2005/6844"SAHTECİLİK ( İcra İşlemleri Sonucunda Katılanın Türk Ticaret Bankası Şubesinde Bulunan Hesabındaki TL'nin Alacaklı Konumunda Olan Sanık Vekiline Ödenmesinin Sağlanması - Tebligat Hilesi )
TEBLİĞAT KANUNU'NA AYKIRILIK ( İcra İşlemleri Sonucunda Katılanın Türk Ticaret Bankası Şubesinde Bulunan Hesabındaki TL'nin Alacaklı Konumunda Olan Sanık Vekiline Ödenmesinin Sağlanması - Tebligat Hilesi )
TEBLİGAT HİLESİ ( Borçlu Adresinin Yargılama Sırasında Ölen Sanığın Evinin Adresi Olarak Gösterilmesi - Tebligat Kanununa Aykırılık )"
342Y6.CD7.7.2005E. 2003/3187 K. 2005/6689"SAHTECİLİK ( Katılana Ait Kredi Borçlarının Sanık Tarafından Ödenip Ödenmediği ve Sanığa Ait Bankaca Açılan Kredilerin de Katılan Tarafından Kullanılıp Kullanılmadığı Araştırılması Gereği )
KREDİ BORCU ( Katılana Ait Kredi Borçlarının Sanık Tarafından Ödenip Ödenmediği ve Sanığa Ait Bankaca Açılan Kredilerin de Katılan Tarafından Kullanılıp Kullanılmadığı Araştırılması Gereği - Sahtecilik )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sahtecilik - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCY.Nın Aynı Suça Uyan 209. Maddesi Aracılığıyla 204/1 ve Koşulları Oluştuğu Takdirde 211. Maddesi Şartlarının Sanık Açısından Yeniden Değerlendirilmesi Gereği )"
342YCGK5.7.2005E. 2005/6-58 K. 2005/88"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( 5237 S.K.'da Yeni Unsur ve Yaptırım İçerecek Biçimde Yeniden Düzenlenmesi - İlk Derece Mahkemesince Yeniden Değerlendirme Yapılması İçin Hükmün Bozulması Gereği )
SAHTECİLİK ( Resmi Belgede/5237 S.K.'da Yeni Unsur ve Yaptırım İçerecek Biçimde Yeniden Düzenlenmesi - Bu Yasal Değişiklik Nedeniyle İlk Derece Mahkemesince Yeniden Değerlendirme Yapılması Gereği )
YENİ TÜRK CEZA KANUNU ( Sanığa Atılı Suçun Yeni Unsur ve Yaptırım İçerecek Biçimde Yeniden Düzenlenmesi - İlk Derece Mahkemesince Yeniden Değerlendirme Yapılması İçin Hükmün Bozulması )
BOZMA NEDENİ ( Yeni Türk Ceza Kanunu'nda Sanığa Atılı Suçun Yeni Unsur ve Yaptırım İçerecek Biçimde Yeniden Düzenlenmesi - İlk Derece Mahkemesince Yeniden Değerlendirme Yapılması Gereği )"
342YCGK28.6.2005E. 2005/11-82 K. 2005/84"SAHTECİLİK ( Kanun Yararına Bozma İsteminde İleri Sürülmesi Halinde Kesinleşen Hükümde Suç Niteliği Yönünden Hukuka Aykırılık Bulunup Bulunmadığının Yargıtay'ca Saptanması Gereği )
KANUN YARARINA BOZMA ( İleri Sürülmesi Halinde Kesinleşen Hükümde Suç Niteliği Yönünden Hukuka Aykırılık Bulunup Bulunmadığının Yargıtay'ca Saptanması Gereği )
SUÇ NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ ( Özel Dairenin Suç Niteliğinin Belirlenmesi İşlemini Kanıtların Takdir ve Değerlendirmesi Biçiminde Kabul Ederek Kanun Yararına Bozma İstemini Bu Gerekçeyle Reddinin İsabetli Bulunmadığı )"
342Y6.CD28.6.2005E. 2003/2382 K. 2005/5521"SAHTECİLİK ( 5237 Sayılı TCY.nın Aynı Suça Uyan 37. Maddenin 1.Fıkrasının Yollamasıyla 204/1 43.Maddelerinin Sanıklar Yararına Olması ve 5237 Sayılı Yasa Hükümleri Uyarınca Yeniden Değerlendirme ve Uygulama Yapılmasında Zorunluluk Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sahtecilik - 5237 Sayılı Yasa Hükümleri Uyarınca Yeniden Değerlendirme ve Uygulama Yapılmasında Zorunluluk Olduğu )"
342Y6.CD28.6.2005E. 2003/14837 K. 2005/6357"SAHTECİLİK ( Sanığın Kimliği İle Çek Hesabı Açtırdıktan Sonra Aldığı Çekleri Sahte Düzenleyerek Kullandığının İleri Sürülmesi Karşısında İlgili Bankadan Çek Karnesi Alımı Sırasında Sunulan Belgelerin Asılları Getirtilip Saptanması Gerektiği )
SAHTE ÇEK DÜZENLENMESİ ( Aldığı Çekleri Sahte Düzenleyerek Kullandığının İleri Sürülmesi Karşısında İlgili Bankadan Çek Karnesi Alımı Sırasında Sunulan Belgelerin Asılları Getirtilip Saptanması Gerektiği - Sahtecilik )
BELGE ASILLARININ GETİRTİLMESİ ( Sahtecilik - Sanığın Kimliği İle Çek Hesabı Açtırdıktan Sonra Aldığı Çekleri Sahte Düzenleyerek Kullandığının İleri Sürülmesi Karşısında İlgili Bankadan Çek Karnesi Alımı Sırasında Sunulan Belgelerin Asıllarının Getirtilmesi Gerektiği )"
342Y6.CD27.6.2005E. 2003/2331 K. 2005/6295"DOLANDIRICILIK VE SAHTECİLİK ( Denetim Olanağının Sağlanması İçin Belgelerin Dosya İçerisine Konulması Anılan Görevliler Hakkında Dava Açılmışsa Dosyaların Birleştirilmesi Gerektiğinin Düşünülmemesi İsabetsiz Olduğu )
DOSYALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ GEREĞİ ( Denetim Olanağının Sağlanması İçin Belgelerin Dosya İçerisine Konulması Anılan Görevliler Hakkında Dava Açılmışsa Dosyaların Birleştirilmesi Gerektiğinin Düşünülmemesi İsabetsiz Olduğu - Dolandırıcılık )
AYIRMA KARARI ( Suçun Niteliğinin Belirlenmesi ve Kanıtların Birlikte Değerlendirilebilmesi İçin Banka Müdürlüğü Görevlileri Hakkında Ayırma Kararının Sonucunun Araştırılması Gereği - Sahtecilik/Dolandırıcılık )"
342Y6.CD23.6.2005E. 2004/9197 K. 2005/6119"SAHTECİLİK ( Sanığın Yakınanın Nüfus Cüzdanına Kendi Fotoğrafını Yapıştırıp Kullanması Eyleminde Mahkemece Yapılan Fotoğraf Değişikliğinin Aldatıcılık Yeteneğini Taşıyıp Taşımadığının Araştırılması Gerektiği )
ALDATICILIK YETENEĞİ ( Sahtecilik - Sanığın Yakınanın Nüfus Cüzdanına Kendi Fotoğrafını Yapıştırıp Kullanması Eyleminde Mahkemece Yapılan Fotoğraf Değişikliğinin Aldatıcılık Yeteneğini Taşıyıp Taşımadığının Araştırılması Gerektiği )
YAĞMA ( Sanıkların Yakınana Karşı Eylemleri Sırasında Hazırladığı Ancak Henüz Ona Vermeden Elinde Tuttuğu Parayı Paraların Elmenliği Adı Geçene Geçmeden Silahla Tehdit Ederek Aldıkları - Sanıkların İki Ayrı Kişiye Karşı İki Ayrı Yağma Suçunu İşledikleri )
6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Polislere Yardımcı Olmak Amacı İle Polis Tarafından Aranan Kişiden Aldığı Tabancaları Görevlilere Teslim Etmek Üzere Götürürken Yakalandığı - Suça Konu Tabancaları Taşıdığına İlişkin Kanıtların Tartışılması Gerektiği )"
342Y11.CD23.6.2005E. 2005/2327 K. 2005/3785"SAHTECİLİK SUÇU ( Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği'nin 5. Maddesinin ( A ) Bendi Uyarınca Yabancı Ülkeden Verilmiş Olan Suça Konu Diplomanın Geçerliliği Araştırılıp Saptanmadıkça Sonuç Doğurmayacağı )
SUÇUN YASAL UNSURLARININ OLUŞMAMASI ( Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği'nin 5. Maddesinin ( A ) Bendi Uyarınca Yabancı Ülkeden Verilmiş Olan Suça Konu Diplomanın Geçerliliği Araştırılıp Saptanmadıkça Sonuç Doğurmayacağı )"
342YCGK14.6.2005E. 2005/6-38 K. 2005/63"DOLANDIRICILIK ( Başka Bir Suça Dönüşmesi Olanağı Bulunmayan Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık Suçunun Asli Dava Zamanaşımı Süresinin 5 Yıl Olduğu )
ASLİ DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Dolandırıcılık - Başka Bir Suça Dönüşmesi Olanağı Bulunmayan Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık Suçunun Asli Dava Zamanaşımı Süresinin 5 Yıl Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık Suçunun Asli Dava Zamanaşımı Süresinin 5 Yıl Olduğu - Suç Tarihinden İtibaren İşlemeye Başlayan Bu Süre İddianamenin Düzenlenip Mahkemeye Tevdi Edildiği Tarihte Ardından da Sanığın Sorguya Çekildiği Tarihte Kesilip Yeniden İşlemeye Başladığı )
DAVA ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Dolandırıcılık - Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Bu Dava İle Birleştirilmesinden Sonra Sanığın Gereksiz Olarak Yeniden Sorguya Çekilmesi ve Beraat Kararının Zamanaşımını Kesici Bir Etkisinin Bulunmadığı )
SAHTECİLİK ( Failin Gerçek Bir Durumun Kanıtlanmasını Sağlamak Amacıyla Hareket Etmiş Olması Gerek 765 S. TCY'nın 347. Md. Gerekse Fiil ve Hükümden Sonra Yürürlüğe Girmiş Bulunan 5237 S. TCY'nın 211. Md.de Ortak İndirim Nedeni Olarak Kabul Edildiği )
İNDİRİM NEDENİ ( Sahtecilik - Failin Gerçek Bir Durumun Kanıtlanmasını Sağlamak Amacıyla Hareket Etmiş Olması Gerek 765 S. TCY'nın 347. Md. Gerekse Fiil ve Hükümden Sonra Yürürlüğe Girmiş Bulunan 5237 S. TCY'nın 211. Md.de Ortak İndirim Nedeni Olarak Kabul Edildiği )"
342Y6.CD9.6.2005E. 2003/15344 K. 2005/5591"SAHTECİLİK ( Bayındırlık Bakanlığının Belgenin Doğruluğunu SSK'dan Sormasının Olağan Olup Olmadığı Araştırılmadan Hüküm Kurulamayacağı )
BELGENİN DOĞRULUĞUNU ARAŞTIRMA ( Sahtecilik - Bayındırlık Bakanlığının Belgenin Doğruluğunu SSK'dan Sormasının Olağan Olup Olmadığı Araştırılmadan Hüküm Kurulamayacağı )"
342Y6.CD26.5.2005E. 2004/6039 K. 2005/5401"NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİLERİNİN KANDIRILMASI ( Sahtecilik - Sanığın Yasal Bağıtsız Eşinden Olan Oğullarının Mernis Doğum Tutanakları Düzenletmesi - Her Bir Eylem Arasında Zaman Aralığının Uzunluğu ve Nüfusa Yazdırılanların Ayrı Kişiler Olduğu/Asliye Ceza Mahkemesince Önceki Kararla Belirlenen Cezanın Kazanılmış Hak Oluşturduğu Gözetilerek Ayrı Ayrı Hüküm Kurulacağı )
DOĞUM TUTANAKLARININ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİLERİ KANDIRILARAK DÜZENLENMESİ ( Her Bir Eylem Arasında Zaman Aralığının Uzunluğu ve Nüfusa Yazdırılanların Ayrı Kişiler Olduğu - Asliye Ceza Mahkemesince Önceki Kararla Belirlenen Cezanın Kazanılmış Hak Oluşturduğu Gözetilerek Ayrı Ayrı Hüküm Kurulacağı )
SAHTECİLİK ( Sanığın Yasal Bağıtsız Eşinden Olan Oğullarının Mernis Doğum Tutanakları Düzenletmesi - Her Bir Eylem Arasında Zaman Aralığının Uzunluğu ve Nüfusa Yazdırılanların Ayrı Kişiler Olduğu/Asliye Ceza Mahkemesince Önceki Kararla Belirlenen Cezanın Kazanılmış Hak Oluşturduğu Gözetilerek Ayrı Ayrı Hüküm Kurulacağı )
KAZANILMIŞ HAK ( Sahtecilik/Sanığın Yasal Bağıtsız Eşinden Olan Oğullarının Mernis Doğum Tutanakları Düzenletmesi - Asliye Ceza Mahkemesince Önceki Kararla Belirlenen Cezanın Kazanılmış Hak Oluşturduğu da Gözetilerek Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerektiği )"
342Y6.CD26.5.2005E. 2003/2763 K. 2005/5373"SAHTECİLİK ( Sahte Nüfus Cüzdanı İle Suça Konu Vekaletnameyi Düzenleten ve Anılan Vekaletnameye Dayanarak Aracın Satışını Sağlayan Sanığın Eylemi )
SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE VEKALETNAME DÜZENLETME ( Anılan Vekaletnameye Dayanarak Aracın Satışını Sağlayan Sanığın Eylemi Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
SAHTE VEKALETNAME İLE ARAÇ SATIŞI ( Sahte Nüfus Cüzdanı İle Suça Konu Vekaletnameyi Düzenleten ve Anılan Vekaletnameye Dayanarak Aracın Satışını Sağlayan Sanığın Eylemi Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )"
342Y11.CD26.5.2005E. 2005/1556 K. 2005/2941"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Kaçakcılık Suçundan Açıldığı Anlaşılan Asliye Ceza Mahkemesi'ne Ait Dava Dosyasının Celbi İle Özetinin Duruşma Tutanağına Geçirilmesi ve Bu Davayı İlgilendiren Bölümlerin Onaylı Örneklerinin Dosyaya Konulması Gerektiği )
KAÇAKCILIK ( Suçundan Açıldığı Anlaşılan Asliye Ceza Mahkemesi'ne Ait Dava Dosyasının Celbi İle Özetinin Duruşma Tutanağına Geçirilmesi ve Bu Davayı İlgilendiren Bölümlerin Onaylı Örneklerinin Dosyaya Konulması Gerektiği - Resmi Evrakta Sahtecilik )
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI ( Yürütülen ve Sanıklar Vekilinin Dosyaya İbraz Ettiği Teftiş Raporu da Getirtilerek Resmi Gazetede Yayınlanan Bedelsiz İthalatla İlgili Değişiklikleri de Kapsayan Mevzuat da Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği )
BEDELSİZ İTHALATLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER ( Kapsayan Mevzuat da Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği - Kaçakçılık/Resmi Evrakta Sahtecilik )"
342Y11.CD26.5.2005E. 2005/1395 K. 2005/2942"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Sanığın İlgili Resmi Kurum ve Kuruluşlardaki Tüm İmza Örnekleri İle Suça Konu Çek Hesabının Açtırılmasında Alınan İmza ve Huzurda Alınmış İmzaları Üzerinde Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Resmi Evrakta Sahtecilik ve Dolandırıcılık - Sanığın İlgili Resmi Kurum ve Kuruluşlardaki Tüm İmza Örnekleri İle Suça Konu Çek Hesabının Açtırılmasında Alınan İmza ve Huzurda Alınmış İmzaları Üzerinde Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği )
İMZA ÖRNEKLERİ ( Resmi Evrakta Sahtecilik ve Dolandırıcılık - Sanığın İlgili Resmi Kurum ve Kuruluşlardaki Tüm İmza Örnekleri İle Suça Konu Çek Hesabının Açtırılmasında Alınan İmza ve Huzurda Alınmış İmzaları Üzerinde Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği )"
342Y11.CD26.5.2005E. 2005/1375 K. 2005/2946"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sanıkların Bedelsiz İthalat Hakkına Dayanarak Dava Konusu Aracı Yurtdışından Getirdiklerine İlişkin İddianın Araştırılması Gereği )
BEDELSİZ İTHALAT HAKKINA DAYANARAK YURTDIŞINDAN ARAÇ GETİRME İDDİASI ( Motorlu Araç Trafik Tescil ve Müracaat Formu'nun Sahte Olduğu İddiasına Dayalı Resmi Evrakta Sahtekarlık Davasının İncelenmesi Gereği )
MOTORLU ARAÇ TRAFİK TESCİL VE MÜRACAAT FORMUNUN SAHTE OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçundan Açılan Davada Sanıkların Aracı Permi Hakkına Dayanarak İthal Ettikleri İddiasının Araştırılması Gereği )"
342Y11.CD26.5.2005E. 2005/1350 K. 2005/2945"SAHTECİLİK SUÇU ( Adı Geçen Büyükelçiliğin Konsolosluk Şubesinin Yazısıyla Sahte Olduğu Bildirilen 48 Adet İkametgah Belgesi İle Suça Konu Belge Arasında Düzenleme Biçimi Tarih Yazı ve İmza Benzerliği Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
İKAMETGAH NAKİL BELGESİNDE SAHTECİLİK ( Suça Konu İkametgah Nakil Belgesindeki Yazılar İle İmzanın Sanığın Eli Ürünü Olup Olmadığını Araştırılıp Sanık Hakkında Başka Mahkemede Açılan Dava Dosyasının İncelenmesi Gereği )"
342Y11.CD26.5.2005E. 2005/1210 K. 2005/2943"SAHTECİLİK ( Sanığın Üzerinde Diğer Sanığın Fotorafı Bulunan Katılana Ait Kimlik Bilgilerini Havi Sahte Nüfus Cüzdanını Çıkartması - Bununla Noterliğe Müracaat Ederek Müşterek Çocuklarının Yurt Dışına Çıkmasını Sağlaması )
NÜFUS CÜZDANINDA SAHTEKARLIK ( Sanığın Üzerinde Diğer Sanığın Fotorafı Bulunan Katılana Ait Kimlik Bilgilerini Havi Sahte Nüfus Cüzdanını Çıkartması - Bununla Noterliğe Müracaat Ederek Müşterek Çocuklarının Yurt Dışına Çıkmasını Sağlaması )
SAHTE NÜFUS CÜZDANI ÇIKARTMA ( Sanığın Üzerinde Diğer Sanığın Fotorafı Bulunan Katılana Ait Kimlik Bilgilerini Havi Sahte Nüfus Cüzdanını Çıkartması - Sanıkların TCK'nun 350. Maddesinde Düzenlenen Sahtekarlık Suçunu Müteselsilen Gerçekleştirdikleri )"
342Y11.CD26.5.2005E. 2005/1200 K. 2005/2944"SAHTECİLİK ( Senet Bedelinin Fazla ve Tanzim Tarihi İle Vade Tarihi Arasında Beş Yıl Olması Alacaklı Kısmının Sonradan Doldurulması - Bertakrib Ele Geçirildiği Sonucunu Kesin Surette Göstermeyeceği )
SENET BEDELİNİN FAZLA OLMASI ( Tanzim Tarihi İle Vade Tarihi Arasında Beş Yıl Olması Alacaklı Kısmının Sonradan Doldurulması - Bertakrib Ele Geçirildiği Sonucunu Kesin Surette Göstermeyeceği )
SENEDİN BERTAKRİP ELE GEÇİRİLMESİ ( Sanığa Vekaletnamenin Vade Tarihinden Onbeş Ay Sonra Verilmiş Olması Gibi Belirlemelerin Senedin Borçlusu Tarafından Alacaklısına Tevdi ve Teslim Olunmadığı - Bertakrib Ele Geçirildiği Sonucunu Kesin Surette Göstermeyeceği )"
342YCGK24.5.2005E. 2005/6-25 K. 2005/53"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Murisin Ehliyetsizliğine İlişkin Görüş Bildiren Adli Tıp Kurumu Raporunun İşlem Tarihlerinden Yıllarca Sonra Ortaya Konan Tıbbi Mütalaanın İncelenmesine Dayalı Bir Kanaat Mahiyeti Taşıdığından Kabul veya Redde Elverişlilik Özelliklerini Taşımadığı )
VASİYET VE VEKALETNAMENİN EHLİYETSİZLİĞE DAYANMASI ( Resmi Belgede Sahtecilik - Adli Tıp Kurumu Raporunun İşlem Tarihlerinden Yıllarca Sonra Ortaya Konan Tıbbi Mütalaanın İncelenmesine Dayalı Bir Kanaat Mahiyeti Taşıdığından Kabul veya Redde Elverişlilik Özelliklerini Taşımadığı )
EHLİYETSİZLİK ( Görüş Bildiren Adli Tıp Kurumu Raporunun İşlem Tarihlerinden Yıllarca Sonra Ortaya Konan Tıbbi Mütalaanın İncelenmesine Dayalı Olması - Sanığın Sahtecilik Bilinci ve Kastıyla Hareket Ettiğine Elverişli Bulunmadığı )
ADLİ TIP RAPORUNUN GEÇMİŞ YILLARDA YAPILAN TEDAVİ VE RAPORLARA DAYANMASI ( Dosyada Mevcut Sair Bilgi ve Belgeler Karşısında Bu Tıbbi Görüşün Sanığın Sahtecilik Bilinci ve Kastıyla Hareket Ettiğine Elverişli Bulunmadığı - Resmi Belgede Sahtecilik )
GEÇMİŞ YILLARDA YAPILAN TEDAVİ VE RAPORLARA DAYANANA ADLİ TIP RAPORU ( Resmi Belgede Sahtecilik - Dosyada Mevcut Sair Bilgi ve Belgeler Karşısında Bu Tıbbi Görüşün Sanığın Sahtecilik Bilinci ve Kastıyla Hareket Ettiğine Elverişli Bulunmadığı )
SAHTECİLİK ( Murisin Ehliyetsizliğine İlişkin Görüş Bildiren Adli Tıp Kurumu Raporunun İşlem Tarihlerinden Yıllarca Sonra Ortaya Konan Tıbbi Mütalaanın İncelenmesine Dayalı Olması - Sanığın Sahtecilik Bilinci ve Kastıyla Hareket Ettiğine Elverişli Bulunmadığı )"
342Y6.CD24.5.2005E. 2004/1597 K. 2005/5192"SAHTECİLİK ( Düzenlenen Sözkonusu Belgenin Kişisel Yarar Sağlayıcı Belge Niteliğinde Olduğu Gözetilmeden Sanık Hakkında TCK'nun 355 ve 356. Maddesi Yerine 342/1. Maddesi İle Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
KİŞİSEL YARAR SAĞLAYICI BELGE ( Sahtecilik - Düzenlenen Sözkonusu Belgenin Olduğu/Sanık Hakkında TCK'nun 355 ve 356. Maddesi Yerine 342/1. Maddesi İle Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
BELGENİN KİŞİSEL YARAR SAĞLAYICI NİTELİKTE OLMASI ( Sahtecilik - Sanık Hakkında TCK'nun 355 ve 356. Maddesi Yerine 342/1. Maddesi İle Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )"
342Y6.CD12.5.2005E. 2003/19167 K. 2005/4931"ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Suça Konu Belgenin Diğer Kurumlara Hangi Tarihte Sunulduğu Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Araştırılıp Saptanmadan Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
BELGENİN KURUMA SUNULUŞ TARİHİ ( Özel Belgede Sahtecilik - Suça Konu Belgenin Diğer Kurumlara Hangi Tarihte Sunulduğu Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Araştırılıp Saptanmadan Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
SAHTECİLİK ( Suça Konu Belgenin Diğer Kurumlara Hangi Tarihte Sunulduğu Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Araştırılıp Saptanmadan Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )"
342Y6.CD12.5.2005E. 2003/19044 K. 2005/4933"SAHTECİLİK ( Katılanın Kira Bedelinin Peşin Olarak Aldığını Söylemesi ve Suça Konu Belge Üzerinde Sonradan Sanıkların Yaptığı İddia Olunan Eklemenin de Bu Konuya İlişkin Bulunması - TCK Md. 347'nin Uygulanıp Uygulanamayacağının Tartışılması Gerektiği )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Suça Konu Belge Üzerinde Sonradan Sanıkların Yaptığı İddia Olunan Eklemenin de Kira Bedeline İlişkin Bulunması - TCK Md. 347'nin Uygulanıp Uygulanamayacağının Tartışılması Gerektiği )
KİRA SÖZLEŞMESİNE EKLEME YAPILMASI ( Sahtecilik - TCK Md. 347'nin Uygulanıp Uygulanamayacağının Tartışılması Gerektiği )
BELGE ÜZERİNE EKLEME YAPILMASI ( Sahtecilik - Katılanın Kira Bedelinin Peşin Olarak Aldığını Söylemesi ve Suça Konu Belge Üzerinde Sonradan Sanıkların Yaptığı İddia Olunan Eklemenin de Bu Konuya İlişkin Bulunması/TCK Md. 347'nin Uygulanıp Uygulanamayacağının Tartışılması Gerektiği )"
342Y6.CD9.5.2005E. 2005/1493 K. 2005/4676"SAHTECİLİK ( Suça Konu Senet Üzerindeki Yazı ve Rakamların Borçlunun Eli Ürünü Olup Olmadığı Diğer Senetlerdeki Yazı ve Rakamların Sanığın veya Borçlunun İmzaların da Sanığın Eli Ürünü Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
SUÇA KONU SENET ÜZERİNDEKİ YAZI VE RAKAMLAR ( Borçlunun Eli Ürünü Olup Olmadığı Diğer Senetlerdeki Yazı ve Rakamların Sanığın veya Borçlunun İmzaların da Sanığın Eli Ürünü Olup Olmadığının Araştırılması Gereği - Sahtecilik )
SENETLERDEKİ KAŞE İZİ ( Suç Tarihinde Kullanılan Kaşe İle Oluşturup Oluşturulmadığı Saptanmadan Firma ve Eczanenin Defter ve Belgeleri İncelenerek Sanık İle Eczacı Arasında Ticari İlişki Bulunup Bulunmadığı Araştırılmadan Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )"
342Y6.CD5.5.2005E. 2004/6092 K. 2005/4540"DOLANDIRICILIK ( Defter ve Belgeler Üzerinde Uzman Bilirkişi Aracılığı İle İnceleme Yaptırılarak Anılan Alışverişe İlişkin Bir Kaydın Bulunup Bulunmadığı Ayrıca Katılanın Bankalardaki Hesap Hareketleri ve Tanığa Para Havalesi Yapılıp Yapılmadığının İncelenmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Dolandırıcılık - Defter ve Belgeler Üzerinde Yaptırılarak Anılan Alışverişe İlişkin Bir Kaydın Bulunup Bulunmadığı Ayrıca Katılanın Bankalardaki Hesap Hareketleri ve Tanığa Para Havalesi Yapılıp Yapılmadığının İncelenmesi Gerektiği )
SAHTECİLİK ( Defter ve Belgeler Üzerinde Uzman Bilirkişi Aracılığı İle İnceleme Yaptırılarak Anılan Alışverişe İlişkin Bir Kaydın Bulunup Bulunmadığı Ayrıca Katılanın Bankalardaki Hesap Hareketleri ve Tanığa Para Havalesi Yapılıp Yapılmadığının İncelenmesi Gerektiği )"
342Y6.CD28.4.2005E. 2003/19624 K. 2005/4118"SAHTECİLİK ( Her İki Sanığın Aşamalardaki Anlatımlarına Göre Sanığın Suça Konu Belgede Yapılan Tahrifata Katıldığının Sabit Olduğu - Beraatinin Hatalı Olduğu )
BELGEDE TAHRİFAT ( Sahtecilik/Her İki Sanığın Aşamalardaki Anlatımlarına Göre Sanığın Suça Konu Belgede Yapılan Tahrifata Katıldığının Sabit Olduğu - Beraatinin Hatalı Olduğu )"
342Y6.CD28.4.2005E. 2003/15562 K. 2005/4156"SAHTECİLİK ( Suça Konu Senetlerin Kredi Verildikten Sonra Önceden Doğmuş Borç İlişkisi İçin mi Yoksa Kredinin Açılmasını Sağlamak Amacıyla Sözleşme Anında mı Verildiğinin Araştırılması Gerektiği )
KREDİ BORCU NEDENİYLE SENET VERİLMESİ ( Sahte Senet Düzenlenmesi - Senetlerin Kredi Verildikten Sonra Önceden Doğmuş Borç İlişkisi İçin mi Yoksa Kredinin Açılmasını Sağlamak Amacıyla Sözleşme Anında mı Verildiğinin Araştırılması Gerektiği )
SAHTE SENET DÜZENLENMESİ ( Suça Konu Senetlerin Kredi Verildikten Sonra Önceden Doğmuş Borç İlişkisi İçin mi Yoksa Kredinin Açılmasını Sağlamak Amacıyla Sözleşme Anında mı Verildiğinin Araştırılması Gerektiği )
SENEDİN VERİLME SEBEBİ ( Sahtecilik - Senetlerin Kredi Verildikten Sonra Önceden Doğmuş Borç İlişkisi İçin mi Yoksa Kredinin Açılmasını Sağlamak Amacıyla Sözleşme Anında mı Verildiğinin Araştırılması Gerektiği )"
342Y11.CD26.4.2005E. 2005/1968 K. 2005/2213"SAHTE EVRAK DÜZENLEMEK ( Mevcut Kanıtların Taktir Tercih ve Değerlendirilmesinde Yanılgıya Düşüldüğünden Bahisle Yazılı Emir Yoluyla İnceleme Yapılamayacağı )
YAZILI EMİR ( Mevcut Kanıtların Taktir Tercih ve Değerlendirilmesinde Yanılgıya Düşüldüğünden Bahisle İnceleme Yapılamayacağı )
MADDİ CEZA YASALARI İLE YARGILAMA YASASI KURALLARINA AYKIRILIK ( Yazılı Emir Yoluna Başvurulabileceği - Ancak Mevcut Kanıtların Taktir Tercih ve Değerlendirilmesinde Yanılgıya Düşüldüğünden Bahisle Yazılı Emir Yoluyla İnceleme Yapılamayacağı )
SAHTE BELGE DÜZENLEME ( Suç Sabit Kabul Edilip Mahkumiyet Hükmü Kurulduğu - Kanıt Takdiri Yapılarak Verilen ve Yasal Yollara Başvurulmaması Nedeniyle Kesinleşen Mahkeme Kararı Aleyhine Yazılı Emir Yoluna Gidilemeyeceği )"
342YCGK19.4.2005E. 2004/6-221 K. 2005/38"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇU ( Belgede Sahtecilik Suçlarında Mağdurun Rızası Hukuka Uygunluk Nedeni Sayılamazsa da Failin Belgede Sahtekarlıkta Bulunmak Kastına Etki Yapması-Belgede Sahtecilik Suçlarında Kast ise Zarar Vermek Bilinç ve İradesi Olması )
SUÇUN UNSURLARI ( Sanıklara Yüklenen Belgede Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçlarının Manevi Öğesi Oluşmaması )
ZARAR VERME İRADESİ ( Kendi İmzalarını Taşıyan Şirket Çeklerini Önceki Ticari İlişikiler Sırasında da Şikayetçi Şirkete Verip Kullandıkları Anlaşılan Sanıkların Zarar Verme Bilinç ve İradesiyle Hareket Ettiklerinin Kanıtlanamaması )
SAHTECİLİK ( Belgede Sahterkarlıkta Bulunmak Kastına Mağdurun Rızasının Etki Yapması- Bu Suçlarda Kastın Zarar Vermek Bilinç ve İradesinin Olması )
YETKİSİZ KİŞİLERCE ÇEK İMZALANMASI ( Önceki Ticari İlişikiler Sırasında da Şikayetçi Şirkete Verip Kullandıkları Anlaşılan Sanıkların Zarar Verme Bilinç ve İradesiyle Hareket Ettiklerinin Kanıtlanamaması )"
342Y6.CD18.4.2005E. 2004/9462 K. 2005/2037"SAHTECİLİK ( Sanığın Diğer Sanığa Onun da Bir Başkasına Verdikleri Vekaletnamenin Genel Nitelikte Olması ve Dava Konusu Taşıtla İlgili Bilgi İçermemesi Karşısında Suçun Sübutu Durumunda TCK'nun 342/1.Fıkrası İle Hüküm Kurulması Gerektiği )
VEKALETNAME VERİLMESİ ( Sahtecilik - Sanığın Diğer Sanığa Onun da Bir Başkasına Verdikleri Vekaletnamenin Genel Nitelikte Olması ve Dava Konusu Taşıtla İlgili Bilgi İçermemesi Karşısında Suçun Sübutu Durumunda TCK'nun 342/1.Fıkrası İle Hüküm Kurulacağı )"
342Y6.CD18.4.2005E. 2004/8788 K. 2005/341"SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Sanığın Suç Tarihinde Şirketin Temsil ve İlzama Yetkilisi Olup Olmadığı ve Ortağı Diğer Sanığın Keşidecisi Olan Çekleri Düzenleme ve İmzalamasına Rıza ve Kabulü Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAMA YETKİ ( Sanığın Suç Tarihinde Yetkilisi Olup Olmadığı ve Ortağı Diğer Sanığın Keşidecisi Olan Çekleri Düzenleme ve İmzalamasına Rıza ve Kabulü Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği - Sahtecilik ve Dolandırıcılık )
ÇEKLERİN VERİLME SEBEBİ ( Alışveriş Yapıldığı Anda mıYoksa Önceden Doğan Borcu Ödemek İçin mi Verildiği Araştırılması Gereği - Önceden Doğan Borç İçin Verilmesi Halinde Dolandırıcılık Suçunun Ögelerinin Oluşmayacağı )"
342Y6.CD18.4.2005E. 2004/1891 K. 2005/8305"SAHTECİLİK ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 S. TCY'nın Aynı Suça Uyan Cezanın Türü Alt ve Üst Sınırları Bakımından Sanık Yararına Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sahtecilik - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 S. TCY'nın Aynı Suça Uyan Cezanın Türü Alt ve Üst Sınırları Bakımından Sanık Yararına Olduğu )
VEKALET ÜCRETİ ( Sahtecilik - Tarifede Belirtilen Ücrete Ayrıca Katma Değer Vergisi Eklenmesi ve Katılana Verilmesi Gereken Vekalet Ücretinin Davanın Tarafı Olmayan Katılan Vekili Yararına Takdir Edilmesinin Hatalı Olduğu )"
342Y6.CD18.4.2005E. 2003/16890 K. 2005/11500"SAHTECİLİK ( Sanıkların Hukuki Durumlarının Takdir Edilmesi Gerektiği Gözetilmeden ve 765 Sayılı TCK'nun 347. Maddesinin Uygulanma Olanağının Anılan İki Belge Yönünden de Karar Yerinde Açıklanıp Tartışılması Gereği )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Sahtecilik - 5237 Sayılı TCK'nun Sanıklar Yararına Olması 5237 Sayılı Yasa Hükümleri Uyarınca Yeniden Değerlendirme Yapılmasında Zorunluluk Bulunduğu )"
342Y11.CD18.4.2005E. 2005/1906 K. 2005/1929"EVRAKTA SAHTECİLİK ( Çelişkili Raporların Yargılama Aşamasında Diğer Delillerle Birlikte Mahkemesince Değerlendirilmesi Gerektiğinden Sanıklar Hakkında Kamu Davası Açılması Gerektiği )
DOLANDIRICILIK ( Evrakta Sahtecilik - Adli Tıp Kurumu'na Gönderilerek Alınan Raporda Söz Konusu İmzaların Müştekinin Eli Ürünü Olduğunun Kabulü Gerektiğinden Sanıklar Hakkında Kamu Davası Açılması Gerektiği )
ÇELİŞKİLİ BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Evrakta Sahtecilik/Bonolar Üzerindeki İmzaların Müştekiye Ait Olup Olmadığı - Çelişkili Raporların Yargılama Aşamasında Diğer Delillerle Birlikte Mahkemesince Değerlendirilmesi Gerektiğinden Kamu Davasının Açılması Gerektiği )
İMZA İNCELEMESİ ( Evrakta Sahtecilik - Adli Tıp Kurumu'na Gönderilerek Alınan Raporda Söz Konusu İmzaların Müştekinin Eli Ürünü Olduğunun Kabulü Gerektiğinden Sanıklar Hakkında Kamu Davası Açılması Gerektiği )"
342Y6.CD11.4.2005E. 2005/5 K. 2005/3136"SAHTECİLİK ( Sanığın Sahte Olan Vekaletnamenin ve Bu Vekaletnameye Dayanılarak da Araç Satış Sözleşmesi Düzenlenerek Katılana Ait Taşıtın Diğer Katılana Satılmasını Sağlama Eyleminin Zincirleme Tek Suçu Oluşturduğu )
ZİNCİRLEME TEK SUÇ ( Sanığın Sahte Olan Vekaletnamenin ve Bu Vekaletnameye Dayanılarak da Araç Satış Sözleşmesi Düzenlenerek Katılana Ait Taşıtın Diğer Katılana Satılmasını Sağlama Eyleminin Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
SAHTE VEKALETNAME İLE ARAÇ SATIŞINI SAĞLAMA ( Katılana Ait Taşıtın Diğer Katılana Satılmasını Sağlamaktan Oluşan Eylemlerinin Aynı Suç İşleme Kararı Kapsamında TCK'nun 342/2 ve 80. Maddelerine Uyan Zincirleme Tek Suç Oluşturduğu )
SAHTECİLİĞE KONU BELGELER ( Denetime Olanak Sağlaması Bakımından Dosya İçinde Bulundurulmamasının Bozmayı Gerektirdiği )"
342Y11.CD16.3.2005E. 2004/3095 K. 2005/1134"BEDELSİZ KALAN SENEDİ KULLANMAK ( Sanığın Senet Bedellerini Ödediğini Ve Senetleri Yırttığını Belirtmesine Rağmen Bedelsiz Kalan Senetlerin Lehdar Kısmına Alacaklı Olarak Kardeşinin İsmini Yazıp Tahsile Koymasına Göre Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
BEDELSİZ KALAN SENET ( Sanığın Senetleri Yırttığını Belirtmesine Rağmen Bedelsiz Kalan Senetlerin Lehdar Kısmına Alacaklı Olarak Kardeşinin İsmini Yazıp Tahsile Koymasına Göre Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanığın Senet Bedellerini Ödediğini Ve Senetleri Yırttığını Belirtmesine Rağmen Bedelsiz Kalan Senetlerin Lehdar Kısmına Alacaklı Olarak Kardeşinin İsmini Yazıp Tahsile Koymasına Göre Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
342Y6.CD7.3.2005E. 2004/5880 K. 2005/2169"SAHTECİLİK ( Suça Konu Polis Tanıtma Kartındaki Fotoğraf Üzerinde Soğuk Damga Olmadığı Gibi Belge Üzerindeki Yazılardaki Tahrifatın da Açıkça Görülmemesi - Belgenin Ne Suretle Aldatma Yeteneğine Sahip Olduğu Açıklanmadan Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
SAHTE POLİS TANITMA KARTI ( Fotoğraf Üzerinde Soğuk Damga Olmadığı Gibi Belge Üzerindeki Yazılardaki Tahrifat da Açıkça Görülmemesi - Belgenin Ne Suretle Aldatma Yeteneğine Sahip Olduğu Açıklanmadan Sahtecilikten Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
ALDATMA YETENEĞİ ( Sahtecilikten Mahkumiyet Kararı Verilebilmesi İçin Suça Konu Belgenin Ne Suretle Aldatma Yeteneğine Sahip Olduğu Açıklanıp Tartışılması Gereği )
POLİS TANITMA KARTI ( Fotoğraf Üzerinde Soğuk Damga Olmadığı Gibi Belge Üzerindeki Yazılardaki Tahrifat da Açıkça Görülmemesi - Belgenin Ne Suretle Aldatma Yeteneğine Sahip Olduğu Açıklanmadan Sahtecilikten Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )"
342Y11.CD24.2.2005E. 2004/9276 K. 2005/771"DOLANDIRICILIK ( Sanıkların 101 Yaşındaki Vesayet Altında Bulunan Mağdura Yönelik Hile ve Desiselerinden Dolayı Kandırılmasından Sözedilememesi - Sahtecilik Suçunun İşlendiği )
ZİNCİRLEME SAHTECİLİK ( Sanıkların 101 Yaşındaki Vesayet Altında Bulunan Mağdura Yönelik Hile ve Desiselerinden Dolayı Kandırılmasından Sözedilememesi - Sahtecilik Suçunun İşlendiği )
SAHTECİLİK ( Gayrimenkul Devri İçin Hile ve Desise ile Vekaletname Alınması - Sanıkların 101 Yaşındaki Vesayet Altında Bulunan Mağdura Yönelik Hile ve Desiselerinden Dolayı Onun Kandırılmasından Sözedilememesi/Zincirleme Sahtecilik Suçunun İşlendiği )
GAYRİMENKUL DEVRİ İÇİN HİLE VE DESİSE İLE VEKALETNAME ALINMASI ( Sanıkların 101 Yaşındaki Vesayet Altında Bulunan Mağdura Yönelik Hile ve Desiselerinden Dolayı Onun Kandırılmasından Sözedilememesi - Zincirleme Sahtecilik Suçunun İşlendiği )
HİLE VE DESİSE İLE VEKALETNAME ALINMASI ( Sanıkların 101 Yaşındaki Vesayet Altında Bulunan Mağdura Yönelik - Zincirleme Sahtecilik Suçunun İşlendiği )"
342Y6.CD17.2.2005E. 2003/16076 K. 2005/1475"SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Öncelikle ve Asıl Bilirkişinin Mahkeme Olduğu ve Belgelerdeki Sahteciliğin Kandırıcılık Yeteneğini Maddi Öğeye Göre Belirlemek ve Takdir Etmek Yetkisinin de Mahkemeye Ait Bulunduğu )
BELGELERDE SAHTECİLİK ( Öncelikle ve Asıl Bilirkişinin Mahkeme Olduğu ve Belgelerdeki Sahteciliğin Kandırıcılık Yeteneğini Maddi Öğeye Göre Belirlemek ve Takdir Etmek Yetkisinin de Mahkemeye Ait Bulunduğu )
BİLİRKİŞİ ( Sahtecilik ve Dolandırıcılık - Öncelikle ve Asıl Bilirkişinin Mahkeme Olduğu ve Belgelerdeki Sahteciliğin Kandırıcılık Yeteneğini Maddi Öğeye Göre Belirlemek ve Takdir Etmek Yetkisinin de Mahkemeye Ait Bulunduğu )
ADLİ EMANET ( Kayıtlı Suça Konu Üzerinde Ekleme ve Değişiklik Yapıldığı İddia Edilen Tüm Belgelerin Asıllarının Dosya İçerisine Konulmamasının Bozmayı Gerektirdiği )
BELGE ASILLARI ( Sahtecilik ve Dolandırıcılık - Adli Emanetin Kayıtlı Suça Konu Üzerinde Ekleme ve Değişiklik Yapıldığı İddia Edilen Tüm Belgelerin Asıllarının Dosya İçerisine Konulmamasının Bozmayı Gerektirdiği )"
342Y6.CD14.2.2005E. 2004/8771 K. 2005/1270"ÇEKTE SAHTECİLİK ( Keşidecileri Farklı Birden Fazla Çek İçin Ayrı Ayrı Uygulama Yapılması Gereği )
BİRDEN FAZLA SUÇ ( Her Bir Çek İçin TCK'nun 342/1. Maddesi ile Uygulama Yapılması Gereği )"
342Y6.CD10.2.2005E. 2004/7476 K. 2005/1226"SAHTECİLİK ( Sunulan Faturanın Değer ve Satılan Malların Niteliğinin Farklılık Göstermesi - Şirketin Kayıt ve Defterlerinin İncelenmesi )
İTHALAT İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ ( İlgili Kayıt ve Belgeler Saptanarak Şirket Bünyesine Giren ve Çıkan Mal Miktarı ile Değerlerinin Tespiti Gereği - Telgraf Havelesiyle Yurt Dışına Para Gönderildiğinde Kayıt Tutulup Tutulmadığı Araştırılarak Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gereği )"
342Y6.CD10.2.2005E. 2003/19535 K. 2005/1220"SAHTECİLİK ( Yakınana Ait Unsurları Tamam Olan Çeki Tahrif Ederek Başkasına Ciro Etmek - Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
BAŞKASINA AİT ÇEKİ TAHRİF EDEREK CİRO ETMEK ( Sahtecilik - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Başkasına Ait Çeki Tahrif Ederek Ciro Etmek - Sübutu Halinde Eylemin TCK'nun 342/1. Maddesine Uyan Suçu Oluşuturup Oluşturmadığına İlişkin Delilleri Takdir ve Tayin Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )"
342Y6.CD10.2.2005E. 2003/12286 K. 2005/1251"SAHTECİLİK SUÇU ( Maddi Ögeye Göre Kandırıcılık Yeteneğinin Takdirinin Mahkemeye Ait Olduğundan İncelemede Bulunmaksızın Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Suça Konu Ehliyetin Delil Olarak Saklanmasına Karar Verilmesi Gereği )
KANDIRICILIK YETENEĞİ ( Takdirinin Mahkemeye Ait Olduğu - Suça Konu Ehliyetin Zoralımı ve İmhasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
ZORALIM VE İMHA ( Suça Konu Ehliyetin Delil Olarak Saklanması Yerine Zoralım ve İmhasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Sahtecilik )
SUÇ TARİHİ ( Hatalı Yazılmasının Bozma Nedeni Olduğu - Lehe Olan Hükümlerin Uygulanması Talebi Hakkında Karar Verilmesi Gereği )
LEHE HÜKÜMLERİN UYGULANMASI TALEBİ ( Para Cezasının Taksitlendirlmesine İlişkin 647 Sayılı Yasanın 5. Maddesini de Kapsadığının Kabulü Gereği )"
342Y6.CD8.2.2005E. 2004/9195 K. 2005/1087"SAHTECİLİK ( Suça Konu Diploma Fotokopisinin Sanığın Kullandığı Belge Olup Olmadığının Araştırılması Gereği - Aldatma Yeteneği )
ALDATMA YETENEĞİ ( Katılan Kurumdan Sanığın İbraz Ettiği Belge Getirtilip Aldatma Yeteneğinin Araştırılarak Sonucuna Göre Hukuki Durumun Takdiri Gereği )
DİPLOMA SAHTECİLİĞİ ( İğfal Kabiliyetinin Araştırılması Gereği )"
342Y6.CD8.2.2005E. 2004/8665 K. 2005/1101"DOLANDIRICILIK SUÇUNDA DAVA ZAMANAŞIMI ( Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarih ile Hükmün Verildiği Tarih Arasında 5 Yıllık Sürenin Geçmiş Olması - Bu Sürede Zamanaşımını Kesen Herhangi Bir İşlem Yapılmadığından Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gereği )
SAHTECİLİK ( Sanığın Kendisini Alacaklı Üçüncü Kişiyi de Borçlu Göstererek Başkasına Düzenletiği Sahte Bonoyu Yakınandan Alıdığı Mallar Karşılığında Vermesi - Atılan Borçlu İmzalarının Sahte Olduğuna İlişkin Bilirkişi Raporuna Göre Sabit Olan Suç Hakkında Beraat Kararı Verilmesinin İsabetli Olmadığı )
SENET ASILLARI ( Denetime Olağan Sağlamak Bakımından Dosya İçerisine Konulması Gereği - Sahtecilik/Dolandırıcılık )
BİLİRKİŞİ ( Üç Kişiden Oluşan Bilirkişi Heyetine İncelem Yaptırılarak Rapor Alınması İçin Talimat Yazıldığı Halde Tek Bilirkişi Raporu ile Yetinilerek Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )"
342Y6.CD8.2.2005E. 2004/588 K. 2005/1070"SAHTECİLİK ( Birden Fazla Kişi Adına Ayrı Ayrı Sahte Sicil Fişi Hizmet Cetveli ile İşçi Maaş Nakil İlmuhaberi Düzenlenmesi - İçtima )
İÇTİMA ( Sahtecilik Eyleminin Birden Fazla Kişi Hakkında İşlenmesi - Aynı Neviden Hürriyeti Bağlayıcı Cezayı Gerektiren Eylemi Gerçekleştiren Sanıklar Hakkında TCK'nun 71. Maddesinin Uygulanması Gereği )"
342Y6.CD8.2.2005E. 2004/1369 K. 2005/1021"SAHTECİLİK ( 6 Adet Sahte Çekin Farklı Kişilere Verilmesi - Sanıklar Hakkında TCK'nun 71. Maddesinin Uygulanması Gerektiği )
İÇTİMA ( Sahtecilik Eyleminin Birden Fazla Kişi Hakkında İşlenmesi - TCK'nun 71. Maddesine Göre Uygulama Yapılması Gereği )"
342Y6.CD8.2.2005E. 2003/568 K. 2005/1075"SAHTECİLİK ( Başka Mahkemede Görülen Kamu Davasının Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine İlişkin Dava Dosyasının Onaylı Örneğinin Dosya Arasına Alınması Gereği )
DOSYANIN ONAYLI ÖRNEĞİ ( Aynı Eylemin Sanığı Hakkında Başka Mahkemede Görülen Dava Dosyasının Onaylı Örneğinin Dosya Arasına Konulmamasının Bozmayı Gerektirdiği - Sahtecilik )"
342Y6.CD8.2.2005E. 2003/15905 K. 2005/1081"SAHTE FATURA ( Resmi Evrak Niteliğindeki Gümrük Giriş Beyannamesi Düzenlemek - Görev )
GÖREV ( Sahte Faturalara Dayanarak Gümrük Giriş Beyannemesi Düzenlemek - Eylemin Sübutu Halinde TCK'nun 342/1 ve 80. Maddelerine Uyan Eyleme İlişkin Delilleri Takdir ve Tartışma Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )"
342Y6.CD7.2.2005E. 2004/5462 K. 2005/1006"SAHTECİLİK ( Karar Defterinde Yer Alan İmzaların İlgili Kişilerin Elinden Çıkıp Çıkmadığının ve İmzaya Yetkili Bulunup Bulunmadıklarının Araştırılması )
İMZALARIN AİDİYETİNİN İNCELENMESİ ( Bilirkişi İncelemesi Yapıldıktan Sonra Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği - Sahtecilik )"
342Y6.CD1.2.2005E. 2004/5342 K. 2005/662"SAHTE NÜFUS CÜZDANI KAYIP VE DEĞİŞTİRME BELGESİ SUNMA ( İlgili Nüfus Müdürlüğünden Sahte Nüfus Cüzdanına İlişkin Belgeler İle ve Varsa Noterliklerinden Sahte İbraname Örneği Getirtilmesi Gereği - Sahtecilik )
SAHTECİLİK / DOLANDIRICILIK ( Sahte Nüfus Cüzdanı Kayıp ve Değiştirme Belgesi Sunma Eylemi - İlgili Nüfus Müdürlüğünden Sahte Nüfus Cüzdanına İlişkin Belgeler İle ve Varsa Noterliklerinden Sahte İbraname Örneği Getirtilmesi Gereği )"
342Y6.CD1.2.2005E. 2003/14399 K. 2005/666"SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Araç Satış Tarihi İle Senet Düzenleme Tarihi Arasındaki Farkın Neden Kaynaklandığı Tanzim Tarihinin Sonradan Eklenip Eklenmediği veya Senedin Satış İşleminden Sonraki Bir Tarihte Verilip Verilmediğinin Araştırılması Gereği )
SENEDİN SATIŞ İŞLEMİNDEN SONRAKİ BİR TARİHTE VERİLİP VERİLMEDİĞİ ( Ve Araç Satış Tarihi İle Senet Düzenleme Tarihi Arasındaki Farkın Neden Kaynaklandığının Araştırılması Gereği - Sahtecilik ve Dolandırıcılık )
ARAÇ SATIŞ TARİHİ ( İle Senet Düzenleme Tarihi Arasındaki Farkın Neden Kaynaklandığı Tanzim Tarihinin Sonradan Eklenip Eklenmediği veya Senedin Satış İşleminden Sonraki Bir Tarihte Verilip Verilmediğinin Araştırılması Gereği )"
342Y6.CD1.2.2005E. 2003/14196 K. 2005/665"HIRSIZLIK ( Sanıkların Hırsızlık Suçuna Konu Olan Yakınana Ait Aracın Sahte Belgelerle Trafik Tescil ve Şube Müdürlüğünde Plaka Numarası İle Yeniden Tescilini Yaptırması - Sahtecilik/Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
SAHTECİLİK ( Sanıkların Hırsızlık Suçuna Konu Olan Yakınana Ait Plaka Sayılı Aracın Sahte Belgelerle Trafik Tescil ve Şube Müdürlüğünde Yeniden Tescilini Yaptırması - Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREV ( Sanıkların Hırsızlık Suçuna Konu Olan Yakınana Ait Plaka Sayılı Aracın Sahte Belgelerle Trafik Tescil ve Şube Müdürlüğünde Plaka Numarası İle Yeniden Tescilini Yaptırması - Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
HIRSIZLIK MALIN SATIŞINA ARACILIK ETMEK ( Sanıkların Hırsızlık Suçuna Konu Olan Yakınana Ait ... Plaka Sayılı Aracın Sahte Belgelerle Trafik Tescil ve Şube Müdürlüğünde Plaka Numarası İle Yeniden Tescilini Yaptırması - Sahtecilik/Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
342Y6.CD25.1.2005E. 2003/7688 K. 2005/288"SAHTECİLİK ( Türk Ticaret Kanununun 28. Md. Dayanılarak Çıkarılan Ticaret Sicili Nizamnamesinde Ticaret Sicilinin Resmi Belge Niteliğinde Olduğuna İlişkin Bir Hüküm Bulunmadığı )
TİCARET SİCİLİ ( Sahtecilik - Türk Ticaret Kanununun 28. Md. Dayanılarak Çıkarılan Ticaret Sicili Nizamnamesinde Ticaret Sicilinin Resmi Belge Niteliğinde Olduğuna İlişkin Bir Hüküm Bulunmadığı )
RESMİ BELGE NİTELİĞİ ( Sahtecilik - Ticaret Sicili Nizamnamesinde Ticaret Sicilinin Resmi Belge Niteliğinde Olduğuna İlişkin Bir Hüküm Bulunmadığı )"
342Y4.CD24.11.2004E. 2003/9327 K. 2004/11423"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Başhekim Olarak Çalıştığı Dönemde Uzman Nöbetçi Tutmadığı Halde Tutmuş Gibi Belge Düzenleyip Nöbet Ücreti Alan Sanığın Eyleminin TCY'nin 342. Maddesini İhlal Ettiği - Resmi Evrakta Sahtecilik Suçuna İlişkin Eylemi Nitelendirme ve Kanıtları Tartışmanın Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
BAŞHEKİM ( Olarak Çalıştığı Dönemde Uzman Nöbetçi Tutmadığı Halde Tutmuş Gibi Belge Düzenleyerek Nöbet Ücreti Alan Sanığın Eyleminin TCY'nin 342. Maddesini İhlal Ettiğinin Kabulü Gereği - Resmi Evrakta Sahtecilik Suçuna İlişkin Eylemi Nitelendirme ve Kanıtları Tartışma Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Resmi Evrakta Sahtecilik Suçuna İlişkin Eylemi Nitelendirme ve Kanıtları Tartışma Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu - Başhekim Olarak Çalıştığı Dönemde Uzman Nöbetçi Tutmadığı Halde Tutmuş Gibi Belge Düzenleyip Nöbet Ücreti Alan Sanığın Eyleminin TCY'nin 342. Maddesini İhlal Ettiği )"
342Y6.CD7.7.2004E. 2004/6123 K. 2004/8960"MEMURUN GÖREVİYLE İLGİLİ OLMAYAN SUÇU ( Sahtecilik - Lüzumu Muhakeme Kararıyla Değil Hakkında İddianameyle Dava Açılması Gerektiği )
SAHTECİLİK ( Memurun Göreviyle İlgili Olmayan Eylemi - Lüzumu Muhakeme Kararıyla Değil Hakkında İddianameyle Dava Açılması Gerektiği )
LÜZUMU MUHAKEME KARARIYLA DAVA AÇILAMAMASI ( Memurun Göreviyle İlgili Olmayan Sahtecilik Eylemi - İddianameyle Dava Açılması Gerektiği )
İDDİANAME İLE DAVA AÇILMASI GEREĞİ ( Memurun Göreviyle İlgili Olmayan Sahtecilik Eylemi - Lüzumu Muhakeme Kararıyla Açılamayacağı )"
342Y6.CD7.7.2004E. 2004/4262 K. 2004/8958"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU ( Sahteciliğin İlk Bakışta Anlaşılması - İğfal Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığının İlk Önce Hakim Tarafından Tesbiti Gereği )
SAHTECİLİĞİN İLK BAKIŞTA ANLAŞILMASI ( İğfal Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığının İlk Önce Hakim Tarafından Tesbiti Gereği - Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunun Oluşmayacağı )
İĞFAL KABİLİYETİNİN BULUNUP BULUNMADIĞININ İLK ÖNCE HAKİM TARAFINDAN TAKDİRİ GEREĞİ ( Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçuna Konu Belgenin - Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunun Oluşup Oluşmaması )
BİLİRKİŞİYE BAŞVURULAMAMASI ( Sahtecilik İddiasına Konu Belgenin İğfal Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığının Tesbitinde - İlk Bakışta ve Kolayca Anlaşılan Sahtecilikten Dolayı Mahkumiyet Hükmü Kurulamayacağı )"
342Y6.CD8.6.2004E. 2003/1727 K. 2004/7440"BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ ( Sahtecilik - Giderilmeden Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenemeyeceği )
SAHTEKARLIK ( Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki - Giderilmeden Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenemeyeceği )"
342Y19.HD3.6.2004E. 2004/3750 K. 2004/6648"TEMİNAT SENEDİ İDDİASINA DAYALI MENFİ TESBİT TALEBİ ( Şuf'a Hakkının Kullanılmayacağının Teminatı Olarak Alınan Senedin Takibe Konulduğu İddiası - Ceza Mahkemesi'nin Mahkumiyet Kararı Doğrultusunda İnceleme Yapılması Gereği )
CEZA MAHKEMESİNİN MAHKUMİYET KARARI DOĞRULTUSUNDA İNCELEME YAPILMASI GEREĞİ ( Şuf'a Hakkının Kullanılmayacağının Teminatı Olarak Alınan Senedin Boş Kısımları Doldurularak Takibe Konduğu İddiasıyle Açılan Menfi Tesbit Davasında )
MENFİ TESBİT TALEBİ ( Şuf'a Hakkının Kullanılmayacağının Teminatı Olarak Verilen Senedin Boş Kısımları Doldurularak Takibe Konulduğu İddiası - Ceza Mahkemesinin Mahkumiyet Kararı Doğrultusunda İnceleme Yapılması Gereği )
ŞUF'A HAKKININ KULLANILMAYACAĞININ TEMİNATI OLARAK VERİLEN BOŞ SENEDİN DOLDURULARAK TAKİBE KONDUĞU İDDİASI ( Menfi Tesbit Talebi İncelenirken Ceza Mahkemesinin Mahkumiyet Kararı Doğrultusunda İnceleme Yapılması Gereği )"
342Y6.CD6.5.2004E. 2002/24232 K. 2004/5608"SAHTECİLİK ( Sahibinin Rızası Dışında Ele Geçirilen İmzalı Boş Kağıdın TTK'nın 688. Maddesine Uygun Olarak Doldurularak Düzenlenmesi - Eylemin TCY'nin 342/1. Maddesindeki Suçu Oluşturup Oluşturmayacağına İlişkin Delilleri Takdir ve Tartışma Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
EMNİYETİ SUİİSTİMAL ( Başkasına Ait İmzalı Boş Belgenin TTK'nın 688. Maddesine Uygun Olarak Doldurularak Düzenlenmesi Eylemine İlişkin Delilleri Takdir ve Değerlendirme Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu - Sahtecilik/Emniyeti Suiistimal )
GÖREV ( İmzalı Boş Kağıdı TTK'nın 688. Maddesine Uygun Olarak Ögeleri Tam Bir Şekilde Düzenlemek - Katılanın Rızası Dışında Ele Geçirdiği İmzalı Boş Belgeyi TTK'nın 688. Maddesine Uygun Olarak Doldurup Düzenlediği İddiasının Subutu Halinde Delilleri Takdir ve Tartışma Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )"
342Y6.CD5.5.2004E. 2003/19318 K. 2004/5509"SAHTE BELGELERLE TRAFİĞE TESCİL ( Ltd.Şti'lerin Hangi Tarihlerde Kurulduğu Hangi Tarihlerde Hisse Devri Yapıldığı ve Yeni Ortak Alındığı Hayali Otobüslerin Trafiğe Tescil Tarihlerinde Şirket Ortakları İle Temsile Yetkili Kişilerin Kimler Olduğu Açıklığa Kavuşturulması Gereği )
SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEMİNDE TRAFİK MÜŞAVİRLİGİNİN SORUMLULUĞU ( Trafik Müşavirliği İşlemlerinin Nasıl Yürütüldüğü Müşavirin Araçları Görüp Görmediği İşleri Hangi Sıfatla Takip Ettiğinin Araştırılması Gereği )
ZİNCİRLEME SAHTECİLİK SUÇLARI ( Sahte Belgelerle Trafiğe Tescil Ettirilerek Ruhsat ve Plaka Alınan Araç Sayısı Kadar Kendi İçerisinde Zincirleme Biçimde Devam Eden Sahtecilik Suçları Oluştuğu )"
342Y6.CD4.5.2004E. 2002/24286 K. 2004/5408"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sanık ile Mağdur Arasında Ortak Tarla Ekimi Konusunda Anlaşma Bulunduğundan Mağdura Açıkça Aralarında Alacak Borç İlişkisi Bulunup Bulunmadığı Sorulması Gereği - Sahteliğe Konu Senet Alacak Borç İlişkisine Dayandığından Sanık Hakkında TCY'nin 347. Maddesine Göre Hüküm Kurulması Gereği )
SAHTECİLİK ( Sanık ile Mağdur Arasında Bir Alacak Borç İlişkisi Bulunup Bulunmadığı Sorularak Sonucuna Göre Sanık Hakkında TCY'nin 347. Maddesinin Uygulama Olanağının Takdiri Gereği - Suça Konu Senetteki Yazıların Mağdurun Eli Ürünü Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
SUÇA KONU SENET ( Aslının Denetime Olanak Sağlayacak Şekilde Dosya Arasında Bulundurulması Gereği - Suça Konu Senetteki Yazıların Mağdurun Eli Ürünü Olup Olmadığı Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmadan Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
342Y6.CD15.4.2004E. 2003/5424 K. 2004/4749"SAHTECİLİK ( Maliyeden Geldiklerini Söyleyerek Hile ve Yalan ile Bonuyu İmzalatan Sanıkların TCK'nın 342/1. Maddesinde Uyan Suçu İşledikleri - Kendi İçinde ve Birbiriyle Çelişen Hayatın Olağan Akışına Uygun Düşmeyen Savunmalara Değer Verilmemesi Gereği ) )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Hile ve Yalan ile Bir Kısım Evraklar Arasında Saklanmış Bononun Yakınana İmzalatılmasının TCK 509/2. Maddesinin Yollamasıyla TCK'nın 342/1. Maddesine Uyan Suçu İşledikleri - Boş Bonoyu İmzalatmak )
BOŞ BONOYU İMZALATMAK ( Maliyeden Geldiklerini Söyleyerek Hile ve Yalan ile Bir Kısım Kağıtlar Arasında Sakladıkları Bonuyu İmzalatan Sanıkların TCK'nın 342/1. Maddesinde Uyan Suçu İşledikleri - Sahtecilik )"
342Y6.CD14.4.2004E. 2003/21088 K. 2004/4657"NÜFUS CÜZDANINDA SAHTECİLİK ( Suçundan Sanıkların Başkasına Ait Nüfus Cüzdanlarındaki Fotoğrafları Değiştirip Değiştirmediklerinin Araştırılması Gereği - Kimlikteki Fotoğrafların Değiştirilmesi Halinde Sanıkların TCK'nın 342/2 ve 80. Maddeleri Değiştirilmemiş ise 342/2 ve 357.Maddelerince Cezalandırılmaları )
BAŞKASINA AİT KİMLİĞE KENDİ FOTOĞRAFINI YAPIŞTIRARAK KULLANMA ( Halinde Sanıkların TCK'nın 342/2, 357. Maddeleri Uyarınca Hükümlülüklerine Karar Verilmesi Gereği - Başkasına Ait Nüfus Cüzdanlarındaki Fotoğraf Değiştirilmemesi Halinde Sanıkların TCK'nın 342/2, 80. Maddelerine Göre Cezalandırılması Gereği )"
342Y6.CD22.3.2004E. 2002/21569 K. 2004/3233"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sahte Olarak Düzenlenen Kantar Fişlerinin Gümrük Çıkış Beyannamesine Eklenmesi Akaryakıt Dış Satımı Eylemi - Eylemin TCY'nin 342.Maddesine Uygun Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Olup Olmadığının Takdirinin Ağır Ceza Mahkemesinin Görevinde Olduğu )
SAHTE OLARAK DÜZENLENEN KANTAR FİŞİ ( Gümrük Çıkış Beyannamesine Eklenmesi Suretiyle Akaryakıt Dış Satımı - Resmi Belgede Sahtecilik/Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçuna İlişkin Eylemin Takdir ve Değerlendirilmesinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu - Sahte Olarak Düzenlenen Akaryakıt Fişlerinin Gümrük Çıkış Beyannamesine Eklenmesi Suretiyle Akaryakıt Dış Satımı )"
342Y6.CD15.3.2004E. 2002/22588 K. 2004/2964"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU ( Bonodaki Düzenleme Yerinin Sonradan Yazılıp Yazılmadığının Araştırılması Gereği )
BONODAKİ DÜZENLEME YERİNİN SONRADAN YAZILIP YAZILMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunun Oluşup Oluşmadığının Tesbiti )
DÜZENLEME YERİNİN SONRADAN YAZILDIĞI İDDİASI ( Bononun İcra Dosyasındaki Fotokopisinde Tanzim Yeri Boş Olmasına Rağmen Davadaki İncelemede Unsurların Tam Olduğunun Tesbiti - Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunun Oluşup Oluşmadığının Araştırılması Gereği )
SAHTECİLİK İDDİASI ( Bonodaki Düzenleme Yerinin Sonradan Yazıldığı İddiasının Araştırılması Gereği - İcra Dosyasındaki Onaylı Fotokopide Tanzim Yeri Bulunmamasına Rağmen Dava Dosyasında Bononun Unsurlarının Tam Olduğunun Tesbit Edilmiş Olması )"
342Y6.CD9.3.2004E. 2002/22784 K. 2004/2565"TEBLİGAT HİLESİ YAPARAK MÜŞTEKİ ALEYHİNE HACİZ YAPAN SANIKLAR ( Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçu Niteliği - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Tebligat Hilesi Yaparak Müşteki Aleyhine Haciz Yapmak - Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçu )
RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU ( Tebligat Hilesi Yaparak Müşteki Aleyhine Haciz Yapan Sanıklar - Görevli Mahkeme )"
342Y4.CD2.3.2004E. 2003/4509 K. 2004/2368"OTOMOBİL SATIŞ İŞLEMİ ( Davanın Otomobil Satış İşlemine Dair Olması )
KATILAN ( Sanığa Katılanla Birlikte Başvurup Vekalet Vermiş Gibi Görünen Tanık Dinlenmeden Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
VEKALET ( Sanığa Katılanla Birlikte Başvurup Vekalet Vermiş Gibi Görünen Tanık Dinlenmeden Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
TANIK ( Sanığa Katılanla Birlikte Başvurup Vekalet Vermiş Gibi Görünen Tanık Dinlenmeden Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
EKSİKLİKLER ( Sayfalar Arasındaki Eksikliklerin İlk Bakışta Anlaşılıp Anlaşılamayacağı Tartışılmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olması )"
342Y6.CD19.2.2004E. 2002/21973 K. 2004/1519"BONODA BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU ÖĞELER ( Düzenleme Yeri - Köy Adının Yazılmasının Yeterli Olduğu )
DÜZENLEME YERİ ( Köy Adının Yazılmasının Yeterli Olduğu - Bonoda Bulunması Zorunlu Öğe )
KÖY ADININ BONODA DÜZENLEME YERİ OLARAK YAZILMASI ( Bonoda Bulunması Zorunlu Öğeler - Yeterli Olduğu )
TÜZEL KİŞİLİĞE SAHİP YEREL YÖNETİMLER ( İl Belediye ve Köylerden Oluştuğu"
342Y6.CD16.2.2004E. 2002/22286 K. 2004/1285"SAHTECİLİK ( Sanığın Sahte Kimlik ve İmzalarla Görevli Olduğu M.E. Vakfına Ait Banka Şubesindeki Hesaptan Değişik Zamanlarda Para Çektiğinin İddia Edilmesi - Sahteciliğe Konu Ödeme Talimatı Belgeleri ve Buna İlişkin Banka Dekontlarının Hangileri Olduğunun Saptanması Gereği )
SAHTE KİMLİK VE İMZA ATILMASI ( Sahteciliğe Konu Ödeme Talimatı Belgeleri ve Buna İlişkin Banka Dekontlarının Hangileri Olduğunun Saptanması ve Belgelerde Adları Yazılı Kişiler Adına Sanığın Sahte İmzalar Atıp Atmadığının Bilirkişi Raporuyla Saptanması Gereği )
ÖDEME TALİMATI ( Sanığın Milli Eğitim Müdürü Adına Bankaya Yönelik Ödeme Talimatı Düzenleyip İmzalamaya Yetkili Olmadığı ve Eylemin TCK'nun 342/1 ve 80. Maddelerinde Uygun Suçu Oluşturacağı - Sahte Kimlik ve İmza Atımı )
GÖREVSİZLİK ( Sanığın Sahte Kimlik ve İmzalarla Görevli Olduğu M.E. Vakfına Ait Banka Şubesindeki Hesaptan Değişik Zamanlarda Para Çektiğinin İddia Edilmesi - Mahkemenin Görevsizliği Nedeniyle Kamu Davasının İddianameyle Açılmasının Zorunlu Olduğu )"
342Y6.CD20.1.2004E. 2002/19022 K. 2004/232"SAHTECİLİK DAVASI ( Hak Düşürücü Sürenin Geçmesine Rağmen Tebliğlerin Süresinde Yapıldığına İlişkin Sahte Noter Yazılarının Sunulmasının Sahtecelik Suçuna Vücut Vermesi )
MÜDAHİL ( Katılanın Duruşmalı İnceleme İsteme Yetkisi Olmadığından Katılan Vekilinin Bu Yöndeki İsteminin Reddedilmesi )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Hak Düşürücü Sürenin Geçmesine Rağmen Tebliğlerin Süresinde Yapıldığına İlişkin Sahte Noter Yazılarının Sunulmasının Sahtecelik Suçuna Vücut Vermesi )"
342Y6.CD9.12.2003E. 2002/17237 K. 2003/9607"SAHTECİLİK ( Sanıkların Ölüm Aylığı Ve Yaşlılık Aylığı Almak İçin Muhtardan Sahte Belgeler Alarak Bağ-Kur Da Görevli Bir Memur Aracılığıyla Sahte Bilgisayar Kaydı Oluşturma Eylemi TCK'nın 342/1 Ve 80. Maddelerine Uyan Suçu Oluşturacağı )
SAHTE BİLGİSAYAR KAYDI ( Sanıkların Ölüm Aylığı Ve Yaşlılık Aylığı Almak İçin Muhtardan Sahte Belgeler Alarak Bağ-Kur Da Görevli Bir Memur Aracılığıyla Oluşturulan Eylem TCK'nun 342/1 Ve 80. Maddelerine Uyan Suçu Oluşturacağı - Sahtecilik )
RÜŞVET ( Sanığın Diğer Sanıktan Başkası Adına Yetkisi Olmadığı Halde Prim Ödemesi Olarak Para Alması TCK'nın 218. Maddesine Uyan Suçu Oluşturup Oluşturmadığının Tartışılması Gereği - Sahte Ölüm Aylığı Ve Yaşlılık Aylığı Almak )
SAHTE ÖLÜM AYLIĞI VE YAŞLILIK AYLIĞI ( Sanıkların Muhtardan Sahte Belgeler Alarak Bağ-Kur Da Görevli Bir Memur Aracılığıyla Sahte Bilgisayar Kaydı Oluşturma Eylemi TCK'nın 342/1 Ve 80. Maddelerine Uyan Suçu Oluşturacağı - Sahtecilik )"
342Y6.CD8.12.2003E. 2002/18097 K. 2003/9526"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sahte Sendika Üye Kayıt Fişlerini Onayladığı Sabit Olan Noter Yeminli Katibinin Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunu İşlediğinin Kabulü Gereği - Katılanın Temyiz İncelemesinde Duruşma İsteyemeyeceği )
SENDİKA ÜYE KAYIT FİŞİ ( Onayladığı Sabit Olan Noter Yeminli Katibinin TCK'nın 342/1. Maddesini İhlal Ettiği - Katılanın Temyiz İncelemesini Duruşmalı Olarak İsteme Hakkı Bulunmadığı )
KATILANIN DURUŞMALI İNCELEME İSTEMİ ( Bulunma Yetkisi Bulunmadığı - Sahte Sendika Üye Kayıt Fişlerinin Onaylanmasının Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçu Oluşturduğu )"
342Y6.CD4.12.2003E. 2002/20476 K. 2003/9371"SAHTECİLİK SUÇU ( Suça Konu Senette Alacaklı Gösterilen Gerçek Veya Tüzel Kişi Olmadığından Suçun Memur Olmayan Kimsenin Resmi Evrakta Sahteciliği Suçunu Oluşturması )
EK İDDİANAME ( Düzenlenmeden İddianamede Açıklanan Eylemin Dışına Çıkılmak Suretiyle Sanık Hakkında Teselsül Hükümlerinin Uygulanamaması )
TESELSÜL ( Sanık Hakkında Tek Bir Senetten Dolayı Açılan Davada İddianamenin Dışına Çıkılarak Yargılama Yapılabilmesinin Ek İddianame Düzenlenmesine Bağlı Olması )"
342Y6.CD3.12.2003E. 2003/5419 K. 2003/9295"SAHTECİLİK ( Sanığın Diğer Sanığı Eczanesinin Her Türlü İşlerini Yapmak Üzere Yetkilendirildiği Anlaşılmakla Sahtecilik Suçuna Katıldığına İlişkin Kanıtların Neler Olduğunun Tartışılması )
SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMASI ( Sanığın Belediye İşçileri Adına Kesilen İlaç Küpürlerini Başka Hastaların Sevk Kağıdına ve Reçetisine Ekleme Eyleminin Suçun Unsurları Yönünden Tartışılması )
KANITLARIN KARARDA TARTIŞILMASI ( Sanığın Sahtecilik Suçuna Katıldığına İlişkin Kanıtların Nelerden İbaret Olduğunun Kararda Tartışılmasının Gerekmesi )"
342Y6.CD2.12.2003E. 2003/6445 K. 2003/9248"SAHTECİLİK ( Sanığın Katılanın Kimlik Bilgilerini İçeren Sahte Düzenlediği Belgeleri Kullanarak Bankada Katılan Adına Sahte Çek Hesabı Açılmasını Sağlaması ve Çek Karnesi Alması )
DOLANDIRICILIK ( Sanığın Katılanın Kimlik Bilgilerini İçeren Sahte Düzenlediği Belgeleri Kullanarak Bankada Katılan Adına Sahte Çek Hesabı Açılmasını Sağlaması ve Çek Karnesi Alması )
ZİNCİRLEME SAHTECİLİK ( Sanığın Katılanın Kimlik Bilgilerini İçeren Sahte Düzenlediği Belgeleri Kullanarak Bankada Katılan Adına Sahte Çek Hesabı Açılmasını Sağlaması ve Çek Karnesi Alması )"
342Y6.CD21.11.2003E. 2003/4578 K. 2003/9028"TAPU SİCİLİNDE DÜZENLENEN RESMİ SENET ( Önceden Düzenlenmiş Vekaletnameye Dayanılarak - Sahteliği İspat Edilinceye Kadar Geçerli Evraktan Sayılamayacağı )
SAHTELİĞİ İSPAT EDİLİNCEYE KADAR GEÇERLİ EVRAK ( Önceden Düzenlenmiş Vekaletnameye Dayanılarak Tapu Sicilinde Düzenlenen Resmi Senet - Sayılamayacağı )
SAHTE NÜFUS CÜZDANINA DAYANILARAK ÇIKARILAN VEKALETNAME ( Tapu Dairesi Aracı Kılınarak Taşınmaz Satmak Suretiyle Gerçekleştirilen Dolandırıcılık - TCK. 504/3. Maddesine Uyduğu )
DOLANDIRICILIK ( Sahte Nüfus Cüzdanına Dayanılarak Çıkartılan Vekaletname İle Tapu Dairesi Aracı Kılınarak Taşınmaz Satmak - TCK. 504/3. Maddesine Uyduğu )"
342Y6.CD18.11.2003E. 2002/19863 K. 2003/8881"SAHTECİLİK ( Suça Konu Tebligat Parçasının Hukuki Sonuç Doğuran ve Görevli Memur Tarafından Düzenlenmiş Belge Olduğu Anlaşıldığından Eylemin Bu Suçu Oluşturması )
MEMUR OLMAYANIN RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİĞİ ( Suça Konu Tebligat Parçasının Hukuki Sonuç Doğuran ve Görevli Memur Tarafından Düzenlenmiş Belge Olduğu Anlaşıldığından Eylemin Bu Suçu Oluşturması )
PARA CEZASINA ÇEVİRME ( Hapis Cezasının Gününün Suç Tarihindeki Bir Gün İçin Belirlenen Miktar Üzerinden Çevrilmesinin Gerekmesi )"
342Y6.CD18.11.2003E. 2002/19545 K. 2003/8904"SAHTECİLİK SUÇU ( Sanığın Suça Konu Senetleri Hayali Kişileri Borçlu ve Kendisini Alacaklı Olarak Düzenleyip Ciro Ettiği Anlaşıldığından Fiilin Bu Suçu Oluşturması )
DOLANDIRICILIK SUÇU ( Sanığın Suça Konu Senetleri Hayali Kişileri Borçlu ve Kendisini Alacaklı Olarak Düzenleyip Ciro Ettiği Anlaşıldığından Fiilin Sahtecilik Suçunu Oluşturması )"
342Y6.CD17.11.2003E. 2002/19832 K. 2003/8766"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Delilleri Takdir ve Tartışmanın Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olması - Bonoda Düzenleme ve Ödeme Tarihlerinin Sonradan Doldurulması )
DELİLLERİN TAKDİRİ ( Bonoda Düzenleme ve Ödeme Tarihlerinin Sonradan Doldurulması - Eyleminin Sübutu Halinde Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olacağı )
GÖREV ( Bonoda Düzenleme ve Ödeme Tarihlerinin Sonradan Doldurulması Eyleminin Sübutu Halinde Delillerin Değerlendirilmesinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olacağı )
BONO ( Boş Bırakılan Tüm Ögeleri Doldurularak İcra Takibine Konulması - Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçu Oluşturup Oluşturmayacağına İlişkin Delilleri Takdir ve Tartışmada Görevli Mahkeme )"
342Y6.CD13.11.2003E. 2002/19822 K. 2003/8668"SAHTECİLİK ( Bankayı Zarara Uğratmak - Sanığın Vekaletnameyi Sahte Olarak Düzenleyerek Bunu Kullanması )
DOLANDIRICILIK ( Sanığın Vekaletnameyi Sahte Olarak Düzenleyip Bunu Kullanarak Bankayı Zarara Uğratması Eyleminin Bu Suçu Oluşturması )
SAHTE VEKALET ( Sanığın Vekaletnameyi Sahte Olarak Düzenleyip Bunu Kullanarak Bankayı Zarara Uğratması Eylemin - Dolandırıcılık )"
342Y6.CD12.11.2003E. 2003/5384 K. 2003/8552"SAHTECİLİK SUÇU ( Sanığın Diğer Sanığa Ait Çeki Onun İzni ve Bilgisi Üzerine Doldurup Kendi İmzasını Atarak Borcuna Karşılık Katılan Şirkete Vermesinde Suçun Manevi Öğesinin Oluşmaması )
SAHTECİLİK SUÇUNUN MANEVİ ÖĞESİNİN OLUŞMAMASI ( Sanığın Diğer Sanığa Ait Çeki Onun İzni ve Bilgisi Üzerine Doldurup Kendi İmzasını Atarak Borcuna Karşılık Katılan Şirkete Vermesi )
SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMAMASI ( Sanığın Diğer Sanığa Ait Çeki Onun İzni ve Bilgisi Üzerine Doldurup Kendi İmzasıyla Borcuna Karşılık Katılan Şirkete Vermesinde Manevi Öğenin Oluşmaması )"
342Y5.CD6.11.2003E. 2002/8106 K. 2003/6002"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanıkların Fiillerinin Resmi Belgede Sahtecilik Niteliğinde Olup Olmadığının Tayin ve Takdiri Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Bulunması )
AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( Sanıkların Fiillerinin Resmi Belgede Sahtecilik Niteliğinde Olup Olmadığının Tayin ve Takdiri Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Bulunması )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Görevsizlik Kararı Verilmesi Yerine Yargılamaya Devamla Yazılı Şekilde Hüküm Kurulmasının Kanuna Aykırı Olması )"
342Y6.CD3.11.2003E. 2002/19231 K. 2003/7964"MEMUR OLMAYANIN RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİĞİ ( Suça Konu Sahte İlkokul Diplomasını Bilerek Kullanan Sanığın Eyleminin Bu Suçu Oluşturması )
SAHTE DİPLOMA ( Bu Nitelikte Olduğunu Bildiği Halde Kullananın Eyleminin Memur Olmayan Kimsenin Resmi Evrakta Sahteciliği Suçunu Oluşturması )"
342Y5.CD3.11.2003E. 2002/9329 K. 2003/5662"NESEP DEĞİŞTİRMEK SUÇU ( Sanığın Nesep Değiştirmek Suçundan Yargılanması )
GÖREVSİZLİK ( Suç Niteliğinin Belirlenmesinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olacağı Gözetilerek Görevsizlik Kararı Vermek Gerekirken Duruşmaya Devamla Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )"
342Y6.CD28.10.2003E. 2002/17769 K. 2003/7680"SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Senet Üzerindeki Miktarda Oynama Yapılması Halinde Eylemin TCK'nın 342/1 Maddesine Uyacağı - Suça Konu Senedin Önceki Bir Borç İlişkisine Dayalı Olarak Verilip Verilmediğinin Kesin Olarak Saptanması Gereği )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Senet Üzerindeki Miktarda Oynama Yapılması Halinde Suçun Oluşacağı - Suça Konu Senedin Önceki Bir Borç İlişkisine Dayalı Olarak Verilip Verilmediğinin Kesin Olarak Saptanması Gereği )
SENET ÜZERİNDE TAHRİFAT ( Miktarda Oynama Yapılması Halinde Eylemin TCK'nın 342/1 Maddesine Uyacağı - Suça Konu Senedin Önceki Bir Borç İlişkisine Dayalı Olarak Verilip Verilmediğinin Kesin Olarak Saptanması Gereği )"
342Y6.CD27.10.2003E. 2002/18183 K. 2003/7627"SAHTECİLİK ( Sanığın Eyleminin Sahtecilik Suçu İle İlgili Olduğu Gözetilerek Suça İlişkin Kanıtların Ağır Ceza Mahkemesince Değerlendirilmesi Gerektiğinin Dikkate Alınması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanığın Eyleminin Sahtecilik Suçu İle İlgili Olduğu Gözetilerek Suça İlişkin Kanıtların Ağır Ceza Mahkemesince Değerlendirilmesi Gerektiğinin Dikkate Alınması )
SUÇA İLİŞKİN KANITLAR ( Sanığın Eyleminin Sahtecilik Suçu İle İlgili Olduğu Gözetilerek Suça İlişkin Kanıtların Ağır Ceza Mahkemesince Değerlendirilmesi Gerektiğinin Dikkate Alınması )"
342YCGK14.10.2003E. 2003/6-232 K. 2003/250"SAHTE RESMİ BELGE SURETİ DÜZENLEMEK ( Sanığın Resmi Belge Sureti Düzenleyerek İka Ettiği Eylemin Aldatıcılık Yeteneğinin Bulunmaması Nedeniyle Suç Sayılmayacağının Gözetilmesinin Gerekmesi )
RESMİ BELGELERDE SAHTECİLİK ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Oluşması İçin Belgenin Hukuki Sonuç Doğuracak Mahiyette Olmasının Gerekmesi )
RESMİ BELGE SURETİ ( Sanığın Resmi Belge Sureti Düzenleme Şeklindeki Eyleminin Hukuki Sonuç Doğurmaya Elverişli Nitelikte Olmadığı ve Aldatıcılık Yeteneğinin Bulunmadığının Gözetilmesi )
TRAFİK KAZA TESPİT TUTANAĞINDA SAHTECİLİK ( Bu Tutanağın Sadece Resmi Trafik Görevlilerince Düzenlenebilmesi Nedeniyle Resmi Belge Niteliğinde Sayılacağının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
VARAKA ( Ceza Hukuku Yönünden Varakanın Olayları Nakleden veya İrade Beyanlarını İçeren ve Bir Kimse Tarafından Oluşturulan Her Türlü Yazılı Belge Olması )
CEZA HUKUKU AÇISINDAN VARAKA ( Ceza Hukuku Yönünden Varakanın Olayları Nakleden veya İrade Beyanlarını İçeren ve Bir Kimse Tarafından Oluşturulan Her Türlü Yazılı Belge Olması )
SAHTECİLİK ( Hukuki Faaliyetleri Kanıtlamaya Hizmet Eden Varakalara Duyulan Güvenin Korunması ve Geçerliliğinin Sağlanması Amacıyla Bu Belgeler Üzerinde Sahteciliğin Önlenmesinin Amaçlanması )"
342Y6.CD9.10.2003E. 2003/4983 K. 2003/6674"MEMUR OLMAYANIN RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİĞİ ( Sahte Kimlikle İmza Sirküleri Sunularak Çek Karnesinin Alınmasının Suça Vücut Vermesi )
DOLANDIRICILIK SUÇU ( Sahte Kimlikle Çek Keşide Edilmesi ve Bunlar Kullanılarak Çıkar Sağlanmasının Suça Vücut Vermesi )
MÜTESELSİL SUÇ ( Sahte Kimlikle Çek Keşide Edilip Kullanılarak Haksız Çıkar Sağlanmasının Çek Hamilleri Mağdurlar Sayısınca Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçunu Oluşturması )"
342Y6.CD8.10.2003E. 2003/4492 K. 2003/6558"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sahte Olarak Düzenlenmiş Limited Şirkete Ait Defterdeki Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararının Notere Onaylatılması - TCK. m. 345'e Uyan Suçu Oluşturacağı )
SAHTE BELGE ( Düzenlenilen ve Buna Dayanılarak Düzenlenen Belgelerin İçeriğinin Sahte Olmasına Göre Eylemin Zincirleme Biçimde Devam Ettiğinin Gözetilmesi Gereği )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Düzenlenilen Sahte Belge ve Buna Dayanılarak Düzenlenen Belgelerin İçeriğinin Sahte Olması )"
342Y6.CD8.10.2003E. 2003/4485 K. 2003/6553"SAHTECİLİK SUÇU ( Eylemin Yasada Öngörülen Suç Tipine Uygun Olması ve Takdiri İndirici Nedeninde Gözetilmesi Nedeniyle Kararın Doğru Olması )
MEVSUF DOLANDIRICILIK ( Sanığın Çeki Kredi Verilmesini Sağlamak İçin Verdiği Anlaşılması Halinde Suçun Nitelikli Halinin Söz Konusu Olması )
DOLANDIRICILIK SUÇU ( Sanığın Çeki Önceden Doğan Bir Borç İçin Verdiğinin Anlaşılması Halinde Suçun Yasal Öğelerinin Oluşmaması )"
342YCGK7.10.2003E. 2003/6-214 K. 2003/244"SAHTECİLİK SUÇU ( Sanığın Hakkındaki Davadan Habersiz Olması Nedeniyle Bu Suretle Savunma Hakkının Kısıtlanması )
BOZMADAN SONRA SANIĞ İFADESİNİN ALINMASI ( Sanık Hakkında Verilecek Cezanın Bozmaya Konu Olan Cezadan Daha Ağır ise Sanığın Dinlenilmesinin Gerekmesi )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Sanığın Hakkındaki Davadan Habersiz Olması Nedeniyle Bu Suretle Savunma Hakkının Kısıtlanması )
SANIĞIN DAVADAN HABERSİZ OLMASI ( Sanığa Davetiye Çıkartılıp Duruşma Günü Bildirilmeden Yargılamaya Devamla Yokluğunda Karar Verilmesinin CYUY'na Aykırı Olması )"
342Y6.CD6.10.2003E. 2002/16686 K. 2003/6424"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Noter Yeminli Katibinin Bizzat Kendi Huzurunda İmzalanmamış Belgeyi Onaylamasının Görevi Kötüye Kullanma Suçu Oluşturduğu - Sahte İmzalı Belgenin Notere Onaylatılmasının Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçu Oluşturduğu )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Noter Yeminli Katibinin Güveninden Yararlanarak Sahte İmzalı Vekaletnamenin Onaylatılmasının Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Oluşturduğu - Noter Yeminli Katibinin Huzurunda İmzalanmamış Belgeyi Onaylaması )
SAHTE İMZALI VEKALETNAME ( Notere Onaylatılmasının Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Oluşturduğu - Huzurda İmzalanmamış Vekaletnamenin Noter Yeminli Katibi Tarafından Onaylanmasının Görevi Kötüye Kullanma Suçu Oluşturduğu )
NOTER YEMİNLİ KATİBİ ( Bedensel Özürlü Kişiden İmzasını Almak İçin Bizzat Gitmeksizin Vekaletnamedeki İmzayı İkmal Ettirmesinin Görevi Kötüye Kullama Suçu Oluşturduğu - Sahte İmzalı Vekaletnamenin Notere Onaylatılması ) "
342Y6.CD6.10.2003E. 2002/12782 K. 2003/6464"RESMİ BELGEDE SAHTEKARLIK SUÇU ( SSK Hastanesi Protokol Defterindeki Kayıt ve Sevk Yazısının Resmi Belge Niteliği - Memur Olmayan Kişinin Eylemi )
SSK HASTANESİ PROTOKOL DEFTERİNDEKİ KAYIT VE SEVK YAZISI ( Resmi Belge Niteliği - Memur Olmayan Kişinin Eylemi/Resmi Belgede Sahtekarlık Suçu Oluşturacağı )"
342Y6.CD1.10.2003E. 2003/4475 K. 2003/6146"MEMUR OLMAYAN KİMSENİN RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİĞİ ( Vekalet Verenin Ölümünden Sonra Vekalet Son Bulduğundan Buna Dayalı Tapuda Satış Yapmanın Suçu Oluşturması )
VEKALET ( Müvekkilin Ölümü Nedeniyle Son Bulması-Son Bulan Vekalete Dayalı Tapuda Satış Yapmanın Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturması )
MÜTESELSİL SUÇ ( Son Bulan Vekalete Dayalı Tapuda Satış Yapmak ve Ölüm Tutanağını Sahte Olarak Düzenletip Nüfusa Tescil Ettirmenin İki Ayrı Evrakta Sahtekarlık Suçunu Oluşturması )"
342Y6.CD1.10.2003E. 2003/4392 K. 2003/6142"SAHTECİLİK ( Düzenlenen Belgedeki Usulsüzlüğün Hastahane Kurallarına Göre Belirlenmesi Gereği - Düzenlenen Belgenin Aldatma Yeteneğinin Ne Surette Oluştuğunun Belirlenmesi Gereği )
MEMUR OLMAYAN SANIK ( Düzenleme Görev ve Yetkisi Bulunmayan Belgede Sahtecilik - Suçunun Sübutu Halinde Eylemin TCK'nın 342/1. Maddesine Uyduğu )
İSTEK FİŞLERİNE RÖNTGEN FİLMİ ÇEKİLİP EKLENMESİ ( Filmlerin Hastalar İçin Zorunlu Olup Olmadığının Uzman Hekimlerce Belirlenmesi Gereği - Çekilen Filmlerin Zorunlu Olmadığı Sonucuna Varılması Halinde Eylem Hakkında TCK'nın 347. Maddesinin Uygulanmasının Tartışılması Gereği )
SAHTE BELGE DÜZENLEME SUÇU ( Hasta İstek Fişi Düzenleyerek İstek Fişlerine Rontgen Filmi Eklenmesi )
TUTANAK KATİBİNİN ADI ( Kısa Karar Başlığına Yazılmamasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
342Y6.CD30.9.2003E. 2002/16155 K. 2003/6184"SAHTECİLİK ( Eksper Olarak Görevlendirilen Sanığın Görevlinin Geçici Olarak Ayrıldığı Sırada Başkası Adına Çay Teslim Etmiş Gibi Sahte Kayıt Yapması - Tekerrüre Esas Cezası Bulunan Sanık Hakkında TCK 'nın 522. Maddesinin İndirim Hükmünden Yaralandırılmaması Gereği )
TEKERRÜR ( Esas Mahkumiyeti Bulunan Sanık Hakkında TCK'nın 522 /son Maddesi ile İndirim Hükümünün Uygulanamayacağı - Suç Tarihindeki Ekonomik Koşular ve Paranın Alım Satım Gücüne Göre Değerin Hafif Yerine Pek Hafif Olarak Belirlenmesinin Yasaya Aykırı Oluduğu )
HIRSIZLIK ( Suçuyla İlgili Mahkumiyet Hükmündeki Suç Tarihinin 23.04.1999 Tarihinden Önce ve 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Kaldığının Gözetilmesi Gereği - Eksper Olarak Görevlendirilen Sanığın Kantar Görevlisinin Geçici Ayrılması Üzerine Başkası Adına Yaş Çay Teslim Edilmiş Gibi Kayıt Defterine İşlenmesi )"
342Y6.CD29.9.2003E. 2003/6243 K. 2003/5880"RESMİ BELGEDE SAHTECELİK ( Siyasi Parti Sicilinin Resmi Belge Niteliği - Sanıkların Genel Başkan Genel Sekreter Genel Sayman vb. Görev Yaptıkları Dönemlerde Gerçeğe Aykırı Bilgileri İçeren Belge Düzenlemesi )
SİYASİ PARTİ SİCİLİ ( Resmi Belge Niteliği - Sanıkların Genel Başkan Genel Sekreter Genel Sayman vb. Görev Yaptıkları Dönemlerde Gerçeğe Aykırı Bilgileri İçeren Belge Düzenlemesi/Sahtecilik )
SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANI VE GÖREVLİLERİ ( Görev Yaptıkları Dönemlerde Gerçeğe Aykırı Bilgileri İçeren Belge Düzenlemesi/Siyasi Parti Sicili - Resmi Belgede Sahtecilik )"
342Y6.CD25.9.2003E. 2002/14614 K. 2003/5869"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Hayali Kişiler Adına Düzenlenmiş Çekleri Komisyon Karşılığında Satmak - Eyleminin TCK'nın 342/1. Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu )
DOLANDIRICILIK ( Hayali Kişiler Adına Düzenlenmiş Çekleri Komisyon Karşılığında Satılması Eyleminin Dolandırıcılık Olarak Değerlendirilmesi - Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunu Oluşturduğu )
HAYALİ KİŞİLER ADINA DÜZENLENMİŞ ÇEK ( Komisyon Karşılığında Satılması - Resmi Evrakta Sahtekarlık )"
342Y6.CD24.9.2003E. 2003/4425 K. 2003/5788"SAHTECİLİK ( İlaç Küpürlerini İçeren Reçetelerin Sahte Olması )
SAHTE REÇETE ( İlaç Küpürlerini İçeren Reçetelerin Sahte Olup Olmadığının Reçete Üzerinde Adı Yazan Doktorun Dinlenmesi Ve İmza İle Mühürlerin Gerçekliğinin Araştırılmasının Gerekmesi )
İMZA VE MÜHÜR ( İlaç Küpürlerini İçeren Reçetelerin Sahte Olup Olmadığının Reçete Üzerinde Adı Yazan Doktorun Dinlenmesi Ve İmza İle Mühürlerin Gerçekliğinin Araştırılmasının Gerekmesi )"
342Y6.CD19.9.2003E. 2003/3587 K. 2003/5631"SAHTECİLİK ( Suça Konu Belgenin Resmi Belge Olması Karşısında Delillerin Değerlendirilmesinin Ağır Ceza Mahkemesince Yapılmasının Gerekmesi )
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Suça Konu Belgenin Resmi Belge Olması Karşısında Kanıtların Takdir ve İncelemesinin Ağır Ceza Mahkemesince Yapılmasının Gerekmesi )
GÖREV ( Suça Konu Belgenin Resmi Belge Olması Karşısında Delillerin Değerlendirilmesinin Ağır Ceza Mahkemesince Yapılmasının Gerekmesi )"
342Y6.CD19.9.2003E. 2002/16206 K. 2003/5652"SAHTECİLİK ( Bono - Rakamla Yazılı Bölümün Önüne ( 1 ) Rakamının Eklenip Boş Bırakılan Bölümede Yazı İle Yazılması - Tüm Öğelerinin Tam ve Kandırıcılık Yeteneğinin Bulunduğu )
BONODA SAHTECİLİK ( Rakamla Yazılı Bölümün Önüne ( 1 ) Rakamının Eklenip Boş Bırakılan Bölümede Yazı İle Yazılması - Tüm Öğelerinin Tam ve Kandırıcılık Yeteneğinin Bulunduğu )"
342Y6.CD18.9.2003E. 2002/15898 K. 2003/5536"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Senette Yazılı Köy İsminin Zorunlu Öğelerden Olan Düzenleme Yerini Belirttiğinin Kabulü Gereği - Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
SENETTE DÜZENLEME YERİ ( Kent İlçe veya Köy Yönetim Birim Adından Birinin Gösterilmesinin Yeterli Olduğu - Eylemin TCK'nın 342/1. Maddesine Uyan Suçu Oluşturup Oluşturmadığına İlişkin Delilleri Takdir Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
GÖREV ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçuna İlişkin Delilleri Takdir ve Tartışma Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu - Senedin Düzenleme Yerinin Köy İlçe Veya Kent Yönetim Birim Adından Birinin Yazılmasının Yeterli Olduğu )"
342Y6.CD15.9.2003E. 2003/4885 K. 2003/5234"SAHTECİLİK ( Sanığın Gerçek Dışı Sigortalılık Tesbit Belgesi Düzenleyip Kuruma Sunarak Kendi Lehine Haksız Olarak Sigortalılık Süresi Elde Etmesi )
SİGORTALILIK BELGESİ ( Sanığın Gerçek Dışı Sigortalılık Tesbit Belgesi Düzenleyip Kuruma Sunarak Kendi Lehine Haksız Olarak Sigortalılık Süresi Elde Etmesi )"
342Y6.CD15.9.2003E. 2003/1258 K. 2003/5243"EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU ( Verildiği Sırada Alacaklı Adı Yazılı Olmayan Suça Konu Bono Kambiyo Senedi Niteliği Taşımadığından Eylemin Özel Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturması )
DOLANDIRICILIK ( Suça Konu Sahte Senedin Önceden Doğan Borç Karşılığı Verildiğinin Anlaşılması Karşısında Suçun Oluşmaması )
KAMBİYO SENEDİ ( Verildiği Sırada Alacaklı Adı Yazılı Olmayan Bononun Bu Nitalikte Olmaması-Bu Nedenle Resmi Evrakta Sahtecilik Suçuna Konu Olmaması )"
342Y6.CD30.6.2003E. 2002/24599 K. 2003/4854"EVRAKTA SAHTECİLİK ( Senetteki Düzenleme Yerini Gösteren Yazının Katılanın Eli Ürünü Olduğunun Anlaşılması Karşısında Eylemin TCK'nun 345.Maddesinde Yazılı Suçu Oluşturduğu )
SENETTEKİ DÜZENLEME YERİ ( Gösteren Yazının Katılanın Eli Ürünü Olduğunun Anlaşılması/Zorunlu Ögelerden Olan Düzenleme Yerinin Sanık Tarafından Verildiğinde Bulunmadığı - Eylemin TCK'nun 345.Maddesinde Yazılı Suçu Oluşturduğu )
SENETTE TAHRİFAT ( Senetteki Düzenleme Yerini Gösteren Yazının Katılanın Eli Ürünü Olduğunun Anlaşılması Karşısında Eylemin TCK'nun 345.Maddesinde Yazılı Suçu Oluşturduğu )"
342Y6.CD23.6.2003E. 2002/19221 K. 2003/4597"SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( SSK Hastanesi Hizmetlisinin Birer İkişer Ay Arayla Oğlunu SSK Hastanesine Tedaviye Götürmediği Halde Gütürmüşcesine 15 Ayrı Zamanda Düzenlediği Sahte Belgelerle Kurumunu Dolandırma Eyleminin TCK'nun 342/1 Ve 504/7 Maddelerindeki Suçu Oluşturduğu )
SSK HASTANESİ HİZMETLİSİNİN KURUMU DOLANDIRMASI ( Oğlunu SSK. Hastanesine Tedaviye Götürmediği Halde Gütürmüşcesine 15 Ayrı Zamanda Düzenlediği Sahte Belgelerle Kurumunu Dolandırma Eyleminin TCK'nun 342/1 Ve 504/7 Maddelerindeki Suçu Oluşturduğu )
SAHTE BELGELERLE KURUMDA TEDAVİ ( SSK.Hastanesi Hizmetlisinin Birer İkişer Ay Arayla Oğlunu SSK Hastanesine Tedaviye Götürmediği Halde Gütürmüşcesine 15 Ayrı Zamanda Düzenlediği Sahte Belgelerle Kurumunu Dolandırma Eyleminin TCK'nun 342/1 Ve 504/7 Maddelerindeki Suçu Oluşturduğu )"
342Y6.CD15.5.2003E. 2002/15531 K. 2003/3244"SAHTE KANTAR FİŞİ EKLENEREK AKARYAKIT DIŞSATIMI ( Gümrük Çıkış Beyannamesi - Resmi Belgede Sahtecilik Niteliği/Görevli Mahkeme )
GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMESİ ( Sahte Kantar Fişi Eklenerek Akaryakıt Dışsatımı - Resmi Belgede Sahtecilik Niteliği/Görevli Mahkeme )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sahte Kantar Fişi Eklenerek Akaryakıt Dışsatımı - Görevli Mahkeme )"
342Y6.CD28.4.2003E. 2002/11855 K. 2003/2423"GÖREVLİ MAHKEME ( Sanığın Başkasına Ait Çocuğu Kendi Üzerine Nüfusa Kayıt Ettirmesi - Evrakta Sahtekarlık Suçunu Oluşturacağı )
BAŞKASINA AİT ÇOCUĞU KENDİ NÜFUSUNA GEÇİRMEK ( Evrakta Sahtekarlık Suçunu Oluşturacağı - Görevli Mahkeme )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Başkasına Ait Çocuğu Kendi Üzerine Nüfusa Kayıt Ettirmek - Görevli Mahkeme )"
342YCGK25.3.2003E. 2002/6-327 K. 2003/51"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Köy Tüzel Kişiliğine Verilen Bono - Sanık Tarafından Takliden İmzalanarak Diğer Sanık Tarafından Bilerek Şikayetçiye Verilmesi )
BONO ( Köy Tüzel Kişiliğine Verilen - Sanık Tarafından Takliden İmzalanarak Diğer Sanık Tarafından Bilerek Şikayetçiye Verilmesi/Resmi Evrakta Sahtecilik )
BONONUN TAKLİDEN İMZALANMASI ( Vekaletname Uyarınca Adına Senet İmzalama Yetkisi Bulunan Sanık - Köy Tüzel Kişiliğine Verilmesi/Resmi Evrakta Sahtecilik )"
342YCGK25.3.2003E. 2002/6-315 K. 2003/50"SAHTECİLİK ( Sanıkların Sahte Olarak Basılan İlaç Küpürlerini Bazı Doktorlara Menfaat Temin Etmek Amacıyla Elde Ettikleri Sahte Raporlara Yapıştırmak Suretiyle Menfaat Temin Etmeleri )
ZAMANAŞIMI ( Sanıkların İşlemiş Oldukları Suçların Hem Resmi Evrakta Sahtecilik Hem de Dolandırıcılık Suçunu Oluşturması-Dolandırıcılık Suçundan Dolayı Zamanaşımı Süresinin Geçmesi )
SUÇ VASFININ BELİRLENMESİ ( Sahet ilaç Küpürlerinin Doktor Reçetelerine Yapıştırılarak Faturalara Bağlanması Suçunun Resmi Evrakta Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçlarını Oluşturması )
SAHTE İLAÇ KÜPÜRLERİNİN DOKTOR REÇETELERİNE YAPIŞTIRILARAK FATURALARA BAĞLANMASI ( Resmi Evrakta Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçlarının Oluşması )
DOLANDIRICILIK ( Sanıkların Sahte Olarak Basılan İlaç Küpürlerini Bazı Doktorlara Menfaat Temin Etmek Amacıyla Elde Ettikleri Sahte Raporlara Yapıştırmak Suretiyle Menfaat Temin Etmeleri )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanıkların Sahte Olarak Basılan İlaç Küpürlerini Bazı Doktorlara Menfaat Temin Etmek Amacıyla Elde Ettikleri Sahte Raporlara Yapıştırmak Suretiyle Menfaat Temin Etmeleri )
MEMUR OLMADIĞI HALDE RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK YAPILMASI ( Resmi Evrakta Sahtecilik Suçuyla Birlikte Hile ve Desiseler Yapılması Nedeniyle Dolandırıcılık Suçunun Oluşması )
MÜTESELSİL SAHTECİLİK SUÇLARI ( Resmi Evrakın Kanunen Sahteliği İspat Olunmadıkça Muteber Olan Resmi Evrak Kabiliyetinden ise Cezanın Ağırlaştırılması )"
342Y6.CD25.3.2003E. 2002/13240 K. 2003/999"SAHTEKARLIK ( Trafik Tescil Belgeleri Fotokopisinde - Bunlarla Ulaştırma Bakanlığı Görevlileri Kandırılıp C-2 Belgesi Elde Edilmiş Olması )
TRAFİK TESCİL BELGELERİ FOTOKOPİSİNDE SAHTEKARLIK ( Bunlarla Ulaştırma Bakanlığı Görevlileri Kandırılıp C-2 Belgesi Elde Edilmiş Olması )"
342YHGK19.3.2003E. 2003/15-52 K. 2003/168"ALACAK VE MENFİ TESPİT DAVASI ( Taraflara İlişkin Uyuşmazlığın Fazla Ödemeyden Kaynaklanması )
BİLİRKİŞİ ( Mahkemece Müfettiş Raporunun Ekleri Celbedilerek ve Yeni Bir Bilirkişi Heyeti Kurularak İcap Ederse Projelerin Bulunduğu Kaza Çevrelerine Göre İstinabe Yapılmasının Gerekmesi )
İSTİNABE ( Mahkemece Müfettiş Raporunun Ekleri Celbedilerek ve Yeni Bir Bilirkişi Heyeti Kurularak İcap Ederse Projelerin Bulunduğu Kaza Çevrelerine Göre İstinabe Yapılmasının Gerekmesi )
İHTİYATİ TEDBİR ( Davadan Önce İhtiyati Tedbire Konu Edilen Meblağın Akibetinin Araştırılmasının Gerekmesi )"
342Y6.CD3.2.2003E. 2002/14481 K. 2003/252"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( A.TR.1 Dolaşım Belgeleri/Gümrük Vizesinin Sahteliği İddiası - Görevli Mahkeme )
GÜMRÜK VİZESİ ( A.TR.1 Dolaşım Belgeleri/Sahteliği İddiası - Resmi Evrakta Sahtekarlık/Görevli Mahkeme )
GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMESİ ( Eklenen A.TR.1 Dolaşım Belgeleri/Gümrük Vizesinin Sahteliği İddiası - Resmi Evrakta Sahtekarlık/Görevli Mahkeme )"
342Y11.CD11.12.2002E. 2002/7268 K. 2002/9943"DOLANDIRICILIK ( Taşınmazı Diğer Hissedarın Almasını Önlemek İçin Yanlış Adres Göstererek Sahte İlam Almaya Yönelik Eylem - TCK'nın 342/2.Maddesindeki Suça İlişkin Delilleri Takdir Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
YANLIŞ ADRES GÖSTEREREK SAHTE İLAM ALMA ( Yönelik Eylemin Temas Ettiği TCK'nın 342/2. Maddesindeki Suça Bakma Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu - Dolandırıcılık/Resmi Evrakta Sahtecilik )
GÖREV ( TCK'nın 342/2. Maddesindeki Suça Bakma ve Delilleri Takdir Görevinin Ağır Ceza Mahekemesine Ait Olduğu - Taşınmazı Diğer Hissedarın Almasını Önlemek İçin Yanlış Adres Göstererek Sahte İlam Almak )"
342Y6.CD2.7.2002E. 2002/7796 K. 2002/9397"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sanığın Yakınanla Arasındaki Ticari İlişki Nedeniyle Verilip Ödenmesi ile Bedelsiz Kalan Yasal Unsurları Tamam Senedi Tahrif ile Tahsile Yönelmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunda Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olması )"
342Y6.CD2.7.2002E. 2002/7266 K. 2002/9540"SAHTECİLİK ( Sanıkların Kesin İstihkak Raporu Üzerinde Tahrifat Yapmaları )
RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sanıkların Kesin İstihkak Raporu Üzerinde Tahrifat Yapmaları- Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanıkların Kesin İstihkak Raporu Üzerinde Tahrifat Yapmaları- Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olması )"
342Y6.CD25.6.2002E. 2002/5795 K. 2002/8945"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sanıkların Evlilik Dışı İlişkiden Doğan Çocuklarını Nüfus İdaresini Kandırarak Sanık ile Yakınandan Doğmuş Gibi Mernis Doğum Tutanağı Düzenlemeleri )
MERNİS DOĞUM TUTANAĞI ( Sanıkların Evlilik Dışı İlişkiden Doğan Çocuklarını Nüfus İdaresini Kandırarak Sanık ile Yakınandan Doğmuş Gibi Mernis Doğum Tutanağı Düzenlemeleri )
GÖREVLİ MAHKEME ( Resmi Belgede Sahtekarlık Suçunun Ağır Ceza Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi )"
342Y6.CD17.6.2002E. 2002/6196 K. 2002/8356"YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Borç Karşılığı Verilen Senette Yanlış İsim Kullanan Sanığın Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunu İşlemesi )
RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sanığın Borç Karşılığı Verdiği Senette Yanlış İsim Yazarak Haczi Engellemesi )
HACZİN ENGELLENMESİ ( Sanığın Borç Karşılığı Verdiği Senette Yanlış İsim Yazarak Haczi Engellemesi-Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunun Oluşması )"
342Y6.CD3.6.2002E. 2002/6187 K. 2002/7544"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçlarında Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olması )"
342Y6.CD30.5.2002E. 2002/5352 K. 2002/7336"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Özel Doktor Reçetesinin Sağlık Ocağı Mührü İle Mühürlenip Görevli Doktora Ait Kaşe Kullanılarak Sahte İmza İle Düzenlenmesi )
SAHTEKARLIK ( Özel Doktor Reçetesinin Sağlık Ocağı Mührü İle Mühürlenip Görevli Doktora Ait Kaşe Kullanılarak Sahte İmza İle Düzenlenmesi )
REÇETE ( Özel Doktorca Yazılan - Sağlık Ocağı Mührü İle Mühürlenip Görevli Doktora Ait Kaşe Kullanılarak Sahte İmza İle Düzenlenmesi/Evrakta Sahtekarlık )"
342Y11.CD29.5.2002E. 2002/3651 K. 2002/4890"EVRAKTA SAHTECİLİK ( Borsa Tarafından Yapılan Tescil İşleminin Tescile Konu Olan Alım Satımın Gerçek Olduğunu Tek Başına Belirleyecek Nitelikte Olmaması )
DOLANDIRICILIK ( Borsa Tarafından Yapılan Tescil İşleminin Tescile Konu Olan Alım Satımın Gerçek Olduğunu Tek Başına Belirleyecek Nitelikte Olmaması )
BORSA TARAFINDAN YAPILAN TESCİL ( Tescil İşleminin Tescile Konu Olan Alım Satımın Gerçek Olduğunu Tek Başına Belirleyecek Nitelikte Olmaması )"
342Y6.CD20.5.2002E. 2002/3672 K. 2002/6524"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Evli Sanığın Gerçeğe Aykırı Bildirimle Yeni Evliliğinin Nüfus Kütüğüne İşlenmesini Sağlaması - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Resmi Evrakta Sahtecilik - Evli Sanığın Gerçeğe Aykırı Bildirimle Yeni Evliliğinin Nüfus Kütüğüne İşlenmesini Sağlaması )
EVLİ SANIĞIN GERÇEĞE AYKIRI BİLDİRİMLE YENİ EVLİLİĞİNİN NÜFUS KÜTÜĞÜNE İŞLENMESİNİ SAĞLAMASI ( Resmi Evrakta Sahtecilik - Görevli Mahkeme ) "
342Y6.CD15.5.2002E. 2001/16715 K. 2002/6342"SAHTECİLİK ( Sanığın İş Bitirme Belgesini Sahte Olarak Düzenleyip Kullanması )
SAHTE İŞ BİTİRME BELGESİ ( Yetkiyi Haiz Olmadığı Halde Bu Belgenin Düzenlenip Kullanılmasının Sahtecilik Suçunu Oluşturması )"
342Y6.CD2.5.2002E. 2002/4540 K. 2002/5646"RESMİ BELGEDE SAHTEKARLIK ( Nikahsız Eşinden Olma Kızını Resmi Nikahlı Eşini Annesi Olarak Göstermek Suretiyle Nüfusa Tescil Ettirme - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Resmi Belgede Sahtekarlık - Nikahsız Eşinden Olma Kızını Resmi Nikahlı Eşini Annesi Olarak Göstermek Suretiyle Nüfusa Tescil Ettirme
NÜFUSA TESCİL ( Nikahsız Eşinden Olma Kızını Resmi Nikahlı Eşini Annesi Olarak Göstermek Suretiyle - Resmi Belgede Sahtekarlık/Görevli Mahkeme )"
342Y4.CD17.4.2002E. 2002/1264 K. 2002/6604"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sahte Olarak Düzenlenen Kimlik Belgesi ve Ruhsat İle Araç Satışının Sağlanması - Eylemin Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Girdiği )
NOTERİ ARACI KILARAK DOLANDIRICILIK ( Eylemin Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Girdiği - Sahte Olarak Düzenlenen Kimlik Belgesi ve Ruhsat İle Araç Satışının Sağlanması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kamu Kurum ve Kuruluşunu Aracı Kılarak Dolandırıcılık ve Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçları - Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
342Y6.CD15.4.2002E. 2002/4788 K. 2002/4974"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Otoyu Sahte Belgelerle İkinci Kez Trafiğe Tescil Ettirmek Eylemi )
OTOMOBİLİ SAHTE BELGELERLE İKİNCİ KEZ TRAFİĞE TESCİL ETTİRMEK ( Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunun Oluşacağı )
SAHTEKARLIK ( Resmi Evrakta - Otoyu Sahte Belgelerle İkinci Kez Trafiğe Tescil Ettirmek Eylemi )"
342Y6.CD15.4.2002E. 2002/2966 K. 2002/4980"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Süresinde İbraz Edilip Karşılığının Bulunmadığı Sahte Açıklamasını İçeren Çek - Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla İcra Takibi Yapmak )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Süresinde İbraz Edilip Karşılığının Bulunmadığı Sahte Açıklamasını İçeren Çek - Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla İcra Takibi Yapmak )
ÇEKİN TAKİBİ ( Süresinde İbraz Edilip Karşılığının Bulunmadığı Sahte Açıklamasını İçeren - Resmi Evrakta Sahtekarlık )
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Süresinde İbraz Edilip Karşılığının Bulunmadığı Sahte Açıklamasını İçeren Çek - Resmi Evrakta Sahtekarlık )"
342Y11.CD15.4.2002E. 2002/2621 K. 2002/3180"EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Sanığın Müşteki Tarafından İbraz Edilen ve Karşılıksız Kaşesi Vurulan Suça Konu Çeklere Kendisini Yetkili Hamil Durumuna Getirebilmek İçin Adını Yazıp İmzalaması )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sanığın Müşteki Tarafından İbraz Edilen ve Karşılıksız Kaşesi Vurulan Suça Konu Çeklere Kendisini Yetkili Hamil Durumuna Getirebilmek İçin Adını Yazıp İmzalaması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Evrakta Sahtekarlık Suçlarında Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olması )"
342Y6.CD4.4.2002E. 2002/2440 K. 2002/4383"RESMİ BELGEDE SAHTEKARLIK ( Devlet Hastanesinde Çalışan Doktorun Kaşe ve İmzasını Taklitle Rapor Düzenlemek - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Resmi Belgede Sahtekarlık - Devlet Hastanesinde Çalışan Doktorun Kaşe ve İmzasını Taklitle Rapor Düzenlemek )
DOKTORUN KAŞE VE İMZASINI TAKLİTLE RAPOR DÜZENLEMEK ( Resmi Belgede Sahtekarlık - Görevli Mahkeme )"
342Y6.CD1.4.2002E. 2002/2979 K. 2002/4054"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Vesikanın Kanunen Sahteliği İsbat Olunmadıkça Muteber Olan Resmi Evrak Kabilinden Olması - Vekaletnameye Yapılan Eklemeler )
RESMİ EVRAK ( Vesikanın Kanunen Sahteliği İsbat Olunmadıkça Muteber Olan Resmi Evrak Kabilinden Olması - Vekaletnameye Yapılan Eklemeler )
VEKALETNAMEYE YAPILAN EKLEMELER ( Evrakta Sahtekarlık - Vesikanın Kanunen Sahteliği İsbat Olunmadıkça Muteber Olan Resmi Evrak Kabilinden Olması )"
342Y6.CD19.3.2002E. 2001/17629 K. 2002/3296"YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Kimlik Bilgilerinin Benzerliğinden Faydalanmak Suretiyle Tapuda İşlem Yapmak )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sahte İçerikli Tapu Senedi Düzenlenmesini Sağlamak - Dolandırıcılık )
DOLANDIRICILIK ( Yalan Beyanda Bulunmak Suretiyle Evrakta Sahtekarlık - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Delillerin Takdirinin Ve Tartışılmasının Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Oluşu )"
342Y6.CD18.3.2002E. 2002/197 K. 2002/3234"SAHTECİLİK ( Firmaya Sattıkları Çikolata Ve Şekerleme Karşılığında Katılanın da Kargo İle Suç Konusu Çekleri Gönderdiğini Belirtmeleri - Evrakta Sahtekarlık )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Çeklerdeki İmzalar Dışında Yazı Ve Rakamların Katılanın Eli Ürünü Olup Olmadığı - Fatura Ve Sevk İrsaliyesi )
FATURA VE SEVK İRSALİYESİ ( Firmaların İşletme stokları Giriş çıkış Kayıtları İle İşletme Defterleri Birlikte İncelenmesi - Mal Satışının Gerçek Olup Olmadığının Araştırılması )"
342Y6.CD7.3.2002E. 2001/16321 K. 2002/2680"EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanığın Hayali Şahıslar Adına Sahte Senetler Düzenlemesi )
DOLANDIRICILIK ( Sanığın Hayali Şahıslar Adına Sahte Senetler Düzenleyip Bankadan Kredi Alması )"
342Y6.CD5.3.2002E. 2001/11995 K. 2002/2456"SAHTE ÇEK VERMEK ( Sanığın Otomobil Pazarlığı Yaptığı Sırada Sahte İsim Kullandığı ve Yasal Öğeleri Tam Olan Sahte Çek Vererek Otomobil Satın Alması )
DOLANDIRICILIK ( Sanığın Otomobil Pazarlığı Yaptığı Sırada Sahte İsim Kullandığı ve Yasal Öğeleri Tam Olan Sahte Çek Vererek Otomobil Satın Alarak Sahtecilik Suçunu İşlemesi )
GÖREV ( Eylemin Sübutu Halinde Ceza Tayinine Gidilecek Maddelere Uyan Suçları Oluşturup Oluşturmayacağı Hususundaki Takdir ve Tartışmanın Görevli Mahkemeye Ait Olması )"
342Y6.CD4.3.2002E. 2002/1213 K. 2002/2424"SAHTECİLİK ( Emekli Sandığından Maaş Bağlanmasını Sağlamak - Evrakta Sahtecilik )
EVRAKTA SAHTECİLİK ( Bağ-Kur a Giriş Bildirgesi İle İşi Terketme Belgesi Sahte Olarak Düzenlemek - Dolandırıcılık )
DOLANDIRICILIK ( Vergi Dairesi Ve Meslek Odası Mühürleri Basılarak Bağ-Kur a Verilmesi iddiası - Görevli Mahkeme )
GÖREV ( Suçların Oluşup Oluşmayacağına İlişkin Kanıtların Takdir Ve Tartışmasının Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait Oluşu )"
342Y6.CD20.2.2002E. 2001/18019 K. 2002/2256"SAHTECİLİK ( Satın Aldığı Otonun Faturasında Yazılı Rehinlidir İbaresini Daksil İle Kapatma - Rehin Kaydı Yokmuşçasına Trafiğe Tescil Ettirme )
FATURADAKİ REHİN İBARESİNİN KAPATILMASI ( Sahtecilik Eylemi - Görevli Mahkeme )
GÖREV ( Faturadaki Rehinlidir İbaresinin Kapatılması - Suçu Oluşturup Oluşturmadığına İlişkin Kanıtları Takdir Ve Tartışma Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Aittir )"
342Y6.CD19.2.2002E. 2002/257 K. 2002/2015"DOLANDIRICILIK ( Dava Konusu Bonolarda Sahtecilik Yapıldığına İlişkin Israrlı İddiaları - Evrakta Sahtekarlık )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Dolandırıcılık Eyleminin Resmi Sayılan Evrakta Yapılması - Görevsizlik Kararı )
GÖREV ( Suçla İgili Davanın Yargılamasının da Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Girdiği - Görevli Mahkeme )"
342Y6.CD19.2.2002E. 2001/17907 K. 2002/2090"SAHTECİLİK ( Boş Olarak Çalınıp Sahte Düzenlenen Suça Konu Çekin Birinci Ciranta Olarak İmzalayıp Satın Alınan Mal Karşılığı Çıkar Sağlama )
BOŞ OLARAK ÇALINIP SAHTE DÜZENLENEN SUÇ KONU ÇEKİN İMZALANMASI ( Evrakta Sahtecilik Suçunun Oluşması )"
342Y6.CD18.2.2002E. 2002/176 K. 2002/1992"SAHTECİLİK ( Çeke İmzanın Sahte Olarak Atılması - Resmi Evrakta Sahtecilik )
RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Ortağı Olduğu Ve Çift İmza İle Temsile Yetkili Bulunduğu Limited Şirketin Kaşesini Basma - Kendi İmzası İle Birlikte Katılanın İmzasını da Sahte Şekilde Atarak Ciro Etme )"
342Y6.CD18.2.2002E. 2001/17518 K. 2002/1976"SAHTECİLİK ( Sanığın Suç Tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Olması - Evrakta Sahtekarlık )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Görevi İle İlgili Olmaksızın Kooperatife Ait Çekleri Sahte Olarak Düzenleyip Ciro Etmek )
YÖNETİM KURULU BAŞKANI SANIK ( Kooperatife Ait Çekleri Kişisel Çıkarı İçin Düzenlemek )"
342Y6.CD14.2.2002E. 2001/17887 K. 2002/1858"SAHTECİLİK ( Yurt Dışından Permiye Dayalı Olarak İthal Edilen Otonun Ülkeye Girişi - Resmi Evrakta Sahtekarlık )
RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Düzenlenen Belgelerin Resmi Nitelikte Bulunması - Görevli Mahkemenin Tespiti )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sahtecilik - Suçu Oluşturup Oluşturmadığı Hususundaki Delilleri Takdir Ve Tartışma Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Aittir )"
342Y6.CD7.2.2002E. 2002/1421 K. 2002/1396"SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Sahtecilik İşleminin Tapu Kütüğünde Yapılması Halinde TCY.'nın 342/1 Ve 504/3.Maddelerine Uyan Suçların Oluşacağı )
SAHTE NÜFUS CÜZDANI KULLANIMI ( İle Yapılan Katılan Adına Tapuda Kayıtlı Taşınmazı Tapu Dairesinde Tapu Kütüğünde Yapılan Sahte İşlem Sonucu Diğer Katılana Satmaktan İbaret Eylemin TCY.'nın 342/1 Ve 504/3.Maddelerine Uyan Suçları Oluşturacağı )
TAPU KÜTÜĞÜNDE YAPILAN SAHTE İŞLEM ( Aldatma Yeteneği Bulunmadığı Saptanan Sahte Nüfus Cüzdanını Kullanarak Katılan Adına Tapuda Kayıtlı Taşınmazı Katılana Satmaktan İbaret Eylem TCY.'nın 342/1 Ve 504/3.Maddelerine Uyan Suçları Oluşturacağı )
TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZIN SAHTE İŞLEMLE DEVRİ ( Aldatma Yeteneği Bulunmadığı Saptanan Sahte Nüfus Cüzdanını Kullanarak Yapılması Halinde TCY.'nın 342/1 Ve 504/3.Maddelerine Uyan Suçların Oluşacağı )"
342Y6.CD5.2.2002E. 2001/17294 K. 2002/1174"HIRSIZLIK ( Çalınan Çekin Ciro ile Kullanılması )
EVRAKTA SAHTECİLİK ( Çalınan Çekin Ciro ile Kullanılması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Yazılı Suçun Oluşup Oluşmayacağına İlişkin Delillerin Takdir ve Değerlendirilmesinin Görevli Mahkemeye Ait Olması )"
342Y6.CD1.2.2002E. 2001/16999 K. 2002/964"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sanığın Kendisini Başka Biri Olarak Tanıtıp Ona Ait Nüfus Cüzdanını Kullanarak Mahkemede Müdahalenin Önlenmesi Davası Açması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Suçun Oluşup Oluşmayacağına İlişkin Kanıtları Takdir ve Tartışma Yetkisinin Görevli Mahkemeye Ait Olması )
YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Sanığın Kendisini Başka Biri Olarak Tanıtıp Ona Ait Nüfus Cüzdanını Kullanarak Mahkemede Müdahalenin Önlenmesi Davası Açması )"
342Y6.CD21.11.2001E. 2001/11008 K. 2001/14178"SAHTECİLİK ( Aynı Suç İşleme Kararı İle Birden Fazla Eylem Olduğu - Zincirleme Sahtecilik Suçunun Oluştuğu/Eylemlerinin Tek Suç Oluşturduğu Gözetilerek Ceza Verilmesi Gerektiği )
DOLANDIRICILIK ( Sanığın Katıldığı Suçun Miktarının Tespiti - Temel Ağır Para Cezasının Buna Göre Belirlenmesi Gerektiği/Fazla Para Cezasına Hükmedildiği )
ZİNCİRLEME SAHTECİLİK ( Aynı Suç İşleme Kararı İle Birden Fazla Eylem Olduğu - Eylemlerinin Tek Suç Oluşturduğu Gözetilerek Ceza Verilmesi Gerektiği )
PARA CEZASININ TESPİTİ ( Sanığın Katıldığı Dolandırıcılık Suçunun Miktarının Tespiti - Temel Ağır Para Cezasının Buna Göre Belirlenmesi Gerektiği/Fazla Para Cezasına Hükmedildiği )"
342Y6.CD25.10.2001E. 2001/13149 K. 2001/12837"SAHTECİLİK ( Tapu Müdürlüğünde Satışla İlgili Olarak Düzenlenen Resmi Senet ve Tapu Kütüklerinin Sahteliği Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Belgelerden Sayılamaması )
GEÇERSİZ VEKALETNAME İLE TAPUDA DEVİR İŞLEMİ YAPILMASI ( Tapuda Satışla İlgili Düzenlenen Resmi Senet ve Tapu Kütüklerinin Sahteliği Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Sayılamaması )
TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDE SATIŞLA İLGİLİ OLARAK DÜZENLENEN RESMİ SENET VE TAPU KÜTÜKLERİ ( Sahteliği Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Sayılamaması )"
342Y6.CD22.5.2001E. 2001/8935 K. 2001/8564"BONOYA YANLIŞ KİMLİK YAZDIRMAK ( Resmi Evrakta Sahtecilik - Yargılanmasının Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Bonoya Yanlış Kimlik Yazdırmak/Resmi Evrakta Sahtecilik - Yargılanmasının Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Yargılanmasının Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu - Bonoya Yanlış Kimlik Yazdırmak )"
342YCGK1.5.2001E. 2001/6-70 K. 2001/77"ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU ( Ele Geçirdiği Açığa İmzalı Senedi Doldurarak Bono Haline Getirip Kullanan Sanık )
EVRAKTA SAHTECİLİK ( Ele Geçirdiği Açığa İmzalı Senedi Doldurarak Bono Haline Getirip Kullanan Sanık )
AÇIĞA İMZALI SENEDİ DOLDURARAK BONO HALİNE GETİRİP KULLANAN SANIK ( Özel Evrakta Sahtecilik Suçu )
İMZALI BOŞ SENEDİ DOLDURARAK KULLANAN SANIK ( Özel Evrakta Sahtekarlık Suçu )"
342YCGK27.3.2001E. 2001/6-36 K. 2001/38"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanıklar Tarafından Faturaya Dönüştürülen Reçetelerin Görevi İhmal Suçundan Mahkumiyetleri Kesinleşen Doktorlar Tarafından Düzenlendiği - Haksız Çıkar Sağlanmış Olması Karşısında Sanıkların Eylemlerinin Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu )
HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMAK ( Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu - Sanıklar Tarafından Faturaya Dönüştürülen Reçetelerin Görevi İhmal Suçundan Mahkumiyetleri Kesinleşen Doktorlar Tarafından Düzenlendiği )
FATURAYA DÖNÜŞTÜRÜLEN REÇETELER ( Düzenlenen ve Suçun Maddi Öğesi Olarak Hile ve Desise Teşkil Ettiğinde Kuşku Bulunmayan Faturalarla Birlikte İlgili Kuruma Verilerek Tahsilat Yapılmak Suretiyle Haksız Çıkar Sağlanmış Olması - Dolandırıcılık Suçunun Oluştuğu )"
342Y6.CD23.2.2001E. 2001/903 K. 2001/1649"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sahteciliğin Evrakın Aslı Üzerinde mi, Yoksa Sureti Üzerinde mi İşlendiğinin Tesbiti ve Uygulanacak Maddeler )
SAHTECİLİK SUÇU ( Sahteciliğin Evrak Üzerinde mi, Yoksa Sureti Üzerinde mi İşlendiğinin ve Buna Göre Uygulanacak Maddelerin Tesbiti )"
342Y5.CD24.11.2000E. 2000/1972 K. 2000/6484"KAMU HİZMETLERİNDEN MEMNUİYET ( Cezanın Miktarına Göre Mahrumiyet Olacağı - Müebbeten Kamu Hizmetlerinden Yasaklanmasına Karar Verilemeyeceği )
SUÇA İŞTİRAK ( Asıl Fail Gibi Cezalandırılacağı - Beraete Karar Verilemeyeceği )
KAMU DAVASI AÇILMASI ( Bir Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırılığı )
LEHE OLAN HÜKMÜN UYGULANMASI GEREKTİĞİ"
342Y6.CD20.11.2000E. 2000/8493 K. 2000/8370"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Tahrifatın İcra Takibinde Fazla Faiz Almaya Yönelik Yapılması )
İCRA TAKİBİ SIRASINDA FAZLA FAİZ ALMAK İÇİN TAHRİFAT YAPILMASI ( Resmi Evrakta Sahtekarlık )"
342Y6.CD2.11.2000E. 2000/7175 K. 2000/7498"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sahte Kimliğe Uygun Üç Adet Çek-Dolandırıcılık-Müteselsil Suç )
SAHTE KİMLİĞE UYGUN TAKLİT İMZALARLA ÇEKLER DÜZENLEMEK ( Dolandırıcılık-Evrakta Sahtekarlık-Müteselsil Suç )
DOLANDIRICILIK ( Sahte Kimliğe Uygun Taklit İmzalarla Üç Adet Çek Düzenlemek-Evrakta Sahtekarlık )
MÜTESELSİL SUÇ ( Sahte Kimliğe Uygun Taklit İmzalarla Üç Adet Çek Düzenlemek )"
342YCGK24.10.2000E. 2000/6-206 K. 2000/207"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Bu Suçun Bir Yıldan Üç Yıla Kadar Ağır Hapis Cezasını Gerektirmesi )
BEŞ YILLIK ASLİ DAVA ZAMANAŞIMINA TABİ OLAN SUÇ ( Evrakta Sahtekarlık )
ZAMANAŞIMI ( Zamanaşımını Kesen Nedenlerin Bulunması Halinde Bu Sürenin En Fazla Yarı Oranında Uzaması )"
342Y6.CD20.10.2000E. 2000/6184 K. 2000/7183"SAHTECİLİK VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Bilirkişi Raporları Arasında Çelişli )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ ( Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanma )"
342Y6.CD27.9.2000E. 2000/6375 K. 2000/6489"SAHTECİLİK SUÇLARI ( Birden Fazla Müteselsil Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçu İçin Ayrı Ayrı Hüküm Verileceği )
MÜTESELSİL İKİ AYRI SUÇ ( Ayrı Ayrı Cezalandırılması )"
342Y6.CD25.4.2000E. 2000/2585 K. 2000/2951"EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanıkların Sahte Evrak Düzenledikleri İddiası - Eylemlerin Sübutu Halinde Delilleri Taktir Ve Tartışmanın Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
DELİLLERİ TAKTİR VE TARTIŞMA ( İddia Olunan Eylerin Sübutu Halinde - Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu/Asliye Ceza Mahkemesinin Davaya Devam Edemeyeceği )"
342Y6.CD24.12.1999E. 1999/7222 K. 1999/8051"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sahte Senet Tanziminde Para Cezasının Tesbiti )
DOLANDIRICILIK SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Sahte Senet Tanzim Ederek Tahsil Maksadıyla Başkasına Ciro Etme )
SAHTE SENEDİ CİRO MAKSADIYLA BAŞKASINA CİRO ETME ( Dolandırıcılık Suçunun Oluşmaması )
PARA CEZASININ TESBİTİ ( Sahte Senet Tanzim Etme Suçunda )"
342Y6.CD24.12.1999E. 1999/7168 K. 1999/8053"SAHTECİLİK SUÇU ( Boşanma Davasının Sonunda Verilen Kararın Tebliği Sırasında Yapılan )
TEBLİGAT AŞAMASINDA RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Uygulanacak Kanun Maddesi )
BOŞANMA DAVASINDA TEBLİĞ EDİLEN KARARI DEĞİŞTİRME ( Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçu )
RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU ( Tebliğ Edilen Boşanma Davası Sonucunu Postacıyı Yanıltarak Alan Sanık )"
342Y6.CD23.12.1999E. 1999/8030 K. 1999/7984"BOŞANMAK İÇİN SAHTE HÜVİYET CÜZDANI VE MAHKEME İLAMI ALAN SANIK ( Müteselsil Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçu )
RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sanığın Eşinden Boşanmak İçin Sahte Hüviyet Cüzdanı ve Mahkeme İlamı Alması Durumunda Müteselsil Suç Oluşması )
MÜTESELSİL RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sanığın Eşinden Boşanmak İçin Sahte Hüviyet Cüzdanı ve Mahkeme İlamı Alması )"
342Y6.CD20.12.1999E. 1999/7838 K. 1999/7657"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU ( Başkaları Adına Sahte Bono Tanzim Ederek Kullanan Sanık )
SAHTE SENET TANZİMİ ( Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçu )
EMNİYETİ SUİSTİMAL SUÇU ( Şirket Adına Tahsil Ettiği Paraları Teslim Etmeyip Sahte Bono İbraz Eden Sanık )"
342Y6.CD16.12.1999E. 1999/7598 K. 1999/7604"ÇEK NEDENİYLE RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK VE DOLANDIRICILIK SUÇLARI ( Çek Keşide Etmeye Yetkili Olmayan Kişinin İmza Taklidi )
İMZA TAKLİDİ SURETİYLE YETKİLİ OLMAYAN KİŞİNİN ÇEK KEŞİDESİ ( Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçu )
RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU ( İmza Taklit Ederek Başkası Adına Çek Keşide Eden Sanık )
DOLANDIRICILIK SUÇU ( Çek Keşide Etme Yetkisi Bulunmayan Sanığın Çek Keşide Etmesi )"
342Y6.CD16.12.1999E. 1999/7566 K. 1999/7606"SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK İDDİASI ( Kütlü Pamuk Alım Satımında )
KÜTLÜ PAMUK ALIM SATIMI ( Sahtecilik ve Dolandırıcılık İddiası )"
342Y6.CD6.12.1999E. 1999/7296 K. 1999/7242"SAHTECİLİK ( Sanığa Ait Nüfus Kaydı Getirilmeden Mahkumiyete Karar Verilemeyeceği - Nüfus Kaydının Celp Edilmesi Gerektiği )
NÜFUS KAYDI GETİRİLMEMESİ ( Sanığa Ait Nüfus Kaydı Getirilmeden Mahkumiyete Karar Verilemeyeceği - Nüfus Kaydının Celp Edilmesi Gerektiği )"
342Y6.CD2.12.1999E. 1999/7048 K. 1999/7188"DOLANDIRICILIK SUÇU ( Suç Tarihinden İncelenme Tarihine Kadar Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olması Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılması )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Suç Tarihinden İncelenme Tarihine Kadar Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olması )
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İNCELENME TARİHİNDE DOLMUŞ OLMASI ( Dolandırıcılık Suçundan Açılan Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
SAHTE İLAÇ KUPÜRLERİ KULLANARAK DOLANDIRMA SUÇU ( Zamanaşımı Süresi ve İncelenme Tarihine Kadar Dolması Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılması )"
342Y6.CD25.11.1999E. 1999/7033 K. 1999/7011"SAHTECİLİK ( Evrakta Sahte Montaj Yapılıp Yapılmadığı Hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarından Rapor Alınması )
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KRİMİNAL POLİS LABORATUARINDAN RAPOR ALINMASI ( Evrakta Sahte Montaj Yapılıp Yapılmadığı-Sahtecilik )
EVRAKTA SAHTE MONTAJ YAPILIP YAPILMADIĞI ( Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarından Rapor Alınması-Sahtecilik )
ZAMANAŞIMI ( Boğaziçi Kanununa Muhalefet )"
342Y6.CD16.11.1999E. 1999/6848 K. 1999/6693"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sahte İlkokul Diplomasıyla Ehliyet Almak )
SAHTE VARAKAYI BİLEREK KULLANMAK ( Sahte İlkokul Diplomasıyla Ehliyet Almak )
SAHTE İLKOKUL DİPLOMASIYLA EHLİYET ALMAK ( Resmi Evrakta Sahtekarlık-Sahte Varakayı Bilerek Kullanmak )"
342Y6.CD11.11.1999E. 1999/6412 K. 1999/6602"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Suça Konu Araç Trafik ve Tescil Belgeleri Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması )
ARAÇ TRAFİK VE TESCİL BELGELERİ ÜZERİNDE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMASI ( Evrakta Sahtekarlık )
MÜDAHİL LEHİNE VEKALET ÜCRETİ ( Şikayetçi Olmadığını Beyan Etmesi Halinde Mümkün Olmaması )
MAĞDURUN ŞİKAYETÇİ OLMADIĞINI BEYAN ETMESİ ( Müdahil Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilememesi )"
342Y9.HD28.4.1999E. 1999/6966 K. 1999/8106"İŞYERİNDE KASTEN VEYA TEDBİRSİZLİKLE İŞLENEN SUÇTAN KURUMUN UĞRADIĞI ZARAR ( Tazminat Miktarının Tesbiti )
MÜTERAFİK KUSUR ( Kurumun Memurun İşini Zarar Veren Müstahdeme Yaptırmış Olması )
TAZMİNAT ( Kusurlu Davranışıyla Kurumu Zarara Sokan İşçinin Sorumluluğu ve Kurumun Müterafik Kusuru )
FAİZ ( Haksız Fiilin İşlendiği Tarihten İtibaren Yürütüleceği )
HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI ( Faizin İşlemeye Başlayacağı Tarih )"
342Y6.CD8.6.1998E. 1998/6090 K. 1998/5965"SAHTECİLİK ( Son Sözün Duruşmada Hazır Olan Sanık Vekiline Verilmemiş Olması-Savunma Hakkının Kısıtlanması )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Son Sözün Duruşmada Hazır Olan Sanık Vekiline Verilmemiş Olması )
SON SÖZÜN DURUŞMADA HAZIR OLAN SANIK VEKİLİNE VERİLMEMİŞ OLMASI ( Savunma Hakkının Kısıtlanması )"
342Y6.CD8.6.1998E. 1998/6081 K. 1998/5982"SAHTEKARLIK ( Resmi Evrakın Tahrif Edilmiş Olması Nedeniyle Zararın Doğduğunun Kabulü )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Resmi Evrakın Tahrif Edilmiş Olması Nedeniyle Zararın Doğduğunun Kabulü )
RESMİ EVRAKIN TAHRİF EDİLMESİ ( Resmi Evrakın Tahrif Edilmiş Olması Nedeniyle Zararın Doğduğunun Kabulü )"
342Y6.CD4.5.1998E. 1998/4687 K. 1998/4509"SAHTECİLİK ( Çalıntı Otonun Sahte Belgelerle Trafikte Yeni Oto Olarak Kayıt ve Tescili/Görevli Mahkeme - Hırsızlık Malı Bilerek Satın Almak )
HIRSIZLIK MALI BİLEREK SATIN ALMAK ( Çalıntı Otonun Sahte Belgelerle Trafikte Yeni Oto Olarak Kayıt ve Tescili - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sahtecilik ve Hırsızlık Malı Bilerek Satın Almak )"
342Y6.CD30.3.1998E. 1998/3289 K. 1998/3090"SAHTE SENET TANZİMİ ( Ağır cezalık suç )
AĞIR CEZALIK SUÇ ( Sahte senet tanzimi )
BONO DA TAHRİFAT"
342YCGK24.3.1998E. 1998/6-51 K. 1998/106"BONODA DÜZENLEYENİN ADI VE SOYADI YANINDA YAZILI ADRESİN AÇIK VE ANLAŞILIR OLMAMASI ( Belgenin Özel Belge Niteliği )
ÖZEL BELGE NİTELİĞİ ( Üzerinde Tahrifat Yapılan Senetteki Adresin Açık ve Anlaşılır Olmaması )
TAHRİF EDİLEN BONODA DÜZENLEYENİN ADI VE SOYADI YANINDA YAZILI ADRESİN AÇIK VE ANLAŞILIR OLMAMASI ( Belgenin Özel Belge Niteliği )
ADRESİN AÇIK VE ANLAŞILIR OLMAMASI ( Tahrif Edilen Senedin Bono Vasfı Kazanmaması ve Özel Belge Niteliği )
RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Tahrif Edilen Senedin Tanzim Yeri Eksikliği Nedeniyle Bono Vasfını Taşımaması )"
342YCGK3.3.1998E. 1998/6-8 K. 1998/69"SAHTECİLİK ( Sanığın İmzalayarak Verdiği Çek ve Bonoların Daha Önce Getirilen Malların Karşılığı Olarak Verilip Verilmediğinin Araştırılması )
DOLANDIRICILIK ( Suçun Oluşması İçin Zararın Sanığın Aldatıcı Eyleminden Sonra ve Eylemi Sonucu Olması Koşuluna Bağlı Olması )
TESELSÜL ( Haksız Yararlanmanın Tamamının Gözönüne Alınmasın Gerekliliği )"
342YCGK10.2.1998E. 1997/6-363 K. 1998/28"SAHTE BONO DÜZENLEMEK ( Borçlu Olarak Hayali Kişilerin Gösterilmesi-Soruşturmanın Genişletilmesi )
SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ ( Sahte Bono Düzenlemek )"
342Y6.CD22.1.1998E. 1998/272 K. 1998/321"SAHTECİLİK ( Bağ-Kur Giriş Bildirgesinde Vergi Dairesi Mührü ve İlgili İmzasının - Görevli Mahkeme )
BAĞ-KUR GİRİŞ BİLDİRGESİNDE SAHTECİLİK ( Vergi Dairesi Mührü ve İlgili İmzası - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Bağ-Kur Giriş Bildirgesinde Vergi Dairesi Mührü ve İlgili İmzasında Sahtecilik )"
342YCGK11.11.1997E. 1997/6-212 K. 1997/234"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sahteciliğin Sahih Bir Keyfiyetin Subut Sebeplerini Sağlamak Maksadıyla İşlenmiş Olup Olmadığının Belirlenmesi Gereği )
BONODA TAHRİFAT ( Gerçek Bir Durumu Kanıtlamak Amacıyla Yapılıp Yapılmadığının Belirlenmesi )"
342Y5.CD16.10.1997E. 1997/3199 K. 1997/3508"İHTİLASEN ZİMMET ( Abonelere Verilen Fatura Ve Abone Föylerinin Aldatma Yeteneklerinin Bulunduğunun Saptanması Durumunda Müteselsil Sahtecilik Suçunun Oluşması )
MÜTESELSİL SAHTECİLİK ( Abonelere Verilen Fatura Ve Abone Föylerinin Aldatma Yeteneklerinin Bulunduğunun Saptanması Durumunda Müteselsil Sahtecilik Suçunun Oluşması )"
342YCGK14.10.1997E. 1997/6-176 K. 1997/197"YARGITAY C. BAŞSAVCILIĞININ KARAR DÜZELTME İSTEMİNİN REDDİ ÜZERİNE İTİRAZ YOLUNA BAŞVURMASI ( Mümkün Olmaması-Süre Engelini Bertaraf Etmeye Yönelik Olduğu )
AYNI NEDENLERLE İKİ OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLUNA BAŞVURULMASI ( Mümkün Olmaması-Yargıtay C. Başsavcılığının Karar Düzeltme Talebinin Reddi Halinde İtiraz Yoluna Gidememesi )
YARGITAY C. BAŞSAVCILIĞINA TANINAN KARAR DÜZELTME VE İTİRAZ OLAĞANÜSTÜ YASA YOLLARI ( Aynı Nedenle İki Yola da Başvurulamaması-İki Yolun Farklılıkları )"
342Y4.CD24.9.1997E. 1997/7137 K. 1997/7479"SAHTE EVRAK DÜZENLEMEK ( Zarar ve Kullanma Unsuru-Sahte Evrağın Kuruma Sunulması )
ZARAR VE KULLANMA ÖĞELERİ ( Sahte Evrak Düzenlemek )
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Sahte Belgeleri İncelemeden İmzalamak )
SAHTE BELGELERİ İNCELEMEDEN İMZALAMAK ( Görevi Kötüye Kullanmak )"
342Y6.CD23.6.1997E. 1997/7202 K. 1997/6939"SAHTECİLİK ( Adlarına Sevk İrsaliyesi Düzenlenen Bir Kısım Tanıkların Gübre Almadıklarını ve Belgedeki İmzaların Kendilerine Ait Olmadıkları Söylemesi )
SAHTE İMZA ATMA ( Tanıkların Belge Altındaki İmzaların Kendilerine Ait Olmadığını Söylemelerine Karşılık Araştırma Yapılmamış Olması )
FATURA VE İRSALİYELER ALTINDAKİ İMZA ( Belge Altındaki İmzanın Kendilerine Ait Olmadığını Beyan Eden Tanıklar İçin Araştırma Yapılmasının Gerekmesi )"
342Y6.CD29.5.1997E. 1997/5157 K. 1997/5729"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sanığın Bonoya Kimliğini Değişik Şekilde Yazıp İcra Takibi Sırasında Bu Kimliği ve İmzayı İnkar Etmesi - Delilleri Takdir ve Tartışmanın Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
BONOYA DEĞİŞİK KİMLİK YAZMAK ( Sanığın İcra Takibi Sırasında Bu Kimliği ve İmzayı İnkar Etmesi - Delilleri Takdir ve Tartışmanın Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
SAHTEKARLIK ( Sanığın Bonoya Kimliğini Değişik Şekilde Yazıp İcra Takibi Sırasında Bu Kimliği ve İmzayı İnkar Etmesi - Davanın Ağır Ceza Mahkemesinde Görüleceği/TCK. Md. 342/1'e Uyan Suç )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanığın Bonoya Kimliğini Değişik Şekilde Yazıp İcra Takibi Sırasında Bu Kimliği ve İmzayı İnkar Etmesi/Resmi Evrakta Sahtekarlık - Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
342YCGK27.5.1997E. 1997/6-67 K. 1997/119"SAHTE BONO DÜZENLEMEK ( Evrakta Sahtekarlık )
İMZA İMCELEMESİ ( Şikayetçiye Ait Olmadığı Açıkça Anlaşıldığında Bilirkişi İncelemesi Yapılamayacağı )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sahte Bono Düzenlemek )"
342YCGK6.5.1997E. 1997/6-63 K. 1997/96"SAHTECİLİK ( Çekin Fotokopisi Üzerinde Yapılan İmza İncelemesi-Soruşturmanın Genişletilmesi )
SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ ( Sahtecilik-İmza İncelemesi )
İMZA ARAŞTIRMASI ( Çekin Aslı veya Fotokopisi Üzerinde Yapılmasının Sonuçları )"
342Y6.CD6.5.1997E. 1997/4697 K. 1997/4803"ÇEK ( Keşide Yeri - Hangi İl Veya İlçeye Bağlı Olduğu Belirtilmeyen Yer "Çemberlitaş" )
KEŞİDE YERİNİN BAĞLI OLDUĞU İL VEYA İLÇENİN BELİRTİLMEMESİ ( Çek - Evrakta Sahtekarlık )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Çekte Keşide Yerinin Hangi İl Veya İlçeye Bağlı Olduğunun Belirtilmemesi "Çemberlitaş" )"
342Y6.CD15.4.1997E. 1997/4245 K. 1997/4169"TAPU DAİRELERİNDE DÜZENLENEN RESMİ SENETLER ( HUMK 295. Maddedeki Evraktan Sayılmaması )
SAHTEKARLIK VE DOLANDIRICILIK SUÇU ( Tapu Dairelerinde Düzenlenen Resmi Senetlerin HUMK 295. Maddedeki Evraktan Sayılmaması )
SAHTELİĞİ İSPAT EDİLİNCEYE KADAR GEÇERLİ EVRAK ( Tapu Dairelerinde Düzenlenen Resmi Senetlerin Bu Nitelikte Sayılmaması )"
342Y6.CD20.3.1997E. 1997/2556 K. 1997/2976"BONODA VADE TARİHİ ( Mecburi Değil İhtiyari Unsur Olması )
BONONUN GÖRÜLDÜĞÜNDE ÖDENMESİ ( Vadesi Gösterilmemiş Olan )"
342YCGK11.3.1997E. 1997/6-23 K. 1997/41"SAHTE BONO DÜZENLEMEK ( Borçlunun İmzasını Taşıyan Pulun Başka Yerden Kaldırılıp Yapıştırılması )
BORÇLUNUN İMZASINI TAŞIYAN PULUN BAŞKA YERDEN KALDIRILIP YAPIŞTIRILMASI ( Sahte Bono Düzenlemek )
BONODA İMZANIN PULUN DIŞINA TAŞMAMASI ( Diğer Ögeler Tamamsa Niteliğin Değişmeyeceği )
BONONUN NİTELİĞİ ( İmzanın Pulun Dışına Taşmaması )"
342Y6.CD6.3.1997E. 1997/2347 K. 1997/2276"DOLANDIRICILIK ( İmza Taklit Ederek Düzenlediği Bonoları Kredi Almak İçin İki Ayrı Bankaya Vermek )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( İmza Taklit Ederek Düzenlediği Bonoları Kredi Almak İçin İki Ayrı Bankaya Vermek )
BANKA KREDİSİ ALMAK MAKSADIYLA İMZA TAKLİT EDEREK BONO DÜZENLEMEK ( Dolandırıcılık )
SAHTE BONO DÜZENLEMEK ( İmza Taklit Ederek - Kredi Almak İçin İki Ayrı Bankaya Vermek )"
342Y5.CD27.2.1997E. 1997/214 K. 1997/655"ZİMMET ( Elektrik İşletmesinde Tahsilat Yetkisi Olmayan Memurun Tanıdıklarından Fatura Bedellerini Toplayıp Kuruma İntikal Ettirmediği/Belgeler Üzerinde Oynamalar Yaptığı - Aldatıcılık Yeteneğinin Bulunduğunun Saptanması Halinde Eyleminin Evrakta Sahtecilik Suçunu oluşturacağı )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Elektrik İşletmesinde Tahsilat Yetkisi Olmayan Memurun Tanıdıklarından Fatura Bedellerini Toplayıp Kuruma İntikal Ettirmediği/Belgeler Üzerinde Oynamalar Yaptığı - Aldatıcılık Yeteneğinin Bulunduğunun Saptanması Halinde Suçun Oluşacağı )
İĞFAL KABİLİYETİ ( Elektrik İşletmesinde Tahsilat Yetkisi Olmayan Memurun Tanıdıklarından Fatura Bedellerini Toplayıp Kuruma İntikal Ettirmediği/Belgeler Üzerinde Oynamalar Yaptığı - Aldatıcılık Yeteneğinin Bulunduğunun Saptanması Halinde Suçun Oluşacağı )"
342Y5.CD12.2.1997E. 1997/168 K. 1997/363"NİTELİKLİ ZİMMET
DOLANDIRICILIK
ZİMMET ( Nitelikli )
SAHTECİLİK
BİLİŞİM ALANINDA MENFAAT SAĞLAMAK"
342Y6.CD26.12.1996E. 1996/13696 K. 1996/13916"SAHTECİLİK ( Bankaya Ait Sahte Teminat Mektubunu Düzenleyip Resmi İhalede Kullanma )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Bankaya Ait Sahte Teminat Mektubunu Düzenleyip Resmi İhalede Kullanma )
BANKAYA AİT SAHTE TEMİNAT MEKTUBU DÜZENLEME ( Mektubun Resmi İhalede Kullanılması )"
342Y6.CD17.12.1996E. 1996/13108 K. 1996/13200"SAHTECİLİK ( Sanığın Kızkardeşinin Ölümünden Önce Verdiği Vekaletnameyi Kullanmak )
ÖLÜMDEN ÖNCE VERİLEN VEKALETNAMEYİ KULLANMAK ( Sahtecilik )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanığın Kızkardeşinin Ölümünden Önce Verdiği Vekaletnameyi Kullanmak )"
342Y6.CD29.11.1996E. 1996/11955 K. 1996/12122"DOLANDIRICILIK ( Müşteki Şirketin Cirosu Bulunan İki Çeki Bedellerini Ödeyip Geri Aldıktan Sonra İcra Kovuşturması Yapılacak Şekilde Keşide Tarihini Değiştirme )
KEŞİDE TARİHİ DEĞİŞTİRİLEN ÇEK ( Sanığın Çek Üzerindeki Tarihi Değiştirerek Başkalarına Vermesinin Sahtecilik Suçunu Oluşturması )
SAHTECİLİK ( Müşteki Şirketin Cirosu Bulunan İki Çeki Bedellerini Ödeyip Geri Aldıktan Sonra İcra Kovuşturması Yapılacak Şekilde Keşide Tarihini Değiştirme )"
342Y6.CD5.11.1996E. 1996/10669 K. 1996/10535"SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( İthalat Yapan Sanıkların Hazineyi Zarara Uğratması - Görevli Mahkeme )
İTHALAT YAPAN SANIKLARIN HAZİNEYİ ZARARA UĞRATMASI ( Sahtecilik ve Dolandırıcılık )
GÖREVLİ MAHKEME ( İthalat Yapan Sanıkların Hazineyi Zarara Uğratması - Sahtecilik ve Dolandırıcılık )
SAHTE FATURA VE GÜMRÜK GİRİŞ BEYANNAMESİ ( İthalat Yapan Sanıkların Hazineyi Zarara Uğratması - Görevli Mahkeme )
SAHTE GÜMRÜK GİRİŞ BEYANNAMESİ VE FATURA ( İthalat Yapan Sanıkların Hazineyi Zarara Uğratması - Görevli Mahkeme )"
342Y6.CD5.11.1996E. 1996/10450 K. 1996/10543"SAHTECİLİK ( Çekin Yazıları Çizilip Üzerine İptal Yazılması )
ÇEKİN YAZILARI ÇİZİLİP ÜZERİNE İPTAL YAZILMASI ( Sahtecilik )
ÇEKİ TAKİBE KONULAMAYACAK HALE GETİRMEK ( Sahtecilik - Çekin Yazıları Çizilip Üzerine İptal Yazılması )"
342Y6.CD4.7.1996E. 1996/7557 K. 1996/7634"SAHTEKARLIK ( İki Ayrı Kişinin İmzalarını Taklitle Senet Vermek - Ayrı Ayrı Suç Oluşturacağı )
SUÇUN AYRI AYRI OLUŞMASI ( İki Ayrı Kişinin İmzalarını Taklitle Senet Vermek )
İMZA TAKLİTİYLE SENET VERMEK ( İki Ayrı Kişinin / Sahtekarlık - Ayrı Ayrı Suç Oluşturacağı )"
342Y5.CD6.5.1996E. 1996/729 K. 1996/1499"MÜTESELSİL NİTELİKTE ZİMMET ( Memur Olan Sanığın Gelen ve Giden Havale Bedelleri İle Çek Bedelini Sahte Belgelerle Mal Edinme )
GÖREVİ İHMAL ( Müfettişin Uyarısına Rağmen Havaleyi Ödeme Sırasında Gerekli Titizliği Göstermeyen Sanığın Eylemi )
KİT PERSONELİNİN CEZAİ SORUMLULUĞU ( KİT lerde Çalışanların Memur Niteliğinde Olması ve İşledikleri Suçlarda Bunun Gözönünde Bulundurulması )"
342Y8.CD8.2.1996E. 1995/16325 K. 1996/1919"SAHTE HİSSE SENEDİ DÜZENLEMEK VE TEDAVÜLE ÇIKARMAK ( Menkul Değerler Bürosu Sahibi Olan Sanıkların Sahte Hisse Senedi Basması )
HİSSE SENETLERİNİ TEDAVÜLE ÇIKARAN SANIK ( Sahte Basılmış Hisse Senetlerini Piyasaya Süren Sanıkların Hepsinin Aynı Suçu İşlemiş Olması )"
342YCGK21.11.1995E. 1995/6-307 K. 1995/338"DOLANDIRICILIK ( Bir Kimsenin İyiniyetinden Yararlanarak Kandırıcı Nitelikteki Hilelerle Onu Yanıltıp Kendisine veya Bir Başkasına Haksız Çıkar Sağlanması Gerektiği )
HİLE VE DESİSE ( Dolandırıcılık Suçunun Oluşabilmesi İçin Bir Kimsenin İyiniyetinden Yararlanarak Kandırıcı Nitelikteki Hilelerle Onu Yanıltıp Kendisine veya Bir Başkasına Haksız Çıkar Sağlanması Gerektiği )
HAKSIZ ÇIKAR VEYA BAŞKASINA ZARAR VERME ( Dolandırıcılık Suçunun Oluşabilmesi İçin Gerektiği - Kullanılan Hile ve Desiseler İle Mağdur Yanılgıya Düşürülmesi Gereği )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Belgenin Düzenlendiği Anda Oluştuğu )"
342Y6.CD27.6.1995E. 1995/7465 K. 1995/7620"SAHTECİLİK ( Sınava Başkasını Sokmak - Durumun Cevapların Bitirilmesinden Önce Anlaşılması )
SINAVA BAŞKASINI SOKMAK ( Durumun Cevapların Bitirilmesinden Önce Anlaşılması - Sahtecilik )"
342Y6.CD8.2.1995E. 1994/12523 K. 1995/1074"SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Sahte Nüfus Cüzdanı - İki Ayrı Bankaya Üç Ayrı Eylem )
DOLANDIRICILIK VE SAHTECİLİK ( Sahte Nüfus Cüzdanı - İki Ayrı Bankaya Üç Ayrı Eylem )
SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE İKİ AYRI BANKAYA ÜÇ AYRI EYLEM ( Sahtecilik ve Dolandırıcılık )
TEKERRÜR ( Sahte Nüfus Cüzdanı İle İki Ayrı Bankaya Üç Ayrı Dolandırıcılık Eylemi )"
342Y6.CD15.12.1994E. 1994/12483 K. 1994/12494"SAHTECİLİK ( Çekin Arkasına Birinci ve İkinci Cirantaları Sahte Olarak Yazıp İmzalamak )
ÇEKİN ARKASINA BİRİNCİ VE İKİNCİ CİRANTALARI SAHTE OLARAK YAZIP İMZALAMAK ( Sahtecilik )"
342Y6.CD8.12.1994E. 1994/11599 K. 1994/12002"SAHTECİLİK ( Sahte Vekaletname Düzenlemek-Eksik Soruşturma )
SAHTE VEKALETNAME DÜZENLEMEK ( Eksik Soruşturma )
İMZA İSTİKTABI ( Sahte Vekaletname Düzenlemek-Eksik Soruşturma )"
342Y6.CD5.10.1994E. 1994/7801 K. 1994/8944"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Borçlu Gösterilen Kişinin İkamet Durumunun Tespit Edilmesi Gereği )
BORÇLU GÖSTERİLEN KİŞİNİN DURUMUNUN TESPİT EDİLMESİ ( Evrakta Sahtekarlık-Eksik İnceleme )"
342Y6.CD28.9.1994E. 1994/7096 K. 1994/8477"EVRAKTA SAHTECİLİK ( Tanzim Tarihinin Yazı ve Mürekkep Bakımından Senetteki Diğer Yazılardan Farklı Olması )
TANZİM TARİHİNİN MÜREKKEP VE YAZI BAKIMINDAN SENETTEKİ DİĞER YAZILARDAN FARKLI OLMASI ( Evrakta Sahtecilik-Farklılığın Nedeninin Araştırılması )
SENET ÜZERİNDEKİ YAZILARIN TARZ VE RENK BAKIMINDAN FARKLI OLMASI ( Pul Üzerindeki Tanzim Tarihi-Evrakta Sahtecilik )"
342Y6.CD22.9.1994E. 1994/7995 K. 1994/8230"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Bono )
BONODA SAHTECİLİK ( Resmi Evraktan Sayılması )
RESMİ EVRAK ( Bono-Sahtecilik )"
342Y5.CD14.6.1994E. 1994/1632 K. 1994/1994"RÜŞVET SUÇU ( Müteahhidin Yakın Mesfeden Getirdiği Kumları Uzak Mesafeden Getirmiş Gibi Göstermesi )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Müteahhidin Yakın Mesafeden Getirdiği Kumları Uzak Mesafeden Getirmiş Gibi Göstermesi )
İHZARAT TUTANAKLARI DÜZENLEMEK ( İnşaat Sahasına Getirilmeyen Malzemeler İçin Düzenlenmesi )"
342YCGK2.5.1994E. 1994/6-93 K. 1994/132"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU ( Memur Tarafından İşlenen Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunun Oluşmasının Şartları )
MEMUR TARAFINDAN İŞLENEN RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU ( Suçun Unsurları ve Unsurların Yokluğu Halinde Uygulanacak Kanun Maddesi )
ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜR YARDIMCISININ İŞLEDİĞİ RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU ( Uygulanacak Kanun Maddesi )"
342YCGK25.4.1994E. 1994/6-95 K. 1994/120"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sahte çek )
SAHTE ÇEK TANZİMİ
ÇEKİN KEŞİDE YERİNİN ANLAŞILABİLİR OLMASI"
342YCGK11.4.1994E. 1994/6-72 K. 1994/96"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU ( Eczacı Sanığın Sahte Reçeteler Düzenleyerek Emekli Sandığına Fatura Edip Bedellerini Tahsil Etmesi )
ECZACININ SAHTE REÇETELERLE EMEKLİ SANDIĞINDAN PARA TAHSİLİ ( Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçu )
SAHTE REÇETE DÜZENLEYEREK EMEKLİ SANDIĞINDAN PARA TAHSİL EDEN ECZACI ( Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçu )"
342Y6.CD8.3.1994E. 1994/1737 K. 1994/1811"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Bono-İmzaların Farklı Kalem ve Mürekkeple Atılması-Senetlerde Tanzim Tarihi Bulunmaması )
İMZALARIN FARKLI KALEM VE MÜREKKEPLE ATILMASI ( Evrakta Sahtekarlık )
SENETLERDE TANZİM TARİHİ BULUNMAMASI ( Evrakta Sahtekarlık )"
342YCGK7.2.1994E. 1994/8-351 K. 1994/26"MİLLİ PİYANGO BİLETİNDE TAHRİFAT YAPARAK İKRAMİYE ALMAK İÇİN İBRAZ EDEN SANIK ( Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçu )
RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU ( Milli Piyango Biletinde Tahrifat Yaparak İkramiye Almak İçin İbraz Eden Sanık )
SAHTECİLİK SUÇU ( Milli Piyango Biletinde Tahrifat Yaparak İkramiye Almak İçin İbraz Eden Sanık )"
342YCGK7.2.1994E. 1993/8-351 K. 1994/26"MİLLİ PİYANGO BİLETİNDE TAHRİFAT
RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK
SAVUNMAN1N İNAND1RICILIKTAN UZAK OLMASI"
342YCGK31.1.1994E. 1993/6-337 K. 1994/7"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Çek )
ÇEKİN KEŞİDE YERİ
ÇEKİN KEŞİDE TARİHİ
ÇEKİN ÖDEME YERİ"
342Y6.CD9.12.1993E. 1993/8526 K. 1993/9710"SAHTECİLİK ( Gümrük Çıkış Beyannameleri Düzenlemek - İhracat Yapılmış Gibi Gösterip Vergi İadesi Almak )
GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMELERİ DÜZENLEMEK ( İhracat Yapılmış Gibi Gösterip Vergi İadesi Almak - Sahtecilik )
İHRACAT YAPILMIŞ GİBİ VERGİ İADESİ ALMAK ( Gümrük Çıkış Beyannameleri Düzenlemek - Sahtecilik )
VERGİ İADESİ ALMAK ( Gümrük Çıkış Beyannameleri Düzenlemek - Sahtecilik )"
342Y6.CD12.10.1993E. 1993/6730 K. 1993/7488"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Kambiyo Senedine Tanzim Tarihi Yazılıp Takibe Konulması )
KAMBİYO SENEDİNE TANZİM TARİHİ YAZILIP TAKİBE KONULMASI ( Resmi Evrakta Sahtecilik )"
342Y6.CD30.9.1993E. 1993/5960 K. 1993/6999"KEŞİDE YERİ ( Çekte Keşide Yerinin Anlaşılabilir Şekilde Kısa Yazılmasının Mümkün Olması )
ÇEK ( Çekte Keşide Yerinin Anlaşılabilir Şekilde Kısa Yazılmasının Mümkün Olması )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Çekte Keşide Yerinin Anlaşılabilir Şekilde Kısa Yazılmasının Mümkün Olması )"
342Y6.CD30.4.1993E. 1993/3129 K. 1993/4033"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Müteaddit Sahte Çek Kullanılması-Müteselsil Suç )
SAHTE ÇEK KULLANMAK ( Resmi Evrakta Sahtekarlık-Müteaddit Sahte Çek Kullanılması-Müteselsil Suç )
DOLANDIRICILIK ( Bankalar Aracı Kılınmak Suretiyle Birçok Kişiden Menfaat Temin Edilmiş Olması-Kişi Adedince Uygulama Yapılıp Yapılmaması )
BANKALAR ARACI KILINMAK SURETİYLE BİRÇOK KİŞİDEN MENFAAT TEMİNİ ( Dolandırıcılık-Kişi Adedince Uygulama Yapılıp Yapılmaması )"
342YCGK12.4.1993E. 1993/6-26 K. 1993/89"SAHTECİLİK SUÇU ( Sahte Bono Tanzim Eden Sanık )
BONO ÜZERİNDE TAHRİFAT YAPAN SANIK ( Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçu )
RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU ( Sahte Bono Tanzim Eden Sanık )"
342YCGK8.3.1993E. 1993/6-37 K. 1993/57"DİRENME KARARI ( İlk Kararda Yer Almayan Yeni ve Değişik Gerekçelere Dayanmak Niteliği İtibariyle Direnme Kararı Olmayıp Bozmaya Eylemli Uyma Sonucu Verilen Yeni Bir Karar Olması )
SAHTECİLİK ( Yerel Mahkemenin Bozulan İlk Kararında Gösterilen Savunma Tanıklarının Neden Dinlenip Dinlenmediğini Hiç Tartışmaması )
SON SÖZÜN SANIĞIN Olması ( Yerel Mahkemenin Bozulan İlk Kararında Gösterilen Savunma Tanıklarının Neden Dinlenip Dinlenmediğini Hiç Tartışmaması )
EYLEMLİ UYMA ( İlk Kararda Yer Almayan Yeni ve Değişik Gerekçelere Dayanmak Niteliği İtibariyle Direnme Kararı Olmayıp Bozmaya Eylemli Uyma Sonucu Verilen Yeni Bir Karar Olması )
BOZMAYA EYLEMLİ UYMA ( Mahkemenin Direnme Kararı Verirken İlk Kararda Yer Almayan Gerekçelere Dayanması )
DİRENME KARARI VERİRKEN İLK KARARDA YER ALMAYAN GEREKÇELERE DAYANMAK ( Bozmaya Eylemli Uyma )"
342YİBGK14.12.1992E. 1992/1 K. 1992/5"ÇEKLERDE KEŞİDE YERİNİN KISALTMA OLARAK YAZILMASI ( Çekin Geçerliliğine Etkisi )
ÇEKİN GEÇERLİLİĞİ ( Kısaltma Yerinin Kısaltılmış Olarak Yazılması )
KEŞİDE YERİ ( Kısaltılmış Olarak Yazılması )
KISALTMA BİÇİMİNDE YAZMA ( Çekte Keşide Yerini )
ÇEKİN UNSURLARI ( Keşide Yerinin Kısaltılarak Yazılması )"
342Y10.CD9.11.1992E. 1992/13164 K. 1992/11225"GÖREV ( Cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak )
SAHTE ÇEK TANZİMİ CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK
HÜKMÜN MEVZUU ( Ceza yargılamasında )"
342Y6.CD22.10.1992E. 1992/6138 K. 1992/6932"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Bono-Tahrifat İddiası Bulunmayan Senet-İğfal Kabiliyeti )
BONO ( Evrakta Sahtekarlık-Senetteki Elyazıları ve İmzaların İncelenmesi )
SENETLERDEKİ ELYAZILARI VE İMZALARIN İNCELENMESİ ( Evrakta Sahtekarlık-Bono )
İĞFAL KABİLİYETİ ( Bonoda Sahtekarlık-Tahrifat İddiası Olmaması )"
342Y6.CD20.10.1992E. 1992/5366 K. 1992/6775"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Çeke Sonradan Yapılan Karşılıkları Bloke Edilmiştir Eki-Teselsül Halinde Emniyeti Suistimal )
TESELSÜL HALİNDE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Evrakta Sahtecilik-Çeke Sonradan Yapılan Karşılıkları Bloke Edilmiştir Eki-Sanığın Hesabına Başka Hesaplardan Yapılan Aktarımlar )
ÇEKE KARŞILIKLARI BLOKE EDİLMİŞTİR ŞEKLİNDE YAPILAN EK ( Çek Vasfını Etkilememesi-Evrakta Sahtecilik-Teselsül Halinde Emniyeti Suistimal )"
342YCGK12.10.1992E. 1992/6-244 K. 1992/268"SAHTECİLİK
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sahte bono tanzimi )
SAHTE BONO TANZİMİ
SUÇ VE CEZALARIN İÇTİMAI ( Birden fazla sahte bono tanzimi )
SUÇ İŞLEME KARARINDA BİRLİK"
342Y6.CD28.5.1992E. 1992/3582 K. 1992/4437"SAHTEKARLIK ( Senette Karının Koca Lehine Kefil Olması - Sulh Hakimi Tarafından Tasdik Zorunluluğu )
SENETDE KARININ KOCA LEHİNE KEFİL OLMASI ( Sulh Hakimi Tarafından Tasdik Zorunluluğu - Sahtecilikten Hüküm Verilemeyeceği )
KARININ KOCA LEHİNE KEFİL OLMASI ( Senedin Sulh Hakimi Tarafından Tasdik Zorunluluğu - Sahtecilikten Hüküm Verilemeyeceği )"
342Y6.CD13.5.1992E. 1992/2265 K. 1992/3903"SAHTECİLİK ( Belgelerin Fotokopi Olması )
SUÇ KONUSU BELGELERİN FOTOKOPİ OLMASI ( Bankada Asıllarının Olmaması Durumunda Bu Belgelerle İş Yapmanın Mutadlık Durumunun Araştırılması )
FOTOKOPİ BELGELERİYLE İŞ YAPMA ( Bu Belgelerle İş Yapmanın Mutad Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )"
342Y6.CD17.3.1992E. 1992/1616 K. 1992/2250"SAHTEKARLIK ( Bonoda İmza Dışındaki Yazıların Sanık Veya Müştekiye Aidiyetinin Araştırılmasının Gerekmesi )
BONODA YAPILAN SAHTEKARLIK ( Sanığın Sahte Bonoyu Aleyhine Delil Olacak Şekilde Hakime Sunmasının Makul İzahının Yapılmasının Gerekmesi )
RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sanığa Borçlu Olan Kiracı Müştekinin Bonoya Değişik İmza Koyarak Vermiş Olması Durumunun İncelenmesi )"
342Y6.CD10.10.1991E. 1991/5163 K. 1991/6353"SAHTECİLİK ( Çekte Keşide Yerinin Kısa Yazılması Nedeniyle Unsurunun Tam Olmaması )
ÇEKTE KEŞİDE YERİ ( Sahtecilikte Kısa Yazılması Nedeniyle TCK m.345'in Uygulanması )"
342Y6.CD1.10.1991E. 1991/4906 K. 1991/6031"SAHTEKARLIK ( Eli Ürünü Olmayan Lehine Düzenlenmiş Sahte Senedi İcra Takibine Koymak - Bizzat Yazılmasının Şart Olmadığı )
SENEDİN İCRA TAKİBİNE KONULMASI ( Sahtekarlık - Sanığın Eli Ürünü Olmayan Lehine Düzenlenmiş Sahte Senet )
SAHTE SENET ( Sanığın Eli Ürünü Olmayan Lehine Düzenlenmiş/İcra Takibine Koyması - Sahtekarlık )"
342YCGK13.5.1991E. 1991/6-127 K. 1991/156"SUÇ EŞYASINI BİLEREK SATIN ALMAK SUÇU ( Taze Para Gereksinimi Nedeniyle Malların Kendilerine Ucuza Satıldığı Savunması )
TAZE PARA GEREKSİNİMİ NEDENİYLE MALLARIN KENDİLERİNE UCUZA SATILDIĞI SAVUNMASI ( Suç Eşyasını Bilerek Satın Almaktan Sanık Kişilerin )
DEĞERLERİNDEN FAHİŞ ORANDA DÜŞÜK FİYATLA MAL SATIN ALAN TÜCCARLAR ( Suç Eşyasını Bilerek Satın Alma Suçu ve Taze Para İhtiyacı Savunması )"
342YCGK28.5.1990E. 1990/6-128 K. 1990/151"SAHTECİLİK ( Boşanma Davasında Yanlış Tebligat Adresi Verilerek Boşanma Kararı Çıkarılması )
BOŞANMA DAVASINDA YANLIŞ TEBLİGAT ADRESİ VERİLMESİ ( Sahtecilik-Müteselsil Suç Bulunmaması )"
342Y6.CD15.2.1990E. 1989/9866 K. 1990/952"SAHTEKARLIK ( Sanık Yararına Düzenlenen Senetler - İmzaların İrdelenmesi Gereği )
EKSİK İNCELEME ( Sahtekarlık/Sanık Yararına Düzenlenen Senetler - İmzaların İrdelenmesi Gereği )
İMZALARIN İRDELENMESİ GEREĞİ ( Sahtekarlık - Sanık Yararına Düzenlenen Senetler"
342YCGK6.3.1989E. 1989/6-34 K. 1989/88"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU ( Cezanın Tesbitinde TCK m.522'deki Artırıma Tabi Olmaması )
CEZA ORANININ TESBİTİNDE UYGULANACAK KANUN MADDELERİ ( Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunda )
CEZANIN ARTIRILMASI ( Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunda TCK m.522'deki Artırımın Uygulanamaması )"
342YCGK30.1.1989E. 1988/6-367 K. 1989/1"SAHTE EMRE YAZILI SENET DÜZENLEMEK SUÇU ( Başka Yerdeki Borçlunun İmzasını Taşıyan Pulu Kaldırıp Senede Yapıştırmanın Senedin Geçerliliğine Etkisi )
İMZANIN TAKLİDİ SURETİYLE SAHTE EMRE YAZILI SENET TANZİMİ SUÇU ( Tanzim Edilen Senedin Geçerliliği )
SENEDİN GEÇERLİLİĞİ ( Üzerinde Borçlu İmzası Bulunan Başka Yerdeki Pul Yapıştırılıp İğfal Kabiliyeti Kazandırılarak Tanzim Edilen )"
342YCGK7.11.1988E. 1988/364 K. 1988/445"SAHTECİLİK ( Yanlış Tebligat Adresi Vererek Karşı Tarafın Fiilen Dava Dışı Bırakılması-Mahkemeyi Yanıltıp Sahte İlam Almak )
MAHKEMEYE BİLEREK YANLIŞ TEBLİGAT ADRESİ VERİLMESİ ( Karşı Tarafın Fiilen Dava Dışı Bırakılması-Mahkemeyi Yanıltıp Sahte İlam Almak-Sahtecilik )
MAHKEMEYİ YANILTIP SAHTE İLAM ALMAK ( Boşanma Davasında Yanlış Tebligat Adresi Verilmesi-Karşı Tarafın Fiilen Dava Dışı Bırakılması-Sahtecilik )"
342YCGK17.10.1988E. 1988/6-272 K. 1988/363"RESMİ EVRAKI YOK ETMEK SUÇUNA KONU SENETLERİN UNSURLARININ BELİRLENEMEMESİ ( Kuşku Sanık Lehinedir İlkesi Gereğince Senetlerin Özel Belge Olarak Kabulü )
ÖZEL BELGE NİTELİĞİ ( Resmi Evrakı Yoketmek Suçuna Konu Senetlerin Unsurlarının Belirlenememesi )
KUŞKUDAN SANIK YARARLANIR İLKESİ ( Resmi Evrakı Yok Etmek Suçuna Konu Senetlerin Unsurlarının Belirlenememesi )
KAMBİYO SENETLERİNİN YOK EDİLMESİ ( Resmi Evrakı Yok Etmek Suçu )"
342YCGK17.10.1988E. 1986/6-304 K. 1988/369"RESMİ EVRAKI YOKETMEK ( Bonoyu Ödeme Bahanesiyle Alıp Yırtmak )
BONOYU ÖDEME BAHANESİYLE ALIP YIRTMAK ( Resmi Evrakı Yok Etmek )"
342YCGK10.10.1988E. 1988/323 K. 1988/355"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( İki Vade ve İki Değişik İmza Taşıyan Senet-Senedin Aldatıcılık Vasfının Araştırılması )
İKİ VADE VE İKİ DEĞİŞİK İMZA TAŞIYAN SENET ( Bono Vasfı Bulunmadığı-Resmi Evrakta Sahtecilik )
SENEDİN ALDATICILIK VASFI ( İki Vade ve İki Değişik İmza Taşıyan Senet-Resmi Evrakta Sahtecilik )"
342YCGK28.9.1987E. 1987/124 K. 1987/406"EMRE MUHARRER SENEDİ YIRTMAYA KALKIŞMAK ( Sanığın Yırtılan Önceki Belge Yerine Geçecek Olan Belgeyi Ortadan Kaldırmaya Kalkışması )
HAFİFLETİCİ SEBEP ( Emre Muharrer Senet Yırtma Suçlarında Uygulanmaması )
GERÇEK BELGEYİ YIRTMAK SUÇU ( Hafifletici Sebeplerin Uygulanmaması )"
342Y6.CD28.5.1981E. 1981/3327 K. 1981/3950"SAHTE BELGE DÜZENLETME ( Sanığın Herkesçe Bilinen Eskiden Kullandığı Soyadını Bonoya Yazdırmasının Bu Amacı Taşımaması )
HERKESÇE BİLİNEN ESKİ SOYADIN NOYA YAZDIRILMASI ( Sahte Belge Düzenletme Amacının Olmaması )"
342Y6.CD20.2.1981E. 1981/898 K. 1981/987"SAHTECİLİK ( Suçun Gerçekleşme Anının Belgenin Düzenlenme Anı Olması )
DOLANDIRICILIK ( Sahte Düzenlenen Belgenin Aldatma Amacı İle Kullanılması ve Haksız Yarar Sağlanması Durumunda Suçun Oluşması )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNUN GERÇEKLEŞME ANI ( Belgenin Düzenlenmesi )
ALDATMA AMACI İLE KULLANILAN SAHTE BELGE ( Dolandırıcılık Suçunun Oluşması )"
342Y6.CD16.2.1981E. 1981/665 K. 1981/793"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Karısının Haberi Olmadan Sahte Belgelerle Hakimi Aldatarak Boşanma Kararının Alınmasının Bu Suçu Oluşturması )
GÖREVLİ MEMURA YALAN BİLDİRİMDE BULUNMA ( Karısının Haberi Olmadan Sahte Belgelerle Hakimi Aldatarak Boşanma Kararının Alınmasının Bu Suçu Oluşturmaması )
MAHKEMENİN GÖREVİ ( Dava konusuna Bakmanın Asliye Ceza Mahkemesinin Görevini Aşması )"
342Y6.CD10.4.1980E. 1980/1798 K. 1980/2783"SAHTE BONO ( Sahteliği İspat Edilmedikçe Muteber Evraktan Olmayıp Aksi İspat Edilinceye Kadar Muteber Evraktan Bulunduğu )
AKSİ İSPAT EDİLİNCEYE KADAR MUTEBER OLAN EVRAK ( Sahte Olarak Düzenlenmiş Bono )"
342Y6.CD27.12.1979E. 1979/7788 K. 1979/8723"SAHTECİLİK ( Maliyede Memur Olarak Çalışan Sanığın Eski Dosyalardaki Bazı Makbuzların Makam Ve İsimlerini Değiştirip Yeni Dosyalara Koyması )
YETKİSİZ KİMSENİN SAHTECİLİĞİ ( Belge Düzenleme Konusunda Yetkisi Olmayan Sanığın Eylemi )
BELGE DÜZENLEME KONUSUNDA YETKİSİ OLMAYAN SANIĞIN EYLEMİ ( Yetkisiz Kimsenin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturması )"
342YCGK24.12.1979E. 1979/530 K. 1979/593"CEZANIN İNDİRİLMESİ ( Yasada Yer Alan Cezanın 1/3'ten Yarıya Kadar İndirilmesi Hükmünün Yorumu )
1/3'TEN YARIYA KADAR İNDİRME HÜKMÜNÜN ANLAMI ( Yasada Yer Alan Cezanın Tenziline İlişkin )
AKLİ MALULİYET NEDENİYLE CEZANIN TENZİLİ ( İndirim Oranının Tesbiti )"
342Y6.CD18.12.1979E. 1979/8428 K. 1979/8483"SAHTE EVRAK TANZİMİ ( Mahkeme İlamları İle Noterlerce Düzenlenen Senetlerin Sahteliğinin İspat Edilebilmesi )
MAHKEME İLAMI ( İlamın Sahteliğinin İspat Edilebilmesi )
EVRAKTA SAHTECİLİK ( Mahkeme İlamları İle Noterlerce Düzenlenen Senetlerin Sahteliğinin İspat Edilebilmesi )"
342Y6.CD13.12.1979E. 1979/7746 K. 1979/8297"SAHTECİLİK ( Muhtarın İmzasını ve Mühürünü Benzeterek Ölü Babasına Yoksulluk Belgesi Düzenleme )
YETKİSİZ KİMSENİN SAHTECİLİĞİ ( Muhtarın İmzasını ve Mühürünü Benzeterek Ölü Babasına Yoksulluk Belgesi Düzenleme )
MUHTARIN İMZASINI VE MÜHÜRÜNÜ BENZETEREK YOKSULLUK BELGESİ DÜZENLEME ( Suçun Yetkisiz Kimsenin Resmi Belgede Sahteciliği Suçunu Oluşturması )"
342Y5.CD20.6.1979E. 1979/1256 K. 1979/1861"SAHTE EVLENME AKDİ İCRASI ( Bu Suretle Hile İle Kadın Bulup Irza Geçme Suçunun İşlenmesi )
IRZA GEÇME ( Sahte Evrak Düzenleyerek Evlenme Akdi İcra Etmekten ve Bu Suretle Hile İle Kadın Bulup Irza Geçme Suçunun İşlenmesi )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sahte Evrak Düzenleyerek Evlenme Akdi İcra Etmekten ve Bu Suretle Hile İle Kadın Bulup Irza Geçme Suçunun İşlenmesi )"
342Y6.CD25.5.1978E. 1978/2562 K. 1978/3708"SAHTE SENET DÜZENLEMEK ( Alacaklının Elinde Alacağına Dair Delil Olmamasından Dolayı Sahte Borç Senedi Düzenlendiği ve Gerçekten Alacaklı Olduğunun Saptanması Durumunda Cezada İndirim Yapılması )
BİLİRKİŞİ ( Suç Gününden Önceye Rastlayan Günlerde Serbest İrade İle Atılan İmzanın Bulunarak İncelenmesi )
SAVUNMA HAKKI ( Sanık Sorguya Çekilmeden Hüküm Kurulamaması ve Böylece Savunma Hakkının Sınırlandırılamaması )
EVRAKTA SAHTECİLİK ( Alacaklının Elinde Alacağına Dair Delil Olmamasından Dolayı Sahte Borç Senedi Düzenlendği ve Gerçekten Alacaklı Olduğunun Saptanması Durumunda Cezada İndirim Yapılması )"
342Y6.CD23.3.1978E. 1978/1194 K. 1978/1992"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Suçun Varakanın Düzenlendiği Anda Teşekkül Etmesi )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Suçun Varakanın Düzenlendiği Anda Teşekkül Etmesi )
GENEL AF ( Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunun Varakanın Düzenlendiği Anda Teşekkül Etmesi Nedeniyle Suçun Af Kapsamına Girmesi )"
342YCGK24.10.1977E. 1977/6-320 K. 1977/371"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK NİTELİĞİ VE GÖREVLİ MAHKEME ( Bono Üzerinde Yapılan Tahrifat )
BONO ÜZERİNDE TAHRİFAT ( Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçu ve Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Bono Üzerinde Tahrifat Yapılmasının Resmi Evrakta Sahtekarlık Niteliği )"
342Y6.CD13.10.1977E. 1977/5143 K. 1977/5636"AMMENİN İTİMADI ALEYHİNDE CÜRÜMLER ( Aynı Kasıt Altında İki Adet Sahte Bono Tanzimi )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sanığın Alacaklısı ve Borçlusu Aynı Kişiler Olan İki Sahte Bonoyu Aynı Tarihte Düzenleyerek İmza Edip Tahsile Karar Vermesinin Tek Suç Oluşturması )
SAHTE BONO TANZİMİ ( Sanığın Alacaklısı ve Borçlusu Aynı Kişiler Olan İki Sahte Bonoyu Aynı Tarihte Düzenleyerek İmza Edip Tahsile Karar Vermesinin Tek Suç Oluşturması )
TEK SUÇ ( Sanığın Alacaklısı ve Borçlusu Aynı Kişiler Olan İki Sahte Bonoyu Aynı Tarihte Düzenleyerek İmza Edip Tahsile Karar Vermesinin Tek Suç Oluşturması )"
342Y6.CD12.4.1977E. 1977/1744 K. 1977/2548"ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanığın Arkadaşlarının İmzalarını Atarak Notere Arkadaşlarının İmzaladığını Söylemesinin Bu Suçu Oluşturmaması )
SAHTECİLİK ( Sanığın Arkadaşlarının İmzalarını Atarak Notere Arkadaşlarının İmzaladığını Söylemesinin Özel Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturmaması )
SAHTE ONAY BELGESİ ( Suçun Özel Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturmaması )"
342Y6.CD30.12.1976E. 1976/6996 K. 1976/7598"İMZA TAKLİTİ İLE SAHTE BONO DÜZENLEMEK ( Sahteliği İddia Olunan Resmi Senedin Arkasına Yazılan Açıklamalarla Adi Senet Niteliğine Dönüşmesi )
SAHTECİLİK ( Sahteliği İddia Olunan Resmi Senedin Arkasına Yazılan Açıklamalarla Adi Senet Niteliğine Dönüşmesi )
RESMİ SENET ( Sahteliği İddia Olunan Resmi Senedin Arkasına Yazılan Açıklamalarla Adi Senet Niteliğine Dönüşmesi )
ADİ SENET ( Sahteliği İddia Olunan Resmi Senedin Arkasına Yazılan Açıklamalarla Adi Senet Niteliğine Dönüşmesi )"
342YCGK12.7.1976E. 1976/4-245 K. 1976/328"SAHTE BONO TANZİMİ ( Suçun Düzenleme Anında Oluşması )
SUÇUN OLUŞUMU ( Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunun Düzenleme İle Birlikte Oluşması )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Suçun Düzenleme İle Birlikte Oluşması )
SANIĞIN ÇIKAR SAĞLAYIP SAĞLAMAMASI ( Sahte Senet Düzenleme Suçunda Bunun Önemli Olmaması )
SAHTECİLİK SUÇU ( Bononun Kullanma Vade Tarihinde Değil Düzenleme Gününde Oluşması )
EMRE YAZILI SENETLER ( Resmi Evrak Niteliğinde Olması )"
342YCGK10.5.1976E. 1976/6-215 K. 1976/231"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Senet Yırtma Eyleminin Teşebbüs Aşamasında Kalması )
SENET YIRTMA ( Yırtılan Senedin Parçalarının Bir Araya Getirilmesi )
TEŞEBBÜS DERECESİNDE KALAN SUÇ ( Yırtılan Bononun Parçalarının Bir Araya Getirilmesi )
KAMU ZARARI ( Resmi Evraktan Sayılan Senedin Yırtılması )"
342Y6.CD16.2.1976E. 1976/992 K. 1976/1089"SAHTE BONO TANZİMİ ( Suçun Senedin Düzenlendiği Tarihte Oluşması )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Emre Yazılı Senetlerde Senedin Düzenlendiği Tarihte Oluşması )
SUÇ TARİHİ ( Sahtecilik Suçunun Emre Yazılı Senetlerde Senedin Düzenlendiği Tarihte Oluşması )"
342Y6.CD4.12.1975E. 1975/5337 K. 1975/5788"SAHTEKARLIK ( Sanığa Başkası Tarafından Verilen Bononun Lira Sayısının Sonuna Sıfır İlave Edilerek İcra Takibi Yapılması )
SAHTE BELGE DÜZENLEMEK ( Sanığa Başkası Tarafından Verilen Bononun Lira Sayısının Sonuna Sıfır İlave Edilerek İcra Takibi Yapılması )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Suçun Belgenin Düzenlenme Anı İle Oluşması )
AF ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Belgenin Düzenlenme Anı İle Oluşması Nedeniyle Af Kapsamında Olması )"
342YCGK4.2.1974E. 1973/6-242 K. 1974/70"SAHTE SENET TANZİMİ ( Tefhim Olunan Kısa Karar Metninde -Eski Kararda Direnilmesine Karar Verildi- Demekle Yetinilmesi )
GEREKÇELİ KARAR ( Tefhim Olunan Kısa Kararla Birlikte Okunup Anlatılmamış Bulunmasına Göre Sonradan Yazılan Gerekçeli Kararda Uygulamanın Gösterilmesinin Yetersiz Olması )
EVRAKTA SAHTECİLİK ( Bozma Üzerine İlk Hüküm Ortadan Kalktığından Direnme Halinde Yeniden Uygulama Yapılmasının Gerekmesi )"
342YCGK1.10.1973E. 1973/417 K. 1973/582"BONO YIRTMAK ( Sahtecilik Suçunu Teşkil Etmesi )
SAHTECİLİK SUÇU ( Bono Yırtmak )
BONONUN KANUNDAKİ KOŞULLARI KAPSAYIP KAPSAMAMASI ( Ceza Verilirken Bu Hususun Araştırılmasının Gerekmesi )"
342YCGK26.11.1963E. 1963/6-215 K. 1963/1790"HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( İmza Atılıp Boş Olarak Verilen Bonoların Ortaklık Bittikten Sonra Doldurulup Takibe Konması )
İŞ GEREĞİ VERİLEN BOŞ BONOLARIN DOLDURULUP TAKİBE KONMASI ( Hizmet Sebebiyle Emniyeti Suistimal )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Bir Hapis Cezası Kısa Süreli Olmadığından Mümkün Olmaması )
BİR YIL HAPİS CEZASI ( Kısa Süreli Olmadığından Para Cezasına Çevrilememesi )"

UYUŞMAZLIK

342UMC4.6.2007E. 2007/23 K. 2007/23"ASKERLİKTEN KURTULMAK İÇİN SAHTE SAĞLIK KURULU RAPORU DÜZENLEMEK ( 353 S.K. Kapsamında Bulunmayan Suç Nedeniyle Açılan Kamu Davasının Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği )
SAHTE SAĞLIK KURULU RAPORU DÜZENLEMEK ( Sivil Kişi Sanığın Askerlik Yükümlülüğünden Kurtulmak İçin - 353 S.K. Kapsamında Bulunmadığı )
KAMU DAVASI ( Sivil Kişi Sanığın Askerlik Yükümlülüğünden Kurtulmak İçin Sahte Rapor Düzenlemesi - 353 S.K. Kapsamında Bulunmadığı/Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği/ )"
342UMC1.3.2004E. 2004/9 K. 2004/8"DOLANDIRICILIK ( Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Olarak - Askeri ve Adli Mahkemelere Tabi Kişilerin Müştereken Suç İşlemeleri/Tüm Sanıkların Adli Yargı Yerinde Yargılanmaları Gereği )
ASKERİ CEZA KANUNUNDA HÜKÜM BULUNMAYAN SUÇ ( Sahte Resmi Belge Kullanmak ve Kamu Kurumunu Dolandırmak - Askeri ve Adli Mahkemelere Tabi Kişilerin Müştereken Suç İşlemeleri/Tüm Sanıkların Adli Yargı Yerinde Yargılanmaları Gereği )
SAHTE RESMİ BELGE KULLANMAK ( Askeri ve Adli Mahkemelere Tabi Kişilerin Müştereken Suç İşlemeleri - Tüm Sanıkların Adli Yargı Yerinde Yargılanmaları Gereği )
ASKERİ VE ADLİ MAHKEMELERE TABİ KİŞİLERİN MÜŞTEREKEN SUÇ İŞLEMELERİ ( Sahte Resmi Belge Kullanmak ve Kamu Kurumunu Dolandırmak - Tüm Sanıkların Adli Yargı Yerinde Yargılanmaları Gereği )
ADLİ VE ASKERİ MAHKEMELERE TABİ KİŞİLERİN MÜŞTEREKEN SUÇ İŞLEMELERİ ( Sahte Resmi Belge Kullanmak ve Kamu Kurumunu Dolandırmak - Tüm Sanıkların Adli Yargı Yerinde Yargılanmaları Gereği )"
342UMC1.3.2004E. 2004/7 K. 2004/6"RESMİ EVRAKTA TAHRİFAT ( Askeri Suç Olmaması - Askeri Bir Suça Bağlı Bulunmaması ve Askeri Mahkemede Yargılanmayı Gerektiren İlginin Kesilmiş Olması )
ASKERİ SUÇ NİTELİĞİ TAŞIMAYAN EYLEM ( Unsurları ve Cezalarıyla Türk Ceza Kanunu'nda Düzenlenmiş Olan Resmi Evrakta Tahrifat Yapmak Suçu )"
342UMC7.10.2002E. 2002/57 K. 2002/43"UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNE BAŞVURUNUN REDDİ GEREĞİ (2247 Sayılı Yasa'nın 19. Maddesinde Belirtilen Koşullar Oluşmadığından)
GÖREVSİZLİK KARARININ KESİNLEŞMEMESİ (Sanığa Tebliğ Edilmemesi - Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurunun Reddi Gereği)
BAŞVURUNUN REDDİ GEREĞİ (2247 Sayılı Yasa'nın 19. Maddesinde Belirtilen Koşullar Oluşmadığından - Aynı Yasanın 27. Maddesi Uyarınca)"
342UMC14.3.1997E. 1997/7 K. 1997/6"ÖĞRENCİ DURUM BELGESİNİN SAHTE OLMASI (Asker Gitmeyi Geciktirmek Amacıyla Askerlik Şubesine Verilen Sahte Belge Nedeniyle Açılan Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
ASKERE GİTMEYİ GECİKTİRME (Askerlik Şubesine Verilen Sahte Öğrenci Durum Belgesi Nedeniyle Açılan Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
SAHTE BELGE (Askere Gitmeyi Geciktirmek Amacıyla Askerlik Şubesine Verilen Sahte Öğrenci Durum Belgesi Nedeniyle Açılan Davanın Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)"
342UMC29.3.1996E. 1996/8 K. 1996/8"RESMİ VARAKANIN ASLINI ORTADAN KALDIRMAK (Asker Kişinin İşlediği Suçun Göreve İlişkin Olmaması Nedeniyle Açılan Kamu Davasının Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
ASKER KİŞİLERİN İŞLEDİĞİ SUÇLAR (Resmi Varakanın Aslını Ortadan Kaldırmak Suçunu İşleyen Asker Sanık Hakkında Açılan Kamu Davasının Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)
ASKERİ SUÇ (Resmi Varakanın Aslını Ortadan Kaldırmak Suçunu İşleyen Asker Sanık Hakkında Açılan Kamu Davasının Adli Yargıda Görülmesinin Gerekmesi)"

Madde 343

YARGITAY

343Y3.CD21.2.2017E. 2017/1308 K. 2017/1639"YARALAMA (Asliye Ceza Mahkemesi İlamındaki 3 Ay Hapis Cezası İle Mahkumiyetine Dair Hükmünün Tekerrüre Esas Olmasına Rağmen Yaş Küçüklüğü Sebebiyle Tekerrüre Esas Alınamayacak Olan Diyarbakır 2. DGM'nin Kesinleşmiş İlamdaki Verilen 16 Yıl 8 Ay Hapis Cezasına Dair Mahkumiyet Hükmünün Tekerrüre Esas Alınmasının Bozmayı Gerektirdiği)
TEKERRÜR (Basit Yaralama - Asliye Ceza Mahkemesi İlamındaki 3 Ay Hapis Cezası İle Mahkumiyetine Dair Hükmünün Tekerrüre Esas Olmasına Rağmen Yaş Küçüklüğü Sebebiyle Tekerrüre Esas Alınamayacak Olan Diyarbakır 2. DGM'nin Kesinleşmiş İlamdaki Verilen 16 Yıl 8 Ay Hapis Cezasına Dair Mahkumiyet Hükmünün Tekerrüre Esas Alınmasının İsabetsizliği)"
343Y16.CD23.2.2016E. 2015/1167 K. 2016/1176"BAŞKASININ KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANMA SUÇU ( Suça Sürüklenen Çocuğa Atılı Suç İçin Suç Tarihinde Yürürlükte Olan ve Lehe Bulunan 765 Sayılı Türk Ceza Kanunda Belirlenen Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarih İle Kararın Verildiği Tarih Arasında Dolduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Suç Tarihinde Yürürlükte Olan ve Lehe Bulunan 765 Sayılı Türk Ceza Kanunda Belirlenen Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarih İle Kararın Verildiği Tarih Arasında Dolduğunun Gözetilmesi Gerektiği - Başkasının Kimlik Bilgilerini Kullanma )
ZAMANAŞIMI ( Başkasının Kimlik Bilgilerini Kullanma Suçu - Lehe Bulunan 765 Sayılı Türk Ceza Kanunda Belirlenen Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarih İle Kararın Verildiği Tarih Arasında Dolduğu )"
343YCGK7.2.2012E. 2011/4-268 K. 2012/18"BAŞKASINA AİT KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANMA SUÇU ( Kimliği Kullanılan Mağdurun İfadesine Başvurulmadığı - Yargılama Sırasında Mağdur ve Şikayetçinin Adresleri Araştırılarak Davadan Haberdar Edilmemesinin Hatalı Olduğu )
KİMLİK BİLGİLERİ KULLANILAN ŞAHSIN DAVAYA KATILAN OLARAK KATILABİLMESİ ( Suçtan Zarar Görmüş Olduğu - Yasa Yoluna Başvuru Haklarının Bulunduğunun Kabulü/Hükmü Temyize Hak ve Yetkisi Bulunduğu/Gerekçeli Kararın Tebliği Gerektiği )
SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖREN ( Kimlik Bilgileri Sanık Tarafından Kullanılan Şahsın İlk Derece Mahkemesindeki Kovuşturma Evresinin Her Aşamasında Hüküm Verilinceye Kadar Şikayetçi Olduklarını Bildirerek Kamu Davasına Katılabileceği )
TEMYİZ HAK VE YETKİSİ ( Suçtan Zarar Gören Şahsın Davaya Katılabileceği ve Yasa Yoluna Başvuru Hakkının Bulunduğu Gözetilerek Bu Bağlamda Yerel Mahkeme Kararının Bu Kişiye de Tebliğinin Gerektiği/Gerekçeli Kararın Tebliği )
GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİ ( Yerel Mahkeme Hükmünün Temyiz Yasa Yolunun Süresi ve Şeklini de Kapsayan Meşruhatla Birlikte Mağdura Tebliğinin Sağlanacağı - Kimlik Bilgileri Haksız Kullanılan Şahsın Suçtan Zarar Gördüğü/Mağdur )"
343Y11.CD8.7.2011E. 2010/12190 K. 2011/5607"ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( Sahte Nüfus Cüzdanı ve ÖSYM Giriş Kartı İle Başkasının Yerine Girdiği Sınavın Başlangıcında Durumun Anlaşıldığı/Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu - Arşiv Kaydının Silinmesi İçin 5352 S.K. Md.12'de Öngörülen Koşulların Oluşmadığı )
SİLİNME KOŞULLARININ OLUŞMAMASI ( Adli Arşiv Kaydının Silinmesi Talebi/Hükümlünün Sabıka Kaydını Oluşturan Suçun Anayasa'nın 76. Maddesinde Sayılan Sahtecilik Suçu Kapsamında Olduğu - 5352 S.K. Md.12'de Öngörülen Koşulların Oluşmadığının Gözetileceği )
SAHTE NÜFUS CÜZDANI VE ÖSYM GİRİŞ KARTI ( Suç Tarihinde Yürürlükte Olan 765 S.K.'ya Göre Cezalandırılacağı - Arşiv Sicil Kaydının Silinme Koşullarının Oluşmadığı )"
343Y11.CD26.1.2010E. 2007/4408 K. 2010/87"KİMLİK TESPİTİ ( Sanığın Kimlik Tespiti Sırasında Başkasının Kimlik Bilgilerini Vermesi Eyleminde Hangi Nedenle Kimlik Tespitinin Yapıldığının Araştırılması Gerektiği )
İFTİRA ( Bir Suç Nedeni İle Kendisi Hakkında Soruşturma Yapılmasını Engellemek Amacıyla Başkasına Ait Bilgileri Kullanması Eyleminde Suçun Oluşacağı )
YALAN BEYAN ( Bir Suç Nedeni İle Kendisi Hakkında Soruşturma Yapılmasını Engellemek Amacıyla Başkasına Ait Bilgileri Kullanması Eyleminin İftira Suçunu Oluşturacağı - Soruşturma Olmaması Halinde İse Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçunu Oluşturacağı )
RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN ( Bir Suç Nedeni İle Kendisi Hakkında Soruşturma Yapılmasını Engellemek Amacıyla Başkasına Ait Bilgileri Kullanması Eyleminin İftira Suçunu Oluşturacağı - Soruşturma Olmaması Halinde İse Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçunu Oluşturacağı )"
343Y11.CD9.6.2009E. 2009/5699 K. 2009/7126"ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN YAKALANAN SANIĞIN KARDEŞİNE AİT SÜRÜCÜ BELGESİNİ VERMESİ ( Daha Sonra Üzerinden Çıkan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi İle Gerçek Kimliğinin Tespit Edildiği - Alkollü Araç Kullanımının İdari Para Cezasını Gerektirdiği Adli Soruşturma Yapılamayacağı Kararı Verilemeyeceği )
ADLİ SORUŞTURMA ( Sanığın Alkollü Araç Kullanırken Yakalandığı Sırada Kardeşine Ait Sürücü Belgesini İbraz Ettiği/Sonra Üzerinden Çıkan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi İle Gerçek Kimliğinin Tespit Edildiği - Alkollü Araç Kullanımının İdari Para Cezasını Gerektirdiği Adli Soruşturma Yapılamayacağı Kararı Verilemeyeceği )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Sanığın Alkollü Araç Kullanırken Yakalandığı Sırada Kardeşine Ait Sürücü Belgesini İbraz Ettiği/Sonra Üzerinden Çıkan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi İle Gerçek Kimliğinin Tespit Edildiği - 765 S.K. Md/343 İle 5237 S.K. Md./267 ve 268 Arasında Uygulama Yapılacağı )"
343Y11.CD13.5.2009E. 2009/1583 K. 2009/6244"LEHE KANUN UYGULAMASI ( İftira - Suç Tarihinde Yürürlükte Olan 765 S. TCK'nun 343/2 Md. Hükümleri İle Araştırma Sonucuna Göre 5237 S. Kanunun 267/1 veya 206. Md.nin İlgili Bütün Hükümleri Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbirleriyle Karşılaştırılması Suretiyle Belirleneceği )
RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN ( 765 S. TCK'nun 343/2 Md. Hükümleri İle Araştırma Sonucuna Göre 5237 S. Kanunun 267/1 veya 206. Md. nin İlgili Bütün Hükümleri Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbirleriyle Karşılaştırılması Suretiyle Belirleneceği )"
343Y11.CD31.3.2009E. 2006/6812 K. 2009/3613"KİMLİĞİ HAKKINDA RESMİ MERCİLERE YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Pişmanlık Duyarak Kimliğini Açıklamayıp Parmak İzi Sonucunda Gerçek Hüviyetinin Tespiti Nedeniyle 5237 S. Yasanın 269. Md.nin Uygulama Olanağı Bulunmadığ - 765 S. Yasa Hükümleri Açıkça Lehe Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Kimliği Hakkında Resmi Mercilere Yalan Beyanda Bulunmak/Pişmanlık Duyarak Kimliğini Açıklamayıp Parmak İzi Sonucunda Gerçek Hüviyetinin Tespiti Nedeniyle 5237 S. Yasanın 269. Md.nin Uygulama Olanağı Bulunmadığ - 765 S. Yasa Hükümleri Açıkça Lehe Olduğu )
RESMİ MERCİLERE YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Gerçekte Var Olan Bir Kişinin Kimlik Bilgilerini Kullanarak Kendi Kimliği Hakkında Yalan Beyanda Bulunması - Gerçek Hüviyetinin Tespiti Nedeniyle 5237 S. Yasanın 269. Md.nin Uygulanamayacağı/765 S. Yasa Hükümleri Açıkça Lehe Olduğu )"
343Y11.CD26.2.2009E. 2008/8017 K. 2009/1450"BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI ( Sanığın Kimliği Konusunda Görevli Polis Memurlarına Yalan Beyanda Bulunarak Bir Başka Şahıs Hakkında Tutanak Düzenlenmesini Sağladığı - 765 S. TCK'nun 343/2. Md. sindeki Suçun Oluştuğu )
MEMURA YALAN BEYANDA BULUNMA ( Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması - Sanığın Kimliği Konusunda Görevli Polis Memurlarına Yalan Beyanda Bulunarak Bir Başka Şahıs Hakkında Tutanak Düzenlenmesini Sağladığı/765 S. TCK'nun 343/2. Md. sindeki Suçun Oluştuğu )
İFTİRA ( Sanığın Kimliği Konusunda Görevli Polis Memurlarına Yalan Beyanda Bulunarak Bir Başka Şahıs Hakkında Tutanak Düzenlenmesini Sağladığı - Suçun Oluştuğu )
YOKLUKTA DURUŞMA YAPILMASI ( Yapılarak Savunması Alınmadan Delil Taktirine Girilerek Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu - İftira )"
343Y11.CD9.7.2008E. 2008/5986 K. 2008/7533"GÖREVLİ MEMURA YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Tekerrür Bir İnfaz Kurumu Olarak Düzenlendiğinden 5237 Sayılı Yasanın Sanık Lehine Olduğu Gözetilmeden 765 Sayılı TCK'nun 81/1 Maddesiyle Cezanın Artırılmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
TEKERRÜR ( Bir İnfaz Kurumu Olarak Düzenlendiğinden 5237 Sayılı Yasanın Sanık Lehine Olduğu Gözetilmeden 765 Sayılı TCK'nun 81/1 Maddesiyle Cezanın Artırılmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Görevli Memura Yalan Beyanda Bulunmak )
LEHE KANUN ( Görevli Memura Yalan Beyanda Bulunmak - Bir İnfaz Kurumu Olarak Düzenlendiğinden 5237 Sayılı Yasanın Sanık Lehine Olduğu Gözetilmeden 765 Sayılı TCK'nun 81/1 Maddesiyle Cezanın Artırılmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
343Y11.CD25.6.2008E. 2006/3518 K. 2008/6792"MEMURA YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Sanık Hakkında TCK'nun 343/2. Md. Uyarınca Kamu Davası Açılmış İse de 5237 S. Yasada Benzer Bir Düzenleme Yapılmadığından" Bahisle Yazılı Şekilde Beraatine Hükmolunmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
SUÇ ÜSTLENME ( Memura Yalan Beyanda Bulunmak - Sanık Hakkında TCK'nun 343/2. Md. Uyarınca Kamu Davası Açılmış İse de 5237 S. Yasada Benzer Bir Düzenleme Yapılmadığından" Bahisle Sanığın Beraatine Hükmolunmasının Hükmolunamayacağı )"
343Y11.CD27.2.2008E. 2006/3130 K. 2008/1104"YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Sanığın Kimliği Konusunda Görevli Polis Memurlarına Yalan Beyanda Bulunması - Kamu Görevlisine Yalan Beyanda Bulunma Suçunun Oluştuğu )
RESMİ BELGE ( Sanığın Kimliği Konusunda Görevli Polis Memurlarına Yalan Beyanda Bulunması - Kamu Görevlisine Yalan Beyanda Bulunma Suçunun Oluştuğu )
KAMU GÖREVLİSİNE YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Sanığın Kimliği Konusunda Görevli Polis Memurlarına - Suçun Oluşacağı )"
343Y11.CD23.1.2008E. 2006/454 K. 2008/148"YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Sanığın Adli Tahkikat Sırasında Gerçekte Var Olan Kişinin Kimlik Bilgilerini Kullanmak Suretiyle Kimliği Hakkında Resmi Mercilere Yalan Beyanda Bulunmak Olarak Belirlenen Eyleminin 5237/m.268/1 Aracılığıyla 267/1. Maddesi Kapsamında Düzenlendiği )
KİMLİĞİ HAKKINDA RESMİ MERCİLERE YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Sanığın Adli Tahkikat Sırasında Gerçekte Var Olan Kişinin Kimlik Bilgilerini Kullanmak Suretiyle Bulunması - 5237/m.268/1 Aracılığıyla 267/1. Maddesi Kapsamında Düzenlendiği )
SANIĞIN BİLDİRDİĞİ KİMLİK BİLGİLERİNİN GERÇEKTE VAR OLMAYAN KİŞİYE AİT OLMASI ( 5237 Sayılı TCK'nun 206/1 Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Gerekeceği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( 765 Sayılı Kanun'un 343/2. Maddesi İle 5237 Sayılı Kanun'un 267/1. Maddesinin Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Lehe Olan Kanunun Uygulanması Gerektiği - Yalan Beyanda Bulunmak )"
343Y11.CD9.5.2007E. 2006/7853 K. 2007/3204"MEMURA YALAN BEYANDA BULUNMAK ( 765 S. TCK'nun 343. Md.nin Lehe Olduğunun Kabul Edilmesi Karşısında Davaya Bakmaya Asliye Ceza Mahkemesi Görevli Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Memura Yalan Beyanda Bulunmak - 765 S. TCK'nun 343. Md.nin Lehe Olduğunun Kabul Edilmesi Karşısında Davaya Bakmaya Asliye Ceza Mahkemesi Görevli Olduğu )
GÖREV ( Memura Yalan Beyanda Bulunmak - 765 S. TCK'nun 343. Md.nin Lehe Olduğunun Kabul Edilmesi Karşısında Davaya Bakmaya Asliye Ceza Mahkemesi Görevli Olduğu )"
343Y6.CD22.3.2007E. 2006/1979 K. 2007/3359"HIRSIZLIK ( Yakınanın Arkasından Gelen İki Şahsın Birden Omzunda Asılı Olan Çantasını Alıp Kaçmaları Eyleminde Oluştuğu )
BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI ( İşlediği Suç Nedeniyle Kendisi Hakkında Soruşturma Yapılmasını Engellemek Amacıyla Kardeşinin Kimlik Bilgilerini Kolluğa Veren Sanığın Eyleminde 765 S. TCY'nın 343/2'deki Suçun Oluştuğu )
BAŞKASININ KİMLİK BİLGİLERİNİ KOLLUĞA VERME ( İşlediği Suç Nedeniyle Kendisi Hakkında Soruşturma Yapılmasını Engellemek Amacıyla Kardeşinin Kimlik Bilgilerini Kolluğa Veren Sanığın Eyleminde 765 S. TCY'nın 343/2'deki Suçun Oluştuğu )
SORUŞTURMAYI ENGELLEMEK İÇİN BAŞKASININ KİMLİK BİLGİLERİNİ KOLLUĞA VERME ( Sanık Lehine Olan 765 Sayılı TCY'nın 343/2'deki Suçu Oluşturduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( İşlediği Suç Nedeniyle Kendisi Hakkında Soruşturma Yapılmasını Engellemek Amacıyla Kardeşinin Kimlik Bilgilerini Kolluğa Veren ve Bu Kimlik Bilgileriyle Anlatımı Belirlenen Sanığın Eyleminin Lehine Olan 765 Sayılı TCY'nın 343/2'deki Suçu Oluşturduğu )"
343Y2.CD15.1.2007E. 2006/10239 K. 2007/131"YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Yankesicilik Suretiyle Hırsızlık - Sanık Sıfatıyla İfadesi Alınırken Görevli Polis Memurlarına Kimliği Hakkında Yalan Beyanda Bulunmaktan İbaret Eyleminin 765 Sayılı TCK'nın 343/2. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Gereği )
YANKESİCİLİK SURETİYLE HIRSIZLIK ( Yankesicilik Suretiyle Hırsızlık - Sanık Sıfatıyla İfadesi Alınırken Görevli Polis Memurlarına Kimliği Hakkında Yalan Beyanda Bulunmaktan İbaret Eyleminin 765 Sayılı TCK'nın 343/2. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Gereği )
GÖREVLİ POLİS MEMURLARINA KİMLİĞİ HAKKINDA YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Yankesicilik Suretiyle Hırsızlık - Sanık Sıfatıyla İfadesi Yalan Beyanda Bulunmaktan İbaret Eyleminin 765 Sayılı TCK'nın 343/2. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Gereği )"
343Y11.CD18.10.2006E. 2006/5715 K. 2006/8294"İFTİRA ( Esrar Maddesi İle Yakalanan Hükümlünün Gerçekte Var Olan Kardeşinin Kimlik Bilgilerini Bildirmek Suretiyle Kimliği Hakkında Resmi Merciilere Yalan Beyanda Bulunması )
YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Esrar Maddesi İle Yakalanan Hükümlünün Gerçekte Var Olan Kardeşinin Kimlik Bilgilerini Bildirmek Suretiyle Kimliği Hakkında Resmi Merciilere Yalan Beyanda Bulunması - İftira Suçundan Cezalandırılması Gerektiği )
KİMLİK BİLGİLERİNİN GERÇEKTE VAR OLMAYAN KİŞİLERE AİT OLMASI ( Esrar Maddesi İle Yakalanan Hükümlünün - Kovuşturma Evresinde Hükümden Önce İftiradan Dönülmesi Nedeniyle Lehe Sonuç Doğuran 5237 S. Yasaya Göre Hüküm Kurulacağı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Esrar Maddesi İle Yakalanan Hükümlünün Kimlik Bilgilerinin Gerçekte Var Olmayan Kişilere Ait Olması - Kovuşturma Evresinde Hükümden Önce İftiradan Dönülmesi Nedeniyle Lehe Sonuç Doğuran 5237 S. Yasaya Göre Hüküm Kurulacağı )"
343Y6.CD10.4.2006E. 2004/8084 K. 2006/3587"EMEKLİ OLUNAN KURUMA OĞLUNUN ADRESİNİ BİLDİRMEK ( Sanığın Kış Aylarında Bir Süre Bu Adreste Kaldığı Anlaşıldığından Eylem Anayasada Güvence Altına Alınan Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü Kapsamında Olup Suç Oluşturmadığı )
GEÇİCİ OLARAK KALINAN ADRESİN BİLDİRİLMESİ ( Eylem Anayasada Güvence Altına Alınan Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü Kapsamında Olup Yalan Beyanda Bulunmak Suçunu Oluşturmadığı )
YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Emekli Olunan Kuruma Oğlunun Adresini Bildirmek - Sanığın Kış Aylarında Bir Süre Bu Adreste Kaldığı Anlaşıldığından Eylem Anayasada Güvence Altına Alınan Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü Kapsamında Olup Suç Oluşturmadığı )
YERLEŞME VE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ ( Emekli Olunan Kuruma Oğlunun Adresini Bildirmek - Sanığın Kış Aylarında Bir Süre Bu Adreste Kaldığı Anlaşıldığından Eylem Suç Oluşturmadığı )"
343Y6.CD5.4.2006E. 2004/7861 K. 2006/3423"İFTİRA ( Sahtecilikten Sanığın Bildirdiği Sahte Kimlik Gerçek Bir Kişiye Aitse İftira Suçunu Oluşturacağı )
SAHTE KİMLİK BİLDİRMEK ( Gerçek Bir Kişiye Aitse İftira Suçunu Oluşturacağı - Sahtecilikten Suçundan Sanık )"
343Y6.CD28.3.2006E. 2004/6995 K. 2006/3045"YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Sanıkların Sahte Faturalar Düzenledikten Sonra Bu Belgelere Dayanarak Noterden Belge Düzenleyerek İhaleye Katıldıkları - Eylem Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanıkların Sahte Faturalar Düzenledikten Sonra Bu Belgelere Dayanarak Noterden Belge Düzenleyerek İhaleye Katılmaları Eyleminde Suçun Oluştuğu )
NOTERDE DÜZENLENEN BELGE İLE İHALEYE KATILMA ( Sanıkların Sahte Faturalar Düzenledikten Sonra Bu Belgelere Dayanarak Katıldıkları - Eylem Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu/ Yalan Bildirim Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )"
343Y6.CD7.3.2006E. 2004/2328 K. 2006/2142"BAŞKASINA AİT KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANMAK ( İşlediği Suç Nedeniyle Kendisi Hakkında Soruşturma ve Kovuşturma Yapılmasını Engellemek Amacıyla - 765 S.K. Md. 343/2'nin 5237 S.K. Md. 268/1'e Göre Lehe Olduğu )
YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Resmi Evrak Tanziminde Kendisi Hakkında Soruşturma ve Kovuşturma Yapılmasını Engellemek Amacıyla - 765 S.K. Md. 343/2'nin 5237 S.K. Md. 268/1'e Göre Lehe Olduğu )"
343Y6.CD6.12.2005E. 2005/12431 K. 2005/11383"SAHTECİLİK ( Belgelerin Sahteliğinin Ancak Bir İhbar veya Şikayet Sonucunda Mahallinde Bilirkişiler Aracılığı ile Anlaşılabileceği/Kandırma Yeteneği Taşıdıkları - Eylemlerin Hukuki Nitelendirme Yetki ve Görevinin Mahkemeye Ait Olduğu )
BELGELERİN SAHTELİĞİ ( Ancak Bir İhbar veya Şikayet Sonucunda Mahallinde Bilirkişiler Aracılığı ile Anlaşılabileceği/Kandırma Yeteneği Taşıdıkları - Eylemlerin Hukuki Nitelendirme Yetki ve Görevinin Mahkemeye Ait Olduğu )
GÖREV ( Belgelerin Sahteliğinin Ancak Bir İhbar veya Şikayet Sonucunda Mahallinde Bilirkişiler Aracılığı ile Anlaşılabileceği/Kandırma Yeteneği Taşıdıkları - Eylemlerin Hukuki Nitelendirme Yetki ve Görevinin Mahkemeye Ait Olduğu )"
343Y6.CD14.11.2005E. 2003/17572 K. 2005/10042"YALAN BEYANDA BULUNMAK VE TEKERRÜR ( 765 ve 5237 Sayılı TCY.nın İlgili Maddelerinin Uygulanması Sonucunda Mahkemece 765 S.Y. Uyarınca Kurulan Hükmün Sanık Yararına Bulunduğu - Lehe Yasanın Uygulanması )
TEKERRÜR ( Yalan Beyanda Bulunmak - Lehe Yasanın Uygulanması/765 ve 5237 Sayılı TCY.nın İlgili Maddelerinin Uygulanması Sonucunda Mahkemece 765 S.Y. Uyarınca Kurulan Hükmün Sanık Yararına Bulunduğu )"
343Y6.CD15.9.2005E. 2003/19964 K. 2005/7574"YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Sanığın Bildirdiği Kimlik Bilgilerinin Gerçekte Var Olmayan Kişiye Ait Olduğunun Anlaşılması Durumunda Adli Para Cezasının Öngörülmesi Nedeniyle Sanığın Lehine Olması )
KİMLİK BİLGİLERİNİN BAŞKA KİŞİYE AİT OLMASI ( Sanığın Bildirdiği Kimlik Bilgilerinin Gerçekte Var Olmayan Kişiye Ait Olduğunun Anlaşılması Durumunda Adli Para Cezasının Öngörülmesi Nedeniyle Sanığın Lehine Olması - Yalan Beyanda Bulunmak )
ADLİ PARA CEZASI ( Sanığın Bildirdiği Kimlik Bilgilerinin Gerçekte Var Olmayan Kişiye Ait Olduğunun Anlaşılması Durumunda Adli Para Cezasının Öngörülmesi Nedeniyle Sanığın Lehine Olması - Yalan Beyanda Bulunmak )"
343Y6.CD12.7.2005E. 2003/16030 K. 2005/6928"EVRAKTA SAHTECİLİK ( 5237 Sayılı Yasanın Aynı Suça Uyan Maddelerinin Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Türü Alt Ve Üst Sınırları Bakımından Lehe Olduğu )
CEZANIN ALT VE ÜST SINIRI ( Evrakta Sahtecilik - 5237 Sayılı Yasanın Aynı Suça Uyan Maddeleri Bakımından Lehe Olduğu )
LEHE KANUN ( Evrakta Sahtecilik - 5237 Sayılı Yasanın Aynı Suça Uyan Maddelerinin Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Türü Alt Ve Üst Sınırları Bakımından Lehe Olduğu )"
343Y6.CD26.5.2005E. 2003/517 K. 2005/5399"BELGEDE SAHTECİLİK ( Kandırıcılık Yeteneğinin Belirlenmesinin Hakimin Yetkisinde Bulunduğu - Belgenin Duruşmaya Getirilip İncelenmesi ve Dosyaya Konulması Gereği )
KANDIRICILIK YETENEĞİ ( Belgede Sahtecilik Suçunun Öncelikle Bilirkişisinin Hakim Olduğu - Belirlenmesinin Hakimin Yetkisinde Bulunduğu )
SAHTE NÜFUS CÜZDANI ( Sanığın Savunması Doğrultusunda Verildiği Yer İle Gerçek Kimliğinin Araştırılması Suça Konu Nüfus Cüzdanının Dosyada Bulundurulması Gereği )"
343Y6.CD9.5.2005E. 2005/1493 K. 2005/4676"SAHTECİLİK ( Suça Konu Senet Üzerindeki Yazı ve Rakamların Borçlunun Eli Ürünü Olup Olmadığı Diğer Senetlerdeki Yazı ve Rakamların Sanığın veya Borçlunun İmzaların da Sanığın Eli Ürünü Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
SUÇA KONU SENET ÜZERİNDEKİ YAZI VE RAKAMLAR ( Borçlunun Eli Ürünü Olup Olmadığı Diğer Senetlerdeki Yazı ve Rakamların Sanığın veya Borçlunun İmzaların da Sanığın Eli Ürünü Olup Olmadığının Araştırılması Gereği - Sahtecilik )
SENETLERDEKİ KAŞE İZİ ( Suç Tarihinde Kullanılan Kaşe İle Oluşturup Oluşturulmadığı Saptanmadan Firma ve Eczanenin Defter ve Belgeleri İncelenerek Sanık İle Eczacı Arasında Ticari İlişki Bulunup Bulunmadığı Araştırılmadan Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )"
343Y6.CD3.3.2005E. 2003/14065 K. 2005/2099"ATANAN KAMU GÖREVLİSİNE YOL GİDERİ ÖDENMESİ ( Atamayı Yapan Kurum Yönünden Zorunlu Olup Aile Bireylerini Atanan Kişinin Atandığı Yere Götürme Yükümlülüğünün Olmadığı )
TEBLİGAT ( Sanığın Emekli Olduğu Bildirildiği Halde İlgili Kurumlardan Adresi Sorulması Yerine Tebligat Yasası'nın 35. Maddesi Gereği Tebligat Yapılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
AİLE BİREYLERİNİ ATANAN KİŞİNİN ATANDIĞI YERE GÖTÜRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Görev Yaptığı İlden Başka İle Atanan Kamu Görevlisine Kendisi ve Aile Bireyleri İçin Yol Giderleri Ödenmesi Atamayı Yapan Kurum Yönünden Zorunlu Olup Aile Bireyleri İçin Olmadığı )"
343Y6.CD10.2.2005E. 2003/9210 K. 2005/1229"YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Başkasına Ait Kimlik Bilgilerini İçeren Sahte Nüfus Cüzdanı Kayıp İlmuhaberi ile Nüfus Cüzdanı Alıp Kullanmak - TCK'nun 350. Maddesine Uyan Eylem Hakkında Aynı Yasanın 343/1. Maddesine Göre Uygulama Yapılmasının Bozmayı Gerektirdiği )
SAHTE NÜFUS CÜZDANI KAYIP İLMUHABERİ ( Sanığın Kardeşine Ait Kimlik Bilgileri İçeren İlmuhaber ile Kendi Fotoğrafını Yapıştırarak Nüfus Cüzdanı Alması - Eylemin TCK'nun 350. Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu )
ZORALIM ( Suç Konusu Esnaf Muaflığı Belgesi ve Nüfus Cüzdanının Delil Olarak Saklanması Yerine Zoralımına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
343Y6.CD10.2.2005E. 2003/9169 K. 2005/1166"YALAN BEYANDA BULUNMAK ( On Parmak Basım Formunda Parmak İzi Alınış Sebebinin Kimlik Tespiti Amacı ile Yapıldığının Belirtilmesi - Adli İşlere İlişkin Belge Olduğu Kanıtlar Gösterilmeden TCK'nun 343. Maddesinin 1. Fıkrası Yerine 2. Fıkrası ile Uygulama Yapılmasının Hatalı Olduğu )
ADLİ İŞLERE İLİŞKİN BELGE ( Kanıtlar Gösterilmeden TCK'nun 343.Maddesinin 2. Fıkrası ile Uygulama Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Yalan Beyanda Bulunmak )
ON PARMAK BASIM FORMU ( Parmak izi Alınış Nedeninin Kimlik Tespiti Amacıyla Yapıldığının Belirtilmesi - TCK'nun 343.Maddesinin 1. Fıkrası Yerine 2. Fıkrası ile Uygulama Yapılmasının Hatalı Olduğu )"
343Y6.CD27.1.2005E. 2004/8379 K. 2005/404"MEMURA YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Sanığın Kimliksiz Olarak Yakalandığında Gerçek Kimliği Hakkında Bulunması Nedeniyle Cezalandırılmış Olması Sebebiyle Aynı Mahkemeye Aynı Nedenle Açılan Diğer Davanın Reddi Gerektiği )
KESİN HÜKÜM ( Sanığın Kimliksiz Olarak Yakalandığında Gerçek Kimliği Hakkında Yalan Beyanda Bulunması Nedeniyle Cezalandırılmış Olması Sebebiyle Aynı Mahkemeye Aynı Nedenle Açılan Diğer Davanın Reddi Gerektiği )
KİMLİKSİZ YAKALANMA ( Sanığın Gerçek Kimliği Hakkında Memura Yalan Beyanda Bulunması Nedeniyle Cezalandırılmış Olması Sebebiyle Aynı Mahkemeye Aynı Nedenle Açılan Diğer Davanın Reddi Gerektiği )"
343Y6.CD24.1.2005E. 2003/15131 K. 2005/178"HIRSIZLIK ( Sanık Hakkında TCK'nun 343/1.Maddesinin Uygulanması İstemiyle Kamu Davası Açıldığı ve Yüze Karşı Esas Hakkındaki Mütalaanın da Bu Şekilde Verildiği - Duruşmanın Bittiği Bildirilmeden Önce Ek Savunma Hakkı Tanınmadan Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
KAMU DAVASI AÇILMASI ( Sanık Hakkında TCK'nun 343/1.Maddesinin Uygulanması İstemiyle Açıldığı ve Yüze Karşı Esas Hakkındaki Mütalaanın da Bu Şekilde Verildiği - Duruşmanın Bittiği Bildirilmeden Önce Ek Savunma Hakkı Tanınmadan Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
EK SAVUNMA HAKKI ( Sanık Hakkında TCK'nun 343/1.Maddesinin Uygulanması İstemiyle Kamu Davası Açıldığı ve Yüze Karşı Esas Hakkındaki Mütalaanın da Bu Şekilde Verildiği - Duruşmanın Bittiği Bildirilmeden Önce Ek Savunma Hakkı Tanınmadan Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )"
343Y6.CD3.1.2005E. 2005/1491 K. 2005/1819"HIRSIZLIK ( Birçok Suçta Polise Farklı Kimlikler Beyan Ettiği Belirtilen Sanığın Kimlik Beyanına İlişkin Belge Düzenlenip Düzenlenmediği Saptanarak Sonuca Göre Karar Verileceği )
YALAN BEYANDA BULUNMA ( Birçok Suçta Polise Farklı Kimlikler Beyan Ettiği Belirtilen Sanığın Kimlik Beyanına İlişkin Belge Düzenlenip Düzenlenmediği Saptanarak Sonuca Göre Karar Verileceği )
KİMLİK BEYANI ( Birçok Suçta Polise Farklı Kimlikler Beyan Ettiği Belirtilen Sanık - Kimlik Beyanına İlişkin Belge Düzenlenmiş ise Yalan Beyanda Bulunma Suçundan Ceza Verileceği )
KİMLİK BEYANINDAN İMTİNA SUÇU ( Birçok Suçta Polise Farklı Kimlikler Beyan Ettiği Belirtilen Sanık - Kimlik Beyanına İlişkin Belge Düzenlenmemiş ise Suçun Oluşacağı ) "
343Y6.CD3.5.2004E. 2004/4573 K. 2004/5325"KİMLİĞİ HAKKINDA YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Sanığın Soruşturma Evresindeki İfade Alma Ve Kovuşturma Evresinde De Sorgusu Sırasında Gerçek Dışı Kimliğini Bildirmek Eylemi TCK.Nun 343/2. Maddesine Uygun Suçu Oluşturduğu )
SORGU SIRASINDA GERÇEK DIŞI KİMLİK BİLDİRİMİ ( TCK.Nun 343/2. Maddesine Uygun Suçu Oluşturduğu Halde Yazılı Şekilde 528. Maddeyle Hüküm Kurulması Yasaya Aykırı Olduğu )"
343Y6.CD25.3.2004E. 2002/23729 K. 2004/3496"KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ZARARINA DOLANDIRICILIK ( Suçuna İlişkin Delilleri Takdir ve Tartışmanın Ağır Ceza Mahkemesinin Görevinde Olduğu - İl Dışında Bir Gün Kaldıkları Halde Fazla Kalmış ve Yüklenicinin Aracıyla Gittikleri Halde Otobüsle Seyehat Etmiş Gibi Bildirmde Bulunup Fazla Harcırah Almak )
YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunarak Fazla Harcırah Almak Suretiyle Çıkar Sağlamak - Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunarak Harcırah Almak Suretiyle Kamu Kurumu Zararına İşlenen Dolandırıcılık Suçuna İlişkin Delilleri Takdir ve Tartışmanın Ağır Ceza Mahkemesinin Görevinde Olduğu )
EN ŞİDDETLİ CEZANIN UYGULAMASI ( Sanığın Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunarak Fazla Harcırah Almak Suretiyle Çıkar Sağlamaktan İbaret Eylemi Birden Fazla Ceza Maddesini İhlal Ettiğinden En Ağır Olanın Uygulanması Gereği - Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık )
GÖREV ( Kamu Kurumu Zararına İşlenen Dolandırıcılık Suçuna İlişkin Delilleri Takdir ve Tartışmanın Ağır Ceza Mahkemesinin Görevinde Olduğu - Eylemi Kanunun Çeşitli Hükümlerini İhlal Eden Sanık Hakkında En Ağır Cezayı Gerektiren Hükmün Uygulanması Gereği )"
343Y6.CD23.3.2004E. 2002/23114 K. 2004/3353"YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Başka Bir Suç Sebebiyle Görevlilerin Gerçek Kimliğini Bildikleri Sanığın Üzerinde Aldatma Yeteneği Bulunmayan ve Herhangi Bir Bildirimde Kullanılmamış Nüfus Cüzdanı Bulunması - Dava Konusu Belgelerin Dosya İçinde Bulnması Gereği )
SAHTE NÜFUS CÜZDANI ( Aldatma Yeteneği Taşımaması ve Bir Bildirimde Bulunulmamış Olması Karşısında Sanık Hakkında TCY'nin 343/2. Maddesi Uyarınca Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Denetime Olanak Sağlamak Üzere Dava Konusu Belgelerin Dosya İçerisine Konulması Gereği )
DAVA KONUSU BELGELER ( Denetime Olanak Sağlamak Üzere Dosya İçerisine Konulması Gereği - Üstünde Aldatma Yeteneği Bulunmayan ve Herhangi Bir Bildirimde Kullanılmamış Nüfus Cüzdanı Bulnan Sanığın TCY'nin 343/2. Maddesi Uyarınca Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
343Y6.CD23.3.2004E. 2002/23103 K. 2004/3351"HACZEDİLEN TRAKTÖRÜN KENDİSİNE AİT OLMADIĞINI İDDİA EDEN VE BU SEBEPLE BAŞKASINA AİT TRAKTÖRÜN PLAKA VE ŞASİ NUMARASINI SÖKÜP GÖTÜREN SANIK ( Sahte Belgelere Dayanarak Yalan Beyanda Bulunmak Suçunun Oluşmayacağı - Hacizli Malı İzinsiz Geri Almak ve Tahrip Etmek Suçunun Oluşacağı )
YALAN BEYANDA BULUNMAK SUÇU ( Başkasına Ait Traktörün Plakasını ve Şasi Numarasını Söküp Götürerek Mahcuz Traktörün Kendisine Ait Olmadığını İddia Eden Sanık )
KİMLİK BİLGİLERİYLE İLGİLİ YALAN BEYANDA BULUNMAK SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Haczedilerek Elkonulan Traktörün Kendisine Ait Olmadığını İddia Ederek Başkasına Ait Traktörün Plakasını ve Şasi Numarasını Söküp Götüren Sanık - Mahcuz Malı İzinsiz Geri Almak ve Tahrip Etmek Suçunun Oluşacağı )"
343Y6.CD22.3.2004E. 2002/23500 K. 2004/3277"YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Gerçek Adı Dışında Başka İsim ve Belgeyi Birden Fazla Yerde Kullanamak Suretiyle İşlenen Suçun Tek Suç Olduğu - Başkasına Ait Sürücü Belgesindeki Fotoğrafı Çıkartarak Kendisine Ait Fotoğrafı Yapıştırarak Kullanmak )
TESELSÜL ( Aynı Soruşturma Kapsamında Gerçek Adı Dışında Başka İsim ve Belgeyi Birden Fazla Yerde Kullanmak Suretiyle Yalan Beyanda Bulunmak Suçunun Tek Suç Olduğunun Gözetilmesi Gereği - Yalan Beyanda Bulunmak )
BAŞKASINA AİT SÜRÜCÜ BELGESİ ( Fotoğrafı Çıkartarak Kendisine Ait Fotoğrafı Yapıştırıp Kullanmak Suretiyle Yalan Beyanda Bulunmak - Aynı Soruşturma Kapsamında Başkasına Ait Sürücü Belgesinin Birden Fazla Yerde Kullanılması Suretiyle İşlenen Yalan Beyanda Bulunma Suçunun Tek Suç Olduğunun Gözetilmesi )"
343Y6.CD1.3.2004E. 2002/23712 K. 2004/2052"RESMİ EVRAK TANZİMİ SIRASINDA KİMLİK KONUSUNDA SAHTE BEYANDA BULUNMAK SUÇU ( Başkasının Yerine Sınava Giren Sanık )
BAŞKASININ YERİNE SINAVA GİRMEK ( Özel Evrakta Sahtekarlık Suçunun Oluşmaması - Kimlik Bilgileri Hakkında Sahte Beyanda Bulunmak Suçunun Oluşup Oluşmadığının Araştırılması Gereği )
SINAVA BAŞKASININ YERİNE GİRMEK ( Özel Evrakta Sahtekarlık Suçunun Oluşmaması - Kimliği Hakkında Yalan Beyanda Bulunmak Suçunun Oluşup Oluşmadığının Araştırılması Gereği )
KİMLİK BİLGİLERİ KONUSUNDA YALAN BEYANDA BULUNMA SUÇUNUN OLUŞUP OLUŞMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Başkasının Yerine Sınava Giren ve Kimlik Kontrolünde Sanık Hakkında Özel Evrakta Sahtekarlık Suçunun Oluşmaması )"
343Y6.CD26.2.2004E. 2002/22244 K. 2004/1863"YALAN BEYANDA BULUNMAK SUÇU ( Resmi Belgenin Düzenlendiği Tarihte Bildirimin Doğru Olması - Hükümlülüğe Karar Verilemeyeceği )
RESMİ BELGENİN DÜZENLENDİĞİ TARİH ( Yalan Bildirimde Bulunmayan Sanık - Hükümlülüğe Karar Verilemeyeceği )"
343Y6.CD1.12.2003E. 2002/18744 K. 2003/9134"KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNUNA AYKIRILIK ( 4925 Sayılı Yasaya Göre Tayin Edilen Para Cezalarının Uygulanmasının Eylemin Başka Bir Suç Teşkil Etmesi Durumunda Dahi Geçerli Olması )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Dava Konusu Suçta Zararın Meydana Gelmesi Koşulu İle Kamu Güveninin Sarsılması Hususunun Anlatılmaya Çalışıldığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
KAMU GÜVENİNİN SARSILMASI ( Dava Konusu Suçta Zararın Meydana Gelmesi Koşulu İle Kamu Güveninin Sarsılması Hususunun Anlatılmaya Çalışıldığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
343Y6.CD20.11.2003E. 2002/18977 K. 2003/9015"YALAN BEYANDA BULUMAK ( Sanığın Bakmakla Yükümlü Olmadığı Babası Adına Sağlık Karnesi Çıkarıp Sevk Yaptırarak Yol Harcırahından Yararlanmasının Mevsuf Dolandırıcılık Suçunu Oluşturması )
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Sanığın Eyleminin Mevsuf Dolandırıcılık Suçunu Oluşturması-Kanıtların Takdirinin Ağır Ceza Mahkemesince Yapılmasının Gerekmesi )
MEVSUF DOLANDIRICILIK ( Sanığın Bakmakla Yükümlü Olmadığı Babası Adına Sağlık Karnesi Çıkarıp Sevk Yaptırarak Yol Harcırahından Yararlanmasının Bu Suça Vücut Vermesi )"
343Y6.CD16.10.2003E. 2002/18252 K. 2003/7043"SAHTE PASAPORT ( Sanığın Düzenlenmesine Doğrudan Katılmadığı Aldatma Yeteneği de Bulunmayan - Kullanarak Yurtdışına Çıkmaya Çalışma Eyleminin TCK'nın m. 528'deki Suçu Oluşturacağı )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihi ve İnceleme Tarihinin Dikkate Alınması Gereği - 1 Yıllık Dava Zamanaşımının Dolmuş Bulunması/Davanın Ortadan Kaldırılması )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Suç Tarihi ve İnceleme Tarihinin Dikkate Alınması Gereği - 1 Yıllık Dava Zamanaşımının Dolmuş Bulunması )"
343Y6.CD14.10.2003E. 2002/18567 K. 2003/7057"YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Sanığın Açtığı Nüfus Kayıt Tahsisi Davasında Diğerleri Adına Sahte İmza İle Dava Açması - Başkasının Zararına Hukuksal Bir Sonuç Doğmayacağının Gözetilmesi Gereği )
SUÇUN OLUŞMAMASI ( Sanığın Açtığı Nüfus Kayıt Tahsisi Davasında Diğerlerinin de Adını Yazıp Sahte İmza İle Adlarına Dava Açması - Başkasının Zararına Hukuksal Bir Sonuç Doğmayacağı )
NÜFUS KAYIT TAHSİSİ DAVASI ( Sanığın Diğerlerinin de Adını Yazıp Sahte İmza İle Adlarına Dava Açması - Başkasının Zararına Hukuki Sonuç Doğmayacağı/Yalan Beyanda Bulunmak Suçunu Oluşturmaması )"
343Y6.CD13.10.2003E. 2002/17181 K. 2003/6725"SAHTE NÜFUS CÜZDANI KULLANMAK ( Başkasının Nüfus Cüzdanı Düzenlettirilmesinin TCK'nın 350/3. Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu - Suç Konusu Nüfus Cüzdanının İlgili Nüfus Müdürlüğüne Gönderilmek Yerine Dosyasında Saklanması Gerektiği )
KANITLARIN DOSYADA SAKLANMASI ( Suça Konu Nüfus Cüzdanın Dosyada Saklanması Gerekirken İlgili Nüfus İdaresine İadesinin Doğru Olmadığı - Başkası Adına Nüfus Cüzdanı Düzenlettiren Sanığın Eyleminin TCK'nın 350/3. Maddesini İhlal Ettiği )"
343YCGK1.4.2003E. 2003/6-62 K. 2003/84"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Yurtdışında İşine Son Verilen Personel İçin Gönderilen Ücretlerin Ödenmeyip Ödenmiş Gibi Belgeler Düzenlenip Tahsis Edildiği Alan Dışında Harcanması )
YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Sanığın Sürekli Görev Yolluğu Bildiriminde Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunması - Bildirim Tarihinde İadesi Gerektiği Halde İade Edilmemesi )
ESTETİK OPERASYON ( Sanığın Eşinin Değişik Tarihlerde Geçirdiği Operasyonları Farklı Gösteren Raporlar ve Faturalar Düzenletip Bunları Onaylayarak Bakanlığa Gönderip Bedelini Tahsil Etmesi - Nitelikli Dolandırıcılık )
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( Sanığın Eşinin Değişik Tarihlerde Geçirdiği Estetik Operasyonları Farklı Gösteren Raporlar ve Faturalar Düzenletip Bunları Onaylayarak Bakanlığa Gönderip Bedelini Tahsil Etmesi )
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Sanığın Türkiye Cumhuriyetinin Büyükelçisi Olarak Yabancı Ülkede Vergi Muafiyetli Satın Aldırdığı İçkileri O Ülke Vatandaşı Kişiye Satması )
BÜYÜKELÇİ ( Büyükelçiliğe Tanınan Ayrıcalıkları Bulunduğu Ülkenin Kurallarına Uygun Biçimde Kullanmaması - Vergi Muafiyetli Satın Aldırdığı İçkileri O Ülke Vatandaşı Kişiye Satması )"
343YCGK18.3.2003E. 2003/6-20 K. 2003/41"YALAN BEYANDA BULUNMA SUÇU ( Beyan Olunan Bilgiler İlgili Makam Tarafından Araştırma Yapılmasını Gerektiriyorsa Suçun Oluşmayacağı - Zarar Şartı )
65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ GÜÇSÜZ VE KİMSESİZLERE AYLIK BAĞLANMASI ( Yalan Beyan - Verilen Bilgiler İlgili Makam Tarafından Araştırma Yapılmasını Gerektiriyorsa Suçun Oluşmayacağı )
ZARAR ŞARTI ( 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması - Yalan Beyanın Tespit Edilip Başvurunun Reddi/Suçun Oluşmayacağı )"
343Y10.HD9.2.2003E. 2003/8387 K. 2003/9100"SSK'DAN SAHTE VEKALETNAMEYLE YAŞLILIK AYLIĞI ALMAK ( Ölen Kişiye Ait Yaşlılık Aylığı - İstirdat Davası )
ÖLEN SİGORTALIYA AİT YAŞLILIK AYLIĞINI SAHTE VEKALETNAMEYLE ALMAK ( Kurumun İstirdat Talebi - Sahte Vekaletnameyi Düzenleyenler Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulması Gereği )
SAHTE VEKALETNAMEYLE SSK'DAN ÖLEN KİŞİYE AİT YAŞLILIK AYLIĞINI ALMAK ( Kurumun İade Talebi - Sahte Vekaletnameyi Düzenleyenler Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulması Gereği )
YAŞLILIK AYLIĞINI SAHTE VEKALETNAMEYLE ALMAK ( Ölen Kişiye Ait Yaşlılık Aylığı - Kurumun İade Talebi )"
343Y6.CD6.5.2002E. 2002/2317 K. 2002/5732"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sanıkların Annelerinin Bağ-Kur'a Kayıtlı Olduğu Halde Bakmakla Yükümlü Olduğuna Dair Beyanname Vermeleri )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sanıkların Annelerinin Bağ-Kur'a Kayıtlı Olduğu Halde Bakmakla Yükümlü Olduğuna Dair Beyanname Vermeleri )
BAKMAKLA YÜKÜMLÜLÜK BEYANNAMESİ ( Sanıkların Annelerinin Bağ-Kur'a Kayıtlı Olduğu Halde Bakmakla Yükümlü Olduğuna Dair Beyanname Vermeleri - Resmi Evrakta Sahtekarlık )
BAĞ-KUR'A KAYITLI ANNE ( Sanıkların Bakmakla Yükümlü Olduğuna Dair Beyanname Vermeleri - Resmi Evrakta Sahtekarlık )"
343Y4.CD3.4.2002E. 2002/1214 K. 2002/5596"RESMİ BELGE DÜZENLEME SIRASINDA YALAN BEYANDA BULUNMA ( Dolandırıcılık Suçunun Oluşması )
DOLANDIRICILIK ( Trafik Kaza Tutanağının Yalan Beyanla Düzenlenmesine Yol Açan Kişinin Eylemi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Trafik Kaza Tutanağının Yalan Beyanla Düzenlenmesine Yol Açan Kişinin Eyleminin Dolandırıcılık Suçunu Oluşturması ve Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olması )"
343YCGK26.3.2002E. 2002/6-92 K. 2002/223"MEMURA YALAN ANLATIMDA BULUNMA ( Resmi Bir Belgenin Düzenlenmesi Sırasında Kendisinin Veya Başkasının Kimlik ve Medeni Durumu Hakkında Yalan Beyanda Bulunulması )
RESMİ BELGE DÜZENLENMESİ SIRASINDA YALAN BEYANDA BULUNMA ( Memura Yalan Anlatımda Bulunma Suçunun Oluşması İçin Yalan Nedeniyle Genel Veya Özel Bir Zararın Oluşmasının Gerekmesi )
ZARAR KOŞULU ( Memura Yalan Anlatımda Bulunma Suçunun Oluşması İçin Resmi Belge Düzenlenmesi Sırasında Söylenen Yalan Nedeniyle Genel Veya Özel Bir Zararın Oluşmasının Gerekmesi )
DAVAYA KATILMA KOŞULU ( Kamu Davasında Katılan Sıfatını Alabilmenin En Önemli Koşulunun Suçtan Doğrudan Doğruya Zarar Görmek Olması )
MÜDAHALE TALEBİ ( Kamu Davasında Katılan Sıfatını Alabilmenin En Önemli Koşulunun Suçtan Doğrudan Doğruya Zarar Görmek Olması )"
343YCGK5.2.2002E. 2002/6-42 K. 2002/156"4616 SAYILI KANUNDAKİ İNDİRİMDEN YARARLANMA ( Kanun Kapsamındaki Yeni Bir Suçtan Dolayı Kesinleşmiş Mahkumiyeti Bulunanların Bu Cezaları Nedeniyle Kanunun 1. Maddesinin 2. Bendindeki İndirimden Yararlanmaları Olanağı Bulunduğu - Yağma Suçu )
YAĞMA SUÇU ( 4616 Sayılı Kanunun 1. Maddesinin 2. Bendi Uyarınca İndirim Yapılması İçin Aranan Koşulların Gerçekleşmesi Karşısında Hükümlünün Lehine Olan 4616 Sayılı Kanundan Yaralandırılması Gereği )
ÖLÜMLE BİTEN KAVGADA ÖLENE EL UZATMAK SUÇU ( Şartla Salıverilmenin Geri Alınması Sonucu Aynen Çekmesi Gereken Bakiye Cezasından 4616 Sayılı Kanunun 1. Maddesinin 2. Bendi Uyarınca İndirim Yapılması İçin Aranan Koşulların Gerçekleştiği - Hükümlünün Lehine Olan 4616 Sayılı Kanundan Yaralandırıleceğı )
ŞARTLA SALIVERİLME ( Geri Alınması Sonucu Aynen Çekmesi Gereken Bakiye Cezasından 4616 Sayılı Kanunun 1. Maddesinin 2. Bendi Uyarınca İndirim Yapılması İçin Aranan Koşulların Gerçekleştiği - Hükümlünün Lehine Olan 4616 Sayılı Kanundan Yaralandırıleceğı )
ŞARTLA SALIVERİLME KARARININ GERİ ALINMASI ( Aynen Çekmesi Gereken Bakiye Cezasından 4616 Sayılı Kanunun 1. Maddesinin 2. Bendi Uyarınca İndirim Yapılması İçin Aranan Koşulların Gerçekleştiği - Hükümlünün Lehine Olan 4616 Sayılı Kanundan Yaralandırıleceğı )"
343Y6.CD4.2.2002E. 2001/16058 K. 2002/1116"YALAN BEYANDA BULUNMA ( Sanığın Sürücü Belgesini İade Etmemek için Kolluk Kuvvetlerine Kayıp Ettiğine İlişkin Bildirimde Bulunması )
SAHTECİLİK ( Sanığın Sürücü Belgesini İade Etmemek için Kolluk Kuvvetlerine Kayıp Ettiğine İlişkin Bildiriminin Tutanakla Saptanması )"
343Y4.CD17.10.2001E. 2001/11727 K. 2001/12500"SUÇ UYDURMAK ( Sanığın Olay Tarihinde Kaza Yapmadığı Halde Sigortadan Para Alabilmek için Yeni Kaza Olmuş Gibi Jandarmaya Başvurarak Tutanak Düzenletmesi )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sanığın Olay Tarihinde Kaza Yapmadığı Halde Sigortadan Para Alabilmek için Yeni Kaza Olmuş Gibi Jandarmaya Başvurarak Tutanak Düzenletmesi )"
343Y6.CD8.10.2001E. 2001/11738 K. 2001/11805"DOLANDIRICILIK ( Annesinin Ölümüyle Geçersiz Kalan Vekaletname İle İkamet Belgesini Kullanarak Banka Dolandırma )
GEÇERSİZ VEKALETNAME İLE İŞLEM YAPMA ( Bankayı Aracı Kılmak Suretiyle Kamu Kurumu Olan Emekli Sandığından Haksız Çıkar Sağlamanın Dolandırıcılık Suçu Olması )
HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMA ( Annesinin Ölümü Üzerine Geçersiz Kalan Vekaletname İle Bankayı Aracı Kılmak Suretiyle Kamu Kurumu Olan Emekli Sandığından Çıkar Sağlamanın Dolandırıcılık Suçu Olması )"
343Y6.CD1.10.2001E. 2001/10883 K. 2001/11515"SAHTECİLİK ( Belgelerin Katılan İçin Nasıl Bir Zarar Tehlikesi Yarattığı Araştırılıp Gereğinde Belgelerde Adı ve İmzaları Bulunan Diğer Ortakların Örnek İmzaları Alınıp Mağdur Adına Atılan Sahte İmzaların Bu Kişiler Yönünden de Araştırması Yapılması Gereği )
ZARAR TEHLİKESİNİN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Gereğinde Belgelerde Adı ve İmzaları Bulunan Diğer Ortakların Örnek İmzaları Alınıp Mağdur Adına Atılan Sahte İmzaların Bu Kişiler Yönünden de Araştırması Yapılması Gereği - Sahtecilik )
SAHTE İMZA ( Belgelerin Katılan İçin Nasıl Bir Zarar Tehlikesi Yarattığı Araştırılıp Gereğinde Belgelerde Adı ve İmzaları Bulunan Diğer Ortakların Örnek İmzaları Alınıp Mağdur Adına Atılan Sahte İmzaların Bu Kişiler Yönünden de Araştırması Yapılması Gereği )"
343Y6.CD10.9.2001E. 2001/10443 K. 2001/10407"DOLANDIRICILIK ( Kamu Kurumuna Karşı Haksız Çıkar Sağlamak-Annesinin Ölümüyle Geçersiz Kalan Vekaletnameyi Kullanıp Emekli Sandığından Haksız Çıkar Sağlamak )
GEÇERSİZ VEKALETNAMEYİ KULLANMAK ( Emekli Sandığından Haksız Çıkar Sağlamak-Dolandırıcılık )
EMEKLİ SANDIĞINDAN HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMAK ( Annesinin Ölümüyle Geçersiz Hale Gelen Vekaletnameyi Kullanmak )"
343Y6.CD28.9.2000E. 2000/6242 K. 2000/6588"YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Yolluk Alan Memurun Evini Ailevi Nedenlerle Nakledememesi )
YOLLUK ALAN MEMURUN EVİNİ TAYİN EDİLDİĞİ YERE NAKLETMEMESİ ( Yalan Beyanda Bulunmak-Ailevi Nedenler )"
343Y4.CD24.2.1999E. 1999/27 K. 1999/1791"DAVA ZAMANAŞIMI ( Ceza Yargılamasında )
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK
RESMİ BİR VARAKA TANZİMİ SIRASINDA YANLIŞ BİLGİ VERMEK
SON SORUŞTURMA AÇILMASI KARARI ( Danıştayca )
TEKERRÜR ( Aynı cürüm işleme kararı )
MEMURİN MUHAKEMATI
LÜZUMU MUHAKEME KARARI"
343Y6.CD16.3.1998E. 1998/2386 K. 1998/2378"EVRAKTA SAHTECİLİK ( Suç Konusu Hüviyet ve Pasaportun Dosyaya Konulması Gereği )
SUÇ KONUSU EVRAKLARIN DOSYA İÇERİSİNE KONULMAMASI ( Hüviyet ve Pasaport-Evrakta Sahtecilik )"
343Y6.CD30.9.1997E. 1997/8573 K. 1997/8437"SAHTECİLİK ( Sanığın Kendi Yerine Diğer Sanığı Sınava Sokması - Durumun Sınav Bitmeden Anlaşılması )
SINAVA KENDİ YERİNE BAŞKASINI SOKMAK ( Sahtecilik - Durumun Sınav Bitmeden Anlaşılması )"
343Y6.CD29.5.1996E. 1996/4233 K. 1996/5645"MEMURA YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Sanığın Babasının Ölümünden Sonra Geçersiz Kalan Vekaletnameye Dayanarak SSK dan Malüliyet Maaşı Alması )
GEÇERSİZ VEKALETNAME İLE MAAŞ ALMA ( Sanığın Babasının Ölümünden Sonra Geçersiz Kalan Vekaletnameye Dayanarak SSK dan Malüliyet Maaşı Alması )
DOLANDIRICILIK ( Sanığın Babasının Ölümünden Sonra Geçersiz Kalan Vekaletnameye Dayanarak SSK dan Malüliyet Maaşı Alması )"
343Y6.CD27.6.1995E. 1995/7465 K. 1995/7620"SAHTECİLİK ( Sınava Başkasını Sokmak - Durumun Cevapların Bitirilmesinden Önce Anlaşılması )
SINAVA BAŞKASINI SOKMAK ( Durumun Cevapların Bitirilmesinden Önce Anlaşılması - Sahtecilik )"
343Y6.CD30.3.1995E. 1995/3466 K. 1995/3449"İHALE İŞLEMLERİNDE SAHTE BELGE KULLANMAK ( Şartnamedeki Şartlar Taşınmadığı Halde Demirbaş Defteri Düzenleyip İhale Komisyonuna Vermek )
GERÇEĞE AYKIRI DEMİRBAŞ DEFTERİ DÜZENLEYİP İHALE KOMİSYONUNA VERMEK ( TCK 343. ve 2886 Sayılı Yasanın 83/c Maddesindeki Suçu Oluşturması )
DEVLET İHALE YASASINA AYKIRI DAVRANIŞ ( Gerçeğe Aykırı Demirbaş Defteri Düzenleyip İhale Komisyonuna Vermek )"
343Y6.CD4.11.1993E. 1993/6485 K. 1993/8183"SAHTECİLİK VE YALAN BEYANDA BULUNMAK SUÇLARI ( Belge Aslı Araştırılıp İğfal Yeteneğine Haiz Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
BAŞKASININ KİMLİK BELGESİYLE SAHTECİLİK ( Maddi Delillerin Dosya İçine Konmasının Gerekmesi )"
343Y6.CD22.10.1992E. 1992/6138 K. 1992/6932"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Bono-Tahrifat İddiası Bulunmayan Senet-İğfal Kabiliyeti )
BONO ( Evrakta Sahtekarlık-Senetteki Elyazıları ve İmzaların İncelenmesi )
SENETLERDEKİ ELYAZILARI VE İMZALARIN İNCELENMESİ ( Evrakta Sahtekarlık-Bono )
İĞFAL KABİLİYETİ ( Bonoda Sahtekarlık-Tahrifat İddiası Olmaması )"
343Y6.CD21.11.1991E. 1991/6553 K. 1991/7577"SAHTECİLİK ( Başkasının Adını Kullanarak İhbarda Bulunmak - Kendi Adıyla da Yapabileceği İçin Suçun Oluşmayacağı )
BAŞKASININ ADINI KULLANARAK İHBARDA BULUNMAK ( Sahtecilik Suçunun Oluşmayacağı - Kendi Adıyla da Yapabileceği )
SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMAMASI ( Sahtecilik - Başkasının Adını Kullanarak İhbarda Bulunmak )"
343Y6.CD7.11.1991E. 1991/6424 K. 1991/7183"HACZE GİDİLEN YERİN BORÇLUYA AİT OLMAMASI ( Haciz Yapılamayacağı Gözetilerek Sanığın Borçluyu Tanımıyorum Demesinin Yalan Beyanda Bulunmak Suçunu Oluşturmayacağı )
YALANIN SONUÇ DOĞURUCU BEYAN OLMAMASI ( Sanığın Kendi İşyerine Hacze Gelenlere Borçluyu Tanımıyorum Demesi - Haciz Yapılamayacağı Gözetilmesi Gereği )
YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Yalanın Sonuç Doğurucu Beyan Olmaması - Sanığın Kendi İşyerine Hacze Gelenlere Borçluyu Tanımıyorum Demesi/Hükümlülüğüne Karar Verilemeyeceği )"
343Y6.CD15.1.1991E. 1990/8051 K. 1991/60"YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Başka Kadının Doğurduğu Çocuğu Kendi Karısı Doğurmuş Gibi Gösterip Nüfus Kütüğüne Tescil Ettirme )
YASAL GEREKÇE ( Sanığın Cezasının Teciline Yer Olmadığına Dair Verilen Kararın Gerekçesinin Olmasının Gerekmesi )
NESEBİ DEĞİŞTİRMEK ( Sanık Hakkında Tecile Yer Olmadığına Dair Verilen Kararın Gerekçesinin Belirtilmesinin Gerekli Olması )"
343Y6.CD27.12.1990E. 1990/5747 K. 1990/10495"YALAN BEYANDA BULUNMAK ( İşyerine Başka İsimle Girmek - Kasta Dair Deliller Açıklanmadan Mahkumiyete Karar Verilemeyeceği )
KASTA DAİR DELİLLER ( Açıklanmadan Mahkumiyete Karar Verilemeyeceği - İşyerine Başka İsimle Girmek/Yalan Beyan )"
343YCGK7.11.1988E. 1988/423 K. 1988/446"NÜFUS CÜZDANINDA SAHTECİLİK ( Kız Çocuğunun Değişik Kimlikle Okula Yazdırılması-Nüfus Cüzdanı Üzerinde Tahrifat Yapılıp Yapılmadığının Yapılmışsa Aldatıcı Olup Olmadığının Araştırılması )
KIZ ÇOCUĞUNUN DEĞİŞİK KİMLİKLE OKULA YAZDIRILMASI ( Sahtecilik Suçunun Oluşup Oluşmadığı )
NÜFUS CÜZDANI ÜZERİNDE TAHRİFAT YAPILIP YAPILMADIĞININ ARAŞTIRILMASI ( Sahtecilik-Kız Çocuğunun Değişik Kimlikle Okula Yazdırılması )
NÜFUS CÜZDANININ ALDATICILIK YETENEĞİ ( Sahtecilik-Kız Çocuğunun Değişik Kimlikle Okula Yazdırılması )"
343Y6.CD16.2.1981E. 1981/665 K. 1981/793"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Karısının Haberi Olmadan Sahte Belgelerle Hakimi Aldatarak Boşanma Kararının Alınmasının Bu Suçu Oluşturması )
GÖREVLİ MEMURA YALAN BİLDİRİMDE BULUNMA ( Karısının Haberi Olmadan Sahte Belgelerle Hakimi Aldatarak Boşanma Kararının Alınmasının Bu Suçu Oluşturmaması )
MAHKEMENİN GÖREVİ ( Dava konusuna Bakmanın Asliye Ceza Mahkemesinin Görevini Aşması )"
343YCGK19.11.1979E. 1979/6-300 K. 1979/493"YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Veraset Belgesi İçin Mahkemeye Başvururken Nüfusta Kaydı Bulunmayan Hak Sahiplerini Bildirmeme )
VERASET BELGESİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURURKEN NÜFUSTA KAYDI BULUNMAYAN HAK SAHİPLERİNİ BİLDİRMEME ( Yalan Beyanda Bulunma Suçu )
NÜFUSTA KAYDI BULUNMAYAN HAK SAHİPLERİNİ VERASET BELGESİ BAŞVURUSUNDA MAHKEMEYE BİLDİRMEME ( Yalan Beyanda Bulunma Suçu )"
343Y6.CD12.4.1977E. 1977/1744 K. 1977/2548"ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanığın Arkadaşlarının İmzalarını Atarak Notere Arkadaşlarının İmzaladığını Söylemesinin Bu Suçu Oluşturmaması )
SAHTECİLİK ( Sanığın Arkadaşlarının İmzalarını Atarak Notere Arkadaşlarının İmzaladığını Söylemesinin Özel Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturmaması )
SAHTE ONAY BELGESİ ( Suçun Özel Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturmaması )"
343Y6.CD10.5.1976E. 1976/2286 K. 1976/3002"SAHTE EVRAK TANZİMİ ( Resmi Bir Varakanın Tanzimi Sırasında Bu Varaka İle Sıhhati İspat Olunacak Ahval Hakkında Memuruna Karşı Yalan Beyanatta Bulunma )
AMMENİN İTİMADI ALEYHİNDE CÜRÜMLER ( Sahte Evrak Tanzimi )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Resmi Bir Varakanın Tanzimi Sırasında Bu Varaka İle Sıhhati İspat Olunacak Ahval Hakkında Memuruna Karşı Yalan Beyanatta Bulunma )"
343YİBGK9.6.1937E. 1936/8 K. 1937/20"MEMUR ÖLDÜRMEK SUÇUNDAN MÜEBBET KÜREK CEZASINA ÇARPTIRILAN KİŞİLER ( Af Yasasından Yararlanıp Yararlanmaması )
AF YASASINDAN YARARLANIP YARARLANMAMA ( Görevli Memuru Öldürmekten Müebbet Kürek Cezasına Mahkum Olan Kişi )
MÜEBBET KÜREK MAHKUMİYETİNİN AF YASASI KAPSAMINA GİRİP GİRMEMESİ ( Memur Öldürmekten Dolayı Verilmiş Olan )
MEMUR ÖLDÜRMEK (Sanık ve Hükümlülerin Af Yasasından Yararlanamamaları)
KÜREK CEZASI (Memur Öldürmekten Ceza Alan Sanıklar Hakkında Süresiz Hapis Cezasının Uygulanamaması)
SÜRESİZ HAPİS CEZASI (Memur Öldürmekten Ceza Alan Sanıklar Hakkında Süresiz Hapis Cezasının Uygulanamaması)
AF YASASI (Memur Öldürmek Suçundan Dolayı Sanık ve Hükümlü Olanların Yasadan Yararlanamaması)"

UYUŞMAZLIK

343UMC24.12.2001E. 2001/124 K. 2001/138"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK (Asker Sanık Tarafından İşlenen Suçun Askeri Suç Olmaması Nedeniyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)
ASKERİ SUÇ (Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunun Askeri Suç Olmaması Nedeniyle Açılan Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesinin Gerekmesi)"

Madde 344

YARGITAY

344Y6.CD4.5.2006E. 2004/9409 K. 2006/4564"HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Araba Alım Satım İşi Yapan Sanığın Kendisine Satması İçin Yakınanın Bıraktığı Aracı Satmayıp Araç İle Ortadan Kaybolması )
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( Hizmet Sebebiyle - Araba Alım Satım İşi Yapan Sanığın Kendisine Satması İçin Yakınanın Bıraktığı Aracı Satmayıp Araç İle Ortadan Kaybolması )
LEHE HÜKÜMLERİN UYGULANMASI ( Hizmet Sebebiyle Emniyeti Suistimal - 5237 S.K.'nun Aynı Suça Uyan Maddelerinde Öngörülen Cezaların Alt ve Üst Sınırları Gözetildiğinde 765 S. TCK Uyarınca Kurulacak Hüküm Sanık Yararına Bulunduğu )"
344Y6.CD18.11.2003E. 2002/17675 K. 2003/8901"SAHTECİLİK ( Aralarında Ticari İlişki Bulunan Diğer Sanığın Rızası Bulunmamasına Rağmen Kendi İmzasıyla Diğer Sanık Adına Senet İmzalamasının Sahtecilik Suçu Oluşturmadığı - Hukuki İhtilaf )
HUKUKİ İHTİLAF ( Sanığın Devrini Almadığı Aracın Ruhsatına Göre Kendi İmzasıyla Kayıt Malikinin Adına Senet İmzalamasının Hukuki İhtilaf Olduğu - Sahtecilik )"
344Y6.CD20.10.2003E. 2002/18515 K. 2003/7190"SAHTECİLİK ( Bono Üzerine Başka İsim Yazılarak İmzalanması Eyleminin Bu Suçu Değil Dolandırıcılık Suçunu Oluşturması )
DOLANDIRICILIK ( Bono Üzerine Başka İsim Yazılarak İmzalanması Eyleminin Bu Suçu Oluşturması )
BONO ÜZERİNE BAŞKA İSİM YAZILARAK İMZALANMASI ( Bu Eylemin Dolandırıcılık Suçunu Oluşturması )"
344Y6.CD16.3.1998E. 1998/2386 K. 1998/2378"EVRAKTA SAHTECİLİK ( Suç Konusu Hüviyet ve Pasaportun Dosyaya Konulması Gereği )
SUÇ KONUSU EVRAKLARIN DOSYA İÇERİSİNE KONULMAMASI ( Hüviyet ve Pasaport-Evrakta Sahtecilik )"
344Y6.CD27.12.1990E. 1990/5747 K. 1990/10495"YALAN BEYANDA BULUNMAK ( İşyerine Başka İsimle Girmek - Kasta Dair Deliller Açıklanmadan Mahkumiyete Karar Verilemeyeceği )
KASTA DAİR DELİLLER ( Açıklanmadan Mahkumiyete Karar Verilemeyeceği - İşyerine Başka İsimle Girmek/Yalan Beyan )"
344Y6.CD23.9.1982E. 1982/5114 K. 1982/6516"SAHTEKARLIK ( Sanığın Müştekinin İmzası ve Adını Kullanarak Bono Düzenlemesi )
ADLİ TIP İNCELEMESİ ( Sahte Olduğu İddia Edilen Bononun İncelenmesinin Gerekmesi )"

Madde 345

YARGITAY

345Y15.CD18.10.2017E. 2015/805 K. 2017/20730"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanıkların Eylemlerinin İş Yeri Sigorta Bildirimi Düzenlemek Kapsamında Özel Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu - Ayrıca Sigorta Bildirimlerinin Tanzim Edildiği Tarihler İçin Zamanaşımı Sürelerinin Dolduğu/Zamanaşımının Dolması Sebebiyle Düşme Hükmü Verilmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE DAVANIN DÜŞMESİ ( Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun Suç Tarihi İtibariyle Sanıkların Lehine Olan 765 S. T.C.K'nun 504/7 Md. Gereğince 7 Yıl 6 Ay Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu/Sigorta Bildirimlerinin Tanzim Edildiği Tarihler İçin Zamanaşımı Sürelerinin Dolduğu - Düşme Hükmü Verileceği )
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( "Herhangi Bir Sağlık Güvencesi Olmayan Vatandaşlardan Ödeme Gücü Bulunmayanların Acil Sağlık Hizmeti Bedelleri Kendilerinden Talep Edilmeyecektir." Düzenlemesi Karşısında Sanık ve Eşinin Yararlandıkları Sağlık Hizmetlerinin Acil Sağlık Hizmeti Niteliğinde Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )"
345Y21.CD9.1.2017E. 2015/9205 K. 2017/11"ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK (Çekte Bulunması Zorunlu Keşide Tarihi İçermemesi Nedeniyle Özel Belge Niteliğinde Olduğu - Kanuni Zorunlu Unsurları Taşımayan Sahte Çekin İbrazından İbaret Eylemin Özel Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğunun Kabulü Gereği)
SAHTE ÇEK İBRAZI (Özel Belgede Sahtecilik - Yasal Unsurları Taşımayan Çekin Özel Belge Niteliğinde Olduğu)"
345Y11.CD19.1.2016E. 2015/9740 K. 2016/353"MUHASEBECİ OLAN SANIĞIN DİĞER SANIĞI SAHTE İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ İLE SİGORTALI GÖSTERMESİ ( Özel Belge Niteliğinde Olan İşe Giriş Bildirgesi ve Dört Aylık Sigorta Primleri Bordrosu Düzenlendiği - Eylemin Özel Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağının Gözetileceği )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Muhasebeci Olarak Çalışan Sanığın Diğer Sanığı Sahte İşe Giriş Bildirgesi İle Sigortalı Olarak Gösterdiği ve Herhangi Bir Çalışması ya da Geliri Olmadığı Halde Dört Aylık Sigorta Primleri Bordrosu Düzenlediği - Özel Belge Niteliğinde Olan İşe Giriş Bildirgesi ve Sigorta Primleri Bordrosu Düzenlemekten İbaret Eylemlerin Özel Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Muhasebeci Olarak Çalışan Sanığın Diğer Sanığı Sahte İşe Giriş Bildirgesi İle Sigortalı Olarak Gösterdiği ve Herhangi Bir Çalışması ya da Geliri Olmadığı Halde Dört Aylık Sigorta Primleri Bordrosu Düzenlediği - Eylemlerin Özel Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağının Gözetileceği )"
345Y11.CD18.6.2015E. 2015/2481 K. 2015/27247"MUHASEBECİ SANIĞIN ŞİRKET YETKİLİSİNDEN ALDIĞI VEKALETNAME İLE ŞİRKET ADINA İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ DÜZENLEMESİ ( Eylemin Özel Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu/Suçun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü Ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Ve Lehe Olan 765 S.K. 102/4, 104/2. Maddesinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Yargılamaya Devamla Hüküm Kurulması Hatalı Olduğu )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Muhasebecilik Yapan Sanığın Şirket Yetkilisinden Aldığı Vekaletname Uyarınca Şirket Adına İşe Giriş Bildirgesi Düzenlemesi - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Ve Lehe Olan 765 S.K. 102/4, 104/2. Maddesinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiği/Yargılamaya Devamla Hüküm Kurulamayacağı )
YÜRÜRÜLÜKTE BULUNAN KANUN UYGULAMASI ( Muhasebecilik Yapan Sanığın Şirket Yetkilisinden Aldığı Vekaletname Uyarınca Şirket Adına İşe Giriş Bildirgesi Düzenlemesi - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Ve Lehe Olan 765 S.K. 102/4, 104/2. Maddesinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiği/Yargılamaya Devamla Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Özel Belgede Sahtecilik - Muhasebecilik Yapan Sanığın Şirket Yetkilisinden Aldığı Vekaletname Uyarınca Şirket Adına İşe Giriş Bildirgesi Düzenlemesi/Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Ve Lehe Olan 765 S.K. 102/4, 104/2. Maddesinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleşmesi Nedeniyle Yargılamaya Devamla Hüküm Kurulamayacağı )"
345Y11.CD7.7.2014E. 2014/10919 K. 2014/13558"EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU ( 5237 S.K. Düzenlenen Özel Belgede Sahtecilik Suçu İçin Temel Cezanın Tayini ile Bireyselleştirilmesine Dair Tüm Hükümleri Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Gösterilip Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Lehe Yasa Belirlenip Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( 5237 S.K. Düzenlenen Özel Belgede Sahtecilik Suçu İçin Temel Cezanın Tayini ile Bireyselleştirilmesine Dair Tüm Hükümleri Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Gösterilip Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Lehe Yasa Belirlenip Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Hükümlü Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Takdir ve Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )
LEHE YASA HÜKMÜNÜN BELİRLENMESİ ( 5237 Sayılı Kanun Yürürlüğe Girmesi ile Tüm Hükümlerin Olaya Uygulanarak Çıkan Sonucun Karşılaştırılması Gerektiği )
765 SAYILI KANUNA GÖRE KESİNLEŞMİŞ MAHKUMİYET HÜKMÜ ( Sonradan Yürürlüğe Giren 5237 S.K. Uyarınca Özel Belgede Sahtecilik Suçu İçin Temel Cezanın Tayini ile Bireyselleştirilmesine Dair Tüm Hükümleri Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Gösterilip Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Lehe Yasa Belirlenip Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gereği )"
345Y11.CD5.4.2012E. 2011/10086 K. 2012/4794"ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Sahtecilik Suçunun Maddi Konusu Olan İthal Malı Uygunluk Belgesinin TSE Malları İle İlgili Bulunmadığı/Anılan Varakanın Resmi Belge Niteliğinde Bulunmadığı - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 S.K'daki Özel Belgede Sahtecilik Kapsamında Kaldığı/Dava Zamanaşımı Dolduğu )
İTHAL MALI UYGUNLUK BELGESİ ( Sahtecilik Suçunun Maddi Konusu Olan İthal Malı Uygunluk Belgesinin TSE Malları İle İlgili Bulunmadığı - Anılan Varakanın Resmi Belge Niteliğinde Bulunmadığı/Özel Belgede Sahtecilik Kapsamında Kaldığı )
VARAKANIN RESMİ BELGE NİTELİĞİNDE OLMADIĞI ( TSE Malları İle İlgisi Bulunmadığı/Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 S.K'daki Özel Belgede Sahtecilik Kapsamında Kaldığı - Suçun İşlendiği Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Dava Zamanaşımı Gerçekleştiği )
DAVA ZAMANAŞIMI GERÇEKLEŞTİĞİ ( Suçun Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 S.K'daki Özel Belgede Sahtecilik Kapsamında Kaldığı - Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği 24.09.2004 Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği/Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verildiği )"
345Y11.CD14.12.2011E. 2009/12342 K. 2011/23342"ANONİM ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ SAHTE OLARAK DÜZENLENMESİ ( Sanıkların Ortakları Olduğu Anonim Şirketlerin Faaliyetleri İle İlgili Yapılan Eylemlerinin 765 S.K. Md.345'de Düzenlenen Özel Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ SAHTE OLARAK DÜZENLENMESİ ( Sanıkların Ortakları Olduğu Anonim Şirkete Ait Olağan Genel Kurul Toplantıları İle Bu Toplantılara Ait Hazirun Cetvellerini Sahte Olarak Düzenledikleri - Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Karar Verilemeyeceği )
HAZİRUN CETVELİNİN SAHTE OLARAK DÜZENLENMESİ ( Anonim Şirket Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının da Sahte Olarak Düzenlendiği - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Sanıklar Lehine Olan 765 S.K.'da Öngörülen Dava Zamanaşımının Gerçekleştiği )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Sanıkların Ortakları Olduğu Anonim Şirketlerin Faaliyetleri İle İlgili Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanakları İle Bu Toplantılara Ait Hazirun Cetvellerini Sahte Olarak Düzenledikleri İddia Edilen Eylemlerinin 765 S.K. Md.345'te Düzenlenen Suçu Oluşturduğu )"
345Y11.CD13.10.2011E. 2011/7318 K. 2011/20771"SAHTE BONO DÜZENLEMEK ( Suça Konu Bononun İki Ayrı Vade Tarihi Taşıması Nedeniyle "Bono" Vasfını Taşımadığı - Eylemin "Özel Belgede Sahtecilik" Suçunu Oluşturacağı )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Sahte Olarak Tanzim Edildiği İddia Olunan Suça Konu Bononun İki Ayrı Vade Tarihi Taşıması Nedeniyle "Bono" Vasfını Taşımadığı - "Özel Belgede Sahtecilik" Suçunun Oluştuğu )
BONONUN İKİ AYRI VADE TARİHİ TAŞIMASI ( Sahte Olarak Tanzim Edildiği İddia Olunan/"Bono" Vasfını Taşımadığı - Eylemin "Özel Belgede Sahtecilik" Suçunu Oluşturacağı )"
345Y1.CD14.6.2010E. 2009/16787 K. 2010/7000"KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA İLİŞKİN KARAR ( İtiraz Yetkisi Ancak Suçtan Zarar Gören Maliye Bakanlığına Ait Olup Bu Yetkililerin Anılan Yönde Başvuruda Bulunmamış Olmaları Kendi Sorumluluklarını Gerektirdiği )
İTİRAZ YETKİSİ ( Kovuşturmaya Yer Olmadığına İlişkin Karara İtiraz Yetkisi Ancak Suçtan Zarar Gören Maliye Bakanlığına Ait Olup Bu Yetkililerin Anılan Yönde Başvuruda Bulunmamış Olmaları Kendi Sorumluluklarını Gerektirdiği )
SUÇTAN ZARAR GÖREN SIFATI ( İlgili Kişinin Özel Belgede Sahtecilik ve Siyasi Partiler Kanununa Aykırılık Suçları Nedeniyle Açık Bir Hakkı Zedelenmediği Cihette Suçtan Zarar Gören Sıfatı Bulunmadığından Vaki İsteminin Reddi Yerine Kabulüne Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
KANUN YARARINA BOZMA ( Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın Kaldırılmasına İlişkin Mercii Kararının “Vatana İhanet” Suçlaması Dışında Kalan Bir Suç İle İlgili Olarak Cumhurbaşkanı Hakkında 5271 S. CMK Kapsamında Bir Hukuki İşlem Yapılamayacağı Gerekçesiyle Bozulması İsteminin İncelenmesine Olanak Bulunmadığı )
CUMHURBAŞKANI HAKKINDA HUKUKİ İŞLEM ( Kanun Yararına Bozma - Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın Kaldırılmasına İlişkin Mercii Kararının “Vatana İhanet” Suçlaması Dışında Kalan Bir Suç İle İlgili Olarak Cumhurbaşkanı Hakkında 5271 S. CMK Kapsamında Bir Hukuki İşlem Yapılamayacağı Gerekçesiyle Bozulması İsteminin İncelenmesine Olanak Bulunmadığı )"
345Y11.CD14.6.2010E. 2009/16787 K. 2010/7000"SİYASİ PARTİLER KANUNU'NA AYKIRILIK ( Cumhurbaşkanının Sorumsuzluğuna İlişkin Hükümler Dikkate Alındığında “Vatana İhanet” Suçlaması Dışında Kalan Bir Suç İle İlgili Olarak Cumhurbaşkanı Hakkında 5271 S. C.M.K.Kapsamında Bir Hukuki İşlem Yapılamayacağı )
CUMHURBAŞKANININ SORUMSUZLUĞU İLKESİ ( Siyasi Partiler Kanunu'na Aykırılıktan Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Hakkında - “Vatana İhanet” Suçlaması Dışında Kalan Bir Suç İle İlgili Olarak Cumhurbaşkanı Hakkında 5271 S. C.M.K.Kapsamında Bir Hukuki İşlem Yapılamayacağı )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Hakkında - C. Başsavcılığı'nın Kararına Karşı Başvuruda Bulunanın İşlendiği İleri Sürülen Suçlar Nedeniyle Açık Bir Hakkı Zedelenmediği Cihetle Suçtan Zarar Gören Sıfatı Bulunmadığı/İsteminin Reddi Gerektiği )
CUMHURBAŞKANININ YARGILANMASI SORUNU ( Siyasi Partiler Kanunu'na Aykırılık - Cumhurbaşkanının Sorumsuzluğuna İlişkin Hükümler Dikkate Alındığında “Vatana İhanet” Suçlaması Dışında Kalan Bir Suç İle İlgili Olarak 5271 S. C.M.K.Kapsamında Bir Hukuki İşlem Yapılamayacağı )"
345Y11.CD23.11.2009E. 2008/20423 K. 2009/14508"ÇEKİN UNSURLARI ( Yasada Sınırlı Olarak Sayılmış Olup Vergi Kimlik Numarası Bunlar Arasında Yer Almadığından Çek Üzerinde Tahrifat Yapılması Suçunda Çekte Vergi Kimlik Numarası Olmadığı İçin Sahteciliğin Resmi Belgede Sahtecilik Olacağı )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Çekin Unsurları Yasada Sınırlı Olarak Sayılmış Olup Vergi Kimlik Numarası Bunlar Arasında Yer Almadığından Çek Üzerinde Tahrifat Yapılması Halinde Olacağı )
VERGİ KİMLİK NUMARASI ( Çekin Unsurları Yasada Sınırlı Olarak Sayılmış Olup Vergi Kimlik Numarası Bunlar Arasında Yer Almadığından Çek Üzerinde Tahrifat Yapılması Suçunda Çekte Vergi Kimlik Numarası Olmadığı İçin Sahteciliğin Resmi Belgede Sahtecilik Olacağı )"
345YCGK27.5.2008E. 2008/11-139 K. 2008/148"SAHTE EVRAK DÜZENLEMEK VE KULLANMAK ( Kararın Sanıklara Tebliğ Edilmiş Olması Nedeniyle Dilekçenin Üzerindeki Havale Tarihi Nazara Alındığında Sanık Açısından Temyizin Süresinde Olduğu )
TEMYİZ DİLEKÇESİNİN SÜRESİNDE OLUP OLMAMASI ( Kararın Sanıklara Tebliğ Edilmiş Olması Nedeniyle Dilekçenin Üzerindeki Havale Tarihi Nazara Alındığında Sanık Açısından Temyizin Süresinde Olduğu )"
345Y11.CD17.4.2008E. 2006/1207 K. 2008/2949"ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( KİT Personelinin Ancak Bağlı Olduğu Kurumun Parası Para Hükmündeki Evrak ve Senetleri ve Diğer Mevcutlarına Karşı İşledikleri Suçlar İle Bilanço Tutanak Rapor ve Benzeri Belge Üzerinde İşledikleri Suçlardan Dolayı Devlet Memurları Gibi Cezalandırılabileceği )
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONELİ ( Ancak Bağlı Olduğu Kurumun Parası Para Hükmündeki Evrak ve Senetleri ve Diğer Mevcutlarına Karşı İşledikleri Suçlar İle Bilanço Tutanak Rapor ve Benzeri Belge Üzerinde İşledikleri Suçlardan Dolayı Devlet Memurları Gibi Cezalandırılabileceği )
DEVLET MEMURLARI GİBİ CEZALANDIRILMA ( KİT Personelinin Ancak Bağlı Olduğu Kurumun Parası Para Hükmündeki Evrak ve Senetleri ve Diğer Mevcutlarına Karşı İşledikleri Suçlar İle Bilanço Tutanak Rapor ve Benzeri Belge Üzerinde İşledikleri Suçlardan Dolayı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Özel Belgede Sahtecilik - 765 Sayılı TCK İle 5237 Sayılı Kanunun İlgili Bütün Hükümleri Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbirleriyle Karşılaştırılması Suretiyle )"
345Y11.CD26.4.2007E. 2005/6222 K. 2007/2854"ASLİ DAVA ZAMANAŞIMI ( Özel Belgede Sahtecilik - Özel Belge Niteliğindeki Sözleşmenin Sanık Tarafından Hukuk Mahkemesine İbrazı/Zamanaşımını Keseceği )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Özel Belge Niteliğindeki Sözleşmenin Sanık Tarafından Hukuk Mahkemesine İbrazı - Zamanaşımını Keseceği )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİĞİN UNSURLARI ( Sahtecilik Yapılmasının Yeterli Olmadığı - Belgenin Hukuki Sonuç Doğuracak Biçimde Kullanılması Gerektiği )"
345Y11.CD30.1.2007E. 2005/11011 K. 2007/326"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanıklar Hakkında İşe Giriş Bildirgesi İle Başvuru Üzerine Ne Gibi İşlem Yapılıp Hangi Tür Evrak Düzenlendiği İlgililerin Beyanları Üzerine Doğruluğunun Tespiti Açısından Kurumun Araştırma Yükümlülüğünün Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( Başvuru Üzerine Ne Gibi İşlem Yapılıp Hangi Tür Evrak Düzenlendiği İlgililerin Beyanları Üzerine Doğruluğunun Tespiti Açısından Kurumun Araştırma Yükümlülüğünün Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği - Dolandırıcılık )
HAKSIZ HİZMET SÜRESİ KAZANIP KAZANMAMA ( Hususları Araştırılıp Ayrıca Serbest Muhasebeci Sanığın İşe Giriş Bildirgesini Düzenleme Yetkisinin Olup Olmadığı da Saptanıp Resmi Nitelikte Belge Düzenlendiğinin Belirlenmesi Gerektiği )"
345YCGK26.9.2006E. 2006/6-204 K. 2006/197"ADİL YARGILANMA HAKKI ( Sanığın Yeni Adres Bildirerek Yapılacak Tebligatların Belirtilen Adrese Gönderilmesi Talebinde Bulunmasına Rağmen Tebliğnamenin Sanığın Önceki Adresine Koşulları Oluşmadığı Halde Tebligat Kanununun 35. Maddesine Göre Tebliği Yasaya Aykırı Olduğu )
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK SUÇU ( Tebliğname Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmeksizin Yargıtay Özel Dairesince İnceleme Yapılıp Hükmün Düzeltilerek Onanması 1412 Sayılı CMUK'nun 316/3. Maddesine Aykırı Olduğu )
SAVUNMA HAKKI ( Sanık veya Müdafii Katılan veya Vekiline Usulüne Uygun Şekilde Tebliğ Edilerek C. Başsavcılığının Görüşünden Haberdar Edilmeleri Adil Yargılanma Hakkı ve Savunma Hakkının Bir Gereği Olduğu )
TEBLİĞNAMENİN TEBLİĞİ ( 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 35. Maddesi Uyarınca Tebligat Yapılabilmesi İçin Kendisine Kanuna Uygun Bir Şekilde Tebliğ Yapılmış Olan Kimsenin Yeni Adresini Kaza Merciine Bildirmemesi ve Yeni Adresin Tebliğ Memurunca da Tespit Edilememesi Gereği )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Tebliğname Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmeksizin Yargıtay Özel Dairesince İnceleme Yapılıp Hükmün Düzeltilerek Onanması 1412 Sayılı CMUK'nun 316/3. Maddesine Aykırı Olduğu )"
345Y11.CD20.9.2006E. 2006/3988 K. 2006/7188"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( 5237 Sayılı TCK'nun 43. Maddesinin Uygulanması Halinde Cezanın 1/4 Oranında Arttırılması Sanığın Aleyhine Olacağı - Sanığın 765 Sayılı TCK'u Hükümlerine Göre Cezalandırılmasına Karar Vermek Gerektiği Açıklandığı Halde 5237 Sayılı Yasaya Göre Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Resmi Evrakta Sahtecilik - 5237 Sayılı Yasaya Göre Teselsül Nedeniyle Hükmedilecek Cezaya 1/4 Oranında Artırım Yapılacağından 765 Sayılı TCK'nuna Göre Hüküm Kurulmasının Sanığın Lehine Olduğu )"
345Y11.CD23.5.2006E. 2005/1397 K. 2006/4535"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU ( Bono Üzerinde Yapılan Sahtecilik Nedeniyle )
BONO ( Ceza Hukuku Açısından Özel Evrak Niteliğinde Olması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Suça Konu Senet Adli Tıp Kurumuna Gönderilerek İğfal Kabiliyetini Haiz Olup Olmadığı Hususunda Rapor Aldırılmasının Gerekmesi )"
345Y6.CD3.5.2006E. 2004/9917 K. 2006/4489"EVRAKTA SAHTECİLİK ( Borcun Haricen Ödendiği - Borçlu Hakkındaki İcra Takibinin Kaldırıldığına İlişkin Yazının Niteliği Bakımından 765 Sayılı TCK'nun 342/1. Maddesinde Belirtilen Belgelerden Olduğu Gözetilmesi Gereği )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Borçlu Hakkındaki İcra Takibinin Kaldırıldığına İlişkin Yazının Niteliği Bakımından 765 Sayılı TCK'nun 342/1. Maddesinde Belirtilen Belgelerden Olduğu Gözetilmesi Gereği )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Borçlu Hakkındaki İcra Takibinin Kaldırıldığına İlişkin Yazının Niteliği Bakımından 765 Sayılı TCK'nun 342/1. Maddesinde Belirtilen Belgelerden Olduğu Gözetilmesi Gereği )"
345Y6.CD26.4.2006E. 2004/9925 K. 2006/4202"ÇEKTE KEŞİDE YERİ ( Bulunmaması Nedeniyle TTK'nun 692. Maddesinde Öngörülen Zorunlu Unsurun Gerçekleşmediği Gözetilerek 765 Sayılı TCK'nun 345. Maddesi Gereği Hüküm Kurulması Gereği )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Suça Konu Çekte Düzenleme Yerinin Olmadığı Bu Nedenle TTK'nun 692. Maddesinde Öngörülen Zorunlu Unsurun Gerçekleşmediği Gözetilerek 765 Sayılı TCK'nun 345. Maddesi Gereği Hüküm Kurulması Gereği )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Suça Konu Çekte Düzenleme Yerinin Olmadığı -Gözetilerek 765 Sayılı TCK'nun 345. Maddesi Gereği Hüküm Kurulması Gereği )"
345Y6.CD10.4.2006E. 2004/7760 K. 2006/4059"DOLANDIRICILIK ( Suça Konu Çekte Düzenleme Yeri Olarak Belirtilen Yerin Kent İlçe Köy Şeklinde Yönetim Birimi Adı Olmadığı - Özel Belgelerden Olduğu Gözetilerek Eylemin 503/1. Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Suça Konu Çekte Düzenleme Yeri Olarak Belirtilen Yerin Kent İlçe Köy Şeklinde Yönetim Birimi Adı Olmadığı )
SUÇ KONUSU BELGE ASLININ DOSYADA BULUNMAMASI ( Denetime Olanak Sağlanması Bakımından Suça Konu Belge Aslı Dosya İçerisinde Bulundurulması Gereği )
ÇEKTE KEŞİDE YERİ ( Çekte Yönetim Birimi Adı Olmadığı - Özel Belgelerden Olduğu Gözetilerek Eylemin 503/1. Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Suça Konu Çekte Düzenleme Yeri Olarak Belirtilen Yerin Kent İlçe Köy Şeklinde Yönetim Birimi Adı Olmadığı - Eylemin 503/1. Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu )"
345Y6.CD6.4.2006E. 2004/9594 K. 2006/3503"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Motorlu Taşıtların Satış Veya Devrine Ait Bildirim Belgesi - 765 S. TCK. Md. 356'da Düzenlenen Özel Yarar Sağlayan Belgelerden Olduğu )
MOTORLU TAŞITLARIN SATIŞ VEYA DEVRİNE AİT BİLDİRİM BELGESİ ( 765 S. TCK. Md. 356'da Düzenlenen Özel Yarar Sağlayan Belgelerden Olduğu - Sahtecilik Suçu )
SAHTECİLİK SUÇU ( Motorlu Taşıtların Satış Veya Devrine Ait Bildirim Belgesi - 765 S. TCK. Md. 356'da Düzenlenen Özel Yarar Sağlayan Belgelerden Olduğu )"
345Y6.CD7.3.2006E. 2004/6958 K. 2006/2117"ABONMAN SÖZLEŞMESİ ( Sahtecilik - Sözleşme Sırasında Alınan Belgelerin Fotokopi Olup Sözleşme Aslının Bulunmadığının Belirtilmesi/Belgenin Aslını Gördükten Sonra mı Fotokopisini Aldıkları Yoksa Fotokopi Belgeyle Yetinip mi İşlem Yaptıklarının Sorulması Gerektiği )
SÖZLEŞME SIRASINDA ALINAN BELGELERİN FOTOKOPİ OLMASI ( Sahtecilik - Sözleşme Aslının Bulunmadığının Belirtilmesi/Belgenin Aslını Gördükten Sonra mı Fotokopisini Aldıkları Yoksa Fotokopi Belgeyle Yetinip mi İşlem Yaptıklarının Sorulması Gerektiği )
SAHTE KİRA SÖZLEŞMESİ DÜZENLENMESİ ( Sahtecilik - Sözleşme Aslının Bulunmadığının Belirtilmesi/Belgenin Aslını Gördükten Sonra mı Fotokopisini Aldıkları Yoksa Fotokopi Belgeyle Yetinip mi İşlem Yaptıklarının Sorulması Gerektiği )
SUÇ TARİHİ ( Sahtecilik - Sahte Kira Sözleşmesi ile Elektrik Abonman Sözleşmesi Yapılmasını Sağladıkları Olayda Suça Kona Belgenin Kullanıldığı Tarih Suç Tarihi Olduğu )
SAHTECİLİK ( Verilen Cezanın Paraya Çevrilip Ertelenmesi ve Ertelemenin Hukuki Sonuçları Gözetildiğinde 765 Sayılı Yasa Uyarınca Kurulan Hükmün Sanıklar Yararına Olduğunun Kabulünün Yasaya Aykırı Olduğu )
PARAYA ÇEVRİLİP ERTELENEN CEZA ( Sahtecilik - Ertelemenin Hukuki Sonuçları Gözetildiğinde 765 Sayılı Yasa Uyarınca Kurulan Hükmün Sanıklar Yararına Olduğunun Kabulünün Yasaya Aykırı Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sahtecilik - Verilen Cezanın Paraya Çevrilip Ertelenmesi ve Ertelemenin Hukuki Sonuçları Gözetildiğinde 765 Sayılı Yasa Uyarınca Kurulan Hükmün Sanıklar Yararına Olduğunun Kabulünün Yasaya Aykırı Olduğu )"
345Y6.CD22.11.2005E. 2003/11613 K. 2005/10540"SAHTECİLİK ( Suç Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasında Uygulanması İstenen 765 Sayılı TCK'nun 345. Maddesinde Öngörülen Cezanın Tür ve Süresine Göre Aynı Yasanın 102/4 ve 104/2.Maddelerinde Yazılı 7 Yıl 6 Aylık Sürenin Geçmiş Bulunması Bozmayı Gerektirdiği )
ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasında Uygulanması İstenen 765 Sayılı TCK'nun 345. Maddesinde Öngörülen Cezanın Tür ve Süresine Göre Aynı Yasanın 102/4 ve 104/2.Maddelerinde Yazılı 7 Yıl 6 Aylık Sürenin Geçmiş Bulunması Bozmayı Gerektirdiği )"
345Y6.CD10.11.2005E. 2003/21084 K. 2005/9930"DOLANDIRICILIK ( Sanığın Banka Şubesine Ödemeyemediği Borcuna Karşılık Tarihleri Lastik Kaşe İle Basılmış Başka İsimli Kişilerin Borçlu Olduğu Üç Ayrı Bonoyu Verdiği - Eylemin Zincirleme Sahtecilik Olarak Değerlendirileceği/Dolandırıcılık Suçunun Oluşmadığı )
SAHTECİLİK ( Sanığın Banka Şubesine Ödemeyemediği Borcuna Karşılık Tarihleri Lastik Kaşe İle Basılmış Başka İsimli Kişilerin Borçlu Olduğu Üç Ayrı Bonoyu Verdiği - Dolandırıcılık Suçunun Oluşmadığı/Eylemin Zincirleme Sahtecilik Olarak Değerlendirileceği )"
345Y11.CD7.11.2005E. 2005/9117 K. 2005/10867"SAHTECİLİK ( Suçun Unsurlarının Tayini Takdir Hakkı Kullanılarak Cezanın Belirlenmesi veya Kişiselleştirilmesinin Gerektiği Hallerde Davaya Katılan veya Şikayetçiye de Haber Verilerek Duruşma Açılması Gereği )
SUÇUN UNSURLARININ TAYİNİ ( Takdir Hakkı Kullanılarak Cezanın Belirlenmesi veya Kişiselleştirilmesinin Gerektiği Hallerde Davaya Katılan veya Şikayetçiye de Haber Verilerek Duruşma Açılması Gereği - Sahtecilik )
DURUŞMA AÇILMASI ( Suçun Unsurlarının Tayini Takdir Hakkı Kullanılarak Cezanın Belirlenmesi veya Kişiselleştirilmesinin Gerektiği Hallerde Davaya Katılan veya Şikayetçiye de Haber Verilerek Açılması Gereği - Sahtecilik )"
345Y6.CD27.10.2005E. 2003/10400 K. 2005/9606"SAHTECİLİK ( Yakınanın Sanığa Borcuna Karşılık Bono İmzalayıp Verdiği Borcunu Ödediğinde Sanığın Sahte Olarak Düzenlediği Aynı Miktar Başka Bir Senedi İade Ettiği Yanında Alıkoyduğu Gerçek Senedi de Tahrif Ederek Bedelini Yükseltip İcra Takibine Koyduğu )
SAHTE SENET TANZİMİ ( Yakınanın Sanığa Borcuna Karşılık Bono İmzalayıp Verdiği Borcunu Ödediğinde Sanığın Sahte Olarak Düzenlediği Aynı Miktar Başka Bir Senedi İade Ettiği - Sahtecilik Niteliğinde Olduğu )
SENETTE TAHRİFAT ( Yapılarak Bedelin Yükseltilip İcra Takibine Koyulması - Sahtecilik Niteliğinde Olduğu )
PROTOKOL ( Sahteciliğin Sabit Olması Halinde Dava Açıldıktan Sonra Düzenleme ve Yakınanın Bir An Önce Alacağını Tahsil Etmek Amacı İle İmzaladığı Anlaşılan Protokole Dayanılarak Yazılı Şekilde Beraat Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olacağı )"
345Y6.CD24.10.2005E. 2003/14908 K. 2005/9410"SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Katılan Şirket İle Sanıklara Ait Şirketin Muhasebe Kayıtları ve Ticari Değerleri Arasında Bilirkişi İncelemesi Yapılacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Sahtecilik ve Dolandırıcılık - Katılan Şirket İle Sanıklara Ait Şirketin Muhasebe Kayıtları ve Ticari Değerleri Arasında Bilirkişi İncelemesi Yapılacağı )
TEMSİL YETKİSİ ( Sahtecilik ve Dolandırıcılık - Suça Konu Çeklerin Düzenlenip Katılan Şirkete Verildiği Tarihlerde Sanığın Temsil Yetkisinin Olup Olmadığının Belirleneceği )"
345Y5.CD11.10.2005E. 2005/16452 K. 2005/21071"ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanığın Boş Olarak Verilen Bonoyu Doldurarak Kefil Aleyhine Takip Yapması/Kefil Kısmındaki İmzanın Müştekiye Ait Olmadığının Tespiti - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanığın Boş Olarak Verilen Bonoyu Doldurarak Kefil Aleyhine Takip Yapması/Kefil Kısmındaki İmzanın Müştekiye Ait Olmadığının Tespiti - Özel Evrakta Sahtekarlık/Asliye Ceza Mahkemesi )
BONONUN SONRADAN DOLDURULMASI ( Sanığın Kefil Aleyhine Takip Yapması/Kefil Kısmındaki İmzanın Müştekiye Ait Olmadığının Tespiti - Özel Evrakta Sahtekarlık/Görevli Mahkeme )"
345Y6.CD6.10.2005E. 2003/10486 K. 2005/8683"SAHTECİLİK ( Sanığın Eşinin Kardeşini Borçlu Gösteren İki Adet Sahte Bono Düzenleyip Bunları Bankaya İbraz Ederek Kredi Alması )
BANKAYA SAHTE BONO TANZİM SURETİYLE KREDİ ALINMASI ( Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı )
SANIĞI CEZADAN KURTARMAYA YÖNELİK BEYAN ( Sanığın Sahte Olarak Düzenlediği Bonoda Borçlu Gözüken Eşinin Kardeşinin Senetlerin Kendisinden Habersiz Düzenlendiğini Bildirmesi Karşısında Sonradan Sözlü Yetki Verdiğine İlişkin Anlatımlarının Bu Nitelikte Olduğu - Hüküm Kurulmasında İtibar Edilemeyeceği )"
345Y6.CD13.9.2005E. 2004/1965 K. 2005/7414"SAHTECİLİK ( Kira Kontratosu - Yakınanın İmzasının Sahte Olduğu İddia Edildiğinden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı/Tartışma Konusu Olmayan Sanık Adına Atılan İmza Yönünden Düzenlenen Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )
SAHTE İMZA ( Kira Kontratosu - Yakınanın İmzasının Sahte Olduğu İddia Edildiğinden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı/Tartışma Konusu Olmayan Sanık Adına Atılan İmza Yönünden Düzenlenen Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )
İMZA İNCELEMESİ ( Sahtecilik/Kira Kontratosu - Sanığın Belgeyi Katılanın Oğlunun Önceden Düzenlenmiş Olarak Getirdiğini Savunması ve Tanığın da Aynı Yönde Beyanda Bulunduğu/Bilirkişi Raporu Alınacağı )"
345Y6.CD12.9.2005E. 2004/10884 K. 2005/7299"SAHTE ÇEKTE BAĞIMSIZ SUÇ ( Sanığın Bir Müştekiye Verdiği Sahte Çek 765 Sayılı TCK m.342/1 Diğer Müştekiye Verdiği Keşide Yeri Olmadığı İçin Çek Niteliği Taşımayan Sahte Belge İçin Aynı Yasanın 345. Maddesi Gereğince Hüküm Kurulacağı - Tümü Zincirleme Tek Suç Kabul Edilemeyeceği )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanığın Bir Müştekiye Verdiği Sahte Çek 765 Sayılı TCK m.342/1 Diğer Müştekiye Verdiği Keşide Yeri Olmadığı İçin Çek Niteliği Taşımayan Sahte Belge İçin Aynı Yasanın 345. Maddesi Gereğince Hüküm Kurulacağı - Tümü Zincirleme Tek Suç Kabul Edilemeyeceği )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Türü Ve Üst Sınırları Bakımından Lehe Olması Yönünden Yeniden Değerlendirme Yapılması Gereği )"
345Y6.CD12.9.2005E. 2005/137 K. 2005/7226"SAHTECİLİK ( 765 S. TCY ile 5237 S. TCY'nin Aynı Suça Uyan Maddelerinin Ayrı Ayrı ve Bir Bütün Olarak Uygulanması Sonucunda Mahkemece 765 S.Y Uyarınca Kurulan Hükmün Zamanaşımı Bakımından Sanık Yararına Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Sahtecilik - 765 Sayılı TCY ile 5237 S. TCY'nin Aynı Suça Uyan Maddelerinin Ayrı Ayrı ve Bir Bütün Olarak Uygulanması Sonucunda Mahkemece 765 Sayılı Yasa Uyarınca Kurulan Hükmün Zamanaşımı Bakımından Sanık Yararına Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sahtecilik - 765 S. TCY ile 5237 S. TCY'nin Aynı Suça Uyan Maddelerinin Ayrı Ayrı ve Bir Bütün Olarak Uygulanması Sonucunda Mahkemece 765 S.Y Uyarınca Kurulan Hükmün Zamanaşımı Bakımından Sanık Yararına Olduğu )"
345Y6.CD12.9.2005E. 2004/10884 K. 2005/7299"SAHTE ÇEK VE KEŞİDE YERİ OLMADIĞI İÇİN ÇEK NİTELİĞİ TAŞIMAYAN SAHTE BELGE ( Ayrı Müştekilere Verilen - Tümünün Zincirleme Tek Suç Kabul Edilemeyeceği )
ZİNCİRLEME TEK SUÇ KABUL EDİLEMEME ( Ayrı Müştekilere Verilen Sahte Çek ve Keşide Yeri Olmadığı İçin Çek Niteliği Taşımayan Sahte Belge )
KEŞİDE YERİ OLMAYAN ÇEK ( Çek Niteliği Taşımayan Sahte Belge - 765 Sayılı TCK. 345. Maddesi Gereğince Hüküm Kurulması Gereği )
GEREKÇELİ KARAR BAŞLIĞI ( Sanığın Doğum Tarihinin Yanlış Yazılması - Bozmayı Gerektireceği )"
345Y6.CD23.6.2005E. 2005/496 K. 2005/4469"SAHTECİLİK ( Suça Konu Senedin Sanıklarca Düzenlenip Katılana Verilmesi Sırasında Zorunlu Biçimsel Öğeleri Taşımayıp Kambiyo Senedi Niteliğinde Olmadığı - Dolayısıyla Sanıkların Eylemlerinin Özel Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Suça Konu Senedin Sanıklarca Düzenlenip Katılana Verilmesi Sırasında Zorunlu Biçimsel Öğeleri Taşımayıp Kambiyo Senedi Niteliğinde Olmaması Nedeniyle )
KAMBİYO SENEDİ NİTELİĞİ ( Suça Konu Senedin Sanıklarca Düzenlenip Katılana Verilmesi Sırasında Zorunlu Biçimsel Öğeleri Taşımayıp Kambiyo Senedi Niteliğinde Olmadığı - Dolayısıyla Sanıkların Eylemlerinin Özel Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı )"
345Y6.CD23.6.2005E. 2003/19057 K. 2005/6178"SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Özel Belgeler İle Haksız Menfaat Sağladığı Kabul Edilen Sanık Hakkında TCK'nun 79.Maddesi Yoluyla 503/1.Maddesi İle Hüküm Kurulması İle Yetinilmesi Gerektiği )
ÖZEL BELGELER İLE HAKSIZ MENFAAT SAĞLAMA ( Sağladığı Kabul Edilen Sanık Hakkında TCK'nun 79.Maddesi Yoluyla 503/1.Maddesi İle Hüküm Kurulması İle Yetinilmesi Gerektiği - Sahtecilik ve Dolandırıcılık )
DAVA AÇILMADAN ÖNCE ZARARI ÖDEDİĞİNİ BİLDİRME ( Buna İlişkin Makbuzları Sunmuş Olması Karşısında TCK'nun 523/1.Maddesinin Uygulama Olanağının Tartışılmamasının İsabetsiz Olduğu )"
345YCGK14.6.2005E. 2005/6-38 K. 2005/63"DOLANDIRICILIK ( Başka Bir Suça Dönüşmesi Olanağı Bulunmayan Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık Suçunun Asli Dava Zamanaşımı Süresinin 5 Yıl Olduğu )
ASLİ DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Dolandırıcılık - Başka Bir Suça Dönüşmesi Olanağı Bulunmayan Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık Suçunun Asli Dava Zamanaşımı Süresinin 5 Yıl Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık Suçunun Asli Dava Zamanaşımı Süresinin 5 Yıl Olduğu - Suç Tarihinden İtibaren İşlemeye Başlayan Bu Süre İddianamenin Düzenlenip Mahkemeye Tevdi Edildiği Tarihte Ardından da Sanığın Sorguya Çekildiği Tarihte Kesilip Yeniden İşlemeye Başladığı )
DAVA ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Dolandırıcılık - Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Bu Dava İle Birleştirilmesinden Sonra Sanığın Gereksiz Olarak Yeniden Sorguya Çekilmesi ve Beraat Kararının Zamanaşımını Kesici Bir Etkisinin Bulunmadığı )
SAHTECİLİK ( Failin Gerçek Bir Durumun Kanıtlanmasını Sağlamak Amacıyla Hareket Etmiş Olması Gerek 765 S. TCY'nın 347. Md. Gerekse Fiil ve Hükümden Sonra Yürürlüğe Girmiş Bulunan 5237 S. TCY'nın 211. Md.de Ortak İndirim Nedeni Olarak Kabul Edildiği )
İNDİRİM NEDENİ ( Sahtecilik - Failin Gerçek Bir Durumun Kanıtlanmasını Sağlamak Amacıyla Hareket Etmiş Olması Gerek 765 S. TCY'nın 347. Md. Gerekse Fiil ve Hükümden Sonra Yürürlüğe Girmiş Bulunan 5237 S. TCY'nın 211. Md.de Ortak İndirim Nedeni Olarak Kabul Edildiği )"
345Y6.CD9.6.2005E. 2003/15387 K. 2005/5589"SAHTECİLİK VE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK SUÇU ( Katılan Şirkete Ait Mağazada Müdür Olarak Görev Yapan Sanığın Hizmet İlişkisi Nedeniyle Kendisine Tevdi Olunan Şeyler Üzerinde Atılı Suçu İşlemesi )
LEHE OLAN YASANIN UYGULANMASI ( Ceza Yasasında Yapılan Değişikliğin Sanığın Aleyhine Olması Nedeniyle Eski Yasaya Göre Verilen Hükmün Korunması )
CEZA YASASINDA DEĞİŞİKLİK ( Yeni Ceza Yasasının Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Kesinleşmiş Hükümlerle İlgili Olarak Lehe Olan Yasa Hükümlerinin Uygulanabileceğinden Hüküm Mahkemesince Yeniden Değerlendirme Yapılması )"
345Y6.CD26.5.2005E. 2003/2514 K. 2005/5395"SAHTECİLİK ( Alacaklı Gösterilen "Görsel Turizm Org."nun Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olmaması Nedeniyle Resmi Belge Niteliği Bulunmayan Senetler Üzerinde Sahtecilik Suçunu İşlediği )
RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Alacaklı Gösterilen "Görsel Turizm Org."nun Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olmaması Nedeniyle Resmi Belge Niteliği Bulunmayan Senetler Üzerinde Sahtecilik Suçunu İşlediği )"
345Y6.CD10.5.2005E. 2004/1612 K. 2005/4779"SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( TCK'nun 345. Maddesinde Sayılan Özel Belge Niteliğindeki Senetleri Bankaya Vererek Kredi Almak Biçiminde Gerçekleşen Eyleminin Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu )
ÖZEL BELGE NİTELİĞİNDEKİ SENETLER ( Bankaya Vererek Kredi Almak Biçiminde Gerçekleşen Eyleminin Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu )
DOLANDIRICILIK ( TCK'nun 345. Maddesinde Sayılan Özel Belge Niteliğindeki Senetleri Bankaya Vererek Kredi Almak Biçiminde Gerçekleşen Eylemin Bu Suçu Oluşturduğu )"
345Y6.CD10.3.2005E. 2003/14870 K. 2005/2406"SAHTEKARLIK ( Sanıkların Vize Almak İçin Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Sundukları Vergi Levhası ve Vergi Mükellefi Olduğuna İlişkin Belge )
VERGİ LEVHASI DÜZENLEMEK ( Sanıkların Vize Almak İçin Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Sundukları Belge - Vesikada Sahtekarlık )
VESİKADA SAHTEKARLIK ( Sanıkların Vize Almak İçin Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Sundukları Vergi Levhası ve Vergi Mükellefi Olduğuna İlişkin Belge )"
345Y11.CD8.3.2005E. 2003/4398 K. 2005/999"VERGİ USUL YASASINA MUHALEFET ( Sanık Hakkında 213 Sayılı Yasaya Muhalefet Etmek Suçundan Mütalaa Alınmadan Dava Açıldığı - Dava Şartının Gerçekleşmeyeceği Anlaşıldığından Kamu Davasının Düşürülmesi Gerektiği )
DAVA ŞARTININ GERÇEKLEŞMEMESİ ( Sanık Hakkında 213 Sayılı Yasaya Muhalefet Etmek Suçundan Mütalaa Alınmadan Dava Açıldığı - Vergi Usul Yasasına Muhalefet/ Davanın Düşürülmesi Gerektiği )
MÜTALAA VERİLİP VERİLMEYECEĞİ ( Defterdarlık Gelir Müdürlüğünden Sorulması Gerektiğinin Bildirilmesi Karşısında Anılan Müdürlük'ten Mütalaa Alınması Gerektiği - 213 Sayılı Yasaya Muhalefet )"
345Y6.CD23.2.2005E. 2004/9023 K. 2005/1735"SAHTECİLİK ( Zorunlu Öğelerinde Eksiklik Bulunan Emre Yazılı Senet Sahtecilik Suçu Yönünden Özel Belge Sayılacağı )
EMRE YAZILI SENET ( Zorunlu Öğelerinde Eksiklik Bulunması Halinde Sahtecilik Suçu Yönünden Özel Belge Sayılacağı )
YIRTILAN BELGELERİN PARÇALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ ( Yasal Öğelerini Yitirmiş ise Sahtecilik Suçunun Tamamlanacağı - Yasal Öğeleri Tam Olup Hukuksal Sonuç Doğurma Yeteneği Devam Ediyorsa Suçun Eksik Kalkışma Aşamasında Kalacağı )
ÖZEL BELGE ( Zorunlu Öğelerinde Eksiklik Bulunan Emre Yazılı Senet Sahtecilik Suçu Yönünden Özel Belge Sayılacağı )"
345Y6.CD10.2.2005E. 2003/19918 K. 2005/1211"SAHTECİLİK ( Suç Tarihinden İtibaren 15 Yıl Geçtiğinden Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gereği - Zamanaşımı )
SUÇ TARİHİ ( Senedin Hangi Tarihte Düzenlendiği Kesin Olarak Saptanamadığından Borçlu Gösterilen Şahsın Ölüm Tarihinin Suç Tarihi Olarak Kabulü Gereği - Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi )
ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ ( Sahtecilik Suçunda Senedin Nezaman Düzenlendiğinin Kesin Olarak Saptanamaması - Şüphenin Sanığın Yararına Yorumlanarak Suç Tarihinin Senet Borçlusunun Ölüm Tarihinin Suç Tarihi Olarak Kabul Edilmesi Gereği )
SAHTECİLİK SUÇUNDA ZAMANAŞIMI ( Suç ve İnceleme Tarihleri Arasında 15 Yıllık Sürenin Geçmiş Olması - Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması )"
345Y6.CD8.2.2005E. 2003/18323 K. 2005/1071"SAHTECİLİK ( Elektrik Bağlanması İçin Özel Belge Niteliğindeki Kira Kontratosu Düzenlemek - Suç Tarihi ile İnceleme Tarihi Arasında 7 Yıl 6 Ay Süre Geçtiğinden Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Elektrik Bağlanması İçin Sahte Kira Kontratosu Düzenlemek Eyleminin 7 Yıl 6 Ay Geçmekle Zamanaşımına Uğradığının Kabulü Gereği )
SAHTE KİRA KONTRATOSU DÜZENLEMEK ( Kira Kontratosunun Özel Belge Niteliğinde Olduğu - Elektirik Bağlanması İçin Sahte Kira Kontratosu Düzenlenmesi )
SUÇ TARİHİ ( Sahte Kira Kontratosunun Elektrik Bağlanması İçin İdareye Sunulduğu Tarih Olduğu - Sahtecilik )"
345Y6.CD24.1.2005E. 2004/1340 K. 2005/116"SAHTECİLİK ( Suça Konu Senedin Dosyaya Konulması Gereği - Onaysız ve Okunaksız Rapora Dayanılarak Hüküm Kurulmasının Bozmayı Gerektirdiği )
SUÇA KONU SENET ( Denetime Olanak Sağlamak Üzere Dosyaya Konulmamasının Bozmayı Gerektirdiği - Sahtecilik )
FİZİK GRAFOLOJİ İHTİSAS DAİRESİ ( Düzenlenen Raporunun Onaylı Fotokopisi Eklenmeden Onaysız Fotokopisine Dayanılarak Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
FOTOKOPİ VE ONAYSIZ BELGLERLE HÜKÜM KURULAMAYACAĞI ( Bozma Nedeni Olduğu - Suça Konu Belgenin Dosya İçinde Bulunmamasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
345Y6.CD24.1.2005E. 2003/7413 K. 2005/131"SAHTECİLİK SUÇU ( Düzenleme Tarihi Bulunmayan Bononun Kambiyo Senedi Vasfını Haiz Olmaması - Senetteki Rakamların Değiştirilmesinin Özel Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı/Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunun Oluşmayacağı )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Düzenleme Tarihi Bulunmayan ve Bu Nedenle de Kambiyo Senedi Niteliği Bulunmayan Bonodaki Rakamların Değiştirilmiş Olması )
BONO NİTELİĞİ BULUNMAYAN SENET ( Düzenleme Tarihi Bulunmaması - Bu Senetteki Miktarların Değiştirilmesinin Özel Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı )
RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Düzenleme Tarihi Bulunmayan Senedin Kambiyo Senedi Vasfını Haiz Olmaması - Özel Evrakta Sahtecilik Suçunun Oluşacağı )"
345Y6.CD13.10.2004E. 2003/686 K. 2004/11196"SAHTECİLİK ( Belgenin Hukuksal Sonuç Doğurucu Nitelikte Olup Olmadığı Belirlendikten Sonra Sanığın Hukuksal Durumunun Takdiri Gereği )
BELGENİN HUKUKSAL SONUÇ DOĞURUCU NİTELİĞİ ( Olup Olmadığı Belirlendikten Sonra Sanığın Hukuksal Durumunun Takdiri Gereği - Sahtecilik )"
345Y6.CD14.6.2004E. 2003/1775 K. 2004/7635"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sahte Fatura Basıp Kullanmak - Suça Konu Belgelerdeki Değişikliğin Onaysız Fotokopi Üzerinde Yapılması )
SAHTE FATURA BASIP KULLANMAK ( Suça Konu Belgelerdeki Değişikliğin Onaysız Fotokopi Üzerinde Yapılması - Evrakta Sahtekarlık )"
345Y6.CD27.5.2004E. 2004/1686 K. 2004/6901"ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Mevcut Delillerin Takdir Ve Değerlendirilmesinin Mahkemesine Ait Bulunduğu Gözetilmeden Hiçbir Araştırma Yapılmaksızın Verilen Takipsizlik Kararının Hatalı Olduğu )
TAKİPSİZLİK KARARI ( Mevcut Delillerin Takdir Ve Değerlendirilmesinin Mahkemesine Ait Bulunduğu Gözetilmeden Hiçbir Araştırma Yapılmaksızın Verilmesinin Hatalı Olduğu - Kamu Davası Açılmasına Karar Verilmesi Gereği )
DELİLLERİN TAKDİR VE DEĞERLENDİRİLMESİ ( Mahkemesine Ait Bulunduğu Gözetilmeden Hiçbir Araştırma Yapılmaksızın Verilen Takipsizlik Kararının Hatalı Olduğu - Kamu Davası Açılmasına Karar Verilmesi Gereği )"
345Y11.CD12.5.2004E. 2003/5372 K. 2004/4235"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Özel Evrekta Sahtecilik Suçunun Sahte Belgeleri Başkasına Vermekle Gerçekleştiği Vergi İndiriminde Kullanılmış Olmasının Gerekli Olmadığı - Belgelerin Kullanılmadığı İddiasının Araştırılması Gereği )
YANILTICI FATURA DÜZENLEMEK ( Faturaların Özel Gider İndirim Belgesi Olarak Kullanılmamış Olmasının Suçun Oluşumuna Engel Teşkil Etmediği - Özel Evrakta Sahtecilik Suçunun Yanıltıcı Fatura Düzenlemekle Oluştuğu )
ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU ( Yanıltıcı Fatura Düzenlemekle Oluştuğu - Kullanma Ögesinin Yanıltıcı Faturaların Başkasına Verilmekle Gerçekleştiği Bu Belgelerin Vergi İndiriminde Kullanılmasının Suçun Oluşumuna Engel Teşkil Etmediği )"
345Y11.CD22.4.2004E. 2002/10861 K. 2004/3491"VERGİ İADESİNDE KULLANILMAK ÜZERE SAHTE DÜZENLENEN FATURALAR ( Komisyon Karşılığında Satılması Eylemi - Kullanılması ve Vergi Ziyaının Şart Olmadığı/Vergi Kaçakçılığı Suçunu Oluşturacağı )
VERGİ KAÇAKÇILIĞI ( Vergi İadesinde Kullanılmak Üzere Sahte Düzenlenen Faturaların Komisyon Karşılığında Satılması Eylemi - Kullanılması ve Vergi Ziyaının Şart Olmadığı )
SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Vergi İadesinde Kullanılmak Üzere/Komisyon Karşılığında Satılması Eylemi - Kullanılması ve Vergi Ziyaının Şart Olmadığı/Vergi Kaçakçılığı Suçunu Oluşturacağı )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Vergi İadesinde Kullanılmak Üzere Sahte Düzenlenen Faturaların Komisyon Karşılığında Satılması Eyleminin Bu Suçu Değil Vergi Kaçakçılığı Suçunu Oluşturacağı )"
345Y6.CD1.3.2004E. 2002/23712 K. 2004/2052"RESMİ EVRAK TANZİMİ SIRASINDA KİMLİK KONUSUNDA SAHTE BEYANDA BULUNMAK SUÇU ( Başkasının Yerine Sınava Giren Sanık )
BAŞKASININ YERİNE SINAVA GİRMEK ( Özel Evrakta Sahtekarlık Suçunun Oluşmaması - Kimlik Bilgileri Hakkında Sahte Beyanda Bulunmak Suçunun Oluşup Oluşmadığının Araştırılması Gereği )
SINAVA BAŞKASININ YERİNE GİRMEK ( Özel Evrakta Sahtekarlık Suçunun Oluşmaması - Kimliği Hakkında Yalan Beyanda Bulunmak Suçunun Oluşup Oluşmadığının Araştırılması Gereği )
KİMLİK BİLGİLERİ KONUSUNDA YALAN BEYANDA BULUNMA SUÇUNUN OLUŞUP OLUŞMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Başkasının Yerine Sınava Giren ve Kimlik Kontrolünde Sanık Hakkında Özel Evrakta Sahtekarlık Suçunun Oluşmaması )"
345Y6.CD29.1.2004E. 2002/21064 K. 2004/730"SAHTECİLİK ( Suça Konu Senedin Aldatma Yeteneği Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi- Senedin Nasıl Sanığın Eline Geçtiğinin Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
SENET ÜZERİNDE SAHTECİLİK ( Suça Konu Senedin Aldatma Yeteneği Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
ASIL SENEDİN DOSYA İÇİNE KONMASI ( Senet Aslının Sahtecilikten Açılan Ceza Dosya İçerisinde Olmasının Gerekmesi )"
345Y6.CD4.12.2003E. 2002/20476 K. 2003/9371"SAHTECİLİK SUÇU ( Suça Konu Senette Alacaklı Gösterilen Gerçek Veya Tüzel Kişi Olmadığından Suçun Memur Olmayan Kimsenin Resmi Evrakta Sahteciliği Suçunu Oluşturması )
EK İDDİANAME ( Düzenlenmeden İddianamede Açıklanan Eylemin Dışına Çıkılmak Suretiyle Sanık Hakkında Teselsül Hükümlerinin Uygulanamaması )
TESELSÜL ( Sanık Hakkında Tek Bir Senetten Dolayı Açılan Davada İddianamenin Dışına Çıkılarak Yargılama Yapılabilmesinin Ek İddianame Düzenlenmesine Bağlı Olması )"
345Y6.CD4.12.2003E. 2002/20150 K. 2003/9400"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Derneklerce Düzenlenen Kimlik Kartlarının Hukuksal Sonuç Doğurma Yeteneğinin Bulunmaması Sebebiyle Bu Suça Konu Oluşturmaması )
İŞLENEMEZ SUÇ ( Derneklerce Düzenlenen Kimlik Kartlarının Hukuksal Sonuç Doğurmadığından ve Yasal Geçerliliği Olmadığından Sahtecilik Suçuna Konu Olmaması )
DERNEK TARAFINDAN VERİLEN KİMLİK KARTININ SAHTE OLMASI ( Bu Kimlik Kartlarının Hukuksal Sonuç Doğurma Yeteneğinin Olmaması Nedeniyle Evrakta Sahtecilik Suçunun Oluşmaması )"
345Y11.CD1.12.2003E. 2002/10810 K. 2003/8546"ONAYSIZ FOTOKOPİ BELGELER ( Evrakta Sahtekarlık - Suret Belge Özelliği Taşımadığı Hukuki Sonuç Doğurmaya Elverişli Olmadıkları ve Aldatıcılık Yeteneğinin Bulunmadığı )
FOTOKOPİ BELGELERİN ONAYSIZ OLMASI ( Evrakta Sahtekarlık - Suret Belge Özelliği Taşımadığı Hukuki Sonuç Doğurmaya Elverişli Olmadıkları ve Aldatıcılık Yeteneğinin Bulunmadığı )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Onaysız Fotokopi Belgeler - Suret Belge Özelliği Taşımadığı Hukuki Sonuç Doğurmaya Elverişli Olmadıkları ve Aldatıcılık Yeteneğinin Bulunmadığı )
ALDATICILIK YETENEĞİ ( Onaysız Fotokopi Belgeler - Suret Belge Özelliği Taşımadığı Hukuki Sonuç Doğurmaya Elverişli Olmadıkları ve Aldatıcılık Yeteneğinin Bulunmadığı )"
345Y6.CD20.11.2003E. 2002/20132 K. 2003/8937"SAHTECİLİK ( Sanıkların Kendilerini Farklı Bir Kişi Olarak Tanıtıp O İsimlerle Bono İmzalayıp Keşide Etmeleri )
DOLANDIRICILIK ( Sanıkların Kendilerini Farklı Bir Kişi Olarak Tanıtıp O İsimlerle Bono Keşide Ederek Mobilya Almak İstemeleri )
BAŞKASI ADINA BONO KEŞİDE ETMEK ( Bu Eylemin Sahtecilik Ve Dolandırıcılık Suçunu Oluşturması )"
345Y6.CD3.11.2003E. 2002/17488 K. 2003/8025"SAHTECİLİK ( Suça Konu Senetlerin Önceden Doğan Borç İçin Verilip Verilmediğinin Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği - Dava Konusu Senetler Önceden Doğan Borç İçin Verilmişse Sahtecilik Suçu Aksi Halde Dolandırıcılık Suçu Oluşturduğu )
DOLANDIRICILIK ( Suça Konu Senetlerin Önceden doğan Borç İçin Verilmiş ise Sahtecilik Aksi Halde Dolandırıcılık Suçu Oluştuğu - Dolandırıcılığa Konu Tutarın Türk Lirası Karşılığının Efektif Döviz Alış Kuruna Göre Belirlenmesi Gereği )
DÖVİZ KURU ( Dolandırıcılığa Konu Tutarın Türk Lirası Karşılığının Efektif Döviz Satış Kuruna Belirlenmesinin Fazla Para Cezasına Neden Olduğu - Dolandırıcılığa Konu Tutarın Efektif Döviz Alış Kuruna Göre Belirlenmesi Gereği )"
345Y6.CD3.11.2003E. 2002/17371 K. 2003/7959"SAHTECİLİK ( İmza Kısmı Yırtılarak Alınmış ve Düzenleme Tarihi Bulunup Bulunmadığı Anlaşılmayan Bononun Kullanılmasının Senette Sahtecilik Suçu Oluşturduğu - Düzenleme Tarihi Bulunmayan Bonoda Sahteciliğin Resmi Evrakta Sahtecilik Oluşturmadığı )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Düzenleme Tarihi Bulunup Bulunmadığı Belli Olmayan ve İmza Kısımları Yırtılarak Alınmış Bononun Kullanılmasının Özel Belgede Sahtecilik Suçu Oluşturduğu - Sahtecilik )
İMZA KISMI YIRTILARAK ALINMIŞ BONO ( Düzenleme Tarihi Bulunup Bulunmadığı Anlaşılmadığından Özel Begede Sahtecilik Suçu Oluşturduğu - Sahtecilik )"
345Y6.CD23.10.2003E. 2002/16560 K. 2003/7412"SAHTECİLİK ( Düzenleme Yeri Olarak Sadece Mahalle ve Sokak Adı Yazılarak Senet Keşide Edilmesinin Özel Evrakta Sahtecilik Suçu Oluşturduğu - Bono Niteliği Taşımadığı )
ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK ( Düzenleme Yeri Olarak Sadece Mahalle ve Sokak Adı Yazılan Senedin Bono Niteliği Taşımadığı - Özel Evrakta Sahtecilik Suçu Oluşturduğu )
SENETTE DÜZENLENME YERİ ( Sadece Mahalle ve Sokak Olarak Gösterilen Senedin Bono Niteliği Taşımadığının Kabulü Gereği - Özel Evrakta Sahtecilik Suçu Oluşturduğu )"
345Y6.CD21.10.2003E. 2002/18526 K. 2003/7268"SAHTECİLİK ( Sanığın Başka Adla Muhtarı Şikeyet Edip Soruşturma Geçirmesine Neden Olmasının Sahtecilik Suçunu Değil İftira Suçunu Oluşturması )
İFTİRA SUÇU ( Sanığın Başka Adla Muhtarı Şikeyet Edip Soruşturma Geçirmesine Neden Olmasının Bu Suça Vücut Vermesi )"
345Y6.CD13.10.2003E. 2002/16247 K. 2003/6731"SAHTECİLİK ( Keşidecinin Önceden Verdiği Yetkiye Dayanılarak Onun Yerine İmza Konulmasında Suçun Manevi Ögesinin Oluşmadığı - Eylemin 3167 Sayılı Yasaya Muhalefet Suçunu Oluşturduğunun Gözetilmesi )
KAMBİYO SENEDİ ( Esasta Özel Belge Olduğu - Keşidecinin Önceden Verdiği Yetkiye Dayanılarak Onun Yerine İmza Konulmasında Suçun Manevi Unsurunun Oluşmadığı/3167 Sayılı Yasaya Muhalefet )
3167 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Keşidecinin Önceden Verdiği Yetkiye Dayanılarak Onun Yerine İmza Konulmasında Suçun Manevi Unsurunun Oluşmadığı - Kambiyo Senedinin Esasta Özel Belge Olduğu )"
345Y6.CD8.10.2003E. 2003/4492 K. 2003/6558"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sahte Olarak Düzenlenmiş Limited Şirkete Ait Defterdeki Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararının Notere Onaylatılması - TCK. m. 345'e Uyan Suçu Oluşturacağı )
SAHTE BELGE ( Düzenlenilen ve Buna Dayanılarak Düzenlenen Belgelerin İçeriğinin Sahte Olmasına Göre Eylemin Zincirleme Biçimde Devam Ettiğinin Gözetilmesi Gereği )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Düzenlenilen Sahte Belge ve Buna Dayanılarak Düzenlenen Belgelerin İçeriğinin Sahte Olması )"
345Y11.CD30.9.2003E. 2002/10730 K. 2003/6358"DOLANDIRICILIĞA EKSİK TEŞEBBÜS ( Sanığın Bankayı Vasıta Kılarak İşlediği )
BANKA VASITA KILINARAK İŞLENEN DOLANDIRICILIK SUÇU ( Eksik Teşebbüs - Sanığın Sahte Teminat Mektubu İbraz Ettiği Müştekinin Durumu Öğrenerek Satıştan Vazgeçmesi )
EKSİK TEŞEBBÜS ( Banka Vasıta Kılınarak İşlenen Dolandırıcılık Suçuna - Sanığın Sahte Teminat Mektubu İbraz Ettiği Müştekinin Durumu Öğrenerek Satıştan Vazgeçmesi )
SAHTE TEMİNAT MEKTUBU İBRAZ EDEREK İNŞAAT MALZEMESİ SATIN ALMAYA ÇALIŞAN SANIK ( Banka Vasıta Kılınarak Dolandırıcılığa Eksik Teşebbüs )"
345Y6.CD19.9.2003E. 2003/3613 K. 2003/5657"SAHTECİLİK ( Şirket Faturalarını Kullanan Sanık - Vergi Ziyaına Neden Olması Halinde Vergi Usul Yasasının Aksi Halde Türk Ceza Yasasının İlgili Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
VERGİ ZİYAI SUÇU ( Şirket Faturalarını Kullanan Sanık - Vergi Ziyaına Neden Olması Halinde Vergi Usul Yasasının Aksi Halde Türk Ceza Yasasının İlgili Hükümlerinin Uygulanmasının Gerekmesi )"
345Y6.CD15.9.2003E. 2003/1258 K. 2003/5243"EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU ( Verildiği Sırada Alacaklı Adı Yazılı Olmayan Suça Konu Bono Kambiyo Senedi Niteliği Taşımadığından Eylemin Özel Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturması )
DOLANDIRICILIK ( Suça Konu Sahte Senedin Önceden Doğan Borç Karşılığı Verildiğinin Anlaşılması Karşısında Suçun Oluşmaması )
KAMBİYO SENEDİ ( Verildiği Sırada Alacaklı Adı Yazılı Olmayan Bononun Bu Nitalikte Olmaması-Bu Nedenle Resmi Evrakta Sahtecilik Suçuna Konu Olmaması )"
345Y6.CD30.6.2003E. 2002/24599 K. 2003/4854"EVRAKTA SAHTECİLİK ( Senetteki Düzenleme Yerini Gösteren Yazının Katılanın Eli Ürünü Olduğunun Anlaşılması Karşısında Eylemin TCK'nun 345.Maddesinde Yazılı Suçu Oluşturduğu )
SENETTEKİ DÜZENLEME YERİ ( Gösteren Yazının Katılanın Eli Ürünü Olduğunun Anlaşılması/Zorunlu Ögelerden Olan Düzenleme Yerinin Sanık Tarafından Verildiğinde Bulunmadığı - Eylemin TCK'nun 345.Maddesinde Yazılı Suçu Oluşturduğu )
SENETTE TAHRİFAT ( Senetteki Düzenleme Yerini Gösteren Yazının Katılanın Eli Ürünü Olduğunun Anlaşılması Karşısında Eylemin TCK'nun 345.Maddesinde Yazılı Suçu Oluşturduğu )"
345YCGK17.6.2003E. 2003/6-175 K. 2003/191"DERNEK GENEL KURUL TUTANAĞI ( Yönetim Kurulu Üyelerinin Haberi Olmaksızın Yönetim Kurulu Kararına Ekleme Yapıldığı İddiası - İmzası Bulunan Üyelerin Dinlenmemesi/Tüzüğün Dosya İçinde Bulunmaması )
DERNEKLERE AİT BELGELERDE YAPILAN TAHRİFATLAR ( Dernekler Yasasında Özel Bir Suç Tipi Düzenlendiği - Sanığın Eyleminin Uyup Uymadığının Tartışılarak Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gerektiği )
ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK ( Dernek Yönetim Kurulu Üyelerinin Haberi Olmaksızın Yönetim Kurulu Kararına Ekleme Yapıldığı İddiası - Dernekler Yasasında Özel Bir Suç Tipi Düzenlendiği )
TEMYİZ TALEBİ ( Hüküm Tefhim Edilmeden - Usulüne Uygun Yerine Getirilmiş İstek Koşulunun Gerçekleşmediği/Süresinde Yapılamayan Temyiz İsteminin Reddi Gereği )
HÜKÜM TEFHİM EDİLMEDEN TEMYİZ TALEBİ ( Usulüne Uygun Yerine Getirilmiş İstek Koşulunun Gerçekleşmediği - Süresinde Yapılamayan Temyiz İsteminin Reddi Gereği )
HAKİME GÖREVİ NEDENİYLE HAKARET ( Sanığın Hakim Tarafından İkaz Edilmesine rağmen "Sizin Ön Yargılı Karar Vereceğinizi Bildiğim İçin Temyiz Dilekçesini Hazır Getirdim Buyurun" Sözcükleri )
HAKARET ( Hakime Görevi Sırasında Görevi Nedeniyle - Sanığın Hakim Tarafından İkaz Edilmesine rağmen "Sizin Ön Yargılı Karar Vereceğinizi Bildiğim İçin Temyiz Dilekçesini Hazır Getirdim Buyurun" Sözcükleri )"
345Y11.CD16.4.2003E. 2002/14619 K. 2003/1834"DOLANDIRICILIK ( Kontrol Şube Müdürü Olan Sanığın Vakıf Adına Düzenlediği Yardım Makbuzlarını Farklı Miktarlar Yazarak Aradaki Farkı Mal Edinmesinin Dolandırıcılık Suçunu Oluşturmadığı - Nüshalarını Farklı Yazarak Mal Edinen Sanığın Özel Belgede Sahtecilik Suçunu İşlediği )
HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Suçunun Sanığın Vakıf Adına Düzenlediği Bazı Makbuzlarda Yardım Aldığı Kişilere Verdiği Üst ve Alt Nüshalara Farklı Miktarlar Yazarak Mal Edinmekle Oluştuğu - Dolandırıcılık Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Adına Düzenlediği Bağış Makbuzlarınının Nüshalarını Farklı Yazarak Mal Edinen Sanığın Özel Belgede Sahtecilik Suçunu İşlediği - Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal/Dolandırıcılık )
VAKIF ADINA DÜZENLENEN BAĞIŞ MAKBUZLARI ( Nüshalarını Farklı Yazarak Mal Edinen Sanığın Özel Belgede Sahtecilik ve Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal Suçu İşlediği )"
345YCGK25.3.2003E. 2002/6-327 K. 2003/51"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Köy Tüzel Kişiliğine Verilen Bono - Sanık Tarafından Takliden İmzalanarak Diğer Sanık Tarafından Bilerek Şikayetçiye Verilmesi )
BONO ( Köy Tüzel Kişiliğine Verilen - Sanık Tarafından Takliden İmzalanarak Diğer Sanık Tarafından Bilerek Şikayetçiye Verilmesi/Resmi Evrakta Sahtecilik )
BONONUN TAKLİDEN İMZALANMASI ( Vekaletname Uyarınca Adına Senet İmzalama Yetkisi Bulunan Sanık - Köy Tüzel Kişiliğine Verilmesi/Resmi Evrakta Sahtecilik )"
345YCGK25.3.2003E. 2002/6-315 K. 2003/50"SAHTECİLİK ( Sanıkların Sahte Olarak Basılan İlaç Küpürlerini Bazı Doktorlara Menfaat Temin Etmek Amacıyla Elde Ettikleri Sahte Raporlara Yapıştırmak Suretiyle Menfaat Temin Etmeleri )
ZAMANAŞIMI ( Sanıkların İşlemiş Oldukları Suçların Hem Resmi Evrakta Sahtecilik Hem de Dolandırıcılık Suçunu Oluşturması-Dolandırıcılık Suçundan Dolayı Zamanaşımı Süresinin Geçmesi )
SUÇ VASFININ BELİRLENMESİ ( Sahet ilaç Küpürlerinin Doktor Reçetelerine Yapıştırılarak Faturalara Bağlanması Suçunun Resmi Evrakta Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçlarını Oluşturması )
SAHTE İLAÇ KÜPÜRLERİNİN DOKTOR REÇETELERİNE YAPIŞTIRILARAK FATURALARA BAĞLANMASI ( Resmi Evrakta Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçlarının Oluşması )
DOLANDIRICILIK ( Sanıkların Sahte Olarak Basılan İlaç Küpürlerini Bazı Doktorlara Menfaat Temin Etmek Amacıyla Elde Ettikleri Sahte Raporlara Yapıştırmak Suretiyle Menfaat Temin Etmeleri )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanıkların Sahte Olarak Basılan İlaç Küpürlerini Bazı Doktorlara Menfaat Temin Etmek Amacıyla Elde Ettikleri Sahte Raporlara Yapıştırmak Suretiyle Menfaat Temin Etmeleri )
MEMUR OLMADIĞI HALDE RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK YAPILMASI ( Resmi Evrakta Sahtecilik Suçuyla Birlikte Hile ve Desiseler Yapılması Nedeniyle Dolandırıcılık Suçunun Oluşması )
MÜTESELSİL SAHTECİLİK SUÇLARI ( Resmi Evrakın Kanunen Sahteliği İspat Olunmadıkça Muteber Olan Resmi Evrak Kabiliyetinden ise Cezanın Ağırlaştırılması )"
345Y11.CD10.12.2002E. 2002/9906 K. 2002/9798"DOLANDIRICILIK ( Sanığın Aldığı Krediyi Vadesinden Önce Ödediği Bankanın Bir Zararının Olmadığı Ve Sanığın Dolandırıcılık Kastıyla Hareket Etmediği Cihetle Dolandırıcılık Suçunun Yasal Unsurları İtibariyle Oluşmadığı )
ALINAN KREDİNİN VADESİNDEN ÖNCE ÖDENMESİ ( Bankanın Bir Zararının Olmadığı Ve Sanığın Dolandırıcılık Kastıyla Hareket Etmediği Cihetle Dolandırıcılık Suçunun Yasal Unsurları İtibariyle Oluşmadığı - Özel Belgede Sahtecilik )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın Aldığı Krediyi Vadesinden Önce Ödediği Bankanın Bir Zararının Olmadığı Ve Sanığın Dolandırıcılık Kastıyla Hareket Etmediği Cihetle Dolandırıcılık Suçunun Yasal Unsurları İtibariyle Oluşmadığı )"
345Y6.CD9.12.2002E. 2002/10456 K. 2002/13975"ÖZEL EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU ( Aslı Ortadan Kaldırılan Suç Konusu Belgenin Suretinin Bulunmasının Suçun Tamamlanmasına Etkili Olmadığı - Belgeleri Ortadan Kaldırmakla Suçun Tamamlanmış Olacağı )
SAHTECİLİK SUÇU ( Sanıkların Özel Belgenin Aslını Ortadan Kaldırmasıyla Suçun Tamamlanmış Olacağı - Belgenin Suretinin Bulunmasının Suçun Tamamlanmasına Mani Olmaması )
BELGENİN ASLINI ORTADAN KALDIRAN SANIKLAR ( Özel Evrakta Sahtekarlık Suçunun Oluşması - Belgenin Suretinin Bulunmasının Suçun Tamamlanmasına Mani Olmaması )
NASI IZRAR SUÇU ( Fiilin Ağırlığına Göre Cezalandırma Yapılacağından Ayrıca Zararın Ağır ve Fahiş Olması Nedeniyle Cezada Artırım Yapılamayacağı )
CEZANIN ARTIRILMASINA KARAR VERİLEMEMESİ ( Nası Izrar Suçunda Fiilin Ağırlığına Göre Cezalandırma Yapılması - Zararın Ağır ve Fahiş Olmasının Artırım Nedeni Yapılamayacağı )
ZARARIN AĞIR VE FAHİŞ OLMASI NEDENİYLE AYRICA ARTIRIM YAPILAMAMASI ( Nası Izrar Suçunda Fiilin Ağırlığına Göre Cezalandırma Yapılması )"
345Y11.CD28.11.2002E. 2002/7864 K. 2002/9575"ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Düzenleme ve Ödeme Tarihleri ile Miktarları Yazılmamış Senede Tarih ve Miktarı Yazarak Arka Yüzünde Silinti ve Kazıntı Yapılması - Senedin Arka Yüzünde Yapılan Tahrifatta İğfal Kabiliyeti Buluduğunun Tespiti Halinde Özel Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Özel Belge Niteliğindeki Senedin Arka Yüzünde Yapılan Silinti ve Kazıntı İğfal Kabiliyetini Haiz ise Özel Belgede Sahtecilik Suçu Oluşturduğu - Özel Belgede Yapılan Tahrifatta İğfal Kabiliyetinin Varlığı Araştırılmadan TCK'nın 509. Maddesine Göre Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
SENETTE TAHRİFAT ( İğfal Kabiliyeti Buluduğunun Tespit Edilmesi Halinde Eylemin Özel Belgede Sahtecilik Suçu Oluşturduğu - Senetteki Tahrifatın İğfal Kabiliyetini Haiz Olup Olmadığı Araştırlmadan Eylem Hakkında Emniyeti Suistimal Hükümlerine Göre Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
345Y11.CD14.11.2002E. 2002/5238 K. 2002/8969"DOLANDIRICILIK ( Aracı Büro İşleten Sanığın Makbuz ve Banka Dekontlarında Tahrifat Yaparak Araç Tescil Belgesi Alması - Makbuz ve Dekontlarda Tahrifat Yaparak Araç Tecil Belgesi Alan Sanığın Eyleminin Dolandırıcılık Suçunu Oluşturmadığı/Zincirleme Evrakta Sahtecilik )
ZİNCİRLEME EVRAKTA SAHTECİLİK ( Makbuz ve Dekontlarda Tahrifat Yaparak Tescil Belgesi Alamaktan İbaret Eyleminin Zincirleme Evrakta Sahtecilik Suçu Oluşturduğu - Makbuz ve Dekontlarda Tahrifat Yaparak Araç Tecil Belgesi Alan Sanığın Eyleminin Dolandırıcılık Suçunu Oluşturmadığı )
BELGEDE TARİFAT ( Ruhsat Çıkarmak İçin Aracılık Yapan Sanığın Makbuz Fotokopileri Üzerinde Tahrifat Yaparak Vergi Miktarlarını Düşük Göstermesi - Makbuz ve Dekontlarda Tahrifat Yapan Sanığın Eyleminin Dolandırıcılık Değil Zincirleme Evrakta Sahtecilik Suçu Oluşturduğu )"
345Y11.CD10.10.2002E. 2002/5726 K. 2002/7843"213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığa Ek Savunma Hakkının Tanınmasının Gerekmesi )
SAHTE FATURA DÜZENLENMESİ ( Suçun Unsurlarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin İncelenmesi )
EK SAVUNMA ( Sanığın Eyleminin TCK'da Ayrı Bir Suça Tekabül Etmesi Durumunda Sanığa Ek Savunma Hakkının Tanınması )
SUÇUN YASAL UNSURLARININ OLUŞMAMASI ( Sanığın Eyleminin TCK'da Ayrı Bir Suça Tekabül Etmesi Durumunda Sanığa Ek Savunma Hakkının Tanınması )"
345Y11.CD16.9.2002E. 2002/5154 K. 2002/6950"DOLANDIRICILIK ( Sanığın Mağdurun Borcundan Dolayı Babasından Tahsil Ettiği Paraya Karşılık Sahte Özel Belge Vermesi )
ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanığın Mağdurun Borcundan Dolayı Babasından Tahsil Ettiği Paraya Karşılık Sahte Özel Belge Vermesi Nedeniyle )
TEKERRÜR NEDENİYLE PARA CEZASINDA ARTIRIM ( Artırım Yapılırken Hesaplamanın Yanlış Yapılması )"
345Y6.CD20.6.2002E. 2002/2092 K. 2002/8707"BONODA DÜZENLEME YERİ ( TTK.'ya Göre Düzenleme Yeri Olarak Kabul Edilemeyecek İbare - Özel Evrakta Sahtecilik/Dolandırıcılık Suçunun Oluşma Şartları )
ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK ( Bonoda Düzenleme Yeri - TTK.'ya Göre Düzenleme Yeri Olarak Kabul Edilemeyecek İbare/Suçun Oluşma Şartları )
DOLANDIRICILIK ( Bonoda Düzenleme Yeri - TTK.'ya Göre Düzenleme Yeri Olarak Kabul Edilemeyecek İbare/Suçun Oluşma Şartları )"
345Y6.CD6.6.2002E. 2002/5037 K. 2002/7723"HUSUSİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Yerine Başkasının Ö.S.S. Sınavına Girmesini Sağlayan Sanık )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Yerine Başkasının Ö.S.S. Sınavına Girmesini Sağlayan Sanık )
Ö.S.S. SINAVI ( Yerine Başkasının Girmesini Sağlayan Sanık - Hususi Evrakta Sahtekarlık )"
345Y6.CD6.6.2002E. 2002/4804 K. 2002/7719"SAHTE EVRAK TANZİMİ ( Sürücü Kursunda Usta Öğretici Sanıklar - Eksik ve Gece Eğitimi Yaptırmadıkları Halde Yaptırmış Gibi Belgeler Düzenleyip Milli Eğitim Müdürlüğüne Göndermeleri )
SÜRÜCÜ KURSU ( Usta Öğretici Sanıklar - Eksik ve Gece Eğitimi Yaptırmadıkları Halde Yaptırmış Gibi Belgeler Düzenleyip Milli Eğitim Müdürlüğüne Göndermeleri/Sahte Evrak Tanzimi )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Sürücü Kursunda Usta Öğretici Sanıklar - Eksik ve Gece Eğitimi Yaptırmadıkları Halde Yaptırmış Gibi Belgeler Düzenleyip Milli Eğitim Müdürlüğüne Göndermeleri )"
345YCGK4.6.2002E. 2002/6-144 K. 2002/271"ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK ( Suç Konusu Raporun Çıkar Sağlamak İçin Sahte Olarak Düzenlenip Kullanılıp Kullanılmadığı Konusunun Açıklığa Kavuşturulması )
KULLANMA ZORUNLULUĞU ( Özel Evrakta Sahtecilik Suçunun Oluşması İçin Özel Evrakta Sahtecilik Yapılmasının Yeterli Olmaması-Sahte Evrakın Kullanılmasının Gerekmesi )
ÇIKAR SAĞLAMAK İÇİN ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU ( Evrağın Kullanılmasının Suçun Oluşması Şartı Olması )"
345YCGK30.4.2002E. 2002/6-111 K. 2002/237"DOLANDIRICILIK ( Olayda Kullanılan Sahte Özel Belgenin Dolandırıcılık Suçunun Desise Unsurunu Oluşturmaası )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Suçun Oluşması İçin Özel Belgede Sahtecilik Yapılmasının Yeterli Olmaması-Bu Belgenin Hukuki Sonuç Doğuracak Biçimde Kullanılmasının da Gerekmesi )
KULLANMA ( Özel Belgede Sahtecilik Suçunun Oluşması İçin Özel Belgede Sahtecilik Yapılmasının Yeterli Olmaması-Bu Belgenin Hukuki Sonuç Doğuracak Biçimde Kullanılmasının da Gerekmesi )
İÇTİMA ( Sahte Biçimde Düzenlenip Kullanılan Özel Belgenin Dolandırıcılık Suçunun Desise ve Hile Unsurunu Oluşturması-Cezası Ağır Olan Suçtan Sanığın Cezalandırılmasının Gerekmesi )
SAHTE BİÇİMDE DÜZENLENİP KULLANILAN ÖZEL BELGE ( Belgenin Dolandırıcılık Suçunun Desise ve Hile Unsurunu Oluşturması-Cezası Ağır Olan Suçtan Sanığın Cezalandırılmasının Gerekmesi )"
345Y11.CD30.4.2002E. 2001/11796 K. 2002/3614"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ( Faturaların Bir Kısmının Sahte Olarak Düzenlenilip Özel Gider İndiriminde Kullanılmasının Özel Evrakta Sahtekarlık Suçunu Oluşturması )
ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanığın Muhasebe İşlerini Yürüttüğü Şarküteriye Ait Faturaların Bir Kısmını Sahte Olarak Düzenleyip Özel Gider İndiriminde Kullanması )
SAHTE FATURA DÜZENLENMESİ ( Sanığın Muhasebe İşlerini Yürüttüğü Şarküteriye Ait Faturaların Bir Kısmını Sahte Olarak Düzenleyip Özel Gider İndiriminde Kullanması )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Faturaların Bir Kısmının Sahte Olarak Düzenlenilip Özel Gider İndiriminde Kullanılmasının Özel Evrakta Sahtekarlık Suçunu Oluşturması ) "
345Y6.CD2.4.2002E. 2001/16160 K. 2002/4135"SAHTECİLİK ( Sanığın Otomobilini Satması ve Bu Satış Sonucu Alıcı Şahsın Vermiş Olduğu Çekin Sahte Çıkması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Suça Konu Çeklerdeki Yazı-Rakam ve İmzaların Hesap Sahibine Ait Olup Olmadıkları Konusunda Bilirkişi Raporu Alınması )
YETERLİ ARAŞTIRMA YAPILMASI ( Sanığın Çeki Verdiğini İddia Ettiği Şahsın Açık Adresinin ve Çekteki Yazı ve İmzaların Bu Şahıs Eli Ürünü Olup Olduğunun Araştırılması )"
345Y6.CD1.4.2002E. 2002/2196 K. 2002/4115"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sanık Tarafından Düzenlenen Bononun Kambiyo Senedi Dolayısıyla Resmi Belge Niteliği Taşımaması - TCK. 345. Maddesinin Uygulanması Gereği )
KAMBİYO SENEDİ NİTELİĞİ ( Sanık Tarafından Düzenlenen Bononun Lehdarın Tüzel Kişi Sıfatını ve Yasal Düzenleme Yerini İçermemesi - Evrakta Sahtekarlık )
BONO ( Lehdarın Tüzel Kişi Sıfatını ve Yasal Düzenleme Yerini İçermemesi/Kambiyo Senedi Dolayısıyla Resmi Belge Niteliği Taşımaması - Evrakta Sahtekarlık )"
345Y6.CD18.3.2002E. 2002/197 K. 2002/3234"SAHTECİLİK ( Firmaya Sattıkları Çikolata Ve Şekerleme Karşılığında Katılanın da Kargo İle Suç Konusu Çekleri Gönderdiğini Belirtmeleri - Evrakta Sahtekarlık )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Çeklerdeki İmzalar Dışında Yazı Ve Rakamların Katılanın Eli Ürünü Olup Olmadığı - Fatura Ve Sevk İrsaliyesi )
FATURA VE SEVK İRSALİYESİ ( Firmaların İşletme stokları Giriş çıkış Kayıtları İle İşletme Defterleri Birlikte İncelenmesi - Mal Satışının Gerçek Olup Olmadığının Araştırılması )"
345Y11.CD18.3.2002E. 2002/1388 K. 2002/2142"213 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Çalıştığı Matbaada Fazla ya da Hatalı Olarak Basılan Faturaları İptal Etmeyerek Komisyon Karşılığı Bazı Şirketlere Vermesi )
SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Sanığın Çalıştığı Matbaada Fazla ya da Hatalı Olarak Basılan Faturaları İptal Etmeyerek Komisyon Karşılığı Bazı Şirketlere Vermesi )
SUÇUN FAİLİ ( Sahte Belge Düzenlemek Suçunun Mükellef Olsun Olmasın Herkes Tarafından İşlenebilmesi )
KOMİSYON KARŞILIĞI FATURA VERMEK ( Sanığın Çalıştığı Matbaada Fazla ya da Hatalı Olarak Basılan Faturaları İptal Etmeyerek Komisyon Karşılığı Bazı Şirketlere Vermesi )"
345Y11.CD14.3.2002E. 2002/967 K. 2002/2081"EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanığın Vergi İadesinde Kullanılmak Üzere Temin Ettiği Sahte Faturaları Zincirleme Olarak İş Arkadaşlarına Vermesi )
SAHTE FATURA ( Sanığın Vergi İadesinde Kullanılmak Üzere Temin Ettiği Sahte Faturaları Zincirleme Olarak İş Arkadaşlarına Vermesi-Evrakta Sahtecilik Suçunun Oluşması )
TESELSÜL ( Sanığın Vergi İadesinde Kullanılmak Üzere Temin Ettiği Sahte Faturaları Zincirleme Olarak İş Arkadaşlarına Vermesi-Evrakta Sahtecilik Suçunun Oluşması )
VERGİ İADESİNDE KULLANILMAK ÜZERE SAHTE FATURA TEMİN ETME ( Evrakta Sahtecilik Suçunun Oluşması )"
345Y11.CD14.3.2002E. 2002/1596 K. 2002/2062"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET SUÇU ( Sahte Faturaların Özel Gider İndiriminde Kullanarak Haksız Vergi İadesi Alınması )
SAHTE FATURALARI ÖZEL GİDER İNDİRİMİNDE KULLANMAK ( Sanığın Eyleminin Vergi İadesi Hakkında Kanun Kapsamında Olması )
ÖZEL GİDER İNDİRİMİ ( Bundan Faydalanmak için Gerçeğe Aykırı Olan Belgelerin Düzenlenmesine Katılmadan Sadece Kullananlara Vergi İdaresince Para Cezası Hükmolunması )
2978 SAYILI KANUN ( Özel Gider İndiriminde Kullanılan Gerçeğe Aykırı Olan Belgelerin Düzenlenmesine Katılmadan Sadece Kullananlara Vergi İdaresince Para Cezası Hükmolunması )
USULSÜZ VEYA SAHTE HARCAMA BELGESİ KULLANMAK ( Bunu Yapan Emekli-Dul ve Yetim Aylığı Alanlar Hakkında 2978 Sayılı Kanunun Uygulanması )"
345Y6.CD4.3.2002E. 2002/731 K. 2002/2409"SAHTECİLİK ( Gerçeğe Aykırı Ödeme Kaydedici Cihaz Fişlerini Dolaşıma Sürmek - Özel Belgede Sahtecilik )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Yargılamaya Devam Edilerek Esasla İlgili Hüküm Kurulması - Görevsizlik Kararı )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Adli Yargı Dışına Yönelen Görevsizlik Kararlarının Temyiz Yeteneği Bulunmaktadır - Temyiz )
TEMYİZ ( Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu nun Kararı Doğrultusunda Görevsizlik Kararı )"
345Y6.CD4.3.2002E. 2001/17726 K. 2002/2396"ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Otel Odasında Ele Geçirile Boş Faturalar - Şuçun Düzenlenen Belgelerin Kullanılmasıyla Oluşacağı )
BELGENİN KULLANILMASI ( Özel Belgede Sahtecilik - Faturanın Kullanılmadıklarının Anlaşılması )
FATURALARIN KULLANILMAMASI ( Kullanıldığı Kabul Edilen Sahte Faturaların Hangileri Olduğu Ve Nerelerde Kullanıldıkları Denetime Olanak Verecek Şekilde Araştırılması )"
345Y11.CD14.2.2002E. 2002/427 K. 2002/1245"213 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Özel Gider İndiriminde Kullanılmak Üzere Sahte Fatura Düzenleyip Verme Eyleminin Özel Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturması )
ÖZEL EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Özel Gider İndiriminde Kullanılmak Üzere Sahte Fatura Düzenleyip Verme Eylemi )
VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRILIK ( Özel Gider İndiriminde Kullanılmak Üzere Sahte Fatura Düzenleyip Verme Eyleminin Özel Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturması )
SAHTE FATURA DÜZENLEME ( Özel Gider İndiriminde Kullanılmak Üzere Düzenlendiğinden Özel Evrakta Sahtecilik Suçunun Oluşması )"
345Y6.CD12.2.2002E. 2001/17919 K. 2002/1615"SAHTECİLİK ( Bonoda Bulunması Zorunlu Öğelerden Düzenleme Yeri Yazılı Olmayan Suça Konu Senet - Hususi Evrakta Sahtecilik )
HUSUSİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sahtecilik - Senedin Miktarında Sahtecilik Yaparak İcra Takibine Girişmek )"
345Y6.CD29.1.2002E. 2001/16797 K. 2002/846"DOLANDIRICILIK SUÇU ( Suça Konu Çekin Önceden Doğan Borç Nedeniyle Güvence Olarak Verilmesi Nedeniyle Olayda Dolandırıcılık Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmaması )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Suça Konu Çekin Önceden Doğan Borç Nedeniyle Güvence Olarak Verilmesi Nedeniyle Olayda Dolandırıcılık Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmaması )"
345Y6.CD24.1.2002E. 2001/15221 K. 2002/413"SAHTECİLİK ( Yakınan Yerine Taklit İmza Atılmak Suretiyle Sahtecilik Yapılan Şirket Kararının Özel Belge Niteliğinde Olması )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Yakınan Yerine Taklit İmza Atılmak Suretiyle Sahtecilik Yapılan Şirket Kararının Özel Belge Niteliğinde Olması )
ZAMANAŞIMI ( Cezanın Türü ve Yukarı Sınırına Göre de Suç Tarihi İtibariyle Uygulanması )"
345Y6.CD5.12.2001E. 2001/13031 K. 2001/14958"SAHTECİLİK ( Senette Düzenleme Yerinin Kısa Yazılması - Kambiyo Senedi Niteliği Taşımaması )
KAMBİYO SENEDİ NİTELİĞİ ( Senette Düzenleme Yerinin Kısa Yazılması - Sahtecilik )
SENETTE DÜZENLEME YERİNİN KISA YAZILMASI ( Kambiyo Senedi Niteliği Taşımaması - Sahtecilik )"
345Y6.CD29.11.2001E. 2001/14235 K. 2001/14689"ŞARTLI TAHLİYE YASASINA GÖRE VERİLEN VE İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULMADIĞINDAN KESİNLEŞMEYEN ERTELEME KARARI ( Kanun Yararına Bozmaya Konu Olamayacağı )
KANUN YARARINA BOZMA KONUSU OLAMAMA ( Şartlı Tahliye Yasasına Göre Verilen ve İtiraza Konu Edilmediğinden Kesinleşmeyen Erteleme Kararı )
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULMADIĞINDAN HENÜZ KESİNLEŞMEYEN KESİN HÜKME BAĞLAMANIN ERTELENMESİ KARARI ( Kanun Yararına Bozmaya Konu Olamayacağı )"
345YCGK20.11.2001E. 2001/6-255 K. 2001/262"SAHTECİLİK ( Bir Varakanın Kaldırılması ve Bozulması Halinde Bundan Umumi Veyahut Hususi Bir Zararın Meydana Gelmesi Durumunda Suçun Oluşması )
GERÇEK BİR BELGENİN YOKEDİLMESİ ( Bir Varakanın Kaldırılması ve Bozulması Halinde Bundan Umumi Veyahut Hususi Bir Zararın Meydana Gelmesi Durumunda Suçun Oluşması )
SUÇA EKSİK KALKIŞMA ( Bir Varakanın Kaldırılması ve Bozulması Halinde Bundan Umumi Veyahut Hususi Bir Zararın Meydana Gelmesi Durumunda Suçun Oluşması )
SUÇUN TAMAMLANMASI ( Bir Varakanın Kaldırılması ve Bozulması Halinde Bundan Umumi Veyahut Hususi Bir Zararın Meydana Gelmesi Durumunda Suçun Oluşması )
NETİCESİ HAREKETE BİTİŞİK SUÇ ( Gerçek Bir Belgeyi Ortadan Kaldırmak Veya Bozmak Eylemi )"
345Y6.CD11.9.2001E. 2001/10460 K. 2001/10510"SAHTECİLİK ( Görev )
GÖREV ( Sahtecilik )
TEMYİZ KABİLİYETİ ( Görevsizlik Kararı )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Temyiz Kabiliyeti-Sahtecilik )"
345Y6.CD22.5.2001E. 2001/8878 K. 2001/8567"EVRAKTA SAHTECİLİK ( Zarar Unsurunun Kamu Güvenini Sarsmaktan İbaret Olduğu Kullanma Unsurunun İse Düzenlenen Belgenin Kuruma Sunulmasıyla Oluşacağı )
ZARAR UNSURU ( Evrakta Sahtecilik - Kamu Güvenini Sarsmaktan İbaret Olduğu )
KULLANMA UNSURU ( Evrakta Sahtecilik - Düzenlenen Belgenin Kuruma Sunulmasıyla Oluşacağı )"
345Y6.CD22.5.2001E. 2001/8626 K. 2001/8555"KEŞİDE YERİ ve TARİHİ OLMAYAN SENET ( Özel Belge Niteliğinde Olduğu - Özel Belgede Sahtecilik Suçunun Kullanma İle Oluşacağı )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Suçun Kullanma İle Oluşacağı - Keşide Yeri ve Tarihi Olmayan Senet/Özel Belge Niteliğinde Olduğu )
SAHTECİLİK ( Keşide Yeri ve Tarihi Olmayan Senet/Özel Belge Niteliğinde Olduğu - Özel Belgede Sahtecilik Suçunun Kullanma İle Oluşacağı )"
345Y11.CD30.11.2000E. 2000/5527 K. 2000/5524"SAHTE ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ KULLANMAK ( Özel Gider İndiriminde - TCK.'nun 345. Maddesinde Öngörülen Suçu Oluşturacağı )
VERGİ İADESİNDE SAHTECİLİK ( Sahte Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi Kullanmak - TCK.'nun 345. Maddesinde Öngörülen Suçu Oluşturacağı )
SAHTE EVRAK KULLANMAK ( Özel Gider İndiriminde Sahte Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi Kullanmak )"
345Y8.CD1.11.2000E. 2000/17702 K. 2000/17799"GÖREVİ İHMAL ( Şirketin işe Uygunluğu Konusunun Dayanağını Araştırıp İncelemeden Karar Veren ve Hazinenin Zarar Görmesine Neden Olan Yönetim Kurulu Üyelerinin Eylemleri )
BEDELSİZ İTHALATTA HAZİNEYİ ZARARA UĞRATMA ( Yönetim Kurulunun Görevi İhmal Suçunu İşlemesi )
TANITIM İŞİNİ GEREKLİ ARAŞTIRMA YAPMADAN HAZİNEYİ ZARARA UĞRATAN ŞİRKETE VERME ( Yönetim Kurulunun Görevi İhmal Suçunu İşlemesi )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Gerçek Dışı Belgeleri Ödemeleri Sağlamak Suretiyle Aynı Biçimde Hazineyi Zarara Sokan Sanıkların Eylemleri )
GERÇEK DIŞI BELGELERLE HAZİNEYİ ZARARA SOKMA ( Sanıkların Eylemlerinin Görevi Kötüye Kullanma Olması )"
345Y6.CD2.10.2000E. 2000/6524 K. 2000/6644"SAHTECİLİK ( Kooperatife Ait Gelir-Gider Kesin Hesap ve Bilanço Defterlerinin İncelemeye Tabi Tutulmamış Olması )
KOOPERATİFE AİT DEFTERLER ÜZERİNDE İNCELEME YAPILMAMASI ( Sahtecilik - Eksik İnceleme )
MÜDAHİLİN YETKİLERİ ( Temyiz İncelemesinin Duruşmalı Yapılmasını İsteme Yetkisi Bulunup Bulunmadığı )
TEMYİZ İNCELEMESİNİN DURUŞMALI YAPILMASI ( Müdahilin Bu Konuda Talepte Bulunma Hakkı Olup Olmaması )"
345Y7.CD5.5.2000E. 2000/4580 K. 2000/6656"KARAPARANIN AKLANMASI ( Mali Suçları Araştırma Kurulunun Kesinlik Arzetmeyen Raporu - Sanıkların Hissedarı Oldukları Bankanın Kıbrıs Merkez Bankası'nca Denetlenmesinde Yasaya Aykırı İşleminin Tesbit Edilemediğinin Bildirilmesi )
LOAN BACK YÖNTEMİ ( Kendi Paralarını Dışardan Sağlanan Kredi Gibi Kendi Ülkesine Getirme - Karaparanın Aklanması )
KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Belgelerin Gerçek Bir Kredi İlişkisine Dayanan Belgeler Olmadığı - Kendi Paralarını Dışardan Sağlanan Kredi Gibi Kendi Ülkesine Getirme/Karaparanın Aklanması )
BANKALARDA DOLAŞAN PARANIN BİLİRKİŞİCE MENŞEİNİN TESBİT EDİLEMEMESİ ( Kredi Sözleşmesi/Belgelerin Gerçek Bir Kredi İlişkisine Dayanan Belgeler Olmadığı - Yasaya Aykırı Yollardan Elde Edilmişse Karaparanın Aklanması Suçu Oluşacağı )
EVRAKTA SAHTECİLİK ( Kredi Sözleşmesi/Belgelerin Gerçek Bir Kredi İlişkisine Dayanan Belgeler Olmadığı - Paranın Elde Ediliş Şeklinin Kesin Olarak Tespit Edilip Sanıkların Hukuki Durumlarının Tayini Gereği/Karaparanın Aklanması )"
345YCGK2.5.2000E. 2000/11-90 K. 2000/96"ÖZEL VERGİ İNDİRİMİ - VERGİ İADESİ ( Sahte Fatura - Görevli Mahkeme )
VERGİ İADESİ - ÖZEL VERGİ İNDİRİMİ ( Sahte Fatura - Görevli Mahkeme )
SAHTE FATURA ( Özel Vergi İndiriminde Kullanılması - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sahte Fatura - Özel Belgede Sahtecilik / Vergi Kaçakçılığı Suçu )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Sahte Fatura - Görevli Mahkeme )
VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇU ( Sahte Fatura - Görevli Mahkeme )
SUÇ KASTI ( Sahte Faturanın Özel Vergi İndiriminde Kullanılması )"
345Y6.CD6.12.1999E. 1999/7296 K. 1999/7242"SAHTECİLİK ( Sanığa Ait Nüfus Kaydı Getirilmeden Mahkumiyete Karar Verilemeyeceği - Nüfus Kaydının Celp Edilmesi Gerektiği )
NÜFUS KAYDI GETİRİLMEMESİ ( Sanığa Ait Nüfus Kaydı Getirilmeden Mahkumiyete Karar Verilemeyeceği - Nüfus Kaydının Celp Edilmesi Gerektiği )"
345Y6.CD6.12.1999E. 1999/7257 K. 1999/7240"DOLANDIRICILIK SUÇU ( Acenta Sözleşmesi Sona Erdikten Sonra İade Etmediği Poliçeyi Kullanan Sanık )
ACENTA SÖZLEŞMESİ SONA ERDİKTEN SONRA İADE ETMEDİĞİ POLİÇEYİ KULLANAN SANIK ( Sahtecilik Değil Dolandırıcılık Suçunun Oluşması )
POLİÇEYİ ACENTA SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEN SİGORTA ŞİRKETİNE İADE ETMEYİP KULLANAN SANIK ( Dolandırıcılık Suçu )
SİGORTA ŞİRKETİNİN ACENTA SÖZLEŞMESİNİ FESHETMESİ ( İade Etmediği Poliçeyi Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık Suçu )"
345Y6.CD30.11.1999E. 1999/7096 K. 1999/7126"KEŞİDE YERİ BULUNMAYAN ÇEKLE MAL ALMAYA ÇALIŞMAK ( Dolandırıcılığa Eksik Teşebbüs-Sahtecilik Oluşmaması )
SAHTECİLİK ( Keşide Yeri Bulunmayan Çekle Mal Almaya Çalışmak Fiilinin Sahtecilik Olmaması )
DOLANDIRICILIĞA EKSİK TEŞEBBÜS ( Keşide Yeri Bulunmayan Çekle Mal Almaya Çalışmak )"
345Y6.CD14.10.1999E. 1999/5537 K. 1999/5744"ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Kullanma İle Oluşacağı )
EKSİK KALKIŞMA ( Sahtecilik Suçlarında )
TAM KALKIŞMA ( Sahtecilik Suçlarında Olanaklı Olmaması )"
345YCGK1.12.1998E. 1998/6-301 K. 1998/366"RESMİ EVRAKI ORTADAN KALDIRMAK ( Sahtecilik Suçunun Oluşması )
SAHTECİLİK ( Düzenlenen Gerçek Bir Belgeyi Ortadan Kaldırmak Yada Bozmak )
GERÇEK BELGEYİ ORTADAN KALDIRMA ( Sahtecilik Suçunun Oluşması )
KARŞILIKSIZ ÇIKAN ÇEK BEDELİNİ ÖDEMEK İÇİN ALAN AMA ÖDEMEYEN SANIK ( Bütün Fiillerin Bitmemiş Olması Nedeniyle Suça Eksik Kalkışma Olduğunun Kabulü )
EKSİK KALKIŞMA ( Karşılıksız Çıkan Çek Bedelini Ödemek İçin Ama Alan Ödemeyen Tutuklanıp Dava Açıldıktan Sonra Geri Veren Sanık )"
345Y6.CD8.6.1998E. 1998/6090 K. 1998/5965"SAHTECİLİK ( Son Sözün Duruşmada Hazır Olan Sanık Vekiline Verilmemiş Olması-Savunma Hakkının Kısıtlanması )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Son Sözün Duruşmada Hazır Olan Sanık Vekiline Verilmemiş Olması )
SON SÖZÜN DURUŞMADA HAZIR OLAN SANIK VEKİLİNE VERİLMEMİŞ OLMASI ( Savunma Hakkının Kısıtlanması )"
345YCGK21.4.1998E. 1998/6-40 K. 1998/134"SAHTE BELGE DÜZENLEMEK ( Hayali Firmalar Adına Teklif Mektubu Düzenlemek )
CEZAYI İNDİRİCİ NEDEN ( Sahte Belge Düzenlemek-Gerçek Bir Durumu Kanıtlamak )
GERÇEK BİR DURUMU KANITLAMAK ( Sahte Belge Düzenlemek )"
345Y6.CD16.4.1998E. 1998/4063 K. 1998/3725"SAHTECİLİK ( Emisyon Ölçüm Pulu Basmak - Satan Sanıklara Uygulanacak Hüküm )
SAHTE EMİSYON PULU SATAN SANIKLARA UYGULANACAK HÜKÜM
DELİL OLARAK SAKLANMA YERİNE MÜSADERE KARARI VERİLMESİ ( Sahte Emisyon Ölçüm Pulu - Bozma Sebebi )
MÜSADERE KARARI VERİLMESİ ( Delil Olarak Saklanma Yerine/Sahte Emisyon Ölçüm Pulu - Bozma Sebebi )"
345YCGK24.3.1998E. 1998/6-51 K. 1998/106"BONODA DÜZENLEYENİN ADI VE SOYADI YANINDA YAZILI ADRESİN AÇIK VE ANLAŞILIR OLMAMASI ( Belgenin Özel Belge Niteliği )
ÖZEL BELGE NİTELİĞİ ( Üzerinde Tahrifat Yapılan Senetteki Adresin Açık ve Anlaşılır Olmaması )
TAHRİF EDİLEN BONODA DÜZENLEYENİN ADI VE SOYADI YANINDA YAZILI ADRESİN AÇIK VE ANLAŞILIR OLMAMASI ( Belgenin Özel Belge Niteliği )
ADRESİN AÇIK VE ANLAŞILIR OLMAMASI ( Tahrif Edilen Senedin Bono Vasfı Kazanmaması ve Özel Belge Niteliği )
RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Tahrif Edilen Senedin Tanzim Yeri Eksikliği Nedeniyle Bono Vasfını Taşımaması )"
345Y6.CD16.3.1998E. 1998/2386 K. 1998/2378"EVRAKTA SAHTECİLİK ( Suç Konusu Hüviyet ve Pasaportun Dosyaya Konulması Gereği )
SUÇ KONUSU EVRAKLARIN DOSYA İÇERİSİNE KONULMAMASI ( Hüviyet ve Pasaport-Evrakta Sahtecilik )"
345Y6.CD10.12.1997E. 1997/10203 K. 1997/12157"BONODA ALACAKLININ GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİYİ İÇERMEMESİ ( Sahtecilikte Uygulanacak TCK Hükümleri )
SAHTECİLİKTE UYGULANACAK TCK HÜKÜMLERİ ( Bonoda Alacaklının Gerçek veya Tüzel Kişiyi İçermemesi )
SAHTECİLİK SUÇU ( Sahte Bonolar Düzenlenmek )"
345Y6.CD8.12.1997E. 1997/11993 K. 1997/11970"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Eksik Teşebbüs - Çekteki Yırtılmanın TTK.da Öngörülen Temel Unsurlara Zarar Vermemesi )
ÇEKTEKİ YIRTILMA ( Evrakta Sahtekarlık/Eksik Teşebbüs -Yırtılmanın TTK.da Öngörülen Temel Unsurlara Zarar Vermemesi )"
345Y4.CD24.9.1997E. 1997/7137 K. 1997/7479"SAHTE EVRAK DÜZENLEMEK ( Zarar ve Kullanma Unsuru-Sahte Evrağın Kuruma Sunulması )
ZARAR VE KULLANMA ÖĞELERİ ( Sahte Evrak Düzenlemek )
GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Sahte Belgeleri İncelemeden İmzalamak )
SAHTE BELGELERİ İNCELEMEDEN İMZALAMAK ( Görevi Kötüye Kullanmak )"
345YCGK3.6.1997E. 1997/11-88 K. 1997/147"HIRSIZLIK FİİLİNİN SENEDİ YOK ETMEK FİİLİNE DÖNÜŞMESİ ( Görevsizlik Kararı Verilememesi )
GÖREVSİZLİK KARARI VERİLEMEMESİ ( Hırsızlıktan Açılan Davanın Senedi Yok Etmek Fiiline Dönüşmesi-İki Fiil Bulunduğu Halde Tek İsnad ve Tavsif Bulunması )
DAVA AÇILIRKEN SAVCI TARAFINDAN TAVSİF VE İSNADI YAPILAN EYLEM ( Fiil Kavramı-Hırsızlıktan Açılan Davanın Senedi Yok Etmek Fiiline Dönüşmesi )
İDDİANAMEDE İSNAD VE TAVSİF EDİLMEYEN EYLEM ( Görevsizlik Kararı Verilememesi-Ayrı Dava Açılması )
AYRI DAVA AÇILMASI ( İddianamede İsnad ve Tavsif Edilmeyen Eylem Hakkında )
HIRSIZLIK VE SENEDİ YOK ETMEK SUÇLARI ( Sadece Hırsızlıktan Dava Açılmış Olmasının Sonuçları )"
345YCGK27.5.1997E. 1997/6-67 K. 1997/119"SAHTE BONO DÜZENLEMEK ( Evrakta Sahtekarlık )
İMZA İMCELEMESİ ( Şikayetçiye Ait Olmadığı Açıkça Anlaşıldığında Bilirkişi İncelemesi Yapılamayacağı )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sahte Bono Düzenlemek )"
345Y6.CD6.5.1997E. 1997/4697 K. 1997/4803"ÇEK ( Keşide Yeri - Hangi İl Veya İlçeye Bağlı Olduğu Belirtilmeyen Yer "Çemberlitaş" )
KEŞİDE YERİNİN BAĞLI OLDUĞU İL VEYA İLÇENİN BELİRTİLMEMESİ ( Çek - Evrakta Sahtekarlık )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Çekte Keşide Yerinin Hangi İl Veya İlçeye Bağlı Olduğunun Belirtilmemesi "Çemberlitaş" )"
345YCGK11.3.1997E. 1997/6-23 K. 1997/41"SAHTE BONO DÜZENLEMEK ( Borçlunun İmzasını Taşıyan Pulun Başka Yerden Kaldırılıp Yapıştırılması )
BORÇLUNUN İMZASINI TAŞIYAN PULUN BAŞKA YERDEN KALDIRILIP YAPIŞTIRILMASI ( Sahte Bono Düzenlemek )
BONODA İMZANIN PULUN DIŞINA TAŞMAMASI ( Diğer Ögeler Tamamsa Niteliğin Değişmeyeceği )
BONONUN NİTELİĞİ ( İmzanın Pulun Dışına Taşmaması )"
345Y8.CD6.3.1997E. 1997/842 K. 1997/2939"KAZI KAZAN BİLETİNDE TAHRİFAT YAPMAK ( Özel Belgede Sahtecilik Suçunun Oluşması Şartı )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Suçun Oluşması İçin O Belgenin Doğrudan Hukuki Sonuç Doğurmasının Gerekmesi )"
345Y4.CD3.2.1997E. 1997/352 K. 1997/636"SAHTECİLİK ( Sanığın Aldatma Yeteneği Bulunan Belge Düzenlemesi )
İNANDIRICILIK ( Mahkeme Kararlarının Herkesi Tatmin Edecek Şekilde İnandırıcı Olmasının Gerekmesi )
ONAYSIZ FOTOKOPİ EKSPERTİZ RAPORLARI ( Bu Raporlara Dayanılarak Yargılama Yapılıp Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
MEŞRUİYET BELGELERİNDE SAHTECİLİK ( Sanığın Aldatma Yeteneği Bulunan Motorlu Araç Trafik Belgesi İle Tescil Belgesi Düzenlemekten İbaret Eylemi )"
345Y6.CD17.12.1996E. 1996/13353 K. 1996/13190"SAHTECİLİK ( Satış Sözleşmesinde Müştekiyi Müşterek Borçlu Gösterip İmzasını Atmak )
SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE MÜŞTEKİYİ MÜŞTEREK BORÇLU GÖSTERİP İMZASINI ATMAK ( Sahtecilik )
MÜŞTEREK BORÇLU MÜTESELSİL KEFİL GÖSTERİP MÜŞTEKİNİN İMZASINI ATMAK ( Satış Sözleşmesine - Sahtecilik )"
345Y7.CD12.12.1996E. 1996/5869 K. 1996/8296"2521 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Tanzim ve Tevdii İle Hukuki Sonuç Doğurması Olanaksız Olan Belgeye Dayanılarak Tecziye Kararı Verilememesi )
SAHTECİLİK ( Tanzim ve Tevdii İle Hukuki Sonuç Doğurması Olanaksız Olan Belgeye Dayanılarak Tecziye Kararı Verilememesi )
RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ BULUNDURMAK ( Sanığın Hurda Olarak Alıp Çalışır Hale Getirdiği AV Tüfeklerinin Ruhsatlarının Olmaması )"
345Y6.CD3.12.1996E. 1996/12028 K. 1996/12404"SAHTECİLİK ( Kooperatif Başkanının İhraç Edilen Üye Yerine Adını Yazması - Toplu Konut Fonundan Kredi Almak İçin )
KOOPERATİF BAŞKANININ İHRAÇ EDİLEN ÜYE YERİNE ADINA YAZMASI ( Toplu Konut Fonundan Kredi Almak İçin - Sahtecilik )
TOPLU KONUT FONUNDAN KREDİ ALMAK İÇİN KOOPERATİF BAŞKANININ İHRAÇ EDİLEN ÜYE YERİNE ADINA YAZMASI ( Sahtecilik )"
345Y6.CD2.12.1996E. 1996/12264 K. 1996/12262"SAHTEKARLIK ( Suç Konusu Senette Keşide Yerinin Yazılı Olmaması - Eylemin TCY. Md. 348 Aracılığı İle Aynı Yasanın Md. 345'e Uyduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
SENETTE KEŞİDE YERİNİN YAZILI OLMAMASI ( Suça Konu/Eylemin TCY. Md. 348 Aracılığı İle Aynı Yasanın Md. 345'e Uyduğunun Gözetilmesi Gerektiği - Resmi Evrakta Sahtekarlık )
RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Senette Keşide Yerinin Yazılı Olmaması - Eylemin TCY. Md. 348 Aracılığı İle Aynı Yasanın Md. 345'e Uyduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
GEREKÇELİ KARAR BAŞLIĞI ( Suç Niteliğinin Yanlış Yazılmasının Bozmayı Gerektireceği )"
345Y6.CD6.12.1995E. 1995/10955 K. 1995/13022"SAHTECİLİK ( Senetteki İmzalı Pulu Çıkarıp Sahte Senede Yapıştırmak - İmzanın Senette Devam Ettirilmemesi )
SENETTEKİ İMZALI PULU ÇIKARIP SAHTE SENEDE YAPIŞTIRMAK ( İmzanın Senette Devam Ettirilmemesi - Sahtecilik )"
345Y10.CD18.10.1995E. 1995/8856 K. 1995/9277"EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Keşide Yeri Yazılı Olmayan Belge-Özel Evrak )
KEŞİDE YERİ YAZILI OLMAYAN BELGE ( Evrakta Sahtecilik-Özel Evrak )
ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK ( Keşide Yeri Yazılı Olmayan Belge )"
345Y6.CD30.3.1995E. 1995/3445 K. 1995/3471"HIRSIZLIK ( Sanık Hakkında İşlediği Suçtan Dolayı Zamanaşımı Süresince Her Zaman Karar Verilmesi Olanağının Olması )
SAHTECİLİK ( Sanık Hakkında İşlediği Suçtan Dolayı Zamanaşımı Süresince Her Zaman Karar Verilmesi Olanağının Olması )
SAHTE BELGELERİN ALDATMA KABİLİYETİ ( Aldatma Kabiliyeti İle Suça Etkisinin Araştırılmasının Gerekmesi )
KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARARDA KARIŞIKLIK ( Bu Hükümlerinin Yeniden Karşılaştırılmasının Gerekmesi )"
345Y6.CD7.2.1995E. 1995/1187 K. 1995/1039"BONODA ALACAKLININ TÜZEL KİŞİYİ İÇERMEMESİ ( Sahtecilikte Uygulanacak TCK Hükümleri )
SAHTECİLİKTE UYGULANACAK TCK HÜKÜMLERİ ( Bonoda Alacaklının Tüzel Kişiyi İçermemesi )
SAHTECİLİK SUÇU ( Sahte Bonolar Düzenlenmek )"
345Y4.CD3.2.1995E. 1994/9626 K. 1995/690"TEMYİZ İNCELEMESİ ( Hakkında Hüküm Kurulan Davayla İlgili Olarak Yapılabileceği )
ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇU ( Fikri İçtima Hükümlerine Tabi Olması )
FİKRİ İÇTİMA ( Özel Evrakta Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Arasında )
DOLANDIRICILIK VE ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇLARI ( Fikri İçtima Hükümlerine Tabi Olması )"
345Y9.CD19.12.1994E. 1994/7514 K. 1994/11164"VERGİ İADESİNE HAKSIZ YERE SEBEBİYET VERİLMESİ ( VUK. Kapsamı Dışında Kalması - Uygulanacak Hüküm )
VUK. KAPSAMI DIŞINDA KALAN SUÇ ( Haksız Yere Vergi İadesine Sebebiyet Verilmesi )
ASLİ VE FER'İ CEZADA TÜRK CEZA KANUNUNUN 59. MADDESİNİN UYGULANMASI
TÜRK CEZA KANUNUNUN 59. MADDESİNİN UYGULANMASI ( Asli ve Feri Cezada )"
345Y6.CD8.12.1994E. 1994/11599 K. 1994/12002"SAHTECİLİK ( Sahte Vekaletname Düzenlemek-Eksik Soruşturma )
SAHTE VEKALETNAME DÜZENLEMEK ( Eksik Soruşturma )
İMZA İSTİKTABI ( Sahte Vekaletname Düzenlemek-Eksik Soruşturma )"
345YCGK17.10.1994E. 1994/6-199 K. 1994/215"ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Hayali Şirket Adına Düzenlenen Belgelerle Vergi İadesi Alınması/Dolandırıcılık Suçunu da Oluşturabileceği - Tek Eylemle İki Yasa Maddesinin İhlali/Görevli Mahkeme )
TEK EYLEMLE İKİ YASA MADDESİNİN İHLALİ ( 765 S.K. Md. 79 Uyarınca Cezası Ağır Olan Suçtan Cezalandırılması Gerektiği - Suçun Bir Vasfından Beraat Bir Vasfından da Mahkumiyete Karar Verilemeyeceği )
SAHTE BELGENİN DOLANDIRICILIK SUÇUNUN İŞLENMESİNDE VASITA OLUŞU ( İki Ayrı Kanun Maddesinin İhlal Edileceği - Cezası Ağır Olan Suçtan Cezalandırılması Gereği )
KAMU KURUMUNA YÖNELİK DOLANDIRICILIK ( Özel Belgede Sahtecilik ile Vergi İadesi Almak - Eylemin Değerlendirilmesinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
GÖREV ( Özel Belgede Sahtecilik İle Kamu Kurumunun Dolandırılmasında Ağır Ceza Mahkemesinin Davaya Bakacağı )"
345YCGK30.5.1994E. 1994/9-131 K. 1994/154"SAHTECİLİK VE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Fikri İçtima )
FİKRİ İÇTİMA ( Özel Evrakta Sahtekarlık ve Emniyeti Suistimal Suçlarını İşleyen Sanık )
KREDİ KARTINDAN FAZLA ÖRNEK ÇIKARIP SAHTE İMZA ATARAK BANKADAN FAZLA PARA TAHSİL EDEN SANIK ( Özel Evrakta Sahtekarlık ve Emniyeti Suistimal )
ÖZEL EVRAKTA SAHTEKARLIK VE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Fikri İçtima )"
345YCGK9.5.1994E. 1994/5-114 K. 1994/141"BONO ( Arkasına Bedeli Teminattır Şeklinde Yazılan İbarelerin Bono Niteliğini Değiştirmemesi )
BEDELİ TEMİNATTIR İBARESİ ( Bono Arkasına Yazılan Bu Gibi İbarelerin Bono Niteliğini Değiştirmemesi )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Bono Arkasına Bedeli Teminattır Şeklinde İbare Bulunması Halinde )
BONONUN ARKASINA BEDELİ TEMİNATTIR ŞEKLİNDE YAZILAN İBARE ( Bonoyu Özel Belgeye Dönüştürmemesi )
RESMİ BELGEDE SAHTEKARLIK ( Bono )
BONO DÜZENLEMEK ( Resmi belgede sahtekârlık )
BONODA REHİN CİROSU ( Resmi belgede sahtekârlık )
DOLANDIR1CILIK ( Sahte bono düzenleyerek )
BANKAYI DOLANDIRMAK ( Sahte bono düzenleyerek )
REHİN CİROSU"
345YCGK25.4.1994E. 1994/6-95 K. 1994/120"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sahte çek )
SAHTE ÇEK TANZİMİ
ÇEKİN KEŞİDE YERİNİN ANLAŞILABİLİR OLMASI"
345Y6.CD8.3.1994E. 1994/1809 K. 1994/1750"SAHTECİLİK ( Sahte Plaka Yaptırıp Kullanma Eylemi - TCK.m.345'le Hüküm Kurulamayacağı )
SAHTE PLAKA YAPTIRIP KULLANMA EYLEMİ ( TCK.m.345'le Hüküm Kurulamayacağı )"
345Y6.CD15.2.1994E. 1994/999 K. 1994/1010"SAHTEKARLIK ( Müştekiyi Borçlu Gösteren Tanzim Tarihsiz Senetin Elden Götürülüp Fotokopi Verilmesi - Kullanma Olmadığından Suçun Unsurları Oluşmayacağı )
SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMAMASI ( Sahtekarlık - Müştekiyi Borçlu Gösteren Tanzim Tarihsiz Senetin Elden Götürülüp Fotokopi Verilmesi )"
345Y6.CD15.2.1994E. 1994/528 K. 1994/915"SAHTECİLİK ( Tebliğ Tarihinin Başına ( 1 ) İlavesi İle ( 11 )'e Dönüştürmek - Tetkik Merciine Bu Tarihe Göre İtiraz Yapmak )
TETKİK MERCİİNE İTİRAZ ( Tebliğ Tarihinin Başına ( 1 ) İlavesi İle ( 11 )'e Dönüştürmek - Sahtecilik )
TEBLİĞ TARİHİNİN BAŞINA ( 1 ) İLAVESİ İLE ( 11 )'E DÖNÜŞTÜRMEK ( Tetkik Merciine Bu Tarihe Göre İtiraz Yapmak - Sahtecilik )"
345YCGK7.2.1994E. 1993/5-294 K. 1994/22"RÜŞVET ALMAK
RÜŞVET VERMEK
SAHTEKARLIK
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK
CEZA MAHKEMESİNİN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT
TALEPLERÎNİ KARARA BAĞLAMASI
MEMUR KAMU İDARESİ ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR ( Zimmet )
BANKA PERSONELLİNİN ZIMMETİ"
345Y6.CD7.12.1993E. 1993/8509 K. 1993/9624"SAHTECİLİK ( Sahte Kira Kontratosu İle Tapuda İşlem Yapılamıyacağı - Tarafların Birlikte Gitmesi Zorunluluğu )
ÖZEL BELGEDE KULLANMA ( Sahte Kira Kontratosu İle Tapuda İşlem Yapılamıyacağı - Tarafların Birlikte Gitmesi Zorunluluğu )
SAHTE KİRA KONTRATOSU ( Tapuda İşlem Yapılamıyacağı - Tarafların Birlikte Gitmesi Zorunluluğu )"
345Y6.CD16.11.1993E. 1993/7894 K. 1993/8761"SAHTECİLİK ( Sanığın Müdahil Bankadan Aldığı Krediye Karşılık Verdiği Suç Konusu Senetlerin Adres ve İmza İtibariyle Hayali Şahıslar Adına Düzenlendiğinin Anlaşılması )
MÜDAHİLİN YETKİSİ ( Duruşma İsteme Yetkisinin Olmaması )
HUSUSİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanığın Müdahil Bankadan Aldığı Krediye Karşılık Verdiği Suç Konusu Senetlerin Adres ve İmza İtibariyle Hayali Şahıslar Adına Düzenlendiğinin Anlaşılması )"
345Y6.CD2.11.1993E. 1993/6758 K. 1993/8049"SAHTECİLİK ( Asıl Cezanın Ertelenip Feri Cezaların Erteleme Dışı Bırakılması )
CEZANIN ERTELENMESİ ( Sahtecilik - Asıl Cezanın Ertelenip Feri Cezaların Erteleme Dışı Bırakılması )"
345Y6.CD20.10.1993E. 1993/6377 K. 1993/7795"SAHTECİLİK ( Bonodaki Tanzim Tarihlerinin Kaşe İle Basılması - Sanık/Banka Görevlileri )
BONODAKİ TANZİM TARİHLERİNİN KAŞE İLE BASILMASI ( Sanık / Banka Görevlileri Tarafından Yapılmasının Araştırılması )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Bonodaki Tanzim Tarihlerinin Banka Görevlileri Tarafından Kaşe İle Basılması )"
345Y6.CD30.9.1993E. 1993/5960 K. 1993/6999"KEŞİDE YERİ ( Çekte Keşide Yerinin Anlaşılabilir Şekilde Kısa Yazılmasının Mümkün Olması )
ÇEK ( Çekte Keşide Yerinin Anlaşılabilir Şekilde Kısa Yazılmasının Mümkün Olması )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Çekte Keşide Yerinin Anlaşılabilir Şekilde Kısa Yazılmasının Mümkün Olması )"
345Y6.CD15.6.1993E. 1993/4459 K. 1993/5572"SAHTECİLİK ( Senedin Resmi Evrak Olarak Kabul Edilmemesi - Tanzim Tarihinin Vade Tarihinden Sonra Olması )
SENEDİN RESMİ EVRAK SAYILMAMASI ( Tanzim Tarihinin Vade Tarihinden Sonra Olması )
VADE TARİHİNDEN SONRAKİ TANZİM TARİHİ ( Sahtecilik - Senedin Resmi Evrak Olarak Kabul Edilmemesi )"
345Y6.CD10.6.1993E. 1993/4254 K. 1993/5392"SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( TCK. 345.Madde İle Ceza Tayini Gerekirken 503/1'le de Hüküm Kurulamayacağı )
BİR FİİLLE YASANIN İKİ MADDESİNİN İHLALİ ( TCK. 345.Madde İle Ceza Tayini Gerekirken 503/1'le de Hüküm Kurulamayacağı )
AĞIR CEZAYI ÖNGÖREN MADDE İLE YETİNİLMESİ ZORUNLULUĞU ( TCK. 345.Madde İle Ceza Tayini Gerekirken 503/1'le de Hüküm Kurulamayacağı )"
345Y6.CD29.4.1993E. 1993/2535 K. 1993/3970"SAHTECİLİK ( İlacın İmalatçısının Belli Olmaması - Faturadaki Ecza Deposu Mesullerinin Dinlenilmesi Gereği )
İLAÇ İMALATÇISININ BELLİ OLMAMASI ( Sahtecilik - Faturadaki Ecza Deposu Mesullerinin Dinlenilmesi Gereği )
EKSİK SORUŞTURMA ( İlacın İmalatçısının Belli Olmaması - Faturadaki Ecza Deposu Mesullerinin Dinlenilmesi Gereği )"
345Y6.CD28.1.1993E. 1992/10470 K. 1993/503"SAHTECİLİK ( Sulh Hakiminin İzni Olmadan Sanığın Karısının Senette Borçlu Gösterilmiş Olması-Dolandırıcılık )
DOLANDIRICILIK ( Sulh Hakiminin İzni Olmadan Sanığın Karısının Senette Borçlu Gösterilmiş Olması-Sahtecilik )
SULH HAKİMİNİN İZNİ OLMADAN KARININ SENETTE BORÇLU GÖSTERİLMESİ ( Sahtecilik-Dolandırıcılık )"
345YİBGK14.12.1992E. 1992/1 K. 1992/5"ÇEKLERDE KEŞİDE YERİNİN KISALTMA OLARAK YAZILMASI ( Çekin Geçerliliğine Etkisi )
ÇEKİN GEÇERLİLİĞİ ( Kısaltma Yerinin Kısaltılmış Olarak Yazılması )
KEŞİDE YERİ ( Kısaltılmış Olarak Yazılması )
KISALTMA BİÇİMİNDE YAZMA ( Çekte Keşide Yerini )
ÇEKİN UNSURLARI ( Keşide Yerinin Kısaltılarak Yazılması )"
345Y9.CD4.12.1992E. 1992/10566 K. 1992/10835"SAHTE RAPOR DÜZENLEMEK ( Müteahhid İle Kontrolörün Hakediş Raporu - TCK.m.345'in Uygulanma Gereği )
MÜTEAHHİD İLE KONTROLÖRÜN HAKEDİŞ RAPORUNU SAHTE DÜZENLEMESİ ( TCK.m.345'in Uygulanma Gereği )
HAKEDİŞ RAPORUNUN SAHTE DÜZENLEMESİ ( TCK.m.345'in Uygulanma Gereği )"
345Y6.CD28.5.1992E. 1992/3582 K. 1992/4437"SAHTEKARLIK ( Senette Karının Koca Lehine Kefil Olması - Sulh Hakimi Tarafından Tasdik Zorunluluğu )
SENETDE KARININ KOCA LEHİNE KEFİL OLMASI ( Sulh Hakimi Tarafından Tasdik Zorunluluğu - Sahtecilikten Hüküm Verilemeyeceği )
KARININ KOCA LEHİNE KEFİL OLMASI ( Senedin Sulh Hakimi Tarafından Tasdik Zorunluluğu - Sahtecilikten Hüküm Verilemeyeceği )"
345Y6.CD13.5.1992E. 1992/2265 K. 1992/3903"SAHTECİLİK ( Belgelerin Fotokopi Olması )
SUÇ KONUSU BELGELERİN FOTOKOPİ OLMASI ( Bankada Asıllarının Olmaması Durumunda Bu Belgelerle İş Yapmanın Mutadlık Durumunun Araştırılması )
FOTOKOPİ BELGELERİYLE İŞ YAPMA ( Bu Belgelerle İş Yapmanın Mutad Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )"
345Y6.CD17.3.1992E. 1992/1616 K. 1992/2250"SAHTEKARLIK ( Bonoda İmza Dışındaki Yazıların Sanık Veya Müştekiye Aidiyetinin Araştırılmasının Gerekmesi )
BONODA YAPILAN SAHTEKARLIK ( Sanığın Sahte Bonoyu Aleyhine Delil Olacak Şekilde Hakime Sunmasının Makul İzahının Yapılmasının Gerekmesi )
RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sanığa Borçlu Olan Kiracı Müştekinin Bonoya Değişik İmza Koyarak Vermiş Olması Durumunun İncelenmesi )"
345Y6.CD4.12.1991E. 1991/5862 K. 1991/7995"RESMİ EVRAK
ÖZEL EVRAK ( Özel evrakta )
ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK ( Özel evrakta )
RESMİ EVRAK DOLANDIRICILIK"
345Y6.CD10.10.1991E. 1991/5163 K. 1991/6353"SAHTECİLİK ( Çekte Keşide Yerinin Kısa Yazılması Nedeniyle Unsurunun Tam Olmaması )
ÇEKTE KEŞİDE YERİ ( Sahtecilikte Kısa Yazılması Nedeniyle TCK m.345'in Uygulanması )"
345Y6.CD5.7.1991E. 1991/3916 K. 1991/5474"DOLANDIRICILIK ( Kart Hamilinin Kaybettiği Kredi Kartını Ele Geçiren ve Kullanan Sanığın Eyleminin Özel Evrakta Sahtecilik Olması )
SAHTECİLİK ( Sahte Özel Evrak Düzenlemek )
ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK ( Müdahil Bankanın Verdiği Boş Satış Senetlerinin Gerçek Alışverişe Dayanmayan Satış Belgeleri Olarak Düzenlenmesi )"
345Y6.CD5.3.1991E. 1991/818 K. 1991/1803"SAHTEKARLIK ( Belgede Tahrifat - İğfal Kabiliyetinin Araştırılması Zorunluluğu )
BELGEDE TAHRİFAT ( İğfal Kabiliyetinin Araştırılması Zorunluluğu - Sahtekarlık )"
345Y6.CD27.12.1990E. 1990/8619 K. 1990/10498"SAHTECİLİK ( Çocuğunun Okulunun Adını Değiştirmek - Karısının Adını Kullanarak Müracaat/Velayet Hakkını Kaybetmeden )
VELAYET HAKKINI KAYBETMEDEN ÇOCUĞU ADINA HAREKET ( Çocuğunun Okulunun Adını Değiştirmek - Karısının Adını Kullanarak Müracaat )"
345Y6.CD27.12.1990E. 1990/7652 K. 1990/10452"SAHTECİLİK SUÇU ( Kendisine Bırakılan Kira Kontratını Yok Eden ve Kiracı Aleyhine Tahliye Davası Açan Kiralayan )
KİRA KONTRATINI YOK ETME ( Evrakta Sahtekarlık Suçu )
EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU ( Kendisine Bırakılan Kira Kontratını Yok Eden ve Kiracı Aleyhine Tahliye Davası Açan Kiralayan )"
345Y4.CD12.12.1990E. 1990/6215 K. 1990/6774"İFTİRA VE ÖZEL EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU ( Mağdurun Adını ve İmzasını Kullanarak Valilik Makamına Dilekçe Yazan Sanık )
ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK VE İFTİRA SUÇLARI ( Mağdurun Adını ve İmzasını Kullanarak Valiliğe Dilekçe Yazan Sanık )
DURUŞMA TUTANAĞI ( Cumhuriyet Savcısının Adı ve Soyadının Yazılmamış Olması )"
345YCGK5.11.1990E. 1990/6-246 K. 1990/263"ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Belgenin Doğrudan Hukuki Sonuç Doğurma Kabiliyetine Sahip Olmaması Halinde Suçun Oluşmayacağı )
BELGENİN DOĞRUDAN HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAMASI HALİNDE SUÇUN OLUŞMAMASI ( Özel Evrakta Sahtecilik Suçunda )
SAHTECİLİK SUÇUNUN OLUŞMASININ ŞARTLARI ( Özel Evrakta Sahtecilik Suçunun Oluşması İçin Belgenin Doğrudan Hukuki Sonuç Doğurması Gerekliliği )"
345Y6.CD23.10.1990E. 1990/5581 K. 1990/7955"SAHTEKARLIK ( Bono Niteliği - Lehdarın Hakiki Veya Tüzel Kişi Olduğunun Belirtilmemesi )
BONO NİTELİĞİ ( Lehdarın Hakiki Veya Tüzel Kişi Olduğunun Belirtilmemesi - Sahtekarlık )"
345YCGK8.10.1990E. 1990/6-211 K. 1990/220"ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Suça Konu Belgenin Doğrudan Hukuki Sonuç Doğurucu Nitelikte Olması Zorunluluğu )
SUÇA KONU BELGENİN DOĞRUDAN HUKUKİ SONUÇ DOĞURUCU NİTELİKTE OLMASI ZORUNLULUĞU ( Özel Belgede Sahtecilik Suçu )
SAHTECİLİK SUÇUNUN OLUŞMASI KOŞULLARI ( Özel Belgede Sahtekarlık )"
345Y6.CD12.4.1990E. 1990/933 K. 1990/3162"SAHTECİLİK ( Tarafların Çek Alıp Vermek Niyetleri - Keşide Yerinin Tamamlanması/Suçun Oluşmayacağı )
ÇEKTE KEŞİDE YERİNİN TAMAMLANMASI ( Tarafların Çek Alıp Vermek Niyetleri - Sahtecilik Suçunun Oluşmayacağı )
SUÇ OLUŞMAMASI ( Sahtecilik/Tarafların Çek Alıp Vermek Niyetleri - Keşide Yerinin Tamamlanması )"
345Y6.CD15.3.1990E. 1989/10755 K. 1990/2112"SAHTECİLİK ( Keşide Yeri Unsurunu Taşımayan Çekin Özel Belge Sayılması )
ÇEKTE KEŞİDE YERİNİN OLMAMASI ( Çekte Yapılan Tahrifatın Özel Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturması )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Keşide Yeri Olmayan Çekte Yapılan Sahtecilik Suçu )"
345Y6.CD15.2.1990E. 1989/9866 K. 1990/952"SAHTEKARLIK ( Sanık Yararına Düzenlenen Senetler - İmzaların İrdelenmesi Gereği )
EKSİK İNCELEME ( Sahtekarlık/Sanık Yararına Düzenlenen Senetler - İmzaların İrdelenmesi Gereği )
İMZALARIN İRDELENMESİ GEREĞİ ( Sahtekarlık - Sanık Yararına Düzenlenen Senetler"
345Y6.CD28.11.1989E. 1989/9027 K. 1989/9366"BONODA SAHTECİLİK ( Tanzim Yeri Bulunmayanların Hususi Evrak Niteliğinde Olması )
BONODA TANZİM YERİ BULUNMAMASI ( TCK m.345 'in Uygulanması Gereği )"
345YCGK28.11.1988E. 1988/446 K. 1988/492"SAHTE ÖZEL BELGE DÜZENLETTİRMEK SUÇU ( Kendi Yerine Sınavlara Başkasını Sokmak )
KENDİ YERİNE SINAVLARA BAŞKASINI SOKMAK ( Sahte Özel Belge Düzenlettirmek )"
345YCGK20.6.1988E. 1988/9-223 K. 1988/283"HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Banka Müdürünün Sahte Teminat Mektubu Düzenlemesi )
TEMİNAT MEKTUBU ( Resmi Evraktan Olmadığı )
RESMİ EVRAK ( Banka Teminat Mektubunun Resmi Evraktan Olmadığı )
ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE TABİ BANKA MÜDÜRÜNÜN SAHTE TEMİNAT MEKTUBU DÜZENLEMESİ ( Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunun Oluşmaması )"
345YCGK11.4.1988E. 1988/83 K. 1988/149"ÖZEL EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Muhtevanın Anlam Bakımından Çelişkili Olmasının Aldatıcılık Yeteneğini Kaybettireceği )
ALDATICILIK YETENEĞİ-İĞFAL KABİLİYETİ ( Özel Belgede Sahtecilik-Belgede Anlam ve Muhteva Bakımından Çelişki )
BELGEDE ANLAM VE MUHTEVA BAKIMINDAN ÇELİŞKİ ( Aldatıcılık Yeteneğini Kaybettireceği-Özel Belgede Sahtecilik )"
345YCGK8.2.1988E. 1988/576 K. 1988/27"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sahte Vizite Kağıdı Düzenlemek-Derdest Davaların Birleştirilmesi-Müteselsil Suç )
SAHTE VİZİTE KAĞIDI DÜZENLEMEK ( Resmi Evrakta Sahtekarlık-Uzun Sayılmayacak Aralıklarla İşlenmesi Halinde Müteselsil Suç Olup Olmadığının Araştırılması )
MÜTESELSİL SUÇ ( Uzun Sayılamayacak Aralıklarla Resmi Evrakta Sahtekarlık Yapmak )"
345YCGK16.3.1987E. 1987/456 K. 1987/119"SAHTECİLİK SUÇU ( Bankada Bekçi Olan Şahsın Para Çekmek İçin Sıraya Giren Müşterilerin Kartlarını Alarak Kendi Yararına Para Çekmesi )
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( Sanık Banka Bekçisine Verilen Kartlardan Kendi Yararına Para Çekmesi )
ÇEKE İLİŞKİN SAHTECİLİK İŞLEMİ OLMAMASI ( Sanığın Suçunun Güveni Kötüye Kullanma Olması )"
345YCGK9.3.1987E. 1987/606 K. 1987/106"SENDİKADAN İSTİFA EDEN İŞÇİ ( İstifadan İtibaren Bir Aylık Süre İçinde Bir Başka Sendikaya Üyelik İçin Başvuruda Bulunması )
İSTİFA ( Bir Sendikadan İstifa Eden İşçinin Bir Aylık Dönem İçinde Başka Sendikaya Üye Olması ve Aynı Süre İçinde Üyelik Başvurusunu Geri Alması )
İŞÇİNİN BİR AYLIK SÜRE İÇİNDE YENİ SENDİKAYA BAŞVURMASI ( Aynı Dönemde Üyelik Başvurusunun Geri Alınmasının İstifa Anlamına Gelmemesi )"
345Y6.CD4.3.1987E. 1987/148 K. 1987/2128"TÜZEL KİŞİLİĞİ BULUNMAYAN FİRMANIN ALACAKLI GÖSTERİLDİĞİ SENEDİN BONO VASFI ( Sahtekarlık Suçunun Oluşmaması )
BONO VASFI VE SAHTEKARLIK SUÇU ( Senette Alacaklı Gösterilen Firmanın Tüzel Kişiliği Bulunmaması )
SAHTEKARLIK İDDİASI ( Tüzel Kişiliği Bulunmayan Firmanın Alacaklı Gösterildiği Senedin Bono Vasfını Kazanamaması )"
345YCGK13.10.1986E. 1986/6-210 K. 1986/440"İFTİRA ( Suça Konu Olan Belgelerin Aldatma Yeteneği Olup Olmadığının Tartışılması ve Belirlenmesinin Hakimin Yetki ve Görevi İçinde Olması )
SAHTECİLİK ( Suça Konu Olan Belgelerin Aldatma Yeteneği Olup Olmadığının Tartışılması ve Belirlenmesinin Hakimin Yetki ve Görevi İçinde Olması )
HAKİMİN BİLİRKİŞİ TAYİN ETMESİ ( Çözümü Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektiren Haller )
ÇÖZÜMÜ ÖZEL VE TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİREN HALLER ( Hakimin Bilirkişi Tayini )"
345YCGK4.4.1983E. 1983/6-13 K. 1983/155"SAHTE OLARAK DÜZENLENMİŞ MEKTUP ( İspat Vasıtası Olduğu İçin TCK.nun 345. Maddesinde İfade Olunan Özel Evrak Mefhumuna Dahil Bulunduğu )
MEKTUBUN İSPAT VASITASI OLDUĞU ( Bu Niteliği İle TCK.nun 345. Maddesinde İfade Olunan Özel Evrak Mefhumuna Dahil Bulunduğu - Sahte Olarak Düzenlenmiş Mektup )
ÖZEL EVRAK ( Sahte Olarak Düzenlenmiş Mektubun İspat Vasıtası Olduğu - TCK.nun 345. Maddesinde İfade Olunan Özel Evrak Mefhumuna Dahil Bulunduğu )
SAHTEKARLIK ( Sahte Olarak Düzenlenmiş Mektup - İspat Vasıtası Olduğu/TCK.nun 345. Maddesinde İfade Olunan Özel Evrak Mefhumuna Dahil Bulunduğu )"
345YCGK8.11.1982E. 1982/6-319 K. 1982/409"ÖZEL EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU ( Suçun Oluşması İçin Sahte Evrakın Bilerek Kullanılmış Olması Zorunluluğu )
SAHTECİLİK SUÇU ( Özel Evrakta Sahtekarlık Suçunun Oluşması İçin Sahte Evrakın Bilerek Kullanılmış Olması Zorunluluğu )
EVRAKIN KULLANILMIŞ OLMASI ZORUNLULUĞU ( Özel Evrakta Sahtekarlık Suçunun Oluşması İçin )"
345Y6.CD14.10.1982E. 1982/6950 K. 1982/7033"SAHTEKARLIK ( Aslının Bulunamaması Nedeniyle Üzerinde İnceleme Yapılamayan ve Başka Şekilde Kanunda Yazılı Koşulları Taşıdığı Kesin Olarak Belirlenemeyen Senet )
ADİ SENET ( Aslının Bulunamaması Nedeniyle Üzerinde İnceleme Yapılamayan ve Başka Şekilde Kanunda Yazılı Koşulları Taşıdığı Kesin Olarak Belirlenemeyen Senet )
ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK ( Aslının Bulunamaması Nedeniyle Üzerinde İnceleme Yapılamayan ve Başka Şekilde Kanunda Yazılı Koşulları Taşıdığı Kesin Olarak Belirlenemeyen Senet )"
345Y6.CD25.5.1981E. 1981/3796 K. 1981/3812"BONO ÜZERİNDE TAHRİFAT YAPMA ( Özel Belgede Sahtecilik Yapma Suçunun Oluşması )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Bono Üzerinde Tahrifat Yapma )
SAHTE BONONUN KULLANILMASI ( Ayrı Suç Oluşturmaması )"
345Y6.CD14.2.1979E. 1979/711 K. 1979/797"AMMENİN İTİMADI ALEYHİNDE CÜRÜMLER ( Evrakta Sahtekarlık Yapılması )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Bir Senedin Borçlunun Arzusuna Uygun Şekilde Doldurulduğu Karinesinin Esas Olması )
HUSUSİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Bir Senedin Borçlunun Arzusuna Uygun Şekilde Doldurulduğu Karinesinin Esas Olması )
SAHTE BONO TANZİMİ ( Bir Senedin Borçlunun Arzusuna Uygun Şekilde Doldurulduğu Karinesinin Esas Olması )
İSPAT KÜLFETİ ( Bir Senedin Borçlunun Arzusuna Uygun Şekilde Doldurulduğu Karinesinin Esas Olması Nedeniyle Aksini İddia Edenin İspat Etmesinin Gerekmesi )"
345Y6.CD9.2.1978E. 1978/544 K. 1978/827"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU ( Bononun Bono Vasfını Yitirmesinden Sonra Yapılan Sahteciliğin Suça Etkisi )
BONO BONO VASFINI YİTİRDİKTEN SONRA YAPILAN SAHTECİLİK ( Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçu )
VADE TARİHİ OLMAYAN BONOYA KANUNİ İBRAZ SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA VADE TARİHİ EKLENMESİ ( Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçu )"
345YCGK24.10.1977E. 1977/6-320 K. 1977/371"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK NİTELİĞİ VE GÖREVLİ MAHKEME ( Bono Üzerinde Yapılan Tahrifat )
BONO ÜZERİNDE TAHRİFAT ( Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçu ve Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Bono Üzerinde Tahrifat Yapılmasının Resmi Evrakta Sahtekarlık Niteliği )"
345YCGK22.11.1976E. 1976/6-477 K. 1976/497"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU ( Tahrifat Yapılan Bononun Vadesinde İbraz Edilmemesinin Suç Oluşumuna Etkisi )
BONO ÜZERİNDE TAHRİFAT ( Bononun Vadesinde İbraz Edilmemesinin Senedin Resmi Evrak Niteliğine ve Resmi Evrakta Sahtecilik Suçuna Etkisi )
VADESİNDE İBRAZ EDİLMEYEN BONO ÜZERİNDEKİ TAHRİFAT ( Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu )"
345Y6.CD26.2.1974E. 1974/833 K. 1974/1128"AHLAKA VE ADABA AYKIRI SEBEPLE DÜZENLENEN BONO ( Sahte Senet Tanzimi veya Senette Tahrifat Bulunmadığından Sahtecilik Suçu Oluşmayacağı-Senedin İptali İçin Dava Açılabileceği )
EVLAT EDİNME KARŞILIĞI DÜZENLENEN BONONUN GEÇERSİZLİĞİ ( Ahlaka ve Adaba Aykırılık Sebebiyle-Senedin İptali İçin Dava Açılabileceği/Sahte Senet Tanzimi veya Senette Tahrifat Bulunmadığından Sahtecilik Suçunun Oluşmayacağı )
BONONUN AHLAKA VE ADABA AYKIRI OLMASI ( Evlat Edinme Karşılığı Düzenlenen Senedin İptal Davasına Konu Edilebileceği-Sahte Senet Tanzimi veya Senette Tahrifat Bulunmadığından Sahtecilik Suçunun Oluşmayacağı )"

DANIŞTAY

345D8.D22.6.2000E. 1998/6818 K. 2000/4887"AVUKATIN MESLEKTEN ÇIKARILMASI ( Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanmak Suçlarından Mahkum Olan - Memnu Haklarının İadesi/Baroya Yeniden Yazılma İsteminin Reddi )
AVUKATLIĞA KABULDE ENGELLER ( Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanmak Suçlarından Mahkumiyet/Memnu Haklarının İadesi - Mesleğe Yaraşmayan Tutum ve Davranışları Çevresince Bilinir Hale Gelmesi )
MEMNU HAKLARIN İADESİ ( Avukatın Baroya Yeniden Yazılma İsteminin Reddi - Mesleğe Yaraşmayan Tutum ve Davranışları Çevresince Bilinir Hale Gelmesi )
BAROYA YENİDEN YAZILMA İSTEMİNİN REDDİ ( Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanmak Suçlarından Mahkumiyet/Memnu Haklarının İadesi - Mesleğe Yaraşmayan Tutum ve Davranışları Çevresince Bilinir Hale Gelmesi )
MESLEĞE YARAŞMAYAN TUTUM VE DAVRANIŞLAR ( Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanmak Suçlarından Mahkumiyet/Memnu Haklarının İadesi - Avukatın Baroya Yeniden Yazılma İsteminin Reddi )
SAHTECİLİK VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Suçlarından Mahkum Olan Avukat/Memnu Haklarının İadesi - Baroya Yeniden Yazılma İsteminin Reddi/Mesleğe Yaraşmayan Tutum ve Davranışları Çevresince Bilinir Hale Gelmesi )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA VE SAHTECİLİK ( Suçlarından Mahkum Olan Avukat/Memnu Haklarının İadesi - Baroya Yeniden Yazılma İsteminin Reddi/Mesleğe Yaraşmayan Tutum ve Davranışları Çevresince Bilinir Hale Gelmesi )"

UYUŞMAZLIK

345UMC27.6.1997E. 1997/38 K. 1997/38"ASKER SANIĞIN TERHİS OLMASININ GÖREVLİ MAHKEMEYİ DEĞİŞTİRMEYECEĞİ (Askeri Suçlardan Dolayı Yargılanmasında)
SANIK ASKERİN TERHİS OLMASININ GÖREVLİ MAHKEMEYİ DEĞİŞTİRMEYECEĞİ (Askeri Suçlardan Dolayı Yargılanmasında)
RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU İŞLEYEN ASKER KİŞİ (Terhis Olmasının Görevli Mahkemeyi Değiştirmemesi)
EMNİYETİ SUİSTİMAL SUÇU İŞLEYEN ASKER KİŞİ (Terhis Olmasının Görevli Mahkemeyi Değiştirmemesi)"

Madde 346

YARGITAY

346Y1.CD14.6.2010E. 2009/16787 K. 2010/7000"KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA İLİŞKİN KARAR ( İtiraz Yetkisi Ancak Suçtan Zarar Gören Maliye Bakanlığına Ait Olup Bu Yetkililerin Anılan Yönde Başvuruda Bulunmamış Olmaları Kendi Sorumluluklarını Gerektirdiği )
İTİRAZ YETKİSİ ( Kovuşturmaya Yer Olmadığına İlişkin Karara İtiraz Yetkisi Ancak Suçtan Zarar Gören Maliye Bakanlığına Ait Olup Bu Yetkililerin Anılan Yönde Başvuruda Bulunmamış Olmaları Kendi Sorumluluklarını Gerektirdiği )
SUÇTAN ZARAR GÖREN SIFATI ( İlgili Kişinin Özel Belgede Sahtecilik ve Siyasi Partiler Kanununa Aykırılık Suçları Nedeniyle Açık Bir Hakkı Zedelenmediği Cihette Suçtan Zarar Gören Sıfatı Bulunmadığından Vaki İsteminin Reddi Yerine Kabulüne Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
KANUN YARARINA BOZMA ( Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın Kaldırılmasına İlişkin Mercii Kararının “Vatana İhanet” Suçlaması Dışında Kalan Bir Suç İle İlgili Olarak Cumhurbaşkanı Hakkında 5271 S. CMK Kapsamında Bir Hukuki İşlem Yapılamayacağı Gerekçesiyle Bozulması İsteminin İncelenmesine Olanak Bulunmadığı )
CUMHURBAŞKANI HAKKINDA HUKUKİ İŞLEM ( Kanun Yararına Bozma - Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın Kaldırılmasına İlişkin Mercii Kararının “Vatana İhanet” Suçlaması Dışında Kalan Bir Suç İle İlgili Olarak Cumhurbaşkanı Hakkında 5271 S. CMK Kapsamında Bir Hukuki İşlem Yapılamayacağı Gerekçesiyle Bozulması İsteminin İncelenmesine Olanak Bulunmadığı )"
346Y11.CD14.6.2010E. 2009/16787 K. 2010/7000"SİYASİ PARTİLER KANUNU'NA AYKIRILIK ( Cumhurbaşkanının Sorumsuzluğuna İlişkin Hükümler Dikkate Alındığında “Vatana İhanet” Suçlaması Dışında Kalan Bir Suç İle İlgili Olarak Cumhurbaşkanı Hakkında 5271 S. C.M.K.Kapsamında Bir Hukuki İşlem Yapılamayacağı )
CUMHURBAŞKANININ SORUMSUZLUĞU İLKESİ ( Siyasi Partiler Kanunu'na Aykırılıktan Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Hakkında - “Vatana İhanet” Suçlaması Dışında Kalan Bir Suç İle İlgili Olarak Cumhurbaşkanı Hakkında 5271 S. C.M.K.Kapsamında Bir Hukuki İşlem Yapılamayacağı )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Hakkında - C. Başsavcılığı'nın Kararına Karşı Başvuruda Bulunanın İşlendiği İleri Sürülen Suçlar Nedeniyle Açık Bir Hakkı Zedelenmediği Cihetle Suçtan Zarar Gören Sıfatı Bulunmadığı/İsteminin Reddi Gerektiği )
CUMHURBAŞKANININ YARGILANMASI SORUNU ( Siyasi Partiler Kanunu'na Aykırılık - Cumhurbaşkanının Sorumsuzluğuna İlişkin Hükümler Dikkate Alındığında “Vatana İhanet” Suçlaması Dışında Kalan Bir Suç İle İlgili Olarak 5271 S. C.M.K.Kapsamında Bir Hukuki İşlem Yapılamayacağı )"
346Y11.CD14.3.2002E. 2002/1596 K. 2002/2062"VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET SUÇU ( Sahte Faturaların Özel Gider İndiriminde Kullanarak Haksız Vergi İadesi Alınması )
SAHTE FATURALARI ÖZEL GİDER İNDİRİMİNDE KULLANMAK ( Sanığın Eyleminin Vergi İadesi Hakkında Kanun Kapsamında Olması )
ÖZEL GİDER İNDİRİMİ ( Bundan Faydalanmak için Gerçeğe Aykırı Olan Belgelerin Düzenlenmesine Katılmadan Sadece Kullananlara Vergi İdaresince Para Cezası Hükmolunması )
2978 SAYILI KANUN ( Özel Gider İndiriminde Kullanılan Gerçeğe Aykırı Olan Belgelerin Düzenlenmesine Katılmadan Sadece Kullananlara Vergi İdaresince Para Cezası Hükmolunması )
USULSÜZ VEYA SAHTE HARCAMA BELGESİ KULLANMAK ( Bunu Yapan Emekli-Dul ve Yetim Aylığı Alanlar Hakkında 2978 Sayılı Kanunun Uygulanması )"
346Y6.CD16.3.1998E. 1998/2386 K. 1998/2378"EVRAKTA SAHTECİLİK ( Suç Konusu Hüviyet ve Pasaportun Dosyaya Konulması Gereği )
SUÇ KONUSU EVRAKLARIN DOSYA İÇERİSİNE KONULMAMASI ( Hüviyet ve Pasaport-Evrakta Sahtecilik )"
346Y6.CD1.10.1991E. 1991/4906 K. 1991/6031"SAHTEKARLIK ( Eli Ürünü Olmayan Lehine Düzenlenmiş Sahte Senedi İcra Takibine Koymak - Bizzat Yazılmasının Şart Olmadığı )
SENEDİN İCRA TAKİBİNE KONULMASI ( Sahtekarlık - Sanığın Eli Ürünü Olmayan Lehine Düzenlenmiş Sahte Senet )
SAHTE SENET ( Sanığın Eli Ürünü Olmayan Lehine Düzenlenmiş/İcra Takibine Koyması - Sahtekarlık )"
346Y6.CD23.3.1978E. 1978/1194 K. 1978/1992"RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Suçun Varakanın Düzenlendiği Anda Teşekkül Etmesi )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Suçun Varakanın Düzenlendiği Anda Teşekkül Etmesi )
GENEL AF ( Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunun Varakanın Düzenlendiği Anda Teşekkül Etmesi Nedeniyle Suçun Af Kapsamına Girmesi )"
346Y6.CD4.12.1975E. 1975/5337 K. 1975/5788"SAHTEKARLIK ( Sanığa Başkası Tarafından Verilen Bononun Lira Sayısının Sonuna Sıfır İlave Edilerek İcra Takibi Yapılması )
SAHTE BELGE DÜZENLEMEK ( Sanığa Başkası Tarafından Verilen Bononun Lira Sayısının Sonuna Sıfır İlave Edilerek İcra Takibi Yapılması )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Suçun Belgenin Düzenlenme Anı İle Oluşması )
AF ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Belgenin Düzenlenme Anı İle Oluşması Nedeniyle Af Kapsamında Olması )"

UYUŞMAZLIK

346UMC1.3.2004E. 2004/9 K. 2004/8"DOLANDIRICILIK ( Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Olarak - Askeri ve Adli Mahkemelere Tabi Kişilerin Müştereken Suç İşlemeleri/Tüm Sanıkların Adli Yargı Yerinde Yargılanmaları Gereği )
ASKERİ CEZA KANUNUNDA HÜKÜM BULUNMAYAN SUÇ ( Sahte Resmi Belge Kullanmak ve Kamu Kurumunu Dolandırmak - Askeri ve Adli Mahkemelere Tabi Kişilerin Müştereken Suç İşlemeleri/Tüm Sanıkların Adli Yargı Yerinde Yargılanmaları Gereği )
SAHTE RESMİ BELGE KULLANMAK ( Askeri ve Adli Mahkemelere Tabi Kişilerin Müştereken Suç İşlemeleri - Tüm Sanıkların Adli Yargı Yerinde Yargılanmaları Gereği )
ASKERİ VE ADLİ MAHKEMELERE TABİ KİŞİLERİN MÜŞTEREKEN SUÇ İŞLEMELERİ ( Sahte Resmi Belge Kullanmak ve Kamu Kurumunu Dolandırmak - Tüm Sanıkların Adli Yargı Yerinde Yargılanmaları Gereği )
ADLİ VE ASKERİ MAHKEMELERE TABİ KİŞİLERİN MÜŞTEREKEN SUÇ İŞLEMELERİ ( Sahte Resmi Belge Kullanmak ve Kamu Kurumunu Dolandırmak - Tüm Sanıkların Adli Yargı Yerinde Yargılanmaları Gereği )"

Endeksin Devamı ( Madde 347-396)